Whirlpool | AWO/C 63201 | Instruction for Use | Whirlpool AWO/C 63201 Упътване за употреба

Whirlpool AWO/C 63201 Упътване за употреба
BG
ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
A. Индикация “Отворена вратичка”
E. Селектор на програмите
I
Тази перална машина е снабдена с
автоматични функции на безопасност, които
откриват и диагностицират неизправности
на ранен етап и реагират по съответен начин,
напр.:
F. Бутон “Старт/пауза”
C
D
A
G. Бутон “Приключване на цикъла”
B
H. Селектор на скорост на ценрофугата
I.
J
B. Индикация “Обслужване”
C. Индикация “Затворен кран на водата”
E
D. Индикация “Почистете помпата”
Тькани
Програма
Цветни
Етикети Макс.
зарежза
дане
грижи
кг
Перилни препарати и добавки
ПредОсновно
Омекопране
пране
титель
- Спазвайте препоръките на производителя на етикета за грижи
59 дБ(A) / 1 пВт
77 дБ(A) / 1 пВт
75 дБ(A) / 1 пВт
74 дБ(A) / 1 пВт
Опции за избиране
Макс.
Пред- Краткo Clean+ Цветове Интенсив- Лесно Задържа- Центро- Приключ- скорост
ване
на
на
ние на
пране
15°
но изплак- глафуга
цикъла центрофуг.
ване
дение изплакването
аб./мин
40°C
4.0
Леко до нормално замърсени дрехи от пльтни тъкани от памук, лен,
изкуствени влакна и техни смеси. Високоефективна едночасова програма. На
едно зареждане трябва да се перат само дрехи в сходни цветове.
–
Да
i
–
–
–
i
i
i
i
i
i
Макс.
Памук
40-60-95°C
6.0
Нормално до силно замърсено спално бельо, покривки, долно бельо,
хавлиени кърпи и др. от памук и лен.
i
Да
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Макс.
Синтетика
30-40°C
3.0
Нормално замърсени блузи, ризи, престилки и др. от попиеcтер (диолен,
тpeвира), полиамид (перлон, найлон) или смеси с памук.
i
Да
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Макс.
Фини
материи
30°C
1.5
Пердета и фини дрехи - рокли, попи, ризи и блузи.
i
Да
i
i
–
–
i
–
–
i
i
i
1000 1)
–
Да
i
–
–
–
i
–
–
i
i
i
1000 1)
–
Да
i
–
–
i
i
i
i
i
i
i
Макс.
i
Да
i
i
–
i
i
–
–
i
i
i
1000 1)
i
Да
i
i
i
–
i
i
–
i
i
i
1000 1)
–
Да
i
–
–
–
i
i
–
i
i
i
Макс.
–
Да
i
–
–
–
i
–
–
i
i
i
Макс.
–
–
i
–
–
–
–
i
–
i
i
i
Макс.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
i
i
Макс.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
i
–
cтудена-
1.0
40°C
Бяло
40°C
6.0
Светли
цветове
40°C
4.0
Тъмни
40°C
4.0
40-60°C
6.0
30°C
3.0
Памук
Скорост 15’
Изплакване и
центрофугиране
–
–
6.0
Центрофугиране
–
–
6.0
Изцеждане
–
–
–
i: допълнителни / Да : необходимо е дозиране
1)
Тип пране / Забележки
H
G
F
Ниво на акустичен шум :
Пране
- Центрофугиране - 1400 об/мин
- 1200 об/мин
- 1000 об/мин
Смесени
Вълна/
Ръчно
пране
Икономично
Температура
Экo монитор
J. Бутон “Нулиране”
За по-добра грижа за дрехите, в тези програми скоростта на
центрофугиране е ограничена.
Вълнени облекла, означени с етикета на дружеството Woolmark и с
означение на възможността за пране в перална машина, както и текстилни
изделия от коприна (спазвайте, моля, етикета със символа за пране!), лен,
вълна и вискоза, означени с етикета за ръчно пране. Тази програма е изпитана
и одобрена от дружеството Woolmark Company за вълна с възможността за пране
в перална машина и ръчно пране.
Нормално до силно замърсено пране и пльтни памучни материи в бяло.
Намалете енергопотреблението, като избирате по-ниска температура на изпиране
и добавяте избелващ препарат на кислородна основа към перилния препарат.
Бели дрехи и дрехи в пааелни цветове от фини материи. Щадяща програма
за пране,за да се предотврати посивяване или пожълтяване на дрехите.
Използвайте активни перилни препарати, както и такива за отсграняване на
петна или за избелване на кислородна основа, ако е необходимо. Не използвайте
течни препарати.
Дрехи в черно и в тъмни цветове от памук, памучни смеси и полиеcтер.
Специална програмa за ограничаване на обезцветяването по месга и на
избледняването на цветовете. За тази прогрaмa се препоръчват течни перилни
препарати.
Нормално замърсено памучно бельо. Това е най-изгодната програма що се
отнася за комбинирания разход на вода и енергия за пране на памучно бельо.
- Сравнителна програма за енергийното означение на пералната машина.
Обличано за кратко облекло от памук, полиеcтер, полиамид и смеси с памук.
Програма за освежаване. Използвайте най-ниското препоръчително количесгво
перилен препарат.
Програма за изплакване и интензивно центрофyrиране. Също като
последното изплакване и заключителното центрофугиране в програмата ”Памук”.
Програма за интензивно центрофyrиране.
Също както цикъл на центрофуrиране в програмата “Памук”.
Само изцеждане - без центрофугиране. Алтернативен метод за завършване на
програма след “Задържане на изплакването”.
Циклите за Вълна на тази машина са преминали изпитания и са одобрени от The Woolmark Company за пране на
дрехи Woolmark с етикет “за машинно пране” или “за пране на ръка”, при условие, че дрехите се перат в съответствие
с етикета на дрехата и указанията в таблицата на програмите. M0512
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.
5019 300 00006
- сенсорната технология пригажда водата, енергията и времетраенето на програмата на съдържанието на бельото.
ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО
Консумация на енергия в изключен режим 0,11 W / във включен режим 2,32 W
Програма
Tемпература
(°C)
Зареждане
(кг)
Вода
(л)
Енергия
(квч)
без избор
“Кратко”
Прибл. време на програмата
(часове : минути)
Смесени
40
4.0
48
0.50
1:00
Памук
95
6.0
60**
1.90
2:30
-
Памук
60
6.0
50
0.80
2:20
1:35
без избор “Кратко” сьс избор “Кратко”
-
Памук
40
6.0
59
0.60
2:05
1:15
Синтетика
40
3.0
42
0.50
1:20
0:55
Фини материи
30
1.5
60
0.40
0:46
-
Вълна/Ръчно пране
40
1.0
47
0.50
0:40
-
Бяло
40
6.0
59
0.70
2:20
-
Светли цветове
40
4.0
60
0.45
1:20
-
Тъмни
40
4.0
40
0.53
1:40
1:15
Памук *
60
6.0
44
0.69
4:00
-
Памук *
60
3.0
34
0.50
2:30 ***
-
Памук *
40
3.0
34
0.45
2:30
-
30
3.0
20
0.13
0:15
-
Скорост 15´
Стойностите на потребление са измерени при нормализирани условия в съответствие със Стандарт IEC/EN 60 456. В семействата консумацията може да се
различава в зависимост от налягането на водата и температурата на водата, съдържанието и вида на бельото. Посочените данни за консумацията са при
приблизителна температура на напълващата вода 15 °C с помощта на кран за студена и топла вода (ако е на разположение). Ако Вашата перална машина има
кран за топла вода, включването на този кран за пълнене с топла вода ще намали консумацията на енергия със съкращаването на времето за загряване в
зависимост от температурата на напълващата топла вода. Консумацията на вода и енергия се отнася за стандартна настройка на програмите, с температури и
пълнеж, посочени в таблицата; изборът на възможности или изменение на скоростта на центрофугиране променят и данните за консумацията.
Времетраенето на програмата може да се различава от горепосочените стойности, тъй като зависи от действителните работни условия (виж
“Ръководство за откриване на повредите” във Вашето Упътване за обслужване).
*
Сравнителни програми за Енергийната табелка. Заради спестяването на енергия актуалната температура на водата може да се различава от посочената
температура за цикъла .
** За намаляване на температурата на водата в края на основния цикъл на пране се добавя малко студена вода, преди помпата да източи водата.
*** Автоматична настройка на времетраенето на програмата в зависимост от количеството на бельото за пране.
ПОСТАВЕТЕ БЕЛЬОТО, ДОБАВЕТЕ ПЕРИЛЕН
ПРЕПАРАТ И ИЗБЕРЕТЕ ПРОГРАМАТА
Поставете бельото, затворете вратичката и избирача на
програмата завъртете върху избраната програма; сигналната
лампа „Старт/Пауэа“ мига.
Cкоростта на центрофугиране, изобразени на дисплея, могат
да се променят с натискане върху бутона “Центрофугиране“.
ИЗБИРАНЕ НА ЖЕЛАНА ФУНКЦИЯ
Когато съчетанието на програма и допълнителна функция(и)
не е възможно, индикаторните лампички угасват автоматично.
Неподходящите съчетания от опции се изключват
автоматично.
Бутон “Предпране”
• Включете програмата за предварително изпиране към
избраната програма за пране; програмата ще се удължи
приблизително с 15 минути.
• Препоръчва се за много замърсено бельо ( напр. от пясък
или зърнесто замърсяване).
• Не използвайте течни препарати за основното пране,
когато активирате функцията “Предпране”.
Бутон “Кратко”
• Позволява по-бързо пране като съкращава времетраенето
на програмата.
• Препоръчва се само за леко замърсено бельо.
• Не може да се избере за памук при температура на
прането 70 - 95 ° C.
Бутон “Clean+”
• Изберете тази опция, ако използвате добавка за отстраняване на петна при пране (прах, напр. “Vanish”) - тя
ще оптимизира ефикасността на добавката, за да получите по-добро изпиране и отстраняване на петната.
• Използвайте с максимално натоварване.
• Добавете подходящо кличество добавка за отстраняване
на петна при пране (прах) в основното отделение за пране,
•
•
заедно с вашия детергент (използвайте само прахов
детергент при тази опция).
Спазвайте иструкциите производителия за дозиране.
Времетраенето на програмата може да се удлъжи
до 15 минути
Подходяща за използване на добавка за
отстраняване на петна и избепващи вещества
на кислородна основа. Не трябва да се използват
хлорни или перборатни избелващи вещества!
Бутон “Цветове 15°”
• Спестява енергия за загряване на водата и при това
запазва доброто качество на прането.
• При прането на цветно бельо запазва цветовете.
• Препоръчва се за леко замърсено бельо без петна.
• Убедете се, че Вашият перилен препарат е подходящ за
температурите за студено пране (15 или 20 °C).
• Не може да се използва за памук при температура на
прането 70 – 95 °C.
Бутон “Интенэивно иэплакване”
• Добавя се още вода и цикълът на изплакване се удължава.
• Тази опция е особено подходяща за зони с много мека
вода, пране на бебешко бельо и хора с алергии.
Бутон “Лесно гладение”
• Намалява измачкването чрез увеличение на водата и
намаляване на оборотите.
Бутон “Задъжане на изплакването”
• Прането остава във водата от последното изплакване, без
да преминава към заключителния центрофуга, за да се
избегне измачкване и да се предотврати изменение в
цветовете.
• Тази функция е особено полезна, ако искате да отложите
центрофугата за по-късен момент или искате само
изцеждане.
• Програмата за пране спира да „Задържане на
изплакването“ в момента, когато индикация „Задържане
на изплакването“ на дисплея примигва; индикация на
бутона „Старт/Пауэа“ също примигва.
Прекратете фукцията “Задъжане на изплакването”:
• Натиснете бутона “Старт/пауза”; програмата автоматично
ще спре с цикъла на заключителна центрофуга към
настоящата програма на пране.
• Ако не желаете да центрофугирате дрехите, завъртете
копчето на селектора на програмите на програма
“Изцеждане” и натиснете отново бутона “Старт/пауза”.
Бутон “Центрофуга”
• Всяка програма има автоматична предварително
определена максимална скорост на центрофугиране.
• Натиснете бутона, за да зададете друга скорост на
центрофугиране.
• Ако се исбере скорост на центрофугиране “0”,
заключителното центрофугиране се отменя, но остават
междинни центрофугирания през време на изплакването.
Водата само се изцежда.
ЗАДАВАНЕ НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЦИКЪЛА
С тази функция може да се отложи приключването на
програмата за по-късно: натиснете бутона за да изберете
времето когато програмата трябва да приключи. Тази функция
позволява изпирането на бельото да се извърши в конкретно
време и примерно да можете да използвате изгодните нощни
тарифи на енергията.
• Времето „Приключване на цикъла” може да се избере в
часове (от 1 до 24). След натискане на бутона се
изобразява най-краткото възможно време; със задържане
на бутона в натиснато положение се изобразяват всичките
времена на настройката. С натискане на бутона чак до
изобразяването на стойността „0:00” се анулират
възможностите за настройка.
• След избирането на исканото време за приключване на
цикъла натиснете “Старт/Пауэа“ – настроеното време
започва да тече.
• По време на протичането на това време можете да
коригирате настройката на програмата ( да избирате или
отстранявате възможности, да изменяте скоростта на
центрофугиране и др.). Ако корекциите удължат
времетраенето на програмата, т.е. бъде по-дълго от
първоначално избраното време за приключване на цикъла,
програма веднага стартира.
• Понякога програмата може да се приключи преди
настроеното време за приключване на цикъла ( напр. при
малко количество на бельото). В този случай пералната
машина нормално ще проветрява бельото до изтичането на
настроенето време за приключване на цикъла. По време
на проветряването върху дисплея се изобразява символът.
Проветряването може винаги да се спре с натискане на
бутона или със завъртване на избирача на програмата;
символът изчезва и дисплеят сигнализира блокиране на
вратичката приблизително 1 минута.
ЭKO МОНИТОР
Функцията „Экo монитор“ дава груби информации за разхода
на енергия при отделните програми, които сме избрали.
Ако изберете каквато и да било програма включва се
функцията „Экo монитор“.
ИНДИКАЦИЯ “ОТВОРЕНА ВРАТИЧКА”
Преди започването и след завършването на програма светва
лампичката, за да покаже, че вратичката може да се отвори.
Докато работи дадена програма за пране, вратичката остава
заключена и по никакъв начин не може да се отвори. В случай
че имате спешна нужда да я отворите по време на работеща
програма, вж. "Нулиране на изпълнявана програма преди
завършването й".
ПУСКАНЕ НА ПРОГРАМА
Отворете крана и натиснете бутона "Старт/Пауэа".
Индикатор ната лампичка до бутона "Старт/Пауэа" светва.
Когато пране натоварване е открито или продължителността
на програмата се обновява, на дисплея се показва анимация.
ИНДИКАТОРИ ЗА НЕИЗПРАВНОСТ
В случай на неизправност или нарушение на нормалната
работа на пералната машина, вж. "Отстраняване на
неизправности" в инструкциите за употреба.
“Затворен кран на водата”: или пълненето с вода е
недостатъчно
“Обслужване”: грешка или повреда на електрическа
част
“Почистете помпата”: водата от пералната машина не
се изпомпва.
Върху дисплея мига скоростта на центрофугирането:
небалансираност по време на центрофугирането.
КРАЙ НА ПРОГРАМАТА
Светва сигналната лампа “Отворена вратичка“ и на дисплея
се изобразява “End“.
1. Завъртете селектора на програми на положение "Изкл./О".
2. Затворете крана за водата.
3. Отворете вратичката и изпразнете машината.
4. Оставете вратичката открехната, за да позволите на
барабана да изсъхне.
СМЯНА НА ПРОГРАМА И/ИЛИ ОПЦИИ СЛЕД
ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОГРАМА
1. Натиснете бутона "Старт/Пауэа", за да направите пауза в
програмата. Лампичката започва да мига.
2. Изберете новата програма, температура, опции и по
желание друга скорост на центрофуги ране.
3. Натиснете отново бутона "Старт/Пауэа".
Новата програма възобновява програмата за пране от
същия етап, на който е била прекъсната предишната.
За тази програма не добавяйте перилен препарат.
ПРЕКРАТЯВАНЕ (НУЛИРАНЕ) НА РАБОТЕЩА
ПРОГРАМА ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ
Бутонът "Нулиране" прекратява програмата преди
завършването й.
• Натиснете и задръжте бутона "Нулиране" за няколко
секунди; на дисплея се появява анимация.
Водата се източва; ще мине известно време, преди да
можете да отворите вратичката.
M
по-малко
повече
Показателят на лявата страна показва, че функцията „Экo
монитор“ е активна. Четирите показатели до него показват
нивото на разхода: колкото по-малък разход предполага
избраната от Вас програма, толкова по-слабо светят
показателите. Това зависи от избраната програма,температура
и възможност, както и от количеството изпирано бельо.
По този начин предвижданият разход на енергия може да се
пригоди с количеството изпирано бельо.
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.
5019 300 00006
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising