Whirlpool | ADP 6342 A+ PC WH | Instruction for Use | Whirlpool ADP 6342 A+ PC WH Naudotojo gidas

Whirlpool ADP 6342 A+ PC WH Naudotojo gidas
Lentelė
Trumpa instrukcija
PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ ĮRENGINĮ PIRMĄ KARTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ
SPARČIŲJŲ NUORODŲ VADOVĄ IR SUMONTAVIMO INSTRUKCIJAS!
ŠIOS INDAPLOVĖS VALDYMO PULTAS ĮJUNGIAMAS PASPAUDŽIANT BET KURĮ
MYGTUKĄ, IŠSKYRUS MYGTUKĄ ATŠAUKTI / IŠJUNGTI. KAD TAUPYTŲ
ENERGIJĄ, VALDYMO PULTAS AUTOMATIŠKAI IŠSIJUNGIA PO 30 SEKUNDŽIŲ,
JEI NEPALEIDŽIAMAS CIKLAS.
Parinkčių ir rodinių aprašymai
(parinkčių aprašymus
žr. dešinėje)
PROGRAMOS PASIRINKIMO
MYGTUKAS
Kelis kartus paspauskite
mygtuką „Programos“, kol
užsidengs norimos programos
indikatorius (žr. programų lentelę
žemiau).
MYGTUKAS PALEISTI / TĘSTI
Paspausdami šį mygtuką paleisite pasirinktą
programą. Užsidegs indikatorius, kuris užges
programai pasibaigus.
Kai plovimo ciklo metu atidaromos durelės, ciklas
laikinai pristabdomas, mirksi indikatorius „Paleisti“.
Norėdami tęsti ciklą, uždarykite dureles ir dar kartą
paspauskite mygtuką „Paleisti“.
MYGTUKAS ATŠAUKTI / IŠJUNGTI
Norėdami išjungti valdymo pultą, paspauskite šį
mygtuką.
Paspaudus programos veikimo metu, programa
atšaukiama ir per 1 minutę išleidžiamas vanduo.
Paspaudus, kai indaplovė yra išjungta, iš indaplovės
išleidžiami visi ten galintys būti skysčiai (procesas
trunka 1 minutę).
Jei indikatorius mirksi, žr. 6 psl. skyrių „Ką daryti, jei...“.
Programų lentelė
Galimos
parinktys
P
Programos
1
Parengiamasis
plovimas
šaltas
vanduo
2
Spartus
plovimas
3
Ekologiškas
2)
Sąnaudos
Dėjimo instrukcijos
Ploviklis
Litrai
kWh
Minučių
1)
Džiovinimo
fazė
Atidėjimas Indai bus plaunami vėliau
-
4,0
0,03
14
Ne
45 °C
purvini indai, be pridžiūvusių
Atidėjimas Nelabai
maisto likučių.
X
11,0
0,80
30
Ne
50 °C
Atidėjimas
purvini indai.
Intensyvus Įprastai
Energijos taupymo programa.
plovimas
X
12,0
1,03
150
Pilnas
Įprastai ar labai purvini indai, su
4
Atidėjimas papildomu antibakteriniu plovikliu.
Higieniškas plovimas 3) Intensyvus Programos pertraukimas (pvz., dėl
plovimas durelių atidarymo) gali neleisti tinkamai
X
13,0
1,50
118
Pilnas
X
14,0
1,60
145
Pilnas
naikinti bakterijų.
5
1)
2)
3)
Intensyvus
plovimas
65 °C
Atidėjimas Rekomenduojama labai purviniems
Intensyvus indams, ypač keptuvėms ir
plovimas prikaistuviams.
Programos duomenys gauti pagal Europos standartą EN 50242, esant normalioms sąlygoms (be papildomų parinkčių); priklausomai nuo sąlygų
duomenys gali skirtis. Dėl įrenginio automatinio kalibravimo sistemos su jutiklių programa galimas skirtumas iki 20 minučių.
Nuorodinė programa energijos sąnaudų etiketei pagal EN 50242 reikalavimus. - Pastaba testavimo įstaigoms: išsamios informacijos apie EN /
standartinės apkrovos palyginimo testą ir kitus testus gausite susisiekę šiuo adresu: nk_customer@whirlpool.com.
Antibakterinį poveikį patikrino Lilio Pastero institutas (Prancūzija) pagal 2001 m. lapkričio NF EN 13697 reikalavimus.
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
SKALAVIMO PAGALBOS
INDIKATORIUS
Jei ciklo pabaigoje jis šviečia,
reikia įpilti skalavimo skysčio į
dozatorių.
DRUSKOS INDIKATORIUS
Jei ciklo pabaigoje jis šviečia,
reikia įpilti druskos į
rezervuarą.
INTENSYVAUS PLOVIMO
MYGTUKAS
Dėl papildomų purkštukų ši
parinktis leidžia pasirinkti
intensyvesnį plovimą
apatinėje lentynoje, tam
tikroje zonoje. Šią parinktį
rekomenduojama naudoti
puodams ir troškintuvams
plauti (žr. 4 psl.). Norėdami
įjungti intensyvų plovimą,
paspauskite šį mygtuką
(užsidegs indikatorius).
TABLETĖS NUSTATYMAS
Šis nustatymas leidžia pritaikyti ciklą pagal naudojamą
plovimo priemonę.
Jei naudojate plovimo tabletę (kurioje 1 dozėje yra
ploviklis, druska ir skalavimo priemonė), laikykite
nuspaudę mygtuką „Tabletės“ 3 sekundes (kol užsidegs
indikatorius).
Jei naudojate plovimo miltelius arba skystį, indikatorius
„Tabletės“ ant valdymo pulto turi nešviesti.
ATIDĖTO PALEIDIMO
MYGTUKAS
Galima užprogramuoti
plovimo ciklą prasidėti
po 2, 4 arba 8 valandų.
Tada paspauskite mygtuką
„Paleisti“. Plovimo
programa prasidės po
nustatyto laiko.
5019 396 03607
LT -1-
Naudojimas pirmą kartą
Kaip nustatyti vandens kietumą, kad visada būtų užtikrinti geriausi plovimo rezultatai
Vandens kietumas turi būti nustatomas
tik prieš pirmą plovimą arba jei
vandens kietumas keičiasi
Gamyklinis vidutinis vandens kietumo
nustatymas yra 4 lygio.
-
Paspauskite ir mažiausiai 3 sekundes laikykite kartu nuspaudę mygtukus Programs (programos) ir CANCEL/Off (atšaukti / išjungti).
-
Programų LED nurodys vandens kietumo nustatymą.
-
Padidinti nustatymą paspauskite mygtuką Programs (programos) (kai pasiekiamas 7 lygis, kitu mygtuko paspaudimu pereisite atgal prie 1 lygio.
-
Palaukite 30 sekundžių (valdymo skydelis išsijungs) arba paspauskite mygtuką START/Resume (paleisti / tęsti).
1. Gaunamo vandens tiekimo įmonės pasiteiraukite, koks vandens kietumas...
Net jei naudojate tabletes su druskos
atliekama funkcija, turite įpilti
atkuriamosios druskos, nes valymo
priemonės neefektyviai minkština
kietą vandenį.
10
Kai naudojate pirmą kartą,
druskos rezervuaras turi būti
pripildomas nepriklausomai
nuo vandens kietumo
(žr. aprašymą po 1 veiksmu
„Kasdienis patikrinimas“).
4
9
1
Vokiečių k.
laipsn. °dH
Prancūzų k.
laipsn. °fH
Lietuvių k.
laipsn. °eH
Vandens kietumo lygis
0–5
0–9
0 – 6,3
Minkštas
1
6 – 10
10 – 18
7 – 12,6
Vidutinis
2
11 – 15
19 – 27
13,3 – 18,9
Vidutinis
3
16 – 21
28 – 37
19,6 – 25,9
Vidutiniškai kietas
4
22 – 28
38 – 50
26,6 – 35
Kietas
5
29 – 35
51 – 63
35,7– 44,1
Labai kietas
6
36 – 50
64 – 90
44,8 – 62,4
Ypač kietas
7
Druskos rezervuaro pripildymas – ištirpina kalkes (nereikia, jei vanduo minkštas!)
5
1
2
3
6
7
2. ...įveskite šią reikšmę savo
Valymo priemonės
indaplovėje
naudojimo patarimai
Skydelyje dega 3 pirmosios
Gelis arba
PROGRAM (programų) lemputės
milteliai
Tabletės
(žr. programų lentelė)
(skalavimo skystis
P1
P2
P3
ir druska)
pereikite į 1
veiksmą
(žr. „Kasdieninis
patikrinimas“)
Kasdieninis patikrinimas
Užsukite dangtelį.
Druskos likučius
aplink dangtelį
nuvalykite. Kai
kurių druskos
rezervuarų
dangteliuose
integruotas lygio
indikatorius
(žr. kaip patikrinti).
Vaizdinis
indikatorius
(priklausomai nuo
modelio).
Atsukite dangtelį.
8
1 druskos rezervuaras
2 skalavimo skysčio indikatorius
3 valiklio indikatorius
4 lentynėlių sistema
5, 6, 7, 8 funkcijos pateikiamos skydelyje
9 filtrai
10 purškimo svirtelės
jei vanduo KIETAS,
reikia papildomos
druskos
(eikite į 1 veiksmą,
„Kasdieninis
patikrinimas“)
Druskos rezervuarą pripildykite
druska tik prieš pirmą plovimą.
Įpilkite druskos (niekada nepilkite valymo
priemonės!) min. 0,8 kg / maks. 1 kg
Kai pripilate atkuriamosios druskos, iškart paleiskite plovimo programą (išankstinio plovimo programos „Pre-wash“ tam nepakanka). Likęs druskos tirpalas arba grūdeliai gali
nulemti gilesnę koroziją, kuri nepataisomai sugadins nerūdijančiojo plieno komponentus. Garantija netaikoma, jei gedimai nulemiami tokių aplinkybių.
(priklausomai nuo modelio)
Druskos lygio indikatoriaus lemputė dega kelių Druskos indikatorius valdymo skydelyje
plovimo ciklų pabaigoje. Jei vandens kietumo
KAI REIKIA ĮPILTI DRUSKOS,
lygis nusileidžia iki reikiamos kategorijos
užsidega indikatoriaus lemputė.
(minkšto vandens), druskos nereikia.
Druskos indikatorius druskos rezervuaro dangtelyje
žalia: Gerai.
šviečia: REIKIA
ĮPILTI
LT -2-
Kasdieninis patikrinimas
Papildomų priemonių papildymas (nebūtina, kai naudojamos tabletės). Kaip sureguliuoti skalavimo skysčio dozavimo reguliatorių
2
Skalavimo priemonės dozę galima
pritaikyti pagal naudojamą ploviklį.
Kuo žemesnis nustatymas, tuo
mažiau skalavimo priemonės bus
naudojama (gamyklinis nustatymas:
4 padėtis).
Norėdami atidaryti dangtelį B,
paspauskite mygtuką. Moneta ar
panašiu objektu pasukite rodyklę į
norimą nustatymą. Pakoregavę
skalavimo priemonės nustatymą,
dangtelį vėl uždarykite.
Vaizdinis
indikatorius
Jei reikia,
atidarykite
dangtelį B
(paspausdami
mygtuką).
Norėdami patikrinti priemonės kiekį dozatoriuje,
patikrinkite skalavimo priemonės indikatorių.
Įpilkite skalavimo
priemonės iki
didžiausio lygio
linijos, maždaug
150 ml
(priklausomai nuo modelio)
Skalavimo priemonės indikatorius valdymo pulte
Skalavimo priemonės indikatorius ant dozatoriaus
KAI REIKIA ĮPILTI SKALAVIMO PRIEMONĖS,
užsidega indikatoriaus lemputė.
nešviečia: Gerai
šviečia: REIKIA ĮPILTI
Naudokite tik namų indaplovėms rekomenduojamas skalavimo priemonę. Iškart nuvalykite atsitiktinai išsipylusią skalavimo priemonę. Tai neleis susidaryti pamuilėms, kurios gali sukelti prietaiso gedimą.
Jei lieka neišplautų vietų: sumažinkite dozę pasukdami reguliatorių į žemesnį nustatymą (1-3). Jei moliniai / porcelianiniai indai iki galo neišdžiovinami: padidinkite dozę pasukdami reguliatorių į aukštesnį nustatymą (5-6).
Plastikinius indus gali būti sunkiau išdžiovinti, todėl aukštesnis skalavimo priemonės nustatymas to nepagerins.
Ploviklius su į jų sudėtį įeinančiomis skalavimo priemonėmis galima pritaikyti tik su ilgesnėmis programomis. Jei naudojate trumpesnes programas, gali likti ploviklio likučių (jei reikia, naudokite ploviklio miltelius). Plovikliai su į
jų sudėtį įeinančiomis skalavimo priemonės gali palikti daugiau pamuilių.
Ploviklio įpylimas – naudokite tik indaplovėms specialiai skirtus ploviklius pagal gamintojo rekomendacijas.
Atidarykite dangtelį A
(paspauskite mygtuką).
3
Kasdieninis naudojimas
Ploviklio įdėjimas / įpylimas: tabletės / milteliai / skystis –
dėkite / pilkite į didįjį skyrių.
Žr. ploviklio gamintojo rekomendacijas ant ploviklio pakuotės.
Į ploviklio dozatorių
ploviklį pilkite / dėkite
tik prieš paleisdami
plovimo programą.
Uždarykite dangtelį spustelėdami ant
briaunelių.
Vienam ciklui naudokite tik vieną tabletę;
ją dėkite tik į ploviklio dozatorių.
Galima naudoti visų tipų tabletes, bet
naudojant „du viename“ tipo tabletes
privaloma įpilti druskos.
Atskirų tipų tabletės nespėja visiškai
ištirpti trumpų programų metu (spartaus
plovimo, trapių indų, rankinio plovimo
programos), todėl padėjus tabletę ant
rezervuaro apačios ji gali būti ištirpinama
ir išplaunama geriau.
LT -3-
Kaip įdėti lentynėles
APATINIOJI LENTYNĖLĖ – priklauso nuo modelio
4
A – reguliuojamos atverčiamos dalys (2 arba 4): horizontaliai
puodeliams / ilgiems įrankiams / taurėms su kojelėmis.
A – UŽDARYTA
A – ATIDARYTA
ATIDARYTI A:
B – įrankių krepšys: galima dėti viršutiniojoje; kai
pasirenkama dalinės apkrovos / kelių zonų funkcija.
Tinklelis (F) turi būti išimtas.
CLICK!
A
A
Atverčiamąją
Rotate
the flap
dalį pasukite
clockwise and
pagal
hooklaikrodžio
on rack
rodyklę ir
užkabinkite
viršutiniąją
lentynėlę
Kaip sureguliuoti viršutiniosios lentynos aukštį
(jei įmanoma).
Kad būtų daugiau vietos apatinėje lentynėlėje, pakelkite
viršutiniąją lentynėlę arba nuleiskite ją, kad sudėtumėte
taures ilgomis kojelėmis.
- Suimkite ir ištraukite dvi šonines rankenėles (C) (jos
turi būti tame pačiame lygmenyje), tada pakelkite arba
nuleiskite viršutiniąją lentynėlę.
C
D
Kaip išimti viršutiniąją lentynėlę (jei yra).
Viršutiniąją lentynėlę gali būti
naudinga išimti į indaplovę
dedant stambius indus.
- Atidarykite du laikiklius (D), kad
galėtumėte nuimti viršutiniąją
lentynėlę (kai ji savo vietoje,
laikikliai turi būti uždaryti).
A
B
D – UŽDARYTA
D – ATIDARYTA
APATINIOJI LENTYNĖLĖ – priklauso nuo modelio
Kaip naudotis intensyvaus plovimo režimu
Intensyvaus plovimo režimas
naudoja specialius vandens
purškimo purkštukus angos
galinėje pusėje, kad ypač
nešvarios vietos būtų
plaunamos intensyviau.
1. Sureguliuokite intensyvaus plovimo sritį (G)
nulenkdami galinius lėkščių laikiklius sudėti
puodus.
2. Į intensyvaus plovimo sritį dėkite puodus ir
kitus indus vertikaliai palenktus. Puodai turi būti
palenkti link intensyviai vandenį purškiančių
purkštukų.
E – įrankių krepšys
F – tinklelis: padeda atskirti įrankius vieną nuo kito, kad jie gerai nusiplautų.
G – vertikalūs lėkščių laikikliai: galima užlenkti žemyn, kad sudėtumėte puodus.
H – šoniniai laikikliai su užlenkiamomis dalimis (jei yra): lentynėles galima naudoti
ilgiems įrankiams arba ant jos dėti puodelius.
ŠONINĮ LAIKIKLĮ GALIMA IŠIMTI: patraukite laikiklį į
krepšelio priekį ir pakelkite, kad jį išimtumėte.
F
G
E
5
Sudėliokite indus taip, kad vanduo nesikauptų angose, o purškimo strėlė laisvai judėtų. Naudokite tik indaplovėse skirtus plauti indus ir įrankius. Indaplovėje neplaukite medinių, aliuminių, skardinių, sidabrinių įrankių
arba dekoruotų indų (neglazūruotų). Krepšeliuose indai (pvz., lėkštės, dubenys, puodai) turi būti sudėti taip kad nuo jų nutekėtų!
Programos įjungimas. Paspauskite bet kokį mygtuką (išskyrus „CANCEL/Off“ (atšaukti / išjungti) įjungti valdymo skydelį ir paleisti programavimą.
LT -4-
Pasirinkite programą
6
Programų apžvalga
Maksimalus programų skaičius rodomas skyrelyje „Lentelė“. Savo programas rasite skydelyje (1 psl.).
Pasirinkite programą pagal pritvirtintą programų lentelę (1 psl.).
Programos trukmė priklauso nuo papildomų patalpos sąlygų, temperatūros, slėgio ir t. t.
Plovimo ciklas
7
Indaplovės durys turi būti uždarytos, tada bus purškiamas vanduo per purkštukus.
Sustabdyti programą (pvz.: jei norite įdėti indų):
- Atsargiai atidarykite duris (programa bus pristabdoma) ir įdėkite indų,
(saugokitės KARŠTŲ garų!).
- Uždarykite duris ir paspauskite mygtuką START (paleisti), kad ciklas
būtų paleistas iš naujo (programa tęsiama nuo tos vietos, kur ji
pertraukiama).
Atšaukti programą:
Pakeisti vykdomą programą:
- Paspauskite mygtuką CANCEL/Off
(atšaukti / išjungti).
- (Kai programa išjungiama, vanduo nubėga
per maždaug 1 minutę.)
- Paspauskite mygtuką CANCEL/Off (atšaukti / išjungti).
- (Kai programa išjungiama, vanduo nubėga per maždaug 1 minutę.)
- Įjungti programą paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus CANCEL/Off
(atšaukti / išjungti).
- Pasirinkite naują programą.
- Paspausktie mygtuką START (paleisti).
Programos išjungimas. Viskas gerai...
8
Kai programa baigiama, automatiškai įsijungia budėjimo režimas. Visos indikatorių lemputės išsijungs.
Prieš atidarydami duris peržiūrėkite visus perspėjimus: saugokitės KARŠTŲ garų.
Išimkite indus pirma iš apatiniosios lentynėlės, kad likę vandens lašai nekristų nuo viršutiniojoje lentynėlėje sudėtų indų.
Techninė priežiūra
Techninė priežiūra
9
Filtrai
Patikrinkite ir
išvalykite, jei
reikia
Užsukite mikrofiltro PASTABOS ŽENKLĄ!
Atsukite mikrofiltrą
(1), jį nuimkite (2) ir
smulkų sietelį (3)...
Įkišimas
Išskalaukite po
tekančiu vandeniu...
Nedidelius gedimus / klaidas pašalinkite patys...
10
Purškimo
strėlės
Pašalinkite
nešvarumus /
apnašas.
Įdėkite ir tinkamai prisukite viršutiniąją ir apatiniąją strėles.
Atsukite ir
nuimkite
apatiniąją strėlę...
Atsukite ir nuimkite
viršutiniąją strėlę...
Po tekančiu
vandeniu
nuplaukite
purkštukus (jei
reikia, panaudokite
dantų krapštuką)...
LT -5-
Ką daryti, jei...
Jei įvyko triktis, prieš susisiekdami su palaikymų po pardavimo tarnyba, galite patikrinti tokius dalykus ir pabandyti problemą išspręsti patys.
Daugelį trikčių galima pašalinti atliekant toliau aprašytus veiksmus, ir prietaisas vėl ima veikti normaliai.
Prietaisas...
...neveikia / nepasileidžia
...6 kartus sumirksi indikatoriaus ATŠAUKTI /
Išjungti lemputė
...6 kartus sumirksi indikatoriaus ATŠAUKTI /
Išjungti lemputė / plovimo programa pasibaigė
per anksti (indai yra purvini ir šlapi)
-
Galimos priežastys...
Prietaisą reikia įjungti.
-
Patikrinkite, ar namuose nedingusi elektra.
-
Neužsidaro indaplovės durelės.
-
Patikrinkite, ar uždarytos indaplovės durelės.
-
Įjungta atidėto paleidimo funkcija.
-
Patikrinkite, ar pasirinkta atidėto paleidimo funkcija (jei yra). Jei funkcija įjungta, prietaisas pradės veikti tik praėjus
nustatytam laikui. Jei reikia, nustatykite atidėtą paleidimą į 0 (atstatykite prietaiso nustatymus).
-
Užsuktas vandens čiaupas.
-
Reikia atsukti vandens čiaupą.
-
Susiraičiusi vandens tiekimo žarna arba užsikimšo tiekimo
linijos filtrai.
-
Vandens tiekimo žarna neturi būti susiraičiusi, santykinio tiekimo filtras ant vandens čiaupo jungtis neturi būti
purvinas ar užsikimšęs.
-
Per žemas vandens slėgis.
-
Vandens čiaupas prie vandens tiekimo linijos turi būti iki galo atsuktas (minimalus tiekimo greitis: 0,5 litro per minutę).
-
Purvini arba užsikimšę filtrai.
-
Filtrai negali būti purvini ar užsikimšę
-
Per mažai vandens indaplovės vandens sistemoje.
-
Indai su įdubomis (pvz., puodeliai, dubenėliai) ant lentynos turi būti sudėti apversti.
Netinkamai prijungta išleidimo žarna.
-
Turi būti tinkamai prijungta išleidimo žarna (aukščiau montuojamiems prietaisams nuo apatinio prietaiso krašto
reikia palikti bent 200–400 mm) – žr. montavimo instrukcijas.
-
Viduje daug putų.
-
Pakartokite be ploviklio arba palaukite, kol putos išsisklaidys.
-
Purvini filtrai.
-
Nuvalykite filtrus.
-
Susiraičiusi išleidimo žarna.
-
Išleidimo žarna neturi būti susiraičiusi.
-
Užsukta sifono žarnos jungtis.
-
Reikia išimti uždarymo diską iš sifono žarnos jungties.
-
...8 kartus sumirksi indikatoriaus ATŠAUKTI /
Išjungti lemputė
Sprendimai...
Atlikus reikalingą veiksmą aukščiau, reikia atstatyti trikties pranešimą. Daugeliu atveju tai padeda pašalinti triktį.
ATSTATYMAS:
Indai ir įrankiai...
...nevisiškai švarūs / ant jų likę maisto likučių
-
Paspauskite mygtuką ATŠAUKTI / Išjungti.
Uždarykite dureles.
Vanduo automatiškai išleidžiamas per maždaug 1 minutę.
Dabar prietaisą galima paleisti iš naujo.
Galimos priežastys...
Per maži tarpai tarp indų (indai su įdubomis neteisingai
išdėstyti ant lentynos).
Per mažai ploviklio, ploviklis per senas arba laikomas
neteisingai.
Nepakankamai didelė temperatūra, kad būtų galima išplauti
labai purvinus indus.
Indų sudėjimas į indaplovę naudojant viršutinę ir apatinę
lentynas su dalinės apkrovos / kelių zonų parinktimi.
-
Sprendimai...
Indus išdėstykite taip, kad jie tarpusavyje nesiliestų. Indai su įdubomis (pvz., puodeliai, dubenėliai) ant lentynos turi
būti sudėti apversti.
Jei reikia, naudokite daugiau ploviklio ir vadovaukitės gamintojo instrukcijomis dėl dozės dydžio. Visada laikykite
ploviklį sausoje vietoje ir nelaikykite labai ilgai.
-
Jei indai labai purvini, pasirinkite plovimo programą su aukštesne temperatūra (žr. programų lentelę 1 psl.).
-
Jei pasirinkote dalinės apkrovos / kelių zonų parinktį (jei yra), nepamirškite dėti indų tiktai į viršutinę lentyną arba
tiktai į apatinę lentyną, padidindami plovimo galingumą ir taip užtikrindami optimalius plovimo rezultatus.
Jei dažnai naudojate ekonomišką 50 °C programą (jei yra), laikas nuo laiko pasirinkite intensyvią 70 °C programą
(jei yra).
-
-
Dažnai naudojama ekonomiška 50 °C programa.
-
Užsikimšo purkštukai, filtrai purvini arba prijungti netinkamai. -
Purkštukai neturi būti užsikimšę, filtrai neturi būti purvini ir turi būti tinkamai prijungti (žr. 5 psl. sk. „Priežiūra“).
-
Purkštukai užstrigo užsikabinę už indų ar įrankių.
Purkštukai turi laisvai suktis ir neturi strigti už indų ar įrankių.
-
LT -6-
Ką daryti, jei...
Indai ir įrankiai...
Galimos priežastys...
Sprendimai...
...šviečia druskos indikatorius
-
Naudokite tabletes minkštam vandeniui.
-
Nustatykite „Tabletės“ parinktį; jei šios parinkties nėra, normalu, kad gali užsidegti druskos indikatorius.
...yra nuosėdų: liko regeneracinės druskos
likučių
-
Vanduo per kietas.
-
Jei vanduo yra labai kietas, reikia naudoti daugiau regeneracinės druskos (žr. 2 psl. sk. „Kaip nustatyti vandens kietumą“).
-
Atidarytas druskos talpos dangtelis.
-
Tinkamai uždarykite druskos talpos dangtelį.
-
Nepakanka skalavimo priemonės.
-
Jei naudojate kombinuoto poveikio ploviklį, bandykite įpilti daugiau skalavimo priemonės.
-
Plastikinės talpos džiūsta sunkiai.
-
Sintetinės medžiagos džiūsta sunkiai; jei pasibaigus ciklui indai lieka drėgni, juos nušluostykite.
-
Švarūs indai paliekami indaplovėje ilgam po ciklo pabaigos (pvz., naudojant atidėto paleidimo parinktį).
Tokiu atveju tai, kad ant indų ir ant indaplovės šonų yra vandens lašelių, yra normalu.
Pabandykite atidaryti dureles 5 minutėms prieš išimdami indus.
-
Neteisingai išdėstyti indai su įdubomis ant lentynų.
-
Išdėstykite indus taip, kad vanduo nesikauptų įdubose.
-
Neteisingai dozuojama skalavimo priemonė.
-
Padidinkite skalavimo priemonės dozę (žr. 3 psl. sk. „Plovimo priemonės įpylimas“).
-
Pasirinkta spartaus plovimo programa.
-
Spartaus plovimo programa 40 °C / 45 °C yra skirta tik greitai išplauti nelabai purvinus indus. Jei ši programa
naudojama plauti pilną indaplovę vidutiniškai ar labai purvinų indų, indai gali būti nevisiškai išdžiovinti. Tokiu atveju
pasirinkite standartinės trukmės programą. Kad indai būtų išplauti geriau, pasibaigus programai atidarykite dureles
ir palaukite 15 minučių prieš išimdami indus iš indaplovės.
...nublukusios plastikinės dalys
-
Pomidorų / morkų sultys.
-
Plastikinės dalys gali nublukti ar pakeisti spalvą dėl, pavyzdžiui, pomidorų sulčių. Rekomenduojama naudoti
plovimo miltelius, nes jų galima įpilti šiek tiek didesnę dozę, kad indai būtų baltesni. Reikėtų naudoti aukštesnės
plovimo temperatūros programas.
...neskaidrus stiklas ir pan.
-
Indai netinkami plauti indaplovėse (porcelianas),
-
Naudokite tik indaplovėse skirtus plauti indus ir įrankius.
...ant stiklo lieka nuvalomų nuosėdų
-
Naudojama stiklui netinkama programa.
-
Indus reikia sudėti taip, kad jie nesiliestų tarpusavyje. Nedėkite stiklinių indų kartu į krepšelius. Naudokite stiklui
tinkamą programą.
...stiklas nespindi
-
Stiklinės neskirtos plauti indaplovėje (porcelianas).
-
Atskirų tipų stiklo indaplovėje plauti negalima.
...ant stiklo lieka nenuvalomų nuosėdų
-
Vaivorykštės efektas.
-
Šis poveikis yra negrįžtamas. Ateityje rekomenduojame:
Pakeisti minkštiklio dozavimo sistemos kontrolę.
Būti atidiems ir vadovautis ploviklių dozės rekomendacijomis.
Kombinuoto poveikio tabletėms vadovaukitės ploviklio gamintojo rekomendacijomis.
...arbatos puodeliai patamsėja ir šis
patamsėjimas išlieka ir po plovimo indaplovėje.
-
Nežinoma.
-
Šis poveikis yra neišvengiamas. Teinai visam laikui keičia indų spalvas.
...rūdžių pėdsakai
-
Nenaudojama parengiamojo plovimo programa.
-
Druskingo ar rūgštaus maisto likučiai gali palikti rūdžių pėdsakus net ant nerūdijančiojo plieno įrankių. Kad to
išvengtumėte, visada naudokite parengiamojo plovimo programą, jei indus plausite vėliau.
...yra kitokių pėdsakų
-
Per maža skalavimo priemonės dozė.
-
Jei yra nuosėdų, padidinkite skalavimo priemonės dozę (žr. 3 psl. sk. „Plovimo priemonės įpylimas“).
Jei naudojate kombinuoto poveikio ploviklį, pabandykite įpilti daugiau skalavimo priemonės.
...yra dryžių
-
Per didelė skalavimo priemonės dozė.
-
Jei yra dryžių, sumažinkite skalavimo priemonės dozę (žr. 3 psl. sk. „Plovimo priemonės įpylimas“).
Jei naudojate kombinuoto poveikio ploviklį, į kurio sudėtį įeina skalavimo priemonė, daugiau papildomos skalavimo
priemonės nepilkite.
...yra pamuilių
-
Neteisingai dozuojama plovimo / skalavimo priemonė.
-
Naudokite tik reikalingą kiekį plovimo / skalavimo priemonės, nes naudojant jos per daug gali likti per daug pamuilių.
...yra ne sausi
LT -7-
Ką daryti, jei...
Ištraukite kištuką iš maitinimo kištukinio lizdo
Jei atlikus visus šiuos patikrinimus triktis išlieka, išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir užsukite vandens čiaupą. Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimų skyrių (žr. garantiją).
Prieš susisiekdami su mūsų aptarnavimo po pardavimų skyriumi, pasižymėkite tokius dalykus:
- trikties aprašymą,
- prietaiso tipą ir modelį,
- aptarnavimo kodą (numerį ant lipnios tipo etiketės) durelių vidinėje pusėje dešinėje:
Atsargumo priemonės ir bendrosios rekomendacijos
1. Pakavimas
Pakuotės medžiagos yra 100 % perdirbamos, jos yra pažymėtos perdirbamų medžiagų simboliu
.
2. Pakuočių nuėmimas ir turinio patikrinimas
Išpakavę patikrinkite indaplovę, ar nėra pažeidimų ir ar tinkamai užsidaro durelės. Jei turite abejonių, kreipkitės į
kvalifikuotą techniką ar vietinį pardavėją.
3. Prieš naudodami indaplovę pirmą kartą
- Prietaisas yra skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 5 °C iki 45 °C.
- Šią indaplovę patikrino gamintojas, kad užtikrintų, jog ji veikia teisingai. Dėl tokio patikrinimo gali būti likusių
lašelių / vandens žymių, kurios po pirmo plovimo išnyks.
4. Energijos ir vandens taupymas
- Neskalaukite indų po bėgančiu vandeniu.
- Visada prieš įjungdami indaplovę ją prikraukite pilną arba pasirinkite dalinės apkrovos / kelių zonų funkciją
(jei ji yra).
- Jei yra ekologiškų energijos šaltinių, tokių kaip šildymas saulės baterijomis, šilumos siurbliai ar centralizuotos
šildymo sistemos, prietaisą galima prijungti prie karšto vandens linijos su iki 60 °C temperatūra. Įsitikinkite, kad
vandens tiekimo žarna yra tinkamo tipo (pažymėta „70 °C Max“ arba „90 °C Max“).
5. Vaikų saugumas
- Saugokite pakuotes vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikams neleiskite žaisti su indaplove.
- Ploviklį, skalavimo priemonę ir druską laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
6. Įspėjimai apie saugą
- Prietaisas neskirtas naudoti vaikams, fizinę ar protinę negalią turintiems asmenims, jei jų nėra tinkamai apmokęs
atsakingas suaugęs asmuo, kuris gali užtikrinti saugų prietaiso naudojimą.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Prie indaplovės nelaikykite degių medžiagų.
- Vandens iš indaplovės negalima gerti.
- Nenaudokite indaplovėje tirpiklių: sprogimo pavojus!
- Būkite atsargūs, kai durelės yra atidarytos: pavojus užkliūti!
- Ant atvirų indaplovės durų galima išlaikyti tik ištraukto stalčiaus su indais svorį. Nedėkite ant atvirų durelių jokių kitų
daiktų, ant jų nesėskite ir nestokite.
- Aštrius daiktus, kurie gali sužaloti (pvz., peilius), reikia dėti į krepšelį įrankiams, aštriuoju galu žemyn. Įrankius su
ilgomis rankenomis reikia išdėstyti ant viršutinės lentynos horizontaliai, aštrų galą nusukus nuo indaplovės priekio.
-
Prieš valydami ar atlikdami priežiūros darbus išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir užsukite vandens čiaupą; taip
reikia elgtis ir trikties atveju.
- Remonto ir techninio modifikavimo darbus gali atlikti tiktai kvalifikuotas technikas.
7. Apsauga nuo šalčio
Jei prietaisas statomas aplinkoje, kurioje esama užšalimo pavojaus, jį reikia visiškai ištuštinti. Užsukite vandens
čiaupą, atjunkite tiekimo ir išleidimo žarnas, išleiskite visą vandenį. Patikrinkite, kad druskos talpoje būtų bent 1 kg
tirpintos regeneracinės druskos, kad prietaisas būtų saugomas nuo temperatūrų iki -20 °C. Kai plovimo programa
tęsiama toliau, gali būti parodytas klaidos pranešimas (žr. 6 psl.).
Indikatorius ATŠAUKTI / Išjungti sumirksi 6 kartus – prietaisą reikia palikti mažiausiai 5 °C aplinkoje mažiausiai
24 valandas.
Pašalinę šias triktis atstatykite prietaisą (žr. sk. „Ką daryti, jei...“).
8. Išmetimas
- Prietaisas yra pagamintas iš medžiagų, kurias galima perdirbti. Jei nusprendėte indaplovę išmesti, ją reikia
utilizuoti pagal vietinius atliekų utilizavimo reikalavimus. Kad jos nebebūtų galima naudoti, nukirpkite maitinimo
laidą. Kad apsisaugotumėte nuo situacijų, kuriose gali kilti pavojus vaikams (pvz., pavojus uždusti), nulaužkite
durelių užraktą, kad jų nebebūtų galima uždaryti.
- Prietaisas yra pažymėtas pagal Europos direktyvą 2002/96/CE dėl elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų
(WEEE). Jei užtikrinsite šio prietaiso tinkamą perdirbimą, padėsite apsaugoti aplinką ir sveikatą nuo galimos žalos
pasekmių. Netinkamas šių prietaisų utilizavimas su buitinėmis atliekomis gali turėti žalingo poveikio aplinkai.
simbolis ant prietaiso arba dokumente, pateiktame su prietaisu, nurodo, kad šis produktas neturi būti laikomas
buitine atlieka, o turi būti perduotas utilizuoti į artimiausią elektros ir elektronikos prietaisų surinkimo punktą.
Utilizavimas turi būti atliekamas pagal vietinius atliekų utilizavimo nuostatus. Daugiau informacijos apie elgesį su
šiuo prietaisu, jo atkūrimą ir perdirbimą kreipkitės į kompetentingą vietinę įstaigą, buitinių atliekų sutikimo centrą
arba parduotuvę, iš kurios įsigijote prietaisą.
EC atitikties deklaracija
Šis prietaisas sukurtas, pagamintas ir platinamas pagal EB direktyvų reikalavimus: 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE
ir 2002/95/CE (RoHS direktyvą).
Apkrovos mastas: 13 nustatymų.
Garantija netaikoma, jei gedimai sukelti neteisingo prietaiso naudojimo.
Pasiliekame teisę atlikti technines modifikacijas.
LT -8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising