Whirlpool | FWDG96148WS EU | Setup and user guide | Whirlpool FWDG96148WS EU Manualul utilizatorului

Whirlpool FWDG96148WS EU Manualul utilizatorului
RO
GHID DE REFERINŢĂ
PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT
UN PRODUS WHIRLPOOL.
Pentru a beneficia de o asistenţă cât mai completă ca
utilizator, înregistraţi-vă aparatul la adresa
www.‌whirlpool.eu/register
Vă rugăm să citiţi cu atenţie conţinutul
Ghiduri privind sănătatea, siguranţa şi
instalarea înainte de a utiliza acest
aparat.
WWW
Bolţurile pentru transport trebuie
scoase înainte de utilizarea
aparatului.
Descărcaţi Instrucţiuni de utilizare de pe
site-ul web http://docs.whirlpool.eu
Urmaţi procedura descrisă pe ultima pagină.
Pentru instrucţiuni detaliate privind
demontarea bolţurilor pentru transport,
consultaţi Ghiduri privind sănătatea,
siguranţa şi instalarea.
DESCRIEREA PRODUSULUI
APARATUL
1.
2.
3.
4.
5.
1. Ultimul
2. Dozatorul de detergent
3. Panoul de comandă
4. Mâner
5. Hublou
6. Filtru de apă - în spatele
panoului din partea inferioară a
aparatului
7. Panou inferior demontabil
8. Picioruşe reglabile (2)
6.
7.
8.
PANOUL DE COMANDĂ
1.
2.
3.
5.
4.
1. Buton de pornire/oprire
2. Selectorul de programe
3. Butonul Start/Pauză
4. Butonul pentru temperatură
5. Buton FreshCare+
6. Buton Numai uscare/Blocare taste
7. Buton Setări uscare
8. Afişaj
9. Butonul Pornire cu întârziere
10. Butonul Viteză de centrifugare
10. 9.
8.
7.
6.
41
DOZATORUL DE DETERGENT
Compartiment pentru prespălare
• Detergent pentru prespălare
Compartiment pentru spălarea principală
• Detergent pentru spălarea principală
• Agent pentru îndepărtarea petelor
• Produs de dedurizare a apei
Compartiment pentru balsam
• Balsam
• Apret lichid
Introduceţi balsam sau apret lichid în
compartiment, fără a depăşi nivelul „max”.
Buton de deblocare
(apăsaţi pentru a scoate tava în vederea curăţării).
B
A
Se recomandă folosirea partiţiei A atunci când spălaţi
folosind detergent lichid, pentru a vă asigura că
folosiţi cantitatea corectă de detergent (partiţia este
inclusă în ambalajul care conţine manualul cu
instrucţiuni).
Deplasaţi partiţia în fanta B atunci când utilizaţi
detergent pudră.
PRIMA UTILIZARE
Pentru instrucţiuni privind selectarea şi pornirea unui program,
consultaţi secţiunea UTILIZARE ZILNICĂ.
Primul ciclu de spălare
Eliminaţi orice resturi de fabricaţie:
1. Selectaţi programul
la o temperatură de 60 °C.
2. Adăugaţi o cantitate mică de detergent în compartimentul
pentru spălare principală al dozatorului de detergent (maximum
1/3 din cantitatea de detergent recomandată de producător
pentru rufele cu un grad de murdărie redus).
3. Porniţi programul fără a încărca maşina de spălat cu uscător
(cu tamburul gol).
42
RO
UTILIZAREA ZILNICĂ
Pentru informaţii suplimentare privind funcţiile, puteţi solicita sau
descărca un ghid mai detaliat de pe site-ul web, urmând
instrucţiunile de pe ultima pagină. WWW
1. ÎNCĂRCAREA RUFELOR.
• Pregătiţi rufele în funcţie de recomandările din
secţiunea „SFATURI ŞI RECOMANDĂRI”. - Deschideţi
hubloul şi încărcaţi rufele în tambur, fără a depăşi
capacităţile maxime de încărcare indicate în Tabelul
cu programe.
• Închideţi hubloul, apăsând până când auziţi
cum se fixează dispozitivul de blocare, apoi
asiguraţi-vă că nu s-a prins niciun articol
între hublou şi garnitura din cauciuc .
2. DESCHIDEŢI ROBINETUL DE APĂ.
Asiguraţi-vă că maşina de spălat cu uscător este
conectată corect la reţeaua de alimentare cu apă.
Deschideţi robinetul de apă.
3. PORNIREA MAŞINII DE SPĂLAT RUFE CU USCĂTOR.
Apăsaţi butonul
; becul
clipeşte lent.
4. S ELECTAREA UNUI PROGRAM ŞI PARTICULARIZAREA
UNUI CICLU.
La acest aparat sunt disponibile următoarele funcţii:
• Numai spălare
• Spălare şi uscare
• Numai uscare
•
•
•
•
Numai spălare
Selectaţi programul dorit cu ajutorul selectorului rotativ de
programe. Durata ciclului de spălare este prezentată pe
afişaj. Maşina de spălat cu uscător afişează automat
temperatura maximă şi setările pentru viteza de
centrifugare posibile pentru programul selectat. Reglaţi
temperatura şi/sau setările pentru viteza de centrifugare,
dacă este necesar, cu ajutorul butoanelor corespunzătoare.
Apăsaţi butonul
pentru a parcurge progresiv setările
pentru temperaturi scăzute până când se setează spălarea
la temperaturi reduse („- -“) este indicat pe afişaj.
Apăsaţi butonul
pentru a parcurge progresiv setările
pentru vitezele de centrifugare reduse până când ciclul de
centrifugare este oprit („0” este indicat pe afişaj).
Prin apăsarea din nou a butonului, se obţine cea mai mare
setare posibilă.
Selectaţi opţiunile solicitate (dacă este necesar).
Apăsaţi butonul pentru a selecta opţiunea; becul butonului
respectiv se aprinde.
Apăsaţi din nou butonul pentru a anula opţiunea; becul se
stinge.
! Dacă opţiunea selectată nu este compatibilă cu programul
setat, se emite un sunet de avertizare, iar lampa indicatoare
clipeşte de trei ori. Opţiunea nu este selectată.
Spălare şi uscare
Pentru a spăla şi a usca o încărcătură fără nicio întrerupere
între ciclurile de spălare şi uscare, asiguraţi-vă că încărcătura
nu depăşeşte valoarea maximă permisă pentru uscare
pentru programul selectat (consultaţi coloana „Încărcătura
maximă pentru ciclul de uscare” din Tabelul cu programe).
1. Pentru a selecta, urmaţi instrucţiunile din paragraful „Numai
spălare” şi, dacă este necesar, particularizaţi programul
necesar.
2. Apăsaţi
pentru a selecta modul de uscare necesar. Sunt
disponibile două moduri de uscare: automat sau cu
temporizator.
- Uscare automată cu niveluri selectabile:
În modul automat de uscare, maşina de spălat cu uscător
usucă rufele până când este atins nivelul de uscare setat. Prin
apăsarea o singură dată a butonului
, se selectează
automat cel mai ridicat nivel de uscare disponibil pentru
programul selectat. Apăsaţi din nou butonul pentru a reduce
nivelul de uscare.
Sunt disponibile următoarele niveluri:
Dulap
: rufele sunt uscate complet şi gata pentru a fi
păstrate în dulap, fără a fi călcate.
Umeraş
: rufele sunt lăsate puţin umede pentru a se
reduce formarea cutelor. Articolele de îmbrăcăminte trebuie
agăţate pe umeraşe pentru a se usca complet.
Fier de călcat
: articolele de îmbrăcăminte sunt lăsate
suficient de umede pentru a se facilita călcarea acestora.
- Modul de uscare cu temporizator:
Apăsaţi în mod repetat butonul
pentru a seta modul de
uscare cu temporizator. După ce aţi parcurs toate nivelurile
de uscare automată, apăsaţi în continuare butonul
până
când se afişează timpul dorit. Pot fi setate valori cuprinse
între 210 şi 30 de minute.
Pentru a spăla o încărcătură de rufe mai mare decât cea
maximă permisă pentru uscare (consultaţi coloana
„Încărcătură maximă pentru ciclul de uscare” din Tabelul cu
programe), scoateţi din interiorul aparatului câteva articole
după finalizarea ciclului de spălare şi înainte de pornirea
ciclului de uscare. Procedaţi după cum urmează:
1. Pentru a selecta, urmaţi instrucţiunile din paragraful „Numai
spălare” şi, dacă este necesar, particularizaţi programul necesar.
2. Nu includeţi un ciclu de uscare.
3. Imediat după finalizarea ciclului de uscare, deschideţi
hubloul şi scoateţi câteva dintre articolele de îmbrăcăminte,
pentru a reduce încărcătura. Acum urmaţi instrucţiunile
pentru programul „Numai uscare”.
N.B.: după uscare, lăsaţi întotdeauna un timp pentru răcire,
înainte de a deschide hubloul.
În cazul utilizării celor două cicluri presetate
şi
, nu este necesară selectarea şi pornirea unui ciclu
de uscare.
Numai uscare
Această funcţie se utilizează pentru a usca o încărcătură
umedă, spălată anterior în maşina de spălat cu uscător sau
manual.
1. Selectaţi un program adecvat pentru rufele pe care doriţi să le
uscaţi (de exemplu, selectaţi „Bumbac” pentru a usca rufele
din bumbac ude).
2. Apăsaţi butonul
pentru a usca fără un ciclu de spălare
prealabil.
3. Apăsaţi
pentru a selecta modul de uscare necesar. Sunt
disponibile două moduri de uscare: automat sau cu
temporizator.
43
- Uscare automată cu niveluri selectabile:
În modul automat de uscare, maşina de spălat cu uscător
usucă rufele până când este atins nivelul de uscare setat. Prin
apăsarea o singură dată a butonului
se selectează
automat cel mai ridicat nivel de uscare disponibil pentru
programul selectat. Apăsaţi din nou butonul pentru a reduce
nivelul de uscare.
Sunt disponibile următoarele niveluri:
Dulap
: rufele sunt uscate complet şi gata pentru a fi
păstrate în dulap, fără a fi călcate.
Umeraş
: rufele sunt lăsate puţin umede pentru a se
reduce formarea cutelor. Articolele de îmbrăcăminte trebuie
agăţate pe umeraşe pentru a se usca complet.
Fier de călcat
: articolele de îmbrăcăminte sunt lăsate
suficient de umede pentru a se facilita călcarea acestora.
- Modul de uscare cu temporizator:
Apăsaţi în mod repetat butonul
pentru a seta modul de
uscare cu temporizator. După ce aţi parcurs toate nivelurile
de uscare automată, apăsaţi în continuare butonul
până
când se afişează timpul dorit.
Pot fi setate valori cuprinse între 210 şi 30 de minute.
N.B.: după uscare, lăsaţi întotdeauna un timp pentru răcire,
înainte de a deschide hubloul.
5. U TILIZAREA CANTITĂŢII DE DETERGENT CORECTE.
Scoateţi tava şi turnaţi detergent în compartimentele
corespunzătoare conform descrierii din secţiunea „Dozatorul
de detergent”.
Acest lucru este necesar numai atunci când utilizaţi un
program de spălare sau un program de spălare + un program
de uscare.
6. ÎNTÂRZIEREA ÎNCEPERII UNUI PROGRAM.
Pentru a seta pornirea la un moment ulterior a unui anumit
program, consultaţi secţiunea „Opţiuni şi funcţii”.
7. P ORNIREA UNUI PROGRAM.
Apăsaţi butonul PORNIRE/PAUZĂ. Lampa indicatoare
corespunzătoare se aprinde, hubloul se blochează, iar
simbolul de hublou deschis
se stinge. Pentru a modifica
un program în timpul derulării unui ciclu, apăsaţi butonul
PORNIRE/PAUZĂ pentru a întrerupe funcţionarea maşinii de
spălat cu uscător (becul PORNIRE/PAUZĂ clipeşte lent în
chihlimbariu); apoi selectaţi ciclul necesar şi apăsaţi din nou
PORNIRE/PAUZĂ. Pentru a deschide hubloul în timpul
derulării unui ciclu, apăsaţi butonul PORNIRE/PAUZĂ; hubloul
poate fi deschis dacă simbolul
se aprinde. Apăsaţi din nou
butonul PORNIRE/PAUZĂ pentru a relua programul de unde a
fost întrerupt.
8. A NULAREA UNUI PROGRAM ÎN CURS DE DERULARE (DACĂ
ESTE NECESAR)
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
până când maşina de
spălat cu uscător se opreşte.
Dacă nivelul de apă şi temperatura sunt destul de scăzute,
hubloul se deblochează şi poate fi deschis.
Hubloul rămâne blocat dacă există apă în tambur. Pentru a
debloca hubloul, porniţi maşina de spălat cu uscător, selectaţi
programul
şi dezactivaţi funcţia de centrifugare setând
viteza de centrifugare la valoarea 0. Apa este evacuată şi
hubloul se deblochează la finalizarea programului.
44
9. O PRIREA MAŞINII DE SPĂLAT CU USCĂTOR LA SFÂRŞITUL
UNUI PROGRAM.
La finalizarea ciclului, pe afişaj va apărea mesajul „END”.
Hubloul poate fi deschis numai atunci când simbolul
se
aprinde. Asiguraţi-vă că simbolul de hublou deblocat este
aprins, apoi deschideţi hubloul pentru a scoate rufele.
Apăsaţi
pentru a opri maşina de spălat cu uscător. Pentru
a economisi energie, dacă maşina de spălat cu uscător nu
este oprită manual cu ajutorul butonului
, aceasta se
opreşte automat la aproximativ la aproximativ 30 de minute
după finalizarea programului.
Lăsaţi hubloul întredeschis pentru ca interiorul maşinii de
spălat cu uscător să se usuce.
SFATURI ŞI RECOMANDĂRI
RO
REGULI DE SEPARARE A RUFELOR
• Tipul de ţesătură/indicaţiile de pe etichetă (bumbac, fibre mixte,
sintetice, lână, spălare manuală).
• Culoare (separaţi articolele colorate de cele albe, spălaţi separat
articolele colorate noi).
• Dimensiune (spălaţi împreună articolele de dimensiuni diferite,
pentru a spori eficienţa de spălare şi distribuirea greutăţii în
tambur).
• Ţesături delicate (introduceţi articolele mici – precum ciorapii de
nailon – şi articolele de îmbrăcăminte cu cleme – precum
sutienele – într-un săculeţ pentru rufe sau într-o faţă de pernă cu
fermoar).
GOLIREA BUZUNARELOR
• Obiectele precum monedele sau acele de siguranţă pot deteriora
atât rufele, cât şi tamburul maşinii de spălat cu uscător.
SIMBOLURILE PENTRU SPĂLARE
DE PE ETICHETELE ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE
Valoarea indicată în simbolul cadă reprezintă temperatura maximă
la care poate fi spălat articolul de îmbrăcăminte.
Acţiune mecanică normală
Acţiune mecanică redusă
Acţiune mecanică foarte redusă
Numai spălare manuală
Nu se spală
CURĂŢAŢI FILTRUL DE APĂ ÎN MOD REGULAT
• Acest lucru este necesar pentru a se evita înfundarea filtrului,
ceea ce ar putea împiedica evacuarea corectă a apei. Consultaţi
secţiunea „Curăţarea Şi Întreţinerea”/„Curăţarea filtrului de apă”,
din manualul detaliat care poate fi solicitat şi descărcat de pe
site-ul web. WWW
ECONOMISIREA ENERGIEI ŞI PROTEJAREA
MEDIULUI
• Respectarea limitelor de încărcare indicate în tabelul cu
programe va determina optimizarea energiei, a consumului de
apă şi detergent şi reducerea duratelor de spălare.
• Nu depăşiţi cantităţile de detergent recomandate de producător.
• Economisiţi energie utilizând un program de spălare la 60 °C în
loc de 90 °C sau un program de spălare la 40 °C în de 60 °C.
Pentru articolele din bumbac este recomandat să utilizaţi
programul
60 °C, deoarece are o durată de derulare mai
lungă şi consumă mai puţină energie electrică.
• Pentru a economisi energie şi timp atunci când spălaţi şi uscaţi,
selectaţi cea mai ridicată viteză de centrifugare disponibilă
pentru program pentru a reduce cantitatea de apă reziduală din
articolele de îmbrăcăminte la sfârşitul ciclului de spălare.
45
TABELUL CU PROGRAME
1400
9
6
-
SINTETICE (3)
- 60°C
1200
4,5
4
-
RAPID 30’
- 30°C
800
3,5
-
- 40°C
600
4,0
4,0
ARTICOLE SPORT
-
SPĂLARE ŞI USCARE 45’
30°C
1400
1
1
SPĂLARE ŞI USCARE 90’
30°C
1200
2
2
CENTRIFUGARE ŞI EVACUARE *
-
1400
9
6
-
1400
9
6
CLĂTIRE ŞI CENTRIFUGARE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(90°)
RUFE ALBE
- 90°C
1400
9
6
BUMBAC ECO (1)
- 60°C
1400
9
6
- 40°C
800
2
2
-
-
- 30°C
0
1
1
-
-
1000
4,5
4,5
-
-
LÂNĂ
DELICATE
15°C
COLOURS15°
Selectabil/opţional
—
Neselectabil/neaplicabil
Lichid
- 60°C
Detergent
recomandat
Pudră
BUMBAC (2)
Balsam
-
Prespălare
4,5
Spălare
Durată (minute)
4,5
Durata programului este indicată pe afişaj.
Încărcătură maximă
pentru ciclu de
uscare (kg)
1000
AMESTEC
Uscare
- 40°C
Program
Încărcătură maximă
pentru ciclul de
spălare (kg)
Viteză maximă de
centrifugare (rot/
min)
Temperaturi disponibile
Detergenţi şi aditivi
-
Cantitate necesară
Cantitate opţională
Pentru programele de spălare la temperaturi de peste 50 °C, vă recomandăm să utilizaţi detergent pudră în loc de detergent lichid şi să urmaţi
instrucţiunile de pe ambalajul detergentului.
* Selectaţi programul
şi setaţi viteza de centrifugare la 0 numai pentru a evacua apa din interiorul aparatului.
1) Program de testare în conformitate cu standardul EN 50229 (spălare): selectaţi programul
2) Program lung pentru bumbac: setaţi programul
la o temperatură de 40 °C.
3) Program sintetic lung: setaţi programul
cu o temperatură de 40°C.
la o temperatură de 60 °C.
Program de testare în conformitate cu standardul EN 50229 (uscare): selectați programul de spălare
sarcini. Prima uscare trebuie să fie efectuată cu sarcina nominală.
și setați nivelul de uscare “
”, pentru ambele
Durata ciclului indicată pe afişaj sau în manual reprezintă timpul estimat calculat pentru condiţiile standard. Durata reală a ciclului poate varia în funcţie de un
număr de factori diverşi, precum temperatura şi presiunea de intrare a apei, temperatura ambientală, cantitatea de detergent, dimensiunea şi tipul de
încărcătură, distribuţia încărcăturii şi orice funcţii opţionale suplimentare selectate.
46
RO
PROGRAME
Urmaţi instrucţiunile indicate de simbolurile de spălare aferente
articolului de îmbrăcăminte.
CLĂTIRE ŞI CENTRIFUGARE
clăteşte şi apoi centrifughează. Pentru articole rezistente.
AMESTEC
pentru a spăla articole rezistente cu un grad uşor sau normal de
murdărie, din bumbac, in, fibre sintetice şi fibre mixte.
RUFE ALBE
Pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie sau
foarte murdare: prosoape, lenjerie intimă, feţe de masă şi
cearşafuri etc., din bumbac şi in rezistent. Numai atunci când
temperatura selectată este de 90 °C, ciclul include o etapă de
prespălare înainte de etapa de spălare principală. În acest caz, se
recomandă să adăugaţi detergent atât în compartimentul
pentru prespălare, cât şi în cel pentru spălare principală.
BUMBAC
pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie sau
foarte murdare: prosoape, lenjerie intimă, feţe de masă şi cearşafuri
etc., din bumbac şi in rezistent.
SINTETICE
pentru spălarea articolelor cu un grad mediu de murdărie,
fabricate din fibre sintetice (precum poliester, poliacril, vâscoză
etc.) sau bumbac/amestecuri de fibre sintetice.
BUMBAC ECO
pentru a spăla articole de îmbrăcăminte din bumbac cu grad
de murdărie normal. La 40 °C şi 60 °C, programul standard
pentru bumbac şi cel mai avantajos program din punctul de
vedere al consumului combinat de apă şi energie electrică.
RAPID 30’
pentru spălarea rapidă a articolelor cu un grad de murdărie redus:
acest ciclu durează numai 30 de minute, economisind timp şi
energie. Încărcătură de maxim 3,5 Kg.
LÂNĂ
Toate articolele de lână pot fi spălate folosind programul „Lână”,
chiar şi cele care poartă eticheta „Numai spălare manuală”.
Pentru rezultate optime, utilizaţi detergenţi speciali şi nu
depăşiţi încărcătura max. specificată de rufe.
ARTICOLE SPORT
Pentru spălarea articolelor sport cu grad redus de murdărie
(treninguri, şorturi etc.). Pentru rezultate optime, vă recomandăm să
nu depăşiţi încărcătura maximă indicată în „TABELUL CU
PROGRAME”. Vă recomandăm să utilizaţi detergent lichid şi să
adăugaţi cantitatea adecvată pentru încărcarea maşinii la jumătate.
DELICATE
pentru spălarea articolelor deosebit de delicate. Se recomandă
întoarcerea articolelor de îmbrăcăminte pe dos înainte de a le
spăla.
SPĂLARE ŞI USCARE 45’
pentru a spăla şi usca rapid articole din fibre sintetice şi din bumbac
cu grad de murdărie redus. În cadrul acestui ciclu este spălată şi
uscată o încărcătură de rufe de până la 1 kg în numai 45 de minute.
COLOURS 15°
Acest ciclu vă ajută să protejaţi culorile prin spălare în apă rece
(15 °C) şi utilizează mai puţină energie electrică pentru a încălzi
apa, oferind în acelaşi timp rezultate de spălare satisfăcătoare.
Adecvat pentru articole cu un grad de murdărie redus, nepătate.
La o temperatură de numai 15 °C, acest ciclu oferă rezultate de
spălare comparabile cu cele ale programului Încărcătură mixtă
40 °C.
SPĂLARE ŞI USCARE 90’
pentru spălarea şi uscarea rapide a articolelor din bumbac şi din
fibre sintetice. În cadrul acestui ciclu este spălată şi uscată o
încărcătură de rufe de până la 2 kg în numai 90 de minute.
CENTRIFUGARE ŞI EVACUARE
centrifughează încărcătura, apoi evacuează apa. Pentru articole
rezistente.
OPŢIUNI ŞI FUNCŢII
OPŢIUNI selectabile direct prin apăsarea butonului
corespunzător
! Dacă opţiunea selectată nu este compatibilă cu programul
setat, se emite un sunet de avertizare, iar lampa indicatoare
clipeşte de trei ori. Opţiunea nu este selectată.
FRESHCARE+
Această opțiune, dacă este asociată ciclurilor de spălare, le
crește performanța generând vapori pentru inhibarea
proliferării principalelor surse ale mirosurilor neplăcute în
interiorul aparatului (exclusiv pentru spălare). După faza cu
vapori mașina execută un ciclu delicat în care efectuează
rotații lente ale cuvei. Când opțiunea FRESHCARE+ e
asociată unor cicluri de uscare ea previne formarea de
pliuri dificile pe rufe datorită rotațiilor lente ale cuvei.
Ciclul FreshCare+ începe la finalul spălării sau la finalul
uscării și continuă pe o durată maximă de 6 ore; poate fi
întrerupt în orice moment apăsând orice tastă de pe
panoul de comandă sau rotind butonul. Așteptați circa 5
minute înainte de a deschide ușa.
h.
PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE
Pentru a seta pornirea la un moment ulterior a programului
selectat, apăsaţi butonul pentru a seta durata de temporizare
dorită. Simbolul h. se aprinde pe afişaj atunci când este
activată această funcţie. Pentru a anula pornirea întârziată,
apăsaţi din nou butonul până când apare valoarea „0” pe afişaj.
BLOCARE TASTE
pentru a bloca panoul de comandă, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul
timp de aproximativ 3 secunde. Simbolul
se
aprinde pe afişaj pentru a indica faptul că panoul de comandă
este blocat (cu excepţia butonului
). Astfel, se evită
modificările neintenţionate ale programelor, mai ales atunci
când se află copii în apropierea aparatului. Dacă se încearcă
utilizarea panoului de comandă, simbolul
clipeşte pe
afişaj. Pentru a debloca panoul de comandă, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul
timp de aproximativ 3 secunde.
47
GHID DE ÎNTREŢINERE ŞI DE REMEDIERE A DEFECŢIUNILOR
Consultaţi instrucţiunile de utilizare pentru a obţine
WWW
indicaţii privind procedurile de întreţinere şi problemele de
remediere a defecţiunilor.
CUM PUTEŢI PRIMI INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE
> Telefonaţi la serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare
> Utilizaţi acest cod QR
DOSARUL TEHNIC
Dosarul tehnic care conţine valorile privind consumul de energie poate
fi descărcat de pe site-ul web al Whirlpool http://docs.whirlpool.eu
CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POSTVÂNZARE
Atunci când contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare,
va trebui să specificaţi codurile indicate pe eticheta adezivă de pe
partea interioară a hubloului. Numărul de telefon este specificat în
certificatul de garanţie.
> Descărcaţi ghidul de pe site-ul web al companiei Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
În acest sens, trebuie să introduceţi codul comercial corect al a
produsului, indicat pe eticheta adezivă a acestuia.
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
Whirlpool® este o marcă înregistrată a Whirlpool, SUA.
001
48
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising