Bauknecht | BUC 3C26 PF X A | Setup and user guide | Bauknecht BUC 3C26 PF X A Gebruikershandleiding

Bauknecht BUC 3C26 PF X A Gebruikershandleiding
NL
SNELLE REFERENTIEGIDS
HANDLEIDING
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN
BAUKNECHT PRODUCT.
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op:
www.bauknecht.eu/register
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor Gebruik
en Onderhoud downloaden van onze website
docs.bauknecht.euen de instructies aan de achterzijde
van dit boekje opvolgen.
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en Veiligheid.
PRODUCTBESCHRIJVING
APPARAAT
2
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
Bovenste rek
Besteklade
Opvouwbare kleppen
Afsteller hoogte bovenste rek
Bovenste sproeierarm
Onderste rek
Lege ruimte
Onderste sproeierarm
Filtersysteem
Zoutreservoir
Doseerbakjes vaatwasmiddel en glansspoelmiddel
Typeplaatje
Bedieningspaneel
0000 000 00000
13
BEDIENINGSPANEEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
4 5 6 7
Aan-Uit/Reset-toets met controlelampje
Programmakeuzetoets met controlelampje
Multizone toets met controlelampje / Toetsenvergrendeling
Controlelampje Eco-programma
Controlelampje toetsenvergrendeling
Display
Nummer programma en controlelampje resterende tijd
8 9 1011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Controlelampje Tablet (Tab)
Controlelampje gesloten waterkraan
Controlelampje bijvullen glansspoelmiddel
Controlelampje zout bijvullen
Toets Power Clean met controlelampje / Tablet (Tab)
Uitsteltoets met controlelampje
Start/Pauze-toets met controlelampje / Waterafvoer
1
EERSTE GEBRUIK
ZOUT, GLANSSPOELMIDDEL EN VAATWASMIDDEL
ADVIES MET BETREKKING TOT HET EERSTE GEBRUIK
Verwijder na het installeren de stoppen uit de rekken en de elastische
borgelementen uit het bovenste rek.
HET ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN
MHet gebruik van zout voorkomt de vorming van KALKAANSLAG op
het vaatwerk en op de functionele onderdelen van de machine.
• Het is belangrijk dat het zoutreservoir nooit leeg is.
• Het is belangrijk dat de hardheid van het water wordt ingesteld.
Het zoutreservoir bevindt zich in het onderste deel van de
afwasmachine (zie BESCHRIJVING PROGRAMMA) en moet worden
gevuld wanneer het controlelampje ZOUT BIJVULLEN in het
bedieningspaneel brandt.
1. Verwijder het onderste rek en draai de dop
van het reservoir los (linksom).
2. Alleen de eerste maal dat u dit doet: vul het
zoutreservoir met water.
3. Plaats de trechter (zie afbeelding) en vul het
zoutreservoir tot aan de rand (ongeveer 1
kg); het is niet ongebruikelijk dat er een beetje water uit lekt.
4. Verwijder de trechter en veeg alle zoutresten
weg van de opening.
Zorg ervoor dat de dop strak is aangedraaid, zodat geen vaatwasmiddel in de container kan komen tijdens het wasprogramma (dit kan de
waterontharder onherstelbaar beschadigen).
Wanneer u zout moet toevoegen, is u verplicht om de procedure
helemaal uit te voeren alvorens de wascyclus te starten.
DE WATERHARDHEID INSTELLEN
Als u de waterontharder perfect wilt laten werken is het essentieel dat
de instelling van de waterhardheid is gebaseerd op de werkelijke
waterhardheid in uw huis. Deze informatie kan bij uw lokale
waterleverancier worden opgevraagd.
De fabrieksinstelling is voor gemiddelde (3) waterhardheid.
• Het apparaat inschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
• Het apparaat uitschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
• De toets START/PAUZE 5 seconden ingedrukt houden totdat u een
piep hoort.
• Het apparaat inschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
• Het huidige niveaunummer van de selectie en het controlelampje
van het zout knipperen allebei.
• De toets P indrukken om het gewenste hardheidsniveau te selecteren
(zie TABEL WATERHARDHEID).
Tabel waterhardheid
Niveau
1
2
3
4
5
Zacht
Gemiddeld
Gemiddeld
Hard
Zeer hard
°dH
°fH
Duitse graden
Franse graden
0-6
7 - 11
12 - 17
18 - 34
35 - 50
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
• Het apparaat uitschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken.
Instellen is voltooid!
Zodra deze procedure voltooid is voert u een programma zonder lading uit.
Gebruik alleen zout dat speciaal voor afwasmachines is bestemd.
Wanneer het zout in de machine is gestrooid wordt het lampje ZOUT
BIJVULLEN uitgeschakeld.
Als de zoutcontainer niet gevuld is kunnen de waterontharder en
het verwarmingselement daardoor beschadigd raken.
2
HET GLANSSPOELMIDDELRESERVOIR BIJVULLEN
Glansspoelmiddel maakt het DROGEN van de vaat gemakkelijker. Het
glansspoelmiddelreservoir A moet worden gevuld wanneer het
controlelampje GLANSSPOELMIDDEL BIJVULLEN
op het display
brandt.
35
25
MA X
B
A
1. Open het doseerbakje B door de tab op het deksel in te drukken en omhoog
te trekken.
2. Het glansspoelmiddel zorgvuldig inbrengen tot aan de maximum (110 ml)
insteekgleuf van de vulruimte - voorkom morsen. Wanneer dit gebeurt het
gemorste glansspoelmiddel onmiddellijk met een droge doek reinigen.
3. Om het te sluiten het deksel naar beneden drukken totdat u een klik hoort.
Het glansspoelmiddel NOOIT rechtstreeks in de kuip gieten.
DE DOSERING GLANSSPOELMIDDEL AANPASSEN
Als u niet volledig tevreden bent over de droogresultaten kunt u de
gebruikte hoeveelheid glansspoelmiddel aanpassen.
• De afwasmachine inschakelen met de toets AAN/UIT.
• Uitschakelen met de toets AAN/UIT.
• Driemaal op de toets START/PAUZE drukken - er klinkt een pieptoon.
• Inschakelen met de toets AAN/UIT.
• Het huidige niveaunummer van de selectie en het controlelampje
van het glansspoelmiddel knipperen.
• De toets P indrukken om het niveau van het te leveren
glansspoelmiddel te selecteren.
• Uitschakelen met de toets AAN/UIT
Instellen is voltooid!
Als het niveau van het glansspoelmiddel is ingesteld op 1 (ECO) zal
geen glansspoelmiddel worden afgegeven. Het controlelampje LAAG
GLANSSPOELMIDDEL zal niet branden als het glansspoelmiddel op is.
Er kan een maximum van 5 niveaus worden ingesteld, afhankelijk van het
model afwasmachine. De fabrieksinstelling is specifiek voor het model.
Volg de bovenstaande instructies om te controleren of dat ook voor
uw machine geldt.
• Als u blauwe strepen op het vaatwerk ziet stel dan een laag getal in (2-3).
• Als er druppels water of kalkaanslag op het vaatwerk zijn stel dan een
hoog getal in (4-5).
HET VAATWASMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN
Gebruik de opening apparaat A om het vaatwasmiddeldoseerbakje te
openen. Het vaatwasmiddel alleen in het droge doseerbakje B invoeren.
Plaats de hoeveelheid vaatwasmiddel voor voorspoelen direct in de kuip.
1. Raadpleeg bij het afmeten van het
vaatwasmiddel de eerder vermelde
informatie om de juiste hoeveelheid
toe te voegen. In het doseerbakje B
B
vindt u de aanwijzingen voor het
A
doseren van het vaatwasmiddel.
2. Verwijder de resten vaatwasmiddel
van de randen van het doseerbakje
en sluit het deksel totdat het klikt.
3. Sluit het deksel van het vaatwasmiddeldoseerbakje door het omhoog te
trekken tot het sluitingsmechanisme is vastgezet.
Het vaatwasmiddeldoseerbakje opent automatisch op het juiste moment,
volgens het programma.
Bij gebruik van alles-in-één vaatwasmiddelen is het raadzaam om de toets
TABLET te gebruiken, omdat het programma dan zodanig wordt aangepast dat de beste was- en droogresultaten worden bereikt.
NL
Drogen fase
PROGRAMMATABEL
Waterverbruik
(liter/
cyclus)
Energieverbruik
(kWh/
cyclus)
50°
3:10
9,5
0,93
2. Sensor
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
-
2:50
16,0
1,60
-
1:35
13,0
1,15
-
-
3:30
15,0
1,15
-
-
0:30
9,0
0,55
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
3. Intensief
65°
4. Dagelijks
50°
5. Stil
50°
6. Express 30’
50°
7. Glaswerk
45°
8. Voorspoelen
-
ActivEco
Duur van
wasprogramma
(h:min)**)
Programma
1. Eco
Vaatwasmiddelbakje
Beschikbare
functies *)
Kuip
-
-
-
B
-
De gegevens van het ECO-programma worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden, volgens de Europese norm EN 50242.
Aanwijzing voor de Proeflaboratoria: Voor gedetailleerde informatie over de omstandigheden van de EN-vergelijkingsproef kunt u contact opnemen met:
dw_test_support@whirlpool.com
Voorbehandeling van het vaatwerk vóór de programma’s is niet nodig.
*) Niet alle opties kunnen tegelijkertijd gebruikt worden.
**) De duur van het programma die op het scherm of in het boekje staat is een schatting, berekend onder normale omstandigheden. De werkelijke tijd is
afhankelijk van vele factoren, zoals de temperatuur en de druk van het toevoerwater, de kamertemperatuur, hoeveelheid vaatwasmiddel, de hoeveelheid
en soort lading, evenwicht van de lading, extra gekozen opties en de kalibratie van de sensor. De kalibratie van de sensor kan de duur van het programma
met max. 20 min. verlengen.
Stand-by verbruik: Ingeschakelde modus verbruik: 6 W - Uitgeschakelde modus: 0,5 W
BESCHRIJVING PROGRAMMA’S
Instructies over het selecteren van het wasprogramma.
ECO
Normaal vervuild serviesgoed. Standaardprogramma, het meest efficiënt
met betrekking tot het gecombineerde energie- en waterverbruik.
SENSOR
Voor normaal vervuilde vaat zonder opgedroogde etensresten. Meet
de mate van vervuiling van het serviesgoed af en past het programma
dienovereenkomstig aan. Wanneer de sensor de mate van vervuiling meet,
verschijnt er een animatie in de display en wordt de cyclusduur aangepast.
INTENSIEF
Aanbevolen programma voor sterk vervuild serviesgoed, met name
geschikt voor pannen en koekenpannen (mag niet gebruikt worden
voor kwetsbare stukken).
DAGELIJKS
Normaal vervuild serviesgoed. Dagelijkse cyclus, die een optimale
reinigende werking in kortere tijd garandeert.
STIL
Geschikt voor werking van het apparaat in de nacht. Optimale prestaties
gewaarborgd.
EXPRESS 30’
Programma dat kan worden gebruikt voor licht vervuilde vaat zonder
opgedroogde etensresten. Ideaal voor 2 couverts.
GLASWERK
Cyclus voor kwetsbare stukken, die gevoeliger zijn voor hoge
temperaturen, bijvoorbeeld glazen en kopjes.
VOORSPOELEN
Servies dat later gewassen moet worden. Met dit programma wordt er
geen vaatwasmiddel gebruikt.
Opmerkingen:
Merk op dat programma’s zoals Express het meest effectief zijn voor licht
verontreinigd vaatwerk.
Om het verbruik nog verder te verlagen de afwasmachine alleen laten
draaien wanneer deze vol is.
3
OPTIES EN FUNCTIE
OPTIES kunnen direct worden geselecteerd door het indrukken van de daarbij behorende toets (zie BEDIENINGSPANEEL).
Als een optie niet compatibel is met het geselecteerde programma (zie PROGRAMMATABEL)gaat de bijbehorende LED 3
keer snel knipperen en klinken er pieptonen. De optie wordt niet ingeschakeld
MULTIZONE
Als er niet veel vaatwerk is kan er een programma «halve lading»
worden gebruikt, om water, elektriciteit en vaatwasmiddel te
besparen.
Selecteer het programma en druk daarna op de MULTIZONEtoets: het controlelampje boven de toets brandt en het symbool
van het gekozen rek verschijnt op het display. Standaard wast
het apparaat vaatwerk in alle rekken.
Druk herhaaldelijk op deze toets om alleen in een bepaald rek
af te wassen:
verschijnt op het display (alleen onderste rek)
verschijnt op het display (optie is uitgeschakeld en het apparaat
wast het vaatwerk in alle rekken).
Vergeet niet om alleen het bovenste of onderste rek te laden
en de hoeveelheid vaatwasm
De start van het programma kan worden uitgesteld voor een
periode tussen 0:30 en 24 uur.
1. Selecteer het programma en eventuele gewenste opties.
Druk (meerdere keren) op de UITSTEL-toets om de start
van het programma uit te stellen. Instelbaar van 0:30 tot
24 uur. Bij elke druk op de toets wordt de uitgestelde start
vooruitgezet met: 0:30 indien de selectie korter is dan
4 uur, 1:00 indien de selectie korter is dan 12 uur, 4 uur als de
selectie langer is dan 12 uur. Als 24 uur bereikt is en de toets
wordt ingedrukt, wordt de uitgestelde start uitgeschakeld.
2. Druk op de toets START/PAUZE;: de timer begint met
aftellen;
3. Wanneer deze tijd verstreken is wordt het controlelampje
uitgeschakeld en begint het programma automatisch.
Als op het moment van het aftellen de START/PAUZEtoets
opnieuw wordt ingedrukt wordt de UITSTEL-optie
gewist en wordt het geselecteerde programma
automatisch gestart.
Zodra er een programma is gestart kan de UITSTELfunctie
niet worden ingesteld.
TOETSVERGRENDELING
WATERAFVOER
verschijnt op het display (alleen bovenste rek)
verschijnt op het display (alleen bestekmandje)
Door een lange druk (3 seconden) op de MULTIZONE toets
wordt de TOETSVERGRENDELING-functie
ingeschakeld. Met de TOETSVERGRENDELING-functie wordt
het bedieningspaneel geblokkeerd, behalve
de AAN/UIT-toets. Opnieuw lang indrukken, om de
TOETSVERGRENDELING uit te schakelen.
WATERKRAAN DICHT - Alarm
Knippert wanneer er geen watertoevoer is of als de waterkraan
gesloten is.
POWER CLEAN®
Dankzij de extra krachtige stralen biedt deze functie een
intensievere en krachtigere afwasprogramma op de betreffende
plek in het onderste rek. Deze functie wordt aanbevolen voor
het afwassen van pannen en ovenschalen. Druk op deze toets
om POWER CLEAN te activeren (het controlelampje gaat
branden)
TABLET (TAB)
Met deze instelling kan de prestatie van het programma geoptimaliseerd worden, aan de hand van het afwasmiddel dat gebruikt
wordt.
Druk de toets POWER CLEAN gedurende 3 seconden in (het
bijbehorende symbool gaat branden) als u gecombineerde
vaatwasmiddelen in tabletvorm gebruikt (glansspoelmiddel, zout
en wasmiddel in 1 dosis).
Als u poeder of vloeibaar afwasmiddel gebruikt moet deze
optie worden uitgeschakeld.
4
UITSTEL
Voor het stoppen en wissen van de actieve cyclus kan de
Waterafvoer-functie worden gebruikt.
Met een lange druk op de START/PAUZE-toets wordt de
WATERAFVOER-functie ingeschakeld. Het actieve
programma wordt stopgezet en het water in de
afwasmachine wordt afgetapt.
ActivEco
ActivEco is een convectiedroogsysteem dat de deur tijdens/na de
droogfase automatisch opent om elke dag voor buitengewone
droogprestaties te zorgen. De deur wordt geopend bij een temperatuur
de veilig is voor uw keukenmeubilair en wordt niet geopend als de optie
POWER CLEAN of TURBO zijn ingeschakeld.
Als extra bescherming tegen stoom wordt een speciaal ontworpen
beschermingsfolie geleverd met de vaatwasser (afhankelijk van het
modeltype - het kan nodig zijn om het aan te kopen). Raadpleeg de
INSTALLATIEGIDS om te zien hoe u de beschermingsfolie aanbrengt.
De ActivEco-functie kan door de gebruiker als volgt worden
uitgeschakeld:
• voor UITSCHAKELING: Schakel in, schakel vervolgens uit. Houd de
P-knop 5 sec. ingedrukt, na de 5 sec brengt de vaatwasmachine een
lange piep voort. Schakel de machine in, het display geeft „oOF” weer
• Voor INSCHAKELING: Schakel de machine in, schakel hem vervolgens
uit. Houd de P-knop 5 sec. ingedrukt, na de 5 sec brengt de
vaatwasmachine een lange piep voort. Schakel de machine in, het
display geeft „oOn” weer
NL
DAGELIJKS GEBRUIK
1.
WATERAANSLUITING CONTROLEREN
Controleer of de wasmachine is aangesloten op de waterleiding
en of de waterkraan open is.
2.
DE AFWASMACHINE INSCHAKELEN
Druk op de toets AAN/UIT.
3.
DE REKKEN VULLEN
(zie REKKEN VULLEN)
4.
HET VAATWASMIDDELMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN
(zie PROGRAMMATABEL).
5.
HET PROGRAMMA KIEZEN EN DE CYCLUS AANPASSEN
Selecteer het meest geschikte programma in overeenstemming
met het soort serviesgoed en het niveau van vervuiling (zie
BESCHRIJVING PROGRAMMA)door de P-toets in te drukken.
Selecteer de gewenste opties (zie OPTIES EN FUNCTIES).
6.
START
Start het wasprogramma door de START/PAUZE toets . Wanneer
het programma start is er een pieptoon te horen.
7.
EINDE VAN HET WASPROGRAMMA
Het einde van het wasprogramma wordt aangegeven door
pieptonen en op het display wordt END knippert. Het apparaat uitschakelen door op de toets AAN/UIT te drukken en de deur openen.
Een paar minuten wachten voordat het serviesgoed wordt
verwijderd - om brandwonden te voorkomen.
De rekken uitladen, te beginnen met het onderste rek.
De machine wordt tijdens bepaalde langere perioden van inactiviteit
automatisch uitgeschakeld, om het elektriciteitsverbruik te
minimaliseren. Als het serviesgoed slechts licht bevuild is of als het
voordat het inde afwasmachine wordt geplaatst met water is afgespoeld
kan de hoeveelheid vaatwasmiddel dienovereenkomstig worden
verminderd.
WIJZIGEN VAN EEN LOPEND PROGRAMMA
Als er een verkeerd programma was geselecteerd is kan het worden
gewijzigd, mits het nog maar net begonnen is: houd de AAN/UIT toets
ingedrukt, de machine wordt uitgeschakeld.
Schakel de machine weer in met de AAN/UIT-toets en selecteer het
nieuwe wasprogramma en eventuele gewenste opties; start het
wasprogramma door en de START/PAUZE-toets in te drukken.
EXTRA SERVIESGOED TOEVOEGEN
Zonder de machine uit te schakelen de deur openen (kijk uit voor
HETE stoom!) en het serviesgoed in de afwasmachine plaatsen. Doe de deur
dicht en druk op de START/PAUZE-toets, het programma begint vanaf het
punt waarop het werd onderbroken.
ONGEWENSTE ONDERBREKINGEN
Als de deur tijdens het wasprogramma wordt geopend of als er een
stroomstoring is wordt het wasprogramma gestopt. Zodra de deur is
gesloten of de stroomvoorziening is hersteld de START/PAUZE-toets
indrukken, om het wasprogramma opnieuw te starten op het punt
waar het werd onderbroken.
Voor meer informatie over de functies kunt u een Gids voor Gebruik en
Verzorging downloaden van de WEBSITE, volgens de instructies op de
laatste pagina.
ADVIEZEN EN TIPS
ADVIEZEN
Verwijder alvorens de manden te laden alle voedselresten uit het serviesgoed en leeg de glazen. Het serviesgoed hoeft niet tevoren onder stromend water afgespoeld te worden.
Het serviesgoed zo rangschikken dat het stevig op zijn plaats staat en niet
omslaat; rangschik de containers met de openingen naar beneden gericht
en de holle/bolle onderdelen schuin geplaatst, waardoor het water elk
oppervlak kan bereiken en vrij kan stromen.
Waarschuwing: zorg ervoor dat deksels, grepen, platen
en koekenpannen de sproeierarmen niet belemmeren bij het draaien.
Plaats geen kleine voorwerpen in de bestekmand.
Erg vervuild vaatwerk en pannen moeten in de onderste mand worden geplaatst, omdat in deze ruimte de watersproeiers sterker zijn en hogere wasprestaties hebben.
Zorg ervoor dat na het laden van het apparaat de sproeierarmen vrij kunnen draaien.
HYGIËNE
Om te voorkomen dat zich geur en afzetting ophoopt in de afwasmachine moet u ten minste één per maand een programma met hoge temperatuur laten draaien. Gebruik een theelepel vaatwasmiddel en laat het apparaat
zonder lading draaien.
ONGESCHIKT SERVIESGOED
• Houten servies en bestek.
• Kwetsbare gedecoreerde glazen, artistiek handwerk en antiek
serviesgoed. Hun decoraties zijn hier niet tegen bestand.
• Delen van synthetisch materiaal die niet bestand zijn tegen hoge temperaturen.
• Koperen en tinnen serviesgoed.
• Serviesgoed bevuild met as, was, smeervet of inkt.
De kleuren van glasdecoraties en aluminium/zilveren stukken kunnen
wijzigen en vervagen tijdens het wasproces. Sommige soorten glas (bv. kristallen voorwerpen) kunnen na een aantal wascyclussen ook dof worden.
SCHADE AAN GLASWERK EN SERVIESGOED
• Gebruik alleen glas en porselein waarvan de fabrikant garandeert
dat het veilig is voor de afwasmachine.
• Gebruik een zacht vaatwasmiddel dat geschikt is voorserviesgoed
• Haal glazen en bestek uit de afwasmachine zodra het
wasprogramma afgelopen is.
5
REKKEN VULLEN
BESTEKLADE
Het derde rek werd ontworpen
om het bestek te herbergen.
Rangschik het bestek zoals op
de afbeelding.
Een aparte rangschikking voor het
bestek maakt het oppakken na de
afwas eenvoudiger en verbetert
de was- en droogprestaties.
Messen en andere gebruiksvoorwerpen met scherpe randen moeten worden geplaatst met de punten naar beneden gericht.
De geometrie van het rek maakt
het mogelijk om kleine items als
koffiekopjes in het midden te
plaatsen.
BOVENSTE REK
OPVOUWBARE KLEPPEN MET VERSTELBARE STAND
De opvouwbare kleppen aan de zijkant
kunnen op drie verschillende hoogtes worden
geplaatst, voor een optimale rangschikking van
het serviesgoed in het rek.
Wijnglazen kunnen veilig in de opvouwbare
kleppen worden geplaatst door de steel van
elk glas in de overeenkomstige sleuven in te
voeren.
Voor optimale droogresultaten de opvouwbare
kleppen meer laten kantelen. Voor het wijzigen
van de hellingshoek de opvouwbare klep
optillen lichtjes schuiven en plaats deze zoals
u wenst.
ONDERSTE REK
Voor potten, deksels, platen, saladekommen, bestek enz. Grote platen
en deksels moeten idealiter aan de zijkanten worden geplaatst, om
aanraking met de sproeierarmen te voorkomen.
Het onderste rek heeft opklapbare steunen die in een verticale positie
kunnen worden gebruikt bij het schikken van platen of in een
horizontale positie (lager) om pannen en saladekommen te laden.
Laden van kwetsbaar en licht
vaatwerk: glazen, kopjes, schoteltjes, lage saladekommen.
(laadvoorbeeld voor het onderste rek)
POWER CLEAN®
(laadvoorbeeld voor het bovenste rek)
DE HOOGTE VAN HET BOVENSTE REK AFSTELLEN
De hoogte van het bovenste rek kan worden afgesteld: hoge stand
voor groot serviesgoed in de onderste mand en lage stand om optimaal gebruik te maken van de opklapbare steunen, door het creëren
van meer ruimte naar boven en botsen met de items die in het onderste rek zijn geladen te voorkomen.
Het bovenste rek is uitgerust met een
hoogteversteller bovenste rek (zie
afbeelding , zonder op de hefbomen te
A
hoeven drukken, opheffen door gewoon de
zijkanten van het rek vast te houden, zodra
het rek stabiel in de bovenste positie staat.
Voor herstellen naar de lagere positie op de
hefbomen A aan de zijkanten van het rek drukken en de mand naar beneden verplaatsen.
Het is raadzaam de hoogte van het rek niet
aan te passen wanneer het is geladen.
NOOIT de mand slechts aan één kant verhogen of verlagen.
6
Power Clean® maakt gebruik van speciale waterstralen aan de achterzijde
van de ruimte voor een intensievere
reiniging van zeer vuile items.
Activeer POWER CLEAN op het paneel
tijdens het plaatsen van de pannen/
ovenschalen tegenover het Power Clean® component.
Het onderste rek heeft een lege ruimte, een speciale uittrekbare steun
aan de achterzijde van het rek, die kan worden gebruikt ter ondersteuning van koekenpannen of braadpannen in verticale positie, zodat ze
minder ruimte in beslag nemen.
Power Clean® gebruiken:
1. Pas het Power Clean ebied
(G) aan door de achterste
bordenhouders omlaag
te klappen om potten en
pannen te laden.
2. Laad potten, pannen en
schalen verticaal gekanteld in het Power Clean
gebied. Potten en pannen
moeten naar de krachtige
waterstralen toe gekanteld worden.
NL
REINIGING EN ONDERHOUD
HET FILTERSYSTEEM REINIGEN
Reinig het filtersysteem regelmatig, zodat de filters niet verstoppen en
het afvalwater correct weg stroomt.
Het filtersysteem bestaat uit drie filters die voedselresten uit het
afwaswater verwijderen en vervolgens het water opnieuw laten
circuleren: houd ze goed schoon, voor de beste wasresultaten.
De afwasmachine mag niet worden gebruikt zonder filters of als
het filter is losgeraakt.
Controleer het filtersysteem na meerdere wasbeurten en reinig het
eventueel grondig onder stromend water, met een niet-metalen
borstel en volgens de onderstaande instructies:
DE SPROEIERARMEN REINIGEN
Af en toe kunnen er voedselresten op de sproeierarmen vastzitten en
worden de openingen voor het water sproeien geblokkeerd. Het is
daarom raadzaam dat u de armen van tijd tot tijd controleert en ze met
een kleine niet-metalen borstel schoonmaakt.
1. Draai het cilindrische filter A linksom en trek het uit (Afb. 1).
2. Verwijder het houderfilter B door licht op de zijkleppen te drukken
(Afb. 2).
3. Schuif de roestvrij stalen plaat filter C er uit (Afb. 3) .
4. Inspecteer de sifon en verwijder eventuele voedselresten.
VERWIJDER NOOIT de pompbescherming van het wasprogramma
(zwart detail) (Afb. 4).
1
Voor het verwijderen van de bovenste sproeierarm de kunststof
borgring linksom draaien. De bovenste sproeierarm moet worden
vervangen, zodat de zijde met het grotere aantal openingen naar
boven is gericht.
2
B
A
A
De onderste sproeierarm kan worden verwijderd door het omhoog te
trekken.
DE TOEVOERSLANG REINIGEN
C
3
4
Na het schoonmaken van het filter het filtersysteem opnieuw plaatsen
en goed op zijn plaats zetten; dit is essentieel voor het behoud van de
efficiënte werking van de afwasmachine.
Als de waterslangen nieuw zijn of een langere periode niet zijn
gebruikt laat dan, voordat de benodigde aansluitingen worden
uitgevoerd, het water lopen, om ervoor te zorgen het helder is en vrij
van onzuiverheden. Als deze voorzorgsmaatregel niet wordt genomen
kan de waterinlaat geblokkeerd worden en kan de afwasmachine
beschadigd raken.
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Uw afwasmachine werkt mogelijk niet goed. Controleer of het probleem opgelost kan worden door de onderstaande
lijst na te lopen voordat u contact opneemt met het servicecenter.
PROBLEMEN MOGELIJKE OORZAKEN
OPLOSSINGEN
De afwasmachine start niet of
reageert niet op
opdrachten.
Het apparaat is niet goed aangesloten.
Steek de stekker in het stopcontact.
Stroomuitval.
De deur van de afwasmachine is niet goed
gesloten.
De afwasmachine start automatisch wanneer er weer stroom is.
De afwasmachine
pompt niet af.
De afwasmachine
maakt veel lawaai.
Het vaatwerk is
niet schoon.
De deur krachtig aanduwen totdat u de "klik" hoort.
Het reageert niet op opdrachten.
Het toestel uitschakelen door de knop AAN/UIT in te drukken, na
ongeveer een minuut weer inschakelen en het programma resetten.
Het wasprogramma is nog niet klaar.
Wacht totdat het wasprogramma klaar is.
Er zit een knik in de afvoerslang.
De pijp van de gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Controleer of er geen knik zit in de afvoerslang (zie INSTALLATIEGIDS).
Reinig de pijp van de gootsteenafvoer.
Het filter is verstopt met voedselresten
Reinig het filter (zie HET FILTERSYSTEEM REINIGEN).
Het vaatwerk rammelt tegen elkaar.
Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
Er is een bovenmatige hoeveelheid schuim
geproduceerd.
Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt voor
gebruik in afwasmachines (zie REKKEN VULLEN) . De afwasmachine resetten door op de toets AFVOER te drukken (zie OPTIES EN FUNCTIES)
en een nieuw programma zonder vaatwasmiddel laten lopen.
Het serviesgoed is niet goed gerangschikt.
Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
De sproeierarmen kunnen niet vrij draaien, ze
worden door het vaatwerk belemmerd.
Rangschik het serviesgoed goed (zie REKKEN VULLEN).
Het wasprogramma is te zacht.
Selecteer een geschikt wasprogramma (zie PROGRAMMATABEL).
Er is een bovenmatige hoeveelheid schuim
geproduceerd.
Het vaatwasmiddel is niet goed afgemeten of het is niet geschikt
voor gebruik in afwasmachines.
De dop op het glansspoelmiddelcompartiment is niet correct afgesloten.
Zorg ervoor dat de dop van het glansspoelmiddelbakje is gesloten.
Het filter is bevuild of verstopt.
Reinig het filtersysteem (zie VERZORGING EN ONDERHOUD).
Er is geen zout.
Vul het zoutreservoir (zie HET ZOUTRESERVOIR BIJVULLEN).
ONDERHOUD EN HANDLEIDING VOOR
PROBLEEMOPLOSSING
Zie voor informatie, onderhoudsprocedures en probleemoplossing de
Gids voor Gebruik en Verzorging.
De Gids voor Gebruik en Verzorging kan worden verkregen bij:
• Consumentenservice; kijk voor het telefoonnummer in het garantieboekje.
• downloaden van website: docs.bauknecht.eu
• gebruik QRcode:
CONTACT OPNEMEN MET DE CONSUMENTENSERVICE
Wanneer u contact opneemt met de
consumentenservice moet u de codes
vermelden die staan aangegeven op het
typeplaatje aan de linker- of rechterkant
in de deur van de afwasmachine.
Het telefoonnummer dat wordt vermeld in
het Garantieboekje of op de website:
www.bauknecht.eu
IEC 436
:
TECHNISCH GEGEVENSBLAD
De technische gegevens over het energieverbruik kunnen worden
gedownload van de website:
docs.bauknecht.eu
400011359734
03/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising