Russell Hobbs | lv_rh_20130 | User manual | Russell Hobbs lv_rh_20130 Lv rh 56 oxford User Manual

Russell Hobbs lv_rh_20130 Lv rh 56 oxford User Manual
attēli
Rokturis
Vāciņš
Ūdens
Sprauga
Filtra turētājs
Papīra filtrs Nr. 4
(nav iekļauts)
Prese
Karafe
Slēdzis/lampiņa
Karstā plāksne
Kausiņš
Trauku mazgājamajā mašīnā – augšējā plauktā
Izlasiet instrukciju, glabājiet to drošā vietā. Ja dodat ierīci kādam citam, līdzi ir jādod arī lietošanas instrukciju.
Pirms lietošanas noņemiet visu iepakojumu.
SVARĪGI DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI
Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:
Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas
ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos
riskus.
Bērniem ar šo ierīci spēlēties nav atļauts
Bērni nedrīkst veikt ierīces mazgāšanu un apkopi, ja nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti.
Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tos nevar aizsniegt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.
Ierīces virsmas uzkarsīs.
Nemērciet ierīci šķidrumā.
Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai
izvairītos no liekiem riskiem.
Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas.
Ierīcei un tās vadam ir jāatrodas atstatu no darba virsmu malām.
Lietojiet tikai mūsu piegādātas papildierīces vai aksesuārus.
Lietojiet ierīci tikai tās šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
Tikai lietošanai sadzīves apstākļos
PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS
Piepildiet tvertni līdz max. atzīmei un lieciet ierīcei nostrādāt vienu ciklu bez kafijas.
UZPILDĪŠANA
Noņemiet karafi no karstās plāksnes.
Izmantojiet rokturi, lai atvērtu vāciņu un piekļūtu tvertnei.
Ielejiet vismaz 2 tases ūdens, bet ne virs max. atzīmes.
Atveriet 4. izmēra filtru un ielieciet filtra turētājā.
Ieberiet filtrā kafiju, 1 kausiņš uz vienu tasi.
Aizveriet vāciņu.
Uzlieciet karafi atpakaļ uz karstās plāksnes.
IESLĒGŠANA
Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
Pagrieziet slēdzi pozīcijā |. Izgaismosies lampiņa. Atskanēs pīkstoša skaņa.
Drīz pēc tam karafē sāks tecēt kafija.
Kad kafija ir gatava, karstā plāksne saglabās karafi siltu.
3 reizes atskanēs pīkstoša skaņa.
Automātiskā izslēgšanās
Pēc 1 stundas karsta plāksne izslēgsies.
5 reizes atskanēs pīkstoša skaņa.
Ja kafija netiek izdzerta krietni vairāk kā vienu stundu, ķīmiskās izmaiņas kafijas sastāvā sāks ietekmēt tās
garšu. Vislabāk būs to izliet un pagatavot svaigu.
ĀTRĀ TASE
Jūs jebkurā laikā varat izņemt karafi. Lai filtra turētājs nepārplūstu, nolieciet karafi atpakaļ apmēram 20
sekunžu laikā.
GATAVS?
Pagrieziet slēdzi pozīcijā O. Gaismiņa izslēgsies.
Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet karafei un ierīcei pilnībā atdzist. Tikai tad nomazgājiet tās. Ai
pagatavotu kafiju vēlreiz, ļaujiet aparātam 10 minūtes atdzist.
APKOPE
Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.
Izberiet filtra turētāja saturu miskastē.
Noslaukiet visas virsmas ar mitru drēbi.
Nospiediet sviru karafes vāka aizmugurē, virs roktura, lai atvērtu karafes vāku.
Ar rokām nomazgājiet karafi un filtra turētāju.
Šīs detaļas drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, tās augšējā plauktā.
Pagrieziet filtra turētāju, lai tā sānu spraugas atrastos pretim vākam, un ielieciet to atpakaļ kafijas aparātā.
Aizveriet vāku un piespiediet uz leju, lai nofiksētu.
Regulāri veiciet atkaļķošanu (vismaz reizi mēnesī).
Vismaz vienu reizi mēnesī atkaļķojiet ierīci, izmantojot labas kvalitātes atkaļķotāju. Ievērojiet atkaļķotāja
lietošanas instrukcijas.
Ierīces, kas garantijas laikā tiks nodotas atpakaļ sakarā ar katlakmens nodarīto kaitējumu, netiks remontētas.
VIDES AIZSARDZĪBA
Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās vai elektroniskās precēs,
ar šo simbolu apzīmētas ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod,
jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising