Whirlpool | BLF 9121 OX | Setup and user guide | Whirlpool BLF 9121 OX Упутство за употребу

Whirlpool BLF 9121 OX Упутство за употребу
SR
UPUTSTVO ZA SVAKODNEVNU
UPOTREBU
HVALA VAM ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.
Kako biste dobili kompletniju podršku,
molimo da registrujete Vaš uređaj na www.whirlpool.eu/register
Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte
uputstva Zdravlje i Bezbednost i Upotreba
i Nega.
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
7
1
2
6
8
9
3
4
5
10
Odeljak frižidera
1. Elektronska kontrolna tabla /
jedinica osvetljenja
2. Police
3. Pločica sa podacima sa
komercijalnim nazivom
4. Pregrada za voće i povrće
5. Set za pomeranje vrata
6. Police u vratima
7. Polica za jaja
8. Separator flaša
9. Polica za flaše
10. Zaptivka vrata
Odeljak zamrzivača
10. Zaptivke vrata
11. Fioke zamrzivača
12. Police
13. Donja fioka: najhladnija zona
najbolja za zamrzavanje sveže
hrane
14. Posuda za led
11
12
13
14
KONTROLNA TABLA
1. Led indikatori
(za prikaz postavljene vrednosti
temperature ili funkcije Brzo
hlađenje)
2. Dugme za brzo hlađenje/
Dugme za temperaturu
1
2
1
PRIBOR
POLICA ZA JAJA
SEPARATOR FLAŠA
POSUDA ZA LED
PRVA UPOTREBA
KAKO POKRENUTI UREĐAJ
Nakon priključenja na električnu mrežu, automatski započinje sa
radom.
Nakon pokretanja uređaja, sačekajte najmanje 4-6 sati pre nego što
stavite hranu u frižider i u odeljak zamrzivača.
2
Kada je uređaj povezan na električnu mrežu, displej zasvetli i sve
ikone se pojavljuju na displeju na približno 1 sekund.
Podrazumevane (fabričke) vrednosti postavki odeljka frižidera
svetle.
SR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
Za više informacija o funkcijama pogledajte Uputstvo za upotrebu i negu /
za informacije o tome kako možete doći do Uputstva za upotrebu i negu
pogledajte poslednju stranicu
FUNKCIJE
POSTAVKA TEMPERATURE
Pritisnite dugme za temperaturu na kontrolnoj tabli da
biste podesili temperaturu od najtoplijeg preko manje
hladnog do najhladnijeg nivoa.
Pritiskanjem dugmeta za temperaturu, temperaturna
postavka će se ciklično menjati.
Pri prvom uključivanju uređaja postavljena vrednost
temperature je unapred podešena na srednju poziciju
(fabrička postavka).
Sledeća tabela prikazuje postavljene vrednosti temperature:
VISOKA TEMP.
BRZO HLAĐENJE
Upotreba funkcije Brzo hlađenje se preporučuje za
povećanje kapaciteta hlađenja odeljka frižidera kada se u
njega stavlja velika količine hrane.
Da biste aktivirali funkciju Brzo hlađenje, pritisnite i držite
3 sekunde dugme za temperaturu na kontrolnoj tabli dok
sve 3 LED lampice ne ostanu uključene.
Funkcija se automatski deaktivira nakon 24 sati i vraća se na
prethodno odabranu postavljenu vrednost.
!
!
Funkcija se može ručno deaktivirati pritiskom i držanjem 3
sekunde dugmeta za temperaturu na kontrolnoj tabli.
!
SREDNJA DO VISOKA TEMP.
SREDNJA TEMP.
SREDNJA DO NISKA TEMP.
NISKA TEMP.
BRZO HLAĐENJE
Led dioda uključena
Led dioda isključena
Napomena: Prikazane postavljene vrednosti odgovaraju
prosečnoj temperaturi u celom frižideru.
SVETLO FRIŽIDERA
Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetlo,
omogućavajući bolje osvetljenje kao i veoma nisku
potrošnju energije.
Ukoliko LED sistem osvetljenja ne radi, molimo kontaktirajte
Servis radi zamene.
Važno: Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata
frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena duže od 8
minuta svetlo će se automatski isključiti.
6TH SENSE
Ova funkcija radi automatski na osiguravanju optimalnih
uslova za čuvanje hrane koja se skladišti.
“6th Sense” funkcija se automatski aktivira kada:
• velika količina hrane je stavljena u frižider
• vrata frižidera su dugo ostala otvorena
• u toku je duži nestanak struje, što izaziva povećanje
unutrašnje temperature uređaja do vrednosti koje ne mogu
da obezbede bezbedno čuvanje hrane.
TABELA SA ALARMIMA
VRSTA ALARMA
SIGNAL
UZROK
REŠENJE
Alarm za otvorena vrata
Svetlo frižidera treperi
Vrata su ostala otvorena duže
od 5 minuta.
Zatvorite vrata
Alarm za otvorena vrata
Svetlo frižidera ISKLJUČENO
Vrata su ostala otvorena duže
od 8 minuta.
Zatvorite vrata
Kvar
Bilo koji indikatori temperature
trepere
Kvar proizvoda.
Kontaktirajte Postprodajni servis
3
KAKO DA SKLADIŠTITE HRANU
I NAPITKE
Legenda
UMERENA ZONA Predlaže se za
skladištenje južnog voća, limenki, pića, jaja,
sosova, kiselih krastavaca, putera, džema
HLADNA ZONA Predlaže se za skladištenje
sira, mleka, obroka, delikatesa, jogurta,
mesnih prerađevina, deserta
FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE
FIOKA ZONE ZAMRZAVANJA
(MAKSIMALNO HLADNA ZONA) Predlaže se
za zamrzavanje sveže/kuvane hrane.
STANDARDNE FIOKE ZAMRZIVAČA
Napomena: Siva nijansa legende se ne
poklapa sa bojom fioka
ODELJAK FRIŽIDERA
Koristite posude od plastike koja se može
reciklirati, metala, aluminijuma i stakla i
prianjajuću foliju za obmotavanje hrane.
Uvek koristite zatvorene posude za tečnosti
i za hranu koja može da širi ili da prima miris
ili ukus, ili ih poklopite.
Ukoliko imate malu količinu hrane za
skladištenje u frižideru, preporučujemo da
koristite police iznad pregrade za voće i
povrće, jer je ovo najhladnija zona odeljka.
Hrana koja ispušta veliku količinu etena i
ona koja je osetljiva na ovaj gas, poput voća,
povrća i salate, uvek treba da bude
odvojena ili obmotana kako se ne bi skratio
vek trajanja; na primer nemojte čuvati
paradajz zajedno sa kivijem ili kupusom.
Kako biste izbegli ispadanje flaša, možete
koristiti držač za flaše (dostupan na
odabranim modelima).
Nemojte čuvati hranu previše blizu kako
biste omogućili dovoljnu cirkulaciju
vazduha.
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
I REŠAVANJE PROBLEMA
Za održavanje i čišćenje
i za Rešavanje problema pogledajte
Uputstvo za upotrebu i negu.
Uputstvo za upotrebu i negu možete nabaviti
preko:
> Postprodajnog servisa; broj telefona potražite u
garantnoj knjižici.
> preuzmite sa Whirlpool veb lokacije
http://docs.whirlpool.eu
ODELJAK ZAMRZIVAČA
Zamrzivač je idealno skladišno mesto za
čuvanje zamrznute hrane, pravljenje kockica
leda i zamrzavanje sveže hrane u odeljku
zamrzivača.
Maksimalni broj kilograma sveže hrane koja
se može zamrznuti u 24-časovnom periodu
je naznačen na pločici sa podacima (…
kg/24h).
Ukoliko imate malu količinu hrane za
skladištenje u zamrzivaču, preporučujemo
korišćenje najhladnijih zona odeljka
zamrzivača, koje odgovaraju srednjoj zoni.
KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA
Dajte oba broja prikazana na servisnoj nalepnici prilikom
kontaktiranja tima Postprodajnog servisa. http://www.whirlpool.eu
Tehnički podaci se nalaze na pločici sa podacima sa
unutrašnje strane uređaja.
Whirlpool® Registrovana robna marka/TM Robna marka Whirlpool grupe kompanija © Autorska prava Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Sva prava zadržana – http://www.whirlpool.eu
4
001
n
SR
400010803304
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising