Russell Hobbs | lv_rh_20180 | User manual | Russell Hobbs lv_rh_20180 Lv rh a4 User Manual

Russell Hobbs lv_rh_20180 Lv rh a4 User Manual
20180
Izlasiet instrukciju un uzglabājiet to drošā vietā. Ja nododat ierīci kādam citam, neaizmirstiet iedot līdzi arī instrukciju.
Pirms lietošanas noņemiet visas iepakojuma detaļas.
SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:
1.Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un
zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.
•Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst
•Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti
•Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.
Ierīces virsmas uzkarsīs
Nemērciet ierīci šķidrumā
2. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem
Neuzpildiet tējkannu pārāk daudz, jo var izšļakstīties verdošs ūdens.
3.Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas.
4.Turiet ierīci un vadu atstatu no dara virsmu malām
5. Izmantojiet tikai komplektā esošās papildierīces
6. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
7.Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
Tikai lietošanai sadzīves apstākļos
attēli
5. aizdares
1. tvertnes vāks
6. slots
2. papīŗa filtrs Nr.4 (nav iekļauts)
7. filtra turētājs
11. statusa lampiņa
3. rokturis
8. vāks
12. karafe
4. tvertne
9. sildvirsma
trauku mašīnā, uz augšējā
10. jaudas lampiņa
ieslēgšanas taustiņš
plaukta
PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS
UZPILDĪŠANA
•
Noņemiet karafi no karstās plāksnes.
•
Noņemiet no tvertnes vāciņu.
•
Ielejiet vismaz 2 tases ūdens, bet ne virs max. atzīmes.
•
Uzlieciet atpakaļ vāciņu.
•
Uz vāka esošajai bultiņai ^ ir jābūt pavērstai pret ierīci.
•
Jūs varat arī noņemt no ierīces tvertni, piepildīt to virtuvē, un aiznest atpakaļ uz ierīci.
•
Ja jūs izvēlaties otro variantu, pārliecinieties, vai tvertne kārtīgi „iesēžas” savā vietā un ir nostiprināta kā nākas.
•
Nospiediet vāka bloķētāju, lai atvērtu vāku.
•
Atveriet 4. izmēra filtru un ielieciet filtra turētājā.
•
Ieberiet filtrā maltu kafiju, 6g (1 tējkarote) uz vienu tasi.
•
Aizveriet vāciņu un piespiediet, lai nobloķētu.
IESLĒGŠANA
•
Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
•
Atskanēs pīkstoša skaņa.
•
Visu laiku, kamēr ierīce ir pieslēgta elektrībai, jaudas lampiņa būs izgaismota.
•
Nospiediet un atlaidiet ieslēgšanas taustiņu.
•
Jau drīz karafē sāks pilēt kafija.
•
Kad tā būs gatava, sildvirsma uzturēs kafiju karstu.
•
Statusa lampiņa mainīs krāsu, lai norādītu, cik svaiga ir kafija.
•
Zila (mirgo) – gatavojas
•
Zaļa – 0-15 minūtes kopš pagatavošanas
•
Violeta – 15-30 minūtes kopš pagatavošanas
•
Sarkana – 30-60 minūtes kopš pagatavošanas
•
Pēc 1 stundas sildvirsma izslēgsies.
•
Ja kafija netiek izdzerta krietni vairāk kā vienu stundu, ķīmiskās izmaiņas kafijas sastāvā sāks ietekmēt tās garšu. Vislabāk būs to izliet un
pagatavot svaigu
GATAVS?
•
Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist, ja vēlaties to tīrīt, vai 10 minūtes, pirms gatavot nākamo porciju.
ĀTRĀ TASE
•
Jūs jebkurā laikā varat izņemt karafi. Lai filtra turētājs nepārplūstu, nolieciet karafi atpakaļ apmēram 20 sekunžu laikā.
•
*Kafijas pupiņās sakrājas ūdens. Tāpēc karafē būs nedaudz mazāk ūdens, nekā tvertnē.
APKOPE
Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.
Piespiediet un atveriet vāciņu.
Nospiediet sviru karafes vāka aizmugurē, virs roktura, lai atvērtu karafes vāku.
Ar rokām nomazgājiet karafi un filtra turētāju.
Šīs detaļas drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, tās augšējā plauktā.
Noslaukiet virsmas ar mitru drēbi.
Pagrieziet filtra turētāju, lai tā sānu spraugas atrastos pretim vākam, un ielieciet to atpakaļ kafijas aparātā.
Aizveriet vāku un piespiediet uz leju, lai nofiksētu.
Regulāri veiciet atkaļķošanu (vismaz reizi mēnesī).
Vismaz vienu reizi mēnesī atkaļķojiet ierīci, izmantojot labas kvalitātes atkaļķotāju. Ievērojiet atkaļķotāja lietošanas instrukcijas.
Ierīces, kas garantijas laikā tiks nodotas atpakaļ sakarā ar katlakmens nodarīto kaitējumu, netiks remontētas.
VIDES AIZSARDZĪBA
Lai izvairītos no vides un veselības problēmām sakarā ar elektrisko un elektronisko preču sastāvā esošajām bīstamajām vielām, ar šo
simbolu apzīmētās preces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod speciālos savākšanas punktos un jāpārstrādā.
SIA BTU
Dārzaugļu iela 1-201
Rīga, Latvija
www.btu.lv
lv.russellhobbs.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising