Bauknecht | FBWL91483BC EU | Setup and user guide | Bauknecht FBWL91483BC EU Användarguide

Bauknecht FBWL91483BC EU Användarguide
Snabbguide
SV
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN
BAUKNECHT.
Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.
Innan maskinen används ska transportbultarna tas bort. För detaljerade anvisningar om hur
de tas bort, se Installationsanvisningar.
För en mer komplett assistans,
registrera maskinen på
www.bauknecht.eu/register
KONTROLLPANEL
1. PÅ/AV-knapp
2. Knapp för TILLVAL
3. Knapp för MULTISKÖLJNING
4. Knapp för RENGÖRING
5. Knapp och kontrollampa START/PAUS
6. Knapp för KNAPPLÅS
7. Knapp för SENARELAGD START
8. Knapp för CENTRIFUGERING
9. Knapp för TEMPERATUR
10. Knapp för SJÄLVRENGÖRING
11. PROGRAMVRED
1
2
3
2
4
6
5
DISPLAY
10
11
9
8
7
PROGRAMTABELL
Restfuktighet %
Energiförbrukning kWh
Total vattenanvändning l
Rekommenderat
Max. last 9 kg
Tvättmedel och tillsatser
tvättmedel
Effektförbrukning i frånkopplat läge 0,5 W/tillkopplat läge 8 W
Max. cenTids- Förtvätt Tvätt- SköljTemperatur
Flylast längd
ning medel Pulver
Program
trifugering Max.
(kg)
tande
Standard Intervall
(varv)
(minuter)
1
2
3
1
Anti-fläck 100
40 °C
- 40 °C
1400
9,0
**




–
–
–
–
2
Anti-fläck 45‘
40 °C
- 40 °C
1200
4,5
**
–


–

–
–
–
3
Vitt
60 °C
- 90 °C
1400
9,0
**




–
–
–
–
4
Säng&Bad 7 Dagar
60 °C
- 60 °C
1400
9,0
**




–
–
–
–
5
Eko bomull
60 °C
60° C
1400
9,0
250
–




53
1,15 57,5
40°C
1400
9,0
225
–




53
1,10
97
60°/40°
(1)
6
Blandat
40 °C
- 40 °C
1000
4,5
**
–


–

–
–
–
7
Bomull (2)
40 °C
- 60 °C
1400
9,0
225
–



–
53
1,10
97
8
Syntet (3)
40 °C
- 60 °C
1200
4,5
200




–
32
0,80
75



–
–
–
–
0,20
45
9
Kulört
40 °C
- 40 °C
1400
9,0
**

10
Snabb 30'
30 °C
- 30 °C
800
4,5
30
–


–

71
11
Ylle
40 °C
- 40 °C
800
2,0
**
–


–

–
–
–
12
Mörkt
30 °C
- 30 °C
800
4,5
**
–


–

–
–
–
13
Fintvätt Skonsam
30 °C
- 30 °C
--
1,0
**
–


–

–
–
–
14
Duntäcken
30 °C
- 30 °C
1000
3,5
**
–


–

–
–
–
Skölj
–
–
1400
9,0
**
–
–

–
–
–
–
–
Centrifug + Tömning *
–
–
1400
9,0
**
–
–
–
–
–
–
–
–
 Nödvändig dosering
 Extra dosering
Programmets tidslängd som anges på displayen eller i bruksanvisningen är en uppskattad tid
baserad på standardförhållanden. Effektiv tid kan variera beroende på ett stort antal faktorer
såsom inloppsvattnets temperatur och tryck, omgivningstemperatur, mängd tvättmedel,
mängd och typ av last, lastens jämvikt samt tillval som har valts.
För alla provningsinstitut:
2) Långt bomullsprogram: Ställ in program 7 på temperatur 40 °C.
3) Långt syntetiskt program: Ställ in program 8 på temperatur 40 °C.
1) Kontrollprogram enligt standard 1061/2010:
Detta program är avsett för normalt smutsig bomullstvätt som kan tvättas i 60 eller 40 °C och
är det snålaste programmet vad gäller energi och vatten. Den verkliga tvättemperaturen kan
skilja sig från den som anges.
tömningen.
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
1. Arbetsplan
2. Tvättmedelslåda
3. Kontrollpanel
4. Handtag
5. Lucka
6. Tömningspump (bakom sockel)
7. Sockel (borttagbar)
8. Justerbara fötter (2)
* Genom att välja programmet
och stänga av centrifugeringen utför maskinen endast
** Tvättprogrammets tidslängd kan kontrolleras på displayen.
TVÄTTMEDELSLÅDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
Fack 1: Tvättmedel för förtvätt (i pulver)
Fack 2: Tvättmedel (i pulver eller flytande
form)
Vid användning av flytande tvättmedel
rekommenderas att använda den medföljande
skiljväggen A för en korrekt dosering.
Sätt tillbaka skiljeväggen i urtaget B vid
användning av pulvertvättmedel.
Fack 3: Tillsatser (sköljmedel o.s.v.)
Sköljmedlet ska inte överstiga texten ”MAX”.
A
B
1
3
2
PROGRAM
Följ rekommendationerna som anges på plaggens
tvättsymboler. Värdet som anges på symbolen är max.
rekommenderad temperatur för att tvätta plagget.
Anti-fläck 100
Detta program är lämpligt för tvätt av mycket smutsiga plagg, med tåliga
färger. Programmet garanterar en högre tvättklass än standardklassen
(klass A). Tvätta inte olikfärgade plagg med detta program. Vi
rekommenderar att tvättmedel i pulverform används. För besvärliga
fläckar rekommenderas att förbehandla med särskilda tillsatser.
Anti-fläck 45’
detta program är särskilt avsett för daglig tvätt av kläder med även de
mest envisa fläckar på bara 45’. Tvättar skonsamt färgade kläder med
blandade fiber.
Vitt
Mycket smutsig tålig vit- och kulörtvätt.
Säng&Bad 7 Dagar
För att tvätta allt bad- och sovrumslinne i huset i ett enda program. Det
optimerar användningen av sköljmedel samtidigt som du sparar tid och
energi. Vi rekommenderar att tvättmedel i pulverform används.
Eko bomull
För tvätt av medelsmutsig bomull. Standardprogrammet för tvätt av
bomullsplagg vid en temperatur på 40 och 60 °C. Detta är det snålaste
programmet vad gäller energi och vatten.
Blandat
För att tvätta lätt till normalt smutsade slitstarka plagg av bomull, linne,
syntetfibrer och blandade fibrer.
Bomull
För tvätt av handdukar, underkläder, handdukar o.s.v. av medelsmutsig till
mycket smutsig tålig bomull och lin.
Syntet
För tvätt av plagg av syntetfiber (t.ex. polyester, polyakryl, viskos o.s.v.)
eller medelsmutsig bomullsblandning.
Kulört
För att tvätta färgade bomullsplagg. Detta program har optimerats för att
bevara starka färger även efter många tvättar.
Snabb 30’
För tvätt av lätt smutsade plagg på kort tid. Inte lämpligt för ylle, silke och
plagg som ska handtvättas.
Ylle - Woolmark Apparel Care - Green:
Tvättprogrammet ”Ylle” på denna tvättmaskin har
godkänts av Woolmark Company för tvätt av ullplagg
märkta med etiketten “endast handtvätt”, förutsatt att
tvättningen görs enligt anvisningarna på plagget och
instruktionera som tillhandahålls från
tvättmaskinstillverkaren M1127. Varumärket Woolmark är
ett certifieringsmärke som gäller i flera länder.
Mörkt
Program för tvätt av mörka plagg. Programmet är anpassat för att färgen
på plaggen inte ska blekas alltför snabbt.
För bästa möjliga resultat rekommenderas att använda flytande
tvättmedel för tvätt av mörka plagg.
Fintvätt Skonsam
För tvätt av mycket ömtåliga plagg. Det rekommenderas att vända
avigsidan utåt innan kläderna tvättas. För bästa möjliga resultat
rekommenderas att använda flytande tvättmedel för ömtåliga plagg.
Duntäcken
Använd därtill avsett program 14 för att tvätta plagg med
gåsdunsstoppning och duntäcken för enkelsäng (som inte överstiger 3,5
kg), kuddar och dunjackor. Det rekommenderas att vika in kanterna på
dunplagg när de läggs in i tvättrumman och inte överstiga ¾ av
trummans volym. För en optimal tvättning rekommenderas att använda
flytande tvättmedel som doseras i tvättmedelslådan.
Skölj
För att starta sköljning och centrifugering.
Centrifug + Tömning
För att starta centrifugering och vattentömning.
DISPLAY
Displayen är användbar när maskinen programmeras och ger mycket
information.
C
C
A
H
G
C
L
M
S
B
F
D
X
Z
E
Y
I fält A visas symbolen och valt tvättprogram, tvättfaserna och återstående
tid tills tvättprogrammet är klart. I fält B visas de två tvättintensiteterna för
alternativet RENGÖRING. I fälten C visas kontrollamporna för funktionerna
som finns tillgängliga. I fält D visas hur lång tid som återstår innan inställt
program startar om en SENARELAGD START har ställts in.
I fält E visas max. centrifugeringsvarvtal för maskinen som kan väljas
beroende på inställt program. Om temperaturen inte kan ställas in för
programmet visas symbolen ”--” med svagt ljus
I fältet F visas värdet för temperaturen som kan väljas beroende på det
inställda programmet.
Om temperatur inte kan ställas in för programmet visas symbolen ”--”
med svagt ljus.
! När maskinen sätts på första gången ombes du välja språk och displayen
visar automatiskt menyn för val av språk.
Tryck på knapparna X och Y för att välja önskat språk. Bekräfta valet med
knappen Z.
Om du vill ändra språk: Stäng av maskinen, tryck samtidigt ned
knapparna G, H, I tills det hörs en ljudsignal. Menyn för val av språk visas.
! Gör på följande sätt om du vill ändra ljusstyrkan för displayen
(standardinställd på högsta ljusstyrka): Stäng av maskinen och tryck
samtidigt på knapparna G, L och M tills en ljudsignal hörs.
Tryck på knapparna X och Y för att välja önskad ljusstyrka. Bekräfta sedan
valet med knappen Z.
! Om du inte trycker på displayen under 1 minut under ett tvättprogram
eller medan en SENARELAGD START ställs in, aktiveras en
SKÄRMSLÄCKARE. För att backa till föregående skärm är det bara att
trycka på någon av knapparna.
Kontrollampa för låst lucka
Tänd symbol indikerar att luckan är låst. För att undvika skador är det
nödvändigt att vänta tills symbolen slocknar innan luckan öppnas.
För att öppna luckan under ett pågående program, tryck på knappen
START/PAUS
. Om symbolen
är släckt kan luckan öppnas.
FÖRSTA ANVÄNDNING
Efter installationen, innan du börjar använda maskinen, ska du köra en
tvättcykel med tvättmedel men utan tvättgods, genom att ställa in
programmet ”Självrengöring”.
DAGLIG ANVÄNDNING
Förbered tvätten enligt rekommendationerna i avsnittet ”RÅD OCH TIPS”.
- Tryck på PÅ/AV-knappen . På displayen visas texten ”BAUKNECHT”.
Kontrollampan för knappen START/PAUS
blinkar långsamt.
- Öppna luckan. Lägg i tvätten. Se till att inte överskrida mängden tvätt
som anges i programtabellen.
- Dra ut tvättmedelsfacket och häll i tvättmedlet i de därtill avsedda
facken, som beskrivs i avsnittet ”TVÄTTMEDELSLÅDA”.
- Stäng luckan.
- Välj önskat program med PROGRAMVREDET. Programmets namn visas
på displayen. En temperatur och ett centrifugeringsvarvtal är förknippade
med programmet. Dessa kan dock ändras. På displayen visas
programmets tidslängd.
- Ändra temperaturen och/eller centrifugeringen. Maskinen väljer
automatiskt max. temperatur och centrifugering för inställt program och
kan därför inte ökas. Tryck på knappen för att stegvis minska
temperaturen ned till kallt vatten (displayen visar symbolen ”--”). Tryck på
knappen
för att stegvis minska centrifugeringen tills den stängs av
(displayen visar symbolen ”--”). Om knapparna trycks ned ännu en gång
återgår värdena till max. tillåtna för valt program.
- Välj önskade tillval.
- Tryck på knappen START/PAUS
för att starta tvättprogrammet.
Kontrollampan lyser och luckan låses (tänd symbol
).
PAUSA ETT PROGRAM
För att avbryta tvättprogrammet, tryck på knappen START/PAUS
.
Kontrollampan blinkar. Tryck åter på knappen START/PAUS
för att
återstarta tvättningen från den punkt där den har avbrutits.
ÄNDRA ETT TVÄTTPROGRAM EFTER ATT DET HAR
STARTAT
För att ändra ett tvättprogram efter att det har startat, sätt tvättmaskinen i
pausläge med knappen START/PAUS
(respektive kontrollampa blinkar).
Välj sedan önskat program och tryck på knappen START/PAUS
igen.
! Om du vill avbryta ett tvättprogram som redan har startats, tryck länge
på PÅ/AV-knappen . Programmet avbryts och maskinen stängs av.
PROGRAMMETS SLUT
Texten ”CYKELSLUT” visas på displayen. När symbolen
släcks kan
luckan öppnas. Öppna luckan, ta ut tvätten och stäng av maskinen. Om
du inte trycker på knappen ON/OFF-knappen stängs tvättmaskinen av
automatiskt efter ungefär en halvtimme
TILLVAL
- Om den valda funktionen inte är kompatibel med det inställda
programmet, lyser kontrollampan med svagt ljus. Inkompatibilteten
signaleras dessutom med en ljudsignal (3 pip) och texten ”Kan inte
väljas” visas på displayen.
- Om den valda funktionen inte är kompatibel med en tidigare inställd
funktion, visas texten ”Kan inte väljas” på displayen och funktionen
aktiveras inte.
Kalltvätt
Detta tillval bidrar till att minska energiföbrukningen genom att vattnet
som används för tvättningen inte värms upp – en fördel både för miljön
och elräkningen. Den förstärkta tvätteffekten och den optimerade
vattenförbrukningen garanterar faktiskt optimala resultat under samma
tidslängd som för ett standardprogram. För bästa möjliga tvättresultat
rekommenderas att använda ett flytande tvättmedel.
Lättstruket
Genom att välja denna funktion ändras tvättningen och centrifugeringen
på ett lämpligt sätt för att minska skrynklor på tvätten. I slutet av
tvättprogrammet roterar tvättmaskinens trumma långsamt. För att
tömma ut vattnet och för att ta ut tvätten, tryck på knappen START/PAUS.
Förtvätt
Gör att det går att förtvätta
Senarelagd start
För att ställa in en senarelagd start för valt program, tryck på denna knapp
tills önskad fördröjningstid visas. För att ta bort den senarelagda starten,
tryck på knappen tills symbolen ”-- h” visas på displayen.
Temperatur
Varje program har en förinställd temperatur. Om du vill ändra
temperaturen, tryck på knappen . Värdet visas på displayen.
Centrifugering
Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet. Om du vill
ändra centrifugeringshastigheten, tryck på knappen . Värdet visas på
displayen.
Rengöring
Tillvalet
används för att optimera tvättningen efter plaggens
smutsighetsgrad och önskad tvättintensitet.
För mycket smutsiga plagg, tryck på knappen
tills du når nivån
“Intensivtvätt”. Denna nivå garanterar en tvättning med hög prestanda tack
vare användning av en stor mängd vatten i cykelns startfas och en större
mekanisk rörelse, vilket är användbart för att ta bort mer besvärliga fläckar.
För mycket smutsiga plagg eller för en mer skonsam behandling av
plaggen, tryck på knappen
tills du når nivån “Fintvätt”. Programmet
minskar den mekaniska rörelsen för att garantera perfekta tvättresultat
för ömtåliga plagg.
Multisköljning
Tillvalet används för att välja en typ av sköljning som är särskilt lämplig
för känslig hud. Vid den första nedtryckningen ställs nivån ”Extra +1”
in, som lägger till ytterligare en sköljning utöver standardsköljningen
för att eliminera alla tvättmedelsrester. Vid den andra nedtryckningen
ställs nivån ”Extra +2” in, som lägger till ytterligare två sköljningar utöver
standardsköljningarna och rekommenderas för mer känslig hud. Vid
den tredje nedtryckningen ställs nivån ”Extra +3” in, där du kan välja
mellan ytterligare 3 sköljningar utöver standardsköljningarna som ingår
i programmet. Om tillvalet används vid program med en temperatur
på 40° tas de viktigaste allergenerna bort vid katt och hundallergi
samt pollen. Medan vid program med temperaturer över 40° ges ett
utmärkt antiallergiskt skydd. Tryck på knappen igen för att gå tillbaka till
sköljningstypen ”Normal sköljning”. Om det inte är möjligt att ställa in
eller ändra den befintliga inställningen visar displayen ”Kan inte väljas”
eller ”Kan inte ändras”.
KNAPPLÅS
Tryck ned knappen
i cirka 2 sekunder för att aktivera blockeringen
av kontrollpanelen. När texten ”KNAPPLÅS Aktiv” visas på displayen är
kontrollpanelen låst (med undantag för PÅ/AV-knappen ). På detta sätt
förhindras att programmen ändras av misstag, användbart om det finns
barn i hemmet.
Tryck ned knappen
i cirka 2 sekunder för att deaktivera blockeringen
av kontrollpanelen.
RÅD OCH TIPS
Dela upp tvätten beroende på:
Typ av tyg (bomull, blandade fiber, syntet, ylle, plagg som ska
handtvättas) Färg (separera färgade plagg från vita, tvätta nya färgade
plagg separat). Ömtåligt (mindre plagg såsom nylonstrumpor och plagg
med hyskor såsom behåar ska läggas i en tygpåse).
Töm fickorna
Föremål såsom mynt eller tändare kan skada tvättmaskinen och korgen.
Kontrollera att knappar sitter fast ordentligt.
UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL
För alla typer av rengöring och underhåll, stäng av och koppla från
maskinen. Använd inte lättantändliga vätskor för att rengöra tvättmaskinen.
Avstängning av vatten och el
Stäng av vattenkranen efter varje tvätt. På så sätt begränsas slitaget av
tvättmaskinens vattensystem och risken för läckage undviks.
Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent tvättmaskinen och under
underhållsingreppen.
Rengöring av tvättmaskinen
De yttre delarna och gummidelarna kan göras rent med en trasa indränkt
med ljummen tvållösning. Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.
Tvättmaskinen är försedd med ett ”Självrengörande” program för de
invändiga delarna. Detta program ska köras utan någon typ av last i
trumman.
För att aktivera programmet, tryck ned knappen i 5 sekunder och
sedan knappen START/PAUS
. Programmet startar och varar i cirka 70
minuter.
Ett meddelande på skärmen uppmanar dig att regelbundet (ungefär var
50:e cykel) utföra självrengöringscykeln för att rengöra tvättmaskinen och
motverka kalkbildning och dålig lukt.
För ett optimalt underhåll föreslår vi att du använder produkten WPRO
(kalkborttagnings- och avfettningsmedel) och följer instruktionerna på
förpackningen. Du kan få hjälp med att finna denna produkt genom att
kontakta kundtjänst eller besöka vår hemsida www.hotpoint.eu.
Hotpoint hålls inte ansvariga för eventuella skador på apparaten som
orsakas av användning av andra produkter som finns på marknaden för
rengöring av tvättmaskinen.
Rengöring av tvättmedelslådan
Dra ut facket genom att lyfta upp det och dra det utåt. Tvätta facket under
rinnande vatten. Denna rengöring ska utföras ofta.
Skötsel av luckan och trumman
Lämna alltid luckan på glänt för att hindra att dålig lukt bildas.
Rengöring av pumpen
Tvättmaskinen är försedd med en självrengörande pump som inte
behöver något underhåll. Det kan dock hända att små föremål (mynt,
knappar) faller ned i förkammaren, som skyddar pumpen, och som är
placerad i dess nedre del.
! Försäkra dig om att tvättcykeln är avslutad och ta ur kontakten.
För att komma åt förkammaren:
1. Ta bort skyddspanelen på tvättmaskinens framsida genom att bända
med en skruvmejsel i mitten och på skyddspanelens sidor.
2. Lossa tömningspumpens lock genom att vrida det moturs. Det är
normalt att lite vatten rinner ut.
3. Gör rent insidan noggrant.
4. Skruva tillbaka locket.
5. Montera tillbaka panelen, och försäkra dig om att krokarna har gått in i
de avsedda hålen innan du skjuter panelen mot maskinen.
Kontrollera vatteninloppsslangen
Kontrollera inloppsslangen minst en gång om året. Om den har sprickor
eller skåror ska den bytas ut: Under tvättcyklerna kan plötsliga brott
uppstå på grund av det starka trycket.
! Använd aldrig redan använda slangar.
ANTIMIKROBIELL TÄTNING
Luckans tätning är tillverkad av en särskild blandning som ger ett
mikrobskydd som minskar bakteriespridning med upp till 99,99 %.
Luckans tätning innehåller zinkpyrition. Detta är ett bakteriedödande
ämne som minskar spridningen av skadliga mikrober (*) som t.ex.
bakterier och mögel som kan ge fläckar, dålig lukt och skador på
produkten.
(*) Enligt test utförda på universitetet i Perugia på: Staphylococcus
aureus, Escherichia coll, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans,
Aspergillus niger, Penicillium digitatum.
I sällsynta fall kan långvarig kontakt med tätningen orsaka en allergisk reaktion på
huden.
TILLBEHÖR
Kontakta vår tekniska assistans för att kontrollera om följande tillbehör är
tillgängliga för denna typ av tvättmaskin.
Staplingssats
Med detta tillbehör kan du fästa torktumlaren ovanpå din tvättmaskin för
att spara utrymme och underlätta påfyllning och tömning av
torktumlaren.
TRANSPORT OCH FLYTT
Lyft inte tvättmaskinen genom att bära den i det övre planet.
Dra ut kontakten ur vägguttaget och stäng vattenkranen. Kontrollera att
luckan och tvättmedelsfacket är ordentligt stängda. Koppla från
vatteninloppsslangen från vattenkranen och lossa sedan avloppsslangen.
Töm ut allt kvarstående vatten från slangarna och fäst dem så att de inte
kan skadas under transporten. Sätt tillbaka transportbultarna. Följ
proceduren för borttagning av transportbultarna som beskrivs i
”Installationsinstruktioner” i omvänd ordning.
FEL OCH ÅTGÄRDER
Den kan hända att maskinen inte fungerar. Innan du ringer till Teknisk assistans ska du kontrollera att det inte rör sig om ett problem som kan åtgärdas
på ett enkelt sätt med hjälp av följande lista.
Fel
Möjliga orsaker/lösning
Tvättmaskinen går inte att
sätta på.
Kontakten är inte ordentligt isatt eller inte isatt alls i uttaget.
Det saknas ström i bostaden.
Luckan är inte ordentligt stängd.
PÅ/AV-knappen
Tvättcykeln startar inte.
har inte tryckts in.
Knappen START/PAUS
har inte tryckts in.
Vattenkranen är inte öppen.
En senare starttid har ställts in.
Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen.
Tvättmaskinen tar inte in
vatten (på displayen visas
texten ”VATTEN SAKNAS,
öppna kranen”).
Slangen är böjd.
Vattenkranen är inte öppen.
Det saknas vatten i bostaden.
Vattentrycket är inte tillräckligt.
Knappen START/PAUS
har inte tryckts in.
Avloppsslangen har inte installerats på en höjd mellan 65 och 100 cm från golvet.
Avloppsslangens ände är nedsänkt i vatten.
Tvättmaskinen tar in och
tömmer ut vatten oavbrutet.
Tvättmaskinen tömmer inte
eller centrifugerar inte?
Tvättmaskinen
vibrerar mycket under
centrifugeringen.
Väggutloppet har inget luftutsläpp.
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller ska du stänga av vattenkranen och tvättmaskinen, samt kontakta
Teknisk assistans. Om din bostad ligger högst upp i ett hus kan häverteffekter uppstå som gör att tvättmaskinen tar
in och tömmer vatten oavbrutet. För att lösa detta problem finns särskilda hävertventiler att köpa som förhindrar
denna effekt.
Programmet saknar tömning: För vissa program måste tömningen startas manuellt.
Avloppsslangen är vikt.
Avloppsledningen är tilltäppt.
Trumman har inte lossats korrekt vid installationen
Tvättmaskinen står inte plant.
Tvättmaskinen står trångt mellan möbler och väggen.
Vatteninloppsslangen är inte ordentligt åtskruvad.
Tvättmaskinen läcker vatten.
Tvättmedelsfacket är igensatt.
Avloppsslangen sitter inte fast ordentligt.
Maskinen är blockerad,
displayen blinkar och
signalerar en felkod (t.ex.:
F-01, F-..).
De bildas för mycket lödder.
Stäng av maskinen och dra ur stickkontakten ur vägguttaget. Vänta cirka 1 minut och sätt sedan på maskinen igen.
Om felet kvarstår, ring Teknisk assistans.
Tvättmedlet är inte avsett för maskintvätt (det måste vara märkt med texten ”för tvättmaskin”, ”för hand och i
maskin”, eller liknande).
För stor mängd tvättmedel har doserats.
DEMO MODE: för att avaktivera funktionen stänger man av tvättmaskinen.Håll sedan knappen “START/PAUS”
“PÅ/AV”-knappen . Håll båda knapparna intryckta i 2 sekunder.
intryckt och tryck inom 5 sekunder även in
Du kan ladda ned ANVISNINGAR FÖR SÄKERHET OCH INSTALLATION, BRUKSANVISNING,
TEKNISKA EGENSKAPER och ENERGIUPPGIFTER:
• Besök webbplatsen - http://docs.bauknecht.eu
• Använd QR-koden
• Alternativt kontakta vår tekniska assistans (telefonnumret anges i garantihäftet).
När teknisk assistans kontaktas ska koderna på etiketten som sitter inuti luckan anges.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising