Russell Hobbs | lv_rh_18995 | User manual | Russell Hobbs lv_rh_18995 Lv rh 56 User Manual

Russell Hobbs lv_rh_18995 Lv rh 56 User Manual
18995_56
VAr mAZGĀt trAuku mAŠĪnĀ
cepurĪte
slots
VĀciŅŠ
1500ml
krŪZe
blĪVe
AsmeŅu elements
krŪZes pAmAtne
0. iZslĒGts
1. Zems
2. AuGsts
3. ĀtrumA kontrole
4. motors
Izlasiet šo instrukciju un noglabājiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzi jādod ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma.
Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.
sVArĪGA DroŠĪbAs inFormĀciJA
IEVĒroJIET GALVENoS droŠĪBAS NoTEIKUMUS, IESKAIToT SEKoJoŠoS:
1. Šo ierīci drīkst izmantot tikai rīcībspējīga pieauguša cilvēka klātbūtnē. Neļaujiet bērniem ar to spēlēties.
2. Neievietojiet ierīci šķidrumā, nelietojiet to vannas istabā, ūdens tuvumā vai ārpus telpām.
3. Pirms izjaukšanas vai tīrīšanas, atvienojiet to no strāvas padeves.
4. Pirms uzlikt krūzi uz motora elementa, izslēdziet to.
5. Pirms noņemt no krūzes vāciņu vai pirms noņemt krūzi no motora elementa,
Izslēdziet to un pagaidiet, kamēr asmeņi pārstāj griezties.
6. Mikserī nedrīkst izmantot karstas vielas (temperatūrai ir jābūt zem +40oC)
7. Nelieciet rokas krūzē, pat ja tā ir noņemta no motora elementa, jo asmeņi ir asi.
8. Kamēr blenderis ir pievienots strāvas padevei, neievietojiet tajā nekādus svešķermeņus
(karotes, lāpstiņas u.c.).
9. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā pievienota strāvas padevei.
10. Neļaujiet ierīcē esošajai vielai plūst pāri malām. Ja motora elementā iekļūs šķidrums,
tas var sabojāties.
11. Izmantojiet tikai mūsu piegādātās palīgierīces.
12. Ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.
13. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.
14. Ja ir bojāts ierīces vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai
līdzīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no jebkādiem riskiem.
TIKAI LIEToŠANAI SAdZĪVES APSTĀKĻoS
sAGAtAVoŠAnĀs
1. Novietojiet motora elementu vertikāli uz sausas, stabilas un līdzenas virsmas netālu no rozetes.
2. Vadu novietojiet tā, lai tas nenokārtos pāri virsmas malām, lai aiz tā nevarētu pakrist vai aizķerties.
3. Turiet krūzi virs motora elementa, uzlieciet uz tā un pagrieziet pulksteņa rādītāja griešanās virzienā, lai tā nofiksētos
4. Noņemiet no krūzes vāciņu – blīves dēļ tas būs stingrs.
5. Ievietojiet krūzē sastāvdaļas. Nepiepildiet ierīci virs 1500ml atzīmes, jo citādi tās saturs var atspiest krūzes vāciņu, uzsākot to lietot.
Vāciņa uzlikšana
6. Uzlieciet vāciņu un pastumiet to lejup, lai noblīvētu.
7. Pagrieziet to pulksteņa rādītāja griešanās virzienā, līdz fiksators noklikšķ vietā.
8. Nelietojiet ierīci, ja nav uzlikta cepurīte.
Ieslēgšana
9. Pārliecinieties, vai ātrums ir iestatīts uz 0.
10. Pievienojiet ierīci strāvas padevei.
Ātruma kontrole
11. Iestatiet vēlamo ātrumu (1 = zems, 2 = augsts).
12. Lai apturētu motoru, ātruma regulēšanas taustiņu iestatiet uz 0.
13. Jo lielāks vielas daudzums un biezums, jo ilgāks laiks un zemāks ātrums būs nepieciešams. Mazākam daudzumam un šķidrākām
masām būs nepieciešams mazāk laika un augstāks ātrums.
14. Pagriežot ātruma kontroles taustiņu pretēji pulksteņa rādītāja griešanās virzienam uz pulsēšanas taustiņu, tiks aktivizēts
maksimālais ierīces ātrums. Šajā pozīcijā taustiņš darbojas uz atsperes principa – to atlaižot, tas atgriezīsies pozīcijā 0.
•
Nelieciet motoram bez apstājas darboties ilgāk par 2 minūtēm, jo tas var pārkarst.
Pēc 2 minūšu darbības laika vismaz 2 minūtes ļaujiet motoram atdzist.
Sastāvdaļu pievienošana
15. Lai pievienotu sastāvdaļas blenderim strādājot, noņemiet cepurīti, ielejiet/ieberiet jaunās sastāvdaļas, un uzlieciet atpakaļ cepurīti.
16. Pārbaudiet, lai pievienoto sastāvdaļu dēļ kopējais daudzums nepārsniegtu maksimālo uz krūzes norādīto 1500ml atzīmi.
Pēc darba pabeigšanas
17. Izslēdziet motoru (0) un pagaidiet, lai asmeņi apstātos.
18. Tikai pēc tam drīkst noņemt vāciņu no krūzes vai krūzi – no pamatnes.
Ledus smalcināšana
19. Sāciet ar trīs ceturtdaļām ledus glāzes, vai 4-6 kubiņiem ledus. Pievienojiet 15ml (1 tējkaroti) svaiga, auksta ūdens.
20. Uzlieciet blenderim vāciņu un:
- uz mazu mirklīti aktivizējiet pulsēšanas režīmu, tad atlaidiet.
- pārbaudiet ledu.
- atkārtojiet, līdz ledus sasniedzis vēlamo konsistenci.
Apkope
21. Pirms ierīces mazgāšanas vai noglabāšanas izslēdziet to (0).
22. Pēc lietošanas notīriet ierīci pēc iespējas ātri, lai neļautu atlikumam krūzes iekšpusē sakalst.
23. Noņemiet krūzi.
24. Nomazgājiet krūzi, vāciņu un cepurīti ar siltu ziepjūdeni, noskalojiet un ļaujiet nožūt.
25. Asmeņus nomazgājiet ar birsti.
26. Motora elementu noslaukiet ar mitru drēbi.
27. Iekārtu nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
28. Krūzi, vāciņu un cepurīti var mazgāt trauku mašīnā. Tās vide var izbalot krāsas, bet tas būs tikai kosmētisks defekts.
Asmeņu elements
29. Jūs varat noņemt asmeņus, lai tos nomazgātu.
30. Ar vienu roku turiet krūzes rokturi.
32. Ar otru roku satveriet krūzes pamatni.
33. Noskrūvējiet krūzi no pamatnes.
34. Uzmanīgi izņemiet asmeņu elementu no krūzes.
35. Izņemiet blīvi.
36. Nomazgājiet blīvi un asmeņus ar siltu ziepjūdeni, noskalojiet un ļaujiet nožūt.
37. E siet ļoti uzmanīgs ar asmeņiem, to mazgāšanai izmantojiet neilona birsti.
38. Aplieciet blīvi atpakaļ ap asmeņiem.
39. Ielieciet asmeni atpakaļ krūzes pamatnē.
40. Uzskrūvējiet krūzi uz pamatnes.
Atkritumu konteinera simbols
Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa elektriskās un elektroniskās precēs izmantotas bīstamas vielas, ar šo simbolu
apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.
VIDES AIZSARDZĪBA
Lai izvairītos no vides un veselības problēmām sakarā ar elektrisko un elektronisko preču sastāvā esošajām bīstamajām vielām, ar šo
simbolu apzīmētās preces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod speciālos savākšanas punktos un jāpārstrādā.
SIA BTU
Dārzaugļu iela 1-201
Rīga, Latvija
www.btu.lv
Mūsu mājas lapā atradīsiet
receptes gardu maltīšu pagatavošanai:
lv.russellhobbs.com
Receptes
Koriandra pesto
2 saujas koriandra lapu
2 ķiploka daiviņas
60 g ciedru riekstu
125 ml olīveļļas
60 g rīvēta Parmesan siera
Samaliet koriandra lapas, ķiplokus, riekstus un pusi eļļas, līdz iegūstat viendabīgu masu. Ielieciet šo masu lielā bļodā. Iemaisiet tajā Parmesan
sieru. Pievienojiet eļļu, lai iegūtu vēlamo konsistenci: ja vēlaties čipsu mērci – biezu, ja garnējumu – vidēju, ja makaronu mērci – šķidrāku.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising