Whirlpool | SMF 9010 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMF 9010 C/NE/IXL Kullanici rehberi

Whirlpool SMF 9010 C/NE/IXL Kullanici rehberi
Kullanıcı Kılavuzu
www.whirlpool.eu/register
KULLANICI KILAVUZU
BİR WHIRLPOOL ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Daha kapsamlı yardım için, lütfen ürününüzü aşağıdaki adresten kaydedin www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
DIZIN
SAĞLIK VE GÜVENLIK KILAVUZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Güvenlik talimatlari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Satiş sonrasi hi̇zmetler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ürün tanimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrol paneli̇. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Aksesuarlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cihazın kullanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
İlk kullanim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Günlük kullanim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Favoriler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Özel i̇şlevler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pişirme tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bakim ve temi̇zli̇k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wi-Fi FAQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ariza gi̇derme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Çalişma sirasinda çikan sesler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Onaylanmiş pi̇şi̇rme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Satiş sonrasi servi̇s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KURULUM KILAVUZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
TR
Sağlık ve Güvenlik kılavuzu
GÜVENLIK TALIMATLARI
OKUNMASI VE UYULMASI ÖNEMLİ BİLGİLER
Cihazı kullanmadan önce, bu güvenlik talimatlarını
okuyun. İleride başvurmak üzere elinizin altında
bulundurun.
Bu talimatlar ve cihazın kendisi, her zaman uyulması
gereken önemli güvenlik uyarıları içermektedir.
Üretici, bu güvenlik talimatlarına uyulmaması, cihazın
uygunsuz kullanımı ve kontrollerin yanlış ayarlanması
ile ilgili her türlü sorumluluğu reddeder.
UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları, kullanım esnasında
sıcak olur. Isıtma elemanlarına dokunulmaması için
dikkatli olunmalıdır. Sürekli gözetim altında olmadıkları
sürece 8 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
UYARI: Ocak yüzeyi çatlamış ise, cihazı kullanmayın
- elektrik çarpması riski.
UYARI: Yangın tehlikesi: pişirme yüzeyleri üzerinde
herhangi bir şey saklamayın.
DİKKAT: Pişirme işlemi denetlenmelidir. Kısa bir
pişirme işlemi sürekli olarak denetlenmelidir.
UYARI: Ocakta, katı veya sıvı yağ ile gözetimsiz
yemek yapılması tehlikeli olabilir - yangın riski. ASLA
yangını su ile söndürmeye çalışmayın: bunun yerine,
cihazı kapatın ve alevin üzerini bir kapakla veya
yangın battaniyesiyle kapatın.
Ocağı çalışma yüzeyi veya destek olarak
kullanmayın. Bileşenlerin tümü tamamen soğuyana
kadar, giysilerinizi veya diğer yanıcı malzemeleri
cihazdan uzak tutun - yangın riski.
Bıçak, çatal, kaşık veya kapak gibi metal eşyalar
ısınabileceklerinden, ocağın yüzeyinin üzerine
yerleştirilmemelidir.
Çok küçük çocuklar (0-3 yaş) cihazdan uzak
tutulmalıdır. Çok küçük çocuklar (3-8 yaş) sürekli gözetim
altında bulunmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır.
8 yaşındaki ve daha büyük çocuklar ile fiziksel, algılama
veya akli yetenekleri kısıtlı ya da deneyimi veya bilgisi
olmayan kişiler, bu cihazı yalnızca gözetim altında
olmaları ya da güvenli kullanım konusunda talimatlar
almış ve söz konusu olabilecek tehlikeleri anlıyor olmaları
durumunda kullanabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Kullanımdan sonra, tencere detektörüne güvenmek
yerine ocak gözünü kumanda düğmesinden kapatın.
Bu cihaz profesyonel kullanıma yönelik değildir.
Cihazı dış mekanda kullanmayınız.
MONTAJ
Cihaz, iki veya daha fazla kişi ile kaldırılmalı ve
monte edilmelidir - yaralanma riski. Paketi açmak ve
kurulumu gerçekleştirmek için koruyucu eldivenler
kullanın - kesilme riski.
Su beslemesi (varsa) ve elektrik bağlantıları dahil
montaj ve onarım işlemleri nitelikli bir teknisyen
tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanıcı kılavuzunda
özellikle belirtilmedikçe, cihazın hiçbir parçasını tamir
etmeyin veya değiştirmeyin. Çocukları kurulumun
yapıldığı alandan uzak tutun. Cihazın ambalajını
açtıktan sonra, cihazın nakliye sırasında hasar görmemiş
olduğundan emin olun. Sorunla karşılaşmanız halinde,
satıcınız veya size en yakın yetkili servisle temasa geçin.
Kurulum tamamlandığında, ambalaj atıkları (plastik,
yapay köpük parçalar vs.) çocukların ulaşamayacağı
yerlerde depolanmalıdır - boğulma riski. Herhangi bir
montaj işleminden önce, cihazın fişi elektrik prizinden
çekilmelidir - elektrik çarpması riski. Montaj işlemi
esnasında, cihazın elektrik kablosuna hasar vermemesine
dikkat edin - yangın veya elektrik çarpması riski. Cihazı
ancak montaj tamamlandıktan sonra etkinleştirin.
Tüm dolap kesme işlerini cihazı yerleştirmeden
önce yapın ve tüm tahta kıymık ve talaşlarını temizleyin.
Cihaz fırının üstüne monte edilmezse, cihazın
altındaki bölmeye bir ayırıcı panel (dahil değildir)
monte edilmelidir.
ELEKTRİKSEL UYARILAR
Fiş erişilebilir ise, fiş çekilerek veya kablolama
kurallarına göre prizin yukarı akış yönüne takılı bir çok
kutuplu anahtar kullanılarak cihazın güç beslemesi ile
bağlantısı kesilebilmelidir ve cihaz, ulusal elektriksel
güvenlik standartları uyarınca topraklanmalıdır.
Uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler
kullanmayın. Montaj işleminden sonra elektrikli
bileşenler kullanıcı tarafından erişilebilir olmamalıdır.
Elleriniz ıslak veya ayaklarınız çıplak iken cihazı
kullanmayın. Eğer elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa,
cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa veya hasar görmüş
veya yere düşürülmüşse, bu cihazı çalıştırmayın.
Eğer elektrik kablosu hasar görmüş ise, tehlikeyi
İZİN VERİLEN KULLANIM
önlemek için üretici, yetkili servis veya kalifiye kişiler
DİKKAT: Bu cihaz, zaman ayarı gibi harici bir tarafından aynısı ile değiştirilmelidir - elektrik çarpması
anahtarlama cihazı veya ayrı bir uzaktan kumanda riski.
sistemi yardımıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır. TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazınız evde ve buna benzer alanlarda kullanılmak
UYARI: Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden
üzere tasarlanmıştır: dükkan, işyeri ve diğer iş ortamlarında önce, cihazın kapatıldığından ve fişinin elektrik prizinden
personel mutfağı alanları; çiftlik evleri; müşteriler çekildiğinden emin olun; asla buharlı temizleme
tarafından otel, motel, pansiyon ve diğer konut ortamları. ekipmanları kullanmayın - elektrik çarpması riski.
Başka bir kullanıma (ör. odaları ısıtmak) izin verilmez.
3
Sağlık ve Güvenlik kılavuzu
Aşındırıcı veya sert ürünler, klorlu temizlik ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI
Elektrikli ocağınızı pişirme işlemini sonlandırmadan birkaç dakika önce
maddeleri veya bulaşık teli kullanmayınız.
kapatarak, ocağın artık ısısından en iyi şekilde faydalanın.
AMBALAJ MALZEMELERİNİN BERTARAFI
Ambalaj malzemesi %100 geri dönüştürülebilirdir ve
geri dönüştürme
simgesi ile işaretlenmiştir.
Bu nedenle ambalajın çeşitli parçaları, çöplerin imhasına yönelik yerel
yönetmeliklere tümüyle uygun ve sorumlu bir şekilde atılmalıdır.
EV ALETLERİNİN ATILMASI
Bu cihaz geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerle
üretilmiştir. Yerel atık imha yönetmeliklerine uygun olarak çöpe atılmalıdır.
Elektrikli ev eşyalarının muameleleri, geri kazanımı ve geri dönüşümüyle
ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili yerel makamlarınızla, ev atıklarını toplama
hizmetleriyle veya cihazı satın aldığınız yer ile temasa geçin. Bu cihaz,
Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa
Direktifine uygun olarak işaretlenmiştir.
Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan
sağlığına yönelik olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız.
Ürün veya beraberindeki dokümanlar üzerindeki simgesi, bu ürünün
evsel atık olarak işlenmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri
dönüştürülmesine yönelik uygun bir toplama merkezine götürülmesi
gerektiğini belirtir.
Tencere veya tavanızın tabanı, elektrikli ocağın üstünü tamamen kaplamalıdır;
elektrikli ocaktan küçük bir kap, enerjinin boşa harcanmasına yol açacaktır.
Pişirme sırasında tencere ve tavalarınızı sıkı geçmeli kapaklarla kapatın ve
mümkün olduğunca az su kullanın. Kapak kullanmadan pişirmek, enerji
tüketimini artıracaktır.
Yalnızca altı düz tencereler ve tavalar kullanın.
UYUMLULUK BEYANNAMESİ
Bu cihaz Avrupa standardı EN 60350‑2’ye uygun olarak 66/2014 sayılı
Avrupa Yönetmeliğinde belirlenen Ekotasarım gerekliliklerini karşılar.
Üretici, Whirlpool EMEA S.p.A., ev kullanımına yönelik bu I200 Maestro
cihaz modelinin, radyo ekipmanıyla birlikte 2014/53/UE yönergesine
uygun olduğunu beyan eder.
Uygunluk beyanının tam metni, aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:
https://docs.whirlpool.eu.
Radyo ekipmanı, 2.4 GHz ISM frekans bandında çalışır, gönderilen
maksimum radyo frekans gücü, 20 dBm‘yi geçmez (e.i.r.p.).
Bu ürün, üçüncü taraflarca geliştirilen bazı açık kaynak yazılımları içerir.
Açık kaynaklı lisans kullanımı bildirimi, aşağıdaki internet adresinde
mevcuttur: https://docs.whirlpool.eu.
SATIŞ SONRASI HİZMETLER
Cihazin kullanim omru 10 yildir
Satış Sonrası Hizmetler:
WHIRLPOOL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Levent mah. Güvercin Sok.
No:28/2 Beşiktaş/İstanbul
T: +90 236 2261500
TAŞIMA VE NAKLIYE SIRASINDA DIKKAT
EDILECEK KONULAR
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin
olunuz.
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
Taşıma esnasında üründe hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma,
düşürme vb. dış etkenler nedeniyle ürünün zarar görmemesine dikkat
ediniz.
Ambalajı zarar verebilecek nem, su, v.b. dış etkenlere karşı koruyunuz.
Cihazın montajı yetkili servis tarafından gerçekleştirilecektir.
TÜKETICILERIN SEÇIMLIK HAKLARI
• Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde
malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan (i)
satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
(ii) satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii)
aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) imkan varsa,
satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarına
sahiptir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi
hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
•
Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
•
Ücretsiz onarım hakkının kullanması halinde malın, garanti süresi
içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
4
tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,
malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı
kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir.
Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının
seçildiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden
yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir.
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep
kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami
otuz iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.
KULLANIM HATALARI
• Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
TÜKETICI ŞIKAYETLERI
• Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki
başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine
yapabilirler.
Türkiye Genel Dağıtıcısı İthalatçı Firma:
WHIRLPOOL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Levent mah. Güvercin Sok.
No:28/2 Beşiktaş/İstanbul
T: +90 236 2261500
Üretici Firma:
Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n. 1
20016 Pero (MI), Italy
TR
Kullanım ve Bakım kılavuzu
ÜRÜN TANIMI
1. Setüstü ocak
2. Kontrol paneli
1
2
KONTROL PANELİ
Special
Özel
+ TENCEREYİ
Ocağı AÇMA/KAPATMA
Ocağın tamamını açmak ve kapatmak için özel düğme.
Düğme her ekranda ve ocağın durumundan bağımsız olarak daima etkindir.
Ana ekran
Başlangıç ekranına erişmek için özel düğme; gezinme sırasında herhangi bir
anda seçilebilir.
Favoriler
Ocağın kayıtlı veya önerilen işlevlerinin listesini içeren ekranı etkinleştirmek için
özel düğme.
Ocak ayarları
Ocağın tüm ayar ve yapılandırmalarına erişim
için özel düğme.
5
Kullanım ve Bakım kılavuzu
AKSESUARLAR
TENCERE VE TAVALAR
Yalnızca indüksiyonlu ocakta kullanılması uygun,
TAMAM
HAYIR
ferro-manyetik malzemeden üretilmiş tencere ve
tavaları kullanın. Herhangi bir tencerenin uygun olup
olmadığını belirlemek için,
simgesini kontrol
edin (genellikle tabana damgalanır). Tencerelerin
mıknatıslı olup olmadığını kontrol etmek için mıknatıs kullanılabilir.
Tencere tabanının kalitesi ve yapısı, pişirme performansını değiştirebilir.
Taban çapına ilişkin bazı ölçüler, ferromanyetik yüzeyin fiili çapına karşılık
gelmemektedir.
BOŞ TENCERELER VEYA INCE TABANLI TENCERELER
Ocak açıkken boş tencere veya tava kullanmayın.
Ocak, sıcaklığı sürekli olarak izleyen ve yüksek sıcaklık tespit edildiğinde
"otomatik kapatma" işlevini etkinleştiren bir dahili emniyet sistemine sahiptir.
Boş tencereler veya ince tabanlı tencerelerle kullanıldığında, sıcaklık çok
hızlı bir şekilde artabilir ve "otomatik kapatma" işlevi biraz gecikmeli olarak
tetiklenebilir; bu da tencereye veya tavaya zarar verir. Bu gerçekleşirse,
hiçbir şeye dokunmayın ve tüm bileşenlerin soğumasını bekleyin.
Hata mesajı görünürse, servis merkezini arayın.
FARKLI PIŞIRME ALANLARI IÇIN MINIMUM TENCERE/TAVA
TABANI ÇAPI
Ocağın düzgün çalışmasını sağlamak için, tencere, ocak yüzeyinde
gösterilen referans noktalarının birini veya daha fazlasını kaplamalıdır
ve minimum çapı uygun olmalıdır.
19
25
10
(Tencere tabanının santimetre cinsinden çapı)
CIHAZIN KULLANIMI
İLK KULLANIM
Ocak ilk açıldığında gerekli parametrelerin sırayla ayarlanması.
Ayarları sonradan yapmak için, Ayarlar menüsüne girin " ".
1
2
Dil
Wi-Fi
İstediğiniz dili seçmek için listede gezinin ve ardından
onaylamak için basın.
İLERİ
Cihaz ve evdeki internet ağı arasında bağlantı kurar
(ayrıntı sayfasına bakınız).
Wi-Fi bağlantısı şimdi kurulursa, tarih ve saat, sistem tarafından
otomatik olarak tespit edilecektir.
Wi-Fi bağlantısı sonradan da kurulabilir ve tarih ve saat
şimdi manuel olarak ayarlanabilir.
ŞİMDİ AYARLA
ATLA
3
Saat
Dkdk:saatsaat şeklinde saati ayarlar.
Format, sistem ayarlarından sonradan değiştirilebilir.
4
Tarih
gg:aa:yyyy formatında tarihi ayarlar.
Format, sistem ayarlarından sonradan değiştirilebilir.
5
Güç
Ocağın maksimum gücünü, aşağıdaki değerlerden seçilebilir olarak ayarlar:
2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW – 11,0 kW.
DOKUNMATİK EKRANIN KULLANILMASI
-- Menülere bağlanmak için, ekrana parmağınızla dokunmanız yeterlidir;
-- Ekrana parmağınızla ne sertlikte dokunduğunuza bağlı olarak, ekranın
hareket hızı ayarlanabilir;
-- Herhangi bir seçim yapmak veya onaylamak için, tercih edilen değer veya
menü öğesine göre ekrana dokunun;
6
MAĞAZA DEMOSU
---
DEMO MODU KAYDET:
Menünün başlıca işlevlerini
göstermek üzere perakende
satış yerlerinde kullanılan
mod. Orijinal menü sırasına
geri dönmek için, ayarlar
düğmesine “ ” basın ve
"Bilgi" menüsü kısmından
demo modu seçimini kaldırın.
Modun seçimini kaldırdıktan
sonra, Ana Ekran düğmesine
“ ” basın.
Önceki veya sonraki ekranlara, ilgili "İleri" ve "Geri Git" düğmelerine
basarak erişilebilir;
Gri renkli görüntülenen düğmeler, o an seçilmesi mümkün olmayan
işlevlerle ilgilidir.
TR
Kullanım ve Bakım kılavuzu
AYARLAR
Ocak ayarları her zaman değiştirilebilirdir. Ayarları değiştirmek için, "
" düğmesine basın.
Zamanlayıcı
Ocak kapalıyken zamanlayıcı işlevine erişim sağlar.
Sessiz
Ocağın tüm gösterge seslerini sessize alır.
Kontrol Kilidi
Düğme girişini devre dışı bırakır. Modu devre dışı bırakmak için ekranda verilen talimatları izleyin.
Diğer seçenekler - Güç yönetimi
Ocağın gücünü münferit tercihlere göre veya şebeke elektrik sayacınızın maksimum güç
değerine göre ayarlar: 2,5kW – 4,0kW – 6,0kW – 7,2kW – 11,0kW.
Tercihler:
Saat & Tarih
Yemek saatlerini, tarih, saat ve formatlarını ayarlamak için kullanılır.
İkaz ses seviyesi
Zamanlayıcı ve düğmeler için ikaz seslerinin seviyesini ayarlar.
Ekran Ayarları - Parlaklık
Seçilebilir üç seviye ile ekran parlaklığını ayarlar: yüksek, orta, düşük.
Coğrafi bölge - Dil
Dili seçmek için kullanılır;
Wi-Fi
Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlamak için kullanılır (ilgili paragrafa bakınız).
Bilgi
Satış sonrası servis iletişim bilgilerini görüntülemek, Demo Moduna erişmek veya ocağı fabrika
ayarlarına sıfırlamak için kullanılır.
Demo Modunu seçin ve ocak menülerine nasıl bağlanacağınızı öğrenmek için Serbest Oynatma
işlevini kullanın.
WI-FI AYARLARI
Wi-Fi bağlantısı kurmak için, "
" düğmesine basın; ekranda "Wi-Fi" görüntülenir.
Wi-Fi
Ağa Bağlan
Akıllı telefonunuz için uygulama mağazasından Whirlpool uygulamasını indirin.
Cihazınızı bağlamak üzere uygulamayı başlatın.
SAID kodu
SAID kodu, cihazınızı akıllı bir aygıtla ilişkilendirmek için kullanılır.
SAID etiketi kaybolduysa satış sonrası servisle iletişime geçin.
MAC adresi
MAC adresi, Wi-Fi modülüne yönelik ekranda gösterilir.
Wi-Fi
açık
Açık/kapalı düğmesiyle Wi-Fi bağlantısını açıp kapatın.
7
Kullanım ve Bakım kılavuzu
GÜNLÜK KULLANIM
OCAĞI AÇMA/KAPATMA
Ocağı açmak için, ekranın ışığı yanana kadar açma düğmesine yaklaşık 1
saniye boyunca basın.
İşlev seçilmezse, ocak 10 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.
Ocağı kapatmak için, aynı düğmeye tekrar basın ve ekran kapanana kadar
basılı tutun; tüm pişirme bölgeleri devre dışı kalır.
PIŞIRME BÖLGESININ SEÇILMESI
İstenilen pişirme bölgesi, ilgili bölmeye basmak suretiyle ekrandan
seçilebilir.
Pişirme bölgelerini devre dışı bırakmak için:
Pişirme bölgesini ekrandan seçin ve “ ” düğmesine basın.
Pişirme bölgesi hala sıcaksa, kalan sıcaklık göstergesi “ ” ilgili bölmede
görüntülenir.
SICAK
SICAK
KALAN SICAKLIK GÖSTERGESI
“ ” simgesi bir pişirme bölgesinde görüntülendiğinde, ilgili bölgenin
hala sıcak olduğunu belirtir. Pişirme bölgesi soğuduğunda, “ ” simgesi
kaybolur.
SICAK
SICAK
SICAK
Özel
Özel
TENCEREYI KOYUN
Ocak herhangi bir tencere algılamazsa, ilgili uyarı mesajı ekranda
görüntülenir.
PIŞIRME BÖLGELERININ ETKINLEŞTIRILMESI/DEVRE DIŞI
BIRAKILMASI VE GÜCÜN AYARLANMASI
Pişirme bölgelerini etkinleştirmek için:
1. Ocağı açın. Halihazırda bir kap yerleştirilmişse, ocak bu kabı otomatik
olarak algılar. Gücü seçmek için önerilen bölgeyi seçin.
2. Tencereyi, ocak yüzeyindeki referans işaretlerinden birini veya daha
fazlasını kapladığından emin olarak, seçtiğiniz pişirme bölgesine
yerleştirin.
Ocak kapatıldığında bazı bölgeler hala sıcaksa, görsel bir uyarı ekranda
kalır.
ESNEK ALANIN SEÇILMESI
Esnek alan, bir araya getirilen ancak tek bir bölge olarak kontrol edilen
çoklu pişirme bölgelerinden oluşur.
Esnek alan oluşturmak için:
Aksesuar halihazırda ocakta mevcutsa, ekranda kullanılabilir bölgeler
gösterilir, onaylamak için “ ” düğmesine basmanız yeterlidir.
Özel
TENCEREYİ KOYUN
Alanı manuel olarak oluşturmak isterseniz, parmağınızı yüzeyde kaydırın
ve bir dizi yön okunun rehberliğinde, istenilen bölgeleri aşamalı olarak
birleştirin. Bazı kombinasyonlar, şekilleri nedeniyle veya diğer bölgelerin
kullanılmakta olması nedeniyle mümkün değildir.
*
*Bu konumun kullanılması, maksimum güç çıkışından yararlanmanıza imkan
verecektir.
Lütfen dikkat edin: Ekranı aksesuarlarla kapatmayın.
Herhangi bir kap ekranı kaplıyorsa, ocak doğru çalışmayabilir.
3. Bölge belirlendikten sonra, güç seviyesinin seçilmesini sağlayan
ekran görüntülenir.
4. Parmağınızı ekrana bastırarak veya bu ekranda yatay olarak hareket
ettirerek, istediğiniz güç seviyesini ayarlayın ve “BAŞLAT” düğmesiyle
onaylayın.
Ayarlanan güç seviyesi, seçilen pişirme bölgesinin bölmesinde
görüntülenecektir.
1 2
3
5
F
BOOST BAŞLAT
3
Özel
TENCEREYI KOYUN
Esnek alanı bölmek için:
Alana tıkladığınızda, ilgili ekran görüntülenir; ardından birleştirdiğiniz
alanları bölmenizi sağlayan “ ” simgesini seçebilirsiniz. Alanlar tekrar
münferit olarak ve her biri aynı güç seviyesine sahip olacak şekilde
çalıştırılabilir.
3
3
1 2
3
4 5
BOOST BAŞLAT
Özel
Özel
TENCEREYİ KOYUN
Her pişirme bölgesi, “1” (minimum güç) ila “18” (maksimum güç) arasında
farklı ısı ayarları sunar.
Güç seviyesi ekranını kullanarak, ekranda “Boost” düğmesiyle
görüntülenen hızlı ısıtma işlevini de seçebilirsiniz.
Lütfen dikkat edin: Tencere indüksiyonlu pişirme için uygun değilse,
doğru konumlandırılmamışsa veya uygun boyutta değilse, aşağıdakiler
görüntülenir: “Bu bölgede hiçbir tencere tespit edilmedi.” Seçim yapıldıktan
sonra 30 saniye içinde tencere algılanmazsa, pişirme bölgesi kapanır.
8
3
3
Özel
TR
Kullanım ve Bakım kılavuzu
TENCEREYI KOYUN
Birkaç bölgeden oluşan bir pişirme alanı kullanılırken, tencere, etkin
pişirme bölgesinde herhangi bir konuma yerleştirilebilir. Ocak,
tencerenin fiili olarak konumlandırıldığını otomatik olarak tespit
edecektir.
Etkin pişirme alanına ek bir tencere yerleştirmek isterseniz, ocağın yeni
tencereyi algılayabilmesi için, “Tencereyi koyun” komutunu kullanın.
KONTROL KILIDI
Ocağın temizlik sırasında etkinleşmesini önlemek veya pişirme sırasında
kontrollerin değiştirilmesini engellemek için, ocak, “Ayarlar”daki “
” kontrolü kullanılarak kilitlenebilir “ ”. Kontrol paneli, kapalı
düğmesi dışında kilitlenecektir. Kontrolleri yeniden etkinleştirmek için,
parmağınızı ekranın üst tarafına doğru kaydırın.
ZAMANLAYICI
Tüm gerekliliklere uygun, yararlı bir zamanlayıcı ayarlama seçeneği
vardır, ocak açık değilken bile.
Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için:
1. Ocağı açın.
2. Ayarlar düğmesine basın “ ” ve zamanlayıcıyı seçin “ ”.
3. İstediğiniz saati ss:dd:snsn formatında ayarlayın.
İstenilen saatin ayarlanmasını kolaylaştıran üç adet önceden ayarlı
değer vardır.
4. “Başlat” düğmesine basın.
Seçtikten sonra, ekrana bir dakika boyunca tıklanmazsa ekran kararır,
geri sayım görüntülenmeye devam eder.
5. Ayarlanan süre geçince bir ses sinyali duyulur.
Zamanlayıcıyı ayarlamak için:
1. Ocağı açın.
2. Ayarlar düğmesine basın “ ” ve zamanlayıcıyı seçin “ ”.
3. Ekranın ortasına basın ve değerleri ayarlayın.
Zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için “İPTAL’e basın”.
Süre dolduğunda, yeni bir süre ayarlanabilir veya zamanlayıcı kapatılabilir.
PİŞİRME ZAMANLAYICISININ AYARLANMASI
Pişirme bölgeleri, otomatik olarak kapanacak şekilde programlanabilir.
Pişirme süresini ayarlamak için:
1. Pişirme bölgesini seçin ve istediğiniz güç seviyesini ayarlayın.
2. Etkin pişirme bölgesinde görüntülenen kronometre düğmesine “ ”
basın.
3. İstediğiniz saati ss:dd:snsn formatında ayarlayın.
4. “Başlat” düğmesine basın.
İlgili bölgede bir çubuk görüntülenecek ve süre ilerledikçe kademeli
olarak içi doldurulacaktır.
Ayarlı pişirme süresini ayarlamak için:
1. Güç seviyesine basın.
2. “ ” düğmesine basın.
3. Ayarlı pişirme süresini ayarlayın.
Ayarlı pişirme süresini devre dışı bırakmak için “İPTAL’e basın”.
Aynı adımlar izlenerek, her bölge veya esnek alan için bir pişirme süresi
ayarlanabilir.
3
1 2
4 5
3
BOOST BAŞLAT
Özel
TENCEREYİ KOYUN
3
hh
1
6
3
00:04:00
2
7
mm
3
8
ss
4
9
5
0
Tamamlandı
3:59
Özel
9
Kullanım ve Bakım kılavuzu
FAVORİLER
Herhangi bir zamanda “ ” düğmesini kullanarak, günün istenilen
saatini seçerek herhangi bir yemek tarifini veya önceden ayarlı pişirme
programını favorilere kaydedebilirsiniz.
Favoriler bölümü, günün belirli saatlerinde yenen tipik yemeklere göre
en sık kullanılan pişirme programlarının bir veya daha fazla kategoriye
eklenebileceği yararlı bir bölümdür:
KAHVALTI
ÖĞLE YEMEĞİ
AKŞAM YEMEĞİ
APERATİF
FAVORİ EKLEME
Her otomatik pişirme işlevinin sonunda simge “ ” görüntülenerek,
henüz kullanmış olduğunuz hazırlık yönteminin kaydedilebileceğini
ve seçtiğiniz bir kategoriye eklenebileceğini ifade eder. İlgili simgeleri
vurgulayarak, bir veya daha fazla kategoriyi seçin.
Tadını çıkarın!
Tarifiniz
Özel
YEMEK SAATLERİ
“Ayarlar” (Favoriler menüsü - Tarih ve Saat), “Yemek saatleri” altında, her
kategori için saat aralığı ayarlanabilir (örn.: kahvaltı 7-9, öğle yemeği 1214…).
FAVORİ OLUŞTURMA
“Favoriler” ekranında (camdaki doğrudan “ ” düğmesi kullanılarak erişilir),
gereken sıra (güç + zaman) veya otomatik pişirme yöntemi, önerilen dört
kategoriden birinde kaydedilebilir.
Bu favori her zaman ayarlanabilir.
HAZIRLIK 1
HAZIRLIK 3
HAZIRLIK 2
Special
Özel
TENCEREYİ KOYUN
Bir Favori Oluştur
Temel öğelerle başlayalım.
Ne tür bir favori?
Manuel Fonksiyonlar
Otomatik pişirme
1 2
3
5
F
BOOST BAŞLAT
Bir İsim
Bir Resim
GÜÇ SEVİYESİ: 3
Pişirme Süresi 4:00
İLERİ
DÜZENLE
Güç seviyesi: 4:00 için 3
Favori olarakNEXT
kaydet
İlgili simgeleri vurgulayarak, bir veya daha fazla kategoriyi seçin.
10
DÜZENLE
Et/Kanatlı
İnce Dilimler
Favori olarakNEXT
kaydet
Normal kullanımda, pişirme süresi ayarlanırsa, kullanmakta olduğunuz
güç seviyesinin ve daha önce ayarladığınız sürenin kaydedilebileceğini
ifade eden “ ” simgesi görüntülenir.
Bu işlev, sıklıkla kullandığınız bir hazırlık yöntemine geri dönmek isterseniz
faydalıdır.
TR
Kullanım ve Bakım kılavuzu
ÖZEL FONKSIYONLAR
6 SENSE
6th Sense düğmesi, tüm yemekler için çok sayıda pişirme yöntemi
seçmenizi sağlayan otomatik pişirmeyi etkinleştirir.
Bu işlevle, ocak, tencerenin ısıtılmasından (baharatlarla veya baharat
olmadan), pişirme sırasında en iyi sıcaklığın sürdürülmesine kadar tüm
pişirme aşamalarına yardımcı olan ve yöneten bir sistemi etkinleştirir.
Seçilen hazırlık yöntemine göre, ocak, her adıma yönelik talimatlar vererek,
malzemeler ve bunların ideal olarak eklenme zamanları ile ilgili önerilerde
bulunur.
th
“ ”i seçtikten sonra, farklı yemek kategorilerini (tabloya bakınız) ve
“kişiselleştirilmiş” modu içeren menüye girersiniz, buradan doğrudan
birden fazla otomatik pişirme yöntemi seçebilirsiniz.
1 2
3
Takip eden ekranda özet ve gerekirse öneriler görüntülenir (örn. özel bir
aksesuar kullanılması).
[Yemeğin adı]
Pişirme Yöntemi: Metot_adı
Alt-Mod: Alt_metot_adı
*olası talimat/ek bilgi
BAŞLAT
Bunun üzerine pişirme aşaması etkinleştirilir ve boş olan veya su veya
yağ ile doldurulmuş aksesuarla ilgili ön ısıtma çubuğu görüntülenir.
Tekrar ısıtma
4 5
BOOST
F
Özel
TAMAM
Özel
veya
Yemeğin türünü seçtiğinizde, ilgili kategori için önerilen pişirme
yöntemlerinden birini seçebileceğiniz ve gerektiğinde sistemin
mümkün olduğunca verimli çalışmasını (örn. et kalınlığı) sağlayacak
koşulları öneren ikinci bir ekrana girersiniz.
İlerleme, herhangi bir anda etkin bölgeye tıklayarak kontrol edilebilir (“
”’e basmamaya dikkat edin).
Ekranda ilerleme durumu ve her bir hazırlık yöntemi için gereken toplam
aşama sayısı görüntülenir.
Heating UP
BİLGİ Adım 2 / 3
Yemek türünü seçin
Et/Kanatlı
Bir pişirme yöntemi seçin
Balık
IZGARA
TAVADA KIZARTMA
KAYNATMA
KIZARTMA
ör: tencereye yemeği koyun
AYARLA
Sebzeler
SAATİ AYARLA
TAMAMLANDI
Special
Soslar/Çorbalar
Alt metot modunu seç
Koşul 1
Koşul 2
Gereken işlevlerin tümü seçildiğinde, kullanılabilir olan bölgeler ekranda
gösterilir; bunun üzerine pişirme işlemini gerçekleştirmek istediğiniz bölgeyi
seçmeniz gerekir. Şekilde gösterildiği gibi, otomatik pişirme sırasında,
tavanın her iki daireyi de kaplamak üzere daima iki bölgeye yerleştirilmesi
önemlidir. Buna göre, halihazırda birleştirilmiş kabul edilen bölgeler, ekranda
gösterilmektedir.
(Bunun tek istisnası, tek bir bölgenin kullanılmasının önerileceği moka
işlevidir).
Yalnızca “TAMAMLANDI” düğmesine basılırsa, sistem, her bir hazırlık
yöntemi için gereken bir sonraki aşamaya geçer.
Pişirme süresi bu ekranda da seçilebilir (ön ısıtma sırasında değil) veya
işlevi sonlandırmak için “ ” düğmesine basılabilir.
Üçüncü simge (Ayarla), pişme derecesini kontrol etme ve hassas olarak
ayarlama imkanı sunar; kendi damak tadınıza göre özelleştirmek
isterseniz idealdir.
Bu ekranda, sistemin güç ve sıcaklığı hassas bir şekilde ayarlayabilmesi
için 5 seviye (+1, +2 veya -1, -2) arasında geçiş yapılabilir.
-2 -1
0
+1 +2
2
Normal güç seviyesi
Pişirme Süresini Ayarla tamam
TENCEREYİ KOYUN
Çeşitli adımlar tamamlandığında, bir pişirme süresi veya “
basılırsa, işlev sonlandırılır.
” düğmesine
Tadını
çıkarın!
Özel
Özel
TENCEREYİ KOYUN
11
Kullanım ve Bakım kılavuzu
Bu tabloda otomatik pişirmeyle ilgili tüm işlemler, ürün kategorileri,
pişirme yöntemleri ve uygulanabilir olduğu hallerde komple yemek
tarifini içeren hazırlama yöntemleriyle birlikte özetlenmiştir.
Bu tablo, hazırlık yöntemleri seçilirken istenebilecek miktarlarla ilgili tüm
gerekli ayrıntıları veya diğer ayarları içermez.
Olası hazırlama yöntemleri
YİYECEK KATEGORİSİ
PİŞİRME YÖNTEMİ
Et/Kanatlı
Izgara, tavada kızartma, kaynatma, kızartma
Balık
Izgara, tavada kızartma, kaynatma, kızartma
Sebzeler
Izgara, tavada kızartma, kaynatma, kızartma
Soslar, et suyu
sosları, çorbalar
Soslar (soteleme, ağır ateşte pişirme, beşamel)
Çorbalar (soteleme, ağır ateşte pişirme, kremalı çorbalar)
Tatlılar
Yumurta kreması, panna cotta, erimiş çikolata,
pankek, sütlaç
Yumurtalar
Kızarmış yumurta, omlet, haşlama (haşlanmış yumurta,
à la coque), frittata, çırpma
Peynir
Izgara, tavada kızartma, fondü
Makarna & Pilav
Haşlama, tavada kızartma, pilav
İçecekler
Ağır ateşte pişirme (süt),
su (kaynatma, ağır ateşte pişirme), moka
Özel
Haşlama, ızgara, tavada kızartma,
ağır ateşte pişirme, eritme
ERITME
Çikolata, tereyağı gibi yiyeceklerin eritilmesi veya buzunun çözdürülmesine
ya da genel anlamda daha hassas hazırlama yöntemlerine (örn. yumurta
kreması, krema) uygun sıcaklıkların sürdürülmesi veya artırılması için
ideal pişirme yöntemi olup, herhangi bir gıdanın tencerenin tabanına
yapışmasını önler.
AĞIR ATEŞTE PIŞIRME
Sıvıları pişirmek ve yavaş bir şekilde buharlaştırmak üzere uygun
sıcaklıkların sürdürülmesi veya artırılması, uzun pişirme süreleri gerektiren
hazırlama yöntemleri, soslar, çorbalar, et suyu ve genel olarak sıvıların yavaş
kaynayarak pişirilmesini gerektiren tarifler için ideal pişirme yöntemidir.
Pişirme hızı, ekranda yer alan “+” ve “−” düğmeleri kullanılarak her zaman
ayarlanabilir.
Tencerenin kalitesi ve türü, performansı veya pişirme sürelerini etkileyebilir.
KAYNATMA*
Taşmaları ve enerji sarfiyatını önleyen, suyun ısıtılması ve kaynama
noktasına ulaştığında kontrollü bir kaynama sıcaklığına artırılması için
ideal pişirme yöntemidir. Su kaynamaya başladığında, ocak, bir uyarı
görüntüler ve sesli bir alarm verir. Tuz ve baharatları yalnızca alarm sesi
duyulduktan sonra ekleyin.
Bu işlev etkin iken, yerleştirilmiş olan tencere yanlışlıkla boş konulmuşsa
(su yok) veya içindeki su biterse, sistem size bilgi verir.
Pişirme hızı, ekranda yer alan “+” ve “−” düğmeleri kullanılarak her zaman
ayarlanabilir.
Tencerenin kalitesi ve türü, performansı veya pişirme sürelerini
etkileyebilir.
TAVADA KIZARTMA*
Doğranmış soğan (bir santimetreye kadar yağ ile) gibi malzemelerle
birlikte veya yiyecekleri, etleri hızlı bir şekilde pişirmek ve sebze
sotelemek için boş bir aksesuarla birlikte tava kullanılmasını gerektiren
tüm hazırlama yöntemlerinde uygun sıcaklıkların artırılması veya
sürdürülmesi için ideal pişirme yöntemidir.
Tava ve sonrasında malzemeler yerleştirildiğinde, ocak ön ısıtma
aşamasını başlatır. Bir uyarı görüntülenir ve seçilen yemek kategorisine
12
bağlı olarak, yemeğin tam olarak ekleneceği anda bir alarm sesi verilir.
Sistem, kullanıcıdan onay beklerken, aksesuarı kontrollü bir seviyede
ısıtmayı sürdürerek, tavanın veya malzemelerin aşırı ısınmasını ve enerji
sarfiyatını önler.
İdeal olarak, işlev, tava ve malzemeler oda sıcaklığındayken ve ilgili
aksesuarla birlikte kullanılmalıdır.
Ön ısıtma aşamasında kapağı kullanmayın.
Pişirme hızı, ekranda yer alan “+” ve “−” düğmeleri kullanılarak her zaman
ayarlanabilir.
IZGARA*
Tel raf, et, balık, sebze ve peynir kullanımını gerektiren tüm hazırlama
yöntemlerinde uygun sıcaklıkları artırmak veya sürdürmek için ideal
pişirme yöntemidir.
Tel raf yerine yerleştirildiğinde, ocak ön ısıtma aşamasını başlatır. Bir
uyarı görüntülenir ve seçilen yemek kategorisine bağlı olarak, yemeğin
tam olarak ekleneceği anda bir alarm sesi verilir.
Sistem, kullanıcıdan onay beklerken, aksesuarı kontrollü bir seviyede
ısıtmayı sürdürerek, tel rafın aşırı ısınmasını ve enerji sarfiyatını önler.
İdeal olarak bu işlev, oda sıcaklığındaki tel rafla kullanılmalıdır.
Pişirme hızı, ekranda yer alan “+” ve “−” düğmeleri kullanılarak her zaman
ayarlanabilir.
Bu amaç için tasarlanmış tel rafı kullanmadığınız zamanlarda, taban
kalitesi ön ısıtma süresini etkileyebileceğinden ve çok ince tabanlı
aksesuarlar kısa sürede çok yüksek sıcaklıklara ulaşabileceğinden, ızgara
işlevini ilk kullanımınız sırasında ekstra dikkatli olun.
KIZARTMA*
Yiyeceklerin taze veya donmuş olmasından bağımsız olarak, yiyeceğin
yağa tamamen daldırılmasını gerektiren tüm hazırlama yöntemlerinde
uygun sıcaklıkların sürdürülmesi veya artırılması için ideal pişirme
yöntemidir.
Tava yerleştirildiğinde ve malzemeler eklendiğinde, ocak ön ısıtma
aşamasını başlatır.
Bir uyarı görüntülenir ve seçilen yemek kategorisine bağlı olarak,
yemeğin tam olarak ekleneceği anda bir alarm sesi verilir.
Sistem, kullanıcıdan onay beklerken, aksesuarı kontrollü bir seviyede
ısıtmayı sürdürerek, tavanın ve malzemelerin aşırı ısınmasını ve enerji
sarfiyatını önler.
İdeal olarak, işlev, tava ve malzemeler oda sıcaklığındayken ve ilgili
aksesuarla birlikte kullanılmalıdır.
Ön ısıtma aşamasında kapağı kullanmayın.
Bu işlevle pişirme sırasında, çeşitli tohum yağları gibi kızartma işlemine
uygun yağ kullanılması önerilir. Farklı yağlar kullanılırken, pişirme
işlemini ilk kullanım sırasında daima çok dikkatli bir şekilde denetleyin.
Pişirme derecesini daha iyi kontrol edebilmek için, ön pişirme
bölgelerinin kullanılması tavsiye edilir.
Pişirme hızı, ekranda yer alan “+” ve “−” düğmeleri kullanılarak her zaman
ayarlanabilir.
MOKA*
Bu işlev kahvenizi otomatik olarak hazırlar. Isıtma çevrimi, menüde
ilgili işlev seçilerek etkinleştirilebilir; kahve hazır olduğunda bip sesi
verilecektir. İşlev, dökülmeyi önlemek için, otomatik olarak kapanmak üzere
programlanmıştır. İlk kullanım sırasında, tanımlanan koşulların karşılanıp
karşılanmadığını daima kontrol edin. İdeal olarak, işlev, moka ve su oda
sıcaklığındayken ve ilgili aksesuarla birlikte kullanılmalıdır.
* Bu işlevler için, ilgili özel aksesuarların kullanılması önerilir:
• kaynatmak için: WMF SKU: 07.7524.6380
• tavada kızartmak için: WMF SKU: 05.7528.4021
• ızgara için: WMF SKU: 05.7650.4291
• kızartma için: WMF SKU: 07.7520.6380
• Moka, Bialetti için: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
Lütfen dikkat edin: Ocağın optimum işlev gösterebilmesi için, ısıtma işlemine
başlandığında ilk dakika içinde tencereyi veya tavayı hareket ettirmemeye
çalışın.
TR
Kullanım ve Bakım kılavuzu
ÖZEL FONKSİYONLAR
“ ” düğmesine basarak, Flexifull ve Chef Control işlevlerini
etkinleştirebilirsiniz.
CHEF CONTROL
Bu işlev, ocağı üç pişirme bölgesine ayırarak, tamamını önceden ayarlı bir
güç seviyesinde eşzamanlı olarak etkinleştirir. Tencereleri bir bölgeden
diğerine taşımanızı sağlayarak, seçilen güç seviyesine müdahale
etmeden pişirme işlemini farklı sıcaklıklarda sürdürmenize imkan verir.
+
+
+
FLEXIFULL
Bu işlev, ocağın tamamını tek bir pişirme alanı olarak kullanmanızı sağlar.
Özel modu seç
+
Flexifull işlevini etkinleştirmek için:
1. Tencereyi yerine yerleştirin.
(Sonradan da yerleştirilebilir).
2. “ ” düğmesine basın ve Flexifull işlevini seçin.
3. İstenilen güç seviyesini ayarlayın.
4. “Başlat” düğmesine basın.
Ayarlanan güç seviyesi, ekranda görüntülenir.
5. Daha fazla tencere eklemek isterseniz, “Tencereyi koyun” komutunu
kullanın.
6. Bu işlevden çıkmak için, “ÇIK”a basın.
Özel modu seç
+
+
FlexiFull
+
Chef Control
Özel
TENCEREYİ KOYUN
Yüksek
Düşük
Orta
ÇIK
TENCEREYİ KOYUN
FlexiFull
+
+
+
+
+
Chef Control
Özel
TENCEREYİ KOYUN
3
1 2
ÇIK
3
4 5
BOOST
TENCEREYİ KOYUN
РОЗПОЧАТИ
TENCEREYİ KOYUN
PIŞIRME TABLOSU
GÜÇ
SEVİYESİ
Maks. güç
PİŞİRME TİPİ
ÖNERİLEN KULLANIM
Deneyim ve pişirme tercihlerini destekleyici ipuçları
Boost
14 - 18
Hızlı ısıtma
Yemeğin sıcaklığının hızla kaynama seviyesine getirilmesi (su için)
veya pişirme sıvılarının hızlı bir şekilde ısıtılması için idealdir.
Kızartma, kaynatma
Yiyeceklerin üstünü kızartmak, pişirmeye başlamak, derin dondurulmuş
ürünleri kızartmak, sıvıları hızlı bir şekilde kaynatmak için idealdir.
Esmerleştirme, soteleme,
kaynatma, ızgara yapma
Sotelemek, hızlı kaynamayı sürdürmek, pişirmek ve ızgara yapmak için idealdir.
Sotelemek, hafif kaynamayı sürdürmek, pişirmek ve ızgara yapmak ve
Esmerleştirme, pişirme, güveç
pişirme, soteleme, ızgara yapma aksesuarları önceden ısıtmak için idealdir.
10 - 14
5-9
1-4
Sıfır
güç
Pişirme, güveç pişirme, soteleme, Güveç pişirmek, hafif kaynamayı sürdürmek, pişirmek ve ızgara yapmak için
ızgara yapma, krema kıvamına
idealdir (daha uzun süreli).
ulaşana kadar pişirme
Sıvı içerikli (örn. su, şarap, et suyu, süt) daha yavaş pişirme gerektiren tarifler
(pilav, soslar, rosto, balık) ve makarna kreması hazırlamak için idealdir.
Pişirme, ağır ateşte pişirme,
kıvamlaştırma, krema hazırlama Sıvı içerikli (örn. su, şarap, et suyu, süt) yavaş pişirme gerektiren tarifler
(1 litreden az miktarlarda: pilav, soslar, rosto, balık) için idealdir.
Eritme, çözme
Tereyağını yumuşatmak, çikolatayı yavaşça eritmek, küçük yiyeceklerin buzunu
çözmek için idealdir.
Yemeği sıcak tutma, risotto
kreması hazırlama
Yeni pişirilen yemeklerin küçük porsiyonlarını veya servis tabaklarını sıcak tutmak
ve risotto kreması hazırlamak için ideal.
-
Ocak yedekte bekleme veya kapalı modunda (ocak, “ HOT ” simgesiyle
belirtildiği gibi, hala pişirme işleminden kalan ısıyla sıcak olabilir).
13
Kullanım ve Bakım kılavuzu
BAKIM VE TEMİZLİK
!
UYARI
• Buharlı temizleme cihazları kullanmayın.
• Temizlik öncesinde, pişirme bölgelerinin kapalı olduğundan ve kalan sıcaklık göstergesinin " " görüntülenmediğinden
emin olun.
Önemli:
• Cam yüzeye zarar verebileceklerinden, aşındırıcı sünger veya ovma
süngeri kullanmayın.
• Her kullanımdan sonra, olası yemek artıklarını ve yemek artıklarının
neden olduğu lekeleri çıkartmak için ocağı temizleyin (soğuduğunda).
• Şeker veya şeker içeriği yüksek gıdalar ocağa zarar verebilir ve derhal
temizlenmelidir.
• Tuz, şeker ve kum cam yüzeyi çizebilir.
• Yumuşak bir bez, emici mutfak havlusu veya özel ocak temizleyicisi
(üreticinin talimatlarına uyarak) kullanın.
• Pişirme bölgelerine sıvı dökülmesi, tencerelerin hareket etmesine
veya titremesine neden olabilir.
• Ocağı temizledikten sonra iyice kurulayın.
SICAK
Cam yüzeyde iXelium™ logosu görünüyorsa, ocak, mükemmel temizlik
sonucu sağlayan ve ocak yüzeyinin parlaklığını daha uzun süre koruyan
özel bir Whirlpool kaplaması olan iXelium™ teknolojisine sahiptir.
iXelium™ ocakları temizlemek için, aşağıdaki önerileri uygulayın:
• Su ile veya günlük kullanılan cam deterjanı ile ıslatılmış yumuşak bir
bez (tercihen mikrofiber) kullanınız.
• En iyi sonuçlar için, ıslak bir bezi cam ocak yüzeyinde birkaç dakika
bekletin.
Wi-Fi SSS
Hangi WiFi protokolleri desteklenmektedir?
Yüklü WiFi bağdaştırıcısı, Avrupa ülkeleri için WiFi b/g/n'yi desteklemektedir.
Yönlendirici yazılımında hangi ayarların yapılandırılması gereklidir?
Aşağıdaki yönlendirici ayarları gereklidir: 2.4 GHz etkin, WiFi b/g/n, DHCP
ve NAT etkin.
Hangi WPS sürümü desteklenmektedir?
WPS 2.0 veya üstü. Yönlendirici dokümantasyonuna bakın.
Kablosuz bağlantım cihaza ulaşmazsa ne yapabilirim?
Evinizin WiFi kapsamını genişletmek için, erişim noktaları, WiFi
tekrarlayıcıları ve güç hattı köprüleri gibi (cihazla birlikte verilmez) belirli
aygıtları kullanabilirsiniz.
Kablosuz ağımın adını ve parolasını nasıl öğrenebilirim?
Yönlendirici dokümantasyonuna bakın. Genellikle, yönlendirici
üzerinde, bağlı bir aygıtı kullanarak cihazın kurulum sayfasına erişmek
için ihtiyacınız olan bilgileri gösteren bir çıkartma bulunmaktadır.
Android veya iOS'a sahip akıllı bir telefon (veya tablet) kullanmak
arasında herhangi bir fark var mıdır?
Tercih ettiğiniz işletim sistemini kullanabilirsiniz, hiçbir fark yoktur.
Yönlendiricim mahalle WiFi kanalını kullanıyorsa ne yapabilirim?
Yönlendiriciyi cebri olarak ev WiFi kanalınızı kullanacak şekilde ayarlayın.
Bir yönlendirici kullanmak yerine bir mobil 3G üzerinden tethering
(bir başka cihaz üzerinden internete çıkma) özelliğini kullanabilir
miyim?
Evet, ancak bulut hizmetleri sürekli bağlı aygıtlar için tasarlanmıştır.
Ekranda
görüntüleniyorsa veya cihaz ev yönlendiricime
dengeli bir bağlantı sağlayamıyorsa ne yapabilirim?
Cihaz yönlendiriciye başarıyla bağlanmış olabilir, ancak internete
erişememektedir. Cihazı internete bağlamak için yönlendirici ve/veya
taşıyıcı ayarlarını kontrol etmeniz gerekir.
Yönlendirici ayarları: NAT açık olmalıdır, Güvenlik Duvarı ve DHCP doğru
bir şekilde yapılandırılmış olmalıdır. Desteklenen parola şifreleme biçimleri:
WEP, WPA, WPA2. Farklı bir şifreleme türü denemek için, lütfen yönlendirici
kılavuzuna bakın.
Taşıyıcı ayarları: İnternet servis sağlayıcınız internete bağlanabilen MAC
adresi sayısını sabitlemişse, cihazınızı buluta bağlayamayabilirsiniz. Bir aygıtın
MAC adresi, o aygıtın benzersiz tanımlayıcısıdır. Lütfen bilgisayar dışındaki
cihazları internete nasıl bağlayacağınızı İnternet servis sağlayıcınıza sorun.
Ev internet bağlantımın çalıştığını ve kablosuz işlevselliğinin etkin
olduğunu nasıl kontrol edebilirim?
Ağınızı akıllı aygıtınız üzerinde arayabilirsiniz. Denemeden önce diğer
tüm veri bağlantılarını devre dışı bırakın.
Cihazın ev kablosuz ağıma bağlı olup olmadığını nasıl kontrol
edebilirim?
Yönlendirici yapılandırmanıza erişin (yönlendirici kılavuzuna bakın) ve aygıtın
MAC adresinin kablosuz bağlantı cihazlarında listelenip listelenmediğini
kontrol edin.
Cihazın MAC adresini nerede bulabilirim?
“Ayarlar” seçeneğine basın, ardından WiFi simgesine dokunun veya
cihazınıza bakın: SAID ve MAC adreslerini gösteren bir etiket bulunmaktadır.
MAC adresi, “88:e7” ile başlayan rakam ve harf kombinasyonundan oluşur.
Cihazın kablosuz işlevinin etkin olup olmadığını nasıl kontrol
edebilirim?
Cihaz ağının görünür olup olmadığını ve buluta bağlı olup olmadığını
kontrol etmek için akıllı aygıtınızı ve 6th Sense Live uygulamasını kullanın.
Sinyalin cihaza ulaşmasını önleyebilecek herhangi bir şey var mı?
Bağladığınız aygıtların mevcut tüm bant genişliğini kullanmadığını
kontrol edin.
WiFi özellikli aygıtlarınızın, yönlendirici tarafından izin verilen maksimum
sayıyı aşmadığından emin olun.
Yönlendirici cihazdan ne kadar uzakta olmalı?
Normalde WiFi sinyali birkaç odayı kapsayacak kadar güçlüdür, ancak
bu, çoğunlukla duvarların yapıldığı malzemeye bağlıdır. Akıllı aygıtınızı
cihazın yanına yerleştirerek sinyal gücünü kontrol edebilirsiniz.
14
Verilerin iletilip iletilmediğini nasıl kontrol edebilirim?
Ağı kurduktan sonra, gücü kapatın, 20 saniye bekleyin ve ardından
cihazı açın: Uygulamanın cihazın UI durumunu gösterdiğini kontrol edin.
Bazı ayarların uygulamada görünmesi birkaç saniye sürer.
Whirlpool hesabımı değiştirip cihazlarımı nasıl bağlı tutabilirim?
Yeni bir hesap oluşturabilirsiniz, ancak cihazlarınızı yeni hesabınıza
taşımadan önce eski hesabınızdan kaldırmayı unutmayın.
Yönlendiricimi değiştirdim, ne yapmam gerekiyor?
Aynı ayarları (ağ adı ve parola) koruyabilir veya cihazdan önceki ayarları
silebilir ve ayarları tekrar yapılandırabilirsiniz.
TR
Kullanım ve Bakım kılavuzu
ARIZA GİDERME
•
•
•
Elektrik beslemesinin kapatılmadığını kontrol edin.
Ocağı kullandıktan sonra kapatamıyorsanız, güç beslemesi ile
bağlantısını kesin.
Ocak açıkken ekranda alfanümerik kodlar görüntülenirse, talimatlar
için aşağıdaki tabloya başvurun.
Hata kodu
Açıklama
Olası nedenler
Çözüm
C81, C82
Kontrol paneli aşırı yüksek
sıcaklıklar nedeniyle kapanıyor.
Elektronik parçaların iç sıcaklığı
çok yüksektir.
Yeniden kullanmadan önce ocağın
soğumasını bekleyin.
F02, F04
Bağlantı gerilimi yanlış.
Sensör, cihaz gerilimi ile şebeke
beslemesinin gerilimi arasında bir
uyumsuzluk algılıyor.
Ocağı şebekeden ayırın ve
elektrik bağlantısını kontrol edin.
F01, F06, F12, F13,
F25, F34, F35, F36,
F37, F41, F47, F58, F61,
F76
Ocağın fişini prizden çıkarın. Birkaç saniye bekleyin, ardından ocağı tekrar güç beslemesine bağlayın.
Sorun devam ederse, servis merkezini arayın ve ekranda gördüğünüz hata kodunu bildirin.
ÇALIŞMA SIRASINDA ÇIKAN SESLER
İndüksiyonlu ocaklar, normal çalışmaları sırasında ıslık veya çıtırdama
sesleri çıkarabilir. Bu sesler aslında pişirme kaplarından gelmekte
olup, bunların taban özellikleriyle bağlantılıdır (örneğin, tabanın farklı
malzeme katmanlarından üretilmiş olması veya düzgün olmaması).
Bu sesler, kullanılan pişirme kabının türüne ve içindeki yemek miktarına
göre değişebilir ve herhangi bir terslik göstergesi değildir.
ONAYLANMIŞ PİŞİRME
Aşağıdaki tablo, denetim kuruluşlarının ürünlerimizi kullanmasını
sağlamak için özel olarak hazırlanmıştır.
Onaylanmış pişirme
Onaylanmış pişirme konumları
Isı dağılımı, "Pankek" testi,
EN 60350-2 §7.3'e göre
Isı performansı, "Kızarmış patates" testi,
EN 60350-2 §7.4'e göre
Eritme ve sıcak tutma, "çikolata"
Ağır ateşte pişirme, “sütlaç”
EKO-TASARIM: Test, tek bir pişirme alanı oluşturmak üzere ocaktaki pişirme bölgelerinin tümü seçilerek veya FlexiFull işlevi kullanılarak, yönetmelikler
uyarınca gerçekleştirilmiştir.
15
Kullanım ve Bakım kılavuzu
SATIŞ SONRASI SERVİS
SATIŞ SONRASI SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE:
1. ARIZA GİDERME bölümündeki önerilerin yardımıyla sorunu kendi
başınıza çözüp çözemeyeceğinize bakın.
2. Sorunun giderilip giderilmediğini görmek için, cihazı kapatıp açın.
YUKARIDAKİ KONTROLLERDEN SONRA ARIZA DEVAM EDERSE, EN
YAKIN SATIŞ SONRASI SERVİSLE İRTİBAT KURUN.
Yardım almak için, garanti kitapçığında yazan numarayı arayın veya
www.whirlpool.eu internet adresindeki talimatları izleyin.
Satış Sonrası Müşteri servisimizle irtibat kurduğunuzda, daima
aşağıdakileri belirtin:
• arızanın kısa bir açıklaması;
• cihazın tipi ve modeli;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
16
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
servis numarası (bilgi etiketinde Service (Servis) sözcüğünden sonra
gelen numara). Servis numarası, garanti kitapçığında da belirtilir;
•
•
tam adresinizi;
telefon numaranız.
Herhangi bir onarım işlemi gerekirse, yetkili bir satış sonrası servisle
iletişime geçin (orijinal yedek parça kullanılmasını ve onarım işlemlerinin
doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini garanti altına almak için).
860 mm
4 mm
510 mm
53 mm
483 mm
832 mm
0
863 + 2 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
0
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
490 + 2 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
17
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
18
90°C
220-240V~
220-240V~
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
AU-UK-IRL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
R
S
T
=E
N
NL
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011390766
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising