Nikon | D5300 | Nikon D5300 Käyttöohje

Nikon D5300 Käyttöohje
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun ottamatta lyhyitä lainauksia
arvosteluihin tai esittelyihin) missään muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa
kirjallista lupaa.
DIGITAALIKAMERA
Käyttöohje
Nikonin käyttäjätuki
Rekisteröi kamerasi alla olevassa sivustossa, jossa on uusimpia tuotetietoja. Täältä löydät
vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) ja voit pyytää teknistä apua.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA15836
Painettu Euroopassa
SB6A02(1C)
6MB2211C-02
Fi
Tuotedokumentaatio
Tämän tuotteen dokumentaatio koostuu Käyttöohjeesta (tämä opaskirja) ja
Käyttöoppaasta (pdf). Saadaksesi mahdollisimman paljon hyötyä kamerastasi lue kaikki
ohjeet huolellisesti ja säilytä niitä paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien
luettavissa.
Tietoa kameran perustoiminnoista on Käyttöohjeessa (tämä opaskirja). Kattavat
tuotetiedot ovat Käyttöoppaassa, jonka voi ladata pdf-versiona alla mainitulta
verkkosivulta ja jota voi katsella Adobe Readerilla tai Adobe Acrobat Reader 5.0:lla tai
uudemmalla.
1 Käynnistä tietokoneen verkkoselain ja avaa seuraava sivusto:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Valitse kieli ja lataa Käyttöopas.
3 Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa.
Symbolit ja merkintätavat
Tässä oppaassa on käytetty seuraavia symboleja ja merkintätapoja, joiden avulla löydät helposti
tarvitsemasi tiedot:
D
Tällä kuvakkeella merkitään varoitukset, jotka tulisi lukea ennen käyttöä kameran
vahingoittumisen estämiseksi.
A
Tällä kuvakkeella merkitään huomautukset, jotka tulisi lukea ennen kameran
käyttöä.
0
Tällä kuvakkeella merkitään viittaukset tämän käyttöoppaan muille sivuille.
Kameran näytöllä näkyvät valikkokohdat, vaihtoehdot ja viestit on lihavoitu.
Kameran asetukset
Tämän käyttöoppaan ohjeissa oletetaan, että kamerassa käytetään oletusasetuksia.
A Turvallisuudesta
Ennen kuin käytät kameraa ensimmäisen kerran, lue turvallisuuteen liittyvät ohjeet kohdasta
”Turvallisuudesta” (0 vi–xii).
Pakkauksen sisältö
Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat esineet:
Varusteluistin suojus BS-1
Kuminen silmäsuppilo DK-25
Rungon suojus BF-1B
D5300-kamera
EN-EL14a-litiumioniakku
(jossa liitinsuojus)
Akkulaturi MH-24 (pistokesovitin
toimitetaan maissa tai alueilla, joilla se
on tarpeen; muoto riippuu
myyntimaasta)
Hihna AN-DC3
USB-kaapeli UC-E17
Audio-/videokaapeli EG-CP16
DK-5-okulaarisuojus
ViewNX 2 -CD-ROM
Käyttöohje (tämä opaskirja)
Takuu
Objektiivipakkauksen ostaneiden on syytä varmistaa, että pakkauksessa on myös
objektiivi. Muistikortit myydään erikseen (0 66). Japanista ostettujen kameroiden valikot
ja viestit näkyvät vain englanniksi ja japaniksi; muita kieliä ei tueta. Pahoittelemme tästä
mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.
i
Pikaopas
Noudata näitä ohjeita aloittaaksesi D5300:n käytön nopeasti.
1
Kiinnitä kameran hihna (0 9).
Kiinnitä hihna kuvan mukaisesti. Toista sama toiselle kiinnikkeelle.
ii
2
Lataa akku (0 9).
3
Aseta kameraan akku ja muistikortti (0 10).
4
Kiinnitä objektiivi (0 11).
5
Avaa näyttö (0 6, 12).
6
Kytke kamera päälle (0 12).
7
8
Valitse kieli ja aseta kameran kello (0 13).
9
Paina laukaisin puoleenväliin (0 19).
10
Rajaa valokuva (0 18).
Ota kuva (0 19).
iii
Sisällysluettelo
Pakkauksen sisältö........................................................................................................................................ i
Pikaopas ..........................................................................................................................................................ii
Turvallisuudesta ..........................................................................................................................................vi
Huomautuksia..............................................................................................................................................ix
Sijaintitiedot ...............................................................................................................................................xiii
Langaton..................................................................................................................................................... xiv
Johdanto
1
Kameraan tutustuminen ...........................................................................................................................1
Aluksi
9
”Tähtää ja kuvaa” -tilat (i ja j)
17
Valokuvien rajaaminen etsimessä ...................................................................................................... 18
Valokuvien katseleminen .................................................................................................... 20
Tarpeettomien kuvien poistaminen................................................................................ 21
Valokuvien rajaaminen näytöllä.......................................................................................................... 22
Valokuvien katseleminen .................................................................................................... 25
Tarpeettomien kuvien poistaminen................................................................................ 25
Elokuvien tallennus.................................................................................................................................. 26
Elokuvien katseleminen ....................................................................................................... 29
Tarpeettomien elokuvien poistaminen.......................................................................... 30
Asetusten sovittaminen kohteeseen tai tilanteeseen (Kuvausohjelma)
31
Tilanvalitsin............................................................................................................................... 32
k Muotokuva ...................................................................................................................... 32
l Maisema ........................................................................................................................... 32
p Lapsi .................................................................................................................................. 32
m Urheilu............................................................................................................................... 32
n Lähikuva ........................................................................................................................... 32
Muut kuvausohjelmat........................................................................................................... 33
o Yömuotokuva................................................................................................................. 33
r Yömaisema...................................................................................................................... 33
s Juhlat/sisätila.................................................................................................................. 33
t Ranta/lumi ....................................................................................................................... 33
u Auringonlasku................................................................................................................ 33
v Ilta-/aamuhämärä ......................................................................................................... 33
w Lemmikkikuva................................................................................................................ 33
x Kynttilänvalo .................................................................................................................... 33
y Kukinnot ........................................................................................................................... 34
z Ruska.................................................................................................................................. 34
0 Ruoka.................................................................................................................................. 34
iv
Erikoistehosteet
35
% Pimeänäkö .......................................................................................................................35
g Väriluonnos.....................................................................................................................35
' Lelukameratehoste .......................................................................................................35
( Miniatyyritehoste..........................................................................................................36
3 Valikoiva väri ...................................................................................................................36
1 Siluetti ...............................................................................................................................36
2 Yläsävy...............................................................................................................................36
3 Alasävy ..............................................................................................................................36
) HDR-maalaus...................................................................................................................36
Reaaliaikanäkymässä käytettävissä olevat vaihtoehdot...........................................37
P-, S-, A- ja M-tilat
41
Tila P (Ohjelmoitu automatiikka) ......................................................................................42
Tila S (Suljinajan esivalinta-automatiikka) .....................................................................42
Tila A (Aukon esivalinta-automatiikka) ...........................................................................42
Tila M (Käsisäätö) ....................................................................................................................42
Valotuksen korjaus .................................................................................................................44
Sijaintitiedot
45
Sijaintitietojen lisääminen valokuviin ja elokuviin......................................................45
Wi-Fi
48
Mihin Wi-Fiä voi käyttää..........................................................................................................................48
Yhteyden muodostaminen kameraan...............................................................................................49
Kameran valikot
54
Valikkovaihtoehdot ..................................................................................................................................55
ViewNX 2
59
ViewNX 2:n asentaminen .......................................................................................................................59
ViewNX 2:n käyttäminen ........................................................................................................................61
Kuvien kopioiminen tietokoneelle ...................................................................................61
Kuvien katselu..........................................................................................................................62
Tekniset lisätiedot
63
Yhteensopivat objektiivit .......................................................................................................................63
Muut lisävarusteet ....................................................................................................................................64
Hyväksytyt muistikortit.........................................................................................................66
Kameran hoito............................................................................................................................................67
Kameran ja akun hoito: varoitukset....................................................................................................68
Virheilmoitukset ........................................................................................................................................71
Tekniset tiedot ...........................................................................................................................................74
Takuuehdot - Nikonin Euroopan huoltotakuu ...............................................................................88
v
Turvallisuudesta
Lue seuraavat turvallisuusvaroitukset kokonaan ennen tuotteen käyttöä. Näin voit estää tämän
Nikon-tuotteen vaurioitumisen sekä itsesi tai muiden loukkaantumisen. Säilytä turvaohjeet
sellaisessa paikassa, että ne ovat tuotteen kaikkien käyttäjien saatavilla.
Varoitusten huomiotta jättämisen mahdolliset seuraukset on merkitty seuraavalla symbolilla:
on merkitty tällä symbolilla. Vältä henkilövahingot lukemalla kaikki varoitukset
A Varoitukset
ennen tämän Nikon-tuotteen käyttöä.
❚❚ VAROITUKSET
A Pidä aurinko kuva-alan ulkopuolella
Pidä aurinko kaukana kuva-alasta, kun
kuvaat vastavalossa olevia kohteita.
Kameraan tarkentuva auringonvalo voi
aiheuttaa tulipalon, jos aurinko on kuvaalassa tai sen lähellä.
A Älä katso aurinkoa etsimen läpi
Auringon tai muun voimakkaan
valolähteen katseleminen etsimen läpi
saattaa heikentää näköä pysyvästi.
A Etsimen diopterin säätimen käyttö
Varo ettet vahingossa osu sormellasi
silmään, kun käytät etsimen diopterin
säädintä niin, että silmäsi on etsimellä.
A Katkaise virta heti toimintahäiriön sattuessa
Jos huomaat laitteesta tai verkkolaitteesta
(lisävaruste) tulevan savua tai epätavallista
hajua, irrota virtajohto ja paristo heti. Varo
palovammoja. Käytön jatkaminen voi
aiheuttaa henkilövahinkoja. Kun olet
irrottanut pariston, vie laite tarkistettavaksi
Nikonin valtuuttamaan huoltoon.
A Älä käytä kameraa herkästi syttyvien kaasujen
lähettyvillä
Älä käytä elektronisia laitteita herkästi
syttyvien kaasujen lähettyvillä, koska
seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.
vi
A Pidä tuotteet poissa lasten ulottuvilta
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa henkilövahingon. Huomaa
myös, että pieniin osiin liittyy
tukehtumisvaara. Jos lapsi nielee jonkin
tämän laitteen osan, ota välittömästi
yhteyttä lääkäriin.
A Älä pura kameraa
Tuotteen sisällä olevien osien
koskettaminen voi aiheuttaa
henkilövahingon. Jos tuote toimii
virheellisesti, sen saa korjata vain
asiantunteva huoltoedustaja. Jos tuotteen
kotelo hajoaa putoamisen tai muun
onnettomuuden seurauksena, irrota
virtajohto ja akku tai paristo heti ja vie tuote
sitten valtuutettuun Nikon-huoltoon
tarkistettavaksi.
A Älä aseta hihnaa pienen lapsen tai vauvan kaulaan
Kameran hihnan paneminen pienen lapsen
tai vauvan kaulaan voi johtaa
kuristumiseen.
A Älä kosketa kameraa, akkua tai laturia
pitkäaikaisesti laitteiden ollessa päällä tai käytössä
Laitteen osat kuumenevat. Jos laite on
pitkään suorassa kosketuksessa ihoon,
seurauksena voi olla lieviä palovammoja.
A Älä jätä tuotetta paikkoihin, joiden lämpötila on
erittäin korkea, kuten suljettuun autoon tai suoraan
auringonvaloon
Tämän varotoimen noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa vahinkoja tai
tulipalon.
A Älä kohdista salamaa moottoriajoneuvon
kuljettajaan
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa onnettomuuden.
A Noudata varovaisuutta salaman käytössä
• Kameran ja salaman käyttäminen lähellä
ihoa tai muita kohteita voi aiheuttaa
palovammoja.
• Salaman käyttö kuvattavan kohteen
silmien lähellä voi heikentää näköä
tilapäisesti. Salaman tulisi olla vähintään
yhden metrin päässä kohteesta.
Pikkulapsia kuvattaessa on oltava
erityisen varovainen.
A Vältä kosketusta nestekiteisiin
Jos näyttö menee rikki, varo rikkoutunutta
lasia ja pidä huoli, ettei nestekiteitä pääse
iholle, silmiin tai suuhun.
• Suojaa akut ja paristot avotulelta ja
voimakkaalta kuumuudelta.
• Älä upota akkuja tai paristoja veteen tai
altista niitä vedelle.
• Aseta liitinsuojus paikalleen akun
kuljettamisen ajaksi. Älä kuljeta tai säilytä
akkua tai paristoa metalliesineiden,
esimerkiksi kaulaketjujen tai
hiusneulojen, kanssa.
• Akut tai paristot voivat vuotaa täysin
purkautuneina. Poista tyhjä akku tai
paristo tuotteesta välttääksesi tuotteen
vaurioitumisen.
• Kun akkua tai paristoa ei käytetä, kiinnitä
liitinsuojus paikalleen ja säilytä akkua tai
paristoa viileässä, kuivassa paikassa.
• Akku tai paristo voi olla kuuma heti käytön
jälkeen tai silloin, kun tuotetta on käytetty
pitkään akku- tai paristovirralla. Ennen
kuin poistat akun tai pariston, katkaise
kamerasta virta ja anna akun tai pariston
jäähtyä.
• Lopeta akun tai pariston käyttö heti, jos
huomaat sen jotenkin muuttuneen,
esimerkiksi värjäytyneen tai vääntyneen.
A Älä siirrä jalustaa, kun siihen on kiinnitetty
objektiivi tai kamera
Saatat kaatua tai osua vahingossa muihin,
mikä voi aiheuttaa henkilövahingon.
A Noudata akkujen ja paristojen käytössä riittäviä
varotoimia
Akut voivat vuotaa, ylikuumentua, murtua
tai syttyä palamaan, jos niitä käsitellään
väärin. Noudata seuraavia varotoimia
käsitellessäsi tässä tuotteessa käytettäviä
akkuja:
• Käytä vain tähän laitteeseen hyväksyttyjä
akkuja tai paristoja.
• Älä aseta akkuja tai paristoja oikosulkuun
tai yritä purkaa niitä.
• Älä altista akkua tai kameraa, jossa akku on,
voimakkaille iskuille.
• Varmista, että kamerasta on katkaistu virta,
ennen kuin vaihdat akun tai pariston. Jos
käytät verkkolaitetta, varmista että se on
irrotettu pistorasiasta.
• Älä aseta akkuja tai paristoja väärin päin
tai ylösalaisin.
vii
A Noudata laturin käytössä oikeita varotoimia
• Pidä laite kuivana. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä aseta laturin liittimiä oikosulkuun. Jos
tätä varotoimea ei noudateta, laturi voi
ylikuumentua ja vahingoittua.
• Pistokkeen metalliosissa tai niiden lähellä
oleva pöly on poistettava kuivalla liinalla.
Pölyisen laitteen käyttäminen voi
aiheuttaa tulipalon.
• Älä mene laturin lähelle ukkosen aikana.
Tämän varotoimen noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
• Älä kosketa pistoketta tai laturia, jos kätesi
ovat märät. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa sähköiskun.
• Älä käytä matkamuuntajien tai -sovittimien
kanssa, jotka on suunniteltu muuntamaan
jännitteestä toiseen, tai DC-AC-muuntajien
kanssa. Tämän varoituksen noudattamatta
jättäminen voi vahingoittaa tuotetta tai
aiheuttaa siinä ylikuumenemista tai
tulipalon.
A Käytä asianmukaisia kaapeleita
Kun teet laitekytkentöjä, käytä vain Nikonin
käyttötarkoitukseen toimittamia tai
myymiä kaapeleita, jotta tuote on edelleen
tuotesäännösten mukainen.
viii
A CD-ROM-levyt
Ohjelmiston ja käyttöohjeet sisältäviä
CD-ROM-levyjä ei saa toistaa CD-soittimessa.
CD-ROM-levyjen toistaminen CD-soittimessa
voi aiheuttaa kuulovaurion tai vahingoittaa
laitetta.
A Noudata lentoyhtiön ja sairaalan henkilökunnan
antamia ohjeita
Poista Eye-Fi-kortit kamerasta, poista Wi-Fi
käytöstä ja valitse Pois kohtaan
Sijaintitiedot > Tallenna sijaintitiedot,
ennen kuin nouset lentokoneeseen, ja
sammuta tuote nousun ja laskeutumisen
ajaksi tai lentoyhtiön tai sairaalan
henkilökunnan niin ohjeistaessa. Laitteen
lähettämät radioaallot saattavat häiritä
lentokoneen navigointia tai sairaalan
lääketieteellisiä laitteita.
Huomautuksia
• Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa
jäljentää, tallentaa tietojen
noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää
vieraalle kielelle ilman Nikonin etukäteen
myöntämää kirjallista lupaa.
• Nikon varaa oikeuden muuttaa näissä
käyttöoppaissa kuvailtujen laitteistojen ja
ohjelmistojen ulkonäköä ja teknisiä tietoja
milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
• Nikon ei ole vastuussa vahingoista, joita
tämän laitteen käyttö voi aiheuttaa.
• Näiden käyttöohjeiden tiedot on pyritty
saamaan mahdollisimman kattaviksi ja
oikeiksi. Jos kuitenkin huomaat ohjeissa
puutteita tai virheitä, pyydämme
ilmoittamaan niistä paikalliselle Nikonin
edustajalle (osoite toimitetaan erikseen).
ix
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
VAROITUS
AKUN/PARISTON KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKU-/PARISTOTYYPILLÄ SAATTAA JOHTAA
RÄJÄHDYKSEEN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT/PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.
x
Tämä merkintä osoittaa, että sähköja elektroniikkalaitteet on kerättävä
erillään muusta jätteestä.
Tämä symboli akussa/paristossa
osoittaa, että akku/paristo tulee
kerätä talteen erikseen.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain
Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi
erikseen asianmukaisessa keräyspisteessä.
Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.
• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat säästämään
luonnonvaroja ja estämään haittoja, joita voi
aiheutua ihmisten terveydelle ja
ympäristölle, jos laitteita ei hävitetä
asianmukaisesti.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta
vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain
Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Kaikki akut/paristot, olipa niissä tämä
symboli tai ei, on vietävä erikseen niille
tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä hävitä
niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta
vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
Kopiointikieltoa koskeva huomautus
Huomaa, että pelkkä skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella digitaalisesti kopioidun
materiaalin hallussapito saattaa olla lain mukaan rangaistavaa.
• Kohteet, joita lain mukaan ei saa kopioida
Älä kopioi seteleitä, kolikoita, arvopapereita,
valtion obligaatioita tai paikallishallinnon
yleisöobligaatioita siinäkään tapauksessa, että
kyseiset kopiot on merkitty mallikappaleiksi.
Ulkomailla liikkeellä laskettujen seteleiden,
kolikoiden tai arvopaperien kopioiminen on
kiellettyä.
Käyttämättömien, valtion liikkeelle laskemien
postimerkkien tai postikorttien kopioiminen
on kielletty ilman valtion myöntämää
ennakkolupaa.
Valtion julkaisemien leimamerkkien ja lain
edellyttämien varmistettujen asiakirjojen
kopioiminen on kielletty.
• Tiettyä kopiointia tai jäljentämistä koskevat
varoitukset
Lainsäädännöllä on voitu rajoittaa myös
yksityisten yritysten tiettyjen dokumenttien
kopiointia ja jäljentämistä, ellei yritys käytä
kopioita omassa liiketoiminnallisessa
käytössään. Älä myöskään kopioi valtioiden
passeja, julkisten ja yksityisten yhteisöjen
myöntämiä lisenssejä, henkilötodistuksia,
lippuja, ruokailukuponkeja tai muita vastaavia
dokumentteja.
• Noudata tekijänoikeuksia
Tekijänoikeuksin suojatun aineiston, kuten
kirjojen, musiikin, maalausten,
puukaiverrusten, karttojen, piirustusten,
elokuvien ja valokuvien, kopiointia ja
jäljentämistä säädellään kansallisilla ja
kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Älä käytä
tätä tuotetta laittomien kopioiden
tekemiseen tai tekijänoikeuslakien
rikkomiseen.
Tallennusvälineiden hävittäminen tai luovuttaminen toiselle henkilölle
Kuvien poistaminen tai muistikorttien tai muiden tallennusvälineiden alustaminen ei poista
kuvatietoja täysin. Joissakin tapauksissa poistetut tiedostot voidaan palauttaa pois heitetyistä
tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen avulla. Tällöin on olemassa henkilökohtaisen
kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus. Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän
vastuulla.
Ennen kuin hävität tallennusvälineen tai luovutat sen toiselle henkilölle, valitse Pois asetusvalikon
kohtaan Sijaintitiedot > Tallenna sijaintitiedot (0 46) ja poista kaikki tallennusvälineellä olevat
tiedot kaupallisella poisto-ohjelmalla, tai alusta laite ja täytä se sitten kuvilla, jotka eivät sisällä
henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi kuvilla, joissa on vain tyhjää taivasta). Muista vaihtaa myös
kuvat, jotka on valittu esiasetukseen käsin. Poista muistikortilla olevat lokitiedot valitsemalla
Sijaintitiedot > Lokiluettelo ja poistamalla kaikki lokit. Wi-Fi-asetukset voi palauttaa
oletusarvoihin valitsemalla asetusvalikosta Wi-Fi > Verkkoasetukset > Palauta
verkkoasetukset. Varo vahingoittamasta itseäsi tai muita, jos hävität tallennusvälineen
hajottamalla.
AVC Patent Portfolio License
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE ALAISENA KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EIKAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN. TUOTETTA VOI KÄYTTÄÄ (i) AVC-STANDARDIN MUKAISEN VIDEOKUVAN (”AVC-VIDEO”)
KOODAUKSEEN JA/TAI (ii) AVC-VIDEON KOODAUKSEN PURKUUN, JOS VIDEON ON KOODANNUT KULUTTAJA
HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI SE ON HANKITTU VIDEOIDEN TOIMITTAJALTA, JOLLA ON
LUPA AVC-VIDEOIDEN LEVITTÄMISEEN. MUITA KÄYTTÖTARKOITUKSIA VARTEN EI MYÖNNETÄ SUORAA TAI EPÄSUORAA
LUPAA. LISÄTIETOJA SAA MPEG LA, L.L.C:LTÄ. KATSO. http://www.mpegla.com
xi
Käytä vain Nikon-merkkisiä elektronisia lisälaitteita
Nikon-kamerat on suunniteltu vaativien standardien mukaan, ja ne sisältävät monimutkaista
elektroniikkaa. Vain Nikonin hyväksymät Nikon-merkkiset elektroniset lisälaitteet ja -tarvikkeet
(esimerkiksi laturit, akut, verkkolaitteet ja salamalaitteet) on suunniteltu ja testattu niin, että ne
sopivat varmasti yhteen kameran elektroniikkapiirin kanssa.
Muiden kuin Nikon-merkkisten sähkökäyttöisten lisävarusteiden käyttö voi
vaurioittaa kameraa ja mitätöidä Nikonin takuun. Muiden valmistajien litiumioniakut,
joissa ei ole oikealla näkyvää Nikonin hologrammia, voivat haitata kameran normaalia
toimintaa ja aiheuttaa akkujen ylikuumentumista, syttymistä, halkeamista tai
vuotamista.
Lisätietoja Nikon-merkkisistä lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä.
D Käytä vain Nikon-merkkisiä lisälaitteita
Vain Nikonin hyväksymien Nikon-merkkisten lisävarusteiden on varmistettu toimivan Nikondigitaalikameran toiminta- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. MUIDEN KUIN NIKON-MERKKISTEN
LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAURIOITTAA KAMERAA JA MITÄTÖIDÄ NIKONIN TAKUUN.
A Ennen tärkeiden kuvien ottamista
Ennen kuin kuvaat tärkeissä tilaisuuksissa (kuten häissä tai kun aiot ottaa kameran mukaan
matkalle), ota testikuva varmistuaksesi siitä, että kamera toimii normaalisti. Nikon ei vastaa
tuotteen vioista mahdollisesti johtuvista vahingoista tai menetetyistä tuloista.
A Oppia ikä kaikki
Osana Nikonin Oppia ikä kaikki -tuotetuki- ja koulutuskampanjaa on seuraavissa Web-sivustoissa
saatavilla ajankohtaista, päivitettyä tietoa:
• Käyttäjät Yhdysvalloissa: http://www.nikonusa.com/
• Käyttäjät Euroopassa ja Afrikassa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Käyttäjät Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä: http://www.nikon-asia.com/
Tarkista viimeisimmät tuotetiedot, vinkit, vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin ja yleiset
digitaalista kuvantamista ja valokuvausta koskevat ohjeet annetuista osoitteista. Voit saada
lisätietoa myös oman alueesi Nikon-edustajalta. Katso yhteystiedot seuraavasta URL-osoitteesta:
http://imaging.nikon.com/
xii
Sijaintitiedot
Reittilokit: Sijaintitiedot tallennetaan kuviin, jotka otetaan, kun Päällä on valittuna kohdassa
Sijaintitiedot > Tallenna sijaintitiedot (0 45). Lisäksi jos Aloita on valittu asetusvalikon kohtaan
Sijaintitiedot > Luo loki > Kirjaa sijaintitiedot, kamera jatkaa sijaintitietojen kirjaamista myös
ollessaan pois päältä. Laitteen tuottamat radioaallot voivat häiritä lääketieteellisiä laitteita ja
lentokoneen navigointijärjestelmiä; kun satelliittinavigointilaitteiden käyttö on kielletty tai sitä on
rajoitettu, esimerkiksi sairaaloissa tai lentokoneessa, valitse Pois kohtaan Tallenna sijaintitiedot ja
sammuta kamera.
Sijaintitietojen jakaminen: Huomaa, että reittilokeihin tallennetuista tai kuviin lisätyistä sijaintitiedoista
voidaan päätellä osoitteita ja muita henkilökohtaisia tietoja. Ole varovainen jakaessasi kuvia ja
reittilokeja tai julkaistessasi niitä Internetissä tai muissa paikoissa, joissa ne ovat muiden nähtävissä.
Katso kohdasta ”Tallennusvälineiden hävittäminen tai luovuttaminen toiselle henkilölle” (0 xi)
tietoa sijaintitietojen poistamisesta ennen kameran tai muistikorttien hävittämistä.
Navigointi: Laitteen ilmoittamat sijainti, korkeus ja muut sijaintitiedot ovat vain likimääräisiä, eikä niitä
ole tarkoitettu kartoitukseen tai navigointiin. Ota mukaasi asianmukaiset kartat tai muut
navigointivälineet, kun käytät tuotetta ulkoillessa, kuten vuorikiipeillessä tai vaeltaessa.
Käyttöä koskevia rajoituksia: Sijaintitietotoiminto ei välttämättä toimi odotetulla tavalla joissain maissa
tai joillain alueilla, mukaan lukien (marraskuusta 2013 alkaen) Kiina ja Kiinan rajan lähialueet.
Joissain maissa, mukaan lukien Kiina, satelliittinavigointilaitteiden ja muiden sijaintitietolaitteiden
luvaton käyttö on kielletty; tarkista asia ennen matkaa matkatoimistosta tai matkakohteesi
suurlähetystöstä tai turistineuvonnasta. Kun käyttö on kielletty, valitse Pois kohtaan Tallenna
sijaintitiedot.
xiii
Langaton
Tämä tuote, joka sisältää Yhdysvalloissa kehitetyn salausohjelmiston, kuuluu Yhdysvaltojen
vientivalvontasäännösten piiriin, eikä sitä saa viedä tai jälleenviedä maihin, jotka ovat Yhdysvaltojen
asettamassa kauppasaarrossa. Seuraavat maat ovat tällä hetkellä kauppasaarrossa: Kuuba, Iran,
Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria.
xiv
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
Nikon Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyyppi D5300 noudattaa direktiiviä
2014/53/EU.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan seuraavasta
internet-osoitteesta: http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D5300.pdf.
Turvallisuus
Vaikka yksi tämän tuotteen eduista on, että muut voivat vapaasti hyödyntää langatonta
tiedonsiirtoa sen kantoalueella, seuraavia ongelmia voi ilmetä, jos suojaus ei ole käytössä:
• Tietovarkaus: Ulkopuoliset haittaohjelmat saattavat kuunnella langattomia lähetyksiä ja varastaa
käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita henkilökohtaisia tietoja.
• Luvaton käyttö: Luvattomat käyttäjät saattavat päästä verkkoon ja muuttaa tietoja tai tehdä
muita haitallisia toimintoja. Huomaa, että langattomien verkkojen rakenteen takia erikoistuneet
hyökkäykset voivat mahdollistaa luvattoman käytön silloinkin, kun suojaus on käytössä.
xv
xvi
Johdanto
Kameraan tutustuminen
Tutustu aluksi kameran painikkeisiin ja näyttöihin. Tähän lukuun kannattaa lisätä
kirjanmerkki, jotta siihen on helppo palata käyttöopasta lukiessa.
Kameran runko
3 2 1
13
24
4
5
6
7
8
11
4
16
9
17
10
18
19
20
12
22
23
1 Tilanvalitsin ...................................3
2 Reaaliaikanäkymän kytkin
Reaaliaikanäkymä ................ 22
Elokuva ................................... 26
3 R (tieto) -painike ..........................7
4 Kameran hihnan kiinnikkeet.....9
5 E/N-painike
Valotuksen korjaus................ 44
Aukon säätäminen............... 42
Salaman korjaus
6 Laukaisin ..................................... 19
7 Virtakytkin .....................................2
8 Elokuvan tallennuspainike ..... 26
9 ML-L3-kauko-ohjaimen
infrapunavastaanotin
(etupuoli) ................................ 65
10 Tarkennusapuvalo
Itselaukaisimen merkkivalo
Punasilmäisyyden
vähennysvalo
25
14
15
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Rungon suojus
CPU-liittimet
Yhdysrakenteinen salama ...... 21
Kaiutin ........................................... 2
Polttotason merkki (E)
M/ Y -painike.................... 34, 41
Salamatila
Salaman korjaus
Liitännän suojus
Fn-painike
Fn-painikkeen
käyttäminen ....................... 55
Kiinnitysmerkki.......................... 11
Objektiivin vapautuspainike ... 16
s/E/#-painike........................... 4
Sarjakuvaus.............................. 4
Itselaukaisin ............................. 4
Kauko-ohjain ........................... 4
Peili
26
27
28
29
30
21
23 Objektiivin kiinnike...................11
24 Varusteluistin suojus
25 Varusteluisti (lisävarusteena
saataville salamalaitteille)
26 Stereomikrofoni ........................28
27 Ulkoisen mikrofonin liitäntä
28 USB- ja AV-liitäntä
Liittäminen tietokoneeseen
...............................................61
29 Lisälaiteliitäntä ..........................65
30 HDMI-miniliitäntä
1
1
7
8 9
10
2
11
12
3
4
13
14
15
16
5
17
21
20
18
19
6
1 Etsimen okulaari ................... 5, 14
2 Kuminen silmäsuppilo
3 G-painike
Valikot......................................54
4 ML-L3-kauko-ohjaimen
infrapunavastaanotin
(takapuoli) ...............................65
5 Näyttö
Asetusten näyttäminen.........7
Reaaliaikanäkymä .................22
Täyskuvatoisto.......................20
6 Jalustakierre
7 Diopterin säädin ........................14
8 P-painike
Asetusten muuttaminen
tietonäytöllä .........................8
9 A/L-painike .......................... 55
Valokuvien suojaaminen
poistolta
10 Komentokiekko
11 K-painike
Toisto....................................... 20
12 Muistikorttipaikan kansi ...10, 15
13 J (OK) -painike ........................ 57
14 Monivalitsin ............................... 57
15 O-painike
Kuvien poistaminen toiston
aikana .................................. 21
16 Muistikortin merkkivalo.......... 19
22
17 Virtaliitännän kansi
lisävarusteena saatavalle
virtaliitännälle
18 Akku-/paristotilan kannen salpa
............................................ 10, 15
19 Akkutilan kansi .................. 10, 15
20 W/Q-painike
Pienoiskuvat .......................... 20
Toiston loitontaminen
Ohje ......................................... 54
21 X-painike.................................... 20
Toiston lähentäminen
22 Akkusalpa ............................ 10, 15
D Kaiutin
Älä aseta kaiutinta magneettisten laitteiden lähelle. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
saattaa vaikuttaa magneettisilla laitteilla tallennettuihin tietoihin.
A Virtakytkin
Kytke kamera päälle kiertämällä virtakytkintä
kuvan osoittamalla tavalla.
2
Kytke kamera pois päältä kiertämällä
virtakytkintä kuvan osoittamalla tavalla.
Tilanvalitsin
Kamerassa ovat käytettävissä seuraavat kuvaustilat:
P-, S-, A- ja M-tilat
Valitsemalla jonkin näistä tiloista voit hallita
kaikkia kameran asetuksia.
• P—Ohjelmoitu automatiikka (0 42)
• S—Suljinajan esivalinta-automatiikka (0 42)
• A—Aukon esivalinta-automatiikka (0 42)
• M—Käsisäätö (0 42)
Erikoistehostetilat
Käytä erikoistehosteita kuvauksen aikana.
• % Pimeänäkö (0 35)
• g Väriluonnos (0 35, 37)
• ' Lelukameratehoste (0 35, 38)
• ( Miniatyyritehoste (0 36, 38)
• 3 Valikoiva väri (0 36, 39)
• 1 Siluetti (0 36)
• 2 Yläsävy (0 36)
• 3 Alasävy (0 36)
• ) HDR-maalaus (0 36)
Automaattiset tilat
Valitse nämä tilat helppoon ”tähtää ja kuvaa”
-valokuvaukseen.
• i Automaattinen (0 17)
• j Automaattinen (ei salamaa) (0 17)
Kuvausohjelmat
Kamera säätää asetukset automaattisesti tilanvalitsimella valittuun kuvausohjelmaan sopiviksi.
Valitse kuvausohjelma kuvaustilanteen mukaan.
• k Muotokuva (0 32)
• m Urheilu (0 32)
• l Maisema (0 32)
• n Lähikuva (0 32)
• p Lapsi (0 32)
• h Muut kuvausohjelmat (0 33)
3
s (E/#) -painike
Valitaksesi sulkimen laukaisutavan (kuvanottotavan)
paina s (E/#) -painiketta, korosta haluamasi
vaihtoehto ja paina J.
s (E/#) -painike
Tila
Kuvaus
8 Yksittäiskuvaus: Kamera ottaa yhden valokuvan joka kerta kun laukaisinta painetaan.
Sarjakuvaus L: Kamera ottaa valokuvia hitaalla nopeudella, kun laukaisinta pidetään
painettuna.
9 Sarjakuvaus H: Kamera ottaa valokuvia nopealla tahdilla, kun laukaisinta pidetään painettuna.
J Hiljainen laukaisu: Kuten yksittäiskuvaus, paitsi että kamerasta kuuluvia ääniä hiljennetään.
Itselaukaisin: Ota kuvia itselaukaisimen avulla. Ajastin käynnistyy, kun laukaisin painetaan
E pohjaan, ja suljin laukaistaan noin 10 sekunnin kuluttua.
Viiväst. kaukolaukaisu (ML-L3): Suljin laukaistaan 2 s:n kuluttua lisävarusteena saatavan
" ML-L3-kauko-ohjaimen laukaisimen painamisesta.
Nopea kaukolaukaisu (ML-L3): Suljin laukaistaan, kun lisävarusteena saatavan ML-L3-kauko-ohjaimen
# laukaisinta painetaan.
!
4
Etsin
1
2
3
78
4
5
6
1 Rajausruudukko (näkyy, kun
Päällä on valittu
Mukautettuun asetukseen d2)
................................................... 55
2 Tarkennuspisteet...................... 19
3 Tarkennusalueen merkit...14, 18
4 Akun vähäisen varauksen
varoitus.................................... 15
5 Yksivärisyyden ilmaisin (näkyy
%-tilassa tai kun Picture
Control Yksivärinen tai
asetukseen Yksivärinen
perustuva Picture Control on
valittu)...................................... 35
6 ”Ei muistikorttia” -ilmaisin...... 10
7 Tarkennuksen ilmaisin ............ 19
8 Valotuksen lukituksen ilmaisin
9 Suljinaika .................................... 43
9
10
16
Aukko (aukkoarvo) ................... 43
Erikoistehostetilan ilmaisin .... 35
Haarukoinnin ilmaisin
Jäljellä olevien kuvien määrä
................................................... 13
Ennen puskurimuistin
täyttymistä jäljellä oleva
kuvamäärä .............................. 19
Valkotasapainon tallennuksen
ilmaisin
Valotuksen korjausarvo........... 44
Salaman korjausarvo
ISO-herkkyys ................................ 8
Kuvaustilan ilmaisin
14 ”k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1000 kuvaan).......................... 13
10
11
12
13
11 12
17
18
19
13 14 15
20
21
15 Salaman valmiusilmaisin.........21
16 Joustavan ohjelman ilmaisin
17 Valotusilmaisin ..........................43
Valotuksen korjauksen näyttö
....................................................44
Elektroninen etäisyysmittari
18 Salaman korjauksen ilmaisin
19 Valotuksen korjauksen ilmaisin
....................................................44
20 Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin
21 Varoitusilmaisin.........................71
Huomaa: Kuvassa olevan näytön kaikki ilmaisimet palavat havainnollisuuden vuoksi.
D Etsin
Etsimen näytön reagointinopeus ja kirkkaus saattavat vaihdella lämpötilan mukaan.
5
Näyttö
Näyttöä voi kallistaa ja kiertää alla olevan kuvan mukaisesti.
180°
90°
180°
Normaali käyttö
Taita näyttö kameraa vasten etupuoli ulospäin.
Tätä asentoa suositellaan normaaliin
valokuvaukseen.
Matalalta otettavat kuvat
Rajaa kuvat reaaliaikanäkymässä kameran ollessa
lähellä maata.
Korkealta otettavat kuvat
Rajaa kuvat reaaliaikanäkymässä pitäessäsi
kameraa pääsi yläpuolella.
Omakuvat
Käytä reaaliaikanäkymässä otettaviin omakuviin.
Näytössä näkyy peilikuva lopullisesta kuvasta.
D Näytön käyttäminen
Kierrä näyttöä varovasti kuvan mukaisissa rajoissa. Älä käytä voimaa. Näiden varotoimien
noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa näytön ja kameran rungon välistä liitäntää. Kun
kamera ei ole käytössä, suojaa näyttö taittamalla se takaisin kameran runkoa vasten etupuoli
alaspäin.
6
Tietonäyttö
Asetusten näyttäminen: Avaa tietonäyttö painamalla R-painiketta.
R-painike
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
2
19
3
4
5
6
7
24
1 Kuvaustila
i automaattinen/
j automaattinen
(ei salamaa) ........................ 17
Kuvausohjelmat.................... 31
Erikoistehostetila.................. 35
P-, S-, A- ja M-tilat .................. 41
2 Aukko (aukkoarvo) ................... 43
Aukon näyttö............................. 43
3 Suljinaika .................................... 43
Suljinajan näyttö....................... 43
4 Haarukoinnin ilmaisin ................8
5 Valotuksen lukituksen ilmaisin
6 Automaattisen
tarkennusalueen valinnan
ilmaisin
Kolmiulotteisen seurannan
ilmaisin
Tarkennuspiste.......................... 19
20
21
22
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
23
Kuvanottotapa............................. 4
Eye-Fi-yhteyden ilmaisin
Wi-Fi-yhteyden ilmaisin .......... 53
Reittilokin ilmaisin
Satelliittisignaalin ilmaisin...... 46
Valotuksen viivetila .................. 55
Päällekkäisvalotuksen ilmaisin
................................................... 55
Päivämäärän merkitsemisen
ilmaisin..................................... 55
Tärinänvaimennuksen ilmaisin
.................................................. 16
Salaman ohjauksen ilmaisin
Salaman korjauksen ilmaisin
lisävarusteena saataville
salamalaitteille
Äänimerkki-ilmaisin ................. 55
Akun/pariston ilmaisin ............ 15
19 ISO-herkkyys................................. 8
ISO-herkkyyden näyttö
Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin
20 ADL-haarukoinnin määrä
21 Jäljellä olevien kuvien määrä
....................................................13
Valkotasapainon tallennuksen
ilmaisin
Kuvaustilan ilmaisin
22 ”k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1000 kuvaan) ..........................13
23 Valotusilmaisin ..........................43
Valotuksen korjauksen ilmaisin
....................................................44
Haarukoinnin edistymisen
ilmaisin
24 Ohje
kuvake..........................................71
Huomaa: Kuvassa olevan näytön kaikki ilmaisimet palavat havainnollisuuden vuoksi.
A Näytön sammuttaminen
Tyhjennä kuvaustiedot näytöltä painamalla R-painiketta tai painamalla laukaisin puoleenväliin.
Näyttö sammuu automaattisesti, jos mitään toimintoja ei tehdä noin 8 sekuntiin (Mukautetulla
asetuksella c2, Virrankatkaisun ajastimet, voi valita, kauanko näyttö pysyy päällä).
7
Asetusten muuttaminen: Muuttaaksesi näytön alareunassa näkyviä
asetuksia paina P-painiketta, korosta kohtia monivalitsimella ja
paina J näyttääksesi korostettuun kohtaan liittyvät vaihtoehdot.
1
2
3
4
5
6
7
P-painike
14
1 Kuvanlaatu
2 Kuvakoko
3 Automaattinen haarukointi
4 HDR (laaja dynaaminen alue)
5 Aktiivinen D-Lighting
6 Valkotasapaino
7 ISO-herkkyys
8 Valotuksen korjaus
9
10
11
12
13
14
8
Salaman korjaus
Salamatila
Mittaus
Tarkennusaluetila
Tarkennustila
Picture Control
13
12
11
10
9
8
Valitse tiedostomuoto ja pakkaussuhde.
Valitse uusien valokuvien koko.
Valitse haarukoinnin porrastus (valotuksen ja valkotasapainon haarukointi)
tai ota ADL-haarukointi käyttöön tai pois käytöstä.
Kamera yhdistää kaksi eri valotuksilla otettua valokuvaa parantaakseen
valo-ja varjoalueiden yksityiskohtia.
Parantaa valo- ja varjoalueiden yksityiskohtaisuutta olosuhteissa, joissa
kontrasti on suuri.
Säädä eri valaistustyyppien asetuksia.
Säädä kameran valoherkkyyttä.
Säädä valotusta kameran mittaamasta arvosta, jolloin koko kuvasta tulee
kirkkaampi tai tummempi.
Säädä salaman tehoa.
Valitse salamatila.
Valitse, miten kamera mittaa valotuksen.
Valitse, miten tarkennusalue valitaan.
Valitse, miten kamera tarkentaa.
Valitse, miten kamera käsittelee kuvat.
Aluksi
Sammuta kamera aina ennen kuin asetat tai poistat akun tai muistikortin.
1
Kiinnitä hihna.
Kiinnitä hihna kuvan mukaisesti. Toista sama toiselle kiinnikkeelle.
2
Lataa akku.
Jos pistokesovitin sisältyy toimitukseen, nosta seinäpistoke ja liitä pistokesovitin
alla vasemmalla olevan kuvan mukaisesti varmistaen, että pistoke työntyy
kokonaan sisään. Aseta akku laturiin ja kytke laturi pistorasiaan. Tyhjän akun
latautuminen täyteen kestää noin tunnin ja 50 minuuttia.
Akku latautuu
Lataus valmis
D Latauksen aikana
Älä siirrä laturia tai koske akkuun latauksen aikana. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi joissain harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sen, että laturi osoittaa latauksen olevan valmis,
vaikka akku on vain osittain latautunut. Poista akku laturista ja aseta se uudelleen laturiin, jotta
lataus jatkuu.
9
3
Aseta akku ja muistikortti.
Aseta akku kuvan osoittamassa suunnassa pitäen oranssia akkusalpaa painettuna
sivuun akun avulla. Salpa lukitsee akun paikalleen, kun akku on työnnetty
kokonaan sisään.
Akkusalpa
A Kirjoitussuojauskytkin
SD-muistikorteissa on kirjoitussuojauskytkin, joka estää
vahingossa tapahtuvan tietojen menetyksen. Kun kytkin on
”lock”-asennossa, muistikorttia ei voi alustaa eikä valokuvia voi
poistaa tai tallentaa (kamera antaa äänimerkin, jos suljin
yritetään laukaista). Avaa muistikortin lukitus työntämällä kytkin
”write”-asentoon.
B
16G
16GB
Työnnä muistikorttia sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Kirjoitussuojauskytkin
D Muistikortit
• Muistikortit voivat olla käytön jälkeen kuumia. Ole varovainen poistaessasi muistikortteja
kamerasta.
• Sammuta kamera, ennen kuin asetat tai poistat muistikortin. Älä poista muistikorttia
kamerasta, sammuta kameraa tai poista tai irrota virtalähdettä kortin alustuksen tai tietojen
tallentamisen, poistamisen tai tietokoneelle kopioimisen aikana. Näiden varotoimien
noudattamatta jättäminen voi johtaa tietojen menettämiseen tai kameran tai kortin
vahingoittumiseen.
• Älä koske kortin liittimiin sormilla tai metalliesineillä.
• Älä taivuta, pudota tai altista voimakkaille iskuille.
• Älä purista kortin kuorta. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa
korttia.
• Älä altista korttia vedelle, kuumuudelle, voimakkaalle kosteudelle tai suoralle auringonvalolle.
• Älä alusta muistikortteja tietokoneessa.
10
4
Kiinnitä objektiivi.
Kun objektiivi tai rungon suojus irrotetaan, on varottava, ettei kameraan pääse
pölyä.
Irrota kameran
rungon suojus
Irrota objektiivin
takasuojus
Kiinnitysmerkki (kamera)
Kohdista kiinnitysmerkit
Kiinnitysmerkki (objektiivi)
Kierrä objektiivia kuvan mukaisesti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Muista irrottaa objektiivin suojus ennen kuvaamista.
11
5
Avaa näyttö.
Avaa näyttö kuvan mukaisesti. Älä käytä voimaa.
6
Kytke kamera päälle.
Kielen valintaikkuna tulee näkyviin.
A Objektiivit, joissa on sisäänvedettävän objektiivin putkessa oleva painike
Ennen kuin käytät kameraa, vapauta ja pidennä
zoomausrengas. Pidä sisäänvedettävän
objektiivin putkessa olevaa painiketta painettuna
(q) ja kierrä zoomausrengasta kuvan
mukaisesti (w).
Sisäänvedettävän
objektiivin putkessa
oleva painike
Kuvia ei voi ottaa, kun objektiivi on sisäänvedetty;
jos virheilmoitus tulee näkyviin, kun kamera on
käynnistetty objektiivin ollessa sisäänvedetty,
kierrä zoomausrengasta, kunnes ilmoitus ei enää
näy.
12
7
Valitse kieli ja aseta kameran kello.
Valitse kieli ja aseta kameran kello käyttämällä
monivalitsinta ja J-painiketta.
Siirrä kohdistinta ylös
J-painike: valitse
korostettu kohta
Valitse korostettu
kohta tai näytä
alivalikko
Siirrä kohdistinta alas
q
w
Valitse kieli
r
Valitse aikavyöhyke
Valitse päiväysmuoto
t
Valitse kesäajan asetus
8
e
Aseta aika ja
päivämäärä (huomaa,
että kamera käyttää
24-tuntista kelloa)
Tarkista akun varaustaso ja jäljellä olevien kuvien määrä.
Paina R-painiketta ja tarkista akun varaustaso ja jäljellä
olevien kuvien määrä. Jos jäljellä olevien kuvien määrä on yli
1000, arvo ilmoitetaan tuhansina, mikä ilmaistaan kirjaimella
”k”.
R-painike
Akun varaustaso (0 15)
Jäljellä olevien kuvien
määrä
13
9
Tarkenna etsin.
Kun olet irrottanut objektiivin suojuksen, kierrä
diopterin säädintä, kunnes tarkennusalueen merkit
ovat tarkentuneet. Kun käytät säädintä silmäsi
ollessa etsimellä, varo osumasta sormella tai
kynsillä vahingossa silmääsi.
Tarkennusalueen
merkit
Etsintä ei tarkennettu
Etsin tarkennettu
D Akun lataaminen
Lue ja noudata tämän käyttöoppaan sivuilla vi–viii ja 68–70 olevia varoituksia. Lataa akku
sisätiloissa paikassa, jonka lämpötila on 5 °C–35 °C. Älä käytä akkua ympäristön lämpötilan ollessa
alle 0 °C tai yli 40 °C; tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa akkua tai
heikentää sen suorituskykyä. Kapasiteetti saattaa heikentyä ja latausaika pidentyä, kun akun
lämpötila on 0 °C–15 °C tai 45 °C–60 °C. Akku ei lataudu, jos sen lämpötila on alle 0 °C tai yli 60 °C.
Jos CHARGE-merkkivalo vilkkuu nopeasti (noin kahdeksan kertaa sekunnissa) latauksen aikana,
tarkista että lämpötila on oikea, irrota laturi pistorasiasta ja poista akku ja aseta se sitten takaisin.
Jos ongelma ei poistu, lopeta käyttö välittömästi ja vie akku ja laturi jälleenmyyjälle tai
valtuutetulle Nikon-huoltoedustajalle.
Käytä laturia ainoastaan siihen sopivien akkujen kanssa. Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole
käytössä.
14
A Akun varaustaso
Akun varaustaso näkyy tietonäytössä (jos akun varaus on vähäinen,
varoitus näkyy myös etsimessä). Jos tietonäyttö ei tule näkyviin, kun
R-painiketta painetaan, akku on tyhjentynyt, ja se on ladattava.
Tietonäyttö
Etsin
Kuvaus
L
—
Akku on täyteen ladattu.
K
—
Akun varaus on osittain purkautunut.
H
d
Akun varaus on vähissä. Varaudu ottamaan käyttöön
täyteen ladattu vara-akku tai lataamaan akku.
H
d
(vilkkuu)
(vilkkuu)
Akku on tyhjä. Lataa akku.
A Akun poistaminen
Poistaaksesi akun sammuta kamera ja avaa akkutilan kansi. Paina
akkusalpaa nuolen osoittamaan suuntaan vapauttaaksesi akun ja
poista akku käsin.
A Muistikorttien poistaminen
Varmista ensin, että muistikortin merkkivalo on sammunut, ja
sammuta sitten kamera, avaa muistikorttipaikan kansi ja paina korttia
ponnauttaaksesi sen ulos (q). Kortin voi tämän jälkeen poistaa käsin
(w).
16GB
A Muistikorttien alustaminen
Jos muistikorttia käytetään kamerassa ensimmäistä kertaa tai jos kortti
on alustettu toisella laitteella, valitse asetusvalikosta Alusta
muistikortti ja alusta kortti näytölle tulevien ohjeiden mukaisesti
(0 55). Huomaa, että tämä poistaa lopullisesti kaikki kortilla olevat
tiedot. Kopioi ennen jatkamista tietokoneelle kaikki valokuvat ja muut
tiedot, jotka haluat säilyttää.
15
A A-M-, M/A-M- ja A/M-M-kytkimet
Käyttäessäsi automaattitarkennusta objektiivilla, jossa on A-M-tilan kytkin,
työnnä kytkin asentoon A (jos objektiivissa on M/A-M- tai A/M-M-kytkin,
valitse M/A tai A/M). Katso sivulta 63 tietoa muista objektiiveista, joita voi
käyttää tämän kameran kanssa.
A Tärinänvaimennus (VR)
Tärinänvaimennuksen voi ottaa käyttöön valitsemalla Päällä
kuvausvalikon kohtaan Optinen VR, jos objektiivi tukee tätä vaihtoehtoa,
tai työntämällä objektiivin tärinänvaimennuskytkimen asentoon ON, jos
objektiivissa on tärinänvaimennuskytkin. Tietonäytöllä näkyy
tärinänvaimennuksen ilmaisin, kun tärinänvaimennus on päällä.
A Objektiivin irrottaminen
Varmista, että kamera on pois päältä, kun irrotat tai vaihdat objektiiveja.
Irrota objektiivi pitämällä objektiivin vapautuspainiketta (q) painettuna
kiertäen objektiivia samalla myötäpäivään (w). Kun olet irrottanut
objektiivin, aseta objektiivin suojukset ja kameran rungon suojus
paikoilleen.
A
Sisäänvedettävän objektiivin putkessa olevalla painikkeella varustettujen objektiivien
sisään vetäminen
Kun kameraa ei käytetä, vedä objektiivi sisään painamalla
sisäänvedettävän objektiivin putkessa olevaa painiketta (q) ja
kiertämällä zoomausrengas asentoon ”L” (lukitus) kuvan mukaisesti (w).
Vedä objektiivi sisään, ennen kuin irrotat sen kamerasta, ja varo
painamasta sisäänvedettävän objektiivin putkessa olevaa painiketta
kiinnittäessäsi tai irrottaessasi objektiivia.
A Kameran kello
Kameran kello ei ole yhtä tarkka kuin useimmat rannekellot ja muut kodin kellot. Tarkista
kellonaika säännöllisesti tarkemmista kelloista ja säädä uudelleen tarvittaessa.
A Kellon akku
Kameran kello toimii erillisellä ladattavalla virtalähteellä, joka alkaa tarvittaessa latautua, kun
pääakku on asetettu kameraan. Kolmen päivän lataus antaa kellolle virtaa noin kuukaudeksi. Jos
kameran käynnistyessä näytöllä näkyy viesti, jonka mukaan kelloa ei ole asetettu, kellon akku on
tyhjentynyt ja kello on nollattu. Aseta kelloon oikea aika ja päivämäärä.
16
”Tähtää ja kuvaa” -tilat
(i ja j)
Tässä luvussa käsitellään valokuvien ja elokuvien kuvaamista i- ja
j-tiloissa, jotka ovat automaattisia ”tähtää ja kuvaa” -tiloja, joissa
kamera ohjaa suurinta osaa asetuksista kuvausolosuhteiden
mukaan.
Ennen kuin jatkat, käynnistä kamera ja kierrä tilanvalitsin Tilanvalitsin
asentoon i tai j (ainoa ero näiden kahden tilan välillä
on se, että j-tilassa salama ei välähdä).
Valokuvaus etsimen avulla
Valokuvien ottaminen
0 18
Valokuvien katseleminen
0 20
Valokuvien poistaminen
0 21
Valokuvien ottaminen
0 22
Valokuvien katseleminen
0 25
Valokuvien poistaminen
0 25
Elokuvien kuvaaminen
0 26
Elokuvien katseleminen
0 29
Elokuvien poistaminen
0 30
Reaaliaikanäkymä
17
Valokuvien rajaaminen etsimessä
1
Valmistele kamera.
Kun rajaat valokuvia etsimessä, tartu
kädensijaan oikealla kädellä ja tue
kameran runkoa tai objektiivia
vasemmalla kädellä.
Kun rajaat valokuvia muotokuvasuunnassa (pystysuunta),
pidä kameraa oikealla olevan kuvan mukaisesti.
2
Rajaa valokuva.
Rajaa valokuva etsimessä niin, että pääkohde on
tarkennusalueen merkkien kohdalla.
Tarkennusalueen merkit
A Zoom-objektiivin käyttäminen
Ennen kuin tarkennat, säädä polttoväliä zoomausrenkaalla ja
rajaa valokuva. Lähennä kohdetta zoomausrenkaan avulla niin,
että kohde täyttää suuremman osan kuvasta, tai loitonna
kohdetta ja suurenna lopullisessa kuvassa näkyvää aluetta
(valitse pidempi polttoväli objektiivin polttoväliasteikolta
lähentääksesi kohdetta ja lyhyempi polttoväli loitontaaksesi).
Lähentää
Zoomausrengas
Loitontaa
Jos objektiivissa on sisäänvedettävän objektiivin putkessa oleva
painike (0 12), paina ja pidä painiketta painettuna kiertäen
samalla zoomausrengasta, kunnes objektiivi vapautuu eikä
oikealla oleva varoitusviesti enää näy, ja säädä sitten zoomausta
zoomausrenkaalla.
18
3
Paina laukaisin puoleenväliin.
Tarkenna painamalla laukaisin puoleenväliin (jos
kohde on heikosti valaistu, salama saattaa nousta ja
tarkennusapuvalo saattaa syttyä). Kun tarkennus
on valmis, kuuluu äänimerkki (äänimerkkiä ei
välttämättä kuulu, jos kohde liikkuu) ja aktiivinen
tarkennuspiste ja tarkentumisen ilmaisin (I)
tulevat näkyviin etsimeen.
Tarkentumisen ilmaisin
Kuvaus
I
Kohde tarkennettu.
Kamera ei pysty tarkentamaan
I (vilkkuu)
automaattitarkennuksella. Katso
sivu 72.
4
Tarkennuspiste
Tarkentumisen Puskurimuistin
ilmaisin
kapasiteetti
Ota kuva.
Paina laukaisin kevyesti pohjaan asti ottaaksesi
valokuvan. Muistikortin merkkivalo syttyy, ja
valokuva näkyy näytöllä muutaman sekunnin ajan.
Älä poista muistikorttia tai poista tai irrota
virtalähdettä, ennen kuin merkkivalo on sammunut
ja tallennus on päättynyt.
Muistikortin
merkkivalo
A Laukaisin
Kamerassa on kaksivaiheinen laukaisin. Kamera tarkentaa, kun laukaisin painetaan puoleenväliin.
Ota valokuva painamalla laukaisin pohjaan asti.
Tarkenna: paina puoleenväliin
Kuvaus: paina pohjaan
Sulkimen painaminen puoleenväliin myös lopettaa toiston ja valmistelee kameran
käyttövalmiiksi.
19
Valokuvien katseleminen
Painikkeen K painaminen tuo kuvan näkyviin
näytölle.
K-painike
Näytä lisää kuvia painamalla 4 tai 2.
❚❚ Pienoiskuvien toisto
Näytä kuvia neljän, 12 tai 80 kuvan luetteloina
(pienoiskuvien toisto) painamalla W (Q) -painiketta.
Korosta kuvia monivalitsimella tai komentokiekolla
ja paina J näyttääksesi korostetun kuvan koko
näytön kokoisena. Pienennä näytettävien kuvien
määrää painamalla X.
W (Q) -painike
❚❚ Kalenteritoisto
Näytä valittuna päivänä otetut kuvat (kalenteritoisto)
painamalla W (Q) -painiketta, kun näytöllä näkyy
80 kuvaa. Paina W (Q) -painiketta vaihtaaksesi
päivämääräluettelon ja valitun päivän
pienoiskuvaluettelon välillä. Käytä monivalitsinta
korostaaksesi päivämääriä päivämääräluettelosta tai
kuvia pienoiskuvaluettelosta. Paina X kohdistimen
ollessa päivämääräluettelossa palataksesi 80 kuvan
toistoon.
20
Pienoiskuvaluettelo
Päivämääräluettelo
Tarpeettomien kuvien poistaminen
Näytä valokuva, jonka haluat poistaa.
K-painike
Paina O; vahvistusikkuna tulee näkyviin.
O-painike
Poista kuva painamalla uudelleen O-painiketta.
A Valmiustila-ajastin
Jos mitään toimintoja ei tehdä noin kahdeksan sekunnin aikana, etsin ja tietonäyttö sammuvat
akun säästämiseksi. Aktivoi näyttö painamalla laukaisin puoleenväliin. Valmiustila-ajastimen ajan
voi valita Mukautetulla asetuksella c2 (Virrankatkaisun ajastimet; 0 55).
Valotusmittarit päällä
Valotusmittarit pois päältä
Valotusmittarit päällä
A Yhdysrakenteinen salama
Jos lisävalaistusta tarvitaan oikean valotuksen saavuttamiseksi
i-tilassa, yhdysrakenteinen salama nousee automaattisesti, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin (0 19). Jos salama on ylhäällä,
valokuvia voi ottaa vain kun salaman valmiusilmaisin (M) näkyy. Jos
salaman valmiusilmaisin ei näy, salama latautuu; nosta sormesi
hetkeksi laukaisimelta ja yritä uudelleen.
Kun salama ei ole käytössä, palauta se suljettuun asentoon painamalla
sitä varovasti alaspäin, kunnes salpa loksahtaa paikalleen.
21
Valokuvien rajaaminen näytöllä
1
Kierrä reaaliaikanäkymän kytkintä.
Näkymä objektiivin läpi näytetään kameran näytöllä
(reaaliaikanäkymä).
Reaaliaikanäkymän
kytkin
2
Valmistele kamera.
Tartu kädensijaan oikealla kädellä ja tue
kameran runkoa tai objektiivia
vasemmalla kädellä.
Kun rajaat valokuvia muotokuvasuunnassa (pystysuunta),
pidä kameraa oikealla olevan kuvan mukaisesti.
3
Tarkenna.
Paina laukaisin puoleenväliin. Tarkennuspiste
vilkkuu vihreänä, kun kamera tarkentaa. Jos kamera
pystyy tarkentamaan, tarkennuspiste näkyy
vihreänä; jos kamera ei pysty tarkentamaan,
tarkennuspiste vilkkuu punaisena.
22
Tarkennuspiste
4
Ota kuva.
Paina laukaisin pohjaan. Näyttö sammuu ja
muistikortin merkkivalo syttyy tallennuksen ajaksi.
Älä poista muistikorttia tai poista tai irrota
virtalähdettä, ennen kuin merkkivalo on sammunut ja
tallennus on päättynyt. Kun tallennus on päättynyt,
valokuva näkyy näytöllä muutaman sekunnin ajan.
Poistu reaaliaikanäkymästä kääntämällä
reaaliaikanäkymän kytkintä.
Muistikortin merkkivalo
A Automaattinen kuvausohjelman valinta (automaattinen kuvausohjelman valitsin)
Jos reaaliaikanäkymä on valittu i- tai j-tilassa, kamera analysoi
kohteen automaattisesti ja valitsee sopivan kuvaustilan, kun
automaattitarkennus on käytössä. Valittu tila näkyy näytöllä.
Muotokuva
Maisema
Lähikuva
Yömuotokuva
Automaattinen
Automaattinen
b (ei salamaa)
c
d
e
f
Z
Henkilömuotokuvakohteet
Maisemat ja kaupunkikuvat
Kameran lähellä olevat kohteet
Tummaa taustaa vasten rajatut muotokuvakohteet
Kohteet, jotka sopivat i- tai j-tilaan, tai jotka eivät sovellu yllä lueteltuihin
tiloihin
23
D Kuvaus reaaliaikanäkymätilassa
Jos kameraa panoroidaan vaakasuunnassa tai kohde liikkuu nopeasti kuva-alueen läpi, näytöllä
saattaa näkyä vääristymiä, jotka eivät kuitenkaan näy lopullisessa kuvassa. Kirkkaat valonlähteet
saattavat jättää näyttöön jälkikuvia, kun kameraa panoroidaan. Myös kirkkaita pisteitä saattaa
näkyä. Näytöllä näkyvää loisteputkivalosta tai elohopeahöyry- tai natriumlampuista johtuvaa
välkyntää ja juovaisuutta voi vähentää käyttämällä asetusta Välkynnänvähennys (0 55), mutta
niitä saattaa silti näkyä lopullisessa valokuvassa joillain suljinajoilla. Vältä osoittamasta kameralla
aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin, kun kuvaat reaaliaikanäkymätilassa. Tämän
varotoimen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa kameran sisäisiä virtapiirejä.
Reaaliaikanäkymä päättyy automaattisesti, kun näyttö suljetaan (näytön sulkeminen ei päätä
reaaliaikanäkymää televisioissa tai muissa ulkoisissa näytöissä).
Reaaliaikanäkymä saattaa päättyä automaattisesti kameran sisäisten virtapiirien
vahingoittumisen estämiseksi; poistu reaaliaikanäkymästä, kun kameraa ei käytetä. Huomaa, että
kameran sisäisten virtapiirien lämpötila saattaa nousta ja kohinaa (kirkkaita pisteitä, satunnaisia
kirkkaita kuvapisteitä tai utua) saattaa esiintyä seuraavissa tapauksissa (kamera voi myös
kuumentua huomattavasti, mutta kyse ei ole viasta):
• Ympäristön lämpötila on korkea
• Kameraa on käytetty pitkään reaaliaikanäkymässä tai elokuvien tallennukseen
• Kameraa on käytetty pitkään sarjakuvaustilassa
Jos reaaliaikanäkymä ei käynnisty, kun yrität käynnistää sitä, odota että sisäiset virtapiirit jäähtyvät
ja yritä sitten uudelleen.
D Ajastimen näyttö
Ajastin näytetään 30 s ennen reaaliaikanäkymän automaattista päättymistä (ajastin muuttuu
punaiseksi 5 s ennen kuin virrankatkaisun ajastimen aika kuluu loppuun (0 55) tai jos
reaaliaikanäkymä on päättymässä sisäisten virtapiirien vahingoittumisen estämiseksi).
Kuvausolosuhteista riippuen ajastin saattaa ilmestyä näytölle heti, kun reaaliaikanäkymä valitaan.
24
Valokuvien katseleminen
Painikkeen K painaminen tuo kuvan näkyviin
näytölle.
K-painike
Näytä lisää kuvia painamalla 4 tai 2.
Tarpeettomien kuvien poistaminen
Näytä valokuva, jonka haluat poistaa.
K-painike
Paina O; vahvistusikkuna tulee näkyviin.
O-painike
Poista kuva painamalla uudelleen O-painiketta.
25
Elokuvien tallennus
Elokuvia voi tallentaa reaaliaikanäkymässä.
1
Kierrä reaaliaikanäkymän kytkintä.
Näkymä objektiivin läpi näytetään näytöllä.
D
0-kuvake
0-kuvake ilmaisee, että elokuvia ei voi tallentaa.
Reaaliaikanäkymän
kytkin
2
Valmistele kamera.
Tartu kädensijaan oikealla kädellä ja tue
kameran runkoa tai objektiivia
vasemmalla kädellä.
3
Tarkenna.
Tarkenna painamalla laukaisin puoleenväliin.
Tarkennuspiste
4
Aloita tallennus.
Aloita tallennus painamalla elokuvan
tallennuspainiketta. Tallennuksen ilmaisin ja
käytettävissä oleva aika näkyvät näytöllä.
Elokuvan
tallennuspainike
Tallennuksen ilmaisin
Jäljellä oleva aika
26
5
Lopeta tallennus.
Lopeta tallennus painamalla uudelleen elokuvan
tallennuspainiketta. Tallennus päättyy
automaattisesti, kun enimmäispituus saavutetaan,
muistikortti täyttyy, jokin muu tila valitaan tai näyttö
suljetaan (näytön sulkeminen ei päätä tallennusta
televisioissa tai muissa ulkoisissa näytöissä). Poistu reaaliaikanäkymästä
kääntämällä reaaliaikanäkymän kytkintä.
A Enimmäispituus
Yksittäisen elokuvatiedoston enimmäiskoko on 4 Gt; enimmäispituus vaihtelee kohtiin
Elokuva-asetukset > Kuvakoko/kuvataajuus ja Elokuvan laatu valittujen asetusten mukaan
alla kuvatulla tavalla. Huomaa, että muistikortin kirjoitusnopeudesta riippuen kuvaus saattaa
päättyä ennen tämän pituuden saavuttamista (0 66).
L/t
M/u
N/r
O/s
P/k
Q/l
R/o
S/n
T/p
Kuvakoko/kuvataajuus
Kuvakoko (kuvapisteinä)
Kuvataajuus 1
60p 2
50p 3
1920 × 1080
30p 2
25p 3
24p
60p 2
1280 × 720
50p 3
30p 2
640 × 424
25p 3
Enimmäispituus (korkea elokuvan laatu ★/
normaali elokuvan laatu) 4
10 minuuttia / 20 minuuttia
20 minuuttia / 29 minuuttia 59 sekuntia
29 minuuttia 59 sekuntia /
29 minuuttia 59 sekuntia
1 Nimellisarvo. Todelliset kuvataajuudet arvoille 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p ovat 59,94; 50; 29,97; 25 ja
23,976 kuvaa/s, tässä järjestyksessä.
2 Käytettävissä kun NTSC on valittu kohtaan Videotila (0 55).
3 Käytettävissä kun PAL on valittu kohtaan Videotila.
4 Miniatyyritehostetilassa tallennetut elokuvat toistetaan enintään kolmen minuutin pituisina.
27
D Elokuvien tallennus
Näytössä ja lopullisessa elokuvassa saattaa näkyä välkyntää, juovia tai vääristymiä loisteputki-,
elohopeahöyry- tai natriumvalossa tai jos kameraa panoroidaan vaakatasossa tai kohde liikkuu
nopeasti kuvan läpi (välkyntää ja juovia voi vähentää käyttämällä asetusta Välkynnänvähennys;
0 55). Kirkkaat valonlähteet saattavat jättää jälkikuvia, kun kameraa panoroidaan. Myös
epätasaisia reunoja, väriaberraatiota, moiré-ilmiötä ja kirkkaita pisteitä saattaa esiintyä. Kuvan
joillekin alueille saattaa ilmestyä kirkkaita juovia, jos kohde valaistaan hetkellisesti salamalla tai
muulla kirkkaalla, hetkellisellä valonlähteellä. Vältä osoittamasta kameralla aurinkoon tai muihin
voimakkaisiin valonlähteisiin tallentaessasi elokuvia. Tämän varotoimen noudattamatta
jättäminen voi vahingoittaa kameran sisäisiä virtapiirejä.
Kamera voi tallentaa sekä kuvaa että ääntä; älä peitä mikrofonia tallennuksen aikana. Huomaa,
että yhdysrakenteinen mikrofoni saattaa tallentaa objektiivista kuuluvia ääniä
automaattitarkennuksen ja tärinänvaimennuksen aikana.
Salamavaloa ei voi käyttää elokuvan tallennuksen aikana.
Reaaliaikanäkymä saattaa päättyä automaattisesti kameran sisäisten virtapiirien
vahingoittumisen estämiseksi; poistu reaaliaikanäkymästä, kun kameraa ei käytetä. Huomaa, että
kameran sisäisten virtapiirien lämpötila saattaa nousta ja kohinaa (kirkkaita pisteitä, satunnaisia
kirkkaita kuvapisteitä tai utua) saattaa esiintyä seuraavissa tapauksissa (kamera voi myös
kuumentua huomattavasti, mutta kyse ei ole viasta):
• Ympäristön lämpötila on korkea
• Kameraa on käytetty pitkään reaaliaikanäkymässä tai elokuvien tallennukseen
• Kameraa on käytetty pitkään sarjakuvaustilassa
Jos reaaliaikanäkymä ei käynnisty, kun yrität käynnistää reaaliaikanäkymää tai elokuvan
tallennusta, odota että sisäiset virtapiirit jäähtyvät ja yritä sitten uudelleen.
D Ajastimen näyttö
Ajastin näytetään 30 s ennen reaaliaikanäkymän automaattista päättymistä. Kuvausolosuhteista
riippuen ajastin saattaa ilmestyä näytölle heti kun elokuvan tallennus alkaa. Huomaa, että jäljellä
olevasta tallennusajasta riippumatta reaaliaikanäkymä päättyy automaattisesti, kun ajastimen
aika kuluu loppuun. Anna sisäisten virtapiirien jäähtyä, ennen kuin jatkat elokuvan tallennusta.
28
Elokuvien katseleminen
Paina K aloittaaksesi toiston ja selaa kuvia, kunnes
elokuva (merkitty 1-kuvakkeella) tulee näkyviin.
K-painike
Aloita toisto painamalla J; nykyinen kohta näytetään elokuvan edistymispalkissa.
1-kuvake
Pituus
Nykyinen kohta/kokonaispituus
Äänenvoimakkuus
Elokuvan edistymispalkki
Opas
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
Toiminto
Keskeytä
Käytä
Kuvaus
Keskeytä toisto.
Toista
Jatka toistoa, kun elokuva on keskeytetty tai kun sitä kelataan
taaksepäin/eteenpäin.
Kelaa eteenpäin/
taaksepäin
Nopeus kasvaa jokaisella painalluksella asteikolla
2×–4×–8×–16×; pidä painettuna siirtyäksesi elokuvan alkuun
tai loppuun (ensimmäinen kuva on merkitty näytön oikeassa
yläkulmassa näkyvällä kuvakkeella h ja viimeinen kuva
kuvakkeella i). Jos toisto on pysäytetty, elokuvaa kelataan
taaksepäin tai eteenpäin yksi kuva kerrallaan; pidä painiketta
painettuna kelataksesi jatkuvasti taaksepäin tai eteenpäin.
Hyppää 10 s
Kierrä komentokiekkoa hypätäksesi 10 s eteenpäin tai
taaksepäin.
äänenvoimakkuutta painamalla X ja laske painamalla
Säädä
X/W (Q) Nosta
W (Q).
äänenvoimakkuutta
Palaa
täyskuvatoistoon
/ K Paina 1 tai K poistuaksesi täyskuvatoistoon.
29
Tarpeettomien elokuvien poistaminen
Näytä elokuva, jonka haluat poistaa (elokuvat on
merkitty 1-kuvakkeilla).
K-painike
Paina O; vahvistusikkuna tulee näkyviin.
O-painike
Poista elokuva painamalla uudelleen O-painiketta.
30
Asetusten sovittaminen kohteeseen
tai tilanteeseen (Kuvausohjelma)
Kamerassa on erilaisia kuvausohjelmia. Kuvausohjelman valitseminen optimoi asetukset
automaattisesti valitun kuvausohjelman mukaiseksi, jolloin luovien valokuvien
ottaminen on helppoa: valitse kuvausohjelma, rajaa kuva ja kuvaa sivun 17 ohjeiden
mukaan.
Alla luetellut kuvausohjelmat voi valita
tilanvalitsimella.
k Muotokuva
l Maisema
p Lapsi
m Urheilu
n Lähikuva
Seuraavat kuvausohjelmat voi valita kiertämällä tilanvalitsimen asentoon h ja kiertämällä
komentokiekkoa, kunnes haluttu kuvausohjelma näkyy näytöllä.
o Yömuotokuva
r Yömaisema
s Juhlat/sisätila
t Ranta/lumi
u Auringonlasku
v Ilta-/aamuhämärä
w Lemmikkikuva
x Kynttilänvalo
y Kukinnot
z Ruska
0 Ruoka
31
Tilanvalitsin
Seuraavat kuvausohjelmat voi valita tilanvalitsimella:
Tilanvalitsin
k Muotokuva
Käytä muotokuviin saadaksesi pehmeän, luonnollisen näköisen ihonsävyn. Jos kohde
on kaukana taustasta tai käytössä on teleobjektiivi, taustan yksityiskohtia
pehmennetään, jotta sommitelmaan muodostuu syvyyden tuntua.
l Maisema
Käytä värikkäisiin päivänvalossa otettaviin maisemakuviin.
Huomaa: Yhdysrakenteinen salama ja tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois käytöstä.
p Lapsi
Käytä lapsista otettaviin tilannekuviin. Vaatteet ja taustan yksityiskohdat toistuvat
värikkäinä, kun taas ihonsävyt säilyvät pehmeinä ja luonnollisina.
m Urheilu
Lyhyt suljinaika pysäyttää liikkeen dynaamisissa urheilukuvissa, joissa pääkohde erottuu
selvästi.
Huomaa: Yhdysrakenteinen salama ja tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois käytöstä.
n Lähikuva
Käytä kukista, hyönteisistä ja muista pienistä kohteista otettaviin lähikuviin
(makro-objektiivia voi käyttää tarkentamiseen hyvin pienillä etäisyyksillä).
32
Muut kuvausohjelmat
Seuraavat kuvausohjelmat voi valita kiertämällä tilanvalitsimen asentoon h ja
kiertämällä komentokiekkoa, kunnes haluttu kuvausohjelma näkyy näytöllä.
Tilanvalitsin
Komentokiekko
Näyttö
o Yömuotokuva
Käytä saadaksesi luonnollisen tasapainon pääkohteen ja taustan välille heikossa
valaistuksessa otettavissa muotokuvissa.
r Yömaisema
Vähennä kohinaa ja epäluonnollisia värejä valokuvatessasi yömaisemia, mukaan lukien
katuvalaistus ja neonkyltit.
Huomaa: Yhdysrakenteinen salama ja tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois käytöstä.
s Juhlat/sisätila
Tallenna sisätilojen taustavalaistuksen vaikutus. Käytä juhlissa ja muissa sisällä
kuvattavissa tilanteissa.
t Ranta/lumi
Tallenna auringon valaiseman veden, lumen tai hiekan kirkkaus.
Huomaa: Yhdysrakenteinen salama ja tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois käytöstä.
u Auringonlasku
Säilyttää auringonnousun ja -laskun syvät värisävyt.
Huomaa: Yhdysrakenteinen salama ja tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois käytöstä.
v Ilta-/aamuhämärä
Säilyttää heikossa luonnonvalossa ennen auringonnousua tai auringonlaskun jälkeen
näkyvät värit.
Huomaa: Yhdysrakenteinen salama ja tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois käytöstä.
w Lemmikkikuva
Käytä vilkkaista lemmikeistä otettaviin kuviin.
Huomaa: Tarkennusapuvalo kytkeytyy pois käytöstä.
x Kynttilänvalo
Käytä kynttilänvalossa otettaviin valokuviin.
Huomaa: Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois käytöstä.
33
y Kukinnot
Käytä kuvatessasi kukkaketoja, kukkivia hedelmätarhoja ja muita maisemia, joissa näkyy
laajoja kukkivia alueita.
Huomaa: Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois käytöstä.
z Ruska
Tallentaa syksyisten lehtien loistavat punaisen ja keltaisen sävyt.
Huomaa: Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois käytöstä.
0 Ruoka
Käytä värikkäisiin ruuasta otettaviin valokuviin.
Huomaa: Käyttääksesi salamaa valokuvauksessa nosta salama painamalla
M (Y) -painiketta.
A Liike-epäterävyyden estäminen
Käytä jalustaa estääksesi kameran tärähtämisestä johtuvan liike-epäterävyyden pitkiä suljinaikoja
käytettäessä.
34
Erikoistehosteet
Kuvien tallentamisessa voi käyttää erikoistehosteita.
%
g
'
(
3
1
2
3
)
Pimeänäkö
Väriluonnos
Lelukameratehoste
Miniatyyritehoste
Valikoiva väri
Siluetti
Yläsävy
Alasävy
HDR-maalaus
Seuraavat tehosteet voi valita kiertämällä tilanvalitsimen asentoon q ja kiertämällä
komentokiekkoa, kunnes haluttu vaihtoehto näkyy näytöllä.
Tilanvalitsin
Komentokiekko
Näyttö
% Pimeänäkö
Käytä pimeässä tallentaaksesi yksivärisiä kuvia suurilla ISO-herkkyyksillä.
Huomaa: Kuvissa saattaa esiintyä kohinaa, joka näkyy satunnaisina kirkkaina kuvapisteinä,
utuna tai viivoina. Automaattitarkennusta voi käyttää vain reaaliaikanäkymässä;
käsitarkennusta voi käyttää, jos kamera ei pysty tarkentamaan. Yhdysrakenteinen
salama ja tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois.
g Väriluonnos
Kamera tunnistaa ja värittää kuvan ääriviivat väriluonnostehosteen luomiseksi.
Tehostetta voi säätää reaaliaikanäkymässä (0 37).
Huomaa: Tässä tilassa kuvatut elokuvat toistetaan kuin valokuvasarjasta tehty kuvaesitys.
' Lelukameratehoste
Luo valokuvia ja elokuvia, jotka näyttävät lelukameralla otetuilta. Tehostetta voi säätää
reaaliaikanäkymässä (0 38).
35
( Miniatyyritehoste
Luo valokuvia, jotka näyttävät dioraamoista otetuilta kuvilta. Toimii parhaiten korkealta
näköalapaikalta kuvattaessa. Miniatyyritehoste-elokuvat toistetaan suurella nopeudella
tiivistäen noin 45 minuuttia asetuksella 1920 × 1080/30p kuvattua videoaineistoa
elokuvaksi, joka toistetaan noin kolmessa minuutissa. Tehostetta voi säätää
reaaliaikanäkymässä (0 38).
Huomaa: Elokuviin ei tallenneta ääntä. Yhdysrakenteinen salama ja tarkennusapuvalo
kytkeytyvät pois.
3 Valikoiva väri
Kaikki muut paitsi valitut värit tallennetaan mustavalkoisena. Tehostetta voi säätää
reaaliaikanäkymässä (0 39).
Huomaa: Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois käytöstä.
1 Siluetti
Kohteet näkyvät siluetteina kirkasta taustaa vasten.
Huomaa: Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois käytöstä.
2 Yläsävy
Käytä kirkkaissa ympäristöissä luodaksesi kirkkaita, valontäyteisiä kuvia.
Huomaa: Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois käytöstä.
3 Alasävy
Käytä hämärässä valaistuksessa luodaksesi tummia, hillityn sävyisiä kuvia, joissa
valoalueet korostuvat.
Huomaa: Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois käytöstä.
) HDR-maalaus
Joka kerta kun valokuva otetaan, kamera ottaa kaksi kuvaa eri valotuksilla ja yhdistää ne
luodakseen maalauksellisen vaikutelman, jossa yksityiskohdat ja värit korostuvat.
Huomaa: Tehostetta ei voi esikatsella reaaliaikanäkymässä. Huomaa, että haluttua
lopputulosta ei välttämättä saavuteta, jos kamera tai kohde liikkuu kuvauksen aikana.
Tallennuksen aikana näytetään viesti, eikä valokuvia voi ottaa. Yhdysrakenteinen
salama kytkeytyy pois, sarjakuvaus ei ole käytössä ja elokuvat tallennetaan j-tilassa.
A Liike-epäterävyyden estäminen
Käytä jalustaa estääksesi kameran tärähtämisestä johtuvan liike-epäterävyyden pitkiä suljinaikoja
käytettäessä.
36
Reaaliaikanäkymässä käytettävissä olevat vaihtoehdot
❚❚ g Väriluonnos
1
Valitse reaaliaikanäkymä.
Käännä reaaliaikanäkymän kytkintä. Näkymä objektiivin läpi
näytetään näytöllä.
Reaaliaikanäkymän
kytkin
2
Säädä vaihtoehtoja.
Paina J näyttääksesi oikealla näkyvät vaihtoehdot.
Paina 1 tai 3 korostaaksesi Värikkyys tai
Ääriviivat ja paina 4 tai 2 muuttaaksesi kohtien
asetuksia. Värikkyyttä voi lisätä värikylläisyyden
lisäämiseksi tai vähentää ”puhki palaneen”,
yksivärisen vaikutelman luomiseksi, ja ääriviivoja voi
muokata paksummaksi tai ohuemmaksi.
Ääriviivojen vahvistaminen tekee myös väreistä
täyteläisempiä.
3
Paina J.
Paina J poistuaksesi, kun asetukset on tehty. Poistu reaaliaikanäkymästä
kääntämällä reaaliaikanäkymän kytkintä. Valitut asetukset pysyvät voimassa, ja
niitä käytetään etsimen avulla otettavissa valokuvissa.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) -tallennus ei ole käytettävissä tiloissa %, g, ', (, 3 ja ). Kuvat, jotka otetaan
NEF (RAW)- tai NEF (RAW)+JPEG -asetuksen ollessa valittuna näissä tiloissa, tallennetaan
JPEG-kuvina. NEF (RAW)+JPEG -asetuksella luodut JPEG-kuvat tallennetaan valitulla
JPEG-laadulla, kun taas NEF (RAW) -kuvat tallennetaan hienolaatuisina kuvina.
A g- ja (-tilat
Automaattitarkennus ei ole käytettävissä elokuvan tallennuksen aikana. Reaaliaikanäkymän
päivitysnopeus ja sarjakuvauksen kuvausnopeus hidastuvat; automaattitarkennuksen käyttö
reaaliaikanäkymässä keskeyttää esikatselun.
37
❚❚ ' Lelukameratehoste
1
Valitse reaaliaikanäkymä.
Käännä reaaliaikanäkymän kytkintä. Näkymä objektiivin läpi
näytetään näytöllä.
Reaaliaikanäkymän
kytkin
2
Säädä vaihtoehtoja.
Paina J näyttääksesi oikealla näkyvät vaihtoehdot.
Paina 1 tai 3 korostaaksesi kohdan Värikkyys tai
Vinjetointi ja paina 4 tai 2 muuttaaksesi kohtia.
Säädä värikkyyttä saadaksesi väreistä kylläisempiä
tai haaleampia ja vinjetointia määrittääksesi
vinjetoinnin määrän.
3
Paina J.
Paina J poistuaksesi, kun asetukset on tehty. Poistu reaaliaikanäkymästä
kääntämällä reaaliaikanäkymän kytkintä. Valitut asetukset pysyvät voimassa, ja
niitä käytetään etsimen avulla otettavissa valokuvissa.
❚❚ ( Miniatyyritehoste
1
Valitse reaaliaikanäkymä.
Käännä reaaliaikanäkymän kytkintä. Näkymä objektiivin läpi
näytetään näytöllä.
Reaaliaikanäkymän
kytkin
38
2
Aseta tarkennuspiste.
Käytä monivalitsinta asettaaksesi tarkennuspisteen
tarkennettavalle alueelle ja paina laukaisin
puoleenväliin tarkentaaksesi. Poista
miniatyyritehosteen vaihtoehdot näytöltä
hetkellisesti ja suurenna näytön näkymää
tarkemman tarkennuksen saavuttamiseksi
painamalla X. Paina W (Q) palauttaaksesi
miniatyyritehostenäytön.
3
Näytä vaihtoehdot.
Näytä miniatyyritehosteen vaihtoehdot painamalla
J.
4
Säädä vaihtoehtoja.
Paina 4 tai 2 valitaksesi tarkennettavan alueen
suunnan ja paina 1 tai 3 säätääksesi sen leveyttä.
5
Palaa reaaliaikanäkymän näyttöön.
Paina J palataksesi reaaliaikanäkymään. Poistu reaaliaikanäkymästä kääntämällä
reaaliaikanäkymän kytkintä. Valitut asetukset pysyvät voimassa, ja niitä käytetään
etsimen avulla otettavissa valokuvissa.
❚❚ 3 Valikoiva väri
1
Valitse reaaliaikanäkymä.
Käännä reaaliaikanäkymän kytkintä. Näkymä objektiivin läpi
näytetään näytöllä.
Reaaliaikanäkymän
kytkin
2
Näytä vaihtoehdot.
Näytä valikoivan värin vaihtoehdot painamalla J.
39
3
Valitse väri.
Valittu väri
Rajaa kohde näytön keskellä olevaan valkoiseen
neliöön ja paina 1 valitaksesi kohteen värin
lopullisessa kuvassa säilytettäväksi väriksi (kamera
ei välttämättä havaitse kunnolla haaleita värejä;
valitse kylläinen väri). Valitaksesi värin tarkemmin
lähennä näytön keskustaa painamalla X. Loitonna
painamalla W (Q).
4
Valitse värialue.
Värialue
Paina 1 tai 3 kasvattaaksesi tai pienentääksesi
lopulliseen kuvaan sisällytettävää samankaltaisten
värisävyjen skaalaa. Valitse arvo väliltä 1 ja 7;
huomaa, että suuremmat arvot saattavat sisältää
sävyjä muista väreistä.
5
Valitse lisää värejä.
Valitaksesi lisää värejä kierrä komentokiekkoa
korostaaksesi jonkin näytön yläosassa olevasta
kolmesta muusta värilaatikosta ja toista vaiheet 3 ja
4 valitaksesi toisen värin. Toista halutessasi myös
kolmannelle värille. Poista korostetun värin valinta
painamalla O (Poista kaikki värit painamalla O ja
pitämällä sitä painettuna. Vahvistusikkuna tulee
näkyviin; valitse Kyllä).
6
Palaa reaaliaikanäkymän näyttöön.
Paina J palataksesi reaaliaikanäkymään. Kuvauksen aikana vain valitun väriset
kohteet tallennetaan värillisenä; muut kohteet tallennetaan mustavalkoisena.
Poistu reaaliaikanäkymästä kääntämällä reaaliaikanäkymän kytkintä. Valitut
asetukset pysyvät voimassa, ja niitä käytetään etsimen avulla otettavissa
valokuvissa.
40
P-, S-, A- ja M-tilat
P-, S-, A- ja M-tilat tarjoavat eri tapoja ohjata suljinaikaa ja aukkoa:
Tila
Ohjelmoitu
P automatiikka (0 42)
Suljinajan
S esivalinta-automatiikka
(0 42)
Aukon
A esivalinta-automatiikka
(0 42)
M Käsisäätö (0 42)
Kuvaus
Suositellaan tilannekuviin ja muihin tilanteisiin, joissa kameran
asetusten säätämiseen on vain vähän aikaa. Kamera asettaa
suljinajan ja aukon optimaalisen valotuksen saavuttamiseksi.
Käytä liikkeen pysäyttämiseen tai liike-epäterävyyden luomiseen.
Käyttäjä valitsee suljinajan; kamera valitsee lopputuloksen kannalta
parhaan aukon.
Käytä taustan häivyttämiseen tai saadaksesi sekä etualan että
taustan tarkaksi. Käyttäjä valitsee aukon; kamera valitsee
lopputuloksen kannalta parhaan suljinajan.
Käyttäjä määrittää sekä suljinajan että aukon. Aseta suljinajaksi
”Bulb”- tai ”Time”-aikavalotus käyttääksesi pitkää valotusaikaa.
A Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen
Käyttääksesi salamaa valokuvauksessa nosta salama painamalla M (Y) -painiketta.
41
Tila P (Ohjelmoitu automatiikka)
Tilaa suositellaan tilannekuviin ja tilanteisiin, joissa suljinajan ja aukon säätö halutaan
jättää kameran vastuulle. Kamera asettaa automaattisesti suljinajan ja aukon niin, että
useimmissa tilanteissa saavutetaan paras mahdollinen valotus.
Tila S (Suljinajan esivalinta-automatiikka)
Suljinajan esivalinta-automatiikkatilassa käyttäjä valitsee suljinajan ja kamera valitsee
automaattisesti valotuksen kannalta parhaan aukon.
Kierrä komentokiekkoa valitaksesi haluamasi
suljinajan: kierrä oikealle valitaksesi lyhyemmän
suljinajan ja vasemmalle valitaksesi pidemmän
suljinajan.
Komentokiekko
Tila A (Aukon esivalinta-automatiikka)
Aukon esivalinta-automatiikassa käyttäjä valitsee aukon ja kamera valitsee
automaattisesti valotuksen kannalta parhaan suljinajan.
Kierrä komentokiekkoa vasemmalle valitaksesi
suuremman aukon (pienemmän aukkoarvon) ja
oikealle valitaksesi pienemmän aukon (suuremman
aukkoarvon).
Komentokiekko
Tila M (Käsisäätö)
Käsisäätöisessä tilassa käyttäjä ohjaa sekä suljinaikaa että aukkoa.
Tarkista valotusilmaisin ja säädä suljinaika ja aukko.
Suljinaika valitaan kiertämällä komentokiekkoa
(oikealle lyhyemmän suljinajan valitsemiseksi,
vasemmalle pidemmän). Säädä aukkoa pitämällä
E (N) -painiketta painettuna ja kiertämällä samalla
komentokiekkoa (vasemmalle suuremman aukon /
pienemmän aukkoarvon valitsemiseksi ja oikealle
pienemmän aukon / suuremman aukkoarvon
valitsemiseksi).
E (N) -painike
Komentokiekko
42
A Suljinaika ja aukko
Suljinaika ja aukko näkyvät etsimessä ja tietonäytöllä.
Suljinaika
Aukko
Lyhyet suljinajat (1/1600 s tässä esimerkissä)
pysäyttävät liikkeen.
Pitkät suljinajat (tässä 1 s) luovat
liike-epäterävyyttä.
Suuret aukot (kuten f/5.6; muista, että mitä
pienempi aukkoarvo, sitä suurempi aukko)
häivyttävät pääkohteen edessä ja takana olevia
yksityiskohtia.
Pieniä aukkoja (tässä tapauksessa f/22)
käytettäessä sekä tausta että etuala ovat
tarkkoja.
A
Valotusilmaisin
Optimaalinen valotus
1/3 EV:n alivalotus
Yli 2 EV:n ylivalotus
43
Valotuksen korjaus
Valotuksen korjausta käytetään kameran ehdottaman valotusarvon muuttamiseen, mikä
tekee kuvista kirkkaampia tai tummempia (0 75).
–1 EV
Ei valotuksen korjausta
Valitse valotuksen korjausarvo
pitämällä E (N) -painiketta
painettuna ja kiertämällä
komentokiekkoa, kunnes haluamasi
arvo on valittu etsimessä tai
tietonäytöllä. Normaalin valotuksen E (N) -painike Komentokiekko
voi palauttaa asettamalla
valotuksen korjausarvoksi
±0 (%-tilassa valotuksen
–0,3 EV
korjaukseen tehdyt säädöt
nollataan, kun jokin muu tila
valitaan). Valotuksen korjaus ei
nollaudu, kun kamera
sammutetaan.
A Tietonäyttö
Valotuksen korjauksen asetuksia voi säätää myös tietonäytön kautta
(0 8).
44
+1 EV
+2 EV
Sijaintitiedot
Sijaintitietojen lisääminen valokuviin ja elokuviin
Yhdysrakenteinen paikannin voi kirjata muistiin tiedot kameran nykyisestä sijainnista
(leveyspiiri, pituuspiiri, korkeus) ja nykyisestä ajasta (UTC) satelliittinavigointijärjestelmien
ilmoittamien tietojen perusteella ja lisätä tiedot kameralla otettaviin valokuviin ja
elokuviin. Sijaintitietotoiminto toimii parhaiten paikoissa, joissa on esteetön näkymä
taivaalle.
1
Valitse Sijaintitiedot.
Näytä valikot painamalla G-painiketta,
korosta asetusvalikossa Sijaintitiedot ja
paina 2.
G-painike
2
Valitse Tallenna sijaintitiedot.
Korosta Tallenna sijaintitiedot ja paina 2.
3
Valitse Päällä.
Korosta Päällä ja paina J ottaaksesi käyttöön
kameran yhdysrakenteisen paikantimen.
Kamera alkaa vastaanottaa sijaintitietoja
navigointisatelliiteilta.
A Ennen sijaintitietotoiminnon käyttöönottoa
Ennen kuin käytät sijaintitietotoimintoa, lue sivuilla vi–xiii olevat varoitukset ja varmista, että
kelloon on asetettu oikea aika ja päivämäärä kohdassa Aikavyöhyke ja päivämäärä (0 55).
Estääksesi kameraa sammumasta odottamatta varmista, että akku on ladattu.
45
4
Tarkista satelliittisignaalin voimakkuus.
Paina R-painiketta ja tarkista
satelliittisignaalin voimakkuus tietonäytöltä.
R-painike
5
Ota kuvia.
Navigointisatelliittijärjestelmästä saadut sijaintitiedot tallennetaan jokaiseen
valokuvaan tai elokuvaan, ja ne voi näyttää toiston kuvan tietojen näytöissä tai
kartalle piirrettynä mukana toimitetun ViewNX 2 -ohjelmiston avulla (0 62).
6
Kytke sijaintitietotoiminto pois päältä.
Kun sijaintitietotoimintoa ei tarvita, poista se
käytöstä valitsemalla Pois asetusvalikon
kohtaan Sijaintitiedot > Tallenna
sijaintitiedot.
A Satelliittisignaalin ilmaisin
Signaalin voimakkuus ilmaistaan sijaintitietojen näytössä seuraavasti:
• # (muuttumaton): Kamera tallentaa leveyspiirin, pituuspiirin ja
korkeuden.
• $ (muuttumaton): Kamera tallentaa vain leveyspiirin ja pituuspiirin;
korkeutta ei tallenneta.
• % (vilkkuu): Sijaintia ei tallenneta.
46
D Sijaintitiedot
Paikalliset maantieteelliset ja ilmakehän olosuhteet saattavat estää tai viivästyttää sijaintitietojen
hakemista. Kamera ei välttämättä pysty vastaanottamaan sijaintitietoja sisätiloissa, maan alla tai
metallisäiliöissä tai ollessaan siltojen ja muiden suurten rakennelmien, puiden, voimalinjojen tai
muiden satelliittisignaaleja estävien tai heijastavien kohteiden lähellä. Kiinnitä huomiota
jalansijaasi ja ympäristöösi, kun etsit paikkaa, jossa vastaanotto on hyvä. Navigointisatelliitit
liikkuvat jatkuvasti, mikä estää tai viivästyttää sijaintitietojen hakemista tiettyinä
vuorokaudenaikoina. Sijaintitietojen hakemista saattavat häiritä myös matkapuhelimet tai muut
laitteet, jotka toimivat taajuuksilla, jotka ovat lähellä navigointisatelliittien käyttämiä taajuuksia.
Huomaa, että joissain tapauksissa signaalin hakeminen saattaa kestää jonkin aikaa, esimerkiksi
heti sen jälkeen, kun akku on asetettu tai kun sijaintitietojen tallennustoiminto otetaan käyttöön
ensimmäisen kerran tai se on ollut pitkään käyttämättömänä. Elokuvien sijaintitiedot koskevat
tallennuksen aloitusaikaa. Huomaa, että kameran sammuttaminen ei kytke sijaintitietotoimintoa
pois käytöstä.
Riippuen satelliittijärjestelmästä saatavien tietojen tarkkuudesta ja paikallisen maaston
vaikutuksesta satelliittivastaanottoon kuviin tallennettavat sijaintitiedot saattavat poiketa
todellisesta sijainnista enintään muutamalla sadalla metrillä.
47
Wi-Fi
Mihin Wi-Fiä voi käyttää
Asentamalla Wireless Mobile Utility -sovelluksen Android- tai iOS-laitteeseesi voit näyttää
näkymän kameran objektiivin läpi älylaitteella, ottaa kuvia ja ohjata kameraa etänä ja
ladata kuvia kamerasta Internetissä jaettavaksi.
Lataa kuvia
Jaa kuvia
Kauko-ohjain
Katso tarkemmat tiedot Wireless Mobile Utilityn käyttöoppaasta (0 49).
48
Yhteyden muodostaminen kameraan
Ennen kuin muodostat Wi-Fi-yhteyden (langaton lähiverkko), asenna
Wireless Mobile Utility -sovellus Android- tai iOS-älylaitteeseen. Ohjeet yhteyden
muodostamiseksi kameraan vaihtelevat älylaitteessa käytettävän yhteystyypin mukaan.
Android
• WPS-painike: Jos älylaite tukee WPS-painiketta (ts. sen Wi-Fi settings (Wi-Fi-asetukset)
-valikossa on vaihtoehto WPS button connection (Yhteys WPS-painikkeella)), voit
muodostaa yhteyden älylaitteeseen helposti käyttämällä tätä menetelmää (0 50).
• PIN-koodillinen WPS: Jos älylaite tukee WPS:ää, voit käyttää yhteyden muodostamiseen
kameraa syöttämällä älylaitteessa näkyvän PIN-koodin (0 51).
• Näytä SSID: Jos älylaite ei tue WPS:ää, voit muodostaa yhteyden valitsemalla kameran
SSID:n älylaitteella (0 52).
iOS
• Näytä SSID: Muodosta yhteys valitsemalla kameran SSID älylaitteella (0 52).
A Sovelluksen asentaminen
1 Etsi sovellus.
Muodosta älylaitteella yhteys Google Play -palveluun, App Storeen tai johonkin muuhun
sovelluskauppaan ja etsi ”Wireless Mobile Utility”. Katso lisätietoja älylaitteen mukana
toimitetuista ohjeista.
2 Asenna sovellus.
Lue sovelluksen kuvaus ja asenna sovellus. Wireless Mobile Utilityn käyttöoppaan voi ladata
pdf-muodossa seuraavista osoitteista:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
A WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) on standardi, joka on suunniteltu helpottamaan turvallisten
langattomien verkkojen muodostamista. Katso aiheeseen liittyvät ohjeet sekä aika, jonka älylaite
odottaa yhteyden muodostumista, älylaitteen mukana toimitetusta dokumentaatiosta.
49
WPS (vain Android)
1
Ota kameran yhdysrakenteinen Wi-Fi
käyttöön.
Näytä valikot painamalla G-painiketta,
korosta asetusvalikossa Wi-Fi ja paina 2.
Korosta Verkkoyhteys ja paina 2 ja korosta
sitten Käytössä ja paina J. Odota muutama
sekunti, että Wi-Fi käynnistyy.
2
G-painike
Muodosta yhteys.
Ota kameran ja älylaitteen WPS-painikeyhteydet käyttöön:
• Kamera: Korosta Verkkoasetukset ja
paina 2.
Korosta WPS-painike ja paina 2
valmistellaksesi kameran WPS-yhteyden
muodostamista varten. Kamera odottaa
älylaitteen WPS-yhteyspyyntöä noin
kahden minuutin ajan. Pidennä
odotusaikaa painamalla J.
• Älylaite: Valitse Wi-Fi settings (Wi-Fi-asetukset) > WPS button connection
(Yhteys WPS-painikkeella).
3
Käynnistä Wireless Mobile Utility.
Käynnistä Wireless Mobile Utility älylaitteella. Päävalintaikkuna tulee näkyviin.
50
PIN-koodin syöttö (vain Android)
1
Ota kameran yhdysrakenteinen Wi-Fi
käyttöön.
Näytä valikot painamalla G-painiketta,
korosta asetusvalikossa Wi-Fi ja paina 2.
Korosta Verkkoyhteys ja paina 2 ja korosta
sitten Käytössä ja paina J. Odota muutama
sekunti, että Wi-Fi käynnistyy.
2
G-painike
Valitse Verkkoasetukset > PIN-koodillinen WPS.
Korosta Verkkoasetukset ja paina 2.
Korosta PIN-koodillinen WPS ja paina 2.
3
Syötä PIN-koodi.
Syötä älylaitteessa näkyvä PIN-koodi. Korosta numeroita painamalla 4 tai 2 ja
muuta niitä painamalla 1 tai 3. Paina J, kun olet valmis.
4
Käynnistä Wireless Mobile Utility.
Käynnistä Wireless Mobile Utility älylaitteella. Päävalintaikkuna tulee näkyviin.
51
SSID (Android ja iOS)
1
Ota kameran yhdysrakenteinen Wi-Fi
käyttöön.
Näytä valikot painamalla G-painiketta,
korosta asetusvalikossa Wi-Fi ja paina 2.
Korosta Verkkoyhteys ja paina 2 ja korosta
sitten Käytössä ja paina J. Odota muutama
sekunti, että Wi-Fi käynnistyy.
2
G-painike
Näytä kameran SSID.
Korosta Verkkoasetukset ja paina 2.
Korosta Näytä SSID ja paina 2.
3
Valitse kameran SSID.
Valitse kameran SSID älylaitteessa näkyvästä verkkoluettelosta.
4
Käynnistä Wireless Mobile Utility.
Käynnistä Wireless Mobile Utility älylaitteella. Päävalintaikkuna tulee näkyviin.
52
❚❚ Yhteyden katkaiseminen
Wi-Fi-yhteyden voi poistaa käytöstä:
• Valitsemalla Wi-Fi > Verkkoyhteys > Ei käytössä kameran asetusvalikossa
• Käynnistämällä elokuvan tallennuksen
• Sammuttamalla kameran
❚❚ Oletusasetusten palauttaminen
Palauttaaksesi oletusverkkoasetukset valitse Wi-Fi > Verkkoasetukset > Palauta
verkkoasetukset. Vahvistusikkuna tulee näkyviin; korosta Kyllä ja paina J
palauttaaksesi oletusverkkoasetukset.
A Wi-Fi-näyttö
Kun Wi-Fi otetaan käyttöön, c-kuvake vilkkuu tietonäytöllä. Kuvake
lakkaa vilkkumasta, kun yhteys on muodostettu ja kamera vaihtaa tietoja
älylaitteen kanssa.
D Wi-Fi
Lue sivuilla xiv–xv olevat varoitukset ennen Wi-Fi-toiminnon käyttöä. Poista Wi-Fi käytöstä
tilanteissa, joissa sen käyttö on kielletty, valitsemalla kameran asetusvalikossa Wi-Fi >
Verkkoyhteys > Ei käytössä. Huomaa, että Eye-Fi-kortteja ei voi käyttää, kun Wi-Fi on käytössä,
ja että valmiustila-ajastin ei sammu, kun älylaitteen Wireless Mobile Utility -sovellus on
yhteydessä kameraan. Jos tietoja ei siirretä noin 5 minuuttiin, valmiustila-ajastin sammuu.
Kameran Wi-Fi-toimintoa voi käyttää vain, kun kamerassa on muistikortti, eikä sitä voi käyttää, kun
USB- tai HDMI-kaapeli on liitetty. Estääksesi virran katkeamisen yhteyden ollessa päällä lataa
akku, ennen kuin otat verkkoyhteyden käyttöön.
53
Kameran valikot
Useimpia kuvaus-, toisto- ja asetusvaihtoehtoja voi
säätää kameran valikoiden kautta. Näytä valikot
painamalla G-painiketta.
G-painike
Välilehdet
Käytettävissä ovat seuraavat valikot:
•
•
•
•
D: Toisto
C: Kuvaus
A: Mukautetut asetukset
B: Asetukset
•
•
N: Muokkaus
m/O: Viimeisimmät asetukset tai Oma valikko
(oletuksena Viimeisimmät asetukset)
Nykyiset asetukset näytetään kuvakkeilla.
Valikkovaihtoehdot
Nykyisen valikon vaihtoehdot.
d
Valittuna olevan vaihtoehdon tai valikon kuvauksen voi
näyttää painamalla W (Q) -painiketta. Vieritä näyttöä
painamalla 1 tai 3. Palaa valikoihin painamalla
uudelleen W (Q).
W (Q) -painike
54
Valikkovaihtoehdot
❚❚ D Toistovalikko: Kuvien hallinta
Poista
Toistokansio
Toiston näyttöasetukset
Kuvan tarkastelu
Käännä pysty
Kuvaesitys
DPOF-tulostustilaus
Luokittelu
Valitse lähetettäväksi älylaitteeseen
❚❚ C Kuvausvalikko: Kuvausasetukset
Palauta kuv.valikon oletusaset.
Tallennuskansio
Kuvanlaatu
Kuvakoko
NEF (RAW) -tallennus
Valkotasapaino
Aseta Picture Control
Muokk. Picture Control -säät.
Autom. vääristymien korjaus
Väriavaruus
Aktiivinen D-Lighting
HDR (laaja dynaaminen alue)
Kohinan väh. kun pitkä valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO
ISO-herkkyysasetukset
Kuvanottotapa
Päällekkäisvalotus
Ajastettu kuvaus
Optinen VR *
Elokuva-asetukset
* Käytettävissä vain tätä vaihtoehtoa tukevilla objektiiveilla.
❚❚ A Mukautetut asetukset: Kameran asetusten hienosäätö
Palauta mukaut. asetukset
a Automaattitarkennus
a1 AF-C-tilan ensisij. valinta
a2 Tarkennuspisteiden määrä
a3 Yhdysrak. tarkennusapuvalo
a4 Etäisyysmittari
b Valotus
b1 Valotussäädön porrastus
c Ajastimet/valotuslukitus
c1 Valotuslukitus laukaisimella
c2 Virrankatkaisun ajastimet
c3 Itselaukaisin
c4 Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3)
d Kuvaus/näyttö
d1 Äänimerkki
d2 Etsimen ruudukon näyttö
d3 ISO-näyttö
d4 Tiedostojen numerointi
d5 Valotuksen viivetila
d6 Merkitse päivämäärä
e Haarukointi/salama
e1 Yhdysrak. salaman tila
e2 Autom. haarukoinnin asetus
f Painikkeet
f1 Fn-painikkeen tehtävä
f2 AE-L/AF-L-painikkeen teht.
f3 Käänteinen kiekon kääntö
f4 Laukaisu muistikortitta
f5 Käänteiset ilmaisimet
❚❚ B Asetusvalikko: Kameran asetukset
Alusta muistikortti
Näytön kirkkaus
Tietojen näyttömuoto
Automaattinen tietonäyttö
Puhdista kuvakenno
Peilin nosto puhdistusta varten
Pölynpoiston viitekuva
Välkynnänvähennys
Aikavyöhyke ja päivämäärä
Kieli (Language)
Automaattinen kuvan kääntö
Kuvaselitys
Sijaintitiedot
Videotila
HDMI
Kauko-ohjain
Wi-Fi
Eye-Fi-lataus *
Vaatimustenmukaisuusmerkintä
Laiteohjelmaversio
* Käytettävissä vain kun yhteensopiva Eye-Fi-muistikortti on asetettu kameraan.
55
❚❚ N Muokkausvalikko: Muokattujen kopioiden luominen
D-Lighting
Punasilmäisyyden korjaus
Rajaa
Yksivärinen
Suodintehosteet
Väritasapaino
Kuvan sulautus
NEF (RAW) -käsittely
Muuta kokoa
Pikamuokkaus
Suorista
Vääristymän korjaus
Kalansilmä
Väritysääriviivat
Väriluonnos
Perspektiivin korjaus
Miniatyyritehoste
Valikoiva väri
Muokkaa elokuvaa
Vertailu vierekkäin*
* Käytettävissä vain, jos muokkausvalikko avataan painamalla P ja valitsemalla Muokkaus
täyskuvatoistossa, kun muokattu tai alkuperäinen kuva on näytöllä.
❚❚ m Viimeisimmät asetukset/O Oma valikko (Oletuksena m Viimeisimmät asetukset)
A Lisätietoja
Tietoa yksittäisistä valikkovaihtoehdoista on kameran sisäänrakennetussa ohjeessa (0 54).
56
Kameran valikoiden käyttäminen
Monivalitsinta ja J-painiketta käytetään kameran valikoissa liikkumiseen.
Siirrä kohdistinta ylös
J-painike: valitse korostettu kohta
Peruuta ja palaa edelliseen
valikkoon
Valitse korostettu kohta tai näytä
alivalikko
Siirrä kohdistinta alas
Liiku valikoissa alla olevien ohjeiden mukaan.
1
Näytä valikot.
Näytä valikot painamalla G-painiketta.
G-painike
2
Korosta nykyisen valikon kuvake.
Korosta nykyisen valikon kuvake painamalla 4.
3
Valitse valikko.
Valitse haluamasi valikko painamalla 1 tai 3.
57
4
Siirrä kohdistin valittuun valikkoon.
Siirrä kohdistin valittuun valikkoon painamalla 2.
5
Korosta valikon kohta.
Korosta valikon kohta painamalla 1 tai 3.
6
Näytä vaihtoehdot.
Näytä valitun valikon kohdan vaihtoehdot
painamalla 2.
7
Korosta vaihtoehto.
Korosta vaihtoehto painamalla 1 tai 3.
8
Valitse korostettu kohta.
Valitse korostettu kohta painamalla J. Poistu
tekemättä valintaa painamalla G-painiketta.
Huomaa seuraavat:
• Harmaana näkyvät valikon kohdat eivät ole käytettävissä.
• Vaikka painikkeen 2 painamisella on yleensä sama vaikutus kuin painikkeen J
painamisella, joissain tapauksissa valinnan voi tehdä vain painamalla J.
• Sulje valikot ja palaa kuvaustilaan painamalla laukaisin puoleenväliin (0 19).
58
ViewNX 2
ViewNX 2:n asentaminen
Asenna mukana toimitettu ohjelmisto
näyttääksesi ja muokataksesi tietokoneelle
kopioituja valokuvia ja elokuvia. Varmista
ennen ViewNX 2:n asentamista, että
tietokoneesi täyttää sivulla 60 luetellut
järjestelmävaatimukset. Varmista, että
käytössäsi on ViewNX 2:n uusin versio, jonka
voi ladata sivulla xii luetelluilta verkkosivuilta,
koska vanhemmat versiot, jotka eivät tue
D5300:aa, eivät välttämättä pysty siirtämään
NEF (RAW) -kuvia oikein.
1
Käynnistä asennusohjelma.
ViewNX 2TM
Oma kuvankäsittelytyökalusi
q Valitse alue (tarvittaessa)
Käynnistä tietokone, aseta asennus-CD
levyasemaan ja käynnistä
asennusohjelma. Kielivalintaikkuna
tulee näkyviin. Jos haluamasi kieli ei ole
käytettävissä, valitse eri alue
napsauttamalla Region Selection
(Aluevalinta) (aluevalinta ei ole
käytettävissä eurooppalaisessa
versiossa).
2
w Valitse
kieli
e Napsauta
Next
(Seuraava)
Käynnistä asennusohjelma.
Napsauta Install (Asenna) ja noudata näytön
ohjeita.
Napsauta Install (Asenna)
59
3
4
A
Poistu asennusohjelmasta.
Windows
Mac OS
Napsauta Yes (Kyllä)
Napsauta OK
Poista asennus-CD-levy CD-ROM-asemasta.
Järjestelmävaatimukset
Windows
CPU
Esiasennettu Windows 8, Windows 7,
Windows Vista ja Windows XP; huomaa,
Käyttöjärjestelmä
että 64-bittisiä Windows XP -versioita ei
tueta
Muisti (RAM)
Kiintolevytila
Mac OS
• Valokuvat: Intel Celeron, Pentium 4,
• Valokuvat: Intel Core- tai Xeon-sarja
Core-sarja; 1,6 GHz tai parempi
• Elokuvat (toisto): Core Duo 2 GHz tai
• Elokuvat (toisto): 3,0 GHz:n tai parempi
parempi; Intel Core i5:tä tai parempaa
Pentium D; Intel Core i5:tä tai
suositellaan, kun katsellaan elokuvia,
parempaa suositellaan, kun katsellaan
joiden kuvakoko on 1280 × 720 tai
elokuvia, joiden kuvakoko on 1280 ×
suurempi, kuvataajuudella 30 kuvaa/s tai
720 tai suurempi kuvataajuudella
suuremmalla, tai elokuvia, joiden
30 kuvaa/s, tai elokuvia, joiden
kuvakoko on 1920 × 1080 tai suurempi
kuvakoko on 1920 × 1080 tai suurempi
• Elokuvat (muokkaus): Intel Core i5 tai
• Elokuvat (muokkaus): Intel Core i5 tai
parempi
parempi
• 32-bittinen Windows 8, Windows 7 tai
Windows Vista: 1 Gt tai enemmän
(suositus 2 Gt tai enemmän)
• 64-bittinen Windows 8, Windows 7 tai
Windows Vista: 2 Gt tai enemmän
(suositus 4 Gt tai enemmän)
• Windows XP: 512 Mt tai enemmän
(suositus 2 Gt tai enemmän)
OS X 10.8 tai 10.7, Mac OS X 10.6
• OS X 10.8, 10.7: 2 Gt tai enemmän (suositus 4 Gt
tai enemmän)
• Mac OS X 10.6: 1 Gt tai enemmän (suositus 4 Gt
tai enemmän)
Käynnistyslevyllä käytettävissä vähintään 1 Gt (suositus 3 Gt tai enemmän)
Tarkkuus: 1024 × 768 kuvapistettä (XGA) tai
Tarkkuus: 1024 × 768 kuvapistettä (XGA) tai
enemmän (suositus 1280 × 1024 kuvapistettä tai
enemmän (suositus 1280 × 1024 kuvapistettä tai
Grafiikka
enemmän)
enemmän)
Väri: 24-bittiset värit (miljoonia värejä) tai
Väri: 24-bittiset värit (True Color) tai enemmän
enemmän
Katso viimeisimmät tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä sivulla xii luetelluilta verkkosivuilta.
60
ViewNX 2:n käyttäminen
Kuvien kopioiminen tietokoneelle
Varmista ennen jatkamista, että olet asentanut mukana toimitetun ViewNX 2 -CD-levyn
ohjelmiston (0 59).
1
Liitä USB-kaapeli.
Sammuta kamera ja varmista, että kamerassa on muistikortti, ja liitä sitten mukana
toimitettu USB-kaapeli kuvan mukaisesti ja käynnistä kamera.
2
Käynnistä ViewNX 2:een kuuluva Nikon Transfer 2.
Jos näytölle ilmestyy viesti, joka pyytää valitsemaan ohjelman, valitse
Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Jos seuraava valintaikkuna tulee näkyviin, valitse Nikon Transfer 2 alla kuvatulla tavalla.
1 Kohdassa Import pictures and videos (Tuo kuvia
ja videoita) napsauta Change program (Vaihda
ohjelma). Ohjelman valintaikkuna tulee näkyviin;
valitse Import File using Nikon Transfer 2 (Tuo
tiedosto käyttäen ohjelmaa Nikon Transfer 2)
ja napsauta OK.
2 Kaksoisnapsauta Import File (Tuo tiedosto).
3
Napsauta Start Transfer (Aloita siirto).
Oletusarvoisesti muistikortilla olevat kuvat
kopioidaan tietokoneelle.
A Siirron aikana
Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia, kun
siirto on käynnissä.
Start Transfer (Aloita siirto)
4
Katkaise yhteys.
Kun siirto on päättynyt, sammuta kamera ja irrota USB-kaapeli.
61
Kuvien katselu
Kuvat näkyvät ViewNX 2:ssa, kun siirto on päättynyt.
A ViewNX 2:n manuaalinen käynnistys
• Windows: Kaksoisnapsauta työpöydän
ViewNX 2 -pikakuvaketta.
• Mac OS: Napsauta ViewNX 2:n kuvaketta Dockissa.
❚❚ Kuvien muokkaaminen
Rajataksesi kuvia ja säätääksesi esimerkiksi terävyyttä ja sävytasoja
napsauta ViewNX 2:n työkalurivin Edit (Muokkaa) -painiketta.
❚❚ Elokuvien muokkaaminen
Napsauta ViewNX 2:n työkalurivin Movie Editor (Elokuvan
muokkaus) -painiketta muokataksesi kameralla kuvattuja elokuvia
esimerkiksi rajaamalla pois tarpeetonta videoaineistoa.
❚❚ Kuvien tulostaminen
Napsauta ViewNX 2:n työkalurivin Print (Tulosta) -painiketta.
Näkyviin tulee valintaikkuna, jonka avulla kuvia voi tulostaa
tietokoneeseen kytketyllä tulostimella.
❚❚ Sijaintitietojen katselu
Näyttääksesi reittilokit tai paikat, joissa kuvat on otettu, napsauta
ViewNX 2:n työkalurivin Map (Kartta) -painiketta.
A Lisätietoja
Katso lisätietoja ViewNX 2:n käytöstä verkko-oppaasta.
A Nikonin verkkosivujen avaaminen
Siirtyäksesi Nikonin verkkosivuille ViewNX 2:n asennuksen jälkeen valitse All Programs (Kaikki
ohjelmat) > Link to Nikon (Yhteys Nikoniin) Windowsin käynnistysvalikosta (edellyttää
Internet-yhteyttä).
62
Tekniset lisätiedot
Tässä luvussa on tietoa yhteensopivista lisävarusteista sekä kameran puhdistamisesta ja
säilytyksestä, minkä lisäksi luvussa kerrotaan, miten pitää toimia, jos kamerassa näkyy
virheilmoitus tai jos kameran käytössä ilmenee ongelmia.
Yhteensopivat objektiivit
Kamera tukee automaattitarkennusta vain mikroprosessoriohjatuilla AF-S-, AF-P- ja AF-Iobjektiiveilla. AF-S-objektiivien nimet alkavat kirjainyhdistelmällä AF-S, AF-P-objektiivien
nimet kirjainyhdistelmällä AF-P ja AF-I-objektiivien nimet kirjainyhdistelmällä AF-I.
Automaattitarkennusta ei tueta muilla automaattitarkennus (AF) -objektiiveilla.
Seuraavassa taulukossa luetellaan toiminnot, joita voi käyttää etsinvalokuvauksessa
yhteensopivien objektiivien kanssa:
Kameran asetus
Tarkennus
MF (elektronisen
etäisyysmittarin
kanssa)
z
z
z4
z4
Tila
Mittaus
L
M
N
Objektiivi/lisävaruste
AF
MF M
Muut tilat
3D Väri
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
z
z z
z
z — z1
Muu G- tai D-tyypin AF NIKKOR
—
z z
z
z — z1
PC-E NIKKOR -sarja 2, 3
—
z z
z
z — z1
PC Micro 85 mm f/2.8D 5
—
z z
—
z — z1
6
6
AF-S-/AF-I-telejatke
z
z
z
z
— z1
z
z
Muu AF NIKKOR (F3AF:n objektiiveja lukuun
—
z7
z z
z
— ✔ z1
ottamatta)
8
AI-P NIKKOR
—
z z
z
— ✔ z1
z
1 Pistemittaus mittaa valitun tarkennuspisteen.
2 Ole varovainen kallistaessasi tai siirtäessäsi PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED -objektiiveja, koska ne voivat osua
kameran runkoon ja aiheuttaa vahinkoja tai loukkaantumisen.
3 Objektiivin siirtäminen ja/tai kallistaminen häiritsee valotusta.
4 Ei voida käyttää siirtämisen tai kallistuksen yhteydessä.
5 Optimaalinen valotus saavutetaan vain, jos objektiivi on asetettu suurimpaan aukkoon eikä objektiivia ole
siirretty tai kallistettu.
6 Kun suurin tehollinen aukko on vähintään f/5.6.
7 Kun AF 80–200 mm f/2.8-, AF 35–70 mm f/2.8-, AF 28–85 mm f/3.5–4.5- (Uusi) tai AF 28–85 mm f/3.5–4.5 objektiivilla lähennetään lyhimmälle tarkennusetäisyydelle, tarkentumisen ilmaisin (I) saattaa näkyä, vaikka
etsimen mattalasin kuvaa ei ole tarkennettu. Varmista ennen kuvausta, että etsimen kuva on tarkennettu.
8 Kun suurin aukko on vähintään f/5.6.
• Automaattitarkennuksen aikana saattaa esiintyä viivoina näkyvää kohinaa, kun elokuvia tallennetaan
suurilla ISO-herkkyyksillä. Käytä käsitarkennusta tai tarkennuksen lukitusta.
D IX NIKKOR -objektiivit
IX NIKKOR -objektiiveja ei voi käyttää.
63
Muut lisävarusteet
Käyttöoppaan laadintahetkellä seuraavat lisävarusteet olivat saatavilla D5300-kameraan.
Virtalähteet
Suotimet
Etsimen
okulaarin
lisävarusteet
Ohjelmisto
64
• Litiumioniakku EN-EL14a (0 9): EN-EL14a-vara-akkuja on saatavilla paikallisilta
jälleenmyyjiltä ja valtuutetuilta Nikon-huoltoedustajilta. Myös EN-EL14-akkuja
voi käyttää.
• Akkulaturi MH-24 (0 9): Lataa EN-EL14a- ja EN-EL14-akut.
• Virtaliitäntä EP-5A, verkkolaite EH-5b: Nämä lisävarusteet toimivat kameran kestävinä
virtalähteinä (myös EH-5a- ja EH-5-verkkolaitteita voi käyttää).
EP-5A-virtaliitäntä tarvitaan kameran liittämiseksi EH-5b-, EH-5a- tai
EH-5-verkkolaitteeseen.
• Erikoistehosteita hyödyntävään valokuvaukseen tarkoitetut suotimet saattavat
häiritä automaattitarkennusta tai elektronista etäisyysmittaria.
• D5300-kamerassa ei voi käyttää lineaaripolarisaatiosuotimia. Käytä sen sijaan
C-PL- tai C-PL II -pyöröpolarisaatiosuotimia.
• Neutraalivärisuotimien käyttöä suositellaan objektiivin suojaamiseksi.
• Haamukuvien välttämiseksi suotimen käyttöä ei suositella, kun kohde on rajattu
kirkasta valoa vasten tai kun kuvassa on kirkas valonlähde.
• Keskustapainotteista mittausta suositellaan suotimille, joiden valotuskerroin
(suodinkerroin) on yli 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4,
ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Katso lisätietoja suotimen
käyttöoppaasta.
• DK-20C- okulaarin korjauslinssit: Linssit ovat käytettävissä dioptereilla –5, –4, –3, –2,
0, +0,5, +1, +2 ja +3 m–1, kun kameran diopterin säädin on neutraalissa
asennossa (–1 m–1). Käytä okulaarin korjauslinssejä vain, jos haluttua
tarkennusta ei saavuteta yhdysrakenteisen diopterin säätimen (–1,7 – +1,0 m–1)
avulla. Kokeile okulaarin korjauslinssejä ennen ostamista varmistaaksesi, että
haluamasi tarkennus onnistuu. Kumista silmäsuppiloa ei voi käyttää okulaarin
korjauslinssien kanssa.
• Suurentava etsin DG-2: DG-2 suurentaa etsimen keskustan näkymän, jolloin
tarkennuksen voi tehdä tarkemmin. Edellyttää okulaarisovitinta (saatavilla
erikseen).
• Okulaarisovitin DK-22: DK-22 tarvitaan suurentavan etsimen DG-2 kiinnittämiseen.
Näyttöä ei voi kiertää, kun sovitin on kiinnitetty.
• Kulmatähtäin DR-6: DR-6 kiinnittyy etsimen okulaariin kohtisuorassa, minkä
ansiosta etsimen kuvaa voi katsoa objektiiviin nähden kohtisuorassa
(esimerkiksi suoraan ylhäältä kameran ollessa vaaka-asennossa). Näyttöä ei voi
kiertää, kun tähtäin on kiinnitetty.
• Capture NX 2: Täydellinen valokuvien muokkauspaketti, jolla voidaan esimerkiksi
säätää valkotasapainoa ja värinhallintapisteitä.
• Camera Control Pro 2: Ohjaa kameraa etänä tietokoneelta tallentaaksesi elokuvia ja
valokuvia ja tallentaaksesi valokuvia suoraan tietokoneen kiintolevylle.
Huomaa: Käytä Nikon-ohjelmistojen uusimpia versioita. Useimmissa
Nikon-ohjelmistoissa on mahdollisuus automaattiseen päivitykseen (Nikon
Message Center 2), kun tietokone on yhteydessä Internetiin. Katso viimeisimmät
tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä sivulla xii luetelluilta verkkosivuilta.
Rungon suojus
Rungon suojus BF-1B / Rungon suojus BF-1A: Rungon suojus estää pölyä pääsemästä
peiliin, etsimeen ja kuvakennoon, kun objektiivi ei ole paikallaan.
• Langaton kauko-ohjain ML-L3 (0 4): ML-L3 toimii 3 V:n CR2025-paristolla.
Paina paristotilan salpaa oikealle (q), laita sormenkynsi rakoon ja avaa
paristotila (w). Varmista, että paristo on asetettu oikein päin (r).
• Langaton kauko-ohjain WR-R10 */WR-T10: Kun langaton kauko-ohjain WR-R10 on
kiinnitetty, kameraa voi ohjata langattomasti käyttämällä langatonta
Kauko-ohjaimet /
kauko-ohjainta WR-T10. WR-T10 toimii 3 V:n CR2032-paristolla.
langaton
kauko-ohjain
Aseta sormenkynsi paristotilan salvan takana olevaan rakoon ja avaa paristotila
(q). Varmista, että paristo on asetettu oikein päin (e).
• Langaton kauko-ohjain WR-1: WR-1-laitteita käytetään kahden tai useamman
laitteen ryhmissä niin, että yksi laitteista toimii lähettimenä ja muut
vastaanottimina. Vastaanottimet kiinnitetään kameroiden lisälaiteliitäntöihin,
jolloin kameroiden sulkimet voi laukaista lähettimen avulla.
Mikrofonit
Stereomikrofoni ME-1 *
D5300:ssa on lisälaiteliitäntä WR-1- ja WR-R10langattomille kauko-ohjaimille, MC-DC2- langallisille kaukoLisälaiteliitännän ohjaimille ja GP-1-/GP-1A-GPS-laitteille, jotka kiinnitetään
niin, että liittimessä oleva 4-merkki kohdistetaan
lisävarusteet
lisälaiteliitännän vieressä olevan 2-merkin kanssa
(sulje liitännän suojus, kun liitäntä ei ole käytössä).
USB- ja
AV-liitännän
lisävarusteet
• USB-kaapelit UC-E17 ja UC-E6 (0 61): Kameran mukana toimitettua UC-E17-kaapelia
ei voi ostaa erikseen; osta sen sijaan UC-E6-kaapeli.
• AV-kaapeli EG-CP16
* Langaton kauko-ohjain ei voi olla kiinnitettynä yhtä aikaa ME-1-stereomikrofonin kanssa. Jos
lisävarusteita yritetään kiinnittää väkisin, kamera tai lisävaruste saattaa vahingoittua.
A Valinnaiset lisävarusteet
Saatavuus saattaa vaihdella maan tai alueen mukaan. Tarkista viimeisimmät tiedot
verkkosivuiltamme tai esitteistämme.
65
Hyväksytyt muistikortit
Kamera tukee SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja, mukaan lukien UHS-I:n
kanssa yhteensopivia SDHC- ja SDXC-kortteja. Elokuvien tallennukseen
suositellaan kortteja, joiden SD-nopeusluokka on 6 tai parempi; hitaampien korttien
käyttäminen voi aiheuttaa tallennuksen keskeytymisen. Valitessasi kortteja käytettäväksi
kortinlukijassa varmista niiden yhteensopivuus laitteen kanssa. Ota yhteyttä valmistajaan
saadaksesi tietoja ominaisuuksista, toiminnoista ja käytön rajoituksista.
66
Kameran hoito
Säilytys
Kun kameraa ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, irrota akku ja säilytä sitä viileässä,
kuivassa paikassa liitinsuojus paikallaan. Estä homeen tai härmän muodostuminen
säilyttämällä kameraa kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa. Älä säilytä kameraa
paikassa, jossa on naftaliini- tai kamferipohjaista koimyrkkyä, tai:
• huonosti ilmastoiduissa tiloissa tai tiloissa, joissa ilmankosteus on yli 60 %
• televisioiden, radioiden tai muiden voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavien
laitteiden lähellä
• yli 50 °C:n tai alle –10 °C:n lämpötiloissa
Puhdistaminen
Poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi pinta varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla.
Kun kameraa on käytetty rannalla tai meren äärellä, pyyhi hiekka ja suola pois
Kameran
puhtaaseen veteen kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa huolellisesti. Tärkeää: Kameran
runko
sisälle pääsevä pöly tai muut epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa vaurion, jota takuu ei
kata.
Nämä lasielementit vahingoittuvat helposti. Poista pöly ja nukka puhaltimella. Jos
Objektiivi, käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo pystyasennossa, jotta nestettä ei vuoda pullosta.
peili ja etsin Poista sormenjäljet ja muut tahrat kostuttamalla pehmeä liina pieneen määrään
linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä varovaisesti.
Poista pöly ja nukka puhaltimella. Poista sormenjäljet ja muut tahrat pyyhkimällä pinta
Näyttö
kevyesti pehmeällä liinalla tai säämiskällä. Älä paina näyttöä, jotta se ei vahingoitu.
Älä käytä alkoholia, tinneriä tai muita haihtuvia kemikaaleja.
D Kameran ja lisävarusteiden huolto
Kamera on tarkkuuslaite, joka vaatii säännöllistä huoltoa. Nikon suosittelee tarkastuttamaan
kameran alkuperäisellä jälleenmyyjällä tai valtuutetulla Nikon-huoltoedustajalla vuoden tai
kahden välein ja huollattamaan sen 3–5 vuoden välein (huomaa, että nämä palvelut ovat
maksullisia). Säännöllistä tarkastusta ja huoltoa suositellaan erityisesti, jos kameraa käytetään
ammatillisiin tarkoituksiin. Suosittelemme ottamaan mukaan kaikki kameran kanssa
säännöllisesti käytettävät lisävarusteet, kuten objektiivit ja salamalaitteet, kun kamera viedään
tarkastukseen tai huoltoon.
67
Kameran ja akun hoito: varoitukset
Kameran hoito
Älä pudota: Tuote saattaa mennä epäkuntoon, jos se altistuu voimakkaille iskuille tai tärinälle.
Pidä kuivana: Tuote ei ole vedenkestävä ja saattaa mennä epäkuntoon, jos se upotetaan veteen tai
altistetaan korkealle kosteudelle. Sisäosien ruostuminen voi aiheuttaa pysyvän vaurion.
Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia: Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi siirryttäessä kylmänä
päivänä lämpimään rakennukseen tai sieltä ulos, saattavat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä
laitteen sisälle. Estä kosteuden tiivistymistä asettamalla laite kantolaukkuun tai muovipussiin ennen
sen altistamista äkilliselle lämpötilan muutokselle.
Pidä erillään vahvoista magneettikentistä: Älä käytä tai säilytä laitetta voimakasta sähkömagneettista
säteilyä tai magneettikenttiä kehittävien laitteiden lähettyvillä. Esimerkiksi radiolähettimien
tuottama voimakas staattinen sähkövaraus tai magneettikenttä voi häiritä näytön toimintaa,
vahingoittaa muistikortille tallennettuja tietoja tai vaikuttaa tuotteen sisäisiin virtapiireihin.
Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon: Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon tai muuhun
voimakkaaseen valonlähteeseen pitkäksi aikaa. Voimakas valo voi vahingoittaa kuvakennoa tai
aiheuttaa valokuviin valkoista epäterävyyttä.
Sammuta tuote ennen virtalähteen poistamista tai irrottamista: Älä irrota virtajohtoa tai poista akkua, kun
laite on päällä tai kun kuvien tallentaminen tai poistaminen on kesken. Virran äkillinen
katkaiseminen näissä tilanteissa voi johtaa tietojen menettämiseen tai laitteen muisti- tai virtapiirien
vahingoittumiseen. Estääksesi virran katkeamisen vahingossa vältä siirtämästä tuotetta sen ollessa
liitettynä verkkolaitteeseen.
Puhdistus: Kun puhdistat kameran runkoa, poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi sitten varovasti
pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun kameraa on käytetty rannalla tai meren äärellä, pyyhi hiekka ja suola
pois puhtaaseen veteen kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa kamera huolellisesti.
Objektiivi ja peili vahingoittuvat helposti. Pöly ja nukka tulee poistaa varovasti puhaltimella. Kun
käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo pystyasennossa, jotta nestettä ei vuoda pullosta. Poista
sormenjäljet ja muut tahrat objektiivista kostuttamalla pehmeä liina pieneen määrään
linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä objektiivi varovasti.
Katso Käyttöoppaasta tietoa kuvakennon puhdistamisesta.
Älä koske suljinverhoon: Suljinverho on hyvin ohut ja vahingoittuu helposti. Älä missään tapauksessa
paina suljinverhoa, koske siihen puhdistusvälineillä tai suuntaa siihen voimakasta ilmavirtaa
puhaltimella. Muuten verho saattaa naarmuuntua, vääntyä tai revetä.
68
Säilytys: Vältä homeen tai härmän muodostuminen säilyttämällä kameraa kuivassa, hyvin
ilmastoidussa paikassa. Jos käytät verkkolaitetta, irrota se pistorasiasta tulipalojen estämiseksi. Jos
tuotetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, poista akku, jotta se ei pääse vuotamaan, ja pane
kamera muovipussiin, jossa on kuivatusainetta. Älä kuitenkaan säilytä kameralaukkua
muovipussissa, sillä se voi vahingoittaa laukun materiaalia. Huomaa, että ajan mittaan kuivatusaine
menettää kykynsä sitoa kosteutta, joten se on vaihdettava säännöllisesti.
Ota kamera pois säilytyspaikasta ainakin kerran kuussa, jottei siihen pääse kehittymään hometta tai
härmää. Kytke kamera päälle ja laukaise suljin muutaman kerran, ennen kuin panet kameran
takaisin säilytyspaikkaan.
Säilytä akkua kuivassa, viileässä paikassa. Aseta liitinsuojus paikalleen, ennen kuin panet akun
säilytyspaikkaan.
Näyttöä koskevia huomautuksia: Näyttö on valmistettu erittäin tarkasti; vähintään 99,99 % kuvapisteistä
on tehollisia ja enintään 0,01 % puuttuu tai on viallisia. Siten, vaikka näytöissä voi olla kuvapisteitä,
jotka ovat aina päällä (valkoinen, punainen, sininen tai vihreä) tai aina pois päältä (musta), kyse ei ole
viasta, eikä tällä ole vaikutusta laitteella otettuihin kuviin.
Näytön kuvaa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa valossa.
Älä paina näyttöä, jotta se ei vahingoitu. Näytössä olevan pölyn tai nukan voi poistaa puhaltimella.
Tahrat voi poistaa pyyhkimällä kevyesti pehmeällä liinalla tai säämiskällä. Jos näyttö rikkoutuu, on
varottava rikkoutunutta lasia ja huolehdittava, ettei näytön nestekiteitä pääse iholle, silmiin tai
suuhun.
Moiré: Moiré-ilmiö on häiriökuvio, joka syntyy kuvassa olevan säännöllisesti toistuvan
ruudukkokuvion, kuten kankaan kudoksen tai rakennuksen ikkunoiden, ja kameran kuvakennon
ruudukon vuorovaikutuksesta. Jos huomaat valokuvissa moiré-ilmiötä, kokeile muuttaa etäisyyttä
kohteeseen, loitontaa tai lähentää kuvaa tai muuttaa kohteen ja kameran välistä kulmaa.
Akun hoito
Akut voivat vuotaa tai räjähtää, jos niitä käsitellään väärin. Noudata seuraavia varotoimenpiteitä
käsitellessäsi akkuja:
• Käytä vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi hyväksyttyjä akkuja.
• Älä altista akkuja tulelle tai voimakkaalle kuumuudelle.
• Pidä akun navat puhtaana.
• Sammuta tuote ennen akun vaihtamista.
• Poista akku kamerasta tai laturista, kun laite ei ole käytössä, ja aseta liitinsuojus paikalleen. Nämä
laitteet kuluttavat varausta vähitellen myös ollessaan pois päältä ja voivat tyhjentää akun niin,
että se ei enää toimi. Jos akkua ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, aseta se kameraan ja käytä
akku tyhjäksi ennen kuin poistat sen ja varastoit sen paikkaan, jonka lämpötila on 15 °C–25 °C
(vältä kuumia tai erittäin kylmiä paikkoja). Toista tämä vähintään puolen vuoden välein.
• Kameran käynnistäminen ja sammuttaminen monta kertaa peräkkäin, kun akku on täysin tyhjä,
lyhentää akun kestoa. Jos akku on täysin tyhjä, se täytyy ladata ennen käyttöä.
69
• Akun sisäinen lämpötila saattaa nousta käytön aikana. Jos akkua yritetään ladata sen sisäisen
lämpötilan ollessa koholla, akun suorituskyky heikentyy, ja akku saattaa jäädä latautumatta tai
latautua vain osittain. Anna akun jäähtyä ennen latausta.
• Akun suorituskyky voi heikentyä, jos sen lataamista jatketaan sen jälkeen kun akku on täyteen
latautunut.
• Jos täyteen ladatun akun kesto lyhenee huomattavasti huoneenlämpötilassa käytettynä, akku
täytyy vaihtaa. Osta uusi EN-EL14a-akku.
• Lataa akku ennen käyttöä. Kun otat valokuvia tärkeistä tilanteista, pidä saatavilla täyteen ladattu
EN-EL14a-vara-akku. Paikasta riippuen vara-akkuja voi olla vaikeaa hankkia lyhyellä varoitusajalla.
Huomaa, että kylminä päivinä akun kapasiteetilla on taipumus laskea. Käytä täyteen ladattua
akkua, kun otat valokuvia ulkona kylmässä säässä. Pidä vara-akku lämpimässä paikassa ja ota se
tarvittaessa käyttöön. Kun kylmä akku lämpenee, osa sen varauksesta voi palautua.
• Käytetyt akut ovat arvokasta raaka-ainetta; kierrätä ne paikallisten määräysten mukaisesti.
70
Virheilmoitukset
Tässä luvussa luetellaan etsimessä ja näytöllä näkyvät ilmaisimet ja virheilmoitukset.
A Varoituskuvakkeet
Näytöllä vilkkuva d tai etsimessä vilkkuva s ilmoittaa, että varoituksen tai virheviestin voi näyttää
näytöllä painamalla W (Q) -painiketta.
Ilmaisin
Näyttö
Lukitse objektiivin
himmenninrengas
pienimpään mahdolliseen
aukkoon (suurin aukkoarvo).
Objektiivia ei kiinnitetty
Pidennä objektiivi ennen
kuvaamista kiertämällä
zoomausrengasta.
Kamera ei laukea. Lataa akku.
Akkua ei voi käyttää. Valitse
akku, joka on tarkoitettu
käytettäväksi tässä
kamerassa.
Alustusvirhe. Katkaise
kamerasta virta ja kytke virta
jälleen päälle.
Akun varaus on vähissä.
Suorita toiminto loppuun ja
katkaise kamerasta virta
välittömästi.
Kelloa ei ole asetettu
Ei muistikorttia
Muistikortti on lukittu.
Aseta lukko kirjoitusasentoon.
Tätä muistikorttia ei voi
käyttää. Kortti voi olla
vahingoittunut.
Aseta toinen kortti.
Etsin
B
(vilkkuu)
F/s
(vilkkuu)
F
(vilkkuu)
Ratkaisu
Aseta objektiivin himmenninrengas pienimpään
aukkoon (suurin aukkoarvo).
• Kiinnitä jokin muu kuin IX NIKKOR -objektiivi.
• Jos ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty,
valitse tila M.
Kamerassa on objektiivi, jossa on sisäänvedettävän
objektiivin putkessa oleva painike, ja objektiivi on
sisäänvedetty. Paina sisäänvedettävän objektiivin
putkessa olevaa painiketta ja kierrä zoomausrengasta
pidentääksesi objektiivin.
d/s
(vilkkuu)
Sammuta kamera ja lataa tai vaihda akku.
d
(vilkkuu)
Käytä Nikonin hyväksymää akkua.
d/k
(vilkkuu)
Sammuta kamera, irrota akku ja aseta se takaisin
kameraan ja käynnistä kamera uudelleen.
—
—
S/s
(vilkkuu)
(
(vilkkuu)
(/k
(vilkkuu)
Lopeta puhdistaminen, sammuta kamera ja lataa tai
vaihda akku.
Aseta kameran kello.
Sammuta kamera ja varmista, että kortti on asetettu
oikein.
Muistikortti on lukittu (kirjoitussuojattu). Työnnä kortin
kirjoitussuojauskytkin ”write”-asentoon.
• Käytä hyväksyttyä korttia.
• Alusta kortti. Jos ongelma ei poistu, kortti saattaa olla
vahingoittunut. Ota yhteyttä valtuutettuun
Nikon-huoltoedustajaan.
• Uuden kansion luomisessa tapahtui virhe. Poista
tiedostoja tai aseta uusi muistikortti.
• Aseta uusi muistikortti.
71
Ilmaisin
Näyttö
Tätä korttia ei ole alustettu.
Alusta kortti.
Etsin
T
(vilkkuu)
Kortti on täynnä
j/A/s
(vilkkuu)
—
●
(vilkkuu)
Kohde on liian kirkas
s
(vilkkuu)
Kohde on liian tumma
Ei ”Bulb”-aikavalotusta
S-tilassa
Ei ”Time”-aikavalotusta
S-tilassa
72
A
(vilkkuu)
&
(vilkkuu)
—
N
(vilkkuu)
—
N/s
(vilkkuu)
Ratkaisu
Alusta kortti tai sammuta kamera ja aseta uusi
muistikortti.
• Laske kuvien laatua tai pienennä kokoa.
• Poista valokuvia.
• Aseta uusi muistikortti.
Kamera ei pysty tarkentamaan
automaattitarkennuksella. Muuta sommittelua tai
tarkenna käsisäädöllä.
• Käytä pienempää ISO-herkkyyttä.
• Käytä erikseen myytävää harmaasuodinta.
• Tilassa:
S Lyhennä suljinaikaa
A Valitse pienempi aukko (suurempi aukkoarvo)
% Valitse jokin muu kuvaustila
• Valitse suurempi ISO-herkkyys.
• Käytä salamaa.
• Tilassa:
S Pidennä suljinaikaa
A Valitse suurempi aukko (pienempi aukkoarvo)
Vaihda suljinaika tai valitse tila M.
Salama on välähtänyt täydellä teholla. Tarkista valokuva
näytöltä; jos se on alivalottunut, säädä asetuksia ja yritä
uudelleen.
• Käytä salamaa.
• Muuta kohteen etäisyyttä, aukkoa, salaman kantamaa
tai ISO-herkkyyttä.
• Objektiivin polttoväli on alle 18 mm: käytä pidempää
polttoväliä.
Ilmaisin
Näyttö
Virhe. Paina laukaisinta
uudelleen.
Käynnistysvirhe. Ota yhteys
valtuutettuun
Nikon-huoltoedustajaan.
Mittausvirhe
Reaaliaikanäkymää ei voi
käynnistää. Odota, että
kamera jäähtyy.
Etsin
O
(vilkkuu)
—
Kansiossa ei ole kuvia.
—
Tätä tiedostoa ei voi näyttää.
Tätä tiedostoa ei voi valita.
Yhteyttä ei voi luoda; useita
laitteita havaittu. Yritä
myöhemmin uudelleen.
—
—
Virhe
—
Verkkoyhteyttä ei voi käyttää
ennen kuin kamera jäähtyy.
—
—
Ratkaisu
Laukaise suljin. Jos virhe ei häviä tai toistuu usein, ota
yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
Ota yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
Anna sisäisten virtapiirien jäähtyä, ennen kuin jatkat
reaaliaikanäkymää tai elokuvan tallentamista.
Toistoon valitussa kansiossa ei ole kuvia (huomaa, että
tämä ilmoitus näytetään, jos muistikortti on asetettu
kameraan sen jälkeen kun Nykyinen on valittu
toistovalikon kohtaan Toistokansio ja toisto aloitetaan,
ennen kuin yhtään kuvaa on otettu). Aseta toinen
muistikortti tai valitse Kaikki kohtaan Toistokansio.
Tiedostoa ei voi toistaa kamerassa.
Muilla laitteilla luotuja kuvia ei voi muokata.
Useat älylaitteet yrittävät muodostaa yhteyttä kameraan
samanaikaisesti. Odota muutama minuutti, ennen kuin
yrität uudelleen.
Valitse Ei käytössä kohtaan Wi-Fi > Verkkoyhteys ja
valitse sitten uudelleen Käytössä.
Sammuta kamera ja yritä uudelleen, kun kamera on
jäähtynyt.
73
Tekniset tiedot
❚❚ Nikon D5300 -digitaalikamera
Tyyppi
Tyyppi
Objektiivin kiinnike
Tehollinen kuvakulma
Teholliset kuvapisteet
Teholliset kuvapisteet
Kuvakenno
Kuvakenno
Kuvapisteitä yhteensä
Pölynpoistojärjestelmä
Digitaalinen yksisilmäinen peiliheijastuskamera
Nikonin F-bajonetti (jossa AF-liittimet)
Nikonin DX-muoto; polttoväli vastaa noin 1,5× FX-muodon objektiivien
kuvakulmaa
24,2 miljoonaa
23,5 × 15,6 mm:n CMOS-kenno
24,78 miljoonaa
Kuvakennon puhdistus, pölynpoiston viitetiedot (edellyttää lisävarusteena
saatavaa Capture NX 2 -ohjelmistoa)
Tallennus
Kuvakoko (kuvapisteinä) •
•
Tiedostomuoto
•
•
Picture Control
-järjestelmä
Tallennusväline
Tiedostojärjestelmä
Etsin
Etsin
Kuva-ala
Suurennus
Katselupiste
Diopterin säätö
Tähyslasi
Peili
Objektiivin aukko
74
6000 × 4000 (Suuri)
• 4496 × 3000 (Keskikoko)
2992 × 2000 (Pieni)
NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen, pakattu
JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva, pakkausasetuksena hieno (noin 1 : 4),
normaali (noin 1 : 8) tai perus (noin 1 : 16)
• NEF (RAW)+JPEG: Yksittäinen valokuva tallennetaan sekä NEF (RAW)- että
JPEG-muodossa
Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva, Maisema; valittua Picture
Control -säädintä voi muokata; mukautettujen Picture Control -säätimien
tallennus
SD- (Secure Digital) ja UHS-I-yhteensopivat SDHC- ja SDXC-muistikortit
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order
Format), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3,
PictBridge
Silmän tasolla oleva yksisilmäinen pentapeiliheijastusetsin
Noin 95 % vaakasuunnassa ja 95 % pystysuunnassa
Noin 0,82× (50 mm:n f/1.4-objektiivi säädettynä äärettömyyteen, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; etsimen okulaarin linssin keskipinnalta)
–1,7–+1,0 m–1
B-tyypin kirkas BriteView-mattalasi Mark VII
Pikapalautus
Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
Objektiivi
Yhteensopivat
objektiivit
Automaattitarkennus on käytettävissä AF-S-, AF-P- ja AF-I-objektiivien
kanssa. Automaattitarkennus ei ole käytettävissä muiden G- ja D-tyypin
objektiivien, AF-objektiivien (IX NIKKOR- ja F3AF:n objektiiveja ei tueta) eikä
AI-P-objektiivien kanssa. Ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja voi käyttää
tilassa M, mutta silloin kameran valotusmittari ei toimi.
Elektronista etäisyysmittaria voi käyttää sellaisten objektiivien kanssa, joiden
suurin aukko on vähintään f/5.6.
Suljin
Tyyppi
Nopeus
Salamatäsmäysnopeus
Laukaisu
Kuvanottotapa
Kuvausnopeus
Itselaukaisin
Valotus
Mittaustila
Mittaustapa
Elektronisesti ohjattu, pystysuunnassa liikkuva verhosuljin
s 1/3 tai 1/2 EV:n välein; Bulb-aikavalotus; Time-aikavalotus
X= 1/200 s; synkronoituu sulkimen kanssa enintään nopeudella 1/200 s
1/4000–30
8 (yksittäiskuva), ! (sarjakuvaus L), 9 (sarjakuvaus H), J (hiljainen
laukaisu), E (itselaukaisin), " (viivästetty kaukolaukaisu; ML-L3), # (nopea
kaukolaukaisu; ML-L3); ajastettua kuvausta tuetaan
• !: Enintään 3 kuvaa/s
• 9: Enintään 5 kuvaa/s (JPEG ja 12-bittinen NEF/RAW) tai 4 kuvaa/s
(14-bittinen NEF/RAW)
Huomaa: Ilmoitetuissa kuvausnopeuksissa oletetaan, että käytössä on jatkuva
tarkennus ja käsisäätöinen tai suljinajan esivalinta-automatiikkavalotus ja
että suljinaika on 1/250 s tai lyhyempi, Laukaisu on valittu Mukautettuun
asetukseen a1 (AF-C-tilan ensisij. valinta) ja muut asetukset ovat
oletusarvoissa.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 valotusta
TTL-valotusmittaus 2016 kuvapisteen RGB-kennon avulla
• Matriisimittaus: Kolmiulotteinen värimatriisimittaus II (G-, E- ja D-tyypin
objektiivit); värimatriisimittaus II (muut mikroprosessoriohjatut objektiivit)
• Keskustapainotteinen mittaus: 75 %:n painotus annetaan kuva-alan keskellä
olevalle 8 mm:n ympyrälle
• Pistemittaus: Mittaa 3,5 mm:n ympyrän (noin 2,5 % kuva-alasta), jonka
keskusta on valitussa tarkennuspisteessä
Alue (ISO 100, f/1.4• Matriisimittaus tai keskustapainotteinen mittaus: 0–20 EV
objektiivi, 20 °C)
• Pistemittaus: 2–20 EV
Valotusmittarin liitäntä CPU
Tila
Automaattiset tilat (i automaattinen; j automaattinen, ei salamaa); ohjelmoitu
automatiikka, jossa joustava ohjelma (P); suljinajan esivalinta-automatiikka
(S); aukon esivalinta-automatiikka (A); käsisäätö (M); kuvausohjelmatilat
(k muotokuva; l maisema; p lapsi; m urheilu; n lähikuva; o yömuotokuva; r yömaisema;
s juhlat/sisätila; t ranta/lumi; u auringonlasku; v ilta-/aamuhämärä; w lemmikkikuva;
x kynttilänvalo; y kukinnot; z ruska; 0 ruoka); erikoistehostetilat (% pimeänäkö;
g väriluonnos; ' lelukameratehoste; ( miniatyyritehoste; 3 valikoiva väri; 1 siluetti; 2 yläsävy;
3 alasävy; ) HDR-maalaus)
Valotuksen korjaus
Voidaan säätää –5 – +5 EV 1/3 tai 1/2 EV:n välein tiloissa P, S, A ja M
Haarukointi
• Valotuksen haarukointi: 3 kuvaa 1/3 tai 1/2 EV:n välein
• Valkotasapainon haarukointi: 3 kuvaa porrastuksella 1
• Aktiivinen D-Lighting -haarukointi: 2 kuvaa
Valotuksen lukitus
Valoisuus lukitaan havaittuun arvoon A (L) -painikkeella
75
Valotus
ISO-herkkyys (suositeltu ISO 100–12800 1/3 EV:n välein. Voidaan asettaa myös noin 0,3; 0,7, tai 1 EV
valotusindeksi)
(vastaa ISO 25600:aa) yli ISO 12800:n; automaattinen ISO-herkkyyssäätö
käytettävissä
Aktiivinen D-Lighting
Y Automaattinen, Z Erittäin suuri, P Suuri, Q Normaali, R Pieni,
! Pois
Tarkennus
Automaattitarkennus Nikon Multi-CAM 4800DX -automaattitarkennusmoduuli, jossa TTLvaiheentunnistus, 39 tarkennuspistettä (joista 9 ristikkäistyyppistä anturia) ja
tarkennusapuvalo (kantama noin 0,5–3 m)
Herkkyysalue
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektiivin moottori
• Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S); jatkuva tarkennus (AF-C);
automaattinen AF-S-/AF-C-valinta (AF-A); ennakoiva tarkennuksen
seuranta aktivoituu automaattisesti kohteen tilan mukaan
• Käsitarkennus (MF): Elektroninen etäisyysmittari käytettävissä
Tarkennuspiste
Voidaan valita 39 tai 11 tarkennuspisteestä
Tarkennusaluetila
Pistetarkennus; 9, 21 tai 39 pisteen dynaaminen tarkennus, kolmiulotteinen
seuranta, automaattinen tarkennusalueen valinta
Tarkennuksen lukitus
Tarkennuksen voi lukita painamalla laukaisimen puoleenväliin
(kertatarkennus) tai painamalla A (L) -painiketta
Salama
Yhdysrakenteinen
i, k, p, n, o, s, w, g, ': Automaattisalama, salama nousee
salama
automaattisesti
P, S, A, M, 0: Salama nostetaan painikkeella
Ohjeluku
Noin 12, 13 käsisäätöisellä salamalla (m, ISO 100, 20 °C)
Salaman ohjaus
TTL: i-TTL-salamaohjaus, joka käyttää 2016 kuvapisteen RGB-kennoa, on
käytettävissä yhdysrakenteisen salaman ja SB-910:n, SB-900:n, SB-800:n,
SB-700:n, SB-600:n, SB-400:n tai SB-300:n kanssa; digitaalisen
järjestelmäkameran tasapainotetun i-TTL-täytesalaman kanssa käytetään
matriisimittausta ja keskustapainotteista mittausta ja digitaalisen
järjestelmäkameran vakio-i-TTL-salaman kanssa pistemittausta
Salamatila
Automaattinen, automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys,
automaattinen täsmäys pitkiin suljinaikoihin, automaattinen täsmäys pitkiin
suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys, täytesalama,
punasilmäisyyden vähennys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin, täsmäys pitkiin
suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys, jälkiverho ja täsmäys pitkiin
suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys, pois
Salaman korjaus
–3 – +1 EV 1/3 tai 1/2 EV:n välein
Salaman valmiusilmaisin Syttyy, kun yhdysrakenteinen salama tai lisävarusteena saatava salamalaite
on täysin latautunut; vilkkuu, kun salama on välähtänyt täydellä teholla
Varusteluisti
ISO 518 -salamakenkä, jossa täsmäys- ja dataliittimet ja turvalukitus
Nikonin luova
Kehittynyttä langatonta valaistusta tuetaan, kun SB-910, SB-900, SB-800 tai
valaistusjärjestelmä
SB-700 on pääsalamana tai SU-800 on ohjaimena; salaman väritietojen
(CLS)
välitystä tuetaan kaikilla CLS-yhteensopivilla salamalaitteilla
Täsmäysliitäntä
Täsmäysliitännän sovitin AS-15 (saatavilla erikseen)
Valkotasapaino
Valkotasapaino
Automaattinen, hehkulamppu, loisteputkivalo (7 tyyppiä), suora
auringonvalo, salama, pilvinen, varjo, esiasetus käsin, hienosäätöä voi
käyttää kaikkien paitsi käsin tehtävän esiasetuksen kanssa.
76
Reaaliaikanäkymä
Objektiivin moottori
Tarkennusaluetila
Automaattitarkennus
Automaattinen
kuvausohjelman valinta
Elokuva
Mittaus
Mittaustapa
Kuvakoko (kuvapisteinä)
ja kuvataajuus
Tiedostomuoto
Videopakkaus
Äänen tallennusmuoto
Äänentallennuslaite
ISO-herkkyys
Näyttö
Näyttö
Toisto
Toisto
Liitännät
USB
Videolähtö
HDMI-lähtö
Lisälaiteliitäntä
Äänitulo
• Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S); kokoaikainen
automaattitarkennus (AF-F)
• Käsitarkennus (MF)
Kasvotarkennus, leveä alue, normaali alue, kohteen seuranta
Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus koko kuva-alueella (kamera
valitsee tarkennuspisteen automaattisesti, kun kasvotarkennus tai kohteen
seuranta on valittu)
Käytettävissä i- ja j-tiloissa
TTL-valotusmittaus pääkuvakennolla
Matriisi
• 1920 × 1080, 60p (progressiivinen)/50p/30p/25p/24p, ★ korkea/normaali
• 1280 × 720, 60p/50p, ★ korkea/normaali
• 640 × 424, 30p/25p, ★ korkea/normaali
Kuvataajuudet 30p (todellinen kuvataajuus 29,97 kuvaa/s) ja 60p (todellinen
kuvataajuus 59,94 kuvaa/s) ovat käytettävissä, kun videotilaksi on valittu
NTSC. 25p ja 50p ovat käytettävissä, kun videotilaksi on valittu PAL. Kun
24p on valittu, todellinen kuvataajuus on 23,976 kuvaa/s.
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineaarinen PCM
Yhdysrakenteinen tai ulkoinen stereomikrofoni; herkkyys säädettävissä
ISO 100–12800; voidaan asettaa myös noin 0,3; 0,7 tai 1 EV (vastaa
ISO 25600:aa) yli ISO 12800:n
8,1 cm:n/3,2 tuuman (3 : 2), noin 1037 pisteen (720 × 480 × 3 = 1 036 800
pistettä) kääntyvä TFT-näyttö, jossa 170°:n katselukulma, noin 100 %:n kuvaala ja kirkkauden säätö
Täyskuva- ja pienoiskuvatoisto (4, 12 tai 80 kuvaa tai kalenteri) toiston
zoomauksella, elokuvan toisto, kuvaesitys valokuvista ja/tai elokuvista,
histogramminäyttö, valoalueet, automaattinen kuvan kääntö, kuvien
luokittelu ja kuvaselitys (enintään 36 merkkiä)
Hi-Speed USB
NTSC, PAL
C-tyypin HDMI-miniliitäntä
Langattomat kauko-ohjaimet: WR-1, WR-R10 (saatavilla erikseen)
Langalliset kauko-ohjaimet: MC-DC2 (saatavilla erikseen)
GPS-laitteet: GP-1/GP-1A (saatavilla erikseen)
Stereominiliitäntä (halkaisija 3,5 mm); tukee lisävarusteena saatavia ME-1stereomikrofoneja
77
Langaton
Standardit
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Tietoliikenneprotokollat • IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
Käyttötaajuus
2412–2462 MHz (kanavat 1–11)
Suurin teho
7,8 dBm (EIRP)
Kantama (näköyhteys) Noin 30 m (olettaen, että häiriöitä ei esiinny; kantama saattaa vaihdella
signaalin voimakkuuden mukaan ja sen mukaan, onko reitillä esteitä)
Tiedonsiirtonopeus
54 Mbps
IEEE-standardin mukaiset suurimmat loogiset tiedonsiirtonopeudet.
Todelliset nopeudet saattavat poiketa ilmoitetuista.
Turvallisuus
• Todennus: Avoin järjestelmä, WPA2-PSK
• Salaus: AES
Langattomat asetukset Tukee WPS:ää
Yhteysprotokollat
Infrastruktuuri
Sijaintitiedot
Vastaanottotaajuus
1575,42 MHz (C/A-koodi)
Geodeesit
WGS84
Tuetut kielet
Tuetut kielet
Arabia, bengali, englanti, espanja, hindi, hollanti, indonesia, italia, japani,
kiina (yksinkertaistettu ja perinteinen), korea, kreikka, norja, persia, portugali
(Portugali ja Brasilia), puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, suomi, tamili,
tanska, thai, tšekki, turkki, ukraina, unkari, venäjä ja vietnam
Virtalähde
Akku
Yksi EN-EL14a-litiumioniakku
Verkkolaite
EH-5b-verkkolaite; vaatii EP-5A-virtaliitännän (saatavilla erikseen)
Jalustakierre
1/4 tuumaa (ISO 1222)
Jalustakierre
Mitat/paino
Mitat (L × K × S)
Noin 125 × 98 × 76 mm
Paino
Noin 530 g akun ja muistikortin kanssa, mutta ilman rungon suojusta; noin
480 g (vain kameran runko)
Käyttöympäristö
Lämpötila
0 °C–40 °C
Kosteus
85 % tai alle (ei tiivistymistä)
• Ellei toisin mainita, kaikki mittaukset on tehty kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA:n (Camera and Imaging
Products Association) standardien tai ohjeiden mukaisesti.
• Kaikki luvut koskevat kameraa, jota käytetään täyteen ladatulla akulla.
• Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa kuvailtujen laitteistojen ja ohjelmistojen ulkonäköä ja
teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä käyttöoppaassa mahdollisesti
olevien virheiden aiheuttamista vahingoista.
78
❚❚ MH-24-akkulaturi
Nimellinen tuloteho
Nimellinen lähtöjännite
Tuetut akut
Latausaika
Käyttölämpötila
Mitat (L × K × S)
Paino
AC 100–240 V, 50/60 Hz, enintään 0,2 A
DC 8,4 V / 0,9 A
Nikonin litiumioniakku EN-EL14a
Noin 1 tunti ja 50 minuuttia, kun ympäristön lämpötila on 25 °C ja akku on
täysin tyhjä
0 °C–40 °C
Noin 70 × 26 × 97 mm ilman pistokesovitinta
Noin 96 g ilman pistokesovitinta
Tässä tuotteessa olevat symbolit tarkoittavat seuraavaa:
m AC, p DC, q Luokan II laite (tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen eristys.)
❚❚ EN-EL14a-litiumioniakku
Tyyppi
Nimelliskapasiteetti
Käyttölämpötila
Mitat (L × K × S)
Paino
Litiumioniakku
7,2 V / 1230 mAh
0 °C–40 °C
Noin 38 × 53 × 14 mm
Noin 49 g ilman liitinsuojusta
❚❚ AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR- ja AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G objektiivit
Tyyppi
Polttoväli
Suurin aukko
Objektiivin rakenne
Kuvakulma
Polttoväliasteikko
Etäisyystiedot
Zoomaus
Tarkennus
Tärinänvaimennus (vain
AF-P DX NIKKOR
18–55 mm f/3.5–5.6G VR)
Lyhin tarkennusetäisyys
Himmentimen lamellit
Himmennin
Aukkoalue
Mittaus
Suodinkoko
Mitat
Paino
G-tyypin AF-P DX -objektiivi, jossa yhdysrakenteinen CPU ja F-bajonetti
18–55 mm
f/3.5–5.6
12 elementtiä 9 ryhmässä (2 asfääristä linssielementtiä)
76° – 28° 50´
Millimetrijako (18, 24, 35, 45, 55)
Tulostus kameraan
Käsisäätöinen zoomaus erillisen zoomausrenkaan avulla
Askelmoottorilla ohjattava automaattitarkennus; erillinen tarkennusrengas
käsitarkennukseen
Linssin siirto äänikelamoottoreilla (VCM)
0,25 m polttotasosta kaikissa zoomausasennoissa
7 (pyöristetty himmenninaukko)
Täysin automaattinen
• 18 mm:n polttoväli: f/3.5–22
• 55 mm:n polttoväli: f/5.6–38
Pienin näytettävä aukko saattaa vaihdella kameralla valitun
valotusporrastuksen koon mukaan.
Täysi aukko
55 mm (P = 0,75 mm)
Noin 64,5 mm:n suurin halkaisija × 62,5 mm (etäisyys kameran objektiivin
kiinnitysrenkaasta objektiivin ollessa sisäänvedetty)
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR: Noin 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G: Noin 195 g
79
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3.5–5.6G ED VR -objektiivi
G-tyypin AF-S DX -objektiivi, jossa yhdysrakenteinen CPU ja F-bajonetti
18–140 mm
f/3.5–5.6
17 elementtiä 12 ryhmässä (mukaan lukien 1 ED-linssielementti, 1 asfäärinen linssielementti)
76° – 11° 30´
Millimetrijako (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Tulostus kameraan
Käsisäätöinen zoomaus erillisen zoomausrenkaan avulla
Nikonin sisäinen tarkennusjärjestelmä (IF), jossa SWM-ultraäänimoottorilla
ohjattava automaattitarkennus ja erillinen tarkennusrengas
käsitarkennukseen
Tärinänvaimennus
Objektiivin siirto äänikelamoottoreilla (VCM)
Lyhin tarkennusetäisyys 0,45 m polttotasosta kaikissa zoomausasennoissa
Himmentimen lamellit 7 (pyöristetty himmenninaukko)
Himmennin
Täysin automaattinen
Aukkoalue
• 18 mm:n polttoväli: f/3.5–22
• 140 mm:n polttoväli: f/5.6–38
Pienin näytettävä aukko saattaa vaihdella kameralla valitun
valotusporrastuksen koon mukaan.
Mittaus
Täysi aukko
Suodinkoko
67 mm (P = 0,75 mm)
Mitat
Noin 78 mm:n suurin halkaisija × 97 mm (etäisyys kameran objektiivin kiinnitysrenkaasta)
Paino
Noin 490 g
Tyyppi
Polttoväli
Suurin aukko
Objektiivin rakenne
Kuvakulma
Polttoväliasteikko
Etäisyystiedot
Zoomaus
Tarkennus
80
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR II -objektiivi
G-tyypin AF-S DX -objektiivi, jossa yhdysrakenteinen CPU ja F-bajonetti
18–55 mm
f/3.5–5.6
11 elementtiä 8 ryhmässä (mukaan lukien 1 asfäärinen linssielementti)
76° – 28° 50´
Millimetrijako (18, 24, 35, 45, 55)
Tulostus kameraan
Käsisäätöinen zoomaus erillisen zoomausrenkaan avulla
SWM-ultraäänimoottorilla ohjattava automaattitarkennus ja erillinen
tarkennusrengas käsitarkennukseen
Tärinänvaimennus
Objektiivin siirto äänikelamoottoreilla (VCM)
Lyhin tarkennusetäisyys • AF: 0,28 m polttotasosta kaikissa zoomausasennoissa
• MF: 0,25 m polttotasosta kaikissa zoomausasennoissa
Himmentimen lamellit 7 (pyöristetty himmenninaukko)
Himmennin
Täysin automaattinen
Aukkoalue
• 18 mm:n polttoväli: f/3.5–22
• 55 mm:n polttoväli: f/5.6–38
Pienin näytettävä aukko saattaa vaihdella kameralla valitun
valotusporrastuksen koon mukaan.
Mittaus
Täysi aukko
Suodinkoko
52 mm (P=0,75 mm)
Mitat
Noin 66 mm:n halkaisija × 59,5 mm (etäisyys kameran objektiivin kiinnitysrenkaasta
objektiivin ollessa sisäänvedetty)
Paino
Noin 195 g
Tyyppi
Polttoväli
Suurin aukko
Objektiivin rakenne
Kuvakulma
Polttoväliasteikko
Etäisyystiedot
Zoomaus
Tarkennus
Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa kuvailtujen laitteistojen ja ohjelmistojen ulkonäköä ja
teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä käyttöoppaassa mahdollisesti
olevien virheiden aiheuttamista vahingoista.
81
A AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR, AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G
AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR:ssä ja AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G:ssä on
sisäänvedettävä objektiivin putki.
Polttovälin merkki
Objektiivin kiinnitysmerkki (0 11)
Polttoväliasteikko
CPU-liittimet
Objektiivin takasuojus
Sisäänvedettävän objektiivin
putkessa oleva painike (0 12)
Objektiivin suojus
Tarkennusrengas
Zoomausrengas (0 18)
A AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3.5–5.6G ED VR
Tämän käyttöoppaan esimerkkikuvissa käytetään AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3.5–5.6G
ED VR -objektiivia.
Polttovälin merkki
Polttoväliasteikko
Objektiivin kiinnitysmerkki (0 11)
CPU-liitännät
Objektiivin suojus
Objektiivin takasuojus
Zoomausrengas (0 18)
Tarkennusrengas
82
A-M-tilan kytkin (0 16)
Tärinänvaimennuksen ON/OFF-kytkin
A AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR II
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR II -objektiivissa on sisäänvedettävä putki.
Polttovälin merkki
Objektiivin kiinnitysmerkki (0 11)
Polttoväliasteikko
Sisäänvedettävän objektiivin
putkessa oleva painike (0 12)
CPU-liittimet
Objektiivin takasuojus
A-M-tilan kytkin (0 16)
Objektiivin suojus
Tarkennusrengas
Tärinänvaimennuksen ON/OFF-kytkin
Zoomausrengas (0 18)
83
A Tavaramerkkitiedot
IOS on Cisco Systems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa, ja sitä käytetään lisenssillä. Mac OS ja OS X ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa. PictBridge-logo on tavaramerkki. SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n
tavaramerkkejä. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki
muut tässä käyttöoppaassa tai muussa Nikonin käyttäjälle toimittamassa dokumentaatiossa
mainitut kauppanimet ovat vastaavien haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
A Vaatimustenmukaisuusmerkintä
Standardit, joita kamera noudattaa, voi näyttää käyttämällä asetusvalikon vaihtoehtoa
Vaatimustenmukaisuusmerkintä (0 55).
A FreeType -Lisenssi (FreeType2)
Osia tästä ohjelmistosta on suojattu FreeType Project (http://www.freetype.org)
tekijänoikeuksilla © 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.
A MIT-Lisenssi (HarfBuzz)
Osia tästä ohjelmistosta on suojattu HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) tekijänoikeuksilla © 2013. Kaikki
oikeudet pidätetään.
84
A Akun kesto
Täyteen ladatuilla akuilla tallennettavissa olevien kuvien ja videoaineiston määrä vaihtelee akun
kunnon, lämpötilan, kuvien ottamisen välisen ajan ja valikoiden näyttöajan mukaan. Alla on
annettu esimerkkilukuja EN-EL14a (1230 mAh) -akuille.
• Valokuvat, kuvanottotapana yksittäiskuvaus (CIPA-standardi 1): Noin 600 kuvaa
• Valokuvat, kuvanottotapana sarjakuvaus (Nikon-standardi 2): Noin 2000 kuvaa
• Elokuvat: Noin 50 minuuttia tarkkuuksilla 1080/60p ja 1080/50p 3
1 Mitattu lämpötilassa 23 °C (±2 °C) AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR II -objektiivilla
seuraavissa testiolosuhteissa: objektiivia kierretty äärettömästä minimietäisyydelle ja yksi
valokuva otettu oletusasetuksilla 30 s:n välein; valokuvan ottamisen jälkeen näyttö kytketty
päälle 4 s:n ajaksi; testaaja on odottanut, että valmiustila-ajastin nollautuu näytön
sammumisen jälkeen; salama välähtänyt täydellä teholla joka toisen kuvan kohdalla.
Reaaliaikanäkymää ei käytetty.
2 Mitattu lämpötilassa 20 °C käyttäen AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR II -objektiivia
seuraavissa testiolosuhteissa: tärinänvaimennus pois käytöstä, kuvanottotapana nopea
sarjakuvaus, tarkennustilana AF-C, kuvanlaatuna JPEG, perus; kuvakokona M (keskikoko),
valkotasapainon asetuksena v, ISO-herkkyydeksi asetettu ISO 100, suljinaikana 1/250 s,
tarkennusta vaihdettu äärettömän ja pienimmän etäisyyden välillä kolme kertaa sen jälkeen
kun laukaisin on painettu puoleenväliin 3 s:ksi; kuusi kuvaa otettu peräkkäin ja näyttö
kytketty päälle 4 s:ksi ja sitten sammutettu; jakso toistettu, kun valmiustila-ajastimen aika on
kulunut loppuun.
3 Mitattu lämpötilassa 23 °C (±2 °C) kameran oletusasetuksilla ja AF-S DX NIKKOR 18–55 mm
f/3.5–5.6G VR II -objektiivilla kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA:n (Camera and Imaging
Products Association) määrittämissä olosuhteissa. Yksittäisen elokuvan pituus voi olla
enintään 20 minuuttia tai koko enintään 4 Gt; tallennus saattaa päättyä ennen näiden rajojen
saavuttamista, jos kameran lämpötila nousee.
Akun kestoa voivat lyhentää:
• Näytön käyttäminen
• Laukaisimen pitäminen puoleenväliin painettuna
• Toistuva automaattitarkennuksen käyttäminen
• NEF (RAW) -valokuvien ottaminen
• Pitkät suljinajat
• Yhdysrakenteisten Wi-Fi- tai sijaintitietotoimintojen käyttäminen tai lisävarusteena saatavan
paikantimen käyttäminen
• Eye-Fi-kortin käyttäminen
• Tärinänvaimennuksen käyttäminen VR-objektiiveilla
• Toistuva lähentäminen ja loitontaminen AF-P-objektiivilla.
Varmistaaksesi, että Nikon EN-EL14a -akut kestävät mahdollisimman kauan:
• Pidä akun liittimet puhtaana. Likaiset liittimet voivat heikentää akun suorituskykyä.
• Ota akut käyttöön heti lataamisen jälkeen. Akut menettävät varaustaan, jos niitä ei käytetä.
85
86
87
Takuuehdot - Nikonin Euroopan
huoltotakuu
Hyvä Nikonin asiakas,
Kiitos, että hankit tämän Nikonin tuotteen. Jos Nikon-tuotteesi tarvitsee takuuhuoltoa,
ota yhteys tuotteen myyjään tai johonkin valtuutettujen huoltotoimipaikkojen
verkostoon kuuluvaan yritykseen Nikon Europe B.V.:n myyntialueella (esim. Euroopassa/
Venäjällä/muualla). Katso tarkempia tietoja seuraavasta osoitteesta:
http://www.europe-nikon.com/support
Turhan vaivan välttämiseksi suosittelemme käyttöoppaiden huolellista lukemista ennen
yhteydenottoa myyjään tai valtuutettuun huoltotoimipaikkaan.
Valmistaja myöntää Nikon-laitteelle valmistusvikoja koskevan takuun, jonka kesto on yksi
vuosi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lähtien. Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana
virheellisestä materiaalista tai työstä johtuvia vikoja, valtuutettu huoltotoimipaikkojen
verkostomme Nikon Europe B.V.:n alueella korjaa tuotteen laskuttamatta työstä tai osista
jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Nikon pidättää itsellään oikeuden vaihtaa tai
korjata tuotteen.
1. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuotteen mukana toimitetaan täytetty takuukortti
sekä alkuperäinen ostotosite, josta käy ilmi ostopäivämäärä, tuotteen tyyppi sekä
jälleenmyyjän nimi. Nikon pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä ilmaisesta
takuuhuollosta, jos edellä mainittuja asiakirjoja ei esitetä tai jos niissä olevat tiedot ovat
puutteellisia tai lukukelvottomia.
2. Tämä takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Osien normaalin kulumisen edellyttämä huolto ja korjaus tai vaihto.
• Tuotteen muokkaaminen tai päivittäminen muuhun kuin käyttöoppaassa
kuvattuun tarkoitukseen ilman Nikonin etukäteistä kirjallista lupaa.
• Tuotetakuuseen suoraan tai epäsuorasti liittyvät kuljetuskustannukset ja
kuljetusriski.
• Tuotteeseen ilman Nikonin etukäteistä kirjallista lupaa tehdyistä sellaisista
muokkauksista tai säädöistä aiheutuvat vahingot, joiden tarkoituksena on tehdä
tuotteesta muun kuin alkuperäisen myynti- tai valmistusmaan paikallisten ja
kansallisten määräysten mukainen.
88
3. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Vahinko on aiheutunut virheellisestä käytöstä, mukaan lukien seuraavat tilanteet
mutta ei rajoittuen niihin: tuotteen käyttö muuhun kuin tavanmukaiseen
tarkoitukseen tai muuten kuin käyttöoppaan käyttö- ja huolto-ohjeiden
mukaisesti sekä tuotteen asentaminen tai käyttö käyttömaassa voimassa olevien
turvallisuusnormien vastaisesti.
• Vahinko on syntynyt onnettomuuden, esimerkiksi salamaniskun, veden tai tulen,
tai väärinkäytösten tai huolimattomuuden vuoksi.
• Tuotteen malli- tai sarjanumeroa on muutettu tai se on poistettu tai turmeltu
lukukelvottomaksi.
• Vahingot ovat aiheutuneet valtuuttamattoman huoltoyrityksen tai henkilön
tekemistä korjauksista tai säädöistä.
• Tuote on liitetty puutteelliseen järjestelmään tai sitä on käytetty puutteellisen
järjestelmän kanssa.
4. Tämä huoltotakuu ei vaikuta kuluttajan kansallisten lakien mukaisiin oikeuksiin eikä
kuluttajan ja jälleenmyyjän väliseen osto- tai myyntisopimukseen liittyviin kuluttajan
oikeuksiin.
Huomautuksia: Kaikki valtuutetut Nikon-huollot löytyvät sivustosta
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
89
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun ottamatta lyhyitä lainauksia
arvosteluihin tai esittelyihin) missään muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa
kirjallista lupaa.
DIGITAALIKAMERA
Käyttöohje
Nikonin käyttäjätuki
Rekisteröi kamerasi alla olevassa sivustossa, jossa on uusimpia tuotetietoja. Täältä löydät
vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) ja voit pyytää teknistä apua.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA15836
Painettu Euroopassa
SB8K04(1C)
6MB2211C-04
Fi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising