Whirlpool | TGWI 5377/IN | Instruction for Use | Whirlpool TGWI 5377/IN Gebruikershandleiding

Whirlpool TGWI 5377/IN Gebruikershandleiding
NL TGWI 5377
3
PRODUCTINFORMATIEBLAD
1
5.
Afneembare pannenroosters
4-rings brander
Middelgrote brander
Sudderbrander
Bedieningsknop voor de 4-rings brander
6.
Bedieningsknop voor de middelgrote brander
7.
8.
Bedieningsknop voor de sudderbrander
Bedieningspaneel inductiezone
9.
Kookzone met inductiewarmte
1.
2
2.
3.
4.
NL
MATEN EN AFSTANDEN DIE IN ACHT MOETEN WORDEN GENOMEN (mm)
SYMBOLEN
Gaskraan gesloten
Grootste vlam
9
8
7 6 5
Kleinste vlam
4
Inductie Aan/Uit
Blokkering inductietoetsen
Timer
WERKING VAN DE GASBRANDERS
•
•
•
•
-
Om één van de branders aan te steken draait u de betreffende knop tegen de klok in op de stand van de grootste
vlam.
Druk de knop tegen het bedieningspaneel om de brander aan te steken.
Nadat de brander aangestoken is, moet u de knop nog ongeveer 5 seconden ingedrukt houden om het thermokoppel
warm te laten worden.
De beveiliging waarmee de brander is uitgerust zal het gas afsluiten als de brander per ongeluk uitgaat (door tocht,
tijdelijk onderbreken van de gastoevoer, gemorste vloeistoffen etc.).
De knop mag niet langer dan 15 sec. ingedrukt worden gehouden. Als de brander na deze tijd niet blijft
branden, wacht dan minstens een minuut voordat u hem opnieuw probeert aan te steken.
De brander zou uit kunnen gaan wanneer de knop losgelaten wordt. Dit wil zeggen dat het thermokoppel nog niet
warm genoeg is.
In dat geval moeten de bovenstaande handelingen worden herhaald.
PRAKTISCHE WENKEN VOOR HET GEBRUIK
VAN DE GASBRANDERS
PRAKTISCHE WENKEN VOOR HET GEBRUIK
VAN DE INDUCTIEZONE
Voor een beter rendement van de branders is het raadzaam
de volgende regels in acht te nemen:
-
-
Gebruik pannen die bij de branders passen (zie de tabel
aan de rechterkant).
Gebruik alleen pannen met een platte bodem.
Gebruik de juiste hoeveelheid water voor het koken van
voedsel, en houd het deksel op de pan.
Als u pannen met een bolle bodem gebruikt
(wokpannen), gebruik dan de bijgeleverde adapter.
Deze moet op de 4-rings brander geplaatst worden
-
Gebruik alleen pannen met het symbool
“INDUCTIESYSTEEM”
Gebruik een magneet om te controleren of pannen die
u al heeft geschikt zijn voor inductie: als de pannen de
magneet niet aantrekken, zijn ze niet geschikt
Gebruik pannen met de aanbevolen diameter (zie de
tabel hieronder)
Brander
Sudderbrander
Middelgrote brander
4-rings brander
Inductiezone
Ø 24 cm
5019 419 02026
Ø pan
van 8 tot 14 cm
van 16 tot 22 cm
van 24 tot 26 cm
OPMERKING: Als de afstand “A” tussen de muurkasten tussen de 600 mm en de 730 mm bedraagt, dient de
hoogte “B” minimaal 520 mm te zijn.
Als de afstand “A” tussen de muurkasten groter is dan de breedte van de kookplaat, moet de
hoogte “B” minimaal 400 mm bedragen.
Als er een afzuigkap boven de kookplaat wordt geïnstalleerd, zie dan de bij de afzuigkap
geleverde montage-instructies voor de juiste afstand.
SPROEIERTABEL
CATEGORIE II2L3B/P
Soort gas dat gebruikt
wordt
AARDGAS
(Methaan)
VLOEIBAAR
GAS
(Butaan-propaan)
Type brander Type
sproeier
142
4-rings
middelgroot 100
G25
sudderbrander 79
90
4-rings
middelgroot 67
G30-G31 sudderbrander 50
Nominaal
thermisch
vermogen
kW
Nominaal
verbruik
Verminderd
thermisch
vermogen kW
3,50
1,65
1,00
389 l/h
183 l/h
111 l/h
3,20
1,65
1,00
233 g/h
120 g/h
73 g/h
Gasdruk (mbar)
min.
nom.
max.
1,70
0,35
0,35
20
25
30
1,55
0,35
0,35
25
30
35
Soort gas dat
gebruikt wordt
Configuratie
model
Nominaal thermisch
vermogen kW
Totaal nominaal verbruik Lucht die nodig is (m3) voor
verbranding van 1 m3 gas
G25 25 mbar
3 branders
6,15
683 l/h
8,187
G30-31 30 mbar
3 branders
5,85
426 g/h
30,94
ELEKTRISCHE VOEDING: 230 V ~ 50 Hz
VERMOGEN VAN DE ELEKTRISCHE PLAAT: 3000 W
Ø pan
van 14 tot 24 cm
Om optimaal van uw nieuwe kookplaat te kunnen profiteren, raden wij u aan alle gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen en deze te bewaren.
GEBRUIK VAN DE INDUCTIEZONE
Bedieningspaneel
Aan/Uit
Timer
Toetsenblokkering
Instelbedieningen kookzones en bijbehorende displays
De grafische symbolen van het bedieningspaneel zoals geïllustreerd in deze handleiding, kunnen verschillen van de
symbolen op de aangekochte kookplaat. De functies van de toetsen zijn identiek voor alle kookplaten van alle
modellen.
Timer
De timer is een tijdschakelaar die de mogelijkheid biedt om voor één kookzone een kookduur in te stellen
van maximaal 99 minuten (1 uur en 39 minuten).
Stel de gewenste tijdsduur in met de toetsen “+” en “-” van de timerfunctie (zie de afbeelding hierboven).
Enkele seconden nadat u de toets voor het laatst heeft aangeraakt, begint de timer met aftellen (het
lichtpuntje voor selectie van de kookzone begint te knipperen). Wanneer de ingestelde tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld.
Om de timer te deactiveren, drukt u op de toets “-” tot de display “0:0” aangeeft of drukt u de toetsen “+” en “-” van de
timer tegelijkertijd in.
Kookwekker
De kookwekker kan worden gebruikt als de kookplaat niet in werking is. Er kan een duur van maximaal 99 min. meer worden
ingesteld.
Druk op de toets “+” onder de aanwijzers van de timer: op het display verschijnen de in te stellen minuten.
Selecteer de gewenste tijd met de toetsen “+” en “-”.
Na enkele seconden begint de de kookwekker terug te tellen. Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een
geluidssignaal.
BELANGRIJK! De kookwekkerfunctie kan enkel gebruikt worden wanneer de kookplaat uitgeschakeld is; als hij wordt
aangezet, wordt de telling van de kookwekker automatisch geannuleerd.
Indicatoren van het bedieningspaneel.
Restwarmte-indicator.
De kookplaat is voorzien van een restwarmte-indicator voor de inductiezone.
Inschakeling/uitschakeling kookplaat
Om de kookplaat in te schakelen houdt u de toets
ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de displays van de kookzone gaan
branden. Om de kookplaat uit te schakelen drukt u op dezelfde toets tot de displays uitgaan.
Als de kookplaat eerder gebruikt is, blijft de restwarmte-indicator “H” actief tot de inductiezone is afgekoeld.
Als binnen de 10 seconden geen enkele functie wordt geselecteerd, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld.
Als op het display wordt weergegeven, is de kookzone nog warm. Als deze signalering voor de zone wordt gegeven is het
bijvoorbeeld mogelijk een gerecht warm te houden of boter te laten smelten.
Wanneer de kookzone afkoelt, gaat het display uit.
Indicator “verkeerde pan of geen pan”.
De kookplaat is uitgerust met een automatisch detectiesysteem voor pannen. Als er geen pan wordt gedetecteerd,
knippert het display met het vermogensniveau van de kookzone. Controleer of de pan correct op de zone gezet is en
beschikt over de eigenschappen die zijn toegelicht in de paragraaf “Voor het gebruik”. Als er na 60 seconden geen pan
wordt gedetecteerd, wordt de kookplaat uitgeschakeld.
Inschakeling en instelling van de kookzones
Vermogensdisplay
Toets -
Toets +
Indicatie geselecteerde kookzone
Nadat de kookplaat is ingeschakeld en de pan op de inductiezone is gezet, stelt u het vermogensniveau in met de toets “+”.
Als u op de toets “+” heeft gedrukt wordt op het display niveau 5 weergegeven.
De kookzone heeft verschillende vermogensniveaus, die ingesteld kunnen worden met de toetsen +/-. De niveaus lopen van
“1”: minimumvermogen tot “9”: maximumvermogen. De snelkookfunctie (Booster) wordt op het display weergegeven met
de letter “P”.
REFERENTIES LOKALE VOORSCHRIFTEN
NL
De installatie moet worden uitgevoerd volgens de norm NBN D 51-003.
Snelkookfunctie (Booster)
Functie waarmee het vermogen van de kookplaat maximaal gebruikt kan worden (bijvoorbeeld om snel water aan de kook te
brengen). Om de functie te activeren drukt u op toets “+” tot er op het display een “P” verschijnt, of drukt u nadat u de
kookplaat heeft ingeschakeld direct op toets “-”. Ook in dit geval verschijnt de letter “P” op de display. Nadat de
boosterfunctie 10 minuten gebruikt is, stelt het apparaat de zone automatisch in op niveau 9.
Uitschakelen van de kookzones
Selecteer de kookzone die u uit wilt schakelen door op de toets “+” of “-” te drukken (het puntje van het vermogensniveau
wordt rechtsonder op het display weergegeven).
Druk op de toets “-” tot het niveau “0” is.
Het is ook mogelijk de kookzone uit te schakelen door tegelijkertijd op de toetsen “+” en “-” te drukken. De kookzone wordt
uitgeschakeld en de restwarmte-indicator “H” verschijnt
Toetsenblokkering
De functie blokkeert de bedieningen van de kookplaat om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingeschakeld. Om de
toetsenblokkering te activeren schakelt u de kookplaat in en houdt u de toets
drie seconden ingedrukt: een geluidssignaal
en een indicatielampje onder het sleutelsymbool geven aan dat de functie geactiveerd is. Het bedieningspaneel is geblokkeerd,
met uitzondering van de uitschakelfunctie. Om de toetsenblokkering op te heffen herhaalt u dezelfde procedure. Het
lichtpuntje gaat uit en de kookplaat is weer actief.
De aanwezigheid van water dat gebruikt is om de plaat schoon te maken, vloeistof die overgekookt is uit de pannen of
voorwerpen die op de toets onder het symbool worden gezet, kunnen ertoe leiden dat de toetsenblokkering onbedoeld
geactiveerd of gedeactiveerd wordt.
Producent:
Whirlpool Europe S.r.l.
Viale G. Borghi, 27
21025 Comerio (VA)
ITALIË
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising