Nikon | D7200 | Nikon D7200 Käyttöohje

Nikon D7200 Käyttöohje
Q1230UM_EU(Fi)01_cover.fm Page 1
Monday, February 9, 2015
4:34 PM
Nikon D7200
DIGITAALIKAMERA
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun
ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai esittelyihin) missään
muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa kirjallista lupaa.
Käyttöohje (jossa takuu)
AMA16329
Painettu Euroopassa
Fi_01
Fi
SB5B01(1C)
6MB2721C-01
Fi
Saadaksesi mahdollisimman paljon hyötyä kamerastasi lue kaikki
ohjeet huolellisesti ja säilytä niitä paikassa, jossa ne ovat kaikkien
tuotetta käyttävien luettavissa.
Valikko-opas
Lisätietoja valikoiden asetuksista ja esimerkiksi siitä, miten kamera liitetään
tulostimeen tai televisioon, on kameran Valikko-oppaassa, jonka voi ladata
Nikonin verkkosivuilta alla kuvatulla tavalla. Valikko-opas on pdf-muodossa,
ja sen katseluun tarvitaan Adobe Reader tai Adobe Acrobat Reader.
1 Avaa tietokoneella verkkoselain ja siirry Nikonin käyttöoppaiden
lataussivulle, jonka osoite on http://nikonimglib.com/manual/
2 Siirry haluamasi tuotteen sivulle ja lataa käyttöopas.
Nikonin käyttäjätuki
Rekisteröi kamerasi alla olevassa sivustossa, jossa on uusimpia tuotetietoja.
Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) ja voit pyytää
teknistä apua.
http://www.europe-nikon.com/support
ATurvallisuudesta
Ennen kuin käytät kameraa ensimmäisen kerran, lue turvallisuutta
koskevat ohjeet kohdasta ”Turvallisuudesta” (0 x–xiii).
Symbolit ja merkintätavat
Tässä oppaassa on käytetty seuraavia symboleja ja merkintätapoja, joiden
avulla löydät helposti tarvitsemasi tiedot:
D
Tällä kuvakkeella merkitään varoitukset, jotka tulisi lukea ennen
käyttöä kameran vahingoittumisen estämiseksi.
A
Tällä kuvakkeella merkitään huomautukset, jotka tulisi lukea
ennen kameran käyttöä.
0
Tällä kuvakkeella merkitään viittaukset tämän käyttöoppaan
muille sivuille.
Kameran näytössä näkyvät valikon kohdat, asetukset ja viestit on lihavoitu.
Kameran asetukset
Tämän käyttöoppaan ohjeissa oletetaan, että kamerassa käytetään
oletusasetuksia.
i
Pakkauksen sisältö
Varmista, että kaikki seuraavat tarvikkeet on toimitettu kamerasi
mukana.
Kuminen silmäsuppilo
DK-23 (0 70)
Rungon suojus BF-1B
(0 23, 319)
D7200-kamera (0 1)
EN-EL15-litiumioniakku, jossa liitinsuojus (0 21, 22)
MH-25a-akkulaturi (mukana toimitetaan joko seinäpistokesovitin tai
virtajohto, jonka tyyppi ja muoto vaihtelevat ostomaan tai -alueen mukaan;
0 21)
Okulaarisuojus DK-5 (0 70)
Takuu (painettu tämän
USB-kaapeli UC-E17
käyttöoppaan takakanteen)
AN-DC1 BK -hihna (0 20)
Käyttöohje (tämä opas)
Muistikortit myydään erikseen. Japanista ostettujen kameroiden valikot ja
ilmoitukset näytetään vain englanniksi ja japaniksi; muita kieliä ei tueta.
Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.
A ViewNX-i- ja Capture NX-D -ohjelmistot
Kopioi valokuvat ja elokuvat ViewNX-i:n avulla tietokoneelle katseltavaksi.
ViewNX-i:n voi ladata seuraavalta verkkosivulta:
http://nikonimglib.com/nvnxi/
Käytä Capture NX-D:tä tietokoneelle kopioitujen kuvien hienosäätöön ja
muuntaaksesi NEF (RAW) -kuvia muihin muotoihin. Capture NX-D:n voi
ladata seuraavasta osoitteesta:
http://nikonimglib.com/ncnxd/
Viimeisimmät tiedot Nikon-ohjelmistoista, mukaan lukien
järjestelmävaatimukset, saat sivulla xix luetelluilta verkkosivuilta.
ii
Sisällysluettelo
Pakkauksen sisältö.............................................................................. ii
Turvallisuudesta.................................................................................. x
Huomautuksia .................................................................................. xiv
Langaton............................................................................................. xx
Johdanto
1
Kameraan tutustuminen.................................................................... 1
Monivalitsin....................................................................................... 15
Kameran valikot ............................................................................... 16
Kameran valikoiden käyttäminen ........................................................ 17
Aluksi .................................................................................................. 20
Perusvalokuvaus ja -toisto
30
”Tähtää ja kuvaa” -valokuvaus (tilat i ja j).............................. 30
Perustoisto ........................................................................................ 39
Tarpeettomien valokuvien poistaminen ........................................... 40
Asetusten sovittaminen kohteeseen tai tilanteeseen
(kuvausohjelma)
41
Erikoistehosteet
44
Reaaliaikanäkymässä käytettävissä olevat asetukset.................... 46
P-, S-, A- ja M-tilat
51
P: Ohjelmoitu automatiikka .................................................................... 52
S: Suljinajan esivalinta-automatiikka ................................................... 53
A: Aukon esivalinta-automatiikka ......................................................... 54
M: Käsisäätö................................................................................................... 56
Pitkät valotusajat (vain M-tila) ........................................................ 58
iii
Käyttäjäasetukset: U1- ja U2-tilat
62
Käyttäjäasetusten tallentaminen ......................................................... 62
Käyttäjäasetusten ottaminen käyttöön ............................................. 64
Käyttäjäasetusten palauttaminen........................................................ 65
Kuvanottotapa
66
Kuvanottotavan valitseminen ....................................................... 66
Kuvausnopeus............................................................................................. 67
Itselaukaisintila (E) .......................................................................... 69
Peilin nosto -tila (MUP)....................................................................... 71
Kuvan tallennusvaihtoehdot
73
Kuva-ala.............................................................................................. 73
Kuvanlaatu ja kuvakoko.................................................................. 77
Kuvanlaatu.................................................................................................... 77
Kuvakoko ...................................................................................................... 81
Kahden muistikortin käyttäminen ................................................ 82
Tarkennus
83
Automaattitarkennus ...................................................................... 83
Automaattitarkennustila ......................................................................... 83
Tarkennusaluetila....................................................................................... 86
Tarkennuksen lukitus................................................................................ 93
Käsitarkennus.................................................................................... 97
ISO-herkkyys
99
Autom. ISO-herkkyyssäätö ........................................................... 102
iv
Valotus
105
Mittaus ............................................................................................. 105
Valotuksen lukitus ......................................................................... 107
Valotuksen korjaus ........................................................................ 109
Valkotasapaino
111
Valkotasapainon hienosäätö ....................................................... 114
Värilämpötilan valitseminen........................................................ 117
Esiasetus käsin ................................................................................ 120
Etsinvalokuvaus ....................................................................................... 120
Reaaliaikanäkymä (valkotasapainon pistemittaus)..................... 124
Esiasetusten hallinta............................................................................... 127
Kuvan parannus
130
Picture Control -säätimet.............................................................. 130
Picture Control -säätimen valinta...................................................... 130
Picture Control -säätimien muokkaaminen................................... 132
Mukautettujen Picture Control -säädinten luominen................ 135
Valoalueiden ja varjojen yksityiskohtien säilyttäminen ........ 139
Aktiivinen D-Lighting............................................................................. 139
Laaja dynaaminen alue (HDR)............................................................. 141
Salamakuvaus
144
Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen .................................. 144
Tilat, joissa salama nousee automaattisesti................................... 144
Tilat, joissa salama nostetaan käsin .................................................. 146
Salaman korjaus ............................................................................. 151
Salamavalon lukitus ...................................................................... 153
v
Kuvaus kauko-ohjaimella
156
Lisävarusteena saatavan ML-L3-kauko-ohjaimen
käyttäminen............................................................................... 156
Langattomat kauko-ohjaimet...................................................... 160
WR-1- langattomat kauko-ohjaimet ................................................ 160
WR-R10-/WR-T10- langattomat kauko-ohjaimet......................... 160
Elokuvien tallennus ja katselu
161
Elokuvien tallennus........................................................................ 161
Reaaliaikanäkymän näyttö: elokuvat ............................................... 165
Enimmäispituus....................................................................................... 166
Indeksimerkit............................................................................................ 167
Kuva-ala ...................................................................................................... 168
Valokuvien ottaminen elokuvatilassa.............................................. 169
Ajastettu valokuvaus ..................................................................... 171
Elokuvien katseleminen ................................................................ 177
Elokuvien muokkaaminen ............................................................ 179
Elokuvien rajaaminen............................................................................ 179
Valittujen kuvien tallentaminen ........................................................ 183
Muut kuvausasetukset
185
R-painike (etsinvalokuvaus) ....................................................... 185
i-painike .......................................................................................... 189
i-painikevalikko (etsinvalokuvaus) .................................................. 190
i-painikevalikko (reaaliaikanäkymä) ............................................... 191
Palautus kahdella painikkeella: oletusasetusten
palauttaminen........................................................................... 194
Haarukointi ...................................................................................... 197
Päällekkäisvalotus.......................................................................... 211
Ajastettu kuvaus ............................................................................. 217
Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit ........................................ 224
Sijaintitiedot.................................................................................... 227
vi
Lisää toistosta
229
Kuvien katseleminen ..................................................................... 229
Täyskuvatoisto.......................................................................................... 229
Pienoiskuvien toisto ............................................................................... 231
Kalenteritoisto .......................................................................................... 232
i-painike..................................................................................................... 233
Kuvan tiedot.................................................................................... 234
Tarkempi katselu: toiston zoomaus ........................................... 243
Valokuvien suojaaminen poistolta............................................. 245
Valokuvien poistaminen............................................................... 246
Täyskuva-, pienoiskuva- ja kalenteritoisto ..................................... 246
Toistovalikko ............................................................................................. 248
Wi-Fi
250
Mihin Wi-Fiä voi käyttää ............................................................... 250
Yhteyden muodostaminen kameraan ....................................... 251
Android ja iOS: Yhteyden muodostaminen SSID:llä ................... 251
Android: Yhteyden muodostaminen NFC:llä ................................ 254
Android: Muut Wi-Fi-yhteysmenetelmät........................................ 256
Oletusasetusten palauttaminen ........................................................ 256
Langattoman yhteyden suojaus ........................................................ 257
Ladattavien kuvien valitseminen................................................ 263
Yksittäisten kuvien valitseminen ladattavaksi .............................. 263
Useiden kuvien valitseminen ladattavaksi..................................... 264
NFC:n avulla ladattavien kuvien valitseminen.............................. 264
Valittujen kuvien lataaminen älylaitteeseen............................ 265
vii
Valikkoluettelo
266
D Toistovalikko: kuvien hallinta ...................................................... 266
C Valokuvausvalikko: valokuvan kuvausasetukset .......................... 268
1 Elokuvausvalikko: elokuvan kuvausasetukset................................ 273
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö................. 276
B Asetusvalikko: kameran asetukset .................................................. 289
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen ..................... 294
O Oma valikko/m Viimeisimmät asetukset .............................. 297
Muokkausvalikon asetukset......................................................... 298
Rajaa ............................................................................................................ 298
Kuvan sulautus......................................................................................... 299
NEF (RAW) -käsittely............................................................................... 302
Tekniset lisätiedot
304
Yhteensopivat objektiivit ............................................................. 304
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet..................................... 311
Nikonin luova valaistusjärjestelmä (CLS)........................................ 311
Muut lisävarusteet.......................................................................... 319
Kameran hoito................................................................................. 320
Säilytys ........................................................................................................ 320
Puhdistaminen......................................................................................... 320
Kuvakennon puhdistaminen .............................................................. 321
Kameran ja akun hoito: varoitukset............................................ 328
viii
Vianmääritys ................................................................................... 333
Akku/näyttö............................................................................................... 333
Kuvaus (kaikki tilat) ................................................................................. 334
Kuvaus (P, S, A, M) ..................................................................................... 337
Toisto ........................................................................................................... 338
Wi-Fi (langattomat verkot)................................................................... 340
Muut............................................................................................................. 340
Virheilmoitukset............................................................................. 341
Tekniset tiedot................................................................................ 348
Objektiivit........................................................................................ 363
Hyväksytyt muistikortit ................................................................ 379
Muistikortin kapasiteetti .............................................................. 380
Akun kesto....................................................................................... 382
Hakemisto........................................................................................ 384
Takuuehdot - Nikonin Euroopan huoltotakuu ......................... 393
ix
Turvallisuudesta
Lue seuraavat turvallisuusvaroitukset kokonaan ennen tuotteen käyttöä. Näin voit
estää tämän Nikon-tuotteen vaurioitumisen sekä itsesi tai muiden
loukkaantumisen. Säilytä turvaohjeet sellaisessa paikassa, että ne ovat tuotteen
kaikkien käyttäjien saatavilla.
Varoitusten huomiotta jättämisen mahdolliset seuraukset on merkitty seuraavalla
symbolilla:
on merkitty tällä symbolilla. Vältä henkilövahingot lukemalla
A Varoitukset
kaikki varoitukset ennen tämän Nikon-tuotteen käyttöä.
❚❚ VAROITUKSET
A Pidä aurinko kuva-alan ulkopuolella
Pidä aurinko kaukana kuva-alasta, kun
kuvaat vastavalossa olevia kohteita.
Kameraan tarkentuva auringonvalo voi
aiheuttaa tulipalon, jos aurinko on kuvaalassa tai sen lähellä.
A Älä katso aurinkoa etsimen läpi
Auringon tai muun voimakkaan
valolähteen katseleminen etsimen läpi
saattaa heikentää näköä pysyvästi.
A Etsimen diopterin säätimen käyttö
Varo ettet vahingossa osu sormellasi
silmään, kun käytät etsimen diopterin
säädintä niin, että silmäsi on etsimellä.
A Katkaise virta heti toimintahäiriön
sattuessa
Jos huomaat laitteesta tai
verkkolaitteesta (lisävaruste) tulevan
savua tai epätavallista hajua, irrota
virtajohto ja akku heti. Varo
palovammoja. Käytön jatkaminen voi
aiheuttaa henkilövahinkoja. Kun olet
irrottanut akun, vie laite tarkistettavaksi
Nikonin valtuuttamaan huoltoon.
A Älä käytä kameraa herkästi syttyvien
kaasujen lähettyvillä
Älä käytä elektronisia laitteita herkästi
syttyvien kaasujen lähettyvillä, koska
seurauksena voi olla räjähdys tai
tulipalo.
A Pidä tuotteet poissa lasten ulottuvilta
Tämän ohjeen noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa
henkilövahingon. Huomaa myös, että
pieniin osiin liittyy tukehtumisvaara. Jos
lapsi nielee jonkin tämän laitteen osan,
ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
x
A Älä pura kameraa
Tuotteen sisällä olevien osien
koskettaminen voi aiheuttaa
henkilövahingon. Jos tuote toimii
virheellisesti, sen saa korjata vain
asiantunteva huoltoedustaja. Jos
tuotteen kotelo hajoaa putoamisen tai
muun onnettomuuden seurauksena,
irrota virtajohto ja akku heti ja vie tuote
sitten valtuutettuun Nikon-huoltoon
tarkistettavaksi.
A Älä aseta hihnaa pienen lapsen tai
vauvan kaulaan
Kameran hihnan paneminen pienen
lapsen tai vauvan kaulaan voi johtaa
kuristumiseen.
A Älä kosketa kameraa, akkua tai laturia
pitkäaikaisesti laitteiden ollessa päällä
tai käytössä
Laitteen osat kuumenevat. Jos laite on
pitkään suorassa kosketuksessa ihoon,
seurauksena voi olla lieviä
palovammoja.
A Noudata varovaisuutta salaman käytössä
• Kameran ja salaman käyttäminen
lähellä ihoa tai muita kohteita voi
aiheuttaa palovammoja.
• Salaman käyttö kuvattavan kohteen
silmien lähellä voi heikentää näköä
tilapäisesti. Salaman tulisi olla
vähintään yhden metrin päässä
kohteesta. Pikkulapsia kuvattaessa on
oltava erityisen varovainen.
A Vältä kosketusta nestekiteisiin
Jos näyttö menee rikki, varo
rikkoutunutta lasia ja pidä huoli, ettei
nestekiteitä pääse iholle, silmiin tai
suuhun.
A Älä siirrä jalustaa, kun siihen on
kiinnitetty objektiivi tai kamera
Saatat kaatua tai osua vahingossa
muihin, mikä voi aiheuttaa
henkilövahingon.
A Älä jätä tuotetta paikkoihin, joiden
lämpötila on erittäin korkea, kuten
suljettuun autoon tai suoraan
auringonvaloon
Tämän varotoimen noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa vahinkoja
tai tulipalon.
A Älä kohdista salamaa moottoriajoneuvon
kuljettajaan
Tämän ohjeen noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa
onnettomuuden.
xi
A Noudata akkujen käytössä riittäviä
varotoimia
Akut voivat vuotaa tai räjähtää, jos niitä
käsitellään väärin. Noudata seuraavia
varotoimia, kun käsittelet tämän
tuotteen akkuja:
• Käytä vain tähän laitteeseen
hyväksyttyjä akkuja.
• Älä aseta akkuja oikosulkuun tai yritä
purkaa niitä.
• Varmista, että kamerasta on katkaistu
virta, ennen kuin vaihdat akun. Jos
käytät verkkolaitetta, varmista että se on
irrotettu pistorasiasta.
• Älä aseta akkuja väärin päin tai
ylösalaisin.
• Suojaa akut avotulelta ja voimakkaalta
kuumuudelta.
• Älä upota akkuja veteen tai altista niitä
vedelle.
• Aseta liitinsuojus paikalleen akun
kuljettamisen ajaksi. Älä kuljeta tai
säilytä akkua metalliesineiden,
esimerkiksi kaulaketjujen tai
hiusneulojen, kanssa.
• Akut voivat vuotaa täysin
purkautuneina. Poista tyhjä akku
tuotteesta välttääksesi tuotteen
vaurioitumisen.
xii
• Kun akkua ei käytetä, kiinnitä
liitinsuojus paikalleen ja säilytä akkua
viileässä, kuivassa paikassa.
• Akku voi olla kuuma heti käytön
jälkeen tai silloin, kun tuotetta on
käytetty pitkään akkuvirralla. Ennen
kuin poistat akun, katkaise kamerasta
virta ja anna akun jäähtyä.
• Lopeta akun käyttö heti, jos huomaat
sen jotenkin muuttuneen, esimerkiksi
värjäytyneen tai vääntyneen.
A Noudata laturin käytössä oikeita
varotoimia
• Pidä laite kuivana. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun ja
sen myötä henkilövahingon tai
tuotteen toimintahäiriön.
• Älä aseta laturin liittimiä oikosulkuun.
Jos tätä varotoimea ei noudateta,
laturi voi ylikuumentua ja
vahingoittua.
• Pistokkeen metalliosissa tai niiden
lähellä oleva pöly on poistettava
kuivalla liinalla. Pölyisen laitteen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon.
• Älä käsittele virtajohtoa tai mene
laturin lähelle ukkosen aikana. Tämän
varotoimen noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa
sähköiskun.
• Älä vahingoita tai vedä virtajohtoa
voimakkaasti äläkä tee siihen
muutoksia. Älä aseta johtoa painavien
esineiden alle tai altista sitä
kuumuudelle tai avotulelle. Jos
johdon eriste vahingoittuu ja johtimet
tulevat näkyviin, toimita virtajohto
valtuutetulle Nikon-huoltoedustajalle
tarkastusta varten. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä kosketa pistoketta tai laturia, jos
kätesi ovat märät. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun ja
sen myötä henkilövahingon tai
tuotteen toimintahäiriön.
• Älä käytä matkamuuntajien tai sovittimien kanssa, jotka on suunniteltu
muuntamaan jännitteestä toiseen, tai
DC-AC-muuntajien kanssa. Tämän
varoituksen noudattamatta jättäminen
voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa
siinä ylikuumenemista tai tulipalon.
A Käytä asianmukaisia kaapeleita
Kun teet laitekytkentöjä, käytä vain
Nikonin käyttötarkoitukseen
toimittamia tai myymiä kaapeleita, jotta
tuote on edelleen tuotesäännösten
mukainen.
A Noudata lentoyhtiön ja sairaalan
henkilökunnan antamia ohjeita
xiii
Huomautuksia
• Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei
• Nikon ei ole vastuussa vahingoista,
saa jäljentää, tallentaa tietojen
joita tämän laitteen käyttö voi
noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää
aiheuttaa.
vieraalle kielelle ilman Nikonin
• Näiden käyttöohjeiden tiedot on
etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. pyritty saamaan mahdollisimman
• Nikon varaa oikeuden muuttaa näissä
kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin
käyttöohjeissa olevia teknisiä tietoja tai huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä,
laitteistojen ja ohjelmistojen
pyydämme ilmoittamaan niistä
ominaisuuksia milloin tahansa ilman
paikalliselle Nikonin edustajalle (osoite
ennakkoilmoitusta.
toimitetaan erikseen).
xiv
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
VAROITUS: AKUN/PARISTON KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKU-/
PARISTOTYYPILLÄ SAATTAA JOHTAA RÄJÄHDYKSEEN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT/
PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.
Tämä merkintä osoittaa,
että sähkö- ja
elektroniikkalaitteet on
kerättävä erillään muusta
jätteestä.
Seuraavat ilmoitukset
koskevat vain Euroopan maissa olevia
käyttäjiä:
• Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi
erikseen asianmukaisessa
keräyspisteessä. Älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana.
• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat
säästämään luonnonvaroja ja
estämään haittoja, joita voi aiheutua
ihmisten terveydelle ja ympäristölle,
jos laitteita ei hävitetä asianmukaisesti.
• Lisätietoja saat myyjältä tai
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta
viranomaisilta.
Tämä symboli akussa/
paristossa osoittaa, että
akku/paristo tulee kerätä
talteen erikseen.
Seuraavat ilmoitukset
koskevat vain Euroopan maissa olevia
käyttäjiä:
• Kaikki akut/paristot, olipa niissä tämä
symboli tai ei, on vietävä erikseen niille
tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä
hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
• Lisätietoja saat myyjältä tai
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta
viranomaisilta.
xv
Kopiointikieltoa koskeva huomautus
Huomaa, että pelkkä skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella
digitaalisesti kopioidun materiaalin hallussapito saattaa olla lain mukaan
rangaistavaa.
• Kohteet, joita lain mukaan ei saa kopioida
Älä kopioi seteleitä, kolikoita,
arvopapereita, valtion obligaatioita tai
paikallishallinnon yleisöobligaatioita
siinäkään tapauksessa, että kyseiset
kopiot on merkitty mallikappaleiksi.
• Tiettyä kopiointia tai jäljentämistä koskevat
varoitukset
Lainsäädännöllä on voitu rajoittaa myös
yksityisten yritysten tiettyjen
dokumenttien kopiointia ja
jäljentämistä, ellei yritys käytä kopioita
omassa liiketoiminnallisessa käytössään.
Ulkomailla liikkeellä laskettujen
Älä myöskään kopioi valtioiden passeja,
seteleiden, kolikoiden tai arvopaperien
julkisten ja yksityisten yhteisöjen
kopioiminen on kiellettyä.
myöntämiä lisenssejä,
Käyttämättömien, valtion liikkeelle
henkilötodistuksia, lippuja,
laskemien postimerkkien tai
ruokailukuponkeja tai muita vastaavia
postikorttien kopioiminen on kielletty
dokumentteja.
ilman valtion myöntämää
• Noudata tekijänoikeuksia
ennakkolupaa.
Tekijänoikeuksin suojatun aineiston,
Valtion julkaisemien leimamerkkien ja
kuten kirjojen, musiikin, maalausten,
lain edellyttämien varmistettujen
puukaiverrusten, karttojen, piirustusten,
asiakirjojen kopioiminen on kielletty.
elokuvien ja valokuvien, kopiointia ja
jäljentämistä säädellään kansallisilla ja
kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Älä
käytä tätä tuotetta laittomien kopioiden
tekemiseen tai tekijänoikeuslakien
rikkomiseen.
xvi
Tallennusvälineiden hävittäminen tai luovuttaminen toiselle henkilölle
Kuvien poistaminen tai muistikorttien tai muiden tallennusvälineiden alustaminen
ei poista kuvatietoja täysin. Joissakin tapauksissa poistetut tiedostot voidaan
palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen avulla.
Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus.
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla.
Ennen kuin hävität tallennusvälineen tai luovutat sen toiselle henkilölle, poista
kaikki tiedot käyttämällä kaupallista poisto-ohjelmistoa tai alusta laite ja täytä se
sitten kokonaan kuvilla, joissa ei ole henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi kuvilla,
joissa on vain tyhjää taivasta). Muista vaihtaa myös kuvat, jotka on valittu
esiasetukseen käsin (0 127). Ennen kuin hävität kameran tai luovutat sen toiselle
henkilölle, poista myös kaikki henkilökohtaiset verkkotiedot kameran
asetusvalikon kohdassa Wi-Fi > Verkkoasetukset > Palauta verkkoasetukset
(0 256) ja Verkko > Verkkoasetukset. Katso lisätietoja Verkko-valikosta
lisävarusteena saatavan tiedonsiirtolaitteen mukana toimitetusta
dokumentaatiosta. Varo vahingoittamasta itseäsi tai muita, jos hävität
tallennusvälineen hajottamalla.
xvii
AVC Patent Portfolio License
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE ALAISENA KULUTTAJAN
HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN. TUOTETTA VOI KÄYTTÄÄ (i) AVCSTANDARDIN MUKAISEN VIDEOKUVAN (”AVC-VIDEO”) KOODAUKSEEN JA/TAI (ii) AVC-VIDEON
KOODAUKSEN PURKUUN, JOS VIDEON ON KOODANNUT KULUTTAJA HENKILÖKOHTAISEEN JA EIKAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI SE ON HANKITTU VIDEOIDEN TOIMITTAJALTA, JOLLA ON LUPA
AVC-VIDEOIDEN LEVITTÄMISEEN. MUITA KÄYTTÖTARKOITUKSIA VARTEN EI MYÖNNETÄ SUORAA TAI
EPÄSUORAA LUPAA. LISÄTIETOJA SAA MPEG LA, L.L.C:LTÄ. KATSO. http://www.mpegla.com
Käytä vain Nikon-merkkisiä elektronisia lisälaitteita
Nikon-kamerat on suunniteltu vaativien standardien mukaan, ja ne sisältävät
monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikonin hyväksymät Nikon-merkkiset
elektroniset lisälaitteet ja -tarvikkeet (esimerkiksi laturit, akut, verkkolaitteet ja
salamalaitteet) on suunniteltu ja testattu niin, että ne sopivat varmasti yhteen
kameran elektroniikkapiirin kanssa.
Muiden kuin Nikon-merkkisten sähkökäyttöisten lisävarusteiden
käyttö voi vaurioittaa kameraa ja mitätöidä Nikonin takuun.
Muiden valmistajien litiumioniakut, joissa ei ole oikealla näkyvää
Nikonin hologrammia, voivat haitata kameran normaalia
toimintaa ja aiheuttaa akkujen ylikuumentumista, syttymistä, halkeamista tai
vuotamista.
Lisätietoja Nikon-merkkisistä lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikonjälleenmyyjältä.
xviii
D Käytä vain Nikon-merkkisiä lisälaitteita
Vain Nikonin hyväksymien Nikon-merkkisten lisävarusteiden on
varmistettu toimivan Nikon-digitaalikameran toiminta- ja
turvallisuusvaatimusten mukaisesti. MUIDEN KUIN NIKON-MERKKISTEN
LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAURIOITTAA KAMERAA JA MITÄTÖIDÄ NIKONIN TAKUUN.
A Ennen tärkeiden kuvien ottamista
Ennen kuin kuvaat tärkeissä tilaisuuksissa (kuten häissä tai kun aiot ottaa
kameran mukaan matkalle), ota testikuva varmistuaksesi siitä, että kamera
toimii normaalisti. Nikon ei vastaa tuotteen vioista mahdollisesti johtuvista
vahingoista tai menetetyistä tuloista.
A Oppia ikä kaikki
Osana Nikonin Oppia ikä kaikki -tuotetuki- ja koulutuskampanjaa on
seuraavissa Web-sivustoissa saatavilla ajankohtaista, päivitettyä tietoa:
• Käyttäjät Yhdysvalloissa: http://www.nikonusa.com/
• Käyttäjät Euroopassa ja Afrikassa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Käyttäjät Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä: http://www.nikon-asia.com/
Tarkista viimeisimmät tuotetiedot, vinkit, vastaukset usein esitettyihin
kysymyksiin ja yleiset digitaalista kuvantamista ja valokuvausta koskevat
ohjeet annetuista osoitteista. Voit saada lisätietoa myös oman alueesi
Nikon-edustajalta. Katso yhteystiedot seuraavasta URL-osoitteesta:
http://imaging.nikon.com/
xix
Langaton
Tämä tuote, joka sisältää Yhdysvalloissa kehitetyn salausohjelmiston, kuuluu
Yhdysvaltojen vientivalvontasäännösten piiriin, eikä sitä saa viedä tai jälleenviedä
maihin, jotka ovat Yhdysvaltojen asettamassa kauppasaarrossa. Seuraavat maat
ovat tällä hetkellä kauppasaarrossa: Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria.
Langattomien laitteiden käyttö saattaa olla kiellettyä joissain maissa tai joillain
alueilla. Ota yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan, ennen kuin käytät
tämän tuotteen langattomia toimintoja tuotteen ostomaan ulkopuolella.
xx
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
Nikon Corporation vakuuttaa, että D7200 noudattaa direktiivin
1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D7200.pdf
xxi
Turvallisuus
Vaikka yksi tämän tuotteen eduista on, että muut voivat vapaasti hyödyntää
langatonta tiedonsiirtoa sen kantoalueella, seuraavia ongelmia voi ilmetä, jos
suojaus ei ole käytössä:
• Tietovarkaus: Ulkopuoliset haittaohjelmat saattavat kuunnella langattomia
lähetyksiä ja varastaa käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita henkilökohtaisia
tietoja.
• Luvaton käyttö: Luvattomat käyttäjät saattavat päästä verkkoon ja muuttaa
tietoja tai tehdä muita haitallisia toimintoja. Huomaa, että langattomien
verkkojen rakenteen takia erikoistuneet hyökkäykset voivat mahdollistaa
luvattoman käytön silloinkin, kun suojaus on käytössä.
xxii
Johdanto
Kameraan tutustuminen
Tutustu aluksi kameran painikkeisiin ja näyttöihin. Tähän lukuun
kannattaa lisätä kirjanmerkki, jotta siihen on helppo palata
käyttöopasta lukiessa.
Kameran runko
1 Stereomikrofoni ............ 163, 192, 273
8 Z/Q-painike........................ 106, 289
2 Kuvanottotavan valitsin .............. 8, 66
9 Elokuvan tallennuspainike ........... 163
3 Tilanvalitsin ...........................................6 10 Virtakytkin ...................................... 5, 24
4 Tilanvalitsimen lukituksen
11 Laukaisin .......................................34, 35
vapautin................................................6 12 E-painike ................................ 109, 194
5 Kameran hihnan kiinnike................ 20 13 Polttotason merkki (E) ..................98
6 Kuvanottotavan valitsimen
14 Ohjauspaneeli.......................................9
lukituksen vapautin .................... 8, 66
7 Varusteluisti (lisävarusteena
saatavalle salamalaitteelle)
................................................... 311, 319
1
Kameran runko (jatkuu)
1 Yhdysrakenteinen salama ......36, 144 10 Lisälaiteliitännän ja kuulokeliitännän
2 Peili...............................................71, 324
suojus ............................. 160, 193, 227
3 Valonmittauksen kytkentävipu... 352 11 Objektiivin vapautuspainike...........29
4 Objektiivin kiinnitysmerkki .............23 12 Tarkennustilapainike ................. 84, 90
5 M/Y-painike ................. 144, 146, 151 13 Tarkennustilan valitsin .............. 83, 97
14 Ulkoisen mikrofonin
6 Infrapunavastaanotin (etupuoli)
........................................................... 157
liitäntä ..................................... 193, 319
7 D-painike.................... 198, 203, 207 15 USB-liitäntä
8 USB-liitännän ja ulkoisen mikrofonin 16 HDMI-liitäntä ................................... 319
liitännän suojus..................... 193, 319 17 Lisälaiteliitäntä....................... 160, 227
9 HDMI-liitännän suojus................... 319 18 Kuulokeliitäntä................................ 193
A Sulje liitännän suojus
Sulje liitännän suojus, kun liitäntä ei ole käytössä. Liitäntöihin joutuva lika
voi häiritä tiedonsiirtoa.
2
1 Tarkennusapuvalo ................... 34, 277
2
3
4
5
6
Itselaukaisimen merkkivalo............ 69
Punasilmäisyyden vähennysvalo
................................................... 145, 147
Sivukomentokiekko........................ 285
Pv-painike ................ 55, 167, 285, 288
Fn-painike ......................... 76, 284, 288
N-Mark (NFC-antenni).................... 254
Akkutilan kansi ............................22, 28
7 Akku-/paristotilan kannen salpa
.......................................................22, 28
8 Lisävarusteena saatavan MB-D15-
akkuperän liitinsuojus.................. 319
9 Virtaliitännän kansi
10 CPU-liitännät
11 Objektiivin kiinnike ....................23, 98
12 AF-kytkentä
13 Jalustakierre
14 Rungon suojus...................... ii, 23, 319
3
Kameran runko (jatkuu)
1 Etsimen okulaari .........................10, 25 13 R (tieto) -painike.....................13, 185
2 Kuminen silmäsuppilo......................70 14 Pääkomentokiekko ........................ 285
3 Diopterin säädin.................................25 15 Monivalitsin ................................. 15, 17
4 A-painike .................94, 107, 285, 288 16 J (OK) -painike ................. 15, 17, 284
5 O/Q-painike....................40, 246, 289 17 Tarkennusalueen lukitsin ................89
6 K-painike ..................................39, 229 18 Muistikorttipaikan kansi ........... 22, 28
7 Näyttö.................31, 39, 161, 185, 229 19 Muistikortin merkkivalo..........35, 220
8 G-painike...............................16, 266 20 a-painike ........................... 12, 31, 161
9 L/U-painike
21 Infrapunavastaanotin (takapuoli)
.................17, 112, 115, 119, 121, 245
........................................................... 157
10 X/T-painike ......... 38, 78, 81, 243 22 Reaaliaikanäkymän valitsin
.............................................. 12, 31, 161
11 W/S-painike
....................... 100, 104, 194, 231, 232 23 Kaiutin ........................................... 5, 178
12 i-painike.................................. 189, 233
4
A Näytön valaistus
Virtakytkimen kiertäminen symbolia D kohti aktivoi
valmiustila-ajastimen ja ohjauspaneelin taustavalon (näytön
valaistus), jolloin näyttöä voi lukea pimeässä. Kun virtakytkin
vapautetaan, valot palavat muutaman sekunnin ajan
valmiustila-ajastimen ollessa aktiivinen, tai kunnes suljin
laukaistaan tai virtakytkintä kierretään uudelleen symbolia D
kohti.
Virtakytkin
D Kaiutin
Älä aseta kaiutinta magneettisten laitteiden lähelle. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen saattaa vaikuttaa magneettisilla laitteilla
tallennettuihin tietoihin.
5
Tilanvalitsin
Kameraa voi käyttää alla luetelluissa tiloissa. Valitse tila painamalla
tilanvalitsimen lukituksen vapautinta ja kiertämällä tilanvalitsinta.
Tilanvalitsin
Tilanvalitsimen lukituksen vapautin
e-, f-, g- ja h-tilat:
• e—Ohjelmoitu automatiikka (0 52)
• f—Suljinajan esivalinta-automatiikka (0 53)
• g—Aukon esivalinta-automatiikka (0 54)
• h—Käsisäätö (0 56)
Automaattiset tilat:
• i Automaattinen (0 30)
• j Automaattinen (ei salamaa) (0 30)
Kuvausohjelmatilat (0 41)
j- ja k-tilat (0 62)
Erikoistehostetilat (0 44)
6
A Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit
Ei-mikroprosessoriohjattuja (0 305) objektiiveja voi käyttää vain tiloissa A
ja M. Jos jokin muu tila valitaan, kun ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi on
kiinnitetty, sulkimen laukaisu estetään.
7
Kuvanottotavan valitsin
Valitse kuvanottotapa painamalla kuvanottotavan valitsimen
lukituksen vapautinta ja kiertämällä kuvanottotavan valitsin
haluamasi asetuksen kohdalle (0 66).
Kuvanottotavan valitsimen lukituksen vapautin
Kuvanottotavan valitsin
1
8
2
3 4 5
6
1 S Yksittäiskuva ...................................66
4 J Hiljainen laukaisu..........................66
2 T Sarjakuvaus, hidas.......................66
5 E Itselaukaisin ........................... 66, 69
3 U Sarjakuvaus, nopea.....................66
6 V Peilin nosto ........................ 66, 71
Ohjauspaneeli
Ohjauspaneelissa näkyy useita kameran asetuksia, kun kamera on
päällä. Tässä esitetyt kohdat näkyvät, kun kamera käynnistetään
ensimmäisen kerran; tietoa muista asetuksista on muissa tämän
käyttöoppaan osioissa.
1
2
3
9
8
4
5
7
6
1 Suljinaika.......................................53, 56
6 Jäljellä olevien kuvien määrä..........27
2 Akun/pariston ilmaisin .................... 26
7 ISO-herkkyys .......................................99
3 Aukko (aukkoarvo) .....................54, 56
8 Mittaus .............................................. 105
4 Muistikortin ilmaisin (Paikka 1)
9 ISO-herkkyyden ilmaisin ..................99
........................................................27, 82
5 Muistikortin ilmaisin (Paikka 2)
........................................................27, 82
Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin............................................. 103
A Kameran sammutusnäyttö
Jos kamera sammutetaan ja siihen on asetettu
akku ja muistikortti, muistikortin kuvake ja
jäljellä olevien kuvien määrä näkyvät näytöllä
(joissain harvoissa tapauksissa jotkin
muistikortit näyttävät nämä tiedot vain
kameran ollessa päällä).
Ohjauspaneeli
9
Etsin
5
6
7
1
2
8
9
3
4
10
11 12 13 14
23 24
15 16 17 18 19 20
25
26
27 28 29
21 22
30
1 Erikoistehostetilan ilmaisin .............44
7 Tarkennuspisteet............... 34, 89, 277
2 Yksivärisyyden ilmaisin ...........44, 130
8 1,3× DX-rajauksen ilmaisin ...... 73, 74
3 Tarkennusalueen merkit ...........25, 33
9 Vaakasuuntaisen kallistuksen
4 ”Ei muistikorttia” -ilmaisin...............29
ilmaisin (muotokuvasuunta) *
5 1,3× DX-rajaus.............................73, 74 10 Vaakasuuntaisen kallistuksen
ilmaisin (maisemasuunta) *
on valittu Mukautettuun asetukseen 11 Tarkennuksen ilmaisin ....... 34, 93, 98
12 Valotuksen lukitus.......................... 107
d7, Etsimen ruudukon näyttö)
........................................................... 280 13 Joustavan ohjelman ilmaisin ..........52
6 Rajausruudukko (näkyy, kun Päällä
10
14 Suljinaika.......................................53, 56 23 Salamavalon lukituksen ilmaisin
15 Aukko (aukkoarvo) .....................54, 56
........................................................... 154
Aukko (askelmäärä)................. 54, 308
HDR-ilmaisin .................................... 142
ADL-ilmaisin..................................... 140
Valotuksen/salaman haarukoinnin
ilmaisin............................................. 198
Valkotasapainon haarukoinnin
ilmaisin............................................. 203
ADL-haarukoinnin ilmaisin........... 207
Akun vähäisen varauksen varoitus
.............................................................. 26
ISO-herkkyyden ilmaisin ............... 100
”k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1 000 kuvaan) ................................... 27
Salaman valmiusilmaisin ....... 36, 280
24 Salamatäsmäyksen ilmaisin ......... 282
16
17
18
19
20
21
22
25 Himmenninaukon ilmaisin.....54, 308
26 Valotusilmaisin...................................57
Valotuksen korjauksen näyttö..... 109
27 Salaman korjauksen ilmaisin ....... 151
28 Valotuksen korjauksen ilmaisin ... 110
29 Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin............................................. 103
30 Jäljellä olevien kuvien määrä..........27
Ennen puskurimuistin täyttymistä
jäljellä oleva kuvamäärä ........68, 380
Käsin esiasetetun valkotasapainon
tallennuksen ilmaisin ................... 122
* Kun Etsimen näennäishorisontti on valittu Mukautetussa asetuksessa f2 (Fnpainikkeen tehtävä, 0 284) tai f3 (Esikatselupainikkeen teht., 0 285) >
Painallus, valitun painikkeen painaminen tuo etsimeen näkyviin vaakasuuntaisen kallistuksen
ilmaisimen.
Huomaa: Kuvassa olevan näytön kaikki ilmaisimet palavat havainnollisuuden vuoksi.
D Ei akkua
Kun akku on täysin tyhjä tai kamerassa ei ole akkua, etsimen näyttö
himmentyy. Tämä on normaalia, eikä kyse ole viasta. Etsimen näyttö palaa
normaaliksi, kun kameraan asetetaan täyteen ladattu akku.
D Ohjauspaneelin ja etsimen näytöt
Ohjauspaneelin ja etsimen näyttöjen kirkkaus vaihtelee lämpötilan
mukaan, ja näyttöjen reagointinopeus saattaa laskea matalissa
lämpötiloissa. Tämä on normaalia, eikä kyse ole viasta.
11
Näyttö (reaaliaikanäkymä)
Kun haluat rajata valokuvat tai elokuvat
näytöllä, kierrä reaaliaikanäkymän valitsin
asentoon C (valokuvan reaaliaikanäkymä)
tai 1 (elokuvan reaaliaikanäkymä) ja paina
a-painiketta.
a-painike
Reaaliaikanäkymän valitsin kierretty
asentoon C
Reaaliaikanäkymän valitsin kierretty
asentoon 1
D Ajastimen näyttö
Ajastin näytetään 30 s ennen reaaliaikanäkymän automaattista päättymistä
(ajastin muuttuu punaiseksi, jos reaaliaikanäkymä on päättymässä sisäisten
virtapiirien suojaamiseksi tai jos jokin muu asetus kuin Ei rajaa on valittu
Mukautettuun asetukseen c4—Näytön virrankatkaisun viive >
Reaaliaikanäkymä; 0 279—5 s ennen kuin näytön on määrä sammua
automaattisesti). Kuvausolosuhteista riippuen ajastin saattaa ilmestyä
näytölle heti, kun reaaliaikanäkymä valitaan. Elokuvan tallennus päättyy
automaattisesti, kun ajastimen aika kuluu loppuun, jäljellä olevasta
tallennusajasta riippumatta.
12
❚❚ Ilmaisimien näyttäminen ja piilottaminen
Piilota tai näytä näytön ilmaisimet
painamalla R-painiketta.
R-painike
C-tila
Jos reaaliaikanäkymän valitsin on kierretty asentoon C (valokuvan
reaaliaikanäkymä), seuraavia näyttöjä voi selata painamalla Rpainiketta.
Näennäishorisontti
Tiedot päällä
Rajausapuviivat
Tiedot pois päältä
13
1-tila
Jos reaaliaikanäkymän valitsin on kierretty asentoon 1 (elokuvan
reaaliaikanäkymä), seuraavia näyttöjä voi selata painamalla Rpainiketta.
Näennäishorisontti
Histogrammi
14
Tiedot päällä
Tiedot pois päältä
Rajausapuviivat
Monivalitsin
Tässä käyttöoppaassa monivalitsimen käyttösuunnat on esitetty
kuvakkeilla 1, 3, 4 ja 2.
1: Paina monivalitsinta ylös
J-painike
4: Paina
monivalitsinta
vasemmalle
2: Paina
monivalitsinta oikealle
3: Paina monivalitsinta alas
15
Kameran valikot
Useimpia kuvaus-, toisto- ja
asetusvaihtoehtoja voi säätää kameran
valikoiden kautta. Näytä valikot painamalla
G-painiketta.
G-painike
Välilehdet
Käytettävissä ovat seuraavat valikot:
• D: Toisto (0 266)
• B: Asetukset (0 289)
• C: Valokuvien kuvaus (0 268)
• N: Muokkaus (0 294)
• 1: Elokuvien kuvaus (0 273)
• O/m: OMA VALIKKO tai VIIMEISIMMÄT
• A: Mukautetut asetukset (0 276)
ASETUKSET (oletuksena OMA VALIKKO;
0 297)
Liukukytkin näyttää sijainnin
nykyisessä valikossa.
Nykyiset asetukset osoitetaan
kuvakkeilla.
Valikon asetukset
Nykyisen valikon asetukset.
Ohjekuvake (0 17)
16
Kameran valikoiden käyttäminen
❚❚ Valikkopainikkeet
Monivalitsinta ja J-painiketta käytetään kameran valikoissa
liikkumiseen.
1: Siirrä kohdistinta ylös
J-painike: valitse
korostettu kohta
4: Peruuta ja palaa
edelliseen valikkoon
2: Valitse korostettu kohta
tai näytä alivalikko
3: Siirrä kohdistinta alas
A d (Ohje) -kuvake
Jos d-kuvake näkyy näytön vasemmassa alakulmassa, ohjeen saa näkyviin
painamalla L (U) -painiketta.
Valittuna olevan asetuksen tai valikon kuvaus näkyy niin kauan kuin
painiketta pidetään painettuna. Vieritä näyttöä painamalla 1 tai 3.
L (U) -painike
17
❚❚ Valikoissa liikkuminen
Liiku valikoissa alla olevien ohjeiden mukaan.
1 Näytä valikot.
Näytä valikot painamalla Gpainiketta.
G-painike
2 Korosta nykyisen valikon
kuvake.
Korosta nykyisen valikon
kuvake painamalla 4.
3 Valitse valikko.
Valitse haluamasi valikko painamalla 1 tai 3.
4 Siirrä kohdistin valittuun
valikkoon.
Siirrä kohdistin valittuun
valikkoon painamalla 2.
18
5 Korosta valikon kohta.
Korosta valikon kohta
painamalla 1 tai 3.
6 Näytä asetukset.
Näytä valitun valikon
kohdan asetukset
painamalla 2.
7 Korosta asetus.
Korosta asetus painamalla 1
tai 3.
8 Valitse korostettu kohta.
Valitse korostettu kohta painamalla J. Poistu
tekemättä valintaa painamalla G-painiketta.
Huomaa seuraavat:
• Harmaana näkyvät valikon kohdat eivät ole käytettävissä.
• Vaikka painikkeen 2 painamisella on yleensä sama vaikutus kuin
painikkeen J painamisella, joissain tapauksissa valinnan voi tehdä
vain painamalla J.
• Poistu valikoista ja palaa kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
19
Aluksi
Käy läpi alla olevat seitsemän vaihetta valmistellaksesi kameran
käyttöä varten.
1 Kiinnitä hihna.
Kiinnitä hihna kuvan mukaisesti. Toista sama toiselle
kiinnikkeelle.
20
2 Lataa akku.
Aseta akku laturiin ja kytke laturi pistorasiaan (maasta tai
alueesta riippuen laturin mukana toimitetaan joko
verkkopistokesovitin tai virtajohto). Tyhjän akun täyteen
lataaminen kestää noin kaksi tuntia ja 35 minuuttia.
• Verkkopistokesovitin: Aseta verkkopistokesovitin laturin
virtajohdon liitäntään (q). Työnnä verkkopistokesovittimen
salpaa kuvan mukaisesti (w) ja käännä sovitinta 90°
kiinnittääksesi sen paikalleen (e). Aseta akku laturiin ja kytke
laturi pistorasiaan.
Verkkopistokesovittimen
salpa
90°
• Virtajohto: Liitä virtajohto kuvan mukaisessa asennossa, aseta
akku laturiin ja kytke johto pistorasiaan.
CHARGE-merkkivalo vilkkuu, kun akku latautuu.
Akku latautuu
Lataus valmis
21
3 Aseta akku ja muistikortti.
Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin asetat tai
poistat akun tai muistikortin. Aseta akku kuvan osoittamassa
suunnassa pitäen oranssia akkusalpaa painettuna sivuun akun
avulla. Salpa lukitsee akun paikalleen, kun akku on työnnetty
kokonaan sisään.
Akkusalpa
Jos käytät vain yhtä muistikorttia, aseta se paikkaan 1 (0 27).
Työnnä muistikorttia sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
A Akku ja laturi
Lue ja noudata tämän käyttöoppaan sivuilla x–xiii ja 330–332 olevia
varoituksia.
22
4 Kiinnitä objektiivi.
Kun objektiivi tai rungon suojus irrotetaan, on varottava, ettei
kameraan pääse pölyä. Tämän käyttöoppaan esimerkkikuvissa
käytetään AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR
-objektiivia.
Irrota kameran
rungon suojus
Irrota objektiivin takasuojus
Kiinnitysmerkki (kamera)
Kohdista
kiinnitysmerkit
Kiinnitysmerkki (objektiivi)
Kierrä objektiivia kuvan mukaisesti, kunnes se napsahtaa paikalleen
Muista irrottaa objektiivin suojus ennen kuvaamista.
23
5 Kytke kamera päälle.
Virtakytkin
Ohjauspaneeli kytkeytyy
päälle. Jos tämä on
ensimmäinen kerta, kun
kamera käynnistetään,
kielivalintaikkuna tulee
näkyviin.
Ohjauspaneeli
A Kuvakennon puhdistaminen
Kamera täristää kuvakennoa poistaakseen pölyn, kun kamera kytketään
päälle tai pois päältä (0 321).
6 Valitse kieli ja aseta
Siirrä
kameran kello.
kohdistinta ylös
Käytä monivalitsinta ja JJ-painike: valitse
painiketta valitaksesi kielen
korostettu kohta
ja asettaaksesi kameran
Valitse korostettu
kellon. Kun asetat kameran
kohta tai näytä
kellon, sinua pyydetään
alivalikko
valitsemaan aikavyöhyke,
Siirrä
päiväysmuoto ja kesäajan
kohdistinta alas
asetus ennen ajan ja päivän
asettamista; huomaa, että
kamera käyttää 24-tuntista kelloa. Kieltä ja päivämäärä-/aikaasetuksia voi muuttaa milloin tahansa asetusvalikon kohdissa
Kieli (Language) (0 290) ja Aikavyöhyke ja päivämäärä
(0 290).
24
7 Tarkenna etsin.
Kierrä diopterin säädintä,
kunnes tarkennusalueen
merkit ovat tarkentuneet.
Kun käytät säädintä silmäsi
ollessa etsimellä, varo
osumasta sormella tai
kynsillä vahingossa
silmääsi.
Tarkennusalueen
merkit
Etsintä ei tarkennettu
Etsin tarkennettu
Kamera on nyt käyttövalmis. Jatka sivulle 30, jossa on tietoa
valokuvien ottamisesta.
25
❚❚ Akun varaustaso
Akun varaustaso näkyy ohjauspaneelissa ja etsimessä.
Ohjauspaneeli
Ohjauspaneeli
L
K
J
I
H
26
Etsin
—
Etsin
Kuvaus
Akku on täyteen ladattu.
—
—
Akun varaus on osittain purkautunut.
—
d
H
d
(vilkkuu)
(vilkkuu)
Akun varaus on vähissä. Lataa akku tai
valmistaudu ottamaan käyttöön vara-akku.
Sulkimen laukaisu ei ole käytössä. Lataa tai
vaihda akku.
❚❚ Jäljellä olevien kuvien määrä
Kamerassa on kaksi muistikorttipaikkaa:
paikka 1 ja paikka 2. Paikka 1 on tarkoitettu
pääkortille; paikassa 2 olevaa korttia
käytetään varmuuskopiointiin tai
toissijaisena korttina. Jos oletusasetus
Ylivuoto on valittu kohtaan Paikassa 2
olevan kortin käyttö (0 82), kun
kamerassa on kaksi muistikorttia, paikassa 2
olevaa korttia käytetään vain, kun paikassa
1 oleva kortti on täynnä.
Ohjauspaneelissa näkyy, missä paikassa tai
paikoissa on tällä hetkellä muistikortti
(oikealla olevassa esimerkissä näkyvät
kuvakkeet, jotka näkyvät, kun molemmissa
paikoissa on muistikortti). Jos muistikortti
on täynnä tai lukittu tai siinä on
tapahtunut virhe, kyseisen kortin kuvake
vilkkuu (0 344).
Ohjauspaneelissa ja etsimessä näkyy,
montako valokuvaa nykyisillä asetuksilla
voidaan ottaa (jos arvo on yli 1 000, se
pyöristetään alaspäin lähimpään
satalukuun; esim. arvot välillä 1 800 ja
1 899 näytetään arvona 1,8 k). Jos
kamerassa on kaksi muistikorttia, näytöillä
näkyy paikassa 1 olevalla kortilla jäljellä
oleva tila.
Paikka 1
Paikka 2
Ohjauspaneeli
Jäljellä olevien kuvien
määrä
Ohjauspaneeli
Etsin
27
❚❚ Akun ja muistikorttien poistaminen
Akun poistaminen
Sammuta kamera ja avaa akkutilan kansi.
Paina akkusalpaa nuolen osoittamaan
suuntaan vapauttaaksesi akun ja poista
akku käsin.
Varmista ensin, että muistikortin
merkkivalo on sammunut, ja sammuta
sitten kamera, avaa muistikorttipaikan
kansi, paina korttia sisäänpäin ja vapauta
kortti (q). Kortin voi tämän jälkeen poistaa
käsin (w).
16GB
Muistikorttien poistaminen
D Muistikortit
• Muistikortit voivat olla käytön jälkeen kuumia. Ole varovainen
poistaessasi muistikortteja kamerasta.
• Sammuta kamera, ennen kuin asetat tai poistat muistikortin. Älä poista
muistikorttia kamerasta, sammuta kameraa tai poista tai irrota
virtalähdettä kortin alustuksen tai tietojen tallentamisen, poistamisen tai
tietokoneelle kopioimisen aikana. Näiden varotoimien noudattamatta
jättäminen voi johtaa tietojen menettämiseen tai kameran tai kortin
vahingoittumiseen.
• Älä koske kortin liittimiin sormilla tai metalliesineillä.
• Älä pudota tai taivuta muistikorttia äläkä altista sitä voimakkaille iskuille.
• Älä purista kortin kuorta. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi vahingoittaa korttia.
• Älä altista korttia vedelle, kuumuudelle, voimakkaalle kosteudelle tai
suoralle auringonvalolle.
• Älä alusta muistikortteja tietokoneessa.
28
A Ei muistikorttia
Jos kamerassa ei ole muistikorttia,
ohjauspaneelissa ja etsimessä näkyy S.
Jos kamera sammutetaan niin, että siinä on
ladattu akku, mutta ei muistikorttia,
ohjauspaneelissa näkyy S.
B
16G
A Kirjoitussuojauskytkin
SD-muistikorteissa on
kirjoitussuojauskytkin, joka estää
tahattoman tietojen menetyksen.
Kun kytkin on ”lukitus”-asennossa,
Kirjoitussuojauskytkin
muistikorttia ei voi alustaa eikä
valokuvia voi poistaa tai tallentaa
(näytöllä näkyy varoitus, jos suljin yritetään laukaista). Avaa muistikortin
lukitus työntämällä kytkin ”kirjoitus”-asentoon.
❚❚ Objektiivin irrottaminen
Varmista, että kamera on pois päältä, kun
irrotat tai vaihdat objektiiveja. Irrota
objektiivi pitämällä objektiivin
vapautuspainiketta (q) painettuna ja
kiertämällä objektiivia myötäpäivään (w).
Kun olet irrottanut objektiivin, aseta
objektiivin suojukset ja kameran rungon
suojus paikoilleen.
D Mikroprosessoriohjatut objektiivit, joissa on himmenninrengas
Jos mikroprosessoriohjatussa objektiivissa on himmenninrengas (0 307),
lukitse aukko pienimpään asetukseen (suurin aukkoarvo).
29
Perusvalokuvaus ja -toisto
”Tähtää ja kuvaa” -valokuvaus (tilat i ja j)
Tässä osiossa käsitellään valokuvien ottamista
tiloissa i ja j. i ja j ovat automaattisia ”tähtää
ja kuvaa” -tiloja, joissa kamera ohjaa suurinta osaa
asetuksista kuvausolosuhteiden mukaan.
1 Kytke kamera päälle.
Ohjauspaneeli kytkeytyy
päälle.
30
Virtakytkin
2 Paina kameran päällä
Tilanvalitsin
olevaa tilanvalitsimen
lukituksen vapautinta ja
kierrä samalla tilanvalitsin
asentoon i tai j.
Tilanvalitsimen lukituksen vapautin
Valokuvat voi rajata etsimessä tai
näytöllä (reaaliaikanäkymä). Käynnistä
reaaliaikanäkymä kiertämällä
reaaliaikanäkymän valitsin asentoon C
ja painamalla a-painiketta.
Reaaliaikanäkymän
valitsin
a-painike
Kuvien rajaaminen
etsimessä
Kuvien rajaaminen
näytöllä
(reaaliaikanäkymä)
31
3 Valmistele kamera.
Etsinvalokuvaus: Kun rajaat valokuvia etsimessä, tartu kädensijaan
oikealla kädellä ja tue kameran runkoa tai objektiivia vasemmalla
kädellä. Tue kyynärpääsi kylkiäsi vasten.
Reaaliaikanäkymä: Kun rajaat valokuvia näytöllä, tartu kädensijaan
oikealla kädellä ja tue objektiivia vasemmalla kädellä.
A Valokuvien rajaaminen pystysuunnassa (muotokuvasuunnassa)
Kun rajaat valokuvia muotokuvasuunnassa (pystysuunnassa), pidä
kameraa alla olevan kuvan mukaisesti.
Valokuvien rajaaminen
etsimessä
32
Valokuvien rajaaminen
näytöllä
4 Rajaa valokuva.
Etsinvalokuvaus: Rajaa valokuva etsimessä
niin, että pääkohde on tarkennusalueen
merkkien sisällä.
Tarkennusalueen merkit
Reaaliaikanäkymä: Oletusasetuksilla
kamera tunnistaa kasvot
automaattisesti ja valitsee
tarkennuspisteen. Jos kasvoja ei havaita,
siirrä tarkennuspiste monivalitsimella
pääkohteen kohdalle.
Tarkennuspiste
A Zoom-objektiivin käyttö
Lähennä kohdetta zoomausrenkaan avulla niin, Lähennä
että kohde täyttää suuremman osan kuvasta,
tai loitonna kohdetta ja suurenna lopullisessa
kuvassa näkyvää aluetta (valitse pidempi
polttoväli objektiivin polttoväliasteikolta
lähentääksesi kohdetta ja lyhyempi polttoväli
loitontaaksesi).
Loitonna
Zoomausrengas
33
5 Paina laukaisin puoleenväliin.
Etsinvalokuvaus: Tarkenna painamalla
laukaisin puoleenväliin
(tarkennusapuvalo saattaa syttyä, jos
kohde on heikosti valaistu). Kun
tarkennus on valmis, aktiivinen
tarkennuspiste ja tarkentumisen
ilmaisin (I) tulevat näkyviin etsimeen.
Tarkennuspiste
Tarkennuksen ilmaisin
Tarkentumisen
ilmaisin
I
F
H
F H
(vilkkuu)
Kuvaus
Kohde on tarkennettu.
Tarkennuspiste on kameran ja kohteen välissä.
Tarkennuspiste on kohteen takana.
Kamera ei pysty tarkentamaan automaattitarkennuksella.
Katso sivu 96.
Reaaliaikanäkymä: Tarkennuspiste vilkkuu
vihreänä, kun kamera tarkentaa. Jos
kamera pystyy tarkentamaan,
tarkennuspiste näkyy vihreänä; muussa
tapauksessa tarkennuspiste vilkkuu
punaisena.
Tarkennuspiste
34
6 Ota kuvia.
Paina laukaisin kevyesti
pohjaan asti ottaaksesi
valokuvan. Muistikortin
merkkivalo syttyy, ja
valokuva näkyy näytöllä
muutaman sekunnin ajan.
Älä poista muistikorttia tai
poista tai irrota virtalähdettä,
ennen kuin merkkivalo on
sammunut ja tallennus on päättynyt.
Muistikortin merkkivalo
Päätä reaaliaikanäkymä painamalla apainiketta.
a-painike
35
A Yhdysrakenteinen salama
Jos lisävalaistusta tarvitaan oikean valotuksen
saavuttamiseksi i-tilassa, yhdysrakenteinen
salama nousee automaattisesti, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin. Jos salama on
ylhäällä, valokuvia voi ottaa vain kun salaman
valmiusilmaisin (M) näkyy. Jos salaman
valmiusilmaisin ei näy, salama latautuu; nosta
sormesi hetkeksi laukaisimelta ja yritä
uudelleen.
Etsin
Reaaliaikanäkymä
Kun salama ei ole käytössä, säästä virtaa
painamalla salamaa varovasti alaspäin, kunnes
salpa loksahtaa paikalleen.
36
A Valmiustila-ajastin (etsinvalokuvaus)
Etsimen ilmaisinnäyttö ja ohjauspaneelin suljinajan ja aukon
näyttö sammuvat virran säästämiseksi, jos mitään toimintoja
ei tehdä noin kuuteen sekuntiin. Aktivoi näyttö painamalla
laukaisin puoleenväliin. Valmiustila-ajastimen automaattista
laukeamista edeltävää aikaa voi säätää Mukautetussa
asetuksessa c2 (Valmiustila-ajastin, 0 279).
Valotusmittarit pois päältä
Valotusmittarit päällä
A Näytön virrankatkaisun viive (reaaliaikanäkymä)
Näyttö sammuu, jos mitään toimintoja ei tehdä noin kymmeneen
minuuttiin. Näytön automaattista sammumista edeltävän ajan voi valita
Mukautetulla asetuksella c4 (Näytön virrankatkaisun viive, 0 279) >
Reaaliaikanäkymä.
D Peitä etsin
Voit estää etsimen kautta tulevaa valoa vaikuttamasta valokuviin ja
valotukseen poistamalla kumisen silmäsuppilon ja peittämällä etsimen
kameran mukana toimitetulla okulaarisuojuksella ennen kuvausta (0 70).
37
A Reaaliaikanäkymän zoomauksen esikatselu
Paina X (T) -painiketta lähentääksesi valittuun tarkennuspisteeseen
enintään noin 19× suurennuksella. Näytön oikeaan alakulmaan ilmestyy
harmaareunainen navigointi-ikkuna. Siirrä tarkennuspistettä vierittämällä
sitä monivalitsimella tai loitonna kuvaa painamalla W (S).
X (T) -painike
Navigointi-ikkuna
A Valotus
Kuvausohjelmasta riippuen valotus voi olla erilainen kuin silloin, kun
reaaliaikanäkymää ei käytetä.
D Kuvaus reaaliaikanäkymässä
Vaikka ne eivät näy lopullisessa kuvassa, saattaa näytöllä näkyä epätasaisia
reunoja, väripoikkeamia, moiré-ilmiötä ja kirkkaita pisteitä, ja kirkkaita
alueita tai kaistaleita saattaa näkyä alueilla, joilla on välkkyviä kylttejä tai
muita katkonaisia valonlähteitä, tai jos strobovalo tai jokin muu kirkas,
hetkellinen valonlähde valaisee kohteen hetkeksi. Lisäksi vääristymiä voi
esiintyä liikkuvia kohteita kuvattaessa erityisesti, jos kameraa panoroidaan
vaakasuunnassa tai jos kohde liikkuu nopeasti rajauksen poikki
vaakasuunnassa. Välkyntää ja juovaisuutta, jota näkyy näytöllä
loisteputkivalossa tai elohopeahöyrylampun tai natriumlampun valossa,
voi vähentää käyttämällä Välkynnänvähennys-toimintoa (0 290), mutta
niitä saattaa silti näkyä lopullisessa valokuvassa joillain suljinajoilla. Vältä
osoittamasta kameralla aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa kameran
sisäisiä virtapiirejä.
38
Perustoisto
1 Paina K-painiketta.
Valokuva näytetään näytöllä. Näytöllä
näkyy kuvake, joka osoittaa, millä
muistikortilla näytettävä kuva on.
K-painike
2 Näytä lisää kuvia.
Lisää kuvia voi näyttää
painamalla 4 tai 2.
Lopeta toisto ja palaa kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
A Kuvan tarkastelu
Kun Päällä on valittu toistovalikon kohtaan Kuvan tarkastelu (0 267),
valokuvat näkyvät automaattisesti näytöllä muutaman sekunnin ajan
kuvauksen jälkeen.
A Katso myös
Katso sivulta 233 tietoa muistikorttipaikan valitsemisesta.
39
Tarpeettomien valokuvien poistaminen
Poista näytöllä näkyvä valokuva painamalla O (Q) -painiketta.
Huomaa, että poistettuja valokuvia ei voi palauttaa.
1 Näytä valokuva.
Näytä poistettava valokuva edellisellä
sivulla kuvatulla tavalla.
K-painike
2 Poista valokuva.
Paina O (Q) -painiketta.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin; paina
O (Q) -painiketta uudelleen
poistaaksesi kuvan ja palataksesi
toistoon. Paina K poistuaksesi
poistamatta kuvaa.
O (Q) -painike
A Poista
Poista valitut kuvat (0 248), kaikki valittuna päivänä otetut kuvat (0 249)
tai kaikki valitun muistikortin tietyssä kohteessa olevat kuvat (0 248)
käyttämällä toistovalikon Poista-toimintoa.
40
Asetusten sovittaminen kohteeseen tai
tilanteeseen (kuvausohjelma)
Kamerassa on erilaisia kuvausohjelmia. Kuvausohjelman
valitseminen optimoi asetukset automaattisesti valitun
kuvausohjelman mukaiseksi, jolloin luovien valokuvien ottaminen
on helppoa: valitse kuvausohjelma, rajaa kuva ja kuvaa sivujen
30–35 ohjeiden mukaan.
Näytä valittuna oleva kuvausohjelma kiertämällä tilanvalitsin
asentoon SCENE ja painamalla R-painiketta. Valitse jokin muu
kuvausohjelma kiertämällä pääkomentokiekkoa.
Tilanvalitsin
Pääkomentokiekko
Näyttö
Huomaa, että kuvausohjelmaa ei voi vaihtaa reaaliaikanäkymän
aikana, kun reaaliaikanäkymän valitsin on 1-asennossa.
41
❚❚ Kuvausohjelmat
Asetus
42
k
Muotokuva
l
Maisema
p
Lapsi
m
Urheilu
n
Lähikuva
o
Yömuotokuva
r
Yömaisema
s
Juhlat/sisätila
t
Ranta/lumi
Kuvaus
Käytä muotokuviin saadaksesi pehmeän, luonnollisen
näköisen ihonsävyn. Jos kohde on kaukana taustasta
tai käytössä on teleobjektiivi, taustan yksityiskohtia
pehmennetään, jotta sommitelmaan muodostuu
syvyyden tuntua.
Käytä päivänvalossa kuvattaviin värikkäisiin
maisemakuviin. 1, 2
Käytä lapsista otettaviin tilannekuviin. Vaatteet ja
taustan yksityiskohdat toistuvat värikkäinä, kun taas
ihonsävyt säilyvät pehmeinä ja luonnollisina.
Lyhyet suljinajat pysäyttävät liikkeen dynaamisissa
urheilukuvissa, joissa pääkohde erottuu selvästi. 1, 2
Käytä kukista, hyönteisistä ja muista pienistä kohteista
otettaviin lähikuviin (makro-objektiivia voi käyttää
tarkentamiseen hyvin pienillä etäisyyksillä).
Käytä saavuttaaksesi luonnollisen tasapainon
pääkohteen ja taustan välille muotokuvissa, jotka
otetaan heikossa valaistuksessa.
Vähennä kohinaa ja epäluonnollisia värejä kuvattaessa
yömaisemia, mukaan lukien katuvalaistus ja
neonkyltit. 1, 2
Tallenna sisätilojen taustavalaistuksen vaikutus. Käytä
juhlissa ja muissa sisällä kuvattavissa tilanteissa.
Tallenna auringon valaiseman veden, lumen tai hiekan
kirkkaus. 1, 2
u
Auringonlasku
Asetus
v
Ilta-/
aamuhämärä
w
x
Lemmikkikuva
Kuvaus
Säilyttää auringonlaskujen ja auringonnousujen
voimakkaat värisävyt. 1, 2
Säilyttää heikossa luonnonvalossa ennen
auringonnousua tai auringonlaskun jälkeen näkyvät
värit. 1, 2
Käytä vilkkaista lemmikeistä otettaviin muotokuviin. 2
Kynttilänvalo
Kynttilänvalossa otettaviin valokuviin. 1
y
Kukinnot
z
Ruska
0
Ruoka
Käytä kuvatessasi kukkaketoja, kukkivia
hedelmätarhoja ja muita maisemia, joissa näkyy laajoja
kukkivia alueita. 1
Tallentaa syksyisten lehtien loistavat punaisen ja
keltaisen sävyt. 1
Käytä värikkäisiin ruuasta otettaviin valokuviin.
Käyttääksesi salamaa valokuvauksessa nosta salama
painamalla M (Y) -painiketta (0 146).
1 Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
2 Tarkennusapuvalo kytkeytyy pois.
A Liike-epäterävyyden estäminen
Käytä jalustaa estääksesi kameran tärähtämisestä johtuvan liikeepäterävyyden pitkiä suljinaikoja käytettäessä.
43
Erikoistehosteet
Erikoistehosteita voi käyttää valokuvia otettaessa ja elokuvia
kuvattaessa.
Näytä valittuna oleva tehoste kiertämällä tilanvalitsin asentoon
EFFECTS ja painamalla R-painiketta. Valitse jokin muu tehoste
kiertämällä pääkomentokiekkoa.
Tilanvalitsin
Pääkomentokiekko
Näyttö
Huomaa, että tehostetta ei voi vaihtaa reaaliaikanäkymän aikana,
kun reaaliaikanäkymän valitsin on 1-asennossa.
❚❚ Erikoistehosteet
Asetus
44
%
Pimeänäkö
g
Väriluonnos
Kuvaus
Käytä pimeässä tallentaaksesi yksivärisiä kuvia suurilla
ISO-herkkyyksillä (käsitarkennusta voi käyttää, jos
kamera ei pysty tarkentamaan). 1
Kamera tunnistaa ja värittää kuvan ääriviivat
väriluonnostehosteen luomiseksi. Tehostetta voi
säätää reaaliaikanäkymässä (0 46). Huomaa, että tässä
tilassa tallennetut elokuvat toistetaan kuin
valokuvasarjasta tehty kuvaesitys.
Asetus
1
Kuvaus
Luo valokuvia, jotka näyttävät dioraamoista otetuilta
kuvilta. Toimii parhaiten korkealta näköalapaikalta
kuvattaessa. Miniatyyritehoste-elokuvat toistetaan
suurella nopeudella tiivistäen noin 45 minuuttia
Miniatyyritehoste
asetuksella 1 920 × 1 080/30p kuvattua videoaineistoa
äänettömäksi elokuvaksi, joka toistetaan noin
kolmessa minuutissa. Tehostetta voi säätää
reaaliaikanäkymässä (0 47). 1, 2
Kaikki muut paitsi valitut värit tallennetaan
Valikoiva väri
mustavalkoisena. Tehostetta voi säätää
reaaliaikanäkymässä (0 49). 1
Siluetti
Kohteet näkyvät siluetteina kirkasta taustaa vasten. 1
2
Yläsävy
3
Alasävy
i
u
Käytä kuvatessasi kirkkaissa olosuhteissa luodaksesi
kirkkaita, valontäyteisiä kuvia. 1
Käytä kuvatessasi hämärässä valaistuksessa luodaksesi
tummia, hillityn sävyisiä kuvia, joissa valoalueet
korostuvat. 1
1 Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
2 Tarkennusapuvalo kytkeytyy pois.
A Liike-epäterävyyden estäminen
Käytä jalustaa estääksesi kameran tärähtämisestä johtuvan liikeepäterävyyden pitkiä suljinaikoja käytettäessä.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) -tallennus ei ole käytettävissä tiloissa %, g, i ja u. Kuvat, jotka
otetaan NEF (RAW)- tai NEF (RAW) + JPEG -asetuksen ollessa valittuna
näissä tiloissa, tallennetaan JPEG-kuvina. NEF (RAW) + JPEG -asetuksella
luodut JPEG-kuvat tallennetaan valitulla JPEG-laadulla, kun taas NEF (RAW)
-kuvat tallennetaan hienolaatuisina kuvina.
A g- ja i-tilat
Automaattitarkennus ei ole käytettävissä elokuvan tallennuksen aikana.
Reaaliaikanäkymän päivitysnopeus ja sarjakuvauksen kuvausnopeus
hidastuvat; automaattitarkennuksen käyttö reaaliaikanäkymässä
keskeyttää esikatselun.
45
Reaaliaikanäkymässä käytettävissä olevat
asetukset
Valitun tehosteen asetuksia säädetään reaaliaikanäkymänäytössä,
mutta niitä käytetään reaaliaikanäkymä- ja etsinvalokuvauksen
aikana ja elokuvan tallennuksessa.
❚❚ g Väriluonnos
1 Valitse reaaliaikanäkymä.
Paina a-painiketta. Näkymä objektiivin
läpi näytetään näytöllä.
a-painike
2 Säädä asetuksia.
Paina J näyttääksesi oikealla näkyvät
asetukset. Paina 1 tai 3 korostaaksesi
kohdan Värikkyys tai Ääriviivat ja
paina 4 tai 2 muuttaaksesi kohtaa.
Värikkyyttä voi lisätä värikylläisyyden
lisäämiseksi tai vähentää ”puhki
palaneen”, yksivärisen vaikutelman luomiseksi, ja ääriviivoja voi
muokata paksummaksi tai ohuemmaksi. Ääriviivojen
vahvistaminen tekee myös väreistä täyteläisempiä.
3 Paina J.
Paina J poistuaksesi, kun asetukset on
tehty. Palaa etsinvalokuvaukseen
painamalla a-painiketta.
46
❚❚ i Miniatyyritehoste
1 Valitse reaaliaikanäkymä.
Paina a-painiketta. Näkymä objektiivin
läpi näytetään näytöllä.
a-painike
2 Aseta tarkennuspiste.
Käytä monivalitsinta asettaaksesi
tarkennuspisteen tarkennettavalle
alueelle ja paina laukaisin puoleenväliin
tarkistaaksesi tarkennuksen. Poista
miniatyyritehosteen asetukset näytöltä
hetkellisesti ja suurenna näytön
näkymää tarkemman tarkennuksen saavuttamiseksi painamalla
X (T). Paina W (S) palataksesi miniatyyritehostenäyttöön.
3 Näytä asetukset.
Paina J näyttääksesi
miniatyyritehosteen asetukset.
47
4 Säädä asetuksia.
Paina 4 tai 2 valitaksesi tarkennettavan
alueen suunnan ja paina 1 tai 3
säätääksesi sen leveyttä.
5 Paina J.
Paina J poistuaksesi, kun asetukset on
tehty. Palaa etsinvalokuvaukseen
painamalla a-painiketta.
48
❚❚ u Valikoiva väri
1 Valitse reaaliaikanäkymä.
Paina a-painiketta. Näkymä objektiivin
läpi näytetään näytöllä.
a-painike
2 Näytä asetukset.
Paina J näyttääksesi valikoivan värin
asetukset.
3 Valitse väri.
Valittu väri
Rajaa kohde näytön keskellä olevaan
valkoiseen neliöön ja paina 1 valitaksesi
kohteen värin lopullisessa kuvassa
säilytettäväksi väriksi (kamera ei
välttämättä havaitse kunnolla haaleita
värejä; valitse kylläinen väri). Valitaksesi
värin tarkemmin lähennä näytön
keskustaa painamalla X (T). Loitonna painamalla W (S).
49
4 Valitse värialue.
Värialue
Paina 1 tai 3 kasvattaaksesi tai
pienentääksesi lopulliseen kuvaan
sisällytettävää samankaltaisten
värisävyjen skaalaa. Valitse arvo väliltä 1
ja 7; huomaa, että suuremmat arvot
saattavat sisältää
sävyjä muista väreistä.
5 Valitse lisää värejä.
Jos haluat valita lisää värejä,
kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi jonkin muun
näytön yläreunassa olevista
kolmesta värilaatikosta ja
toista vaiheet 3 ja 4
valitaksesi toisen värin. Toista halutessasi myös kolmannelle
värille. Poista korostetun värin valinta painamalla O (Q). Poista
kaikki värit painamalla O (Q) ja pitämällä sitä painettuna.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin; valitse Kyllä.
6 Paina J.
Paina J poistuaksesi, kun asetukset on
tehty. Kuvauksen aikana vain valitun
väriset kohteet tallennetaan värillisenä;
muut kohteet tallennetaan
mustavalkoisena. Palaa
etsinvalokuvaukseen painamalla a-painiketta.
50
P-, S-, A- ja M-tilat
P-, S-, A- ja M-tilat tarjoavat eri tapoja ohjata
suljinaikaa ja aukkoa.
Tila
P
S
A
M
Kuvaus
Ohjelmoitu automatiikka (0 52): Kamera asettaa suljinajan ja aukon
optimaalisen valotuksen saavuttamiseksi. Suositellaan
tilannekuviin ja muihin tilanteisiin, joissa kameran asetusten
säätämiseen on vain vähän aikaa.
Suljinajan esivalinta-automatiikka (0 53): Käyttäjä valitsee suljinajan;
kamera valitsee lopputuloksen kannalta parhaan aukon. Käytä
liikkeen pysäyttämiseen tai liike-epäterävyyden luomiseen.
Aukon esivalinta-automatiikka (0 54): Käyttäjä valitsee aukon; kamera
valitsee lopputuloksen kannalta parhaan suljinajan. Käytä taustan
häivyttämiseen tai saadaksesi sekä etualan että taustan tarkaksi.
Käsisäätö (0 56): Käyttäjä valitsee sekä suljinajan että aukon. Jos
haluat käyttää pitkää valotusaikaa, aseta suljinajaksi Bulb- (A)
tai Time-aikavalotus (%).
A Objektiivityypit
Kun käytät mikroprosessoriohjattua objektiivia, jossa on himmenninrengas
(0 307), lukitse himmenninrengas pienimpään aukkoon (suurin
aukkoarvo). G- ja E-tyypin objektiiveissa ei ole himmenninrengasta.
Ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja voi käyttää vain tiloissa A (aukon
esivalinta-automatiikka) ja M (käsisäätö), joissa aukkoa voi säätää vain
objektiivin himmenninrenkaalla. Jonkin muun tilan valitseminen poistaa
sulkimen laukaisun käytöstä. Katso lisätietoja kohdasta ”Yhteensopivat
objektiivit” (0 304).
51
P: Ohjelmoitu automatiikka
Tässä tilassa kamera säätää suljinaikaa ja aukkoa automaattisesti
sisäisen ohjelman avulla niin, että useimmissa tilanteissa
saavutetaan paras mahdollinen valotus.
A Joustava ohjelma
Tilassa P erilaisia suljinajan ja aukon
yhdistelmiä voi valita kiertämällä
pääkomentokiekkoa valotusmittareiden
ollessa päällä (”joustava ohjelma”). Kierrä
kiekkoa oikealle valitaksesi suuren aukon
(pieni aukkoarvo), joka häivyttää taustan
yksityiskohdat, tai lyhyen suljinajan, joka
”pysäyttää” liikkeen. Kierrä kiekkoa
vasemmalle valitaksesi pienen aukon (suuri
aukkoarvo), joka lisää syväterävyyttä, tai
pitkän suljinajan, joka luo liike-epäterävyyttä.
Kaikki yhdistelmät tuottavat saman
valotuksen. Kun joustava ohjelma on
käytössä, joustavan ohjelman ilmaisin (O tai E)
näkyy. Palauta suljinajan ja aukon
oletusasetukset kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes ilmaisin ei enää
näy, valitsemalla toinen tila tai
sammuttamalla kamera.
Pääkomentokiekko
Etsin
Näyttö
52
S: Suljinajan esivalinta-automatiikka
Suljinajan esivalinta-automatiikassa käyttäjä valitsee suljinajan ja
kamera valitsee automaattisesti valotuksen kannalta parhaan
aukon.
Valitse suljinaika kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kun valotusmittarit
ovat päällä. Suljinajaksi voi asettaa ”v”
tai arvon väliltä 30 s ja 1/8 000 s.
Pääkomentokiekko
Ohjauspaneeli
Näyttö
A Katso myös
Katso sivulta 343, mitä tulee tehdä, jos suljinajan näytöissä näkyy vilkkuva
”A”- tai ”%”-ilmaisin.
53
A: Aukon esivalinta-automatiikka
Aukon esivalinta-automatiikassa käyttäjä valitsee aukon ja kamera
valitsee automaattisesti valotuksen kannalta parhaan suljinajan.
Valitse aukko objektiivin pienimmän ja
suurimman arvon väliltä kiertämällä
sivukomentokiekkoa, kun valotusmittarit
ovat päällä.
Sivukomentokiekko
Ohjauspaneeli
Näyttö
A Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit (0 308)
Säädä aukkoa objektiivin
himmenninrenkaalla. Jos objektiivin suurin
aukko on määritetty asetusvalikon kohdassa
Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 224), kun
kiinnitettynä on ei-mikroprosessoriohjattu
objektiivi, nykyinen aukkoarvo näkyy
pyöristettynä lähimpään täyteen arvoon.
Muuten aukon näytöissä näkyy vain askelmäärä (F, ja suurin aukko näkyy
muodossa FA), ja aukkoarvo täytyy tarkistaa objektiivin
himmenninrenkaasta.
54
A Syväterävyyden esikatselu (etsinvalokuvaus)
Esikatsele aukon vaikutusta pitämällä Pvpainiketta painettuna. Objektiivi
himmennetään kameran valitsemaan
aukkoarvoon (tilat P ja S) tai käyttäjän
valitsemaan arvoon (tilat A ja M) niin, että
syväterävyyttä voi esikatsella etsimessä.
Pv-painike
A Mukautettu asetus e5—Muotoilusalama (etsinvalokuvaus; 0 284)
Tällä asetuksella säädetään, lähettävätkö yhdysrakenteinen salama ja
lisävarusteena saatavat Nikonin luovaa valaistusjärjestelmää (CLS; 0 311)
tukevat salamalaitteet muotoilusalaman, kun Pv-painiketta painetaan.
55
M: Käsisäätö
Käsisäätöisessä valotustilassa käyttäjä ohjaa sekä suljinaikaa että
aukkoa. Kun valotusmittarit ovat päällä, kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi suljinajan ja sivukomentokiekkoa asettaaksesi aukon.
Suljinajaksi voi asettaa ”v” tai arvon väliltä 30 s ja 1/8 000 s, tai
suljinta voidaan pitää auki määräämättömän ajan pitkää
valotusaikaa varten (A tai %, 0 58). Aukon voi valita objektiivin
pienimmän ja suurimman arvon väliltä. Tarkista valotus
valotusilmaisimista.
Sivukomentokiekko
Aukko
Suljinaika
Pääkomentokiekko
A AF Micro NIKKOR -objektiivit
Jos käytetään ulkoista valotusmittaria, valotussuhde täytyy huomioida vain,
kun aukko asetetaan käyttämällä objektiivin himmenninrengasta.
56
A Valotusilmaisimet
Jos suljinajaksi on valittu muu kuin ”bulb”- tai ”time”-aikavalotus,
valotusilmaisimet näyttävät, tulisiko valokuvasta ali- tai ylivalottunut
nykyisillä asetuksilla. Mukautetun asetuksen b2 (Valotussäädön
porrastus, 0 278) valinnasta riippuen ali- tai ylivalotuksen määrä
näytetään 1/3 EV:n tai 1/2 EV:n porrastuksella. Jos valotusmittausjärjestelmän
rajat ylittyvät, valotusilmaisimet ja suljinajan (tilat P ja A) ja/tai aukon (tilat P
ja S) näytöt vilkkuvat.
Mukautetun asetuksen b2 valintana 1/3 arvoa
Optimaalinen valotus 1/3 EV:n alivalotus
2 EV:n ylivalotus
Ohjauspaneeli
Etsin
(etsinvalokuvaus)
Näyttö
(reaaliaikanäkymä)
A Katso myös
Katso tietoa valotusilmaisimien kääntämisestä niin, että negatiiviset arvot
näkyvät oikealla ja positiiviset arvot vasemmalla, Mukautetusta asetuksesta
f8 (Käänteiset ilmaisimet, 0 286).
57
Pitkät valotusajat (vain M-tila)
Valitse seuraavat suljinajat liikkuvien
valojen, tähtien, yömaisemien tai
ilotulitusten kuvaamiseen pitkillä
valotusajoilla.
• Bulb-aikavalotus (A): Suljin pysyy auki
niin kauan kuin laukaisinta pidetään
Valotuksen pituus: 35 s
painettuna. Estääksesi liikeAukko: f/25
epäterävyyden muodostumista käytä
jalustaa tai lisävarusteena saatavaa
langatonta (0 160, 319) tai langallista kauko-ohjainta (0 319).
• Time-aikavalotus (%): Aloita valotus kameran laukaisimella tai
lisävarusteena saatavan kauko-ohjaimen tai langallisen tai
langattoman kauko-ohjaimen laukaisimella. Suljin pysyy auki,
kunnes painiketta painetaan uudelleen.
Ennen kuin jatkat, kiinnitä kamera jalustalle tai aseta se vakaalle,
tasaiselle alustalle. Estääksesi etsimen kautta tulevaa valoa
näkymästä valokuvassa tai vaikuttamasta valotukseen poista
kuminen silmäsuppilo ja peitä etsin kameran mukana toimitetulla
okulaarisuojuksella (0 70). Huomaa, että pitkillä valotusajoilla voi
esiintyä kohinaa (kirkkaita pisteitä, satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä
tai utua). Kirkkaita pisteitä ja utua voi vähentää valitsemalla Päällä
valokuvausvalikon kohtaan Kohinan väh. kun pitkä valotus
(0 271).
58
❚❚ Bulb-aikavalotus
1 Kierrä tilanvalitsin
Tilanvalitsin
asentoon M.
2 Valitse suljinaika.
Kun valotusmittarit ovat päällä, kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi suljinajaksi ”Bulb”-aikavalotuksen (A).
Pääkomentokiekko
Ohjauspaneeli
Näyttö
3 Ota valokuva.
Kun olet tarkentanut, paina kameran tai lisävarusteena saatavan
langattoman tai langallisen kauko-ohjaimen laukaisin pohjaan.
Nosta sormesi laukaisimelta, kun valotus on valmis.
59
❚❚ Time-aikavalotus
1 Kierrä tilanvalitsin
Tilanvalitsin
asentoon M.
2 Valitse suljinaika.
Kun valotusmittarit ovat päällä, kierrä pääkomentokiekkoa
vasemmalle valitaksesi suljinajaksi ”Time”-aikavalotuksen (%).
Pääkomentokiekko
Ohjauspaneeli
Näyttö
3 Avaa suljin.
Kun olet tarkentanut, paina kameran tai lisävarusteena saatavan
kauko-ohjaimen tai langallisen tai langattoman kauko-ohjaimen
laukaisin pohjaan.
4 Sulje suljin.
Toista vaiheen 3 toiminto.
60
A ML-L3-kauko-ohjaimet
Jos aiot käyttää ML-L3-kauko-ohjainta, valitse kauko-ohjaustila (Viivästetty
kaukolaukaisu, Nopea kaukolaukaisu tai Peilin nosto kaukoohjaimella) valokuvausvalikon kohdassa Kauko-ohjaustila (ML-L3)
(0 156). Huomaa, että jos käytät ML-L3-kauko-ohjainta, kuvat otetaan
”Time”-tilassa silloinkin kun ”Bulb”/A on valittu suljinajaksi. Valotus
alkaa, kun kauko-ohjaimen laukaisinta painetaan, ja loppuu 30 minuutin
kuluttua tai kun painiketta painetaan uudelleen.
61
Käyttäjäasetukset: U1- ja U2-tilat
Tallenna usein käytetyt asetukset tilanvalitsimen U1- ja U2asentoihin.
Käyttäjäasetusten tallentaminen
1 Valitse tila.
Tilanvalitsin
Kierrä tilanvalitsin haluamasi
tilan kohdalle.
2 Säädä asetuksia.
Säädä haluamallasi tavalla joustavaa ohjelmaa (tila P), suljinaikaa
(tilat S ja M), aukkoa (tilat A ja M), valotuksen ja salaman korjausta,
salamatilaa, tarkennuspistettä, mittausta, automaattitarkennusja tarkennusaluetiloja, haarukointia sekä kuvaus- ja Mukautetut
asetukset -valikoiden asetuksia.
A Käyttäjäasetukset
Seuraavia asetuksia ei voi tallentaa paikkaan U1 tai U2.
Valokuvausvalikko:
Elokuvausvalikko:
• Palauta valokuv.valikon oletusaset. • Palauta elokuv.valikon oletusaset.
• Tallennuskansio
• Kuva-ala
• Kuva-ala
• Muokk. Picture Control -säät.
• Muokk. Picture Control -säät.
• Ajastettu valokuvaus
• Kauko-ohjaustila (ML-L3)
• Päällekkäisvalotus
• Ajastettu kuvaus
62
3 Valitse Tallenna käyttäjäasetukset.
Näytä valikot painamalla Gpainiketta. Korosta asetusvalikossa
Tallenna käyttäjäasetukset ja paina
2.
G-painike
4 Valitse Tallenna paikkaan U1 tai
Tallenna paikkaan U2.
Korosta Tallenna paikkaan U1 tai
Tallenna paikkaan U2 ja paina 2.
5 Tallenna käyttäjäasetukset.
Korosta Tallenna asetukset ja paina J
tallentaaksesi vaiheissa 1 ja 2 valitut
asetukset vaiheessa 4 valittuun
tilanvalitsimen asentoon.
63
Käyttäjäasetusten ottaminen käyttöön
Kierrä tilanvalitsin asentoon U1 Tilanvalitsin
ottaaksesi käyttöön asetukset,
jotka on tallennettu kohdassa
Tallenna paikkaan U1, tai
asentoon U2 ottaaksesi käyttöön
asetukset, jotka on tallennettu
kohdassa Tallenna paikkaan
U2.
64
Käyttäjäasetusten palauttaminen
Paikan U1 tai U2 asetusten oletusarvojen palauttaminen:
1 Valitse Palauta käyttäjäasetukset.
Näytä valikot painamalla Gpainiketta. Korosta asetusvalikossa
Palauta käyttäjäasetukset ja paina 2.
G-painike
2 Valitse Palauta U1 tai Palauta U2.
Korosta Palauta U1 tai Palauta U2 ja
paina 2.
3 Palauta käyttäjäasetukset.
Korosta Palauta ja paina J.
65
Kuvanottotapa
Kuvanottotavan valitseminen
Valitse kuvanottotapa painamalla
kuvanottotavan valitsimen lukituksen
vapautinta ja kiertämällä kuvanottotavan
valitsin haluamasi asetuksen kohdalle.
Tila
S
CL
CH
Q
E
MUP
66
Kuvaus
Yksittäiskuvaus: Kamera ottaa yhden valokuvan joka kerta kun
laukaisinta painetaan.
Sarjakuvaus, hidas: Kun laukaisinta pidetään painettuna pohjaan,
kamera ottaa valokuvia Mukautetussa asetuksessa d2
(Sarjakuvaus, hidas, 0 67, 280) valitulla kuvausnopeudella.
Huomaa, että vain yksi kuva otetaan, jos salama välähtää.
Sarjakuvaus, nopea: Kun laukaisinta pidetään painettuna pohjaan,
kamera tallentaa valokuvia sivulla 67 ilmoitetulla
kuvausnopeudella. Käytä liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
Huomaa, että vain yksi kuva otetaan, jos salama välähtää.
Hiljainen laukaisu: Kuten yksittäiskuvaus, mutta peili ei loksahda
takaisin paikalleen, kun laukaisin painetaan pohjaan, jolloin käyttäjä
voi ohjata peilin loksahtamisesta kuuluvan äänen ajoitusta; ääni on
myös hiljaisempi kuin yksittäiskuvaustilassa. Myöskään äänimerkki
ei kuulu riippumatta Mukautetun asetuksen d1 (Äänimerkki;
0 280) asetuksesta.
Itselaukaisin: Ota kuvia itselaukaisimen avulla (0 69).
Peilin nosto: Valitse tämä tila minimoidaksesi kameran tärähtämisen
tele- tai lähikuvauksessa tai muissa tilanteissa, joissa kameran
pienikin liikahdus voi tehdä valokuvista epätarkkoja (0 71).
Kuvausnopeus
Sarjakuvauksen (hidas ja nopea) kuvausnopeus vaihtelee kuva-alan
(0 73) asetuksen mukaan, ja kun NEF (RAW) -asetus on valittu
kuvanlaaduksi, NEF (RAW) -värisyvyyden mukaan (0 80). Alla
olevassa taulukossa annetaan likimääräiset kuvausnopeudet, kun
käytössä on täyteen ladattu EN-EL15-akku, jatkuva tarkennus ja
käsisäätöinen valotus tai suljinajan esivalinta-automatiikka ja kun
suljinaika on 1/250 s tai lyhyempi ja muut asetukset ovat
oletusarvoissa.
Kuva-ala
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Kuvanlaatu
JPEG/12-bittinen NEF
(RAW)
14-bittinen NEF (RAW)
JPEG/12-bittinen NEF
(RAW)
14-bittinen NEF (RAW)
Likimääräinen kuvausnopeus
CL
CH
1–6 kuvaa/s
6 kuvaa/s
1–5 kuvaa/s
5 kuvaa/s
1–6 kuvaa/s
7 kuvaa/s
6 kuvaa/s
Kuvausnopeus saattaa laskea erittäin pienillä aukoilla (suuri
aukkoarvo) tai pitkillä suljinajoilla, kun tärinänvaimennus
(käytettävissä VR-objektiiveilla) tai automaattinen
ISO-herkkyyssäätö (0 102) on päällä tai kun akun varaus on vähissä,
ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty tai
Himmenninrengas on valittu Mukautettuun asetukseen f5
(Komentokiekkojen mukautt.) > Aukon asetus (0 285).
Reaaliaikanäkymässä suurin kuvausnopeus on 3,7 kuvaa/s.
67
A Puskurimuisti
Kamerassa on puskurimuisti väliaikaista tallennusta varten, mikä
mahdollistaa kuvauksen samalla kun valokuvia tallennetaan muistikortille.
Kuvausnopeus laskee, kun puskuri on täynnä (tAA).
Nykyisillä asetuksilla puskuriin mahtuvien kuvien arvioitu määrä näkyy
kuvalaskureissa, kun laukaisinta pidetään painettuna. Alla olevissa kuvissa
näkyy näyttö silloin, kun puskurimuistissa on tilaa noin 42 kuvalle.
Muistikortin merkkivalo palaa, kun valokuvia tallennetaan muistikortille.
Kuvausolosuhteista ja muistikortin suorituskyvystä riippuen tallennus voi
kestää muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin. Älä poista
muistikorttia tai poista tai irrota virtalähdettä, ennen kuin merkkivalo on
sammunut. Jos kamera sammutetaan, kun puskurimuistissa on vielä tietoja,
virtaa ei katkaista, ennen kuin kaikki puskurimuistissa olevat kuvat on
tallennettu. Jos akku tyhjenee, kun puskurimuistissa on vielä kuvia,
sulkimen laukaisu estetään ja kuvat siirretään muistikortille.
A Reaaliaikanäkymä
Jos sarjakuvausta käytetään reaaliaikanäkymässä, valokuvat näytetään
objektiivin näkymän sijaan, kun laukaisinta pidetään painettuna.
A Katso myös
Katso tietoa yhdessä sarjassa otettavien valokuvien enimmäismäärän
valitsemisesta Mukautetusta asetuksesta d3 (Sarjakuvaus enintään,
0 280). Katso tietoa yhdessä sarjassa otettavissa olevien kuvien määrästä
sivulta 380.
68
Itselaukaisintila (E)
Itselaukaisinta voi käyttää vähentämään kameran tärähtämistä tai
omakuvien ottamiseen.
1 Kiinnitä kamera jalustalle.
Kiinnitä kamera jalustalle tai aseta se vakaalle, tasaiselle alustalle.
2 Valitse itselaukaisintila.
Paina kuvanottotavan
valitsimen lukituksen
vapautinta ja kierrä
kuvanottotavan valitsin
asentoon E.
Kuvanottotavan valitsin
3 Rajaa valokuva ja tarkenna.
Itselaukaisinta ei voi käyttää, jos kamera ei pysty
tarkentamaan kertatarkennuksella tai jos suljinta ei
voida laukaista jostain muusta syystä.
4 Käynnistä ajastin.
Paina laukaisin pohjaan
käynnistääksesi ajastimen.
Itselaukaisimen merkkivalo
alkaa vilkkua.
Itselaukaisimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta kaksi sekuntia
ennen valokuvan ottamista. Suljin laukaistaan noin kymmenen
sekunnin kuluttua ajastimen käynnistymisestä.
Jos haluat kytkeä itselaukaisimen pois päältä ennen valokuvan
ottamista, kierrä kuvanottotavan valitsin jonkin muun asetuksen
kohdalle.
69
A Peitä etsin
Kun otat valokuvia niin, ettei silmäsi ole etsimellä, poista kuminen
silmäsuppilo (q) ja aseta laitteen mukana toimitettu okulaarisuojus kuvan
mukaisesti (w). Näin etsimen kautta ei pääse valoa, joka voisi näkyä
valokuvissa tai vaikuttaa valotukseen. Pidä tukevasti kiinni kamerasta, kun
irrotat kumisen silmäsuppilon.
Kuminen silmäsuppilo
Okulaarisuojus
D Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen
Ennen kuin otat valokuvan käyttäen salamaa tiloissa, joissa salama täytyy
nostaa käsin, nosta salama painamalla M (Y) -painiketta ja odota, että
salaman valmiusilmaisin (M) tulee näkyviin (0 146). Kuvaus keskeytetään,
jos salama nostetaan, kun itselaukaisimen ajastin on käynnissä. Huomaa,
että vain yksi valokuva otetaan, kun salama välähtää, riippumatta siitä,
montako kuvaa on valittu Mukautetussa asetuksessa c3 (Itselaukaisin;
0 279).
A Katso myös
Katso tietoa itselaukaisimen keston, otettavien kuvien määrän sekä kuvien
välisen aikavälin valitsemisesta Mukautetusta asetuksesta c3
(Itselaukaisin; 0 279). Katso Mukautetusta asetuksesta d1 (Äänimerkki;
0 280), miten säädetään itselaukaisimen käytön yhteydessä kuuluvia
äänimerkkejä.
70
Peilin nosto -tila (MUP)
Valitse tämä tila minimoidaksesi liike-epäterävyyden, joka johtuu
kameran liikkeestä peiliä nostettaessa. Kun haluat käyttää peilin
nosto -tilaa, paina kuvanottotavan valitsimen lukituksen vapautinta
ja kierrä kuvanottotavan valitsin asentoon MUP (peilin nosto).
Kuvanottotavan valitsimen lukituksen vapautin
Kuvanottotavan valitsin
Paina laukaisin puoleenväliin asettaaksesi tarkennuksen ja
valotuksen ja paina sitten laukaisin pohjaan asti. Etsin tai näyttö
sammuu; etsinvalokuvauksessa peili nostetaan. Paina laukaisin
uudelleen pohjaan ottaaksesi kuvan. Kun kuvaus päättyy,
reaaliaikanäkymä palautuu käyttöön tai (etsinvalokuvauksessa) peili
laskeutuu.
D Peilin nosto
Kun peili on nostettu, valokuvia ei voi rajata etsimessä eivätkä
automaattitarkennus ja mittaus ole käytössä.
A Peilin nosto -tila
Kuva otetaan automaattisesti, jos mitään toimintoja ei tehdä noin 30 s:iin,
kun peili on nostettu.
71
A Liike-epäterävyyden estäminen
Estääksesi kameran liikkumisesta johtuvan liike-epäterävyyden paina
laukaisinta kevyesti tai käytä lisävarusteena saatavaa langallista kaukoohjainta (0 319). Katso tietoa lisävarusteena saatavan ML-L3-kaukoohjaimen käytöstä peilin nosto -valokuvauksessa sivulta 156. Jalustan
käyttöä suositellaan.
72
Kuvan tallennusvaihtoehdot
Kuva-ala
Valitse kuva-alaksi DX (24×16) tai 1,3× (18×12).
Asetus
a
DX (24×16)
Z
1,3× (18×12)
Kuvaus
Kuvat tallennetaan käyttämällä 23,5 × 15,6 mm:n kuvaalaa (DX-muoto).
Kuvat tallennetaan käyttämällä 18,8 × 12,5 mm:n kuvaalaa, jolloin saavutetaan telekuvausvaikutelma ilman,
että objektiivia tarvitsee vaihtaa. Kamera pystyy myös
tallentamaan enemmän kuvia sekunnissa
sarjakuvauksessa (0 67).
Etsimen näyttö
Kuva, jonka kuva-ala on
DX (24×16)
Kuva, jonka kuva-ala on
1,3× (18×12)
73
A Kuva-ala
Valittu asetus näkyy näytöllä.
Tietonäyttö
Kuvausnäyttö
A Etsimen näyttö
Oikealla näkyy 1,3× DX-rajauksen etsimen
näyttö. s-kuvake näkyy etsimessä, kun 1,3× DXrajaus on valittu.
1,3× DX-rajaus
A Katso myös
Katso sivulta 168 tietoa rajauksista, joita voi käyttää, kun reaaliaikanäkymän
valitsin on kierretty asentoon 1. Katso sivulta 380 tietoa eri kuva-alaasetuksilla tallennettavissa olevien kuvien lukumäärästä.
74
Kuva-alan voi valita käyttämällä kuvausvalikoiden Kuva-alaasetusta tai painamalla painiketta ja kiertämällä komentokiekkoa.
❚❚ Kuva-alan valikko
1 Valitse Kuva-ala.
Korosta jommassakummassa
kuvausvalikossa Kuva-ala ja paina 2.
2 Säädä asetuksia.
Valitse asetus ja paina J. Valittu rajaus
näkyy etsimessä (0 74).
A Kuvakoko
Kuvakoko vaihtelee valitun kuva-alan mukaan (0 81).
75
❚❚ Kameran painikkeet
Etsinvalokuvauksessa kuva-alan voi valita myös Fn-painikkeella ja
komentokiekoilla.
1 Määritä kuva-alan valinta kameran painikkeen tehtäväksi.
Valitse kameran painikkeen ”Painallus ja komentokiekot”
-asetukseksi Valitse kuva-ala Mukautettujen asetusten
valikossa. Kuva-alan valinnan voi määrittää Fn-painikkeen
(Mukautettu asetus f2, Fn-painikkeen tehtävä, 0 284), Pvpainikkeen (Mukautettu asetus f3, Esikatselupainikkeen teht.,
0 285) tai A AE-L/AF-L -painikkeen (Mukautettu asetus f4, AE-L/
AF-L-painikkeen teht., 0 285) tehtäväksi.
2 Valitse kuva-ala valitulla painikkeella.
Kuva-alan voi valita
painamalla valittua painiketta
ja kiertämällä pää- tai
sivukomentokiekkoa, kunnes
haluttu rajaus näkyy etsimessä
(0 74).
Fn-painike Pääkomentokiekko
Valittuna olevan kuva-alan saa
näkyviin painamalla painiketta kuvaalan näyttämiseksi ohjauspaneelissa,
etsimessä tai tietonäytöllä.
76
Kuvanlaatu ja kuvakoko
Kuvanlaatu ja kuvakoko määrittävät yhdessä, paljonko tilaa
valokuvat vievät muistikortilta. Suurempia, korkeammalla laadulla
otettuja kuvia voi tulostaa suurikokoisina, mutta ne myös vievät
enemmän tilaa, jolloin muistikortille mahtuu vähemmän tällaisia
kuvia (0 380).
Kuvanlaatu
Valitse tiedostomuoto ja pakkaussuhde (kuvanlaatu).
Asetus
Tiedostotyyppi
NEF (RAW)
NEF
JPEG, hieno
JPEG, normaali
JPEG
JPEG, perus
NEF (RAW) + JPEG,
hieno
NEF (RAW) + JPEG,
norm.
NEF (RAW) + JPEG,
perus
NEF/
JPEG
Kuvaus
Kuvakennon raakatiedot tallennetaan
käsittelemättömänä. Asetuksia, kuten
valkotasapainoa ja kontrastia, voi säätää
kuvauksen jälkeen.
Tallenna JPEG-kuvat noin 1 : 4 -pakkaussuhteella
(hieno laatu). *
Tallenna JPEG-kuvat noin 1 : 8 -pakkaussuhteella
(normaali laatu). *
Tallenna JPEG-kuvat noin 1 : 16
-pakkaussuhteella (peruslaatu). *
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW) -kuva
ja yksi hienolaatuinen JPEG-kuva.
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW) -kuva
ja yksi normaalilaatuinen JPEG-kuva.
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW) -kuva
ja yksi peruslaatuinen JPEG-kuva.
* Pieni koko valittu kohtaan JPEG-pakkaus. Pakkaussuhde on vain likimääräinen arvio;
todellinen suhde vaihtelee ISO-herkkyyden ja kuvausohjelman mukaan.
77
Kuvanlaadun voi asettaa painamalla X (T) -painiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu asetus näkyy
tietonäytöllä.
X (T) -painike Pääkomentokiekko
Tietonäyttö
A NEF (RAW) -kuvat
Kuvakoon asetus ei vaikuta NEF (RAW) -kuvien kokoon. NEF (RAW) -kuvista
voi luoda JPEG-kopioita käyttämällä Capture NX-D:tä tai muuta ohjelmistoa
tai muokkausvalikon toimintoa NEF (RAW) -käsittely (0 295).
A NEF+JPEG
Kun asetuksella NEF (RAW) + JPEG otettuja valokuvia katsellaan kameralla,
jossa on vain yksi muistikortti, vain JPEG-kuva näytetään. Jos molemmat
kopiot on tallennettu samalle muistikortille, molemmat kopiot poistetaan,
kun valokuva poistetaan. Jos JPEG-kopio on tallennettu eri muistikortille
käyttämällä asetusta Paikassa 2 olevan kortin käyttö > RAW paikka 1 JPEG paikka 2, JPEG-kopion poistaminen ei poista NEF (RAW) -kuvaa.
78
A + NEF (RAW)
Jos + NEF (RAW) on määrätty Fn-painikkeen tehtäväksi Mukautetulla
asetuksella f2 (Fn-painikkeen tehtävä, 0 284) > Painallus ja
kuvanlaaduksi on valittu JPEG-asetus, seuraavasta Fn-painikkeen
painamisen jälkeen otettavasta valokuvasta tallennetaan NEF (RAW) -kopio
(alkuperäinen kuvanlaatuasetus palautetaan, kun nostat sormesi
laukaisimelta). Poistu tallentamatta NEF (RAW) -kopiota painamalla
uudelleen Fn-painiketta.
A Valokuvausvalikko
Kuvanlaatua voi säätää myös valokuvausvalikon Kuvanlaatu-asetuksella
(0 268).
79
❚❚ JPEG-pakkaus
Valitse JPEG-kuvien pakkaustyyppi korostamalla
valokuvausvalikossa JPEG-pakkaus ja painamalla 2.
Asetus
O
Pieni koko
P
Paras laatu
Kuvaus
Kuvat pakataan niin, että tiedostokoko on
suhteellisen yhtenäinen.
Optimaalinen kuvanlaatu. Tiedostokoko vaihtelee
kuvausohjelman mukaan.
❚❚ Tyyppi
Valitse NEF (RAW) -kuvien pakkaustyyppi korostamalla
valokuvausvalikossa NEF (RAW) -tallennus > Tyyppi ja painamalla
2.
Asetus
N
O
Kuvaus
NEF-kuvat pakataan käyttämällä peruutettavaa
Häviöttä pakattu algoritmia, joka pienentää tiedostokokoa noin
20–40 % vaikuttamatta kuvanlaatuun.
NEF-kuvat pakataan käyttämällä peruuttamatonta
Pakattu
algoritmia, joka pienentää tiedostokokoa noin
35–55 % vaikuttamatta merkittävästi kuvanlaatuun.
❚❚ NEF (RAW) -värisyvyys
Valitse NEF (RAW) -kuvien värisyvyys korostamalla
valokuvausvalikossa NEF (RAW) -tallennus > NEF (RAW)
-värisyvyys ja painamalla 2.
Asetus
80
q
12-bittinen
r
14-bittinen
Kuvaus
NEF (RAW) -kuvat tallennetaan 12-bittisellä
värisyvyydellä.
NEF (RAW) -kuvat tallennetaan 14-bittisellä
värisyvyydellä, jolloin tiedostot ovat suurempia kuin
12-bittisellä värisyvyydellä, mutta väritietoja
tallennetaan enemmän.
Kuvakoko
Kuvakoko mitataan kuvapisteinä. Valitse # Suuri, $ Keskikoko tai
% Pieni (huomaa, että kuvakoko vaihtelee kohtaan Kuva-ala
valitun asetuksen mukaan, 0 73):
Kuva-ala
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Asetus
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Koko (kuvapisteinä)
6 000 × 4 000
4 496 × 3 000
2 992 × 2 000
4 800 × 3 200
3 600 × 2 400
2 400 × 1 600
Tulostuskoko (cm) *
50,8 × 33,9
38,1 × 25,4
25,3 × 16,9
40,6 × 27,1
30,5 × 20,3
20,3 × 13,5
* Arvioitu koko tulostustarkkuudella 300 dpi. Tuumina ilmoitettu tulostuskoko vastaa kuvapisteinä
ilmoitettua kuvakokoa jaettuna tulostimen tarkkuudella, joka ilmoitetaan pisteinä tuumaa kohti (dpi;
1 tuuma = noin 2,54 cm).
Kuvakoon voi asettaa painamalla X (T) -painiketta ja kiertämällä
sivukomentokiekkoa, kunnes haluttu asetus näkyy tietonäytöllä.
X (T) -painike Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
A Valokuvausvalikko
Kuvakokoa voi säätää myös valokuvausvalikon Kuvakoko-asetuksella
(0 269).
81
Kahden muistikortin käyttäminen
Kun kamerassa on kaksi muistikorttia, voit valita paikassa 2 olevan
kortin tehtävän valokuvausvalikon kohdassa Paikassa 2 olevan
kortin käyttö. Valitse Ylivuoto (paikassa 2 olevaa korttia käytetään
vain, kun paikassa 1 oleva kortti on täynnä), Varmuuskopiointi
(kaikki kuvat tallennetaan kahteen kertaan, sekä paikassa 1 että
paikassa 2 olevalle kortille) tai RAW paikka 1 - JPEG paikka 2 (kuten
Varmuuskopiointi, paitsi että NEF/RAW + JPEG -asetuksilla
tallennettujen valokuvien NEF/RAW-kopiot tallennetaan vain
paikassa 1 olevalle kortille ja JPEG-kopiot vain paikassa 2 olevalle
kortille).
A ”Varmuuskopiointi” ja ”RAW paikka 1 - JPEG paikka 2”
Kamera näyttää jäljellä olevien kuvien määrän kortilla, jolla on vähemmän
vapaata muistia. Sulkimen laukaisu estetään, kun jompikumpi korteista
täyttyy.
A Elokuvien tallennus
Kun kamerassa on kaksi muistikorttia, elokuvien tallennukseen käytettävän
korttipaikan voi valita elokuvausvalikon Kohde-asetuksella (0 273).
82
Tarkennus
Tarkennusta voidaan säätää automaattisesti (katso alla) tai käsin
(0 97). Käyttäjä voi myös valita tarkennuspisteen automaatti- tai
käsitarkennukseen (0 89) tai käyttää tarkennuksen lukitusta
sommitellakseen valokuvan uudelleen tarkennuksen jälkeen
(0 93).
Automaattitarkennus
Käyttääksesi
Tarkennustilan valitsin
automaattitarkennusta kierrä
tarkennustilan valitsin asentoon
AF.
Automaattitarkennustila
Seuraavat automaattitarkennustilat voi valita etsinvalokuvauksessa:
Tila
Kuvaus
Automaattinen tarkennus: Kamera valitsee automaattisesti
AF-A kertatarkennuksen, jos kohde ei liiku, ja jatkuvan
automaattitarkennuksen, jos kohde liikkuu.
Kertatarkennus: Paikallaan oleville kohteille. Tarkennus lukittuu, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin. Oletusasetuksilla suljin voidaan
AF-S
laukaista vain, kun tarkentumisen ilmaisin (I) näkyy (tarkennuksen
ensisijaisuus; 0 276).
Jatkuva tarkennus: Liikkuville kohteille. Kamera tarkentaa jatkuvasti,
kun laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin; jos kohde liikkuu,
kamera ottaa käyttöön ennakoivan tarkennuksen seurannan (0 85)
AF-C ennustaakseen lopullisen etäisyyden kohteeseen ja säätää
tarkennusta tarvittaessa. Oletusasetuksilla suljin voidaan laukaista
riippumatta siitä, onko kohde tarkennettu (laukaisun ensisijaisuus;
0 276).
83
Seuraavat automaattitarkennustilat voi valita reaaliaikanäkymässä:
Tila
AF-S
AF-F
Kuvaus
Kertatarkennus: Paikallaan oleville kohteille. Tarkennus lukittuu, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin.
Kokoaikainen automaattitarkennus: Liikkuville kohteille. Kamera
tarkentaa jatkuvasti, kunnes laukaisinta painetaan. Tarkennus
lukittuu, kun laukaisin painetaan puoleenväliin.
Automaattitarkennustilan voi
valita painamalla
tarkennustilapainiketta ja
kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes
haluttu asetus näkyy.
Tarkennustilapainike Pääkomentokiekko
Ohjauspaneeli
Etsin
84
Näyttö
A Ennakoiva tarkennuksen seuranta (etsinvalokuvaus)
AF-C-tilassa, tai kun jatkuva automaattitarkennus on valittuna AF-A-tilassa,
kamera aloittaa ennakoivan tarkennuksen seurannan, jos kohde liikkuu
kohti kameraa tai kamerasta poispäin laukaisimen ollessa painettuna
puoleenväliin. Näin kamera pystyy seuraamaan tarkennusta samalla kun se
ennakoi, missä kohde on, kun suljin laukaistaan.
A Katso myös
Katso tietoa tarkennuksen ensisijaisuudesta jatkuvassa tarkennuksessa
Mukautetusta asetuksesta a1 (AF-C-tilan ensisij. valinta, 0 276). Katso
tietoa laukaisun ensisijaisuudesta kertatarkennuksessa Mukautetusta
asetuksesta a2 (AF-S-tilan ensisij. valinta, 0 276). Katso Mukautetusta
asetuksesta f5 (Komentokiekkojen mukautt.) > Vaihda pää/sivu (0 285)
tietoa sivukomentokiekon käyttämisestä tarkennustilan valitsemiseen.
85
Tarkennusaluetila
Tarkennusaluetila määrittää, miten kamera valitsee
automaattitarkennuksen tarkennuspisteen. Seuraavat asetukset
ovat käytettävissä etsinvalokuvauksessa:
• Pistetarkennus: Valitse tarkennuspiste sivun 89 ohjeiden mukaan;
kamera tarkentaa vain valitussa tarkennuspisteessä olevaan
kohteeseen. Käytä paikallaan oleville kohteille.
• Dynaaminen tarkennus: Valitse tarkennuspiste sivun 89 ohjeiden
mukaan. AF-A- ja AF-C-tarkennustiloissa kamera tarkentaa
ympäröivien tarkennuspisteiden avulla, jos kohde poistuu
valitusta tarkennuspisteestä hetkellisesti. Tarkennuspisteiden
määrä riippuu valitusta tilasta:
- 9 pisteen dynaaminen tarkennus: Valitse, kun valokuvan
sommitteluun on aikaa, tai valokuvatessasi kohteita, jotka
liikkuvat ennustettavasti (esim. radalla liikkuvat juoksijat tai
kilpa-autot).
- 21 pisteen dynaaminen tarkennus: Valitse kuvatessasi kohteita, joiden
liikkeet eivät ole ennustettavissa (esim. jalkapallon pelaajat).
- 51 pisteen dynaaminen tarkennus: Valitse valokuvatessasi kohteita,
jotka liikkuvat nopeasti ja joita on vaikea rajata etsimessä (esim.
linnut).
86
• Kolmiulotteinen seuranta: Valitse tarkennuspiste sivun 89 ohjeiden
mukaan. AF-A- ja AF-C-tarkennustiloissa kamera seuraa kohteita,
jotka poistuvat valitusta tarkennuspisteestä, ja valitsee tarvittaessa
uusia tarkennuspisteitä. Käytä sitä sommitellaksesi nopeasti kuvia,
joiden kohteet liikkuvat satunnaisesti puolelta toiselle (esim.
tenniksen pelaajat). Jos kohde häviää etsimestä, nosta sormesi
pois laukaisimelta ja sommittele valokuva uudelleen niin, että
kohde on valitussa tarkennuspisteessä.
• Automaattinen tarkennusalueen valinta:
Kamera havaitsee kohteen
automaattisesti ja valitsee
tarkennuspisteen (muotokuvien kohteita
kuvattaessa kamera pystyy erottamaan
kohteen taustasta niin, että kohde
tunnistetaan paremmin). Aktiiviset
tarkennuspisteet korostetaan hetkeksi sen jälkeen kun kamera on
tarkentanut; AF-C-tilassa tai jatkuvan automaattitarkennuksen
ollessa valittuna AF-A-tilassa päätarkennuspiste näkyy korostettuna
senkin jälkeen, kun muut tarkennuspisteet ovat sammuneet.
A Kolmiulotteinen seuranta
Kun laukaisin painetaan puoleenväliin, tarkennuspisteen ympärillä olevan
alueen värit tallentuvat kameraan. Siksi kolmiulotteinen seuranta ei
välttämättä tuota haluttuja tuloksia, jos kohde on samanvärinen kuin
tausta tai täyttää vain pienen osan kuvasta.
87
Seuraavat tarkennusaluetilat voi valita reaaliaikanäkymässä:
• ! Automaattinen kasvotarkennus: Käytä
muotokuvissa. Kamera tunnistaa
muotokuvakohteet ja tarkentaa niihin
automaattisesti; valittu kohde ilmaistaan
kaksinkertaisella keltaisella reunuksella
(jos kamera havaitsee useita kasvoja, se
tarkentaa lähimpänä olevaan kohteeseen;
valitse eri kohde käyttämällä monivalitsinta). Jos kamera ei enää
havaitse kohdetta (jos kohde on esimerkiksi kääntynyt poispäin
kamerasta), reunusta ei enää näytetä.
• $ Leveä alue: Käytä käsivaralla otettaviin
maisemakuviin ja muihin kuin
muotokuvakohteisiin.
• % Normaali alue: Käytä tarkentaaksesi
tarkasti valittuun pisteeseen rajauksessa.
Jalustan käyttöä suositellaan.
88
• & Kohteen seuranta: Siirrä tarkennuspiste
monivalitsimella kohteen kohdalle ja
paina J aloittaaksesi seurannan.
Tarkennuspiste seuraa valittua kohdetta,
kun se liikkuu rajauksessa. Lopeta
seuranta painamalla uudelleen J.
Huomaa, että kamera ei välttämättä pysty
seuraamaan kohteita, jos ne liikkuvat nopeasti, häviävät kuvasta
tai ovat toisten kohteiden peitossa, muuttavat huomattavasti
kokoa, väriä tai kirkkautta, ovat liian pieniä, suuria, kirkkaita tai
tummia tai samanvärisiä tai yhtä kirkkaita kuin tausta.
A Tarkennuspisteen valitseminen käsin
Tarkennuspisteen voi valita
monivalitsimen avulla. Kun
tarkennusalueen lukitsin
kierretään asentoon L,
tarkennuspistettä ei voi valita
käsin.
Tarkennusalueen lukitsin
89
Tarkennusaluetilan voi valita
painamalla
tarkennustilapainiketta ja
kiertämällä
sivukomentokiekkoa, kunnes
haluttu asetus näkyy.
Tarkennustilapainike Sivukomentokiekko
Ohjauspaneeli
Etsin
Näyttö
A Tarkennusaluetila (etsinvalokuvaus)
Tarkennusaluetila näkyy ohjauspaneelissa ja etsimessä.
Tarkennusaluetila
Ohjauspaneeli
Etsin
Pistetarkennus
9 pisteen dynaaminen tarkennus *
21 pisteen dynaaminen tarkennus *
51 pisteen dynaaminen tarkennus *
Kolmiulotteinen seuranta
Automaattinen tarkennusalueen
valinta
* Vain aktiivinen tarkennuspiste näkyy etsimessä. Muista tarkennuspisteistä saatavat tiedot
helpottavat tarkennusta.
90
D Automaattitarkennuksen käyttö reaaliaikanäkymässä
Käytä AF-S-objektiivia. Haluttuja tuloksia ei välttämättä saavuteta muilla
objektiiveilla tai telejatkeilla. Huomaa, että automaattitarkennus on
reaaliaikanäkymässä hitaampaa, ja näyttö saattaa kirkastua tai tummentua
kameran tarkentaessa. Tarkennuspiste saattaa joskus näkyä vihreänä,
vaikka kamera ei pysty tarkentamaan. Kamera ei välttämättä pysty
tarkentamaan seuraavissa tilanteissa:
• Kohteessa on kuvan pitkän sivun kanssa yhdensuuntaisia viivoja
• Kohteen kontrasti on heikko
• Tarkennuspisteessä olevassa kohteessa on alueita, joiden kirkkaudessa on
merkittäviä eroja, tai se sisältää kohdevalon tai neonkyltin tai muun
valonlähteen, jonka kirkkaus vaihtelee
• Välkyntää tai juovia esiintyy loisteputki-, elohopeahöyry- tai
natriumvalossa tai vastaavassa valaistuksessa
• Ristisuodin (tähtisuodin) tai muu erikoissuodin on käytössä
• Kohde näkyy pienempänä kuin tarkennuspiste
• Kohteessa on hallitsevia säännöllisiä geometrisia kuvioita (esim. kaihtimet
tai rivi pilvenpiirtäjän ikkunoita)
• Kohde liikkuu
A Tarkennuspisteen valinta
Kohteen seurantaa lukuun ottamatta painikkeen J painaminen
tarkennusalueen valinnan aikana valitsee keskitarkennuspisteen. Kohteen
seurannassa painikkeen J painaminen käynnistää sen sijaan tarkennuksen
seurannan. Tarkennuspistettä ei voi valita käsin automaattisessa
tarkennusalueen valinnassa tai jos kasvot havaitaan, kun automaattinen
kasvotarkennus on valittu reaaliaikanäkymässä.
91
A Katso myös
Etsinvalokuvaus: Katso Mukautetusta asetuksesta a5 (Tarkennuspisteen
näyttö) > Tarkennuspisteen valaistus (0 277), miten valitaan, milloin
tarkennuspiste valaistaan. Katso tietoa tarkennuspisteen valinnan
asettamisesta ”kiertäväksi” Mukautetusta asetuksesta a6
(Tarkennuspisteen kierto, 0 277). Katso Mukautetusta asetuksesta a7
(Tarkennuspisteiden määrä, 0 277), miten valitaan monivalitsimella
valittavissa olevien tarkennuspisteiden määrä. Katso tietoa eri
tarkennuspisteiden valitsemisesta pysty- ja vaakasuunnille Mukautetusta
asetuksesta a8 (Tallenn. pisteet suunnan mukaan, 0 277).
Etsinvalokuvaus/reaaliaikanäkymä: Katso Mukautetusta asetuksesta f5
(Komentokiekkojen mukautt.) > Vaihda pää/sivu (0 285) tietoa
pääkomentokiekon käyttämisestä tarkennusaluetilan valitsemiseen.
92
Tarkennuksen lukitus
Tarkennuksen lukitusta voi käyttää sommittelun muuttamiseen
tarkennuksen jälkeen, mikä mahdollistaa tarkennuksen kohteeseen,
joka ei ole tarkennuspisteessä lopullisessa sommittelussa. Jos
kamera ei pysty tarkentamaan automaattitarkennuksella (0 96),
tarkennuksen lukitusta voi käyttää valokuvan sommitteluun
uudelleen sen jälkeen kun on tarkennettu toiseen kohteeseen, joka
on samalla etäisyydellä kuin alkuperäinen kohde. Tarkennuksen
lukitus toimii parhaiten, kun tarkennusaluetilaksi (0 86) on valittu
jokin muu kuin automaattinen tarkennusalueen valinta.
1 Tarkenna.
Sijoita kohde valittuun tarkennuspisteeseen ja paina
laukaisin puoleenväliin aloittaaksesi tarkennuksen.
Tarkista, että tarkentumisen ilmaisin (I) näkyy
etsimessä (etsinvalokuvaus) tai että tarkennuspiste näkyy
vihreänä (reaaliaikanäkymä).
Valokuvaus etsimen
avulla
Reaaliaikanäkymä
93
2 Lukitse tarkennus.
AF-A- ja AF-C-tarkennustilat (etsinvalokuvaus):
Kun laukaisin on painettu puoleenväliin
(q), paina A AE-L/AF-L -painiketta (w)
lukitaksesi tarkennuksen. Tarkennus
pysyy lukittuna niin kauan kuin pidät
A AE-L/AF-L -painiketta painettuna,
vaikka et enää painaisikaan laukaisinta.
Laukaisin
A AE-L/AF-L -painike
AF-S (etsinvalokuvaus) ja reaaliaikanäkymä: Tarkennus lukittuu
automaattisesti ja pysyy lukittuna, kunnes nostat sormesi pois
laukaisimelta. Tarkennuksen voi lukita myös painamalla
A AE-L/AF-L -painiketta (katso yllä).
94
3 Sommittele valokuva uudelleen ja ota kuva.
Tarkennus pysyy lukittuna kuvien välillä, jos
laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin (AF-S ja
reaaliaikanäkymä) tai jos A AE-L/AF-L -painiketta
pidetään painettuna, joten samoilla tarkennusasetuksilla voi
ottaa useita valokuvia peräkkäin.
Valokuvaus etsimen
avulla
Reaaliaikanäkymä
Älä muuta kameran ja kohteen välistä etäisyyttä tarkennuksen
ollessa lukittuna. Jos kohde liikkuu, tarkenna uudelleen uudelta
etäisyydeltä.
A Katso myös
Myös A AE-L/AF-L -painikkeen painaminen vaiheessa 2 lukitsee valotuksen
(0 107). Katso Mukautetusta asetuksesta f4 (AE-L/AF-L-painikkeen teht.,
0 285) tietoa A AE-L/AF-L -painikkeen tehtävän valitsemisesta.
95
A Hyvien tulosten saaminen automaattitarkennuksella
Automaattitarkennus ei toimi hyvin alla luetelluissa tilanteissa. Sulkimen
laukaisu saatetaan estää, jos kamera ei pysty tarkentamaan näissä
olosuhteissa, tai näyttöön saattaa tulla tarkentumisen ilmaisin (I) ja
kamera saattaa antaa äänimerkin, jolloin sulkimen voi laukaista, vaikka
kohde ei ole tarkentunut. Tarkenna tällöin käsin (0 97) tai käytä
tarkennuksen lukitusta (0 93) tarkentaaksesi toiseen samalla etäisyydellä
olevaan kohteeseen ja sommittele valokuva sitten uudelleen.
Kohteen ja taustan välillä on vain vähän tai ei
ollenkaan kontrastia.
Esimerkki: Kohde on samanvärinen kuin tausta.
Tarkennuspisteessä on kohteita, jotka ovat eri
etäisyyksillä kamerasta.
Esimerkki: Kohde on häkissä.
Kohdetta hallitsevat säännölliset geometriset kuviot.
Esimerkki: Kaihtimet tai rivi pilvenpiirtäjän ikkunoita.
Tarkennuspisteen eri alueiden kirkkaudessa on
merkittäviä eroja.
Esimerkki: Kohde on puoliksi varjossa.
Taustan esineet näyttävät suuremmilta kuin kohde.
Esimerkki: Kohteen takana kuvassa on rakennus.
Kohteessa on paljon pieniä yksityiskohtia.
Esimerkki: Kukkaketo tai muut kohteet, jotka ovat
pieniä tai kirkkaudeltaan tasaisia.
96
Käsitarkennus
Käsitarkennusta voi käyttää, kun käytössä on objektiivi, joka ei tue
automaattitarkennusta (muut kuin AF NIKKOR -objektiivit), tai kun
automaattitarkennus ei tuota haluttuja tuloksia (0 96).
• AF-objektiivit: Aseta objektiivin Tarkennustilan valitsin
tarkennustilan kytkin (jos
käytettävissä) ja kameran
tarkennustilan valitsin
asentoon M.
D AF-objektiivit
Älä käytä AF-objektiiveja niin, että objektiivin tarkennustilan kytkin on
asennossa M ja kameran tarkennustilan valitsin on asennossa AF. Jos tätä
varotoimea ei noudateta, kamera tai objektiivi voi vahingoittua. Tämä ei
koske AF-S-objektiiveja, joita voi käyttää M-tilassa asettamatta kameran
tarkennustilan valitsinta asentoon M.
• Käsitarkenteiset objektiivit: Tarkenna käsin.
Tarkenna käsin säätämällä objektiivin
tarkennusrengasta, kunnes kohde on
tarkentunut. Valokuvia voi ottaa milloin
tahansa, vaikka kuvaa ei olisikaan
tarkennettu.
97
❚❚ Elektroninen etäisyysmittari (etsinvalokuvaus)
Etsimen tarkennuksen ilmaisimen avulla
voi tarkistaa, onko valitussa
tarkennuspisteessä oleva kohde
tarkentunut (tarkennuspisteeksi voi valita
minkä tahansa 51 tarkennuspisteestä). Kun
kohde on sijoitettu valittuun
tarkennuspisteeseen, paina laukaisin
puoleenväliin ja kierrä objektiivin tarkennusrengasta, kunnes
tarkentumisen ilmaisin (I) tulee näkyviin. Huomaa, että sivulla 96
lueteltujen kohteiden yhteydessä tarkentumisen ilmaisin saattaa
joskus näkyä, vaikka kohde ei ole tarkentunut; tarkista tarkennus
etsimestä ennen kuvausta. Katso tietoa elektronisen
etäisyysmittarin käyttämisestä lisävarusteena saatavien
AF-S-/AF-I-telejatkeiden kanssa sivulta 307.
A Polttotason sijainti
Määritä kohteen ja kameran välinen
etäisyys mittaamalla etäisyys kameran
rungossa olevasta polttotason merkistä
(E). Objektiivin kiinnitysrenkaan ja
polttotason välinen etäisyys on 46,5 mm.
46,5 mm
Polttotason merkki
A Reaaliaikanäkymä
Paina X (T) -painiketta lähentääksesi, jotta
voit tarkentaa tarkemmin reaaliaikanäkymässä
(0 38).
X (T) -painike
98
ISO-herkkyys
Kameran valoherkkyyttä voi säätää käytettävissä olevan valon
määrän mukaan. Valitse asetus väliltä ISO 100 ja ISO 25 600
porrastuksella, joka vastaa 1/3 EV:tä. Automaattisissa,
kuvausohjelma- ja erikoistehostetiloissa on myös AUTO-asetus, jota
käyttämällä kamera asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti
valaistusolosuhteiden mukaan. Asetukset Hi MV1 (vastaa
ISO 51 200:aa) ja Hi MV2 (vastaa ISO 102 400:aa) ovat myös
käytettävissä, mutta huomaa, että näillä asetuksilla otettavat kuvat
tallennetaan yksivärisinä käyttämällä valokuvausvalikon kohtaan
Aseta Picture Control > Yksivärinen valittuja asetuksia (0 130).
Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä vähemmän valoa valotukseen
tarvitaan, jolloin voidaan käyttää lyhyempää suljinaikaa tai
pienempää aukkoa.
Tilat
P, S, A, M
%
Muut kuvaustilat
Asetukset
100–25 600; Hi MV1 ja Hi MV2
Automaattinen
Automaattinen; 100–25 600
99
ISO-herkkyyttä voi säätää
painamalla W (S) -painiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa,
kunnes haluttu asetus näkyy.
W (S) -painike
Pääkomentokiekko
Ohjauspaneeli
Etsin
Tietonäyttö
A Valokuvausvalikko
ISO-herkkyyttä voi säätää myös valokuvausvalikossa. Valitse
valokuvausvalikossa ISO-herkkyysasetukset säätääksesi valokuvien
asetuksia (0 271).
A Reaaliaikanäkymä
Reaaliaikanäkymässä valittu arvo näkyy näytöllä.
100
❚❚ Hi MV1/Hi MV2
Tiloissa P, S, A ja M Hi MV1:n ja Hi MV2:n voi
valita käyttämällä valokuvausvalikon
asetusta ISO-herkkyysasetukset (0 271)
> ISO-herkkyys.
A Hi ISO -as. käyttö komentokiekolla
Jos Päällä on valittu kohtaan ISO-herkkyysasetukset > Hi ISO -as. käyttö
komentokiekolla (0 271), asetukset Hi MV1 ja Hi MV2 voi valita
painamalla W (S) -painiketta ja kiertämällä pääkomentokiekkoa. Jos Pois
on valittu kohtaan Hi ISO -as. käyttö komentokiekolla, kun Hi MV1 tai Hi
MV2 on valittu, pääkomentokiekon kiertämisellä ei ole vaikutusta, mutta
ISO-herkkyyttä voi säätää valikoiden kautta.
A Asetuksia Hi MV1 ja Hi MV2 koskevia rajoituksia
Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun Hi MV1 tai Hi MV2 on käytössä:
• Kuvanlaatua ja kuvakokoa ei voi muuttaa, kun Hi MV1 tai Hi MV2 on
valittu. Kuvanlaadulla NEF (RAW) otettavat kuvat tallennetaan
hienolaatuisessa JPEG-muodossa. Jos NEF (RAW) + JPEG -asetus on
valittu, vain JPEG-kuva tallennetaan.
• Automaattinen ISO-herkkyyssäätö (0 102), Aktiivinen D-Lighting
(0 139), HDR (0 141), päällekkäisvalotus (0 211) ja ajastettu valokuvaus
(0 171) eivät ole käytettävissä.
A Katso myös
Katso tietoa ISO-herkkyyden porrastuksen valitsemisesta Mukautetusta
asetuksesta b1 (ISO-herkkyyden askelen arvo; 0 278). Katso tietoa ISOherkkyyden säätämisestä ilman W (S) -painikkeen käyttöä Mukautetusta
asetuksesta d8 (Helppo ISO; 0 281). Katso sivuilta 271 ja 275 tietoa
kuvausvalikoiden Kohinan väh. kun suuri ISO -toiminnon käytöstä
kohinan vähentämiseksi suurilla ISO-herkkyyksillä.
101
Autom. ISO-herkkyyssäätö
(vain P-, S-, A- ja M-tilat)
Jos Päällä on valittu valokuvausvalikon kohtaan ISOherkkyysasetukset > Autom. ISO-herkkyyssäätö, ISO-herkkyyttä
säädetään automaattisesti, jos parasta mahdollista valotusta ei
voida saavuttaa käyttäjän valitsemalla arvolla (ISO-herkkyys
säädetään sopivaksi, kun salamaa käytetään).
1 Valitse Autom. ISO-herkkyyssäätö.
Valitse valokuvausvalikossa ISOherkkyysasetukset, korosta Autom.
ISO-herkkyyssäätö ja paina 2.
2 Valitse Päällä.
Korosta Päällä ja paina J (jos Pois on
valittu, ISO-herkkyys pysyy käyttäjän
valitsemassa arvossa).
102
3 Säädä asetuksia.
Automaattisen ISO-herkkyyden
suurimman mahdollisen arvon voi valita
kohdassa Suurin herkkyys (huomaa,
että jos käyttäjän valitsema ISOherkkyys on suurempi kuin kohtaan
Suurin herkkyys valittu arvo, käytetään
käyttäjän valitsemaa arvoa). Tiloissa P ja A herkkyyttä säädetään
vain, jos kuvasta tulisi alivalottunut kohtaan Pisin suljinaika
valitulla arvolla (1/4 000–30 s tai Automaattinen; tiloissa S ja M ISOherkkyyttä säädetään niin, että käyttäjän valitsemalla suljinajalla
saavutetaan paras mahdollinen valotus). Jos Automaattinen on
valittu, kamera valitsee pisimmän suljinajan objektiivin
polttovälin perusteella. Paina J poistuaksesi, kun asetukset on
tehty.
ISO AUTO näkyy, kun Päällä on valittu. Kun
herkkyyttä muutetaan käyttäjän
valitsemasta arvosta, nämä ilmaisimet
vilkkuvat ja muuttunut arvo näkyy
ohjauspaneelissa.
A Reaaliaikanäkymä
Reaaliaikanäkymässä automaattisen ISO-herkkyyssäädön ilmaisin näkyy
näytöllä.
103
A Pisin suljinaika
Suljinajan automaattista valintaa voi hienosäätää korostamalla
Automaattinen ja painamalla 2: esimerkiksi telekuvausobjektiiveja
käytettäessä liike-epäterävyyttä voi vähentää valitsemalla lyhyemmän
arvon kuin tavallisesti valitaan automaattisesti. Huomaa kuitenkin, että
Automaattinen toimii vain mikroprosessoriohjattujen objektiivien kanssa;
jos ei-mikroprosessoriohjattua objektiivia käytetään syöttämättä
objektiivin tietoja, pisin suljinaika asetetaan arvoon 1/30 s. Suljinajat
saattavat pidentyä valittua arvoa pidemmäksi, jos optimaalista valotusta ei
voida saavuttaa kohtaan Suurin herkkyys valitulla ISO-herkkyydellä.
A Autom. ISO-herkkyyssäätö
Kun salama on käytössä, pisimmäksi suljinajaksi asetetaan kohtaan Pisin
suljinaika valittu arvo, paitsi jos tämä arvo on lyhyempi kuin Mukautetun
asetuksen e1 (Salamatäsmäysnopeus, 0 282) arvo tai pidempi kuin
Mukautetun asetuksen e2 (Suljinaika salamakuv., 0 283) arvo, jolloin
käytetään Mukautettuun asetukseen e2 valittua arvoa. Huomaa, että ISOherkkyyttä saatetaan nostaa automaattisesti, kun automaattista ISOherkkyyssäätöä käytetään täsmäys pitkiin suljinaikoihin -salamatilojen
kanssa (käytettävissä yhdysrakenteisen salaman ja sivulla 311 lueteltujen
lisävarusteena saatavien salamalaitteiden kanssa), mikä saattaa estää
kameraa valitsemasta pitkiä suljinaikoja.
A Automaattisen ISO-herkkyyssäädön käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen
Automaattisen ISO-herkkyyssäädön voi kytkeä päälle tai pois päältä
painamalla W (S) -painiketta ja kiertämällä sivukomentokiekkoa. ISO AUTO
näkyy, kun automaattinen ISO-herkkyyssäätö on päällä.
104
Valotus
Mittaus
(vain P-, S-, A- ja M-tilat)
Valitse, miten kamera asettaa valotuksen P-, S-, A- ja M-tiloissa
(muissa tiloissa kamera valitsee mittausmenetelmän
automaattisesti).
Asetus
a
Z
b
Kuvaus
Matriisi: Tuottaa luonnollisen tuloksen useimmissa tilanteissa.
Kamera mittaa kuvasta laajan alueen ja asettaa valotuksen
sävyjakauman, värin, sommittelun ja G-, E- tai D-tyypin objektiiveilla
(0 307) myös etäisyystietojen perusteella (kolmiulotteinen
värimatriisimittaus II; muilla mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla
käytössä on värimatriisimittaus II, joka ei sisällä kolmiulotteisia
etäisyystietoja).
Keskustapainotteinen: Kamera mittaa koko kuvan, mutta painottaa
keskustaa (jos kiinnitettynä on mikroprosessoriohjattu objektiivi,
etsinvalokuvauksessa alueen koon voi valita Mukautetulla
asetuksella b4, Keskustapainotteinen alue, 0 278; jos
kiinnitettynä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi, alue vastaa
halkaisijaltaan 8 mm olevaa ympyrää). Klassinen muotokuvissa
käytettävä mittari; suositellaan käytettäessä suotimia, joiden
valotuskerroin (suodinkerroin) on yli 1×.
Piste: Kamera mittaa nykyiseen tarkennuspisteeseen keskitetyn
ympyrän, mikä mahdollistaa myös muualla kuin keskellä olevien
kohteiden mittaamisen (jos käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu
objektiivi tai automaattinen tarkennusalueen valinta on käytössä,
kamera mittaa keskitarkennuspisteen). Etsinvalokuvauksessa
ympyrän halkaisija on 3,5 mm, eli noin 2,5 % rajauksesta. Tämä
varmistaa kohteen oikean valotuksen silloinkin, kun tausta on
paljon kirkkaampi tai tummempi kuin kohde.
105
Valitse mittausasetus painamalla Z (Q) -painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu asetus tulee näkyviin.
Z (Q) -painike
Pääkomentokiekko
Ohjauspaneeli
A Reaaliaikanäkymä
Reaaliaikanäkymässä valittu asetus näkyy näytöllä.
A Ei-CPU-objektiivin tiedot
Kun ei-mikroprosessoriohjattujen objektiivien polttoväli ja suurin aukko on
määritetty asetusvalikon kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 225),
kamera voi käyttää värimatriisimittausta, kun matriisimittaus on valittu.
Keskustapainotteista mittausta käytetään, jos matriisimittaus on valittu eimikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla, joiden objektiivitietoja ei ole
syötetty.
A Katso myös
Katso tietoa erillisten säätöjen tekemisestä kullekin mittausmenetelmälle
optimaalisen valotuksen varmistamiseksi Mukautetusta asetuksesta b5
(Optimaal. valot. hienosäätö, 0 278).
106
Valotuksen lukitus
Käytä valotuksen lukitusta sommitellaksesi valokuvat uudelleen,
kun olet mitannut valotuksen keskustapainotteisen mittauksen ja
pistemittauksen avulla (0 105).
1 Lukitse valotus.
Laukaisin
Sijoita kohde valittuun
tarkennuspisteeseen ja paina laukaisin
puoleenväliin. Pidä laukaisinta
painettuna puoleenväliin ja kohde
tarkennuspisteessä ja lukitse
tarkennus ja valotus painamalla
A AE-L/AF-L -painiketta (jos käytät
automaattitarkennusta, tarkista, että
kamera on tarkentanut; 0 34).
A AE-L/AF-L -painike
Kun valotuksen lukitus on käytössä,
etsimessä ja näytöllä näkyy
AE-L-ilmaisin.
2 Sommittele valokuva
uudelleen.
Pidä A AE-L/AF-L -painiketta
painettuna, sommittele
valokuva uudelleen ja ota
kuva.
107
A Pistemittaus
Pistemittauksessa valotus lukitaan valitusta tarkennuspisteestä mitattuun
arvoon (0 105).
A Suljinajan ja aukon säätäminen
Kun valotuksen lukitus on käytössä, seuraavia asetuksia voi säätää mitatun
valotusarvon muuttumatta:
Tila
P
S
A
Asetus
Suljinaika ja aukko (joustava ohjelma; 0 52)
Suljinaika
Aukko
Huomaa, että mittaustapaa ei voi vaihtaa, kun valotuksen lukitus on
käytössä.
A Katso myös
Jos Päällä on valittu Mukautetussa asetuksessa c1 (Valotuslukitus
laukaisimella, 0 279), valotus lukittuu, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin. Katso tietoa A AE-L/AF-L -painikkeen tehtävän vaihtamisesta
Mukautetusta asetuksesta f4 (AE-L/AF-L-painikkeen teht., 0 285).
108
Valotuksen korjaus
(vain P-, S-, A-, M-, SCENE- ja %-tilat)
Valotuksen korjausta käytetään kameran ehdottaman valotusarvon
muuttamiseen, mikä kirkastaa tai tummentaa kuvia. Se toimii
parhaiten keskustapainotteisen mittauksen tai pistemittauksen
kanssa (0 105). Valitse arvo väliltä –5 EV (alivalotus) ja +5 EV
(ylivalotus) 1/3 EV:n porrastuksella. Yleensä positiiviset arvot tekevät
kohteesta kirkkaamman ja negatiiviset tummemman.
–1 EV
Ei valotuksen korjausta
Valitse valotuksen korjausarvo painamalla
E-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu arvo
tulee näkyviin.
+1 EV
E-painike
Pääkomentokiekko
±0 EV
–0,3 (–1/3) EV
+2,0 EV
109
Jos arvo on jokin muu kuin ±0,0,
valotusilmaisimien keskellä oleva 0
vilkkuu (tilat P, S, A, SCENE ja %) ja etsimessä
ja ohjauspaneelissa näkyy E-kuvake sen
jälkeen, kun vapautat E-painikkeen.
Valotuksen korjauksen nykyisen arvon voi
tarkistaa valotusilmaisimesta painamalla
E-painiketta.
Normaalin valotuksen voi palauttaa asettamalla valotuksen
korjaukseksi ±0. Tiloja SCENE ja % lukuun ottamatta valotuksen
korjausta ei nollata, kun kamera sammutetaan (tiloissa SCENE ja %
valotuksen korjaus nollataan, kun jokin muu tila valitaan tai kamera
sammutetaan).
A Tila M
Tilassa M valotuksen korjaus vaikuttaa vain valotusilmaisimeen; suljinaika ja
aukko eivät muutu.
A Valotuksen korjaus (reaaliaikanäkymä)
Kun reaaliaikanäkymän valitsin on kierretty asentoon C, valotuksen
korjausarvon voi valita väliltä –5 ja +5 EV, mutta vain välillä –3 ja +3 olevia
arvoja voi esikatsella näytöllä.
A Katso myös
Katso tietoa valotuksen korjauksessa käytettävän porrastuksen
valitsemisesta Mukautetusta asetuksesta b2 (Valotussäädön porrastus,
0 278). Katso tietoa valotuksen korjauksen säätämisestä ilman Epainiketta Mukautetusta asetuksesta b3 (Helppo valotuksen korjaus,
0 278). Katso Mukautetusta asetuksesta e4 (Valot. korj. salamakuvissa,
0 283), miten valotuksen korjauksen vaikutus rajataan koskemaan taustaa,
kun salamaa käytetään etualan valaistukseen. Katso tietoa valotuksen,
salaman tehon, valkotasapainon tai Aktiivisen D-Lightingin
automaattisesta vaihtelusta sivulta 197.
110
Valkotasapaino
(vain P-, S-, A- ja M-tilat)
Valkotasapaino varmistaa, että valonlähteen väri ei vaikuta väreihin.
Tiloja P, S, A ja M lukuun ottamatta kamera asettaa valkotasapainon
automaattisesti. Automaattista valkotasapainoa suositellaan
useimmille valonlähteille P-, S-, A- ja M-tiloissa, mutta muita arvoja
voi tarvittaessa valita valonlähteen tyypin mukaan:
Asetus
v
J
I
H
N
G
M
K
L
Automaattinen
Normaali
Säil. lämpimän valaist. värit
Hehkulamppu
Värilämpöt. *
3 500–8 000 K
3 000 K
Loisteputkivalo
Natriumlamput
2 700 K
Lämpimänvalk. loisteputket
3 000 K
Valkoiset loisteputket
3 700 K
Viileänvalkoiset loisteputket
4 200 K
Päivänvalkoiset loisteputket
5 000 K
Päivänvaloloisteputket
6 500 K
Korkean lämpötilan elohopea
7 200 K
Suora auringonvalo
5 200 K
Salama
5 400 K
Pilvinen
6 000 K
8 000 K
Varjo
Valitse värilämpötila (0 117)
2 500–10 000 K
Esiasetus käsin (0 120)
—
* Kaikki arvot ovat likimääräisiä eivätkä kuvaa hienosäätöä (jos sovellettavissa).
111
Valkotasapaino asetetaan painamalla L (U) -painiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu asetus näkyy.
L (U) -painike Pääkomentokiekko
Tietonäyttö
A Reaaliaikanäkymä
Reaaliaikanäkymässä valittu asetus näkyy näytöllä.
A Kuvausvalikot
Valkotasapainoa voi säätää myös kumman tahansa kuvausvalikon
kohdassa Valkotasapaino (0 269, 274), jossa voi myös hienosäätää
valkotasapainoa (0 114) tai mitata arvon valkotasapainon käsisäätöiselle
esiasetukselle (0 120). Valkotasapaino-valikon kohta Automaattinen
sisältää asetukset Normaali ja Säil. lämpimän valaist. värit, joka säilyttää
hehkulamppuvalaistuksen tuottamat lämpimät värit, kun taas asetusta
I Loisteputkivalo voi käyttää valonlähteen valitsemiseen eri
lampputyypeistä. Elokuvausvalikossa on Samat kuin valokuva-asetuks.
-asetus, joka asettaa elokuvien valkotasapainoksi saman arvon kuin
valokuvissa.
A Salamavalaistus studiossa
Automaattinen valkotasapaino ei välttämättä tuota toivottuja tuloksia
suurten studioissa käytettävien salamalaitteiden kanssa. Käytä käsin
esiasetettavaa valkotasapainoa tai aseta valkotasapainoksi Salama ja säädä
valkotasapainoa hienosäädön avulla.
112
A Värilämpötila
Valonlähteen väri havaitaan eri tavalla riippuen katsojasta ja muista
olosuhteista. Värilämpötila on valonlähteen värin objektiivinen mitta, joka
määritellään lämpötilana, johon kohde olisi kuumennettava, jotta se
lähettäisi valonlähteen kanssa samalla aallonpituudella olevaa valoa.
Valonlähteet, joiden värilämpötila on noin 5 000–5 500 K, näyttävät
valkoisilta, kun taas matalamman värilämpötilan valonlähteet, kuten
hehkulamput, näyttävät hieman keltaisilta tai punaisilta. Valonlähteet,
joiden värilämpötila on korkeampi, vaikuttavat sinisävyisiltä.
”Lämpimämmät” (punaisemmat)
värit
”Viileämmät” (sinisemmät)
värit
q I (natriumlamput): 2 700 K
w J (hehkulamppu)/I (lämpimänvalk. loisteputket): 3 000 K
e I (valkoiset loisteputket): 3 700 K
r I (viileänvalkoiset loisteputket): 4 200 K
t I (päivänvalkoiset loisteputket): 5 000 K
y H (suora auringonvalo): 5 200 K
u N (salama): 5 400 K
i G (pilvinen): 6 000 K
o I (päivänvaloloisteputket): 6 500 K
!0 I (korkean lämpötilan elohopea): 7 200 K
!1 M (varjo): 8 000 K
Huomaa: Kaikki luvut ovat likimääräisiä.
113
Valkotasapainon hienosäätö
Kun asetuksena on muu kuin K (Valitse värilämpötila),
valkotasapainoa ”hienosäätämällä” voidaan korjata valonlähteen
värin vaihtelua tai tarkoituksellisesti lisätä kuvaan värisävy.
❚❚ Valkotasapainon valikko
Hienosäädä valkotasapainoa kuvausvalikoiden kautta valitsemalla
Valkotasapaino ja noudattamalla alla olevia ohjeita.
1 Näytä hienosäätöasetukset.
Korosta valkotasapainoasetus ja paina
2 (jos alivalikko avautuu, valitse
haluamasi asetus ja paina uudelleen 2
näyttääksesi hienosäätöasetukset; katso
tietoa käsin esiasetettavan
valkotasapainon hienosäädöstä sivulta
129).
2 Hienosäädä valkotasapainoa.
Käytä valkotasapainon hienosäätöön
monivalitsinta. Valkotasapainoa voi
hienosäätää akselilla kullanruskea (A) –
sininen (B) porrastuksella 0,5 ja akselilla
vihreä (G) – magenta (M) porrastuksella
0,25. Vaaka-akseli (kullanruskea–
Koordinaatit
sininen) vastaa värilämpötilaa, ja
Säätö
pystyakseli (vihreä–magenta) vaikuttaa
samalla tavalla kuin vastaava
värinkorjaussuodin. Vaaka-akseli on jaettu noin 5:tä mired-arvoa
vastaaviin väleihin ja pystyakseli noin 0,05:tä hajavalotiheyden
yksikköä vastaaviin väleihin.
114
3 Paina J.
Tallenna asetukset ja palaa kuvausvalikoihin painamalla J.
❚❚ L (U) -painike
Kun asetuksena on jokin muu
kuin K (Valitse värilämpötila)
tai L (Esiasetus käsin),
L (U) -painiketta voi käyttää
valkotasapainon hienosäätöön
kullanruskea (A) – sininen (B)
-akselilla (0 114; jos haluat
L (U) -painike Sivukomentokiekko
hienosäätää valkotasapainoa,
kun L on valittu, käytä
kuvausvalikoita sivun 129 ohjeiden mukaisesti). Paina L (U)
-painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa hienosäätääksesi
valkotasapainoa 0,5:n porrastuksella (jokainen täysi askel vastaa
noin 5:tä mired-arvoa), kunnes haluttu arvo tulee näkyviin.
Sivukomentokiekon kiertäminen vasemmalle lisää kullanruskean (A)
määrää. Sivukomentokiekon kiertäminen oikealle lisää sinisen (B)
määrää.
Ohjauspaneeli
Tietonäyttö
A Reaaliaikanäkymä
Reaaliaikanäkymässä valittu arvo näkyy näytöllä.
115
A Valkotasapainon hienosäätö
Jos valkotasapainoa on hienosäädetty, valkotasapainoasetuksen vieressä
näkyy asteriski (”E”). Huomaa, että hienosäätöakselien värit ovat
suhteellisia, eivät absoluuttisia. Jos kohdistinta siirretään esimerkiksi
suuntaan B (sininen), kun valkotasapainoksi on valittu ”lämmin” asetus,
kuten J (hehkulamppu), valokuvista tulee hieman ”viileämpiä”, muttei
kuitenkaan sinisiä.
Tietonäyttö
Kuvausnäyttö
A ”Mired-arvo”
Värilämpötilan muuttuminen aiheuttaa suuremman värieron matalissa
värilämpötiloissa kuin korkeammissa värilämpötiloissa. Esimerkiksi
1 000 K:n muutos tuottaa paljon suuremman värimuutoksen 3 000 K:ssä
kuin 6 000 K:ssä. Mired-arvo, joka lasketaan kertomalla värilämpötilan
käänteisluku 10 6:lla, on värilämpötilan mitta, joka ottaa huomioon edellä
mainitun vaihtelun ja jota käytetään värilämpötilan korjaussuotimien
yksikkönä. Esim:
• 4 000 K – 3 000 K (1 000 K:n ero) = 83 mired-arvoa
• 7 000 K – 6 000 K (1 000 K:n ero) = 24 mired-arvoa
A Katso myös
Kun Valkotasap. haarukointi on valittu Mukautetussa asetuksessa e6
(Autom. haarukoinnin asetus, 0 284), kamera luo useita kuvia joka kerta
kun suljin laukaistaan. Jokaisessa kuvassa on erilainen valkotasapaino,
koska valittua valkotasapainoarvoa ”haarukoidaan” (0 202).
116
Värilämpötilan valitseminen
Noudata alla olevia ohjeita valitaksesi värilämpötilan, kun
K (Valitse värilämpötila) on valittu valkotasapainoksi.
D Valitse värilämpötila
Huomaa, että toivottuja tuloksia ei saavuteta salama- tai
loisteputkivalaistuksessa. Valitse näille valonlähteille N (Salama) tai
I (Loisteputkivalo). Kun käytössä on jokin muu valonlähde, ota testikuva
määrittääksesi, onko valittu arvo sopiva.
❚❚ Valkotasapainon valikko
Värilämpötila voidaan valita käyttämällä kuvausvalikoiden
Valkotasapaino-asetuksia. Syötä arvot kullanruskea–sininen- ja
vihreä–magenta-akseleille (0 114) alla kuvatulla tavalla.
1 Valitse Valitse värilämpötila.
Valitse jommassakummassa
kuvausvalikossa Valkotasapaino,
korosta Valitse värilämpötila ja paina
2.
2 Valitse arvo kullanruskea–sininenakselille.
Korosta numeroita painamalla 4 tai 2
ja muuta niitä painamalla 1 tai 3.
Kullanruskea (A) – sininen
(B) -akselin arvo
117
3 Valitse arvo vihreä–magenta-akselille.
Paina 4 tai 2 korostaaksesi G- (vihreä)
tai M-akselin (magenta) ja paina 1 tai 3
valitaksesi arvon.
Vihreä (G) – magenta (M)
-akselin arvo
4 Paina J.
Tallenna muutokset ja palaa
kuvausvalikoihin painamalla J. Jos
vihreä (G) – magenta (M) -akselille
valitaan jokin muu arvo kuin 0, Kkuvakkeen vieressä näkyy asteriski (”E”).
118
❚❚ L (U) -painike
Kun K (Valitse värilämpötila) on
valittu, L (U) -painiketta voi
käyttää värilämpötilan
valitsemiseen, mutta vain
kullanruskea (A) – sininen (B)
-akselille. Paina L (U)
-painiketta ja kierrä
L (U) -painike Sivukomentokiekko
sivukomentokiekkoa, kunnes
haluamasi arvo näkyy (säädöt
tehdään mired-arvoina; 0 116).
Voit syöttää värilämpötilan
suoraan painamalla L (U)
-painiketta, painamalla 4 tai 2 numeron korostamiseksi ja
painamalla sitten 1 tai 3 muuttaaksesi numeroa.
Ohjauspaneeli
Tietonäyttö
A Reaaliaikanäkymä
Reaaliaikanäkymässä valittu arvo näkyy näytöllä.
119
Esiasetus käsin
Vaihtoehtoa Esiasetus käsin käytetään valkotasapainon
mukautettujen asetusten tallentamiseen ja käyttämiseen, kun
kuvaus tapahtuu sekavalossa, tai voimakkaan väristen
valonlähteiden vaikutusten korjaamiseen. Kameraan voi tallentaa
enintään kuusi käsin esiasetettavan valkotasapainon arvoa
paikkoihin d-1–d-6. Valkotasapainon käsisäätöisen esiasetuksen voi
tehdä kahdella tavalla:
Menetelmä
Kuvaus
Neutraali harmaa tai valkoinen kohde sijoitetaan
lopullisessa valokuvassa käytettävään valaistukseen,
ja kamera mittaa valkotasapainon.
Suora mittaus
Reaaliaikanäkymässä valkotasapainon voi mitata
valitulta alueelta kuvasta (valkotasapainon
pistemittaus, 0 124).
Kopioi olemassa olevasta Valkotasapaino kopioidaan muistikortilla olevasta
valokuvasta
valokuvasta (0 127).
Etsinvalokuvaus
1 Valaise vertailukohde.
Aseta neutraali harmaa tai valkoinen esine lopullisessa
valokuvassa käytettävään valaistukseen. Studio-olosuhteissa
vertailukohteena voi käyttää harmaakorttia. Huomaa, että
valotusta lisätään automaattisesti 1 EV:llä valkotasapainon
mittauksen yhteydessä; säädä valotusta M-tilassa niin, että
valotusilmaisimen arvo on ±0 (0 57).
120
2 Aseta valkotasapainoksi L (Esiasetus käsin).
Paina L (U) -painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa, kunnes
L näkyy tietonäytöllä.
L (U) -painike Pääkomentokiekko
Tietonäyttö
3 Valitse esiasetus.
Paina L (U) -painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa, kunnes
haluamasi valkotasapainon esiasetus (d-1–d-6) näkyy
tietonäytöllä.
L (U) -painike Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
A Käsin esiasetettavan valkotasapainon mittaaminen (etsinvalokuvaus)
Käsin esiasetettavaa valkotasapainoa ei voi mitata HDR-valokuvia
kuvattaessa (0 141), päällekkäisvalotusta käytettäessä (0 211) tai kun
Tallenna elokuvia on valittu Mukautettuun asetukseen g4 (Määritä
laukaisimen tehtävä, 0 288) ja reaaliaikanäkymän valitsin on kierretty
asentoon 1.
121
4 Valitse suora mittaustila.
Vapauta L (U) -painike hetkeksi ja
paina sitä uudelleen, kunnes Dkuvake alkaa vilkkua ohjauspaneelissa
ja etsimessä.
Ohjauspaneeli
Etsin
5 Mittaa valkotasapaino.
Ennen kuin ilmaisimet lakkaavat
vilkkumasta muutaman sekunnin
kuluttua, rajaa vertailukohde niin, että
se täyttää etsimen, ja paina laukaisin pohjaan. Kamera mittaa
valkotasapainoarvon ja tallentaa sen vaiheessa 3 valittuun
esiasetukseen. Valokuvaa ei tallenneta; valkotasapaino voidaan
mitata tarkasti, vaikka kamera ei ole tarkentanut.
A Suojatut esiasetukset
Jos nykyinen esiasetus on suojattu (0 129), ohjauspaneelissa, etsimessä ja
tietonäytöllä vilkkuu 3 tai Prt, jos uutta arvoa yritetään mitata.
122
6 Tarkista tulos.
Jos kamera pystyi mittaamaan
valkotasapainoarvon,
ohjauspaneelissa vilkkuu C ja
etsimessä näkyy vilkkuva a. Poistu
kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
Ohjauspaneeli
Etsin
Jos valaistus on liian hämärä tai liian
kirkas, kamera ei välttämättä pysty
mittaamaan valkotasapainoa. Vilkkuva
b a näkyy ohjauspaneelissa ja
etsimessä. Paina laukaisin
puoleenväliin palataksesi
vaiheeseen 5 ja mitataksesi
valkotasapainon uudelleen.
Ohjauspaneeli
Etsin
D Suora mittaustila
Jos mitään toimintoja ei tehdä etsinvalokuvauksessa, kun näytöt vilkkuvat,
suora mittaustila päättyy Mukautetussa asetuksessa c2 (Valmiustilaajastin, 0 279) valitun ajan kuluttua.
A Esiasetuksen valitseminen
Kun Esiasetus käsin valitaan jommankumman
kuvausvalikon kohtaan Valkotasapaino,
oikealla oleva valintaikkuna avautuu; korosta
esiasetus ja paina J. Jos valitussa
esiasetuksessa ei ole arvoa, valkotasapainoksi
asetetaan 5 200 K, joka vastaa asetusta Suora
auringonvalo.
123
Reaaliaikanäkymä (valkotasapainon pistemittaus)
Reaaliaikanäkymässä valkotasapainon voi mitata suoraan mistä
tahansa rajauksessa olevasta valkoisesta tai harmaasta kohteesta.
1 Paina a-painiketta.
Peili nostetaan, ja näkymä objektiivin
läpi näytetään kameran näytöllä.
a-painike
2 Aseta valkotasapainoksi L (Esiasetus käsin).
Paina L (U) -painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa, kunnes
L näkyy näytöllä.
L (U) -painike Pääkomentokiekko
124
Näyttö
3 Valitse esiasetus.
Paina L (U) -painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa, kunnes
haluamasi valkotasapainon esiasetus (d-1–d-6) näkyy näytöllä.
L (U) -painike Sivukomentokiekko
Näyttö
4 Valitse suora mittaustila.
Vapauta L (U) -painike hetkeksi ja
paina sitä uudelleen, kunnes näytön
L-kuvake alkaa vilkkua.
Valkotasapainon pistemittauksen kohde
(r) näytetään valitussa
tarkennuspisteessä.
Näyttö
5 Sijoita kohde valkoisen tai harmaan alueen kohdalle.
Kun näytöllä vilkkuu L, siirrä r
monivalitsimella kohteessa olevan
valkoisen tai harmaan alueen kohdalle.
Valitaksesi sijainnin tarkemmin lähennä
kohteen ympäristöä painamalla
X (T) -painiketta.
125
6 Mittaa valkotasapaino.
Paina J tai paina laukaisin pohjaan
mitataksesi valkotasapainon.
Valkotasapainon mittaukseen
käytettävissä oleva aika on sama kuin
Mukautettuun asetukseen c4 (Näytön
virrankatkaisun viive) >
Reaaliaikanäkymä (0 279) valittu aika.
Jos kamera ei pysty mittaamaan
valkotasapainoa, oikealla oleva viesti
näytetään. Valitse uusi
valkotasapainokohde ja toista
menettely alkaen vaiheesta 5.
7 Poistu suorasta mittaustilasta.
Poistu suorasta mittaustilasta painamalla L (U) -painiketta.
Kun Esiasetus käsin on valittu
jommankumman kuvausvalikon
kohtaan Valkotasapaino, käsin
esiasetetun valkotasapainon
mittauksessa käytetyn kohteen sijainti
näytetään reaaliaikanäkymässä
tallennetuissa esiasetuksissa.
A Käsin esiasetetun valkotasapainon mittaaminen (reaaliaikanäkymä)
Käsin mitattavaa valkotasapainon esiasetusta ei voi mitata, kun Tallenna
elokuvia on valittu Mukautettuun asetukseen g4 (Määritä laukaisimen
tehtävä, 0 288) ja reaaliaikanäkymän valitsin on asennossa 1. Käsin
mitattavaa valkotasapainon esiasetusta ei voi asettaa, kun HDR-valotus on
käynnissä (0 141).
126
Esiasetusten hallinta
❚❚ Valkotasapainon kopioiminen valokuvasta
Noudata alla olevia ohjeita kopioidaksesi valkotasapainoarvon
olemassa olevasta valokuvasta valittuun esiasetukseen.
1 Valitse Esiasetus käsin.
Valitse jommassakummassa
kuvausvalikossa Valkotasapaino,
korosta Esiasetus käsin ja paina 2.
2 Valitse kohde.
Korosta esiasetuskohde (d-1–d-6) ja
paina W (S).
W (S) -painike
3 Valitse Valitse kuva.
Korosta Valitse kuva ja paina 2.
127
4 Korosta lähdekuva.
Korosta lähdekuva.
5 Kopioi valkotasapaino.
Paina J kopioidaksesi korostetun valokuvan
valkotasapainoarvon valittuun esiasetukseen. Jos korostetulla
valokuvalla on kuvaselitys (0 291), selitys kopioidaan valitun
esiasetuksen selitykseksi.
A Lähdekuvan valitseminen
Näytä vaiheessa 4 korostettu kuva koko näytön kokoisena pitämällä
X (T) -painiketta painettuna.
X (T) -painike
128
A Valkotasapainon esiasetuksen valitseminen
Paina 1 korostaaksesi nykyisen
valkotasapainon esiasetuksen (d-1–d-6) ja
paina 2 valitaksesi jonkin muun esiasetuksen.
A Käsin esiasetettavan valkotasapainon hienosäätö
Valittua esiasetusta voi hienosäätää
valitsemalla Hienosäädä ja säätämällä
valkotasapainoa sivulla 114 kuvatulla tavalla.
A Muokkaa selitystä
Nykyiselle valkotasapainon esiasetukselle voi
lisätä enintään 36 merkin pituisen kuvaavan
selityksen valitsemalla valkotasapainon
käsisäätöisen esiasetuksen valikossa Muokkaa
selitystä ja syöttämällä selityksen sivulla 136
kuvatulla tavalla.
A Suojaa
Suojataksesi nykyisen valkotasapainon
esiasetuksen valitse valkotasapainon
käsisäätöisen esiasetuksen valikossa Suojaa,
korosta Päällä ja paina J. Suojattuja
esiasetuksia ei voi muokata, eikä toimintoja
Hienosäädä ja Muokkaa selitystä voi käyttää.
129
Kuvan parannus
Picture Control -säätimet
(vain P-, S-, A- ja M-tilat)
Tiloissa P, S, A ja M käyttäjän valitsema Picture Control -säädin
määrää, miten kuvia käsitellään (muissa tiloissa kamera valitsee
Picture Control -säätimen automaattisesti).
Picture Control -säätimen valinta
Valitse Picture Control kohteen tai kuvaustilanteen tyypin mukaan.
Asetus
Q
Vakio
R
Neutraali
S
Värikäs
T
Yksivärinen
e
Muotokuva
f
Maisema
q
Tasainen
Kuvaus
Vakiokäsittely, joka tuottaa tasapainoisen tuloksen.
Suositellaan useimpiin tilanteisiin.
Vähäinen käsittely, joka tuottaa luonnollisen tuloksen.
Valitse valokuviin, joita käsitellään tai muokataan
myöhemmin.
Kuvia parannellaan värikkään
valokuvatulostetehosteen luomiseksi. Valitse
valokuviin, joissa perusvärit korostuvat.
Ota yksivärisiä valokuvia.
Käsittele muotokuvia saadaksesi ihoon luonnollisen ja
pyöristetyn tunnun.
Tuottaa eloisia maisema- ja kaupunkikuvia.
Yksityiskohdat säilyvät laajalla sävyalueella valoalueista
varjoihin. Valitse valokuviin, joita käsitellään tai
muokataan myöhemmin voimakkaasti.
A Elokuvausvalikko
Elokuvausvalikon Aseta Picture Control -kohdassa on Samat kuin
valokuva-asetuks. -asetus, joka asettaa elokuvien Picture Control
-säätimeksi saman säätimen kuin valokuvissa.
130
1 Valitse Aseta Picture Control.
Korosta jommassakummassa
kuvausvalikossa Aseta Picture Control
ja paina 2.
2 Valitse Picture Control.
Korosta Picture Control ja paina J.
A Mukautetut Picture Control -säätimet
Mukautettuja Picture Control -säätimiä luodaan muokkaamalla valmiita
Picture Control -säätimiä kuvausvalikoiden Muokk. Picture Control -säät.
-toiminnon avulla (0 135). Mukautetut Picture Control -säätimet voi
tallentaa muistikortille ja jakaa muiden samanmallisten kameroiden ja
yhteensopivien ohjelmistojen kanssa (0 138).
A Picture Control -ilmaisin
Nykyinen Picture Control näkyy näytöllä.
Tietonäyttö
Kuvausnäyttö
131
Picture Control -säätimien muokkaaminen
Valmiita tai mukautettuja Picture Control -säätimiä (0 135) voi
muokata kuvausohjelman tai halutun lopputuloksen mukaan.
Valitse tasapainoinen asetusyhdistelmä käyttämällä vaihtoehtoa
Pikasäätö tai säädä yksittäisiä asetuksia käsin.
1 Valitse Picture Control.
Korosta haluamasi Picture Control
-säädin Picture Control -luettelossa
(0 130) ja paina 2.
2 Säädä asetuksia.
Paina 1 tai 3 korostaaksesi haluamasi
asetuksen ja paina 4 tai 2 valitaksesi
arvon porrastuksella 1 tai kierrä
sivukomentokiekkoa valitaksesi arvon
porrastuksella 0,25 (0 133). Toista tätä
vaihetta, kunnes kaikkia asetuksia on
säädetty, tai valitse monivalitsimella Pikasäätö käyttääksesi
esiasetettua asetusyhdistelmää. Oletusasetukset voi palauttaa
painamalla O (Q) -painiketta.
3 Paina J.
A Alkuperäisten Picture Control -säätimien muokkaus
Picture Control -säätimet, jotka on muokattu
oletusasetuksista, on merkitty asteriskilla (”E”).
132
❚❚ Picture Control -asetukset
Asetus
Käsisäädöt
(kaikki Picture Control -säätimet)
Kuvaus
Vähennä tai lisää valitun Picture Control -säätimen
vaikutusta (huomaa, että tämä nollaa kaikki
Pikasäätö
käsisäädöt). Ei käytettävissä vaihtoehtojen Neutraali,
Yksivärinen ja Tasainen tai mukautettujen Picture
Control -säätimien kanssa (0 135).
Säädä ääriviivojen terävyyttä. Valitse A säätääksesi
Terävöittäminen
terävöintiä automaattisesti kuvaustilanteen mukaan.
Säädä yksityiskohtaisuutta käsin tai valitse A, jolloin
kamera säätää yksityiskohtaisuutta automaattisesti.
Kuvausohjelmasta riippuen joillain asetuksilla
Yksityiskohtaisuus
kirkkaiden kohteiden ympärillä saattaa näkyä varjoja
tai tummien kohteiden ympärillä valokehiä.
Yksityiskohtaisuus-asetusta ei sovelleta elokuviin.
Säädä kontrastia käsin tai valitse A, jolloin kamera
Kontrasti
säätää kontrastia automaattisesti.
Nosta tai laske kirkkautta menettämättä valoalueiden
Kirkkaus
tai varjojen yksityiskohtia.
Käsisäädöt
(vain monivärinen)
Käsisäädöt
(vain yksivärinen)
Värikylläisyys
Säädä värien eloisuutta. Valitse A säätääksesi
värikylläisyyttä automaattisesti kuvaustilanteen
mukaan.
Värisävy
Säädä värisävyä.
Suodintehosteet
Jäljittele värisuodinten vaikutusta yksivärisissä
valokuvissa (0 134).
Sävytys
Valitse yksivärisissä valokuvissa käytettävä värisävy
(0 135).
133
D ”A” (Automaattinen)
Automaattisen terävöittämisen, yksityiskohtaisuuden, kontrastin ja
värikylläisyyden tulokset vaihtelevat valotuksen ja kohteen sijainnin
mukaan. Parhaat tulokset saadaan käyttämällä G-, E- tai D-tyypin
objektiivia.
A Automaattisen ja käsisäädön välillä vaihtaminen
Paina X (T) -painiketta vaihtaaksesi
terävöinnin, yksityiskohtaisuuden, kontrastin ja
värikylläisyyden käsisäädön ja automaattisen
(A) asetuksen välillä.
A Mukautetuttujen Picture Control -säätimien asetukset
Mukautettuihin Picture Control -säätimiin voi käyttää samoja asetuksia kuin
Picture Control -säätimeen, johon mukautettu Picture Control perustuu.
A Edelliset asetukset
Picture Control -asetusvalikon arvonäytön
alapuolella näkyvä j-ilmaisin osoittaa
asetuksen edellisen arvon. Käytä sitä
vertailukohtana säätäessäsi asetuksia.
A Suodintehosteet (vain Yksivärinen)
Tämän valikon asetukset jäljittelevät värisuodinten vaikutusta yksivärisissä
valokuvissa. Seuraavat suodintehosteet ovat käytettävissä:
Asetus
Kuvaus
Keltainen Lisää kontrastia. Voidaan käyttää taivaan kirkkauden
vähentämiseen maisemakuvissa. Oranssi tuottaa
O Oranssi
voimakkaamman kontrastin kuin keltainen ja punainen
R Punainen voimakkaamman kontrastin kuin oranssi.
Y
G
Vihreä
Pehmentää ihon sävyjä. Voidaan käyttää muotokuvissa.
Huomaa, että Suodintehosteet-toiminnolla luodut tehosteet ovat
voimakkaampia kuin fyysisillä lasisuotimilla saavutettavat.
134
A Sävytys (vain Yksivärinen)
Kun painiketta 3 painetaan vaihtoehdon
Sävytys ollessa valittuna, värikylläisyyden
asetukset tulevat näkyviin. Säädä
värikylläisyyttä painamalla 4 tai 2.
Värikylläisyyden säätö ei ole käytettävissä, kun
B&W (mustavalkoinen) on valittuna.
Mukautettujen Picture Control -säädinten
luominen
Kameran mukana toimitetuista Picture Control -säätimistä voi
muokata ja tallentaa mukautettuja Picture Control -säätimiä.
1 Valitse Muokk. Picture Control -säät.
Korosta jommassakummassa
kuvausvalikossa Muokk. Picture
Control -säät. ja paina 2.
2 Valitse Tallenna/muokkaa.
Korosta Tallenna/muokkaa ja paina 2.
3 Valitse Picture Control.
Korosta olemassa oleva Picture Control
ja paina 2 tai paina J jatkaaksesi
vaiheeseen 5 tallentaaksesi kopion
korostetusta Picture Control -säätimestä
muokkaamatta sitä enempää.
135
4 Muokkaa valittua Picture Control
-säädintä.
Katso lisätietoja sivulta 133. Hylkää
muutokset ja aloita uudelleen
oletusasetuksista painamalla O (Q)
-painiketta. Paina J, kun asetukset on
tehty.
5 Valitse kohde.
Valitse mukautetun Picture Control
-säätimen kohde (C-1–C-9) ja paina 2.
6 Nimeä Picture Control.
Näppäimistöalue
Oikealla oleva tekstinsyöttöikkuna tulee
näkyviin. Oletusarvoisesti uudet Picture
Control -säätimet nimetään lisäämällä
kaksinumeroinen luku (määrätään
automaattisesti) olemassa olevan
Picture Control -säätimen nimeen;
käyttääksesi oletusnimeä jatka
Nimialue
vaiheeseen 7. Siirrä kohdistin
nimialueelle pitämällä W (S)
-painiketta painettuna ja painamalla 4 tai 2. Syöttääksesi uuden
kirjaimen kohdistimen kohdalle korosta haluamasi merkki
näppäimistöalueella monivalitsimella ja paina J. Poista
kohdistimen kohdalla oleva merkki painamalla O (Q)
-painiketta.
Mukautetun Picture Control -säätimen nimen pituus voi olla
enintään yhdeksäntoista merkkiä. Tämän pituuden ylittävät
merkit poistetaan.
136
7 Paina X (T).
Tallenna muutokset ja poistu
painamalla X (T) -painiketta. Uusi
Picture Control tulee näkyviin Picture
Control -luetteloon.
X (T) -painike
A Muokk. Picture Control -säät. > Nimeä uudelleen
Mukautetun Picture Control -säätimen voi
nimetä uudelleen milloin tahansa Muokk.
Picture Control -säät. -valikon kohdassa
Nimeä uudelleen.
A Muokk. Picture Control -säät. > Poista
Kun mukautettuja Picture Control -säätimiä ei
enää tarvita, ne voi poistaa Muokk. Picture
Control -säät. -valikon Poista-toiminnolla.
A Alkuperäisen Picture Control -säätimen kuvake
Alkuperäisen esiasetetun Picture Control
-säätimen, johon mukautettu Picture Control
perustuu, kuvake näkyy muokkausnäytön
oikeassa yläkulmassa.
Alkuperäisen Picture
Control -säätimen kuvake
137
A Mukautettujen Picture Control -säädinten jakaminen
Muokk. Picture Control -säät. -valikon kohta
Lataa/tallenna sisältää alla luetellut asetukset.
Käytä näitä asetuksia kopioidaksesi
mukautettuja Picture Control -säätimiä
muistikortille tai muistikortilta (näitä asetuksia
voi käyttää vain paikassa 1 olevalle
muistikortille, eikä niitä voi käyttää paikan 2
kortille). Muistikortille kopioituja Picture
Control -säätimiä voi käyttää muissa kameroissa tai yhteensopivissa
ohjelmistoissa.
• Kopioi korttiin: Kopioi mukautettu Picture Control -säädin (C-1–C-9)
kamerasta valittuun muistikortin kohteeseen (1–99).
• Kopioi kameraan: Kopioi mukautettuja Picture Control -säätimiä
muistikortilta kameran Picture Control -säätimiin C-1–C-9 ja anna niille
haluamasi nimi.
• Poista kortista: Poista valitut mukautetut Picture Control -säätimet
muistikortilta.
138
Valoalueiden ja varjojen yksityiskohtien
säilyttäminen
(vain P-, S-, A- ja M-tilat)
Aktiivinen D-Lighting
Aktiivinen D-Lighting säilyttää valoalueiden ja varjojen
yksityiskohdat luoden valokuvia, joissa on luonnollinen kontrasti.
Käytä suurikontrastisiin kohteisiin, esimerkiksi kuvatessasi ovesta tai
ikkunasta näkyviä kirkkaasti valaistuja ulkomaisemia tai kuvatessasi
varjossa olevia kohteita aurinkoisena päivänä. Toiminto on
tehokkaimmillaan matriisimittauksen (0 105) kanssa käytettynä.
Aktiivinen D-Lighting pois päältä
Aktiivinen D-Lighting:
Y Automaattinen
D ”Aktiivinen D-Lighting” ja ”D-Lighting”
Valokuvausvalikon vaihtoehto Aktiivinen D-Lighting säätää valotusta
ennen kuvausta dynaamisen alueen optimoimiseksi, kun taas
muokkausvalikon vaihtoehto D-Lighting (0 294) kirkastaa kuvien varjoja
kuvauksen jälkeen.
139
Aktiivisen D-Lightingin käyttö:
1 Valitse Aktiivinen D-Lighting.
Korosta valokuvausvalikossa Aktiivinen
D-Lighting ja paina 2.
2 Valitse asetus.
Korosta haluamasi asetus ja paina J.
Jos Y Automaattinen on valittu,
kamera säätää Aktiivista D-Lightingia
automaattisesti kuvausolosuhteiden
mukaan (M-tilassa Y Automaattinen
vastaa kuitenkin asetusta
Q Normaali).
D Aktiivinen D-Lighting
Joillakin kohteilla kirkkaiden kohteiden ympärillä saattaa näkyä epätasaista
varjostusta tai varjoja ja tummien kohteiden ympärillä saattaa näkyä kehiä.
A Katso myös
Kun ADL-haarukointi on valittu Mukautettuun asetukseen e6 (Autom.
haarukoinnin asetus, 0 284), kamera vaihtelee Aktiivisen D-Lightingin
tasoa kuvasarjassa (0 207). Aktiivisen D-Lightingin voi halutessaan valita
Fn-painikkeella ja pääkomentokiekolla; katso lisätietoja Mukautetusta
asetuksesta f2 (Fn-painikkeen tehtävä, 0 284).
140
Laaja dynaaminen alue (HDR)
Suurikontrastisten kohteiden kanssa käytettävä laaja dynaaminen
alue (High Dynamic Range, HDR) säilyttää valoalueiden ja varjojen
yksityiskohdat yhdistämällä kaksi kuvaa, jotka otetaan eri
valotuksilla. HDR toimii parhaiten matriisimittauksen kanssa
käytettynä (0 105; pistemittausta tai keskustapainotteista
mittausta ja ei-mikroprosessoriohjattua objektiivia käytettäessä
voimakkuus Automaattinen vastaa asetusta Normaali). Sitä ei voi
käyttää NEF (RAW) -kuvien tallentamiseen. Salamavalo, haarukointi
(0 197), päällekkäisvalotus (0 211) ja ajastettu valokuvaus (0 171)
eivät ole käytettävissä, kun HDR on käytössä, eikä suljinaikoja A
ja % voi käyttää.
+
Ensimmäinen valotus
(tummempi)
Toinen valotus
(kirkkaampi)
Yhdistetty HDR-kuva
1 Valitse HDR (laaja dynaaminen alue).
Korosta valokuvausvalikossa HDR (laaja
dynaaminen alue) ja paina 2.
141
2 Valitse tila.
Korosta HDR-tila ja paina 2.
Korosta jokin seuraavista ja paina J.
• Ota sarja HDR-valokuvia valitsemalla
6 Päällä (sarja). HDR-kuvaus jatkuu,
kunnes Pois valitaan kohtaan
HDR-tila.
• Ota yksi HDR-valokuva valitsemalla Päällä
(yksi kuva). Normaali kuvaus jatkuu
automaattisesti, kun yksittäinen HDR-valokuva on luotu.
• Poistu ottamatta enempää HDR-valokuvia valitsemalla Pois.
Jos Päällä (sarja) tai Päällä (yksi kuva)
on valittu, l-kuvake näkyy etsimessä.
3 Valitse HDR-voimakkuus.
Valitaksesi kahden kuvan välisen
valotuseron (HDR-voimakkuus) korosta
HDR-voimakkuus ja paina 2.
Korosta haluamasi asetus ja paina J.
Jos Automaattinen on valittu, kamera
säätää HDR-voimakkuutta
automaattisesti kuvausohjelman
mukaan.
142
Etsin
4 Rajaa valokuva, tarkenna ja ota kuva.
Kamera ottaa kaksi valotusta, kun
laukaisin painetaan pohjaan. Kun kuvia
yhdistetään, l j vilkkuu
ohjauspaneelissa ja l l etsimessä;
valokuvia ei voi ottaa, ennen kuin
tallennus on päättynyt. Kamera ottaa
valittuna olevasta kuvanottotavasta
riippumatta vain yhden valokuvan joka
kerta kun laukaisinta painetaan.
Ohjauspaneeli
Etsin
Jos Päällä (sarja) on valittu, HDR kytkeytyy pois päältä vain, kun
Pois valitaan kohtaan HDR-tila; jos Päällä (yksi kuva) on valittu,
HDR kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun yksi valokuva on
otettu. l-kuvake poistuu näytöltä HDR-kuvauksen päättyessä.
D HDR-valokuvien rajaaminen
Kuvan reunat saattavat rajautua pois. Haluttua tulosta ei välttämättä
saavuteta, jos kamera tai kohde liikkuu kuvauksen aikana. Jalustan käyttöä
suositellaan. Kuvausohjelmasta riippuen vaikutus ei välttämättä näy,
kirkkaiden kohteiden ympärillä saattaa näkyä varjoja tai tummien
kohteiden ympärillä saattaa näkyä kehiä. Joissain kohteissa voi näkyä
epätasaisia varjoja.
A Ajastettu kuvaus
Jos Päällä (sarja) on valittu kohtaan HDR-tila ennen ajastetun kuvauksen
alkamista, kamera jatkaa HDR-valokuvien ottamista valitulla aikavälillä (jos
Päällä (yksi kuva) on valittu, ajastettu kuvaus päättyy yhden kuvan
jälkeen).
143
Salamakuvaus
Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen
Yhdysrakenteista salamaa voi käyttää, kun luonnonvalo ei riitä
valaistukseen, minkä lisäksi sitä voi käyttää varjojen ja vastavalossa
olevien kohteiden kirkastamiseen tai lisäämään valonpilkahduksen
kohteen silmiin.
Tilat, joissa salama nousee automaattisesti
Tiloissa i, k, p, n, o, s, w ja g yhdysrakenteinen salama nousee
automaattisesti ja välähtää tarvittaessa.
1 Valitse salamatila.
Pidä M (Y) -painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa,
kunnes haluamasi salamatila näkyy.
M (Y) -painike
Pääkomentokiekko
A Reaaliaikanäkymä
Reaaliaikanäkymässä valittu asetus näkyy näytöllä.
144
Tietonäyttö
2 Ota kuvia.
Salama nousee tarvittaessa,
kun laukaisin painetaan
puoleenväliin, ja välähtää,
kun valokuva otetaan. Jos
salama ei nouse
automaattisesti, ÄLÄ yritä
nostaa sitä käsin. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi vahingoittaa salamaa.
❚❚ Salamatilat
Seuraavat salamatilat ovat käytettävissä:
Automaattisalama: Kun valaistus on heikko tai kohde on
vastavalossa, salama nousee automaattisesti, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin, ja välähtää tarvittaessa. Ei käytettävissä
o-tilassa.
Automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys: Käytä muotokuviin.
Salama nousee ja välähtää tarvittaessa, mutta ennen kuin se
välähtää, punasilmäisyyden vähennysvalo syttyy
”punasilmäisyyden” vähentämiseksi. Ei käytettävissä o-tilassa.
Automaattinen täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys:
Kuten automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys, paitsi
että pitkiä suljinaikoja käytetään taustavalaistuksen
tallentamiseksi. Käytä yöllä tai heikossa valaistuksessa otettaviin
muotokuviin. Käytettävissä o-tilassa.
Automaattinen täsmäys pitkiin suljinaikoihin: Pitkiä suljinaikoja
käytetään taustavalaistuksen tallentamiseksi yöllä tai heikossa
valaistuksessa otettavissa kuvissa. Käytettävissä o-tilassa.
j
Pois: Salama ei välähdä.
145
Tilat, joissa salama nostetaan käsin
Tiloissa P, S, A, M ja 0 salama on nostettava käsin. Salama ei välähdä,
jos sitä ei ole nostettu.
1 Nosta salama.
Nosta salama painamalla M (Y)
-painiketta. Huomaa, että jos salama on
pois päältä tai lisävarusteena saatava
ulkoinen salamalaite on kiinnitetty,
yhdysrakenteinen salama ei nouse; jatka
vaiheeseen 2.
M (Y) -painike
2 Valitse salamatila (vain P-, S-, A- ja M-tilat).
Pidä M (Y) -painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa,
kunnes haluamasi salamatila näkyy.
M (Y) -painike
Pääkomentokiekko
Tietonäyttö
3 Ota kuvia.
Jos jokin muu asetus kuin j on valittu, salama välähtää joka
kerta kun kuva otetaan.
A Reaaliaikanäkymä
Reaaliaikanäkymässä valittu asetus näkyy näytöllä.
146
❚❚ Salamatilat
Seuraavat salamatilat ovat käytettävissä:
Täytesalama: Salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla.
Punasilmäisyyden vähennys: Käytä muotokuviin. Salama välähtää
jokaisen kuvan kohdalla, mutta ennen kuin se välähtää,
punasilmäisyyden vähennysvalo syttyy ”punasilmäisyyden”
vähentämiseksi. Ei käytettävissä 0-tilassa.
Punasilmäisyyden vähennys ja täsmäys pitkiin suljinaikoihin: Kuten
”punasilmäisyyden vähennys” yllä, paitsi että suljinaikaa
pidennetään automaattisesti taustavalaistuksen tallentamiseksi
yöllä tai heikossa valaistuksessa. Käytä tallentaaksesi
taustavalaistuksen muotokuviin. Ei käytettävissä tiloissa S, M ja 0.
Täsmäys pitkiin suljinaikoihin: Kuten ”täytesalama” yllä, paitsi että
suljinaikaa pidennetään automaattisesti taustavalaistuksen
tallentamiseksi yöllä tai heikossa valaistuksessa. Käytä
tallentaaksesi sekä kohteen että taustan. Ei käytettävissä tiloissa S,
M ja 0.
Hidas jälkiverhon täsmäys: Kuten ”jälkiverhon täsmäys” alla, paitsi että
suljinaikaa pidennetään automaattisesti taustavalaistuksen
tallentamiseksi yöllä tai heikossa valaistuksessa. Käytä
tallentaaksesi sekä kohteen että taustan. Ei käytettävissä tiloissa S,
M ja 0. S tulee näkyviin, kun asetus on valittu.
Jälkiverhon täsmäys: Salama välähtää juuri ennen sulkimen
sulkeutumista luoden liikkuvien valonlähteiden taakse
valojuovan, kuten alla oikealla olevassa kuvassa. Ei käytettävissä
tiloissa P, A ja 0.
Etuverhon täsmäys
j
Jälkiverhon täsmäys
Pois: Salama ei välähdä. Ei käytettävissä 0-tilassa.
147
A Yhdysrakenteisen salaman laskeminen
Kun salama ei ole käytössä, säästä virtaa
painamalla salamaa varovasti alaspäin, kunnes
salpa loksahtaa paikalleen.
D Yhdysrakenteinen salama
Irrota vastavalosuojat estääksesi varjojen syntymisen. Salaman lyhin
kantama on 0,6 m, eikä sitä voi käyttää makrotoiminnolla varustettujen
zoom-objektiivien makrokuvausalueella. i-TTL- salaman ohjaus on
käytettävissä ISO-herkkyyksillä 100–12 800; kun arvo on yli 12 800, haluttua
tulosta ei välttämättä saavuteta joillain etäisyyksillä tai aukkoarvoilla.
Jos salama välähtää sarjakuvaustiloissa (0 66), vain yksi kuva otetaan joka
kerta kun laukaisinta painetaan.
Sulkimen laukaisu saattaa lukkiutua hetkeksi salaman suojaamiseksi, kun
salamaa on käytetty useassa peräkkäisessä kuvassa. Salaman käyttöä voi
jatkaa lyhyen tauon jälkeen.
A Suljinajat, joita voi käyttää yhdysrakenteisen salaman kanssa
Seuraavat suljinajat ovat käytettävissä yhdysrakenteisen salaman kanssa.
Tila
i, p, n, s, w, 0, g, P *, A *
k
o
S*
M*
*
Suljinaika
/ / s
1/250–1/30 s
1/250–1 s
1/250–30 s
1 250–1 60
/
1 250–30
s, A, %
/
Lyhimmillään 1 8 000 s:n suljinaikaa voi käyttää lisävarusteena saatavilla salamalaitteilla, jotka
tukevat automaattista nopeaa FP-täsmäystä, kun 1/320 s (automaattinen FP) tai
1/250 s (automaattinen FP) on valittu Mukautettuun asetukseen e1
(Salamatäsmäysnopeus, 0 282). Kun 1/320 s (automaattinen FP) on valittu,
yhdysrakenteisen salaman kanssa voi käyttää lyhimmillään 1/320 s:n suljinaikaa.
148
A Salaman ohjaustila
Kamera tukee seuraavia i-TTL- salaman ohjaustiloja:
• Digitaalijärjestelmäkameran tasapainotettu i-TTL-täytesalama: Salama lähettää
sarjan lähes näkymättömiä esisalamoita (esisalamapeilaus) juuri ennen
pääsalamaa. Kaikista rajauksen kohteista heijastuvat esisalamat havaitaan
2 016 kuvapisteen RGB-kennossa, ja ne analysoidaan yhdessä
matriisimittausjärjestelmästä saatujen etäisyystietojen kanssa salaman
tehon säätämiseksi niin, että pääkohteen ja ympäristön
taustavalaistuksen välillä on luonnollinen tasapaino. Jos käytössä on G-, Etai D-tyypin objektiivi, etäisyystiedot huomioidaan salaman tehon
laskennassa. Laskennan tarkkuutta voi lisätä ei-mikroprosessoriohjatuilla
objektiiveilla syöttämällä objektiivin tiedot (polttoväli ja suurin aukko;
katso sivu 224). Ei käytettävissä, kun pistemittaus on käytössä.
• Digitaalijärjestelmäkameran vakio-i-TTL-täytesalama: Salaman tehoa säädetään
niin, että kuvan valaistustaso on vakio; taustan kirkkautta ei oteta
huomioon. Suositellaan kuviin, joissa pääkohdetta korostetaan taustan
yksityiskohtien kustannuksella, tai kun käytetään valotuksen korjausta.
Digitaalijärjestelmäkameran vakio-i-TTL-täytesalama aktivoituu
automaattisesti, kun pistemittaus valitaan.
A Mittaus
Valitse matriisi- tai keskustapainotteinen mittaus aktivoidaksesi
digitaalijärjestelmäkameran tasapainotetun i-TTL-täytesalaman.
Digitaalijärjestelmäkameran vakio-i-TTL-täytesalama aktivoituu
automaattisesti, kun pistemittaus valitaan.
149
A Aukko, herkkyys ja salaman kantama
Salaman kantama vaihtelee herkkyyden (ISO-vastaavuus) ja aukon mukaan.
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
200
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
Aukko, kun ISO-vastaavuus on
400
800
1 600 3 200
2.8
4
5.6
8
4
5.6
8
11
5.6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
6 400
11
16
22
32
—
—
—
—
Likimääräinen
kantama
12 800
m
16
0,7–8,5
22
0,6–6,0
32
0,6–4,2
—
0,6–3,0
—
0,6–2,1
—
0,6–1,5
—
0,6–1,1
—
0,6–0,8
Yhdysrakenteisen salaman lyhin kantama on 0,6 m.
Tilassa P suurinta aukkoa (pienintä aukkoarvoa) rajoitetaan ISO-herkkyyden
mukaan alla kuvatulla tavalla:
100
2.8
200
3.5
Suurin aukko, kun ISO-vastaavuus on:
400
800
1 600
3 200
4
5
5.6
7.1
6 400
8
12 800
10
Jos objektiivin suurin aukko on pienempi kuin yllä olevassa taulukossa,
aukon suurin arvo on objektiivin suurimman aukon arvo.
A Katso myös
Katso sivulta 153 tietoa salaman arvon (FV) lukitsemisesta mitattuun
kohteeseen ennen valokuvan uudelleensommittelua.
Tähän lukuun liittyvät valikoiden asetukset luetellaan alla.
• Mukautettu asetus e1 (Salamatäsmäysnopeus): Ota automaattinen nopea
FP-täsmäys käyttöön tai pois käytöstä ja valitse salamatäsmäysnopeus
(0 282)
• Mukautettu asetus e2 (Suljinaika salamakuv.): Valitse pisin mahdollinen
suljinaika salamaa käytettäessä (0 283)
• Mukautettu asetus e3 (Yhdysrak. salaman tila): Valitse salaman ohjaustila
(0 283)
150
Salaman korjaus
(vain P-, S-, A-, M- ja SCENE-tilat)
Salaman korjausta käytetään muuttamaan salaman tehoa –3 EV –
+1 EV 1/3 EV:n porrastuksella, mikä muuttaa pääkohteen kirkkautta
suhteessa taustaan. Salaman tehoa voi nostaa, jolloin pääkohde
näyttää kirkkaammalta, tai laskea, jolloin ei-toivotut valoalueet ja
heijastukset vähenevät.
Paina M (Y) -painiketta ja kierrä
sivukomentokiekkoa, kunnes
haluttu arvo näkyy. Yleensä
positiiviset arvot tekevät
pääkohteesta kirkkaamman ja
negatiiviset tummemman.
M (Y) -painike
Ohjauspaneeli
±0 EV
Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
–0,3 (–1/3) EV
+1,0 EV
A Reaaliaikanäkymä
Reaaliaikanäkymässä valittu arvo näkyy näytöllä.
151
Jos arvo on jokin muu kuin ±0,0, Y-kuvake näkyy sen jälkeen, kun
vapautat M (Y) -painikkeen. Salaman korjauksen nykyisen arvon voi
tarkistaa painamalla M (Y) -painiketta.
Normaalin salamatehon voi palauttaa asettamalla salaman
korjaukseksi ±0,0. Tilaa SCENE lukuun ottamatta salaman korjausta ei
nollata, kun kamera sammutetaan (tilassa SCENE salaman korjaus
nollataan, kun jokin muu tila valitaan tai kamera sammutetaan).
A Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
Lisävarusteena saatavalla salamalaitteella valittu salaman korjaus lisätään
kameralla valittuun salaman korjaukseen.
A Katso myös
Katso tietoa salaman korjauksessa käytettävän porrastuksen valitsemisesta
Mukautetusta asetuksesta b2 (Valotussäädön porrastus, 0 278). Katso
tietoa salaman ja valotuksen korjauksen yhdistämisestä Mukautetusta
asetuksesta e4 (Valot. korj. salamakuvissa, 0 283). Katso tietoa salaman
tehon automaattisesta vaihtelusta kuvasarjan aikana sivulta 197.
152
Salamavalon lukitus
Tätä toimintoa käytetään salaman tehon lukitsemiseen niin, että
valokuvat voi sommitella uudelleen muuttamatta salaman tehoa,
mikä varmistaa, että salaman teho on kohteelle sopiva myös silloin,
kun kohde ei ole kuvan keskellä. Salaman tehoa säädetään
automaattisesti, kun ISO-herkkyyttä ja aukkoa muutetaan.
Salamavalon lukituksen käyttö:
1 Määritä salamavalon lukitus kameran
painikkeen tehtäväksi.
Valitse Salamavalon lukitus
”Painallus”-asetukseksi Mukautettuun
asetukseen f2 (Fn-painikkeen tehtävä,
0 284), f3 (Esikatselupainikkeen teht.,
0 285) tai f4 (AE-L/AF-L-painikkeen
teht., 0 285).
2 Nosta salama.
P-, S-, A-, M- ja 0-tiloissa salaman voi
nostaa painamalla M (Y) -painiketta.
i-, k-, p-, n-, o-, s-, w- ja g-tiloissa
salama nousee automaattisesti
tarvittaessa.
M (Y) -painike
3 Tarkenna.
Sijoita kohde rajauksen
keskelle ja tarkenna
painamalla laukaisin
puoleenväliin.
153
4 Lukitse salaman teho.
Varmista, että salaman valmiusilmaisin
(M) näkyy, ja paina vaiheessa 1 valittua
painiketta. Salama tuottaa
esisalamapeilauksen, jolla määritetään sopiva salaman teho.
Salaman teho lukitaan tälle tasolle, ja salamavalon lukituksen
kuvake (e) ilmestyy näytölle.
5 Sommittele valokuva uudelleen.
6 Ota valokuva.
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan asti. Voit halutessasi ottaa
lisää kuvia vapauttamatta salamavalon lukitusta.
7 Vapauta salamavalon lukitus.
Vapauta salamavalon lukitus painamalla vaiheessa 1 valittua
painiketta. Varmista, ettei salamavalon lukituksen kuvake (e)
enää näy.
A Salamavalon lukituksen käyttäminen yhdysrakenteisen salaman kanssa
Salamavalon lukitusta voi käyttää yhdysrakenteisen salaman kanssa vain,
kun TTL on valittu Mukautettuun asetukseen e3 (Yhdysrak. salaman tila,
0 283). Huomaa, että kun ohjaintila on valittu Mukautetussa asetuksessa
e3, pääsalaman tai ainakin yhden etälaiteryhmän salaman ohjaustilaksi on
asetettava TTL tai AA.
154
A Mittaus
Kun salamavalon lukitusta käytetään yhdysrakenteisen salaman kanssa
ilman lisäsalamalaitteita, kamera mittaa 4 mm:n ympyrän rajauksen
keskeltä. Kun yhdysrakenteista salamaa käytetään lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden kanssa (kehittynyt langaton valaistus), kamera mittaa
koko kuvan.
155
Kuvaus kauko-ohjaimella
Lisävarusteena saatavan ML-L3-kaukoohjaimen käyttäminen
Lisävarusteena saatavaa ML-L3-kauko-ohjainta (0 319) voi käyttää
kameran tärähtämisen vähentämiseen tai omakuvien ottamiseen.
1 Valitse Kauko-ohjaustila (ML-L3).
Korosta valokuvausvalikossa Kaukoohjaustila (ML-L3) ja paina 2.
2 Valitse kauko-ohjaustila.
Korosta jokin seuraavista asetuksista ja paina J.
%
$
Asetus
Viivästetty
kaukolaukaisu
Nopea
kaukolaukaisu
&
Peilin nosto
kaukoohjaimella
7
Pois
Kuvaus
Suljin laukaistaan 2 s:n kuluttua ML-L3:n
laukaisimen painamisesta.
Suljin laukaistaan, kun ML-L3:n laukaisinta
painetaan.
Paina ML-L3:n laukaisinta kerran nostaaksesi
peilin ja toisen kerran laukaistaksesi sulkimen ja
ottaaksesi valokuvan. Vähentää liikeepäterävyyttä, joka syntyy kameran liikkuessa, kun
peili nostetaan.
Suljinta ei voi laukaista ML-L3:lla.
3 Rajaa valokuva.
Kiinnitä kamera jalustalle tai aseta se vakaalle, tasaiselle alustalle.
156
4 Ota valokuva.
Tähtää ML-L3:n lähetin korkeintaan
5 m:n etäisyydeltä jompaankumpaan
kameran infrapunavastaanottimeen
(0 2, 4) ja paina ML-L3:n laukaisinta.
Viivästetyssä kaukolaukaisutilassa
itselaukaisimen merkkivalo palaa noin
kaksi sekuntia ennen sulkimen
laukaisua. Nopeassa kaukolaukaisutilassa itselaukaisimen
merkkivalo välähtää sen jälkeen kun suljin on laukaistu. Peilin
nosto kauko-ohjaimella -tilassa ML-L3:n laukaisimen painaminen
kerran nostaa peilin; suljin laukaistaan ja itselaukaisimen
merkkivalo alkaa vilkkua 30 s:n kuluttua tai kun painiketta
painetaan toisen kerran.
A Kuvanottotapa
Kun lisävarusteena saatavaa ML-L3-kauko-ohjainta käytetään,
kuvanottotavan valitsimella (0 66) valitun kuvanottotavan sijaan
käytetään asetusta, joka on valittu valokuvausvalikon kohdassa Kaukoohjaustila (ML-L3).
D Ennen lisävarusteena saatavien ML-L3-kauko-ohjaimien käyttämistä
Ennen kuin käytät kauko-ohjainta ensimmäisen kerran, poista pariston
kirkas muovinen eristeliuska.
157
A Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen
Ennen kuin otat valokuvan käyttäen salamaa tiloissa, joissa salama täytyy
nostaa käsin (0 146), nosta salama painamalla M (Y) -painiketta ja odota,
että salaman valmiusilmaisin (M) tulee näkyviin (0 36). Kuvaus
keskeytetään, jos salama nostetaan, kun kauko-ohjaustila on käytössä. Jos
salamaa tarvitaan, kamera reagoi ML-L3:n laukaisimeen vasta sitten, kun
salama on latautunut. Tiloissa, joissa salama nousee automaattisesti
(0 144), salama alkaa latautua, kun kauko-ohjaustila valitaan; kun salama
on latautunut, se nousee automaattisesti ja välähtää tarvittaessa.
Punasilmäisyyden vähennystä tukevissa salamatiloissa itselaukaisimen
merkkivalo palaa noin yhden sekunnin ajan ennen sulkimen laukaisua.
Viivästetyssä kaukolaukaisutilassa itselaukaisimen merkkivalo palaa noin
kaksi sekuntia, minkä jälkeen punasilmäisyyden vähennysvalo palaa yhden
sekunnin ajan ennen sulkimen laukaisua.
A Tarkennus kauko-ohjaustilassa
Kamera ei säädä tarkennusta jatkuvasti, kun jatkuva automaattitarkennus
on valittu; huomaa kuitenkin, että valitusta automaattitarkennustilasta
huolimatta voit tarkentaa painamalla kameran laukaisimen puoleenväliin
ennen kuvausta. Jos automaatti- tai kertatarkennus on valittu tai kamera on
reaaliaikanäkymässä viivästetyssä tai nopeassa kaukolaukaisutilassa,
kamera säätää tarkennusta automaattisesti ennen kuvausta; jos kamera ei
pysty tarkentamaan etsinvalokuvauksessa, se palaa valmiustilaan
laukaisematta suljinta.
A Peilin nosto kauko-ohjaimella -tila
Kun peili on nostettu, valokuvia ei voi rajata etsimessä eivätkä
automaattitarkennus ja mittaus ole käytössä.
158
A Kauko-ohjaintilasta poistuminen
Kauko-ohjaus perutaan automaattisesti, jos valokuvaa ei oteta, ennen kuin
Mukautettuun asetukseen c5 (Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3), 0 279)
valittu aika on kulunut, jos Pois on valittu kohtaan Kauko-ohjaustila
(ML-L3), jos palautus kahdella painikkeella (0 194) suoritetaan tai jos
kuvausasetukset nollataan toiminnolla Palauta valokuv.valikon
oletusaset. (0 268).
D Määritä laukaisimen tehtävä
Jos Tallenna elokuvia on valittu Mukautettuun asetukseen g4 (Määritä
laukaisimen tehtävä, 0 288), ML-L3:a ei voi käyttää, kun
reaaliaikanäkymän valitsin on kierretty asentoon 1.
A Peitä etsin
Estä etsimen kautta tulevaa valoa näkymästä valokuvissa tai vaikuttamasta
valotukseen poistamalla kuminen silmäsuppilo ja peittämällä etsin
kameran mukana toimitetulla okulaarisuojuksella (0 70).
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta c5 (Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3);
0 279), miten valitaan, kauanko kamera pysyy valmiustilassa odottamassa
kauko-ohjaimen signaalia. Katso Mukautetusta asetuksesta d1
(Äänimerkki; 0 280), miten säädetään kauko-ohjaimen käytön yhteydessä
kuuluvia äänimerkkejä.
159
Langattomat kauko-ohjaimet
Kun kameraa käytetään lisävarusteena saatavien langattomien
kauko-ohjaimien WR-1 ja WR-R10/WR-T10 (0 319) kanssa, WR-1:n ja
WR-T10:n laukaisimet suorittavat samat toiminnot kuin kameran
laukaisin, mikä mahdollistaa kaukolaukaisun sarjakuvauksessa ja
itselaukaisinkuvauksessa.
WR-1- langattomat kauko-ohjaimet
WR-1 voi toimia joko lähettimenä tai vastaanottimena, ja sitä
käytetään joko toisen WR-1:n kanssa tai WR-R10- tai WR-T10langattoman kauko-ohjaimen kanssa. WR-1 voidaan esimerkiksi
kiinnittää lisälaiteliitäntään, jolloin sitä voi käyttää vastaanottimena
kameran asetusten muuttamiseen tai niin, että suljin
kaukolaukaistaan toisella WR-1-laitteella, joka toimii lähettimenä.
WR-R10-/WR-T10- langattomat kauko-ohjaimet
Kun WR-R10 (vastaanotin) on liitetty kameraan, suljin voidaan
laukaista WR-T10:llä (lähetin).
160
Elokuvien tallennus ja katselu
Elokuvien tallennus
Elokuvia voi tallentaa reaaliaikanäkymässä.
1 Kierrä reaaliaikanäkymän valitsin
asentoon 1.
A Aukon valinta (tilat A ja M)
Valitse aukko tiloissa A ja M, ennen kuin
painat a-painiketta reaaliaikanäkymän
käynnistämiseksi.
Reaaliaikanäkymän
valitsin
2 Paina a-painiketta.
Peili nousee, ja näkymä objektiivin läpi
näkyy kameran näytöllä samanlaisena
kuin se näkyy varsinaisessa elokuvassa,
valotuksen mukaiseksi muokattuna.
Kohde ei enää näy etsimessä.
a-painike
A 0-kuvake
0-kuvake (0 165) osoittaa, että elokuvia ei voida tallentaa.
161
3 Tarkenna.
Rajaa aloituskuva ja tarkenna (paina
X/T-painiketta lähentääksesi
tarkempaa tarkennusta varten sivulla 38
kuvatulla tavalla; katso lisätietoja elokuvan tallennuksen aikana
tarkentamisesta sivulta 83). Huomaa, että automaattisessa
kasvotarkennuksessa havaittavissa olevien kohteiden määrä on
pienempi elokuvan tallennuksen aikana.
A Valotus
Käytettävissä olevat valotusasetukset vaihtelevat kuvaustilan mukaan:
—
—
✔
—
ISO-herkkyys
(0 275)
—
—
✔
—
Valotuksen
korjaus
✔
✔
—
✔
—
—
—
Suljinaika
P, S
A
M
SCENE, %
Muut
kuvaustilat
Mittaus
✔
✔
✔
—
—
Tilassa M suljinajaksi voi asettaa arvon väliltä 1/25 s ja 1/8 000 s (pisin
mahdollinen suljinaika riippuu kuvausnopeudesta; 0 166).
Pistemittausta ei voi käyttää. Jos tulos on yli- tai alivalottunut, poistu
reaaliaikanäkymästä ja käynnistä se uudelleen.
A Valkotasapaino
Tiloissa P, S, A ja M valkotasapainon voi asettaa milloin tahansa
painamalla L (U) -painiketta ja kiertämällä pääkomentokiekkoa
(0 111).
162
4 Aloita tallennus.
Aloita tallennus painamalla elokuvan
tallennuspainiketta. Tallennuksen
ilmaisin ja käytettävissä oleva aika
näkyvät näytöllä. Valotuksen voi lukita
painamalla A AE-L/AF-L -painiketta
(0 107) tai sitä voi muuttaa 1/3 EV:n
porrastuksella enintään ±3 EV
käyttämällä valotuksen korjausta
(0 109). Automaattitarkennustilassa
kameran voi tarkentaa uudelleen
painamalla laukaisimen puoleenväliin.
Elokuvan tallennuspainike
Tallennuksen ilmaisin
Jäljellä oleva aika
A Ääni
Kamera voi tallentaa sekä videokuvaa että ääntä; älä peitä kameran
etuosassa olevaa mikrofonia elokuvan tallennuksen aikana (0 1).
Huomaa, että yhdysrakenteinen mikrofoni saattaa tallentaa ääniä, joita
kuuluu kamerasta tai objektiivista automaattitarkennuksen tai
tärinänvaimennuksen aikana.
163
5 Lopeta tallennus.
Lopeta tallennus painamalla uudelleen
elokuvan tallennuspainiketta. Tallennus
päättyy automaattisesti, kun
enimmäispituus saavutetaan tai
muistikortti täyttyy.
A Enimmäispituus
Yksittäisen elokuvatiedoston enimmäiskoko on 4 Gt (katso
tallennuspituuden rajoitukset sivulta 166); huomaa, että muistikortin
kirjoitusnopeudesta riippuen kuvaus saattaa päättyä ennen tämän
koon saavuttamista (0 379).
6 Poistu reaaliaikanäkymästä.
Poistu reaaliaikanäkymästä painamalla
a-painiketta.
164
Reaaliaikanäkymän näyttö: elokuvat
ui
q
w
e
r
o
t
y
Kohde
”Ei elokuvaa”
q -kuvake
Kuulokkeiden
w äänenvoimakkuus
Kuvaus
—
Kuulokkeiden äänilähdön äänenvoimakkuus.
Näkyy, kun muun valmistajan kuulokkeet on
liitetty.
193
e Mikrofonin herkkyys Mikrofonin herkkyys.
r Äänitaso
Äänen tallennuksen äänitaso. Näkyy
punaisena, jos taso on liian korkea; säädä
mikrofonin herkkyys sopivaksi.
t Taajuusvaste
Nykyinen taajuusvaste.
Tuulikohinan
y vähennys
Jäljellä oleva aika
u (elokuvan
reaaliaikanäkymä)
i Elokuvan kuvakoko
Valoalueiden näytön
o ilmaisin
0
Osoittaa, että elokuvia ei voida tallentaa.
Näkyy, kun tuulikohinan vähennys on päällä.
192,
273
—
192,
274
192,
274
Elokuvien tallennukseen käytettävissä oleva
aika.
163
Kuvakoko elokuvan tallennuksessa.
166
Näkyy, kun valoalueiden näyttö on käytössä.
193
165
Enimmäispituus
Enimmäispituus vaihtelee elokuvausvalikon kohtiin Elokuvan laatu
ja Kuvakoko/kuvataajuus (0 273) valittujen asetusten mukaan
alla kuvatulla tavalla.
Elokuvan
laatu
Hyvä
Normaali
Kuvakoko/kuvataajuus *
v 1 920 × 1 080; 60p
w 1 920 × 1 080; 50p
o 1 920 × 1 080; 30p
p 1 920 × 1 080; 25p
q 1 920 × 1 080; 24p
r 1 280 × 720; 60p
s 1 280 × 720; 50p
y 1 920 × 1 080; 60p
z 1 920 × 1 080; 50p
1 1 920 × 1 080; 30p
2 1 920 × 1 080; 25p
3 1 920 × 1 080; 24p
4 1 280 × 720; 60p
5 1 280 × 720; 50p
Enimmäispituus
Enimmäisbittinopeus
(Mbps)
10 minuuttia
42
20 minuuttia
24
29 minuuttia
59 sekuntia
12
* Nimellisarvot. Todelliset kuvataajuudet arvoille 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p ovat 59,94; 50; 29,97; 25 ja
23,976 kuvaa/s, tässä järjestyksessä.
A Kuvakoko ja kuvataajuus
Asetuksia 1 920×1 080; 60p ja 1 920×1 080; 50p ei voi valita kohtaan
Kuvakoko/kuvataajuus, kun DX (24×16) on valittu elokuvausvalikon
kohtaan Kuva-ala (0 168). Näitä asetuksia voi käyttää valitsemalla Kuvaala-asetukseksi 1,3× (18×12). Jos DX (24×16) valitaan kohtaan Kuva-ala,
kun jompikumpi näistä asetuksesta on käytössä, kohdan Kuvakoko/
kuvataajuus asetukseksi palautetaan 1 920×1 080; 30p (jos 1 920×1 080;
60p on valittu) tai 1 920×1 080; 25p (jos 1 920×1 080; 50p on valittu).
166
Indeksimerkit
Jos Indeksimerkki on valittu ”Painallus”asetukseksi Mukautettuun asetukseen g1
(Fn-painikkeen tehtävä; 0 288), g2
(Esikatselupainikkeen teht.; 0 288) tai g3
(AE-L/AF-L-painikkeen teht.; 0 288), voit
painaa valittua painiketta tallennuksen
aikana lisätäksesi elokuvaan
Pv-painike
indeksimerkkejä, jotka helpottavat kuvien
löytämistä muokkauksen ja toiston aikana
(0 178; huomaa, että indeksimerkkejä ei
voi lisätä i-tilassa). Kuhunkin elokuvaan
voi lisätä enintään 20 indeksimerkkiä.
Indeksimerkki
A Katso myös
Kuvakokoa, kuvataajuutta, mikrofonin herkkyyttä, korttipaikkaa ja ISOherkkyyttä voi säätää elokuvausvalikossa (0 273). J-, Fn-, Pv- ja A AE-L/AF-L
-painikkeiden tehtävät voi valita Mukautetuilla asetuksilla f1 (OK-painike;
0 284), g1 (Fn-painikkeen tehtävä; 0 288), g2 (Esikatselupainikkeen
teht.; 0 288) ja g3 (AE-L/AF-L-painikkeen teht., 0 288) (viimeiset kolme
asetusta myös mahdollistavat valotuksen lukitsemisen ilman, että
painiketta tarvitsee pitää painettuna). Mukautetulla asetuksella g4
(Määritä laukaisimen tehtävä; 0 288) määritetään, käytetäänkö
laukaisinta reaaliaikanäkymän käynnistämiseen vai elokuvan tallennuksen
aloittamiseen ja lopettamiseen.
167
Kuva-ala
Jos 1,3× (18×12) valitaan elokuvausvalikon kohtaan Kuva-ala
(0 274), kuvakulma pienenee ja objektiivin näennäinen polttoväli
pitenee. Huomaa, että samalla kuvakoolla mutta eri kuva-aloilla
tallennettujen elokuvien tarkkuus ei välttämättä ole sama.
DX (24×16)
168
1,3× (18×12)
Valokuvien ottaminen elokuvatilassa
Jos Ota valokuvia on valittu Mukautettuun asetukseen
g4 (Määritä laukaisimen tehtävä, 0 288) ja
reaaliaikanäkymä on käytössä ja reaaliaikanäkymän
valitsin on asennossa 1, valokuvia voi ottaa milloin
tahansa painamalla laukaisimen pohjaan. Jos elokuvan tallennus on
käynnissä, tallennus päättyy ja siihen mennessä kuvattu
videoaineisto tallennetaan. Valokuva tallennetaan nykyisellä kuvaalan asetuksella käyttämällä rajausta, jonka kuvasuhde on 16 : 9.
Kuvanlaatu määräytyy valokuvausvalikon kohtaan Kuvanlaatu
valitun asetuksen mukaan (0 77, 268). Huomaa, että valokuvien
valotusta ei voi esikatsella, kun reaaliaikanäkymän valitsin on
asennossa 1; saadaksesi tarkkoja tuloksia M-tilassa kuvattaessa
kierrä valitsin asentoon C, säädä valotusta ja kierrä sitten valitsin
takaisin asentoon 1 ja käynnistä reaaliaikanäkymä. Tarkista kuvaala ennen tallennusta.
A Kuvakoko
Seuraavat koot ovat käytettävissä:
Kuva-ala
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Kuvakoko
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Koko (kuvapisteinä) Tulostuskoko (cm) *
6 000 × 3 368
50,8 × 28,5
4 496 × 2 528
38,1 × 21,4
2 992 × 1 680
25,3 × 14,2
4 800 × 2 696
40,6 × 22,8
3 600 × 2 024
30,5 × 17,1
2 400 × 1 344
20,3 × 11,4
* Arvioitu koko tulostustarkkuudella 300 dpi. Tuumina ilmoitettu tulostuskoko vastaa kuvapisteinä
ilmoitettua kuvakokoa jaettuna tulostimen tarkkuudella, joka ilmoitetaan pisteinä tuumaa kohti
(dpi; 1 tuuma = noin 2,54 cm).
169
A HDMI
Jos haluat käyttää reaaliaikanäkymää, kun kamera on liitetty HDMI-CEClaitteeseen, valitse Pois asetusvalikon kohtaan HDMI > Laitehallinta
(0 292).
A Langattomat ja langalliset kauko-ohjaimet
Jos Tallenna elokuvia on valittu Mukautettuun asetukseen g4 (Määritä
laukaisimen tehtävä, 0 288) ja reaaliaikanäkymän valitsin on asennossa
1, lisävarusteena saatavien langattomien (0 160, 319) ja langallisten
(0 319) kauko-ohjainten laukaisimilla voi käynnistää reaaliaikanäkymän
sekä aloittaa ja lopettaa elokuvan tallennuksen.
D Elokuvien tallennus
Elokuvien tallennuksessa käytetään sRGB-väriavaruutta. Näytöllä ja
lopullisessa elokuvassa saattaa näkyä välkyntää, juovia tai vääristymiä
loisteputki-, elohopeahöyrylamppu- tai natriumlamppuvalossa liikkuvia
kohteita kuvattaessa erityisesti, jos kameraa panoroidaan vaakasuunnassa
tai kohde liikkuu nopeasti rajauksen läpi vaakasuunnassa (katso tietoa
välkynnän ja juovien vähentämisestä kohdasta Välkynnänvähennys,
0 290). Myös epätasaisia reunoja, väripoikkeamia, moiré-ilmiötä ja
kirkkaita pisteitä saattaa esiintyä. Kirkkaita alueita tai kaistaleita saattaa
näkyä rajauksen joillain alueilla, joilla on välkkyviä kylttejä tai muita
katkonaisia valonlähteitä tai jos strobovalo tai jokin muu kirkas, hetkellinen
valonlähde valaisee kohteen hetkeksi. Vältä osoittamasta kameralla
aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa kameran sisäisiä virtapiirejä.
Salamavalaistusta ei voi käyttää.
Tallennus päättyy automaattisesti, jos tilanvalitsinta kierretään.
170
Ajastettu valokuvaus
(vain i-, j-, P-, S-, A-, M- ja SCENE-tilat)
Kamera ottaa automaattisesti valokuvia valituin aikavälein
luodakseen äänettömän ajastetun elokuvan käyttäen
elokuvausvalikossa valittua kuvakokoa ja kuvataajuutta (0 273).
Katso tietoa ajastetussa valokuvauksessa käytettävästä kuva-alasta
sivulta 168.
A Ennen kuvausta
Ennen kuin aloitat ajastetun valokuvauksen, ota testikuva nykyisillä
asetuksilla (rajaa valokuva etsimessä, jotta valotuksen esikatselu on tarkka)
ja tarkista tulos näytöltä. Jotta väritys on yhtenäinen, valitse jokin muu kuin
automaattinen valkotasapainon asetus (0 111). Kun olet säätänyt
asetukset haluamallasi tavalla, irrota kuminen silmäsuppilo ja peitä etsin
kameran mukana toimitetulla okulaarisuojuksella estääksesi etsimen
kautta pääsevää valoa häiritsemästä valokuvia ja valotusta (0 70).
Jalustan käyttöä suositellaan. Kiinnitä kamera jalustalle ennen kuvauksen
alkamista. Jotta kuvaus ei keskeydy, käytä lisävarusteena saatavaa
verkkolaitetta ja virtaliitäntää tai täyteen ladattua akkua.
1 Valitse Ajastettu valokuvaus.
Korosta elokuvausvalikossa Ajastettu
valokuvaus ja paina 2 näyttääksesi
ajastetun valokuvauksen asetukset.
171
2 Säädä ajastetun valokuvauksen asetuksia.
Valitse aikaväli, kokonaiskuvausaika ja valotuksen tasoituksen
asetus.
• Kuvien välisen aikavälin valitseminen:
Korosta Väli ja paina 2.
Valitse aikaväli, joka on pidempi
kuin pisin odotettavissa oleva
suljinaika (minuutit ja sekunnit),
ja paina J.
• Kokonaiskuvausajan valitseminen:
Korosta Kuvausaika ja paina 2.
172
Valitse kuvausaika (enintään
7 tuntia 59 minuuttia) ja
paina J.
• Valotuksen tasoituksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä:
Korosta Valotuksen tasoitus ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Asetuksen Päällä valitseminen tasoittaa valotuksen äkillisiä
muutoksia muissa tiloissa kuin M (huomaa, että valotuksen
tasoitusta käytetään tilassa M vain, jos automaattinen ISOherkkyyssäätö on päällä).
3 Aloita kuvaus.
Korosta Aloita ja paina J. Ajastettu
valokuvaus alkaa noin 3 s:n kuluttua.
Kamera ottaa valokuvia valituin
aikavälein valitun kuvausajan verran.
Valmis ajastettu elokuva tallennetaan
muistikortille, joka on valittu elokuvan
kuvausvalikon kohdassa Kohde (0 273).
173
❚❚ Ajastetun valokuvauksen lopettaminen
Lopeta ajastettu valokuvaus ennen kuin kaikki valokuvat on otettu
korostamalla Pois ajastetun valokuvauksen valikossa ja painamalla
J tai painamalla J kuvien välillä tai heti kuvan tallennuksen
jälkeen. Elokuva luodaan kuvista, jotka on otettu ennen ajastetun
valokuvauksen lopettamista. Huomaa, että ajastettu valokuvaus
loppuu eikä elokuvaa tallenneta, jos virtalähde poistetaan tai
irrotetaan tai jos kohteena oleva muistikortti poistetaan.
❚❚ Ei valokuvaa
Kamera ohittaa nykyisen kuvan, jos se ei pysty tarkentamaan
kertatarkennuksella (AF-S tai kertatarkennus valittu tilassa AF-A;
huomaa, että kamera tarkentaa uudelleen ennen jokaista kuvaa).
Kuvaus jatkuu seuraavasta kuvasta.
D Ajastettu valokuvaus
Ajastettu valokuvaus ei ole käytettävissä reaaliaikanäkymässä (0 31, 161)
tai kun suljinaika on A tai % (0 58) tai kun haarukointi (0 197), laaja
dynaaminen alue (HDR, 0 141), päällekkäisvalotus (0 211) tai ajastettu
kuvaus (0 217) on käytössä. Huomaa, että suljinaika ja kuvan muistikortille
tallentamiseen kuluva aika vaihtelevat, joten kuvan tallentamisen ja
seuraavan kuvan ottamisen välinen aika saattaa vaihdella. Kuvaus ei ala, jos
ajastettua elokuvaa ei voida tallentaa nykyisillä asetuksilla (jos esimerkiksi
muistikortti on täynnä, aikaväli tai kuvausaika on nolla tai aikaväli on
pidempi kuin kuvausaika).
Ajastettu valokuvaus saattaa päättyä, jos kameran painikkeita käytetään,
asetuksia muutetaan tai HDMI-kaapeli liitetään. Elokuva luodaan kuvista,
jotka on otettu ennen ajastetun valokuvauksen lopettamista.
174
A Valmiin elokuvan pituuden laskeminen
Valmiin elokuvan kuvien kokonaismäärän voi
arvioida jakamalla kuvausajan aikavälillä ja
pyöristämällä ylöspäin. Valmiin elokuvan
pituuden voi sitten laskea jakamalla kuvien
määrän kuvataajuudella, joka on valittu
elokuvan kuvausvalikon kohdassa Kuvakoko/
kuvataajuus (0 166, 273). Esimerkiksi 48
kuvan elokuva, joka on tallennettu asetuksella
1 920 × 1 080; 24p, on noin kahden sekunnin
pituinen. Ajastetulla valokuvauksella
tallennettavien elokuvien enimmäispituus on
20 minuuttia.
Tallennettu pituus/
enimmäispituus
Muistikortin
ilmaisin
Kuvakoko/
kuvataajuus
A Kuvauksen aikana
Ajastetun valokuvauksen aikana muistikortin
merkkivalo palaa ja ajastetun tallennuksen
ilmaisin näkyy ohjauspaneelissa. Jäljellä oleva
aika (tunteina ja minuutteina) näkyy suljinajan
näytöllä juuri ennen jokaisen kuvan
tallentamista. Muulloin jäljellä olevan ajan voi
näyttää painamalla laukaisimen puoleenväliin.
Mukautettuun asetukseen c2 (Valmiustila-ajastin, 0 279) valitusta
asetuksesta riippumatta valmiustila-ajastin ei nollaudu kuvauksen aikana.
Näytä ajastetun valokuvauksen nykyiset
asetukset tai lopeta ajastettu valokuvaus
painamalla G-painiketta kuvien välillä.
175
A Kuvan tarkastelu
K-painiketta ei voi käyttää kuvien katseluun ajastetun valokuvauksen
ollessa käynnissä, mutta nykyinen kuva näkyy muutaman sekunnin ajan
kuvauksen jälkeen, jos Päällä on valittu toistovalikon kohdassa Kuvan
tarkastelu (0 267). Muita toistotoimintoja ei voi käyttää kuvan näkyessä.
A Salamakuvaus
Jos haluat käyttää salamaa ajastetun valokuvauksen aikana, valitse tila P, S,
A tai M ja paina M (Y) -painiketta nostaaksesi salaman, ennen kuin kuvaus
alkaa.
A Kuvanottotapa
Valitusta kuvanottotavasta riippumatta kamera ottaa yhden kuvan kullakin
aikavälillä. Itselaukaisinta ei voi käyttää.
A Katso myös
Katso tietoa äänimerkin antamisesta ajastetun valokuvauksen päättyessä
Mukautetusta asetuksesta d1 (Äänimerkki, 0 280).
176
Elokuvien katseleminen
Elokuvat on merkitty 1-kuvakkeella täyskuvatoistossa (0 229).
Aloita toisto painamalla J; nykyinen kohta näytetään elokuvan
edistymispalkissa.
1-kuvake
Pituus
Nykyinen kohta/kokonaispituus
Elokuvan Voimakkuus
edistymispalkki
Opas
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
Toiminto
Käytä
Keskeytä
Toista
Kelaa taaksepäin/
eteenpäin
Kuvaus
Keskeytä toisto.
J
Jatka toistoa, kun elokuva on keskeytetty
tai kun sitä kelataan eteenpäin/
taaksepäin.
Nopeus
kasvaa
jokaisella
painalluksella asteikolla 2×–4×–8×–
16×; pidä painettuna siirtyäksesi
elokuvan alkuun tai loppuun
(ensimmäinen kuva on merkitty näytön
oikeassa yläkulmassa näkyvällä hkuvakkeella ja viimeinen kuva ikuvakkeella). Jos toisto on keskeytetty,
elokuvaa kelataan taaksepäin tai
eteenpäin yksi kuva kerrallaan; pidä
painiketta painettuna kelataksesi
jatkuvasti taaksepäin tai eteenpäin.
177
Toiminto
Käytä
Ohita 10 s
Siirry eteenpäin/
taaksepäin
Säädä
äänenvoimakkuutta
Rajaa elokuvaa
Poistu
Palaa
kuvaustilaan
Kuvaus
Kierrä pääkomentokiekkoa yksi askel
hypätäksesi 10 s eteenpäin tai
taaksepäin.
Kierrä sivukomentokiekkoa siirtyäksesi
edelliseen tai seuraavaan
indeksimerkkiin tai siirtyäksesi
viimeiseen tai ensimmäiseen kuvaan, jos
elokuvassa ei ole indeksimerkkejä.
X (T)/
W (S)
i
Nosta äänenvoimakkuutta painamalla
X (T) ja laske painamalla W (S).
K/
Poistu täyskuvatoistoon.
Katso lisätietoja sivulta 179.
Poistu kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
A p-kuvake
Elokuvat, joissa on indeksimerkkejä (0 167), on
merkitty täyskuvatoistossa p-kuvakkeella.
178
Elokuvien muokkaaminen
Rajaa videoaineistoa luodaksesi elokuvista muokattuja kopioita tai
tallenna valitut kuvat JPEG-valokuvina.
Asetus
9
Valitse alku-/loppukohta
4
Tallenna valittu kuva
Kuvaus
Luo kopio, josta on poistettu ylimääräistä
videoaineistoa.
Tallenna valittu kuva JPEG-valokuvana.
Elokuvien rajaaminen
Rajattujen kopioiden luominen elokuvista:
1 Näytä elokuva täyskuvatoistossa (0 229).
2 Keskeytä elokuva uuden aloituskuvan
kohdalla.
Toista elokuvaa sivun 177 ohjeiden
mukaan; toiston voi aloittaa ja sitä voi
jatkaa painamalla J ja keskeyttää
painamalla 3, ja halutun kuvan voi
hakea painamalla 4 tai 2 tai kiertämällä Elokuvan edistymispalkki
pää- tai sivukomentokiekkoa. Elokuvan
edistymispalkissa näkyy likimääräinen sijainti elokuvassa.
Keskeytä toisto, kun olet uuden aloituskuvan kohdalla.
179
3 Valitse Valitse alku-/loppukohta.
Paina i-painiketta.
i-painike
Korosta Valitse alku-/loppukohta.
4 Valitse Al.kohta.
Luodaksesi kopion, joka alkaa nykyisestä
kuvasta, korosta Al.kohta ja paina J.
Nykyistä kuvaa edeltävät kuvat
poistetaan, kun tallennat kopion
vaiheessa 9.
Alkukohta
180
5 Vahvista uusi aloituskohta.
Jos haluamasi kuva ei ole näkyvissä,
kelaa eteenpäin tai taaksepäin
painamalla 4 tai 2 (hyppää 10 s
eteenpäin tai taaksepäin kiertämällä
pääkomentokiekkoa yksi askel; hyppää
indeksimerkkiin, tai jos elokuvassa ei ole
indeksimerkkejä, ensimmäiseen tai viimeiseen kuvaan
kiertämällä sivukomentokiekkoa).
6 Valitse loppukohta.
Paina L (U) vaihtaaksesi
aloituskohdan (w) valinnasta
loppukohdan (x) valintatyökaluun ja
valitse sitten lopetuskuva vaiheessa 5
kuvatulla tavalla. Valittua kuvaa
seuraavat kuvat poistetaan, kun
tallennat kopion vaiheessa 9.
L (U) -painike
Loppukohta
7 Luo kopio.
Kun haluttu lopetuskuva on näkyvissä, paina 1.
181
8 Esikatsele elokuvaa.
Esikatsele kopiota korostamalla Katsele
ja painamalla J (keskeytä esikatselu ja
palaa tallennusvalikkoon painamalla 1).
Hylkää nykyinen kopio ja valitse uusi
aloituskohta tai loppukohta edellisillä
sivuilla kuvatulla tavalla korostamalla
Peruuta ja painamalla J; tallentaaksesi kopion jatka vaiheeseen
9.
9 Tallenna kopio.
Korosta Tallenna uutena tiedostona ja
paina J tallentaaksesi kopion uuteen
tiedostoon. Korvataksesi alkuperäisen
elokuvatiedoston muokatulla kopiolla
korosta Korvaa olemassa oleva tied. ja
paina J.
A Elokuvien rajaaminen
Elokuvien täytyy olla vähintään kahden sekunnin pituisia. Kopiota ei
tallenneta, jos muistikortilla ei ole riittävästi tilaa.
Kopion tallennusaika ja -päivämäärä ovat samat kuin alkuperäisellä
elokuvalla.
A Videoaineiston poistaminen alusta tai lopusta
Jos haluat poistaa videoaineistoa vain elokuvan alusta, jatka vaiheeseen 7
painamatta L (U) -painiketta vaiheessa 6. Jos haluat poistaa
videoaineistoa vain elokuvan lopusta, valitse Lop.kohta vaiheessa 4, valitse
lopetuskuva ja jatka vaiheeseen 7 painamatta L (U) -vaiheessa 6.
A Muokkausvalikko
Elokuvia voi muokata myös käyttämällä muokkausvalikon Muokkaa
elokuvaa -toimintoa (0 296).
182
Valittujen kuvien tallentaminen
Valitun kuvan tallentaminen JPEG-valokuvaksi:
1 Keskeytä elokuva haluamasi kuvan
kohdalla.
Toista elokuvaa sivun 177 ohjeiden
mukaan; aloita ja jatka toistoa
painamalla J ja keskeytä toisto
painamalla 3. Keskeytä elokuva sen
kuvan kohdalle, jonka haluat kopioida.
2 Valitse Tallenna valittu kuva.
Paina i-painiketta, korosta Tallenna
valittu kuva ja paina J.
i-painike
3 Luo valokuvakopio.
Luo valokuvakopio nykyisestä kuvasta
painamalla 1.
183
4 Tallenna kopio.
Korosta Kyllä ja paina J luodaksesi
valitusta kuvasta hienolaatuisen (0 77)
JPEG-kopion.
A Tallenna valittu kuva
Tallenna valittu kuva -toiminnolla luotuja JPEG-pysäytyskuvia ei voi
muokata. Elokuvista luoduilla JPEG-pysäytyskuvilla ei ole kaikkia valokuvilla
tavallisesti olevia kuvan tietoja (0 234).
184
Muut kuvausasetukset
R-painike (etsinvalokuvaus)
R-painikkeen painaminen
etsinvalokuvauksen aikana tuo näytölle
kuvaustiedot, mukaan lukien suljinajan,
aukon, jäljellä olevien kuvien määrän ja
tarkennusaluetilan.
R-painike
1
2 3
4
5
6
7
8
9
1 Kuvaustila ..............................................6
7 Valotusilmaisin...................................57
2 Joustavan ohjelman ilmaisin ......... 52
Valotuksen korjauksen näyttö..... 109
Haarukoinnin edistymisen ilmaisin
Valotuksen ja salaman
haarukointi ............................ 198
Valkotasapainon haarukointi
.................................................. 203
8 Aktiivisen D-Lightingin ilmaisin
........................................................... 140
9 Picture Control -ilmaisin ............... 131
3 Salamatäsmäyksen ilmaisin ......... 282
4 Suljinaika.......................................53, 56
5 Himmenninaukon ilmaisin .... 54, 308
6 Aukko (aukkoarvo) .....................54, 56
Aukko (askelmäärä)................. 54, 308
185
Tietonäyttö (jatkuu)
25
24
23
22
21
10
11
12
13
20 19 18
17 16 15 14
10 Valkotasapaino................................ 112 18 Kuvakoko .............................................81
11
12
13
14
15
16
17
Valkotasapainon hienosäädön
ilmaisin............................................. 115
HDR-ilmaisin .................................... 142
HDR-voimakkuus ............................ 142
Päällekkäisvalotuksen ilmaisin .... 214
Äänimerkki-ilmaisin ....................... 280
”k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1 000 kuvaan) ................................... 27
Kuvaselityksen ilmaisin ................. 291
Tekijänoikeustiedot........................ 291
”Kelloa ei asetettu” -ilmaisin ........ 188
Kuvanlaatu.......................................... 78
Paikassa 2 olevan kortin käyttö..... 82
19 Automaattitarkennustila .................83
20 Pv-painikkeen tehtävä................... 285
21 Kuvanottotapa .............................. 8, 66
Sarjakuvausnopeus ...........................67
22 Kuva-alan ilmaisin .............................74
23 Mittaus .............................................. 105
24 Valotuksen ja salaman haarukoinnin
ilmaisin............................................. 198
Valkotasapainon haarukoinnin
ilmaisin............................................. 203
ADL-haarukoinnin ilmaisin........... 207
25 ADL-haarukoinnin määrä ............. 208
A Näytön sammuttaminen
Poista kuvaustiedot näytöltä painamalla R-painiketta uudelleen tai
painamalla laukaisin puoleenväliin. Näyttö sammuu automaattisesti, jos
mitään toimintoja ei tehdä noin 10 sekuntiin.
186
Tietonäyttö (jatkuu)
26 27 28 29 30 31 32 33
34
43
42
41
35
40
36
39 38
37
26 Wi-Fi-yhteyden ilmaisin ................ 252 35 ISO-herkkyyden ilmaisin............... 100
Eye-Fi-yhteyden ilmaisin .............. 293
27 Satelliittisignaalin ilmaisin ........... 228
28 Pitkän valotusajan kohinan
vähennyksen ilmaisin................... 271 36
29 Vinjetoinnin korjauksen ilmaisin
........................................................... 271
30 Autom. vääristymien korjaus....... 271
31 Valotuksen viivetila ........................ 280
32 Ajastetun kuvauksen ilmaisin...... 217
37
38
39
ISO-herkkyys .................................... 100
Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin............................................. 103
Jäljellä olevien kuvien määrä..........27
Ajastetun valokuvauksen
tallennuksen ilmaisin ................... 175
Fn-painikkeen tehtävä................... 284
AE-L/AF-L-painikkeen tehtävä....... 285
Tarkennusaluetilan ilmaisin............86
Salamatila................................ 144, 146
Salamavalon lukituksen ilmaisin
........................................................... 154
Salaman korjauksen ilmaisin ....... 151
Salaman korjausarvo ..................... 151
Valotuksen korjauksen ilmaisin
........................................................... 110
Valotuksen korjausarvo................. 109
40
Ajastetun valokuvauksen ilmaisin
........................................................... 171 41
Kauko-ohjaustila (ML-L3).............. 156
33 MB-D15:n akku-/paristotyypin
42
näyttö ............................................... 281
MB-D15:n akun/pariston ilmaisin
43
........................................................... 319
34 Kameran akun/pariston ilmaisin
.......................................................22, 26
Huomaa: Kuvassa olevan näytön kaikki ilmaisimet palavat havainnollisuuden vuoksi.
187
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta c4 (Näytön virrankatkaisun viive,
0 279), miten valitaan, kauanko näyttö pysyy päällä. Katso tietoa
tietonäytön tekstin värin muuttamisesta Mukautetusta asetuksesta d9
(Tietonäyttö, 0 281).
A Y (”Kelloa ei asetettu”) -kuvake
Kameran kello saa virtaa erillisestä ladattavasta virtalähteestä, joka alkaa
tarvittaessa latautua, kun pääakku asetetaan kameraan tai kun kameraan
liitetään lisävarusteena saatava virtaliitäntä ja verkkolaite (0 319). Kahden
päivän lataus antaa kellolle virtaa noin kolmeksi kuukaudeksi. Jos Y-kuvake
vilkkuu tietonäytöllä, kello on nollattu ja uusiin valokuviin tallennettava
päivämäärä ja aika eivät ole oikeat. Aseta kelloon oikea aika ja päivämäärä
käyttämällä asetusvalikon Aikavyöhyke ja päivämäärä > Päivämäärä ja
aika -asetusta (0 290).
188
i-painike
Pääset säätämään usein käytettyjä
asetuksia nopeasti painamalla i-painiketta.
Korosta kohteita ja paina 2 näyttääksesi
asetukset ja korosta sitten haluamasi asetus
ja paina J valitaksesi sen. Poistu ipainikevalikosta ja palaa kuvausnäyttöön
painamalla i-painiketta.
i-painike
Valokuvaus etsimen
avulla
i-painikevalikko
Reaaliaikanäkymä
i-painikevalikko
(reaaliaikanäkymän
valitsin kierretty
asentoon C)
i-painikevalikko
(reaaliaikanäkymän
valitsin kierretty
asentoon 1)
189
i-painikevalikko (etsinvalokuvaus)
Kun i-painiketta painetaan etsinvalokuvauksen aikana, näkyviin
tulee valikko, joka sisältää seuraavat asetukset:
Asetus
Kuva-ala
Aseta Picture
Control
Aktiivinen
D-Lighting
Kuvaus
Valitse kuva-alaksi DX (24×16) tai 1,3× (18×12) (0 73).
Valitse Picture Control (0 130).
Säädä Aktiivista D-Lightingia (0 139).
Kamera yhdistää kaksi eri valotuksilla otettua valokuvaa
HDR (laaja
parantaakseen valoalueiden ja varjojen yksityiskohtia
dynaaminen alue)
(0 141).
Kauko-ohjaustila
Valitse kauko-ohjaintila (0 156).
(ML-L3)
Valitse, mikä on Fn-painikkeen (0 284) tehtävä, kun
Fn-painikkeen
pelkästään sitä painetaan (Painallus) tai kun sitä
tehtävä
käytetään yhdessä komentokiekkojen kanssa (Painallus
ja komentokiekot).
Valitse, mikä on Pv-painikkeen (0 285) tehtävä, kun
Esikatselupainikkeen pelkästään sitä painetaan (Painallus) tai kun sitä
teht.
käytetään yhdessä komentokiekkojen kanssa (Painallus
ja komentokiekot).
Valitse, mikä on A AE-L/AF-L -painikkeen (0 285) tehtävä,
AE-L/AF-Lkun pelkästään sitä painetaan (Painallus) tai kun sitä
painikkeen teht. käytetään yhdessä komentokiekkojen kanssa (Painallus
ja komentokiekot).
Kohinan väh. kun Vähentää kohinaa (kirkkaat pisteet tai utu), jota esiintyy
pitkä valotus
pitkillä suljinajoilla (0 271).
Kohinan väh. kun Vähentää kohinaa (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet), jota
suuri ISO
usein esiintyy suurilla ISO-herkkyyksillä (0 271).
190
i-painikevalikko (reaaliaikanäkymä)
Reaaliaikanäkymän i-painikevalikossa käytettävissä olevat
asetukset vaihtelevat reaaliaikanäkymän valitsimen asennon
mukaan.
Jos reaaliaikanäkymän valitsin on asennossa C, i-painikevalikko sisältää
alla luetellut kohteet.
Asetus
Kuva-ala
Kuvanlaatu
Kuvakoko
Aseta Picture
Control
Aktiivinen
D-Lighting
Kauko-ohjaustila
(ML-L3)
Näytön kirkkaus
Kuvaus
Valitse kuva-alaksi DX (24×16) tai 1,3× (18×12) (0 73).
Valitse kuvanlaatu (0 77).
Valitse kuvakoko (0 81).
Valitse Picture Control (0 130).
Säädä Aktiivista D-Lightingia (0 139).
Valitse kauko-ohjaintila (0 156).
Säädä reaaliaikanäkymän
näytön kirkkautta painamalla
1 tai 3 (huomaa, että tämä
vaikuttaa vain
reaaliaikanäkymään, eikä
säätö vaikuta valokuviin tai
elokuviin tai näytön
kirkkauteen valikoiden
näytön tai toiston aikana; jos haluat säätää näytön
kirkkautta valikoiden näytössä ja toistossa ilman, että
säätö vaikuttaa reaaliaikanäkymään, käytä asetusvalikon
kohtaa Näytön kirkkaus (0 289)).
191
Jos reaaliaikanäkymän valitsin on asennossa 1, i-painikevalikko sisältää
alla luetellut kohteet. Asetuksia Mikrofonin herkkyys,
Taajuusvaste, Tuulikohinan vähennys ja Valoalueiden näyttö
voi säätää, kun tallennus on käynnissä.
Asetus
Kuva-ala
Kuvakoko/
kuvataajuus
Elokuvan laatu
Mikrofonin
herkkyys
Taajuusvaste
Tuulikohinan
vähennys
Aseta Picture
Control
Kohde
Näytön kirkkaus
192
Kuvaus
Valitse kuva-alaksi DX (24×16) tai 1,3× (18×12) (0 168).
Valitse kuvakoko ja kuvataajuus (0 166).
Valitse elokuvan laatu (0 166).
Paina 1 tai 3 säätääksesi
mikrofonin herkkyyttä.
Asetus vaikuttaa sekä
yhdysrakenteiseen
mikrofoniin että
lisävarusteena saataviin
stereomikrofoneihin.
Säädä yhdysrakenteisen mikrofonin tai lisävarusteena
saatavien stereomikrofonien taajuusvastetta (0 274).
Valitse, onko yhdysrakenteisen mikrofonin
ylipäästösuodinta hyödyntävä tuulikohinan vähennys
käytössä vai ei (0 274).
Valitse Picture Control (0 130). Yksityiskohtaisuusasetusta ei sovelleta elokuviin.
Kun kamerassa on kaksi muistikorttia, voit valita,
kummalle kortille elokuvat tallennetaan (0 273).
Paina 1 tai 3 säätääksesi
reaaliaikanäkymän näytön
kirkkautta (huomaa, että
tämä vaikuttaa vain
reaaliaikanäkymään, eikä
tämä vaikuta valokuviin tai
elokuviin tai näytön
kirkkauteen valikoissa tai
toistossa; 0 191).
Asetus
Valoalueiden
näyttö
Kuulokkeiden
äänenvoimakkuus
Kuvaus
Valitse, osoitetaanko
rajauksen kirkkaimmat alueet
(huippuvaloalueet) näytöllä
näkyvillä vinoilla viivoilla
reaaliaikanäkymän näytössä.
Käyttääksesi tätä asetusta
valitse tila P, S, A tai M.
Valoalueet
Säädä kuulokkeiden
äänenvoimakkuutta
painamalla 1 tai 3.
A Ulkoisen mikrofonin käyttö
Lisävarusteena saatavaa stereomikrofonia voi käyttää stereoäänen
tallentamiseen tai objektiivin tarkennusäänien ja muiden siitä kuuluvien
äänien tallentumisen vähentämiseen (0 319).
A Kuulokkeet
Muiden valmistajien kuulokkeita voi käyttää. Huomaa, että korkeat
äänitasot voivat aiheuttaa suuren äänenvoimakkuuden; ole varovainen
käyttäessäsi kuulokkeita.
193
Palautus kahdella painikkeella:
oletusasetusten palauttaminen
Alla luetellut kameran asetukset
voi palauttaa oletusarvoihin
pitämällä W (S)- ja Epainikkeita painettuna
samanaikaisesti vähintään
kahden sekunnin ajan (kyseiset
painikkeet on merkitty vihreällä
pisteellä). Ohjauspaneeli sammuu
W (S) -painike
hetkeksi, kun asetuksia nollataan.
E-painike
❚❚ Valikon asetukset
Asetus
Kuvanlaatu
Kuvakoko
Valkotasapaino
Hienosäätö
Picture Control -asetukset 1
HDR (laaja dynaaminen alue)
ISO-herkkyysasetukset
ISO-herkkyys
P, S, A, M
Muut tilat
Hi ISO -as. käyttö komentokiekolla
Autom. ISO-herkkyyssäätö
Kauko-ohjaustila (ML-L3)
Päällekkäisvalotus
Ajastettu kuvaus
Valotuksen viivetila
194
Oletusarvo
JPEG, normaali
Suuri
Automaattinen > Normaali
A-B: 0, G-M: 0
Muokkaamaton
Pois 2
0
77
81
111
114
130
141
100
Automaattinen
Pois
Pois
Pois
Pois 3
Pois 4
Pois
101
102
156
211
217
280
99
1 Vain nykyinen Picture Control.
2 HDR-voimakkuutta ei nollata.
3 Jos päällekkäisvalotus on käynnissä, kuvaus päättyy ja päällekkäisvalotus luodaan siihen mennessä
tallennetuista valotuksista. Herkkyyttä ja kuvien määrää ei nollata.
4 Jos ajastettu kuvaus on käynnissä, kuvaus päättyy. Aloitusaikaa, kuvien aikaväliä, aikavälien ja kuvien
määrää ja valotuksen tasoitusta ei nollata.
❚❚ Muut asetukset
Asetus
Automaattitarkennus (etsin)
Automaattitarkennustila
%
Muut tilat
Tarkennusaluetila
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, g,
u, P, S, A, M
Automaattitarkennus (reaaliaikanäkymä)
Automaattitarkennustila
Tarkennusaluetila
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Tarkennuspiste 1
Valoalueiden näyttö
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus
Mittaus
AE-lukitus (pito)
Haarukointi
Oletusarvo
0
AF-S
AF-A
83
Pistetarkennus
51 pisteen dynaaminen
tarkennus
Automaattinen
tarkennusalueen valinta
86
AF-S
84
Leveä alue
Normaali alue
Automaattinen
kasvotarkennus
Keskusta
Pois
15
Matriisi
Pois
Pois 2
88
89
193
193
105
93, 107
197
195
Asetus
Salaman korjaus
Valotuksen korjaus
Salamatila
i, k, p, n, w, g
s
o
0, P, S, A, M
Salamavalon lukitus
Joustava ohjelma
+ NEF (RAW)
Oletusarvo
Pois
Pois
Automaattinen
Automaattinen +
punasilmäisyyden vähennys
Automaattinen + täsmäys
pitkiin suljinaikoihin
Täytesalama
Pois
Pois
Pois
0
151
109
145,
147
153
52
79
1 Tarkennuspistettä ei näytetä, jos automaattinen tarkennusalueen valinta on valittu
tarkennusaluetilaksi.
2 Kuvien määräksi palautetaan nolla. Haarukoinnin porrastukseksi palautetaan 1 EV (valotuksen/
salaman haarukointi) tai 1 (valkotasapainon haarukointi). Y Automaattinen valitaan
toiselle kuvalle kahden kuvan ADL-haarukointiohjelmissa.
196
Haarukointi
(vain P-, S-, A- ja M-tilat)
Haarukointi muuttaa automaattisesti valotusta, salaman tehoa,
Aktiivista D-Lightingia (ADL) tai valkotasapainoa hieman jokaisen
kuvan kohdalla ”haarukoiden” nykyistä arvoa. Valitse tilanteissa,
joissa valotuksen, salaman tehon (vain i-TTL- ja, jos tuettu,
automaattinen aukko- salaman ohjaustilat; katso sivut 149, 283 ja
313), valkotasapainon tai Aktiivisen D-Lightingin asettaminen on
vaikeaa, eikä jokaisen kuvan jälkeen ole aikaa tarkistaa tulosta ja
säätää asetuksia, tai kokeillaksesi erilaisia asetuksia samalla
kohteelle.
❚❚ Valotuksen ja salaman haarukointi
Vaihtele valotusta ja/tai salaman tehoa kuvasarjassa.
Valotusta muokattu:
0 EV
Valotusta muokattu:
–1 EV
Valotusta muokattu:
+1 EV
1 Valitse salaman tai valotuksen
haarukointi.
Valitse Mukautettu asetus e6 (Autom.
haarukoinnin asetus) Mukautettujen
asetusten valikosta, korosta asetus ja
paina J. Valitse Valotus ja salama
vaihdellaksesi sekä valotusta että
salaman tehoa, Vain valotus
vaihdellaksesi vain valotusta tai Vain
salama vaihdellaksesi vain salaman
tehoa.
197
2 Valitse kuvien määrä.
Pidä BKT-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi haarukointisarjan kuvien määrän.
Kuvien
määrä
BKT-painike
Pääkomentokiekko
Valotuksen ja salaman
haarukoinnin ilmaisin
Tietonäyttö
Jos asetus on jokin muu kuin nolla,
ohjauspaneelissa näkyy M-kuvake.
Etsin
Etsimessä näkyy D, ja tietonäytöllä
näkyvät haarukoinnin ilmaisin ja
haarukointityypin osoittava kuvake: v (valotuksen ja
salaman haarukointi), w (vain valotuksen haarukointi) tai
x (vain salaman haarukointi).
A Reaaliaikanäkymä
Reaaliaikanäkymässä haarukointiasetukset näkyvät näytöllä.
198
3 Valitse valotuksen porrastus.
Pidä BKT-painiketta painettuna ja kierrä sivukomentokiekkoa
valitaksesi valotuksen porrastuksen.
Valotuksen porrastus
BKT-painike
Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
Oletusasetuksilla porrastukseksi voi valita 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 tai
3 EV. Alla luetelluissa haarukointiohjelmissa käytetään
0,3 (1/3) EV:n porrastusta.
Tietonäyttö
Kuvia
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Haarukoinnin järjestys (EV:t)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/
+1,0/+1,3
Huomaa, että kun valotuksen porrastus on 2 EV tai suurempi,
kuvien enimmäismäärä on 5; jos tätä suurempi arvo valittiin
vaiheessa 2, kuvien määräksi asetetaan automaattisesti 5.
199
4 Rajaa valokuva, tarkenna ja ota kuva.
Kamera muuttaa valotusta ja/tai salaman tehoa kuva
kerrallaan valitun haarukointiohjelman mukaisesti.
Valotuksen muutokset lisätään valotuksen
korjauksella tehtäviin muutoksiin (katso sivu 109).
Haarukoinnin edistymisen ilmaisin näkyy, kun haarukointi on
käytössä. Ilmaisimesta häviää yksi osa jokaisen kuvan jälkeen.
Kuvia: 3; porrastus: 0,7
Näyttö ensimmäisen kuvan
jälkeen
A Katso myös
Katso tietoa porrastuksen valitsemisesta Mukautetusta asetuksesta b2
(Valotussäädön porrastus, 0 278). Katso tietoa haarukoinnin järjestyksen
valitsemisesta Mukautetusta asetuksesta e7 (Haarukoinnin järjestys,
0 284).
200
❚❚ Haarukoinnin peruuttaminen
Peruuta haarukointi painamalla BKT-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haarukointijaksossa ei ole yhtään
kuvaa jäljellä. Viimeksi käytössä ollut ohjelma palautetaan, kun
haarukointia käytetään seuraavan kerran. Haarukoinnin voi
peruuttaa myös kahdella painikkeella tehtävällä palautuksella
(0 194), mutta tällöin haarukointiohjelmaa ei palauteta, kun
haarukointia käytetään seuraavan kerran.
A Nolla kuvaa
Reaaliaikanäkymän näytössä näkyy ”–/–”, kun haarukointisarjassa ei ole
yhtään kuvaa jäljellä.
A Valotuksen ja salaman haarukointi
Sarjakuvaustiloissa (0 66) kuvaus keskeytetään, kun
haarukointiohjelmassa määritetty kuvamäärä on otettu. Kuvaus jatkuu, kun
laukaisinta painetaan seuraavan kerran. Itselaukaisintilassa kamera ottaa
sivun 198 vaiheessa 2 valitun määrän kuvia joka kerta kun laukaisinta
painetaan riippumatta Mukautettuun asetukseen c3 (Itselaukaisin) >
Kuvien määrä (0 279) valitusta asetuksesta; kuvien välinen aikaväli
määritetään kuitenkin Mukautetulla asetuksella c3 (Itselaukaisin) >
Kuvien välinen aikaväli. Muissa tiloissa kamera ottaa yhden kuvan joka
kerta kun laukaisinta painetaan.
Jos muistikortti täyttyy, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, kuvausta
voidaan jatkaa sarjan seuraavasta kuvasta sen jälkeen kun muistikortti on
vaihdettu tai muistikortille on tehty lisää tilaa poistamalla kuvia. Jos kamera
sammutetaan, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, haarukointi jatkuu
sarjan seuraavasta kuvasta, kun kamera kytketään päälle.
201
A Valotuksen haarukointi
Kamera muokkaa valotusta vaihtelemalla suljinaikaa ja aukkoa (tila P),
aukkoa (tila S) tai suljinaikaa (tilat A ja M). Jos Päällä on valittu kohtaan ISOherkkyysasetukset > Autom. ISO-herkkyyssäätö (0 102) tiloissa P, S ja A,
kamera vaihtelee ISO-herkkyyttä automaattisesti optimaalisen valotuksen
saavuttamiseksi, kun kameran valotusjärjestelmän rajat ylittyvät; tilassa M
kamera käyttää ensin automaattista ISO-herkkyyssäätöä tuodakseen
valotuksen mahdollisimman lähelle optimaalista valotusta ja haarukoi
sitten tätä valotusta vaihtelemalla suljinaikaa.
❚❚ Valkotasapainon haarukointi
Kamera luo jokaisesta valokuvasta useita kopioita, joista jokaisessa
on erilainen valkotasapaino. Katso lisätietoja valkotasapainosta
sivulta 111.
1 Valitse valkotasapainon haarukointi.
Valitse Valkotasap. haarukointi
Mukautettuun asetukseen e6 (Autom.
haarukoinnin asetus).
202
2 Valitse kuvien määrä.
Pidä BKT-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi haarukointisarjan kuvien määrän.
Kuvien
määrä
BKT-painike
Pääkomentokiekko
Jos asetus on muu kuin nolla,
ohjauspaneelissa näkyy M ja
etsimessä D; tietonäytöllä näkyvät
y-kuvake ja haarukoinnin ilmaisin.
Valkotasapainon
haarukoinnin ilmaisin
Tietonäyttö
Etsin
A Reaaliaikanäkymä
Reaaliaikanäkymässä haarukointiasetukset näkyvät näytöllä.
203
3 Valitse valkotasapainon porrastus.
Pidä BKT-painiketta painettuna ja kierrä sivukomentokiekkoa
valitaksesi porrastukseksi 1, 2 tai 3 (vastaa noin 5:tä, 10:tä tai 15:tä
mired-arvoa). B-arvo ilmaisee sinisen määrän ja A-arvo
kullanruskean määrän (0 114).
Valkotasapainon porrastus
BKT-painike
Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
Alla luetelluissa haarukointiohjelmissa käytetään porrastusta 1.
Tietonäyttö
Kuvia
2
2
3
204
Valkotasapainon
porrastus
1B
1A
1 A, 1 B
Haarukoinnin
järjestys
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
4 Rajaa valokuva, tarkenna ja ota kuva.
Jokaista kuvaa käsitellään ja siitä
luodaan haarukointiohjelmassa valittu
määrä kopioita, joista jokaisessa on
erilainen valkotasapaino. Valkotasapainon muutokset lisätään
valkotasapainon hienosäädöllä tehtyihin valkotasapainon
säätöihin.
Jos haarukointiohjelman kuvien
määrä on suurempi kuin jäljellä
olevien kuvien määrä, n ja
käytössä olevan kortin kuvake
vilkkuvat ohjauspaneelissa, vilkkuva
j-kuvake ilmestyy etsimeen
oikealla olevan kuvan mukaisesti ja
sulkimen laukaisu estetään.
Kuvauksen voi aloittaa, kun kameraan
on asetettu uusi muistikortti.
205
❚❚ Haarukoinnin peruuttaminen
Peruuta haarukointi painamalla BKT-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haarukointijaksossa ei ole yhtään
kuvaa jäljellä. Viimeksi käytössä ollut ohjelma palautetaan, kun
haarukointia käytetään seuraavan kerran. Haarukoinnin voi
peruuttaa myös kahdella painikkeella tehtävällä palautuksella
(0 194), mutta tällöin haarukointiohjelmaa ei palauteta, kun
haarukointia käytetään seuraavan kerran.
A Nolla kuvaa
Reaaliaikanäkymän näytössä näkyy ”–/–”, kun haarukointisarjassa ei ole
yhtään kuvaa jäljellä.
A Valkotasapainon haarukointi
Valkotasapainon haarukointia ei voi käyttää, kun kuvanlaatuna on NEF
(RAW). Asetuksen NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG, hieno, NEF (RAW) +
JPEG, norm. tai NEF (RAW) + JPEG, perus valitseminen peruuttaa
valkotasapainon haarukoinnin.
Valkotasapainon haarukointi vaikuttaa vain värilämpötilaan (kullanruskea–
sininen-akseli valkotasapainon hienosäädön näytöllä, 0 114). Vihreä–
magenta-akselille ei tehdä muutoksia.
Itselaukaisintilassa (0 69) luodaan valkotasapaino-ohjelmassa valittu
kopiomäärä joka kerta kun suljin laukaistaan riippumatta Mukautettuun
asetukseen c3 (Itselaukaisin) > Kuvien määrä (0 279) valitusta
asetuksesta.
Jos kamera sammutetaan, kun muistikortin merkkivalo palaa, kameran virta
katkaistaan vasta kun kaikki sarjan valokuvat on tallennettu.
206
❚❚ ADL-haarukointi
Kamera vaihtelee Aktiivista D-Lightingia kuvasarjassa. Katso
lisätietoja Aktiivisesta D-Lightingista sivulta 139.
1 Valitse ADL-haarukointi.
Valitse ADL-haarukointi Mukautettuun
asetukseen e6 (Autom. haarukoinnin
asetus).
2 Valitse kuvien määrä.
Pidä BKT-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi haarukointisarjan kuvien määrän.
ADL-haarukoinnin
määrä
BKT-painike
Pääkomentokiekko
Jos asetus on muu kuin nolla,
ohjauspaneelissa näkyy M ja
etsimessä D; tietonäytöllä näkyvät
z-kuvake ja haarukoinnin määrä.
Kuvien määrä
Tietonäyttö
Etsin
207
Valitse kaksi kuvaa ottaaksesi yhden valokuvan ilman Aktiivista
D-Lightingia ja toisen valitulla arvolla. Valitse kolmesta viiteen
kuvaa ottaaksesi sarjan valokuvia, joissa Aktiivisen D-Lightingin
asetuksena on Pois, Pieni ja Normaali (kolme kuvaa), Pois,
Pieni, Normaali ja Suuri (neljä kuvaa) tai Pois, Pieni, Normaali,
Suuri ja Erittäin suuri (viisi kuvaa). Jos valitset enemmän kuin
kaksi kuvaa, siirry vaiheeseen 4.
3 Valitse Aktiivinen D-Lighting.
Pidä BKT-painiketta painettuna
ja kierrä sivukomentokiekkoa
valitaksesi Aktiivisen
D-Lightingin.
BKT-painike
Sivukomentokiekko
Aktiivinen D-Lighting näkyy tietonäytöllä ja ohjauspaneelissa.
Aktiivinen D-Lighting
208
Y
Automaattinen
R
Pieni
Q
Normaali
P
Suuri
Z
Erittäin suuri
Tietonäyttö
Ohjauspaneelin näyttö
4 Rajaa valokuva, tarkenna ja ota kuva.
Kamera muuttaa Aktiivista D-Lightingia kuva
kerrallaan valitun haarukointiohjelman mukaisesti.
Haarukoinnin edistymisen ilmaisin näkyy, kun
haarukointi on käytössä. Ilmaisimesta häviää yksi osa jokaisen
kuvan jälkeen.
Kuvia: 3
Näyttö ensimmäisen kuvan
jälkeen
A Reaaliaikanäkymä
Reaaliaikanäkymässä haarukointiasetukset näkyvät näytöllä.
209
❚❚ Haarukoinnin peruuttaminen
Peruuta haarukointi painamalla BKT-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haarukointijaksossa ei ole yhtään
kuvaa jäljellä. Viimeksi käytössä ollut ohjelma palautetaan, kun
haarukointia käytetään seuraavan kerran. Haarukoinnin voi
peruuttaa myös kahdella painikkeella tehtävällä palautuksella
(0 194), mutta tällöin haarukointiohjelmaa ei palauteta, kun
haarukointia käytetään seuraavan kerran.
A Nolla kuvaa
Reaaliaikanäkymän näytössä näkyy ”–/–”, kun haarukointisarjassa ei ole
yhtään kuvaa jäljellä.
A ADL-haarukointi
Sarjakuvaustiloissa (0 66) kuvaus keskeytetään, kun
haarukointiohjelmassa määritetty kuvamäärä on otettu. Kuvaus jatkuu, kun
laukaisinta painetaan seuraavan kerran. Itselaukaisintilassa kamera ottaa
sivun 207 vaiheessa 2 valitun määrän kuvia joka kerta kun laukaisinta
painetaan riippumatta Mukautettuun asetukseen c3 (Itselaukaisin) >
Kuvien määrä (0 279) valitusta asetuksesta; kuvien välinen aikaväli
määritetään kuitenkin Mukautetulla asetuksella c3 (Itselaukaisin) >
Kuvien välinen aikaväli. Muissa tiloissa kamera ottaa yhden kuvan joka
kerta kun laukaisinta painetaan.
Jos muistikortti täyttyy, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, kuvausta
voidaan jatkaa sarjan seuraavasta kuvasta sen jälkeen kun muistikortti on
vaihdettu tai muistikortille on tehty lisää tilaa poistamalla kuvia. Jos kamera
sammutetaan, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, haarukointi jatkuu
sarjan seuraavasta kuvasta, kun kamera kytketään päälle.
210
Päällekkäisvalotus
(vain P-, S-, A- ja M-tilat)
Noudata alla olevia ohjeita tallentaaksesi kahden tai kolmen NEF
(RAW) -valotuksen sarjan yhdeksi valokuvaksi.
❚❚ Päällekkäisvalotuksen luominen
Päällekkäisvalotuksia ei voi tallentaa reaaliaikanäkymässä. Poistu
reaaliaikanäkymästä ennen jatkamista. Huomaa, että
oletusasetuksilla kuvaus päättyy ja päällekkäisvalotus tallennetaan
automaattisesti, jos mitään toimintoja ei tehdä noin 30 s:n kuluessa.
A Pidennetyt tallennusajat
Jos näyttö sammuu toiston tai valikkotoimintojen aikana ja mitään
toimintoja ei tehdä noin 30 s:n kuluessa, kuvaus päättyy ja
päällekkäisvalotus luodaan siihen mennessä tallennetuista valotuksista.
Seuraavan valotuksen tallennukseen käytettävissä olevaa aikaa voi
pidentää valitsemalla pidemmän ajan Mukautettuun asetukseen c2
(Valmiustila-ajastin, 0 279).
1 Valitse Päällekkäisvalotus.
Korosta valokuvausvalikossa
Päällekkäisvalotus ja paina 2.
211
2 Valitse tila.
Korosta Päällekkäisvalotustila ja paina
2.
Korosta jokin seuraavista ja paina J.
• Ottaaksesi sarjan päällekkäisvalotuksia
valitse 6 Päällä (sarja).
Päällekkäisvalotuskuvaus jatkuu,
kunnes Pois valitaan kohtaan
Päällekkäisvalotustila.
• Ottaaksesi yhden päällekkäisvalotuksen
valitse Päällä (yksi kuva). Normaali kuvaus jatkuu
automaattisesti, kun yksi päällekkäisvalotus on luotu.
• Poistu luomatta enempää päällekkäisvalotuksia valitsemalla Pois.
Jos Päällä (sarja) tai Päällä (yksi kuva)
on valittu, n-kuvake näkyy
ohjauspaneelissa.
212
3 Valitse kuvien määrä.
Korosta Kuvien määrä ja paina 2.
Paina 1 tai 3 valitaksesi, montako
valotusta yhdessä valokuvassa
yhdistetään, ja paina J.
4 Valitse herkkyyden määrä.
Korosta Automaattinen säätö ja paina
2.
Seuraavat asetukset tulevat näkyviin.
Korosta asetus ja paina J.
• Päällä: Herkkyyttä säädetään
tallennettujen valotusten määrän
mukaan (kunkin valotuksen
herkkyydeksi asetetaan 1/2, kun
valotuksia on 2, ja 1/3, kun valotuksia
on 3).
• Pois: Herkkyyttä ei säädetä päällekkäisvalotusta tallennettaessa.
213
5 Rajaa valokuva, tarkenna ja ota kuva.
Sarjakuvaustiloissa (0 66) kamera tallentaa kaikki
valotukset yhdessä sarjassa. Jos Päällä (sarja) on
valittu, kamera jatkaa päällekkäisvalotusten
tallentamista niin kauan kuin laukaisinta pidetään painettuna;
jos Päällä (yksi kuva) on valittu, päällekkäisvalotuskuvaus
päättyy ensimmäisen valokuvan jälkeen. Itselaukaisintilassa
kamera tallentaa automaattisesti sivun 213 vaiheessa 3 valitun
määrän valotuksia riippumatta Mukautettuun asetukseen c3
(Itselaukaisin) > Kuvien määrä (0 279) valitusta asetuksesta;
kuvien välinen aikaväli määritetään kuitenkin Mukautetulla
asetuksella c3 (Itselaukaisin) > Kuvien välinen aikaväli. Muissa
kuvanottotavoissa otetaan yksi valokuva joka kerta kun
laukaisinta painetaan; jatka kuvausta, kunnes kaikki valotukset
on tallennettu (katso tietoa päällekkäisvalotuksen
keskeyttämisestä ennen kuin kaikki valokuvat on tallennettu
sivulta 215).
n-kuvake vilkkuu, kunnes kuvaus
päättyy. Jos Päällä (sarja) on valittu,
päällekkäisvalotuskuvaus päättyy vain,
kun Pois valitaan
päällekkäisvalotustilaksi; jos Päällä
(yksi kuva) on valittu,
päällekkäisvalotuskuvaus loppuu automaattisesti, kun
päällekkäisvalotus on valmis. n-kuvake häviää näytöltä, kun
päällekkäisvalotuskuvaus päättyy.
214
❚❚ Päällekkäisvalotuksen keskeyttäminen
Keskeyttääksesi päällekkäisvalotuksen, ennen kuin valittu määrä
valotuksia on otettu, valitse päällekkäisvalotustilaksi Pois. Jos
kuvaus päättyy, ennen kuin valittu määrä valotuksia on otettu,
päällekkäisvalotus luodaan siihen mennessä tallennetuista
valotuksista. Jos Automaattinen säätö on päällä, herkkyys
säädetään vastaamaan tallennettujen valotusten määrää. Huomaa,
että kuvaus päättyy automaattisesti, jos:
• Suoritetaan palautus kahdella painikkeella (0 194)
• Kamera sammutetaan
• Akku tyhjenee
• Kuvia poistetaan
215
D Päällekkäisvalotukset
Älä poista tai vaihda muistikorttia, kun päällekkäisvalotusta tallennetaan.
Reaaliaikanäkymää ei voi käyttää, kun kuvaus on käynnissä.
Reaaliaikanäkymän valitseminen palauttaa kohdan Päällekkäisvalotustila
asetukseksi Pois.
Toiston yhteydessä näytettävät kuvan tiedot (mukaan lukien mittaus,
valotus, kuvaustila, polttoväli, tallennuspäivämäärä ja kameran asento)
ovat samat kuin päällekkäisvalotuksen ensimmäisellä kuvalla.
A Ajastettu kuvaus
Jos ajastettu kuvaus otetaan käyttöön ennen ensimmäisen valotuksen
ottamista, kamera tallentaa valotuksia valitulla aikavälillä, kunnes
päällekkäisvalotuksen valikossa valittu määrä valotuksia on otettu
(ajastetun kuvauksen valikossa valittua kuvamäärää ei oteta huomioon).
Nämä valotukset tallennetaan yhdeksi valokuvaksi, ja ajastettu kuvaus
päättyy (jos Päällä (yksi kuva) on valittu päällekkäisvalotustilaksi, myös
päällekkäisvalotuskuvaus päättyy automaattisesti).
A Muut asetukset
Kun päällekkäisvalotusta kuvataan, muistikortteja ei voi alustaa ja osa
valikon kohdista näkyy harmaana eikä niitä voi muuttaa.
216
Ajastettu kuvaus
Kamera voi ottaa valokuvia automaattisesti esiasetetuin aikavälein.
D Ennen kuvausta
Valitse jokin muu kuvanottotapa kuin itselaukaisin (E) tai MUP, kun käytät
ajastettua kuvausta. Ota testikuva nykyisillä asetuksilla ennen ajastetun
kuvauksen aloittamista ja tarkista tulos näytöltä. Kun olet säätänyt
asetukset haluamallasi tavalla, irrota kuminen silmäsuppilo ja peitä etsin
kameran mukana toimitetulla okulaarisuojuksella estääksesi etsimen
kautta pääsevää valoa häiritsemästä valokuvia ja valotusta (0 70).
Ennen kuin valitset aloitusajan, valitse asetusvalikosta Aikavyöhyke ja
päivämäärä ja varmista, että kameran kelloon on asetettu oikea kellonaika
ja päivämäärä (0 290).
Jalustan käyttöä suositellaan. Kiinnitä kamera jalustalle ennen kuvauksen
alkamista. Varmista, että kameran akku on ladattu täyteen, jotta kuvaus ei
keskeydy. Jos et ole varma, lataa akku ennen käyttöä tai käytä verkkolaitetta
ja virtaliitäntää (saatavilla erikseen).
1 Valitse Ajastettu kuvaus.
Korosta valokuvausvalikossa Ajastettu
kuvaus ja paina 2 näyttääksesi
ajastetun kuvauksen asetukset.
217
2 Säädä ajastetun kuvauksen asetuksia.
Valitse aloitusasetus, aikaväli, kuvien määrä per aikaväli ja
valotuksen tasoituksen asetus.
• Aloitusasetuksen valitseminen:
Korosta Aloitusvaihtoehdot ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Aloita kuvaus heti valitsemalla Nyt. Aloita kuvaus valittuna
päivänä ja aikana valitsemalla Valitse aloituspäivä ja -aika,
valitsemalla sitten päivämäärä ja aika, ja painamalla J.
• Kuvien välisen aikavälin valitseminen:
Korosta Väli ja paina 2.
218
Valitse aikaväli (tunnit, minuutit
ja sekunnit) ja paina J.
• Valitaksesi kuvien määrän aikaväliä kohti:
Korosta Kuvauskerrat ×
kuvamäärä/väli ja paina 2.
Valitse aikavälien määrä ja
kuvien määrä per aikaväli ja
paina J.
S-tilassa (yksittäiskuva) kunkin aikavälin valokuvat otetaan
Mukautetussa asetuksessa d2 (Sarjakuvaus, hidas, 0 280)
valitulla nopeudella.
• Valotuksen tasoituksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä:
Korosta Valotuksen tasoitus ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Jos Päällä valitaan, kamera säätää valotuksen edellisen kuvan
mukaiseksi muissa tiloissa kuin M (huomaa, että valotuksen
tasoitusta käytetään tilassa M vain, jos automaattinen ISOherkkyyssäätö on päällä).
219
3 Aloita kuvaus.
Korosta Aloita ja paina J. Ensimmäinen
kuvasarja otetaan määritettynä
aloitusaikana tai noin 3 s:n kuluttua, jos
Nyt valittiin kohdassa
Aloitusvaihtoehdot vaiheessa 2.
Kuvaus jatkuu valituin aikavälein,
kunnes kaikki kuvat on otettu.
A Kuvauksen aikana
Muistikortin merkkivalo vilkkuu ajastetun
kuvauksen aikana. Juuri ennen seuraavan
kuvausaikavälin alkamista suljinajan näytöllä
näkyy jäljellä olevien aikavälien määrä ja aukon
näytöllä näkyy nykyisessä aikavälissä jäljellä
olevien kuvien määrä. Muulloin jäljellä olevien
aikavälien määrän ja aikavälin kuvien määrän
voi tarkistaa painamalla laukaisimen
puoleenväliin (kun laukaisin vapautetaan,
suljinaika ja aukko näkyvät, kunnes valmiustilaajastimen aika kuluu loppuun).
Muistikortin merkkivalo
Asetuksia voi säätää, valikoita käyttää ja kuvia toistaa, kun ajastettu kuvaus
on käynnissä. Näyttö sammuu automaattisesti noin neljä sekuntia ennen
kunkin aikavälin alkamista. Huomaa, että jos kameran asetuksia muutetaan,
kun ajastettu kuvaus on käynnissä, kuvaus saattaa päättyä.
A Kuvanottotapa
Kamera ottaa valitun määrän kuvia jokaisella aikavälillä valitusta
kuvanottotavasta riippumatta.
220
❚❚ Ajastetun kuvauksen keskeyttäminen
Ajastetun kuvauksen voi keskeyttää aikavälien välillä painamalla J
tai valitsemalla ajastetun kuvauksen valikosta Keskeytä.
❚❚ Ajastetun kuvauksen jatkaminen
Jatkaaksesi kuvausta:
Aloita nyt
Korosta Käynnistä uud.
ja paina J.
Aloita määrättynä aikana
Korosta kohdassa
Aloitusvaihtoehdot
asetus Valitse
aloituspäivä ja -aika ja
paina 2.
Valitse aloituspäivä ja
-aika ja paina J.
Korosta Käynnistä uud.
ja paina J.
❚❚ Ajastetun kuvauksen lopettaminen
Lopeta ajastettu kuvaus ennen kuin kaikki kuvat on otettu
valitsemalla ajastetun kuvauksen valikosta Pois.
221
❚❚ Ei valokuvaa
Kamera ohittaa nykyisen aikavälin, jos jokin seuraavista tilanteista
jatkuu vähintään kahdeksan sekunnin ajan sen jälkeen, kun
aikavälin oli määrä alkaa: edellisen aikavälin valokuvaa tai valokuvia
ei ole vielä otettu, muistikortti on täynnä tai kamera ei pysty
tarkentamaan tilassa AF-S tai kun kertatarkennus on valittu tilassa
AF-A (huomaa, että kamera tarkentaa uudelleen ennen jokaista
kuvaa). Kuvaus jatkuu seuraavasta aikavälistä.
D Muisti täynnä
Jos muistikortti on täynnä, ajastettu kuvaus pysyy käytössä, mutta kuvia ei
oteta. Jatka kuvausta (0 221) sen jälkeen, kun olet poistanut kuvia tai
sammuttanut kameran ja asettanut kameraan toisen muistikortin.
A Ajastettu kuvaus
Valitse aikaväli, joka on pidempi kuin aika, joka tarvitaan valitun
kuvamäärän ottamiseen. Jos aikaväli on liian lyhyt, otettujen valokuvien
määrä saattaa olla pienempi kuin vaiheessa 2 valittu kokonaismäärä
(aikavälien lukumäärä kerrottuna kuvien määrällä per aikaväli). Ajastettua
kuvausta ei voi yhdistää pitkiin valotusaikoihin (bulb- tai time-aikavalotus,
0 58) tai ajastettuun valokuvaukseen (0 171), eikä sitä voi käyttää
reaaliaikanäkymässä (0 31, 161) tai kun Tallenna elokuvia on valittu
Mukautetussa asetuksessa g4 (Määritä laukaisimen tehtävä, 0 288).
Huomaa, että suljinaika, kuvausnopeus ja kuvien tallentamiseen kuluva
aika voivat vaihdella aikavälistä toiseen, joten aikavälin loppumisen ja
seuraavan aikavälin alkamisen väliin jäävä aika voi vaihdella. Jos kuvausta ei
voida jatkaa nykyisillä asetuksilla (jos esimerkiksi käsisäätöisessä
valotustilassa on valittu suljinajaksi A tai %, aikaväli on nolla tai
aloitusaika on alle minuutin kuluttua), näytöllä näkyy varoitus.
Ajastettu kuvaus keskeytetään, kun E (itselaukaisin)- tai MUP-tila valitaan tai
jos kamera sammutetaan ja kytketään takaisin päälle (kun kamera on pois
päältä, akut ja muistikortit voidaan vaihtaa ilman, että ajastettu kuvaus
päättyy). Kuvauksen keskeyttäminen ei vaikuta ajastetun kuvauksen
asetuksiin.
222
A Haarukointi
Säädä haarukointiasetuksia ennen ajastetun kuvauksen aloittamista. Jos
valotuksen tai salaman haarukointi tai ADL-haarukointi on käytössä
ajastetun kuvauksen aikana, kamera ottaa haarukointiohjelmassa valitun
määrän kuvia jokaisella aikavälillä riippumatta ajastetun kuvauksen
valikossa valitusta kuvamäärästä. Jos valkotasapainon haarukointi on
käytössä ajastetun kuvauksen aikana, kamera ottaa yhden kuvan jokaisella
aikavälillä ja käsittelee sitä luodakseen haarukointiohjelmassa valitun
määrän kopioita.
223
Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit
Ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja voi käyttää tiloissa A ja M, ja
aukko asetetaan käyttämällä objektiivin himmenninrengasta. Kun
objektiivin tiedot (objektiivin polttoväli ja suurin aukko) on
määritetty, seuraavia mikroprosessoriohjattujen objektiivien
toimintoja voi käyttää.
Jos objektiivin polttoväli on tiedossa:
• Sähköistä zoomausta voi käyttää lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden kanssa
• Objektiivin polttoväli ilmoitetaan (asteriskilla merkittynä) toiston
yhteydessä näytettävissä kuvan tiedoissa
Jos objektiivin suurin aukko on tiedossa:
• Aukkoarvo näkyy ohjauspaneelissa ja etsimessä
• Salaman tehoa säädetään aukon muutosten mukaan, jos
salamalaite tukee AA-tilaa (automaattinen aukko)
• Aukko ilmoitetaan (asteriskilla merkittynä) toiston yhteydessä
näytettävissä kuvan tiedoissa
Sekä objektiivin polttovälin että suurimman aukon määrittäminen:
• Mahdollistaa värimatriisimittauksen (huomaa, että joillain
objektiiveilla, mukaan lukien Reflex-NIKKOR-objektiivit, tarkkojen
tulosten saavuttaminen saattaa edellyttää keskustapainotteisen
mittauksen tai pistemittauksen käyttöä)
• Parantaa keskustapainotteisen mittauksen ja pistemittauksen sekä
digitaalijärjestelmäkameran tasapainotetun i-TTL-täytesalaman
tarkkuutta
A Telejatkeet ja zoom-objektiivit
Telejatkeen suurin aukko on telejatkeen ja objektiivin yhdistetty suurin
aukko. Huomaa, että objektiivin tietoja ei säädetä, kun eimikroprosessoriohjatulla objektiivilla lähennetään tai loitonnetaan. Eri
polttovälien tiedot voi syöttää erillisinä objektiivin numeroina, tai
objektiivin tietoja voi muokata vastaamaan objektiivin polttovälin ja
suurimman aukon uusia arvoja joka kerta kun zoomausta säädetään.
224
Kameraan voi tallentaa enintään yhdeksän eimikroprosessoriohjatun objektiivin tiedot. Eimikroprosessoriohjatun objektiivin tietojen syöttäminen tai
muokkaaminen:
1 Valitse Ei-CPU-objektiivin tiedot.
Korosta asetusvalikossa Ei-CPUobjektiivin tiedot ja paina 2.
2 Valitse objektiivin numero.
Korosta Objektiivin numero ja paina 4
tai 2 valitaksesi objektiivin numeron.
3 Syötä polttoväli ja aukko.
Korosta Polttoväli (mm) tai Suurin
aukko ja paina 4 tai 2 muokataksesi
korostettua kohtaa.
4 Tallenna asetukset ja poistu.
Paina J. Määritetty polttoväli ja aukko tallennetaan valitun
objektiivin numeron kohdalle.
A Polttoväliä ei ole luettelossa
Jos oikeaa polttoväliä ei ole luettelossa, valitse lähin arvo, joka on suurempi
kuin objektiivin todellinen polttoväli.
225
Objektiivin tietojen hakeminen, kun käytössä on eimikroprosessoriohjattu objektiivi:
1 Määritä ei-mikroprosessoriohjatun objektiivin numeron
valinta kameran painikkeen tehtäväksi.
Valitse Valitse ei-CPU-objektiivin nro kameran painikkeen
”Painallus ja komentokiekot” -asetukseksi Mukautettujen
asetusten valikossa. Ei-mikroprosessoriohjatun objektiivin
numeron valinnan voi määrittää Fn-painikkeen (Mukautettu
asetus f2, Fn-painikkeen tehtävä, 0 284), Pv-painikkeen
(Mukautettu asetus f3, Esikatselupainikkeen teht., 0 285) tai
A AE-L/AF-L -painikkeen (Mukautettu asetus f4, AE-L/AF-Lpainikkeen teht., 0 285) tehtäväksi.
2 Valitse objektiivin numero valitulla painikkeella.
Paina valittua painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa, kunnes
haluamasi objektiivin numero näkyy ohjauspaneelissa.
Polttoväli
Suurin aukko
Objektiivin numero
Fn-painike Pääkomentokiekko
226
Ohjauspaneeli
Sijaintitiedot
GP-1-/GP-1A-GPS-laite (saatavilla erikseen) voidaan liittää kameran
lisälaiteliitäntään (0 2) GP-1:n/GP-1A:n mukana toimitetulla
kaapelilla, jolloin kameran nykyiset sijaintitiedot voidaan tallentaa
valokuviin kuvaushetkellä. Sammuta kamera, ennen kuin liität
GP-1:n/GP-1A:n; katso lisätietoja GP-1:n/GP-1A:n käyttöoppaasta.
❚❚ Asetusvalikon asetukset
Asetusvalikon kohta Sijaintitiedot sisältää alla luetellut asetukset.
• Valmiustila-ajastin: Valitse, kytkeytyvätkö valotusmittarit
automaattisesti pois päältä, kun GP-1/GP-1A on liitetty kameraan.
Asetus
Kuvaus
Valotusmittarit sammuvat automaattisesti, jos mitään
toimintoja ei tehdä aikana, joka on valittu Mukautettuun
asetukseen c2 (Valmiustila-ajastin, 0 279; jotta kamera ehtii
Käytössä
hakea sijaintitiedot, viivettä pidennetään enintään yhdellä
minuutilla sen jälkeen kun valotusmittarit on aktivoitu tai kun
kamera kytketään päälle). Tämä säästää akkua.
Valotusmittarit eivät kytkeydy pois päältä, kun GP-1/GP-1A on
Ei käytössä
liitetty.
• Sijainti: Tämä kohta on käytettävissä vain GP-1:n/GP-1A:n ollessa
liitettynä, jolloin se näyttää nykyisen leveyspiirin, pituuspiirin,
korkeuden ja UTC-ajan GP-1:n/GP-1A:n ilmoittamien tietojen
mukaisesti.
• Aseta kello satelliitista: Valitse Kyllä, jos haluat synkronoida kameran
kellon GPS-laitteen ilmoittaman ajan kanssa.
227
A UTC-aika
UTC-tiedot saadaan GPS-laitteelta, eivätkä ne ole yhteydessä kameran
kelloon.
A o-kuvake
Yhteyden tila ilmaistaan o-kuvakkeella:
• o (muuttumaton): Kamera on muodostanut yhteyden GP-1:llä/GP-1A:lla.
Tämän kuvakkeen näkyessä otettavien kuvien tiedoissa on erillinen sivu
sijaintitiedoille (0 241).
• o (vilkkuu): GP-1/GP-1A hakee signaalia. Kuvat, jotka otetaan tämän
kuvakkeen vilkkuessa, eivät sisällä sijaintitietoja.
• Ei kuvaketta: GP-1:ltä/GP-1A:lta ei ole vastaanotettu uusia sijaintitietoja
vähintään kahteen sekuntiin. Kuvat, jotka otetaan, kun o-kuvake ei näy,
eivät sisällä sijaintitietoja.
Tietonäyttö
228
Kuvausnäyttö
Lisää toistosta
Kuvien katseleminen
Täyskuvatoisto
Toista valokuvia painamalla K-painiketta.
Viimeksi otettu valokuva näytetään
näytöllä.
K-painike
Toiminto
Käytä
Näytä lisää
valokuvia
Paina 1 tai 3 näyttääksesi nykyisen
valokuvan tiedot (0 234).
Näytä kuvan
tiedot
Palaa
kuvaustilaan
Toista elokuva
Kuvaus
Paina 2 näyttääksesi valokuvat
tallennusjärjestyksessä ja 4 näyttääksesi
kuvat käänteisessä järjestyksessä.
K/
J
Poistu kuvaustilaan painamalla Kpainiketta tai painamalla laukaisin
puoleenväliin.
Jos nykyinen kuva on merkitty 1kuvakkeella, joka ilmaisee, että kyseessä
on elokuva, aloita elokuvan toisto
painamalla J (0 177).
229
A Käännä pysty
Näyttääksesi pystysuuntaiset
(muotokuvasuunta) valokuvat pystysuunnassa
valitse Päällä toistovalikon kohtaan Käännä
pysty (0 267).
A Kuvan tarkastelu
Kun Päällä on valittu toistovalikon kohtaan Kuvan tarkastelu (0 267),
valokuvat näytetään näytöllä automaattisesti kuvauksen jälkeen (kuvia ei
käännetä automaattisesti kuvan tarkastelun aikana, koska kamera on jo
oikeassa asennossa). Sarjakuvaustiloissa kuvat näytetään, kun kuvaus
päättyy, ja ensin näytetään nykyisen sarjan ensimmäinen valokuva.
230
Pienoiskuvien toisto
Näytä kuvat neljän, yhdeksän tai 72 kuvan kuvaluetteloissa
painamalla W (S) -painiketta.
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Täyskuvatoisto
Toiminto
Pienoiskuvien toisto
Käytä
Korosta kuvia
Näytä korostettu
kuva
Palaa kuvaustilaan
J
K/
Kalenteritoisto
Kuvaus
Korosta kuvia monivalitsimella
täyskuvatoistoa, toiston zoomausta
(0 243), poistoa (0 246) tai
suojausta (0 245) varten.
Paina J näyttääksesi korostetun
kuvan koko näytön kokoisena.
Poistu kuvaustilaan painamalla Kpainiketta tai painamalla laukaisin
puoleenväliin.
231
Kalenteritoisto
Katsele valittuna päivänä otettuja kuvia painamalla W (S)
-painiketta, kun näytöllä näkyy 72 kuvaa.
Päivämääräluettelo
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Pienoiskuvaluettelo
Täyskuvatoisto
Pienoiskuvien toisto
Kalenteritoisto
Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat siitä, onko kohdistin
päivämäärä- vai pienoiskuvaluettelon kohdalla:
Toiminto
Käytä
Vaihda päivämäärä- ja
pienoiskuvaluettelon
välillä
W (S)/J
Poistu pienoiskuvien
toistoon/Lähennä
korostettua valokuvaa
X (T)
Korosta päivämääriä/
Korosta kuvia
Vaihda
täyskuvatoistoon
Palaa kuvaustilaan
232
J
K/
Kuvaus
Paina W (S)- tai J-painiketta
päivämääräluettelossa siirtääksesi
kohdistimen
pienoiskuvaluetteloon. Palaa
päivämääräluetteloon painamalla
uudelleen W (S).
• Päivämääräluettelo: Poistu 72 kuvan
toistoon.
• Pienoiskuvaluettelo: Paina ja pidä
X (T) -painiketta painettuna
lähentääksesi korostettua kuvaa.
• Päivämääräluettelo: Korosta
päivämäärä.
• Pienoiskuvaluettelo: Korosta kuva.
Pienoiskuvaluettelo: Näytä korostettu
kuva.
Poistu kuvaustilaan painamalla Kpainiketta tai painamalla laukaisin
puoleenväliin.
i-painike
Kun i-painiketta painetaan täyskuva- tai
pienoiskuvien toistossa, seuraavat
asetukset tulevat näkyviin.
• Toistokortti ja -kansio: Valitse toistossa
käytettävä kansio. Korosta paikka ja paina
2 näyttääksesi luettelon valitulla kortilla
olevista kansioista, korosta sitten kansio ja i-painike
paina J näyttääksesi korostetussa
kansiossa olevat kuvat.
• Muokkaus (vain valokuvat): Käytä
muokkausvalikon asetuksia (0 294)
luodaksesi nykyisestä valokuvasta
muokatun kopion.
• Muokkaa elokuvaa (vain elokuvat): Muokkaa
elokuvia käyttämällä elokuvan
muokkausvalikon asetuksia (0 179). Elokuvia voi muokata myös
painamalla i-painiketta, kun elokuvan toisto on keskeytetty.
• Valitse läh. älylaitteeseen/poista val.: Valitse valokuvia älylaitteeseen
lähetettäväksi (0 263).
Poistu i-painikevalikosta ja palaa toistoon painamalla i-painiketta
uudelleen.
233
Kuvan tiedot
Kuvan tiedot näytetään kuvan päällä täyskuvatoistossa. Paina 1 tai
3 selataksesi kuvan tietoja alla kuvatulla tavalla. Huomaa, että ”vain
kuva”, kuvaustiedot, RGB-histogrammit, valoalueet ja yleiskatsaus
näytetään vain, jos vastaava asetus on valittuna kohdassa Toiston
näyttöasetukset (0 266). Sijaintitiedot näkyvät vain, jos GP-1:tä/
GP-1A:ta käytettiin valokuvaa otettaessa (0 227).
Tiedoston tiedot
234
Ei mitään (vain kuva)
Yleiskatsauksen
tiedot
Valoalueet
Sijaintitiedot
RGB-histogrammi
Kuvaustiedot
❚❚ Tiedoston tiedot
12 34
5
14
13
12
6
7
11
10
9 8
1 Suojaustila ........................................ 245
8 Kuvakoko .............................................81
2 Muokkausilmaisin........................... 294
9 Kuva-ala ...............................................73
3 Latausmerkintä................................ 263 10 Tallennusaika.............................24, 290
4 Tarkennuspiste 1, 2 ............................. 89 11 Tallennuspäivämäärä ..............24, 290
5 Tarkennusalueen merkit 1 ............... 33 12 Nykyinen korttipaikka ......................82
6 Kuvan numero/kuvien
13 Kansion nimi .................................... 268
kokonaismäärä
14 Tiedostonimi.................................... 268
7 Kuvanlaatu.......................................... 77
1 Näkyy vain, jos Tarkennuspiste on valittu kohdassa Toiston näyttöasetukset
(0 266) ja valittu valokuva on otettu käyttämällä etsintä.
2 Jos valokuva on otettu AF-S-tilassa tai kertatarkennuksen ollessa valittuna AF-A-tilassa, näytöllä
näkyy piste, jossa tarkennus ensimmäiseksi lukittui. Jos valokuva otettiin AF-C-tilassa tai jatkuvan
tarkennuksen ollessa valittuna AF-A-tilassa, tarkennuspiste näkyy vain, jos tarkennusaluetilana oli
jokin muu kuin automaattinen tarkennusalueen valinta.
235
❚❚ Valoalueet
1
2
3
1 Kuvan valoalueet *
3 Nykyinen kanava *
2 Kansion numero—kuvan numero
........................................................... 268
* Vilkkuvat alueet osoittavat nykyisen kanavan valoalueet
(mahdollisesti ylivalottuneet alueet). Pidä W (S)
-painiketta painettuna ja paina 4 tai 2 selataksesi kanavia
seuraavalla tavalla:
W (S) -painike
RGB
(kaikki kanavat)
236
R
(punainen)
G
(vihreä)
B
(sininen)
❚❚ RGB-histogrammi
5
6
7
8
1
2
3
4
1 Kuvan valoalueet *
5 Histogrammi (RGB-kanava). Kaikissa
2 Kansion numero—kuvan numero
histogrammeissa vaaka-akseli
näyttää kuvapisteen kirkkauden ja
pystyakseli kuvapisteiden määrän.
6 Histogrammi (punainen kanava)
7 Histogrammi (vihreä kanava)
8 Histogrammi (sininen kanava)
............................................................ 268
3 Valkotasapaino................................ 111
Värilämpötila ............................. 117
Valkotasapainon hienosäätö
................................................... 114
Esiasetus käsin........................... 120
4 Nykyinen kanava *
* Vilkkuvat alueet osoittavat nykyisen kanavan valoalueet
(mahdollisesti ylivalottuneet alueet). Pidä W (S)
-painiketta painettuna ja paina 4 tai 2 selataksesi kanavia
seuraavalla tavalla:
W (S) -painike
RGB
(kaikki kanavat)
R
(punainen)
G
(vihreä)
B
(sininen)
Valoalueiden näyttö pois
päältä
237
A Toiston zoomaus
Lähennä valokuvaa histogrammin näkyessä
painamalla X (T). Lähennä ja loitonna kuvaa
X (T)- ja W (S) -painikkeilla ja vieritä
kuvaa monivalitsimella. Histogrammi
päivitetään näyttämään vain näytössä näkyvää
kuvan osaa koskevat tiedot.
A Histogrammit
Kameran histogrammit ovat vain ohjeellisia, ja ne saattavat poiketa
kuvankäsittelyohjelmien histogrammeista. Alla on esimerkkejä
histogrammeista:
Jos kuvassa on kirkkaudeltaan
hyvin erilaisia kohteita,
sävyjakauma on suhteellisen
tasainen.
Jos kuva on tumma, sävyjakauma
siirtyy vasemmalle.
Jos kuva on kirkas, sävyjakauma
siirtyy oikealle.
Valotuksen korjauksen lisääminen siirtää sävyjakaumaa oikealle ja
valotuksen korjauksen vähentäminen vasemmalle. Histogrammeista saa
yleiskuvan kokonaisvalotuksesta, kun valokuvia on vaikea nähdä näytöllä
kirkkaasti valaistussa ympäristössä.
238
❚❚ Kuvaustiedot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Mittaus............................................... 105
2
3
4
5
6
7 Salaman tyyppi ...................... 144, 311
Suljinaika.......................................53, 56
Ohjaintila .......................................... 283
Aukko.............................................54, 56 8 Salamatila ................................ 145, 147
Kuvaustila ..............................................6 9 Salaman ohjaus............. 149, 283, 313
ISO-herkkyys 1 .................................... 99
Salaman korjaus.............................. 151
Valotuksen korjaus ......................... 109 10 Kameran nimi
Optimaalisen valotuksen säätö 2
11 Kuva-ala ...............................................73
............................................................ 278
12 Kansion numero—kuvan numero
Polttoväli.................................. 224, 310
........................................................... 268
Objektiivin tiedot ............................ 224
Tarkennustila ...............................83, 97
Objektiivin VR (tärinänvaimennus) 3
13
14
15
13 Valkotasapaino................................ 111 14 Väriavaruus....................................... 270
Värilämpötila ............................. 117 15 Picture Control 4 .............................. 130
Valkotasapainon hienosäätö
................................................... 114
Esiasetus käsin........................... 120
239
16
17
18
19
20
21
16 Suuren ISO-herkkyyden kohinan
18 HDR-voimakkuus ............................ 141
vähennys ......................................... 271 19 Vinjetoinnin korjaus....................... 271
Pitkän valotusajan kohinan
20 Kuvan muokkaushistoria .............. 294
vähennys ......................................... 271
21 Kuvaselitys........................................ 291
17 Aktiivinen D-Lighting .................... 139
22
23
22 Kuvaajan nimi 5 ................................ 291 23 Tekijänoikeuksien haltija 5 ............ 291
1 Näkyy punaisena, jos valokuvaa otettaessa automaattinen ISO-herkkyyssäätö oli päällä.
2 Näkyy, jos Mukautetun asetuksen b5 (Optimaal. valot. hienosäätö, 0 278) arvo on jokin
muu kuin nolla millä tahansa mittausmenetelmällä.
3 Näkyy vain, jos VR-objektiivi on kiinnitetty.
4 Näytettävät kohteet riippuvat valitusta Picture Control -säätimestä.
5 Kuvaustietojen neljäs sivu näytetään vain, jos valokuvaan on tallennettu tekijänoikeustiedot
käyttämällä asetusvalikon Tekijänoikeustiedot-asetusta.
240
❚❚ Sijaintitiedot * (0 227)
1
2
3
4
1 Leveyspiiri
3 Korkeus
2 Pituuspiiri
4 UTC-aika
* Elokuvien tiedot koskevat tallennuksen aloitusaikaa.
241
❚❚ Yleiskatsauksen tiedot
1 2 345
6
17 18 19 20 21
7
8 29
28
9
16
27
22
23
26 25 24
15 141312 11 10
1 Kuvan numero/kuvien
17 Mittaus .............................................. 105
kokonaismäärä
18 Kuvaustila .............................................. 6
2 Latausmerkintä ............................... 263 19 Suljinaika ...................................... 53, 56
3 Suojaustila ........................................ 245 20 Aukko............................................. 54, 56
4 Muokkausilmaisin........................... 294 21 ISO-herkkyys * .....................................99
5 Kameran nimi
22 Polttoväli.................................. 224, 310
6 Kuvaselityksen ilmaisin ................. 291 23 Aktiivinen D-Lighting .................... 139
7 Sijaintitietojen ilmaisin.................. 227 24 Picture Control ................................ 130
8 Histogrammi, joka näyttää kuvan
25 Väriavaruus ...................................... 270
sävyjakauman (0 238).
26 Salamatila................................ 145, 147
9 Kuvanlaatu ..........................................77
27 Valkotasapaino................................ 111
10 Kuvakoko .............................................81
Värilämpötila............................. 117
11 Kuva-ala ...............................................73
Valkotasapainon hienosäätö
.................................................. 114
12 Tiedostonimi.................................... 268
Esiasetus käsin .......................... 120
13 Tallennusaika.............................24, 290
28 Salaman korjaus.............................. 151
14 Kansion nimi .................................... 268
Ohjaintila .......................................... 283
15 Tallennuspäivämäärä ..............24, 290
29 Valotuksen korjaus......................... 109
16 Nykyinen korttipaikka.......................82
* Näkyy punaisena, jos valokuvaa otettaessa automaattinen ISO-herkkyyssäätö oli päällä.
242
Tarkempi katselu: toiston zoomaus
Lähennä täyskuvatoistossa näkyvää kuvaa
painamalla X (T) -painiketta. Seuraavat
toiminnot ovat käytettävissä zoomauksen
aikana:
X (T) -painike
Toiminto
Käytä
Lähennä tai
loitonna
X (T)/
W (S)
Näytä kuvan
muita
alueita
Kuvaus
Paina X (T)
lähentääksesi
enintään noin 38×
(suuret 24 × 16/
DX-muotoiset
kuvat), 28×
(keskikokoiset
kuvat) tai 19×
(pienet kuvat). Loitonna painamalla W (S).
Kun valokuvaa on lähennetty, käytä
monivalitsinta näyttääksesi kuvan alueita,
jotka eivät näy näytöllä. Pidä monivalitsinta
painettuna vierittääksesi nopeasti kuvan
muille alueille. Navigointi-ikkuna näytetään,
kun zoomaussuhdetta muutetaan; näytöllä
kulloinkin näkyvä alue merkitään keltaisella
reunuksella. Zoomaussuhde näkyy navigointiikkunan alla olevassa palkissa; palkki muuttuu
vihreäksi, kun suhde on 1 : 1.
243
Toiminto
Käytä
Valitse
kasvot
Kierrä pääkomentokiekkoa näyttääksesi saman
kohdan muissa valokuvissa nykyisellä
zoomaussuhteella. Toiston zoomaus
peruutetaan, kun elokuva näytetään.
Näytä muita
kuvia
Palaa
kuvaustilaan
244
Kuvaus
Zoomauksen
aikana havaitut
kasvot merkitään
navigointiikkunassa
valkoisilla
reunuksilla. Näytä
muita kasvoja
kiertämällä sivukomentokiekkoa.
K/
Poistu kuvaustilaan painamalla K-painiketta
tai painamalla laukaisin puoleenväliin.
Valokuvien suojaaminen poistolta
Paina täyskuva-, zoomaus-, pienoiskuva- ja kalenteritoistossa
L (U) -painiketta suojataksesi nykyisen kuvan tahattomalta
poistolta. Suojatut tiedostot on merkitty P-kuvakkeella, eikä niitä
voi poistaa O (Q) -painikkeella eikä toistovalikon Poistatoiminnolla. Huomaa, että suojatut kuvat poistetaan, kun
muistikortti alustetaan (0 289). Poistaaksesi kuvan suojauksen niin,
että kuvan voi poistaa, näytä tai korosta kuva ja paina L (U)
-painiketta.
L (U) -painike
A Kaikkien kuvien suojauksen poistaminen
Poistaaksesi Toistokansio-valikossa valittuna olevan kansion tai
kansioiden kaikkien kuvien suojauksen paina L (U)- ja O (Q)
-painikkeita samanaikaisesti noin kahden sekunnin ajan toiston aikana.
245
Valokuvien poistaminen
Poista täyskuvatoistossa näkyvä valokuva tai pienoiskuvaluettelossa
korostettuna oleva valokuva painamalla O (Q) -painiketta. Poista
useita valitsemiasi valokuvia, kaikki valittuna päivänä otetut
valokuvat tai kaikki nykyisen toistokansion valokuvat käyttämällä
toistovalikon Poista-toimintoa. Poistettuja valokuvia ei voi
palauttaa. Huomaa, että suojattuja tai piilotettuja kuvia ei voi
poistaa.
Täyskuva-, pienoiskuva- ja kalenteritoisto
Poista nykyinen valokuva painamalla O (Q) -painiketta.
1 Paina O (Q) -painiketta.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin.
O (Q) -painike
2 Paina O (Q) -painiketta uudelleen.
Poista valokuva painamalla O (Q)
-painiketta. Poistu poistamatta
valokuvaa painamalla K-painiketta.
O (Q) -painike
246
A Kalenteritoisto
Kaikki valittuna päivänä otetut valokuvat voi poistaa kalenteritoistossa
korostamalla päivän päivämääräluettelossa ja painamalla O (Q)
-painiketta (0 232).
A Katso myös
Toistovalikon Poiston jälkeen -asetuksella valitaan, näytetäänkö kuvan
poistamisen jälkeen edellinen vai seuraava kuva (0 267).
247
Toistovalikko
Toistovalikon Poista-toiminto sisältää seuraavat asetukset.
Huomaa, että kuvien määrästä riippuen poistaminen saattaa kestää
jonkin aikaa.
Asetus
Q
n
R
Valitut
Valitse
päivämäärä
Kaikki
Kuvaus
Poista valitut kuvat.
Poista kaikki valittuna päivänä otetut kuvat (0 249).
Poista kaikki kuvat valittuna
olevasta toistokansiosta
(0 266). Jos kamerassa on
kaksi muistikorttia, voit
valita, kummalta kortilta
kuvat poistetaan.
❚❚ Valitut: valittujen valokuvien poistaminen
1 Valitse kuvat.
Korosta kuva monivalitsimella ja paina
W (S) -painiketta valitaksesi sen tai
poistaaksesi valinnan. Valitut kuvat
merkitään O -kuvakkeella. Toista
tarvittaessa valitaksesi lisää kuvia.
W (S) -painike
248
2 Poista valitut kuvat.
Paina J. Vahvistusikkuna tulee
näkyviin; korosta Kyllä ja paina J.
❚❚ Valitse päivämäärä: valittuna päivänä otettujen valokuvien
poistaminen
1 Valitse päivämäärät.
Korosta päivämäärä ja paina 2
valitaksesi kaikki korostettuna päivänä
otetut kuvat. Valitut päivämäärät
merkitään M-kuvakkeella. Toista
tarvittaessa valitaksesi lisää päiviä;
poista päivämäärän valinta
korostamalla päivä ja painamalla 2.
2 Poista valitut kuvat.
Paina J. Vahvistusikkuna tulee
näkyviin; korosta Kyllä ja paina J.
249
Wi-Fi
Mihin Wi-Fiä voi käyttää
Kameran voi liittää langattomien Wi-Fi-verkkojen kautta
yhteensopivaan älylaitteeseen (älypuhelin tai tabletti), johon on
asennettu Nikonin oma Wireless Mobile Utility -sovellus (0 263).
Lataa kuvia
Kauko-ohjain
A Wireless Mobile Utility -sovelluksen asentaminen
1 Etsi sovellus.
Muodosta älylaitteella yhteys Google Play -palveluun, App Storeen tai
johonkin muuhun sovelluskauppaan ja etsi ”Wireless Mobile Utility”.
Katso lisätietoja älylaitteen mukana toimitetuista ohjeista.
2 Asenna sovellus.
Lue sovelluksen kuvaus ja asenna sovellus. Wireless Mobile Utilityn
käyttöoppaan voi ladata pdf-muodossa seuraavista osoitteista:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
Android
250
iOS
Yhteyden muodostaminen kameraan
Ennen kuin muodostat Wi-Fi-yhteyden (langaton lähiverkko),
asenna Wireless Mobile Utility -sovellus yhteensopivaan Androidtai iOS-älylaitteeseen.
Android ja iOS: Yhteyden muodostaminen SSID:llä
Ota älylaitteen Wi-Fi käyttöön ennen yhteyden muodostamista.
Katso tarkemmat tiedot älylaitteen mukana toimitetuista oppaista.
1 Ota kameran yhdysrakenteinen Wi-Fi
käyttöön.
Korosta asetusvalikossa Wi-Fi ja paina
2. Korosta Verkkoyhteys ja paina 2 ja
korosta sitten Käytössä ja paina J.
Odota muutama sekunti, että Wi-Fi
aktivoituu.
2 Näytä kameran SSID.
Korosta Verkkoasetukset ja paina 2.
251
Korosta Näytä SSID ja paina 2.
3 Valitse kameran SSID.
Valitse älylaitteessa Asetukset > Wi-Fi ja valitse kameran SSID
muodostaaksesi Wi-Fi-yhteyden.
4 Käynnistä Wireless Mobile Utility.
Käynnistä Wireless Mobile Utility älylaitteella.
5 Ota langattoman yhteyden suojaus käyttöön.
Yhteyttä ei aluksi suojata salasanoilla eikä muilla
suojaustoiminnoilla. Ota suojaus käyttöön käyttämällä
älylaitteeseen asennettua Wireless Mobile Utilitya (0 257).
A Wi-Fi-näyttö
Kun Wi-Fi otetaan käyttöön, g-kuvake vilkkuu näytöllä. Kuvake lakkaa
vilkkumasta, kun yhteys on muodostettu ja kamera vaihtaa tietoja
älylaitteen kanssa.
Ohjauspaneeli
252
Näyttö
D Suojaus
Vaikka yksi langattomien laitteiden eduista on se, että muut voivat vapaasti
hyödyntää langatonta tiedonsiirtoa sen toiminta-alueella, seuraavia
ongelmia voi esiintyä, jos suojaus ei ole käytössä:
• Tietovarkaus: Ulkopuoliset haittaohjelmat saattavat kuunnella langattomia
lähetyksiä ja varastaa käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita
henkilökohtaisia tietoja.
• Luvaton käyttö: Luvattomat käyttäjät saattavat päästä verkkoon ja muuttaa
tietoja tai tehdä muita haitallisia toimintoja. Huomaa, että langattomien
verkkojen suunnittelusta johtuen hyökkäykset saattavat mahdollistaa
luvattoman käytön, vaikka suojaus on käytössä.
A Salasanasuojaus
Saatat joutua syöttämään salasanan, kun muodostat yhteyden
ensimmäisen kerran salasana-asetusten muuttamisen jälkeen.
253
Android: Yhteyden muodostaminen NFC:llä
Jos älylaite tukee NFC:tä (lähitunnistus), Wi-Fi-yhteyden voi
muodostaa helposti koskettamalla kameran N (N-Mark) -logolla
älylaitteen NFC-antennia. Ennen kuin muodostat yhteyden, ota
älylaitteen NFC (lähitunnistus) ja Wi-Fi käyttöön laitteen mukana
toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
1 Muodosta Wi-Fi-yhteys.
Kun valmiustila-ajastin on päällä etsinvalokuvauksessa, kosketa
kameran N (N-Mark) -logolla älylaitteen NFC-antennia (katso
älylaitteen mukana toimitetuista ohjeista, missä NFC-antenni
on). Pidä yhteys voimassa, kunnes kamerassa näkyy ilmoitus siitä,
että NFC-laite on tunnistettu ja Wi-Fi-yhteys muodostettu.
Wireless Mobile Utility käynnistyy automaattisesti.
2 Ota langattoman yhteyden suojaus käyttöön.
Yhteyttä ei aluksi suojata salasanoilla eikä muilla
suojaustoiminnoilla. Ota suojaus käyttöön käyttämällä
älylaitteeseen asennettua Wireless Mobile Utilitya (0 257).
254
D Suojaus
Vaikka yksi langattomien laitteiden eduista on se, että muut voivat vapaasti
hyödyntää langatonta tiedonsiirtoa sen toiminta-alueella, seuraavia
ongelmia voi esiintyä, jos suojaus ei ole käytössä:
• Tietovarkaus: Ulkopuoliset haittaohjelmat saattavat kuunnella langattomia
lähetyksiä ja varastaa käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita
henkilökohtaisia tietoja.
• Luvaton käyttö: Luvattomat käyttäjät saattavat päästä verkkoon ja muuttaa
tietoja tai tehdä muita haitallisia toimintoja. Huomaa, että langattomien
verkkojen suunnittelusta johtuen hyökkäykset saattavat mahdollistaa
luvattoman käytön, vaikka suojaus on käytössä.
A NFC
NFC (lähitunnistus) on lyhyen kantaman langattomassa tiedonsiirrossa
käytettävä kansainvälinen standardi.
A Wi-Fi
Kun yhteys älylaitteeseen muodostetaan NFC:n avulla, kameran
asetusvalikon Wi-Fi > Verkkoyhteys -asetus otetaan käyttöön
automaattisesti.
A Ei yhteyttä
Jos et pysty muodostamaan yhteyttä NFC:n avulla yllä kuvatulla tavalla,
käytä yhteyden muodostamiseen jotain muuta menetelmää (0 251).
A NFC:n poistaminen käytöstä
NFC otetaan käyttöön ja pois käytöstä asetusvalikon NFC-asetuksella.
Poista NFC-yhteydet käytöstä valitsemalla Ei käytössä.
255
Android: Muut Wi-Fi-yhteysmenetelmät
WPS:ää voidaan käyttää yhteensopivilla älylaitteilla. Langattoman
yhteyden suojaus otetaan käyttöön automaattisesti.
❚❚ WPS-painike
Säädä asetuksia seuraavasti, kun haluat
muodostaa yhteyden painiketta
painamalla:
• Kamera: Valitse asetusvalikosta Wi-Fi >
Verkkoasetukset > WPS-painike.
• Älylaite: Valitse Wi-Fi settings (Wi-Fiasetukset) -valikosta WPS button
connection (WPS-painikeyhteys).
❚❚ PIN-koodillinen WPS
Yhdistä älylaitteeseen PIN-koodin avulla
valitsemalla kameran asetusvalikosta Wi-Fi
> Verkkoasetukset > PIN-koodillinen
WPS ja syöttämällä älylaitteessa näkyvä
PIN-koodi.
Oletusasetusten palauttaminen
Palauta oletusverkkoasetukset valitsemalla Wi-Fi >
Verkkoasetukset > Palauta verkkoasetukset. Vahvistusikkuna
tulee näkyviin; korosta Kyllä ja paina J palauttaaksesi
oletusverkkoasetukset.
A Yhteyden katkaiseminen
Wi-Fi-yhteyden voi poistaa käytöstä:
• Valitsemalla Wi-Fi > Verkkoyhteys > Ei käytössä kameran
asetusvalikossa
• Käynnistämällä elokuvan tallennuksen
• Liittämällä lisävarusteena saatavan UT-1-tiedonsiirtolaitteen
• Sammuttamalla kameran
256
Langattoman yhteyden suojaus
Säädä suojausasetuksia muodostettuasi Wi-Fi-yhteyden. WPSyhteyttä (0 256) käytettäessä suojaus otetaan käyttöön
automaattisesti; asetuksia ei tarvitse säätää.
❚❚ Android OS
1 Näytä Wireless Mobile Utilityn asetukset.
Valitse älylaitteen näytön oikeassa
yläkulmassa näkyvä c-kuvake tai avaa
asetusvalikko Wireless Mobile Utilityn
aloitusnäytöstä.
2 Valitse Wireless Mobile Adapter settings
(Langattoman mobiiliyhteyssovittimen
asetukset).
257
3 Valitse Authentication/encryption
(Todennus/suojaus).
4 Valitse WPA2-PSK-AES.
Valitse WPA2-PSK-AES ja valitse OK.
5 Valitse Password (Salasana).
258
6 Syötä salasana.
Syötä salasana ja valitse Save (Tallenna).
Salasanan pituus voi olla 8–63 merkkiä.
7 Ota langattoman yhteyden suojaus käyttöön.
Valitse b. Vahvistusikkuna tulee näkyviin; valitse OK.
A Langattoman yhteyden suojausasetusten näyttäminen
Näytä nykyinen salasana ja todennus-/suojausasetukset valitsemalla
Wireless Mobile Adapter settings (Langattoman
mobiiliyhteyssovittimen asetukset) -valikosta kohta Current settings
(Nykyiset asetukset).
259
❚❚ iOS
1 Näytä Wireless Mobile Utilityn asetukset.
Valitse älylaitteen Wireless Mobile Utilityn
aloitusnäytössä näkyvä c-kuvake.
2 Valitse WMA settings (WMA-asetukset).
3 Valitse Authentication (Todennus).
260
4 Valitse WPA2-PSK-AES.
Valitse WPA2-PSK-AES.
Valitse WMA settings (WMA-asetukset)
palataksesi WMA-asetusvalikkoon.
Jos sinua kehotetaan syöttämään salasana,
valitse OK.
5 Valitse Password (Salasana).
6 Syötä salasana.
Syötä salasana ja valitse WMA settings
(WMA-asetukset). Salasanan pituus voi
olla 8–63 merkkiä.
261
7 Ota langattoman yhteyden suojaus käyttöön.
Valitse Settings (Asetukset). Vahvistusikkuna tulee näkyviin;
valitse OK.
Älylaite pyytää syöttämään tämän salasanan, kun seuraavan
kerran yhdistät kameran Wi-Fin kautta.
D Wi-Fi
Lue sivuilla xx–xxii olevat varoitukset ennen Wi-Fi-toiminnon käyttöä.
Poista Wi-Fi käytöstä tilanteissa, joissa sen käyttö on kielletty, valitsemalla
kameran asetusvalikossa Wi-Fi > Verkkoyhteys > Ei käytössä. Huomaa,
että Eye-Fi-kortteja ei voi käyttää, kun Wi-Fi on käytössä, ja että valmiustilaajastin ei sammu, kun älylaitteen Wireless Mobile Utility -sovellus on
yhteydessä kameraan. Jos tietoja ei siirretä noin 5 minuuttiin, valmiustilaajastin sammuu. Kameran Wi-Fi-toimintoa voi käyttää vain, kun kamerassa
on muistikortti, eikä sitä voi käyttää, kun USB- tai HDMI-kaapeli on liitetty.
Lataa akku, ennen kuin otat verkkoyhteyden käyttöön, jotta virta ei katkea,
kun yhteys on päällä.
262
Ladattavien kuvien valitseminen
Noudata alla olevia ohjeita valitaksesi älylaitteeseen ladattavat
kuvat. Elokuvia ei voi valita ladattavaksi.
Yksittäisten kuvien valitseminen ladattavaksi
1 Valitse kuva.
Näytä kuva tai korosta se pienoiskuva- tai kalenteritoiston
pienoiskuvaluettelossa.
2 Näytä toiston asetukset.
Paina i-painiketta näyttääksesi toiston
asetukset.
i-painike
3 Valitse Valitse läh. älylaitteeseen/
poista val.
Korosta Valitse läh. älylaitteeseen/
poista val. ja paina J. Ladattavaksi
valitut kuvat on merkitty &kuvakkeella; poista kuvan valinta
näyttämällä tai korostamalla kuva ja
toistamalla vaiheet 2 ja 3.
263
Useiden kuvien valitseminen ladattavaksi
Noudata alla olevia ohjeita vaihtaaksesi useiden kuvien lataustilan.
1 Valitse Valitse älylaitt. lähetettäväksi.
Korosta asetusvalikossa Wi-Fi, korosta Valitse älylaitt.
lähetettäväksi ja paina 2.
2 Valitse kuvat.
Korosta kuvia monivalitsimella ja paina
W (S) valitaksesi kuvan tai
poistaaksesi valinnan. Valitut kuvat on
merkitty &-kuvakkeella.
3 Paina J.
Paina J päättääksesi toiminnon.
NFC:n avulla ladattavien kuvien valitseminen
Jos NFC-yhteys (0 254) muodostetaan toiston aikana,
täyskuvatoistossa parhaillaan näkyvä tai pienoiskuvaluettelossa tai
kalenteritoistossa korostettuna oleva kuva merkitään
automaattisesti ladattavaksi.
1 Näytä tai korosta haluamasi kuva.
Näytä kuva koko näytön kokoisena tai korosta se
pienoiskuvaluettelossa tai kalenteritoistossa.
2 Muodosta yhteys.
Kosketa kameran N (N-Mark) -logolla älylaitteen NFC-antennia,
kunnes kamerassa näkyy ilmoitus siitä, että NFC-laite on
tunnistettu. Kuva merkitään &-kuvakkeella, joka ilmaisee, että
kuva on valittu ladattavaksi.
264
Valittujen kuvien lataaminen älylaitteeseen
Ladataksesi valitut kuvat älylaitteeseen muodosta Wi-Fi-yhteys
kameralla (0 251) ja valitse Wireless Mobile Utilityssa View photos
(Katsele valokuvia). Vahvistusikkuna tulee näkyviin; aloita lataus
valitsemalla OK.
Android OS
iOS
265
Valikkoluettelo
Tässä osiossa luetellaan kameran valikoissa käytettävissä olevat
asetukset. Katso lisätietoja Valikko-oppaasta.
D Toistovalikko: kuvien hallinta
Poista
Valitut
Valitse päivämäärä
Kaikki
Toistokansio
D7200
Kaikki
Nykyinen
Piilota kuva
Valitse/aseta
Valitse päivämäärä
Poista kaikkien valinta
Toiston näyttöasetukset
Kuvan perustiedot
Tarkennuspiste
Kuvan lisätiedot
Ei mitään (vain kuva)
Valoalueet
RGB-histogrammi
Kuvaustiedot
Yleiskatsaus
266
Poista useita kuvia (0 248).
(oletuksena D7200)
Valitse toistossa käytettävä kansio.
Piilota tai tuo näkyviin kuvia. Piilotetut
kuvat näkyvät vain ”Piilota kuva”
-valikossa, eikä niitä voi toistaa.
Valitse tiedot, jotka näytetään toistossa
kuvan tietojen näytössä (0 234).
Kopioi kuva(t)
Valitse lähde
Valitse kuva(t)
Valitse kohdekansio
Kopioidaanko kuva(t)?
Kuvan tarkastelu
Päällä
Pois
Poiston jälkeen
Näytä seuraava
Näytä edellinen
Jatka kuten ennen
Käännä pysty
Päällä
Pois
Kuvaesitys
Aloita
Kuvatyyppi
Kuvaväli
DPOF-tulostustilaus
Valitse/aseta
Poista kaikkien valinta
Kopioi kuvia muistikortilta toiselle. Tämä
vaihtoehto on käytettävissä vain, kun
kameraan on asetettu kaksi muistikorttia.
(oletuksena Pois)
Valitse, näytetäänkö kuvat automaattisesti
näytöllä heti kuvauksen jälkeen (0 230).
(oletuksena Näytä seuraava)
Valitse kuvan poistamisen jälkeen
näytettävä kuva.
(oletuksena Päällä)
Valitse, käännetäänkö pystysuuntaiset
(muotokuvasuunta) kuvat näytöllä toiston
aikana (0 230).
Näytä kuvaesitys nykyisen toistokansion
kuvista.
Valitse kuvia tulostettavaksi DPOFyhteensopivalla tulostuspalvelulla tai
tulostimella ja valitse tulosteiden määrä.
267
C Valokuvausvalikko: valokuvan kuvausasetukset
Palauta valokuv.valikon oletusaset.
Kyllä
Ei
Tallennuskansio
Valitse kansio nron perusteella
Valitse kansio luettelosta
Tiedoston nimeäminen
Tiedoston nimeäminen
Paikassa 2 olevan kortin käyttö
Ylivuoto
Varmuuskopiointi
RAW paikka 1 - JPEG paikka 2
Kuvanlaatu
NEF (RAW) + JPEG, hieno
NEF (RAW) + JPEG, norm.
NEF (RAW) + JPEG, perus
NEF (RAW)
JPEG, hieno
JPEG, normaali
JPEG, perus
268
Valitse Kyllä palauttaaksesi
valokuvausvalikon asetukset
oletusarvoihin.
Valitse kansio, johon jatkossa otettavat
kuvat tallennetaan.
Valitse kolmikirjaiminen etuliite, jota
käytetään valokuvien tallentamiseen
käytettävien kuvatiedostojen
nimeämisessä. Oletusetuliite on ”DSC”.
(oletuksena Ylivuoto)
Valitse, mikä on paikassa 2 olevan kortin
tehtävä, kun kamerassa on kaksi
muistikorttia (0 82).
(oletuksena JPEG, normaali)
Valitse tiedostomuoto ja pakkaussuhde
(kuvanlaatu, 0 77).
Kuvakoko
Suuri
Keskikoko
Pieni
Kuva-ala
DX (24×16)
1,3× (18×12)
JPEG-pakkaus
Pieni koko
Paras laatu
NEF (RAW) -tallennus
Tyyppi
NEF (RAW) -värisyvyys
Valkotasapaino
Automaattinen
Hehkulamppu
Loisteputkivalo
Suora auringonvalo
Salama
Pilvinen
Varjo
Valitse värilämpötila
Esiasetus käsin
(oletuksena Suuri)
Valitse kuvakoko kuvapisteinä (0 81).
(oletuksena DX (24×16))
Valitse kuva-ala (0 73).
(oletuksena Pieni koko)
Valitse JPEG-kuvien pakkaustyyppi (0 80).
Valitse NEF (RAW) -kuvien pakkaustyyppi
ja värisyvyys (0 80).
(oletuksena Automaattinen)
Sovita valkotasapaino valonlähteen
mukaiseksi (0 111).
269
Aseta Picture Control
(oletuksena Vakio)
Vakio
Valitse, miten uusia valokuvia käsitellään.
Valitse kuvausohjelman tyypin tai
Neutraali
haluamasi lopputuloksen mukaan
Värikäs
(0 130).
Yksivärinen
Muotokuva
Maisema
Tasainen
Muokk. Picture Control -säät.
Tallenna/muokkaa
Luo mukautettuja Picture Control
-säätimiä (0 135).
Nimeä uudelleen
Poista
Lataa/tallenna
Väriavaruus
(oletuksena sRGB)
sRGB
Valitse valokuvien väriavaruus.
Adobe RGB
Aktiivinen D-Lighting
(oletuksena Pois (tilat P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2 ja 3) tai
Automaattinen (muut tilat))
Automaattinen
Säilytä valoalueiden ja varjojen
yksityiskohdat luoden valokuvia, joissa on
Erittäin suuri
luonnollinen kontrasti (0 139).
Suuri
Normaali
Pieni
Pois
HDR (laaja dynaaminen alue)
HDR-tila
HDR-voimakkuus
270
Säilytä valoalueiden ja varjojen
yksityiskohdat, kun valokuvaat
suurikontrastisia kohteita (0 141).
Vinjetoinnin korjaus
Suuri
Normaali
Pieni
Pois
Autom. vääristymien korjaus
Päällä
Pois
Kohinan väh. kun pitkä valotus
Päällä
Pois
Kohinan väh. kun suuri ISO
Suuri
Normaali
Pieni
Pois
ISO-herkkyysasetukset
ISO-herkkyys
Hi ISO -as. käyttö komentokiekolla
Autom. ISO-herkkyyssäätö
(oletuksena Normaali)
Vähennä valokuvien reuna-alueiden
tummumista, kun käytät G-, E- ja D-tyypin
objektiiveja (pois lukien PC-objektiivit).
Vaikutus näkyy parhaiten suurimmalla
aukolla.
(oletuksena Pois)
Vähennä tynnyrivääristymää kuvatessasi
laajakulmaobjektiiveilla ja
tyynyvääristymää kuvatessasi
teleobjektiiveilla.
(oletuksena Pois)
Vähennä ”kohinaa” (kirkkaat pisteet tai
utu) valokuvissa, jotka otetaan pitkillä
suljinajoilla.
(oletuksena Normaali)
Vähennä ”kohinaa” (satunnaiset kirkkaat
kuvapisteet) suurilla ISO-herkkyyksillä
otettavissa valokuvissa.
Säädä valokuvien ISO-herkkyysasetuksia
(0 99, 102).
271
Kauko-ohjaustila (ML-L3)
Viivästetty kaukolaukaisu
Nopea kaukolaukaisu
Peilin nosto kauko-ohjaimella
Pois
Päällekkäisvalotus
Päällekkäisvalotustila
Kuvien määrä
Automaattinen säätö
Ajastettu kuvaus
Aloita
Aloitusvaihtoehdot
Väli
Kuvauskerrat × kuvamäärä/väli
Valotuksen tasoitus
272
(oletuksena Pois)
Valitse, miten kamera toimii, kun sitä
käytetään ML-L3-kauko-ohjaimen kanssa.
Tallenna kaksi tai kolme NEF (RAW)
-valotusta yhdeksi valokuvaksi (0 211).
Ota valokuvia valituin aikavälein, kunnes
tietty määrä kuvia on otettu (0 217).
1 Elokuvausvalikko: elokuvan kuvausasetukset
Palauta elokuv.valikon oletusaset.
Kyllä
Ei
Valitse Kyllä palauttaaksesi
elokuvausvalikon asetukset
oletusarvoihin.
Tiedoston nimeäminen
Kohde
Paikka 1
Paikka 2
Kuvakoko/kuvataajuus
1 920×1 080; 60p
1 920×1 080; 50p
1 920×1 080; 30p
1 920×1 080; 25p
1 920×1 080; 24p
1 280×720; 60p
1 280×720; 50p
Elokuvan laatu
Hyvä
Normaali
Mikrofonin herkkyys
Automaattinen herkkyys
Manuaalinen herkkyys
Mikrofoni pois
Valitse kolmikirjaiminen etuliite, jota
käytetään elokuvien tallentamiseen
käytettävien kuvatiedostojen
nimeämisessä. Oletusetuliite on ”DSC”.
(oletuksena Paikka 1)
Valitse korttipaikka, johon elokuvat
tallennetaan.
(oletuksena 1 920×1 080; 30p)
Valitse elokuvan kuvakoko (kuvapisteinä)
ja kuvataajuus (0 166).
(oletuksena Normaali)
Valitse elokuvan laatu (0 166).
(oletuksena Automaattinen herkkyys)
Kytke yhdysrakenteinen tai lisävarusteena
saatava stereomikrofoni päälle tai pois
päältä tai säädä mikrofonin herkkyyttä.
273
Taajuusvaste
Laaja alue
Puhealue
Tuulikohinan vähennys
Päällä
Pois
Kuva-ala
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Valkotasapaino
Samat kuin valokuva-asetuks.
Automaattinen
Hehkulamppu
Loisteputkivalo
Suora auringonvalo
Pilvinen
Varjo
Valitse värilämpötila
Esiasetus käsin
274
(oletuksena Laaja alue)
Valitse yhdysrakenteisen mikrofonin ja
lisävarusteena saatavien
stereomikrofonien taajuusvaste.
(oletuksena Pois)
Valitse, onko yhdysrakenteisen mikrofonin
tuulikohinaa vähentävä ylipäästösuodin
käytössä.
(oletuksena DX (24×16))
Valitse kuva-ala (0 168).
(oletuksena Samat kuin valokuva-asetuks.)
Valitse elokuvien valkotasapaino (0 112).
Valitse Samat kuin valokuva-asetuks.
käyttääksesi nykyistä valokuville valittua
asetusta.
Aseta Picture Control
Samat kuin valokuva-asetuks.
Vakio
Neutraali
Värikäs
Yksivärinen
Muotokuva
Maisema
Tasainen
Muokk. Picture Control -säät.
Tallenna/muokkaa
Nimeä uudelleen
Poista
Lataa/tallenna
Kohinan väh. kun suuri ISO
Suuri
Normaali
Pieni
Pois
Elokuvan ISO-herkkyysasetukset
ISO-herkkyys (tila M)
Autom. ISO-säätö (tila M)
Suurin herkkyys
Ajastettu valokuvaus
Aloita
Väli
Kuvausaika
Valotuksen tasoitus
(oletuksena Samat kuin valokuva-asetuks.)
Valitse elokuvissa käytettävä Picture
Control (0 130). Valitse Samat kuin
valokuva-asetuks. käyttääksesi nykyistä
valokuville valittua asetusta.
Luo mukautettuja Picture Control
-säätimiä (0 132).
(oletuksena Normaali)
Vähennä ”kohinaa” (satunnaiset kirkkaat
kuvapisteet) suurilla ISO-herkkyyksillä
tallennettavissa elokuvissa.
Säädä elokuvien ISO-herkkyysasetuksia.
Kamera ottaa automaattisesti valokuvia
valituin aikavälein luodakseen
äänettömän nopeutetun elokuvan
(0 171).
275
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten
hienosäätö
Palauta mukaut. asetukset
Kyllä
Ei
a Automaattitarkennus
a1 AF-C-tilan ensisij. valinta
Laukaisu
Tarkennus
a2 AF-S-tilan ensisij. valinta
Laukaisu
Tarkennus
a3 Tarkenn. seuranta ja lukitus
5 (Pitkä)
4
3 (Normaali)
2
1 (Lyhyt)
Pois
276
Valitse Kyllä palauttaaksesi Mukautetut
asetukset oletusarvoihin.
(oletuksena Laukaisu)
Kun AF-C on valittu etsinvalokuvauksessa,
tällä asetuksella määritetään, voiko
valokuvia ottaa aina kun laukaisinta
painetaan (laukaisu ensisijainen) vai vain
silloin, kun kamera on tarkentanut
(tarkennus ensisijainen).
(oletuksena Tarkennus)
Kun AF-S on valittu etsinvalokuvauksessa,
tällä asetuksella säädetään, voiko
valokuvia ottaa vain silloin kun kamera on
tarkentanut (tarkennus ensisijainen) vai
aina kun laukaisinta painetaan (laukaisu
ensisijainen).
(oletuksena 3 (Normaali))
Valitse, miten jatkuva
automaattitarkennus toimii, kun etäisyys
kohteeseen muuttuu yhtäkkiä paljon
(jatkuvaa tarkennusta käytetään, kun AF-C
on valittu tarkennustilaksi
etsinvalokuvauksessa tai kun kamera
valitsee jatkuvan tarkennuksen AF-Atilassa).
a4 AFn käynnistys
Laukaisin/AF-ON
Vain AF-ON
a5 Tarkennuspisteen näyttö
Tarkennuspisteen valaistus
Käsitarkennustila
a6 Tarkennuspisteen kierto
Kierto
Ei kiertoa
(oletuksena Laukaisin/AF-ON)
Valitse, tarkentaako kamera, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin. Jos Vain AF-ON
on valittu, kamera ei tarkenna, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin.
Ota etsimen tarkennuspisteen valaistus
käyttöön tai pois käytöstä.
(oletuksena Ei kiertoa)
Valitse, ”kiertääkö” etsimen
tarkennuspisteen valinta näytön reunasta
toiseen.
a7 Tarkennuspisteiden määrä
(oletuksena 51 pistettä)
51 pistettä
Valitse etsimen manuaalisessa
tarkennuspisteen valinnassa käytettävissä
11 pistettä
olevien tarkennuspisteiden määrä.
a8 Tallenn. pisteet suunnan mukaan
(oletuksena Ei)
Kyllä
Valitse, tallennetaanko etsimen
tarkennuspisteet erikseen pysty- ja
Ei
vaakasuunnille.
a9 Yhdysrak. tarkennusapuvalo
(oletuksena Päällä)
Päällä
Valitse, syttyykö yhdysrakenteinen
tarkennusapuvalo tarkennuksen
Pois
avustamiseksi heikossa valaistuksessa.
277
b Mittaus/valotus
b1 ISO-herkkyyden askelen arvo
1/3 arvoa
1/2 arvoa
b2 Valotussäädön porrastus
1/3 arvoa
1/2 arvoa
b3 Helppo valotuksen korjaus
Päällä (autom. palautus)
Päällä
Pois
b4 Keskustapainotteinen alue
 6 mm
 8 mm
 10 mm
 13 mm
Keskiarvo
b5 Optimaal. valot. hienosäätö
Kyllä
Ei
278
(oletuksena 1/3 arvoa)
Valitse ISO-herkkyyden säädössä
käytettävän askelen koko.
(oletuksena 1/3 arvoa)
Valitse, millaista porrastusta käytetään
säädettäessä suljinaikaa, aukkoa,
valotuksen ja salaman korjausta ja
haarukointia.
(oletuksena Pois)
Jos Päällä (autom. palautus) tai Päällä on
valittu, valotuksen korjausta voi säätää
tiloissa P ja S kiertämällä
sivukomentokiekkoa tai tilassa A
kiertämällä pääkomentokiekkoa.
(oletuksena  8 mm)
Valitse keskustapainotteisessa
mittauksessa painotettavan alueen koko.
Jos ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi on
kiinnitetty, alueen koko on aina 8 mm.
(oletuksena Ei)
Hienosäädä kunkin mittausmenetelmän
valotusta. Suuremmat arvot tuottavat
kirkkaamman valotuksen ja pienemmät
arvot tummemman.
c Ajastimet/valotuslukitus
c1 Valotuslukitus laukaisimella
Päällä
Pois
c2 Valmiustila-ajastin
4s
6s
10 s
30 s
1 minuutti
5 minuuttia
10 minuuttia
30 minuuttia
Ei rajaa
c3 Itselaukaisin
Itselaukaisuviive
Kuvien määrä
Kuvien välinen aikaväli
c4 Näytön virrankatkaisun viive
Toisto
Valikot
Tietonäyttö
Kuvan tarkastelu
Reaaliaikanäkymä
c5 Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3)
1 minuutti
5 minuuttia
10 minuuttia
15 minuuttia
(oletuksena Pois)
Valitse, lukittuuko valotus, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin.
(oletuksena 6 s)
Valitse, kauanko kamera jatkaa valotuksen
mittaamista, kun mitään toimintoja ei
tehdä (0 37).
Valitse itselaukaisintilan sulkimen
laukaisuviive, otettavien kuvien määrä ja
kuvien välinen aikaväli.
Valitse, kauanko näyttö pysyy päällä, kun
mitään toimintoja ei tehdä.
(oletuksena 1 minuutti)
Valitse, kauanko kamera odottaa kaukoohjaimen signaalia ennen kaukoohjaustilan peruuttamista (0 156).
279
d Kuvaus/näyttö
d1 Äänimerkki
Voimakkuus
Korkeus
d2 Sarjakuvaus, hidas
6 kuvaa/s
5 kuvaa/s
4 kuvaa/s
3 kuvaa/s
2 kuvaa/s
1 kuva/s
d3 Sarjakuvaus enintään
1–100
d4 Valotuksen viivetila
3s
2s
1s
Pois
d5 Salamavaroitus
Päällä
Pois
d6 Tiedostojen numerointi
Päällä
Pois
Nollaa
d7 Etsimen ruudukon näyttö
Päällä
Pois
280
Valitse äänimerkin korkeus ja voimakkuus.
(oletuksena 3 kuvaa/s)
Valitse CL-tilan suurin kuvausnopeus
(huomaa, että reaaliaikanäkymässä
kuvausnopeus ei ole yli 3,7 kuvaa/s
silloinkaan, kun arvoksi on valittu
4 kuvaa/s tai nopeampi).
(oletuksena 100)
Valitse, montako kuvaa voidaan enintään
ottaa yhdessä sarjassa sarjakuvaustilassa.
(oletuksena Pois)
Kun pienikin kameran liike voi aiheuttaa
kuviin liike-epäterävyyttä, valitse 1 s, 2 s tai
3 s, jolloin sulkimen laukaisua viivästetään
noin yhdellä, kahdella tai kolmella
sekunnilla peilin nostamisen jälkeen.
(oletuksena Päällä)
Jos Päällä on valittu, salaman
valmiusilmaisin (M) vilkkuu, jos
optimaalisen valotuksen saavuttamiseksi
tarvitaan salamaa.
(oletuksena Päällä)
Valitse, miten kamera määrittää
tiedostonumerot.
(oletuksena Pois)
Valitse, näytetäänkö etsimessä
rajausruudukko.
d8 Helppo ISO
Päällä
Pois
d9 Tietonäyttö
Automaattinen
Käsisäätö
d10 Näytön valaistus
Päällä
Pois
d11 MB-D15-laitt. paristot/akut
LR6 (AA-alkali)
HR6 (AA-Ni-MH)
FR6 (AA-litium)
d12 Virtalähteiden järjestys
MB-D15-akkuperä ensin
Kameran akut/paristot ensin
(oletuksena Pois)
Jos Päällä on valittu, ISO-herkkyyden voi
asettaa tiloissa P ja S kiertämällä
sivukomentokiekkoa tai tilassa A
kiertämällä pääkomentokiekkoa.
(oletuksena Automaattinen)
Muuta tietonäytön ulkonäköä (0 185)
tilanteissa, joissa näytön lukeminen on
vaikeaa (esimerkiksi liian kirkkaassa tai liian
hämärässä valaistuksessa).
(oletuksena Pois)
Valitse, valaistaanko ohjauspaneeli, kun
valmiustila-ajastin on aktiivinen.
(oletuksena LR6 (AA-alkali))
Jotta kamera toimii odotetusti, kun
lisävarusteena saatavaa MB-D15akkuperää käytetään AA-akkujen kanssa,
valitse tämän valikon asetus akkuperässä
olevien akkujen tyypin mukaan. Tätä
asetusta ei tarvitse säätää EN-EL15b/
EN-EL15a/EN-EL15-akkuja käytettäessä.
(oletuksena MB-D15-akkuperä ensin)
Valitse, käytetäänkö ensin kameran akkua
vai akkuperän akkuja, kun lisävarusteena
saatava MB-D15-akkuperä on liitetty.
281
e Haarukointi/salama
e1 Salamatäsmäysnopeus
1/320 s (automaattinen FP)
1/250 s (automaattinen FP)
1/250 s
1/200 s
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
(oletuksena 1/250 s)
Valitse salamatäsmäysnopeus.
A Suljinajan kiinnittäminen salamatäsmäysnopeuden raja-arvoon
Jos haluat asettaa suljinajaksi täsmäysnopeuden raja-arvon tilassa S tai M,
valitse pisintä mahdollista suljinaikaa seuraava aika (30 s tai %). Etsimessä
ja ohjauspaneelissa näkyy X (salamatäsmäyksen ilmaisin).
A Automaattinen nopea FP-täsmäys
Kun ”Automaattinen FP” -asetus valitaan, yhteensopivia salamalaitteita voi
käyttää lyhimmällä kameran tukemalla suljinajalla (0 314). Automaattinen
nopea FP-täsmäys otetaan käyttöön automaattisesti, kun suljinaika on
lyhyempi kuin valittu salamatäsmäysnopeus (1/320 s tai 1/250 s valitusta
asetuksesta riippuen), jolloin aukko voi olla suurempi ja syväterävyys
pienempi myös päivänvalossa. Jos ohjauspaneelin ja etsimen suljinajan
näytöissä näkyvä arvo on yhtä suuri kuin salamatäsmäysnopeus tiloissa P ja
A, automaattinen nopea FP-täsmäys otetaan silti käyttöön, jos todellinen
suljinaika on edes hiukan lyhyempi.
282
e2 Suljinaika salamakuv.
1/60 s
1/30 s
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1s
2s
4s
8s
15 s
30 s
e3 Yhdysrak. salaman tila
TTL
Käsisäätö
Sarjasalama
Ohjaintila
e3 Valinnainen salama
TTL
Käsisäätö
Ohjaintila
e4 Valot. korj. salamakuvissa
Koko kuva
Vain tausta
(oletuksena 1/60 s)
Valitse pisin käytettävissä oleva suljinaika,
kun salamaa käytetään tiloissa P ja A.
(oletuksena TTL)
Valitse yhdysrakenteisen salaman
ohjaustila.
(oletuksena TTL)
Valitse lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden salaman ohjaustila.
(oletuksena Koko kuva)
Valitse, miten kamera säätää salaman
tehoa, kun valotuksen korjaus on käytössä.
283
e5 Muotoilusalama
Päällä
Pois
e6 Autom. haarukoinnin asetus
Valotus ja salama
Vain valotus
Vain salama
Valkotasap. haarukointi
ADL-haarukointi
e7 Haarukoinnin järjestys
Mitattu > ali > yli
Ali > mitattu > yli
f Painikkeet
f1 OK-painike
Kuvaustila
Toistotila
Reaaliaikanäkymä
f2 Fn-painikkeen tehtävä
Painallus
Painallus ja komentokiekot
284
(oletuksena Päällä)
Valitse, lähettävätkö yhdysrakenteinen
salama ja lisävarusteena saatavat CLSyhteensopivat salamalaitteet (0 144, 311)
muotoilusalaman, kun Pv-painiketta
painetaan etsinvalokuvauksen aikana
(0 55).
(oletuksena Valotus ja salama)
Valitse asetus tai asetukset, joita
haarukoidaan, kun automaattinen
haarukointi on käytössä (0 197).
(oletuksena Mitattu > ali > yli)
Valitse valotuksen, salaman ja
valkotasapainon haarukoinnin järjestys.
Valitse, mikä on J-painikkeen tehtävä
etsinvalokuvauksessa, toistossa ja
reaaliaikanäkymässä.
Valitse, mikä on Fn-painikkeen tehtävä, kun
pelkästään sitä painetaan (Painallus) tai
kun sitä käytetään yhdessä
komentokiekkojen kanssa (Painallus ja
komentokiekot).
f3 Esikatselupainikkeen teht.
Painallus
Painallus ja komentokiekot
f4 AE-L/AF-L-painikkeen teht.
Painallus
Painallus ja komentokiekot
f5 Komentokiekkojen mukautt.
Käänteinen kääntö
Vaihda pää/sivu
Aukon asetus
Valikot ja toisto
Sivuk.kiekon kuvanopeus
f6 Vap. painike kiekon käytt.
Kyllä
Ei
Valitse, mikä on Pv-painikkeen tehtävä, kun
pelkästään sitä painetaan (Painallus) tai
kun sitä käytetään yhdessä
komentokiekkojen kanssa (Painallus ja
komentokiekot).
Valitse, mikä on A AE-L/AF-L -painikkeen
tehtävä, kun pelkästään sitä painetaan
(Painallus) tai kun sitä käytetään yhdessä
komentokiekkojen kanssa (Painallus ja
komentokiekot).
Valitse pää- ja sivukomentokiekon
tehtävät.
(oletuksena Ei)
Valitsemalla Kyllä säädöt, jotka
normaalisti tehdään pitämällä painiketta
painettuna ja kiertämällä komentokiekkoa,
voi tehdä kiertämällä komentokiekkoa sen
jälkeen kun painike on vapautettu. Asetus
ei ole enää voimassa, kun painiketta
painetaan uudelleen, laukaisin painetaan
puoleenväliin tai kun valmiustilaajastimen aika kuluu loppuun.
285
f7 Laukaisu muistikortitta
Suljin lukittu
Suljin toiminnassa
f8 Käänteiset ilmaisimet
(oletuksena Suljin toiminnassa)
Valitse, voidaanko suljin laukaista, kun
kamerassa ei ole muistikorttia.
(oletuksena
)
Jos
(W) on valittu,
ohjauspaneelin, etsimen ja tietonäytön
valotusilmaisimien negatiiviset arvot
näkyvät vasemmalla ja positiiviset oikealla.
Valitse
(V), jos haluat
positiivisten arvojen näkyvän vasemmalla
ja negatiivisten oikealla.
f9 Elokuvan tall.painikkeen tehtävä
Painallus ja komentokiekot
Valitse, mikä on elokuvan
tallennuspainikkeen ja komentokiekkojen
tehtävä etsinvalokuvauksessa ja valokuvan
reaaliaikanäkymässä.
f10 MB-D15 4 -pain. teht.
(oletuksena AE/AF-lukitus)
AE/AF-lukitus
Valitse lisävarusteena saatavan MB-D15akkuperän A AE-L/AF-L -painikkeen tehtävä.
Vain AE-lukitus
AE-lukitus (pito)
Vain AF-lukitus
AF-ON
Salamavalon lukitus
Kuten kameran Fn-pain.
286
f11 Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht.
(oletuksena Ei mitään)
Katsele
Valitse lisävarusteena saatavan
langattoman kauko-ohjaimen FnSalamavalon lukitus
painikkeen tehtävä.
AE/AF-lukitus
Vain AE-lukitus
AE-lukitus (pito)
Vain AF-lukitus
Ei salamaa
+ NEF (RAW)
Reaaliaikanäkymä
Kuten kameran Fn-pain.
Kuten kameran Pv-pain.
Kuten kameran 4-pain.
Ei mitään
287
g Elokuva
g1 Fn-painikkeen tehtävä
Painallus
g2 Esikatselupainikkeen teht.
Painallus
g3 AE-L/AF-L-painikkeen teht.
Painallus
g4 Määritä laukaisimen tehtävä
Ota valokuvia
Tallenna elokuvia
Valitse, mikä on Fn-painikkeen tehtävä, kun
1 on valittu reaaliaikanäkymän
valitsimella reaaliaikanäkymässä.
Valitse, mikä on Pv-painikkeen tehtävä, kun
1 on valittu reaaliaikanäkymän
valitsimella reaaliaikanäkymässä.
Valitse, mikä on A AE-L/AF-L -painikkeen
tehtävä, kun 1 on valittu
reaaliaikanäkymän valitsimella
reaaliaikanäkymässä.
(oletuksena Ota valokuvia)
Valitse, mikä on laukaisimen tehtävä, kun
reaaliaikanäkymän valitsimella on valittu
1. Jos Tallenna elokuvia on valittu,
painikkeen painaminen puoleenväliin
käynnistää reaaliaikanäkymän. Voit sen
jälkeen painaa laukaisimen puoleenväliin
tarkentaaksesi (vain
automaattitarkennustila) ja pohjaan
aloittaaksesi tai lopettaaksesi elokuvan
tallennuksen. Päätä reaaliaikanäkymä
painamalla a-painiketta.
A g4: Määritä laukaisimen tehtävä > Tallenna elokuvia
Jos haluat käyttää laukaisinta johonkin muuhun kuin elokuvien
tallennukseen, kierrä reaaliaikanäkymän valitsin asentoon C.
288
B Asetusvalikko: kameran asetukset
Alusta muistikortti
Paikka 1
Paikka 2
Tallenna käyttäjäasetukset
Tallenna paikkaan U1
Tallenna paikkaan U2
Palauta käyttäjäasetukset
Palauta U1
Palauta U2
Näytön kirkkaus
–5 – +5
Aloita alustus valitsemalla
muistikorttipaikka ja valitsemalla Kyllä.
Huomaa, että alustaminen poistaa
lopullisesti kaikki valitussa paikassa olevalla
kortilla olevat kuvat ja muut tiedot. Muista
tehdä tarvittaessa varmuuskopiot ennen
alustamista.
Tallenna usein käytetyt asetukset
tilanvalitsimen U1- ja U2-asentoihin (0 63).
Paikan U1 tai U2 asetusten oletusarvojen
palauttaminen (0 65).
(oletuksena 0)
Säädä valikko-, toisto- ja tietonäytön
kirkkautta.
A Muistikorttien alustaminen
Älä sammuta kameraa äläkä poista akkua tai muistikortteja, kun alustus on
kesken.
Asetusvalikon Alusta muistikortti -toiminnon lisäksi muistikortit voi
alustaa käyttämällä O (Q)- ja Z (Q) -painikkeita: pidä molempia
painikkeita painettuna samanaikaisesti, kunnes alustusilmaisimet näkyvät,
ja paina painikkeita sitten uudelleen alustaaksesi kortin. Jos kamerassa on
kaksi muistikorttia, kun painikkeita painetaan ensimmäisen kerran,
alustettavan kortin kuvake vilkkuu. Kierrä pääkomentokiekkoa valitaksesi
eri paikan.
289
Näytön väritasapaino
(oletuksena 0)
Säädä näytön väritasapainoa.
Puhdista kuvakenno
Puhdista nyt
Puhdista käynn./samm.
Peilin nosto puhdistusta varten
Aloita
Pölynpoiston viitekuva
Aloita
Puhdista kenno ja käynnistä
Välkynnänvähennys
Automaattinen
50 Hz
60 Hz
Aikavyöhyke ja päivämäärä
Aikavyöhyke
Päivämäärä ja aika
Päiväysmuoto
Kesäaika
Kieli (Language)
Katso sivu 357.
Automaattinen kuvan kääntö
Päällä
Pois
290
Täristä kuvakennoa pölyn poistamiseksi
(0 321).
Lukitse peili ylös niin, että kuvakennossa
olevan pölyn voi poistaa puhaltimella. Ei
käytettävissä, kun akun varaus on vähissä
(J tai vähemmän).
Hanki viitetiedot Capture NX-D:n
pölynpoistotoimintoa varten (0 ii).
(oletuksena Automaattinen)
Vähennä välkyntää ja juovaisuutta
kuvatessasi loisteputkivalossa tai
elohopeahöyrylampun valossa
reaaliaikanäkymässä.
Vaihda aikavyöhykettä, aseta kameran
kello, valitse päivämäärän näyttöjärjestys
ja ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä.
Valitse kameran valikoiden ja viestien kieli.
(oletuksena Päällä)
Valitse, tallennetaanko kameran suunta
valokuvia otettaessa.
Akkutiedot
Näytä kamerassa tai lisävarusteena
saatavassa MB-D15-akkuperässä olevan
akun tiedot.
Kuvaselitys
Liitä selitys
Lisää selitys
Tekijänoikeustiedot
Liitä tekijänoikeustiedot
Kuvaaja
Tekijänoikeus
Tallenna/lataa asetukset
Tallenna asetukset
Lataa asetukset
Lisää selitys uusiin valokuviin sitä mukaa
kuin kuvia otetaan. Selitykset voi näyttää
metatietoina ViewNX-i:ssä tai
Capture NX-D:ssä (0 ii).
Lisää tekijänoikeustiedot uusiin valokuviin
sitä mukaa kun kuvia otetaan.
Tekijänoikeustiedot voi näyttää
metatietoina ViewNX-i:ssä tai
Capture NX-D:ssä (0 ii).
Tallenna kameran asetukset muistikortille
tai lataa kameran asetuksia muistikortilta.
Asetustiedostoja voi siirtää muihin D7200kameroihin.
Näennäishorisontti
Näytä kameran kallistusanturista saataviin
tietoihin perustuva näennäishorisontti,
jossa on vaakasuuntaisen kallistuksen
näyttö.
Ei-CPU-objektiivin tiedot
Objektiivin numero
Polttoväli (mm)
Suurin aukko
Tallenna ei-mikroprosessoriohjattujen
objektiivien polttoväli ja suurin aukko,
jolloin niiden kanssa voi käyttää
toimintoja, joita normaalisti käytetään
mikroprosessoriohjattujen objektiivien
kanssa (0 224).
291
Tarkennuksen hienosäätö
Päällä/Pois
Tallennettu arvo
Oletusarvo
Tallennettujen arvojen lista
HDMI
Lähdön tarkkuus
Laitehallinta
Lisäasetukset
Sijaintitiedot
Valmiustila-ajastin
Sijainti
Aseta kello satelliitista
Wi-Fi
Verkkoyhteys
Verkkoasetukset
Valitse älylaitt. lähetettäväksi
NFC
Käytössä
Ei käytössä
292
Hienosäädä erilaisten objektiivityyppien
tarkennusta. Tarkennuksen hienosäätöä ei
yleensä suositella, ja se voi häiritä
normaalia tarkennusta; käytä sitä vain
tarvittaessa.
Valitse lähdön tarkkuus tai ota käyttöön
kameran kauko-ohjaus HDMI-CEC:tä
tukevilla laitteilla.
Säädä lisävarusteena saatavien GP-1- ja
GP-1A-GPS-laitteiden asetuksia.
Säädä Wi-Fi (langaton lähiverkko)
-asetuksia muodostaaksesi yhteyden
Android- tai iOS-älylaitteeseen tai valitse
älylaitteeseen ladattavat kuvat (0 251).
(oletuksena Käytössä)
Jos Käytössä on valittu, langattoman
yhteyden voi muodostaa helposti
koskettamalla kameran N (N-Mark)
-logolla yhteensopivien älylaitteiden NFCantennia (0 254).
Verkko
Valitse laitteisto
Verkkoasetukset
Asetukset
Eye-Fi-lataus
Paikka 1
Paikka 2
Säädä Ethernet-verkon ja langattoman
lähiverkon ftp- ja verkkoasetuksia, kun
lisävarusteena saatava UT-1tiedonsiirtolaite (0 319) on liitetty.
Lataa kuvat ennalta määrättyyn
kohteeseen. Tämä toiminto näkyy vain,
kun kamerassa on tuettu Eye-Fimuistikortti.
Vaatimustenmukaisuusmerkintä
Näytä standardit, joita kamera noudattaa.
Laiteohjelmaversio
Näytä kameran nykyinen
laiteohjelmaversio.
293
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden
luominen
D-Lighting
Kirkasta varjoja. Valitse tummiin tai
vastavalossa otettuihin valokuviin.
Punasilmäisyyden korjaus
Korjaa salaman kanssa otetuissa
valokuvissa näkyvää ”punasilmäisyyttä”.
Rajaa
Luo rajattu kopio valitusta valokuvasta
(0 298).
Yksivärinen
Mustavalkoinen
Seepia
Sinikopio
Suodintehosteet
Skylight
Lämminsävysuodin
Tähtisuodin
Pehmeäpiirto
Luo valokuvista kopioita, joiden sävynä on
Mustavalkoinen, Seepia tai Sinikopio
(sinivalkoinen yksivärinen).
Luo seuraavia suodintehosteita:
• Skylight: Skylight-suodintehoste
• Lämminsävysuodin: Lämminsävysuodinta
muistuttava tehoste
• Tähtisuodin: Lisää tähtimäisen tehosteen
valonlähteisiin
• Pehmeäpiirto: Pehmeäpiirtosuodinta
muistuttava tehoste
Kuvan sulautus
Kuvan sulautus yhdistää kaksi olemassa
olevaa NEF (RAW) -valokuvaa ja luo niistä
yhden kuvan, joka tallennetaan erilleen
alkuperäisistä kuvista (0 299). Kuvan
sulautus voidaan valita vain painamalla
G ja valitsemalla N-välilehti.
294
NEF (RAW) -käsittely
Luo NEF (RAW) -valokuvista JPEG-kopioita
(0 302).
Muuta kokoa
Valitse kuva
Valitse kohde
Valitse koko
Pikamuokkaus
Luo valituista valokuvista pieniä kopioita.
Luo kopioita, joiden värikylläisyyttä ja
kontrastia on paranneltu.
Suorista
Luo suoristettuja kopioita. Kopioita voi
suoristaa enintään 5° noin 0,25°:n
porrastuksella.
Vääristymän korjaus
Automaattinen
Käsisäätö
Luo kopioita, joissa reuna-alueen
vääristymää on korjattu. Käytä
vähentääksesi laajakulmaobjektiiveilla
otettujen valokuvien tynnyrivääristymää
tai telekuvausobjektiiveilla otettujen
valokuvien tyynyvääristymää. Valitse
Automaattinen, jos haluat kameran
korjaavan vääristymän automaattisesti.
Kalansilmä
Luo kopioita, jotka näyttävät
kalansilmäobjektiivilla otetuilta.
Väritysääriviivat
Luo valokuvasta ääriviivakopio, jota voi
käyttää pohjana maalaukselle.
Väriluonnos
Luo valokuvasta kopio, joka muistuttaa
värikynillä tehtyä luonnosta.
295
Perspektiivin korjaus
Luo kopioita, jotka vähentävät
perspektiivin vaikutusta korkean kohteen
juurelta otetuissa kuvissa.
Miniatyyritehoste
Luo kopio, joka näyttää dioraamasta
otetulta valokuvalta. Valitse
tarkennettavan alueen sijainti ja suunta
monivalitsimella. Toimii parhaiten
korkealta paikalta otettujen valokuvien
kanssa.
Valikoiva väri
Luo kopio, jossa vain valitut sävyt näkyvät
värillisinä. Siirrä kohdistin haluamasi
väristen kohteiden kohdalle ja paina
A AE-L/AF-L -painiketta. Valitut värit
(enintään kolme) näkyvät kehyksissä
näytön yläosassa; kierrä
pääkomentokiekkoa korostaaksesi
kehyksen ja paina 1 tai 3 suurentaaksesi
tai pienentääksesi valittujen värisävyjen
määrää.
Muokkaa elokuvaa
Valitse alku-/loppukohta
Tallenna valittu kuva
Rajaa videoaineistoa luodaksesi elokuvista
muokattuja kopioita tai tallenna valitut
kuvat JPEG-valokuvina (0 179).
Vertailu vierekkäin
Vertaa muokattuja kopioita alkuperäisiin
valokuviin. Vertailu vierekkäin on
käytettävissä vain, jos muokkausvalikko
avataan painamalla i ja valitsemalla
Muokkaus täyskuvatoistossa, kun
muokattu tai alkuperäinen kuva on
näytöllä.
296
O Oma valikko/m Viimeisimmät asetukset
Lisää kohteita
TOISTOVALIKKO
VALOKUVAUSVALIKKO
ELOKUVAUSVALIKKO
MUKAUTETUT ASETUKSET
ASETUSVALIKKO
MUOKKAUSVALIKKO
Poista kohteita
Luo mukautettu valikko, jossa on enintään
20 kohdetta, jotka valitaan toistovalokuvaus-, elokuvaus-, Mukautetut
asetukset-, asetus- ja muokkausvalikoista.
Poista Oman valikon kohteita.
Aseta kohteiden järjestys
Valitse välilehti
OMA VALIKKO
VIIMEISIMMÄT ASETUKSET
Aseta Oman valikon kohteiden järjestys.
(oletuksena OMA VALIKKO)
Valitse ”Oma valikko/Viimeisimmät
asetukset” -välilehdellä näkyvä valikko.
Valitse VIIMEISIMMÄT ASETUKSET
näyttääksesi valikon, jossa luetellaan 20
viimeksi käytettyä asetusta.
297
Muokkausvalikon asetukset
Tässä osiossa kerrotaan tarkemmin muokkausvalikon asetuksista.
Rajaa
Luo rajattu kopio valitusta valokuvasta. Valittu valokuva näytetään
niin, että valittu rajaus näkyy keltaisella; luo rajattu kopio
seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.
Toiminto
Pienennä rajauksen
kokoa
Suurenna rajauksen
kokoa
Käytä
W (S)
X (T)
Kierrä pääkomentokiekkoa valitaksesi
kuvasuhteen.
Muuta rajauksen
kuvasuhdetta
Siirrä rajausta
Luo kopio
Kuvaus
Pienennä rajauksen kokoa painamalla
W (S).
Suurenna rajauksen kokoa painamalla
X (T).
J
Valitse rajauksen sijainti monivalitsimella.
Siirrä rajaus nopeasti haluamaasi paikkaan
pitämällä painiketta painettuna.
Tallenna nykyinen rajaus erillisenä
tiedostona.
A Rajaa: kuvanlaatu ja kuvakoko
NEF (RAW)- tai NEF (RAW) + JPEG -valokuvista
luotujen kopioiden kuvanlaatu (0 77) on
JPEG, hieno; JPEG-valokuvista luotujen
rajattujen kopioiden kuvanlaatu on sama kuin
alkuperäisellä kuvalla. Kopion koko vaihtelee
rajauksen koon ja kuvasuhteen mukaan ja
näkyy rajausnäytön vasemmassa yläkulmassa.
A Rajattujen kopioiden katselu
Toiston zoomaus ei välttämättä ole käytettävissä rajattuja kopioita
näytettäessä.
298
Kuvan sulautus
Kuvan sulautus yhdistää kaksi olemassa olevaa NEF (RAW)
-valokuvaa ja luo niistä yhden kuvan, joka tallennetaan erikseen
alkuperäisistä; lopputulos, jossa hyödynnetään kameran
kuvakennon RAW-tietoja, on huomattavasti parempi kuin
kuvankäsittelysovelluksilla luodut sulautukset. Uusi kuva
tallennetaan nykyisillä kuvanlaadun ja kuvakoon asetuksilla; aseta
kuvanlaatu ja kuvakoko ennen sulautuksen luomista (0 77, 81;
kaikki asetukset ovat käytettävissä). Luo NEF (RAW) -kopio
valitsemalla kuvanlaaduksi NEF (RAW).
+
1 Valitse Kuvan sulautus.
Korosta muokkausvalikossa Kuvan
sulautus ja paina 2. Näkyviin tulee
oikealla näkyvä valintaikkuna, jossa
Kuva 1 on korostettu; paina J
näyttääksesi valintaikkunan, jossa
luetellaan vain tällä kameralla luodut
NEF (RAW) -kuvat.
2 Valitse ensimmäinen kuva.
Korosta monivalitsimella sulautuksen
ensimmäinen valokuva. Näytä
korostettu valokuva koko näytön
kokoisena pitämällä X (T)
-painiketta painettuna. Valitse
korostettu valokuva ja palaa
esikatselunäyttöön painamalla J.
299
3 Valitse toinen kuva.
Valittu kuva tulee näkyviin kohtaan Kuva 1. Korosta Kuva 2 ja
paina J ja valitse sitten toinen valokuva vaiheessa 2 kuvatulla
tavalla.
4 Säädä herkkyys.
Korosta Kuva 1 tai Kuva 2 ja optimoi
sulautuksen valotus painamalla 1 tai 3
valitaksesi herkkyydeksi arvon väliltä 0,1
ja 2,0. Toista sama toiselle kuvalle.
Oletusarvo on 1,0; puolita herkkyys
valitsemalla 0,5 tai kaksinkertaista se
valitsemalla 2,0. Vaikutus näkyy Katsele-sarakkeessa.
5 Esikatsele sulautusta.
Esikatsele sommittelua oikealla olevan
kuvan mukaisesti painamalla 4 tai 2
kohdistimen siirtämiseksi Katselesarakkeeseen ja paina sitten 1 tai 3
korostaaksesi kohdan Sulauta ja paina
J (huomaa, että värit ja kirkkaus
saattavat poiketa lopullisesta kuvasta). Tallenna sulautus
näyttämättä esikatselua valitsemalla Tallenna. Palaa vaiheeseen
4 valitsemaan uusia valokuvia tai säätämään herkkyyttä
painamalla W (S).
6 Tallenna sulautus.
Tallenna sulautus painamalla J, kun
esikatselukuva on näytöllä. Kun sulautus
on luotu, uusi kuva näytetään näytöllä
koko näytön kokoisena.
300
D Kuvan sulautus
Vain NEF (RAW) -valokuvia, joilla on sama kuva-ala ja värisyvyys, voidaan
yhdistää.
Sulautetun kuvan tiedot (mukaan lukien tallennuspäivämäärä, mittaus,
suljinaika, aukko, kuvaustila, valotuksen korjaus, polttoväli ja kuvan suunta)
sekä valkotasapaino- ja Picture Control -arvot ovat samat kuin kohtaan
Kuva 1 valitussa valokuvassa. Nykyinen kuvaselitys liitetään sulautukseen
tallennuksen yhteydessä; tekijänoikeustietoja ei kuitenkaan kopioida. NEF
(RAW) -muodossa tallennetuissa sulautuksissa käytetään pakkausta, joka
on valittu NEF (RAW) -tallennus -valikon kohdassa Tyyppi, ja niiden
värisyvyys on sama kuin alkuperäisissä kuvissa; JPEG-sulautukset
tallennetaan käyttämällä pientä kokoa suosivaa pakkausta.
301
NEF (RAW) -käsittely
Luo NEF (RAW) -valokuvista JPEG-kopioita.
1 Valitse NEF (RAW) -käsittely.
Korosta muokkausvalikossa NEF (RAW)
-käsittely ja paina 2 näyttääksesi
valintaikkunan, jossa luetellaan vain
tällä kameralla luodut NEF (RAW) -kuvat.
2 Valitse valokuva.
Korosta valokuva monivalitsimella
(näytä korostettu valokuva koko näytön
kokoisena pitämällä X/T-painiketta
painettuna). Valitse korostettu valokuva
ja siirry seuraavaan vaiheeseen
painamalla J.
302
3 Valitse JPEG-kopion asetukset.
Säädä alla lueteltuja asetuksia. Huomaa, että valkotasapaino ja
vinjetoinnin korjaus eivät ole käytettävissä
päällekkäisvalotuksissa tai kuvan sulautuksella luoduissa kuvissa
ja että valotuksen korjausarvon voi valita vain väliltä –2 ja +2 EV.
Kuvanlaatu (0 77)
Kuvakoko (0 81)
Valkotasapaino (0 111)
Valotuksen korjaus (0 109)
Aseta Picture Control (0 130)
Kohinan väh. kun suuri ISO (0 271)
Väriavaruus (0 270)
Vinjetoinnin korjaus (0 271)
D-Lighting (0 294)
4 Kopioi valokuva.
Korosta EXE ja paina J luodaksesi
valitusta valokuvasta JPEG-kopion
(poistu kopioimatta valokuvaa
painamalla G-painiketta).
303
Tekniset lisätiedot
Tässä luvussa on tietoa yhteensopivista lisävarusteista sekä kameran
puhdistamisesta ja säilytyksestä, minkä lisäksi luvussa kerrotaan,
miten pitää toimia, jos kamerassa näkyy virheilmoitus tai jos
kameran käytössä ilmenee ongelmia.
Yhteensopivat objektiivit
Kameran asetus
Mikroprosessoriohjatut objektiivit 5
Objektiivi/
AF
lisävaruste
G-, E- tai D-tyypin AF
NIKKOR 6
✔
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR -sarja 8
—
PC Micro 85 mm
—
f/2.8D 10
AF-S-/AF-I-telejatke 12 ✔
Muu AF NIKKOR
(F3AF:n objektiiveja
✔ 13
lukuun ottamatta)
AI-P NIKKOR
—
304
Tarkennustila
M (elektronisella
etäisyysmittarilla) 1
Kuvaustila
P
A
S
M
Mittausjärjestelmä
L2
M3
3D Väri N 4
✔
✔
✔
✔
—
✔7
✔9
✔9
✔9
✔9
—
✔ 7,9
✔9
—
✔ 11
✔
—
✔ 7,9
✔
✔
✔
✔
—
✔7
✔ 13
✔
✔
—
✔
✔7
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔7
Kameran asetus
Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit 15
Objektiivi/
lisävaruste
AI-, AI-muokatut
NIKKOR- tai Nikonin
E-sarjan objektiivit 16
Medical-NIKKOR
120 mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
AI-tyypin telejatke 22
PB-6automaattipalje 24
Automaattiset
loittorenkaat
(PK-sarjan malli 11A,
12 tai 13; PN-11)
AF
Tarkennustila
M (elektronisella
etäisyysmittarilla) 1
Kuvaustila
P
A
S
M
Mittausjärjestelmä
L2
M3
3D Väri N 4
—
✔ 14
—
✔ 17
—
✔ 18
✔ 19
—
✔
—
✔ 20
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 23
—
—
—
✔ 17
✔ 21
✔ 17
—
—
—
—
—
✔ 18
✔ 19
✔
✔ 19
—
✔ 23
—
✔ 25
—
—
✔
—
✔ 23
—
✔ 17
—
—
✔
1
2
3
4
5
6
7
8
Käsitarkennus käytettävissä kaikkien objektiivien kanssa.
Matriisi.
Keskustapainotteinen.
Piste.
IX-NIKKOR-objektiiveja ei voi käyttää.
Tärinänvaimennusta (VR) tuetaan VR-objektiiveilla.
Pistemittaus mittaa valitun tarkennuspisteen (0 105).
PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED:n kallistusnuppi saattaa osua kameran runkoon, kun objektiivia
käännetään.
9 Ei voida käyttää siirtämisen tai kallistuksen yhteydessä.
10 Kameran valotusmittaus- ja salaman ohjaus -järjestelmät eivät toimi oikein, kun objektiivia
siirretään ja/tai kallistetaan tai kun käytetään muuta kuin suurinta aukkoa.
11 Vain käsisäätöinen kuvaustila.
305
12 Käytettävissä vain AF-S- ja AF-I-objektiiveilla (0 307). Katso tietoa automaattitarkennuksessa ja
elektronisessa etäisyysmittauksessa käytettävissä olevista tarkennuspisteistä sivulta 307.
13 Kun AF 80–200 mm f/2.8-, AF 35–70 mm f/2.8-, AF 28–85 mm f/3.5–4.5- <Uusi> tai
AF 28–85 mm f/3.5–4.5 -objektiivilla tarkennetaan lyhimmälle tarkennusetäisyydelle suurimmalla
zoomauksella, tarkentumisen ilmaisin (I) saattaa näkyä, vaikka etsimen mattalasin kuvaa ei ole
tarkennettu. Säädä tarkennusta käsin, kunnes etsimen kuva on tarkka.
14 Kun suurin aukko on f/5.6 tai suurempi.
15 Joitain objektiiveja ei voi käyttää (katso sivu 308).
16 Kameran runko rajoittaa AI 80–200 mm f/2.8 ED:n jalustakiinnikkeen kiertosädettä. Suotimia ei voi
vaihtaa, kun kameraan on kiinnitetty AI 200–400 mm f/4 ED.
17 Jos suurin aukko määritetään kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 225), aukkoarvo
näkyy etsimessä ja ohjauspaneelissa.
18 Voidaan käyttää vain, jos objektiivin polttoväli ja suurin aukko määritetään kohdassa Ei-CPUobjektiivin tiedot (0 225). Käytä pistemittausta tai keskustapainotteista mittausta, jos
haluttuja tuloksia ei saavuteta.
19 Parantaaksesi tarkkuutta määritä objektiivin polttoväli ja suurin aukko kohdassa Ei-CPUobjektiivin tiedot (0 225).
20 Voidaan käyttää tilassa M vähintään yhden askelen salamatäsmäysnopeutta pidemmillä
suljinajoilla.
21 Valotus määritetään esiasettamalla objektiivin aukko. Esiaseta aukko A-tilassa objektiivin
himmenninrenkaan avulla ennen AE-lukitusta ja objektiivin siirtämistä. Esiaseta aukko M-tilassa
objektiivin himmenninrenkaan avulla ja määritä valotus ennen objektiivin siirtämistä.
22 Valotuksen korjausta edellytetään käytettäessä mallin AI 28–85 mm f/3.5–4.5, AI 35–105 mm
f/3.5–4.5, AI 35–135 mm f/3.5–4.5 tai AF-S 80–200 mm f/2.8D kanssa.
23 Kun suurin tehollinen aukko on f/5.6 tai suurempi.
24 Edellyttää PK-12- tai PK-13- automaattista loittorengasta. PB-6D saatetaan tarvita kameran
asennosta riippuen.
25 Käytä esiasetettua aukkoa. Aseta aukko A-tilassa automaattipalkeen avulla ennen valotuksen
määrittämistä ja valokuvan ottamista.
• PF-4-reprokuvauslaite vaatii PA-4-kamerapidikkeen.
• Kun automaattitarkennusta käytetään suurilla ISO-herkkyyksillä, kuvissa voi joillain objektiiveilla
esiintyä viivoina näkyvää kohinaa. Käytä käsitarkennusta tai tarkennuksen lukitusta.
306
A Mikroprosessoriohjattujen sekä G-, E- ja D-tyypin objektiivien tunnistaminen
Mikroprosessoriohjattujen objektiivien (erityisesti tyypit G, E ja D) käyttöä
suositellaan, mutta huomaa, että IX-NIKKOR-objektiiveja ei voi käyttää.
Mikroprosessoriohjatut objektiivit tunnistaa CPU-liitännästä ja G-, E- ja Dtyypin objektiivit objektiivin putkessa olevasta kirjaimesta. G- ja E-tyypin
objektiiveissa ei ole objektiivin himmenninrengasta.
CPU-liitännät
Mikroprosessoriohjattu
objektiivi
Himmenninrengas
G-/E-tyypin objektiivi
D-tyypin objektiivi
A AF-S-/AF-I-telejatkeet
Jos yhdistetty aukko on pienempi kuin f/5.6, mutta
suurempi tai yhtä suuri kuin f/8, kun kameraa käytetään
AF-S-/AF-I-telejatkeen kanssa, automaattitarkennusta ja
elektronista etäisyysmittaria voi käyttää vain keskitarkennuspisteen kanssa
eikä kamera välttämättä pysty tarkentamaan tummiin tai pienikontrastisiin
kohteisiin. Pistetarkennusta käytetään, kun kolmiulotteinen seuranta tai
automaattinen tarkennusalueen valinta on valittu tarkennusaluetilaksi
(0 86). Automaattitarkennusta ei voi käyttää, jos telejatkeita käytetään
AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED:n kanssa. Jos TC-17E II-, TC-20E-,
TC-20E II- tai TC-20E III -telejatkeita käytetään AF-S NIKKOR 300 mm f/4E PF
ED VR:n kanssa, automaattitarkennusta voi käyttää vain AF-S-tilassa.
A Objektiivin aukkoarvo
Objektiivin nimessä oleva aukkoarvo kertoo objektiivin suurimman aukon.
307
A Yhteensopivat ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit
Kohtaa Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 225) voi käyttää ottamaan käyttöön
monia mikroprosessoriohjattujen objektiivien toimintoja, kuten
värimatriisimittauksen; jos tietoja ei ole syötetty, keskustapainotteista
mittausta käytetään värimatriisimittauksen sijaan, ja jos suurinta aukkoa ei
ole syötetty, kameran aukon näytöllä näkyy askelten määrä suurimmasta
aukosta ja varsinainen aukkoarvo on katsottava objektiivin
himmenninrenkaasta.
D Yhteensopimattomat lisävarusteet ja ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit
Seuraavia laitteita EI voi käyttää D7200:n kanssa:
• TC-16A-AF-telejatke
• Muut kuin AI-objektiivit
• Objektiivit, jotka vaativat AU-1tarkennusyksikön (400 mm f/4.5, 600 mm
f/5.6, 800 mm f/8, 1 200 mm f/11)
• Kalansilmä (6 mm f/5.6, 7,5 mm f/5.6, 8 mm
f/8, OP 10 mm f/5.6)
• 2,1 cm f/4
• Loittorengas K2
• 180–600 mm f/8 ED (sarjanumerot 174041–
174180)
• 360–1 200 mm f/11 ED (sarjanumerot
174031–174127)
• 200–600 mm f/9.5 (sarjanumerot 280001–
300490)
• F3AF:n AF-objektiivit (AF 80 mm f/2.8,
AF 200 mm f/3.5 ED, AF-telejatke TC-16)
• PC 28 mm f/4 (sarjanumero 180900 tai aiempi)
• PC 35 mm f/2.8 (sarjanumerot 851001–
906200)
• PC 35 mm f/3.5 (vanhanmallinen)
• Reflex 1 000 mm f/6.3 (vanhanmallinen)
• Reflex 1 000 mm f/11 (sarjanumerot 142361–
143000)
• Reflex 2 000 mm f/11 (sarjanumerot 200111–
200310)
D Punasilmäisyyden vähennys
Objektiivit, jotka peittävät kohteen ja punasilmäisyyden vähennysvalon
välisen näkymän, saattavat häiritä punasilmäisyyden vähennystä.
308
A Tarkennusapuvalo
Tarkennusapuvalon kantama on noin 0,5–3,0 m; kun käytät
tarkennusapuvaloa, käytä objektiivia, jonka polttoväli on 18–200 mm.
Jotkin objektiivit voivat peittää tarkennusapuvalon joillain
tarkennusetäisyyksillä. Irrota vastavalosuojat, kun käytät
tarkennusapuvaloa. Lisätietoja objektiiveista, joita voi käyttää
tarkennusapuvalon kanssa, on kameran Valikko-oppaassa, jonka voi ladata
seuraavalta verkkosivulta:
http://nikonimglib.com/manual/
A Yhdysrakenteinen salama
Yhdysrakenteisen salaman lyhin kantama on 0,6 m, eikä salamaa voi
käyttää makrotoiminnolla varustettujen zoom-objektiivien
makrokuvausalueella. Sitä voi käyttää sellaisten mikroprosessoriohjattujen
objektiivien kanssa, joiden polttoväli on 16–300 mm, mutta joissain
tapauksissa salama ei välttämättä pysty valaisemaan koko kohdetta joillain
etäisyyksillä tai polttoväleillä objektiivien luomien varjojen takia.
Seuraavissa kuvissa esitetään objektiivin luomien varjojen aiheuttaman
vinjetoinnin vaikutus salamaa käytettäessä.
Varjo
Vinjetointi
Irrota vastavalosuojat estääksesi varjojen syntymisen. Lisätietoja
objektiiveista, joita voi käyttää yhdysrakenteisen salaman kanssa, on
kameran Valikko-oppaassa, jonka voi ladata seuraavalta verkkosivulta:
http://nikonimglib.com/manual/
309
A Kuvakulman laskeminen
35 mm:n kameran kattaman alueen koko on 36 × 24 mm. Kun DX (24×16)
on valittu valokuvausvalikon kohtaan Kuva-ala, D7200:n kattaman alueen
koko on 23,5 × 15,6 mm, joten 35 mm:n kameran kuvakulma on noin 1,5kertainen D7200:een verrattuna (kun 1,3× (18×12) on valittu, alueen koko
pienenee, mikä pienentää myös kuvakulmaa noin 1,3×).
35 mm:n koon kuvan koko (36 × 24 mm)
Kuvan koko, kun DX (24×16) on valittu kohtaan
Kuva-ala (23,5 × 15,6 mm)
Kuvan koko, kun 1,3× (18×12) on valittu
kohtaan Kuva-ala (18,8 × 12,5 mm)
Objektiivi
Kuvan lävistäjä
Kuvakulma 35 mm:n koossa
Kuvakulma, kun DX (24×16) on valittu kohtaan Kuva-ala
Kuvakulma, kun 1,3× (18×12) on valittu kohtaan Kuva-ala
310
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
Kamera tukee Nikonin luovaa valaistusjärjestelmää (CLS), ja sitä voi
käyttää CLS-yhteensopivien salamalaitteiden kanssa.
Yhdysrakenteinen salama ei välähdä, kun lisävarusteena saatava
salamalaite on kiinnitetty.
Nikonin luova valaistusjärjestelmä (CLS)
Nikonin kehittynyt luova valaistusjärjestelmä (CLS) edistää kameran
ja yhteensopivien salamalaitteiden välistä tiedonsiirtoa parantaen
salamavalokuvausta.
❚❚ CLS-yhteensopivat salamalaitteet
Kameraa voi käyttää seuraavien CLS-yhteensopivien
salamalaitteiden kanssa:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 ja SB-R200:
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 2
SB-400 3
SB-300 3
SB-R200 4
Ominaisuus
Ohjeluku (ISO 100) 5
SB-910,
SB-900 1
Salamalaite
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Jos SB-910:een, SB-900:aan tai SB-700:aan on kiinnitetty värisuodin, kun valkotasapainon
asetuksena on v tai M (salama), kamera tunnistaa suotimen automaattisesti ja säätää
valkotasapainoa sen mukaisesti.
2 LED-valaisinta käytettäessä kameran valkotasapainoksi voi asettaa v tai M optimaalisen tuloksen
saavuttamiseksi.
3 Langaton salaman ohjaus ei ole käytettävissä.
4 Kauko-ohjataan ohjaintilassa olevalla yhdysrakenteisella salamalla tai lisävarusteena saatavalla
SB-910-, SB-900-, SB-800-, SB-700- tai SB-500-salamalaitteella tai SU-800- langattomalla
salamanohjaimella.
5 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ja SB-600 35 mm:n zoomauspään asennossa; SB-910,
SB-900 ja SB-700 vakiovalaistuksella.
311
• Langaton salamanohjain SU-800: CLS-yhteensopivaan kameraan
kiinnitettyä SU-800-ohjainta voi käyttää enintään kolmessa
ryhmässä olevien etäsalamalaitteiden SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, SB-500 ja SB-R200 ohjaamiseen. SU-800:ssa
itsessään ei ole salamaa.
A Ohjeluku
Laske salaman kantama täydellä teholla jakamalla ohjeluku aukolla.
Esimerkiksi jos salamalaitteen ohjeluku on 34 m (ISO 100, 20 °C), sen
kantama aukolla f/5.6 on 34 ÷ 5,6, eli noin 6,1 metriä. ISO-herkkyyden
kaksinkertaistuessa kerro ohjeluku kahden neliöjuurella (noin 1,4).
A Täsmäysliitännän sovitin AS-15
Kun kameran varusteluistiin kiinnitetään täsmäysliitännän sovitin AS-15
(saatavilla erikseen), salamalisävarusteet voidaan kytkeä täsmäysliitännän
kautta.
312
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä CLS-yhteensopivien
salamalaitteiden kanssa:
z z2 z — — z z
z3
z3
z
z
z
z
z
—
—
z
z
—
z
z
—
z — — z5 — — —
z6
z
z
z
z
—
—
z
—
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
z4
—
z4
z4
—
—
z4
—
z
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
SB-300
z2
SB-400
z z — — z z
SB-R200
z
SU-800
SB-600
z
SB-500
SB-700
Kauko-ohjaus
Päälaite
Kehittynyt langaton valaistus
SB-910, SB-900,
SB-800
Yksi salama
Digitaalijärjestelmäkameran
tasapainotettu i-TTLi-TTL täytesalama 1
Digitaalijärjestelmäkameran
vakio-i-TTL-täytesalama
AA Automaattinen aukko
A Ei-TTL-automatiikka
GN Etäisyyden mukainen käsisäätö
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
Etäsalamaohjaus
i-TTL i-TTL
Nopea langaton salaman
[A:B]
ohjaus
AA Automaattinen aukko
A Ei-TTL-automatiikka
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
i-TTL i-TTL
Nopea langaton salaman
[A:B]
ohjaus
AA Automaattinen aukko
A Ei-TTL-automatiikka
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
Väritietojen välitys (salama)
Väritietojen välitys (LED-valaisin)
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z z — z — —
z6
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z
—
—
—
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
z
—
313
SB-R200
SB-400
SB-300
z
z
z
z
z
—
—
SB-500
SB-600
z
z
z
z
z
—
z
SU-800
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
Automaattinen nopea FP-täsmäys 7
z
Salamavalon lukitus 8
z
Monialuetarkennuksen apuvalo
z
Punasilmäisyyden vähennys
z
Kameran muotoiluvalo
z
Salamatilan valinta kameralla
—
Salamalaitteen laiteohjelmiston päivitys kameralla z 10
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z9
—
z
—
—
z
z
—
—
z
—
—
—
z
—
z
—
z
—
—
z
—
—
—
z
z
1
2
3
Ei käytettävissä pistemittauksen kanssa.
Voidaan valita myös salamalaitteella.
AA-/A-tilan valinta tehdään salamalaitteella käyttämällä mukautettuja asetuksia. Jos objektiivin
tietoja ei ole syötetty asetusvalikon kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot, ”A” valitaan, kun
käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi.
4 Voidaan valita vain kameralla.
5 Käytettävissä vain lähivalokuvauksessa.
6 Jos objektiivin tietoja ei ole syötetty asetusvalikon kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot,
ei-TTL-automatiikkaa (A) käytetään ei-mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla riippumatta
salamalaitteella valitusta tilasta.
7 Käytettävissä vain salaman ohjaustiloissa i-TTL, AA, A, GN ja M.
8 Käytettävissä vain salaman ohjaustiloissa i-TTL, AA ja A.
9 Käytettävissä vain ohjaintilassa.
10 SB-910:n ja SB-900:n laiteohjelmiston päivitykset voidaan tehdä kameralla.
A Salamavalon lukituksen käyttäminen lisävarusteena saatavien salamalaitteiden
kanssa
Salamavalon lukitusta (0 153) voi käyttää lisävarusteena saatavilla
salamalaitteilla, kun salaman ohjaustilana on TTL tai (kun tuettu)
esisalamapeilaus-AA tai esisalamapeilaus-A. Huomaa, että kun kehittynyttä
langatonta valaistusta käytetään etäsalamalaitteiden ohjaukseen,
pääsalaman tai ainakin yhden etälaiteryhmän salaman ohjaustilaksi on
asetettava TTL tai AA.
314
❚❚ Muut salamalaitteet
Seuraavia salamalaitteita voi käyttää ei-TTL-automatiikka- ja
käsisäätötiloissa.
Salamalaite
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
SB-23,
SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3
Salamatila
SB-50DX 1
Ei-TTLA
✔
—
✔
—
automatiikka
M Käsisäätö
✔
✔
✔
✔
G Sarjasalama
✔
—
—
—
Jälkiverhon
REAR
✔
✔
✔
✔
täsmäys 4
1 Valitse tila P, S, A tai M, laske yhdysrakenteinen salama ja käytä vain lisävarusteena saatavaa
salamalaitetta.
2 Salamatilaksi asetetaan automaattisesti TTL, eikä sulkimen laukaisu ole käytössä. Aseta
salamalaitteen tilaksi A (ei-TTL-automaattisalama).
3 Automaattitarkennus on käytettävissä vain AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED- ja AF-S Micro
NIKKOR 60 mm f/2.8G ED -objektiiveilla.
4 Käytettävissä, kun salamatila valitaan kameralla.
A Mittaus
Lisävarusteena saatavaa salamalaitetta käytettäessä salamavalon
lukituksen mittausalueet ovat seuraavat:
Salamalaite
Salamatila
i-TTL
Erillinen salamalaite
AA
Muiden
salamalaitteiden
kanssa käytettävä
(kehittynyt langaton
valaistus)
i-TTL
AA
A (pääsalama)
Mitattu alue
4 mm:n ympyrä rajauksen
keskellä
Salaman valotusmittarin
mittaama alue
Koko kuva
Salaman valotusmittarin
mittaama alue
315
D Lisävarusteena saatavia salamalaitteita koskevia huomautuksia
Katso lisätietoja salamalaitteen käyttöoppaasta. Jos salamalaite tukee CLSjärjestelmää, katso lisätietoja CLS-yhteensopivia
digitaalijärjestelmäkameroita käsittelevästä osiosta. D7200 ei sisälly
”digitaalijärjestelmäkamera”-luokkaan SB-80DX:n, SB-28DX:n ja SB-50DX:n
käyttöoppaissa.
Jos lisävarusteena saatava salamalaite on kiinnitetty muissa kuvaustiloissa
kuin j, % ja u, salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla myös tiloissa,
joissa yhdysrakenteista salamaa ei voi käyttää.
i-TTL-salamaohjausta voi käyttää ISO-herkkyyksillä 100–12 800. Arvoa
12 800 suuremmilla asetuksilla haluttua lopputulosta ei välttämättä
saavuteta kaikilla etäisyyksillä tai aukon asetuksilla. Jos salaman
valmiusilmaisin (M) vilkkuu noin kolmen sekunnin ajan valokuvan
ottamisen jälkeen i-TTL- tai ei-TTL-automaattitilassa, salama on välähtänyt
täydellä teholla ja valokuva saattaa olla alivalottunut (vain CLSyhteensopivat salamalaitteet; katso tietoa muiden laitteiden valotus- ja
salaman lataus -ilmaisimista salaman mukana toimitetusta
käyttöoppaasta).
Kun SC-sarjan 17-, 28- tai 29-täsmäysjohtoa käytetään kuvattaessa
kamerasta erillään olevalla salamalla, oikeaa valotusta ei välttämättä
saavuteta i-TTL-tilassa. Suosittelemme valitsemaan vakio-i-TTLtäytesalamaohjauksen. Ota testikuva ja tarkista tulos näytöltä.
Käytä i-TTL-ohjauksessa salamalaitteen mukana toimitettua valonhajotinta
tai heijastuslevyä. Älä käytä muita paneeleita, kuten heijastusvarjoja, koska
ne saattavat aiheuttaa virheellisen valotuksen.
316
Malleissa SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ja SB-400 on
punasilmäisyyden vähennys, ja malleissa SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 ja SU-800 on tarkennusapuvalo seuraavin rajoituksin:
• SB-910 ja SB-900: Tarkennusapuvalo on käytettävissä, kun
17–135 mm:n AF-objektiiveja käytetään oikealla näkyvien
tarkennuspisteiden kanssa.
• SB-800, SB-600 ja SU-800: Tarkennusapuvalo on
24–34 mm
käytettävissä, kun 24–105 mm:n
AF-objektiiveja käytetään oikealla näkyvien
35–49 mm
tarkennuspisteiden kanssa.
50–105 mm
• SB-700: Tarkennusapuvalo on käytettävissä, kun
24–135 mm:n AF-objektiiveja käytetään oikealla näkyvien
tarkennuspisteiden kanssa.
Käytettävästä objektiivista ja kuvausohjelmasta riippuen tarkentumisen
ilmaisin (I) saattaa tulla näkyviin, vaikka kohdetta ei ole tarkennettu, tai
kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan ja sulkimen laukaisu estetään.
Tilassa P suurinta aukkoa (pienintä aukkoarvoa) rajoitetaan ISO-herkkyyden
mukaan alla kuvatulla tavalla:
Suurin aukko, kun ISO-vastaavuus on:
100
200
400
800
1 600
3 200
6 400
12 800
4
5
5.6
7.1
8
10
11
13
Jos objektiivin suurin aukko on pienempi kuin yllä olevassa taulukossa,
aukon suurin arvo on objektiivin suurimman aukon arvo.
317
A Salaman ohjaustila
Kameran varusteluistiin kiinnitettyjen lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden salaman ohjaustila näkyy tietonäytöllä seuraavasti:
Salamatäsmäys
Automaattinen FP (0 282)
i-TTL
Automaattinen aukko
(AA)
Ei-TTL-automaattisalama
(A)
Etäisyyden mukainen
käsisäätö (GN)
Käsisäätö
Sarjasalama
—
Kehittynyt langaton
valaistus
D Käytä vain Nikon-merkkisiä salamalisävarusteita
Käytä vain Nikon-salamalaitteita. Varusteluistiin kohdistuva negatiivinen
jännite tai yli 250 V:n jännite saattaa estää normaalin käytön ja sen lisäksi
vahingoittaa kameran tai salaman täsmäyspiirejä. Ennen kuin käytät Nikonsalamalaitetta, jota ei ole mainittu tässä luvussa, pyydä lisätietoja
valtuutetulta Nikon-huoltoedustajalta.
318
Muut lisävarusteet
Tätä käyttöopasta laadittaessa D7200-kameraan olivat saatavissa
seuraavat lisävarusteet.
• EN-EL15-litiumioniakku (0 21, 22; myös EN-EL15bja EN-EL15a-akkuja voidaan käyttää)
Virtalähteet
• Akkulaturi MH-25a (0 21)
• Monitoimiakkuperä MB-D15
• Virtaliitäntä EP-5B, verkkolaite EH-5b
• DK-20C- okulaarin korjauslinssit
• Suurentava okulaari DK-21M
Etsimen okulaarin
• Suurentava etsin DG-2
lisävarusteet
• Okulaarisovitin DK-22
• Kulmatähtäin DR-6
• Langaton kauko-ohjain ML-L3 (0 156)
Kauko-ohjaimet/
• Langattomat kauko-ohjaimet WR-T10 ja WR-R10
langattomat kauko(0 160)
ohjaimet/langalliset
• Langaton kauko-ohjain WR-1 (0 160)
kauko-ohjaimet
• Langallinen kauko-ohjain MC-DC2 (0 58)
GPS-laitteet
• GPS-laite GP-1/GPS-laite GP-1A (0 227)
• Tiedonsiirtolaite UT-1
Lähiverkkosovittimet
• Langaton lähetin WT-5
HDMI-kaapelit
HDMI-kaapeli HC-E1
Mikrofonit
Stereomikrofoni ME-1 (0 193)
Varusteluistin suojukset Varusteluistin suojus BS-1
Rungon suojus
Rungon suojus BF-1B/Rungon suojus BF-1A
• Camera Control Pro 2
Ohjelmisto
• ViewNX-i
• Capture NX-D
Saatavuus saattaa vaihdella maan tai alueen mukaan. Tarkista viimeisimmät tiedot verkkosivuiltamme
tai esitteistämme.
319
Kameran hoito
Säilytys
Kun kameraa ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, irrota akku ja
säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa liitinsuojus paikallaan. Estä
homeen tai härmän muodostuminen säilyttämällä kameraa
kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa. Älä säilytä kameraa paikassa,
jossa on naftaliini- tai kamferipohjaista koimyrkkyä, tai:
• huonosti ilmastoiduissa tiloissa tai tiloissa, joissa ilmankosteus on
yli 60 %
• voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden,
kuten televisioiden tai radioiden, lähellä
• paikoissa, joiden lämpötila voi olla yli 50 °C tai alle –10 °C
Puhdistaminen
Kameran
runko
Objektiivi,
peili ja etsin
Näyttö
Poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi pinta varovasti
pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun kameraa on käytetty rannalla
tai meren äärellä, pyyhi hiekka ja suola pois puhtaaseen veteen
kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa huolellisesti. Tärkeää:
Kameran sisälle pääsevä pöly tai muu lika saattaa aiheuttaa
vaurion, jota takuu ei kata.
Nämä lasielementit vahingoittuvat helposti. Poista pöly ja
nukka puhaltimella. Jos käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo
pystyasennossa, jotta nestettä ei vuoda pullosta. Poista
sormenjäljet ja muut tahrat kostuttamalla pehmeä liina
pieneen määrään linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä
varovaisesti.
Poista pöly ja nukka puhaltimella. Poista sormenjäljet ja muut
tahrat pyyhkimällä pinta kevyesti pehmeällä liinalla tai
säämiskällä. Älä paina näyttöä, jotta se ei vahingoitu.
Älä käytä alkoholia, tinneriä tai muita haihtuvia kemikaaleja.
320
Kuvakennon puhdistaminen
Jos epäilet, että kuvakennossa on likaa tai pölyä, joka näkyy
valokuvissa, voit puhdistaa kennon asetusvalikon Puhdista
kuvakenno -toiminnolla. Kennon voi puhdistaa milloin tahansa
vaihtoehdolla Puhdista nyt, tai puhdistus voidaan suorittaa
automaattisesti, kun kamera kytketään päälle tai pois päältä.
❚❚ ”Puhdista nyt”
Pidä kameraa pohja alaspäin, valitse
asetusvalikosta Puhdista kuvakenno,
korosta Puhdista nyt ja paina J. Kamera
tarkistaa kuvakennon ja aloittaa sitten
puhdistuksen. Kun puhdistus on käynnissä,
ohjauspaneelissa vilkkuu P eikä muita
toimintoja voi tehdä. Älä poista tai irrota
virtalähdettä, ennen kuin puhdistus on
päättynyt ja asetusvalikko tulee näkyviin.
321
❚❚ ”Puhdista käynn./samm.”
Valitse jokin seuraavista asetuksista:
5
Asetus
Puhdista
käynnistäessä
6
Puhdista
sammuttaessa
7
Puhdista käynn. ja
samm.
Ei puhdistusta
Kuvaus
Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti joka
kerta kun kamera kytketään päälle.
Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti
sammutuksen aikana joka kerta kun kamera
kytketään pois päältä.
Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti, kun
kamera kytketään päälle ja kun kamera kytketään
pois päältä.
Kuvakennon automaattinen puhdistus on pois
käytöstä.
1 Valitse Puhdista käynn./samm.
Näytä Puhdista kuvakenno -valikko
sivulla 321 kuvatulla tavalla. Korosta
Puhdista käynn./samm. ja paina 2.
2 Valitse asetus.
Korosta asetus ja paina J.
322
D Kuvakennon puhdistaminen
Kameran säätimien käyttäminen käynnistyksen aikana keskeyttää
kuvakennon puhdistuksen. Kuvakennoa ei välttämättä puhdisteta
käynnistyksen yhteydessä, jos salama latautuu.
Jos pöly ei poistu kokonaan Puhdista kuvakenno -valikon toiminnoilla,
puhdista kuvakenno käsin (0 324) tai ota yhteyttä valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
Jos kuvakenno puhdistetaan useita kertoja peräkkäin, kuvakennon
puhdistus saattaa tilapäisesti kytkeytyä pois käytöstä kameran sisäisten
piirien suojaamiseksi. Puhdistuksen voi tehdä uudelleen lyhyen tauon
jälkeen.
323
❚❚ Puhdistaminen käsin
Jos epäpuhtaudet eivät lähde kuvakennosta asetusvalikon
vaihtoehdolla Puhdista kuvakenno (0 321), kennon voi puhdistaa
käsin alla olevien ohjeiden mukaan. Huomaa kuitenkin, että kenno
on erittäin herkkä ja vahingoittuu helposti. Nikon suosittelee, että
kennon puhdistaa vain valtuutettu Nikon-huoltohenkilöstö.
1 Lataa akku tai kiinnitä verkkolaite.
Kuvakennon tarkastamiseen tai puhdistukseen tarvitaan
luotettava virtalähde. Sammuta kamera ja aseta siihen täyteen
ladattu akku tai liitä lisävarusteena saatava verkkolaite ja
virtaliitäntä. Asetusvalikon vaihtoehto Peilin nosto puhdistusta
varten on käytettävissä vain, kun akun varaustaso on yli J.
2 Irrota objektiivi.
Sammuta kamera ja irrota objektiivi.
3 Valitse Peilin nosto puhdistusta
varten.
Kytke kamera päälle ja korosta
asetusvalikossa Peilin nosto
puhdistusta varten ja paina 2.
324
4 Paina J.
Näytölle tulee oikealla oleva ilmoitus, ja
ohjauspaneelissa ja etsimessä näkyy
viivarivi. Palauta normaali toiminta
tarkastamatta kuvakennoa
sammuttamalla kamera.
5 Nosta peili.
Paina laukaisin pohjaan. Peili
nostetaan ja suljinverho avautuu,
jolloin kuvakenno paljastuu. Etsimen
näyttö kytkeytyy pois päältä, ja
ohjauspaneelissa näkyvä viivarivi
vilkkuu.
6 Tarkasta kuvakenno.
Pidä kameraa niin, että valo osuu
kuvakennoon, ja tutki, onko kennossa
pölyä tai nukkaa. Jos epäpuhtauksia ei
näy, siirry vaiheeseen 8.
325
7 Puhdista kenno.
Poista pöly ja nukka kennosta
puhaltimella. Älä käytä puhallinharjaa,
koska harjakset voivat vahingoittaa
kennoa. Lian, jota ei saada poistettua
puhaltimella, saa poistaa vain
valtuutettu Nikon-huoltohenkilöstö. Älä
missään tapauksessa koske tai pyyhi kennoa.
8 Sammuta kamera.
Peili palaa ala-asentoon, ja suljinverho sulkeutuu. Aseta objektiivi
tai rungon suojus takaisin paikalleen.
A Käytä luotettavaa virtalähdettä
Suljinverho on herkkä ja vahingoittuu helposti. Jos kamera sammuu peilin
ollessa nostettuna, suljinverho sulkeutuu automaattisesti. Noudata
seuraavia varotoimia estääksesi suljinverhon vahingoittumisen:
• Älä sammuta kameraa tai poista tai irrota virtalähdettä, kun peili on
nostettu.
• Jos akkuvirta on loppumassa, kun peili on nostettuna, kamera antaa
äänimerkin ja itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu varoitukseksi siitä, että
suljinverho sulkeutuu ja peili laskeutuu noin kahden minuutin kuluttua.
Lopeta puhdistus tai tarkistus heti.
326
D Kuvakennon likaantuminen
Kun objektiiveja tai rungon suojuksia irrotetaan tai vaihdetaan, kameraan
pääsevä lika (tai harvinaisissa tapauksissa kamerasta irtoava voiteluaine tai
pienhiukkaset) saattaa tarttua kuvakennoon ja näkyä joissain olosuhteissa
otettavissa valokuvissa. Kun kamerassa ei ole objektiivia, suojaa kamera
asettamalla kameran mukana toimitettu rungon suojus paikalleen, mutta
poista ensin kameran kiinnikkeeseen, objektiivin kiinnikkeeseen ja rungon
suojukseen mahdollisesti tarttunut pöly ja lika. Vältä rungon suojuksen
kiinnittämistä tai objektiivien vaihtamista pölyisissä olosuhteissa.
Jos kuvakennoon joutuu likaa, puhdista kuvakenno käyttämällä sivulla 321
kuvattua toimintoa. Jos ongelma ei poistu, puhdista kenno käsin (0 324)
tai puhdistuta kenno valtuutetulla Nikon-huoltohenkilöstöllä.
Likaantuneella kennolla otettuja valokuvia voi korjata joissakin
kuvankäsittelysovelluksissa olevilla kuvanpuhdistustoiminnoilla.
D Kameran ja lisävarusteiden huolto
Kamera on tarkkuuslaite, joka vaatii säännöllistä huoltoa. Nikon suosittelee
tarkastuttamaan kameran alkuperäisellä jälleenmyyjällä tai valtuutetulla
Nikon-huoltoedustajalla vuoden tai kahden välein ja huollattamaan sen
3–5 vuoden välein (huomaa, että nämä palvelut ovat maksullisia).
Säännöllistä tarkastusta ja huoltoa suositellaan erityisesti, jos kameraa
käytetään ammatillisiin tarkoituksiin. Suosittelemme ottamaan mukaan
kaikki kameran kanssa säännöllisesti käytettävät lisävarusteet, kuten
objektiivit ja lisävarusteena saatavat salamalaitteet, kun kamera viedään
tarkastukseen tai huoltoon.
327
Kameran ja akun hoito: varoitukset
Älä pudota: Tuote saattaa mennä epäkuntoon, jos se altistuu voimakkaille
iskuille tai tärinälle.
Pidä kuivana: Tuote ei ole vedenkestävä ja saattaa mennä epäkuntoon, jos se
upotetaan veteen tai altistetaan korkealle kosteudelle. Sisäosien
ruostuminen voi aiheuttaa pysyvän vaurion.
Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia: Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi
siirryttäessä kylmänä päivänä lämpimään rakennukseen tai sieltä ulos,
saattavat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä laitteen sisälle. Estä kosteuden
tiivistymistä asettamalla laite kantolaukkuun tai muovipussiin ennen sen
altistamista äkilliselle lämpötilan muutokselle.
Pidä erillään vahvoista magneettikentistä: Älä käytä tai säilytä laitetta voimakasta
sähkömagneettista säteilyä tai magneettikenttiä kehittävien laitteiden
lähettyvillä. Esimerkiksi radiolähettimien tuottama voimakas staattinen
sähkövaraus tai magneettikenttä voi häiritä näytön toimintaa, vahingoittaa
muistikortille tallennettuja tietoja tai vaikuttaa tuotteen sisäisiin
virtapiireihin.
Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon: Älä jätä objektiivia suunnatuksi
aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen valonlähteeseen pitkäksi aikaa.
Voimakas valo voi vahingoittaa kuvakennoa tai aiheuttaa valokuviin valkoista
epäterävyyttä.
Sammuta tuote ennen virtalähteen poistamista tai irrottamista: Älä irrota virtajohtoa
tai poista akkua, kun laite on päällä tai kun kuvien tallentaminen tai
poistaminen on kesken. Virran äkillinen katkaiseminen näissä tilanteissa voi
johtaa tietojen menettämiseen tai laitteen muisti- tai virtapiirien
vahingoittumiseen. Estääksesi virran katkeamisen vahingossa vältä
siirtämästä tuotetta sen ollessa liitettynä verkkolaitteeseen.
328
Puhdistus: Kun puhdistat kameran runkoa, poista pöly ja nukka puhaltimella ja
pyyhi sitten varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun kameraa on käytetty
rannalla tai meren äärellä, pyyhi hiekka ja suola pois puhtaaseen veteen
kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa kamera huolellisesti. Staattinen sähkö
voi joskus harvoin saada nestekidenäytöt kirkastumaan tai tummumaan.
Kyse ei ole viasta, ja näyttö palaa pian normaaliksi.
Objektiivi ja peili vahingoittuvat helposti. Pöly ja nukka tulee poistaa
varovasti puhaltimella. Kun käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo
pystyasennossa, jotta nestettä ei vuoda pullosta. Poista sormenjäljet ja muut
tahrat objektiivista kostuttamalla pehmeä liina pieneen määrään
linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä objektiivi varovasti.
Katso tietoa kuvakennon puhdistamisesta kohdasta ”Kuvakennon
puhdistaminen” (0 321, 324).
Objektiivin liittimet: Pidä objektiivin liittimet puhtaina.
Älä koske suljinverhoon: Suljinverho on hyvin ohut ja vahingoittuu helposti. Älä
missään tapauksessa paina suljinverhoa, koske siihen puhdistusvälineillä tai
suuntaa siihen voimakasta ilmavirtaa puhaltimella. Muuten verho saattaa
naarmuuntua, vääntyä tai revetä.
Säilytys: Vältä homeen tai härmän muodostuminen säilyttämällä kameraa
kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa. Jos käytät verkkolaitetta, irrota se
pistorasiasta tulipalojen estämiseksi. Jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, poista akku, jotta se ei pääse vuotamaan, ja pane kamera
muovipussiin, jossa on kuivatusainetta. Älä kuitenkaan säilytä kameralaukkua
muovipussissa, sillä se voi vahingoittaa laukun materiaalia. Huomaa, että ajan
mittaan kuivatusaine menettää kykynsä sitoa kosteutta, joten se on
vaihdettava säännöllisesti.
Ota kamera pois säilytyspaikasta ainakin kerran kuussa, jottei siihen pääse
kehittymään hometta tai härmää. Kytke kamera päälle ja laukaise suljin
muutaman kerran, ennen kuin panet kameran takaisin säilytyspaikkaan.
Säilytä akkua kuivassa, viileässä paikassa. Aseta liitinsuojus paikalleen, ennen
kuin panet akun säilytyspaikkaan.
329
Näyttöä koskevia huomautuksia: Näyttö on valmistettu erittäin tarkasti; vähintään
99,99 % kuvapisteistä on tehollisia ja enintään 0,01 % puuttuu tai on viallisia.
Siten, vaikka näytöissä voi olla kuvapisteitä, jotka ovat aina päällä (valkoinen,
punainen, sininen tai vihreä) tai aina pois päältä (musta), kyse ei ole viasta,
eikä tällä ole vaikutusta laitteella otettuihin kuviin.
Näytön kuvaa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa valossa.
Älä paina näyttöä, jotta se ei vahingoitu. Näytössä olevan pölyn tai nukan voi
poistaa puhaltimella. Tahrat voi poistaa pyyhkimällä kevyesti pehmeällä
liinalla tai säämiskällä. Jos näyttö rikkoutuu, on varottava rikkoutunutta lasia
ja huolehdittava, ettei näytön nestekiteitä pääse iholle, silmiin tai suuhun.
Akku ja laturi: Akut voivat vuotaa tai räjähtää, jos niitä käsitellään väärin. Lue ja
noudata tämän käyttöoppaan sivuilla x–xiii annettuja varoituksia ja
varotoimenpiteitä. Noudata seuraavia varotoimenpiteitä käsitellessäsi akkuja:
• Käytä vain tähän laitteeseen hyväksyttyjä akkuja.
• Älä altista akkuja tulelle tai voimakkaalle kuumuudelle.
• Pidä akun liittimet puhtaina.
• Sammuta tuote ennen akun vaihtamista.
• Poista akku kamerasta tai laturista, kun laite ei ole käytössä, ja aseta
liitinsuojus paikalleen. Nämä laitteet kuluttavat varausta vähitellen myös
ollessaan pois päältä ja voivat tyhjentää akun niin, että se ei enää toimi. Jos
akkua ei ole tarkoitus käyttää vähään aikaan, aseta se kameraan ja käytä
tyhjäksi ennen kuin poistat sen kamerasta varastointia varten. Säilytä akkua
viileässä paikassa, jonka lämpötila on 15 °C–25 °C (vältä kuumia tai erittäin
kylmiä paikkoja). Toista tämä vähintään puolen vuoden välein.
• Jos kamera käynnistetään ja sammutetaan monta kertaa peräkkäin, kun
akku on täysin tyhjä, akun kesto lyhenee. Jos akku on täysin tyhjä, se täytyy
ladata ennen käyttöä.
330
• Akun sisäinen lämpötila saattaa nousta käytön aikana. Jos akkua yritetään
ladata sen sisäisen lämpötilan ollessa koholla, akun suorituskyky heikentyy,
ja akku saattaa jäädä latautumatta tai latautua vain osittain. Anna akun
jäähtyä ennen latausta.
• Lataa akku sisätiloissa lämpötilassa 5 °C–35 °C. Älä käytä akkua, jos
ympäristön lämpötila on alle 0 °C tai yli 40 °C; jos tätä varotoimea ei
noudateta, akku voi vahingoittua tai sen suorituskyky voi heikentyä.
Kapasiteetti saattaa heikentyä ja latausajat saattavat pidentyä, jos akun
lämpötila on 0 °C–15 °C tai 45 °C–60 °C. Akku ei lataudu, jos sen lämpötila on
alle 0 °C tai yli 60 °C.
• Jos CHARGE-merkkivalo vilkkuu nopeasti (noin kahdeksan kertaa sekunnissa)
latauksen aikana, tarkista että lämpötila on oikea, irrota laturi pistorasiasta
ja poista akku ja aseta se sitten takaisin. Jos ongelma ei poistu, lopeta käyttö
välittömästi ja vie akku ja laturi jälleenmyyjälle tai valtuutetulle Nikonhuoltoedustajalle.
• Älä siirrä laturia tai koske akkuun latauksen aikana. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi joissain harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa
sen, että laturi osoittaa latauksen olevan valmis, vaikka akku on vain osittain
latautunut. Poista akku laturista ja aseta se uudelleen laturiin, jotta lataus
jatkuu.
• Akun kapasiteetti saattaa heikentyä tilapäisesti, jos akku ladataan matalassa
lämpötilassa tai jos sitä käytetään latauslämpötilaa matalammassa
lämpötilassa. Jos akku ladataan alle 5 °C:n lämpötilassa, Akkutiedot-näytön
(0 291) akun keston ilmaisin saattaa näyttää akun tilapäisesti
heikentyneen.
• Akun suorituskyky saattaa heikentyä, jos sen lataamista jatketaan sen
jälkeen, kun akku on latautunut täyteen.
331
• Jos täyteen ladatun akun kesto lyhenee huomattavasti
huoneenlämpötilassa käytettynä, akku täytyy vaihtaa. Hanki uusi akku.
• Laitteen mukana toimitettu virtajohto ja verkkovirtasovitin on tarkoitettu
käytettäviksi vain MH-25a:n kanssa. Käytä laturia ainoastaan siihen sopivien
akkujen kanssa. Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
• Lataa akku ennen käyttöä. Kun otat valokuvia tärkeistä tilanteista, pidä
saatavilla täyteen ladattu vara-akku. Paikasta riippuen vara-akkuja voi olla
vaikeaa hankkia lyhyellä varoitusajalla. Huomaa, että kylminä päivinä akun
kapasiteetilla on taipumus laskea. Käytä täyteen ladattua akkua, kun otat
valokuvia ulkona kylmässä säässä. Pidä vara-akku lämpimässä paikassa ja
ota se tarvittaessa käyttöön. Kun kylmä akku lämpenee, osa sen varauksesta
voi palautua.
• Käytetyt akut ovat arvokasta raaka-ainetta; kierrätä ne paikallisten
määräysten mukaisesti.
332
Vianmääritys
Jos kamera ei toimi oikein, yritä selvittää häiriön syy alla olevan
yleisten ongelmien luettelon avulla, ennen kuin otat yhteyttä
jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
Akku/näyttö
Kamera on päällä, muttei reagoi: Odota, että tallennus päättyy. Jos ongelma ei
poistu, sammuta kamera. Jos kamera ei sammu, poista akku ja aseta se
takaisin paikalleen, tai jos käytät verkkolaitetta, irrota verkkolaite ja kytke se
takaisin. Huomaa, että vaikka tallennettavana olevat tiedot menetetään,
virtalähteen poistaminen tai irrottaminen ei vaikuta tallennettuihin tietoihin.
Etsimen kuva on epätarkka: Säädä etsimen tarkennusta (0 25). Jos se ei ratkaise
ongelmaa, valitse kertatarkennus (AF-S; 0 83), pistetarkennus (0 86) ja
keskitarkennuspiste (0 91), rajaa keskitarkennuspisteeseen
suurikontrastinen kohde ja paina laukaisin puoleenväliin tarkentaaksesi
kameran. Kun kamera on tarkentanut, tarkenna kohde etsimessä käyttämällä
diopterin säädintä. Etsimen tarkennusta voi tarvittaessa säätää myös
lisävarusteena saatavilla korjauslinsseillä (0 319).
Etsin on pimeä: Aseta kameraan täyteen ladattu akku (0 21, 26).
Näytöt sammuvat varoittamatta: Valitse pidempi viive Mukautettuun asetukseen
c2 (Valmiustila-ajastin) tai c4 (Näytön virrankatkaisun viive; 0 279).
Ohjauspaneelin ja etsimen näytöt eivät reagoi, ja ne ovat himmeitä: Näiden näyttöjen
reagointiaika ja kirkkaus vaihtelevat lämpötilan mukaan.
Aktiivisen tarkennuspisteen ympärillä näkyy ohuita viivoja tai näyttö muuttuu punaiseksi,
kun tarkennuspiste korostetaan: Nämä ilmiöt ovat normaaleja tämän tyyppisessä
etsimessä, eivätkä ne ole merkki viasta.
333
Kuvaus (kaikki tilat)
Kamera käynnistyy hitaasti: Poista tiedostoja tai kansioita.
Sulkimen laukaisu on estetty:
• Muistikortti on lukittu, täynnä tai se puuttuu (0 22, 29).
• Suljin lukittu on valittu Mukautettuun asetukseen f7 (Laukaisu
muistikortitta; 0 286), eikä kamerassa ole muistikorttia (0 29).
• Yhdysrakenteinen salama latautuu (0 36).
• Kamera ei ole tarkentanut (0 34).
• Mikroprosessoriohjatun objektiivin himmenninrengasta ei ole lukittu
suurimpaan aukkoarvoon (ei koske G- ja E-tyypin objektiiveja). Jos
ohjauspaneelissa näkyy B, valitse Himmenninrengas Mukautettuun
asetukseen f5 (Komentokiekkojen mukautt.) > Aukon asetus, jotta voit
säätää aukkoa objektiivin himmenninrenkaalla (0 285).
• Ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty, mutta kamera ei ole
tilassa A tai M (0 51).
Kamera reagoi laukaisimeen hitaasti: Valitse Pois Mukautettuun asetukseen d4
(Valotuksen viivetila; 0 280).
Valokuvaa ei oteta, kun kauko-ohjaimen laukaisinta painetaan:
• Vaihda kauko-ohjaimen paristo.
• Valitse jokin muu asetus kuin Pois kohtaan Kauko-ohjaustila (ML-L3)
(0 156).
• Salama latautuu (0 158).
• Mukautettuun asetukseen c5 (Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3), 0 279)
valittu aika on kulunut loppuun.
• Kirkas valo häiritsee kauko-ohjainta.
Valokuvat ovat epätarkkoja:
• Kierrä tarkennustilan valitsin asentoon AF (0 83).
• Kamera ei pysty tarkentamaan automaattitarkennuksella: käytä
käsitarkennusta tai tarkennuksen lukitusta (0 93, 97).
Tarkennus ei lukitu, kun laukaisin painetaan puoleenväliin: Käytä A AE-L/AF-L
-painiketta lukitaksesi tarkennuksen, kun AF-C on valittu tarkennustilaksi tai
kun valokuvaat liikkuvia kohteita AF-A-tilassa.
334
Tarkennuspisteen valitseminen ei onnistu:
• Vapauta tarkennusalueen lukitsin (0 89).
• Automaattinen tarkennusalueen valinta on valittu, tai kasvot havaittiin, kun
automaattinen kasvotarkennus on valittu reaaliaikanäkymässä: valitse
toinen tila (0 86, 88).
• Kamera on toistotilassa (0 229) tai valikoita käytetään (0 266).
• Käynnistä valmiustila-ajastin painamalla laukaisin puoleenväliin (0 37).
Tarkennustilaa ei voi valita: Käsitarkennus on valittu (0 83, 97).
Tarkennusaluetilaa ei voi valita: Käsitarkennus on valittu (0 83, 97).
Kamera ottaa vain yhden kuvan joka kerta kun laukaisinta painetaan sarjakuvaustilassa:
Sarjakuvausta ei voi käyttää, jos yhdysrakenteinen salama välähtää (0 148).
Kuvakokoa ei voi muuttaa: Kohdan Kuvanlaatu asetuksena on NEF (RAW)
(0 77).
Kamera tallentaa valokuvat hitaasti: Ota pitkän valotusajan kohinan vähennys pois
käytöstä (0 271).
Tarkennusapuvalo ei syty:
• Tarkennusapuvalo ei syty, jos AF-C on valittu automaattitarkennustilaksi
(0 83) tai jos jatkuva automaattitarkennus on valittu, kun kamera on AF-Atilassa. Valitse AF-S. Jos jokin muu asetus kuin automaattinen
tarkennusalueen valinta on valittu tarkennusaluetilaksi, valitse
keskitarkennuspiste (0 91).
• Kamera on reaaliaikanäkymässä.
• Pois on valittu Mukautettuun asetukseen a9 (Yhdysrak.
tarkennusapuvalo, 0 277).
• Apuvalo on kytkeytynyt pois päältä automaattisesti. Apuvalo saattaa
kuumentua jatkuvassa käytössä; anna sen jäähtyä.
Valokuvissa näkyy tahroja: Puhdista objektiivin etu- ja takaelementit. Jos
ongelma ei poistu, puhdista kuvakenno (0 321).
335
Valokuvissa näkyy kohinaa (kirkkaita pisteitä, satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai
viivoja):
• Kirkkaita pisteitä, satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua ja viivoja voi
vähentää pienentämällä ISO-herkkyyttä.
• Käytä valokuvausvalikon Kohinan väh. kun pitkä valotus -asetusta
vähentääksesi kirkkaita pisteitä tai utua, jota näkyy valokuvissa, jotka
otetaan suljinajan ollessa pidempi kuin 1 s (0 271).
• Utu ja kirkkaat pisteet voivat olla merkki siitä, että kameran sisäinen
lämpötila on noussut, kun ympäristön lämpötila on korkea tai käytetään
pitkää valotusaikaa tai muusta vastaavasta syystä: sammuta kamera ja anna
sen jäähtyä, ennen kuin jatkat kuvausta.
• Suuria ISO-herkkyyksiä käytettäessä joillakin lisävarusteena saatavilla
salamalaitteilla otettavissa valokuvissa saattaa näkyä viivoja; jos näin käy,
valitse pienempi arvo.
• Kun käytetään suurta ISO-herkkyyttä, mukaan lukien Hi MV1 ja Hi MV2 ja
automaattisella ISO-herkkyyssäädöllä valitut arvot, satunnaisia kirkkaita
kuvapisteitä voi vähentää valitsemalla Suuri, Normaali tai Pieni
valokuvaus- tai elokuvausvalikon kohtaan Kohinan väh. kun suuri ISO
(0 271, 275).
• Kun käytetään suuria ISO-herkkyyksiä, kirkkaita pisteitä, satunnaisia
kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja voi näkyä herkemmin pitkillä
valotusajoilla, päällekkäisvalotuksissa ja valokuvissa, jotka otetaan korkeissa
lämpötiloissa tai kun Aktiivinen D-Lighting on käytössä, Tasainen on valittu
kohtaan Aseta Picture Control (0 130) tai Picture Control -asetuksiin on
valittu ääriarvoja (0 133).
• %-tilassa satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja saattaa esiintyä
herkemmin hämärässä valaistuksessa otettavissa kuvissa.
Reaaliaikanäkymässä näkyy välkyntää tai juovia: Valitse kohtaan
Välkynnänvähennys asetus, joka vastaa paikallisen verkkovirtalähteen
taajuutta (0 290).
Reaaliaikanäkymässä näkyy kirkkaita alueita tai kaistaleita: Välkkyvää kylttiä, salamaa
tai muuta lyhytkestoista valonlähdettä käytettiin reaaliaikanäkymässä.
Elokuviin ei tallennu ääntä: Mikrofoni pois on valittu elokuvausvalikon kohtaan
Mikrofonin herkkyys (0 273).
336
Reaaliaikanäkymä päättyy odottamatta tai ei käynnisty: Reaaliaikanäkymä saattaa
päättyä automaattisesti kameran sisäisten piirien suojaamiseksi, jos:
• Ympäristön lämpötila on korkea
• Kameraa on käytetty pitkään reaaliaikanäkymässä tai elokuvien
tallennukseen
• Kameraa on käytetty pitkään sarjakuvaustiloissa
Jos reaaliaikanäkymä ei käynnisty, kun painat a-painiketta, anna sisäisten
virtapiirien jäähtyä ja yritä sitten uudelleen. Huomaa, että kamera saattaa
tuntua lämpimältä, mutta kyse ei ole viasta.
Kuvassa näkyy häiriöitä reaaliaikanäkymän aikana: ”Kohinaa” (satunnaisia kirkkaita
kuvapisteitä, utua tai viivoja) ja odottamattomia värejä voi esiintyä, jos
lähennät objektiivin näkymää (0 38) reaaliaikanäkymässä; elokuvia
kuvattaessa kuvakoko ja kuvataajuus vaikuttavat satunnaisten kirkkaiden
kuvapisteiden, udun ja kirkkaiden pisteiden määrään ja jakautumiseen
(0 166). Satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai kirkkaita pisteitä saattaa
syntyä myös, jos kameran sisäisten virtapiirien lämpötila nousee
reaaliaikanäkymän aikana; poistu reaaliaikanäkymästä, kun kameraa ei
käytetä.
Valikon kohtaa ei voi valita: Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa
tiloissa.
Kuvaus (P, S, A, M)
Sulkimen laukaisu on estetty:
• Ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty: kierrä kameran
tilanvalitsin asentoon A tai M (0 51).
• Tilanvalitsin on kierretty asentoon S sen jälkeen kun suljinajaksi on valittu
A tai % tilassa M: valitse jokin muu suljinaika (0 53).
Kaikkia suljinaikoja ei voi käyttää: Salama on käytössä. Salamatäsmäysnopeuden
voi valita Mukautetulla asetuksella e1 (Salamatäsmäysnopeus); kun
käytössä on yhteensopiva salamalaite, valitse 1/320 s (automaattinen FP)
tai 1/250 s (automaattinen FP), jotta kaikki suljinajat ovat käytettävissä
(0 282).
337
Värit näyttävät epäluonnollisilta:
• Säädä valkotasapaino valonlähteen mukaan (0 111).
• Säädä kohdan Aseta Picture Control asetuksia (0 130).
Valkotasapainon mittaaminen ei onnistu: Kohde on liian tumma tai liian kirkas
(0 123).
Kuvaa ei voi valita valkotasapainon manuaalisen esiasetuksen lähdekuvaksi: Kuvaa ei ole
luotu D7200:lla (0 127).
Valkotasapainon haarukointi ei ole käytettävissä:
• Kuvanlaadun asetukseksi on valittu NEF (RAW) tai NEF + JPEG (0 77).
• Päällekkäisvalotustila on käytössä (0 211).
Picture Controlin vaikutus vaihtelee kuvasta toiseen: A (automaattinen) on valittu
terävöinnin, yksityiskohtaisuuden, kontrastin tai värikylläisyyden asetukseksi.
Valitse jokin muu asetus saadaksesi yhdenmukaisia tuloksia kuvasarjoissa
(0 133).
Mittausmenetelmää ei voi vaihtaa: Valotuksen lukitus on käytössä (0 107).
Valotuksen korjausta ei voi käyttää: Kamera on tilassa M. Valitse jokin muu tila.
Pitkällä valotusajalla otetuissa kuvissa näkyy kohinaa (punertavia alueita tai muita
häiriöitä): Ota pitkän valotusajan kohinan vähennys käyttöön (0 271).
Toisto
NEF (RAW) -kuvaa ei toisteta: Valokuva on otettu NEF + JPEG -kuvanlaadulla
(0 77).
Muilla kameroilla otetut kuvat eivät näy: Muunmerkkisillä kameroilla otetut kuvat
eivät välttämättä näy oikein.
Jotkin kuvat eivät näy toistossa: Valitse Kaikki kohtaan Toistokansio (0 266).
338
Kamerassa näkyy ilmoitus, jonka mukaan kansiossa ei ole kuvia: Valitse toistovalikon
Toistokansio-asetuksessa kuvia sisältävä kansio (0 266).
Pystysuuntaiset (muotokuva) valokuvat näkyvät vaakasuuntaisina (maisema):
• Valitse Päällä kohtaan Käännä pysty (0 267).
• Valokuvaa otettaessa kohdan Automaattinen kuvan kääntö asetuksena
oli Pois (0 290).
• Kamera osoitti ylöspäin tai alaspäin valokuvaa otettaessa.
• Valokuva näkyy kuvan tarkastelussa (0 230).
Kuvaa ei voi poistaa:
• Kuva on suojattu: poista suojaus (0 245).
• Muistikortti on lukittu (0 29).
Kuvaa ei voi muokata: Valokuvaa ei voi muokata enempää tällä kameralla
(0 346).
Tulostustilausta ei voi muuttaa:
• Muistikortti on täynnä: poista kuvia (0 40, 246).
• Muistikortti on lukittu (0 29).
Valokuvaa ei voi valita tulostettavaksi: Valokuva on NEF (RAW) -muodossa. Siirrä
valokuvat tietokoneelle ja tulosta ne Capture NX-D:n (0 ii) avulla. NEF (RAW)
-valokuvat voi tallentaa JPEG-muodossa käyttämällä toimintoa NEF (RAW)
-käsittely (0 302).
Valokuva ei näy teräväpiirtovideolaitteessa: Varmista, että HDMI-kaapeli on liitetty.
Kamera ei reagoi HDMI-CEC-television kauko-ohjaimeen:
• Valitse Päällä asetusvalikon kohtaan HDMI > Laitehallinta (0 292).
• Säädä television HDMI-CEC-asetukset laitteen mukana toimitettujen
ohjeiden mukaan.
Valokuvia ei voi siirtää tietokoneelle: Käyttöjärjestelmä ei sovi yhteen kameran tai
siirto-ohjelmiston kanssa. Käytä kortinlukijaa kopioidaksesi valokuvat
tietokoneelle.
339
Capture NX-D:n pölynpoistotoiminto ei vaikuta toivotulla tavalla: Kuvakennon
puhdistus siirtää kuvakennossa olevaa pölyä. Ennen kuvakennon puhdistusta
tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei voi käyttää valokuvissa, jotka
otetaan kuvakennon puhdistuksen jälkeen. Kuvakennon puhdistuksen
jälkeen tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei voida käyttää valokuvissa,
jotka on otettu ennen kuvakennon puhdistusta.
NEF (RAW) -kuvat näkyvät tietokoneella erilaisina kuin kamerassa: Muiden valmistajien
ohjelmistot eivät näytä Picture Control -säätimien, Aktiivisen D-Lightingin tai
vinjetoinnin korjauksen vaikutusta. Käytä Capture NX-D:tä (0 ii).
Wi-Fi (langattomat verkot)
Älylaitteet eivät näytä kameran SSID:tä (verkkonimi):
• Varmista, että Käytössä on valittu kameran asetusvalikon kohtaan Wi-Fi >
Verkkoyhteys (0 251).
• Yritä poistaa älylaitteen Wi-Fi käytöstä ja ottaa se sitten uudelleen käyttöön.
Älylaitteeseen ei voi muodostaa yhteyttä NFC:llä (0 254): Valitse jokin muu
yhteysmenetelmä (0 251).
Muut
Tallennuspäivämäärä on väärä: Kameran kello ei ole yhtä tarkka kuin useimmat
rannekellot ja muut kodin kellot. Tarkista kellonaika säännöllisesti
tarkemmista kelloista ja säädä uudelleen tarvittaessa.
Valikon kohtaa ei voi valita: Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä tietyillä
asetusyhdistelmillä tai kun kamerassa ei ole muistikorttia. Huomaa, että
kohta Akkutiedot ei ole käytettävissä, kun kamera saa virtaa lisävarusteena
saatavasta virtaliitännästä ja verkkolaitteesta.
340
Virheilmoitukset
Tässä osiossa luetellaan etsimessä, ohjauspaneelissa ja näytöllä
näkyvät ilmaisimet ja virheilmoitukset.
Ilmaisin
Ohjauspaneeli Etsin
Ongelma
Ratkaisu
0
Objektiivin
Aseta rengas pienimpään
B
himmenninrengasta ei
aukkoon (suurimpaan
29
(vilkkuu)
ole asetettu pienimpään
aukkoarvoon).
aukkoon.
Varaudu ottamaan
H
d Akun varaus on vähissä. käyttöön täyteen ladattu
21
vara-akku.
• Akku on tyhjä.
• Lataa tai vaihda akku.
• Akkua ei voi käyttää.
• Ota yhteyttä
valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
•
Erittäin
tyhjä
•
Vaihda akku tai lataa
H
d
xviii, 21,
(vilkkuu) (vilkkuu) litiumioniakku tai muun akku, jos litiumioniakku 22, 319
valmistajan akku on
on tyhjä.
asetettu kameraan tai
lisävarusteena
saatavaan MB-D15akkuperään.
Kamerassa ei ole
objektiivia, tai eimikroprosessoriohjattu
objektiivi on kiinnitetty Aukkoarvo näkyy, jos
määrittämättä sen
F
suurin aukko on
224
suurinta aukkoa. Aukko määritetty.
näkyy askelten määränä
suurimmasta aukosta
laskettuna.
341
Ilmaisin
Ohjauspaneeli Etsin
i
(vilkkuu)
Ongelma
• Objektiivia ei ole
kiinnitetty.
Ratkaisu
0
• Kiinnitä muu kuin IX
23, 304
Nikkor -objektiivi. Jos
mikroprosessoriohjattu
objektiivi on kiinnitetty,
irrota objektiivi ja
kiinnitä se uudelleen.
• Valitse tila A tai M.
51
• Eimikroprosessoriohjattu
objektiivi on kiinnitetty.
Kamera ei pysty
F H
Muuta sommittelua tai
—
tarkentamaan
(vilkkuu)
tarkenna käsisäädöllä.
automaattitarkennuksella.
• Käytä pienempää ISOherkkyyttä.
• Kuvaustilassa:
P Käytä muun
valmistajan
Kohde on liian kirkas;
harmaasuodatinta
valokuvasta tulee
S Lyhennä suljinaikaa
ylivalottunut.
A Valitse pienempi
aukko (suurempi
(Valotusilmaisimet
aukkoarvo)
ja suljinajan tai
aukon näyttö
% Valitse jokin muu
vilkkuvat)
kuvaustila
• Käytä suurempaa ISOherkkyyttä.
• Kuvaustilassa:
Kohde on liian tumma;
P Käytä salamaa
valokuvasta tulee
S Pidennä suljinaikaa
alivalottunut.
A Valitse suurempi
aukko (pienempi
aukkoarvo)
342
96, 97
99
—
53
54
6
99
146
53
54
Ilmaisin
Ohjauspaneeli Etsin
Ongelma
A
A on valittu tilassa S.
(vilkkuu)
%
% on valittu tilassa S.
(vilkkuu)
P k
Käsittely on käynnissä.
(vilkkuu) (vilkkuu)
—
Jos ilmaisin vilkkuu 3 s
M
salaman välähtämisen
(vilkkuu) jälkeen, valokuva saattaa
olla alivalottunut.
Muisti ei riitä valokuvien
tallentamiseen nykyisillä
n j asetuksilla, tai kamerassa
(vilkkuu) (vilkkuu) ei ole enempää vapaita
tiedosto- tai
kansionumeroita.
O
(vilkkuu)
Kameran toimintahäiriö.
Ratkaisu
0
Muuta suljinaikaa tai
53, 56
valitse tila M.
Muuta suljinaikaa tai
53, 56
valitse tila M.
Odota, että käsittely
—
päättyy.
Tarkista valokuva
näytöltä; jos se on
alivalottunut, säädä
229
asetuksia ja yritä
uudelleen.
• Pienennä laatua tai
77, 81
kokoa.
246
• Poista valokuvia sen
jälkeen kun olet
kopioinut tärkeät kuvat
tietokoneelle tai
muuhun laitteeseen.
• Aseta uusi muistikortti.
22
Laukaise suljin. Jos virhe
ei häviä tai toistuu usein,
ota yhteyttä
—
valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
343
Ilmaisin
Näyttö
Ei muistikorttia.
Ohjauspaneeli
S
Ongelma
Kamera ei tunnista
muistikorttia.
• Virhe tapahtui,
kun muistikorttia
yritettiin käyttää.
Tätä muistikorttia ei
W,
voi käyttää. Kortti voi
O
olla vahingoittunut.
(vilkkuu)
Aseta toinen kortti.
g
344
• Uutta kansiota ei
voida luoda.
W, Kamera ei pysty
O ohjaamaan Eye-Fi(vilkkuu) korttia.
Ratkaisu
0
Sammuta kamera ja
varmista, että kortti
22
on asetettu oikein.
• Käytä Nikonin
379
hyväksymää
korttia.
—
• Tarkista, että
liittimet ovat
puhtaat. Jos kortti
on vahingoittunut,
ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai
valtuutettuun
Nikonhuoltoedustajaan.
22, 246
• Poista tiedostoja
tai aseta kameraan
uusi muistikortti
sen jälkeen kun
olet kopioinut
tärkeät kuvat
tietokoneelle tai
muuhun
laitteeseen.
• Tarkista, että
—
Eye-Fi-kortin
laiteohjelma on
päivitetty.
• Kopioi Eye-Fi22, 293
kortilla olevat
tiedostot
tietokoneelle tai
muulle laitteelle ja
alusta kortti tai
aseta kameraan
uusi kortti.
Ilmaisin
Näyttö
Muistikortti on
lukittu. Aseta lukko
kirjoitusasentoon.
Ei käytössä, jos
Eye-Fi-kortti on
lukittu.
Tätä korttia ei ole
alustettu. Alusta
kortti.
Kello on nollattu.
Reaaliaikanäkymää
ei voi käynnistää.
Odota.
Kansiossa ei ole
kuvia.
Kaikki kuvat on
piilotettu.
Ohjauspaneeli
W,
X
(vilkkuu)
W,
O
(vilkkuu)
Ongelma
Muistikortti on
lukittu
(kirjoitussuojattu).
Eye-Fi-kortti on
lukittu
(kirjoitussuojattu).
Muistikorttia ei ole
[C] alustettu
(vilkkuu) kamerassa käyttöä
varten.
Kameran
— kellonaikaa ei ole
asetettu.
—
Kameran sisäinen
lämpötila on
korkea.
—
Muistikortilla tai
toistoon valitussa
kansiossa (tai
kansioissa) ei ole
kuvia.
—
Kaikki nykyisessä
kansiossa olevat
valokuvat on
piilotettu.
Ratkaisu
0
Työnnä kortin
kirjoitussuojauskytkin
”kirjoitus” -asentoon.
29
Alusta muistikortti
tai aseta kameraan
uusi muistikortti.
22, 289
Aseta kameran kello. 24, 290
Anna sisäisten
virtapiirien jäähtyä,
ennen kuin jatkat
reaaliaikanäkymän
käyttöä.
Valitse
Toistokansiovalikossa kansio,
jossa on kuvia, tai
aseta kameraan
kuvia sisältävä
muistikortti.
Kuvia ei voida
toistaa, ennen kuin
jokin muu kansio
valitaan tai Piilota
kuva -toiminnolla
sallitaan vähintään
yhden kuvan
näyttäminen.
337
22, 266
266
345
Ilmaisin
Näyttö
346
Ohjauspaneeli
Tätä tiedostoa ei voi
näyttää.
—
Tätä tiedostoa ei voi
valita.
—
Tätä elokuvaa ei voi
muokata.
—
Yhteyttä ei voi luoda;
useita laitteita
havaittu. Yritä
myöhemmin
uudelleen.
—
Virhe
—
Ongelma
Ratkaisu
Tiedosto on luotu
tai sitä on
muokattu
tietokoneella tai
Tiedostoa ei voi
muunmerkkisellä toistaa kamerassa.
kameralla, tai
tiedosto on
vahingoittunut.
Muilla laitteilla
Valittua kuvaa ei
luotuja kuvia ei voi
voi muokata.
muokata.
• Muilla laitteilla
luotuja elokuvia ei
voi muokata.
Valittua elokuvaa
• Elokuvien täytyy
ei voi muokata.
olla vähintään
kahden sekunnin
pituisia.
Useat älylaitteet
Odota muutama
yrittävät
minuutti, ennen kuin
muodostaa
yhteyttä kameraan yrität uudelleen.
samanaikaisesti.
Valitse Ei käytössä
kohtaan Wi-Fi >
Wi-Fi-virhe.
Verkkoyhteys ja
valitse sitten
uudelleen Käytössä.
0
—
—
—
182
—
256
Ilmaisin
OhjausNäyttö
paneeli
Ongelma
Verkkoyhteyttä ei voi
Kameran sisäinen
käyttää ennen kuin
— lämpötila on
kamera jäähtyy.
korkea.
Tarkista tulostin.
—
Tarkista paperi.
—
Paperitukos.
—
Paperi lopussa.
—
Tarkista musteen
syöttö.
—
Muste lopussa.
—
Ratkaisu
Sammuta kamera ja
yritä uudelleen, kun
kamera on jäähtynyt.
Tarkista tulostin.
Jatka valitsemalla
Tulostinvirhe.
Jatka (jos
valittavissa).
Tulostimessa oleva Lisää oikeankokoista
paperi ei ole
paperia ja valitse
valitun kokoista.
Jatka.
Tulostimessa on
Poista tukos ja
paperitukos.
valitse Jatka.
Aseta tulostimeen
Tulostimen paperi valitun kokoista
on lopussa.
paperia ja valitse
Jatka.
Tarkista muste. Jatka
Mustevirhe.
valitsemalla Jatka.
Tulostimen muste Vaihda muste ja
on lopussa.
valitse Jatka.
0
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
* Katso lisätietoja tulostimen käyttöoppaasta.
347
Tekniset tiedot
❚❚ Nikon D7200 -digitaalikamera
Tyyppi
Tyyppi
Objektiivin kiinnike
Tehollinen kuvakulma
Teholliset kuvapisteet
Teholliset kuvapisteet
Kuvakenno
Kuvakenno
Kuvapisteitä yhteensä
Pölynpoistojärjestelmä
Tallennus
Kuvakoko (kuvapisteinä)
348
Digitaalinen yksisilmäinen peilikamera
Nikonin F-bajonetti (jossa AF-kytkentä ja
AF-koskettimet)
Nikonin DX-muoto; polttoväli 35 mm:n [135]
koossa vastaa noin 1,5× FX-muodon objektiivien
kuvakulmaa
24,2 miljoonaa
23,5 × 15,6 mm:n CMOS-kenno
24,72 miljoonaa
Kuvakennon puhdistus, pölynpoiston viitetiedot
(edellyttää Capture NX-D -ohjelmistoa)
• DX (24×16) -kuva-ala
6 000 × 4 000 (#)
4 496 × 3 000 ($)
2 992 × 2 000 (%)
• 1,3× (18×12) -kuva-ala
4 800 × 3 200 (#)
3 600 × 2 400 ($)
2 400 × 1 600 (%)
• Valokuvat, jotka otetaan DX (24×16) -kuva-alalla, kun
reaaliaikanäkymän valitsin on asennossa 1
reaaliaikanäkymässä
6 000 × 3 368 (#)
4 496 × 2 528 ($)
2 992 × 1 680 (%)
• Valokuvat, jotka otetaan 1,3× (18×12) -kuva-alalla, kun
reaaliaikanäkymän valitsin on asennossa 1
reaaliaikanäkymässä
4 800 × 2 696 (#)
3 600 × 2 024 ($)
2 400 × 1 344 (%)
Tallennus
Tiedostomuoto
• NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen, häviöttä pakattu tai
pakattu
• JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva
pakkaussuhteella hieno (noin 1 : 4), normaali
(noin 1 : 8) tai perus (noin 1 : 16) (Pieni koko);
Paras laatu -pakkaus käytettävissä
• NEF (RAW) + JPEG: Yksittäinen valokuva
tallennetaan sekä NEF (RAW)- että JPEGmuodossa
Picture Control -järjestelmä Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva,
Maisema, Tasainen; valittua Picture Control
-säädintä voi muokata; mukautettujen Picture
Control -säätimien tallennus
Tallennusväline
SD- (Secure Digital) ja UHS-I-yhteensopivat SDHCja SDXC-muistikortit
Kaksi korttipaikkaa
Paikkaa 2 voi käyttää ylivuodon varalta tai
varmuuskopioiden tallennukseen tai NEF+JPEGasetuksella luotujen kopioiden erilliseen
tallennukseen; kuvia voi kopioida kortilta toiselle.
Tiedostojärjestelmä
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Etsin
Etsin
Kuva-ala
Suurennus
Katselupiste
Diopterin säätö
Silmän tasolla oleva yksisilmäinen
pentaprismapeiliheijastusetsin
• DX (24×16) -kuva-ala: Noin 100 % vaakasuunnassa ja
100 % pystysuunnassa
• 1,3× (18×12) -kuva-ala: Noin 97 % vaakasuunnassa
ja 97 % pystysuunnassa
Noin 0,94× (50 mm f/1.4 -objektiivi tarkennettu
äärettömään, –1,0 m–1)
19,5 mm (–1,0 m–1; etsimen okulaarin linssin
keskipinnalta)
–2 – +1 m–1
349
Etsin
Tähyslasi
B-tyypin BriteView Clear Matte Mark II -tähyslasi,
jossa tarkennusalueen merkit (rajausruudukko
näkyy tarvittaessa)
Peili
Pikapalautus
Syväterävyyden esikatselu Pv-painikkeen painaminen himmentää objektiivin
aukon käyttäjän (A- ja M-tilat) tai kameran (muut
tilat) valitsemaan arvoon
Objektiivin aukko
Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
Objektiivi
Yhteensopivat objektiivit
Yhteensopiva AF NIKKOR -objektiivien kanssa,
mukaan lukien G-, E- ja D-tyypin objektiivit (PCobjektiiveja koskevat jotkin rajoitukset) ja DXobjektiivit, AI-P NIKKOR -objektiivit ja eimikroprosessoriohjatut AI-objektiivit (vain tilat A ja
M). IX NIKKOR -objektiiveja, F3AF:n objektiiveja ja
muita kuin AI-objektiiveja ei voi käyttää.
Elektronista etäisyysmittaria voi käyttää, jos
objektiivin suurin aukko on f/5.6 tai suurempi
(elektroninen etäisyysmittari tukee 1:tä
keskitarkennuspistettä, kun objektiivin suurin
aukko on f/8 tai suurempi).
350
Suljin
Tyyppi
Nopeus
Salamatäsmäysnopeus
Laukaisu
Kuvanottotapa
Likimääräinen
kuvausnopeus
Itselaukaisin
Kauko-ohjaustilat (ML-L3)
Elektronisesti ohjattu, pystysuunnassa liikkuva
verhosuljin
1
/8 000–30 s 1/3 tai 1/2 EV:n porrastuksella, bulbaikavalotus, time-aikavalotus, X250
X = 1/250 s; synkronoituu sulkimen kanssa, kun
suljinaika on 1/320 s tai pidempi (salaman kantama
pienenee asetuksilla välillä 1/250 ja 1/320 s)
S (yksittäiskuva), CL (sarjakuvaus, hidas),
CH (sarjakuvaus, nopea), Q (hiljainen laukaisu),
E (itselaukaisin), MUP (peilin nosto)
• JPEG- ja 12-bittiset NEF (RAW) -kuvat, jotka tallennetaan
DX (24×16) -kuva-alalla
CL: 1–6 kuvaa/s
CH: 6 kuvaa/s
• JPEG- ja 12-bittiset NEF (RAW) -kuvat, jotka tallennetaan
1,3× (18×12) -kuva-alalla
CL: 1–6 kuvaa/s
CH: 7 kuvaa/s
• 14-bittiset NEF (RAW) -kuvat, jotka tallennetaan DX
(24×16) -kuva-alalla
CL: 1–5 kuvaa/s
CH: 5 kuvaa/s
• 14-bittiset NEF (RAW) -kuvat, jotka tallennetaan
1,3× (18×12) -kuva-alalla
CL: 1–6 kuvaa/s
CH: 6 kuvaa/s
Huomaa: Reaaliaikanäkymässä suurin
kuvausnopeus on 3,7 kuvaa/s.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 kuvaa 0,5; 1; 2 tai 3 s:n välein
Viivästetty kaukolaukaisu, nopea kaukolaukaisu,
peilin nosto kauko-ohjaimella
351
Valotus
Mittaus
Mittaustapa
Alue (ISO 100, f/1.4objektiivi, 20 °C)
Valotusmittarin liitäntä
Tila
352
TTL-valotusmittaus 2 016 kuvapisteen RGBkennolla
• Matriisi: Kolmiulotteinen värimatriisimittaus II (G-,
E- ja D-tyypin objektiivit); värimatriisimittaus II
(muut mikroprosessoriohjatut objektiivit);
värimatriisimittausta voi käyttää eimikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla, jos
käyttäjä syöttää objektiivin tiedot
• Keskustapainotteinen: Noin 75 %:n painotus
annetaan rajauksen keskellä olevalle 8 mm:n
ympyrälle. Ympyrän halkaisijaksi voi vaihtaa 6, 10
tai 13 mm, tai painotus voi perustua koko kuvan
keskiarvoon (ei-mikroprosessoriohjatuilla
objektiiveilla käytetään 8 mm:n ympyrää)
• Piste: Mittaa halkaisijaltaan noin 3,5 mm:n
ympyrän (noin 2,5 % rajauksesta), joka
keskitetään valittuun tarkennuspisteeseen
(keskitarkennuspisteeseen, kun käytössä on eimikroprosessoriohjattu objektiivi)
• Matriisi- tai keskustapainotteinen mittaus: 0–20 EV
• Pistemittaus: 2–20 EV
Yhdistetty CPU ja AI
Automaattiset tilat (i automaattinen; j automaattinen
(ei salamaa)); kuvausohjelmat (k muotokuva; l maisema;
p lapsi; m urheilu; n lähikuva; o yömuotokuva; r yömaisema;
s juhlat/sisätila; t ranta/lumi; u auringonlasku; v ilta-/
aamuhämärä; w lemmikkikuva; x kynttilänvalo; y kukinnot;
z ruska; 0 ruoka); erikoistehostetilat (% pimeänäkö;
g väriluonnos; i miniatyyritehoste; u valikoiva väri; 1 siluetti;
2 yläsävy; 3 alasävy); ohjelmoitu automatiikka
joustavalla ohjelmalla (P); suljinajan esivalintaautomatiikka (S); aukon esivalinta-automatiikka (A);
käsisäätö (M); U1 (käyttäjäasetukset 1);
U2 (käyttäjäasetukset 2)
Valotus
Valotuksen korjaus
Valotuksen lukitus
ISO-herkkyys (suositeltu
valotusindeksi)
Aktiivinen D-Lighting
Tarkennus
Automaattitarkennus
Herkkyysalue
Objektiivin moottori
Tarkennuspiste
Tarkennusaluetila
Tarkennuksen lukitus
Voidaan säätää –5 – +5 EV 1/3 tai 1/2 EV:n
porrastuksella tiloissa P, S, A, M, SCENE ja %
Valoisuus lukitaan havaittuun arvoon A AE-L/AF-L
-painikkeella
ISO 100–25 600 porrastuksella 1/3 tai 1/2 EV. Tiloissa
P, S, A ja M herkkyys voidaan asettaa myös noin 1 tai
2 EV (vastaa ISO 102 400:aa; vain yksivärinen) yli
ISO 25 600:n; automaattinen ISO-herkkyyssäätö
käytettävissä
Automaattinen, Erittäin suuri, Suuri, Normaali,
Pieni, Pois
Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II
-automaattitarkennusmoduuli, jossa TTLvaiheentunnistus, hienosäätö,
51 tarkennuspistettä (mukaan lukien
15 ristikkäistyyppistä anturia; 1 anturi tukee f/8:aa)
ja tarkennusapuvalo (kantama noin 0,5–3 m)
–3 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S);
jatkuva tarkennus (AF-C); automaattinen AF-S-/
AF-C-valinta (AF-A); ennakoiva tarkennuksen
seuranta aktivoituu automaattisesti kohteen tilan
mukaan
• Käsitarkennus (M): Elektroninen etäisyysmittari on
käytettävissä
Voidaan valita 51 tai 11 tarkennuspisteestä
Pistetarkennus; 9, 21 tai 51 pisteen dynaaminen
tarkennus, kolmiulotteinen seuranta,
automaattinen tarkennusalueen valinta
Tarkennuksen voi lukita painamalla laukaisimen
puoleenväliin (kertatarkennus) tai painamalla
A AE-L/AF-L -painiketta
353
Salama
Yhdysrakenteinen salama
Ohjeluku
Salaman ohjaus
Salamatila
Salaman korjaus
Salaman valmiusilmaisin
Varusteluisti
Nikonin luova
valaistusjärjestelmä (CLS)
Täsmäysliitäntä
354
i, k, p, n, o, s, w, g: Automaattisalama,
salama nousee automaattisesti
P, S, A, M, 0: Salama nostetaan painikkeella
Noin 12, 12 käsisäätöisellä salamalla (m, ISO 100,
20 °C)
TTL: 2 016 kuvapisteen RGB-kennoa käyttävä i-TTLsalamaohjaus on käytettävissä yhdysrakenteisen
salaman kanssa; digitaalijärjestelmäkameran
tasapainotettua i-TTL-täytesalamaa käytetään
matriisi- tai keskustapainotteisen mittauksen
kanssa, ja digitaalijärjestelmäkameran vakio-i-TTLtäytesalamaa käytetään pistemittauksen kanssa
Automaattinen, automaattisalama ja
punasilmäisyyden vähennys, automaattinen
täsmäys pitkiin suljinaikoihin, automaattinen
täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden
vähennys, täytesalama, punasilmäisyyden
vähennys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin, täsmäys
pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden
vähennys, jälkiverhon täsmäys ja täsmäys pitkiin
suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys, pois;
automaattista nopeaa FP-täsmäystä tuetaan
–3 – +1 EV 1/3 tai 1/2 EV:n porrastuksella
Syttyy, kun yhdysrakenteinen salama tai
lisävarusteena saatava salamalaite on kokonaan
latautunut; vilkkuu, kun salama on välähtänyt
täydellä teholla
ISO 518 -salamakenkä, jossa täsmäys- ja
dataliittimet ja turvalukitus
Tukee Nikonin CLS-järjestelmää; ohjaintila-asetus
käytettävissä
Täsmäysliitännän sovitin AS-15 (saatavilla
erikseen)
Valkotasapaino
Valkotasapaino
Haarukointi
Haarukointityypit
Reaaliaikanäkymä
Tilat
Objektiivin moottori
Tarkennusaluetila
Automaattitarkennus
Automaattinen (2 tyyppiä), hehkulamppu,
loisteputkivalo (7 tyyppiä), suora auringonvalo,
salama, pilvinen, varjo, esiasetus käsin (enintään
6 arvoa voidaan tallentaa, valkotasapainon
pistemittaus käytettävissä reaaliaikanäkymässä),
valitse värilämpötila (2 500 K–10 000 K), kaikissa
asetuksissa hienosäätö
Valotus, salama, valkotasapaino ja ADL
C (valokuvan reaaliaikanäkymä), 1 (elokuvan
reaaliaikanäkymä)
• Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S);
kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F)
• Käsitarkennus (M)
Automaattinen kasvotarkennus, leveä alue,
normaali alue, kohteen seuranta
Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus
koko kuva-alueella (kamera valitsee
tarkennuspisteen automaattisesti, kun
kasvotarkennus tai kohteen seuranta on valittu)
Elokuva
Mittaus
TTL-valotusmittaus pääkuvakennolla
Mittaustapa
Matriisi tai keskustapainotteinen
Kuvakoko (kuvapisteinä) ja • 1 920 × 1 080; 60p (progressiivinen), 50p, 30p,
kuvataajuus
25p, 24p
• 1 280×720; 60p, 50p
Arvojen 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p todelliset
kuvataajuudet ovat 59,94; 50; 29,97; 25 ja
23,976 kuvaa/s; asetukset tukevat sekä ★ hyvää
että normaalia kuvanlaatua
1 920 × 1 080; 60p ja 50p ovat käytettävissä vain,
kun 1,3× (18×12) on valittu elokuvausvalikon
kohtaan Kuva-ala
355
Elokuva
Tiedostomuoto
Videopakkaus
Äänentallennusmuoto
Äänentallennuslaite
Muut asetukset
Näyttö
Näyttö
Toisto
Toisto
Liitännät
USB
HDMI-lähtö
Lisälaiteliitäntä
Äänitulo
Äänilähtö
356
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineaarinen PCM
Yhdysrakenteinen tai ulkoinen stereomikrofoni;
herkkyys säädettävissä
Indeksimerkintä, ajastettu valokuvaus
8 cm:n/3,2 tuuman, noin 1 229 000 pisteen
(VGA; 640 × RGBW × 480 = 1 228 800 pistettä)
TFT-näyttö, jossa noin 170°:n katselukulma, noin
100 %:n kuva-ala ja kirkkauden säätö
Täyskuvatoisto ja pienoiskuvien (4, 9 tai 72 kuvaa
tai kalenteri) toisto toiston zoomauksella, elokuvien
toisto, kuvaesitykset valokuvista ja/tai elokuvista,
histogramminäyttö, valoalueet, kuvan tiedot,
sijaintitietojen näyttö ja automaattinen kuvan
kääntö
Hi-Speed USB; suositellaan liitettäväksi sisäiseen
USB-porttiin
C-tyypin HDMI-liitäntä
• Langattomat kauko-ohjaimet: WR-1, WR-R10
(saatavilla erikseen)
• Langallinen kauko-ohjain: MC-DC2 (saatavilla
erikseen)
• GPS-laite: GP-1/GP-1A (saatavilla erikseen)
Stereominiliitäntä (halkaisija 3,5 mm; tukee
virransyöttöä liitännästä)
Stereominiliitäntä (halkaisija 3,5 mm)
Langaton
Standardit
Käyttötaajuus
Kantama (näköyhteys)
Todennus
Langattomat asetukset
Yhteysprotokollat
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
2 412–2 462 MHz (kanavat 1–11)
Noin 30 m (olettaen, että häiriöitä ei esiinny;
kantama saattaa vaihdella signaalin
voimakkuuden mukaan ja sen mukaan, onko
reitillä esteitä)
54 Mbps
IEEE-standardin mukaiset suurimmat loogiset
tiedonsiirtonopeudet. Todelliset nopeudet
saattavat poiketa ilmoitetuista.
Avoin järjestelmä, WPA2-PSK
Tukee WPS:ää
Infrastruktuuri
NFC
Toiminta
NFC Forumin tyypin 3 tunniste
Tiedonsiirtonopeus
Tuetut kielet
Tuetut kielet
Arabia, bengali, bulgaria, englanti, espanja, hindi,
hollanti, indonesia, italia, japani, kiina
(yksinkertaistettu ja perinteinen), korea, kreikka,
marathi, norja, persia, portugali (Portugali ja
Brasilia), puola, ranska, romania, ruotsi, saksa,
serbia, suomi, tamili, tanska, telugu, thai, tšekki,
turkki, ukraina, unkari, venäjä ja vietnam
357
Virtalähde
Akku
Akkuperä
Verkkolaite
Jalustakierre
Jalustakierre
Mitat/paino
Mitat (L × K × S)
Paino
Yksi EN-EL15-litiumioniakku; myös EN-EL15b- ja
EN-EL15a-akkuja voidaan käyttää
Lisävarusteena saatava MB-D15monitoimiakkuperä, jossa yksi Nikon EN-EL15
-litiumioniakku tai kuusi AA-koon alkali-, Ni-MH- tai
litiumakkua. Myös EN-EL15b- ja EN-EL15a-akkuja
voidaan käyttää.
EH-5b-verkkolaite; vaatii EP-5B-virtaliitännän
(saatavilla erikseen)
/ tuumaa (ISO 1222)
14
Noin 135,5 × 106,5 × 76 mm
Noin 755 g akun ja muistikortin kanssa, mutta
ilman rungon suojusta; noin 675 g (vain kameran
runko)
Käyttöympäristö
Lämpötila
0 °C–40 °C
Kosteus
85 % tai alle (ei tiivistymistä)
• Ellei toisin mainita, kaikki mittaukset on tehty kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA:n (Camera and
Imaging Products Association) ohjeistusten mukaisesti.
• Kaikki luvut koskevat kameraa, jossa on täyteen ladattu akku.
• Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa ilmoitettuja laitteiston ja ohjelmistojen tietoja
milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä käyttöoppaassa mahdollisesti olevien
virheiden aiheuttamista vahingoista.
358
❚❚ MH-25a-akkulaturi
Nimellinen tuloteho
Nimellinen lähtöjännite
Tuetut akut
Latausaika
Käyttölämpötila
Mitat (L × K × S)
Virtajohdon pituus (jos
toimitettu)
Paino
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
DC 8,4 V/1,2 A
Nikonin EN-EL15b-, EN-EL15a- ja EN-EL15litiumioniakut
Noin 2 tuntia ja 35 minuuttia, kun ympäristön
lämpötila on 25 °C ja akku on täysin tyhjä
0 °C–40 °C
Noin 95 × 33,5 × 71 mm ilman ulkonevia osia
Noin 1,5 m
Noin 115 g ilman mukana toimitettua virtaliitäntää
(virtajohto tai verkkovirtasovitin)
❚❚ EN-EL15-litiumioniakku
Tyyppi
Nimelliskapasiteetti
Käyttölämpötila
Mitat (L × K × S)
Paino
Litiumioniakku
7,0 V/1 900 mAh
0 °C–40 °C
Noin 40 × 56 × 20,5 mm
Noin 78 g ilman liitinsuojusta
359
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR -objektiivi
Tyyppi
Polttoväli
Suurin aukko
Objektiivin rakenne
Kuvakulma
Polttoväliasteikko
Etäisyystiedot
Zoomaus
Tarkennus
Tärinänvaimennus
Lyhin tarkennusetäisyys
Himmentimen lamellit
Himmennin
Aukkoalue
Mittaus
Suodinkoko
Mitat
Paino
360
G-tyypin AF-S DX -objektiivi, jossa
yhdysrakenteinen CPU ja F-bajonetti
18–105 mm
f/3.5–5.6
15 elementtiä 11 ryhmässä (mukaan lukien 1 EDlinssielementti, 1 asfäärinen linssielementti)
76°–15° 20´
Millimetrijako (18, 24, 35, 50, 70, 105)
Tulostus kameraan
Käsisäätöinen zoomaus erillisellä
zoomausrenkaalla
Nikonin sisäinen tarkennusjärjestelmä (IF), jossa
SWM-ultraäänimoottorilla ohjattava
automaattitarkennus ja erillinen tarkennusrengas
käsitarkennukseen
Linssin siirto äänikelamoottoreilla (VCM)
0,45 m polttotasosta (0 98) kaikissa
zoomausasennoissa
7 (pyöristetty himmenninaukko)
Täysin automaattinen
• 18 mm:n polttoväli: f/3.5–22
• 105 mm:n polttoväli: f/5.6–38
Pienin näytettävä aukko saattaa vaihdella
kameralla valitun valotusporrastuksen mukaan.
Täysi aukko
67 mm (P=0,75 mm)
Noin 76 mm:n halkaisija × 89 mm (etäisyys kameran
objektiivin kiinnitysrenkaasta)
Noin 420 g
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3.5–5.6G ED VR -objektiivi
Tyyppi
Polttoväli
Suurin aukko
Objektiivin rakenne
Kuvakulma
Polttoväliasteikko
Etäisyystiedot
Zoomaus
Tarkennus
Tärinänvaimennus
Lyhin tarkennusetäisyys
Himmentimen lamellit
Himmennin
Aukkoalue
Mittaus
Suodinkoko
Mitat
Paino
G-tyypin AF-S DX -objektiivi, jossa
yhdysrakenteinen CPU ja F-bajonetti
18–140 mm
f/3.5–5.6
17 elementtiä 12 ryhmässä (mukaan lukien 1 EDlinssielementti, 1 asfäärinen linssielementti)
76°–11° 30´
Millimetrijako (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Tulostus kameraan
Käsisäätöinen zoomaus erillisellä
zoomausrenkaalla
Nikonin sisäinen tarkennusjärjestelmä (IF), jossa
SWM-ultraäänimoottorilla ohjattava
automaattitarkennus ja erillinen tarkennusrengas
käsitarkennukseen
Linssin siirto äänikelamoottoreilla (VCM)
0,45 m polttotasosta (0 98) kaikissa
zoomausasennoissa
7 (pyöristetty himmenninaukko)
Täysin automaattinen
• 18 mm:n polttoväli: f/3.5–22
• 140 mm:n polttoväli: f/5.6–38
Pienin näytettävä aukko saattaa vaihdella
kameralla valitun valotusporrastuksen mukaan.
Täysi aukko
67 mm (P=0,75 mm)
Noin 78 mm:n suurin halkaisija × 97 mm (etäisyys
kameran objektiivin kiinnitysrenkaasta)
Noin 490 g
361
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3.5–5.6G ED VR II -objektiivi
Tyyppi
Polttoväli
Suurin aukko
Objektiivin rakenne
Kuvakulma
Polttoväliasteikko
Etäisyystiedot
Zoomaus
Tarkennus
Tärinänvaimennus
Tarkennusetäisyyden
ilmaisin
Lyhin tarkennusetäisyys
G-tyypin AF-S DX -objektiivi, jossa
yhdysrakenteinen CPU ja F-bajonetti
18–200 mm
f/3.5–5.6
16 elementtiä 12 ryhmässä (mukaan lukien 2 EDlinssielementtiä, 3 asfääristä linssielementtiä)
76°–8°
Millimetrijako (18, 24, 35, 50, 70, 135, 200)
Tulostus kameraan
Käsisäätöinen zoomaus erillisellä
zoomausrenkaalla
Nikonin sisäinen tarkennusjärjestelmä (IF), jossa
SWM-ultraäänimoottorilla ohjattava
automaattitarkennus ja erillinen tarkennusrengas
käsitarkennukseen
Linssin siirto äänikelamoottoreilla (VCM)
0,5 m:stä äärettömään (∞)
0,5 m polttotasosta (0 98) kaikissa
zoomausasennoissa
Himmentimen lamellit
7 (pyöristetty himmenninaukko)
Himmennin
Täysin automaattinen
Aukkoalue
• 18 mm:n polttoväli: f/3.5–22
• 200 mm:n polttoväli: f/5.6–36
Pienin näytettävä aukko saattaa vaihdella
kameralla valitun valotusporrastuksen mukaan.
Mittaus
Täysi aukko
Suodinkoko
72 mm (P=0,75 mm)
Mitat
Noin 77 mm:n suurin halkaisija × 96,5 mm (etäisyys
kameran objektiivin kiinnitysrenkaasta)
Paino
Noin 565 g
Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa ilmoitettuja laitteiston ja ohjelmistojen tietoja
milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä käyttöoppaassa mahdollisesti olevien
virheiden aiheuttamista vahingoista.
362
Objektiivit
Tässä osassa kerrotaan toiminnoista, joita voi käyttää AF-S DX
NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR-, AF-S DX NIKKOR 18–140 mm
f/3.5–5.6G ED VR- ja AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3.5–5.6G ED VR II
-objektiiveilla. Tämän käyttöoppaan esimerkkikuvissa käytetään
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR -objektiivia.
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR
Polttovälin merkki
Polttoväliasteikko
Objektiivin suojus
Objektiivin kiinnitysmerkki
(0 23)
CPU-liitännät (0 307)
Objektiivin
takasuojus
Zoomausrengas (0 33)
Tarkennusrengas (0 97)
A-M-tilan kytkin (0 97)
Tärinänvaimennuksen ON/OFFkytkin (0 367)
363
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3.5–5.6G ED VR
Polttovälin merkki
Polttoväliasteikko
Objektiivin suojus
Objektiivin kiinnitysmerkki
(0 23)
CPU-liitännät (0 307)
Objektiivin
takasuojus
Zoomausrengas (0 33)
Tarkennusrengas (0 97)
364
A-M-tilan kytkin (0 97)
Tärinänvaimennuksen ON/OFFkytkin (0 367)
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3.5–5.6G ED VR II
Tarkennusetäisyyden ilmaisin
Polttovälin merkki
Tarkennusetäisyyden merkki
Objektiivin kiinnitysmerkki
(0 23)
Polttoväliasteikko
CPU-liitännät (0 307)
Objektiivin suojus
LOCK
18
Objektiivin
takasuojus
Tarkennustilan kytkin (0 97)
Zoomausrengas (0 33)
Zoomin lukituskytkin
Tarkennusrengas (0 97)
Tärinänvaimennuksen
ON/OFF-kytkin (0 367)
Tärinänvaimennustilan
kytkin (0 368)
A Zoomin lukituskytkin
Lukitse zoomausrengas kiertämällä se 18 mm:n asentoon ja työntämällä
zoomin lukituskytkin asentoon LOCK. Tämä estää objektiivia pitenemästä
oman painonsa vaikutuksesta, kun kameraa siirretään.
D Tarkennusetäisyyden ilmaisin
Huomaa, että tarkennusetäisyyden ilmaisin on vain ohjeellinen; se ei
välttämättä näytä kohteen etäisyyttä tarkasti, eikä se syväterävyyden tai
muiden syiden takia välttämättä näytä ∞, kun kamera on tarkentanut
kaukana olevaan kohteeseen.
365
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR, AF-S DX NIKKOR
18–140 mm f/3.5–5.6G ED VR ja AF-S DX NIKKOR 18–200 mm
f/3.5–5.6G ED VR II on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan Nikonin
DX-muodon digitaalikameroissa.
D Objektiivin hoito
• Pidä CPU-liitännät puhtaana.
• Poista objektiivin pinnoilla oleva pöly ja nukka puhaltimella. Poista tahrat
ja sormenjäljet kostuttamalla pehmeä, puhdas puuvillaliina tai
linssinpuhdistusliina pieneen määrään etanolia tai
linssinpuhdistusnestettä ja pyyhkimällä keskustasta ulospäin kiertävin
liikkein varoen jättämästä tahroja tai koskemasta lasia sormilla.
• Älä koskaan käytä objektiivin puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten
tinneriä tai bentseeniä.
• Objektiivin etuelementin suojaamiseen voi käyttää vastavalosuojaa tai
neutraalivärisuotimia.
• Kiinnitä etu- ja takasuojukset, ennen kuin asetat objektiivin sille
tarkoitettuun joustavaan suojapussiin.
• Kun vastavalosuoja on kiinnitetty, älä nosta tai pidä objektiivia tai
kameraa vain vastavalosuojan varassa.
• Jos objektiivia ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, säilytä sitä viileässä,
kuivassa paikassa estääksesi homeen ja ruosteen muodostumisen. Älä
säilytä suorassa auringonvalossa tai paikassa, jossa on naftaliini- tai
kamferipohjaista koimyrkkyä.
• Pidä objektiivi kuivana. Sisäosien ruostuminen voi aiheuttaa pysyvän
vaurion.
• Jos objektiivi jätetään erittäin kuumaan paikkaan, lujitemuovista
valmistetut osat voivat vahingoittua tai vääntyä.
366
❚❚ Tärinänvaimennus (VR)
Tässä osiossa kuvatut objektiivit tukevat tärinänvaimennusta (VR),
joka vähentää kameran tärähtämisestä johtuvaa liike-epäterävyyttä
myös kameran panoroinnin aikana niin, että DX-muodon
kameroiden suljinajat voivat olla noin 3,5 askelta (AF-S DX NIKKOR
18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR ja AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3.5–
5.6G ED VR II) tai 4,0 askelta (AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3.5–5.6G
ED VR) pidempiä suurimmassa zoomausasennossa (kamera- ja
kuvalaitealan järjestö CIPA:n [Camera and Imaging Products
Association] standardien mukaisesti; vaikutus riippuu kuvaajasta ja
kuvausolosuhteista). Tämä lisää käytettävissä olevien suljinaikojen
määrää ja helpottaa valokuvausta käsivaralla, ilman jalustaa,
monissa tilanteissa.
Ota tärinänvaimennus käyttöön
työntämällä tärinänvaimennuskytkin
asentoon ON. Tärinänvaimennus aktivoituu,
kun laukaisin painetaan puoleenväliin, ja
vähentää kameran tärähtämisen vaikutusta
etsimen kuvaan, mikä helpottaa kohteen
rajaamista ja tarkennusta sekä
automaattitarkennus- että
käsitarkennustiloissa. Kun kameraa
panoroidaan, tärinänvaimennusta
käytetään vain liikkeeseen, joka ei kuulu
panorointiin (jos kameraa panoroidaan
esimerkiksi vaakasuunnassa, tärinänvaimennusta käytetään vain
pystysuuntaiseen tärinään), mikä helpottaa kameran panoroimista
tasaisesti laajassa kaaressa.
Ota tärinänvaimennus pois käytöstä, kun kamera on kiinnitetty
tukevasti jalustalle, mutta jätä se päälle, jos jalustan päätä ei ole
kiinnitetty tai jos käytät yksijalkajalustaa.
367
D Tärinänvaimennus
Älä sammuta kameraa äläkä irrota objektiivia, kun tärinänvaimennus on
käytössä.
Tärinänvaimennus ei ole käytössä, kun yhdysrakenteinen salama latautuu.
Kun tärinänvaimennus on käytössä, etsimen kuva saattaa heilua sulkimen
laukaisun jälkeen. Tämä ei ole merkki viasta; odota, että etsimen kuva
vakautuu ennen kuvausta.
A Tärinänvaimennustilan kytkin (AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3.5–5.6G ED VR II
-objektiivit)
Tärinänvaimennustilan kytkimellä valitaan tärinänvaimennustila, kun
tärinänvaimennus on päällä.
• Valitse NORMAL vähentääksesi tärinän vaikutuksia, kun pysyt paikallasi
valokuvatessasi, ja muissa tilanteissa, joissa kamera liikkuu suhteellisen
vähän.
• Valitse ACTIVE vähentääksesi tärinän vaikutuksia, kun kuvaat liikkuvasta
ajoneuvosta tai kävellessäsi ja muissa tilanteissa, joissa kamera liikkuu
paljon.
Työnnä tärinänvaimennustilan kytkin asentoon NORMAL panorointia varten.
Kun kameraa panoroidaan, tärinänvaimennusta käytetään vain liikkeeseen,
joka ei kuulu panorointiin (jos kameraa panoroidaan esimerkiksi
vaakasuunnassa, tärinänvaimennusta käytetään vain pystysuuntaiseen
tärinään), mikä helpottaa kameran panoroimista tasaisesti laajassa
kaaressa.
368
A Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen
Kun käytät yhdysrakenteista salamaa, varmista, että kohde on vähintään
0,6 m:n päässä, ja irrota vastavalosuojat estääksesi vinjetointia (varjoja,
jotka syntyvät, kun objektiivin pää peittää yhdysrakenteisen salaman).
Varjo
Vinjetointi
AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR:
Kamera
D5300/D5000/D3100/D3000
D5200/D5100/D3200
D5500/D3300
D7200/D7100/D7000/
D300-sarja/D200/D100/
D80
D90/D70-sarja
D50
D60/D40-sarja
Zoomausasento
18 mm
24 mm
18 mm
24 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
Lyhin etäisyys ilman vinjetointia
2,5 m
1,0 m
3,0 m
1,0 m
2,5 m
1,0 m
Ei vinjetointia
Kaikki
Ei vinjetointia
18 mm
24–105 mm
18 mm
24–105 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
1,5 m
Ei vinjetointia
1,0 m
Ei vinjetointia
2,5 m
1,0 m
Ei vinjetointia
369
AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3.5–5.6G ED VR:
Kamera
D7200/D7100/D7000/
D300-sarja/D200/D100
D90/D80/D50
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
D70-sarja/D60/D40-sarja
Zoomausasento
18 mm
24–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
Lyhin etäisyys ilman vinjetointia
1,0 m
Ei vinjetointia
2,5 m
1,0 m
Ei vinjetointia
18 mm
1,0 m
24 mm
1,0 m
35–140 mm
Ei vinjetointia
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3.5–5.6G ED VR II:
Kamera
D7200/D7100/D7000/
D300-sarja/D200/D100
D90/D80
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
D70-sarja/D60/D50/
D40-sarja
Zoomausasento
18 mm
24–200 mm
24 mm
35 mm
50–200 mm
24 mm
Lyhin etäisyys ilman vinjetointia
1,0 m
Ei vinjetointia
1,0 m
1,0 m
Ei vinjetointia
1,0 m
35–200 mm
Ei vinjetointia
Koska D100:n ja D70:n yhdysrakenteiset salamat kattavat vain
polttoväliltään vähintään 20 mm:n objektiivin kuvakulman; vinjetointia
esiintyy, kun polttoväli on 18 mm.
370
A AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR:n mukana toimitettavat varusteet
• 67 mm:n paikalleen napsautettava objektiivin etusuojus LC-67
• Objektiivin takasuojus
• Joustava objektiivin suojapussi CL-1018
• Vastavalosuoja HB-32
Kohdista vastavalosuojan kiinnitysmerkki (●) vastavalosuojan
kohdistusmerkin ( ) kanssa kuvan q mukaisesti ja kierrä suojaa (w),
kunnes ●-merkki on kohdakkain vastavalosuojan lukitusmerkin (—)
kanssa.
Kun kiinnität tai irrotat vastavalosuojan, pidä kiinni suojan pohjassa
olevan symbolin vierestä ja vältä puristamasta suojaa liian tiukasti.
Vinjetointia saattaa esiintyä, jos vastavalosuoja ei ole kunnolla kiinni.
Kun vastavalosuojaa ei käytetä, sen voi kääntää toisinpäin ja kiinnittää
objektiiviin.
A AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR:n valinnaiset varusteet
• 67 mm:n kierrettävät suotimet
• Objektiivin takasuojukset LF-1 ja LF-4
371
A AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3.5–5.6G ED VR:n mukana toimitettavat varusteet
• 67 mm:n paikalleen napsautettava objektiivin etusuojus LC-67
• Objektiivin takasuojus
A AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3.5–5.6G ED VR:n valinnaiset varusteet
• 67 mm:n kierrettävät suotimet
• Objektiivin takasuojukset LF-1 ja LF-4
• Joustava objektiivin suojapussi CL-1018
• Vastavalosuoja HB-32
Kohdista vastavalosuojan kiinnitysmerkki (●) vastavalosuojan
kohdistusmerkin (
) kanssa kuvan q mukaisesti ja kierrä suojaa (w),
kunnes ●-merkki on kohdakkain vastavalosuojan lukitusmerkin (—)
kanssa.
Kun kiinnität tai irrotat vastavalosuojan, pidä kiinni suojan pohjassa
olevan symbolin vierestä ja vältä puristamasta suojaa liian tiukasti.
Vinjetointia saattaa esiintyä, jos vastavalosuoja ei ole kunnolla kiinni.
Kun vastavalosuojaa ei käytetä, sen voi kääntää toisinpäin ja kiinnittää
objektiiviin.
372
A AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3.5–5.6G ED VR II:n mukana toimitettavat varusteet
• 72 mm:n paikalleen napsautettava objektiivin etusuojus LC-72
• Objektiivin takasuojus
• Joustava objektiivin suojapussi CL-1018
• Vastavalosuoja HB-35
Kohdista vastavalosuojan kiinnitysmerkki (●) vastavalosuojan
kohdistusmerkin ( ) kanssa kuvan q mukaisesti ja kierrä suojaa (w),
kunnes ●-merkki on kohdakkain vastavalosuojan lukitusmerkin (—)
kanssa.
NORMAL
ACTIVE
Kun kiinnität tai irrotat vastavalosuojan, pidä kiinni suojan pohjassa
olevan symbolin vierestä ja vältä puristamasta suojaa liian tiukasti.
Vinjetointia saattaa esiintyä, jos vastavalosuoja ei ole kunnolla kiinni.
Kun vastavalosuojaa ei käytetä, sen voi kääntää toisinpäin ja kiinnittää
objektiiviin.
A AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3.5–5.6G ED VR II:n valinnaiset varusteet
• 72 mm:n kierrettävät suotimet
• Objektiivin takasuojukset LF-1 ja LF-4
373
A Laajakulma- ja superlaajakulmaobjektiiveja koskeva huomautus
Automaattitarkennus ei välttämättä tuota toivottuja tuloksia alla
luetelluissa tilanteissa.
1 Taustalla olevat kohteet vievät enemmän tilaa tarkennuspisteessä kuin pääkohde:
Jos tarkennuspisteessä on sekä
etualalla että taustalla olevia kohteita,
kamera saattaa tarkentaa taustaan,
jolloin kohde saattaa olla epätarkka.
Esimerkki: Kaukana oleva
muotokuvakohde, joka on
jonkin matkan päässä taustasta
2 Kohteessa on paljon pieniä yksityiskohtia.
Kameralla voi olla vaikeuksia tarkentaa
kohteisiin, joiden kontrasti on heikko
tai jotka näyttävät pienemmiltä kuin
taustalla olevat kohteet.
Esimerkki: Kukkaketo
Käytä tällöin käsitarkennusta tai käytä tarkennuksen lukitusta
tarkentaaksesi toiseen samalla etäisyydellä olevaan kohteeseen ja
sommittele valokuva sitten uudelleen. Katso lisätietoja kohdasta ”Hyvien
tulosten saaminen automaattitarkennuksella” (0 96).
374
A M/A-tilan (automaattitarkennus, jossa on käsisäätömahdollisuus) käyttäminen AF-S
DX NIKKOR 18–200 mm f/3.5–5.6G ED VR II -objektiiveilla
Tarkennus automaattitarkennuksella, jossa on käsisäätömahdollisuus
(M/A):
1 Työnnä objektiivin tarkennustilan kytkin (0 365) asentoon M/A.
2 Tarkenna.
Voit halutessasi säätää automaattitarkennusta kiertämällä objektiivin
tarkennusrengasta pitämällä samalla laukaisimen painettuna puoleenväliin
(tai pitämällä painettuna painiketta, jonka tehtäväksi AF-ON on määrätty
Mukautettujen asetusten valikossa). Tarkenna uudelleen
automaattitarkennuksella painamalla laukaisin puoleenväliin (tai
painamalla painiketta uudelleen).
A Tarkentaminen AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR- ja AF-S DX NIKKOR
18–140 mm f/3.5–5.6G ED VR -objektiiveilla
Kun kameran tarkennustilaksi on valittu kertatarkennus (AF-S) ja objektiivin
A-M-kytkin on asennossa A, tarkennusta voi säätää pitämällä laukaisinta
painettuna puoleenväliin, kun automaattitarkennus on valmis, ja
kiertämällä tarkennusrengasta käsin. Älä kierrä tarkennusrengasta, ennen
kuin automaattitarkennus on valmis. Tarkenna uudelleen
automaattitarkennuksella painamalla laukaisin uudelleen puoleenväliin.
375
❚❚ Tuetut standardit
• DCF-versio 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) on
digitaalikameroissa yleisesti käytetty standardi, joka takaa eri
valmistajien kameroiden yhteensopivuuden.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) on alanlaajuinen
standardi, joka mahdollistaa kuvien tulostamisen muistikortille
tallennetuista tulostustilauksista.
• Exif-versio 2.3: Kamera tukee Exif (Exchangeable Image File Format
for Digital Still Cameras) -standardin versiota 2.3. Exif on standardi,
jossa valokuviin tallennettuja tietoja käytetään värintoiston
optimointiin, kun kuvia tulostetaan Exif-yhteensopivilla
tulostimilla.
• PictBridge: Digitaalikameroiden ja tulostimien valmistajien yhdessä
kehittämä standardi, jonka avulla valokuvat voi siirtää suoraan
tulostimeen siirtämättä niitä ensin tietokoneelle.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface on
elektroniikkatuotteissa ja AV-laitteissa käytettävä
multimedialiitäntästandardi, joka mahdollistaa audiovisuaalisten
tietojen ja hallintasignaalien siirtämisen HDMI-yhteensopiviin
laitteisiin yhden kaapelin avulla.
376
Tavaramerkkitiedot
IOS on Cisco Systems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä. Windows on
Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. PictBridge on tavaramerkki. SD-, SDHC- ja
SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. HDMI, HDMI-logo ja HighDefinition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. N-Mark on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tässä
käyttöoppaassa tai muussa Nikonin käyttäjälle toimittamassa
dokumentaatiossa mainitut kauppanimet ovat vastaavien haltijoidensa
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
A Vaatimustenmukaisuusmerkintä
Standardit, joita kamera noudattaa, voi näyttää käyttämällä asetusvalikon
vaihtoehtoa Vaatimustenmukaisuusmerkintä (0 293).
A FreeType-lisenssi (FreeType2)
Osia tämän ohjelmiston tekijänoikeuksista omistaa © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Kaikki oikeudet pidätetään.
A MIT-lisenssi (HarfBuzz)
Osia tämän ohjelmiston tekijänoikeuksista omistaa © 2015 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kaikki
oikeudet pidätetään.
377
A Sertifikaatit
378
Hyväksytyt muistikortit
Kamera tukee SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja,
mukaan lukien UHS-I:n kanssa yhteensopivia SDHC- ja
SDXC-kortteja. Elokuvien tallennukseen suositellaan
kortteja, joiden SD-nopeusluokka on 6 tai parempi; hitaampien
korttien käyttäminen voi aiheuttaa tallennuksen keskeytymisen.
Valitessasi kortteja käytettäväksi kortinlukijassa varmista niiden
yhteensopivuus laitteen kanssa. Ota yhteyttä valmistajaan
saadaksesi tietoja ominaisuuksista, toiminnoista ja käytön
rajoituksista.
379
Muistikortin kapasiteetti
Seuraavassa taulukossa annetaan 16 Gt:n SanDisk Extreme Pro
95 MB/s UHS-I -SDHC-kortille tallennettavissa olevien kuvien
arvioitu määrä erilaisilla kuvanlaadun (0 77), kuvakoon (0 81) ja
kuva-alan asetuksilla (alkaen maaliskuusta 2015; 0 73).
❚❚ DX (24×16) -kuva-ala
Kuvanlaatu
NEF (RAW), Häviöttä pakattu,
12-bittinen
NEF (RAW), Häviöttä pakattu,
14-bittinen
NEF (RAW), Pakattu,
12-bittinen
NEF (RAW), Pakattu,
14-bittinen
JPEG, hieno 3
JPEG, normaali 3
JPEG, perus 3
380
Kuvakoko
Tiedostokoko 1
Kuvien
määrä 1
Puskurimuistin
kapasiteetti 2
—
22,2 Mt
379
27
—
28,0 Mt
294
18
—
20,6 Mt
511
35
—
25,4 Mt
428
26
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
12,7 Mt
7,7 Mt
3,9 Mt
6,5 Mt
3,9 Mt
2,1 Mt
2,7 Mt
1,9 Mt
1,1 Mt
929
1 500
2 900
1 800
3 000
5 600
3 500
5 700
10 300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
❚❚ 1,3× (18×12) -kuva-ala
Kuvanlaatu
NEF (RAW), Häviöttä pakattu,
12-bittinen
NEF (RAW), Häviöttä pakattu,
14-bittinen
NEF (RAW), Pakattu,
12-bittinen
NEF (RAW), Pakattu,
14-bittinen
Kuvakoko
Tiedostokoko 1
Kuvien
määrä 1
Puskurimuistin
kapasiteetti 2
—
15,0 Mt
575
44
—
18,7 Mt
449
29
—
13,8 Mt
770
67
—
16,9 Mt
648
46
Suuri
8,6 Mt
1 300
100
Keskikoko
5,3 Mt
2 200
100
JPEG, hieno 3
Pieni
2,9 Mt
4 000
100
Suuri
4,3 Mt
2 600
100
Keskikoko
2,8 Mt
4 300
100
JPEG, normaali 3
Pieni
1,5 Mt
7 400
100
Suuri
2,0 Mt
5 100
100
JPEG, perus 3
Keskikoko
1,4 Mt
7 900
100
Pieni
0,9 Mt
13 100
100
1 Kaikki luvut ovat likimääräisiä. Tiedostokoko vaihtelee kuvausohjelman mukaan.
2 Puskurimuistiin mahtuvien valotusten enimmäismäärä asetuksella ISO 100. Laskee, jos Paras
laatu on valittu kohtaan JPEG-pakkaus (0 80), ISO-herkkyydeksi on asetettu 12 800 tai
suurempi tai pitkän valotusajan kohinan vähennys tai automaattinen vääristymien korjaus on päällä.
3 Luvuissa oletetaan, että kohdan JPEG-pakkaus asetuksena on Pieni koko. Asetuksen
Paras laatu valitseminen kasvattaa JPEG-kuvien tiedostokokoa; kuvien määrä ja puskurimuistin
kapasiteetti vastaavasti laskevat.
A d3—Sarjakuvaus enintään (0 280)
Yhdessä sarjassa otettavien valokuvien enimmäismääräksi voi asettaa
minkä tahansa arvon väliltä 1 ja 100.
381
Akun kesto
Täyteen ladatuilla akuilla tallennettavissa olevien kuvien tai
videoaineiston määrä vaihtelee akun kunnon, lämpötilan, kuvien
välisen aikavälin ja valikoiden näyttöajan mukaan. AA-akuilla
kapasiteetti vaihtelee myös merkin ja säilytysolosuhteiden mukaan;
jotain akkuja ei voi käyttää. Alla on annettu esimerkkilukuja
kameralle ja lisävarusteena saatavalle MB-D15monitoimiakkuperälle.
• Valokuvat, kuvanottotapana yksittäiskuvaus (CIPA-standardi 1)
Yksi EN-EL15-akku 2 (kamera): Noin 1 110 kuvaa
Yksi EN-EL15-akku 2 (MB-D15): Noin 1 110 kuvaa
Kuusi AA-alkaliparistoa (MB-D15): Noin 630 kuvaa
• Valokuvat, kuvanottotapana sarjakuvaus (Nikon-standardi 3)
Yksi EN-EL15-akku 2 (kamera): Noin 4 090 kuvaa
Yksi EN-EL15-akku 2 (MB-D15): Noin 4 090 kuvaa
Kuusi AA-alkaliparistoa (MB-D15): Noin 1 510 kuvaa
• Elokuvat 4
Yksi EN-EL15-akku 2 (kamera): Noin 80 minuuttia HD-videoaineistoa
Yksi EN-EL15-akku 2 (MB-D15): Noin 80 minuuttia HD-videoaineistoa
Kuusi AA-alkaliparistoa (MB-D15): Noin 30 minuuttia HD-videoaineistoa
382
1 Mitattu lämpötilassa 23 °C (±2 °C) käyttämällä an AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR
-objektiivia seuraavissa testiolosuhteissa: objektiivia kierretty äärettömästä lyhimmälle etäisyydelle
ja yksi valokuva otettu oletusasetuksilla 30 s:n välein; salama välähtänyt joka toisen kuvan kohdalla.
Reaaliaikanäkymää ei käytetty.
2 Myös EN-EL15b- ja EN-EL15a-akkuja voidaan käyttää EN-EL15:n sijasta.
3 Mitattu lämpötilassa 20 °C käyttämällä AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR -objektiivia
seuraavissa testiolosuhteissa: kuvanlaatuna peruslaatuinen JPEG, kuvakokona M (keskikoko),
suljinaikana 1/250 s, laukaisin painettu puoleenväliin kolmeksi sekunniksi ja tarkennusta kierretty
äärettömästä lyhimmälle etäisyydelle kolme kertaa; kuusi kuvaa otettu peräkkäin ja näyttö kytketty
päälle viideksi sekunniksi ja sitten sammutettu; jakso toistettu sen jälkeen kun valmiustila-ajastimen
aika on kulunut loppuun.
4 Mitattu lämpötilassa 23 °C (±2 °C) käyttämällä kameran oletusasetuksia ja AF-S NIKKOR 18–105 mm
f/3.5–5.6G ED VR -objektiivia kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA:n (Camera and Imaging Products
Association) määrittämissä olosuhteissa. Yksittäisen elokuvan pituus voi olla enintään 29 minuuttia
ja 59 sekuntia (1 080/30p) tai koko 4 Gt; tallennus saattaa päättyä ennen näiden rajojen
saavuttamista, jos kamera kuumenee.
Akun kestoa voivat lyhentää:
• Näytön käyttäminen
• Laukaisimen pitäminen puoleenväliin painettuna
• Toistuva automaattitarkennuksen käyttäminen
• NEF (RAW) -valokuvien ottaminen
• Pitkät suljinajat
• Kameran Wi-Fi-toimintojen (langaton lähiverkko) käyttäminen
• Kameran käyttäminen valinnaisten lisävarusteiden kanssa
• VR-tilan (tärinänvaimennus) käyttäminen VR-objektiiveilla
Varmistaaksesi, että Nikonin EN-EL15-litiumioniakut kestävät
mahdollisimman kauan:
• Pidä akun liittimet puhtaana. Likaiset liittimet voivat heikentää
akun suorituskykyä.
• Ota akut käyttöön heti lataamisen jälkeen. Akut menettävät
varaustaan, jos niitä ei käytetä.
383
Hakemisto
Symbolit
i (Automaattinen tila) ........................30
j (Automaattinen (ei salamaa) -tila) 30
SCENE (Kuvausohjelma) .........................41
EFFECTS (Erikoistehosteet) .....................44
k (Muotokuva) ......................................42
l (Maisema) ...........................................42
p (Lapsi) ..................................................42
m (Urheilu) ..............................................42
n (Lähikuva) ...........................................42
o (Yömuotokuva) .................................42
r (Yömaisema) ......................................42
s (Juhlat/sisätila) ..................................42
t (Ranta/lumi) .......................................42
u (Auringonlasku).................................43
v (Ilta-/aamuhämärä) ..........................43
w (Ilta-/aamuhämärä) ..........................43
x (Kynttilänvalo) .....................................43
y (Kukinnot) ...........................................43
z (Ruska) .................................................43
0 (Ruoka) .................................................43
% (Pimeänäkö) .......................................44
g (Väriluonnos) ............................. 44, 46
i (Miniatyyritehoste) .................. 45, 47
u (Valikoiva väri) ............................ 45, 49
1 (Siluetti) ...............................................45
2 (Yläsävy) ..............................................45
3 (Alasävy) ..............................................45
P (Ohjelmoitu automatiikka) ...............52
S (Suljinajan esivalinta-automatiikka)....
53
A (Aukon esivalinta-automatiikka) .....54
M (Käsisäätö) ...........................................56
U1/U2. ........................................................62
S (Yksittäiskuva)......................................66
CL (Sarjakuvaus, hidas) ..........................66
CH (Sarjakuvaus, nopea) ........................66
Q (Hiljainen laukaisu).............................66
E (Itselaukaisin) .............................. 66, 69
MUP (Peilin nosto) ............................ 66, 71
! (Automaattinen kasvotarkennus) .88
384
$ (Leveä alue)........................................ 88
% (Normaali alue) ................................. 88
& (Kohteen seuranta) ........................ 89
a (Matriisi) ...........................................105
Z (Keskustapainotteinen) ................105
b (Piste)................................................105
AUTO (Automaattisalama)...................145
Y (Punasilmäisyyden vähennys) ..145,
147
SLOW (Täsmäys pitkiin suljinaikoihin)......
145, 147
REAR (Jälkiverhon täsmäys)................147
E (Valotuksen korjaus) ......................109
Y (Salaman korjaus) .........................151
O (Joustava ohjelma) ............................ 52
a (Reaaliaikanäkymä) -painike ..12, 31,
161
i-painike ......................................189, 233
R (Tieto) -painike ........................ 13, 185
J-painike ...................................... 17, 284
D-kytkin .....................................................5
L (Esiasetus käsin) ..................111, 120
D (Haarukointi) ................................197
I (Tarkennuksen ilmaisin).....34, 93, 98
t (Puskurimuisti) ................................... 68
M (Salaman valmiusilmaisin) ............... 36
Numerot
1,3× (18×12) .........................73, 168, 169
12-bittinen .............................................. 80
14-bittinen .............................................. 80
A
ADL-haarukointi ..................................207
AE-L/AF-L-painike ......... 94, 107, 285, 288
AE-lukitus ..............................................107
AF ....................................................... 83–95
AF-A .......................................................... 83
AF-C ................................................. 83, 276
AF-F .......................................................... 84
AFn käynnistys .....................................277
AF-S .......................................... 83, 84, 276
Aika ................................................. 24, 290
Aikavyöhyke ja päivämäärä ...... 24, 290
Ajastettu kuvaus ........................217, 272
Ajastettu valokuvaus ................171, 275
Ajastin............................................. 69, 217
Akku ......................... 21, 22, 26, 291, 359
Akkuperä .............................................. 319
Aktiivinen D-Lighting ......139, 207, 270
Akun kesto ........................................... 382
Akun lataaminen ...................................21
Alusta muistikortti .............................. 289
Aseta kello satelliitista ....................... 227
Aseta Picture Control .......130, 270, 275
Asetusvalikko ....................................... 289
Aukko ................................................54–56
Aukkoarvo ...............................52, 54, 307
Aukon esivalinta-automatiikka ..........54
Autom. ISO-herkkyyssäätö ............... 102
Autom. vääristymien korjaus ........... 271
Automaattinen (valkotasapaino) ... 111,
112
Automaattinen haarukointi ....197, 284
Automaattinen kasvotarkennus ........88
Automaattinen kuvan kääntö.......... 290
Automaattinen tarkennus ...................83
Automaattinen tarkennusalueen
valinta ..............................................87, 90
Automaattisalama .............................. 145
Automaattitarkennus ....................83–95
Automaattitarkennustila .....................83
B
Bulb-aikavalotus .............................58, 59
C
Camera Control Pro 2 ........................ 319
Capture NX-D ........................................... ii
CLS ......................................................... 311
CPU-liitännät........................................ 307
D
DCF......................................................... 376
Digitaalijärjestelmäkameran vakio-iTTL-täytesalama .......................149, 313
Digital Print Order Format ................376
Diopterin säädin ..................25, 319, 333
D-Lighting .............................................294
DPOF ............................................ 267, 376
D-tyypin objektiivi .................... 304, 307
DX (24×16) ............................73, 168, 169
Dynaaminen tarkennus ................ 86, 90
E
Ei-CPU-objektiivin tiedot ...................224
Ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi ......
224, 305, 308
Elektroninen etäisyysmittari ............... 98
Elokuvan ISO-herkkyysasetukset .....275
Elokuvan laatu .................. 166, 192, 273
Elokuvan reaaliaikanäkymä ..............161
Elokuvan tallennuspainike ...... 163, 286
Elokuvat .................................................161
Elokuvausvalikko .................................273
Elokuvien rajaaminen.........................179
Ennakoiva tarkennuksen seuranta.... 85
Erikoistehosteet ..................................... 44
Esiasetus käsin (valkotasapaino) ....111,
120
Esikatselupainike ....... 55, 167, 285, 288
Esisalamapeilaus ....................... 149, 154
Etsimen okulaari .................................... 70
Etsimen okulaarisuojus ........................ 70
Etsimen ruudukon näyttö .................280
Etsimen tarkennus .......................25, 319
Etsin .................................10, 25, 319, 349
Etuverhon täsmäys .............................147
E-tyypin objektiivi ..................... 304, 307
Exif ..........................................................376
Eye-Fi-lataus .........................................293
F
Fn-painike ..............................76, 284, 288
G
GPS ............................................... 227, 241
G-tyypin objektiivi..................... 304, 307
385
H
H.264 ..................................................... 356
Haarukointi ................................. 197, 284
HDMI....................................170, 292, 376
HDMI-liitäntä ............................................ 2
Hehkulamppu (valkotasapaino) ..... 111
Herkkyys .........................................99, 102
Hi ISO -as. käyttö komentokiekolla 101
Hiljainen laukaisu ..................................66
Histogrammi ............................... 237, 238
Häviöttä pakattu (tyyppi) ....................80
I
Indeksimerkki ............................. 167, 178
ISO-herkkyyden askelen arvo .......... 278
ISO-herkkyys ........................ 99, 102, 281
ISO-herkkyysasetukset ............. 102, 271
Itselaukaisin ............................66, 69, 279
i-TTL ....................................................... 149
J
Jalusta ........................................................ 3
Jatkuva tarkennus .................................83
Joustava ohjelma...................................52
JPEG ................................................... 77, 80
JPEG, hieno .............................................77
JPEG, normaali .......................................77
JPEG, perus..............................................77
JPEG-pakkaus ................................80, 269
Jälkiverhon täsmäys........................... 147
K
Kaiutin ........................................................ 4
Kalansilmä ............................................ 295
Kalenteritoisto ..................................... 232
Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3) ....... 279
Kauko-ohjain .............................. 156, 319
Kauko-ohjaustila (ML-L3) ......... 156, 272
Kellon akku........................................... 188
Kertatarkennus................................ 83, 84
Keskustapainotteinen .............. 105, 278
Kieli (Language) ......................... 290, 357
Kiinnitysmerkki .................363, 364, 365
386
Kohde............................................192, 273
Kohinan väh. kun pitkä valotus .......271
Kohinan väh. kun suuri ISO ......271, 275
Kohteen seuranta.................................. 89
Koko ................................................ 81, 169
Kokoaikainen automaattitarkennus . 84
Kolmiulotteinen seuranta .............87, 90
Komentokiekko ...................................285
Kopioi kuva(t) .......................................267
Kuulokkeet ............................................193
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus ....193
Kuva-ala 73, 75, 81, 168, 169, 269, 274
Kuvaesitys .............................................267
Kuvakoko ..............................81, 169, 269
Kuvakoko/kuvataajuus ... 166, 192, 273
Kuvakulma ............................................310
Kuvan koko ...........................................310
Kuvan sulautus ...........................294, 299
Kuvan tarkastelu............... 176, 230, 267
Kuvan tiedot .........................................234
Kuvanlaatu ..................................... 77, 268
Kuvanottotapa ................................... 8, 66
Kuvanottotavan valitsimen lukituksen
vapautin ............................................ 8, 66
Kuvanottotavan valitsin .................. 8, 66
Kuvaselitys ............................................291
Kuvasuhde ............................................298
Kuvausohjelma ...................................... 41
Kuvaustiedot ........................................239
Kuvien määrä .......................................382
Käsisäätö ...........................................56, 97
Käsitarkennus......................................... 97
Käyttäjäasetukset .................................. 62
Käännä pysty ........................................267
Käänteiset ilmaisimet .........................286
L
L (suuri) ........................................... 81, 169
Laaja dynaaminen alue (HDR) .141, 270
Laiteohjelmaversio .............................293
Langallinen kauko-ohjain ................... 58
Langaton kauko-ohjain .. 160, 287, 319
Langaton lähetin .................................319
Langaton verkko ........................250, 319
Laukaisin ...............35, 93, 107, 279, 288
Laukaisu muistikortitta...................... 286
Leveä alue ...............................................88
Lisävarusteet ........................................ 319
Loisteputkivalo (valkotasapaino) .... 111
Luova valaistusjärjestelmä ............... 311
Lähiverkkosovittimet ......................... 319
M
M (keskikoko)................................. 81, 169
Maisema (Aseta Picture Control) .... 130
Matriisimittaus .................................... 105
MB-D15 ...............................281, 286, 319
Mikrofoni .............................................. 193
Mikrofonin herkkyys .................192, 273
Mikroprosessoriohjattu objektiivi.....29,
304
Miniatyyritehoste ..................45, 47, 296
Mired-arvo ............................................ 116
Mittaus .................................................. 105
Muistikortin kapasiteetti ................... 380
Muistikortti ............. 22, 27, 82, 379, 380
Mukautetut asetukset........................ 276
Muokk. Picture Control -säät.. 135, 270,
275
Muokkaa elokuvaa ...........179, 233, 296
Muokkausvalikko .......................233, 294
Muotoilusalama ........................... 55, 284
Muotokuva (Aseta Picture Control) 130
Muuta kokoa ........................................ 295
N
NEF (RAW)................................77, 80, 302
NEF (RAW) -käsittely..................295, 302
NEF (RAW) -tallennus .................. 80, 269
NEF (RAW) -värisyvyys ..........................80
Neutraali (Aseta Picture Control) .... 130
NFC................................................254, 264
Nopea kaukolaukaisu (Kaukoohjaustila (ML-L3)) ............................ 156
Normaali alue .........................................88
Näennäishorisontti ................13, 14, 291
Näyttö .......................................12, 39, 229
Näytä SSID ............................................ 251
Näytön kirkkaus ................ 191, 192, 289
Näytön valaistus ............................. 5, 281
Näytön virrankatkaisun viive ............279
Näytön väritasapaino .........................290
O
Objektiivi .............. 23, 29, 224, 304, 363
Objektiivin irrottaminen kamerasta.. 29
Objektiivin kiinnike ...........................3, 98
Objektiivin tarkennusrengas ....97, 363,
364, 365
Objektiivin tärinänvaimennuskytkin ......
367
Ohjauspaneeli ...........................................9
Ohje .......................................................... 17
Ohjelmoitu automatiikka .................... 52
OK-painike .....................................17, 284
Oletusasetukset ...................................194
Oletusasetusten palauttaminen ......194
OMA VALIKKO ......................................297
Optimaal. valot. hienosäätö..............278
P
Paikassa 2 olevan kortin käyttö.82, 268
Paikka ....................................... 27, 82, 233
Paina laukaisin pohjaan ....................... 35
Paina laukaisin puoleenväliin ............. 34
Pakattu (tyyppi) ..................................... 80
Palauta ...................................................194
Palauta elokuv.valikon oletusaset. ..273
Palauta käyttäjäasetukset ................... 65
Palauta mukaut. asetukset ................276
Palauta valokuv.valikon oletusaset. 268
Palautus kahdella painikkeella .........194
Paras laatu (JPEG-pakkaus) ................. 80
Peili .........................................71, 156, 324
Peilin nosto ...................................... 66, 71
Peilin nosto kauko-ohjaimella (Kaukoohjaustila (ML-L3)) ............................156
Peilin nosto puhdistusta varten.......324
Perspektiivin korjaus ..........................296
PictBridge ..............................................376
Picture Control -säätimet ........ 130, 132
Pieni koko (JPEG-pakkaus) .................. 80
387
Pienin aukko .................................... 29, 51
Pienoiskuvien toisto .......................... 231
Piilota kuva........................................... 266
Pikamuokkaus ..................................... 295
Pilvinen (valkotasapaino) ................. 111
Pisin suljinaika ..................................... 103
Piste ....................................................... 105
Pistetarkennus ................................ 86, 90
Poista ...............................................40, 246
Poista kaikki kuvat .............................. 248
Poista nykyinen kuva ...................40, 246
Poista valitut kuvat............................. 248
Poiston jälkeen.................................... 267
Polttotason merkki................................98
Polttoväli ..................................... 225, 309
Polttoväliasteikko .............363, 364, 365
Puhdista kuvakenno .......................... 321
Punasilmäisyyden korjaus ................ 294
Punasilmäisyyden vähennys .. 145, 147
Puskurimuisti ..........................................68
Pv-painike ....................55, 167, 285, 288
Päivämäärä ja aika ........................24, 290
Päällekkäisvalotus ..................... 211, 272
Pölynpoiston viitekuva ..................... 290
R
Rajaa ............................................. 294, 298
Rajausapuviivat ............................... 13, 14
RAW paikka 1 - JPEG paikka 2 (Paikassa
2 olevan kortin käyttö) .......................82
Reaaliaikanäkymä ...............31, 161–170
Reaaliaikanäkymän valitsin ........31, 161
RGB ........................................................ 237
Rungon suojus ................................ 3, 319
S
S (pieni)............................................81, 169
Salama....... 36, 144, 145, 151, 153, 311
Salama (valkotasapaino) ................... 111
Salamalaite........................................... 311
Salaman haarukointi .......................... 197
Salaman kantama ............................... 150
Salaman korjaus.................................. 151
388
Salaman valmiusilmaisin ..36, 154, 280,
316
Salamatila ....................................145, 147
Salamatäsmäysnopeus .............282, 351
Salamavalon lukitus ...........................153
Sarjakuvaus enintään .........................280
Sarjakuvaus, hidas........................ 66, 280
Sarjakuvaus, nopea ............................... 66
Sarjakuvaustila ....................................... 66
SD-muistikortti ......22, 27, 82, 379, 380
Sijaintitiedot ................................227, 241
SSID ........................................................251
Suljinaika ...........................................53, 56
Suljinaika salamakuv. ................148, 283
Suljinajan esivalinta-automatiikka .... 53
Suodintehosteet.........................134, 294
Suora auringonvalo (valkotasapaino) ....
111
Suorista ..................................................295
Suurin aukko ..................... 150, 307, 317
Suurin herkkyys ...................................103
Syväterävyys........................................... 55
Sävytys ..........................................133, 135
T
Taajuusvaste ...............................192, 274
Tallenn. pisteet suunnan mukaan ...277
Tallenna käyttäjäasetukset ................. 62
Tallenna valittu kuva .................179, 183
Tallenna/lataa asetukset ...................291
Tallennuskansio ...................................268
Tarkennuksen hienosäätö.................292
Tarkennuksen ilmaisin ............34, 93, 98
Tarkennuksen lukitus ........................... 93
Tarkennuksen seuranta .............. 85, 276
Tarkennusalueen merkit ..... 10, 25, 235
Tarkennusaluetila.................................. 86
Tarkennusapuvalo .....................277, 317
Tarkennuspiste ..33, 34, 86, 89, 98, 277
Tarkennuspisteiden määrä ...............277
Tarkennustila ......................................... 83
Tarkennustilan valitsin ......................... 83
Tarkennustilapainike ......................84, 90
Tarkentumisen ilmaisin ..........34, 93, 98
Tasainen (Aseta Picture Control)..... 130
Taustavalo ................................................. 5
Tekijänoikeus ..............................240, 291
Teräväpiirto .......................................... 376
Tiedonsiirtolaite .................................. 319
Tiedostojen numerointi .................... 280
Tiedoston nimeäminen ............268, 273
Tiedot ...........................................185, 234
Tietonäyttö........................... 13, 185, 281
Tilanvalitsimen lukituksen vapautin ... 6
Tilanvalitsin ............................................... 6
Time-aikavalotus.............................58, 60
Toisto .............................................. 39, 229
Toistokansio ......................................... 266
Toistokortti ja -kansio ........................ 233
Toiston näyttöasetukset ..........234, 266
Toiston zoomaus ................................ 243
Toistotiedot.......................................... 234
Toistovalikko ........................................ 266
Tuulikohinan vähennys ............192, 274
Tähyslasi................................................ 350
Tärinänvaimennus.............................. 367
Täsmäys pitkiin suljinaikoihin .145, 147
Täyskuvatoisto .................................... 229
U
Ulkoinen mikrofoni ............................ 193
Ulkoisen mikrofonin liitäntä.................. 2
UT-1........................................................ 319
UTC................................................228, 241
V
Vaatimustenmukaisuusmerkintä ... 293,
377
Vain salama (Autom. haarukoinnin
asetus) ................................................. 197
Vain valotus (Autom. haarukoinnin
asetus) ................................................. 197
Vakio (Aseta Picture Control) ........... 130
Valikoiva väri ...........................45, 49, 296
Valinnainen salama ...................283, 311
Valitse alku-/loppukohta .................. 179
Valitse läh. älylaitteeseen/poista val......
233, 263
Valitse päivämäärä .................... 249, 266
Valitse värilämpötila (Valkotasapaino) ..
111, 117
Valkotasap. haarukointi (Autom.
haarukoinnin asetus) ........................202
Valkotasapaino ........111, 202, 269, 274
Valkotasapainon hienosäätö ............114
Valkotasapainon pistemittaus .........124
Valmiustila-ajastin ...............37, 227, 279
Valoalueet .............................................236
Valoalueiden näyttö ...........................193
Valokuvausvalikko ..............................268
Valokuvien suojaaminen ...................245
Valotuksen haarukointi ......................197
Valotuksen korjaus........... 109, 278, 283
Valotuksen lukitus ...............................107
Valotuksen viivetila .............................280
Valotus ......................................... 105–110
Valotus ja salama (Autom.
haarukoinnin asetus) ........................197
Valotusilmaisin..............................57, 286
Valotuslukitus laukaisimella .............279
Valotusmittarit ....................................... 37
Valotussäädön porrastus ...................278
Vap. painike kiekon käytt. .................285
Varjo (valkotasapaino) .......................111
Varmuuskopiointi (Paikassa 2 olevan
kortin käyttö) ........................................ 82
Verkko ....................................................293
Verkkolaite ............................................319
Vertailu vierekkäin ..............................296
ViewNX-i .....................................................ii
VIIMEISIMMÄT ASETUKSET ...............297
Viivästetty kaukolaukaisu (Kaukoohjaustila (ML-L3)) ............................156
Vinjetoinnin korjaus ...........................271
Virtaliitäntä ...........................................319
Voimakkuus ..........................................178
Välkynnänvähennys ...........................290
Väriavaruus ...........................................270
Värikäs (Aseta Picture Control).........130
Väriluonnos ............................ 44, 46, 295
Värilämpötila ..................... 111, 113, 117
Väritysääriviivat ...................................295
Vääristymän korjaus ...........................295
389
W
WB (Valkotasapaino) ................. 111, 202
Wi-Fi ....................................................... 250
Wireless Mobile Utility.............. 250, 251
WT-5 ...................................................... 319
Y
Yhdysrak. salaman tila ....................... 283
Yhdysrakenteinen salama ..........36, 144
Yhteensopivat objektiivit ................. 304
Yksittäiskuva ...........................................66
Yksivärinen .................................. 130, 294
Yleiskatsauksen tiedot ...................... 242
Ylivuoto (Paikassa 2 olevan kortin
käyttö) ....................................................82
Ä
Älylaite .................................................. 250
Äänimerkki ........................................... 280
390
391
392
Takuuehdot - Nikonin Euroopan
huoltotakuu
Hyvä Nikonin asiakas,
Kiitos, että hankit tämän Nikonin tuotteen. Jos Nikon-tuotteesi
tarvitsee takuuhuoltoa, ota yhteys tuotteen myyjään tai johonkin
valtuutettujen huoltotoimipaikkojen verkostoon kuuluvaan
yritykseen Nikon Europe B.V.:n myyntialueella (esim. Euroopassa/
Venäjällä/muualla). Katso tarkempia tietoja seuraavasta osoitteesta:
http://www.europe-nikon.com/support
Turhan vaivan välttämiseksi suosittelemme käyttöoppaiden
huolellista lukemista ennen yhteydenottoa myyjään tai
valtuutettuun huoltotoimipaikkaan.
Valmistaja myöntää Nikon-laitteelle valmistusvikoja koskevan
takuun, jonka kesto on yksi vuosi tuotteen alkuperäisestä
ostopäivästä lähtien. Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana
virheellisestä materiaalista tai työstä johtuvia vikoja, valtuutettu
huoltotoimipaikkojen verkostomme Nikon Europe B.V.:n alueella
korjaa tuotteen laskuttamatta työstä tai osista jäljempänä
esitettyjen ehtojen mukaisesti. Nikon pidättää itsellään oikeuden
vaihtaa tai korjata tuotteen.
1. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuotteen mukana toimitetaan
täytetty takuukortti sekä alkuperäinen ostotosite, josta käy ilmi
ostopäivämäärä, tuotteen tyyppi sekä jälleenmyyjän nimi. Nikon
pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä ilmaisesta takuuhuollosta,
jos edellä mainittuja asiakirjoja ei esitetä tai jos niissä olevat tiedot
ovat puutteellisia tai lukukelvottomia.
393
2. Tämä takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Osien normaalin kulumisen edellyttämä huolto ja korjaus tai
vaihto.
• Tuotteen muokkaaminen tai päivittäminen muuhun kuin
käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen ilman Nikonin
etukäteistä kirjallista lupaa.
• Tuotetakuuseen suoraan tai epäsuorasti liittyvät
kuljetuskustannukset ja kuljetusriski.
• Tuotteeseen ilman Nikonin etukäteistä kirjallista lupaa
tehdyistä sellaisista muokkauksista tai säädöistä aiheutuvat
vahingot, joiden tarkoituksena on tehdä tuotteesta muun kuin
alkuperäisen myynti- tai valmistusmaan paikallisten ja
kansallisten määräysten mukainen.
3. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Vahinko on aiheutunut virheellisestä käytöstä, mukaan lukien
seuraavat tilanteet mutta ei rajoittuen niihin: tuotteen käyttö
muuhun kuin tavanmukaiseen tarkoitukseen tai muuten kuin
käyttöoppaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti sekä
tuotteen asentaminen tai käyttö käyttömaassa voimassa
olevien turvallisuusnormien vastaisesti.
• Vahinko on syntynyt onnettomuuden, esimerkiksi
salamaniskun, veden tai tulen, tai väärinkäytösten tai
huolimattomuuden vuoksi.
• Tuotteen malli- tai sarjanumeroa on muutettu tai se on
poistettu tai turmeltu lukukelvottomaksi.
• Vahingot ovat aiheutuneet valtuuttamattoman
huoltoyrityksen tai henkilön tekemistä korjauksista tai
säädöistä.
• Tuote on liitetty puutteelliseen järjestelmään tai sitä on
käytetty puutteellisen järjestelmän kanssa.
394
4. Tämä huoltotakuu ei vaikuta kuluttajan kansallisten lakien
mukaisiin oikeuksiin eikä kuluttajan ja jälleenmyyjän väliseen
osto- tai myyntisopimukseen liittyviin kuluttajan oikeuksiin.
Huomautuksia: Kaikki valtuutetut Nikon-huollot löytyvät sivustosta
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
395
E
L
P
Nikon D7200
M
SA
DIGITAALIKAMERA
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun
ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai esittelyihin) missään
muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa kirjallista lupaa.
Käyttöohje (jossa takuu)
AMA16329
Painettu Euroopassa
Fi
SB9A03(1C)
6MB2721C-03
Fi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising