Whirlpool | BSF 9353 OX | Setup and user guide | Whirlpool BSF 9353 OX instrukcja

Whirlpool BSF 9353 OX instrukcja
PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA
PL
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, należy zarejestrować swoje
urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register
Przed użyciem urządzenia, prosimy o
uważne zapoznanie się z Zasadami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
OPIS PRODUKTU
URZĄDZENIE
1
2
13
3
4
5
14
15
6
7
8
9
10
11
16
17
18
19
12
20
21
22
23
PANEL STEROWANIA
1
2
8
3
4
5
9
10
11
6 7
12
1. Panel sterowania
Komora chłodziarki
2. Oświetlenie LED
3. Półki
4. Półka na butelki
5. Pojemnik na sery + pokrywka
6. Osłona czujnika
7. Komora chłodząca (najlepsza do
przechowywania mięsa i ryb)
8. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą
urządzenia
9. Pojemnik na owoce i warzywa
10. Przegroda szuflady chłodziarki
11. Zestaw do zmiany kierunku otwierania drzwi
12. Półki drzwiowe
13. Pojemnik na jajka
14. Półeczka na niewielkie produkty
15. Przegródka do butelek
16. Półka na butelki
17. Uszczelki drzwi
Komora zamrażarki
17. Uszczelki drzwi
18. System Stop Frost
19. Szuflady zamrażarki
20. Wkłady chłodzące
21. Środkowa szuflada: strefa najzimniejsza,
najlepsza do zamrażania świeżych produktów
22. Przegroda szuflady zamrażarki
23. Tacka na lód
1. Kontrolka PRZYCISK WŁ. / TRYB CZUWANIA
2. Kontrolka SZYBKIE CHŁODZENIE
3. Kontrolka TRYB PARTY
4. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY CHŁODZIARKI
(°C)
5. Kontrolka WYŁĄCZENIA ALARMU
6. Kontrolka SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
7. Kontrolka ALARMU AWARII ZASILANIA
8. Przycisk TEMPERATURA CHŁODZIARKI / FAST
COOL (SZYBKIE CHŁODZENIE)
9. Przycisk PARTY MODE (TRYB PARTY)
10. PRZYCISK WŁ. / TRYB CZUWANIA
11. WYŁĄCZANIE ALARMU
12. Przycisk TEMPERATURA ZAMRAŻARKI /
SZYBKIE ZAMRAŻANIE
1
AKCESORIA
POJEMNIK NA JAJKA
POJEMNIK NA SERY
PÓŁKA NA BUTELKI
PRZEGRÓDKA DO BUTELEK
PRZEGRODA SZUFLADY
PRZEGRODA SZUFLADY
CHŁODZIARKI
WKŁADY CHŁODZĄCE
WYPOSAŻENIE STOP FROST
TACKA NA LÓD
PIERWSZE UŻYCIE
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
Po podłączeniu do zasilania, urządzenie zaczyna działać
automatycznie.
Po włączeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin
przed włożeniem żywności do chłodziarki i komory zamrażarki.
2
Po podłączeniu urządzenia do zasilania, wyświetlacz zostaje
podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony. Zostają
podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory
chłodziarki.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
FUNKCJE
WŁ./TRYB CZUWANIA
Aby ustawić tryb czuwania urządzenia, należy nacisnąć i
przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania.
Wszystkie wskaźniki zostają wyłączone z wyjątkiem wskaźnika
Wł./Tryb czuwania.
Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć ten przycisk ponownie.
TEMPERATURA CHŁODZIARKI
Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć przycisk
Temperatury Chłodziarki. Temperaturę chłodziarki można
regulować w zakresie od +2°C do + 8°C. O ustawieniu informują
WYŚWIETLACZ TEMPERATURY CHŁODZIARKI / ZAMRAŻARKI (°C)
TEMPERATURA ZAMRAŻARKI
Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć przycisk
temperatury. Temperaturę chłodziarki można regulować w
zakresie od -16°C do -24°C. O ustawieniu informują WYŚWIETLACZ TEMPERATURY CHŁODZIARKI / ZAMRAŻARKI (°C)
FUNKCJA 6TH SENSE FRESH CONTROL
Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do
przechowywania żywności. W przypadku jakichkolwiek
odchyleń funkcja 6th Sense Fresh Control natychmiast przywraca idealne warunki. Rezultat jest znakomity: produkty umieszczone w dowolnym miejscu we wnętrzu chłodziarki zachowują
świeżość do 4 razy dłuższej.
SZYBKIE ZAMRAŻANIE
Zaleca się korzystanie z tej funkcji w przypadku wkładania
dużych ilości żywności do komory zamrażarki. Aby włączyć
funkcję Szybkiego zamrażania, na 24 godziny przed zamrożeniem świeżej żywności należy nacisnąć przycisk Zamrażarki
(Freezer). Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem
kontrolki Szybkiego zamrażania. Po 24 godzinach umieścić
żywność przeznaczoną do zamrożenia w środkowej części
komory zamrażarki. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona
po 48 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, naciskając
przycisk Szybkiego zamrażania.
PL
Więcej szczegółów na temat funkcji można znaleźć w Instrukcji obsługi i
konserwacji urządzenia / na ostatniej stronie podano informacje w jaki
sposób można otrzymać Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia
TRYB PARTY
Nacisnąć przycisk Tryb Party, aby włączyć/wyłączyć Tryb Party.
Ta funkcja umożliwia chłodzenie napojów w komorze zamrażarki.
Ważne: nie wolno pozostawiać butelek w komorze zamrażarki,
gdy ta funkcja przestanie być aktywna (30 minut)
SZYBKIE CHŁODZENIE
Za pomocą funkcji Szybkiego chłodzenia (Fast Cool) można
zwiększyć wydajność chłodzenia komory chłodziarki. Użycie tej
funkcji jest zalecane, gdy do komory chłodziarki zostanie
włożona bardzo duża ilość żywności. Naciśnij przycisk Szybkiego
chłodzenia (Fast Cool) w celu włączenia funkcji Szybkiego
chłodzenia (Fast Cool). Włączenie funkcji jest sygnalizowane
włączeniem kontrolki szybkiego chłodzenia. Funkcja zostaje
automatycznie wyłączona po 6 godzinach lub można ją
wyłączyć ręcznie, ponownie naciskając przycisk Szybkiego
chłodzenia (Fast Cool) .
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano
diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, w celu jego wymiany należy
skontaktować się z serwisem.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane
po otwarciu drzwi chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte
przez ponad 10 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
TABELA ALARMÓW
TYP ALARMU
Sygnał
Alarm otwartych Zostaje włączony sygnał dźwiękowy i
drzwi
miga kontrolka Alarmu.
Alarm
temperatury
Alarm
przedłużonej
awarii zasilania
Przyczyna
Drzwi chłodziarki i/lub
zamrażarki są otwarte przez
ponad 2 minuty.
Temperatura w komorze jest
nieprawidłowa.
Rozwiązanie
Zamknij drzwi lub naciśnij przycisk
Wyłączenie alarmu, aby wyłączyć alarm
akustyczny.
Wyświetlacz temperatury miga (°C) i
Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ;
kontrolka Alarmu jest włączona.
sygnał dźwiękowy się wyłączy, wyświetlacz
temperatury (°C) zacznie migać, a kontrolka
Alarmu pozostanie włączona do chwili
osiągnięcia temperatury < -10°C.
Ikona Długiej awarii zasilania świeci się, Długa przerwa w dopływie
Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ;
miga kontrolka Alarmu i wyświetlacz
prądu, mogąca spowodować
sygnał dźwiękowy się wyłączy, wyświetlacz
temperatury (°C), pokazuje maksymalną wzrost temperatury wewnętrznej temperatury (°C) zacznie migać, a kontrolka
temperaturę, która wystąpiła podczas do 0°C.
Alarmu pozostanie włączona do chwili
awarii zasilania.
osiągnięcia temperatury < -10°C.
Alarm trybu Party Kontrolka Party Mode (Tryb Party) miga Minęło 30 min od włączenia
i zostaje uruchomiony alarm
funkcji Party Mode (Tryb Party).
dźwiękowy.
Czas na wyjęcie butelki z
zamrażarki (patrz Instrukcja
obsługi i konserwacji urządzenia,
aby uzyskać szczegółowe
informacje).
Usterka
Na wyświetlaczu miga litera "F” (°C).
Usterka urządzenia.
Skontaktować się z serwisem.
3
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ
ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY Zalecana do przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów,
marynat, masła, dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY Zalecana
do przechowywania serów, mleka, produktów do spożycia w danym dniu, produktów
delikatesowych, jogurtów, wędlin, deserów
STREFA NAJZIMNIEJSZA Zalecana do
przechowywania wędlin i deserów
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY)
Zalecana do zamrażania świeżej /
gotowanej żywności.
SZUFLADY ZAMRAŻARKI - ZWYKŁE
MROŻENIE
Uwaga: Odcienie szarości kolejnych pozycji
legendy nie odpowiadają kolorom szuflad
KOMORA CHŁODZIARKI
Używać pojemników wielokrotnego użytku plastikowych, metalowych, aluminiowych i
szklanych lub folii samoprzylegającej.
Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub
przyjmować zapachy należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod
przykryciem.
Gdy w chłodziarce przechowywana jest
niewielka ilość żywności, zaleca się korzystanie
z półek nad pojemnikiem na owoce i warzywa,
ponieważ jest to najzimniejszy obszar w
komorze.
Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości
gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten
gaz, takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty,
należy zawsze umieszczać lub opakowywać
osobno, aby zapobiec skracaniu ich terminu
przydatności do spożycia; na przykład nie
przechowywać pomidorów razem z owocami
kiwi lub kapustą.
Aby zapobiec przewracaniu się butelek, można
umieścić je w specjalnym uchwycie (występuje
w wybranych modelach).
KOMORA ZAMRAŻARKI
Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem
do przechowywania mrożonej żywności,
przygotowywania kostek lodu i zamrażania
świeżej żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można
zamrozić w ciągu doby, jest przedstawiony na
tabliczce znamionowej (… kg/24 godz.).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana
niewielka ilość produktów, zaleca się umieszczenie ich w środkowej części zamrażarki.
Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy przechowywać artykułów
spożywczych zbyt blisko siebie.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Procedury konserwacji i czyszczenia
oraz rozwiązywanie problemów można
znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji
urządzenia.
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia
jest dostępna:
> w serwisie technicznym; pod numerem
telefonu zamieszczonym w karcie
gwarancyjnej.
> do pobrania ze strony internetowej
Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy podać oba numery
znajdujące się na naklejce serwisowej. http://www.whirlpool.eu
Informacje techniczne podano na tabliczce
znamionowej
wewnątrz urządzenia.
Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Whirlpool USA
001
4
n
EN
400010808542
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising