Whirlpool | WVS 93F LT K | Setup and user guide | Whirlpool WVS 93F LT K Használati útmutató

Whirlpool WVS 93F LT K Használati útmutató
HU
Rövid útmutató
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban
részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register oldalon!
A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a
biztonsági útmutatót!
TERMÉKLEÍRÁS
AZ ELSŐ HASZNÁLAT
SZELLŐZŐNYÍLÁS (AZ ELSZÍVÓ VÁLTOZATOK ESETÉN)
Az elszívó és a falon lévő kivezetőnyílások csatlakoztatásakor kövesse a
levegőkimeneti nyílás átmérőjét (karimás csőkötés).
Ha a csövek vagy a falon lévő kivezetőnyílások átmérője kisebb,
csökken az elszívó teljesítménye, és jelentősen megnő a zajszint.
Ilyen esetben semmilyen felelősséget nem vállalunk.
!! A minimális hosszt elérő vezetéket használjon.
!! A lehető legkevesebb könyökelemet használja a vezetékhez (a könyök
max. szöge: 90°).
!! Ne módosítsa jelentősen a vezeték keresztmetszetét.
!! Az előírások be nem tartásából eredő károkért a vállalat nem vállal
felelősséget.
SZŰRÉS VAGY ELVEZETÉS?
!! A készülék elszívó üzemmódban is használható.
A készülék szűrés üzemmódban történő használatához be kell szerelni
a speciális TARTOZÉKKÉSZLETET.
Ellenőrizze, hogy a TARTOZÉKKÉSZLET a csomag része-e vagy külön
kell megvásárolni.
Megjegyzés: Ha a csomag része, bizonyos esetekben további aktívszénszűrő szerelhető az elszívóra. A Biztonsági és üzembe helyezési
útmutatóban bemutatjuk, hogyan alakítható át a készülék elszívó
változatról szűrő változatra.
FÜSTELVEZETÉSRE SZOLGÁLÓ VÁLTOZAT
Ebben az esetben a készülék az épületen kívülre vezeti a füstöt
egy speciális cső segítségével, melyet az elszívó tetején lévő
csatlakozógyűrűvel kell rögzíteni.
Figyelem! Az elszívócső nem a csomag része, külön megvásárolható.
Az elszívócső átmérőjének meg kell egyeznie a csatlakozógyűrű
átmérőjével.
Figyelem! Ha az elszívó aktívszén-szűrővel rendelkezik, azt el kell
távolítani.
SZŰRÉSRE SZOLGÁLÓ VÁLTOZAT
A beszívott levegőt a készülék zsírtalanítja és szagtalanítja, mielőtt
visszavezetné a helyiségbe.
Ha az elszívót ebben a változatban kívánja használni, további
szűrőrendszert kell beszerelni, amely aktív szénszűrőt használ.
KEZELŐPANEL
T1.
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T2.
T3.
T4.
T5.
T6.
T7.
FIGYELEM! Az elszívó automata operációs rendszerrel rendelkezik
(lásd alább, „T4. 6th sense funkció (AUTO üzemmód) BE/KI”). A
készülék kalibrációja minden egyes alkalommal automatikusan
megtörténik, amikor a készüléket az elektromos hálózatra
csatlakoztatják (azaz az első üzembe helyezéskor vagy áramkimaradás
után). A kalibráció manuálisan is elvégezhető (lásd „Az érzékelő
beállítása” fejezet). Az 5 percig tartó kalibráció közben a T4 villog, és a
fények használhatóak.
T1. VENTILÁTORMOTOR KI / SEBESSÉG CSÖKKENTÉSE
Nyomja meg ezt a sebesség csökkentéséhez és az elszívómotor
KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
Tartsa hosszan nyomva az elszívómotor azonnali KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
T2. VENTILÁTORMOTOR BE / SEBESSÉG NÖVELÉSE
Nyomja meg ezt az elszívómotor BEKAPCSOLÁSÁHOZ és a sebesség
növeléséhez.
Tartsa hosszan nyomva az 5. sebesség azonnali beállításához.
Megjegyzés: A 4. és az 5. sebesség 5 percig tart, majd az elszívó visszaáll 3.
sebességre.
T3. ZSÍR-/SZÉNSZŰRŐ RIASZTÁS/VISSZAÁLLÍTÁS
Az elszívó rendszeres időközönként jelzi, hogy a szűrő karbantartása
szükséges.
Megjegyzés: A jelzőfények csak bekapcsolt elszívónál működnek.
Ha a T3 kigyullad: Végezze el a zsírszűrő karbantartását.
Ha a T3 villog: Végezze el a szénszűrő karbantartását.
* Kizárólag bizonyos típusok esetén
Ventilátormotor KI / Sebesség
csökkentése
Ventilátormotor BE / Sebesség növelése
Zsír-/szénszűrő riasztás/visszaállítás
6th sense funkció (AUTO üzemmód) BE/
KI
Éjszakai világítás (háttérvilágítás)
Fő világítás KI / Fényerő csökkentése
Fő világítás BE / Fényerő növelése
A szűrő telítettségjelzőjének nullázása:
Megjegyzés: Ehhez a művelethez be kell kapcsolni az elszívót.
Tartsa nyomva a T3 gombot.
A zsírszűrő és a szénszűrő visszaállítását ugyanazzal a gombbal
lehet elvégezni. Ha mindkét szűrő riasztása egyszerre kapcsol be, a
visszaállítási folyamat egyesével állítja vissza a számlálót úgy, hogy a
szénszűrővel kezdi.
A szénszűrő telítettségjelzőjének bekapcsolása
Megjegyzés: Ehhez a művelethez ki kell kapcsolni az elszívómotort.
Ez a jelzőfény általában ki van kapcsolva – tartsa nyomva egyszerre a
T6 és T7 gombokat a funkció aktiválásához: Ekkor mindkettő kigyullad
jelezve, hogy az aktiváció sikeres.
A funkció kikapcsolásához ismét tartsa hosszabban nyomva
ugyanezeket a gombokat: Mindkettő röviden felvillan, majd kikapcsol,
jelezve, hogy sikerült kikapcsolni a funkciót.
T4. 6TH SENSE FUNKCIÓ (AUTO ÜZEMMÓD) BE/KI
Az elszívó automatikusan beállítja az elszívás sebességét, ha az
érzékelő úgy érzékeli, hogy megváltoztak a környezeti feltételek.
Megjegyzés: Ahhoz, hogy ez a funkció megfelelően működjön, először be
kell állítani az érzékelőt (lásd alább „Az érzékelő beállítása” fejezetet).
Ne feledje: Ha bármely más olyan funkciót megváltoztat, amely a
sebességet befolyásolja, a „6th sense” funkció kikapcsol.
Az érzékelő beállítása
Ehhez először kapcsolja KI az elszívót.
Normál környezeti feltételek mellett tartsa nyomva a T4 gombot 5
másodpercig; ekkor a T4 5 percig villog, jelezve, hogy az elszívó az
érzékelő kalibrációját végzi, majd kikapcsol, jelezve, hogy a kalibráció
befejeződött.
A tűzhely beállítása: Tartsa nyomva egyszerre a T1 és T2 gombokat.
Mindkettő kigyullad, jelezve, hogy indulhat a tűzhely paramétereinek
megadása.
Nyomja meg a T1 gombot gáztűzhely kiválasztásához (ekkor a T1 3
másodpercig villog, jelezve, hogy a tűzhelyet gáztűzhelyre állította be).
Nyomja meg a T2 gombot indukciós tűzhely kiválasztásához (ekkor a
T2 3 másodpercig villog, jelezve, hogy a tűzhelyet indukciós tűzhelyre
állította be).
T5. ÉJSZAKAI VILÁGÍTÁS (HÁTTÉRVILÁGÍTÁS)
Nyomja meg a halvány háttérvilágítás be- és kikapcsolásához.
T6. FŐ VILÁGÍTÁS KI / FÉNYERŐ CSÖKKENTÉSE
Nyomja meg a fényerő csökkentéséhez és a világítás
KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
Tartsa hosszan nyomva a világítás azonnali KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
T7. FŐ VILÁGÍTÁS BE / FÉNYERŐ NÖVELÉSE
Nyomja meg a világítás BEKAPCSOLÁSÁHOZ és a fényerő növeléséhez.
Tartsa hosszan nyomva a világítás azonnali BEKAPCSOLÁSÁHOZ.
MŰSZAKI ADATOK
Magasság (cm)
Szélesség (cm)
Mélység (cm)
A kivezetőcső átmérője (cm)
105–148,6
89,8
36,9
15–12,5–12
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
TISZTÍTÁS
•
Ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.
•
Kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.
Fontos megjegyzés: Ne használjon maró vagy súroló hatású
tisztítószereket. Ha véletlenül ilyen termék érintkezik a készülékkel,
azonnal tisztítsa meg azt egy nedves törlőkendővel. Ne használjon
alkoholt.
•
Egy nedves törlőkendővel tisztítsa meg a felületeket. Ha a felület
erősen szennyezett, adjon néhány csepp mosogatószert a vízhez.
Száraz ruhával törölje át a megtisztított felületeket.
Fontos megjegyzés: Ne használjon dörzsszivacsot, illetve fémkaparót
vagy fémsúrolót. Ezek egy idő után károsíthatják a zománcfelületet.
•
A készülék tisztításához arra alkalmas tisztítószereket használjon,
és tartsa be a gyártó utasításait.
Fontos megjegyzés: Az olaj- és zsírmaradványok eltávolítása
érdekében a szűrőket legalább havonta egyszer tisztítsa meg.
A ZSÍRSZŰRŐK KARBANTARTÁSA
Tisztítását havonta egyszer el kell végezni (vagy ha a szűrő telítettségét
jelző rendszer – ha van ilyen a választott típuson – figyelmeztet a tisztítás
szükségességére). A tisztítás történhet kézzel vagy mosogatógépben
alacsony hőfokon és rövid programon, kímélő mosogatószer
használatával.
Mosogatógépben történő tisztításkor a zsírszűrő enyhén
elszíneződhet, ez azonban nincs hatással a szűrőképességére.
Nyissa fel az elszívólapot (fordítsa felfelé).
Megjegyzés: A panelt nem kell levenni.
Húzza ki a fogantyút, és vegye ki a szűrőt.
Öblítse ki és szárítsa meg a szűrőt, majd helyezze vissza (ehhez hajtsa
végre a lépéseket fordított sorrendben).
* Kizárólag bizonyos típusok esetén
A SZÉNSZŰRŐ KARBANTARTÁSA (CSAK SZŰRŐS MODELLEK
ESETÉN)
A szűrő elnyeli a főzés során keletkező kellemetlen szagokat.
A szénszűrőt 4 havonta cserélje.
A szénszűrő behelyezése és cseréje
1. Válassza le az elszívót az elektromos hálózatról.
2. Nyissa ki, majd vegye ki az elszívó takarólemezét a burkolatból.
3. Vegye ki a zsírszűrőket.
4. Helyezzen be egy-egy szénszűrőt mindkét oldalra úgy, hogy azok
takarják a motorkerék védőrácsait.
Forgassa el a szűrőket az óramutató járásával megegyező irányba úgy,
hogy rögzüljenek a középső csapokra.
A kiszereléshez a fenti lépéseket fordított sorrendben kell elvégezni.
Tegye vissza a zsírszűrőket és az elszívó takarólemezét.
AZ IZZÓK CSERÉJE
Az elszívó LED-világítással rendelkezik.
A LED-ek kiváló megvilágítást biztosítanak, a hagyományos izzóknál
akár 10-szer tovább használhatók, és segítségükkel akár 90%-os
energiamegtakarítás érhető el.
Megjegyzés: Új LED vásárlása érdekében forduljon a műszaki
vevőszolgálathoz.
HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma
Megoldások
A készülék nem működik.
•
•
•
Ellenőrizze a hálózati feszültséget és azt, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a hálózati
aljzathoz;
Ellenőrizze, hogy kiválasztotta-e a fokozatot;
Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket, és ellenőrizze, hogy a hiba megszűnt-e.
Az elszívó nem szívja megfelelően a levegőt.
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a levegő elszívási sebessége a kívánt fokozatra van-e állítva;
Ellenőrizze, hogy tiszták-e a szűrők;
Ellenőrizze, hogy nincs-e elzáródva valamelyik szellőzőnyílás.
Az elszívó normál működés közben kikapcsol.
•
•
Ellenőrizze, hogy van-e tápellátás;
Ellenőrizze, hogy a többpólusú leválasztó nem aktiválódott-e.
Nem működik a világítás.
•
•
Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki az izzót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően szerelték-e be az izzót.
* Kizárólag bizonyos típusok esetén
A Biztonsági útmutatót, a Használati útmutatót, a termékspecifikációt és az
energiafogyasztási adatokat letöltheti:
•
a docs‌.‌whirlpool‌.‌eu honlapról
•
a QR-kód segítségével
•
Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal (a telefonszámot lásd a
garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, meg kell adnia a termék
adattábláján feltüntetett kódokat.
Model
xxxxxxxxxxxx
Model
xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXX
400011242747
XXXXXXXXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising