Whirlpool | AWOE 9745 WP | Instruction for Use | Whirlpool AWOE 9745 WP Brukerhåndboken

Whirlpool AWOE 9745     WP Brukerhåndboken
30106289N.fm Page 1 Monday, May 18, 2009 7:33 PM
N
PROGRAMOVERSIKT
A. Programvelger
L
I
}
B. Display
C. “Temperatur”-knapp
D. ”Sentrifugering”-knapp
A
H. ”Favoritter”-knapp
Program
Temperatur
Maks.
TøyVaskeanvis- mengde
ninger
E
Program
i gang
Program
ferdig
J. “Barnesikring”-indikator
K. “Overdosering av vaskemiddel”indikator
D
F
Type vask/Anmerkninger
Legg i tøy
J
K
G
C
E. “Starttidsforvalg”-knapp
F. “Start (Pause)”-knapp
G. ”Nullstill/Tømming)”-knapp
H
L. Røde feilindikatorer
Vaskemidler og tilleggsmidler
For- Hoved- TøyForvask
vask mykner vask
Sentrifugering
Tilleggsfunksjoner
StarttidsClean + Stryke- Intensiv forvalg Sentrifu- Maks.
lett
skylling
gering sentrifugehastighet
opm
kg
- Ta hensyn til vaskeanvisningene fra produsenten
70 - 95 °C
8,0
Bomull /
Kulørt
❉
Ja
❉
❉
❉
❉
❉
❉
❉
maks.
20 - 60 °C
8,0
Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter
osv. av bomull og lin.
Ved temperaturer på 80°C eller mer, vil dette programmet eliminere
bakterier i tøyet ditt. Denne bakteriedrepende virkningen er blitt testet ut
ifølge metodene i standarden NF EN 13697 av november. 2001.
Syntetisk
20 - 60 °C
3,5
Normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira),
polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.
❉
Ja
❉
❉
❉
❉
❉
❉
❉
maks.
Finvask
20 - 40 °C
2,5
Gardiner og ømfintlige plagg, kjoler, skjørt, skjorter og bluser.
❉
Ja
❉
❉
—
—
—
❉
❉
1000 1)
Ull
20 - 40 °C
2,0
—
Ja
❉
—
—
—
—
❉
❉
1000 1)
Håndvask /
Undertøy
20 - 40 °C
2,0
—
Ja
❉
—
—
—
—
❉
❉
400 1)
Dongeri
20 - 60 °C
7,0
❉
Ja
❉
❉
❉
—
—
❉
❉
maks.
Store plagg
20 - 60 °C
3,0
❉
Ja
❉
❉
—
—
❉
❉
❉
1000 1)
Sport
20 - 30 °C
3,5
❉
Ja
—
—
—
❉
❉
❉
❉
maks.
SuperØko
20 - 60 °C
8,0
—
Ja
❉
—
—
—
❉
❉
❉
maks.
Dagligvask
20 - 60 °C
6,0
Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og/eller syntetisk.
—
Ja
❉
—
—
❉
❉
❉
❉
maks.
Hurtig 15
20 - 30 °C
3,0
Frisker opp litt slitt yttertøy av bomull, kunstfiber og bomullsblandinger.
—
Ja
❉
—
—
—
—
❉
❉
maks.
Skylling &
Sentrifugering
—
—
8,0
Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet “Bomull”.
—
—
❉
—
—
—
❉
❉
❉
maks.
Sentrifugering
—
—
8,0
Program med intensiv sentrifugering. Samme som sentrifugeringssyklusen i
“Bomull” -programmet.
—
—
—
—
—
—
—
❉
❉
maks.
Hvit bomull /
Antibakteriell
❉
:
1)
I. Programfaseindikator
B
valgfritt / Ja : nødvendig dosering
For forbedret behandling av tøyet er sentrifugehastigheten
begrenset i disse programmene.
Black process 45.0° 150.0 LPI
Kun ull med Woolmark-merket som er merket for vask i maskin.
Dette programmet (40°C) er testet og godkjent av The Woolmark Company
for ull som kan vaskes i maskin.
Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med “håndvask”.
Opptil en temperatur på 30°C er denne syklusen spesielt egnet for behandling
av ømfintlig undertøy (det anbefales sterkt å bruke et vaskenett).
Dette programmet (40°C) er testet og godkjent av The Woolmark Company
for ull som kan vaskes i maskin.
Normalt skitten bomullsdongeri og plagg av robuste dongeritekstiler, som
bukser og jakker.
Lakener av syntetiske fibre; sengetepper fylt med fjær, polyester eller andre
kunstige fibre; soveposer, badematter og lignende gjenstander.
Normalt skittent og svett sportstøy av bomullsjersey eller mikrofiber.
Dette programmet omfatter forvask – du kan og tilsettevaskemiddel i
vaskemiddelbeholderen for forvask. Ikke tilsett skyllemiddel.
Lett til normalt skittent sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv. av
bomull og lin.
Gir svært økonomisk strømforbruk ved programmer som varer lengre. Et program som er
ideelt å bruke om natten når strømmen er billigere. For å unngå støy fra sentrifugen om
natten, kan du stille sentrifugehastigheten på “0” og starte sentrifugeprogrammet om
morgenen eller velge en passende programstart med ”Starttidsforvalg”-knappen.
Ull- og håndvasksyklusene på denne maskinen er blitt testet og godkjent av The Woolmark Company for vasking av tøy med
Woolmark-merket for “maskinvask” eller “håndvask”, såfremt tøyet vaskes ifølge vaskeanvisningen og instruksene i
programoversikten. M0702
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
5019 301 06289
30106289N.fm Page 2 Monday, May 18, 2009 7:33 PM
FORBRUKSDATA
Program
Hvit bomull / Antibakteriell
Bomull Kulørt***
Bomull Kulørt
Syntetisk
Syntetisk
Finvask
Ull
Håndvask / Undertøy
Dongeri
Store plagg
Sport
SuperØko
Dagligvask
Hurtig 15
Temperatur
(°C)
95
60
40
60
40
30
40
40
40
40
30
60
40
30
Tøymengde
(kg)
8,0
8,0
8,0
3,5
3,5
2,5
2,0
2,0
7,0
3,0
3,5
8,0
6,0
3,0
Vann
(l)
82**
59
77
46**
42
60
60
45
95
74
54
75
73
30
Strøm
(kWh)
2,40
1,36
0,75
0,85
0,50
0,40
0,60
0,60
0,80
0,75
0,55
0,95
0,60
0,20
Ca. programvarighet
(timer : minutter)*
2:20
2:20
2:05
1:35
1:20
0:45
0:45
0:40
2:22
1:30
1:34
4:00
1:00
0:15
Forbruksdata ble målt under normaliserte forhold i samsvar med standarden IEC/EN 60 456. Forbruksdata i hjemmet kan variere i forhold
til dataene i tabellen, på bakgrunn av vanntilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og tøytype.
Den tiden som viser i displayet kan avvike fra verdiene i tabellen, fordi den tar hensyn til de betingelsene som til enhver tid
*
gjelder i ditt hjem.
For å redusere temperaturen på vannet tilføres det endel kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.
**
*** Referanseprogram for forbruksetiketten.
“Strykelett”-knapp
FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG
• Gjør strykingen lettere på grunn av større mengde vann og
VELG PROGRAM
meget skånsom sentrifugering.
Tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i
”Intensiv skylling”-knapp
kapittelet “Vaskemiddel og tilleggsmidler” i bruksanvisningen.
• Mer vann tilsettes og skyllesyklusen forlenges.
Drei programvelgeren til ønsket program; Lyset på “Start (Pause)”• Særlig egnet på steder der vannet er svært bløtt eller ved vask av
knappen
blinker. Temperaturen og sentrifugehastigheten
tøy til barn eller personer som lider av allergi.
som vises på displayet kan endres ved å trykke på “Temperatur””Sentrifugering”-knapp
knappen
eller ”Sentrifugering”-knappen
.
• Hvert program har en automatisk fastsatt maks.
sentrifugehastighet.
VELG EVENTUELLE
• Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
TILLEGGSFUNKSJONER
• Dersom sentrifugehastigheten er satt til ”0”, sentrifugeres ikke
Når kombinasjonen av program og tilleggsfunksjoner ikke er mulig,
tøyet når programmet er slutt, men det vil foretas korte
vil indikatorlampen slukke automatisk. Kombinasjoner som ikke
sentrifugeringer under skyllesyklusen. Vannet blir bare pumpet ut.
passer sammen, vil slettes automatisk.
• Hvis du velger ”Skyllestopp”
, blir tøyet liggende i siste
”Forvask”-knapp
skyllevann uten å gjennomgå den siste sentrifugeringen. Dermed
• Kun for meget skittent tøy (for eksempel sand og jord).
unngås krølling og fargene holder seg bedre. For å aktivere
Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.
“Skyllestopp”, trykk på “Sentrifugering”-knappen gjentatte ganger
• Ikke bruk flytende vaskemiddel for hovedvasken når du velger
til “Skyllestopp”-symbolet
på displayet lyser.
forvask-funksjonen.
- Vaskeprogrammet stopper ved “Skyllestopp” når
“Clean +”-knappen
“Skyllestopp”-symbolet
på displayet blinker; lampen på
• Velg denne tilleggsfunksjonen hvis du bruker et tilleggsstoff i
“Start (Pause)”-knappen blinker også.
- For å avslutte ”Skyllestopp” og pumpe ut vannet uten
vasken for å fjerne flekker (pulver, f.eks. “Vanish”) – det vil
sentrifugering, trykker du på ”Start (Pause)”-knappen.
optimalisere virkningen av tilleggstoffet for å få bedre
- For å avslutte “Skyllestopp” og sentrifugere tøyet, trykker
vaskeresultat og flekkfjerning.
du på knappen “Sentrifugering” for å velge ønsket
• Velg en temperatur på 30 eller 40 °C, og bruk med maksimal
sentrifugehastighet og deretter på “Start (Pause)”vaskemengde.
knappen for å starte sentrifugeringen.
• Tilsett en passende mengde tilleggsmiddel i vasken for å fjerne
- Hvis du velger ”Skyllestopp”, bør du ikke la tøyet bli
flekker (pulver) i hovedvaskemiddelbeholderen sammen med
liggende for lenge.
vaskemiddelet (bruk kun pulvervaskemiddel med denne
tilleggsfunksjonen). Ta hensyn til produsentens
LAGRE
FAVORITTPROGRAMMENE DINE
doseringsveiledninger.
• Forlenger programmet med ca. 10 til 15 minutter.
Hvis det er noen programinnstillinger du bruker ofte, kan du lagre
• Egnet til bruk av flekkfjernere og blekemiddel på oksygenbasis.
dem i apparatet slik at når du vil bruke dem igjen, er det bare å
Klor eller perboratblekemidler må ikke brukes!
trykke på en knapp.
• Velg ønsket program, temperatur, sentrifugehastighet og
tilleggsfunksjon, trykk og hold inne “Favoritter”-knappen
i minst 3 sekunder. Lampen ved siden av “Favoritter”
blinker kort og deretter lyser den - nå er
programinnstillingene lagret.
Neste gang du vil bruke dine egne programinnstillinger velger du
programmet, trykker på “Favoritter”-knappen
og starter
ved å trykke på “Start (Pause)”
.
Hvis du vil erstatte de programinnstillingene som du har lagret med
en annen innstilling, går du frem som beskrevet over.
STARTTIDSFORVALG
Ved hjelp av funksjonen “Starttidsforvalg”
kan brukeren starte
maskinen når han/hun vil, for eksempel om natten når strømmen
er billigere. Ikke bruk flytende vaskemiddel når du vil bruke
“Starttidsforvalg”.
• Velg program, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjon.
• Trykk på Starttidsforvalg-knappen for å velge trinn for utsatt tid
mellom 0:30 og 23:00 timer.
• Trykk på “Start (Pause)”-knappen
.
Nå begynner nedtellingen for tidsforvalget; klokkesymbolet
ved siden av starttidsforvalget og kolontegnet mellom timene
og minuttene blinker.
• Visningen av starttidsforvalget forsvinner når programmet
starter og erstattes med visning av resttid.
Slette ”Starttidsforvalg”
..før du trykker på “Start (Pause)”-knappen:
• Trykk på “Nullstill/Tømming”-knappen
, eller still
starttidsforvalget på “0:00” - tidsforvalget forsvinner etter
noen få sekunder.
..etter å ha trykket på ”Start/Pause”-knappen:
Trykk på ”Nullstill/Tømming”-knappen
i minst 3 sekunder;
starttidsforvalget forsvinner fra displayet. Eller trykk på “Start
(Pause)” to ganger for å starte det valgte programmet øyeblikkelig.
“LEGG I TØY”-INDIKATOR
Før et program starter, lyser symbolet for å vise at du kan åpne
døren og ev. legge i mer tøy. Idet du trykker på “Start (Pause)”,
blir døren låst til programmet er slutt. Du må ikke under noen
omstendighjeter åpne døren med makt. Dersom du har absolutt
behov for å åpne den mens et program er i gang, se “Avbryte et
program før det er slutt”.
Hvis du prøver å starte et vaskeprogram og døren ikke er skikkelig
lukket, blinker “Legg i tøy”-indikatoren.
START AV PROGRAMMET
Åpne vannkranen og trykk på knappen “Start/Pause”-knappen
;
den blinkende “Start (Pause)”-knappen
begynner å lyse
konstant. “Legg i tøy”-indikatoren slukker, og de lysende boblene viser
at programmet er i gang. I noen tilfeller blir programmets resttid
på
beregnet på nytt - i så fall blekner “6th Sense” -indikatoren
displayet og programmets resttid erstattes av en animasjon.
BARNESIKRING
Ved å aktivere barnesikringen hindres barn i å starte en vaskesyklus
eller å endre innstillingene i et program som er i gang. Barnesikringen
kan ikke aktiveres eller deaktiveres når programvelgeren er i
posisjonen “Av/O”. For å aktivere barnesikringen:
• Sett programvelgeren til en programposisjon, eller kjør et
program på vanlig måte.
• Hold samtidig inne knappene “Temperatur”
og
“Sentrifugering”
i minst 3 sekunder. “Barnesikring” symbolet
blinker kort og lyser deretter for å vise at
barnesikringen er aktivert.
Programinnstillingen kan ikke lenger endres; den eneste mulige
endringen er å slå vaskemaskinen av ved å vri programvelgeren til
posisjonen “Av/O”. For å deaktivere barnesikringen, gå frem på
samme måte som for å aktivere den.
RØDE FEILINDIKATORER
Hvis en av de røde feilindikatorene på displayet lyser, må du lese
“Feilsøkingslisten” i “bruksanvisningen”.
PROGRAMSLUTT
•
1.
2.
3.
•
•
Displayet viser “Ferdig”, og “Programslutt” -indikatoren
lyser.
Drei programvelgeren til posisjonen “Av/O”.
Steng vannkranen.
Lukk opp døren og ta ut tøyet.
La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan få tørke.
Hvis du ikke dreier programvelgeren til “Av/O”-posisjon,
slukker alle lampene på betjeningspanelet etter noen minutter
for å spare energi - kun “Slutt” blir værende på displayet.
OVERDOSERING AV VASKEMIDDELINDIKATOR
Hvis du har brukt for mye vaskemiddel, vil symbolet blinke når
programmet er ferdig. Bruk mindre vaskemiddel neste gang.
ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART
1.
2.
3.
Trykk på “Start (Pause)”-knappen
for å starte
programmet. Lampen blinker.
Velg det nye programmet, temperatur, eventuelle
tilleggsfunksjoner og en annen sentrifugehastighet etter ønske.
Trykk på “Start (Pause)”-knappen
på nytt. Det nye
programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående
programmet ble stoppet. Ikke tilsett vaskemiddel for dette
programmet.
AVBRYTE ET PROGRAM FØR DET ER
SLUTT
Med “Nullstill/Tømming”-knappen
avbrytes et program
før det er slutt.
• Trykk på “Nullstill/Tømming“-knappen
i minst 3
sekunder; en animasjon kommer til syne på displayet. Hvis
det fortsatt er vann i maskinen, må dette pumpes ut før
døren kan åpnes.
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
5019 301 06289
Black process 45.0° 150.0 LPI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising