Nikon | D750 | Nikon D750 Käyttöohje

Nikon D750 Käyttöohje
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain
(lukuun ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai
esittelyihin) missään muodossa ilman NIKON CORPORATIONin
antamaa kirjallista lupaa.
DIGITAALIKAMERA
Käyttöohje
Nikonin käyttäjätuki
Rekisteröi kamerasi alla olevassa sivustossa, jossa on uusimpia
tuotetietoja. Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin
kysymyksiin (FAQ) ja voit pyytää teknistä apua.
http://www.europe-nikon.com/support
AMA16119
Painettu Euroopassa
Fi
SB4H01(1C)
6MB2471C-01
Fi
Saadaksesi mahdollisimman paljon hyötyä kamerastasi lue kaikki
ohjeet huolellisesti ja säilytä niitä paikassa, jossa ne ovat kaikkien
tuotetta käyttävien luettavissa.
Symbolit ja merkintätavat
Tässä oppaassa on käytetty seuraavia symboleja ja merkintätapoja,
joiden avulla löydät helposti tarvitsemasi tiedot:
D
Tällä kuvakkeella merkitään varoitukset, jotka tulisi lukea
ennen käyttöä kameran vahingoittumisen estämiseksi.
A
Tällä kuvakkeella merkitään huomautukset, jotka tulisi
lukea ennen kameran käyttöä.
0
Tällä kuvakkeella merkitään viittaukset tämän
käyttöoppaan muille sivuille.
Kameran näytössä näkyvät valikon kohdat, asetukset ja viestit on lihavoitu.
Kameran asetukset
Tämän käyttöoppaan ohjeissa oletetaan, että kamerassa käytetään
oletusasetuksia.
ATurvallisuudesta
Ennen kuin käytät kameraa ensimmäisen kerran, lue turvallisuutta
koskevat ohjeet kohdasta ”Turvallisuudesta” (0 xiii–xvi).
Pakkauksen sisältö
Varmista, että kaikki seuraavat tarvikkeet on toimitettu kamerasi
mukana.
Kuminen silmäsuppilo
DK-21 (0 107)
Rungon suojus BF-1B
(0 27, 442)
D750-kamera (0 1)
EN-EL15-litiumioniakku, jossa liitinsuojus (0 25, 26)
MH-25a-akkulaturi (mukana toimitetaan joko
seinäpistokesovitin tai virtajohto, jonka tyyppi ja muoto
vaihtelevat ostomaan tai -alueen mukaan; 0 25)
Okulaarisuojus DK-5 (0 107)
USB-kaapeli UC-E17 (0 266, 271)
Hihna AN-DC14 (0 24)
Takuu
Käyttöohje (tämä opas)
ViewNX 2 -asennus-CD (0 262)
Muistikortit myydään erikseen. Japanista ostettujen kameroiden valikot ja
ilmoitukset näytetään vain englanniksi ja japaniksi; muita kieliä ei tueta.
Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.
i
Sisällysluettelo
Pakkauksen sisältö .............................................................................. i
Turvallisuudesta .............................................................................. xiii
Huomautuksia................................................................................. xvii
Langaton ......................................................................................... xxiv
Johdanto
1
Kameraan tutustuminen ................................................................... 1
Kameran runko ............................................................................................. 1
Tilanvalitsin .................................................................................................... 6
Kuvanottotavan valitsin............................................................................. 7
Ohjauspaneeli ............................................................................................... 8
Etsin................................................................................................................. 10
Tietonäyttö................................................................................................... 12
P-painike ....................................................................................................... 16
Kallistuvan näytön käyttäminen........................................................... 17
Monivalitsin.................................................................................................. 19
Kameran valikot................................................................................ 20
Kameran valikoiden käyttäminen ........................................................ 21
Aluksi .................................................................................................. 24
Perusvalokuvaus ja -toisto
34
”Tähtää ja kuvaa” -valokuvaus (tilat i ja j) .............................. 34
Perustoisto......................................................................................... 37
Tarpeettomien valokuvien poistaminen........................................... 38
Asetusten sovittaminen kohteeseen tai
tilanteeseen (kuvausohjelma)
k Muotokuva ......................................................................................
l Maisema ...........................................................................................
p Lapsi...................................................................................................
m Urheilu...............................................................................................
ii
41
42
42
42
42
n Lähikuva............................................................................................ 43
o Yömuotokuva ................................................................................. 43
r Yömaisema ...................................................................................... 43
s Juhlat/sisätila .................................................................................. 43
t Ranta/lumi........................................................................................ 44
u Auringonlasku ................................................................................ 44
v Ilta-/aamuhämärä.......................................................................... 44
w Lemmikkikuva ................................................................................ 44
x Kynttilänvalo..................................................................................... 45
y Kukinnot............................................................................................ 45
z Ruska .................................................................................................. 45
0 Ruoka .................................................................................................. 45
Erikoistehosteet
46
% Pimeänäkö ....................................................................................... 47
g Väriluonnos.................................................................................... 47
i Miniatyyritehoste......................................................................... 48
u Valikoiva väri ................................................................................... 48
1 Siluetti................................................................................................ 48
2 Yläsävy............................................................................................... 49
3 Alasävy .............................................................................................. 49
Reaaliaikanäkymässä käytettävissä olevat asetukset.................... 50
Reaaliaikanäkymäkuvaus
54
Tarkennus...................................................................................................... 57
Käsitarkennus............................................................................................... 60
P-painikkeen käyttö .................................................................................. 61
Reaaliaikanäkymän näyttö: reaaliaikanäkymäkuvaus................... 63
Tietonäyttö: reaaliaikanäkymäkuvaus ................................................ 64
Elokuvan reaaliaikanäkymä
66
Indeksimerkit ............................................................................................... 70
P-painikkeen käyttö .................................................................................. 71
Reaaliaikanäkymän näyttö: elokuvan reaaliaikanäkymä ............. 74
iii
Tietonäyttö: elokuvan reaaliaikanäkymä........................................... 75
Kuva-ala ......................................................................................................... 76
Valokuvien ottaminen elokuvan reaaliaikanäkymässä ................ 77
Elokuvien katseleminen .................................................................. 79
Elokuvien muokkaaminen .............................................................. 81
Elokuvien rajaaminen............................................................................... 81
Valittujen kuvien tallentaminen ........................................................... 86
P-, S-, A- ja M-tilat
88
P: Ohjelmoitu automatiikka....................................................................
S: Suljinajan esivalinta-automatiikka...................................................
A: Aukon esivalinta-automatiikka .........................................................
M: Käsisäätö ..................................................................................................
Pitkät valotusajat (vain M-tila)........................................................
Käyttäjäasetukset: U1- ja U2-tilat
89
90
91
93
95
99
Käyttäjäasetusten tallentaminen ......................................................... 99
Käyttäjäasetusten ottaminen käyttöön .......................................... 101
Käyttäjäasetusten palauttaminen..................................................... 101
Kuvanottotapa
103
Kuvanottotavan valitseminen ..................................................... 103
Itselaukaisintila (E) ........................................................................ 106
Peilin nosto -tila (V).................................................................... 109
Kuvan tallennusvaihtoehdot
110
Kuva-ala............................................................................................ 110
Kuvanlaatu ja kuvakoko................................................................ 115
Kuvanlaatu................................................................................................. 115
Kuvakoko ................................................................................................... 118
Kahden muistikortin käyttäminen .............................................. 119
iv
Tarkennus
120
Automaattitarkennus.................................................................... 120
Automaattitarkennustila ...................................................................... 121
Tarkennusaluetila.................................................................................... 123
Tarkennuspisteen valitseminen......................................................... 127
Tarkennuksen lukitus............................................................................. 129
Käsitarkennus ................................................................................. 132
ISO-herkkyys
134
Autom. ISO-herkkyyssäätö........................................................... 136
Valotus
139
Mittaus ............................................................................................. 139
Valotuksen lukitus ......................................................................... 141
Valotuksen korjaus ........................................................................ 143
Valkotasapaino
145
Valkotasapainon hienosäätö ....................................................... 149
Värilämpötilan valitseminen........................................................ 152
Esiasetus käsin ................................................................................ 155
Etsinvalokuvaus ....................................................................................... 155
Reaaliaikanäkymä (valkotasapainon pistemittaus)..................... 159
Esiasetusten hallinta............................................................................... 162
Kuvan parannus
165
Picture Control -säätimet.............................................................. 165
Picture Control -säätimen valinta...................................................... 165
Picture Control -säätimien muokkaaminen................................... 167
Mukautettujen Picture Control -säädinten luominen................ 170
Mukautettujen Picture Control -säädinten jakaminen .............. 173
Valoalueiden ja varjojen yksityiskohtien säilyttäminen ........ 175
Aktiivinen D-Lighting............................................................................. 175
Laaja dynaaminen alue (HDR)............................................................. 177
v
Salamakuvaus
180
Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen................................... 180
Tilat, joissa salama nousee automaattisesti .................................. 180
Tilat, joissa salama nostetaan käsin.................................................. 182
Salaman korjaus.............................................................................. 188
Salamavalon lukitus....................................................................... 190
Kuvaus kauko-ohjaimella
193
Lisävarusteena saatavan ML-L3-kauko-ohjaimen
käyttäminen............................................................................... 193
Langattomat kauko-ohjaimet...................................................... 197
WR-1- langattomat kauko-ohjaimet ................................................ 197
WR-R10-/WR-T10- langattomat kauko-ohjaimet......................... 197
Muut kuvausasetukset
198
Etsinvalokuvaus: P-painike........................................................... 198
Palautus kahdella painikkeella: oletusasetusten
palauttaminen........................................................................... 199
Haarukointi ...................................................................................... 202
Päällekkäisvalotus.......................................................................... 216
Ajastettu kuvaus ............................................................................. 222
Ajastettu valokuvaus ..................................................................... 229
Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit ........................................ 235
Sijaintitiedot.................................................................................... 239
Lisää toistosta
241
Kuvien katseleminen ..................................................................... 241
Täyskuvatoisto ......................................................................................... 241
Pienoiskuvien toisto............................................................................... 243
Kalenteritoisto.......................................................................................... 244
P-painike .................................................................................................... 245
Kuvan tiedot .................................................................................... 246
Tarkempi katselu: toiston zoomaus............................................ 255
Valokuvien suojaaminen poistolta ............................................. 257
vi
Valokuvien poistaminen............................................................... 258
Täyskuva-, pienoiskuva- ja kalenteritoisto ..................................... 258
Toistovalikko ............................................................................................. 260
Liitännät
262
ViewNX 2:n asentaminen.............................................................. 262
ViewNX 2:n käyttö.......................................................................... 266
Kopioi kuvia tietokoneelle ................................................................... 266
Ethernet- ja langattomat verkot ........................................................ 269
Valokuvien tulostaminen ............................................................. 271
Tulostimen liittäminen .......................................................................... 271
Kuvien tulostaminen yksitellen.......................................................... 272
Useiden kuvien tulostaminen............................................................. 274
DPOF-tulostustilauksen luominen: tulostuksen asetus............. 275
Valokuvien katseleminen televisiosta ....................................... 277
HDMI-asetukset........................................................................................ 278
Wi-Fi
281
Mihin Wi-Fiä voi käyttää ............................................................... 281
Yhteyden muodostaminen kameraan ....................................... 282
WPS (vain Android)................................................................................. 284
PIN-koodin syöttö (vain Android)...................................................... 285
SSID (Android ja iOS).............................................................................. 286
Ladattavien kuvien valitseminen................................................ 289
Yksittäisten kuvien valitseminen ladattavaksi .............................. 289
Useiden kuvien valitseminen ladattavaksi..................................... 291
Valikko-opas
292
Oletusarvot...................................................................................... 292
D Toistovalikko: kuvien hallinta ................................................ 300
Toistovalikon asetukset......................................................................... 300
Toistokansio ...................................................................................... 300
Piilota kuva......................................................................................... 301
Toiston näyttöasetukset ............................................................... 302
vii
Kopioi kuva(t) ................................................................................... 303
Kuvan tarkastelu.............................................................................. 307
Poiston jälkeen................................................................................. 307
Käännä pysty..................................................................................... 308
Kuvaesitys .......................................................................................... 308
C Valokuvan kuvausvalikko: valokuvan kuvausasetukset ... 310
Valokuvan kuvausvalikon asetukset ................................................ 310
Palauta valokuv.valikon oletusaset. ......................................... 311
Tallennuskansio ............................................................................... 311
Tiedoston nimeäminen................................................................. 313
Väriavaruus........................................................................................ 314
Vinjetoinnin korjaus ....................................................................... 315
Autom. vääristymien korjaus ...................................................... 316
Kohinan väh. kun pitkä valotus (pitkän valotusajan
kohinan vähennys) .................................................................... 317
Kohinan väh. kun suuri ISO.......................................................... 317
1 Elokuvan kuvausvalikko: elokuvan kuvausasetukset......... 318
Elokuvan kuvausvalikon asetukset ................................................... 318
Palauta elokuv.valikon oletusaset............................................. 318
Kohde .................................................................................................. 319
Kuvakoko/kuvataajuus.................................................................. 319
Elokuvan laatu.................................................................................. 320
Mikrofonin herkkyys....................................................................... 320
Taajuusvaste ..................................................................................... 320
Tuulikohinan vähennys................................................................. 321
Valkotasapaino................................................................................. 321
Aseta Picture Control..................................................................... 321
Elokuvan ISO-herkkyysasetukset............................................... 322
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö .... 323
Mukautetut asetukset ........................................................................... 324
Palauta mukaut. asetukset........................................................... 326
viii
a: Automaattitarkennus .................................................................... 326
a1: AF-C-tilan ensisij. valinta ........................................................ 326
a2: AF-S-tilan ensisij. valinta ........................................................ 327
a3: Tarkenn. seuranta ja lukitus .................................................. 328
a4: Tarkennuspisteen valaistus................................................... 329
a5: Tarkennuspisteen valaistus................................................... 329
a6: Tarkennuspisteen kierto ........................................................ 330
a7: Tarkennuspisteiden määrä.................................................... 330
a8: Tallenn. pisteet suunnan mukaan ...................................... 331
a9: Yhdysrak. tarkennusapuvalo ................................................ 332
b: Mittaus/valotus................................................................................ 333
b1: ISO-herkkyyden askelen arvo .............................................. 333
b2: Valotussäädön porrastus....................................................... 333
b3: Helppo valotuksen korjaus ................................................... 334
b4: Matriisimittaus........................................................................... 335
b5: Keskustapainotteinen alue ................................................... 335
b6: Optimaal. valot. hienosäätö ................................................. 336
c: Ajastimet/valotuslukitus............................................................... 336
c1: Valotuslukitus laukaisimella.................................................. 336
c2: Valmiustila-ajastin .................................................................... 336
c3: Itselaukaisin ................................................................................ 337
c4: Näytön virrankatkaisun viive ................................................ 337
c5: Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3) ............................................ 337
d: Kuvaus/näyttö.................................................................................. 338
d1: Äänimerkki.................................................................................. 338
d2: Sarjakuvaus, hidas.................................................................... 338
d3: Sarjakuvaus enintään.............................................................. 339
d4: Valotuksen viivetila.................................................................. 339
d5: Salamavaroitus.......................................................................... 339
d6: Tiedostojen numerointi ......................................................... 340
d7: Etsimen ruudukon näyttö ..................................................... 341
d8: Helppo ISO.................................................................................. 341
d9: Tietonäyttö ................................................................................. 341
d10: Näytön valaistus..................................................................... 342
ix
d11: MB-D16-laitt. paristot/akut ................................................ 343
d12: Virtalähteiden järjestys........................................................ 344
e: Haarukointi/salama.........................................................................345
e1: Salamatäsmäysnopeus .......................................................... 345
e2: Suljinaika salamakuv............................................................... 346
e3: Yhdysrak. salaman tila ............................................................ 347
e4: Valot. korj. salamakuvissa...................................................... 353
e5: Muotoilusalama ........................................................................ 353
e6: Autom. haarukoinnin asetus................................................ 353
e7: Haarukoinnin järjestys............................................................ 354
f: Painikkeet ............................................................................................354
f1: OK-painike ................................................................................... 354
f2: Fn-painikkeen tehtävä............................................................. 356
f3: Esikatselupainikkeen teht. ..................................................... 361
f4: AE-L/AF-L-painikkeen teht..................................................... 361
f5: Komentokiekkojen mukautt. ................................................ 363
f6: Vap. painike kiekon käytt. ...................................................... 365
f7: Laukaisu muistikortitta............................................................ 365
f8: Käänteiset ilmaisimet............................................................... 366
f9: Elokuvan tall.painikkeen tehtävä ........................................ 366
f10: MB-D16 4 -pain. teht............................................................ 367
f11: Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht. ...................................... 368
g: Elokuva................................................................................................370
g1: Fn-painikkeen tehtävä ........................................................... 370
g2: Esikatselupainikkeen teht. .................................................... 372
g3: AE-L/AF-L-painikkeen teht. .................................................. 373
g4: Määritä laukaisimen tehtävä................................................ 373
B Asetusvalikko: kameran asetukset .......................................... 374
Asetusvalikon asetukset ....................................................................... 374
Alusta muistikortti .......................................................................... 375
Näytön kirkkaus ............................................................................... 376
Näytön väritasapaino..................................................................... 377
Pölynpoiston viitekuva ................................................................. 378
Välkynnänvähennys ....................................................................... 380
x
Aikavyöhyke ja päivämäärä ......................................................... 381
Kieli (Language) ............................................................................... 381
Automaattinen kuvan kääntö..................................................... 382
Akkutiedot ......................................................................................... 383
Kuvaselitys ......................................................................................... 384
Tekijänoikeustiedot ........................................................................ 385
Tallenna/lataa asetukset ............................................................... 386
Näennäishorisontti ......................................................................... 388
Tarkennuksen hienosäätö ............................................................ 389
Eye-Fi-lataus ...................................................................................... 391
Vaatimustenmukaisuusmerkintä............................................... 392
Laiteohjelmaversio.......................................................................... 392
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen ...... 393
Muokkausvalikon asetukset ................................................................ 393
Muokattujen kopioiden luominen.................................................... 395
D-Lighting .......................................................................................... 397
Punasilmäisyyden korjaus............................................................ 398
Rajaa..................................................................................................... 399
Yksivärinen......................................................................................... 400
Suodintehosteet .............................................................................. 401
Väritasapaino .................................................................................... 402
Kuvan sulautus ................................................................................. 403
NEF (RAW) -käsittely ....................................................................... 406
Muuta kokoa ..................................................................................... 408
Pikamuokkaus................................................................................... 411
Suorista ............................................................................................... 411
Vääristymän korjaus ....................................................................... 412
Kalansilmä .......................................................................................... 413
Väritysääriviivat ................................................................................ 413
Väriluonnos........................................................................................ 414
Perspektiivin korjaus ...................................................................... 415
Miniatyyritehoste ............................................................................ 416
Valikoiva väri ..................................................................................... 417
Vertailu vierekkäin........................................................................... 419
xi
O Oma valikko/m Viimeisimmät asetukset .............................. 421
Viimeisimmät asetukset........................................................................ 425
Tekniset lisätiedot
426
Yhteensopivat objektiivit ............................................................. 426
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet..................................... 433
Nikonin luova valaistusjärjestelmä (CLS)........................................ 433
Muut lisävarusteet.......................................................................... 441
Virtaliitännän ja verkkolaitteen liittäminen................................... 445
Kameran hoito................................................................................. 447
Säilytys ........................................................................................................ 447
Puhdistaminen......................................................................................... 447
Alipäästösuodin....................................................................................... 448
Kameran ja akun hoito: varoitukset............................................ 455
Käytettävissä olevat asetukset .................................................... 460
Valotusohjelma (tila P)................................................................... 462
Vianmääritys.................................................................................... 463
Akku/näyttö .............................................................................................. 463
Kuvaus (kaikki tilat)................................................................................. 464
Kuvaus (P, S, A, M)..................................................................................... 467
Toisto........................................................................................................... 468
Wi-Fi (langattomat verkot) .................................................................. 469
Muut ............................................................................................................ 469
Virheilmoitukset ............................................................................. 470
Tekniset tiedot ................................................................................ 477
Hyväksytyt muistikortit................................................................. 491
Muistikortin kapasiteetti............................................................... 492
Akun kesto ....................................................................................... 494
Objektiivit, jotka voivat peittää yhdysrakenteisen salaman
ja tarkennusapuvalon .............................................................. 496
Hakemisto ........................................................................................ 501
Takuuehdot - Nikonin Euroopan huoltotakuu ......................... 509
xii
Turvallisuudesta
Lue seuraavat turvallisuusvaroitukset kokonaan ennen tuotteen käyttöä. Näin voit
estää tämän Nikon-tuotteen vaurioitumisen sekä itsesi tai muiden
loukkaantumisen. Säilytä turvaohjeet sellaisessa paikassa, että ne ovat tuotteen
kaikkien käyttäjien saatavilla.
Varoitusten huomiotta jättämisen mahdolliset seuraukset on merkitty seuraavalla
symbolilla:
on merkitty tällä symbolilla. Vältä henkilövahingot lukemalla
A Varoitukset
kaikki varoitukset ennen tämän Nikon-tuotteen käyttöä.
❚❚ VAROITUKSET
A Pidä aurinko kuva-alan ulkopuolella
Pidä aurinko kaukana kuva-alasta, kun
kuvaat vastavalossa olevia kohteita.
Kameraan tarkentuva auringonvalo voi
aiheuttaa tulipalon, jos aurinko on kuvaalassa tai sen lähellä.
A Älä katso aurinkoa etsimen läpi
Auringon tai muun voimakkaan
valolähteen katseleminen etsimen läpi
saattaa heikentää näköä pysyvästi.
A Etsimen diopterin säätimen käyttö
Varo ettet vahingossa osu sormellasi
silmään, kun käytät etsimen diopterin
säädintä niin, että silmäsi on etsimellä.
A Katkaise virta heti toimintahäiriön
sattuessa
Jos huomaat laitteesta tai
verkkolaitteesta (lisävaruste) tulevan
savua tai epätavallista hajua, irrota
virtajohto ja paristo heti. Varo
palovammoja. Käytön jatkaminen voi
aiheuttaa henkilövahinkoja. Kun olet
irrottanut pariston, vie laite
tarkistettavaksi Nikonin valtuuttamaan
huoltoon.
A Älä käytä kameraa herkästi syttyvien
kaasujen lähettyvillä
Älä käytä elektronisia laitteita herkästi
syttyvien kaasujen lähettyvillä, koska
seurauksena voi olla räjähdys tai
tulipalo.
A Pidä tuotteet poissa lasten ulottuvilta
Tämän ohjeen noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa
henkilövahingon. Huomaa myös, että
pieniin osiin liittyy tukehtumisvaara. Jos
lapsi nielee jonkin tämän laitteen osan,
ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
xiii
A Älä pura kameraa
Tuotteen sisällä olevien osien
koskettaminen voi aiheuttaa
henkilövahingon. Jos tuote toimii
virheellisesti, sen saa korjata vain
asiantunteva huoltoedustaja. Jos
tuotteen kotelo hajoaa putoamisen tai
muun onnettomuuden seurauksena,
irrota virtajohto ja akku tai paristo heti ja
vie tuote sitten valtuutettuun Nikonhuoltoon tarkistettavaksi.
A Älä aseta hihnaa pienen lapsen tai
vauvan kaulaan
Kameran hihnan paneminen pienen
lapsen tai vauvan kaulaan voi johtaa
kuristumiseen.
A Älä kosketa kameraa, akkua tai laturia
pitkäaikaisesti laitteiden ollessa päällä
tai käytössä
Laitteen osat kuumenevat. Jos laite on
pitkään suorassa kosketuksessa ihoon,
seurauksena voi olla lieviä
palovammoja.
A Älä jätä tuotetta paikkoihin, joiden
lämpötila on erittäin korkea, kuten
suljettuun autoon tai suoraan
auringonvaloon
Tämän varotoimen noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa vahinkoja
tai tulipalon.
A Älä kohdista salamaa moottoriajoneuvon
kuljettajaan
Tämän ohjeen noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa
onnettomuuden.
xiv
A Noudata varovaisuutta salaman käytössä
• Kameran ja salaman käyttäminen
lähellä ihoa tai muita kohteita voi
aiheuttaa palovammoja.
• Salaman käyttö kuvattavan kohteen
silmien lähellä voi heikentää näköä
tilapäisesti. Salaman tulisi olla
vähintään yhden metrin päässä
kohteesta. Pikkulapsia kuvattaessa on
oltava erityisen varovainen.
A Vältä kosketusta nestekiteisiin
Jos näyttö menee rikki, varo
rikkoutunutta lasia ja pidä huoli, ettei
nestekiteitä pääse iholle, silmiin tai
suuhun.
A Älä siirrä jalustaa, kun siihen on
kiinnitetty objektiivi tai kamera
Saatat kaatua tai osua vahingossa
muihin, mikä voi aiheuttaa
henkilövahingon.
A Noudata akkujen ja paristojen käytössä
riittäviä varotoimia
Akut tai paristot voivat vuotaa tai
räjähtää, jos niitä käsitellään väärin.
Noudata seuraavia varotoimia, kun
käsittelet tämän tuotteen akkuja ja
paristoja:
• Käytä vain tähän laitteeseen
hyväksyttyjä akkuja tai paristoja.
• Älä aseta akkuja tai paristoja
oikosulkuun tai yritä purkaa niitä.
• Varmista, että kamerasta on katkaistu
virta, ennen kuin vaihdat akun tai
pariston. Jos käytät verkkolaitetta,
varmista että se on irrotettu
pistorasiasta.
• Älä aseta akkuja tai paristoja väärin
päin tai ylösalaisin.
• Suojaa akut ja paristot avotulelta ja
voimakkaalta kuumuudelta.
• Älä upota akkuja tai paristoja veteen
tai altista niitä vedelle.
• Aseta liitinsuojus paikalleen akun
kuljettamisen ajaksi. Älä kuljeta tai
säilytä akkua tai paristoa
metalliesineiden, esimerkiksi
kaulaketjujen tai hiusneulojen, kanssa.
• Akut tai paristot voivat vuotaa täysin
purkautuneina. Poista tyhjä akku tai
paristo tuotteesta välttääksesi
tuotteen vaurioitumisen.
• Kun akkua tai paristoa ei käytetä,
kiinnitä liitinsuojus paikalleen ja säilytä
akkua tai paristoa viileässä, kuivassa
paikassa.
• Akku tai paristo voi olla kuuma heti
käytön jälkeen tai silloin, kun tuotetta
on käytetty pitkään akku- tai
paristovirralla. Ennen kuin poistat
akun tai pariston, katkaise kamerasta
virta ja anna akun tai pariston jäähtyä.
• Lopeta akun tai pariston käyttö heti,
jos huomaat sen jotenkin
muuttuneen, esimerkiksi värjäytyneen
tai vääntyneen.
A Noudata laturin käytössä oikeita
varotoimia
• Pidä kuivana. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun ja
sen myötä loukkaantumisen tai
tuotteen toimintahäiriön.
• Älä aseta laturin liittimiä oikosulkuun.
Jos tätä varotoimea ei noudateta,
laturi voi ylikuumentua ja
vahingoittua.
• Pistokkeen metalliosissa tai niiden
lähellä oleva pöly on poistettava
kuivalla liinalla. Pölyisen laitteen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon.
xv
• Älä käsittele virtajohtoa tai mene
laturin lähelle ukkosen aikana. Tämän
varotoimen noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa
sähköiskun.
• Älä vahingoita tai vedä virtajohtoa
voimakkaasti äläkä tee siihen
muutoksia. Älä aseta johtoa painavien
esineiden alle tai altista sitä
kuumuudelle tai avotulelle. Jos
johdon eriste vahingoittuu ja johtimet
tulevat näkyviin, toimita virtajohto
valtuutetulle Nikon-huoltoedustajalle
tarkastusta varten. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä käsittele pistoketta tai laturia, jos
kätesi ovat märät. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun ja
sen myötä loukkaantumisen tai
tuotteen toimintahäiriön.
• Älä käytä matkamuuntajien
tai -sovittimien kanssa, jotka on
suunniteltu muuntamaan jännitteestä
toiseen, tai DC-AC-muuntajien kanssa.
Tämän varoituksen noudattamatta
jättäminen voi vahingoittaa tuotetta
tai aiheuttaa siinä ylikuumenemista tai
tulipalon.
xvi
A Käytä asianmukaisia kaapeleita
Kun teet laitekytkentöjä, käytä vain
Nikonin käyttötarkoitukseen
toimittamia tai myymiä kaapeleita, jotta
tuote on edelleen tuotesäännösten
mukainen.
A CD-ROM-levyt
Ohjelmiston ja käyttöohjeet sisältäviä
CD-ROM-levyjä ei saa toistaa CDsoittimessa. CD-ROM-levyjen toistaminen
CD-soittimessa voi aiheuttaa
kuulovaurion tai vahingoittaa laitetta.
A Noudata lentoyhtiön ja sairaalan
henkilökunnan antamia ohjeita
Tämä kamera lähettää radioaaltoja, jotka
saattavat häiritä lääketieteellisiä laitteita
tai lentokoneen navigointia. Poista
langaton verkkotoiminto käytöstä ja
irrota kaikki langattomat lisävarusteet
kamerasta, ennen kuin nouset
lentokoneeseen, ja sammuta kamera
nousun ja laskeutumisen ajaksi. Noudata
sairaalahenkilökunnan antamia
langattomien laitteiden käyttöä koskevia
ohjeita.
Huomautuksia
• Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei
• Nikon ei ole vastuussa vahingoista,
saa jäljentää, tallentaa tietojen
joita tämän laitteen käyttö voi
noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää
aiheuttaa.
vieraalle kielelle ilman Nikonin
• Näiden käyttöohjeiden tiedot on
etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. pyritty saamaan mahdollisimman
• Nikon varaa oikeuden muuttaa näissä
kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin
käyttöohjeissa olevia teknisiä tietoja tai huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä,
laitteistojen ja ohjelmistojen
pyydämme ilmoittamaan niistä
ominaisuuksia milloin tahansa ilman
paikalliselle Nikonin edustajalle (osoite
ennakkoilmoitusta.
toimitetaan erikseen).
xvii
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
VAROITUS: AKUN/PARISTON KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKU-/
PARISTOTYYPILLÄ SAATTAA JOHTAA RÄJÄHDYKSEEN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT/
PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.
Tämä merkintä osoittaa,
että sähkö- ja
elektroniikkalaitteet on
kerättävä erillään muusta
jätteestä.
Seuraavat ilmoitukset
koskevat vain Euroopan maissa olevia
käyttäjiä:
• Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi
erikseen asianmukaisessa
keräyspisteessä. Älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana.
• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat
säästämään luonnonvaroja ja
estämään haittoja, joita voi aiheutua
ihmisten terveydelle ja ympäristölle,
jos laitteita ei hävitetä asianmukaisesti.
• Lisätietoja saat myyjältä tai
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta
viranomaisilta.
xviii
Tämä symboli akussa/
paristossa osoittaa, että
akku/paristo tulee kerätä
talteen erikseen.
Seuraavat ilmoitukset
koskevat vain Euroopan maissa olevia
käyttäjiä:
• Kaikki akut/paristot, olipa niissä tämä
symboli tai ei, on vietävä erikseen niille
tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä
hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
• Lisätietoja saat myyjältä tai
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta
viranomaisilta.
Kopiointikieltoa koskeva huomautus
Huomaa, että pelkkä skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella
digitaalisesti kopioidun materiaalin hallussapito saattaa olla lain mukaan
rangaistavaa.
• Kohteet, joita lain mukaan ei saa kopioida
Älä kopioi seteleitä, kolikoita,
arvopapereita, valtion obligaatioita tai
paikallishallinnon yleisöobligaatioita
siinäkään tapauksessa, että kyseiset
kopiot on merkitty mallikappaleiksi.
• Tiettyä kopiointia tai jäljentämistä koskevat
varoitukset
Lainsäädännöllä on voitu rajoittaa myös
yksityisten yritysten tiettyjen
dokumenttien kopiointia ja
jäljentämistä, ellei yritys käytä kopioita
omassa liiketoiminnallisessa käytössään.
Ulkomailla liikkeellä laskettujen
Älä myöskään kopioi valtioiden passeja,
seteleiden, kolikoiden tai arvopaperien
julkisten ja yksityisten yhteisöjen
kopioiminen on kiellettyä.
myöntämiä lisenssejä,
Käyttämättömien, valtion liikkeelle
henkilötodistuksia, lippuja,
laskemien postimerkkien tai
ruokailukuponkeja tai muita vastaavia
postikorttien kopioiminen on kielletty
dokumentteja.
ilman valtion myöntämää
• Noudata tekijänoikeuksia
ennakkolupaa.
Tekijänoikeuksin suojatun aineiston,
Valtion julkaisemien leimamerkkien ja
kuten kirjojen, musiikin, maalausten,
lain edellyttämien varmistettujen
puukaiverrusten, karttojen, piirustusten,
asiakirjojen kopioiminen on kielletty.
elokuvien ja valokuvien, kopiointia ja
jäljentämistä säädellään kansallisilla ja
kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Älä
käytä tätä tuotetta laittomien kopioiden
tekemiseen tai tekijänoikeuslakien
rikkomiseen.
xix
Tallennusvälineiden hävittäminen tai luovuttaminen toiselle henkilölle
Kuvien poistaminen tai muistikorttien tai muiden tallennusvälineiden alustaminen
ei poista kuvatietoja täysin. Joissakin tapauksissa poistetut tiedostot voidaan
palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen avulla.
Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus.
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla.
Ennen kuin hävität tallennusvälineen tai luovutat sen toiselle henkilölle, poista
kaikki tiedot käyttämällä kaupallista poisto-ohjelmistoa tai alusta laite ja täytä se
sitten kokonaan kuvilla, joissa ei ole henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi kuvilla,
joissa on vain tyhjää taivasta). Muista vaihtaa myös kuvat, jotka on valittu
esiasetukseen käsin (0 162). Ennen kuin hävität kameran tai luovutat sen toiselle
henkilölle, poista myös kaikki henkilökohtaiset verkkotiedot kameran
asetusvalikon kohdassa Wi-Fi > Verkkoasetukset > Palauta verkkoasetukset
(0 288) ja Verkko > Verkkoasetukset. Katso lisätietoja Verkko-valikosta
lisävarusteena saatavan tiedonsiirtolaitteen mukana toimitetusta
dokumentaatiosta. Varo vahingoittamasta itseäsi tai muita, jos hävität
tallennusvälineen hajottamalla.
xx
AVC Patent Portfolio License
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE ALAISENA KULUTTAJAN
HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN. TUOTETTA VOI KÄYTTÄÄ (i) AVC-STANDARDIN
MUKAISEN VIDEOKUVAN (”AVC-VIDEO”) KOODAUKSEEN JA/TAI (ii) AVC-VIDEON KOODAUKSEN
PURKUUN, JOS VIDEON ON KOODANNUT KULUTTAJA HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN
KÄYTTÖÖN JA/TAI SE ON HANKITTU VIDEOIDEN TOIMITTAJALTA, JOLLA ON LUPA AVC-VIDEOIDEN
LEVITTÄMISEEN. MUITA KÄYTTÖTARKOITUKSIA VARTEN EI MYÖNNETÄ SUORAA TAI EPÄSUORAA
LUPAA. LISÄTIETOJA SAA MPEG LA, L.L.C:LTÄ. KATSO. http://www.mpegla.com
xxi
Käytä vain Nikon-merkkisiä elektronisia lisälaitteita
Nikon-kamerat on suunniteltu vaativien standardien mukaan, ja ne sisältävät
monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikonin hyväksymät Nikon-merkkiset
elektroniset lisälaitteet ja -tarvikkeet (esimerkiksi laturit, akut, verkkolaitteet ja
salamalaitteet) on suunniteltu ja testattu niin, että ne sopivat varmasti yhteen
kameran elektroniikkapiirin kanssa.
Muiden kuin Nikon-merkkisten sähkökäyttöisten lisävarusteiden
käyttö voi vaurioittaa kameraa ja mitätöidä Nikonin takuun.
Muiden valmistajien litiumioniakut, joissa ei ole oikealla näkyvää
Nikonin hologrammia, voivat haitata kameran normaalia
toimintaa ja aiheuttaa akkujen ylikuumentumista, syttymistä, halkeamista tai
vuotamista.
Lisätietoja Nikon-merkkisistä lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikonjälleenmyyjältä.
xxii
D Käytä vain Nikon-merkkisiä lisälaitteita
Vain Nikonin hyväksymien Nikon-merkkisten lisävarusteiden on
varmistettu toimivan Nikon-digitaalikameran toiminta- ja
turvallisuusvaatimusten mukaisesti. MUIDEN KUIN NIKON-MERKKISTEN
LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAURIOITTAA KAMERAA JA MITÄTÖIDÄ NIKONIN TAKUUN.
A Ennen tärkeiden kuvien ottamista
Ennen kuin kuvaat tärkeissä tilaisuuksissa (kuten häissä tai kun aiot ottaa
kameran mukaan matkalle), ota testikuva varmistuaksesi siitä, että kamera
toimii normaalisti. Nikon ei vastaa tuotteen vioista mahdollisesti johtuvista
vahingoista tai menetetyistä tuloista.
A Oppia ikä kaikki
Osana Nikonin Oppia ikä kaikki -tuotetuki- ja koulutuskampanjaa on
seuraavissa Web-sivustoissa saatavilla ajankohtaista, päivitettyä tietoa:
• Käyttäjät Yhdysvalloissa: http://www.nikonusa.com/
• Käyttäjät Euroopassa ja Afrikassa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Käyttäjät Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä: http://www.nikon-asia.com/
Tarkista viimeisimmät tuotetiedot, vinkit, vastaukset usein esitettyihin
kysymyksiin ja yleiset digitaalista kuvantamista ja valokuvausta koskevat
ohjeet annetuista osoitteista. Voit saada lisätietoa myös oman alueesi
Nikon-edustajalta. Katso yhteystiedot seuraavasta URL-osoitteesta:
http://imaging.nikon.com/
xxiii
Langaton
Tämä tuote, joka sisältää Yhdysvalloissa kehitetyn salausohjelmiston, on
Yhdysvaltain maastavientiviranomaisten säännösten valvoma, eikä sitä saa viedä
tai jälleenviedä maahan, joka on Yhdysvaltain kauppasaarron alainen. Seuraavat
maat ovat tällä hetkellä kauppasaarrossa: Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Sudan ja
Syyria.
Langattomien laitteiden käyttö saattaa olla kielletty joissain maissa tai joillain
alueilla. Ota yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan, ennen kuin käytät
tämän tuotteen langattomia ominaisuuksia tuotteen ostomaan ulkopuolella.
xxiv
Huomautuksia asiakkaille Euroopassa
Nikon Corporation vakuuttaa, että D750 noudattaa direktiivin 1999/5/
EY olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D750.pdf
Turvallisuus
Vaikka yksi tämän tuotteen eduista on se, että muut voivat vapaasti hyödyntää
langatonta tiedonsiirtoa sen toiminta-alueella, seuraavia ongelmia voi esiintyä, jos
suojaus ei ole käytössä:
• Tietovarkaus: Ulkopuoliset haittaohjelmat saattavat kuunnella langattomia
lähetyksiä ja varastaa käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita henkilökohtaisia
tietoja.
• Luvaton käyttö: Luvattomat käyttäjät saattavat päästä verkkoon ja muuttaa
tietoja tai tehdä muita haitallisia toimintoja. Huomaa, että langattomien
verkkojen suunnittelusta johtuen hyökkäykset saattavat mahdollistaa
luvattoman käytön, vaikka suojaus on käytössä.
xxv
xxvi
Johdanto
Kameraan tutustuminen
Tutustu aluksi kameran painikkeisiin ja näyttöihin. Tähän lukuun
kannattaa lisätä kirjanmerkki, jotta siihen on helppo palata
käyttöopasta lukiessa.
Kameran runko
7 8
9
10
11
6
12
5
4
3
2
1
1 Varusteluisti (lisävarusteena
2
3
4
5
6
7
saatavalle salamalaitteelle)......... 433
Kuvanottotavan valitsin ............7, 103
Kuvanottotavan valitsimen
lukituksen vapautin ..................7, 103
Kameran hihnan kiinnike
Tilanvalitsimen lukituksen vapautin
.......................................................... 6, 34
Tilanvalitsin .................................... 6, 34
Z/Q-painike
Mittaus ........................................ 140
Muistikorttien alustaminen ... 375
4
13
15
14
8 Elokuvan tallennuspainike ..............68
9 Sivukomentokiekko ....................... 363
10 Virtakytkin ...................................... 5, 28
11 Laukaisin .....................................36, 373
12 E-painike
Valotuksen korjaus .................. 143
Palautus kahdella painikkeella
.................................................. 199
13 Polttotason merkki (E) ............... 133
14 Pääkomentokiekko ........................ 363
15 Ohjauspaneeli.......................................8
1
Kameran runko (jatkuu)
1
2
3
4
5
6
13
12
11
10 9
14
15
16
17
18
7
8
1 Yhdysrakenteinen salama ............ 180 11 D-painike
2 M/Y-painike
3
4
5
6
7
8
9
10
Salamatila.......................... 180, 182
Salaman korjaus ....................... 188
Infrapunavastaanotin (etupuoli)
........................................................... 194
Lisälaiteliitännän suojus................ 443
Ääniliitännän suojus ................73, 443
HDMI-/USB-liitännän suojus
......................................... 266, 271, 277
Objektiivin vapautuspainike ...........33
Tarkennustilapainike
.....................................57, 59, 121, 125
Tarkennustilan valitsin ...57, 120, 132
Objektiivin kiinnitysmerkki .............27
Haarukointi.............. 203, 208, 212
12 Peili............................................ 109, 451
13 Valonmittauksen kytkentävipu
........................................................... 480
14 Lisälaiteliitäntä................................ 443
15 Kuulokeliitäntä...................................73
16 Ulkoisen mikrofonin liitäntä
.....................................................73, 443
17 HDMI-liitäntä ................................... 277
18 USB-liitäntä
Liittäminen tietokoneeseen
.................................................. 266
Liittäminen tulostimeen......... 271
A Sulje liitännän suojus
Sulje liitännän suojus, kun liitäntä ei ole käytössä. Liitäntöihin joutuva lika
voi häiritä tiedonsiirtoa.
2
1
2
1
3
4
13
14
12
11
5
6
10
9
8
1 Stereomikrofoni .................68, 71, 320
2 CPU-liitännät
7
9 Akkutilan kansi ...................................26
10 Virtaliitännän kansi ........................ 445
3 Objektiivin kiinnike.................. 27, 133 11 Muistikorttipaikan kansi ..................26
4 Lisävarusteena saatavan MB-D165
6
7
8
12 Pv-painike ...................70, 92, 361, 372
akkuperän liitinsuojus .................. 441 13 Tarkennusapuvalo.......................... 332
Jalustakierre
Itselaukaisimen merkkivalo.......... 107
Punasilmäisyyden vähennysvalo
AF-kytkentä
.................................................. 181, 183
Fn-painike ....................... 114, 356, 370
14 Rungon suojus.............................. i, 442
Akku-/paristotilan kannen salpa... 26
3
Kameran runko (jatkuu)
1
2
3
4
5
21
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
11
12
1 Etsimen okulaari .........................10, 29 14 Kallistuva näyttö ................................17
Asetusten näyttäminen.............12
Reaaliaikanäkymä ................ 54, 66
Diopterin säädin.................................29
Kuvien katseleminen..................37
A-painike
Täyskuvatoisto.......................... 241
AE/AF-lukituspainikkeen käyttö
15 P-painike
....................... 129, 141, 361, 373
Kuvausasetusten muuttaminen
R (tieto) -painike ................ 12, 64, 75
.................................................. 198
Monivalitsin..................................19, 21
Asetusten muuttaminen
reaaliaikanäkymän/elokuvan
J (OK) -painike .................19, 21, 354
tallennuksen aikana......... 61, 71
Tarkennusalueen lukitsin.............. 127
Kuvien muokkaaminen .......... 396
Muistikortin merkkivalo ..........36, 225
16 W/S-painike
Infrapunavastaanotin (takapuoli)
Toiston loitontaminen/
........................................................... 194
pienoiskuvat ................. 243, 244
Reaaliaikanäkymän valitsin
ISO-herkkyys.............................. 134
Reaaliaikanäkymäkuvaus..........54
Autom. ISO-herkkyyssäätö .... 136
Elokuvan reaaliaikanäkymä ......66
Palautus kahdella painikkeella
a-painike ....................................54, 66
.................................................. 199
Kaiutin ..................................................80
2 Kuminen silmäsuppilo................... 107
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
17 X/T-painike
19 G-painike
Toiston lähentäminen............. 255
Valikko ..................................20, 300
Kuvanlaatu/kuvakoko .... 116, 118 20 K-painike
18 L/U-painike
Toisto.....................................37, 241
Ohje ............................................... 21 21 O/Q-painike
Suojaa.......................................... 257
Poista.....................................38, 258
Valkotasapaino
Muistikorttien alustaminen ... 375
........................ 146, 149, 154, 156
A Näytön valaistus
Virtakytkimen kiertäminen
Virtakytkin
symbolia D kohti aktivoi
valmiustila-ajastimen ja
ohjauspaneelin taustavalon
(näytön valaistus), jolloin näyttöä
voi lukea pimeässä. Kun
virtakytkin vapautetaan ja se palaa
ON-asentoon, valot palavat kuuden
sekunnin ajan valmiustilaajastimen ollessa aktiivinen, tai kunnes suljin laukaistaan tai virtakytkintä
kierretään uudelleen symbolia D kohti.
A Kaiutin
Älä aseta kaiutinta magneettisten laitteiden lähelle. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen saattaa vaikuttaa magneettisilla laitteilla
tallennettuihin tietoihin.
5
Tilanvalitsin
Kameraa voi käyttää alla luetelluissa tiloissa. Valitse tila painamalla
tilanvalitsimen lukituksen vapautinta ja kiertämällä tilanvalitsinta.
Tilanvalitsin
Tilanvalitsimen lukituksen vapautin
e-, f-, g- ja h-tilat:
• e—Ohjelmoitu automatiikka (0 89)
• f—Suljinajan esivalinta-automatiikka (0 90)
• g—Aukon esivalinta-automatiikka (0 91)
• h—Käsisäätö (0 93)
Automaattiset tilat:
• i Automaattinen (0 34)
• j Automaattinen (ei salamaa) (0 34)
Kuvausohjelmatilat (0 41)
j- ja k-tilat (0 99)
Erikoistehostetilat (0 46)
6
A Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit
Ei-mikroprosessoriohjattuja (0 427) objektiiveja voi käyttää vain tiloissa A
ja M. Jos jokin muu tila valitaan, kun ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi on
kiinnitetty, sulkimen laukaisu estetään.
Kuvanottotavan valitsin
Valitse kuvanottotapa painamalla kuvanottotavan valitsimen
lukituksen vapautinta ja kiertämällä kuvanottotavan valitsin
haluamasi asetuksen kohdalle (0 103).
Kuvanottotavan valitsimen lukituksen vapautin
Kuvanottotavan valitsin
1 2 3 4 5 6
1 S Yksittäiskuva ................................ 103
7
5 M Qc (hiljainen
2 T Sarjakuvaus, hidas .................... 103
sarjakuvaus) -laukaisu.................. 103
3 U Sarjakuvaus, nopea .................. 103
6 E Itselaukaisin ....................... 103, 106
4 J Hiljainen laukaisu ....................... 103
7 V Peilin nosto..................... 104, 109
7
Ohjauspaneeli
5
6
1
7
8
9
10
2
3
4
1 Suljinaika.......................................90, 93
5 Himmenninaukon ilmaisin.....92, 431
Valotuksen korjausarvo................. 143 6
Salaman korjausarvo...................... 188
Valkotasapainon hienosäätö ....... 150
Värilämpötila .......................... 145, 154
Valkotasapainon esiasetuksen
numero ............................................ 155
Valotuksen ja salaman
haarukointisarjan kuvien määrä
........................................................... 203
Valkotasapainon haarukointisarjan
kuvien määrä.................................. 208 7
Ajastetun kuvauksen aikavälien
määrä................................................ 225
Polttoväli (ei-mikroprosessoriohjatut 8
objektiivit) ....................................... 238
2 ISO-herkkyyden ilmaisin ............... 134 9
Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin............................................. 137 10
3 Mittaus .............................................. 140
4 ISO-herkkyys .................................... 134
Automaattitarkennustila .............. 121
8
Aukko (aukkoarvo) ..................... 91, 93
Aukko (askelmäärä)..................92, 431
Haarukoinnin porrastus ....... 204, 209
ADL-haarukointisarjan kuvien määrä
........................................................... 212
Kuvien määrä per aikaväli ............ 225
Suurin aukko (eimikroprosessoriohjatut objektiivit)
........................................................... 238
PC-tilan ilmaisin .............................. 444
Muistikortin ilmaisin (Paikka 1)
.....................................................31, 376
Muistikortin ilmaisin (Paikka 2)
.....................................................31, 376
Valotuksen korjauksen ilmaisin
........................................................... 144
Salaman korjauksen ilmaisin ....... 189
11
12
16
17
13
14
15
18
19
11 Wi-Fi-ilmaisin ................................... 288 18 Jäljellä olevien kuvien määrä..........31
12 Salamatäsmäyksen ilmaisin ......... 345
13 Valotuksen/haarukoinnin ilmaisin
Ennen puskurimuistin täyttymistä
jäljellä oleva kuvamäärä ..... 105, 492
Tarkennusaluetilan ilmaisin......... 126
Käsin esiasetetun valkotasapainon
tallennuksen ilmaisin ................... 157
Ajastetun valokuvauksen
tallennuksen ilmaisin ................... 233
Käsisäätöisen objektiivin numero
........................................................... 238
Kuvaustilan ilmaisin ....................... 444
HDMI-CEC-yhteyden ilmaisin ...... 280
19 ”k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1 000 kuvaan) ....................................31
Valotus .......................................... 94
Valotuksen korjaus................... 143
Valotuksen/salaman haarukointi
................................................... 203
Valkotasapainon haarukointi
................................................... 208
ADL-haarukointi ....................... 212
14 Valotuksen/salaman haarukoinnin
ilmaisin............................................. 203
Valkotasapainon haarukoinnin
ilmaisin............................................. 208
ADL-haarukoinnin ilmaisin........... 212
15 Akun/pariston ilmaisin .................... 30
16 Päällekkäisvalotuksen ilmaisin .... 217
17 Värilämpötilan ilmaisin ................. 152
Huomaa: Kuvassa olevan näytön kaikki ilmaisimet palavat havainnollisuuden vuoksi.
A Kameran sammutusnäyttö
Jos kamera sammutetaan ja siihen on asetettu
akku ja muistikortti, muistikortin kuvake ja
jäljellä olevien kuvien määrä näkyvät näytöllä
(joissain harvoissa tapauksissa jotkin
muistikortit näyttävät nämä tiedot vain
kameran ollessa päällä).
Ohjauspaneeli
9
Etsin
6
7
8 9
1
2
10
3
4
5
11
12 13 14 15 16
24 25
17
26
18 19 20 21
27
1 Erikoistehostetilan ilmaisin .............46
28 29 30 31
22 23
32
6 Rajausruudukko (näkyy, kun Päällä
on valittu Mukautettuun asetukseen
d7, Etsimen ruudukon näyttö)
tilassa tai kun Picture Control
........................................................... 341
Yksivärinen tai asetukseen
7 Tarkennuspisteet....36, 127, 329, 330
Yksivärinen perustuva Picture
Tarkennusaluetila........................... 126
Control on valittu) ...................47, 165
3 Tarkennusalueen merkit
8 + NEF (RAW) -ilmaisin ................... 357
..............................................29, 35, 247 9 1,2× DX-rajaus................................. 111
4 Akun vähäisen varauksen varoitus
10 Vaakasuuntaisen kallistuksen
..............................................................30
ilmaisin (muotokuvasuunta) ...... 359
5 ”Ei muistikorttia” -ilmaisin...............33 11 Vaakasuuntaisen kallistuksen
ilmaisin (maisemasuunta)........... 359
2 Yksivärisyyden ilmaisin (näkyy %-
10
12 Tarkennuksen ilmaisin... 36, 129, 133 25 Salamatäsmäyksen ilmaisin ......... 345
13 Mittaus...................................... 139, 140 26 Himmenninaukon ilmaisin.....92, 431
14 Valotuksen lukitus .......................... 141 27 Valotusilmaisin...................................94
15 Joustavan ohjelman ilmaisin ......... 89
Valotuksen korjauksen näyttö..... 143
16 Suljinaika.......................................90, 93 28 Salaman korjauksen ilmaisin ....... 188
Automaattitarkennustila...... 120, 121 29 Valotuksen korjauksen ilmaisin
........................................................... 144
Aukko (askelmäärä)................. 92, 431 30 Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin............................................. 137
18 HDR-ilmaisin .................................... 178
19 ADL-ilmaisin..................................... 176 31 ISO-herkkyys .................................... 134
Tarkennusaluetila .................. 123, 125
20 Valotuksen/salaman haarukoinnin
ilmaisin............................................. 203 32 Jäljellä olevien kuvien määrä..........31
Ennen puskurimuistin täyttymistä
Valkotasapainon haarukoinnin
jäljellä oleva kuvamäärä ..... 105, 492
ilmaisin............................................. 208
Käsin esiasetetun valkotasapainon
ADL-haarukoinnin ilmaisin........... 212
tallennuksen ilmaisin ................... 157
21 ISO-herkkyyden ilmaisin ............... 134
Valotuksen korjausarvo................. 143
22 ”k” (näkyy, kun muistia riittää yli
Salaman korjausarvo ..................... 188
1 000 kuvaan) ................................... 31
23 Salaman valmiusilmaisin ....... 40, 339
24 Salamavalon lukituksen ilmaisin
............................................................ 191
Huomaa: Kuvassa olevan näytön kaikki ilmaisimet palavat havainnollisuuden vuoksi.
17 Aukko (aukkoarvo) .....................91, 93
D Ei akkua
Kun akku on täysin tyhjä tai kamerassa ei ole akkua, etsimen näyttö
himmentyy. Tämä on normaalia, eikä kyse ole viasta. Etsimen näyttö palaa
normaaliksi, kun kameraan asetetaan täyteen ladattu akku.
D Ohjauspaneelin ja etsimen näytöt
Ohjauspaneelin ja etsimen näyttöjen kirkkaus vaihtelee lämpötilan
mukaan, ja näyttöjen reagointinopeus saattaa laskea matalissa
lämpötiloissa. Tämä on normaalia, eikä kyse ole viasta.
11
Tietonäyttö
Paina R-painiketta näyttääksesi suljinajan,
aukon, jäljellä olevien kuvien määrän,
tarkennusaluetilan ja muut kuvaustiedot
näytöllä.
R-painike
12 3
4
5
6
25
24
23
22
21
20
7
8
9
10
11
12
19
18 17
15 14 13
1 Kuvaustila ................... 6, 34, 41, 46, 88
5 Himmenninaukon ilmaisin.....92, 431
2 Joustavan ohjelman ilmaisin ..........89
6 Aukko (aukkoarvo) ..................... 91, 93
3 Salamatäsmäyksen ilmaisin ......... 345
Aukko (askelmäärä)..................92, 431
Haarukoinnin porrastus ....... 204, 209
ADL-haarukointisarjan kuvien määrä
........................................................... 212
Suurin aukko (eimikroprosessoriohjatut objektiivit)
.......................................................... 238
4 Suljinaika.......................................90, 93
Valotuksen ja salaman
haarukointisarjan kuvien määrä
........................................................... 203
Valkotasapainon haarukointisarjan
kuvien määrä.................................. 208
Polttoväli (ei-mikroprosessoriohjatut
objektiivit) ....................................... 235
12
16
7 Valotusilmaisin .................................. 94 14 Tekijänoikeustiedot........................ 385
8
9
10
11
12
13
Valotuksen korjauksen näyttö ..... 143
Haarukoinnin edistymisen ilmaisin
Valotuksen ja salaman
haarukointi ............................ 203
Valkotasapainon haarukointi 208
Picture Control -ilmaisin................ 166
Valkotasapaino................................ 146
Valkotasapainon hienosäädön
ilmaisin............................................. 150
HDR-ilmaisin .................................... 178
HDR-voimakkuus ............................ 178
Päällekkäisvalotuksen ilmaisin .... 219
Äänimerkki-ilmaisin ....................... 338
”k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1 000 kuvaan) ................................... 31
Kuvaselityksen ilmaisin ................. 384
15 ”Kelloa ei asetettu” -ilmaisin
.....................................................15, 381
16 Kuvanlaatu ....................................... 116
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Paikassa 2 olevan kortin käyttö
........................................................... 119
Kuvakoko .......................................... 118
Automaattitarkennustila .............. 121
Pv-painikkeen tehtävä................... 361
Aktiivisen D-Lightingin ilmaisin
........................................................... 176
Kuvanottotapa ............................7, 103
Sarjakuvausnopeus ........................ 338
Kuva-alan ilmaisin .......................... 112
Mittaus .............................................. 139
Valotuksen ja salaman haarukoinnin
ilmaisin............................................. 203
Valkotasapainon haarukoinnin
ilmaisin............................................. 208
ADL-haarukoinnin ilmaisin........... 212
ADL-haarukoinnin määrä ............. 213
A Näytön sammuttaminen
Poista kuvaustiedot näytöltä painamalla R-painiketta uudelleen tai
painamalla laukaisin puoleenväliin. Näyttö sammuu automaattisesti, jos
mitään toimintoja ei tehdä noin 10 sekuntiin.
13
Tietonäyttö (jatkuu)
26 27 28 29 30 31 32
33
34
43
42
41
35
40
36
39
38
37
26 Wi-Fi-yhteyden ilmaisin ................ 288 36 Jäljellä olevien kuvien määrä..........31
Eye-Fi-yhteyden ilmaisin .............. 392
27 Satelliittisignaalin ilmaisin ........... 240
28 Pitkän valotusajan kohinan
37
Ajastetun valokuvauksen
tallennuksen ilmaisin ................... 233
Fn-painikkeen tehtävä................... 356
AE-L/AF-L-painikkeen tehtävä....... 361
Tarkennusaluetilan ilmaisin......... 126
Salamatila................................ 180, 182
Salamavalon lukituksen ilmaisin
........................................................... 191
Salaman korjauksen ilmaisin ....... 188
Salaman korjausarvo ..................... 188
Valotuksen korjauksen ilmaisin
........................................................... 144
Valotuksen korjausarvo................. 143
vähennyksen ilmaisin................... 317 38
29 Vinjetoinnin korjauksen ilmaisin
39
........................................................... 315 40
30 Autom. vääristymien korjaus....... 316 41
31 Valotuksen viivetila ........................ 339
32 Ajastetun kuvauksen ilmaisin...... 222 42
Ajastetun valokuvauksen ilmaisin
........................................................... 229 43
Kauko-ohjaustila (ML-L3).............. 193
33 MB-D16:n akku-/paristotyypin
näyttö ............................................... 344
MB-D16:n akun/pariston ilmaisin
........................................................... 343
34 Kameran akun/pariston ilmaisin....30
35 ISO-herkkyyden ilmaisin ............... 134
ISO-herkkyys .................................... 134
Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin............................................. 137
Huomaa: Kuvassa olevan näytön kaikki ilmaisimet palavat havainnollisuuden vuoksi.
14
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta c4 (Näytön virrankatkaisun viive,
0 337), miten valitaan, kauanko näyttö pysyy päällä. Katso tietoa
tietonäytön tekstin värin muuttamisesta Mukautetusta asetuksesta d9
(Tietonäyttö, 0 341).
A Y (”Kelloa ei asetettu”) -kuvake
Kameran kello saa virtaa erillisestä ladattavasta virtalähteestä, joka alkaa
tarvittaessa latautua, kun pääakku asetetaan kameraan tai kun kameraan
liitetään lisävarusteena saatava virtaliitäntä ja verkkolaite (0 441). Kahden
päivän lataus antaa kellolle virtaa noin kolmeksi kuukaudeksi. Jos kamera
näyttää varoituksen, jossa ilmoitetaan, että kello on nollattu, ja Y-kuvake
vilkkuu tietonäytöllä, kello on nollattu ja uusiin valokuviin tallennettava
päivämäärä ja aika eivät ole oikeat. Aseta kelloon oikea aika ja päivämäärä
käyttämällä asetusvalikon Aikavyöhyke ja päivämäärä > Päivämäärä ja
aika -asetusta (0 28, 381).
Kameran kello ei ole yhtä tarkka kuin useimmat rannekellot ja muut kodin
kellot. Tarkista kellonaika säännöllisesti tarkemmista kelloista ja säädä
uudelleen tarvittaessa.
15
P-painike
Käytä P-painiketta avataksesi usein käytetyt
asetukset nopeasti toistotilassa (0 245) ja
etsin- (0 198) ja
reaaliaikanäkymäkuvauksen (0 61) sekä
elokuvan reaaliaikanäkymän (0 71) aikana.
P-painike
16
Valokuvaus etsimen
avulla
Toisto
Reaaliaikanäkymäkuvaus
Elokuvan
reaaliaikanäkymä
Kallistuvan näytön käyttäminen
Näyttöä voi kallistaa ja kiertää alla olevan kuvan mukaisesti.
Noin 75°
Noin 90°
Normaali käyttö: Näyttöä käytetään
yleensä säilytysasennossa.
Matalalta otettavat kuvat: Ota kuvia
pitämällä kameraa matalalla.
Korkealta otettavat kuvat: Ota kuvia
pitämällä kameraa korkealla.
17
D Näytön käyttäminen
Kierrä näyttöä varovasti sivun 17 kuvan mukaisissa rajoissa. Älä käytä
voimaa. Jos näitä varotoimia ei noudateta, kamera tai näyttö voi
vahingoittua. Jos kamera on kiinnitetty jalustaan, varmista, ettei näyttö
osu jalustaan.
Älä nosta tai kanna kameraa näytön varassa. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa kameraa. Jos näyttöä ei
käytetä valokuvien ottamiseen, palauta se säilytysasentoon.
Älä koske näytön takana olevaan alueeseen
äläkä päästä sisäpinnalle nestettä. Näiden
varotoimien noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön.
Varo erityisesti, ettet
kosketa tätä aluetta.
18
Monivalitsin
Tässä käyttöoppaassa monivalitsimen käyttösuunnat on esitetty
kuvakkeilla 1, 3, 4 ja 2.
1: Paina monivalitsinta ylös
J-painike
4: Paina
monivalitsinta
vasemmalle
2: Paina
monivalitsinta oikealle
3: Paina monivalitsinta alas
19
Kameran valikot
Useimpia kuvaus-, toisto- ja
asetusvaihtoehtoja voi säätää kameran
valikoiden kautta. Näytä valikot painamalla
G-painiketta.
G-painike
Välilehdet
Käytettävissä ovat seuraavat valikot:
• D: Toisto (0 300)
• B: Asetukset (0 374)
• C: Valokuvien kuvaus (0 310)
• N: Muokkaus (0 393)
• 1: Elokuvien kuvaus (0 318)
• O/m: OMA VALIKKO tai VIIMEISIMMÄT
• A: Mukautetut asetukset (0 323)
ASETUKSET (oletuksena OMA VALIKKO;
0 421)
Liukukytkin näyttää sijainnin
nykyisessä valikossa.
Nykyiset asetukset osoitetaan
kuvakkeilla.
Valikon asetukset
Nykyisen valikon asetukset.
Ohjekuvake (0 21)
20
Kameran valikoiden käyttäminen
❚❚ Valikkopainikkeet
Monivalitsinta ja J-painiketta käytetään kameran valikoissa
liikkumiseen.
Siirrä kohdistinta ylös
J-painike: valitse
korostettu kohta
Peruuta ja palaa edelliseen
valikkoon
Valitse korostettu kohta tai
näytä alivalikko
Siirrä kohdistinta alas
A d (Ohje) -kuvake
Jos d-kuvake näkyy näytön vasemmassa alakulmassa, ohjeen saa näkyviin
painamalla L (U) -painiketta.
Valittuna olevan asetuksen tai valikon kuvaus näkyy niin kauan kuin
painiketta pidetään painettuna. Vieritä näyttöä painamalla 1 tai 3.
L (U) -painike
21
❚❚ Valikoissa liikkuminen
Liiku valikoissa alla olevien ohjeiden mukaan.
1 Näytä valikot.
Näytä valikot painamalla Gpainiketta.
G-painike
2 Korosta nykyisen valikon
kuvake.
Korosta nykyisen valikon
kuvake painamalla 4.
3 Valitse valikko.
Valitse haluamasi valikko painamalla 1 tai 3.
4 Siirrä kohdistin valittuun
valikkoon.
Siirrä kohdistin valittuun
valikkoon painamalla 2.
22
5 Korosta valikon kohta.
Korosta valikon kohta
painamalla 1 tai 3.
6 Näytä asetukset.
Näytä valitun valikon
kohdan asetukset
painamalla 2.
7 Korosta asetus.
Korosta asetus painamalla 1
tai 3.
8 Valitse korostettu kohta.
Valitse korostettu kohta painamalla J. Poistu
tekemättä valintaa painamalla G-painiketta.
Huomaa seuraavat:
• Harmaana näkyvät valikon kohdat eivät ole käytettävissä.
• Vaikka painikkeen 2 painamisella on yleensä sama vaikutus kuin
painikkeen J painamisella, joissain tapauksissa valinnan voi
tehdä vain painamalla J.
• Poistu valikoista ja palaa kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
23
Aluksi
Käy läpi alla olevat seitsemän vaihetta valmistellaksesi kameran
käyttöä varten.
1 Kiinnitä hihna.
Kiinnitä hihna kuvan mukaisesti. Toista sama toiselle
kiinnikkeelle.
24
2 Lataa akku.
Aseta akku laturiin ja kytke laturi pistorasiaan (maasta tai
alueesta riippuen laturin mukana toimitetaan joko
verkkopistokesovitin tai virtajohto). Tyhjän akun täyteen
lataaminen kestää noin kaksi tuntia ja 35 minuuttia.
• Verkkopistokesovitin: Aseta verkkopistokesovitin laturin
virtajohdon liitäntään (q). Työnnä verkkopistokesovittimen
salpaa kuvan mukaisesti (w) ja käännä sovitinta 90°
kiinnittääksesi sen paikalleen (e). Aseta akku laturiin ja kytke
laturi pistorasiaan.
Verkkopistokesovittimen
salpa
90°
• Virtajohto: Liitä virtajohto kuvan mukaisessa asennossa, aseta
akku laturiin ja kytke johto pistorasiaan.
CHARGE-merkkivalo vilkkuu, kun akku latautuu.
Akku latautuu
Lataus valmis
25
3 Aseta akku ja muistikortti.
Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin asetat tai
poistat akun tai muistikortin. Aseta akku kuvan osoittamassa
suunnassa pitäen oranssia akkusalpaa painettuna sivuun akun
avulla. Salpa lukitsee akun paikalleen, kun akku on työnnetty
kokonaan sisään.
Akkusalpa
Jos käytät vain yhtä muistikorttia, aseta se paikkaan 1 (0 31).
Työnnä muistikorttia sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
A Akku ja laturi
Lue ja noudata tämän käyttöoppaan sivuilla xiii–xvi ja 457–459 olevia
varoituksia.
26
4 Kiinnitä objektiivi.
Kun objektiivi tai rungon suojus irrotetaan, on varottava, ettei
kameraan pääse pölyä. Tämän käyttöoppaan esimerkkikuvissa
käytetään AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3.5–4.5G ED VR -objektiivia.
Irrota kameran
rungon suojus
M
M/A
Irrota objektiivin takasuojus
OFF
ON
Kiinnitysmerkki (kamera)
Kohdista kiinnitysmerkit
Kiinnitysmerkki (objektiivi)
M
M/A
OFF
ON
Kierrä objektiivia kuvan mukaisesti, kunnes se napsahtaa paikalleen
Muista irrottaa objektiivin suojus ennen kuvaamista.
27
5 Kytke kamera päälle.
Virtakytkin
Ohjauspaneeli kytkeytyy
päälle. Jos tämä on
ensimmäinen kerta, kun
kamera käynnistetään,
kielivalintaikkuna tulee
näkyviin.
Ohjauspaneeli
A Kuvakennon puhdistaminen
Kamera täristää kuvakennoa peittävää alipäästösuodinta poistaakseen
pölyn, kun kamera kytketään päälle tai pois päältä (0 448).
6 Valitse kieli ja aseta
Siirrä kohdistinta ylös
kameran kello.
J-painike: valitse
Käytä monivalitsinta ja Jkorostettu kohta
painiketta valitaksesi kielen
Valitse korostettu
ja asettaaksesi kameran
kohta tai näytä
kellon. Kun asetat kameran
alivalikko
kellon, sinua pyydetään
valitsemaan aikavyöhyke,
Siirrä kohdistinta alas
päiväysmuoto ja kesäajan
asetus ennen ajan ja päivän
asettamista; huomaa, että kamera käyttää 24-tuntista kelloa.
Kieltä ja päivämäärä-/aika-asetuksia voi muuttaa milloin tahansa
asetusvalikon kohdissa Kieli (Language) (0 381) ja
Aikavyöhyke ja päivämäärä (0 381).
28
7 Tarkenna etsin.
Kierrä diopterin säädintä,
kunnes tarkennusalueen
merkit ovat tarkentuneet.
Kun käytät säädintä
silmäsi ollessa etsimellä,
varo osumasta sormella
tai kynsillä vahingossa
silmääsi.
Tarkennusalueen
merkit
Etsintä ei tarkennettu
Etsin tarkennettu
Kamera on nyt käyttövalmis. Jatka sivulle 34, jossa on tietoa
valokuvien ottamisesta.
29
❚❚ Akun varaustaso
Akun varaustaso näkyy ohjauspaneelissa ja etsimessä.
Ohjauspaneeli
30
Ohjauspaneeli
Etsin
L
K
J
I
—
H
d
Etsin
Kuvaus
Akku on täyteen ladattu.
—
—
Akun varaus on osittain purkautunut.
—
H
d
(vilkkuu)
(vilkkuu)
Akun varaus on vähissä. Lataa akku tai
valmistaudu ottamaan käyttöön vara-akku.
Sulkimen laukaisu ei ole käytössä. Lataa tai
vaihda akku.
❚❚ Jäljellä olevien kuvien määrä
Kamerassa on kaksi muistipaikkakorttia:
paikka 1 ja paikka 2. Paikka 1 on tarkoitettu
pääkortille; paikassa 2 olevaa korttia
käytetään varmuuskopiointiin tai
toissijaisena korttina. Jos oletusasetus
Ylivuoto on valittu kohtaan Paikassa 2
olevan kortin käyttö (0 119), kun
kamerassa on kaksi muistikorttia, paikassa 2
olevaa korttia käytetään vain, kun paikassa
1 oleva kortti on täynnä.
Ohjauspaneelissa näkyy, missä paikassa tai
paikoissa on tällä hetkellä muistikortti
(oikealla olevassa esimerkissä näkyvät
kuvakkeet, jotka näkyvät, kun molemmissa
paikoissa on muistikortti). Jos muistikortti
on täynnä tai lukittu tai siinä on
tapahtunut virhe, kyseisen kortin kuvake
vilkkuu (0 473).
Ohjauspaneelissa ja etsimessä näkyy,
montako valokuvaa nykyisillä asetuksilla
voidaan ottaa (jos arvo on yli 1 000, se
pyöristetään alaspäin lähimpään
satalukuun; esim. arvot välillä 1 800 ja
1 899 näytetään arvona 1,8 k). Jos
kamerassa on kaksi muistikorttia, näytöillä
näkyy paikassa 1 olevalla kortilla jäljellä
oleva tila.
Paikka 1
Paikka 2
Ohjauspaneeli
Jäljellä olevien kuvien
määrä
Ohjauspaneeli
Etsin
31
❚❚ Akun ja muistikorttien poistaminen
Akun poistaminen
Sammuta kamera ja avaa akkutilan kansi.
Paina akkusalpaa nuolen osoittamaan
suuntaan vapauttaaksesi akun ja poista
akku käsin.
Varmista ensin, että muistikortin
merkkivalo on sammunut, ja sammuta
sitten kamera, avaa muistikorttipaikan
kansi, paina korttia sisäänpäin ja vapauta
kortti (q). Kortin voi tämän jälkeen poistaa
käsin (w).
16GB
Muistikorttien poistaminen
D Muistikortit
• Muistikortit voivat olla käytön jälkeen kuumia. Ole varovainen
poistaessasi muistikortteja kamerasta.
• Sammuta kamera, ennen kuin asetat tai poistat muistikortin. Älä poista
muistikorttia kamerasta, sammuta kameraa tai poista tai irrota
virtalähdettä kortin alustuksen tai tietojen tallentamisen, poistamisen tai
tietokoneelle kopioimisen aikana. Näiden varotoimien noudattamatta
jättäminen voi johtaa tietojen menettämiseen tai kameran tai kortin
vahingoittumiseen.
• Älä koske kortin liittimiin sormilla tai metalliesineillä.
• Älä pudota tai taivuta muistikorttia äläkä altista sitä voimakkaille iskuille.
• Älä purista kortin kuorta. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi vahingoittaa korttia.
• Älä altista korttia vedelle, kuumuudelle, voimakkaalle kosteudelle tai
suoralle auringonvalolle.
• Älä alusta muistikortteja tietokoneessa.
32
A Ei muistikorttia
Jos kamerassa ei ole muistikorttia,
ohjauspaneelissa ja etsimessä näkyy S.
Jos kamera sammutetaan niin, että siinä on
ladattu akku, mutta ei muistikorttia,
ohjauspaneelissa näkyy S.
B
16G
A Kirjoitussuojauskytkin
SD-muistikorteissa on
kirjoitussuojauskytkin, joka estää
tahattoman tietojen menetyksen.
Kun kytkin on lukitusasennossa,
Kirjoitussuojauskytkin
muistikorttia ei voi alustaa eikä
valokuvia voi poistaa tai tallentaa
(näytöllä näkyy varoitus, jos suljin yritetään laukaista). Avaa muistikortin
lukitus työntämällä kytkin kirjoitusasentoon.
❚❚ Objektiivin irrottaminen
Varmista, että kamera on pois päältä, kun
irrotat tai vaihdat objektiiveja. Irrota
objektiivi pitämällä objektiivin
vapautuspainiketta (q) painettuna ja
kiertämällä objektiivia myötäpäivään (w).
Kun olet irrottanut objektiivin, aseta
objektiivin suojukset ja kameran rungon
suojus paikoilleen.
M
M/A
OFF
ON
D Mikroprosessoriohjatut objektiivit, joissa on himmenninrengas
Jos mikroprosessoriohjatussa objektiivissa on himmenninrengas (0 429),
lukitse aukko pienimpään asetukseen (suurin aukkoarvo).
33
Perusvalokuvaus ja -toisto
”Tähtää ja kuvaa” -valokuvaus (tilat i ja j)
Tässä osassa käsitellään valokuvien ottamista
tiloissa i ja j. i ja j ovat automaattisia ”tähtää
ja kuvaa” -tiloja, joissa kamera ohjaa suurinta osaa
asetuksista kuvausolosuhteiden mukaan.
Ennen kuin jatkat, käynnistä kamera ja valitse haluamasi tila
painamalla tilanvalitsimen lukituksen vapautinta ja kiertämällä
tilanvalitsin asentoon i tai j (ainoa ero näiden kahden tilan välillä
on se, että j-tilassa salama ei välähdä).
Tilanvalitsin
Tilanvalitsimen lukituksen vapautin
34
1 Valmistele kamera.
Kun rajaat valokuvia etsimessä, tartu
kädensijaan oikealla kädellä ja tue
kameran runkoa tai objektiivia
vasemmalla kädellä.
Kun rajaat valokuvia
muotokuvasuunnassa (pystysuunta),
pidä kameraa oikealla olevan kuvan
mukaisesti.
2 Rajaa valokuva.
Rajaa valokuva etsimessä niin, että
pääkohde on tarkennusalueen
merkkien sisällä.
Tarkennusalueen merkit
A Zoom-objektiivin käyttö
Lähennä kohdetta zoomausrenkaan
avulla niin, että kohde täyttää
suuremman osan kuvasta, tai
loitonna kohdetta ja suurenna
lopullisessa kuvassa näkyvää aluetta
(valitse pidempi polttoväli objektiivin
polttoväliasteikolta lähentääksesi
kohdetta ja lyhyempi polttoväli
loitontaaksesi).
Lähennä
Zoomausrengas
M
M/A
OFF
ON
Loitonna
35
3 Paina laukaisin
puoleenväliin.
Tarkenna painamalla
laukaisin puoleenväliin (jos
kohde on heikosti valaistu,
salama saattaa nousta ja
tarkennusapuvalo saattaa
syttyä). Kun tarkennus on
valmis, aktiivinen
tarkennuspiste ja
tarkentumisen ilmaisin (I)
tulevat näkyviin etsimeen.
Tarkentumisen
ilmaisin
I
F
H
F H
(vilkkuu)
Tarkennuspiste
Tarkennuksen ilmaisin
Kuvaus
Kohde on tarkennettu.
Tarkennuspiste on kameran ja kohteen välissä.
Tarkennuspiste on kohteen takana.
Kamera ei pysty tarkentamaan automaattitarkennuksella.
Katso sivu 131.
4 Ota kuva.
Paina laukaisin kevyesti
pohjaan asti ottaaksesi
valokuvan. Muistikortin
merkkivalo syttyy, ja
valokuva näkyy näytöllä
muutaman sekunnin ajan.
Älä poista muistikorttia tai
poista tai irrota virtalähdettä,
ennen kuin merkkivalo on
sammunut ja tallennus on
päättynyt.
36
Muistikortin merkkivalo
Perustoisto
1 Paina K-painiketta.
Valokuva näytetään näytöllä. Näytöllä
näkyy kuvake, joka osoittaa, millä
muistikortilla näytettävä kuva on.
K-painike
2 Näytä lisää kuvia.
Lisää kuvia voi näyttää
painamalla 4 tai 2.
Lopeta toisto ja palaa kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
A Kuvan tarkastelu
Kun Päällä on valittu toistovalikon kohtaan Kuvan tarkastelu (0 307),
valokuvat näkyvät automaattisesti näytöllä muutaman sekunnin ajan
kuvauksen jälkeen.
37
Tarpeettomien valokuvien poistaminen
Poista näytöllä näkyvä valokuva painamalla O (Q) -painiketta.
Huomaa, että poistettuja valokuvia ei voi palauttaa.
1 Näytä valokuva.
Näytä poistettava valokuva edellisellä
sivulla kuvatulla tavalla. Nykyisen
kuvan sijainti näytetään näytön
vasemmassa alakulmassa olevalla
kuvakkeella.
2 Poista valokuva.
Paina O (Q) -painiketta.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin; paina
O (Q) -painiketta uudelleen
poistaaksesi kuvan ja palataksesi
toistoon. Paina K poistuaksesi
poistamatta kuvaa.
O (Q) -painike
A Katso myös
Katso sivulta 245 tietoa muistikorttipaikan valitsemisesta.
38
A Poista
Poista valitut kuvat (0 260), kaikki valittuna päivänä otetut kuvat (0 261)
tai kaikki valitun muistikortin tietyssä kohteessa olevat kuvat (0 260)
käyttämällä toistovalikon Poista-toimintoa.
A Valmiustila-ajastin (etsinvalokuvaus)
Etsimen ilmaisinnäyttö ja ohjauspaneelin suljinajan ja aukon
näyttö sammuvat virran säästämiseksi, jos mitään toimintoja
ei tehdä noin kuuteen sekuntiin. Aktivoi näyttö painamalla
laukaisin puoleenväliin. Valmiustila-ajastimen automaattista
laukeamista edeltävää aikaa voi säätää Mukautetussa
asetuksessa c2 (Valmiustila-ajastin, 0 336).
Valotusmittarit pois päältä
Valotusmittarit päällä
39
A Yhdysrakenteinen salama
Jos lisävalaistusta tarvitaan oikean valotuksen
saavuttamiseksi i-tilassa, yhdysrakenteinen
salama nousee automaattisesti, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin. Jos salama on
ylhäällä, valokuvia voi ottaa vain kun salaman
valmiusilmaisin (M) näkyy. Jos salaman
valmiusilmaisin ei näy, salama latautuu; nosta
sormesi hetkeksi laukaisimelta ja yritä
uudelleen.
Kun salama ei ole käytössä, säästä virtaa
painamalla salamaa varovasti alaspäin, kunnes
salpa loksahtaa paikalleen.
40
Asetusten sovittaminen kohteeseen tai
tilanteeseen (kuvausohjelma)
Kamerassa on erilaisia kuvausohjelmia. Kuvausohjelman
valitseminen optimoi asetukset automaattisesti valitun
kuvausohjelman mukaiseksi, jolloin luovien valokuvien ottaminen
on helppoa: valitse kuvausohjelma, rajaa kuva ja kuvaa sivujen
34–36 ohjeiden mukaan.
Seuraavat kuvausohjelmat voi valita kiertämällä tilanvalitsimen
asentoon h ja kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu
kuvausohjelma näkyy näytöllä. Näytä valittuna oleva
kuvausohjelma painamalla R.
Tilanvalitsin
k
l
p
m
n
o
r
s
Muotokuva
Maisema
Lapsi
Urheilu
Lähikuva
Yömuotokuva
Yömaisema
Juhlat/sisätila
Pääkomentokiekko
t
u
v
w
x
y
z
0
Näyttö
Ranta/lumi
Auringonlasku
Ilta-/aamuhämärä
Lemmikkikuva
Kynttilänvalo
Kukinnot
Ruska
Ruoka
41
k Muotokuva
Käytä muotokuviin saadaksesi
pehmeän, luonnollisen näköisen
ihonsävyn. Jos kohde on kaukana
taustasta tai käytössä on teleobjektiivi,
taustan yksityiskohtia pehmennetään,
jotta sommitelmaan muodostuu
syvyyden tuntua.
l Maisema
Käytä päivänvalossa kuvattaviin
värikkäisiin maisemakuviin.
A Huomaa
Yhdysrakenteinen salama ja
tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois.
p Lapsi
Käytä lapsista otettaviin tilannekuviin.
Vaatteet ja taustan yksityiskohdat
toistuvat värikkäinä, kun taas
ihonsävyt säilyvät pehmeinä ja
luonnollisina.
m Urheilu
Lyhyet suljinajat pysäyttävät liikkeen
dynaamisissa urheilukuvissa, joissa
pääkohde erottuu selvästi.
A Huomaa
Yhdysrakenteinen salama ja
tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois.
42
n Lähikuva
Käytä kukista, hyönteisistä ja muista
pienistä kohteista otettaviin lähikuviin
(makro-objektiivia voi käyttää
tarkentamiseen hyvin pienillä
etäisyyksillä).
o Yömuotokuva
Käytä saavuttaaksesi luonnollisen
tasapainon pääkohteen ja taustan
välille muotokuvissa, jotka otetaan
heikossa valaistuksessa.
r Yömaisema
Vähennä kohinaa ja epäluonnollisia
värejä kuvattaessa yömaisemia,
mukaan lukien katuvalaistus ja
neonkyltit.
A Huomaa
Yhdysrakenteinen salama ja
tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois.
s Juhlat/sisätila
Tallenna sisätilojen taustavalaistuksen
vaikutus. Käytä juhlissa ja muissa
sisällä kuvattavissa tilanteissa.
43
t Ranta/lumi
Tallenna auringon valaiseman veden,
lumen tai hiekan kirkkaus.
A Huomaa
Yhdysrakenteinen salama ja
tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois.
u Auringonlasku
Säilyttää auringonlaskujen ja
auringonnousujen voimakkaat
värisävyt.
A Huomaa
Yhdysrakenteinen salama ja
tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois.
v Ilta-/aamuhämärä
Säilyttää heikossa luonnonvalossa
ennen auringonnousua tai
auringonlaskun jälkeen näkyvät värit.
A Huomaa
Yhdysrakenteinen salama ja
tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois.
w Lemmikkikuva
Käytä vilkkaista lemmikeistä otettaviin
muotokuviin.
A Huomaa
Tarkennusapuvalo kytkeytyy pois.
44
x Kynttilänvalo
Kynttilänvalossa otettaviin valokuviin.
A Huomaa
Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
y Kukinnot
Käytä kuvatessasi kukkaketoja,
kukkivia hedelmätarhoja ja muita
maisemia, joissa näkyy laajoja kukkivia
alueita.
A Huomaa
Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
z Ruska
Tallentaa syksyisten lehtien loistavat
punaisen ja keltaisen sävyt.
A Huomaa
Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
0 Ruoka
Käytä värikkäisiin ruuasta otettaviin
valokuviin.
A Huomaa
Käyttääksesi salamaa valokuvauksessa
nosta salama painamalla M (Y) -painiketta
(0 182).
A Liike-epäterävyyden estäminen
Käytä jalustaa estääksesi kameran tärähtämisestä johtuvan liikeepäterävyyden pitkiä suljinaikoja käytettäessä.
45
Erikoistehosteet
Erikoistehosteita voi käyttää valokuvia otettaessa ja elokuvia
kuvattaessa.
Seuraavat tehosteet voi valita kiertämällä tilanvalitsimen asentoon
q ja kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu
kuvausohjelma näkyy näytöllä. Näytä valittuna oleva tehoste
painamalla R.
Tilanvalitsin
%
g
i
u
46
Pimeänäkö
Väriluonnos
Miniatyyritehoste
Valikoiva väri
Pääkomentokiekko
1
2
3
Näyttö
Siluetti
Yläsävy
Alasävy
% Pimeänäkö
Käytä pimeässä tallentaaksesi
yksivärisiä kuvia suurilla ISOherkkyyksillä.
A Huomaa
Kuvissa saattaa esiintyä kohinaa, joka näkyy
satunnaisina kirkkaina kuvapisteinä, utuna
tai viivoina. Käsitarkennusta voi käyttää, jos
kamera ei pysty tarkentamaan.
Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
g Väriluonnos
Kamera tunnistaa ja värittää kuvan
ääriviivat väriluonnostehosteen
luomiseksi. Tehostetta voi säätää
reaaliaikanäkymässä (0 50).
A Huomaa
Tässä tilassa kuvatut elokuvat toistetaan
kuin valokuvasarjasta tehty kuvaesitys.
47
i Miniatyyritehoste
Luo valokuvia, jotka näyttävät
dioraamoista otetuilta kuvilta. Toimii
parhaiten korkealta näköalapaikalta
kuvattaessa. Miniatyyritehosteelokuvat toistetaan suurella
nopeudella tiivistäen noin
45 minuuttia asetuksella 1 920 ×
1 080/30p kuvattua videoaineistoa
elokuvaksi, joka toistetaan noin
kolmessa minuutissa. Tehostetta voi
säätää reaaliaikanäkymässä (0 51).
A Huomaa
Elokuviin ei tallenneta ääntä.
Yhdysrakenteinen salama ja
tarkennusapuvalo kytkeytyvät pois.
u Valikoiva väri
Kaikki muut paitsi valitut värit
tallennetaan mustavalkoisena.
Tehostetta voi säätää
reaaliaikanäkymässä (0 52).
A Huomaa
Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
1 Siluetti
Kohteet näkyvät siluetteina kirkasta
taustaa vasten.
A Huomaa
Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
48
2 Yläsävy
Käytä kuvatessasi kirkkaissa
olosuhteissa luodaksesi kirkkaita,
valontäyteisiä kuvia.
A Huomaa
Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
3 Alasävy
Käytä kuvatessasi hämärässä
valaistuksessa luodaksesi tummia,
hillityn sävyisiä kuvia, joissa valoalueet
korostuvat.
A Huomaa
Yhdysrakenteinen salama kytkeytyy pois.
A Liike-epäterävyyden estäminen
Käytä jalustaa estääksesi kameran tärähtämisestä johtuvan liikeepäterävyyden pitkiä suljinaikoja käytettäessä.
A NEF (RAW)
NEF (RAW) -tallennus ei ole käytettävissä tiloissa %, g, i ja u. Kuvat,
jotka otetaan NEF (RAW)- tai NEF (RAW) + JPEG -asetuksen ollessa valittuna
näissä tiloissa, tallennetaan JPEG-kuvina. NEF (RAW) + JPEG -asetuksella
luodut JPEG-kuvat tallennetaan valitulla JPEG-laadulla, kun taas NEF (RAW)
-kuvat tallennetaan hienolaatuisina kuvina.
A g- ja i-tilat
Automaattitarkennus ei ole käytettävissä elokuvan tallennuksen aikana.
Reaaliaikanäkymän päivitysnopeus ja sarjakuvauksen kuvausnopeus
hidastuvat; automaattitarkennuksen käyttö reaaliaikanäkymäkuvauksessa
keskeyttää esikatselun.
49
Reaaliaikanäkymässä käytettävissä olevat
asetukset
Valitun tehosteen asetuksia säädetään reaaliaikanäkymänäytössä,
mutta niitä käytetään reaaliaikanäkymä- ja etsinvalokuvauksen
aikana ja elokuvan tallennuksessa.
❚❚ g Väriluonnos
1 Valitse reaaliaikanäkymä.
Paina a-painiketta. Näkymä
objektiivin läpi näytetään näytöllä.
a-painike
2 Säädä asetuksia.
Paina J näyttääksesi oikealla näkyvät
asetukset. Paina 1 tai 3 korostaaksesi
kohdan Värikkyys tai Ääriviivat ja
paina 4 tai 2 muuttaaksesi kohtaa.
Värikkyyttä voi lisätä värikylläisyyden
lisäämiseksi tai vähentää ”puhki
palaneen”, yksivärisen vaikutelman luomiseksi, ja ääriviivoja voi
muokata paksummaksi tai ohuemmaksi. Ääriviivojen
vahvistaminen tekee myös väreistä täyteläisempiä.
3 Paina J.
Paina J poistuaksesi, kun asetukset on
tehty. Palaa etsinvalokuvaukseen
painamalla a-painiketta. Valitut
asetukset pysyvät voimassa, ja niitä
käytetään reaaliaikanäkymässä tai
etsimen avulla tallennettavissa
valokuvissa ja elokuvissa.
50
❚❚ i Miniatyyritehoste
1 Valitse reaaliaikanäkymä.
Paina a-painiketta. Näkymä
objektiivin läpi näytetään näytöllä.
a-painike
2 Aseta tarkennuspiste.
Käytä monivalitsinta asettaaksesi
tarkennuspisteen tarkennettavalle
alueelle ja paina laukaisin puoleenväliin
tarkistaaksesi tarkennuksen. Poista
miniatyyritehosteen asetukset näytöltä
hetkellisesti ja suurenna näytön
näkymää tarkemman tarkennuksen saavuttamiseksi painamalla
X (T). Paina W (S) palataksesi miniatyyritehostenäyttöön.
3 Näytä asetukset.
Paina J näyttääksesi
miniatyyritehosteen asetukset.
4 Säädä asetuksia.
Paina 4 tai 2 valitaksesi
tarkennettavan alueen suunnan ja
paina 1 tai 3 säätääksesi sen leveyttä.
51
5 Paina J.
Paina J poistuaksesi, kun asetukset on tehty. Palaa
etsinvalokuvaukseen painamalla a-painiketta. Valitut asetukset
pysyvät voimassa, ja niitä käytetään reaaliaikanäkymässä tai
etsimen avulla tallennettavissa valokuvissa ja elokuvissa.
❚❚ u Valikoiva väri
1 Valitse reaaliaikanäkymä.
Paina a-painiketta. Näkymä
objektiivin läpi näytetään näytöllä.
a-painike
2 Näytä asetukset.
Paina J näyttääksesi valikoivan värin
asetukset.
3 Valitse väri.
Rajaa kohde näytön keskellä olevaan
valkoiseen neliöön ja paina 1
valitaksesi kohteen värin lopullisessa
kuvassa säilytettäväksi väriksi (kamera
ei välttämättä havaitse kunnolla
haaleita värejä; valitse kylläinen väri).
Valitaksesi värin tarkemmin lähennä
näytön keskustaa painamalla X (T).
Loitonna painamalla W (S).
52
Valittu väri
4 Valitse värialue.
Paina 1 tai 3 kasvattaaksesi tai
pienentääksesi lopulliseen kuvaan
sisällytettävää samankaltaisten
värisävyjen skaalaa. Valitse arvo väliltä
1 ja 7; huomaa, että suuremmat arvot
saattavat sisältää
sävyjä muista väreistä.
Värialue
5 Valitse lisää värejä.
Jos haluat valita lisää värejä,
kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi jonkin muun
näytön yläreunassa olevista
kolmesta värilaatikosta ja
toista vaiheet 3 ja 4
valitaksesi toisen värin. Toista halutessasi myös kolmannelle
värille. Poista korostetun värin valinta painamalla O (Q). Poista
kaikki värit painamalla O (Q) ja pitämällä sitä painettuna.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin; valitse Kyllä.
6 Paina J.
Paina J poistuaksesi, kun asetukset on tehty. Kuvauksen aikana
vain valitun väriset kohteet tallennetaan värillisenä; muut
kohteet tallennetaan mustavalkoisena. Palaa
etsinvalokuvaukseen painamalla a-painiketta. Valitut asetukset
pysyvät voimassa, ja niitä käytetään reaaliaikanäkymässä tai
etsimen avulla tallennettavissa valokuvissa ja elokuvissa.
53
Reaaliaikanäkymäkuvaus
Noudata alla olevia ohjeita ottaaksesi valokuvia
reaaliaikanäkymässä.
1 Kierrä reaaliaikanäkymän valitsin
asentoon
C (reaaliaikanäkymäkuvaus).
Reaaliaikanäkymän
valitsin
D Peitä etsin
Estääksesi etsimen kautta tulevaa valoa vaikuttamasta valokuviin ja
valotukseen poista kuminen silmäsuppilo ja peitä etsin kameran
mukana toimitetulla okulaarisuojuksella ennen kuvausta (0 107).
2 Paina a-painiketta.
Peili nostetaan, ja näkymä objektiivin
läpi näytetään kameran näytöllä. Kohde
ei enää näy etsimessä.
a-painike
3 Aseta tarkennuspiste.
Siirrä tarkennuspiste kohteen kohdalle sivun 57 ohjeiden
mukaisesti.
54
4 Tarkenna.
Tarkenna painamalla laukaisin
puoleenväliin.
Tarkennuspiste vilkkuu vihreänä, kun
A AE-L/AF-L -painike
kamera tarkentaa. Jos kamera pystyy
tarkentamaan, tarkennuspiste näkyy
vihreänä; jos kamera ei pysty
tarkentamaan, tarkennuspiste vilkkuu
punaisena (huomaa, että kuvia voi
ottaa, vaikka tarkennuspiste vilkkuu
punaisena; tarkista tarkennus näytöltä
ennen kuvan ottamista). Valotuksen voi lukita painamalla A AE-L/
AF-L -painiketta (0 141); tarkennus lukittuu, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin.
Jos valotuksen esikatselu on käytössä,
suljinajan, aukon, ISO-herkkyyden ja
valotuksen korjauksen (0 143)
vaikutuksia voi esikatsella näytöllä
oikealla olevan kuvan mukaisesti
(huomaa, että vaikka valotusta voi
säätää ±5 EV, vain välillä –3 ja +3 EV
olevien arvojen vaikutus näkyy esikatselunäytöllä). Ota
valotuksen esikatselu käyttöön painamalla P-painiketta ja
valitsemalla Päällä kohtaan Valotuksen esikatselu (0 62).
5 Ota kuva.
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan
asti. Näyttö sammuu.
55
6 Poistu reaaliaikanäkymätilasta.
Poistu reaaliaikanäkymätilasta
painamalla a-painiketta.
A Reaaliaikanäkymän zoomauksen esikatselu
Paina X (T) -painiketta suurentaaksesi näytön näkymää enintään noin
19×. Näytön oikeaan alakulmaan ilmestyy harmaareunainen navigointiikkuna. Vieritä kuvaa monivalitsimella alueille, jotka eivät näy näytöllä, tai
loitonna kuvaa painamalla W (S).
X (T) -painike
Navigointi-ikkuna
A Valmiustila-ajastin
Mukautettuun asetukseen c2 (Valmiustila-ajastin, 0 336) valitusta
asetuksesta riippumatta valmiustila-ajastin ei nollaudu
reaaliaikanäkymäkuvauksen aikana.
A Tarkennuksen esikatselu reaaliaikanäkymäkuvauksessa (vain tilat P, S, A ja M)
Paina Pv-painiketta valitaksesi väliaikaisesti suurimman aukon tarkempaa
tarkennuksen esikatselua varten reaaliaikanäkymäkuvauksessa. Palauta
aukko alkuperäiseen arvoon painamalla painiketta uudelleen tai
tarkentamalla automaattitarkennuksella. Jos laukaisin painetaan pohjaan
valokuvan ottamiseksi tarkennuksen esikatselun aikana, aukko palautetaan
alkuperäiseen arvoon ennen kuvan ottamista.
56
Tarkennus
Käyttääksesi tarkennukseen
automaattitarkennusta kierrä
tarkennustilan valitsin asentoon
AF ja noudata alla olevia ohjeita
valitaksesi
automaattitarkennus- ja
tarkennusaluetilan. Katso tietoa
käsitarkennuksesta sivulta 60.
Tarkennustilan valitsin
❚❚ Tarkennustilan valitseminen
Seuraavat automaattitarkennustilat ovat käytettävissä
reaaliaikanäkymäkuvauksessa ja elokuvan reaaliaikanäkymässä:
Tila
AF-S
AF-F
Kuvaus
Kertatarkennus: Paikallaan oleville kohteille. Tarkennus lukittuu, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin.
Kokoaikainen automaattitarkennus: Liikkuville kohteille. Kamera
tarkentaa jatkuvasti, kunnes laukaisinta painetaan. Tarkennus
lukittuu, kun laukaisin painetaan puoleenväliin.
Valitse automaattitarkennustila painamalla tarkennustilapainiketta
ja kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu tila näkyy
näytöllä.
Tarkennustilapainike
Pääkomentokiekko
Näyttö
57
❚❚ Tarkennusaluetilan valitseminen
Seuraavat tarkennusaluetilat voi valita
reaaliaikanäkymäkuvauksessa ja elokuvan reaaliaikanäkymässä:
Tila
!
$
%
&
58
Kuvaus
Automaattinen kasvotarkennus: Käytä muotokuvissa. Kamera tunnistaa
muotokuvakohteet ja tarkentaa niihin automaattisesti; valittu
kohde ilmaistaan kaksinkertaisella keltaisella reunuksella (jos
kamera havaitsee useita kasvoja, se tarkentaa lähimpänä olevaan
kohteeseen; valitse eri kohde käyttämällä monivalitsinta). Jos
kamera ei enää havaitse kohdetta (jos kohde on esimerkiksi
kääntynyt poispäin kamerasta), reunusta ei enää näytetä.
Leveä alue: Käytä käsivaralla otettaviin maisemakuviin ja muihin
kuin muotokuvakohteisiin. Siirrä tarkennuspiste mihin tahansa
kohtaan rajauksessa monivalitsimen avulla tai paina J siirtääksesi
tarkennuspisteen rajauksen keskelle.
Normaali alue: Käytä tarkentaaksesi tarkasti valittuun pisteeseen
rajauksessa. Siirrä tarkennuspiste mihin tahansa kohtaan
rajauksessa monivalitsimen avulla tai paina J siirtääksesi
tarkennuspisteen rajauksen keskelle. Jalustan käyttöä suositellaan.
Kohteen seuranta: Siirrä tarkennuspiste monivalitsimella kohteen
kohdalle ja paina J aloittaaksesi seurannan. Tarkennuspiste
seuraa valittua kohdetta, kun se liikkuu rajauksessa. Lopeta
seuranta painamalla uudelleen J. Huomaa, että kamera ei
välttämättä pysty seuraamaan kohteita, jos ne liikkuvat nopeasti,
häviävät kuvasta tai ovat toisten kohteiden peitossa, muuttavat
huomattavasti kokoa, väriä tai kirkkautta, ovat liian pieniä, suuria,
kirkkaita tai tummia tai samanvärisiä tai yhtä kirkkaita kuin tausta.
Valitse tarkennusaluetila painamalla tarkennustilapainiketta ja
kiertämällä sivukomentokiekkoa, kunnes haluamasi tila näkyy
näytöllä.
Tarkennustilapainike
Sivukomentokiekko
Näyttö
D Automaattitarkennuksen käyttäminen reaaliaikanäkymäkuvauksessa ja elokuvan
reaaliaikanäkymässä
Käytä AF-S-objektiivia. Haluttuja tuloksia ei välttämättä saavuteta muilla
objektiiveilla tai telejatkeilla. Huomaa, että automaattitarkennus on
reaaliaikanäkymässä hitaampaa, ja näyttö saattaa kirkastua tai tummentua
kameran tarkentaessa. Tarkennuspiste saattaa joskus näkyä vihreänä,
vaikka kamera ei pysty tarkentamaan. Kamera ei välttämättä pysty
tarkentamaan seuraavissa tilanteissa:
• Kohteessa on kuvan pitkän sivun kanssa yhdensuuntaisia viivoja
• Kohteen kontrasti on heikko
• Tarkennuspisteessä olevassa kohteessa on alueita, joiden kirkkaudessa on
merkittäviä eroja, tai se sisältää kohdevalon tai neonkyltin tai muun
valonlähteen, jonka kirkkaus vaihtelee
• Välkyntää tai juovia esiintyy loisteputki-, elohopeahöyry- tai
natriumvalossa tai vastaavassa valaistuksessa
• Ristisuodin (tähtisuodin) tai muu erikoissuodin on käytössä
• Kohde näkyy pienempänä kuin tarkennuspiste
• Kohteessa on hallitsevia säännöllisiä geometrisia kuvioita (esim. kaihtimet
tai rivi pilvenpiirtäjän ikkunoita)
• Kohde liikkuu
59
Käsitarkennus
Tarkenna käsitarkennustilassa (0 132)
kiertämällä objektiivin tarkennusrengasta,
kunnes kohde on tarkentunut.
Tarkentaaksesi tarkemmin suurenna
näytön näkymää painamalla X (T)
-painiketta.
X (T) -painike
60
P-painikkeen käyttö
Alla olevat asetukset saa näkyviin
painamalla P-painiketta
reaaliaikanäkymäkuvauksessa. Korosta
kohtia monivalitsimella ja paina 2
näyttääksesi korostettuun kohtaan liittyvät
asetukset. Valittuasi haluamasi asetuksen
paina J palataksesi P-painikevalikkoon.
P-painike
Poistu kuvausnäyttöön painamalla Ppainiketta uudelleen.
Asetus
Valitse kuva-ala
Kuvanlaatu
Kuvakoko
Aseta Picture
Control
Aktiivinen
D-Lighting
Kauko-ohjaustila
(ML-L3)
Kuvaus
Valitse reaaliaikanäkymäkuvauksen kuva-ala (0 111).
Valitse kuvanlaatu (0 115).
Valitse kuvakoko (0 118).
Valitse Picture Control (0 165).
Säädä Aktiivista D-Lightingia (0 175).
Valitse kauko-ohjaintila (0 193).
61
Asetus
Näytön kirkkaus
Valotuksen
esikatselu
Kuvaus
Säädä
reaaliaikanäkymäkuvauksen
näytön kirkkautta
painamalla 1 tai 3
(huomaa, että tämä
vaikuttaa vain
reaaliaikanäkymään, eikä
säätö vaikuta valokuviin tai
elokuviin tai näytön kirkkauteen valikoiden näytön tai
toiston aikana; jos haluat säätää näytön kirkkautta
valikoiden näytössä ja toistossa ilman, että säätö
vaikuttaa reaaliaikanäkymäkuvaukseen tai elokuvan
reaaliaikanäkymään, käytä asetusvalikon kohtaa Näytön
kirkkaus sivun 376 ohjeiden mukaan).
Ota valotuksen esikatselu käyttöön tai pois käytöstä. Jos
valotuksen esikatselu on käytössä, suljinajan, aukon ja
ISO-herkkyyden vaikutusta valotukseen voi esikatsella
reaaliaikanäkymäkuvauksessa.
A Valotuksen esikatselu
Kun valotuksen esikatselu on käytössä,
valotusta voi säätää ±5 EV (0 143), mutta vain
välillä –3 ja +3 EV olevien arvojen vaikutus
näkyy esikatselunäytöllä. Huomaa, että
esikatselu ei välttämättä näytä lopullista
tulosta tarkasti, jos salama on käytössä,
Aktiivinen D-Lighting (0 175), laaja
dynaaminen alue (HDR; 0 177) tai haarukointi
on käytössä, A (automaattinen) on valittu Picture Control -säätimen
Kontrasti arvoksi (0 168) tai jos jokin muu arvo kuin 0 on valittu kohtaan
Yksityiskohtaisuus (0 168), tai suljinajaksi on valittu v. Jos kohde on
erittäin kirkas tai erittäin tumma, valotusilmaisimet vilkkuvat sen merkiksi,
että esikatselu ei välttämättä näytä valotusta oikein. Valotuksen esikatselua
ei voi käyttää erikoistehostetiloissa tai kun suljinajaksi on valittu A tai
%.
62
Reaaliaikanäkymän näyttö:
reaaliaikanäkymäkuvaus
we
q
r
t
Kohta
Kuvaus
Ennen reaaliaikanäkymän automaattista
q Jäljellä oleva aika
päättymistä jäljellä oleva aika. Näkyy, jos
kuvaus päättyy alle 30 s:n kuluessa.
w Automaattitarkennustila Nykyinen automaattitarkennustila.
e Tarkennusaluetila
Nykyinen tarkennusaluetila.
Nykyinen tarkennuspiste. Näyttö vaihtelee
r Tarkennuspiste
valitun tarkennusaluetilan mukaan.
Kun Päällä on valittu kohtaan Valotuksen
esikatselu, valotusilmaisin näyttää eron
t Valotusilmaisin
mitatun valotuksen ja nykyisillä asetuksilla
saavutettavan valotuksen välillä.
0
65
57
58
54
94
63
Tietonäyttö: reaaliaikanäkymäkuvaus
Näytön ilmaisimet voi piilottaa tai näyttää
reaaliaikanäkymäkuvauksessa painamalla R-painiketta.
Näennäishorisontti
(0 388)
Tiedot päällä
Histogrammi (vain
valotuksen esikatselu;
0 62)
64
Tiedot pois päältä
Rajausapuviivat
D Kuvaus reaaliaikanäkymätilassa
Vaikka ne eivät näy lopullisessa kuvassa, saattaa näytöllä näkyä epätasaisia
reunoja, väripoikkeamia, moiré-ilmiötä ja kirkkaita pisteitä, ja kirkkaita
kaistaleita saattaa näkyä alueilla, joilla on välkkyviä kylttejä tai muita
katkonaisia valonlähteitä, tai jos strobovalo tai jokin muu kirkas, hetkellinen
valonlähde valaisee kohteen hetkeksi. Lisäksi vääristymiä voi esiintyä, jos
kameraa panoroidaan vaakasuunnassa tai jos kohde liikkuu nopeasti
rajauksen poikki. Välkyntää ja juovaisuutta, jota näkyy näytöllä
loisteputkivalossa tai elohopeahöyrylampun tai natriumlampun valossa,
voi vähentää käyttämällä Välkynnänvähennys-toimintoa (0 380), mutta
niitä saattaa silti näkyä lopullisessa valokuvassa joillain suljinajoilla. Vältä
osoittamasta kameralla aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin,
kun kuvaat reaaliaikanäkymätilassa. Tämän varotoimen noudattamatta
jättäminen voi vahingoittaa kameran sisäisiä virtapiirejä.
Elokuvia ei voi tallentaa reaaliaikanäkymäkuvauksessa, eikä elokuvan
tallennuspainikkeen painamisella ole vaikutusta. Valitse elokuvien
kuvaamista varten elokuvan reaaliaikanäkymä (0 66).
D Ajastimen näyttö
Ajastin näytetään 30 s ennen reaaliaikanäkymän automaattista päättymistä
(0 63; ajastin muuttuu punaiseksi, jos reaaliaikanäkymä on päättymässä
sisäisten virtapiirien suojaamiseksi, tai jos jokin muu asetus kuin Ei rajaa on
valittu Mukautettuun asetukseen c4—Näytön virrankatkaisun viive >
Reaaliaikanäkymä; 0 337—5 s ennen kuin näytön on määrä sammua
automaattisesti). Kuvausolosuhteista riippuen ajastin saattaa ilmestyä
näytölle heti, kun reaaliaikanäkymä valitaan.
A HDMI
Jos kamera on liitetty HDMI-videolaitteeseen reaaliaikanäkymäkuvauksen
aikana, kameran näyttö pysyy päällä ja videolaite näyttää objektiivin läpi
näkyvän näkymän.
65
Elokuvan reaaliaikanäkymä
Elokuvia voi tallentaa reaaliaikanäkymässä.
1 Kierrä reaaliaikanäkymän valitsin
asentoon 1 (elokuvan
reaaliaikanäkymä).
Reaaliaikanäkymän
valitsin
2 Paina a-painiketta.
Peili nousee, ja näkymä objektiivin läpi
näkyy kameran näytöllä samanlaisena
kuin se näkyy varsinaisessa elokuvassa,
valotuksen mukaiseksi muokattuna.
Kohde ei enää näy etsimessä.
a-painike
A 0-kuvake
0-kuvake (0 74) osoittaa, että elokuvia ei voida tallentaa.
3 Valitse tarkennustila (0 57).
66
4 Valitse tarkennusaluetila (0 58).
5 Tarkenna.
Rajaa aloituskuva ja tarkenna sivujen 54
ja 55 vaiheiden 3 ja 4 ohjeiden mukaan
(katso lisätietoja elokuvan
reaaliaikanäkymässä tarkentamisesta sivulta 59). Huomaa, että
automaattisessa kasvotarkennuksessa havaittavissa olevien
kohteiden määrä on pienempi elokuvan tallennuksen aikana.
A Valotus
Elokuvan reaaliaikanäkymässä voi säätää seuraavia asetuksia:
P, S
A
M
h, %
Muut
kuvaustilat
Aukko
Suljinaika
—
✔
✔
—
—
—
✔
—
ISOherkkyys
(0 322)
—
—
✔
—
—
—
—
Valotuksen
korjaus
Mittaus
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
—
—
Tilassa M suljinajaksi voi asettaa arvon väliltä 1/25 s ja 1/4 000 s (pisin
mahdollinen suljinaika riippuu kuvausnopeudesta; 0 319).
Pistemittausta ei voi käyttää elokuvan reaaliaikanäkymässä. Jos tulos on
yli- tai alivalottunut, poistu elokuvan reaaliaikanäkymästä ja käynnistä
se uudelleen.
67
A Valkotasapaino
Tiloissa P, S, A ja M valkotasapainon voi asettaa milloin tahansa
painamalla L (U) -painiketta ja kiertämällä pääkomentokiekkoa
(0 145).
6 Aloita tallennus.
Aloita tallennus painamalla elokuvan
tallennuspainiketta. Tallennuksen
ilmaisin ja käytettävissä oleva aika
näkyvät näytöllä. Valotuksen voi lukita
painamalla A AE-L/AF-L -painiketta
(0 141) tai sitä voi muuttaa 1/3 EV:n
porrastuksella enintään ±3 EV
käyttämällä valotuksen korjausta
(0 143). Automaattitarkennustilassa
kameran voi tarkentaa uudelleen
painamalla laukaisimen puoleenväliin.
Elokuvan tallennuspainike
Tallennuksen ilmaisin
Jäljellä oleva aika
A Ääni
Kamera voi tallentaa sekä videokuvaa että ääntä; älä peitä kameran
etuosassa olevaa mikrofonia elokuvan tallennuksen aikana (0 3).
Huomaa, että yhdysrakenteinen mikrofoni saattaa tallentaa ääniä, joita
kuuluu kamerasta tai objektiivista automaattitarkennuksen,
tärinänvaimennuksen tai aukon muuttamisen aikana.
68
7 Lopeta tallennus.
Lopeta tallennus painamalla uudelleen
elokuvan tallennuspainiketta. Tallennus
päättyy automaattisesti, kun
enimmäispituus saavutetaan tai
muistikortti täyttyy.
A Enimmäispituus
Yksittäisen elokuvatiedoston enimmäiskoko on 4 Gt (katso
tallennuspituuden rajoitukset sivulta 319); huomaa, että muistikortin
kirjoitusnopeudesta riippuen kuvaus saattaa päättyä ennen tämän
koon saavuttamista (0 491).
D Ajastimen näyttö
Ajastin näytetään 30 s ennen elokuvan tallennuksen automaattista
päättymistä (0 63). Kuvausolosuhteista riippuen ajastin saattaa
ilmestyä näytölle heti kun elokuvan tallennus alkaa. Huomaa, että
jäljellä olevasta tallennusajasta riippumatta reaaliaikanäkymä päättyy
automaattisesti, kun ajastimen aika kuluu loppuun. Anna sisäisten
virtapiirien jäähtyä, ennen kuin jatkat elokuvan tallennusta.
8 Poistu elokuvan reaaliaikanäkymästä.
Paina a-painiketta poistuaksesi
elokuvan reaaliaikanäkymästä.
69
Indeksimerkit
Jos Indeksimerkki on valittu ”painallus”asetukseksi Mukautettuun asetukseen g1
(Fn-painikkeen tehtävä; 0 370), g2
(Esikatselupainikkeen teht.; 0 372) tai g3
(AE-L/AF-L-painikkeen teht.; 0 373), voit
painaa valittua painiketta tallennuksen
aikana lisätäksesi elokuvaan
indeksimerkkejä, jotka helpottavat kuvien
löytämistä muokkauksen ja toiston aikana
(0 80; huomaa, että indeksimerkkejä ei voi
lisätä i-tilassa). Kuhunkin elokuvaan voi
lisätä enintään 20 indeksimerkkiä.
Pv-painike
Indeksimerkki
A Katso myös
Kuvakokoa, kuvataajuutta, mikrofonin herkkyyttä, korttipaikkaa ja ISOherkkyyttä voi säätää elokuvan kuvausvalikossa (0 318). Tarkennusta voi
säätää käsin sivun 60 ohjeiden mukaisesti. J-, Fn-, Pv- ja A AE-L/AF-L
-painikkeiden tehtävät voi valita Mukautetuilla asetuksilla f1 (OK-painike;
0 354), g1 (Fn-painikkeen tehtävä; 0 370), g2 (Esikatselupainikkeen
teht.; 0 372) ja g3 (AE-L/AF-L-painikkeen teht., 0 373) (viimeiset kolme
asetusta myös mahdollistavat valotuksen lukitsemisen ilman, että
painiketta tarvitsee pitää painettuna). Mukautetulla asetuksella g4
(Määritä laukaisimen tehtävä; 0 373) määritetään, käytetäänkö
laukaisinta elokuvan reaaliaikanäkymän aloittamiseen vai elokuvan
tallennuksen aloittamiseen ja lopettamiseen.
70
P-painikkeen käyttö
Alla olevia asetuksia pääsee säätämään
painamalla P-painiketta elokuvan
reaaliaikanäkymässä (asetuksia
Mikrofonin herkkyys, Taajuusvaste,
Tuulikohinan vähennys, Sähköinen
aukko monivalitsimella ja Valoalueiden
näyttö voi säätää, kun tallennus on
P-painike
käynnissä). Korosta kohtia
monivalitsimella ja paina 2 näyttääksesi
korostettuun kohtaan liittyvät asetukset.
Valittuasi haluamasi asetuksen paina J
palataksesi P-painikevalikkoon. Poistu
kuvausnäyttöön painamalla P-painiketta
uudelleen.
Asetus
Valitse kuva-ala
Kuvakoko/
kuvataajuus
Elokuvan laatu
Mikrofonin
herkkyys
Taajuusvaste
Kuvaus
Valitse elokuvan reaaliaikanäkymän kuva-ala (0 76).
Valitse kuvakoko ja kuvataajuus (0 319).
Valitse elokuvan laatu (0 320).
Paina 1 tai 3 säätääksesi
mikrofonin herkkyyttä
(0 320). Asetus vaikuttaa
sekä yhdysrakenteiseen
mikrofoniin että
lisävarusteena saataviin
stereomikrofoneihin.
Säädä yhdysrakenteisen mikrofonin tai lisävarusteena
saatavien stereomikrofonien taajuusvastetta (0 320).
71
Asetus
Tuulikohinan
vähennys
Aseta Picture
Control
Kohde
Näytön kirkkaus
Sähköinen aukko
monivalitsimella
Valoalueiden
näyttö
Kuulokkeiden
äänenvoimakkuus
72
Kuvaus
Valitse, onko yhdysrakenteisen mikrofonin
ylipäästösuodinta hyödyntävä tuulikohinan vähennys
käytössä vai ei (0 321).
Valitse Picture Control (0 321). Yksityiskohtaisuusasetusta ei sovelleta elokuviin.
Kun kamerassa on kaksi muistikorttia, voit valita,
kummalle kortille elokuvat tallennetaan (0 319).
Paina 1 tai 3 säätääksesi
näytön kirkkautta elokuvan
reaaliaikanäkymässä
(huomaa, että tämä
vaikuttaa vain
reaaliaikanäkymään, eikä
tämä vaikuta valokuviin tai
elokuviin tai näytön
kirkkauteen valikoissa tai toistossa; 0 62).
Valitse Käytössä ottaaksesi sähköisen aukon käyttöön
(vain tilat P, S, A ja M). Pienennä aukkoa painamalla 1 ja
suurenna painamalla 3.
Valitse, osoitetaanko
Valoalueet
rajauksen kirkkaimmat
alueet (huippuvaloalueet)
näytöllä näkyvillä vinoilla
viivoilla elokuvan
reaaliaikanäkymän aikana.
Käyttääksesi tätä asetusta
valitse tila P, S, A tai M.
Säädä kuulokkeiden
äänenvoimakkuutta
painamalla 1 tai 3 (0 73).
A Sähköinen aukko
Sähköistä aukkoa ei voi käyttää joidenkin objektiivien kanssa. Sähköinen
aukko on käytettävissä vain tiloissa A ja M, eikä sitä voi käyttää valokuvan
kuvaustietojen näkyessä näytöllä (6-kuvake osoittaa, että sähköistä
aukkoa ei voi käyttää). Kameran sammuttaminen tai elokuvan
reaaliaikanäkymästä poistuminen poistaa sähköisen aukon käytöstä
(huomaa, että jälkimmäisessä tapauksessa sähköinen aukko pysyy
käytettävissä, kunnes valmiustila-ajastimen aika on kulunut loppuun).
A Ulkoisen mikrofonin käyttö
Lisävarusteena saatavaa stereomikrofonia voi käyttää stereoäänen
tallentamiseen tai objektiivin tarkennusäänien ja muiden siitä kuuluvien
äänien tallentumisen vähentämiseen (0 443).
A Kuulokkeet
Muiden valmistajien kuulokkeita voi käyttää. Huomaa, että korkeat
äänitasot voivat aiheuttaa suuren äänenvoimakkuuden; ole varovainen
käyttäessäsi kuulokkeita.
A Katso myös
Katso tietoa sähköisen aukon määrittämisestä Fn- ja Pv-painikkeiden
tehtäväksi Mukautetuista asetuksista g1 (Fn-painikkeen tehtävä, 0 370)
ja g2 (Esikatselupainikkeen teht., 0 372). Fn-painiketta voi käyttää aukon
suurentamiseen ja Pv-painiketta aukon pienentämiseen.
73
Reaaliaikanäkymän näyttö: elokuvan
reaaliaikanäkymä
ui
q
w
e
r
o
t
y
Kohta
”Ei elokuvaa”
q
-kuvake
w
Kuulokkeiden
äänenvoimakkuus
Kuvaus
Osoittaa, että elokuvia ei voida tallentaa.
—
Kuulokkeiden äänilähdön äänenvoimakkuus.
Näkyy, kun muun valmistajan kuulokkeet on
liitetty.
72
e Mikrofonin herkkyys Mikrofonin herkkyys.
r Äänitaso
Äänen tallennuksen äänitaso. Näkyy
punaisena, jos taso on liian korkea; säädä
mikrofonin herkkyys sopivaksi.
t Taajuusvaste
Nykyinen taajuusvaste.
Tuulikohinan
vähennys
Jäljellä oleva aika
u (elokuvan
reaaliaikanäkymä)
y
i Elokuvan kuvakoko
o
74
0
Näkyy, kun tuulikohinan vähennys on päällä.
71,
320
71
71,
320
72,
321
Elokuvien tallennukseen käytettävissä oleva
aika.
68
Kuvakoko elokuvan tallennuksessa.
71,
319
Valoalueiden näytön
Näkyy, kun valoalueiden näyttö on käytössä.
ilmaisin
72
Tietonäyttö: elokuvan reaaliaikanäkymä
Piilota tai näytä näytön ilmaisimet elokuvan reaaliaikanäkymän
aikana painamalla R-painiketta.
Näennäishorisontti
(0 388)
Histogrammi
Tiedot päällä
Tiedot pois päältä
Rajausapuviivat
75
Kuva-ala
Elokuvan reaaliaikanäkymässä (0 66) tallennettujen elokuvien ja
valokuvien kuvasuhde on 16 : 9.
FX-kokoinen rajaus
(0 111)
FX-pohjaisen
elokuvaformaatin
rajaus
DX-kokoinen rajaus
(0 111)
DX-pohjaisen
elokuvaformaatin
rajaus
Kuvissa, jotka tallennetaan, kun Päällä on
a-kuvake
valittu elokuvan kuvausvalikon kohtaan
Kuva-ala > Automaattinen DX-rajaus
(0 318) ja DX-objektiivi on kiinnitetty,
käytetään DX-pohjaista
elokuvaformaattia, samoin kuin kuvissa,
jotka tallennetaan, kun DX (24×16) on
valittu kohtaan Kuva-ala > Valitse kuvaala. Muissa kuvissa käytetään FX-pohjaista elokuvaformaattia. akuvake näkyy, kun DX-pohjainen elokuvaformaatti on valittu.
Elokuvan reaaliaikanäkymässä otettavien valokuvien ottamisessa
käytettävän kuvakennon keskellä olevan alueen likimääräinen koko
on 35,9 × 20,2 mm, kun FX-pohjainen elokuvaformaatti on valittu, ja
23,5 × 13,2 mm, kun DX-pohjainen elokuvaformaatti on valittu.
76
Valokuvien ottaminen elokuvan
reaaliaikanäkymässä
Jos Ota valokuvia on valittu Mukautettuun asetukseen
g4 (Määritä laukaisimen tehtävä, 0 373), valokuvia voi
ottaa milloin tahansa elokuvan reaaliaikanäkymän
aikana painamalla laukaisimen pohjaan. Jos elokuvan
tallennus on käynnissä, tallennus päättyy ja siihen mennessä
kuvattu videoaineisto tallennetaan. Valokuva tallennetaan
nykyisellä kuva-alan asetuksella käyttämällä rajausta, jonka
kuvasuhde on 16 : 9. Kuvanlaatu määräytyy valokuvan
kuvausvalikon kohtaan Kuvanlaatu valitun asetuksen mukaan
(0 115). Huomaa, että valokuvien valotusta ei voi esikatsella
elokuvan reaaliaikanäkymässä. Saadaksesi tarkan tuloksen
kuvatessasi tilassa M säädä valotusta reaaliaikanäkymäkuvauksessa
(0 93), käynnistä sitten elokuvan reaaliaikanäkymä ja tarkista kuvaala ennen tallennuksen aloittamista.
A Kuvakoko
Seuraavassa taulukossa annetaan elokuvan reaaliaikanäkymässä
otettavien valokuvien koko:
Kuva-ala
FX-pohjainen
elokuvaformaatti
DX-pohjainen
elokuvaformaatti
Asetus
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Koko (kuvapisteinä)
6 016 × 3 376
4 512 × 2 528
3 008 × 1 688
3 936 × 2 224
2 944 × 1 664
1 968 × 1 112
Tulostuskoko (cm) *
50,9 × 28,6
38,2 × 21,4
25,5 × 14,3
33,3 × 18,8
24,9 × 14,1
16,7 × 9,4
* Arvioitu koko tulostustarkkuudella 300 dpi. Tuumina ilmoitettu tulostuskoko vastaa kuvapisteinä
ilmoitettua kuvakokoa jaettuna tulostimen tarkkuudella, joka ilmoitetaan pisteinä tuumaa kohti
(dpi; 1 tuuma = noin 2,54 cm).
77
A HDMI
Jos kamera on liitetty HDMI-laitteeseen (0 277), näkymä objektiivin läpi
näkyy sekä kameran näytöllä että HDMI-laitteessa. Jos haluat käyttää
reaaliaikanäkymää, kun kamera on liitetty HDMI-CEC-laitteeseen, valitse
Pois asetusvalikon kohtaan HDMI > Laitehallinta (0 278).
A Langattomat ja langalliset kauko-ohjaimet
Jos Tallenna elokuvia on valittu Mukautettuun asetukseen g4 (Määritä
laukaisimen tehtävä, 0 373), lisävarusteena saatavien langattomien
(0 197, 444) ja langallisten (0 443) kauko-ohjainten laukaisimilla voi
käynnistää elokuvan reaaliaikanäkymän sekä aloittaa ja lopettaa elokuvan
tallennuksen.
D Elokuvien tallennus
Elokuvien tallennuksessa käytetään sRGB-väriavaruutta. Näytöllä ja
lopullisessa elokuvassa saattaa näkyä välkyntää, juovia tai vääristymiä
loisteputki-, elohopeahöyrylamppu- tai natriumlamppuvalossa tai jos
kameraa panoroidaan vaakasuunnassa tai kohde liikkuu nopeasti rajauksen
läpi (katso tietoa välkynnän ja juovien vähentämisestä kohdasta
Välkynnänvähennys, 0 380). Välkyntää voi esiintyä myös sähköistä
aukkoa käytettäessä. Myös epätasaisia reunoja, väripoikkeamia, moiréilmiötä ja kirkkaita pisteitä saattaa esiintyä. Kirkkaita kaistaleita saattaa
näkyä rajauksen joillain alueilla, joilla on välkkyviä kylttejä tai muita
katkonaisia valonlähteitä tai jos strobovalo tai jokin muu kirkas, hetkellinen
valonlähde valaisee kohteen hetkeksi. Vältä osoittamasta kameralla
aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin tallentaessasi elokuvia.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa kameran
sisäisiä virtapiirejä. Huomaa, että kohinaa (satunnaisia kirkkaita
kuvapisteitä, utua tai viivoja) ja odottamattomia värejä voi esiintyä, jos
objektiivin näkymää lähennetään (0 56) elokuvan reaaliaikanäkymässä.
Salamavalaistusta ei voi käyttää elokuvan reaaliaikanäkymän aikana.
Tallennus päättyy automaattisesti, jos tilanvalitsinta kierretään.
78
Elokuvien katseleminen
Elokuvat on merkitty 1-kuvakkeella täyskuvatoistossa (0 241).
Aloita toisto painamalla J; nykyinen kohta näytetään elokuvan
edistymispalkissa.
1-kuvake
Pituus
Nykyinen kohta/kokonaispituus
Elokuvan Voimakkuus Opas
edistymispalkki
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
Toiminto
Käytä
Keskeytä
Toista
Kelaa
taaksepäin/
eteenpäin
Kuvaus
Keskeytä toisto.
J
Jatka toistoa, kun elokuva on keskeytetty
tai kun sitä kelataan eteenpäin/taaksepäin.
Nopeus kasvaa
jokaisella
painalluksella
asteikolla 2×–4×–8×–16×; pidä
painettuna siirtyäksesi elokuvan alkuun tai
loppuun (ensimmäinen kuva on merkitty
näytön oikeassa yläkulmassa näkyvällä hkuvakkeella ja viimeinen kuva ikuvakkeella). Jos toisto on keskeytetty,
elokuvaa kelataan taaksepäin tai
eteenpäin yksi kuva kerrallaan; pidä
painiketta painettuna kelataksesi
jatkuvasti taaksepäin tai eteenpäin.
79
Toiminto
Käytä
Kuvaus
Ohita 10 s
Kierrä pääkomentokiekkoa yksi askel
hypätäksesi 10 s eteenpäin tai taaksepäin.
Siirry
eteenpäin/
taaksepäin
Kierrä sivukomentokiekkoa siirtyäksesi
edelliseen tai seuraavaan indeksimerkkiin
tai siirtyäksesi viimeiseen tai
ensimmäiseen kuvaan, jos elokuvassa ei
ole indeksimerkkejä.
Säädä äänenvoimakkuutta
Rajaa elokuvaa
Poistu
Palaa
kuvaustilaan
X (T)/
W (S)
P
/K
Nosta äänenvoimakkuutta painamalla
X (T) ja laske painamalla W (S).
Katso lisätietoja sivulta 81.
Poistu täyskuvatoistoon.
Poistu kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
A p-kuvake
Elokuvat, joissa on indeksimerkkejä (0 70),
on merkitty täyskuvatoistossa p-kuvakkeella.
80
Elokuvien muokkaaminen
Rajaa videoaineistoa luodaksesi elokuvista muokattuja kopioita tai
tallenna valitut kuvat JPEG-valokuvina.
Asetus
9
Valitse alku-/loppukohta
4
Tallenna valittu kuva
Kuvaus
Luo kopio, josta on poistettu videoaineistoa
alusta tai lopusta.
Tallenna valittu kuva JPEG-valokuvana.
Elokuvien rajaaminen
Rajattujen kopioiden luominen elokuvista:
1 Näytä elokuva täyskuvatoistossa (0 241).
2 Keskeytä elokuva uuden aloitus- tai
lopetuskuvan kohdalla.
Toista elokuvaa sivun 79 ohjeiden
mukaan; toiston voi aloittaa ja sitä voi
jatkaa painamalla J ja keskeyttää
painamalla 3, ja halutun kuvan voi
hakea painamalla 4 tai 2 tai kiertämällä Elokuvan edistymispalkki
pää- tai sivukomentokiekkoa. Elokuvan
edistymispalkissa näkyy likimääräinen sijainti elokuvassa.
Keskeytä toisto, kun olet uuden aloitus- tai lopetuskuvan
kohdalla.
81
3 Valitse Valitse alku-/loppukohta.
Paina P-painiketta, korosta Valitse
alku-/loppukohta ja paina J.
P-painike
82
4 Valitse nykyinen kuva uudeksi
aloitus- tai lopetuskohdaksi.
Luodaksesi kopion, joka alkaa
nykyisestä kuvasta, korosta Al.kohta ja
paina J. Nykyistä kuvaa edeltävät
kuvat poistetaan, kun tallennat kopion.
Aloituskohta
Luodaksesi kopion, joka päättyy nykyiseen kuvaan, korosta
Lop.kohta ja paina J. Nykyistä kuvaa seuraavat kuvat
poistetaan, kun tallennat kopion.
Lopetuskohta
5 Vahvista uusi aloitus- tai
lopetuskohta.
Jos haluamasi kuva ei ole näkyvissä,
kelaa eteenpäin tai taaksepäin
painamalla 4 tai 2 (hyppää 10 s
eteenpäin tai taaksepäin kiertämällä
pääkomentokiekkoa yksi askel; hyppää
indeksimerkkiin, tai jos elokuvassa ei ole indeksimerkkejä,
ensimmäiseen tai viimeiseen kuvaan kiertämällä
sivukomentokiekkoa).
83
6 Luo kopio.
Kun haluttu kuva on näkyvissä, paina 1.
7 Esikatsele elokuvaa.
Esikatsele kopiota korostamalla
Katsele ja painamalla J (keskeytä
esikatselu ja palaa tallennusvalikkoon
painamalla 1). Hylkää nykyinen kopio
ja palaa vaiheeseen 5 korostamalla
Peruuta ja painamalla J;
tallentaaksesi kopion jatka vaiheeseen 8.
8 Tallenna kopio.
Korosta Tallenna uutena tiedostona
ja paina J tallentaaksesi kopion
uuteen tiedostoon. Korvataksesi
alkuperäisen elokuvatiedoston
muokatulla kopiolla korosta Korvaa
olemassa oleva tied. ja paina J.
84
A Elokuvien rajaaminen
Elokuvien täytyy olla vähintään kahden sekunnin pituisia. Kopiota ei
tallenneta, jos muistikortilla ei ole riittävästi tilaa.
Kopion tallennusaika ja -päivämäärä ovat samat kuin alkuperäisellä
elokuvalla.
A Nykyisen kuvan aseman valitseminen
Vaihda vaiheessa 5 näkyvä kuva uudeksi lopetuskohdaksi (x) uuden
aloituskohdan (w) sijaan tai päinvastoin painamalla L (U) -painiketta.
L (U) -painike
A Muokkausvalikko
Elokuvia voi muokata myös käyttämällä muokkausvalikon Muokkaa
elokuvaa -toimintoa (0 393).
85
Valittujen kuvien tallentaminen
Valitun kuvan tallentaminen JPEG-valokuvaksi:
1 Keskeytä elokuva haluamasi kuvan
kohdalla.
Toista elokuvaa sivun 79 ohjeiden
mukaan; aloita ja jatka toistoa
painamalla J ja keskeytä toisto
painamalla 3. Keskeytä elokuva sen
kuvan kohdalle, jonka haluat kopioida.
2 Valitse Tallenna valittu kuva.
Paina P-painiketta, korosta Tallenna
valittu kuva ja paina J.
P-painike
86
3 Luo valokuvakopio.
Luo valokuvakopio nykyisestä kuvasta
painamalla 1.
4 Tallenna kopio.
Korosta Kyllä ja paina J luodaksesi
valitusta kuvasta hienolaatuisen
(0 115) JPEG-kopion.
A Tallenna valittu kuva
Tallenna valittu kuva -toiminnolla luotuja JPEG-pysäytyskuvia ei voi
muokata. Elokuvista luoduilla JPEG-pysäytyskuvilla ei ole kaikkia valokuvilla
tavallisesti olevia kuvan tietoja (0 246).
87
P-, S-, A- ja M-tilat
P-, S-, A- ja M-tilat tarjoavat eri tapoja ohjata
suljinaikaa ja aukkoa.
Tila
P
S
A
M
Kuvaus
Ohjelmoitu automatiikka (0 89): Kamera asettaa suljinajan ja aukon
optimaalisen valotuksen saavuttamiseksi. Suositellaan
tilannekuviin ja muihin tilanteisiin, joissa kameran asetusten
säätämiseen on vain vähän aikaa.
Suljinajan esivalinta-automatiikka (0 90): Käyttäjä valitsee suljinajan;
kamera valitsee lopputuloksen kannalta parhaan aukon. Käytä
liikkeen pysäyttämiseen tai liike-epäterävyyden luomiseen.
Aukon esivalinta-automatiikka (0 91): Käyttäjä valitsee aukon; kamera
valitsee lopputuloksen kannalta parhaan suljinajan. Käytä taustan
häivyttämiseen tai saadaksesi sekä etualan että taustan tarkaksi.
Käsisäätö (0 93): Käyttäjä valitsee sekä suljinajan että aukon. Jos
haluat käyttää pitkää valotusaikaa, aseta suljinajaksi Bulb- (A)
tai Time-aikavalotus (%).
A Objektiivityypit
Kun käytät mikroprosessoriohjattua objektiivia, jossa on himmenninrengas
(0 429), lukitse himmenninrengas pienimpään aukkoon (suurin
aukkoarvo). G- ja E-tyypin objektiiveissa ei ole himmenninrengasta.
Ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja voi käyttää vain tiloissa A (aukon
esivalinta-automatiikka) ja M (käsisäätö), joissa aukkoa voi säätää vain
objektiivin himmenninrenkaalla. Jonkin muun tilan valitseminen poistaa
sulkimen laukaisun käytöstä. Katso lisätietoja kohdasta ”Yhteensopivat
objektiivit” (0 426).
88
P: Ohjelmoitu automatiikka
Tässä tilassa kamera säätää suljinaikaa ja aukkoa automaattisesti
sisäisen ohjelman avulla niin, että useimmissa tilanteissa
saavutetaan paras mahdollinen valotus.
A Joustava ohjelma
Tilassa P erilaisia suljinajan ja aukon yhdistelmiä
voi valita kiertämällä pääkomentokiekkoa
valotusmittareiden ollessa päällä (”joustava
ohjelma”). Kierrä kiekkoa oikealle valitaksesi
suuren aukon (pieni aukkoarvo), joka häivyttää
taustan yksityiskohdat, tai lyhyen suljinajan,
joka ”pysäyttää” liikkeen. Kierrä kiekkoa
vasemmalle valitaksesi pienen aukon (suuri
Pääkomentokiekko
aukkoarvo), joka lisää syväterävyyttä, tai pitkän
suljinajan, joka luo liike-epäterävyyttä. Kaikki
yhdistelmät tuottavat saman valotuksen. Kun
Etsin
joustava ohjelma on käytössä, etsimessä näkyy
O-ilmaisin. Palauta suljinajan ja aukon
oletusasetukset kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes ilmaisin ei enää
näy, valitsemalla toinen tila tai sammuttamalla kamera.
A Katso myös
Katso tietoa sisäisestä valotusohjelmasta sivulta 462. Katso tietoa
valotusmittareiden aktivoimisesta kohdasta ”Valmiustila-ajastin
(etsinvalokuvaus)” sivulla 39.
89
S: Suljinajan esivalinta-automatiikka
Suljinajan esivalinta-automatiikassa käyttäjä valitsee suljinajan ja
kamera valitsee automaattisesti valotuksen kannalta parhaan
aukon.
Valitse suljinaika kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kun valotusmittarit
ovat päällä. Suljinajaksi voi asettaa ”v”
tai arvon väliltä 30 s ja 1/4 000 s.
Pääkomentokiekko
Ohjauspaneeli
A Katso myös
Katso sivulta 472, mitä tulee tehdä, jos suljinajan näytöissä näkyy vilkkuva
”A”- tai ”%”-ilmaisin.
90
A: Aukon esivalinta-automatiikka
Aukon esivalinta-automatiikassa käyttäjä valitsee aukon ja kamera
valitsee automaattisesti valotuksen kannalta parhaan suljinajan.
Valitse aukko objektiivin pienimmän ja
suurimman arvon väliltä kiertämällä
sivukomentokiekkoa, kun valotusmittarit
ovat päällä.
Sivukomentokiekko
Ohjauspaneeli
91
A Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit (0 427)
Säädä aukkoa objektiivin
himmenninrenkaalla. Jos objektiivin suurin
aukko on määritetty asetusvalikon
kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot
(0 235), kun kiinnitettynä on eimikroprosessoriohjattu objektiivi, nykyinen
aukkoarvo näkyy etsimessä ja
ohjauspaneelissa pyöristettynä lähimpään
täyteen arvoon. Muuten aukon näytöissä näkyy vain askelmäärä (F ja
suurin aukko näkyy muodossa FA), ja aukkoarvo täytyy tarkistaa
objektiivin himmenninrenkaasta.
A Syväterävyyden esikatselu
Esikatsele aukon vaikutusta pitämällä Pvpainiketta painettuna. Objektiivi
himmennetään kameran valitsemaan
aukkoarvoon (tilat P ja S) tai käyttäjän
valitsemaan arvoon (tilat A ja M) niin, että
syväterävyyttä voi esikatsella etsimessä.
Pv-painike
A Mukautettu asetus e5—Muotoilusalama
Tällä asetuksella säädetään, lähettävätkö yhdysrakenteinen salama ja
lisävarusteena saatavat Nikonin luovaa valaistusjärjestelmää (CLS; 0 433)
tukevat salamalaitteet muotoilusalaman, kun Pv-painiketta painetaan.
Katso lisätietoja sivulta 353.
92
M: Käsisäätö
Käsisäätöisessä valotustilassa käyttäjä ohjaa sekä suljinaikaa että
aukkoa. Kun valotusmittarit ovat päällä, kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi suljinajan ja sivukomentokiekkoa asettaaksesi aukon.
Suljinajaksi voi asettaa ”v” tai arvon väliltä 30 s ja 1/4 000 s, tai
suljinta voidaan pitää auki määräämättömän ajan pitkää
valotusaikaa varten (A tai %, 0 95). Aukon voi valita objektiivin
pienimmän ja suurimman arvon väliltä. Tarkista valotus
valotusilmaisimista.
Sivukomentokiekko
Aukko
Suljinaika
Pääkomentokiekko
93
A AF Micro NIKKOR -objektiivit
Jos käytetään ulkoista valotusmittaria, valotussuhde täytyy huomioida vain,
kun aukko asetetaan käyttämällä objektiivin himmenninrengasta.
A Valotusilmaisimet
Jos suljinajaksi on valittu muu kuin ”bulb”- tai ”time”-aikavalotus, etsimen ja
ohjauspaneelin valotusilmaisimet näyttävät, tulisiko valokuvasta ali- tai
ylivalottunut nykyisillä asetuksilla. Mukautetun asetuksen b2
(Valotussäädön porrastus, 0 333) valinnasta riippuen ali- tai
ylivalotuksen määrä näytetään 1/3 EV:n tai 1/2 EV:n porrastuksella. Jos
valotusmittausjärjestelmän rajat ylittyvät, näytöt vilkkuvat.
Mukautetun asetuksen b2 valintana 1/3 arvoa
1/3 EV:n alivalotus
Optimaalinen valotus
2 EV:n ylivalotus
Ohjauspaneeli
Etsin
A Katso myös
Katso tietoa valotusilmaisimien kääntämisestä niin, että negatiiviset arvot
näkyvät oikealla ja positiiviset arvot vasemmalla, Mukautetusta asetuksesta
f8 (Käänteiset ilmaisimet, 0 366).
94
Pitkät valotusajat (vain M-tila)
Valitse seuraavat suljinajat liikkuvien
valojen, tähtien, yömaisemien tai
ilotulitusten kuvaamiseen pitkillä
valotusajoilla.
• Bulb-aikavalotus (A): Suljin pysyy auki
niin kauan kuin laukaisinta pidetään
Valotuksen pituus: 35 s
painettuna. Estääksesi liikeAukko: f/25
epäterävyyden muodostumista käytä
jalustaa tai lisävarusteena saatavaa langatonta (0 197, 444) tai
langallista kauko-ohjainta (0 443).
• Time-aikavalotus (%): Aloita valotus kameran laukaisimella tai
lisävarusteena saatavan kauko-ohjaimen tai langallisen tai
langattoman kauko-ohjaimen laukaisimella. Suljin pysyy auki
30 minuuttia tai kunnes painiketta painetaan uudelleen.
Ennen kuin jatkat, kiinnitä kamera jalustalle tai aseta se vakaalle,
tasaiselle alustalle. Estääksesi etsimen kautta tulevaa valoa
näkymästä valokuvassa tai vaikuttamasta valotukseen poista
kuminen silmäsuppilo ja peitä etsin kameran mukana toimitetulla
okulaarisuojuksella (0 107). Nikon suosittelee täyteen ladatun akun
tai lisävarusteena saatavan verkkolaitteen ja virtaliitännän
käyttämistä, jotta virta ei katkea, kun suljin on auki. Huomaa, että
pitkillä valotusajoilla kuviin voi syntyä kohinaa (kirkkaita pisteitä,
satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä tai utua); valitse ennen kuvausta
Päällä valokuvan kuvausvalikon kohtaan Kohinan väh. kun pitkä
valotus (0 317).
95
❚❚ Bulb-aikavalotus
1 Kierrä tilanvalitsin
Tilanvalitsin
asentoon M.
2 Valitse suljinaika.
Kun valotusmittarit ovat päällä, kierrä
pääkomentokiekkoa valitaksesi
suljinajaksi ”Bulb”-aikavalotuksen
(A).
Pääkomentokiekko
Ohjauspaneeli
3 Ota valokuva.
Kun olet tarkentanut, paina kameran tai lisävarusteena saatavan
langattoman tai langallisen kauko-ohjaimen laukaisin pohjaan.
Nosta sormesi laukaisimelta, kun valotus on valmis.
96
❚❚ Time-aikavalotus
1 Kierrä tilanvalitsin
Tilanvalitsin
asentoon M.
2 Valitse suljinaika.
Kun valotusmittarit ovat päällä, kierrä
pääkomentokiekkoa vasemmalle
valitaksesi suljinajaksi ”Time”aikavalotuksen (%).
Pääkomentokiekko
Ohjauspaneeli
3 Avaa suljin.
Kun olet tarkentanut, paina kameran tai lisävarusteena saatavan
kauko-ohjaimen tai langallisen tai langattoman kauko-ohjaimen
laukaisin pohjaan.
4 Sulje suljin.
Toista vaiheen 3 toiminto (kuvaus päättyy automaattisesti, jos
painiketta ei paineta 30 minuutin kuluessa).
97
A ML-L3-kauko-ohjaimet
Jos aiot käyttää ML-L3-kauko-ohjainta, valitse kauko-ohjaustila (Viivästetty
kaukolaukaisu, Nopea kaukolaukaisu tai Peilin nosto kaukoohjaimella) valokuvan kuvausvalikon kohdassa Kauko-ohjaustila (ML-L3)
(0 193). Huomaa, että jos käytät ML-L3-kauko-ohjainta, kuvat otetaan
”Time”-tilassa silloinkin kun ”Bulb”/A on valittu suljinajaksi.
98
Käyttäjäasetukset: U1- ja U2-tilat
Tallenna usein käytetyt asetukset tilanvalitsimen U1- ja U2asentoihin.
Käyttäjäasetusten tallentaminen
1 Valitse tila.
Tilanvalitsin
Kierrä tilanvalitsin haluamasi
tilan kohdalle.
2 Säädä asetuksia.
Säädä haluamallasi tavalla joustavaa ohjelmaa (tila P), suljinaikaa
(tilat S ja M), aukkoa (tilat A ja M), valotuksen ja salaman korjausta,
salamatilaa, tarkennuspistettä, mittausta, automaattitarkennusja tarkennusaluetiloja, haarukointia sekä kuvaus- (0 310, 318) ja
Mukautetut asetukset (0 323) -valikoiden asetuksia.
99
3 Valitse Tallenna käyttäjäasetukset.
Näytä valikot painamalla Gpainiketta. Korosta asetusvalikossa
Tallenna käyttäjäasetukset ja paina
2.
G-painike
4 Valitse Tallenna paikkaan U1 tai
Tallenna paikkaan U2.
Korosta Tallenna paikkaan U1 tai
Tallenna paikkaan U2 ja paina 2.
5 Tallenna käyttäjäasetukset.
Korosta Tallenna asetukset ja paina J
tallentaaksesi vaiheissa 1 ja 2 valitut
asetukset vaiheessa 4 valittuun
tilanvalitsimen asentoon.
A Tallennetut asetukset
Kaikkia valokuvan ja elokuvan kuvausvalikon asetuksia ei tallenneta. Katso
lisätietoja sivuilta 310 ja 318.
100
Käyttäjäasetusten ottaminen käyttöön
Kierrä tilanvalitsin asentoon U1 Tilanvalitsin
ottaaksesi käyttöön asetukset,
jotka on tallennettu kohdassa
Tallenna paikkaan U1, tai
asentoon U2 ottaaksesi käyttöön
asetukset, jotka on tallennettu
kohdassa Tallenna paikkaan
U2.
Käyttäjäasetusten palauttaminen
Paikan U1 tai U2 asetusten oletusarvojen palauttaminen:
1 Valitse Palauta käyttäjäasetukset.
Näytä valikot painamalla Gpainiketta. Korosta asetusvalikossa
Palauta käyttäjäasetukset ja paina 2.
G-painike
2 Valitse Palauta U1 tai Palauta U2.
Korosta Palauta U1 tai Palauta U2 ja
paina 2.
101
3 Palauta käyttäjäasetukset.
Korosta Palauta ja paina J.
102
Kuvanottotapa
Kuvanottotavan valitseminen
Valitse kuvanottotapa painamalla
kuvanottotavan valitsimen lukituksen
vapautinta ja kiertämällä kuvanottotavan
valitsin haluamasi asetuksen kohdalle.
Tila
S
T
U
J
M
E
Kuvaus
Yksittäiskuvaus: Kamera ottaa yhden valokuvan joka kerta kun
laukaisinta painetaan.
Sarjakuvaus, hidas: Kun laukaisinta pidetään painettuna pohjaan,
kamera tallentaa 1–6 kuvaa sekunnissa. * Kuvausnopeuden voi
valita Mukautetulla asetuksella d2 (Sarjakuvaus, hidas, 0 338).
Huomaa, että vain yksi kuva otetaan, jos salama välähtää.
Sarjakuvaus, nopea: Kun laukaisinta pidetään painettuna pohjaan,
kamera tallentaa enintään 6,5 kuvaa sekunnissa. * Käytä liikkuvien
kohteiden kuvaamiseen. Huomaa, että vain yksi kuva otetaan, jos
salama välähtää.
Hiljainen laukaisu: Kuten yksittäiskuvaus, mutta peili ei loksahda
takaisin paikalleen, kun laukaisin painetaan pohjaan, jolloin käyttäjä
voi ohjata peilin loksahtamisesta kuuluvan äänen ajoitusta; ääni on
myös hiljaisempi kuin yksittäiskuvaustilassa. Myöskään äänimerkki
ei kuulu riippumatta Mukautetun asetuksen d1 (Äänimerkki;
0 338) asetuksesta.
Qc (hiljainen sarjakuvaus) -laukaisu: Kun laukaisinta pidetään painettuna
pohjaan, kamera tallentaa enintään 3 kuvaa sekunnissa. * Kamerasta
kuuluvia ääniä hiljennetään. Huomaa, että vain yksi kuva otetaan,
jos salama välähtää.
Itselaukaisin: Ota kuvia itselaukaisimen avulla (0 106).
103
Tila
V
Kuvaus
Peilin nosto: Valitse tämä tila minimoidaksesi kameran tärähtämisen
tele- tai lähikuvauksessa tai muissa tilanteissa, joissa kameran
pienikin liikahdus voi tehdä valokuvista epätarkkoja (0 109).
* Keskimääräinen kuvausnopeus, kun käytössä on EN-EL15-akku, jatkuva tarkennus, käsisäätöinen
valotus tai suljinajan esivalinta-automatiikka, suljinaika 1/200 s tai lyhyempi ja kun muut asetukset (tai
jos käytössä on T, muut asetukset kuin Mukautettu asetus d2) ovat oletusarvoissa ja
puskurimuistissa on tilaa. Ilmoitetut nopeudet eivät välttämättä ole käytettävissä joissain tilanteissa.
Kuvausnopeus saattaa laskea erittäin pienillä aukoilla (suuri aukkoarvo) tai pitkillä suljinajoilla, kun
tärinänvaimennus (käytettävissä VR-objektiiveilla) tai automaattinen ISO-herkkyyssäätö (0 136) on
päällä tai kun akun varaus on vähissä, ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty tai
Himmenninrengas on valittu Mukautettuun asetukseen f5 (Komentokiekkojen
mukautt.) > Aukon asetus (0 364).
104
A Puskurimuisti
Kamerassa on puskurimuisti väliaikaista tallennusta varten, mikä
mahdollistaa kuvauksen samalla kun valokuvia tallennetaan muistikortille.
Peräkkäin voi ottaa enintään 100 valokuvaa; huomaa kuitenkin, että
kuvausnopeus hidastuu, kun puskurimuisti on täynnä (tAA).
Nykyisillä asetuksilla puskuriin mahtuvien
kuvien arvioitu määrä näkyy etsimen ja
ohjauspaneelin kuvalaskureissa, kun
laukaisinta pidetään painettuna. Oikealla
olevassa kuvassa on näyttö silloin, kun
puskurimuistissa on tilaa noin 41 kuvalle.
Muistikortin merkkivalo palaa, kun valokuvia
tallennetaan muistikortille. Kuvausolosuhteista ja muistikortin
suorituskyvystä riippuen tallennus voi kestää muutamasta sekunnista
muutamaan minuuttiin. Älä poista muistikorttia tai poista tai irrota
virtalähdettä, ennen kuin merkkivalo on sammunut. Jos kamera
sammutetaan, kun puskurimuistissa on vielä tietoja, virtaa ei katkaista,
ennen kuin kaikki puskurimuistissa olevat kuvat on tallennettu. Jos akku
tyhjenee, kun puskurimuistissa on vielä kuvia, sulkimen laukaisu estetään ja
kuvat siirretään muistikortille.
A Reaaliaikanäkymä
Jos sarjakuvausta käytetään reaaliaikanäkymäkuvauksessa (0 54) tai
elokuvan reaaliaikanäkymässä (0 66), valokuvat näytetään objektiivin
näkymän sijaan, kun laukaisinta pidetään painettuna.
A Katso myös
Katso tietoa yhdessä sarjassa otettavien valokuvien enimmäismäärän
valitsemisesta Mukautetusta asetuksesta d3 (Sarjakuvaus enintään,
0 339). Katso tietoa yhdessä sarjassa otettavissa olevien kuvien määrästä
sivulta 492.
105
Itselaukaisintila (E)
Itselaukaisinta voi käyttää vähentämään kameran tärähtämistä tai
omakuvien ottamiseen.
1 Kiinnitä kamera jalustalle.
Kiinnitä kamera jalustalle tai aseta se vakaalle, tasaiselle alustalle.
2 Valitse itselaukaisintila.
Paina kuvanottotavan
valitsimen lukituksen
vapautinta ja kierrä
kuvanottotavan valitsin
asentoon E.
Kuvanottotavan valitsin
106
3 Rajaa valokuva ja tarkenna.
Kertatarkennusta (0 121) käytettäessä valokuvia voi
ottaa vain, jos tarkentumisen (I) ilmaisin näkyy
etsimessä.
A Peitä etsin
Kun otat valokuvia niin, ettei silmäsi ole etsimellä, poista kuminen
silmäsuppilo (q) ja aseta laitteen mukana toimitettu okulaarisuojus
kuvan mukaisesti (w). Näin etsimen kautta ei pääse valoa, joka voisi
näkyä valokuvissa tai vaikuttaa valotukseen. Pidä tukevasti kiinni
kamerasta, kun irrotat kumisen silmäsuppilon.
Kuminen silmäsuppilo
Okulaarisuojus
4 Käynnistä ajastin.
Paina laukaisin pohjaan
käynnistääksesi ajastimen.
Itselaukaisimen merkkivalo
alkaa vilkkua.
Itselaukaisimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta kaksi sekuntia
ennen valokuvan ottamista. Suljin laukaistaan noin kymmenen
sekunnin kuluttua ajastimen käynnistymisestä.
Jos halut kytkeä itselaukaisimen pois päältä ennen valokuvan
ottamista, kierrä kuvanottotavan valitsin jonkin muun asetuksen
kohdalle.
107
D Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen
Ennen kuin otat valokuvan käyttäen salamaa tiloissa, joissa salama täytyy
nostaa käsin, nosta salama painamalla M (Y) -painiketta ja odota, että Milmaisin tulee näkyviin etsimeen (0 182). Kuvaus keskeytetään, jos salama
nostetaan, kun itselaukaisimen ajastin on käynnissä. Huomaa, että vain yksi
valokuva otetaan, kun salama välähtää, riippumatta siitä, montako kuvaa
on valittu Mukautetussa asetuksessa c3 (Itselaukaisin; 0 337).
A Katso myös
Katso tietoa itselaukaisimen keston, otettavien kuvien määrän sekä kuvien
välisen aikavälin valitsemisesta Mukautetusta asetuksesta c3
(Itselaukaisin; 0 337). Katso Mukautetusta asetuksesta d1 (Äänimerkki;
0 338), miten säädetään itselaukaisimen käytön yhteydessä kuuluvia
äänimerkkejä.
108
Peilin nosto -tila (V)
Valitse tämä tila minimoidaksesi liike-epäterävyyden, joka johtuu
kameran liikkeestä peiliä nostettaessa. Kun haluat käyttää peilin
nosto -tilaa, paina kuvanottotavan valitsimen lukituksen vapautinta
ja kierrä kuvanottotavan valitsin asentoon V (peilin nosto).
Kuvanottotavan valitsimen lukituksen vapautin
Kuvanottotavan valitsin
Paina laukaisin puoleenväliin asettaaksesi tarkennuksen ja
valotuksen, paina sitten laukaisin pohjaan asti nostaaksesi peilin ja
paina laukaisin vielä kerran pohjaan ottaaksesi kuvan. Peili
laskeutuu, kun kuvaus päättyy.
D Peilin nosto
Kun peili on nostettu, valokuvia ei voi rajata etsimessä eivätkä
automaattitarkennus ja mittaus ole käytössä.
A Peilin nosto -tila
Kuva otetaan automaattisesti, jos mitään toimintoja ei tehdä noin 30 s:iin,
kun peili on nostettu.
A Liike-epäterävyyden estäminen
Estääksesi kameran liikkumisesta johtuvan liike-epäterävyyden paina
laukaisinta kevyesti tai käytä lisävarusteena saatavaa langallista kaukoohjainta (0 443). Katso tietoa lisävarusteena saatavan ML-L3-kaukoohjaimen käytöstä peilin nosto -valokuvauksessa sivulta 193. Jalustan
käyttöä suositellaan.
109
Kuvan tallennusvaihtoehdot
Kuva-ala
Valitse kuva-alaksi FX (36×24) 1.0× (FX-muoto), DX (24×16) 1.5×
(DX-muoto) tai 1,2× (30×20) 1.2×. Katso sivulta 492 tietoa eri kuvaala-asetuksilla tallennettavissa olevien kuvien lukumäärästä.
FX-muoto
DX-muodon (24×16)
kuvaympyrä
DX-muoto
1,2×
110
FX-muodon (36×24)
kuvaympyrä
❚❚ Kuva-alan asetukset
Kameralla voi valita seuraavat kuva-alat:
Asetus
c
FX (36×24)
1.0×
(FX-muoto)
Z
1,2× (30×20)
1.2×
a
DX (24×16)
1.5 ×
(DX-muoto)
Kuvaus
Kuvat tallennetaan FX-muodossa käyttäen
kuvakennon koko aluetta (35,9 × 24,0 mm), jolloin
kuvakulma vastaa 35 mm:n koon kameraan
kiinnitettyä NIKKOR-objektiivia.
Valokuvien tallennukseen käytetään kuvakennon
keskellä olevaa 29,9 × 19,9 mm:n aluetta. Laske
objektiivin likimääräinen polttoväli 35 mm:n koossa
kertomalla polttoväli 1,2:lla. Tämä asetus ei ole
käytettävissä elokuvan kuvausvalikossa.
Kuvakennon keskellä olevaa 23,5 × 15,7 mm:n aluetta
käytetään kuvien tallentamiseen DX-muodossa. Laske
objektiivin likimääräinen polttoväli 35 mm:n koossa
kertomalla polttoväli 1,5:llä.
❚❚ Automaattinen rajauksen valinta
Jos haluat, että DX-rajaus valitaan automaattisesti, kun DX-objektiivi
kiinnitetään, valitse Päällä kuvausvalikoiden kohtaan Kuva-ala >
Automaattinen DX-rajaus (0 310, 318). Kuvausvalikoissa tai
kameran painikkeilla valittua kuva-alaa käytetään vain, kun muu
kuin DX-objektiivi on kiinnitetty. Valitse Pois käyttääksesi valittuna
olevaa kuva-alaa kaikilla objektiiveilla.
D Automaattinen DX-rajaus
Sivulla 114 lueteltuja painikkeita ei voi käyttää kuva-alan valitsemiseen, kun
DX-objektiivi on kiinnitetty ja Automaattinen DX-rajaus on käytössä.
111
A Kuva-ala
Valittu asetus näkyy tietonäytöllä.
A DX-objektiivit
DX-objektiivit on tarkoitettu käytettäviksi DX-muodon kameroiden kanssa,
ja niiden kuvakulma on pienempi kuin 35 mm:n koon kameroille
tarkoitetuilla objektiiveilla. Jos Automaattinen DX-rajaus on pois käytöstä
ja jokin muu asetus kuin DX (24×16) (DX-muoto) on valittu kohtaan Valitse
kuva-ala DX-objektiivin ollessa kiinnitettynä, kuvan reunat saattavat
tummentua. Tämä ei välttämättä näy etsimessä, mutta kun kuvat
toistetaan, tarkkuus saattaa olla heikentynyt tai kuvan reunat saattavat olla
tummentuneet.
A Etsimen näyttö
Alla näytetään 1,2×- ja DX-muodon rajaukset.
1,2×
DX-muoto
A Katso myös
Katso tietoa elokuvan reaaliaikanäkymässä käytettävissä olevista
rajauksista sivulta 76.
112
Kuva-alan voi valita kuvausvalikoiden kohdassa Kuva-ala > Valitse
kuva-ala tai painamalla painiketta ja kiertämällä komentokiekkoa.
❚❚ Kuva-alan valikko
1 Valitse Kuva-ala.
Korosta jommassakummassa
kuvausvalikossa Kuva-ala ja paina 2.
2 Valitse kohta Valitse kuva-ala.
Korosta Valitse kuva-ala ja paina 2.
3 Säädä asetuksia.
Valitse asetus ja paina J. Valittu rajaus
näkyy etsimessä (0 112).
A Kuvakoko
Kuvakoko vaihtelee valitun kuva-alan mukaan (0 118).
113
❚❚ Kameran painikkeet
1 Määritä kuva-alan valinta kameran painikkeen tehtäväksi.
Valitse kameran painikkeen ”painallus ja komentokiekot”
-asetukseksi Valitse kuva-ala Mukautettujen asetusten
valikossa (0 323). Kuva-alan valinnan voi määrittää Fnpainikkeen (Mukautettu asetus f2, Fn-painikkeen tehtävä,
0 356), Pv-painikkeen (Mukautettu asetus f3,
Esikatselupainikkeen teht., 0 361) tai A AE-L/AF-L -painikkeen
(Mukautettu asetus f4, AE-L/AF-L-painikkeen teht., 0 361)
tehtäväksi.
2 Valitse kuva-ala valitulla painikkeella.
Kuva-alan voi valita
painamalla valittua painiketta
ja kiertämällä pää- tai
sivukomentokiekkoa, kunnes
haluttu rajaus näkyy etsimessä
(0 112).
Fn-painike Pääkomentokiekko
Valittuna olevan kuva-alan saa
näkyviin painamalla painiketta kuvaalan näyttämiseksi ohjauspaneelissa,
etsimessä tai tietonäytöllä. FX-muoto
näytetään merkinnällä ”36–24”, 1,2×
merkinnällä ”30–20” ja DX-muoto merkinnällä ”24–16”.
114
Kuvanlaatu ja kuvakoko
Kuvanlaatu ja kuvakoko määrittävät yhdessä, paljonko tilaa
valokuvat vievät muistikortilta. Suurempia, korkeammalla laadulla
otettuja kuvia voi tulostaa suurikokoisina, mutta ne myös vievät
enemmän tilaa, jolloin muistikortille mahtuu vähemmän tällaisia
kuvia (0 492).
Kuvanlaatu
Valitse tiedostomuoto ja pakkaussuhde (kuvanlaatu).
Asetus
Tiedostotyyppi
NEF (RAW)
NEF
JPEG, hieno
JPEG, normaali
JPEG
JPEG, perus
NEF (RAW) +
JPEG, hieno
NEF (RAW) +
JPEG, norm.
NEF (RAW) +
JPEG, perus
NEF/
JPEG
Kuvaus
Kuvakennon raakatiedot tallennetaan
käsittelemättömänä. Asetuksia, kuten
valkotasapainoa ja kontrastia, voi säätää
kuvauksen jälkeen.
Tallenna JPEG-kuvat noin 1:4-pakkaussuhteella
(hieno laatu). *
Tallenna JPEG-kuvat noin 1:8-pakkaussuhteella
(normaali laatu). *
Tallenna JPEG-kuvat noin 1:16-pakkaussuhteella
(peruslaatu). *
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW) -kuva
ja yksi hienolaatuinen JPEG-kuva.
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW) -kuva
ja yksi normaalilaatuinen JPEG-kuva.
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW) -kuva
ja yksi peruslaatuinen JPEG-kuva.
* Pieni koko valittu kohtaan JPEG-pakkaus. Pakkaussuhde on vain likimääräinen arvio;
todellinen suhde vaihtelee ISO-herkkyyden ja kuvausohjelman mukaan.
115
Kuvanlaadun voi asettaa painamalla X (T) -painiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu asetus näkyy
tietonäytöllä.
X (T) -painike
Pääkomentokiekko
Tietonäyttö
A NEF (RAW) -kuvat
NEF (RAW) -kuvia voi katsella kameralla tai käyttämällä ohjelmistoa, kuten
ViewNX 2:ta tai Capture NX-D:tä (ViewNX 2 voidaan asentaa mukana
toimitetulta asennus-CD-levyltä, ja Capture NX-D voidaan ladata ViewNX 2
-asennusohjelman linkin kautta; 0 262, 268). Huomaa, että kuvakoon
asetus ei vaikuta NEF (RAW) -kuvien kokoon; kun NEF (RAW) -kuvia
katsellaan tietokoneella, niiden koko on sama kuin suurille kuville (#-koko)
sivun 118 taulukossa ilmoitettu koko. NEF (RAW) -kuvista voi luoda JPEGkopioita käyttämällä muokkausvalikon toimintoa NEF (RAW) -käsittely
(0 406).
A NEF + JPEG
Kun asetuksella NEF (RAW) + JPEG otettuja valokuvia katsellaan kameralla,
jossa on vain yksi muistikortti, vain JPEG-kuva näytetään. Jos molemmat
kopiot on tallennettu samalle muistikortille, molemmat kopiot poistetaan,
kun valokuva poistetaan. Jos JPEG-kopio on tallennettu eri muistikortille
käyttämällä asetusta Paikassa 2 olevan kortin käyttö > RAW paikka 1
– JPEG paikka 2, JPEG-kopion poistaminen ei poista NEF (RAW) -kuvaa.
A Valokuvan kuvausvalikko
Kuvanlaatua voi säätää myös valokuvan kuvausvalikon kohdassa
Kuvanlaatu (0 310).
116
❚❚ JPEG-pakkaus
Valitse JPEG-kuvien pakkaustyyppi korostamalla valokuvan
kuvausvalikossa JPEG-pakkaus ja painamalla 2.
Asetus
O
Pieni koko
P
Paras laatu
Kuvaus
Kuvat pakataan niin, että tiedostokoko on
suhteellisen yhtenäinen.
Optimaalinen kuvanlaatu. Tiedostokoko vaihtelee
kuvausohjelman mukaan.
❚❚ Tyyppi
Valitse NEF (RAW) -kuvien pakkaustyyppi korostamalla valokuvan
kuvausvalikossa NEF (RAW) -tallennus > Tyyppi ja painamalla 2.
Asetus
N
O
Kuvaus
NEF-kuvat pakataan käyttämällä peruutettavaa
Häviöttä pakattu algoritmia, joka pienentää tiedostokokoa noin
20–40 % vaikuttamatta kuvanlaatuun.
NEF-kuvat pakataan käyttämällä peruuttamatonta
Pakattu
algoritmia, joka pienentää tiedostokokoa noin
35–55 % vaikuttamatta merkittävästi kuvanlaatuun.
❚❚ NEF (RAW) -värisyvyys
Valitse NEF (RAW) -kuvien värisyvyys korostamalla valokuvan
kuvausvalikossa NEF (RAW) -tallennus > NEF (RAW) -värisyvyys ja
painamalla 2.
Asetus
q
12-bittinen
r
14-bittinen
Kuvaus
NEF (RAW) -kuvat tallennetaan 12-bittisellä
värisyvyydellä.
NEF (RAW) -kuvat tallennetaan 14-bittisellä
värisyvyydellä, jolloin tiedostot ovat suurempia kuin
12-bittisellä värisyvyydellä, mutta väritietoja
tallennetaan enemmän.
117
Kuvakoko
Kuvakoko mitataan kuvapisteinä. Valitse # Suuri, $ Keskikoko tai
% Pieni (huomaa, että kuvakoko vaihtelee kohtaan Kuva-ala
valitun asetuksen mukaan, 0 110):
Kuva-ala
FX (36×24)
(FX-muoto)
1,2× (30×20)
DX (24×16)
(DX-muoto)
Asetus
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Koko (kuvapisteinä)
6 016 × 4 016
4 512 × 3 008
3 008 × 2 008
5 008 × 3 336
3 752 × 2 504
2 504 × 1 664
3 936 × 2 624
2 944 × 1 968
1 968 × 1 312
Tulostuskoko (cm) *
50,9 × 34,0
38,2 × 25,5
25,5 × 17,0
42,4 × 28,2
31,8 × 21,2
21,2 × 14,1
33,3 × 22,2
24,9 × 16,7
16,7 × 11,1
* Arvioitu koko tulostustarkkuudella 300 dpi. Tuumina ilmoitettu tulostuskoko vastaa kuvapisteinä
ilmoitettua kuvakokoa jaettuna tulostimen tarkkuudella, joka ilmoitetaan pisteinä tuumaa kohti (dpi;
1 tuuma = noin 2,54 cm).
Kuvakoon voi asettaa painamalla X (T) -painiketta ja kiertämällä
sivukomentokiekkoa, kunnes haluttu asetus näkyy tietonäytöllä.
X (T) -painike
Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
A Valokuvan kuvausvalikko
Kuvakokoa voi säätää myös valokuvan kuvausvalikon kohdassa Kuvakoko
(0 310).
118
Kahden muistikortin käyttäminen
Kun kamerassa on kaksi muistikorttia, voit valita paikassa 2 olevan
kortin tehtävän valokuvan kuvausvalikon kohdassa Paikassa 2
olevan kortin käyttö. Valitse Ylivuoto (paikassa 2 olevaa korttia
käytetään vain, kun paikassa 1 oleva kortti on täynnä),
Varmuuskopiointi (kaikki kuvat tallennetaan kahteen kertaan, sekä
paikassa 1 että paikassa 2 olevalle kortille) tai RAW paikka 1 – JPEG
paikka 2 (kuten Varmuuskopiointi, paitsi että NEF/RAW + JPEG
-asetuksilla tallennettujen valokuvien NEF/RAW-kopiot tallennetaan
vain paikassa 1 olevalle kortille ja JPEG-kopiot vain paikassa 2
olevalle kortille).
A ”Varmuuskopiointi” ja ”RAW paikka 1 – JPEG paikka 2”
Kamera näyttää jäljellä olevien kuvien määrän kortilla, jolla on vähemmän
vapaata muistia. Sulkimen laukaisu estetään, kun jompikumpi korteista
täyttyy.
A Elokuvien tallennus
Kun kamerassa on kaksi muistikorttia, elokuvien tallennukseen käytettävän
korttipaikan voi valita elokuvan kuvausvalikon kohdassa Kohdeasetuksella (0 319).
119
Tarkennus
Tässä luvussa käsitellään tarkennusasetuksia, jotka ovat
käytettävissä, kun valokuvat rajataan etsimessä. Tarkennusta
voidaan säätää automaattisesti (katso alla) tai käsin (0 132).
Käyttäjä voi myös valita tarkennuspisteen automaatti- tai
käsitarkennukseen (0 127) tai käyttää tarkennuksen lukitusta
sommitellakseen valokuvan uudelleen tarkennuksen jälkeen
(0 129).
Automaattitarkennus
Käyttääksesi
Tarkennustilan valitsin
automaattitarkennusta kierrä
tarkennustilan valitsin asentoon
AF.
120
Automaattitarkennustila
Seuraavat automaattitarkennustilat voi valita etsinvalokuvauksessa:
Tila
Kuvaus
Automaattinen tarkennus: Kamera valitsee automaattisesti
AF-A kertatarkennuksen, jos kohde ei liiku, ja jatkuvan
automaattitarkennuksen, jos kohde liikkuu.
Kertatarkennus: Paikallaan oleville kohteille. Tarkennus lukittuu, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin. Oletusasetuksilla suljin voidaan
AF-S
laukaista vain, kun tarkentumisen ilmaisin (I) näkyy (tarkennuksen
ensisijaisuus; 0 327).
Jatkuva tarkennus: Liikkuville kohteille. Kamera tarkentaa jatkuvasti, kun
laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin; jos kohde liikkuu,
kamera ottaa käyttöön ennakoivan tarkennuksen seurannan (0 122)
AF-C ennustaakseen lopullisen etäisyyden kohteeseen ja säätää
tarkennusta tarvittaessa. Oletusasetuksilla suljin voidaan laukaista
riippumatta siitä, onko kohde tarkennettu (laukaisun ensisijaisuus;
0 326).
Automaattitarkennustilan voi
valita painamalla
tarkennustilapainiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa,
kunnes haluttu asetus näkyy
etsimessä tai ohjauspaneelissa.
Tarkennustilapai- Pääkomentokieknike
ko
AF-A
AF-S
AF-C
121
A Ennakoiva tarkennuksen seuranta
AF-C-tilassa, tai kun jatkuva automaattitarkennus on valittuna AF-A-tilassa,
kamera aloittaa ennakoivan tarkennuksen seurannan, jos kohde liikkuu
kohti kameraa tai kamerasta poispäin laukaisimen ollessa painettuna
puoleenväliin. Näin kamera pystyy seuraamaan tarkennusta samalla kun se
ennakoi, missä kohde on, kun suljin laukaistaan.
A Katso myös
Katso tietoa tarkennuksen ensisijaisuudesta jatkuvassa tarkennuksessa
Mukautetusta asetuksesta a1 (AF-C-tilan ensisij. valinta, 0 326). Katso
tietoa laukaisun ensisijaisuudesta kertatarkennuksessa Mukautetusta
asetuksesta a2 (AF-S-tilan ensisij. valinta, 0 327). Katso Mukautetusta
asetuksesta f5 (Komentokiekkojen mukautt.) > Vaihda pää/sivu (0 363)
tietoa sivukomentokiekon käyttämisestä tarkennustilan valitsemiseen.
Katso sivulta 57 tietoa reaaliaikanäkymässä tai elokuvan tallennuksessa
käytettävissä olevista automaattitarkennuksen asetuksista.
122
Tarkennusaluetila
Valitse, miten tarkennuspiste valitaan etsinvalokuvauksessa.
• Pistetarkennus: Valitse tarkennuspiste sivun 127 ohjeiden mukaan;
kamera tarkentaa vain valitussa tarkennuspisteessä olevaan
kohteeseen. Käytä paikallaan oleville kohteille.
• Dynaaminen tarkennus: Valitse tarkennuspiste sivun 127 ohjeiden
mukaan. AF-A- ja AF-C-tarkennustiloissa kamera tarkentaa
ympäröivien tarkennuspisteiden avulla, jos kohde poistuu
valitusta tarkennuspisteestä hetkellisesti. Tarkennuspisteiden
määrä riippuu valitusta tilasta:
- 9 pisteen dynaaminen tarkennus: Valitse, kun valokuvan
sommitteluun on aikaa, tai valokuvatessasi kohteita, jotka
liikkuvat ennustettavasti (esim. radalla liikkuvat juoksijat tai
kilpa-autot).
- 21 pisteen dynaaminen tarkennus: Valitse kuvatessasi kohteita,
joiden liikkeet eivät ole ennustettavissa (esim. jalkapallon
pelaajat).
- 51 pisteen dynaaminen tarkennus: Valitse valokuvatessasi kohteita,
jotka liikkuvat nopeasti ja joita on vaikea rajata etsimessä (esim.
linnut).
123
• Kolmiulotteinen seuranta: Valitse tarkennuspiste sivun 127 ohjeiden
mukaan. AF-A- ja AF-C-tarkennustiloissa kamera seuraa kohteita,
jotka poistuvat valitusta tarkennuspisteestä, ja valitsee
tarvittaessa uusia tarkennuspisteitä. Käytä sitä sommitellaksesi
nopeasti kuvia, joiden kohteet liikkuvat satunnaisesti puolelta
toiselle (esim. tenniksen pelaajat). Jos kohde häviää etsimestä,
nosta sormesi pois laukaisimelta ja sommittele valokuva
uudelleen niin, että kohde on valitussa tarkennuspisteessä.
• Valinta tarkennusalueryhmästä: Kamera tarkentaa käyttämällä
joukkoa käyttäjän valitsemia tarkennuspisteitä, jolloin kamera ei
tarkenna yhtä herkästi taustaan pääkohteen sijaan. Valitse
kohteille, joita on vaikea valokuvata käyttämällä yhtä
tarkennuspistettä. Jos AF-S-tarkennustilassa havaitaan kasvoja,
kamera asettaa muotokuvakohteet etusijalle.
• Automaattinen tarkennusalueen valinta:
Kamera havaitsee kohteen
automaattisesti ja valitsee
tarkennuspisteen; jos kamera havaitsee
kasvot, muotokuvakohde asetetaan
etusijalle. Aktiiviset tarkennuspisteet
korostetaan hetkeksi sen jälkeen kun
kamera on tarkentanut; AF-C-tilassa tai jatkuvan
automaattitarkennuksen ollessa valittuna AF-A-tilassa
päätarkennuspiste näkyy korostettuna senkin jälkeen, kun muut
tarkennuspisteet ovat sammuneet.
124
Tarkennusaluetilan voi valita
painamalla
tarkennustilapainiketta ja
kiertämällä sivukomentokiekkoa,
kunnes haluttu asetus näkyy
etsimessä tai ohjauspaneelissa.
Tarkennustilapainike
Ohjauspaneeli
Sivukomentokiekko
Etsin
A Kolmiulotteinen seuranta
Kun laukaisin painetaan puoleenväliin, tarkennuspisteen ympärillä olevan
alueen värit tallentuvat kameraan. Siksi kolmiulotteinen seuranta ei
välttämättä tuota haluttuja tuloksia, jos kohde on samanvärinen kuin
tausta tai täyttää vain pienen osan kuvasta.
125
A Tarkennusaluetila
Tarkennusaluetila näkyy ohjauspaneelissa ja etsimessä.
Tarkennusaluetila
Ohjauspaneeli
Etsin
Pistetarkennus
9 pisteen dynaaminen tarkennus *
21 pisteen dynaaminen tarkennus *
51 pisteen dynaaminen tarkennus *
Kolmiulotteinen seuranta
Valinta tarkennusalueryhmästä
Automaattinen tarkennusalueen
valinta
* Vain aktiivinen tarkennuspiste näkyy etsimessä. Muista tarkennuspisteistä saatavat tiedot
helpottavat tarkennusta.
A Käsitarkennus
Pistetarkennus valitaan automaattisesti, kun käsitarkennus on käytössä.
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta a3 (Tarkenn. seuranta ja lukitus, 0 328),
kuinka säädetään aikaa, jonka kamera odottaa ennen
uudelleentarkennusta, jos jokin kohde liikkuu kameran edessä. Katso
Mukautetusta asetuksesta a4 (Tarkennuspisteen valaistus, 0 329), miten
valitaan, miten tarkennuspiste näytetään dynaamisessa tarkennuksessa ja
valinnassa tarkennusalueryhmästä. Katso Mukautetusta asetuksesta f5
(Komentokiekkojen mukautt.) > Vaihda pää/sivu (0 363) tietoa
pääkomentokiekon käyttämisestä tarkennusaluetilan valitsemiseen. Katso
sivulta 58 tietoa reaaliaikanäkymässä tai elokuvan tallennuksessa
käytettävissä olevista automaattitarkennuksen asetuksista.
126
Tarkennuspisteen valitseminen
Kamerassa on valittavissa 51 tarkennuspistettä, joiden avulla
valokuvan voi sommitella niin, että pääkohde voi olla lähes missä
tahansa kuvan kohdassa. Valitse tarkennuspiste noudattamalla alla
olevia ohjeita (kun valinta tarkennusalueryhmästä on käytössä,
tarkennuspisteryhmän voi valita noudattamalla näitä ohjeita).
1 Kierrä tarkennusalueen
lukitsin asentoon ●.
Näin tarkennuspisteen voi
valita monivalitsimen avulla.
Tarkennusalueen lukitsin
2 Valitse tarkennuspiste.
Valitse tarkennuspiste etsimessä
monivalitsimen avulla, kun
valotusmittarit ovat päällä. Paina J
valitaksesi keskitarkennuspisteen.
Tarkennusalueen lukitsimen
voi kiertää lukittuun (L)
asentoon valinnan jälkeen,
mikä estää valitun
tarkennuspisteen
vaihtumisen, kun
monivalitsinta painetaan.
127
A Automaattinen tarkennusalueen valinta
Tarkennuspiste valitaan automaattisessa tarkennusalueen valinnassa
automaattisesti; tarkennuspistettä ei voi valita käsin.
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta a5 (Tarkennuspisteen valaistus, 0 329),
miten valitaan, milloin tarkennuspiste valaistaan. Katso tietoa
tarkennuspisteen valinnan asettamisesta ”kiertäväksi” Mukautetusta
asetuksesta a6 (Tarkennuspisteen kierto, 0 330). Katso Mukautetusta
asetuksesta a7 (Tarkennuspisteiden määrä, 0 330), miten valitaan
monivalitsimella valittavissa olevien tarkennuspisteiden määrä. Katso
tietoa eri tarkennuspisteiden valitsemisesta pysty- ja vaakasuunnille
Mukautetusta asetuksesta a8 (Tallenn. pisteet suunnan mukaan, 0 331).
Katso tietoa J-painikkeen tehtävän vaihtamisesta Mukautetusta
asetuksesta f1 (OK-painike, 0 354).
128
Tarkennuksen lukitus
Tarkennuksen lukitusta voi käyttää sommittelun muuttamiseen
tarkennuksen jälkeen, mikä mahdollistaa tarkennuksen kohteeseen,
joka ei ole tarkennuspisteessä lopullisessa sommittelussa. Jos
kamera ei pysty tarkentamaan automaattitarkennuksella (0 131),
tarkennuksen lukitusta voi käyttää valokuvan sommitteluun
uudelleen sen jälkeen kun on tarkennettu toiseen kohteeseen, joka
on samalla etäisyydellä kuin alkuperäinen kohde. Tarkennuksen
lukitus toimii parhaiten, kun tarkennusaluetilaksi (0 123) on valittu
jokin muu kuin automaattinen tarkennusalueen valinta.
1 Tarkenna.
Sijoita kohde valittuun
tarkennuspisteeseen ja
paina laukaisin
puoleenväliin aloittaaksesi
tarkennuksen. Tarkista, että
tarkentumisen ilmaisin (I)
näkyy etsimessä.
2 Lukitse tarkennus.
AF-A- ja AF-C-tarkennustilat: Kun laukaisin
on painettu puoleenväliin (q), paina
A AE-L/AF-L -painiketta (w) lukitaksesi
sekä tarkennuksen että valotuksen
(AE-L-kuvake tulee näkyviin etsimeen).
Tarkennus pysyy lukittuna niin kauan
kuin pidät A AE-L/AF-L -painiketta
painettuna, vaikka et enää
painaisikaan laukaisinta.
Laukaisin
A AE-L/AF-L -painike
129
AF-S-tarkennustila: Tarkennus lukittuu automaattisesti, kun
tarkentumisen ilmaisin (I) tulee näkyviin, ja pysyy lukittuna,
kunnes nostat sormesi pois laukaisimelta. Tarkennuksen voi
lukita myös painamalla A AE-L/AF-L -painiketta (katso yllä).
3 Sommittele valokuva
uudelleen ja ota kuva.
Tarkennus pysyy lukittuna
kuvien välillä, jos laukaisinta
pidetään painettuna
puoleenväliin (AF-S) tai
A AE-L/AF-L -painiketta
pidetään painettuna, joten samoilla tarkennusasetuksilla voi
ottaa useita valokuvia peräkkäin.
Älä muuta kameran ja kohteen välistä etäisyyttä tarkennuksen
ollessa lukittuna. Jos kohde liikkuu, tarkenna uudelleen uudelta
etäisyydeltä.
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta c1 (Valotuslukitus laukaisimella, 0 336)
tietoa laukaisimen käyttämisestä valotuksen lukitukseen ja Mukautetusta
asetuksesta f4 (AE-L/AF-L-painikkeen teht., 0 361) tietoa A AE-L/AF-L
-painikkeen tehtävän valitsemisesta.
130
A Hyvien tulosten saaminen automaattitarkennuksella
Automaattitarkennus ei toimi hyvin alla luetelluissa tilanteissa. Sulkimen
laukaisu saatetaan estää, jos kamera ei pysty tarkentamaan näissä
olosuhteissa, tai näyttöön saattaa tulla tarkentumisen ilmaisin (I) ja
kamera saattaa antaa äänimerkin, jolloin sulkimen voi laukaista, vaikka
kohde ei ole tarkentunut. Tarkenna tällöin käsin (0 132) tai käytä
tarkennuksen lukitusta (0 129) tarkentaaksesi toiseen samalla etäisyydellä
olevaan kohteeseen ja sommittele valokuva sitten uudelleen.
Kohteen ja taustan välillä on vain vähän tai ei
ollenkaan kontrastia.
Esimerkki: Kohde on samanvärinen kuin tausta.
Tarkennuspisteessä on kohteita, jotka ovat eri
etäisyyksillä kamerasta.
Esimerkki: Kohde on häkissä.
Kohdetta hallitsevat säännölliset geometriset kuviot.
Esimerkki: Kaihtimet tai rivi pilvenpiirtäjän ikkunoita.
Tarkennuspisteen eri alueiden kirkkaudessa on
merkittäviä eroja.
Esimerkki: Kohde on puoliksi varjossa.
Taustan esineet näyttävät suuremmilta kuin kohde.
Esimerkki: Kohteen takana kuvassa on rakennus.
Kohteessa on paljon pieniä yksityiskohtia.
Esimerkki: Kukkaketo tai muut kohteet, jotka ovat
pieniä tai kirkkaudeltaan tasaisia.
131
Käsitarkennus
Käsitarkennusta voi käyttää, kun käytössä on objektiivi, joka ei tue
automaattitarkennusta (muut kuin AF NIKKOR -objektiivit), tai kun
automaattitarkennus ei tuota haluttuja tuloksia (0 131).
• AF-objektiivit: Aseta objektiivin Tarkennustilan valitsin
tarkennustilan kytkin (jos
käytettävissä) ja kameran
tarkennustilan valitsin
asentoon M.
D AF-objektiivit
Älä käytä AF-objektiiveja niin, että objektiivin tarkennustilan kytkin on
asennossa M ja kameran tarkennustilan valitsin on asennossa AF. Jos tätä
varotoimea ei noudateta, kamera tai objektiivi voi vahingoittua. Tämä ei
koske AF-S-objektiiveja, joita voi käyttää M-tilassa asettamatta kameran
tarkennustilan valitsinta asentoon M.
• Käsitarkenteiset objektiivit: Tarkenna käsin.
Tarkentaaksesi käsin säädä objektiivin
tarkennusrengasta, kunnes etsimen
tähyslasilla näkyvä kuva on tarkentunut.
Valokuvia voi ottaa milloin tahansa,
vaikka kuvaa ei olisikaan tarkennettu.
132
❚❚ Elektroninen etäisyysmittari
Etsimen tarkennuksen ilmaisimen avulla
voi tarkistaa, onko valitussa
tarkennuspisteessä oleva kohde
tarkentunut (tarkennuspisteeksi voi valita
minkä tahansa 51 tarkennuspisteestä). Kun
kohde on sijoitettu valittuun
tarkennuspisteeseen, paina laukaisin
puoleenväliin ja kierrä objektiivin tarkennusrengasta, kunnes
tarkentumisen ilmaisin (I) tulee näkyviin. Huomaa, että sivulla 131
lueteltujen kohteiden yhteydessä tarkentumisen ilmaisin saattaa
joskus näkyä, vaikka kohde ei ole tarkentunut; tarkista tarkennus
etsimestä ennen kuvausta. Katso tietoa elektronisen
etäisyysmittarin käyttämisestä lisävarusteena saatavien AF-S-/AF-Itelejatkeiden kanssa sivulta 430.
A Polttotason sijainti
Määritä kohteen ja kameran välinen
etäisyys mittaamalla etäisyys kameran
rungossa olevasta polttotason merkistä
(E). Objektiivin kiinnitysrenkaan ja
polttotason välinen etäisyys on 46,5 mm.
46,5 mm
Polttotason merkki
133
ISO-herkkyys
Kameran valoherkkyyttä voi säätää käytettävissä olevan valon
määrän mukaan. Valitse asetus väliltä ISO 100 ja ISO 12800
porrastuksella, joka vastaa 1/3 EV:tä. Erikoistilanteissa herkkyyden voi
asettaa myös noin 0,3–1 EV alle ISO 100:n ja 0,3–2 EV yli ISO 12800:n.
Automaattisissa, kuvausohjelma- ja erikoistehostetiloissa on myös
AUTO-asetus, jota käyttämällä kamera asettaa ISO-herkkyyden
automaattisesti valaistusolosuhteiden mukaan. Mitä suurempi ISOherkkyys on, sitä vähemmän valoa valotukseen tarvitaan, jolloin
voidaan käyttää lyhyempää suljinaikaa tai pienempää aukkoa.
Tilat
P, S, A, M
%
Muut kuvaustilat
Asetukset
Lo 1 – Lo 0,3; 100 – 12800 porrastuksella 1/3 EV;
Hi 0,3 – Hi 2
Automaattinen
Automaattinen; Lo 1 – Lo 0,3; 100 – 12800 porrastuksella
1/3 EV; Hi 0,3 – Hi 2
ISO-herkkyyttä voi säätää
painamalla W (S) -painiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa,
kunnes haluttu asetus näkyy
ohjauspaneelissa, etsimessä tai
tietonäytöllä.
W (S) -painike Pääkomentokiekko
Ohjauspaneeli
Tietonäyttö
Etsin
134
A ISO-herkkyys
Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä vähemmän valoa valotukseen
tarvitaan, jolloin voidaan käyttää lyhyempiä suljinaikoja tai pienempiä
aukkoja, mutta tällöin kuva on myös herkempi kohinalle (satunnaiset
kirkkaat kuvapisteet, utu tai viivat). Kohinaa esiintyy erityisesti asetuksen
ollessa välillä Hi 0,3 ja Hi 2.
A AUTOMAATTINEN
Jos tilanvalitsin kierretään asentoon P, S, A tai M sen jälkeen, kun ISOherkkyydeksi on valittu AUTO jossain muussa tilassa, P-, S-, A- tai M-tilassa
viimeksi valittu ISO-herkkyys palautetaan käyttöön.
A Hi 0,3 – Hi 2
Asetukset välillä Hi 0,3 ja Hi 2 vastaavat ISO-herkkyyksiä 0,3–2 EV yli
ISO 12800:n (vastaavat arvoja ISO 16000 – 51200).
A Lo 0,3 – Lo 1
Asetukset välillä Lo 0,3 ja Lo 1 vastaavat ISO-herkkyyksiä 0,3–1 EV alle
ISO 100:n (vastaavat arvoja ISO 80–50). Käytä näitä asetuksia, jos haluat
käyttää suurta aukkoa kirkkaassa valaistuksessa. Kontrasti on hieman
tavallista suurempi; useimmissa tilanteissa suositellaan ISO-herkkyyden
ISO 100 tai sitä suuremman käyttöä.
A Kuvausvalikot
ISO-herkkyyttä voi säätää myös valokuvan ja elokuvan kuvausvalikoiden
kautta. Valitse ISO-herkkyysasetukset valokuvan kuvausvalikossa
säätääksesi etsin- ja reaaliaikanäkymäkuvauksen asetuksia (0 310) ja
Elokuvan ISO-herkkyysasetukset elokuvan kuvausvalikossa säätääksesi
elokuvan reaaliaikanäkymän asetuksia (0 322).
A Katso myös
Katso tietoa ISO-herkkyyden porrastuksen valitsemisesta Mukautetusta
asetuksesta b1 (ISO-herkkyyden askelen arvo; 0 333). Katso tietoa ISOherkkyyden säätämisestä ilman W (S) -painikkeen käyttöä Mukautetusta
asetuksesta d8 (Helppo ISO; 0 341). Katso sivulta 317 tietoa
kuvausvalikoiden Kohinan väh. kun suuri ISO -toiminnon käytöstä
kohinan vähentämiseksi suurilla ISO-herkkyyksillä.
135
Autom. ISO-herkkyyssäätö
(vain P-, S-, A- ja M-tilat)
Jos Päällä on valittu valokuvan kuvausvalikon kohtaan ISOherkkyysasetukset > Autom. ISO-herkkyyssäätö, ISO-herkkyyttä
säädetään automaattisesti, jos parasta mahdollista valotusta ei
voida saavuttaa käyttäjän valitsemalla arvolla (ISO-herkkyys
säädetään sopivaksi, kun salamaa käytetään).
1 Valitse Autom. ISO-herkkyyssäätö.
Valitse valokuvan kuvausvalikossa ISOherkkyysasetukset, korosta Autom.
ISO-herkkyyssäätö ja paina 2.
2 Valitse Päällä.
Korosta Päällä ja paina J (jos Pois on
valittu, ISO-herkkyys pysyy käyttäjän
valitsemassa arvossa).
136
3 Säädä asetuksia.
Automaattisen ISO-herkkyyden
suurimman mahdollisen arvon voi valita
kohdassa Suurin herkkyys (huomaa,
että jos käyttäjän valitsema ISOherkkyys on suurempi kuin kohtaan
Suurin herkkyys valittu arvo, käytetään
käyttäjän valitsemaa arvoa). Tiloissa P ja A herkkyyttä säädetään
vain, jos kuvasta tulisi alivalottunut kohtaan Pisin suljinaika
valitulla arvolla (1/2 000–30 s tai Automaattinen; tiloissa S ja M ISOherkkyyttä säädetään niin, että käyttäjän valitsemalla suljinajalla
saavutetaan paras mahdollinen valotus). Jos Automaattinen on
valittu, kamera valitsee pisimmän suljinajan objektiivin
polttovälin perusteella. Paina J poistuaksesi, kun asetukset on
tehty.
Kun Päällä on valittu, etsimessä ja
ohjauspaneelissa näkyy ISO AUTO. Kun
herkkyyttä muutetaan käyttäjän
valitsemasta arvosta, nämä ilmaisimet
vilkkuvat ja muuttunut arvo näkyy
etsimessä.
137
A Pisin suljinaika
Suljinajan automaattista valintaa voi hienosäätää korostamalla
Automaattinen ja painamalla 2: esimerkiksi telekuvausobjektiiveja
käytettäessä liike-epäterävyyttä voi vähentää valitsemalla lyhyemmän
arvon kuin tavallisesti valitaan automaattisesti. Huomaa kuitenkin, että
Automaattinen toimii vain mikroprosessoriohjattujen objektiivien kanssa;
jos ei-mikroprosessoriohjattua objektiivia käytetään syöttämättä
objektiivin tietoja, pisin suljinaika asetetaan arvoon 1/30 s. Suljinajat
saattavat pidentyä valittua arvoa pidemmäksi, jos optimaalista valotusta ei
voida saavuttaa kohtaan Suurin herkkyys valitulla ISO-herkkyydellä.
A Autom. ISO-herkkyyssäätö
Kohinaa (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet, utu tai viivat) esiintyy
todennäköisemmin suurilla herkkyyksillä. Käytä kuvausvalikoiden Kohinan
väh. kun suuri ISO -toimintoa vähentääksesi kohinaa (katso sivu 317). Kun
salama on käytössä, pisimmäksi suljinajaksi asetetaan kohtaan Pisin
suljinaika valittu arvo, paitsi jos tämä arvo on lyhyempi kuin Mukautetun
asetuksen e1 (Salamatäsmäysnopeus, 0 345) arvo tai pidempi kuin
Mukautetun asetuksen e2 (Suljinaika salamakuv., 0 346) arvo, jolloin
käytetään Mukautettuun asetukseen e2 valittua arvoa. Huomaa, että ISOherkkyyttä saatetaan nostaa automaattisesti, kun automaattista ISOherkkyyssäätöä käytetään täsmäys pitkiin suljinaikoihin -salamatilojen
kanssa (käytettävissä yhdysrakenteisen salaman ja sivulla 433 lueteltujen
lisävarusteena saatavien salamalaitteiden kanssa), mikä saattaa estää
kameraa valitsemasta pitkiä suljinaikoja.
A Automaattisen ISO-herkkyyssäädön käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen
Automaattisen ISO-herkkyyssäädön voi kytkeä päälle tai pois päältä
painamalla W (S) -painiketta ja kiertämällä sivukomentokiekkoa. ISO AUTO
näkyy, kun automaattinen ISO-herkkyyssäätö on päällä.
138
Valotus
Mittaus
(vain P-, S-, A- ja M-tilat)
Valitse, miten kamera asettaa valotuksen P-, S-, A- ja M-tiloissa
(muissa tiloissa kamera valitsee mittausmenetelmän
automaattisesti).
Asetus
a
Z
b
h
Kuvaus
Matriisi: Tuottaa luonnollisen tuloksen useimmissa tilanteissa.
Kamera mittaa kuvasta laajan alueen ja asettaa valotuksen
sävyjakauman, värin, sommittelun ja G-, E- tai D-tyypin objektiiveilla
(0 429) myös etäisyystietojen perusteella (kolmiulotteinen
värimatriisimittaus III; muilla mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla
käytössä on värimatriisimittaus III, joka ei sisällä kolmiulotteisia
etäisyystietoja).
Keskustapainotteinen: Kamera mittaa koko kuvan, mutta painottaa
keskustaa (jos kiinnitettynä on mikroprosessoriohjattu objektiivi,
alueen koon voi valita Mukautetulla asetuksella b5,
Keskustapainotteinen alue, 0 335; jos kiinnitettynä on eimikroprosessoriohjattu objektiivi, alue vastaa halkaisijaltaan 12 mm
olevaa ympyrää). Klassinen muotokuvissa käytettävä mittari;
suositellaan käytettäessä suotimia, joiden valotuskerroin
(suodinkerroin) on yli 1×.
Piste: Kamera mittaa ympyrän, jonka halkaisija on 4 mm (noin 1,5 %
rajauksesta). Ympyrä keskitetään nykyiseen tarkennuspisteeseen,
mikä mahdollistaa myös muualla kuin keskellä olevien kohteiden
mittaamisen (jos käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi
tai automaattinen tarkennusalueen valinta on käytössä, kamera
mittaa keskitarkennuspisteen). Tämä varmistaa kohteen oikean
valotuksen silloinkin, kun tausta on paljon kirkkaampi tai
tummempi kuin kohde.
Huippuvalopainotteinen: Kamera painottaa huippuvaloalueita. Käytä
vähentääksesi valoalueiden yksityiskohtien katoamista, kun
valokuvaat esimerkiksi kohdevalaistuja lavaesiintyjiä.
139
Valitse mittausasetus painamalla
Z (Q) -painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes
haluttu asetus näkyy etsimessä ja
ohjauspaneelissa.
Z (Q) -painike
Ohjauspaneeli
Pääkomentokiekko
Etsin
A Ei-CPU-objektiivin tiedot
Kun ei-mikroprosessoriohjattujen objektiivien polttoväli ja suurin aukko on
määritetty asetusvalikon kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 236),
kamera voi käyttää värimatriisimittausta, kun matriisimittaus on valittu,
minkä lisäksi se parantaa keskustapainotteisen ja pistemittauksen
tarkkuutta. Keskustapainotteista mittausta käytetään, jos
huippuvalopainotteinen mittaus on valittu ei-mikroprosessoriohjatuilla
objektiiveilla tai jos matriisimittaus on valittu ei-mikroprosessoriohjatuilla
objektiiveilla, joiden objektiivitietoja ei ole syötetty. Huomaa, että
keskustapainotteista mittausta voi käyttää myös, jos
huippuvalopainotteinen mittaus on valittu tietyillä
mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla (AI-P NIKKOR -objektiivit ja muut
kuin G-, E- tai D-tyypin AF-objektiivit).
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta b4 (Matriisimittaus, 0 335), miten
valitaan, käytetäänkö matriisimittauksessa kasvojentunnistusta. Katso
tietoa erillisten säätöjen tekemisestä kullekin mittausmenetelmälle
optimaalisen valotuksen varmistamiseksi Mukautetusta asetuksesta b6
(Optimaal. valot. hienosäätö, 0 336).
140
Valotuksen lukitus
Käytä valotuksen lukitusta sommitellaksesi valokuvat uudelleen,
kun olet mitannut valotuksen keskustapainotteisen mittauksen ja
pistemittauksen avulla (0 139).
1 Lukitse valotus.
Sijoita kohde valittuun
tarkennuspisteeseen ja paina laukaisin
puoleenväliin. Pidä laukaisinta
painettuna puoleenväliin ja kohde
tarkennuspisteessä ja lukitse
tarkennus ja valotus painamalla
A AE-L/AF-L -painiketta (jos käytät
automaattitarkennusta, tarkista, että
tarkentumisen ilmaisin (I) näkyy
etsimessä).
Laukaisin
A AE-L/AF-L -painike
Kun valotuksen lukitus on käytössä,
etsimessä näkyy AE-L-ilmaisin.
2 Sommittele valokuva
uudelleen.
Pidä A AE-L/AF-L -painiketta
painettuna, sommittele
valokuva uudelleen ja ota
kuva.
141
A Mitattu alue
Pistemittauksessa valotus lukitaan arvoon, joka on mitattu valittuun
tarkennuspisteeseen keskitetystä 4 mm:n ympyrästä.
Keskustapainotteisessa mittauksessa valotus lukitaan arvoon, joka on
mitattu etsimen keskellä olevasta 12 mm:n ympyrästä.
A Suljinajan ja aukon säätäminen
Kun valotuksen lukitus on käytössä, seuraavia asetuksia voi säätää mitatun
valotusarvon muuttumatta:
Tila
P
S
A
Asetus
Suljinaika ja aukko (joustava ohjelma; 0 89)
Suljinaika
Aukko
Uudet arvot voi tarkistaa etsimestä ja ohjauspaneelista. Huomaa, että
mittaustapaa ei voi vaihtaa, kun valotuksen lukitus on käytössä.
A Katso myös
Jos Päällä on valittu Mukautetussa asetuksessa c1 (Valotuslukitus
laukaisimella, 0 336), valotus lukittuu, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin. Katso tietoa A AE-L/AF-L -painikkeen tehtävän vaihtamisesta
Mukautetusta asetuksesta f4 (AE-L/AF-L-painikkeen teht., 0 361).
142
Valotuksen korjaus
(vain P-, S-, A-, M-, h- ja %-tilat)
Valotuksen korjausta käytetään kameran ehdottaman valotusarvon
muuttamiseen, mikä kirkastaa tai tummentaa kuvia. Se toimii
parhaiten keskustapainotteisen mittauksen tai pistemittauksen
kanssa (0 139). Valitse arvo väliltä –5 EV (alivalotus) ja +5 EV
(ylivalotus) 1/3 EV:n porrastuksella. Yleensä positiiviset arvot tekevät
kohteesta kirkkaamman ja negatiiviset tummemman.
–1 EV
Ei valotuksen korjausta
Valitse valotuksen korjausarvo painamalla
E-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu arvo
näkyy ohjauspaneelissa tai etsimessä.
+1 EV
E-painike
Pääkomentokiekko
±0 EV
(E-painiketta painettu)
–0,3 (–1/3) EV
+2,0 EV
143
Jos arvo on jokin muu kuin ±0,0,
valotusilmaisimien keskellä oleva 0
vilkkuu (tilat P, S, A, h ja %) ja
etsimessä ja ohjauspaneelissa näkyy Ekuvake sen jälkeen, kun vapautat Epainikkeen. Valotuksen korjauksen
nykyisen arvon voi tarkistaa
valotusilmaisimesta painamalla E-painiketta.
Normaalin valotuksen voi palauttaa asettamalla valotuksen
korjausarvoksi ±0 (h- ja %-tiloissa valotuksen korjaukseen
tehdyt säädöt nollataan, kun jokin muu tila valitaan). Valotuksen
korjaus ei nollaudu, kun kamera sammutetaan.
A Tila M
Tilassa M valotuksen korjaus vaikuttaa vain valotusilmaisimeen; suljinaika ja
aukko eivät muutu.
A Katso myös
Katso tietoa valotuksen korjauksessa käytettävän porrastuksen
valitsemisesta Mukautetusta asetuksesta b2 (Valotussäädön porrastus,
0 333). Katso tietoa valotuksen korjauksen säätämisestä ilman Epainiketta Mukautetusta asetuksesta b3 (Helppo valotuksen korjaus,
0 334). Katso Mukautetusta asetuksesta e4 (Valot. korj. salamakuvissa,
0 353), miten valotuksen korjauksen vaikutus rajataan koskemaan taustaa,
kun salamaa käytetään etualan valaistukseen. Katso tietoa valotuksen,
salaman tehon, valkotasapainon tai Aktiivisen D-Lightingin
automaattisesta vaihtelusta sivulta 202.
144
Valkotasapaino
(vain P-, S-, A- ja M-tilat)
Valkotasapaino varmistaa, että valonlähteen väri ei vaikuta väreihin.
Tiloja P, S, A ja M lukuun ottamatta kamera asettaa valkotasapainon
automaattisesti. Automaattista valkotasapainoa suositellaan
useimmille valonlähteille P-, S-, A- ja M-tiloissa, mutta muita arvoja
voi tarvittaessa valita valonlähteen tyypin mukaan:
v
J
I
H
N
G
M
K
L
Asetus
Automaattinen
Normaali
Säil. lämpimän valaist. värit
Hehkulamppu
Värilämpöt. *
3 500 – 8 000 K
3 000 K
Loisteputkivalo
Natriumlamput
2 700 K
Lämpimänvalk. loisteputket
3 000 K
Valkoiset loisteputket
3 700 K
Viileänvalkoiset loisteputket
4 200 K
Päivänvalkoiset loisteputket
5 000 K
Päivänvaloloisteputket
6 500 K
Korkean lämpötilan elohopea
7 200 K
Suora auringonvalo
5 200 K
Salama
5 400 K
Pilvinen
6 000 K
Varjo
Valitse värilämpötila (0 152)
8 000 K
2 500 – 10 000 K
Esiasetus käsin (0 155)
—
* Kaikki arvot ovat likimääräisiä eivätkä kuvaa hienosäätöä (jos sovellettavissa).
145
Valkotasapaino asetetaan painamalla L (U) -painiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu asetus näkyy
tietonäytöllä.
L (U) -painike
Pääkomentokiekko
Tietonäyttö
A Kuvausvalikot
Valkotasapainoa voi säätää myös kumman tahansa kuvausvalikon
kohdassa Valkotasapaino (0 310, 321), jossa voi myös hienosäätää
valkotasapainoa (0 149) tai mitata arvon valkotasapainon käsisäätöiselle
esiasetukselle (0 155). Valkotasapaino-valikon kohta Automaattinen
sisältää asetukset Normaali ja Säil. lämpimän valaist. värit, joka säilyttää
hehkulamppuvalaistuksen tuottamat lämpimät värit, kun taas asetusta
I Loisteputkivalo voi käyttää valonlähteen valitsemiseen eri
lampputyypeistä. Elokuvan kuvausvalikossa on Samat kuin valokuvaasetuks. -asetus, joka asettaa elokuvien valkotasapainoksi saman arvon
kuin valokuvissa.
A Salamavalaistus studiossa
Automaattinen valkotasapaino ei välttämättä tuota toivottuja tuloksia
suurten studioissa käytettävien salamalaitteiden kanssa. Käytä käsin
esiasetettavaa valkotasapainoa tai aseta valkotasapainoksi Salama ja säädä
valkotasapainoa hienosäädön avulla.
146
A Värilämpötila
Valonlähteen väri havaitaan eri tavalla riippuen katsojasta ja muista
olosuhteista. Värilämpötila on valonlähteen värin objektiivinen mitta, joka
määritellään lämpötilana, johon kohde olisi kuumennettava, jotta se
lähettäisi valonlähteen kanssa samalla aallonpituudella olevaa valoa.
Valonlähteet, joiden värilämpötila on noin 5 000 – 5 500 K, näyttävät
valkoisilta, kun taas matalamman värilämpötilan valonlähteet, kuten
hehkulamput, näyttävät hieman keltaisilta tai punaisilta. Valonlähteet,
joiden värilämpötila on korkeampi, vaikuttavat sinisävyisiltä.
”Lämpimämmät” (punaisemmat)
värit
3000
q
w
4000
e
r
5000
”Viileämmät” (sinisemmät) värit
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
q I (natriumlamput): 2 700 K
w J (hehkulamppu)/I (lämpimänvalk. loisteputket): 3 000 K
e I (valkoiset loisteputket): 3 700 K
r I (viileänvalkoiset loisteputket): 4 200 K
t I (päivänvalkoiset loisteputket): 5 000 K
y H (suora auringonvalo): 5 200 K
u N (salama): 5 400 K
i G (pilvinen): 6 000 K
o I (päivänvaloloisteputket): 6 500 K
!0 I (korkean lämpötilan elohopea): 7 200 K
!1 M (varjo): 8 000 K
Huomaa: Kaikki luvut ovat likimääräisiä.
147
A Katso myös
Kun Valkotasap. haarukointi on valittu Mukautetussa asetuksessa e6
(Autom. haarukoinnin asetus, 0 353), kamera luo useita kuvia joka kerta
kun suljin laukaistaan. Jokaisessa kuvassa on erilainen valkotasapaino,
koska valittua valkotasapainoarvoa ”haarukoidaan” (0 208).
148
Valkotasapainon hienosäätö
Kun asetuksena on muu kuin K (Valitse värilämpötila),
valkotasapainoa ”hienosäätämällä” voidaan korjata valonlähteen
värin vaihtelua tai tarkoituksellisesti lisätä kuvaan värisävy.
❚❚ Valkotasapainon valikko
Hienosäädä valkotasapainoa kuvausvalikoiden kautta valitsemalla
Valkotasapaino ja noudattamalla alla olevia ohjeita.
1 Näytä hienosäätöasetukset.
Korosta valkotasapainoasetus ja paina
2 (jos alivalikko avautuu, valitse
haluamasi asetus ja paina uudelleen 2
näyttääksesi hienosäätöasetukset; katso
tietoa käsin esiasetettavan
valkotasapainon hienosäädöstä sivulta
164).
2 Hienosäädä valkotasapainoa.
Käytä valkotasapainon hienosäätöön
monivalitsinta. Valkotasapainoa voi
hienosäätää akselilla kullanruskea
(A) – sininen (B) porrastuksella 0,5 ja
akselilla vihreä (G) – magenta (M)
porrastuksella 0,25. Vaaka-akseli
Koordinaatit
(kullanruskea–sininen) vastaa
Säätö
värilämpötilaa, ja pystyakseli
(vihreä–magenta) vaikuttaa samalla
tavalla kuin vastaava värinkorjaussuodin. Vaaka-akseli on jaettu
noin 5:tä mired-arvoa vastaaviin väleihin ja pystyakseli noin
0,05:tä hajavalotiheyden yksikköä vastaaviin väleihin.
149
3 Paina J.
Tallenna asetukset ja palaa kuvausvalikoihin painamalla J.
❚❚ L (U) -painike
Kun asetuksena on jokin muu kuin K (Valitse värilämpötila) tai L
(Esiasetus käsin), L (U) -painiketta voi käyttää valkotasapainon
hienosäätöön kullanruskea (A) – sininen (B) -akselilla (0 149; jos
haluat hienosäätää valkotasapainoa, kun L on valittu, käytä
kuvausvalikoita sivun 164 ohjeiden mukaisesti). Paina L (U)
-painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa hienosäätääksesi
valkotasapainoa 0,5:n porrastuksella (jokainen täysi askel vastaa
noin 5:tä mired-arvoa), kunnes haluttu arvo näkyy ohjauspaneelissa
ja tietonäytöllä. Sivukomentokiekon kiertäminen vasemmalle lisää
kullanruskean (A) määrää. Sivukomentokiekon kiertäminen oikealle
lisää sinisen (B) määrää.
Ohjauspaneeli
L (U) -painike
Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
150
A Valkotasapainon hienosäätö
Jos valkotasapainoa on hienosäädetty,
tietonäytöllä näkyy asteriski (”E”). Huomaa,
että hienosäätöakselien värit ovat suhteellisia,
eivät absoluuttisia. Jos kohdistinta siirretään
esimerkiksi suuntaan B (sininen), kun
valkotasapainoksi on valittu ”lämmin” asetus,
kuten J (hehkulamppu), valokuvista tulee
hieman ”viileämpiä”, muttei kuitenkaan sinisiä.
Tietonäyttö
A ”Mired-arvo”
Värilämpötilan muuttuminen aiheuttaa suuremman värieron matalissa
värilämpötiloissa kuin korkeammissa värilämpötiloissa. Esimerkiksi
1 000 K:n muutos muuttaa väriä huomattavasti enemmän 3 000 K:ssä kuin
6 000 K:ssä. Mired-arvo, joka lasketaan kertomalla värilämpötilan
käänteisluku 10 6:lla, on värilämpötilan mitta, joka ottaa huomioon edellä
mainitun vaihtelun ja jota käytetään värilämpötilan korjaussuotimien
yksikkönä. Esim:
• 4 000 K – 3 000 K (1 000 K:n ero) = 83 mired-arvoa
• 7 000 K – 6 000 K (1 000 K:n ero) = 24 mired-arvoa
151
Värilämpötilan valitseminen
Noudata alla olevia ohjeita valitaksesi värilämpötilan, kun
K (Valitse värilämpötila) on valittu valkotasapainoksi.
D Valitse värilämpötila
Huomaa, että toivottuja tuloksia ei saavuteta salama- tai
loisteputkivalaistuksessa. Valitse näille valonlähteille N (Salama) tai
I (Loisteputkivalo). Kun käytössä on jokin muu valonlähde, ota testikuva
määrittääksesi, onko valittu arvo sopiva.
❚❚ Valkotasapainon valikko
Värilämpötila voidaan valita käyttämällä kuvausvalikoiden
Valkotasapaino-asetuksia. Syötä arvot kullanruskea–sininen- ja
vihreä–magenta-akseleille (0 149) alla kuvatulla tavalla.
1 Valitse Valitse värilämpötila.
Valitse jommassakummassa
kuvausvalikossa Valkotasapaino,
korosta Valitse värilämpötila ja paina
2.
2 Valitse arvo kullanruskea–sininenakselille.
Korosta numeroita painamalla 4 tai 2
ja muuta niitä painamalla 1 tai 3.
Kullanruskea (A) – sininen
(B) -akselin arvo
152
3 Valitse arvo vihreä–magentaakselille.
Paina 4 tai 2 korostaaksesi G- (vihreä)
tai M-akselin (magenta) ja paina 1 tai
3 valitaksesi arvon.
Vihreä (G) – magenta (M)
-akselin arvo
4 Paina J.
Tallenna muutokset ja palaa
kuvausvalikoihin painamalla J. Jos
vihreä (G) – magenta (M) -akselille
valitaan jokin muu arvo kuin 0,
tietonäytöllä näkyy asteriski (”E”).
153
❚❚ L (U) -painike
Kun K (Valitse värilämpötila) on valittu, L (U) -painiketta voi
käyttää värilämpötilan valitsemiseen, mutta vain kullanruskea
(A) – sininen (B) -akselille. Paina L (U) -painiketta ja kierrä
sivukomentokiekkoa, kunnes haluamasi arvo näkyy
ohjauspaneelissa ja tietonäytöllä (säädöt tehdään mired-arvoina;
0 151). Voit syöttää värilämpötilan suoraan painamalla L (U)
-painiketta, painamalla 4 tai 2 numeron korostamiseksi ja
painamalla sitten 1 tai 3 muuttaaksesi numeroa.
Ohjauspaneeli
L (U) -painike
Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
154
Esiasetus käsin
Vaihtoehtoa Esiasetus käsin käytetään valkotasapainon
mukautettujen asetusten tallentamiseen ja käyttämiseen, kun
kuvaus tapahtuu sekavalossa, tai voimakkaan väristen
valonlähteiden vaikutusten korjaamiseen. Kameraan voi tallentaa
enintään kuusi käsin esiasetettavan valkotasapainon arvoa
paikkoihin d-1–d-6. Valkotasapainon käsisäätöisen esiasetuksen voi
tehdä kahdella tavalla:
Menetelmä
Suora mittaus
Kopioi olemassa olevasta
valokuvasta
Kuvaus
Neutraali harmaa tai valkoinen kohde sijoitetaan
lopullisessa valokuvassa käytettävään
valaistukseen, ja kamera mittaa valkotasapainon
(0 155). Reaaliaikanäkymäkuvauksessa ja
elokuvan reaaliaikanäkymässä (0 54, 66)
valkotasapainon voi mitata valitulta alueelta
kuvasta (valkotasapainon pistemittaus, 0 159).
Valkotasapaino kopioidaan muistikortilla
olevasta valokuvasta (0 162).
Etsinvalokuvaus
1 Valaise vertailukohde.
Aseta neutraali harmaa tai valkoinen esine lopullisessa
valokuvassa käytettävään valaistukseen. Studio-olosuhteissa
vertailukohteena voi käyttää harmaakorttia. Huomaa, että
valotusta lisätään automaattisesti 1 EV:llä valkotasapainon
mittauksen yhteydessä; säädä valotusta M-tilassa niin, että
valotusilmaisimen arvo on ±0 (0 94).
155
2 Aseta valkotasapainoksi L (Esiasetus käsin).
Paina L (U) -painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa, kunnes
L näkyy tietonäytöllä.
L (U) -painike
Pääkomentokiekko
Tietonäyttö
3 Valitse esiasetus.
Paina L (U) -painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa, kunnes
haluamasi valkotasapainon esiasetus (d-1–d-6) näkyy
tietonäytöllä.
L (U) -painike
Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
A Käsin esiasetettavan valkotasapainon mittaaminen (etsinvalokuvaus)
Käsin esiasetettavaa valkotasapainoa ei voi mitata HDR-valokuvia
kuvattaessa (0 177), päällekkäisvalotusta käytettäessä (0 216) tai kun
Tallenna elokuvia on valittu Mukautettuun asetukseen g4 (Määritä
laukaisimen tehtävä, 0 373) ja reaaliaikanäkymän valitsin on kierretty
asentoon 1.
156
4 Valitse suora mittaustila.
Vapauta L (U) -painike hetkeksi ja
paina sitä uudelleen, kunnes Dkuvake alkaa vilkkua ohjauspaneelissa
ja etsimessä. Näytöt vilkkuvat noin
kuuden sekunnin ajan.
Ohjauspaneeli
Etsin
5 Mittaa valkotasapaino.
Ennen kuin ilmaisimet lakkaavat
vilkkumasta, rajaa vertailukohde niin,
että se täyttää etsimen, ja paina
laukaisin pohjaan. Kamera mittaa valkotasapainoarvon ja
tallentaa sen vaiheessa 3 valittuun esiasetukseen. Valokuvaa ei
tallenneta; valkotasapaino voidaan mitata tarkasti, vaikka
kamera ei ole tarkentanut.
A Suojatut esiasetukset
Jos nykyinen esiasetus on suojattu (0 164), ohjauspaneelissa, etsimessä ja
tietonäytöllä vilkkuu 3 tai Prt, jos uutta arvoa yritetään mitata.
157
6 Tarkista tulos.
Jos kamera pystyi mittaamaan
valkotasapainoarvon,
ohjauspaneelissa vilkkuu C noin
kuuden sekunnin ajan ja etsimessä
näkyy vilkkuva a.
Ohjauspaneeli
Etsin
Jos valaistus on liian hämärä tai liian
kirkas, kamera ei välttämättä pysty
mittaamaan valkotasapainoa.
Vilkkuva b a näkyy
ohjauspaneelissa ja etsimessä noin
kuuden sekunnin ajan. Paina
laukaisin puoleenväliin palataksesi
vaiheeseen 5 ja mitataksesi
valkotasapainon uudelleen.
Ohjauspaneeli
Etsin
D Suora mittaustila
Jos mitään toimintoja ei tehdä etsinvalokuvauksessa, kun näytöt vilkkuvat,
suora mittaustila päättyy Mukautetussa asetuksessa c2 (Valmiustilaajastin, 0 336) valitun ajan kuluttua.
A Esiasetuksen valitseminen
Kun Esiasetus käsin valitaan jommankumman
kuvausvalikon kohtaan Valkotasapaino,
oikealla oleva valintaikkuna avautuu; korosta
esiasetus ja paina J. Jos valitussa
esiasetuksessa ei ole arvoa, valkotasapainoksi
asetetaan 5 200 K, joka vastaa asetusta Suora
auringonvalo.
158
Reaaliaikanäkymä (valkotasapainon pistemittaus)
Reaaliaikanäkymäkuvauksessa ja elokuvan reaaliaikanäkymässä
(0 54, 66) valkotasapaino voidaan mitata valitulta alueelta kuvasta,
jolloin vertailukohdetta ei tarvita eikä objektiivia tarvitse vaihtaa
telekuvauksessa.
1 Paina a-painiketta.
Peili nostetaan, ja näkymä objektiivin
läpi näytetään kameran näytöllä.
a-painike
2 Aseta valkotasapainoksi L (Esiasetus käsin).
Paina L (U) -painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa, kunnes
L näkyy näytöllä.
L (U) -painike
Pääkomentokiekko
Näyttö
159
3 Valitse esiasetus.
Paina L (U) -painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa, kunnes
haluamasi valkotasapainon esiasetus (d-1–d-6) näkyy näytöllä.
L (U) -painike
Sivukomentokiekko
Näyttö
4 Valitse suora mittaustila.
Vapauta L (U) -painike hetkeksi ja
paina sitä uudelleen, kunnes näytön
L-kuvake alkaa vilkkua.
Valkotasapainon pistemittauksen
kohde (r) näytetään valitussa
tarkennuspisteessä.
Näyttö
5 Sijoita kohde valkoisen tai harmaan alueen kohdalle.
Kun näytöllä vilkkuu L, siirrä r
monivalitsimella kohteessa olevan
valkoisen tai harmaan alueen kohdalle.
Valitaksesi sijainnin tarkemmin lähennä
kohteen ympäristöä painamalla
X (T) -painiketta.
160
6 Mittaa valkotasapaino.
Paina J tai paina laukaisin pohjaan
mitataksesi valkotasapainon.
Valkotasapainon mittaukseen
käytettävissä oleva aika on sama kuin
Mukautettuun asetukseen c4 (Näytön
virrankatkaisun viive) >
Reaaliaikanäkymä (0 337) valittu
aika.
Jos kamera ei pysty mittaamaan
valkotasapainoa, oikealla oleva viesti
näytetään. Valitse uusi
valkotasapainokohde ja toista
menettely alkaen vaiheesta 5.
7 Poistu suorasta mittaustilasta.
Poistu suorasta mittaustilasta painamalla L (U) -painiketta.
Kun Esiasetus käsin on valittu
jommankumman kuvausvalikon
kohtaan Valkotasapaino, käsin
esiasetetun valkotasapainon
mittauksessa käytetyn kohteen sijainti
näytetään
reaaliaikanäkymäkuvauksessa ja
elokuvan reaaliaikanäkymässä tallennetuissa esiasetuksissa.
A Käsin esiasetetun valkotasapainon mittaaminen (reaaliaikanäkymä)
Käsin mitattavaa valkotasapainon esiasetusta ei voi mitata, kun Tallenna
elokuvia on valittu Mukautettuun asetukseen g4 (Määritä laukaisimen
tehtävä, 0 373) ja reaaliaikanäkymän valitsin on asennossa 1. Käsin
mitattavaa valkotasapainon esiasetusta ei voi asettaa, kun HDR-valotus on
käynnissä (0 177).
161
Esiasetusten hallinta
❚❚ Valkotasapainon kopioiminen valokuvasta
Noudata alla olevia ohjeita kopioidaksesi valkotasapainoarvon
olemassa olevasta valokuvasta valittuun esiasetukseen.
1 Valitse Esiasetus käsin.
Valitse jommassakummassa
kuvausvalikossa Valkotasapaino,
korosta Esiasetus käsin ja paina 2.
2 Valitse kohde.
Korosta esiasetuskohde (d-1–d-6) ja
paina W (S).
W (S) -painike
3 Valitse Valitse kuva.
Korosta Valitse kuva ja paina 2.
162
4 Korosta lähdekuva.
Korosta lähdekuva.
5 Kopioi valkotasapaino.
Paina J kopioidaksesi korostetun valokuvan
valkotasapainoarvon valittuun esiasetukseen. Jos korostetulla
valokuvalla on kuvaselitys (0 384), selitys kopioidaan valitun
esiasetuksen selitykseksi.
A Lähdekuvan valitseminen
Näytä vaiheessa 4 korostettu kuva koko näytön kokoisena pitämällä
X (T) -painiketta painettuna.
X (T) -painike
163
A Valkotasapainon esiasetuksen valitseminen
Paina 1 korostaaksesi nykyisen
valkotasapainon esiasetuksen (d-1–d-6) ja
paina 2 valitaksesi jonkin muun esiasetuksen.
A Käsin esiasetettavan valkotasapainon hienosäätö
Valittua esiasetusta voi hienosäätää
valitsemalla Hienosäädä ja säätämällä
valkotasapainoa sivulla 149 kuvatulla tavalla.
A Muokkaa selitystä
Nykyiselle valkotasapainon esiasetukselle voi
lisätä enintään 36 merkin pituisen kuvaavan
selityksen valitsemalla valkotasapainon
käsisäätöisen esiasetuksen valikossa Muokkaa
selitystä ja syöttämällä selityksen sivulla 171
kuvatulla tavalla.
A Suojaa
Suojataksesi nykyisen valkotasapainon
esiasetuksen valitse valkotasapainon
käsisäätöisen esiasetuksen valikossa Suojaa,
korosta Päällä ja paina J. Suojattuja
esiasetuksia ei voi muokata, eikä toimintoja
Hienosäädä ja Muokkaa selitystä voi käyttää.
164
Kuvan parannus
Picture Control -säätimet (vain P-, S-, A- ja M-tilat)
Tiloissa P, S, A ja M käyttäjän valitsema Picture Control -säädin
määrää, miten kuvia käsitellään (muissa tiloissa kamera valitsee
Picture Control -säätimen automaattisesti).
Picture Control -säätimen valinta
Valitse Picture Control kohteen tai kuvaustilanteen tyypin mukaan.
Asetus
Q
Vakio
R
Neutraali
S
Värikäs
T
Yksivärinen
e
Muotokuva
f
Maisema
q
Tasainen
Kuvaus
Vakiokäsittely, joka tuottaa tasapainoisen tuloksen.
Suositellaan useimpiin tilanteisiin.
Vähäinen käsittely, joka tuottaa luonnollisen tuloksen.
Valitse valokuviin, joita käsitellään tai muokataan
myöhemmin.
Kuvia parannellaan värikkään
valokuvatulostetehosteen luomiseksi. Valitse
valokuviin, joissa perusvärit korostuvat.
Ota yksivärisiä valokuvia.
Käsittele muotokuvia saadaksesi ihoon luonnollisen ja
pyöristetyn tunnun.
Tuottaa eloisia maisema- ja kaupunkikuvia.
Yksityiskohdat säilyvät laajalla sävyalueella valoalueista
varjoihin. Valitse valokuviin, joita käsitellään tai
muokataan myöhemmin voimakkaasti.
A Elokuvan kuvausvalikko
Elokuvan kuvausvalikon Aseta Picture Control -kohdassa on Samat kuin
valokuva-asetuks. -asetus, joka asettaa elokuvien Picture Control
-säätimeksi saman säätimen kuin valokuvissa.
165
1 Valitse Aseta Picture Control.
Korosta jommassakummassa
kuvausvalikossa Aseta Picture Control
ja paina 2.
2 Valitse Picture Control.
Korosta Picture Control ja paina J.
A Mukautetut Picture Control -säätimet
Mukautettuja Picture Control -säätimiä luodaan muokkaamalla valmiita
Picture Control -säätimiä kuvausvalikoiden Muokk. Picture Control -säät.
-toiminnon avulla (0 170). Mukautetut Picture Control -säätimet voi
tallentaa muistikortille ja jakaa muiden samanmallisten kameroiden ja
yhteensopivien ohjelmistojen kanssa (0 173).
A Picture Control -ilmaisin
Nykyinen Picture Control näytetään
tietonäytöllä, kun R-painiketta painetaan.
Picture Control -ilmaisin
166
Picture Control -säätimien muokkaaminen
Valmiita tai mukautettuja Picture Control -säätimiä (0 170) voi
muokata kuvausohjelman tai halutun lopputuloksen mukaan.
Valitse tasapainoinen asetusyhdistelmä käyttämällä vaihtoehtoa
Pikasäätö tai säädä yksittäisiä asetuksia käsin.
1 Valitse Picture Control.
Korosta haluamasi Picture Control
-säädin Picture Control -luettelossa
(0 165) ja paina 2.
2 Säädä asetuksia.
Paina 1 tai 3 korostaaksesi haluamasi
asetuksen ja paina 4 tai 2 valitaksesi
arvon porrastuksella 1 tai kierrä
sivukomentokiekkoa valitaksesi arvon
porrastuksella 0,25 (0 168). Toista tätä
vaihetta, kunnes kaikkia asetuksia on
säädetty, tai valitse monivalitsimella Pikasäätö käyttääksesi
esiasetettua asetusyhdistelmää. Oletusasetukset voi palauttaa
painamalla O (Q) -painiketta.
3 Paina J.
A Alkuperäisten Picture Control -säätimien muokkaus
Picture Control -säätimet, jotka on muokattu
oletusasetuksista, on merkitty asteriskilla (”E”).
167
❚❚ Picture Control -asetukset
Asetus
Käsisäädöt
(kaikki Picture Control -säätimet)
Kuvaus
Vähennä tai lisää valitun Picture Control -säätimen
vaikutusta (huomaa, että tämä nollaa kaikki
Pikasäätö
käsisäädöt). Ei käytettävissä vaihtoehtojen Neutraali,
Yksivärinen ja Tasainen tai mukautettujen Picture
Control -säätimien kanssa (0 170).
Terävöittämi- Säädä ääriviivojen terävyyttä. Valitse A säätääksesi
nen
terävöintiä automaattisesti kuvaustilanteen mukaan.
Säädä yksityiskohtaisuutta käsin tai valitse A, jolloin
kamera säätää yksityiskohtaisuutta automaattisesti.
Yksityiskohtai- Kuvausohjelmasta riippuen joillain asetuksilla
suus
kirkkaiden kohteiden ympärillä saattaa näkyä varjoja
tai tummien kohteiden ympärillä valokehiä.
Yksityiskohtaisuus-asetusta ei sovelleta elokuviin.
Säädä kontrastia käsin tai valitse A, jolloin kamera
Kontrasti
säätää kontrastia automaattisesti.
Nosta tai laske kirkkautta menettämättä valoalueiden
Kirkkaus
tai varjojen yksityiskohtia.
Käsisäädöt
(vain monivärinen)
Käsisäädöt
(vain yksivärinen)
168
Säädä värien eloisuutta. Valitse A säätääksesi
Värikylläisyys värikylläisyyttä automaattisesti kuvaustilanteen
mukaan.
Värisävy
Säädä värisävyä.
Suodintehosteet
Jäljittele värisuodinten vaikutusta yksivärisissä
valokuvissa (0 169).
Sävytys
Valitse yksivärisissä valokuvissa käytettävä värisävy
(0 170).
D ”A” (Automaattinen)
Automaattisen terävöittämisen, yksityiskohtaisuuden, kontrastin ja
värikylläisyyden tulokset vaihtelevat valotuksen ja kohteen sijainnin
mukaan. Parhaat tulokset saadaan käyttämällä G-, E- tai D-tyypin
objektiivia.
A Automaattisen ja käsisäädön välillä vaihtaminen
Paina X (T) -painiketta vaihtaaksesi
terävöinnin, yksityiskohtaisuuden, kontrastin ja
värikylläisyyden käsisäädön ja automaattisen
(A) asetuksen välillä.
A Mukautetut Picture Control -säätimet
Mukautettuihin Picture Control -säätimiin voi käyttää samoja asetuksia kuin
Picture Control -säätimeen, johon mukautettu Picture Control perustuu.
A Edelliset asetukset
Picture Control -asetusvalikon arvonäytön
alapuolella näkyvä j-ilmaisin osoittaa
asetuksen edellisen arvon. Käytä sitä
vertailukohtana säätäessäsi asetuksia.
A Suodintehosteet (vain Yksivärinen)
Tämän valikon asetukset jäljittelevät värisuodinten vaikutusta yksivärisissä
valokuvissa. Seuraavat suodintehosteet ovat käytettävissä:
Asetus
Kuvaus
Keltainen Lisää kontrastia. Voidaan käyttää taivaan kirkkauden
Oranssi vähentämiseen maisemakuvissa. Oranssi tuottaa
voimakkaamman kontrastin kuin keltainen ja punainen
R Punainen voimakkaamman kontrastin kuin oranssi.
G
Vihreä Pehmentää ihon sävyjä. Voidaan käyttää muotokuvissa.
Y
O
Huomaa, että Suodintehosteet-toiminnolla luodut tehosteet ovat
voimakkaampia kuin fyysisillä lasisuotimilla saavutettavat.
169
A Sävytys (vain Yksivärinen)
Kun painiketta 3 painetaan vaihtoehdon
Sävytys ollessa valittuna, värikylläisyyden
asetukset tulevat näkyviin. Paina 4 tai 2
säätääksesi värikylläisyyttä porrastuksella 1 tai
kierrä sivukomentokiekkoa valitaksesi arvon
porrastuksella 0,25. Värikylläisyyden säätö ei ole
käytettävissä, kun B&W (mustavalkoinen) on
valittuna.
Mukautettujen Picture Control -säädinten
luominen
Kameran mukana toimitetuista Picture Control -säätimistä voi
muokata ja tallentaa mukautettuja Picture Control -säätimiä.
1 Valitse Muokk. Picture Control -säät.
Korosta jommassakummassa
kuvausvalikossa Muokk. Picture
Control -säät. ja paina 2.
2 Valitse Tallenna/muokkaa.
Korosta Tallenna/muokkaa ja paina 2.
3 Valitse Picture Control.
Korosta olemassa oleva Picture Control
ja paina 2 tai paina J jatkaaksesi
vaiheeseen 5 tallentaaksesi kopion
korostetusta Picture Control -säätimestä
muokkaamatta sitä enempää.
170
4 Muokkaa valittua Picture Control
-säädintä.
Katso lisätietoja sivulta 168. Hylkää
muutokset ja aloita uudelleen
oletusasetuksista painamalla
O (Q) -painiketta. Paina J, kun
asetukset on tehty.
5 Valitse kohde.
Valitse mukautetun Picture Control
-säätimen kohde (C-1–C-9) ja paina 2.
6 Nimeä Picture Control.
Näppäimistöalue
Oikealla oleva tekstinsyöttöikkuna tulee
näkyviin. Oletusarvoisesti uudet Picture
Control -säätimet nimetään lisäämällä
kaksinumeroinen luku (määrätään
automaattisesti) olemassa olevan
Picture Control -säätimen nimeen;
käyttääksesi oletusnimeä jatka
Nimialue
vaiheeseen 7. Siirrä kohdistin
nimialueelle pitämällä
W (S) -painiketta painettuna ja painamalla 4 tai 2.
Syöttääksesi uuden kirjaimen kohdistimen kohdalle korosta
haluamasi merkki näppäimistöalueella monivalitsimella ja paina
J. Poista kohdistimen kohdalla oleva merkki painamalla
O (Q) -painiketta.
Mukautetun Picture Control -säätimen nimen pituus voi olla
enintään yhdeksäntoista merkkiä. Tämän pituuden ylittävät
merkit poistetaan.
171
7 Paina X (T).
Tallenna muutokset ja poistu
painamalla X (T). Uusi Picture
Control tulee näkyviin Picture Control
-luetteloon.
X (T) -painike
A Muokk. Picture Control -säät. > Nimeä uudelleen
Mukautetun Picture Control -säätimen voi
nimetä uudelleen milloin tahansa Muokk.
Picture Control -säät. -valikon kohdassa
Nimeä uudelleen.
A Muokk. Picture Control -säät. > Poista
Kun mukautettuja Picture Control -säätimiä ei
enää tarvita, ne voi poistaa Muokk. Picture
Control -säät. -valikon Poista-toiminnolla.
A Alkuperäisen Picture Control -säätimen kuvake
Alkuperäisen esiasetetun Picture Control
-säätimen, johon mukautettu Picture Control
perustuu, kuvake näkyy muokkausnäytön
oikeassa yläkulmassa.
172
Alkuperäisen Picture
Control -säätimen kuvake
Mukautettujen Picture Control -säädinten
jakaminen
Käytä Muokk. Picture Control -säät. -valikon Lataa/tallennatoimintoa kopioidaksesi mukautettuja Picture Control -säätimiä
muistikortille ja poistaaksesi niitä kortilta. Mukautettuja Picture
Control -säätimiä voi luoda tietokoneella käyttämällä Picture
Control Utility 2 -apuohjelmaa, joka käynnistetään ViewNX 2:sta
(toimitetaan kameran mukana) tai Capture NX-D:stä (0 268), ja
tallentaa muistikortille ja kopioida kameraan. Kameralla luotuja
mukautettuja Picture Control -säätimiä voi kopioida muistikortille ja
käyttää muissa D750-kameroissa. Kun kopioita ei enää tarvita, ne voi
poistaa Poista kortista -toiminnolla.
Jos haluat kopioida mukautetut Picture
Control -säätimet muistikortille tai
muistikortilta tai jos haluat poistaa
mukautetut Picture Control -säätimet
muistikortilta, korosta Muokk. Picture
Control -säät. -valikossa Lataa/tallenna ja
paina 2. Seuraavat asetukset tulevat
näkyviin:
• Kopioi kameraan: Kopioi mukautettuja Picture Control -säätimiä
muistikortilta kameran Picture Control -säätimiin C-1–C-9 ja anna
niille haluamasi nimi.
• Poista kortista: Poista valitut mukautetut
Picture Control -säätimet muistikortilta.
Oikealla oleva vahvistusikkuna tulee
näkyviin, ennen kuin Picture Control
poistetaan; poista valittu Picture Control
korostamalla Kyllä ja painamalla J.
• Kopioi korttiin: Kopioi mukautettu Picture
Control -säädin (C-1–C-9) kamerasta valittuun muistikortin
kohteeseen (1–99).
173
A Mukautettujen Picture Control -säätimien tallentaminen
Muistikortille mahtuu kerralla enintään 99 mukautettua Picture Control
-säädintä. Muistikortille voi tallentaa vain käyttäjän luomia mukautettuja
Picture Control -säätimiä. Kameran mukana toimitettuja esiasetettuja
Picture Control -säätimiä (0 165) ei voi kopioida muistikortille, nimetä
uudelleen tai poistaa.
Muokk. Picture Control -säät. -valikon asetukset koskevat vain paikassa 1
olevaa muistikorttia. Mukautettuja Picture Control -säätimiä ei voi poistaa
paikassa 2 olevalta kortilta eikä kopioida kyseiselle kortille tai kyseiseltä
kortilta.
174
Valoalueiden ja varjojen yksityiskohtien
säilyttäminen
Aktiivinen D-Lighting
(vain P-, S-, A- ja M-tilat)
Aktiivinen D-Lighting säilyttää valoalueiden ja varjojen
yksityiskohdat luoden valokuvia, joissa on luonnollinen kontrasti.
Käytä suurikontrastisiin kohteisiin, esimerkiksi kuvatessasi ovesta tai
ikkunasta näkyviä kirkkaasti valaistuja ulkomaisemia tai kuvatessasi
varjossa olevia kohteita aurinkoisena päivänä. Toiminto on
tehokkaimmillaan matriisimittauksen (0 139) kanssa käytettynä.
Aktiivinen D-Lighting pois päältä
Aktiivinen D-Lighting:
Y Automaattinen
D ”Aktiivinen D-Lighting” ja ”D-Lighting”
Valokuvan kuvausvalikon vaihtoehto Aktiivinen D-Lighting säätää
valotusta ennen kuvausta dynaamisen alueen optimoimiseksi, kun taas
muokkausvalikon vaihtoehto D-Lighting (0 397) kirkastaa kuvien varjoja
kuvauksen jälkeen.
175
Aktiivisen D-Lightingin käyttö:
1 Valitse Aktiivinen D-Lighting.
Korosta valokuvan kuvausvalikossa
Aktiivinen D-Lighting ja paina 2.
2 Valitse asetus.
Korosta haluamasi asetus ja paina J.
Jos Y Automaattinen on valittu,
kamera säätää Aktiivista D-Lightingia
automaattisesti kuvausolosuhteiden
mukaan (M-tilassa Y Automaattinen
vastaa kuitenkin asetusta
Q Normaali).
D Aktiivinen D-Lighting
Kohinaa (satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja) saattaa esiintyä
valokuvissa, jotka on otettu käyttäen Aktiivinen D-Lighting -toimintoa.
Joillakin kohteilla kirkkaiden kohteiden ympärillä saattaa näkyä epätasaista
varjostusta tai varjoja ja tummien kohteiden ympärillä saattaa näkyä haloja.
Aktiivinen D-Lighting ei ole käytettävissä, kun ISO-herkkyys on Hi 0,3 tai
suurempi.
A Katso myös
Kun ADL-haarukointi on valittu Mukautettuun asetukseen e6 (Autom.
haarukoinnin asetus, 0 353), kamera vaihtelee Aktiivisen D-Lightingin
tasoa kuvasarjassa (0 212). Katso tietoa Fn-painikkeen ja
pääkomentokiekon käyttämisestä Aktiivinen D-Lighting -asetuksen
valitsemiseen sivulta 360.
176
Laaja dynaaminen alue (HDR)
Suurikontrastisten kohteiden kanssa käytettävä laaja dynaaminen
alue (High Dynamic Range, HDR) säilyttää valoalueiden ja varjojen
yksityiskohdat yhdistämällä kaksi kuvaa, jotka otetaan eri
valotuksilla. HDR toimii parhaiten matriisimittauksen kanssa
käytettynä (0 139; pistemittausta tai keskustapainotteista
mittausta ja ei-mikroprosessoriohjattua objektiivia käytettäessä
voimakkuus Automaattinen vastaa asetusta Normaali). Sitä ei voi
käyttää NEF (RAW) -kuvien tallentamiseen. Salamavalo, haarukointi
(0 202), päällekkäisvalotus (0 216) ja ajastettu valokuvaus (0 229)
eivät ole käytettävissä, kun HDR on käytössä, eikä suljinaikoja A
ja % voi käyttää.
+
Ensimmäinen valotus
(tummempi)
Toinen valotus
(kirkkaampi)
Yhdistetty HDR-kuva
1 Valitse HDR (laaja dynaaminen alue).
Korosta valokuvan kuvausvalikossa HDR
(laaja dynaaminen alue) ja paina 2.
177
2 Valitse tila.
Korosta HDR-tila ja paina 2.
Korosta jokin seuraavista ja paina J.
• Ota sarja HDR-valokuvia valitsemalla
6 Päällä (sarja). HDR-kuvaus jatkuu,
kunnes Pois valitaan kohtaan HDRtila.
• Ota yksi HDR-valokuva valitsemalla Päällä
(yksi kuva). Normaali kuvaus jatkuu
automaattisesti, kun yksittäinen HDR-valokuva on luotu.
• Poistu ottamatta enempää HDR-valokuvia valitsemalla Pois.
Jos Päällä (sarja) tai Päällä (yksi kuva)
on valittu, l-kuvake näkyy etsimessä.
3 Valitse HDR-voimakkuus.
Valitaksesi kahden kuvan välisen
valotuseron (HDR-voimakkuus) korosta
HDR-voimakkuus ja paina 2.
Korosta haluamasi asetus ja paina J.
Jos Automaattinen on valittu, kamera
säätää HDR-voimakkuutta
automaattisesti kuvausohjelman
mukaan.
178
Etsin
4 Rajaa valokuva, tarkenna ja ota kuva.
Kamera ottaa kaksi valotusta, kun
laukaisin painetaan pohjaan. Kun kuvia
yhdistetään, l j vilkkuu
ohjauspaneelissa ja l l etsimessä;
valokuvia ei voi ottaa, ennen kuin
tallennus on päättynyt. Kamera ottaa
valittuna olevasta kuvanottotavasta
riippumatta vain yhden valokuvan joka
kerta kun laukaisinta painetaan.
Ohjauspaneeli
Etsin
Jos Päällä (sarja) on valittu, HDR kytkeytyy pois päältä vain, kun
Pois valitaan kohtaan HDR-tila; jos Päällä (yksi kuva) on valittu,
HDR kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun yksi valokuva on
otettu. l-kuvake poistuu näytöltä HDR-kuvauksen päättyessä.
D HDR-valokuvien rajaaminen
Kuvan reunat saattavat rajautua pois. Haluttua tulosta ei välttämättä
saavuteta, jos kamera tai kohde liikkuu kuvauksen aikana. Jalustan käyttöä
suositellaan. Kuvausohjelmasta riippuen vaikutus ei välttämättä näy,
kirkkaiden kohteiden ympärillä saattaa näkyä varjoja tai tummien
kohteiden ympärillä saattaa näkyä kehiä. Joissain kohteissa voi näkyä
epätasaisia varjoja.
A Ajastettu kuvaus
Jos Päällä (sarja) on valittu kohtaan HDR-tila ennen ajastetun kuvauksen
alkamista, kamera jatkaa HDR-valokuvien ottamista valitulla aikavälillä (jos
Päällä (yksi kuva) on valittu, ajastettu kuvaus päättyy yhden kuvan
jälkeen).
179
Salamakuvaus
Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen
Yhdysrakenteista salamaa voi käyttää, kun luonnonvalo ei riitä
valaistukseen, minkä lisäksi sitä voi käyttää varjojen ja vastavalossa
olevien kohteiden kirkastamiseen tai lisäämään valonpilkahduksen
kohteen silmiin.
Tilat, joissa salama nousee automaattisesti
Tiloissa i, k, p, n, o, s, w ja g yhdysrakenteinen salama nousee
automaattisesti ja välähtää tarvittaessa.
1 Valitse salamatila.
Pidä M (Y) -painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa,
kunnes haluamasi salamatila näkyy tietonäytöllä.
M (Y) -painike
180
Pääkomentokiekko
Tietonäyttö
2 Ota kuvia.
Salama nousee tarvittaessa,
kun laukaisin painetaan
puoleenväliin, ja välähtää,
kun valokuva otetaan. Jos
salama ei nouse
automaattisesti, ÄLÄ yritä
nostaa sitä käsin. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi vahingoittaa salamaa.
❚❚ Salamatilat
Seuraavat salamatilat ovat käytettävissä:
Automaattisalama: Kun valaistus on heikko tai kohde on
vastavalossa, salama nousee automaattisesti, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin, ja välähtää tarvittaessa. Ei käytettävissä
o-tilassa.
Automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys: Käytä muotokuviin.
Salama nousee ja välähtää tarvittaessa, mutta ennen kuin se
välähtää, punasilmäisyyden vähennysvalo syttyy vähentääkseen
”punasilmäisyyttä”. Ei käytettävissä o-tilassa.
Automaattinen täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys:
Kuten automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys, paitsi
että pitkiä suljinaikoja käytetään taustavalaistuksen
tallentamiseksi. Käytä yöllä tai heikossa valaistuksessa otettaviin
muotokuviin. Käytettävissä o-tilassa.
Automaattinen täsmäys pitkiin suljinaikoihin: Pitkiä suljinaikoja
käytetään taustavalaistuksen tallentamiseksi yöllä tai heikossa
valaistuksessa otettavissa kuvissa. Käytettävissä o-tilassa.
j
Pois: Salama ei välähdä.
181
Tilat, joissa salama nostetaan käsin
Tiloissa P, S, A, M ja 0 salama on nostettava käsin. Salama ei välähdä,
jos sitä ei ole nostettu.
1 Nosta salama.
Nosta salama painamalla M (Y)
-painiketta. Huomaa, että jos salama on
pois päältä tai lisävarusteena saatava
ulkoinen salamalaite on kiinnitetty,
yhdysrakenteinen salama ei nouse; jatka
vaiheeseen 2.
M (Y) -painike
2 Valitse salamatila (vain P-, S-, A- ja M-tilat).
Pidä M (Y) -painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa,
kunnes haluamasi salamatila näkyy tietonäytöllä.
M (Y) -painike
Pääkomentokiekko
Tietonäyttö
3 Ota kuvia.
Jos jokin muu asetus kuin j on valittu, salama välähtää joka
kerta kun kuva otetaan.
182
❚❚ Salamatilat
Seuraavat salamatilat ovat käytettävissä:
Täytesalama: Salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla.
Punasilmäisyyden vähennys: Käytä muotokuviin. Salama välähtää
jokaisen kuvan kohdalla, mutta ennen kuin se välähtää,
punasilmäisyyden vähennysvalo syttyy ”punasilmäisyyden”
vähentämiseksi. Ei käytettävissä 0-tilassa.
Punasilmäisyyden vähennys ja täsmäys pitkiin suljinaikoihin: Kuten
”punasilmäisyyden vähennys” yllä, paitsi että suljinaikaa
pidennetään automaattisesti taustavalaistuksen tallentamiseksi
yöllä tai heikossa valaistuksessa. Käytä tallentaaksesi
taustavalaistuksen muotokuviin. Ei käytettävissä tiloissa S, M ja 0.
Täsmäys pitkiin suljinaikoihin: Kuten ”täytesalama” yllä, paitsi että
suljinaikaa pidennetään automaattisesti taustavalaistuksen
tallentamiseksi yöllä tai heikossa valaistuksessa. Käytä
tallentaaksesi sekä kohteen että taustan. Ei käytettävissä tiloissa S,
M ja 0.
Hidas jälkiverhon täsmäys: Kuten ”jälkiverhon täsmäys” alla, paitsi että
suljinaikaa pidennetään automaattisesti taustavalaistuksen
tallentamiseksi yöllä tai heikossa valaistuksessa. Käytä
tallentaaksesi sekä kohteen että taustan. Ei käytettävissä tiloissa S,
M ja 0. S tulee näkyviin, kun asetus on valittu.
Jälkiverhon täsmäys: Salama välähtää juuri ennen sulkimen
sulkeutumista luoden liikkuvien valonlähteiden taakse
valojuovan, kuten alla oikealla olevassa kuvassa. Ei käytettävissä
tiloissa P, A ja 0.
Etuverhon täsmäys
j
Jälkiverhon täsmäys
Pois: Salama ei välähdä. Ei käytettävissä 0-tilassa.
183
A Mittaus
Valitse matriisi-, keskustapainotteinen tai huippuvalopainotteinen mittaus
aktivoidaksesi digitaalijärjestelmäkameran tasapainotetun i-TTLtäytesalaman. Digitaalijärjestelmäkameran vakio-i-TTL-salama aktivoituu
automaattisesti, kun pistemittaus valitaan.
A Yhdysrakenteisen salaman laskeminen
Kun salama ei ole käytössä, säästä virtaa
painamalla salamaa varovasti alaspäin, kunnes
salpa loksahtaa paikalleen.
D Yhdysrakenteinen salama
Irrota vastavalosuojat estääksesi varjojen syntymisen. Salaman lyhin
kantama on 0,6 m, eikä sitä voi käyttää makrotoiminnolla varustettujen
zoom-objektiivien makrokuvausalueella. i-TTL- salaman ohjaus on
käytettävissä ISO-herkkyyksillä 100 – 12800; muilla herkkyyksillä haluttua
tulosta ei välttämättä saavuteta joillain etäisyyksillä tai aukkoarvoilla.
Jos salama välähtää sarjakuvaustiloissa (0 103), vain yksi kuva otetaan joka
kerta kun laukaisinta painetaan.
Sulkimen laukaisu saattaa lukkiutua hetkeksi salaman suojaamiseksi, kun
salamaa on käytetty useassa peräkkäisessä kuvassa. Salaman käyttöä voi
jatkaa lyhyen tauon jälkeen.
184
A Suljinajat, joita voi käyttää yhdysrakenteisen salaman kanssa
Seuraavat suljinajat ovat käytettävissä yhdysrakenteisen salaman kanssa.
Tila
Suljinaika
1/200–1/60 s
i, k, p, n, s, w, 0, g
1/200–1 s
o
1
P *, A *
/250–1/60 s
1/250–30 s
S*
1/250–30 s, A, %
M*
* Lyhimmillään 1/4 000 s:n suljinaikaa voi käyttää lisävarusteena saatavilla salamalaitteilla, jotka
tukevat automaattista nopeaa FP-täsmäystä (0 436), kun 1/250 s (automaattinen FP)
tai 1/200 s (automaattinen FP) on valittu Mukautettuun asetukseen e1
(Salamatäsmäysnopeus, 0 345). Kun 1/250 s (automaattinen FP) on valittu,
yhdysrakenteisen salaman kanssa voi käyttää lyhimmillään 1/250 s:n suljinaikaa.
A Salaman ohjaustila
Kamera tukee seuraavia i-TTL- salaman ohjaustiloja:
• Digitaalijärjestelmäkameran tasapainotettu i-TTL-täytesalama: Salama lähettää
sarjan lähes näkymättömiä esisalamoita (esisalamapeilaus) juuri ennen
pääsalamaa. Kaikista rajauksen kohteista heijastuvat esisalamat havaitaan
noin 91K:n (91 000) kuvapisteen RGB-kennossa, ja ne analysoidaan
yhdessä matriisimittausjärjestelmästä saatujen etäisyystietojen kanssa
salaman tehon säätämiseksi niin, että pääkohteen ja ympäristön
taustavalaistuksen välillä on luonnollinen tasapaino. Jos käytössä on G-, Etai D-tyypin objektiivi, etäisyystiedot huomioidaan salaman tehon
laskennassa. Laskennan tarkkuutta voi lisätä ei-mikroprosessoriohjatuilla
objektiiveilla syöttämällä objektiivin tiedot (polttoväli ja suurin aukko;
katso 0 235). Ei käytettävissä, kun pistemittaus on käytössä.
• Digitaalijärjestelmäkameran vakio-i-TTL-salama: Salaman tehoa säädetään niin,
että kuvan valaistustaso on vakio; taustan kirkkautta ei oteta huomioon.
Suositellaan kuviin, joissa pääkohdetta korostetaan taustan
yksityiskohtien kustannuksella, tai kun käytetään valotuksen korjausta.
Digitaalijärjestelmäkameran vakio-i-TTL-salama aktivoituu
automaattisesti, kun pistemittaus valitaan.
185
Yhdysrakenteisen salaman ohjaustilan voi valita Mukautetulla asetuksella
e3 (Yhdysrak. salaman tila, 0 347). Yhdysrakenteisen salaman ohjaustila
näkyy tietonäytöllä seuraavasti:
Salamatäsmäys
i-TTL
—
Käsisäätö
—
Sarjasalama
—
Ohjaintila
186
Automaattinen FP (0 345)
A Aukko, herkkyys ja salaman kantama
Salaman kantama vaihtelee herkkyyden (ISO-vastaavuus) ja aukon mukaan.
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
200
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
Aukko, kun ISO-vastaavuus on
400
800
1600 3200
2.8
4
5.6
8
4
5.6
8
11
5.6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
Kantama
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
12800
16
22
32
—
—
—
—
—
Yhdysrakenteisen salaman lyhin kantama on 0,6 m.
Tilassa P suurinta aukkoa (pienintä aukkoarvoa) rajoitetaan ISO-herkkyyden
mukaan alla kuvatulla tavalla:
100
2.8
200
3.5
Suurin aukko, kun ISO-vastaavuus on:
400
800
1600
3200
4
5
5.6
7.1
6400
8
12800
10
Jos objektiivin suurin aukko on pienempi kuin yllä olevassa taulukossa,
aukon suurin arvo on objektiivin suurimman aukon arvo.
A Katso myös
Katso sivulta 190 tietoa salaman arvon (FV) lukitsemisesta mitattuun
kohteeseen ennen valokuvan uudelleensommittelua.
Katso tietoa automaattisesta nopeasta FP-täsmäyksestä ja
salamatäsmäysnopeuden valitsemisesta Mukautetusta asetuksesta e1
(Salamatäsmäysnopeus, 0 345). Katso tietoa pisimmän käytettävissä
olevan suljinajan valitsemisesta salamaa käytettäessä Mukautetusta
asetuksesta e2 (Suljinaika salamakuv., 0 346). Katso tietoa salaman
ohjauksesta ja yhdysrakenteisen salaman käytöstä ohjaintilassa
Mukautetusta asetuksesta e3 (Yhdysrak. salaman tila, 0 347).
Katso tietoa lisävarusteena saatavien salamalaitteiden käytöstä sivulta 433.
187
Salaman korjaus
(vain P-, S-, A-, M- ja h-tilat)
Salaman korjausta käytetään muuttamaan salaman tehoa
–3 EV – +1 EV 1/3 EV:n porrastuksella, mikä muuttaa pääkohteen
kirkkautta suhteessa taustaan. Salaman tehoa voi nostaa, jolloin
pääkohde näyttää kirkkaammalta, tai laskea, jolloin ei-toivotut
valoalueet ja heijastukset vähenevät.
Paina M (Y) -painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa, kunnes
haluttu arvo näkyy ohjauspaneelissa, etsimessä tai tietonäytöllä.
Yleensä positiiviset arvot tekevät pääkohteesta kirkkaamman ja
negatiiviset tummemman.
M (Y) -painike
Ohjauspaneeli
±0 EV
(M (Y) -painiketta
painettu)
188
Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
–0,3 (–1/3) EV
+1,0 EV
Jos arvo on jokin muu kuin ±0,0, Y-kuvake näkyy ohjauspaneelissa
ja etsimessä sen jälkeen, kun vapautat M (Y) -painikkeen. Salaman
korjauksen nykyisen arvon voi tarkistaa painamalla M (Y)
-painiketta.
Normaalin salamatehon voi palauttaa asettamalla salaman
korjaukseksi ±0,0. Salaman korjaus ei nollaudu, kun kamera
sammutetaan.
A Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
Lisävarusteena saatavalla salamalaitteella valittu salaman korjaus lisätään
kameralla valittuun salaman korjaukseen.
A Katso myös
Katso tietoa salaman korjauksessa käytettävän porrastuksen valitsemisesta
Mukautetusta asetuksesta b2 (Valotussäädön porrastus, 0 333). Katso
tietoa salaman ja valotuksen korjauksen yhdistämisestä Mukautetusta
asetuksesta e4 (Valot. korj. salamakuvissa, 0 353). Katso tietoa salaman
tehon automaattisesta vaihtelusta kuvasarjan aikana sivulta 202.
189
Salamavalon lukitus
Tätä toimintoa käytetään salaman tehon lukitsemiseen niin, että
valokuvat voi sommitella uudelleen muuttamatta salaman tehoa,
mikä varmistaa, että salaman teho on kohteelle sopiva myös silloin,
kun kohde ei ole kuvan keskellä. Salaman tehoa säädetään
automaattisesti, kun ISO-herkkyyttä ja aukkoa muutetaan.
Salamavalon lukituksen käyttö:
1 Määritä salamavalon lukitus kameran
painikkeen tehtäväksi.
Valitse Salamavalon lukitus
”painallus”-asetukseksi Mukautettuun
asetukseen f2 (Fn-painikkeen tehtävä,
0 356), f3 (Esikatselupainikkeen teht.,
0 361) tai f4 (AE-L/AF-L-painikkeen
teht., 0 361).
2 Nosta salama.
P-, S-, A-, M- ja 0-tiloissa salaman voi
nostaa painamalla M (Y) -painiketta.
i-, k-, p-, n-, o-, s-, w- ja g-tiloissa
salama nousee automaattisesti
tarvittaessa.
M (Y) -painike
3 Tarkenna.
Sijoita kohde rajauksen
keskelle ja tarkenna
painamalla laukaisin
puoleenväliin.
190
4 Lukitse salaman teho.
Varmista, että salaman valmiusilmaisin
(M) näkyy etsimessä, ja paina vaiheessa
1 valittua painiketta. Salama tuottaa
esisalamapeilauksen, jolla määritetään sopiva salaman teho.
Salaman teho lukitaan tälle tasolle, ja salamavalon lukituksen
kuvakkeet (e) tulevat näkyviin etsimeen.
5 Sommittele valokuva uudelleen.
6 Ota valokuva.
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan asti. Voit halutessasi ottaa
lisää kuvia vapauttamatta salamavalon lukitusta.
7 Vapauta salamavalon lukitus.
Vapauta salamavalon lukitus painamalla vaiheessa 1 valittua
painiketta. Varmista, ettei salamavalon lukituksen kuvake (e)
enää näy etsimessä.
191
A Salamavalon lukituksen käyttäminen yhdysrakenteisen salaman kanssa
Salamavalon lukitusta voi käyttää yhdysrakenteisen salaman kanssa vain,
kun TTL on valittu Mukautettuun asetukseen e3 (Yhdysrak. salaman tila,
0 347).
A Salamavalon lukituksen käyttäminen lisävarusteena saatavien salamalaitteiden
kanssa
Salamavalon lukitusta voi käyttää myös lisävarusteena saatavilla
salamalaitteilla, kun salaman ohjaustilana on TTL tai (kun tuettu)
esisalamapeilaus-AA tai esisalamapeilaus-A. Huomaa, että kun ohjaintila on
valittu Mukautetussa asetuksessa e3 (Yhdysrak. salaman tila, 0 347),
pääsalaman tai ainakin yhden etälaiteryhmän salaman ohjaustilaksi on
asetettava TTL tai AA.
A Mittaus
Lisävarusteena saatavaa salamalaitetta käytettäessä salamavalon
lukituksen mittausalueet ovat seuraavat:
Salamalaite
Salamatila
i-TTL
Erillinen salamalaite
AA
Muiden salamalaitteiden
i-TTL
kanssa käytettävä
AA
(kehittynyt langaton
A (pääsalama)
valaistus)
192
Mitattu alue
5 mm:n ympyrä rajauksen
keskellä
Salaman valotusmittarin
mittaama alue
Koko kuva
Salaman valotusmittarin
mittaama alue
Kuvaus kauko-ohjaimella
Lisävarusteena saatavan ML-L3-kaukoohjaimen käyttäminen
Lisävarusteena saatavaa ML-L3-kauko-ohjainta (0 444) voi käyttää
kameran tärähtämisen vähentämiseen tai omakuvien ottamiseen.
1 Valitse Kauko-ohjaustila (ML-L3).
Korosta valokuvan kuvausvalikossa
Kauko-ohjaustila (ML-L3) ja paina 2.
2 Valitse kauko-ohjaustila.
Korosta jokin seuraavista asetuksista ja paina J.
%
$
Asetus
Viivästetty
kaukolaukaisu
Nopea
kaukolaukaisu
&
Peilin nosto
kaukoohjaimella
7
Pois
Kuvaus
Suljin laukaistaan 2 s:n kuluttua ML-L3:n
laukaisimen painamisesta.
Suljin laukaistaan, kun ML-L3:n laukaisinta
painetaan.
Paina ML-L3:n laukaisinta kerran nostaaksesi
peilin ja toisen kerran laukaistaksesi sulkimen ja
ottaaksesi valokuvan. Vähentää liikeepäterävyyttä, joka syntyy kameran liikkuessa, kun
peili nostetaan.
Suljinta ei voi laukaista ML-L3:lla.
3 Rajaa valokuva.
Kiinnitä kamera jalustalle tai aseta se vakaalle, tasaiselle alustalle.
193
4 Ota valokuva.
Tähtää ML-L3:n lähetin korkeintaan
5 m:n etäisyydeltä jompaankumpaan
kameran infrapunavastaanottimeen
(0 2, 4) ja paina ML-L3:n laukaisinta.
Viivästetyssä etätilassa itselaukaisimen
merkkivalo palaa noin kaksi sekuntia
ennen sulkimen laukaisua. Nopeassa
kaukolaukaisutilassa itselaukaisimen merkkivalo välähtää sen
jälkeen kun suljin on laukaistu. Peilin nosto kauko-ohjaimella
-tilassa ML-L3:n laukaisimen painaminen kerran nostaa peilin;
suljin laukaistaan ja itselaukaisimen merkkivalo alkaa vilkkua
30 s:n kuluttua tai kun painiketta painetaan toisen kerran.
A Kuvanottotapa
Kun lisävarusteena saatavaa ML-L3-kauko-ohjainta käytetään,
kuvanottotavan valitsimella (0 103) valitun kuvanottotavan sijaan
käytetään asetusta, joka on valittu kuvausvalikon kohdassa Kaukoohjaustila (ML-L3).
D Ennen lisävarusteena saatavien ML-L3-kauko-ohjaimien käyttämistä
Ennen kuin käytät kauko-ohjainta ensimmäisen kerran, poista pariston
kirkas muovinen eristeliuska.
194
A Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen
Ennen kuin otat valokuvan käyttäen salamaa tiloissa, joissa salama täytyy
nostaa käsin (0 182), nosta salama painamalla M (Y) -painiketta ja odota,
että M-ilmaisin tulee näkyviin etsimeen (0 11). Kuvaus keskeytetään, jos
salama nostetaan, kun kauko-ohjaustila on käytössä. Jos salamaa tarvitaan,
kamera reagoi ML-L3:n laukaisimeen vasta sitten, kun salama on
latautunut. Tiloissa, joissa salama nousee automaattisesti (0 180), salama
alkaa latautua, kun kauko-ohjaustila valitaan; kun salama on latautunut, se
nousee automaattisesti ja välähtää tarvittaessa.
Punasilmäisyyden vähennystä tukevissa salamatiloissa itselaukaisimen
merkkivalo palaa noin yhden sekunnin ajan ennen sulkimen laukaisua.
Viivästetyssä kaukolaukaisutilassa itselaukaisimen merkkivalo palaa noin
kaksi sekuntia, minkä jälkeen punasilmäisyyden vähennysvalo palaa yhden
sekunnin ajan ennen sulkimen laukaisua.
A Tarkennus kauko-ohjaustilassa
Kamera ei säädä tarkennusta jatkuvasti, kun jatkuva automaattitarkennus
on valittu; huomaa kuitenkin, että valitusta automaattitarkennustilasta
huolimatta voit tarkentaa painamalla kameran laukaisimen puoleenväliin
ennen kuvausta. Jos automaatti- tai kertatarkennus on valittu tai kamera on
reaaliaikanäkymässä viivästetyssä tai nopeassa kaukolaukaisutilassa,
kamera säätää tarkennusta automaattisesti ennen kuvausta; jos kamera ei
pysty tarkentamaan etsinvalokuvauksessa, se palaa valmiustilaan
laukaisematta suljinta.
A Peilin nosto kauko-ohjaimella -tila
Kun peili on nostettu, valokuvia ei voi rajata etsimessä eivätkä
automaattitarkennus ja mittaus ole käytössä.
A Kauko-ohjaintilasta poistuminen
Kauko-ohjaus perutaan automaattisesti, jos valokuvaa ei oteta, ennen kuin
Mukautettuun asetukseen c5 (Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3), 0 337)
valittu aika on kulunut, jos Pois on valittu kohtaan Kauko-ohjaustila
(ML-L3), jos palautus kahdella painikkeella (0 199) suoritetaan tai jos
kuvausasetukset nollataan toiminnolla Palauta valokuv.valikon
oletusaset. (0 311).
195
D Määritä laukaisimen tehtävä
Jos Tallenna elokuvia on valittu Mukautettuun asetukseen g4 (Määritä
laukaisimen tehtävä, 0 373), ML-L3:a ei voi käyttää, kun
reaaliaikanäkymän valitsin on kierretty asentoon 1.
A Peitä etsin
Estä etsimen kautta tulevaa valoa näkymästä valokuvissa tai vaikuttamasta
valotukseen poistamalla kuminen silmäsuppilo ja peitä etsin kameran
mukana toimitetulla okulaarisuojuksella (0 107).
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta c5 (Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3);
0 337), miten valitaan, kauanko kamera pysyy valmiustilassa odottamassa
kauko-ohjaimen signaalia. Katso Mukautetusta asetuksesta d1
(Äänimerkki; 0 338), miten säädetään kauko-ohjaimen käytön yhteydessä
kuuluvia äänimerkkejä.
196
Langattomat kauko-ohjaimet
Kun kameraa käytetään lisävarusteena saatavien langattomien
kauko-ohjaimien WR-1 (0 444) ja WR-R10/WR-T10 (0 444) kanssa,
WR-1:n ja WR-T10:n laukaisimet suorittavat samat toiminnot kuin
kameran laukaisin, mikä mahdollistaa kaukolaukaisun
sarjakuvauksessa ja itselaukaisinkuvauksessa.
WR-1- langattomat kauko-ohjaimet
WR-1 voi toimia joko lähettimenä tai vastaanottimena, ja sitä
käytetään joko toisen WR-1:n kanssa tai WR-R10- tai WR-T10langattoman kauko-ohjaimen kanssa. WR-1 voidaan esimerkiksi
kiinnittää lisälaiteliitäntään, jolloin sitä voi käyttää vastaanottimena
kameran asetusten muuttamiseen tai niin, että suljin
kaukolaukaistaan toisella WR-1-laitteella, joka toimii lähettimenä.
WR-R10-/WR-T10- langattomat kauko-ohjaimet
Kun WR-R10 (vastaanotin) on liitetty kameraan, suljin voidaan
laukaista WR-T10:llä (lähetin).
197
Muut kuvausasetukset
Etsinvalokuvaus: P-painike
Kun P-painiketta painetaan
etsinvalokuvauksen aikana, näkyviin tulee
valikko, joka sisältää seuraavat asetukset:
P-painike
Asetus
Valitse kuva-ala
Aseta Picture Control
Aktiivinen D-Lighting
HDR (laaja dynaaminen alue)
Kauko-ohjaustila (ML-L3)
0
110
165
175
177
193
Asetus
Fn-painikkeen tehtävä
Esikatselupainikkeen teht.
AE-L/AF-L-painikkeen teht.
Kohinan väh. kun pitkä valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO
Poistu P-painikevalikosta ja palaa kuvausnäyttöön painamalla
P-painiketta uudelleen.
198
0
356
361
361
317
317
Palautus kahdella painikkeella:
oletusasetusten palauttaminen
Alla luetellut kameran
asetukset voi palauttaa
oletusarvoihin pitämällä
W (S)- ja E-painikkeita
painettuna samanaikaisesti
vähintään kahden sekunnin
ajan (kyseiset painikkeet on
merkitty vihreällä pisteellä).
Ohjauspaneeli sammuu
hetkeksi, kun asetuksia
nollataan.
Asetus
Kuvanlaatu
Kuvakoko
Valkotasapaino
Hienosäätö
Picture Control -asetukset 1
HDR (laaja dynaaminen alue)
ISO-herkkyysasetukset
ISO-herkkyys
P, S, A, M
Muut tilat
Autom. ISO-herkkyyssäätö
Kauko-ohjaustila (ML-L3)
Ajastettu kuvaus
E-painike
W (S) -painike
Oletusarvo
JPEG, normaali
Suuri
Automaattinen > Normaali
A-B: 0, G-M: 0
Muokkaamaton
Pois 2
100
Automaattinen
Pois
Pois
Pois 3
0
115
118
145
149
165
177
134
136
193
222
199
Asetus
Automaattitarkennus (etsin)
Automaattitarkennustila
%
Muut tilat
Tarkennusaluetila
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
Oletusarvo
0
AF-S
AF-A
121
Pistetarkennus
51 pisteen dynaaminen
tarkennus
Automaattinen
tarkennusalueen valinta
123
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, g,
u, P, S, A, M
Automaattitarkennus (reaaliaikanäkymä/elokuva)
Automaattitarkennustila
AF-S
57
Tarkennusaluetila
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M
Leveä alue
n, 0
Normaali alue
58
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Automaattinen kasvotarkennus
Tarkennuspiste 4
Keskusta
127
Valotuksen esikatselu
Pois
62
Sähköinen aukko monivalitsimella
Ei käytössä
72
Valoalueiden näyttö
Pois
72
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus
15
72
Mittaus
Matriisi
139
129,
AE-lukitus (pito)
Pois
141
Haarukointi
Pois 5
202
Salaman korjaus
Pois
188
Valotuksen korjaus
Pois
143
Valotuksen viivetila
Pois
339
200
Asetus
Salamatila
i, k, p, n, w, g
s
o
0, P, S, A, M
Salamavalon lukitus
Päällekkäisvalotus
Joustava ohjelma
+ NEF (RAW)
Oletusarvo
Automaattinen
Automaattinen +
punasilmäisyyden vähennys
Automaattinen + täsmäys
pitkiin suljinaikoihin
Täytesalama
Pois
Pois 6
Pois
Pois
0
181,
183
190
216
89
357
1 Vain nykyinen Picture Control.
2 HDR-voimakkuutta ei nollata.
3 Jos ajastettu kuvaus on käynnissä, kuvaus päättyy. Aloitusaikaa, kuvien aikaväliä, aikavälien ja kuvien
määrää ja valotuksen tasoitusta ei nollata.
4 Tarkennuspistettä ei näytetä, jos automaattinen tarkennusalueen valinta on valittu
tarkennusaluetilaksi.
5 Kuvien määräksi palautetaan nolla. Haarukoinnin porrastukseksi palautetaan 1 EV (valotuksen/
salaman haarukointi) tai 1 (valkotasapainon haarukointi). Y Automaattinen valitaan
toiselle kuvalle kahden kuvan ADL-haarukointiohjelmissa.
6 Jos päällekkäisvalotus on käynnissä, kuvaus päättyy ja päällekkäisvalotus luodaan siihen mennessä
tallennetuista valotuksista. Herkkyyttä ja kuvien määrää ei nollata.
201
Haarukointi
(vain P-, S-, A- ja M-tilat)
Haarukointi muuttaa automaattisesti valotusta, salaman tehoa,
Aktiivista D-Lightingia (ADL) tai valkotasapainoa hieman jokaisen
kuvan kohdalla ”haarukoiden” nykyistä arvoa. Valitse tilanteissa,
joissa valotuksen, salaman tehon (vain i-TTL- ja, jos tuettu,
automaattinen aukko- salaman ohjaustilat; katso sivut 185, 347 ja
435), valkotasapainon tai Aktiivisen D-Lightingin asettaminen on
vaikeaa, eikä jokaisen kuvan jälkeen ole aikaa tarkistaa tulosta ja
säätää asetuksia, tai kokeillaksesi erilaisia asetuksia samalla
kohteelle.
❚❚ Valotuksen ja salaman haarukointi
Vaihtele valotusta ja/tai salaman tehoa kuvasarjassa.
Valotusta muokattu:
0 EV
Valotusta muokattu:
–1 EV
1 Valitse salaman tai valotuksen
haarukointi.
Valitse Mukautettu asetus e6 (Autom.
haarukoinnin asetus) Mukautettujen
asetusten valikosta, korosta asetus ja
paina J. Valitse Valotus ja salama
vaihdellaksesi sekä valotusta että
salaman tehoa, Vain valotus
vaihdellaksesi vain valotusta tai Vain
salama vaihdellaksesi vain salaman
tehoa.
202
Valotusta muokattu:
+1 EV
2 Valitse kuvien määrä.
Pidä D-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi haarukointisarjan kuvien määrän. Kuvien määrä näkyy
tietonäytöllä ja ohjauspaneelissa.
Kuvien määrä
D-painike
Pääkomentokiekko
Valotuksen ja salaman
haarukoinnin ilmaisin
Tietonäyttö
Jos asetus on jokin muu kuin nolla,
ohjauspaneelissa näkyy M-kuvake.
Etsimessä näkyy D, ja tietonäytöllä
näkyvät haarukoinnin ilmaisin ja haarukointityypin osoittava
kuvake: v (valotuksen ja salaman haarukointi), w (vain
valotuksen haarukointi) tai x (vain salaman haarukointi).
203
3 Valitse valotuksen porrastus.
Pidä D-painiketta painettuna ja kierrä sivukomentokiekkoa
valitaksesi valotuksen porrastuksen.
Valotuksen porrastus
D-painike
Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
Oletusasetuksilla porrastukseksi voi valita 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 tai
3 EV. Alla luetelluissa haarukointiohjelmissa käytetään
0,3 (1/3) EV:n porrastusta.
Tietonäyttö
Kuvia
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Haarukoinnin järjestys (EV:t)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/
+1,0/+1,3
Huomaa, että kun valotuksen porrastus on 2 EV tai suurempi,
kuvien enimmäismäärä on 5; jos tätä suurempi arvo valittiin
vaiheessa 2, kuvien määräksi asetetaan automaattisesti 5.
204
4 Rajaa valokuva, tarkenna ja ota kuva.
Kamera muuttaa valotusta ja/tai salaman tehoa kuva
kerrallaan valitun haarukointiohjelman mukaisesti.
Valotuksen muutokset lisätään valotuksen
korjauksella tehtäviin muutoksiin (katso sivu 143).
Haarukoinnin edistymisen ilmaisin näkyy, kun haarukointi on
käytössä. Ilmaisimesta häviää yksi osa jokaisen kuvan jälkeen.
Kuvia: 3; porrastus: 0,7
Näyttö ensimmäisen kuvan
jälkeen
A Katso myös
Katso tietoa porrastuksen valitsemisesta Mukautetusta asetuksesta b2
(Valotussäädön porrastus, 0 333). Katso tietoa haarukoinnin järjestyksen
valitsemisesta Mukautetusta asetuksesta e7 (Haarukoinnin järjestys,
0 354).
205
❚❚ Haarukoinnin peruuttaminen
Peruuta haarukointi painamalla D-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haarukointisarjan kuvien määrä on
nolla (0F/r) eivätkä valotuksen/salaman haarukoinnin ilmaisimet
enää näy. Viimeksi käytössä ollut ohjelma palautetaan, kun
haarukointia käytetään seuraavan kerran. Haarukoinnin voi
peruuttaa myös kahdella painikkeella tehtävällä palautuksella
(0 199), mutta tällöin haarukointiohjelmaa ei palauteta, kun
haarukointia käytetään seuraavan kerran.
A Valotuksen ja salaman haarukointi
Sarjakuvaustiloissa (0 103) kuvaus keskeytetään, kun
haarukointiohjelmassa määritetty kuvamäärä on otettu. Kuvaus jatkuu, kun
laukaisinta painetaan seuraavan kerran. Itselaukaisintilassa kamera ottaa
sivun 203 vaiheessa 2 valitun määrän kuvia joka kerta kun laukaisinta
painetaan riippumatta Mukautettuun asetukseen c3 (Itselaukaisin) >
Kuvien määrä (0 337) valitusta asetuksesta; kuvien välinen aikaväli
määritetään kuitenkin Mukautetulla asetuksella c3 (Itselaukaisin) >
Kuvien välinen aikaväli. Muissa tiloissa kamera ottaa yhden kuvan joka
kerta kun laukaisinta painetaan.
Jos muistikortti täyttyy, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, kuvausta
voidaan jatkaa sarjan seuraavasta kuvasta sen jälkeen kun muistikortti on
vaihdettu tai muistikortille on tehty lisää tilaa poistamalla kuvia. Jos kamera
sammutetaan, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, haarukointi jatkuu
sarjan seuraavasta kuvasta, kun kamera kytketään päälle.
206
A Valotuksen haarukointi
Kamera muokkaa valotusta vaihtelemalla suljinaikaa ja aukkoa (tila P),
aukkoa (tila S) tai suljinaikaa (tilat A ja M). Jos Päällä on valittu kohtaan ISOherkkyysasetukset > Autom. ISO-herkkyyssäätö (0 136) tiloissa P, S ja A,
kamera vaihtelee ISO-herkkyyttä automaattisesti optimaalisen valotuksen
saavuttamiseksi, kun kameran valotusjärjestelmän rajat ylittyvät; tilassa M
kamera käyttää ensin automaattista ISO-herkkyyssäätöä tuodakseen
valotuksen mahdollisimman lähelle optimaalista valotusta ja haarukoi
sitten tätä valotusta vaihtelemalla suljinaikaa.
207
❚❚ Valkotasapainon haarukointi
Kamera luo jokaisesta valokuvasta useita kopioita, joista jokaisessa
on erilainen valkotasapaino. Katso lisätietoja valkotasapainosta
sivulta 145.
1 Valitse valkotasapainon haarukointi.
Valitse Valkotasap. haarukointi
Mukautettuun asetukseen e6 Autom.
haarukoinnin asetus.
2 Valitse kuvien määrä.
Pidä D-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi haarukointisarjan kuvien määrän. Kuvien määrä näkyy
tietonäytöllä ja ohjauspaneelissa.
Kuvien määrä
D-painike
Pääkomentokiekko
Valkotasapainon haarukoinnin
ilmaisin
Tietonäyttö
Jos asetus on muu kuin nolla,
ohjauspaneelissa näkyy M ja
etsimessä D; tietonäytöllä näkyvät
y-kuvake ja haarukoinnin ilmaisin.
208
3 Valitse valkotasapainon porrastus.
Pidä D-painiketta painettuna ja kierrä sivukomentokiekkoa
valitaksesi porrastukseksi 1 (5 mired-arvoa; 0 151), 2 (10 miredarvoa) tai 3 (15 mired-arvoa). B-arvo ilmaisee sinisen määrän ja Aarvo kullanruskean määrän (0 149).
Valkotasapainon porrastus
D-painike
Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
Alla luetelluissa haarukointiohjelmissa käytetään porrastusta 1.
Tietonäyttö
Kuvia
2
2
3
Valkotasapainon
porrastus
1B
1A
1 A, 1 B
Haarukoinnin
järjestys
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
209
4 Rajaa valokuva, tarkenna ja ota kuva.
Jokaista kuvaa käsitellään ja siitä
luodaan haarukointiohjelmassa valittu
määrä kopioita, joista jokaisessa on
erilainen valkotasapaino. Valkotasapainon muutokset lisätään
valkotasapainon hienosäädöllä tehtyihin valkotasapainon
säätöihin.
Jos haarukointiohjelman kuvien määrä
on suurempi kuin jäljellä olevien
kuvien määrä, n ja käytössä
olevan kortin kuvake vilkkuvat
ohjauspaneelissa, vilkkuva j-kuvake
ilmestyy etsimeen oikealla olevan
kuvan mukaisesti ja sulkimen laukaisu
estetään. Kuvauksen voi aloittaa, kun
kameraan on asetettu uusi muistikortti.
210
❚❚ Haarukoinnin peruuttaminen
Peruuta haarukointi painamalla D-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haarukointisarjan kuvien määrä on
nolla (0F/r) eivätkä valkotasapainon haarukoinnin ilmaisimet enää
näy. Viimeksi käytössä ollut ohjelma palautetaan, kun haarukointia
käytetään seuraavan kerran. Haarukoinnin voi peruuttaa myös
kahdella painikkeella tehtävällä palautuksella (0 199), mutta tällöin
haarukointiohjelmaa ei palauteta, kun haarukointia käytetään
seuraavan kerran.
A Valkotasapainon haarukointi
Valkotasapainon haarukointia ei voi käyttää, kun kuvanlaatuna on NEF
(RAW). Asetuksen NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG, hieno, NEF (RAW) +
JPEG, norm. tai NEF (RAW) + JPEG, perus valitseminen peruuttaa
valkotasapainon haarukoinnin.
Valkotasapainon haarukointi vaikuttaa vain värilämpötilaan (kullanruskea–
sininen-akseli valkotasapainon hienosäädön näytöllä, 0 149). Vihreä–
magenta-akselille ei tehdä muutoksia.
Itselaukaisintilassa (0 106) luodaan valkotasapaino-ohjelmassa valittu
kopiomäärä joka kerta kun laukaisinta painetaan riippumatta
Mukautettuun asetukseen c3 (Itselaukaisin) > Kuvien määrä (0 337)
valitusta asetuksesta.
Jos kamera sammutetaan, kun muistikortin merkkivalo palaa, kameran virta
katkaistaan vasta kun kaikki sarjan valokuvat on tallennettu.
211
❚❚ ADL-haarukointi
Kamera vaihtelee Aktiivista D-Lightingia kuvasarjassa. Katso
lisätietoja Aktiivisesta D-Lightingista sivulta 175.
1 Valitse ADL-haarukointi.
Valitse ADL-haarukointi Mukautettuun
asetukseen e6 Autom. haarukoinnin
asetus.
2 Valitse kuvien määrä.
Pidä D-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi haarukointisarjan kuvien määrän. Kuvien määrä näkyy
tietonäytöllä ja ohjauspaneelissa.
Kuvien määrä
D-painike
Pääkomentokiekko
ADL-haarukoinnin määrä
Tietonäyttö
Jos asetus on muu kuin nolla, ohjauspaneelissa näkyy M ja
etsimessä D; tietonäytöllä näkyvät z-kuvake ja
haarukoinnin määrä.
212
Valitse kaksi kuvaa ottaaksesi yhden valokuvan ilman Aktiivista
D-Lightingia ja toisen valitulla arvolla. Valitse kolmesta viiteen
kuvaa ottaaksesi sarjan valokuvia, joissa Aktiivisen D-Lightingin
asetuksena on Pois, Pieni ja Normaali (kolme kuvaa), Pois,
Pieni, Normaali ja Suuri (neljä kuvaa) tai Pois, Pieni, Normaali,
Suuri ja Erittäin suuri (viisi kuvaa). Jos valitset enemmän kuin
kaksi kuvaa, siirry vaiheeseen 4.
3 Valitse Aktiivinen D-Lighting.
Pidä D-painiketta painettuna ja kierrä sivukomentokiekkoa
valitaksesi Aktiivisen D-Lightingin.
D-painike
Sivukomentokiekko
Aktiivinen D-Lighting näkyy tietonäytöllä ja ohjauspaneelissa.
Aktiivinen D-Lighting
Y
Automaattinen
R
Pieni
Q
Normaali
P
Suuri
Z
Erittäin suuri
Tietonäyttö
Ohjauspaneelin näyttö
213
4 Rajaa valokuva, tarkenna ja ota kuva.
Kamera muuttaa Aktiivista D-Lightingia kuva
kerrallaan valitun haarukointiohjelman mukaisesti.
Haarukoinnin edistymisen ilmaisin näkyy, kun
haarukointi on käytössä. Ilmaisimesta häviää yksi osa jokaisen
kuvan jälkeen.
Kuvia: 3
214
Näyttö ensimmäisen kuvan
jälkeen
❚❚ Haarukoinnin peruuttaminen
Peruuta haarukointi painamalla D-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haarukointisarjan kuvien määrä on
nolla (0F/r) eivätkä ADL-haarukoinnin ilmaisimet enää näy.
Viimeksi käytössä ollut ohjelma palautetaan, kun haarukointia
käytetään seuraavan kerran. Haarukoinnin voi peruuttaa myös
kahdella painikkeella tehtävällä palautuksella (0 199), mutta tällöin
haarukointiohjelmaa ei palauteta, kun haarukointia käytetään
seuraavan kerran.
A ADL-haarukointi
Sarjakuvaustiloissa (0 103) kuvaus keskeytetään, kun
haarukointiohjelmassa määritetty kuvamäärä on otettu. Kuvaus jatkuu, kun
laukaisinta painetaan seuraavan kerran. Itselaukaisintilassa kamera ottaa
sivun 212 vaiheessa 2 valitun määrän kuvia joka kerta kun laukaisinta
painetaan riippumatta Mukautettuun asetukseen c3 (Itselaukaisin) >
Kuvien määrä (0 337) valitusta asetuksesta; kuvien välinen aikaväli
määritetään kuitenkin Mukautetulla asetuksella c3 (Itselaukaisin) >
Kuvien välinen aikaväli. Muissa tiloissa kamera ottaa yhden kuvan joka
kerta kun laukaisinta painetaan.
Jos muistikortti täyttyy, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, kuvausta
voidaan jatkaa sarjan seuraavasta kuvasta sen jälkeen kun muistikortti on
vaihdettu tai muistikortille on tehty lisää tilaa poistamalla kuvia. Jos kamera
sammutetaan, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, haarukointi jatkuu
sarjan seuraavasta kuvasta, kun kamera kytketään päälle.
215
Päällekkäisvalotus
(vain P-, S-, A- ja M-tilat)
Noudata alla olevia ohjeita tallentaaksesi kahden tai kolmen
valotuksen sarjan yhdeksi valokuvaksi. Päällekkäisvalotuksissa
voidaan hyödyntää kameran kuvakennon RAW-tietoja, minkä
ansiosta värit ovat huomattavasti laadukkaammat kuin
kuvankäsittelyohjelmistoilla luoduissa sulautuksissa.
❚❚ Päällekkäisvalotuksen luominen
Päällekkäisvalotuksia ei voi tallentaa reaaliaikanäkymässä. Poistu
reaaliaikanäkymästä ennen jatkamista.
A Pidennetyt tallennusajat
Jos näyttö sammuu toiston tai valikkotoimintojen aikana ja mitään
toimintoja ei tehdä noin 30 s:n kuluessa, kuvaus päättyy ja
päällekkäisvalotus luodaan siihen mennessä tallennetuista valotuksista.
Seuraavan valotuksen tallentamiseen käytettävissä olevaa aikaa voi
pidentää valitsemalla pidemmän ajan Mukautettuun asetukseen c2
(Valmiustila-ajastin, 0 336).
1 Valitse Päällekkäisvalotus.
Korosta valokuvan kuvausvalikossa
Päällekkäisvalotus ja paina 2.
216
2 Valitse tila.
Korosta Päällekkäisvalotustila ja paina
2.
Korosta jokin seuraavista ja paina J.
• Ottaaksesi sarjan päällekkäisvalotuksia
valitse 6 Päällä (sarja).
Päällekkäisvalotuskuvaus jatkuu,
kunnes Pois valitaan kohtaan
Päällekkäisvalotustila.
• Ottaaksesi yhden päällekkäisvalotuksen
valitse Päällä (yksi kuva). Normaali kuvaus jatkuu
automaattisesti, kun yksi päällekkäisvalotus on luotu.
• Poistu luomatta enempää päällekkäisvalotuksia valitsemalla Pois.
Jos Päällä (sarja) tai Päällä (yksi kuva)
on valittu, n-kuvake näkyy
ohjauspaneelissa.
217
3 Valitse kuvien määrä.
Korosta Kuvien määrä ja paina 2.
Paina 1 tai 3 valitaksesi, montako
valotusta yhdessä valokuvassa
yhdistetään, ja paina J.
4 Valitse herkkyyden määrä.
Korosta Automaattinen säätö ja paina
2.
Seuraavat asetukset tulevat näkyviin.
Korosta asetus ja paina J.
• Päällä: Herkkyyttä säädetään
tallennettujen valotusten määrän
mukaan (kunkin valotuksen
herkkyydeksi asetetaan 2 valotuksella
1/2, 3 valotuksella 1/3 jne.).
• Pois: Herkkyyttä ei säädetä päällekkäisvalotusta tallennettaessa.
Huomaa, että valokuvissa saattaa esiintyä kohinaa (satunnaisia
kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja).
218
5 Rajaa valokuva, tarkenna ja ota kuva.
Sarjakuvaustiloissa (0 103) kamera tallentaa kaikki
valotukset yhdessä sarjassa. Jos Päällä (sarja) on
valittu, kamera jatkaa päällekkäisvalotusten
tallentamista niin kauan kuin laukaisinta pidetään painettuna;
jos Päällä (yksi kuva) on valittu, päällekkäisvalotuskuvaus
päättyy ensimmäisen valokuvan jälkeen. Itselaukaisintilassa
kamera tallentaa automaattisesti sivun 218 vaiheessa 3 valitun
määrän valotuksia riippumatta Mukautettuun asetukseen c3
(Itselaukaisin) > Kuvien määrä (0 337) valitusta asetuksesta;
kuvien välinen aikaväli määritetään kuitenkin Mukautetulla
asetuksella c3 (Itselaukaisin) > Kuvien välinen aikaväli. Muissa
kuvanottotavoissa otetaan yksi valokuva joka kerta kun
laukaisinta painetaan; jatka kuvausta, kunnes kaikki valotukset
on tallennettu (katso tietoa päällekkäisvalotuksen
keskeyttämisestä ennen kuin kaikki valokuvat on tallennettu
sivulta 220).
n-kuvake vilkkuu, kunnes kuvaus
päättyy. Jos Päällä (sarja) on valittu,
päällekkäisvalotuskuvaus päättyy vain,
kun Pois valitaan
päällekkäisvalotustilaksi; jos Päällä
(yksi kuva) on valittu, päällekkäisvalotuskuvaus loppuu
automaattisesti, kun päällekkäisvalotus on valmis. n-kuvake
häviää näytöltä, kun päällekkäisvalotuskuvaus päättyy.
219
❚❚ Päällekkäisvalotuksen keskeyttäminen
Keskeyttääksesi päällekkäisvalotuksen,
ennen kuin valittu määrä valotuksia on
otettu, valitse päällekkäisvalotustilaksi
Pois. Jos kuvaus päättyy, ennen kuin valittu
määrä valotuksia on otettu,
päällekkäisvalotus luodaan siihen
mennessä tallennetuista valotuksista. Jos
Automaattinen säätö on päällä, herkkyys säädetään vastaamaan
tallennettujen valotusten määrää. Huomaa, että kuvaus päättyy
automaattisesti, jos:
• Suoritetaan palautus kahdella painikkeella (0 199)
• Kamera sammutetaan
• Akku tyhjenee
• Kuvia poistetaan
220
D Päällekkäisvalotukset
Älä poista tai vaihda muistikorttia, kun päällekkäisvalotusta tallennetaan.
Päällekkäisvalotuksia ei voi tallentaa reaaliaikanäkymässä. Valokuvien
ottaminen reaaliaikanäkymässä palauttaa kohdan Päällekkäisvalotustila
asetukseksi Pois.
Toiston yhteydessä näytettävät kuvan tiedot (mukaan lukien mittaus,
valotus, kuvaustila, polttoväli, tallennuspäivämäärä ja kameran asento)
ovat samat kuin päällekkäisvalotuksen ensimmäisellä kuvalla.
A Ajastettu kuvaus
Jos ajastettu kuvaus otetaan käyttöön ennen ensimmäisen valotuksen
ottamista, kamera tallentaa valotuksia valitulla aikavälillä, kunnes
päällekkäisvalotuksen valikossa valittu määrä valotuksia on otettu
(ajastetun kuvauksen valikossa valittua kuvamäärää ei oteta huomioon).
Nämä valotukset tallennetaan yhdeksi valokuvaksi, ja ajastettu kuvaus
päättyy (jos Päällä (yksi kuva) on valittu päällekkäisvalotustilaksi, myös
päällekkäisvalotuskuvaus päättyy automaattisesti).
A Muut asetukset
Kun päällekkäisvalotusta kuvataan, muistikortteja ei voi alustaa ja osa
valikon kohdista näkyy harmaana eikä niitä voi muuttaa.
221
Ajastettu kuvaus
Kamera voi ottaa valokuvia automaattisesti esiasetetuin aikavälein.
D Ennen kuvausta
Valitse jokin muu kuvanottotapa kuin itselaukaisin (E) tai V, kun käytät
ajastettua kuvausta. Ota testikuva nykyisillä asetuksilla ennen ajastetun
kuvauksen aloittamista ja tarkista tulos näytöltä. Kun olet säätänyt
asetukset haluamallasi tavalla, irrota kuminen silmäsuppilo ja peitä etsin
kameran mukana toimitetulla okulaarisuojuksella estääksesi etsimen
kautta pääsevää valoa häiritsemästä valokuvia ja valotusta (0 107).
Ennen kuin valitset aloitusajan, valitse asetusvalikosta Aikavyöhyke ja
päivämäärä ja varmista, että kameran kelloon on asetettu oikea kellonaika
ja päivämäärä (0 381).
Jalustan käyttöä suositellaan. Kiinnitä kamera jalustalle ennen kuvauksen
alkamista. Varmista, että kameran akku on ladattu täyteen, jotta kuvaus ei
keskeydy. Jos et ole varma, lataa akku ennen käyttöä tai käytä verkkolaitetta
ja virtaliitäntää (saatavilla erikseen).
1 Valitse Ajastettu kuvaus.
Korosta valokuvan kuvausvalikossa
Ajastettu kuvaus ja paina 2
näyttääksesi ajastetun kuvauksen
asetukset.
222
2 Säädä ajastetun kuvauksen asetuksia.
Valitse aloitusasetus, aikaväli, kuvien määrä per aikaväli ja
valotuksen tasoituksen asetus.
• Aloitusasetuksen valitseminen:
Korosta Aloitusvaihtoehdot ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Aloita kuvaus heti valitsemalla Nyt. Aloita kuvaus valittuna
päivänä ja aikana valitsemalla Valitse aloituspäivä ja -aika,
valitsemalla sitten päivämäärä ja aika ja painamalla J.
• Kuvien välisen aikavälin valitseminen:
Korosta Väli ja paina 2.
Valitse aikaväli (tunnit, minuutit
ja sekunnit) ja paina J.
223
• Valitaksesi kuvien määrän aikaväliä kohti:
Korosta Kuvauskerrat ×
kuvamäärä/väli ja paina 2.
Valitse aikavälien määrä ja
kuvien määrä per aikaväli ja
paina J.
S-tilassa (yksittäiskuva) kunkin aikavälin valokuvat otetaan
Mukautetussa asetuksessa d2 (Sarjakuvaus, hidas, 0 338)
valitulla nopeudella.
• Valotuksen tasoituksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä:
Korosta Valotuksen tasoitus ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Jos Päällä valitaan, kamera säätää valotuksen edellisen kuvan
mukaiseksi muissa tiloissa kuin M (huomaa, että valotuksen
tasoitusta käytetään tilassa M vain, jos automaattinen ISOherkkyyssäätö on päällä).
224
3 Aloita kuvaus.
Korosta Aloita ja paina J. Ensimmäinen
kuvasarja otetaan määritettynä
aloitusaikana tai noin 3 s:n kuluttua, jos
Nyt valittiin kohdassa
Aloitusvaihtoehdot vaiheessa 2.
Kuvaus jatkuu valituin aikavälein,
kunnes kaikki kuvat on otettu.
A Kuvauksen aikana
Muistikortin merkkivalo vilkkuu ajastetun
kuvauksen aikana. Juuri ennen seuraavan
kuvausaikavälin alkamista suljinajan näytöllä
näkyy jäljellä olevien aikavälien määrä ja aukon
näytöllä näkyy nykyisessä aikavälissä jäljellä
olevien kuvien määrä. Muulloin jäljellä olevien
aikavälien määrän ja aikavälin kuvien määrän
voi tarkistaa painamalla laukaisimen
Muistikortin merkkivalo
puoleenväliin (kun laukaisin vapautetaan,
suljinaika ja aukko näkyvät, kunnes valmiustilaajastimen aika kuluu loppuun).
Kuvia voi toistaa, kun ajastettu kuvaus on käynnissä. Näyttö sammuu
automaattisesti noin neljä sekuntia ennen kunkin aikavälin alkamista.
Huomaa, että jos kameran asetuksia muutetaan, kun ajastettu kuvaus on
käynnissä, kuvaus saattaa päättyä.
225
❚❚ Ajastetun kuvauksen keskeyttäminen
Ajastetun kuvauksen voi keskeyttää aikavälien välillä painamalla J
tai valitsemalla ajastetun kuvauksen valikosta Keskeytä.
❚❚ Ajastetun kuvauksen jatkaminen
Jatkaaksesi kuvausta:
Aloita nyt
Korosta Käynnistä uud.
ja paina J.
Aloita määrättynä aikana
Korosta kohdassa
Aloitusvaihtoehdot
asetus Valitse
aloituspäivä ja -aika ja
paina 2.
Valitse aloituspäivä ja
-aika ja paina J.
Korosta Käynnistä uud.
ja paina J.
❚❚ Ajastetun kuvauksen lopettaminen
Lopeta ajastettu kuvaus ja jatka normaalia kuvausta ennen kuin
kaikki kuvat on otettu valitsemalla ajastetun kuvauksen valikosta
Pois.
226
❚❚ Ei valokuvaa
Kamera ohittaa nykyisen aikavälin, jos jokin seuraavista tilanteista
jatkuu vähintään kahdeksan sekunnin ajan sen jälkeen, kun
aikavälin oli määrä alkaa: edellisen aikavälin valokuvaa tai valokuvia
ei ole vielä otettu, muistikortti on täynnä tai kamera ei pysty
tarkentamaan tilassa AF-S tai kun kertatarkennus on valittu tilassa
AF-A (huomaa, että kamera tarkentaa uudelleen ennen jokaista
kuvaa). Kuvaus jatkuu seuraavasta aikavälistä.
D Muisti täynnä
Jos muistikortti on täynnä, ajastettu kuvaus pysyy käytössä, mutta kuvia ei
oteta. Jatka kuvausta (0 226) sen jälkeen, kun olet poistanut kuvia tai
sammuttanut kameran ja asettanut kameraan toisen muistikortin.
A Ajastettu kuvaus
Valitse aikaväli, joka on pidempi kuin aika, joka tarvitaan valitun
kuvamäärän ottamiseen. Jos aikaväli on liian lyhyt, otettujen valokuvien
määrä saattaa olla pienempi kuin vaiheessa 2 valittu kokonaismäärä
(aikavälien lukumäärä kerrottuna kuvien määrällä per aikaväli). Ajastettua
kuvausta ei voi yhdistää pitkiin valotusaikoihin (bulb- tai time-aikavalotus,
0 95) tai reaaliaikanäkymään tai ajastettuun valokuvaukseen (0 54, 229),
eikä sitä voi käyttää elokuvan reaaliaikanäkymässä (0 66) tai kun Tallenna
elokuvia on valittu Mukautetussa asetuksessa g4 (Määritä laukaisimen
tehtävä, 0 373). Huomaa, että suljinaika, kuvausnopeus ja kuvien
tallentamiseen kuluva aika voivat vaihdella aikavälistä toiseen, joten
aikavälin loppumisen ja seuraavan aikavälin alkamisen väliin jäävä aika voi
vaihdella. Jos kuvausta ei voida jatkaa nykyisillä asetuksilla (jos esimerkiksi
käsisäätöisessä valotustilassa on valittu suljinajaksi A tai %, aikaväli on
nolla tai aloitusaika on alle minuutin kuluttua), näytöllä näkyy varoitus.
Ajastettu kuvaus keskeytetään, kun E (itselaukaisin)- tai V-tila valitaan tai
jos kamera sammutetaan ja kytketään takaisin päälle (kun kamera on pois
päältä, akut ja muistikortit voidaan vaihtaa ilman, että ajastettu kuvaus
päättyy). Kuvauksen keskeyttäminen ei vaikuta ajastetun kuvauksen
asetuksiin.
227
A Kuvanottotapa
Kamera ottaa valitun määrän kuvia jokaisella aikavälillä valitusta
kuvanottotavasta riippumatta.
A Haarukointi
Säädä haarukointiasetuksia ennen ajastetun kuvauksen aloittamista. Jos
valotuksen tai salaman haarukointi tai ADL-haarukointi on käytössä
ajastetun kuvauksen aikana, kamera ottaa haarukointiohjelmassa valitun
määrän kuvia jokaisella aikavälillä riippumatta ajastetun kuvauksen
valikossa valitusta kuvamäärästä. Jos valkotasapainon haarukointi on
käytössä ajastetun kuvauksen aikana, kamera ottaa yhden kuvan jokaisella
aikavälillä ja käsittelee sitä luodakseen haarukointiohjelmassa valitun
määrän kopioita.
228
Ajastettu valokuvaus
(vain i-, j-, P-, S-, A-, M- ja h-tilat)
Kamera ottaa automaattisesti valokuvia valituin aikavälein
luodakseen äänettömän ajastetun elokuvan käyttäen elokuvan
kuvausvalikossa valittua kuvakokoa ja kuvataajuutta (0 318). Katso
tietoa ajastetussa valokuvauksessa käytettävästä kuva-alasta sivulta
76.
A Ennen kuvausta
Ennen kuin aloitat ajastetun valokuvauksen, ota testikuva nykyisillä
asetuksilla (rajaa valokuva etsimessä, jotta valotuksen esikatselu on tarkka)
ja tarkista tulos näytöltä. Jotta väritys on yhtenäinen, valitse jokin muu kuin
automaattinen valkotasapainon asetus (0 145). Kun olet säätänyt
asetukset haluamallasi tavalla, irrota kuminen silmäsuppilo ja peitä etsin
kameran mukana toimitetulla okulaarisuojuksella estääksesi etsimen
kautta pääsevää valoa häiritsemästä valokuvia ja valotusta (0 107).
Jalustan käyttöä suositellaan. Kiinnitä kamera jalustalle ennen kuvauksen
alkamista. Jotta kuvaus ei keskeydy, käytä lisävarusteena saatavaa
verkkolaitetta ja virtaliitäntää tai täyteen ladattua akkua.
1 Valitse Ajastettu valokuvaus.
Korosta elokuvan kuvausvalikossa
Ajastettu valokuvaus ja paina 2
näyttääksesi ajastetun valokuvauksen
asetukset.
229
2 Säädä ajastetun valokuvauksen asetuksia.
Valitse aikaväli, kokonaiskuvausaika ja valotuksen tasoituksen
asetus.
• Kuvien välisen aikavälin valitseminen:
Korosta Väli ja paina 2.
Valitse aikaväli, joka on pidempi
kuin pisin odotettavissa oleva
suljinaika (minuutit ja sekunnit),
ja paina J.
• Kokonaiskuvausajan valitseminen:
Korosta Kuvausaika ja paina 2.
230
Valitse kuvausaika
(enintään 7 tuntia 59 minuuttia)
ja paina J.
• Valotuksen tasoituksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä:
Korosta Valotuksen tasoitus ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Asetuksen Päällä valitseminen tasoittaa valotuksen äkillisiä
muutoksia muissa tiloissa kuin M (huomaa, että valotuksen
tasoitusta käytetään tilassa M vain, jos automaattinen ISOherkkyyssäätö on päällä).
3 Aloita kuvaus.
Korosta Aloita ja paina J. Ajastettu
valokuvaus alkaa noin 3 s:n kuluttua.
Kamera ottaa valokuvia valituin
aikavälein valitun kuvausajan verran.
Valmis ajastettu elokuva tallennetaan
muistikortille, joka on valittu elokuvan
kuvausvalikon kohdassa Kohde (0 319).
231
❚❚ Ajastetun valokuvauksen lopettaminen
Lopeta ajastettu valokuvaus ennen kuin kaikki valokuvat on otettu
korostamalla Pois ajastetun valokuvauksen valikossa ja painamalla
J tai painamalla J kuvien välillä tai heti kuvan tallennuksen
jälkeen. Elokuva luodaan kuvista, jotka on otettu ennen ajastetun
valokuvauksen lopettamista. Huomaa, että ajastettu valokuvaus
loppuu eikä elokuvaa tallenneta, jos virtalähde poistetaan tai
irrotetaan tai jos kohteena oleva muistikortti poistetaan.
❚❚ Ei valokuvaa
Kamera ohittaa nykyisen kuvan, jos se ei pysty tarkentamaan
kertatarkennuksella (AF-S tai kertatarkennus valittu tilassa AF-A;
huomaa, että kamera tarkentaa uudelleen ennen jokaista kuvaa).
Kuvaus jatkuu seuraavasta kuvasta.
D Ajastettu valokuvaus
Ajastettu valokuvaus ei ole käytettävissä reaaliaikanäkymässä (0 54, 66) tai
kun suljinaika on A tai % (0 95) tai kun haarukointi (0 202), laaja
dynaaminen alue (HDR, 0 177), päällekkäisvalotus (0 216) tai ajastettu
kuvaus (0 222) on käytössä. Huomaa, että suljinaika ja kuvan muistikortille
tallentamiseen kuluva aika vaihtelevat, joten kuvan tallentamisen ja
seuraavan kuvan ottamisen välinen aika saattaa vaihdella. Kuvaus ei ala, jos
ajastettua elokuvaa ei voida tallentaa nykyisillä asetuksilla (jos esimerkiksi
muistikortti on täynnä, aikaväli tai kuvausaika on nolla tai aikaväli on
pidempi kuin kuvausaika).
Ajastettu valokuvaus saattaa päättyä, jos kameran painikkeita käytetään,
asetuksia muutetaan tai HDMI-kaapeli liitetään. Elokuva luodaan kuvista,
jotka on otettu ennen ajastetun valokuvauksen lopettamista.
232
A Valmiin elokuvan pituuden laskeminen
Valmiin elokuvan kuvien kokonaismäärän voi
arvioida jakamalla kuvausajan aikavälillä ja
pyöristämällä ylöspäin. Valmiin elokuvan
pituuden voi sitten laskea jakamalla kuvien
määrän kuvataajuudella, joka on valittu
elokuvan kuvausvalikon kohdassa Kuvakoko/
kuvataajuus (0 319). Esimerkiksi 48 kuvan
elokuva, joka on tallennettu asetuksella
1 920×1 080; 24p, on noin kahden sekunnin
pituinen. Ajastetulla valokuvauksella
tallennettavien elokuvien enimmäispituus on
20 minuuttia.
Tallennettu pituus/
enimmäispituus
Muistikortin
ilmaisin
Kuvakoko/
kuvataajuus
A Kuvauksen aikana
Ajastetun valokuvauksen aikana muistikortin
merkkivalo vilkkuu ja ajastetun tallennuksen
ilmaisin näkyy ohjauspaneelissa. Jäljellä oleva
aika (tunteina ja minuutteina) näkyy suljinajan
näytöllä juuri ennen jokaisen kuvan
tallentamista. Muulloin jäljellä olevan ajan voi näyttää painamalla
laukaisimen puoleenväliin. Mukautettuun asetukseen c2 (Valmiustilaajastin, 0 336) valitusta asetuksesta riippumatta valmiustila-ajastin ei
nollaudu kuvauksen aikana.
Näytä ajastetun valokuvauksen nykyiset
asetukset tai lopeta ajastettu valokuvaus
painamalla G-painiketta kuvien välillä.
233
A Kuvan tarkastelu
K-painiketta ei voi käyttää kuvien katseluun ajastetun valokuvauksen
ollessa käynnissä, mutta nykyinen kuva näkyy muutaman sekunnin ajan
kuvauksen jälkeen, jos Päällä on valittu toistovalikon kohdassa Kuvan
tarkastelu (0 307). Muita toistotoimintoja ei voi käyttää kuvan näkyessä.
A Salamakuvaus
Jos haluat käyttää salamaa ajastetun valokuvauksen aikana, valitse tila P, S,
A tai M ja paina M (Y) -painiketta nostaaksesi salaman, ennen kuin kuvaus
alkaa.
A Kuvanottotapa
Valitusta kuvanottotavasta riippumatta kamera ottaa yhden kuvan kullakin
aikavälillä. Itselaukaisinta ei voi käyttää.
A Katso myös
Katso tietoa äänimerkin antamisesta ajastetun valokuvauksen päättyessä
Mukautetusta asetuksesta d1 (Äänimerkki, 0 338).
234
Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit
Ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja voi käyttää tiloissa A ja M, ja
aukko asetetaan käyttämällä objektiivin himmenninrengasta. Kun
objektiivin tiedot (objektiivin polttoväli ja suurin aukko) on
määritetty, seuraavia mikroprosessoriohjattujen objektiivien
toimintoja voi käyttää.
Jos objektiivin polttoväli on tiedossa:
• Sähköistä zoomausta voi käyttää lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden kanssa (0 433)
• Objektiivin polttoväli ilmoitetaan (asteriskilla merkittynä) toiston
yhteydessä näytettävissä kuvan tiedoissa
Jos objektiivin suurin aukko on tiedossa:
• Aukkoarvo näkyy ohjauspaneelissa ja etsimessä
• Salaman tehoa säädetään aukon muutosten mukaan, jos
salamalaite tukee AA-tilaa (automaattinen aukko)
• Aukko ilmoitetaan (asteriskilla merkittynä) toiston yhteydessä
näytettävissä kuvan tiedoissa
Sekä objektiivin polttovälin että suurimman aukon määrittäminen:
• Mahdollistaa värimatriisimittauksen (huomaa, että joillain
objektiiveilla, mukaan lukien Reflex-NIKKOR-objektiivit, tarkkojen
tulosten saavuttaminen saattaa edellyttää keskustapainotteisen
mittauksen tai pistemittauksen käyttöä)
• Parantaa keskustapainotteisen mittauksen ja pistemittauksen
sekä digitaalijärjestelmäkameran tasapainotetun i-TTLtäytesalaman tarkkuutta
235
Kameraan voi tallentaa enintään yhdeksän eimikroprosessoriohjatun objektiivin tiedot. Eimikroprosessoriohjatun objektiivin tietojen syöttäminen tai
muokkaaminen:
1 Valitse Ei-CPU-objektiivin tiedot.
Korosta asetusvalikossa Ei-CPUobjektiivin tiedot ja paina 2.
2 Valitse objektiivin numero.
Korosta Objektiivin numero ja paina 4
tai 2 valitaksesi objektiivin numeron.
3 Syötä polttoväli ja aukko.
Korosta Polttoväli (mm) tai Suurin
aukko ja paina 4 tai 2 muokataksesi
korostettua kohtaa.
4 Tallenna asetukset ja poistu.
Paina J. Määritetty polttoväli ja aukko tallennetaan valitun
objektiivin numeron kohdalle.
236
A Polttoväliä ei ole luettelossa
Jos oikeaa polttoväliä ei ole luettelossa, valitse lähin arvo, joka on suurempi
kuin objektiivin todellinen polttoväli.
A Telejatkeet ja zoom-objektiivit
Telejatkeen suurin aukko on telejatkeen ja objektiivin yhdistetty suurin
aukko. Huomaa, että objektiivin tietoja ei säädetä, kun eimikroprosessoriohjatulla objektiivilla lähennetään tai loitonnetaan. Eri
polttovälien tiedot voi syöttää erillisinä objektiivin numeroina, tai
objektiivin tietoja voi muokata vastaamaan objektiivin polttovälin ja
suurimman aukon uusia arvoja joka kerta kun zoomausta säädetään.
237
Objektiivin tietojen hakeminen, kun käytössä on eimikroprosessoriohjattu objektiivi:
1 Määritä ei-mikroprosessoriohjatun objektiivin numeron
valinta kameran painikkeen tehtäväksi.
Valitse Valitse ei-CPU-objektiivin nro kameran painikkeen
”Painallus ja komentokiekot” -asetukseksi Mukautettujen
asetusten valikossa (0 323). Ei-mikroprosessoriohjatun
objektiivin numeron valinnan voi määrittää Fn-painikkeen
(Mukautettu asetus f2, Fn-painikkeen tehtävä, 0 356), Pvpainikkeen (Mukautettu asetus f3, Esikatselupainikkeen teht.,
0 361) tai A AE-L/AF-L -painikkeen (Mukautettu asetus f4, AE-L/
AF-L-painikkeen teht., 0 361) tehtäväksi.
2 Valitse objektiivin numero valitulla painikkeella.
Paina valittua painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa, kunnes
haluamasi objektiivin numero näkyy ohjauspaneelissa.
Polttoväli
Fn-painike Pääkomentokiekko
238
Suurin aukko
Objektiivin numero
Ohjauspaneeli
Sijaintitiedot
GP-1-/GP-1A-GPS-laite (saatavilla erikseen) voidaan liittää kameran
lisälaiteliitäntään (0 443) GP-1:n/GP-1A:n mukana toimitetulla
kaapelilla, jolloin kameran nykyiset sijaintitiedot voidaan tallentaa
valokuviin kuvaushetkellä. Sammuta kamera, ennen kuin liität
GP-1:n/GP-1A:n; katso lisätietoja GP-1:n/GP-1A:n käyttöoppaasta.
❚❚ Asetusvalikon asetukset
Asetusvalikon kohta Sijaintitiedot sisältää alla luetellut asetukset.
• Valmiustila-ajastin: Valitse, kytkeytyvätkö valotusmittarit
automaattisesti pois päältä, kun GP-1/GP-1A on liitetty kameraan.
Asetus
Kuvaus
Valotusmittarit sammuvat automaattisesti, jos mitään
toimintoja ei tehdä aikana, joka on valittu Mukautettuun
asetukseen c2 (Valmiustila-ajastin, 0 336; jotta kamera ehtii
Käytössä
hakea sijaintitiedot, viivettä pidennetään enintään yhdellä
minuutilla sen jälkeen kun valotusmittarit on aktivoitu tai kun
kamera kytketään päälle). Tämä säästää akkua.
Valotusmittarit eivät kytkeydy pois päältä, kun GP-1/GP-1A on
Ei käytössä
liitetty.
• Sijainti: Tämä kohta on käytettävissä vain GP-1:n/GP-1A:n ollessa
liitettynä, jolloin se näyttää nykyisen leveyspiirin, pituuspiirin,
korkeuden ja UTC-ajan GP-1:n/GP-1A:n ilmoittamien tietojen
mukaisesti.
• Aseta kello satelliitista: Valitse Kyllä, jos haluat synkronoida kameran
kellon GPS-laitteen ilmoittaman ajan kanssa.
239
A UTC-aika
UTC-tiedot saadaan GPS-laitteelta, eivätkä ne ole yhteydessä kameran
kelloon.
A o-kuvake
Yhteyden tila ilmaistaan o-kuvakkeella:
• o (muuttumaton): Kamera on muodostanut
yhteyden GP-1:llä/GP-1A:lla. Tämän
kuvakkeen näkyessä otettavien kuvien
tiedoissa on erillinen sivu sijaintitiedoille
(0 253).
• o (vilkkuu): GP-1/GP-1A hakee signaalia.
Kuvat, jotka otetaan tämän kuvakkeen
vilkkuessa, eivät sisällä sijaintitietoja.
• Ei kuvaketta: GP-1:ltä/GP-1A:lta ei ole vastaanotettu uusia sijaintitietoja
vähintään kahteen sekuntiin. Kuvat, jotka otetaan, kun o-kuvake ei näy,
eivät sisällä sijaintitietoja.
240
Lisää toistosta
Kuvien katseleminen
Täyskuvatoisto
Toista valokuvia painamalla K-painiketta.
Viimeksi otettu valokuva näytetään
näytöllä.
K-painike
Toiminto
Käytä
Näytä lisää
valokuvia
Paina 1 tai 3 näyttääksesi nykyisen
valokuvan tiedot (0 246).
Näytä kuvan
tiedot
Palaa
kuvaustilaan
Toista elokuva
Kuvaus
Paina 2 näyttääksesi valokuvat
tallennusjärjestyksessä ja 4 näyttääksesi
kuvat käänteisessä järjestyksessä.
/K
J
Poistu kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin tai painamalla Kpainiketta.
Jos nykyinen kuva on merkitty 1kuvakkeella, joka ilmaisee, että kyseessä
on elokuva, aloita elokuvan toisto
painamalla J (0 79).
241
A Käännä pysty
Näyttääksesi pystysuuntaiset
(muotokuvasuunta) valokuvat pystysuunnassa
valitse Päällä toistovalikon kohtaan Käännä
pysty (0 308).
A Kuvan tarkastelu
Kun Päällä on valittu toistovalikon kohtaan Kuvan tarkastelu (0 307),
valokuvat näytetään näytöllä automaattisesti kuvauksen jälkeen (kuvia ei
käännetä automaattisesti kuvan tarkastelun aikana, koska kamera on jo
oikeassa asennossa). Sarjakuvaustiloissa kuvat näytetään, kun kuvaus
päättyy, ja ensin näytetään nykyisen sarjan ensimmäinen valokuva.
242
Pienoiskuvien toisto
Näytä kuvat neljän, yhdeksän tai 72 kuvan kuvaluetteloissa
painamalla W (S) -painiketta.
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Täyskuvatoisto
Toiminto
Pienoiskuvien toisto
Käytä
Korosta kuvia
Näytä korostettu
kuva
Palaa kuvaustilaan
J
/K
Kalenteritoisto
Kuvaus
Korosta kuvia monivalitsimella
täyskuvatoistoa, toiston zoomausta
(0 255), poistoa (0 258) tai
suojausta (0 257) varten.
Paina J näyttääksesi korostetun
kuvan koko näytön kokoisena.
Poistu kuvaustilaan painamalla
laukaisin puoleenväliin tai
painamalla K-painiketta.
243
Kalenteritoisto
Katsellaksesi valittuna päivänä otettuja kuvia paina W (S)
-painiketta, kun näytöllä näkyy 72 kuvaa.
Päivämääräluettelo
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Pienoiskuvaluettelo
Täyskuvatoisto
Pienoiskuvien toisto
Kalenteritoisto
Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat siitä, onko kohdistin
päivämäärä- vai pienoiskuvaluettelon kohdalla:
Toiminto
Käytä
Vaihda päivämäärä- ja
pienoiskuvaluettelon
välillä
W (S)/J
Poistu pienoiskuvien
toistoon/Lähennä
korostettua valokuvaa
X (T)
Korosta päivämääriä/
Korosta kuvia
Vaihda
täyskuvatoistoon
Palaa kuvaustilaan
244
J
/K
Kuvaus
Paina W (S)- tai J -painiketta
päivämääräluettelossa siirtääksesi
kohdistimen
pienoiskuvaluetteloon. Palaa
päivämääräluetteloon painamalla
uudelleen W (S).
• Päivämääräluettelo: Poistu 72 kuvan
toistoon.
• Pienoiskuvaluettelo: Paina ja pidä
X (T) -painiketta painettuna
lähentääksesi korostettua kuvaa.
• Päivämääräluettelo: Korosta
päivämäärä.
• Pienoiskuvaluettelo: Korosta kuva.
Pienoiskuvaluettelo: Näytä korostettu
kuva.
Poistu kuvaustilaan painamalla
laukaisin puoleenväliin tai
painamalla K-painiketta.
P-painike
Kun P-painiketta painetaan täyskuva- tai
pienoiskuvien toistossa, seuraavat
asetukset tulevat näkyviin.
• Toistokortti ja -kansio: Valitse toistossa
käytettävä kansio. Korosta paikka ja
paina 2 näyttääksesi luettelon valitulla
kortilla olevista kansioista, korosta sitten P-painike
kansio ja paina J näyttääksesi
korostetussa kansiossa olevat kuvat.
• Muokkaus (vain valokuvat): Käytä
muokkausvalikon asetuksia (0 393)
luodaksesi nykyisestä valokuvasta
muokatun kopion.
• Muokkaa elokuvaa (vain elokuvat): Muokkaa
elokuvia käyttämällä elokuvan
muokkausvalikon asetuksia (0 81). Elokuvia voi muokata myös
painamalla P-painiketta, kun elokuvan toisto on keskeytetty.
• Valitse läh. älylaitteeseen/poista val.: Valitse valokuvia älylaitteeseen
lähetettäväksi (0 289).
Poistu P-painikevalikosta ja palaa toistoon painamalla P-painiketta
uudelleen.
245
Kuvan tiedot
Kuvan tiedot näytetään kuvan päällä täyskuvatoistossa. Paina 1 tai
3 selataksesi kuvan tietoja alla kuvatulla tavalla. Huomaa, että ”vain
kuva”, kuvaustiedot, RGB-histogrammit, valoalueet ja yleiskatsaus
näytetään vain, jos vastaava asetus on valittuna kohdassa Toiston
näyttöasetukset (0 302). Sijaintitiedot näkyvät vain, jos GP-1:tä/
GP-1A:ta käytettiin valokuvaa otettaessa (0 239).
1/ 12
1/ 12
–1. 3
1/ 4000 F2. 8
+1. 0
0,
100ND750 DSC_0001. JPG
15 / 04/ 2014 10: 02: 28
Hi 0. 3
Ei mitään (vain kuva)
85mm
SLOW
0
100ND750 DSC_0001. JPG
15/ 04 / 2014 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Tiedoston tiedot
NIKON D750
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
Yleiskatsauksen
tiedot
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2014
: 10 : 02 : 28
N I KON D750
Valoalueet
100-1
Sijaintitiedot
M T R S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
, E X P . T U N I NG
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
, : M : T T L , + 3.
B : ---
:
, 1 / 4 0 0 0 , F2. 8
: , H i 0. 3
+5 / 6
: + 1. 3,
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
: S / VR -O n
: B u i l t - i n , C MD
:
S L OW
0 A : T T L , + 3. 0
C : ---
N I KON D750
RGB-histogrammi
246
Kuvaustiedot
100-1
❚❚ Tiedoston tiedot
1234
5
6
1/ 12
14
13
12
100ND750 DSC_0001. JPG
15 / 04/ 2014 10: 02: 28
11
10
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
7
9 8
1 Suojaustila ........................................ 257
8 Kuvakoko .......................................... 118
2 Muokkausilmaisin........................... 393
9 Kuva-ala ............................................ 110
3 Latausmerkintä................................ 290 10 Tallennusaika.............................28, 381
4 Tarkennuspiste 1, 2 ........................... 127 11 Tallennuspäivämäärä ..............28, 381
5 Tarkennusalueen merkit 1 ............... 35 12 Nykyinen korttipaikka ................... 119
6 Kuvan numero/kuvien
13 Kansion nimi .................................... 311
kokonaismäärä
14 Tiedostonimi.................................... 313
7 Kuvanlaatu........................................ 115
1 Näkyy vain, jos Tarkennuspiste on valittu kohdassa Toiston näyttöasetukset
(0 302).
2 Jos valokuva on otettu AF-S-tilassa tai kertatarkennuksen ollessa valittuna AF-A-tilassa, näytöllä
näkyy piste, jossa tarkennus ensimmäiseksi lukittui. Jos valokuva otettiin AF-C-tilassa tai jatkuvan
tarkennuksen ollessa valittuna AF-A-tilassa, tarkennuspiste näkyy vain, jos tarkennusaluetilana oli
jokin muu kuin automaattinen tarkennusalueen valinta ja kamera pystyi tarkentamaan.
247
❚❚ Valoalueet
1
2
3
1 Kuvan
valoalueet *
3 Nykyinen kanava *
2 Kansion numero—kuvan numero
........................................................... 311
* Vilkkuvat alueet osoittavat nykyisen kanavan valoalueet
(mahdollisesti ylivalottuneet alueet). Pidä W (S)
-painiketta painettuna ja paina 4 tai 2 selataksesi kanavia
seuraavalla tavalla:
W (S) -painike
RGB
(kaikki kanavat)
248
R
(punainen)
G
(vihreä)
B
(sininen)
❚❚ RGB-histogrammi
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Kuvan valoalueet *
5 Histogrammi (RGB-kanava). Kaikissa
2 Kansion numero—kuvan numero
histogrammeissa vaaka-akseli
näyttää kuvapisteen kirkkauden ja
pystyakseli kuvapisteiden määrän.
6 Histogrammi (punainen kanava)
7 Histogrammi (vihreä kanava)
8 Histogrammi (sininen kanava)
............................................................ 311
3 Valkotasapaino................................ 145
Värilämpötila.................................. 152
Valkotasapainon hienosäätö ..... 149
Esiasetus käsin ............................... 155
4 Nykyinen kanava *
* Vilkkuvat alueet osoittavat nykyisen kanavan valoalueet
(mahdollisesti ylivalottuneet alueet). Pidä W (S)
-painiketta painettuna ja paina 4 tai 2 selataksesi kanavia
seuraavalla tavalla:
W (S) -painike
RGB
(kaikki kanavat)
R
(punainen)
G
(vihreä)
B
(sininen)
Valoalueiden näyttö pois
päältä
249
A Toiston zoomaus
Lähennä valokuvaa histogrammin näkyessä
painamalla X (T). Lähennä ja loitonna kuvaa
X (T)- ja W (S) -painikkeilla ja vieritä
kuvaa monivalitsimella. Histogrammi
päivitetään näyttämään vain näytössä näkyvää
kuvan osaa koskevat tiedot.
A Histogrammit
Kameran histogrammit ovat vain ohjeellisia, ja ne saattavat poiketa
kuvankäsittelyohjelmien histogrammeista. Alla on esimerkkejä
histogrammeista:
Jos kuvassa on kirkkaudeltaan
hyvin erilaisia kohteita,
sävyjakauma on suhteellisen
tasainen.
Jos kuva on tumma, sävyjakauma
siirtyy vasemmalle.
Jos kuva on kirkas, sävyjakauma
siirtyy oikealle.
Valotuksen korjauksen lisääminen siirtää sävyjakaumaa oikealle ja
valotuksen korjauksen vähentäminen vasemmalle. Histogrammeista saa
yleiskuvan kokonaisvalotuksesta, kun valokuvia on vaikea nähdä näytöllä
kirkkaasti valaistussa ympäristössä.
250
❚❚ Kuvaustiedot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M T R S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
, E X P . T U N I NG
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
, : M : T T L , + 3.
B : ---
:
, 1 / 4 0 0 0 , F2 . 8
: , H i 0. 3
+5 / 6
: + 1. 3,
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
: S / VR -O n
: B u i l t - i n , C MD
:
S L OW
0 A : T T L , + 3. 0
C : ---
N I KON D750
100-1
11
12
1 Mittaus............................................... 139
2
3
4
5
6
7 Salaman tyyppi ...................... 180, 433
Suljinaika.......................................90, 93
Ohjaintila .......................................... 348
Aukko.............................................91, 93 8 Salamatila ................................ 181, 183
Kuvaustila ..............................................6 9 Salaman ohjaus............. 347, 435, 437
ISO-herkkyys 1 .................................. 134
Salaman korjaus.............................. 188
Valotuksen korjaus ......................... 143 10 Kameran nimi
Optimaalisen valotuksen säätö 2
11 Kuva-ala ............................................ 110
............................................................ 336
12 Kansion numero—kuvan numero
Polttoväli.................................. 235, 432
........................................................... 311
Objektiivin tiedot ............................ 235
Tarkennustila ................... 57, 121, 132
Objektiivin VR (tärinänvaimennus) 3
13
14
15
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P A C E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
CLAR I TY
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
N I KON D750
: AU T O 1 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
: +1
:0
:0
:0
:0
, 0
100-1
13 Valkotasapaino................................ 145 14 Väriavaruus....................................... 314
Värilämpötila.................................. 152 15 Picture Control 4 .............................. 165
Valkotasapainon hienosäätö ..... 149
Esiasetus käsin ............................... 155
251
16
17
18
19
20
21
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
WARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
N I KON D750
100-1
16 Suuren ISO-herkkyyden kohinan
19 Vinjetoinnin korjaus....................... 315
vähennys ......................................... 317 20 Kuvan muokkaushistoria .............. 393
Pitkän valotusajan kohinan
21 Kuvaselitys........................................ 384
vähennys ......................................... 317
17 Aktiivinen D-Lighting .................... 175
18 HDR-voimakkuus ............................ 177
22
23
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
N I KON D750
22 Kuvaajan
nimi 5 ................................ 385
100-1
23 Tekijänoikeuksien haltija 5 ............ 385
1 Näkyy punaisena, jos valokuvaa otettaessa automaattinen ISO-herkkyyssäätö oli päällä.
2 Näkyy, jos Mukautetun asetuksen b6 (Optimaal. valot. hienosäätö, 0 336) arvo on jokin
muu kuin nolla millä tahansa mittausmenetelmällä.
3 Näkyy vain, jos VR-objektiivi on kiinnitetty.
4 Näytettävät kohteet riippuvat valitusta Picture Control -säätimestä.
5 Kuvaustietojen neljäs sivu näytetään vain, jos valokuvaan on tallennettu tekijänoikeustiedot sivun
385 ohjeiden mukaisesti.
252
❚❚ Sijaintitiedot * (0 239)
1
2
3
4
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
N I KON D750
1 Leveyspiiri
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2014
: 10 : 02 : 28
100-1
3 Korkeus
2 Pituuspiiri
4 UTC-aika
* Elokuvien tiedot koskevat tallennuksen aloitusaikaa.
253
❚❚ Yleiskatsauksen tiedot
12 3 4 5
1/ 12
–1. 3
1/ 4000 F2. 8
+1. 0
0,
16
NIKON D750
Hi 0. 3
85mm
SLOW
6
17 18 19 20 21
22
7
Hi 0. 3
85mm
1/ 4000 F2. 8
8 29
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
23
28
0,
0
0
100ND750 DSC_0001. JPG
15/ 04 / 2014 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
9
27
26 25
24
15 14 13 12 1110
1 Kuvan numero/kuvien
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
kokonaismäärä
Latausmerkintä ............................... 290
Suojaustila ........................................ 257
Muokkausilmaisin........................... 393
Kameran nimi
Kuvaselityksen ilmaisin ................. 384
Sijaintitietojen ilmaisin.................. 239
Histogrammi, joka näyttää kuvan
sävyjakauman (0 250).
Kuvanlaatu ....................................... 115
Kuvakoko .......................................... 118
Kuva-ala ............................................ 110
Tiedostonimi.................................... 313
Tallennusaika.............................28, 381
Kansion nimi .................................... 311
Tallennuspäivämäärä ..............28, 381
16 Nykyinen korttipaikka ................... 119
17 Mittaus .............................................. 139
18 Kuvaustila .............................................. 6
19 Suljinaika ...................................... 90, 93
20 Aukko............................................. 91, 93
21 ISO-herkkyys * .................................. 134
22 Polttoväli.................................. 235, 432
23 Aktiivinen D-Lighting .................... 175
24 Picture Control ................................ 165
25 Väriavaruus ...................................... 314
26 Salamatila................................ 181, 183
27 Valkotasapaino................................ 145
Värilämpötila.................................. 152
Valkotasapainon hienosäätö ..... 149
Esiasetus käsin ............................... 155
28 Salaman korjaus.............................. 188
Ohjaintila .......................................... 348
29 Valotuksen korjaus......................... 143
* Näkyy punaisena, jos valokuvaa otettaessa automaattinen ISO-herkkyyssäätö oli päällä.
254
Tarkempi katselu: toiston zoomaus
Lähennä täyskuvatoistossa näkyvää kuvaa
painamalla X (T) -painiketta. Seuraavat
toiminnot ovat käytettävissä zoomauksen
aikana:
X (T) -painike
Toiminto
Käytä
Lähennä tai
loitonna
X (T)/
W (S)
Näytä kuvan
muita alueita
Kuvaus
Paina X (T)
lähentääksesi 36 ×
24 (3 : 2)
-muotoisia kuvia
enintään noin 38×
(suuret kuvat), 28×
(keskikokoiset
kuvat) tai 19×
(pienet kuvat). Loitonna painamalla W (S).
Kun valokuvaa on lähennetty, käytä
monivalitsinta näyttääksesi kuvan alueita,
jotka eivät näy näytöllä. Pidä monivalitsinta
painettuna vierittääksesi nopeasti kuvan
muille alueille. Navigointi-ikkuna näytetään,
kun zoomaussuhdetta muutetaan; näytöllä
kulloinkin näkyvä alue merkitään keltaisella
reunuksella. Zoomaussuhde näkyy
navigointi-ikkunan alla olevassa palkissa;
palkki muuttuu vihreäksi, kun suhde on 1 : 1.
255
Toiminto
Käytä
Valitse
kasvot
Kierrä pääkomentokiekkoa näyttääksesi
saman kohdan muissa valokuvissa nykyisellä
zoomaussuhteella. Toiston zoomaus
peruutetaan, kun elokuva näytetään.
Näytä muita
kuvia
Palaa
kuvaustilaan
256
Kuvaus
Zoomauksen
aikana havaitut
kasvot merkitään
navigointiikkunassa
valkoisilla
reunuksilla. Näytä
muita kasvoja
kiertämällä sivukomentokiekkoa.
/K
Poistu kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin tai painamalla K-painiketta.
Valokuvien suojaaminen poistolta
Paina täyskuva-, zoomaus-, pienoiskuva- ja kalenteritoistossa
L (U) -painiketta suojataksesi nykyisen kuvan tahattomalta
poistolta. Suojatut tiedostot on merkitty P-kuvakkeella, eikä niitä
voi poistaa O (Q) -painikkeella eikä toistovalikon Poistatoiminnolla. Huomaa, että suojatut kuvat poistetaan, kun
muistikortti alustetaan (0 375). Poistaaksesi kuvan suojauksen niin,
että kuvan voi poistaa, näytä tai korosta kuva ja paina L (U)
-painiketta.
L (U) -painike
A Kaikkien kuvien suojauksen poistaminen
Poistaaksesi Toistokansio-valikossa valittuna olevan kansion tai
kansioiden kaikkien kuvien suojauksen paina L (U)- ja O (Q)
-painikkeita samanaikaisesti noin kahden sekunnin ajan toiston aikana.
257
Valokuvien poistaminen
Poista täyskuvatoistossa näkyvä valokuva tai pienoiskuvaluettelossa
korostettuna oleva valokuva painamalla O (Q) -painiketta. Poista
useita valitsemiasi valokuvia, kaikki valittuna päivänä otetut
valokuvat tai kaikki nykyisen toistokansion valokuvat käyttämällä
toistovalikon Poista-toimintoa. Poistettuja valokuvia ei voi
palauttaa. Huomaa, että suojattuja tai piilotettuja kuvia ei voi
poistaa.
Täyskuva-, pienoiskuva- ja kalenteritoisto
Poista nykyinen valokuva painamalla O (Q) -painiketta.
1 Paina O (Q) -painiketta.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin.
O (Q) -painike
2 Paina O (Q) -painiketta uudelleen.
Poista valokuva painamalla O (Q)
-painiketta. Poistu poistamatta
valokuvaa painamalla K-painiketta.
O (Q) -painike
258
A Kalenteritoisto
Kaikki valittuna päivänä otetut valokuvat voi poistaa kalenteritoistossa
korostamalla päivän päivämääräluettelossa ja painamalla O (Q)
-painiketta (0 244).
A Katso myös
Toistovalikon Poiston jälkeen -asetuksella valitaan, näytetäänkö kuvan
poistamisen jälkeen edellinen vai seuraava kuva (0 307).
259
Toistovalikko
Toistovalikon Poista-toiminto sisältää seuraavat asetukset.
Huomaa, että kuvien määrästä riippuen poistaminen saattaa kestää
jonkin aikaa.
Asetus
Q
n
R
Valitut
Valitse
päivämäärä
Kaikki
Kuvaus
Poista valitut kuvat.
Poista kaikki valittuna päivänä otetut kuvat (0 261).
Poista kaikki kuvat valittuna
olevasta toistokansiosta
(0 300). Jos kamerassa on
kaksi muistikorttia, voit
valita, kummalta kortilta
kuvat poistetaan.
❚❚ Valitut: valittujen valokuvien poistaminen
1 Valitse kuvat.
Korosta kuva monivalitsimella ja paina
W (S) -painiketta valitaksesi sen tai
poistaaksesi valinnan. Valitut kuvat
merkitään O -kuvakkeella. Toista
tarvittaessa valitaksesi lisää kuvia.
W (S) -painike
260
2 Poista valitut kuvat.
Paina J. Vahvistusikkuna tulee
näkyviin; korosta Kyllä ja paina J.
❚❚ Valitse päivämäärä: valittuna päivänä otettujen valokuvien
poistaminen
1 Valitse päivämäärät.
Korosta päivämäärä ja paina 2
valitaksesi kaikki korostettuna päivänä
otetut kuvat. Valitut päivämäärät
merkitään M-kuvakkeella. Toista
tarvittaessa valitaksesi lisää päiviä;
poista päivämäärän valinta
korostamalla päivä ja painamalla 2.
2 Poista valitut kuvat.
Paina J. Vahvistusikkuna tulee
näkyviin; korosta Kyllä ja paina J.
261
Liitännät
ViewNX 2:n asentaminen
Asenna mukana toimitettu ohjelmisto näyttääksesi ja muokataksesi
tietokoneelle kopioituja valokuvia ja elokuvia. Varmista ennen
ViewNX 2:n asentamista, että tietokoneesi täyttää sivulla 264
luetellut järjestelmävaatimukset. Varmista, että käytössäsi on
ViewNX 2:n uusin versio, jonka voi ladata sivulla xxiii luetelluilta
verkkosivuilta, koska vanhemmat versiot, jotka eivät tue D750:tä,
eivät välttämättä pysty siirtämään NEF (RAW) -kuvia oikein.
1 Käynnistä asennusohjelma.
Käynnistä tietokone, aseta asennus-CD levyasemaan ja käynnistä
asennusohjelma. Kielivalintaikkuna tulee näkyviin. Jos haluamasi
kieli ei ole käytettävissä, valitse eri alue napsauttamalla Region
Selection (Aluevalinta) (aluevalinta ei ole käytettävissä
eurooppalaisessa versiossa).
q Valitse alue (tarvittaessa)
w Valitse kieli
e Napsauta Next
(Seuraava)
262
2 Käynnistä asennusohjelma.
Napsauta Install (Asenna) ja noudata näytön ohjeita.
Napsauta Install (Asenna)
3 Poistu asennusohjelmasta.
Windows
Mac
Napsauta Yes (Kyllä)
Napsauta OK
4 Poista asennus-CD-levy CD-ROM-asemasta.
A Nikonin verkkosivujen avaaminen
Siirry Nikonin verkkosivuille ViewNX 2:n asentamisen jälkeen valitsemalla
Windowsin käynnistysvalikosta All Programs (Kaikki ohjelmat) > Link to
Nikon (Linkki Nikonin sivuille) (vaatii Internet-yhteyden).
263
A Järjestelmävaatimukset
CPU
Windows
• Valokuvat: Intel Celeron, Pentium 4 tai Core-sarja, 1,6 GHz
tai parempi
• Elokuvat (toisto): Pentium D 3,0 GHz tai parempi; Intel Core
i5:tä tai parempaa suositellaan katseltaessa elokuvia,
joiden kuvakoko on 1 280 × 720 tai suurempi,
kuvataajuudella 30 kuvaa/s tai suuremmalla tai elokuvia,
joiden kuvakoko on 1 920 × 1 080 tai suurempi
• Elokuvat (muokkaus): Intel Core i5 tai parempi
KäyttöjärjesEsiasennettu Windows 8.1, Windows 7 ja Windows Vista
telmä *
• 32-bittinen Windows 8.1, Windows 7 tai Windows Vista: 1 Gt tai
enemmän (suositus 2 Gt tai enemmän)
Muisti (RAM)
• 64-bittinen Windows 8.1, Windows 7 tai Windows Vista: 2 Gt tai
enemmän (suositus 4 Gt tai enemmän)
Käynnistyslevyllä käytettävissä vähintään 1 Gt (suositus
Kiintolevytila
3 Gt tai enemmän)
• Tarkkuus: 1 024 × 768 kuvapistettä (XGA) tai enemmän
Grafiikka
(suositus 1 280 × 1 024 kuvapistettä tai enemmän)
• Väri: 24-bittiset värit (True Color) tai enemmän
Sisäisen USB-portin käyttöä edellytetään. Ohjelmisto ei
Liitännät välttämättä toimi odotetulla tavalla, jos kamera on liitetty
USB-keskittimen kautta.
* Katso viimeisimmät tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä sivulla xxiii luetelluilta verkkosivuilta.
264
CPU
Mac
• Valokuvat: Intel Core- tai Xeon-sarja
• Elokuvat (toisto): Core Duo 2 GHz tai parempi; Intel Core
i5:tä tai parempaa suositellaan katseltaessa elokuvia,
joiden kuvakoko on 1 280 × 720 tai suurempi,
kuvataajuudella 30 kuvaa/s tai suuremmalla, tai elokuvia,
joiden kuvakoko on 1 920 × 1 080 tai suurempi
• Elokuvat (muokkaus): Intel Core i5 tai parempi
KäyttöjärjesOS X 10.9, 10.8 tai 10.7
telmä *
Muisti (RAM) 2 Gt tai enemmän (suositus 4 Gt tai enemmän)
Käynnistyslevyllä käytettävissä vähintään 1 Gt (suositus
Kiintolevytila
3 Gt tai enemmän)
• Tarkkuus: 1 024 × 768 kuvapistettä (XGA) tai enemmän
Grafiikka
(suositus 1 280 × 1 024 kuvapistettä tai enemmän)
• Väri: 24-bittiset värit (miljoonia värejä) tai enemmän
Sisäisen USB-portin käyttöä edellytetään. Ohjelmisto ei
Liitännät välttämättä toimi odotetulla tavalla, jos kamera on liitetty
USB-keskittimen kautta.
* Katso viimeisimmät tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä sivulla xxiii luetelluilta verkkosivuilta.
265
ViewNX 2:n käyttö
Kopioi kuvia tietokoneelle
Varmista ennen jatkamista, että olet asentanut kameran mukana
toimitetun ViewNX 2 -CD-levyn ohjelmiston (0 262).
1 Liitä USB-kaapeli.
Sammuta kamera ja varmista, että kamerassa on muistikortti, ja
liitä sitten mukana toimitettu USB-kaapeli kuvan mukaisesti ja
käynnistä kamera.
A Käytä luotettavaa virtalähdettä
Varmistaaksesi, ettei tiedonsiirto keskeydy, tarkista että kameran akku
on ladattu täyteen.
A Kaapelien liittäminen
Varmista, että kamera on pois päältä, ennen kuin liität tai irrotat
liitäntäkaapeleita. Älä käytä voimaa äläkä yritä asentaa liittimiä vinoon.
D Siirron aikana
Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia, kun siirto on käynnissä.
D USB-keskittimet
Liitä kamera suoraan tietokoneeseen; älä liitä kaapelia USB-keskittimen
tai näppäimistön kautta.
266
2 Käynnistä ViewNX 2:een kuuluva Nikon Transfer 2.
Jos näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään valitsemaan ohjelma,
valitse Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Jos seuraava valintaikkuna tulee näkyviin, valitse Nikon Transfer 2 alla
kuvatulla tavalla.
1 Kohdassa Import pictures and videos
(Tuo kuvia ja videoita) napsauta
Change program (Vaihda ohjelma).
Ohjelmanvalintaikkuna tulee näkyviin;
valitse Import File using
Nikon Transfer 2 (Tuo tiedosto
käyttäen ohjelmaa Nikon Transfer 2) ja napsauta OK.
2 Kaksoisnapsauta Import File (Tuo tiedosto).
A Windows 8.1
Windows 8.1 saattaa avata Automaattinen
toisto -valintaikkunan, kun kamera
liitetään. Kosketa tai napsauta
valintaikkunaa ja kosketa tai napsauta
Import File/Nikon Transfer 2 (Tuo
tiedosto/Nikon Transfer 2) valitaksesi
Nikon Transfer 2:n.
267
3 Napsauta Start Transfer (Aloita siirto).
Oletusarvoisesti muistikortilla olevat kuvat kopioidaan
tietokoneelle.
Start Transfer (Aloita siirto)
4 Katkaise yhteys.
Kun siirto on päättynyt, sammuta kamera ja irrota USB-kaapeli.
A ViewNX 2:n käynnistäminen manuaalisesti
• Windows: Kaksoisnapsauta työpöydän ViewNX 2 -pikakuvaketta.
• Mac: Napsauta Dock-palkin ViewNX 2 -kuvaketta.
A Lisätietoja
Katso lisätietoja ViewNX 2:n käytöstä verkko-oppaasta.
A Capture NX-D
Käytä Nikonin Capture NX-D -ohjelmistoa muokataksesi valokuvia tai
muuttaaksesi NEF (RAW) -kuvien asetuksia ja tallentaaksesi ne muissa
muodoissa. Capture NX-D:ssä on myös pölynpoistotoiminto, joka poistaa
kuvista kameran sisällä olevan pölyn aiheuttamia jälkiä. Capture NX-D on
ladattavissa ViewNX 2 -asennusohjelman linkin kautta (0 262).
268
Ethernet- ja langattomat verkot
Lisävarusteena saatavaa UT-1-tiedonsiirtolaitetta (0 442) voi
käyttää valokuvien lataamiseen tietokoneelle tai ftp-palvelimelle.
Kamera liitetään UT-1:een kameran mukana toimitetulla USBkaapelilla, ja UT-1 muodostaa yhteyden verkkoon Ethernet-kaapelin
tai lisävarusteena saatavan langattoman lähettimen WT-5 avulla
(0 442). Lisävarusteena saatavat tiedonsiirtolaitteet ja langattomat
lähettimet tukevat seuraavia tiloja:
Tila
FTP-lataus
Kuvansiirto
Kameran ohjaus
HTTP-palvelin
Toiminto
Lataa olemassa olevia valokuvia ja elokuvia tietokoneelle
tai ftp-palvelimelle tai lataa uusia valokuvia sitä mukaa
kuin niitä otetaan.
Ohjaa kameraa erikseen saatavalla Camera Control Pro 2
-ohjelmistolla ja tallenna uudet valokuvat ja elokuvat
suoraan tietokoneelle.
Katsele ja ota kuvia etänä käyttämällä selaimella
varustettua tietokonetta tai iPhonea.
Katso tietoa lisävarusteena saatavien tiedonsiirtolaitteiden tai
langattomien lähettimien käytöstä laitteen mukana toimitetuista
käyttöoppaista. Muista päivittää laitteen laiteohjelma ja muut
ohjelmistot viimeisimpiin versioihin.
269
D Kuvien lataus
Kun yhteys UT-1:een on muodostettu, P-painikkeella valitaan toiston
aikana kuvat, jotka ladataan ftp- ja kuvansiirtotiloissa (lataus tehdään vain,
kun UT-1 on yhdistetty). Muut toistotoiminnot, joissa käytetään
P-painiketta, kuten Vertailu vierekkäin (0 419), eivät ole käytettävissä.
Palauta normaali toiminta poistamalla verkkoprofiili UT-1:n käyttöoppaassa
kuvatulla tavalla.
D Siirron aikana
Elokuvia ei voi tallentaa tai toistaa, kun UT-1 on yhdistetty ja kuvia on vielä
lähettämättä tai jos kuvia siirretään parhaillaan Ethernet- tai langattoman
verkon kautta.
A Elokuvat
Elokuvia voi ladata Ethernet- ja langattomien verkkojen kautta siirtotilassa.
Huomaa kuitenkin, että elokuvia ei voi ladata käyttämällä Asetuksetvalikon Automaattinen lähetys- tai Lähetä kansio -toimintoja.
D HTTP-palvelintila
Kameraa ei voi käyttää elokuvien tallennukseen tai katseluun HTTPpalvelintilassa.
A WT-5- langattomat lähettimet
Pääasiallinen ero mallien WT-5 ja WT-5A/B/C/D/E välillä on tuettujen
kanavien määrä; ellei toisin mainita, kaikki kohdat, joissa käsitellään
WT-5:tä, pätevät myös malleihin WT-5A/B/C/D/E.
270
Valokuvien tulostaminen
Valitut JPEG-kuvat voi tulostaa PictBridge-tulostimella (0 488), joka
liitetään suoraan kameraan.
Tulostimen liittäminen
Liitä kamera käyttämällä mukana toimitettua USB-kaapelia. Älä
käytä voimaa äläkä yritä asentaa liittimiä vinoon.
Kun kamera ja tulostin kytketään päälle, näytölle ilmestyy
aloitusnäyttö ja sen jälkeen PictBridge-toistonäyttö.
D USB-keskittimet
Liitä kamera suoraan tulostimeen; älä liitä kaapelia USB-keskittimen kautta.
D Tulostettavien valokuvien valitseminen
NEF (RAW) -valokuvia (0 115) ei voi valita tulostettavaksi. NEF (RAW)
-kuvista voi luoda JPEG-kopioita käyttämällä muokkausvalikon toimintoa
NEF (RAW) -käsittely (0 406).
A Tulostaminen suoran USB-liitännän kautta
Varmista, että akku on täyteen ladattu, tai käytä lisävarusteena saatavaa
verkkolaitetta ja virtaliitäntää. Kun otat valokuvia tulostettavaksi suoran
USB-liitännän kautta, aseta Väriavaruus-asetukseksi sRGB (0 314).
271
Kuvien tulostaminen yksitellen
1 Näytä haluamasi kuva.
Näytä lisää kuvia painamalla 4 tai 2. Paina X (T) -painiketta
lähentääksesi nykyistä kuvaa (paina K poistuaksesi
zoomauksesta). Näytä pienoiskuvat painamalla W (S)
-painiketta. Korosta kuvia monivalitsimella tai paina uudelleen
W (S) näyttääksesi korostetun kuvan koko näytön kokoisena.
2 Säädä tulostusasetuksia.
Paina J näyttääksesi seuraavat kohdat, paina 1 tai 3
korostaaksesi kohdan ja paina 2 näyttääksesi siihen liittyvät
asetukset (luettelossa näkyvät vain nykyisen tulostimen tukemat
asetukset; käyttääksesi oletusasetusta valitse
Tulostinoletukset). Valittuasi asetuksen palaa tulostimen
asetusvalikkoon painamalla J.
Asetus
Sivukoko
Kopioiden
määrä
Reunus
Aikaleima
Rajaus
272
Kuvaus
Valitse sivukoko.
Tämä asetus näkyy vain, kun kuvat tulostetaan yksitellen.
Paina 1 tai 3 valitaksesi kopioiden määrän (enintään 99).
Valitse, lisätäänkö valokuviin valkoinen reunus.
Valitse, tulostetaanko valokuviin tallennusaika ja
-päivämäärä.
Tämä asetus näkyy vain, kun kuvat tulostetaan yksitellen.
Poistu rajaamatta kuvaa korostamalla Ei rajausta ja
painamalla J. Rajaa nykyistä kuvaa korostamalla Rajaa ja
painamalla 2. Rajauksen valintaikkuna tulee näkyviin;
suurenna rajauksen kokoa painamalla X (T) ja
pienennä painamalla W (S) ja siirrä rajausta
monivalitsimella. Huomaa, että tulostuslaatu voi
heikentyä, jos pieniä rajauksia tulostetaan suurikokoisena.
3 Aloita tulostus.
Valitse Aloita tulostus ja paina J aloittaaksesi tulostuksen.
Peruuttaaksesi tulostuksen ennen kuin kaikki kuvat on tulostettu
paina J.
A Katso myös
Katso sivulta 476, mitä tulee tehdä, jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe.
273
Useiden kuvien tulostaminen
1 Näytä PictBridge-valikko.
Paina G-painiketta PictBridge-toistonäytössä.
2 Valitse asetus.
Korosta jokin seuraavista asetuksista ja paina 2.
• Tulostuksen valinta: Valitse tulostettavat kuvat. Korosta kuvia
monivalitsimella (näytä nykyinen kuva koko näytön kokoisena
pitämällä X/T-painiketta painettuna) ja pitäen W (S)
-painiketta painettuna paina 1 tai 3 valitaksesi tulosteiden
määrän (enintään 99). Poista kuvan valinta asettamalla
tulosteiden määräksi nolla.
• Valitse päivämäärä: Tulosta yksi kopio kaikista valittuina päivinä
otetuista kuvista. Korosta päivämääriä painamalla 1 tai 3 ja
valitse tai poista valinta painamalla 2. Näytä valittuna päivänä
otetut kuvat painamalla W (S). Selaa kuvia monivalitsimella
tai paina ja pidä pohjassa X (T) näyttääksesi nykyisen kuvan
koko näytön kokoisena. Paina uudelleen W (S) palataksesi
päivämäärän valintaikkunaan.
• Tulosta (DPOF): Tulosta nykyinen DPOF-tulostustilaus (0 275).
Tilausta voi katsella ja muokata ennen tulostusta yllä olevan
kohdan Tulostuksen valinta kuvauksen ohjeiden mukaisesti.
• Luettelokuva: Jos haluat luoda luettelokuvan kaikista
muistikortilla olevista JPEG-kuvista, siirry vaiheeseen 3.
Huomaa, että jos muistikortilla on yli 256 kuvaa, vain
ensimmäiset 256 kuvaa tulostetaan. Jos vaiheessa 3 valittu
sivukoko on liian pieni luettelokuvalle, näytetään varoitus.
274
3 Säädä tulostusasetuksia.
Säädä tulostimen asetuksia sivun 272 vaiheessa 2 kuvatulla
tavalla.
4 Aloita tulostus.
Valitse Aloita tulostus ja paina J aloittaaksesi tulostuksen.
Peruuttaaksesi tulostuksen ennen kuin kaikki kuvat on tulostettu
paina J.
DPOF-tulostustilauksen luominen: tulostuksen
asetus
Toistovalikon DPOF-tulostustilaus-toiminnolla voi luoda
digitaalisia ”tulostustilauksia” PictBridge-yhteensopiville
tulostimille ja laitteille, joissa on DPOF-tuki (0 488).
1 Valitse DPOF-tulostustilaus > Valitse/
aseta.
Valitse toistovalikossa DPOFtulostustilaus, korosta Valitse/aseta ja
paina 2 (poista kaikki valokuvat
tulostustilauksesta valitsemalla Poista
kaikkien valinta).
2 Valitse kuvat.
Selaa kuvia monivalitsimella (näytä
nykyinen kuva koko näytön kokoisena
pitämällä X/T-painiketta
painettuna) ja pitäen W (S)
-painiketta painettuna paina 1 tai 3
valitaksesi tulosteiden määrän
(enintään 99). Poista kuvan valinta asettamalla tulosteiden
määräksi nolla. Paina J, kun olet valinnut kaikki haluamasi
kuvat.
275
3 Valitse merkintäasetukset.
Korosta seuraavat asetukset ja paina 2
ottaaksesi korostetun asetuksen
käyttöön tai pois käytöstä.
• Merkitse kuvaustiedot: Suljinaika ja aukko
tulostetaan kaikkiin tulostustilauksen
kuviin.
• Merkitse päivämäärä: Tallennuspäivämäärä tulostetaan kaikkiin
tulostustilauksen kuviin.
4 Päätä tulostustilauksen luominen.
Paina J päättääksesi tulostustilauksen luomisen.
D DPOF-tulostustilaus
Tulostaaksesi nykyisen tulostustilauksen kameran ollessa liitettynä
PictBridge-tulostimeen valitse PictBridge-valikosta Tulosta (DPOF) ja
noudata kohdan ”Useiden kuvien tulostaminen” ohjeita muokataksesi ja
tulostaaksesi nykyisen tilauksen (0 274). DPOF-tulostuspäivämäärää ja
kuvaustietojen asetuksia ei tueta tulostettaessa suoran USB-liitännän
kautta; tulostaaksesi tallennuspäivämäärän nykyisen tulostustilauksen
valokuviin käytä PictBridge-asetusta Aikaleima.
Vaihtoehtoa DPOF-tulostustilaus ei voi käyttää, jos muistikortilla ei ole
riittävästi tilaa tulostustilauksen tallentamiseksi.
NEF (RAW) -valokuvia (0 115) ei voi valita tällä vaihtoehdolla. NEF (RAW)
-kuvista voi luoda JPEG-kopioita käyttämällä muokkausvalikon toimintoa
NEF (RAW) -käsittely (0 406).
Tulostustilaukset eivät välttämättä tulostu oikein, jos kuvia poistetaan
tietokoneella tai muilla laitteilla tulostustilauksen luomisen jälkeen.
276
Valokuvien katseleminen televisiosta
Kameran voi liittää teräväpiirtovideolaitteisiin käyttämällä
lisävarusteena saatavaa High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) -kaapelia (0 442) tai C-tyypin HDMI-kaapelia (saatavilla
erikseen muilta toimittajilta). Sammuta kamera aina ennen kuin
liität tai irrotat HDMI-kaapelin.
Liitä teräväpiirtolaitteeseen
(valitse kaapeli, jossa on liitin
HDMI-laitteelle)
Liitä kameraan
Kytke laite HDMI-kanavalle, käynnistä kamera ja paina K-painiketta.
Kuvat näytetään toiston aikana television näytöllä.
Äänenvoimakkuutta voi säätää television säätimillä; kameran
säätimiä ei voi käyttää.
A Toisto televisiossa
Verkkolaitteen ja virtaliitännän (saatavilla erikseen) käyttöä suositellaan
pitkään jatkuvaan toistoon. Jos valokuvien reunat eivät näy televisiossa,
valitse 95 % kohtaan HDMI > Lisäasetukset > Lähtönäytön koko (0 279).
277
HDMI-asetukset
Asetusvalikon HDMI-asetuksella (0 374) säädetään lähdön
tarkkuutta ja muita HDMI-lisäasetuksia, ja sillä voi myös ottaa
käyttöön kameran kauko-ohjauksen laitteilla, jotka tukevat HDMICEC:tä (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics
Control, standardi, jonka avulla HDMI-laitteilla voi ohjata niihin
liitettyjä lisälaitteita).
❚❚ Lähdön tarkkuus
Valitse HDMI-laitteeseen lähetettävien
kuvien muoto. Jos Automaattinen on
valittu, kamera valitsee automaattisesti
sopivan muodon.
❚❚ Laitehallinta
Jos Päällä on valittu kohtaan HDMI > Laitehallinta, kun kamera on
liitetty HDMI-CEC-standardia tukevaan televisioon ja sekä kamera
että televisio ovat päällä, television kaukosäädintä voi käyttää
kameran monivalitsimen ja J-painikkeen sijaan täyskuvatoistossa
ja kuvaesityksissä. Jos Pois on valittu, television kaukosäädintä ei voi
käyttää kameran ohjaamiseen.
278
❚❚ Lisäasetukset
Asetus
Kuvaus
Asetusta Automaattinen suositellaan useimpiin
tilanteisiin. Jos kamera ei pysty määrittämään oikeaa
RGB-videosignaalin lähtöaluetta HDMI-laitteelle, voit
valita seuraavista asetuksista:
• Rajoitettu alue: Laitteille, joiden RGB-videosignaalin
Lähtöalue
tuloalue on 16–235. Valitse tämä asetus, jos huomaat
varjoalueiden yksityiskohtien katoamista.
• Täysi alue: Laitteille, joiden RGB-videosignaalin tuloalue
on 0–255. Valitse tämä asetus, jos varjot ”palavat puhki”
tai ovat liian kirkkaita.
Valitse HDMI-lähdön vaaka- ja pystysuuntaiseksi kuvaLähtönäytön koko
alaksi 95 % tai 100 %.
Jos Pois on valittuna, kun kamera on liitetty HDMIReaaliaikanäkymän
laitteeseen, kuvaustietoja ei näytetä näytöllä
näyttö
reaaliaikanäkymäkuvauksen aikana.
Valitse Päällä, jos haluat HDMI-näytön sisällön näkyvän
kameran näytöllä, ja Pois sammuttaaksesi kameran
Kaksoisnäyttö
näytön virran säästämiseksi. Kaksoisnäyttö otetaan
käyttöön automaattisesti, kun kohdan
Reaaliaikanäkymän näyttö asetuksena on Pois.
279
A HDMI ja reaaliaikanäkymä
Kun kamera on liitetty HDMI-kaapelilla, HDMI-näyttöjä voi käyttää
reaaliaikanäkymäkuvauksessa ja elokuvan reaaliaikanäkymässä (0 65, 78).
Huomaa, että jos 1 920×1 080; 60p on valittu elokuvan kuvausvalikon
kohtaan Kuvakoko/kuvataajuus (0 319), valittu asetus heijastuu HDMIlähtöön elokuvan tallennuksen aikana vain, jos kaikki seuraavista ehdoista
täyttyvät: Automaattinen tai 1080p (progressiivinen) on valittu kohtaan
HDMI > Lähdön tarkkuus, 100 % on valittu kohtaan HDMI >
Lisäasetukset > Lähtönäytön koko ja Pois on valittu kohtaan HDMI >
Lisäasetukset > Reaaliaikanäkymän näyttö (0 279). Muilla asetuksilla
lähdön tarkkuus, kuvakoko tai kuvataajuus saattaa poiketa kameran
valikoissa valituista arvoista.
A HDMI-CEC-laitteet
Kun kamera on liitetty HDMI-CEC-laitteeseen, ohjauspaneelissa näkyy )
jäljellä olevien kuvien määrän sijaan.
A Laitehallinta
Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.
280
Wi-Fi
Mihin Wi-Fiä voi käyttää
Kameran voi liittää langattomien Wi-Fi-verkkojen kautta
älylaitteeseen, johon on asennettu Nikonin oma Wireless Mobile
Utility -sovellus. Älylaitetta voi käyttää kameran ohjaamiseen ja
kuvien ottamiseen etänä, tai kuvia voi ladata kamerasta
älylaitteeseen ja jakaa Internetissä. Kuvia voi myös lähettää
kamerasta älylaitteeseen (0 289).
Lataa kuvia
Jaa kuvia
Kauko-ohjain
Katso tarkemmat tiedot Wireless Mobile Utilityn käyttöoppaasta
(0 283).
A Wi-Fi
Wi-Fi on käytettävissä vain D750:ssä. D750 (K) ei tue Wi-Fiä.
281
Yhteyden muodostaminen kameraan
Ennen kuin muodostat Wi-Fi-yhteyden (langaton lähiverkko),
asenna Wireless Mobile Utility -sovellus Android- tai iOSälylaitteeseen. Ohjeet yhteyden muodostamiseksi kameraan
vaihtelevat älylaitteessa käytettävän yhteystyypin mukaan.
Android
• WPS-painike: Jos älylaite tukee WPS-painiketta (ts. sen Wi-Fi
settings (Wi-Fi-asetukset) -valikossa on vaihtoehto WPS button
connection (Yhteys WPS-painikkeella)), voit muodostaa
yhteyden älylaitteeseen helposti käyttämällä tätä menetelmää
(0 284)
• PIN-koodillinen WPS: Jos älylaite tukee WPS:ää, voit käyttää
yhteyden muodostamiseen kameraa syöttämällä älylaitteessa
näkyvän PIN-koodin (0 285)
• Näytä SSID: Jos älylaite ei tue WPS:ää, voit muodostaa yhteyden
valitsemalla kameran SSID:n älylaitteella (0 286)
iOS
• Näytä SSID: Muodosta yhteys valitsemalla kameran SSID
älylaitteella (0 286)
D Suojaus
Jos et käytä WPS:ää, kun muodostat yhteyden ensimmäisen kerran,
yhteyttä ei suojata salasanalla eikä muullakaan suojauskeinolla.
Suojausasetukset voi määrittää Wireless Mobile Utility -sovelluksella, kun
yhteys on muodostettu. Lisätietoja on Wireless Mobile Utilityn
käyttöoppaassa, jonka voi ladata pdf-muodossa seuraavista osoitteista:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
282
A Wireless Mobile Utility -sovelluksen asentaminen
1 Etsi sovellus.
Muodosta älylaitteella yhteys Google Play -palveluun, App Storeen tai
johonkin muuhun sovelluskauppaan ja etsi ”Wireless Mobile Utility”.
Katso lisätietoja älylaitteen mukana toimitetuista ohjeista.
2 Asenna sovellus.
Lue sovelluksen kuvaus ja asenna sovellus. Wireless Mobile Utilityn
käyttöoppaan voi ladata pdf-muodossa seuraavista osoitteista:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
283
WPS (vain Android)
1 Ota kameran yhdysrakenteinen Wi-Fi
käyttöön.
Korosta asetusvalikossa Wi-Fi ja paina
2. Korosta Verkkoyhteys ja paina 2 ja
korosta sitten Käytössä ja paina J.
Odota muutama sekunti, että Wi-Fi
aktivoituu.
2 Yhdistä.
Ota kameran ja älylaitteen WPS-painikeyhteydet käyttöön:
• Kamera: Korosta Verkkoasetukset ja
paina 2.
Korosta WPS-painike ja paina 2
valmistellaksesi kameran WPSyhteyden muodostamista varten.
Kamera odottaa älylaitteen WPSyhteyspyyntöä noin kahden minuutin
ajan. Pidennä odotusaikaa painamalla
J.
• Älylaite: Valitse Wi-Fi settings (Wi-Fi-asetukset) > WPS button
connection (Yhteys WPS-painikkeella).
284
3 Käynnistä Wireless Mobile Utility.
Käynnistä Wireless Mobile Utility älylaitteella. Päävalintaikkuna
tulee näkyviin.
PIN-koodin syöttö (vain Android)
1 Ota kameran yhdysrakenteinen Wi-Fi
käyttöön.
Korosta asetusvalikossa Wi-Fi ja paina
2. Korosta Verkkoyhteys ja paina 2 ja
korosta sitten Käytössä ja paina J.
Odota muutama sekunti, että Wi-Fi
aktivoituu.
2 Valitse Verkkoasetukset > PIN-koodillinen WPS.
Korosta Verkkoasetukset ja paina 2.
Korosta PIN-koodillinen WPS ja paina
2.
285
3 Syötä PIN-koodi.
Syötä älylaitteessa näkyvä PIN-koodi. Korosta numeroita
painamalla 4 tai 2 ja muuta niitä painamalla 1 tai 3. Paina J,
kun olet valmis.
4 Käynnistä Wireless Mobile Utility.
Käynnistä Wireless Mobile Utility älylaitteella. Päävalintaikkuna
tulee näkyviin.
SSID (Android ja iOS)
1 Ota kameran yhdysrakenteinen Wi-Fi
käyttöön.
Korosta asetusvalikossa Wi-Fi ja paina
2. Korosta Verkkoyhteys ja paina 2 ja
korosta sitten Käytössä ja paina J.
Odota muutama sekunti, että Wi-Fi
aktivoituu.
286
2 Näytä kameran SSID.
Korosta Verkkoasetukset ja paina 2.
Korosta Näytä SSID ja paina 2.
3 Valitse kameran SSID.
Valitse kameran SSID älylaitteessa näkyvästä verkkoluettelosta.
4 Käynnistä Wireless Mobile Utility.
Käynnistä Wireless Mobile Utility älylaitteella. Päävalintaikkuna
tulee näkyviin.
287
❚❚ Yhteyden katkaiseminen
Wi-Fi-yhteyden voi poistaa käytöstä:
• Valitsemalla Wi-Fi > Verkkoyhteys > Ei käytössä kameran
asetusvalikossa
• Käynnistämällä elokuvan tallennuksen
• Liittämällä lisävarusteena saatavan UT-1-tiedonsiirtolaitteen
• Sammuttamalla kameran
❚❚ Oletusasetusten palauttaminen
Palauttaaksesi oletusverkkoasetukset valitse Wi-Fi >
Verkkoasetukset > Palauta verkkoasetukset. Vahvistusikkuna
tulee näkyviin; korosta Kyllä ja paina J palauttaaksesi
oletusverkkoasetukset.
A Wi-Fi-näyttö
Kun Wi-Fi otetaan käyttöön, g-kuvake vilkkuu
ohjauspaneelissa. Kuvake lakkaa vilkkumasta,
kun yhteys on muodostettu ja kamera vaihtaa
tietoja älylaitteen kanssa.
D Wi-Fi
Lue sivuilla xxiv–xxv olevat varoitukset ennen Wi-Fi-toiminnon käyttöä.
Poista Wi-Fi käytöstä tilanteissa, joissa sen käyttö on kielletty, valitsemalla
kameran asetusvalikossa Wi-Fi > Verkkoyhteys > Ei käytössä. Huomaa,
että Eye-Fi-kortteja ei voi käyttää, kun Wi-Fi on käytössä, ja että valmiustilaajastin ei sammu, kun älylaitteen Wireless Mobile Utility -sovellus on
yhteydessä kameraan. Jos tietoja ei siirretä noin 5 minuuttiin, valmiustilaajastin sammuu. Kameran Wi-Fi-toimintoa voi käyttää vain, kun kamerassa
on muistikortti, eikä sitä voi käyttää, kun USB- tai HDMI-kaapeli on liitetty.
Lataa akku, ennen kuin otat verkkoyhteyden käyttöön, estääksesi virran
katkeamisen, kun yhteys on päällä.
288
Ladattavien kuvien valitseminen
Noudata alla olevia ohjeita valitaksesi älylaitteeseen ladattavat
kuvat. Elokuvia ei voi valita ladattavaksi.
Yksittäisten kuvien valitseminen ladattavaksi
1 Valitse kuva.
Näytä kuva tai korosta se pienoiskuva- tai kalenteritoiston
pienoiskuvaluettelossa.
2 Näytä toiston asetukset.
Paina P-painiketta.
P-painike
289
3 Valitse Valitse läh. älylaitteeseen/
poista val.
Korosta Valitse läh. älylaitteeseen/
poista val. ja paina J. Ladattavaksi
valitut kuvat on merkitty &kuvakkeella; poista kuvan valinta
näyttämällä tai korostamalla kuva ja
toistamalla vaiheet 2 ja 3.
290
Useiden kuvien valitseminen ladattavaksi
Muuttaaksesi useiden kuvien lataustilaa käytä asetusvalikon Wi-Fi >
Valitse älylaitt. lähetettäväksi -vaihtoehtoa.
1 Valitse Valitse älylaitt. lähetettäväksi.
Valitse asetusvalikosta Wi-Fi, korosta
Valitse älylaitt. lähetettäväksi ja paina
2.
2 Valitse kuvat.
Korosta kuvia monivalitsimella ja paina
W (S) valitaksesi kuvan tai
poistaaksesi sen valinnan (näytä
korostettu kuva koko näytön kokoisena
painamalla ja pitämällä X/T
-painiketta painettuna). Valitut kuvat on W (S) -painike
merkitty &-kuvakkeella.
3 Paina J.
Paina J päättääksesi toiminnon.
291
Valikko-opas
Oletusarvot
Kameran valikoiden asetusten oletusarvot luetellaan alla. Katso
tietoa kahdella painikkeella tehtävästä palautuksesta sivulta 199.
❚❚ Toistovalikon oletusarvot
Asetus
Toistokansio (0 300)
Kuvan tarkastelu (0 307)
Poiston jälkeen (0 307)
Käännä pysty (0 308)
Kuvaesitys (0 308)
Kuvatyyppi (0 308)
Kuvaväli (0 308)
Oletusarvo
ND750
Pois
Näytä seuraava
Päällä
Valokuvat ja elokuvat
2s
❚❚ Valokuvan kuvausvalikon oletusarvot 1
Asetus
Tiedoston nimeäminen (0 313)
Paikassa 2 olevan kortin käyttö (0 119)
Kuvanlaatu (0 115)
Kuvakoko (0 118)
Kuva-ala (0 110)
Valitse kuva-ala (0 111)
Automaattinen DX-rajaus (0 111)
JPEG-pakkaus (0 117)
NEF (RAW) -tallennus (0 117)
Tyyppi (0 117)
NEF (RAW) -värisyvyys (0 117)
292
Oletusarvo
DSC
Ylivuoto
JPEG, normaali
Suuri
FX (36×24)
Päällä
Pieni koko
Häviöttä pakattu
14-bittinen
Asetus
Valkotasapaino (0 145)
Hienosäätö (0 149)
Valitse värilämpötila. (0 152)
Esiasetus käsin (0 155)
Aseta Picture Control (0 165)
Väriavaruus (0 314)
Aktiivinen D-Lighting (0 175)
P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2, 3
Muut tilat
HDR (laaja dynaaminen alue) (0 177)
HDR-tila (0 178)
HDR-voimakkuus (0 178)
Vinjetoinnin korjaus (0 315)
Autom. vääristymien korjaus (0 316)
Kohinan väh. kun pitkä valotus (0 317)
Kohinan väh. kun suuri ISO (0 317)
ISO-herkkyysasetukset (0 134)
ISO-herkkyys (0 134)
P, S, A, M
Muut tilat
Autom. ISO-herkkyyssäätö (0 136)
Kauko-ohjaustila (ML-L3) (0 193)
Päällekkäisvalotus 2 (0 216)
Päällekkäisvalotustila (0 217)
Kuvien määrä (0 218)
Automaattinen säätö (0 218)
Oletusarvo
Automaattinen > Normaali
A-B: 0, G-M: 0
5 000 K
d-1
Vakio
sRGB
Pois
Automaattinen
Pois
Automaattinen
Normaali
Pois
Pois
Normaali
100
Automaattinen
Pois
Pois
Pois
2
Päällä
293
Asetus
Ajastettu kuvaus (0 222)
Aloitusvaihtoehdot (0 223)
Väli (0 223)
Kuvauskerrat × kuvamäärä/väli (0 224)
Valotuksen tasoitus (0 224)
Oletusarvo
Nyt
1 minuutti
0001×1
Pois
1 Oletusasetukset palautettu käyttämällä kohtaa Palauta valokuv.valikon oletusaset.
(0 311).
2 Palauta valokuv.valikon oletusaset. -toimintoa ei voi valita, kun kuvaus on käynnissä.
❚❚ Elokuvan kuvausvalikon oletusarvot *
Asetus
Tiedoston nimeäminen (0 313)
Kohde (0 319)
Kuvakoko/kuvataajuus (0 319)
Elokuvan laatu (0 320)
Mikrofonin herkkyys (0 320)
Taajuusvaste (0 320)
Tuulikohinan vähennys (0 321)
Kuva-ala (0 76)
Valitse kuva-ala (0 111)
Automaattinen DX-rajaus (0 111)
Valkotasapaino (0 321)
Hienosäätö (0 149)
Valitse värilämpötila (0 152)
Esiasetus käsin (0 155)
Aseta Picture Control (0 321)
Kohinan väh. kun suuri ISO (0 317)
Elokuvan ISO-herkkyysasetukset (0 322)
ISO-herkkyys (tila M) (0 322)
Autom. ISO-säätö (tila M) (0 322)
Suurin herkkyys (0 322)
294
Oletusarvo
DSC
Paikka 1
1 920×1 080; 60p
Normaali
Automaattinen herkkyys
Laaja alue
Pois
FX (36×24)
Päällä
Samat kuin valokuva-asetuks.
A-B: 0, G-M: 0
5 000 K
d-1
Samat kuin valokuva-asetuks.
Normaali
100
Pois
12800
Asetus
Ajastettu valokuvaus (0 229)
Väli (0 230)
Kuvausaika (0 230)
Valotuksen tasoitus (0 231)
Oletusarvo
5s
25 minuuttia
Päällä
* Oletusasetukset palautettu käyttämällä kohtaa Palauta elokuv.valikon oletusaset.
(0 318).
❚❚ Mukautetut asetukset -valikon oletusarvot *
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b1
b2
b3
b4
b5
b6
Asetus
AF-C-tilan ensisij. valinta (0 326)
AF-S-tilan ensisij. valinta (0 327)
Tarkenn. seuranta ja lukitus (0 328)
Tarkennuspisteen valaistus (0 329)
Käsitarkennustila
Dyn. tarkennuksen näyttö
Tark.alueryh. valinn. valaistus
Tarkennuspisteen valaistus (0 329)
Tarkennuspisteen kierto (0 330)
Tarkennuspisteiden määrä (0 330)
Tallenn. pisteet suunnan mukaan (0 331)
Yhdysrak. tarkennusapuvalo (0 332)
ISO-herkkyyden askelen arvo (0 333)
Valotussäädön porrastus (0 333)
Helppo valotuksen korjaus (0 334)
Matriisimittaus (0 335)
Keskustapainotteinen alue (0 335)
Optimaal. valot. hienosäätö (0 336)
Matriisimittaus
Keskustapainotteinen
Pistemittaus
Huippuvalopainotteinen
Oletusarvo
Laukaisu
Tarkennus
3 (Normaali)
Päällä
Pois
g (Neliöt)
Automaattinen
Ei kiertoa
51 pistettä
Ei
Päällä
1/3 arvoa
1/3 arvoa
Pois
Kasvojentunnistus päällä
ø 12 mm
0
0
0
0
295
Asetus
c1 Valotuslukitus laukaisimella (0 336)
c2 Valmiustila-ajastin (0 336)
c3 Itselaukaisin (0 337)
Itselaukaisuviive
Kuvien määrä
Kuvien välinen aikaväli
c4 Näytön virrankatkaisun viive (0 337)
Toisto
Valikot
Tietonäyttö
Kuvan tarkastelu
Reaaliaikanäkymä
c5 Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3) (0 337)
d1 Äänimerkki (0 338)
Voimakkuus
Korkeus
d2 Sarjakuvaus, hidas (0 338)
d3 Sarjakuvaus enintään (0 339)
d4 Valotuksen viivetila (0 339)
d5 Salamavaroitus (0 339)
d6 Tiedostojen numerointi (0 340)
d7 Etsimen ruudukon näyttö (0 341)
d8 Helppo ISO (0 341)
d9 Tietonäyttö (0 341)
d10 Näytön valaistus (0 342)
d11 MB-D16-laitt. paristot/akut (0 343)
d12 Virtalähteiden järjestys (0 344)
296
Oletusarvo
Pois
6s
10 s
1
0,5 s
10 s
1 minuutti
10 s
4s
10 minuuttia
1 minuutti
Pois
Matala
3 kuvaa/s
100
Pois
Päällä
Päällä
Pois
Pois
Automaattinen
Pois
LR6 (AA-alkali)
MB-D16-akkuperä ensin
Asetus
e1 Salamatäsmäysnopeus (0 345)
e2 Suljinaika salamakuv. (0 346)
e3 Yhdysrak. salaman tila/Valinnainen salama
(0 347)
e4 Valot. korj. salamakuvissa (0 353)
e5 Muotoilusalama (0 353)
e6 Autom. haarukoinnin asetus (0 353)
e7 Haarukoinnin järjestys (0 354)
f1 OK-painike (0 354)
Kuvaustila (0 354)
Toistotila (0 355)
Reaaliaikanäkymä (0 355)
f2 Fn-painikkeen tehtävä (0 356)
Painallus (0 356)
Painallus ja komentokiekot (0 360)
f3 Esikatselupainikkeen teht. (0 361)
Painallus (0 361)
Painallus ja komentokiekot (0 361)
f4 AE-L/AF-L-painikkeen teht. (0 361)
Painallus (0 361)
Painallus ja komentokiekot (0 362)
f5 Komentokiekkojen mukautt. (0 363)
Käänteinen kääntö (0 363)
Vaihda pää/sivu (0 363)
Aukon asetus (0 364)
Valikot ja toisto (0 364)
Sivuk.kiekon kuvanopeus (0 364)
Oletusarvo
1/200 s
1/60 s
TTL
Koko kuva
Päällä
Valotus ja salama
Mitattu > ali > yli
Valitse keskitarkennuspiste
Pienoiskuva päällä/pois
Valitse keskitarkennuspiste
Ei mitään
Valitse kuva-ala
Katsele
Ei mitään
AE/AF-lukitus
Ei mitään
Valotuksen korjaus: U
Suljinaika/aukko: U
Valotusasetus: Pois
Automaattitarkennusasetus: Pois
Sivukomentokiekko
Pois
10 kuvaa
297
f6
f7
f8
f9
f10
f11
g1
g2
g3
g4
Asetus
Vap. painike kiekon käytt. (0 365)
Laukaisu muistikortitta (0 365)
Käänteiset ilmaisimet (0 366)
Elokuvan tall.painikkeen tehtävä (0 366)
Painallus ja komentokiekot
MB-D16 4 -pain. teht. (0 367)
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht. (0 368)
Fn-painikkeen tehtävä (0 370)
Painallus
Esikatselupainikkeen teht. (0 372)
Painallus
AE-L/AF-L-painikkeen teht. (0 373)
Painallus
Määritä laukaisimen tehtävä (0 373)
Oletusarvo
Ei
Suljin toiminnassa
Ei mitään
AE/AF-lukitus
Ei mitään
Ei mitään
Indeksimerkki
AE/AF-lukitus
Ota valokuvia
* Oletusasetukset palautettu käyttämällä kohtaa Palauta mukaut. asetukset (0 326).
298
❚❚ Asetusvalikon oletusarvot
Asetus
Tallenna käyttäjäasetukset (0 99)
Tallenna paikkaan U1
Tallenna paikkaan U2
Näytön kirkkaus (0 376)
Näytön väritasapaino (0 377)
Puhdista kuvakenno (0 448)
Puhdista käynn./samm. (0 449)
Välkynnänvähennys (0 380)
Aikavyöhyke ja päivämäärä (0 381)
Kesäaika
Automaattinen kuvan kääntö (0 382)
HDMI (0 278)
Lähdön tarkkuus (0 278)
Laitehallinta (0 278)
Lisäasetukset(0 279)
Lähtöalue
Lähtönäytön koko
Reaaliaikanäkymän näyttö
Kaksoisnäyttö
Sijaintitiedot (0 239)
Valmiustila-ajastin
Aseta kello satelliitista
Wi-Fi (0 282)
Verkkoyhteys
Eye-Fi-lataus (0 391)
Oletusarvo
Kuvaustilan oletusarvona P
0
A-B: 0, G-M: 0
Puhdista käynn. ja samm.
Automaattinen
Pois
Päällä
Automaattinen
Päällä
Automaattinen
100 %
Päällä
Päällä
Käytössä
Kyllä
Ei käytössä
Käytössä
299
D Toistovalikko: kuvien hallinta
Näytä toistovalikko painamalla G ja valitsemalla D (toistovalikko)
-välilehti.
G-painike
Toistovalikon asetukset
Toistovalikko sisältää seuraavat asetukset:
Asetus
Poista
Toistokansio
Piilota kuva
Toiston näyttöasetukset
Kopioi kuva(t)
0
260
300
301
302
303
Asetus
Kuvan tarkastelu
Poiston jälkeen
Käännä pysty
Kuvaesitys
DPOF-tulostustilaus
0
307
307
308
308
275
A Katso myös
Valikon oletusasetukset luetellaan sivulla 292.
Toistokansio
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse toistossa käytettävä kansio (0 241):
Asetus
ND750
Kaikki
Nykyinen
300
Kuvaus
Kaikissa D750-kameralla luoduissa kansioissa olevat kuvat
näytetään toiston aikana.
Kaikissa kansioissa olevat kuvat näytetään toiston aikana.
Vain käytössä olevan kansion kuvat näytetään toiston
aikana.
Piilota kuva
G-painike ➜ D toistovalikko
Piilota tai tuo näkyviin kuvia. Piilotetut kuvat näkyvät vain Piilota
kuva -valikossa, ja ne voi poistaa vain alustamalla muistikortin.
Asetus
Valitse/aseta
Valitse
päivämäärä
Poista kaikkien
valinta
Kuvaus
Piilota tai tuo näkyviin valitut kuvat.
Tämän vaihtoehdon
valitseminen tuo näkyviin
päivämääräluettelon. Piilota
kaikki tiettynä päivänä otetut
kuvat korostamalla päivämäärä
ja painamalla 2. Valitut
päivämäärät merkitään Lkuvakkeella; tuo näkyviin kaikki
valittuna päivänä otetut kuvat korostamalla päivä ja
painamalla 2. Paina J päättääksesi toiminnon.
Tuo kaikki kuvat näkyviin.
D Suojatut ja piilotetut kuvat
Suojatun kuvan näkyviin tuominen poistaa samalla kuvan suojauksen.
Noudata alla olevia ohjeita piilottaaksesi tai tuodaksesi näkyviin
valitut kuvat.
1 Valitse Valitse/aseta.
Korosta Valitse/aseta ja paina 2.
301
2 Valitse kuvat.
Selaa muistikortilla olevia kuvia
monivalitsimella (näytä korostettu kuva
koko näytön kokoisena pitämällä
X/T-painiketta painettuna) ja valitse
nykyinen kuva painamalla W (S).
Valitut kuvat merkitään R-kuvakkeella; W (S) -painike
poista kuvan valinta korostamalla kuva
ja painamalla uudelleen W (S). Jatka,
kunnes kaikki halutut kuvat on valittu.
3 Paina J.
Paina J päättääksesi toiminnon.
Toiston näyttöasetukset
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse tiedot, jotka näytetään toistossa kuvan tietojen näytössä
(0 246). Paina 1 tai 3 korostaaksesi asetuksen ja paina sitten 2
valitaksesi asetuksen näytettäväksi kuvan tiedoissa. Valittujen
kohtien vieressä näkyy L; poista kohdan valinta korostamalla se ja
painamalla 2. Palaa toistovalikkoon painamalla J.
302
Kopioi kuva(t)
G-painike ➜ D toistovalikko
Kopioi kuvia muistikortilta toiselle. Tämä vaihtoehto on
käytettävissä vain, kun kameraan on asetettu kaksi muistikorttia.
Asetus
Valitse lähde
Valitse kuva(t)
Valitse kohdekansio
Kopioidaanko kuva(t)?
Kuvaus
Valitse kortti, jolta kuvat kopioidaan.
Valitse kopioitavat kuvat.
Valitse kohdekansio toiselta kortilta.
Kopioi valitut kuvat määrättyyn kohteeseen.
1 Valitse Valitse lähde.
Korosta Valitse lähde ja paina 2.
2 Valitse lähdekortti.
Korosta korttipaikka, jossa kopioitavat
kuvat sisältävä muistikortti on, ja paina
J.
3 Valitse Valitse kuva(t).
Korosta Valitse kuva(t) ja paina 2.
303
4 Valitse lähdekansio.
Korosta kansio, josta kuvat kopioidaan,
ja paina 2.
5 Tee alustava valinta.
Ennen kuin valitset yksittäisiä kuvia tai
poistat niiden valinnan, voit merkitä
kansion kaikki kuvat tai kaikki suojatut
kuvat kopioitavaksi valitsemalla Valitse
kaikki kuvat tai Valitse suojatut
kuvat. Jos haluat merkitä vain yksittäisiä
kuvia kopioitavaksi, valitse Poista kaikkien valinta, ennen kuin
jatkat.
6 Valitse lisää kuvia.
Korosta kuvia ja paina W (S)
valitaksesi kuvan tai poistaaksesi kuvan
valinnan (näytä korostettu kuva koko
näytön kokoisena painamalla ja
pitämällä X/T-painiketta
painettuna). Valitut kuvat merkitään Lkuvakkeella. Paina J jatkaaksesi
vaiheeseen 7, kun olet valinnut
haluamasi kuvat.
304
W (S) -painike
7 Valitse Valitse kohdekansio.
Korosta Valitse kohdekansio ja paina
2.
8 Valitse kohdekansio.
Syötä kansion numero valitsemalla
kohta Valitse kansio nron perusteella,
syötä numero (0 311) ja paina J. Jos
valitun numeroista kansiota ei ole
olemassa, luodaan uusi kansio.
Valitse kansio olemassa olevien
kansioiden luettelosta valitsemalla
Valitse kansio luettelosta, korosta
kansio ja paina J.
305
9 Kopioi kuvat.
Korosta Kopioidaanko kuva(t)? ja
paina J.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin; korosta
Kyllä ja paina J. Poistu painamalla
uudelleen J, kun kopiointi on valmis.
D Kuvien kopiointi
Kuvia ei kopioida, jos kohdemuistikortilla ei ole tarpeeksi tilaa. Varmista
ennen elokuvien kopiointia, että akku on täyteen ladattu.
Jos kohdekansiossa on samanniminen kuva
kuin kopioitavissa kuvissa, vahvistusikkuna
tulee näkyviin. Valitse Korvaa olemassa oleva
kuva, jos haluat korvata kuvan kopioitavalla
kuvalla, tai valitse Korvaa kaikki, jos haluat
korvata kaikki olemassa olevat samannimiset
kuvat ilman vahvistusta. Jatka korvaamatta
kuvaa valitsemalla Ohita tai valitse Peruuta
poistuaksesi kopioimatta enempää kuvia. Kohdekansion piilotettuja tai
suojattuja tiedostoja ei korvata.
Suojaustila kopioidaan kuvien mukana, mutta tulostusmerkintää (0 275)
ei. Piilotettuja kuvia ei voi kopioida.
306
Kuvan tarkastelu
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse, näytetäänkö kuvat automaattisesti näytöllä heti kuvauksen
jälkeen. Jos Pois on valittu, kuvat voi näyttää vain painamalla Kpainiketta.
Poiston jälkeen
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse kuvan poistamisen jälkeen näytettävä kuva.
Asetus
S
Näytä seuraava
T
Näytä edellinen
U
Jatka kuten ennen
Kuvaus
Näytä seuraava kuva. Jos poistettu kuva oli
viimeinen kuva, näytetään edellinen kuva.
Näytä edellinen kuva. Jos poistettu kuva oli
ensimmäinen kuva, näytetään seuraava kuva.
Jos kuvia selattiin tallennusjärjestyksessä,
seuraava kuva näytetään kohdan Näytä
seuraava mukaisesti. Jos kuvia selattiin
käänteisessä järjestyksessä, edellinen kuva
näytetään kohdan Näytä edellinen mukaisesti.
307
Käännä pysty
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse, käännetäänkö pystysuuntaiset (muotokuvasuunta) kuvat
näytöllä toiston aikana. Huomaa, että koska kamera on valmiiksi
oikeassa asennossa kuvauksen aikana, kuvia ei käännetä
automaattisesti kuvan tarkastelun aikana.
Asetus
Päällä
Pois
Kuvaus
Pystysuuntaiset (muotokuvasuunta) kuvat käännetään
automaattisesti kameran näytöllä toiston aikana. Kuvat, jotka on
otettu asetuksen Pois ollessa valittuna kohdassa
Automaattinen kuvan kääntö (0 382), näytetään
vaakasuuntaisina (maisemasuunta).
Pystysuuntaiset (muotokuvasuunta) kuvat näytetään
vaakasuuntaisina (maisemasuunta).
Kuvaesitys
G-painike ➜ D toistovalikko
Luo kuvaesitys nykyisen toistokansion kuvista (0 300). Piilotettuja
kuvia (0 301) ei näytetä.
Asetus
Aloita
Kuvatyyppi
Kuvaväli
308
Kuvaus
Aloita kuvaesitys.
Valitse näytettävä kuvatyyppi vaihtoehdoista
Valokuvat ja elokuvat, Vain valokuvat ja Vain
elokuvat.
Valitse, kauanko kukin kuva näkyy.
Aloita kuvaesitys korostamalla Aloita ja
painamalla J. Seuraavat toiminnot ovat
käytettävissä, kun kuvaesitys on käynnissä:
Toiminto
Paina
Hyppää taaksepäin/
hyppää eteenpäin
Näytä lisää kuvan
tietoja
Muuta näytettäviä kuvan tietoja tai
piilota ne (vain valokuvat; 0 246).
Keskeytä
J
Nosta/laske
äänenvoimakkuutta
X (T)/
W (S)
Poistu
toistovalikkoon
G
Poistu toistotilaan
K
Poistu kuvaustilaan
Kuvaus
Palaa edelliseen kuvaan painamalla 4
tai siirry seuraavaan kuvaan painamalla
2.
Keskeytä kuvaesitys. Jatka kuvaesitystä
valitsemalla Käynnistä uudelleen.
Paina elokuvan toiston aikana X (T)
nostaaksesi äänenvoimakkuutta ja
W (S) laskeaksesi.
Lopeta kuvaesitys ja palaa
toistovalikkoon.
Lopeta esitys ja poistu toistotilaan.
Palaa kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
Oikealla oleva valintaikkuna näytetään, kun
kuvaesitys päättyy. Valitse Käynnistä
uudelleen käynnistääksesi esityksen
uudelleen tai Poistu palataksesi
toistovalikkoon.
309
C Valokuvan kuvausvalikko: valokuvan
kuvausasetukset
Näytä valokuvan kuvausvalikko painamalla G ja valitsemalla
C (valokuvan kuvausvalikko) -välilehti.
G-painike
Valokuvan kuvausvalikon asetukset
Valokuvan kuvausvalikko sisältää seuraavat asetukset:
Asetus
Palauta valokuv.valikon oletusaset. *
Tallennuskansio *
Tiedoston nimeäminen
Paikassa 2 olevan kortin käyttö
Kuvanlaatu
Kuvakoko
Kuva-ala *
JPEG-pakkaus
NEF (RAW) -tallennus
Valkotasapaino
Aseta Picture Control
Muokk. Picture Control -säät. *
0
311
311
313
119
115
118
110
117
117
145
165
170
Asetus
Väriavaruus
Aktiivinen D-Lighting
HDR (laaja dynaaminen alue)
Vinjetoinnin korjaus
Autom. vääristymien korjaus
Kohinan väh. kun pitkä valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO
ISO-herkkyysasetukset
Kauko-ohjaustila (ML-L3) *
Päällekkäisvalotus *
Ajastettu kuvaus *
* Ei sisälly asetuksiin, jotka tallennetaan paikkaan U1 tai U2 (0 99).
Huomaa: Kameran asetuksista riippuen jotkin kohdat saattavat näkyä
harmaana ja olla pois käytöstä.
310
0
314
175
177
315
316
317
317
134
193
216
222
Palauta valokuv.valikon oletusaset.
G-painike ➜ C valokuvan kuvausvalikko
Valitse Kyllä palauttaaksesi valokuvan kuvausvalikon asetukset
oletusarvoihin (0 292).
Tallennuskansio
G-painike ➜ C valokuvan kuvausvalikko
Valitse kansio, johon jatkossa otettavat kuvat tallennetaan.
❚❚ Valitse kansiot numeron perusteella
1 Valitse Valitse kansio nron
perusteella.
Korosta Valitse kansio nron
perusteella ja paina 2. Oikealla näkyvä
valintaikkuna tulee näkyviin.
2 Valitse kansion numero.
Korosta numero painamalla 4 tai 2 ja muuta sitä painamalla 1
tai 3. Jos valitun numeroinen kansio on jo olemassa, kansion
numeron vasemmalla puolella näytetään W-, X- tai Y-kuvake:
• W: Kansio on tyhjä.
• X: Kansiossa on tiedostoja.
• Y: Kansiossa on 999 kuvaa tai kuva, jonka numero on 9999.
Kansioon ei voi tallentaa enempää kuvia.
Kortti, johon kansio on tallennettu, näkyy ”valitse kansio nron
perusteella” -valintaikkunan oikeassa yläkulmassa olevassa
korttipaikkakuvakkeessa. Uusien kansioiden tallennukseen
käytettävä kortti riippuu kohdan Paikassa 2 olevan kortin
käyttö asetuksesta (0 119).
311
3 Tallenna muutokset ja poistu.
Paina J päättääksesi toiminnon ja palataksesi päävalikkoon
(poistu valitsematta tallennuskansiota painamalla Gpainiketta). Jos valitun numeroista kansiota ei ole, luodaan uusi
kansio. Jatkossa otettavat valokuvat tallennetaan valittuun
kansioon, paitsi jos se on täynnä.
❚❚ Kansioiden valitseminen luettelosta
1 Valitse Valitse kansio luettelosta.
Korosta Valitse kansio luettelosta ja
paina 2.
2 Korosta kansio.
Korosta kansio painamalla 1 tai 3.
3 Valitse korostettu kansio.
Paina J valitaksesi korostetun kansion ja palataksesi
päävalikkoon. Jatkossa otettavat valokuvat tallennetaan
valittuun kansioon.
312
D Kansioiden ja tiedostojen numerot
Jos nykyisen kansion numero on 999 ja kansiossa on 999 kuvaa tai kuva,
jonka numero on 9999, sulkimen laukaisu estetään eikä enempää valokuvia
voi ottaa. Jatkaaksesi kuvausta luo kansio, jonka numero on pienempi kuin
999, tai valitse olemassa oleva kansio, jonka numero on pienempi kuin 999
ja jossa on alle 999 kuvaa.
A Käynnistymisaika
Kameran käynnistyminen voi kestää kauemmin, jos muistikortilla on paljon
tiedostoja tai kansioita.
Tiedoston nimeäminen
G-painike ➜ C valokuvan kuvausvalikko/1 elokuvan kuvausvalikko
Valokuvat tallennetaan käyttämällä tiedostonimiä, jotka
muodostuvat tunnisteesta ”DSC_”, tai Adobe RGB -väriavaruutta
käyttävillä kuvilla tunnisteesta ”_DSC”, sekä nelinumeroisesta
luvusta ja kolmikirjaimisesta tunnisteesta (esim. ”DSC_0001.JPG”).
Kohdassa Tiedoston nimeäminen voi valita kolme kirjainta, joilla
tiedostonimen ”DSC”-osa korvataan. Katso tietoa tiedostonimien
muokkaamisesta sivulta 171.
A Tunnisteet
Seuraavia tunnisteita käytetään: NEF (RAW) -kuvilla ”.NEF”, JPEG-kuvilla
”.JPG”, elokuvilla ”.MOV” ja pölynpoiston viitetiedoilla ”.NDF”. Jokaisessa
valokuvaparissa, joka tallennetaan NEF (RAW) + JPEG
-kuvanlaatuasetuksella, NEF- ja JPEG-kuvilla on samat tiedostonimet, mutta
eri tunnisteet.
313
Väriavaruus
G-painike ➜ C valokuvan kuvausvalikko
Väriavaruus määrittää värintoistossa käytettävissä olevan
väriskaalan. Asetusta sRGB suositellaan yleiseen tulostukseen ja
katseluun; Adobe RGB, jonka väriskaala on laajempi, sopii
ammattimaiseen julkaisuun ja kaupalliseen painatukseen.
A Adobe RGB
Jotta Adobe RGB -kuvien värit toistuvat tarkasti, niiden käsittelyyn
käytettävien sovellusten, näyttöjen ja tulostimien on tuettava
värinhallintaa.
A Väriavaruus
ViewNX 2 (toimitetaan kameran mukana) ja Nikonin Capture NX-D
-ohjelmisto (0 268) valitsevat automaattisesti oikean väriavaruuden, kun
niissä avataan tällä kameralla luotuja valokuvia. Tuloksia ei voida taata
muiden valmistajien ohjelmistoilla.
314
Vinjetoinnin korjaus
G-painike ➜ C valokuvan kuvausvalikko
”Vinjetointi” tarkoittaa valokuvan reunojen tummumista.
Vinjetoinnin korjaus vähentää vinjetointia G-, E- ja D-tyypin
objektiiveilla (pois lukien PC-objektiivit). Sen vaikutukset vaihtelevat
eri objektiiveilla ja ovat näkyvimmät suurinta aukkoa käytettäessä.
Valitse Suuri, Normaali, Pieni tai Pois.
A Vinjetoinnin korjaus
Kuvausohjelmasta, kuvausolosuhteista ja objektiivityypistä riippuen JPEGkuvissa saattaa esiintyä kohinaa (utua) tai reuna-alueiden kirkkauden
vaihtelua, eivätkä mukautetut Picture Control -säätimet ja esiasetetut
Picture Control -säätimet, joita on muokattu oletusasetuksista, välttämättä
tuota toivottua vaikutusta. Ota testikuvia ja tarkista tulos näytöltä.
Vinjetoinnin korjaus ei toimi elokuvissa (0 66), päällekkäisvalotuksissa
(0 216) tai kuvissa, jotka on otettu FX-objektiivilla asetuksen DX (24×16)
ollessa valittuna kohdassa Kuva-ala > Valitse kuva-ala (0 111), tai DXobjektiivilla, jonkin muun asetuksen kuin DX (24×16) ollessa valittuna
kohtaan Valitse kuva-ala ja asetuksen Pois ollessa valittuna kohtaan
Kuva-ala > Automaattinen DX-rajaus (0 111).
315
Autom. vääristymien korjaus
G-painike ➜ C valokuvan kuvausvalikko
Valitse Päällä vähentääksesi tynnyrivääristymää kuvatessasi
laajakulmaobjektiiveilla ja tyynyvääristymää kuvatessasi pitkillä
objektiiveilla (huomaa, että etsimessä näkyvän alueen reunat
saattavat rajautua pois lopullisesta valokuvasta, ja valokuvien
käsittelyyn ennen tallennusta tarvittava aika saattaa pidentyä).
Tämä asetus ei päde elokuviin ja on käytettävissä vain G-, E- ja Dtyypin objektiiveilla (pois lukien PC-, kalansilmä- ja tietyt muut
objektiivit); tuloksia ei taata muilla objektiiveilla. Ennen kuin käytät
automaattista vääristymien korjausta DX-objektiiveilla, valitse
Päällä kohtaan Automaattinen DX-rajaus tai valitse kuva-alaksi
DX (24×16) sivun 110 ohjeiden mukaisesti; muiden asetusten
valitseminen saattaa tuottaa voimakkaasti rajattuja valokuvia tai
valokuvia, joiden reuna-alueilla on huomattavia vääristymiä.
A Muokkaus: vääristymän korjaus
Katso sivulta 412, miten olemassa olevista valokuvista luodaan kopioita,
joissa tynnyri- ja tyynyvääristymää on korjattu.
316
Kohinan väh. kun pitkä valotus (pitkän valotusajan kohinan
vähennys)
G-painike ➜ C valokuvan kuvausvalikko
Jos Päällä on valittu, pidemmillä kuin
1 s:n suljinajoilla otettavia valokuvia
käsitellään kohinan (kirkkaat pisteet,
satunnaiset kirkkaat kuvapisteet tai utu)
vähentämiseksi. Käsittelyyn tarvittava
aika on noin kaksinkertainen; käsittelyn
aikana suljinajan/aukon näytöissä vilkkuu
”l m” eikä kuvia voi ottaa (jos kamera
sammutetaan, ennen kuin käsittely on valmis, kuva tallennetaan,
mutta kohinan vähennystä ei tehdä). Sarjakuvaustilassa
kuvausnopeus hidastuu, ja valokuvien käsittelyn aikana
puskurimuistin kapasiteetti laskee.
Kohinan väh. kun suuri ISO
G-painike ➜ C valokuvan kuvausvalikko/1 elokuvan kuvausvalikko
Suurilla ISO-herkkyyksillä kuvattuja valokuvia ja elokuvia voidaan
käsitellä ”kohinan” vähentämiseksi.
Asetus
Suuri
Normaali
Pieni
Pois
Kuvaus
Vähennä kohinaa (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet) erityisesti
suurilla ISO-herkkyyksillä tallennettavissa valokuvissa ja
elokuvissa. Valitse kohinan vähennyksen määräksi Suuri,
Normaali tai Pieni.
Kohinan vähennys tehdään vain tarvittaessa, eikä sen määrä ole
koskaan suurempi kuin silloin, kun Pieni on valittu.
317
1 Elokuvan kuvausvalikko: elokuvan
kuvausasetukset
Näytä elokuvan kuvausvalikko painamalla G ja valitsemalla
1 (elokuvan kuvausvalikko) -välilehti.
G-painike
Elokuvan kuvausvalikon asetukset
Elokuvan kuvausvalikko sisältää seuraavat asetukset:
Asetus
Palauta elokuv.valikon oletusaset. *
Tiedoston nimeäminen
Kohde
Kuvakoko/kuvataajuus
Elokuvan laatu
Mikrofonin herkkyys
Taajuusvaste
Tuulikohinan vähennys
0
318
313
319
319
320
320
320
321
Asetus
Kuva-ala *
Valkotasapaino
Aseta Picture Control
Muokk. Picture Control -säät. *
Kohinan väh. kun suuri ISO
Elokuvan ISO-herkkyysasetukset
Ajastettu valokuvaus *
0
76
321
321
170
317
322
229
* Ei sisälly asetuksiin, jotka tallennetaan paikkaan U1 tai U2 (0 99).
Huomaa: Kameran asetuksista riippuen jotkin kohdat saattavat näkyä
harmaana ja olla pois käytöstä.
Palauta elokuv.valikon oletusaset.
G-painike ➜ 1 elokuvan kuvausvalikko
Valitse Kyllä palauttaaksesi elokuvan kuvausvalikon asetukset
oletusarvoihin (0 294).
318
Kohde
G-painike ➜ 1 elokuvan kuvausvalikko
Valitse korttipaikka, johon elokuvat
tallennetaan. Valikossa näkyy kullakin
kortilla käytettävissä oleva aika; tallennus
päättyy automaattisesti, kun aika loppuu.
Kuvakoko/kuvataajuus
G-painike ➜ 1 elokuvan kuvausvalikko
Valitse jokin seuraavista asetuksista:
Asetus 1
v/y
w/z
o/1
p/2
q/3
r/4
s/5
1 920×1 080; 60p
1 920×1 080; 50p
Enimmäisbittinopeus
Enimmäispituus (★ hyvä/
(Mbps) (★ hyvä/normaali 2)
normaali 2)
42/24
10 minuuttia/20
minuuttia
24/12
20 minuuttia/
29 minuuttia
59 sekuntia
1 920×1 080; 30p
1 920×1 080; 25p
1 920×1 080; 24p
1 280× 720; 60p
1 280× 720; 50p
1 Nimellisarvot. Todelliset kuvataajuudet arvoille 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p ovat 59,94; 50; 29,97; 25 ja
23,976 kuvaa/s, tässä järjestyksessä.
2 Katso sivu 320.
A Kuvakoko ja kuvataajuus
Kuvakoko ja kuvataajuus vaikuttavat kohinan (satunnaiset kirkkaat
kuvapisteet, utu tai kirkkaat pisteet) määrään ja jakautumiseen.
319
Elokuvan laatu
G-painike ➜ 1 elokuvan kuvausvalikko
Kuvakoko/kuvataajuus (0 319) ja Elokuvan laatu määräävät
yhdessä elokuvan tallennuksen bittinopeuden ja
enimmäispituuden. Valitse Hyvä tai Normaali.
Mikrofonin herkkyys
G-painike ➜ 1 elokuvan kuvausvalikko
Kytke yhdysrakenteinen tai lisävarusteena saatava stereomikrofoni
päälle tai pois päältä tai säädä mikrofonin herkkyyttä. Valitse
Automaattinen herkkyys säätääksesi herkkyyttä automaattisesti ja
Mikrofoni pois poistaaksesi äänen tallennuksen käytöstä;
valitaksesi mikrofonin herkkyyden käsin valitse Manuaalinen
herkkyys ja valitse herkkyys.
A 2-kuvake
2 näkyy toiston aikana, jos elokuva on
tallennettu ilman ääntä.
Taajuusvaste
G-painike ➜ 1 elokuvan kuvausvalikko
Jos K Laaja alue on valittu, yhdysrakenteinen mikrofoni ja
lisävarusteena saatavat stereomikrofonit (0 73) reagoivat laajaan
taajuusalueeseen musiikista kaupungin katujen hälinään. Valitse
L Puhealue erottaaksesi ihmisten äänet.
320
Tuulikohinan vähennys
G-painike ➜ 1 elokuvan kuvausvalikko
Valitse Päällä ottaaksesi käyttöön yhdysrakenteisen mikrofonin
ylipäästösuotimen (ei vaikuta lisävarusteena saataviin
stereomikrofoneihin), joka vähentää mikrofoniin puhaltavan tuulen
aiheuttamaa kohinaa (huomaa, että toiminto saattaa vaikuttaa
myös muihin ääniin). Lisävarusteena saatavien stereomikrofonien
tuulikohinan vähennyksen voi ottaa käyttöön tai pois käytöstä
käyttämällä mikrofonin painikkeita.
Valkotasapaino
G-painike ➜ 1 elokuvan kuvausvalikko
Valitse elokuvien valkotasapaino (0 145).
Valitse Samat kuin valokuva-asetuks.
käyttääksesi nykyistä valokuville valittua
asetusta.
Aseta Picture Control
G-painike ➜ 1 elokuvan kuvausvalikko
Valitse elokuvissa käytettävä Picture
Control (0 165). Valitse Samat kuin
valokuva-asetuks. käyttääksesi nykyistä
valokuville valittua asetusta.
321
Elokuvan ISO-herkkyysasetukset
G-painike ➜ 1 elokuvan kuvausvalikko
Säädä seuraavia ISO-herkkyysasetuksia:
• ISO-herkkyys (tila M): Valitse tilan M ISO-herkkyys väliltä ISO 100 ja
Hi 2. Muissa kuvaustiloissa käytetään automaattista ISOherkkyyssäätöä.
• Autom. ISO-säätö (tila M): Valitse Päällä käyttääksesi automaattista
ISO-herkkyyssäätöä tilassa M tai Pois käyttääksesi kohtaan ISOherkkyys (tila M) valittu arvoa.
• Suurin herkkyys: Valitse automaattisen ISO-herkkyyssäädön yläraja
väliltä ISO 200 ja Hi 2. Automaattista ISO-herkkyyssäätöä
käytetään tiloissa P, S ja A ja kun Päällä on valittu kohtaan Autom.
ISO-säätö (tila M) valotustilassa M.
A Automaattinen ISO-herkkyyssäätö
Suuria ISO-herkkyyksiä käytettäessä kamera ei välttämättä pysty
tarkentamaan ja kohinan (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet, utu tai viivat)
määrä saattaa lisääntyä. Tämän voi estää valitsemalla pienemmän arvon
kohtaan Elokuvan ISO-herkkyysasetukset > Suurin herkkyys.
322
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten
hienosäätö
Näytä Mukautettujen asetusten valikko painamalla G ja
valitsemalla A (Mukautetut asetukset) -välilehti.
G-painike
Mukautettuja asetuksia käytetään
kameran asetusten muokkaamiseen
käyttäjälle mieleisiksi.
Mukautettujen asetusten
ryhmät
Päävalikko
Palauta mukaut. asetukset (0 326)
323
Mukautetut asetukset
Seuraavat Mukautetut asetukset ovat käytettävissä:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
c
c1
c2
c3
c4
c5
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
324
Mukautettu asetus
Palauta mukaut. asetukset
Automaattitarkennus
AF-C-tilan ensisij. valinta
AF-S-tilan ensisij. valinta
Tarkenn. seuranta ja lukitus
Tarkennuspisteen valaistus
Tarkennuspisteen valaistus
Tarkennuspisteen kierto
Tarkennuspisteiden määrä
Tallenn. pisteet suunnan mukaan
Yhdysrak. tarkennusapuvalo
Mittaus/valotus
ISO-herkkyyden askelen arvo
Valotussäädön porrastus
Helppo valotuksen korjaus
Matriisimittaus
Keskustapainotteinen alue
Optimaal. valot. hienosäätö
Ajastimet/valotuslukitus
Valotuslukitus laukaisimella
Valmiustila-ajastin
Itselaukaisin
Näytön virrankatkaisun viive
Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3)
Kuvaus/näyttö
Äänimerkki
Sarjakuvaus, hidas
Sarjakuvaus enintään
Valotuksen viivetila
Salamavaroitus
Tiedostojen numerointi
Etsimen ruudukon näyttö
Helppo ISO
0
326
326
327
328
329
329
330
330
331
332
333
333
334
335
335
336
336
336
337
337
337
338
338
339
339
339
340
341
341
d
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
g
g1
g2
g3
g4
Mukautettu asetus
Kuvaus/näyttö
Tietonäyttö
Näytön valaistus
MB-D16-laitt. paristot/akut
Virtalähteiden järjestys
Haarukointi/salama
Salamatäsmäysnopeus
Suljinaika salamakuv.
Yhdysrak. salaman tila
Valot. korj. salamakuvissa
Muotoilusalama
Autom. haarukoinnin asetus
Haarukoinnin järjestys
Painikkeet
OK-painike
Fn-painikkeen tehtävä
Esikatselupainikkeen teht.
AE-L/AF-L-painikkeen teht.
Komentokiekkojen mukautt.
Vap. painike kiekon käytt.
Laukaisu muistikortitta
Käänteiset ilmaisimet
Elokuvan tall.painikkeen tehtävä
MB-D16 4 -pain. teht.
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht.
Elokuva
Fn-painikkeen tehtävä
Esikatselupainikkeen teht.
AE-L/AF-L-painikkeen teht.
Määritä laukaisimen tehtävä
0
341
342
343
344
345
346
347
353
353
353
354
354
356
361
361
363
365
365
366
366
367
368
370
372
373
373
Huomaa: Kameran asetuksista riippuen jotkin kohdat saattavat näkyä
harmaana ja olla pois käytöstä. Jos nykyisen muistipaikan asetuksia on
muokattu oletusasetuksista (0 295), muutettujen asetusten vieressä näkyy
asteriski Mukautettujen asetusten valikon toisella tasolla.
325
Palauta mukaut. asetukset
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse Kyllä palauttaaksesi Mukautetut asetukset oletusarvoihin
(0 295).
a: Automaattitarkennus
a1: AF-C-tilan ensisij. valinta
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Kun AF-C on valittu etsinvalokuvauksessa (0 121), tällä asetuksella
määritetään, voiko valokuvia ottaa aina kun laukaisinta painetaan
(laukaisu ensisijainen) vai vain silloin, kun kamera on tarkentanut
(tarkennus ensisijainen).
Asetus
G
Laukaisu
F
Tarkennus
Kuvaus
Valokuvia voi ottaa aina kun laukaisinta painetaan.
Valokuvia voi ottaa vain, kun tarkentumisen ilmaisin (I)
näkyy.
Valitusta asetuksesta riippumatta tarkennus ei lukitu, kun AF-C on
valittu automaattitarkennustilaksi. Kamera jatkaa tarkennuksen
säätämistä, kunnes suljin laukaistaan.
326
a2: AF-S-tilan ensisij. valinta
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Kun AF-S on valittu etsinvalokuvauksessa (0 121), tällä asetuksella
säädetään, voiko valokuvia ottaa vain silloin kun kamera on
tarkentanut (tarkennus ensisijainen) vai aina kun laukaisinta
painetaan (laukaisu ensisijainen).
Asetus
G
Laukaisu
F
Tarkennus
Kuvaus
Valokuvia voi ottaa aina kun laukaisinta painetaan.
Valokuvia voi ottaa vain, kun tarkentumisen ilmaisin (I)
näkyy.
Jos tarkentumisen ilmaisin (I) näkyy, kun AF-S on valittu
automaattitarkennustilaksi, tarkennus lukittuu valitusta asetuksesta
riippumatta, kun laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin.
Tarkennus pysyy lukittuna, kunnes suljin laukaistaan.
327
a3: Tarkenn. seuranta ja lukitus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tällä asetuksella säädetään, miten automaattitarkennus sopeutuu
kohteen etäisyyden äkilliseen huomattavaan muutokseen, kun AF-C
on valittu tai jatkuva automaattitarkennus on valittu kameran
ollessa AF-A-tilassa etsinvalokuvauksessa (0 121).
Asetus
C
(
D
)
E
328
Kuvaus
Kun kohteen etäisyys muuttuu yllättäen, kamera odottaa
määritetyn ajan, ennen kuin se mukautuu kohteen
4
etäisyyteen. Tämä estää kameraa muuttamasta
tarkennusta silloin, kun kuvauskohde jää hetkeksi kuvan
3 (Normaali)
poikki kulkevien kohteiden peittoon. Huomaa, että 2,
1 (Lyhyt) ja Pois vastaavat asetusta 3 (Normaali), kun
2
kolmiulotteinen seuranta tai automaattinen
1 (Lyhyt)
tarkennusalueen valinta on valittu tarkennusaluetilaksi.
Kamera säätää tarkennusta heti, kun etäisyys kohteeseen
Pois
muuttuu. Käytä tätä asetusta valokuvatessasi monia eri
etäisyyksillä olevia kohteita peräkkäin.
5 (Pitkä)
a4: Tarkennuspisteen valaistus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse jokin seuraavista tarkennuspisteen näyttöasetuksista.
Asetus
Kuvaus
Valitse Päällä, jos haluat aktiivisen tarkennuspisteen näkyvän
Käsitarkenkäsitarkennustilassa, tai Pois, jos haluat tarkennuspisteen
nustila
näkyvän vain tarkennuspisteen valinnan aikana.
Valitse Päällä, jos haluat sekä valitun tarkennuspisteen että
Dyn.
ympäröivien tarkennuspisteiden näkyvän dynaamisessa
tarkennuksen tarkennustilassa (0 123). Kun kolmiulotteinen seuranta on
näyttö
käytössä, tarkennuspisteen keskellä näkyy piste (N). Valitse
Pois näyttääksesi vain valitun tarkennuspisteen.
Valitse, miten aktiiviset
Tarkennuspisteen
Asetus
tarkennuspisteet näkyvät,
näyttö
kun valinta
Tark.alueryh. tarkennusalueryhmästä
g
(0 124) on käytössä.
valinn.
valaistus
h
a5: Tarkennuspisteen valaistus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, korostetaanko aktiivinen tarkennuspiste punaisella
etsimessä.
Asetus
Kuvaus
Valittu tarkennuspiste korostetaan tarvittaessa
Automaattinen
automaattisesti, jotta se erottuu taustasta.
Valittu tarkennuspiste korostetaan aina taustan kirkkaudesta
Päällä
riippumatta. Valittua tarkennuspistettä voi olla vaikea nähdä
taustan kirkkaudesta riippuen.
Pois
Valittua tarkennuspistettä ei korosteta.
329
a6: Tarkennuspisteen kierto
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, ”kiertääkö” tarkennuspisteen valinta etsimen reunasta
toiseen.
Asetus
Kierto
Ei kiertoa
Kuvaus
Tarkennuspisteen valinta ”kiertää”
ylhäältä alas, alhaalta ylös, oikealta
vasemmalle ja vasemmalta oikealle
niin, että kun esimerkiksi näytön
oikeassa reunassa oleva
tarkennuspiste on korostettu (q), painikkeen 2 painaminen
valitsee vastaavan tarkennuspisteen näytön vasemmasta
reunasta (w).
Tarkennuspisteen näyttö rajoittuu uloimpiin
tarkennuspisteisiin niin, että esimerkiksi silloin, kun painetaan
2 näytön oikeassa reunassa olevan tarkennuspisteen ollessa
valittuna, mitään ei tapahdu.
a7: Tarkennuspisteiden määrä
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse manuaalisessa tarkennuspisteen valinnassa käytettävissä
olevien tarkennuspisteiden määrä.
Asetus
330
B
51 pistettä
A
11 pistettä
Kuvaus
Valitse oikealla näkyvistä 51
tarkennuspisteestä.
Valitse oikealla näkyvistä 11
tarkennuspisteestä. Käytä valitaksesi
tarkennuspisteen nopeasti.
a8: Tallenn. pisteet suunnan mukaan
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, voidaanko erilliset tarkennuspisteet valita vaakasuunnalle
(maisemasuunta), pystysuunnalle (muotokuvasuunta), jossa
kameraa on käännetty 90° myötäpäivään, ja pystysuunnalle, jossa
kameraa on käännetty 90° vastapäivään.
Valitse Ei käyttääksesi samaa tarkennuspistettä kameran asennosta
riippumatta.
Kameraa käännetty 90°
vastapäivään
Maisemasuunta (vaaka)
Kameraa käännetty 90°
myötäpäivään
Valitse Kyllä ottaaksesi käyttöön erillisen tarkennuspisteen
valinnan.
Kameraa käännetty 90°
vastapäivään
Maisemasuunta (vaaka)
Kameraa käännetty 90°
myötäpäivään
331
a9: Yhdysrak. tarkennusapuvalo
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, syttyykö yhdysrakenteinen
tarkennusapuvalo tarkennuksen
avustamiseksi heikossa valaistuksessa.
Asetus
Päällä
Pois
Kuvaus
Tarkennusapuvalo syttyy, kun valaistus on heikko (vain
etsinvalokuvauksessa). Tarkennusapuvalo on käytettävissä
vain, kun kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
1. AF-S on valittu automaattitarkennustilaksi (0 121) tai
jatkuva automaattitarkennus on valittu, kun kamera on
AF-A-tilassa.
2. Automaattinen tarkennusalueen valinta on valittu
tarkennusaluetilaksi (0 123), tai jokin muu asetus kuin
automaattinen tarkennusalueen valinta on valittu ja
keskitarkennuspiste on valittu.
Tarkennusapuvalo ei syty tarkennuksen avustamiseksi.
Kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan
automaattitarkennuksella, kun valaistus on heikko.
A Tarkennusapuvalo
Tarkennusapuvalon kantama on noin 0,5–3,0 m; irrota vastavalosuojat, kun
käytät tarkennusapuvaloa.
332
b: Mittaus/valotus
b1: ISO-herkkyyden askelen arvo
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse ISO-herkkyyden säädössä käytettävän askelen koko (0 134).
Jos mahdollista, nykyinen ISO-herkkyyden asetus säilytetään, kun
askelen arvoa muutetaan. Jos nykyinen asetus ei ole käytettävissä
uudella askelen arvolla, ISO-herkkyys pyöristetään lähimpään
käytettävissä olevaan asetukseen.
b2: Valotussäädön porrastus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, millaista porrastusta käytetään säädettäessä suljinaikaa,
aukkoa, valotuksen ja salaman korjausta ja haarukointia.
333
b3: Helppo valotuksen korjaus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tällä asetuksella valitaan, tarvitaanko E-painiketta valotuksen
korjauksen asettamiseen (0 143). Jos Päällä (autom. palautus) tai
Päällä on valittu, valotusnäytön keskellä oleva 0 vilkkuu silloinkin,
kun valotuksen korjaukseksi on asetettu ±0.
Asetus
Päällä (autom.
palautus)
Päällä
Pois
Kuvaus
Valotuksen korjaus asetetaan kiertämällä jompaakumpaa
komentokiekkoa (katso huomautus alla). Komentokiekolla
valittu asetus nollataan, kun kamera sammuu tai kun
valmiustila-ajastimen aika kuluu loppuun (E-painikkeella
valittuja valotuksen korjauksen asetuksia ei nollata).
Samoin kuin yllä, mutta komentokiekolla valittua
valotuksen korjausarvoa ei nollata, kun kamera sammuu tai
kun valmiustila-ajastimen aika kuluu loppuun.
Valotuksen korjaus asetetaan painamalla E-painiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa.
A Vaihda pää/sivu
Kiekko, jota käytetään valotuksen korjauksen asettamiseen, kun Päällä
(autom. palautus) tai Päällä on valittu Mukautetussa asetuksessa b3
(Helppo valotuksen korjaus), riippuu siitä, mikä asetus on valittu
Mukautetussa asetuksessa f5 (Komentokiekkojen mukautt.) > Vaihda
pää/sivu (0 363).
Tila
334
P
S
A
M
Komentokiekkojen mukautt. > Vaihda pää/sivu
Pois
Päällä
Sivukomentokiekko
Sivukomentokiekko
Sivukomentokiekko
Pääkomentokiekko
Pääkomentokiekko
Sivukomentokiekko
Ei käytössä
A Helppo ISO
Mukautettua asetusta b3 (Helppo valotuksen korjaus) ei voi käyttää
Mukautetun asetuksen d8 (Helppo ISO, 0 341) kanssa. Kumpaan tahansa
näistä kohteista tehtävät säädöt nollaavat toisen kohteen; kohteen
nollaamisesta näytetään ilmoitus.
b4: Matriisimittaus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse M Kasvojentunnistus päällä, jos haluat käyttää
kasvojentunnistusta kuvatessasi etsimen avulla muotokuvia, joissa
käytetään matriisimittausta (0 139).
b5: Keskustapainotteinen alue
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valotusta laskettaessa keskustapainotteinen mittaus antaa
suurimman painotuksen kuvan keskellä olevalle ympyrälle. Tämän
ympyrän halkaisijaksi (φ) voi asettaa 8, 12, 15 tai 20 mm tai koko
kuvan keskiarvon.
Huomaa, että kun käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi,
keskustapainotteisessa mittauksessa suurimman painotuksen saava
alue vastaa halkaisijaltaan 12 mm olevaa ympyrää riippumatta
asetusvalikon kohtaan Ei-CPU-objektiivin tiedot valitusta
asetuksesta (0 235).
335
b6: Optimaal. valot. hienosäätö
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Käytä tätä asetusta kameran valitseman valotusarvon hienosäätöön.
Valotusta voi hienosäätää erikseen kullekin mittausmenetelmälle
+1 – –1 EV 1/6 EV:n porrastuksella.
D Valotuksen hienosäätö
Palautus kahdella painikkeella ei vaikuta valotuksen hienosäätöön.
Huomaa, että valotuksen korjauksen (E) kuvaketta ei näytetä, joten ainoa
tapa selvittää, paljonko valotusta on muutettu, on tarkistaa määrä
hienosäätövalikosta. Valotuksen korjaus (0 143) on parempi vaihtoehto
useimmissa tilanteissa.
c: Ajastimet/valotuslukitus
c1: Valotuslukitus laukaisimella
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Jos Päällä on valittu, valotus lukittuu, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin.
c2: Valmiustila-ajastin
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, kauanko kamera jatkaa valotuksen mittaamista, kun mitään
toimintoja ei tehdä. Ohjauspaneelin ja etsimen suljinajan ja aukon
näytöt sammuvat automaattisesti, kun valmiustila-ajastimen aika
kuluu loppuun.
Valitse lyhyempi valmiustila-ajastimen viive lisätäksesi akun kestoa.
336
c3: Itselaukaisin
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse itselaukaisintilan sulkimen laukaisuviive, otettavien kuvien
määrä ja kuvien välinen aikaväli (0 106).
• Itselaukaisuviive: Valitse laukaisuviive.
• Kuvien määrä: Paina 1 ja 3 valitaksesi, montako kuvaa otetaan
joka kerta kun laukaisinta painetaan.
• Kuvien välinen aikaväli: Valitse kuvien välinen aikaväli, kun Kuvien
määrä on suurempi kuin 1.
c4: Näytön virrankatkaisun viive
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, kauanko näyttö pysyy päällä, kun mitään toimintoja ei tehdä
toistossa (Toisto; oletuksena 10 s) tai kuvan tarkastelussa (Kuvan
tarkastelu; oletuksena 4 s) tai kun valikot (Valikot; oletuksena
1 minuutti) tai tietonäyttö (Tietonäyttö; oletuksena 10 s) ovat
näkyvissä tai reaaliaikanäkymän ja elokuvan tallennuksen aikana
(Reaaliaikanäkymä; oletuksena 10 minuuttia). Valitse lyhyempi
näytön virrankatkaisun viive lisätäksesi akun kestoa.
c5: Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3)
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, kauanko kamera pysyy valmiustilassa kaukolaukaisutilassa
(0 193). Jos mitään toimintoja ei tehdä valitun ajan kuluessa,
kaukolaukaisukuvaus päättyy ja Pois valitaan automaattisesti
valokuvan kuvausvalikon kohtaan Kauko-ohjaustila (ML-L3).
Valitse lyhyt aika pidentääksesi akun kestoa.
337
d: Kuvaus/näyttö
d1: Äänimerkki
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse korkeus ja voimakkuus äänimerkille, joka kuuluu, kun kamera
tarkentaa kertatarkennuksella (AF-S tai kun kertatarkennus on valittu
AF-A-tilassa; 0 121), kun tarkennus lukittuu
reaaliaikanäkymäkuvauksessa, kun laukaisuajastin on käynnissä
itselaukaisintilassa ja viivästetyssä kaukolaukaisutilassa (0 193), kun
valokuva otetaan nopea kaukolaukaisu- tai peilin nosto kaukoohjaimella -tilassa (0 193), kun ajastettu valokuvaus päättyy
(0 229) tai jos yrität ottaa valokuvan muistikortin ollessa lukittu
(0 33).
• Voimakkuus: Valitse 3 (suuri), 2
(keskitaso), 1 (pieni) tai Pois (mykistys).
Kun jokin muu asetus kuin Pois on
valittu, tietonäytöllä näkyy c.
• Korkeus: Valitse Korkea tai Matala.
D Äänimerkki
Huomaa, että valitusta asetuksesta riippumatta äänimerkkiä ei kuulu, kun
kamera tarkentaa elokuvan reaaliaikanäkymässä (0 66) tai hiljaisissa
kuvanottotavoissa (tilat J ja M; 0 103).
d2: Sarjakuvaus, hidas
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse T (sarjakuvaus, hidas) -tilan suurin kuvausnopeus (0 103).
338
d3: Sarjakuvaus enintään
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Yhdessä sarjassa otettavien kuvien enimmäismääräksi
sarjakuvaustilassa voi määrittää minkä tahansa arvon väliltä 1 ja 100.
Huomaa, että tämä asetus ei ole voimassa, kun suljinaika on 4 s tai
pidempi.
A Puskurimuisti
Mukautettuun asetukseen d3 valitusta asetuksesta riippumatta kuvaus
hidastuu, kun puskurimuisti täyttyy (tAA). Katso sivulta 492 lisätietoja
puskurimuistin kapasiteetista.
d4: Valotuksen viivetila
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Kun pienikin kameran liike voi aiheuttaa kuviin liike-epäterävyyttä,
valitse 1 s, 2 s tai 3 s, jolloin sulkimen laukaisua viivästetään yhdellä,
kahdella tai kolmella sekunnilla peilin nostamisen jälkeen.
d5: Salamavaroitus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Jos Päällä on valittu, salaman valmiusilmaisin (c) vilkkuu etsimessä,
jos optimaalisen valotuksen saavuttamiseksi tarvitaan salamaa.
339
d6: Tiedostojen numerointi
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Kun valokuva otetaan, kamera nimeää tiedoston kasvattamalla
viimeksi käytettyä tiedostonumeroa yhdellä. Tällä asetuksella
määritetään, jatkuuko tiedostojen numerointi viimeksi käytetystä
numerosta, kun uusi kansio luodaan, muistikortti alustetaan tai
kameraan asetetaan uusi muistikortti.
Asetus
Päällä
Pois
Nollaa
Kuvaus
Kun uusi kansio luodaan, muistikortti alustetaan tai kameraan
asetetaan uusi muistikortti, tiedostojen numerointi jatkuu viimeksi
käytetystä numerosta tai nykyisen kansion suurimmasta
tiedostonumerosta sen mukaan, kumpi on suurempi. Jos
valokuvaa otettaessa nykyisessä kansiossa on valokuva, jonka
numero on 9999, uusi kansio luodaan automaattisesti ja
tiedostojen numerointi alkaa uudelleen numerosta 0001.
Tiedostojen numerointi aloitetaan uudelleen luvusta 0001, kun
uusi kansio luodaan, muistikortti alustetaan tai kameraan
asetetaan uusi muistikortti. Huomaa, että uusi kansio luodaan
automaattisesti, jos valokuvaa otettaessa nykyisessä kansiossa on
999 valokuvaa.
Samoin kuin asetus Päällä, mutta seuraavan valokuvan
tiedostonumero määritetään kasvattamalla nykyisen kansion
suurinta tiedostonumeroa yhdellä. Jos kansio on tyhjä, tiedostojen
numerointi aloitetaan uudelleen numerosta 0001.
D Tiedostojen numerointi
Jos nykyisen kansion numero on 999 ja kansio sisältää joko 999 valokuvaa
tai valokuvan, jonka numero on 9999, laukaisin lukittuu eikä enempää
valokuvia voi ottaa. Valitse Nollaa Mukautetussa asetuksessa d6
(Tiedostojen numerointi) ja alusta nykyinen muistikortti tai aseta
kameraan uusi muistikortti.
340
d7: Etsimen ruudukon näyttö
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse Päällä, jolloin etsimessä näytetään tarvittaessa ruudukko
sommittelun helpottamiseksi (0 10).
d8: Helppo ISO
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Jos Päällä on valittu, ISO-herkkyyden voi asettaa tiloissa P ja S
kiertämällä sivukomentokiekkoa tai tilassa A kiertämällä
pääkomentokiekkoa. Valitse Pois asettaaksesi ISO-herkkyyden
painamalla W (S) -painiketta ja kiertämällä pääkomentokiekkoa.
d9: Tietonäyttö
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Jos Automaattinen (v) on valittu, tietonäytön tekstin väri (0 12)
muuttuu automaattisesti mustasta valkoiseksi tai valkoisesta
mustaksi, jotta teksti erottuu taustasta. Jos haluat käyttää aina
samaa väriä, valitse Käsisäätö ja valitse Tumma vaalealla (w; musta
teksti) tai Vaalea tummalla (x; valkoinen teksti).
Tumma vaalealla
Vaalea tummalla
341
d10: Näytön valaistus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Jos Pois on valittu, ohjauspaneelin taustavalo (näytön valaistus)
syttyy vain, kun virtakytkin kierretään asentoon D. Jos Päällä on
valittu, ohjauspaneeli pysyy valaistuna aina kun valmiustila-ajastin
on aktiivinen (0 39). Lisää akun kestoa valitsemalla Pois.
342
d11: MB-D16-laitt. paristot/akut
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Jotta kamera toimii odotetusti, kun lisävarusteena saatavaa
MB-D16-akkuperää käytetään AA-paristojen kanssa, valitse tämän
valikon asetus akkuperässä olevien paristojen tyypin mukaan. Tätä
asetusta ei tarvitse säätää EN-EL15b-/EN-EL15a-/EN-EL15-akkuja
käytettäessä.
Asetus
1
LR6 (AA-alkali)
2
HR6 (AA-Ni-MH)
3
FR6 (AA-litium)
Kuvaus
Valitse käyttäessäsi AA-koon LR6-alkaliparistoja.
Valitse käyttäessäsi AA-koon HR6-Ni-MHparistoja.
Valitse käyttäessäsi AA-koon FR6-litiumparistoja.
A AA-paristojen käyttäminen
AA-paristojen kapasiteetti pienenee selvästi, kun lämpötila on alle 20 °C, ja
vaihtelee merkin ja säilytysolosuhteiden mukaan; joissain tapauksissa
paristot saattavat lakata toimimasta ennen niihin merkittyä viimeistä
käyttöpäivää. Joitain AA-paristoja ei voi käyttää; suorituskykynsä ja
rajoitetun kapasiteettinsa takia alkaliparistojen kapasiteetti on pienempi
kuin joidenkin muidentyyppisten paristojen, joten niitä tulisi käyttää vain,
jos muita vaihtoehtoja ei ole käytettävissä, ja silloinkin vain lämpimissä
olosuhteissa. Kamera näyttää AA-paristojen varaustason seuraavasti:
Ohjauspaneeli
L
Etsin
—
H
d
H
d
(vilkkuu)
(vilkkuu)
Kuvaus
Paristot ovat täynnä.
Pariston varaus on vähissä.
Valmistaudu ottamaan käyttöön
uudet paristot.
Sulkimen laukaisu ei ole käytössä.
Vaihda paristot.
343
d12: Virtalähteiden järjestys
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, käytetäänkö ensin kameran akkua vai akkuperän akkua tai
paristoja, kun lisävarusteena saatava MB-D16-akkuperä on liitetty.
Huomaa, että jos MB-D16 saa virtaa lisävarusteena saatavasta
verkkolaitteesta ja virtaliitännästä, verkkolaitetta käytetään valitusta
asetuksesta riippumatta.
A MB-D16-akkuperä
MB-D16:een voidaan asettaa yksi EN-EL15b-/EN-EL15a-/EN-EL15litiumioniakku tai kuusi AA-kokoista alkali-, Ni-MH- tai litiumparistoa
(EN-EL15 toimitetaan kameran mukana; AA-paristot ovat saatavilla
erikseen).
MB-D16:een asetetun akun tai pariston tyyppi
näkyy tietonäytöllä seuraavasti:
MB-D16:n akku-/
paristotyypin
näyttö
344
Akku- tai paristotyyppi
$
EN-EL15b-/EN-EL15a-/
EN-EL15-litiumioniakku
w
o
AA-koon LR6-alkaliparistot
AA-koon HR6-Ni-MHparistot
p
AA-koon FR6-litiumparistot
e: Haarukointi/salama
e1: Salamatäsmäysnopeus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tällä asetuksella säädetään salamatäsmäysnopeutta.
Asetus
Kuvaus
Automaattista nopeaa FP-täsmäystä käytetään, kun
yhteensopiva salamalaite on kiinnitetty (0 435). Jos
1/250 s
käytössä on yhdysrakenteinen salama tai jokin muu
(automaattinen salamalaite, suljinajaksi asetetaan 1/250 s. Kun kamera
FP)
ilmoittaa suljinajaksi 1/250 s tilassa P tai A, automaattinen
nopea FP-täsmäys aktivoidaan, jos todellinen suljinaika on
lyhyempi kuin 1/250 s.
Automaattista nopeaa FP-täsmäystä käytetään, kun
yhteensopiva salamalaite on kiinnitetty (0 435). Jos
1/200 s
käytössä on yhdysrakenteinen salama tai jokin muu
(automaattinen salamalaite, suljinajaksi asetetaan 1/200 s. Kun kamera
FP)
ilmoittaa suljinajaksi 1/200 s tilassa P tai A, automaattinen
nopea FP-täsmäys aktivoidaan, jos todellinen suljinaika on
lyhyempi kuin 1/200 s.
1/200 s – 1/60 s Salamatäsmäysnopeus asetetaan valittuun arvoon.
A Suljinajan kiinnittäminen salamatäsmäysnopeuden raja-arvoon
Jos haluat asettaa suljinajaksi täsmäysnopeuden raja-arvon tilassa S tai M,
valitse pisintä mahdollista suljinaikaa seuraava aika (30 s tai %). Etsimessä
ja ohjauspaneelissa näkyy X (salamatäsmäyksen ilmaisin).
A Automaattinen nopea FP-täsmäys
Mahdollistaa salaman käyttämisen kameran lyhimmällä suljinajalla, jolloin
on mahdollista valita suurin mahdollinen aukko ja siten pienempi
syväterävyys, vaikka kohde olisi vastavalossa kirkkaassa auringonvalossa.
Tietonäytön salamatilan ilmaisimessa näkyy ”FP”, kun automaattinen
nopea FP-täsmäys on käytössä (0 440).
345
❚❚ Automaattinen nopea FP-täsmäys
Kun 1/250 s (automaattinen FP) tai 1/200 s (automaattinen FP)
on valittu Mukautettuun asetukseen e1 (Salamatäsmäysnopeus,
0 345), yhdysrakenteista salamaa voi käyttää lyhimmillään 1/250 s:n
tai 1/200 s:n suljinajoilla, kun taas yhteensopivia lisävarusteena
saatavia salamalaitteita (0 435) voi käyttää millä tahansa suljinajalla
(automaattinen nopea FP-täsmäys).
Salamatäsmäysno1/250 s
peus (automaattinen FP)
LisävaYhdysrarusteena
kenteisaatava
nen
salamasalama
Suljinaika
laite
Arvosta 1/4 000 arvoon
Auto(mutta ei mukaan lukien)
—
maatti1/250 s
nen FP
Arvosta 1/250 arvoon (mutta
ei mukaan lukien) 1/200 s
Salamatäsmäys *
/
1 200–30 s
1/200 s
1/200 s
(automaattinen FP)
LisävaLisävaYhdysraYhdysrarusteena
rusteena
kenteikenteisaatava
saatava
nen
nen
salamasalamasalama
salama
laite
laite
Auto—
maatti—
—
nen FP
Auto—
maatti—
—
nen FP
Salamatäsmäys
* Salaman kantama pienenee, kun suljinaika lyhenee. Salaman kantama on kuitenkin suurempi kuin
silloin kun samoja suljinaikoja käytetään automaattisen FP:n kanssa.
e2: Suljinaika salamakuv.
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tällä asetuksella valitaan pisin käytettävissä oleva suljinaika, kun
etu- tai jälkiverhon täsmäystä tai punasilmäisyyden vähennystä
käytetään tilassa P tai A (valitusta asetuksesta riippumatta suljinaika
voi olla pisimmillään 30 s tilassa S tai M tai kun salama-asetuksena on
täsmäys pitkiin suljinaikoihin, hidas jälkiverhon täsmäys tai
punasilmäisyyden vähennys täsmäyksellä pitkiin suljinaikoihin).
346
e3: Yhdysrak. salaman tila
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse yhdysrakenteisen salaman salamatila.
Asetus
1
2
TTL
Käsisäätö
3
Sarjasalama
4
Ohjaintila
Kuvaus
Salaman tehoa säädetään automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
Valitse salaman teho (0 347). Kamera ei lähetä
esisalamapeilausta.
Salama välähtää toistuvasti sulkimen ollessa auki,
jolloin syntyy stroboskooppitehoste (0 347).
Käytä yhdysrakenteista salamaa pääsalamana,
joka ohjaa yhdessä tai useammassa ryhmässä
olevia lisävarusteena saatavia etäsalamalaitteita
(0 348).
❚❚ Käsisäätö
Valitse salaman teho. Salaman teho ilmaistaan täyden tehon murtoosina: täydellä teholla yhdysrakenteisen salaman ohjeluku on 12 (m,
ISO 100, 20 °C).
❚❚ Sarjasalama
Salama välähtää toistuvasti sulkimen
ollessa auki, jolloin syntyy
stroboskooppitehoste. Paina 4 tai 2
korostaaksesi seuraavat asetukset ja 1 tai
3 muuttaaksesi niitä.
Asetus
Teho
Väläykset
Taajuus
Kuvaus
Valitse salaman teho (ilmaistaan täyden tehon murto-osina).
Valitse, montako kertaa salama välähtää valitulla teholla.
Huomaa, että suljinajasta ja kohtaan Taajuus valitusta
asetuksesta riippuen väläysten todellinen määrä saattaa olla
valittua pienempi.
Valitse, montako kertaa sekunnissa salama välähtää.
347
A Salaman ohjaustila
Yhdysrakenteisen salaman ohjaustila näkyy
tietonäytöllä (0 185).
A ”Käsisäätö” ja ”Sarjasalama”
Y-kuvakkeet vilkkuvat ohjauspaneelissa ja etsimessä, kun nämä asetukset
on valittu.
A SB-500, SB-400 ja SB-300
Kun lisävarusteena saatava SB-500-, SB-400- tai SB-300-salamalaite
kiinnitetään ja kytketään päälle, Mukautettu asetus e3 vaihtuu asetukseksi
Valinnainen salama, jolloin lisävarusteena saatavan salamalaitteen
salaman ohjaustilaksi voi valita TTL tai Käsisäätö (SB-500 mahdollistaa
myös Ohjaintila-asetuksen käytön).
A ”Väläykset”
Kohtaan Sarjasalama > Väläykset valittavissa olevat asetukset riippuvat
salaman tehosta.
Teho
1/4
1/8
1/16
Kohtaan ”Väläykset”
valittavissa olevat asetukset
2
2–5
2–10
Teho
1/32
1/64
1/128
Kohtaan ”Väläykset”
valittavissa olevat asetukset
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
❚❚ Ohjaintila
Käytä yhdysrakenteista salamaa pääsalamana, jolla ohjataan yhtä tai
useampaa, enintään kahdessa ryhmässä (A ja B) olevaa
lisävarusteena saatavaa salamalaitetta kehittyneen langattoman
valaistuksen avulla (0 435).
Kun tämä asetus valitaan, näytölle ilmestyy
oikealla oleva valikko. Paina 4 tai 2
korostaaksesi seuraavat asetukset ja 1 tai
3 muuttaaksesi niitä.
348
Asetus
Kuvaus
Valitse yhdysrakenteisen salaman (ohjainsalama) salamatila.
Kun lisävarusteena saatava SB-500-salamalaite kiinnitetään,
Y.rak. salama tämä asetus vaihtuu Valinnainen salama -asetukseksi, jota
käytetään SB-500:n salamatilan valitsemiseen. Muuten tämä
asetus vastaa asetusta Y.rak. salama.
i-TTL-tila. Valitse salaman korjauksen arvo väliltä +3,0 ja –3,0 EV
TTL
1/3 EV:n porrastuksella.
M
Valitse salaman teho.
Yhdysrakenteinen salama ei välähdä, mutta etäsalamalaitteet
––
välähtävät. Yhdysrakenteinen salama on nostettava, jotta se
voi lähettää esisalamapeilauksen.
Valitse kaikkien ryhmässä A olevien salamalaitteiden
Ryhmä A
salamatila.
i-TTL-tila. Valitse salaman korjauksen arvo väliltä +3,0 ja –3,0 EV
TTL
1/3 EV:n porrastuksella.
Automaattinen aukko (käytettävissä vain yhteensopivien
AA
salamalaitteiden kanssa; 0 435). Valitse salaman korjauksen
arvo väliltä +3,0 ja –3,0 EV 1/3 EV:n porrastuksella.
M
Valitse salaman teho.
––
Tämän ryhmän salamalaitteet eivät välähdä.
Valitse kaikkien ryhmässä B olevien salamalaitteiden
Ryhmä B salamatila. Käytettävissä olevat asetukset ovat samat kuin yllä
olevassa kohdassa Ryhmä A.
Valitse kanavista 1–4. Molempien ryhmien kaikki salamalaitteet
Kanava
on asetettava samalle kanavalle.
349
Noudata alla olevia ohjeita ottaaksesi valokuvia ohjaintilassa.
1 Säädä yhdysrakenteisen salaman
asetuksia.
Valitse yhdysrakenteisen salaman
ohjaustila ja teho. Huomaa, että tehoa
ei voi säätää tilassa – –.
2 Säädä ryhmän A asetuksia.
Valitse ryhmässä A olevien
salamalaitteiden salaman ohjaustila ja
teho.
3 Säädä ryhmän B asetuksia.
Valitse ryhmässä B olevien
salamalaitteiden salaman ohjaustila ja
teho.
4 Valitse kanava.
5 Paina J.
350
6 Sommittele kuva.
Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet alla kuvatulla tavalla.
Huomaa, että etäsalamalaitteiden välinen suurin etäisyys
vaihtelee kuvausolosuhteiden mukaan.
60° tai vähemmän
10 m tai vähemmän
30° tai
vähemmän
30° tai
vähemmän
5 m tai vähemmän
Kamera
(yhdysrakenteinen
salama)
5 m tai vähemmän
60° tai vähemmän
Salamalaitteiden langattoman kauko-ohjauksen
vastaanottimien tulee olla suunnattuina kameraan
päin.
7 Määritä etäsalamalaitteiden asetukset.
Kytke kaikki etäsalamalaitteet päälle, säädä halutessasi ryhmien
asetuksia ja aseta laitteet vaiheessa 4 valitulle kanavalle. Katso
lisätietoja salamalaitteen käyttöoppaasta.
8 Nosta yhdysrakenteinen salama.
Nosta yhdysrakenteinen salama painamalla M (Y) -painiketta.
Huomaa, että silloinkin kun – – on valittu kohtaan Y.rak.
salama > Tila, yhdysrakenteinen salama on nostettava, jotta
esisalamapeilaus lähetetään.
351
9 Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Varmista, että kameran salaman valmiusilmaisin ja kaikkien
muiden salamalaitteiden salaman valmiusilmaisimet palavat,
rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa. Salamavalon lukitusta (0 190)
voidaan käyttää haluttaessa.
A Salaman täsmäystavan näyttö
M ei näy tietonäytöllä, kun – – on valittu kohtaan Y.rak. salama > Tila.
A Salaman korjaus
M (Y) -painikkeella ja sivukomentokiekolla valittu salaman korjausarvo
lisätään salaman korjausarvoihin, jotka on valittu yhdysrakenteiselle
salamalle, ryhmä A:lle ja ryhmä B:lle Ohjaintila-valikossa. Ohjauspaneelissa
ja etsimessä näkyy Y-kuvake, kun jokin muu salaman korjausarvo kuin ±0
on valittu yhdysrakenteiselle salamalle tai etäsalamalaitteille TTL- tai
AA-tilassa. Y-kuvake vilkkuu, kun yhdysrakenteinen salama on tilassa M.
D Ohjaintila
Sijoita etäsalamalaitteiden vastaanottimet niin, että ne havaitsevat
yhdysrakenteisen salaman valon (ole erityisen huolellinen, jos kameraa ei
ole kiinnitetty jalustalle). Varmista, että etäsalamalaitteiden tuottama suora
valo tai voimakkaat heijastukset eivät osu kameran objektiiviin (TTL-tilassa)
tai etäsalamalaitteiden valokennoihin (AA-tila), koska ne voivat häiritä
valotusta. Estääksesi yhdysrakenteisen salaman lähettämiä
ajoitusvälähdyksiä näkymästä lyhyeltä etäisyydeltä otettavissa valokuvissa
valitse pieni ISO-herkkyys tai pieni aukko (suuri aukkoarvo) tai käytä
yhdysrakenteiseen salamaan lisävarusteena saatavaa SG-3IRinfrapunapaneelia. SG-3IR tarvitaan parhaiden tulosten saavuttamiseksi
jälkiverhon täsmäyksessä, koska se tuottaa kirkkaammat
ajoitusvälähdykset. Kun olet sijoittanut etäsalamalaitteet paikoilleen, ota
testikuva ja tarkista tulos kameran näytöltä.
Vaikka käytettävien etäsalamalaitteiden määrälle ei ole rajaa, käytännössä
enimmäismäärä on kolme. Jos laitteita on sitä enemmän,
etäsalamalaitteiden lähettämä valo häiritsee toimintaa.
352
e4: Valot. korj. salamakuvissa
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, miten kamera säätää salaman tehoa, kun valotuksen korjaus
on käytössä.
Asetus
YE
Koko kuva
E
Vain tausta
Kuvaus
Sekä salaman tehoa että valotuksen korjausta
säädetään koko kuvan valotuksen
muuttamiseksi.
Valotuksen korjaus vaikuttaa vain taustaan.
e5: Muotoilusalama
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Jos Päällä on valittu, kun kameraa käytetään yhdysrakenteisen
salaman tai Nikonin luovaa valaistusjärjestelmää (0 435) tukevan
lisävarusteena saatavan salamalaitteen kanssa, muotoilusalama
lähetetään, kun kameran Pv-painiketta painetaan (0 92).
Muotoilusalamaa ei tuoteta, jos Pois on valittu.
e6: Autom. haarukoinnin asetus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse asetus tai asetukset, joita haarukoidaan, kun automaattinen
haarukointi (0 202) on käytössä. Valitse Valotus ja salama (j)
haarukoidaksesi sekä valotusta että salaman tehoa, Vain
valotus (k) haarukoidaksesi vain valotusta, Vain salama (l)
haarukoidaksesi vain salaman tehoa, Valkotasap. haarukointi (m)
haarukoidaksesi valkotasapainoa (0 208) tai ADL-haarukointi (y)
haarukoidaksesi Aktiivista D-Lightingia (0 212). Huomaa, että
valkotasapainon haarukointia ei voi käyttää, kun kuvanlaadun
asetuksena on NEF (RAW) tai NEF (RAW) + JPEG.
353
e7: Haarukoinnin järjestys
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Oletusasetuksella Mitattu > ali > yli (H) valotusta, salamaa ja
valkotasapainoa haarukoidaan sivuilla 204 ja 209 kuvatussa
järjestyksessä. Jos Ali > mitattu > yli (I) on valittu, kuvataan
järjestyksessä pienimmästä arvosta suurimpaan. Tämä asetus ei
vaikuta ADL-haarukointiin.
f: Painikkeet
f1: OK-painike
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tällä asetuksella valitaan J-painikkeen tehtävä
etsinvalokuvauksessa, toistossa ja reaaliaikanäkymässä (valitusta
asetuksesta riippumatta J-painikkeen painaminen käynnistää
elokuvan toiston, kun elokuva näkyy täyskuvatoistossa).
❚❚ Kuvaustila
J
K
354
Asetus
J-painikkeen tehtävä
Valitse
Valitse keskitarkennuspiste.
keskitarkennuspiste
Korosta aktiivinen
Korosta aktiivinen tarkennuspiste.
tark.piste
J-painikkeen painamisella ei ole vaikutusta
Ei mitään
etsinvalokuvauksessa.
❚❚ Toistotila
Q
Asetus
Pienoiskuva
päällä/pois
R
Histogrammien
tarkastelu
p
Zoom päällä/pois
W
Valitse
korttipaikka ja
kansio
J-painikkeen tehtävä
Vaihda täyskuvatoiston ja pienoiskuvien toiston
välillä.
Sekä täyskuvatoistossa että pienoiskuvien toistossa
näytetään histogrammi, kun J-painiketta pidetään
painettuna (0 250).
Vaihda täyskuvatoiston tai pienoiskuvien toiston ja
toiston zoomauksen välillä. Valitse zoomauksen
alkuasetukseksi Pieni suurennus (50 %), 1 : 1
(100 %) tai Suuri suurennus (200 %).
Zoomausnäyttö keskitetään aktiiviseen
tarkennuspisteeseen.
Näytä valintaikkuna, jossa valitaan korttipaikka ja
kansio (0 245).
❚❚ Reaaliaikanäkymä
J
p
Asetus
J-painikkeen tehtävä
Valitse
J-painikkeen painaminen reaaliaikanäkymässä
keskitarkennuspiste valitsee keskitarkennuspisteen.
Paina J-painiketta vaihtaaksesi zoomauksen
päälle tai pois päältä. Valitse zoomauksen
alkuasetukseksi Pieni suurennus (50 %), 1 : 1
Zoom päällä/pois
(100 %) tai Suuri suurennus (200 %).
Zoomausnäyttö keskitetään aktiiviseen
tarkennuspisteeseen.
J-painikkeen painamisella ei ole vaikutusta
Ei mitään
reaaliaikanäkymässä.
355
f2: Fn-painikkeen tehtävä
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, mikä on Fn-painikkeen tehtävä, kun
pelkästään sitä painetaan (Painallus) tai
kun sitä käytetään yhdessä
komentokiekkojen kanssa (Painallus ja
komentokiekot).
❚❚ Painallus
Valitsemalla Painallus seuraavat asetukset tulevat näkyviin:
Asetus
q
Katsele
r
Salamavalon
lukitus
B
AE/AF-lukitus
C
Vain AE-lukitus
E
AE-lukitus (pito)
F
Vain AF-lukitus
A
s
356
AF-ON
Ei salamaa
Kuvaus
Voit esikatsella etsinvalokuvauksen syväterävyyttä,
kun Fn-painiketta pidetään painettuna (0 92).
Reaaliaikanäkymäkuvauksessa voit painaa painiketta
kerran asettaaksesi objektiivin suurimpaan aukkoon,
mikä helpottaa tarkennuksen tarkistamista; kun
painiketta painetaan uudelleen, aukko palautetaan
alkuperäiseen arvoon (0 56).
Paina Fn-painiketta lukitaksesi salaman arvon (vain
yhdysrakenteinen salama ja yhteensopivat
lisävarusteena saatavat salamalaitteet, 0 190, 435).
Peruuta salamavalon lukitus painamalla painiketta
uudelleen.
Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun Fn-painiketta
pidetään painettuna.
Valotus lukittuu, kun Fn-painiketta pidetään
painettuna.
Valotus lukittuu, kun Fn-painiketta painetaan, ja
pysyy lukittuna, kunnes painiketta painetaan uudelleen tai valmiustila-ajastimen aika kuluu loppuun.
Tarkennus lukittuu, kun Fn-painiketta pidetään
painettuna.
Fn-painikkeen painaminen käynnistää
automaattitarkennuksen. Laukaisinta ei voi käyttää
tarkentamiseen.
Salama ei välähdä valokuvissa, jotka otetaan, kun Fnpainiketta pidetään painettuna.
Asetus
t
e
L
M
N
4
9
m
n
Kuvaus
Jos Fn-painiketta painetaan, kun valotuksen tai
salaman haarukointi tai ADL-haarukointi on käytössä
yksittäiskuvaus- tai hiljainen laukaisu -tilassa, kaikki
nykyisen haarukointiohjelman kuvat otetaan joka
Haarukointisarja
kerta kun laukaisinta painetaan. Jos valkotasapainon
haarukointi on käytössä tai sarjakuvaustila (tila U, T
tai M) on valittuna, kamera toistaa haarukointisarjaa,
kun laukaisinta pidetään painettuna.
Jos kuvanlaadun asetuksena on JPEG, hieno, JPEG,
normaali tai JPEG, perus, etsimessä näkyy e ja
NEF (RAW) -kopio tallennetaan seuraavasta kuvasta,
joka otetaan Fn-painikkeen painamisen jälkeen
+ NEF (RAW)
(alkuperäinen kuvanlaadun asetus palautetaan, kun
nostat sormesi laukaisimelta). Poistu tallentamatta
NEF (RAW) -kopiota painamalla uudelleen Fnpainiketta.
Matriisimittaus aktivoituu, kun Fn-painiketta
Matriisimittaus
pidetään painettuna.
Keskustapainot- Keskustapainotteinen mittaus aktivoituu, kun Fnteinen
painiketta pidetään painettuna.
Pistemittaus aktivoituu, kun Fn-painiketta pidetään
Pistemittaus
painettuna.
Huippuvalopai- Huippuvalopainotteinen mittaus aktivoituu, kun Fnnotteinen
painiketta pidetään painettuna.
Etsimen
Paina Fn-painiketta kytkeäksesi etsimen
ruudukon näyttö rajausruudukon näytön päälle tai pois päältä (0 10).
Etsimen näenPaina Fn-painiketta näyttääksesi etsimessä
näishorisontti
näennäishorisontin näytön (0 359).
Fn-painikkeen painaminen avaa ”OMAN VALIKON”
OMA VALIKKO
(0 421).
357
Asetus
6
K
Kuvaus
Paina Fn-painiketta siirtyäksesi ”OMAN VALIKON”
OMAN VALIKON 1. ensimmäiseen kohtaan. Valitsemalla tämän
kohta
asetuksen pääset käyttämään usein käytettyä
valikon kohtaa nopeasti.
Fn-painike suorittaa saman toiminnon kuin Kpainike. Valitse käyttäessäsi teleobjektiivia tai muissa
Toisto
tilanteissa, joissa K-painiketta on vaikea käyttää
vasemmalla kädellä.
Ei mitään
Painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.
A Yhteensopimattomat asetukset
Jos kohtaan Painallus valittua asetusta ei voi käyttää kohtaan Painallus ja
komentokiekot valitun asetuksen kanssa, näytetään ilmoitus ja asetuksista
Painallus ja Painallus ja komentokiekot ensimmäisenä valittu asetetaan
arvoon Ei mitään.
358
A Etsimen näennäishorisontti
Kun Etsimen näennäishorisontti on valittu Mukautetussa asetuksessa f2
(Fn-painikkeen tehtävä) > Painallus, Fn-painikkeen painaminen tuo
etsimeen näkyviin vaakasuuntaisen kallistuksen ilmaisimen. Paina
painiketta toisen kerran palataksesi poistamaan ilmaisimet näytöstä.
Kameraa kallistettu
oikealle
Kamera
vaakatasossa
Kameraa kallistettu
vasemmalle
Etsin (kamera maisemasuunnassa)
Etsin (kamera
muotokuvasuunnassa)
Huomaa, että näyttö ei välttämättä ole tarkka, kun kameraa kallistetaan
jyrkästi eteenpäin tai taaksepäin. Jos haluat sekä pysty- että
vaakasuuntaisen kallistuksen näkyvän, käytä asetusvalikon
Näennäishorisontti-asetusta (0 388).
359
❚❚ Painallus ja komentokiekot
Valitsemalla Painallus ja komentokiekot seuraavat asetukset
tulevat näkyviin:
Asetus
5
Valitse kuva-ala
v
1 askel, aika/
aukko
w
Valitse ei-CPUobjektiivin nro
y
Aktiivinen
D-Lighting
S
HDR (laaja
dynaaminen
alue)
z
Valotuksen
viivetila
Ei mitään
360
Kuvaus
Pidä Fn-painiketta painettuna ja kierrä
komentokiekkoa valitaksesi kuva-alan (0 114).
Jos Fn-painiketta painetaan samalla kun
komentokiekkoja kierretään, suljinaikaa (tilat S ja M)
ja aukkoa (tilat A ja M) muutetaan 1 EV:n
porrastuksella riippumatta Mukautettuun
asetukseen b2 (Valotussäädön porrastus, 0 333)
valitusta asetuksesta.
Paina Fn-painiketta ja kierrä komentokiekkoa
valitaksesi kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot
määritetyn objektiivin numeron (0 238).
Paina Fn-painiketta ja kierrä komentokiekkoa
säätääksesi Aktiivista D-Lightingia (0 175).
Pidä Fn-painiketta painettuna ja kierrä
pääkomentokiekkoa valitaksesi HDR-tila-asetuksen
ja sivukomentokiekkoa valitaksesi HDRvoimakkuus-asetuksen (0 178).
Paina Fn-painiketta ja kierrä komentokiekkoa
valitaksesi valotuksen viivetilan (0 339).
Mitään toimintoa ei tehdä, kun komentokiekkoja
kierretään Fn-painikkeen ollessa painettuna.
f3: Esikatselupainikkeen teht.
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, mikä on Pv-painikkeen tehtävä, kun
pelkästään sitä painetaan (Painallus) tai
kun sitä käytetään yhdessä
komentokiekkojen kanssa (Painallus ja
komentokiekot). Käytettävissä olevat
asetukset ovat samat kuin kohdassa Fnpainikkeen tehtävä (0 356). Kohtien
Painallus ja Painallus ja komentokiekot oletusasetukset ovat
Katsele ja Ei mitään.
f4: AE-L/AF-L-painikkeen teht.
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, mikä on A AE-L/AF-L -painikkeen
tehtävä, kun pelkästään sitä painetaan
(Painallus) tai kun sitä käytetään yhdessä
komentokiekkojen kanssa (Painallus ja
komentokiekot).
❚❚ Painallus
Valitsemalla Painallus seuraavat asetukset tulevat näkyviin:
Asetus
B
AE/AF-lukitus
C
Vain AE-lukitus
E
AE-lukitus (pito)
Kuvaus
Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun A AE-L/AF-L
-painiketta pidetään painettuna.
Valotus lukittuu, kun A AE-L/AF-L -painiketta
pidetään painettuna.
Valotus lukittuu, kun A AE-L/AF-L -painiketta
painetaan, ja pysyy lukittuna, kunnes painiketta
painetaan uudelleen tai kunnes valmiustilaajastimen aika kuluu loppuun.
361
Asetus
F
Vain AF-lukitus
A
AF-ON
r
Salamavalon
lukitus
Ei mitään
Kuvaus
Tarkennus lukittuu, kun A AE-L/AF-L -painiketta
pidetään painettuna.
A AE-L/AF-L -painikkeen painaminen käynnistää
automaattitarkennuksen. Laukaisinta ei voi käyttää
tarkentamiseen.
Paina A AE-L/AF-L -painiketta lukitaksesi salaman
arvon (vain yhdysrakenteinen salama ja
yhteensopivat lisävarusteena saatavat
salamalaitteet, 0 190, 435). Peruuta salamavalon
lukitus painamalla painiketta uudelleen.
Painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.
❚❚ Painallus ja komentokiekot
Valitsemalla Painallus ja komentokiekot seuraavat asetukset
tulevat näkyviin:
Asetus
5
Valitse kuva-ala
w
Valitse ei-CPUobjektiivin nro
Ei mitään
362
Kuvaus
Pidä A AE-L/AF-L -painiketta painettuna ja kierrä
komentokiekkoa valitaksesi kuva-alan (0 114).
Paina A AE-L/AF-L -painiketta ja kierrä
komentokiekkoa valitaksesi kohdassa Ei-CPUobjektiivin tiedot määritetyn objektiivin numeron
(0 238).
Mitään toimintoa ei tehdä, kun komentokiekkoja
kierretään A AE-L/AF-L -painikkeen ollessa
painettuna.
f5: Komentokiekkojen mukautt.
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tällä asetuksella säädetään pää- ja sivukomentokiekon toimintaa.
Asetus
Kuvaus
Käännä komentokiekkojen
kiertosuunta, kun niillä säädetään
kohtia Valotuksen korjaus ja/tai
Suljinaika/aukko. Korosta
Käänteinen asetuksia ja paina 2 valitaksesi
kääntö
asetuksen tai poistaaksesi sen
valinnan ja paina sitten J. Tämä
asetus vaikuttaa myös
lisävarusteena saatavien MB-D16-monitoimiakkuperien
komentokiekkoihin.
Valotusasetus: Jos Pois on valittu, pääkomentokiekolla
säädetään suljinaikaa ja sivukomentokiekolla aukkoa. Jos
Päällä on valittu, pääkomentokiekolla säädetään aukkoa ja
sivukomentokiekolla suljinaikaa. Jos Päällä (A-tila) on valittu,
pääkomentokiekkoa käytetään aukon asettamiseen vain
kuvaustilassa A.
Vaihda pää/ Automaattitarkennusasetus: Jos Päällä on valittu,
automaattitarkennustilan voi valita pitämällä
sivu
tarkennustilapainiketta painettuna ja kiertämällä
sivukomentokiekkoa ja tarkennusaluetilan pitämällä
tarkennustilapainiketta painettuna ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa.
Nämä asetukset vaikuttavat myös MB-D16:n
komentokiekkoihin.
363
Asetus
Kuvaus
Jos Sivukomentokiekko on valittu, aukkoa voi säätää vain
sivukomentokiekolla (tai pääkomentokiekolla, jos Päällä on
valittu kohtaan Vaihda pää/sivu > Valotusasetus). Jos
Himmenninrengas on valittu, aukkoa voi säätää vain
objektiivin himmenninrenkaalla ja kameran aukon näyttö
Aukon asetus
näyttää aukon 1 EV:n porrastuksella (G- ja E-tyypin
objektiiveilla aukko asetetaan yhä käyttämällä
sivukomentokiekkoa). Huomaa, että valitusta asetuksesta
riippumatta aukkoa on säädettävä himmenninrenkaalla, kun
kamerassa on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi.
Jos Pois on valittu, monivalitsinta käytetään täyskuvatoistossa
näytettävän kuvan valitsemiseen, pienoiskuvien
korostamiseen ja valikoissa liikkumiseen. Jos Päällä tai Päällä
(kuvan tarkastelu pois) on valittu, pääkomentokiekolla voi
valita täyskuvatoistossa näytettävän kuvan, siirtää kohdistinta
vasemmalle tai oikealle pienoiskuvien toistossa ja siirtää
valikon korostuspalkkia ylöspäin tai alaspäin.
Sivukomentokiekkoa käytetään täyskuvatoistossa eteenpäin
Valikot ja
tai taaksepäin siirtymiseen kohtaan Sivuk.kiekon
toisto
kuvanopeus valitun asetuksen mukaan ja pienoiskuvien
toistossa sivujen selaamiseen ylöspäin tai alaspäin. Kun valikot
ovat näkyvissä, sivukomentokiekon kiertäminen oikealle tuo
näkyviin valitun asetuksen alivalikon ja kiekon kiertäminen
vasemmalle tuo näkyviin edellisen valikon. Tee valinta
painamalla 2 tai J. Valitse Päällä (kuvan tarkastelu pois)
estääksesi komentokiekkojen käyttämisen toistoon kuvan
tarkastelun aikana.
Kun Päällä tai Päällä (kuvan tarkastelu pois) on valittu
Sivuk.kiekon kohtaan Valikot ja toisto, sivukomentokiekkoa voi kiertää
kuvanopeus täyskuvatoistossa kansion valitsemiseksi tai sen avulla voi
siirtyä eteenpäin tai taaksepäin 10 tai 50 kuvaa kerrallaan.
364
f6: Vap. painike kiekon käytt.
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitsemalla Kyllä säädöt, jotka normaalisti tehdään pitämällä
painiketta painettuna ja kiertämällä komentokiekkoa, voi tehdä
kiertämällä komentokiekkoa sen jälkeen kun painike on vapautettu.
Asetus ei ole enää voimassa, kun painiketta painetaan uudelleen,
laukaisin painetaan puoleenväliin tai kun valmiustila-ajastimen aika
kuluu loppuun. Tämä asetus on käytettävissä seuraavien
painikkeiden kanssa:
0
143
180, 182
134
116, 118
146, 150, 154,
L (U)
156, 159
57, 59, 121,
Tarkennustilapainike
125
Painike
E
M (Y)
W (S)
X (T)
Painike
Z (Q)
D
Fn 1
Pv 2
A AE-L/AF-L 3
Elokuvan
tallennuspainike 4
0
140
202
360
361
362
366
1 Kun ei-mikroprosessoriohjatun objektiivin numeron valinta, Aktiivinen D-Lighting, HDR tai
valotuksen viivetila on määritetty käyttämällä Mukautettua asetusta f2.
2 Kun ei-mikroprosessoriohjatun objektiivin numeron valinta, Aktiivinen D-Lighting, HDR tai
valotuksen viivetila on määritetty käyttämällä Mukautettua asetusta f3.
3 Kun ei-mikroprosessoriohjatun objektiivin numeron valinta on määritetty käyttämällä Mukautettua
asetusta f4.
4 Kun valkotasapaino tai ISO-herkkyys on määritetty käyttämällä Mukautettua asetusta f9.
f7: Laukaisu muistikortitta
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Asetuksen Suljin toiminnassa valitseminen sallii sulkimen
laukaisun silloinkin, kun muistikorttia ei ole asetettu, tosin kuvia ei
tällöin tallenneta (ne näytetään kuitenkin näytöllä esittelytilassa).
Jos Suljin lukittu on valittu, laukaisin on käytössä vain silloin kun
kamerassa on muistikortti.
365
f8: Käänteiset ilmaisimet
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Jos
(W) on valittu, ohjauspaneelin, etsimen ja
tietonäytön valotusilmaisimien negatiiviset arvot näkyvät
vasemmalla ja positiiviset oikealla. Valitse
(V),
jos haluat positiivisten arvojen näkyvän vasemmalla ja negatiivisten
oikealla.
f9: Elokuvan tall.painikkeen tehtävä
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, mikä on elokuvan
tallennuspainikkeen tehtävä etsin- ja
reaaliaikanäkymäkuvauksessa.
Elokuvan tallennuspainike
❚❚ Painallus ja komentokiekot
Asetus
m
Valkotasapaino
8
ISO-herkkyys
5
Valitse kuva-ala
Ei mitään
366
Kuvaus
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoa
valitaksesi valkotasapainon asetuksen (0 145).
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoa
valitaksesi ISO-herkkyyden (0 134).
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoa
valitaksesi kuva-alan (0 114).
Mitään toimintoa ei tehdä, jos komentokiekkoja
kierretään, kun painiketta pidetään painettuna.
f10: MB-D16 4 -pain. teht.
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse lisävarusteena saatavan
MB-D16-akkuperän A AE-L/AF-L
-painikkeen tehtävä.
Asetus
B
AE/AF-lukitus
C
Vain AE-lukitus
E
AE-lukitus (pito)
F
Vain AF-lukitus
A
AF-ON
r
Salamavalon
lukitus
G
Sama kuin Fnpainike
Kuvaus
Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun MB-D16:n
A AE-L/AF-L -painiketta pidetään painettuna.
Valotus lukittuu, kun MB-D16:n A AE-L/AF-L
-painiketta pidetään painettuna.
Valotus lukittuu, kun MB-D16:n A AE-L/AF-L
-painiketta painetaan, ja pysyy lukittuna, kunnes
painiketta painetaan uudelleen tai kunnes
valmiustila-ajastimen aika kuluu loppuun.
Tarkennus lukittuu, kun MB-D16:n A AE-L/AF-L
-painiketta pidetään painettuna.
MB-D16:n A AE-L/AF-L -painikkeen painaminen
käynnistää automaattitarkennuksen. Laukaisinta ei
voi käyttää tarkentamiseen.
Paina MB-D16:n A AE-L/AF-L -painiketta lukitaksesi
salaman arvon (vain yhdysrakenteinen salama ja
yhteensopivat lisävarusteena saatavat
salamalaitteet, 0 190, 435). Peruuta salamavalon
lukitus painamalla painiketta uudelleen.
MB-D16:n A AE-L/AF-L -painike toimii samalla tavalla
kuin kameran Fn-painike (0 356).
367
f11: Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht.
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse langattoman kauko-ohjaimen Fn-painikkeen
tehtävä.
Asetus
368
q
Katsele
r
Salamavalon
lukitus
B
AE/AF-lukitus
C
Vain AE-lukitus
E
AE-lukitus (pito)
F
Vain AF-lukitus
s
Ei salamaa
Kuvaus
Voit esikatsella etsinvalokuvauksen syväterävyyttä,
kun Fn-painiketta pidetään painettuna (0 92).
Reaaliaikanäkymäkuvauksessa voit painaa
painiketta kerran asettaaksesi objektiivin
suurimpaan aukkoon, mikä helpottaa
tarkennuksen tarkistamista; kun painiketta
painetaan uudelleen, aukko palautetaan
alkuperäiseen arvoon (0 56).
Paina Fn-painiketta lukitaksesi salaman arvon (vain
yhdysrakenteinen salama ja yhteensopivat
lisävarusteena saatavat salamalaitteet, 0 190,
435). Peruuta salamavalon lukitus painamalla
painiketta uudelleen.
Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun Fn-painiketta
pidetään painettuna.
Valotus lukittuu, kun Fn-painiketta pidetään
painettuna.
Valotus lukittuu, kun Fn-painiketta painetaan, ja
pysyy lukittuna, kunnes painiketta painetaan
uudelleen tai valmiustila-ajastimen aika kuluu
loppuun.
Tarkennus lukittuu, kun Fn-painiketta pidetään
painettuna.
Salama ei välähdä valokuvissa, jotka otetaan, kun
Fn-painiketta pidetään painettuna.
Asetus
e
+ NEF (RAW)
a
Reaaliaikanäkymä
x
y
Kuten kameran Fnpain.
Kuten kameran Pvpain.
z
Kuten kameran 4pain.
Ei mitään
Kuvaus
Jos kuvanlaadun asetuksena on JPEG, hieno,
JPEG, normaali tai JPEG, perus, etsimessä näkyy
e ja NEF (RAW) -kopio tallennetaan seuraavasta
kuvasta, joka otetaan Fn-painikkeen painamisen
jälkeen (alkuperäinen kuvanlaadun asetus
palautetaan, kun nostat sormesi laukaisimelta).
Poistu tallentamatta NEF (RAW) -kopiota
painamalla uudelleen Fn-painiketta.
Fn-painikkeen painaminen käynnistää ja lopettaa
reaaliaikanäkymän.
Langattoman kauko-ohjaimen Fn-painike toimii
samalla tavalla kuin kameran Fn-painike (0 356).
Langattoman kauko-ohjaimen Fn-painike toimii
samalla tavalla kuin kameran Pv-painike (0 361).
Langattoman kauko-ohjaimen Fn-painike toimii
samalla tavalla kuin kameran A AE-L/AF-L -painike
(0 361).
Painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.
369
g: Elokuva
g1: Fn-painikkeen tehtävä
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse Fn-painikkeen tehtävä elokuvan reaaliaikanäkymässä
(oletusasetus on Ei mitään).
❚❚ Painallus
Asetus
q
r
s
B
C
E
F
A
Kuvaus
Aukko suurenee, kun painiketta pidetään
painettuna. Käytä yhdessä Mukautetun asetuksen
Sähköinen aukko
g2 (Esikatselupainikkeen teht.) > Sähköinen
(suurenna)
aukko (pienennä) kanssa säätääksesi aukkoa
painikkeilla (0 372).
Paina painiketta elokuvan tallennuksen aikana
lisätäksesi indeksimerkin nykyiseen kohtaan (0 70).
Indeksimerkki
Indeksimerkkejä voi käyttää elokuvia katseltaessa ja
muokattaessa.
Paina painiketta näyttääksesi suljinajan, aukon ja
Näytä valokuvan muiden valokuva-asetusten tiedot elokuvan
kuvaustiedot
tallennustietojen sijaan. Paina uudelleen
palataksesi elokuvan tallennusnäyttöön.
Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun painiketta
AE/AF-lukitus
pidetään painettuna.
Valotus lukittuu, kun painiketta pidetään
Vain AE-lukitus
painettuna.
Valotus lukittuu, kun painiketta painetaan, ja pysyy
AE-lukitus (pito)
lukittuna, kunnes painiketta painetaan uudelleen.
Tarkennus lukittuu, kun painiketta pidetään
Vain AF-lukitus
painettuna.
Painikkeen painaminen käynnistää
AF-ON
automaattitarkennuksen. Laukaisinta ei voi käyttää
tarkentamiseen.
Ei mitään
370
Painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.
A Sähköinen aukko
Sähköistä aukkoa ei voi käyttää joidenkin objektiivien kanssa. Sähköinen
aukko on käytettävissä vain tiloissa A ja M, eikä sitä voi käyttää valokuvan
kuvaustietojen näkyessä näytöllä (6-kuvake osoittaa, että sähköistä
aukkoa ei voi käyttää). Kameran sammuttaminen tai elokuvan
reaaliaikanäkymästä poistuminen poistaa sähköisen aukon käytöstä
(huomaa, että jälkimmäisessä tapauksessa sähköinen aukko pysyy
käytettävissä, kunnes valmiustila-ajastimen aika on kulunut loppuun).
371
g2: Esikatselupainikkeen teht.
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse Pv-painikkeen tehtävä elokuvan reaaliaikanäkymässä
(oletusasetus on Indeksimerkki).
❚❚ Painallus
Asetus
q
r
s
B
C
E
F
A
Kuvaus
Aukko pienenee, kun painiketta pidetään
painettuna. Käytä yhdessä Mukautetun asetuksen
Sähköinen aukko
g1 (Fn-painikkeen tehtävä) > Sähköinen aukko
(pienennä)
(suurenna) kanssa säätääksesi aukkoa painikkeilla
(0 370).
Paina painiketta elokuvan tallennuksen aikana
lisätäksesi indeksimerkin nykyiseen kohtaan (0 70).
Indeksimerkki
Indeksimerkkejä voi käyttää elokuvia katseltaessa ja
muokattaessa.
Paina painiketta näyttääksesi suljinajan, aukon ja
Näytä valokuvan muiden valokuva-asetusten tiedot elokuvan
kuvaustiedot
tallennustietojen sijaan. Paina uudelleen
palataksesi elokuvan tallennusnäyttöön.
Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun painiketta
AE/AF-lukitus
pidetään painettuna.
Valotus lukittuu, kun painiketta pidetään
Vain AE-lukitus
painettuna.
Valotus lukittuu, kun painiketta painetaan, ja pysyy
AE-lukitus (pito)
lukittuna, kunnes painiketta painetaan uudelleen.
Tarkennus lukittuu, kun painiketta pidetään
Vain AF-lukitus
painettuna.
Painikkeen painaminen käynnistää
AF-ON
automaattitarkennuksen. Laukaisinta ei voi käyttää
tarkentamiseen.
Ei mitään
372
Painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.
g3: AE-L/AF-L-painikkeen teht.
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
❚❚ Painallus
Valitse A AE-L/AF-L -painikkeen tehtävä elokuvan
reaaliaikanäkymässä. Käytettävissä olevat asetukset ovat samat kuin
kohdassa Fn-painikkeen tehtävä (0 370), paitsi että asetus
Sähköinen aukko (suurenna) ei ole käytettävissä ja oletusasetus
on AE/AF-lukitus.
g4: Määritä laukaisimen tehtävä
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, mikä on laukaisimen tehtävä, kun reaaliaikanäkymän
valitsimella on valittu 1.
Asetus
C
Ota valokuvia
1
Tallenna elokuvia
Kuvaus
Paina laukaisin pohjaan lopettaaksesi elokuvan
tallennuksen ja ottaaksesi valokuvan, jonka
kuvasuhde on 16 : 9 (katso tietoa kuvakoosta sivulta
77).
Paina laukaisin puoleenväliin käynnistääksesi
elokuvan reaaliaikanäkymän. Paina sen jälkeen
laukaisin puoleenväliin tarkentaaksesi (vain
automaattitarkennustila) ja pohjaan aloittaaksesi tai
lopettaaksesi tallennuksen. Laukaisinta ei voi
käyttää muuhun tarkoitukseen elokuvan
reaaliaikanäkymän aikana. Päätä elokuvan
reaaliaikanäkymä painamalla a-painiketta.
Lisävarusteena saatavan langattoman tai
langallisen kauko-ohjaimen (0 443, 444) laukaisin
toimii samalla tavalla kuin kameran laukaisin;
lisävarusteena saatavaa ML-L3-kauko-ohjainta ei
kuitenkaan voi käyttää elokuvien tallentamiseen;
ML-L3:n laukaisimella ei ole vaikutusta.
373
B Asetusvalikko: kameran asetukset
Näytä asetusvalikko painamalla G ja valitsemalla B (asetusvalikko)
-välilehti.
G-painike
Asetusvalikon asetukset
Asetusvalikko sisältää seuraavat asetukset:
Asetus
Alusta muistikortti
Tallenna käyttäjäasetukset
Palauta käyttäjäasetukset
Näytön kirkkaus
Näytön väritasapaino
Puhdista kuvakenno
Peilin nosto puhdistusta varten 1
Pölynpoiston viitekuva
Välkynnänvähennys
Aikavyöhyke ja päivämäärä
Kieli (Language)
Automaattinen kuvan kääntö
Akkutiedot
0
375
99
101
376
377
448
451
378
380
381
381
382
383
Asetus
Kuvaselitys
Tekijänoikeustiedot
Tallenna/lataa asetukset
Näennäishorisontti
Ei-CPU-objektiivin tiedot
Tarkennuksen hienosäätö
HDMI
Sijaintitiedot
Wi-Fi
Verkko
Eye-Fi-lataus 2
Vaatimustenmukaisuusmerkintä
Laiteohjelmaversio
1 Ei käytettävissä, kun akun varaus on vähissä.
2 Näkyy vain, kun kamerassa on yhteensopiva Eye-Fi-muistikortti.
A Katso myös
Valikon oletusasetukset luetellaan sivulla 299.
374
0
384
385
386
388
235
389
278
239
282
269
391
392
392
Alusta muistikortti
G-painike ➜ B asetusvalikko
Muistikortit on alustettava ennen ensimmäistä käyttöä tai jos niitä
on käytetty tai ne on alustettu muissa laitteissa. Huomaa, että
alustaminen poistaa lopullisesti kaikki kortilla olevat kuvat ja muut
tiedot. Muista tehdä tarvittaessa varmuuskopiot ennen alustamista
(0 266).
D Alustuksen aikana
Älä sammuta kameraa äläkä poista muistikortteja, kun alustus on kesken.
Asetusvalikon kohdan Alusta muistikortti
valitseminen tuo näkyviin oikealla olevat
vaihtoehdot; valitse muistikorttipaikka ja
valitse Kyllä alustaaksesi valitun kortin.
Muistikortit voi alustaa myös pitämällä
O (Q)- ja Z (Q) -painikkeita painettuina
samanaikaisesti, kunnes vilkkuva C näkyy ohjauspaneelin ja
etsimen suljinajan näytöissä.
O (Q) -painike Z (Q) -painike
375
Paina painikkeita yhtä aikaa toisen kerran alustaaksesi kortin (poistu
alustamatta korttia painamalla mitä tahansa muuta painiketta tai
odottamalla noin kuusi sekuntia, kunnes C lakkaa vilkkumasta).
Kun alustus on valmis, ohjauspaneelissa ja etsimessä näkyy,
montako valokuvaa nykyisillä asetuksilla voidaan tallentaa.
A Kaksi muistikorttia
Jos kamerassa on kaksi muistikorttia, kun O (Q)- ja Z (Q) -painikkeita
painetaan, alustettavan kortin kuvake vilkkuu. Kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi eri paikan.
Näytön kirkkaus
G-painike ➜ B asetusvalikko
Paina 1 tai 3 valitaksesi näytön kirkkauden toistoa, valikoita ja
tietonäyttöä varten. Valitse suurempi arvo lisätäksesi kirkkautta ja
pienempi arvo vähentääksesi.
A Näytön kirkkaus
Kun arvo on +4 tai suurempi, näyttöä on helpompi lukea kirkkaassa valossa,
mutta keltaiset värit näyttävät vihertäviltä. Valitse pienempi arvo, jotta värit
toistuvat oikein.
A Katso myös
Kohtaan Näytön kirkkaus valittu asetus ei vaikuta näytön kirkkauteen
reaaliaikanäkymäkuvauksessa tai elokuvan reaaliaikanäkymässä. Katso
tietoa näytön kirkkauden säätämisestä reaaliaikanäkymässä sivulta 62.
376
Näytön väritasapaino
G-painike ➜ B asetusvalikko
Käytä monivalitsinta alla olevan kuvan
mukaisesti säätääksesi näytön
väritasapainoa mallikuvan avulla.
Mallikuvana käytetään viimeksi otettua
valokuvaa tai toistotilassa viimeksi
näytettyä valokuvaa; valitse eri kuva
painamalla W (S) -painiketta ja
valitsemalla kuva pienoiskuvaluettelosta
(näytä korostettu kuva koko näytön
kokoisena painamalla X/T ja pitämällä
sitä painettuna). Jos muistikortilla ei ole
valokuvia, mallikuvan sijaan näytetään
tyhjä kuva, jossa on harmaa reunus. Paina
J poistuaksesi, kun säädöt ovat valmiit. Näytön väritasapaino
koskee vain valikoita, toistoa ja objektiivin näkymää
reaaliaikanäkymäkuvauksessa ja elokuvan reaaliaikanäkymässä; se
ei vaikuta kameralla otettaviin kuviin.
Lisää vihreän määrää
Lisää sinisen määrää
Lisää kullanruskean määrää
Lisää magentan määrää
377
Pölynpoiston viitekuva
G-painike ➜ B asetusvalikko
Hanki viitetiedot Capture NX-D:n (ladattavissa, 0 268; katso
lisätietoja Capture NX-D:n verkko-oppaasta) pölynpoistotoimintoa
varten.
Pölynpoiston viitekuva on käytettävissä vain, kun kameraan on
kiinnitetty mikroprosessoriohjattu objektiivi. Suosittelemme
käyttämään muuta kuin DX-objektiivia, jonka polttoväli on
vähintään 50 mm. Jos käytössä on zoom-objektiivi, zoomaa niin
lähelle kuin mahdollista.
1 Valitse aloitusasetus.
Korosta jokin seuraavista asetuksista ja
paina J. Poistu poimimatta
pölynpoiston viitetietoja painamalla
G.
• Aloita: Näytölle tulee oikealla oleva
ilmoitus, ja ”rEF” näkyy etsimen ja
ohjauspaneelin näytöillä.
• Puhdista kenno ja käynnistä: Valitse tämä
vaihtoehto puhdistaaksesi
kuvakennon ennen aloittamista.
Oikealla oleva ilmoitus näytetään, ja
etsimen ja ohjauspaneelin näytöille
ilmestyy teksti ”rEF”, kun puhdistus on
valmis.
378
2 Rajaa etsimeen kuvioton valkoinen kohde.
Pidä objektiivi noin kymmenen senttimetrin päässä hyvin
valaistusta kuviottomasta valkoisesta kohteesta, rajaa kohde
niin, että se täyttää etsimen, ja paina laukaisin puoleenväliin.
Automaattitarkennustilassa tarkennus asetetaan äärettömään
automaattisesti; käsitarkennustilassa tarkennus on asetettava
äärettömään käsin.
3 Hanki pölynpoiston viitetiedot.
Paina laukaisin pohjaan hankkiaksesi pölynpoiston viitetiedot.
Näyttö sammuu, kun laukaisinta painetaan.
Jos vertailukohde on liian kirkas tai liian
tumma, kamera ei välttämättä pysty
hankkimaan pölynpoiston viitetietoja, ja
näytölle tulee oikealla oleva viesti.
Valitse jokin muu vertailukohde ja toista
menettely alkaen vaiheesta 1.
379
D Kuvakennon puhdistaminen
Ennen kuvakennon puhdistusta tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei
voi käyttää valokuvissa, jotka otetaan kuvakennon puhdistuksen jälkeen.
Valitse Puhdista kenno ja käynnistä vain, jos pölynpoiston viitetietoja ei
käytetä olemassa olevissa valokuvissa.
D Pölynpoiston viitetiedot
Samoja tietoja voi käyttää eri objektiiveilla tai
eri aukoilla otetuissa valokuvissa. Viitekuvia ei
voi katsella tietokoneen
kuvankäsittelyohjelmistolla. Kun viitekuvia
katsellaan kameralla, näytöllä näkyy ruudukko.
Välkynnänvähennys
G-painike ➜ B asetusvalikko
Vähennä välkyntää ja juovaisuutta kuvatessasi loisteputkivalossa tai
elohopeahöyrylampun valossa reaaliaikanäkymässä tai elokuvan
tallennuksessa. Valitse Automaattinen, jolloin kamera valitsee
automaattisesti oikean taajuuden, tai säädä taajuus käsin
vastaamaan paikallisen verkkovirran taajuutta.
A Välkynnänvähennys
Jos Automaattinen ei tuota haluttua tulosta etkä ole varma paikallisen
verkkovirtalähteen taajuudesta, kokeile sekä 50 että 60 Hz:n asetuksia ja
valitse se, joka tuottaa parhaan tuloksen. Välkynnänvähennys ei
välttämättä tuota toivottuja tuloksia, jos kohde on erittäin kirkas, jolloin
voit yrittää valita pienemmän aukon (suuremman aukkoarvon).
380
Aikavyöhyke ja päivämäärä
G-painike ➜ B asetusvalikko
Vaihda aikavyöhykettä, aseta kameran kello, valitse päivämäärän
näyttöjärjestys ja ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä.
Asetus
Aikavyöhyke
Päivämäärä ja aika
Päiväysmuoto
Kesäaika
Kuvaus
Valitse aikavyöhyke. Kameran kello asetetaan
automaattisesti uuden aikavyöhykkeen aikaan.
Aseta kameran kellonaika. Jos kello nollataan,
vilkkuva Y-kuvake ilmestyy tietonäytölle.
Valitse päivän, kuukauden ja vuoden näyttöjärjestys.
Ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä. Kameran
kello siirtyy automaattisesti tunnin eteenpäin tai
taaksepäin. Oletusasetus on Pois.
Kieli (Language)
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valitse kameran valikoiden ja viestien kieli.
381
Automaattinen kuvan kääntö
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valokuvat, jotka on otetaan, kun Päällä on valittu, sisältävät tiedon
kameran asennosta, joten ne voidaan kääntää automaattisesti
toiston aikana (0 242) tai kun niitä katsellaan ViewNX 2:ssa
(toimitetaan kameran mukana) tai Capture NX-D:ssä (ladattavissa;
0 268). Seuraavat suunnat tallennetaan:
Maisemasuunta (vaaka)
Kameraa käännetty 90°
myötäpäivään
Kameraa käännetty 90°
vastapäivään
Kameran suuntaa ei tallenneta, kun Pois on valittu. Valitse tämä
asetus, kun panoroit tai otat valokuvia niin, että objektiivi osoittaa
ylöspäin tai alaspäin.
A Käännä pysty
Jos haluat, että pystysuuntaiset (muotokuvasuunta) valokuvat käännetään
automaattisesti toiston aikana, valitse Päällä toistovalikon kohtaan
Käännä pysty (0 308).
382
Akkutiedot
G-painike ➜ B asetusvalikko
Näytä kamerassa olevan akun tiedot.
Kohta
Varaus
Kuvia
Akun k.ikä
Kuvaus
Akun jäljellä oleva varaus prosenttilukuna ilmaistuna.
Kuinka monta kertaa suljin on laukaistu nykyisellä akulla sen
jälkeen, kun akku viimeksi ladattiin. Huomaa, että kamera voi
joskus laukaista sulkimen tallentamatta valokuvaa,
esimerkiksi mitattaessa käsin esiasetettavaa valkotasapainoa.
Viisitasoinen näyttö, joka näyttää akun käyttöiän. 0 (k)
tarkoittaa, että akun suorituskyky ei ole heikentynyt, ja 4 (l)
tarkoittaa, että akun käyttöikä on loppunut ja se tulisi vaihtaa.
Huomaa, että jos uusi akku ladataan alle noin 5 °C:n
lämpötilassa, sen käyttöikä saattaa näyttää hetkellisesti
heikenneen; akun käyttöiän näyttö palaa kuitenkin
normaaliksi, kun akku on ladattu vähintään noin 20 °C:n
lämpötilassa.
A MB-D16-akkuperä
Oikealla näkyy MB-D16-akkuperän näyttö. AAparistoja käytettäessä akun varaustaso näkyy
akun varaustason kuvakkeessa; muita kohtia ei
näytetä.
383
Kuvaselitys
G-painike ➜ B asetusvalikko
Lisää selitys uusiin valokuviin sitä mukaa kuin kuvia otetaan.
Selitykset voi näyttää metatietoina ViewNX 2:ssa (toimitetaan
kameran mukana) tai Capture NX-D:ssä (ladattavissa; 0 268). Selitys
näkyy myös kuvaustietosivulla kuvan tietojen näytöllä (0 251).
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
• Lisää selitys: Lisää selitys sivun 171 ohjeiden mukaisesti.
Kuvaselityksen enimmäispituus on 36 merkkiä.
• Liitä selitys: Valitse tämä vaihtoehto
liittääksesi selityksen kaikkiin uusiin
valokuviin. Liitä selitys -toiminnon voi
ottaa käyttöön ja pois käytöstä
korostamalla sen ja painamalla 2.
Valittuasi haluamasi asetuksen poistu
painamalla J.
384
Tekijänoikeustiedot
G-painike ➜ B asetusvalikko
Lisää tekijänoikeustiedot uusiin valokuviin sitä mukaa kuin kuvia
otetaan. Tekijänoikeustiedot näkyvät kuvan tietojen näytön
kuvaustiedoissa (0 251), ja ne voidaan näyttää metatietoina
ViewNX 2:ssa (toimitetaan kameran mukana) tai Capture NX-D:ssä
(ladattavissa; 0 268). Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
• Kuvaaja: Syötä kuvaajan nimi sivun 171 ohjeiden mukaisesti.
Kuvaajan nimen enimmäispituus on 36 merkkiä.
• Tekijänoikeus: Syötä tekijänoikeuden haltijan nimi sivun 171
ohjeiden mukaisesti. Tekijänoikeuden haltijan nimen
enimmäispituus on 54 merkkiä.
• Liitä tekijänoikeustiedot: Valitse tämä
vaihtoehto liittääksesi
tekijänoikeustiedot kaikkiin jatkossa
otettaviin valokuviin. Liitä
tekijänoikeustiedot -toiminnon voi
ottaa käyttöön ja pois käytöstä
korostamalla sen ja painamalla 2.
Valittuasi haluamasi asetuksen poistu painamalla J.
D Tekijänoikeustiedot
Estääksesi kuvaajan tai tekijänoikeuksien haltijan nimen luvattoman käytön
varmista, että Liitä tekijänoikeustiedot ei ole valittuna ja että Kuvaaja- ja
Tekijänoikeus-kentät ovat tyhjät, ennen kuin lainaat kameraa tai luovutat
sen toiselle henkilölle. Nikon ei vastaa Tekijänoikeustiedot-asetuksen
käytöstä syntyvistä vahingoista tai kiistoista.
385
Tallenna/lataa asetukset
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valitse Tallenna asetukset tallentaaksesi seuraavat asetukset
paikassa 1 olevalle muistikortille (0 119; jos kortti on täynnä,
näytetään virheilmoitus). Käytä tätä vaihtoehtoa siirtääksesi
asetuksia muihin D750-kameroihin.
Valikko
Toisto
Valokuvien
kuvaus
Elokuvien
kuvaus
386
Asetus
Toiston näyttöasetukset
Kuvan tarkastelu
Poiston jälkeen
Käännä pysty
Tiedoston nimeäminen
Paikassa 2 olevan kortin käyttö
Kuvanlaatu
Kuvakoko
Kuva-ala
JPEG-pakkaus
NEF (RAW) -tallennus
Valkotasapaino (mukaan lukien hienosäätö ja
esiasetukset d-1–d-6)
Aseta Picture Control (mukautetut Picture Control
-säätimet tallennetaan Vakio-muodossa)
Väriavaruus
Aktiivinen D-Lighting
Vinjetoinnin korjaus
Autom. vääristymien korjaus
Kohinan väh. kun pitkä valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO
ISO-herkkyysasetukset
Kauko-ohjaustila (ML-L3)
Kohde
Kuvakoko/kuvataajuus
Elokuvan laatu
Valikko
Elokuvien
kuvaus
Mukautetut
asetukset
Asetukset
Oma valikko/
Viimeisimmät
asetukset
Asetus
Mikrofonin herkkyys
Taajuusvaste
Tuulikohinan vähennys
Kuva-ala
Valkotasapaino (mukaan lukien hienosäätö ja
esiasetukset d-1–d-6)
Aseta Picture Control (mukautetut Picture Control
-säätimet tallennetaan Vakio-muodossa)
Kohinan väh. kun suuri ISO
Elokuvan ISO-herkkyysasetukset
Kaikki Mukautetut asetukset paitsi Palauta mukaut.
asetukset
Puhdista kuvakenno
Välkynnänvähennys
Aikavyöhyke ja päivämäärä (paitsi päivämäärä ja aika)
Kieli (Language)
Automaattinen kuvan kääntö
Kuvaselitys
Tekijänoikeustiedot
Ei-CPU-objektiivin tiedot
HDMI
Sijaintitiedot
Wi-Fi
Eye-Fi-lataus
Kaikki Oman valikon kohdat
Kaikki viimeisimmät asetukset
Valitse välilehti
Tämän mallisella kameralla tallennetut asetukset voi palauttaa
valitsemalla Lataa asetukset. Huomaa, että Tallenna/lataa
asetukset on käytettävissä vain, kun kamerassa on muistikortti, ja
että Lataa asetukset on käytettävissä vain, kun kortilla on
tallennettuja asetuksia.
387
A Tallennetut asetukset
Asetukset tallennetaan tiedostoon nimeltä NCSETUPG. Kamera ei pysty
lataamaan asetuksia, jos tiedostonimeä muutetaan.
Näennäishorisontti
G-painike ➜ B asetusvalikko
Näytä kameran kallistusanturista saataviin tietoihin perustuvat
pysty- ja vaakasuuntaisen kallistuksen tiedot. Jos kameraa ei ole
kallistettu vasemmalle eikä oikealle, vaakasuuntaisen kallistuksen
referenssiviiva muuttuu vihreäksi, ja jos kameraa ei ole kallistettu
eteenpäin eikä taaksepäin, näytön keskellä oleva piste muuttuu
vihreäksi. Jokainen osio vastaa noin 5°:ta.
Kamera vaakatasossa
Kameraa kallistettu
vasemmalle tai oikealle
Kameraa kallistettu
eteenpäin tai taaksepäin
D Kameran kallistaminen
Näennäishorisontin näyttö ei ole tarkka, kun kameraa kallistetaan jyrkästi
eteenpäin tai taaksepäin. Kallistusmäärää ei näytetä, jos kamera ei pysty
mittaamaan kallistusta.
A Katso myös
Katso tietoa vaakasuuntaisen kallistuksen ilmaisimen näyttämisestä
etsimessä Mukautetusta asetuksesta f2 (Fn-painikkeen tehtävä >
Painallus; 0 356, 359). Katso tietoa näennäishorisontin näyttämisestä
reaaliaikanäkymässä sivuilta 64 ja 75.
388
Tarkennuksen hienosäätö
G-painike ➜ B asetusvalikko
Hienosäädä enintään 12 objektiivityypin tarkennusta. Tarkennuksen
hienosäätöä ei yleensä suositella, ja se voi häiritä normaalia
tarkennusta; käytä sitä vain tarvittaessa.
Asetus
Kuvaus
• Päällä: Kytke tarkennuksen hienosäätö päälle.
Päällä/Pois
• Pois: Kytke tarkennuksen hienosäätö pois päältä.
Säädä nykyisen
objektiivin tarkennusta
Siirrä polttopistettä Nykyinen
(vain
arvo
mikroprosessoriohjatut poispäin kamerasta.
objektiivit). Paina 1 tai
3 valitaksesi arvon
väliltä +20 ja –20.
Tallennettu arvo
Enintään 12
objektiivityypin arvo
voidaan tallentaa.
Kullekin
Siirrä
objektiivityypille voi
Edellinen
polttopistettä
tallentaa vain yhden
arvo
kameraan päin.
arvon.
Valitse tarkennuksen
hienosäätöarvo, jota
käytetään, jos nykyiselle
objektiiville ei ole
Oletusarvo
aiemmin tallennettu
arvoa (vain
mikroprosessoriohjatut
objektiivit).
389
Asetus
Tallennettujen
arvojen lista
Kuvaus
Näytä luettelo aiemmin tallennetuista tarkennuksen
hienosäätöarvoista. Poista objektiivi luettelosta
korostamalla haluamasi objektiivi ja painamalla O (Q).
Muuttaaksesi objektiivin tunnisteen (valitaksesi esimerkiksi
tunnisteen, joka on sama kuin objektiivin sarjanumeron
kaksi viimeistä numeroa, objektiivin erottamiseksi muista
samantyyppisistä objektiiveista, koska kohtaa Tallennettu
arvo voi käyttää vain yhdellä kunkin tyyppisellä
objektiivilla) korosta haluamasi objektiivi ja paina 2.
Oikealla oleva valikko tulee
näkyviin; valitse tunniste
painamalla 1 tai 3 ja tallenna
muutokset ja poistu painamalla
J.
D Tarkennuksen hienosäätö
Kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan lyhimmälle etäisyydelle tai
äärettömään, kun tarkennuksen hienosäätöä käytetään.
D Reaaliaikanäkymä
Hienosäätöä ei käytetä automaattitarkennuksessa reaaliaikanäkymän
aikana (0 54).
A Tallennettu arvo
Kullekin objektiivityypille voi tallentaa vain yhden arvon. Jos telejatketta
käytetään, jokaiselle objektiivin ja telejatkeen yhdistelmälle voi tallentaa
erillisen arvon.
390
Eye-Fi-lataus
G-painike ➜ B asetusvalikko
Tämä asetus näkyy vain silloin kun kamerassa on Eye-Fi-muistikortti
(saatavilla erikseen muilta toimittajilta). Valitse Käytössä ladataksesi
valokuvat ennalta valittuun kohteeseen. Huomaa, että kuvia ei
ladata, jos signaalin voimakkuus ei ole riittävä.
Noudata kaikkia paikallisia lakeja, jotka koskevat langattomia
laitteita, ja valitse Ei käytössä tilanteissa, joissa langattomien
laitteiden käyttö on kielletty.
D Eye-Fi-kortit
Eye-Fi-kortit saattavat lähettää langattomia signaaleja silloinkin, kun Ei
käytössä on valittu. Jos näytöllä näkyy varoitus (0 473), sammuta kamera
ja poista kortti.
Aseta Mukautetun asetuksen c2 (Valmiustila-ajastin, 0 336) asetukseksi
30 s tai pidempi Eye-Fi-korttia käytettäessä.
Katso Eye-Fi-kortin mukana toimitettu käyttöopas ja osoita mahdolliset
tiedustelut kortin valmistajalle. Kameraa voi käyttää Eye-Fi-kortin
kytkemiseen päälle ja pois päältä, mutta se ei välttämättä tue muita Eye-Fitoimintoja.
391
Kun kamerassa on Eye-Fi-kortti, kortin tila
osoitetaan tietonäytöllä kuvakkeella:
• d: Eye-Fi-lataus ei ole käytössä.
• e: Eye-Fi-lataus on käytössä, mutta
ladattavia kuvia ei ole käytettävissä.
• f (muuttumaton): Eye-Fi-lataus on
käytössä; latauksen alkamista
odotetaan.
• f (animoitu): Eye-Fi-lataus on käytössä; ladataan tietoja.
• g: Virhe — kamera ei pysty ohjaamaan Eye-Fi-korttia. Jos
ohjauspaneelissa tai etsimessä näkyy vilkkuva W, katso sivu
473; jos kyseinen ilmaisin ei vilku, kuvia voi ottaa normaalisti,
mutta Eye-Fi-asetuksia ei välttämättä voi muuttaa.
A Tuetut Eye-Fi-kortit
Kaikki kortit eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla
alueilla; pyydä lisätietoja valmistajalta. Eye-Fi-kortit on tarkoitettu
käytettäviksi ainoastaan kortin ostomaassa. Varmista, että Eye-Fi-kortin
laiteohjelma on päivitetty uusimpaan versioon. Huomaa, että Eye-Fi-kortin
käyttämistä molemmissa korttipaikoissa ei suositella, koska se saattaa
häiritä verkkoyhteyttä.
Vaatimustenmukaisuusmerkintä
G-painike ➜ B asetusvalikko
Näytä standardit, joita kamera noudattaa.
Laiteohjelmaversio
G-painike ➜ B asetusvalikko
Näytä kameran nykyinen laiteohjelmaversio.
392
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden
luominen
Näytä muokkausvalikko painamalla G ja valitsemalla
N (muokkausvalikko) -välilehti.
G-painike
Muokkausvalikon asetukset
Muokkausvalikon asetusten avulla kuvista voi luoda rajattuja tai
muokattuja kopioita. Muokkausvalikko näkyy vain silloin, kun
kamerassa on valokuvia sisältävä muistikortti.
i
j
k
l
m
n
o
7
8
&
Asetus
D-Lighting
0
397
Punasilmäisyyden korjaus
398
Rajaa
399
Yksivärinen
400
Suodintehosteet
401
Väritasapaino
402
Kuvan sulautus 1
403
NEF (RAW) -käsittely
406
Muuta kokoa
408
Pikamuokkaus
411
Asetus
e
(
)
f
g
h
i
u
9
p
0
Suorista
411
Vääristymän korjaus
412
Kalansilmä
413
Väritysääriviivat
413
Väriluonnos
414
Perspektiivin korjaus
415
Miniatyyritehoste
416
Valikoiva väri
417
Muokkaa elokuvaa
81
Vertailu vierekkäin 2
419
1 Voidaan valita vain painamalla G ja valitsemalla N-välilehti.
2 Käytettävissä vain, jos muokkausvalikko avataan painamalla P ja valitsemalla Muokkaus
täyskuvatoistossa, kun muokattu tai alkuperäinen kuva on näytöllä.
393
D Kopioiden muokkaus
Useimpia toimintoja voi käyttää kopioihin, jotka on luotu käyttämällä muita
muokkaustoimintoja, mutta vaihtoehtoja Kuvan sulautus ja Muokkaa
elokuvaa > Valitse alku-/loppukohta lukuun ottamatta jokaista
toimintoa voi käyttää vain kerran (huomaa, että lukuisat muokkaukset
voivat aiheuttaa yksityiskohtien häviämistä). Asetuksia, joita ei voi käyttää
nykyiseen kuvaan, ei voi valita.
A Kuvanlaatu
Lukuun ottamatta kopioita, jotka on luotu vaihtoehdoilla Rajaa, Kuvan
sulautus, NEF (RAW) -käsittely ja Muuta kokoa, JPEG-kuvista luodut
kopiot ovat samankokoisia ja -laatuisia kuin alkuperäinen kuva, kun taas
NEF (RAW) -kuvista luodut kopiot tallennetaan suurina hienolaatuisina
JPEG-kuvina. JPEG-muodossa tallennettavissa kopioissa käytetään pientä
kokoa suosivaa pakkausta.
394
Muokattujen kopioiden luominen
Muokatun kopion luominen:
1 Valitse muokkausvalikon kohta.
Korosta kohta painamalla 1 tai 3 ja
valitse se painamalla 2.
2 Valitse kuva.
Korosta kuva ja paina J. Näytä
korostettu kuva koko näytön kokoisena
pitämällä X (T) -painiketta
painettuna.
A Muokkaus
Kun NEF + JPEG -kuvanlaadulla tallennettuja kuvia muokataan, vain NEF
(RAW) -kuvaa muokataan. Kamera ei välttämättä pysty näyttämään tai
muokkaamaan kuvia, jotka on luotu muilla laitteilla.
3 Valitse muokkausasetukset.
Katso lisätietoja valittua kohtaa koskevasta luvusta. Poistu
luomatta muokattua kopiota painamalla G.
A Näytön virrankatkaisun viive
Jos mitään toimintoja ei tehdä vähään aikaan, näyttö sammuu ja
toiminto peruuntuu. Kaikki tallentamattomat muutokset menetetään.
Jos haluat näytön pysyvän päällä pidempään, valitse pidempi
valikoiden näyttöaika Mukautetussa asetuksessa c4 (Näytön
virrankatkaisun viive; 0 337).
395
4 Luo muokattu kopio.
Luo muokattu kopio painamalla J.
Muokatut kopiot on merkitty okuvakkeella.
A Muokattujen kopioiden luominen toiston aikana
Luodaksesi muokatun kopion kuvasta, joka näkyy parhaillaan
täyskuvatoistossa (0 245), paina P, korosta Muokkaus ja paina J ja valitse
muokkausasetus.
396
D-Lighting
G-painike ➜ N muokkausvalikko
D-Lighting kirkastaa varjoja, joten se sopii hyvin tummille tai
vastavalossa otetuille valokuville.
Ennen
Jälkeen
Valitse korjauksen määrä painamalla 4 tai
2. Vaikutusta voi esikatsella
muokkausnäytöllä. Tallenna muokattu
kopio painamalla J.
397
Punasilmäisyyden korjaus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Tämän asetuksen avulla voi korjata salaman aiheuttamaa
”punasilmäisyyttä”, ja vaihtoehto on käytettävissä vain valokuvissa,
jotka on otettu salamaa käyttäen. Punasilmäisyyden korjaukseen
valittua valokuvaa voi esikatsella muokkausnäytöllä. Vahvista
punasilmäisyyden korjauksen vaikutus ja luo kopio seuraavassa
taulukossa kuvatulla tavalla. Huomaa, että punasilmäisyyden
korjaus ei aina tuota haluttuja tuloksia, ja sitä voidaan erittäin
harvinaisissa tapauksissa soveltaa myös kuvan sellaisiin kohtiin,
joissa punasilmäisyyttä ei ole; tarkista esikatselukuva huolellisesti,
ennen kuin jatkat.
Toiminto
Käytä
Lähennä
X (T)
Loitonna
W (S)
Näytä kuvan
muita alueita
398
Peruuta
zoomaus
J
Luo kopio
J
Kuvaus
Lähennä painamalla X (T) ja loitonna
painamalla W (S). Kun valokuvaa on
lähennetty, käytä monivalitsinta näyttääksesi
kuvan alueita, jotka eivät näy näytöllä. Pidä
monivalitsinta painettuna vierittääksesi nopeasti
kuvan muille alueille. Navigointi-ikkuna tulee
näkyviin, kun zoomauspainikkeita tai
monivalitsinta painetaan; näytöllä kulloinkin
näkyvä alue on merkitty keltaisella reunuksella.
Peruuta zoomaus painamalla J.
Jos kamera havaitsee valitussa valokuvassa
punasilmäisyyttä, kuvasta luodaan kopio, jossa
punasilmäisyyttä on vähennetty. Kopiota ei
luoda, jos kamera ei havaitse punasilmäisyyttä.
Rajaa
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo rajattu kopio valitusta valokuvasta.
Valittu valokuva näytetään niin, että valittu
rajaus näkyy keltaisella; luo rajattu kopio
seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.
Toiminto
Pienennä rajauksen
kokoa
Suurenna rajauksen
kokoa
Käytä
W (S)
X (T)
Kierrä pääkomentokiekkoa valitaksesi
kuvasuhteen.
Muuta rajauksen
kuvasuhdetta
Siirrä rajausta
Luo kopio
Kuvaus
Pienennä rajauksen kokoa painamalla
W (S).
Suurenna rajauksen kokoa painamalla
X (T).
J
Valitse rajauksen sijainti monivalitsimella.
Siirrä rajaus nopeasti haluamaasi paikkaan
pitämällä painiketta painettuna.
Tallenna nykyinen rajaus erillisenä
tiedostona.
A Rajaa: kuvanlaatu ja kuvakoko
NEF (RAW)- tai NEF (RAW) + JPEG -valokuvista
luotujen kopioiden kuvanlaatu (0 115) on
JPEG, hieno; JPEG-valokuvista luotujen
rajattujen kopioiden kuvanlaatu on sama kuin
alkuperäisellä kuvalla. Kopion koko vaihtelee
rajauksen koon ja kuvasuhteen mukaan ja
näkyy rajausnäytön vasemmassa yläkulmassa.
A Rajattujen kopioiden katselu
Toiston zoomaus ei välttämättä ole käytettävissä rajattuja kopioita
näytettäessä.
399
Yksivärinen
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo valokuvista kopioita, joiden sävynä on
Mustavalkoinen, Seepia tai Sinikopio
(sinivalkoinen yksivärinen).
Vaihtoehdon Seepia tai Sinikopio
valitseminen avaa valitun kuvan
esikatselun; paina 1 lisätäksesi
värikylläisyyttä ja 3 vähentääksesi sitä. Luo
yksivärinen kopio painamalla J.
Lisää värikylläisyyttä
Vähennä värikylläisyyttä
400
Suodintehosteet
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Valitse jokin seuraavista suodintehosteista. Säädä suodintehosteita
alla kuvatulla tavalla ja tallenna muokattu kopio painamalla J.
Asetus
Skylight
Lämminsävysuodin
Punaisen
voimistaminen
Vihreän
voimistaminen
Sinisen
voimistaminen
Tähtisuodin
Kuvaus
Luo skylight-suotimen
vaikutuksen vähentäen kuvien
sinisyyttä. Tehostetta voi
esikatsella näytöllä oikealla
olevan kuvan mukaisesti.
Luo kopioon
lämminsävysuotimen
vaikutuksen, minkä ansiosta
kopiossa on ”lämmin”, punertava
sävy. Vaikutusta voi esikatsella
näytöllä.
Voimista punaisia (Punaisen
voimistaminen), vihreitä
(Vihreän voimistaminen) tai
sinisiä (Sinisen voimistaminen)
sävyjä. Lisää tehosteen
vaikutusta painamalla 1 ja
vähennä painamalla 3.
Lisää tähtimäisen tehosteen
valonlähteisiin.
• Pisteiden määrä: Valitse neljä,
kuusi tai kahdeksan.
• Suodatusmäärä: Valitse kohteena
olevien valonlähteiden kirkkaus.
• Suotimen kulma: Valitse pisteiden
kulma.
• Pisteiden pituus: Valitse pisteiden pituus.
• Vahvista: Esikatsele suotimen vaikutuksia. Paina X (T)
esikatsellaksesi kopiota koko näytön kokoisena.
• Tallenna: Luo muokattu kopio.
401
Asetus
Kuvaus
Lisää
pehmeäpiirtosuodintehoste.
Pehmeäpiirto
Valitse suotimen voimakkuus
painamalla 4 tai 2.
Väritasapaino
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Käytä monivalitsinta luodaksesi alla
kuvatulla tavalla kopion, jonka
väritasapainoa on muokattu. Vaikutus
näkyy näytöllä yhdessä punaisen, vihreän ja
sinisen sävyjakaumia kuvaavien
histogrammien (0 250) kanssa.
Lisää vihreän määrää
Luo muokattu kopio
Lisää sinisen määrää
Lisää kullanruskean määrää
Lisää magentan määrää
A Zoomaus
Lähennä näytöllä näkyvää kuvaa painamalla
X (T). Histogrammi päivitetään näyttämään
vain näytöllä näkyvän kuvan osan tiedot. Kun
kuvaa on lähennetty, voit vaihtaa zoomauksesta
väritasapainoon ja takaisin painamalla L (U).
Kun zoomaus on valittu, voit lähentää ja
loitontaa kuvaa X (T)- ja W (S)
-painikkeilla ja vierittää kuvaa monivalitsimella.
402
Kuvan sulautus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Kuvan sulautus yhdistää kaksi olemassa olevaa NEF (RAW)
-valokuvaa ja luo niistä yhden kuvan, joka tallennetaan erikseen
alkuperäisistä; lopputulos, jossa hyödynnetään kameran
kuvakennon RAW-tietoja, on huomattavasti parempi kuin
kuvankäsittelysovelluksilla luodut sulautukset. Uusi kuva
tallennetaan nykyisillä kuvanlaadun ja kuvakoon asetuksilla; aseta
kuvanlaatu ja kuvakoko ennen sulautuksen luomista (0 115, 118;
kaikki asetukset ovat käytettävissä). Luo NEF (RAW) -kopio
valitsemalla kuvanlaaduksi NEF (RAW).
+
1 Valitse Kuvan sulautus.
Korosta muokkausvalikossa Kuvan
sulautus ja paina 2. Näkyviin tulee
oikealla näkyvä valintaikkuna, jossa
Kuva 1 on korostettu; paina J
näyttääksesi valintaikkunan, jossa
luetellaan vain tällä kameralla luodut
NEF (RAW) -kuvat.
403
2 Valitse ensimmäinen kuva.
Korosta monivalitsimella sulautuksen
ensimmäinen valokuva. Näytä
korostettu valokuva koko näytön
kokoisena pitämällä X (T)
-painiketta painettuna. Valitse
korostettu valokuva ja palaa
esikatselunäyttöön painamalla J.
3 Valitse toinen kuva.
Valittu kuva tulee näkyviin kohtaan Kuva 1. Korosta Kuva 2 ja
paina J ja valitse sitten toinen valokuva vaiheessa 2 kuvatulla
tavalla.
4 Säädä herkkyys.
Korosta Kuva 1 tai Kuva 2 ja optimoi
sulautuksen valotus painamalla 1 tai 3
valitaksesi herkkyydeksi arvon väliltä 0,1
ja 2,0. Toista sama toiselle kuvalle.
Oletusarvo on 1,0; puolita herkkyys
valitsemalla 0,5 tai kaksinkertaista se
valitsemalla 2,0. Vaikutus näkyy Katsele-sarakkeessa.
404
5 Esikatsele sulautusta.
Paina 4 tai 2 siirtääksesi kohdistimen
Katsele-sarakkeeseen ja paina 1 tai 3
korostaaksesi kohdan Sulauta. Paina J
esikatsellaksesi sulautusta oikealla
kuvatulla tavalla (tallenna sulautus
näyttämättä esikatselua valitsemalla
Tallenna). Palataksesi vaiheeseen 4 ja valitaksesi uusia valokuvia
tai säätääksesi herkkyyttä paina W (S).
6 Tallenna sulautus.
Tallenna sulautus painamalla J, kun
esikatselukuva on näytöllä. Kun sulautus
on luotu, uusi kuva näytetään näytöllä
koko näytön kokoisena.
D Kuvan sulautus
Vain NEF (RAW) -valokuvia, joilla on sama kuva-ala ja värisyvyys, voidaan
yhdistää.
Sulautetun kuvan tiedot (mukaan lukien tallennuspäivämäärä, mittaus,
suljinaika, aukko, kuvaustila, valotuksen korjaus, polttoväli ja kuvan suunta)
sekä valkotasapaino- ja Picture Control -arvot ovat samat kuin kohtaan
Kuva 1 valitussa valokuvassa. Nykyinen kuvaselitys liitetään sulautukseen
tallennuksen yhteydessä; tekijänoikeustietoja ei kuitenkaan kopioida. NEF
(RAW) -muodossa tallennetuissa sulautuksissa käytetään pakkausta, joka
on valittu NEF (RAW) -tallennus -valikon kohdassa Tyyppi, ja niiden
värisyvyys on sama kuin alkuperäisissä kuvissa; JPEG-sulautukset
tallennetaan käyttämällä pientä kokoa suosivaa pakkausta.
405
NEF (RAW) -käsittely
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo NEF (RAW) -valokuvista JPEG-kopioita.
1 Valitse NEF (RAW) -käsittely.
Korosta muokkausvalikossa NEF (RAW)
-käsittely ja paina 2 näyttääksesi
valintaikkunan, jossa luetellaan vain
tällä kameralla luodut NEF (RAW) -kuvat.
2 Valitse valokuva.
Korosta valokuva monivalitsimella
(näytä korostettu valokuva koko näytön
kokoisena pitämällä X/T-painiketta
painettuna). Paina J valitaksesi
korostetun valokuvan ja siirtyäksesi
seuraavaan vaiheeseen.
406
3 Valitse JPEG-kopion asetukset.
Säädä alla lueteltuja asetuksia. Huomaa, että valkotasapaino ja
vinjetoinnin korjaus eivät ole käytettävissä
päällekkäisvalotuksissa tai kuvan sulautuksella luoduissa kuvissa
ja että valotuksen korjausarvon voi valita vain väliltä –2 ja +2 EV.
Kuvanlaatu (0 115)
Kuvakoko (0 118)
Valkotasapaino (0 145)
Valotuksen korjaus (0 143)
Aseta Picture Control (0 165)
Kohinan väh. kun suuri ISO (0 317)
Väriavaruus (0 314)
Vinjetoinnin korjaus (0 315)
D-Lighting (0 397)
4 Kopioi valokuva.
Korosta EXE ja paina J luodaksesi
valitusta valokuvasta JPEG-kopion
(poistu kopioimatta valokuvaa
painamalla G-painiketta).
407
Muuta kokoa
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo valituista valokuvista pieniä kopioita.
1 Valitse Muuta kokoa.
Muuta valittujen kuvien kokoa
korostamalla muokkausvalikossa
Muuta kokoa ja painamalla 2.
2 Valitse kohde.
Jos kamerassa on kaksi muistikorttia,
voit valita kooltaan muutettujen
kopioiden tallennuskohteen
korostamalla Valitse kohde ja
painamalla 2 (jos kamerassa on vain
yksi kortti, siirry vaiheeseen 3).
Oikealla oleva valikko tulee näkyviin;
korosta korttipaikka ja paina J.
408
3 Valitse koko.
Korosta Valitse koko ja paina 2.
Oikealla olevat asetukset tulevat
näkyviin; korosta asetus ja paina J.
4 Valitse kuvat.
Korosta Valitse kuva ja paina 2.
Korosta kuvia monivalitsimella ja paina
W (S) -painiketta valitaksesi kuvan tai
poistaaksesi kuvan valinnan (näytä
korostettu kuva koko näytön kokoisena
painamalla ja pitämällä X/Tpainiketta painettuna). Valitut kuvat
merkitään 8-kuvakkeella. Paina J, kun W (S) -painike
valinnat on tehty.
409
5 Tallenna kopiot, joiden kokoa on
muutettu.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin. Korosta
Kyllä ja paina J tallentaaksesi kopiot,
joiden kokoa on muutettu.
A Kooltaan muutettujen kopioiden katselu
Toiston zoomaus ei välttämättä ole käytettävissä, kun katsellaan kopioita,
joiden kokoa on muutettu.
A Kuvanlaatu
NEF (RAW)- tai NEF (RAW) + JPEG -valokuvista luotujen kopioiden
kuvanlaatu (0 115) on JPEG, hieno; JPEG-valokuvista luotujen kopioiden
kuvanlaatu on sama kuin alkuperäisellä kuvalla.
410
Pikamuokkaus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopioita, joiden värikylläisyyttä ja
kontrastia on paranneltu. D-Lightingia
käytetään tarvittaessa kirkastamaan
tummia tai vastavalossa olevia kohteita.
Valitse parannuksen määrä painamalla 4
tai 2. Vaikutusta voi esikatsella
muokkausnäytöllä. Tallenna muokattu kopio painamalla J.
Suorista
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo suoristettu kopio valitusta kuvasta.
Paina 2 kiertääksesi kuvaa myötäpäivään
enintään viisi astetta noin 0,25 asteen
välein tai paina 4 kiertääksesi kuvaa
vastapäivään (vaikutusta voi esikatsella
muokkausnäytöllä; huomaa, että kuvan
reunat rajataan pois suorakulmaisen
kopion luomiseksi). Tallenna muokattu kopio painamalla J.
411
Vääristymän korjaus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopioita, joissa reuna-alueen
vääristymää on korjattu. Anna kameran
korjata vääristymä automaattisesti
valitsemalla Automaattinen ja hienosäädä
lopputulosta monivalitsimella, tai korjaa
vääristymä itse valitsemalla Käsisäätö
(huomaa että asetusta Automaattinen ei
voi käyttää valokuvissa, jotka on otettu käyttämällä automaattista
vääristymien korjausta; katso sivu 316). Korjaa tynnyrivääristymää
painamalla 2 ja tyynyvääristymää painamalla 4 (vaikutusta voi
esikatsella muokkausnäytöllä; huomaa, että mitä enemmän
vääristymää korjataan, sitä enemmän kuvaa rajataan). Tallenna
muokattu kopio painamalla J. Huomaa, että vääristymän korjaus
saattaa rajata tai vääristää huomattavasti valokuvan reunoja, jos
kuva on otettu DX-objektiivilla kuva-alan ollessa jokin muu kuin DX
(24×16).
A Automaattinen
Automaattinen on tarkoitettu käytettäväksi vain kuvissa, jotka on otettu
G-, E- ja D-tyypin objektiiveilla (pois lukien PC-, kalansilmä- ja tietyt muut
objektiivit). Tuloksia ei taata muilla objektiiveilla.
412
Kalansilmä
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopioita, jotka näyttävät
kalansilmäobjektiivilla otetuilta. Paina 2
voimistaaksesi tehosteen vaikutusta (tämä
myös suurentaa kuvan reunoista pois
rajautuvan alueen kokoa) tai 4
vähentääksesi sitä. Vaikutusta voi
esikatsella muokkausnäytöllä. Tallenna
muokattu kopio painamalla J.
Väritysääriviivat
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo valokuvasta ääriviivakopio, jota voi
käyttää pohjana maalaukselle. Vaikutusta
voi esikatsella muokkausnäytöllä. Tallenna
muokattu kopio painamalla J.
Ennen
Jälkeen
413
Väriluonnos
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo valokuvasta kopio, joka muistuttaa
värikynillä tehtyä luonnosta. Paina 1 tai 3
korostaaksesi kohdan Värikkyys tai
Ääriviivat ja paina 4 tai 2 muuttaaksesi
kohtaa. Värikkyyttä voi lisätä
värikylläisyyden lisäämiseksi tai vähentää
”puhki palaneen”, yksivärisen vaikutelman
luomiseksi, ja ääriviivoja voi muokata paksummaksi tai
ohuemmaksi. Paksummat ääriviivat tekevät väreistä kylläisempiä.
Tuloksia voi esikatsella muokkausnäytöllä. Tallenna muokattu kopio
painamalla J.
414
Perspektiivin korjaus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopioita, jotka vähentävät
perspektiivin vaikutusta korkean kohteen
juurelta otetuissa kuvissa. Käytä
monivalitsinta perspektiivin säätämiseen
(huomaa, että mitä enemmän perspektiiviä
korjataan, sitä enemmän kuvan reunoista
rajautuu pois). Tuloksia voi esikatsella
muokkausnäytöllä. Tallenna muokattu kopio painamalla J.
Ennen
Jälkeen
415
Miniatyyritehoste
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopio, joka näyttää dioraamasta otetulta valokuvalta. Toimii
parhaiten korkealta paikalta otettujen valokuvien kanssa. Kopiossa
tarkennettuna näkyvä alue merkitään keltaisella reunuksella.
Toiminto
Paina
Valitse suunta
W (S)
Kuvaus
Paina W (S) valitaksesi tarkennetun alueen
suunnan.
Jos vaikutusalue on
vaakasuuntainen,
paina 1 tai 3
siirtääksesi kehystä,
joka näyttää kopiossa
tarkennettuna
näkyvän alueen.
Tarkennettava alue
Valitse sijainti
Jos vaikutusalue on
pystysuuntainen,
paina 4 tai 2
siirtääksesi kehystä,
joka näyttää kopiossa
tarkennettuna
näkyvän alueen.
Jos vaikutusalue on vaakasuuntainen, paina 4
tai 2 valitaksesi korkeuden.
Valitse koko
Jos vaikutusalue on pystysuuntainen, paina 1
tai 3 valitaksesi leveyden.
Esikatsele
kopiota
Luo kopio
416
X (T)
J
Esikatsele kopiota.
Luo kopio.
Valikoiva väri
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopio, jossa vain valitut sävyt näkyvät värillisinä.
1 Valitse Valikoiva väri.
Korosta muokkausvalikossa Valikoiva
väri ja paina 2 avataksesi
valintaikkunan kuvan valintaa varten.
2 Valitse valokuva.
Korosta valokuva monivalitsimella
(näytä korostettu valokuva koko näytön
kokoisena pitämällä X/T-painiketta
painettuna). Paina J valitaksesi
korostetun valokuvan ja siirtyäksesi
seuraavaan vaiheeseen.
3 Valitse väri.
A AE-L/AF-L -painike
Siirrä kohdistin monivalitsimella
kohteen kohdalle ja paina A AE-L/AF-L
-painiketta valitaksesi kohteen värin
lopullisessa kopiossa säilytettäväksi
(kamera ei välttämättä havaitse
kunnolla haaleita värejä; valitse
kylläinen väri). Valitaksesi värin
Valittu väri
tarkemmin lähennä kuvaa painamalla
X (T). Loitonna painamalla W (S).
417
4 Korosta värialue.
Värialue
Kierrä pääkomentokiekkoa
korostaaksesi valitun värin
värialueen.
5 Valitse värialue.
Paina 1 tai 3 suurentaaksesi tai
pienentääksesi lopulliseen valokuvaan
sisällytettävää samankaltaisten
värisävyjen skaalaa. Valitse arvo väliltä 1
ja 7; huomaa, että suuremmat arvot
saattavat sisältää sävyjä muista väreistä.
Vaikutusta voi esikatsella muokkausnäytöllä.
6 Valitse lisää värejä.
Jos haluat valita lisää värejä,
kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi jonkun muun
näytön yläreunassa olevista
kolmesta värilaatikosta ja
toista vaiheet 3–5 valitaksesi
toisen värin. Toista halutessasi myös kolmannelle värille. Poista
korostetun värin valinta painamalla O (Q); poista kaikki värit
painamalla O (Q) ja pitämällä sitä painettuna. Vahvistusikkuna
tulee näkyviin; valitse Kyllä.
418
7 Tallenna muokattu kopio.
Tallenna muokattu kopio painamalla J.
Vertailu vierekkäin
Vertaa muokattuja kopioita alkuperäisiin valokuviin. Tämä
vaihtoehto on käytettävissä vain, jos muokkausvalikko avataan
painamalla P-painiketta ja valitsemalla Muokkaus, kun kopio tai
alkuperäinen kuva näkyy koko näytön kokoisena.
1 Valitse kuva.
Valitse muokattu kopio (merkitty okuvakkeella) tai valokuva, jota on
muokattu, täyskuvatoistossa. Paina P,
korosta Muokkaus ja paina J.
P-painike
419
2 Valitse Vertailu vierekkäin.
Korosta Vertailu vierekkäin ja paina J.
3 Vertaa kopiota alkuperäiseen.
Kopion luomisessa
käytetyt asetukset
Lähdekuva näkyy vasemmalla ja
muokattu kopio oikealla, ja kopion
luomisessa käytetyt vaihtoehdot
luetellaan näytön yläosassa. Paina 4 tai
2 vaihtaaksesi lähdekuvan ja muokatun
kopion välillä. Näytä korostettu kuva
koko näytön kokoisena pitämällä
X (T) -painiketta painettuna. Jos
Lähdekuva Muokattu
kopio on luotu kahdesta lähdekuvasta
kopio
Kuvan sulautus -toiminnolla tai jos
lähdekuvasta on useita kopioita, näytä
muut lähdekuvat tai kopiot painamalla 1 tai 3. Poistu
toistotilaan painamalla K-painiketta tai poistu toistoon niin, että
korostettu kuva on valittu, painamalla J.
D Vertailut vierekkäin
Lähdekuvaa ei näytetä, jos kopio on luotu valokuvasta, joka oli suojattu
(0 257), joka on sittemmin poistettu tai piilotettu (0 301), tai joka on
kortilla, joka on eri paikassa kuin kuvaa luotaessa.
420
O Oma valikko/m Viimeisimmät asetukset
Avaa Oma valikko painamalla G ja valitsemalla O (Oma valikko)
-välilehti.
G-painike
Kohtaa OMA VALIKKO voi käyttää luomaan ja muokkaamaan
mukautettua asetusluetteloa, jonka kautta pääsee käyttämään
nopeasti toisto-, valokuvan kuvaus-, elokuvan kuvaus-, Mukautetut
asetukset-, asetus- ja muokkausvalikoista valittuja asetuksia
(enintään 20 kohtaa). Halutessasi voit näyttää viimeisimmät
asetukset Oman valikon sijaan (0 425).
Asetuksia voi lisätä, poistaa ja järjestää alla kuvatulla tavalla.
❚❚ Asetusten lisääminen Omaan valikkoon
1 Valitse Lisää kohteita.
Korosta Omassa valikossa (O) Lisää
kohteita ja paina 2.
2 Valitse valikko.
Korosta lisättävän asetuksen sisältävän
valikon nimi ja paina 2.
421
3 Valitse kohde.
Korosta haluamasi valikon kohta ja
paina J.
4 Valitse uuden kohdan paikka.
Siirrä uutta kohdetta ylöspäin tai
alaspäin Omassa valikossa painamalla 1
tai 3. Lisää uusi kohde painamalla J.
5 Lisää muita kohteita.
Omassa valikossa tällä hetkellä näkyvät
kohteet on merkitty valintamerkillä.
Kohteita, jotka on merkitty Vkuvakkeella, ei voi valita. Toista vaiheet
1–4 valitaksesi lisää kohteita.
422
❚❚ Asetusten poistaminen Omasta valikosta
1 Valitse Poista kohteita.
Korosta Omassa valikossa (O) Poista kohteita ja paina 2.
2 Valitse kohteet.
Korosta kohteita ja paina 2 valitaksesi
tai poistaaksesi valinnan. Valitut kohteet
merkitään valintamerkillä.
3 Poista valitut kohteet.
Paina J. Vahvistusikkuna tulee
näkyviin; paina uudelleen J
poistaaksesi valitut kohteet.
A Oman valikon kohteiden poistaminen
Poista Omassa valikossa korostettuna oleva kohde painamalla O (Q)
-painiketta. Vahvistusikkuna tulee näkyviin; poista valittu kohde Omasta
valikosta painamalla uudelleen O (Q).
423
❚❚ Oman valikon asetusten järjestäminen
1 Valitse Aseta kohteiden järjestys.
Korosta Omassa valikossa (O) Aseta kohteiden järjestys ja
paina 2.
2 Valitse kohde.
Korosta kohde, jota haluat siirtää, ja
paina J.
3 Valitse kohteen paikka.
Siirrä kohdetta ylöspäin tai alaspäin
Omassa valikossa painamalla 1 tai 3 ja
paina J. Toista vaiheet 2–3 siirtääksesi
lisää kohteita.
4 Poistu Omaan valikkoon.
Palaa Omaan valikkoon painamalla
G-painiketta.
G-painike
424
Viimeisimmät asetukset
Näytä kaksikymmentä viimeksi käytettyä asetusta valitsemalla
m VIIMEISIMMÄT ASETUKSET kohtaan O OMA VALIKKO >
Valitse välilehti.
1 Valitse kohta Valitse välilehti.
Korosta Omassa valikossa (O) Valitse
välilehti ja paina 2.
2 Valitse m VIIMEISIMMÄT ASETUKSET.
Korosta m VIIMEISIMMÄT ASETUKSET
ja paina J. Valikon nimi vaihtuu
nimestä ”OMA VALIKKO” nimeen
”VIIMEISIMMÄT ASETUKSET”.
Valikoiden kohtia lisätään viimeisimpien asetusten valikon kärkeen
sitä mukaa kun niitä käytetään. Palauta Oma valikko näkyviin
valitsemalla O OMA VALIKKO kohtaan m VIIMEISIMMÄT
ASETUKSET > Valitse välilehti.
A Kohtien poistaminen Viimeisimmät asetukset -valikosta
Poista kohde Viimeisimmät asetukset -valikosta korostamalla kohde ja
painamalla O (Q) -painiketta. Vahvistusikkuna tulee näkyviin; paina
uudelleen O (Q) poistaaksesi valitun kohteen.
425
Tekniset lisätiedot
Tässä luvussa on tietoa yhteensopivista lisävarusteista sekä kameran
puhdistamisesta ja säilytyksestä, minkä lisäksi luvussa kerrotaan,
miten pitää toimia, jos kamerassa näkyy virheilmoitus tai jos
kameran käytössä ilmenee ongelmia.
Yhteensopivat objektiivit
Kameran asetus
Mikroprosessoriohjatut objektiivit 6
Objektiivi/
lisävaruste
G-, E- tai D-tyypin AF
NIKKOR 7
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR -sarja 9
PC Micro 85 mm
f/2.8D 11
AF-S-/AF-I-telejatke 13
Muu AF NIKKOR (F3AF:n
objektiiveja lukuun
ottamatta)
AI-P NIKKOR
426
Tarkennustila
Kuvaustila Mittausjärjestelmä
L2
M (elektronisella
P
A
M3
AF
45
etäisyysmittarilla) 1 S
M 3D Väri N 4
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10 — ✔ 8,10 ✔
—
✔ 10
— ✔ 12
✔
— ✔ 8,10 ✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
—
✔8
✔
Kameran asetus
Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit 16
Objektiivi/
lisävaruste
AI-, AI-muokatut
NIKKOR- tai Nikonin Esarjan objektiivit 17
Medical-NIKKOR
120 mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
AI-tyypin telejatke 23
PB-6-automaattipalje 25
Automaattiset
loittorenkaat (PK-sarjan
malli 11A, 12 tai 13;
PN-11)
Tarkennustila
Kuvaustila Mittausjärjestelmä
L2
M (elektronisella
P
A
M3
AF
45
etäisyysmittarilla) 1 S
M 3D Väri N 4
—
✔ 15
— ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20
—
—
✔
— ✔ 21 —
—
—
—
—
—
—
—
✔ 10
✔ 24
✔ 24
—
—
—
—
— — ✔ 20
— — ✔
— ✔ 19 ✔ 20
— — ✔
—
—
—
—
—
✔ 24
— ✔ 18 —
✔ 18
✔ 22
✔ 18
✔ 26
—
—
✔
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Käsitarkennus käytettävissä kaikkien objektiivien kanssa.
Matriisi.
Keskustapainotteinen.
Piste.
Huippuvalopainotteinen.
IX-NIKKOR-objektiiveja ei voi käyttää.
Tärinänvaimennusta (VR) tuetaan VR-objektiiveilla.
Pistemittaus mittaa valitun tarkennuspisteen (0 139).
PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED:n kallistusnuppi saattaa osua kameran runkoon, kun objektiivia
käännetään. Tämän voi estää asentamalla pienemmän kallistusnupin; pyydä lisätietoja
valtuutetulta Nikon-huoltoedustajalta.
10 Ei voida käyttää siirtämisen tai kallistuksen yhteydessä.
11 Kameran valotusmittaus- ja salaman ohjaus -järjestelmät eivät toimi oikein, kun objektiivia
siirretään ja/tai kallistetaan tai kun käytetään muuta kuin suurinta aukkoa.
427
12 Vain käsisäätöinen kuvaustila.
13 Käytettävissä vain AF-S- ja AF-I-objektiiveilla (0 430). Katso tietoa automaattitarkennuksessa ja
elektronisessa etäisyysmittauksessa käytettävissä olevista tarkennuspisteistä sivulta 430.
14 Kun AF 80–200 mm f/2.8-, AF 35–70 mm f/2.8-, AF 28–85 mm f/3.5–4.5- <Uusi> tai
AF 28–85 mm f/3.5-4.5 -objektiivilla tarkennetaan lyhimmälle tarkennusetäisyydelle suurimmalla
zoomauksella, tarkentumisen ilmaisin saattaa näkyä, vaikka etsimen mattalasin kuvaa ei ole
tarkennettu. Säädä tarkennusta käsin, kunnes etsimen kuva on tarkka.
15 Kun suurin aukko on vähintään f/5.6.
16 Joitain objektiiveja ei voi käyttää (katso sivu 431).
17 Kameran runko rajoittaa AI 80–200 mm f/2.8 ED:n jalustakiinnikkeen kiertosädettä. Suotimia ei voi
vaihtaa, kun kameraan on kiinnitetty AI 200–400 mm f/4 ED.
18 Jos suurin aukko määritetään kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 235), aukkoarvo
näkyy etsimessä ja ohjauspaneelissa.
19 Voidaan käyttää vain, jos objektiivin polttoväli ja suurin aukko määritetään kohdassa Ei-CPUobjektiivin tiedot (0 235). Käytä pistemittausta tai keskustapainotteista mittausta, jos
haluttuja tuloksia ei saavuteta.
20 Parantaaksesi tarkkuutta määritä objektiivin polttoväli ja suurin aukko kohdassa Ei-CPUobjektiivin tiedot (0 235).
21 Voidaan käyttää käsisäätöisessä tilassa M vähintään yhden askelen salamatäsmäysnopeutta
pidemmillä suljinajoilla.
22 Valotus määritetään esiasettamalla objektiivin aukko. Esiaseta aukko A-tilassa objektiivin
himmenninrenkaan avulla ennen AE-lukitusta ja objektiivin siirtämistä. Esiaseta aukko M-tilassa
objektiivin himmenninrenkaan avulla ja määritä valotus ennen objektiivin siirtämistä.
23 Valotuksen korjausta edellytetään käytettäessä mallin AI 28–85 mm f/3.5–4.5, AI 35–105 mm
f/3.5–4.5, AI 35–135 mm f/3.5–4.5 tai AF-S 80–200 mm f/2.8D kanssa.
24 Kun suurin tehollinen aukko on vähintään f/5.6.
25 Edellyttää PK-12- tai PK-13- automaattista loittorengasta. PB-6D saatetaan tarvita kameran
asennosta riippuen.
26 Käytä esiasetettua aukkoa. Aseta aukko A-tilassa automaattipalkeen avulla ennen valotuksen
määrittämistä ja valokuvan ottamista.
• PF-4-reprokuvauslaite vaatii PA-4-kamerapidikkeen.
• Kun automaattitarkennusta käytetään suurilla ISO-herkkyyksillä, kuvissa voi joillain objektiiveilla
esiintyä viivoina näkyvää kohinaa. Käytä käsitarkennusta tai tarkennuksen lukitusta.
428
A Mikroprosessoriohjattujen sekä G-, E- ja D-tyypin objektiivien tunnistaminen
Mikroprosessoriohjattujen objektiivien (erityisesti tyypit G, E ja D) käyttöä
suositellaan, mutta huomaa, että IX-NIKKOR-objektiiveja ei voi käyttää.
Mikroprosessoriohjatut objektiivit tunnistaa CPU-liitännästä ja G-, E- ja Dtyypin objektiivit objektiivin putkessa olevasta kirjaimesta. G- ja E-tyypin
objektiiveissa ei ole objektiivin himmenninrengasta.
CPU-liitännät
Mikroprosessoriohjattu
objektiivi
Himmenninrengas
G-/E-tyypin objektiivi
D-tyypin objektiivi
429
A AF-S-/AF-I-telejatkeet
Alla olevassa taulukossa näkyviä tarkennuspisteitä voi käyttää
automaattitarkennuksessa ja elektronisessa etäisyysmittauksessa, kun
AF-S-/AF-I-telejatke on kiinnitetty. Huomaa, että kamera ei välttämättä
pysty tarkentamaan tummiin tai pienikontrastisiin kohteisiin, jos yhdistetty
aukko on pienempi kuin f/5.6. Automaattitarkennusta ei voi käyttää, kun
telejatkeita käytetään AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED:n kanssa.
Lisävaruste
TC-14E, TC-14E II,
TC-14E III
Objektiivin suurin aukko
Tarkennuspisteet
f/4 tai suurempi
1
f/5.6
f/2.8 tai suurempi
TC-17E II
1
f/4
f/5.6
—2
f/2.8 tai suurempi
TC-20E, TC-20E II,
TC-20E III
3
f/4
f/5.6
—2
1
TC-800-1.25E ED
f/5.6
1 Pistetarkennusta käytetään, kun kolmiulotteinen seuranta tai automaattinen tarkennusalueen
valinta on valittu tarkennusaluetilaksi (0 123).
2 Automaattitarkennus ei ole käytettävissä.
3 Tarkennustiedot muille tarkennuspisteille kuin keskitarkennuspisteelle saadaan viiva-antureilta.
430
A Objektiivin aukkoarvo
Objektiivin nimessä oleva aukkoarvo kertoo objektiivin suurimman aukon.
A Yhteensopivat ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit
Kohtaa Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 235) voi käyttää ottamaan käyttöön
monia mikroprosessoriohjattujen objektiivien toimintoja, kuten
värimatriisimittauksen; jos tietoja ei ole syötetty, keskustapainotteista
mittausta käytetään värimatriisimittauksen sijaan, ja jos suurinta aukkoa ei
ole syötetty, kameran aukon näytöllä näkyy askelten määrä suurimmasta
aukosta ja varsinainen aukkoarvo on katsottava objektiivin
himmenninrenkaasta.
D Yhteensopimattomat lisävarusteet ja ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit
Seuraavia laitteita EI voi käyttää D750:n kanssa:
• TC-16A-AF-telejatke
• Muut kuin AI-objektiivit
• Objektiivit, jotka vaativat AU-1tarkennusyksikön (400 mm f/4.5, 600 mm
f/5.6, 800 mm f/8, 1 200 mm f/11)
• Kalansilmä (6 mm f/5.6, 7,5 mm f/5.6, 8 mm
f/8, OP 10 mm f/5.6)
• 2,1 cm f/4
• Loittorengas K2
• 180–600 mm f/8 ED (sarjanumerot
174041–174180)
• 360–1 200 mm f/11 ED (sarjanumerot
174031–174127)
• 200–600 mm f/9.5 (sarjanumerot
280001–300490)
• F3AF:n AF-objektiivit (AF 80 mm f/2.8,
AF 200 mm f/3.5 ED, AF-telejatke TC-16)
• PC 28 mm f/4 (sarjanumero 180900 tai aiempi)
• PC 35 mm f/2.8 (sarjanumerot
851001–906200)
• PC 35 mm f/3.5 (vanhanmallinen)
• Reflex 1 000 mm f/6.3 (vanhanmallinen)
• Reflex 1 000 mm f/11 (sarjanumerot
142361–143000)
• Reflex 2 000 mm f/11 (sarjanumerot
200111–200310)
D Punasilmäisyyden vähennys
Objektiivit, jotka peittävät kohteen ja punasilmäisyyden vähennysvalon
välisen näkymän, saattavat häiritä punasilmäisyyden vähennystä.
431
A Kuvakulman laskeminen
D750-kameraa voi käyttää 35 mm:n (135) koon kameroille tarkoitettujen
Nikon-objektiivien kanssa. Jos Automaattinen DX-rajaus on päällä
(0 111) ja 35 mm:n koon objektiivi on kiinnitetty, kuvakulma on sama kuin
35 mm:n koon filmin rajauksessa (35,9 × 24,0 mm); jos DX-objektiivi on
kiinnitetty, kuvakulmaksi säädetään automaattisesti 23,5 × 15,7 mm (DXmuoto).
Valitaksesi jonkin muun kuvakulman kuin nykyisen objektiivin kuvakulman
kytke Automaattinen DX-rajaus pois päältä ja valitse FX (36×24), 1,2×
(30×20) tai DX (24×16). Jos kiinnitettynä on 35 mm:n koon objektiivi,
kuvakulmaa voi pienentää 1,5× valitsemalla DX (24×16) tai 1,2×
valitsemalla 1,2× (30×20) pienemmän alueen paljastamiseksi.
FX (36×24) -kuvakoko (35,9 × 24,0 mm, vastaa
35 mm:n kokoa)
1,2× (30×20) -kuvakoko
(29,9 × 19,9 mm)
Objektiivi
DX (24×16) -kuvakoko (23,5 × 15,7 mm, vastaa
DX-muodon kameraa)
Kuvan lävistäjä
Kuvakulma (FX (36×24); 35 mm:n muoto)
Kuvakulma (1,2× (30×20))
Kuvakulma (DX (24×16); DX-muoto)
DX (24×16) -kuvakulma on noin 1,5 kertaa pienempi kuin 35 mm:n koon
kuvakulma ja 1,2× (30×20) -kuvakulma noin 1,2 kertaa pienempi. Kun
haluat laskea 35 mm:n koon objektiivien polttovälin, kun DX (24×16) on
valittu, kerro objektiivin polttoväli noin 1,5:llä, tai noin 1,2:lla, kun 1,2×
(30×20) on valittu (esimerkiksi 50 mm:n objektiivin tehollinen polttoväli
35 mm:n koossa olisi 75 mm, kun DX (24×16) on valittu, tai 60 mm, kun
1,2× (30×20) on valittu).
432
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
Kamera tukee Nikonin luovaa valaistusjärjestelmää (CLS), ja sitä voi
käyttää CLS-yhteensopivien salamalaitteiden kanssa.
Yhdysrakenteinen salama ei välähdä, kun lisävarusteena saatava
salamalaite on kiinnitetty.
Nikonin luova valaistusjärjestelmä (CLS)
Nikonin kehittynyt luova valaistusjärjestelmä (CLS) edistää kameran
ja yhteensopivien salamalaitteiden välistä tiedonsiirtoa parantaen
salamavalokuvausta.
❚❚ CLS-yhteensopivat salamalaitteet
Kameraa voi käyttää seuraavien CLS-yhteensopivien
salamalaitteiden kanssa:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 ja SB-R200:
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 2
SB-400 3
SB-300 3
SB-R200 4
Ominaisuus
Ohjeluku (ISO 100) 5
SB-910,
SB-900 1
Salamalaite
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Jos SB-910:een, SB-900:aan tai SB-700:aan on kiinnitetty värisuodin, kun valkotasapainon
asetuksena on v tai N (salama), kamera tunnistaa suotimen automaattisesti ja säätää
valkotasapainoa sen mukaisesti.
2 LED-valaisinta käytettäessä kameran valkotasapainoksi voi asettaa v tai N optimaalisen tuloksen
saavuttamiseksi.
3 Langaton salaman ohjaus ei ole käytettävissä.
4 Kauko-ohjataan ohjaintilassa olevalla yhdysrakenteisella salamalla tai lisävarusteena saatavalla
SB-910-, SB-900-, SB-800-, SB-700- tai SB-500-salamalaitteella tai SU-800- langattomalla
salamanohjaimella.
5 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ja SB-600 35 mm:n zoomauspään asennossa; SB-910,
SB-900 ja SB-700 vakiovalaistuksella.
433
• Langaton salamanohjain SU-800: CLS-yhteensopivaan kameraan
kiinnitettyä SU-800-ohjainta voi käyttää enintään kolmessa
ryhmässä olevien etäsalamalaitteiden SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, SB-500 ja SB-R200 ohjaamiseen. SU-800:ssa
itsessään ei ole salamaa.
A Ohjeluku
Laske salaman kantama täydellä teholla jakamalla ohjeluku aukolla.
Esimerkiksi jos salamalaitteen ohjeluku on 34 m (ISO 100, 20 °C), sen
kantama aukolla f/5.6 on 34 ÷ 5,6, eli noin 6,1 metriä. ISO-herkkyyden
kaksinkertaistuessa kerro ohjeluku kahden neliöjuurella (noin 1,4).
A Täsmäysliitännän sovitin AS-15
Kun kameran varusteluistiin kiinnitetään täsmäysliitännän sovitin AS-15
(saatavilla erikseen), salamalisävarusteet voidaan kytkeä täsmäysliitännän
kautta.
434
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä CLS-yhteensopivien
salamalaitteiden kanssa:
z z2 z — — z z
z3
z3
z
z
z
z
z
—
—
z
z
—
z
z
—
z — — z5 — — —
z6
z
z
z
z
—
—
z
—
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
z4
—
z4
z4
—
—
z4
—
z
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
SB-300
z2
SB-400
z z — — z z
SB-R200
z
SU-800
SB-600
z
SB-500
SB-700
Etälaite
Päälaite
Kehittynyt langaton valaistus
SB-910, SB-900,
SB-800
Yksi salama
Digitaalijärjestelmäkameran
tasapainotettu i-TTLi-TTL täytesalama 1
Digitaalijärjestelmäkameran
vakio-i-TTL-salama
AA Automaattinen aukko
A Ei-TTL-automatiikka
GN Etäisyyden mukainen käsisäätö
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
Etäsalamaohjaus
i-TTL i-TTL
Nopea langaton salaman
[A:B]
ohjaus
AA Automaattinen aukko
A Ei-TTL-automatiikka
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
i-TTL i-TTL
Nopea langaton salaman
[A:B]
ohjaus
AA Automaattinen aukko
A Ei-TTL-automatiikka
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z z — z — —
z6
z
z
z
—
—
z
z
—
—
z
z
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
435
SB-400
SB-300
z
—
z
z
z
z
z
—
—
SB-R200
z
—
z
z
z
z
z
—
z
SB-500
SB-600
z
—
z
z
z
z
z
—
z 10
SU-800
SB-700
1
2
3
SB-910, SB-900,
SB-800
Väritietojen välitys (salama)
Väritietojen välitys (LED-valaisin)
Automaattinen nopea FP-täsmäys 7
Salamavalon lukitus 8
Monialuetarkennuksen apuvalo
Punasilmäisyyden vähennys
Kameran muotoiluvalo
Salamatilan valinta kameralla
Salamalaitteen laiteohjelman päivitys kameralla
z
z
z
z
—
z
z
z
z
—
—
z
z
z9
—
z
—
—
—
—
z
z
—
—
z
—
—
z
—
—
z
—
z
—
z
—
z
—
—
z
—
—
—
z
z
Ei käytettävissä pistemittauksen kanssa.
Voidaan valita myös salamalaitteella.
AA-/A-tilan valinta tehdään salamalaitteella käyttämällä mukautettuja asetuksia. Jos objektiivin
tietoja ei ole syötetty asetusvalikon kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot, ”A” valitaan,
kun käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi.
4 Voidaan valita vain kameralla.
5 Käytettävissä vain lähivalokuvauksessa.
6 Jos objektiivin tietoja ei ole syötetty asetusvalikon kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot,
ei-TTL-automatiikkaa (A) käytetään ei-mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla riippumatta
salamalaitteella valitusta tilasta.
7 Käytettävissä vain salaman ohjaustiloissa i-TTL, AA, A, GN ja M.
8 Käytettävissä vain salaman ohjaustiloissa i-TTL, AA ja A.
9 Käytettävissä vain ohjaintilassa.
10 SB-910:n ja SB-900:n laiteohjelmiston päivitykset voidaan tehdä kameralla.
436
❚❚ Muut salamalaitteet
Seuraavia salamalaitteita voi käyttää ei-TTL-automatiikka- ja
käsisäätötiloissa.
Salamalaite
SB-80DX,
SB-28DX,
SB-28, SB-26,
SB-25, SB-24
SB-30, SB-27 2,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
SB-23,
SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3
Salamatila
SB-50DX 1
Ei-TTLA
✔
—
✔
—
automatiikka
M Käsisäätö
✔
✔
✔
✔
G Sarjasalama
✔
—
—
—
Jälkiverhon
REAR
✔
✔
✔
✔
täsmäys 4
1 Valitse tila P, S, A tai M, laske yhdysrakenteinen salama ja käytä vain lisävarusteena saatavaa
salamalaitetta.
2 Salamatilaksi asetetaan automaattisesti TTL, eikä sulkimen laukaisu ole käytössä. Aseta
salamalaitteen tilaksi A (ei-TTL-automaattisalama).
3 Automaattitarkennus on käytettävissä vain AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED- ja AF-S Micro
NIKKOR 60 mm f/2.8G ED -objektiiveilla.
4 Käytettävissä, kun salamatila valitaan kameralla.
437
D Lisävarusteena saatavia salamalaitteita koskevia huomautuksia
Katso lisätietoja salamalaitteen käyttöoppaasta. Jos salamalaite tukee CLSjärjestelmää, katso lisätietoja CLS-yhteensopivia
digitaalijärjestelmäkameroita käsittelevästä luvusta. D750 ei sisälly
”digitaalijärjestelmäkamera”-luokkaan SB-80DX:n, SB-28DX:n ja SB-50DX:n
käyttöoppaissa.
Jos lisävarusteena saatava salamalaite on kiinnitetty muissa kuvaustiloissa
kuin j, % ja u, salama välähtää joka kuvan kohdalla myös tiloissa, joissa
yhdysrakenteista salamaa ei voi käyttää.
i-TTL-salamaohjausta voi käyttää ISO-herkkyyksillä 100 – 12800. Arvoa 100
pienemmillä tai arvoa 12800 suuremmilla asetuksilla haluttua lopputulosta
ei välttämättä saavuteta kaikilla etäisyyksillä tai aukon asetuksilla. Jos
salaman valmiusilmaisin vilkkuu noin kolmen sekunnin ajan valokuvan
ottamisen jälkeen i-TTL- tai ei-TTL-automaattitilassa, salama on välähtänyt
täydellä teholla ja valokuva saattaa olla alivalottunut (vain CLSyhteensopivat salamalaitteet; katso tietoa muiden laitteiden valotus- ja
salaman lataus -ilmaisimista salaman mukana toimitetusta
käyttöoppaasta).
Kun SC-sarjan 17-, 28- tai 29-täsmäysjohtoa käytetään kuvattaessa
kamerasta erillään olevalla salamalla, oikeaa valotusta ei välttämättä
saavuteta i-TTL-tilassa. Suosittelemme valitsemaan vakio-i-TTLsalamaohjauksen. Ota testikuva ja tarkista tulos näytöltä.
Käytä i-TTL-ohjauksessa salamalaitteen mukana toimitettua valonhajotinta
tai heijastuslevyä. Älä käytä muita paneeleita, kuten heijastusvarjoja, koska
ne saattavat aiheuttaa virheellisen valotuksen.
438
Malleissa SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ja SB-400 on
punasilmäisyyden vähennys, ja malleissa SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 ja SU-800 on tarkennusapuvalo seuraavin rajoituksin:
• SB-910 ja SB-900: Tarkennusapuvalo on
17–19 mm
käytettävissä 17–135 mm:n AF-objektiivien
kanssa, mutta automaattitarkennusta voi
20–105 mm
käyttää vain oikealla näkyvien
tarkennuspisteiden kanssa.
106–135 mm
• SB-800, SB-600 ja SU-800: Tarkennusapuvalo on
käytettävissä 24–105 mm:n AF-objektiivien
kanssa, mutta automaattitarkennusta voi
käyttää vain oikealla näkyvien
tarkennuspisteiden kanssa.
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
• SB-700: Tarkennusapuvalo on käytettävissä
24–135 mm:n AF-objektiivien kanssa, mutta
automaattitarkennusta voi käyttää vain
oikealla näkyvien tarkennuspisteiden kanssa.
24–27 mm
28–135 mm
Käytettävästä objektiivista ja kuvausohjelmasta riippuen tarkentumisen
ilmaisin (I) saattaa tulla näkyviin, vaikka kohdetta ei ole tarkennettu, tai
kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan ja sulkimen laukaisu estetään.
Tilassa P suurinta aukkoa (pienintä aukkoarvoa) rajoitetaan ISO-herkkyyden
mukaan alla kuvatulla tavalla:
Suurin aukko, kun ISO-vastaavuus on:
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
4
5
5.6
7.1
8
10
11
13
Jos objektiivin suurin aukko on pienempi kuin yllä olevassa taulukossa,
aukon suurin arvo on objektiivin suurimman aukon arvo.
439
A Salaman ohjaustila
Kameran varusteluistiin kiinnitettyjen lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden salaman ohjaustila näkyy tietonäytöllä seuraavasti:
Salamatäsmäys
Automaattinen FP (0 345)
i-TTL
Automaattinen aukko
(AA)
Ei-TTL-automaattisalama
(A)
Etäisyyden mukainen
käsisäätö (GN)
Käsisäätö
Sarjasalama
—
Kehittynyt langaton
valaistus
D Käytä vain Nikon-merkkisiä salamalisävarusteita
Käytä vain Nikon-salamalaitteita. Varusteluistiin kohdistuva negatiivinen
jännite tai yli 250 V:n jännite saattaa estää normaalin käytön ja sen lisäksi
vahingoittaa kameran tai salaman täsmäyspiirejä. Ennen kuin käytät Nikonsalamalaitetta, jota ei ole mainittu tässä luvussa, pyydä lisätietoja
valtuutetulta Nikon-huoltoedustajalta.
440
Muut lisävarusteet
Tätä käyttöopasta laadittaessa D750-kameraan olivat saatavissa
seuraavat lisävarusteet.
Virtalähteet
• Litiumioniakku EN-EL15 (0 25, 26): EN-EL15-vara-akkuja voi
ostaa paikallisilta jälleenmyyjiltä ja valtuutetuilta Nikonhuoltoedustajilta. Myös EN-EL15b- ja EN-EL15a-akkuja
voidaan käyttää.
• Akkulaturi MH-25a (0 25): MH-25a:lla voidaan ladata
EN-EL15b-/EN-EL15a-/EN-EL15-akkuja. Myös MH-25akkulatureita voi käyttää.
• Monitoimiakkuperä MB-D16: MB-D16:ssa on laukaisin, A AE/
AF-lukitus -painike, monivalitsin sekä pää- ja
sivukomentokiekot, jotka helpottavat käyttöä
muotokuvasuuntaisia (pystysuunta) valokuvia otettaessa.
Kun kiinnität MB-D16:n, irrota kameran MB-D16-liitännän
suojus.
• Virtaliitäntä EP-5B, verkkolaite EH-5b: Näitä lisävarusteita voi
käyttää kameran kestävinä virtalähteinä (myös EH-5a- ja
EH-5-verkkolaitteita voi käyttää). EP-5B tarvitaan kameran
liittämiseksi EH-5b:hen; katso lisätietoja sivulta 445.
Huomaa, että kun kamerassa käytetään MB-D16:ta, EP-5B
on liitettävä MB-D16:een, ei kameraan. Älä yritä käyttää
kameraa niin, että sekä kameraan että MB-D16:een on
liitetty virtaliitännät.
441
Suotimet
Lähiverkkosovittimet (0 269)
HDMI-kaapelit
(0 277)
Varusteluistin
suojukset
Rungon suojus
442
• Erikoistehosteita hyödyntävään valokuvaukseen
tarkoitetut suotimet saattavat häiritä
automaattitarkennusta tai elektronista etäisyysmittaria.
• D750-kamerassa ei voi käyttää
lineaaripolarisaatiosuotimia. Käytä sen sijaan C-PL- tai
C-PL II -pyöröpolarisaatiosuodattimia.
• Käytä neutraalivärisuotimia objektiivin suojaamiseen.
• Haamukuvien välttämiseksi suotimen käyttöä ei
suositella, kun kohde on rajattu kirkasta valoa vasten tai
kun kuvassa on kirkas valonlähde.
• Keskustapainotteista mittausta suositellaan suotimille,
joiden valotuskerroin (suodinkerroin) on yli 1× (Y44, Y48,
Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S,
ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Katso lisätietoja suotimen
käyttöoppaasta.
• Tiedonsiirtolaite UT-1: Liitä UT-1 kameraan USB-kaapelilla ja
liitä UT-1 Ethernet-verkkoon Ethernet-kaapelilla. Kun
yhteys on muodostettu, voit ladata valokuvia ja elokuvia
tietokoneelle tai ftp-palvelimelle, ohjata kameraa etänä
erikseen saatavalla Camera Control Pro 2 -ohjelmistolla tai
selata kuvia tai ohjata kameraa etänä iPhonella tai
tietokoneen verkkoselaimella.
• Langaton lähetin WT-5: Kiinnitä WT-5 UT-1:een
muodostaaksesi yhteyden langattomiin verkkoihin.
Huomaa: Lähiverkkosovittimien käyttö edellyttää Ethernet-verkkoa tai
langatonta verkkoa ja perustietoja verkon käytöstä. Muista päivittää kaikki
ohjelmistot uusimpiin versioihin.
HDMI-kaapeli HC-E1: HDMI-kaapeli, jossa C-tyypin liitin
kameraan liittämistä varten ja A-tyypin liitin HDMIlaitteisiin liittämistä varten.
Varusteluistin suojus BS-1: Suojus varusteluistin suojaamiseen.
Varusteluistia käytetään lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden kanssa.
Rungon suojus BF-1B/rungon suojus BF-1A: Rungon suojus pitää
peilin, etsinlasin ja alipäästösuotimen suojassa pölyltä, kun
objektiivi ei ole paikallaan.
• DK-20C- okulaarin korjauslinssit: Linssit ovat käytettävissä
dioptereilla –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 ja +3 m–1, kun
kameran diopterin säädin on neutraalissa asennossa
(–1 m–1). Käytä okulaarin korjauslinssejä vain, jos haluttua
tarkennusta ei saavuteta yhdysrakenteisen diopterin
säätimen (–3 – +1 m–1) avulla. Kokeile okulaarin
korjauslinssejä ennen ostamista varmistaaksesi, että
haluamasi tarkennus onnistuu. Kumista silmäsuppiloa ei
voi käyttää okulaarin korjauslinssien kanssa.
• Suurentava okulaari DK-21M: DK-21M suurentaa etsimen
Etsimen okulaarin
näkymää noin 1,17× (50 mm f/1.4 -objektiivi tarkennettu
lisävarusteet
äärettömään; –1,0 m–1) parantaen rajauksen tarkkuutta.
• Suurentava etsin DG-2: DG-2 suurentaa etsimen keskustan
näkymän, jolloin tarkennuksen voi tehdä tarkemmin.
Edellyttää okulaarisovitinta (saatavilla erikseen).
• Okulaarisovitin DK-22: DK-22 tarvitaan suurentavan etsimen
DG-2 kiinnittämiseen.
• Kulmatähtäin DR-6: DR-6 kiinnittyy etsimen okulaariin
kohtisuorassa, minkä ansiosta etsimen kuvaa voi katsoa
objektiiviin nähden kohtisuorassa (esimerkiksi suoraan
ylhäältä kameran ollessa vaaka-asennossa).
D750:ssä on lisälaiteliitäntä
WR-1- ja WR-R10- langattomille
kauko-ohjaimille (0 197, 444),
MC-DC2- langallisille kaukoohjaimille (0 95) ja GP-1- ja
Lisälaiteliitännän
GP-1A-GPS-laitteille (0 239),
lisävarusteet
jotka kiinnitetään siten, että
liittimessä oleva H-merkki
kohdistetaan lisälaiteliitännän vieressä olevan F-merkin
kanssa (sulje kameran liitännän suojus, kun liitäntä ei ole
käytössä).
Mikrofonit
Stereomikrofoni ME-1 (0 73)
443
Ohjelmisto
Camera Control Pro 2: Ohjaa kameraa etänä tietokoneelta
tallentaaksesi elokuvia ja valokuvia ja tallentaaksesi valokuvia
suoraan tietokoneen kiintolevylle. Kun valokuvat
tallennetaan suoraan tietokoneelle Camera Control Pro 2:lla,
PC-yhteyden ilmaisin (c) näkyy ohjauspaneelissa.
Huomaa: Käytä Nikon-ohjelmistojen uusimpia versioita; katso viimeisimmät
tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä sivulla xxiii luetelluilta verkkosivuilta.
Oletusasetuksilla Nikon Message Center 2 tarkistaa Nikon-ohjelmistojen ja
-laiteohjelmien päivitysten saatavuuden säännöllisesti, kun olet kirjautuneena
tilille tietokoneella ja tietokone on yhteydessä Internetiin. Päivityksen löytyessä
näytetään automaattisesti ilmoitus.
• Langaton kauko-ohjain ML-L3: ML-L3 toimii 3 V:n CR2025paristolla.
Paina paristotilan salpaa oikealle (q), laita sormenkynsi
rakoon ja avaa paristotila (w). Varmista, että paristo on
asetettu oikein päin (r).
Kauko-ohjaimet/ • Langaton kauko-ohjain WR-R10/WR-T10: Kun langaton kaukolangaton kaukoohjain WR-R10 on kiinnitetty, kameraa voi ohjata
ohjain (0 193)
langattomasti käyttämällä langatonta kauko-ohjainta
WR-T10.
• Langaton kauko-ohjain WR-1: WR-1 voi toimia joko
lähettimenä tai vastaanottimena, ja sitä käytetään joko
toisen WR-1:n kanssa tai WR-R10- tai WR-T10langattoman kauko-ohjaimen kanssa. WR-1 voidaan
esimerkiksi kiinnittää lisälaiteliitäntään, jolloin sitä voi
käyttää vastaanottimena kameran asetusten
muuttamiseen tai niin, että suljin kaukolaukaistaan
toisella WR-1-laitteella, joka toimii lähettimenä.
Saatavuus saattaa vaihdella maan tai alueen mukaan. Tarkista viimeisimmät tiedot verkkosivuiltamme
tai esitteistämme.
444
Virtaliitännän ja verkkolaitteen liittäminen
Sammuta kamera ennen lisävarusteena saatavan virtaliitännän ja
verkkolaitteen kiinnittämistä.
1 Valmistele kamera.
Avaa akkutilan (q) ja
virtaliitännän (w) kannet.
2 Aseta EP-5B-virtaliitäntä paikalleen.
Varmista, että liitäntä on kuvan
osoittamassa asennossa, ja paina
liitännällä oranssia akkusalpaa sivulle.
Salpa lukitsee liitännän paikalleen, kun
liitäntä on työnnetty kokonaan sisään.
3 Sulje akkutilan kansi.
Aseta virtaliitännän kaapeli
niin, että se kulkee
virtaliitännän aukon läpi, ja
sulje akkutilan kansi.
445
4 Liitä EH-5b-verkkolaite.
Liitä verkkolaitteen virtajohto verkkolaitteen
vaihtovirtapistokkeeseen (e) ja virtajohto
tasavirtapistokkeeseen (r). Näytöllä näkyy V-kuvake, kun
kamera saa virtaa verkkolaitteesta ja virtaliitännästä.
446
Kameran hoito
Säilytys
Kun kameraa ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, irrota akku ja
säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa liitinsuojus paikallaan. Estä
homeen tai härmän muodostuminen säilyttämällä kameraa
kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa. Älä säilytä kameraa paikassa,
jossa on naftaliini- tai kamferipohjaista koimyrkkyä, tai:
• huonosti ilmastoiduissa tiloissa tai tiloissa, joissa ilmankosteus on
yli 60 %
• voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden,
kuten televisioiden tai radioiden, lähellä
• paikoissa, joiden lämpötila voi olla yli 50 °C tai alle –10 °C
Puhdistaminen
Kameran
runko
Objektiivi,
peili ja etsin
Näyttö
Poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi pinta varovasti
pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun kameraa on käytetty rannalla
tai meren äärellä, pyyhi hiekka ja suola pois puhtaaseen veteen
kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa huolellisesti. Tärkeää:
Kameran sisälle pääsevä pöly tai muu lika saattaa aiheuttaa
vaurion, jota takuu ei kata.
Nämä lasielementit vahingoittuvat helposti. Poista pöly ja
nukka puhaltimella. Jos käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo
pystyasennossa, jotta nestettä ei vuoda pullosta. Poista
sormenjäljet ja muut tahrat kostuttamalla pehmeä liina
pieneen määrään linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä
varovaisesti.
Poista pöly ja nukka puhaltimella. Poista sormenjäljet ja muut
tahrat pyyhkimällä pinta kevyesti pehmeällä liinalla tai
säämiskällä. Älä paina näyttöä, jotta se ei vahingoitu.
Älä käytä alkoholia, tinneriä tai muita haihtuvia kemikaaleja.
447
Alipäästösuodin
Kuvakennossa, joka toimii kameran kuvaelementtinä, on moiréilmiötä estävä alipäästösuodin. Jos epäilet, että suotimessa on likaa
tai pölyä, joka näkyy valokuvissa, voit puhdistaa suotimen
asetusvalikon Puhdista kuvakenno -toiminnolla. Suotimen voi
puhdistaa milloin tahansa vaihtoehdolla Puhdista nyt, tai
puhdistus voidaan suorittaa automaattisesti, kun kamera kytketään
päälle tai pois päältä.
❚❚ ”Puhdista nyt”
Pidä kameraa pohja alaspäin, valitse
asetusvalikosta Puhdista kuvakenno,
korosta Puhdista nyt ja paina J. Kamera
tarkistaa kuvakennon ja aloittaa sitten
puhdistuksen. Muita toimintoja ei voi
tehdä, kun puhdistus on käynnissä. Älä
poista tai irrota virtalähdettä, ennen kuin
puhdistus on päättynyt ja asetusvalikko
tulee näkyviin.
448
❚❚ ”Puhdista käynn./samm.”
Valitse jokin seuraavista asetuksista:
5
Asetus
Puhdista
käynnistäessä
6
Puhdista
sammuttaessa
7
Puhdista käynn. ja
samm.
Ei puhdistusta
Kuvaus
Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti joka
kerta kun kamera kytketään päälle.
Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti
sammutuksen aikana joka kerta kun kamera
kytketään pois päältä.
Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti, kun
kamera kytketään päälle ja kun kamera kytketään
pois päältä.
Kuvakennon automaattinen puhdistus on pois
käytöstä.
1 Valitse Puhdista käynn./samm.
Näytä Puhdista kuvakenno -valikko
sivulla 448 kuvatulla tavalla. Korosta
Puhdista käynn./samm. ja paina 2.
2 Valitse asetus.
Korosta asetus ja paina J.
449
D Kuvakennon puhdistaminen
Kameran säätimien käyttäminen käynnistyksen aikana keskeyttää
kuvakennon puhdistuksen. Kuvakennoa ei välttämättä puhdisteta
käynnistyksen yhteydessä, jos salama latautuu.
Puhdistus tehdään tärisyttämällä alipäästösuodinta. Jos pöly ei poistu
kokonaan Puhdista kuvakenno -valikon toiminnoilla, puhdista kuvakenno
käsin (0 451) tai ota yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
Jos kuvakenno puhdistetaan useita kertoja peräkkäin, kuvakennon
puhdistus saattaa tilapäisesti kytkeytyä pois käytöstä kameran sisäisten
piirien suojaamiseksi. Puhdistuksen voi tehdä uudelleen lyhyen tauon
jälkeen.
450
❚❚ Puhdistaminen käsin
Jos epäpuhtaudet eivät lähde alipäästösuotimesta asetusvalikon
vaihtoehdolla Puhdista kuvakenno (0 448), suotimen voi
puhdistaa käsin alla olevien ohjeiden mukaan. Huomaa kuitenkin,
että suodin on erittäin herkkä ja vahingoittuu helposti. Nikon
suosittelee, että suotimen puhdistaa vain valtuutettu Nikonhuoltohenkilöstö.
1 Lataa akku tai kiinnitä verkkolaite.
Alipäästösuotimen tarkastamiseen tai puhdistukseen tarvitaan
luotettava virtalähde. Sammuta kamera ja aseta siihen täyteen
ladattu akku tai liitä lisävarusteena saatava verkkolaite ja
virtaliitäntä. Asetusvalikon vaihtoehto Peilin nosto puhdistusta
varten on käytettävissä vain, kun akun varaustaso on yli J.
2 Irrota objektiivi.
Sammuta kamera ja irrota objektiivi.
3 Valitse Peilin nosto puhdistusta
varten.
Korosta asetusvalikossa Peilin nosto
puhdistusta varten ja paina 2.
451
4 Paina J.
Näytölle tulee oikealla oleva ilmoitus, ja
ohjauspaneelissa ja etsimessä näkyy
viivarivi. Palauta normaali toiminta
tarkastamatta alipäästösuodinta
sammuttamalla kamera.
5 Nosta peili.
Paina laukaisin pohjaan. Peili
nostetaan ja suljinverho avautuu,
jolloin alipäästösuodin paljastuu.
Etsimen näyttö kytkeytyy pois päältä,
ja ohjauspaneelissa näkyvä viivarivi
vilkkuu.
6 Tarkasta alipäästösuodin.
Pidä kameraa niin, että valo osuu
alipäästösuotimeen, ja tutki, onko
suotimessa pölyä tai nukkaa. Jos
epäpuhtauksia ei näy, siirry vaiheeseen
8.
452
7 Puhdista suodin.
Poista pöly ja nukka suotimesta
puhaltimella. Älä käytä puhallinharjaa,
koska harjakset voivat vahingoittaa
suodinta. Lian, jota ei saada poistettua
puhaltimella, saa poistaa vain
valtuutettu Nikon-huoltohenkilöstö. Älä
missään tapauksessa koske tai pyyhi suodinta.
8 Sammuta kamera.
Peili palaa ala-asentoon, ja suljinverho sulkeutuu. Aseta objektiivi
tai rungon suojus takaisin paikalleen.
A Käytä luotettavaa virtalähdettä
Suljinverho on herkkä ja vahingoittuu helposti. Jos kamera sammuu peilin
ollessa nostettuna, suljinverho sulkeutuu automaattisesti. Noudata
seuraavia varotoimia estääksesi suljinverhon vahingoittumisen:
• Älä sammuta kameraa tai poista tai irrota virtalähdettä, kun peili on
nostettu.
• Jos akkuvirta on loppumassa, kun peili on nostettuna, kamera antaa
äänimerkin ja itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu varoitukseksi siitä, että
suljinverho sulkeutuu ja peili laskeutuu noin kahden minuutin kuluttua.
Lopeta puhdistus tai tarkistus heti.
453
D Alipäästösuotimen likaantuminen
Kun objektiiveja tai rungon suojuksia irrotetaan tai vaihdetaan, kameraan
pääsevä lika (tai harvinaisissa tapauksissa kamerasta irtoava voiteluaine tai
pienhiukkaset) saattaa tarttua alipäästösuotimeen ja näkyä joissain
olosuhteissa otettavissa valokuvissa. Kun kamerassa ei ole objektiivia,
suojaa kamera asettamalla kameran mukana toimitettu rungon suojus
paikalleen, mutta poista ensin kameran kiinnikkeeseen, objektiivin
kiinnikkeeseen ja rungon suojukseen mahdollisesti tarttunut pöly ja lika.
Vältä rungon suojuksen kiinnittämistä tai objektiivien vaihtamista
pölyisissä olosuhteissa.
Jos alipäästösuotimeen joutuu likaa, puhdista alipäästösuodin sivun 448
ohjeiden mukaan. Jos ongelma ei poistu, puhdista suodin käsin (0 451) tai
puhdistuta suodin valtuutetulla Nikon-huoltohenkilöstöllä. Likaantuneella
suotimella otettuja valokuvia voi korjata joissakin
kuvankäsittelysovelluksissa olevilla kuvanpuhdistustoiminnoilla.
D Kameran ja lisävarusteiden huolto
Kamera on tarkkuuslaite, joka vaatii säännöllistä huoltoa. Nikon suosittelee
tarkastuttamaan kameran alkuperäisellä jälleenmyyjällä tai valtuutetulla
Nikon-huoltoedustajalla vuoden tai kahden välein ja huollattamaan sen
3–5 vuoden välein (huomaa, että nämä palvelut ovat maksullisia).
Säännöllistä tarkastusta ja huoltoa suositellaan erityisesti, jos kameraa
käytetään ammatillisiin tarkoituksiin. Suosittelemme ottamaan mukaan
kaikki kameran kanssa säännöllisesti käytettävät lisävarusteet, kuten
objektiivit ja lisävarusteena saatavat salamalaitteet, kun kamera viedään
tarkastukseen tai huoltoon.
454
Kameran ja akun hoito: varoitukset
Älä pudota: Tuote saattaa mennä epäkuntoon, jos se altistuu voimakkaille
iskuille tai tärinälle.
Pidä kuivana: Tuote ei ole vedenkestävä ja saattaa mennä epäkuntoon, jos se
upotetaan veteen tai altistetaan korkealle kosteudelle. Sisäosien
ruostuminen voi aiheuttaa pysyvän vaurion.
Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia: Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi
siirryttäessä kylmänä päivänä lämpimään rakennukseen tai sieltä ulos,
saattavat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä laitteen sisälle. Estä kosteuden
tiivistymistä asettamalla laite kantolaukkuun tai muovipussiin ennen sen
altistamista äkilliselle lämpötilan muutokselle.
Pidä erillään vahvoista magneettikentistä: Älä käytä tai säilytä laitetta voimakasta
sähkömagneettista säteilyä tai magneettikenttiä kehittävien laitteiden
lähettyvillä. Esimerkiksi radiolähettimien tuottama voimakas staattinen
sähkövaraus tai magneettikenttä voi häiritä näytön toimintaa, vahingoittaa
muistikortille tallennettuja tietoja tai vaikuttaa tuotteen sisäisiin
virtapiireihin.
Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon: Älä jätä objektiivia suunnatuksi
aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen valonlähteeseen pitkäksi aikaa.
Voimakas valo voi vahingoittaa kuvakennoa tai aiheuttaa valokuviin valkoista
epäterävyyttä.
Sammuta tuote ennen virtalähteen poistamista tai irrottamista: Älä irrota virtajohtoa
tai poista akkua, kun laite on päällä tai kun kuvien tallentaminen tai
poistaminen on kesken. Virran äkillinen katkaiseminen näissä tilanteissa voi
johtaa tietojen menettämiseen tai laitteen muisti- tai virtapiirien
vahingoittumiseen. Estääksesi virran katkeamisen vahingossa vältä
siirtämästä tuotetta sen ollessa liitettynä verkkolaitteeseen.
455
Puhdistus: Kun puhdistat kameran runkoa, poista pöly ja nukka puhaltimella ja
pyyhi sitten varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun kameraa on käytetty
rannalla tai meren äärellä, pyyhi hiekka ja suola pois puhtaaseen veteen
kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa kamera huolellisesti. Staattinen sähkö
voi joskus harvoin saada nestekidenäytöt kirkastumaan tai tummumaan.
Kyse ei ole viasta, ja näyttö palaa pian normaaliksi.
Objektiivi ja peili vahingoittuvat helposti. Pöly ja nukka tulee poistaa
varovasti puhaltimella. Kun käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo
pystyasennossa, jotta nestettä ei vuoda pullosta. Poista sormenjäljet ja muut
tahrat objektiivista kostuttamalla pehmeä liina pieneen määrään
linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä objektiivi varovasti.
Katso tietoa alipäästösuotimen puhdistamisesta kohdasta ”Alipäästösuodin”
(0 448, 451).
Objektiivin liittimet: Pidä objektiivin liittimet puhtaina.
Älä koske suljinverhoon: Suljinverho on hyvin ohut ja vahingoittuu helposti. Älä
missään tapauksessa paina suljinverhoa, koske siihen puhdistusvälineillä tai
suuntaa siihen voimakasta ilmavirtaa puhaltimella. Muuten verho saattaa
naarmuuntua, vääntyä tai revetä.
Säilytys: Vältä homeen tai härmän muodostuminen säilyttämällä kameraa
kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa. Jos käytät verkkolaitetta, irrota se
pistorasiasta tulipalojen estämiseksi. Jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, poista akku, jotta se ei pääse vuotamaan, ja pane kamera
muovipussiin, jossa on kuivatusainetta. Älä kuitenkaan säilytä kameralaukkua
muovipussissa, sillä se voi vahingoittaa laukun materiaalia. Huomaa, että ajan
mittaan kuivatusaine menettää kykynsä sitoa kosteutta, joten se on
vaihdettava säännöllisesti.
Ota kamera pois säilytyspaikasta ainakin kerran kuussa, jottei siihen pääse
kehittymään hometta tai härmää. Kytke kamera päälle ja laukaise suljin
muutaman kerran, ennen kuin panet kameran takaisin säilytyspaikkaan.
Säilytä akkua kuivassa, viileässä paikassa. Aseta liitinsuojus paikalleen, ennen
kuin panet akun säilytyspaikkaan.
456
Näyttöä koskevia huomautuksia: Näyttö on valmistettu erittäin tarkasti; vähintään
99,99 % kuvapisteistä on tehollisia ja enintään 0,01 % puuttuu tai on viallisia.
Siten, vaikka näytöissä voi olla kuvapisteitä, jotka ovat aina päällä (valkoinen,
punainen, sininen tai vihreä) tai aina pois päältä (musta), kyse ei ole viasta,
eikä tällä ole vaikutusta laitteella otettuihin kuviin.
Näytön kuvaa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa valossa.
Älä paina näyttöä, jotta se ei vahingoitu. Näytössä olevan pölyn tai nukan voi
poistaa puhaltimella. Tahrat voi poistaa pyyhkimällä kevyesti pehmeällä
liinalla tai säämiskällä. Jos näyttö rikkoutuu, on varottava rikkoutunutta lasia
ja huolehdittava, ettei näytön nestekiteitä pääse iholle, silmiin tai suuhun.
Akku ja laturi: Akut voivat vuotaa tai räjähtää, jos niitä käsitellään väärin. Lue ja
noudata tämän käyttöoppaan sivuilla xiii–xvi annettuja varoituksia ja
varotoimenpiteitä. Noudata seuraavia varotoimenpiteitä käsitellessäsi akkuja:
• Käytä vain tämän laitteen kanssa käytettäväksi hyväksyttyjä akkuja.
• Älä altista akkuja tulelle tai voimakkaalle kuumuudelle.
• Pidä akun liittimet puhtaina.
• Sammuta tuote ennen akun vaihtamista.
• Poista akku kamerasta tai laturista, kun laite ei ole käytössä, ja aseta
liitinsuojus paikalleen. Nämä laitteet kuluttavat varausta vähitellen myös
ollessaan pois päältä ja voivat tyhjentää akun niin, että se ei enää toimi. Jos
akkua ei ole tarkoitus käyttää vähään aikaan, aseta se kameraan ja käytä
tyhjäksi ennen kuin poistat sen kamerasta varastointia varten. Säilytä akkua
viileässä paikassa, jonka lämpötila on 15 °C – 25 °C (vältä kuumia tai erittäin
kylmiä paikkoja). Toista tämä vähintään puolen vuoden välein.
• Jos kamera käynnistetään ja sammutetaan monta kertaa peräkkäin, kun
akku on täysin tyhjä, akun kesto lyhenee. Jos akku on täysin tyhjä, se täytyy
ladata ennen käyttöä.
457
• Akun sisäinen lämpötila saattaa nousta käytön aikana. Jos akkua yritetään
ladata sen sisäisen lämpötilan ollessa koholla, akun suorituskyky heikentyy,
ja akku saattaa jäädä latautumatta tai latautua vain osittain. Anna akun
jäähtyä ennen latausta.
• Lataa akku sisätiloissa lämpötilassa 5 °C – 35 °C. Älä käytä akkua, jos
ympäristön lämpötila on alle 0 °C tai yli 40 °C; jos tätä varotoimea ei
noudateta, akku voi vahingoittua tai sen suorituskyky voi heikentyä.
Kapasiteetti saattaa heikentyä ja latausajat saattavat pidentyä, jos akun
lämpötila on 0 °C – 15 °C tai 45 °C – 60 °C. Akku ei lataudu, jos sen lämpötila
on alle 0 °C tai yli 60 °C.
• Jos CHARGE-merkkivalo vilkkuu nopeasti (noin kahdeksan kertaa sekunnissa)
latauksen aikana, tarkista että lämpötila on oikea, irrota laturi pistorasiasta
ja poista akku ja aseta se sitten takaisin. Jos ongelma ei poistu, lopeta käyttö
välittömästi ja vie akku ja laturi jälleenmyyjälle tai valtuutetulle Nikonhuoltoedustajalle.
• Älä siirrä laturia tai koske akkuun latauksen aikana. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi joissain harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa
sen, että laturi osoittaa latauksen olevan valmis, vaikka akku on vain osittain
latautunut. Poista akku laturista ja aseta se uudelleen laturiin, jotta lataus
jatkuu. Akun kapasiteetti saattaa heikentyä tilapäisesti, jos akku ladataan
matalassa lämpötilassa tai jos sitä käytetään latauslämpötilaa
matalammassa lämpötilassa. Jos akku ladataan alle 5 °C:n lämpötilassa,
Akkutiedot-näytön (0 383) akun keston ilmaisin saattaa näyttää akun
tilapäisesti heikentyneen.
• Akun suorituskyky saattaa heikentyä, jos sen lataamista jatketaan sen
jälkeen, kun akku on latautunut täyteen.
• Jos täyteen ladatun akun kesto lyhenee huomattavasti
huoneenlämpötilassa käytettynä, akku täytyy vaihtaa. Hanki uusi akku.
• Laitteen mukana toimitettu virtajohto ja verkkovirtasovitin on tarkoitettu
käytettäviksi vain MH-25a:n kanssa. Käytä laturia ainoastaan siihen sopivien
akkujen kanssa. Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
458
• Lataa akku ennen käyttöä. Kun otat valokuvia tärkeistä tilanteista, pidä
saatavilla täyteen ladattu vara-akku. Paikasta riippuen vara-akkuja voi olla
vaikeaa hankkia lyhyellä varoitusajalla. Huomaa, että kylminä päivinä akun
kapasiteetilla on taipumus laskea. Käytä täyteen ladattua akkua, kun otat
valokuvia ulkona kylmässä säässä. Pidä vara-akku lämpimässä paikassa ja
ota se tarvittaessa käyttöön. Kun kylmä akku lämpenee, osa sen varauksesta
voi palautua.
• Käytetyt akut ovat arvokasta raaka-ainetta; kierrätä ne paikallisten
määräysten mukaisesti.
459
Käytettävissä olevat asetukset
Seuraavassa taulukossa luetellaan asetukset, joita voi säätää
kussakin tilassa. Huomaa, että jotkin asetukset eivät välttämättä ole
käytettävissä valituilla asetuksilla.
Kuvausvalikot
Muut asetukset
460
Valkotasapaino
Aseta Picture Control
Aktiivinen D-Lighting
HDR (laaja dynaaminen alue)
Kohinan väh. kun pitkä
valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO
ISO-herkkyysasetukset
Päällekkäisvalotus
Elokuvan ISOherkkyysasetukset
Ajastettu valokuvaus
Mittaus
Valotuksen korjaus
Haarukointi
Salamatila
Salaman korjaus
Salamavalon lukitus
k,
p,
n,
o,
s,
w,
0
—
—
—1
—
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
—
—
—1
—
% g i
— — —
— — —
— — —
— — —
u
—
—
—
—
1,
2,
3
—
—
—
—
✔
—
✔
✔
✔
i
—
—
—1
—
j
—
—
—1
—
P, S,
A, M
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔
✔2 ✔2
— —
✔
✔
✔
✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔
✔2 ✔2 — ✔2 ✔2 ✔2 ✔2
— — — — — — —
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
✔
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
Muut asetukset
Mukautetut asetukset
1
2
3
4
5
Automaattitarkennustila
(etsin)
Tarkennusaluetila (etsin)
Tarkennustila
(reaaliaikanäkymä/elokuva)
Tarkennusaluetila
(reaaliaikanäkymä/elokuva)
a9: Yhdysrak.
tarkennusapuvalo
b3: Helppo valotuksen
korjaus
b4: Matriisimittaus
b5: Keskustapainotteinen
alue
d5: Salamavaroitus
e2: Suljinaika salamakuv.
e3: Yhdysrak. salaman tila/
Valinnainen salama
e4: Valot. korj. salamakuvissa
e5: Muotoilusalama
e6: Autom. haarukoinnin
asetus
e7: Haarukoinnin järjestys
i
k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
j A, M 0
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
%
g i
u
1,
2,
3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔3 ✔3 — ✔3
✔
✔
✔
✔
✔4 ✔5
✔
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
Aina Automaattinen.
Autom. ISO-herkkyyssäätö ei ole käytettävissä.
Kohteen seuranta ei ole käytettävissä.
Ei käytettävissä w-tilassa.
Käytettävissä vain x, y- ja z-tiloissa.
461
Valotusohjelma (tila P)
Tilan P valotusohjelma on kuvattu seuraavassa kuvaajassa:
14
f/1
13
12
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiivin suurin aukko f/1.4 ja pienin aukko f/16 (esim.
AF 50 mm f/1.4D)
16 15
f/1.4
17
18
19
20
f/5.6
f/8
f/1.4 − f/16
Aukko
f/2.8
f/4
16
1
/3
f/2
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4
1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Suljinaika (sekuntia)
EV:n suurin ja pienin arvo riippuvat ISO-herkkyydestä; yllä olevassa
kuvaajassa oletetaan, että ISO-herkkyys vastaa arvoa ISO 100. Kun
matriisimittausta käytetään, yli 161/3 EV:n olevat arvot pienennetään
arvoon 161/3 EV.
462
Vianmääritys
Jos kamera ei toimi oikein, yritä selvittää häiriön syy alla olevan
yleisten ongelmien luettelon avulla, ennen kuin otat yhteyttä
jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
Akku/näyttö
Kamera on päällä, muttei reagoi: Odota, että tallennus päättyy. Jos ongelma ei
poistu, sammuta kamera. Jos kamera ei sammu, poista akku ja aseta se
takaisin paikalleen, tai jos käytät verkkolaitetta, irrota verkkolaite ja kytke se
takaisin. Huomaa, että vaikka tallennettavana olevat tiedot menetetään,
virtalähteen poistaminen tai irrottaminen ei vaikuta tallennettuihin tietoihin.
Etsimen kuva on epätarkka: Säädä etsimen tarkennusta (0 29). Jos se ei ratkaise
ongelmaa, valitse kertatarkennus (AF-S; 0 121), pistetarkennus (0 123) ja
keskitarkennuspiste (0 127), rajaa keskitarkennuspisteeseen
suurikontrastinen kohde ja paina laukaisin puoleenväliin tarkentaaksesi
kameran. Kun kamera on tarkentanut, tarkenna kohde etsimessä käyttämällä
diopterin säädintä. Etsimen tarkennusta voi tarvittaessa säätää myös
lisävarusteena saatavilla korjauslinsseillä (0 443).
Etsin on pimeä: Aseta kameraan täyteen ladattu akku (0 25, 30).
Näytöt sammuvat varoittamatta: Valitse pidempi viive Mukautettuun asetukseen
c2 (Valmiustila-ajastin) tai c4 (Näytön virrankatkaisun viive) (0 336, 337).
Ohjauspaneelin ja etsimen näytöt eivät reagoi, ja ne ovat himmeitä: Näiden näyttöjen
reagointiaika ja kirkkaus vaihtelevat lämpötilan mukaan.
Aktiivisen tarkennuspisteen ympärillä näkyy ohuita viivoja tai näyttö muuttuu punaiseksi,
kun tarkennuspiste korostetaan: Nämä ilmiöt ovat normaaleja tämäntyyppisessä
etsimessä, eivätkä ne ole merkki viasta.
463
Kuvaus (kaikki tilat)
Kamera käynnistyy hitaasti: Poista tiedostoja tai kansioita.
Sulkimen laukaisu on estetty:
• Muistikortti on lukittu, täynnä tai se puuttuu (0 26, 33).
• Suljin lukittu on valittu Mukautettuun asetukseen f7 (Laukaisu
muistikortitta; 0 365), eikä kamerassa ole muistikorttia (0 33).
• Yhdysrakenteinen salama latautuu (0 40).
• Kamera ei ole tarkentanut (0 36).
• Mikroprosessoriohjatun objektiivin himmenninrengasta ei ole lukittu
suurimpaan aukkoarvoon (ei koske G- ja E-tyypin objektiiveja). Jos
ohjauspaneelissa näkyy B, valitse Himmenninrengas Mukautettuun
asetukseen f5 (Komentokiekkojen mukautt.) > Aukon asetus, jotta voit
säätää aukkoa objektiivin himmenninrenkaalla (0 364).
• Ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty, mutta kamera ei ole
tilassa A tai M (0 88).
Kamera reagoi laukaisimeen hitaasti: Valitse Pois Mukautettuun asetukseen d4
(Valotuksen viivetila; 0 339).
Valokuvaa ei oteta, kun kauko-ohjaimen laukaisinta painetaan:
• Vaihda kauko-ohjaimen paristo (0 444).
• Valitse jokin muu asetus kuin Pois kohtaan Kauko-ohjaustila (ML-L3)
(0 193).
• Salama latautuu (0 195).
• Mukautettuun asetukseen c5 (Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3), 0 337)
valittu aika on kulunut loppuun: paina kameran laukaisin puoleenväliin.
• Kirkas valo häiritsee kauko-ohjainta.
Valokuvat ovat epätarkkoja:
• Kierrä tarkennustilan valitsin asentoon AF (0 120).
• Kamera ei pysty tarkentamaan automaattitarkennuksella: käytä
käsitarkennusta tai tarkennuksen lukitusta (0 129, 132).
Tarkennus ei lukitu, kun laukaisin painetaan puoleenväliin: Käytä A AE-L/AF-L
-painiketta lukitaksesi tarkennuksen, kun AF-C on valittu tarkennustilaksi tai
kun valokuvaat liikkuvia kohteita AF-A-tilassa.
464
Tarkennuspisteen valitseminen ei onnistu:
• Vapauta tarkennusalueen lukitsin (0 127).
• Automaattinen tarkennusalueen valinta tai automaattinen kasvotarkennus
on valittu tarkennusaluetilaksi: valitse toinen tila.
• Kamera on toistotilassa (0 241) tai valikoita käytetään (0 292).
• Käynnistä valmiustila-ajastin painamalla laukaisin puoleenväliin (0 39).
Tarkennustila ei ole valittavissa: Käsitarkennus on valittu (0 60, 132).
Tarkennusaluetila ei ole valittavissa: Käsitarkennus on valittu (0 60, 132).
Kamera ottaa vain yhden kuvan joka kerta kun laukaisinta painetaan sarjakuvaustilassa:
Sarjakuvausta ei voi käyttää, jos yhdysrakenteinen salama välähtää (0 184).
Kuvakokoa ei voi muuttaa: Kohdan Kuvanlaatu asetuksena on NEF (RAW)
(0 115).
Kamera tallentaa valokuvat hitaasti: Ota pitkän valotusajan kohinan vähennys pois
käytöstä (0 317).
Valokuvissa näkyy kohinaa (kirkkaita pisteitä, satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai
viivoja):
• Valitse pienempi ISO-herkkyys tai käytä suuren ISO-herkkyyden kohinan
vähennystä (0 134, 317).
• Suljinaika on pidempi kuin 1 s: käytä pitkän valotusajan kohinan vähennystä
(0 317).
• Poista Aktiivinen D-Lighting käytöstä välttääksesi kohinan vaikutusten
tehostumisen (0 175).
Tarkennusapuvalo ei syty:
• Tarkennusapuvalo ei syty, jos AF-C on valittu automaattitarkennustilaksi
(0 121) tai jos jatkuva automaattitarkennus on valittu, kun kamera on AF-Atilassa. Valitse AF-S. Jos jokin muu asetus kuin automaattinen
tarkennusalueen valinta on valittu tarkennusaluetilaksi, valitse
keskitarkennuspiste (0 123, 127).
• Kamera on reaaliaikanäkymässä, tai elokuvaa tallennetaan.
• Pois on valittu Mukautettuun asetukseen a9 (Yhdysrak.
tarkennusapuvalo) (0 332).
• Apuvalo on kytkeytynyt pois päältä automaattisesti. Apuvalo saattaa
kuumentua jatkuvassa käytössä; anna sen jäähtyä.
465
Valokuvissa näkyy tahroja: Puhdista objektiivin etu- ja takaelementit. Jos
ongelma ei poistu, puhdista kuvakenno (0 448).
Elokuviin ei tallennu ääntä: Mikrofoni pois on valittu elokuvan kuvausvalikon
kohtaan Mikrofonin herkkyys (0 320).
Reaaliaikanäkymä päättyy odottamatta tai ei käynnisty: Reaaliaikanäkymä saattaa
päättyä automaattisesti kameran sisäisten piirien suojaamiseksi, jos:
• Ympäristön lämpötila on korkea
• Kameraa on käytetty pitkään reaaliaikanäkymässä tai elokuvien
tallennukseen
• Kameraa on käytetty pitkään sarjakuvaustiloissa
Jos reaaliaikanäkymä ei käynnisty, kun painat a-painiketta, anna sisäisten
virtapiirien jäähtyä ja yritä sitten uudelleen. Huomaa, että kamera saattaa
tuntua lämpimältä, mutta kyse ei ole viasta.
Kuvassa näkyy häiriöitä reaaliaikanäkymässä: Kameran sisäisten virtapiirien
lämpötila saattaa nousta reaaliaikanäkymässä, mikä aiheuttaa kuviin
”kohinaa”, joka näkyy kirkkaina pisteinä, satunnaisina kirkkaina kuvapisteinä
tai utuna. Poistu reaaliaikanäkymästä, kun kameraa ei käytetä.
Reaaliaikanäkymässä tai elokuvan tallennuksen aikana näkyy välkyntää tai juovia: Valitse
kohtaan Välkynnänvähennys asetus, joka vastaa paikallisen
verkkovirtalähteen taajuutta (0 380).
Reaaliaikanäkymässä tai elokuvan tallennuksen aikana näkyy kirkkaita kaistaleita:
Välkkyvää kylttiä, salamaa tai muuta lyhytkestoista valonlähdettä käytettiin
reaaliaikanäkymässä tai elokuvan tallennuksen aikana.
Valikon kohtaa ei voi valita: Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa
tiloissa (0 460).
466
Kuvaus (P, S, A, M)
Sulkimen laukaisu on estetty:
• Ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty: kierrä kameran
tilanvalitsin asentoon A tai M (0 88).
• Tilanvalitsin on kierretty asentoon S sen jälkeen kun suljinajaksi on valittu
A tai % tilassa M: valitse jokin muu suljinaika (0 90).
Kaikkia suljinaikoja ei voi käyttää: Salama on käytössä. Salamatäsmäysnopeuden
voi valita Mukautetulla asetuksella e1 (Salamatäsmäysnopeus); kun
käytössä on yhteensopiva salamalaite, valitse 1/250 s (automaattinen FP)
tai 1/200 s (automaattinen FP), jotta kaikki suljinajat ovat käytettävissä
(0 345).
Värit näyttävät epäluonnollisilta:
• Säädä valkotasapaino valonlähteen mukaan (0 145).
• Säädä Aseta Picture Control -asetuksia (0 165).
Valkotasapainon mittaaminen ei onnistu: Kohde on liian tumma tai liian kirkas
(0 158).
Kuvaa ei voi valita valkotasapainon manuaalisen esiasetuksen lähdekuvaksi: Kuvaa ei ole
luotu D750:llä (0 162).
Valkotasapainon haarukointi ei ole käytettävissä:
• Kuvanlaadun asetukseksi on valittu NEF (RAW) tai NEF + JPEG (0 115).
• Päällekkäisvalotustila on käytössä (0 221).
Picture Controlin vaikutus vaihtelee kuvasta toiseen: A (automaattinen) on valittu
terävöinnin, yksityiskohtaisuuden, kontrastin tai värikylläisyyden asetukseksi.
Valitse jokin muu asetus saadaksesi yhdenmukaisia tuloksia kuvasarjoissa
(0 168).
Mittausmenetelmää ei voi vaihtaa: Valotuksen lukitus on käytössä (0 141).
Valotuksen korjausta ei voi käyttää: Kamera on tilassa M. Valitse jokin muu tila.
Pitkällä valotusajalla otetuissa kuvissa näkyy kohinaa (punertavia alueita tai muita
häiriöitä): Ota pitkän valotusajan kohinan vähennys käyttöön (0 317).
467
Toisto
NEF (RAW) -kuvaa ei toisteta: Valokuva on otettu NEF + JPEG -kuvanlaadulla
(0 115).
Muilla kameroilla otetut kuvat eivät näy: Muunmerkkisillä kameroilla otetut kuvat
eivät välttämättä näy oikein.
Näytölle tulevan ilmoituksen mukaan toistettavia kuvia ei ole: Valitse Kaikki kohtaan
Toistokansio (0 300).
Pystysuuntaiset (muotokuva) valokuvat näkyvät vaakasuuntaisina (maisema):
• Valitse Päällä kohtaan Käännä pysty (0 308).
• Valokuvaa otettaessa kohdan Automaattinen kuvan kääntö asetuksena
oli Pois (0 382).
• Kamera osoitti ylöspäin tai alaspäin valokuvaa otettaessa (0 382).
• Valokuva näkyy kuvan tarkastelussa (0 307).
Kuvaa ei voi poistaa:
• Kuva on suojattu: poista suojaus (0 257).
• Muistikortti on lukittu (0 33).
Kuvaa ei voi muokata: Valokuvaa ei voi muokata enempää tällä kameralla
(0 395).
Tulostustilausta ei voi muuttaa:
• Muistikortti on täynnä: poista kuvia (0 38, 258).
• Muistikortti on lukittu (0 33).
Valokuvaa ei voi valita tulostettavaksi: Valokuva on NEF (RAW) -muodossa. Siirrä
valokuvat tietokoneelle ja tulosta ne ViewNX 2:n (toimitetaan kameran
mukana) tai Capture NX-D:n (ladattavissa; 0 268) avulla. NEF (RAW)
-valokuvat voi tallentaa JPEG-muodossa käyttämällä toimintoa NEF (RAW)
-käsittely (0 406).
Valokuva ei näy teräväpiirtovideolaitteessa: Varmista, että HDMI-kaapeli on liitetty
(0 277).
Kamera ei reagoi HDMI-CEC-television kauko-ohjaimeen:
• Valitse Päällä asetusvalikon kohtaan HDMI > Laitehallinta (0 278).
• Säädä television HDMI-CEC-asetukset laitteen mukana toimitettujen
ohjeiden mukaan.
468
Valokuvia ei voi siirtää tietokoneelle: Käyttöjärjestelmä ei sovi yhteen kameran tai
siirto-ohjelmiston kanssa. Käytä kortinlukijaa kopioidaksesi valokuvat
tietokoneelle (0 264).
Capture NX-D:n pölynpoistotoiminto ei vaikuta toivotulla tavalla: Kuvakennon
puhdistus siirtää alipäästösuotimessa olevaa pölyä. Ennen kuvakennon
puhdistusta tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei voi käyttää valokuvissa,
jotka otetaan kuvakennon puhdistuksen jälkeen. Kuvakennon puhdistuksen
jälkeen tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei voida käyttää valokuvissa,
jotka on otettu ennen kuvakennon puhdistusta (0 380).
NEF (RAW) -kuvat näkyvät tietokoneella erilaisina kuin kamerassa: Muiden valmistajien
ohjelmistot eivät näytä Picture Control -säätimien, Aktiivisen D-Lightingin tai
vinjetoinnin korjauksen vaikutusta. Käytä ViewNX 2:ta (toimitetaan kameran
mukana) tai muuta Nikon-ohjelmistoa, kuten Capture NX-D:tä (ladattavissa;
0 268).
Wi-Fi (langattomat verkot)
Älylaitteet eivät näytä kameran SSID:tä (verkkonimi):
• Varmista, että Käytössä on valittu kameran asetusvalikon kohtaan Wi-Fi >
Verkkoyhteys (0 284).
• Yritä poistaa älylaitteen Wi-Fi käytöstä ja ottaa se sitten uudelleen käyttöön.
Muut
Tallennuspäivämäärä on väärä: Aseta kameran kello (0 28, 381).
Valikon kohtaa ei voi valita: Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä tietyillä
asetusyhdistelmillä tai kun kamerassa ei ole muistikorttia. Huomaa, että
kohta Akkutiedot ei ole käytettävissä, kun kamera saa virtaa lisävarusteena
saatavasta virtaliitännästä ja verkkolaitteesta (0 383).
469
Virheilmoitukset
Tässä osiossa luetellaan etsimessä, ohjauspaneelissa ja näytöllä
näkyvät ilmaisimet ja virheilmoitukset.
Ilmaisin
Ohjauspaneeli Etsin
Ongelma
Ratkaisu
0
Objektiivin
Aseta rengas pienimpään
B
himmenninrengasta ei
aukkoon (suurimpaan
33
(vilkkuu)
ole asetettu pienimpään
aukkoarvoon).
aukkoon.
Varaudu ottamaan
H
d Akun varaus on vähissä. käyttöön täyteen ladattu
25
vara-akku.
• Akku on tyhjä.
• Lataa tai vaihda akku.
• Akkua ei voi käyttää.
• Ota yhteyttä
valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
•
Erittäin
tyhjä
•
Vaihda akku tai lataa
H
d
xxii, 25,
(vilkkuu) (vilkkuu) litiumioniakku tai muun akku, jos litiumioniakku
26
valmistajan akku on
on tyhjä.
asetettu kameraan tai
lisävarusteena
saatavaan MB-D16akkuperään.
Kamerassa ei ole
objektiivia, tai eimikroprosessoriohjattu
objektiivi on kiinnitetty Aukkoarvo näkyy, jos
määrittämättä sen
F
suurin aukko on
235
suurinta aukkoa. Aukko määritetty.
näkyy askelten määränä
suurimmasta aukosta
laskettuna.
470
Ilmaisin
Ohjauspaneeli Etsin
i
(vilkkuu)
Ongelma
• Objektiivia ei ole
kiinnitetty.
Ratkaisu
0
• Kiinnitä muu kuin IX
27, 426
Nikkor -objektiivi. Jos
mikroprosessoriohjattu
objektiivi on kiinnitetty,
irrota objektiivi ja
kiinnitä se uudelleen.
• Valitse tila A tai M.
88
• Eimikroprosessoriohjattu
objektiivi on kiinnitetty.
Kamera ei pysty tarkentaF H
Muuta sommittelua tai
maan automaattitarken(vilkkuu)
tarkenna käsisäädöllä.
nuksella.
• Käytä pienempää ISOherkkyyttä
• Kuvaustilassa:
P Käytä lisävarusteena
saatavaa
Kohde on liian kirkas;
harmaasuodinta
valokuvasta tulee
S Lyhennä suljinaikaa
ylivalottunut.
A Valitse pienempi
aukko (suurempi
(Valotusilmaisimet
aukkoarvo)
ja suljinajan tai
aukon näyttö
% Valitse jokin muu
vilkkuvat)
kuvaustila
• Käytä suurempaa ISOherkkyyttä
• Kuvaustilassa:
Kohde on liian tumma;
P Käytä salamaa
valokuvasta tulee
S Pidennä suljinaikaa
alivalottunut.
A Valitse suurempi
aukko (pienempi
aukkoarvo)
131,
132
134
442
90
91
6
134
180
90
91
471
Ilmaisin
Ohjauspaneeli Etsin
Ongelma
A
A on valittu tilassa S.
(vilkkuu)
%
% on valittu tilassa S.
(vilkkuu)
P k
Käsittely on käynnissä.
(vilkkuu) (vilkkuu)
-
Jos ilmaisin vilkkuu 3 s
c
salaman välähtämisen
(vilkkuu) jälkeen, valokuva saattaa
olla alivalottunut.
Muisti ei riitä valokuvien
tallentamiseen nykyisillä
n j asetuksilla, tai kamerassa
(vilkkuu) (vilkkuu) ei ole enempää vapaita
tiedosto- tai
kansionumeroita.
O
(vilkkuu)
472
Kameran toimintahäiriö.
Ratkaisu
Muuta suljinaikaa tai
valitse tila M.
Muuta suljinaikaa tai
valitse tila M.
Odota, että käsittely
päättyy.
Tarkista valokuva
näytöltä; jos se on
alivalottunut, säädä
asetuksia ja yritä
uudelleen.
• Pienennä laatua tai
kokoa.
• Poista valokuvia sen
jälkeen kun olet
kopioinut tärkeät kuvat
tietokoneelle tai
muuhun laitteeseen.
• Aseta uusi muistikortti.
Laukaise suljin. Jos virhe
ei häviä tai toistuu usein,
ota yhteyttä
valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
0
90, 93
90, 93
—
241
115,
118
258
26
—
Ilmaisin
Näyttö
Ei muistikorttia.
Ohjauspaneeli
S
Ongelma
Kamera ei tunnista
muistikorttia.
• Virhe tapahtui,
kun muistikorttia
yritettiin käyttää.
Tätä muistikorttia ei
W,
voi käyttää. Kortti voi
O
olla vahingoittunut.
(vilkkuu)
Aseta toinen kortti.
g
• Uutta kansiota ei
voida luoda.
W, Kamera ei pysty
O ohjaamaan Eye-Fi(vilkkuu) korttia.
Ratkaisu
0
Sammuta kamera ja
varmista, että kortti
26
on asetettu oikein.
• Käytä Nikonin
491
hyväksymää
korttia.
—
• Tarkista, että
liittimet ovat
puhtaat. Jos kortti
on vahingoittunut,
ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai
valtuutettuun
Nikonhuoltoedustajaan.
26, 258
• Poista tiedostoja
tai aseta kameraan
uusi muistikortti
sen jälkeen kun
olet kopioinut
tärkeät kuvat
tietokoneelle tai
muuhun
laitteeseen.
• Tarkista, että Eye391
Fi-kortin
laiteohjelma on
päivitetty.
• Kopioi Eye-Fi26, 266,
kortilla olevat
375
tiedostot
tietokoneelle tai
muulle laitteelle ja
alusta kortti tai
aseta kameraan
uusi kortti.
473
Ilmaisin
Näyttö
Muistikortti on
lukittu. Aseta lukko
kirjoitusasentoon.
Ei käytössä, jos EyeFi-kortti on lukittu.
Tätä korttia ei ole
alustettu. Alusta
kortti.
Kello on nollattu.
Ongelma
Muistikortti on
lukittu
(kirjoitussuojattu).
Eye-Fi-kortti on
lukittu
(kirjoitussuojattu).
Muistikorttia ei ole
[C] alustettu
(vilkkuu) kamerassa käyttöä
varten.
Kameran
— kellonaikaa ei ole
asetettu.
—
Kameran sisäinen
lämpötila on
korkea.
Kansiossa ei ole
kuvia.
—
Muistikortilla tai
toistoon valitussa
kansiossa (tai
kansioissa) ei ole
kuvia.
Kaikki kuvat on
piilotettu.
—
Kaikki nykyisessä
kansiossa olevat
valokuvat on
piilotettu.
Reaaliaikanäkymää
ei voi käynnistää.
Odota.
474
Ohjauspaneeli
W,
X
(vilkkuu)
W,
O
(vilkkuu)
Ratkaisu
0
Työnnä kortin
kirjoitussuojauskytkin
kirjoitusasentoon.
33
Alusta muistikortti
tai aseta kameraan
uusi muistikortti.
26, 375
Aseta kameran kello. 28, 381
Anna sisäisten
virtapiirien jäähtyä,
ennen kuin jatkat
466
reaaliaikanäkymän
käyttöä tai elokuvan
tallentamista.
Valitse
Toistokansiovalikossa kansio,
jossa on kuvia, tai
26, 300
aseta kameraan
kuvia sisältävä
muistikortti.
Kuvia ei voida
toistaa, ennen kuin
jokin muu kansio
valitaan tai Piilota
301
kuva -toiminnolla
sallitaan vähintään
yhden kuvan
näyttäminen.
Ilmaisin
Näyttö
Ohjauspaneeli
Tätä tiedostoa ei voi
näyttää.
—
Tätä tiedostoa ei voi
valita.
—
Tätä elokuvaa ei voi
muokata.
—
Yhteyttä ei voi luoda;
useita laitteita
havaittu. Yritä
myöhemmin
uudelleen.
—
Virhe
—
Ongelma
Ratkaisu
Tiedosto on luotu
tai sitä on
muokattu
tietokoneella tai
Tiedostoa ei voi
muunmerkkisellä toistaa kamerassa.
kameralla, tai
tiedosto on
vahingoittunut.
Muilla laitteilla
Valittua kuvaa ei
luotuja kuvia ei voi
voi muokata.
muokata.
• Muilla laitteilla
luotuja elokuvia ei
voi muokata.
Valittua elokuvaa
• Elokuvien täytyy
ei voi muokata.
olla vähintään
kahden sekunnin
pituisia.
Useat älylaitteet
Odota muutama
yrittävät
minuutti, ennen kuin
muodostaa
yhteyttä kameraan yrität uudelleen.
samanaikaisesti.
Valitse Ei käytössä
kohtaan Wi-Fi >
Wi-Fi-virhe.
Verkkoyhteys ja
valitse sitten
uudelleen Käytössä.
0
—
395
—
85
282
288
475
Ilmaisin
OhjausNäyttö
paneeli
Ongelma
Verkkoyhteyttä ei voi
Kameran sisäinen
käyttää ennen kuin
— lämpötila on
kamera jäähtyy.
korkea.
Tarkista tulostin.
—
Tarkista paperi.
—
Paperitukos.
—
Paperi lopussa.
—
Tarkista musteen
syöttö.
—
Muste lopussa.
—
Ratkaisu
Sammuta kamera ja
yritä uudelleen, kun
kamera on jäähtynyt.
Tarkista tulostin.
Jatka valitsemalla
Tulostinvirhe.
Jatka (jos
valittavissa).
Tulostimessa oleva Lisää oikeankokoista
paperi ei ole
paperia ja valitse
valitun kokoista.
Jatka.
Tulostimessa on
Poista tukos ja
paperitukos.
valitse Jatka.
Aseta tulostimeen
Tulostimen paperi valitun kokoista
on lopussa.
paperia ja valitse
Jatka.
Tarkista muste. Jatka
Mustevirhe.
valitsemalla Jatka.
Tulostimen muste Vaihda muste ja
on lopussa.
valitse Jatka.
* Katso lisätietoja tulostimen käyttöoppaasta.
476
0
—
271 *
271 *
271 *
271 *
271 *
271 *
Tekniset tiedot
❚❚ Nikon D750 -digitaalikamera
Tyyppi
Tyyppi
Objektiivin kiinnike
Tehollinen kuvakulma
Digitaalinen yksisilmäinen peilikamera
Nikonin F-bajonetti (jossa AF-kytkentä ja AFkoskettimet)
Nikonin FX-muoto
Teholliset kuvapisteet
Teholliset kuvapisteet
24,3 miljoonaa
Kuvakenno
Kuvakenno
Kuvapisteitä yhteensä
Pölynpoistojärjestelmä
Tallennus
Kuvakoko (kuvapisteinä)
35,9 × 24,0 mm:n CMOS-kenno
24,93 miljoonaa
Kuvakennon puhdistus, pölynpoiston viitetiedot
(edellyttää Capture NX-D -ohjelmistoa)
• FX (36×24) -kuva-ala
6 016 × 4 016 (#)
4 512 × 3 008 ($)
3 008 × 2 008 (%)
• 1,2× (30×20) -kuva-ala
5 008 × 3 336 (#)
3 752 × 2 504 ($)
2 504 × 1 664 (%)
• DX (24×16) -kuva-ala
3 936 × 2 624 (#)
2 944 × 1 968 ($)
1 968 × 1 312 (%)
• Elokuvan reaaliaikanäkymässä otettavat FX-kokoiset
valokuvat
6 016 × 3 376 (#)
4 512 × 2 528 ($)
3 008 × 1 688 (%)
• Elokuvan reaaliaikanäkymässä otettavat DX-kokoiset
valokuvat
3 936 × 2 224 (#)
2 944 × 1 664 ($)
1 968 × 1 112 (%)
Huomaa: Elokuvan reaaliaikanäkymässä otettujen valokuvien
kuvasuhde on 16 : 9. Kameralla voi valita DX- tai FX-muodon.
477
Tallennus
Tiedostomuoto
• NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen, häviöttä pakattu tai
pakattu
• JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva
pakkaussuhteella hieno (noin 1 : 4), normaali
(noin 1 : 8) tai perus (noin 1 : 16) (Pieni koko);
Paras laatu -pakkaus käytettävissä
• NEF (RAW) + JPEG: Yksittäinen valokuva tallennetaan
sekä NEF (RAW)- että JPEG-muodossa
Picture Control -järjestelmä Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva,
Maisema, Tasainen; valittua Picture Control
-säädintä voi muokata; mukautettujen Picture
Control -säätimien tallennus
Tallennusväline
SD- (Secure Digital) ja UHS-I-yhteensopivat SDHCja SDXC-muistikortit
Kaksi korttipaikkaa
Paikkaa 2 voi käyttää ylivuodon varalta tai
varmuuskopioiden tallennukseen tai NEF+JPEGasetuksella luotujen kopioiden erilliseen
tallennukseen; kuvia voi kopioida kortilta toiselle.
Tiedostojärjestelmä
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Etsin
Etsin
Kuva-ala
Suurennus
Katselupiste
Diopterin säätö
478
Silmän tasolla oleva yksisilmäinen
pentaprismapeiliheijastusetsin
• FX (36×24): Noin 100 % vaakasuunnassa ja 100 %
pystysuunnassa
• 1,2× (30×20): Noin 97 % vaakasuunnassa ja 97 %
pystysuunnassa
• DX (24×16): Noin 97 % vaakasuunnassa ja 97 %
pystysuunnassa
Noin 0,7× (50 mm f/1.4 -objektiivi tarkennettu
äärettömään, –1,0 m–1)
21 mm (–1,0 m–1; etsimen okulaarilinssin
keskipinnalta)
–3–+1 m–1
Etsin
Tähyslasi
B-tyypin BriteView Clear Matte Mark III -tähyslasi,
jossa tarkennusalueen merkit (rajausruudukko
näkyy tarvittaessa)
Peili
Pikapalautus
Syväterävyyden esikatselu Pv-painikkeen painaminen himmentää objektiivin
aukon käyttäjän (A- ja M-tilat) tai kameran (muut
tilat) valitsemaan arvoon
Objektiivin aukko
Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
Objektiivi
Yhteensopivat objektiivit
Yhteensopiva AF NIKKOR -objektiivien kanssa,
mukaan lukien G-, E- ja D-tyypin objektiivit (PCobjektiiveja koskevat jotkin rajoitukset) ja DXobjektiivit (kun käytössä on DX 24 × 16 1,5× -kuvaala), AI-P NIKKOR -objektiivit ja eimikroprosessoriohjatut AI-objektiivit (vain tilat A ja
M). IX NIKKOR -objektiiveja, F3AF:n objektiiveja ja
muita kuin AI-objektiiveja ei voi käyttää.
Elektronista etäisyysmittaria voi käyttää, jos
objektiivin suurin aukko on f/5.6 tai suurempi
(elektroninen etäisyysmittari tukee 11:tä
tarkennuspistettä, kun objektiivin suurin aukko on
f/8 tai suurempi).
Suljin
Tyyppi
Nopeus
Salamatäsmäysnopeus
Elektronisesti ohjattu, pystysuunnassa liikkuva
verhosuljin
1
/4 000 – 30 s 1/3 tai 1/2 EV:n porrastuksella, bulbaikavalotus, time-aikavalotus, X200
X = 1/200 s; synkronoituu sulkimen kanssa, kun
suljinaika on 1/250 s tai pidempi (salaman kantama
pienenee asetuksilla välillä 1/200 ja 1/250 s)
479
Laukaisu
Kuvanottotapa
Kuvausnopeus
Itselaukaisin
Kauko-ohjaustilat (ML-L3)
Valotus
Mittaus
Mittaustapa
Alue (ISO 100, f/1.4objektiivi, 20 °C)
Valotusmittarin liitäntä
480
S (yksittäiskuva), T (sarjakuvaus, hidas),
U (sarjakuvaus, nopea), J (hiljainen laukaisu),
M (hiljainen sarjakuvaus), E (itselaukaisin),
V (peilin nosto)
1–6 kuvaa/s (T), 6,5 kuvaa/s (U) tai 3 kuvaa/s (M)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 kuvaa 0,5; 1; 2 tai 3 s:n välein
Viivästetty kaukolaukaisu, nopea kaukolaukaisu,
peilin nosto kauko-ohjaimella
TTL-valotusmittaus, jossa käytetään noin 91K:n
(91 000) kuvapisteen RGB-kennoa
• Matriisi: Kolmiulotteinen värimatriisimittaus III (G-,
E- ja D-tyypin objektiivit); värimatriisimittaus III
(muut mikroprosessoriohjatut objektiivit);
värimatriisimittausta voi käyttää eimikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla, jos
käyttäjä syöttää objektiivin tiedot
• Keskustapainotteinen: Noin 75 %:n painotus
annetaan rajauksen keskellä olevalle 12 mm:n
ympyrälle. Ympyrän halkaisijaksi voi vaihtaa 8, 15
tai 20 mm, tai painotus voi perustua koko kuvan
keskiarvoon (ei-mikroprosessoriohjatuilla
objektiiveilla käytetään 12 mm:n ympyrää)
• Piste: Mittaa 4 mm:n ympyrän (noin 1,5 %
rajauksesta), joka keskitetään valittuun
tarkennuspisteeseen (keskitarkennuspisteeseen,
kun käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu
objektiivi)
• Huippuvalopainotteinen: Käytettävissä G-, E- ja Dtyypin objektiiveilla; vastaa keskustapainotteista,
kun käytössä on jokin muu objektiivi.
• Matriisi-, keskustapainotteinen tai
huippuvalopainotteinen mittaus: 0–20 EV
• Pistemittaus: 2–20 EV
Yhdistetty CPU ja AI
Valotus
Tila
Valotuksen korjaus
Valotuksen haarukointi
Salaman haarukointi
Valkotasapainon
haarukointi
ADL-haarukointi
Valotuksen lukitus
ISO-herkkyys (suositeltu
valotusindeksi)
Aktiivinen D-Lighting
Automaattiset tilat (i automaattinen; j automaattinen (ei
salamaa)); kuvausohjelmat (k muotokuva; l maisema;
p lapsi; m urheilu; n lähikuva; o yömuotokuva; r yömaisema;
s juhlat/sisätila; t ranta/lumi; u auringonlasku; v ilta-/
aamuhämärä; w lemmikkikuva; x kynttilänvalo; y kukinnot;
z ruska; 0 ruoka); erikoistehostetilat (% pimeänäkö;
g väriluonnos; i miniatyyritehoste; u valikoiva väri; 1 siluetti;
2 yläsävy; 3 alasävy); ohjelmoitu automatiikka
joustavalla ohjelmalla (P); suljinajan esivalintaautomatiikka (S); aukon esivalinta-automatiikka (A);
käsisäätö (M); U1 (käyttäjäasetukset 1); U2 (käyttäjäasetukset
2)
Voidaan säätää –5 – +5 EV 1/3 tai 1/2 EV:n
porrastuksella tiloissa P, S, A, M, h ja %
2–9 kuvaa 1/3, 1/2, 2/3 tai 1 EV:n porrastuksella;
2–5 kuvaa 2 tai 3 EV:n porrastuksella
2–9 kuvaa 1/3, 1/2, 2/3 tai 1 EV:n porrastuksella;
2–5 kuvaa 2 tai 3 EV:n porrastuksella
2–3 kuvaa porrastuksella 1, 2 tai 3
2 kuvaa käyttämällä valittua arvoa yhdessä kuvassa
tai 3–5 kuvaa käyttämällä esiasetettuja arvoja
kaikissa kuvissa
Valoisuus lukitaan havaittuun arvoon A AE-L/AF-L
-painikkeella
ISO 100 – 12800 porrastuksella 1/3 tai 1/2 EV. Voidaan
asettaa myös noin 0,3; 0,5; 0,7 tai 1 EV (vastaa
ISO 50:tä) alle ISO 100:n tai noin 0,3; 0,5; 0,7; 1 tai
2 EV (vastaa ISO 51200:aa) yli ISO 12800:n;
automaattinen ISO-herkkyyssäätö käytettävissä
Automaattinen, Erittäin suuri, Suuri, Normaali,
Pieni, Pois
481
Tarkennus
Automaattitarkennus
Herkkyysalue
Objektiivin moottori
Tarkennuspiste
Tarkennusaluetila
Tarkennuksen lukitus
Salama
Yhdysrakenteinen salama
Ohjeluku
482
Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II
-automaattitarkennusmoduuli, jossa TTLvaiheentunnistus, hienosäätö, 51 tarkennuspistettä
(mukaan lukien 15 ristikkäistyyppistä anturia;
11 anturia tukee f/8:aa) ja tarkennusapuvalo
(kantama noin 0,5–3 m)
–3 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S);
jatkuva tarkennus (AF-C); automaattinen AF-S-/
AF-C-valinta (AF-A); ennakoiva tarkennuksen
seuranta aktivoituu automaattisesti kohteen tilan
mukaan
• Käsitarkennus (M): Elektroninen etäisyysmittari on
käytettävissä
Voidaan valita 51 tai 11 tarkennuspisteestä
Pistetarkennus; 9, 21 tai 51 pisteen dynaaminen
tarkennus, kolmiulotteinen seuranta, valinta
tarkennusalueryhmästä, automaattinen
tarkennusalueen valinta
Tarkennuksen voi lukita painamalla laukaisimen
puoleenväliin (kertatarkennus) tai painamalla
A AE-L/AF-L -painiketta
i, k, p, n, o, s, w, g: Automaattisalama,
salama nousee automaattisesti
P, S, A, M, 0: Salama nostetaan painikkeella
Noin 12, 12 käsisäätöisellä salamalla (m, ISO 100,
20 °C)
Salama
Salaman ohjaus
Salamatila
Salaman korjaus
Salaman valmiusilmaisin
Varusteluisti
Nikonin luova
valaistusjärjestelmä (CLS)
Täsmäysliitäntä
Valkotasapaino
Valkotasapaino
TTL: Noin 91K:n (91 000) kuvapisteen RGB-kennoa
käyttävä i-TTL-salamaohjaus on käytettävissä
yhdysrakenteisen salaman kanssa;
digitaalijärjestelmäkameran tasapainotettua i-TTLtäytesalamaa käytetään matriisi-,
keskustapainotteisen ja huippuvalopainotteisen
mittauksen kanssa, ja digitaalijärjestelmäkameran
vakio-i-TTL-salamaa käytetään pistemittauksen
kanssa
Automaattinen, automaattisalama ja
punasilmäisyyden vähennys, automaattinen
täsmäys pitkiin suljinaikoihin, automaattinen
täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden
vähennys, täytesalama, punasilmäisyyden
vähennys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin, täsmäys
pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden
vähennys, jälkiverhon täsmäys ja täsmäys pitkiin
suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys, pois;
automaattista nopeaa FP-täsmäystä tuetaan
–3 – +1 EV 1/3 tai 1/2 EV:n välein
Syttyy, kun yhdysrakenteinen salama tai
lisävarusteena saatava salamalaite on kokonaan
latautunut; vilkkuu, kun salama on välähtänyt
täydellä teholla
ISO 518 -salamakenkä, jossa täsmäys- ja
dataliittimet ja turvalukitus
Tukee Nikonin CLS-järjestelmää; ohjaintila-asetus
käytettävissä
Täsmäysliitännän sovitin AS-15 (saatavilla
erikseen)
Automaattinen (2 tyyppiä), hehkulamppu,
loisteputkivalo (7 tyyppiä), suora auringonvalo,
salama, pilvinen, varjo, esiasetus käsin (enintään
6 arvoa voidaan tallentaa, valkotasapainon
pistemittaus käytettävissä reaaliaikanäkymässä),
valitse värilämpötila (2 500 K – 10 000 K), kaikissa
asetuksissa hienosäätö
483
Reaaliaikanäkymä
Tilat
Objektiivin moottori
Tarkennusaluetila
Automaattitarkennus
Reaaliaikanäkymäkuvaus (valokuvat), elokuvan
reaaliaikanäkymä (elokuvat)
• Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S);
kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F)
• Käsitarkennus (M)
Automaattinen kasvotarkennus, leveä alue,
normaali alue, kohteen seuranta
Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus
koko kuva-alueella (kamera valitsee
tarkennuspisteen automaattisesti, kun
kasvotarkennus tai kohteen seuranta on valittu)
Elokuva
Mittaus
Mittaustapa
TTL-valotusmittaus pääkuvakennolla
Matriisi, keskustapainotteinen tai
huippuvalopainotteinen
Kuvakoko (kuvapisteinä) ja • 1 920 × 1 080; 60p (progressiivinen), 50p, 30p,
kuvataajuus
25p, 24p
• 1 280×720; 60p, 50p
Arvojen 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p todelliset
kuvataajuudet ovat 59,94; 50; 29,97; 25 ja
23,976 kuvaa/s; asetukset tukevat sekä ★ hyvää
että normaalia kuvanlaatua
Tiedostomuoto
MOV
Videopakkaus
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Äänentallennusmuoto
Lineaarinen PCM
Äänentallennuslaite
Yhdysrakenteinen tai ulkoinen stereomikrofoni;
herkkyys säädettävissä
Muut asetukset
Indeksimerkintä, ajastettu valokuvaus
Näyttö
Näyttö
484
8 cm:n/3,2 tuuman, noin 1 229 000 pisteen (VGA;
640 × RGBW × 480 = 1 228 800 pistettä) kallistuva
matalan lämpötilan polysilikoni-TFTnestekidenäyttö, jossa noin 170°:n katselukulma,
noin 100 %:n kuva-ala ja kirkkauden ja kulman
säätö
Toisto
Toisto
Liitännät
USB
HDMI-lähtö
Lisälaiteliitäntä
Äänitulo
Äänilähtö
Täyskuvatoisto ja pienoiskuvien (4, 9 tai 72 kuvaa
tai kalenteri) toisto toiston zoomauksella, elokuvien
toisto, kuvaesitykset valokuvista ja/tai elokuvista,
histogramminäyttö, valoalueet, kuvan tiedot,
sijaintitietojen näyttö ja automaattinen kuvan
kääntö
Hi-Speed USB; suositellaan liitettäväksi sisäiseen
USB-porttiin
C-tyypin HDMI-liitäntä
• Langattomat kauko-ohjaimet: WR-1, WR-R10
(saatavilla erikseen)
• Langallinen kauko-ohjain: MC-DC2 (saatavilla
erikseen)
• GPS-laite: GP-1/GP-1A (saatavilla erikseen)
Stereominiliitäntä (halkaisija 3,5 mm; tukee
virransyöttöä liitännästä)
Stereominiliitäntä (halkaisija 3,5 mm)
Langaton (vain D750; ei käytettävissä mallissa D750 (K))
Standardit
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Tietoliikenneprotokollat
• IEEE 802.11b: DSSS/CCK
• IEEE 802.11g: OFDM
Käyttötaajuus
2 412 – 2 462 MHz (kanavat 1–11)
Kantama (näköyhteys)
Noin 30 m (olettaen, että häiriöitä ei esiinny;
kantama saattaa vaihdella signaalin
voimakkuuden mukaan ja sen mukaan, onko
reitillä esteitä)
Tiedonsiirtonopeus
54 Mbps
IEEE-standardin mukaiset suurimmat loogiset
tiedonsiirtonopeudet. Todelliset nopeudet
saattavat poiketa ilmoitetuista.
Turvallisuus
• Todennus: Avoin järjestelmä, WPA2-PSK
• Salaus: AES
Langattomat asetukset
Tukee WPS:ää
Yhteysprotokollat
Infrastruktuuri
485
Tuetut kielet
Tuetut kielet
Virtalähde
Akku
Akkuperä
Verkkolaite
Jalustakierre
Jalustakierre
Mitat/paino
Mitat (L × K × S)
Paino
Arabia, bengali, bulgaria, englanti, espanja, hindi,
hollanti, indonesia, italia, japani, kiina
(yksinkertaistettu ja perinteinen), korea, kreikka,
marathi, norja, persia, portugali (Portugali ja
Brasilia), puola, ranska, romania, ruotsi, saksa,
serbia, suomi, tamili, tanska, telugu, thai, tšekki,
turkki, ukraina, unkari, venäjä ja vietnam
Yksi EN-EL15-litiumioniakku; Myös EN-EL15b- ja
EN-EL15a-akkuja voidaan käyttää
Lisävarusteena saatava MB-D16monitoimiakkuperä, jossa yksi Nikon EN-EL15
-litiumioniakku tai kuusi AA-koon alkali-, Ni-MH- tai
litiumparistoa. Myös EN-EL15b- ja EN-EL15a-akkuja
voidaan käyttää.
EH-5b-verkkolaite; vaatii EP-5B-virtaliitännän
(saatavilla erikseen)
/ tuumaa (ISO 1222)
14
Noin 140,5 × 113 × 78 mm
Noin 830 g akun ja muistikortin kanssa, mutta
ilman rungon suojusta; noin 750 g (vain kameran
runko)
Käyttöympäristö
Lämpötila
0 °C – 40 °C
Kosteus
85 % tai alle (ei tiivistymistä)
• Ellei toisin mainita, kaikki mittaukset on tehty kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA:n (Camera and
Imaging Products Association) ohjeiden mukaisesti.
• Kaikki luvut koskevat kameraa, jota käytetään täyteen ladatulla akulla.
• Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa ilmoitettuja laitteiston ja ohjelmistojen tietoja
milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä käyttöoppaassa mahdollisesti olevien
virheiden aiheuttamista vahingoista.
486
MH-25a-akkulaturi
Nimellinen tuloteho
Nimellinen lähtöjännite
Tuetut akut
Latausaika
Käyttölämpötila
Mitat (L × K × S)
Virtajohdon pituus (jos
toimitettu)
Paino
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
DC 8,4 V/1,2 A
Nikonin EN-EL15b-, EN-EL15a- ja EN-EL15litiumioniakut
Noin 2 tuntia ja 35 minuuttia, kun ympäristön
lämpötila on 25 °C ja akku on täysin tyhjä
0 °C – 40 °C
Noin 95 × 33,5 × 71 mm ilman ulkonevia osia
Noin 1,5 m
Noin 115 g ilman mukana toimitettua virtaliitäntää
(virtajohto tai verkkovirtasovitin)
Tässä tuotteessa olevat symbolit tarkoittavat seuraavaa:
m AC, p DC, q Luokan II laite (tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen eristys.)
EN-EL15-litiumioniakku
Tyyppi
Litiumioniakku
Nimelliskapasiteetti
7,0 V/1 900 mAh
Käyttölämpötila
0 °C – 40 °C
Mitat (L × K × S)
Noin 40 × 56 × 20,5 mm
Paino
Noin 78 g ilman liitinsuojusta
• Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa ilmoitettuja laitteiston ja ohjelmistojen tietoja
milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä käyttöoppaassa mahdollisesti olevien
virheiden aiheuttamista vahingoista.
487
❚❚ Tuetut standardit
• DCF-versio 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) on
digitaalikameroissa yleisesti käytetty standardi, joka takaa eri
valmistajien kameroiden yhteensopivuuden.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) on alanlaajuinen
standardi, joka mahdollistaa kuvien tulostamisen muistikortille
tallennetuista tulostustilauksista.
• Exif-versio 2.3: Kamera tukee Exif (Exchangeable Image File Format
for Digital Still Cameras) -standardin versiota 2.3. Exif on
standardi, jossa valokuviin tallennettuja tietoja käytetään
värintoiston optimointiin, kun kuvia tulostetaan Exifyhteensopivilla tulostimilla.
• PictBridge: Digitaalikameroiden ja tulostimien valmistajien
yhdessä kehittämä standardi, jonka avulla valokuvat voi siirtää
suoraan tulostimeen siirtämättä niitä ensin tietokoneelle.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface on
elektroniikkatuotteissa ja AV-laitteissa käytettävä
multimedialiitäntästandardi, joka mahdollistaa audiovisuaalisten
tietojen ja hallintasignaalien siirtämisen HDMI-yhteensopiviin
laitteisiin yhden kaapelin avulla.
488
Tavaramerkkitiedot
IOS on Cisco Systems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä. Mac ja OS X
ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa. PictBridge on tavaramerkki. SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C,
LLC:n tavaramerkkejä. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä käyttöoppaassa tai muussa Nikonin
käyttäjälle toimittamassa dokumentaatiossa mainitut kauppanimet ovat
vastaavien haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
A Vaatimustenmukaisuusmerkintä
Standardit, joita kamera noudattaa, voi näyttää käyttämällä asetusvalikon
vaihtoehtoa Vaatimustenmukaisuusmerkintä (0 392).
A FreeType-lisenssi (FreeType2)
Osia tämän ohjelmiston tekijänoikeuksista omistaa © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Kaikki oikeudet pidätetään.
A MIT-lisenssi (HarfBuzz)
Osia tämän ohjelmiston tekijänoikeuksista omistaa © 2014 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kaikki
oikeudet pidätetään.
489
A Sertifikaatit
490
Hyväksytyt muistikortit
Kamera tukee SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja,
mukaan lukien UHS-I:n kanssa yhteensopivia SDHC- ja
SDXC-kortteja. Elokuvien tallennukseen suositellaan
kortteja, joiden SD-nopeusluokka on 6 tai parempi; hitaampien
korttien käyttäminen voi aiheuttaa tallennuksen keskeytymisen.
Valitessasi kortteja käytettäväksi kortinlukijassa varmista niiden
yhteensopivuus laitteen kanssa. Ota yhteyttä valmistajaan
saadaksesi tietoja ominaisuuksista, toiminnoista ja käytön
rajoituksista.
491
Muistikortin kapasiteetti
Seuraavassa taulukossa annetaan 16 Gt:n SanDisk SDSDXPA-016GJ35 UHS-I -SDHC-kortille tallennettavissa olevien kuvien arvioitu
määrä erilaisilla kuvanlaadun (0 115), kuvakoon (0 118) ja kuvaalan asetuksilla (alkaen syyskuusta 2014; 0 110).
❚❚ FX (36×24) -kuva-ala *
Kuvanlaatu
NEF (RAW), Häviöttä pakattu,
12-bittinen
NEF (RAW), Häviöttä pakattu,
14-bittinen
NEF (RAW), Pakattu,
12-bittinen
NEF (RAW), Pakattu,
14-bittinen
Kuvakoko
Tiedostokoko 1
Kuvien
määrä 1
Puskurimuistin
kapasiteetti 2
—
21,0 Mt
376
25
—
26,9 Mt
292
15
—
19,2 Mt
507
33
—
23,9 Mt
425
21
Suuri
12,6 Mt
923
87
Keskikoko
7,7 Mt
1 500
100
Pieni
4,1 Mt
2 900
100
Suuri
6,7 Mt
1 800
100
Keskikoko
3,9 Mt
2 900
100
JPEG, normaali 3
Pieni
2,1 Mt
5 500
100
Suuri
2,2 Mt
3 500
100
JPEG, perus 3
Keskikoko
1,6 Mt
5 700
100
Pieni
1,1 Mt
10 100
100
* Sisältää kuvat, jotka otetaan muilla kuin DX-objektiiveilla, kun Päällä on valittu kohtaan
Automaattinen DX-rajaus.
JPEG, hieno 3
492
❚❚ DX (24×16) -kuva-ala *
Kuvanlaatu
NEF (RAW), Häviöttä pakattu,
12-bittinen
NEF (RAW), Häviöttä pakattu,
14-bittinen
NEF (RAW), Pakattu,
12-bittinen
NEF (RAW), Pakattu,
14-bittinen
Kuvakoko
Tiedostokoko 1
Kuvien
määrä 1
Puskurimuistin
kapasiteetti 2
—
10,5 Mt
579
100
—
13,1 Mt
449
48
—
9,8 Mt
785
100
—
11,9 Mt
656
100
Suuri
6,2 Mt
1 900
100
Keskikoko
3,9 Mt
3 000
100
JPEG, hieno 3
Pieni
2,3 Mt
5 000
100
Suuri
3,1 Mt
3 700
100
Keskikoko
2,0 Mt
5 700
100
JPEG, normaali 3
Pieni
1,2 Mt
9 300
100
Suuri
1,6 Mt
7 000
100
JPEG, perus 3
Keskikoko
1,2 Mt
10 300
100
Pieni
0,8 Mt
15 600
100
* Sisältää kuvat, jotka otetaan DX-objektiiveilla, kun Päällä on valittu kohtaan Automaattinen
DX-rajaus.
1 Kaikki luvut ovat likimääräisiä. Tiedostokoko vaihtelee kuvausohjelman mukaan.
2 Puskurimuistiin mahtuvien valotusten enimmäismäärä asetuksella ISO 100. Laskee, jos Paras
laatu on valittu kohtaan JPEG-pakkaus (0 117), ISO-herkkyydeksi on asetettu Hi 0,3 tai
suurempi tai pitkän valotusajan kohinan vähennys tai automaattinen vääristymien korjaus on päällä.
3 Luvuissa oletetaan, että kohdan JPEG-pakkaus asetuksena on Pieni koko. Asetuksen
Paras laatu valitseminen kasvattaa JPEG-kuvien tiedostokokoa; kuvien määrä ja puskurimuistin
kapasiteetti vastaavasti laskevat.
A d3—Sarjakuvaus enintään (0 339)
Yhdessä sarjassa otettavien valokuvien enimmäismääräksi voi asettaa
minkä tahansa arvon väliltä 1 ja 100.
493
Akun kesto
Täyteen ladatuilla akuilla tallennettavissa olevien kuvien tai
videoaineiston määrä vaihtelee akun kunnon, lämpötilan, kuvien
välisen aikavälin ja valikoiden näyttöajan mukaan. AA-paristoilla
kapasiteetti vaihtelee myös merkin ja säilytysolosuhteiden mukaan;
jotain paristoja ei voi käyttää. Alla on annettu esimerkkilukuja
kameralle ja lisävarusteena saatavalle MB-D16monitoimiakkuperälle.
• Valokuvat, kuvanottotapana yksittäiskuvaus (CIPA-standardi 1)
Yksi EN-EL15-akku 2 (kamera): Noin 1 230 kuvaa
Yksi EN-EL15-akku 2 (MB-D16): Noin 1 230 kuvaa
Kuusi AA-alkaliparistoa (MB-D16): Noin 430 kuvaa
• Valokuvat, kuvanottotapana sarjakuvaus (Nikon-standardi 3)
Yksi EN-EL15-akku 2 (kamera): Noin 4 420 kuvaa
Yksi EN-EL15-akku 2 (MB-D16): Noin 4 420 kuvaa
Kuusi AA-alkaliparistoa (MB-D16): Noin 780 kuvaa
• Elokuvat 4
Yksi EN-EL15-akku 2 (kamera): Noin 55 minuuttia HD-videoaineistoa
Yksi EN-EL15-akku 2 (MB-D16): Noin 55 minuuttia HD-videoaineistoa
Kuusi AA-alkaliparistoa (MB-D16): Noin 20 minuuttia HDvideoaineistoa
494
1 Mitattu lämpötilassa 23 °C (±2 °C) käyttämällä AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3.5–4.5G ED VR -objektiivia
seuraavissa testiolosuhteissa: objektiivia kierretty äärettömästä lyhimmälle etäisyydelle ja yksi
valokuva otettu oletusasetuksilla 30 s:n välein; salama välähtänyt joka toisen kuvan kohdalla.
Reaaliaikanäkymää ei käytetty.
2 Myös EN-EL15b- ja EN-EL15a-akkuja voidaan käyttää EN-EL15:n sijasta.
3 Mitattu lämpötilassa 20 °C käyttämällä AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3.5–4.5G ED VR -objektiivia
seuraavissa testiolosuhteissa: kuvanlaatuna peruslaatuinen JPEG, kuvakokona M (keskikoko),
suljinaikana 1/250 s, laukaisin painettu puoleenväliin kolmeksi sekunniksi ja tarkennusta kierretty
äärettömästä lyhimmälle etäisyydelle kolme kertaa; kuusi kuvaa otettu peräkkäin ja näyttö kytketty
päälle viideksi sekunniksi ja sitten sammutettu; jakso toistettu sen jälkeen kun valmiustila-ajastimen
aika on kulunut loppuun.
4 Mitattu lämpötilassa 23 °C (±2 °C) käyttämällä kameran oletusasetuksia ja AF-S NIKKOR 24–85 mm
f/3.5–4.5G ED VR -objektiivia kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA:n (Camera and Imaging Products
Association) määrittämissä olosuhteissa. Yksittäisen elokuvan pituus voi olla enintään 20 minuuttia
(1 080/60p) tai koko 4 Gt; tallennus saattaa päättyä ennen näiden rajojen saavuttamista, jos kamera
kuumenee.
Akun kestoa voivat lyhentää:
• Näytön käyttäminen
• Laukaisimen pitäminen puoleenväliin painettuna
• Toistuva automaattitarkennuksen käyttäminen
• NEF (RAW) -valokuvien ottaminen
• Pitkät suljinajat
• Lisävarusteena saatavan GPS-laitteen GP-1 tai GP-1A tai
langattoman kauko-ohjaimen WR-R10/WR-1 käyttäminen
• Wi-Fin tai lisävarusteena saatavan UT-1-tiedonsiirtolaitteen tai
WT-5- langattoman lähettimen käyttäminen
• VR-tilan (tärinänvaimennus) käyttäminen VR-objektiiveilla
Varmistaaksesi, että Nikonin EN-EL15-litiumioniakut kestävät
mahdollisimman kauan:
• Pidä akun liittimet puhtaana. Likaiset liittimet voivat heikentää
akun suorituskykyä.
• Ota akut käyttöön heti lataamisen jälkeen. Akut menettävät
varaustaan, jos niitä ei käytetä.
495
Objektiivit, jotka voivat peittää
yhdysrakenteisen salaman ja
tarkennusapuvalon
Tässä osassa luetellut objektiivit voivat peittää yhdysrakenteisen
salaman tai tarkennusapuvalon joissain tilanteissa.
❚❚ Tarkennusapuvalo
Jotkin objektiivit voivat peittää tarkennusapuvalon joillain
tarkennusetäisyyksillä. Irrota vastavalosuojat, kun käytät
tarkennusapuvaloa.
Tarkennusapuvalo ei ole käytettävissä seuraavien objektiivien
kanssa:
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
• AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8G ED VR II
Alle 0,7 m:n etäisyyksillä seuraavat objektiivit saattavat peittää
tarkennusapuvalon ja häiritä automaattitarkennusta heikossa
valaistuksessa:
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2.8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2.8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2.8D IF
• AF Zoom-Nikkor 24–85 mm f/2.8–4D IF
• AF-S NIKKOR 24–85 mm f/3.5–4.5G ED VR
• AF Zoom Nikkor 24–120 mm f/3.5–5.6D (IF)
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4G
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180 mm f/4.5–5.6D
• AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED
496
Alle 1,0 m:n etäisyyksillä seuraavat objektiivit saattavat peittää
tarkennusapuvalon ja häiritä automaattitarkennusta heikossa
valaistuksessa:
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3.5–6.3G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF Micro-Nikkor 200 mm f/4D IF-ED
Alle 1,5 m:n etäisyyksillä seuraavat objektiivit saattavat peittää
tarkennusapuvalon ja häiritä automaattitarkennusta heikossa
valaistuksessa:
• AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2.8G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2.8G ED VR II
• AF Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2.8D ED
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2.8D IF-ED
497
❚❚ Yhdysrakenteinen salama
Yhdysrakenteisen salaman lyhin kantama on 0,6 m, eikä salamaa voi
käyttää makrotoiminnolla varustettujen zoom-objektiivien
makrokuvausalueella. Sitä voi käyttää sellaisten
mikroprosessoriohjattujen objektiivien kanssa, joiden polttoväli on
välillä 24 mm (16 mm DX-muodossa) ja 300 mm, mutta joissain
tapauksissa salama ei välttämättä pysty valaisemaan koko kohdetta
joillain etäisyyksillä tai polttoväleillä objektiivien luomien varjojen
takia. Seuraavissa kuvissa esitetään objektiivin luomien varjojen
aiheuttaman vinjetoinnin vaikutus salamaa käytettäessä.
Varjo
Vinjetointi
Irrota vastavalosuojat estääksesi varjojen syntymisen. Salama ei
välttämättä pysty valaisemaan koko kohdetta, kun seuraavia
objektiiveja käytetään alla lueteltuja lyhemmillä etäisyyksillä:
Objektiivi
AF-S DX NIKKOR 10–24 mm
f/3.5–4.5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm
f/4G IF-ED
DX
498
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm
f/2.8G IF-ED
Zoomausasento
Lyhin etäisyys ilman
vinjetointia
18–24 mm
Ei vinjetointia
18 mm
20–24 mm
20 mm
24–55 mm
1,0 m
Ei vinjetointia
2,0 m
1,0 m
AF-S DX NIKKOR 18–200 mm
f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX VR Zoom-Nikkor
18–200 mm f/3.5–5.6G IF-ED
18 mm
1,0 m
24–200 mm
Ei vinjetointia
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm
f/3.5–5.6G ED VR
28 mm
50–300 mm
1,0 m
Ei vinjetointia
Objektiivi
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm
f/2.8D IF-ED
AF Zoom-Nikkor 18–35 mm
f/3.5–4.5D IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35 mm f/3.5–4.5G
ED
AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2.8D
IF
AF-S NIKKOR 20 mm f/1.8G
AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4G ED
FX
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm
f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED
VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm
f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300 mm
f/3.5–5.6G ED VR
PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED *
Zoomausasento
35 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28–35 mm
28 mm
35 mm
24 mm
28 mm
35 mm
20 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
28 mm
50–120 mm
28 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
50–300 mm
24 mm
Lyhin etäisyys ilman
vinjetointia
1,5 m
1,5 m
Ei vinjetointia
1,0 m
Ei vinjetointia
1,5 m
Ei vinjetointia
1,5 m
1,0 m
Ei vinjetointia
1,0 m
1,0 m
1,5 m
Ei vinjetointia
1,0 m
Ei vinjetointia
2,0 m
1,0 m
Ei vinjetointia
1,0 m
Ei vinjetointia
1,5 m
1,0 m
Ei vinjetointia
1,5 m
* Ilman kallistamista tai siirtämistä.
499
Kun käytössä on AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2.8G ED, salama ei pysty
valaisemaan koko kohdetta millään etäisyydellä.
Yhdysrakenteista salamaa voi käyttää myös seuraavien eimikroprosessoriohjattujen objektiivien kanssa: Nikonin E-sarja ja
24–300 mm NIKKOR (AI-S, AI- ja AI-muokatut). AI 50–300 mm f/4.5-,
muokattu AI 50–300 mm f/4.5-, AI-S 50–300 mm f/4.5 ED- ja AI
50–300 mm f/4.5 ED -objektiiveja tulee käyttää vähintään 70 mm:n
zoomausasennossa. AI-S- ja AI 25–50 mm f/4 ED -objektiiveilla
vähimmäisetäisyydet, joilla vinjetointia ei esiinny, ovat: 2,0 m, kun
zoomausasento on 25 mm, ja 1,0, kun zoomausasento on 28 mm;
vinjetointia ei esiinny, kun zoomausasento on vähintään 35 mm.
500
Hakemisto
Symbolit
i (Automaattinen tila) .......................... 34
j (Automaattinen (ei salamaa) -tila) 34
h (Kuvausohjelma).......................... 41
q (Erikoistehosteet) ........................ 46
k (Muotokuva) ......................................... 42
l (Maisema) .............................................. 42
p (Lapsi) ..................................................... 42
m (Urheilu).................................................. 42
n (Lähikuva) .............................................. 43
o (Yömuotokuva).................................... 43
r (Yömaisema)......................................... 43
s (Juhlat/sisätila)..................................... 43
t (Ranta/lumi) .......................................... 44
u (Auringonlasku)................................... 44
v (Ilta-/aamuhämärä) ............................ 44
w (Lemmikkikuva)................................... 44
x (Kynttilänvalo) ....................................... 45
y (Kukinnot) .............................................. 45
z (Ruska)..................................................... 45
0 (Ruoka) .................................................... 45
% (Pimeänäkö).......................................... 47
g (Väriluonnos) ............................... 47, 50
i (Miniatyyritehoste) .................... 48, 51
u (Valikoiva väri)............................... 48, 52
1 (Siluetti) .................................................. 48
2 (Yläsävy) ................................................. 49
3 (Alasävy)................................................. 49
P (Ohjelmoitu automatiikka)................ 89
S (Suljinajan esivalinta-automatiikka)90
A (Aukon esivalinta-automatiikka)..... 91
M (Käsisäätö) .............................................. 93
U1/U2. ............................................................ 99
S (Yksittäiskuva)..................................... 103
T (Sarjakuvaus, hidas) ...............103, 338
U (Sarjakuvaus, nopea) ...................... 103
J (Hiljainen laukaisu) ........................... 103
M (Qc-laukaisu) ..................................... 103
E (Itselaukaisin) ............................103, 106
V (Peilin nosto)..........................104, 109
! (Automaattinen kasvotarkennus). 58
$ (Leveä alue)............................................58
% (Normaali alue).....................................58
& (Kohteen seuranta)...........................58
a (Matriisi) .....................................139, 335
Z (Keskustapainotteinen) ........139, 335
b (Piste) ................................................... 139
h (Huippuvalopainotteinen) .......... 139
AUTO (Automaattisalama) .................... 181
Y (Punasilmäisyyden vähennys)... 181,
183
SLOW (Täsmäys pitkiin suljinaikoihin) ......
181, 183
REAR (Jälkiverhon täsmäys)................. 183
E (Valotuksen korjaus) ........................ 143
Y (Salaman korjaus) ........................... 188
O (Joustava ohjelma)...............................89
a (Reaaliaikanäkymä) -painike....54, 66
P-painike........... 16, 61, 71, 198, 245, 396
R (Tieto) -painike.......................12, 64, 75
D-kytkin................................................5, 342
m (Valkotasapaino) ......................145, 321
L (Esiasetus käsin)....................145, 155
D (Haarukointi)................................... 202
I (Tarkennuksen ilmaisin).36, 129, 133
t (Puskurimuisti) ................................... 105
N (Salaman valmiusilmaisin) ................40
Numerot
1,2× (30×20) 1.2× .........................110, 111
12-bittinen ............................................... 117
14-bittinen ............................................... 117
A
ADL-haarukointi............................212, 353
Adobe RGB............................................... 314
AE-L/AF-L-painike..........129, 141, 361, 373
AE-L/AF-L-painikkeen teht. .......361, 373
AE-lukitus.................................................. 141
AF ........................................ 57–59, 120–130
AF-A............................................................ 121
AF-C ...................................................121, 326
AF-F................................................................57
501
AF-S.............................................57, 121, 327
Aika ...................................................... 28, 381
Aikaleima (PictBridge).......................... 272
Aikavyöhyke ............................................ 381
Aikavyöhyke ja päivämäärä ............... 381
Ajastettu kuvaus .................................... 222
Ajastettu valokuvaus ............................ 229
Ajastin ...............................................106, 222
Akku..............................25, 26, 30, 383, 487
Akkuperä............. 343, 344, 367, 383, 441
Akkutiedot................................................ 383
Aktiivinen D-Lighting..................175, 212
Akun kesto ............................................... 494
Akun lataaminen.......................................25
Aloita tulostus (PictBridge)........273, 275
Alusta muistikortti................................. 375
Aseta kello satelliitista.......................... 239
Aseta kohteiden järjestys (Oma
valikko) .................................................... 424
Aseta Picture Control ..................165, 321
Asetusvalikko .......................................... 374
Aukko .................................................... 91–93
Aukkoarvo .................................. 89, 92, 431
Aukon esivalinta-automatiikka............91
Autom. haarukoinnin asetus ............. 353
Autom. ISO-herkkyyssäätö ........136, 322
Autom. vääristymien korjaus............. 316
Automaattinen (valkotasapaino) ..... 145
Automaattinen DX-rajaus................... 111
Automaattinen haarukointi ......202, 353
Automaattinen kasvotarkennus..........58
Automaattinen kuvan kääntö ........... 382
Automaattinen nopea FP-täsmäys. 345,
346
Automaattinen tarkennus .................. 121
Automaattinen tarkennusalueen
valinta .............................................124, 126
Automaattisalama................................. 181
Automaattitarkennus...57–59, 120–130
Automaattitarkennustila.............. 57, 121
B
Bulb-aikavalotus.................................93, 95
502
C
Camera Control Pro 2........................... 444
Capture NX-D..............116, 268, 378, 384
CEC.....................................................278, 280
CLS .............................................................. 433
CPU-liitännät ........................................... 429
D
DCF ............................................................. 488
Digitaalijärjestelmäkameran
vakio-i-TTL-salama .....................185, 435
Digital Print Order Format274, 275, 488
Diopterin säädin ............................. 29, 443
D-Lighting ................................................ 397
DPOF ....................................... 274, 275, 488
DPOF-tulostustilaus.............................. 275
D-tyypin objektiivi........................426, 429
DX (24 × 16) 1.5× ...................76, 110, 111
DX-muoto................................................. 110
Dynaaminen tarkennus.... 123, 126, 329
E
Ei-CPU-objektiivin tiedot .................... 235
Ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi ......
235, 427, 431
Elektroninen etäisyysmittari.............. 133
Elokuvan ISO-herkkyysasetukset ..... 322
Elokuvan kuvausvalikko...................... 318
Elokuvan laatu ................................. 71, 320
Elokuvan reaaliaikanäkymä ......66, 370–
373
Elokuvan tall.painikkeen tehtävä..... 366
Elokuvan tallennuspainike .......... 68, 366
Elokuvat ................................... 66, 370–373
Elokuvien rajaaminen .............................81
Ennakoiva tarkennuksen seuranta.. 122
Erikoistehosteet ........................................46
Esiasetus käsin (valkotasapaino)..... 145,
155
Esikatselupainike ...................92, 361, 372
Esikatselupainikkeen teht..........361, 372
Esisalamapeilaus...........................185, 191
Ethernet ...........................................269, 442
Etsimen okulaari..................................... 107
Etsimen okulaarisuojus........................107
Etsimen ruudukon näyttö................... 341
Etsimen tarkennus.......................... 29, 443
Etsin .....................................10, 29, 443, 478
Etuverhon täsmäys................................183
E-tyypin objektiivi.........................426, 429
Exif............................................................... 488
Eye-Fi-lataus ............................................ 391
F
Fn-painike............................... 114, 356, 370
Fn-painikkeen tehtävä ................356, 370
FX (36 × 24) 1.0× ...........................110, 111
FX-muoto..................................................110
G
GPS.....................................................239, 253
G-tyypin objektiivi ........................426, 429
H
H.264 .......................................................... 484
Haarukoinnin järjestys .........................354
Haarukointi .....................................202, 353
HDMI....................................65, 78, 277, 488
HDMI-CEC ........................................278, 280
HDMI-liitäntä ................................................2
Hehkulamppu (valkotasapaino).......145
Helppo ISO ............................................... 341
Helppo valotuksen korjaus ................334
Herkkyys................................. 134, 136, 322
Hi (herkkyys) ............................................ 135
Hiljainen laukaisu................................... 103
Histogrammi.................. 64, 249, 250, 355
Häviöttä pakattu (tyyppi).................... 117
I
Indeksimerkki...................70, 80, 370, 372
ISO-herkkyyden askelen arvo............ 333
ISO-herkkyys......................... 134, 136, 322
ISO-herkkyysasetukset................136, 322
Itselaukaisin .......................... 103, 106, 337
i-TTL ......................................... 184, 185, 348
J
Jalusta............................................................. 3
Jatkuva tarkennus ........................121, 326
Joustava ohjelma......................................89
JPEG............................................................ 115
JPEG, hieno .............................................. 115
JPEG, normaali........................................ 115
JPEG, perus............................................... 115
JPEG-pakkaus.......................................... 117
Jälkiverhon täsmäys ............................. 183
K
Kaiutin............................................................. 4
Kalansilmä ................................................ 413
Kalenteritoisto ........................................ 244
Kallistuva näyttö .......................................17
Kameran asetusten tallentaminen .. 386
Kasvojentunnistus................................. 335
Kauko-ohj. odotusaika (ML-L3)......... 337
Kauko-ohjain ..................................193, 444
Kauko-ohjaustila (ML-L3).................... 193
Kello............................................................ 381
Kellon akku..................................................15
Kertatarkennus .......................57, 121, 327
Keskustapainotteinen.................139, 335
Kesäaika .................................................... 381
Kieli (Language) ..................................... 381
Kohde.................................................. 72, 319
Kohinan väh. kun pitkä valotus ........ 317
Kohinan väh. kun suuri ISO ................ 317
Kohteen seuranta .....................................58
Koko..................................................... 77, 118
Kokoaikainen automaattitarkennus ..57
Kolmiulotteinen seuranta 124, 125, 126
Komentokiekkojen mukautt.............. 363
Kopioi kuva(t).......................................... 303
Kopioiden määrä (PictBridge [Asetus]
-valikko)................................................... 272
Kuulokkeet ..................................................73
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus .......72
Kuva-ala.................... 76, 77, 110, 113, 118
Kuvaesitys................................................. 308
Kuvakoko.................................................. 118
Kuvakoko/kuvataajuus ................. 71, 319
503
Kuvakulma.......................................111, 432
Kuvan koko .............................................. 432
Kuvan sulautus ....................................... 403
Kuvan tarkastelu ................. 234, 242, 307
Kuvan tiedot ...................................246, 302
Kuvanlaatu ............................................... 115
Kuvanottotapa....................................7, 103
Kuvanottotavan valitsimen lukituksen
vapautin ..............................................7, 103
Kuvanottotavan valitsin ..................7, 103
Kuvaselitys................................................ 384
Kuvasuhde......................................... 76, 399
Kuvatyyppi (kuvaesitys)....................... 308
Kuvausohjelma..........................................41
Kuvaustiedot ........................................... 251
Kuvausvalikot.................................310, 318
Kuvaväli (kuvaesitys) ............................ 308
Kuvien määrä .......................................... 494
Käsisäätö ............................................ 93, 132
Käsisäätö (Yhdysrak. salaman tila)... 347
Käsitarkennus..........................60, 132, 329
Käytettävissä olevat asetukset.......... 460
Käyttäjäasetukset......................................99
Käännä pysty ........................................... 308
Käänteiset ilmaisimet........................... 366
L
L (suuri) ............................................... 77, 118
Laaja dynaaminen alue (HDR)........... 177
Laitehallinta (HDMI).............................. 278
Laiteohjelmaversio................................ 392
Langallinen kauko-ohjain ............ 95, 443
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht. ..... 368
Langaton kauko-ohjain ..............197, 368
Langaton lähetin...........................269, 442
Langaton verkko ................. 269, 281, 442
Laukaisin ................36, 129, 141, 336, 373
Laukaisu muistikortitta ........................ 365
Leveä alue....................................................58
Lisäasetukset (HDMI)............................ 279
Lisälaiteliitäntä........................................ 443
Lisävarusteet ........................................... 441
Lisää kohteita (Oma valikko).............. 421
Lo (herkkyys)............................................ 135
504
Loisteputkivalo (valkotasapaino)..... 145
Luettelokuva ........................................... 274
Luova valaistusjärjestelmä ................. 433
Lähdön tarkkuus (HDMI)..................... 278
Lähiverkko................................................ 442
Lämminsävysuodin (suodintehosteet)..
401
M
M (keskikoko) .................................... 77, 118
Maisema (Aseta Picture Control) ..... 165
Matriisimittaus...............................139, 335
MB-D16................ 343, 344, 367, 383, 441
MB-D16 4 -pain. teht........................... 367
MB-D16-laitt. paristot/akut ................ 343
Mikrofoni .....................................................73
Mikrofonin herkkyys...................... 71, 320
Mikroprosessoriohjattu objektiivi .....33,
426
Miniatyyritehoste .................... 48, 51, 416
Mired-arvo................................................ 151
Mittaus....................................................... 139
Muistikortin kapasiteetti..................... 492
Muistikortti.....26, 31, 119, 375, 491, 492
Mukautetut asetukset.......................... 323
Muokk. Picture Control -säät. ............ 170
Muokkaa elokuvaa ......................... 81, 245
Muokkausvalikko..........................245, 393
Muotoilusalama ..................................... 353
Muotokuva (Aseta Picture Control) 165
Mustavalkoinen (Yksivärinen)........... 400
Muuta kokoa ........................................... 408
Määritä laukaisimen tehtävä ............. 373
N
NEF (RAW) ....................115, 117, 313, 406
NEF (RAW) -käsittely ............................. 406
NEF (RAW) -tallennus ........................... 117
NEF (RAW) -värisyvyys.......................... 117
Neutraali (Aseta Picture Control) ..... 165
Nikon Transfer 2..................................... 267
Nopea kaukolaukaisu (Kaukoohjaustila (ML-L3))............................... 193
Normaali alue.............................................58
Näennäishorisontti.........64, 75, 359, 388
Näyttö ..........................17, 37, 54, 241, 376
Näytä SSID ................................................ 287
Näytön kirkkaus........................ 62, 72, 376
Näytön valaistus................................ 5, 342
Näytön virrankatkaisun viive ............. 337
Näytön väritasapaino ........................... 377
O
Objektiivi.................. 27, 33, 235, 389, 426
Objektiivin irrottaminen kamerasta.. 33
Objektiivin kiinnike .......................... 3, 133
Objektiivin tarkennusrengas ...... 60, 132
Ohjaintila ..................................................348
Ohjauspaneeli ..............................................8
Ohje .............................................................. 21
Ohjelmoitu automatiikka...................... 89
OK-painike................................................ 354
Oletusasetukset 199, 292, 311, 318, 326
Oletusasetusten palauttaminen......199,
292, 311, 318, 326
Oma valikko ............................................. 421
Optimaal. valot. hienosäätö...............336
P
Paikassa 2 olevan kortin käyttö ........ 119
Paikka ............................... 31, 119, 245, 319
Paina laukaisin pohjaan......................... 36
Paina laukaisin puoleenväliin.............. 36
Pakattu (tyyppi) ...................................... 117
Palauta...........................199, 311, 318, 326
Palauta elokuv.valikon oletusaset. .. 318
Palauta käyttäjäasetukset................... 101
Palauta mukaut. asetukset ................. 326
Palauta valokuv.valikon oletusaset. 311
Palautus kahdella painikkeella.......... 199
Paras laatu (JPEG-pakkaus)................. 117
Pehmeäpiirto (suodintehosteet)......402
Peili........................................... 109, 193, 451
Peilin nosto .....................................104, 109
Peilin nosto kauko-ohjaimella (Kaukoohjaustila (ML-L3))............................... 193
Peilin nosto puhdistusta varten .......451
Perspektiivin korjaus ............................ 415
PictBridge ........................................271, 488
Picture Control -säätimet...........165, 167
Pieni koko (JPEG-pakkaus) ................. 117
Pienin aukko........................................33, 88
Pienoiskuvien toisto ....................243, 355
Piilota kuva............................................... 301
Pikamuokkaus......................................... 411
Pilvinen (valkotasapaino) ................... 145
PIN-koodillinen WPS............................. 285
Pisin suljinaika......................................... 137
Piste ............................................................ 139
Pistetarkennus...............................123, 126
Poista................................................... 38, 258
Poista kaikki kuvat................................. 260
Poista kohteita (Oma valikko) ........... 423
Poista nykyinen kuva .................... 38, 258
Poista valitut kuvat................................ 260
Poiston jälkeen ....................................... 307
Polttotason merkki................................ 133
Polttoväli..........................................237, 432
Puhdista kuvakenno............................. 448
Punaisen voimistaminen
(suodintehosteet)................................ 401
Punasilmäisyyden korjaus.................. 398
Punasilmäisyyden vähennys ....181, 183
Puskurimuisti .......................................... 105
Pv-painike ................ 70, 92, 353, 361, 372
Pystysuuntainen kallistus ................... 388
Päivämäärä ja aika.......................... 28, 381
Päiväysmuoto ......................................... 381
Päällekkäisvalotus ................................. 216
Pölynpoiston viitekuva........................ 378
Q
Qc (hiljainen sarjakuvaus) -laukaisu 103
R
Rajaa........................................................... 399
Rajaus (PictBridge [Asetus] -valikko) ......
272
Rajausapuviivat ..................................64, 75
RAW paikka 1 – JPEG paikka 2 (Paikassa
2 olevan kortin käyttö)....................... 119
Reaaliaikanäkymä............... 54–65, 66–78
505
506
Reaaliaikanäkymäkuvaus.......................54
Reaaliaikanäkymän valitsin ............54, 66
Reunus....................................................... 272
RGB.....................................................249, 314
Rungon suojus....................................3, 442
Suurin herkkyys.............................137, 322
Syväterävyys...............................................92
Sähköinen aukko ............72, 73, 370, 372
Sähköinen aukko monivalitsimella ....72
Sävytys..............................................168, 170
S
T
S (pieni) ............................................... 77, 118
Salama .40, 180, 181, 188, 190, 345, 433
Salama (valkotasapaino) ..................... 145
Salamalaite............................................... 433
Salaman haarukointi....................202, 353
Salaman kantama .................................. 187
Salaman korjaus ..................................... 188
Salaman valmiusilmaisin.....40, 191, 438
Salamatila ........................................181, 183
Salamatäsmäysnopeus..... 345, 346, 479
Salamavalon lukitus.............................. 190
Salamavaroitus ....................................... 339
Sarja ......................................... 219, 339, 357
Sarjakuvaus enintään ........................... 339
Sarjakuvaus, hidas ........................103, 338
Sarjakuvaus, nopea ............................... 103
Sarjakuvaustila........................................ 103
Sarjasalama .............................................. 347
SD-muistikortti....... 26, 31, 119, 491, 492
Seepia (Yksivärinen).............................. 400
Sijaintitiedot ...................................239, 253
Sinikopio (Yksivärinen) ........................ 400
Sinisen voimistaminen
(suodintehosteet) ................................ 401
Sivuk.kiekon kuvanopeus ................... 364
Sivukoko.................................................... 272
Skylight (suodintehosteet)................. 401
sRGB............................................................ 314
SSID............................................................. 286
Suljinaika...............................................90, 93
Suljinaika salamakuv. ..................185, 346
Suljinajan esivalinta-automatiikka .....90
Suodintehosteet ...........................169, 401
Suora auringonvalo (valkotasapaino) ...
145
Suorista...................................................... 411
Suurin aukko......................... 187, 430, 439
Taajuusvaste..................................... 71, 320
Tallenn. pisteet suunnan mukaan ... 331
Tallenna käyttäjäasetukset....................99
Tallenna valittu kuva ........................81, 86
Tallenna/lataa asetukset ..................... 386
Tallennuskansio ..................................... 311
Tarkenn. seuranta ja lukitus............... 328
Tarkennuksen hienosäätö .................. 389
Tarkennuksen ilmaisin.........36, 129, 133
Tarkennuksen lukitus ........................... 129
Tarkennuksen seuranta..............122, 328
Tarkennusalueen merkit ....... 10, 29, 247
Tarkennusaluetila ........................... 58, 123
Tarkennusapuvalo........................332, 439
Tarkennuspiste...58, 123, 127, 133, 329,
330, 331
Tarkennuspisteen kierto ..................... 330
Tarkennuspisteen valaistus ............... 329
Tarkennuspisteen valaistus. .............. 329
Tarkennuspisteiden määrä ................ 330
Tarkennustila.................................... 57, 121
Tarkennustilan valitsin.................. 57, 120
Tarkennustilapainike.....57, 59, 121, 125
Tarkentumisen ilmaisin .......36, 129, 133
Tasainen (Aseta Picture Control)...... 165
Taustavalo ............................................5, 342
Tekijänoikeus .................................252, 385
Televisio .................................................... 277
Teräväpiirto ....................................277, 488
Tiedonsiirtolaite ............................269, 442
Tiedostojen numerointi ...................... 340
Tiedoston nimeäminen....................... 313
Tiedot.................................................. 12, 246
Tietokone ................................................. 262
Tietonäyttö ......................... 12, 64, 75, 341
Tilanvalitsimen lukituksen vapautin.... 6
Tilanvalitsin................................................... 6
Toisto................................................... 37, 241
Toistokansio............................................. 300
Toistokortti ja -kansio........................... 245
Toiston näyttöasetukset...................... 302
Toiston zoomaus.................................... 255
Toistotiedot ....................................246, 302
Toistovalikko ...........................................300
Tulosta (DPOF) ........................................ 274
Tulostaminen ..........................................271
Tulostuksen valinta ............................... 274
Tulostusasetukset (PictBridge [Asetus]
-valikko) ...................................................272
Tuulikohinan vähennys ................ 72, 321
Tähtisuodin (suodintehosteet) ......... 401
Tähyslasi....................................................479
Täsmäys pitkiin suljinaikoihin ..181, 183
Täyskuvatoisto........................................ 241
U
Ulkoinen mikrofoni ................................. 73
Ulkoisen mikrofonin liitäntä ...................2
USB-kaapeli.............................................. 266
UT-1 ...................................................269, 442
UTC.....................................................240, 253
V
Vaatimustenmukaisuusmerkintä....392,
489
Vain salama (Autom. haarukoinnin
asetus).............................................202, 353
Vain valotus (Autom. haarukoinnin
asetus).............................................202, 353
Vakio (Aseta Picture Control)............. 165
Valikoiva väri.............................. 48, 52, 417
Valinnainen salama......................348, 433
Valinta tarkennusalueryhmästä....... 124,
329
Valitse alku-/loppukohta....................... 81
Valitse kuva-ala...71, 111, 113, 360, 362,
366
Valitse läh. älylaitteeseen/poista val......
245, 289
Valitse päivämäärä ............. 261, 274, 301
Valitse värilämpötila (Valkotasapaino) ..
145, 152
Valkotasap. haarukointi (Autom.
haarukoinnin asetus).................208, 353
Valkotasapaino.................... 145, 208, 321
Valkotasapainon hienosäätö............. 149
Valkotasapainon pistemittaus .......... 159
Valmiustila-ajastin .................39, 239, 336
Valoalueet ................................................ 248
Valoalueiden näyttö ................................72
Valokuvan kuvausvalikko ................... 310
Valokuvien suojaaminen .................... 257
Valot. korj. salamakuvissa................... 353
Valotuksen esikatselu.......................55, 62
Valotuksen haarukointi ..............202, 353
Valotuksen korjaus................................ 143
Valotuksen lukitus................................. 141
Valotuksen viivetila............................... 339
Valotus............................................. 139–144
Valotus ja salama (Autom.
haarukoinnin asetus).................202, 353
Valotusilmaisin ...................................63, 94
Valotuslukitus laukaisimella .............. 336
Valotusmittarit................................. 39, 336
Valotusohjelma ...................................... 462
Valotussäädön porrastus .................... 333
Vap. painike kiekon käytt.................... 365
Varjo (valkotasapaino) ......................... 145
Varmuuskopiointi (Paikassa 2 olevan
kortin käyttö)......................................... 119
Verkko...............................................269, 374
Verkkolaite ......................................441, 445
Verkkoyhteys........................................... 284
Vertailu vierekkäin................................. 419
ViewNX 2 .........................................262, 314
Vihreän voimistaminen
(suodintehosteet)................................ 401
Viimeisimmät asetukset ...................... 425
Viivästetty kaukolaukaisu (Kaukoohjaustila (ML-L3))............................... 193
Vinjetoinnin korjaus ............................. 315
Virtaliitäntä .....................................441, 445
Virtalähteiden järjestys........................ 344
Voimakkuus ...................................... 80, 309
Välkynnänvähennys ............................. 380
507
Väriavaruus .............................................. 314
Värikäs (Aseta Picture Control) ......... 165
Väriluonnos................................ 47, 50, 414
Värilämpötila ........................ 145, 147, 152
Väritasapaino .......................................... 402
Väritysääriviivat ...................................... 413
Vääristymän korjaus ............................. 412
W
WB ............................................ 145, 208, 321
Wi-Fi............................................................ 281
Wireless Mobile Utility ...... 281, 282, 283
WPS-painike............................................. 284
WT-5 ..................................................269, 442
Y
Y.rak. salama ..................................... 40, 180
Yhdysrak. salaman tila.......................... 347
Yhdysrak. tarkennusapuvalo ............. 332
Yhteensopivat objektiivit.................... 426
Yksittäiskuva............................................ 103
Yksivärinen......................................165, 400
Yleiskatsauksen tiedot ......................... 254
Ylivuoto (Paikassa 2 olevan kortin
käyttö)...................................................... 119
Ä
Älylaite....................................................... 281
Äänimerkki ............................................... 338
508
Takuuehdot - Nikonin Euroopan
huoltotakuu
Hyvä Nikonin asiakas,
Kiitos, että hankit tämän Nikonin tuotteen. Jos Nikon-tuotteesi
tarvitsee takuuhuoltoa, ota yhteys tuotteen myyjään tai johonkin
valtuutettujen huoltotoimipaikkojen verkostoon kuuluvaan
yritykseen Nikon Europe B.V.:n myyntialueella (esim. Euroopassa/
Venäjällä/muualla). Katso tarkempia tietoja seuraavasta osoitteesta:
http://www.europe-nikon.com/support
Turhan vaivan välttämiseksi suosittelemme käyttöoppaiden
huolellista lukemista ennen yhteydenottoa myyjään tai
valtuutettuun huoltotoimipaikkaan.
Valmistaja myöntää Nikon-laitteelle valmistusvikoja koskevan
takuun, jonka kesto on yksi vuosi tuotteen alkuperäisestä
ostopäivästä lähtien. Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana
virheellisestä materiaalista tai työstä johtuvia vikoja, valtuutettu
huoltotoimipaikkojen verkostomme Nikon Europe B.V.:n alueella
korjaa tuotteen laskuttamatta työstä tai osista jäljempänä
esitettyjen ehtojen mukaisesti. Nikon pidättää itsellään oikeuden
vaihtaa tai korjata tuotteen.
1. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuotteen mukana toimitetaan
täytetty takuukortti sekä alkuperäinen ostotosite, josta käy ilmi
ostopäivämäärä, tuotteen tyyppi sekä jälleenmyyjän nimi. Nikon
pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä ilmaisesta takuuhuollosta,
jos edellä mainittuja asiakirjoja ei esitetä tai jos niissä olevat tiedot
ovat puutteellisia tai lukukelvottomia.
509
2. Tämä takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Osien normaalin kulumisen edellyttämä huolto ja korjaus tai
vaihto.
• Tuotteen muokkaaminen tai päivittäminen muuhun kuin
käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen ilman Nikonin
etukäteistä kirjallista lupaa.
• Tuotetakuuseen suoraan tai epäsuorasti liittyvät
kuljetuskustannukset ja kuljetusriski.
• Tuotteeseen ilman Nikonin etukäteistä kirjallista lupaa
tehdyistä sellaisista muokkauksista tai säädöistä aiheutuvat
vahingot, joiden tarkoituksena on tehdä tuotteesta muun kuin
alkuperäisen myynti- tai valmistusmaan paikallisten ja
kansallisten määräysten mukainen.
3. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Vahinko on aiheutunut virheellisestä käytöstä, mukaan lukien
seuraavat tilanteet mutta ei rajoittuen niihin: tuotteen käyttö
muuhun kuin tavanmukaiseen tarkoitukseen tai muuten kuin
käyttöoppaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti sekä
tuotteen asentaminen tai käyttö käyttömaassa voimassa
olevien turvallisuusnormien vastaisesti.
• Vahinko on syntynyt onnettomuuden, esimerkiksi
salamaniskun, veden tai tulen, tai väärinkäytösten tai
huolimattomuuden vuoksi.
• Tuotteen malli- tai sarjanumeroa on muutettu tai se on
poistettu tai turmeltu lukukelvottomaksi.
• Vahingot ovat aiheutuneet valtuuttamattoman
huoltoyrityksen tai henkilön tekemistä korjauksista tai
säädöistä.
• Tuote on liitetty puutteelliseen järjestelmään tai sitä on
käytetty puutteellisen järjestelmän kanssa.
510
4. Tämä huoltotakuu ei vaikuta kuluttajan kansallisten lakien
mukaisiin oikeuksiin eikä kuluttajan ja jälleenmyyjän väliseen
osto- tai myyntisopimukseen liittyviin kuluttajan oikeuksiin.
Huomautuksia: Kaikki valtuutetut Nikon-huollot löytyvät sivustosta
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
511
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain
(lukuun ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai
esittelyihin) missään muodossa ilman NIKON CORPORATIONin
antamaa kirjallista lupaa.
DIGITAALIKAMERA
Käyttöohje
Fi
SB9B03(1C)
6MB2551C-03
Fi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising