KitchenAid | KOHSP 60603 | Setup and user guide | KitchenAid KOHSP 60603 Användarguide

KitchenAid KOHSP 60603 Användarguide
Quick Reference Guide
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Thanks for choosing
Innehållsförteckning
SV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� sid. 3
Light
Pyro
Oven
SV
Snabbinformationsguide
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Tack för att du väljer
3
Snabbguide
TACK FÖR ATT DU KÖPT EN
PRODUKT FRÅN KITCHENAID
För att få mer omfattande service, vänligen registrera
din produkt på www‌.‌kitchenaid‌.‌eu/‌register
ctions for oven use
Läs säkerhetsinstruktionerna
noga innan du använder
apparaten.
Ugnens delar och funktioner
CTRICAL CONNECTION, SEE THE PARAGRAPH ON INSTALLATION
3
1
6
2
7
5
12
Instructions for oven use
INSERTING WIRE SHELVES AND OTHER ACCESSORIES IN THE OVEN
4
13
1. Insert the wire shelf horizontally, with the raised part “A” upwards (fig. 1).
2. The
11 other accessories, like the drip tray and baking tray, are inserted with the raised part8on the flat
section “B” facing upwards (fig. 2).
10
9
Instructions for oven use
DESCRIPTION OF DISPLAY
I
rol panel
H G
F
(fig. 1)
1. Kontrollpanel
2. Övre värmeelement/grillelement
3. Kylfläkt (dold)
4. Typskylt (avlägsna ej)
5. Lampa
6. Runt värmeelement (dolt)
7. Fläkt
8. Roterande grillspett (på vissa modeller)
9. Nedre värmeelement (dolt)
10. Lucka
11. Sidostegar (nivån anges på ugnens framsida)
12. Panel
13. Inkoppling av köttermometer
(fig. 2)
er heating element/grill
A
Kontrollpanel
plate (not to be removed)
E
ng fan (not visible)
CONTROL PANEL DESCRIPTION
B
C
D
1. Funktionsratt: För att slå på/av ugnen och välja
de olika funktionerna
2. Navigationsratt: För att navigera i de valda
menyerna på displayen och ändra förinställda
värden
I. Special functions: defrosting, warm keeping, Yogurt, rising, Slow Cooking Meat, Slow Cooking
3. Fish, Bakåtknapp: För att gå tillbaka till
on of shelves1. (the
shelves
is indicated
Econumber
ForcedKNOB:
Air.ofOn/off
FUNCTIONS
and function
selector knobon the front of the oven)
föregående display
wall
2.STARTING
BROWSE KNOB:
browsing
the menu and
adjusting pre-set values
THEfor
OVEN
- SETTING
LANGUAGE
4.
OK-knapp: För att bekräfta och aktivera valda
At the first switch on of the oven, display show ENGLISH
probe connection
3. BUTTON
: to return to the previous screen
Turn the Browse knob until the desired language is displayed then press the button
to confirm.
funktioner
4. BUTTON
: to select and confirm settings
ps
DISPLAY
A. Display of heating elements activated during the various cooking functions
B. Time (not
management
symbols: timer, cooking time, end of cooking time, time
ular heating element
visible)
C. Information regarding selected functions
D. Automatic BREAD/PIZZA function selected
E. Indication of door locked during automatic cleaning cycle (pyro-cleaning)
serie (if supplied)
F. Internal oven temperature
om heating element
(not visible)
G. Pyro-cleaning
function
1
3
4
2
H. Browning
SETTING THE TIME
Komma igång och daglig användning
cooking, the cooling fan may switch on at intervals in order to minimise energy consumption.
end of cooking, after the oven has been switched off, the cooling fan may continue to run for a
the oven door
is opened
during cooking,
thepå
heating
switch
off.
Första
gången
du slår
dinelements
nya ugn,
behöver
du ställa in språk och klockslag.
Vrid på navigationsratten för att bläddra igenom listan med tillgängliga språk. Tryck på knappen
för att bekräfta önskat språk. ”12:00” börjar då att blinka på displayen, vilket anger att du ska ställa in
15
After setting the language, the time must be set on the clock. The two hour digits flash on the display.
klockslag.
Det gör du genom att vrida navigationsratten tills displayen visar rätt klockslag. Bekräfta
1. Turn the "Browse" knob to display the correct hour.
sedan
med
2. Press the
button knappen
to confirm; the two.minute digits flash on the display.
3. Turn the "Browse" knob to display the correct minutes.
4. Press button
to confirm.
DAGLIG
ANVÄNDNING
AV UGNEN
To change the time, for example following a power cut, see the next paragraph (SETTINGS).
1.SELECTING
Slå på
ugnen
och välja en funktion
COOKING
FUNCTIONS
1. Turn
the på
"Functions"
knob togenom
the desired function:
the cooking
settings
are shown on the display. Alla valbara funktioner och deras relaterade
Du
slår
ugnen
vrida
på
funktionsratten.
13 att. To
2. If the values shown are those desired, press
change them, proceed as indicated below.
undermenyer visas på skärmen. Tryck på knappen
om parametrarna motsvarar det du vill ha. Du
16
ändrar en parameter på displayen
genom att vrida navigationsratten tills önskat värde visas och
bekräftar sedan med knappen
.
4
appears on the display).
SELECTING SPECIAL FUNCTIONS
Turn the "Functions" knob indicator to the symbol
to access a submenu containing seven special
functions.
To browse, select and start one of these functions, proceed as follows:
2. Val av specialfunktioner
DEFRO
warm
risin
Vrid
till symbolen
SPECIALFUNKTIONER:
DEFROST visas på displayen som första
1. Turnfunktionsratten
the "Functions" knob to symbol
: the display shows för
" DEFROST"
along with this function's
corresponding symbol.
specialfunktion.
Vrid på navigationsratten för att bläddra igenom listan med funktioner.
2. Turn the "Browse" knob to scroll the list of functions: DEFROST, KEEP WARM, YOGURT, RISING,
SLOW COOKING
MEAT, SLOW
COOKINGmed
FISH, ECO
FORCED AIR.
Bekräfta
önskad
funktion
knappen
.
3. Press button
to confirm.
För mer information, se bruksanvisningen eller www.kitchenaid.eu.
Funktionstabell
18
Traditionell tillagning: T / Special: S / Grill: G Typ av mat
Hyllgaller
Nivåer/tillbehör
T
Slå av
För att avbryta tillagningscykeln och stänga av ugnen
T
Lampa
För att tända/släcka lampan i ugnen
S
Defrost (Upptining)
Alla
1
3
S
Keep Warm (Varmhållning)
Valfri nylagad maträtt
1
3
S
Yogurt
Ingredienser för yoghurt
1
1 / Långpanna
S
Rising (Jäsning)
Söta degar eller matdegar
1
2
S
Slow Cooking (Långkok)
Kött
1
3 / Stektermometer
S
Slow Cooking (Långkok)
Fisk
1
3
S
Eco Forced Air (Eco Varmluft)
Stekar, fyllda kötträtter
1
3 / Stektermometer
Alla
1
3
T
Conventional (Över/undervärme)
Pizza, efterrättspajer eller matpajer med
saftiga fyllningar
1
1 eller 2
T
Convection Bake
(Över/underv.& fläkt)
T
Forced Air (Varmluft)
Kött, fyllda bakverk (cheese cake, strudel,
1
fruktpaj), fyllda grönsaker
3
1
3
2
1, 4
3
1, 3, 5
Olika rätter samtidigt
G
Grill
Kött, stek, kebab, korv, grönsaker, bröd
1
4 eller 5 /
Långpanna
G
Turbo Grill
Stora köttstycken, fågel
1
1 eller 2 /
Långpanna,
Roterande grillspett
T
Setting
För att ställa in språk, klockslag, displayens ljusstyrka, signalvolym och
energispar
S
Bread/Pizza (Bröd/Pizza)
Två program med standardinställningar
T
Automatic Cleaning (Automatisk
rengöring)
Två cykler av automatisk rengöring vid mycket hör temperatur (cirka 500°).
T
Fast Preheating
(Snabbuppvärmning)
Används för att snabbt värma upp ugnen
För mer information om matlagningsfunktioner, se bruksanvisningen eller www.kitchenaid.eu.
5
Tillbehör
Galler
Du kan laga mat direkt på gallret, eller så kan det används som underlag för kokkärl,
bakplåtar eller valfri ugnssäker behållare.
Långpanna
Genom att sätta långpannan under trådhyllan kan du samla upp matlagningssafter. Du kan
också tillaga kött, fisk, grönsaker, tunnbröd etc. direkt i långpannan.
Bakplåt
Du kan baka bröd eller inbakade rätter på den här plåten, liksom stekar, fisk ”en papillote”
etc.
Köttermometer
Det här tillbehöret är praktiskt för att mäta innertemperaturen i den mat som tillagas.
Roterande grillspett
(på vissa modeller)
Fågel och stora köttstycken tillagas jämnt med det här tillbehöret.
Sidostegar (på vissa
modeller)
Gör det enkelt att sätta in och ta ut hyllgaller och plåtar.
Obs! Antalet ugnstillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.
Du kan köpa tillbehör separat från kundservicecentret.
KÖTTERMOMETER
Med den köttermometer som medföljer ugnen kan du mäta innertemperaturen exakt i den mat som
tillagas, så att du alltid får ett perfekt resultat.
Du kan programmera önskad innertemperatur för den maträtt som du tillagar.
Vi rekommenderar att du använder köttermometern enligt anvisningarna i bruksanvisningen eller på
www.kitchenaid.eu
Rengöring
Kontrollera att apparaten har svalnat och är bortkopplad från elnätet före rengöring. Undvik att
använda utrustning för ångrengöring, stålull, slipande trasor och korrosiva rengöringsmedel som kan
skada apparaten.
Felsökning
Om du har problem att använda ugnen:
1. Kontrollera till att börja med att strömmen är på och att ugnen är ansluten till elnätet,
2. Slå av ugnen och slå på den igen, för att se om problemet kvarstår.
3. Kontakta närmaste kundservicecenter om ”F” visas, direkt följt av en felkod.
Du behöver kunna ge teknikern följande information: ugnens exakta typ och modell, servicekoden
(står på innerkanten till höger när ugnsluckan är öppen) och den felkod som visas på displayen. Med
hjälp av denna information kan teknikern direkt identifiera vilken typ av åtgärd som krävs.
Om ugnen behöver repareras rekommenderar vi att du vänder dig till ett auktoriserat tekniskt
servicecenter.
6
Se vår webbplats www.kitchenaid.eu för fullständiga bruksanvisningar.
Du hittar också en massa annan användbar information om dina produkter, till exempel inspirerande
recept som har skapats och testats av våra märkesambassadörer eller närmaste KitchenAid-skola.
7
SV
Tryckt i Italien
400011128613
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising