Whirlpool | ART 9610/A+ | Setup and user guide | Whirlpool ART 9610/A+ User guide

Whirlpool ART 9610/A+ User guide
KY
Кыскача колдонмо
WHIRLPOOL ӨНҮМҮН САТЫП АЛГАҢЫЗ ҮЧҮН
РАХМАТ
Көбүрөөк толук маалыматты алуу үчүн,
өнүмүңүздү register your product on
www‌.‌whirlpool‌.‌eu‌/‌registerсайтында каттаңыз
Шайманды колдонуудан мурда Коопсуздук
Нускамаларын кунт коюп окуӊуз.
ӨНҮМДҮН СҮРѲТТѲЛҮШҮ
БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОНУУ
Орнотуудан кийин шайманды кубаттуулукка туташтырууга
чейин жок дегенде эки саат күтүңүз. Шайманды электр
менен камсыздоо желесине туташтыргыла, ал автоматтык
түрдѳ иштеп баштайт. Заводдо орнотулган тамак-аш сактоо
температурасы үлгүлүү болуп саналат.
Шайманды күйгүзгөндөн кийин, нормалдуу толтурулган
шайман туура сактоо температурасына жетишүүсү үчүн 4-6
саат күтүшүңүз зарыл. Чыпканы таӊгактоодо кѳрсѳтүлгѳндѳй
(эгерде бар болсо) антибактериялык жана жытка каршы
чыпканы желдеткичке коюӊуз. Эгерде угулган үн сигнал
чыкса, ал температура сигнализациясы күйгөнүн билдирет:
баскычты басып акустикалык сигналдарды өчүрүңүз.
БАШКАРУУ ПАНЕЛИ
2.
1.
2.
3.
Жарыктык диод лампасы
Иштѳѳдѳ/күтүүдѳ
Тоӊдургуч жана муздаткыч
бѳлүмдөрдүн температурасы
1.
3.
6TH SENSE
Шайманда автоматтык түрдө оптималдуу ички сактоо
температарага тез жетүү мүмкүнчүлүгү бар.
КҮЙҮК/КҮТҮҮДӨ
Баскычты 3 секунда бою басып, шайманды өчүрүңүз.
Күтүүдѳ болгон абалда, муздаткыч бѳлүгүндө жарык
күйгүзүлбөйт. Жабдууну кайрадан иштетүү үчүн баскычты
кыска мѳѳнѳткѳ басыӊыз.
Эскертүү: бул шайманды электр камсыздоосунан ажыратпайт.
ТОӉДУРГУЧ ЖАНА МУЗДАТКЫЧ
БѲЛҮМДӨРДҮН ТЕМПЕРАТУРАСЫ
Үч жарыктык диод индикаторлору муздаткыч бөлүгүнүн жөнгө
салынган температурасын көрсөтүп турат.
баскычы менен орнотуу
Шайманга башка температураны
болбойт.
Төмөнкү жѳндѳѳлѳр мүмкүн:
Жарыктык диод
Температураны орнотуу
лампаларынын
Жогорку (бир аз муздак)
Орто-жогорку
Орточо
Орто-төмөн
Төмөн (муздагыраак)
* Кээ бир моделдерде гана жеткиликтүү
ЖЕЛДЕТКИЧ*
Негиздеги баскычты (сүрөттө көрсөтүлгөндөй) басуу менен
желдеткичти күйгүзүп/өчүрө аласыз. Эгерде
айланадагы абанын температурасы 27°C ашса,
же эгерде суунун тамчылары айнек текчелерде
пайда болсо, тамак-аштын туура сакталышын
камсыз кылуу үчүн желдеткичти иштетүү зарыл.
Желдеткичти өчүрүү энергия сарптоону
оптималдаштырууга мүмкүндүк берет.
ЖАҢЫ ТАМАК-АШТЫ ТОҢДУРУУ
Тоңдурулатурган тамак ашты ТОҢДУРУУ АЙМАГЫндагы
тоңдургуч бөлүмдүн текчесине коюп, андан мурда
тоңдурулган тамак ашка түздөн түз тийгизбеңиз. Тоңдуруу
ылдамдыгын оптималдаштыруу үчүн төмөнкү суурма үкөктү
алып салыңыз жана тамак-ашты түз эле бөлүктүн төмөн
жагына коюңуз.
ТОҢУП КАЛУУНУ ТОКТОТУУ СИСТЕМАСЫ*
ТОҢУП КАЛУУНУ ТОКТОТУУ СИСТЕМАСЫ тоңдуруу
бөлүмдүн эритүү процедурасын оңой кылат.
МУЗДУ ТОКТОТУУ жабдуусу, тоңдуруу бөлүмүндөгү кээ бир
пайда болгон музду чогултууга арналган, жана ал, музду
алып салып, тазалаганга оңой болот, ошондуктан, тоңдургуч
бөлүмүн эритүүгө убакытты азайтат.
МУЗДУ ТОКТОТУУ КАРАЖАТЫН ТАЗАЛОО ИШ-ЧАРАЛАРЫ
1. Тоӊдургуч бѳлүктүн эшигин ачыӊыз жана жогорку суурма
үкѳгүн алып салыӊыз.
2.
МУЗДУ ТОКТОТУУ аксессуарды курдан бошотуңуз жана
аны алып салыңыз, жана аны астындагы айнек текчеге
түшүрүп албаңыз.
Эскертүү: эгерде аксессуар тыгылып калса же аны алып чыгаруу
кыйын болсо, аны алып чыгарууга аракет кылбастан бербеӊиз,
бирок тоӊдургуч бѳлүктү толугу менен эритүүгѳ ѳтүӊүз
МУЗДУ ТОКТОТУУ каражатынан музду алып салуу үчүн
тѳмѳнкү кѳрсѳтүлгѳн тазалоо иш-чараларын сактаӊыз.
5.
Каражат тамып кургашына убакыт бериӊиз жана жумшак
чүпүрѳк менен пластик бѳлүктѳрүн кургатыӊыз.
6.
Сүрѳттѳ кѳрсѳтүлгѳндөй чыгып турган бѳлүктѳрүн кайра
салуу менен каражатты кайра салыӊыз, андан кийин
каражаттын сабын жогорку илмектерге кайра бекитиӊиз.
7.
3.
4.
Тоңдургуч бөлүмдүн эшигин жапкыла.
Музду аксессуардан (ысык эмес) суунун астына чайкап
алып салыңыз.
Жогорку суурма үкѳктү кайра салыӊыз жана тоӊдургуч
бѳлүктүн эшигин жабыӊыз.
Тоӊдургуч бѳлүктү толугу менен эритпей туруп МУЗДУ
ТОКТОТУУ каражаттын ѳзүн тазалоо мүмкүн.
МУЗДУ ТОКТОТУУ каражаттын үзгүлтүксүз тазалоо
тоӊдургуч бѳлүктү толугу менен эритүү муктаждыгын
азайтууга жардам берет.
Эскертүү: продукциянын өзгөчөлүктѳрү, кѳлѳм менен
энергияны кошуп алганда, МУЗДУ ТОКТОТУУ каражаттысыз
саналат.
ТАМАК-АШТЫ ЖАНА СУУСУНДУКТУ КАНТИП САКТОО КЕРЕК
Шарттуу белгилер
МЕЛҮҮН АЙМАК
Тропикалык жемиштер, консервалар, ичимдиктер,
жумурткалар, соустар, туздалган бадыраңдар,
май, джемдерди сактоо үчүн сунушталат
МУЗДАК АЙМАК
Сыр, сүт, сүт азыктары, деликатесстер, йогурт
сактоого сунушталынат
ЭҢ МУЗДАК АЙМАК
Балык, эт, муздак эт кесиндилерин жана
дессерттерди сактоого сунушталынат
**
ЖАШЫЛЧА-ЖЕМИШ СУУРМАСЫ
ТОҢДУРГУЧ СУУРМАЛАРЫ
***
** "0 ° ZONE" БӨЛҮМҮ үлгүлөрү үчүн, "эң муздак аймак" бул
түшүндүрмөдөгү жарык кылып көрсөтүлгөнү
*** CB310 e CB380 үлгүлөрү үчун гана (Жемиштер жана
жашылчалар үкөктүн капталында жайгашкан)
* Кээ бир моделдерде гана жеткиликтүү
ТОҢДУРУУ АЙМАГЫНЫН СУУРМАСЫ
(Макс муздак зонасы)
Жаӊы тамак-ашты/даярдалган тамак ашты
тоӊдурууга сунушталат
БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ
Эмне кылыш керек,
эгерде ….
Мүмкүн болгон себептер
Чечимдер
Башкаруу панели
өчүрүлгөн, шайман
иштеген жок.
Көйгөй шаймандын кубаттуулук
параметрлеринде болушу мүмкүн.
Текшериңиз:
•
энергия берүүнүн токтотулушун;
•
вилка айры тешикке туура сайылганын жана экиу юлдук
кѳз каранды которгуч (эгер бар болсо) туура абалда
турганын (б.а. шайманды кубаттандырууну камсыз
кылат);
•
үйдүн электрдик тутумун сактоочу жасалгалар
натыйжалуу экендигин;
•
электр кабели сынып калбагандыгын.
Жабдуу иштѳѳдѳ/күтүүдѳ
абалында болушу мүмкүн.
“Temp.” баскычын (Иштѳѳдѳ/Күтүүдѳ функцияларын караӊыз
кыска басуу жабдууну иштетиӊиз).
Ички лампа иштебейт.
Лампаны алмаштырыш керек
болушу мүмкүн. Техникалык
компоненти начар иштеп жатат.
Эгер сизге алмаштыруу керек болсо, шайманды
кубаттуулуктан ажыратыңыз жана техникалык жардам берүү
кызматына байланышыңыз.
Ички лампа жанып
күйѳт.
Эшик сигнализациясы иштѳѳдѳ.
Муздаткыч бѳлүгүнүн эшиги кѳп
убакытка чейин ачык бойдон калса
иштейт.
Сигнализацияны токтотуу үчүн муздаткычтын эшигин
жабыӊыз.
Эшикти кайра ачканда лампанын иштешин текшериӊиз.
Бѳлүктүн ичиндеги
Ар кандай себептер болушу
температура
мүмкүн («Чечимдерди» караӊыз).
жетишерлик тѳмѳн эмес.
Текшериңиз:
•
эшиктер туура жабылганын;
•
шайман ысык беттерге жакын орнотулбагандыгын;
•
жѳнгѳ салынган температура тийиштүү экендигин;
•
жабдуунун тѳмѳн жагындагы чыгаруу тешиктери аркылуу
ѳтүүчү абанын айлануусу тосулбагандыгын (орнотуу
колдонмосун караӊыз).
Муздаткыч бѳлүгүнүн
Эриген сууну агызуу тутуму
тѳмѳн жагындагы суунун тосулгандыгын.
бар экендигин.
Эриген сууну агызуу тутумун тазалагыла (“Тазалоо жана
Тейлөө" бөлүмдү карагыла).
Тоңдургуч бөлүмүндө
мүз өтө көп
Тоӊдургуч бѳлүмүнүн эшиги
жакшы жабылбайт.
•
Жабдуунун алды
жагы, эшиктин которуу
механизминдеги
туташтыргыч ысык
экендигин.
Бузук эмес. Бул коюуналуунун
пайда болушунан сактайт.
Чечим зарыл эмес.
Бир же андан көбүрөөк
жашыл жарык кайра
күйүп жана температура
жөндөөсүн өзгөртүү
мүмкүн эмес.
Бузуктук сигнализациясы.
Сигнализация техникалык бѳлүктѳ
кемчилик бар экенин кѳрсѳтѳт.
Техникалык кѳмѳк кѳрсѳтүү кызматы.
Муздаткыч бѳлүгүнүн
температурасы ѳтѳ
муздак.
•
•
•
Жѳнгѳ салынган температура
ѳтѳ муздак.
Тоӊдургуч бѳлүккѳ жаӊы
тамак-аштын кѳп көлөмү
салынган.
•
•
•
•
Эшиктин жакшы жабылышына эч нерсе тоскоол
болбогондугун текшериӊиз.
Тоӊдургуч бѳлүмүн эритиӊиз.
Шайман туура орнотулганына ынаныӊыз.
Ѳтѳ муздак эмес температураны жѳнгѳ салууга аракет
кылыңыз.
Эгер жаӊы тамак-аш тоӊдургуч бѳлүккѳ салынса, толугу
менен тоӊгончо күтүӊүз.
Желдеткичти өчүрүңүз (бар болсо) ал "ЖЕЛДЕТКИЧ"
параграфында көрсөтүлгөн.
Сиз Коопсуздук Нускамаларын, Колдонуучунун Колдонмосун жана Энергия боюнча
маалыматты:
•
docs‌.whirlpool‌.‌eu вебсайтыбызга баш багуу
•
аларды QR кодун колдонуп жүктөсө болот
•
Же болбосо, биздин Саткандан кийинки тейлөө кызматка кайрылыңыз (Телефон номурун
кепилдик буклетинен караңыз). Биздин Саткандан кийинки тейлөө кызматыбызга кайрылып
жатканда, өнүмүңүздүн идентификациялоочу тактасында жазылган коддорду көрсөтүңүз.
400011188978
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising