Whirlpool | SMP 9010 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL Kullanici rehberi

Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL Kullanici rehberi
Kullanıcı Kılavuzu
www.whirlpool.eu/register
KULLANICI KILAVUZU
BİR WHIRLPOOL ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Daha kapsamlı yardım için, lütfen ürününüzü aşağıdaki adresten kaydedin www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
DIZIN
SAĞLIK VE GÜVENLIK KILAVUZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Güvenlik talimatlari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Satiş sonrasi hi̇zmetler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ürün tanimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrol paneli̇. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Aksesuarlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cihazın kullanımı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
İlk kullanim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Günlük kullanim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Özel i̇şlevler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Göstergeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pişirme tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bakim ve temi̇zli̇k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ariza gi̇derme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Çalişma sirasinda çikan sesler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Onaylanmiş pi̇şi̇rme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Satiş sonrasi servi̇s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KURULUM KILAVUZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
TR
Sağlık ve Güvenlik kılavuzu
GÜVENLIK TALIMATLARI
OKUNMASI VE UYULMASI ÖNEMLİ BİLGİLER
Cihazı kullanmadan önce, bu güvenlik talimatlarını
okuyun. İleride başvurmak üzere elinizin altında
bulundurun.
Bu talimatlar ve cihazın kendisi, her zaman uyulması
gereken önemli güvenlik uyarıları içermektedir.
Üretici, bu güvenlik talimatlarına uyulmaması, cihazın
uygunsuz kullanımı ve kontrollerin yanlış ayarlanması
ile ilgili her türlü sorumluluğu reddeder.
UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları, kullanım esnasında
sıcak olur. Isıtma elemanlarına dokunulmaması için
dikkatli olunmalıdır. Sürekli gözetim altında olmadıkları
sürece 8 yaşından küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
UYARI: Ocak yüzeyi çatlamış ise, cihazı kullanmayın
- elektrik çarpması riski.
UYARI: Yangın tehlikesi: pişirme yüzeyleri üzerinde
herhangi bir şey saklamayın.
DİKKAT: Pişirme işlemi denetlenmelidir. Kısa bir
pişirme işlemi sürekli olarak denetlenmelidir.
UYARI: Ocakta, katı veya sıvı yağ ile gözetimsiz
yemek yapılması tehlikeli olabilir - yangın riski. ASLA
yangını su ile söndürmeye çalışmayın: bunun yerine,
cihazı kapatın ve alevin üzerini bir kapakla veya
yangın battaniyesiyle kapatın.
Ocağı çalışma yüzeyi veya destek olarak
kullanmayın. Bileşenlerin tümü tamamen soğuyana
kadar, giysilerinizi veya diğer yanıcı malzemeleri
cihazdan uzak tutun - yangın riski.
Bıçak, çatal, kaşık veya kapak gibi metal eşyalar
ısınabileceklerinden, ocağın yüzeyinin üzerine
yerleştirilmemelidir.
Çok küçük çocuklar (0-3 yaş) cihazdan uzak
tutulmalıdır. Çok küçük çocuklar (3-8 yaş) sürekli gözetim
altında bulunmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır.
8 yaşındaki ve daha büyük çocuklar ile fiziksel, algılama
veya akli yetenekleri kısıtlı ya da deneyimi veya bilgisi
olmayan kişiler, bu cihazı yalnızca gözetim altında
olmaları ya da güvenli kullanım konusunda talimatlar
almış ve söz konusu olabilecek tehlikeleri anlıyor olmaları
durumunda kullanabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Kullanımdan sonra, tencere detektörüne güvenmek
yerine ocak gözünü kumanda düğmesinden kapatın.
Bu cihaz profesyonel kullanıma yönelik değildir.
Cihazı dış mekanda kullanmayınız.
MONTAJ
Cihaz, iki veya daha fazla kişi ile kaldırılmalı ve
monte edilmelidir - yaralanma riski. Paketi açmak ve
kurulumu gerçekleştirmek için koruyucu eldivenler
kullanın - kesilme riski.
Su beslemesi (varsa) ve elektrik bağlantıları dahil
montaj ve onarım işlemleri nitelikli bir teknisyen
tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanıcı kılavuzunda
özellikle belirtilmedikçe, cihazın hiçbir parçasını tamir
etmeyin veya değiştirmeyin. Çocukları kurulumun
yapıldığı alandan uzak tutun. Cihazın ambalajını
açtıktan sonra, cihazın nakliye sırasında hasar görmemiş
olduğundan emin olun. Sorunla karşılaşmanız halinde,
satıcınız veya size en yakın yetkili servisle temasa geçin.
Kurulum tamamlandığında, ambalaj atıkları (plastik,
yapay köpük parçalar vs.) çocukların ulaşamayacağı
yerlerde depolanmalıdır - boğulma riski. Herhangi bir
montaj işleminden önce, cihazın fişi elektrik prizinden
çekilmelidir - elektrik çarpması riski. Montaj işlemi
esnasında, cihazın elektrik kablosuna hasar vermemesine
dikkat edin - yangın veya elektrik çarpması riski. Cihazı
ancak montaj tamamlandıktan sonra etkinleştirin.
Tüm dolap kesme işlerini cihazı yerleştirmeden
önce yapın ve tüm tahta kıymık ve talaşlarını temizleyin.
Cihaz fırının üstüne monte edilmezse, cihazın
altındaki bölmeye bir ayırıcı panel (dahil değildir)
monte edilmelidir.
ELEKTRİKSEL UYARILAR
Fiş erişilebilir ise, fiş çekilerek veya kablolama
kurallarına göre prizin yukarı akış yönüne takılı bir çok
kutuplu anahtar kullanılarak cihazın güç beslemesi ile
bağlantısı kesilebilmelidir ve cihaz, ulusal elektriksel
güvenlik standartları uyarınca topraklanmalıdır.
Uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler
kullanmayın. Montaj işleminden sonra elektrikli
bileşenler kullanıcı tarafından erişilebilir olmamalıdır.
Elleriniz ıslak veya ayaklarınız çıplak iken cihazı
kullanmayın. Eğer elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa,
cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa veya hasar görmüş
veya yere düşürülmüşse, bu cihazı çalıştırmayın.
Eğer elektrik kablosu hasar görmüş ise, tehlikeyi
İZİN VERİLEN KULLANIM
önlemek için üretici, yetkili servis veya kalifiye kişiler
DİKKAT: Bu cihaz, zaman ayarı gibi harici bir tarafından aynısı ile değiştirilmelidir - elektrik çarpması
anahtarlama cihazı veya ayrı bir uzaktan kumanda riski.
sistemi yardımıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır. TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazınız evde ve buna benzer alanlarda kullanılmak
UYARI: Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden
üzere tasarlanmıştır: dükkan, işyeri ve diğer iş ortamlarında önce, cihazın kapatıldığından ve fişinin elektrik prizinden
personel mutfağı alanları; çiftlik evleri; müşteriler çekildiğinden emin olun; asla buharlı temizleme
tarafından otel, motel, pansiyon ve diğer konut ortamları. ekipmanları kullanmayın - elektrik çarpması riski.
Başka bir kullanıma (ör. odaları ısıtmak) izin verilmez.
3
Sağlık ve Güvenlik kılavuzu
Aşındırıcı veya sert ürünler, klorlu temizlik
maddeleri veya bulaşık teli kullanmayınız.
AMBALAJ MALZEMELERİNİN BERTARAFI
Ambalaj malzemesi %100 geri dönüştürülebilirdir ve
geri dönüştürme
simgesi ile işaretlenmiştir.
Bu nedenle ambalajın çeşitli parçaları, çöplerin imhasına yönelik yerel
yönetmeliklere tümüyle uygun ve sorumlu bir şekilde atılmalıdır.
EV ALETLERİNİN ATILMASI
Bu cihaz geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerle
üretilmiştir. Yerel atık imha yönetmeliklerine uygun olarak çöpe atılmalıdır.
Elektrikli ev eşyalarının muameleleri, geri kazanımı ve geri dönüşümüyle
ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili yerel makamlarınızla, ev atıklarını toplama
hizmetleriyle veya cihazı satın aldığınız yer ile temasa geçin. Bu cihaz,
Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa
Direktifine uygun olarak işaretlenmiştir.
Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan
sağlığına yönelik olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız.
Ürün veya beraberindeki dokümanlar üzerindeki simgesi, bu ürünün
evsel atık olarak işlenmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri
dönüştürülmesine yönelik uygun bir toplama merkezine götürülmesi
gerektiğini belirtir.
ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI
Elektrikli ocağınızı pişirme işlemini sonlandırmadan birkaç dakika önce
kapatarak, ocağın artık ısısından en iyi şekilde faydalanın.
Tencere veya tavanızın tabanı, elektrikli ocağın üstünü tamamen kaplamalıdır;
elektrikli ocaktan küçük bir kap, enerjinin boşa harcanmasına yol açacaktır.
Pişirme sırasında tencere ve tavalarınızı sıkı geçmeli kapaklarla kapatın ve
mümkün olduğunca az su kullanın. Kapak kullanmadan pişirmek, enerji
tüketimini artıracaktır.
Yalnızca altı düz tencereler ve tavalar kullanın.
UYUMLULUK BEYANNAMESİ
Bu cihaz Avrupa standardı EN 60350‑2’ye uygun olarak 66/2014 sayılı
Avrupa Yönetmeliğinde belirlenen Ekotasarım gerekliliklerini karşılar.
SATIŞ SONRASI HİZMETLER
Cihazin kullanim omru 10 yildir
Satış Sonrası Hizmetler:
WHIRLPOOL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Levent mah. Güvercin Sok.
No:28/2 Beşiktaş/İstanbul
T: +90 236 2261500
TAŞIMA VE NAKLIYE SIRASINDA DIKKAT
EDILECEK KONULAR
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin
olunuz.
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
Taşıma esnasında üründe hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma,
düşürme vb. dış etkenler nedeniyle ürünün zarar görmemesine dikkat
ediniz.
Ambalajı zarar verebilecek nem, su, v.b. dış etkenlere karşı koruyunuz.
Cihazın montajı yetkili servis tarafından gerçekleştirilecektir.
TÜKETICILERIN SEÇIMLIK HAKLARI
• Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde
malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan
(i) satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,(ii) satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim
isteme, (iii) aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv)
imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
seçimlik haklarına sahiptir. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
• Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
• Ücretsiz onarım hakkının kullanması halinde malın, garanti süresi
içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
4
tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın
bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak
kaydıyla) talep edilebilecektir.
Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının
seçildiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden
yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir.
Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep
kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami
otuz iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.
KULLANIM HATALARI
• Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
TÜKETICI ŞIKAYETLERI
• Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki
başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine
yapabilirler.
Türkiye Genel Dağıtıcısı İthalatçı Firma:
WHIRLPOOL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Levent mah. Güvercin Sok.
No:28/2 Beşiktaş/İstanbul
T: +90 236 2261500
Üretici Firma:
Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n. 1
20016 Pero (MI), Italy
TR
Kullanım ve Bakım kılavuzu
ÜRÜN TANIMI
1. Pişirme alanı
2. Kontrol paneli
1
2
KONTROL PANELİ
1
6
1. Açık/ kapalı düğmesi
2. Gösterge lambası - ocak açıldı
3. “6th Sense” düğmesi (özel işlevler)
2
3
7
8
4. Gösterge lambası - tuş kilidi etkin
5. Tuş kilidi
6. Pişirme bölgesi seçme ekranı
7. Pişirme bölgesi kapalı düğmesi
4
9
5
10
8. Kaydırmalı dokunmatik ekran
9. Hızlı ısıtma düğmesi
10. “Manage functions” (İşlevleri yönet) ekranı
5
Kullanım ve Bakım kılavuzu
AKSESUARLAR
TENCERE VE TAVALAR
Yalnızca indüksiyonlu ocakta kullanılması uygun,
TAMAM
HAYIR
ferro-manyetik malzemeden üretilmiş tencere ve
tavaları kullanın. Herhangi bir tencerenin uygun olup
olmadığını belirlemek için,
simgesini kontrol
edin (genellikle tabana damgalanır). Tencerelerin
mıknatıslı olup olmadığını kontrol etmek için mıknatıs kullanılabilir.
Tencere tabanının kalitesi ve yapısı, pişirme performansını değiştirebilir.
Taban çapına ilişkin bazı ölçüler, ferromanyetik yüzeyin fiili çapına
karşılık gelmemektedir.
FARKLI PIŞIRME ALANLARI IÇIN MINIMUM TENCERE/TAVA TABANI
ÇAPI
Ocağın düzgün çalışmasını sağlamak için, tencere, ocak yüzeyinde
gösterilen referans noktalarının birini veya daha fazlasını kaplamalıdır
ve minimum çapı uygun olmalıdır.
120
BOŞ TENCERELER VEYA INCE TABANLI TENCERELER
Ocak açıkken boş tencere veya tava kullanmayın.
Ocak, sıcaklığı sürekli olarak izleyen ve yüksek sıcaklık tespit edildiğinde
“otomatik kapatma” işlevini etkinleştiren bir dahili emniyet sistemine
sahiptir. Boş tencereler veya ince tabanlı tencerelerle kullanıldığında,
sıcaklık çok hızlı bir şekilde artabilir ve “otomatik kapatma” işlevi biraz
gecikmeli olarak tetiklenebilir; bu da tencereye veya tavaya zarar
verir. Bu gerçekleşirse, hiçbir şeye dokunmayın ve tüm bileşenlerin
soğumasını bekleyin.
Hata mesajı görünürse, servis merkezini arayın.
190
240
100
CIHAZIN KULLANIMI
İLK KULLANIM
Ocak ayarları her zaman değiştirilebilirdir. Ayarları değiştirmek için,
işlevleri yönetme ekranında görünen
simgesine tıklayın.
•
•
ocağın fabrika ayarlarına geri dönülmesi;
yüklü yazılım sürümünün kontrolü.
Ayarlar menüsünden aşağıdakileri yapabilirsiniz:
•
dil seçimi;
•
parlaklık ayarı;
•
sesli uyarıların ses seviyesinin ayarlanması;
•
düğme seslerinin ayarı;
•
ocağın gücünün ayarlanması;
Elektrik kesintisi durumunda, ayarlar korunur.
OCAĞIN GÜCÜNÜN AYARLANMASI
Ocağın maksimum güç seviyesi, gerekliliklere uygun olarak ayarlar
menüsünden veya zamanlayıcı süresi ile ayarlanabilir.
Kullanılabilir güç seviyeleri: 4,0kW – 6,0kW – 7,4kW – 11,0kW.
GÜNLÜK KULLANIM
OCAĞI AÇMA/KAPATMA
Ocağı açmak için, ekranların ışığı yanana kadar açma düğmesine yaklaşık
1 saniye boyunca basın.
Ocak, 10 saniye içinde herhangi bir işlev seçmezseniz, bu sürenin
sonunda otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.
Kapatmak için, aynı düğmeye ekranların ışığı sönene kadar basın. Tüm
pişirme bölgeleri devre dışı bırakılır. Herhangi bir düğmeyi 10 saniyeden
daha uzun süre basılı tutarsanız, ocak kapanır.
Ocak kullanımda ise, kapattığınızda, tüm pişirme bölgeleri devre dışı
kalacak ve kalan sıcaklık göstergesi “H”nin ışığı, pişirme bölgeleri
soğuyana kadar yanmaya devam edecektir.
PIŞIRME BÖLGESININ SEÇILMESI
İstenilen pişirme bölgesi, soldaki ekrandan ilgili bölmeye basarak
seçilebilir. Seçilen bölgeler vurgulanır.
Esnek alan oluşturmak için:
Birden fazla bölmeyi seçin veya parmağınızı kaydırarak, bölmeleri
kademeli olarak birleştirin.
Esnek alanı bölmek için:
Ayırmak istediğiniz bölgeye karşılık gelen bölmeye basın ve 3 saniye
basılı tutun. Alternatif olarak, işlevleri yönetme ekranında gösterilen
“divide zone” (bölgeyi böl) düğmesine basın.
Pişirme bölgesi bölündüğünde, ayrı bölgelerin her biri için aynı güç
seviyesi ayarlanır.
Seçilen tüm pişirme bölgelerinin üzerine 30 saniye içerisinde bir tencere
yerleştirilmezse, sol taraftaki ekranda yoğun bir şerit görüntülenecektir.
Sağ taraftaki ekranı kullanarak “Tencere ekleyin” komutu ile, söz konusu
alanın tekrar etkinleştirilmesi mümkündür.
ESNEK ALANIN SEÇILMESI
Esnek alan, birkaç pişirme bölgesinin çakıştığı alandır ve tekli bir pişirme
bölgesi olarak kullanılabilir.
6
TR
Kullanım ve Bakım kılavuzu
PIŞIRME BÖLGELERININ ETKINLEŞTIRILMESI/DEVRE DIŞI
BIRAKILMASI VE GÜCÜN AYARLANMASI
*
Pişirme bölgelerini etkinleştirmek için:
1. Ocağı açın. Halihazırda bir kap yerleştirilmişse, ocak bu kabı
otomatik olarak algılar. Gücü seçmek için önerilen bölgeyi seçin.
2. Tencereyi, ocak yüzeyindeki referans işaretlerinden birini veya daha
fazlasını kapladığından emin olarak, seçtiğiniz pişirme bölgesine
yerleştirin.
TENCERE EKLEYIN
Birkaç bölgeden oluşan bir pişirme alanı kullanılırken, tencere, etkin
alanda herhangi bir konuma yerleştirilebilir. Ocak, tencerenin fiili olarak
konumlandırıldığını otomatik olarak tespit edecektir.
Etkin pişirme alanına ek bir tencere yerleştirmek isterseniz, ocağın yeni
tencereyi algılayabilmesi için, “Tencere ekleyin”
komutunu kullanın.
TUŞ KILIDI
Temizlik sırasında ocağın yanlışlıkla etkinleştirilmesini veya pişirme
esnasında kontrollerin yanlışlıkla değiştirilmesini önlemek için, “Tuş
kilidi”
düğmesine 3 saniye süreyle basın: Bip sesi ve uyarı lambası,
işlevin etkinleştirildiğini bildirir.
Kontrol paneli, kapalı düğmesi dışında kilitlenecektir.
Kontrolleri yeniden etkinleştirmek için, “Tuş Kilidi”
düğmesine tekrar
3 saniye süreyle basın. Uyarı lambası söner ve ocak yeniden aktif hale
gelir.
* Bu konumun kullanılması, maksimum güç çıkışından yararlanmanıza
imkan verecektir.
Lütfen dikkat edin: Ekranı veya kaydırmalı dokunmatik ekranı aksesuarlarla
kapatmayın. Bir kap, ekranlardan bir tanesini kaplıyorsa, ocak doğru
çalışmayabilir. Sağ ekranda, “DOKUNMATİK EKRANI KONTROL EDİN, nesneyi
bir dakika içerisinde kaldırın” mesajı görüntülenecektir. Nesneyi kaldırın ve
mesaj kaybolana kadar bekleyin. Sorun devam ederse, ocağın güç bağlantısını
keserek tekrar bağlayın.
Kontrol paneline yakın pişirme bölgelerinde, tencere ve tavaların çizgilerin
iç kısmında tutulması tavsiye edilir (genellikle daha fazla yer kapladığından,
tavanın hem tabanı hem de üst kenarı dikkate alınmalıdır).
Bu dokunmatik zeminin aşırı ısınmasını önler. Izgara veya kızartma yöntemlerini
kullanırken, mümkün olduğunca arka pişirme bölgelerini kullanınız.
3. Sol taraftaki ekrandan, pişirme bölgesini veya esnek alanı seçin.
4. Parmağınızı kaydırmalı dokunmatik ekrana bastırarak veya bu
ekranda yatay olarak hareket ettirerek, istediğiniz güç seviyesini
ayarlayın.
Ayarlanan güç seviyesi, seçilen pişirme bölgesinin bölmesinde
görüntülenecektir.
Her pişirme bölgesi, “1” (minimum güç) ila “18” (maksimum güç) arasında
farklı ısı ayarları sunar.
Kaydırıcı kontrolleri kullanılarak, ekranda “P” ile gösterilen hızlı ısıtma
işlevini de seçebilirsiniz.
ZAMANLAYICI
Ocak kapalı iken, sağdaki ekranı zamanlayıcı olarak kullanabilirsiniz.
Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için:
1. Ocağı açın.
2. İşlevleri yönetme ekranında gösterilen kum saati simgesine
basın.
3. Süreyi ayarlamak için +/- tuşlarını kullanın.
4. Ayarlanan süre geçince bir ses sinyali duyulur.
Zamanlayıcıyı değiştirmek veya devre dışı bırakmak için:
1. İşlevleri yönetme ekranında gösterilen kum saati simgesine
basın.
2. İstediğiniz süreyi sıfırlamak için + ve - düğmelerini kullanın veya
zamanlayıcıyı kapatmak için “STOP” (DURDUR) düğmesine basın.
PIŞIRME SÜRESININ AYARLANMASI
Pişirme bölgeleri, otomatik olarak kapanacak şekilde programlanabilir.
Pişirme süresini ayarlamak için:
1. Pişirme bölgesini seçin ve istediğiniz güç seviyesini ayarlayın.
2. İşlevleri yönetme ekranında gösterilen kronometre simgesine
basın.
3. Süreyi ayarlamak için +/- tuşlarını kullanın.
4. Ayarlanan zaman geçtikten sonra, sesli bir sinyal duyulur ve pişirme
bölgesi otomatik olarak kapanır.
Pişirme zamanlayıcısını değiştirmek veya devre dışı bırakmak için:
1. Aktif pişirme bölgesini seçin.
2. İşlevleri yönetme ekranında gösterilen kronometre simgesine
basın.
3. İstediğiniz süreyi sıfırlamak için + ve - düğmelerini kullanın veya
ayarlı pişirme süresini iptal etmek için “STOP” (DURDUR) düğmesine
basın.
Aynı adımlar izlenerek, her bölge veya esnek alan için bir pişirme süresi
ayarlanabilir.
Lütfen dikkat edin: Pişirme bölmesi; eğer tencere indüksiyonlu pişirme için
uygun değilse, tencere doğru konumlandırılmamışsa veya tencere uygun
boyutta değilse yanıp sönecektir. Seçim yapıldıktan sonra 30 saniye içinde
tencere algılanmazsa, pişirme bölgesi kapanır.
Pişirme bölgelerini devre dışı bırakmak için:
Sol taraftaki ekranda pişirme bölgesini seçin ve kaydırmalı dokunmatik
ekranın üstündeki “KAPALI” düğmesine basın. Pişirme bölgesi hala
sıcaksa, ilgili bölmede kalan sıcaklık göstergesi “H” görüntülenecektir.
H
7
Kullanım ve Bakım kılavuzu
ÖZEL İŞLEVLER
6 SENSE
"6th Sense" düğmesi, kullanıcıların bir dizi özel işleve ulaşmasını sağlar:
•
Destekli Pişirme
•
Chef Control
•
Flexifull
Sağdaki işlevleri yönetme ekranında, özel işlevler arasında gezinebilir ve
istediğinizi seçebilirsiniz.
Oklarla,
mevcut seçeneklerde gezinebilirsiniz.
Seçiminizi doğrulamak için
düğmesini, bir önceki menüye dönmek
için
çift oku kullanın.
th
DESTEKLI PIŞIRME
Bu işlev, bir dizi farklı türdeki yiyeceği mümkün olan en iyi şekilde
pişirmenize yardımcı olan önceden ayarlı işlevlerden birini seçmenizi sağlar.
Ocak, tencerenin ısıtılması ve çeşnilendirilmesi için ideal durumları
sağlayarak, kullanıcıya yardımcı olur. Ayrıca, optimum sonuçlar için,
farklı pişirme aşamalarında izlenecek talimatları da sunar.
:
Makarna
DURDUR
Has
, lama
Lütfen dikkat edin: “Destekli Pişirme” işlevi, bir veya daha fazla pişirme bölgesi
halihazırda etkin durumdayken bile seçilebilir.
Destekli Pişirme işlevini birden fazla pişirme bölgesinde etkinleştirmek
için:
“Destekli Pişirme” işlevini birinci pişirme bölgesi için etkinleştirdikten
sonra, “6th Sense” düğmesine tekrar basarak, etkinleştirme işlevini yeni
bir pişirme bölgesi için tekrarlayın. Halihazırda etkin olan bölgeler
seçilemez.
:
Destekli Pişirme işlevini etkinleştirmek için:
1. "6th Sense" düğmesine basın.
2. İşlevleri yönetme ekranından “Destekli Pişirme”yi seçin ve onaylayın.
8. Sağdaki ekranda, izlenecek talimatlar görüntülenecektir (örn.”Yağ
Ekleyin” veya “Gıdayı ekleyin”). Her aşamanın sonunda, kullanıcı,
pişirme işlemine devam etmek için onay vermelidir.
9. Gerekirse, + ve - düğmeleri kullanılarak, önceden ayarlı güç seviyesi
herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
10. Pişirme tamamlandığında, pişirme bölgesini kapatmak için
“STOP” (DURDUR) düğmesine basın. Pişirme sırasında çoklu bölge
kullanılmışsa, öncelikle kapatmak istediğiniz pişirme bölgesini
seçmeniz gerekir.
6TH SENSE MENUÜSU
Ü
Destekli Pis
,irme
3. Pişirmeyi planladığınız yiyecek kategorisini seçin ve onaylayın.
.
YEMEK SECI
, N
Lütfen dikkat edin: Seçili güç seviyesi ayarının izin vermesi koşuluyla,
“Destekli Pişirme” işlevi ile 6 adede kadar bölgeyi kullanabilirsiniz.
Bölgeler, daha büyük bir alan oluşturmak üzere birleştirilemez.
Destekli Pişirme işlevi etkin iken geleneksel pişirme için:
Destekli Pişirme” işlevi etkin iken, devreye almak istediğiniz pişirme
bölgesini soldaki ekrandan seçebilir ve normal şekilde kullanmaya
başlamadan önce bu bölge için güç seviyesini ayarlayabilirsiniz.
Mevcut seçenekler
Sebze
YİYECEK KATEGORİSİ
PİŞİRME YÖNTEMİ
Et
Izgara, tavada kızartma, kaynatma
MOD SECI
, N
Balık
Izgara, tavada kızartma, kaynatma
Izgara
Tavada kþzartma
Has
, lama
Sebze
Izgara, tavada kızartma, kaynatma
Soslar, et suyu
sosları, çorbalar
Soslar (Domates, kremalı çorbalar, beşamel)
Çorbalar (mühürleme, ön ısıtma yok)
Tatlılar
Muhallebi, panna cotta, erimiş çikolata, krep
Yumurta
Sahanda yumurta, omlet, haşlama (haşlanmış yumurta,
à la coque), İtalyan omleti, çırpılmışle
Peynir
Izgara, tavada kızartma, fondü
Makarna ve Pilav
Haşlama, tavada kızartma, risotto, sütlaç
İçecekler
Kısık ateşte pişirme (süt), su (kaynatma, kısık ateşte
pişirme), moka
İsteğe Göre
Haşlama, ızgara, tavada kızartma, kısık ateşte pişirme,
eritme
4. Pişirme yöntemini seçin ve onaylayın.
.
5. Pişirme durumlarını seçin ve onaylayın.
KALINLIK SEÇİN
Kalın
İnce
6. Ocak yüzeyindeki referans noktaların en az ikisini kapladığından
emin olarak, tencereyi yerine yerleştirin.
”Moka” pişirme modu, yalnızca bir referans noktasının kaplanmasına izin
veren tek moddur.
Aşağıda, bir dizi aksesuar için konumlandırma örneği verilmiştir.
BAŞLICA PIŞIRME YÖNTEMLERI
(Her yöntem, ek seçenekler içerebilir)
7. Soldaki ekrandan istediğiniz pişirme bölgesini seçin. Seçilen
bölgede bir “A” görüntülenecektir. Kabın yerleştirilmesi için önerilen
mevcut bölgeler ekranda görüntülenir.
ERITME
Yiyecekleri ideal eritme sıcaklığına getirmek ve yanma riski olmaksızın
yiyeceğin durumunu korumak için kullanılır.
Bu yöntem, çikolata gibi hassas yiyeceklere zarar vermez ve tencereye
yapışmalarını engeller.
Pişirme hızı, sağ taraftaki ekranda yer alan + ve - düğmeleri kullanılarak
her zaman ayarlanabilir.
KISIK ATEŞTE PIŞIRME
Yavaş pişirilmesi gereken yemekler için ve yanma riski olmadan yemeğin
durumunu koruyarak, sıvıların yavaş bir şekilde buharlaştırılması için
8
TR
Kullanım ve Bakım kılavuzu
TAVADA KIZARTMA*
Boş bir tencere veya tavayı önceden ısıtmak ya da çeşnilendirmek için
kullanılır. Tencereye veya tavaya yiyecek eklemek için ideal sıcaklığa
ulaşıldığında sesli ve görsel bir sinyal verilir. Sistem, kullanıcıdan onay
beklerken, aksesuarı kontrollü bir sıcaklıkta tutarak, tavanın zarar verici
sıcaklıklara ulaşmasını ve enerji sarfiyatını önler.
Optimum durumlar için, bu işlevi oda sıcaklığında tencere ve çeşni ile
kullanın.
Pişirme hızı, sağ taraftaki ekranda yer alan + ve - düğmeleri kullanılarak
her zaman ayarlanabilir.
Bu işlev için özel aksesuarlar kullanılmalıdır.
Kapak kullanmayın - yemek sıçramalarına karşı korumak için, bir sıçrama
koruyucusu önerilir.
Bu işlevle pişirme sırasında, çeşitli tohum yağları gibi kızartma işlemine
uygun yağ kullanılması önerilir. Farklı yağlar kullanılırken, pişirme
işlemini ilk kullanım sırasında daima çok dikkatli bir şekilde denetleyin.
IZGARA*
Bu işlev, farklı türdeki yiyeceklerin kalınlıklarına göre ızgarada
optimum şekilde pişirilmesini sağlar. Eklenecek gıda için ideal sıcaklığa
ulaşıldığında, ocak bir bip sesi verir. Ocak daha sonra pişirme boyunca
sıcaklığı dengeleyerek, sabit bir seviyede tutar. Kullanıcı gıda eklendiğini
onayladığında, pişirme işlemi başlatılır.
Yiyeceklerin ısıtma sırasında hazırlanması, bip sesi duyulduktan hemen
sonra eklenmesi önerilir.
Optimum durumlar için, bu işlevi oda sıcaklığında tencere ve çeşni ile
kullanın.
Pişirme hızı, sağ taraftaki ekranda yer alan + ve - düğmeleri kullanılarak
her zaman ayarlanabilir.
Bu amaç için tasarlanmış tel rafı kullanmadığınız zamanlarda, taban
kalitesi ısıtma sürelerini etkileyebileceğinden, ızgara işlevini ilk
kullanımınız sırasında ekstra dikkatli olun. Çok ince tabanlı aksesuarlar,
kısa sürede çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir.
MOKA*
Bu işlev, ocaktaki “moka” cezvelerinin otomatik olarak ısıtılmasını sağlar.
Isıtma çevrimi, menüde ilgili işlev seçilerek etkinleştirilebilir; kahve hazır
olduğunda bip sesi verilecektir. İşlev, dökülmeyi önlemek için, otomatik
olarak kapanmak üzere programlanmıştır. İlk kullanım sırasında,
tanımlanan koşulların karşılanıp karşılanmadığını daima kontrol edin.
Optimum durumlar için, bu işlevi oda sıcaklığındaki cezve ve su ile
kullanın.
:
:
Chef Control işlevini etkinleştirmek için:
1. Tencereyi yerine yerleştirin.
2. “6th Sense“ düğmesine basın.
3. İşlevleri yönetme ekranından “Chef Control”ü seçin ve onaylayın.
6TH SENSE MENUÜSU
Ü
Chef Control
4. Soldaki ekranda, ilgili güç seviyesiyle birlikte (düşük, orta, yüksek)
dört adet pişirme bölmesi görüntülenir.
5. Daha fazla tencere eklemek isterseniz, “Tencere ekleyin” komutunu
kullanın
.
6. Bu işlevden çıkmak için, “STOP”a (DURDUR) basın.
CHEF CONTROL
Bir tencere yersle
tirin
,
DURDUR
Bir pişirme bölgesinin gücünü değiştirmek için:
1. Pişirme bölgesini seçin.
2. Parmağınızı 30 saniye görünür durumda kalacak olan kaydırmalı
dokunmatik ekranda sürükleyerek, istediğiniz güç seviyesini seçin.
3. Seçilen güç seviyesine karşılık gelen sözcük (düşük, orta, yüksek)
yeniden görüntülenir.
Lütfen dikkat edin: Değiştirilen ayarlar, tekrar değiştirene kadar veya
sıfırlanana kadar kayıtlı tutulur.
FLEXIFULL
Bu, dört bölgenin tek bir pişirme alanı şeklinde kullanılmak üzere
birleştirilmesini sağlar.
Flexifull işlevini etkinleştirmek için:
1. Tencereyi yerine yerleştirin.
2. “6th Sense“ düğmesine basın.
3. İşlevleri yönetme ekranından “Flexifull”u seçin ve onaylayın.
:
KAYNATMA*
Suyu etkili bir şekilde ısıtmak ve kaynamaya başladığında sesli ve görsel
bir sinyal ile kullanıcıya uyarı vermek için kullanılır.
Sistem, kullanıcıdan onay beklerken, suyun kontrollü bir sıcaklıkta
kaynamasını sürdürerek, dökülmesini ve enerji sarfiyatını önler. Bu işlev
etkin iken, tencere boş (su yok) veya içindeki su biterse, sesli bir alarm ile
kullanıcıya uyarı verilir.
Pişirme hızı, sağ taraftaki ekranda yer alan + ve - düğmeleri kullanılarak
her zaman ayarlanabilir.
Kaynama ikaz sesi duyulduktan sonra sadece tuz ekleyin.
CHEF CONTROL
Bu işlev, ocağı dört pişirme bölgesine ayırarak, tamamını önceden
ayarlı bir güç seviyesinde eşzamanlı olarak etkinleştirir. Pişirme işlemini
farklı sıcaklıklarda sürdürebilmeniz için, tencereleri bir alandan diğerine
taşımanızı sağlar.
:
kullanılır. Bu yöntem, yiyeceklere zarar vermez ve tencereye yapışmalarını
engeller.
Tencerenin kalitesi ve türü, performansı veya pişirme sürelerini etkileyebilir.
Pişirme hızı, sağ taraftaki ekranda yer alan + ve - düğmeleri kullanılarak
her zaman ayarlanabilir.
6TH SENSE MENUÜSU
Ü
Flexifull
4. Kaydırmalı dokunmatik ekrandan istediğiniz güç seviyesini seçin.
Ayarlanan güç seviyesi, soldaki ekranda görüntülenir.
5. Daha fazla tencere eklemek isterseniz, “Tencere ekleyin” komutunu
kullanın
.
6. Bu işlevden çıkmak için, “STOP”a (DURDUR) basın.
FLEXIFULL
Bir tencere yersle
tirin
,
DURDUR
* Bu işlevler için, ilgili özel aksesuarların kullanılması önerilir:
•
kaynatmak için: WMF SKU: 07.7524.6380
•
tavada kızartma için: WMF SKU: 05.7528.4021
•
ızgara: WMF SKU: 05.7650.4291
•
Moka, Bialetti için: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
Lütfen dikkat edin: Ocağın optimum işlev gösterebilmesi için, ısıtma işlemine
başlandığında ilk dakika içinde tencereyi veya tavayı hareket ettirmemeye
çalışın.
9
Kullanım ve Bakım kılavuzu
GÖSTERGELER
KALAN SICAKLIK GÖSTERGESI
Pişirme bölgesi seçme ekranı bölmelerinden birinde “H” harfi
görüntülendiğinde, bu, ilgili pişirme bölgesinin hala sıcak olduğunu
ifade eder. Pişirme bölgesi soğuduğunda, “H” harfi kaybolur.
PIŞIRME TABLOSU
GÜÇ SEVİYESİ
Maks.
ısı ayarı
P
14 - 18
10 - 14
5-9
1-4
Sıfır güç
Off
PİŞİRME TİPİ
ÖNERİLEN KULLANIM
Pişirme deneyimi ve alışkanlıkları gösterir
Hızlı ısıtma
Yemeğin sıcaklığının hızla kaynama seviyesine getirilmesi (su için) veya pişirme
sıvılarının hızlı bir şekilde ısıtılması için idealdir.
Kızartma, kaynatma
Yiyeceklerin üstünü kızartmak, pişirmeye başlamak, derin dondurulmuş ürünleri
kızartmak, sıvıları hızlı bir şekilde kaynatmak için idealdir.
Esmerleştirme, sote yapma,
kaynatma, ızgara yapma
Sote yapmak, hızlı kaynamayı sürdürmek, pişirmek ve ızgara yapmak için idealdir.
Esmerleştirme, pişirme, kendi Sote yapmak, hafif kaynamayı sürdürmek, pişirmek ve ızgara yapmak ve
suyunda pişirme, sote yapma, aksesuarları önceden ısıtmak için idealdir.
ızgara yapma
Pişirme, kendi suyunda pişirme, Kendi suyunda pişirmek, hafif kaynamayı sürdürmek, pişirmek ve ızgara yapmak
sote yapma, ızgara yapma,
için idealdir (daha uzun süreli).
krema kıvamına ulaşana kadar
pişirme
Sıvı içerikli (örn. su, şarap, et suyu, süt) daha yavaş pişirme gerektiren tarifler
Pişirme, kısık ateşte pişirme,
kıvamlaştırma, krema hazırlama (pilav, soslar, rosto, balık) ve makarna kreması hazırlamak için idealdir.
Sıvı içerikli (örn. su, şarap, et suyu, süt) yavaş pişirme gerektiren tarifler
(1 litreden az miktarlarda: pilav, soslar, rosto, balık) için idealdir.
Eritme, çözme
Tereyağını yumuşatmak, çikolatayı yavaşça eritmek, küçük yiyeceklerin buzunu
çözmek için idealdir.
Yemeği sıcak tutma, risotto
kreması hazırlama
Yeni pişirilen yemeklerin küçük porsiyonlarını veya servis tabaklarını sıcak tutmak
ve risotto kreması hazırlamak için ideal.
-
Ocak bekleme veya kapalı modunda (pişirme sonu kalan sıcaklık olasılığı, bir "H"
harfi ile belirtilir).
BAKIM VE TEMİZLİK
!
UYARI
•
Buharlı temizleme cihazları kullanmayın.
•
Temizlik öncesinde, pişirme bölgelerinin kapalı olduğundan ve atıl ısı göstergesinin (“H”) görüntülenmediğinden emin
olun.
Önemli:
•
Cam yüzeye zarar verebileceklerinden, aşındırıcı sünger veya ovma
süngeri kullanmayın.
•
Her kullanımdan sonra, olası yemek artıklarını ve yemek
artıklarının neden olduğu lekeleri çıkartmak için ocağı temizleyin
(soğuduğunda).
•
Şeker veya şeker içeriği yüksek gıdalar ocağa zarar verebilir ve
derhal temizlenmelidir.
•
Tuz, şeker ve kum cam yüzeyi çizebilir.
•
Yumuşak bir bez, emici mutfak havlusu veya özel ocak temizleyicisi
(üreticinin talimatlarına uyarak) kullanın.
•
Pişirme bölgelerine sıvı dökülmesi, tencerelerin hareket etmesine
veya titremesine neden olabilir.
•
Ocağı temizledikten sonra iyice kurulayın.
10
Cam yüzeyde iXelium™ logosu görünüyorsa, ocak, mükemmel temizlik
sonucu sağlayan ve ocak yüzeyinin parlaklığını daha uzun süre koruyan
özel bir Whirlpool kaplaması olan iXelium™ teknolojisine sahiptir.
iXelium™ ocakları temizlemek için, aşağıdaki önerileri uygulayın:
•
Su ile veya günlük kullanılan cam deterjanı ile ıslatılmış yumuşak bir
bez (tercihen mikrofiber) kullanınız.
•
En iyi sonuçlar için, ıslak bir bezi cam ocak yüzeyinde birkaç dakika
bekletin.
TR
Kullanım ve Bakım kılavuzu
ARIZA GİDERME
•
•
•
Elektrik beslemesinin kapatılmadığını kontrol edin.
Ocağı kullandıktan sonra kapatamıyorsanız, güç beslemesi ile
bağlantısını kesin.
Ocak açıkken ekranda alfanümerik kodlar görüntülenirse, talimatlar
için aşağıdaki tabloya başvurun.
Lütfen dikkat edin: Su varlığı, tencerelerden dökülen sıvı veya ocağın
herhangi bir düğmesinin üzerinde duran herhangi bir nesne, kontrol
paneli kilidi işlevini kazayla etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilir.
Hata kodu
Açıklama
Olası nedenler
Çözüm
C81, C82
Kontrol paneli aşırı yüksek
sıcaklıklar nedeniyle kapanıyor.
Elektronik parçaların iç sıcaklığı
çok yüksektir.
Yeniden kullanmadan önce ocağın
soğumasını bekleyin.
F02, F04
Bağlantı gerilimi yanlış.
Sensör, cihaz gerilimi ile şebeke
beslemesinin gerilimi arasında bir
uyumsuzluk algılıyor.
Ocağı şebekeden ayırın ve
elektrik bağlantısını kontrol edin.
F01, F06, F12, F13,
F25, F34, F35, F36,
F37, F41, F47, F58, F61,
F76
Ocağın fişini prizden çıkarın. Birkaç saniye bekleyin, ardından ocağı tekrar güç beslemesine bağlayın.
Sorun devam ederse, servis merkezini arayın ve ekranda gördüğünüz hata kodunu bildirin.
ÇALIŞMA SIRASINDA ÇIKAN SESLER
Ocaklar, normal çalışmaları sırasında ses çıkarabilir.
Ocak, tencere tanıma aşamasında klik sesi çıkarırken, pişirme sırasında
ise ıslık veya çatırtı sesleri duyulabilir. Islık ve çatırtı sesleri tencerelerden
çıkmakta olup, kullanılan tencere tabanının belirli özelliklerinden
kaynaklanır (örneğin, taban birkaç kat malzemeden üretilmiş veya
düzensiz ise). Bu sesler, kullanılan aksesuarlara ve içlerindeki yemek
miktarına göre değişebilir ve herhangi bir kusur göstergesi değildir.
ONAYLANMIŞ PİŞİRME
Aşağıdaki tablo, denetim kuruluşlarının ürünlerimizi kullanmasını
sağlamak için özel olarak hazırlanmıştır.
Onaylanmış pişirme
Onaylanmış pişirme konumları
Isı dağılımı, "Krep" testi,
EN 60350-2 §7.3'e göre
Isı performansı, "Patates kızartması" testi,
EN 60350-2 §7.4'e göre
Eritme ve sıcak tutma, "çikolata"
Kısık ateşte pişirme, "sütlaç"
EKO-TASARIM: Test, tek bir pişirme alanı oluşturmak üzere ocaktaki pişirme bölgelerinin tümü seçilerek veya Flexifull işlevi kullanılarak, yönetmelikler
uyarınca gerçekleştirilmiştir.
11
Kullanım ve Bakım kılavuzu
SATIŞ SONRASI SERVİS
SATIŞ SONRASI SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE:
1. ARIZA GİDERME bölümündeki önerilerin yardımıyla sorunu kendi
başınıza çözüp çözemeyeceğinize bakın.
2. Sorunun giderilip giderilmediğini görmek için, cihazı kapatıp açın.
YUKARIDAKİ KONTROLLERDEN SONRA ARIZA DEVAM EDERSE, EN
YAKIN SATIŞ SONRASI SERVİSLE İRTİBAT KURUN.
Yardım almak için, garanti kitapçığında yazan numarayı arayın veya
www.whirlpool.eu internet adresindeki talimatları izleyin.
Satış Sonrası Müşteri servisimizle irtibat kurduğunuzda, daima
aşağıdakileri belirtin:
•
arızanın kısa bir açıklaması;
•
cihazın tipi ve modeli;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
12
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
servis numarası (bilgi etiketinde Service (Servis) sözcüğünden sonra
gelen numara). Servis numarası, garanti kitapçığında da belirtilir;
•
•
tam adresinizi;
telefon numaranız.
Herhangi bir onarım işlemi gerekirse, yetkili bir satış sonrası servisle
iletişime geçin (orijinal yedek parça kullanılmasını ve onarım işlemlerinin
doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini garanti altına almak için).
Eğer bir zeminle (mutfak tezgahı gibi) aynı hizada olacak şekilde monte
edilecekse, 4801 211 00112 vida kitlerini temin etmek için Satış Sonrası
Servisi arayın.
860 mm
4 mm
510 mm
A
53 mm
A
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
483 mm
832 mm
6mm
0
0
490 + 2 mm
863 + 2 mm
R = 11.5mm
R = 11.5 mm
0
840 + 2 mm
0
513 + 2 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
2 x kit 4801 211 00112
0
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
490 + 2 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
13
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
14
90°C
220-240V~
220-240V~
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
AU-UK-IRL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
R
S
T
=E
N
NL
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011390233
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising