Whirlpool | ART 8814/A+++ SFS | Setup and user guide | Whirlpool ART 8814/A+++ SFS Használati útmutató

Whirlpool ART 8814/A+++ SFS Használati útmutató
HU
Rövid útmutató
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA!
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön,
kérjük, regisztrálja készülékét a
www.whirlpool.eu/register oldalon
A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a
biztonsági útmutatót!
A TERMÉK BEMUTATÁSA
ELSŐ HASZNÁLAT
Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát, mielőtt
a készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Miután a
készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, automatikusan
működni kezd. Az ételek ideális tárolási hőmérséklete gyárilag előre be
van állítva.
A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő tárolási
hőmérsékletet szokásos mennyiségű élelmiszer tárolása esetén.
Helyezze be a ventilátorba az antibakteriális szagtalanító szűrőt a
csomagoláson látható utasítások szerint (ha van). Ha hangjelzés
hallható, az azt jelenti, hogy bekapcsolt a hőmérséklet riasztás: nyomja
meg a gombot a hangjelzés elnémításához.
KEZELŐPANEL
1.
2.
5.
3.
6.
4.
1.
7.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
6TH SENSE FRESH CONTROL
A készülék képes gyorsan és automatikusan elérni az optimális
belső tárolási hőmérsékletet. A funkció a készülék páratartalmának
szabályozását is lehetővé teszi. Ahhoz, hogy ez a funkció megfelelően
működjön, be kell kapcsolni a ventilátort. A funkciót igény szerint beés kikapcsolhatja (lásd a ventilátor leírását).
VENTILÁTOR*
A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható
a készülékben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek, és
csökkenthető a felesleges nedvesség mennyisége. A ventilátor
alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és manuálisan be- és
kikapcsolható. A ventilátor üzemmódja a készülék állapotától függően
kerül beállításra. A ventilátor be- és kikapcsolásához nyomja meg
és a „Be/készenléti
egyszerre 3 másodpercre a „Vacation” (Távollét)
gombokat. A világító 6th Sense Fresh Control szimbólum
állapot”
jelzi, hogy a ventilátor és így a 6th Sense Fresh Control funkció be
van kapcsolva. Ha a környezeti hőmérséklet 27 °C fölé emelkedik,
vagy az üvegpolcokon vízcseppek jelennek meg, a ventilátornak
mindenképpen működnie kell, mert így garantálható az élelmiszerek
eltarthatósága. A ventilátor kikapcsolásával az energiafogyasztás
optimalizálható.
Megjegyzés: Áramkimaradás vagy a készülék kikapcsolása után a ventilátor
automatikusan újraindul. Ne takarja el élelmiszerekkel a levegőbemenetet.
ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ*
Vegye ki a szűrőt a gyümölcs- és zöldségtartó fiókban található
dobozból, és helyezze a ventilátor burkolatába. A csere menetének
leírása a szűrődobozban található.
BEKAPCSOLT/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT
A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a
gombot. Készenléti állapotban a hűtőtér világítása nem kapcsol be.
Nyomja meg újra röviden a gombot az ismételt bekapcsoláshoz.
Megjegyzés: Ez a művelet nem választja le a készüléket az elektromos
hálózatról.
HŐMÉRSÉKLET-KIJELZŐ
A kijelző képes felváltva kijelezni a hűtőtér (2 °C és 8 °C között) és a
mélyhűtőtér hőmérsékletét (-16 °C és -24 °C között).
* Kizárólag adott típusok esetén
A ventilátor jelzőfénye és 6th Sense Fresh
Control
Bekapcsolt/készenléti állapot
Hőmérséklet-kijelző
Vacation (nyaralás mód)
A hűtő hőmérséklete - Fast cool (Gyorshűtés)
Hangjelzés kikapcsolása
„Child Lock” (Gyermekzár)
Fagyasztótér hőmérséklete - Fast freeze
(Gyorsfagyasztás)
VACATION (NYARALÁS MÓD)
Ha hosszú időre elutazik, használja ezt a funkciót. A funkció
bekapcsolásához nyomja be 3 másodpercig a „Vacation” (Távollét)
gombot. A kijelzőn megjelenik a hűtőtér hőmérséklete (12 °C),
ikon. A funkció aktiválása után távolítsa el az
és kigyullad a
ételt a hűtőtérből, és tartsa mindkét ajtót zárva – a hűtőgép olyan
hőmérsékletet fog fenntartani, amely elegendő a szagok képződésének
megelőzéséhez. A mélyhűtő viszont bekapcsolva marad. A funkció
kikapcsolásához csupán nyomja be röviden a gombot.
A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETE
A „Hűtő” gombbal állíthat be más hőmérsékletet.
FAST COOL (GYORSHŰTÉS)
Ha nagy mennyiségű friss ételt kíván behelyezni a
mélyhűtőtérbe, nyomja be 3 másodpercre a „Fridge” (Hűtő) gombot.
ikon. A funkció
A funkció bekapcsolásával egyidejűleg megjelenik a
6 óra elteltével automatikusan kikapcsol, illetve úgy is kikapcsolható,
ha újra benyomja 3 másodpercre a „Fridge” (Hűtő) gombot.
A HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA
A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a
gombot.
„CHILD LOCK” (GYERMEKZÁR)
A gyermekzár be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva 3
másodpercig a „Figyelmeztetés” gombot, amíg megerősítő hangjelzés
nem hallatszik (és a szimbólum világítani nem kezd).
Ha megnyom egy gombot bekapcsolt gyermekzár mellett, hangjelzés
hallatszik, és a „Gyermekzár” szimbólum villog.
A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE
A „Freezer” (Mélyhűtő) gombbal lehet más hőmérsékletet beállítani.
FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS)
Ha nagy mennyiségű ételt kíván lefagyasztani a mélyhűtőben, 24
órával a behelyezése előtt nyomja be 3 másodpercre a „Freezer” (Mélyhűtő)
szimbólum.
gombot. A funkció bekapcsolásakor kigyullad a
A funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol, illetve úgy is
kikapcsolható, ha újra benyomja 3 másodpercre a „Freezer” (Mélyhűtő)
gombot.
Megjegyzés: A friss élelmiszer lehetőség szerint ne érintkezzen a már
lefagyasztott élelmiszerekkel. A gyorsabb lefagyasztás érdekében eltávolíthatja
a fiókokat, és az élelmiszert közvetlenül a mélyhűtőtér aljára teheti.
„0°-OS” ZÓNA*
A „0°-OS ZÓNA” a friss élelmiszerek (például hús, hal, gyümölcsök és
téli zöldségek) hosszabb ideig való tárolására szolgál, ezért a rekeszben
folyamatosan alacsony a hőmérséklet és megfelelő a páratartalom.
A HŰTÉS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA A REKESZBEN
Ha a rekesz hűtése be van kapcsolva, belső hőmérséklete körülbelül 0°.
A rekesz bekapcsolásához nyomja meg a gombot (1) egy
másodpercnél hosszabb ideig, amíg a szimbólum (2) világítani kezd.
Ha a szimbólum (2) világít, az azt jelenti, hogy működik a rekesz
hűtése. A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a gombot (1) egy
másodpercnél hosszabb ideig. A rekesz hőmérséklete a hűtő általános
hőmérsékletétől függ.
1
.
.
2
A „0°-OS ZÓNA” ELTÁVOLÍTÁSA
Hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1. A rekesz eltávolításának megkönnyítése érdekében célszerű
kiüríteni (és esetleg eltávolítani) az ajtó alsó polcait.
2. Felfelé forgatva vegye ki a rekeszt.
3. Távolítsa el a rekesz alatti fehér műanyag polcot.
Megjegyzés: a felső polcot és az oldalsó támaszokat nem lehet eltávolítani.
Ha újra szeretné használni a „0°-OS ZÓNÁT”, helyezze vissza óvatosan
a fehér műanyag polcot a rekesz alá, majd helyezze be a fiókot és
kapcsolja be újra a funkciót.
A páratartalom-szabályozó technológia az Active0-val együtt akkor
biztosítja az élelmiszerek optimális tárolását, amikor azok nincsenek
teljesen becsomagolva.
A „0°-OS ZÓNA” megfelelő működéséhez teljesülniük kell az alábbi
feltételeknek:
•
a készülék be van kapcsolva;
•
a hűtő hőmérséklete +2 °C és +6 °C között van;
•
a „0°-OS ZÓNA” be van kapcsolva;
•
a Távollét üzemmód és a készenléti állapot nincs kiválasztva
Megjegyzés:
-- Ha a rekesz bekapcsolásakor nem világít az ikon, nézze meg, hogy
helyesen helyezte-e be a fiókot. Ha a probléma továbbra is fennáll,
forduljon a hivatalos műszaki ügyfélszolgálathoz.
-- A „0°-OS ZÓNA” behelyezésekor előfordulhat, hogy egy kis zaj
hallható, ez azonban nem rendellenes jelenség.
Fontos: Ha kisméretű élelmiszereket vagy ételtartókat helyez a „0°OS ZÓNA” felső polcára, vigyázzon, nehogy véletlenül a polc és a
hűtőtér hátsó fala közé essenek.
Ha növelni szeretné a hűtőteret és csökkenteni az energiafogyasztást,
távolítsa el a „0°-OS ZÓNÁT”.
Időnként tisztítsa meg a rekeszt és részeit egy kifejezetten a hűtőgépek
belső részeinek tisztítására szolgáló semleges tisztítószer vizes
oldatával és egy ruhával (vigyázva, hogy a fiók alatti fehér polcot ne
merítse az oldatba). Ne használjon koptató hatású tisztítószert.
A rekesz (külső részekre is kiterjedő) tisztítása előtt az
áramtalanításhoz el kell távolítani a fiókot.
JÉGTELENÍTŐ RENDSZER*
A JÉGTELENÍTŐ RENDSZER megkönnyíti a fagyasztórekesz
kiolvasztását.
A jégtelenítő tartozék összegyűjti a mélyhűtőtérben képződő jég egy
részét. Könnyen eltávolítható és tisztítható, így csökkenti a fagyasztótér
jégtelenítéséhez szükséges időt.
A JÉGTELENÍTŐ TARTOZÉK TISZTÍTÁSA
1. Nyissa ki a mélyhűtőtér ajtaját, és távolítsa el a felső fiókot.
2.
Lazítsa meg és távolítsa el a JÉGTELENÍTŐ tartozékot, közben
ügyeljen arra, nehogy ráejtse az alatta lévő üvegpolcra.
* Kizárólag adott típusok esetén
A JÉGTELENÍTŐ tartozékról az alábbi módon lehet eltávolítani a jeget.
Megjegyzés: ha a tartozék beszorult vagy más ok miatt nehéz eltávolítani,
ne erőltesse az eltávolítást, hanem hajtsa végre a mélyhűtőtér teljes
jégtelenítését.
3.
Csukja be a mélyhűtőtér ajtaját.
4.
A tartozékot (nem forró) folyóvíz alá tartva jégtelenítse.
5.
Csöpögtesse le a tartozékot, és szárítsa meg műanyag részeit egy
puha ruhával.
6.
Hátsó részét a kiszögellő támaszokra helyezve (lásd az ábrát) tegye
vissza a tartozékot, majd rögzítse a tartozék fogantyúját a felette
található kapcsokhoz.
7. Helyezze vissza a felső fiókot, és csukja be a mélyhűtőtér ajtaját.
A JÉGTELENÍTŐ tartozék megtisztítható önmagában is, a mélyhűtőtér
teljes jégtelenítése nélkül.
A JÉGTELENÍTŐ tartozék rendszeres tisztítása esetén ritkábban kell
végrehajtani a mélyhűtőtér teljes jégtelenítését.
Megjegyzés: a termékjellemzők, többek között a térfogat és az
energiafogyasztás, a JÉGTELENÍTŐ TARTOZÉK nélkül értendők.
ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA
Jelmagyarázat
MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzervek, italok, tojás, szósz,
savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott
HIDEG ZÓNA
Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk,
joghurt tárolásához ajánlott
**
LEGHIDEGEBB ZÓNA
Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FIÓK
FAGYASZTÓFIÓKOK
***
** A 0 °C-OS ZÓNÁVAL rendelkező modellek esetében a „leghidegebb
terület” a jelmagyarázatban jelzett
*** Csak a CB310 és CB380 modellek esetében (lásd az adattáblát a
zöldség- és gyümölcsfiók oldalán)
MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE
(Leghidegebb zóna)
Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott
HIBAELHÁRÍTÁS
Mi a teendő, ha...
Lehetséges okok
Megoldások
A kezelőlap nem világít, és a
készülék nem működik.
Lehet, hogy a készülék bekapcsolt/
készenléti állapotban van.
Lehetséges, hogy a készülék elektromos
tápellátásával van gond.
Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlét gombbal. Ellenőrizze a
következőket:
•
nincs-e áramkimaradás;
•
a villásdugó jól be van-e dugva a hálózati aljzatba, és a kétpólusú
hálózati megszakító (ha van) a helyes állásban van-e (tehát
biztosítja-e a készülék tápellátását);
•
működik-e a lakás elektromos hálózatának védelmi rendszere;
•
nem hibásodott-e meg a hálózati kábel.
A készülék belső világítása
nem működik.
Elképzelhető, hogy izzócsere szükséges.
LED-es jelzőfényekkel ellátott modellek: forduljon a hivatalos műszaki
ügyfélszolgálathoz.
Lehet, hogy a készülék bekapcsolt/
készenléti állapotban van.
Kapcsolja be a készüléket a Be/Készenlét gombbal.
A készülék belsejének
hőmérséklete nem elég
alacsony.
Ennek különböző okai lehetnek (lásd a
„Megoldások” oszlopot).
Ellenőrizze a következőket:
•
megfelelően zárnak-e az ajtók;
•
nincs hőforrás a készülék közelében;
•
megfelelő-e a beállított hőmérséklet;
•
biztosított-e a szellőzőnyílásokon keresztül áramló levegő útja.
A hűtőtér alján víz található.
A kiolvasztott víz elvezetése
akadályozva van.
Tisztítsa meg a leolvasztott víz leeresztőnyílását (lásd a „Tisztítás és
karbantartás” című részt).
A készülék elülső része az
ajtótömítésnél meleg.
Nem jelent meghibásodást. Ez a
páralecsapódás megakadályozása miatt
van.
Nincs szükség semmilyen megoldásra.
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés
szimbólum
A piros
villog, és hangjelzés hallható Akkor kapcsol be, ha a hűtőtér és/vagy
a fagyasztótér ajtaja túl sokáig marad
nyitva.
A hangjelzés kikapcsolásához csukja be a készülék nyitott ajtaját.
ikon villog,
A piros
hangjelzés hallható, és a
ikon aktiválódik.
Figyelmeztetés áramszünetre
A funkció az áramellátásban
bekövetkező olyan, hosszabb
szünetek esetén aktiválódik, amelyek
a mélyhűtőtér hőmérsékletének
emelkedését idézik elő.
Megjegyzés: az áramszünet-figyelmeztetés
kikapcsolásáig a terméken nem állítható
be új hőmérséklet.
A hangjelzés kikapcsolása előtt javasolt megnézni a hőmérsékletkijelzőn látható hőmérsékleti értéket, amely a mélyhűtőtérben az
áramkimaradás során előállt legmagasabb hőmérsékletet mutatja.
A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Hangjelzés
kikapcsolása” gombot.
A gomb megnyomását követően a hőmérséklet-kijelző újra a
beállított hőmérsékletet fogja mutatni. Ha a mélyhűtőtér még nem
érte el az ételek tartósításához szükséges optimális hőmérsékletet,
aktiválódhat a mélyhűtő hőmérsékleti vészjelzése (lásd: figyelmeztetés
a mélyhűtőtér hőmérsékletére). Fogyasztás előtt ellenőrizze az ételek
állapotát.
ikon világítani
A piros
kezd (villogás nélkül),
hangjelzés hallható, és a
mélyhűtő hőmérsékletkijelzője villog.
Figyelmeztetés a mélyhűtőtér
hőmérsékletére
A mélyhűtőtér hőmérsékletére
vonatkozó figyelmeztetés azt jelzi, hogy
a rekesz hőmérséklete nem optimális.
Ez a következő esetekben fordulhat
elő: első használatkor, leolvasztás és/
vagy tisztítás után, nagy mennyiségű
étel lefagyasztása esetén, vagy ha a
mélyhűtő ajtaja nincs megfelelően
bezárva.
A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Hangjelzés
kikapcsolása” gombot (a hőmérséklet-kijelző ekkor abbahagyja a
villogást). Amikor a készülék eléri az optimális hőmérsékletet, a piros
ikon magától kikapcsol. Ha a mélyhűtőtér hőmérsékleti riasztása
tovább folytatódik, forduljon a hivatalos műszaki ügyfélszolgálathoz.
szimbólum
A piros
világít, hangjelzés hallatszik,
és az „F” betű villog a
kijelzőn.
Meghibásodási figyelmeztetés
A jelzés egy műszaki alkatrész
meghibásodására figyelmeztet.
Hívja a hivatalos műszaki ügyfélszolgálatot. A hangjelzés
kikapcsolásához nyomja meg röviden a „Hangjelzés kikapcsolása”
gombot.
A Biztonsági útmutatót, a Használati útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási adatokat
letöltheti:
•
a docs‌.‌whirlpool‌.‌eu honlapról
•
a QR-kód segítségével
•
Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a
vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.
400011189797
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising