Whirlpool | WFO 3P23 PL X | Setup and user guide | Whirlpool WFO 3P23 PL X Упутство за употребу

Whirlpool WFO 3P23 PL X Упутство за употребу
SR
VODIČ ZA SVAKODNEVNU
UPOTREBU
HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL.
U cilju dobijanja sveobuhvatne pomoći i podrške, registrujte vaš proizvod
na: www.whirlpool.eu/register
Bezbednosna uputstva, kao i uputstvo za upotrebu i održavanje, možete
preuzeti na našoj veb lokaciji docs.whirlpool.eu i tako što ćete slediti
uputstva na poleđini ove brošure.
Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo Zdravlje i Bezbednost.
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
1.Gornja korpa
2. Polica za pribor za jelo
3.Sklopiva krilca
4.Podešavač visine gornje korpe
5.Gornja prskalica
6.Donja korpa
7.Prostorna zona
8.Donja prskalica
9.Sklop filtera
10.Rezervoar za so
11.Posude za deterdžent i sredstvo za ispiranje
12.Natpisna pločica
13.Kontrolna tabla
0000 000 00000
13
KONTROLNA TABLA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
3
4
5 6 7 8
Dugme za uključivanje-isključivanje/ponovno podešavanje sa svetlosnim indikatorom
Dugme za biranje programa sa svetlosnim indikatorom
Dugme „Multizone“ sa svetlosnim indikatorom
Dugme „Turbo“ sa svetlosnim indikatorom / blokada tastera
Svetlosni indikator ECO programa
Svetlosni indikator blokade tastera
Ekran
Broj programa i indikator preostalog vremena
9 10 1112
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
13
14
15
16
Svetlosni indikator za tabletu (Tab)
Svetlosni indikator za zatvorenu slavinu za vodu
Svetlosni indikator za sredstvo za ispiranje
Svetlosni indikator za dopunu soli
Dugme „Power Clean“ sa svetlosnim indikatorom
Dugme za tabletu (Tab) sa svetlosnim indikatorom
Dugme za odlaganje sa svetlosnim indikatorom
Dugme za početak/pauzu sa svetlosnim indikatorom/oticanje vode
1
PRVA UPOTREBA
SO, SREDSTVO ZA ISPIRANJE I DETERDŽENT
SAVETI U VEZI SA PRVOM UPOTREBOM
PUNJENJE POSUDA ZA SREDSTVO ZA ISPIRANJE
Nakon ugradnje, uklonite zapušače sa korpi i elastične elemente za zadržavanje sa gornje
korpe.
Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuđa. Posuda za sredstvo za ispiranje A treba da se
napuni kada se upali svetlosni indikator DOPUNA SREDSTVA ZA ISPIRANJE na
kontrolnoj tabli.
PUNJENJE REZERVOARA ZA SO
Upotreba soli sprečava stvaranje KAMENCA na posuđu i na funkcionalnim komponentama
mašine.
• Važno je da rezervoar za so nikada ne bude prazan.
• Važno je podesiti tvrdoću vode.
Rezervoar za so se nalazi u donjem delu mašine za sudove (pogledajte OPIS PROGRAMA) i treba
na kontrolnoj tabli.
da se napuni kada se upali svetlosni indikator DOPUNA SOLI
1.Uklonite donju korpu i odvrnite poklopac rezervoara (u smeru
suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu).
2.Samo prvi put kada ovo radite: napunite rezervoar za so vodom.
3.Postavite levak (vidite sliku) i napunite rezervoar za so do ivice
(oko 1 kg); nije neuobičajeno da malo vode iscuri.
4.Uklonite levak i obrišite ostatke soli sa otvora.
Vodite računa da poklopac bude čvrsto zavrnut, tako da deterdžent ne može da uđe u
posudu tokom programa pranja (to može da ošteti omekšivač za vodu tako da se ne
može popraviti).
Kad god je potrebno da dodate so, preporučujemo da obavite postupak pre nego što
počne ciklus pranja.
PODEŠAVANJE TVRDOĆE VODE
Da bi omekšivač za vodu radio kako treba, neophodno je da tvrdoća vode bude podešena na
osnovu stvarne tvrdoće vode u vašoj kući. Ove informacije možete dobiti od lokalnog
snabdevača vodom.
Fabričko podešavanje je prosečno (3) tvrdoće vode.
• Uključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Zadržite dugme POČETAK/PAUZU 5 sekundi, dok se ne začuje zvučni signal.
• Uključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Uključeni su i broj nivoa trenutnog biranja i svetlosni indikator za so.
• Pritisnite dugme P za izbor željene tvrdoće vode (videti TABELU TVRDOĆE VODE).
Tabela tvrdoće vode
Nivo
°dH
°fH
nemački stepeni
francuski stepeni
1
Meka
0-6
0 - 10
2
Srednja
7 - 11
11 - 20
MA X
B
A
Otvorite posudu B tako što ćete pritisnuti i povući na gore jezičak na poklopcu.
Pažljivo sipajte sredstvo za ispiranje do oznake za maksimum (110 ml) na prostoru za
punjenje - izbegavajte prosipanje. Ako se to dogodi, odmah obrišite prosuto suvom
krpom..
3. Pritisnite poklopac dok se ne začuje zvuk škljocanja.
NIKADA ne sipajte sredstvo za ispiranje direktno u kadicu.
1.
2.
PODEŠAVANJE DOZIRANJA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Ako niste u potpunosti zadovoljni rezultatima sušenja, možete da podesite količinu sredstva za
ispiranje koja se koristi.
• Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Isključite je pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Pritisnite dugme POČETAK/PAUZU tri puta – začuće se zvučni signal.
• Uključite je pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Broj trenutno izabranog nivoa i svetlosni indikator sredstva za ispiranje trepere.
• Pritisnite dugme P da biste izabrali nivo količine sredstva za ispiranje koje će se koristiti.
• Isključite pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI
Podešavanje je završeno!
Ako je nivo sredstva za ispiranje podešen na 1 (ECO), sredstvo za ispiranje se neće koristiti.
Sve-tlosni indikator NIZAK NIVO SREDSTVA ZA ISPIRANJE neće svetleti ako nestane sredstva za
ispiranje.
Mogu se podesiti maksimalno 4 nivoa u zavisnosti od modela mašine za pranje sudova. Fabričko
podešavanje zavisi od modela, sledite gorenavedena uputstva da biste proverili za svoju
mašinu.
• Ako vidite plavičaste tragove na posuđu, podesite nizak broj (2-3).
• Ako na posuđu ima kapljica vode ili tragova kamenca, podesite visok broj (4-5).
PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT
3
Prosečna
12 - 17
21 - 30
4
Tvrda
17 - 34
31 - 60
B
5
Veoma tvrda
35 - 50
61 - 90
A
• Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
Podešavanje je završeno!
Čim se ovaj postupak završi, pokrenite program bez punjenja.
Koristite samo so koja je posebno napravljena za mašine za pranje sudova.
Nakon što sipate so u mašinu, svetlosni indikator za DOPUNA SOLI se isključuje.
Ako posuda za so nije puna, može doći do oštećenja omekšivača vode i grejača .
2
35
25
2.
Za otvaranje posude za deterdžent koristite
uređaj za otvaranje A. Deterdžent sipajte samo
u suvu posudu B. Deterdžent za pretpranje
sipajte direktno u kadicu.
1. Za odmeravanje deterdženta pogledajte
prethodno pomenute informacije kako biste
sipali odgovarajuću količinu. U posudi B nalaze se
oznake koje vam mogu pomoći u doziranju
deterdženta.
Uklonite ostatke deterdženta sa ivica posuda pre nego što i zatvorite poklopac dok se ne
začuje zvuk škljocanja.
3. Zatvorite poklopac posude za deterdžent povlačenjem na gore dok uređaj za zatvaranje
ne bude čvrsto na mestu.
Posuda za deterdžent se automatski otvara u odgovarajućem trenutku u skladu sa programom.
Ako koristite deterdžente sve u jednom, preporučujemo da koristite dugme TABLETA, jer ono
podešava program tako da se uvek postignu najbolji rezultati pranja i sušenja.
SR
TABELA SA PROGRAMIMA
Sušenje
faza
Program
Dostupne opcije *)
Posuda za
deterdžent
Kadi
ca
B
Trajanje programa za pranje (h:min)**)
Potrošnja
vode
(litri/ciklus)
Potrošnja
energije
(kWh/ciklus)
1.
Eko
50°
3:35
11
0,95
2.
6th Sense
50 60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,9 - 1,40
3.
Intenzivno
65°
-
2:50
16
1,60
4.
Dnevno
50°
-
1:30
13
1,15
5.
Tiho
50°
-
3:30
15
1,15
6.
Brzo 30’
50°
-
0:30
9
0,55
7.
Kristal
45°
-
1:40
11,5
1,20
8.
Pretpranje
-
0:12
4,5
0,01
9.
Sanitarno
65°
-
1:40
10
1,30
10. Samočišćenje
65°
-
0:50
8
0,85
-
-
-
-
-
Podaci programa ECO su mereni u laboratorijskim uslovima u skladu sa evropskim standardom EN 50242.
Note for testing laboratories: for information on comparative EN conditions, see the following address: dw_test_support@whirlpool.com
Prethodno tretiranje posuđa nije potrebno ni za jedan program.
*) Ne mogu se sve opcije koristiti istovremeno.
**) Trajanje programa prikazano na ekranu ili u brošuri je procenjeno vreme u standardnim uslovima. Stvarno vreme može da varira u zavisnosti od mnogih faktora kao što su temperatura,
količina deterdženta, količina i vrsta posuđa, balansiranje posuđa, dodatne izabrane opcije i kalibracija senzora. Kalibracija senzora može da poveća trajanje programa do 20 min.
Potrošnja u stanju pripravnosti: Potrošnja u režimu pripravnosti: 5 W - u isključenom režimu: 0,5 W
OPIS PROGRAMA
Uputstva za biranje ciklusa pranja.
ECO
KRISTAL
Normalno zaprljano keramičko posuđe. Standardni program, najefikasniji u pogledu
kombinovane potrošnje električne energije i vode.
Program za osetljivo posuđe, koje je osetljivije na visoke temperature, na primer čaše i šolje.
6th SENSE ®
Keramičko posuđe koje treba da se opere kasnije. Za ovaj program se ne koristi deterdžent.
Za normalno zaprljano posuđe sa sasušenim ostacima hrane. Detektuje nivo zaprljanosti
posuđa i prema tome prilagođava program. Kada senzor detektuje nivo zaprljanosti, na ekranu
se prikazuje animacija, a trajanje ciklusa se ažurira.
SANITARNO
INTENZIVNO
Program koji se koristi za proces održavanja mašine za pranje sudova. Čisti unutrašnjost uređaja
toplom vodom.
Program preporučen za jako zaprljano posuđe, naročito za tiganje i šerpe (ne koristiti za
osetljivo posuđe).
DNEVNO
Normalno zaprljano posuđe. Ciklus za svakodnevnu upotrebu, koji obezbeđuje optimalne
performanse čišćenja za kratko vreme.
PRETPRANJE
Normalno ili jako zaprljano posuđe, sa dodatnim antibakterijskim pranjem.
SAMOČIŠĆENJE
Napomene:
Imajte u vidu da su ciklusi kao što su Brzo ili Fast najefektivniji za blago zaprljano posuđe.
Da biste dodatno smanjili potrošnju, mašinu za pranje sudova koristite samo kada
je puna.
TIHO
Pogodno za korišćenje uređaja tokom noći. Obezbeđene optimalne performanse.
BRZO 30’
Program za korišćenje sa blago zaprljanim posuđem bez sasušenih ostataka hrane.
3
OPCIJE I FUNKCIJE
OPCIJE se mogu direktno odabrati pritiskom na odgovarajuće dugme (pogledajte KONTROLNA
TABLA).
Ako opcija ne odgovara izabranom programu videti TABELU SA
PROGRAMIMA, odgovarajuće LED svetlo će brzo da zatreperi 3
puta i oglasiće se zvučni signal. Opcija neće biti omogućena.
MULTIZONE
Ako nema puno posuđa za pranje, može se koristiti opcija za polupunu
mašinu radi uštede vode, električne energije i deterdženta.
Izaberite program, a zatim pritisnite dugme MULTIZONE: indikator iznad
dugmeta svetli i na ekranu se pojavljuje simbol izabran korpe.
Podrazumevano podešavanje je da uređaj pere posuđe u svim korpama.
Za pranje samo određene korpe, pritisnite ovo dugme nekoliko puta:
prikazano na ekranu (samo donju korpu)
prikazano na ekranu (samo gornju korpu)
prikazano na ekranu (samo korpa za pribor)
prikazano na ekranu (opcija je ISKLJUČENA i uređaj će oprati posuđe u svim
korpama).
Vodite računa da napunite samo gornju ili donju korpu i da u skladu sa
tim smanjite količinu deterdženta.
TABLETA (Tab)
Ova postavka vam omogućava da optimizujete performanse programa u
zavisnosti od vrste deterdženta koji koristite.
Pritisnite TABLETA dugme (svetlosni indikator će zasvetleti, a počeće da
svetli i odgovarajući simbol) ukoliko koristite kombinovane deterdžente u
obliku tablete (sredstvo za ispiranje, so i deterdžent u jednoj dozi).
Ukoliko koristite deterdžent u prahu ili tečni deterdžent, ova opcija
treba da bude isključena.
ODLAGANJE
Početak programa se može odložiti za vremenski period između 30 minuta i
24 sata.
1.Izaberite program i bilo koju željenu opciju. Pritisnite dugme ODLAGANJE
(nekoliko puta) da biste odložili početak programa. Početak možete da
odložite za 30 minuta do 24 časa. Svaki pritisak na dugme odlaže početak
pokretanja za: 30 minuta ako se bira manje od 4 časa, 1 čas ako se bira
manje od 12 časova, 4 časa ako se bira više od 12 časova. Ako dođete do
24 sata i pritisnite dugme, odloženi početak je deaktiviran.
2. Pritisnite dugme START/PAUZA: tajmer će početi sa odbrojavanjem;
3. Kada ovo vreme istekne, svetlosni indikator se isključuje i program
automatski počinje.
Ako u toku odbrojavanja ponovo pritisnete dugme START/PAUZA opcija
ODLAGANJE se poništava i izabrani program automatski počinje.
Funkcija ODLAGANJE se ne može podesiti kada program počne.
TURBO
Ova opcija se može koristiti za smanjenje trajanja glavnih programa uz
održavanje istih nivoa pranja i sušenja.
Nakon što izaberete program, pritisnite dugme TURBO i svetlosni indikator
će se uključiti. Pritisnite ovo dugme ponovo da biste poništili opciju.
BLOKADA TASTERA
Dugačak pritisak (3 sekunde) na TURBO dugme će aktivirati funkciju
BLOKADA TASTERA. Funkcija BLOKADA TASTERA blokira kontrolnu tablu
osim dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI. Ponovni dugi pritisak deaktivira BLOKADU
TASTERA.
POWER CLEAN
Zahvaljujući dodatnoj snazi mlazova, ova opcija omogućava intenzivnije i
jače pranje u donjoj korpi, u posebnoj oblasti. Ova opcija se preporučuje za
pranje šerpi i posuda za pečenje. Pritisnite ovo dugme da biste aktivirali
Power Clean (indikator će zasvetleti).
4
ZATVORENA SLAVINA ZA VODU – Alarm
Treperi kada nema dovoda vode ili je zatvorena slavina za vodu.
OTICANJE VODE
Za zaustavljanje i promenu aktivnog ciklusa može se koristiti funkcija
Oticanje vode.
Dugi pritisak na dugme START/PAUZA aktivira funkciju OTICANJE VODE.
Aktivni program se zaustavlja i voda iz mašine za pranje sudova otiče.
SR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
1. PROVERITE PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU
Proverite da li je mašina za pranje sudova povezana na dovod vode i da je vrh otvoren.
2. UKLJUČITE MAŠINU ZA PRANJE SUDOVA
Pritisnite dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
3. NAPUNITE KORPE
(videti PUNJENJE KORPI)
4. PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT
(videti TABELU SA PROGRAMIMA).
5. IZABERITE PROGRAM I PRILAGODITE CIKLUS
Izaberite program koji najviše odgovara u skladu sa vrstom posuđa i nivoom zaprljanosti
(pogledajte OPIS PROGRAMA) pritiskom na dugme P.
Izaberite željene opcije (videti OPCIJE I FUNKCIJE).
6. START
Ciklus pranja započinje pritiskom na dugme POČETAK/PAUZU. Kada program počne,
začuće se zvučni signal.
7. ZAVRŠETAK CIKLUSA PRANJA
Završetak ciklusa pranja je označen zvučnim signalom i na ekranu se prikazuje END.
Otvorite vrata i isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
Sačekajte nekoliko minuta pre nego što izvadite posuđe - da biste izbegli opekotine.
Ispraznite korpe, počevši sa donjom.
Nakon završetka programa dodatna faza sušenja se može javiti u narednih 30 minuta. Mašinu
za pranje sudova možete isprazniti bilo kada nakon što se program završi. Za postizanje
boljeg efekta sušenja, preporučujemo da je ne isključujete 30 minuta.
Mašina će se automatski isključiti tokom dužih perioda neaktivnosti, kako bi se smanjila
potrošnja električne energije.
Ako je posuđe samo blago uprljano ili ako ga isperete vodom pre nego što ga stavite u
mašinu za pranje sudova, u skladu s tim smanjite količinu deterdženta koji koristite.
MENJANJE PROGRAMA KOJI JE U TOKU
Ako ste izabrali pogrešan program, možete da ga promenite, pod uslovom da je tek počeo:
pritisnite i zadržite dugme UKLJUČI/ISKLJUČI, mašina će se isključiti.
Ponovo uključite mašinu pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI i izaberite novi ciklus pranja i
željene opcije; započnite ciklus pranja pritiskom na dugme POČETAK/PAUZU.
DODAVANJE DODATNOG POSUĐA
Bez isključivanja mašine, otvorite vrata (pazite na VRELU paru!) i stavite posuđe u mašinu za
pranje sudova. Zatvorite vrata i pritisnite dugme POČETAK/PAUZU ciklus će nastaviti od
trenutka u kom je zaustavljen.
SLUČAJNI PREKIDI
Ako su vrata otvorena tokom ciklusa pranja ili ako dođe do prekida električne energije, ciklus se
zaustavlja. Kada zatvorite vrata ili kada dođe do uspostavljanja električne energije, da ponovo
pokrenete ciklus tamo gde je stao, pritisnite dugme POČETAK/PAUZU.
Više informacija o funkcijama možete pronaći u uputstvu za upotrebu i održavanje koje možete
preuzeti putem interneta ili tako što ćete pratiti uputstva sa poslednje stranice.
SAVETI I PREDLOZI
SAVETI
NEODGOVARAJUĆE POSUĐE
Pre nego što napunite korpe, uklonite sve ostatke hrane sa posuđa i ispraznite čaše. Nije
potrebno da prethodno ispirate vodom.
Posuđe postavite tako da stoji čvrsto na mestu i da ne sklizne; posude postavite sa otvorima
okrenutim na dole, a udubljene/ispupčene delove postavite koso, kako bi voda mogla da dopre
do svih površina i da slobodno teče.
Upozorenje: poklopci, ručice, poslužavnici i tiganji ne sprečavaju rotiranje prskalica.
Svo malo posuđe stavite u korpu za pribor.
Veoma zaprljano posuđe i šerpe bi trebalo da stavite u donju korpu, jer su prskalice u ovom delu
jače i pružaju bolje performanse pranja.
Nakon što napunite uređaj, vodite računa da prskalice mogu slobodno da se rotiraju.
•
•
HIGIJENA
•
Da bi se izbeglo stvaranje neprijatnih mirisa i naslaga u mašini za pranje sudova, program sa
visokom temperaturom pokrenite najmanje jednom mesečno. Koristite jednu kafenu kašičicu
deterdženta i pokrenite program bez postavljanja posuđa kako biste očistili uređaj.
•
•
Drveno posuđe i pribor.
Osetljive ukrašene čaše, umetničke rukotvorine i antičko posuđe. Dekoracija na njima nije
otporna.
• Delovi od sintetičkog materijala ne podnose visoke temperature.
• Posuđe od bakra i kalaja.
• Posuđe zaprljano pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili mastilom.
Boja dekoracije na staklu i komadima od aluminijuma/srebra može da se promeni i izbledi
tokom procesa pranja. Neke vrste stakla (npr. kristalni predmeti) takođe mogu da se zamute
nakon određenog broja ciklusa pranja.
OŠTEĆENJE ČAŠA I POSUĐA
Koristite samo čaše i porculansko posuđe za koje proizvođač garantuje da je bezbedno za
mašinsko pranje.
Koristite blag deterdžent za posuđe
Sakupite čaše i posuđe iz mašine za pranje sudova čim se ciklus pranja završi.
5
PUNJENJE KORPI
KORPA ZA PRIBOR
SKLOPIVA KRILCA SA PODESIVIM POLOŽAJEM
Treća korpa je namenjena za postavljanje
pribora.
Pribor postavite kao što je prikazano na
slici.
Odvajanje pribora prilikom postavljanja
čini sakupljanje nakon pranja lakšim i
poboljšava performanse pranja i sušenja.
Sklopiva krilca se mogu postaviti na tri različite visine radi
optimizacije postavljanja posuđa unutar korpe.
Čaše za vino se bezbedno mogu staviti u sklopiva krilca
tako što se stopa svake čaše stavi u odgovarajući otvor.
Za optimalne rezultate sušenja više nagnite sklopiva krilca.
Za promenu nagiba, povucite sklopivo krilce na gore,
blagim klizanjem ga pomerite i postavite po želji.
Noževi i drugi pribor sa oštrim ivicama se mora postaviti sa oštricama okrenutim na dole.
Geometrija korpe omogućava postavljanje
sitnih predmeta, kao što su šolje za kafu, u
središnju oblast.
DONJA KORPA
Za šerpe, poklopce, tanjire, posude za salatu, pribor itd. Velike tanjire i poklopce treba stavljati sa
strane, kako bi se izbeglo dodirivanje prskalica.
Korpa za pribor ima dve klizne bočne fioke
kako bi se maksimalno iskoristila visina
prostora koji se nalazi ispod i omogućilo
postavljanje visokih predmeta u gornju
korpu.
(primer punjenja donje korpe)
Donja korpa ima držače koji se podižu i mogu se koristiti u vertikalnom položaju prilikom postavljanja tanjira ili u horizontalnom položaju (nižem) za lako postavljanje šerpi i posuda za salatu.
GORNJA KORPA
POWER CLEAN U DONJOJ KORPI
Stavite osetljivo i lako posuđe: čaše, šolje,
tacne, plitke posude za salatu.
Gornja korpa ima držače koji se podižu i
mogu se koristiti u vertikalnom položaju
prilikom postavljanja tacni za čaj/dezert ili u
nižem položaju prilikom postavljanja činija i
posuda za hranu.
(primer punjenja gornje korpe)
PODEŠAVANJE VISINE GORNJE KORPE
Visina gornje korpe se može podesiti: visoki položaj za postavljanje velikog posuđa u donju
korpu i nizak položaj za maksimalno korišćenje držača koji se pomeraju, tako što se stvara više
prostora na gore i izbegava sudaranje sa sudovima iz donje korpe.
Gornja korpa ima Podešavač visine gornje korpe (vidite
sliku), bez pritiskanja ručica, jednostavno podignite
držeći korpu sa strane, čim se korpa stabilno namesti u
viši položaj.
Da biste vratili na niži položaj, pritisnite ručice A koje se
nalaze na stranama korpe i pomerite korpu na dole.
Preporučujemo da ne podešavate visinu korpe kada
je napunjena.
NIKADA ne podižite niti spuštajte samo jednu stranu
korpe.
6
Power Clean® koristi posebne vodene mlaznice u
unutrašnjem zadnjem delu za intenzivnije pranje
veoma prljavih predmeta.
Prilikom postavljanja šerpi/posuda za pečenje
okrenutim prema komponenti Power Clean®
aktivirajte POWER CLEAN na tabli.
Donja korpa ima prostornu zonu, poseban držač koji se može izvući i nalazi se u zadnjem delu
korpe, a može se koristiti za tiganje ili plehove u uspravnom položaju, koji tako zauzimaju
manje prostora.
Kako se koristi Power Clean®:
1. Podesite Power Clean® oblast (G) tako što
ćete saviti zadnji držač za tanjire i postaviti
šerpe.
2. Šerpe i posude za pečenje postavite tako da
budu vertikalno nagnute u Power Clean®
oblasti. Šerpe moraju da budu nagnute
prema snažnim vodenim mlaznicama.
SR
NEGA I ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA
ČIŠĆENJE PRSKALICA
Redovno čistite sklop filtera kako se filteri ne bi zapušili i kako bi otpadna voda pravilno oticala.
Sklop filtera se sastoji od tri filtera koji uklanjaju ostatke hrane iz vode za pranje i omogućavaju
recirkulaciju vode: kako bi se postigli najbolji rezultati pranja, filtere treba održavati čistim.
Mašina za pranje sudova se ne sme koristiti bez filtera ili ako je filter labav.
Nakon nekoliko pranja, proverite sklop filtera i ukoliko je potrebno detaljno ga očistite pod
mlazom vode, pomoću četke koja nije metalna i sledeći uputstva navedena u nastavku:
1. Okrenite cilindrični filter A u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu i
izvucite ga (slika 1).
2. Uklonite kupasti filter B primenom blagog pritiska na bočna krilca (slika 2).
3. Izvucite pločasti filter od nerđajućeg čelika C (slika 3).
4. Proverite sklopku i uklonite sve ostatke hrane.
NIKADA NE UKLANJAJTE zaštitu pumpe za ciklus pranja (crni deo) (slika 4).
Povremeno, ostaci hrane mogu da se skore na prskalicama i tako blokiraju otvore za prskanje
vode. Stoga se preporučuje da povremeno proveravate prskalice i čistite ih malom četkom
koja nije od metala.
1
2
Da biste uklonili gornju prskalicu, okrenite plastični prsten za zaključavanje u smeru suprotnom
od smera kretanja kazaljki na satu. Gornja prskalica se ponovo postavlja tako da strana sa više
otvora bude okrenuta na gore.
B
A
A
Donju prskalicu možete ukloniti tako što ćete je povući na gore.
C
ČIŠĆENJE CREVA ZA DOVOD VODE
3
4
Nakon čišćenja filtera, ponovo postavite sklop filtera i pravilno ih pričvrstite na mesto; ovo je
neophodno za efikasan rad mašine za pranje sudova.
Ako su creva za vodu nova ili neko vreme nisu korišćena, pustite vodu kroz njih da biste bili
sigurni da su čista i da bi se očistila od nečistoća pre nego što se povežu. Ako ne obavite ovu
meru opreza, dovod vode se može blokirati i oštetiti mašinu za pranje sudova.
7
OTKLANJANJE PROBLEMA
Vaša mašina za pranje sudova možda ne radi kako treba.
Pre nego što kontaktirate servisni centar, proverite da li se problem može rešiti pomoću sledeće liste.
PROBLEMI
MOGUĆI UZROCI
REŠENJA
Mašina za pranje
sudova neće da se
pokrene ili ne reaguje na komande.
Uređaj nije pravilno uključen u strujno
napajanje.
Umetnite utikač u utičnicu.
Nema električne energije.
Mašina za pranje sudova se automatski pokreće kada dođe do povraćaja
električne energije.
Vrata mašine za pranje sudova nisu zatvorena.
Snažno gurnite vrata dok se ne začuje zvuk „kliktanja”.
Ne reaguje na komande.
Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI, nakon jednog
minuta ga ponovo uključite i ponovo podesite program.
Ciklus pranja se još nije završio.
Sačekajte da se ciklus pranja završi.
Crevo za odvod je savijeno.
Proverite da li je crevo za odvod savijeno (videti UPUTSTVA ZA UGRADNJU).
Odvodna cev sudopere je blokirana.
Očistite odvodnu cev sudopere.
Filter je zapušen ostacima hrane
Očistite filter (videti ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA).
Mašina za pranje
sudova proizvodi
neuobičajenu
buku.
Sudovi udaraju jedan o drugi.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Proizvodi se previše pene.
Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini
za pranje sudova (pogledajte PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT). Ponovo
podesite mašinu za pranje sudova pritiskom na dugme OTICANJE VODE
(videti OPCIJE I FUNKCIJE) i pokrenite nov program bez deterdženta.
Posuđe nije čisto.
Posuđe nije pravilno postavljeno.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Prskalice ne mogu slobodno da se
okreću, jer ih zaustavlja posuđe.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Ciklus pranja je previše blag.
Izaberite odgovarajući ciklus pranja (videti TABELU SA PROGRAMIMA).
Proizvodi se previše pene.
Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini
za pranje sudova (pogledajte PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT).
Poklopac na odeljku za sredstvo za ispiranje nije pravilno zatvoren.
Vodite računa da poklopac posude za sredstvo za ispiranje bude zatvoren.
Filter je zaprljan ili zapušen.
Očistite sklop filtera (videti ČUVANJE I ODRŽAVANJE).
Nema soli.
Napunite rezervoar za so (pogledajte PUNJENJE REZERVOARA ZA SO).
Voda ne otiče iz
mašine za pranje
sudova.
DOKUMENTACIJA UREĐAJA
KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA
Dokumentaciju proizvoda, kao i podatke o potrošnji energije za ovaj uređaj, možete
da preuzmete na Veb lokaciji kompanije Whirlpool
docs.whirlpool.eu.
Način na koji nas možete kontaktirati opisan je u
garantnom listu. Prilikom kontaktiranja našeg
Postprodajnog servisa, navedite šifre koje se nalaze na
identifikacionoj pločici vašeg proizvoda
WWW
KAKO PREUZETI UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE
WWW Preuzmite Uputstvo za upotrebu i održavanje sa naše Veb lokacije
docs.whirlpool.eu (možete da koristite ovaj QR kôd), tako što ćete navesti
komercijalnu šifru proizvoda.
> Takođe, možete kontaktirati naš Postprodajni servis za klijente.
IEC 436
:
400011234641
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising