Whirlpool | ADP 7442 A+ PC 6S IX | Instruction for Use | Whirlpool ADP 7442 A+ PC 6S IX Упутство за употребу

Whirlpool ADP 7442 A+ PC 6S IX Упутство за употребу
Табела
Кратко упутство за употребу
ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ МАШИНЕ ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ ОВО КРАТКО
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ И УПУТСТВО ЗА МОНТАЖУ!
(опис опција потражите на десној страни)
ДУГМЕ ЗА ИЗБОР
ПРОГРАМА
Притискајте дугме „P“ док се на
дисплеју не прикаже жељени
број програма (P1...Px) –
погледајте доњу
„Tabеlу програма“.
ДУГМЕ ЗА ПОЧЕТАК/НАСТАВАК
Притисните ово дугме да покренете изабрани
програм: упалиће се лампица која ће се после
завршетка програма угасити.
Уколико се врата током циклуса прања отворе,
циклус ће привремено бити заустављен: лампица
за почетак почеће да трепери. Како бисте
наставили циклус, затворите врата и поново
притисните дугме за почетак.
ДУГМЕ ЗА ПРЕКИД/ИСКЉУЧЕЊЕ
Притисните ово дугме да искључите командну таблу.
Уколико притиснете дугме за време извођења
програма, програм ће бити прекинут, а вода ће у року
од 1 минуте бити испуштена (на дисплеју ће се
приказати 0:01).
Уколико га притиснете док је машина за прање посуђа
искључена, сва течност која се евентуално налази у
машини биће испуштена (процес траје 1 минуту).
Табела програма
Програми
1)
2)
Потрошња
Доступне
опције
Упутство за пуњење
Детерџент
у
литрима
квч
у минутама 1)
Фаза
сушења
P1
Sensor
40°-70°C
Одложени
почетак
Снажно
чишћење
Power Clean
Препоручени програм за рутинска
прања посуђа са скорелим остацима
хране (нпр. ЕН 50242).
X
7-14
1,00-1,65
80-165
Комплетно
P2
Pre-Wash
хладно
Одложени
почетак
Посуђе које намеравате да оперете
касније.
—
4,0
0,03
14
БЕЗ
P3
Fragile
40°C
Одложени
почетак
Благо запрљано посуђе, на пример
чаше и шоље.
X
10,0
0,85
100
Благо
P4
Rapid
45°C
Одложени
почетак
Благо запрљано посуђе без скорелих
остатака хране.
X
11,0
0,80
30
БЕЗ
Нормално запрљано посуђе.
Програм који штеди електричну
енергију.
X
12,0
1,03
150
Комплетно
Нормално запрљано посуђе.
X
10,0
1,30
80
Комплетно
P5
Eco 2)
50°C
Одложени
почетак
Снажно
чишћење
Power Clean
P6
Fast Daily
60°C
Одложени
почетак
Подаци о програмима добијени су у нормалним условима (без додатних опција) у складу са европским стандардом ЕН 50242 и могу да се разликују с
обзиром на услове. Код сензорских програма могућа су одступања до 20 минута услед рада аутоматског калибрационог система машине.
Референтни програм за енергетско обележавање у складу са захтевима ЕН 50242. – Напомена за испитне институције: за детаљне информације о
упоредном испитивању везаном за стандардно пуњење према стандарду ЕН и осталим испитивањима обратите нам се на следећу адресу:
nk_customer@whirlpool.com.
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
КОМАНДНА ТАБЛА ОВЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УКЉУЧУЈЕ СЕ
ПРИТИСКОМ НА БИЛО КОЈЕ ДУГМЕ ОСИМ ДУГМЕТА ЗА ПРЕКИД/
ИСКЉУЧЕЊЕ.
АКО СЕ У РОКУ ОД 30 СЕКУНДИ НЕ ПОКРЕНЕ ЦИКЛУС ПРАЊА, КОМАНДНА
ТАБЛА АУТОМАТСКИ ЋЕ СЕ ИСКЉУЧИТИ СА ЦИЉЕМ УШТЕДЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ.
Опције и опис дисплеја
ИНДИКАТОР НИВОА СОЛИ
Уколико је упаљен (на крају
циклуса), треба допунити
резервоар за со.
ИНДИКАТОР НИВОА
СРЕДСТВА ЗА ИСПИРАЊЕ
Уколико је упаљен (на крају
циклуса), треба допунити
дозатор средства за испирање.
ДИСПЛЕЈ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА ПРАЊА
Приказује трајање циклуса прања и преостало време (часова:минута). Уколико је изабран „одложени
почетак“, на дисплеју ће бити приказано време до почетка програма (час.00, односно 0:минута када
до почетка има мање од 1 часа).
Уколико се на дисплеју појаве поруке „Fx Ey“, погледајте поглавље „Шта учинити ако...“ на стр. 6.
ДУГМЕ ЗА ОДЛОЖЕНИ
ПОЧЕТАК
Притисните дугме више пута да
бисте одложили почетак
програма – упалиће се лампица
за одложени почетак. Почетак
можете да одложите за 1 до
24 часа. Сваким притиском на
дугме почетак покретања
програма одложиће се за један
час, а после „h 24“ вратиће се на
„h 00“. Када је изабрана ова
опција, упалиће се лампица за
одложени почетак. Затим
притисните дугме за почетак.
Машина за прање посуђа
укључиће се после истека
подешеног времена.
СНАЖНО ЧИШЋЕЊЕ
POWER CLEAN
Захваљујући додатним
млазницама за снажно
чишћење, ова опција
омогућава интензивније и
снажније прање посуђа у доњој
корпи, у одређеном подручју.
Употреба ове опције се
препоручује приликом прања
лонаца и дубљих судова за
печење (погледајте стр. 4).
Притисните ово дугме да
укључите опцију снажног
чишћења Power Clean
(лампица ће се упалити).
ПОДЕШАВАЊЕ У
СЛУЧАЈУ УПОТРЕБЕ
ТАБЛЕТЕ
Ово подешавање вам
омогућава да оптимизујете
прање према врсти
коришћеног детерџента.
Притисните дугме за таблету и
држите га 3 секунде (док се
лампица на упали) уколико
користите комбинацију
детерџената у таблети
(средство за испирање, со и
детерџент у 1 дози).
Ако користите прашак или
течни детерџент, лампица за
таблету на командној табли
мора да буде искључена.
5019 396 03689
CS -1-
Прва употреба
Како подесити тврдоћу воде да би се обезбедили најбољи резултати прања
Вредност тврдоће воде треба
подесити само пре првог прања или у
случају промене тврдоће воде.
-
Вредност тврдоће воде је
фабрички подешена на воду
средње тврдоће (вредност 4).
Со за регенерацију треба
додати и у случају коришћења
таблета које садрже со јер
такви детерџенти не могу у
довољној мери да омекшају
тврду воду.
10
9
1
Приликом прве употребе
резервоар за со треба
напунити без обзира на
тврдоћу воде (погледајте
опис у наставку у оквиру
корака бр. 1 „Свакодневна
провера“).
4
Истовремено притисните дугме за избор програма и дугме за прекид/искључење и држите их најмање 3 секунде.
На дисплеју ће се приказати тренутно подешена тврдоћа воде.
Притисните дугме за избор програма да бисте повећали тврдоћу. Вредности су у распону од 1 до 7 (када дођете до 7, следећим
притиском на дугме за почетак вратићете вредност на 1).
Сачекајте 30 секунди (да се командна табла угаси) или притисните дугме за почетак/наставак да бисте сачували подешену вредност.
1. Обратите се свом водоводном предузећу и затражите информације о
степену тврдоће воде...
Немачки
степени °dH
Француски
степени °fH
Енглески
степени °eH
2. ... а затим унесите
одговарајућу вредност у
машину за прање посуђа.
Тврдоћа воде
Унета вредност се приказује
на дисплеју
0-5
0-9
0 - 6,3
Мека
1
6 - 10
10 - 18
7 - 12,6
Средње мека
2
11 - 15
19 - 27
13,3 - 18,9
Просечно тврда
3
16 - 21
28 - 37
19,6 - 25,9
Средње тврда
4
22 - 28
38 - 50
26,6 - 35
Тврда
5
29 - 35
51 - 63
35,7 - 44,1
Веома тврда
6
36 - 50
64 - 90
44.8 - 62.4
Изузетно тврда
7
5
1
2
6
7
Паста или прашак
(средство за испирање
и со)
пређите на корак
бр. 1
(погледајте
поглавље
„Свакодневна
провера“)
Визуелни
индикатор
(зависно од
модела).
Одврните
поклопац.
1 – резервоар за со
2 – дозатор средства за испирање
3 – посуда за детерџент
4 – систем корпи
5, 6, 7, 8 – расположиве функције на табли
9 – филтери
10 – прскалице
ако је вода ТВРДА,
треба додати још
соли
(пређите на корак
бр. 1, „Свакодневна
провера“)
Заврните поклопац.
Треба скинути
остатке соли око
поклопца. Неки
резервоари за со
имају индикатор
нивоа соли уграђен
у поклопац
(информације о
томе како вршити
проверу потражите
у тексту у наставку).
8
Напуните резервоар за со водом
(само пре првог прања).
Таблете
Свакодневна провера
Пуњење резервоара за со – растварање каменца (није потребно ако је изабрана „мека“ вода!)
3
Препоруке у вези са коришћењем детерџента
Додајте со (немојте да ставите
детерџент!) – мин. 0,8 kg/макс. 1 kg
Пошто сте додали со за регенерацију, одмах покрените програм за прање (само програм за претпрање неће бити довољан).
Остаци раствора соли или зрна соли могу да изазову дубоку корозију наносећи тиме непоправљиву штету деловима од нерђајућег челика.
Уколико је неисправност последица таквих околности, гаранција не важи.
Лампица индикатора нивоа соли може да
остане упаљена после више циклуса прања.
Не морате додавати со ако вода по степену
тврдоће спада у категорију меке воде.
(зависно од модела)
Индикатор нивоа соли на командној табли
Лампица индикатора упалиће се када
ТРЕБА ДОДАТИ СО.
Индикатор нивоа соли на поклопцу резервоара за со
зелена: у
реду
безбојна: ТРЕБА
ДОДАТИ СО
CS -2-
Додавање средства за испирање (није потребно када користите таблете). Како подесити регулатор дозирања средства за испирање
2
Визуелни
индикатор
Буде ли
потребно,
отворите
поклопац „B“
(притисните
одговарајуће
дугме).
Дозирање средства за испирање може
да се прилагоди детерџенту који се
користи. Што је подешена вредност
нижа, то ће количина дозираног
средства за испирање бити мања
(фабрички подешена вредност:
вредност 4).
Притисните дугме да бисте отворили
поклопац „B“. Помоћу новчића или
сличног предмета окрените стрелицу у
жељени положај. Пошто сте подесили
дозирање средства за испирање,
затворите поклопац.
Успите средство за
испирање до
линије која
обележава
максималну
количину (~150 ml).
(зависно од модела)
Проверите индикатор нивоа средства за испирање Индикатор нивоа средства за испирање на командној табли
да бисте утврдили ниво у дозатору.
Лампица индикатора упалиће се када ТРЕБА ДОДАТИ
СРЕДСТВО ЗА ИСПИРАЊЕ.
Свакодневна провера
Индикатор нивоа средства за испирање на дозатору
тамна: у реду
безбојна: ТРЕБА ДОДАТИ СО
Користите само средства за испирање препоручена за употребу у кућним машинама за прање посуђа. Одмах обришите случајно просуто средство за испирање. Тиме ћете спречити прекомерно стварање пене
која може да узрокује неисправност машине.
У случају пруга: смањите количину дозирања окретањем стрелице на нижу вредност (1–3). Уколико посуђе није у потпуности суво: повећајте количину дозирања окретањем стрелице на вишу вредност (5–6).
Будући да се пластични судови спорије суше, повећање количине дозираног средства за испирање у таквим случајевима неће помоћи.
Детерџенти са додатком средства за испирање биће ефикасни само код дужих програма. Код краћих програма могу да се појаве остаци детерџента (буде ли потребно, употребите прашак). Детерџенти са
додатком средства за испирање често узрокују прекомерно стварање пене.
Стављање детерџента – користите само детерџент намењен за машине за прање посуђа у складу са препорукама произвођача
Отворите поклопац „A“
(притисните одговарајуће дугме).
3
Свакодневна употреба
Ставите детерџент у облику таблете/прашка/течности у велику посуду.
Прочитајте препоруке произвођача детерџента наведене на амбалажи.
Напуните само
посуду за детерџент
пре покретања
програма прања.
Затворите поклопац притиском на
одговарајући ребрасти део.
За једно прање употребите само једну
таблету коју ћете ставити у посуду за
детерџент.
Могу да се користе све врсте таблета,
при чему приликом употребе таблета
„2 у 1“ обавезно треба додати со.
Поједине врсте таблета се можда неће
у потпуности растворити током кратких
циклуса прања (брзо, ломљиво, ручно
прање); стављање таблете на дно
корита може помоћи у њеном
растварању и прању.
CS -3-
Како напунити корпе
ГОРЊА КОРПА – зависно од модела
4
„A“ – подесиви држачи (2 или 4): у хоризонталном
положају за шоље/дугачак прибор/високе чаше.
ДА БИСТЕ
„A“ – ЗАТВОРЕНО „A“ – ОТВОРЕНО ОТВОРИЛИ „A“:
„B“ – корпица за прибор: може да се стави у горњу
корпу приликом употребе опције „полупуна машина/
прање у више зона“.
Треба извадити решетку („F“).
CLICK!
C
D
Како извадити горњу корпу (уколико је таква опција на
располагању)
Вађење горње корпе омогућиће вам
да доњу корпу напуните овећим
посуђем.
- Отворите два носача („D“) да
бисте скинули горњу корпу
(приликом коришћења горње корпе
носачи увек морају да буду
затворени).
Окрените
држач
Rotate the
flapу
правцу
кретања
clockwise
and
hook на
onсату
rackи
казаљке
закачите га за
корпу
A
Како подесити висину горње корпе (уколико је таква
опција на располагању).
Подизањем горње корпе добићете више простора у
доњој корпи, а њено спуштање омогућиће вам да у
машину ставите високе чаше.
– Ухватите и извуците две бочне ручице („C“) (треба да
буду на истој висини) и дигните или спустите доњу
корпу.
A
B
„D“ – ЗАТВОРЕНО
„D“ – ОТВОРЕНО
ДОЊА КОРПА – зависно од модела
Како користити опцију снажног чишћења Power Clean
Опција снажног чишћења
Power Clean користи
посебне водене млазнице
у задњем делу машине за
интензивније прање јако
запрљаних предмета.
1. Повећајте зону снажног чишћења Power Clean 2. Ставите лонце и дубље судове за печење у зону
(„G“) тако што ћете склопити задње држаче
снажног чишћења Power Clean тако да буду у
тањира.
усправном положају. Лонци треба да буду
окренути према воденим млазницама за снажно
чишћење.
„E“ – корпица за прибор.
„F“ – решетка: помаже да прибор буде одвојен од осталог посуђа ради бољих
резултата прања.
„G“ – вертикални држачи тањира: могу да се склопе да би се ставили лонци.
„H“ – склопив бочни држач (уколико је таква опција на располагању): држач може
да се користи за дугачак кухињски прибор или шоље.
БОЧНИ ДРЖАЧ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВАДИ: повуците држач
према предњем крају корпе, дигните га и извадите.
F
G
E
5
Распоредите посуђе тако да спречите скупљање воде у удубљењима и обезбедите слободно окретање прскалица. У машину стављајте само посуђе које може у њој да се пере. Немојте да користите
машину за прање дрвених предмета, односно посуђа од алуминијума, калаја или сребра или украшеног посуђа (неемајлираног). Судове (нпр. тањире, чиније, лонце) треба правилно ставити у корпу да се
омогући отицање воде!
Укључивање машине. Притисните било које дугме (осим дугмета за прекид/искључење) да бисте укључили командну таблу и омогућили избор програма.
CS -4-
Избор програма
6
Преглед програма
Највећи могући број програма приказан је у поглављу „Табела“. Одговарајуће програме за своју машину пронаћи ћете на командној табли (стр. 1).
Изаберите програм на основу приложене табеле програма (стр. 1).
Време извођења програма зависи од спољних услова у стану, температуре и притиска итд.
Циклус прања
7
Врата машине за прање посуђа треба да буду затворена, а славина за довод воде отворена.
Да бисте привремено зауставили програм (нпр. када желите да
Да бисте прекинули извођење
ставите у машину неки суд):
програма:
- пажљиво отворите врата (програм ће се привремено зауставити) и
- притисните дугме за прекид/
ставите судове
искључивање;
(чувајте се ВРЕЛЕ паре!);
- (вода ће у року од 1 минуте бити
испуштена, а машина ће се након тога
- затворите врата и поново притисните дугме за почетак да бисте поново
искључити);
покренули циклус (програм ће наставити циклус прања од тачке у којој
је заустављен).
Да бисте променили програм који се изводи:
- притисните дугме за прекид/искључивање да бисте прекинули извођење програма;
- (вода ће у року од 1 минуте бити испуштена, а машина ће се након тога искључити);
- притисните било које дугме осим дугмета за прекид/искључивање да бисте
укључили машину;
- изаберите нови програм;
- притисните дугме за почетак.
Искључивање машине. Све је у реду...
8
Машина ће после завршетка програма аутоматски прећи у режим приправности. При томе ће се угасити све лампице индикатора.
Будите опрезни приликом отварања врата: чувајте се вреле паре.
Испразните машину – почните од доње корпе да бисте избегли да преостале капи воде падну на посуђе у доњој корпи.
Одржавање
Одржавање
9
Филтери
Проверите и
по потреби
очистите.
Заврните микрофилтер –
ПОВЕДИТЕ РАЧУНА О ОЗНАЦИ!
Одврните
микрофилтер
(1), извадите га
(2) и извуците
фино сито (3)...
Вратите га на
одговарајуће
место
Исперите текућом
водом...
Самостално решавање мањих проблема...
10
Прскалице
Скините
наслаге/
извадите
предмете
који ометају
прскалице.
Вратите горњу и доњу прскалицу и добро их заврните.
Одврните и
скините горњу
прскалицу...
Одврните и
скините доњу
прскалицу...
Исперите
млазнице текућом
водом (буде ли
потребно,
употребите
чачкалице)...
CS -5-
Шта учинити ако...
У случају неисправности извршите следеће провере и у складу са њима покушајте да решите проблем пре него што се обратите служби за кориснике.
Већина проблема може да се реши предузимањем следећих корака којима ће се брзо успоставити нормалан рад машине.
Како je неисправност приказанa на дисплеју:
Машина...
...не ради/неће да почне да ради
Трепери број функције „F“x
...приказује „F6 E7“ или „F6 E1“
...приказује „F6 E3“/програм прања прерано
је завршио (посуђе је прљаво и мокро)
...приказује „F8 E1“
Пауза од 0,5 s
Решења...
-
Машина мора да буде укључена.
-
Уколико нема напајања, проверите да ли је осигурач прегорео.
-
Врата машине за прање посуђа нису затворена.
-
Проверите да ли су врата машине затворена.
-
Проверите да ли је изабран „одложени почетак“ (уколико је таква опција на располагању). Ако јесте, машина ће почети да ради тек пошто
истекне подешено време. Буде ли потребно, вратите машину на почетак притиском на дугме за прекид или одмах покрените циклус
прања притиском на дугме за почетак.
-
...приказује „F6 E2“
Трепери број грешке „E“y
Могући разлози...
Укључен је „одложени почетак“.
-
Славина је затворена.
-
Славина мора да буде отворена.
-
Уврнуто црево за довод воде или запушени филтери за улазну воду.
-
Црево за довод воде не сме да буде уврнуто, односно одговарајући филтер за улазну воду у конектору за славину не сме да буде
запушен.
-
Пренизак притисак воде.
-
Славина мора да буде потпуно отворена током дотицања воде (минимални капацитет: 0,5 литaра у минути).
-
Уврнуто црево за довод воде или запушени филтери за улазну воду.
-
Црево за довод воде не сме да буде уврнуто, односно одговарајући филтер за улазну воду у конектору за славину не сме да буде
запрљан.
-
Запрљани или запушени филтери.
-
Филтери не смеју да буду запрљани или запушени.
-
Премало воде у систему машине за воду.
-
Удубљене судове (нпр. чиније, шоље) треба ставити у корпу тако да буду окренути наглавачке.
-
Неправилно монтирано одводно црево.
-
Одводно црево мора да буде правилно монтирано (код високо монтираних машина оставите најмање 200–400 mm од доње ивице
машине) – погледајте упутство за монтажу.
-
Много пене у машини.
-
Поновите прање без детерџента или сачекајте док пена не нестане.
-
Запрљани филтери.
-
Очистите филтере.
-
Уврнуто одводно црево.
-
Одводно црево не сме да буде уврнуто.
-
Затворен прикључак црева на сифон.
-
Треба скинути диск који затвара прикључак црева на сифон.
После предузимања горенаведених корака треба поништити поруку о неисправности. Тиме ће проблем у већини случајева бити решен.
ПОНИШТАВАЊЕ:
Посуђе и прибор...
...нису добро очишћени/на њима се налазе
остаци хране
Притисните дугме за прекид/искључивање.
Затворите врата.
Вода ће аутоматски бити испуштена у року од 1 минуте.
Машина је сада спремна за поновно пуштање у рад.
Могући разлози...
Решења...
-
Премало простора између судова (неправилан распоред удубљеног
посуђа по корпи).
-
Премало детерџента; престар или неправилно чуван детерџент.
-
Температура није довољно висока за јако запрљано посуђе.
-
У случају да је посуђе јако запрљано, изаберите програм прања на већој температури (погледајте табелу са програмима – стр. 1).
-
Пуњење доње и горње корпе у машини за прање посуђа уз
истовремено коришћење опције полупуне машине/прања у више зона.
-
Ако изаберете опцију „полупуна машина/прање у више зона“ (ако је доступна), напуните само горњу или само доњу корпу да бисте
повећали снагу прања и тиме остварили оптималне резултате прања.
У случају честе употребе програма еко прања на 50°C (ако је доступан), повремено изаберите програм интензивног прања на 65°C (ако
је доступан).
Прскалице не смеју да буду запушене, а филтери не смеју да буду запрљани и морају да буду правилно постављени (погледајте стр. 5,
„Одржавање“).
-
Честа употреба програма еко прања на 50°C.
-
Запушене прскалице, запрљани или неправилно постављени филтери.
-
Посуђе или прибор омета окретање прскалица.
-
-
Распоредите посуђе тако да се судови не додирују. Удубљене судове (нпр. чиније, шоље) треба ставити у корпу тако да буду окренути
наглавачке.
Буде ли потребно, употребите више детерџента узимајући при томе у обзир упутства произвођача у вези са дозирањем. Детерџент треба
увек чувати на сувом месту и не предуго.
Поведите рачуна о томе да посуђе или прибор не блокира прскалице, односно обезбедите слободно окретање прскалица.
CS -6-
Шта учинити ако...
Посуђе и прибор...
Могући разлози...
Решења...
...упаљен индикатор нивоа соли
-
Употреба таблета за меку воду.
-
Подесите машину за рад у случају употребе таблете. Уколико та опција није доступна, нормално је да индикатор нивоа соли
буде упаљен.
...имају наслаге: присутни су остаци соли за
регенерацију
-
Вода је претврда.
-
На подручјима где је вода веома тврда треба додати више соли за регенерацију (погледајте стр. 2, „Како подесити тврдоћу
воде“).
-
Поклопац резервоара за со је отворен.
-
Правилно затворите поклопац резервоара за со.
-
Нема довољно средства за испирање.
-
Уколико користите детерџент са комбинованим дејством, покушајте да решите проблем додавањем веће количине средства
за испирање.
-
Пластични судови се слабо суше.
-
Синтетички материјали се споро суше; уколико су судови од таквих материјала на крају циклуса мокри, обришите их крпом.
-
Чисти судови су предуго остављени у машини за прање посуђа
после завршетка циклуса (нпр. код коришћења опције одложеног почетка).
Присуство капи воде на судовима и бочним странама машине је у таквом случају нормално.
Покушајте да решите проблем тако што ћете пре вађења посуђа отворити врата на 5 минута.
-
Неправилан распоред удубљеног посуђа по корпи.
-
Распоредите посуђе тако да спречите скупљање воде у удубљењима.
-
Неправилно дозирање средства за испирање.
-
Повећајте количину средства за испирање (погледајте стр. 3, „Додавање средства за испирање“).
-
Изабран је брзи програм.
-
Програм брзог прања на 40°C/45°C намењен је за брзо прање благо запрљаних судова. Средње/јако запрљано посуђе се
можда неће у потпуности осушити приликом брзог прања у потпуно напуњеној машини. У том случају изаберите програм
стандардне дужине. Да бисте постигли најбоље резултате, отворите врата после завршетка програма и сачекајте 15 минута
пре него што извадите посуђе из машине.
...пластични делови су изгубили боју
-
Сок од парадајза/шаргарепе.
-
Сок од парадајза може, на пример, да изазове губитак боје пластичних делова. У том случају се препоручује прашак који
омогућава коришћење нешто већих количина и тиме боље избељивање. Треба користити програме прања на већим
температурама.
...замућене чаше итд.
-
Судови нису погодни за прање у машинама за прање посуђа
(порцелан).
-
У машину стављајте само посуђе које може у њој да се пере.
...наслаге на чашама које могу да се скину
-
Коришћење неодговарајућих програма за прање чаша.
-
Судове треба распоредити тако да се не додирују. Немојте да стављате стаклено посуђе у корпе заједно са осталим
судовима. Користите одговарајући програм за прање стакленог посуђа.
...чаше не блистају
-
Чаше нису погодне за прање у машинама за прање посуђа
(порцелан).
-
Неке врсте чаша не смеју да се перу у машини за прање посуђа.
...трајне наслаге на чашама
-
Ефекат дуге.
-
Ова појава је неповратног карактера. Убудуће вам препоручујемо следеће поступке:
промените управљање системом за дозирање омекшивача;
Поступајте пажљиво – употребљавајте препоручене количине детерџента.
У случају употребе таблета са комбинованим дејством погледајте препоруке произвођача детерџента.
-
Ова појава је неизбежна. Теин трајно мења боју шоља.
...нису суви
...шоље за чај постају тамније, а запрљаност је после прања у машини још увек присутна
Нису познати.
...трагови рђе
-
Није коришћен програм претпрања.
-
Остаци слане или киселе хране могу да изазову трагове рђе чак и на прибору од нерђајућег челика. Да бисте то спречили,
увек користите програм претпрања код судова који ће се касније прати.
...остали трагови
-
Премала количина средства за испирање.
-
У случају трагова повећајте количину средства за испирање (погледајте стр. 3, „Додавање средства за испирање“).
Уколико користите детерџент са комбинованим дејством, покушајте да решите проблем додавањем веће количине средства
за испирање.
...пруге
-
Превелика количина средства за испирање.
-
У случају пруга смањите количину средства за испирање (погледајте стр. 3, „Додавање средства за испирање“).
Уколико користите детерџент са комбинованим дејством који укључује средство за испирање, немојте да додајете средство
за испирање.
...пена
-
Неодговарајућа количина детерџента/средства за испирање.
-
Користите само прописану количину детерџента/средства за испирање јер превелике количине могу да узрокују прекомерно
стварање пене.
CS -7-
Шта учинити ако...
Извуците кабл за напајање из прикључнице
Уколико је после горенаведених провера проблем још увек присутан, извуците кабл за напајање машине из прикључнице и затворите славину за довод воде. Обратите се служби за кориснике (погледајте
гаранцију).
Пре него што се обратите нашој служби за кориснике, прибележите следеће:
– опис проблема,
– тип и модел машине,
– сервисни код (број наведен на натписној плочици) на унутрашњој страни врата са десне стране.
Мере предострожности и опште препоруке
1. Амбалажа
Амбалажа може у потпуности да се рециклира и обележена је рециклажним симболом
.
2. Скидање амбалаже и преглед машине
После распаковања проверите да ли је машина за прање посуђа неоштећена и да ли се врата правилно
затварају. Ако сумњате да нешто није у реду, позовите оспособљеног сервисера или свог локалног продавца.
3. Пре прве употребе машине за прање посуђа
- Машина је конструисана за рад на собној температури од 5 до 45°C.
- Произвођач је испитао ову машину са циљем обезбеђивања њене исправности. Такво испитивање може да
остави неколико капи, односно мање трагове воде који ће нестати приликом првог прања.
4. Уштеда електричне енергије и воде
- Немојте да испирате посуђе текућом водом.
- Увек у потпуности напуните машину пре прања посуђа или изаберите опцију полупуне машине/прања у
више зона (ако је доступна).
- Уколико су доступни еколошки извори енергије као што су грејање помоћу соларних панела, топлотне
пумпе или системи за централно грејање, машину може да се прикључи на довод топле воде од највише
60°C. Поведите рачуна о одговарајућем типу доводног црева (макс. 70°C или макс. 90°C).
5. Безбедност деце
- Чувајте амбалажне материјале ван домашаја деце.
- Немојте дозволити деци да се играју са машином за прање посуђа.
- Чувајте детерџент, средство за испирање и со ван домашаја деце.
6. Безбедносна упозорења
- Ова машина није намењена за употребу од стране деце или физички или ментално хендикепираних лица
уколико нису под одговарајућим надзором одговорног одраслог лица које је у стању да гарантује њено
безбедно коришћење.
- Немојте да користите машину на отвореном.
- Немојте да држите запаљиве материје у непосредној близини машине за прање посуђа.
- Вода из машине за прање посуђа није за пиће.
- Немојте да користите раствараче у машини за прање посуђа: опасност од експлозије!
- Будите пажљиви када су врата отворена: опасност од саплитања!
- Отворена врата машине за прање посуђа могу да носе само тежину пуне извучене корпе. Немојте да
стављате друге предмете на отворена врата, односно немојте на њима да седите или стојите.
- Оштре предмете који могу да изазову повреде (нпр. ножеве) треба ставити у корпицу за прибор за јело при
чему оштри крајеви треба да буду окренути надоле. Прибор са дугом дршком треба ставити у горњу корпу у
хоризонталан положај, при чему оштри крајеви треба да буду окренути према задњем делу машине.
-
Пре чишћења или одржавања машине извуците кабл за напајање из прикључнице и затворите славину за
довод воде; на исти начин треба поступити и у случају било какве неисправности.
- Оправке и техничке модификације смеју да врше само оспособљени сервисери.
7. Отпорност на смрзавање
Ако на месту где је постављена машина постоји опасност од смрзавања, из машине треба испустити сву воду.
Затворите славину за довод воде, скините доводно и одводно црево и испустите сву воду. Поведите рачуна о
томе да се у резервоару за со налази најмање 1 kg растворене соли за регенерацију да би се машина
заштитила од температура до -20°C. Приликом поновног пуштања машине у рад може да се појави порука о
неисправности (погледајте стр. 6).
„F6 E2“ – машина мора да буде најмање 24 часа на собној температури од најмање 5°C.
После отклањања неисправности поништите поруку о неисправности (погледајте поглавље „Шта учинити
ако...“).
8. Одлагање
- Ова машина је произведена од материјала који могу да се рециклирају. Уколико сматрате да је време да
машина оде на отпад, одложите је у складу са локалним прописима о одлагању отпада. Пре одлагања
учините машину неупотребљивом тако што ћете одсећи кабл за напајање. Да бисте избегли ситуације које
могу да представљају опасност за децу (нпр. опасност од гушења), сломите браву врата тако да се више не
могу затворити.
- Ова машина је обележена у складу са Директивом 2002/96/ЕЗ о отпадној електричној и електронској
опреми (WEEE). Одговарајућим одлагањем ове машине можете да допринесете спречавању евентуалних
штетних последица по животну средину и здравље. Неодговарајуће одлагање машине ове врсте као кућног
отпада може да има штетне ефекте на животну средину. Симбол
на машини или документима
приложеним уз њу означава да се овај производ не сме третирати као комунални отпад и да га треба
предати најближем центру за сакупљање ради даљег слања на рециклажу електричних и електронских
производа. Машину треба одложити у складу са локалним прописима о заштити животне средине који се
односе на одлагање отпада. За више информација о третману, поновном искоришћењу и рециклажи ове
машине обратите се надлежном локалном органу, служби за сакупљање комуналног отпада или
продавници у којој сте купили машину.
ЕЗ изјава о усаглашености
Ова машина је конструисана, израђена и стављена у промет у складу са безбедносним захтевима директива
ЕЗ:
2006/95/ЕЗ, 89/336/ЕЗ, 93/68/ЕЗ и Директива 2002/95/ЕЗ о ограничењу опасних супстанци у
електричној и електронској опреми.
Називни капацитет: 13 комплета посуђа.
Уколико је неисправност последица неправилне употребе машине, гаранција не важи.
Задржавамо право на техничке модификације.
CS -8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising