Nikon | D5300 | Nikon D5300 Käyttöopas (täydet ohjeet)

Nikon D5300 Käyttöopas (täydet ohjeet)
DIGITAALIKAMERA
Käyttöopas
Fi
Kiitämme Nikonin yksisilmäisen peiliheijastus (SLR) -digitaalikameran hankkimisesta.
Saadaksesi mahdollisimman paljon hyötyä kamerastasi lue kaikki ohjeet huolellisesti ja
säilytä niitä paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien luettavissa.
Tietojen etsiminen
Etsi tarvitsemiasi tietoja seuraavista:
i
Sisällysluettelo .......................... 0 i
i
Virheilmoitukset ....................... 0 256
i
Vianmääritys ............................. 0 251
i
Hakemisto.................................. 0 283
Symbolit ja merkintätavat
Tässä oppaassa on käytetty seuraavia symboleja ja merkintätapoja, joiden avulla löydät helposti
tarvitsemasi tiedot:
D
Tällä kuvakkeella merkitään varoitukset, jotka tulisi lukea ennen käyttöä kameran
vahingoittumisen estämiseksi.
A
Tällä kuvakkeella merkitään huomautukset, jotka tulisi lukea ennen kameran
käyttöä.
0
Tällä kuvakkeella merkitään viittaukset tämän käyttöoppaan muille sivuille.
Kameran näytössä näkyvät valikkokohdat, asetukset ja viestit on lihavoitu.
Kameran asetukset
Tämän käyttöoppaan ohjeissa oletetaan, että kamerassa käytetään oletusasetuksia.
Ohje
Käytä kameran sisäänrakennettua ohjetoimintoa, jos tarvitset valikon kohtia ja muita aiheita
koskevia ohjeita. Katso tarkemmat tiedot sivulta 8.
A Turvallisuudesta
Ennen kuin käytät kameraa ensimmäisen kerran, lue turvallisuutta koskevat ohjeet kohdasta
”Turvallisuudesta” (0 viii–xiv).
Sisällysluettelo
Turvallisuudesta ..............................................................................................................................viii
Huomautuksia.................................................................................................................................... xi
Sijaintitiedot....................................................................................................................................... xv
Langaton ............................................................................................................................................xvi
Johdanto
1
Kameraan tutustuminen ................................................................................................................. 1
Kameran runko ................................................................................................................................... 1
Tilanvalitsin .......................................................................................................................................... 3
Etsin ........................................................................................................................................................ 4
Näyttö .................................................................................................................................................... 5
Tietonäyttö........................................................................................................................................... 6
Kameran valikot: yleiskatsaus........................................................................................................ 8
Aluksi ....................................................................................................................................................11
”Tähtää ja kuvaa” -tilat (i ja j)
19
Valokuvien rajaaminen etsimessä..............................................................................................20
Valokuvien katseleminen..............................................................................................................22
Tarpeettomien kuvien poistaminen .........................................................................................22
Valokuvien rajaaminen näytöllä .................................................................................................24
Valokuvien katseleminen..............................................................................................................26
Tarpeettomien kuvien poistaminen .........................................................................................26
Elokuvien tallennus .........................................................................................................................27
Elokuvien katseleminen ................................................................................................................28
Tarpeettomien elokuvien poistaminen ...................................................................................29
Asetusten sovittaminen kohteeseen tai tilanteeseen
(kuvausohjelma)
30
Tilanvalitsin ........................................................................................................................................31
k Muotokuva ...............................................................................................................................31
l Maisema ....................................................................................................................................31
p Lapsi............................................................................................................................................31
m Urheilu........................................................................................................................................32
n Lähikuva ....................................................................................................................................32
Muut kuvausohjelmat ....................................................................................................................33
o Yömuotokuva..........................................................................................................................33
r Yömaisema...............................................................................................................................33
s Juhlat/sisätila...........................................................................................................................34
t Ranta/lumi ................................................................................................................................34
u Auringonlasku.........................................................................................................................34
v Ilta-/aamuhämärä ..................................................................................................................35
i
w Lemmikkikuva.........................................................................................................................35
x Kynttilänvalo .............................................................................................................................35
y Kukinnot ....................................................................................................................................36
z Ruska...........................................................................................................................................36
0 Ruoka...........................................................................................................................................36
Erikoistehosteet
37
% Pimeänäkö................................................................................................................................37
g Väriluonnos..............................................................................................................................38
' Lelukameratehoste................................................................................................................38
( Miniatyyritehoste...................................................................................................................38
3 Valikoiva väri............................................................................................................................39
1 Siluetti ........................................................................................................................................39
2 Yläsävy .......................................................................................................................................39
3 Alasävy .......................................................................................................................................40
) HDR-maalaus ...........................................................................................................................40
Reaaliaikanäkymässä käytettävissä olevat vaihtoehdot....................................................41
Lisää valokuvauksesta
45
Kuvanottotavan valitseminen .................................................................................................... 45
Sarjakuvaus (sarjakuvaustila) ...................................................................................................... 46
Hiljainen laukaisu ............................................................................................................................ 48
Itselaukaisintila................................................................................................................................. 49
Tarkennus (valokuvaus etsimen avulla) .................................................................................. 51
Kameran tarkennustavan valitseminen: tarkennustila.......................................................51
Tarkennuspisteen valintatavan valitseminen: tarkennusaluetila...................................53
Tarkennuspisteen valitseminen .................................................................................................55
Tarkennuksen lukitus .....................................................................................................................55
Käsitarkennus ....................................................................................................................................57
Kuvanlaatu ja kuvakoko................................................................................................................ 59
Kuvanlaatu .........................................................................................................................................59
Kuvakoko ............................................................................................................................................61
Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen................................................................................ 62
Tilat, joissa salama nousee automaattisesti ...........................................................................62
Tilat, joissa salama nostetaan käsin...........................................................................................64
ISO-herkkyys...................................................................................................................................... 67
Ajastettu kuvaus .............................................................................................................................. 68
Kuvaus kauko-ohjaimella ............................................................................................................. 70
Lisävarusteena saatavan ML-L3-kauko-ohjaimen käyttäminen .....................................70
Oletusasetusten palauttaminen ................................................................................................ 72
ii
Sijaintitiedot.......................................................................................................................................74
Sijaintitietojen lisääminen valokuviin ja elokuviin ..............................................................74
Reittilokit.............................................................................................................................................76
Lokien poistaminen ........................................................................................................................78
GPS-vaihtoehdot..............................................................................................................................79
P-, S-, A- ja M-tilat
82
Suljinaika ja aukko ...........................................................................................................................82
Tila P (ohjelmoitu automatiikka) ................................................................................................84
Tila S (suljinajan esivalinta-automatiikka)...............................................................................85
Tila A (aukon esivalinta-automatiikka).....................................................................................86
Tila M (käsisäätö)..............................................................................................................................87
Pitkät valotusajat (vain M-tila).....................................................................................................88
Valotus .................................................................................................................................................90
Mittaus .................................................................................................................................................90
Valotuksen lukitus ...........................................................................................................................91
Valotuksen korjaus ..........................................................................................................................92
Salaman korjaus ...............................................................................................................................93
Yksityiskohtien säilyttäminen valoalueilla ja varjoissa .......................................................94
Aktiivinen D-Lighting .....................................................................................................................94
Laaja dynaaminen alue (HDR) .....................................................................................................96
Päällekkäisvalotus............................................................................................................................98
Valkotasapaino............................................................................................................................... 101
Valkotasapainon hienosäätö .................................................................................................... 103
Esiasetus käsin................................................................................................................................ 104
Haarukointi...................................................................................................................................... 108
Picture Control -säätimet ........................................................................................................... 111
Picture Control -säätimen valinta ........................................................................................... 111
Picture Control -säätimien muokkaaminen ........................................................................ 112
Mukautettujen Picture Control -säädinten luominen ..................................................... 115
Mukautettujen Picture Control -säädinten jakaminen ................................................... 117
Reaaliaikanäkymä
118
Valokuvien rajaaminen näytöllä .............................................................................................. 118
Tarkennus reaaliaikanäkymässä .............................................................................................. 119
Reaaliaikanäkymän näyttö ........................................................................................................ 122
Elokuvien tallennus ja katselu
126
Elokuvien tallennus ...................................................................................................................... 126
Elokuva-asetukset......................................................................................................................... 128
Elokuvien katseleminen.............................................................................................................. 130
iii
Elokuvien muokkaaminen .........................................................................................................131
Elokuvien rajaaminen.................................................................................................................. 131
Valittujen kuvien tallentaminen .............................................................................................. 134
Toisto ja poisto
135
Täyskuvatoisto ...............................................................................................................................135
Kuvan tiedot ................................................................................................................................... 136
Pienoiskuvien toisto .....................................................................................................................140
Kalenteritoisto ................................................................................................................................141
Tarkempi katselu: toiston zoomaus........................................................................................142
Valokuvien suojaaminen poistolta .........................................................................................143
Kuvien luokittelu ...........................................................................................................................144
Yksittäisten kuvien luokittelu ................................................................................................... 144
Useiden kuvien luokittelu.......................................................................................................... 145
Valokuvien poistaminen.............................................................................................................146
Täyskuva-, pienoiskuva- ja kalenteritoisto........................................................................... 146
Toistovalikko................................................................................................................................... 147
Kuvaesitykset ..................................................................................................................................149
Kuvaesitysvaihtoehdot ............................................................................................................... 150
Liitännät
151
ViewNX 2:n asentaminen ...........................................................................................................151
ViewNX 2:n käyttö.........................................................................................................................153
Kopioi kuvia tietokoneelle......................................................................................................... 153
Näytä kuvat ..................................................................................................................................... 154
Valokuvien tulostaminen ...........................................................................................................156
Tulostimen liittäminen................................................................................................................ 156
Kuvien tulostaminen yksitellen ............................................................................................... 157
Useiden kuvien tulostaminen .................................................................................................. 159
DPOF-tulostustilauksen luominen: tulostuksen asetus .................................................. 162
Kuvien katseleminen televisiosta ............................................................................................164
Vakiopiirtolaitteet ......................................................................................................................... 164
Teräväpiirtolaitteet....................................................................................................................... 165
Wi-Fi
167
Mihin Wi-Fiä voi käyttää..............................................................................................................167
Yhteyden muodostaminen kameraan...................................................................................168
WPS (vain Android) ...................................................................................................................... 169
PIN-koodin syöttö (vain Android) ........................................................................................... 170
SSID (Android ja iOS) ................................................................................................................... 171
iv
Ladattavien kuvien valitseminen ............................................................................................ 173
Yksittäisten kuvien valitseminen ladattavaksi.................................................................... 173
Useiden kuvien valitseminen ladattavaksi .......................................................................... 174
Kameran valikot
175
D Toistovalikko: kuvien hallinta..................................................................................................... 175
Toistokansio............................................................................................................................... 175
Toiston näyttöasetukset........................................................................................................ 176
Kuvan tarkastelu....................................................................................................................... 176
Käännä pysty ............................................................................................................................. 176
C Kuvausvalikko: kuvausasetukset ................................................................................................ 177
Palauta kuv.valikon oletusaset............................................................................................ 177
Tallennuskansio........................................................................................................................ 178
NEF (RAW) -tallennus.............................................................................................................. 178
Autom. vääristymien korjaus ............................................................................................... 179
Väriavaruus................................................................................................................................. 179
Kohinan väh. kun pitkä valotus........................................................................................... 179
Kohinan väh. kun suuri ISO................................................................................................... 180
ISO-herkkyysasetukset ........................................................................................................... 180
Optinen VR ................................................................................................................................. 181
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö.............................................................. 182
Palauta mukaut. asetukset.................................................................................................... 183
a: Automaattitarkennus..................................................................................................... 184
a1: AF-C-tilan ensisij. valinta................................................................................................. 184
a2: Tarkennuspisteiden määrä ............................................................................................ 184
a3: Yhdysrak. tarkennusapuvalo......................................................................................... 185
a4: Etäisyysmittari .................................................................................................................... 185
b: Valotus ................................................................................................................................ 186
b1: Valotussäädön porrastus ............................................................................................... 186
c: Ajastimet/valotuslukitus ............................................................................................... 186
c1: Valotuslukitus laukaisimella .......................................................................................... 186
c2: Virrankatkaisun ajastimet............................................................................................... 186
c3: Itselaukaisin......................................................................................................................... 187
c4: Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3)..................................................................................... 187
d: Kuvaus/näyttö .................................................................................................................. 187
d1: Äänimerkki .......................................................................................................................... 187
d2: Etsimen ruudukon näyttö.............................................................................................. 188
d3: ISO-näyttö............................................................................................................................ 188
d4: Tiedostojen numerointi.................................................................................................. 188
d5: Valotuksen viivetila .......................................................................................................... 189
d6: Merkitse päivämäärä ....................................................................................................... 190
e: Haarukointi/salama ........................................................................................................ 192
e1: Yhdysrak. salaman tila..................................................................................................... 192
e2: Autom. haarukoinnin asetus......................................................................................... 192
v
f: Painikkeet.............................................................................................................................193
f1: Fn-painikkeen tehtävä...................................................................................................... 193
f2: AE-L/AF-L-painikkeen teht.............................................................................................. 194
f3: Käänteinen kiekon kääntö .............................................................................................. 194
f4: Laukaisu muistikortitta..................................................................................................... 194
f5: Käänteiset ilmaisimet........................................................................................................ 194
B Asetusvalikko: kameran asetukset.................................................................................................195
Alusta muistikortti ................................................................................................................... 196
Näytön kirkkaus ........................................................................................................................ 196
Tietojen näyttömuoto ............................................................................................................ 197
Automaattinen tietonäyttö .................................................................................................. 199
Pölynpoiston viitekuva .......................................................................................................... 199
Välkynnänvähennys................................................................................................................ 200
Aikavyöhyke ja päivämäärä.................................................................................................. 201
Kieli (Language) ........................................................................................................................ 201
Automaattinen kuvan kääntö ............................................................................................. 202
Kuvaselitys .................................................................................................................................. 202
Videotila....................................................................................................................................... 202
Kauko-ohjain.............................................................................................................................. 203
Eye-Fi-lataus............................................................................................................................... 204
Vaatimustenmukaisuusmerkintä ....................................................................................... 204
Laiteohjelmaversio .................................................................................................................. 204
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen ...................................................................205
Muokattujen kopioiden luominen ......................................................................................... 206
D-Lighting................................................................................................................................... 207
Punasilmäisyyden korjaus..................................................................................................... 207
Rajaa.............................................................................................................................................. 208
Yksivärinen ................................................................................................................................. 208
Suodintehosteet....................................................................................................................... 209
Väritasapaino............................................................................................................................. 210
Kuvan sulautus.......................................................................................................................... 211
NEF (RAW) -käsittely................................................................................................................ 213
Muuta kokoa .............................................................................................................................. 214
Pikamuokkaus ........................................................................................................................... 215
Suorista ........................................................................................................................................ 215
Vääristymän korjaus................................................................................................................ 215
Kalansilmä................................................................................................................................... 216
Väritysääriviivat......................................................................................................................... 216
Väriluonnos ................................................................................................................................ 216
Perspektiivin korjaus............................................................................................................... 217
Miniatyyritehoste ..................................................................................................................... 218
Valikoiva väri.............................................................................................................................. 219
Vertailu vierekkäin ................................................................................................................... 221
m Viimeisimmät asetukset/O Oma valikko.........................................................................222
Valikon valitseminen ................................................................................................................... 222
m Viimeisimmät asetukset ........................................................................................................ 222
O Oma valikko ............................................................................................................................... 223
vi
Tekniset lisätiedot
226
Yhteensopivat objektiivit ........................................................................................................... 226
Yhteensopivat mikroprosessoriohjatut objektiivit........................................................... 226
Yhteensopivat ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit...................................................... 228
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet ................................................................................ 232
Luovan valaistusjärjestelmän (CLS) kanssa yhteensopivat salamalaitteet .............. 232
Muut lisävarusteet ........................................................................................................................ 236
Hyväksytyt muistikortit............................................................................................................... 238
Virtaliitännän ja verkkolaitteen liittäminen......................................................................... 239
Kameran hoito................................................................................................................................ 240
Säilytys .............................................................................................................................................. 240
Puhdistaminen............................................................................................................................... 240
Kuvakennon puhdistaminen .................................................................................................... 241
Kameran ja akun hoito: varoitukset........................................................................................ 245
Kameran hoito ............................................................................................................................... 245
Akun hoito....................................................................................................................................... 246
Käytettävissä olevat asetukset ................................................................................................. 248
Vianmääritys ................................................................................................................................... 251
Akku/näyttö .................................................................................................................................... 251
Kuvaus (kaikki tilat)....................................................................................................................... 251
Kuvaus (P, S, A, M) ....................................................................................................................... 253
Toisto................................................................................................................................................. 253
Sijaintitiedot ................................................................................................................................... 255
Wi-Fi (langattomat verkot) ........................................................................................................ 255
Muut .................................................................................................................................................. 255
Virheilmoitukset ............................................................................................................................ 256
Tekniset tiedot ............................................................................................................................... 259
Objektiivipakkaukset ................................................................................................................... 266
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR ja
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G ........................................................................... 266
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR II....................................................................... 271
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3.5–5.6G ED VR ................................................................. 275
Muistikortin kapasiteetti............................................................................................................. 281
Akun kesto....................................................................................................................................... 282
Hakemisto........................................................................................................................................ 283
vii
Turvallisuudesta
Lue seuraavat turvallisuusvaroitukset kokonaan ennen tuotteen käyttöä. Näin voit estää tämän
Nikon-tuotteen vaurioitumisen sekä itsesi tai muiden loukkaantumisen. Säilytä turvaohjeet
sellaisessa paikassa, että ne ovat tuotteen kaikkien käyttäjien saatavilla.
Varoitusten huomiotta jättämisen mahdolliset seuraukset on merkitty seuraavalla symbolilla:
on merkitty tällä symbolilla. Vältä henkilövahingot lukemalla kaikki varoitukset
A Varoitukset
ennen tämän Nikon-tuotteen käyttöä.
❚❚ VAROITUKSET
A Pidä aurinko kuva-alan ulkopuolella
Pidä aurinko kaukana kuva-alasta, kun
kuvaat vastavalossa olevia kohteita.
Kameraan tarkentuva auringonvalo voi
aiheuttaa tulipalon, jos aurinko on kuvaalassa tai sen lähellä.
A Älä katso aurinkoa etsimen läpi
Auringon tai muun voimakkaan
valolähteen katseleminen etsimen läpi
saattaa heikentää näköä pysyvästi.
A Etsimen diopterin säätimen käyttö
Varo ettet vahingossa osu sormellasi
silmään, kun käytät etsimen diopterin
säädintä niin, että silmäsi on etsimellä.
A Katkaise virta heti toimintahäiriön sattuessa
Jos huomaat laitteesta tai verkkolaitteesta
(lisävaruste) tulevan savua tai epätavallista
hajua, irrota virtajohto ja paristo heti. Varo
palovammoja. Käytön jatkaminen voi
aiheuttaa henkilövahinkoja. Kun olet
irrottanut pariston, vie laite tarkistettavaksi
Nikonin valtuuttamaan huoltoon.
A Älä käytä kameraa herkästi syttyvien kaasujen
lähettyvillä
Älä käytä elektronisia laitteita herkästi
syttyvien kaasujen lähettyvillä, koska
seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.
viii
A Pidä tuotteet poissa lasten ulottuvilta
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa henkilövahingon. Huomaa
myös, että pieniin osiin liittyy
tukehtumisvaara. Jos lapsi nielee jonkin
tämän laitteen osan, ota välittömästi
yhteyttä lääkäriin.
A Älä pura kameraa
Tuotteen sisällä olevien osien
koskettaminen voi aiheuttaa
henkilövahingon. Jos tuote toimii
virheellisesti, sen saa korjata vain
asiantunteva huoltoedustaja. Jos tuotteen
kotelo hajoaa putoamisen tai muun
onnettomuuden seurauksena, irrota
virtajohto ja akku tai paristo heti ja vie tuote
sitten valtuutettuun Nikon-huoltoon
tarkistettavaksi.
A Älä aseta hihnaa pienen lapsen tai vauvan kaulaan
Kameran hihnan paneminen pienen lapsen
tai vauvan kaulaan voi johtaa
kuristumiseen.
A Älä kosketa kameraa, akkua tai laturia
pitkäaikaisesti laitteiden ollessa päällä tai käytössä
Laitteen osat kuumenevat. Jos laite on
pitkään suorassa kosketuksessa ihoon,
seurauksena voi olla lieviä palovammoja.
A Älä jätä tuotetta paikkoihin, joiden lämpötila on
erittäin korkea, kuten suljettuun autoon tai suoraan
auringonvaloon
Tämän varotoimen noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa vahinkoja tai
tulipalon.
A Älä kohdista salamaa moottoriajoneuvon
kuljettajaan
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa onnettomuuden.
A Noudata varovaisuutta salaman käytössä
• Kameran ja salaman käyttäminen lähellä
ihoa tai muita kohteita voi aiheuttaa
palovammoja.
• Salaman käyttö kuvattavan kohteen
silmien lähellä voi heikentää näköä
tilapäisesti. Salaman tulisi olla vähintään
yhden metrin päässä kohteesta.
Pikkulapsia kuvattaessa on oltava
erityisen varovainen.
A Vältä kosketusta nestekiteisiin
Jos näyttö menee rikki, varo rikkoutunutta
lasia ja pidä huoli, ettei nestekiteitä pääse
iholle, silmiin tai suuhun.
• Suojaa akut ja paristot avotulelta ja
voimakkaalta kuumuudelta.
• Älä upota akkuja tai paristoja veteen tai
altista niitä vedelle.
• Aseta liitinsuojus paikalleen akun
kuljettamisen ajaksi. Älä kuljeta tai säilytä
akkua tai paristoa metalliesineiden,
esimerkiksi kaulaketjujen tai
hiusneulojen, kanssa.
• Akut tai paristot voivat vuotaa täysin
purkautuneina. Poista tyhjä akku tai
paristo tuotteesta välttääksesi tuotteen
vaurioitumisen.
• Kun akkua tai paristoa ei käytetä, kiinnitä
liitinsuojus paikalleen ja säilytä akkua tai
paristoa viileässä, kuivassa paikassa.
• Akku tai paristo voi olla kuuma heti käytön
jälkeen tai silloin, kun tuotetta on käytetty
pitkään akku- tai paristovirralla. Ennen
kuin poistat akun tai pariston, katkaise
kamerasta virta ja anna akun tai pariston
jäähtyä.
• Lopeta akun tai pariston käyttö heti, jos
huomaat sen jotenkin muuttuneen,
esimerkiksi värjäytyneen tai vääntyneen.
A Älä siirrä jalustaa, kun siihen on kiinnitetty
objektiivi tai kamera
Saatat kaatua tai osua vahingossa muihin,
mikä voi aiheuttaa henkilövahingon.
A Noudata akkujen ja paristojen käytössä riittäviä
varotoimia
Akut voivat vuotaa, ylikuumentua, murtua
tai syttyä palamaan, jos niitä käsitellään
väärin. Noudata seuraavia varotoimia
käsitellessäsi tässä tuotteessa käytettäviä
akkuja:
• Käytä vain tähän laitteeseen hyväksyttyjä
akkuja tai paristoja.
• Älä aseta akkuja tai paristoja oikosulkuun
tai yritä purkaa niitä.
• Älä altista akkua tai kameraa, jossa akku
on, voimakkaille iskuille.
• Varmista, että kamerasta on katkaistu virta,
ennen kuin vaihdat akun tai pariston. Jos
käytät verkkolaitetta, varmista että se on
irrotettu pistorasiasta.
• Älä aseta akkuja tai paristoja väärin päin
tai ylösalaisin.
ix
A Noudata laturin käytössä oikeita varotoimia
• Pidä laite kuivana. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä aseta laturin liittimiä oikosulkuun. Jos
tätä varotoimea ei noudateta, laturi voi
ylikuumentua ja vahingoittua.
• Pistokkeen metalliosissa tai niiden lähellä
oleva pöly on poistettava kuivalla liinalla.
Pölyisen laitteen käyttäminen voi
aiheuttaa tulipalon.
• Älä mene laturin lähelle ukkosen aikana.
Tämän varotoimen noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
• Älä kosketa pistoketta tai laturia, jos kätesi
ovat märät. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa sähköiskun.
• Älä käytä matkamuuntajien tai -sovittimien
kanssa, jotka on suunniteltu muuntamaan
jännitteestä toiseen, tai DC-AC-muuntajien
kanssa. Tämän varoituksen noudattamatta
jättäminen voi vahingoittaa tuotetta tai
aiheuttaa siinä ylikuumenemista tai
tulipalon.
A Käytä asianmukaisia kaapeleita
Kun teet laitekytkentöjä, käytä vain Nikonin
käyttötarkoitukseen toimittamia tai
myymiä kaapeleita, jotta tuote on edelleen
tuotesäännösten mukainen.
x
A CD-ROM-levyt
Ohjelmiston ja käyttöohjeet sisältäviä
CD-ROM-levyjä ei saa toistaa CD-soittimessa.
CD-ROM-levyjen toistaminen CD-soittimessa
voi aiheuttaa kuulovaurion tai vahingoittaa
laitetta.
A Noudata lentoyhtiön ja sairaalan henkilökunnan
antamia ohjeita
Poista Eye-Fi-kortit kamerasta, poista Wi-Fi
käytöstä ja valitse Pois kohtaan
Sijaintitiedot > Tallenna sijaintitiedot,
ennen kuin nouset lentokoneeseen, ja
sammuta tuote nousun ja laskeutumisen
ajaksi tai lentoyhtiön tai sairaalan
henkilökunnan niin ohjeistaessa. Laitteen
lähettämät radioaallot saattavat häiritä
lentokoneen navigointia tai sairaalan
lääketieteellisiä laitteita.
Huomautuksia
• Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa
jäljentää, tallentaa tietojen
noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää
vieraalle kielelle ilman Nikonin etukäteen
myöntämää kirjallista lupaa.
• Nikon varaa oikeuden muuttaa näissä
käyttöoppaissa kuvailtujen laitteistojen ja
ohjelmistojen ulkonäköä ja teknisiä tietoja
milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
• Nikon ei ole vastuussa vahingoista, joita
tämän laitteen käyttö voi aiheuttaa.
• Näiden käyttöohjeiden tiedot on pyritty
saamaan mahdollisimman kattaviksi ja
oikeiksi. Jos kuitenkin huomaat ohjeissa
puutteita tai virheitä, pyydämme
ilmoittamaan niistä paikalliselle Nikonin
edustajalle (osoite toimitetaan erikseen).
xi
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
VAROITUS
AKUN/PARISTON KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKU-/PARISTOTYYPILLÄ SAATTAA JOHTAA
RÄJÄHDYKSEEN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT/PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.
xii
Tämä merkintä osoittaa, että sähköja elektroniikkalaitteet on kerättävä
erillään muusta jätteestä.
Tämä symboli akussa/paristossa
osoittaa, että akku/paristo tulee
kerätä talteen erikseen.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain
Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi
erikseen asianmukaisessa keräyspisteessä.
Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.
• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat säästämään
luonnonvaroja ja estämään haittoja, joita voi
aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle,
jos laitteita ei hävitetä asianmukaisesti.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta
vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain
Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Kaikki akut/paristot, olipa niissä tämä symboli
tai ei, on vietävä erikseen niille tarkoitettuun
keräyspisteeseen. Älä hävitä niitä tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta
vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
Kopiointikieltoa koskeva huomautus
Huomaa, että pelkkä skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella digitaalisesti kopioidun
materiaalin hallussapito saattaa olla lain mukaan rangaistavaa.
• Kohteet, joita lain mukaan ei saa kopioida
Älä kopioi seteleitä, kolikoita, arvopapereita,
valtion obligaatioita tai paikallishallinnon
yleisöobligaatioita siinäkään tapauksessa, että
kyseiset kopiot on merkitty mallikappaleiksi.
Ulkomailla liikkeellä laskettujen seteleiden,
kolikoiden tai arvopaperien kopioiminen on
kiellettyä.
Käyttämättömien, valtion liikkeelle laskemien
postimerkkien tai postikorttien kopioiminen
on kielletty ilman valtion myöntämää
ennakkolupaa.
Valtion julkaisemien leimamerkkien ja lain
edellyttämien varmistettujen asiakirjojen
kopioiminen on kielletty.
• Tiettyä kopiointia tai jäljentämistä koskevat
varoitukset
Lainsäädännöllä on voitu rajoittaa myös
yksityisten yritysten tiettyjen dokumenttien
kopiointia ja jäljentämistä, ellei yritys käytä
kopioita omassa liiketoiminnallisessa
käytössään. Älä myöskään kopioi valtioiden
passeja, julkisten ja yksityisten yhteisöjen
myöntämiä lisenssejä, henkilötodistuksia,
lippuja, ruokailukuponkeja tai muita vastaavia
dokumentteja.
• Noudata tekijänoikeuksia
Tekijänoikeuksin suojatun aineiston, kuten
kirjojen, musiikin, maalausten,
puukaiverrusten, karttojen, piirustusten,
elokuvien ja valokuvien, kopiointia ja
jäljentämistä säädellään kansallisilla ja
kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Älä käytä
tätä tuotetta laittomien kopioiden
tekemiseen tai tekijänoikeuslakien
rikkomiseen.
Tallennusvälineiden hävittäminen tai luovuttaminen toiselle henkilölle
Kuvien poistaminen tai muistikorttien tai muiden tallennusvälineiden alustaminen ei poista
kuvatietoja täysin. Joissakin tapauksissa poistetut tiedostot voidaan palauttaa pois heitetyistä
tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen avulla. Tällöin on olemassa henkilökohtaisen
kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus. Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän
vastuulla.
Ennen kuin hävität tallennusvälineen tai luovutat sen toiselle henkilölle, valitse Pois asetusvalikon
kohtaan Sijaintitiedot > Tallenna sijaintitiedot (0 74) ja poista kaikki tallennusvälineellä olevat
tiedot kaupallisella poisto-ohjelmalla, tai alusta laite ja täytä se sitten kuvilla, jotka eivät sisällä
henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi kuvilla, joissa on vain tyhjää taivasta). Muista vaihtaa myös
kuvat, jotka on valittu esiasetukseen käsin (0 104). Poista muistikortilla olevat lokitiedot
valitsemalla Sijaintitiedot > Lokiluettelo ja poistamalla kaikki lokit sivulla 78 kuvatulla tavalla.
Wi-Fi-asetukset voi palauttaa oletusarvoihin valitsemalla asetusvalikosta Wi-Fi >
Verkkoasetukset > Palauta verkkoasetukset. Varo vahingoittamasta itseäsi tai muita, jos
hävität tallennusvälineen hajottamalla.
AVC Patent Portfolio License
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE ALAISENA KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EIKAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN. TUOTETTA VOI KÄYTTÄÄ (i) AVC-STANDARDIN MUKAISEN VIDEOKUVAN (”AVC-VIDEO”)
KOODAUKSEEN JA/TAI (ii) AVC-VIDEON KOODAUKSEN PURKUUN, JOS VIDEON ON KOODANNUT KULUTTAJA
HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI SE ON HANKITTU VIDEOIDEN TOIMITTAJALTA, JOLLA ON
LUPA AVC-VIDEOIDEN LEVITTÄMISEEN. MUITA KÄYTTÖTARKOITUKSIA VARTEN EI MYÖNNETÄ SUORAA TAI EPÄSUORAA
LUPAA. LISÄTIETOJA SAA MPEG LA, L.L.C:LTÄ. KATSO. http://www.mpegla.com
xiii
Käytä vain Nikon-merkkisiä elektronisia lisälaitteita
Nikon-kamerat on suunniteltu vaativien standardien mukaan, ja ne sisältävät monimutkaista
elektroniikkaa. Vain Nikonin hyväksymät Nikon-merkkiset elektroniset lisälaitteet ja -tarvikkeet
(esimerkiksi laturit, akut, verkkolaitteet ja salamalaitteet) on suunniteltu ja testattu niin, että ne
sopivat varmasti yhteen kameran elektroniikkapiirin kanssa.
Muiden kuin Nikon-merkkisten sähkökäyttöisten lisävarusteiden käyttö voi
vaurioittaa kameraa ja mitätöidä Nikonin takuun. Muiden valmistajien litiumioniakut,
joissa ei ole oikealla näkyvää Nikonin hologrammia, voivat haitata kameran normaalia
toimintaa ja aiheuttaa akkujen ylikuumentumista, syttymistä, halkeamista tai
vuotamista.
Lisätietoja Nikon-merkkisistä lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä.
D Käytä vain Nikon-merkkisiä lisälaitteita
Vain Nikonin hyväksymien Nikon-merkkisten lisävarusteiden on varmistettu toimivan Nikondigitaalikameran toiminta- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. MUIDEN KUIN NIKON-MERKKISTEN
LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAURIOITTAA KAMERAA JA MITÄTÖIDÄ NIKONIN TAKUUN.
A Ennen tärkeiden kuvien ottamista
Ennen kuin kuvaat tärkeissä tilaisuuksissa (kuten häissä tai kun aiot ottaa kameran mukaan
matkalle), ota testikuva varmistuaksesi siitä, että kamera toimii normaalisti. Nikon ei vastaa
tuotteen vioista mahdollisesti johtuvista vahingoista tai menetetyistä tuloista.
A Oppia ikä kaikki
Osana Nikonin Oppia ikä kaikki -tuotetuki- ja koulutuskampanjaa on seuraavissa Web-sivustoissa
saatavilla ajankohtaista, päivitettyä tietoa:
• Käyttäjät Yhdysvalloissa: http://www.nikonusa.com/
• Käyttäjät Euroopassa ja Afrikassa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Käyttäjät Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä: http://www.nikon-asia.com/
Tarkista viimeisimmät tuotetiedot, vinkit, vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin ja yleiset
digitaalista kuvantamista ja valokuvausta koskevat ohjeet annetuista osoitteista. Voit saada
lisätietoa myös oman alueesi Nikon-edustajalta. Katso yhteystiedot seuraavasta URL-osoitteesta:
http://imaging.nikon.com/
xiv
Sijaintitiedot
Reittilokit: Sijaintitiedot tallennetaan kuviin, jotka otetaan, kun Päällä on valittuna kohdassa
Sijaintitiedot > Tallenna sijaintitiedot (0 74). Lisäksi jos Aloita on valittu asetusvalikon kohtaan
Sijaintitiedot > Luo loki > Kirjaa sijaintitiedot (0 76), kamera jatkaa sijaintitietojen kirjaamista
myös ollessaan pois päältä. Laitteen tuottamat radioaallot voivat häiritä lääketieteellisiä laitteita ja
lentokoneen navigointijärjestelmiä; kun satelliittinavigointilaitteiden käyttö on kielletty tai sitä on
rajoitettu, esimerkiksi sairaaloissa tai lentokoneessa, valitse Pois kohtaan Tallenna sijaintitiedot ja
sammuta kamera.
Sijaintitietojen jakaminen: Huomaa, että reittilokeihin tallennetuista tai kuviin lisätyistä sijaintitiedoista
voidaan päätellä osoitteita ja muita henkilökohtaisia tietoja. Ole varovainen jakaessasi kuvia ja
reittilokeja tai julkaistessasi niitä Internetissä tai muissa paikoissa, joissa ne ovat muiden nähtävissä.
Katso kohdasta ”Tallennusvälineiden hävittäminen tai luovuttaminen toiselle henkilölle” (0 xiii)
tietoa sijaintitietojen poistamisesta ennen kameran tai muistikorttien hävittämistä.
Navigointi: Laitteen ilmoittamat sijainti, korkeus ja muut sijaintitiedot ovat vain likimääräisiä, eikä niitä
ole tarkoitettu kartoitukseen tai navigointiin. Ota mukaasi asianmukaiset kartat tai muut
navigointivälineet, kun käytät tuotetta ulkoillessa, kuten vuorikiipeillessä tai vaeltaessa.
Käyttöä koskevia rajoituksia: Sijaintitietotoiminto ei välttämättä toimi odotetulla tavalla joissain maissa
tai joillain alueilla, mukaan lukien (marraskuusta 2013 alkaen) Kiina ja Kiinan rajan lähialueet.
Joissain maissa, mukaan lukien Kiina, satelliittinavigointilaitteiden ja muiden sijaintitietolaitteiden
luvaton käyttö on kielletty; tarkista asia ennen matkaa matkatoimistosta tai matkakohteesi
suurlähetystöstä tai turistineuvonnasta. Kun käyttö on kielletty, valitse Pois kohtaan Tallenna
sijaintitiedot.
xv
Langaton
Tämä tuote, joka sisältää Yhdysvalloissa kehitetyn salausohjelmiston, kuuluu Yhdysvaltojen
vientivalvontasäännösten piiriin, eikä sitä saa viedä tai jälleenviedä maihin, jotka ovat Yhdysvaltojen
asettamassa kauppasaarrossa. Seuraavat maat ovat tällä hetkellä kauppasaarrossa: Kuuba, Iran,
Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria.
xvi
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
Nikon vakuuttaa, että D5300 noudattaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja
muita asiaankuuluvia säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla
osoitteessa http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5300.pdf
Turvallisuus
Vaikka yksi tämän tuotteen eduista on, että muut voivat vapaasti hyödyntää langatonta
tiedonsiirtoa sen kantoalueella, seuraavia ongelmia voi ilmetä, jos suojaus ei ole käytössä:
• Tietovarkaus: Ulkopuoliset haittaohjelmat saattavat kuunnella langattomia lähetyksiä ja varastaa
käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita henkilökohtaisia tietoja.
• Luvaton käyttö: Luvattomat käyttäjät saattavat päästä verkkoon ja muuttaa tietoja tai tehdä
muita haitallisia toimintoja. Huomaa, että langattomien verkkojen rakenteen takia erikoistuneet
hyökkäykset voivat mahdollistaa luvattoman käytön silloinkin, kun suojaus on käytössä.
xvii
xviii
Johdanto
Kameraan tutustuminen
Tutustu aluksi kameran painikkeisiin ja näyttöihin. Tähän lukuun kannattaa lisätä
kirjanmerkki, jotta siihen on helppo palata käyttöopasta lukiessa.
Kameran runko
3 2 1
13
24
4
5
6
7
8
11
25
14
15
4
16
9
17
10
18
19
20
12
22
23
1 Tilanvalitsin ...................................3
2 Reaaliaikanäkymän kytkin
Reaaliaikanäkymä ....... 24, 118
Elokuva .......................... 27, 126
3 R (tieto) -painike .................6, 123
4 Kameran hihnan kiinnikkeet
................................................... 11
5 E/N-painike
Valotuksen korjaus................ 92
Aukon säätäminen............... 87
Salaman korjaus ................... 93
6 Laukaisin ..................................... 21
7 Virtakytkin .....................................2
8 Elokuvan tallennuspainike
.......................................... 28, 126
9 ML-L3-kauko-ohjaimen
infrapunavastaanotin
(etupuoli)................................ 70
10 Tarkennusapuvalo........... 52, 185
Itselaukaisimen merkkivalo ... 49
Punasilmäisyyden
vähennysvalo ..................63, 65
11 Rungon suojus
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
CPU-liitännät
Yhdysrakenteinen salama ...... 62
Kaiutin ........................................... 2
Polttotason merkki (E) .......... 58
M/ Y -painike
Salamatila........................ 62, 64
Salaman korjaus.................... 93
Liitännän suojus
Fn-painike
Fn-painikkeen käyttäminen
.............................................193
Kiinnitysmerkki.......................... 13
Objektiivin vapautuspainike
................................................... 18
s/E/#-painike......................... 45
Sarjakuvaus............................46
Itselaukaisin ........................... 49
Kauko-ohjain ......................... 70
Peili.............................................243
26
27
28
29
30
21
23 Objektiivin kiinnike............ 13, 58
24 Varusteluistin suojus
25 Varusteluisti (lisävarusteena
saataville salamalaitteille)
................................................. 232
26 Stereomikrofoni ..................... 128
27 Ulkoisen mikrofonin liitäntä
............................................... 129
28 USB- ja AV-liitäntä
Liittäminen tietokoneeseen
............................................ 153
Liittäminen tulostimeen
............................................ 156
Liittäminen televisioon .... 164
29 Lisälaiteliitäntä ....................... 237
30 HDMI-miniliitäntä ................. 165
Johdanto
1
1
7
8 9
10
2
11
12
3
4
13
14
15
16
5
17
21
20
18
19
6
1 Etsimen okulaari .............4, 16, 50
2 Kuminen silmäsuppilo .............50
3 G-painike
Valikot...............................8, 175
Oletusasetusten
palauttaminen....................72
4 ML-L3-kauko-ohjaimen
infrapunavastaanotin
(takapuoli) ..............................70
5 Näyttö
Asetusten näyttäminen.........6
Reaaliaikanäkymä ........24, 118
Täyskuvatoisto .............22, 135
6 Jalustakierre
7 Diopterin säädin ........................16
8 P-painike
Asetusten muuttaminen
tietonäytöllä..........................7
Kuvien luokittelu, valokuvien
muokkaaminen, elokuvien
muokkaaminen ja
älylaitteeseen ladattavien
kuvien valitseminen.......135
Oletusasetusten
palauttaminen................... 72
9 A/L-painike
A (L) -painikkeen
käyttäminen ............. 56, 194
Valokuvien suojaaminen
poistolta ............................143
10 Komentokiekko
11 K-painike
Toisto.............................. 22, 135
12 Muistikorttipaikan kansi ...12, 17
13 J (OK) -painike ...........................9
22
14 Monivalitsin.................................. 9
15 O-painike
Kuvien poistaminen toiston
aikana.......................... 22, 146
16 Muistikortin merkkivalo
.......................................... 21, 118
17 Virtaliitännän kansi
lisävarusteena saatavalle
virtaliitännälle ......................239
18 Akkutilan kannen salpa.... 12, 17
19 Akkutilan kansi .................. 12, 17
20 W/Q-painike
Pienoiskuvat ........................140
Toiston loitontaminen ......142
Ohje ........................................... 8
21 X-painike
Toiston lähentäminen.......142
22 Akkusalpa ............................ 12, 17
D Kaiutin
Älä aseta kaiutinta magneettisten laitteiden lähelle. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
saattaa vaikuttaa magneettisilla laitteilla tallennettuihin tietoihin.
A Virtakytkin
Kytke kamera päälle kääntämällä virtakytkintä
kuvan osoittamalla tavalla.
2
Johdanto
Sammuta kamera kääntämällä virtakytkintä
kuvan osoittamalla tavalla.
Tilanvalitsin
Kamerassa ovat käytettävissä seuraavat kuvaustilat:
P-, S-, A- ja M-tilat
Valitse nämä tilat hallitaksesi kaikkia kameran
asetuksia.
• P—Ohjelmoitu automatiikka (0 84)
• S—Suljinajan esivalinta-automatiikka (0 85)
• A—Aukon esivalinta-automatiikka (0 86)
• M—Käsisäätö (0 87)
Erikoistehostetilat
Käytä erikoistehosteita kuvauksen aikana.
• % Pimeänäkö (0 37)
• g Väriluonnos (0 38, 41)
• ' Lelukameratehoste (0 38, 42)
• ( Miniatyyritehoste (0 38, 42)
• 3 Valikoiva väri (0 39, 43)
• 1 Siluetti (0 39)
• 2 Yläsävy (0 39)
• 3 Alasävy (0 40)
• ) HDR-maalaus (0 40)
Automaattiset tilat
Valitse nämä tilat helppoon ”tähtää ja kuvaa”
-valokuvaukseen.
• i Automaattinen (0 19)
• j Automaattinen (ei salamaa) (0 19)
Kuvausohjelmat
Kamera säätää asetukset automaattisesti tilanvalitsimella valittuun kuvausohjelmaan sopiviksi.
Valitse kuvausohjelma kuvaustilanteen mukaan.
• k Muotokuva (0 31)
• m Urheilu (0 32)
• l Maisema (0 31)
• n Lähikuva (0 32)
• p Lapsi (0 31)
• h Muut kuvausohjelmat (0 33)
Johdanto
3
Etsin
1
2
3
78
4
5
6
1 Rajausruudukko (näkyy, kun
Päällä on valittu
Mukautettuun asetukseen d2)
................................................ 188
2 Tarkennuspisteet.......................55
3 Tarkennusalueen merkit
.............................................16, 20
4 Akun vähäisen varauksen
varoitus.....................................17
5 Yksivärisyyden ilmaisin (näkyy
%-tilassa tai kun Picture
Control Yksivärinen tai
asetukseen Yksivärinen
perustuva Picture Control on
valittu) .............................37, 111
6 ”Ei muistikorttia” -ilmaisin ......12
7 Tarkennuksen ilmaisin ......21, 57
8 Valotuksen lukituksen ilmaisin
....................................................91
9 Suljinaika .....................................83
9
10
16
Aukko (aukkoarvo) ................... 83
Erikoistehostetilan ilmaisin.... 37
Haarukoinnin ilmaisin ...........108
Jäljellä olevien kuvien määrä
................................................... 15
Ennen puskurimuistin
täyttymistä jäljellä oleva
kuvamäärä .............................. 47
Valkotasapainon tallennuksen
ilmaisin ..................................104
Valotuksen korjausarvo........... 92
Salaman korjausarvo ............... 93
ISO-herkkyys ..................... 67, 188
Kuvaustilan ilmaisin
14 ”k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1000 kuvaan).......................... 15
10
11
12
13
11 12
17
18
19
13 14 15
20
15 Salaman valmiusilmaisin ........ 23
16 Joustavan ohjelman ilmaisin
................................................... 84
17 Valotusilmaisin .......................... 87
Valotuksen korjauksen näyttö
................................................... 92
Elektroninen etäisyysmittari
.................................................185
18 Salaman korjauksen ilmaisin
................................................... 93
19 Valotuksen korjauksen ilmaisin
................................................... 92
20 Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin...................................180
21 Varoitusilmaisin.......................256
Huomaa: Kuvassa olevan näytön kaikki ilmaisimet palavat havainnollisuuden vuoksi.
D Etsin
Etsimen näytön reagointinopeus ja kirkkaus saattavat vaihdella lämpötilan mukaan.
4
Johdanto
21
Näyttö
Näyttöä voi kallistaa ja kiertää alla olevan kuvan mukaisesti.
180°
90°
180°
Normaali käyttö
Taita näyttö kameraa vasten etupuoli ulospäin.
Tätä asentoa suositellaan normaaliin
valokuvaukseen.
Matalalta otettavat kuvat
Rajaa kuvat reaaliaikanäkymässä kameran ollessa
lähellä maata.
Korkealta otettavat kuvat
Rajaa kuvat reaaliaikanäkymässä pitäessäsi
kameraa pään yläpuolella.
Omakuvat
Käytä reaaliaikanäkymässä otettaviin omakuviin.
Näytössä näkyy peilikuva lopullisesta kuvasta.
D Näytön käyttäminen
Kierrä näyttöä varovasti kuvan mukaisissa rajoissa. Älä käytä voimaa. Näiden varotoimien
noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa näytön ja kameran rungon välistä liitäntää. Kun
kamera ei ole käytössä, suojaa näyttö taittamalla se takaisin kameran runkoa vasten etupuoli
alaspäin.
Johdanto
5
Tietonäyttö
Asetusten näyttäminen: Avaa tietonäyttö painamalla R-painiketta.
R-painike
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
2
19
3
4
5
6
7
24
1 Kuvaustila
i automaattinen/
j automaattinen (ei
salamaa)...............................19
Kuvausohjelmat ....................30
Erikoistehostetila ..................37
P-, S-, A- ja M-tilat...................82
2 Aukko (aukkoarvo)....................83
Aukon näyttö..............................83
3 Suljinaika .....................................83
Suljinajan näyttö .......................83
4 Haarukoinnin ilmaisin ........... 108
5 Valotuksen lukituksen ilmaisin
....................................................91
6 Automaattisen
tarkennusalueen valinnan
ilmaisin .....................................53
Kolmiulotteisen seurannan
ilmaisin .....................................53
Tarkennuspiste ..........................55
7 Kuvanottotapa ...........................45
8 Eye-Fi-yhteyden ilmaisin ...... 204
9 Wi-Fi-yhteyden ilmaisin........ 172
10 Reittilokin ilmaisin.....................77
20
21
22
23
11 Satelliittisignaalin ilmaisin ..... 75
12 Valotuksen viivetila................189
13 Päällekkäisvalotuksen ilmaisin
.................................................100
14 Päivämäärän merkitsemisen
ilmaisin ..................................190
15 Tärinänvaimennuksen ilmaisin
.......................................... 18, 181
16 Salaman ohjauksen ilmaisin
.................................................192
Salaman korjauksen ilmaisin
lisävarusteena saataville
salamalaitteille.....................235
17 Äänimerkki-ilmaisin...............187
18 Akun/pariston ilmaisin............ 17
19 ISO-herkkyys .............................. 67
ISO-herkkyyden näyttö
.......................................... 67, 181
Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin ..................................180
20 ADL-haarukoinnin määrä .....109
21 Jäljellä olevien kuvien määrä
................................................... 15
Valkotasapainon tallennuksen
ilmaisin...................................104
Kuvaustilan ilmaisin
22 ”k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1000 kuvaan).......................... 15
23 Valotusilmaisin .......................... 87
Valotuksen korjauksen ilmaisin
................................................... 92
Haarukoinnin edistymisen
ilmaisin...................................110
24 Ohjekuvake ..............................256
Huomaa: Kuvassa olevan näytön kaikki ilmaisimet palavat havainnollisuuden vuoksi.
6
Johdanto
Asetusten muuttaminen: Muuttaaksesi näytön alareunassa näkyviä
asetuksia paina P-painiketta, korosta kohtia monivalitsimella ja
paina J näyttääksesi korostettuun kohtaan liittyvät vaihtoehdot.
P-painike
1
2
3
4
5
6
7
14
13 12
11 10
9
8
1 Kuvanlaatu ................................. 59 6 Valkotasapaino........................101 12 Tarkennusaluetila ............53, 120
2 Kuvakoko .................................... 61 7 ISO-herkkyys .............................. 67 13 Tarkennustila.....................51, 119
3 Automaattinen haarukointi
8 Valotuksen korjaus ................... 92 14 Picture Control........................ 111
.................................................109 9 Salaman korjaus........................ 93
4 HDR (laaja dynaaminen alue)
10 Salamatila ............................ 63, 65
................................................... 96 11 Mittaus......................................... 90
5 Aktiivinen D-Lighting .............. 94
A Näytön sammuttaminen
Tyhjennä kuvaustiedot näytöltä painamalla R-painiketta tai painamalla laukaisin puoleenväliin.
Näyttö sammuu automaattisesti, jos mitään toimintoja ei tehdä noin 8 sekuntiin (katso tietoa
näytön virrankatkaisun ajastamisesta kohdasta Virrankatkaisun ajastimet sivulta 186).
Johdanto
7
Kameran valikot: yleiskatsaus
Useimpia kuvaus-, toisto- ja asetusvaihtoehtoja voi
säätää kameran valikoiden kautta. Näytä valikot
painamalla G-painiketta.
G-painike
Välilehdet
Käytettävissä ovat seuraavat valikot:
•
•
•
•
D: Toisto (0 175)
C: Kuvaus (0 177)
A: Mukautetut asetukset (0 182)
B: Asetukset (0 195)
•
•
N: Muokkaus (0 205)
m/O: Viimeisimmät Asetukset tai Oma Valikko
(oletuksena VIIMEISIMMÄT ASETUKSET;
0 222)
Nykyiset asetukset osoitetaan kuvakkeilla.
Valikon vaihtoehdot
Nykyisen valikon vaihtoehdot.
d
Valittuna olevan vaihtoehdon tai valikon kuvauksen voi
näyttää painamalla W (Q) -painiketta. Vieritä näyttöä
painamalla 1 tai 3. Palaa valikoihin painamalla
uudelleen W (Q).
W (Q) -painike
8
Johdanto
❚❚ Kameran valikoiden käyttäminen
Monivalitsinta ja J-painiketta käytetään kameran valikoissa liikkumiseen.
Siirrä kohdistinta ylös
J-painike: valitse korostettu kohta
Peruuta ja palaa edelliseen
valikkoon
Valitse korostettu kohta tai näytä
alivalikko
Siirrä kohdistinta alas
Liiku valikoissa alla olevien ohjeiden mukaan.
1
Näytä valikot.
Näytä valikot painamalla G-painiketta.
G-painike
2
Korosta nykyisen valikon kuvake.
Korosta nykyisen valikon kuvake painamalla 4.
3
Valitse valikko.
Valitse haluamasi valikko painamalla 1 tai 3.
Johdanto
9
4
Siirrä kohdistin valittuun valikkoon.
Siirrä kohdistin valittuun valikkoon painamalla 2.
5
Korosta valikon kohta.
Korosta valikon kohta painamalla 1 tai 3.
6
Näytä vaihtoehdot.
Näytä valitun valikon kohdan vaihtoehdot
painamalla 2.
7
Korosta vaihtoehto.
Korosta vaihtoehto painamalla 1 tai 3.
8
Valitse korostettu kohta.
Valitse korostettu kohta painamalla J. Poistu
tekemättä valintaa painamalla G-painiketta.
Huomaa seuraavat:
• Harmaana näkyvät valikon kohdat eivät ole käytettävissä.
• Vaikka painikkeen 2 painamisella on yleensä sama vaikutus kuin painikkeen J
painamisella, joissain tapauksissa valinnan voi tehdä vain painamalla J.
• Sulje valikot ja palaa kuvaustilaan painamalla laukaisin puoleenväliin (0 21).
10
Johdanto
Aluksi
Sammuta kamera aina ennen kuin asetat tai poistat akun tai muistikortin.
1
Kiinnitä hihna.
Kiinnitä hihna kuvan mukaisesti. Toista sama toiselle kiinnikkeelle.
2
Lataa akku.
Jos pistokesovitin sisältyy toimitukseen, nosta seinäpistoke ja liitä pistokesovitin
alla vasemmalla olevan kuvan mukaisesti varmistaen, että pistoke työntyy
kokonaan sisään. Aseta akku laturiin ja kytke laturi pistorasiaan. Tyhjän akun
latautuminen täyteen kestää noin tunnin ja 50 minuuttia.
Akku latautuu
Lataus valmis
D Latauksen aikana
Älä siirrä laturia tai koske akkuun latauksen aikana. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi joissain harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sen, että laturi osoittaa latauksen olevan valmis,
vaikka akku on vain osittain latautunut. Poista akku laturista ja aseta se uudelleen laturiin, jotta
lataus jatkuu.
Johdanto
11
3
Aseta akku ja muistikortti.
Aseta akku kuvan osoittamassa suunnassa pitäen oranssia akkusalpaa painettuna
sivuun akun avulla. Salpa lukitsee akun paikalleen, kun akku on työnnetty
kokonaan sisään.
Akkusalpa
A Kirjoitussuojauskytkin
SD-muistikorteissa on kirjoitussuojauskytkin, joka estää
vahingossa tapahtuvan tietojen menetyksen. Kun kytkin on
”lock”-asennossa, muistikorttia ei voi alustaa eikä valokuvia voi
poistaa tai tallentaa (kamera antaa äänimerkin, jos suljin
yritetään laukaista). Avaa muistikortin lukitus työntämällä kytkin
”write”-asentoon.
B
16G
16GB
Työnnä muistikorttia sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Kirjoitussuojauskytkin
D Muistikortit
• Muistikortit voivat olla käytön jälkeen kuumia. Ole varovainen poistaessasi muistikortteja
kamerasta.
• Sammuta kamera, ennen kuin asetat tai poistat muistikortin. Älä poista muistikorttia
kamerasta, sammuta kameraa tai poista tai irrota virtalähdettä kortin alustuksen tai tietojen
tallentamisen, poistamisen tai tietokoneelle kopioimisen aikana. Näiden varotoimien
noudattamatta jättäminen voi johtaa tietojen menettämiseen tai kameran tai kortin
vahingoittumiseen.
• Älä koske kortin liittimiin sormilla tai metalliesineillä.
• Älä pudota tai taivuta muistikorttia äläkä altista sitä voimakkaille iskuille.
• Älä purista kortin kuorta. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa
korttia.
• Älä altista korttia vedelle, kuumuudelle, voimakkaalle kosteudelle tai suoralle auringonvalolle.
• Älä alusta muistikortteja tietokoneessa.
12
Johdanto
4
Kiinnitä objektiivi.
Kun objektiivi tai rungon suojus irrotetaan, on varottava, ettei kameraan pääse
pölyä.
Irrota kameran
rungon suojus
Irrota objektiivin
takasuojus
Kiinnitysmerkki (kamera)
Kohdista kiinnitysmerkit
Kiinnitysmerkki (objektiivi)
Kierrä objektiivia kuvan mukaisesti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Muista irrottaa objektiivin suojus ennen kuvaamista.
Johdanto
13
5
Avaa näyttö.
Avaa näyttö kuvan mukaisesti. Älä käytä voimaa.
6
Kytke kamera päälle.
Kielivalintaikkuna tulee näkyviin.
A Objektiivit, joissa on sisäänvedettävän objektiivin putkessa oleva painike
Ennen kuin käytät kameraa, vapauta ja pidennä
zoomausrengas. Pidä sisäänvedettävän
objektiivin putkessa olevaa painiketta painettuna
(q) ja kierrä zoomausrengasta kuvan mukaisesti
(w).
Sisäänvedettävän
objektiivin putkessa
oleva painike
Kuvia ei voi ottaa, kun objektiivi on sisäänvedetty;
jos virheilmoitus tulee näkyviin, kun kamera on
käynnistetty objektiivin ollessa sisäänvedetty,
kierrä zoomausrengasta, kunnes ilmoitus ei enää
näy.
14
Johdanto
7
Valitse kieli ja aseta kameran kello.
Käytä monivalitsinta ja J-painiketta
valitaksesi kielen ja asettaaksesi kameran
kellon.
Siirrä kohdistinta ylös
J-painike: valitse
korostettu kohta
Valitse korostettu
kohta tai näytä
alivalikko
Siirrä kohdistinta alas
q
w
Valitse kieli
r
Valitse aikavyöhyke
Valitse päiväysmuoto
t
Valitse kesäajan asetus
8
e
Aseta aika ja
päivämäärä (huomaa,
että kamera käyttää
24-tuntista kelloa)
Tarkista akun varaustaso ja jäljellä olevien kuvien määrä.
Paina R-painiketta ja tarkista akun varaustaso ja jäljellä
olevien kuvien määrä. Jos jäljellä olevien kuvien määrä on yli
1000, arvo ilmoitetaan tuhansina, mikä ilmaistaan kirjaimella
”k”.
R-painike
Akun varaustaso (0 17)
Jäljellä olevien kuvien
määrä
Johdanto
15
9
Tarkenna etsin.
Kun olet irrottanut objektiivin suojuksen, kierrä
diopterin säädintä, kunnes tarkennusalueen merkit
ovat tarkentuneet. Kun käytät säädintä silmäsi
ollessa etsimellä, varo osumasta sormella tai
kynsillä vahingossa silmääsi.
Tarkennusalueen
merkit
Etsintä ei tarkennettu
Etsin tarkennettu
D Akun lataaminen
Lue ja noudata tämän käyttöoppaan sivuilla viii–x ja 245–247 olevia varoituksia. Lataa akku
sisätiloissa paikassa, jonka lämpötila on 5 °C–35 °C. Älä käytä akkua ympäristön lämpötilan ollessa
alle 0 °C tai yli 40 °C; tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa akkua tai
heikentää sen suorituskykyä. Kapasiteetti saattaa heikentyä ja latausaika pidentyä, kun akun
lämpötila on 0 °C–15 °C tai 45 °C–60 °C. Akku ei lataudu, jos sen lämpötila on alle 0 °C tai yli 60 °C.
Jos CHARGE-merkkivalo vilkkuu nopeasti (noin kahdeksan kertaa sekunnissa) latauksen aikana,
tarkista että lämpötila on oikea, irrota laturi pistorasiasta ja poista akku ja aseta se sitten takaisin.
Jos ongelma ei poistu, lopeta käyttö välittömästi ja vie akku ja laturi jälleenmyyjälle tai
valtuutetulle Nikon-huoltoedustajalle.
Käytä laturia ainoastaan siihen sopivien akkujen kanssa. Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole
käytössä.
16
Johdanto
A Akun varaustaso
Akun varaustaso näkyy tietonäytössä (jos akun varaus on vähäinen,
varoitus näkyy myös etsimessä). Jos tietonäyttö ei tule näkyviin, kun
R-painiketta painetaan, akku on tyhjentynyt, ja se on ladattava.
Tietonäyttö
L
K
Etsin
—
d
Akun varaus on osittain purkautunut.
Akun varaus on vähissä. Varaudu ottamaan käyttöön
täyteen ladattu vara-akku tai lataamaan akku.
H
d
(vilkkuu)
(vilkkuu)
Akku on tyhjä. Lataa akku.
H
—
Kuvaus
Akku on täyteen ladattu.
A Akun poistaminen
Poistaaksesi akun sammuta kamera ja avaa akkutilan kansi. Paina
akkusalpaa nuolen osoittamaan suuntaan vapauttaaksesi akun ja
poista akku käsin.
A Muistikorttien poistaminen
Varmista ensin, että muistikortin merkkivalo on sammunut, ja
sammuta sitten kamera, avaa muistikorttipaikan kansi ja paina korttia
ponnauttaaksesi sen ulos (q). Kortin voi tämän jälkeen poistaa käsin
(w).
16GB
A Muistikorttien alustaminen
Jos muistikorttia käytetään kamerassa ensimmäistä kertaa tai jos kortti
on alustettu toisella laitteella, valitse asetusvalikosta Alusta
muistikortti ja alusta kortti näytölle tulevien ohjeiden mukaisesti
(0 196). Huomaa, että tämä poistaa lopullisesti kaikki kortilla olevat
tiedot. Kopioi ennen jatkamista tietokoneelle kaikki valokuvat ja muut
tiedot, jotka haluat säilyttää.
Johdanto
17
A A-M-, M/A-M- ja A/M-M-kytkimet
Käyttäessäsi automaattitarkennusta objektiivilla, jossa on A-M-tilan
kytkin, työnnä kytkin asentoon A (jos objektiivissa on M/A-M- tai A/M-Mkytkin, valitse M/A tai A/M). Katso sivulta 226 tietoa muista objektiiveista,
joita voi käyttää tämän kameran kanssa.
A Tärinänvaimennus (VR)
Tärinänvaimennuksen voi ottaa käyttöön valitsemalla Päällä
kuvausvalikon kohtaan Optinen VR (0 181), jos objektiivi tukee tätä
vaihtoehtoa, tai työntämällä objektiivin tärinänvaimennuskytkimen
asentoon ON, jos objektiivissa on tärinänvaimennuskytkin. Tietonäytöllä
näkyy tärinänvaimennuksen ilmaisin, kun tärinänvaimennus on päällä.
A Objektiivin irrottaminen
Varmista, että kamera on pois päältä, kun irrotat tai vaihdat objektiiveja.
Irrota objektiivi pitämällä objektiivin vapautuspainiketta (q) painettuna
kiertäen objektiivia samalla myötäpäivään (w). Kun olet irrottanut
objektiivin, aseta objektiivin suojukset ja kameran rungon suojus
paikoilleen.
A
Sisäänvedettävän objektiivin putkessa olevalla painikkeella varustettujen objektiivien
sisään vetäminen
Kun kameraa ei käytetä, vedä objektiivi sisään painamalla
sisäänvedettävän objektiivin putkessa olevaa painiketta (q) ja
kiertämällä zoomausrengas asentoon ”L” (lukitus) kuvan mukaisesti (w).
Vedä objektiivi sisään, ennen kuin irrotat sen kamerasta, ja varo
painamasta sisäänvedettävän objektiivin putkessa olevaa painiketta
kiinnittäessäsi tai irrottaessasi objektiivia.
A Kameran kello
Kameran kello ei ole yhtä tarkka kuin useimmat rannekellot ja muut kodin kellot. Tarkista
kellonaika säännöllisesti tarkemmista kelloista ja säädä uudelleen tarvittaessa.
A Kellon akku
Kameran kello toimii erillisellä ladattavalla virtalähteellä, joka alkaa tarvittaessa latautua, kun
pääakku on asetettu kameraan. Kolmen päivän lataus antaa kellolle virtaa noin kuukaudeksi. Jos
kameran käynnistyessä näytöllä näkyy viesti, jonka mukaan kelloa ei ole asetettu, kellon akku on
tyhjentynyt ja kello on nollattu. Aseta kelloon oikea aika ja päivämäärä.
18
Johdanto
”Tähtää ja kuvaa” -tilat
(i ja j)
Tässä luvussa käsitellään valokuvien ja elokuvien kuvaamista i- ja
j-tiloissa, jotka ovat automaattisia ”tähtää ja kuvaa” -tiloja, joissa
kamera ohjaa suurinta osaa asetuksista kuvausolosuhteiden
mukaan.
Ennen kuin jatkat, käynnistä kamera ja kierrä tilanvalitsin Tilanvalitsin
asentoon i tai j (ainoa ero näiden kahden tilan välillä
on se, että j-tilassa salama ei välähdä).
Valokuvaus etsimen avulla
Valokuvien ottaminen
0 20
Valokuvien katseleminen
0 22
Valokuvien poistaminen
0 22
Valokuvien ottaminen
0 24
Valokuvien katseleminen
0 26
Valokuvien poistaminen
0 26
Elokuvien kuvaaminen
0 27
Elokuvien katseleminen
0 28
Elokuvien poistaminen
0 29
Reaaliaikanäkymä
”Tähtää ja kuvaa” -tilat (i ja j)
19
Valokuvien rajaaminen etsimessä
1
Valmistele kamera.
Kun rajaat valokuvia etsimessä, tartu
kädensijaan oikealla kädellä ja tue
kameran runkoa tai objektiivia
vasemmalla kädellä.
Kun rajaat valokuvia muotokuvasuunnassa (pystysuunta),
pidä kameraa oikealla olevan kuvan mukaisesti.
2
Rajaa valokuva.
Rajaa valokuva etsimessä niin, että pääkohde on
tarkennusalueen merkkien sisällä.
Tarkennusalueen merkit
A Zoom-objektiivin käyttö
Ennen kuin tarkennat, säädä polttoväliä zoomausrenkaalla ja
rajaa valokuva. Lähennä kohdetta zoomausrenkaan avulla niin,
että kohde täyttää suuremman osan kuvasta, tai loitonna
kohdetta ja suurenna lopullisessa kuvassa näkyvää aluetta
(valitse pidempi polttoväli objektiivin polttoväliasteikolta
lähentääksesi kohdetta ja lyhyempi polttoväli loitontaaksesi).
Lähentää
Zoomausrengas
Loitontaa
Jos objektiivissa on sisäänvedettävän objektiivin putkessa oleva
painike (0 14), paina ja pidä painiketta painettuna kiertäen
samalla zoomausrengasta, kunnes objektiivi vapautuu eikä
oikealla oleva varoitusviesti enää näy, ja säädä sitten zoomausta
zoomausrenkaalla.
20
”Tähtää ja kuvaa” -tilat (i ja j)
3
Paina laukaisin puoleenväliin.
Tarkenna painamalla laukaisin puoleenväliin (jos
kohde on heikosti valaistu, salama saattaa nousta ja
tarkennusapuvalo saattaa syttyä). Kun tarkennus
on valmis, kuuluu äänimerkki (äänimerkkiä ei
välttämättä kuulu, jos kohde liikkuu) ja aktiivinen
tarkennuspiste ja tarkentumisen ilmaisin (I)
tulevat näkyviin etsimeen.
Tarkentumisen
ilmaisin
I
I (vilkkuu)
4
Tarkennuspiste
Kuvaus
Kohde on tarkennettu.
Kamera ei pysty tarkentamaan
automaattitarkennuksella. Katso sivu
52.
Tarkentumisen Puskurimuistin
ilmaisin
kapasiteetti
Ota kuva.
Paina laukaisin kevyesti pohjaan asti ottaaksesi
valokuvan. Muistikortin merkkivalo syttyy, ja
valokuva näkyy näytöllä muutaman sekunnin ajan.
Älä poista muistikorttia tai poista tai irrota
virtalähdettä, ennen kuin merkkivalo on sammunut
ja tallennus on päättynyt.
Muistikortin
merkkivalo
A Laukaisin
Kamerassa on kaksivaiheinen laukaisin. Kamera tarkentaa, kun laukaisin painetaan puoleenväliin.
Ota valokuva painamalla laukaisin pohjaan asti.
Tarkenna: paina puoleenväliin
Kuvaa: paina pohjaan
Sulkimen painaminen puoleenväliin myös lopettaa toiston ja valmistelee kameran
käyttövalmiiksi.
”Tähtää ja kuvaa” -tilat (i ja j)
21
Valokuvien katseleminen
Painikkeen K painaminen tuo kuvan näkyviin
näytölle.
K-painike
Näytä lisää kuvia painamalla 4 tai 2.
Tarpeettomien kuvien poistaminen
Näytä valokuva, jonka haluat poistaa.
K-painike
Paina O; vahvistusikkuna tulee näkyviin.
O-painike
Poista kuva painamalla uudelleen O-painiketta.
22
”Tähtää ja kuvaa” -tilat (i ja j)
A Valmiustila-ajastin
Jos mitään toimintoja ei tehdä noin kahdeksan sekunnin aikana, etsin ja tietonäyttö sammuvat
akun säästämiseksi. Aktivoi näyttö painamalla laukaisin puoleenväliin. Valmiustila-ajastimen ajan
voi valita Mukautetulla asetuksella c2 (Virrankatkaisun ajastimet; 0 186).
Valotusmittarit päällä
Valotusmittarit pois päältä
Valotusmittarit päällä
A Yhdysrakenteinen salama
Jos lisävalaistusta tarvitaan oikean valotuksen saavuttamiseksi
i-tilassa, yhdysrakenteinen salama nousee automaattisesti, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin (0 62). Jos salama on ylhäällä,
valokuvia voi ottaa vain kun salaman valmiusilmaisin (M) näkyy. Jos
salaman valmiusilmaisin ei näy, salama latautuu; nosta sormesi
hetkeksi laukaisimelta ja yritä uudelleen.
Kun salama ei ole käytössä, palauta se suljettuun asentoon painamalla
sitä varovasti alaspäin, kunnes salpa loksahtaa paikalleen.
”Tähtää ja kuvaa” -tilat (i ja j)
23
Valokuvien rajaaminen näytöllä
1
Käännä reaaliaikanäkymän kytkintä.
Näkymä objektiivin läpi näytetään kameran näytöllä
(reaaliaikanäkymä).
Reaaliaikanäkymän
kytkin
2
Valmistele kamera.
Tartu kädensijaan oikealla kädellä ja tue
kameran runkoa tai objektiivia
vasemmalla kädellä.
Kun rajaat valokuvia muotokuvasuunnassa (pystysuunta),
pidä kameraa oikealla olevan kuvan mukaisesti.
3
Tarkenna.
Paina laukaisin puoleenväliin. Tarkennuspiste
vilkkuu vihreänä, kun kamera tarkentaa. Jos kamera
pystyy tarkentamaan, tarkennuspiste näkyy
vihreänä; jos kamera ei pysty tarkentamaan,
tarkennuspiste vilkkuu punaisena.
24
”Tähtää ja kuvaa” -tilat (i ja j)
Tarkennuspiste
4
Ota kuva.
Paina laukaisin pohjaan. Näyttö sammuu ja
muistikortin merkkivalo syttyy tallennuksen ajaksi.
Älä poista muistikorttia tai poista tai irrota
virtalähdettä, ennen kuin merkkivalo on sammunut ja
tallennus on päättynyt. Kun tallennus on päättynyt,
valokuva näkyy näytöllä muutaman sekunnin ajan.
Poistu reaaliaikanäkymästä kääntämällä
reaaliaikanäkymän kytkintä.
Muistikortin merkkivalo
A Automaattinen kuvausohjelman valinta (automaattinen kuvausohjelman valitsin)
Jos reaaliaikanäkymä on valittu i- tai j-tilassa, kamera analysoi
kohteen automaattisesti ja valitsee sopivan kuvaustilan, kun
automaattitarkennus on käytössä. Valittu tila näkyy näytöllä.
Muotokuva
Maisema
Lähikuva
Yömuotokuva
Automaattinen
Automaattinen
b (ei salamaa)
c
d
e
f
Z
Henkilömuotokuvakohteet
Maisemat ja kaupunkikuvat
Kameran lähellä olevat kohteet
Tummaa taustaa vasten rajatut muotokuvakohteet
Kohteet, jotka sopivat i- tai j-tilaan tai jotka eivät sovellu yllä lueteltuihin
tiloihin
A Reaaliaikanäkymä
Katso lisätietoja valokuvien ottamisesta reaaliaikanäkymässä sivulta 118.
”Tähtää ja kuvaa” -tilat (i ja j)
25
Valokuvien katseleminen
Painikkeen K painaminen tuo kuvan näkyviin
näytölle.
K-painike
Näytä lisää kuvia painamalla 4 tai 2.
Tarpeettomien kuvien poistaminen
Näytä valokuva, jonka haluat poistaa.
K-painike
Paina O; vahvistusikkuna tulee näkyviin.
O-painike
Poista kuva painamalla uudelleen O-painiketta.
26
”Tähtää ja kuvaa” -tilat (i ja j)
Elokuvien tallennus
Elokuvia voi tallentaa reaaliaikanäkymässä.
1
Käännä reaaliaikanäkymän kytkintä.
Näkymä objektiivin läpi näytetään näytöllä.
Reaaliaikanäkymän
kytkin
2
Valmistele kamera.
Tartu kädensijaan oikealla kädellä ja tue
kameran runkoa tai objektiivia
vasemmalla kädellä.
3
Tarkenna.
Tarkenna painamalla laukaisin puoleenväliin.
Tarkennuspiste
”Tähtää ja kuvaa” -tilat (i ja j)
27
4
Aloita tallennus.
Aloita tallennus painamalla elokuvan tallennuspainiketta.
Tallennuksen ilmaisin ja käytettävissä oleva aika näkyvät
näytöllä.
Elokuvan
tallennuspainike
Tallennuksen ilmaisin
Jäljellä oleva aika
5
Lopeta tallennus.
Lopeta tallennus painamalla uudelleen elokuvan
tallennuspainiketta. Poistu reaaliaikanäkymästä kääntämällä
reaaliaikanäkymän kytkintä.
Elokuvien katseleminen
Paina K aloittaaksesi toiston ja selaa kuvia, kunnes
elokuva (merkitty 1-kuvakkeella) tulee näkyviin.
Paina J aloittaaksesi toiston ja paina 1 tai K
lopettaaksesi toiston. Katso lisätietoja sivulta 130.
K-painike
D Elokuvien tallennus
Katso lisätietoja elokuvien tallennuksesta sivulta 126.
28
”Tähtää ja kuvaa” -tilat (i ja j)
Tarpeettomien elokuvien poistaminen
Näytä elokuva, jonka haluat poistaa (elokuvat on
merkitty 1-kuvakkeilla).
K-painike
Paina O; vahvistusikkuna tulee näkyviin.
O-painike
Poista elokuva painamalla uudelleen O-painiketta.
”Tähtää ja kuvaa” -tilat (i ja j)
29
Asetusten sovittaminen
kohteeseen tai tilanteeseen
(kuvausohjelma)
Kamerassa on erilaisia kuvausohjelmia. Kuvausohjelman valitseminen optimoi asetukset
automaattisesti valitun kuvausohjelman mukaiseksi, jolloin luovien valokuvien
ottaminen on helppoa: valitse kuvausohjelma, rajaa kuva ja kuvaa sivun 19 ohjeiden
mukaan.
Alla luetellut kuvausohjelmat voi valita
tilanvalitsimella.
k Muotokuva
l Maisema
p Lapsi
m Urheilu
n Lähikuva
Seuraavat kuvausohjelmat voi valita kiertämällä tilanvalitsimen asentoon h ja kiertämällä
komentokiekkoa, kunnes haluttu kuvausohjelma näkyy näytöllä.
o Yömuotokuva
r Yömaisema
s Juhlat/sisätila
t Ranta/lumi
u Auringonlasku
v Ilta-/aamuhämärä
w Lemmikkikuva
x Kynttilänvalo
y Kukinnot
z Ruska
0 Ruoka
30
Asetusten sovittaminen kohteeseen tai tilanteeseen (kuvausohjelma)
Tilanvalitsin
Seuraavat kuvausohjelmat voi valita tilanvalitsimella:
Tilanvalitsin
k Muotokuva
Käytä muotokuviin saadaksesi pehmeän,
luonnollisen näköisen ihonsävyn. Jos kohde
on kaukana taustasta tai käytössä on
teleobjektiivi, taustan yksityiskohtia
pehmennetään, jotta sommitelmaan
muodostuu syvyyden tuntua.
l Maisema
Käytä päivänvalossa kuvattaviin värikkäisiin
maisemakuviin.
A
Huomaa
Yhdysrakenteinen salama ja
tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois.
p Lapsi
Käytä lapsista otettaviin tilannekuviin.
Vaatteet ja taustan yksityiskohdat toistuvat
värikkäinä, kun taas ihonsävyt säilyvät
pehmeinä ja luonnollisina.
Asetusten sovittaminen kohteeseen tai tilanteeseen (kuvausohjelma)
31
m Urheilu
Lyhyet suljinajat pysäyttävät liikkeen
dynaamisissa urheilukuvissa, joissa
pääkohde erottuu selvästi.
A
Huomaa
Yhdysrakenteinen salama ja
tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois.
n Lähikuva
Käytä kukista, hyönteisistä ja muista pienistä
kohteista otettaviin lähikuviin (makroobjektiivia voi käyttää tarkentamiseen hyvin
pienillä etäisyyksillä).
32
Asetusten sovittaminen kohteeseen tai tilanteeseen (kuvausohjelma)
Muut kuvausohjelmat
Seuraavat kuvausohjelmat voi valita kiertämällä tilanvalitsimen asentoon h ja
kiertämällä komentokiekkoa, kunnes haluttu kuvausohjelma näkyy näytöllä.
Tilanvalitsin
Komentokiekko
Näyttö
o Yömuotokuva
Käytä saavuttaaksesi luonnollisen
tasapainon pääkohteen ja taustan välille
muotokuvissa, jotka otetaan heikossa
valaistuksessa.
r Yömaisema
Vähennä kohinaa ja epäluonnollisia värejä
kuvattaessa yömaisemia, mukaan lukien
katuvalaistus ja neonkyltit.
A
Huomaa
Yhdysrakenteinen salama ja
tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois.
Asetusten sovittaminen kohteeseen tai tilanteeseen (kuvausohjelma)
33
s Juhlat/sisätila
Tallenna sisätilojen taustavalaistuksen
vaikutus. Käytä juhlissa ja muissa sisällä
kuvattavissa tilanteissa.
t Ranta/lumi
Tallenna auringon valaiseman veden, lumen
tai hiekan kirkkaus.
A
Huomaa
Yhdysrakenteinen salama ja
tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois.
u Auringonlasku
Säilyttää auringonlaskujen ja
auringonnousujen voimakkaat värisävyt.
A
Huomaa
Yhdysrakenteinen salama ja
tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois.
34
Asetusten sovittaminen kohteeseen tai tilanteeseen (kuvausohjelma)
v Ilta-/aamuhämärä
Säilyttää heikossa luonnonvalossa ennen
auringonnousua tai auringonlaskun jälkeen
näkyvät värit.
A
Huomaa
Yhdysrakenteinen salama ja
tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois.
w Lemmikkikuva
Käytä vilkkaista lemmikeistä otettaviin
muotokuviin.
A
Huomaa
Tarkennusapuvalo kytkeytyy pois.
x Kynttilänvalo
Kynttilänvalossa otettaviin valokuviin.
A
Huomaa
Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
Asetusten sovittaminen kohteeseen tai tilanteeseen (kuvausohjelma)
35
y Kukinnot
Käytä kuvatessasi kukkaketoja, kukkivia
hedelmätarhoja ja muita maisemia, joissa
näkyy laajoja kukkivia alueita.
A
Huomaa
Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
z Ruska
Tallentaa syksyisten lehtien loistavat
punaisen ja keltaisen sävyt.
A
Huomaa
Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
0 Ruoka
Käytä värikkäisiin ruuasta otettaviin
valokuviin.
A
Huomaa
Käyttääksesi salamaa valokuvauksessa nosta
salama painamalla M (Y) -painiketta (0 64).
A Liike-epäterävyyden estäminen
Käytä jalustaa estääksesi kameran tärähtämisestä johtuvan liike-epäterävyyden pitkiä suljinaikoja
käytettäessä.
36
Asetusten sovittaminen kohteeseen tai tilanteeseen (kuvausohjelma)
Erikoistehosteet
Erikoistehosteita voi käyttää kuvia tallennettaessa.
%
g
'
(
3
1
2
3
)
Pimeänäkö
Väriluonnos
Lelukameratehoste
Miniatyyritehoste
Valikoiva väri
Siluetti
Yläsävy
Alasävy
HDR-maalaus
Seuraavat tehosteet voi valita kiertämällä tilanvalitsimen asentoon q ja kiertämällä
komentokiekkoa, kunnes haluttu vaihtoehto näkyy näytöllä.
Tilanvalitsin
Komentokiekko
Näyttö
% Pimeänäkö
Käytä pimeässä tallentaaksesi yksivärisiä
kuvia suurilla ISO-herkkyyksillä.
A
Huomaa
Kuvissa saattaa esiintyä kohinaa, joka näkyy
satunnaisina kirkkaina kuvapisteinä, utuna
tai viivoina. Automaattitarkennusta voi
käyttää vain reaaliaikanäkymässä;
käsitarkennusta voi käyttää, jos kamera ei
pysty tarkentamaan. Yhdysrakenteinen
salama ja tarkennusapuvalo kytkeytyvät
pois.
Erikoistehosteet
37
g Väriluonnos
Kamera tunnistaa ja värittää kuvan ääriviivat
väriluonnostehosteen luomiseksi.
Tehostetta voi säätää reaaliaikanäkymässä
(0 41).
A
Huomaa
Tässä tilassa kuvatut elokuvat toistetaan
kuin valokuvasarjasta tehty kuvaesitys.
' Lelukameratehoste
Luo valokuvia ja elokuvia, jotka näyttävät
lelukameralla otetuilta. Tehostetta voi
säätää reaaliaikanäkymässä (0 42).
( Miniatyyritehoste
Luo valokuvia, jotka näyttävät dioraamoista
otetuilta kuvilta. Toimii parhaiten korkealta
näköalapaikalta kuvattaessa.
Miniatyyritehoste-elokuvat toistetaan
suurella nopeudella tiivistäen noin
45 minuuttia asetuksella 1920 × 1080/30p
kuvattua videoaineistoa elokuvaksi, joka
toistetaan noin kolmessa minuutissa.
Tehostetta voi säätää reaaliaikanäkymässä
(0 42).
A
Huomaa
Elokuviin ei tallenneta ääntä.
Yhdysrakenteinen salama ja
tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois.
38
Erikoistehosteet
3 Valikoiva väri
Kaikki muut paitsi valitut värit tallennetaan
mustavalkoisena. Tehostetta voi säätää
reaaliaikanäkymässä (0 43).
A
Huomaa
Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
1 Siluetti
Kohteet näkyvät siluetteina kirkasta taustaa
vasten.
A
Huomaa
Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
2 Yläsävy
Käytä kirkkaissa olosuhteissa luodaksesi
kirkkaita, valontäyteisiä kuvia.
A
Huomaa
Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
Erikoistehosteet
39
3 Alasävy
Käytä hämärässä valaistuksessa luodaksesi
tummia, hillityn sävyisiä kuvia, joissa
valoalueet korostuvat.
A
Huomaa
Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
) HDR-maalaus
Joka kerta kun valokuva otetaan, kamera
ottaa kaksi kuvaa eri valotuksilla ja yhdistää
ne luodakseen maalauksellisen vaikutelman,
jossa yksityiskohdat ja värit korostuvat.
A
Huomaa
Tehostetta ei voi esikatsella
reaaliaikanäkymässä. Huomaa, että haluttua
lopputulosta ei välttämättä saavuteta, jos
kamera tai kohde liikkuu kuvauksen aikana.
Tallennuksen aikana näytetään viesti, eikä
valokuvia voi ottaa. Yhdysrakenteinen
salama kytkeytyy pois, sarjakuvaus ei ole
käytössä ja elokuvat tallennetaan j-tilassa.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) -tallennus ei ole käytettävissä tiloissa %, g, ', (, 3 ja ). Kuvat, jotka otetaan
NEF (RAW)- tai NEF (RAW)+JPEG -asetuksen ollessa valittuna näissä tiloissa, tallennetaan JPEGkuvina. NEF (RAW)+JPEG -asetuksella luodut JPEG-kuvat tallennetaan valitulla JPEG-laadulla, kun
taas NEF (RAW) -kuvat tallennetaan hienolaatuisina kuvina.
A g- ja (-tilat
Automaattitarkennus ei ole käytettävissä elokuvan tallennuksen aikana. Reaaliaikanäkymän
päivitysnopeus ja sarjakuvauksen kuvausnopeus hidastuvat; automaattitarkennuksen käyttö
reaaliaikanäkymässä keskeyttää esikatselun.
A Liike-epäterävyyden estäminen
Käytä jalustaa estääksesi kameran tärähtämisestä johtuvan liike-epäterävyyden pitkiä suljinaikoja
käytettäessä.
40
Erikoistehosteet
Reaaliaikanäkymässä käytettävissä olevat
vaihtoehdot
❚❚ g Väriluonnos
1
Valitse reaaliaikanäkymä.
Käännä reaaliaikanäkymän kytkintä. Näkymä objektiivin läpi
näytetään näytöllä.
Reaaliaikanäkymän
kytkin
2
Säädä vaihtoehtoja.
Paina J näyttääksesi oikealla näkyvät vaihtoehdot.
Paina 1 tai 3 korostaaksesi Värikkyys tai
Ääriviivat ja paina 4 tai 2 muuttaaksesi kohtien
asetuksia. Värikkyyttä voi lisätä värikylläisyyden
lisäämiseksi tai vähentää ”puhki palaneen”,
yksivärisen vaikutelman luomiseksi, ja ääriviivoja voi
muokata paksummaksi tai ohuemmaksi.
Ääriviivojen vahvistaminen tekee myös väreistä
täyteläisempiä.
3
Paina J.
Paina J poistuaksesi, kun asetukset on tehty. Poistu reaaliaikanäkymästä
kääntämällä reaaliaikanäkymän kytkintä. Valitut asetukset pysyvät voimassa, ja
niitä käytetään etsimen avulla otettavissa valokuvissa.
Erikoistehosteet
41
❚❚ ' Lelukameratehoste
1
Valitse reaaliaikanäkymä.
Käännä reaaliaikanäkymän kytkintä. Näkymä objektiivin läpi
näytetään näytöllä.
Reaaliaikanäkymän
kytkin
2
Säädä vaihtoehtoja.
Paina J näyttääksesi oikealla näkyvät vaihtoehdot.
Paina 1 tai 3 korostaaksesi kohdan Värikkyys tai
Vinjetointi ja paina 4 tai 2 muuttaaksesi kohtia.
Säädä värikkyyttä saadaksesi väreistä kylläisempiä
tai haaleampia ja vinjetointia määrittääksesi
vinjetoinnin määrän.
3
Paina J.
Paina J poistuaksesi, kun asetukset on tehty. Poistu reaaliaikanäkymästä
kääntämällä reaaliaikanäkymän kytkintä. Valitut asetukset pysyvät voimassa, ja
niitä käytetään etsimen avulla otettavissa valokuvissa.
❚❚ ( Miniatyyritehoste
1
Valitse reaaliaikanäkymä.
Käännä reaaliaikanäkymän kytkintä. Näkymä objektiivin läpi
näytetään näytöllä.
Reaaliaikanäkymän
kytkin
42
Erikoistehosteet
2
Aseta tarkennuspiste.
Käytä monivalitsinta asettaaksesi tarkennuspisteen
tarkennettavalle alueelle ja paina laukaisin
puoleenväliin tarkentaaksesi. Poista
miniatyyritehosteen vaihtoehdot näytöltä
hetkellisesti ja suurenna näytön näkymää
tarkemman tarkennuksen saavuttamiseksi
painamalla X. Paina W (Q) palauttaaksesi
miniatyyritehostenäytön.
3
Näytä vaihtoehdot.
Paina J näyttääksesi miniatyyritehosteen
vaihtoehdot.
4
Säädä vaihtoehtoja.
Paina 4 tai 2 valitaksesi tarkennettavan alueen
suunnan ja paina 1 tai 3 säätääksesi sen leveyttä.
5
Palaa reaaliaikanäkymän näyttöön.
Paina J palataksesi reaaliaikanäkymään. Poistu reaaliaikanäkymästä kääntämällä
reaaliaikanäkymän kytkintä. Valitut asetukset pysyvät voimassa, ja niitä käytetään
etsimen avulla otettavissa valokuvissa.
❚❚ 3 Valikoiva väri
1
Valitse reaaliaikanäkymä.
Käännä reaaliaikanäkymän kytkintä. Näkymä objektiivin läpi
näytetään näytöllä.
Reaaliaikanäkymän
kytkin
2
Näytä vaihtoehdot.
Paina J näyttääksesi valikoivan värin vaihtoehdot.
Erikoistehosteet
43
3
Valitse väri.
Valittu väri
Rajaa kohde näytön keskellä olevaan valkoiseen
neliöön ja paina 1 valitaksesi kohteen värin
lopullisessa kuvassa säilytettäväksi väriksi (kamera
ei välttämättä havaitse kunnolla haaleita värejä;
valitse kylläinen väri). Valitaksesi värin tarkemmin
lähennä näytön keskustaa painamalla X. Loitonna
painamalla W (Q).
4
Valitse värialue.
Värialue
Paina 1 tai 3 kasvattaaksesi tai pienentääksesi
lopulliseen kuvaan sisällytettävää samankaltaisten
värisävyjen skaalaa. Valitse arvo väliltä 1 ja 7;
huomaa, että suuremmat arvot saattavat sisältää
sävyjä muista väreistä.
5
Valitse lisää värejä.
Valitaksesi lisää värejä kierrä komentokiekkoa
korostaaksesi jonkin näytön yläosassa olevasta
kolmesta muusta värilaatikosta ja toista vaiheet 3 ja
4 valitaksesi toisen värin. Toista halutessasi myös
kolmannelle värille. Poista korostetun värin valinta
painamalla O (Poista kaikki värit painamalla O ja
pitämällä sitä painettuna. Vahvistusikkuna tulee
näkyviin; valitse Kyllä).
6
Palaa reaaliaikanäkymän näyttöön.
Paina J palataksesi reaaliaikanäkymään. Kuvauksen aikana vain valitun väriset
kohteet tallennetaan värillisenä; muut kohteet tallennetaan mustavalkoisena.
Poistu reaaliaikanäkymästä kääntämällä reaaliaikanäkymän kytkintä. Valitut
asetukset pysyvät voimassa, ja niitä käytetään etsimen avulla otettavissa
valokuvissa.
44
Erikoistehosteet
Lisää valokuvauksesta
Kuvanottotavan valitseminen
Valitaksesi sulkimen laukaisutavan (kuvanottotavan)
paina s (E/#) -painiketta, korosta haluamasi
vaihtoehto ja paina J.
s (E/#) -painike
Tila
Kuvaus
8 Yksittäiskuvaus: Kamera ottaa yhden valokuvan joka kerta kun laukaisinta painetaan.
Sarjakuvaus L: Kamera ottaa valokuvia hitaalla nopeudella, kun laukaisinta pidetään
painettuna (0 46).
Sarjakuvaus H: Kamera ottaa valokuvia nopealla tahdilla, kun laukaisinta pidetään painettuna
9
(0 46).
Hiljainen laukaisu: Kuten yksittäiskuvaus, paitsi että kamerasta kuuluvia ääniä hiljennetään
J (0 48).
E Itselaukaisin: Ota kuvia itselaukaisimen avulla (0 49).
Viiväst. kaukolaukaisu (ML-L3): Suljin laukaistaan 2 s:n kuluttua lisävarusteena saatavan ML-L3" kauko-ohjaimen laukaisimen painamisesta (0 70).
Nopea kaukolaukaisu (ML-L3): Suljin laukaistaan, kun lisävarusteena saatavan ML-L3-kauko# ohjaimen laukaisinta painetaan (0 70).
!
Lisää valokuvauksesta
45
Sarjakuvaus (sarjakuvaustila)
Tiloissa ! (Sarjakuvaus L) ja 9 (Sarjakuvaus H) kamera ottaa valokuvia jatkuvasti,
kun laukaisinta pidetään painettuna pohjaan.
1
Paina s (E/#) -painiketta.
s (E/#) -painike
2
Valitse sarjakuvaustila.
Korosta ! (Sarjakuvaus L) tai
9 (Sarjakuvaus H) ja paina J.
3
Tarkenna.
Rajaa kuva ja tarkenna.
4
Ota valokuvia.
Kamera ottaa valokuvia, kun laukaisinta pidetään
painettuna pohjaan.
46
Lisää valokuvauksesta
A Puskurimuisti
Kamerassa on puskurimuisti väliaikaista tallennusta varten, mikä mahdollistaa kuvauksen samalla
kun valokuvia tallennetaan muistikortille. Enintään 100 valokuvaa voidaan ottaa peräkkäin. Akun
varaustasosta ja puskurissa olevasta kuvamäärästä riippuen tallennus voi kestää muutamasta
sekunnista muutamaan minuuttiin. Jos akku tyhjenee, kun puskurimuistissa on vielä kuvia,
sulkimen laukaisu lukittuu ja kuvat siirretään muistikortille.
A Kuvausnopeus
Katso tietoa sarjakuvaustiloissa otettavien valokuvien enimmäismäärästä sivulta 260.
Kuvausnopeus saattaa laskea, kun puskurimuisti on täynnä tai akku on vähissä.
A Yhdysrakenteinen salama
Sarjakuvaustiloja ei voi käyttää yhdysrakenteisen salaman kanssa; kierrä tilanvalitsin asentoon j
(0 19) tai kytke salama pois päältä (0 62).
A Puskurin koko
Nykyisillä asetuksilla puskurimuistiin mahtuvien kuvien arvioitu määrä
näkyy etsimen kuvalaskurissa, kun laukaisinta painetaan.
Lisää valokuvauksesta
47
Hiljainen laukaisu
Valitse tämä tila pitääksesi kameran mahdollisimman hiljaisena. Äänimerkki ei kuulu, kun
kamera tarkentaa.
1
Paina s (E/#) -painiketta.
s (E/#) -painike
2
Valitse J (Hiljainen laukaisu).
Korosta J (Hiljainen laukaisu) ja paina J.
3
Paina laukaisin pohjaan.
Paina laukaisin pohjaan ottaaksesi kuvan.
48
Lisää valokuvauksesta
Itselaukaisintila
Itselaukaisinta voi käyttää omakuvien ottamiseen tai ryhmäkuviin, joissa valokuvaaja on
mukana. Ennen kuin jatkat, kiinnitä kamera jalustalle tai aseta se vakaalle, tasaiselle
alustalle.
1
Paina s (E/#) -painiketta.
s (E/#) -painike
2
Valitse E (Itselaukaisin) -tila.
Korosta E (Itselaukaisin) ja paina J.
3
Rajaa valokuva.
4
Ota valokuva.
Tarkenna painamalla laukaisin puoleenväliin ja
paina laukaisin sitten pohjaan. Itselaukaisimen
merkkivalo alkaa vilkkua, ja äänimerkki alkaa kuulua.
Kaksi sekuntia ennen valokuvan ottamista valo
lakkaa vilkkumasta ja äänimerkki nopeutuu. Suljin
laukaistaan kymmenen sekunnin kuluttua ajastimen käynnistymisestä.
Huomaa, että ajastin ei välttämättä käynnisty tai valokuvaa ei oteta, jos kamera ei pysty
tarkentamaan tai muissa tilanteissa, joissa suljinta ei pystytä laukaisemaan. Pysäytä
ajastin ottamatta valokuvaa sammuttamalla kamera.
Lisää valokuvauksesta
49
A Peitä etsin
Kun otat valokuvia niin, ettei silmäsi ole etsimellä,
poista kuminen silmäsuppilo (q) ja aseta laitteen
mukana toimitettu okulaarisuojus kuvan
mukaisesti (w). Näin etsimen kautta ei pääse
valoa, joka voisi vaikuttaa valotukseen.
Kuminen silmäsuppilo
q
Okulaarisuojus
w
A Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen
Ennen kuin otat valokuvan käyttäen salamaa tiloissa, joissa salama täytyy nostaa käsin, nosta
salama painamalla M (Y) -painiketta ja odota, että M-ilmaisin tulee näkyviin etsimeen (0 23).
Kuvaus keskeytetään, jos salama nostetaan, kun itselaukaisimen ajastin on käynnissä.
A Mukautettu asetus c3 (Itselaukaisin)
Katso tietoa itselaukaisimen keston ja otettavien kuvien määrän valitsemisesta Mukautetusta
asetuksesta c3 (Itselaukaisin; 0 187).
50
Lisää valokuvauksesta
Tarkennus (valokuvaus etsimen avulla)
Tässä luvussa käsitellään tarkennusvaihtoehtoja, jotka ovat käytettävissä, kun valokuvat
rajataan etsimessä. Tarkennusta voi säätää automaattisesti tai käsin (katso alta kohta
”Tarkennustila”). Käyttäjä voi myös valita tarkennuspisteen automaatti- tai
käsitarkennukseen (0 55) tai käyttää tarkennuksen lukitusta sommitellakseen valokuvan
uudelleen tarkennuksen jälkeen (0 55).
Kameran tarkennustavan valitseminen:
tarkennustila
Valitse jokin seuraavista tarkennustiloista. Huomaa, että AF-S ja AF-C ovat käytettävissä
vain tiloissa P, S, A ja M.
Vaihtoehto
Kuvaus
Kamera valitsee automaattisesti kertatarkennuksen, jos kohde ei liiku, ja
Automaattinen
AF-A
jatkuvan automaattitarkennuksen, jos kohde liikkuu. Suljin voidaan
tarkennus
laukaista vain, jos kamera pystyy tarkentamaan.
Paikallaan oleville kohteille. Tarkennus lukittuu, kun laukaisin painetaan
AF-S Kertatarkennus puoleenväliin. Suljin voidaan laukaista vain, jos kamera pystyy
tarkentamaan.
Liikkuville kohteille. Kamera tarkentaa jatkuvasti, kun laukaisinta pidetään
Jatkuva
painettuna puoleenväliin. Oletusasetuksilla suljin voidaan laukaista vain,
AF-C
tarkennus
jos kamera pystyy tarkentamaan (0 184).
MF Käsitarkennus Tarkenna käsin (0 57).
1
Näytä tarkennustilan vaihtoehdot.
Paina P-painiketta, korosta nykyinen
tarkennustila tietonäytöllä ja paina J.
P-painike
2
Tietonäyttö
Valitse tarkennustila.
Korosta tarkennustila ja paina J.
Lisää valokuvauksesta
51
A Ennakoiva tarkennuksen seuranta
AF-C-tilassa, tai kun jatkuva automaattitarkennus on valittuna AF-A-tilassa, kamera aloittaa
ennakoivan tarkennuksen seurannan, jos kohde liikkuu kohti kameraa laukaisimen ollessa
painettuna puoleenväliin. Näin kamera pystyy seuraamaan tarkennusta samalla kun se ennakoi,
missä kohde on, kun suljin laukaistaan.
D Jatkuva automaattitarkennus
Kun Tarkennus on valittu Mukautettuun asetukseen a1 (AF-C-tilan ensisij. valinta; 0 184) ja
kamera on AF-C-tilassa tai jatkuva automaattitarkennus on valittu AF-A-tilassa, kamera antaa
suuremman painoarvon tarkennuksen vasteelle (objektiivin tarkennusalue on suurempi) kuin
AF-S-tilassa, ja suljin voidaan laukaista ennen kuin tarkentumisen ilmaisin näkyy.
A Hyvien tulosten saaminen automaattitarkennuksella
Automaattitarkennus ei toimi hyvin alla luetelluissa tilanteissa. Sulkimen laukaisu saatetaan
estää, jos kamera ei pysty tarkentamaan näissä olosuhteissa, tai näyttöön saattaa tulla
tarkentumisen ilmaisin (I) ja kamera saattaa antaa äänimerkin, jolloin sulkimen voi laukaista,
vaikka kohde ei ole tarkentunut. Tarkenna tällöin käsin (0 57) tai käytä tarkennuksen lukitusta
(0 55) tarkentaaksesi toiseen samalla etäisyydellä olevaan kohteeseen ja sommittele valokuva
sitten uudelleen.
Kohteen ja taustan välillä on
vain vähän tai ei ollenkaan
kontrastia.
Tarkennuspisteen eri alueiden
kirkkaudessa on merkittäviä
eroja.
Esimerkki: Kohde on
samanvärinen kuin tausta.
Esimerkki: Kohde on puoliksi
varjossa.
Tarkennuspisteessä on
kohteita, jotka ovat eri
etäisyyksillä kamerasta.
Taustan esineet näyttävät
suuremmilta kuin kohde.
Esimerkki: Kohde on häkissä.
Kohdetta hallitsevat
säännölliset geometriset
kuviot.
Esimerkki: Kaihtimet tai rivi
pilvenpiirtäjän ikkunoita.
A Tarkennusapuvalo
Jos kohde on heikosti valaistu, tarkennusapuvalo syttyy
automaattisesti automaattitarkennuksen avustamiseksi, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin (tietyin rajoituksin; 0 252). Huomaa, että
apuvalo saattaa kuumentua, kun sitä käytetään monta kertaa
peräkkäin, ja se kytkeytyy automaattisesti pois päältä lampun
suojaamiseksi pitkään jatkuneen käytön jälkeen. Normaali toiminta
jatkuu lyhyen tauon jälkeen.
52
Lisää valokuvauksesta
Esimerkki: Kohteen takana
kuvassa on rakennus.
Kohteessa on paljon pieniä
yksityiskohtia.
Esimerkki: Kukkaketo tai muut
kohteet, jotka ovat pieniä tai
kirkkaudeltaan tasaisia.
Tarkennusapuvalo
Tarkennuspisteen valintatavan valitseminen:
tarkennusaluetila
Valitse, miten automaattitarkennuksen tarkennuspiste valitaan. Huomaa, että d
(dynaaminen alue)- ja f (kolmiulotteinen seuranta) -tarkennusaluetilat eivät ole
käytettävissä, kun AF-S on valittu tarkennustilaksi.
Asetus
c Pistetarkennus
J
Dyn. tarkennus
(9 pist.)
K
Dyn. tarkennus
(21 pist.)
L
Dyn. tarkennus
(39 pist.)
f 3D-seuranta
e
1
Automaattinen
alue
Kuvaus
Paikallaan oleville kohteille. Tarkennuspiste valitaan käsin; kamera
tarkentaa vain valitussa tarkennuspisteessä olevaan kohteeseen.
Liikkuville kohteille. AF-A- ja AF-C-tarkennustiloissa käyttäjä valitsee
tarkennuspisteen monivalitsimella (0 55), mutta kamera tarkentaa
ympäröivien tarkennuspisteiden avulla, jos kohde poistuu valitusta
tarkennuspisteestä hetkellisesti. Tarkennuspisteiden määrä vaihtelee
valitun tilan mukaan:
• 9 pisteen dynaaminen tarkennus: Valitse, kun valokuvan sommitteluun on
aikaa tai kuvatessasi kohteita, jotka liikkuvat ennustettavasti (esim.
radalla liikkuvat juoksijat tai kilpa-autot).
• 21 pisteen dynaaminen tarkennus: Valitse kuvatessasi kohteita, joiden
liikkeet eivät ole ennustettavissa (esim. jalkapallon pelaajat).
• 39 pisteen dynaaminen tarkennus: Valitse kuvatessasi kohteita, jotka
liikkuvat nopeasti ja joiden rajaaminen on vaikeaa (esim. linnut).
Sommittele nopeasti kuvia, joiden kohteet liikkuvat satunnaisesti
puolelta toiselle (esim. tenniksen pelaajat). AF-A- ja AF-C-tarkennustiloissa
käyttäjä valitsee tarkennuspisteen monivalitsimella (0 55). Jos kohde
liikkuu sen jälkeen kun kamera on tarkentanut, kamera valitsee
kolmiulotteisen seurannan avulla uuden tarkennuspisteen ja pitää
tarkennuksen lukittuna alkuperäiseen kohteeseen laukaisimen ollessa
painettuna puoleenväliin.
Kamera tunnistaa kohteen automaattisesti ja valitsee tarkennuspisteen.
Näytä tarkennusaluetilan vaihtoehdot.
Paina P-painiketta, korosta nykyinen
tarkennusaluetila tietonäytöllä ja paina J.
P-painike
Tietonäyttö
Lisää valokuvauksesta
53
2
Valitse tarkennusaluetila.
Korosta vaihtoehto ja paina J.
A Tarkennusaluetila
Muissa kuvaustiloissa kuin P, S, A tai M tehdyt tarkennusaluetilan valinnat nollataan, kun jokin muu
kuvaustila valitaan.
A Kolmiulotteinen seuranta
Jos kohde häviää etsimestä, nosta sormesi pois laukaisimelta ja sommittele valokuva uudelleen
niin, että kohde on valitussa tarkennuspisteessä. Huomaa, että kun laukaisin painetaan
puoleenväliin, tarkennuspisteen ympärillä olevan alueen värit tallennetaan kameraan.
Kolmiulotteinen seuranta ei siten välttämättä tuota haluttuja tuloksia, jos kohde on samanvärinen
kuin tausta.
54
Lisää valokuvauksesta
Tarkennuspisteen valitseminen
Käsitarkennustilassa tai käytettäessä automaattitarkennusta jonkin muun
tarkennusaluetilan kuin e (Automaattinen alue) kanssa voit valita 39
tarkennuspisteestä, joten valokuvan voi sommitella niin, että pääkohde on melkein missä
tahansa rajauksen kohdassa.
1
Valitse jokin muu tarkennusaluetila kuin e
(Automaattinen alue; 0 53).
2
Valitse tarkennuspiste.
Valitse tarkennuspiste etsimessä tai tietonäytöllä
monivalitsimen avulla, kun valotusmittarit ovat
päällä. Paina J valitaksesi keskitarkennuspisteen.
Tarkennuspiste
Tarkennuksen lukitus
Tarkennuksen lukituksen avulla sommittelua voi muuttaa tarkennuksen jälkeen AF-A-,
AF-S- ja AF-C-tarkennustiloissa (0 51), mikä mahdollistaa tarkennuksen kohteeseen, joka
ei ole tarkennuspisteessä lopullisessa kuvassa. Jos kamera ei pysty tarkentamaan
automaattitarkennuksella (0 52), tarkennuksen lukitusta voi käyttää valokuvan
sommitteluun uudelleen sen jälkeen kun on tarkennettu toiseen kohteeseen, joka on
samalla etäisyydellä kuin alkuperäinen kohde. Tarkennuksen lukitus toimii parhaiten,
kun tarkennusaluetilaksi (0 53) on valittu jokin muu kuin e (Automaattinen alue).
1
Tarkenna.
Sijoita kohde valittuun tarkennuspisteeseen ja
paina laukaisin puoleenväliin aloittaaksesi
tarkennuksen. Tarkista, että tarkentumisen ilmaisin
(I) näkyy etsimessä.
Lisää valokuvauksesta
55
2
Lukitse tarkennus.
AF-A- ja AF-C-tarkennustilat: Kun laukaisin on painettuna
puoleenväliin (q), paina A (L) -painiketta (w)
lukitaksesi tarkennuksen. Tarkennus pysyy
lukittuna niin kauan kuin A (L) -painiketta
painetaan, vaikka et enää painaisi laukaisinta.
Laukaisin
A (L) -painike
AF-S-tarkennustila: Tarkennus lukittuu automaattisesti, kun tarkentumisen ilmaisin
tulee näkyviin ja pysyy lukittuna niin kauan kuin pidät sormeasi laukaisimella.
Tarkennuksen voi lukita myös painamalla A (L) -painiketta (katso yllä).
3
Sommittele valokuva uudelleen ja ota kuva.
Tarkennus pysyy lukittuna kuvien välillä niin kauan
kuin laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin
(AF-S) tai A (L) -painiketta pidetään painettuna,
jolloin samoilla tarkennusasetuksilla voi ottaa useita
valokuvia peräkkäin.
Älä muuta kameran ja kohteen välistä etäisyyttä tarkennuksen ollessa lukittuna. Jos
kohde liikkuu, tarkenna uudelleen uudelta etäisyydeltä.
A Valotuksen lukitus
Myös A (L) -painikkeen painaminen vaiheessa 2 lukitsee valotuksen (0 91).
56
Lisää valokuvauksesta
Käsitarkennus
Käsitarkennusta voi käyttää, kun automaattitarkennus ei ole käytettävissä tai se ei tuota
haluttua tulosta (0 52).
1
Valitse käsitarkennus.
Jos objektiivissa on A-M-, M/A-M- tai A/M-M-tilan kytkin,
työnnä kytkin asentoon M.
A-M-tilan
kytkin
M/A-M-tilan
kytkin
Jos objektiivissa ei ole tarkennustilan kytkintä, valitse MF (käsitarkennus) kohtaan
Tarkennustila (0 51).
2
Tarkenna.
Tarkentaaksesi käsin säädä objektiivin tarkennusrengasta,
kunnes etsimen tähyslasilla näkyvä kuva on tarkentunut.
Valokuvia voi ottaa milloin tahansa, vaikka kuvaa ei olisikaan
tarkennettu.
❚❚ Elektroninen etäisyysmittari
Jos objektiivin suurin aukko on vähintään f/5.6, etsimen
tarkennuksen ilmaisimen avulla voi tarkistaa, onko valitussa
tarkennuspisteessä oleva kohde tarkentunut (tarkennuspisteen voi
valita 39 tarkennuspisteestä). Kun kohde on sijoitettu valittuun
tarkennuspisteeseen, paina laukaisin puoleenväliin ja kierrä
objektiivin tarkennusrengasta, kunnes tarkentumisen ilmaisin (I)
tulee näkyviin. Huomaa, että sivulla 52 lueteltujen kohteiden yhteydessä tarkentumisen
ilmaisin saattaa joskus näkyä, vaikka kohde ei ole tarkentunut; tarkista tarkennus
etsimestä ennen kuvausta.
Lisää valokuvauksesta
57
A Käsitarkennuksen valitseminen kameralla
Jos objektiivi tukee M/A:ta (automaattitarkennus, jossa on
käsisäätömahdollisuus) tai A/M:ää (automaattitarkennus, jossa on
käsisäätömahdollisuus/AF-ensisijaisuus), käsitarkennuksen voi valita
myös asettamalla kameran tarkennustilaksi MF (käsitarkennus; 0 51).
Tarkennusta voi tämän jälkeen säätää käsin riippumatta objektiivilla
valitusta tilasta.
A Polttotason sijainti
Polttotason sijainti on merkitty kameran rungossa olevalla
polttotason merkillä. Objektiivin kiinnitysrenkaan ja polttotason
välinen etäisyys on 46,5 mm.
46,5 mm
Polttotason merkki
58
Lisää valokuvauksesta
Kuvanlaatu ja kuvakoko
Kuvanlaatu ja kuvakoko määrittävät yhdessä, paljonko tilaa valokuvat vievät
muistikortilta. Suurempia, korkeammalla laadulla otettuja kuvia voi tulostaa
suurikokoisina, mutta ne myös vievät enemmän tilaa, jolloin muistikortille mahtuu
vähemmän tällaisia kuvia (0 281).
Kuvanlaatu
Valitse tiedostomuoto ja pakkaussuhde (kuvanlaatu).
Asetus
Tiedostotyyppi
Kuvaus
NEF (RAW) +
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW) -kuva ja yksi hienolaatuinen
JPEG, hieno
JPEG-kuva.
NEF (RAW) +
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW) -kuva ja yksi
NEF/JPEG
JPEG, norm.
normaalilaatuinen JPEG-kuva.
NEF (RAW) +
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW) -kuva ja yksi peruslaatuinen
JPEG, perus
JPEG-kuva.
Kuvakennon raakatiedot tallennetaan suoraan muistikortille. Asetuksia,
NEF (RAW)
NEF
kuten valkotasapainoa ja kontrastia, voi säätää kuvauksen jälkeen.
JPEG, hieno
Tallenna JPEG-kuvat noin 1 : 4 -pakkaussuhteella (hieno laatu).
JPEG,
JPEG
Tallenna JPEG-kuvat noin 1 : 8 -pakkaussuhteella (normaali laatu).
normaali
JPEG, perus
Tallenna JPEG-kuvat noin 1 : 16 -pakkaussuhteella (peruslaatu).
1
Näytä kuvanlaadun asetukset.
Paina P-painiketta, korosta nykyinen
kuvanlaatu tietonäytöllä ja paina J.
P-painike
2
Tietonäyttö
Valitse tiedostotyyppi.
Korosta vaihtoehto ja paina J.
Lisää valokuvauksesta
59
A NEF (RAW) -kuvat
Huomaa, että valittu kuvakoon asetus ei vaikuta NEF (RAW) -kuvien kokoon. Valkotasapainon
haarukointi (0 108), laaja dynaaminen alue (HDR, 0 96) ja päivämäärän tulostus (0 190) eivät ole
käytettävissä, kun kuvanlaadun asetuksena on NEF (RAW) tai NEF (RAW) + JPEG.
NEF (RAW) -kuvia voi katsella kamerassa tai käyttämällä ohjelmistoa, kuten Capture NX 2:ta
(saatavilla erikseen; 0 236) tai ViewNX 2:ta (toimitetaan laitteen mukana). NEF (RAW) -kuvista voi
luoda JPEG-kopioita käyttämällä muokkausvalikon vaihtoehtoa NEF (RAW) -käsittely (0 213).
A NEF (RAW) + JPEG
Kun NEF (RAW) + JPEG -asetuksella otettuja valokuvia katsellaan kamerassa, vain JPEG-kuva
näytetään. Kun näillä asetuksilla otettuja valokuvia poistetaan, sekä NEF- että JPEG-kuva
poistetaan.
60
Lisää valokuvauksesta
Kuvakoko
Valitse JPEG-kuvien koko:
Kuvakoko
Koko (kuvapisteinä)
Tulostuskoko (cm) *
# Suuri
6000 × 4000
50,8 × 33,9
$ Keskikoko
4496 × 3000
38,1 × 25,4
% Pieni
2992 × 2000
25,3 × 16,9
* Arvioitu koko tulostustarkkuudella 300 dpi. Tuumina ilmoitettu kuvakoko vastaa kuvapisteinä
ilmoitettua kuvakokoa jaettuna tulostimen tarkkuudella, joka ilmoitetaan pisteinä tuumaa kohti
(dpi; 1 tuuma=noin 2,54 cm).
1
Näytä kuvakoon vaihtoehdot.
Paina P-painiketta, korosta nykyinen kuvakoko
tietonäytöllä ja paina J.
P-painike
2
Tietonäyttö
Valitse kuvakoko.
Korosta vaihtoehto ja paina J.
Lisää valokuvauksesta
61
Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen
Kamera tukee useita salamatiloja valokuvattaessa heikosti valaistuja tai vastavalossa
olevia kohteita.
Tilat, joissa salama nousee automaattisesti
Tiloissa i, k, p, n, o, s, w, g ja ' yhdysrakenteinen salama nousee automaattisesti ja
välähtää tarvittaessa.
1
Valitse salamatila.
Pidä M (Y) -painiketta
painettuna ja kierrä
komentokiekkoa, kunnes
haluamasi salamatila
näkyy tietonäytöllä.
+
M (Y) -painike
2
Komentokiekko
Ota kuvia.
Salama nousee tarvittaessa, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin, ja välähtää, kun valokuva
otetaan. Jos salama ei nouse automaattisesti, ÄLÄ
yritä nostaa sitä käsin. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa
salamaa.
62
Lisää valokuvauksesta
Tietonäyttö
❚❚ Salamatilat
Seuraavat salamatilat ovat käytettävissä:
• No (automaattisalama): Kun valaistus on heikko tai kohde on vastavalossa, salama
nousee automaattisesti, kun laukaisin painetaan puoleenväliin, ja välähtää tarvittaessa.
Ei käytettävissä o-tilassa.
• Njo (automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys): Käytä muotokuviin.
Salama nousee ja välähtää tarvittaessa, mutta ennen kuin se välähtää,
punasilmäisyyden vähennysvalo syttyy vähentääkseen ”punasilmäisyyttä”. Ei
käytettävissä o-tilassa.
• j (pois): Salama ei välähdä.
• Njr (automaattinen täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden
vähennys): Kuten automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys, paitsi että pitkiä
suljinaikoja käytetään taustavalaistuksen tallentamiseksi. Käytä yöllä tai heikossa
valaistuksessa otettaviin muotokuviin. Käytettävissä o-tilassa.
• Nr (automaattinen täsmäys pitkiin suljinaikoihin): Pitkiä suljinaikoja käytetään
taustavalaistuksen tallentamiseksi yöllä tai heikossa valaistuksessa otettavissa kuvissa.
Käytettävissä o-tilassa.
A Tietonäyttö
Salamatilan voi valita myös tietonäytöllä.
Lisää valokuvauksesta
63
Tilat, joissa salama nostetaan käsin
Tiloissa P, S, A, M ja 0 salama on nostettava käsin. Salama ei välähdä, jos sitä ei ole nostettu.
1
Nosta salama.
Nosta salama painamalla M (Y) -painiketta.
M (Y) -painike
2
Valitse salamatila (vain P-, S-, A- ja M-tilat).
Pidä M (Y) -painiketta
painettuna ja kierrä
komentokiekkoa, kunnes
haluamasi salamatila
näkyy tietonäytöllä.
+
M (Y) -painike
3
Ota kuvia.
Salama välähtää aina kun kuva otetaan.
64
Lisää valokuvauksesta
Komentokiekko
Tietonäyttö
❚❚ Salamatilat
Seuraavat salamatilat ovat käytettävissä:
• N (täytesalama): Salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla.
• Nj (punasilmäisyyden vähennys): Käytä muotokuviin. Salama välähtää jokaisen
kuvan kohdalla, mutta ennen kuin se välähtää, punasilmäisyyden vähennysvalo syttyy
”punasilmäisyyden” vähentämiseksi. Ei käytettävissä 0-tilassa.
• Njp (punasilmäisyyden vähennys ja täsmäys pitkiin suljinaikoihin): Kuten
”punasilmäisyyden vähennys” yllä, paitsi että suljinaikaa pidennetään automaattisesti
taustavalaistuksen tallentamiseksi yöllä tai heikossa valaistuksessa. Käytä
tallentaaksesi taustavalaistuksen muotokuviin. Ei käytettävissä tiloissa S, M ja 0.
• Np (täsmäys pitkiin suljinaikoihin): Kuten ”täytesalama” yllä, paitsi että suljinaikaa
pidennetään automaattisesti taustavalaistuksen tallentamiseksi yöllä tai heikossa
valaistuksessa. Käytä tallentaaksesi sekä kohteen että taustan. Ei käytettävissä tiloissa
S, M ja 0.
• Nt (hidas jälkiverhon täsmäys): Kuten ”jälkiverhon täsmäys” alla, paitsi että
suljinaikaa pidennetään automaattisesti taustavalaistuksen tallentamiseksi yöllä tai
heikossa valaistuksessa. Käytä tallentaaksesi sekä kohteen että taustan. Ei
käytettävissä tiloissa S, M ja 0.
• Nq (jälkiverhon täsmäys): Salama välähtää juuri ennen sulkimen sulkeutumista
luoden liikkuvien valonlähteiden taakse valojuovan, kuten alla oikealla olevassa
kuvassa. Ei käytettävissä tiloissa P, A ja 0.
Etuverhon täsmäys
Jälkiverhon täsmäys
Lisää valokuvauksesta
65
A Yhdysrakenteisen salaman laskeminen
Kun salama ei ole käytössä, säästä virtaa painamalla salamaa varovasti
alaspäin, kunnes salpa loksahtaa paikalleen.
A Yhdysrakenteinen salama
Katso sivulta 230 tietoa objektiiveista, joita voi käyttää yhdysrakenteisen salaman kanssa. Irrota
vastavalosuojat estääksesi varjojen syntymisen. Salaman lyhin kantama on 0,6 m, eikä sitä voi
käyttää makro-objektiivien makrokuvausalueella.
Sulkimen laukaisu saattaa lukkiutua hetkeksi salaman suojaamiseksi, kun salamaa on käytetty
useassa peräkkäisessä kuvassa. Salaman käyttöä voi jatkaa lyhyen tauon jälkeen.
A Suljinajat, joita voi käyttää yhdysrakenteisen salaman kanssa
Suljinaika on rajoitettu seuraaviin arvoihin, kun yhdysrakenteinen salama on käytössä:
Tila
Suljinaika
i, k, p, n, s, w, 0, g,
', P, A
1/200–1/60
Tila
S
s
Suljinaika
s
1/200–30 s, Bulbaikavalotus, Timeaikavalotus
1/200–30
M
1/200–1 s
o
Suljinaika voi olla pisimmillään 1/30 s tilassa k, kun tärinänvaimennus on päällä. Suljinaika voi
olla pisimmillään 30 s tiloissa P ja A, kun täsmäys pitkiin suljinaikoihin, jälkiverho + täsmäys pitkiin
suljinaikoihin tai täsmäys pitkiin suljinaikoihin + punasilmäisyyden vähennys on valittu (0 65).
A Aukko, herkkyys ja salaman kantama
Salaman kantama vaihtelee herkkyyden (ISO-vastaavuus) ja aukon mukaan.
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
66
200
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
Aukko, kun ISO-vastaavuus on
400
800
1600
3200
2.8
4
5.6
8
4
5.6
8
11
5.6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
Lisää valokuvauksesta
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
12800
16
22
32
—
—
—
—
—
Arvioitu kantama
m
1,0–8,5
0,7–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,7
ISO-herkkyys
Kameran valoherkkyyttä voidaan säätää käytössä olevan valaistuksen mukaan. Mitä
suurempi ISO-herkkyys on, sitä vähemmän valoa valotukseen tarvitaan, jolloin voidaan
käyttää lyhyempää suljinaikaa tai pienempää aukkoa. Kohinaa (satunnaiset kirkkaat
kuvapisteet, utu tai viivat) esiintyy kuitenkin todennäköisemmin asetuksilla välillä Hi 0,3
(vastaa ISO 16 000:ta) ja Hi 1 (vastaa ISO 25 600:aa). Kun valitaan Automaattinen, kamera
asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti valaistusolosuhteiden mukaan; käyttääksesi
automaattiasetusta P-, S-, A- ja M-tiloissa valitse Autom. ISO-herkkyyssäätö
kuvausvalikon kohtaan ISO-herkkyysasetukset (0 180).
Tila
i, j, %
P, S, A, M
Muut kuvaustilat
1
ISO-herkkyys
Automaattinen
100–12 800 1/3 EV:n välein; Hi 0,3; Hi 0,7; Hi 1
Automaattinen; 100–12 800 1/3 EV:n välein; Hi 0,3; Hi 0,7; Hi 1
Näytä ISO-herkkyyden vaihtoehdot.
Paina P-painiketta, korosta nykyinen ISOherkkyys tietonäytöllä ja paina J.
P-painike
2
Tietonäyttö
Valitse ISO-herkkyys.
Korosta vaihtoehto ja paina J.
Lisää valokuvauksesta
67
Ajastettu kuvaus
Kamera voi ottaa valokuvia automaattisesti esiasetetuin aikavälein.
D Ennen kuvausta
Ennen ajastetun kuvauksen aloittamista ota testikuva nykyisillä asetuksilla ja tarkista tulos
näytöltä. Varmistaaksesi, että kuvaus alkaa oikealla hetkellä, tarkista että kameran kello on
asetettu oikein (0 201).
Jalustan käyttöä suositellaan. Kiinnitä kamera jalustalle ennen kuvauksen alkamista.
Varmistaaksesi, ettei kuvaus keskeydy, tarkista että akku on ladattu täyteen.
1
Valitse Ajastettu kuvaus.
Näytä valikot painamalla G-painiketta.
Korosta kuvausvalikossa Ajastettu kuvaus ja
paina 2.
G-painike
2
Valitse aloitusaika.
Valitse jokin seuraavista aloitusvaihtoehdoista.
• Aloittaaksesi kuvauksen välittömästi korosta Nyt
ja paina 2. Kuvaus alkaa noin kolmen
sekunnin kuluttua siitä kun asetukset on
määritetty; siirry vaiheeseen 3.
• Valitaksesi aloitusajan korosta Aloitusaika ja
paina 2 näyttääksesi oikealla näkyvät
aloitusajan vaihtoehdot. Korosta tunnit tai
minuutit painamalla 4 tai 2 ja muuta niitä
painamalla 1 tai 3. Jatka painamalla 2.
3
Valitse aikaväli.
Paina 4 tai 2 korostaaksesi tunnit, minuutit tai
sekunnit ja paina 1 tai 3 valitaksesi aikavälin,
joka on pidempi kuin pisin oletettu suljinaika.
Jatka painamalla 2.
68
Lisää valokuvauksesta
4
Valitse aikavälien määrä.
Paina 4 tai 2 korostaaksesi aikavälien määrän
(ts. montako kuvaa kamera ottaa); paina 1 tai
3 muuttaaksesi. Jatka painamalla 2.
5
Aloita kuvaus.
Korosta Päällä ja paina J (palaa
kuvausvalikkoon käynnistämättä ajastinta
korostamalla Pois ja painamalla J).
Ensimmäinen kuvasarja otetaan määritetyllä
aloitushetkellä tai noin 3 s:n kuluttua, jos Nyt
valittiin kohdassa Valitse aloitusaika vaiheessa 2. Kuvausta jatketaan valituin
aikavälein, kunnes kaikki kuvat on otettu; kun kuvaus on käynnissä, muistikortin
merkkivalo vilkkuu säännöllisin väliajoin. Huomaa, että suljinaika ja aika, joka
vaaditaan kuvan tallentamiseen muistikortille, saattavat vaihdella kuvan mukaan,
joten aikavälejä saatetaan ohittaa, jos edellisen aikavälin tallennus on kesken. Jos
kuvausta ei voida jatkaa nykyisillä asetuksilla (jos esimerkiksi suljinajaksi on valittu
”Bulb”- tai ”Time”-aikavalotus kuvaustilassa M tai jos aloitusaikaan on alle minuutti),
näytöllä näytetään varoitus.
A Peitä etsin
Estääksesi etsimen kautta tulevan valon vaikutuksen valotukseen poista kuminen silmäsuppilo ja
peitä etsin kameran mukana toimitetulla okulaarisuojuksella (0 50).
A Muut asetukset
Asetuksia ei voi säätää ajastetun kuvauksen aikana. Valitusta kuvanottotavasta riippumatta
kamera ottaa yhden valokuvan kullakin aikavälillä; tilassa J kamerasta kuuluvia ääniä
vähennetään. Haarukointi (0 108), päällekkäisvalotus (0 98) ja laaja dynaaminen alue
(HDR; 0 96) eivät ole käytettävissä.
A Ajastetun kuvauksen keskeyttäminen
Keskeytä ajastettu kuvaus sammuttamalla kamera tai kiertämällä tilanvalitsin jonkin muun
asetuksen kohdalle. Näytön palauttaminen säilytysasentoon ei keskeytä ajastettua kuvausta.
Lisää valokuvauksesta
69
Kuvaus kauko-ohjaimella
Lisävarusteena saatavan ML-L3-kauko-ohjaimen
käyttäminen
Lisävarusteena saatavaa ML-L3-kauko-ohjainta (0 237) voi käyttää kameran
tärähtämisen vähentämiseen tai omakuvien ottamiseen. Ennen kuin jatkat, kiinnitä
kamera jalustalle tai aseta se vakaalle, tasaiselle alustalle.
1
Paina s (E/#) -painiketta.
s (E/#) -painike
2
Valitse kauko-ohjaintila.
Korosta " (Viiväst. kaukolaukaisu (ML-L3))
tai # (Nopea kaukolaukaisu (ML-L3)) ja paina
J.
3
Rajaa valokuva.
Tarkista tarkennus painamalla laukaisin
puoleenväliin.
4
Ota valokuva.
Tähtää ML-L3:n lähetin korkeintaan 5 m:n
etäisyydeltä jompaankumpaan kameran
infrapunavastaanottimeen (0 1, 2) ja paina
ML-L3:n laukaisinta. Viivästetyssä etätilassa
itselaukaisimen merkkivalo palaa noin kaksi
sekuntia ennen sulkimen laukaisua. Nopeassa
kaukolaukaisutilassa itselaukaisimen
merkkivalo välähtää sen jälkeen kun suljin on
laukaistu.
Huomaa, että ajastin ei välttämättä käynnisty tai valokuvaa ei oteta, jos kamera ei pysty
tarkentamaan tai muissa tilanteissa, joissa suljinta ei pystytä laukaisemaan.
70
Lisää valokuvauksesta
A Ennen ML-L3-kauko-ohjaimen käyttämistä
Ennen kuin käytät ML-L3-kauko-ohjainta ensimmäisen kerran, poista pariston kirkas muovinen
eristeliuska.
A Peitä etsin
Estääksesi etsimen kautta tulevan valon vaikutuksen valotukseen poista kuminen silmäsuppilo ja
peitä etsin kameran mukana toimitetulla okulaarisuojuksella (0 50).
A Kameran laukaisin / muut kauko-ohjainlaitteet
Jos ML-L3-kaukolaukaisutila on valittu, ja suljin laukaistaan jollain muulla tavalla kuin ML-L3kauko-ohjaimella (esimerkiksi kameran laukaisimella tai lisävarusteena saatavan langallisen tai
langattoman kauko-ohjaimen laukaisimella), kameran kuvanottotapana käytetään
yksittäiskuvausta.
A Kauko-ohjaintilasta poistuminen
Kauko-ohjaintila perutaan automaattisesti, jos valokuvaa ei oteta Mukautettuun asetukseen c4
(Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3), 0 187) valitun ajan kuluessa. Kauko-ohjaintila perutaan myös,
jos kamera sammutetaan, palautus kahdella painikkeella suoritetaan (0 72) tai kuvausasetukset
nollataan käyttäen Palauta kuv.valikon oletusaset. -toimintoa.
A Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen
Ennen kuin otat valokuvan käyttäen salamaa tiloissa, joissa salama täytyy nostaa käsin (0 64),
nosta salama painamalla M (Y) -painiketta ja odota, että M-ilmaisin tulee näkyviin etsimeen
(0 23). Kuvaus keskeytetään, jos salama nostetaan sen jälkeen kun ML-L3:n laukaisinta on
painettu. Jos salamaa tarvitaan, kamera reagoi ML-L3:n laukaisimeen vasta sitten, kun salama on
latautunut. Tiloissa, joissa salama nousee automaattisesti, salama alkaa latautua, kun kaukoohjaintila valitaan; kun salama on latautunut, se nousee automaattisesti ja välähtää tarvittaessa.
A Langattomat kauko-ohjaimet
Kauko-ohjausta voi käyttää myös useilla langattomien kauko-ohjainten WR-R10, WR-T10 ja WR-1
yhdistelmillä (0 237), jolloin langattomien kauko-ohjainten laukaisimet suorittavat samat
toiminnot kuin kameran laukaisin. Katso lisätietoja kauko-ohjainten mukana toimitetusta
käyttöoppaasta.
Lisää valokuvauksesta
71
Oletusasetusten palauttaminen
Alla ja sivulla 73 luetellut kameran asetukset voi palauttaa
oletusarvoihin pitämällä G- ja P-painikkeita pohjassa
samanaikaisesti vähintään kaksi sekuntia (kyseiset
painikkeet on merkitty vihreällä pisteellä). Tietonäyttö
kytkeytyy hetkeksi pois päältä, kun asetuksia nollataan.
G-painike
P-painike
❚❚ Tietonäytössä käytettävissä olevat asetukset
Asetus
Oletusarvo
Kuvanlaatu
JPEG, normaali
Kuvakoko
Suuri
Automaattinen haarukointi
P, S, A, M
Pois
HDR (laaja dynaaminen alue)
P, S, A, M
Pois
Aktiivinen D-Lighting
P, S, A, M
Automaattinen
Valkotasapaino
P, S, A, M
Automaattinen
ISO-herkkyys
P, S, A, M
100
k, l, p, m, n, o, r, s, t,
u, v, w, x, y, z, 0, g, ', (, Automaattinen
3, 1, 2, 3, )
Picture Control -asetukset
P, S, A, M
Muokkaamaton *
Tarkennustila
Etsin
Muut kuvaustilat kuin %
AF-A
Reaaliaikanäkymä/elokuva
AF-S
0
59
61
108
96
94
101
67
111
Asetus
Tarkennusaluetila
Etsin
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t,
u, v, y, z, g, ', 3, ), P, S,
A, M
Reaaliaikanäkymä/elokuva
k, l, p, o, s, t, u, v, x,
y, z
m, r, w, %, g, ', 3, 1, 2,
3, ), P, S, A, M
n, 0
Mittaus
P, S, A, M
Salamatila
i, k, p, n, w, g, '
o
51
119
s
P, S, A, M
Salaman korjaus
P, S, A, M
Valotuksen korjaus
%, P, S, A, M
* Vain nykyinen Picture Control.
72
Lisää valokuvauksesta
Oletusarvo
Pistetarkennus
Dyn. tarkennus
(39 pist.)
0
53
Automaattinen
alue
Kasvotarkennus
Leveä alue
120
Normaali alue
Matriisimittaus
90
Automaattinen
Automaattinen
hidas täsmäys
63,
Autom. +
65
punasilmäisyyden
vähennys
Täytesalama
Pois
93
Pois
92
❚❚ Muut asetukset
Asetus
Kuvanottotapa
m, w
Muut kuvaustilat
Tarkennuspiste
AE/AF-lukituksen pito
Muut kuvaustilat kuin i ja
j
Joustava ohjelma
P
Päällekkäisvalotus
Päällekkäisvalotustila
P, S, A, M
Oletusarvo
0
Sarjakuvaus H
Yksittäiskuvaus
Keskusta
55
Pois
194
Pois
84
Pois
98
45
Asetus
Erikoistehostetila
g
Värikkyys
Ääriviivat
'
Värikkyys
Vinjetointi
(
Suunta
Leveys
3
Väri
Värialue
Oletusarvo
0
0
0
41
0
0
42
Maisema
Normaali
42
Pois
3
43
Lisää valokuvauksesta
73
Sijaintitiedot
Sijaintitietojen lisääminen valokuviin ja elokuviin
Yhdysrakenteinen paikannin voi kirjata muistiin tiedot kameran nykyisestä sijainnista
(leveyspiiri, pituuspiiri, korkeus) ja nykyisestä ajasta (UTC) satelliittinavigointijärjestelmien
ilmoittamien tietojen perusteella ja lisätä tiedot kameralla otettaviin valokuviin ja
elokuviin. Sijaintitietotoiminto toimii parhaiten paikoissa, joissa on esteetön näkymä
taivaalle.
1
Valitse Sijaintitiedot.
Näytä valikot painamalla G-painiketta,
korosta asetusvalikossa Sijaintitiedot ja paina
2.
G-painike
2
Valitse Tallenna sijaintitiedot.
Korosta Tallenna sijaintitiedot ja paina 2.
3
Valitse Päällä.
Korosta Päällä ja paina J ottaaksesi käyttöön
kameran yhdysrakenteisen paikantimen.
Kamera alkaa vastaanottaa sijaintitietoja
navigointisatelliiteilta.
A Ennen sijaintitietotoiminnon käyttöönottoa
Ennen kuin käytät sijaintitietotoimintoa, lue sivuilla viii–xv olevat varoitukset ja varmista, että
kelloon on asetettu oikea aika ja päivämäärä sivun 201 ohjeiden mukaisesti. Estääksesi kameraa
sammumasta odottamatta varmista, että akku on ladattu.
74
Lisää valokuvauksesta
4
Tarkista satelliittisignaalin voimakkuus.
Paina R-painiketta ja tarkista
satelliittisignaalin voimakkuus tietonäytöltä.
R-painike
5
Ota kuvia.
Navigointisatelliittijärjestelmästä saadut sijaintitiedot tallennetaan jokaiseen
valokuvaan tai elokuvaan, ja ne voi näyttää toiston kuvan tietojen näytöissä (0 136)
tai kartalle piirrettynä mukana toimitetun ViewNX 2 -ohjelmiston avulla (0 154).
6
Kytke sijaintitietotoiminto pois päältä.
Kun sijaintitietotoimintoa ei tarvita, poista se
käytöstä valitsemalla Pois asetusvalikon
kohtaan Sijaintitiedot > Tallenna
sijaintitiedot.
A Satelliittisignaalin ilmaisin
Signaalin voimakkuus ilmaistaan sijaintitietojen näytössä seuraavasti:
• # (muuttumaton): Kamera tallentaa leveyspiirin, pituuspiirin ja
korkeuden.
• $ (muuttumaton): Kamera tallentaa vain leveyspiirin ja pituuspiirin;
korkeutta ei tallenneta.
• % (vilkkuu): Sijaintia ei tallenneta.
Lisää valokuvauksesta
75
Reittilokit
Yhdysrakenteinen paikannin voi kirjata muistiin tiedot kameran nykyisestä sijainnista
(leveyspiiri, pituuspiiri, korkeus) ja nykyisestä ajasta (UTC) satelliittinavigointijärjestelmien
ilmoittamien tietojen perusteella. Sijaintitiedot tallennetaan automaattisesti esiasetetuin
aikavälein ja ne tallennetaan reittilokitiedostoihin, jotka tallennetaan erikseen kameralla
otetuista kuvista. Reittiä voi katsella kartalla mukana toimitetun ViewNX 2 -ohjelmiston
(0 154) avulla.
1
Valitse Päällä kohtaan Tallenna
sijaintitiedot.
Paina G-painiketta näyttääksesi valikot ja
valitse asetusvalikosta Sijaintitiedot >
Tallenna sijaintitiedot. Korosta Päällä ja
paina J.
2
Valitse Luo loki.
Korosta Luo loki ja paina 2.
3
Valitse kirjausväli ja lokin pituus.
Korosta Kirjausväli (s) ja paina 4 tai 2
valitaksesi, kuinka usein kamera kirjaa
sijaintitiedot (kirjausväli, sekunteina), ja
korosta sitten Lokin pituus (t) ja paina 4 tai 2
valitaksesi, kuinka pitkään (tunteina) lokia
pidetään.
4
Aloita loki.
Korosta Kirjaa sijaintitiedot ja paina 2 ja
korosta sitten Aloita ja paina J. Sijaintitiedot
kirjataan vaiheessa 3 valituin aikavälein ja
valitulta ajalta. Jäljellä oleva aika näkyy
Sijaintitiedot-näytöllä. Huomaa, että
sijaintitiedot kirjataan myös silloin, kun
valmiustila-ajastimen aika on kulunut loppuun
tai kun kamera on pois päältä, mikä lisää akun
kulutusta.
76
Lisää valokuvauksesta
G-painike
5
Lopeta loki.
Lopettaaksesi lokin ja tallentaaksesi sen
muistikortille ennen valitun lokipituuden
saavuttamista valitse Sijaintitiedot > Luo loki
> Kirjaa sijaintitiedot, korosta Lopeta ja
paina J. Muistikortin merkkivalo palaa, kun
kamera tallentaa lokia muistikortille; älä poista
akkua tai muistikorttia, kun merkkivalo palaa.
A Lokien keskeyttäminen
Keskeytä loki valitsemalla Luo loki -näytössä Keskeytä. Lokia voi jatkaa
valitsemalla Käynnistä uudelleen.
A Sijaintitietojen kirjaaminen
Kun seuranta on käytössä, kamera jatkaa satelliittisignaalien tarkkailua myös ollessaan pois päältä.
Estääksesi lokien keskeytymisen varmista, että kameran akku on ladattu täyteen, ennen kuin otat
seurantatoiminnon käyttöön.
A Reittilokin näyttö
Kun seuranta on käytössä, oikealla näkyvä ilmaisin näkyy tietonäytöllä.
A Lokien päivämäärien näyttäminen
Kun Lokiluettelo valitaan kohdassa Sijaintitiedot, kamera näyttää
luettelon päivämääristä, jolloin lokeja on tallennettu. Jos samana
päivänä on tallennettu useita lokeja, lokit erotetaan toisistaan
numeroilla.
Lisää valokuvauksesta
77
Lokien poistaminen
Poista kaikki tai valitut lokit noudattamalla alla olevia ohjeita.
1
Valitse Lokiluettelo.
Valitse asetusvalikosta Sijaintitiedot, korosta
Lokiluettelo ja paina J.
2
Paina O.
Oikealla näkyvä valintaikkuna tulee näkyviin.
O-painike
3
Valitse lokit.
Poistaaksesi valitut lokit korosta luettelon kohtia ja
paina 2 valitaksesi tai poistaaksesi valinnan ja
paina sitten J jatkaaksesi.
Poistaaksesi kaikki lokit paina X ja paina sitten J.
X-painike
4
Valitse Kyllä.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin; korosta Kyllä
ja paina J poistaaksesi lokit.
A Lokien kopioiminen tietokoneelle
Lokit tallennetaan muistikortin ”NIKON” > ”GNSS” -kansioon, ja niiden nimet muodostuvat
kirjaimesta ”N”, jonka perässä on lokin päivämäärä (vvkkpp), yhden merkin pituisesta tunnisteesta
0–Z, jonka kamera määrää nousevassa järjestyksessä, sekä tiedostopäätteestä ”.log” (siten
ensimmäisen 1. lokakuuta 2013 tallennetun lokin nimeksi annetaan ”N1310010.log”). Lokit voi
kopioida tietokoneelle asettamalla muistikortin kortinlukijaan tai korttipaikkaan ja siirtämällä
tiedostot Nikon Transfer 2:n avulla. Lokit ovat NMEA-muodossa, mutta ne eivät välttämättä näy
oikein kaikissa sovelluksissa tai kaikilla laitteilla.
78
Lisää valokuvauksesta
GPS-vaihtoehdot
Käytä asetusvalikon kohtaa Sijaintitiedot > GPS-vaihtoehdot säätääksesi
yhdysrakenteisen paikantimen asetuksia.
❚❚ Valmiustila-ajastin
Valitse, käytetäänkö valmiustila-ajastinta sijaintitietotoiminnon kanssa.
Asetus
Kuvaus
Valmiustila-ajastin käytössä; kamera siirtyy valmiustilaan, jos mitään toimintoja ei
tehdä aikana, joka on valittu Mukautettuun asetukseen c2 (Virrankatkaisun
ajastimet; 0 186) > Valmiustila-ajastin (jotta kamera ehtii hakea sijaintitiedot,
Käytössä viivettä pidennetään enintään yhdellä minuutilla sen jälkeen kun valmiustila-ajastin
on aktivoitu tai kun kamera kytketään päälle). Tämä säästää akkua. Huomaa, että
kamera jatkaa sijaintitietojen hakemista jonkin aikaa sen jälkeen, kun ajastimen aika
on kulunut loppuun.
Ei käytössä Valmiustila-ajastin ei ole käytössä, jolloin sijaintitietojen tallennus ei keskeydy.
❚❚ Aseta kello satelliitista
Valitse Kyllä asettaaksesi kameran kellon satelliittinavigointijärjestelmästä saatavan ajan
mukaan.
Lisää valokuvauksesta
79
❚❚ Päivitä A-GPS-tiedosto
Avustettujen GPS-tiedostojen (A-GPS tai aGPS) käyttäminen lyhentää aikaa, jonka
yhdysrakenteinen paikannin tarvitsee sijainnin määrittämiseen. Avustetut GPS-tiedostot
voi päivittää alla kuvatulla tavalla.
1
Lataa uusin avustettu GPS-tiedosto.
Lataa nykyinen avustettu GPS-tiedosto seuraavasta osoitteesta:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2
Kopioi tiedosto muistikortin ”NIKON”-kansioon.
Aseta muistikortti kortinlukijaan tai korttipaikkaan ja kopioi tiedosto muistikortin
juurihakemiston ”NIKON”-kansioon (jos kansiota ei ole, luo uusi kansio ja anna sen
nimeksi ”NIKON”).
3
4
5
Aseta muistikortti kameraan.
Kytke kamera päälle.
Päivitä tiedosto.
Siirry kameran asetusvalikossa kohtaan Sijaintitiedot > GPS-vaihtoehdot, korosta
Päivitä A-GPS-tiedot ja paina 2. Korosta Kyllä ja paina J päivittääksesi avustetut
GPS-tiedot. Päivitys kestää noin kaksi minuuttia.
D Viimeinen voimassaolopäivä
Avustetut GPS-tiedostot ovat voimassa noin kaksi viikkoa lataamisesta,
eikä niitä voi käyttää viimeisen voimassaolopäivän jälkeen (virheilmoitus
tulee näkyviin, jos yrität käyttää vanhentunutta tiedostoa). Nykyisen
avustetun GPS-tiedoston viimeisen voimassaolopäivän voi tarkistaa
kameran Päivitä A-GPS-tiedot -näytöltä. Päivitä avustetut GPStiedostot ennen sijaintitietotoiminnon käyttämistä; vanhentuneita
tiedostoja ei voi käyttää sijaintitietojen hakemisen apuna.
80
Lisää valokuvauksesta
D Sijaintitiedot
Paikalliset maantieteelliset ja ilmakehän olosuhteet saattavat estää tai viivästyttää sijaintitietojen
hakemista. Kamera ei välttämättä pysty vastaanottamaan sijaintitietoja sisätiloissa, maan alla tai
metallisäiliöissä tai ollessaan siltojen ja muiden suurten rakennelmien, puiden, voimalinjojen tai
muiden satelliittisignaaleja estävien tai heijastavien kohteiden lähellä. Kiinnitä huomiota
jalansijaasi ja ympäristöösi, kun etsit paikkaa, jossa vastaanotto on hyvä. Navigointisatelliitit
liikkuvat jatkuvasti, mikä estää tai viivästyttää sijaintitietojen hakemista tiettyinä
vuorokaudenaikoina. Sijaintitietojen hakemista saattavat häiritä myös matkapuhelimet tai muut
laitteet, jotka toimivat taajuuksilla, jotka ovat lähellä navigointisatelliittien käyttämiä taajuuksia.
Huomaa, että joissain tapauksissa signaalin hakeminen saattaa kestää jonkin aikaa, esimerkiksi
heti sen jälkeen kun akku on asetettu kameraan tai kun sijaintitietojen tallennustoiminto otetaan
käyttöön ensimmäisen kerran tai se on ollut pitkään käyttämättömänä. Elokuvien sijaintitiedot
koskevat tallennuksen aloitusaikaa. Tietoja ei lisätä reittilokeihin, kun kamera ei pysty
vastaanottamaan sijaintitietoja; reittilokeja ei myöskään tallenneta, jos kelloa ei ole asetettu,
kamerassa ei ole muistikorttia tai jos jokin seuraavista tapahtuu, kun sijaintitietotoiminto on
käytössä: akku tyhjenee tai poistetaan, Pois valitaan asetusvalikon kohtaan Sijaintitiedot >
Tallenna sijaintitiedot tai lisävarusteena saatava paikannin liitetään. Huomaa, että kameran
sammuttaminen ei kytke sijaintitietotoimintoa pois käytöstä.
Riippuen satelliittijärjestelmästä saatavien tietojen tarkkuudesta ja paikallisen maaston
vaikutuksesta satelliittivastaanottoon kuviin tallennettavat sijaintitiedot saattavat poiketa
todellisesta sijainnista enintään muutamalla sadalla metrillä.
A Lisävarusteena saatavien paikantimien liittäminen
Lisävarusteena saatavia Nikon-paikantimia voi liittää kameran lisälaiteliitäntään käyttämällä
laitteen mukana toimitettua kaapelia (0 237). Varmista, että kamera on pois päältä, ennen kuin
liität laitteen. Kun lisävarusteena saatava paikannin kiinnitetään, yhdysrakenteinen paikannin
poistetaan käytöstä ja kamera vastaanottaa sijaintitiedot vain lisävarusteena saatavan
paikantimen kautta, mutta asetusvalikon kohtia Sijaintitiedot > GPS-vaihtoehdot >
Valmiustila-ajastin ja Aseta kello satelliitista voi yhä käyttää (0 79). Reittilokeja ei voida luoda,
kun lisävarusteena saatava paikannin on liitetty.
Katso lisätietoja paikantimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Lisää valokuvauksesta
81
P-, S-, A- ja M-tilat
Suljinaika ja aukko
P-, S-, A- ja M-tila tarjoavat eri tapoja ohjata suljinaikaa ja aukkoa:
Tila
P Ohjelmoitu
automatiikka (0 84)
Suljinajan esivalinta-
S automatiikka (0 85)
Aukon esivalinta-
A automatiikka (0 86)
M Käsisäätö (0 87)
82
P-, S-, A- ja M-tilat
Kuvaus
Suositellaan tilannekuviin ja muihin tilanteisiin, joissa kameran
asetusten säätämiseen on vain vähän aikaa. Kamera asettaa
suljinajan ja aukon optimaalisen valotuksen saavuttamiseksi.
Käytä liikkeen pysäyttämiseen tai liike-epäterävyyden luomiseen.
Käyttäjä valitsee suljinajan; kamera valitsee lopputuloksen kannalta
parhaan aukon.
Käytä taustan häivyttämiseen tai saadaksesi sekä etualan että taustan
tarkaksi. Käyttäjä valitsee aukon; kamera valitsee lopputuloksen
kannalta parhaan suljinajan.
Käyttäjä määrittää sekä suljinajan että aukon. Aseta suljinajaksi
”Bulb”- tai ”Time”-aikavalotus käyttääksesi pitkää valotusaikaa.
A Suljinaika ja aukko
Suljinaika ja aukko näkyvät etsimessä ja tietonäytöllä.
Suljinaika
Aukko
Lyhyet suljinajat (1/1600 s tässä esimerkissä)
pysäyttävät liikkeen.
Pitkät suljinajat (tässä 1 s) luovat liikeepäterävyyttä.
Suuret aukot (kuten f/5.6; muista, että mitä
pienempi aukkoarvo, sitä suurempi aukko)
häivyttävät pääkohteen edessä ja takana olevia
yksityiskohtia.
Pieniä aukkoja (tässä tapauksessa f/22)
käytettäessä sekä tausta että etuala ovat
tarkkoja.
P-, S-, A- ja M-tilat
83
Tila P (ohjelmoitu automatiikka)
Tilaa suositellaan tilannekuviin ja tilanteisiin, joissa
Tilanvalitsin
suljinajan ja aukon säätö halutaan jättää kameran
vastuulle. Kamera asettaa automaattisesti suljinajan ja
aukon niin, että useimmissa tilanteissa saavutetaan paras
mahdollinen valotus.
Ottaaksesi kuvia ohjelmoitu automatiikka -tilassa kierrä
tilanvalitsin asentoon P.
A Joustava ohjelma
Tilassa P erilaisia suljinajan ja aukon yhdistelmiä voi valita kiertämällä komentokiekkoa (”joustava
ohjelma”). Kierrä kiekkoa oikealla valitaksesi suuren aukon (pieni aukkoarvo) ja lyhyen suljinajan
tai vasemmalle valitaksesi pienen aukon (suuri aukkoarvo) ja pitkän suljinajan. Kaikki yhdistelmät
tuottavat saman valotuksen.
Kierrä oikealle häivyttääksesi taustan yksityiskohtia tai pysäyttääksesi
liikkeen.
Komentokiekko
Kierrä vasemmalle suurentaaksesi syväterävyyttä tai luodaksesi liikeepäterävyyttä.
Kun joustava ohjelma on käytössä, U (R) -ilmaisin näkyy etsimessä ja
tietonäytöllä. Palauta suljinajan ja aukon oletusasetukset kiertämällä
komentokiekkoa, kunnes ilmaisin ei enää näy, valitsemalla toinen tila tai
sammuttamalla kamera.
84
P-, S-, A- ja M-tilat
Tila S (suljinajan esivalinta-automatiikka)
Tässä tilassa käyttäjä määrittää suljinajan: valitse lyhyt suljinaika ”pysäyttääksesi” liikkeen
ja pitkä suljinaika tuodaksesi kuviin liikkeen tuntua luomalla epäterävyyttä liikkuviin
kohteisiin. Kamera valitsee automaattisesti valotuksen kannalta parhaan aukon.
Lyhyet suljinajat (esim. 1/1600 s) pysäyttävät
liikkeen.
Pitkät suljinajat (esim. 1 s) luovat liikeepäterävyyttä.
Suljinajan valitseminen:
1
Kierrä tilanvalitsin asentoon S.
2
Valitse suljinaika.
Tilanvalitsin
Kierrä komentokiekkoa valitaksesi haluamasi
suljinajan: kierrä oikealle valitaksesi
lyhyemmän suljinajan ja vasemmalle
valitaksesi pidemmän suljinajan.
Komentokiekko
P-, S-, A- ja M-tilat
85
Tila A (aukon esivalinta-automatiikka)
Tässä tilassa käyttäjä voi säätää aukkoa syväterävyyden (pääkohteen edessä ja takana
oleva etäisyys, jolla kohteet näkyvät tarkkana) määrittämiseksi. Kamera valitsee
automaattisesti valotuksen kannalta parhaan suljinajan.
Suuret aukot (pienet aukkoarvot, esim. f/5.6)
häivyttävät pääkohteen takana ja edessä olevia
yksityiskohtia.
Pieniä aukkoja (suuret aukkoarvot, esim. f/22)
käytettäessä sekä etuala että tausta ovat tarkkoja.
Aukon valitseminen:
1
Kierrä tilanvalitsin asentoon A.
2
Valitse aukko.
Tilanvalitsin
Kierrä komentokiekkoa vasemmalle valitaksesi
suuremman aukon (pienemmän aukkoarvon)
ja oikealle valitaksesi pienemmän aukon
(suuremman aukkoarvon).
Komentokiekko
86
P-, S-, A- ja M-tilat
Tila M (käsisäätö)
Käsisäätötilassa käyttäjä ohjaa sekä suljinaikaa että aukkoa. Suljinaikoja ”Bulb” ja ”Time”
voi käyttää liikkuvien valojen, tähtien, yömaisemien tai ilotulitusten kuvaamiseen pitkillä
valotusajoilla (0 88).
1
Kierrä tilanvalitsin asentoon M.
2
Valitse aukko ja suljinaika.
Tilanvalitsin
Tarkista valotusilmaisin (katso alla) ja säädä suljinaika ja aukko. Suljinaika valitaan
kiertämällä komentokiekkoa (oikealle lyhyemmän suljinajan valitsemiseksi,
vasemmalle pidemmän). Säädä aukkoa pitämällä E (N) -painiketta painettuna ja
kiertämällä samalla komentokiekkoa (vasemmalle suuremman aukon / pienemmän
aukkoarvon valitsemiseksi ja oikealle pienemmän aukon / suuremman aukkoarvon
valitsemiseksi).
Suljinaika
Komentokiekko
Aukko
E (N) -painike Komentokiekko
A Valotusilmaisin
Jos mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty (0 226) ja suljinajaksi on valittu jokin muu
kuin ”Bulb”- tai ”Time”-aikavalotus, etsimen ja tietonäytön valotusilmaisin osoittaa, tulisiko
valokuvasta nykyisillä asetuksilla ali- tai ylivalottunut.
Optimaalinen valotus
1/3 EV:n alivalotus
Yli 2 EV:n ylivalotus
P-, S-, A- ja M-tilat
87
Pitkät valotusajat (vain M-tila)
Valitse seuraavat suljinajat liikkuvien valojen,
tähtien, yömaisemien tai ilotulitusten kuvaamiseen
pitkillä valotusajoilla.
• Bulb-aikavalotus (A): Suljin pysyy auki, kun
laukaisinta pidetään painettuna pohjaan.
Estääksesi liike-epäterävyyttä käytä jalustaa tai
Valotuksen pituus: 35 s
Aukko: f/25
lisävarusteena saatavaa langatonta kaukoohjainta (0 237) tai langallista kauko-ohjainta
(0 237).
• Time-aikavalotus (&): Aloita valotus kameran laukaisimella tai lisävarusteena saatavan
kauko-ohjaimen tai langallisen tai langattoman kauko-ohjaimen laukaisimella. Suljin
pysyy auki 30 minuuttia tai kunnes painiketta painetaan uudelleen.
Ennen kuin jatkat, kiinnitä kamera jalustalle tai aseta se vakaalle, tasaiselle alustalle.
Estääksesi etsimen kautta tulevan valon vaikutuksen valotukseen poista kuminen
silmäsuppilo ja peitä etsin kameran mukana toimitetulla okulaarisuojuksella (0 50).
Estääksesi virran katkeamisen ennen valotuksen päättymistä käytä täyteen ladattua
akkua. Huomaa, että pitkillä valotusajoilla kuviin voi syntyä kohinaa (kirkkaita pisteitä,
satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä tai utua); valitse ennen kuvausta Päällä kuvausvalikon
kohtaan Kohinan väh. kun pitkä valotus (0 179).
❚❚ Bulb-aikavalotus
1
Kierrä tilanvalitsin asentoon M.
2
Valitse suljinaika.
Tilanvalitsin
Kierrä komentokiekkoa valitaksesi suljinajaksi
”Bulb”-aikavalotuksen (A).
Komentokiekko
3
Ota valokuva.
Kun olet tarkentanut, paina kameran tai lisävarusteena saatavan langattoman tai
langallisen kauko-ohjaimen laukaisin pohjaan. Nosta sormesi laukaisimelta, kun
valotus on valmis.
88
P-, S-, A- ja M-tilat
❚❚ Time-aikavalotus
1
Kierrä tilanvalitsin asentoon M.
2
Valitse suljinaika.
Tilanvalitsin
Kierrä komentokiekkoa vasemmalle valitaksesi
suljinajaksi ”Time”-aikavalotuksen (&).
Komentokiekko
3
Avaa suljin.
Kun olet tarkentanut, paina kameran tai lisävarusteena saatavan kauko-ohjaimen
tai langallisen tai langattoman kauko-ohjaimen laukaisin pohjaan.
4
Sulje suljin.
Toista vaiheen 3 toiminto (kuvaus päättyy automaattisesti, jos painiketta ei paineta
30 minuutin kuluessa).
A ML-L3-kauko-ohjaimet
Jos käytät ML-L3-kauko-ohjainta, valitse jompikumpi seuraavista kauko-ohjaintiloista sivulla 70
kuvatulla tavalla: " (Viiväst. kaukolaukaisu (ML-L3)) tai # (Nopea kaukolaukaisu (ML-L3)).
Huomaa, että jos käytät ML-L3-kauko-ohjainta, kuvat otetaan ”Time”-tilassa silloinkin kun ”Bulb”/
A on valittu suljinajaksi.
P-, S-, A- ja M-tilat
89
Valotus
Mittaus
Valitse, miten kamera asettaa valotuksen.
Menetelmä
Kuvaus
Tuottaa luonnollisen tuloksen useimmissa tilanteissa. Kamera mittaa
kuvasta laajan alueen ja asettaa valotuksen sävyjakauman, värin,
L Matriisimittaus
sommittelun ja etäisyyden mukaan.
Klassinen muotokuvissa käytettävä mittaustapa. Kamera mittaa koko
M Keskustapainotteinen rajauksen, mutta painottaa keskustaa. Suositellaan käytettäessä suotimia,
joiden valotuskerroin (suodinkerroin) on yli 1×.
Valitse tämä tila varmistaaksesi kohteen oikean valotuksen silloinkin, kun
tausta on paljon kirkkaampi tai tummempi kuin kohde. Kamera mittaa
N Pistemittaus
nykyisen tarkennuspisteen; käytä keskustan ulkopuolella olevien
kohteiden mittaamiseen.
1
Näytä mittausvaihtoehdot.
Paina P-painiketta, korosta nykyinen
mittausmenetelmä tietonäytöllä ja paina J.
P-painike
2
Tietonäyttö
Valitse mittausmenetelmä.
Korosta vaihtoehto ja paina J.
A Pistemittaus
Jos e (Automaattinen alue) on valittu tarkennusaluetilaksi etsimen avulla kuvattaessa (0 53),
kamera mittaa keskitarkennuspisteen.
90
P-, S-, A- ja M-tilat
Valotuksen lukitus
Käytä valotuksen lukitusta, jos haluat sommitella valokuvan uudelleen käytettyäsi
vaihtoehtoja M (Keskustapainotteinen) ja N (Pistemittaus) valotuksen mittaamiseen;
huomaa, että valotuksen lukitus ei ole käytettävissä i- ja j-tiloissa.
1
Mittaa valotus.
Paina laukaisin puoleenväliin.
2
Lukitse valotus.
Laukaisin
Kun laukaisin on painettu puoleenväliin (q), ja
kohde on tarkennuspisteessä, paina A (L)
-painiketta (w) lukitaksesi valotuksen.
A (L) -painike
Kun valotuksen lukitus on käytössä, etsimessä näkyy
AE-L-ilmaisin.
3
Sommittele valokuva uudelleen.
Pidä A (L) -painiketta painettuna, sommittele
valokuva uudelleen ja ota kuva.
A Suljinajan ja aukon säätäminen
Kun valotuksen lukitus on käytössä, seuraavia asetuksia voi säätää mitatun valotusarvon
muuttumatta:
Tila
Ohjelmoitu automatiikka
Suljinajan esivalintaautomatiikka
Aukon esivalinta-automatiikka
Asetus
Suljinaika ja aukko (joustava ohjelma; 0 84)
Suljinaika
Aukko
Mittausmenetelmää ei voi vaihtaa valotuksen ollessa lukittuna.
P-, S-, A- ja M-tilat
91
Valotuksen korjaus
Valotuksen korjausta käytetään kameran ehdottaman valotusarvon muuttamiseen, mikä
tekee kuvista kirkkaampia tai tummempia (0 260). Se on tehokkaimmillaan, kun
käytössä on M (Keskustapainotteinen) tai N (Pistemittaus) (0 90).
–1 EV
Ei valotuksen korjausta
Valitse valotuksen korjausarvo
pitämällä E (N) -painiketta
painettuna ja kiertämällä
komentokiekkoa, kunnes haluamasi
arvo on valittu etsimessä tai
tietonäytöllä. Normaalin valotuksen E (N) -painike Komentokiekko
voi palauttaa asettamalla valotuksen
korjausarvoksi ±0 (%-tilassa
valotuksen korjaukseen tehdyt
–0,3 EV
säädöt nollataan, kun jokin muu tila
valitaan). Valotuksen korjaus ei
nollaudu, kun kamera sammutetaan.
+1 EV
+2 EV
A Tietonäyttö
Valotuksen korjauksen asetuksia voi säätää myös tietonäytön kautta
(0 7).
A Tila M
Tilassa M valotuksen korjaus vaikuttaa vain valotusilmaisimeen.
A Salaman käyttäminen
Salamaa käytettäessä valotuksen korjaus vaikuttaa sekä taustan valotukseen että salaman
tehoon.
A Haarukointi
Katso tietoa valotuksen muuttamisesta automaattisesti kuvasarjan aikana sivulta 108.
92
P-, S-, A- ja M-tilat
Salaman korjaus
Salaman korjausta käytetään muuttamaan kameran ehdottamaa salaman tehoa, mikä
muuttaa pääkohteen kirkkautta suhteessa taustaan. Salaman tehoa voi nostaa, jolloin
pääkohde näyttää kirkkaammalta, tai laskea, mikä vähentää ylimääräisiä valoalueita ja
heijastuksia (0 261).
Pidä M (Y)- ja E (N) -painikkeita
painettuna ja kierrä komentokiekkoa,
kunnes haluamasi arvo on valittu
etsimessä tai tietonäytöllä. Yleensä
positiiviset arvot saavat pääkohteen
M (Y) -painike
näyttämään kirkkaammalta ja
negatiiviset tummemmalta. Normaalin
salamatehon voi palauttaa asettamalla
salaman korjaukseksi ±0. Salaman
korjaus ei nollaudu, kun kamera
sammutetaan.
E (N) -painike
–0,3 EV
Komentokiekko
+1 EV
A Tietonäyttö
Salaman korjauksen asetuksia voi säätää myös tietonäytön kautta (0 7).
A Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
Salaman korjausta voi käyttää myös Nikonin luovaa valaistusjärjestelmää (CLS; katso sivu 232)
tukevien lisävarusteena saatavien salamalaitteiden kanssa. Lisävarusteena saatavalla
salamalaitteella valittu salaman korjaus lisätään kameralla valittuun salaman korjaukseen.
P-, S-, A- ja M-tilat
93
Yksityiskohtien säilyttäminen
valoalueilla ja varjoissa
Aktiivinen D-Lighting
Aktiivinen D-Lighting säilyttää valoalueiden ja varjojen yksityiskohdat luoden valokuvia,
joissa on luonnollinen kontrasti. Käytä suurikontrastisiin kohteisiin, esimerkiksi
kuvatessasi ovesta tai ikkunasta näkyviä kirkkaasti valaistuja ulkomaisemia tai kuvatessasi
varjossa olevia kohteita aurinkoisena päivänä. Aktiivisen D-Lightingin käyttöä ei
suositella tilassa M; muissa tiloissa se on tehokkaimmillaan, kun käytössä on
L (Matriisimittaus; 0 90).
Aktiivinen D-Lighting: ! Pois
1
Aktiivinen D-Lighting: Y Automaattinen
Näytä Aktiivisen D-Lightingin
vaihtoehdot.
Paina P-painiketta, korosta Aktiivinen
D-Lighting tietonäytöllä ja paina J.
P-painike
2
Valitse asetus.
Korosta vaihtoehto ja paina J (0 261).
94
P-, S-, A- ja M-tilat
Tietonäyttö
D Aktiivinen D-Lighting
Kohinaa (satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja) saattaa esiintyä valokuvissa, jotka on
otettu käyttäen Aktiivinen D-Lighting -toimintoa. Joissain kohteissa voi näkyä epätasaisia varjoja.
Aktiivinen D-Lighting ei ole käytettävissä, kun ISO-herkkyys on Hi 0,3 tai suurempi.
A ”Aktiivinen D-Lighting” ja ”D-Lighting”
Aktiivinen D-Lighting säätää valotusta ennen kuvausta optimoidakseen dynaamisen alueen,
kun taas muokkausvalikon vaihtoehto D-Lighting (0 207) kirkastaa kuvien varjoja kuvauksen
jälkeen.
A Haarukointi
Katso tietoa Aktiivisen D-Lightingin säätämisestä automaattisesti kuvasarjan aikana sivulta 108.
P-, S-, A- ja M-tilat
95
Laaja dynaaminen alue (HDR)
Laaja dynaaminen alue (High Dynamic Range, HDR) yhdistää kaksi valotusta yhdeksi
kuvaksi, johon tallentuu laaja sävykirjo varjoista valoalueisiin myös korkeakontrastisilla
kohteilla. HDR on tehokkaimmillaan, kun käytössä on L (Matriisimittaus) (0 90). Sitä ei
voi käyttää NEF (RAW) -kuvien tallentamiseen. Kun HDR on käytössä, salamaa ei voi
käyttää, eikä sarjakuvaus ole käytettävissä.
+
Ensimmäinen valotus
(tummempi)
1
Toinen valotus (kirkkaampi)
Yhdistetty HDR-kuva
Näytä HDR (laaja dynaaminen alue)
-asetukset.
Paina P-painiketta, korosta HDR (laaja
dynaaminen alue) tietonäytöllä ja paina J.
P-painike
2
Valitse asetus.
Korosta v Automaattinen, 2 Erittäin
suuri, S Suuri, T Normaali, U Pieni tai
6 Pois ja paina J.
Kun asetukseksi valitaan jokin muu kuin 6 Pois,
u näkyy etsimessä.
96
P-, S-, A- ja M-tilat
Tietonäyttö
3
Rajaa valokuva, tarkenna ja ota kuva.
Kamera ottaa kaksi valotusta, kun laukaisin
painetaan pohjaan. ”l u” vilkkuu etsimessä,
kun kuvia yhdistetään; valokuvia ei voi ottaa, ennen
kuin tallennus on päättynyt. HDR kytkeytyy pois
päältä automaattisesti, kun valokuva on otettu;
poistaaksesi HDR:n käytöstä ennen kuvausta kierrä
tilanvalitsin johonkin muuhun asentoon kuin P, S, A
tai M.
D HDR-valokuvien rajaaminen
Kuvien reunat saattavat rajautua pois. Haluttua lopputulosta ei välttämättä saavuteta, jos kamera
tai kohde liikkuu kuvauksen aikana. Kuvausohjelmasta riippuen vaikutus ei välttämättä näy,
kirkkaiden kohteiden ympärillä saattaa näkyä varjoja tai tummien kohteiden ympärillä saattaa
näkyä kehiä. Joissain kohteissa voi näkyä epätasaisia varjoja.
P-, S-, A- ja M-tilat
97
Päällekkäisvalotus
Noudata alla olevia ohjeita tallentaaksesi kahden tai kolmen valotuksen sarjan yhdeksi
valokuvaksi. Päällekkäisvalotuksen tuottamat värit ovat huomattavasti paremmat kuin
olemassa olevista kuvista ohjelmistoilla luotujen päällekkäiskuvien.
❚❚ Päällekkäisvalotuksen luominen
Päällekkäisvalotuksia ei voi tallentaa reaaliaikanäkymässä. Poistu reaaliaikanäkymästä
ennen jatkamista.
A Pidennetyt tallennusajat
Saadaksesi valotusten välille pidemmän aikavälin kuin 30 s pidennä aikakatkaisun viivettä
Mukautetussa asetuksessa c2 (Virrankatkaisun ajastimet) > Valmiustila-ajastin (0 186). Pisin
aikaväli valotusten välillä on 30 s pidempi kuin Mukautettuun asetukseen c2 valittu asetus.
Kuvaus päättyy automaattisesti, jos mitään toimintoja ei tehdä määritetyssä ajassa, ja
päällekkäisvalotus luodaan siihen mennessä tallennetuista valotuksista.
1
Valitse Päällekkäisvalotus.
Näytä valikot painamalla G-painiketta.
Korosta kuvausvalikossa Päällekkäisvalotus
ja paina 2.
G-painike
2
Ota päällekkäisvalotustila käyttöön.
Korosta Päällekkäisvalotustila ja paina 2.
Oikealla näkyvät vaihtoehdot tulevat näkyviin.
Korosta Päällä ja paina J.
98
P-, S-, A- ja M-tilat
3
Valitse kuvien määrä.
Korosta Kuvien määrä ja paina 2.
Oikealla näkyvä valintaikkuna tulee näkyviin.
Paina 1 tai 3 valitaksesi, montako valotusta
valokuvassa yhdistetään, ja paina J.
4
Valitse herkkyyden määrä.
Korosta Automaattinen säätö ja paina 2.
Seuraavat vaihtoehdot tulevat näkyviin.
Korosta vaihtoehto ja paina J.
• Päällä: Herkkyyttä säädetään tallennettujen
valotusten määrän mukaan (kunkin
valotuksen herkkyydeksi asetetaan
1/2 kahdella valotuksella ja 1/3 kolmella
valotuksella).
• Pois: Herkkyyttä ei säädetä
päällekkäisvalotusta tallennettaessa.
Suositellaan, jos tausta on tumma.
5
Rajaa valokuva, tarkenna ja ota kuva.
Kun kuvanottotapana on yksittäiskuvaus, yksi
valokuva otetaan joka kerta kun laukaisinta
painetaan; jatka kuvausta, kunnes kaikki
valotukset on tallennettu. Nopeassa ja hitaassa sarjakuvaustilassa (0 46) kamera
tallentaa kaikki valotukset yhtenä sarjana; kuvaus keskeytyy jokaisen
päällekkäisvalotuksen jälkeen.
P-, S-, A- ja M-tilat
99
❚❚ Päällekkäisvalotuksen keskeyttäminen
Keskeyttääksesi päällekkäisvalotuksen ennen kuin valittu määrä
valotuksia on otettu valitse Pois kuvausvalikon kohtaan
Päällekkäisvalotus > Päällekkäisvalotustila. Päällekkäisvalotus
luodaan siihen mennessä tallennetuista valotuksista. Jos
Automaattinen säätö on päällä, herkkyys säädetään vastaamaan
tallennettujen valotusten määrää. Huomaa, että kuvaus päättyy
automaattisesti, jos:
• Tilanvalitsin kierretään johonkin muuhun asetukseen kuin P, S, A
tai M
• Suoritetaan palautus kahdella painikkeella (0 72)
• Kamera sammutetaan
• Akku tyhjenee
• Jokin valotuksista poistetaan
A Päällekkäisvalotuksen ilmaisin
Kun päällekkäisvalotus on käytössä, $-kuvake tulee näkyviin
tietonäytölle. Kuvake vilkkuu, kun kuvaus on käynnissä.
D Päällekkäisvalotukset
Toiston aikana kuvan tietojen näytössä lueteltavat tiedot (mukaan lukien mittaus, valotus,
kuvaustila, polttoväli, tallennuspäivämäärä ja kameran suunta) ovat päällekkäisvalotuksen
ensimmäisen valotuksen tiedot.
100 P-, S-, A- ja M-tilat
Valkotasapaino
Valkotasapaino varmistaa, että valonlähteen väri ei vaikuta väreihin. Automaattista
valkotasapainoa suositellaan useimmille valonlähteille; muita arvoja voi tarvittaessa
valita valonlähteen tyypin mukaan:
Vaihtoehto
Kuvaus
v Automaattinen Automaattinen valkotasapainon säätö. Suositellaan useimpiin tilanteisiin.
J Hehkulamppu Käytä hehkulamppuvalaistuksessa.
I Loisteputkivalo Käytä sivulla 102 lueteltujen valonlähteiden kanssa.
Suora
H auringonvalo
N Salama
G Pilvinen
M Varjo
Käytä suoran auringonvalon valaisemien kohteiden kanssa.
Käytä salaman kanssa.
Käytä päivänvalossa pilvisellä ilmalla.
Käytä päivänvalossa varjossa olevien kohteiden kanssa.
valkotasapaino tai kopioi valkotasapaino olemassa olevasta kuvasta
L Esiasetus käsin Mittaa
(0 104).
1
Näytä valkotasapainon vaihtoehdot.
Paina P-painiketta, korosta nykyinen
valkotasapainon asetus tietonäytöllä ja paina
J.
P-painike
2
Tietonäyttö
Valitse valkotasapainon vaihtoehto.
Korosta vaihtoehto ja paina J.
P-, S-, A- ja M-tilat 101
A Kuvausvalikko
Valkotasapainon voi valita kuvausvalikon kohdassa Valkotasapaino
(0 177), jossa voi myös hienosäätää valkotasapainoa (0 103) tai mitata
valkotasapainon esiasetusarvon (0 104).
Valkotasapaino-valikon vaihtoehtoa I Loisteputkivalo voi käyttää
valonlähteen valitsemiseen oikealla näkyvistä lampputyypeistä.
A Värilämpötila
Valonlähteen väri havaitaan eri tavalla riippuen katsojasta ja muista olosuhteista. Värilämpötila
on valonlähteen värin objektiivinen mitta, joka määritellään lämpötilana, johon kohde olisi
kuumennettava, jotta se lähettäisi valonlähteen kanssa samalla aallonpituudella olevaa valoa.
Valonlähteet, joiden värilämpötila on noin 5000–5500 K, näyttävät valkoisilta, kun taas
valonlähteet, joiden värilämpötila on matalampi, kuten hehkulamput, näyttävät hieman
keltaisilta tai punaisilta. Valonlähteet, joiden värilämpötila on korkeampi, vaikuttavat
sinisävyisiltä. Kameran valkotasapainon vaihtoehdot on sovitettu seuraaville värilämpötiloille
(kaikki luvut ovat likimääräisiä):
• I (natriumlamput): 2700 K
• H (suora auringonvalo): 5200 K
• J (hehkulamppu)/
• N (salama): 5400 K
I (lämpimänvalkoiset loisteputket): 3000 K
• G (pilvinen): 6000 K
• I (valkoiset loisteputket): 3700 K
• I (päivänvaloloisteputket): 6500 K
• I (viileänvalkoiset loisteputket): 4200 K
• I (korkean lämpötilan elohopea): 7200 K
• I (päivänvalkoiset loisteputket): 5000 K
• M (varjo): 8000 K
A Haarukointi
Katso tietoa valkotasapainon muuttamisesta automaattisesti kuvasarjan aikana sivulta 108.
102 P-, S-, A- ja M-tilat
Valkotasapainon hienosäätö
Valkotasapainoa ”hienosäätämällä” voi korjata valonlähteen värin vaihteluja tai käyttää
kuvassa tarkoituksella tiettyä värisävyä. Valkotasapainon hienosäätöön käytetään
kuvausvalikon vaihtoehtoa Valkotasapaino.
1
Valitse valkotasapainon vaihtoehto.
Näytä valikot painamalla G, korosta
kuvausvalikossa Valkotasapaino ja paina 2.
Korosta haluamasi valkotasapainon vaihtoehto
ja paina 2 (jos Loisteputkivalo on valittu,
korosta haluamasi valaistustyyppi ja paina 2; G-painike
huomaa, että hienosäätöä ei voi käyttää
vaihtoehdon Esiasetus käsin kanssa).
2
Hienosäädä valkotasapainoa.
Käytä valkotasapainon hienosäätöön
monivalitsinta.
A
Valkotasapainon hienosäätö
Hienosäätöakselien värit ovat suhteellisia, eivät
absoluuttisia. Esimerkiksi kohdistimen
siirtäminen suuntaan B (sininen) ”lämpimän”
asetuksen, kuten J (hehkulamppu), ollessa
valittuna tekee valokuvista hieman ”kylmempiä”,
muttei kuitenkaan varsinaisesti sinisiä.
Lisää vihreää
Lisää sinistä
Lisää
kullanruskeaa
Lisää magentaa
Koordinaatit
Säätö
3
Tallenna muutokset ja poistu.
Paina J.
P-, S-, A- ja M-tilat 103
Esiasetus käsin
Vaihtoehtoa Esiasetus käsin käytetään valkotasapainon mukautettujen asetusten
tallentamiseen ja käyttämiseen, kun kuvaus tapahtuu sekavalossa, tai voimakkaan
väristen valonlähteiden vaikutusten korjaamiseen. Valkotasapainon esiasetuksen voi
tehdä kahdella tavalla:
Menetelmä
Mittaa
Kuvaus
Neutraali harmaa tai valkoinen esine sijoitetaan lopullisessa valokuvassa käytettävään
valaistukseen, ja kamera mittaa valkotasapainon (katso alla).
Käytä
Valkotasapaino kopioidaan muistikortilla olevasta valokuvasta (0 107).
valokuvaa
❚❚ Valkotasapainon esiasetusarvon mittaaminen
1
Valaise vertailukohde.
Aseta neutraali harmaa tai valkoinen esine lopullisessa valokuvassa käytettävään
valaistukseen.
2
Näytä valkotasapainon vaihtoehdot.
Näytä valikot painamalla G-painiketta.
Korosta kuvausvalikossa Valkotasapaino ja
paina 2 näyttääksesi valkotasapainon
vaihtoehdot. Korosta Esiasetus käsin ja paina
G-painike
2.
3
Valitse Mittaa.
Korosta Mittaa ja paina 2.
104 P-, S-, A- ja M-tilat
4
Valitse Kyllä.
Oikealla oleva valikko tulee näkyviin; korosta
Kyllä ja paina J.
Kamera siirtyy esiasetuksen mittaustilaan.
Kun kamera on valmis mittaamaan
valkotasapainon, etsimessä ja tietonäytöllä
näkyy vilkkuva D (L).
5
Mittaa valkotasapaino.
Ennen kuin ilmaisimet lakkaavat vilkkumasta,
rajaa vertailukohde niin, että se täyttää
etsimen, ja paina laukaisin pohjaan. Valokuvaa
ei tallenneta; valkotasapaino voidaan mitata
tarkasti, vaikka kamera ei ole tarkentanut.
P-, S-, A- ja M-tilat 105
6
Tarkista tulos.
Jos kamera onnistui mittaamaan
valkotasapainoarvon, oikealla oleva ilmoitus
näytetään ja a vilkkuu etsimessä noin
kahdeksan sekuntia, ennen kuin kamera palaa
kuvaustilaan. Palaa välittömästi kuvaustilaan
painamalla laukaisin puoleenväliin.
Jos valaistus on liian hämärä tai liian kirkas,
kamera ei välttämättä pysty mittaamaan
valkotasapainoa. Tietonäytöllä näytetään
viesti, ja vilkkuva b a tulee näkyviin
etsimeen noin kahdeksaksi sekunniksi. Palaa
vaiheeseen 5 ja mittaa valkotasapaino
uudelleen.
D Valkotasapainon esiasetuksen mittaus
Jos mitään toimintoja ei tehdä, kun näytöt vilkkuvat, suora mittaustila päättyy Mukautetussa
asetuksessa c2 (Virrankatkaisun ajastimet; 0 186) valitun ajan kuluttua. Oletusasetus on
kahdeksan sekuntia.
D Valkotasapainon esiasetus
Kamera pystyy tallentamaan kerralla vain yhden valkotasapainon esiasetusarvon; olemassa oleva
arvo korvautuu, kun uusi arvo mitataan. Huomaa, että valotusta lisätään automaattisesti 1 EV:llä
valkotasapainoa mitattaessa; kuvatessasi M-tilassa säädä valotusta niin, että valotusilmaisimen
arvo on ±0 (0 87).
A Muut valkotasapainon esiasetuksen mittausmenetelmät
Siirtyäksesi esiasetuksen mittaustilaan (katso yllä), kun olet valinnut tietonäytöllä valkotasapainon
esiasetuksen (0 101), paina J muutaman sekunnin ajan. Jos valkotasapaino on määritetty Fnpainikkeeseen (0 193), valkotasapainon esiasetuksen mittaustilan voi aktivoida pitämällä Fnpainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan sen jälkeen kun esiasetettu valkotasapaino on
valittu Fn-painikkeella ja komentokiekolla.
A Harmaakortit
Saadaksesi tarkemman tuloksen mittaa valkotasapaino käyttäen harmaakorttia.
106 P-, S-, A- ja M-tilat
❚❚ Valkotasapainon kopioiminen valokuvasta
Noudata alla olevia ohjeita kopioidaksesi valkotasapainoarvon muistikortilla olevasta
valokuvasta.
1
Valitse Esiasetus käsin.
Näytä valikot painamalla G-painiketta.
Korosta kuvausvalikossa Valkotasapaino ja
paina 2 näyttääksesi valkotasapainon
vaihtoehdot. Korosta Esiasetus käsin ja paina
G-painike
2.
2
Valitse Käytä valokuvaa.
Korosta Käytä valokuvaa ja paina 2.
3
Valitse Valitse kuva.
Korosta Valitse kuva ja paina 2 (ohita jäljellä
olevat vaiheet ja käytä valkotasapainon
esiasetukseen viimeksi valittua kuvaa
valitsemalla Tämä kuva).
4
Valitse kansio.
Korosta lähdekuvan sisältävä kansio ja paina 2.
5
Korosta lähdekuva.
Näytä korostettu kuva koko näytön kokoisena
painamalla ja pitämällä X-painiketta pohjassa.
6
Kopioi valkotasapaino.
Paina J asettaaksesi valkotasapainon
esiasetukseksi korostetun valokuvan
valkotasapainoarvon.
P-, S-, A- ja M-tilat 107
Haarukointi
Haarukointi vaihtelee automaattisesti valotuksen, valkotasapainon tai Aktiivisen
D-Lightingin (ADL) asetuksia hieman jokaisen kuvan kohdalla ”haarukoiden”
nykyistä arvoa. Valitse tilanteissa, joissa valotuksen tai valkotasapainon
asettaminen on vaikeaa, eikä tuloksen tarkistamiseen ja asetusten säätämiseen
ole aikaa jokaisen kuvan kohdalla, tai kokeillaksesi erilaisia asetuksia samaan
kohteeseen.
Vaihtoehto
k
Kuvaus
Muuta valotusta kolmen valokuvan sarjassa.
Valotuksen
haarukointi
Kuva 1: muokkaamaton
Kuva 2: valotusta
Kuva 3: valotusta lisätty
vähennetty
Valkotasap.
Joka kerta kun suljin laukaistaan, kamera luo kolme kuvaa, joista jokaisessa on eri
m
haarukointi
valkotasapaino. Ei käytettävissä, kun kuvanlaatuna on NEF (RAW).
Ota yksi valokuva, jossa Aktiivinen D-Lighting on pois päältä, ja toinen nykyisellä
! ADL-haarukointi
Aktiivinen D-Lighting -asetuksella.
1
Valitse haarukointivaihtoehto.
Paina G näyttääksesi valikot, korosta
Mukautettu asetus e2 (Autom. haarukoinnin
asetus) ja paina 2.
G-painike
Korosta haluamasi haarukointityyppi ja paina
J.
108 P-, S-, A- ja M-tilat
2
Näytä haarukointivaihtoehdot.
Paina P-painiketta, korosta nykyinen
haarukointivaihtoehto ja paina J.
P-painike
3
Tietonäyttö
Valitse haarukoinnin porrastus.
Korosta haarukoinnin porrastus ja paina J.
Valitse arvo väliltä 0,3 ja 2 EV (valotuksen
haarukointi) tai 1–3 (valkotasapainon
haarukointi) tai valitse ADL (ADL-haarukointi).
4
Rajaa valokuva, tarkenna ja ota kuva.
Valotuksen haarukointi: Kamera muuttaa
valotusta jokaisen kuvan kohdalla.
Ensimmäinen kuva otetaan valotuksen korjauksessa valittuna olevalla arvolla.
Haarukoinnin porrastuksen määrä vähennetään nykyisestä arvosta toisessa kuvassa
ja lisätään nykyiseen arvoon kolmannessa kuvassa ”haarukoiden” nykyistä arvoa.
Muokatut arvot vaikuttavat näytettäviin suljinajan ja aukon arvoihin.
Valkotasap. haarukointi: Jokaisesta kuvasta luodaan kolme kopiota; yksi nykyisellä
valkotasapainon arvolla, yksi lisätyllä kullanruskean arvolla ja yksi lisätyllä sinisen
arvolla.
ADL-haarukointi: Ensimmäinen kuva haarukoinnin aktivoimisen jälkeen otetaan niin,
että Aktiivinen D-Lighting on pois päältä, ja toinen nykyisellä Aktiivinen D-Lighting
-asetuksella (0 94; jos Aktiivinen D-Lighting on pois päältä, toinen kuva otetaan
Aktiivinen D-Lighting asetettuna vaihtoehtoon Automaattinen).
Nopeassa ja hitaassa sarjakuvaustilassa kuvaus keskeytyy jokaisen haarukointijakson
jälkeen. Jos kamera sammutetaan, ennen kuin kaikki haarukointijakson kuvat on otettu,
haarukointi jatkuu jakson seuraavasta kuvasta, kun kamera kytketään päälle.
P-, S-, A- ja M-tilat 109
A Haarukoinnin edistymisen ilmaisin
Valotuksen haarukoinnissa haarukoinnin edistymisen ilmaisimesta
poistetaan yksi palkki jokaisen kuvan kohdalla (v > w > x).
ADL-haarukoinnissa seuraavassa kuvassa käytettävä asetus näkyy
alleviivattuna tietonäytöllä.
A Haarukoinnin poistaminen käytöstä
Poistaaksesi haarukoinnin käytöstä ja jatkaaksesi normaalia kuvausta valitse OFF edellisen sivun
vaiheessa 3. Peruuttaaksesi haarukoinnin ennen kuin kaikki kuvat on tallennettu kierrä
tilanvalitsin johonkin muuhun asentoon kuin P, S, A tai M.
A Valotuksen haarukointi
Kamera muokkaa valotusta vaihtelemalla suljinaikaa ja aukkoa (tila P), aukkoa (tila S) tai suljinaikaa
(tilat A ja M). Jos automaattinen ISO-herkkyyssäätö on käytössä, kamera vaihtelee automaattisesti
ISO-herkkyyttä optimaalisen valotuksen saavuttamiseksi, kun kameran valotusjärjestelmän rajat
ylittyvät.
110 P-, S-, A- ja M-tilat
Picture Control -säätimet
Nikonin ainutlaatuisen Picture Control -järjestelmän avulla kuvankäsittelyasetukset,
kuten terävöinti, kontrasti, kirkkaus, värikylläisyys ja värisävy, voidaan siirtää
yhteensopiviin laitteisiin ja ohjelmistoihin.
Picture Control -säätimen valinta
Valitse Picture Control kohteen tai kuvaustilanteen tyypin mukaan.
Asetus
Q Vakio
R Neutraali
S Värikäs
T Yksivärinen
e Muotokuva
f Maisema
1
Kuvaus
Tätä asetusta, joka käyttää vakiokäsittelyä tasapainoisen tuloksen
saavuttamiseksi, suositellaan useimpiin tilanteisiin.
Hyvä valinta valokuviin, joita aiotaan käsitellä tai muokata myöhemmin
voimakkaasti; asetus käyttää vähäistä käsittelyä, joka tuottaa luonnollisen
tuloksen.
Valitse tämä asetus valokuviin, joissa perusvärit korostuvat. Kuvia parannellaan
värikkään valokuvatulostetehosteen luomiseksi.
Ota yksivärisiä valokuvia.
Käsittele muotokuvia saadaksesi ihoon luonnollisen ja pyöristetyn tunnun.
Tuottaa eloisia maisema- ja kaupunkikuvia.
Näytä Picture Control -vaihtoehdot.
Paina P-painiketta, korosta nykyinen Picture
Control ja paina J.
P-painike
2
Tietonäyttö
Valitse Picture Control.
Korosta Picture Control ja paina J.
P-, S-, A- ja M-tilat 111
Picture Control -säätimien muokkaaminen
Valmiita tai mukautettuja Picture Control -säätimiä (0 115) voi muokata kuvausohjelman
tai halutun lopputuloksen mukaan. Valitse tasapainoinen asetusyhdistelmä käyttämällä
vaihtoehtoa Pikasäätö tai säädä yksittäisiä asetuksia käsin.
1
Valitse Picture Control.
Näytä valikot painamalla G, korosta
kuvausvalikossa Aseta Picture Control ja
paina 2. Korosta haluamasi Picture Control ja
paina 2.
G-painike
2
Säädä asetuksia.
Paina 1 tai 3 korostaaksesi haluamasi
asetuksen ja paina 4 tai 2 valitaksesi arvon
(0 113). Toista tätä vaihetta, kunnes kaikkia
asetuksia on säädetty, tai valitse Pikasäätö
käyttääksesi esiasetettua asetusyhdistelmää.
Oletusasetukset voi palauttaa painamalla O-painiketta.
3
Tallenna muutokset ja poistu.
Paina J.
Picture Control -säätimet, jotka on muokattu
oletusasetuksista, on merkitty asteriskilla (”*”).
112 P-, S-, A- ja M-tilat
❚❚ Picture Control -asetukset
Asetus
Pikasäätö
Kuvaus
Vähennä tai lisää valitun Picture Control -säätimen vaikutusta (huomaa, että
tämä nollaa kaikki käsisäädöt). Ei käytettävissä vaihtoehtojen Neutraali tai
Yksivärinen tai mukautettujen Picture Control -säätimien kanssa.
Säädä ääriviivojen terävyyttä. Valitse A säätääksesi terävöintiä
automaattisesti kuvaustilanteen mukaan.
Kontrasti
Säädä kontrastia käsin tai valitse A, jolloin kamera säätää kontrastia
automaattisesti.
Kirkkaus
Nosta tai laske kirkkautta menettämättä valoalueiden tai varjojen
yksityiskohtia.
Käsisäädöt
(vain monivärinen)
Värikylläisyys
Säädä värien eloisuutta. Valitse A säätääksesi värikylläisyyttä
automaattisesti kuvaustilanteen mukaan.
Värisävy
Säädä värisävyä.
Käsisäädöt
(vain yksivärinen)
Käsisäädöt
(kaikki Picture Control -säätimet)
Terävöittäminen
Suodintehosteet Jäljittele värisuodinten vaikutusta yksivärisissä valokuvissa (0 114).
Sävytys
Valitse yksivärisissä valokuvissa käytettävä värisävy (0 114).
D ”A” (Automaattinen)
Automaattisen terävöittämisen, kontrastin ja värikylläisyyden tulokset vaihtelevat valotuksen ja
kohteen sijainnin mukaan.
A Mukautetut Picture Control -säätimet
Mukautetut Picture Control -säätimet luodaan muokkaamalla olemassa olevia Picture Control
-säätimiä käyttämällä kuvausvalikon Muokk. Picture Control -säät. -vaihtoehtoa (0 115), ja
ne voidaan tallentaa muistikortille ja siirtää muihin samanmallisiin kameroihin tai
yhteensopiviin ohjelmistoihin (0 117).
P-, S-, A- ja M-tilat 113
A Picture Control -ruudukko
Näyttääksesi ruudukon, jossa näkyvät vaiheessa 2 valitun Picture Control
-säätimen värikylläisyys (vain moniväriset säätimet) ja kontrasti, paina ja
pidä X-painiketta painettuna.
Automaattista kontrastia ja värikylläisyyttä käyttävien Picture Control
-säätimien kuvakkeet näkyvät vihreinä Picture Control -ruudukossa, ja
viivat ovat yhdensuuntaisia ruudukon akselien kanssa.
A Edelliset asetukset
Picture Control -asetusvalikon arvonäytön alapuolella näkyvä viiva
osoittaa asetuksen edellisen arvon.
A Mukautetut Picture Control -säätimet
Mukautettujen Picture Control -säätimien kanssa käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat samat
kuin säätimellä, johon mukautettu Picture Control perustuu.
A Suodintehosteet (vain Yksivärinen)
Tämän valikon vaihtoehdot jäljittelevät värisuodinten vaikutusta yksivärisissä valokuvissa.
Seuraavat suodintehosteet ovat käytettävissä:
Vaihtoehto
Kuvaus
Y Keltainen Lisää kontrastia. Voidaan käyttää taivaan kirkkauden vähentämiseen
O Oranssi maisemakuvissa. Oranssi tuottaa voimakkaamman kontrastin kuin keltainen ja
R Punainen punainen voimakkaamman kontrastin kuin oranssi.
G
Vihreä Pehmentää ihon sävyjä. Voidaan käyttää muotokuvissa.
Huomaa, että Suodintehosteet-toiminnolla luodut tehosteet ovat voimakkaampia kuin fyysisillä
lasisuotimilla saavutettavat.
A Sävytys (vain Yksivärinen)
Valitse B&W (mustavalkoinen), Sepia (Seepia), Cyanotype (Sinikopio)
(sinisävyinen yksivärinen), Red (Punainen), Yellow (Keltainen), Green
(Vihreä), Blue Green (Sinivihreä), Blue (Sininen), Purple Blue
(Violetinsininen) tai Red Purple (Punavioletti). Painamalla 3, kun
Sävytys on valittuna, näyttöön tulevat värikylläisyyden vaihtoehdot.
Paina 4 tai 2 säätääksesi värikylläisyyttä. Värikylläisyyden säätö ei ole
käytettävissä, kun B&W (mustavalkoinen) on valittuna.
114 P-, S-, A- ja M-tilat
Mukautettujen Picture Control -säädinten
luominen
Kameran mukana toimitetuista Picture Control -säätimistä voi muokata ja tallentaa
mukautettuja Picture Control -säätimiä.
1
Valitse Muokk. Picture Control -säät.
Näytä valikot painamalla G-painiketta.
Korosta kuvausvalikossa Muokk. Picture
Control -säät. ja paina 2.
G-painike
2
Valitse Tallenna/muokkaa.
Korosta Tallenna/muokkaa ja paina 2.
3
Valitse Picture Control.
Korosta olemassa oleva Picture Control ja
paina 2 tai paina J jatkaaksesi vaiheeseen 5
tallentaaksesi korostetun Picture Control
-säätimen muokkaamatta sitä enempää.
4
Muokkaa valittua Picture Control
-säädintä.
Katso lisätietoja sivulta 113. Hylkää kaikki
muutokset ja aloita uudelleen
oletusasetuksista painamalla O-painiketta.
Paina J, kun asetukset on tehty.
5
Valitse kohde.
Korosta mukautetun Picture Control -säätimen
tallennuskohde (C-1–C-9) ja paina 2.
P-, S-, A- ja M-tilat 115
6
Nimeä Picture Control.
Näppäimistöalue
Oletusarvoisesti uudet Picture Control
-säätimet nimetään lisäämällä
kaksinumeroinen luku (määrätään
Nimialue
automaattisesti) olemassa olevan
Picture Control -säätimen nimeen;
käyttääksesi oletusnimeä jatka vaiheeseen 7. Siirrä kohdistinta nimialueella
kiertämällä komentokiekkoa. Syöttääksesi kirjaimen korosta haluamasi merkki
näppäimistöalueella monivalitsimella ja paina J. Poista kohdistimen kohdalla
oleva merkki painamalla O-painiketta.
Mukautetun Picture Control -säätimen nimen pituus voi olla enintään
yhdeksäntoista merkkiä. Tämän pituuden ylittävät merkit poistetaan.
7
Tallenna muutokset ja poistu.
Tallenna muutokset ja poistu painamalla X.
Uusi Picture Control tulee näkyviin Picture
Control -luetteloon.
A Muokk. Picture Control -säät. > Nimeä uudelleen
Mukautetun Picture Control -säätimen voi nimetä uudelleen milloin tahansa käyttämällä Muokk.
Picture Control -säät. -valikon Nimeä uudelleen -vaihtoehtoa.
A Muokk. Picture Control -säät. > Poista
Kun mukautettuja Picture Control -säätimiä ei enää tarvita, ne voi poistaa käyttämällä Muokk.
Picture Control -säät. -valikon vaihtoehtoa Poista.
A Alkuperäisen Picture Control -säätimen kuvake
Alkuperäisen esiasetetun Picture Control -säätimen, johon Alkuperäisen Picture Control -säätimen
mukautettu Picture Control perustuu, kuvake näkyy
kuvake
muokkausnäytön oikeassa yläkulmassa.
116 P-, S-, A- ja M-tilat
Mukautettujen Picture Control -säädinten
jakaminen
Mukautettuja Picture Control -säätimiä, jotka on luotu käyttäen ViewNX 2:n tai
lisävarusteena saatavan ohjelmiston, kuten Capture NX 2:n, mukana tulevaa Picture
Control Utility -ohjelmistoa, voi kopioida muistikortille ja siirtää kameraan, ja kameralla
luotuja mukautettuja Picture Control -säätimiä voi kopioida muistikortille ja käyttää
yhteensopivissa kameroissa ja ohjelmistoissa ja poistaa, kun niitä ei enää tarvita.
Kopioidaksesi mukautettuja Picture Control -säätimiä
muistikortille tai muistikortilta tai poistaaksesi
mukautettuja Picture Control -säätimiä muistikortilta
korosta Muokk. Picture Control -säät. -valikossa Lataa/
tallenna ja paina 2. Seuraavat vaihtoehdot tulevat
näkyviin:
• Kopioi kameraan: Kopioi mukautettuja Picture Control
-säätimiä muistikortilta kameran Picture Control
-säätimiin C-1–C-9 ja anna niille haluamasi nimi.
• Poista kortista: Poista valitut mukautetut Picture Control
-säätimet muistikortilta.
• Kopioi korttiin: Kopioi mukautettu Picture Control -säädin
(C-1–C-9) kamerasta valittuun muistikortin kohteeseen
(1–99).
A Mukautettujen Picture Control -säätimien tallentaminen
Muistikortille mahtuu kerralla enintään 99 mukautettua Picture Control -säädintä. Muistikortille
voi tallentaa vain käyttäjän luomia mukautettuja Picture Control -säätimiä. Kameran mukana
toimitettuja esiasetettuja Picture Control -säätimiä ei voi kopioida muistikortille, nimetä
uudelleen eikä poistaa.
P-, S-, A- ja M-tilat 117
Reaaliaikanäkymä
Valokuvien rajaaminen näytöllä
Noudata alla olevia ohjeita ottaaksesi valokuvia reaaliaikanäkymässä.
1
Käännä reaaliaikanäkymän kytkintä.
Näkymä objektiivin läpi näytetään näytöllä.
Reaaliaikanäkymän
kytkin
2
Aseta tarkennuspiste.
Aseta tarkennuspiste kohteen kohdalle sivun 121
ohjeiden mukaisesti.
Tarkennuspiste
3
Tarkenna.
Paina laukaisin puoleenväliin. Tarkennuspiste
vilkkuu vihreänä, kun kamera tarkentaa. Jos kamera
pystyy tarkentamaan, tarkennuspiste näkyy
vihreänä; jos kamera ei pysty tarkentamaan, tarkennuspiste vilkkuu punaisena
(huomaa, että kuvia voi ottaa, vaikka tarkennuspiste vilkkuu punaisena; tarkista
tarkennus näytöltä ennen kuvan ottamista). i- ja j-tiloja lukuun ottamatta
valotuksen voi lukita painamalla A (L) -painiketta.
4
Ota kuva.
Paina laukaisin pohjaan. Näyttö sammuu ja
muistikortin merkkivalo syttyy tallennuksen ajaksi.
Älä poista akkua tai muistikorttia, ennen kuin
tallennus on valmis. Kun kuvaus on päättynyt,
valokuva näkyy näytöllä muutaman sekunnin ajan,
ennen kuin kamera palaa reaaliaikanäkymään.
Poistu kääntämällä reaaliaikanäkymän kytkintä.
118 Reaaliaikanäkymä
Muistikortin merkkivalo
Tarkennus reaaliaikanäkymässä
Noudata alla olevia ohjeita valitaksesi tarkennustilan ja tarkennusaluetilan ja asettaaksesi
tarkennuspisteen.
❚❚ Kameran tarkennustavan valitseminen (tarkennustila)
Seuraavat tarkennustilat ovat käytettävissä reaaliaikanäkymässä (huomaa, että
kokoaikainen automaattitarkennus ei ole käytettävissä g-, '- ja (-tiloissa):
Vaihtoehto
Kuvaus
Paikallaan oleville kohteille. Tarkennus lukittuu, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin.
Liikkuville kohteille. Kamera tarkentaa jatkuvasti, kunnes
Kokoaik.
laukaisinta painetaan. Tarkennus lukittuu, kun laukaisin painetaan
AF-F
automaattitarkennus
puoleenväliin.
MF Käsitarkennus
Tarkenna käsin (0 125).
AF-S Kertatarkennus
1
Näytä tarkennusvaihtoehdot.
Paina P-painiketta, korosta nykyinen
tarkennustila tietonäytöllä ja paina J.
P-painike
2
Valitse tarkennusvaihtoehto.
Korosta vaihtoehto ja paina J.
Reaaliaikanäkymä 119
❚❚ Tarkennusalueen valintatavan valitseminen (tarkennusaluetila)
Muissa kuin i-, j- ja (-tiloissa seuraavat tarkennusaluetilat voi valita
reaaliaikanäkymässä (huomaa, että kohteen seuranta ei ole käytettävissä %-, g-, '- ja 3tiloissa):
Vaihtoehto
6 Kasvotarkennus
7 Leveä alue
8 Normaali alue
9 Kohteen seuranta
1
Kuvaus
Käytä muotokuviin. Kamera tunnistaa muotokuvien kohteet
automaattisesti ja tarkentaa niihin.
Käytä käsivaralla otettaviin maisemakuviin ja muihin kuin
muotokuvien kohteisiin. Valitse tarkennuspiste monivalitsimella.
Käytä tarkentaaksesi tarkasti valittuun pisteeseen kuvassa. Jalustan
käyttöä suositellaan.
Käytä, kun haluat tarkennuksen seuraavan valittua kohdetta.
Näytä tarkennusaluetilat.
Paina P-painiketta, korosta nykyinen
tarkennusaluetila tietonäytöllä ja paina J.
P-painike
2
Valitse tarkennusaluetila.
Korosta vaihtoehto ja paina J.
120 Reaaliaikanäkymä
3
Valitse tarkennuspiste.
6 (automaattinen kasvotarkennus): Kaksinkertainen
keltainen reunus tulee näkyviin, kun kamera
havaitsee muotokuvakohteen (jos kamera havaitsee
useita kasvoja, enintään 35, kamera tarkentaa
lähimpänä olevaan kohteeseen; valitse eri kohde
käyttämällä monivalitsinta). Jos kamera ei enää
havaitse kohdetta (jos kohde on esimerkiksi
kääntynyt poispäin kamerasta), reunusta ei enää
näytetä.
Tarkennuspiste
7/8 (leveä ja normaali alue): Siirrä tarkennuspiste
monivalitsimella mihin tahansa kohtaan rajauksessa
tai paina J sijoittaaksesi tarkennuspisteen
rajauksen keskelle.
Tarkennuspiste
9 (kohteen seuranta): Sijoita tarkennuspiste kohteen
kohdalle ja paina J. Tarkennuspiste seuraa valittua
kohdetta sen liikkuessa kuva-alueella. Lopeta
tarkennuksen seuranta painamalla uudelleen J.
Tarkennuspiste
Reaaliaikanäkymä 121
Reaaliaikanäkymän näyttö
u
io
q
w
e
r
!0
!1
!2
t
y
!3
Kohta
q Kuvaustila
Kuvaus
Tilanvalitsimella valittu nykyinen tila.
w ”Ei elokuvaa” -kuvake Osoittaa, että elokuvia ei voida tallentaa.
Ennen reaaliaikanäkymän automaattista päättymistä jäljellä
e Jäljellä oleva aika
oleva aika. Näytetään, jos kuvaus päättyy alle 30 s:n kuluessa.
r Mikrofonin herkkyys Mikrofonin herkkyys elokuvan tallennuksessa.
Äänen tallennuksen äänitaso. Näkyy punaisena, jos taso on
t Äänitaso
liian korkea; säädä mikrofonin herkkyys sopivaksi.
Tuulikohinan
Näkyy, kun Päällä on valittu kuvausvalikon kohtaan Elokuvay
vähennys
asetukset > Tuulikohinan vähennys.
Manuaalisten
Näkyy, kun Päällä on valittu kohtaan Manuaaliset elokuvau elokuva-asetusten
aset. tilassa M.
ilmaisin
Nykyinen tarkennustila.
i Tarkennustila
Nykyinen tarkennusaluetila.
o Tarkennusaluetila
Elokuvatilassa tallennettavien elokuvien kuvakoko.
!0 Elokuvan kuvakoko
Jäljellä oleva aika
Elokuvatilassa jäljellä oleva tallennusaika.
!1
(elokuvatila)
Nykyinen tarkennuspiste. Näyttö vaihtelee valitun
!2 Tarkennuspiste
tarkennusaluetilan mukaan (0 120).
Osoittaa, tulisiko valokuvasta nykyisillä asetuksilla ali- tai
!3 Valotusilmaisin
ylivalottunut (vain M-tila).
0
19, 30,
37, 82
—
124, 129
Huomaa: Kuvassa olevan näytön kaikki ilmaisimet palavat havainnollisuuden vuoksi.
122 Reaaliaikanäkymä
128
128
128
129
119
120
128
126
121
87
A Reaaliaikanäkymän/elokuvan tallennusnäytön vaihtoehdot
Selaa näytön vaihtoehtoja alla kuvatussa järjestyksessä painamalla Rpainiketta. Ympyröidyt alueet osoittavat elokuvan rajauksen reunoja.
R-painike
Näytä valokuvan
yksityiskohtaiset
ilmaisimet
Näytä elokuvailmaisimet (0 128) *
Näytä valokuvan
perusilmaisimet *
Piilota ilmaisimet*
Rajausruudukko*
* Elokuvan tallennuksen aikana näytetään tallennettavan alueen osoittava rajaus, jos
kuvausvalikon kohdassa Elokuva-asetukset > Kuvakoko/kuvataajuus on valittu jokin muu
kuvakoko kuin 640 × 424 (0 128; elokuvan rajauksen ulkopuolelle jäävä alue näytetään
harmaana, kun elokuvailmaisimet näytetään).
A Kameran asetukset
Seuraavia reaaliaikanäkymän kuvausasetuksia voi säätää
painamalla P-painiketta silloin kun elokuvailmaisimet
eivät näy: kuvanlaatu (0 59), kuvakoko (0 61),
haarukoinnin porrastus (0 109), HDR (0 96), Aktiivinen
D-Lighting (0 94), valkotasapaino (0 101), ISO-herkkyys
(0 67), Picture Control -säätimet (0 111), tarkennustila
P-painike
(0 119), tarkennusaluetila (0 120), mittaus (0 90),
salamatila (0 63, 65), salaman korjaus (0 93) ja
valotuksen korjaus (0 92). Kun elokuvailmaisimet
näkyvät, voit säätää elokuva-asetuksia (0 122).
Reaaliaikanäkymä 123
A Valotus
Kuvausohjelmasta riippuen valotus voi olla erilainen kuin silloin kun reaaliaikanäkymää ei käytetä.
Reaaliaikanäkymän mittausta säädetään reaaliaikanäkymän näytön mukaiseksi, jolloin valokuvien
valotus on lähellä näytöllä näkyvää valotusta (huomaa, että valotuksen korjausta voi esikatsella
näytöllä vain, kun arvo on välillä +3 EV ja –3 EV). Estääksesi etsimen kautta tulevan valon
vaikutuksen valotukseen poista kuminen silmäsuppilo ja peitä etsin kameran mukana toimitetulla
okulaarisuojuksella ennen kuvausta (0 50).
A HDMI
Kun kamera on liitetty HDMI-videolaitteeseen, kameran näyttö pysyy päällä ja videolaite näyttää
näkymän objektiivin läpi. Jos laite tukee HDMI-CEC:tä, valitse Pois asetusvalikon kohtaan HDMI >
Laitehallinta (0 166) ennen reaaliaikanäkymässä kuvaamista.
D Kuvaus reaaliaikanäkymätilassa
Jos kameraa panoroidaan vaakasuunnassa tai kohde liikkuu nopeasti kuva-alueen läpi, näytöllä
saattaa näkyä vääristymiä, jotka eivät kuitenkaan näy lopullisessa kuvassa. Kirkkaat valonlähteet
saattavat jättää näyttöön jälkikuvia, kun kameraa panoroidaan. Myös kirkkaita pisteitä saattaa
näkyä. Näytöllä näkyvää loisteputkivalosta tai elohopeahöyry- tai natriumlampuista johtuvaa
välkyntää ja juovaisuutta voi vähentää käyttämällä asetusta Välkynnänvähennys (0 200), mutta
niitä saattaa silti näkyä lopullisessa valokuvassa joillain suljinajoilla. Vältä osoittamasta kameralla
aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin, kun kuvaat reaaliaikanäkymätilassa. Tämän
varotoimen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa kameran sisäisiä virtapiirejä.
Reaaliaikanäkymä päättyy automaattisesti, kun näyttö suljetaan (näytön sulkeminen ei päätä
reaaliaikanäkymää televisioissa tai muissa ulkoisissa näytöissä).
Reaaliaikanäkymä saattaa päättyä automaattisesti kameran sisäisten virtapiirien
vahingoittumisen estämiseksi; poistu reaaliaikanäkymästä, kun kameraa ei käytetä. Huomaa, että
kameran sisäisten virtapiirien lämpötila saattaa nousta ja kohinaa (kirkkaita pisteitä, satunnaisia
kirkkaita kuvapisteitä tai utua) saattaa esiintyä seuraavissa tapauksissa (kamera voi myös
kuumentua huomattavasti, mutta kyse ei ole viasta):
• Ympäristön lämpötila on korkea
• Kameraa on käytetty pitkään reaaliaikanäkymässä tai elokuvien tallennukseen
• Kameraa on käytetty pitkään sarjakuvaustilassa
Jos reaaliaikanäkymä ei käynnisty, kun yrität käynnistää sitä, anna sisäisten virtapiirien jäähtyä ja
yritä sitten uudelleen.
D Ajastimen näyttö
Ajastin näytetään 30 s ennen reaaliaikanäkymän automaattista päättymistä (0 122; ajastin
muuttuu punaiseksi 5 s ennen kuin virrankatkaisun ajastimen aika kuluu loppuun (0 186) tai jos
reaaliaikanäkymä on päättymässä sisäisten virtapiirien suojaamiseksi). Kuvausolosuhteista
riippuen ajastin saattaa ilmestyä näytölle heti, kun reaaliaikanäkymä valitaan.
124 Reaaliaikanäkymä
D Automaattitarkennuksen käyttö reaaliaikanäkymässä
Automaattitarkennus on hitaampaa reaaliaikanäkymässä, ja näyttö saattaa kirkastua tai
tummentua kameran tarkentaessa. Kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan alla luetelluissa
tilanteissa (huomaa, että tarkennuspiste saattaa joskus näkyä vihreänä, vaikka kamera ei pysty
tarkentamaan):
• Kohteessa on kuvan pitkän sivun kanssa yhdensuuntaisia viivoja
• Kohteen kontrasti on heikko
• Tarkennuspisteessä olevan kohteen eri osien kirkkaudessa on merkittäviä eroja, tai kohde on
valaistu kohdevalolla tai neonvalolla tai muulla valonlähteellä, jonka kirkkaus vaihtelee
• Välkyntää tai juovia esiintyy loisteputki-, elohopeahöyry- tai natriumvalossa tai vastaavassa
valaistuksessa
• Ristisuodin (tähtisuodin) tai muu erikoissuodin on käytössä
• Kohde näkyy pienempänä kuin tarkennuspiste
• Kohteessa on hallitsevia säännöllisiä geometrisia kuvioita (esim. kaihtimet tai rivi
pilvenpiirtäjän ikkunoita)
• Kohde liikkuu
Lisäksi kohteen seuranta ei välttämättä pysty seuraamaan kohteita, jos ne liikkuvat nopeasti,
poistuvat rajauksesta tai ovat toisten kohteiden peitossa, muuttavat huomattavasti kokoa, väriä
tai kirkkautta, ovat liian pieniä, suuria, kirkkaita tai tummia tai samanvärisiä tai yhtä kirkkaita kuin
tausta.
A Käsitarkennus
Tarkenna käsitarkennustilassa (0 57) kääntämällä
objektiivin tarkennusrengasta, kunnes kohde on
tarkentunut.
Tarkentaaksesi tarkemmin suurenna näytön näkymää
enintään noin 8,3× painamalla X-painiketta. Kun
objektiivin näkymää lähennetään, näytön oikeaan
alakulmaan ilmestyy harmaareunuksinen navigointiikkuna. Käytä monivalitsinta vierittääksesi kuvaa
alueille, jotka eivät näy näytöllä (käytettävissä vain, jos
7 (Leveä alue) tai 8 (Normaali alue) on valittu
kohtaan Tarkennusaluetila), tai paina W (Q)
loitontaaksesi.
X-painike
Navigointi-ikkuna
Reaaliaikanäkymä 125
Elokuvien tallennus ja katselu
Elokuvien tallennus
Elokuvia voi tallentaa reaaliaikanäkymässä.
1
Käännä reaaliaikanäkymän kytkintä.
Näkymä objektiivin läpi näytetään näytöllä.
D
0-kuvake
0-kuvake (0 122) osoittaa, että elokuvia ei voida tallentaa.
A Ennen tallennusta
Aseta aukko ennen tallennusta A- tai M-tilassa (0 86, 87).
2
Reaaliaikanäkymän
kytkin
Tarkenna.
Rajaa aloituskuva ja tarkenna kohdan ”Valokuvien rajaaminen
näytöllä” vaiheissa 2 ja 3 kuvatulla tavalla (0 118; katso myös
”Tarkennus reaaliaikanäkymässä” sivuilla 0 119–121).
Huomaa, että automaattisessa kasvotarkennuksessa
havaittavissa olevien kohteiden määrä on pienempi elokuvan
tallennuksen aikana.
3
Aloita tallennus.
Aloita tallennus painamalla elokuvan tallennuspainiketta.
Tallennuksen ilmaisin ja käytettävissä oleva aika näkyvät
näytöllä. i- ja j-tiloja lukuun ottamatta valotuksen voi
lukita painamalla A (L) -painiketta (0 91) tai (tiloissa P, S, A
ja %) sitä voi muuttaa enintään ±3 EV 1/3 EV:n välein
painamalla E (N) -painiketta ja kiertämällä komentokiekkoa
(0 92; huomaa, että kohteen kirkkaudesta riippuen
valotuksen muuttamisella ei välttämättä ole näkyvää
vaikutusta).
Elokuvan
tallennuspainike
Tallennuksen ilmaisin
Jäljellä oleva aika
126 Elokuvien tallennus ja katselu
4
Lopeta tallennus.
Lopeta tallennus painamalla uudelleen elokuvan tallennuspainiketta. Tallennus
päättyy automaattisesti, kun enimmäispituus saavutetaan, muistikortti täyttyy,
jokin muu tila valitaan tai näyttö suljetaan (näytön sulkeminen ei päätä tallennusta
televisioissa tai muissa ulkoisissa näytöissä).
A Valokuvien ottaminen elokuvan tallennuksen aikana
Paina laukaisin pohjaan ja pidä sitä painettuna, kunnes suljin laukaistaan, jolloin elokuvan
tallennus päättyy, valokuva otetaan ja kamera palaa reaaliaikanäkymään.
A Enimmäispituus
Yksittäisen elokuvatiedoston enimmäiskoko on 4 Gt (katso tallennuspituuden rajoitukset sivulta
128); huomaa, että muistikortin kirjoitusnopeudesta riippuen kuvaus saattaa päättyä ennen
tämän koon saavuttamista (0 238).
D Elokuvien tallennus
Näytössä ja lopullisessa elokuvassa saattaa näkyä välkyntää, juovia tai vääristymiä loisteputki-,
elohopeahöyry- tai natriumvalossa tai jos kameraa panoroidaan vaakatasossa tai kohde liikkuu
nopeasti kuvan läpi (välkyntää ja juovia voi vähentää käyttämällä asetusta Välkynnänvähennys;
0 200). Kirkkaat valonlähteet saattavat jättää jälkikuvia, kun kameraa panoroidaan. Myös
epätasaisia reunoja, väriaberraatiota, moiré-ilmiötä ja kirkkaita pisteitä saattaa esiintyä. Kuvan
joillekin alueille saattaa ilmestyä kirkkaita juovia, jos kohde valaistaan hetkellisesti salamalla tai
muulla kirkkaalla, hetkellisellä valolähteellä. Vältä osoittamasta kameralla aurinkoon tai muihin
voimakkaisiin valonlähteisiin tallentaessasi elokuvia. Tämän varotoimen noudattamatta
jättäminen voi vahingoittaa kameran sisäisiä virtapiirejä.
Kamera voi tallentaa sekä kuvaa että ääntä; älä peitä mikrofonia tallennuksen aikana. Huomaa,
että yhdysrakenteinen mikrofoni saattaa tallentaa objektiivista kuuluvia ääniä
automaattitarkennuksen ja tärinänvaimennuksen aikana.
Salamavaloa ei voi käyttää elokuvan tallennuksen aikana.
Reaaliaikanäkymä saattaa päättyä automaattisesti kameran sisäisten virtapiirien
vahingoittumisen estämiseksi; poistu reaaliaikanäkymästä, kun kameraa ei käytetä. Huomaa, että
kameran sisäisten virtapiirien lämpötila saattaa nousta ja kohinaa (kirkkaita pisteitä, satunnaisia
kirkkaita kuvapisteitä tai utua) saattaa esiintyä seuraavissa tapauksissa (kamera voi myös
kuumentua huomattavasti, mutta kyse ei ole viasta):
• Ympäristön lämpötila on korkea
• Kameraa on käytetty pitkään reaaliaikanäkymässä tai elokuvien tallennukseen
• Kameraa on käytetty pitkään sarjakuvaustilassa
Jos reaaliaikanäkymä ei käynnisty, kun yrität käynnistää sitä tai elokuvan tallennusta, anna
sisäisten virtapiirien jäähtyä ja yritä sitten uudelleen.
Matriisimittausta käytetään valitusta mittausmenetelmästä riippumatta. Suljinaika ja ISOherkkyys säädetään automaattisesti, paitsi jos Päällä on valittu kohtaan Manuaaliset elokuvaaset. (0 129) ja kamera on tilassa M.
Elokuvien tallennus ja katselu 127
Elokuva-asetukset
Kameralla voi säätää seuraavia elokuva-asetuksia.
• Kuvakoko/kuvataajuus, Elokuvan laatu: Valitse seuraavista vaihtoehdoista.
Kuvataajuus riippuu asetusvalikon kohtaan Videotila valitusta asetuksesta (0 202):
L/t
M/u
N/r
O/s
P/k
Q/l
R/o
S/n
T/p
Kuvakoko/kuvataajuus
Kuvakoko
Kuvataajuus 1
(kuvapisteinä)
60p 2
50p 3
1920 × 1080
30p 2
25p 3
24p
60p 2
1280 × 720
50p 3
30p 2
640 × 424
25p 3
Enimmäispituus (korkea elokuvan laatu ★/
normaali elokuvan laatu) 4
10 minuuttia / 20 minuuttia
20 minuuttia / 29 minuuttia 59 sekuntia
29 minuuttia 59 sekuntia / 29 minuuttia
59 sekuntia
1 Nimellisarvo. Todelliset kuvataajuudet arvoille 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p ovat 59,94; 50; 29,97; 25 ja 23,976
kuvaa/s, tässä järjestyksessä.
2 Käytettävissä kun NTSC on valittu kohtaan Videotila (0 202).
3 Käytettävissä kun PAL on valittu kohtaan Videotila.
4 Miniatyyritehostetilassa tallennetut elokuvat ovat toistettuna enintään kolmen minuutin pituisia.
• Mikrofoni: Kytke yhdysrakenteinen tai lisävarusteena saatava ME-1-stereomikrofoni
(0 129, 237) päälle tai pois päältä tai säädä mikrofonin herkkyyttä. Valitse
Automaattinen herkkyys säätääksesi herkkyyttä automaattisesti ja Mikrofoni pois
poistaaksesi äänen tallennuksen käytöstä; valitaksesi mikrofonin herkkyyden käsin
valitse Manuaalinen herkkyys ja valitse herkkyys.
• Tuulikohinan vähennys: Valitse Päällä ottaaksesi käyttöön yhdysrakenteisen
mikrofonin ylipäästösuotimen (ei vaikuta lisävarusteena saataviin mikrofoneihin;
0 129, 237), joka vähentää mikrofoniin puhaltavan tuulen aiheuttamaa kohinaa
(huomaa, että tämä voi vaikuttaa myös muihin ääniin).
A Reaaliaikanäkymän näyttö
Elokuvan rajauksen voi näyttää reaaliaikanäkymässä
painamalla R-painiketta näyttöasetuksen ”näytä
elokuvailmaisimet”, ”piilota ilmaisimet”,
”rajausruudukko” tai ”näytä valokuvan perusilmaisimet”
valitsemiseksi (0 123). Kun elokuvailmaisimet näkyvät,
voit säätää seuraavia elokuva-asetuksia painamalla Ppainiketta: elokuvan kuvakoko/kuvanlaatu, mikrofonin P-painike
herkkyys, valkotasapaino (0 101), ISO-herkkyys (0 67),
Picture Control -säätimet (0 111), tarkennustila (0 119),
tarkennusaluetila (0 120) ja valotuksen korjaus (0 92).
128 Elokuvien tallennus ja katselu
• Manuaaliset elokuva-aset.: Valitse Päällä salliaksesi suljinajan
ja ISO-herkkyyden säätämisen käsin, kun kamera on tilassa M.
Suljinajaksi voi asettaa lyhimmillään 1/4000 s; pisin käytettävissä
oleva suljinaika riippuu kuvataajuudesta: 1/30 s kuvataajuuksilla
24p, 25p ja 30p, 1/50 s taajuudella 50p ja 1/60 s taajuudella 60p.
ISO-herkkyyden voi valita väliltä ISO 100 ja Hi 1 (0 67). Jos
suljinaika ja ISO-herkkyys eivät ole näissä rajoissa reaaliaikanäkymän käynnistyessä, ne
asetetaan automaattisesti tuettuihin arvoihin ja jätetään kyseisiin arvoihin, kun
reaaliaikanäkymä päättyy. Huomaa, että ISO-herkkyys pidetään valitussa arvossa;
kamera ei säädä ISO-herkkyyttä automaattisesti, kun Päällä on valittu kuvausvalikon
kohtaan ISO-herkkyysasetukset > Autom. ISO-herkkyyssäätö (0 180).
1
Valitse Elokuva-asetukset.
Näytä valikot painamalla G-painiketta.
Korosta kuvausvalikossa Elokuva-asetukset ja
paina 2.
G-painike
2
Valitse elokuva-asetukset.
Korosta haluamasi kohta ja paina 2, korosta
vaihtoehto ja paina J.
A Ulkoisen mikrofonin käyttö
Lisävarusteena saatavaa ME-1-stereomikrofonia voi käyttää vähentämään objektiivin tärinästä
automaattitarkennuksen aikana johtuvien äänien tallentumista.
D Ajastimen näyttö
Ajastin näytetään 30 s ennen reaaliaikanäkymän automaattista päättymistä (0 122).
Kuvausolosuhteista riippuen ajastin saattaa ilmestyä näytölle heti kun elokuvan tallennus alkaa.
Huomaa, että jäljellä olevasta tallennusajasta riippumatta reaaliaikanäkymä päättyy
automaattisesti, kun ajastimen aika kuluu loppuun. Anna sisäisten virtapiirien jäähtyä, ennen
kuin jatkat elokuvan tallennusta.
A HDMI- ja muut videolaitteet
Kun kamera on liitetty HDMI-videolaitteeseen, kameran näyttö pysyy päällä ja videolaite näyttää
näkymän objektiivin läpi. Jos laite tukee HDMI-CEC:tä, valitse Pois asetusvalikon kohtaan HDMI >
Laitehallinta (0 166) ennen reaaliaikanäkymässä kuvaamista.
Elokuvien tallennus ja katselu 129
Elokuvien katseleminen
Elokuvat on merkitty 1-kuvakkeella täyskuvatoistossa (0 135). Aloita toisto painamalla
J; nykyinen kohta näytetään elokuvan edistymispalkissa.
1-kuvake
Pituus
Nykyinen kohta/kokonaispituus
Äänenvoimakkuus
Elokuvan edistymispalkki Opas
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
Toiminto
Käytä
Keskeytä
Kuvaus
Keskeytä toisto.
Toista
Jatka toistoa, kun elokuva on keskeytetty tai kun sitä kelataan
eteenpäin/taaksepäin.
Kelaa eteenpäin/
taaksepäin
Nopeus kasvaa jokaisella painalluksella asteikolla 2×–4×–8×–
16×; pidä painettuna siirtyäksesi elokuvan alkuun tai loppuun
(ensimmäinen kuva on merkitty näytön oikeassa yläkulmassa
näkyvällä kuvakkeella h ja viimeinen kuva kuvakkeella i). Jos
toisto on pysäytetty, elokuvaa kelataan taaksepäin tai
eteenpäin yksi kuva kerrallaan; pidä painiketta painettuna
kelataksesi jatkuvasti taaksepäin tai eteenpäin.
Hyppää 10 s
Kierrä komentokiekkoa hypätäksesi 10 s eteen tai taakse.
äänenvoimakkuutta painamalla X ja laske painamalla
Säädä
X/W (Q) Nosta
W (Q).
äänenvoimakkuutta
Palaa
täyskuvatoistoon
/ K Paina 1 tai K poistuaksesi täyskuvatoistoon.
130 Elokuvien tallennus ja katselu
Elokuvien muokkaaminen
Rajaa videoaineistoa luodaksesi elokuvista muokattuja kopioita tai tallenna valitut kuvat
JPEG-valokuvina.
Vaihtoehto
Kuvaus
f Valitse alku-/loppukohta Luo kopio, josta on poistettu videoaineistoa alusta tai lopusta.
g Tallenna valittu kuva
Tallenna valittu kuva JPEG-valokuvana.
Elokuvien rajaaminen
Rajattujen kopioiden luominen elokuvista:
1
2
Näytä elokuva täyskuvatoistossa.
Keskeytä elokuva uuden aloitus- tai
lopetuskuvan kohdalla.
Toista elokuvaa sivun 130 ohjeiden mukaan;
aloita ja jatka toistoa painamalla J ja keskeytä
toisto painamalla 3. Keskeytä toisto, kun olet
uuden aloitus- tai lopetuskuvan kohdalla.
3
Elokuvan
edistymispalkki
Valitse Valitse alku-/loppukohta.
Paina P-painiketta, korosta Valitse alku-/
loppukohta ja paina 2.
P-painike
Elokuvien tallennus ja katselu 131
4
Valitse nykyinen kuva uudeksi aloitus- tai
lopetuskohdaksi.
Luodaksesi kopion, joka alkaa nykyisestä
kuvasta, korosta Al.kohta ja paina J. Nykyistä
kuvaa edeltävät kuvat poistetaan, kun kopio
tallennetaan.
Aloituskohta
Luodaksesi kopion, joka loppuu nykyiseen kuvaan, korosta Lop.kohta ja paina J.
Nykyistä kuvaa seuraavat kuvat poistetaan, kun kopio tallennetaan.
Lopetuskohta
5
Vahvista uusi aloitus- tai lopetuskohta.
Jos haluttu kuva ei ole näkyvissä, paina 4 tai 2
kelataksesi eteenpäin tai taaksepäin (hyppää
10 s eteen tai taakse kiertämällä
komentokiekkoa).
6
Luo kopio.
Kun haluttu kuva on näkyvissä, paina 1.
7
Esikatsele elokuvaa.
Esikatsele kopiota korostamalla Katsele ja
painamalla J. Hylkää nykyinen kopio ja palaa
vaiheeseen 5 korostamalla Peruuta ja
painamalla J; tallentaaksesi kopion jatka
vaiheeseen 8.
132 Elokuvien tallennus ja katselu
8
Tallenna kopio.
Korosta Tallenna uutena tiedostona ja paina
J tallentaaksesi kopion uuteen tiedostoon.
Korvataksesi alkuperäisen elokuvatiedoston
muokatulla kopiolla korosta Korvaa olemassa
oleva tied. ja paina J.
D Elokuvien rajaaminen
Elokuvien täytyy olla vähintään kahden sekunnin pituisia. Kopiota ei tallenneta, jos muistikortilla
ei ole riittävästi tilaa.
Kopion tallennusaika ja -päivämäärä ovat samat kuin alkuperäisellä elokuvalla.
A
Nykyisen kuvan aseman valitseminen
Valitaksesi vaiheessa 5 näkyvän kuvan uudeksi
lopetuskohdaksi (x) uuden aloituspisteen sijaan (w) tai
päinvastoin paina A (L) -painiketta.
A (L) -painike
Elokuvien tallennus ja katselu 133
Valittujen kuvien tallentaminen
Valitun kuvan tallentaminen JPEG-valokuvaksi:
1
Keskeytä elokuva haluamasi kuvan
kohdalla.
Toista elokuvaa sivun 130 ohjeiden mukaan;
aloita ja jatka toistoa painamalla J ja keskeytä
toisto painamalla 3. Keskeytä elokuva sen
kuvan kohdalle, jonka haluat kopioida.
2
Valitse Tallenna valittu kuva.
Paina P-painiketta, korosta Tallenna valittu
kuva ja paina 2.
P-painike
3
Luo valokuvakopio.
Luo valokuvakopio nykyisestä kuvasta
painamalla 1.
4
Tallenna kopio.
Korosta Kyllä ja paina J luodaksesi valitusta
kuvasta hienolaatuisen (0 59) JPEG-kopion.
A Tallenna valittu kuva
Vaihtoehdolla Tallenna valittu kuva luotuja JPEG-pysäytyskuvia ei voi muokata. Elokuvista
luoduilla JPEG-pysäytyskuvilla ei ole kaikkia valokuvilla tavallisesti olevia kuvan tietoja (0 136).
134 Elokuvien tallennus ja katselu
Toisto ja poisto
Täyskuvatoisto
Toistaaksesi valokuvia paina K-painiketta. Viimeksi
otettu valokuva näytetään näytöllä.
K-painike
Toiminto
Käytä
Kuvaus
Paina 2 näyttääksesi valokuvat tallennusjärjestyksessä ja 4
näyttääksesi kuvat käänteisessä järjestyksessä.
Näytä lisää
valokuvia
Näytä lisää kuvan
tietoja
Vaihda näytettäviä kuvan tietoja (0 136).
W (Q)
Näytä
pienoiskuvat
Katso lisätietoja pienoiskuvanäytöstä sivulta 140.
Lähennä
valokuvaa
X
Katso lisätietoja toiston zoomauksesta sivulta 142.
Poista kuvia
O
Vaihda suojaustila
A (L)
Vahvistusikkuna tulee näkyviin. Paina uudelleen O poistaaksesi
valokuvan.
Suojaa kuva tai poista suojatun kuvan suojaus painamalla
A (L) -painiketta (0 143).
Jos nykyinen kuva on merkitty 1-kuvakkeella, joka ilmaisee,
että kyseessä on elokuva, aloita elokuvan toisto painamalla J
(0 130).
Toista elokuva
A P-painike
Painikkeen P painaminen täyskuva-, pienoiskuva- tai
kalenteritoistossa avaa oikealla näkyvän valintaikkunan,
jonka kautta voit luokitella kuvia (0 144), muokata
valokuvia ja elokuvia (0 131, 205) sekä valita kuvia
älylaitteeseen lähetettäväksi (0 173).
P-painike
Toisto ja poisto 135
Kuvan tiedot
Kuvan tiedot näytetään kuvan päällä täyskuvatoistossa. Paina 1 tai 3 selataksesi kuvan
tietoja alla kuvatulla tavalla. Huomaa, että ”vain kuva”, kuvaustiedot, RGB-histogrammit,
valoalueet ja yleiskatsaus näytetään vain, jos vastaava asetus on valittuna kohdassa
Toiston näyttöasetukset (0 176). Sijaintitiedot näytetään vain, jos sijaintitiedot lisättiin
kuvaan, kun se otettiin (0 74).
Tiedoston tiedot
Ei mitään (vain kuva)
Valoalueet
Yleiskatsaus
RGB-histogrammi
Sijaintitiedot
Kuvaustiedot
❚❚ Tiedoston tiedot
1 2 3
4
5
6
11
10
8
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Suojaustila................................................................. 143
Muokkausilmaisin .................................................. 206
Latausmerkintä ....................................................... 173
Kuvan numero / kuvien kokonaismäärä
Tiedostonimi ............................................................ 189
Kuvanlaatu...................................................................59
Kuvakoko......................................................................61
Tallennusaika .................................................... 15, 201
Tallennuspäivämäärä..................................... 15, 201
Kansion nimi............................................................. 178
Luokittelu .................................................................. 144
1
2
3
4
5
6
Suojaustila................................................................. 143
Muokkausilmaisin .................................................. 206
Latausmerkintä ....................................................... 173
Kuvan numero / kuvien kokonaismäärä
Kuvan valoalueet
Luokittelu .................................................................. 144
❚❚ Valoalueet *
1 2 3
5
4
6
* Vilkkuvat alueet osoittavat valoalueet (mahdollisesti ylivalottuneet alueet).
136 Toisto ja poisto
❚❚ RGB-histogrammi
1
2
1 Kuvan numero / kuvien kokonaismäärä
2 Histogrammi (RGB-kanava). Kaikissa
3
4
10
9
8
5
7
6
3
4
5
6
7
8
9
10
histogrammeissa vaaka-akseli näyttää
kuvapisteen kirkkauden ja pystyakseli
kuvapisteiden määrän.
Histogrammi (punainen kanava)
Histogrammi (vihreä kanava)
Histogrammi (sininen kanava)
Latausmerkintä........................................................173
Valkotasapaino ........................................................101
Valkotasapainon hienosäätö...........................103
Esiasetus käsin......................................................104
Muokkausilmaisin...................................................206
Suojaustila.................................................................143
Luokittelu...................................................................144
A Toiston zoomaus
Lähennä valokuvaa histogrammin ollessa näkyvissä
painamalla X. Käytä X- ja W (Q) -painikkeita lähentämiseen ja
loitontamiseen ja vieritä kuvaa monivalitsimella.
Histogrammi päivitetään näyttämään vain näytössä näkyvää
kuvan osaa koskevat tiedot.
A Histogrammit
Kameran histogrammit ovat vain ohjeellisia, ja ne saattavat poiketa kuvankäsittelyohjelmien
histogrammeista. Alla on esimerkkejä histogrammeista:
Jos kuvassa on kirkkaudeltaan hyvin erilaisia kohteita,
sävyjakauma on suhteellisen tasainen.
Jos kuva on tumma, sävyjakauma siirtyy vasemmalle.
Jos kuva on kirkas, sävyjakauma siirtyy oikealle.
Valotuksen korjauksen lisääminen siirtää sävyjakaumaa oikealle ja valotuksen korjauksen
vähentäminen vasemmalle. Histogrammeista saa yleiskuvan kokonaisvalotuksesta, kun
valokuvia on vaikea nähdä näytöllä kirkkaasti valaistussa ympäristössä.
Toisto ja poisto 137
❚❚ Kuvaustiedot
5 Kuvaustila................................................19, 30, 37, 82
1 2 3
15
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6
7
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
13
14
15
16
17
18
19
25
26
27
28
20
21
22
23
29
24
25
1
2
3
4
Suojaustila.................................................................143
Muokkausilmaisin...................................................206
Latausmerkintä........................................................173
Mittaus.......................................................................... 90
Suljinaika ..................................................................... 83
Aukko............................................................................ 83
ISO-herkkyys 1 ............................................................ 67
Valotuksen korjaus................................................... 92
Polttoväli ................................................................... 231
Objektiivin tiedot
Tarkennustila .................................................... 51, 119
Objektiivin VR (tärinänvaimennus) 2 ......... 18, 181
Salaman tyyppi...............................................192, 232
Ohjaintila 2
Salamatila............................................................. 63, 65
Salaman ohjaus....................................................... 192
Salaman korjaus........................................................ 93
Luokittelu .................................................................. 144
Kameran nimi
Kuvan numero / kuvien kokonaismäärä
Valkotasapaino........................................................ 101
Valkotasapainon hienosäätö .......................... 103
Esiasetus käsin...................................................... 104
Väriavaruus ............................................................... 179
Picture Control ........................................................ 111
Pikasäätö 3 ................................................................. 113
Alkuperäinen Picture Control 3 .......................... 111
Terävöittäminen ..................................................... 113
Kontrasti..................................................................... 113
Kirkkaus...................................................................... 113
Värikylläisyys 3 .......................................................... 113
Suodintehosteet 3 ................................................... 113
Värisävy 3.................................................................... 113
Sävytys 3 ..................................................................... 113
Suuren ISO-herkkyyden kohinan vähennys
................................................................................... 180
Pitkän valotusajan kohinan vähennys ............ 179
Aktiivinen D-Lighting.............................................. 94
HDR (laaja dynaaminen alue)............................... 96
Kuvan muokkaushistoria ..................................... 205
Kuvaselitys ................................................................ 202
26
27
28
29
1 Näkyy punaisena, jos valokuvaa otettaessa automaattinen ISO-herkkyyssäätö oli päällä.
2 Näkyy vain valokuvissa, jotka on otettu käyttäen tätä toimintoa tukevia lisävarusteita.
3 Ei välttämättä näy riippuen käytetystä Picture Control -säätimestä.
138 Toisto ja poisto
❚❚ Yleiskatsauksen tiedot
1
2
3
4
5
14 15
16
17
18
19
6
13
20
21
28
27
26
7
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
10
9
25 24
23
22
8
Kuvan numero / kuvien kokonaismäärä
Suojaustila ................................................................ 143
Kameran nimi
Muokkausilmaisin .................................................. 206
Latausmerkintä ....................................................... 173
Histogrammi, joka näyttää kuvan sävyjakauman
(0 137).
Kuvanlaatu...................................................................59
Kuvakoko .....................................................................61
Tiedostonimi............................................................ 189
Tallennusaika.................................................... 15, 201
Tallennuspäivämäärä .................................... 15, 201
Kansion nimi ............................................................ 178
Luokittelu.................................................................. 144
Mittaus ..........................................................................90
Kuvaustila................................................19, 30, 37, 82
Suljinaika......................................................................83
Aukko ............................................................................83
ISO-herkkyys 1 .............................................................67
Polttoväli ................................................................... 231
Sijaintitietojen ilmaisin ...........................................74
Kuvaselityksen ilmaisin ........................................ 202
Aktiivinen D-Lighting ..............................................94
Picture Control........................................................ 111
Väriavaruus............................................................... 179
Salamatila ....................................................................63
Valkotasapaino ....................................................... 101
Valkotasapainon hienosäätö ............................. 103
Esiasetus käsin......................................................... 104
27 Salaman korjaus ........................................................93
Ohjaintila 2
28 Valotuksen korjaus ...................................................92
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1 Näkyy punaisena, jos kuvaa otettaessa automaattinen ISO-herkkyyssäätö oli päällä.
2 Näkyy vain valokuvissa, jotka on otettu käyttäen tätä toimintoa tukevia lisävarusteita.
❚❚ Sijaintitiedot
Sijaintitiedot näytetään vain, jos sijaintitiedot lisättiin kuvaan, kun se otettiin (0 74).
Elokuvien tiedoissa ilmoitetaan tallennuksen aloitushetken sijainti.
1 2 3
10
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Suojaustila ................................................................ 143
Muokkausilmaisin .................................................. 206
Latausmerkintä ....................................................... 173
Leveyspiiri
Pituuspiiri
Korkeus
UTC-aika
Luokittelu.................................................................. 144
Kameran nimi
Kuvan numero / kuvien kokonaismäärä
Toisto ja poisto 139
Pienoiskuvien toisto
Näytä kuvat 4, 12 tai 80 kuvan luetteloissa painamalla W (Q) -painiketta.
W (Q)
W (Q)
X
X
Pienoiskuvien toisto
Täyskuvatoisto
Käytä
Kalenteritoisto
Toiminto
Näytä enemmän
kuvia
W (Q)
Paina W (Q) -painiketta lisätäksesi näytettävien kuvien määrää.
Näytä vähemmän
kuvia
X
Paina X-painiketta vähentääksesi näytettävien kuvien määrää.
Kun näytöllä näkyy neljä kuvaa, paina näyttääksesi korostetun
kuvan koko näytön kokoisena.
Korosta kuvia
Korosta kuvia monivalitsimella tai komentokiekolla.
Näytä korostettu
kuva
Poista korostettu
valokuva
Vaihda korostetun
valokuvan
suojaustila
140 Toisto ja poisto
Kuvaus
Paina J näyttääksesi korostetun kuvan koko näytön kokoisena.
O
Katso lisätietoja sivulta 146.
A (L) Katso lisätietoja sivulta 143.
Kalenteritoisto
Katsellaksesi valittuna päivänä otettuja kuvia paina W (Q) -painiketta, kun näytöllä näkyy
80 kuvaa.
Pienoiskuvaluettelo
W (Q)
W (Q)
X
X
Päivämääräluettelo
Täyskuvatoisto
Kalenteritoisto
Pienoiskuvien toisto
Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat siitä, onko kohdistin päivämäärä- vai
pienoiskuvaluettelon kohdalla:
Toiminto
Vaihda päivämäärä- ja
pienoiskuvaluettelon
välillä
Poistu pienoiskuvien
toistoon / Lähennä
korostettua valokuvaa
Käytä
W (Q)
X
Vaihda
täyskuvatoistoon
Vaihda korostetun
valokuvan suojaustila
Paina W (Q)- tai J -painiketta päivämääräluettelossa
siirtääksesi kohdistimen pienoiskuvaluetteloon. Palaa
päivämääräluetteloon painamalla uudelleen W (Q).
• Päivämääräluettelo: Poistu 80 kuvan toistoon.
• Pienoiskuvaluettelo: Paina ja pidä X-painiketta painettuna
lähentääksesi korostettua kuvaa.
• Päivämääräluettelo: Korosta päivämäärä.
• Pienoiskuvaluettelo: Korosta kuva.
Korosta päivämääriä /
Korosta kuvia
Poista korostettu
valokuva (tai valokuvat)
Kuvaus
• Pienoiskuvaluettelo: Näytä korostettu kuva.
O
• Päivämääräluettelo: Poista kaikki valittuna päivänä otetut
kuvat.
• Pienoiskuvaluettelo: Poista korostettu kuva (0 146).
A (L) Katso lisätietoja sivulta 143.
Toisto ja poisto 141
Tarkempi katselu: toiston zoomaus
Paina X-painiketta lähentääksesi täyskuvatoistossa näkyvää kuvaa tai pienoiskuva- tai
kalenteritoistossa korostettua kuvaa. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä
zoomauksen aikana:
Toiminto
Lähennä tai
loitonna
Näytä kuvan
muita alueita
Valitse/lähennä
tai loitonna
kasvoja
Käytä
Kuvaus
Paina X lähentääksesi enintään noin 33×
(suuret kuvat), 25× (keskikokoiset kuvat)
X / W (Q) tai 13× (pienet kuvat). Loitonna
painamalla W (Q). Kun valokuvaa on
lähennetty, käytä monivalitsinta
näyttääksesi kuvan alueita, jotka eivät näy
näytöllä. Pidä monivalitsinta painettuna
vierittääksesi nopeasti kuvan muille alueille. Navigointi-ikkuna
näytetään, kun zoomaussuhdetta muutetaan; näytöllä kulloinkin
näkyvä alue merkitään keltaisella reunuksella.
P
Zoomauksen aikana havaitut kasvot
(enintään 35) merkitään navigointiikkunassa valkoisilla reunuksilla. Paina P
ja käytä monivalitsinta näyttääksesi muita
kasvoja tai paina J lähentääksesi
valittuna olevia kasvoja. Paina uudelleen
P palataksesi normaaliin zoomaukseen.
Näytä muita kuvia
Kierrä komentokiekkoa näyttääksesi muiden kuvien saman
kohdan nykyisellä zoomaussuhteella. Toiston zoomaus
peruutetaan, kun elokuva näytetään.
Peruuta zoomaus
Peruuta zoomaus ja palaa täyskuvatoistoon.
Vaihda suojaustila
142 Toisto ja poisto
A (L) Katso lisätietoja sivulta 143.
Valokuvien suojaaminen poistolta
Täyskuva-, zoomaus-, pienoiskuva- ja kalenteritoistossa A (L) -painiketta voi käyttää
valokuvien suojaamiseen tahattomalta poistolta. Suojattuja tiedostoja ei voi poistaa
O-painikkeella eikä toistovalikon Poista-toiminnolla. Huomaa, että suojatut kuvat
poistetaan, kun muistikortti alustetaan (0 196).
Valokuvan suojaaminen:
1
Valitse kuva.
Näytä kuva täyskuvatoistossa tai toiston zoomauksessa tai korosta se pienoiskuvatai kalenteritoiston pienoiskuvaluettelossa.
Täyskuvatoisto
2
Pienoiskuvien toisto
Paina A (L) -painiketta.
Valokuva merkitään P-kuvakkeella.
A (L) -painike
A Suojauksen poistaminen
Poistaaksesi yksittäisen kuvan suojauksen niin, että kuvan voi poistaa, näytä kuva koko näytön
kokoisena tai korosta se pienoiskuvaluettelossa ja paina A (L) -painiketta. Poistaaksesi
Toistokansio-valikossa (0 175) valittuna olevan kansion tai kansioiden kaikkien kuvien
suojauksen paina A (L)- ja O-painikkeita samanaikaisesti noin kaksi sekuntia toiston aikana.
Toisto ja poisto 143
Kuvien luokittelu
Luokittele kuvia tai merkitse ne poistettavaksi myöhemmin. Suojattuja kuvia ei voi
luokitella.
Yksittäisten kuvien luokittelu
1
Valitse kuva.
Näytä kuva täyskuvatoistossa tai toiston zoomauksessa tai korosta se pienoiskuvatai kalenteritoiston pienoiskuvaluettelossa.
2
Näytä toiston vaihtoehdot.
Paina P-painiketta näyttääksesi toiston
vaihtoehdot.
P-painike
3
Valitse Luokittelu.
Korosta Luokittelu ja paina J.
4
Valitse luokittelu.
Paina 4 tai 2 valitaksesi luokittelun nollasta
viiteen tähteen tai valitse ) merkitäksesi kuvan
poistettavaksi myöhemmin.
5
Paina J.
Paina J päättääksesi toiminnon.
144 Toisto ja poisto
Useiden kuvien luokittelu
Käytä toistovalikon Luokittelu-vaihtoehtoa luokitellaksesi useita kuvia.
1
Valitse Luokittelu.
Näytä kameran valikot painamalla Gpainiketta, korosta toistovalikossa Luokittelu
ja paina 2.
G-painike
2
Luokittele kuvia.
Paina 4 tai 2 korostaaksesi kuvia (näytä
korostettu kuva koko näytön kokoisena
pitämällä X-painiketta painettuna) ja paina 1
tai 3 valitaksesi luokittelun nollasta viiteen
tähteen tai valitse ) merkitäksesi kuvan
poistettavaksi myöhemmin.
3
Paina J.
Paina J päättääksesi toiminnon.
Toisto ja poisto 145
Valokuvien poistaminen
Suojaamattomat valokuvat voi poistaa alla kuvatulla tavalla. Poistettuja valokuvia ei voi
palauttaa.
Täyskuva-, pienoiskuva- ja kalenteritoisto
1
Valitse kuva.
Näytä kuva tai korosta se pienoiskuva- tai kalenteritoiston pienoiskuvaluettelossa.
2
Paina O-painiketta.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin.
O-painike
Täyskuvatoisto
3
Pienoiskuvien toisto
Paina uudelleen O-painiketta.
Poista valokuva painamalla uudelleen
O-painiketta. Poistu poistamatta valokuvaa
painamalla K-painiketta.
A Kalenteritoisto
Kaikki valittuna päivänä otetut valokuvat voi poistaa kalenteritoistossa korostamalla päivän
päivämääräluettelossa ja painamalla O-painiketta (0 141).
146 Toisto ja poisto
Toistovalikko
Toistovalikon Poista-toiminto sisältää seuraavat vaihtoehdot. Huomaa, että kuvien
määrästä riippuen poistaminen saattaa kestää jonkin aikaa.
Vaihtoehto
Kuvaus
Q Valitut
Poista valitut kuvat.
Valitse
n
Poista kaikki valittuna päivänä otetut kuvat.
päivämäärä
R Kaikki
Poista kaikki kuvat valittuna olevasta toistokansiosta (0 175).
❚❚ Valitut: valittujen valokuvien poistaminen
1
Valitse Poista.
Näytä valikot painamalla G-painiketta.
Korosta toistovalikon kohta Poista ja paina 2.
G-painike
2
Valitse Valitut.
Korosta Valitut ja paina 2.
3
Korosta kuva.
Korosta kuva monivalitsimella (näytä
korostettu kuva koko näytön kokoisena
painamalla ja pitämällä X-painiketta
painettuna).
4
Valitse korostettu kuva.
Valitse korostettu kuva painamalla W (Q)
-painiketta. Valitut kuvat merkitään O
-kuvakkeella. Toista vaiheita 3 ja 4 valitaksesi
lisää kuvia; poista kuvan valinta korostamalla
kuva ja painamalla W (Q).
5
W (Q) -painike
Paina J päättääksesi toiminnon.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin; korosta Kyllä
ja paina J.
Toisto ja poisto 147
❚❚ Valitse päivämäärä: valittuna päivänä otettujen valokuvien poistaminen
1
Valitse Valitse päivämäärä.
Korosta poistovalikossa Valitse päivämäärä ja
paina 2.
2
Korosta päivämäärä.
Korosta päivämäärä painamalla 1 tai 3.
Näytä korostettuna päivänä otetut kuvat
painamalla W (Q). Selaa kuvia
monivalitsimella tai paina ja pidä pohjassa X
näyttääksesi nykyisen kuvan koko näytön
kokoisena. Paina W (Q) palataksesi
päivämääräluetteloon.
3
Valitse korostettu päivämäärä.
Valitse kaikki korostettuna päivänä otetut
kuvat painamalla 2. Valitut päivämäärät
merkitään valintamerkeillä. Valitse lisää
päivämääriä toistamalla vaiheita 2 ja 3;
poistaaksesi päivämäärän valinnan korosta
päivä ja paina 2.
4
Paina J päättääksesi toiminnon.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin; korosta Kyllä
ja paina J.
148 Toisto ja poisto
W (Q) -painike
Kuvaesitykset
Toistovalikon Kuvaesitys-vaihtoehdon avulla nykyisen toistokansion kuvat voi näyttää
kuvaesityksenä (0 175).
1
Valitse Kuvaesitys.
Avaa kuvaesitysvalikko painamalla
G-painiketta ja valitsemalla
toistovalikosta kohta Kuvaesitys.
G-painike
2
Aloita kuvaesitys.
Korosta kuvaesitysvalikossa Aloita ja paina J.
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä kuvaesityksen ollessa käynnissä:
Toiminto
Hyppää taaksepäin /
hyppää eteenpäin
Näytä lisää kuvan tietoja
Keskeytä/jatka kuvaesitystä
Nosta/laske
äänenvoimakkuutta
Poistu toistotilaan
Käytä
Kuvaus
Palaa edelliseen kuvaan painamalla 4 tai siirry
seuraavaan kuvaan painamalla 2.
Vaihda näytettäviä kuvan tietoja (0 136).
Keskeytä esitys. Paina uudelleen jatkaaksesi.
Paina elokuvan toiston aikana X nostaaksesi
X / W (Q) äänenvoimakkuutta ja W (Q) laskeaksesi.
Lopeta esitys ja palaa toistotilaan.
K
Oikealla oleva valintaikkuna näytetään, kun kuvaesitys päättyy.
Valitse Käynnistä uudelleen käynnistääksesi esityksen uudelleen
tai Poistu palataksesi toistovalikkoon.
Toisto ja poisto 149
Kuvaesitysvaihtoehdot
Ennen kuin käynnistät kuvaesityksen, voit käyttää kuvaesitysvalikon asetuksia valitaksesi
näytettävät kuvat tyypin tai luokittelun mukaan ja valitaksesi, kuinka kauan yhtä kuvaa
näytetään.
• Kuvatyyppi: Valitse Valokuvat ja elokuvat, Vain valokuvat,
Vain elokuvat tai Luokittelun perusteella. Näyttääksesi vain
kuvat, joilla on valittu luokittelu, korosta Luokittelun
perusteella ja paina 2. Luokitteluluettelo tulee näkyviin;
korosta luokittelu ja paina 2 valitaksesi, sisällytetäänkö valitun
luokittelun saaneet kuvat kuvaesitykseen. Valitut luokittelut
merkitään valintamerkillä. Paina J poistuaksesi, kun olet
valinnut haluamasi luokittelut.
• Kuvaväli: Valitse, kuinka kauan valokuva näkyy.
150 Toisto ja poisto
Liitännät
ViewNX 2:n asentaminen
Asenna mukana toimitettu ohjelmisto
näyttääksesi ja muokataksesi tietokoneelle
kopioituja valokuvia ja elokuvia. Varmista
ennen ViewNX 2:n asentamista, että
tietokoneesi täyttää sivulla 152 luetellut
järjestelmävaatimukset. Varmista, että
käytössäsi on ViewNX 2:n uusin versio, jonka
voi ladata sivulla xiv luetelluilta verkkosivuilta,
koska vanhemmat versiot, jotka eivät tue
D5300:aa, eivät välttämättä pysty siirtämään
NEF (RAW) -kuvia oikein.
1
Käynnistä asennusohjelma.
ViewNX 2TM
Oma kuvankäsittelytyökalusi
q Valitse alue (tarvittaessa)
Käynnistä tietokone, aseta asennus-CD
levyasemaan ja käynnistä
asennusohjelma. Kielivalintaikkuna
tulee näkyviin. Jos haluamasi kieli ei ole
käytettävissä, valitse eri alue
napsauttamalla Region Selection
(Aluevalinta) (aluevalinta ei ole
käytettävissä eurooppalaisessa
versiossa).
2
w Valitse
kieli
e Napsauta
Next
(Seuraava)
Käynnistä asennusohjelma.
Napsauta Install (Asenna) ja noudata näytön
ohjeita.
Napsauta Install (Asenna)
Liitännät 151
3
4
A
Poistu asennusohjelmasta.
Windows
Mac OS
Napsauta Yes (Kyllä)
Napsauta OK
Poista asennus-CD-levy CD-ROM-asemasta.
Järjestelmävaatimukset
Windows
Mac OS
• Valokuvat: Intel Celeron, Pentium 4,
• Valokuvat: Intel Core- tai Xeon-sarja
Core-sarja; 1,6 GHz tai parempi
• Elokuvat (toisto): Core Duo 2 GHz tai parempi;
• Elokuvat (toisto): 3,0 GHz:n tai parempi
Intel Core i5:tä tai parempaa suositellaan
Pentium D; Intel Core i5:tä tai parempaa
katseltaessa elokuvia, joiden kuvakoko on
suositellaan katseltaessa elokuvia, joiden
CPU
1280×720 tai suurempi, kuvataajuudella
kuvakoko on 1280×720 tai suurempi,
30 kuvaa/s tai suuremmalla, tai elokuvia,
kuvataajuudella 30 kuvaa/s tai
joiden kuvakoko on 1920×1080 tai
suuremmalla, tai elokuvia, joiden kuvakoko
suurempi
on 1920×1080 tai suurempi
• Elokuvat (muokkaus): Intel Core i5 tai parempi
• Elokuvat (muokkaus): Intel Core i5 tai parempi
Esiasennettu Windows 8, Windows 7,
Käyttöjärjestelmä Windows Vista ja Windows XP; huomaa, että OS X 10.8 tai 10.7, Mac OS X 10.6
64-bittisiä Windows XP -versioita ei tueta
• 32-bittinen Windows 8, Windows 7 tai Windows
Vista: 1 Gt tai enemmän (suositus 2 Gt tai
enemmän)
• OS X 10.8, 10.7: 2 Gt tai enemmän (suositus 4 Gt
• 64-bittinen Windows 8, Windows 7 tai Windows
tai enemmän)
Muisti (RAM)
Vista: 2 Gt tai enemmän (suositus 4 Gt tai
• Mac OS X 10.6: 1 Gt tai enemmän (suositus
enemmän)
4 Gt tai enemmän)
• Windows XP: 512 Mt tai enemmän (suositus 2 Gt
tai enemmän)
Kiintolevytila
Käynnistyslevyllä käytettävissä vähintään 1 Gt (suositus 3 Gt tai enemmän)
Tarkkuus: 1024×768 kuvapistettä (XGA) tai
Tarkkuus: 1024×768 kuvapistettä (XGA) tai
enemmän (suositus 1280×1024 kuvapistettä tai
enemmän (suositus 1280×1024 kuvapistettä tai
Grafiikka
enemmän)
enemmän)
Väri: 24-bittiset värit (miljoonia värejä) tai
Väri: 24-bittiset värit (True Color) tai enemmän
enemmän
Katso viimeisimmät tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä sivulla xiv luetelluilta verkkosivuilta.
152 Liitännät
ViewNX 2:n käyttö
Kopioi kuvia tietokoneelle
Varmista ennen jatkamista, että olet asentanut mukana toimitetun ViewNX 2 -CD-levyn
ohjelmiston (0 151).
1
Liitä USB-kaapeli.
Sammuta kamera ja varmista, että kamerassa on muistikortti, ja liitä sitten mukana
toimitettu USB-kaapeli kuvan mukaisesti ja käynnistä kamera.
A Käytä luotettavaa virtalähdettä
Varmistaaksesi, ettei tiedonsiirto keskeydy, tarkista että kameran akku on ladattu
täyteen.
A Kaapelien liittäminen
Varmista, että kamera on pois päältä, ennen kuin liität tai irrotat liitäntäkaapeleita. Älä
käytä voimaa äläkä yritä asentaa liittimiä vinoon. Sulje liitännän suojus, kun liitäntää ei
käytetä.
A USB-keskittimet
Siirto ei välttämättä toimi odotetulla tavalla, jos kamera liitetään USB-keskittimen tai
näppäimistön kautta.
2
Käynnistä ViewNX 2:een kuuluva Nikon Transfer 2.
Jos näkyviin tulee viesti, joka kehottaa valitsemaan ohjelman, valitse
Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Jos seuraava valintaikkuna tulee näkyviin, valitse Nikon Transfer 2 alla kuvatulla tavalla.
1 Kohdassa Import pictures and videos (Tuo kuvia
ja videoita) napsauta Change program (Vaihda
ohjelma). Ohjelman valintaikkuna tulee näkyviin;
valitse Import File using Nikon Transfer 2 (Tuo
tiedosto käyttäen ohjelmaa Nikon Transfer 2)
ja napsauta OK.
2 Kaksoisnapsauta Import File (Tuo tiedosto).
Liitännät 153
3
Napsauta Start Transfer (Aloita siirto).
Oletusarvoisesti muistikortilla olevat kuvat
kopioidaan tietokoneelle.
A Siirron aikana
Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia, kun
siirto on käynnissä.
Start Transfer (Aloita siirto)
4
Katkaise yhteys.
Kun siirto on päättynyt, sammuta kamera ja irrota USB-kaapeli.
Näytä kuvat
Kuvat näkyvät ViewNX 2:ssa, kun siirto on päättynyt.
A ViewNX 2:n käynnistäminen manuaalisesti
• Windows: Kaksoisnapsauta työpöydän ViewNX 2
-pikakuvaketta.
• Mac OS: Valitse ViewNX 2 -kuvake Dock-palkista.
❚❚ Valokuvien muokkaaminen
Rajataksesi kuvia ja säätääksesi esimerkiksi terävyyttä ja sävytasoja
napsauta ViewNX 2:n työkalurivin Edit (Muokkaa) -painiketta.
❚❚ Elokuvien muokkaaminen
Muokataksesi kameralla kuvattuja elokuvia, esimerkiksi leikataksesi
pois ylimääräistä videoaineistoa, napsauta ViewNX 2:n työkalurivin
Movie Editor (Elokuvan muokkain) -painiketta.
❚❚ Kuvien tulostaminen
Napsauta ViewNX 2:n työkalurivin Print (Tulosta) -painiketta.
Näkyviin tulee valintaikkuna, jonka avulla kuvia voi tulostaa
tietokoneeseen kytketyllä tulostimella.
❚❚ Sijaintitietojen katselu
Näyttääksesi reittilokit tai paikat, joissa kuvat on otettu, napsauta
ViewNX 2:n työkalurivin Map (Kartta) -painiketta.
154 Liitännät
A Lisätietoja
Katso lisätietoja ViewNX 2:n käytöstä verkko-oppaasta.
A Nikonin verkkosivujen avaaminen
Siirtyäksesi Nikonin verkkosivuille ViewNX 2:n asennuksen jälkeen valitse All Programs (Kaikki
ohjelmat) > Link to Nikon (Yhteys Nikoniin) Windowsin käynnistysvalikosta (edellyttää
Internet-yhteyttä).
Liitännät 155
Valokuvien tulostaminen
Valitut JPEG-kuvat voi tulostaa PictBridge-tulostimella (0 265), joka liitetään suoraan
kameraan.
Tulostimen liittäminen
Liitä kamera käyttämällä mukana toimitettua USB-kaapelia.
1
2
Sammuta kamera.
Liitä USB-kaapeli.
Kytke tulostin päälle ja liitä USB-kaapeli kuvan mukaisesti. Älä käytä voimaa äläkä
yritä asentaa liittimiä vinoon.
3
Kytke kamera päälle.
Näytölle ilmestyy aloitusnäyttö ja sen jälkeen PictBridge-toistonäyttö.
D Tulostettavien valokuvien valitseminen
NEF (RAW) -valokuvia (0 59) ei voi valita tulostettavaksi. NEF (RAW) -kuvista voi luoda JPEGkopioita käyttämällä muokkausvalikon vaihtoehtoa NEF (RAW) -käsittely (0 213).
156 Liitännät
Kuvien tulostaminen yksitellen
1
Valitse kuva.
Näytä lisää kuvia painamalla 4 tai 2. Paina X-painiketta
lähentääksesi nykyistä kuvaa (0 142; paina K poistuaksesi
zoomauksesta). Näytä kahdeksan kuvaa kerralla painamalla
W (Q) -painiketta. Korosta kuvia monivalitsimella tai paina X
näyttääksesi korostetun kuvan koko näytön kokoisena.
2
Näytä tulostusasetukset.
Näytä PictBridge-tulostusasetukset painamalla J.
3
Säädä tulostusasetuksia.
Korosta asetus painamalla 1 tai 3 ja valitse painamalla 2.
Asetus
Kuvaus
Korosta sivukoko (luettelossa näytetään vain nykyisen tulostimen tukemat koot)
Sivukoko ja paina J vahvistaaksesi valinnan ja poistuaksesi edelliseen valikkoon
(käyttääksesi nykyisen tulostimen oletussivukokoa valitse Tulostinoletukset).
Kopioiden Paina 1 tai 3 valitaksesi kopioiden määrän (enintään 99) ja paina J
määrä vahvistaaksesi valinnan ja palataksesi edelliseen valikkoon.
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tulostin tukee sitä. Korosta
Tulostinoletukset (käytä nykyisen tulostimen asetuksia), Tulosta reunukset
Reunus
(tulosta valokuvaan valkoinen reunus) tai Ei reunusta ja paina J vahvistaaksesi
valinnan ja poistuaksesi edelliseen valikkoon.
Korosta Tulostinoletukset (käytä nykyisen tulostimen asetuksia), Tulosta
Aikaleima aikaleima (tulosta valokuviin tallennusaika ja -päivämäärä) tai Ei aikaleimaa ja
vahvista valinta ja palaa edelliseen valikkoon painamalla J.
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tulostin tukee sitä. Poistu rajaamatta kuvaa
korostamalla Ei rajausta ja painamalla J. Rajataksesi nykyistä kuvaa korosta
Rajaa ja paina 2.
Rajaus
Rajauksen valintaikkuna tulee näkyviin; paina X suurentaaksesi rajausta ja W (Q)
pienentääksesi. Valitse rajauksen sijainti monivalitsimella ja paina J. Huomaa,
että tulostuslaatu saattaa laskea, jos pieniä rajauksia tulostetaan suurikokoisena.
Liitännät 157
4
Aloita tulostus.
Aloita tulostaminen valitsemalla Aloita tulostus ja
painamalla J. Peruuttaaksesi tulostuksen ennen kuin kaikki
kuvat on tulostettu paina J.
D Päiväysmerkintä
Jos valitset Tulosta aikaleima PictBridge-valikosta tulostaessasi valokuvia, jotka sisältävät
Mukautetulla asetuksella d6 (Merkitse päivämäärä; 0 190) tallennetut päiväystiedot, päiväys
näkyy kaksi kertaa. Päiväysmerkintä saattaa kuitenkin rajautua pois, jos valokuvia rajataan tai
tulostetaan ilman reunuksia.
158 Liitännät
Useiden kuvien tulostaminen
1
Näytä PictBridge-valikko.
Paina G-painiketta PictBridge-toistonäytössä (katso vaihe 3
sivulla 156).
G-painike
2
Valitse vaihtoehto.
Korosta jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina 2.
• Tulostuksen valinta: Valitse tulostettavat kuvat.
• Valitse päivämäärä: Tulosta yksi kopio kaikista valittuna
päivänä otetuista kuvista.
• Tulosta (DPOF): Tulosta olemassa oleva tulostustilaus, joka on luotu toistovalikon
DPOF-tulostustilaus-toiminnolla (0 162). Nykyinen tulostustilaus näytetään
vaiheessa 3.
• Luettelokuva: Siirry vaiheeseen 4 luodaksesi luettelokuvan kaikista muistikortilla
olevista JPEG-kuvista. Huomaa, että jos muistikortilla on yli 256 kuvaa, vain
ensimmäiset 256 kuvaa tulostetaan.
Liitännät 159
3
Valitse kuvat tai päivämäärä.
Jos valitsit Tulostuksen valinta tai Tulosta (DPOF) vaiheessa 2,
paina 4 tai 2 selataksesi muistikortilla olevia kuvia. Näytä
nykyinen kuva koko näytön kokoisena painamalla ja
pitämällä X-painiketta painettuna. Valitse nykyinen kuva
tulostettavaksi painamalla 1. Kuva merkitään Z-kuvakkeella
ja tulosteiden lukumääräksi asetetaan 1; paina 1 tai 3
määrittääksesi tulosteiden määrän (enintään 99; poista kuvan
valinta painamalla 3, kun tulosteiden määrä on 1).
X-painike: Näytä valokuva
koko näytön kokoisena
Jos valitsit Valitse päivämäärä vaiheessa 2, paina 1 tai 3
korostaaksesi päivämäärän ja paina 2 valitaksesi korostetun
päivämäärän tai poistaaksesi valinnan. Näytä valittuna
päivänä otetut kuvat painamalla W (Q). Selaa kuvia
monivalitsimella tai paina ja pidä pohjassa X näyttääksesi
nykyisen kuvan koko näytön kokoisena. Paina uudelleen
W (Q) palataksesi päivämäärän valintaikkunaan.
X-painike: Näytä korostettu
valokuva koko näytön
kokoisena
W (Q) -painike: Näytä
valitun päivän valokuvat
160 Liitännät
4
Näytä tulostusasetukset.
Näytä PictBridge-tulostusasetukset painamalla J.
5
Säädä tulostusasetuksia.
Valitse sivukoon, reunuksen ja aikaleiman asetukset sivun 157 ohjeiden mukaisesti
(näkyviin tulee varoitus, jos valittu sivukoko on liian pieni luettelokuvalle).
6
Aloita tulostus.
Aloita tulostaminen valitsemalla Aloita tulostus ja
painamalla J. Peruuttaaksesi tulostuksen ennen kuin kaikki
kuvat on tulostettu paina J.
Liitännät 161
DPOF-tulostustilauksen luominen: tulostuksen
asetus
Toistovalikon DPOF-tulostustilaus-toiminnolla voi luoda digitaalisia ”tulostustilauksia”
PictBridge-yhteensopiville tulostimille ja laitteille, joissa on DPOF-tuki.
1
Valitse Valitse/aseta toistovalikon
kohdassa DPOF-tulostustilaus.
Paina G-painiketta ja valitse toistovalikosta
DPOF-tulostustilaus. Korosta Valitse/aseta
ja paina 2 (poista kaikki valokuvat
tulostustilauksesta valitsemalla Poista
kaikkien valinta).
2
G-painike
Valitse kuvat.
Paina 4 tai 2 selataksesi muistikortilla olevia
kuvia. Näytä nykyinen kuva koko näytön
kokoisena painamalla ja pitämällä X-painiketta
painettuna. Valitse nykyinen kuva
tulostettavaksi painamalla 1. Kuva merkitään
Z-kuvakkeella ja tulosteiden lukumääräksi
asetetaan 1; paina 1 tai 3 määrittääksesi
tulosteiden määrän (enintään 99; poista kuvan
valinta painamalla 3, kun tulosteiden määrä
on 1). Jatka, kunnes kaikki halutut kuvat on
valittu.
X-painike: Näytä valokuva koko näytön kokoisena
3
Näytä merkintävaihtoehdot.
Näytä tietojen merkintävaihtoehdot
painamalla J.
162 Liitännät
4
Valitse merkintävaihtoehdot.
Korosta seuraavat vaihtoehdot ja kytke
korostettu vaihtoehto päälle tai pois
painamalla 2 (päätä tulostustilaus
sisällyttämättä näitä tietoja siirtymällä
vaiheeseen 5).
• Merkitse kuvaustiedot: Suljinaika ja aukko tulostetaan kaikkiin tulostustilauksen
kuviin.
• Merkitse päivämäärä: Tallennuspäivämäärä tulostetaan kaikkiin tulostustilauksen
kuviin.
5
Päätä tulostustilauksen luominen.
Paina J päättääksesi tulostustilauksen luomisen.
D DPOF-tulostustilaus
Tulostaaksesi nykyisen tulostustilauksen kameran ollessa liitettynä PictBridge-tulostimeen valitse
PictBridge-valikosta Tulosta (DPOF) ja noudata kohdan ”Useiden kuvien tulostaminen” ohjeita
muokataksesi ja tulostaaksesi nykyisen tilauksen (0 159). DPOF-tulostuspäivämäärää ja
kuvaustietojen asetuksia ei tueta tulostettaessa suoran USB-liitännän kautta; tulostaaksesi
tallennuspäivämäärän nykyisen tulostustilauksen valokuviin käytä PictBridge-asetusta
Aikaleima.
Vaihtoehtoa DPOF-tulostustilaus ei voi käyttää, jos muistikortilla ei ole riittävästi tilaa
tulostustilauksen tallentamiseksi.
NEF (RAW) -valokuvia (0 59) ei voi valita tällä vaihtoehdolla. NEF (RAW) -kuvista voi luoda JPEGkopioita käyttämällä muokkausvalikon vaihtoehtoa NEF (RAW) -käsittely (0 213).
Tulostustilaukset eivät välttämättä tulostu oikein, jos kuvia poistetaan tietokoneella tai muilla
laitteilla tulostustilauksen luomisen jälkeen.
Liitännät 163
Kuvien katseleminen televisiosta
Kameran voi liittää televisioon tai videonauhuriin toistoa tai tallennusta varten
käyttämällä mukana toimitettua audio-/videokaapelia (AV-kaapeli). Kameran voi liittää
teräväpiirtovideolaitteisiin käyttämällä HDMI-kaapelia (High-Definition Multimedia
Interface, saatavilla erikseen muilta toimittajilta), jossa on HDMI-miniliitäntä (C-tyyppi).
Vakiopiirtolaitteet
Ennen kuin liität kameran vakiotelevisioon, varmista, että kameran videostandardi
(0 202) vastaa televisiossa käytettävää standardia.
1
Sammuta kamera.
Sammuta kamera aina ennen kuin liität tai irrotat AV-kaapelin.
2
Liitä AV-kaapeli kuvan mukaisesti.
Audio (punainen)
Audio (valkoinen)
Video (keltainen)
Liitä kameraan
Liitä videolaitteeseen
3
Valitse televisiosta videokanava.
4
Kytke kamera päälle ja paina K-painiketta.
Kuvat näytetään toiston aikana television näytöllä. Huomaa, että kuvien reunat
eivät välttämättä näy.
A Videotila
Jos kuvaa ei näy, varmista että kamera on liitetty oikein ja että kohtaan Videotila (0 202) valittu
standardi on sama kuin televisiossa käytettävä videostandardi.
A Toisto televisiossa
Jos toisto jatkuu pitkään, verkkolaitteen (saatavilla erikseen) käyttöä suositellaan.
164 Liitännät
Teräväpiirtolaitteet
Kameran voi liittää HDMI-laitteisiin käyttämällä muilta valmistajilta saatavaa HDMIkaapelia, jossa on HDMI-miniliitäntä (C-tyyppi).
1
Sammuta kamera.
Sammuta kamera aina ennen kuin liität tai irrotat HDMI-kaapelin.
2
Liitä HDMI-kaapeli kuvan mukaisesti.
Liitä kameraan
Liitä teräväpiirtolaitteeseen (valitse kaapeli,
jossa on liitin HDMI-laitteelle)
3
Kytke laite HDMI-kanavalle.
4
Kytke kamera päälle ja paina K-painiketta.
Kuvat näytetään toiston aikana teräväpiirtotelevisiossa tai näyttöruudulla.
Huomaa, että kuvien reunat eivät välttämättä näy.
A Toiston äänenvoimakkuus
Äänenvoimakkuutta voi säätää television säätimillä; kameran säätimiä ei voi käyttää.
Liitännät 165
❚❚ Lähdön tarkkuuden valitseminen
Valitaksesi HDMI-laitteeseen lähetettävän kuvan muodon valitse
HDMI > Lähdön tarkkuus kameran asetusvalikossa (0 195). Jos
Automaattinen on valittu, kamera valitsee automaattisesti
sopivan muodon.
❚❚ Kameran ohjaaminen television kaukosäätimellä
Jos Päällä on valittu asetusvalikon kohtaan HDMI > Laitehallinta (0 195), kun kamera
on liitetty HDMI-CEC-standardia tukevaan televisioon ja sekä kamera että televisio ovat
päällä, television kaukosäädintä voi käyttää kameran monivalitsimen ja J-painikkeen
sijaan täyskuvatoistossa ja kuvaesityksissä. Jos Pois on valittu, television kaukosäädintä
ei voi käyttää kameran ohjaamiseen, mutta kameralla voi kuvata valokuvia ja elokuvia
reaaliaikanäkymässä.
A HDMI-CEC-laitteet
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control) on standardi,
jonka avulla HDMI-laitteilla voi ohjata niihin kytkettyjä lisälaitteita. Kun kamera on liitetty
HDMI-CEC-laitteeseen, etsimessä näkyy ) jäljellä olevien kuvien määrän sijaan.
A 1920 × 1080 60p/50p
Asetuksen 1 920 × 1 080; 60p tai 1 920 × 1 080; 50p valitseminen kohtaan Elokuva-asetukset >
Kuvakoko/kuvataajuus saattaa aiheuttaa vaihtelua HDMI-laitteeseen lähetettävien tietojen
tarkkuudessa ja kuvataajuudessa tallennuksen aikana. Toiston aikana (0 130) HDMI-laitteet
näyttävät vain elokuvan; ilmaisimia ei näytetä.
D HDMI > Lähdön tarkkuus
Elokuvia ei voida lähettää tarkkuudella 1 920 × 1 080; 60p tai 1 920 × 1 080; 50p. Kaikki laitteet
eivät välttämättä tue Lähdön tarkkuus -kohdan asetusta Automaattinen; valitse tällöin 1080i
(lomitettu).
166 Liitännät
Wi-Fi
Mihin Wi-Fiä voi käyttää
Asentamalla Wireless Mobile Utility -sovelluksen Android- tai iOS-laitteeseesi voit näyttää
näkymän kameran objektiivin läpi älylaitteella, ottaa kuvia ja ohjata kameraa etänä ja
ladata kuvia kamerasta Internetissä jaettavaksi.
Lataa kuvia
Jaa kuvia
Kauko-ohjain
Katso tarkemmat tiedot Wireless Mobile Utilityn käyttöoppaasta (0 168).
Wi-Fi 167
Yhteyden muodostaminen kameraan
Ennen kuin muodostat Wi-Fi-yhteyden (langaton lähiverkko), asenna
Wireless Mobile Utility -sovellus Android- tai iOS-älylaitteeseen. Ohjeet yhteyden
muodostamiseksi kameraan vaihtelevat älylaitteessa käytettävän yhteystyypin mukaan.
Android
• WPS-painike: Jos älylaite tukee WPS-painiketta (ts. sen Wi-Fi settings (Wi-Fi-asetukset)
-valikossa on vaihtoehto WPS button connection (Yhteys WPS-painikkeella)), voit
muodostaa yhteyden älylaitteeseen helposti käyttämällä tätä menetelmää (0 169)
• PIN-koodillinen WPS: Jos älylaite tukee WPS:ää, voit käyttää yhteyden muodostamiseen
kameraa syöttämällä älylaitteessa näkyvän PIN-koodin (0 170)
• Näytä SSID: Jos älylaite ei tue WPS:ää, voit muodostaa yhteyden valitsemalla kameran
SSID:n älylaitteella (0 171)
iOS
• Näytä SSID: Muodosta yhteys valitsemalla kameran SSID älylaitteella (0 171)
A Sovelluksen asentaminen
1 Etsi sovellus.
Muodosta älylaitteella yhteys Google Play -palveluun, App Storeen tai johonkin muuhun
sovelluskauppaan ja etsi ”Wireless Mobile Utility”. Katso lisätietoja älylaitteen mukana
toimitetuista ohjeista.
2 Asenna sovellus.
Lue sovelluksen kuvaus ja asenna sovellus. Wireless Mobile Utilityn käyttöoppaan voi ladata
pdf-muodossa seuraavista osoitteista:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
A WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) on standardi, joka on suunniteltu helpottamaan turvallisten
langattomien verkkojen muodostamista. Katso aiheeseen liittyvät ohjeet sekä aika, jonka älylaite
odottaa yhteyden muodostumista, älylaitteen mukana toimitetusta dokumentaatiosta.
168 Wi-Fi
WPS (vain Android)
1
Ota kameran yhdysrakenteinen Wi-Fi
käyttöön.
Näytä valikot painamalla G-painiketta,
korosta asetusvalikossa Wi-Fi ja paina 2.
Korosta Verkkoyhteys ja paina 2 ja korosta
sitten Käytössä ja paina J. Odota muutama
sekunti, että Wi-Fi käynnistyy.
2
G-painike
Muodosta yhteys.
Ota kameran ja älylaitteen WPS-painikeyhteydet käyttöön:
• Kamera: Korosta Verkkoasetukset ja paina
2.
Korosta WPS-painike ja paina 2
valmistellaksesi kameran WPS-yhteyden
muodostamista varten. Kamera odottaa
älylaitteen WPS-yhteyspyyntöä noin kahden
minuutin ajan. Pidennä odotusaikaa
painamalla J.
• Älylaite: Valitse Wi-Fi settings (Wi-Fi-asetukset) > WPS button connection
(Yhteys WPS-painikkeella).
3
Käynnistä Wireless Mobile Utility.
Käynnistä Wireless Mobile Utility älylaitteella. Päävalintaikkuna tulee näkyviin.
Wi-Fi 169
PIN-koodin syöttö (vain Android)
1
Ota kameran yhdysrakenteinen Wi-Fi
käyttöön.
Näytä valikot painamalla G-painiketta,
korosta asetusvalikossa Wi-Fi ja paina 2.
Korosta Verkkoyhteys ja paina 2 ja korosta
sitten Käytössä ja paina J. Odota muutama
sekunti, että Wi-Fi käynnistyy.
2
G-painike
Valitse Verkkoasetukset > PIN-koodillinen WPS.
Korosta Verkkoasetukset ja paina 2.
Korosta PIN-koodillinen WPS ja paina 2.
3
Syötä PIN-koodi.
Syötä älylaitteessa näkyvä PIN-koodi. Korosta numeroita painamalla 4 tai 2 ja
muuta niitä painamalla 1 tai 3. Paina J, kun olet valmis.
4
Käynnistä Wireless Mobile Utility.
Käynnistä Wireless Mobile Utility älylaitteella. Päävalintaikkuna tulee näkyviin.
170 Wi-Fi
SSID (Android ja iOS)
1
Ota kameran yhdysrakenteinen Wi-Fi
käyttöön.
Näytä valikot painamalla G-painiketta,
korosta asetusvalikossa Wi-Fi ja paina 2.
Korosta Verkkoyhteys ja paina 2 ja korosta
sitten Käytössä ja paina J. Odota muutama
sekunti, että Wi-Fi käynnistyy.
2
G-painike
Näytä kameran SSID.
Korosta Verkkoasetukset ja paina 2.
Korosta Näytä SSID ja paina 2.
3
Valitse kameran SSID.
Valitse kameran SSID älylaitteessa näkyvästä verkkoluettelosta.
4
Käynnistä Wireless Mobile Utility.
Käynnistä Wireless Mobile Utility älylaitteella. Päävalintaikkuna tulee näkyviin.
Wi-Fi 171
❚❚ Yhteyden katkaiseminen
Wi-Fi-yhteyden voi poistaa käytöstä:
• Valitsemalla Wi-Fi > Verkkoyhteys > Ei käytössä kameran asetusvalikossa
• Käynnistämällä elokuvan tallennuksen
• Sammuttamalla kameran
❚❚ Oletusasetusten palauttaminen
Palauttaaksesi oletusverkkoasetukset valitse Wi-Fi > Verkkoasetukset > Palauta
verkkoasetukset. Vahvistusikkuna tulee näkyviin; korosta Kyllä ja paina J
palauttaaksesi oletusverkkoasetukset.
A Wi-Fi-näyttö
Kun Wi-Fi otetaan käyttöön, c-kuvake vilkkuu tietonäytöllä. Kuvake
lakkaa vilkkumasta, kun yhteys on muodostettu ja kamera vaihtaa tietoja
älylaitteen kanssa.
D Wi-Fi
Lue sivuilla xvi–xvii olevat varoitukset ennen Wi-Fi-toiminnon käyttöä. Poista Wi-Fi käytöstä
tilanteissa, joissa sen käyttö on kielletty, valitsemalla kameran asetusvalikossa Wi-Fi >
Verkkoyhteys > Ei käytössä. Huomaa, että Eye-Fi-kortteja ei voi käyttää, kun Wi-Fi on käytössä,
ja että valmiustila-ajastin ei sammu, kun älylaitteen Wireless Mobile Utility -sovellus on
yhteydessä kameraan. Jos tietoja ei siirretä noin 5 minuuttiin, valmiustila-ajastin sammuu.
Kameran Wi-Fi-toimintoa voi käyttää vain, kun kamerassa on muistikortti, eikä sitä voi käyttää, kun
USB- tai HDMI-kaapeli on liitetty. Estääksesi virran katkeamisen yhteyden ollessa päällä lataa
akku, ennen kuin otat verkkoyhteyden käyttöön.
172 Wi-Fi
Ladattavien kuvien valitseminen
Noudata alla olevia ohjeita valitaksesi älylaitteeseen ladattavat kuvat. Elokuvia ei voi
valita ladattavaksi.
Yksittäisten kuvien valitseminen ladattavaksi
1
Valitse kuva.
Näytä kuva tai korosta se pienoiskuva- tai kalenteritoiston pienoiskuvaluettelossa.
2
Näytä toiston vaihtoehdot.
Paina P-painiketta.
P-painike
3
Valitse Valitse läh. älylaitteeseen/poista
val.
Korosta Valitse läh. älylaitteeseen/poista
val. ja paina J. Ladattavaksi valitut kuvat on
merkitty &-kuvakkeella; poista kuvan valinta
näyttämällä tai korostamalla kuva ja
toistamalla vaiheet 2 ja 3.
A
&-kuvake
Kun lataus on valmis, &-kuvaketta ei enää näytetä.
Wi-Fi 173
Useiden kuvien valitseminen ladattavaksi
Muuttaaksesi useiden kuvien lataustilaa käytä toistovalikon Valitse lähetettäväksi
älylaitteeseen -vaihtoehtoa.
1
Valitse Valitse lähetettäväksi
älylaitteeseen.
Näytä valikot painamalla G-painiketta.
Korosta toistovalikossa Valitse lähetettäväksi
älylaitteeseen ja paina 2.
2
G-painike
Valitse kuvat.
Korosta kuvia monivalitsimella ja paina W (Q)
valitaksesi kuvan tai poistaaksesi sen valinnan
(näytä korostettu kuva koko näytön kokoisena
painamalla ja pitämällä X-painiketta
W (Q) -painike
painettuna). Valitut kuvat on merkitty &kuvakkeella.
3
Paina J.
Paina J päättääksesi toiminnon.
174 Wi-Fi
Kameran valikot
D Toistovalikko: kuvien hallinta
Näytä toistovalikko painamalla G ja valitsemalla D (toistovalikko) -välilehti.
G-painike
Toistovalikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:
Vaihtoehto
Poista
Toistokansio
Toiston näyttöasetukset
Kuvan tarkastelu
Käännä pysty
Kuvaesitys
Kuvatyyppi
Kuvaväli
DPOF-tulostustilaus
Luokittelu
Valitse lähetettäväksi
älylaitteeseen
Toistokansio
Oletusarvo
—
Nykyinen
—
Päällä
Päällä
—
Valokuvat ja elokuvat
2s
—
—
0
147
175
176
176
176
—
174
149
162
145
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse toistossa käytettävä kansio:
Vaihtoehto
Kuvaus
Toiston aikana näytetään vain valokuvat, jotka ovat kuvausvalikon kohtaan
Tallennuskansio (0 178) valitussa kansiossa. Tämä vaihtoehto valitaan
Nykyinen
automaattisesti, kun valokuva otetaan; valitse Kaikki näyttääksesi kaikkien kansioiden
kuvat.
Kaikki Kaikissa kansioissa olevat kuvat näytetään toiston aikana.
D Toistovalikko: kuvien hallinta 175
Toiston näyttöasetukset
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse tiedot, jotka näytetään toistossa kuvan tietojen näytössä
(0 136). Korosta vaihtoehto painamalla 1 tai 3 ja valitse tai poista
valinta painamalla 2. Valitut kohdat merkitään valintamerkeillä.
Palaa toistovalikkoon painamalla J.
Kuvan tarkastelu
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse, näytetäänkö kuvat automaattisesti näytöllä heti kuvauksen jälkeen.
Käännä pysty
G-painike ➜ D toistovalikko
Jos Päällä valitaan, pystysuuntaiset (muotokuvasuuntaiset) kuvat käännetään
automaattisesti näytöllä toistossa (kuvat, jotka on otettu asetuksen Pois ollessa valittuna
kohdassa Automaattinen kuvan kääntö, näytetään kuitenkin maisemasuuntaisina;
0 202). Huomaa, että koska kamera on valmiiksi oikeassa asennossa kuvauksen aikana,
kuvia ei käännetä automaattisesti kuvan tarkastelun aikana.
176 D Toistovalikko: kuvien hallinta
C Kuvausvalikko: kuvausasetukset
Näytä kuvausvalikko painamalla G ja valitsemalla C (kuvausvalikko) -välilehti.
G-painike
Kuvausvalikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:
Vaihtoehto
Palauta kuv.valikon
oletusaset.
Tallennuskansio
Kuvanlaatu
Kuvakoko
NEF (RAW) -tallennus
Valkotasapaino
Loisteputkivalo
Aseta Picture Control
Muokk. Picture Control -säät.
Autom. vääristymien korjaus
Väriavaruus
Aktiivinen D-Lighting
HDR (laaja dynaaminen alue)
Kohinan väh. kun pitkä
valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO
ISO-herkkyysasetukset
P, S, A, M
ISO-herkkyys
Muut tilat
Autom. ISO-herkkyyssäätö
Oletusarvo
0
—
177
—
JPEG, normaali
Suuri
12-bittinen
Automaattinen
Viileänvalkoiset
loisteputket
Vakio
—
Pois
sRGB
Automaattinen
Pois
178
59
61
178
101
Pois
179
Normaali
180
100
Automaattinen
Pois
102
111
115
179
179
94
96
Vaihtoehto
Kuvanottotapa
m, w
Muut tilat
Päällekkäisvalotus
Päällekkäisvalotustila
Kuvien määrä
Automaattinen säätö
Ajastettu kuvaus
Optinen VR 1
Elokuva-asetukset
Kuvakoko/kuvataajuus 2
Elokuvan laatu
Mikrofoni
Tuulikohinan vähennys
Manuaaliset elokuva-aset.
Oletusarvo
0
Sarjakuvaus H
Yksittäiskuvaus
45
Pois
2
Päällä
Pois
Päällä
—
Normaali
Automaattinen
herkkyys
Pois
Pois
98
68
181
128
67
180
1 Käytettävissä vain tätä vaihtoehtoa tukevilla objektiiveilla.
2 Oletusarvo riippuu ostomaasta.
Huomaa: Kameran asetuksista riippuen jotkin kohdat saattavat näkyä harmaana ja olla pois
käytöstä.
Palauta kuv.valikon oletusaset.
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Palauta kuvausvalikon oletusasetukset valitsemalla Kyllä.
C Kuvausvalikko: kuvausasetukset 177
Tallennuskansio
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Luo, nimeä uudelleen tai poista kansioita tai valitse kansio, johon jatkossa otettavat
valokuvat tallennetaan.
• Valitse kansio: Valitse kansio, johon jatkossa otettavat valokuvat tallennetaan.
D5300 (oletuskansio)
Nykyinen kansio
Muut kansiot (aakkosjärjestyksessä)
• Uusi: Luo uusi kansio ja nimeä se sivun 116 ohjeiden mukaisesti. Kansioiden nimet
voivat olla enintään viiden merkin pituisia.
• Nimeä uudelleen: Valitse luettelosta kansio ja nimeä se uudelleen sivun 116 ohjeiden
mukaisesti.
• Poista: Poista kaikki tyhjät kansiot muistikortilta.
D Kansioiden nimet
Kansioiden nimiä edeltää muistikortilla kolminumeroinen kansionumero, jonka kamera määrää
automaattisesti (esim. 100D5300). Kukin kansio voi sisältää enintään 999 valokuvaa. Kuvauksen
aikana kuvat tallennetaan valitun nimiseen kansioon, jolla on samannimisistä kansioista suurin
numero. Jos valokuvaa otettaessa nykyinen kansio on täynnä tai se sisältää valokuvan, jonka
numero on 9999, kamera luo uuden kansion lisäämällä 1:n nykyisen kansion numeroon (esim.
101D5300). Kamera käsittelee samannimisiä eri numerolla merkittyjä kansioita samana kansiona.
Esimerkiksi jos kansio NIKON on valittu kohtaan Tallennuskansio, kaikkien NIKON-nimisten
kansioiden (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON jne.) valokuvat näytetään, kun Nykyinen on valittu
kohtaan Toistokansio (0 175). Uudelleennimeäminen vaikuttaa kaikkiin samannimisiin
kansioihin, mutta kansioiden numerot säilyvät ennallaan. Vaihtoehto Poista poistaa tyhjät
numeroidut kansiot, mutta jättää muut samannimiset kansiot ennalleen.
NEF (RAW) -tallennus
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Valitse NEF (RAW) -kuvien värisyvyys.
Vaihtoehto
( 12-bittinen
) 14-bittinen
Kuvaus
NEF (RAW) -kuvat tallennetaan 12-bittisellä värisyvyydellä.
NEF (RAW) -kuvat tallennetaan 14-bittisellä värisyvyydellä, jolloin tiedostokoot
ovat suurempia, mutta väritietoja tallennetaan enemmän.
178 C Kuvausvalikko: kuvausasetukset
Autom. vääristymien korjaus
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Valitse Päällä vähentääksesi tynnyrivääristymää valokuvissa, jotka
on otettu laajakulmaobjektiiveilla, ja vähentääksesi
tyynyvääristymää valokuvissa, jotka on otettu pitkillä objektiiveilla
(huomaa, että etsimessä näkyvän alueen reunat saattavat rajautua
pois lopullisesta valokuvasta, ja valokuvien tallennusta edeltävään
käsittelyyn tarvittava aika saattaa pidentyä). Tämä vaihtoehto ei
päde elokuviin ja on käytettävissä vain G-, E- ja D-tyypin objektiiveilla (pois lukien PC-,
kalansilmä- ja tietyt muut objektiivit); tuloksia ei taata muilla objektiiveilla.
Väriavaruus
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Väriavaruus määrittelee värintoistossa käytettävissä olevan
väriskaalan. Vaihtoehtoa sRGB suositellaan elokuville ja yleiseen
tulostukseen ja katseluun, kun taas Adobe RGB, jonka väriskaala on
laajempi, sopii ammattimaiseen julkaisuun ja kaupalliseen
painatukseen.
A Adobe RGB
Jotta Adobe RGB -kuvien värit toistuvat tarkasti, niiden käsittelyyn käytettävien sovellusten,
näyttöjen ja tulostimien on tuettava värinhallintaa.
A Väriavaruus
ViewNX 2 (toimitetaan kameran mukana) ja Capture NX 2 (saatavilla erikseen) valitsevat
automaattisesti oikean väriavaruuden avatessaan tällä kameralla otettuja valokuvia. Tuloksia ei
voida taata muiden valmistajien ohjelmistoilla.
Kohinan väh. kun pitkä valotus
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Jos Päällä on valittu, valokuvia, jotka on otettu suljinajan ollessa 1 s
tai pidempi, käsitellään kohinan (kirkkaat pisteet, satunnaiset
kirkkaat kuvapisteet tai utu) vähentämiseksi. Käsittelyyn tarvittava
aika on noin kaksinkertainen; käsittelyn aikana etsimessä vilkkuu ”l m” eikä kuvia voi
ottaa (kohinan vähennystä ei tehdä, jos kamera sammutetaan ennen kuin käsittely on
valmis).
C Kuvausvalikko: kuvausasetukset 179
Kohinan väh. kun suuri ISO
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Suurilla ISO-herkkyyksillä otettuja valokuvia voidaan käsitellä ”kohinan” vähentämiseksi.
Vaihtoehto
Kuvaus
Suuri
Vähennä kohinaa (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet, viivat tai utu) erityisesti suurilla
Normaali ISO-herkkyyksillä otetuissa valokuvissa. Valitse kohinan vähennyksen määräksi Suuri,
Normaali tai Pieni.
Pieni
Kohinan vähennys tehdään vain tarvittaessa. Kohinan vähennyksen määrä on
Pois
pienempi kuin silloin kun Pieni on valittu kohtaan Kohinan väh. kun suuri ISO.
ISO-herkkyysasetukset
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Säädä ISO-herkkyyttä (0 67).
❚❚ Autom. ISO-herkkyyssäätö
Jos Pois on valittu kohtaan Autom. ISO-herkkyyssäätö tiloissa P, S, A ja M, ISO-herkkyys
pysyy käyttäjän valitsemassa arvossa (0 67). Kun Päällä on valittu, ISO-herkkyyttä
säädetään automaattisesti, jos optimaalista valotusta ei saavuteta käyttäjän valitsemalla
arvolla. Automaattisen ISO-herkkyyden suurimman arvon voi valita Autom. ISOherkkyyssäätö -valikon kohdassa Suurin herkkyys (valitse pieni arvo estääksesi kohinaa
(satunnaiset kirkkaat kuvapisteet, utu tai viivat; huomaa kuitenkin, että jos käyttäjän
valitsema ISO-herkkyys on suurempi kuin kohtaan Suurin herkkyys valittu arvo,
käytetään käyttäjän valitsemaa arvoa; automaattisen ISO-herkkyyden pienimmäksi
arvoksi on asetettu automaattisesti ISO 100)). Tiloissa P ja A herkkyyttä säädetään vain, jos
kuvasta tulisi alivalottunut kohtaan Pisin suljinaika valitulla suljinajalla (1/2000–1 s tai
Automaattinen; tiloissa S ja M herkkyyttä säädetään niin, että käyttäjän valitsemalla
suljinajalla saavutetaan optimaalinen valotus). Jos Automaattinen (käytettävissä vain
mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla) on valittu, kamera valitsee pisimmän suljinajan
objektiivin polttovälin perusteella (automaattista suljinajan valintaa voi hienosäätää
korostamalla kohdan Automaattinen ja painamalla 2). Pidempää suljinaikaa käytetään
vain, jos optimaalista valotusta ei saavuteta kohtaan Suurin herkkyys valitulla ISOherkkyysarvolla.
180 C Kuvausvalikko: kuvausasetukset
Kun Päällä on valittu, etsimessä näkyy ISO-AUTO ja tietonäytöllä
ISO-A. Kyseiset ilmaisimet vilkkuvat, kun herkkyyttä muutetaan
käyttäjän valitsemasta arvosta.
A Suurin herkkyys / pisin suljinaika
Kun automaattinen ISO-herkkyyssäätö on käytössä, tietonäytön ISOherkkyyden ja suljinajan näytöt näyttävät suurimman herkkyyden ja
pisimmän suljinajan.
Pisin suljinaika
Suurin herkkyys
A Autom. ISO-herkkyyssäätö
Kohinaa (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet, utu tai viivat) esiintyy todennäköisemmin suurilla
herkkyyksillä. Käytä kuvausvalikon vaihtoehtoa Kohinan väh. kun suuri ISO vähentääksesi
kohinaa (0 180). Huomaa, että ISO-herkkyyttä saatetaan nostaa automaattisesti, kun
automaattista ISO-herkkyyssäätöä käytetään täsmäys pitkiin suljinaikoihin -salamatilojen kanssa
(käytettävissä yhdysrakenteisen salaman ja sivulla 232 lueteltujen lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden kanssa), mikä saattaa estää kameraa valitsemasta pitkiä suljinaikoja.
Automaattinen ISO-herkkyyssäätö on käytettävissä vain i-TTL-salamaohjaustilassa (0 192, 233);
muissa tiloissa käytetään kohtaan ISO-herkkyys valittua arvoa, kun kuvia otetaan käyttäen
yhdysrakenteista salamaa tai lisävarusteena saatavaa salamalaitetta.
Optinen VR
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Tämä kohta näkyy vain sitä tukevia objektiiveja käytettäessä. Asetuksen Päällä
valitseminen ottaa käyttöön tärinänvaimennuksen, jota käytetään aina, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin (0 268). Poista tärinänvaimennus käytöstä valitsemalla Pois.
A Tärinänvaimennuksen ilmaisin
Tietonäytöllä näkyy tärinänvaimennuksen ilmaisin, kun Päällä on valittu
kohtaan Optinen VR.
C Kuvausvalikko: kuvausasetukset 181
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten
hienosäätö
Näytä Mukautettujen asetusten valikko painamalla G ja valitsemalla A (Mukautetut
asetukset) -välilehti.
G-painike
Mukautettuja asetuksia käytetään kameran asetusten
muokkaamiseen käyttäjälle mieleisiksi.
Päävalikko
Palauta mukaut.
asetukset (0 183)
182 A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö
Mukautettujen asetusten ryhmät
Seuraavat Mukautetut asetukset ovat käytettävissä:
a
a1
a2
a3
a4
b
b1
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
e
e1
e2
f
f1
f2
Mukautettu asetus
Palauta mukaut. asetukset
Automaattitarkennus
AF-C-tilan ensisij. valinta
Tarkennuspisteiden määrä
Yhdysrak. tarkennusapuvalo
Etäisyysmittari
Valotus
Valotussäädön porrastus
Ajastimet/valotuslukitus
Valotuslukitus laukaisimella
Virrankatkaisun ajastimet
Itselaukaisin
Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3)
Kuvaus/näyttö
Äänimerkki
Etsimen ruudukon näyttö
ISO-näyttö
Tiedostojen numerointi
Valotuksen viivetila
Merkitse päivämäärä
Haarukointi/salama
Yhdysrak. salaman tila
Autom. haarukoinnin asetus
Painikkeet
Fn-painikkeen tehtävä
AE-L/AF-L-painikkeen teht.
f3 Käänteinen kiekon kääntö
Oletusarvo
0
183
Tarkennus
39 pistettä
Päällä
Pois
184
184
185
185
1/3 arvoa
186
Pois
Normaali
Itselaukaisuviive: 10 s; Kuvien määrä: 1
1 minuutti
186
186
187
187
Matala
Pois
Pois
Pois
Pois
Pois
187
188
188
188
189
190
TTL
Valotuksen haarukointi
192
192
ISO-herkkyys
AE/AF-lukitus
Valotuksen korjaus: U
Suljinaika/aukko: U
Suljin lukittu
193
194
194
f4 Laukaisu muistikortitta
194
f5 Käänteiset ilmaisimet
194
Huomaa: Kameran asetuksista riippuen jotkin kohdat saattavat näkyä harmaana ja olla pois käytöstä.
Palauta mukaut. asetukset
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Valitse Kyllä palauttaaksesi Mukautetut asetukset oletusarvoihin.
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö 183
a: Automaattitarkennus
a1: AF-C-tilan ensisij. valinta
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Kun AF-C on valittu etsinvalokuvauksessa (0 51), tällä asetuksella määritetään, voiko
valokuvia ottaa aina kun laukaisinta painetaan (laukaisu ensisijainen) vai vain silloin, kun
kamera on tarkentanut (tarkennus ensisijainen).
Asetus
G Laukaisu
F Tarkennus
Kuvaus
Valokuvia voi ottaa aina kun laukaisinta painetaan.
Valokuvia voi ottaa vain kun kamera on tarkentanut.
a2: Tarkennuspisteiden määrä
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Valitse manuaalisessa tarkennuspisteen valinnassa käytettävissä olevien
tarkennuspisteiden määrä.
Asetus
Kuvaus
Valitse oikealla näkyvistä 39 tarkennuspisteestä.
# 39 pistettä
Valitse oikealla näkyvistä 11 tarkennuspisteestä. Käytä
valitaksesi tarkennuspisteen nopeasti.
A 11 pistettä
184 A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö
a3: Yhdysrak. tarkennusapuvalo
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Valitse, syttyykö yhdysrakenteinen tarkennusapuvalo
tarkennuksen avustamiseksi heikossa valaistuksessa.
Asetus
Päällä
Pois
Tarkennusapuvalo
Kuvaus
Tarkennusapuvalo syttyy, kun valaistus on heikko (katso lisätietoja sivulta 252).
Tarkennusapuvalo ei syty tarkennuksen avustamiseksi. Kamera ei välttämättä pysty
tarkentamaan automaattitarkennuksella, kun valaistus on heikko.
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
a4: Etäisyysmittari
Valitse Päällä käyttääksesi valotusilmaisinta määrittämään, onko kamera tarkennettu
oikein käsitarkennustilassa (0 57; huomaa, että tämä toiminto ei ole käytettävissä
kuvaustilassa M, jossa valotusilmaisin osoittaa, onko kohde valotettu oikein).
Ilmaisin
Kuvaus
Ilmaisin
Kuvaus
Kohde on tarkennettu.
Tarkennuspiste on
hieman kohteen takana.
Tarkennuspiste on
hieman kohteen edessä.
Tarkennuspiste on
selvästi kohteen takana.
Tarkennuspiste on
selvästi kohteen edessä.
Kamera ei pysty
määrittämään oikeaa
tarkennusta.
A Elektronisen etäisyysmittarin käyttäminen
Elektroninen etäisyysmittari edellyttää objektiivia, jonka suurin aukko on vähintään f/5.6.
Haluttua lopputulosta ei välttämättä saavuteta tilanteissa, joissa kamera ei pysty tarkentamaan
automaattitarkennuksella (0 52). Elektroninen etäisyysmittari ei ole käytettävissä
reaaliaikanäkymässä.
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö 185
b: Valotus
b1: Valotussäädön porrastus
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Valitse, millaista porrastusta käytetään säädettäessä suljinaikaa,
aukkoa, valotuksen ja salaman korjausta ja haarukointia.
c: Ajastimet/valotuslukitus
c1: Valotuslukitus laukaisimella
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Jos Päällä on valittu, valotus lukittuu, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin.
c2: Virrankatkaisun ajastimet
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Tämä asetus määrittää, kuinka pitkään näyttö pysyy päällä, jos mitään toimintoja ei
suoriteta valikkonäytön ja toiston aikana (Toisto/valikot), kun valokuvia näytetään
näytöllä kuvan ottamisen jälkeen (Kuvan tarkastelu) ja reaaliaikanäkymässä
(Reaaliaikanäkymä), ja kuinka pitkään valmiustila-ajastin, etsin ja tietonäyttö pysyvät
päällä, kun mitään toimintoja ei suoriteta (Valmiustila-ajastin). Valitse lyhyt
automaattisen virrankatkaisun viive säästääksesi akkua.
Asetus
C Lyhyt
D
Normaali
E Pitkä
F
Mukautettu
Kuvaus (kaikki ajat ovat likimääräisiä)
Virrankatkaisun ajastimet asetetaan seuraaviin arvoihin:
Toisto/valikot
Kuvan tarkastelu Reaaliaikanäkymä
Lyhyt
20 s
4s
5 minuuttia
Normaali
1 minuutti
4s
10 minuuttia
Pitkä
5 minuuttia
20 s
20 minuuttia
Valmiustila-ajastin
4s
8s
1 minuutti
Valitse viive erikseen kohtiin Toisto/valikot, Kuvan tarkastelu,
Reaaliaikanäkymä ja Valmiustila-ajastin. Kun asetukset on tehty, paina J.
A Virrankatkaisun ajastimet
Näyttö ja etsin eivät kytkeydy automaattisesti pois päältä, kun kamera on liitetty tietokoneeseen
tai tulostimeen USB-liitännän kautta.
186 A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
c3: Itselaukaisin
Valitse laukaisuviive ja otettavien kuvien määrä.
• Itselaukaisuviive: Valitse laukaisuviive.
• Kuvien määrä: Paina 1 ja 3 valitaksesi, montako kuvaa otetaan
joka kerta kun laukaisinta painetaan (1–9; jos arvoksi valitaan
jokin muu kuin 1, kuvat otetaan noin 4 sekunnin välein).
c4: Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3)
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Valitse, kauanko kamera odottaa signaalia lisävarusteena saatavalta
ML-L3-kauko-ohjaimelta ennen kuin kauko-ohjaustila perutaan.
Valitse lyhyt aika pidentääksesi akun kestoa. Tämä asetus on
voimassa vain etsinvalokuvauksessa.
d: Kuvaus/näyttö
d1: Äänimerkki
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Valitse korkeus (Korkea tai Matala) äänimerkille, joka kuuluu itselaukaisin- ja kaukoohjaintiloissa ja kun kamera tarkentaa. Valitse Pois estääksesi äänimerkkiä kuulumasta.
Nykyinen asetus näkyy tietonäytöllä: 3 näkyy, kun äänimerkki on
päällä, ja 2, kun se on pois päältä.
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö 187
d2: Etsimen ruudukon näyttö
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Valitse Päällä, jolloin etsimessä näytetään tarvittaessa ruudukko sommittelun
helpottamiseksi (0 4).
d3: ISO-näyttö
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Valitse Päällä, jolloin etsimessä näytetään jäljellä olevien kuvien määrän sijaan ISOherkkyys.
d4: Tiedostojen numerointi
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Kun valokuva otetaan, kamera nimeää tiedoston lisäämällä 1:n viimeksi käytettyyn
tiedostonumeroon. Tällä asetuksella määritetään, jatkuuko tiedostojen numerointi
viimeksi käytetystä numerosta, kun uusi kansio luodaan, muistikortti alustetaan tai
kameraan asetetaan uusi muistikortti.
Asetus
Kuvaus
Kun uusi kansio luodaan, muistikortti alustetaan tai kameraan asetetaan uusi
muistikortti, tiedostojen numerointi jatkuu viimeksi käytetystä numerosta. Jos valokuvaa
Päällä
otettaessa nykyisessä kansiossa on valokuva, jonka numero on 9999, uusi kansio luodaan
automaattisesti ja tiedostojen numerointi alkaa uudelleen numerosta 0001.
Tiedostojen numerointi aloitetaan uudelleen luvusta 0001, kun uusi kansio luodaan,
muistikortti alustetaan tai kameraan asetetaan uusi muistikortti. Huomaa, että uusi
Pois
kansio luodaan automaattisesti, jos valokuvaa otettaessa nykyisessä kansiossa on 999
valokuvaa.
Nollaa asetuksen Päällä tiedostojen numeroinnin lukuun 0001 ja luo uuden kansion, kun
Nollaa
seuraava valokuva otetaan.
188 A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö
D Tiedostojen numerointi
Jos nykyisen kansion numero on 999 ja kansio sisältää joko 999 valokuvaa tai valokuvan, jonka
numero on 9999, laukaisin lukittuu eikä enempää valokuvia voi ottaa. Valitse Nollaa
Mukautettuun asetukseen d4 (Tiedostojen numerointi) ja alusta nykyinen muistikortti tai aseta
uusi muistikortti.
A Tiedostonimet
Valokuvat tallennetaan kuvatiedostoina, joiden nimet ovat muodossa ”DSC_nnnn.xxx”, jossa
nnnn on välillä 0001 ja 9999 oleva nelilukuinen numero, jonka kamera määrää automaattisesti
nousevassa järjestyksessä, ja xxx on jokin seuraavista kolmikirjaimisista tunnisteista: NEF (RAW)
-kuvilla ”NEF”, JPEG-kuvilla ”JPG” tai elokuvilla ”MOV”. NEF (RAW)+JPEG -asetuksella tallennetuilla
NEF- ja JPEG-kuvilla on samat tiedostonimet, mutta eri tunnisteet. Kuvan sulautuksella (0 211) ja
elokuvan muokkausvaihtoehdoilla (0 131) luotujen kopioiden tiedostonimet alkavat
kirjainyhdistelmällä ”DSC_”; muilla muokkausvalikon vaihtoehdoilla luotujen kopioiden
tiedostonimet alkavat kirjainyhdistelmällä ”CSC” (esim. ”CSC_0001.JPG”). Jos kuva on tallennettu
kuvausvalikon vaihtoehdon Väriavaruus ollessa asetettuna arvoon Adobe RGB (0 179), kuvan
nimi alkaa alaviivalla (esim. ”_DSC0001.JPG”).
d5: Valotuksen viivetila
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Valitse Päällä tilanteissa, joissa pienikin kameran liike saattaa tehdä kuvista epäteräviä,
jolloin sulkimen laukaisua viivästetään noin 1 s:lla sen jälkeen kun laukaisinta on painettu
ja peili on nostettu.
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö 189
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
d6: Merkitse päivämäärä
Valitse päivämäärätieto, joka merkitään valokuviin kuvaushetkellä.
Päivämäärämerkintöjä ei voi lisätä olemassa oleviin valokuviin eikä poistaa niistä.
Asetus
Pois
a
Kuvaus
Aika ja päivämäärä eivät näy valokuvissa.
Päivämäärä
Päivämäärä tai päivämäärä ja aika merkitään
valokuviin, jotka otetaan tämän asetuksen
b Päivämäärä ja aika ollessa voimassa.
c
Päiväyslaskuri
15 . 10 . 2013
15 . 10 . 2013 10 : 02
Uusiin valokuviin merkitään aikaleima, joka näyttää kuvauspäivän ja
valitun päivän välillä olevien päivien lukumäärän (katso alla).
Jos asetus on jokin muu kuin Pois, valittu asetus ilmaistaan
tietonäytöllä d-kuvakkeella.
A Merkitse päivämäärä
Päivämäärä tallennetaan kohdassa Aikavyöhyke ja päivämäärä (0 201) valitussa järjestyksessä.
Merkintä saattaa rajautua pois kuvasta tai muuttua epäselväksi kopioissa, jotka luodaan kuvia
muokattaessa (0 205). Päivämäärää ei merkitä NEF (RAW)- tai NEF (RAW)+JPEG -kuviin.
❚❚ Päiväyslaskuri
Kuviin, jotka otetaan tämän asetuksen ollessa päällä, merkitään
joko tulevaan päivämäärään jäljellä olevien päivien määrä tai
menneestä päivämäärästä kuluneiden päivien määrä. Käytä
asetusta seurataksesi lapsen kasvua tai laskeaksesi päiviä
syntymäpäivään tai häihin.
02 / 20 . 10 . 2013
Tuleva päivämäärä (kaksi päivää
jäljellä)
02 / 24 . 10 . 2013
Mennyt päivämäärä (kaksi päivää
kulunut)
Kamerassa on kolme paikkaa päivämäärien tallennusta varten.
1
Syötä ensimmäinen päivämäärä.
Kun valitset kohdan Päiväyslaskuri ensimmäisen kerran,
kamera pyytää syöttämään päivämäärän ensimmäiseen
paikkaan. Syötä päivämäärä monivalitsimen avulla ja paina
J poistuaksesi päivämääräluetteloon.
190 A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö
2
Syötä lisää päivämääriä tai muokkaa olemassa olevia
päivämääriä.
Muuttaaksesi päivämäärää tai syöttääksesi lisää päivämääriä
korosta paikka, paina 2 ja syötä päivämäärä yllä kuvatulla
tavalla.
3
Valitse päivämäärä.
Korosta päivämääräluettelon paikka ja paina J.
4
Valitse päiväyslaskurin muoto.
Korosta Näytön vaihtoehdot ja paina 2 ja korosta sitten
päiväysmuoto ja paina J.
5
Poistu päiväyslaskurivalikosta.
Paina J poistuaksesi päiväyslaskurivalikosta.
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö 191
e: Haarukointi/salama
e1: Yhdysrak. salaman tila
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Valitse yhdysrakenteisen salaman salamatila P-, S-, A- ja M-tilassa.
Asetus
1 TTL
Kuvaus
Salaman tehoa säädetään automaattisesti kuvausolosuhteiden mukaan.
Valitse salamataso. Täydellä teholla yhdysrakenteisen
salaman ohjeluku on 13 (m, ISO 100, 20 °C).
2 Käsisäätö
A Käsisäätö
Y-kuvake vilkkuu etsimessä ja 0 tietonäytöllä, kun Käsisäätö on
valittu ja salama on nostettu.
A SB-400 ja SB-300
Kun lisävarusteena saatava SB-400- tai SB-300-salamalaite on kiinnitetty ja kytketty päälle, kohdan
Yhdysrak. salaman tila sijaan näkyy Valinnainen salama, jolloin lisävarusteena saatavan
salamalaitteen ohjaustilaksi voi valita TTL tai Käsisäätö.
A TTL-salamaohjaus
Seuraavat salaman ohjaustavat ovat käytettävissä, kun mikroprosessoriohjattua objektiivia
käytetään yhdysrakenteisen salaman (0 62) tai lisävarusteena saatavien salamalaitteiden kanssa
(0 232).
• Digitaalisen järjestelmäkameran tasapainotettu i-TTL-täytesalama: 2016 kuvapisteen RGB-kennolta
saatuja tietoja käytetään salaman tehon säätämiseen niin, että pääkohteen ja taustan välillä on
luonnollinen tasapaino.
• Digitaalisen järjestelmäkameran vakio-i-TTL-täytesalama: Salaman tehoa säädetään pääkohteen
mukaan; taustan kirkkautta ei huomioida.
Vakio-i-TTL-salamaohjausta käytetään pistemittauksen kanssa tai valittaessa lisävarusteena
saatavan salamalaitteen kanssa. Muissa tilanteissa käytetään digitaalisen järjestelmäkameran
tasapainotettua i-TTL-täytesalamaa.
e2: Autom. haarukoinnin asetus
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Valitse asetus (valotus, valkotasapaino tai Aktiivinen D-Lighting), jota vaihdellaan, kun
haarukointi on käytössä (0 108).
192 A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö
f: Painikkeet
f1: Fn-painikkeen tehtävä
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Valitse Fn-painikkeen tehtävä.
Fn-painike
v
Asetus
Kuvanlaatu/
kuvakoko
w
ISO-herkkyys
m
Valkotasapaino
!
Aktiivinen
D-Lighting
$
HDR
& + NEF (RAW)
t
Automaattinen
haarukointi
"
Tarkennusaluetila
'
Etsimen ruudukon
näyttö
c
Wi-Fi
Kuvaus
Pidä Fn-painiketta painettuna ja kierrä komentokiekkoa valitaksesi
kuvanlaadun ja kuvakoon (0 59).
Pidä Fn-painiketta painettuna ja kierrä komentokiekkoa valitaksesi ISOherkkyyden (0 67).
Pidä Fn-painiketta painettuna ja kierrä komentokiekkoa valitaksesi
valkotasapainon (vain P-, S-, A- ja M-tilat; 0 101).
Pidä Fn-painiketta painettuna ja kierrä komentokiekkoa valitaksesi
Aktiivinen D-Lighting -asetuksen (vain P-, S-, A- ja M-tilat; 0 94).
Pidä Fn-painiketta painettuna ja kierrä komentokiekkoa säätääksesi HDRasetuksia (vain P-, S-, A- ja M-tilat; 0 96).
Jos kuvanlaaduksi on asetettu JPEG, hieno, JPEG, normaali tai JPEG,
perus, NEF (RAW) -kopio tallennetaan seuraavan Fn-painikkeen
painamisen jälkeen otettavan kuvan yhteyteen. Poistu tallentamatta NEF
(RAW) -kopiota painamalla uudelleen Fn-painiketta. Tämä asetus ei ole
voimassa seuraavissa erikoistehostetiloissa: %, g, ', (, 3 ja ).
Pidä Fn-painiketta painettuna ja kierrä komentokiekkoa valitaksesi
haarukoinnin porrastuksen (valotuksen ja valkotasapainon haarukointi)
tai kytkeäksesi ADL-haarukoinnin päälle tai pois (vain P-, S-, A- ja M-tilat;
0 108).
Pidä Fn-painiketta painettuna ja kierrä komentokiekkoa valitaksesi
tarkennusaluetilan (0 53).
Paina Fn-painiketta näyttääksesi tai piilottaaksesi
etsimen rajausruudukon.
Paina Fn-painiketta näyttääksesi Wi-Fi-valikon (0 169).
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö 193
f2: AE-L/AF-L-painikkeen teht.
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Valitse A (L) -painikkeen tehtävä.
Asetus
Kuvaus
Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun A (L) -painiketta
B AE/AF-lukitus pidetään painettuna.
lukittuu, kun A (L) -painiketta pidetään
C Vain AE-lukitus Valotus
painettuna.
Valotus lukittuu, kun A (L) -painiketta painetaan, ja
AE-lukitus
pysyy lukittuna, kunnes painiketta painetaan
E (pito)
uudelleen tai kunnes valmiustila-ajastimen aika kuluu
loppuun.
Tarkennus lukittuu, kun A (L) -painiketta pidetään
F Vain AF-lukitus painettuna.
A (L) -painike käynnistää automaattitarkennuksen.
A AF-ON
Laukaisinta ei voi käyttää tarkentamiseen.
f3: Käänteinen kiekon kääntö
A (L) -painike
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Käännä komentokiekon kiertosuunta päinvastaiseksi, kun sillä
säädetään valotuksen tai salaman korjausta (Valotuksen korjaus)
ja/tai suljinaikaa ja aukkoa (Suljinaika/aukko). Korosta
vaihtoehtoja, paina 2 valitaksesi kohdan tai poistaaksesi valinnan
ja paina sitten J.
f4: Laukaisu muistikortitta
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Jos Suljin lukittu on valittu, laukaisin on käytössä vain silloin kun kamerassa on
muistikortti. Asetuksen Suljin toiminnassa valitseminen sallii sulkimen laukaisun
silloinkin, kun muistikorttia ei ole asetettu, tosin kuvia ei tällöin tallenneta (ne näytetään
kuitenkin näytöllä esittelytilassa).
f5: Käänteiset ilmaisimet
G-painike ➜ A mukautetut asetukset -valikko
Jos
(V) on valittu, etsimen ja tietonäytön valotusilmaisimet näytetään
niin, että positiiviset arvot ovat vasemmalla ja negatiiviset oikealla.
Valitse
(W) näyttääksesi negatiiviset arvot vasemmalla ja positiiviset
oikealla.
194 A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö
B Asetusvalikko: kameran asetukset
Näytä asetusvalikko painamalla G ja valitsemalla B (asetusvalikko) -välilehti.
G-painike
Asetusvalikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:
Vaihtoehto
Alusta muistikortti
Näytön kirkkaus
Tietojen näyttömuoto
AUTO/SCENE/EFFECTS
P/S/A/M
Automaattinen tietonäyttö
Puhdista kuvakenno
Puhdista käynn./samm.
Peilin nosto puhdistusta
varten1
Pölynpoiston viitekuva
Välkynnänvähennys
Aikavyöhyke ja päivämäärä 2
Kesäaika
Kieli (Language) 2
Automaattinen kuvan kääntö
Kuvaselitys
Sijaintitiedot
Tallenna sijaintitiedot
GPS-vaihtoehdot
Luo loki
Lokiluettelo
Oletusarvo
—
0
Graafinen
Graafinen
Päällä
0
196
196
197
199
Vaihtoehto
Videotila 2
HDMI
Lähdön tarkkuus
Laitehallinta
Kauko-ohjain
Etälaukaisu
Fn-painikkeen tehtävä
Puhdista käynn. ja
samm.
241
—
243
—
Automaattinen
199
200
Pois
—
Päällä
—
201
201
202
202
Pois
—
—
—
74
Wi-Fi
Verkkoyhteys
Verkkoasetukset
Eye-Fi-lataus 3
Vaatimustenmukaisuusmerkintä
Laiteohjelmaversio
Oletusarvo
—
0
202
Automaattinen
Päällä
166
Ota valokuvia
Kuten kameran
4-pain.
203
Ei käytössä
—
Käytössä
—
—
169
204
204
204
1 Ei käytettävissä, kun akun varaus on vähissä.
2 Oletusarvo riippuu ostomaasta.
3 Käytettävissä vain kun yhteensopiva Eye-Fi-muistikortti on asetettu (0 204).
Huomaa: Kameran asetuksista riippuen jotkin kohdat saattavat näkyä harmaana ja olla pois
käytöstä.
B Asetusvalikko: kameran asetukset 195
Alusta muistikortti
G-painike ➜ B asetusvalikko
Muistikortit on alustettava ennen ensimmäistä käyttöä tai jos ne on alustettu muissa
laitteissa. Alusta kortti alla kuvatulla tavalla.
D Muistikorttien alustaminen
Muistikortin alustaminen poistaa lopullisesti kaikki kortilla olevat tiedot. Kopioi ennen jatkamista
tietokoneelle kaikki valokuvat ja muut tiedot, jotka haluat säilyttää (0 153).
1
Korosta Kyllä.
Poistu alustamatta muistikorttia korostamalla Ei ja
painamalla J.
2
Paina J.
Muistikortin alustamisen aikana näytetään ilmoitus.
Älä poista muistikorttia tai poista tai irrota
virtalähdettä, ennen kuin alustus on valmis.
Näytön kirkkaus
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valitse näytön kirkkaus painamalla 1 tai 3. Valitse suurempi arvo
lisätäksesi kirkkautta ja pienempi arvo vähentääksesi.
196 B Asetusvalikko: kameran asetukset
Tietojen näyttömuoto
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valitse tietonäytön näyttömuoto (0 6). Muodon voi valita erikseen automaatti-,
kuvausohjelma- ja erikoistehostetiloille sekä P-, S-, A- ja M-tiloille.
Klassinen (0 198)
1
Graafinen (0 6)
Valitse kuvaustilavaihtoehto.
Korosta AUTO/SCENE/EFFECTS tai P/S/A/M ja
paina 2.
2
Valitse ulkoasu.
Korosta ulkoasu ja paina J.
B Asetusvalikko: kameran asetukset 197
”Klassinen” näyttö näkyy alla.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
13 14
15
16
17
18
23 22 21 20
19
12
24 25 26 27 28 29 30
37 36 35 34 33 32 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Eye-Fi-yhteyden ilmaisin ...... 204
Wi-Fi-yhteyden ilmaisin........ 172
Reittilokin ilmaisin.....................77
Satelliittisignaalin ilmaisin ......75
Valotuksen viivetila................ 189
Päällekkäisvalotuksen ilmaisin
................................................. 100
Päivämäärän merkitsemisen
ilmaisin .................................. 190
Tärinänvaimennuksen ilmaisin
...........................................18, 181
Salaman ohjauksen ilmaisin
................................................. 192
Salaman korjauksen ilmaisin
lisävarusteena saataville
salamalaitteille .................... 235
Äänimerkki-ilmaisin............... 187
Akun/pariston ilmaisin.............17
Ohjekuvake..........................8, 256
Kuvaustila
i automaattinen/
j automaattinen (ei
salamaa)...............................19
Kuvausohjelmat ....................30
Erikoistehostetila ..................37
P-, S-, A- ja M-tilat...................82
14 Valotuksen lukituksen ilmaisin
................................................... 91
15 Suljinaika .................................... 83
16 Aukko (aukkoarvo) ................... 83
17 Valotusilmaisin.......................... 87
Valotuksen korjauksen ilmaisin
................................................... 92
Haarukoinnin edistymisen
ilmaisin ..................................110
18 ”k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1000 kuvaan).......................... 15
19 Jäljellä olevien kuvien määrä
................................................... 15
Valkotasapainon tallennuksen
ilmaisin .................................104
Kuvaustilan ilmaisin
20 ISO-herkkyys ............................. 67
Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin ..................................180
21 Haarukoinnin ilmaisin ..........108
ADL-haarukoinnin määrä ....110
22 Kuvanottotapa .......................... 45
23 Automaattisen
tarkennusalueen valinnan
ilmaisin .................................... 53
Kolmiulotteisen seurannan
ilmaisin .................................... 53
Tarkennuspiste.......................... 55
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Kuvanlaatu ................................. 59
Kuvakoko .................................... 61
Haarukoinnin porrastus ........109
HDR (laaja dynaaminen alue)
................................................... 96
Aktiivinen D-Lighting .............. 94
Valkotasapaino........................101
ISO-herkkyys ............................. 67
Valotuksen korjaus ................... 92
Salaman korjaus........................ 93
Salamatila ................................... 63
Mittaus......................................... 90
Tarkennusaluetila ............ 53, 120
Tarkennustila .................... 51, 119
Picture Control .......................111
Huomaa: Kuvassa olevan näytön kaikki ilmaisimet palavat havainnollisuuden vuoksi.
198 B Asetusvalikko: kameran asetukset
G-painike ➜ B asetusvalikko
Automaattinen tietonäyttö
Jos Päällä on valittu, tietonäyttö tulee näkyviin, kun laukaisin on painettu puoleenväliin.
Jos Pois on valittu, tietonäytön voi näyttää painamalla R-painiketta.
G-painike ➜ B asetusvalikko
Pölynpoiston viitekuva
Hanki viitetiedot Capture NX 2:n (saatavilla erikseen; katso lisätietoja Capture NX 2:n
käyttöoppaasta) pölynpoistotoimintoa varten.
Pölynpoiston viitekuva on käytettävissä vain silloin, kun kameraan on kiinnitetty
mikroprosessoriohjattu objektiivi. Suosittelemme objektiivia, jonka polttoväli on
vähintään 50 mm. Jos käytössä on zoom-objektiivi, zoomaa niin lähelle kuin mahdollista.
1
Valitse aloitusasetus.
Korosta jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina
J. Poistu hankkimatta pölynpoistotietoja
painamalla G.
• Aloita: Oikealla oleva viesti näytetään, ja ”rEF”
tulee näkyviin etsimeen.
• Puhdista kenno ja käynnistä: Valitse tämä vaihtoehto
puhdistaaksesi kuvakennon ennen aloittamista.
Oikealla oleva viesti näytetään ja ”rEF” tulee
näkyviin etsimeen, kun puhdistus on suoritettu.
D Kuvakennon puhdistaminen
Ennen kuvakennon puhdistusta tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei voi käyttää
valokuvissa, jotka otetaan kuvakennon puhdistuksen jälkeen. Valitse Puhdista kenno ja
käynnistä vain, jos pölynpoiston viitetietoja ei käytetä olemassa olevissa valokuvissa.
2
Rajaa etsimeen kuvioton valkoinen kohde.
Pidä objektiivi noin kymmenen senttimetrin päässä hyvin valaistusta kuviottomasta
valkoisesta kohteesta, rajaa kohde niin, että se täyttää etsimen, ja paina laukaisin
puoleenväliin.
Automaattitarkennustilassa tarkennus asetetaan äärettömään automaattisesti;
käsitarkennustilassa tarkennus on asetettava äärettömään käsin.
B Asetusvalikko: kameran asetukset 199
3
Hanki pölynpoiston viitetiedot.
Paina laukaisin pohjaan hankkiaksesi pölynpoiston viitetiedot.
Jos vertailukohde on liian kirkas tai liian tumma,
kamera ei välttämättä pysty hankkimaan
pölynpoiston viitetietoja, ja näytölle tulee oikealla
oleva viesti. Valitse jokin muu vertailukohde ja
toista menettely alkaen vaiheesta 1.
D Pölynpoiston viitetiedot
Samoja tietoja voi käyttää eri objektiiveilla tai eri aukoilla otetuissa
valokuvissa. Viitekuvia ei voi katsella tietokoneen
kuvankäsittelyohjelmistolla. Kun viitekuvia katsellaan kameralla, näytöllä
näkyy ruudukko.
Välkynnänvähennys
G-painike ➜ B asetusvalikko
Vähennä loisteputki- ja elohopeahöyryvalaistuksessa kuvattaessa esiintyvää välkyntää ja
juovaisuutta reaaliaikanäkymässä (0 118) tai elokuvan tallennuksen aikana (0 126).
Valitse Automaattinen, jolloin kamera valitsee automaattisesti oikean taajuuden, tai
säädä taajuus käsin vastaamaan paikallisen verkkovirran taajuutta.
A Välkynnänvähennys
Jos Automaattinen ei tuota haluttua tulosta, etkä ole varma paikallisen virtalähteen taajuudesta,
kokeile molempia vaihtoehtoja ja valitse se, joka tuottaa parhaan tuloksen. Välkynnänvähennys
ei välttämättä tuota toivottua tulosta, jos kohde on hyvin kirkas, jolloin on valittava A- tai M-tila ja
pienempi aukko (suurempi aukkoarvo) ennen reaaliaikanäkymän käynnistämistä. Huomaa, että
välkynnänvähennys ei ole käytettävissä, kun Päällä on valittu kohtaan Elokuva-asetukset >
Manuaaliset elokuva-aset. (0 129) tilassa M.
200 B Asetusvalikko: kameran asetukset
G-painike ➜ B asetusvalikko
Aikavyöhyke ja päivämäärä
Vaihda aikavyöhykettä, aseta kameran kello, valitse päivämäärän
näyttöjärjestys ja ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä.
Vaihtoehto
Kuvaus
Valitse aikavyöhyke. Kameran kello asetetaan
automaattisesti uuden aikavyöhykkeen aikaan.
Aikavyöhyke
Aseta kameran kello (0 15).
Päivämäärä ja
aika
Valitse päivän, kuukauden ja vuoden näyttöjärjestys.
Päiväysmuoto
Ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä. Kameran kello
siirtyy automaattisesti tunnin eteenpäin tai taaksepäin.
Kesäaika
Kieli (Language)
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valitse kameran valikoiden ja viestien kieli.
B Asetusvalikko: kameran asetukset 201
Automaattinen kuvan kääntö
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valokuvat, jotka otetaan vaihtoehdon Päällä ollessa valittuna, sisältävät tiedon kameran
suunnasta, jolloin kuvat voidaan kääntää automaattisesti toiston aikana tai kun niitä
katsellaan ViewNX 2:ssa tai Capture NX 2:ssa (saatavilla erikseen). Seuraavat suunnat
tallennetaan:
Maisemasuunta (vaaka)
Kameraa käännetty 90°
myötäpäivään
Kameraa käännetty 90°
vastapäivään
Kameran suuntaa ei tallenneta, kun Pois on valittu. Valitse tämä vaihtoehto, kun panoroit
tai otat valokuvia niin, että objektiivi osoittaa ylöspäin tai alaspäin.
A Käännä pysty
Kääntääksesi pystysuuntaiset (muotokuvasuunta) valokuvat toiston aikana automaattisesti
valitse Päällä toistovalikon kohtaan Käännä pysty (0 176).
Kuvaselitys
G-painike ➜ B asetusvalikko
Lisää uusiin valokuviin kuvaselitys sitä mukaa kun otat kuvia. Selityksiä voi katsella
metatietona ViewNX 2:ssa (toimitetaan kameran mukana) tai Capture NX 2:ssa (saatavilla
erikseen; 0 236). Selitys näkyy myös kuvaustietosivulla kuvan tietojen näytöllä (0 138).
Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:
• Lisää selitys: Lisää selitys sivun 116 ohjeiden mukaisesti. Kuvaselityksen enimmäispituus
on 36 merkkiä.
• Liitä selitys: Valitse tämä vaihtoehto liittääksesi selityksen kaikkiin
uusiin valokuviin. Liitä selitys -vaihtoehdon voi ottaa käyttöön
ja pois käytöstä korostamalla sen ja painamalla 2. Valittuasi
haluamasi asetuksen poistu painamalla J.
Videotila
G-painike ➜ B asetusvalikko
Kun kamera liitetään televisioon tai videonauhuriin, varmista että kameran videotila
vastaa laitteen videostandardia (NTSC tai PAL).
202 B Asetusvalikko: kameran asetukset
G-painike ➜ B asetusvalikko
Kauko-ohjain
Valitse toiminnot, joihin langallista tai langatonta kauko-ohjainta käytetään.
❚❚ Etälaukaisu
Valitse, käytetäänkö valinnaisen lisävarusteen laukaisinta valokuvaukseen vai elokuvien
tallentamiseen.
Vaihtoehto
y Ota valokuvia
z Tallenna elokuvia
Kuvaus
Valinnaisen lisävarusteen laukaisinta käytetään valokuvien ottamiseen.
Valinnaisen lisävarusteen laukaisinta käytetään elokuvien
tallentamiseen. Paina painike puoleenväliin käynnistääksesi
reaaliaikanäkymän tai tarkentaaksesi AF-S- ja AF-F-tiloissa. Paina painike
pohjaan käynnistääksesi tai lopettaaksesi tallennuksen. Päätä
reaaliaikanäkymä käyttämällä kameran reaaliaikanäkymän kytkintä.
❚❚ Fn-painikkeen tehtävä
Valitse langattomien kauko-ohjainten Fn-painikkeen tehtävä.
Vaihtoehto
Kuvaus
Langattoman kauko-ohjaimen Fn-painiketta käytetään samaan
Kuten kameran
=4
toimintoon, joka on valittu kameran A (L) -painikkeen tehtäväksi
4-pain.
(0 194).
Langattoman kauko-ohjaimen Fn-painikkeella voi käynnistää tai
a Reaaliaikanäkymä
lopettaa reaaliaikanäkymän.
B Asetusvalikko: kameran asetukset 203
Eye-Fi-lataus
G-painike ➜ B asetusvalikko
Tämä asetus näkyy vain silloin kun kamerassa on Eye-Fi-muistikortti (saatavilla erikseen
muilta toimittajilta). Valitse Käytössä ladataksesi valokuvat ennalta valittuun
kohteeseen. Huomaa, että kuvia ei ladata, jos signaalin voimakkuus ei ole riittävä.
Noudata kaikkia paikallisia lakeja, jotka koskevat langattomia laitteita, ja valitse Ei
käytössä tilanteissa, joissa langattomien laitteiden käyttö on kielletty.
Kun Eye-Fi-kortti on asetettu kameraan, kortin tila osoitetaan
kuvakkeella tietonäytöllä:
• d: Eye-Fi-lataus ei ole käytössä.
• e: Eye-Fi-lataus on käytössä, mutta ladattavia kuvia ei ole
käytettävissä.
• f (muuttumaton): Eye-Fi-lataus on käytössä; latauksen alkamista
odotetaan.
• f (animoitu): Eye-Fi-lataus on käytössä; tietoja ladataan.
• g: Virhe.
D Eye-Fi-kortit
Virheistä tai muista syistä johtuen Eye-Fi-kortit saattavat lähettää langattomia signaaleja, kun Ei
käytössä on valittu. Jos näytöllä näkyy varoitus (0 256), sammuta kamera ja poista kortti.
Kameraa voi käyttää Eye-Fi-korttien kytkemiseksi päälle ja pois päältä, mutta kamera ei
välttämättä tue muita Eye-Fi-toimintoja. Muista päivittää kortin laiteohjelma. Katso lisätietoja
Eye-Fi-kortin mukana toimitetusta dokumentaatiosta; pyydä valmistajalta tietoja Eye-Fi-korttien
saatavuudesta maassasi tai alueellasi.
A Eye-Fi-korttien käyttäminen ad hoc -tilassa
Yhteyden muodostamiseen saattaa kulua enemmän aikaa ad hoc -tilaa tukevilla Eye-Fi-korteilla.
Valitse suurempi arvo asetusvalikon kohtaan Virrankatkaisun ajastimet > Valmiustila-ajastin
(0 186).
Vaatimustenmukaisuusmerkintä
G-painike ➜ B asetusvalikko
Näytä standardit, joita kamera noudattaa.
Laiteohjelmaversio
Näytä kameran nykyinen laiteohjelmaversio.
204 B Asetusvalikko: kameran asetukset
G-painike ➜ B asetusvalikko
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden
luominen
Näytä muokkausvalikko painamalla G ja valitsemalla N (muokkausvalikko) -välilehti.
G-painike
Muokkausvalikkoa käytetään luomaan rajattuja tai muokattuja kopioita muistikortilla
olevista valokuvista, ja se on käytettävissä vain silloin, kun kamerassa on valokuvia
sisältävä muistikortti.
0
Vaihtoehto
Vaihtoehto
o Kuvan sulautus
211 q Väritysääriviivat
0 NEF (RAW) -käsittely
213
g Väriluonnos
207
1 Muuta kokoa
214
r Perspektiivin korjaus
208 2 Pikamuokkaus
215 u Miniatyyritehoste
208
e Suorista
215
3 Valikoiva väri
209
( Vääristymän korjaus
215
f Muokkaa elokuvaa
210
) Kalansilmä
216 p Vertailu vierekkäin *
* Käytettävissä vain, jos muokkausvalikko avataan painamalla P ja valitsemalla Muokkaus
täyskuvatoistossa, kun muokattu tai alkuperäinen kuva on näytöllä.
Vaihtoehto
i D-Lighting
Punasilmäisyyden
j
korjaus
k Rajaa
l Yksivärinen
m Suodintehosteet
n Väritasapaino
0
207
0
216
216
217
218
219
131
221
A Kopioiden muokkaaminen
Useimpia vaihtoehtoja voi käyttää kopioihin, jotka on luotu käyttäen muita
muokkausvaihtoehtoja, mutta lukuun ottamatta vaihtoehtoja Kuvan sulautus ja Muokkaa
elokuvaa > Valitse alku-/loppukohta kutakin vaihtoehtoa voi käyttää vain kerran (huomaa, että
useat muokkaukset saattavat johtaa yksityiskohtien menettämiseen). Vaihtoehdot, joita ei voi
käyttää nykyiseen kuvaan, näkyvät harmaina eikä niitä voi valita.
A Kuvanlaatu ja kuvakoko
Lukuun ottamatta kopioita, jotka on luotu vaihtoehdoilla Rajaa ja Muuta kokoa, JPEG-kuvista
luodut kopiot ovat samankokoisia ja -laatuisia kuin alkuperäinen kuva, kun taas NEF (RAW)
-kuvista luodut kopiot tallennetaan suurina hienolaatuisina JPEG-kuvina.
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen 205
Muokattujen kopioiden luominen
Muokatun kopion luominen:
1
Näytä muokkausvaihtoehdot.
Korosta haluamasi muokkausvalikon kohta ja paina
2.
2
Valitse kuva.
Korosta kuva ja paina J (näytä korostettu kuva
koko näytön kokoisena painamalla ja pitämällä Xpainiketta painettuna).
A Muokkaus
Kamera ei välttämättä pysty näyttämään tai
muokkaamaan kuvia, jotka on luotu muilla laitteilla.
Jos kuva on tallennettu kuvanlaadun asetuksella NEF
(RAW) + JPEG (0 59), muokkausvaihtoehdot koskevat
vain RAW-kopiota.
3
Valitse muokkausvaihtoehdot.
Katso lisätietoja valittua kohtaa koskevasta luvusta.
Poistu luomatta muokattua kopiota painamalla
G.
4
Luo muokattu kopio.
Luo muokattu kopio painamalla J. Muokatut
kopiot merkitään N-kuvakkeella lukuun ottamatta
kuvan tietojen ”vain kuva” -sivua (0 136).
A Muokattujen kopioiden luominen toiston aikana
Luodaksesi muokatun kopion kuvasta, joka näkyy parhaillaan täyskuvatoistossa (0 135), paina P,
korosta Muokkaus ja paina J ja valitse muokkausvaihtoehto (Kuvan sulautus pois lukien).
206 N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen
G-painike ➜ N muokkausvalikko
D-Lighting
D-Lighting kirkastaa varjoja, joten se soveltuu hyvin tummille tai vastavalossa otetuille
valokuville.
Ennen
D-Lighting
D-Lighting
(muotokuvakohde)
Valitse korjauksen määrä painamalla 4 tai 2; vaikutusta voi esikatsella
muokkausnäytöllä. Kopioi valokuva painamalla J.
❚❚ Muotokuvien kohteet
Valitse Muotokuvien kohteet rajoittaaksesi D-Lightingin käytön muotokuvakohteisiin.
A Muotokuvien kohteet
Kamera valitsee automaattisesti enintään kolme kohdetta, kun D-Lightingia käytetään
muotokuvissa (huomaa, että muotokuva-D-Lightingia ei voi käyttää valokuviin, jotka on otettu
asetuksen Pois ollessa valittuna asetusvalikon kohdassa Automaattinen kuvan kääntö; 0 202).
Sommittelusta ja kohteiden asennoista riippuen haluttua lopputulosta ei välttämättä saavuteta;
jos et ole tyytyväinen tulokseen, poista valintamerkki kohdasta Muotokuvien kohteet.
Punasilmäisyyden korjaus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Tämän vaihtoehdon avulla voi korjata salaman aiheuttamaa ”punasilmäisyyttä”, ja
vaihtoehto on käytettävissä vain valokuvissa, jotka on otettu salamaa käyttäen.
Punasilmäisyyden korjaukseen valittua valokuvaa voi esikatsella muokkausnäytöllä.
Vahvista punasilmäisyyden korjauksen vaikutus ja luo kopio painamalla J. Huomaa,
ettei punasilmäisyyden korjaus aina tuota haluttuja tuloksia ja se voi erittäin harvinaisissa
tapauksissa kohdistua myös kohtiin, joissa punasilmäisyyttä ei ole; tarkista esikatselukuva
huolellisesti ennen kuin jatkat.
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen 207
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Rajaa
Luo rajattu kopio valitusta valokuvasta. Valittu valokuva näytetään
niin, että valittu rajaus näkyy keltaisella; luo rajattu kopio
seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.
Toiminto
Suurenna rajauksen
kokoa
Pienennä rajauksen
kokoa
Muuta rajauksen
kuvasuhdetta
Siirrä rajausta
Luo kopio
Käytä
X
Kuvaus
Suurenna rajauksen kokoa painamalla X-painiketta.
W (Q) Pienennä rajauksen kokoa painamalla W (Q) -painiketta.
Kierrä komentokiekkoa vaihtaaksesi kuvasuhteiden 3 : 2, 4 : 3,
5 : 4, 1 : 1 ja 16 : 9 välillä.
Valitse rajauksen sijainti monivalitsimella.
Tallenna nykyinen rajaus erillisenä tiedostona.
A Kuvakoko
Kopion koko (joka vaihtelee rajauksen koon ja kuvasuhteen mukaan) näkyy rajausnäytön
vasemmassa yläkulmassa.
A Rajattujen kopioiden katselu
Toiston zoomaus ei välttämättä ole käytettävissä rajattuja kopioita näytettäessä.
Yksivärinen
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Kopioi valokuvat asetuksella Mustavalkoinen,
Seepia tai Sinikopio (sinivalkoinen yksivärinen).
Vaihtoehdon Seepia tai Sinikopio valitseminen
näyttää valitun kuvan esikatselun; paina 1
lisätäksesi värikylläisyyttä ja 3 vähentääksesi. Luo
yksivärinen kopio painamalla J.
Lisää
värikylläisyyttä
Vähennä
värikylläisyyttä
208 N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen
Suodintehosteet
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Kun olet säätänyt suodintehosteita alla kuvatulla tavalla, kopioi valokuva painamalla J.
Vaihtoehto
Skylight
Kuvaus
Luo skylight-suotimen vaikutuksen vähentäen
kuvien sinisyyttä.
Luo kopioon lämminsävysuotimen vaikutuksen,
Lämminsävysuodin minkä ansiosta kopiossa on ”lämmin”, punertava
sävy.
Punaisen
voimistaminen
Vihreän
voimistaminen
Sinisen
voimistaminen
Voimista punaisia (Punaisen voimistaminen),
vihreitä (Vihreän voimistaminen) tai sinisiä
(Sinisen voimistaminen) sävyjä. Paina 1 lisätäksesi
tehosteen vaikutusta ja 3 vähentääksesi.
Tähtisuodin
Lisää tähtimäisen tehosteen valonlähteisiin.
• Pisteiden määrä: Valitse neljä, kuusi tai kahdeksan.
• Suodatusmäärä: Valitse kohteena olevien
valonlähteiden kirkkaus.
• Suotimen kulma: Valitse pisteiden kulma.
• Pisteiden pituus: Valitse pisteiden pituus.
• Vahvista: Esikatsele suotimen vaikutuksia. Katsele
kopiota koko näytön kokoisena painamalla X.
• Tallenna: Luo muokattu kopio.
Pehmeäpiirto
Lisää pehmeäpiirtosuodintehoste. Valitse suotimen
voimakkuus painamalla 4 tai 2.
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen 209
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Väritasapaino
Käytä monivalitsinta luodaksesi alla kuvatulla tavalla kopion, jonka
väritasapainoa on muokattu. Punaisen, vihreän ja sinisen
histogrammit (0 137) näyttävät kopion sävyjakauman.
Lisää vihreän määrää
Luo muokattu kopio
Lisää sinisen määrää
Lisää kullanruskean määrää
Lisää magentan määrää
A Zoomaus
Lähennä näytöllä näkyvää kuvaa painamalla X-painiketta. Histogrammi
päivitetään näyttämään vain näytöllä näkyvän kuvan osan tiedot. Kun
kuvaa on lähennetty, paina A (L) -painiketta vaihtaaksesi
väritasapainosta zoomaukseen ja takaisin. Kun zoomaus on valittuna,
voit lähentää ja loitontaa X- ja W (Q) -painikkeilla ja vierittää kuvaa
monivalitsimella.
210 N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Kuvan sulautus
Kuvan sulautus yhdistää kaksi olemassa olevaa NEF (RAW) -valokuvaa ja luo niistä yhden
kuvan, joka tallennetaan erikseen alkuperäisistä; lopputulos, jossa hyödynnetään
kameran kuvakennon RAW-tietoja, on huomattavasti parempi kuin
kuvankäsittelysovelluksilla luodut sulautukset. Uusi kuva tallennetaan nykyisillä
kuvanlaadun ja kuvakoon asetuksilla; aseta kuvanlaatu ja kuvakoko ennen sulautuksen
luomista (0 59, 61; kaikki vaihtoehdot ovat käytettävissä). Luo NEF (RAW) -kopio
valitsemalla kuvanlaaduksi NEF (RAW).
+
1
Valitse Kuvan sulautus.
Korosta muokkausvalikossa Kuvan sulautus ja
paina 2.
Näkyviin tulee oikealla näkyvä valintaikkuna, jossa
Kuva 1 on korostettu; paina J näyttääksesi
luettelon tällä kameralla luoduista NEF (RAW)
-kuvista.
2
Valitse ensimmäinen kuva.
Korosta monivalitsimella sulautuksen ensimmäinen
valokuva. Paina ja pidä X-painiketta pohjassa
näyttääksesi korostetun valokuvan koko näytön
kokoisena. Paina J valitaksesi korostetun
valokuvan ja palataksesi esikatselunäyttöön.
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen 211
3
Valitse toinen kuva.
Valittu kuva tulee näkyviin kohtaan Kuva 1. Korosta Kuva 2, paina J ja valitse
toinen valokuva vaiheen 2 ohjeiden mukaisesti.
4
Säädä herkkyys.
Korosta Kuva 1 tai Kuva 2 ja optimoi sulautuksen
valotus painamalla 1 tai 3 valitaksesi herkkyyden
väliltä 0,1 ja 2,0. Toista sama toiselle kuvalle.
Oletusarvo on 1,0; puolita herkkyys valitsemalla 0,5
tai kaksinkertaista se valitsemalla 2,0. Herkkyyden
vaikutus näkyy Katsele-sarakkeessa.
5
Esikatsele sulautusta.
Paina 4 tai 2 asettaaksesi kohdistimen Katselesarakkeeseen ja paina 1 tai 3 korostaaksesi kohdan
Sulauta. Paina J näyttääksesi sulautuksen
esikatselun oikealla olevan kuvan mukaisesti
(tallenna sulautus näyttämättä esikatselua
painamalla Tallenna). Palataksesi vaiheeseen 4 ja
valitaksesi uusia valokuvia tai säätääksesi herkkyyttä
paina W (Q).
6
Tallenna sulautus.
Tallenna sulautus painamalla J, kun esikatselukuva
on näytöllä. Kun sulautus on luotu, uusi kuva
näytetään näytöllä koko näytön kokoisena.
D Kuvan sulautus
NEF (RAW) -valokuvia voi yhdistää vain, jos niiden värisyvyys on sama (0 178). Sulautuksen kuvan
tiedot ovat samat kuin kohtaan Kuva 1 valitulla valokuvalla.
212 N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen
G-painike ➜ N muokkausvalikko
NEF (RAW) -käsittely
Luo NEF (RAW) -valokuvista JPEG-kopioita.
1
Valitse NEF (RAW) -käsittely.
Korosta muokkausvalikossa NEF (RAW) -käsittely ja
paina 2 näyttääksesi valintaikkunan, jossa
luetellaan vain tällä kameralla luodut NEF (RAW)
-kuvat.
2
Valitse valokuva.
Korosta valokuva monivalitsimella (näytä korostettu
valokuva koko näytön kokoisena painamalla ja
pitämällä X-painiketta painettuna). Paina J
valitaksesi korostetun valokuvan ja siirtyäksesi
seuraavaan vaiheeseen.
3
Säädä NEF (RAW) -käsittely -asetuksia.
Säädä alla lueteltuja asetuksia. Huomaa, että valkotasapaino ei ole käytettävissä
kuvissa, jotka on luotu päällekkäisvalotuksella tai kuvan sulautuksella, ja että
valotuksen korjauksen vaikutus saattaa olla erilainen kuin valokuvaa otettaessa
odotettiin.
Kuvanlaatu (0 59)
Kuvakoko (0 61)
Valkotasapaino (0 101)
Valotuksen korjaus (0 92)
Picture Control (0 111)
Kohinan väh. kun suuri ISO (0 180)
Väriavaruus (0 179)
D-Lighting (0 207)
4
Kopioi valokuva.
Korosta EXE ja paina J luodaksesi valitusta
valokuvasta JPEG-kopion. Poistu kopioimatta
valokuvaa painamalla G-painiketta.
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen 213
Muuta kokoa
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo pieniä kopioita yhdestä tai useammasta valitusta valokuvasta.
1
Valitse Muuta kokoa.
Korosta muokkausvalikossa kohta Muuta kokoa ja
paina 2.
2
Valitse koko.
Korosta Valitse koko ja paina 2.
Korosta vaihtoehto ja paina J.
3
Valitse kuvat.
Korosta Valitse kuva ja paina 2.
Korosta kuvia monivalitsimella ja paina W (Q)
-painiketta valitaksesi kuvan tai poistaaksesi
kuvan valinnan (näytä korostettu kuva koko
näytön kokoisena painamalla ja pitämällä X
-painiketta painettuna). Valitut kuvat
merkitään 1-kuvakkeella. Paina J, kun
valinnat on tehty.
4
W (Q) -painike
Tallenna kopiot, joiden kokoa on muutettu.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin. Korosta Kyllä ja
paina J tallentaaksesi kopiot, joiden kokoa on
muutettu.
A Kooltaan muutettujen kopioiden katselu
Toiston zoomaus ei välttämättä ole käytettävissä, kun katsellaan kopioita, joiden kokoa on
muutettu.
214 N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen
Pikamuokkaus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopioita, joiden värikylläisyyttä ja kontrastia on paranneltu.
D-Lighting-toimintoa käytetään tarvittaessa kirkastamaan
tummia tai vastavalossa olevia kohteita.
Valitse korjauksen määrä painamalla 4 tai 2. Kopioi valokuva
painamalla J.
Suorista
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo suoristettu kopio valitusta kuvasta. Paina 2 kiertääksesi kuvaa
myötäpäivään enintään viisi astetta noin 0,25 asteen porrastuksella
tai paina 4 kiertääksesi kuvaa vastapäivään (huomaa, että kuvan
reunat rajataan pois suorakulmaisen kopion luomiseksi). Tallenna
muokattu kopio painamalla J.
Vääristymän korjaus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopioita, joissa reuna-alueen vääristymää on korjattu. Valitse
Automaattinen, jolloin kamera korjaa vääristymän automaattisesti
ja voit hienosäätää korjausta monivalitsimella, tai valitse Käsisäätö
korjataksesi vääristymää käsin (huomaa, että Automaattinen ei ole
käytettävissä valokuvilla, jotka on otettu automaattisen
vääristymien korjauksen ollessa käytössä; katso sivu 179).
Paina 2 vähentääksesi tynnyrivääristymää ja 4 vähentääksesi tyynyvääristymää
(huomaa, että mitä voimakkaammin vääristymää korjataan, sitä enemmän kuvan reunoja
rajataan pois). Tallenna muokattu kopio painamalla J.
D Automaattinen
Asetus Automaattinen on tarkoitettu käytettäväksi vain kuvissa, jotka on otettu G-, E- ja D-tyypin
objektiiveilla (pois lukien PC-, kalansilmä- ja tietyt muut objektiivit; tuloksia ei taata muilla
objektiiveilla).
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen 215
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Kalansilmä
Luo kopioita, jotka näyttävät kalansilmäobjektiivilla otetuilta. Paina
2 lisätäksesi tehosteen vaikutusta (tällöin myös kuvan reunoja
rajataan pois enemmän) ja 4 vähentääksesi. Tallenna muokattu
kopio painamalla J.
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Väritysääriviivat
Luo valokuvasta ääriviivakopio, jota voi käyttää pohjana
maalaukselle. Tallenna muokattu kopio painamalla J.
Ennen
Jälkeen
Väriluonnos
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo valokuvasta kopio, joka muistuttaa värikynillä tehtyä
luonnosta. Paina 1 tai 3 korostaaksesi Värikkyys tai Ääriviivat ja
paina 4 tai 2 muuttaaksesi kohtien asetuksia. Värikkyyttä voi lisätä
värikylläisyyden lisäämiseksi tai vähentää ”puhki palaneen”,
yksivärisen vaikutelman luomiseksi, ja ääriviivoja voi muokata
paksummaksi tai ohuemmaksi. Paksummat ääriviivat tekevät
väreistä kylläisempiä. Tallenna muokattu kopio painamalla J.
216 N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Perspektiivin korjaus
Luo kopioita, jotka vähentävät perspektiivin vaikutusta korkean
kohteen juurelta otetuissa kuvissa. Käytä monivalitsinta
perspektiivin säätämiseen (huomaa, että mitä enemmän
perspektiiviä korjataan, sitä enemmän kuvan reunoista rajautuu
pois). Tallenna muokattu kopio painamalla J.
Ennen
Jälkeen
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen 217
Miniatyyritehoste
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopio, joka näyttää dioraamasta otetulta valokuvalta. Toimii parhaiten korkealta
paikalta otettujen valokuvien kanssa. Kopiossa tarkennettuna näkyvä alue merkitään
keltaisella reunuksella.
Toiminto
Paina
Kuvaus
Valitse suunta W (Q) Paina W (Q) valitaksesi tarkennetun alueen suunnan.
Jos vaikutusalue on vaakasuuntainen, paina 1 tai
3 siirtääksesi rajausta, joka osoittaa kopiossa
tarkennettuna näkyvän alueen.
Valitse
tarkennettava
alue
Tarkennettava alue
Jos vaikutusalue on pystysuuntainen, paina 4 tai
2 siirtääksesi rajausta, joka osoittaa kopiossa
tarkennettuna näkyvän alueen.
Jos vaikutusalue on vaakasuuntainen, valitse korkeus painamalla 4 tai 2.
Valitse koko
Jos vaikutusalue on pystysuuntainen, valitse leveys painamalla 1 tai 3.
Luo kopio
Luo kopio.
218 N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Valikoiva väri
Luo kopio, jossa vain valitut sävyt näkyvät värillisinä.
1
Valitse Valikoiva väri.
Korosta muokkausvalikossa Valikoiva väri ja paina
2.
2
Valitse valokuva.
Korosta valokuva ja paina J (näytä korostettu
valokuva koko näytön kokoisena painamalla ja
pitämällä X-painiketta painettuna).
3
Valitse väri.
Valittu väri
Siirrä kohdistin monivalitsimella kohteen
päälle ja paina A (L) valitaksesi kohteen
värin lopullisessa kopiossa säilytettäväksi
väriksi (kamera ei välttämättä havaitse
kunnolla haaleita värejä; valitse kylläinen väri).
Valitaksesi värin tarkemmin lähennä kuvaa
painamalla X. Loitonna painamalla W (Q).
4
A (L) -painike
Korosta värialue.
Värialue
Kierrä komentokiekkoa korostaaksesi valitun värin
värialueen.
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen 219
5
Valitse värialue.
Paina 1 tai 3 kasvattaaksesi tai pienentääksesi
lopulliseen valokuvaan sisällytettävää
samankaltaisten värisävyjen skaalaa. Valitse arvo
väliltä 1 ja 7; huomaa, että suuremmat arvot
saattavat sisältää sävyjä muista väreistä.
6
Valitse lisää värejä.
Valitse lisää värejä kiertämällä komentokiekkoa
korostaaksesi jonkin näytön yläosassa olevasta
muista kolmesta värilaatikosta ja toista vaiheet 3–5
valitaksesi toisen värin. Toista halutessasi myös
kolmannelle värille. Poista korostetun värin valinta
painamalla O (Poista kaikki värit painamalla O ja
pitämällä sitä painettuna. Vahvistusikkuna tulee
näkyviin; valitse Kyllä).
7
Tallenna muokattu kopio.
Kopioi valokuva painamalla J.
220 N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen
Vertailu vierekkäin
Vertaa muokattuja kopioita alkuperäisiin valokuviin. Tämä vaihtoehto on käytettävissä
vain, jos muokkausvalikko avataan painamalla P-painiketta ja valitsemalla Muokkaus,
kun kopio tai alkuperäinen kuva näkyy koko näytön kokoisena.
1
Valitse kuva.
Valitse muokattu kopio (merkitty Nkuvakkeella) tai valokuva, jota on muokattu,
täyskuvatoistossa. Paina P, korosta Muokkaus
ja paina J.
P-painike
2
Valitse Vertailu vierekkäin.
Korosta muokkausvalikossa Vertailu
vierekkäin ja paina J.
3
Vertaa kopiota alkuperäiseen.
Kopion luomisessa
käytetyt vaihtoehdot
Lähdekuva näkyy vasemmalla ja muokattu
kopio oikealla, ja kopion luomisessa käytetyt
vaihtoehdot luetellaan näytön yläosassa.
Paina 4 tai 2 vaihtaaksesi lähdekuvan ja
muokatun kopion välillä. Näytä korostettu
kuva koko näytön kokoisena painamalla ja
Muokattu
pitämällä X-painiketta painettuna. Jos kopio
Lähdekuva
kopio
on luotu kahdesta kuvasta käyttäen Kuvan
sulautus -toimintoa, paina 1 tai 3
näyttääksesi toisen lähdekuvan. Jos nykyisestä lähdekuvasta on tehty useita
kopioita, paina 1 tai 3 näyttääksesi muut kopiot. Paina J palataksesi toistoon
niin, että korostettu kuva näytetään.
D Vertailu vierekkäin
Lähdekuvaa ei näytetä, jos kopio on luotu valokuvasta, joka on sittemmin poistettu tai joka oli
suojattu silloin kun kopio tehtiin (0 143).
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen 221
m Viimeisimmät asetukset/O Oma
valikko
Sekä viimeisimpien asetusten valikon, jossa luetellaan 20 viimeksi käytettyä asetusta, että
Oman valikon, joka on käyttäjän valitsemista enintään 20 asetuksesta koostuva
mukautettu valikko, voi avata painamalla G-painiketta ja korostamalla valikkoluettelon
viimeisen välilehden (joko m tai O).
G-painike
Valikon valitseminen
Käytä Valitse välilehti -asetusta valitaksesi näytettävän valikon.
1
Valitse kohta Valitse välilehti.
Korosta Valitse välilehti ja paina 2.
2
Valitse valikko.
Korosta O OMA VALIKKO tai m
VIIMEISIMMÄT ASETUKSET ja paina J
näyttääksesi valitun valikon.
m Viimeisimmät asetukset
Kun m VIIMEISIMMÄT ASETUKSET valitaan kohtaan Valitse
välilehti, valikossa näytetään 20 viimeksi käytettyä asetusta niin,
että viimeisimpänä käytetyt kohteet näytetään ensin. Korosta
vaihtoehto painamalla 1 tai 3 ja valitse painamalla 2.
A Kohtien poistaminen Viimeisimmät asetukset -valikosta
Poista kohta viimeisimpien asetusten valikosta korostamalla kohta ja
painamalla O-painiketta. Vahvistusikkuna tulee näkyviin; paina
uudelleen O poistaaksesi valitun kohdan.
222 m Viimeisimmät asetukset/O Oma valikko
O Oma valikko
Valitsemalla O OMA VALIKKO kohdassa Valitse välilehti voit käyttää mukautettua
valikkoa, jossa on enintään 20 asetusta, jotka on valittu toisto-, kuvaus-, Mukautetut
asetukset-, asetus- ja muokkausvalikoista. Noudata alla olevia ohjeita lisätäksesi kohteita
Omaan valikkoon tai poistaaksesi tai järjestääksesi niitä.
❚❚ Asetusten lisääminen Omaan valikkoon
1
Valitse Lisää kohteita.
Korosta Lisää kohteita ja paina 2.
2
Valitse valikko.
Korosta lisättävän asetuksen sisältävän valikon
nimi ja paina 2.
3
Valitse kohde.
Korosta haluamasi valikon kohta ja paina J.
4
Valitse uuden kohteen paikka.
Paina 1 tai 3 siirtääksesi uutta kohdetta
ylöspäin tai alaspäin Omassa valikossa. Lisää
uusi kohde painamalla J. Toista vaiheet 1–4
valitaksesi lisää kohteita.
A Asetusten lisääminen Omaan valikkoon
Omassa valikossa tällä hetkellä näkyvät kohteet on merkitty
valintamerkillä. Kohteita, jotka on merkitty V-kuvakkeella, ei voi valita.
m Viimeisimmät asetukset/O Oma valikko 223
❚❚ Asetusten poistaminen Omasta valikosta
1
Valitse Poista kohteita.
Korosta Poista kohteita ja paina 2.
2
Valitse kohteet.
Korosta kohteita ja paina 2 valitaksesi tai
poistaaksesi valinnan. Valitut kohteet
merkitään valintamerkillä.
3
Poista valitut kohteet.
Paina J. Vahvistusikkuna tulee näkyviin;
paina uudelleen J poistaaksesi valitut
kohteet.
224 m Viimeisimmät asetukset/O Oma valikko
❚❚ Oman valikon asetusten järjestäminen
1
Valitse Aseta kohteiden järjestys.
Korosta Aseta kohteiden järjestys ja paina 2.
2
Valitse kohde.
Korosta kohde, jota haluat siirtää, ja paina J.
3
Valitse kohteen paikka.
Paina 1 tai 3 siirtääksesi kohdetta ylöspäin
tai alaspäin Omassa valikossa ja paina J.
Toista vaiheet 2–3 siirtääksesi muita kohteita.
4
Poistu Omaan valikkoon.
Palaa Omaan valikkoon painamalla Gpainiketta.
G-painike
m Viimeisimmät asetukset/O Oma valikko 225
Tekniset lisätiedot
Tässä luvussa on tietoa yhteensopivista lisävarusteista sekä kameran puhdistamisesta ja
säilytyksestä, minkä lisäksi luvussa kerrotaan, miten pitää toimia, jos kamerassa näkyy
virheilmoitus tai jos kameran käytössä ilmenee ongelmia.
Yhteensopivat objektiivit
Yhteensopivat mikroprosessoriohjatut objektiivit
Kamera tukee automaattitarkennusta vain mikroprosessoriohjatuilla AF-S-, AF-P- ja AF-Iobjektiiveilla. AF-S-objektiivien nimet alkavat kirjainyhdistelmällä AF-S, AF-P-objektiivien
nimet kirjainyhdistelmällä AF-P ja AF-I-objektiivien nimet kirjainyhdistelmällä AF-I.
Automaattitarkennusta ei tueta muilla automaattitarkennus (AF) -objektiiveilla.
Seuraavassa taulukossa luetellaan toiminnot, joita voi käyttää etsinvalokuvauksessa
yhteensopivien objektiivien kanssa:
Kameran asetus
Tarkennus
MF (elektronisella
etäisyysmittarilla)
z
z
z4
z4
z6
Tila
Mittaus
L
Väri
—
—
—
—
—
M
N
Objektiivi/lisävaruste
AF
MF M
Muut tilat
3D
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
z
z z
z
z
z1
Muu G- tai D-tyypin AF NIKKOR
—
z z
z
z
z1
PC-E NIKKOR -sarja 2, 3
—
z z
z
z
z1
PC Micro 85 mm f/2.8D 5
—
z z
—
z
z1
AF-S-/AF-I-telejatke
z6
z z
z
z
z1
Muu AF NIKKOR (F3AF:n objektiiveja lukuun
7
—
z
z z
z
— ✔ z1
ottamatta)
AI-P NIKKOR
—
z8
z z
z
— ✔ z1
1 Pistemittaus mittaa valitun tarkennuspisteen (0 90).
2 Ole varovainen kallistaessasi tai siirtäessäsi PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED -objektiiveja, koska ne voivat osua
kameran runkoon ja aiheuttaa vahinkoja tai loukkaantumisen.
3 Objektiivin siirtäminen ja/tai kallistaminen häiritsee valotusta.
4 Ei voida käyttää siirtämisen tai kallistuksen yhteydessä.
5 Optimaalinen valotus saavutetaan vain, jos objektiivi on asetettu suurimpaan aukkoon eikä objektiivia ole
siirretty tai kallistettu.
6 Kun suurin tehollinen aukko on vähintään f/5.6.
7 Kun AF 80–200 mm f/2.8-, AF 35–70 mm f/2.8-, AF 28–85 mm f/3.5–4.5- (Uusi) tai AF 28–85 mm f/3.5–4.5
-objektiivilla lähennetään lyhimmälle tarkennusetäisyydelle, tarkentumisen ilmaisin (I) saattaa näkyä, vaikka
etsimen mattalasin kuvaa ei ole tarkennettu. Varmista ennen kuvausta, että etsimen kuva on tarkennettu.
8 Kun suurin aukko on vähintään f/5.6.
• Automaattitarkennuksen aikana saattaa esiintyä viivoina näkyvää kohinaa, kun elokuvia tallennetaan
suurilla ISO-herkkyyksillä. Käytä käsitarkennusta tai tarkennuksen lukitusta.
D IX NIKKOR -objektiivit
IX NIKKOR -objektiiveja ei voi käyttää.
226 Tekniset lisätiedot
A
Mikroprosessoriohjattujen ja G-, E- ja D-tyypin objektiivien tunnistaminen
Mikroprosessoriohjatut objektiivit tunnistaa CPU-liitännästä ja G-, E- ja D-tyypin objektiivit
objektiivin putkessa olevasta kirjaimesta. G- ja E-tyypin objektiiveissa ei ole objektiivin
himmenninrengasta.
CPU-liitännät
Mikroprosessoriohjattu
objektiivi
Himmenninrengas
G- tai E-tyypin objektiivi
D-tyypin objektiivi
Käyttäessäsi mikroprosessoriohjattua objektiivia, jossa on himmenninrengas, lukitse
himmenninrengas pienimpään aukkoon (suurin aukkoarvo).
A Matriisimittaus
Matriisimittauksessa kamera käyttää 2016 kuvapisteen RGB-kennoa ja asettaa valotuksen
sävyjakauman, värin, sommittelun ja G-, E- ja D-tyypin objektiiveilla myös etäisyystietojen
mukaan (kolmiulotteinen värimatriisimittaus II; muilla mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla
kamera käyttää värimatriisimittaus II:ta, joka ei sisällä kolmiulotteisia etäisyystietoja).
Tekniset lisätiedot 227
Yhteensopivat ei-mikroprosessoriohjatut
objektiivit
Ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja voi käyttää vain, kun kamera on tilassa M. Jonkin
muun tilan valitseminen poistaa sulkimen laukaisun käytöstä. Aukko on säädettävä käsin
objektiivin himmenninrenkaan avulla, eikä kameran mittausjärjestelmää, i-TTLsalamaohjausta tai muita mikroprosessoriohjattua objektiivia edellyttäviä ominaisuuksia
voi käyttää. Joitain ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja ei voi käyttää; katso alla oleva
kohta ”Yhteensopimattomat lisävarusteet ja ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit”.
Kameran asetus
Tarkennus
MF (elektronisella
etäisyysmittarilla)
z1
z
—
z4
z5
z1
Objektiivi/lisävaruste
AF
MF
M
AI-, AI-muokatut NIKKOR- tai Nikonin E-sarjan objektiivit
—
z
z2
Medical NIKKOR 120 mm f/4
—
z z 2, 3
Reflex NIKKOR
—
z
z2
PC NIKKOR
—
z
z2
AI-tyypin telejatke
—
z
z2
6
PB-6-automaattipalje
—
z
z2
Automaattiset loittorenkaat (PK-sarjan mallit 11A, 12 tai
—
z1
z
z2
13; PN-11)
1 Kun suurin aukko on vähintään f/5.6.
2 Valotusilmaisinta ei voi käyttää.
3 Voidaan käyttää vähintään yhden askelen salamatäsmäysnopeutta pidemmillä suljinajoilla.
4 Ei voida käyttää siirtämisen tai kallistuksen yhteydessä.
5 Kun suurin tehollinen aukko on vähintään f/5.6.
6 Kiinnitä pystysuunnassa (kiinnittämisen jälkeen voidaan käyttää vaakasuunnassa).
Tila
Muut tilat
—
—
—
—
—
—
—
D Yhteensopimattomat lisävarusteet ja ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit
Seuraavia lisävarusteita ja ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja EI voi käyttää D5300:n kanssa:
• TC-16AS-AF-telejatke
• Muut kuin AI-objektiivit
• Objektiivit, jotka vaativat AU-1-tarkennusyksikön (400 mm f/4.5, 600 mm f/5.6, 800 mm f/8,
1200 mm f/11)
• Kalansilmä (6 mm f/5.6, 7,5 mm f/5.6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6)
• 2,1 cm f/4
• Loittorengas K2
• 180–600 mm f/8 ED (sarjanumerot 174041–174180)
• 360–1200 mm f/11 ED (sarjanumerot 174031–174127)
• 200–600 mm f/9.5 (sarjanumerot 280001–300490)
• F3AF:n AF-objektiivit (AF 80 mm f/2.8, AF 200 mm f/3.5 ED, AF-telejatke TC-16)
• PC 28 mm f/4 (sarjanumero 180900 tai aiempi)
• PC 35 mm f/2.8 (sarjanumerot 851001–906200)
• PC 35 mm f/3.5 (vanhanmallinen)
• Reflex 1000 mm f/6.3 (vanhanmallinen)
• Reflex 1000 mm f/11 (sarjanumerot 142361–143000)
• Reflex 2000 mm f/11 (sarjanumerot 200111–200310)
228 Tekniset lisätiedot
D Tarkennusapuvalo
Tarkennusapuvalon kantama on noin 0,5–3,0 m; käyttäessäsi apuvaloa käytä objektiivia, jonka
polttoväli on 18–200 mm, ja irrota vastavalosuoja. Tarkennusapuvalo ei ole käytettävissä
seuraavien objektiivien kanssa:
•
•
•
•
•
•
AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4.5–5.6G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2.8G ED VR II
AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2.8D IF-ED
•
•
•
•
•
AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6G ED VR
AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED
AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
Alle 1 m:n etäisyyksillä seuraavat objektiivit saattavat peittää tarkennusapuvalon ja häiritä
automaattitarkennusta heikossa valaistuksessa:
•
•
•
•
•
•
•
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3.5–4.5G ED
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2.8D IF-ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3.5–4.5G ED
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3.5–5.6G
IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3.5–5.6G
IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28 mm f/1.8G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 85 mm f/1.4G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED
Tekniset lisätiedot 229
D Yhdysrakenteinen salama
Yhdysrakenteista salamaa voi käyttää polttoväliltään 18–300 mm olevien objektiivien kanssa,
mutta joissain tapauksissa salama ei välttämättä pysty valaisemaan koko kohdetta joillain
etäisyyksillä tai polttoväleillä objektiivin luomien varjojen takia (katso alla oleva kuva), kun taas
objektiivit, jotka peittävät punasilmäisyyden vähennysvalon näkymän, saattavat häiritä
punasilmäisyyden vähennystä. Irrota vastavalosuojat estääksesi varjojen syntymisen.
Varjo
Vinjetointi
Salaman lyhin kantama on 0,6 m, eikä salamaa voi käyttää makro-objektiivien
makrokuvausalueella. Salama ei välttämättä pysty valaisemaan kohdetta kokonaan, kun
seuraavia objektiiveja käytetään pienemmillä kuin alla luetelluilla etäisyyksillä:
Objektiivi
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3.5–4.5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2.8D IF-ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3.5–4.5G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm f/3.5–4.5D IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70 mm f/3.5–4.5G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135 mm f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3.5–5.6G IF-ED,
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3.5–5.6G ED VR
230 Tekniset lisätiedot
Zoomausasento
24 mm
24 mm
35 mm
24–85 mm
28 mm
35 mm
28 mm
35 mm
45–55 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28–35 mm
18 mm
24–55 mm
18 mm
24–70 mm
18 mm
24 mm
18 mm
24–135 mm
24 mm
35–140 mm
24 mm
35–200 mm
35–300 mm
Lyhin etäisyys ilman vinjetointia
1,5 m
1,0 m
1,0 m
Ei vinjetointia
1,0 m
Ei vinjetointia
1,5 m
1,0 m
Ei vinjetointia
1,5 m
1,0 m
Ei vinjetointia
1,0 m
Ei vinjetointia
1,0 m
Ei vinjetointia
1,0 m
Ei vinjetointia
2,5 m
1,0 m
2,0 m
Ei vinjetointia
1,0 m
Ei vinjetointia
1,0 m
Ei vinjetointia
1,0 m
Objektiivi
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2.8D IF
AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED *
* Ilman siirtoa tai kallistusta.
Zoomausasento
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
24 mm
28–120 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
250 mm
350 mm
200 mm
250 mm
300–400 mm
24 mm
Lyhin etäisyys ilman vinjetointia
2,5 m
1,0 m
Ei vinjetointia
1,0 m
1,5 m
Ei vinjetointia
1,0 m
Ei vinjetointia
1,5 m
1,5 m
Ei vinjetointia
1,5 m
1,0 m
2,5 m
2,0 m
5,0 m
3,0 m
Ei vinjetointia
3,0 m
Käytettäessä AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2.8G ED -objektiivia salama ei pysty valaisemaan kohdetta
kokonaan millään etäisyydellä.
A Kuvakulman laskeminen
35mm:n kameran kuva-ala on 36 × 24 mm. D5300:n kuva-ala puolestaan on 23,5 × 15,6 mm, joten
35 mm:n kameran kuvakulma on noin 1,5 kertaa suurempi kuin D5300:n. Objektiivien
likimääräisen polttovälin D5300:lle 35mm:n koossa voi laskea kertomalla objektiivin polttovälin n.
1,5:llä.
Kuvan koko (35 mm:n koko)
(36 × 24 mm)
Objektiivi
Kuvan lävistäjä
Kuvan koko (D5300)
(23,5 × 15,6 mm)
Kuvakulma (35 mm:n koko)
Kuvakulma (D5300)
Tekniset lisätiedot 231
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
Kamera tukee Nikonin luovaa valaistusjärjestelmää (CLS), ja sitä voi käyttää CLSyhteensopivien salamalaitteiden kanssa. Yhdysrakenteinen salama ei välähdä, kun
lisävarusteena saatava salamalaite on kiinnitetty.
Luovan valaistusjärjestelmän (CLS) kanssa
yhteensopivat salamalaitteet
Kameraa voi käyttää seuraavien CLS-yhteensopivien salamalaitteiden kanssa:
Salamalaite
SB-910 1
SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-400 2
SB-300 2
SB-R200 3
ISO
100
34
34
38
28
30
21
18
10
Ohjeluku 4
ISO 200
48
48
53
39
42
30
25
14
1 Jos SB-910-, SB-900- tai SB-700-salamalaitteeseen on kiinnitetty värisuodin, kun valkotasapainon asetuksena
on AUTO tai N (salama), kamera tunnistaa suotimen automaattisesti ja säätää valkotasapainon sen mukaan.
2 Langaton salaman ohjaus ei ole käytettävissä.
3 Ohjataan etänä käyttämällä lisävarusteena saatavaa SB-910-, SB-900-, SB-800- tai SB-700-salamalaitetta tai
SU-800- langatonta salamanohjainta.
4 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ja SB-600 35 mm:n zoomauspään asennossa; SB-910, SB-900 ja
SB-700 vakiovalaistuksella.
Ominaisuus
• SU-800- langaton salamanohjain: Kun SU-800 on kiinnitetty CLS-yhteensopivaan kameraan,
sitä voi käyttää etäsalamalaitteiden SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ja SB-R200
ohjaimena enintään kolmelle ryhmälle. SU-800:ssa itsessään ei ole salamaa.
A Nikonin luova valaistusjärjestelmä (CLS)
Nikonin kehittynyt luova valaistusjärjestelmä (CLS) edistää kameran ja yhteensopivien
salamalaitteiden välistä tiedonsiirtoa parantaen salamavalokuvausta. Katso lisätietoja
salamalaitteen mukana toimitetusta dokumentaatiosta.
A Ohjeluku
Laske salaman kantama täydellä teholla jakamalla ohjeluku aukolla. Esimerkiksi asetuksella
ISO 100 SB-800:n ohjeluku on 38 m (35 mm:n zoomauspään asento); sen kantama aukon
ollessa f/5.6 on 38÷5,6, eli noin 6,8 metriä. ISO-herkkyyden kaksinkertaistuessa kerro ohjeluku
kahden neliöjuurella (noin 1,4).
232 Tekniset lisätiedot
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä CLS-yhteensopivien salamalaitteiden kanssa:
CLS-yhteensopivat salamalaitteet
SU-800
Ohjain
Lähikuvaus SB-R200 SB-400 SB-300
SB-910
SB-900 SB-800 SB-700 SB-600
Yksi salama
Digitaalisen
järjestelmäkameran
tasapainotettu i-TTLi-TTL täytesalama 1
Digitaalisen
järjestelmäkameran
vakio-i-TTL-salama
AA Automaattinen aukko
A Ei-TTL-automatiikka
Etäisyyden mukainen
GN
käsisäätö
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
Etäsalamaohjaus
i-TTL i-TTL
Nopea langaton salaman
[A:B]
ohjaus
AA Automaattinen aukko
A Ei-TTL-automatiikka
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
i-TTL i-TTL
Nopea langaton salaman
[A:B]
ohjaus
AA Automaattinen aukko
A Ei-TTL-automatiikka
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
Salaman väritietojen välitys
Monialuetarkennuksen apuvalo
Punasilmäisyyden vähennys
Salamatilan valinta kameralla
Salamalaitteen laiteohjelman
päivitys kameralla
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z2
z2
z
z2
—
—
—
z
z
z3
z3
z3
z3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
Etälaite
Kehittynyt langaton valaistus
Päälaite
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
—
—
—
—
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
z4
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
z
—
—
z
—
—
—
z5
z5
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
—
z
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
—
—
z
—
—
z5
z
z
z
z
z
z
—
z5
z
z
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
z
z
—
—
—
—
z
—
—
z
z
—
z
—
—
—
—
—
z
1 Ei käytettävissä pistemittauksen kanssa.
2 Voidaan valita myös salamalaitteella.
3 AA-/A-tilan valinta tehdään salamalaitteella käyttäen mukautettuja asetuksia. A valitaan, kun käytössä on eimikroprosessoriohjattu objektiivi.
4 Voidaan valita vain kameralla (0 192).
5 Ei-mikroprosessoriohjattua objektiivia käytettäessä ei-TTL-automatiikkaa (A) käytetään riippumatta
salamalaitteella valitusta tilasta.
Tekniset lisätiedot 233
❚❚ Muut salamalaitteet
Seuraavia salamalaitteita voi käyttää ei-TTL-automatiikka- ja käsisäätötiloissa. Käytä, kun
kameran valotustila on S tai M ja suljinajaksi on valittu 1/200 s tai pidempi.
Salamalaite SB-80DX, SB-28DX, SB-28,
SB-30, SB-27 2, SB-22S, SB-22,
SB-23, SB-29 3,
SB-26, SB-25, SB-24
SB-20, SB-16B, SB-15
SB-21B 3, SB-29S 3
Salamatila
SB-50DX 1
Ei-TTLA
z
—
z
—
automatiikka
M Käsisäätö
z
z
z
z
G Sarjasalama
z
—
—
—
Jälkiverhon
REAR
z
z
z
z
täsmäys 4
1 Valitse tila P, S, A tai M, laske yhdysrakenteinen salama ja käytä vain lisävarusteena saatavaa salamalaitetta.
2 Salamatilaksi asetetaan automaattisesti TTL, eikä sulkimen laukaisu ole käytössä. Aseta salamalaitteen tilaksi
A (ei-TTL-automaattisalama).
3 Automaattitarkennus on käytettävissä vain AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED- ja AF-S Micro NIKKOR
60 mm f/2.8G ED -objektiiveilla.
4 Käytettävissä, kun salamatila valitaan kameralla.
A Täsmäysliitännän sovitin AS-15
Kun kameran varusteluistiin kiinnitetään täsmäysliitännän sovitin AS-15 (saatavilla erikseen),
salamalisävarusteet voidaan kytkeä täsmäysjohdon avulla.
D Käytä vain Nikon-merkkisiä salamalisävarusteita
Käytä vain Nikon-salamalaitteita. Varusteluistiin kohdistuva negatiivinen tai yli 250 V:n jännite
saattaa estää normaalin toiminnan ja lisäksi vahingoittaa kameran tai salaman täsmäyspiirejä.
Ennen kuin käytät Nikon-salamalaitetta, jota ei ole mainittu tässä luvussa, pyydä lisätietoja
valtuutetulta Nikon-huoltoedustajalta.
234 Tekniset lisätiedot
D Lisävarusteena saatavia salamalaitteita koskevia huomautuksia
Katso tarkat ohjeet salamalaitteen käyttöoppaasta. Jos salamalaite tukee CLS-järjestelmää, katso
lisätietoja CLS-yhteensopivia digitaalisia järjestelmäkameroita käsittelevästä luvusta. D5300 ei
sisälly ”digitaalinen järjestelmäkamera” -luokkaan SB-80DX:n, SB-28DX:n ja SB-50DX:n
käyttöoppaissa.
Jos lisävarusteena saatava salamalaite on kiinnitetty muissa kuvaustiloissa kuin j, %, 3 ja ),
salama välähtää joka kuvan kohdalla myös tiloissa, joissa yhdysrakenteista salamaa ei voi käyttää.
i-TTL-salamaohjausta voi käyttää ISO-herkkyyksillä 100–12 800. Arvoa 12 800 suuremmilla
asetuksilla haluttua lopputulosta ei välttämättä saavuteta kaikilla etäisyyksillä tai
aukkoasetuksilla. Jos salaman valmiusilmaisin vilkkuu noin kolmen sekunnin ajan valokuvan
ottamisen jälkeen, salama on välähtänyt täydellä teholla ja valokuva saattaa olla alivalottunut
(vain CLS-yhteensopivat salamalaitteet; katso tietoa muiden laitteiden valotuksen ja salaman
latautumisen ilmaisimista salaman mukana toimitetusta käyttöoppaasta).
Kun SC-sarjan 17-, 28- tai 29-täsmäysjohtoa käytetään kuvattaessa kamerasta erillään olevalla
salamalla, oikeaa valotusta ei välttämättä saavuteta i-TTL-tilassa. Pistemittauksen valitsemista
suositellaan vakio-i-TTL-salamaohjauksen valitsemiseksi. Ota testikuva ja tarkista tulos näytöltä.
Käytä i-TTL-ohjauksessa salamalaitteen mukana toimitettua valonhajotinta tai heijastuslevyä. Älä
käytä muita paneeleita, kuten heijastusvarjoja, koska ne saattavat aiheuttaa virheellisen
valotuksen.
Jos lisävarusteena saatavan SB-910-, SB-900-, SB-800-, SB-700- tai SB-600-salamalaitteen tai
SU-800- langattoman salamanohjaimen säätimiä käytetään salaman korjauksen asettamiseen,
Y tulee näkyviin tietonäytölle.
Malleissa SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ja SB-400 on punasilmäisyyden vähennys, kun
taas malleissa SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ja SU-800 on käytettävissä
tarkennusapuvalo seuraavin rajoituksin:
• SB-910 ja SB-900: Tarkennusapuvalo on
käytettävissä 17–135 mm:n AFobjektiivien kanssa, mutta
automaattitarkennusta voi käyttää
17–19 mm
20–105 mm
106–135 mm
vain oikealla näkyvien
tarkennuspisteiden kanssa.
• SB-800, SB-600 ja SU-800:
Tarkennusapuvalo on käytettävissä
24–105 mm:n AF-objektiivien kanssa,
mutta automaattitarkennusta voi
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
käyttää vain oikealla näkyvien
tarkennuspisteiden kanssa.
• SB-700: Tarkennusapuvalo on
käytettävissä 24–135 mm:n AFobjektiivien kanssa, mutta
automaattitarkennusta voi käyttää
24–135 mm
vain oikealla näkyvien
tarkennuspisteiden kanssa.
Tekniset lisätiedot 235
Muut lisävarusteet
Käyttöoppaan laadintahetkellä seuraavat lisävarusteet olivat saatavilla D5300-kameraan.
Virtalähteet
Suotimet
Etsimen
okulaarin
lisävarusteet
Ohjelmisto
• Litiumioniakku EN-EL14a (0 11): EN-EL14a-vara-akkuja on saatavilla paikallisilta
jälleenmyyjiltä ja valtuutetuilta Nikon-huoltoedustajilta. Myös EN-EL14-akkuja
voi käyttää.
• Akkulaturi MH-24 (0 11): Lataa EN-EL14a- ja EN-EL14-akut.
• Virtaliitäntä EP-5A, verkkolaite EH-5b: Nämä lisävarusteet toimivat kameran kestävinä
virtalähteinä (myös EH-5a- ja EH-5-verkkolaitteita voi käyttää). EP-5Avirtaliitäntä tarvitaan kameran liittämiseen EH-5b-, EH-5a- tai EH-5verkkolaitteeseen; katso lisätietoja sivulta 239.
• Erikoistehosteita hyödyntävään valokuvaukseen tarkoitetut suotimet saattavat
häiritä automaattitarkennusta tai elektronista etäisyysmittaria.
• D5300-kamerassa ei voi käyttää lineaaripolarisaatiosuotimia. Käytä sen
sijaan C-PL- tai C-PL II -pyöröpolarisaatiosuotimia.
• Neutraalivärisuotimien käyttöä suositellaan objektiivin suojaamiseksi.
• Haamukuvien välttämiseksi suotimen käyttöä ei suositella, kun kohde on rajattu
kirkasta valoa vasten tai kun kuvassa on kirkas valonlähde.
• Keskustapainotteista mittausta suositellaan suotimille, joiden valotuskerroin
(suodinkerroin) on yli 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4,
ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Katso lisätietoja suotimen
käyttöoppaasta.
• DK-20C- okulaarin korjauslinssit: Linssit ovat käytettävissä dioptereilla –5, –4, –3, –2,
0, +0,5, +1, +2 ja +3 m–1, kun kameran diopterin säädin on neutraalissa
asennossa (–1 m–1). Käytä okulaarin korjauslinssejä vain, jos haluttua
tarkennusta ei saavuteta yhdysrakenteisen diopterin säätimen (–1,7 – +1,0 m–1)
avulla. Kokeile okulaarin korjauslinssejä ennen ostamista varmistaaksesi, että
haluamasi tarkennus onnistuu. Kumista silmäsuppiloa ei voi käyttää okulaarin
korjauslinssien kanssa.
• Suurentava etsin DG-2: DG-2 suurentaa etsimen keskustan näkymän, jolloin
tarkennuksen voi tehdä tarkemmin. Edellyttää okulaarisovitinta (saatavilla
erikseen).
• Okulaarisovitin DK-22: DK-22 tarvitaan suurentavan etsimen DG-2 kiinnittämiseen.
Näyttöä ei voi kiertää, kun sovitin on kiinnitetty.
• Kulmatähtäin DR-6: DR-6 kiinnittyy etsimen okulaariin kohtisuorassa, minkä
ansiosta etsimen kuvaa voi katsoa objektiiviin nähden kohtisuorassa
(esimerkiksi suoraan ylhäältä kameran ollessa vaaka-asennossa). Näyttöä ei voi
kiertää, kun tähtäin on kiinnitetty.
• Capture NX 2: Täydellinen valokuvien muokkauspaketti, jolla voidaan esimerkiksi
säätää valkotasapainoa ja värinhallintapisteitä.
• Camera Control Pro 2: Ohjaa kameraa etänä tietokoneelta tallentaaksesi elokuvia ja
valokuvia ja tallentaaksesi valokuvia suoraan tietokoneen kiintolevylle.
Huomaa: Käytä Nikon-ohjelmistojen uusimpia versioita. Useimmissa Nikonohjelmistoissa on mahdollisuus automaattiseen päivitykseen (Nikon Message
Center 2), kun tietokone on yhteydessä Internetiin. Katso viimeisimmät tiedot
tuetuista käyttöjärjestelmistä sivulla xiv luetelluilta verkkosivuilta.
236 Tekniset lisätiedot
Rungon suojus
Rungon suojus BF-1B / rungon suojus BF-1A: Rungon suojus estää pölyä pääsemästä
peiliin, etsimeen ja kuvakennoon, kun objektiivi ei ole paikallaan.
• Langaton kauko-ohjain ML-L3 (0 70): ML-L3 toimii 3 V:n CR2025-paristolla.
Paina paristotilan salpaa oikealle (q), laita sormenkynsi rakoon ja avaa
paristotila (w). Varmista, että paristo on asetettu oikein päin (r).
• Langaton kauko-ohjain WR-R10 */WR-T10: Kun langaton kauko-ohjain WR-R10 on
kiinnitetty, kameraa voi ohjata langattomasti käyttämällä langatonta kaukoKauko-ohjaimet /
ohjainta WR-T10 (0 71, 203). WR-T10 toimii 3 V:n CR2032-paristolla.
langaton kaukoohjain
Aseta sormenkynsi paristotilan salvan takana olevaan rakoon ja avaa paristotila
(q). Varmista, että paristo on asetettu oikein päin (e).
• Langaton kauko-ohjain WR-1 (0 71, 203): WR-1-laitteita käytetään kahden tai
useamman laitteen ryhmissä niin, että yksi laitteista toimii lähettimenä ja muut
vastaanottimina. Vastaanottimet kiinnitetään kameroiden lisälaiteliitäntöihin,
jolloin kameroiden sulkimet voi laukaista lähettimen avulla.
Mikrofonit
Stereomikrofoni ME-1 (0 129) *
D5300:ssa on lisälaiteliitäntä WR-1- ja WR-R10langattomille kauko-ohjaimille (0 71), MC-DC2- langallisille
kauko-ohjaimille (0 88) ja GP-1-/GP-1A-GPS-laitteille (0 81),
Lisälaiteliitännän jotka kiinnitetään niin, että liittimessä oleva 4-merkki
lisävarusteet
kohdistetaan lisälaiteliitännän vieressä olevan 2merkin kanssa (sulje liitännän suojus, kun liitäntä ei ole
käytössä).
USB- ja AVliitännän
lisävarusteet
• USB-kaapelit UC-E17 ja UC-E6 (0 153, 156): Kameran mukana toimitettua UC-E17kaapelia ei voi ostaa erikseen; osta sen sijaan UC-E6-kaapeli.
• AV-kaapeli EG-CP16
* Langaton kauko-ohjain ei voi olla kiinnitettynä yhtä aikaa ME-1-stereomikrofonin kanssa. Jos
lisävarusteita yritetään kiinnittää väkisin, kamera tai lisävaruste saattaa vahingoittua.
A Valinnaiset lisävarusteet
Saatavuus saattaa vaihdella maan tai alueen mukaan. Tarkista viimeisimmät tiedot
verkkosivuiltamme tai esitteistämme.
Tekniset lisätiedot 237
Hyväksytyt muistikortit
Kamera tukee SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja, mukaan lukien UHS-I:n
kanssa yhteensopivia SDHC- ja SDXC-kortteja. Elokuvien tallennukseen
suositellaan kortteja, joiden SD-nopeusluokka on 6 tai parempi; hitaampien korttien
käyttäminen voi aiheuttaa tallennuksen keskeytymisen. Valitessasi kortteja käytettäväksi
kortinlukijassa varmista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa. Ota yhteyttä valmistajaan
saadaksesi tietoja ominaisuuksista, toiminnoista ja käytön rajoituksista.
238 Tekniset lisätiedot
Virtaliitännän ja verkkolaitteen liittäminen
Sammuta kamera ennen lisävarusteena saatavan virtaliitännän ja verkkolaitteen
kiinnittämistä.
1
Valmistele kamera.
Avaa akkutilan (q) ja virtaliitännän (w) kannet.
2
Aseta EP-5A-virtaliitäntä paikalleen.
Varmista, että liitäntä on kuvan osoittamassa asennossa, ja
paina liitännällä oranssia akkusalpaa sivulle. Varmista, että
liitäntä on työnnetty kokonaan sisään.
3
Sulje akkutilan kansi.
Aseta virtaliitännän kaapeli niin, että se kulkee virtaliitännän
aukon läpi, ja sulje akkutilan kansi.
4
Liitä verkkolaite.
Liitä verkkolaitteen virtajohto verkkolaitteen verkkovirtapistokkeeseen (e) ja
EP-5A:n virtajohto tasavirtapistokkeeseen (r). Näytöllä näkyy P-kuvake, kun
kamera saa virtaa verkkolaitteen ja virtaliitännän kautta.
Tekniset lisätiedot 239
Kameran hoito
Säilytys
Kun kameraa ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, irrota akku ja säilytä sitä viileässä,
kuivassa paikassa liitinsuojus paikallaan. Estä homeen tai härmän muodostuminen
säilyttämällä kameraa kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa. Älä säilytä kameraa
paikassa, jossa on naftaliini- tai kamferipohjaista koimyrkkyä, tai:
• huonosti ilmastoiduissa tiloissa tai tiloissa, joissa ilmankosteus on yli 60 %
• voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden, kuten televisioiden tai
radioiden, lähellä
• yli 50 °C:n tai alle –10 °C:n lämpötiloissa
Puhdistaminen
Poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi pinta varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla.
Kun kameraa on käytetty rannalla tai meren äärellä, pyyhi hiekka ja suola pois
Kameran
puhtaaseen veteen kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa huolellisesti. Tärkeää: Kameran
runko
sisälle pääsevä pöly tai muut epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa vaurion, jota takuu ei
kata.
Nämä lasielementit vahingoittuvat helposti. Poista pöly ja nukka puhaltimella. Jos
Objektiivi, käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo pystyasennossa, jotta nestettä ei vuoda pullosta.
peili ja etsin Poista sormenjäljet ja muut tahrat kostuttamalla pehmeä liina pieneen määrään
linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä varovaisesti.
Poista pöly ja nukka puhaltimella. Poista sormenjäljet ja muut tahrat pyyhkimällä pinta
Näyttö
kevyesti pehmeällä liinalla tai säämiskällä. Älä paina näyttöä, jotta se ei vahingoitu.
Älä käytä alkoholia, tinneriä tai muita haihtuvia kemikaaleja.
D Kameran ja lisävarusteiden huolto
Kamera on tarkkuuslaite, joka vaatii säännöllistä huoltoa. Nikon suosittelee tarkastuttamaan
kameran alkuperäisellä jälleenmyyjällä tai valtuutetulla Nikon-huoltoedustajalla vuoden tai
kahden välein ja huollattamaan sen 3–5 vuoden välein (huomaa, että nämä palvelut ovat
maksullisia). Säännöllistä tarkastusta ja huoltoa suositellaan erityisesti, jos kameraa käytetään
ammatillisiin tarkoituksiin. Suosittelemme ottamaan mukaan kaikki kameran kanssa
säännöllisesti käytettävät lisävarusteet, kuten objektiivit ja salamalaitteet, kun kamera viedään
tarkastukseen tai huoltoon.
240 Tekniset lisätiedot
Kuvakennon puhdistaminen
Jos epäilet, että kuvakennossa on likaa tai pölyä, joka näkyy valokuvissa, voit puhdistaa
kennon asetusvalikon vaihtoehdolla Puhdista kuvakenno. Kennon voi puhdistaa
milloin tahansa vaihtoehdolla Puhdista nyt, tai puhdistus voidaan suorittaa
automaattisesti, kun kamera kytketään päälle tai pois päältä.
❚❚ ”Puhdista nyt”
1
Aseta kamera pohja alaspäin.
Kuvakennon puhdistus toimii tehokkaimmin, kun
kamera asetetaan pohja alaspäin oikealla olevan
kuvan mukaisesti.
2
Valitse asetusvalikosta Puhdista
kuvakenno.
Näytä valikot painamalla G-painiketta.
Korosta asetusvalikossa Puhdista kuvakenno
(0 195) ja paina 2.
G-painike
3
Valitse Puhdista nyt.
Korosta Puhdista nyt ja paina J.
Kamera tarkistaa kuvakennon ja aloittaa sitten
puhdistuksen. 1 vilkkuu etsimessä, eikä muita
toimintoja voi suorittaa. Älä poista tai irrota
virtalähdettä, ennen kuin puhdistus on päättynyt ja
oikealla näkyvää viestiä ei enää näytetä.
Tekniset lisätiedot 241
❚❚ ”Puhdista käynn./samm.”
1
Valitse Puhdista käynn./samm.
Valitse Puhdista kuvakenno, korosta Puhdista
käynn./samm. ja paina 2.
2
Valitse vaihtoehto.
Valitse vaihtoehto ja paina J. Valitse Puhdista
käynnistäessä, Puhdista sammuttaessa,
Puhdista käynn. ja samm. tai Ei puhdistusta.
D Kuvakennon puhdistaminen
Kameran säätimien käyttäminen käynnistyksen aikana keskeyttää kuvakennon puhdistuksen.
Puhdistus tehdään tärisyttämällä kuvakennoa. Jos kaikki pöly ei lähde Puhdista kuvakenno
-valikon toiminnoilla, puhdista kuvakenno käsin (0 243) tai ota yhteyttä valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
Jos kuvakenno puhdistetaan useita kertoja peräkkäin, kuvakennon puhdistus saattaa tilapäisesti
kytkeytyä pois käytöstä kameran sisäisten piirien suojaamiseksi. Puhdistuksen voi tehdä
uudelleen lyhyen tauon jälkeen.
242 Tekniset lisätiedot
❚❚ Puhdistaminen käsin
Jos epäpuhtaudet eivät lähde kuvakennosta asetusvalikon vaihtoehdolla Puhdista
kuvakenno (0 241), kennon voi puhdistaa käsin alla olevien ohjeiden mukaan. Huomaa
kuitenkin, että kenno on erittäin herkkä ja vahingoittuu helposti. Nikon suosittelee, että
kennon puhdistaa vain valtuutettu Nikon-huoltohenkilöstö.
1
Lataa akku.
Kuvakennon tarkistus tai puhdistus edellyttää luotettavaa virtalähdettä. Varmista,
että akku on ladattu täyteen, ennen kuin jatkat.
2
Irrota objektiivi.
Sammuta kamera ja irrota objektiivi.
3
Valitse Peilin nosto puhdistusta varten.
Kytke kamera päälle ja näytä valikot painamalla
G-painiketta. Korosta asetusvalikossa Peilin
nosto puhdistusta varten ja paina 2
(huomaa, että tämä vaihtoehto ei ole
käytettävissä, kun akun varaus on H tai alle). G-painike
4
Paina J.
Oikealla näkyvä viesti näytetään näytöllä.
5
Nosta peili.
Paina laukaisin pohjaan. Peili nostetaan ja suljinverho
avautuu, jolloin kuvakenno paljastuu.
6
Tarkista kuvakenno.
Pidä kameraa niin, että valo osuu kuvakennoon, ja tarkista,
onko kennossa pölyä tai nukkaa. Jos epäpuhtauksia ei näy,
siirry vaiheeseen 8.
Tekniset lisätiedot 243
7
Puhdista kenno.
Poista pöly ja nukka kennosta puhaltimella. Älä käytä
puhallinharjaa, koska harjakset voivat vahingoittaa kennoa.
Lian, jota ei saada poistettua puhaltimella, saa poistaa vain
valtuutettu Nikon-huoltohenkilöstö. Älä missään
tapauksessa koske tai pyyhi kennoa.
8
Sammuta kamera.
Peili palaa ala-asentoon, ja suljinverho sulkeutuu. Aseta objektiivi tai rungon suojus
takaisin paikalleen.
A Käytä luotettavaa virtalähdettä
Suljinverho on herkkä ja vahingoittuu helposti. Jos kamera sammuu peilin ollessa nostettuna,
suljinverho sulkeutuu automaattisesti. Noudata seuraavia varotoimia estääksesi suljinverhon
vahingoittumisen:
• Älä sammuta kameraa tai poista tai irrota virtalähdettä, kun peili on nostettu.
• Jos akkuvirta on loppumassa, kun peili on nostettuna, kamera antaa äänimerkin ja
itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu varoitukseksi siitä, että suljinverho sulkeutuu ja peili
laskeutuu noin kahden minuutin kuluttua. Lopeta puhdistus tai tarkistus heti.
D Kuvakennon epäpuhtaudet
Kun objektiiveja tai rungon suojuksia irrotetaan tai vaihdetaan, kameraan pääsevä lika (tai
harvinaisissa tapauksissa kamerasta irtoava voiteluaine tai pienhiukkaset) saattaa tarttua
kuvakennoon ja näkyä joissain olosuhteissa otettavissa valokuvissa. Kun kamerassa ei ole
objektiivia, suojaa kamera asettamalla kameran mukana toimitettu rungon suojus paikalleen,
mutta poista ensin kameran kiinnikkeeseen, objektiivin kiinnikkeeseen ja rungon suojukseen
mahdollisesti tarttunut pöly ja lika. Vältä rungon suojuksen kiinnittämistä tai objektiivien
vaihtamista pölyisissä olosuhteissa.
Jos kuvakennoon joutuu likaa, puhdista kuvakenno käyttämällä sivulla 241 kuvattua toimintoa.
Jos ongelma ei poistu, puhdista kenno käsin (0 243) tai puhdistuta kenno valtuutetulla Nikonhuoltohenkilöstöllä. Likaantuneella kennolla otettuja valokuvia voi korjata joissakin
kuvankäsittelysovelluksissa olevilla kuvanpuhdistustoiminnoilla.
244 Tekniset lisätiedot
Kameran ja akun hoito: varoitukset
Kameran hoito
Älä pudota: Tuote saattaa mennä epäkuntoon, jos se altistuu voimakkaille iskuille tai tärinälle.
Pidä kuivana: Tuote ei ole vedenkestävä ja saattaa mennä epäkuntoon, jos se upotetaan veteen tai
altistetaan korkealle kosteudelle. Sisäosien ruostuminen voi aiheuttaa pysyvän vaurion.
Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia: Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi siirryttäessä kylmänä
päivänä lämpimään rakennukseen tai sieltä ulos, saattavat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä
laitteen sisälle. Estä kosteuden tiivistymistä asettamalla laite kantolaukkuun tai muovipussiin ennen
sen altistamista äkilliselle lämpötilan muutokselle.
Pidä erillään vahvoista magneettikentistä: Älä käytä tai säilytä laitetta voimakasta sähkömagneettista
säteilyä tai magneettikenttiä kehittävien laitteiden lähettyvillä. Esimerkiksi radiolähettimien
tuottama voimakas staattinen sähkövaraus tai magneettikenttä voi häiritä näytön toimintaa,
vahingoittaa muistikortille tallennettuja tietoja tai vaikuttaa tuotteen sisäisiin virtapiireihin.
Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon: Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon tai muuhun
voimakkaaseen valonlähteeseen pitkäksi aikaa. Voimakas valo voi vahingoittaa kuvakennoa tai
aiheuttaa valokuviin valkoista epäterävyyttä.
Sammuta tuote ennen virtalähteen poistamista tai irrottamista: Älä irrota virtajohtoa tai poista akkua, kun
laite on päällä tai kun kuvien tallentaminen tai poistaminen on kesken. Virran äkillinen
katkaiseminen näissä tilanteissa voi johtaa tietojen menettämiseen tai laitteen muisti- tai virtapiirien
vahingoittumiseen. Estääksesi virran katkeamisen vahingossa vältä siirtämästä tuotetta sen ollessa
liitettynä verkkolaitteeseen.
Puhdistus: Kun puhdistat kameran runkoa, poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi sitten varovasti
pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun kameraa on käytetty rannalla tai meren äärellä, pyyhi hiekka ja suola
pois puhtaaseen veteen kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa kamera huolellisesti.
Objektiivi ja peili vahingoittuvat helposti. Pöly ja nukka tulee poistaa varovasti puhaltimella. Kun
käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo pystyasennossa, jotta nestettä ei vuoda pullosta. Poista
sormenjäljet ja muut tahrat objektiivista kostuttamalla pehmeä liina pieneen määrään
linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä objektiivi varovasti.
Katso tietoa kuvakennon puhdistamisesta kohdasta ”Kuvakennon puhdistaminen” (0 241, 243).
Älä koske suljinverhoon: Suljinverho on hyvin ohut ja vahingoittuu helposti. Älä missään tapauksessa
paina suljinverhoa, koske siihen puhdistusvälineillä tai suuntaa siihen voimakasta ilmavirtaa
puhaltimella. Muuten verho saattaa naarmuuntua, vääntyä tai revetä.
Tekniset lisätiedot 245
Säilytys: Vältä homeen tai härmän muodostuminen säilyttämällä kameraa kuivassa, hyvin
ilmastoidussa paikassa. Jos käytät verkkolaitetta, irrota se pistorasiasta tulipalojen estämiseksi. Jos
tuotetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, poista akku, jotta se ei pääse vuotamaan, ja pane
kamera muovipussiin, jossa on kuivatusainetta. Älä kuitenkaan säilytä kameralaukkua
muovipussissa, sillä se voi vahingoittaa laukun materiaalia. Huomaa, että ajan mittaan kuivatusaine
menettää kykynsä sitoa kosteutta, joten se on vaihdettava säännöllisesti.
Ota kamera pois säilytyspaikasta ainakin kerran kuussa, jottei siihen pääse kehittymään hometta tai
härmää. Kytke kamera päälle ja laukaise suljin muutaman kerran, ennen kuin panet kameran
takaisin säilytyspaikkaan.
Säilytä akkua kuivassa, viileässä paikassa. Aseta liitinsuojus paikalleen, ennen kuin panet akun
säilytyspaikkaan.
Näyttöä koskevia huomautuksia: Näyttö on valmistettu erittäin tarkasti; vähintään 99,99 % kuvapisteistä
on tehollisia ja enintään 0,01 % puuttuu tai on viallisia. Siten, vaikka näytöissä voi olla kuvapisteitä,
jotka ovat aina päällä (valkoinen, punainen, sininen tai vihreä) tai aina pois päältä (musta), kyse ei ole
viasta, eikä tällä ole vaikutusta laitteella otettuihin kuviin.
Näytön kuvaa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa valossa.
Älä paina näyttöä, jotta se ei vahingoitu. Näytössä olevan pölyn tai nukan voi poistaa puhaltimella.
Tahrat voi poistaa pyyhkimällä kevyesti pehmeällä liinalla tai säämiskällä. Jos näyttö rikkoutuu, on
varottava rikkoutunutta lasia ja huolehdittava, ettei näytön nestekiteitä pääse iholle, silmiin tai
suuhun.
Moiré: Moiré-ilmiö on häiriökuvio, joka syntyy kuvassa olevan säännöllisesti toistuvan
ruudukkokuvion, kuten kankaan kudoksen tai rakennuksen ikkunoiden, ja kameran kuvakennon
ruudukon vuorovaikutuksesta. Jos huomaat valokuvissa moiré-ilmiötä, kokeile muuttaa etäisyyttä
kohteeseen, loitontaa tai lähentää kuvaa tai muuttaa kohteen ja kameran välistä kulmaa.
Akun hoito
Akut voivat vuotaa tai räjähtää, jos niitä käsitellään väärin. Noudata seuraavia varotoimenpiteitä
käsitellessäsi akkuja:
• Käytä vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi hyväksyttyjä akkuja.
• Älä altista akkuja tulelle tai voimakkaalle kuumuudelle.
• Pidä akun liittimet puhtaina.
• Sammuta tuote ennen akun vaihtamista.
• Poista akku kamerasta tai laturista, kun laite ei ole käytössä, ja aseta liitinsuojus paikalleen. Nämä
laitteet kuluttavat varausta vähitellen myös ollessaan pois päältä ja voivat tyhjentää akun niin,
että se ei enää toimi. Jos akkua ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, aseta se kameraan ja käytä
akku tyhjäksi ennen kuin poistat sen ja varastoit sen paikkaan, jonka lämpötila on 15 °C–25 °C;
vältä kuumia tai erittäin kylmiä paikkoja. Toista tämä vähintään puolen vuoden välein.
• Kameran käynnistäminen ja sammuttaminen monta kertaa peräkkäin, kun akku on täysin tyhjä,
lyhentää akun kestoa. Jos akku on täysin tyhjä, se täytyy ladata ennen käyttöä.
246 Tekniset lisätiedot
• Akun sisäinen lämpötila saattaa nousta käytön aikana. Jos akkua yritetään ladata sen sisäisen
lämpötilan ollessa koholla, akun suorituskyky heikentyy, ja akku saattaa jäädä latautumatta tai
latautua vain osittain. Anna akun jäähtyä ennen latausta.
• Akun suorituskyky saattaa heikentyä, jos sen lataamista jatketaan sen jälkeen, kun akku on
latautunut täyteen.
• Jos täyteen ladatun akun kesto lyhenee huomattavasti huoneenlämpötilassa käytettynä, akku
täytyy vaihtaa. Osta uusi EN-EL14a-akku.
• Lataa akku ennen käyttöä. Kun otat valokuvia tärkeistä tilanteista, pidä saatavilla täyteen ladattu
EN-EL14a-vara-akku. Paikasta riippuen vara-akkuja voi olla vaikeaa hankkia lyhyellä varoitusajalla.
Huomaa, että kylminä päivinä akun kapasiteetilla on taipumus laskea. Käytä täyteen ladattua
akkua, kun otat valokuvia ulkona kylmässä säässä. Pidä vara-akku lämpimässä paikassa ja ota se
tarvittaessa käyttöön. Kun kylmä akku lämpenee, osa sen varauksesta voi palautua.
• Käytetyt akut ovat arvokasta raaka-ainetta; kierrätä ne paikallisten määräysten mukaisesti.
Tekniset lisätiedot 247
Käytettävissä olevat asetukset
Seuraavassa taulukossa luetellaan asetukset, joita voi säätää kussakin tilassa.
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, %, g, ', (, 3,
1, 2, 3, )
v, w, x, y, z, 0
z
z
z
z
—
—
—
—
i, j
z
z
—
—
P, S, A, M
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
z
—
—
z
—
—
Kohinan väh. kun pitkä
valotus
z
z
z
Kohinan väh. kun suuri ISO
z
z
z
ISO-herkkyysasetukset 3
—
z
z
Kuvanottotapa 2
Päällekkäisvalotus 2
z4
—
z
z
z4
—
Ajastettu kuvaus
z
z
z
Elokuva-asetukset
z
z
z
Kuvanlaatu 2
Kuvakoko 2
Valkotasapaino 2
Aseta Picture Control 2
Autom. vääristymien
korjaus
Väriavaruus
Aktiivinen D-Lighting 2
HDR (laaja dynaaminen
alue) 2
Kuvausvalikko 1
248 Tekniset lisätiedot
z
(ei käytettävissä
%-tilassa)
z
(ei käytettävissä
%-tilassa)
z
(ei käytettävissä
%-tilassa)
z4
—
z
(ei käytettävissä
)-tilassa)
z
Muut asetukset 2
1
2
3
4
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, %, g, ', (, 3,
1, 2, 3, )
v, w, x, y, z, 0
z
z
(ei käytettävissä
%-tilassa)
z4
z4
(ei käytettävissä
%- ja (-tiloissa)
i, j
P, S, A, M
Tarkennustila (etsin)
z
z
Tarkennusaluetila (etsin)
z4
z
Tarkennustila
(reaaliaikanäkymä/elokuva)
z
z
z
Tarkennusaluetila
(reaaliaikanäkymä/elokuva)
—
z
z4
AE-L/AF-L-painikkeen pito
—
z4
Joustava ohjelma
—
—
—
Mittaus
—
z
z
(käytettävissä
vain P-tilassa)
z
z4
(ei käytettävissä
(-tilassa)
z4
—
Valotuksen korjaus
—
z
—
Haarukointi
—
z
—
z4
(käytettävissä
vain %-tilassa)
—
z
—
z4
z4
z4
(ei käytettävissä
(käytettävissä
Salamatila
(ei käytettävissä
z
tiloissa l, m, r,
vain g- ja 'j-tilassa)
t, u, v, x, y, z
tiloissa)
ja 0)
Salaman korjaus
—
z
—
—
Nollaa vaihtoehdolla Palauta kuv.valikon oletusaset. (0 177).
Nollaa palautuksella kahdella painikkeella (0 72). Ei vaikuta päällekkäisvalotuksen yksittäisiin
asetuksiin.
Kun P-, S-, A- tai M-tila valitaan sen jälkeen kun Automaattinen on valittu kohtaan ISOherkkyysasetukset > ISO-herkkyys, ISO-herkkyys palautetaan arvoon, joka viimeksi valittiin P-,
S-, A- tai M-tilassa.
Nollautuu, kun tilanvalitsin kierretään uuteen asetukseen.
Tekniset lisätiedot 249
a1: AF-C-tilan ensisij. valinta
a2: Tarkennuspisteiden
määrä
a3: Yhdysrak.
tarkennusapuvalo
i, j
z
P, S, A, M
z
z
z
z
z
Mukautetut asetukset *
a4: Etäisyysmittari
z
z
b1: Valotussäädön
z
z
porrastus
c1: Valotuslukitus
z
z
laukaisimella
c2: Virrankatkaisun
z
z
ajastimet
c3: Itselaukaisin
z
z
c4: Kauko-ohj. odotusaika
z
z
(ML-L3)
d1: Äänimerkki
z
z
d2: Etsimen ruudukon
z
z
näyttö
d3: ISO-näyttö
z
z
d4: Tiedostojen numerointi
z
z
d5: Valotuksen viivetila
z
z
d6: Merkitse päivämäärä
z
z
e1: Yhdysrak. salaman tila
—
z
e2: Autom. haarukoinnin
—
z
asetus
f1: Fn-painikkeen tehtävä
z
z
f2: AE-L/AF-L-painikkeen
z
z
teht.
f3: Käänteinen kiekon
z
z
kääntö
f4: Laukaisu muistikortitta
z
z
f5: Käänteiset ilmaisimet
z
z
* Nollaa vaihtoehdolla Palauta mukaut. asetukset (0 183).
250 Tekniset lisätiedot
k, l, p, m, n,
o, r, s, t, u, %, g, ', (, 3,
1, 2, 3, )
v, w, x, y, z, 0
z
z
z
z
z
z
(ei käytettävissä
(ei käytettävissä
tiloissa l, m, r,
%- ja (-tiloissa)
t, u, v ja w)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Vianmääritys
Jos kamera ei toimi oikein, yritä selvittää häiriön syy alla olevan taulukon avulla, ennen
kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään tai Nikonin edustajaan.
Akku/näyttö
Kamera on päällä, muttei reagoi: Odota, että tallennus päättyy. Jos ongelma ei poistu, sammuta kamera.
Jos kamera ei sammu, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen, tai jos käytät verkkolaitetta, irrota
verkkolaite ja kytke se takaisin. Huomaa, että vaikka tallennettavana olevat tiedot menetetään,
virtalähteen poistaminen tai irrottaminen ei vaikuta tallennettuihin tietoihin.
Etsimen kuva on epätarkka: Säädä etsimen tarkennusta (0 16). Jos se ei ratkaise ongelmaa, valitse
kertatarkennus (AF-S; 0 51), pistetarkennus (c; 0 53) ja keskitarkennuspiste, rajaa
korkeakontrastinen kohde keskitarkennuspisteeseen ja paina laukaisin puoleenväliin tarkentaaksesi
kameran. Kun kamera on tarkentanut, tarkenna kohde etsimessä käyttämällä diopterin säädintä.
Etsimen tarkennusta voi tarvittaessa säätää myös lisävarusteena saatavilla korjauslinsseillä (0 236).
Näytöt sammuvat varoittamatta: Pidennä Mukautettuun asetukseen c2 (Virrankatkaisun ajastimet;
0 186) asetettua viivettä.
Tietonäyttö ei tule näkyviin: Laukaisin on painettu puoleenväliin. Jos tietonäyttö ei tule näkyviin, kun
nostat sormen pois laukaisimelta, tarkista että Päällä on valittu kohtaan Automaattinen
tietonäyttö (0 199) ja että akku on ladattu.
Etsimen näyttö ei reagoi ja on himmeä: Tämän näytön reagointinopeus ja kirkkaus vaihtelevat lämpötilan
mukaan.
Kuvaus (kaikki tilat)
Kamera käynnistyy hitaasti: Poista tiedostoja tai kansioita.
Sulkimen laukaisu on estetty:
• Muistikortti on lukittu, täynnä tai se puuttuu (0 12, 15).
• Suljin lukittu on valittu Mukautettuun asetukseen f4 (Laukaisu muistikortitta; 0 194) eikä
kamerassa ole muistikorttia (0 12).
• Yhdysrakenteinen salama latautuu (0 23).
• Kamera ei ole tarkentanut (0 21).
• Himmenninrenkaalla varustettu mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty, mutta aukkoa ei
ole lukittu suurimpaan aukkoarvoon (0 227).
• Ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty, mutta kamera ei ole tilassa M (0 228).
Kamera ottaa vain yhden kuvan joka kerta kun laukaisinta painetaan sarjakuvaustilassa: Sarjakuvausta ei voi
käyttää, jos yhdysrakenteinen salama välähtää (0 47, 62).
Lopullinen valokuva on suurempi kuin etsimessä näkyvä alue: Etsimen kuva-ala vaaka- ja pystysuunnassa on
noin 95 %.
Tekniset lisätiedot 251
Valokuvat ovat epätarkkoja:
• AF-S-, AF-P- tai AF-I-objektiivia ei ole kiinnitetty: käytä AF-S-, AF-P- tai AF-I-objektiivia tai tarkenna
käsisäädöllä.
• Kamera ei pysty tarkentamaan automaattitarkennuksella: käytä käsitarkennusta tai tarkennuksen
lukitusta (0 52, 55, 57).
• Kamera on käsitarkennustilassa: tarkenna käsin (0 57).
Tarkennus ei lukitu, kun laukaisin painetaan puoleenväliin: Käytä A (L) -painiketta lukitaksesi
tarkennuksen, kun reaaliaikanäkymä on pois päältä ja AF-C on valittu tarkennustilaksi tai kun
valokuvaat liikkuvia kohteita AF-A-tilassa (0 55).
Tarkennuspisteen valitseminen ei onnistu:
• e (Automaattinen alue; 0 53) on valittu: valitse jokin muu tarkennusaluetila.
• Käynnistä valmiustila-ajastin painamalla laukaisin puoleenväliin (0 23).
Tarkennusaluetila ei ole valittavissa: Käsitarkennus on valittu (0 51, 57).
Tarkennusapuvalo ei syty:
• Tarkennusapuvalo ei syty, jos AF-C on valittu automaattitarkennustilaksi (0 51) tai jos jatkuva
automaattitarkennus on valittu, kun kamera on AF-A-tilassa. Valitse AF-S. Tarkennusapuvalo ei
myöskään ole käytettävissä, kun kolmiulotteinen seuranta on valittu tarkennusaluetilaksi; jos
pistetarkennus tai dynaaminen tarkennus on valittu, valitse keskitarkennuspiste (0 53, 55).
• Kamera on reaaliaikanäkymässä, tai elokuvaa tallennetaan.
• Pois on valittu Mukautettuun asetukseen a3 (Yhdysrak. tarkennusapuvalo, 0 185).
• Tarkennusapuvaloa ei voi käyttää kaikissa kuvaustiloissa (0 248).
• Apuvalo on kytkeytynyt pois päältä automaattisesti. Apuvalo saattaa kuumentua jatkuvassa
käytössä; anna sen jäähtyä.
Kuvakokoa ei voi muuttaa: Kuvanlaaduksi on valittu NEF (RAW) -asetus (0 60).
Kamera tallentaa valokuvat hitaasti:
• Kuvausolosuhteista ja muistikortin suorituskyvystä riippuen merkkivalo saattaa palaa enintään
noin minuutin ajan kuvauksen päätyttyä sarjakuvaustiloissa.
• Poista pitkän valotusajan kohinan vähennys käytöstä (0 179).
Valokuvissa näkyy kohinaa (kirkkaita pisteitä, satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja):
• Valitse pienempi ISO-herkkyys tai aseta suuren ISO-herkkyyden kohinan vähennys päälle (0 180).
• Suljinaika on yli 1 s: käytä pitkän valotusajan kohinan vähennystä (0 179).
• Kytke Aktiivinen D-Lighting pois päältä välttääksesi kohinan vaikutusten tehostumista (0 95).
Valokuvaa ei oteta, kun kauko-ohjaimen laukaisinta painetaan:
• Vaihda kauko-ohjaimen paristo (0 237).
• Valitse kuvanottotavaksi kauko-ohjaintila (0 70).
• Salama latautuu (0 23).
• Mukautettuun asetukseen c4 (Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3), 0 187) valittu aika on kulunut
loppuun.
• Kirkas valo häiritsee ML-L3-kauko-ohjainta.
Äänimerkkiä ei kuulu:
• Pois on valittu Mukautettuun asetukseen d1 (Äänimerkki; 0 187).
• Kamera on hiljainen laukaisu -tilassa (0 48), tai elokuvan tallennus on käynnissä (0 126).
• MF tai AF-C on valittu tarkennustilaksi, tai kohde liikkuu, kun AF-A on valittu (0 51).
Valokuvissa näkyy tahroja: Puhdista objektiivin etu- ja takaelementit. Jos ongelma ei poistu, puhdista
kuvakenno (0 241).
Valokuviin ei merkitä päivämäärää: Kuvanlaaduksi on valittu NEF (RAW) -asetus (0 60, 190).
252 Tekniset lisätiedot
Elokuviin ei tallenneta ääntä: Mikrofoni pois on valittu kohtaan Elokuva-asetukset > Mikrofoni
(0 128).
Reaaliaikanäkymässä tai elokuvan tallennuksen aikana näkyy välkyntää tai juovia: Valitse kohtaan
Välkynnänvähennys asetus, joka vastaa paikallisen verkkovirtalähteen taajuutta (0 200).
Valikon kohtaa ei voi valita: Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa tiloissa.
Kuvaus (P, S, A, M)
Sulkimen laukaisu on estetty:
• Ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty: kierrä kameran tilanvalitsin asentoon M
(0 228).
• Tilanvalitsin on kierretty asentoon S sen jälkeen kun suljinajaksi on valittu ”Bulb”- tai ”Time”aikavalotus tilassa M: valitse jokin muu suljinaika (0 85).
• Jos valkotasapainon haarukointi on käytössä, sulkimen laukaisu estetään ja etsimen kuvalaskuri
vilkkuu, jos muistikortilla ei ole riittävästi tilaa kaikkien haarukointijakson kuvien tallentamiseen.
Aseta uusi muistikortti.
Kaikki suljinajat eivät ole käytettävissä:
• Salama on käytössä (0 66).
• Kun Päällä on valittu kuvausvalikon kohtaan Elokuva-asetukset > Manuaaliset elokuva-aset.,
käytettävissä olevat suljinajat riippuvat kuvataajuudesta (0 129).
Halutun aukon valitseminen ei onnistu: Käytettävissä olevat aukot riippuvat käytössä olevasta
objektiivista.
Värit näyttävät epäluonnollisilta:
• Säädä valkotasapaino valonlähteen mukaan (0 101).
• Säädä Aseta Picture Control -asetuksia (0 111).
Valkotasapainon mittaaminen ei onnistu: Kohde on liian tumma tai liian kirkas (0 106).
Kuvaa ei voi valita valkotasapainon esiasetuksen lähdekuvaksi: Kuvaa ei ole luotu D5300:lla (0 107).
Picture Control -säätimen vaikutukset vaihtelevat kuvasta toiseen: A (automaattinen) on valittu
terävöittämisen, kontrastin tai värikylläisyyden asetukseksi. Valitse jokin muu asetus saadaksesi
yhdenmukaisia tuloksia kuvasarjoissa (0 113).
Mittausta ei voi muuttaa: Valotuksen lukitus on käytössä (0 91).
Valotuksen korjausta ei voi käyttää: Valitse tila P, S tai A (0 82, 92).
Pitkällä valotusajalla otetuissa kuvissa näkyy kohinaa (punertavia alueita tai muita häiriöitä): Ota pitkän
valotusajan kohinan vähennys käyttöön (0 179).
Toisto
NEF (RAW) -kuvaa ei toisteta: Valokuva on otettu kuvanlaadun asetuksen ollessa NEF (RAW) + JPEG
(0 60).
Jotkin kuvat eivät näy toistossa: Valitse Kaikki kohtaan Toistokansio. Huomaa, että Nykyinen valitaan
automaattisesti valokuvan ottamisen jälkeen (0 175).
Pystysuuntaiset (muotokuva) valokuvat näkyvät vaakasuuntaisina (maisema):
• Valitse Päällä kohtaan Käännä pysty (0 176).
• Valokuva otettiin, kun Pois oli valittuna kohdassa Automaattinen kuvan kääntö (0 202).
• Valokuva näkyy kuvan tarkastelussa (0 176).
• Kamera osoitti ylöspäin tai alaspäin valokuvaa otettaessa (0 202).
Tekniset lisätiedot 253
Kuvaa ei voi poistaa:
• Kuva on suojattu: poista suojaus (0 143).
• Muistikortti on lukittu (0 12).
Kuvaa ei voi muokata: Kuvaa ei voi muokata enempää tällä kameralla (0 205).
Tulostustilausta ei voi muuttaa:
• Muistikortti on täynnä: poista kuvia (0 15, 146).
• Muistikortti on lukittu (0 12).
Valokuvaa ei voi valita tulostettavaksi: Valokuva on NEF (RAW) -muodossa. Luo JPEG-kopio käyttäen
toimintoa NEF (RAW) -käsittely tai siirrä kuva tietokoneelle ja tulosta se mukana toimitetun
ohjelmiston tai Capture NX 2:n (0 153, 213, 236) avulla.
Kuva ei näy televisiossa:
• Valitse oikea videotila (0 202) tai lähdön tarkkuus (0 166).
• AV- (0 164) tai HDMI (0 165) -kaapelia ei ole liitetty oikein.
Kamera ei reagoi HDMI-CEC-television kauko-ohjaimeen:
• Valitse Päällä asetusvalikon kohtaan HDMI > Laitehallinta (0 166).
• Säädä television HDMI-CEC-asetukset laitteen mukana toimitettujen ohjeiden mukaan.
Valokuvia ei voi siirtää tietokoneelle: Käyttöjärjestelmä ei sovi yhteen kameran tai siirto-ohjelmiston
kanssa. Käytä kortinlukijaa kopioidaksesi valokuvat tietokoneelle (0 152).
Valokuvat eivät näy Capture NX 2:ssa: Päivitä uusimpaan versioon (0 236).
Capture NX 2:n pölynpoisto ei vaikuta toivotulla tavalla: Kuvakennon puhdistus siirtää kuvakennolla olevaa
pölyä. Ennen kuvakennon puhdistusta tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei voi käyttää
valokuvissa, jotka otetaan kuvakennon puhdistuksen jälkeen. Kuvakennon puhdistuksen jälkeen
tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei voi käyttää valokuvissa, jotka on otettu ennen kuvakennon
puhdistusta (0 199).
254 Tekniset lisätiedot
Sijaintitiedot
Kamera ei pysty hakemaan satelliittisignaalia tai hakee sen hitaasti: Paikalliset maantieteelliset ja ilmakehän
olosuhteet saattavat estää tai viivästää sijaintitietojen hakemista. Parhaat tulokset saadaan
paikassa, jossa on esteetön näkymä taivaalle. Yhdysrakenteinen paikannin saattaa tarvita signaalin
hakemiseen jonkin aikaa heti sen jälkeen, kun akku on asetettu tai kun sijaintitietojen
tallennustoiminto otetaan käyttöön ensimmäisen kerran tai se on ollut pitkään käyttämättömänä.
Päivitä avustettu GPS-tiedosto (0 80).
Valokuviin ei tallenneta sijaintitietoja: Tarkista signaalin voimakkuus (0 75). Kamera tallentaa
sijaintitiedot vain, jos #- tai $-ilmaisin näkyy tietonäytöllä; tietoja ei tallenneta, jos ilmaisin
vilkkuu.
Sijaintitiedot ovat virheellisiä: Sijaintitietojen tarkkuus saattaa vaihdella enintään muutamia satoja
metrejä riippuen signaalin laadusta ja paikallisista maasto-olosuhteista.
Avustetun GPS-tiedoston päivitys ei onnistu:
• Varmista, että kameran kello on asetettu (0 201).
• Varmista, että kamerassa oleva muistikortti sisältää avustetun GPS-tiedoston ja että tiedosto on
oikeassa kansiossa (0 80).
• Tiedosto saattaa olla vioittunut. Lataa tiedosto uudelleen.
Uuden reittilokin aloittaminen ei onnistu:
• Varmista, että kameran kello on asetettu (0 201).
• Jos kamera tallentaa parhaillaan reittilokia, valitse Sijaintitiedot > Luo loki > Lopeta
lopettaaksesi nykyisen lokin ennen uuden lokin aloittamista.
• Muistikortti on lukittu, täynnä tai se puuttuu (0 12, 15), tai lokitiedostojen enimmäismäärä (36
tiedostoa päivässä, enintään yhteensä 100 tiedostoa per kortti) on saavutettu. Jos tiedostojen
enimmäismäärä ylittyy, alusta nykyinen muistikortti tai aseta kameraan uusi muistikortti; jos
kortti on täynnä, aseta uusi muistikortti tai poista tarpeettomia tiedostoja.
Wi-Fi (langattomat verkot)
Älylaitteet eivät näytä kameran SSID:tä (verkkonimi):
• Varmista, että Käytössä on valittu kameran asetusvalikon kohtaan Wi-Fi > Verkkoyhteys
(0 169).
• Yritä poistaa älylaitteen Wi-Fi käytöstä ja ottaa se sitten uudelleen käyttöön.
Muut
Tallennuspäivämäärä on väärä: Aseta kameran kello (0 15, 201).
Valikon kohtaa ei voi valita: Jotkin vaihtoehdot eivät ole käytettävissä tietyillä asetusyhdistelmillä tai kun
kamerassa ei ole muistikorttia (0 12, 205, 248).
Tekniset lisätiedot 255
Virheilmoitukset
Tässä luvussa luetellaan etsimessä ja näytöllä näkyvät ilmaisimet ja virheilmoitukset.
A Varoituskuvakkeet
Näytöllä vilkkuva d tai etsimessä vilkkuva s ilmoittaa, että varoituksen tai virheviestin voi näyttää
näytöllä painamalla W (Q) -painiketta.
Ilmaisin
Näyttö
Lukitse objektiivin
himmenninrengas pienimpään
mahdolliseen aukkoon (suurin
aukkoarvo).
Objektiivia ei kiinnitetty
Pidennä objektiivi ennen
kuvaamista kiertämällä
zoomausrengasta.
Kamera ei laukea. Lataa akku.
Etsin
Ratkaisu
B
Aseta objektiivin himmenninrengas pienimpään aukkoon
(vilkkuu) (suurin aukkoarvo).
• Kiinnitä muu kuin IX NIKKOR -objektiivi.
F/s
• Jos ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty,
(vilkkuu)
valitse tila M.
Kamerassa on objektiivi, jossa on sisäänvedettävän
objektiivin putkessa oleva painike, ja objektiivi on
F
sisäänvedetty. Paina sisäänvedettävän objektiivin
(vilkkuu)
putkessa olevaa painiketta ja kierrä zoomausrengasta
pidentääksesi objektiivin.
d/s
Sammuta kamera ja lataa tai vaihda akku.
(vilkkuu)
0
227
226
87
14
2, 11
Akkua ei voi käyttää. Valitse
d
akku, joka on tarkoitettu
Käytä Nikonin hyväksymää akkua.
236
(vilkkuu)
käytettäväksi tässä kamerassa.
Alustusvirhe. Katkaise
d/
Sammuta kamera, irrota akku ja aseta se takaisin
2, 11
kamerasta virta ja kytke virta
k
kameraan ja käynnistä kamera uudelleen.
jälleen päälle.
(vilkkuu)
Akun varaus on vähissä. Suorita
toiminto loppuun ja katkaise
—
Päätä puhdistus, sammuta kamera ja lataa tai vaihda akku. 244
kamerasta virta välittömästi.
15,
Kelloa ei ole asetettu
—
Aseta kameran kello.
201
S/s Sammuta kamera ja varmista, että kortti on asetettu
Ei muistikorttia
12
(vilkkuu) oikein.
Muistikortti on lukittu.
(
Muistikortti on lukittu (kirjoitussuojattu). Työnnä kortin
12
Aseta lukko kirjoitusasentoon. (vilkkuu) kirjoitussuojauskytkin ”write”-asentoon.
• Käytä hyväksyttyä korttia.
238
196
• Alusta kortti. Jos ongelma ei poistu, kortti saattaa olla
vahingoittunut. Ota yhteyttä valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
Tätä muistikorttia ei voi käyttää.
12,
• Uuden kansion luomisessa tapahtui virhe. Poista
(/k
Kortti voi olla vahingoittunut.
tiedostoja tai aseta uusi muistikortti.
146
(vilkkuu)
Aseta toinen kortti.
• Aseta uusi muistikortti.
12
204
• Eye-Fi-kortti lähettää edelleen langatonta signaalia,
vaikka Ei käytössä on valittu kohtaan Eye-Fi-lataus.
Lopeta langaton siirto sammuttamalla kamera ja
poistamalla kortti.
Ei käytössä, jos Eye-Fi-kortti on (/k Eye-Fi-kortti on lukittu (kirjoitussuojattu). Työnnä kortin
12
lukittu.
(vilkkuu) kirjoitussuojauskytkin ”write”-asentoon.
256 Tekniset lisätiedot
Ilmaisin
Näyttö
Tätä korttia ei ole alustettu.
Alusta kortti.
Etsin
Ratkaisu
T
Alusta kortti tai sammuta kamera ja aseta uusi muistikortti.
(vilkkuu)
• Pienennä laatua tai kokoa.
j/A/s
Kortti on täynnä
• Poista valokuvia.
(vilkkuu)
• Aseta uusi muistikortti.
●
Kamera ei pysty tarkentamaan automaattitarkennuksella.
—
(vilkkuu) Muuta sommittelua tai tarkenna käsisäädöllä.
• Käytä pienempää ISO-herkkyyttä.
• Käytä erikseen myytävää harmaasuodinta.
• Tilassa:
Kohde on liian kirkas
S Lyhennä suljinaikaa
A Valitse pienempi aukko (suurempi aukkoarvo)
s
% Valitse jokin muu kuvaustila
(vilkkuu)
• Käytä suurempaa ISO-herkkyyttä.
• Käytä salamaa.
Kohde on liian tumma
• Tilassa:
S Pidennä suljinaikaa
A Valitse suurempi aukko (pienempi aukkoarvo)
Ei ”Bulb”-aikavalotusta
A
S-tilassa
(vilkkuu)
Muuta suljinaikaa tai valitse tila M.
Ei ”Time”-aikavalotusta
&
S-tilassa
(vilkkuu)
A
Ei ”Bulb”-aikaval. HDR-tilassa
(vilkkuu) • Muuta suljinaikaa.
• Kytke HDR pois.
&
Ei ”Time”-aikavalot. HDR-tilassa
(vilkkuu)
Valikot ja toisto eivät ole käytettävissä, kun ajastettu
Ajastettu kuvaus
—
kuvaus on käynnissä. Sammuta kamera.
Salama on välähtänyt täydellä teholla. Tarkista valokuva
N
näytöltä; jos se on alivalottunut, säädä asetuksia ja yritä
—
(vilkkuu)
uudelleen.
• Käytä salamaa.
• Muuta kohteen etäisyyttä, aukkoa, salaman kantamaa
tai ISO-herkkyyttä.
• Objektiivin polttoväli on alle 18 mm: käytä pidempää
N/s
polttoväliä.
—
(vilkkuu) • Lisävarusteena saatava SB-400- tai SB-300-salamalaite
on kiinnitetty: salama on heijastusasennossa tai
tarkennusetäisyys on erittäin lyhyt. Jatka kuvausta;
kasvata tarvittaessa tarkennusetäisyyttä estääksesi
varjoja muodostumasta valokuvaan.
0
12,
196
59
146
12
21, 52,
57
67
236
85
86
3
67
62
85
86
85, 87
87, 88
96
68
—
62
66, 67,
86
—
—
Tekniset lisätiedot 257
Ilmaisin
Näyttö
Salamavirhe
Virhe. Paina laukaisinta
uudelleen.
Käynnistysvirhe. Ota yhteys
valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
Mittausvirhe
Reaaliaikanäkymää ei voi
käynnistää. Odota, että kamera
jäähtyy.
Etsin
Ratkaisu
Lisävarusteena saatavan salamalaitteen laiteohjelmiston
s
päivittämisessä tapahtui virhe. Ota yhteyttä
(vilkkuu)
valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
Laukaise suljin. Jos virhe ei häviä tai toistuu usein, ota
yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
O
(vilkkuu)
Ota yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
—
Anna sisäisten virtapiirien jäähtyä, ennen kuin jatkat
reaaliaikanäkymän käyttöä tai elokuvan tallentamista.
Toistoon valitussa kansiossa ei ole kuvia (huomaa, että
tämä ilmoitus näytetään, jos muistikortti on asetettu
kameraan sen jälkeen kun Nykyinen on valittu
Kansiossa ei ole kuvia.
—
toistovalikon kohtaan Toistokansio ja toisto aloitetaan,
ennen kuin yhtään kuvaa on otettu). Aseta toinen
muistikortti tai valitse Kaikki kohtaan Toistokansio.
Tätä tiedostoa ei voi näyttää.
—
Tiedostoa ei voi toistaa kamerassa.
Tätä tiedostoa ei voi valita.
—
Muilla laitteilla luotuja kuvia ei voi muokata.
Muistikortilla ei ole NEF (RAW) -kuvia, joita voi käyttää
Ei muokattavaa kuvaa.
—
toiminnossa NEF (RAW) -käsittely.
Yhteyttä ei voi luoda; useita
Useat älylaitteet yrittävät muodostaa yhteyttä kameraan
laitteita havaittu. Yritä
—
samanaikaisesti. Odota muutama minuutti, ennen kuin
myöhemmin uudelleen.
yrität uudelleen.
Valitse Ei käytössä kohtaan Wi-Fi > Verkkoyhteys ja
Virhe
—
valitse sitten uudelleen Käytössä.
Verkkoyhteyttä ei voi käyttää
Sammuta kamera ja yritä uudelleen, kun kamera on
—
ennen kuin kamera jäähtyy.
jäähtynyt.
Tarkista tulostin.
—
Tarkista tulostin. Jatka valitsemalla Jatka (jos valittavissa).
Paperi ei ole valitun kokoista. Lisää oikeankokoista
Tarkista paperi.
—
paperia ja valitse Jatka.
Paperitukos.
—
Poista tukos ja valitse Jatka.
Paperi lopussa.
—
Lisää valitun kokoista paperia ja valitse Jatka.
Tarkista musteen syöttö.
—
Tarkista muste. Jatka valitsemalla Jatka.
Muste lopussa.
—
Lisää mustetta ja valitse Jatka.
* Katso lisätietoja tulostimen käyttöoppaasta.
258 Tekniset lisätiedot
0
—
—
—
124,
127
12,
175
—
206
213
168
172
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
Tekniset tiedot
❚❚ Nikon D5300 -digitaalikamera
Tyyppi
Tyyppi
Objektiivin kiinnike
Tehollinen kuvakulma
Teholliset kuvapisteet
Teholliset kuvapisteet
Kuvakenno
Kuvakenno
Kuvapisteitä yhteensä
Pölynpoistojärjestelmä
Digitaalinen yksisilmäinen peiliheijastuskamera
Nikonin F-bajonetti (jossa AF-liittimet)
Nikonin DX-muoto; polttoväli vastaa noin 1,5× FX-muodon objektiivien
kuvakulmaa
24,2 miljoonaa
23,5 × 15,6 mm:n CMOS-kenno
24,78 miljoonaa
Kuvakennon puhdistus, pölynpoiston viitetiedot (edellyttää lisävarusteena
saatavaa Capture NX 2 -ohjelmistoa)
Tallennus
Kuvakoko (kuvapisteinä) •
•
Tiedostomuoto
•
•
Picture Control
-järjestelmä
Tallennusväline
Tiedostojärjestelmä
Etsin
Etsin
Kuva-ala
Suurennus
Katselupiste
Diopterin säätö
Tähyslasi
Peili
Objektiivin aukko
6000 × 4000 (Suuri)
• 4496 × 3000 (Keskikoko)
2992 × 2000 (Pieni)
NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen, pakattu
JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva, pakkausasetuksena hieno (noin 1 : 4),
normaali (noin 1 : 8) tai perus (noin 1 : 16)
• NEF (RAW)+JPEG: Yksittäinen valokuva tallennetaan sekä NEF (RAW)- että
JPEG-muodossa
Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva, Maisema; valittua Picture
Control -säädintä voi muokata; mukautettujen Picture Control -säätimien
tallennus
SD- (Secure Digital) ja UHS-I-yhteensopivat SDHC- ja SDXC-muistikortit
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order
Format), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3,
PictBridge
Silmän tasolla oleva yksisilmäinen pentapeiliheijastusetsin
Noin 95 % vaakasuunnassa ja 95 % pystysuunnassa
Noin 0,82× (50 mm:n f/1.4-objektiivi säädettynä äärettömyyteen, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; etsimen okulaarin linssin keskipinnalta)
–1,7–+1,0 m–1
B-tyypin kirkas BriteView-mattalasi Mark VII
Pikapalautus
Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
Tekniset lisätiedot 259
Objektiivi
Yhteensopivat
objektiivit
Automaattitarkennus on käytettävissä AF-S-, AF-P- ja AF-I-objektiivien
kanssa. Automaattitarkennus ei ole käytettävissä muiden G- ja D-tyypin
objektiivien, AF-objektiivien (IX NIKKOR- ja F3AF:n objektiiveja ei tueta) eikä
AI-P-objektiivien kanssa. Ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja voi käyttää
tilassa M, mutta silloin kameran valotusmittari ei toimi.
Elektronista etäisyysmittaria voi käyttää sellaisten objektiivien kanssa, joiden
suurin aukko on vähintään f/5.6.
Suljin
Tyyppi
Nopeus
Salamatäsmäysnopeus
Laukaisu
Kuvanottotapa
Kuvausnopeus
Itselaukaisin
Valotus
Mittaustila
Mittaustapa
Elektronisesti ohjattu, pystysuunnassa liikkuva verhosuljin
s 1/3 tai 1/2 EV:n välein; Bulb-aikavalotus; Time-aikavalotus
X= 1/200 s; synkronoituu sulkimen kanssa enintään nopeudella 1/200 s
1/4000–30
8 (yksittäiskuva), ! (sarjakuvaus L), 9 (sarjakuvaus H), J (hiljainen
laukaisu), E (itselaukaisin), " (viivästetty kaukolaukaisu; ML-L3), # (nopea
kaukolaukaisu; ML-L3); ajastettua kuvausta tuetaan
• !: Enintään 3 kuvaa/s
• 9: Enintään 5 kuvaa/s (JPEG ja 12-bittinen NEF/RAW) tai 4 kuvaa/s
(14-bittinen NEF/RAW)
Huomaa: Ilmoitetuissa kuvausnopeuksissa oletetaan, että käytössä on jatkuva
tarkennus ja käsisäätöinen tai suljinajan esivalinta-automatiikkavalotus ja
että suljinaika on 1/250 s tai lyhyempi, Laukaisu on valittu Mukautettuun
asetukseen a1 (AF-C-tilan ensisij. valinta) ja muut asetukset ovat
oletusarvoissa.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 valotusta
TTL-valotusmittaus 2016 kuvapisteen RGB-kennon avulla
• Matriisimittaus: Kolmiulotteinen värimatriisimittaus II (G-, E- ja D-tyypin
objektiivit); värimatriisimittaus II (muut mikroprosessoriohjatut objektiivit)
• Keskustapainotteinen mittaus: 75 %:n painotus annetaan kuva-alan keskellä
olevalle 8 mm:n ympyrälle
• Pistemittaus: Mittaa 3,5 mm:n ympyrän (noin 2,5 % kuva-alasta), jonka
keskusta on valitussa tarkennuspisteessä
Alue (ISO 100, f/1.4• Matriisimittaus tai keskustapainotteinen mittaus: 0–20 EV
objektiivi, 20 °C)
• Pistemittaus: 2–20 EV
Valotusmittarin liitäntä CPU
Tila
Automaattiset tilat (i automaattinen; j automaattinen, ei salamaa); ohjelmoitu
automatiikka, jossa joustava ohjelma (P); suljinajan esivalinta-automatiikka
(S); aukon esivalinta-automatiikka (A); käsisäätö (M); kuvausohjelmatilat
(k muotokuva; l maisema; p lapsi; m urheilu; n lähikuva; o yömuotokuva; r yömaisema;
s juhlat/sisätila; t ranta/lumi; u auringonlasku; v ilta-/aamuhämärä; w lemmikkikuva;
x kynttilänvalo; y kukinnot; z ruska; 0 ruoka); erikoistehostetilat (% pimeänäkö;
g väriluonnos; ' lelukameratehoste; ( miniatyyritehoste; 3 valikoiva väri; 1 siluetti; 2 yläsävy;
3 alasävy; ) HDR-maalaus)
Valotuksen korjaus
Voidaan säätää –5 – +5 EV 1/3 tai 1/2 EV:n välein tiloissa P, S, A ja M
Haarukointi
• Valotuksen haarukointi: 3 kuvaa 1/3 tai 1/2 EV:n välein
• Valkotasapainon haarukointi: 3 kuvaa porrastuksella 1
• Aktiivinen D-Lighting -haarukointi: 2 kuvaa
Valotuksen lukitus
Valoisuus lukitaan havaittuun arvoon A (L) -painikkeella
260 Tekniset lisätiedot
Valotus
ISO-herkkyys (suositeltu ISO 100–12800 1/3 EV:n välein. Voidaan asettaa myös noin 0,3; 0,7, tai 1 EV
valotusindeksi)
(vastaa ISO 25600:aa) yli ISO 12800:n; automaattinen ISO-herkkyyssäätö
käytettävissä
Aktiivinen D-Lighting
Y Automaattinen, Z Erittäin suuri, P Suuri, Q Normaali, R Pieni,
! Pois
Tarkennus
Automaattitarkennus Nikon Multi-CAM 4800DX -automaattitarkennusmoduuli, jossa TTLvaiheentunnistus, 39 tarkennuspistettä (joista 9 ristikkäistyyppistä anturia) ja
tarkennusapuvalo (kantama noin 0,5–3 m)
Herkkyysalue
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektiivin moottori
• Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S); jatkuva tarkennus (AF-C);
automaattinen AF-S-/AF-C-valinta (AF-A); ennakoiva tarkennuksen
seuranta aktivoituu automaattisesti kohteen tilan mukaan
• Käsitarkennus (MF): Elektroninen etäisyysmittari käytettävissä
Tarkennuspiste
Voidaan valita 39 tai 11 tarkennuspisteestä
Tarkennusaluetila
Pistetarkennus; 9, 21 tai 39 pisteen dynaaminen tarkennus, kolmiulotteinen
seuranta, automaattinen tarkennusalueen valinta
Tarkennuksen lukitus
Tarkennuksen voi lukita painamalla laukaisimen puoleenväliin
(kertatarkennus) tai painamalla A (L) -painiketta
Salama
Yhdysrakenteinen
i, k, p, n, o, s, w, g, ': Automaattisalama, salama nousee
salama
automaattisesti
P, S, A, M, 0: Salama nostetaan painikkeella
Ohjeluku
Noin 12, 13 käsisäätöisellä salamalla (m, ISO 100, 20 °C)
Salaman ohjaus
TTL: i-TTL-salamaohjaus, joka käyttää 2016 kuvapisteen RGB-kennoa, on
käytettävissä yhdysrakenteisen salaman ja SB-910:n, SB-900:n, SB-800:n,
SB-700:n, SB-600:n, SB-400:n tai SB-300:n kanssa; digitaalisen
järjestelmäkameran tasapainotetun i-TTL-täytesalaman kanssa käytetään
matriisimittausta ja keskustapainotteista mittausta ja digitaalisen
järjestelmäkameran vakio-i-TTL-salaman kanssa pistemittausta
Salamatila
Automaattinen, automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys,
automaattinen täsmäys pitkiin suljinaikoihin, automaattinen täsmäys pitkiin
suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys, täytesalama,
punasilmäisyyden vähennys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin, täsmäys pitkiin
suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys, jälkiverho ja täsmäys pitkiin
suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys, pois
Salaman korjaus
–3 – +1 EV 1/3 tai 1/2 EV:n välein
Salaman valmiusilmaisin Syttyy, kun yhdysrakenteinen salama tai lisävarusteena saatava salamalaite
on täysin latautunut; vilkkuu, kun salama on välähtänyt täydellä teholla
Varusteluisti
ISO 518 -salamakenkä, jossa täsmäys- ja dataliittimet ja turvalukitus
Nikonin luova
Kehittynyttä langatonta valaistusta tuetaan, kun SB-910, SB-900, SB-800 tai
valaistusjärjestelmä
SB-700 on pääsalamana tai SU-800 on ohjaimena; salaman väritietojen
(CLS)
välitystä tuetaan kaikilla CLS-yhteensopivilla salamalaitteilla
Täsmäysliitäntä
Täsmäysliitännän sovitin AS-15 (saatavilla erikseen)
Valkotasapaino
Valkotasapaino
Automaattinen, hehkulamppu, loisteputkivalo (7 tyyppiä), suora
auringonvalo, salama, pilvinen, varjo, esiasetus käsin, hienosäätöä voi
käyttää kaikkien paitsi käsin tehtävän esiasetuksen kanssa.
Tekniset lisätiedot 261
Reaaliaikanäkymä
Objektiivin moottori
Tarkennusaluetila
Automaattitarkennus
Automaattinen
kuvausohjelman valinta
Elokuva
Mittaus
Mittaustapa
Kuvakoko (kuvapisteinä)
ja kuvataajuus
Tiedostomuoto
Videopakkaus
Äänen tallennusmuoto
Äänentallennuslaite
ISO-herkkyys
Näyttö
Näyttö
Toisto
Toisto
Liitännät
USB
Videolähtö
HDMI-lähtö
Lisälaiteliitäntä
Äänitulo
262 Tekniset lisätiedot
• Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S); kokoaikainen
automaattitarkennus (AF-F)
• Käsitarkennus (MF)
Kasvotarkennus, leveä alue, normaali alue, kohteen seuranta
Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus koko kuva-alueella (kamera
valitsee tarkennuspisteen automaattisesti, kun kasvotarkennus tai kohteen
seuranta on valittu)
Käytettävissä i- ja j-tiloissa
TTL-valotusmittaus pääkuvakennolla
Matriisi
• 1920 × 1080, 60p (progressiivinen)/50p/30p/25p/24p, ★ korkea/normaali
• 1280 × 720, 60p/50p, ★ korkea/normaali
• 640 × 424, 30p/25p, ★ korkea/normaali
Kuvataajuudet 30p (todellinen kuvataajuus 29,97 kuvaa/s) ja 60p (todellinen
kuvataajuus 59,94 kuvaa/s) ovat käytettävissä, kun videotilaksi on valittu
NTSC. 25p ja 50p ovat käytettävissä, kun videotilaksi on valittu PAL. Kun
24p on valittu, todellinen kuvataajuus on 23,976 kuvaa/s.
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineaarinen PCM
Yhdysrakenteinen tai ulkoinen stereomikrofoni; herkkyys säädettävissä
ISO 100–12800; voidaan asettaa myös noin 0,3; 0,7 tai 1 EV (vastaa
ISO 25600:aa) yli ISO 12800:n
8,1 cm:n/3,2 tuuman (3 : 2), noin 1037 pisteen (720 × 480 × 3 = 1 036 800
pistettä) kääntyvä TFT-näyttö, jossa 170°:n katselukulma, noin 100 %:n kuvaala ja kirkkauden säätö
Täyskuva- ja pienoiskuvatoisto (4, 12 tai 80 kuvaa tai kalenteri) toiston
zoomauksella, elokuvan toisto, kuvaesitys valokuvista ja/tai elokuvista,
histogramminäyttö, valoalueet, automaattinen kuvan kääntö, kuvien
luokittelu ja kuvaselitys (enintään 36 merkkiä)
Hi-Speed USB
NTSC, PAL
C-tyypin HDMI-miniliitäntä
Langattomat kauko-ohjaimet: WR-1, WR-R10 (saatavilla erikseen)
Langalliset kauko-ohjaimet: MC-DC2 (saatavilla erikseen)
GPS-laitteet: GP-1/GP-1A (saatavilla erikseen)
Stereominiliitäntä (halkaisija 3,5 mm); tukee lisävarusteena saatavia ME-1stereomikrofoneja
Langaton
Standardit
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Tietoliikenneprotokollat • IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
Käyttötaajuus
2412–2462 MHz (kanavat 1–11)
Kantama (näköyhteys) Noin 30 m (olettaen, että häiriöitä ei esiinny; kantama saattaa vaihdella
signaalin voimakkuuden mukaan ja sen mukaan, onko reitillä esteitä)
Tiedonsiirtonopeus
54 Mbps
IEEE-standardin mukaiset suurimmat loogiset tiedonsiirtonopeudet.
Todelliset nopeudet saattavat poiketa ilmoitetuista.
Turvallisuus
• Todennus: Avoin järjestelmä, WPA2-PSK
• Salaus: AES
Langattomat asetukset Tukee WPS:ää
Yhteysprotokollat
Infrastruktuuri
Sijaintitiedot
Vastaanottotaajuus
1575,42 MHz (C/A-koodi)
Geodeesit
WGS84
Tuetut kielet
Tuetut kielet
Arabia, bengali, englanti, espanja, hindi, hollanti, indonesia, italia, japani,
kiina (yksinkertaistettu ja perinteinen), korea, kreikka, norja, persia, portugali
(Portugali ja Brasilia), puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, suomi, tamili,
tanska, thai, tšekki, turkki, ukraina, unkari, venäjä ja vietnam
Virtalähde
Akku
Yksi EN-EL14a-litiumioniakku
Verkkolaite
EH-5b-verkkolaite; vaatii EP-5A-virtaliitännän (saatavilla erikseen)
Jalustakierre
1/4 tuumaa (ISO 1222)
Jalustakierre
Mitat/paino
Mitat (L × K × S)
Noin 125 × 98 × 76 mm
Paino
Noin 530 g akun ja muistikortin kanssa, mutta ilman rungon suojusta; noin
480 g (vain kameran runko)
Käyttöympäristö
Lämpötila
0 °C–40 °C
Kosteus
85 % tai alle (ei tiivistymistä)
• Ellei toisin mainita, kaikki mittaukset on tehty kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA:n (Camera and Imaging
Products Association) standardien tai ohjeiden mukaisesti.
• Kaikki luvut koskevat kameraa, jota käytetään täyteen ladatulla akulla.
• Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa kuvailtujen laitteistojen ja ohjelmistojen ulkonäköä ja
teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä käyttöoppaassa mahdollisesti
olevien virheiden aiheuttamista vahingoista.
Tekniset lisätiedot 263
❚❚ MH-24-akkulaturi
Nimellinen tuloteho
Nimellinen lähtöjännite
Tuetut akut
Latausaika
Käyttölämpötila
Mitat (L × K × S)
Paino
AC 100–240 V, 50/60 Hz, enintään 0,2 A
DC 8,4 V / 0,9 A
Nikonin litiumioniakku EN-EL14a
Noin 1 tunti ja 50 minuuttia, kun ympäristön lämpötila on 25 °C ja akku on
täysin tyhjä
0 °C–40 °C
Noin 70 × 26 × 97 mm ilman pistokesovitinta
Noin 96 g ilman pistokesovitinta
❚❚ EN-EL14a-litiumioniakku
Tyyppi
Nimelliskapasiteetti
Käyttölämpötila
Mitat (L × K × S)
Paino
Litiumioniakku
7,2 V / 1230 mAh
0 °C–40 °C
Noin 38 × 53 × 14 mm
Noin 49 g ilman liitinsuojusta
Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa kuvailtujen laitteistojen ja ohjelmistojen ulkonäköä ja
teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä käyttöoppaassa mahdollisesti
olevien virheiden aiheuttamista vahingoista.
264 Tekniset lisätiedot
❚❚ Tuetut standardit
• DCF-versio 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) on digitaalikameroissa yleisesti
käytetty standardi, joka takaa eri valmistajien kameroiden yhteensopivuuden.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) on alanlaajuinen standardi, joka mahdollistaa
kuvien tulostamisen muistikortille tallennetuista tulostustilauksista.
• Exif-versio 2.3: D5300 tukee Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras) -versiota 2.3. Exif on standardi, jossa valokuviin tallennettuja tietoja
käytetään värintoiston optimointiin, kun kuvia tulostetaan Exif-yhteensopivilla
tulostimilla.
• PictBridge: Digitaalikameroiden ja tulostimien valmistajien yhdessä kehittämä
standardi, jonka avulla valokuvat voi siirtää suoraan tulostimeen siirtämättä niitä ensin
tietokoneelle.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface on kuluttajaelektroniikassa ja AV-laitteissa
käytettävä multimedialiitäntästandardi, joka mahdollistaa audiovisuaalisten tietojen ja
ohjaussignaalien lähettämisen HDMI-yhteensopiviin laitteisiin yhden kaapelin avulla.
A Tavaramerkkitiedot
IOS on Cisco Systems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa, ja sitä käytetään lisenssillä. Mac OS ja OS X ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa. PictBridge-logo on tavaramerkki. SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n
tavaramerkkejä. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki
muut tässä käyttöoppaassa tai muussa Nikonin käyttäjälle toimittamassa dokumentaatiossa
mainitut kauppanimet ovat vastaavien haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
A Vaatimustenmukaisuusmerkintä
Standardit, joita kamera noudattaa, voi näyttää käyttämällä asetusvalikon vaihtoehtoa
Vaatimustenmukaisuusmerkintä (0 204).
A FreeType -Lisenssi (FreeType2)
Osia tästä ohjelmistosta on suojattu FreeType Project (http://www.freetype.org)
tekijänoikeuksilla © 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.
A MIT-Lisenssi (HarfBuzz)
Osia tästä ohjelmistosta on suojattu HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) tekijänoikeuksilla © 2013. Kaikki
oikeudet pidätetään.
Tekniset lisätiedot 265
Objektiivipakkaukset
Kamera voidaan ostaa samassa pakkauksessa alla mainittujen objektiivien kanssa.
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR ja
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G
Nämä sisäänvedettävät objektiivit on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan Nikonin DXmuodon digitaalijärjestelmäkameroiden kanssa; filmijärjestelmäkameroita sekä D4sarjan, D3-sarjan, D2-sarjan, D1-sarjan, D800-sarjan, D700-, D610-, D600-, D300-sarjan,
D200-, D100-, D90-, D80-, D70-sarjan, D60-, D50-, D40-sarjan, D7000-, D5100-, D5000-,
D3200-, D3100-, ja D3000-digitaalijärjestelmäkameroita ei tueta. Objektiivin osat
luetellaan alla.
Polttoväliasteikko
Polttovälin merkki
Objektiivin kiinnitysmerkki (0 13)
CPU-liitännät (0 227)
Objektiivin takasuojus
Objektiivin suojus
Tarkennusrengas (0 57, 125)
Sisäänvedettävän objektiivin putkessa
oleva painike (0 14)
Zoomausrengas (0 20)
266 Tekniset lisätiedot
❚❚ Tarkennus
Tarkennustila voidaan valita kameran painikkeilla (0 51).
Automaattitarkennus
Tarkennusta säädetään automaattisesti, kun kamera on automaattitarkennustilassa
(0 51). Tarkennusta voi säätää myös tarkennusrenkaalla, jos laukaisinta pidetään
painettuna puoleenväliin (tai jos AF-ON-painiketta pidetään painettuna); tätä kutsutaan
nimellä ”automaattitarkennus, jossa on käsisäätömahdollisuus” (M/A).
Automaattitarkennus jatkuu, kun laukaisin painetaan puoleenväliin (tai AF-ON-painiketta
painetaan) toisen kerran. Huomaa, että tarkennuskohta muuttuu, jos
tarkennusrenkaaseen kosketaan, kun automaattitarkennus on käytössä.
Käsitarkennus
Kun kamera on käsitarkennustilassa, tarkennusta voi säätää kiertämällä objektiivin
tarkennusrengasta (0 57). Kun kamera on pois päältä tai valmiustila-ajastimen aika on
kulunut loppuun, tarkennusrengasta ei voi käyttää tarkennukseen eikä zoomausrenkaan
kiertäminen vaikuta tarkennuskohtaan; ennen kuin tarkennat, kytke kamera päälle tai
paina laukaisinta aktivoidaksesi valmiustila-ajastimen uudelleen.
Jos käytössäsi on D810-sarjan, Df-, D750-, D7200-, D7100- tai D5200-kamera, huomaa,
että jos valmiustila-ajastimen aika ehtii kulua loppuun, tarkennuskohta muuttuu, kun
ajastin käynnistetään uudelleen. Tarkenna uudelleen ennen kuvausta. Pidempää
valmiustila-aikaa suositellaan käsitarkennukseen ja muihin tilanteisiin, joissa laukaisinta
ei välttämättä laukaista heti tarkennuksen jälkeen.
❚❚ Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen
Varmista, että yhdysrakenteista salamaa käytettäessä kohde on vähintään 0,6 m:n
etäisyydellä, ja irrota vastavalosuojat estääksesi vinjetointia (varjoja, jotka syntyvät, kun
objektiivin pää peittää yhdysrakenteisen salaman).
Varjo
Vinjetointi
Kamera
Zoomausasento
Lyhin etäisyys ilman vinjetointia
D5500/D5300/D5200/D3300
18 mm
24, 35, 45 ja 55 mm
1,0 m
Ei vinjetointia
Tekniset lisätiedot 267
❚❚ Tärinänvaimennus (VR, vain AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR)
Kun kameraan on kiinnitetty AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR,
tärinänvaimennuksen voi ottaa käyttöön tai pois käytöstä valokuvausvalikon Optinen VR
-asetuksella (0 181). Jos Päällä on valittu, tärinänvaimennusta käytetään aina, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin. Tärinänvaimennus vähentää kameran tärähtämisestä
johtuvaa liike-epäterävyyttä, jolloin suljinaika voi olla jopa 4,0 askelta pidempi kuin
tavallisesti, mikä lisää käytettävissä olevien suljinaikojen määrää. VR:n vaikutus
suljinaikaan on mitattu CIPA:n (Camera and Imaging Products Association) standardien
mukaisesti; FX-muodon objektiivit on mitattu käyttämällä FX-muodon digitaalikameroita
ja DX-muodon objektiivit käyttämällä DX-muodon kameroita. Zoomobjektiivit on mitattu
suurimmalla zoomauksella.
D Tärinänvaimennus
• Kun käytät tärinänvaimennusta, paina laukaisin puoleenväliin ja odota, että etsimen kuva
vakautuu, ennen kuin painat laukaisimen pohjaan.
• Kun tärinänvaimennus on käytössä, etsimen kuva saattaa heilua sulkimen laukaisun jälkeen.
Tämä ei ole merkki viasta.
• Kun kameraa panoroidaan, tärinänvaimennusta sovelletaan vain liikkeeseen, joka ei kuulu
panorointiin (jos kameraa panoroidaan esimerkiksi vaakasuunnassa, tärinänvaimennusta
sovelletaan vain pystysuuntaiseen tärinään), mikä helpottaa kameran tasaista panorointia
laajassa kaaressa.
• Jos kamerassa on yhdysrakenteinen salama, tärinänvaimennus poistetaan käytöstä salaman
latautumisen ajaksi.
• Tärinänvaimennuksen käyttöä suositellaan yleensä silloin, kun kamera on kiinnitetty jalustalle,
mutta kuvausolosuhteista ja jalustatyypistä riippuen se kannattaa joskus kytkeä pois päältä.
268 Tekniset lisätiedot
❚❚ Mukana toimitettavat varusteet
• 55 mm:n paikalleen napsautettava objektiivin etusuojus LC-55A
• Objektiivin takasuojus
❚❚ Yhteensopivat lisävarusteet
•
•
•
•
55 mm:n kierrettävät suotimet
Objektiivin takasuojus LF-4
Objektiivikotelo CL-0815
Vastavalosuoja HB-N106
Kohdista vastavalosuojan kiinnitysmerkki (●) vastavalosuojan kohdistusmerkin ( )
kanssa kuvan q mukaisesti ja kierrä suojaa (w), kunnes ●-merkki on kohdakkain
vastavalosuojan lukitusmerkin (—{) kanssa.
Kun kiinnität tai irrotat vastavalosuojaa, pidä kiinni suojan alaosassa olevan symbolin
läheltä ja vältä puristamasta suojaa liian tiukasti. Vinjetointia saattaa esiintyä, jos
vastavalosuojaa ei ole kiinnitetty oikein. Kun vastavalosuojaa ei käytetä, sen voi kääntää
toisinpäin ja kiinnittää objektiiviin.
Tekniset lisätiedot 269
❚❚ Tekniset tiedot
Tyyppi
Polttoväli
Suurin aukko
Objektiivin rakenne
Kuvakulma
Polttoväliasteikko
Etäisyystiedot
Zoomaus
Tarkennus
Tärinänvaimennus
(vain AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3.5–5.6G VR)
Lyhin tarkennusetäisyys
Himmentimen lamellit
Himmennin
Aukkoalue
Mittaus
Suodinkoko
Mitat
Paino
270 Tekniset lisätiedot
G-tyypin AF-P DX -objektiivi, jossa yhdysrakenteinen CPU ja F-bajonetti
18–55 mm
f/3.5–5.6
12 elementtiä 9 ryhmässä (2 asfääristä linssielementtiä)
76° – 28° 50´
Millimetrijako (18, 24, 35, 45, 55)
Tulostus kameraan
Käsisäätöinen zoomaus erillisen zoomausrenkaan avulla
Askelmoottorilla ohjattava automaattitarkennus; erillinen tarkennusrengas
käsitarkennukseen
Linssin siirto äänikelamoottoreilla (VCM)
0,25 m polttotasosta (0 58) kaikissa zoomausasennoissa
7 (pyöristetty himmenninaukko)
Täysin automaattinen
• 18 mm:n polttoväli: f/3.5–22
• 55 mm:n polttoväli: f/5.6–38
Pienin näytettävä aukko saattaa vaihdella kameralla valitun
valotusporrastuksen koon mukaan.
Täysi aukko
55 mm (P = 0,75 mm)
Noin 64,5 mm:n suurin halkaisija × 62,5 mm (etäisyys kameran objektiivin
kiinnitysrenkaasta objektiivin ollessa sisäänvedetty)
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR: Noin 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G: Noin 195 g
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR II
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR II on sisäänvedettävä objektiivi, joka on
tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan DX-muodon Nikon-digitaalijärjestelmäkameroiden
kanssa. Objektiivin osat luetellaan alla.
Polttovälin merkki
Objektiivin kiinnitysmerkki (0 13)
Polttoväliasteikko
Sisäänvedettävän objektiivin
putkessa oleva painike (0 14)
CPU-liitännät (0 227)
Objektiivin takasuojus
Objektiivin suojus
Tarkennusrengas (0 57, 125)
A-M-tilan kytkin (0 18, 57)
Tärinänvaimennuksen ON/OFF-kytkin (0 272)
Zoomausrengas (0 20)
❚❚ Tarkennus
Tarkennustila määräytyy kameran tarkennustilan ja objektiivin A-M-tilan kytkimen
asennon mukaan (0 51, 57).
❚❚ Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen
Varmista, että yhdysrakenteista salamaa käytettäessä kohde on vähintään 0,6 m:n
etäisyydellä, ja irrota vastavalosuojat estääksesi vinjetointia (varjoja, jotka syntyvät, kun
objektiivin pää peittää yhdysrakenteisen salaman).
Varjo
Vinjetointi
Tekniset lisätiedot 271
❚❚ Tärinänvaimennus (VR)
Tärinänvaimennuksen voi ottaa käyttöön työntämällä
tärinänvaimennuskytkimen asentoon ON, ja sitä käytetään aina, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin. Tärinänvaimennus vähentää kameran
tärähtämisestä johtuvaa liike-epäterävyyttä, jolloin suljinaika voi olla jopa 4,0
askelta pidempi kuin tavallisesti (mitattu 55 mm:ssä DX-muodon kameralla
CIPA:n [Camera and Imaging Products Association] standardien mukaisesti; vaikutus
riippuu kuvaajasta ja kuvausolosuhteista). Tämä lisää käytettävissä olevien suljinaikojen
määrää.
D Tärinänvaimennus
• Kun käytät tärinänvaimennusta, paina laukaisin puoleenväliin ja odota, että etsimen kuva
vakautuu, ennen kuin painat laukaisimen pohjaan.
• Kun tärinänvaimennus on käytössä, etsimen kuva saattaa heilua sulkimen laukaisun jälkeen.
Tämä ei ole merkki viasta.
• Kun kameraa panoroidaan, tärinänvaimennusta sovelletaan vain liikkeeseen, joka ei kuulu
panorointiin (jos kameraa panoroidaan esimerkiksi vaakasuunnassa, tärinänvaimennusta
sovelletaan vain pystysuuntaiseen tärinään), mikä helpottaa kameran tasaista panorointia
laajassa kaaressa.
• Älä sammuta kameraa tai irrota objektiivia, kun tärinänvaimennus on käytössä.
• Jos kamerassa on yhdysrakenteinen salama, tärinänvaimennus poistetaan käytöstä salaman
latautumisen ajaksi.
• Valitse OFF, kun kamera on kiinnitetty jalustalle, paitsi jos jalustan päätä ei ole lukittu tai jos
kamera on kiinnitetty yksijalkaan, jolloin suositellaan ON-asetusta.
272 Tekniset lisätiedot
❚❚ Mukana toimitettavat varusteet
• 52 mm:n paikalleen napsautettava objektiivin etusuojus LC-52
• Objektiivin takasuojus
❚❚ Yhteensopivat lisävarusteet
•
•
•
•
52 mm:n kierrettävät suotimet
Objektiivin takasuojus LF-4
Joustava objektiivin suojapussi CL-0815
Vastavalosuoja HB-69
Kohdista vastavalosuojan kiinnitysmerkki (●) vastavalosuojan kohdistusmerkin ( )
kanssa kuvan q mukaisesti ja kierrä suojaa (w), kunnes ●-merkki on kohdakkain
vastavalosuojan lukitusmerkin (—{) kanssa.
Kun kiinnität tai irrotat vastavalosuojaa, pidä kiinni suojan alaosassa olevan symbolin
läheltä ja vältä puristamasta suojaa liian tiukasti. Vinjetointia saattaa esiintyä, jos
vastavalosuojaa ei ole kiinnitetty oikein. Kun vastavalosuojaa ei käytetä, sen voi
kääntää toisinpäin ja kiinnittää objektiiviin.
Tekniset lisätiedot 273
❚❚ Tekniset tiedot
G-tyypin AF-S DX -objektiivi, jossa yhdysrakenteinen CPU ja F-bajonetti
18–55 mm
f/3.5–5.6
11 elementtiä 8 ryhmässä (mukaan lukien 1 asfäärinen linssielementti)
76°–28° 50´
Millimetrijako (18, 24, 35, 45, 55)
Tulostus kameraan
Käsisäätöinen zoomaus erillisen zoomausrenkaan avulla
SWM-ultraäänimoottorilla ohjattava automaattitarkennus ja erillinen
tarkennusrengas käsitarkennukseen
Tärinänvaimennus
Linssin siirto äänikelamoottoreilla (VCM)
Lyhin tarkennusetäisyys • AF: 0,28 m polttotasosta (0 58) kaikissa zoomausasennoissa
• MF: 0,25 m polttotasosta kaikissa zoomausasennoissa
Himmentimen lamellit 7 (pyöristetty himmenninaukko)
Himmennin
Täysin automaattinen
Aukkoalue
• 18 mm:n polttoväli: f/3.5–22
• 55 mm:n polttoväli: f/5.6–38
Pienin näytettävä aukko saattaa vaihdella kameralla valitun
valotusporrastuksen koon mukaan.
Mittaus
Täysi aukko
Suodinkoko
52 mm (P=0,75 mm)
Mitat
Noin 66 mm:n halkaisija × 59,5 mm (etäisyys kameran objektiivin
kiinnitysrenkaasta objektiivin ollessa sisäänvedetty)
Paino
Noin 195 g
Tyyppi
Polttoväli
Suurin aukko
Objektiivin rakenne
Kuvakulma
Polttoväliasteikko
Etäisyystiedot
Zoomaus
Tarkennus
274 Tekniset lisätiedot
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3.5–5.6G ED VR
Tämän käyttöoppaan esimerkkikuvissa käytetään yleensä AF-S DX NIKKOR 18–140 mm
f/3.5–5.6G ED VR -objektiivia, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan DX-muodon
Nikon-digitaalijärjestelmäkameroiden kanssa. Objektiivin osat luetellaan alla.
Polttovälin merkki
Polttoväliasteikko
Objektiivin suojus
Objektiivin kiinnitysmerkki (0 13)
CPU-liitännät (0 227)
Objektiivin takasuojus
Zoomausrengas (0 20)
A-M-tilan kytkin (0 18, 57)
Tärinänvaimennuksen ON/OFF-kytkin (0 276)
Tarkennusrengas (0 57, 125)
❚❚ Tarkennus
Tarkennustila määräytyy kameran tarkennustilan ja objektiivin A-M-tilan kytkimen
asennon mukaan (0 51, 57).
A Tarkentaminen AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3.5–5.6G ED VR -objektiiveilla
Kun kertatarkennus (AF-S) on valittu kameran tarkennustilaksi ja objektiivin A-M-kytkin on
asennossa A, tarkennusta voi säätää pitämällä laukaisinta painettuna puoleenväliin sen jälkeen
kun automaattitarkennus on valmis ja kiertämällä tarkennusrengasta käsin. Tarkenna uudelleen
automaattitarkennuksella painamalla laukaisin uudelleen puoleenväliin.
Tekniset lisätiedot 275
❚❚ Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen
Varmista, että yhdysrakenteista salamaa käytettäessä kohde on vähintään 0,6 m:n
etäisyydellä, ja irrota vastavalosuojat estääksesi vinjetointia (varjoja, jotka syntyvät, kun
objektiivin pää peittää yhdysrakenteisen salaman).
Varjo
Vinjetointi
Kamera
Zoomausasento
Lyhin etäisyys ilman vinjetointia
D7100/D7000/D300-sarja/
D200/D100
18 mm
24–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
1,0 m
Ei vinjetointia
2,5 m
1,0 m
Ei vinjetointia
D90/D80/D50
D5500/D5300/D5200/D5100/
D5000/D3300/D3200/D3100/
D3000/D70-sarja/D60/D40-sarja
1,0 m
Ei vinjetointia
❚❚ Tärinänvaimennus (VR)
Tärinänvaimennuksen voi ottaa käyttöön työntämällä
tärinänvaimennuskytkimen asentoon ON, ja sitä käytetään aina, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin. Tärinänvaimennus vähentää kameran
tärähtämisestä johtuvaa liike-epäterävyyttä, jolloin suljinaika voi olla jopa 4,0
askelta pidempi kuin tavallisesti (mitattu 140 mm:ssä D300s-kameralla
CIPA:n [Camera and Imaging Products Association] standardien mukaisesti; vaikutus
riippuu kuvaajasta ja kuvausolosuhteista). Tämä lisää käytettävissä olevien suljinaikojen
määrää.
276 Tekniset lisätiedot
D Tärinänvaimennus
• Kun käytät tärinänvaimennusta, paina laukaisin puoleenväliin ja odota, että etsimen kuva
vakautuu, ennen kuin painat laukaisimen pohjaan.
• Kun tärinänvaimennus on käytössä, etsimen kuva saattaa heilua sulkimen laukaisun jälkeen.
Tämä ei ole merkki viasta.
• Kun kameraa panoroidaan, tärinänvaimennusta sovelletaan vain liikkeeseen, joka ei kuulu
panorointiin (jos kameraa panoroidaan esimerkiksi vaakasuunnassa, tärinänvaimennusta
sovelletaan vain pystysuuntaiseen tärinään), mikä helpottaa kameran tasaista panorointia
laajassa kaaressa.
• Älä sammuta kameraa tai irrota objektiivia, kun tärinänvaimennus on käytössä. Jos objektiivin
virta katkeaa, kun tärinänvaimennus on päällä, objektiivi saattaa helistä tärähtäessään. Kyse ei
ole viasta, ja tilanteen voi korjata kiinnittämällä objektiivin uudelleen ja kytkemällä kameran
päälle.
• Jos kamerassa on yhdysrakenteinen salama, tärinänvaimennus poistetaan käytöstä salaman
latautumisen ajaksi.
• Valitse OFF, kun kamera on kiinnitetty jalustalle, paitsi jos jalustan päätä ei ole lukittu tai jos
kamera on kiinnitetty yksijalkaan, jolloin suositellaan ON-asetusta.
Tekniset lisätiedot 277
❚❚ Mukana toimitettavat varusteet
• 67 mm:n paikalleen napsautettava objektiivin etusuojus LC-67
• Objektiivin takasuojus
❚❚ Yhteensopivat lisävarusteet
•
•
•
•
67 mm:n kierrettävät suotimet
Objektiivin takasuojus LF-4
Joustava objektiivin suojapussi CL-1018
Vastavalosuoja HB-32
Kohdista vastavalosuojan kiinnitysmerkki (●) vastavalosuojan kohdistusmerkin ( )
kanssa kuvan q mukaisesti ja kierrä suojaa (w), kunnes ●-merkki on kohdakkain
vastavalosuojan lukitusmerkin (—{) kanssa.
Kun kiinnität tai irrotat vastavalosuojaa, pidä kiinni suojan alaosassa olevan symbolin
läheltä ja vältä puristamasta suojaa liian tiukasti. Vinjetointia saattaa esiintyä, jos
vastavalosuojaa ei ole kiinnitetty oikein. Kun vastavalosuojaa ei käytetä, sen voi
kääntää toisinpäin ja kiinnittää objektiiviin.
278 Tekniset lisätiedot
❚❚ Tekniset tiedot
G-tyypin AF-S DX -objektiivi, jossa yhdysrakenteinen CPU ja F-bajonetti
18–140 mm
f/3.5–5.6
17 elementtiä 12 ryhmässä (mukaan lukien 1 ED-linssielementti, 1 asfäärinen
linssielementti)
Kuvakulma
76°–11° 30´
Polttoväliasteikko
Millimetrijako (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Etäisyystiedot
Tulostus kameraan
Zoomaus
Käsisäätöinen zoomaus erillisen zoomausrenkaan avulla
Tarkennus
Nikonin sisäinen tarkennusjärjestelmä (IF), jossa SWM-ultraäänimoottorilla
ohjattava automaattitarkennus ja erillinen tarkennusrengas
käsitarkennukseen
Tärinänvaimennus
Linssin siirto äänikelamoottoreilla (VCM)
Lyhin tarkennusetäisyys 0,45 m polttotasosta (0 58) kaikissa zoomausasennoissa
Himmentimen lamellit 7 (pyöristetty himmenninaukko)
Himmennin
Täysin automaattinen
Aukkoalue
• 18 mm:n polttoväli: f/3.5–22
• 140 mm:n polttoväli: f/5.6–38
Pienin näytettävä aukko saattaa vaihdella kameralla valitun
valotusporrastuksen koon mukaan.
Mittaus
Täysi aukko
Suodinkoko
67 mm (P = 0,75 mm)
Mitat
Noin 78 mm:n suurin halkaisija × 97 mm (etäisyys kameran objektiivin
kiinnitysrenkaasta)
Paino
Noin 490 g
Tyyppi
Polttoväli
Suurin aukko
Objektiivin rakenne
Tekniset lisätiedot 279
D Objektiivien hoito
• Pidä CPU-liitännät puhtaana.
• Poista pöly ja nukka objektiivin pinnoilta puhaltimella. Poista tahrat ja sormenjäljet
kostuttamalla pehmeä, puhdas puuvillaliina tai linssinpuhdistusliina pieneen määrään etanolia
tai linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä keskustasta ulospäin kiertävin liikkein varoen
jättämästä tahroja tai koskemasta lasia sormilla.
• Älä koskaan käytä objektiivin puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten tinneriä tai
bentseeniä.
• Objektiivin etuelementtiä voi suojata käyttämällä vastavalosuojaa tai NC-suotimia.
• Kiinnitä etu- ja takasuojukset, ennen kuin asetat objektiivin sille tarkoitettuun joustavaan
suojapussiin.
• Kun vastavalosuoja on kiinnitettynä, älä nosta tai pidä objektiivia tai kameraa pelkästään
suojan varassa.
• Jos objektiivia ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa
estääksesi homeen ja ruosteen muodostumisen. Älä säilytä sitä suorassa auringonvalossa tai
nafta- tai kamferipohjaisen koimyrkyn kanssa.
• Pidä objektiivi kuivana. Sisäosien ruostuminen voi aiheuttaa pysyvän vaurion.
• Jos objektiivi jätetään erittäin kuumiin paikkoihin, vahvistetusta muovista valmistetut osat
voivat vahingoittua tai vääntyä.
A Laajakulma- ja superlaajakulmaobjektiiveja koskeva huomautus
Automaattitarkennus ei välttämättä tuota toivottuja tuloksia alla luetelluissa tilanteissa.
1 Taustalla olevat kohteet vievät enemmän tilaa tarkennuspisteessä kuin pääkohde:
Jos tarkennuspisteessä on sekä etualalla että taustalla olevia
kohteita, kamera saattaa tarkentaa taustaan, jolloin kohde on
epätarkka.
Esimerkki: Kaukana oleva
muotokuvakohde, joka on
jonkin matkan päässä
taustasta
2 Kohteessa on paljon pieniä yksityiskohtia.
Kameralla voi olla vaikeuksia tarkentaa kohteisiin, joiden
kontrasti on heikko tai jotka näyttävät pienemmiltä kuin taustalla
olevat kohteet.
Esimerkki: Kukkaketo
Käytä tällöin käsitarkennusta tai käytä tarkennuksen lukitusta tarkentaaksesi toiseen
samalla etäisyydellä olevaan kohteeseen ja sommittele valokuva sitten uudelleen.
Katso lisätietoja kohdasta ”Hyvien tulosten saaminen automaattitarkennuksella”
(0 52).
280 Tekniset lisätiedot
Muistikortin kapasiteetti
Seuraavassa taulukossa esitetään 16 Gt:n SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I -kortille eri
kuvanlaaduilla ja kuvakoon asetuksilla mahtuvien kuvien arvioitu määrä.
Kuvanlaatu
NEF (RAW), pakattu,
14-bittinen
NEF (RAW), pakattu,
12-bittinen
Kuvakoko
Tiedostokoko 1
Kuvien määrä 1
Puskurimuistin
kapasiteetti 2
—
23,8 Mt
437
6
—
19,0 Mt
524
13
Suuri
12,0 Mt
1000
100
JPEG, hieno
Keskikoko
7,4 Mt
1700
100
Pieni
3,8 Mt
3300
100
Suuri
6,3 Mt
2000
100
JPEG, normaali
Keskikoko
3,8 Mt
3300
100
Pieni
2,0 Mt
6300
100
Suuri
2,7 Mt
3900
100
JPEG, perus
Keskikoko
1,9 Mt
6500
100
Pieni
1,0 Mt
12 100
100
1 Kaikki luvut ovat likimääräisiä. Tulokset vaihtelevat korttityypin, kameran asetusten ja kuvausohjelman
mukaan.
2 Puskurimuistiin tallennettavien valotusten enimmäismäärä asetuksella ISO 100. Laskee, kun pitkän
valotusajan kohinan vähennys (0 179), automaattinen vääristymien korjaus (0 179) tai Merkitse päivämäärä
(0 190) on päällä.
Tekniset lisätiedot 281
Akun kesto
Täyteen ladatuilla akuilla tallennettavissa olevien kuvien ja videoaineiston määrä
vaihtelee akun kunnon, lämpötilan, kuvien ottamisen välisen ajan ja valikoiden
näyttöajan mukaan. Alla on annettu esimerkkilukuja EN-EL14a (1230 mAh) -akuille.
• Valokuvat, kuvanottotapana yksittäiskuvaus (CIPA-standardi 1): Noin 600 kuvaa
• Valokuvat, kuvanottotapana sarjakuvaus (Nikon-standardi 2): Noin 2000 kuvaa
• Elokuvat: Noin 50 minuuttia tarkkuuksilla 1080/60p ja 1080/50p 3
1 Mitattu lämpötilassa 23 °C (±2 °C) käyttäen AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G
VR II -objektiivia seuraavissa testiolosuhteissa: objektiivia vaihdettu äärettömän ja
pienimmän etäisyyden välillä ja yksi valokuva otettu oletusasetuksilla 30 s:n välein;
valokuvan ottamisen jälkeen näyttö kytketty päälle 4 s:ksi; testaaja odottanut
valmiustila-ajastimen ajan kulumista näytön sammumisen jälkeen; salama
välähtänyt täydellä teholla joka toisen kuvan kohdalla. Reaaliaikanäkymää ei
käytetty.
2 Mitattu lämpötilassa 20 °C käyttäen AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR II
-objektiivia seuraavissa testiolosuhteissa: tärinänvaimennus pois käytöstä,
kuvanottotapana nopea sarjakuvaus, tarkennustilana AF-C, kuvanlaatuna JPEG,
perus; kuvakokona M (keskikoko), valkotasapainon asetuksena v, ISOherkkyydeksi asetettu ISO 100, suljinaikana 1/250 s, tarkennusta vaihdettu
äärettömän ja pienimmän etäisyyden välillä kolme kertaa sen jälkeen kun laukaisin
on painettu puoleenväliin 3 s:ksi; kuusi kuvaa otettu peräkkäin ja näyttö kytketty
päälle 4 s:ksi ja sitten pois; jakso toistettu, kun valmiustila-ajastimen aika on kulunut
loppuun.
3 Mitattu lämpötilassa 23 °C (±2 °C) kameran oletusasetuksilla ja AF-S DX NIKKOR
18–55 mm f/3.5–5.6G VR II -objektiivilla kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA:n
(Camera and Imaging Products Association) määrittämissä olosuhteissa.
Yksittäisen elokuvan pituus voi olla enintään 20 minuuttia tai koko enintään 4 Gt;
tallennus saattaa päättyä ennen näiden rajojen saavuttamista, jos kameran
lämpötila nousee.
Akun kestoa voivat lyhentää:
• Näytön käyttäminen
• Laukaisimen pitäminen puoleenväliin painettuna
• Toistuva automaattitarkennuksen käyttäminen
• NEF (RAW) -valokuvien ottaminen
• Pitkät suljinajat
• Yhdysrakenteisten Wi-Fi- tai sijaintitietotoimintojen käyttäminen tai lisävarusteena
saatavan paikantimen käyttäminen
• Eye-Fi-kortin käyttäminen
• VR-tilan (tärinänvaimennus) käyttäminen VR-objektiiveilla
• Toistuva lähentäminen ja loitontaminen AF-P-objektiivilla.
Varmistaaksesi, että Nikon EN-EL14a -akut kestävät mahdollisimman kauan:
• Pidä akun liittimet puhtaana. Likaiset liittimet voivat heikentää akun suorituskykyä.
• Ota akut käyttöön heti lataamisen jälkeen. Akut menettävät varaustaan, jos niitä ei
käytetä.
282 Tekniset lisätiedot
Hakemisto
Symbolit
i (Automaattinen tila) .................3, 19
j (Automaattinen (ei salamaa) tila)..
3, 19
k (Muotokuva) ................................3, 31
l (Maisema) .....................................3, 31
p (Lapsi).............................................3, 31
m (Urheilu).........................................3, 32
n (Lähikuva) .....................................3, 32
h (Kuvausohjelma).................3, 33
o (Yömuotokuva) ............................... 33
r (Yömaisema) .................................... 33
s (Juhlat/sisätila)................................ 34
t (Ranta/lumi) ..................................... 34
u (Auringonlasku) .............................. 34
v (Ilta-/aamuhämärä) ....................... 35
w (Lemmikkikuva).............................. 35
x (Kynttilänvalo)................................... 35
y (Kukinnot) ......................................... 36
z (Ruska)................................................ 36
0 (Ruoka)................................................ 36
q (Erikoistehosteet) ...............3, 37
% (Pimeänäkö) .................................3, 37
g (Väriluonnos)........................3, 38, 41
' (Lelukameratehoste)..........3, 38, 42
( (Miniatyyritehoste).............3, 38, 42
3 (Valikoiva väri)......................3, 39, 43
1 (Siluetti) .........................................3, 39
2 (Yläsävy) ........................................3, 39
3 (Alasävy) ........................................3, 40
) (HDR-maalaus) ............................3, 40
P (Ohjelmoitu automatiikka) 3, 82, 84
S (Suljinajan esivalinta-automatiikka)
3, 82, 85
A (Aukon esivalinta-automatiikka) ..3,
82, 86
M (Käsisäätö) ..............................3, 82, 87
U (joustava ohjelma).......................... 84
8 (Yksittäiskuvaus)............................ 45
! (Sarjakuvaus L)...................... 45, 46
9 (Sarjakuvaus H)..................... 45, 46
E (Itselaukaisin) ........................... 45, 49
" (Viiväst. kaukolaukaisu (ML-L3))..
45, 70
# (Nopea kaukolaukaisu (ML-L3)). 45,
70
J (Hiljainen laukaisu)................ 45, 48
c (Pistetarkennus)............................ 53
d (Dynaaminen tarkennus) .......... 53
e (Automaattinen alue) ................. 53
f (Kolmiulotteinen seuranta) 53, 54
6 (Kasvotarkennus) ............... 120, 121
7 (Leveä alue) .......................... 120, 121
8 (Normaali alue) ................... 120, 121
9 (Kohteen seuranta) ......... 120, 121
L (Matriisimittaus) ............................. 90
M (Keskustapainotteinen mittaus)90
N (Pistemittaus)................................... 90
o (automaattisalama) ................ 63
j (punasilmäisyyden vähennys) 63,
65
p (täsmäys pitkiin suljinaikoihin)
63, 65
q (jälkiverhon täsmäys)............ 65
Y (Salaman korjaus) ......................... 93
E (Valotuksen korjaus)...................... 92
e (Valotuksen haarukointi) ...108
f (Valkotasap. haarukointi) ..108
g (ADL-haarukointi).........................108
d (Ohje).................................................... 8
m (Valkotasapaino)..........................101
L (Esiasetus käsin) .........................104
3 (Äänimerkki-ilmaisin)...................187
I (tarkennuksen ilmaisin) 21, 55, 57,
91
N (salaman valmiusilmaisin).......4, 23,
235
a (reaaliaikanäkymä).......24, 27, 118,
126
P-painike.......................................... 7, 135
t (Puskurimuisti) ........................47, 281
A-M-tilan kytkin.................57, 271, 275
Aseta kello satelliitista........................79
Aseta kohteiden järjestys (Oma
valikko) ............................................... 225
Aseta Picture Control....................... 112
Asetusvalikko ..................................... 195
Aukko .........................................83, 86, 87
Aukkoarvo .......................................83, 86
Aukon esivalinta-automatiikka.......86
Autom. ISO-herkkyyssäätö ............ 181
Autom. vääristymien korjaus........ 179
Automaattinen (valkotasapaino) 101
Automaattinen alue
(tarkennusaluetila) ............................53
Automaattinen haarukointi .108, 192
Automaattinen kuvan kääntö ...... 202
Automaattinen kuvausohjelman
valitsin....................................................25
Automaattinen tarkennus ................51
Automaattinen tietonäyttö........... 199
Automaattisalama ...............................63
Automaattitarkennus ..... 51–56, 119–
121
AV-kaapeli............................................ 164
Numerot
Bulb-aikavalotus ..................................88
2016 kuvapisteen RGB-kenno......192,
227, 260, 261
3D-seuranta (tarkennusaluetila) .... 53
A
ADL-haarukointi (automaattisen
haarukoinnin asetus)......................108
Adobe RGB...........................................179
AE-L .......................................................... 91
AE-L/AF-L-painike....................56, 91, 194
AE-L/AF-L-painikkeen teht.............194
AE-lukitus ............................................... 91
AF ................................... 51–56, 119–121
AF-A.......................................................... 51
AF-C.................................................51, 184
AF-F ........................................................119
AF-S .................................................51, 119
A-GPS-tiedot ......................................... 80
Aikaleima (PictBridge) .....................157
Aikavyöhyke.................................15, 201
Aikavyöhyke ja päivämäärä ...........201
Ajastettu kuvaus .................................. 68
Ajastin............................................... 49, 68
Akku ...................................... 11, 236, 264
Aktiivinen D-Lighting......................... 94
Aloita tulostus (PictBridge) .. 158, 161
Alusta.....................................................196
Alusta muistikortti .....................17, 196
B
C
Camera Control Pro 2 ...................... 236
Capture NX 2 ...................................... 236
CEC......................................................... 166
CLS ......................................................... 232
CPU-liitännät ...................................... 227
D
DCF-versio 2.0 .................................... 265
Digitaalisen järjestelmäkameran
tasapainotettu i-TTL-täytesalama.....
192
Digitaalisen järjestelmäkameran
vakio-i-TTL-täytesalama ............... 192
Digital Print Order Format ...159, 162,
265
Diopterin säädin......................... 16, 236
D-Lighting ........................................... 207
DPOF .................................. 159, 162, 265
DPOF-tulostustilaus ......................... 162
D-tyypin objektiivi............................ 227
Dynaaminen tarkennus.....................53
E
Ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi .
228
Elektroninen etäisyysmittari .. 57, 185
Elokuva-asetukset............................. 128
Tekniset lisätiedot 283
Elokuvan laatu ................................... 128
Elokuvan tallennuspainike ..... 28, 126
Elokuvat......................................... 27, 126
Elokuvien rajaaminen...................... 131
Erikoistehostetila .................................37
Esiasetus käsin (valkotasapaino) 101,
104
Etsimen okulaarisuojus......................50
Etsimen ruudukon näyttö.............. 188
Etsimen tarkentaminen.....................16
Etsin ............................................4, 16, 259
Etuverhon täsmäys..............................65
E-tyypin objektiivi............................. 227
Etäisyysmittari.................................... 185
Etälaukaisu .......................................... 203
Exif-versio 2.3 ..................................... 265
Eye-Fi-lataus........................................ 204
F
Fn-painike............................................. 193
Fn-painikkeen tehtävä .................... 193
G
GPS-vaihtoehdot..................................79
G-tyypin objektiivi............................ 227
H
H.264 ..................................................... 262
Haarukointi ................................108, 192
HDMI ............................................165, 265
HDMI-CEC ............................................ 166
HDR (laaja dynaaminen alue) ..........96
Hehkulamppu (valkotasapaino).. 101
Herkkyys........................................ 67, 180
Hi (herkkyys)..........................................67
Hiljainen laukaisu .........................45, 48
Histogrammi.................... 137, 176, 210
I
Infrapunavastaanotin.........................70
ISO-herkkyys................................ 67, 180
ISO-näyttö ........................................... 188
Itselaukaisin .......................... 45, 49, 187
i-TTL ....................................................... 192
J
Jatkuva tarkennus ..................... 51, 184
Joustava ohjelma.................................84
JPEG ..........................................................59
JPEG, hieno ............................................59
JPEG, normaali ......................................59
JPEG, perus.............................................59
Jälkiverhon täsmäys............................65
K
Kalansilmä ........................................... 216
Kalenteritoisto ................................... 141
Kasvotarkennus................................. 120
284 Tekniset lisätiedot
Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3) ....187
Kauko-ohjain ...............................70, 237
Kello ................................................15, 201
Kellon akku ............................................ 18
Kertatarkennus............................51, 119
Keskikoko (kuvakoko)........................ 61
Keskustapainotteinen mittaus ....... 90
Kesäaika.........................................15, 201
Kieli (Language)..........................15, 201
Kiinnitysmerkki ........13, 266, 271, 275
Kohinan väh. kun pitkä valotus....179
Kohinan väh. kun suuri ISO............180
Kohteen seuranta..............................120
Koko ................................................61, 128
Kokoaik. automaattitarkennus.....119
Kolmiulotteinen seuranta
(tarkennusaluetila)............................ 54
Kolmiulotteinen värimatriisimittaus..
227
Korkealta otettavat kuvat....................5
Kuvaesitys ............................................149
Kuvakoko................................................ 61
Kuvakoko/kuvataajuus....................128
Kuvakulma ...........................................231
Kuvan sulautus...................................211
Kuvan tarkastelu................................176
Kuvan tiedot.............................. 136, 176
Kuvanlaatu............................................. 59
Kuvanottotapa ..................................... 45
Kuvaselitys ...........................................202
Kuvausohjelma .................................... 30
Kuvaustiedot.......................................138
Kuvausvalikko.....................................177
Kuvaväli (kuvaesitys)........................150
Kuvien määrä......................................282
Käsisäätö ......................................... 57, 87
Käsitarkennus .................... 57, 119, 125
Käytettävissä olevat asetukset .....248
Käännä pysty ......................................176
Käänteinen kiekon kääntö.............194
Käänteiset ilmaisimet ......................194
L
Laaja dynaaminen alue (HDR) ........ 96
Laitehallinta (HDMI) .........................166
Laiteohjelmaversio ...........................204
Langallinen kauko-ohjain ......88, 203,
237
Langaton ...................................... xvi, 167
Langaton kauko-ohjain.. 71, 203, 237
Laturi..................................... 11, 236, 264
Laukaisin .........................21, 55, 91, 186
Laukaisu muistikortitta ...................194
Leveä alue ............................................120
Lisälaiteliitännän lisävarusteet .....237
Lisävarusteet.......................................236
Lisää kohteita (Oma valikko) .........223
Loisteputkivalo (valkotasapaino)101,
102
Lokiluettelo............................................78
Luo loki....................................................76
Luokittelu ...................................144, 150
Luova valaistusjärjestelmä ............ 232
Lähdön tarkkuus (HDMI)................ 166
Lämminsävysuodin
(suodintehosteet) ........................... 209
M
Maisema (Aseta Picture Control). 111
Manuaaliset elokuva-aset.............. 129
Matalalta otettavat kuvat ................... 5
Matriisimittaus......................................90
Merkitse päivämäärä....................... 190
Merkkivalo..............................................21
Mikrofoni ............................................. 128
Mikroprosessoriohjattu objektiivi226
Miniatyyritehoste ...................... 42, 218
Mittaus.....................................................90
MOV....................................................... 189
Muistikortin kapasiteetti................ 281
Muistikortti ............... 12, 196, 238, 281
Mukautetut asetukset..................... 182
Muokk. Picture Control -säät. ....... 115
Muokkaa elokuvaa ..................131, 134
Muokkausvalikko.............................. 205
Muotokuva (Aseta Picture Control) ...
111
Mustavalkoinen................................. 208
Muuta kokoa ...................................... 214
N
NEF (RAW) ...........................59, 178, 213
NEF (RAW) -käsittely ........................ 213
NEF (RAW) -tallennus ...................... 178
Neutraali (Aseta Picture Control) 111
Nikon Transfer 2 ................................ 153
Nollaa....................................72, 177, 183
Nopea kaukolaukaisu (ML-L3)..45, 70
Normaali alue..................................... 120
Näyttö ............................5, 118, 135, 196
Näytä SSID........................................... 171
Näytön kirkkaus ................................ 196
O
Objektiivi ..........13, 226, 266, 271, 275
Objektiivin kiinnike........................ 1, 58
Objektiivin tarkennusrengas 57, 266,
271, 275
Objektiivin tärinänvaimennuskytkin.
18, 271, 272, 275, 276
Ohje ............................................................ 8
Ohjelmoitu automatiikka .................84
Oma valikko........................................ 223
Omakuva .................................................. 5
P
Paikannin ...................................... 81, 237
Paina laukaisin pohjaan.................... 21
Paina laukaisin puoleenväliin ......... 21
Palauta kuv.valikon oletusaset. ....177
Palauta mukaut. asetukset ............183
Pehmeäpiirto (suodintehosteet) .209
Peili.................................................... 1, 243
Peilin nosto puhdistusta varten...243
Perspektiivin korjaus........................217
PictBridge .................................. 156, 265
Picture Control -säätimet ..... 111, 112
Pieni (kuvakoko) .................................. 61
Pienoiskuvien toisto.........................140
Pikamuokkaus....................................215
Pilvinen (valkotasapaino)...............101
PIN-koodillinen WPS ........................170
Pisin suljinaika....................................180
Pistemittaus .......................................... 90
Pistetarkennus (tarkennusaluetila)53
Poista .....................................................146
Poista kaikki kuvat ............................147
Poista kohteita (Oma valikko).......224
Poista loki............................................... 78
Poista nykyinen kuva .......................146
Poista valitut kuvat ...........................147
Polttotason merkki............................. 58
Polttoväli ..............................................231
Polttoväliasteikko........... 266, 271, 275
Puhdista kuvakenno ........................241
Punaisen voimistaminen
(suodintehosteet) ...........................209
Punasilmäisyyden korjaus .............207
Punasilmäisyyden vähennys.... 63, 65
Puskurimuisti........................................ 47
Päivitä A-GPS-tiedot........................... 80
Päivämäärä ja aika ..................... 15, 201
Päiväyslaskuri .....................................190
Päiväysmuoto.............................. 15, 201
Päällekkäisvalotus............................... 98
Pölynpoiston viitekuva ...................199
R
Rajaa ......................................................208
Rajausruudukko ...................... 123, 188
Reaaliaikanäkymä ......24, 27, 118, 126
Reunus (PictBridge)..........................157
RGB............................................... 137, 179
RGB-histogrammi..............................137
Rungon suojus .............................. 1, 237
S
Salama.....................................23, 62, 232
Salama (valkotasapaino) ................101
Salamalaite ..........................................232
Salaman kantama ............................... 66
Salaman korjaus .................................. 93
Salaman ohjaus..................................192
Salaman valmiusilmaisin .... 4, 23, 235
Salamatila........................................ 63, 65
Salamatäsmäysnopeus.............66, 260
Sarja................................................... 46, 99
Sarjakuvaus (kuvanottotapa) ... 45, 46
Seepia ....................................................208
Sijaintitiedot.................xv, 74, 139, 237
Sinikopio...............................................208
Sinisen voimistaminen
(suodintehosteet)............................209
Sisäänvedettävän objektiivin
putkessa oleva painike ............. 14, 18
Sivukoko (PictBridge).......................157
Skylight (suodintehosteet).............209
sRGB .......................................................179
SSID ........................................................171
Suljinajan esivalinta-automatiikka 85
Suodintehosteet .............113, 114, 209
Suora auringonvalo (valkotasapaino)
101
Suorista .................................................215
Suotimet ...............................................236
Suuri (kuvakoko).................................. 61
Suurin aukko ................................57, 226
Suurin herkkyys .................................180
Sävytys ........................................ 113, 114
T
Tallenna sijaintitiedot ........................ 74
Tallenna valittu kuva ........................134
Tallennuskansio .................................178
Tarkennuksen ilmaisin.. 21, 55, 57, 91
Tarkennuksen lukitus ......................... 55
Tarkennus...........51–58, 119–121, 125
Tarkennusalueen merkit ............ 16, 20
Tarkennusaluetila .......................53, 120
Tarkennusapuvalo............ 52, 185, 229
Tarkennuspiste ......21, 53, 55, 57, 120,
121, 184
Tarkennuspisteiden määrä.............184
Tarkennustila................................51, 119
Tarkennustilan kytkin.................. 18, 57
Tarkentumisen ilmaisin 21, 55, 57, 91
Televisio ................................................164
Teräväpiirto................................ 165, 265
Tiedostojen numerointi ..................188
Tiedoston tiedot ................................136
Tietojen näyttömuoto .....................197
Tietonäyttö ..................................... 6, 197
Tilanvalitsin.............................................. 3
Time-aikavalotus ................................. 88
Toisto......................................................135
Toistokansio ........................................175
Toiston näyttöasetukset..................176
Toiston zoomaus................................142
Toistotiedot ............................... 136, 176
Toistovalikko .......................................175
Tulosta (DPOF) ..........................159, 163
Tulostaminen ..................................... 156
Tulostuksen valinta .......................... 159
Tuulikohinan vähennys .................. 128
Tähtisuodin (suodintehosteet)..... 209
Tähyslasi ............................................... 259
Tärinänvaimennus .. 18, 268, 272, 276
Täsmäys pitkiin suljinaikoihin...63, 65
Täyskuvatoisto ................................... 135
U
Ulkoinen mikrofoni .................129, 237
USB-kaapeli................................153, 156
UTC.................................................. 74, 139
V
Vaatimustenmukaisuusmerkintä204,
265
Vakio (Aseta Picture Control)........ 111
Valikoiva väri................................ 43, 219
Valinnainen salama .................192, 232
Valitse alku-/loppukohta................ 131
Valitse lähetettäväksi älylaitteeseen..
173
Valkotasap. haarukointi
(automaattisen haarukoinnin
asetus)................................................. 108
Valkotasapaino .................................. 101
Valkotasapainon hienosäätö ........ 103
Valmiustila-ajastin ..................... 23, 186
Valoalueet...................................136, 176
Valokuvien suojaaminen................ 143
Valotuksen haarukointi................... 108
Valotuksen haarukointi
(automaattisen haarukoinnin
asetus)................................................. 108
Valotuksen korjaus ..............................92
Valotuksen lukitus ...............................91
Valotuksen viivetila .......................... 189
Valotus ................................83, 90, 91, 92
Valotusilmaisin............................ 87, 122
Valotuslukitus laukaisimella.......... 186
Valotusmittarit ......................................23
Valotussäädön porrastus ............... 186
Valotustila...............................................82
Varjo (valkotasapaino) .................... 101
Verkkolaite .................................236, 239
Verkkoyhteys ...................................... 169
Vertailu vierekkäin............................ 221
Videotila ......................................164, 202
ViewNX 2.....................................151, 153
Vihreän voimistaminen
(suodintehosteet) ........................... 209
Viimeisimmät asetukset ................. 222
Viiväst. kaukolaukaisu (ML-L3) .45, 70
Virrankatkaisun ajastimet .............. 186
Virtakytkin ................................................ 2
Virtaliitäntä.................................236, 239
Tekniset lisätiedot 285
Välkynnänvähennys................127, 200
Väriavaruus.......................................... 179
Värikäs (Aseta Picture Control)..... 111
Väriluonnos.................................. 41, 216
Värilämpötila ...................................... 102
Väritasapaino...................................... 210
Väritysääriviivat ................................. 216
Vääristymän korjaus......................... 215
W
WB .......................................................... 101
Wi-Fi............................................... xvi, 167
Wireless Mobile Utility ...........167, 168
WPS-painike........................................ 169
Y
Yhdysrak. salaman tila..................... 192
Yhdysrak. tarkennusapuvalo ........ 185
Yhdysrakenteinen salama....... 62, 230
Yhdysrakenteinen tarkennusapuvalo
52, 229
Yhteensopivat objektiivit............... 226
Yksittäiskuvaus (kuvanottotapa)....45
Yksivärinen.......................................... 208
Yksivärinen (Aseta Picture Control) ...
111
Yleiskatsauksen tiedot .................... 139
Ä
Äänenvoimakkuus...................130, 149
Äänimerkki.......................................... 187
286 Tekniset lisätiedot
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun ottamatta lyhyitä lainauksia
arvosteluihin tai esittelyihin) missään muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa
kirjallista lupaa.
SB8K03(1C)
6MB2171C-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising