Russell Hobbs | ee_rh_19005 | User manual | Russell Hobbs ee_rh_19005 Ee rh a4 2 User Manual

Russell Hobbs ee_rh_19005 Ee rh a4 2 User Manual
55. Lisage komponendid seadme nõusse.
56. Ärge ületage tähist maks.
57.Hoidke avaga kaant seadme nõu käepidemest kinni, asetage seadme nõule, keerake kellaosuti
liikumise suunas, et see klõpsuga oma kohale fikseeruks.
58. Komponentide lisamiseks:
a) Võtke suruti välja
b) Lisage komponendid ava kaudu
c)Asetage suruti tagasi.
59. Kaane eemaldamiseks keerake seda kellaosuti liikumisele vastupidises suunas.
Kettaga
60.Asetage peenestaja või riiv kettale
61.Asetage ketas võllile.
62.Hoidke avaga kaant seadme käepidemest kinni, asetage see seadme nõule, keerake
kellaosuti liikumise suunas, et see fikseeruks klõpsuga oma kohale.
63. Võtke suruti ära ja lisage ava kaudu vajalikud komponendid
64.Asetage suruti tagasi ja suruge komponendid sügavamale.
65. Ärge suruge toiduaineid käsitsi või mingite muude köögiriistadega avasse
66. Lõiketerad peenestavad või riivivad kettal toiduained/komponendid seadme nõusse.
67. Ärge laske seadme nõul üle poole täituda – jätke seade seisma ja tühjendage see ära.
68. Kaane eemaldamine – keerake seda kellaosuti liikumisele vastupidises suunas ja eemaldage.
69. Keerake ketast ja suruge ühte metallotsa sissepoole ja alla, selleks, et peenestajat või
riivi eemaldada.
Hooldus
70. Lülitage seade välja, võtke vooluvõrgust välja.
71.Eemaldatavad detailid peske sooja seebiveega, loputage ja laske ära kuivada.
72.Seadme välispinnad pühkige niiske lapiga puhtaks.
73.Seadet ei tohi pesta nõudepesumasinas.
Keskkonnakaitse/Jäätmekonteineri sümbol
Elektriseadmetes ja elektroonikaseadmetes sisalduvate ohtlike ainete poolt tekitavate tervise-ja
keskkonnakahjustuste ärahoidmiseks ei tohi antud sümboliga tähistatud seadmeid ära visata
sorteerimata jäätmete hulka – need tuleb ära anda vastavasse jäätmekogumiskohta või võtta
teistkordselt kasutusse (ringlusse).
Retseptid
Koriandri pesto
2 kuiva koriandrilehte
2 küüslaugu küünt
60 g seedripähkleid
125 ml oliivõli
60 g riivitud Parmesan juustu
Segage koriandrilehed, küüslauk, pähklid ja pool õlikogusest kokku, kuni ühtlase massi tekkimiseni.
Pange saadud mass suurde nõusse. Lisage Parmesan juust. Soovitud konsistentsi saavutamiseks
lisage õli: krõpsude kaste – paks, garneering – keskmine paksus, makaronikaste - vedelam.
Retseptid – http://www.russelhobbs.com/ifu/550931
RUSSELL HOBBS 19005
Lugege antud kasutusõpetus hoolikalt läbi ja hoidke seda kindlas kohas,
et see oleks vajaduse korral käepärast võtta. Kui keegi teine soovib antud
seadet kasutada, tuleb käesolev kasutusõpetus ühes seadmega kaasa anda.
Võtke seade pakendist välja. Ärge visake pakendit enne minema, kui Te pole
veendunud seadme töökorras olekus.
tähistused
0. välja lülitatud
1. aeglane
2. kiire
3. kiiruskontroll
4. mootorielement
pulseerimisnupp
5. võll
6. seadme nõu
7. käepide
8. alus
9. lõiketerad
10. mikser
11. vispel
12. fiksaator
13. kaas
15. suruti
16. ketas
17. purustaja/peenestaja
18. jäme riiv
19. peen riiv
20. alus
21. lõiketerade element
22. tihend
23. ava
24. fiksaatorid
25. mikseri müts
Olulised ohutusnõuded
Järgige alljärgnevaid ohutusnõudeid:
1. Antud seadet tohib kasutada ainult teovõimelise täiskasvanud isiku juuresolekul. Kasutage
seadet selliselt, et see ei oleks laste käeulatuses, säilitage lastele kättesaamatus kohas.
2. Seadet ei tohi asetada vedelikesse, ärge kasutage seadet vannitoas, vee läheduses või
välitingimustes.
3. Enne lahtivõtmist või puhastamist võtke seade vooluvõrgust välja.
4. Enne lisaelementide ühendamist või eemaldamist lülitage seade välja.
5. Enne seda, kui te võtate seadme nõult kaane või enne seda, kui te eemaldate seadme nõu
mootori elemendilt, lülitage seade välja ja oodake, kuni lõiketerad on seisma jäänud.
6. Mikseris ei tohi kasutada kuumi aineid (temperatuur ei tohi ületada +40ºC)
7. Ärge pange käsi seadme nõusse, isegi siis, kui see on mootori elemendilt ära võetud, sest
lõiketerad on väga teravad.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Ettevaatust lõiketeradega ümberkäimisel.
Vooluvõrku ühendatud blenderisse ei tohi panna mitte mingisuguseid võõrkehasid (lusikad jne).
Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi jätta ilma järelvalveta.
Seadme võrgujuhe peab olema paigutatud selliselt, et see ei jääks kuskile kinni ega selle taha
pole samuti võimalik kinni jääda.
Järgige, et seadme nõusse pandud komponendid/vedelikud ei tuleks üle ääre. Kui vedelik
satub mootori elemendi sisse, võib see rikki minna.
Tühja seadet ei tohi kasutada. See võib üle kuumeneda.
Seadet ja võrgujuhet ei tohi hoida kuumusallikate vahetus läheduses.
Kasutage ainult meie poolt tarnitud abiseadmeid.
Seadet tohib kasutada ainult käesoleva kasutusõpetusega sätestatud otstarbeks.
Mittetöökorras seadet ei tohi kasutada.
Igasuguste riskide vältimiseks tohib kahjustatud võrgujuhtme väljavahetamist teostada
ainult tootja, tootja poolt volitatud teeninduskeskuse esindaja või pädev isik.
Ainult kodustes tingimustes kasutamiseks
Ettevalmistus
1.Asetage mootori element vertikaalselt kuivale, stabiilsele ja ühetasasele pinnale,
pistikupesa lähedusse.
2.Pange seadme nõu mootori elemendile, keerake seda kellaosuti liikumise suunas selliselt,
et käepide jääks vastu lampi.
3. Tõstke kaas üles
4.Asetage töödeldavad komponendid seadme nõusse.
5.Asetage kaas tagasi.
Sisselülitamine
6. Veenduge, et kiirusrezhiim on seadistatud 0-rezhiimile.
7.Ühendage seade vooluvõrku.
Kiiruskontroll
8. Valige vajalik kiirusrezhiim (1 = aeglane, 2 = kiire)
9.Seadme seiskamiseks valige kiirusrezhiim 0.
10. Mida suurem ja paksem kogus, seda kauem aega kulub ja seda väiksemat kiirust tuleb kasutada.
11. Mida väiksem ja vedelam kogus, seda vähem aega kulub ja seda suuremat kiirust võib kasutada.
Pulseerimisnupp
12. Keerake kiiruskontrollinuppu kellaosuti liikumisele vastupidises suunas – pulseerimisnupu kohale,
aktiveeritakse maksimaalne kiirusrezhiim. Lahtilaskmisel lülitatakse mootor välja.
Blenderi kasutamine
13. Ärge kasutage blenderit mitte kauem, kui 1,5 minutit. Seade võib üle kuumeneda.
Laske mootoril 2 minutit jahtuda.
14.Asetage mootorielement vertikaalselt kuivale, stabiilsele ja ühetasasele pinnale, pistikupesa
lähedusse.
15.Asetage seadme nõu mootorielemendile, keerake kellaosuti liikumise suunas, et see klõpsuga
oma kohale fikseeruks.
16. Tõstke kaas üles – see asub tugevasti kohal, et komponente/toiduaineid välja ei pritsitaks
ega välja ei puistataks.
17.Asetage komponendid seadme nõusse.
18. Ärge täitke seadet üle max tähise
19.Asetage kaas seadme nõule ja suruge alla.
20. Tsentreerige mikseri mütsi ääres olevad fiksaatorid selliselt, et need jääksid kaane soontes
olevate avade vastu, asetage mikseri müts avasse ja keerakse ¼ ringi võrra kellaosuti
liikumise suunas, et fikseeruks oma kohale.
21. Kui mikseri müts pole peale pandud, ei tohi seadet kasutada.
22. Komponentide lisamine töötava blenderi korral – eemaldage blenderi müts, valage/puistake uued
komponendid, asetage blenderi müts oma kohale tagasi.
23.Pöörake seadme nõud ¼ ringi võrra kellaosuti liikumisele vastupidises suunas, et mootorilt
eemaldada.
Jää purustamine
24.Alustage poole klaasi jääga või 4-6 jääkuubikuga, lisage 15ml (1 supilusikatäis) külma vett.
25.Pange kaas blenderi peale ja vajutage 1-2 sekundiks pulseerimisnupp sisse, seejärel laske see
lahti.
26. Kontrollige tulemust – vajaduse korral muutke töörezhiimi.
Hooldus
27.Enne seadme pesemist või panipaika panekut võtke see vooluvõrgust välja.
28.Pärast kasutamist tuleb seade võimalikult kiiresti ära puhastada, vältimaks komponentide jääkide
kõvastumist seadme nõu sees.
29. Kõik eemaldatavad detailid peske sooja seebiveega, loputage ja laske ära kuivada.
30. Keerake seadme nõud kellaosuti liikumisele vastupidises suunas ja tõstke mootorielemendi
pealt ära.
31.Pühkige mootorielemendi välispind niiske ja puhta lapiga puhtaks.
32. Mitte ühtegi seadme detaili ei tohi pesta nõudepesumasinas
Ettevaatust lõiketerade käitlemisel – need on väga teravad.
Lõiketerade element
33. Te võite lõiketerad eemaldada, et neid ära pesta.
34. Kõige parem on seda teha, keerates seadme nõu tagurpidi.
35.Hoidke ühe käega seadme nõu käepidemest kinni.
36. Teise käega hoidke kinni lõiketera plastmassalusest.
37. Keerake lõiketera elementi kellaosuti liikumise suunas, kuni see eemaldub seadme nõu alusest.
38. Tõstke see ettevaatlikult üles ning võtke seadme nõust välja.
39.See on tugevasti ühendatud, seepärast tuleb seda võib olla mitu korda keerata, et seadme
nõust välja võtta.
40. Tihendi ja lõiketerade pesemiseks kasutage sooja seebivett, loputage ja laske ära kuivada.
41.Ettevaatust lõiketeradega – kasutage pesemiseks nailonharja.
42.Pange tihend lõiketera ümber tagasi.
43.Pange lõiketerad seadme nõu alusesse tagasi.
44. Keerake lõiketera elementi kellaosuti liikumisele vastupidises suunas, et kõvemini kinni keerata.
Köögikombaini kasutamine
45.Peenestamiseks/riivimiseks võite kasutada 2 minuti jooksul köögikombaini ja ketast.
Ülejäänud tarvikuid võib kasutada mitte kauem kui 1,5 minutit. Pärast laske mootoril
2 minutit jahtuda.
46. Lülitage seade välja ja võtke vooluvõrgust välja.
47.Asetage võll mootorielemendile.
48.Asetage seadme nõu mootorielemendile ja keerake seadme nõud kellaosuti liikumise suunas,
et see fikseeruks klõpsuga kohale.
49. Valige vajalik lisaseade.
Alusega
50.Peenestaja/purustaja – komponentide peenestamiseks.
51. Mikser – komponentide segamiseks.
52. Vispel – komponentide vahustamiseks, munade vahustamiseks
53.Asetage lisaseade alusele ja suruge lõpuni.
54.Asetage alus seadme nõu keskele, võllile.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising