Russell Hobbs | lv_rh_21340 | User manual | Russell Hobbs lv_rh_21340 Lv rh 56 a4 User Manual

Russell Hobbs lv_rh_21340 Lv rh 56 a4 User Manual
Izlasiet šo instrukciju un noglabājiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi jādod ir arī ierīces instrukcija.
Izņemiet ierīci no iepakojuma.
Svarīgi drošības noteikumi
Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:
1. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas
ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.
2. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem ar to spēlēties.
3. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pievienota strāvas padevei.
4. Pēc lietošanas un pirms apkopes atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
Applaucēšanās risks – no ierīces izdalās tvaiks un karsts ūdens.
5. Nelietojiet ierīci, lai tīrītu elektriskas iekārtas, piem., cepeškrāsnis.
6. Nelietojiet ierīci, ja tā ir nokritusi vai bojāta, vai nedarbojas kā nākas un tai ir sūces.
7. Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai citai kvalificētai personai, lai
izvairītos no liekiem riskiem.
Nemērciet ierīci šķidrumā.
8. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
9. Izmantojiet tikai komplektā esošās papildierīces.
10. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
Ja neesat drošs, konsultējieties ar grīdas ražotāju, vai var izmantot šo tvaika slotu.
attēli
7. tvaika ventilis
14. rokturis
1. vāciņš
8. mēlīte
15. aktivizators
2. caurule
9. atvere
16. skava
3. ūdens tvertne
10. pamatne
17. rokturis
4. mazg.līdzekļa tvertne
11. striķīši
18. mazg.līdzekļa ventilis
5. katlakmens kārtridžs
12. drēbe
19. termostata lampiņa
6. vada āķis
13. paklāja uzlika
20. jaudas lampiņa
Tikai lietošanai sadzīves apstākļos
LIETOŠANA – PAKLĀJI
* Tvaika slotu drīkst izmantot tikai paklāja atsvaidzināšanai, bez ķimikālijām,
Pirms lietošanas iztukšojiet ķimikāliju tvertni, jo citādi varat sabojāt paklāju.
LIETOŠANA – CITI GRĪDU TIPI
Pirms lietot tvaika slotu, izslaukiet grīdu, lai nevilktu netīrumus pa grīdu, to sabojājot.
1. Ierīci, ar vai bez ķimikālijām, var izmantot uz vairuma flīžu, paklāju, parketu un lamināta grīdas segumiem.
2. Mazgāšanas līdzeklim ir jābūt norādei, ka tas ir piemērots uzkopjamajai grīdai.
3. Atšķaidiet līdzekli saskaņā ar instrukcijām.
4. Grīdas segumam ir jābūt ieklātam pareizi, bez atstarpēm vai iegriezumiem, kuros varētu iekļūt mitrums.
5. Nelietojiet to uz nenoblīvētām koka grīdām, uz stikla, mīkstas plastmasas vai ādas.
6. Nelietojiet to uz ievaskotas grīdas – vasks var izkust, sabojājot ierīci un grīdu.
7. Pārbaudiet to uz apslēptākas grīdas zonas un pirms turpināšanas pārliecinieties, vai nekur neiesūcas mitrums.
* Ja neesat drošs, konsultējieties ar grīdas seguma piegādātāju.
SALIKŠANA
8. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
9. Ielieciet korpusu pamatnē, lai fiksators noklikšķētu vietā.
10. Iestumiet kāta apakšu korpusa augšpusē.
11. Grieziet kātu tik ilgi, līdz tā fiksators iestiprinās korpusa atvērumā.
12. Aptiniet vadu ap vada āķiem.
DRĒBE
13. Atsieniet striķīšus.
14. Uzlieciet drēbi uz pamatnes.
15. Pavelciet drēbes stūrus uz augšu un pāri atlokam visapkārt pamatnei.
16. Savelciet striķīšus, lai piestiprinātu drēbi pamatnei.
UZPILDĪŠANA - ŪDENS
17. Pavelciet tvertni uz augšu un nost no korpusa.
18. Apgrieziet tvertni otrādi un atskrūvējiet vāciņu.
19. Izņemiet vāciņu un cauruli ārā no tvertnes.
20. Piepildiet tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni.
21. Ieslidiniet cauruli tvertnē un uzskrūvējiet vāciņu.
22. Pagrieziet tvertni uz augšu un ielieciet atpakaļ korpusā.
UZPILDĪŠANA – MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS
23. Pagrieziet līdzekļa ventili aizvērta pozīcijā.
24. Izņemiet mazgāšanas līdzekļa tvertni.
25. Apgrieziet tvertni otrādi un noņemiet vāciņu.
26. Izņemiet n tvertnes vāciņu un cauruli.
27. Atšķaidiet līdzekli saskaņā ar tā instrukciju.
28. Iepildiet līdzekli tvertnē.
29. Ieslidiniet tvertnē cauruli un uzskrūvējiet vāciņu.
30. Pagrieziet apkārt tvertni un uzlieciet uz korpusa.
SLĪPI VAI NOFIKSĒTI?
31. Savienojumam, kur korpuss satiekas ar pamatni, ir divas pozīcijas.
32. Uzmanīgi pieturiet pamatni ar kāju, lai nomainītu pozīcijas.
33. Pastumiet rokturi uz priekšu, lai nofiksētu rokturi/korpusu vertikāli.
34. Pavelciet rokturi atpakaļ, lai atbloķētu rokturi/korpusu, un lai pamatne brīvi kustētos (kā vertikāls putekļu
sūcējs).
PAKLĀJA UZLIKAS LIETOŠANA
35. Ja jūs grasāties tīrīt paklāju, ievietojiet pamatni un drēbi paklāja uzlikā.
36. Tā samazināsies vilkšana un slotas virzīšana kļūs daudz vieglāka.
IESLĒGŠANA
37. Pagrieziet augšējo vada āķi un noņemiet no āķiem vadu.
38. Iestumiet vada krusa galu augšējā kabeļa vada knaiblītē, lai tas nemaisītos pa kājām.
39. Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
40. Izgaismosies lampiņa, kas spīdēs visu laiku, kamēr ierīce būs pievienota strāvas padevei.
41. Termostata lampiņa spīdēs tad, kas ierīce sasniegs darba temperatūru.
42. Tad tā cikliski ieslēgsies un izslēgsies, termostatam strādājot un uzturot temperatūru.
LIETOŠANA
43. Pagaidiet, lai sāk spīdēt termostata lampiņa.
44. Atbloķējiet rokturi/korpusu, lai ļautu pamatnei brīvi kustēties.
45. Turiet ierīci aiz roktura. Nospiediet mēlīti, lai radītu tvaiku. Atlaidiet, lai apturētu.
46. Virziet ierīci pa grīdu, tīrot to pa mazam gabaliņam.
47. Kad maināt mazgāšanas zonas, pārlaidiet ierīci pāri iztīrītajai, lai neko nepalaistu nejauši garām.
APKOPE
48. Deaktivizējiet mazgāšanas līdzekļa ventili.
49. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.
50. Noņemiet un iztukšojiet tvertnes.
51. Izņemiet katlakmens kārtridžu un iztukšojiet.
52. Ielieciet kārtridžu atpakaļ tvertnē.
53. Noslaukiet ārējās virsmas ar mitru drēbi.
54. Atsieniet striķīšus un noņemiet no pamatnes drēbi.
55. Šo drēbi var mazgāt ar rokām, kā arī veļas mazgājamajā mašīna 40 grādu temperatūrā (pēc Celsija).
* Nelietojiet balinātāju.
* Nelietojiet auduma mīkstinātāju.
* Nežāvējiet šo drēbi centrifūgā. Tai ir jāizžūst pašai.
56. Glabājiet ierīci vertikālā pozīcijā vēsā, sausā vietā, prom no tiešu saules staru ietekmes.
57. Aptiniet vadu ap vada āķiem.
AIZSPROSTOJUMI
58. Ja jūs pamanāt, ka caur tvaika ventili noplūst tvaiks, kaut kur ir noticis aizsprostojums.
59. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.
60. Atsieniet striķīšus un noņemiet no pamatnes drēbi.
61. Pārbaudiet atveres pamatnes apakšpusē.
62. Ar adatu vai citu asu priekšmetu likvidējiet aizsprostojumus.
63. Noņemiet pamatni un pārbaudiet caurulītes pamatnes augšpusē un korpusa apakšā.
64. Ja tvaiks turpina noplūst pa tvaika ventili arī pēc ierīces salikšanas, pamēģiniet to vēlreiz iztīrīt, un sazinieties
ar pēcpārdošanas servisu.
KATLAKMENS KĀRTRIDŽS
65. Katlakmens kārtridža darba mūža ilgums ir atkarīgs no lietošanas biežuma un ūdens cietības.
66. Tam būtu jādarbojas apmēram 100 reizes, ja ūdens ir mīksts.
REZERVES DAĻAS
67. Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
VIDES AIZSARDZĪBA
Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās vai elektroniskās precēs, ar šo simbolu
apzīmētas ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai
jāpārstrādā.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising