Russell Hobbs | lv_rh_20170 | User manual | Russell Hobbs lv_rh_20170 Lv rh a4 User Manual

Russell Hobbs lv_rh_20170 Lv rh a4 User Manual
20170
Izlasiet instrukciju un uzglabājiet to drošā vietā. Ja nododat ierīci kādam citam, neaizmirstiet iedot līdzi arī instrukciju.
Pirms lietošanas noņemiet visas iepakojuma detaļas.
SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:
1.Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu
pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.
•Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst
•Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti
•Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.
2.Nedarbiniet ierīci ar taimera vai ārējas tālvadības sistēmas palīdzību.
3.Maize var aizdegties. Nelietojiet ierīci uzliesmojošu materiālu tuvumā vai zem tiem (piem., zem aizkariem).
4. Izņemiet un iztukšojiet drupaču paplāti. Noslaukiet ar mitru drēbi, nosusiniet un ielieciet atpakaļ tosterī.
5. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem.
Ierīces virsmas uzkarsīs.
Nemērciet ierīci šķidrumā.
6.Lietojot vienu grauzdēšanas atveri, pārliecinieties, vai otra ir tukša.
7.Negrauzdējiet un nesildiet „apziestu” maizi, saplēstu vai deformētu maizi.
8. Ja maize iesprūst, atvienojiet tosteri no strāvas padeves, ļaujiet tam atdzist un rūpīgi izņemiet maizi.
9. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā paredzētajiem mērķiem.
10.Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
11.Turiet ierīci un tās vadu atstatu no darba virsmu malām.
Tikai lietošanai sadzīves apstākļos
attēli
4.statusa gaismiņas
1.Tostera atveres
5.drupaču paplāte
2.svira
6.maizīšu sildītājs
3.brūnuma kontrole
7.rokturis
8.kājiņa
PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS
Iestatiet maksimālo brūnuma pakāpi (6). Iedarbiniet ierīci, lai tā nostrādātu vienu tukšu ciklu. Var parādīties neliela smaka, bet par to nav
jāsatraucas. Izvēdiniet telpu.
MAIZES TOSTĒŠANA
1. Pievienojiet kontaktdakšu rozetei.
2. Izvēlieties brūnuma pakāpi (1 = gaiša, 6 = tumša).
3. Ievietojiet atverēs maizi (maks. biezums 24mm).
4. Pilnībā nospiediet lejup sviru.
•Tā nenobloķēsies, ja tosteris nebūs pievienots elektrības padevei.
5.Statusa gaismiņas rādīs laiku – zils/violets/sarkans/zaļš.
6.Kad visas gaismiņas ir izdzisušas, maizīte tiks izcelta.
IZŅEMŠANA
7.Lai apturētu tostēšanu, nospiediet izcelšanas taustiņu.
AUGSTĀ IZCELŠANA
8. Jūs varat sviru pacelt augstāk, lai izņemtu mazākas maizītes.
SALDĒTA MAIZE
9.Atstājiet vēlamo brūnuma režīmu, ielieciet saldēto maizi, nolaidiet sviru, un tad nospiediet taustiņu ar sniegpārsliņas attēlu.
10. Izgaismosies sniegpārsliņas lampiņa un tiks automātiski pielāgots grauzdēšanas laiks, lai iegūtu atbilstošu brūnumu, kāds būtu ar
nesaldētu maizi.
MAIZES ATSILDĪŠANA
11.Atstājiet vēlamo brūnuma režīmu, ielieciet saldēto maizi, nolaidiet sviru, un tad nospiediet taustiņu ar maizītes un tvaika attēlu.
12. Izgaismosies attiecīgā lampiņa un tostermaize tiks apstrādāta ar īsu, spēcīgu karstuma vilni.
MAIZĪŠU SILDĪTĀJS.
13.Nelietojiet maizīšu sildītāju saldētu, glazētu, apziestu vai pildītu maizīšu sildīšanai
14.Novietojiet maizīšu sildītāju uz tostera, ar kājiņām atveru iekšpusē.
15.Uzlieciet maizītes uz sildītāja.
16. Iestatiet brūnuma kontroli režīmā 1 un nolaidiet sviru.
17.Kad svira pacelsies, noņemiet uzsildītās maizītes
18.Neaiztieciet maizīšu sildītāja stieples – tās būs karstas
19. Pirms lietot tosteri normālā režīmā, noņemiet maizīšu sildītāju.
20.Atvienojiet tosteri no strāvas padeves un ļaujiet atdzist.
21.Noslaukiet ārējās virsmas ar mitru drēbi.
APKOPE
VIDES AIZSARDZĪBA
Lai izvairītos no vides un veselības problēmām sakarā ar elektrisko un elektronisko preču sastāvā esošajām bīstamajām vielām, ar šo
simbolu apzīmētās preces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod speciālos savākšanas punktos un jāpārstrādā.
SIA BTU
Dārzaugļu iela 1-201
Rīga, Latvija
www.btu.lv
lv.russellhobbs.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising