Whirlpool | WVS 93F LT K | Setup and user guide | Whirlpool WVS 93F LT K Käyttöohjeet

Whirlpool WVS 93F LT K Käyttöohjeet
FI
Pikaopas
KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä
osoitteessa www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register
Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen
käyttöä.
TUOTTEEN KUVAUS
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
ILMANPOISTO (IMUMALLEJA VARTEN)
Yhdistä liesituuletin ja seinien poistoaukot siten, että halkaisija vastaa
ilman poistokohtaa (yhdyslaippa).
Kooltaan pienempien putkien ja seinän poistoaukkojen käyttäminen
laskee imutehoa ja lisää huomattavasti melua.
Valmistaja ei ole näiltä osin mitenkään vastuussa.
!! Käytä kanavaa, jonka pituus on mahdollisimman lyhyt.
!! Käytä kanavaa, jossa on mahdollisimman vähän taivekohtia (suurin
sallittu taivekulma: 90°).
!! Vältä huomattavia muutoksia kanavan poikkileikkauksessa.
!! Valmistaja ei ole mitenkään vastuussa, jos näitä määräyksiä ei
noudateta.
SUODATUS VAI POISTOHORMI?
!! Liesituulettimesi on tarkoitettu käytettäväksi imumallisena.
Jotta liesituuletinta voitaisiin käyttää suodattavana, on asennettava
erityinen LISÄVARUSTEYHDISTELMÄ.
Tarkasta kuuluuko LISÄVARUSTEYHDISTELMÄ toimitukseen vai onko se
ostettava erikseen.
Huomaa: Jos se kuuluu toimitukseen, joissakin tapauksissa
liesituulettimeen on asennettuna lisäksi aktiivihiilisuodatusjärjestelmä.
Tiedot liesituulettimen muuttamisesta imumallista suodatinmalliseksi on
annettu käyttöoppaassa "Turvallisuusohjeet & Asennus".
KANAVOITU MALLI
Tässä tapauksessa savut kuljetetaan rakennuksen ulkopuolelle
liesituulettimen päällä olevaan kytkentärenkaakseen yhdistetyn
erityisen putken kautta.
Huomio! Poistoputkea ei toimiteta liesituulettimen mukana vaan se
on hankittava erikseen. Poistoputken halkaisijan tulee olla sama kuin
kytkentärenkaan.
Huomio! Jos liesituuletin on varustettu aktiivihiilisuodattimella, on se
poistettava.
SUODATINMALLI
Imetystä ilmasta poistetaan rasva ja käryt ennen kuin se palautetaan
takaisin huoneeseen.
Jos liesituuletinta halutaan käyttää tällä tavalla, on asennettava
aktiivihiiltä käyttävä lisäsuodatusjärjestelmä.
KÄYTTÖPANEELI
T1.
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2.
T3.
T4.
T5.
T6.
T7.
HUOMIO! Tässä liesituulettimessa on automaattinen käyttöjärjestelmä
(katso alla oleva kohta “T4. 6th sense -toiminto (AUTO-tila) PÄÄLLÄ/
POIS”). Kalibrointi tapahtuu automaattisesti jokaisella kerralla, kun
liesituuletin yhdistetään uudelleen sähköverkkoon (esim.: ensimmäisen
asennuskerran ja sähkökatkon jälkeen). Toimenpide voidaan suorittaa
myös manuaalisesti (katso kappale “Anturin asettaminen”). 5
minuuttia kestävän kalibroinnin aikana T4 vilkkuu ja valoja voidaan
käyttää.
T1. TUULETTIMEN MOOTTORI POIS PÄÄLTÄ / VÄHENNÄ
NOPEUTTA
Tällä painikkeella vähennetään poistomoottorin nopeutta ja
kytketään se POIS PÄÄLTÄ.
Voit kytkeä poistomoottorin suoraan POIS PÄÄLTÄ painamalla
painiketta ja pitämällä sitä painettuna.
T2. TUULETTIMEN MOOTTORI PÄÄLLE / KASVATA NOPEUTTA
Tällä painikkeella kasvatetaan poistomoottorin nopeutta ja kytketään
se PÄÄLLE.
Voit asettaa suoraan nopeuden 5 painamalla painiketta ja pitämällä sitä
painettuna.
Huomaa: Liesituuletin toimii 5 minuuttia nopeudella 4 ja 5, jonka jälkeen
liesituuletin siirtyy takaisin käyttämään nopeutta 3.
T3. RASVA-/HIILISUODATTIMEN HÄLYTYS/NOLLAUS
Liesituuletin ilmoittaa säännöllisin väliajoin, että on tullut aika suorittaa
suodattimen huolto.
Huomaa: Ilmaisimet toimivat ainoastaan liesituulettimen ollessa päällä.
* Saatavana vain eräissä malleissa
Tuulettimen moottori POIS PÄÄLTÄ /
vähennä nopeutta
Tuulettimen moottori PÄÄLLE / kasvata
nopeutta
Rasva-/hiilisuodattimen hälytys/nollaus
6th sense -toiminto (AUTO-tila) PÄÄLLÄ/POIS
Yövalo (ympäristön valo)
Päävalo POIS PÄÄLTÄ / vähennä
voimakkuutta
Päävalo PÄÄLLÄ / kasvata voimakkuutta
T3 palaa: Suorita rasvasuodattimen huolto.
T3 vilkkuu: suorita hiilisuodattimen huolto.
Suodattimen täyttymisen ilmaisimien palauttaminen
normaalitilaan:
Huomaa: Tämä on tehtävä liesituulettimen ollessa päällä.
Paina T3-painiketta ja pidä sitä painettuna.
Rasva- ja hiilisuodattimen nollaus suoritetaan samalla näppäimellä. Jos
molempien suodatinten hälytykset ovat aktiivisina, nollaustoiminto
nollaa laskurin yksi kerrallaan ja prioriteetti on hiilisuodattimella.
Hiilisuodattimen täyttymisen ilmaisimen aktivoiminen
Huomaa: Tämä on tehtävä poistomoottorin ollessa poissa päältä.
Tämä ilmaisin on yleensä poissa päältä – paina T6- ja T7-painikkeita
samanaikaisesti, jos haluat käynnistää toiminnon: Molemmat
ilmaisimet
ilmoittavat aktivoimisesta syttymällä.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla samoja painikkeita uudelleen:
Molemmat vilkkuvat lyhyesti ja sammuvat sitten; tämä on merkkinä
toiminnon käytöstä sulkemisesta.
T4. 6TH SENSE -TOIMINTO (AUTO-TILA) PÄÄLLÄ/POIS
Liesituuletin asettaa poistonopeuden automaattisesti, jos
liesituulettimen anturi havaitsee muutoksia ympäristöolosuhteissa.
Huomaa: jotta voit varmistaa, että tämä toiminto toimii oikein, määritä
ensin anturi (katso alla oleva kohta "Anturin asettaminen").
Huomaa: Jos muutat mitään muita nopeutta ohjaavia toimintoja, "6th
sense" -toiminto kytkeytyy pois päältä.
Anturin asettaminen
Tämä voidaan suorittaa, kun liesituuletin on POIS PÄÄLTÄ.
Paina normaaleissa ympäristöolosuhteissa T4-painiketta 5 sekuntia, T4
ilmoittaa anturin kalibroimisesta vilkkumalla 5 minuuttia ja sammuu,
kun kalibrointi on päättynyt.
Keittolevyn asettaminen: Paina T1- ja T2-painiketta samanaikaisesti.
Molemmat syttyvät ilmaistakseen, että liesituuletin on valmis
hyväksymään keittolevyn parametrien kalibroinnin.
Valitse kaasuliesi painamalla T1 . (T1 vilkkuu 3 sekuntia ilmaistakseen,
että liesituulettimen parametrit on asetettu kaasuliedelle).
Valitse induktioliesi painamalla T2 . (T2 vilkkuu 3 sekuntia
ilmaistakseen, että liesituulettimen parametrit on asetettu
induktioliedelle).
T5. YÖVALO (YMPÄRISTÖN VALO)
Pehmeä taustavalaistus sytytetään tai sammutetaan painamalla
katkaisinta.
T6. PÄÄVALO POIS PÄÄLTÄ / VÄHENNÄ VOIMAKKUUTTA
Tätä painiketta painamalla voit vähentää voimakkuutta ja kytkeä valon
POIS PÄÄLTÄ.
Kytke suoraan POIS PÄÄLTÄ painamalla ja pitämällä painettuna.
T7. PÄÄVALO PÄÄLLÄ / KASVATA VOIMAKKUUTTA
Tätä painiketta painamalla voit kasvattaa voimakkuutta ja kytkeä valon
PÄÄLLE.
Kytke suoraan PÄÄLLE painamalla ja pitämällä painettuna.
TEKNISET TIEDOT
Korkeus (cm)
Leveys (cm)
Syvyys (cm)
Poistoputken halkaisija (cm)
105 -148.6
89,8
36.9
15 - 12.5 - 12
PUHDISTUS JA HUOLTO
PUHDISTUS
•
Älä käytä höyrypesuria.
•
Irrota laite sähköverkosta.
Tärkeää: Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Mikäli
jokin tällainen tuote joutuu vahingossa kosketuksiin laitteen kanssa,
pyyhi laite heti kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia.
•
Puhdista pinnat kostealla liinalla. Jos pinta on kovin likainen, voit
käyttää vettä, johon on lisätty muutama pisara astianpesuainetta.
Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla.
Tärkeää: Älä käytä hankaussieniä, teräsvillaa tai metallikaapimia. Ajan
kuluessa ne saattavat pilata emalipinnat.
•
Käytä laitteen puhdistamista varten erityisesti suunniteltuja
puhdistusaineita ja noudata valmistajan ohjeita.
Tärkeää: puhdista suodattimista öljyn ja rasvojen jäänteet vähintään
kerran kuussa.
RASVASUODATTIMIEN HUOLTO
Tämä on puhdistettava kerran kuussa (tai kun suodattimen täyttymisen
ilmaisinjärjestelmä – jos kyseisessä mallissa on sellainen – ilmoittaa
toimenpiteen olevan tarpeellinen) mietoja pesuaineita käyttäen, joko
käsin tai astianpesukoneessa (käytä matalaa lämpötilaa ja lyhyttä
pesuohjelmaa).
Jos rasvasuodatin pestään astianpesukoneessa, sen väri saattaa
himmetä hieman, mutta tällä ei ole vaikutusta sen suodatuskykyyn.
Avaa tuulettimen paneeli (käännä ylöspäin).
Huomaa: Paneelia ei tarvitse irrottaa.
Irrota suodatin vetämällä kahvasta.
Kun suodatin on pesty ja sen on annettu kuivua, aseta se takaisin
paikalleen toimien päinvastaisessa järjestyksessä.
* Saatavana vain eräissä malleissa
HIILISUODATTIMEN HUOLTO (VAIN SUODATUSMALLIT)
Tämä suodatin pidättää ruoanlaiton aikana syntyvät epämiellyttävät
hajut.
Vaihda hiilisuodatin 4 kuukauden välein.
Hiilisuodattimen asennus tai vaihto
1. Irrota liesituuletin sähköverkosta.
2. Avaa tuulettimen paneeli ja ota se pois paikaltaan.
3. Irrota rasvasuodattimet.
4. Aseta yksi hiilisuodatin molemmille puolille peittämään
molemmat moottorin juoksupyörän suojaritilät.
Lukitse suodattimet keskitappeihin kiertämällä niitä myötäpäivään.
Suodattimet irrotetaan toimien päinvastaisessa järjestyksessä.
Aseta rasvasuodattimet ja tuulettimen paneeli takaisin paikoilleen.
LAMPPUJEN VAIHTAMINEN
Liesituuletin on varustettu LED-valaistusjärjestelmällä.
LED-valot takaavat erinomaisen valaistuksen, niiden käyttöikä on jopa
10 kertaa perinteisiä lamppuja pitempi, minkä lisäksi niiden etuna on
jopa 90-prosenttinen energiansäästö.
Huomaa: Hanki uusi LED-lamppu ottamalla yhteyttä tekniseen
huoltopalveluun.
VIANETSINTÄ
Ongelma
Korjauskeinot
Laite ei toimi.
•
•
•
Tarkasta toimiiko sähkövirta ja onko laite kytkettynä virtaan.
Varmista, että nopeus on valittuna.
Sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle nähdäksesi, toistuuko häiriö.
Liesituuletin ei poista ilmaa tarpeeksi.
•
•
•
Varmista, että ilman imunopeus on asetettu halutulle tasolle.
Varmista, että suodattimet ovat puhtaat.
Tarkasta onko ilmanpoistokanavissa esteitä.
Liesituuletin on sammunut normaalin
toiminnan aikana.
•
•
Varmista, että virtaa ei ole katkaistu.
Varmista, että moninapainen katkaisin ei ole lauennut.
Lamppu ei toimi.
•
•
Tarkasta lamppu ja vaihda tarvittaessa.
Varmista, että lamppu on kunnolla paikallaan.
* Saatavana vain eräissä malleissa
Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot
seuraavalla tavalla:
•
Verkkosivustolta docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Käyttämällä QR-koodia
•
Vaihtoehtoisesti ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme (katso puhelinnumero
takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä
olevat koodit.
Model
xxxxxxxxxxxx
Model
xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXX
400011242747
XXXXXXXXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising