Russell Hobbs | lt_rh_20630 | User manual | Russell Hobbs lt_rh_20630 Lt rh User Manual

Russell Hobbs lt_rh_20630 Lt rh User Manual
20630
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Diagramos
galios lemputė
Automatiško išsijungimo lemputė
displėjus
vandens įpylimo angos dangtelis
vandens įpylimo anga
apipurškimo antgalis
pagrindas
garų angos
talpa
kulnas
garų kontrolė
Perskaitykite instrukciją ir laikykite ją saugioje vietoje. Jei duodate prietaisą naudotis kitam asmeniui, kartu duokite ir instrukciją.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, nuimkite visas įpakavimo dalis.
SVARBI SAUGOS INFORMACIJA
Laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, įskaitant šias:
1. Šį prietaisą gali naudoti veiksnus, suaugęs žmogus arba šalia esant veiksniam, suaugusiam žmogui.
Prietaisą naudokite ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Nedėkite prietaisą į skystį, nenaudokite vonios kambaryje, arti vandens arba lauke.
3. Prietaiso laidą nutieskite taip, kad jis niekur nekabėtų ir kad už jo nebūtų galimą užsikabinti ir suklupti.
4. Nelyginkite rūbų, kurie apvilkti ant žmogaus kūno – tokiu būdu jūs traumuosite žmogų, kuris apsivilkęs rūbus.
5. Nesilieskite prie laidynės pagrindo ir būkite toliau nuo išpučiamų garų
6. Nenaudokite laidynę arti vaikų.
7. Naudokite laidynę, ar statykite ant jos kulno tikrai ant stabilaus, lygaus ir karščiui atsparaus paviršiaus, pageidautina – ant lyginimo lentos.
8. Nepalikite laidynę be priežiūros, jei ji įjungta ar randasi ant lyginimo lentos.
9. Prieš įpilant vandenį, prieš valymą ar baigus naudotis, išjunkite laidynę iš elektros srovės tinklo.
10. Jei nieko nelyginate, pastatykite laidynę į vertikalią poziciją.
11. Nepilkite vandenį į laidynę tiesiai iš krano – naudokite puodelį.
12. Naudokite tik komplekte esančias papildomas dalis.
13. Šį prietaisą galima naudoti, tik šioje instrukcijoje nurodytiems tikslams.
14. Nebraižykite laidynės pagrindą – stenkitės vengti sagų, užtrauktukų ir t.t.
15. Šiame prietaise įrengtas termiškas saugiklis, kuris perkaisdamas įjungia garsinį signalą. Tokiu atveju prietaisas automatiškai nustos veikti.
Laidynę būtina atiduoti taisymui.
16. Nenaudokite prietaisą, jei jis nukrito ar yra pažeistas, dirba su trukdžiais ar sunkiasi vanduo.
17. Jei pažeistas laidas, pakeisti gali gamintojas, serviso atstovas arba tokios pačios kvalifikacijos persona, kad būtų išvengta bet kokios
rizikos.
Tiktai naudojimui buityje
PRIEŠ PIRMĄ KARTĄ NAUDOJANT
•
Nuimkite visas markiruotes, lipdukus ir pakuotes nuo laidynės ir jos pagrindo.
•
Nesijaudinkite, jei laidynė iš pradžių šiek tiek rūksta. Kai elementas įkais, dūmai nustos skirtis.
•
Norėdami nuvalyti pagrindą, pirmiausiai išlyginkite seną medvilnės gabaliuką.
•
3 – 4 kartus nuspauskite mygtukus S ir *, norėdami juos patikrinti.
AUTOMATIŠKAS IŠSIJUNGIMAS
•
Jei nenaudojate laidynę, ji išsijungs maždaug po 30 sekundžių, jei bus padėta horizontalioje padėtyje, pagrindu žemyn,
ir po maždaug 8 minučių, jei paliksite vertikalioje padėtyje.
•
Automatiško išsijungimo lemputė pradės mirksėti, iki tol, kol jūs pajudinsite laidynę.
•
Norėdami iš naujo įjungti laidynę, pakelkite ją, palenkite į priekį ir pastatykite vertikaliai, tokiu būdu bus pasiekta darbui reikalinga
temperatūra.
•
Automatiškai išsijungiant laidynei, nustatyti reikiami darbo rėžimai išlieka.
PASIRUOŠIMAS
Patikrinkite audinio simbolius.
Pirmiausiai išlyginkite drabužius, kuriems reikalinga pati žemiausia temperatūra, tada rūbus, kam reikalinga vidutinio karštumo temperatūra,
ir baikite lyginimą tais rūbais, kuriems reikalinga pati aukščiausia temperatūra.
Temperatūros rėžimų paaiškinimas
1.
2.
Lipdukų paveikslėliai
Temperatūros rėžimai
j
vėsus – nailonas, akrilas, poliesteris •
k šiltas – vilna, poliesterio junginiai ••
l
karštas – medvilnė, linas •••/maks.
i
nelyginti , Jei informacija ant drabužio etiketės skiriasi nuo čia pateiktos informacijos, teikite pirmenybę etiketės informacijai.
VANDENS ĮPILIMAS
3. Laidynei galima naudoti krano vandenį. Jei krano vanduo labai kietas, naudokite destiliuotą (bet ne chemiškai nukalkintą) vandenį.
4. Jei įsigijote destiliuoto vandens, patikrinkite ar jis tinkamas naudojimui laidynėse.
5.Nieko nepilkite į vandenį – kitaip sugadinsite laidynę.
6.Išjunkite prietaisą iš srovės padavimo tinklo.
7.Atidarykite vandens įpylimo angos dangtelį.
8. Laidynę pasukite taip, kad vandens įpylimo angos dangtelis būtų vertikalioje padėtyje.
9. Vandenį iš puodelio įpilkite į tam skirtą talpą.
10. Vandenį pilkite lėtai, leisdami išeiti talpoje esančiam orui, kad nesusidarytų oro burbuliukai.
11. Vandenį pilkite iki maksimalios žymės linijos – jei įpilsite virš žymės, naudojimo metu vanduo tekės per kraštus.
12.Uždarykite vandens įpylimo angos dangtelį..
13.Nuvalykite išlašėjusi vandenį.
ĮJUNGIMAS
14. Pastatykite laidynę ant kulno.
15.Įjunkite kištuką į elektros tinklo lizdą.
a) Pasigirs pypsintis garsinis signalas.
b)Displėjus užsidegs ir išsijungs.
c)Galios leputė degs visą laiką, kol prietaisas bus įjungtas į srovės tinklą.
d)Automatiško išsijungimo lemputė tol mirksės, kol paspausite bet kurį mygtuką.
16. Paspauskite bet kurį mygtuką. Displėjuje pasirodys užrašas SILK.
17.Nustatykite pasirinktą temperatūrą.
18.Galima pasirinkti rėžimus SILK, WOOL, COTTON ir MAX.
19.Kai displėjuje pasirodo užrašas “TEMP OK”, galite pradėti lyginti.
TEMPERATŪROS SUMAŽINIMAS
20.Temperatūros sumažinimas užima daugiau laiko, nes prietaisas turi atvėsti.
21.Susiplanuokite lyginimą tai, kad nereikėtų sumažinti lyginimo temperatūrą (pasiruošimo punktas 2. ).
SAUSAS LYGINIMAS
22. Pirmiausiai pabaikite visą sausą lyginimą. Tada išjunkite laidynę, užpildykite talpą vandeniu ir pradėkite lyginimą su garais.
23.Garų kontrolės mygtuką nustatykite į padėti be garų susidarymo.
24.Kai displėjuje pasirodo užrašas “TEMP OK”, galite pradėti lyginti.
LYGINIMAS SU GARAIS
25.Garai susidaro, kai nustatytas MEDVILVĖS (COTTON) rėžimas arba aukštesnis.
26.Įsitikinkite, kad talpoje yra vandens.
27.Nustatykite pageidaujamą garų rėžimą.
28.Kai displėjuje pasirodo užrašas “TEMP OK”, galite pradėti lyginti.
APIPURŠKIMAS
Apipurškimas vandeniu, gali neigiamai paveikti kai kurių rūšių audinius. Patikrinkite vandens įtaką ant mažiausiai matomos rūbo dalies.
29.Įsitikinkite, kad talpoje yra vandens.
30.Nuimkite laidynę nuo audinio.
31.Nutaikykite apipurškimo antgalį į audinį.
32.Nuspauskite apipurškimo mygtuką.
33.Kad vanduo išsipumpuotu iš sistemos, gali prireikti mygtuką nuspausti 2-3 kartus.
GARŲ SROVĖ
34.Garai susidaro, kai nustatytas MEDVILVĖS (COTTON) rėžimas arba aukštesnis.
35.Įsitikinkite, kad talpoje yra vandens.
36.Nuimkite laidynę nuo audinio.
37.Nuspauskite garų mygtuką.
38.Kad vanduo išsipumpuotu iš sistemos, gali prireikti mygtuką nuspausti 2-3 kartus.
39.Kad spėtų susidaryti garai, tarp srovės išputimų turi būti 4 sekundžių pertrauka.
VERTIKALI GARŲ SROVĖ
40.Išlyginkite raukšles ant drabužių, užuolaidų ir baldų audinių.
41.Įsitikinkite, kad audinys pakankamai ventiliuojasi, nes kitokiu atveju susikaups drėgmė ir pradės augti pelėsinis grybas.
42.Įsitikinkite, kad ant audinio nėra nieko, ką gali sugadinti garai.
43. Patikrinkite, ar kišenės, užlenkimai ir rankovės yra tuščios.
44.Įsitikinkite, kad talpoje yra vandens.
45.Nustatykite temperatūros kontrolę į padėtį max. Nustatykite garų kontrolę į padėtį S.
46.Nuimkite laidynę nuo audinio.
47.Nuspauskite garų mygtuką.
48.Kad vanduo išsipumpuotu iš sistemos, gali prireikti mygtuką nuspausti 2-3 kartus.
49.Kad spėtų susidaryti garai, tarp srovės išputimų turi būti 4 sekundžių pertrauka.
BAIGUS LYGINTI
50.Išjunkite prietaisą iš srovės padavimo tinklo.
51.Atidarykite vandens įpylimo angos dangtelį.
52. Laikykite virš kriauklės, apverskite, ir per vandens įpylimo angą išpilkite vandenį iš talpos.
53.Uždarykite vandens įpylimo angos dangtelį.
54. Padėkite laidynę ant kulno.
55. Palaukite kol visiškai atvės.
56.Kai laidynė atvėsusi, nuvalykite nuo jos drėgmę ir apsukite laidą aplink laidynės kulną.
57. Pastatykite laidynę ant kulno, kad nesugadintumėte pagrindą ir neprasidėtų korozija.
IŠSIVALYMAS
58.Norėdami išvengti kalkakmenio susidarymo, bent vieną kartą per mėnesį naudokite laidynės išsivalymo funkciją, jei jūsų naudojamo
vandens kietumas yra nedidelis. Jei vanduo yra kietas, šią funkciją reikėtų naudoti dažniau.
Garantijos galiojimo laikotarpiu grąžinti prietaisai, kurių defektus sąlygoja kalkakmenis, bus taisomi už papildomą mokestį.
59. Jums bus reikalinga nedidelė vonelė arba didelis dubuo, į kurį nutekinsite vandenį iš laidynės pagrindo angų.
60.Užpildykite talpą iki maksimalios žymės.
61. Padėkite laidynę ant kulno.
62.Įjunkite kištuką į elektros tinklą.
63.Nustatykite temperatūros kontrolę į padėtį max. Nustatykite garų kontrolę.
64.Displėjuje pasirodo užrašas “TEMP OK”.
65. Laikykite laidynę virš dubens pagrindu žemyn.
66.Įjunkite garų funkciją.
67.Švelniai judinkite laidynę į priekį ir atgal.
68. Vanduo ir garai per pagrindo angas išskalauja visą kalkakmenį ir dulkes.
Stovėkite saugiu atstumu nuo ištekančio vandens ir garų.
69.Tęskite tol, kol visa talpa bus tuščia.
70.Išjunkite garų funkciją.
71.Išjunkite laidynę iš elektros tinklo ir pastatykite ant kulno atvėsti.
72.Kai laidynė atvėsusi, nuvalykite nuo jos drėgmę ir apsukite laidą aplink laidynės kulną.
73. Pastatykite laidynę ant kulno, kad nesugadintumėte pagrindą ir neprasidėtų korozija.
PRIEŽIŪRA
74.Išjunkite laidynę iš elektros tinklo ir pastatykite ant kulno atvėsti.
75.Nuvalykite prietaiso išorinius paviršius su drėgnu skudurėliu.
76.Nuvalykite dėmes nuo pagrindo su nedideliu kiekiu acto.
77. Pastatykite laidynę ant kulno, kad nesugadintumėte pagrindą ir neprasidėtų korozija.
PRIEMONĖ NUO KALKAKMENIO
78. Laidynėje yra įdiegta speciali priemonė apsauganti nuo kalkakmenio susidarymo.
79.Nenaudokite jokias kalkakmenio nuėmimo priemones, nes pažeisite laidynėje esančią specialią medžiagą.
APLINKOS APSAUGA
Norint apsisaugoti nuo aplinkos arba sveikatos problemų, kurias sukelia elektros prekėse esančios pavojingos medžiagos, šiuo ženklu pažymėtus prietaisus, negalima mesti į buitinių atliekų konteinerį. Šiuos prietaisus reikia atiduoti į surinkimo punktus, pakartotinam naudojimui arba
perdirbimui.
SIA BTU
Dārzaugļu iela 1-201
Riga, Latvia
www.btu.lv
lt.russellhobbs.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising