Whirlpool | BLF 5121 W | Use and care guide | Whirlpool BLF 5121 W Korisnički vodič

Whirlpool BLF 5121 W Korisnički vodič
Vodič za zdravlje, sigurnost, upotrebu,
održavanje i postavljanje
www.whirlpool.eu/register
Hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
str .3
HR
HRVATSKI
VODIČI ZA ZDRAVLJE, SIGURNOST, UPOTREBU,
ODRŽAVANJE i POSTAVLJANJE
Zahvaljujemo vam na kupovini proizvoda Whirlpool.
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register
Indeks
SIGURNOSNE UPUTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ZAŠTITA OKOLIŠA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
IZJAVA O SUKLADNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vodič za upotrebu i održavanje
OPIS PROIZVODA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
UREĐAJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
UPRAVLJAČKA PLOČA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VRATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SVJETLO HLADNJAKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
POLICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ODJELJAK HLADNJAKA NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ODMRZAVANJE ODJELJKA ZAMRZIVAČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DODATNI PRIBOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
NAČIN UPOTREBE UREĐAJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PRVA UPOTREBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
POSTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SVAKODNEVNA UPOTREBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SAVJETI ZA SPREMANJE NAMIRNICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PREPORUKE U SLUČAJU DA SE UREĐAJ NE UPOTREBLJAVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA I POST-PRODAJNI SERVIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
FUNKCIONALNI ZVUKOVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
VODIČ ZA RJEŠAVANJE KVAROVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
POSTPRODAJNI SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vodič za postavljanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3
SIGURNOSNE UPUTE
OBAVEZNO PROČITAJTE I
PRIDRŽAVAJTE SE
Prije upotrebe uređaja pažljivo
pročitajte ove sigurnosne upute.
Upute čuvajte na dohvat ruke
radi budućih referenci.
Ovaj priručnik i sam uređaj
sadrže važna sigurnosna
upozorenja kojih se morate
stalno pridržavati.
Proizvođač otklanja svaku
odgovornost u slučaju
nepoštivanja sigurnosnih uputa,
za neprikladno korištenje ili za
pogrešno podešavanje komandi.
SIGURNOSNA UPOZORENJA
Vrlo maloj (0 – 3 godine) i maloj
djeci (3 – 8 godina) treba zabraniti
pristup osim ako ih se neprekidno
ne nadzire.
Djeca starija od 8 godina i osobe
smanjenih fizičkih, osjetilnih i
mentalnih sposobnosti ili osobe
bez dovoljnog iskustva i znanja
mogu koristiti uređaj samo ako su
pod nadzorom ili su dobili upute o
sigurnom rukovanju uređajem te
ako razumiju potencijalne
opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s
uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti
održavati uređaj bez nadzora.
DOZVOLJENI RASPON
UPOTREBE
Ovaj uređaj predviđen je samo
za upotrebu u kućanstvu, ne za
profesionalnu upotrebu.
Uređaj ne upotrebljavajte na
otvorenom.
Eksplozivne ili zapaljive tvari kao
što su spremnici raspršivača ne
pohranjujte i ne upotrebljavajte
benzin ili druge zapaljive tvari u
uređaju ili u njegovoj blizini: ako
se uređaj nehotično uključi,
može izbiti požar.
PAŽNJA: uređaj nije namijenjen
radu pomoću vanjskog mjerača
vremena ili odvojenog sustava
4
daljinskog upravljanja.
Ovaj uređaj namijenjen je upotrebi
u kućanstvima i na sličnim
mjestima, kao što su:
- kuhinje za osoblje u
prodavaonicama, uredima i drugim
objektima u kojima se radi;
- seoske kuće; upotrebljavaju ih i
klijenti u hotelima, motelima i u
drugim stambenim objektima;
- objekti koji nude smještaj i
doručak;
- ugostiteljstvo i slična upotreba
koja ne uključuje maloprodaju.
Žarulja koja se nalazi u uređaju
posebno je namijenjena za
kućanske uređaje i nije prikladna za
rasvjetu u kućanstvu (Uredba EZ
244/2009).
Uređaj je namijenjen za rad na
mjestima s temperaturom unutar
raspona navedenog u nastavku,
prema klimatskom razredu
označenom na nazivnoj pločici.
Uređaj možda neće ispravno raditi
ako ga ostavite duže vrijeme na
temperaturi izvan navedenog
raspona.
Klimatski razred - Temperatura
okoline (°C)
SN od 10 do 32
N od 16 do 32
ST od 16 do 38
T od 16 do 43
Ovaj kućanski aparat ne sadrži
kloroflorougljike (CFC). Sustav
hlađenja sadrži R600a (HC).
Kućanski aparati s izobutanom
(R600a): izobutan je prirodni plin
koji ne utječe negativno na okoliš,
ali je zapaljiv.
Zbog toga provjerite da cijevi
rashladnog sustava nisu oštećene.
Posebnu pozornost obratite na
mogućnost oštećenja cijevi pri
čemu dolazi do pražnjenja sklopa
rashladnog sredstva.
UPOZORENJE : Nemojte oštetiti
cijevi rashladnog sustava uređaja.
UPOZORENJE : Pazite da nema
zapreka na ventilacijskom otvoru
na kućištu uređaja ili ugradbenom
elementu.
UPOZORENJE : Ne upotrebljavajte
mehanička, električna ili kemijska
sredstva za ubrzavanje postupka
odleđivanja, osim onih koje
preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE : Ne upotrebljavajte
električne uređaje i ne stavljajte ih
u odjeljke uređaja osim ako ih
proizvođač nije izričito dozvolio.
UPOZORENJE : Ledomati i/ili
uređaji za vodu koji nisu izravno
povezani s dovodom vode moraju
se puniti samo pitkom vodom
UPOZORENJE : Automatski
ledomati i/ili uređaji za vodu
moraju biti spojeni na dovod vode
koji daje samo pitku vodu, a
kojemu je vrijednost tlaka vode
između 0,17 i 0,81 MPa (1,7 i 8,1
bara).
Ne gutajte sadržaj (nije otrovan)
vrećica za led (u nekim modelima).
Ne jedite kocke leda ili ledene
lizalice odmah nakon vađenja iz
zamrzivača jer mogu izazvati
smrzotine.
Na proizvodima napravljenima tako
da upotrebljavaju filtar za zrak
unutar dostupnog poklopca
ventilatora filtar će se uvijek nalaziti
u položaju za rad kad je hladnjak u
funkciji.
Staklene spremnike s tekućinom ne
stavljajte u zamrzivač jer se mogu
razbiti.
Ventilator (ako je uređaj opremljen)
ne zaklanjajte namirnicama.
Nakon stavljanja hrane u hladnjak
provjerite zatvaraju li se vrata
odjeljaka ispravno, pogotovo vrata
zamrzivača.
Oštećenu brtvu treba što prije
zamijeniti.
Odjeljak hladnjaka upotrebljavajte
samo za čuvanje svježe hrane, a
odjeljak zamrzivača samo za
čuvanje smrznute hrane,
zamrzavanje svježe hrane i izradu
kocki leda.
Izbjegavajte čuvanje neomotane
hrane u izravnom dodiru s
unutarnjim površinama odjeljaka
hladnjaka ili zamrzivača.
HR
isključiti iz napajanja.
Uvjerite se da za vrijeme
postavljanja uređaj neće oštetiti
električni kabel.
Kako bi se mogla zajamčiti
odgovarajuća ventilacija ostavite
slobodan prostor s obje strane
uređaja i iznad njega.
Udaljenost između stražnje
stjenke uređaja i zida iza uređaja
mora biti najmanje 50 mm kako
bi se izbjegao pristup vrućim
površinama. Smanjenje ovog
razmaka dovest će do veće
potrošnje proizvoda.
POSTAVLJANJE
Uređaj
uključite tek kada završi
Postavljanje i popravke mora
postupak
postavljanja.
vršiti kvalificirani tehničar, prema
uputama proizvođača i sukladno Pričekajte najmanje dva sata
lokalnim sigurnosnim propisima. prije nego što uključite uređaj da
biste bili sigurni da je rashladni
Nemojte popravljati ni
zamjenjivati bilo koji dio uređaja, krug u punoj funkciji.
Pazite da se uređaj ne nalazi u
osim ako to nije izričito
blizini izvora topline.
navedeno u priručniku za
upotrebu.
Djeca ne smiju obavljati radnje
ELEKTRIČNA UPOZORENJA
postavljanja. Ne dopuštajte
pristup djeci tijekom
Da bi instalacija bila u skladu s
postavljanja. Čuvajte materijal za važećim sigurnosnim propisima,
pakiranje (plastične vrećice,
potrebna je višepolarna sklopka
polistiren itd.) izvan dohvata
s minimalnim razmakom između
djece, tijekom i nakon
kontakata od 3 mm i uređaj se
postavljanja.
mora uzemljiti.
Dvije ili više osoba mora rukovati Ako utikač ne odgovara vašoj
uređajem i postavljati ga. Za
utičnici, kontaktirajte
raspakiranje i postavljanje
kvalificiranog tehničara.
uređaja upotrijebite zaštitne
Kabel za napajanje mora biti
rukavice.
dovoljno dug kako bi se uređaj,
Pazite da ne oštetite pod (npr.
nakon postavljanja u element,
parket) pri pomicanju kućanskog moglo priključiti na izvor
aparata.
napajanja. Ne povlačite kabel za
Postavite uređaj na pod ili
napajanje.
podlogu dovoljno čvrstu da
Ako se kabel za napajanje, ošteti
može podnijeti njegovu težinu
zamijenite ga identičnim.
te na mjestu prikladnom
Kabel za napajanje smije
njegovoj veličini i načinu
zamijeniti samo kvalificirani
upotrebe.
tehničar u skladu s uputama
Nakon uklanjanja ambalaže s
proizvođača i važećim
uređaja provjerite da nije došlo
sigurnosnim odredbama.
do oštećenja za vrijeme
Obratite se ovlaštenom servisu.
transporta. U slučaju problema,
Kod uređaja koji imaju utikač:
kontaktirajte distributera ili
ako utikač ne odgovara vašoj
najbliži postprodajni servis.
utičnici, kontaktirajte
Uređaj se prije postavljanja mora
Kućanski aparati možda imaju
posebne odjeljke (odjeljak sa
svježom hranom, kutija od nula
stupnjeva...).
Ako drugačije nije navedeno u
posebnoj knjižici proizvoda, odjeljci
se mogu uklanjati, a izvedba ostaje
ista.
C-pentan koristi se kao raspršujuće
sredstvo u izolacijskoj pjeni i spada
u zapaljive plinove.
kvalificiranog tehničara.
Nemojte koristiti produžne
kabele, višestruke utičnice ili
višestruke utikače.
Ovaj se uređaj ne smije stavljati
u pogon ako su njegov dovodni
kabel ili utikač oštećeni, ako
pećnica ne radi ispravno, ili ako
je oštećena ili je pala na tlo. Ne
približavajte kabel za napajanje
vrućim površinama.
Nakon postavljanja električni
dijelovi ne smiju biti dostupni
korisniku.
Nemojte dodirivati uređaj bilo
kojim mokrim dijelom tijela ni
rukovati njime ako ste bosi.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Zaštitne rukavice nosite prilikom
čišćenja i obavljanja zahvata
održavanja.
Uređaj se prije obavljanja
zahvata održavanja mora
isključiti iz napajanja.
Nikada nemojte upotrebljavati
opremu za čišćenje parom.
Abrazivna ili oštra sredstva za
čišćenje kao što su raspršivači za
čišćenje stakla, sredstva za
ribanje, zapaljive tekućine,
voskove za čišćenje,
koncentrirane deterdžente,
izbjeljivače ili sredstva za
čišćenje koja sadrže petrolej ne
upotrebljavajte na plastičnim
dijelovima, unutarnjim
vodilicama ili vodilicama vrata ni
na brtvama. Ne upotrebljavajte
papirnate ručnike, jastučiće za
ribanje ili oštra sredstva za
čišćenje.
5
ZAŠTITA OKOLIŠA
Odlaganje ambalažnog
materijala
Ambalažni materijal može se u
potpunosti reciklirati i označen je
simbolom recikliranja.
Razne dijelove ambalaže stoga morate
odložiti odgovorno i pridržavajući se u
potpunosti propisa lokalnih vlasti o
odlaganju otpada.
Odlaganje kućanskih
uređaja na otpad
Pri rastavljanju kućanskog uređaja
onesposobite ga tako da prerežete
kabel za napajanje i uklonite vrata i
police (ako postoje) tako da se djeca
ne mogu lako popeti u njega i
zaglaviti.
Ovaj uređaj proizveden je od
materijala koji se može reciklirati ili
ponovno upotrijebiti. Odložite ga na
otpad u skladu s lokalnim propisima o
odlaganju otpada.
Za više informacija o postupanju,
oporabi i recikliranju električnih
kućanskih uređaja, kontaktirajte
nadležne lokalne vlasti, službu za
sakupljanje komunalnog otpada ili
trgovinu u kojoj ste uređaj kupili.
Ovaj uređaj je označen sukladno
europskoj direktivi 2012/19/EU o
električnom i elektroničkom otpadu
(OEEO).
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i
ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
u slučaju neprimjerenog rukovanja
otpadom od ovog proizvoda.
na proizvodu ili na
Simbol
popratnoj dokumentaciji označava da
se s njim ne smije postupati kao s
kućnim otpadom, nego ga treba
odnijeti na odgovarajuće prikupljalište
za recikliranje električnog i
elektroničkog otpada.
SAVJETI ZA UŠTEDU
ENERGIJE
Uređaj postavite u hladnoj, dobro
prozračenoj prostoriji udaljenoj od
svih izvora topline (npr. radijator,
štednjak itd.) i na mjesto koje nije
izravno izloženo suncu. Ako je
potrebno, upotrijebite izolacijsku
ploču.
Kako bi se zajamčila odgovarajuća
ventilacije slijedite upute za
postavljanje.
Nezadovoljavajuća ventilacija sa
stražnje strane proizvoda povećava
potrošnju energije i smanjuje
učinkovitost hlađenja.
Na unutarnju temperaturu uređaja
može utjecati temperatura okoline,
učestalost otvaranja vrata te položaj
uređaja. Pri postavljanju temperature
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Ova uređaj je napravljen, izrađen i
distribuira se sukladno sigurnosnim
zahtjevima europskih direktiva:
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU i
RoHS 2011/65/EU).
Ovaj je uređaj proizveden, izrađen i
6
distribuira se u skladu sa zahtjevima za
Ekodizajn i energetsko označavanje
direktiva EZ-a: 2009/125/EZ i 2010/30/
EU.
valja uzeti u obzir te čimbenike.
Otvaranje vrata maksimalno smanjite.
Zamrznutu hranu koju želite odlediti
stavite u hladnjak. Niska temperatura
zamrznutih proizvoda hladi hranu u
hladnjaku.
Topla jela i pića ostavite da se ohlade
prije stavljanja u uređaj.
Položaj polica unutar hladnjaka ne
utječe na učinkovitost upotrebe
energije. Hrana bi se na police trebala
stavljati na način koji osigurava
pravilnu cirkulaciju zraka (hrana se ne
bi smjela međusobno dodirivati, a
trebao bi i postojati razmak između
hrane i stražnje stjenke).
Kapacitet pohranjivanja zamrznute
hrane možete povećati uklanjanjem
košara te, ako je prisutna, police za
sprječavanje nakupljanja leda,
zadržavajući istu potrošnju energije.
Proizvodi koji spadaju u razred visoke
energetske učinkovitosti opremljeni
su motorima visoke učinkovitosti koji
rade duže, ali imaju nisku potrošnju
energije. Ne brinite se ako motor radi
duže vrijeme.
HR
Vodič za upotrebu i održavanje
OPIS
PROIZVODA
UREĐAJ
6
7
1
2
8
9
3
4
5
10
11
12
13
14
1. Elektronička upravljačka ploča /
jedinica svjetla
2. Police
3. Nazivna pločica s trgovačkim
nazivom
4. Pretinac za održavanje svježine
voća i povrća
5. Komplet za promjenu smjera
otvaranja vrata
6. Duboke police u vratima
7. Polica za jaja
8. Separator za boce
9. Polica za boce
10. Brtva na vratima
Odjeljak zamrzivača
10. Brtva na vratima
11. Ladice zamrzivača
12. Polica
13. Donja ladica: najhladnije područje za zamrzavanje svježih namirnica
14. Ladica za led
UPRAVLJAČKA PLOČA
1. LED indikatori (za prikaz trenutačne zadane vrijednosti temperature funkcije Brzo hlađenje)
2. Gumb BRZO HLAĐENJE /
gumb temperature
1
2
7
VRATA
Reverzibilnost VRATA
Napomena: Smjer otvaranja vrata može se promijeniti
. Ako tu radnju izvrši Postprodajni servis, nije pokrivena jamstvom. preporučuje se da dvije osobe obave
promjenu smjera okretanja vrata.
Slijedite upute u Vodiču za postavljanje.
SVJETLO
HLADNJAKA
Za sustav osvjetljenja u odjeljku hladnjaka upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje
kao i vrlo nisku potrošnju.
Ako sustav LED svjetala ne radi, obratite se servisu kako bi ih zamijenili.
POLICE
Sve police, preklopna vratašca i košare koje se izvlače
mogu se skidati.
8
Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje
se kada se otvore vrata hladnjaka . Ako vrata
ostanu otvorena dulje od 8 minute, svjetlo će se
automatski isključiti.
HR
ODJELJAK HLADNJAKA
NO-FROST
Odmrzavanje odjeljka hladnjaka u potpunosti je
automatsko.
Pojava kapljica vode na stražnjoj unutarnjoj stjenci
odjeljka hladnjaka označava da je u tijeku periodično
automatsko odmrzavanje. Odleđena voda automatski
teče u odvod i potom sakuplja u spremniku iz kojeg
isparava.
ODMRZAVANJE ODJELJKA
ZAMRZIVAČA
Zamrzivač se mora odmrznuti jednom ili dva puta
godišnje ili kada je prisutna prevelika količina leda
(debljine 3 mm). Stvaranje leda je normalno.
Količina i brzina nakupljanja leda ovisi o uvjetima u
prostoriji i učestalosti otvaranja vrata.
Za odmrzavanje jedinice isključite proizvod i izvadite
namirnice.
Ostavite vrata zamrzivača otvorena, kako bi se led
otopio.
Na uređaju na slici samo izvadite
cjedilo za vodu od odmrzavanja i
postavite posudu ispod ispusta.
Kada postupak završi vratite cjedilo
za vodu od odmrzavanja.
Očistite unutrašnjost zamrzivača. Isperite i pažljivo
osušite.
Ponovno uključite uređaj i stavite u njega namirnice.
DODATNI PRIBOR
LADICA ZA JAJA
SEPARATOR ZA BOCE
Ladica za led
9
NAČIN UPOTREBE
UREĐAJA
PRVA UPOTREBA
NAČIN POKRETANJA UREĐAJA
Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski
započinje s radom.
Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6
sati prije stavljanja namirnica u uređaj.
PODEŠAVANJE TEMPERATURE
Uobičajena tvornička postavka uređaja za rad je
preporučena srednja temperatura.
Pojedinosti o podešavanju temperature potražite u
Vodiču za svakodnevnu upotrebu.
POSTAVLJANJE
POSTAVLJANJE UREĐAJA
Kako bi se mogla zajamčiti odgovarajuća ventilacija
ostavite slobodan prostor s obje strane uređaja i iznad
njega.
Udaljenost između stražnje stjenke uređaja i zida iza
uređaja mora biti najmanje 50 mm.
Smanjenje ovog razmaka dovest će do veće potrošnje
proizvoda.
50mm
50mm
10
Kada je uređaj priključen na napajanje, sva svjetla su
uključena i sve ikone prikazuju se na zaslonu približno
1 sekundu. Svijetle zadane (tvorničke) vrijednosti
postavki odjeljka hladnjaka.
Napomena: Prikazane zadane vrijednosti odgovaraju
prosječnoj temperaturi u cijelom hladnjaku.
HR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
KAKO POVEĆATI ZAPREMINU ODJELJKA
ZAMRZIVAČA
• vađenjem ladica kako bi se omogućilo spremanje
velikih proizvoda.
• stavljanjem namirnica izravno na police zamrzivača.
• vađenjem dodatnog pribora koji se može skidati.
• Nemojte namirnicama blokirati područja izlaza zraka
(na stražnjoj stjenci i na dnu unutar proizvoda).
• Sve police i košare koje se izvlače mogu se skidati.
• Na unutarnju temperaturu kućanskog aparata mogu
utjecati temperatura okoline, učestalost otvaranja
vratiju, kao i smještaj kućanskog aparata.
Pri postavljanju temperature valja uzeti u obzir te
čimbenike.
• Osim ako nije drugačije navedeno, dodatni pribor
uređaja ne može se prati u perilici posuđa.
SKIDANJE SPREMNIKA LADICE ZAMRZIVAČA
• Otvorite vrata zamrzivača
• Povucite gornji spremnik prema gore držeći ga za
desni i lijevi kut (1)
• Skinite ladicu (2)
1
FUNKCIJE
2
• Gornji spremnik postavite obrnutim redoslijedom
6th SENSE
Ova funkcija omogućuje da se optimalni
uvjeti čuvanja (po pitanju temperature i
vlage) brzo dosegnu unutar uređaja.
Funkcija 6th Sense automatski radi.
BRZO HLAĐENJE
Upotreba ove funkcije preporučuje se
prilikom stavljanja velike količine
namirnica u odjeljke hladnjaka i
zamrzivača.
Pomoću funkcije Brzo hlađenje može se
brzo povećati mogućnost hlađenja u
odjeljcima hladnjaka i zamrzivača.
Kako biste povećali mogućnost
hlađenja ostavite ventilator uključen.
Napomena: Funkcija Brzo hlađenje
treba se uključiti prije stavljanja svježih
namirnica koje treba zamrznuti u
odjeljak zamrzivača kako bi se povećala
mogućnost zamrzavanja.
ALARM OTVORENIH
VRATA
Alarm za otvorena vrata uključuje se
kada vrata ostanu otvorena dulje od 5
minute.
Alarm označava i treptanje LED svjetla
vrata.
Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8
minute, isključuje se LED svjetlo vrata.
11
SAVJETI ZA SPREMANJE NAMIRNICA
ODJELJAK HLADNJAKA
Hladnjak je idealno mjesto za spremanje gotovih jela,
svježih i konzerviranih namirnica, mliječnih proizvoda,
voća, povrća i napitaka.
NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA
Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike od
plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i folije
za omatanje.
› Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili
namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili
aromu ili nadjačati druge okuse.
› Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena ili one
koje su osjetljive na taj plin kao što su voće, povrće i
salate uvijek se trebaju odvojiti i omotati kako bi dulje
zadržale svježinu tijekom čuvanja; na primjer ne
spremajte rajčice zajedno s kivijem ili kupusom.
› Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se
omogućila dovoljna cirkulacija zraka.
› Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete
upotrijebiti držač za boce.
› Ako imate malu količinu namirnica koje trebate
spremiti u hladnjak, preporučujemo upotrebu polica
iznad pretinca za očuvanje svježine voća i povrća jer je
to najhladnije područje u odjeljku.
MJESTO SPREMANJA HRANE I PIĆA
› Na police hladnjaka: gotova jela, tropsko voće, sireve,
delikatese.
› U najhladnije područje (ono iznad pretinca za
očuvanje svježine voća i povrća): meso, ribu, hladne
nareske, torte.
12
› U pretinac za održavanje svježine voća i povrća: voće,
salatu, povrće.
› Na vrata: maslac, pekmeze, konzervirano povrće,
limenke, boce, kartonska pakiranja napitaka, jaja.
HR
Legenda
UMJERENO PODRUČJE
preporučuje se za spremanje
tropskog voća. limenki, napitaka,
jaja, umaka, konzerviranog povrća,
maslaca, pekmeza.
HLADNO PODRUČJE
preporučuje se za spremanje sira,
mlijeka, mliječnih proizvoda,
delikatesa, jogurta.
LADICA ZA VOĆE I POVRĆE
LADICA PODRUČJA
ZAMRZAVANJA
(PODRUČJE MAKS HLADNOĆE)
Preporučuje se za zamrzavanje
svježih/skuhanih namirnica.
UOBIČAJENA LADICA
ZAMRZIVAČA
Napomena
Siva nijansa opisa ne odgovara
bojama ladica
13
ODJELJAK ZAMRZIVAČA
Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje zamrznutih
namirnica, izradu kockica leda i zamrzavanje svježih
namirnica u odjeljku zamrzivača.
SAVJETI ZA ZAMRZAVANJE I ČUVANJE SVJEŽIH
NAMIRNICA
› Preporučujemo da označite naljepnicama i datirate
sve zamrznute namirnice. Dodavanje naljepnica
pomoći će vam u identificiranju namirnica te u tome
da znate kada se one trebaju upotrijebiti prije no što
se njihova kvaliteta umanji. Nemojte ponovno
zamrzavati odmrznute namirnice.
› Prije zamrzavanja svježe namirnice omotajte i
hermetički zatvorite u:
aluminijsku foliju, plastičnu foliju, nepropusna
plastična pakovanja, polietilenske posude s
poklopcima, posude za stavljanje hrane u zamrzivač
prikladne za zamrzavanje namirnica.
Maksimalan broj kilograma svježih namirnica koje se
mogu zamrznuti u razdoblju od 24 sata naveden je na
nazivnoj pločici (…kg/24 h).
Ako imate malu količinu namirnica za odlaganje u
zamrzivaču preporučujemo upotrebu donjeg dijela.
› Svježe povrće i voće po mogućnosti treba zamrznuti
čim se ubere kako bi se sačuvala puna izvorna hranjiva
vrijednost, postojanost, boja i okus. Meso i divljač
ostavite da odleži dovoljno dugo prije zamrzavanja.
› Tople namirnice uvijek pustite da se ohlade prije no
što ih stavite u zamrzivač.
› Potpuno ili djelomično odmrznute namirnice odmah
pojedite.
Namirnice nemojte ponovno zamrzavati osim ako
nakon prvog odmrzavanja nisu skuhane. Nakon
kuhanja odmrznute namirnice mogu se ponovno
zamrznuti.
› Nemojte zamrzavati boce s tekućinom.
› Namirnice moraju biti svježe, zrele i prvorazredne
kvalitete kako bi se dobile zamrznute namirnice visoke
kvalitete.
› Funkciju brzog hlađenja upotrebljavajte za
ubrzavanje postupka zamrzavanja (pogledajte Vodič
za svakodnevnu upotrebu).
zamrznuta jela: savjeti za kupovinu
› Čim stignete kući zamrznute namirnice odmah
stavite u zamrzivač.
Pri kupnji zamrznutih prehrambenih proizvoda:
› Pazite da pakiranje nije oštećeno (zamrznuta hrana u
oštećenim pakiranjima može biti pokvarena). › Ako je
pakiranje napuhano ili se vide vlažne mrlje, to znači da
proizvod nije čuvan u najpovoljnijim uvjetima i
moguće je da je već počeo odmrzavanje.
› Prilikom kupovine zamrznute namirnice uvijek
kupujte na kraju kupovine i prevezite ih u toplinski
izoliranim vrećicama.
14
› Ako su se namirnice odledile, pa makar i djelomično,
nemojte ih ponovno zamrzavati. Konzumirajte ih u
roku od 24 sata.
› Promjene temperature izbjegavajte ili smanjite na
minimum. Poštujte datum roka trajnosti koji se nalazi
na pakiranju.
› Uvijek poštujte informacije o čuvanju navedene na
pakiranju.
HR
VRIJEME ČUVANJA
SMRZNUTE HRANE
Меsо
Govedina
Svinjetina, teletina
Janjetina
Zečetina
Mljeveno meso/
iznutrice
Kobasice
mjeseci
8 - 12
6-9
6-8
4-6
2-3
Meso, perad
Mliječni proizvodi
6
3
1-2
1-2
Sladoled
Jaja
2-3
8
5-7
6
2-3
Juhe i umaci
Školjke, rakovi, jastog
1-2
Juha
Mesni umaci
Tijesto
Ratatouille
Rakovi, jastog
1-2
Kolači i kruh
Rakovi
Školjke
Oštrige, očišćene
2-3
2-3
1
8
Voće
Jabuke
Marelice
Borovnice
Crni/crveni ribizl
Višnje
Breskve
Kruške
Šljive
Maline
Jagode
Rabarbara
Voćni sokovi (od
naranče, limuna,
grejpa)
mjeseci
12
8
8 - 12
8 - 12
10
10
8 - 12
10
8 - 12
10
10
4-6
Povrće
2-3
Kruh
Torte (bez kreme)
Torte (s kremom)
Palačinke
1-2
4
2-3
1-2
Šparoge
Bosiljak
Mahune
Artičoke
8 - 10
6-8
12
8 - 10
3-4
Nekuhano tijesto
2-3
Brokula
8 - 10
Quiche
Pizza
1-2
1-2
Prokulice
Cvjetača
Mrkve
Celer
Gljive
Peršin
Paprike
Grašak
Grah
Špinat
Rajčice
Tikvice
8 - 10
8 - 10
10 - 12
6-8
8
6-8
10 - 12
12
12
12
8 - 10
8 - 10
1-2
Riba
“masna riba” (losos,
haringa, skuša)
“nemasna riba”
(bakalar, list)
mjeseci
2-3
Maslac
Sir
Kiselo vrhnje
Perad
Pile
Puretina
Divljač
Gulaši
15
PREPORUKE U SLUČAJU
DA SE UREĐAJ NE UPOTREBLJAVA
ODSUTNOST/ODMOR
U slučaju dulje odsutnosti preporučuje se potrošiti
namirnice i isključiti uređaj kako bi se uštedjela
energija.
SELIDBA
1. Izvadite sve unutarnje dijelove.
2. Dobro ih omotajte i pričvrstite ljepljivom trakom
kako ne bi lupale ili se izgubile.
3. Zavijte podesive nožice tako da ne dodiruju
površinu oslonca.
4. Vrata zatvorite i pričvrstite ljepljivom trakom, a
ljepljivom trakom pričvrstite i kabel za napajanje na
uređaj.
NESTANAK STRUJE
U slučaju nestanka struje nazovite lokalnog dobavljača
i pitajte koliko će nestanak trajati.
Napomena: Zapamtite da će puni uređaj dulje ostati
hladan od djelomično napunjenog.
Ako su kristali leda vidljivi na namirnicama one se
mogu ponovno zamrznuti iako će se možda
promijeniti okus i aroma.
Ako mislite da su namirnice u lošem stanju, najbolje ih
je baciti.
16
U slučaju nestanka struje koji traje do 24 sata.
Vrata uređaja držite zatvorenima. Time će se
omogućiti da spremljene namirnice ostanu hladne što
je moguće dulje.
U slučaju nestanka struje koji traje više od 24 sata.
Ispraznite odjeljak zamrzivača i smjestite namirnice u
prenosivi zamrzivač. Ako takav zamrzivač nije
dostupan i nema ni pakiranja umjetnog leda, potrošite
namirnice koje se najbrže kvare.
Ispraznite posudu za kockice leda.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
upozorenje
Prije obavljanja bilo koje radnje održavanja ili
čišćenja, izvucite utikač iz utičnice ili isključite dovod
električne struje.
Nikada ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za
čišćenje. Nikada nemojte čistiti dijelove hladnjaka
zapaljivim tekućinama.
› Uređaj povremeno očistite krpom i otopinom mlake
vode i neutralnog deterdženta namijenjenog za
čišćenje unutrašnjosti hladnjaka.
› Vanjski dio uređaja i brtvu na vratima očistite
vlažnom krpom i osušite mekom krpom.
› Kondenzator na stražnjem dijelu uređaja treba
redovito čistiti usisavačem.
HR
upozorenje
Ne koristite uređaje za parno čišćenje.
Gumbi i zaslon upravljačke ploče ne smiju se čistiti
alkoholom ili sredstvima na bazi alkohola, već
suhom krpom.
Važno:
› Gumbi i zaslon upravljačke ploče ne smiju se čistiti
alkoholom ili sredstvima na bazi alkohola, već suhom
krpom.
› Cijevi sustava hlađenja nalaze se u blizini posude za
odleđivanje i mogu postati vruće. Povremeno ih
očistite usisačem.
Kako biste osigurali stalan i ispravan protok vode
odleđivanja, redovito čistite unutrašnjost ispusta
na stražnjem dijelu hladnjaka u blizini ladice za
voće i povrće pomoću isporučenog alata.
17
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA I POST-PRODAJNI
SERVIS
PRIJE KONTAKTIRANJA POSTPRODAJNOG
SERVISA...
Problemi u radu često su posljedica banalnih uzroka,
koje možete utvrditi i riješiti bez uporabe bilo kakve
vrste alata.
FUNKCIONALNI ZVUKOVI
Zvukovi koji dolaze iz uređaja normalni su jer on ima
brojne ventilatore i motore koji reguliraju rad i
automatski se uključuju i isključuju.
Neki od funkcionalnih zvukova mogu se
ublažiti tako da:
› poravnate uređaj i postavite ga na ravnu površinu.
› razdvojite uređaj od namještaja i izbjegavate njihov
kontakt.
› provjerite jesu li unutarnji sastavni dijelovi ispravno
postavljeni.
› provjerite da boce i spremnici ne dolaze u
međusobni doticaj.
Neki od funkcionalnih zvukova
koje možete čuti
Zvuk piskutanja kada uređaj
uključujete po prvi put ili nakon
duge pauze.
Zvuk grgljanja kada rashladna
tekućina ulazi u cijevi.
Zvuk BRRR stvara kompresor u
radu.
Zvuk zujanja kada se uključuje
ventil za vodu ili ventilator.
Zvuk pucketanja kada se
uključuje kompresor.
KLIK stvara termostat koji
podešava duljinu rada
kompresora.
18
HR
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
KVAROVA
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi
Moguće je da je došlo do
problema s napajanjem uređaja.
› Provjerite je li kabel za napajanje
uključen u strujnu utičnicu
odgovarajućeg napon.
› Provjerite zaštitne uređaje i
osigurače električnog sustava u
domu
prisustvo vode u posudi za
sakupljanje vode od
odmrzavanja
Ovo je uobičajeno kod vrućeg,
vlažnog vremena. Posuda se može
napuniti i do polovice.
› Provjerite je li uređaj poravnat
kako ne bi došlo do prelijevanja.
rubovi elementa uređaja
koji dolaze u kontakt s
brtvom na vratima topli su
na dodir
To nije kvar.
To je uobičajeno kada je vruće i
kada je kompresor u radu.
svjetlo ne radi
Možda treba zamijeniti žarulju.
Možda je uređaj uključen/u stanju
pripravnosti
Izgleda da motor ostaje
predugo uključen
Vrijeme rada motora ovisi o
različitim čimbenicima: učestalosti
otvaranja vrata, količini
pohranjenih namirnica,
temperaturi prostorije,
podešavanju termostata.
› Provjerite rade li ispravno zaštitni
uređaje i osigurači električnog
sustava u domu.
› Provjerite je li kabel za napajanje
uključen u strujnu utičnicu
odgovarajućeg napona
› U slučaju kvara LED žarulja
korisnik mora nazvati servis za
zamjenu istom vrstom žarulja koje
su dostupne samo u našim
postprodajnim servisima ili kod
ovlaštenog distributera.
› Provjerite jesu li komande uređaja
ispravno postavljene.
› Provjerite da u uređaj nije
postavljena prevelika količina
namirnica.
› Provjerite da se vrata prečesto ne
otvaraju.
› Provjerite da se vrata ispravno
zatvaraju.
19
temperatura uređaja je
previsoka
Razlozi tome mogu biti raznoliki
(pogledajte “Rješenja”)
› Provjerite da na kondenzatoru (na
stražnjem dijelu uređaja) nema
prašine i dlačica.
› Provjerite jesu li vrata ispravno
zatvorena.
› Provjerite je li brtva na vratima
ispravno postavljena.
› Tijekom vrućih dana ili ako je
soba topla, normalno je da motor
dulje radi.
› Ako su vrata uređaja dugo ostala
otvorena ili ste stavili velike
količine namirnica, motor će dulje
raditi kako bi ohladio unutrašnjost
uređaja.
vrata se pravilno ne
zatvaraju i ne otvaraju
Razlozi tome mogu biti raznoliki
(pogledajte “Rješenja”)
› Provjerite da paketi namirnica ne
blokiraju vrata.
› Provjerite da se unutarnji dijelovi
ili automatski ledomat nalaze u
svom položaju.
› Provjerite da brtve na vratima
nisu prljave ili ljepljive.
› Provjerite da je uređaj poravnat.
20
HR
POSTPRODAJNI
SERVIS
PRIJE NEGO ŠTO KONTAKTIRATE
POSTPRODAJNI SERVIS
1.
Pogledajte možete li sami riješiti problem uz
pomoć prijedloga danih u VODIČU ZA
OTKLANJANJE KVAROVA.
2.
Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste
provjerili je li smetnja uklonjena.
AKO SE I NAKON NAVEDENIH PROVJERA KVAR I
DALJE JAVLJA, OBRATITE SE NAJBLIŽEM
POSTPRODAJNOM SERVISU
Za pomoć nazovite broj u knjižici jamstva ili slijedite
upute na web-mjestu www.whirlpool.eu
Uvijek navedite:
• kratki opis kvara;
• vrstu i točan model uređaja;
• servisni broj (broj iza riječi "Service" na nazivnoj
pločici). Servisni broj naveden je i u knjižici jamstva;
• svoju punu adresu;
• telefonski broj.
Ako je potreban popravak, obratite se ovlaštenom
postprodajnom servisu (kako bi se jamčila upotreba
originalnih rezervnih dijelova i ispravan popravak).
Proizvođač:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
21
Vodič za postavljanje
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
22
HR
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
b
23
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
24
HR
HR
400010867966
Whirlpool® je registrirani robni žig tvrtke Whirlpool iz SAD-a
011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising