Bauknecht | TK PLUS 75B I | Setup and user guide | Bauknecht TK PLUS 75B I Brukerhåndboken

Bauknecht TK PLUS 75B I Brukerhåndboken
NO
DAGLIG REFERANSE
VEILEDNING
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET BAUKNECHTPRODUKT
For å motta lettere forståelig hjelp og støtte, vennligst
registrere produktet ditt på www‌.‌bauknecht‌.‌eu‌/‌register
WWW
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene og
Bruk- og vedlikeholdsveiledningen ved å besøke
vårt nettsted docs‌.‌bauknecht‌.‌e u og ved å følge
instruksene bakerst i dette heftet.
Før du tar apparatet i bruk, må du lese Helse- og sikkerhetsveiledningen nøye.
PRODUKT BESKRIVELSE
APPARATET
1. Topplate
2. Kontrollpanel
3. Vanntank
4. Dør
5. Dørhåndtak
6. Dørfilter (bak døren)
7. Kondenser
(= bunnfilter; bak klaff)
8. Justerbare føtter (4)
1.
2.
3.
5.
4.
6.
7.
8.
KONTROLLPANEL
1. Start funksjonen for utsettelse
2. Hurtig opsjon
3. Skånsom opsjon
4. Tastelås
5. Opsjon for retn.skift trommel
6. Anti-krøll opsjon
7. Tørr-avslutning opsjon
8. Programvelger
9. Start / Pause knapp
10. Feilindikatorer
11. Programsekvens indikator
10.
11.
Sensor
90’
extra
60’
+
30’
h.
15’
h.
extra
+
7Kg B
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
9.
1
FØRSTE GANGS BRUK
FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN
KONTROLLER TØMMESLANGE OG VANNTANK
Påse at tømmeslangen bak på tørketrommelen er riktig festet, enten
til tørketrommelens vanntank (se bildet), eller til husholdningens
kloakksystem (se Installasjonsveiledningen).
2
Påse i tillegg at vanntanken er riktig innført.
NO
DAGLIG BRUK
ADVARSEL
Se Veiledningen for Bruk og vedlikehold for ytterligere detaljer
vedrørende funksjoner / se siste side for informasjon om hvordan oppnå
Veiledningen for Bruk og Vedlikehold
Påse at ingen lightere eller
fyrstikker blir liggende i
klesvasken.
1. LEGG I TØY
Klargjør tøyet i henhold til anbefalingene i avsnittet «RÅD OG TIPS».
Påse at lommene er tomme, festeelement er lukket og at bånd er
knyttet sammen.
Påse at klesvasken ikke er
fuktet med lett antennelig
væsker.
4.
START PROGRAM
Trykk på Start/Pause knappen; indikatoren ved siden av knappen
tennes. Tørkeprosessen starter.
Programmets gjenstående tid er indikert på display. Den kan
omberegnes og tilpasses mens programmet er under utførelse.
I løpet av disse fasene, kommer en fasetegning til syne på display.
Åpne døren og legg inn tøyet. Respekter mengden for maksimal last
som angis i PROGRAMOVERSIKTEN.
2. LUKK DØREN
Pass på at tøy ikke sitter noe fast mellom glassdøren og dørfilteret.
5. ENDRE INNSTILLINGENE TIL ET PROGRAM SOM ER I
GANG, VED BEHOV
For å endre innstillingene til et pågående program eller en
utsettelse:
• trykk Start/Pause for å sette det løpende programmet i pause
• endre innstillingene dine
• trykk Start/Pause igjen for å fortsette programmet.
6. RESET ET PROGRAM UNDER UTFØRELSE, DERSOM DET ER
NØDVENDIG
Vri programvelgeren til Off/O.
ADVARSEL
Lukk døren slik at du hører klikket når den stenges.
3.
STILL INN ØNSKET PROGRAM
Vri på bryteren for å velge ønsket program.
Varigheten til default-programmet vises på display.
Du vil finne ytterligere informasjon med hensyn til programmene i
PROGRAMOVERSIKTEN.
Velg opsjoner om nødvendig
Dersom du ønsker å velge ekstra opsjoner, trykk på den aktuelle
tasten - symbolet på display tennes.
Se seksjonen OPSJONER, FUNKSJONER OG INDIKATORER for
ytterligere informasjon.
Åpne døren øyeblikkelig og ta ut tøyet slik at eventuell varme i tøyet
sprer seg.
7. SLÅ AV TØRKETROMMELEN ETTER AT PROGRAMMET ER
AVSLUTTET
På slutten av programmet, kommer „End“ til syne på display. Vri
programvelgeren til Off/O for å slå av tørketrommelen. Åpne døren
og ta ut klesvasken din.
Dersom du ikke slå av tørketrommelen etter programmets slutt, vil
trommelen til tørketrommelen av og til rotere i 10 minutter etter
programslutt, for å tøyet ikke skal krølle seg. Ca. et kvarter etter at
programmet er avsluttet slår tørketrommelen seg av automatisk for
å spare energi.
8. TØM VANNTANKEN / GJØR RENT DØRENS FILTER / GJØR
RENT BUNNFILTERET
Se seksjonen STELL OG VEDLIKEHOLD.
3
HINT OG TIPS
Respekter vaskeanvisningene på tøyet; påse at det er egnet for
tørking i tørketrommel.
MERKER MED VASKEANVISNING
Prikkene indikerer temperaturgraden ved tørking av tøyet.
TØM ALLE LOMMER
Gjenstander som mynter og nøkler kan skade både tøyet og
vasketrommelen.
Normal temperatur
Redusert temperatur
Må ikke tørkes i tørketrommel
SPARETIPS
Tørk alltid en full last; dette optimerer relativt energiforbruk. Den
maksimale maskinlasten til de forskjellige programmene indikeres i
Programoversikten.
For å redusere tørketiden, sørg for at tøyet roteres med
vaskeprogrammets maksimale sentrifugeringshastighet. Dette
reduserer innholdet av fuktighet i tøyet.
DATA MED HENSYN TIL
FORBRUK
Dataene kan variere i ditt hjem, hovedsakelig avhenger dette av
fuktighetsinnholdet i klesvasken.
Program
Last
(KG)
Sentrifugeringshastighet
(rpm)
Fuktighet
(%)
Energiforbruk
(KWT)
Tørketid
(min)
ECO BOMULL *
7
3,5
1000
1000
60
60
4,23
2,33
124
72
ØKO BOMULL
7
7
800
1400
70
50
4,96
3,46
139
105
BOMULL STRYKETØRT
7
7
7
800
1000
1400
70
60
50
3,83
3,43
3,03
114
98
87
SYNTETISK SKAPTØRT
3,5
1000
40
1,44
46
*Referanseprogrammer for Energimerking/Forordning 392/2012/EU
Verdiene er basert på innstilling av standardprogrammet, med rent
dør- og bunnfilter. Ved forbrukertester må dør- og bunnfilter gjøres
rene etter hver syklus.
Energiforbruket og tørketidene kan variere i forhold til verdiene
ovenfor. De avhenger av driftsforholdene hjemme hos deg (som
variasjoner i spenning, blanding av tekstiler, tekstilenes fuktighet
etter sentrifugering, last volum).
Verdiene er fastsatte i henhold til Europeisk Norm 61121 og referer
seg til innstilling av standardprogrammet; endring av innstillingen
har også innvirkning på dataene vedrørende energiforbruket.
Energiforbruk - Watt
På-modus
0,81
Av-modus
0,07
4
NO
PROGRAMOVERSIKT
Program
Opsjoner
Vaskeanvisninger
Maks. last
Hurtig
Skånsom
Retn.skift
trommel
Anti‑krøll
Tørr
avslutning
—
—
Ekstra tørt
Bomull
Skaptørt
maks
Stryketørt
Bomull
maks
—
Ekstra tørt
Syntetisk
—
Skaptørt
3,5
—
—
Stryketørt
Blandet
3,0
—
Wool Finish
1,0
—
—
Store plagg
3,0
—
—
maks
—
—
Tørketid
Valgbar / Valgfri
—
—
—
—
—
Ikke valgbar/Anvendbar
5
PROGRAMMER
Forsikre deg om at tøyet ditt er egnet til tørking i tørketrommel. Se
RÅD OG TIPS / Merker med vaskeanvisninger.
ECO BOMULL
For tørking av normalt vått bomullstøy.
Standard bomullsprogram, egnet til å tørke vanlig, vått bomullstøy.
Dette er det mest effektive programmet med hensyn til
energiforbruk ved tørking av bomullstøy.
Verdiene på Energimerket er basert på dette programmet.
BOMULL
For tørking av bomullstøy.
SYNTETISK
For tørking av tøy fremstilt av syntetiske fibrer.
BLANDET
For tørking av last med blandet tøy fremstilt av bomull, lin,
syntetiske fiber og blandinger av disse.
6
WOOL FINISH
For å avslutte luft-tørkingsprosessen av ullplagg. Ullstoff blir
loete og glatte.
STORE PLAGG
For å tørke store plagg, som soveposer, tepper osv.
TØRKETID
Tidsbegrenset tørkeprogram. Velg programmets varighet på
15, 30, 60 eller 90 minutter.
For alle stoffer som passer for tørking i tørketrommel. Er også egnet
for å tilføre en kort 15 minutters tørkefase etter programmets slutt.
NO
OPSJONER, FUNKSJONER OG INDIKATORER
Se programoversikten for å sjekke hvilke opsjoner som er tilgjengelig for
det valgte programmet.
OPSJONER
Hurtig
Aktiverer raskere tørking.
Skånsom
Aktiverer en mildere behandling av tøyet ved å redusere
tørketemperaturen.
Retn.skift trommel
Reduserer krølling ved økte faser med retningsskift
trommel mens programmet pågår.
Anti‑krøll
Hjelper deg å hindre skrukking dersom du ikke kan ta det ut
av trommelen rett etter at programmet er avsluttet.
Tørketrommelen starter rotasjonen av tøyet med jevne
mellomrom i fem minutter etter programmets slutt. Denne
rotasjonen vil vare i omtrent 12 timer etter at programmet
er avsluttet. Du kan stanse til enhver tid ved å slå av
tørketrommelen ved å vri programvelgeren til posisjonen
Off/0.
Tørr avslutning
Gjør det mulig å endre nivået for tørking noe på slutten av
programmet ved å forlenge eller forkorte programmets
varighet.
noe tørrere
standard tørrhet
Tastelås
For å låse knappene og knotten på av kontrollpanelet mot
uønskede inngrep.
For å låse knappene og knotten:
• Et program må velges.
• Trykk og hold nede Tastelås knappen helt til
nøkkelsymbolet på kontrollpanelet tennes. Knotten og
tastene er nå låst.
Når tastelåsen er aktiv, er den eneste funksjonen som virker
knappen som slår av tørketrommelen, dette gjøres ved å vri
programvelgeren til posisjonen Off/O.
Dersom du slår tørketrommelen på igjen, vil tastelåsen
forbli aktiv helt til du frigjør den.
For å frigjøre knapper og knott:
• Trykk og hold nede Tastelås knappen helt til
nøkkelsymbolet på kontrollpanelet slukkes.
INDIKATORLAMPER
Feilindikatorer:
Vanntank
(=> tøm vanntanken)
Bunnfilter
(=> gjør rent bunnfilteret).
Dørfilter
(=> gjør rent dørfilteret)
Dersom det oppstår feil, se seksjonen FEILSØKING i BRUK
OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN.
noe mer fuktig
Programsekvens indikator
OPSJONENE HURTIG OG SKÅNSOM KAN IKKE BRUKES
SAMTIDIG
FUNKSJONER
h.
Utsatt starth.
Flytter programmets start til et senere tidspunkt.
Velg en utsettelse på inntil 12 timer.
• Velg program og opsjoner.
• Trykk på Knappen for utsatt start flere ganger helt til den
ønskede tiden for utsettelse vises på kontrollpanelet .
• Trykk Start / Pause - display viser nedtellingen for
utsettelsen helt til programmet starter. Symbolet for utsatt
start blinker på kontrollpanelet, og Start / Pause knappen
tennes. En lyd når pumpen starter kan inntreffe.
• Tørketrommelen vil starte automatisk når tiden for
utsettelse er over. Når programmet starter viser
kontrollpanelet hvor lang tid som gjenstår av programmet.
Sensor
Viser den aktuelle programfasen (sensing / tørkeprosess /
extra
90’
programslutt).
60’
+
30’
Anti-krøll
15’
Indikerer at tørketrommelen befinner seg i rotasjonsfasen
extra
etter programslutt, for å unngå at tøyet krøller seg (se
+
DAGLIG BRUK / 7., og til OPSJONER, FUNKSJONER OG
INDIKATORER / Anti‑krølling).
7Kg B
For å slette Utsatt start
• Vri programvelgeren til posisjonen Off/O, eller til et annet
program.
7
PLEIE OG VEDLIKEHOLD
ADVARSEL
Slå av tørketrommelen og ta
ut støpselet før du utfører
renhold eller vedlikehold.
TØM VANNTANKEN ETTER HVER TØRKESYKLUS
Hold i håndtaket og tøm forsiktig vanntanken. Hold den fulle
vanntanken med begge hendene.
Tøm ut vannet og sett beholderen tilbake på plass ved å skyve den
helt inn. Påse at den er satt riktig på plass.
Forsiktig, vannet i
vanntanken kan fortsatt
være varmt.
GJØR BUNNFILTERET RENT OMTRENT HVER ANDRE MÅNED
Åpne bunnklaffen. Vri den høyre og venstre låsestangen på
bunnfilteret nedover til horisontal posisjon. Hold bunnfilteret på
håndtaket og dra det ut.
Rens bunnfilteret nøye under rennende vann; tørk bort støv og lo.
GJØR RENT DØRFILTERET ETTER HVER TØRKESYKLUS
Åpne døren og fjern dørfilteret ved å dra det oppover.
Rengjør filterkammeret på tørketrommelen med en fuktig klut eller
forsiktig med en støvsuger. Sett bunnfilteret på plass igjen. Vri
låsestengene oppover til vertikal posisjon. Lukk bunnklaffen.
Trykk på knappen for å åpne dørfilteret. Fjern tråd- eller papirbiter
på innsiden. Lukk filteret og sett det på plass igjen i riktig retning,
slik at det er fullstendig integrert i filtkammeret.
HVORDAN OPPNÅ BRUK OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN
> WWW Last ned Bruk- og vedlikeholdsveiledningen
fra vår hjemmeside docs‌.‌bauknecht‌.‌eu (du kan bruke
denne QR-koden) for å spesifisere produktets
kommersielle kode.
> Alternativt, ta kontakt med vår Kunde-service
VED Å KONTAKTE VÅR KUNDESERVICE
Du kan finne kontaktinformasjon i
garantiheftet. Når du kontakter vår
Kunde-service, vennligst oppgi kodene
du finner på produktets
identifikasjonsskilt.
xxxxxxxxxxxx
PRODUKTSPESIFISERING
WWW Produktspesifiseringen med data vedrørende energi kan
lastes ned fra hjemmesiden til Bauknecht docs‌.‌bauknecht‌.‌eu
4 0 0 0 1 1 022954
001
8
Trykt i Italia
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising