Whirlpool | ART 8814/A+++ SFS | Setup and user guide | Whirlpool ART 8814/A+++ SFS Manualul utilizatorului

Whirlpool ART 8814/A+++ SFS Manualul utilizatorului
RO
Ghid de referinţă rapidă
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS
WHIRLPOOL
Pentru a beneficia de servicii complete de
asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi produsul pe
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile
de siguranţă.
DESCRIEREA PRODUSULUI
PRIMA UTILIZARE
După instalare, aşteptaţi cel puţin două ore înainte de a conecta
aparatul la reţeaua electrică. Conectaţi aparatul la reţeaua de
alimentare cu energie electrică; acesta începe să funcţioneze automat.
Temperaturile ideale de depozitare a alimentelor sunt presetate din
fabrică.
După ce puneţi aparatul în funcţiune, trebuie să aşteptaţi 4-6 ore
până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a alimentelor
pentru un aparat încărcat normal. Dacă aparatul este prevăzut cu filtru
antibacterian şi anti-miros, amplasaţi-l în ventilator, aşa cum se indică
pe ambalajul filtrului. Dacă este emis semnalul sonor, înseamnă că
alarma de temperatură a intervenit: apăsaţi pe buton pentru a opri
alarmele sonore.
PANOUL DE COMANDĂ
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.
6.
7.
8.
6TH SENSE FRESH CONTROL
Aparatul poate atinge rapid şi automat temperatura interioară optimă
de conservare. Funcţia vă permite să controlaţi şi umiditatea aparatului.
Pentru funcţionarea sa corectă, este necesar ca şi ventilatorul să
fie pornit. Funcţia poate fi activată/dezactivată (vezi descrierea
ventilatorului).
VENTILATORUL*
Ventilatorul îmbunătăţeşte distribuirea temperaturii în interiorul
produselor, permiţând o conservare mai bună a alimentelor depozitate
şi reducerea umidităţii excesive. Ventilatorul este pornit în mod
implicit şi poate fi activat/dezactivat manual. Modul de funcţionare a
ventilatorului este reglat în funcţie de starea produsului. Puteţi porni/
opri ventilatorul apăsând simultan butoanele „Vacation” (Vacanţă)
şi „Pornire/Standby”
timp de 3 secunde. Simbolul aprins aferent
funcţiei Controlul prospeţimii 6th Sense indică faptul că ventilatorul este
pornit şi că funcţia Controlul prospeţimii 6th Sense este activată. Dacă
temperatura ambiantă depăşeşte 27°C sau dacă sunt picături de apă
pe rafturile din sticlă, este esenţial ca ventilatorul să fie pornit pentru
a asigura păstrarea corectă a alimentelor. Dezactivarea ventilatorului
permite optimizarea consumului de energie.
Notă: ventilatorul reporneşte automat după o întrerupere a alimentării cu
curent sau după oprirea aparatului. Nu blocaţi cu alimente zona de admisie
a aerului.
FILTRUL ANTIBACTERIAN*
Scoateţi-l din cutia aflată în sertarul pentru fructe şi legume şi
introduceţi-l în capacul ventilatorului. Instrucţiunile de înlocuire se
găsesc în caseta filtrului.
PORNIRE/STAND-BY
Apăsaţi timp de 3 secunde pe buton pentru a opri aparatul.
În modul Standby, lumina din compartimentul frigider nu se aprinde.
Apăsaţi din nou scurt butonul pentru a reactiva aparatul.
Notă: acest lucru nu deconectează aparatul de la reţeaua de alimentare.
AFIŞAJUL TEMPERATURII
Pe afişaj pot apărea alternativ temperatura compartimentului frigider
(cuprinsă între 2 °C şi 8 ° C) sau temperatura compartimentului
congelator (cuprinsă între -16 °C şi -24 °C).
* Disponibil numai la anumite modele
8.
Indicatorul ventilatorului şi funcţia Controlul
prospeţimii 6th Sense
Pornire/Stand-by
Afişajul temperaturii
Vacation (modul pentru sărbători)
Temperatura frigiderului - Fast cool (Răcire rapidă)
Dezactivarea alarmei sonore
„Child Lock” (Sistem de siguranţă împotriva
accesului copiilor)
Temperatură congelator - Fast freeze
(Congelare rapidă)
VACATION (MODUL PENTRU SĂRBĂTORI)
Puteţi utiliza această funcţie în cazul unei absenţe îndelungate.
timp
Pentru a activa funcţia, apăsaţi pe butonul „Vacation” (Vacanţă)
de 3 secunde. Pe afişaj va apărea temperatura compartimentului frigider
(12 °C) şi se va aprinde pictograma
. După activarea funcţiei, scoateţi
alimentele din compartimentul frigider şi ţineţi ambele uşi închise frigiderul va menţine o temperatură adecvată pentru a preveni apariţia
mirosurilor neplăcute. Totuşi, congelatorul va rămâne pornit. Pentru a
dezactiva funcţia, este suficientă o apăsare scurtă pe tastă.
TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL FRIGIDER
Puteţi seta o altă temperatură cu ajutorul butonului „Fridge” (Frigider).
FAST COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)
Apăsaţi pe tasta „Fridge” (Frigider) timp de 3 secunde înainte de a
introduce o cantitate mare de alimente proaspete în compartimentul frigider.
Când funcţia este activată, va fi afişată pictograma
. Funcţia se
dezactivează automat după 6 ore sau o puteţi dezactiva manual dacă
apăsaţi pe butonul „Fridge” (Frigider) timp de 3 secunde.
DEZACTIVAREA ALARMEI SONORE
Pentru a dezactiva alarma sonoră, apăsaţi scurt pe butonul
.
„CHILD LOCK” (PROTECŢIE PENTRU COPII)
„Child Lock” (Sistemul de siguranţă împotriva accesului copiilor)
poate fi activat/dezactivat menţinând apăsat butonul „Alarmă” timp de 3
secunde, până când se aude un sunet de confirmare (pictograma se aprinde).
Dacă apăsaţi orice buton în timp ce este activ „Child Lock” (Sistemul de
siguranţă împotriva accesului copiilor), se va auzi un sunet şi pictograma
pentru „Sistemul de siguranţă împotriva accesului copiilor” va clipi.
TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL CONGELATOR
Puteţi seta o altă temperatură cu ajutorul butonului „Freezer” (Congelator).
FAST FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)
Apăsaţi pe butonul „Freezer” (Congelator) timp de 3 secunde,
cu 24 de ore înainte de a introduce cantităţi mari de alimente în
compartimentul congelator pentru a fi congelate. Când funcţia este
activată, pictograma
se aprinde.
Funcţia se dezactivează automat după 48 de ore sau o puteţi dezactiva manual
dacă apăsaţi din nou pe tasta „Freezer” (Congelator) timp de 3 secunde.
Notă: evitaţi contactul direct între alimentele proaspete şi alimentele deja
congelate. Pentru a optimiza viteza de congelare, sertarele pot fi scoase şi
alimentele pot fi aşezate direct în partea inferioară a compartimentului.
COMPARTIMENTUL „ZONĂ 0°”*
Compartimentul „ZONĂ 0°” este conceput special pentru a menţine
o temperatură joasă şi o umiditate adecvată pentru păstrarea pe
perioade mai lungi de timp a alimentelor proaspete (de exemplu carne,
peşte, fructe şi legume de iarnă).
ACTIVAREA ŞI DEZACTIVAREA COMPARTIMENTULUI
Temperatura internă a compartimentului este de aproximativ 0° când
acesta este activat.
Pentru a activa compartimentul, apăsaţi pe butonul (1) mai mult de o
secundă până când se aprinde simbolul (2). Simbolul aprins (2) indică
funcţionarea compartimentului. Apăsaţi din nou pe butonul (1) mai
mult de o secundă pentru a dezactiva compartimentul. Temperatura
din interiorul său depinde de temperatura generală din frigider.
1
.
.
2
SCOATEREA COMPARTIMENTULUI „ZONĂ 0°”
Efectuaţi următoarele operaţiuni:
1. Pentru a facilita scoaterea compartimentului, se recomandă să
goliţi (şi eventual să scoateţi) rafturile inferioare de pe uşă.
2. Scoateţi compartimentul rotindu-l în sus.
3. Scoateţi raftul alb de plastic de sub compartiment.
Notă: scoaterea raftului superior şi a suporturilor laterale nu este posibilă.
Pentru a utiliza din nou compartimentul „ZONĂ 0°”, aşezaţi cu grijă
raftul alb de plastic sub compartiment înainte de a introduce sertarul şi
a reactiva funcţia.
Tehnologia de control al umidităţii din compartimentul Active 0
garantează conservarea optimă a alimentelor atunci când acestea nu
sunt ambalate complet.
Pentru funcţionarea corectă a compartimentului „ZONĂ 0°”, este
necesar ca:
•
aparatul să fie pornit;
•
temperatura frigiderului să fie cuprinsă între +2 °C şi +6 °C;
•
compartimentul „ZONĂ 0°” să fie activat
•
modul Vacanţă şi modul Standby să nu fie selectate
Notă:
-- dacă simbolul nu se aprinde la activarea compartimentului, verificaţi
dacă sertarul a fost introdus în mod corect; dacă problema persistă,
contactaţi serviciul de asistenţă tehnică autorizat;
-- atunci când compartimentul „ZONĂ 0°” este introdus în aparat, este
posibil să percepeţi un zgomot uşor, lucru absolut normal;
Important: aveţi grijă când aşezaţi alimente şi recipiente de mici
dimensiuni pe raftul superior al compartimentului „ZONĂ 0°” pentru a
preveni căderea accidentală a acestora între raft şi peretele posterior al
compartimentului frigider.
Pentru a beneficia de mai mult spaţiu în frigider şi pentru a reduce
consumul de energie, se recomandă să demontaţi compartimentul
„ZONĂ 0°”.
Curăţaţi din când în când compartimentul şi componentele sale
folosind o cârpă înmuiată într-o soluţie de apă caldă şi agenţi de
curăţare neutri, speciali pentru curăţarea interiorului frigiderului (aveţi
grijă să nu scufundaţi în apă raftul alb de plastic de sub sertar). Nu
folosiţi agenţi de curăţare abrazivi.
Înainte de a curăţa compartimentul (şi la exterior), trebuie să
scoateţi sertarul pentru a deconecta alimentarea cu energie
electrică.
SISTEMUL STOP FROST*
SISTEMUL STOP FROST facilitează procedura de dezgheţare a
compartimentului congelator.
Accesoriul STOP FROST este conceput pentru a colecta o parte din
gheaţa care se formează în compartimentul congelator. Acesta
este uşor de scos şi curăţat, reducând astfel timpul necesar pentru
decongelarea interiorului compartimentului congelator.
PROCEDURA DE CURĂŢARE A ACCESORIULUI STOP FROST
1. Deschideţi uşa compartimentului congelator şi scoateţi sertarul
superior.
2.
Detaşaţi accesoriul STOP FROST şi scoateţi-l, având grijă să nu îl
scăpaţi pe raftul din sticlă de dedesubt.
* Disponibil numai la anumite modele
Pentru a îndepărta gheaţa de pe accesoriul STOP FROST, urmaţi
procedura de curăţare descrisă mai jos.
Notă: dacă accesoriul este blocat sau este greu de scos, nu încercaţi
să-l mai scoateţi, ci continuaţi să dezgheţaţi complet compartimentul
congelator.
3.
Închideţi uşa compartimentului congelator.
4.
Îndepărtaţi gheaţa de pe accesoriu clătindu-l sub apa de la robinet
(apa nu trebuie să fie fierbinte).
5.
Lăsaţi apa să se scurgă de pe accesoriu până când acesta se usucă
şi ştergeţi părţile din plastic cu o cârpă moale.
6.
Reintroduceţi accesoriul aşezând partea din spate a acestuia pe
protuberanţele indicate în figură, apoi fixaţi mânerul acestuia pe
clemele de deasupra.
7.
Introduceţi sertarul superior la loc şi închideţi uşa
compartimentului congelator.
Puteţi să curăţaţi accesoriul STOP FROST şi fără să dezgheţaţi complet
compartimentul congelator.
Curăţarea regulată a accesoriului STOP FROST reduce necesitatea de a
dezgheţa complet compartimentul congelator.
Notă: specificaţiile produsului, inclusiv volumul şi energia, sunt calculate
fără accesoriul STOP FROST.
DEPOZITAREA ALIMENTELOR ŞI A BĂUTURILOR
Legendă
ZONA TEMPERATĂ
Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale,
conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor,
untului, gemurilor
ZONA RECE
Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui,
alimentelor de consum zilnic, delicateselor, iaurtului
**
ZONA CEA MAI RECE
Recomandată pentru depozitarea mezelurilor,
deserturilor, cărnii şi peştelui
SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME
SERTARELE CONGELATORULUI
***
** Pentru modelele dotate cu un COMPARTIMENT „0 ° ZONE”, „zona cea mai
rece” este evidenţiată în legendă
*** Numai pentru modelele CB310 e CB380 (consultaţi plăcuţa cu date
tehnice din partea laterală a sertarului pentru fructe şi legume)
SERTAR ZONĂ CONGELARE
(Zonă de răcire maximă)
Recomandat pentru congelarea alimentelor proaspete/
gătite
DEPANAREA
Ce trebuie să faceţi dacă...
Motive posibile
Soluţii
Panoul de comandă este oprit,
aparatul nu funcţionează.
Este posibil ca aparatul să fie în modul
Pornire/Stand-by.
Este posibil să existe o problemă la sursa de
alimentare a aparatului.
Porniţi aparatul apăsând pe butonul Pornire/Stand-by. Efectuaţi următoarele
verificări:
•
alimentarea cu energie nu este întreruptă;
•
ştecherul este introdus corect în priză şi întrerupătorul bipolar de
la reţea (dacă intră în dotare) este în poziţia corectă (adică permite
alimentarea aparatului);
•
dispozitivele de protecţie a sistemelor electrocasnice sunt eficiente;
•
cablul de alimentare nu este deteriorat.
Becul din interior nu
funcţionează.
Este posibil să fie necesară înlocuirea
becului.
Modele cu becuri LED: contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică autorizat.
Este posibil ca aparatul să fie în modul
Pornire/Stand-by.
Porniţi aparatul apăsând pe butonul Pornire/Stand-by.
Temperatura din interiorul
compartimentelor nu este
suficient de scăzută.
Pot exista diverse cauze (a se vedea
„Soluţii”).
Efectuaţi următoarele verificări:
•
uşile se închid corect;
•
aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de căldură;
•
temperatura setată este adecvată;
•
aerul circulă aerului prin sistemul de ventilare al aparatului.
Există apă în partea inferioară
a compartimentului frigider.
Scurgerea apei de dezgheţare este blocată.
Curăţaţi orificiul de scurgere a apei rezultate din dezgheţare (consultaţi
capitolul „Întreţinerea şi curăţarea aparatului”).
Marginea din faţă a aparatului,
la garnitura de protecţie a uşii,
este fierbinte.
Aceasta nu este o defecţiune. Acest lucru
împiedică formarea condensului.
Nu este necesară nicio soluţie.
clipeşte
Pictograma roşie
şi este emis un semnal sonor
Alarmă de uşă deschisă
Aceasta se activează când uşa
compartimentului frigider şi/sau a
compartimentului congelator rămâne
deschisă o perioadă lungă de timp.
Pentru a dezactiva semnalul sonor, închideţi uşa deschisă a aparatului.
clipeşte,
Pictograma roşie
este emis un semnal sonor şi
.
apare pictograma
Alarma de întrerupere a curentului
Aceasta se activează atunci când
alimentarea cu energie electrică este
întreruptă un timp îndelungat, lucru care
poate determina o creştere a temperaturii
în compartimentul congelator.
Notă: până când nu este dezactivată alarma
de întrerupere a curentului, nu puteţi seta o
altă temperatură pentru aparat.
Înainte de a dezactiva semnalul sonor, se recomandă să acordaţi atenţie
temperaturii indicate pe afişajul aferent, valoare corespunzătoare celei mai
înalte temperaturi atinse de compartimentul congelator în timpul penei de
curent. Pentru a dezactiva semnalul sonor, apăsaţi scurt pe butonul „Oprire
alarmă sonoră”.
După apăsarea butonului, pe afişajul temperaturii va apărea din nou
valoarea setată. În cazul în care compartimentul congelator nu a ajuns încă la
temperatura optimă pentru conservarea alimentelor, alarma de temperatură
din compartimentul congelator s-ar putea activa (consultaţi Alarma de
temperatură din compartimentul congelator). Verificaţi starea alimentelor
înainte de a le consuma.
este
Pictograma roşie
aprinsă (constant), este emis
un semnal sonor, iar afişajul
temperaturii din congelator
clipeşte.
Alarmă de temperatură compartiment
congelator
Alarma de temperatură din compartimentul
congelator indică faptul că acesta nu a
atins temperatura optimă. Această situaţie
poate apărea: atunci când folosiţi aparatul
pentru prima dată, după decongelare
şi/sau curăţare, atunci când congelaţi
cantităţi mari de alimente sau când uşa
congelatorului nu se închide complet.
Pentru a dezactiva semnalul sonor, apăsaţi scurt pe butonul „Oprire alarmă
sonoră” (afişajul temperaturii nu va mai clipi). Când se ating condiţiile optime
de temperatură, pictograma roşie se va stinge automat. În cazul în care
alarma de temperatură din compartimentul congelator nu se dezactivează,
contactaţi serviciul de asistenţă tehnică autorizat.
se
Pictograma roşie
aprinde, este emis un semnal
sonor, iar litera „F” clipeşte pe
afişaj.
Alarmă de defecţiune
Alarma indică o defecţiune la o
componentă tehnică.
Contactaţi telefonic Serviciul de Asistenţă Tehnică autorizat. Pentru a
dezactiva semnalul sonor, apăsaţi scurt pe butonul „Oprire alarmă sonoră”.
Puteţi descărca instrucţiunile privind siguranţa, manualul de utilizare, fişa tehnică a produsului şi datele
energetice:
•
Vizitând site-ul nostru web docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Utilizând codul QR
•
Ca alternativă, contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare (consultaţi numărul de
telefon din certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă
rugăm să precizaţi codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.
400011189797
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising