Russell Hobbs | lv_rh_21510 | User manual | Russell Hobbs lv_rh_21510 Lv rh 56 a4 User Manual

Russell Hobbs lv_rh_21510 Lv rh 56 a4 User Manual
attēli
1 taustiņš
2 motora elements
3 aizsargs (pret
izšļakstīšanos)
4 fiksators
5 asmeņu elements
6 vāks
7 bļoda
8 vārpsta
trauku mašīna
Izlasiet šo instrukciju un noglabājiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi
jādod ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu,
kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.
Svarīgi drošības noteikumi
Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:
1. Šo ierīci drīkst izmantot tikai rīcībspējīga pieauguša cilvēka klātbūtnē.
Lietojiet ierīci un uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst.
Lai izvairītos no traumām, esiet īpaši piesardzīgs ar asmeņiem, iztukšojot un
mazgājot ierīci.
2. Ierīcē nedrīkst izmantot karstas vielas (temperatūrai ir jābūt zem +40ºC)
3. Neievietojiet ierīci šķidrumā, nelietojiet to vannas istabā, ūdens tuvumā vai
ārpus telpām.
4. Pirms izjaukšanas vai tīrīšanas, atvienojiet to no strāvas padeves.
5. Pirms pievienot vai noņemt papildelementus, izslēdziet ierīci.
6. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā pievienota strāvas padevei.
7. Ierīces vadam ir jābūt novietotam tā, lai tas nekur nekarātos un lai aiz tā
nevarētu aizķerties un paklupt.
8. Turiet ierīci un tās vadu atstatu no karstām virsmām un degļiem.
9. Izmantojiet tikai mūsu piegādātās palīgierīces.
10. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
11. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
12. Ja ir bojāts ierīces vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa
pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no jebkādiem riskiem.
Tikai lietošanai sadzīves apstākļos
Pirms pirmās lietošanas
1. Notīriet ierīci, lai likvidētu visus ražošanas putekļus.
Aizsargs jau atrodas savā vietā. To ir nepieciešams noņemt un noslaucīt.
Piepildīšana
2. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
3. Noņemiet no bļodas motora elementu.
4. Uzlieciet aizsargu uz motora elementa apakšējās malas, lai tur neiekļūtu
šķidrums.
5. Vāku var izmantot kā neslīdošu pamatni.
6. Apgrieziet to otrādi un uzlieciet bļodas apakšai.
7. Turiet asmeņu elementu aiz plastmasas detaļām.
8. Uzlieciet asmeņu elementu uz vārpstas bļodas dibenā.
9. Pagrieziet to nedaudz, lai tas kārtīgi „iesēstos vietā”.
10. Tas darbojas uz atsperes principa – jūs sajutīsiet nelielu pretestību.
11. Ielieciet bļodā ēdienu.
12. Nepiepildiet to virs max atzīmes.
13. Nepiepiliet to virs simbola ar pilieniem ar šķidrumu vai mīkstu ēdienu, piem.,
sieru, jo asmens tiem var netrāpīt.
14. Nesmalciniet cietu ēdienu – neko, ko nevarētu sagriezt ar virtuves nazi bez
lielas piepūles.
15. Nesmalciniet lielus gabalus – maksimums 18m kubiņus.
16. Ielieciet motora elementu bļodā.
17. Pievienojiet ierīci strāvas padevei.
Ātruma taustiņi
18. Nospiediet taustiņu *, lai iegūtu zemu ātrumu. Atlaidiet, lai izslēgtu
19. Nospiediet taustiņu **, lai iegūtu zemu ātrumu. Atlaidiet, lai izslēgtu.
20. Sāciet ar 2-3 sekunžu ilgiem darba cikliem, pirms aktivizēt ierīci uz ilgāku
brīdi (max 15 sekundes).
21. Jo lielāks vielas daudzums un biezums, jo ilgāks laiks un zemāks ātrums būs
nepieciešams.
22. Mazākam daudzumam un šķidrākām masām būs nepieciešams mazāk laika un
augstāks ātrums.
Gatavs?
23. Noņemiet no bļodas motora elementu.
24. Uzlieciet uz asmeņu elementa pirkstu, lai tas neizkristu.
25. Izberiet saturu no bļodas.
26. Jūs varat arī izņemt asmeņu elementu un atstāt saturu bļodā.
27. Uzlieciet bļodai vāku.
Apkope
28. Pirms ierīces mazgāšanas vai noglabāšanas atvienojiet to no elektrības
padeves.
29. Noņemiet motora elementu.
30. Noņemiet aizsargu no motora elementa.
31. Pieturiet asmeņu elementu aiz plastmasas detaļas, noņemiet no vārpstas un
izņemiet no bļodas.
32. Noslaukiet visas ārējās virsmas ar mitru, tīru drēbi.
33. Nomazgājiet visas noņemamās detaļas ar siltu ziepjūdeni, noskalojiet un
ļaujiet nožūt.
Šīs detaļas drīkst mazgāt trauku mašīnā.
34. Ja lietojat trauku mašīnu, virsmas var nedaudz izbalot.
35. Tas būs tikai kosmētisks defekts un neietekmēs ierīces darbu.
Uzmanību nepieskarieties asmeņiem – tie ir asi.
Vides aizsardzība
Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa elektriskās un
elektroniskās precēs esošas bīstamas vielas, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst
izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti
vai jāpārstrādā.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising