Whirlpool | AKZM 8480 S | Setup and user guide | Whirlpool AKZM 8480 S Manualul utilizatorului

Whirlpool AKZM 8480 S Manualul utilizatorului
RO 61
GHID DE REFERINŢĂ
PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ
VĂ MULŢUMIM PENTRU CĂ AŢI
ACHIZIŢIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL
Pentru a putea beneficia de asistenţă, vă
rugăm să vă înregistraţi produsul pe
www.whirlpool.eu/register
WWW
Puteţi descărca Instrucţiunile privind siguranţa
şi Ghidul de utilizare şi întreţinere vizitând siteul nostru web docs.whirlpool.eu şi urmând
instrucţiunile de pe coperta din spate a acestei
broşuri.
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie Ghidul privind sănătatea şi siguranţa.
DESCRIEREA PRODUSULUI
1. Panoul de comandă
2. Ventilator
3. Rezistenţa circulară
(nu este vizibilă)
4. Ghidaje pentru grătar
(nivelul este indicat pe partea
frontală a cuptorului)
5. Uşă
6. Rezistenţa superioară/grillul
7. Becul
8. Punct de inserţie a sondei
pentru carne
(dacă intră în dotare)
9. Plăcuţa cu datele de identificare
(a nu se demonta)
10. Rezistenţa inferioară
(nu este vizibilă)
1
6
2
3
4
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
5
PANOUL DE COMANDĂ
1
1. AFIŞAJUL DIN STÂNGA
2. BEC
Pentru aprinderea/stingerea
becului.
3. PORNRE/OPRIRE
Pentru pornirea şi oprirea
cuptorului, precum şi pentru
oprirea unei funcţii active în orice
moment.
4. ÎNAPOI
23
4
5
6
78
Pentru revenirea la meniul anterior
atunci când se configurează
setările.
5. SELECTOR ROTATIV / BUTON
6TH SENSE
Rotiţi pentru a naviga printre
funcţii şi pentru a regla toţi
parametrii de preparare. Apăsaţi pe
pentru a selecta, seta, accesa
sau confirma funcţii sau parametrii
şi, în cele din urmă, pentru a porni
programul de preparare.
9
6. TEMPERATURĂ
Pentru setarea temperaturii.
7. DURATĂ
Pentru setarea sau modificarea
timpului şi reglarea duratei de
preparare.
8. START
Pentru activarea funcţiilor şi pentru
confirmarea setărilor.
9. AFIŞAJUL DIN DREAPTA
RO 62
ACCESORII
GRĂTAR METALIC
TAVĂ DE COLECTARE A
PICĂTURILOR
SONDA PT CARNE
(NUMAI LA ANUMITE MODELE)
INTRODUCEREA GRĂTARULUI METALIC ŞI A ALTOR
ACCESORII
Introduceţi grătarul metalic orizontal, culisându-l
pe ghidaje şi asigurându-vă că partea cu marginea
ridicată este orientată în sus.
Alte accesorii, cum ar fi tava de colectare a picăturilor
şi tava de copt, sunt introduse orizontal, în acelaşi
mod ca şi grătarul metalic.
MONTAREA GHIDAJELOR CULISANTE (DACĂ INTRĂ ÎN
DOTARE)
Demontaţi ghidajele pentru grătar din cuptor şi
îndepărtaţi folia protectoare din plastic de pe şinele
culisante.
Cuplaţi clema superioară a
şinei pe ghidajul pentru
grătar şi culisaţi-o până la
capăt. Coborâţi şi cealaltă
clemă în poziţie.
Pentru a fixa ghidajul,
apăsaţi ferm porţiunea
inferioară a clemei spre
ghidajul pentru grătar.
Asiguraţi-vă că şinele se pot
deplasa liber. Repetaţi aceşti
paşi şi pentru celălalt ghidaj
pentru grătar de la acelaşi
nivel.
Vă rugăm să reţineţi: Şinele culisante pot fi montate pe orice
nivel.
TAVĂ DE COPT
GHIDAJE CULISANTE
(NUMAI LA ANUMITE
MODELE)
Numărul de accesorii poate varia în funcţie de modelul
achiziţionat.
Alte accesorii pot fi achiziţionate separat de la serviciul de
asistenţă tehnică post-vânzare.
DEMONTAREA ŞI REMONTAREA GHIDAJELOR
PENTRU GRĂTAR
Consultaţi imaginile pentru a demonta suporturile
laterale şi (dacă intră în dotare) piuliţele cu care
acestea sunt fixate în interiorul cavităţii.
1
2
Pentru a remonta ghidajele pentru grătar,
reintroduceţi-le mai întâi în locaşul superior.
Menţinându-le ridicate, culisaţi-le în compartimentul
pentru preparare, apoi coborâţi-le în poziţia aferentă
în locaşul inferior.
RO 63
FUNCŢII
CONVENŢIONAL
Pentru a prepara orice fel de alimente, pe un singur nivel.
GRILL
Pentru a frige medalioane, frigărui şi cârnaţi, pentru
a gratina legume sau pentru a prăji pâinea. Atunci când
frigeţi carne, vă recomandăm să utilizaţi o tavă de colectare a
picăturilor pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării:
Poziţionaţi tava pe oricare dintre nivelurile de sub grătarul
metalic şi adăugaţi 500 ml de apă potabilă.
AER FORŢAT
Pentru prepararea diferitor alimente care necesită
aceeaşi temperatură de preparare, pe mai multe niveluri
(maximum trei) în acelaşi timp. Această funcţie poate fi folosită
pentru a prepara diverse alimente fără ca mirosurile să treacă
de la un aliment la altul.
COACERE CONVECŢIE
Pentru prepararea cărnii, coacerea prăjiturilor cu
umplutură sau prăjirea legumelor umplute pe un singur nivel.
Această funcţie permite circularea delicată, intermitentă a
aerului pentru prevenirea uscării excesive a alimentelor.
FUNCŢIILE 6TH SENSE
TOCANĂ
Această funcţie selectează automat
temperatura şi metoda de preparare optime pentru
diferite tipuri de paste.
CARNE
Această funcţie selectează automat
temperatura şi metoda de preparare optime
pentru carne. Această funcţie activează intermitent
ventilatorul la viteză mică pentru a preveni uscarea
excesivă a alimentelor.
GĂTIT MAXI
Această funcţie selectează automat modul
optim de preparare şi temperatura aferentă pentru
frigerea bucăţilor mari de carne (peste 2,5 kg). Se
recomandă să întoarceţi carnea în timpul procesului
de preparare, pentru a obţine o rumenire uniformă
pe ambele părţi. Se recomandă să o stropiţi din când
în când pentru a nu se usca excesiv.
PÂINE
Această funcţie selectează automat
temperatura şi metoda de preparare optime pentru
toate tipurile de pâine.
FUNCŢII SPECIALE
PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ
Pentru preîncălzirea rapidă a cuptorului. Odată
preîncălzirea finalizată, cuptorul va selecta în mod
automat funcţia „Convenţional”. Aşteptaţi finalizarea
preîncălzirii înainte de a introduce alimente în
cuptor.
TURBO GRILL
Pentru a frige bucăţi mari de carne (pulpe,
rosbif, carne de pui). Vă recomandăm să utilizaţi
o tavă de colectare a picăturilor pentru a colecta
zeama rezultată în urma preparării: Poziţionaţi tava
pe oricare dintre nivelurile de sub grătarul metalic şi
adăugaţi 500 ml de apă potabilă. Tija pentru rotisare
(dacă intră în dotare) poate fi utilizată cu această
funcţie.
ECO AER FORŢAT *
Pentru prepararea fripturilor umplute şi a
fileurilor de carne pe un singur nivel. Alimentele
nu se usucă excesiv datorită circulaţiei delicate şi
intermitente a aerului. Atunci când se utilizează
funcţia ECO, lumina va rămâne stinsă pe parcursul
desfăşurării procesului de preparare. Pentru a
utiliza ciclul ECO şi, în consecinţă, pentru a optimiza
consumul de energie, uşa cuptorului nu trebuie
deschisă până când alimentele nu sunt gătite
complet.
MENŢINERE LA CALD
Pentru a menţine calde şi crocante alimentele
proaspăt gătite.
DOSPIRE
Pentru dospirea optimă a aluaturilor dulci sau
sărate. Pentru a menţine calitatea dospirii, nu activaţi
funcţia în cazul în care cuptorul este încă fierbinte
după finalizarea unui ciclu de preparare.
CURĂŢARE AUTOMATĂ - PYRO
Pentru eliminarea depunerilor care apar în
timpul preparării folosind un ciclu la o temperatură
foarte ridicată (aprox. 500 °C).
Sunt disponibile două cicluri de autocurăţare: Un
ciclu complet (PYRO) şi un ciclu mai scurt (ECO). Vă
recomandăm să utilizaţi ciclul mai rapid la intervale
regulate şi ciclul complet numai atunci când cuptorul
este foarte murdar.
PIZZA
Această funcţie selectează automat
temperatura şi metoda de preparare optime pentru
toate tipurile de pizza.
PRODUSE DE PATISERIE
Această funcţie selectează automat
temperatura şi metoda de preparare optime pentru
toate tipurile de prăjitură.
* Funcţie utilizată ca referinţă pentru declararea eficienţei
energetice în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 65/2014
RO 64
PRIMA UTILIZARE A APARATULUI
1. SETAREA OREI
Va trebui să setaţi ora atunci când porniţi cuptorul pentru
prima dată.
Cele două cifre aferente orei vor începe să clipească: Rotiţi
pentru a confirma.
butonul pentru a seta ora şi apăsaţi
Rotiţi butonul de selectare pentru selectarea curentului
pentru confirmare.
nominal, apoi apăsaţi
Vă rugăm să reţineţi: Cuptorul este programat pentru a consuma
un nivel de energie electrică compatibil cu reţeaua internă, care are
o capacitate de peste 3 kW (16 A): Dacă locuinţa este alimentată cu
putere mai mică, va trebui să reduceţi această valoare (13 A).
3. ÎNCĂLZIŢI CUPTORUL
Cele două cifre aferente minutelor vor începe să clipească.
pentru a
Rotiţi butonul pentru a seta minutele şi apăsaţi
confirma.
Vă rugăm să reţineţi: Pentru a modifica durata la un moment
ulterior, apăsaţi şi menţineţi apăsat
pentru cel puţin o secundă
în timp ce cuptorul este oprit şi repetaţi etapele de mai sus.
După întreruperi îndelungate ale alimentării cu energie electrică, ar
putea fi necesar să setaţi din nou ora.
2. SETĂRI
Dacă este necesar, puteţi modifica unitatea de măsurare
implicită, temperatura (°C) şi curentul nominal (16 A).
timp de cel puţin 5
Având cuptorul oprit, apăsaţi butonul
secunde.
Un cuptor nou poate emana mirosuri rămase din timpul
procesului de fabricaţie: Acest lucru este absolut normal.
Prin urmare, înainte de a începe să preparaţi alimentele, vă
recomandăm să încălziţi cuptorul gol pentru a îndepărta
posibilele mirosuri neplăcute.
Îndepărtaţi elementele de protecţie din carton sau foliile
transparente ale cuptorului şi scoateţi accesoriile din interiorul
acestuia.
Încălziţi cuptorul la 200 °C timp de aproximativ o oră, folosind
în mod ideal o funcţie de circulaţie a aerului (de exemplu „Aer
forţat” sau „Coacere convecţie”).
Respectaţi instrucţiunile pentru setarea corectă a funcţiei.
Vă rugăm să reţineţi: Se recomandă să aerisiţi încăperea după
utilizarea aparatului pentru prima dată.
Rotiţi butonul de selectare pentru selectarea unităţii de
pentru confirmare.
măsură, apoi apăsaţi
UTILIZAREA ZILNICĂ
1. SELECTAREA UNEI FUNCŢII
Când cuptorul este oprit, numai ora este indicată pe afişaj. Apăsaţi
pentru a porni cuptorul. Rotiţi butonul
şi menţineţi apăsat
pentru a vizualiza funcţiile principale disponibile pe afişajul din
.
partea stângă. Selectaţi una dintre acestea şi apăsaţi
Rotiţi butonul pentru a vizualiza subfuncţiile disponibile pe
afişajul din partea dreaptă. Selectaţi una dintre acestea şi apăsaţi
pentru confirmare.
2. SETAREA FUNCŢIEI
După selectarea funcţiei dorite, puteţi modifica setările acesteia.
Pe afişaj vor fi prezentate secvenţial setările care pot fi modificate.
NIVEL DE TEMPERATURĂ/DE PUTERE PENTRU GRILL
Pentru selectarea unei subfuncţii (dacă este disponibilă), selectaţi
pentru confirmare şi accesaţi meniul
funcţia principală
funcţiei.
Când pictograma °C/°F clipeşte pe afişaj, rotiţi butonul pentru
pentru confirmare şi
modificarea valorii, apoi apăsaţi
continuaţi să modificaţi următoarele setări (dacă este posibil).
De asemenea, puteţi seta nivelul de grill (3 = ridicat, 2 = mediu, 1
= redus) în acelaşi timp.
RO 65
3. ACTIVAREA FUNCŢIEI
Vă rugăm să reţineţi: Odată ce funcţia a pornit, puteţi modifica
temperatura sau nivelul de grill apăsând
sau direct rotind
butonul.
DURATĂ
Când pictograma
clipeşte pe afişaj, utilizaţi butonul de
reglare pentru a seta durata de preparare dorită şi apoi apăsaţi pe
pentru a confirma.
Nu este necesar să setaţi durata de preparare dacă doriţi să
gestionaţi manual procesul de preparare: Apăsaţi pe
pentru
a confirma şi porniţi funcţia.
În acest caz, nu puteţi seta ora de finalizare a preparării prin
programarea unei porniri temporizate.
Vă rugăm să reţineţi: Puteţi regla durata de preparare care a fost setată
în timpul desfăşurării procesului de preparare apăsând pe
: Rotiţi
butonul pentru a modifica ora şi apăsaţi
pentru a confirma.
SETAREA OREI DE FINALIZARE A PREPARĂRII/
PORNIRE TEMPORIZATĂ
În cazul mai multor funcţii, odată ce aţi setat o durată de
preparare, puteţi amâna pornirea funcţiei prin programarea orei
de finalizare a acesteia.
Pe afişaj, acolo unde puteţi modifica ora de finalizare, va apărea
durata de timp preconizată pentru terminarea funcţiei în timp se
clipeşte.
pictograma
pentru a activa
Odată aplicate setările necesare, apăsaţi pe
funcţia.
în orice moment pentru a
Puteţi apăsa şi menţine apăsat
întrerupe funcţia care este activă în mod curent.
4. PREÎNCĂLZIREA
Unele funcţii includ o fază de preîncălzire a cuptorului: Odată
funcţia pornită, pe afişaj este indicat faptul că faza de preîncălzire
a fost activată.
Odată ce această fază este finalizată, se va emite un semnal sonor,
iar afişajul va indica faptul că cuptorul a atins temperatura setată.
În acest moment, deschideţi uşa, introduceţi alimentele în cuptor,
.
închideţi uşa şi începeţi prepararea prin apăsarea
Vă rugăm să reţineţi: Introducerea alimentelor în cuptor înainte de
finalizarea preîncălzirii poate avea un efect negativ asupra rezultatului
de preparare final.
Deschiderea uşii în timpul fazei de preîncălzire o va întrerupe pentru un
timp.
Durata de preparare nu include şi faza de preîncălzire.
Puteţi modifica oricând temperatura pe care doriţi să o atingeţi
utilizând butonul.
5. FINALIZAREA PREPARĂRII
Va fi emis un semnal sonor, iar pe afişaj se va indica faptul că
prepararea a fost finalizată.
Dacă este necesar, rotiţi butonul pentru a seta ora la care doriţi
pentru a
să se finalizeze procesul de preparare, apoi apăsaţi
confirma şi a porni funcţia.
Introduceţi alimentele în cuptor şi închideţi uşa: Funcţia va porni
automat după calcularea perioadei de timp necesară pentru
finalizarea preparării la ora setată.
Vă rugăm să reţineţi: Programarea unei ore de începere temporizată a
procesului de preparare va dezactiva etapa de preîncălzire a cuptorului.
Cuptorul va atinge treptat temperatura necesară, adică duratele
de preparare vor fi puţin mai lungi decât cele indicate în tabelul cu
informaţii privind prepararea.
Pentru a prelungi durata de preparare fără modificarea setărilor,
rotiţi butonul pentru a seta o nouă durată de preparare şi apăsaţi
.
. FUNCŢIILE 6th SENSE
RECUPERAREA TEMPERATURII
Dacă temperatura din interiorul cuptorului scade în timpul ciclului
de preparare din cauză că uşa este deschisă, o funcţie specială va
fi activată automat pentru recuperarea temperaturii iniţiale.
În timpul recuperării temperaturii, afişajul indică o animaţie
„şerpuită” până când temperatura setată este atinsă.
În perioada de aşteptare, puteţi utiliza butonul pentru a modifica ora
de finalizare programată.
Apăsaţi
sau
pentru a modifica setările privind temperatura
şi durata de preparare. Apăsaţi
pentru a confirma momentul
finalizării.
În timp ce un ciclul de preparare programat este în curs de
desfăşurare, pentru a obţine rezultate optime, durata de
preparare se va mări în funcţie de cât timp uşa a fost deschisă.
RO 66
. FUNCŢII SPECIALE
CURĂŢARE AUTOMATĂ - PYRO
Nu atingeţi cuptorul în timpul derulării ciclului Pyro.
Nu lăsaţi copiii şi animalele de casă în apropierea
cuptorului în timpul şi la finalizarea derulării ciclului
Pyro (până când s-a terminat aerisirea încăperii).
Scoateţi toate accesoriile din cuptor înainte de a activa funcţia
Pyro, inclusiv ghidajele pentru grătar. În cazul în care cuptorul este
montat sub o plită, asiguraţi-vă că toate arzătoarele cu gaz sau
zonele de gătit electrice sunt oprite în timpul derulării ciclului de
autocurăţare.
Pentru a obţine rezultate optime de curăţare, eliminaţi depunerile
de dimensiuni mai mari cu un burete umed, înainte de a utiliza
funcţia Pyro. Activaţi funcţia Pyro numai în cazul în care aparatul
este foarte murdar sau dacă emană mirosuri neplăcute în timpul
procesului de preparare.
Accesaţi funcţiile speciale şi rotiţi selectorul pentru a selecta
pentru a confirma.
din meniu, apoi apăsaţi
Apăsaţi pe
pentru a porni imediat ciclul de curăţare sau rotiţi
selectorul pentru a selecta ciclul mai scurt (ECO).
pentru a porni imediat ciclul de curăţare sau
Apăsaţi pe
pentru a seta ora de finalizare/de pornire cu
apăsaţi pe
întârziere.
Cuptorul va începe ciclul de curăţare şi uşa se va bloca automat.
Uşa cuptorului nu poate fi deschisă în timp ce se desfăşoară
curăţarea pirolitică: Aceasta va rămâne blocată până când
temperatura revine la un nivel acceptabil. Aerisiţi încăperea în
timpul şi la finalizarea derulării ciclului Pyro.
Vă rugăm să reţineţi: Durata şi temperatura ciclului de curăţare nu pot
fi setate.
. UTILIZAREA SONDEI PENTRU CARNE (DACĂ INTRĂ ÎN
DOTARE)
Sonda furnizată pentru carne vă permite să măsuraţi temperatura
internă exactă a alimentelor în timpul preparării.
Utilizarea sondei pentru carne este permisă numai în cazul
anumitor funcţii de preparare (Convenţional , Aer forţat , Coacere
cu convecţie , Turbo Grill , 6th Sense Carne şi 6th Sense
Maxicooking).
Poziţionarea corectă a sondei este
extrem de importantă pentru obţinerea
unor rezultate de preparare perfecte.
Introduceţi complet sonda în carne,
evitând zonele osoase şi părţile cu
grăsime.
Pentru carnea de pasăre, sonda trebuie
introdusă pe diagonală, în partea din
mijloc a pieptului, având grijă ca vârful să
nu ajungă într-o porţiune goală. Dacă
gătiţi o bucată de carne cu grosime
neregulată, verificaţi ca aceasta să fie
bine coaptă înainte de a o scoate din cuptor. Conectaţi capătul
sondei la orificiul de pe peretele interior din dreapta al cavităţii.
Atunci când sonda pentru carne este introdusă în cavitatea
cuptorului, avertizorul sonor emite o alarmă, iar pe afişaj apare
pictograma şi temperatura setată.
Dacă sonda pentru carne este introdusă în timpul selectării unei
funcţii, afişajul trece la temperatura setată în mod implicit a
sondei pentru carne.
pentru a activa setările. Rotiţi selectorul pentru
Apăsaţi
a seta temperatura ţintă a sondei pentru carne. Apăsaţi
pentru a confirma.
Rotiţi selectorul pentru a seta temperatura cavităţii cuptorului.
sau
pentru a confirma şi a porni ciclul de
Apăsaţi
preparare.
În timpul ciclului de preparare, afişajul indică temperatura setată
a sondei pentru carne. Atunci când carnea atinge temperatura
setată, ciclul de preparare se opreşte, iar afişajul indică „End”
(„Finalizare”).
Pentru a reporni ciclul de preparare după afişarea mesajului „End”
(„Finalizare”), prin rotirea selectorului puteţi regla temperatura
ţintă a sondei pentru carne conform indicaţiilor de mai sus.
sau
pentru a confirma şi reporni ciclul de
Apăsaţi
preparare.
Vă rugăm să reţineţi: în timpul ciclului de preparare în care se
foloseşte sonda pentru carne, puteţi roti selectorul pentru a modifica
temperatura ţintă a sondei pentru carne. Apăsaţi
pentru a regla
temperatura cavităţii cuptorului.
Sonda pentru carne poate fi introdusă oricând, chiar şi în timpul unui
ciclu de preparare. În acest caz, trebuie să resetaţi parametrii funcţiei de
preparare.
Dacă sonda pentru carne nu este compatibilă cu o funcţie, cuptorul
opreşte ciclul de preparare, iar avertizorul sonor emite o alarmă. În acest
caz, scoateţi sonda pentru carne sau apăsaţi
pentru a seta o altă
funcţie. Pornirea temporizată şi faza de preîncălzire nu sunt compatibile
cu sonda pentru carne.
. BLOCAREA TASTELOR
Pentru a bloca tastatura, apăsaţi şi menţineţi apăsat
cel puţin 5 secunde.
timp de
Pentru a debloca tastatura, efectuaţi aceeaşi procedură.
Vă rugăm să reţineţi: Blocarea tastelor poate fi activată în timp ce
procesul de preparare este în deplină desfăşurare.
Din motive de siguranţă, cuptorul poate fi oprit în orice moment
apăsând butonul
.
RO 67
RECOMANDĂRI UTILE
CITIREA TABELULUI CU INFORMAŢII PRIVIND
PREPARAREA
Tabelul indică funcţiile, accesoriile şi nivelurile optime
care trebuie utilizate pentru a găti diferite tipuri de
alimente. Duratele de preparare încep din momentul
în care alimentele sunt introduse în cuptor, fără a se
lua în calcul şi preîncălzirea (în cazurile în care este
necesară). Temperaturile şi duratele de preparare
au caracter orientativ şi depind de cantitatea de
alimente şi de tipul de accesorii utilizate. La început,
folosiţi cele mai mici setări recomandate, apoi, dacă
alimentele nu sunt gătite suficient, treceţi la setări mai
mari. Se recomandă să folosiţi accesoriile din dotare,
precum şi tăvi de copt şi forme pentru prăjituri din
metal, de culoare închisă. De asemenea, puteţi folosi
cratiţe şi accesorii Pyrex sau din ceramică, dar, în cazul
acestora, duratele de preparare vor fi puţin mai mari.
GĂTITUL SIMULTAN A UNOR ALIMENTE DIFERITE
Cu ajutorul funcţiei „Aer forţat", puteţi găti simultan,
alimente diferite care necesită aceeaşi temperatură de
preparare (de exemplu: peşte şi legume), pe niveluri
diferite. Scoateţi alimentele care necesită o durată de
preparare mai scurtă şi lăsaţi în cuptor alimentele care
necesită un timp de preparare mai îndelungat.
CARNE
Folosiţi orice fel de tavă de cuptor sau vas Pyrex,
adecvate pentru mărimea bucăţii de carne pe care o
veţi găti. Când preparaţi fripturi, adăugaţi în tavă supă
de carne, stropind carnea în timpul procesului de
gătire, pentru a obţine un gust mai bun. Vă rugăm să
ţineţi cont de faptul că se vor genera aburi în timpul
acestei funcţionări. Când friptura este gata, lăsaţi-o
în cuptor încă 10-15 minute sau înveliţi-o în folie de
aluminiu.
Când doriţi să frigeţi carne pe grill, alegeţi bucăţi de
carne cu grosime egală pentru a obţine o preparare
uniformă. Bucăţile de carne foarte groase necesită
durate de preparare mai îndelungate. Pentru a evita
arderea cărnii la exterior, coborâţi grătarul metalic,
menţinând carnea la o distanţă mai mare faţă de
grătar. Întoarceţi carnea după ce s-au scurs două
treimi din durata de coacere. Deschideţi uşa cu grijă,
deoarece pot ieşi aburi.
Pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării,
vă recomandăm amplasarea unei tăvi de colectare
a picăturilor, umplută cu jumătate de litru de apă
potabilă, direct sub grătarul metalic pe care se află
alimentele. Completaţi cu apă când este necesar.
DESERTURI
Gătiţi deserturi delicate cu funcţia Convenţional,
numai pe un singur nivel.
Folosiţi tăvi de copt din metal, de culoare închisă, şi
aşezaţi-le întotdeauna pe grătarul metalic din dotare.
Pentru a găti pe mai multe niveluri, selectaţi funcţia
„Aer forţat” şi amplasaţi în zigzag pe grătare formele
pentru prăjituri, pentru a favoriza circulaţia aerului
cald.
Pentru a verifica dacă un tort dospit s-a copt,
introduceţi o scobitoare din lemn în centrul tortului.
Dacă scobitoarea iese curată, prăjitura este gata.
Dacă folosiţi tăvi de copt antiaderente, nu ungeţi
cu unt marginile, deoarece prăjitura ar putea să nu
crească uniform pe margini.
Dacă preparatul „se umflă” în timpul coacerii, folosiţi
o temperatură mai scăzută data viitoare şi încercaţi
să reduceţi cantitatea de lichid adăugat sau să
amestecaţi mai uşor.
Pentru prăjituri cu umpluturi sau ingrediente umede
(cum ar fi plăcinta cu brânză sau tartele cu fructe),
folosiţi funcţia „Coacere convecţie”. Dacă baza
prăjiturii este prea umedă, folosiţi un nivel inferior
şi presăraţi la baza prăjiturii pesmet sau biscuiţi
sfărâmaţi înainte de a adăuga umplutura.
PIZZA
Ungeţi puţin tăvile pentru ca blatul pizzei să fie
crocant. Presăraţi mozzarella peste pizza după ce au
trecut două treimi din durata de preparare.
DOSPIRE
Se recomandă să acoperiţi întotdeauna cu o lavetă
umedă aluatul înainte de a-l introduce în cuptor.
Cu această funcţie, durata de dospire a aluatului se
reduce cu aproximativ o treime, în comparaţie cu
dospirea la temperatura camerei (20-25 °C). Durata de
dospire pentru pizza este de aproximativ o oră pentru
1 kg de aluat.
RO 68
TABEL CU INFORMAŢII PRIVIND PREPARAREA
PREÎNCĂLZIRE
TEMPERATURĂ
(°C)
DURATĂ DE
PREPARARE
(min.)
-
170
30 - 50
2
Da
160
30 - 50
2
Da
160
30 - 50
4
-
160 – 200
30 - 85
3
Da
160 – 200
35 – 90
4
-
160 - 170
20 - 40
3
Da
150 - 160
20 - 40
3
Da
150 - 160
20 -40
4
-
180 - 200
30 - 40
3
Da
180 - 190
35 - 45
4
1
Da
180 - 190
35 - 45*
5
3
Da
90
110 - 150
3
Da
90
130 - 150
4
1
Da
90
140 - 160*
5
3
-
220 - 250
20 - 40
2
Da
220 - 240
20 - 40
4
1
Da
220 - 240
25 - 50*
5
3
Franzelă 0,5 kg
-
180 - 220
50 - 70
2
Pâine mică
-
180 - 220
30 - 50
3
Da
180 - 220
30 - 60
4
-
250
10 - 20
2
Da
250
10 - 20
4
Da
180 - 190
45 - 60
2
Da
180 - 190
45 - 60
4
1
Da
180 - 190
45 - 70*
5
3
Da
190 – 200
20 - 30
3
Da
180 - 190
20 - 40
4
1
Da
180 - 190
20 - 40*
5
3
Lasagna/budinci
-
190 – 200
40 - 65
3
Paste la cuptor/cannelloni
-
190 – 200
25 - 45
3
REŢETĂ
Torturi dospite/pandişpanuri
Prăjituri umplute
(prăjitură cu brânză, ştrudel, plăcintă cu
mere)
Fursecuri/prăjiturele
Choux à la crème
Bezele
Pizza (blat subţire, blat pufos, focaccia)
Pâine
Pizza congelată
Plăcinte picante
(plăcintă cu legume, quiche)
Vol-au-vent/pateuri din aluat de
foietaj
FUNCŢIE
NIVEL
ŞI ACCESORII
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RO 69
PREÎNCĂLZIRE
TEMPERATURĂ
(°C)
DURATĂ DE
PREPARARE
(min.)
Miel/viţel/vită/porc 1 kg
-
190 – 200
60 - 90
3
Friptură de porc cu şorici 2 kg
-
170
110 - 150
2
Pui/iepure/raţă 1 kg
-
200 – 230
50 - 80 **
3
Curcan/gâscă 3 kg
-
190 – 200
90 - 150
2
Da
180 - 200
40 - 60
3
Da
180 - 200
50 - 60
2
Pâine prăjită
-
3 (Ridicată)
3–6
5
Fileuri/medalioane de peşte
-
2 (Mediu)
20 - 30***
4
3
Cârnaţi / frigărui / coaste /
hamburgeri
-
2-3
(Medie Ridicată)
15 - 30***
5
4
Friptură de pui 1-1,3 kg
-
2 (Mediu)
55 - 70**
2
1
Muşchi de vită, în sânge, 1 kg
-
2 (Mediu)
35 - 50**
3
Pulpă de miel / but
-
2 (Mediu)
60 - 90**
3
Cartofi copţi
-
2 (Mediu)
35 - 55**
3
Legume gratinate
-
3 (Ridicată)
10 - 25
3
Masă completă: Tartă cu fructe (nivelul
5)/lasagna (nivelul 3)/carne (nivelul 1)
Da
190
40 - 120*
5
3
Lasagna şi carne
Da
200
50 - 120*
4
1
Carne şi cartofi
Da
200
45 - 120*
4
1
Peşte şi legume
Da
180
30 - 50
4
1
Fripturi umplute
-
200
80 – 120*
3
Felii de carne
(carne de iepure, carne de pui, carne de
miel)
-
200
50 - 120*
3
REŢETĂ
FUNCŢIE
Peşte la cuptor/în papiotă
(fileuri, întreg)
Legume umplute
(roşii, dovlecei, vinete)
NIVEL
ŞI ACCESORII
1
* Durata de timp estimată: Preparatele pot fi scoase din cuptor la intervale de timp diferite, în funcţie de preferinţele personale.
** Întoarceţi alimentele după ce au trecut două treimi din durata de preparare (dacă este necesar).
*** Întoarceţi alimentele la jumătatea duratei de preparare
Vă rugăm să reţineţi: funcţia 6th Sense „Produse de patiserie” utilizează exclusiv rezistenţele superioară şi inferioară, fără circularea
forţată a aerului. Aceasta nu necesită preîncălzire.
FUNCŢII
FUNCŢII
AUTOMATE
Convenţional
Grill
Turbo Grill
Aer forţat
Coacere convecţie
Eco aer forţat
Tocană
Carne
Gătit Maxi
Pâine
Pizza
Produse de patiserie
ACCESORII
Grătar metalic
Tavă de cuptor sau formă Tavă de colectare a picăturilor/
pentru prăjituri, pe grătar
tavă de copt sau tavă de
metalic
cuptor, pe grătar metalic
Tavă de colectare a
picăturilor/tavă de copt
Tavă de colectare a grăsimii
scurse cu 500 ml de apă
RO 70
ÎNTREŢINEREA ŞI
CURĂŢAREA
Asiguraţi-vă că s-a răcit cuptorul
înainte de efectuarea oricăror
activităţi de întreţinere sau curăţare.
Nu utilizaţi aparate de curăţare cu
aburi.
Nu utilizaţi bureţi de sârmă, bureţi
abrazivi sau produse de curăţare
abrazive/corozive, deoarece acestea
ar putea deteriora suprafaţa
aparatului.
Purtaţi mănuşi de protecţie.
Cuptorul trebuie să fie deconectat
de la reţeaua electrică înainte de
a efectua orice fel de operaţie de
întreţinere.
SUPRAFEŢELE EXTERIOARE
• Curăţaţi suprafeţele cu ajutorul unei lavete umede
din microfibre. Dacă acestea sunt foarte murdare,
adăugaţi câteva picături de detergent cu pH neutru.
La final, ştergeţi cu o lavetă uscată.
• Nu folosiţi detergenţi corozivi sau abrazivi. Dacă
un asemenea produs intră accidental în contact cu
suprafeţele aparatului, curăţaţi-l imediat cu o lavetă
din microfibre umedă.
format în urma preparării alimentelor cu un conţinut
de apă ridicat, lăsaţi cuptorul să se răcească complet şi
apoi ştergeţi-l folosind o lavetă sau un burete.
• În cazul în care există depuneri persistente pe
suprafeţele interioare, vă recomandăm să rulaţi
funcţia de curăţare automată pentru a obţine
rezultate optime de curăţare.
• Uşa cuptorului poate fi demontată pentru a facilita
curăţarea.
SUPRAFEŢELE INTERIOARE
• După fiecare utilizare, lăsaţi cuptorul să se răcească
şi apoi curăţaţi-l, de preferat cât încă este cald, pentru
a îndepărta depunerile sau petele cauzate de resturile
de alimente. Pentru a îndepărta condensul care s-a
ACCESORII
După utilizare, puneţi accesoriile la înmuiat în apă
cu detergent lichid de spălare, manipulându-le
cu mănuşi pentru cuptor dacă sunt încă fierbinţi.
Resturile de mâncare pot fi îndepărtate cu o perie de
curăţare sau cu un burete.
ÎNLOCUIREA BECULUI
1. Deconectaţi cuptorul de la reţeaua de alimentare
cu energie electrică.
2. Desfiletaţi capacul becului, înlocuiţi becul şi
înfiletaţi la loc capacul becului.
3. Conectaţi din nou cuptorul la reţeaua de
alimentare cu energie electrică.
Vă rugăm să reţineţi: Folosiţi numai becuri cu halogen de 20 40 W/230 ~ V, tip G9, T300 °C. Becul din interiorul produsului
este proiectat special pentru aparate de uz casnic şi nu este
destinat iluminatului unei încăperi dintr-o locuinţă
(Regulamentul CE nr. 244/2009). Becurile sunt disponibile la
serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare.
- Dacă folosiţi becuri cu halogen, nu le manevraţi cu mâinile
neprotejate, deoarece amprentele digitale le pot deteriora.
Nu folosiţi cuptorul până ce capacul becului nu a fost montat
la loc.
RO 71
DEMONTAREA ŞI REMONTAREA UŞII
1. Pentru a demonta uşa, deschideţi-o complet şi
coborâţi dispozitivele de oprire până când se află în
poziţia de deblocare.
2. Închideţi uşa cât de mult posibil.
Apucaţi bine uşa cu ambele mâini – nu o ţineţi de
mâner.
4. Coborâţi uşa şi apoi deschideţi-o complet.
Coborâţi dispozitivele de oprire în poziţia iniţială:
Asiguraţi-vă că le-aţi coborât complet.
a
b
a
b
Aplicaţi o presiune uşoară pentru a verifica dacă
dispozitivele de oprire se află în poziţia corectă.
Demontaţi pur şi simplu uşa, continuând să o
închideţi şi trăgând-o în sus în acelaşi timp, până când
se eliberează din locaş. Lăsaţi uşa deoparte, sprijinită
pe o suprafaţă moale.
“CLICK”
~15°
b
a
3. Remontaţi uşa deplasând-o spre cuptor, aliniind
cuplajele balamalelor cu locaşurile şi fixând partea
superioară în locaş.
5. Încercaţi să închideţi uşa şi asiguraţi-vă că se
aliniază cu panoul de comandă. În caz contrar,
repetaţi paşii de mai sus: Uşa s-ar putea deteriora
dacă nu funcţionează corespunzător.
RO 72
REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu funcţionează.
Pană de curent.
Deconectare de la reţeaua
electrică.
Asiguraţi-vă că nu este întrerupt curentul
electric, iar cuptorul este conectat la reţeaua
electrică.
Opriţi şi reporniţi cuptorul, pentru a verifica
dacă defecţiunea persistă.
Uşa nu se deschide.
Defecţiune a încuietorii
uşii.
Ciclul de curăţare în curs
de desfăşurare.
Opriţi şi puneţi din nou în funcţiune cuptorul
pentru a verifica dacă defecţiunea persistă.
Aşteptaţi finalizarea funcţiei şi răcirea
cuptorului.
Pe afişaj apare litera „F” urmată
de un număr sau o literă.
Problemă de software.
Contactaţi cel mai apropiat serviciu de
asistenţă tehnică post-vânzare şi indicaţi
numărul care urmează litera „F”.
FIŞA TEHNICĂ A PRODUSULUI
WWW Fişa tehnică a produsului, care include datele
energetice ale acestui aparat, poate fi descărcată de
pe site-ul web Whirlpool docs.whirlpool.eu
OBŢINEREA GHIDULUI DE UTILIZARE ŞI
ÎNTREŢINERE
> WWW Descărcaţi Ghidul de utilizare şi
întreţinere de pe site-ul nostru web
docs.whirlpool.eu(poate fi utilizat acest
cod QR), specificând codul comercial al
produsului.
> Alternativ, puteţi să contactaţi serviciul nostru de
asistenţă tehnică post-vânzare.
CONTACTAREA SERVICIULUI NOSTRU DE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Detaliile noastre de contact se regăsesc în manualul
de garanţie. Când
contactaţi serviciul
nostru de asistenţă
tehnică post-vânzare,
vă rugăm să precizaţi
codurile specificate
pe plăcuţa cu date de
identificare a produsului
dumneavoastră.
XXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXX
XX XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
90°C
x2
540
345
20
97
595
537
89° max
473
572
5,5
6
4
538
595
min 550
600
min 550
min 560
583 + 2
min 560
5
x2
400011246585
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising