Russell Hobbs | lv_rh_18498 | User manual | Russell Hobbs lv_rh_18498 Lv rh 56 a4 User Manual

Russell Hobbs lv_rh_18498 Lv rh 56 a4 User Manual
Izlasiet instrukciju, noglabājiet drošā vietā. Ja atdodat ierīci citai personai, iedodiet līdzi arī instrukciju. Pirms lietošanas novāciet visu
iepakojumu.
SVARĪGI BRĪDINĀJUMI
Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos
1.
Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu
pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.
Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst

Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti

Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.

Ierīces virsmas uzkarsīs
Nemērciet ierīci šķidrumā
2.
Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem
riskiem Neuzpildiet tējkannu pārāk daudz, jo var izšļakstīties verdošs ūdens.
3.
Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas.
4.
Nelieciet karafi mikroviļņu krāsnī.
5.
Kad ierīce netiek lietota, pirms apkopes un pārvietošanas to ir nepieciešams atvienot no strāvas padeves.
6.
Turiet ierīci un vadu atstatu no darba virsmu malām
7.
Izmantojiet tikai komplektā esošās papildierīces
8.
Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
9.
Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
attēli
5. rokturis
10. sildvirsma
1. papīra filtrs Nr.4
6. vāks
11. vāks
2. cilne
7. ūdens
12. prese
3. satvere
8. slots
13. rokturis
4. filtra turētājs
9. pārplūde
14. karafe
tikai lietošanai sadzīves apstākļos
PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Piepildiet tvertni līdz tasītes atzīmei un ļaujiet ierīcei darboties vienu tukšu ciklu.

Ļaujiet tai atdzist, izlejiet ūdeni un lietojiet normālā režīmā.
UZPILDĪŠANA
1. Noņemiet karafi no sildvirsmas.
2. Atveriet tvertnes vāciņu.
3. Ielejiet vismaz 2 tases ūdens, bet nepārpildiet to.
4. Piespiediet sviru karafes vāka aizmugurē, virs roktura, lai atvērtu karafes vāku.
5. Ielejiet vismaz 2 tases ūdens, bet ne pāri tasītes atzīmei.
6. Atveriet 4. izmēra filtru un ielieciet filtra turētājā.
7. Ieberiet filtrā maltu kafiju, apmēram 2 tējkarotes uz 1 tasi.
8. Aizveriet vāciņu.
9. Uzlieciet karafi uz sildvirsmas.
IESLĒGŠANA
10. Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
KAFIJA TAGAD
11. Ignorējiet pulksteni.
12. Ja gatavojat mazāk kā 5 tases kafijas, nospiediet taustiņu AROMA, lai ieslēgtu kafijas stipruma funkciju. Uz ekrāna parādīsies uzraksts
AROMA.
13. Tas palēnina gatavošanas procesu, lai kafija būtu tikpat stipra, kā no pilnas karafes.
14. Jūs dzirdēsiet, kā tas darbojas.
15. Nospiediet ieslēgšanas taustiņu. Ekrānā parādīsies uzraksts ON.
16. Jau drīz karafē sāks pilēt kafija.
17. Kad kafija būs gatava, sildvirsma uzturēs to siltu.
Kafijas pupiņas uzsūks ūdeni, tāpēc šķidruma daudzums karafē būs nedaudz mazāks, nekā tvertnē.
KAFIJA VĒLĀK
18. Pulkstenis saglabās iestatījumus arī tad, ja aparāts ir atvienots no rozetes.
19. AM ekrānā nozīmē priekšpusdienu, bet PM – pēcpusdienu.
20. Pārliecinieties, vai ieslēgšanas lampiņa ir izslēgta. Ja nav, nospiediet ieslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu.
21. Ja gatavojat mazāk kā 5 tases kafijas, nospiediet taustiņu AROMA, lai ieslēgtu kafijas stipruma funkciju. Uz ekrāna parādīsies uzraksts
AROMA.
22. Iestatiet pareizu laiku.
23. Laiku var iestatīt ar h un min taustiņiem.
Ja jūs 5 sekunžu laikā nenospiedīsiet h vai min taustiņu, kafijas aparāts atgriezīsies „normālajā” režīmā. Lai atsāktu, jums būs
jānospiež taustiņu PROG.
24. Nospiediet taustiņu AUTO.
25. Kad būs sasniegts noteiktais laiks, AUTO lampiņa izdzisīs un iedegsies darba režīma lampiņa. Sāksies kafijas gatavošana.
26. Lai atceltu gatavošanu, pirms tā ir uzsākta, vēlreiz nospiediet AUTO
27. Lai apturētu aparātu kafijas gatavošanas laikā, nospiediet ieslēgšanas slēdzi.
Kad kafija ir gatava, atvienojiet kafijas aparātu no strāvas padeves un ļaujiet tam atdzist.
AUTOMĀTISKA IZSLĒGŠANĀS
28. Apmēram 2 stundas pēc kafijas pagatavošanas aparāts izslēgsies.
ĀTRĀ TASE
29. Jūs jebkurā laikā varat izņemt karafi.
30. Lai filtra turētājs nepārplūstu, nolieciet karafi atpakaļ apmēram 20 sekunžu laikā.
APKOPE
31. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un ļaujiet tai atdzist.
32. Piespiediet un atveriet vāciņu.
33. Izberiet filtra saturu miskastē.
34. Ar rokām nomazgājiet karafi un filtra turētāju.
35. Noslaukiet virsmas ar mitru drēbi.
36. Ielieciet flirtu atpakaļ..
37. Aizveriet vāku.
Detaļas nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā..
Trauku mašīnas asā vide var likt izbalot krāsām, bet tas būs tikai kosmētisks defekts.
Regulāri veiciet atkaļķošanu (vismaz reizi mēnesī).
Vismaz vienu reizi mēnesī atkaļķojiet ierīci, izmantojot labas kvalitātes atkaļķotāju. Ievērojiet atkaļķotāja lietošanas instrukcijas.
Ierīces, kas garantijas laikā tiks nodotas atpakaļ sakarā ar katlakmens nodarīto kaitējumu, netiks remontētas.
VIDES AIZSARDZĪBA
Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās vai elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētas ierīces
nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising