Nikon | Z 6 | Nikon Z 6 Käyttöopas laiteohjelmaversiolle 2.00 ja uudemmille

Nikon Z 6 Käyttöopas laiteohjelmaversiolle 2.00 ja uudemmille
DIGITAALIKAMERA
Käyttöopas
Tämä käyttöopas koskee kameran laiteohjelmistoversioita 2.00
ja uudempia.
• Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kameran
käyttöä.
• Lue “Turvallisuudesta”-osio (sivu xvi), jotta osaat käyttää
kameraa asianmukaisesti.
• Kun olet lukenut käyttöoppaan, säilytä sitä niin, että se on
tarvittaessa helppo löytää.
Fi
Valitse 3:sta eri käyttöoppaasta.
 Saadaksesi ohjeet kameran kaikista toiminnoista lue:
Käyttöopas (tämä opas)
Kameran mukana toimitetussa Käyttöohjeessa
käsiteltyjen aiheiden lisäksi Käyttöoppaassa kuvataan
kameran valikoissa käytössä olevat asetukset ja
käsitellään muun muassa sellaisia aiheita, kuten kameran
yhdistäminen muihin laitteisiin (katso lisätietoa langattomista verkoista
Verkko-oppaasta).
Käyttöoppaassa käsiteltyjä aiheita ovat muun muassa seuraavat:
• Peruskuvauksen ja -toiston toiminnot
• Kuvauksen lisäasetukset
• Kameran valikot
• Yhdistäminen tietokoneisiin,
tulostimiin ja HDMI-laitteisiin
• Salamavalokuvaus lisävarusteena
saatavilla salamalaitteilla
Käyttöopasta voi tarkastella verkossa myös html-muodossa.
nikon verkko-ohje Z 7
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7_z6/fi/
Z 7 Model Name: N1710
Z 6 Model Name: N1711
Z6
 Saadaksesi ohjeet peruskuvaukseen ja -toistoon lue:
Käyttöohje (mukana)
Hallitse kameran perustoiminnot sekä tämän kameran
erityisominaisuudet.
• Sisällysluettelo
• Kameraan tutustuminen
• Aluksi
• Perusvalokuvaus ja -toisto
• Perusasetukset
• Kuvauspainikkeet
• i-valikko
• Valikkoluettelo
• Vianmääritys
 Saadaksesi lisätietoja langattomista yhteyksistä lue:
Verkko-opas (pdf)
Verkko-opas selitetään muun muassa kameran
yhdistäminen Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteydellä
tietokoneeseen tai älylaitteeseen kuten älypuhelimeen
tai tablettiin. Lisäksi siinä kerrotaan toiminnot, jotka
voidaan suorittaa langattomalla lähettimellä WT-7.
•
•
Verkko-opas on saatavilla Nikonin latauskeskuksesta.
nikon latauskeskus Z 7
Z6
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/fi/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/fi/products/493/Z_6.html
i
Pakkauksen sisältö
Varmista, että kaikki seuraavat tarvikkeet on toimitettu kamerasi
mukana.
Rungon suojus BF-N1
Kamera
EN-EL15b-litiumioniakku, jossa on
liitinsuojus
MH-25a-akkulaturi (mukana
toimitetaan joko
verkkopistokesovitin tai virtajohto,
jonka tyyppi ja muoto vaihtelevat
ostomaan tai -alueen mukaan)
AN-DC19-hihna (0 27)
Takuu
Kuminen silmäsuppilo
DK-29 (toimitetaan
kameraan kiinnitettynä,
0 415)
Käyttöohje
Verkkovirtalaturi EH-7P (vain Z 7;
toimitetaan pistokesovitin
kiinnitettynä maissa tai alueilla,
joissa se on tarpeen; muoto riippuu
myyntimaasta—0 29)
HDMI-/USB-kaapelin pidike (0 417)
UC-E24-USB-kaapeli (0 337)
Varusteluistin suojus BS-1 (0 416)
Muistikortit myydään erikseen. Objektiivi- tai
bajonettisovitinpakettien ostajien tulee varmistaa, että
pakkauksessa on objektiivi tai bajonettisovitin (mukana saatetaan
toimittaa myös objektiivin tai sovittimen käyttöoppaat).
Nikonin latauskeskus
Nikonin latauskeskuksesta voit ladata Käyttöoppaan lisäksi tuoteoppaita,
laiteohjelmiston päivityksiä ja ohjelmistoja, kuten ViewNX-i.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
ii
Tietoja tästä käyttöoppaasta
Tämä käyttöopas on tarkoitettu käytettäväksi sekä Z 7:n että Z 6:n kanssa.
Kuvituksissa käytetään mallia Z 7.
Symbolit ja merkintätavat
Tässä ohjeessa on käytetty seuraavia symboleja ja merkintätapoja, joiden
avulla löydät helposti tarvitsemasi tiedot:
D
Tällä kuvakkeella merkitään huomautukset, jotka tulee lukea
ennen tämän laitteen käyttöä.
A
Tällä kuvakkeella merkitään vihjeitä, eli lisätietoja, joista saattaa
olla hyötyä tämän tuotteen käytössä.
0
Tällä kuvakkeella merkitään viittaukset tämän käyttöoppaan
muihin osiin.
Kameran näytöissä näkyvät valikkokohdat, asetukset ja ilmoitukset on
lihavoitu. Tässä käyttöoppaassa ilmaisulla “kuvausnäyttö” tarkoitetaan
kameran ja etsimen näyttöä kuvauksen aikana; useimmissa tapauksissa
kuvituksissa esitetään näyttöä.
Tässä kamerassa käytetään XQD-muistikortteja, joihin viitataan tässä
oppaassa ”muistikortteina”.
Älypuhelimiin ja tabletteihin viitataan tässä käyttöoppaassa “älylaitteina”.
Kameran asetukset
Tämän käyttöoppaan ohjeissa oletetaan, että kamerassa käytetään
oletusasetuksia.
A Turvallisuudesta
Ennen kuin käytät kameraa ensimmäisen kerran, lue turvallisuuteen
liittyvät ohjeet kohdasta “Turvallisuudesta” (0 xvi).
iii
Sisällysluettelo
Pakkauksen sisältö...............................................................................ii
Turvallisuudesta............................................................................... xvi
Huomautuksia ....................................................................................xx
Kameraan tutustuminen
1
Kameran osat ....................................................................................... 1
Kameran runko............................................................................................... 1
Ohjauspaneeli................................................................................................. 5
Näyttö ja etsin................................................................................................. 6
Kameran painikkeet............................................................................ 8
Etsin.................................................................................................................... 8
Näyttötilapainike ........................................................................................... 8
Kosketusohjaimet........................................................................................10
DISP-painike....................................................................................................15
Sivuvalitsin.....................................................................................................17
AF-ON-painike .................................................................................................17
Komentokiekot.............................................................................................17
G-painike...................................................................................................18
i-painike (i-kuvake) ................................................................................21
Toimintopainikkeet (Fn1 ja Fn2)...............................................................24
Aluksi
27
Kiinnitä kameran hihna.................................................................... 27
Lataa akku .......................................................................................... 28
Akkulaturi .......................................................................................................28
Verkkovirtalaturit.........................................................................................29
Aseta akku ja muistikortti paikoilleen .......................................... 32
Kiinnitä objektiivi.............................................................................. 36
Valitse kieli ja aseta kello................................................................. 38
iv
Perusvalokuvaus ja -toisto
41
Valokuvien ottaminen (b-tila) ....................................................... 41
Elokuvien kuvaaminen (b-tila) ...................................................... 45
Perustoisto ......................................................................................... 49
Elokuvien katseleminen............................................................................49
Tarpeettomien kuvien poistaminen.....................................................51
Perusasetukset
52
Tarkennus ........................................................................................... 52
Tarkennustilan valitseminen...................................................................52
Tarkennusaluetila........................................................................................54
Kosketuslaukaisin ........................................................................................59
Käsitarkennus................................................................................................61
Valkotasapaino.................................................................................. 63
Äänetön valokuvaus......................................................................... 67
Kuvien luokittelu............................................................................... 68
Kuvien suojaaminen poistolta........................................................ 69
Kuvauspainikkeet
70
Tilanvalitsin ........................................................................................ 70
P: Ohjelmoitu automatiikka .....................................................................71
S: Suljinajan esivalinta-automatiikka ....................................................71
A: Aukon esivalinta-automatiikka ..........................................................72
M: Käsisäätö....................................................................................................73
Käyttäjäasetukset: Tilat U1, U2 ja U3........................................................75
Pitkät valotusajat (tila M) ...........................................................................78
S (ISO-herkkyys)-painike............................................................. 80
Automaattinen ISO-herkkyyssäätö .......................................................81
E (Valotuksen korjaus) -painike..................................................... 82
c/E (Kuvanottotapa/itselaukaisin) -painike.............................. 84
Itselaukaisin...................................................................................................87
v
Sivuvalitsin..........................................................................................89
Tarkennuspisteen valinta.........................................................................89
Valotuksen lukitus ...................................................................................... 89
Tarkennuksen lukitus................................................................................. 89
i-valikko
92
i-valikon käyttäminen .....................................................................92
Valokuvatilan i-valikko ...................................................................93
Aseta Picture Control................................................................................. 94
Valkotasapaino ............................................................................................98
Kuvanlaatu...................................................................................................104
Kuvakoko .....................................................................................................106
Salamatila.....................................................................................................107
Mittaus ..........................................................................................................108
Wi-Fi-yhteys ................................................................................................109
Aktiivinen D-Lighting ..............................................................................110
Kuvanottotapa ...........................................................................................111
Tärinänvaimennus....................................................................................112
Tarkennusaluetila......................................................................................113
Tarkennustila ..............................................................................................113
Elokuvatilan i-valikko ....................................................................114
Aseta Picture Control...............................................................................115
Valkotasapaino ..........................................................................................115
Kuvakoko, kuvataajuus ja elokuvan laatu ........................................116
Mikrofonin herkkyys ................................................................................118
Valitse kuva-ala ..........................................................................................119
Mittaus ..........................................................................................................120
Wi-Fi-yhteys ................................................................................................120
Aktiivinen D-Lighting ..............................................................................120
Elektroninen VR .........................................................................................120
Tärinänvaimennus....................................................................................121
Tarkennusaluetila......................................................................................121
Tarkennustila ..............................................................................................121
vi
Lisää toistosta
122
Kuvien katselu ................................................................................. 122
Täyskuvatoisto........................................................................................... 122
Pienoiskuvien toisto ................................................................................ 123
Kuvan tiedot..................................................................................... 124
i-painike: toisto .............................................................................. 132
Valitse lähetys/poista valinta ............................................................... 134
Valitse alku-/loppukohta ....................................................................... 135
Tallenna nykyinen kuva ......................................................................... 138
Lähempi tarkastelu: toiston zoomaus......................................... 139
Kuvien poistaminen........................................................................ 140
Toiston aikana............................................................................................ 140
Toistovalikko .............................................................................................. 141
Valikko-opas
143
Oletusarvot....................................................................................... 143
D Toistovalikko: kuvien hallinta ................................................. 154
Poista..................................................................................................... 155
Toistokansio ....................................................................................... 155
Toiston näyttöasetukset ................................................................ 155
Kuvan tarkastelu ............................................................................... 156
Poiston jälkeen .................................................................................. 156
Näytä sarjan jälkeen......................................................................... 157
Käännä pysty...................................................................................... 157
Kuvaesitys............................................................................................ 158
Luokittelu ............................................................................................ 159
vii
C Valokuvausvalikko: kuvausasetukset ....................................160
Palauta valokuv.valikon oletusaset. ...........................................161
Tallennuskansio .................................................................................161
Tiedoston nimeäminen...................................................................165
Valitse kuva-ala ..................................................................................165
Kuvanlaatu...........................................................................................166
Kuvakoko..............................................................................................166
NEF (RAW) -tallennus .......................................................................168
ISO-herkkyysasetukset ....................................................................169
Valkotasapaino...................................................................................170
Aseta Picture Control.......................................................................177
Muokk. Picture Control -säät.........................................................179
Väriavaruus..........................................................................................182
Aktiivinen D-Lighting ......................................................................182
Kohinan väh. kun pitkä valotus....................................................183
Kohinan väh. kun suuri ISO............................................................183
Vinjetoinnin korjaus .........................................................................184
Valon taipumisen korjaus...............................................................184
Autom. vääristymien korjaus ........................................................184
Välkynnänvähenn. kuvattaessa ...................................................185
Mittaus ..................................................................................................185
Salaman ohjaus..................................................................................186
Salamatila.............................................................................................188
Salaman korjaus.................................................................................189
Tarkennustila ......................................................................................189
Tarkennusaluetila..............................................................................189
Tärinänvaimennus ............................................................................189
Automaattinen haarukointi...........................................................190
Päällekkäisvalotus.............................................................................200
HDR (laaja dynaam. alue) ...............................................................207
Ajastettu kuvaus................................................................................212
Ajastettu elokuva ..............................................................................223
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus ...................................................231
Äänetön valokuvaus ........................................................................237
viii
1 Elokuvausvalikko: elokuvien kuvausasetukset .................... 238
Palauta elok.valikon oletusaset. .................................................. 239
Tiedoston nimeäminen .................................................................. 239
Valitse kuva-ala.................................................................................. 239
Kuvakoko/kuvataajuus ................................................................... 239
Elokuvan laatu ................................................................................... 239
Elokuvatiedoston tyyppi................................................................ 239
ISO-herkkyysasetukset.................................................................... 240
Valkotasapaino.................................................................................. 240
Aseta Picture Control ...................................................................... 241
Muokk. Picture Control -säät. ....................................................... 241
Aktiivinen D-Lighting...................................................................... 241
Kohinan väh. kun suuri ISO ........................................................... 241
Vinjetoinnin korjaus ........................................................................ 242
Valon taipumisen korjaus.............................................................. 242
Autom. vääristymien korjaus ....................................................... 242
Välkynnänvähennys ........................................................................ 242
Mittaus.................................................................................................. 243
Tarkennustila...................................................................................... 243
Tarkennusaluetila ............................................................................. 243
Tärinänvaimennus ........................................................................... 243
Elektroninen VR................................................................................. 243
Mikrofonin herkkyys........................................................................ 244
Vaimennin........................................................................................... 244
Taajuusvaste....................................................................................... 245
Tuulikohinan vähennys.................................................................. 245
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus ............................................... 245
Aikakoodi............................................................................................. 246
ix
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö .....247
Palauta mukaut. asetukset.............................................................250
a: Automaattitarkennus .....................................................................251
a1: AF-C-tilan ensisij. valinta..........................................................251
a2: AF-S-tilan ensisij. valinta ..........................................................251
a3: Tarkenn. seuranta ja lukitus....................................................252
a4: Autom. al. kasvojen-/silmientunn ........................................252
a5: Tarkennuspisteiden käyttö .....................................................253
a6: Tallenn. pisteet suunnan mukaan........................................253
a7: AFn käynnistys ............................................................................254
a8: Rajoita tarkennusaluetilan valint..........................................254
a9: Tarkennuspisteen kierto ..........................................................255
a10: Tarkennuspisteen asetukset ................................................255
a11: Hämärätarkennus ....................................................................255
a12: Yhdysrak. tarkennusapuvalo ...............................................256
a13: Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa.......................................256
b: Mittaus/valotus ................................................................................257
b1: Valotussäädön porrastus ........................................................257
b2: Helppo valotuksen korjaus.....................................................257
b3: Keskustapainotteinen alue.....................................................258
b4: Optimaal. valot. hienosäätö ...................................................258
c: Ajastimet/valotuslukitus ...............................................................259
c1: Valotuslukitus laukaisimella ...................................................259
c2: Itselaukaisin ..................................................................................259
c3: Virrankatkaisun viive .................................................................260
d: Kuvaus/näyttö ..................................................................................261
d1: Hidas sarjakuvausnopeus .......................................................261
d2: Sarjakuvaus enintään ...............................................................261
d3: Synkr. kuvanottotavan asetukset.........................................261
d4: Valotuksen viivetila ...................................................................261
d5: Suljintyyppi ..................................................................................262
d6: Rajoita valittavaa kuva-alaa....................................................262
d7: Tiedostojen numerointi...........................................................263
d8: Käytä aset. reaaliaikanäkymässä...........................................264
x
d9: Rajausruudukon näyttö .......................................................... 264
d10: Ääriviivakorostukset .............................................................. 264
d11: Näytä kaikki sarjakuvaustilassa .......................................... 264
e: Haarukointi/salama ........................................................................ 265
e1: Salamatäsmäysnopeus............................................................ 265
e2: Suljinaika salamakuv. ............................................................... 266
e3: Valot. korj. salamakuvissa ....................................................... 266
e4: Autom. c ISO-herkkyyssäätö ................................................. 266
e5: Muotoilusalama ......................................................................... 267
e6: Autom. haarukointi (tila M).................................................... 267
e7: Haarukoinnin järjestys ............................................................. 268
f: Painikkeet............................................................................................ 269
f1: Mukauta i-valikkoa ................................................................. 269
f2: Mukaut. ohjauksen määritys .................................................. 271
f3: OK-painike..................................................................................... 279
f4: Suljinajan ja aukon lukitus....................................................... 281
f5: Komentokiekkojen mukautt................................................... 281
f6: Vap. painike kiekon käytt......................................................... 283
f7: Käänteiset ilmaisimet................................................................ 283
g: Elokuva ............................................................................................... 284
g1: Mukauta i-valikkoa ................................................................ 284
g2: Mukaut. ohjauksen määritys ................................................. 285
g3: OK-painike ................................................................................... 290
g4: Tarkennusnopeus...................................................................... 290
g5: Tarkenn. seurannan herkkyys ............................................... 291
g6: Valoalueiden näyttö ................................................................. 292
B Asetusvalikko: kameran asetukset ........................................... 293
Alusta muistikortti............................................................................ 294
Tallenna käyttäjäasetukset............................................................ 294
Palauta käyttäjäasetukset.............................................................. 294
Kieli (Language) ................................................................................ 294
Aikavyöhyke ja päivämäärä .......................................................... 295
Näytön kirkkaus................................................................................. 295
Näytön väritasapaino...................................................................... 296
xi
Etsimen kirkkaus................................................................................297
Etsimen väritasapaino .....................................................................297
Ohjauspaneelin kirkkaus ................................................................297
Rajoita näytön tilan valintaa..........................................................298
Tietonäyttö ..........................................................................................298
Tarkennuksen hienosäätö..............................................................299
Ei-CPU-objektiivin tiedot ................................................................300
Puhdista kuvakenno ........................................................................300
Pölynpoiston viitekuva ...................................................................301
Kuvaselitys ...........................................................................................303
Tekijänoikeustiedot..........................................................................304
Äänimerkkiasetukset .......................................................................305
Kosketusohjaimet .............................................................................305
HDMI......................................................................................................306
Sijaintitiedot........................................................................................306
Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks. ...............................................307
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht. ................................................308
Lentokonetila .....................................................................................308
Muodosta yhteys älylaitteeseen..................................................308
Muodosta yhteys tietokoneeseen ..............................................309
Langaton lähetin (WT-7).................................................................309
Vaatimustenmukaisuusmerkintä ................................................309
Akkutiedot ...........................................................................................310
Laukaisu muistikortitta....................................................................310
Tallenna/lataa asetukset.................................................................311
Palauta kaikki asetukset..................................................................313
Laiteohjelmaversio ...........................................................................313
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen........314
NEF (RAW) -käsittely.........................................................................317
Rajaa.......................................................................................................320
Muuta kokoa .......................................................................................321
D-Lighting............................................................................................323
Punasilmäisyyden korjaus..............................................................323
Suorista .................................................................................................324
xii
Vääristymän korjaus ........................................................................ 324
Perspektiivin korjaus ....................................................................... 325
Kuvan sulautus .................................................................................. 326
Rajaa elokuvaa................................................................................... 329
Vertailu vierekkäin............................................................................ 329
O Oma valikko/m viimeisimmät asetukset ............................... 331
Liitännät
336
Muodosta yhteys älylaitteeseen .................................................. 336
Tietokoneisiin yhdistäminen ........................................................ 337
Yhdistäminen USB:n kautta .................................................................. 337
Langattomat verkot (Wi-Fi)................................................................... 341
Tulostimiin yhdistäminen.............................................................. 342
Kuvien tulostaminen yksitellen........................................................... 343
Useiden kuvien tulostaminen.............................................................. 344
HDMI-laitteisiin yhdistäminen...................................................... 345
HDMI-tallentimet...................................................................................... 346
Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla
349
”Kiinnitetty kameraan” vs. ”Etäsalama” ..................................... 349
Kameraan kiinnitetyt salamalaitteet ................................................. 349
Valokuvaus etäsalamalaitteilla ............................................................ 349
Kameraan kiinnitetyn salamalaitteen käyttäminen................. 350
Salaman ohjaustila.......................................................................... 352
Salamatilat........................................................................................ 354
Salaman korjaus .............................................................................. 356
Salamavalon lukitus ....................................................................... 357
Kameraan kiinnitettyjen laitteiden salamatiedot..................... 359
xiii
Valokuvaus etäsalamalaitteilla
362
Etäsalamalaitteiden käyttäminen ................................................362
Radio-ohjattu AWL ..........................................................................364
Langattoman yhteyden muodostaminen .......................................364
Salama-asetusten säätäminen .............................................................368
Varusteluistiin kiinnitetyn salamalaitteen lisääminen.................374
Optinen AWL ....................................................................................375
Optisen AWL:n käyttäminen SB-5000:n tai SB-500:n kanssa.....375
Optinen/radio-ohjattu AWL ..........................................................383
Salamatietojen katselu...................................................................384
Vianmääritys
387
Ongelmia ja ratkaisuja....................................................................388
Akku/näyttö ................................................................................................388
Kuvaus...........................................................................................................389
Toisto.............................................................................................................391
Bluetooth ja Wi-Fi (langattomat verkot)...........................................393
Muut ..............................................................................................................393
Ilmaisimet ja virheilmoitukset ......................................................394
Merkkivalot..................................................................................................394
Virheilmoitukset ........................................................................................396
xiv
Tekniset huomautukset
398
Kameran näyttö ja ohjauspaneeli................................................ 398
Näyttö: valokuvatila................................................................................. 398
Näyttö: elokuvatila................................................................................... 403
Etsin: valokuvatila..................................................................................... 404
Etsin: elokuvatila....................................................................................... 406
Ohjauspaneeli............................................................................................ 407
Nikonin luova valaistusjärjestelmä ............................................. 408
Muut lisävarusteet .......................................................................... 413
Virtaliitännän ja verkkolaitteen kiinnittäminen............................. 418
Kameran hoito ................................................................................. 420
Säilytys.......................................................................................................... 420
Puhdistaminen .......................................................................................... 420
Kuvakennon puhdistaminen................................................................ 421
Puhdistus käsin ......................................................................................... 424
Kameran ja akun hoito: varoitukset ............................................ 426
Tekniset tiedot................................................................................. 431
NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S -objektiivin käyttöohje................... 446
FTZ-bajonettisovittimen käyttöohje........................................... 455
Hyväksytyt muistikortit ................................................................. 462
Muistikortin kapasiteetti ............................................................... 463
Akun kesto........................................................................................ 465
Hakemisto......................................................................................... 466
xv
Turvallisuudesta
Lue “Turvallisuudesta” kokonaan ennen tuotteen käyttöä estääksesi
omaisuusvahingot ja itsesi tai muiden loukkaantumisen.
Säilytä näitä turvallisuusohjeita paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien
luettavissa.
VAARA: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättämiseen
liittyy merkittävä kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski.
VAROITUS: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMAUTUS: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoja.
VAROITUS
• Älä käytä tuotetta, kun kävelet tai ajat ajoneuvoa.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden tai
loukkaantumisen.
• Älä pura tai muuntele tuotetta. Älä koske sisäosiin, jotka paljastuvat
putoamisen tai muun vahingon seurauksena.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai muun
loukkaantumisen.
• Jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten tuotteesta tulevaa savua,
kuumuutta tai epätavallista hajua, irrota heti akku tai virtalähde.
Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun
loukkaantumisen.
• Pidä kuivana. Älä käsittele märin käsin. Älä käsittele pistoketta märin käsin.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa kosketukseen ihon kanssa, kun tuote on
päällä tai kytketty pistorasiaan.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lieviä palovammoja.
• Älä käytä tuotetta helposti syttyvän pölyn tai kaasun, kuten propaanin,
bensiinin tai aerosolien, lähellä.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon.
xvi
• Älä katso suoraan aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen valonlähteeseen
objektiivin läpi.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa näkövammoja.
• Älä suuntaa salamaa tai tarkennusapuvaloa moottoriajoneuvon
kuljettajaan.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden.
• Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai
tuotteen toimintahäiriön. Huomaa myös, että pieniin osiin voi tukehtua. Jos lapsi
nielee jonkin tuotteen osan, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä kiedo hihnoja kaulasi ympärille.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden.
• Älä käytä akkuja, latureita tai verkkolaitteita, joita ei ole tarkoitettu
nimenomaan tämän tuotteen kanssa käytettäväksi. Kun käytät akkuja,
latureita, ja verkkolaitteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tämän
tuotteen kanssa, älä:
- Vahingoita, muokkaa tai vedä tai taivuta johtoja tai kaapeleita
voimakkaasti, aseta niitä painavien esineiden alle tai altista niitä
lämmölle tai tulelle.
- Käytä matkamuuntajia, jännitteestä toiseen muuntavia sovittimia tai
vaihtosuuntaajia.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Älä käsittele pistoketta, kun lataat tuotetta tai käytät verkkolaitetta
ukkosella.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä käsittele paljain käsin paikoissa, joiden lämpötila voi olla erittäin
korkea tai matala.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai
paleltumisen.
HUOMAUTUS
• Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen
valonlähteeseen.
Objektiivin kokoama valo voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa tuotteen sisäosia.
Kun kuvaat vastavalossa olevia kohteita, pidä aurinko riittävästi rajauksen
ulkopuolella. Kun aurinko on rajauksen lähellä, kameraan keskittyvä auringonvalo
voi aiheuttaa tulipalon.
xvii
• Sammuta tuote, kun sen käyttö on kielletty. Poista langattomat toiminnot
käytöstä, kun langattomien laitteiden käyttö on kielletty.
Tuotteen lähettämät radioaallot voivat häiritä lentokoneen tai sairaaloiden tai
muiden lääketieteellisten laitosten laitteita.
• Poista akku ja irrota verkkolaite, jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen
toimintahäiriön.
• Älä laukaise salamaa ihon tai esineiden lähellä tai kosketuksessa niihin.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai
tulipalon.
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa paikkoihin, joiden lämpötila on erittäin
korkea, kuten suljettuun autoon tai suoraan auringonvaloon.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen
toimintahäiriön.
• Älä katso suoraan tarkennusapuvaloon.
Tämän varotoimen noudattamatta jättämisellä saattaa olla haitallisia vaikutuksia
näköön.
• Älä kuljeta kameroita tai objektiiveja kiinnitettyinä jalustoihin tai
vastaaviin lisävarusteisiin.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai
tuotteen toimintahäiriön.
VAARA (Akut)
• Älä käsittele akkuja väärin.
Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, akut voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai
syttyä palamaan:
- Käytä vain tämän tuotteen kanssa käytettäväksi hyväksyttyjä akkuja.
- Älä altista akkuja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Älä pura osiin.
- Älä aiheuta liittimiin oikosulkua koskettamalla niitä kaulakoruihin,
hiuspinneihin tai muihin metalliesineisiin.
- Älä altista akkuja tai tuotteita, joissa niitä käytetään, voimakkaille fyysisille
iskuille.
- Älä astu akkujen päälle äläkä lävistä niitä naulalla tai iske niitä vasaralla.
xviii
• Lataa vain osoitetulla tavalla.
Jos tätä varotoimea ei noudateta, akut voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai
syttyä palamaan.
• Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla puhtaalla vedellä ja
hakeudu heti lääkäriin.
Viivyttely voi aiheuttaa silmävammoja.
VAROITUS (Akut)
• Pidä akut lasten ulottumattomissa.
Jos lapsi nielee akun, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Säilytä akut lemmikkien ja muiden eläinten ulottumattomissa.
Akut voivat vuotaa, ylikuumentua, rikkoutua tai syttyä tuleen, jos eläimet puraisevat,
pureskelevat tai vahingoittavat niitä muuten.
• Älä upota akkuja veteen tai altista niitä sateelle.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen
toimintahäiriön. Jos tuote kastuu, kuivaa se heti pyyhkeellä tai vastaavalla.
• Lopeta käyttö heti, jos huomaat akuissa muutoksia, kuten värjäytymiä tai
vääntymiä. Lopeta EN-EL15b-akkujen lataaminen, jos ne eivät lataudu
ilmoitetussa ajassa.
Jos näitä varotoimia ei noudateta, akut voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai
syttyä palamaan.
• Kun akkuja ei enää tarvita, eristä liittimet teipillä.
Metalliesineiden osuminen liittimiin voi aiheuttaa ylikuumenemisen, halkeamisen
tai tulipalon.
• Jos akkunestettä joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele likaantunut alue heti
runsaalla puhtaalla vedellä.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ihoärsytystä.
xix
Huomautuksia
• Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei
• Nikon ei ole vastuussa vahingoista,
saa jäljentää, tallentaa tietojen
joita tämän laitteen käyttö voi
noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää
aiheuttaa.
vieraalle kielelle missään muodossa tai • Näiden käyttöohjeiden tiedot on
millään keinoin ilman Nikonin
pyritty saamaan mahdollisimman
etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin
• Nikon varaa oikeuden muuttaa näissä
huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä,
käyttöoppaissa kuvailtujen
pyydämme ilmoittamaan niistä
laitteistojen ja ohjelmistojen
paikalliselle Nikonin edustajalle (osoite
ulkonäköä ja teknisiä tietoja milloin
toimitetaan erikseen).
tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
xx
Kopiointikieltoa koskeva huomautus
Huomaa, että pelkkä skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella
digitaalisesti kopioidun materiaalin hallussapito saattaa olla lain mukaan
rangaistavaa.
• Kohteet, joita lain mukaan ei saa kopioida
Älä kopioi seteleitä, kolikoita,
arvopapereita, valtion obligaatioita tai
paikallishallinnon yleisöobligaatioita
siinäkään tapauksessa, että kyseiset
kopiot on merkitty mallikappaleiksi.
• Tiettyä kopiointia tai jäljentämistä koskevat
varoitukset
Lainsäädännöllä on voitu rajoittaa myös
yksityisten yritysten tiettyjen
dokumenttien kopiointia ja
jäljentämistä, ellei yritys käytä kopioita
omassa liiketoiminnallisessa käytössään.
Ulkomailla liikkeellä laskettujen
Älä myöskään kopioi valtioiden passeja,
seteleiden, kolikoiden tai arvopaperien
julkisten ja yksityisten yhteisöjen
kopioiminen on kiellettyä.
myöntämiä lisenssejä,
Käyttämättömien, valtion liikkeelle
henkilötodistuksia, lippuja,
laskemien postimerkkien tai
ruokailukuponkeja tai muita vastaavia
postikorttien kopioiminen on kielletty
dokumentteja.
ilman valtion myöntämää
• Noudata tekijänoikeuksia
ennakkolupaa.
Tekijänoikeuslain mukaan valokuvia tai
Valtion julkaisemien leimamerkkien ja
tallenteita, jotka on otettu kameralla
lain edellyttämien varmistettujen
tekijänoikeudella suojatuista teoksista, ei
asiakirjojen kopioiminen on kielletty.
saa käyttää ilman tekijänoikeuden
haltijan lupaa. Henkilökohtaiseen
käyttöön liittyy poikkeuksia, mutta
huomaa, että myös henkilökohtaista
käyttöä saatetaan rajoittaa näyttelyistä
tai live-esityksistä otettujen valokuvien
tai tallenteiden tapauksessa.
xxi
Käytä vain Nikon-merkkisiä elektronisia lisälaitteita
Nikon-kamerat on suunniteltu vaativien standardien mukaan, ja ne sisältävät
monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikonin hyväksymät Nikon-merkkiset
elektroniset lisälaitteet ja -tarvikkeet (esimerkiksi laturit, akut, verkkolaitteet ja
salamalaitteet) on suunniteltu ja testattu niin, että ne toimivat kameran
elektroniikkapiirin toiminta- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
Muiden kuin Nikon-merkkisten sähkökäyttöisten lisävarusteiden
käyttö voi vaurioittaa kameraa ja mitätöidä Nikonin takuun.
Muiden valmistajien litiumioniakut, joissa ei ole oikealla näkyvää
Nikonin hologrammia, voivat haitata kameran normaalia
toimintaa ja aiheuttaa akkujen ylikuumentumista, syttymistä, halkeamista tai
vuotamista.
Lisätietoja Nikon-merkkisistä lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikonjälleenmyyjältä.
D Ennen tärkeiden kuvien ottamista
Ennen kuin kuvaat tärkeissä tilaisuuksissa (kuten häissä tai kun aiot ottaa
kameran mukaan matkalle), ota testikuva varmistuaksesi siitä, että kamera
toimii normaalisti. Nikon ei vastaa tuotteen vioista mahdollisesti johtuvista
vahingoista tai menetetyistä tuloista.
D Oppia ikä kaikki
Osana Nikonin Oppia ikä kaikki -tuotetuki- ja koulutuskampanjaa on
seuraavissa Web-sivustoissa saatavilla ajankohtaista, päivitettyä tietoa:
• Käyttäjät Yhdysvalloissa: https://www.nikonusa.com/
• Käyttäjät Euroopassa ja Afrikassa: https://www.europe-nikon.com/support/
• Käyttäjät Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä: https://www.nikon-asia.com/
Tarkista viimeisimmät tuotetiedot, vinkit, vastaukset usein esitettyihin
kysymyksiin ja yleiset digitaalista kuvantamista ja valokuvausta koskevat
ohjeet annetuista osoitteista. Voit saada lisätietoa myös oman alueesi
Nikon-edustajalta. Katso yhteystiedot seuraavasta URL-osoitteesta:
https://imaging.nikon.com/
xxii
Kameraan tutustuminen
Varaa hetki aikaa tutustuaksesi kameran painikkeiden ja näyttöjen
nimiin ja toimintoihin. Tähän lukuun kannattaa lisätä kirjanmerkki,
jotta siihen on helppo palata käyttöopasta lukiessa.
Kameran osat
Katso tästä osasta tietoja kameran painikkeiden ja näyttöjen nimistä
ja sijainneista.
Kameran runko
6
4
7
5
8
9
1
2
2
10
3
11
14
13
12
1 Tilanvalitsin ........................................ 70 9 S-painike ........................................80
2 Kameran hihnan kiinnike................ 27 10 Polttotason merkki (E) ..................62
3 Tilanvalitsimen lukituksen
4
5
6
7
8
11 Pääkomentokiekko ..................17, 281
vapautin ............................................ 70 12 Kaiutin
Stereomikrofoni .............................. 118 13 Ohjauspaneeli..................... 5, 297, 398
Elokuvan tallennuspainike ............. 45 14 Varusteluisti (lisävarusteena saatavalle
Virtakytkin.....................................38, 41
salamalaitteelle) .................... 408, 416
Laukaisin ............................................. 41
E-painike............................................ 82
Kameraan tutustuminen
1
Kameran runko (jatkuu)
1
2
3
7
8
9
4
10
5
11
6
12
1 Kuvakenno........................................ 421
2 Näyttötilapainike ........................8, 298
6 Objektiivin kiinnitysmerkki .............36
7 Kuulokeliitäntä................................ 245
3 Tarkennusapuvalo....................43, 256
8 CHARGE (Lataus) -merkkivalo ........29
9 USB-liitäntä .................... 337, 413, 417
13
Punasilmäisyyden
vähennysvalo........................ 107, 354
Itselaukaisimen merkkivalo.............87
4 Lisälaiteliitännän ja USB- ja
HDMI-liitäntöjen suojus
5 Kuuloke- ja mikrofoniliitäntöjen
suojus
10 HDMI-liitäntä ................. 345, 413, 417
11 Lisälaiteliitäntä................................ 413
12 Ulkoisen mikrofonin liitäntä ........ 413
13 Rungon suojus ..........................36, 413
D Älä koske kuvakennoon
Älä missään tapauksessa paina kuvakennoa,
koske siihen puhdistusvälineillä tai suuntaa
siihen voimakasta ilmavirtaa puhaltimella.
Muuten kenno saattaa naarmuuntua tai
muuten vahingoittua. Katso tietoa
kuvakennon puhdistamisesta kohdasta
“Kuvakennon puhdistaminen” (0 421).
2
Kameraan tutustuminen
Kuvakenno
1
2
3
7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
4
5
6
20 19 18 17
1 Silmätunnistin ......................................8 11 Sivuvalitsin ...................................17, 89
2 Etsin.........................................................8 12 i-painike ......................................21, 92
3 Etsimen okulaari.............................. 415 13 Muistikorttipaikan kansi ..................32
4 K-painike........................................... 49 14 Muistikortin merkkivalo ............44, 86
5 O-painike ............................................ 51 15 J-painike ............................................18
6 Näyttö ............................................10, 59 16 Monivalitsin.........................................18
7 Diopterin säädin...................................8 17 G-painike...............................18, 143
8 DISP-painike............................... 15, 124 18 c (E) -painike ..................................84
9 Valokuva-/elokuvatilan
19 W (Q) -painike .........................20, 123
valitsin..........................................41, 45 20 X-painike...........................61, 122, 139
10 AF-ON-painike ..................................... 17
D Näyttö
Näytön kulmaa voidaan säätää kuvan mukaisesti.
Kameraan tutustuminen
3
Kameran runko (jatkuu)
6
7
1
8
2
3
9
4
10
5
1 Sivukomentokiekko .................17, 281
2 Fn1-painike .................24, 63, 271, 285
6 Objektiivin kiinnike ...........................36
7 Objektiivin vapautuspainike...........37
3 Fn2-painike .................24, 52, 271, 285
4 Akkutilan kannen salpa....................32
8 CPU-liitännät
9 Jalustakierre........................................78
5 Akkutilan kansi ...................................32 10 Virtaliitännän kansi ........................ 418
D Tuotteen sarjanumero
Tämän tuotteen sarjanumero löytyy avaamalla
näytön.
4
Kameraan tutustuminen
Ohjauspaneeli
Ohjauspaneelin valo on päällä kameran ollessa päällä.
Oletusasetuksissa seuraavat ilmaisimet ovat näkyvissä; katso
luettelo kaikista ohjauspaneelissa näkyvistä ilmaisimista kohdasta
“Ohjauspaneeli” (0 407).
1
2
3
7
4
6
5
1 Suljinaika.......................................71, 73
2 Aukko................................................... 72
5 Jäljellä olevien kuvien
3 Akun ilmaisin ..................................... 34
4 “k” (näkyy, kun muistia riittää yli
6 Kuvanottotapa ...................................84
7 ISO-herkkyys .......................................80
määrä.........................................34, 463
1 000 kuvaan)................................... 34
Kameraan tutustuminen
5
Näyttö ja etsin
Oletusasetuksissa seuraavat ilmaisimet
näkyvät näytössä ja etsimessä
valokuvatilan aikana; katso luettelo kaikista
ilmaisimista kohdasta “Kameran näyttö ja
ohjauspaneeli” (0 398).
Näyttö
Etsin
21 25 23
1
3 4 5 6 7 8 11 10 9
23456 7 89
10
11
12
25
24
23
22
21
2
13
14
20 19 18 17 16 15
22 20 1 19 18 13 17 16 15 14
1 Kuvaustila ............................................70 13 Valotusilmaisin...................................74
Valotuksen korjauksen näyttö........82
2 Tarkennuspiste............................43, 54
3 Kuvanottotapa ..........................84, 111 14 “k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1 000 kuvaan) ...................................34
4 Tarkennustila ....................52, 189, 243
15
Jäljellä
olevien kuvien
5 Tarkennusaluetila ............54, 189, 243
määrä.........................................34, 463
6 Aktiivinen D-Lighting .... 110, 182, 241
16 ISO-herkkyys .......................................80
7 Picture Control .................94, 177, 241
17 ISO-herkkyyden ilmaisin..................80
8 Valkotasapaino..........63, 98, 170, 240
9 Kuva-ala .......................... 119, 165, 239
10 Kuvakoko ................................. 106, 166
11 Kuvanlaatu .............................. 104, 166
12 i-kuvake .....................................13, 21
6
Kameraan tutustuminen
Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin ...............................................81
18 Aukko................................................... 72 23 Tärinänvaimennuksen
ilmaisin ................................... 112, 189
19 Suljinaika.......................................71, 73
20 Mittaus............................. 108, 185, 243 24 Kosketuskuvaus ..........................10, 59
21 Akun ilmaisin ..................................... 34 25 “Kelloa ei asetettu” -ilmaisin ..........40
22 Suljintyyppi ...................................... 262
Seuraavat kohteet näkyvät elokuvatilassa.
Näyttö
Etsin
1
34
1
2
3
4
10
9
8
7
10
6
6
5
7
1 Tallennuksen ilmaisin ...................... 45
89
5 2
Tallennus ei käytössä ....................... 46
5 Kuvanottotapa (valokuvaus)...........84
6 Kohteen seuranta ..............................58
2 Jäljellä oleva aika .............................. 45
3 Kuvakoko ja -taajuus/
7 Äänitaso ............................................ 118
8 Mikrofonin herkkyys ............. 118, 244
Kuvanlaatu............................. 116, 239 9 Taajuusvaste .................................... 245
4 Tiedostonimi .................................... 239 10 Tarkennusalueen merkit..................54
Kameraan tutustuminen
7
Kameran painikkeet
Tässä osassa kuvataan, kuinka kameran eri painikkeita ja näyttöjä
käytetään.
Etsin
Silmän asettaminen etsimelle aktivoi
silmätunnistimen, jolloin näyttö vaihtuu
etsimeen (huomaa, että silmätunnistin
reagoi myös muihin kohteisiin, kuten
sormeesi). Etsintä voidaan haluttaessa
käyttää valikoihin ja toistoon.
Silmätunnistin
Näyttötilapainike
Selaa etsimen ja näytön välillä painamalla
näyttötilan painiketta seuraavasti.
D Diopterin säädin
Tarkenna etsintä nostamalla ja kiertämällä
diopterin säädintä varoen pistämästä sormella
tai kynnellä vahingossa silmääsi. Paina painike
takaisin paikalleen, kun olet säätänyt
tarkennuksen mieleiseksesi.
A Pitkäaikainen käyttö
Kun etsintä käytetään pitkiä aikoja, voit säätää etsimen kirkkautta ja
värisävyä katselun helpottamiseksi valitsemalla Pois mukautettuun
asetukseen d8 (Käytä aset. reaaliaikanäkymässä).
A Näyttötila
Voit rajoittaa käytettävissä olevien näyttötilojen valikoimaa asetusvalikon
asetuksella Rajoita näytön tilan valintaa.
8
Kameraan tutustuminen
Paina näyttötilapainiketta selataksesi näyttöjen välillä seuraavasti.
Automaattinen näytön vaihto: Näyttö siirtyy etsimeen, kun
asetat silmäsi etsimelle, ja etsimestä näytölle, kun siirrät
silmäsi pois etsimeltä.
Vain etsin: Etsintä käytetään kuvaamista, valikoita ja
toistoa varten; näyttö pysyy tyhjänä.
Vain näyttö: Näyttöä käytetään kuvaamista, valikoita ja
toistoa varten; etsimen näyttö pysyy tyhjänä, vaikka
laitat silmäsi etsimelle.
Etsin etusijalla: Kamera toimii samalla tavoin kuin nykyiset
digitaalijärjestelmäkamerat. Silmän asettaminen
etsimelle kytkee etsimen päälle ja silmän ottaminen pois
kytkee etsimen pois päältä. Valokuvatilassa näyttö pysyy
pimeänä, kun taas videotilassa, toiston aikana tai kun
valikot ovat näkyvillä, näyttö kytkeytyy päälle, kun siirrät
silmäsi pois etsimeltä.
Kameraan tutustuminen
9
Kosketusohjaimet
Kosketusherkän näytön avulla voit säätää
kameran asetuksia, tarkentaa ja laukaista
sulkimen, katsella valokuvia ja elokuvia,
kirjoittaa tekstiä ja liikkua valikoissa.
Kosketusohjaimet eivät ole käytettävissä,
kun etsintä käytetään.
❚❚ Tarkentaminen ja sulkimen laukaisu
Kosketa näyttöä tarkentaaksesi valittuun
pisteeseen (automaattinen
kosketustarkennus). Valokuvatilassa suljin
laukaistaan, kun nostat sormesi näytöltä
(kosketuslaukaisin).
Automaattisen kosketustarkennuksen
asetuksia voidaan säätää napauttamalla
W-kuvaketta (0 59).
10 Kameraan tutustuminen
❚❚ Asetusten säätäminen
Napauta korostettuja asetuksia näytössä
ja valitse haluamasi asetus napauttamalla
kuvakkeita tai liukusäätimiä. Valitse
haluamasi asetus ja palaa edelliseen
näyttöön koskettamalla kohtaa Z tai
painamalla J.
❚❚ Toisto
Sipaise vasemmalle tai oikealle
katsellaksesi muita kuvia täyskuvatoiston
aikana.
Täyskuvanäkymässä näytön alareunan
koskettaminen tuo esiin vierityspalkin.
Pyyhkäise sormella vasemmalle tai
oikealle palkin päällä vierittääksesi
nopeasti muihin kuviin.
Vierityspalkki
Kameraan tutustuminen 11
Lähennä ja loitonna levitys- ja
nipistyseleillä ja vieritä liu’uttamalla. Voit
myös koskettaa näyttöä nopeasti kaksi
kertaa, jos haluat lähentää
täyskuvatoistossa tai peruuttaa
zoomauksen.
“Loitonna” pienoiskuvanäkymään
käyttämällä nipistyselettä
täyskuvatoistossa. Käytä nipistystä ja
levitystä valitaksesi näytettävien kuvien
määräksi 4, 9 tai 72 kuvaa.
❚❚ Elokuvan toisto
Aloita elokuvan toisto koskettamalla
näyttöopasta (elokuvat on merkitty
1-kuvakkeella). Kosketa näyttöä
pysäyttääksesi tai jatkaaksesi tai kosketa
Z-kuvaketta poistuaksesi
täyskuvatoistoon.
Opas
12 Kameraan tutustuminen
❚❚ i-valikko
Kosketa i-kuvaketta näyttääksesi
i-valikon kuvauksen aikana (0 21, 92).
Kosketa kohteita tarkastellaksesi asetuksia.
❚❚ Tekstin kirjoittaminen
Kun näppäimistö on näkyvissä, voit syöttää
tekstiä koskemalla näppäimiä (selaa isojen
ja pienten kirjainten ja
symbolinäppäimistön välillä koskettamalla
näppäimistön valintapainiketta) tai liikuta
kursoria koskettamalla tekstin
näyttöaluetta.
Tekstin näyttöalue
Näppäimistöalue
Näppäimistön valinta
Kameraan tutustuminen 13
❚❚ Valikoissa liikkuminen
Pyyhkäise ylös tai alas vierittääksesi.
Kosketa valikkokuvaketta valitaksesi
valikon.
Kosketa valikon kohtia näyttääksesi
asetukset ja kosketa kuvakkeita tai
liukusäätimiä muuttaaksesi niitä.
Poistu muuttamatta asetuksia
koskettamalla Z-painiketta.
D Kosketusnäyttö
Kosketusnäyttö reagoi staattiseen sähköön, eikä se välttämättä reagoi, jos
se peitetään muiden valmistajien suojakalvoilla tai sitä kosketetaan kynsillä
tai käsineet kädessä tai jos sitä kosketetaan yhtä aikaa useasta kohdasta. Älä
käytä liikaa voimaa tai kosketa näyttöä terävillä esineillä.
A Kosketusohjainten käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen
Kosketusohjaimet voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä asetusvalikon
Kosketusohjaimet-asetuksella (0 305).
14 Kameraan tutustuminen
DISP-painike
Käytä DISP-painiketta näyttääksesi tai
piilottaaksesi ilmaisimia näytöllä tai
etsimessä.
❚❚ Valokuvatila
Valokuvatilassa DISP-painikkeen painaminen selaa näyttöä
seuraavasti:
Ilmaisimet päällä
Yksinkertaistettu näyttö
Histogrammi 1
Salamatiedot 2, 3
Tietonäyttö 2
Näennäishorisontti
1 Ei näytetä, kun Pois on valittu mukautettuun asetukseen d8 (Käytä aset.
reaaliaikanäkymässä) tai Päällä on valittuna kohtaan Sulautus
kuvattaessa päällekkäisvalotustilassa.
2 Ei näy etsimessä.
3 Näytetään, kun lisävarusteena saatava salamalaite SB-5000, SB-500, SB-400
tai SB-300 on kiinnitettynä varusteluistiin tai kun langaton kauko-ohjain
WR-R10 ohjaa salamalaitetta radio-ohjatulla salaman ohjauksella.
Kameraan tutustuminen 15
❚❚ Elokuvatila
Elokuvatilassa DISP-painikkeen painaminen selaa näyttöä
seuraavasti:
Ilmaisimet päällä
Yksinkertaistettu näyttö
Näennäishorisontti
Histogrammi
16 Kameraan tutustuminen
Sivuvalitsin
Käytä sivuvalitsinta ohjaussauvan tavoin
valitaksesi tarkennuspisteen tai paina
sivuvalitsimen keskustaa lukitaksesi
tarkennuksen ja valotuksen (0 89, 90).
AF-ON-painike
Automaattitarkennustilassa
AF-ON-painikkeella voidaan tarkentaa.
Komentokiekot
Käytä komentokiekkoja säätääksesi
suljinaikaa tai aukkoa tai yhdessä muiden
painikkeiden kanssa muuttaaksesi
kameran asetuksia.
Sivukomentokiekko
Pääkomentokiekko
Kameraan tutustuminen 17
G-painike
Näytä valikot painamalla G-painiketta.
1
2
3
4
5
6
7
8
1 D: Toistovalikko ............................ 154
2 C: Valokuvausvalikko .................. 160
9
3 1: Elokuvausvalikko...................... 238
4 A: Mukautettujen asetusten
valikko ............................................. 247
5 B: Asetusvalikko.............................. 293
6 N: Muokkausvalikko..................... 314
7 O/m: Oma valikko tai viimeisimmät
asetukset (oletuksena oma
valikko) ............................................ 331
8 d: Ohjekuvake...................................20
9 Nykyiset asetukset.......................... 143
❚❚ Valikoiden käyttö
Voit liikkua valikoissa käyttämällä monivalitsinta ja J-painiketta.
1: Siirrä kohdistinta ylös
J: Valitse korostettu
kohta
4: Peruuta ja palaa
edelliseen valikkoon
2: Valitse korostettu kohta
tai näytä alivalikko
3: Siirrä kohdistinta alas
18 Kameraan tutustuminen
1 Korosta nykyisen valikon
kuvake.
Korosta nykyisen valikon
kuvake painamalla 4.
2 Valitse valikko.
Valitse haluamasi valikko painamalla 1 tai 3.
3 Siirrä kohdistin
valitsemaasi valikkoon.
Siirrä kohdistin valitsemaasi
valikkoon painamalla 2.
4 Korosta valikon kohta.
Korosta valikon kohta
painamalla 1 tai 3
(harmaina näkyvät kohteet
eivät ole tällä hetkellä
käytettävissä, eikä niitä voi
valita).
Kameraan tutustuminen 19
5 Näytä asetukset.
Näytä valitsemasi valikon
kohdan asetukset
painamalla 2.
6 Korosta asetus.
Korosta asetus painamalla
1 tai 3 (harmaina näkyvät
kohteet eivät ole tällä
hetkellä käytettävissä, eikä
niitä voi valita).
7 Valitse korostettu kohta.
Valitse korostettu kohta painamalla J. Poistu
tekemättä valintaa painamalla G-painiketta.
Poistu valikoista ja palaa kuvaustilaan painamalla
laukaisin puoleenväliin.
Voit liikkua valikoissa myös kosketusohjaimilla (0 14).
A d (Ohje) -kuvake
Jos d-kuvake näkyy näytön vasemmassa alakulmassa, kulloinkin valittuna
olevan asetuksen kuvausta voi tarkastella painamalla W (Q) -painiketta.
Paina 1 tai 3 vierittääksesi tekstiä tai paina W (Q) -painiketta uudelleen
palataksesi valikoihin.
20 Kameraan tutustuminen
i-painike (i-kuvake)
Pääset säätämään usein käytettyjä asetuksia nopeasti painamalla
i-painiketta tai koskettamalla näytön i-kuvaketta.
tai
Kosketa haluamaasi kohdetta tai korosta
kohteita ja paina J tarkastellaksesi
asetuksia. Voit myös säätää asetuksia
korostamalla kohteita ja kiertämällä
komentokiekkoja. Valokuvatilassa näkyvät
kohteet (0 93) poikkeavat elokuvatilassa
näkyvistä kohteista (0 114).
A Toiston i-valikko
Paina i-painiketta toiston aikana näyttääksesi
tilannekohtaisen valikon usein käytetyistä
toistoasetuksista.
Kameraan tutustuminen 21
❚❚ i-valikon mukauttaminen
Valokuvatilan i-valikossa näkyvät kohteet voidaan valita
käyttämällä mukautettua asetusta f1 (Mukauta i-valikkoa).
1 Valitse mukautettu asetus f1.
Korosta mukautettujen asetusten
valikossa mukautettu asetus f1
(Mukauta i-valikkoa) ja paina J
(katso lisätietoja valikkojen
käyttämisestä kohdasta “G-painike”,
0 18).
2 Valitse sijainti.
Korosta valikon sijainti, jota haluat
muokata, ja paina J.
3 Valitse asetus.
Korosta haluamasi asetus ja paina J
määrittääksesi sen valittuun sijaintiin ja
palaa vaiheessa 2 esitettyyn valikkoon.
Toista vaiheet 2 ja 3 tarpeen mukaan.
4 Poistu.
Paina G-painiketta tallentaaksesi muutokset ja poistu.
22 Kameraan tutustuminen
A Asetukset, jotka voidaan määrittää i-valikkoon
Seuraavat asetukset voidaan määrittää i-valikkoon valokuvatilaa varten:
• Suljintyyppi
• Salaman korjaus
• Valitse kuva-ala
• Käytä aset.
• Tarkennustila
• Kuvanlaatu
reaaliaikanäkymässä
• Tarkennusaluetila
• Kuvakoko
• Zoomaus jaetussa
• Tärinänvaimennus
• Valotuksen korjaus
näytössä
• Automaattinen
• ISOhaarukointi
• Ääriviivakorostukset
herkkyysasetukset
• Päällekkäisvalotus
• Näytön/etsimen
• Valkotasapaino
kirkkaus
• Aseta Picture Control • HDR (laaja dynaam.
alue)
• Bluetooth-yhteys
• Väriavaruus
• Aktiivinen D-Lighting • Äänetön valokuvaus • Wi-Fi-yhteys
• Kuvanottotapa
• Kohinan väh. kun
• Mukaut. ohjauksen
pitkä valotus
määritys
• Kohinan väh. kun
• Valotuksen viivetila
suuri ISO
• Mittaus
• Salamatila
Elokuvatilan i -valikkoa voidaan mukauttaa mukautetulla asetuksella g1
(Mukauta i-valikkoa); käytettävissä olevat asetukset eroavat
valokuvatilassa käytettävissä olevista asetuksista.
Kameraan tutustuminen 23
Toimintopainikkeet (Fn1 ja Fn2)
Fn1- ja Fn2-painikkeiden avulla pääset myös
Fn1-painike
nopeasti käyttämään valittuja asetuksia
kuvauksen aikana. Näille painikkeille
määritetyt asetukset voidaan valita
mukautetulla asetuksella f2 (Mukaut.
ohjauksen määritys), ja valittua asetusta
voidaan säätää joko painamalla painiketta
Fn2-painike
tai painamalla painiketta ja kiertämällä
komentokiekkoja. Oletusasetuksilla
Fn1-painiketta käytetään valkotasapainon säätämistä varten ja
Fn2-painiketta tarkennus- ja tarkennusaluetilojen valitsemiseen.
❚❚ Toimintopainikkeiden mukauttaminen
Toimintopainikkeiden toiminnot valokuvatilassa valitaan
mukautetulla asetuksella f2 (Mukaut. ohjauksen määritys).
1 Valitse mukautettu asetus f2.
Korosta mukautettujen asetusten
valikossa mukautettu asetus f2
(Mukaut. ohjauksen määritys) ja
paina J (katso lisätietoja valikkojen
käyttämisestä kohdasta “G-painike”,
0 18).
24 Kameraan tutustuminen
2 Valitse painike.
Korosta haluamasi painikkeen asetus ja
paina J. Valitse Fn1-painike valitaksesi
Fn1-painikkeen tehtävän tai valitse
Fn2-painike valitaksesi Fn2-painikkeen
tehtävän.
3 Valitse asetus.
Korosta haluamasi asetus ja paina J
määrittääksesi sen valitulle painikkeelle
ja palaa vaiheessa 2 esitettyyn
valikkoon. Toista vaiheet 2 ja 3
valitaksesi jäljellä olevan painikkeen
tehtävän.
4 Poistu.
Paina G-painiketta tallentaaksesi muutokset ja poistu.
Kameraan tutustuminen 25
A Tehtävät, jotka voidaan määrittää toimintopainikkeille
Toimintopainikkeille voidaan määrittää seuraavat asetukset
valokuvatilassa:
• Synkronoidun
• Salamatila / Salaman
• AF-ON
laukaisun valinta
korjaus
• Vain AF-lukitus
• Tarkennustila/
• + NEF (RAW)
• AE-lukitus (pito)
tarkennusaluetila
• Rajausruudukon
• AE-lukitus (palautus
näyttö
• Automaattinen
laukaistaessa)
• Zoom päällä/pois
haarukointi
• Vain AE-lukitus
• OMA VALIKKO
• Päällekkäisvalotus
• AE/AF-lukitus
• OMAN VALIKON 1.
• HDR (laaja dynaam.
• Salamavalon lukitus
alue)
kohta
• cEi käytössä /
• Valotuksen viivetila
• Toisto
käytössä
• Suljinajan ja aukon
• Suojaa
• Katsele
lukitus
• Valitse kuva-ala
• Matriisimittaus
• Keskustapainotteinen • Kuvanlaatu/kuvakoko • Ääriviivakorostukset
• Luokittelu
• Valkotasapaino
• Pistemittaus
• Huippuvalopainottei- • Aseta Picture Control • Valitse ei-CPUobjektiivin nro
• Aktiivinen D-Lighting
nen
• Ei mitään
• Mittaus
• Haarukointisarja
Toimintopainikkeiden tehtävät elokuvatilassa voidaan valita mukautetulla
asetuksella g2 (Mukaut. ohjauksen määritys); käytettävissä olevat
asetukset poikkeavat valokuvatilassa käytettävissä olevista asetuksista.
26 Kameraan tutustuminen
Aluksi
Suorita loppuun tämän luvun vaiheet ennen kuin otat kuvia
ensimmäistä kertaa.
Kiinnitä kameran hihna
Kameran mukana toimitetaan hihna; lisähihnoja on saatavilla
erikseen. Kiinnitä hihna tiukasti kamerassa oleviin kiinnikkeisiin.
Aluksi 27
Lataa akku
Akku voidaan ladata mukana toimitetulla akkulaturilla tai
verkkovirtalaturilla EH-7P (EH-7P toimitetaan Z 7:n mukana, ja sen
voi ostaa erikseen mallia Z 6 varten).
D Akku ja laturi
Lue kohdissa “Turvallisuudesta” (0 xvi) ja “Kameran ja akun hoito:
varoitukset” (0 426) mainitut varoitukset ja varotoimenpiteet ja ota ne
huomioon.
Akkulaturi
Aseta mukana toimitettu EN-EL15b-akku paikalleen ja kytke laturi
pistorasiaan. Maasta tai alueesta riippuen laturin mukana
toimitetaan joko verkkopistokesovitin tai virtajohto.
• Verkkopistokesovitin: Aseta verkkopistokesovitin laturin virtajohdon
liitäntään (q). Työnnä verkkopistokesovittimen salpaa kuvan
mukaisesti (w) ja kierrä sovitinta 90° kiinnittääksesi sen paikalleen
(e). Aseta akku laturiin ja kytke laturi pistorasiaan.
Verkkopistokesovittimen salpa
• Virtajohto: Kytke virtajohto niin, että pistoke on kuvan mukaisessa
asennossa, aseta sitten akku paikalleen ja kytke johto pistorasiaan.
28 Aluksi
CHARGE (LATAA) -merkkivalo vilkkuu, kun akku latautuu. Tyhjän akun
lataaminen täyteen kestää noin kaksi tuntia ja 35 minuuttia.
Akku latautuu
Lataus valmis
Verkkovirtalaturit
Kameraan asetetut EN-EL15b-litiumioniakut latautuvat, kun kamera
on liitetty verkkovirtalaturiin EH-7P (EH-7P:tä ei voi käyttää
EN-EL15a- ja EN-EL15-akkujen kanssa; käytä sen sijaan mukana
toimitettua akkulaturia MH-25a). Tyhjän akun lataaminen täyteen
kestää noin 2 tuntia ja 35 minuuttia. Huomaa, että verkkovirtalaturit
toimitetaan pistokesovittimeen kiinnitettynä niissä maissa, joissa
sovitinta tarvitaan; pistokesovittimen muoto vaihtelee myyntimaan
mukaan.
1 Aseta EN-EL15b-akku kameraan
(0 32).
Aluksi 29
2 Kun olet varmistanut, että kamera on pois päältä, liitä
verkkolaite ja kytke sovitin paikalleen. Työnnä pistoke tai
pistokesovitin suoraan pistorasiaan sen sijaan, että se olisi
kulmassa, ja noudata samaa varotoimenpidettä irrotettaessa
verkkovirtalaturia.
CHARGE (LATAUS) -merkkivalo
Pistorasia
Verkkovirtalaturi EH-7P
Kameran CHARGE (LATAUS) -merkkivalo palaa kellertävänä, kun
lataus on käynnissä, ja kytkeytyy pois päältä, kun lataus on
valmis. Huomaa, että vaikka kameraa voidaan käyttää sen ollessa
liitettynä, akku ei lataudu eikä kamera saa virtaa
verkkovirtalaturista kameran ollessa päällä.
3 Irrota verkkovirtalaturi pistorasiasta, kun lataus on valmis.
30 Aluksi
D CHARGE (LATAUS) -merkkivalo
Jos akku ei lataudu verkkovirtalaturilla esimerkiksi siksi, että akku ei ole
yhteensopiva tai kameran lämpötila on korkea, CHARGE (LATAUS) -merkkivalo
vilkkuu nopeasti noin 30 sekuntia ja sitten sammuu. Jos CHARGE (LATAUS) merkkivalo on pois päältä, eikä akku näytä latautuvan, kytke kamera päälle
ja tarkista akun varaustaso.
Aluksi 31
Aseta akku ja muistikortti paikoilleen
Ennen kuin asetat tai poistat akun tai muistikortteja, varmista että
kameran virtakytkin on OFF -asennossa. Aseta akku paikalleen kuvan
osoittamassa asennossa pitämällä oranssia akkusalpaa painettuna
sivuun akun avulla. Salpa lukitsee akun paikalleen, kun akku on
työnnetty kokonaan sisään.
Akkusalpa
64GB
Pitele muistikorttia kuvan osoittamassa suunnassa ja liu’uta sitä
suoraan muistikortin paikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
32 Aluksi
D Akun poistaminen
Irrota akku, kytke kamera pois päältä ja avaa
akkutilan kansi. Vapauta akku painamalla
akkusalpaa nuolen osoittamaan suuntaan ja
poista akku sitten käsin.
D Muistikorttien poistaminen
Varmista ensin, että muistikortin merkkivalo on
sammunut, sammuta kamera, avaa
muistikorttipaikan kansi ja paina korttia
sisäänpäin ponnauttaaksesi sen ulos (q). Sen
jälkeen voit poistaa muistikortin käsin (w).
Aluksi 33
Akun varaustaso
Akun varaustaso näkyy kuvausnäytössä ja ohjauspaneelissa, kun
kamera on päällä.
Näyttö
Etsin
Ohjauspaneeli
Akun varaustason näyttö muuttuu sitä mukaa kuin akun varaustaso
laskee kuvakkeesta L kuvakkeeseen K, J, I ja lopulta
kuvakkeeseen H. Kun akun taso laskee tasolle H, keskeytä kuvaus
ja lataa akku tai ota esiin vara-akku. Kun akku on tyhjä, H-kuvake
vilkkuu; lataa akku tai aseta kameraan täyteen ladattu vara-akku.
Jäljellä olevien kuvien määrä
Kameran ollessa päällä kuvausnäytössä ja ohjauspaneelissa näkyy,
montako valokuvaa nykyisillä asetuksilla voidaan ottaa (jos arvo on
yli 1 000, se pyöristetään alaspäin lähimpään satalukuun; esim. arvot
välillä 1 400 ja 1 499 näytetään arvona 1,4 k).
Näyttö
34 Aluksi
Etsin
Ohjauspaneeli
D Muistikortit
• Muistikortit voivat olla käytön jälkeen kuumia. Ole varovainen
poistaessasi muistikortteja kamerasta.
• Sammuta kamera, ennen kuin asetat tai poistat muistikortteja. Älä poista
muistikortteja kamerasta, sammuta kameraa tai poista tai irrota
virtalähdettä kortin alustamisen tai tietojen tallentamisen, poistamisen tai
tietokoneelle tai muuhun laitteeseen kopioimisen aikana. Näiden
varotoimien noudattamatta jättäminen voi johtaa tietojen
menettämiseen tai kameran tai kortin vahingoittumiseen.
• Älä koske kortin liittimiin sormilla tai metalliesineillä.
• Älä pudota tai taivuta muistikorttia äläkä altista sitä voimakkaille iskuille.
• Älä käsittele kortin koteloa voimalla. Tämän varotoimen noudattamatta
jättäminen voi vahingoittaa korttia.
• Älä altista korttia vedelle, kuumuudelle, runsaalle kosteudelle tai suoralle
auringonvalolle.
• Älä alusta muistikortteja tietokoneessa.
D Ei muistikorttia
Jos kamerassa ei ole muistikorttia, “ei muistikorttia” -ilmaisin ilmestyy
kuvausnäyttöön ja [–E–] näkyy sekä ohjauspaneelissa että kuvausnäytössä.
Aluksi 35
Kiinnitä objektiivi
Kameraa voidaan käyttää Z-kiinnitteisten objektien kanssa. Ennen
kuin kiinnität tai irrotat objektiiveja, varmista, että kameran
virtakytkin on OFF-asennossa. Varo, ettei kameraan pääse pölyä, kun
objektiivi tai rungon suojus irrotetaan, ja irrota objektiivin suojus
ennen kuvien ottamista. Tämän käyttöoppaan esimerkkikuvissa
käytetään yleisesti NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S -objektiivia.
Irrota kameran
rungon suojus
Irrota objektiivin takasuojus
Kiinnitysmerkki (kamera)
G
Älä koske
kuvakennoon
tai objektiivin
liittimiin.
Kohdista
kiinnitysmerkit
Kiinnitysmerkki (objektiivi)
Kierrä objektiivia kuvan mukaisesti, kunnes se napsahtaa paikalleen
36 Aluksi
D F-bajonettiobjektiivit
Varmista, että olet kiinnittänyt FTZ-bajonettisovittimen (toimitetaan
mukana tai saatavilla erikseen, 0 455) ennen kuin käytät
F-bajonettiobjektiiveja. Jos yrität kiinnittää F-bajonettiobjektiiveja suoraan
kameraan, objektiivi tai kuvakenno voi vahingoittua.
D Objektiivien irrottaminen
Varmista, että kamera on pois päältä, ennen
kuin irrotat tai vaihdat objektiiveja. Irrota
objektiivi pitämällä objektiivin
vapautuspainiketta (q) painettuna ja
kiertämällä objektiivia myötäpäivään (w). Kun
olet irrottanut objektiivin, aseta objektiivin
suojukset ja kameran rungon suojus
paikoilleen.
Aluksi 37
Valitse kieli ja aseta kello
Asetusvalikon kieliasetus korostetaan automaattisesti, kun valikot
näytetään ensimmäistä kertaa. Valitse kieli ja aseta kameran kello.
1 Kytke kamera päälle.
Kierrä virtakytkin asetukseen ON.
2 Valitse Kieli (Language)
asetusvalikosta.
Paina G-painiketta näyttääksesi
kameran valikot ja korosta sitten Kieli
(Language) asetusvalikossa ja paina 2
(katso lisätietoja valikoiden
käyttämisestä kohdasta “G-painike”,
0 18).
3 Valitse kieli.
Paina 1 tai 3 korostaaksesi haluamasi kielen ja paina J
(käytettävissä olevat kielet vaihtelevat sen maan tai alueen
mukaan, josta kamera on alunperin ostettu).
38 Aluksi
4 Valitse Aikavyöhyke ja päivämäärä.
Korosta Aikavyöhyke ja päivämäärä
ja paina 2.
5 Valitse aikavyöhyke.
Valitse Aikavyöhyke ja valitse nykyinen
aikavyöhykkeesi (näytössä näkyy
valittuja kaupunkeja valituilla alueilla
sekä valitun aikavyöhykkeen ja UTC:n
välinen aikaero). Tallenna muutokset
painamalla J ja palaa aikavyöhyke ja
päivämäärä -valikkoon.
6 Kytke kesäaika päälle tai pois päältä.
Valitse Kesäaika ja korosta sitten Päällä
tai Pois ja paina J. Asetuksen Päällä
valitseminen siirtää kelloa eteenpäin
yhdellä tunnilla.
7 Aseta kello.
Valitse Päivämäärä ja aika ja käytä
monivalitsinta asettaaksesi kellon.
Paina J, kun kameran kello on asetettu
nykyiseen päivämäärään ja aikaan
(huomaa, että kamera käyttää
24-tuntista kelloa).
Aluksi 39
8 Valitse päiväysmuoto.
Valitse, missä järjestyksessä vuosi,
kuukausi ja päivä näkyvät valitsemalla
Päiväysmuoto, ja korosta sitten
haluamasi asetus ja paina J.
9 Poistu kuvaustilaan.
Poistu kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
D t (“Kelloa ei asetettu”) -kuvake
Kameran kello toimii erillisellä ladattavalla virtalähteellä, joka alkaa
tarvittaessa latautua, kun pääakku on asennettuna kameraan. Kahden
päivän lataus antaa kellolle virtaa noin kuukaudeksi. Jos t-kuvake vilkkuu
näytössä, kello on nollattu ja uusiin valokuviin tallentuu väärä päivämäärä
ja aika. Käytä asetusvalikon asetusta Aikavyöhyke ja päivämäärä >
Päivämäärä ja aika asettaaksesi kelloon oikean kellonajan ja päivämäärän
(0 295).
A SnapBridge
Käytä SnapBridge-sovellusta synkronoidaksesi kameran kellon
älypuhelimen tai tabletin (älylaitteen) kellon kanssa. Katso lisätietoja
SnapBridge-sovelluksen verkko-ohjeesta.
40 Aluksi
Perusvalokuvaus ja -toisto
Tässä luvussa kerrotaan perustiedot valokuvien ottamisesta ja
katselusta.
Valokuvien ottaminen (b-tila)
Noudata alla olevia ohjeita ottaaksesi valokuvia b (automaatti)tilassa, joka on automaattinen “tähtää ja kuvaa” -tila, jossa kamera
säätää suurinta osaa asetuksista vastaamaan kuvausolosuhteita.
1 Kytke kamera päälle.
Näytön ja ohjauspaneelin valot
kytkeytyvät päälle.
2 Valitse valokuvatila.
Kierrä valokuva-/
elokuvatilan valitsin
sijaintiin C.
D Objektiivit, joissa on sisäänvedettävät putket
Objektiivit, joissa on sisäänvedettävät putket,
on pidennettävä ennen käyttöä. Kierrä
objektiivin zoomausrengasta kuvan
mukaisesti, kunnes se napsahtaa paikalleen
pidennettyyn asemaansa.
Perusvalokuvaus ja -toisto 41
3 Valitse b-tila.
Tilanvalitsin
Paina kameran päällä olevaa
tilanvalitsimen lukituksen
vapautinta ja kierrä samalla
tilanvalitsin sijaintiin b.
Tilanvalitsimen lukituksen vapautin
4 Valmistele kamera.
Tartu kädensijaan oikealla kädellä ja tue kameran runkoa tai
objektiivia vasemmalla kädellä. Vie kyynärpääsi kylkiäsi vasten.
Valokuvien rajaaminen etsimessä
Maisemasuunta (vaaka)
Muotokuvasuunta (pysty)
Valokuvien rajaaminen näytössä
Maisemasuunta (vaaka)
42 Perusvalokuvaus ja -toisto
Muotokuvasuunta (pysty)
5 Rajaa valokuva.
Rajaa kuva ja käytä sivuvalitsinta tai
monivalitsinta sijoittaaksesi
tarkennuspisteen kohteesi päälle.
Tarkennuspiste
6 Tarkenna.
Tarkenna painamalla laukaisin
puoleenväliin tai painamalla AF-ONpainiketta (tarkennusapuvalo saattaa
syttyä, jos kohde on heikosti valaistu).
Kun AF-S on valittu tarkennustilaksi,
tarkennuspiste näkyy vihreänä, jos
kamera pystyy tarkentamaan; jos
kamera ei pysty tarkentamaan,
tarkennuspiste vilkkuu punaisena.
D Tarkennusapuvalo
Älä peitä tarkennusapuvaloa, kun se palaa.
Perusvalokuvaus ja -toisto 43
7 Kuvaa.
Paina laukaisin kevyesti pohjaan asti
ottaaksesi valokuvan (voit ottaa kuvan
myös koskettamalla näyttöä: kosketa
kohdetta tarkentaaksesi ja nosta
sormesi, jolloin suljin laukaistaan).
Muistikortin merkkivalo palaa, kun
valokuvaa tallennetaan muistikortille.
Älä ota muistikorttia ulos tai poista tai
irrota virtalähdettä, ennen kuin
merkkivalo on sammunut ja tallennus on
päättynyt.
Muistikortin merkkivalo
D Valmiustila-ajastin
Jos mitään toimintoja ei suoriteta noin
30 sekuntiin, näyttö himmenee muutamaa
sekuntia ennen kuin näyttö, etsin ja
ohjauspaneeli sammuvat akun kulumisen
vähentämiseksi. Paina laukaisin puoleenväliin
aktivoidaksesi näytön uudelleen. Valmiustilaajastimen automaattista laukeamista
edeltävän ajan voi valita mukautetulla asetuksella c3 (Virrankatkaisun
viive) > Valmiustila-ajastin.
44 Perusvalokuvaus ja -toisto
Elokuvien kuvaaminen (b-tila)
b (automaatti)-tilaa voidaan käyttää myös elokuvien
yksinkertaiseen “tähtää ja kuvaa” -tallennukseen.
1 Kytke kamera päälle.
Näytön ja ohjauspaneelin valot
kytkeytyvät päälle.
2 Valitse elokuvatila.
Kierrä valokuva-/
elokuvatilan valitsin
sijaintiin 1. Huomaa, että
lisävarusteena saatavia
salamalaitteita ei voi käyttää,
kun kamera on elokuvatilassa.
3 Valitse b-tila.
Paina kameran päällä olevaa
tilanvalitsimen lukituksen
vapautinta ja kierrä samalla
tilanvalitsin sijaintiin b.
Tilanvalitsin
Tilanvalitsimen lukituksen vapautin
Perusvalokuvaus ja -toisto 45
4 Aloita tallennus.
Aloita tallennus painamalla elokuvan
tallennuspainiketta. Tallennuksen
aikana kamera näyttää tallennuksen
ilmaisimen ja jäljellä olevan ajan.
Kameralla voidaan tarkentaa uudelleen
Elokuvan tallennuspainike
milloin tahansa tallennuksen aikana
painamalla AF-ON-painiketta tai
Tallennuksen ilmaisin
koskettamalla näytöllä näkyvää
kohdetta. Ääni tallennetaan
yhdysrakenteisella mikrofonilla; älä
peitä mikrofonia tallennuksen aikana.
Jäljellä oleva aika
5 Lopeta tallennus.
Lopeta tallennus painamalla uudelleen
elokuvan tallennuspainiketta.
Muistikortin merkkivalo palaa, kun
kamera tallentaa elokuvaa
muistikortille. Älä ota muistikorttia ulos
tai poista tai irrota virtalähdettä, ennen
kuin merkkivalo on sammunut ja
tallennus on päättynyt.
Muistikortin merkkivalo
D 0-kuvake
0-kuvake osoittaa, että elokuvia ei voi tallentaa.
46 Perusvalokuvaus ja -toisto
Elokuvatilassa valokuvia voidaan ottaa
keskeyttämättä tallennusta painamalla
laukaisin kokonaan pohjaan asti.
C-kuvake vilkkuu näytössä, kun valokuva
otetaan.
D Valokuvien ottaminen elokuvatilassa
Huomaa, että valokuvia voi ottaa, vaikka kohde ei olisi tarkennettuna.
Valokuvat tallennetaan hienom-laatuisina JPEG-muodossa ja niillä mitoilla,
jotka ovat valittuna elokuvan kuvakooksi. Sarjakuvaustiloissa tallennuksen
ollessa keskeytettynä kuvausnopeus vaihtelee kohtaan Kuvakoko/
kuvataajuus valitun asetuksen mukaan, mutta vain yksi valokuva otetaan
joka kerta, kun laukaisinta painetaan tallennuksen ollessa käynnissä. Kunkin
elokuvan kohdalla voidaan kuvata enintään 50 valokuvaa.
D Kuvauksen aikana
Näytöllä saattaa näkyä välkyntää, juovia tai vääristymiä sellaisten
valokuvien ja elokuvien tapauksessa, jotka on kuvattu loisteputki-,
elohopeahöyrylamppu- tai natriumlamppuvalossa tai liikkuvien kohteiden
kohdalla, etenkin jos kameraa panoroidaan vaakasuunnassa tai kohde
liikkuu nopeasti vaakasuunnassa kuvan poikki. Myös epätasaisia reunoja,
väripoikkeamia, moiré-ilmiötä ja kirkkaita pisteitä saattaa esiintyä. Kirkkaita
alueita tai juovia saattaa näkyä kuvan joillain alueilla, joilla on välkkyviä
kylttejä tai muita katkonaisia valonlähteitä, tai jos strobovalo tai jokin muu
kirkas, hetkellinen valonlähde valaisee kohteen hetkeksi, kun taas kohinaa
(satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja) ja odottamattomia
värejä voi esiintyä, jos lähennät objektiivin kautta näkyvään näkymään.
Elokuvan tallennuksen aikana voi ilmentyä välkyntää sähköistä aukkoa
käytettäessä.
Vältä osoittamasta kameralla aurinkoon tai muihin voimakkaisiin
valonlähteisiin. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi
vahingoittaa kameran sisäisiä virtapiirejä.
Perusvalokuvaus ja -toisto 47
D Elokuvien tallennus
Tallennus päättyy automaattisesti, kun enimmäispituus saavutetaan tai
muistikortti täyttyy, tai jos objektiivi irrotetaan, jokin muu tila valitaan, tai
valokuva-/elokuvatilan valitsinta kierretään sijaintiin C. Huomaa, että
yhdysrakenteinen mikrofoni saattaa tallentaa ääniä, joita kuuluu kamerasta
tai objektiivista tärinänvaimennuksen, automaattitarkennuksen tai aukon
muuttamisen aikana.
48 Perusvalokuvaus ja -toisto
Perustoisto
Kameralla voi katsella valokuvia ja elokuvia.
1 Paina K-painiketta.
Kuva tulee näyttöön.
2 Näytä lisää kuvia.
Paina 4 tai 2 näyttääksesi muita kuvia.
Kun näytössä näkyy kuvia, voit
tarkastella muita kuvia sipaisemalla
näyttöä sormella vasemmalle tai
oikealle. Lopeta toisto ja palaa
kuvaustilaan painamalla laukaisin puoleenväliin.
Elokuvien katseleminen
Elokuvat on merkitty 1-kuvakkeella. Aloita toisto koskettamalla
a-kuvaketta tai painamalla J; nykyinen sijainti näkyy elokuvan
edistymispalkissa.
1-kuvake
Pituus
a-kuvake
Nykyinen sijainti/kokonaispituus
Elokuvan Voimakedistymis- kuus
palkki
Opas
Perusvalokuvaus ja -toisto 49
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
Toiminto
Keskeytä
Kuvaus
Paina 3 pysäyttääksesi toiston.
Paina J jatkaaksesi toistoa, kun toisto on pysäytetty tai
Toista
kun sitä kelataan taaksepäin/eteenpäin.
Paina 4 kelataksesi taaksepäin tai 2 kelataksesi
eteenpäin. Nopeus kasvaa jokaisella painalluksella
asteikolla 2×–4×–8×–16×; pidä painiketta painettuna
siirtyäksesi elokuvan alkuun tai loppuun (ensimmäinen
Kelaa taaksepäin/ kuva on merkitty näytön oikeassa yläkulmassa
eteenpäin
näkyvällä h-kuvakkeella ja viimeinen kuva ikuvakkeella). Jos toisto on pysäytetty, elokuvaa
kelataan taaksepäin tai eteenpäin yksi kuva kerrallaan;
pidä painiketta painettuna kelataksesi jatkuvasti
taaksepäin tai eteenpäin.
Aloita hidastettu
Aloita hidastettu toisto painamalla 3, kun elokuva on
toisto
pysäytetty.
Kierrä pääkomentokiekkoa yhden porrastuksen verran
Ohita 10 s
hypätäksesi 10 s eteenpäin tai taaksepäin.
Siirry viimeiseen tai Kierrä sivukomentokiekkoa hypätäksesi viimeiseen tai
ensimmäiseen kuvaan ensimmäiseen kuvaan.
Säädä
Nosta äänenvoimakkuutta painamalla X ja laske
äänenvoimakkuutta painamalla W (Q).
Tarkastellaksesi elokuvan muokkausasetuksia keskeytä
Rajaa elokuvaa
toisto ja paina i-painiketta.
Poistu
Paina 1 tai K poistuaksesi täyskuvatoistoon.
Palaa kuvaustilaan Poistu kuvaustilaan painamalla laukaisin puoleenväliin.
50 Perusvalokuvaus ja -toisto
Tarpeettomien kuvien poistaminen
Poista nykyinen kuva painamalla O-painiketta. Huomaa, että
poistettuja kuvia ei voi palauttaa.
1 Tuo näyttöön kuva, jonka haluat
poistaa.
Tuo näyttöön valokuva tai elokuva,
jonka haluat poistaa, kohdassa
“Perustoisto” esitetyllä tavalla (0 49).
2 Poista elokuva.
Paina O-painiketta. Vahvistusikkuna
tulee näkyviin; paina uudelleen
O-painiketta poistaaksesi kuvan ja
palataksesi toistoon. Paina K
poistuaksesi poistamatta kuvaa.
A Poista
Käytä toistovalikon asetusta Poista poistaaksesi valitut kuvat, kaikki
valittuina päivinä otetut kuvat tai kaikki muistikortin valitussa sijainnissa
olevat kuvat.
Perusvalokuvaus ja -toisto 51
Perusasetukset
Tässä luvussa kuvataan peruskuvauksen ja -toiston asetukset.
Tarkennus
Tarkennusta voidaan säätää automaattisesti, käsisäätönä tai
käyttämällä kosketusohjaimia. Kameran tarkennustapa riippuu
valitsemastasi tarkennustilasta ja tarkennusaluetilasta.
Tarkennustilan valitseminen
Tarkennustila ohjaa kameran tarkennusta.
Tarkennustila voidaan valita käyttämällä
asetuksen Tarkennustila kohtia
i-valikossa ja valokuvaus- ja
elokuvausvalikoissa (0 113, 189, 243).
Oletusasetuksilla tarkennustila voidaan
valita myös pitämällä Fn2-painiketta painettuna ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa (0 24).
Asetus
AF-S
Kuvaus
Paikallaan olevien kohteiden kuvaamiseen. Tarkenna
painamalla laukaisin puoleenväliin. Jos kamera pystyy
tarkentamaan, tarkennuspiste muuttuu punaisesta
vihreäksi; tarkennus lukittuu, kun laukaisin painetaan
Kertatarkennus
puoleenväliin. Jos kamera ei pysty tarkentamaan,
tarkennuspiste vilkkuu punaisena. Oletusasetuksilla
suljin voidaan laukaista vain, jos kamera pystyy
tarkentamaan (tarkennuksen ensisijaisuus).
52 Perusasetukset
Asetus
AF-C
Jatkuva
tarkennus
AF-F
Kokoaik. automaattitarkennus
MF
Käsitarkennus
Kuvaus
Liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Kamera tarkentaa
jatkuvasti, kun laukaisinta pidetään painettuna
puoleenväliin; jos kohde liikkuu, kamera ennustaa
lopullisen etäisyyden kohteeseen ja säätää
tarkennusta tarvittaessa. Oletusasetuksilla suljin
voidaan laukaista riippumatta siitä, onko kohde
tarkennettu (laukaisun ensisijaisuus).
Kamera säätää tarkennusta jatkuvasti suhteessa
kohteen liikkeeseen tai sommittelun muutoksiin. Kun
laukaisin painetaan puoleenväliin, tarkennuspiste
muuttuu punaisesta vihreäksi ja tarkennus lukittuu.
Tämä asetus on käytettävissä vain elokuvatilassa.
Tarkenna käsisäätönä (0 61). Suljin voidaan laukaista
riippumatta siitä, onko kohde tarkennettuna.
D Automaattitarkennus
Näyttö saattaa kirkastua tai tummentua kameran tarkentaessa, ja
tarkennuspiste saattaa joskus näkyä vihreänä, vaikka kamera ei pysty
tarkentamaan. Kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan
automaattitarkennuksella seuraavissa tilanteissa:
• Kohteessa on viivoja, jotka ovat yhdensuuntaisia kuvan pitkän sivun
kanssa.
• Kohteen kontrasti on heikko.
• Tarkennuspisteessä olevassa kohteessa on alueita, joiden kirkkaudessa on
merkittäviä kontrasteja, tai se sisältää kohdevalon tai neonkyltin tai muun
valonlähteen, jonka kirkkaus vaihtelee.
• Välkyntää tai juovia esiintyy loisteputki-, elohopeahöyrylamppu- tai
natriumlamppuvalossa tai vastaavassa valaistuksessa.
• Ristikkosuodin (tähtisuodin) tai muu erikoissuodin on käytössä.
• Kohde näkyy pienempänä kuin tarkennuspiste.
• Kohteessa on hallitsevia säännöllisiä geometrisia kuvioita (esim. kaihtimet
tai rivi pilvenpiirtäjän ikkunoita).
D Kameran sammuttaminen
Tarkennussijainti voi muuttua, jos sammutat kameran ja kytket sen
uudelleen päälle tarkennuksen jälkeen.
A Hämärätarkennus
Tarkentaaksesi tarkemmin heikossa valaistuksessa valitse tila AF-S ja valitse
Päällä mukautettuun asetukseen a11 (Hämärätarkennus).
Perusasetukset 53
Tarkennusaluetila
Tarkennuspiste voidaan sijoittaa
sivuvalitsimella (0 89) tai monivalitsimella.
Tarkennusaluetila ohjaa sitä, miten kamera
valitsee tarkennuspisteen
automaattitarkennusta varten.
Oletusasetuksena on Pistetarkennus,
mutta myös muita asetuksia voidaan valita käyttämällä i-valikossa
ja valokuvaus- ja elokuvausvalikoissa olevia Tarkennusaluetilaasetuksia (0 113, 189, 243).
Oletusasetuksilla tarkennusaluetila voidaan valita myös pitämällä
Fn2-painiketta painettuna ja kiertämällä sivukomentokiekkoa
(0 24).
Asetus
3
Neulanpäätarkennus
d
Pistetarkennus
54 Perusasetukset
Kuvaus
Suositellaan otoksille, joissa on paikallaan olevia
kohteita, kuten rakennuksia, sekä studiossa
otettaviin valokuviin ja lähikuviin.
Neulanpäätarkennusta käytetään
tarkentamaan tarkasti valittuun pisteeseen
kuvassa. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun
valokuvaustila on valittuna ja Kertatarkennus
on valittu kohtaan Tarkennustila.
Tarkentaminen voi olla hitaampaa kuin
pistetarkennuksella.
Kamera tarkentaa käyttäjän valitsemaan
pisteeseen. Käytä paikallaan oleville kohteille.
Asetus
e
f
g
h
Kuvaus
Kamera tarkentaa käyttäjän valitsemaan
pisteeseen. Jos kohde poistuu hetkeksi valitusta
tarkennuspisteestä, kamera tarkentaa
ympäröivien tarkennuspisteiden avulla. Käytä
valokuvatessasi urheilijoita ja muita aktiivisia
Dynaaminen tarkennus
kohteita, joita on vaikea rajata
pistetarkennuksella. Tämä asetus on
käytettävissä vain, kun valokuvaustila on
valittuna ja Jatkuva tarkennus on valittu
kohtaan Tarkennustila.
Sama kuin asetuksessa Pistetarkennus, paitsi
Leveä alue (S)
että kamera tarkentaa laajemmalle alueelle, sillä
asetuksen Leveä alue (L) tarkennusalueet ovat
suurempia kuin asetuksen Leveä alue (S). Käytä
tilannekuvissa tai valokuvatessasi liikkuvia
kohteita, joita on vaikea rajata
pistetarkennuksella, tai elokuvatilassa, jos
Leveä alue (L)
haluat tarkentaa tasaisesti panoroidessa ja
kallistuskuvissa tai kuvatessasi liikkuvia
kohteita. Jos valittu tarkennusalue sisältää
kohteita, jotka ovat eri etäisyydellä kamerasta,
kamera määrittää lähimmän kohteen etusijalle.
Kamera havaitsee kohteen automaattisesti ja
valitsee tarkennusalueen. Käytä tilanteissa,
jolloin ei ole aikaa valita tarkennuspistettä itse,
tai muotokuvissa, tilannekuvissa ja muissa
hetken mielijohteesta otettavissa valokuvissa.
Kamera asettaa muotokuvakohteet etusijalle;
jos muotokuvakohde tunnistetaan, kohteen
kasvojen ympärille ilmestyy tarkennuspistettä
Automaattinen alue
osoittava kullanruskea kehys. Jos kamera
havaitsee muotokuvakohteen silmät, kehys
ilmestyy toisen silmän ympärille
(automaattinen kasvojen-/silmientunnistus).
Tämän ansiosta voit keskittyä sommitteluun ja
kuvauskohteen ilmeeseen, kun valokuvaat
aktiivisia muotokuvakohteita (0 57). Kohteen
seuranta (0 58) voidaan käynnistää painamalla
J-painiketta.
Perusasetukset 55
A s: Keskimmäinen tarkennuspiste
Kaikissa tarkennusaluetiloissa paitsi asetuksessa Automaattinen alue
tarkennuspisteessä näkyy piste, kun se on kuvan keskellä.
A Nopea tarkennuspisteen valinta
Jos haluat valita tarkennuspisteen nopeammin, valitse Joka toinen piste
mukautettuun asetukseen a5 (Tarkennuspisteiden käyttö) käyttääksesi
vain neljännestä käytettävissä olevista tarkennuspisteistä (asetuksella
Leveä alue (L) käytettävissä olevien tarkennuspisteiden määrä ei muutu).
Jos käytät mieluummin sivuvalitsinta tarkennuspisteen valintaan, voit
valita asetuksen Valitse keskitarkennuspiste mukautettuun asetukseen
f2 (Mukaut. ohjauksen määritys) > Sivuvalitsimen keskusta, jolloin
sivuvalitsimen keskustalla voidaan valita tarkennuspiste nopeasti.
56 Perusasetukset
❚❚ Automaattinen kasvojen-/silmientunnistus
Valitse mukautetulla asetuksella a4
(Autom. al. kasvojen-/silmientunn),
tunnistaako kamera sekä kasvot että silmät
(automaattinen kasvojen-/
silmientunnistus) vai vain kasvot
(automaattinen kasvojentunnistus), kun
valokuvaat muotokuvakohteita asetuksella
Automaattinen alue. Jos asetus
Kasvojen- ja silmientunn. päällä on
valittuna ja muotokuvakohde havaitaan,
kohteen kasvojen ympärille ilmestyy
tarkennuspistettä osoittava kullanruskea
Tarkennuspiste
kehys. Jos kamera havaitsee
muotokuvakohteen silmät, kehys ilmestyy
toisen silmän ympärille (automaattinen kasvojen-/
silmientunnistus). Samaten kullanruskealla reunuksella merkitään
kasvot, jotka havaitaan asetuksen Kasvojentunnistus päällä
ollessa päällä. Jos asetus AF-S valitaan tarkennustilaksi,
tarkennuspiste muuttuu vihreäksi, kun kamera tarkentaa.
Jos useampi kuin yksi muotokuvakohde tai useampi kuin yksi silmä
havaitaan, tarkennuspisteeseen ilmestyvät kuvakkeet e ja f ja voit
sijoittaa tarkennuspisteen eri kasvojen tai silmän päälle painamalla
4 tai 2. Jos kohde katsoo muualle kasvojen havaitsemisen jälkeen,
tarkennuspiste seuraa kasvojen liikettä.
Toiston aikana voit lähentää tarkennuksessa käytettyihin kasvoihin
tai silmiin painamalla J.
D Automaattinen kasvojen-/silmientunnistus
Silmientunnistus ei ole käytettävissä elokuvatilassa. Silmien- ja
kasvojentunnistus ei välttämättä toimi odotetulla tavalla, jos:
• kohteen kasvot täyttävät hyvin suuren tai vain hyvin pienen osan kuvasta,
• kohteen kasvot on valaistu liian kirkkaasti tai liian heikosti,
• kohteella on silmälasit tai aurinkolasit,
• hiukset tai muut esineet peittävät kohteen kasvot tai silmät, tai
• kohde liikkuu liikaa kuvaamisen aikana.
Perusasetukset 57
❚❚ Kohteen seuranta
Kun Automaattinen alue on valittuna
kohtaan Tarkennusaluetila, painikkeen J
painaminen mahdollistaa tarkennuksen
seurannan. Tarkennuspiste muuttuu
kohdistuskehikoksi; sijoita kehikko
kohteen päälle ja paina joko J uudelleen
tai paina AF-ON-painiketta aloittaaksesi seurannan. Tarkennuspiste
seuraa valittua kohdetta, kun se liikkuu kuva-alueella
(muotokuvakohteiden tapauksessa tarkennuspiste seuraa kohteen
kasvoja). Lopeta seuranta painamalla J -painiketta kolmannen
kerran. Poistu kohteen seuranta -tilasta painamalla
W (Q)-painiketta.
D Kohteen seuranta
Kamera ei välttämättä pysty seuraamaan kohteita, jos ne liikkuvat nopeasti,
häviävät kuvasta tai ovat toisten kohteiden peitossa, muuttavat
huomattavasti kokoa, väriä tai kirkkautta, ovat liian pieniä, suuria, kirkkaita
tai tummia tai samanvärisiä tai yhtä kirkkaita kuin tausta.
58 Perusasetukset
Kosketuslaukaisin
Kosketusohjaimia voidaan käyttää
tarkentamiseen ja sulkimen laukaisuun.
Tarkenna koskettamalla näyttöä ja laukaise
suljin nostamalla sormesi näytöltä.
Kosketa kuvituksessa näkyvää kuvaketta
valitaksesi toiminnon, joka suoritetaan,
kun näyttöä kosketetaan kuvaustilassa.
Valitse jokin seuraavista asetuksista:
• W: Kosketa näyttöä asettaaksesi
tarkennuspisteen ja tarkentaaksesi (jos
kasvot havaitaan, kamera tarkentaa lähimpänä valittua pistettä
oleviin kasvoihin). Tarkennus pysyy lukittuna, kun pidät sormeasi
näytöllä; laukaise suljin nostamalla sormesi näytöltä. Käytettävissä
vain valokuvatilassa.
• V: Kuten yllä, paitsi että suljinta ei laukaista, kun nostat sormesi
näytöltä. Jos automaattinen alue on valittu tarkennusaluetilaksi,
kamera seuraa valittua kohdetta sen liikkuessa kuvan läpi; vaihda
toiseen kohteeseen koskettamalla sitä näytöllä.
• X: Kosketuslaukaisin pois päältä.
Perusasetukset 59
D Kuvien ottaminen kosketuskuvaustoimintojen avulla
Laukaisinta voi käyttää tarkennukseen ja kuvien ottamiseen silloinkin, kun
näkyvissä on W-kuvake, joka osoittaa, että kosketuskuvaustoiminnot ovat
käytössä. Kosketuskuvauksen asetuksia voi käyttää vain kuvien ottamiseen
yksi kerrallaan, eikä sitä voi käyttää käsitarkennukseen tai valokuvien
ottamiseen elokuvan tallennuksen aikana. Käytä laukaisinta
sarjakuvaukseen ja valokuvien ottamiseen elokuvan tallennuksen aikana.
Kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan kosketusohjaimilla valittuihin
kasvoihin tai silmiin, kun silmientunnistus on käytössä, jolloin voi olla
tarpeen käyttää monivalitsinta.
Itselaukaisintilassa tarkennus lukittuu valittuun kohteeseen, kun kosketat
näyttöä, ja itselaukaisintilassa valittuna oleva kuvamäärä otetaan alkaen
noin 10 sekuntia sen jälkeen, kun olet nostanut sormesi näytöltä.
60 Perusasetukset
Käsitarkennus
Käsitarkennusta voidaan käyttää, kun
automaattitarkennus ei tuota toivottuja
tuloksia. Sijoita tarkennuspiste kohteesi
päälle ja kierrä tarkennus- tai
ohjausrengasta, kunnes kohde on
tarkennettuna.
Voit tarkentaa tarkemmin painamalla
X-painiketta lähentääksesi objektiivin läpi
näkyvään näkymään.
Kun kohde on tarkennettuna,
tarkennuspiste palaa vihreänä ja
tarkentumisen ilmaisin (I) ilmestyy
näytölle.
Tarkentumisen
ilmaisin
I
F
H
F H
(vilkkuu)
Tarkennusetäisyyden
ilmaisin
Kuvaus
Kohde on tarkennettu.
Tarkennuspiste on kameran ja
kohteen välissä.
Tarkennuspiste on kohteen
takana.
Tarkentumisen ilmaisin
Kamera ei pysty määrittämään,
onko kohde tarkennettuna.
Kun kohde ei sovellu automaattitarkennukseen käyttäessäsi
käsitarkennusta, huomaa, että tarkentumisen ilmaisin (I) saattaa
näkyä, vaikka kohde ei ole tarkentunut. Lähennä objektiivin läpi
näkyvään näkymään ja tarkista tarkennus. Jalustan käyttöä
suositellaan, kun kameralla on tarkennusvaikeuksia.
Perusasetukset 61
D Objektiivit, joissa on tarkennustilan valinta
Käsitarkennus voidaan valita objektiivin painikkeilla.
D Polttotason sijainti
Määritä kohteen ja kameran välinen
etäisyys mittaamalla etäisyys kameran
rungossa olevasta polttotason merkistä
(E). Objektiivin kiinnitysrenkaan ja
polttotason välinen etäisyys on 16 mm.
16 mm
Polttotason merkki
A Tarkennuksen korostus
Jos tarkennuksen korostus on otettu käyttöön
mukautetulla asetuksella d10
(Ääriviivakorostukset), tarkennettuna olevat
kohteet näkyvät värillisten ääriviivojen sisällä
käsitarkennustilassa. Huomaa, että
ääriviivakorostuksia ei ehkä näytetä, jos
kamera ei pysty tunnistamaan ääriviivoja,
jolloin tarkennus voidaan tarkistaa objektiivin
kautta näytöllä näkyvästä näkymästä.
62 Perusasetukset
Tarkennettu alue
Valkotasapaino
Valkotasapaino varmistaa, että valkoiset kohteet näyttävät
valkoisilta, riippumatta valonlähteen väristä. Oletusasetusta (j)
suositellaan useimpien valonlähteiden kanssa. Jos automaattisella
valkotasapainolla ei saavuteta toivottuja tuloksia, valitse toinen
asetus alla olevasta luettelosta.
Valkotasapaino voidaan valita käyttäen
asetuksen Valkotasapaino kohtia
i-valikossa ja valokuvaus- ja
elokuvausvalikoissa (0 98, 170, 240).
Oletusasetuksilla valkotasapaino voidaan valita myös pitämällä
Fn1-painiketta painettuna ja kiertämällä pääkomentokiekkoa (0 24).
Kun 4 (Automaattinen), I (Loisteputkivalo), K (Valitse
värilämpötila) tai L (Esiasetus käsin) on valittuna, voit valita
lisäasetuksen pitämällä Fn1-painiketta painettuna ja kiertämällä
sivukomentokiekkoa.
Perusasetukset 63
Asetus
4
K*
Automaattinen
Säil. valkoinen (väh. lämp.
värejä)
Säilytä yleistunnelma
3 500–
8 000
Säil. lämpimän valaist. värit
Automaattinen
luonnonvalo
4 500–
8 000
H
Suora auringonvalo
5 200
G
Pilvinen
6 000
M
Varjo
8 000
J
I
Hehkulamppu
D
Käytä päivänvalossa varjossa oleville
kohteille.
3 000 Käytä hehkulamppuvalaistuksessa.
Loisteputkivalo
Natriumlamput
Lämpimänvalk. loisteputket
Valkoiset loisteputket
Viileänvalk. loisteputket
Päivänvalk. loisteputket
Päivänvaloloisteputket
Kork. lämpötilan elohopea
5
Kuvaus
Valkotasapainoa säädetään
automaattisesti, millä saavutetaan
optimaalinen tulos useimmilla
valonlähteillä. Kun käytössä on
lisävarusteena saatava salamalaite,
valkotasapainoa säädetään salaman
tuottaman valaistuksen mukaan.
Poista hehkulampun valon tuottamaa
lämmintä väriä.
Säilytä hehkulampun valon tuottama
lämmin väri osittain.
Säilytä hehkulampun valon tuottama
lämmin väri.
Luonnonvalossa käytettäessä tämä
asetus tuottaa värejä, jotka ovat
lähempänä paljaalla silmällä havaittuja
värejä.
Käytä suoran auringonvalon valaisemille
kohteille.
Käytä päivänvalossa pilvisellä säällä.
Salama
2 700
3 000
3 700 Käytä loisteputkivalaistuksessa; valitse
4 200 polttimon tyyppi valonlähteen mukaan.
5 000
6 500
7 200
Käytä studiostrobovalon ja muiden
5 400
suuritehoisten salamalaitteiden kanssa.
* Värilämpötila. Kaikki arvot ovat likimääräisiä eivätkä kuvaa hienosäätöä (jos sovellettavissa).
64 Perusasetukset
Asetus
K
L
Valitse värilämpötila
Esiasetus käsin
K*
Kuvaus
Valitse värilämpötila arvojen luettelosta
2 500–
tai pitämällä Fn1-painiketta painettuna
10 000
ja kiertämällä sivukomentokiekkoa.
Määritä valkotasapaino kohteelle tai
valonlähteelle (paina ja pidä painettuna
Fn1-painiketta siirtyäksesi suoraan
mittaustilaan, 0 101), kopioi
—
valkotasapaino olemassa olevasta
valokuvasta tai valitse olemassa oleva
arvo pitämällä Fn1-painiketta painettuna
ja kiertämällä sivukomentokiekkoa.
* Värilämpötila. Kaikki arvot ovat likimääräisiä eivätkä kuvaa hienosäätöä (jos sovellettavissa).
A 4 (”Automaattinen”)
Automaattisella valkotasapainolla otettujen
valokuvien kuvatiedoissa luetellaan kameran
valitsema värilämpötila kuvan ottamishetkellä.
Voit käyttää tätä ohjeena valitessasi arvoa
kohtaan Valitse värilämpötila. Jos haluat
katsella kuvaustietoja toiston aikana, siirry
toistovalikon kohtaan Toiston
näyttöasetukset ja valitse Kuvaustiedot.
Perusasetukset 65
D D (“Automaattinen luonnonvalo”)
D (Automaattinen luonnonvalo) ei välttämättä tuota haluttuja tuloksia
keinovalossa. Valitse 4 (Automaattinen) tai valonlähdettä vastaava
asetus.
D Salamavalaistus studiossa
4 (Automaattinen) ei välttämättä tuota toivottuja tuloksia suurten
studioissa käytettävien salamalaitteiden kanssa. Käytä valkotasapainon
esiasetusta tai aseta valkotasapainoksi 5 (Salama) ja säädä
valkotasapainoa hienosäädön avulla.
D Valkotasapainon hienosäätö
Muilla asetuksilla kuin Valitse värilämpötila, valkotasapainoa voi
hienosäätää asetuksen Valkotasapaino kohdilla i-valikossa ja valokuvausja elokuvausvalikoissa (0 99).
A Värilämpötila
Valonlähteen väri havaitaan eri tavalla riippuen katsojasta ja muista
olosuhteista. Värilämpötila on valonlähteen värin objektiivinen mitta, joka
määritellään lämpötilana, johon kohde olisi kuumennettava, jotta se
lähettäisi valonlähteen kanssa samalla aallonpituudella olevaa valoa.
Valonlähteet, joiden värilämpötila on noin 5 000 - 5 500 K, näyttävät
valkoisilta, kun taas matalamman värilämpötilan valonlähteet, kuten
hehkulamput, näyttävät hieman keltaisilta tai punaisilta. Valonlähteet,
joiden värilämpötila on korkeampi, näyttävät sinisävyisiltä.
“Lämpimämmät”
(punaisemmat) värit
3000
4000
“Viileämmät” (sinisemmät)
värit
5000
6000
8000
10000 [ K ]
Yleensä voit valita pienempiä arvoja, jos kuvat ovat punasävyisiä tai jos
tahdot tehdä kuvien väreistä tahallasi kylmempiä, ja suurempia arvoja, jos
kuvat ovat sinisävyisiä tai jos tahdot tehdä kuvista tahallasi viileämmän
värisiä.
66 Perusasetukset
Äänetön valokuvaus
Ota käyttöön elektroninen suljin ja poista
mekaanisen sulkimen aiheuttaman
kohinan ja tärinän vaikutukset valitsemalla
Päällä kuvausvalikon kohtaan Äänetön
valokuvaus. Huomaa, että elektronista
suljinta käytetään riippumatta
mukautetulle asetukselle d5 (Suljintyyppi) valitusta asetuksesta.
Kuvake näkyy, kun äänetön valokuvaus on
käytössä. Muissa kuvanottotavoissa kuin
Sarjakuvaus H (pidennetty), näyttö
pimenee hetkeksi valokuvan ottamisen
merkiksi, kun suljin laukaistaan.
Äänettömän valokuvauksen ottaminen käyttöön muuttaa
kuvausnopeutta sarjakuvaustiloissa (0 85) ja poistaa käytöstä
joitain ominaisuuksia, mukaan lukien salaman, pitkän valotusajan
kohinan vähennyksen, välkynnänvähennyksen ja äänimerkin.
D Äänetön valokuvaus
Kun asetus Päällä on valittu kohtaan Äänetön valokuvaus, suljin mykistyy,
mutta valokuvaajan on silti kunnioitettava kohdehenkilöidensä
yksityisyyttä ja kuvaoikeuksia. Vaikka mekaaninen suljin on mykistetty, voi
muita ääniä silti kuulua esimerkiksi automaattitarkennuksen tai aukon
säädön aikana, tai jos G- tai K -painiketta painetaan, kun muu asetus
kuin Pois on valittu kohtaan Tärinänvaimennus. Äänettömän
valokuvauksen aikana näytössä ja lopullisessa kuvassa voi näkyä välkyntää,
juovia tai vääristymiä, kun kuvataan loisteputkivalon,
elohopeahöyrylampun tai natriumlampun valossa tai jos kamera tai kohde
liikkuu kuvauksen aikana. Myös epätasaisia reunoja, väripoikkeamia, moiréilmiötä ja kirkkaita pisteitä saattaa esiintyä. Kirkkaita alueita tai juovaisuutta
saattaa ilmentyä joillain kuvan alueilla, joilla on välkkyviä kylttejä tai muita
katkonaisia valonlähteitä, tai jos kohde valaistaan hetkellisesti strobovalolla
tai muulla kirkkaalla, hetkellisellä valonähteellä.
Perusasetukset 67
Kuvien luokittelu
Valittuja kuvia voidaan luokitella tai merkitä mahdollisesti
myöhemmin poistettaviksi. Luokitteluja voidaan tarkastella myös
Capture NX-D:ssä ja ViewNX-i:ssä. Suojattuja kuvia ei voida
luokitella.
1 Valitse kuva.
Paina K-painiketta aloittaaksesi toiston
ja tuodaksesi näyttöön kuvan, jonka
haluat luokitella.
2 Näytä i-valikko.
Paina i-painiketta näyttääksesi
i-valikon.
3 Valitse Luokittelu.
Korosta Luokittelu ja paina J.
4 Valitse luokittelu.
Valitse luokittelu nollasta viiteen
tähteen kiertämällä
pääkomentokiekkoa, tai merkitse kuva
myöhemmin mahdollisesti
poistettavaksi valitsemalla d. Päätä
toiminto painamalla J.
68 Perusasetukset
Kuvien suojaaminen poistolta
Käytä i-valikon asetusta Suojaa suojataksesi kuvia tahattomalta
poistamiselta. Huomaa, että tämä EI estä kuvien häviämistä
muistikortin alustuksen yhteydessä.
1 Valitse kuva.
Paina K-painiketta aloittaaksesi toiston
ja tuodaksesi näyttöön kuvan, jonka
haluat suojata.
2 Näytä i-valikko.
Paina i-painiketta näyttääksesi
i-valikon.
3 Valitse suojaa.
Korosta Suojaa ja paina J. Suojatut
kuvat tunnistaa P -kuvakkeesta;
poistaaksesi suojauksen näytä kuva ja
toista vaiheet 2–3.
A Kaikkien kuvien suojauksen poistaminen
Voit poistaa suojauksen kaikista kuvista toistovalikon kohdassa
Toistokansio valittuna olevassa kansiossa tai kansioissa valitsemalla
Poista kaikkien suojaus i-valikossa.
Perusasetukset 69
Kuvauspainikkeet
Tässä luvussa kuvataan painikkeet, joita voidaan käyttää kuvauksen
aikana.
Tilanvalitsin
Paina tilanvalitsimen lukituksen Tilanvalitsin
vapautinta ja kierrä
tilanvalitsinta valitaksesi jonkin
seuraavista tiloista:
• b Automaattinen: “Tähtää ja
kuvaa”-tila, jossa kamera
asettaa valotuksen ja
Tilanvalitsimen lukituksen vapautin
värisävyn (0 41, 45).
• P Ohjelmoitu automatiikka:
Kamera asettaa suljinajan ja aukon optimaalisen valotuksen
saavuttamiseksi. Suositellaan tilannekuviin ja muihin tilanteisiin,
joissa kameran asetusten säätämiseen on vain vähän aikaa.
• S Suljinajan esivalinta-automatiikka: Käyttäjä valitsee suljinajan; kamera
valitsee lopputuloksen kannalta parhaan aukon. Käytä liikkeen
pysäyttämiseen tai liike-epäterävyyden luomiseen.
• A Aukon esivalinta-automatiikka: Käyttäjä valitsee aukon; kamera
valitsee lopputuloksen kannalta parhaan suljinajan. Käytä
taustojen häivyttämiseen tai saadaksesi sekä etualan että taustan
tarkaksi.
• M Käsisäätö: Käyttäjä ohjaa sekä suljinaikaa että aukkoa. Aseta
suljinajaksi “bulb”- tai “time”-aikavalotus käyttääksesi pitkää
valotusaikaa.
• Käyttäjäasetuksien tilat U1, U2, U3: Määritä useasti käytetyt asetukset
näihin sijainteihin, jotta pääset hakemaan ne nopeasti.
70 Kuvauspainikkeet
P: Ohjelmoitu automatiikka
Tässä tilassa kamera säätää suljinaikaa ja
aukkoa automaattisesti sisäisen ohjelman
avulla niin, että useimmissa tilanteissa
saavutetaan paras mahdollinen valotus.
Erilaisia saman valotuksen tuottavia
suljinajan ja aukon yhdistelmiä voi valita
kiertämällä pääkomentokiekkoa
(“joustava ohjelma”). Kun joustava ohjelma on käytössä, joustavan
ohjelman ilmaisin (U) näkyy. Palauta suljinajan ja aukon
oletusasetukset kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes ilmaisin ei
enää näy, ja valitsemalla toinen tila tai sammuttamalla kamera.
S: Suljinajan esivalinta-automatiikka
Suljinajan esivalinta-automatiikassa
käyttäjä valitsee suljinajan ja kamera
valitsee automaattisesti valotuksen
kannalta parhaan aukon. Valitse suljinaika
kiertämällä pääkomentokiekkoa.
Suljinajaksi voi asettaa ”×200” tai arvoja
väliltä 30 s ja 1/8 000 s, ja se voidaan lukita
valittuun asetukseen (0 281).
Näyttö
Ohjauspaneeli
Kuvauspainikkeet 71
A: Aukon esivalinta-automatiikka
Aukon esivalinta-automatiikassa käyttäjä
valitsee aukon ja kamera valitsee
automaattisesti valotuksen kannalta
parhaan suljinajan. Valitse aukko
objektiivin pienimmän ja suurimman arvon
väliltä kiertämällä sivukomentokiekkoa.
Aukon voi lukita valittuun asetukseen
(0 281).
Näyttö
Ohjauspaneeli
A Elokuvatilan valotusasetukset
Seuraavia valotusasetuksia voidaan säätää elokuvatilassa:
P, S 1
A
M
Aukko
—
✔
✔
Suljinaika
—
—
✔
ISO-herkkyys
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
1 Valotus tilassa S on sama kuin tilassa P.
2 ISO-herkkyyden ylärajan voi valita elokuvausvalikon kohdassa ISO-herkkyysasetukset >
Suurin herkkyys.
3 Riippumatta siitä, mikä asetus on valittu kohtaan ISO-herkkyysasetukset > Suurin
herkkyys tai ISO-herkkyys (tila M), yläraja on ISO 25600 (Z 7) tai 51200 (Z 6), kun
Päällä on valittu elokuvausvalikon kohtaan Elektroninen VR.
4 Jos Päällä on valittu elokuvausvalikon kohtaan ISO-herkkyysasetukset > Autom.
ISO-säätö (tila M), ISO-herkkyyden ylärajan voi valita asetuksella Suurin herkkyys.
72 Kuvauspainikkeet
M: Käsisäätö
Käsisäätöisessä valotustilassa käyttäjä ohjaa sekä suljinaikaa että
aukkoa. Kierrä pääkomentokiekkoa valitaksesi suljinajan ja
sivukomentokiekkoa asettaaksesi aukon. Suljinajaksi voidaan
asettaa ”×200” tai arvo väliltä 30 s ja 1/8 000 s, tai suljinta voidaan pitää
auki määrittelemättömän ajan verran pitkiä valotusaikoja varten
(0 78). Aukon voi valita objektiivin pienimmän ja suurimman arvon
väliltä. Tarkista valotus valotusilmaisimista.
Näyttö
Ohjauspaneeli
Suljinaika
Suljinaika
Aukko
Aukko
Suljinajan ja aukon voi lukita valittuihin asetuksiin.
Kuvauspainikkeet 73
D Valotusilmaisimet
Valotusilmaisimet näyttävät, tulisiko valokuvasta ali- tai ylivalottunut
nykyisillä asetuksilla. Mukautetun asetuksen b1 (Valotussäädön
porrastus) valinnasta riippuen ali- tai ylivalotuksen määrä näytetään 1/3 tai
1/2 EV:n porrastuksella. Jos valotusmittausjärjestelmän rajat ylittyvät, näytöt
vilkkuvat.
Mukautettu asetus b1 on asetettu arvoon ”1/3 arvoa”
1/3 EV:n alivalotus
Optimaalinen valotus
Yli 3 EV:n ylivalotus
Näyttö
Etsin
A Automaattinen ISO-herkkyyssäätö (tila M)
Jos automaattinen ISO-herkkyyssäätö (0 81) on käytössä, ISO-herkkyyttä
säädetään automaattisesti parhaan mahdollisen valotuksen
saavuttamiseksi valitulla suljinajalla ja aukolla.
74 Kuvauspainikkeet
Käyttäjäasetukset: Tilat U1, U2 ja U3
Tallenna usein käytetyt asetukset tilanvalitsimen sijainteihin U1, U2 ja
U3.
❚❚ Käyttäjäasetusten tallentaminen
Tallenna asetukset alla olevien ohjeiden mukaan:
1 Valitse tila.
Kierrä tilanvalitsin
haluamaasi tilaan.
2 Säädä asetuksia.
Tee haluamasi säädöt kameran asetuksiin, mukaan lukien:
• valokuvausvalikon asetukset,
• elokuvausvalikon asetukset,
• mukautetut asetukset ja
• kuvaustila, suljinaika (tilat S ja M), aukko (tilat A ja M), joustava
ohjelma (tila P), valotuksen korjauksen ja salaman korjaus.
3 Valitse Tallenna käyttäjäasetukset.
Korosta asetusvalikon kohta Tallenna
käyttäjäasetukset ja paina 2.
4 Valitse sijainti.
Korosta Tallenna paikkaan U1, Tallenna paikkaan U2 tai
Tallenna paikkaan U3 ja paina 2.
Kuvauspainikkeet 75
5 Tallenna käyttäjäasetukset.
Korosta Tallenna asetukset ja paina J määrittääksesi vaiheissa
1 ja 2 valitut asetukset vaiheessa 4 valittuun tilanvalitsimen
sijaintiin.
❚❚ Käyttäjäasetusten hakeminen
Tilavalitsimen kiertäminen
sijaintiin U1, U2 tai U3 hakee
viimeisimmät tuohon sijaintiin
tallennetut asetukset.
❚❚ Käyttäjäasetusten palauttaminen
Palauta sijaintien U1, U2 tai U3 asetukset oletusarvoihin:
1 Valitse Palauta käyttäjäasetukset.
Korosta asetusvalikon kohta Palauta
käyttäjäasetukset ja paina 2.
2 Valitse sijainti.
Korosta Palauta U1, Palauta U2 tai Palauta U3 ja paina 2.
3 Palauta käyttäjäasetukset.
Korosta Palauta ja paina J palauttaaksesi valitun sijainnin
asetukset oletusarvoihin. Kamera toimii tilassa P.
76 Kuvauspainikkeet
D Käyttäjäasetukset
Seuraavia asetuksia ei voi tallentaa sijainteihin U1, U2 tai U3.
Valokuvausvalikko:
Elokuvausvalikko:
• Tallennuskansio
• Valitse kuva-ala
• Valitse kuva-ala
• Muokk. Picture Control -säät.
• Muokk. Picture Control -säät.
• Päällekkäisvalotus
• Ajastettu kuvaus
• Ajastettu elokuva
• Tarkennuksen siirtymä -kuvaus
Kuvauspainikkeet 77
Pitkät valotusajat (tila M)
Valitse seuraavat suljinajat kuvataksesi
liikkuvia valoja, tähtiä, öisiä maisemia tai
ilotulituksia pitkillä valotusajoilla.
• Bulb-aikavalotus: Suljin pysyy auki niin
kauan kuin laukaisinta pidetään
painettuna.
• Time-aikavalotus: Valotus alkaa, kun
laukaisinta painetaan, ja päättyy, kun sitä
painetaan uudelleen.
• Suljinaika: Bulb (35 s:n
valotus)
• Aukko: f/25
Estä liike-epäterävyyttä kiinnittämällä kamera jalustalle tai käytä
lisävarusteena saatavaa langatonta kauko-ohjainta, langallista
kauko-ohjainta tai muita kauko-ohjauslaitteita. Nikon suosittelee
myös täyteen ladatun akun tai lisävarusteena saatavan
verkkolaitteen ja virtaliitännän käyttämistä, jotta virta ei katkea, kun
suljin on auki. Huomaa, että kohinaa (kirkkaita pilkkuja, satunnaisia
kirkkaita kuvapisteitä tai utua) saattaa ilmetä pitkillä valotuksilla.
Kirkkaita pisteitä ja utua voi vähentää valitsemalla Päällä
valokuvausvalikon kohtaan Kohinan väh. kun pitkä valotus.
1 Valmistele kamera.
Kiinnitä kamera jalustalle tai aseta se muulle vakaalle, tasaiselle
alustalle.
2 Valitse M-tila.
Käännä tilanvalitsin sijaintiin
M.
78 Kuvauspainikkeet
3 Valitse suljinaika.
Kierrä pääkomentokiekkoa valitaksesi suljinajaksi Bulb- tai Timeaikavalotuksen.
Bulb-aikavalotus
Time-aikavalotus
4 Avaa suljin.
Bulb-aikavalotus: Kun olet tarkentanut, paina laukaisin pohjaan.
Pidä laukaisinta painettuna, kunnes valotus on valmis.
Time-aikavalotus: Paina laukaisin pohjaan.
5 Sulje suljin.
Bulb-aikavalotus: Nosta sormesi pois laukaisimelta.
Time-aikavalotus: Paina laukaisin pohjaan.
Kuvauspainikkeet 79
S (ISO-herkkyys)-painike
Pidä S-painiketta painettuna ja kierrä
pääkomentokiekkoa säätääksesi kameran
valoherkkyyttä käytettävissä olevan valon
määrän mukaan. Nykyinen asetus näkyy
kuvausnäytössä ja ohjauspaneelissa.
Valitse asetus väliltä ISO 64 – ISO 25600
(tai mallin Z 6 kohdalla väliltä ISO 100 –
ISO 51200); erikoistilanteissa herkkyydeksi
voi asettaa myös 0,3–1 EV:tä alle mainitun
pienimmän arvon ja 0,3–2 EV:tä yli
mainitun suurimman arvon. b-tilassa on
lisäksi käytössä asetus ISO-A
(automaattinen).
S-painike
Pääkomentokiekko
D ISO-herkkyys
Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä vähemmän valoa valotukseen
tarvitaan, jolloin voidaan käyttää lyhyempiä suljinaikoja tai pienempiä
aukkoja, mutta tällöin kuva on myös herkempi kohinalle (satunnaiset
kirkkaat kuvapisteet, utu tai viivat). Kohinaa esiintyy erityisesti asetuksen
ollessa välillä Hi 0,3 ja Hi 2.
D Hi 0,3–Hi 2
Hi 0,3 – Hi 2 vastaavat ISO-herkkyyksiä 0,3–2 EV:tä yli korkeimman
numeerisen arvon. Hi 0,3 vastaa arvoa ISO 32000 (Z 7) tai 64000 (Z 6), Hi 2
arvoa ISO 102400 (Z 7) tai 204800 (Z 6).
D Lo 0,3–Lo 1
Lo 0,3 – Lo 1 vastaavat ISO-herkkyyksiä 0,3–1 EV:tä yli matalimman
numeerisen arvon. Lo 0,3 vastaa arvoa ISO 50 (Z 7) tai 80 (Z 6), Lo 1 arvoa
ISO 32 (Z 7) tai 50 (Z 6). Käytä näitä asetuksia, jos haluat käyttää suurta
aukkoa tai pitkiä suljinaukoja kirkkaassa valaistuksessa. Valoalueista voi
kadota yksityiskohtia; useimmissa tapauksissa suositellaan ISO-herkkyyttä,
joka on pienin numeerinen arvo tai sitä suurempi.
80 Kuvauspainikkeet
Automaattinen ISO-herkkyyssäätö
Tiloissa P, S, A ja M automaattinen ISOSivukomentokiekko
herkkyyssäätö voidaan ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä pitämällä S-painiketta
painettuna ja kiertämällä
sivukomentokiekkoa. Kun automaattinen
ISO-herkkyyssäätö on käytössä, ISOherkkyyttä säädetään automaattisesti, jos
parasta mahdollista valotusta ei voida
saavuttaa S-painikkeella ja
pääkomentokiekolla valitulla arvolla. Jos
haluat estää liian suuria ISO-herkkyyksiä,
S-painike
voit valita ylärajan väliltä ISO 100 (Z 7) tai
200 (Z 6) ja Hi 2 käyttämällä valokuvausvalikon kohtaa
ISO-herkkyysasetukset > Suurin herkkyys.
Kun automaattinen ISO-herkkyyssäätö on käytössä, kuvausnäytössä
näkyy ISO AUTO ja ohjauspaneelissa ISO-A. Kun herkkyyttä muutetaan
käyttäjän valitsemasta arvosta, muuttunut arvo näkyy näytössä.
Näyttö
Ohjauspaneeli
D Autom. ISO-herkkyyssäätö
Jos käyttäjän valitsema ISO-herkkyys on suurempi kuin kohtaan Suurin
herkkyys valittu arvo automaattisen ISO-herkkyyssäädön ollessa käytössä,
käyttäjän valitsemaa arvoa käytetään sen sijaan. Salaman ollessa käytössä
suljinaika rajautuu mukautettuun asetukseen e1 (Salamatäsmäysnopeus)
ja mukautettuun asetukseen e2 (Suljinaika salamakuv.) valittujen
suljinaikojen arvojen välille.
Kuvauspainikkeet 81
E (Valotuksen korjaus) -painike
Muissa tiloissa kuin b valotuksen korjausta käytetään kameran
ehdottaman valotusarvon muuttamiseen, mikä kirkastaa tai
tummentaa kuvia. Valitse arvo väliltä –5 EV:tä (alivalotus) ja +5 EV:tä
(ylivalotus) 1/3 EV:n porrastuksella (vain valokuvat; elokuvien
valikoima on –3 – +3 EV:tä). Yleensä positiiviset arvot tekevät
kohteesta kirkkaamman ja negatiiviset tummemman.
−1 EV
Ei valotuksen korjausta
+1 EV
Valitse valotuksen korjausarvo painamalla E-painiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu arvo näkyy.
E-painike
Ohjauspaneeli
Pääkomentokiekko
82 Kuvauspainikkeet
Jos arvo on jokin muu kuin ± 0,0, valotusilmaisin ja E-kuvake
näkyvät sen jälkeen, kun vapautat E-painikkeen. Valotuksen
korjauksen nykyinen arvo voidaan vahvistaa painamalla Epainiketta.
Näyttö
Etsin
Normaalin valotuksen voi palauttaa asettamalla valotuksen
korjaukseksi ±0. Valotuksen korjaus ei nollaudu, kun kamera
sammutetaan.
D Tila M
Tilassa M valotuksen korjaus vaikuttaa vain valotusilmaisimeen; suljinaika ja
aukko eivät muutu. Valotusilmaisin ja valotuksen korjauksen nykyinen arvo
näkyvät painamalla E-painiketta.
D Salamavalokuvaus
Kun lisävarusteena saatavaa salamalaitetta käytetään, valotuksen korjaus
vaikuttaa sekä salaman tehoon että valotukseen, mikä muuttaa sekä
pääkohteen että taustan kirkkautta. Mukautetulla asetuksella e3 (Valot.
korj. salamakuvissa) valotuksen korjauksen voi rajoittaa koskemaan vain
taustaa.
Kuvauspainikkeet 83
c/E (Kuvanottotapa/itselaukaisin) -painike
”Kuvanottotapa” määrittää mitä tapahtuu, kun laukaisinta
painetaan. Valitse kuvanottotapa painamalla c (E) -painiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa. Paina J, kun haluamasi asetus on
korostettuna; valittu asetus näkyy kuvakkeina kuvausnäytössä ja
ohjauspaneelissa.
Näyttö
Ohjauspaneeli
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä valokuvatilassa.
Asetus
U
V
W
Kuvaus
Kamera ottaa yhden valokuvan joka kerta kun
Yksittäiskuvaus
laukaisinta painetaan.
Kun laukaisinta pidetään painettuna pohjaan, kamera
ottaa 1–5 kuvaa sekunnissa. Kuvausnopeus voidaan
Sarjakuvaus L valita kiertämällä sivukomentokiekkoa, kun
Sarjakuvaus L on korostettuna kuvanottotavan
valikossa.
Kun laukaisinta pidetään painettuna pohjaan, kamera
Sarjakuvaus H
ottaa enintään 5,5 kuvaa sekunnissa.
84 Kuvauspainikkeet
Asetus
X
Sarjakuvaus H
(pidennetty)
E
Itselaukaisin
Kuvaus
Kun laukaisinta pidetään painettuna pohjaan, kamera
ottaa enintään 9 kuvaa sekunnissa (Z 7) tai 12 kuvaa
sekunnissa (Z 6). Lisävarusteina saatavia salamalaitteita
ei voi käyttää. Välkynnänvähennyksellä ei ole
vaikutusta.
Ota kuvia itselaukaisimella (0 87).
D Kuvausnäyttö
Hitaassa ja nopeassa sarjakuvaustilassa näyttö päivitetään reaaliajassa
myös kuvauksen ollessa käynnissä.
D Kuvausnopeus
Kuvausnopeus vaihtelee kameran asetusten mukaan. Eri asetuksien
arvioidut enimmäisnopeudet on lueteltu alla olevassa taulukossa.
Kuvanottotapa
Kuvanlaatu
JPEG/TIFF
Sarjakuvaus L
NEF (RAW) / NEF
(RAW) + JPEG
JPEG/TIFF
Sarjakuvaus H
NEF (RAW) / NEF
(RAW) + JPEG
JPEG/TIFF
Sarjakuvaus H
(pidennetty)
NEF (RAW) / NEF
(RAW) + JPEG
Värisyvyys
—
12
14
—
12
14
—
12
14
Äänetön valokuvaus
Pois
Päällä
Z 7: 4 kuvaa/s
Z 6: 4,5 kuvaa/s
5 kuvaa/s
Z 7: 3,5 kuvaa/s
Z 6: 4 kuvaa/s
Z 7: 4 kuvaa/s
5,5 kuvaa/s
Z 6: 4,5 kuvaa/s
Z 7: 5 kuvaa/s Z 7: 3,5 kuvaa/s
Z 6: 5,5 kuvaa/s Z 6: 4 kuvaa/s
Z 7: 9 kuvaa/s Z 7: 8 kuvaa/s
Z 6: 12 kuvaa/s Z 6: 12 kuvaa/s
Z 7: 8 kuvaa/s Z 7: 6,5 kuvaa/s
Z 6: 9 kuvaa/s Z 6: 8 kuvaa/s
Kuvauspainikkeet 85
D Sarjakuvaus H (pidennetty)
Valotus voi vaihdella arvaamattomasti sarjasta toiseen kameran asetusten
vuoksi. Tämä voidaan estää lukitsemalla valotus (0 90).
D Puskurimuisti
Kamerassa on väliaikaista tallennusta varten puskurimuisti, jonka ansiosta
kuvausta voi jatkaa samalla kun valokuvia tallennetaan muistikortille.
Nykyisillä asetuksilla puskurimuistiin mahtuvien kuvien arvioitu määrä
näkyy kuvalaskurin näytöissä, kun laukaisin painetaan puoleenväliin.
Näyttö
Ohjauspaneeli
Muistikortin merkkivalo palaa, kun valokuvia tallennetaan muistikortille.
Kuvausolosuhteista ja muistikortin suorituskyvystä riippuen tallennus voi
kestää muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin. Älä poista
muistikorttia tai poista tai irrota virtalähdettä, ennen kuin merkkivalo on
sammunut. Jos kamera sammutetaan, kun puskurimuistissa on vielä tietoja,
virtaa ei katkaista, ennen kuin kaikki puskurimuistissa olevat kuvat on
tallennettu. Jos akku tyhjenee, kun puskurimuistissa on vielä kuvia,
sulkimen laukaisu estetään ja kuvat siirretään muistikortille.
86 Kuvauspainikkeet
Elokuvatilassa voit valita laukaisimen painamisen toiminnon (0 45).
Asetus
U
c
Kuvaus
Kamera ottaa yhden valokuvan joka kerta, kun
laukaisinta painetaan. Valitusta asetuksesta
Yksittäiskuvaus
riippumatta kunkin elokuvaotoksen yhteydessä
voidaan ottaa enintään 50 valokuvaa.
Kamera ottaa valokuvia enintään 3 sekuntia (Z 7) tai
2 sekuntia (Z 6) kerrallaan, kun laukaisinta pidetään
painettuna. Kuvataajuus vaihtelee elokuvausvalikon
Sarjakuvaus
kohtaan Kuvakoko/kuvataajuus valitun asetuksen
mukaan. Kerralla voidaan ottaa vain yksi kuva, kun
elokuvan tallennus on käynnissä.
Itselaukaisin
Itselaukaisintilassa laukaisimen painaminen käynnistää ajastimen ja
valokuva otetaan, kun ajastin umpeutuu.
1 Valitse itselaukaisintila.
Pidä c (E) -painiketta painettuna ja
kierrä pääkomentokiekkoa
korostaaksesi asetuksen
E (itselaukaisin).
2 Valitse laukaisuviive.
Kierrä sivukomentokiekkoa valitaksesi
laukaisuviiveen ja paina J.
Kuvauspainikkeet 87
3 Rajaa valokuva ja tarkenna.
Jos AF-S on valittu tarkennustilaksi,
ajastin käynnistyy vain, jos kamera
pystyy tarkentamaan.
4 Käynnistä ajastin.
Paina laukaisin pohjaan käynnistääksesi
ajastimen. E -kuvake ilmestyy näyttöön
ja itselaukaisimen merkkivalo alkaa
vilkkua, ja se sammuu kaksi sekuntia
ennen valokuvan ottamista.
D Useiden kuvien ottaminen
Käytä mukautettua asetusta c2 (Itselaukaisin) valitaksesi otettavien kuvien
määrän ja otettavien kuvien välisen ajan, kun itselaukaisimen aika on
päättynyt.
88 Kuvauspainikkeet
Sivuvalitsin
Käytä sivuvalitsinta ohjaussauvan tavoin
valitaksesi tarkennuspisteen tai paina sen
keskustaa lukitaksesi tarkennuksen ja/tai
valotuksen.
Tarkennuspisteen valinta
Käytä sivuvalitsinta valitaksesi
tarkennuspisteen kuvausnäytössä.
Tarkennuspisteen valinta ei ole
käytettävissä, kun automaattinen alue on
valittu tarkennusaluetilaksi (0 54).
Tarkennuspiste
Valotuksen lukitus
Paina sivuvalitsimen keskustaa lukitaksesi valotuksen nykyiseen
asetukseen. Automaattivalotuksen lukitusta voidaan käyttää kuvien
uudelleensommitteluun, kun kohde, joka ei ole valitun
tarkennusalueen lopullisessa sommittelussa, on mitattu. Tämä on
erityisen tehokasta käytettäessä pistemittausta tai
keskustapainotteista mittausta.
Tarkennuksen lukitus
Kun AF-C on valittu tarkennustilaksi, voit lukita tarkennuksen
nykyiseen kohteeseen painamalla sivuvalitsimen keskustaa. Kun
käytät tarkennuksen lukitusta, valitse jokin muu tarkennusaluetila
kuin automaattinen alue.
Kuvauspainikkeet 89
❚❚ Tarkennuksen ja valotuksen lukitus
Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat käyttää tarkennuksen ja
valotuksen lukitusta.
1 Aseta tarkennus ja valotus.
Sijoita kohde valittuun tarkennuspisteeseen ja aseta tarkennus ja
valotus painamalla laukaisin puoleenväliin.
2 Lukitse tarkennus ja valotus.
Laukaisin
Kun laukaisin on painettu
puoleenväliin, paina sivuvalitsimen
keskustaa lukitaksesi sekä tarkennuksen
että valotuksen (AE-L-kuvake näytetään).
Sivuvalitsin
90 Kuvauspainikkeet
3 Sommittele valokuva uudelleen ja ota
kuva.
Tarkennus pysyy lukittuna kuvien
välillä, jos laukaisinta pidetään
painettuna puoleenväliin (AF-S) tai
sivuvalitsimen keskustaa pidetään
painettuna, joten samoilla
tarkennusasetuksilla voi ottaa useita
valokuvia peräkkäin.
Älä muuta kameran ja kohteen välistä etäisyyttä, kun tarkennus on
lukittu. Jos kohde liikkuu, tarkenna uudelleen uudelta etäisyydeltä.
D AF-S
Kun AF-S on valittu tarkennustilaksi, tarkennus lukittuu, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin (tarkennus lukittuu myös silloin, kun
sivuvalitsimen keskustaa pidetään painettuna).
D Valotuksen lukitus laukaisimella
Jos Päällä (painetaan puoleenväliin) on valittu mukautettuun asetukseen
c1 (Valotuslukitus laukaisimella), valotus lukittuu, kun laukaisinta
painetaan puoleenväliin.
Kuvauspainikkeet 91
i-valikko
i-painikkeen painaminen tuo esiin i-valikon, joka on valittuna
olevassa tilassa usein käytettyjen asetusten valikko.
i-valikon käyttäminen
Näytä i-valikot painamalla i-painiketta.
Korosta kohtia monivalitsimella ja paina J näyttääksesi asetukset ja
korosta sitten haluamasi asetus ja paina J valitaksesi sen ja
palataksesi i-valikkoon (poistu edelliseen näyttöön muuttamatta
asetuksia painamalla i-painiketta).
A Komentokiekot
Voit säätää myös korostettujen kohteiden
asetuksia kiertämällä pääkomentokiekkoa
valitaksesi asetuksen ja painamalla sitten J
(lisäasetuksia, jos niitä on saatavilla, voidaan
valita kiertämällä sivukomentokiekkoa;
joissakin tapauksissa samat asetukset voidaan
valita kummalla tahansa valitsimella).
Nykyinen asetus voidaan valitaan myös silloin, jos korostat toisen kohteen
monivalitsimella tai painat laukaisimen puoleenväliin.
92 i-valikko
Valokuvatilan i-valikko
Oletusarvoilla seuraavat kohteet näkyvät valokuvatilan i-valikossa.
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
12
1 Aseta Picture Control........................94
2 Valkotasapaino...................................98
7 Wi-Fi-yhteys ..................................... 109
8 Aktiivinen D-Lighting .................... 110
3 Kuvanlaatu ....................................... 104 9 Kuvanottotapa ................................ 111
4 Kuvakoko .......................................... 106 10 Tärinänvaimennus ......................... 112
5 Salamatila ......................................... 107 11 Tarkennusaluetila........................... 113
6 Mittaus .............................................. 108 12 Tarkennustila ................................... 113
i-valikko 93
Aseta Picture Control
Valitse Picture Control kohteen tai kuvaustilanteen mukaan.
Asetus
n
Automaattinen
Q
Vakio
R
Neutraali
S
Värikäs
T
Yksivärinen
o
Muotokuva
p
Maisema
q
k01–
k20
Kuvaus
Kamera säätää automaattisesti värisävyjä ja sävyjä
Vakio Picture Control -säätimen perusteella.
Muotokuvakohteiden ihonväri näyttää
pehmeämmältä, ja esimerkiksi ulkokuvissa puiden
lehvistö ja taivas näyttävät värikkäämmiltä kuin
kuvissa, jotka on otettu asetuksella Vakio Picture
Control.
Vakiokäsittely, joka tuottaa tasapainoisen tuloksen.
Suositellaan useimpiin tilanteisiin.
Vähäinen käsittely, joka tuottaa luonnollisen
tuloksen. Valitse valokuviin, joita käsitellään tai
muokataan myöhemmin.
Kuvia parannellaan värikkään valokuvatulosteen
kaltaisen tehosteen tuottamiseksi. Valitse
valokuviin, joissa perusvärit korostuvat.
Ota yksivärisiä valokuvia.
Tekee muotokuvakohteiden ihosta luonnollisen ja
kasvoista pyöreämmän näköiset.
Tuottaa eloisia maisema- ja kaupunkikuvia.
Yksityiskohdat säilyvät laajalla sävyalueella
valoalueista varjoihin. Valitse valokuviin, joita
Tasainen
käsitellään tai muokataan myöhemmin
voimakkaasti.
Valitse seuraavista Picture Control -säätimistä,
joista jokainen on ainutlaatuinen yhdistelmä
värisävyä, sävyä, värikylläisyyttä ja muita asetuksia
viritettynä tietynlaisen vaikutuksen
Creative Picture
aikaansaamiseksi: Unelma, Aamunkoitto, Pop,
Control (Luova
Sunnuntai, Synkeä, Dramaattinen, Hiljainen,
Picture Control)
Valkaistu, Melankolinen, Puhdas, Denim,
Leikittely, Seepia, Sininen, Punainen, Pinkki,
Pehmennetty, Terävä, Kaksisävyinen ja
Hiilenmusta.
94 i-valikko
Jos haluat tarkastella Picture Control asetuksia, korosta Picture Control ja paina
3. Asetusten muutoksia voi esikatsella
näytöllä (0 96).
Nykyinen Picture Control -säädin näkyy
tietonäytöllä kuvakkeena kuvauksen
aikana.
i-valikko 95
❚❚ Picture Control -säätimien muokkaaminen
Picture Control -säätimiä voi muokata
kuvaustilanteen tai valokuvaajan toivoman
lopputuloksen mukaan. Korosta Aseta
Picture Control i-valikossa ja paina J
näyttääksesi Picture Control -luettelon ja
korosta sitten Picture Control ja paina 3
näyttääksesi Picture Control -asetukset. Paina 1 tai 3 korostaaksesi
haluamasi asetuksen ja paina 4 tai 2 valitaksesi arvon
porrastuksella 1 tai kierrä sivukomentokiekkoa valitaksesi arvon
porrastuksella 0,25 (saatavilla olevat asetukset vaihtelevat valitun
Picture Control -säätimen mukaan). Oletusasetukset voi palauttaa
painamalla O-painiketta.
Kun olet säätänyt asetukset haluamallasi
tavalla, paina J ottaaksesi muutokset
käyttöön ja palaa i-valikkoon.
Oletusasetuksista muokatut Picture
Control -säätimet on merkitty asteriskilla
(“U”).
D Edelliset asetukset
Picture Control -asetusvalikon arvonäytön
alapuolella näkyvä j-ilmaisin osoittaa
asetuksen edellisen arvon.
D ”A” (automaattinen)
Jos valitset joissakin asetuksissa käytettävissä olevan asetuksen A
(automaattinen), kamera säätää asetusta automaattisesti. Tulokset
vaihtelevat valotuksen ja rajatun kohteen sijainnin mukaan.
A “n Automaattinen” Picture Control
Jos asetus n Automaattinen on valittu
kohtaan Aseta Picture Control, asetuksia voi
säätää välillä A−2–A+2.
96 i-valikko
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
Asetus
Tehosteen
voimakkuus
Kuvaus
Vaimenna tai tehosta Creative Picture Control (luovan
Picture Control) -säätimen tehoa.
Voit säätää tasoja nopeasti, kun haluat tasapainotusta
Pikaterävöittäminen kohtiin Terävöittäminen, Keskialueen terävöitt. ja
Yksityiskohtaisuus. Voit myös tehdä yksittäisiä säätöjä
seuraaville parametreille:
• Terävöittäminen: Ohjaa yksityiskohtien ja
Terävöittäminen
ääriviivojen terävyyttä.
• Keskialueen terävöitt.: Säädä terävyyttä asetusten
Keskialueen
Terävöittäminen ja Yksityiskohtaisuus ohjaamien
terävöitt.
keskisävyisten kuvioiden ja viivojen hienojakoisuuden
mukaan.
• Yksityiskohtaisuus: Säädä yleistä terävyyttä sekä
Yksityiskohtaisuus
ääriviivojen terävyyttä ilman, että se vaikuttaa
kirkkauteen tai dynaamiseen alueeseen.
Kontrasti
Säädä kontrastia.
Lisää tai vähennä kirkkautta ilman valoalueiden tai
Kirkkaus
varjojen yksityiskohtien katoamista.
Värikylläisyys
Säädä värien eloisuutta.
Värisävy
Säädä värisävyä.
Suodintehosteet
Jäljittele värisuodinten vaikutusta yksivärisissä kuvissa.
Valitse yksivärisissä valokuvissa käytettävä sävy.
Sävytys
Värikylläisyyden asetukset näytetään, kun painat 3 muun
asetuksen kuin B&W (musta ja valkoinen) ollessa valittuna.
Sävytys
(Creative Picture Säädä Creative Picture Control (Luova Picture Control) Control (Luova
säätimien värisävyä.
Picture Control))
D Suodintehosteet
Valitse seuraavista:
Tila
Y (keltainen)
O (oranssi)
R (punainen)
G (vihreä)
Asetus
Nämä asetukset parantavat kontrastia ja niitä voidaan käyttää taivaan kirkkauden
himmentämiseksi maisemavalokuvissa. Oranssi tuottaa voimakkaamman
kontrastin kuin keltainen ja punainen voimakkaamman kontrastin kuin oranssi.
Vihreä pehmentää ihonsävyjä, ja sitä voidaan käyttää muotokuvissa.
i-valikko 97
Valkotasapaino
Säädä valkotasapainoa (katso lisätietoja kohdasta “Valkotasapaino”,
0 63).
4
Asetus
Automaattinen
Säil. valkoinen (väh. lämp. värejä)
Säilytä yleistunnelma
Säil. lämpimän valaist. värit
D
H
G
M
J
Automaattinen luonnonvalo
Suora auringonvalo
Pilvinen
Varjo
Hehkulamppu
I
Natriumlamput
Lämpimänvalk. loisteputket
Valkoiset loisteputket
Viileänvalk. loisteputket
Päivänvalk. loisteputket
Päivänvaloloisteputket
Kork. lämpötilan elohopea
5
K
L
Korostetun kohdan lisäasetukset saa
näkyviin painamalla 3, kun asetus
Automaattinen tai Loisteputkivalo on
korostettuna.
Nykyinen valkotasapainon asetus näkyy
tietonäytöllä kuvakkeena kuvauksen
aikana.
98 i-valikko
Asetus
Loisteputkivalo
Salama
Valitse värilämpötila
Esiasetus käsin
❚❚ Valkotasapainon hienosäätö
Asetuksen Valkotasapaino valitseminen
i-valikossa tuo näkyviin valkotasapainon
asetusten luettelon. Jos korostettuna on
muu asetus kuin Valitse värilämpötila,
hienosäädön asetukset saa näkyviin
painamalla 3. Hienosäädön asetuksiin
tehtyjä muutoksia voi esikatsella näytöllä.
Lisää vihreää
Lisää sinistä
Lisää kullanruskeaa
Lisää magentaa
Kosketa näytöllä olevia nuolia tai käytä monivalitsinta
hienosäätääksesi valkotasapainoa. Tallenna asetukset ja palaa
i-valikkoon painamalla J.
Kuvausnäytössä olevan valkotasapainon
kuvakkeen viereinen asteriski (“U”)
ilmaisee, että hienosäätö on käytössä.
i-valikko 99
❚❚ Värilämpötilan valitseminen
Asetuksen Valkotasapaino valitseminen i-valikossa tuo näkyviin
valkotasapainon asetusten luettelon. Kun Valitse värilämpötila on
korostettuna, värilämpötilan asetukset saa näkyviin painamalla 3.
Kullanruskea A–sininen
B -akselin arvo
Vihreä G–magenta M akselin arvo
Paina 4 tai 2 korostaaksesi numeroita akselilla kullanruskea A–
sininen B tai akselilla vihreä G–magenta M ja paina 1 tai 3
muuttaaksesi niitä. Tallenna asetukset ja palaa i-valikkoon
painamalla J. Jos akselin vihreä G–magenta M arvoksi on valittu
muu arvo kuin nolla, valkotasapainon kuvakkeen vieressä näkyy
asteriski (“U”).
D Valitse värilämpötila
Huomaa, että toivottuja tuloksia ei saavuteta loisteputkivalaistuksessa.
Valitse I (Loisteputkivalo), kun kuvaat loisteputkivalossa. Kun käytössä
on jokin muu valonlähde, ota testikuva määrittääksesi, onko valittu arvo
sopiva.
100 i-valikko
❚❚ Esiasetus käsin
Esiasetus käsin -asetusta voidaan käyttää enintään kuuden
valkotasapainon mukautetun asetuksen tallentamiseen ja
palauttamiseen sekavalossa kuvattaessa tai voimakkaan väristen
valonlähteiden vaikutusten korjaamiseen. Noudata seuraavia
vaiheita mitataksesi arvon käsin esiasetetulle valkotasapainolle.
1 Näytä valkotasapainon esiasetukset.
Korosta Esiasetus käsin i-valikon
valkotasapainon näytössä ja paina 3
näyttääksesi luettelon valkotasapainon
esiasetuksista.
2 Valitse esiasetus.
Korosta haluamasi valkotasapainon
esiasetus (d-1–d-6) ja paina J
valitaksesi korostetun esiasetuksen ja
palaa i-valikkoon.
D Suojatut esiasetukset
g-kuvakkeella näkyvät esiasetukset ovat
suojattuja, eikä niitä voi muuttaa.
3 Valitse suora mittaustila.
Korosta Valkotasapaino i-valikossa ja
paina J-painiketta ja pidä sitä
painettuna, kunnes kuvausnäytön ja
ohjauspaneelin L- kuvakkeet alkavat
välkkyä ja valkotasapainon kohde (r)
näkyy valitussa tarkennuspisteessä.
i-valikko 101
4 Mittaa valkotasapaino.
Mittaa valkotasapaino koskettamalla
valkoista tai harmaata kohdetta tai
käytä monivalitsinta sijoittaaksesi
kehyksen r näytössä olevan valkoisen
tai harmaan alueen päälle ja paina J tai
paina laukaisin pohjaan saakka (huomaa, että kehystä r ei voi
siirtää, kun lisävarusteena saatava salamalaite on kiinnitettynä,
jolloin valkotasapaino on mitattava kuvan keskellä olevan
valkoisen tai harmaan kohteen kautta).
Jos kamera ei pysty mittaamaan
valkotasapainoa, näytetään viesti. Koita
mitata valkotasapaino uudelleen eri
kohteesta.
5 Poistu suorasta mittaustilasta.
Poistu suorasta mittaustilasta painamalla i-painiketta.
102 i-valikko
D Käsin esiasetettavan valkotasapainon mittaaminen
Käsin esiasetettua valkotasapainoa ei voi mitata, kun HDR tai
päällekkäisvalotus on käynnissä.
D Suora mittaustila
Suora mittaustila päättyy, jos mitään toimintoja ei suoriteta mukautettuun
asetukseen c3 (Virrankatkaisun viive) > Valmiustila-ajastin valitun ajan
sisällä.
D Esiasetusten hallinta
Valokuvausvalikon asetusta Valkotasapaino > Esiasetus käsin voi käyttää
valkotasapainon kopioimiseen olemassa olevasta valokuvasta valittuun
esiasetukseen, selitysten lisäämiseen tai esiasetusten suojaamiseen.
D Esiasetus käsin: esiasetuksen valitseminen
Valitse esiasetus valitsemalla
valokuvausvalikossa Valkotasapaino >
Esiasetus käsin ja korosta sitten esiasetus ja
paina J. Jos valitussa esiasetuksessa ei ole
arvoa, valkotasapainoksi asetetaan 5200 K,
joka on sama kuin asetuksessa Suora
auringonvalo.
i-valikko 103
Kuvanlaatu
Valitse valokuvien tiedostomuoto.
Asetus
NEF (RAW) + JPEG, hienom
NEF (RAW) + JPEG, hieno
NEF (RAW) + JPEG, normaalim
NEF (RAW) + JPEG, normaali
NEF (RAW) + JPEG, perusm
NEF (RAW) + JPEG, perus
NEF (RAW)
JPEG, hienom
JPEG, hieno
JPEG, normaalim
JPEG, normaali
JPEG, perusm
JPEG, perus
TIFF (RGB)
Kuvaus
Tallenna kaksi kopiota kustakin valokuvasta: NEF
(RAW) -kuva ja JPEG-kopio. Vain JPEG-kopio
näytetään toiston aikana, mutta JPEG-kopion
poistaminen poistaa myös NEF (RAW) -kuvan.
NEF (RAW) -kuvaa voidaan katsella vain
tietokoneella.
Tallenna valokuvia NEF (RAW) -muodossa.
Tallenna valokuvia JPEG-muodossa. Pakkauksen
määrä kasvaa ja tiedostokoko pienenee, kun
laatu muuttuu asetuksesta “hieno” asetukseen
“normaali” ja lopulta asetukseen “perus”. Valitse
asetuksia, joissa on merkintä m
maksimoidaksesi laatua, ja asetuksia, joissa ei
ole merkintää m varmistaaksesi, että kaikki
kuvat ovat enemmän tai vähemmän samaa
tiedostokokoa.
Tallenna pakkaamattomat valokuvat TIFF-RGBmuodossa värisyvyydellä 8 bittiä per kanava
(24-bittinen väri).
Valittuna oleva asetus näkyy näytössä
kuvauksen aikana.
104 i-valikko
A NEF (RAW)
NEF (RAW) -kuvatiedostot (tiedostopääte ”*.nef”) sisältävät kuvakennon
tarjoaman raakadatan. Nikonin ViewNX-i- tai Capture NX-D -ohjelmiston
avulla voit säätää ja uudelleensäätää asetuksia, kuten valotuksen korjausta
ja valkotasapainoa niin usein kuin haluat kuvanlaadun heikentymättä.
Tämä muoto sopii valokuville, joita on tarkoitus käsitellä usealla eri tavalla.
ViewNX-i ja Capture NX-D ovat saatavilla ilmaiseksi Nikonin
latauskeskuksesta.
NEF (RAW) -kuvien muuntamisprosessia muihin muotoihin, kuten JPEGmuotoon, kutsutaan nimellä ”NEF (RAW) -käsittely”. Voit tallentaa NEF
(RAW) -kuvat muissa muodoissa käyttämällä ViewNX-i- ja Capture NX-D tietokonesovelluksia tai kameran muokkausvalikossa olevaa asetusta NEF
(RAW) -käsittely.
i-valikko 105
Kuvakoko
Valitse koko, jolla valokuvat tallennetaan.
Asetus
Suuri
NEF (RAW) Keskikoko
Pieni
Suuri
JPEG/TIFF Keskikoko
Pieni
Kuvaus
Valitse NEF (RAW) -muodossa tallennettavien
valokuvien koko. NEF (RAW) on käytettävissä vain,
kun kuvanlaaduksi on valittu NEF (RAW) -asetus.
Valitse JPEG- tai TIFF-muodossa tallennettavien
valokuvien koko.
Valittuna oleva asetus näkyy näytössä
kuvauksen aikana.
Valokuvien fysikaaliset mitat kuvapisteissä mitattuna vaihtelevat
kohtaan Valitse kuva-ala valitun asetuksen mukaan.
FX (36 × 24)
DX (24 × 16)
5 : 4 (30 × 24)
1 : 1 (24 × 24)
16 : 9 (36 × 20)
Suuri
8 256 × 5 504
5 408 × 3 600
6 880 × 5 504
5 504 × 5 504
8 256 × 4 640
Kuvakoko
Keskikoko
6 192 × 4 128
4 048 × 2 696
5 152 × 4 120
4 128 × 4 128
6 192 × 3 480
Pieni
4 128 × 2 752
2 704 × 1 800
3 440 × 2 752
2 752 × 2 752
4 128 × 2 320
FX (36 × 24)
DX (24 × 16)
1 : 1 (24 × 24)
16 : 9 (36 × 20)
Suuri
6 048 × 4 024
3 936 × 2 624
4 016 × 4 016
6 048 × 3 400
Kuvakoko
Keskikoko
4 528 × 3 016
2 944 × 1 968
3 008 × 3 008
4 528 × 2 544
Pieni
3 024 × 2 016
1 968 × 1 312
2 000 × 2 000
3 024 × 1 696
Z 7:
Kuva-ala
Z 6:
Kuva-ala
106 i-valikko
Salamatila
Valitse salamatila lisävarusteena saataville salamalaitteille (0 354).
Käytettävissä olevat asetukset riippuvat tilanvalitsimella valitusta
tilasta.
Asetus
I
J
K
L
Täytesalama
Punasilmäisyyden
vähennys
Hidas
täsmäys + punasilm.
vähenn.
Käytettävissä tilassa
b, P, S, A,
M
Käytettävissä tilassa
Jälkiverhon täsmäys P, S, A, M
Asetus
M
s
Ei salamaa
b, P, S, A,
M
P, A
Hidas täsmäys
Valittuna oleva asetus näkyy näytössä
kuvakkeena kuvauksen aikana.
i-valikko 107
Mittaus
Mittaus määrittää, miten kamera asettaa valotuksen. Seuraavat
asetukset ovat käytettävissä:
Asetus
L
Matriisimittaus
M
Keskustapainotteinen
N
Pistemittaus
t
Huippuvalopainotteinen
Kuvaus
Kamera mittaa kuvasta laajan alueen ja asettaa
valotuksen sävyjakauman, värin, sommittelun ja
etäisyyden mukaan, jolloin saadaan paljaalla silmällä
nähtyä näkymää muistuttavia tuloksia.
Kamera mittaa koko kuvan, mutta painottaa kuvan
keskellä olevaa kohtaa, jonka koko voidaan valita
mukautetulla asetuksella b3 (Keskustapainotteinen
alue). Tämä on klassinen muotokuvissa käytettävä
mittaus, ja sitä suositellaan myös käytettäessä
suotimia, joiden valotuskerroin (suodinkerroin) on yli
1×.
Kamera mittaa 4 mm:n ympyrän (vastaa noin 1,5 %:a
kuva-alasta), joka keskittyy nykyisen
tarkennuspisteen ympärille, jolloin on mahdollista
mitata keskustan ulkopuolella olevia kohteita (jos
automaattinen alue on käytössä, kamera mittaa sen
sijaan keskitarkennuspisteen). Pistemittaus varmistaa
kohteen oikean valotuksen silloinkin, kun tausta on
paljon kirkkaampi tai tummempi kuin kohde.
Kamera painottaa valoalueita. Käytä tätä asetusta
vähentääksesi valoalueiden yksityiskohtien
katoamista esimerkiksi valokuvatessasi
kohdevalaistuja lavaesiintyjiä.
Valittuna oleva asetus näkyy näytössä
kuvakkeena kuvauksen aikana.
108 i-valikko
Wi-Fi-yhteys
Ota Wi-Fi käyttöön tai pois käytöstä. Ota käyttöön Wi-Fi
muodostaaksesi langattomia yhteyksiä tietokoneisiin tai kameran ja
SnapBride-sovellusta käyttävien älypuhelinten tai tablettien
(älylaitteet) välille.
Kamera näyttää Wi-Fi-kuvakkeen, kun Wi-Fi
on käytössä.
Jos haluat kytkeä Wi-Fi-yhteyden pois päältä, korosta Wi-Fi-yhteys
i-valikossa ja paina J. Jos Wi-Fi on parhaillaan käytössä, kehote
Katkaise Wi-Fi-yhteys tulee näkyviin; paina J katkaistaksesi
yhteyden.
A Langattomat yhteydet
Katso lisätietoja langattomien yhteyksien muodostamisesta tietokoneisiin
tai älylaitteisiin Verkko-oppaasta, joka on saatavilla Nikonin
latauskeskuksesta:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/fi/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/fi/products/493/Z_6.html
Lisätietoa SnapBridgen käyttämisestä on saatavilla sovelluksen onlineohjeesta.
i-valikko 109
Aktiivinen D-Lighting
Aktiivinen D-Lighting säilyttää valoalueiden ja varjojen
yksityiskohdat luoden valokuvia, joissa on luonnollinen kontrasti.
Käytä sitä suurikontrastisiin kohteisiin, esimerkiksi valokuvatessasi
ovesta tai ikkunasta näkyviä kirkkaasti valaistuja ulkomaisemia tai
kuvatessasi varjossa olevia kohteita aurinkoisena päivänä. Toiminto
on tehokkaimmillaan matriisimittauksen kanssa käytettynä.
Pois
Y Automaattinen
Asetus
Y
Z
P
Q
R
c
Kuvaus
Kamera säätää Aktiivinen D-Lighting -säätöä
automaattisesti kuvausolosuhteiden mukaan
Automaattinen
(M-tilassa Y Automaattinen vastaa kuitenkin
asetusta Q Normaali).
Erittäin suuri
Valitse Aktiivinen D-Lighting -säädön määrä
Suuri
vaihtoehdoista Z Erittäin suuri, P Suuri,
Normaali
Q Normaali ja R Pieni.
Pieni
Pois
Aktiivinen D-Lighting pois päältä.
Valittuna oleva asetus näkyy näytössä
kuvakkeena kuvauksen aikana.
D Aktiivinen D-Lighting
Kohinaa (satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja) saattaa esiintyä
valokuvissa, jotka on otettu käyttämällä Aktiivista D-Lightingia. Epätasaista
varjostusta saattaa esiintyä joidenkin kohteiden yhteydessä. Aktiivinen
D-Lighting ei sovellu suuriin ISO-herkkyyksiin (Hi 0,3 – Hi 2), mukaan lukien
suuret herkkyydet, jotka on valittu automaattisella ISO-herkkyyssäädöllä.
110 i-valikko
Kuvanottotapa
Valitse mikä toiminto suoritetaan, kun laukaisin painetaan pohjaan.
Katso lisätietoja kohdasta “c/E (Kuvanottotapa/itselaukaisin)
-painike” (0 84).
U
V
W
Asetus
Yksittäiskuvaus
Sarjakuvaus L
X
E
Asetus
Sarjakuvaus H (pidennetty)
Itselaukaisin
Sarjakuvaus H
Kun Sarjakuvaus L tai Itselaukaisin on korostettuna, lisäasetukset
saa näkyviin painamalla 3.
Kuvausnopeuden asetukset saa näkyviin
painamalla 3, kun Sarjakuvaus L on
korostettuna.
Painikkeen 3 painaminen asetuksen
Itselaukaisin ollessa korostettuna tuo
näkyviin laukaisuviiveen asetukset sekä
itselaukaisimen ajastimen umpeuduttua
otettavien kuvien määrän.
Nykyinen kuvanottotapa näytetään
kuvakkeilla kuvausnäytössä ja
ohjauspaneelissa.
i-valikko 111
Tärinänvaimennus
Valitse, otetaanko tärinänvaimennus käyttöön. Käytettävissä olevat
asetukset vaihtelevat objektiivin mukaan.
Asetus
Päällä
C Normal
D
Sport
E
Pois
Kuvaus
Valitse tehostaaksesi tärinänvaimennusta paikallaan
olevia kohteita kuvattaessa.
Valitse valokuvatessasi urheilijoita ja muita kohteita, jotka
liikkuvat nopeasti ja arvaamattomasti.
Tärinänvaimennus pois päältä.
Muut asetukset kuin Pois näkyvät
kuvakkeena näytössä kuvauksen aikana.
D Tärinänvaimennus
Tärinänvaimennus ei välttämättä ole käytettävissä kaikkien objektiivien
kanssa. Kun käytät tärinänvaimennusta, odota, että näytössä oleva kuva
vakiintuu ennen kuvaamista. Joidenkin objektiivien kohdalla näytöllä
näkyvä kuva voi myös heilua sulkimen laukaisun jälkeen; tämä on
normaalia, eikä ole merkki toimintahäiriöstä.
Asetuksia Sport tai Päällä suositellaan kuvien panorointia varten. Tiloissa
Sport, Normal ja Päällä tärinänvaimennusta sovelletaan vain liikkeeseen,
joka ei kuulu panorointiin (jos kameraa panoroidaan esimerkiksi
vaakasuunnassa, tärinänvaimennusta sovelletaan vain pystysuuntaiseen
tärinään).
Estääksesi tahattomia tuloksia valitse Pois, kun kamera on kiinnitettynä
jalustaan, paitsi jos jalustan pää on irtonainen tai kamera on kiinnitetty
yksijalkaan, jolloin suositellaan asetuksen Normal, Sport tai Päällä
valitsemista.
112 i-valikko
Tarkennusaluetila
Tarkennusaluetila ohjaa sitä, miten kamera valitsee
tarkennuspisteen automaattitarkennusta varten. Katso lisätietoja
kohdasta “Tarkennusaluetila” (0 54).
3
d
e
Asetus
Neulanpäätarkennus
Pistetarkennus
Dynaaminen tarkennus
f
g
h
Asetus
Leveä alue (S)
Leveä alue (L)
Automaattinen alue
Valittuna oleva asetus näkyy näytössä
kuvakkeena kuvauksen aikana.
Tarkennustila
Tarkennustila ohjaa kameran tarkennusta. Katso lisätietoja kohdasta
“Tarkennustilan valitseminen” (0 52).
AF-S
AF-C
Asetus
Kertatarkennus
MF
Asetus
Käsitarkennus
Jatkuva tarkennus
Valittuna oleva asetus näkyy näytössä
kuvakkeena kuvauksen aikana.
i-valikko 113
Elokuvatilan i-valikko
Oletusarvoilla seuraavat kohteet näkyvät elokuvatilan i-valikossa.
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
12
1 Aseta Picture Control ..................... 115
2 Valkotasapaino................................ 115
7 Wi-Fi-yhteys ..................................... 120
8 Aktiivinen D-Lighting .................... 120
3 Kuvakoko ja -taajuus/
9 Elektroninen VR............................... 120
Kuvanlaatu...................................... 116 10 Tärinänvaimennus.......................... 121
4 Mikrofonin herkkyys....................... 118 11 Tarkennusaluetila ........................... 121
5 Valitse kuva-ala ............................... 119 12 Tarkennustila ................................... 121
6 Mittaus............................................... 120
A “Samat kuin valokuva-asetukset”
Jos asetus Samat kuin valokuva-asetuks. on
valittuna kohtaan Aseta Picture Control,
Valkotasapaino, Aktiivinen D-Lighting tai
Tärinänvaimennus elokuvausvalikossa,
h-kuvake ilmestyy i-valikon vasempaan
yläreunaan ilmaisten, että näihin asetuksiin
valokuvatilassa valitut asetukset ovat käytössä
myös elokuvatilassa ja päin vastoin.
114 i-valikko
Aseta Picture Control
Valitse elokuvien tallennuksessa käytettävä Picture Control. Katso
lisätietoja kohdasta “Aseta Picture Control” (0 94).
Valkotasapaino
Säädä valkotasapainoa elokuvien tallennusta varten. Katso
lisätietoja kohdasta “Valkotasapaino” (0 63, 98).
i-valikko 115
Kuvakoko, kuvataajuus ja elokuvan laatu
Valitse elokuvien kuvakoko (kuvapisteinä) ja kuvataajuus.
Valittavanasi on myös kaksi Elokuvan laatu -asetusta: Hyvä
(ilmaistaan kuvakoko/-taajuus-kuvakkeilla, joissa on “m”) ja
Normaali. Yhdessä nämä asetukset määräävät suurimman
bittinopeuden seuraavan taulukon mukaisesti.
Kuvakoko/kuvataajuus 1
r
s
t
w
x
y/y
z/z
1/1
2/2
3/3
A
B
C
Suurin bittinopeus
(Mbit/s)
Hyvä
Normaali
Enimmäistallennusaika
3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p
3 840 × 2 160 (4K UHD); 25p
3 840 × 2 160 (4K UHD); 24p
1 920 × 1 080; 120p
144
—2
3
1 920 × 1 080; 100p 3
1 920 ×1 080; 60p
1 920 × 1 080; 50p
29 minuuttia
59 sekuntia
56
28
28
14
1 920 × 1 080; 30p
1 920 ×1 080; 25p
1 920 ×1 080; 24p
1 920 × 1 080; 30p ×4 (hidastus) 3
1 920 × 1 080; 25p ×4 (hidastus) 3
1 920 × 1 080; 24p ×5 (hidastus) 3
36
—2
3 minuuttia
29
1 Todelliset kuvataajuudet muodossa 120p, 60p, 30p ja 24p ilmoitetuille arvoille ovat vastaavasti
119,88 kuvaa/s, 59,94 kuvaa/s, 29,97 kuvaa/s ja 23,976 kuvaa/s.
2 Elokuvan laatu -asetukseksi määritetään Hyvä.
3 Kuva-alueeksi on määritetty DX (Z 7) tai FX (Z 6); kasvojentunnistus ei ole käytössä automaattisen
tarkennusalueen valinnan tarkennustilassa.
4 Jokainen elokuva voidaan tallentaa enintään 8 tiedostoon, joista kunkin koko voi olla enintään 4 Gt.
Tiedostojen määrä ja kunkin tiedoston pituus vaihtelevat kohtiin Kuvakoko/kuvataajuus ja
Elokuvan laatu valittujen asetusten mukaan. Kamerassa alustettuihin muistikortteihin
tallennetut elokuvat tallennetaan kuitenkin yhtenä tiedostona niiden koosta riippumatta, jos kortin
kapasiteetti on yli 32 Gt.
116 i-valikko
Valittuna oleva asetus näkyy näytössä
kuvakkeena.
❚❚ Hidastetut elokuvat
Tallentaaksesi äänettömiä hidastettuja elokuvia valitse asetus
“hidastus” kohtaan Kuvakoko/kuvataajuus. Hidastetut elokuvat
tallennetaan 4- tai 5-kertaisella nimellisnopeudella ja toistetaan
nimellisnopeudella. Esimerkiksi asetuksella 1 920 × 1 080; 30p × 4
(hidastus) kuvatut elokuvat tallennetaan suurin piirtein nopeudella
120 kuvaa/s ja toistetaan taajuudella 30 kuvaa/s, jolloin 10 sekunnin
pituiseen tallennukseen mahtuu noin 40 sekuntia videoaineistoa.
Noin 10 s
Tallennus
Toisto
Noin 40 s
Tallennus- ja toistonopeudet on ilmaistu alla.
Kuvakoko/kuvataajuus
1 920 × 1 080; 30p ×4
A (hidastus)
1 920 ×1 080; 25p ×4
B (hidastus)
1 920 × 1 080; 24p ×5
C (hidastus)
Tallennusnopeus
Normaali
120p (119,88 kuvaa/s)
30p (29,97 kuvaa/s)
100p (100 kuvaa/s)
25p (25 kuvaa/s)
120p (119,88 kuvaa/s)
24p (23,976 kuvaa/s)
D Hidastetut elokuvat
Toimintoja, kuten välkynnänvähennystä, elektronista tärinänvaimennusta
ja aikakoodin syöttöä, ei voida käyttää asetuksen “hidastus” ollessa
valittuna.
i-valikko 117
Mikrofonin herkkyys
Kytke yhdysrakenteiset tai ulkoiset mikrofonit päälle tai pois päältä
tai säädä mikrofonin herkkyyttä. Valitse bA säätääksesi herkkyyttä
automaattisesti tai Mikrofoni pois kytkeäksesi äänen tallennuksen
pois päältä tai säädä mikrofonin herkkyyttä käsin valitsemalla arvo
väliltä b1–b20 (mitä korkeampi arvo, sitä suurempi herkkyys).
Valittuna oleva asetus näkyy kuvakkeena
näytössä muiden asetusten kuin bA
kohdalla.
Jos äänen taso näkyy punaisena,
äänenvoimakkuus on liian suuri. Vähennä
mikrofonin herkkyyttä.
D 2-kuvake
Elokuvat, jotka on tallennettu mikrofonin
ollessa pois päältä, on merkitty
täyskuvatoistossa ja elokuvan toistossa
2-kuvakkeella.
118 i-valikko
Valitse kuva-ala
Valitse kuvakennon alueen koko, jolla elokuvia tallennetaan. Valitse
FX kuvataksesi elokuvia muodossa, johon viitataan nimellä “FXpohjainen elokuvamuoto”, ja DX kuvataksesi muodossa “DXpohjainen elokuvamuoto”. Näiden kahden muodon väliset erot
näkyvät kuvassa.
FX
DX
Tallennetun alueen mitat vaihtelevat kuvakoon mukaan:
Muoto
Kuvakoko
FX-pohjainen
elokuvamuoto
3 840 × 2 160
1 920 × 1 080
3 840 × 2 160
1 920 × 1 080
DX-pohjainen
elokuvamuoto
Tallennettu alue (likimääräinen)
Z7
Z6
35,9 × 20,2 mm
35,8 × 20,1 mm 35,9 × 20,1 mm
23,4 × 13,2 mm
23,5 × 13,2 mm
23,4 × 13,1 mm
Valittuna oleva asetus näkyy näytössä
kuvakkeena.
i-valikko 119
Mittaus
Valitse, kuinka kamera asettaa valotuksen elokuvatilassa. Katso
lisätietoja kohdasta “Mittaus” (0 108); huomaa kuitenkin, että
pistemittaus ei ole käytettävissä.
Wi-Fi-yhteys
Ota Wi-Fi käyttöön tai pois käytöstä. Katso lisätietoja kohdasta
“Wi-Fi-yhteys” (0 109).
Aktiivinen D-Lighting
Valitse Aktiivinen D-Lighting -asetus elokuvatilaa varten. Katso
lisätietoja kohdasta “Aktiivinen D-Lighting” (0 110). Huomaa, että
jos Samat kuin valokuva-asetuks. on valittu elokuvausvalikon
kohtaan Aktiivinen D-Lighting ja Automaattinen on valittu
valokuvausvalikossa, elokuvat kuvataan käyttämällä Normaaliasetusta vastaavaa arvoa.
Elektroninen VR
Ota elektroninen tärinänvaimennus käyttöön elokuvatilassa
valitsemalla Päällä. Elektroninen tärinänvaimennus ei ole saatavilla
kuvakoossa 1 920 × 1 080; 120p, 1 920 × 1 080; 100p tai
1 920 × 1 080 (hidastus). Huomaa, että jos elektroninen
tärinänvaimennus on käytössä, kuvakulma pienenee, mikä lisää
hieman näennäistä polttoväliä ja elokuvan tallennuksen
suurimmaksi herkkyydeksi määritetään ISO 25600 (Z 7) tai
51200 (Z 6).
Näytössä näkyy kuvake, kun Päällä on
valittuna.
120 i-valikko
Tärinänvaimennus
Valitse tärinänvaimennuksen asetus elokuvatilaa varten. Katso
lisätietoja kohdasta “Tärinänvaimennus” (0 112).
Tarkennusaluetila
Valitse, miten kamera valitsee tarkennuspisteen, kun
automaattitarkennus on käytössä elokuvatilassa. Katso lisätietoja
kohdasta “Tarkennusaluetila” (0 54).
Asetus
d
f
Pistetarkennus
Leveä alue (S)
Asetus
g
h
Leveä alue (L)
Automaattinen alue
Tarkennustila
Valitse, miten kamera tarkentaa elokuvatilassa. Katso lisätietoja
kohdasta “Tarkennustilan valitseminen” (0 52).
Asetus
AF-S
AF-C
Kertatarkennus
Jatkuva tarkennus
Asetus
AF-F
MF
Kokoaik. automaattitarkennus
Käsitarkennus
i-valikko 121
Lisää toistosta
Lue lisää kuvien ja kuvatietojen katselusta, toistosta i-valikosta,
toiston zoomauksesta ja kuvien poistamisesta.
Kuvien katselu
Käytä X- ja W (Q) -painikkeita selataksesi täyskuvatoiston ja
pienoiskuvien toiston välillä.
W
(Q)
W
(Q)
W
(Q)
X
X
X
Täyskuvatoisto
Pienoiskuvien toisto
Täyskuvatoisto
Paina K-painiketta ja näytä viimeksi otettu
kuva täyskuvatoistossa näytöllä. Lisää
kuvia voi näyttää painamalla 4 tai 2; näytä
lisätietoja nykyisestä valokuvasta
painamalla 1 tai 3 tai paina DISPpainiketta (0 124).
122 Lisää toistosta
Pienoiskuvien toisto
Voit näyttää useita kuvia painamalla W (Q)
-painiketta, kun kuva näkyy
täyskuvatoistossa. Näytettävien kuvien
määrä kasvaa 4:stä 9:ään ja 72:een joka
kerta kun W (Q) -painiketta painetaan ja
pienenee joka kerta kun X-painiketta
painetaan. Korosta kuvia monivalitsimella.
D Kosketusohjaimet
Kosketusohjaimia voidaan käyttää, kun kuvia näytetään näytöllä (0 11).
D Käännä pysty
Näyttääksesi pystysuuntaiset
(muotokuvasuunta) valokuvat pystysuunnassa
valitse Päällä toistovalikon kohtaan Käännä
pysty.
D Kuvan tarkastelu
Kun Päällä on valittu toistovalikon kohtaan Kuvan tarkastelu, valokuvat
näytetään automaattisesti kuvauksen jälkeen (kuvia ei käännetä
automaattisesti kuvan tarkastelun aikana, koska kamera on jo oikeassa
asennossa). Jos Päällä (vain näyttö) on valittu, valokuvia ei näytetä
etsimessä. Sarjakuvaustiloissa kuvat näytetään, kun kuvaus päättyy, ja ensin
näytetään nykyisen sarjan ensimmäinen valokuva.
Lisää toistosta 123
Kuvan tiedot
Kuvan tiedot näytetään kuvan päällä täyskuvatoistossa. Paina 1 tai
3 tai paina DISP-painiketta selataksesi kuvan tietoja alla kuvatulla
tavalla.
Tiedoston
tiedot
Ei mitään
(vain kuva) 1
Valotustiedot 1
Valoalueet 1
Yleiskatsauksen
tiedot 1
Sijaintiedot 2
RGB-histogrammi 1
Kuvaustiedot 1
1 Näkyy vain, jos vastaava asetus on valittu toistovalikon kohtaan Toiston näyttöasetukset.
2 Näkyvät vain, jos ne sisältyvät kuvaan (0 306).
124 Lisää toistosta
Tiedoston tiedot
12 3
4
1 Suojaustila ...........................................69
2 Muokkausilmaisin........................... 314
5
3 Latausmerkintä ............................... 134
4 Tarkennuspiste * .................................54
13
12
11
5 Kuvan numero /
kuvien kokonaismäärä
6
10
8
9
7
6 Kuvanlaatu ....................................... 104
7 Kuvakoko .......................................... 106
8 Kuva-ala ................................... 119, 165
9 Tallennusaika.............................38, 295
10 Tallennuspäivä ..........................38, 295
11 Luokittelu ............................................68
12 Kansion nimi .................................... 155
13 Tiedostonimi........................... 165, 239
* Näkyy vain, jos Tarkennuspiste on valittu
kohtaan Toiston näyttöasetukset.
Valotusilmaisin
1 Kuvaustila ............................................70
2 Suljinaika.......................................71, 73
3 Aukko....................................................72
4 Valotuksen korjaus............................82
1 2
3
4
5
5 ISO-herkkyys * .....................................80
* Näkyy punaisena, jos valokuvaa otettiin tilassa P,
S tai A automaattisen ISO-herkkyyssäädön
ollessa käytössä.
Lisää toistosta 125
Valoalueet
1
1 Valoalueet (mahdollisesti
2
ylivalottuneet alueet)
2 Kansion numero – kuvan numero
........................................................... 161
RGB-histogrammi
1
2
3
4
5
6
1 Kansion numero – kuvan numero
........................................................... 161
2 Valkotasapaino............................ 63, 98
3
4
5
6
126 Lisää toistosta
Värilämpötila............................. 100
Valkotasapainon hienosäätö....99
Esiasetus käsin .......................... 101
Histogrammi (RGB-kanava) ......... 127
Histogrammi (punainen kanava)
........................................................... 127
Histogrammi (vihreä kanava) ...... 127
Histogrammi (sininen kanava) .... 127
D Toiston zoomaus
Lähennä valokuvaa histogrammin näkyessä
painamalla X. Käytä X- ja W (Q) -painiketta
lähentääksesi ja loitontaaksesi ja vierittääksesi
kuvaa monivalitsimella. Histogrammi
päivitetään näyttämään vain näytöllä näkyvää
kuvan osaa koskevat tiedot.
D Histogrammit
Histogrammit osoittavat sävyjakauman, jossa kuvapisteen kirkkaus (sävy)
näytetään vaaka-akselilla ja kuvapisteiden määrä pystyakselilla. Kameran
histogrammit ovat vain ohjeellisia, ja ne voivat erota
kuvankäsittelyohjelmien histogrammeista. Alla on esimerkkejä
histogrammeista:
Jos kuvassa on kirkkaudeltaan
hyvin erilaisia kohteita,
sävyjakauma on suhteellisen
tasainen.
Jos kuva on tumma,
sävyjakauma siirtyy
vasemmalle.
Jos kuva on kirkas,
sävyjakauma siirtyy oikealle.
Valotuksen korjauksen lisääminen siirtää sävyjakaumaa oikealle ja
valotuksen korjauksen vähentäminen vasemmalle. Histogrammeista saa
yleiskuvan kokonaisvalotuksesta, kun kuvia on vaikea nähdä näytöllä
kirkkaassa valaistuksessa.
Lisää toistosta 127
Kuvaustiedot
Kuvan ottamishetkellä käytetyistä asetuksista riippuen
kuvaustietoja voi olla korkeintaan viisi sivua: yleistiedot, salaman
tiedot, Picture Control -säätimet, lisäasetukset ja
tekijänoikeustiedot.
❚❚ Kuvaustiedot, sivu 1 (yleistä)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Mittaus .............................................. 108
2
3
11
12 13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
128 Lisää toistosta
Suljintyyppi ...................................... 262
Suljinaika ...................................... 71, 73
Aukko....................................................72
Kuvaustila ............................................70
ISO-herkkyys 1 .....................................80
Valotuksen korjaus............................82
Optimaalisen valotuksen
säätö 2 ............................................... 258
Polttoväli
Objektiivin tiedot
Tarkennustila ......................................52
Tärinänvaimennus ......................... 112
Valkotasapaino 3 ......................... 63, 98
Valkotasapainon hienosäätö ..........99
Väriavaruus ...................................... 182
Kameran nimi
Kuva-ala ................................... 119, 165
Kansion numero – kuvan numero
........................................................... 161
❚❚ Kuvaustiedot, sivu 2 (salaman tiedot) 4
14
15
16
17
14 Salamatyyppi
15 Salaman etäohjaus......................... 362
16 Salamatila ................................ 107, 354
17 Salaman ohjaustila ......................... 186
Salaman korjaus.............................. 189
❚❚ Kuvaustiedot, sivu 3 (Picture Control)
18 Picture Control 5 ........................94, 177
18
❚❚ Kuvaustiedot, sivu 4 (lisäasetukset)
19
20
21
22
23
19 Suuren ISO-herkkyyden kohinan
20
21
24
22
23
24
vähennys ......................................... 183
Pitkän valotusajan kohinan
vähennys ......................................... 183
Aktiivinen D-Lighting .................... 110
HDR-valotusero............................... 207
HDR-tasoitus .................................... 207
Vinjetoinnin korjaus....................... 184
Kuvan muokkaushistoria .............. 314
Kuvaselitys........................................ 303
Lisää toistosta 129
❚❚ Kuvaustiedot, sivu 5 (tekijänoikeustiedot) 6
25
25 Kuvaajan nimi.................................. 304
26 Tekijänoikeuksien haltija .............. 304
26
1 Näkyy punaisena, jos valokuvaa otettiin tilassa P, S tai A automaattisen ISO-herkkyyssäädön ollessa
käytössä.
2 Näkyy, jos Mukautetun asetuksen b4 (Optimaal. valot. hienosäätö) arvo on jokin muu
kuin nolla millä tahansa mittausmenetelmällä.
3 Sisältää myös automaattisella valkotasapainolla otettujen valokuvien värilämpötilan.
4 Näkyy vain, jos lisävarusteena saatavaa salamalaitetta käytettiin valokuvaa otettaessa (0 408).
5 Näytettävät kohteet vaihtelevat sen Picture Control -säätimen mukaan, joka oli valittuna kuvaa
otettaessa.
6 Tekijänoikeustiedot näytetään vain, jos ne on tallennettu valokuvaan käyttämällä asetusvalikon
Tekijänoikeustiedot-asetusta.
Sijaintitiedot
Leveys- ja pituuspiiri sekä muut sijaintitiedot toimitetaan GPS- tai
älylaitteen mukana ja ne vaihtelevat laitteen mukaan (0 306).
Elokuvien kohdalla tiedot näyttävät tallennuksen alkamisen
aikaisen sijainnin.
130 Lisää toistosta
Yleiskatsauksen tiedot
1 2 345
16
6
17 18 19 20 21
7
8 29
28
9
15
27
26 25
22
23
24
14 13 12 11 10
1 Kuvan numero /
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
kuvien kokonaismäärä
Latausmerkintä................................ 134
Suojaustila .......................................... 69
Muokkausilmaisin........................... 314
Kameran nimi
Kuvaselityksen ilmaisin ................. 303
Sijaintitietojen ilmaisin.................. 306
Histogrammi .................................... 127
Kuvanlaatu........................................ 104
Kuvakoko .......................................... 106
Kuva-ala.................................... 119, 165
Tiedostonimi ........................... 165, 239
Tallennusaika ............................ 38, 295
Tallennuspäivä ......................... 38, 295
Kansion nimi .................................... 155
Luokittelu............................................ 68
17 Mittaus .............................................. 108
18 Kuvaustila ............................................70
19 Suljinaika.......................................71, 73
20 Aukko....................................................72
21 ISO-herkkyys 1 .....................................80
22 Polttoväli
23 Aktiivinen D-Lighting .................... 110
24 Picture Control ..........................94, 177
25 Väriavaruus....................................... 182
26 Salamatila 2 .............................. 107, 354
27 Valkotasapaino............................63, 98
Värilämpötila............................. 100
Valkotasapainon hienosäätö....99
Esiasetus käsin .......................... 101
28 Salaman korjaus 2 ............................ 189
Ohjaintila 2
29 Valotuksen korjaus............................82
1 Näkyy punaisena, jos valokuvaa otettiin tilassa P, S tai A automaattisen ISO-herkkyyssäädön ollessa
käytössä.
2 Näkyy vain, jos lisävarusteena saatavaa salamalaitetta käytettiin valokuvaa otettaessa (0 408).
Lisää toistosta 131
i-painike: toisto
Kun i-painiketta painetaan toiston
zoomauksen tai täyskuvatoistossa tai
pienoiskuvien aikana toistossa, i-valikko
tulee näkyviin toistotilassa. Valitse
asetukset käyttäen monivalitsinta ja Jpainiketta ja paina i-painiketta
poistuaksesi valikosta ja palataksesi toistoon.
Toistovalikossa (i-valikossa) käytettävissä
olevat asetukset vaihtelevat kuvatyypin
mukaan.
Valokuvat: Kun i-painiketta painetaan valokuvan ollessa valittuna,
alla luetellut asetukset tulevat näkyviin.
• Nopea rajaus (näytetään ainoastaan toiston zoomauksen aikana): Tallenna kopio
nykyisestä kuvasta rajattuna näytöllä näkyvälle alueelle. Tämä
vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun histogrammit ovat näkyvissä.
• Luokittelu: Luokittele nykyinen kuva (0 68).
• Valitse lähetys/poista valinta (älylaite/tietokone/langaton): Valitse
nykyinen kuva lähetettäväksi. Näytössä näkyvä asetus vaihtelee
yhdistetyn laitteen tyypin mukaan (0 134).
• Muokkaus: Käytä muokkausvalikon toimintoja (0 314) luodaksesi
nykyisestä valokuvasta muokatun kopion.
• Valitse kansio: Valitse toistossa käytettävä kansio. Korosta kansio ja
paina J katsellaksesi korostetun kansion kuvia.
• Suojaa: Lisää suojaus tai poista se nykyisestä kuvasta (0 69).
• Poista kaikkien suojaus (ei käytettävissä toiston zoomauksen aikana): Poista
suojaus kaikista kuvista toistovalikon kohdassa Toistokansio
valittuna olevassa kansiossa.
132 Lisää toistosta
Elokuvat: Alla olevat asetukset ovat käytettävissä, kun elokuva on
valittu.
• Luokittelu: Luokittele nykyinen kuva (0 68).
• Valitse lähetys/poista valinta (tietokone/langaton): Valitse nykyinen kuva
lähetettäväksi. Näytössä näkyvä asetus vaihtelee yhdistetyn
laitteen tyypin mukaan (0 134).
• Äänenvoimakkuuden säätö: Säädä toiston äänenvoimakkuutta.
• Rajaa elokuvaa: Rajaa nykyisen elokuvan videoaineistoa ja tallenna
muokattu kopio uuteen tiedostoon (0 135).
• Valitse kansio: Valitse toistossa käytettävä kansio. Korosta kansio ja
paina J katsellaksesi korostetun kansion kuvia.
• Suojaa: Lisää suojaus tai poista se nykyisestä kuvasta (0 69).
• Poista kaikkien suojaus: Poista suojaus kaikista kuvista toistovalikon
kohdassa Toistokansio valittuna olevassa kansiossa.
Elokuva (toisto keskeytetty): Alla olevat asetukset ovat käytettävissä, kun
elokuvan toisto on keskeytetty.
• Valitse alku-/loppukohta: Rajaa nykyisen elokuvan videoaineistoa ja
tallenna muokattu kopio uuteen tiedostoon (0 135).
• Tallenna nykyinen kuva: Tallenna valittu kuva JPEG-valokuvana
(0 138).
Lisää toistosta 133
Valitse lähetys/poista valinta
Noudata alla olevia vaiheita valitaksesi nykyisen kuvan
lähetettäväksi älylaitteeseen, tietokoneeseen tai ftp-palvelimeen.
Valittujen kuvien lähettämiseen käytettävät i-valikon asetukset
vaihtelevat yhdistetyn laitetyypin mukaan:
• Valitse lähetys/poista valinta (älylaite): Näytetään, kun kamera on
yhdistetty älylaitteeseen Bluetooth-yhteydellä tai
sisäänrakennetun Wi-Fi-yhteyden avulla käyttäen asetusvalikon
kohtaa Muodosta yhteys älylaitteeseen (0 308).
• Valitse lähetys/poista valinta (tietokone): Näytetään, kun kamera on
yhdistetty tietokoneeseen sisäänrakennetun Wi-Fi-yhteyden
kautta käyttäen asetusvalikon kohtaa Muodosta yhteys
tietokoneeseen (0 309).
• Valitse lähetys/poista valinta (langaton): Näytetään, kun kamera on
yhdistetty tietokoneeseen tai ftp-palvelimeen langattoman
lähettimen WT-7 kautta (saatavana erikseen) käyttäen
asetusvalikon kohtaa Langaton lähetin (WT-7) (0 309).
1 Valitse kuva.
Näytä kuva täyskuvatoistossa tai toiston zoomauksessa tai valitse
se pienoiskuvaluettelosta.
2 Valitse Valitse lähetys/poista valinta.
Paina i-painiketta näyttääksesi ivalikon ja korosta sitten Valitse
lähetys/poista valinta ja paina J.
Lähetettäväksi valitut kuvat merkitään
W-kuvakkeella; poista valinta
toistamalla vaiheet 1 ja 2.
D Elokuvat
Elokuvia ei voi ladata Bluetooth-yhteyden kautta. Muilla tavoilla
lähetettyjen elokuvien enimmäiskoko on 4 Gt.
134 Lisää toistosta
Valitse alku-/loppukohta
Noudata alla olevia vaiheita luodaksesi elokuvista rajattuja kopioita.
1 Näytä elokuva täyskuvatoistossa.
2 Keskeytä elokuva uuden aloituskuvan
kohdalla.
Toista elokuvaa kohdassa ”Elokuvien
katseleminen” (0 49) kuvatulla tavalla:
aloita toisto ja jatka sitä painamalla J,
keskeytä toisto painamalla 3 ja etsi
Elokuvan edistymispalkki
haluttu kuva painamalla 4 tai 2 tai
kiertämällä pääkomentokiekkoa.
Arvioitu sijainti elokuvassa voidaan varmistaa elokuvan
edistymispalkista. Keskeytä toisto uuden aloituskuvan kohdalla.
3 Valitse Valitse alku-/loppukohta.
Paina i-painiketta näyttääksesi ivalikon ja korosta sitten Valitse alku-/
loppukohta ja paina J.
Lisää toistosta 135
4 Valitse Al.kohta.
Luodaksesi kopion, joka alkaa
nykyisestä kuvasta, korosta Al.kohta ja
paina J. Nykyistä kuvaa edeltävät kuvat
poistetaan, kun tallennat kopion
vaiheessa 9.
Al.kohta
5 Vahvista uusi alkukohta.
Jos haluamasi kuva ei ole näkyvissä,
kelaa eteenpäin tai taaksepäin
painamalla 4 tai 2 (hyppää 10 s
eteenpäin tai taaksepäin kiertämällä
pääkomentokiekkoa; hyppää
ensimmäiseen tai viimeiseen kuvaan
kiertämällä sivukomentokiekkoa).
6 Valitse loppukohta.
Paina sivuvalitsimen keskustaa
vaihtaaksesi alkukohdan (w)
valintatyökalusta loppukohdan (x)
valintatyökaluun, ja valitse sitten
lopetuskuva vaiheessa 5 kuvatulla
tavalla. Valittua kuvaa seuraavat kuvat
poistetaan, kun tallennat kopion
vaiheessa 9.
Lop.kohta
136 Lisää toistosta
Sivuvalitsin
7 Luo kopio.
Kun haluamasi kuva näkyy, paina 1.
8 Esikatsele elokuvaa.
Esikatsele kopiota korostamalla Katsele
ja painamalla J (keskeytä esikatselu ja
palaa tallennusvalikkoon
painamalla 1). Jos haluat hylätä
nykyisen kopion ja valita uuden alku- tai
loppukohdan yllä kuvatulla tavalla, korosta Peruuta ja paina J;
tallentaaksesi kopion jatka vaiheeseen 9.
9 Tallenna kopio.
Korosta Tallenna uutena tiedostona ja
paina J tallentaaksesi kopion uuteen
tiedostoon. Korvaa alkuperäinen
elokuvatiedosto muokatulla kopiolla
korostamalla Korvaa olemassa oleva
tied. ja painamalla J.
D Elokuvien rajaaminen
Elokuvien täytyy olla vähintään kahden sekunnin pituisia. Kopiota ei
tallenneta, jos muistikortilla ei ole riittävästi tilaa.
Kopion luontihetken kellonaika ja päivämäärä ovat samat kuin
alkuperäisellä elokuvalla.
D Videoaineiston poistaminen alusta tai lopusta
Jos haluat poistaa videoaineistoa vain elokuvan alusta, jatka vaiheeseen 7
painamatta sivuvalitsimen keskustaa vaiheessa 6. Jos haluat poistaa
videoaineistoa vain lopusta, valitse Lop.kohta vaiheessa 4, valitse
lopetuskuva ja jatka vaiheeseen 7 painamatta sivuvalitsimen keskustaa
vaiheessa 6.
D ”Rajaa elokuvaa”
Elokuvia voi muokata myös käyttämällä muokkausvalikon Rajaa elokuvaa
-toimintoa.
Lisää toistosta 137
Tallenna nykyinen kuva
Valitun kuvan tallentaminen JPEG-valokuvana:
1 Keskeytä elokuva haluamasi kuvan
kohdalla.
Toista elokuva kohdassa ”Elokuvien
katseleminen” (0 49) annettujen
ohjeiden mukaisesti; aloita toisto ja
jatka sitä painamalla J ja pysäytä toisto
painamalla 3. Keskeytä elokuva sen
kuvan kohdalle, jonka haluat kopioida.
2 Valitse Tallenna nykyinen kuva.
Paina i-painiketta näyttääksesi ivalikon ja korosta sitten Tallenna
nykyinen kuva ja paina J luodaksesi
JPEG-kopion nykyisestä kuvasta. Kuva
tallennetaan arvoilla, jotka on valittu
elokuvausvalikon kohtaan Kuvakoko/kuvataajuus.
D Tallenna nykyinen kuva
Tallenna nykyinen kuva -toiminnolla luotuja JPEG-pysäytyskuvia ei voi
muokata. JPEG-pysäytyskuvilla ei ole kaikkia valokuvilla tavallisesti olevia
kuvan tietoja.
138 Lisää toistosta
Lähempi tarkastelu: toiston zoomaus
Voit zoomata täyskuvatoiston aikana painamalla X tai J.
Navigointi-ikkuna
Näyttöopas
Zoomauksen aikana voit:
• Lähentää tai loitontaa näyttääksesi kuvan muita alueita: Paina X tai käytä
venytyseleitä lähentääksesi enintään noin 32×, 24× tai 16×
nähdäksesi vastaavasti kuvakoot suuri, keskikoko tai pieni (Z 7, tai
kun kyseessä on Z 6, enintään noin 24×, 18× tai 12×; kaikki luvut
koskevat FX-muotoa). Paina W (Q) tai käytä nipistyseleitä
loitontaaksesi. Kun valokuvaa on lähennetty, käytä monivalitsinta
tai liu’uta sormea näytöllä katsellaksesi näytön ulkopuolelle jääviä
alueita. Pidä monivalitsinta painettuna vierittääksesi nopeasti
kuvan muille alueille. Navigointi-ikkuna näytetään parin sekunnin
ajan sen jälkeen, kun zoomaussuhdetta on muutettu; näytöllä
kulloinkin näkyvä alue on merkitty keltaisella reunuksella.
Zoomaussuhde näkyy navigointi-ikkunan alapuolella olevassa
palkissa, joka muuttuu vihreäksi suhteen ollessa 1 : 1.
• Kasvojen valinta: Zoomauksen aikana havaitut kasvot merkitään
navigointi-ikkunassa valkoisilla reunuksilla. Näytä muita kasvoja
kiertämällä sivukomentokiekkoa tai koskettamalla näyttöopasta.
• Muiden kuvien katselu: Kierrä pääkomentokiekkoa tai kosketa näytön
alareunan e- tai f-kuvakkeita katsellaksesi samaa kohtaa muissa
valokuvissa nykyisellä zoomaussuhteella. Toiston zoomaus
peruutetaan, kun elokuva näytetään.
• Palaa kuvaustilaan: Poistu kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin tai painamalla K-painiketta.
• Näytä Valikot: Näytä valikot painamalla G-painiketta.
Lisää toistosta 139
Kuvien poistaminen
Paina O-painiketta poistaaksesi nykyisen kuvan tai käytä
toistovalikon asetusta Poista poistaaksesi useita valittuja kuvia,
kaikki valittuna päivämääränä otetut kuvat tai kaikki nykyisessä
toistokansiossa olevat kuvat (suojattuja kuvia ei voi poistaa). Ole
varovainen, kun poistat kuvia, koska kuvia ei voi palauttaa poiston
jälkeen.
Toiston aikana
Poista nykyinen valokuva painamalla O-painiketta.
1 Paina O-painiketta.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin.
2 Paina uudelleen O-painiketta.
Poista kuva painamalla O-painiketta uudelleen. Paina K
poistuaksesi poistamatta kuvaa.
140 Lisää toistosta
Toistovalikko
Toistovalikon kohta Poista sisältää alla luetellut asetukset. Huomaa,
että kuvien määrästä riippuen poistaminen saattaa kestää jonkin
aikaa.
Asetus
Kuvaus
Q
Valitut
Poista valitut kuvat.
i
Valitse päivämäärä
Poista kaikki valittuina päivämäärinä otetut kuvat
(0 142).
R
Kaikki
Poista kaikki nykyisen toistokansion kuvat (0 155).
❚❚ Valitut: valittujen kuvien poistaminen
Poista useita kuvia valitsemalla Valitut ja noudata alla olevia
vaiheita.
1 Valitse kuvat.
Korosta kuva monivalitsimella ja paina
W (Q) -painiketta valitaksesi sen tai
poistaaksesi valinnan. Valitut kuvat on
merkitty O-kuvakkeella (tarkastellaksesi
korostettua kuvaa koko näytön
kokoisena paina X-painiketta ja pidä
sitä painettuna). Toista tarvittaessa
valitaksesi lisää kuvia.
2 Poista valitut kuvat.
Paina J. Vahvistusikkuna tulee
näkyviin; korosta Kyllä ja paina J.
Lisää toistosta 141
❚❚ Valitse päivämäärä: valittuina päivämäärinä otettujen kuvien
poistaminen
Jos haluat poistaa kaikki valittuina päivämäärinä otetut
suojaamattomat kuvat, valitse toistovalikossa Poista > Valitse
päivämäärä ja noudata alla olevia vaiheita.
1 Valitse päivämääriä.
Korosta päivämäärä ja paina 2
valitaksesi kaikki korostettuna
päivämääränä otetut kuvat. Valitut
päivämäärät merkitään M-kuvakkeella.
Toista tarvittaessa valitaksesi lisää
päivämääriä; poistaaksesi päivämäärän valinnan korosta se ja
paina 2.
2 Poista valittuina päivämäärinä otetut
kuvat.
Paina J. Vahvistusikkuna tulee
näkyviin; korosta Kyllä ja paina J.
142 Lisää toistosta
Valikko-opas
Lue lisätietoja kameran valikoista.
Oletusarvot
Kameravalikoiden asetusten oletusarvot luetellaan alla.
Toistovalikon oletusarvot
Asetus
Toistokansio
Kuvan tarkastelu
Poiston jälkeen
Näytä sarjan jälkeen
Käännä pysty
Kuvaesitys
Kuvatyyppi
Kuvaväli
Oletusarvo
Kaikki
Pois
Näytä seuraava
Sarjan viimeinen kuva
Päällä
Valokuvat ja elokuvat
2s
Valokuvausvalikon oletusarvot
Asetus
Oletusarvo
Tallennuskansio
Nimeä uudelleen
Valitse kansio nron perusteella
Tiedoston nimeäminen
Valitse kuva-ala
Kuvanlaatu
Kuvakoko
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Z 7: NCZ_7
Z 6: NCZ_6
100
DSC
FX (36×24)
JPEG, normaali
Suuri
Valikko-opas > Oletusarvot 143
Asetus
NEF (RAW) -tallennus
NEF (RAW) -pakkaus
NEF (RAW) -värisyvyys
ISO-herkkyysasetukset
ISO-herkkyys
b
P, S, A, M
Autom. ISO-herkkyyssäätö
Suurin herkkyys
Suurin herkkyys, käytössä c
Pisin suljinaika
Valkotasapaino
Hienosäätö
Valitse värilämpötila
Esiasetus käsin
Aseta Picture Control
Väriavaruus
Aktiivinen D-Lighting
Kohinan väh. kun pitkä valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO
Vinjetoinnin korjaus
Valon taipumisen korjaus
Autom. vääristymien korjaus
Välkynnänvähenn. kuvattaessa
Mittaus
Salaman ohjaus
Salaman ohjaustila
Langattoman salaman asetukset
Salaman etäohjaus
Salamatila
Salaman korjaus
144 Valikko-opas > Oletusarvot
Oletusarvo
Häviöttä pakattu
14-bittinen
Automaattinen
100
Päällä
Z 7: 25 600
Z 6: 51 200
Sama kuin ilman salamaa
Automaattinen
Automaattinen > Säilytä yleistunnelma
A-B: 0, G-M: 0
5 000 K
d-1
Automaattinen
sRGB
Pois
Pois
Normaali
Normaali
Päällä
Päällä
Pois
Matriisimittaus
TTL
Pois
Ryhmäsalama
Täytesalama
0,0
Asetus
Tarkennustila
Tarkennusaluetila
Tärinänvaimennus
Automaattinen haarukointi
Autom. haarukoinnin asetus
Kuvien määrä
Väli
Päällekkäisvalotus *
Päällekkäisvalotustila
Kuvien määrä
Sulautustila
Säilytä kaikki kuvat
Sulautus kuvattaessa
HDR (laaja dynaam. alue)
HDR-tila
Valotusero
Tasoitus
Tallenna yksittäiset kuvat (NEF)
Ajastettu kuvaus
Valitse aloituspv ja -aika
Väli
Kuvauskerrat × kuvamäärä/väli
Valotuksen tasoitus
Äänetön valokuvaus
Väli ensisijainen
Tallennuskansio aloitettaessa
Uusi kansio
Nollaa tiedostojen numerointi
Oletusarvo
Kertatarkennus
Pistetarkennus
(Vaihtelee objektiivin mukaan)
Valotuksen ja salaman haarukointi
0
1,0
Pois
2
Keskiarvo
Päällä
Päällä
Pois
Automaattinen
Normaali
Pois
Nyt
1 minuutti
0001×1
Pois
Pois
Pois
U
U
Valikko-opas > Oletusarvot 145
Asetus
Ajastettu elokuva
Väli
Kuvausaika
Valotuksen tasoitus
Äänetön valokuvaus
Valitse kuva-ala
Kuvakoko/kuvataajuus
Väli ensisijainen
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus
Kuvia
Tarkennusaskel
Väli seuraavaan kuvaan
Ensimmäisen kuvan valotuksen lukitus
Ääriviivakorost. pinottu kuva
Äänetön valokuvaus
Tallennuskansio aloitettaessa
Uusi kansio
Nollaa tiedostojen numerointi
Äänetön valokuvaus
Oletusarvo
5s
25 minuuttia
Päällä
Pois
FX
1 920×1 080; 60p
Pois
100
5
0
Päällä
Älä luo
Pois
U
U
Pois
* Valokuvausvalikon asetuksia ei voi nollata, kun kuvaus on käynnissä.
Elokuvausvalikon oletusarvot
Asetus
Tiedoston nimeäminen
Valitse kuva-ala
Kuvakoko/kuvataajuus
Elokuvan laatu
Elokuvatiedoston tyyppi
146 Valikko-opas > Oletusarvot
Oletusarvo
DSC
FX
1 920×1 080; 60p
Hyvä
MOV
Asetus
ISO-herkkyysasetukset
Suurin herkkyys
Autom. ISO-säätö (tila M)
ISO-herkkyys (tila M)
Valkotasapaino
Hienosäätö
Valitse värilämpötila
Esiasetus käsin
Aseta Picture Control
Aktiivinen D-Lighting
Kohinan väh. kun suuri ISO
Vinjetoinnin korjaus
Valon taipumisen korjaus
Autom. vääristymien korjaus
Välkynnänvähennys
Mittaus
Tarkennustila
Tarkennusaluetila
Tärinänvaimennus
Elektroninen VR
Mikrofonin herkkyys
Vaimennin
Taajuusvaste
Tuulikohinan vähennys
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus
Aikakoodi
Tallenna aikakoodit
Laskentamenetelmä
Hienosäätö
Oletusarvo
Z 7: 25 600
Z 6: 51 200
Päällä
100
Samat kuin valokuva-asetuks.
A-B: 0, G-M: 0
5 000 K
d-1
Samat kuin valokuva-asetuks.
Pois
Normaali
Normaali
Päällä
Päällä
Automaattinen
Matriisimittaus
Kokoaik. automaattitarkennus
Automaattinen alue
Samat kuin valokuva-asetuks.
Pois
Automaattinen
Ei käytössä
Laaja alue
Pois
15
Pois
Tallennuksen aikana
Päällä
Valikko-opas > Oletusarvot 147
Mukautetut asetukset -valikon oletusarvot
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b1
b2
b3
b4
Asetus
AF-C-tilan ensisij. valinta
AF-S-tilan ensisij. valinta
Tarkenn. seuranta ja lukitus
Autom. al. kasvojen-/silmientunn
Tarkennuspisteiden käyttö
Tallenn. pisteet suunnan mukaan
AFn käynnistys
Rajoita tarkennusaluetilan valint.
Neulanpäätarkennus
Pistetarkennus
Dynaaminen tarkennus
Leveä alue (S)
Leveä alue (L)
Automaattinen alue
Tarkennuspisteen kierto
Tarkennuspisteen asetukset
Käsitarkennustila
Dyn. tarkennuksen apu
Hämärätarkennus
Yhdysrak. tarkennusapuvalo
Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa
Valotussäädön porrastus
Helppo valotuksen korjaus
Keskustapainotteinen alue
Optimaal. valot. hienosäätö
Matriisimittaus
Keskustapainotteinen
Pistemittaus
Huippuvalopainotteinen
148 Valikko-opas > Oletusarvot
Oletusarvo
Laukaisu
Tarkennus
3
Kasvojen- ja silmientunn. päällä
Kaikki pisteet
Ei
Laukaisin/AF-ON
M
M (valintaa ei voida poistaa)
M
M
M
M
Ei kiertoa
Päällä
Päällä
Pois
Päällä
Käytössä
1/3 arvoa
Pois
ø 12 mm
0
0
0
0
Asetus
c1 Valotuslukitus laukaisimella
c2 Itselaukaisin
Itselaukaisuviive
Kuvien määrä
Kuvien välinen aikaväli
c3 Virrankatkaisun viive
Toisto
Valikot
Kuvan tarkastelu
Valmiustila-ajastin
d1 Hidas sarjakuvausnopeus
d2 Sarjakuvaus enintään
d3 Synkr. kuvanottotavan asetukset
d4 Valotuksen viivetila
d5 Suljintyyppi
d6 Rajoita valittavaa kuva-alaa
FX (36×24)
DX (24×16)
5:4 (30×24) (vain Z 7)
1:1 (24×24)
16:9 (36×20)
d7 Tiedostojen numerointi
d8 Käytä aset. reaaliaikanäkymässä
d9 Rajausruudukon näyttö
d10 Ääriviivakorostukset
Ääriviivakorostuksen taso
Ääriviivakorostuksen väri
d11 Näytä kaikki sarjakuvaustilassa
Oletusarvo
Pois
10 s
1
0,5 s
10 s
1 minuutti
4s
30 s
3 kuvaa/s
200
Synkronointi
Pois
Automaattinen
M (valintaa ei voida poistaa)
M
M
M
M
Päällä
Päällä
Pois
Pois
Punainen
Päällä
Valikko-opas > Oletusarvot 149
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
Asetus
Salamatäsmäysnopeus
Suljinaika salamakuv.
Valot. korj. salamakuvissa
Autom. c ISO-herkkyyssäätö
Muotoilusalama
Autom. haarukointi (tila M)
Haarukoinnin järjestys
Mukauta i-valikkoa
f2 Mukaut. ohjauksen määritys
Fn1-painike
Fn2-painike
AF-ON-painike
Sivuvalitsin
Sivuvalitsimen keskusta
Elokuvan tallennuspainike
Objektiivin Fn-painike
Objektiivin ohjausrengas
f3 OK-painike
Kuvaustila
Toistotila
Zoom päällä/pois
f4 Suljinajan ja aukon lukitus
Suljinajan lukitus
Aukon lukitus
150 Valikko-opas > Oletusarvot
Oletusarvo
1/200 s
1/60 s
Koko kuva
Kohde ja tausta
Päällä
Salama/aika
Mitattu > ali > yli
Aseta Picture Control; Valkotasapaino;
Kuvanlaatu; Kuvakoko; Salamatila;
Mittaus; Wi-Fi-yhteys; Aktiivinen
D-Lighting; Kuvanottotapa;
Tärinänvaimennus; Tarkennusaluetila;
Tarkennustila
Valkotasapaino
Tarkennustila/tarkennusaluetila
AF-ON
Tarkennuspisteen valinta
AE/AF-lukitus
Ei mitään
AE/AF-lukitus
(Vaihtelee objektiivin mukaan)
Valitse keskitarkennuspiste
Zoom päällä/pois
1 : 1 (100 %)
Pois
Asetus
f5 Komentokiekkojen mukautt.
Käänteinen kääntö
Vaihda pää/sivu
Valikot ja toisto
Sivuk.kiekon kuvanopeus
f6 Vap. painike kiekon käytt.
f7 Käänteiset ilmaisimet
g1 Mukauta i-valikkoa
g2 Mukaut. ohjauksen määritys
Fn1-painike
Fn2-painike
AF-ON-painike
Sivuvalitsimen keskusta
Laukaisin
Objektiivin ohjausrengas
g3 OK-painike
g4 Tarkennusnopeus
Milloin käytetään
g5 Tarkenn. seurannan herkkyys
g6 Valoalueiden näyttö
Näyttötapa
Valoalueiden näyttökynnys
Oletusarvo
Valotuksen korjaus: U
Suljinaika/aukko: U
Valotusasetus: Pois
Automaattitarkennusasetus: Pois
Pois
10 kuvaa
Ei
Aseta Picture Control; Valkotasapaino;
Kuvakoko ja -taajuus/Kuvanlaatu;
Mikrofonin herkkyys; Valitse kuva-ala;
Mittaus; Wi-Fi-yhteys; Aktiivinen
D-Lighting; Elektroninen VR;
Tärinänvaimennus; Tarkennusaluetila;
Tarkennustila
Valkotasapaino
Tarkennustila/tarkennusaluetila
AF-ON
AE/AF-lukitus
Ota valokuvia
(Vaihtelee objektiivin mukaan)
Valitse keskitarkennuspiste
0
Aina
4
Pois
248
Valikko-opas > Oletusarvot 151
Asetusvalikon oletusarvot
Asetus
Aikavyöhyke ja päivämäärä
Kesäaika
Näytön kirkkaus
Näytön väritasapaino
Etsimen kirkkaus
Etsimen väritasapaino
Ohjauspaneelin kirkkaus
Rajoita näytön tilan valintaa
Automaattinen näytön vaihto
Vain etsin
Vain näyttö
Etsin etusijalla
Tietonäyttö
Tarkennuksen hienosäätö
Päällä/Pois
Puhdista kuvakenno
Automaattinen puhdistus
Äänimerkkiasetukset
Äänimerkki päällä/pois
Voimakkuus
Korkeus
Kosketusohjaimet
Kosketusohjaimet käytössä/ei
Täyskuvatoiston sipaisut
152 Valikko-opas > Oletusarvot
Oletusarvo
Pois
0
A-B: 0, G-M: 0
Automaattinen
A-B: 0, G-M: 0
Automaattinen
M
M
M
M
Tumma vaalealla
Pois
Puhdista sammuttaessa
Pois
2
Matala
Käytössä
VasenVoikea
Asetus
HDMI
Lähdön tarkkuus
Lisäasetukset
Lähtöalue
Ulkoisen tallennuksen hallinta
Lähtötietojen syvyys
N-Log-asetukset
Näkymäapu
Sijaintitiedot
Valmiustila-ajastin
Aseta kello satelliitista
Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks.
LED-merkkivalo
Yhdistämistila
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht.
Lentokonetila
Laukaisu muistikortitta
Oletusarvo
Automaattinen
Automaattinen
Pois
8-bittinen
Pois
Pois
Käytössä
Kyllä
Päällä
Parinmuodostus
Ei mitään
Ei käytössä
Suljin toiminnassa
Valikko-opas > Oletusarvot 153
D Toistovalikko: kuvien hallinta
Jos haluat katsella toistoasetuksia, valitse
D-välilehti kameran valikoista.
Asetus
Poista
Toistokansio
Toiston näyttöasetukset
Kuvan tarkastelu
Poiston jälkeen
0
155
155
155
156
156
Asetus
Näytä sarjan jälkeen
Käännä pysty
Kuvaesitys
Luokittelu
0
157
157
158
159
D Katso myös
Katso valikon oletusarvot kohdasta ”Toistovalikon oletusarvot” (0 143).
154 Valikko-opas > D Toistovalikko
Poista
G-painike ➜ D (toistovalikko)
Poista useita kuvia.
Q
i
R
Asetus
Valitut
Poista valitut kuvat.
Kuvaus
Valitse päivämäärä
Poista kaikki valittuina päivämäärinä otetut kuvat.
Kaikki
Poista kaikki nykyisen toistokansion kuvat.
Toistokansio
G-painike ➜ D (toistovalikko)
Valitse toistossa käytettävä kansio.
Asetus
(Kansion nimi)
Kaikki
Nykyinen
Kuvaus
Toiston aikana näytetään kaikki valitun nimen sisältävien
kansioiden kuvat. Kansioiden nimiä voi muuttaa
valokuvausvalikon kohdassa Tallennuskansio > Nimeä
uudelleen (0 161).
Kaikkien kansioiden kuvat näytetään toiston aikana.
Vain käytössä olevan kansion kuvat näytetään toiston aikana.
Toiston näyttöasetukset
G-painike ➜ D (toistovalikko)
Valitse toiston yhteydessä näytettävät kuvan tiedot. Korosta
valinnat ja paina 2 valitaksesi tai poistaaksesi valinnan;
täyskuvatoistossa näytettäväksi valitut kohdat on merkitty Lkuvakkeilla. Palaa toistovalikkoon painamalla J.
Valikko-opas > D Toistovalikko 155
Kuvan tarkastelu
G-painike ➜ D (toistovalikko)
Valitse, näytetäänkö kuvat automaattisesti näytöllä heti kuvauksen
jälkeen.
Asetus
Päällä
Päällä (vain näyttö)
Pois
Kuvaus
Kuvat näkyvät valittuna olevassa näytössä (näyttö tai
etsin) sitä mukaa kuin niitä otetaan.
Kuvat näytetään kuvaamisen jälkeen vain silloin, kun
näyttöä käytetään kuvien rajaamiseen. Kuvat eivät näy
etsimessä kuvauksen aikana.
Kuvia voidaan katsoa vain painamalla K-painiketta.
Poiston jälkeen
G-painike ➜ D (toistovalikko)
Valitse kuvan poistamisen jälkeen näytettävä kuva.
Asetus
S
Näytä seuraava
T
Näytä edellinen
U
Jatka kuten ennen
Kuvaus
Seuraava kuva näytetään (ellei seuraavaa kuvaa
ole – eli jos poistettu kuva oli viimeinen kuva –
edellinen kuva näytetään).
Edellinen kuva näytetään (ellei edellistä kuvaa ole –
eli jos poistettu kuva oli ensimmäinen kuva –
seuraava kuva näytetään).
Jos kuvia selattiin tallennusjärjestyksessä, seuraava
kuva näytetään kohdan Näytä seuraava
mukaisesti. Jos kuvia selattiin käänteisessä
järjestyksessä, edellinen kuva näytetään kohdan
Näytä edellinen mukaisesti.
156 Valikko-opas > D Toistovalikko
Näytä sarjan jälkeen
G-painike ➜ D (toistovalikko)
Valitse, näytetäänkö sarjakuvaustilassa heti sarjan kuvaamisen
jälkeen sarjan ensimmäinen vai viimeinen valokuva. Tämä asetus
otetaan käyttöön vain, kun Kuvan tarkastelu (0 156) on pois
päältä.
Viimeisin kuva (sarja)
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg
Näkyy, jos Sarjan
ensimmäinen kuva on
valittu
DSC_0015.jpg
Näkyy, jos Sarjan
viimeinen kuva
on valittu
Käännä pysty
G-painike ➜ D (toistovalikko)
Jos Päällä on valittu, pystysuuntaiset (muotokuvasuunta) kuvat
käännetään automaattisesti näytöllä toiston aikana. Huomaa, että
kuvia ei käännetä automaattisesti kuvan tarkastelun aikana, koska
kamera on valmiiksi oikeassa asennossa kuvauksen aikana.
Valikko-opas > D Toistovalikko 157
Kuvaesitys
G-painike ➜ D (toistovalikko)
Katsele kuvaesitystä nykyisen toistokansion kuvista (0 155).
Asetus
Aloita
Kuvatyyppi
Kuvaväli
Kuvaus
Aloita kuvaesitys.
Valitse näytettävä kuvatyyppi vaihtoehdoista Valokuvat ja
elokuvat, Vain valokuvat ja Vain elokuvat tai valitse
Luokittelun perusteella näyttääksesi vain kuvat, joilla on
valitut luokittelut (korosta luokitteluja ja paina 2 valitaksesi
kohdan tai poistaaksesi sen valinnan).
Valitse, kauanko kukin kuva näkyy.
Aloita kuvaesitys korostamalla Aloita ja
painamalla J. Seuraavat toiminnot ovat
käytettävissä, kun esitys on käynnissä:
• Siirtyminen eteen-/taaksepäin: Palaa
edelliseen kuvaan painamalla 4 tai siirry
seuraavaan kuvaan painamalla 2.
• Katsele lisätietoja kuvasta: Paina 1 tai 3 muuttaaksesi tai
piilottaaksesi näytettävät valokuvatiedot (vain valokuvat).
• Keskeytä: Paina J keskeyttääksesi kuvaesityksen. Käynnistä esitys
uudelleen korostamalla Käynnistä uudelleen ja painamalla J.
• Säädä äänenvoimakkuutta: Nosta äänenvoimakkuutta elokuvan
toiston aikana painamalla X ja laske sitä painamalla W (Q).
• Poistu toistovalikkoon: Lopeta kuvaesitys painamalla G-painiketta
ja palaa toistovalikkoon.
• Poistu toistotilaan: Paina K-painiketta lopettaaksesi kuvaesityksen ja
palataksesi toistotilaan.
• Poistu kuvaustilasta: Paina laukaisin puoleenväliin palataksesi
kuvaustilaan.
158 Valikko-opas > D Toistovalikko
Valintaikkuna näytetään, kun kuvaesitys
päättyy. Valitse Käynnistä uudelleen
käynnistääksesi esityksen uudelleen tai
Poistu palataksesi toistovalikkoon.
Luokittelu
G-painike ➜ D (toistovalikko)
Luokittele kuvia tai merkitse niitä
mahdollisesti myöhemmin poistettavaksi.
Korosta kuvia painamalla 4 tai 2 ja paina
1 tai 3 valitaksesi luokittelun nollasta
viiteen tähteen tai valitse d merkitäksesi
kuvan mahdollisesti poistettavaksi
myöhemmin (näytä korostettu kuva koko näytön kokoisena
painamalla ja pitämällä X-painiketta painettuna). Poistu painamalla
J, kun toiminto on valmis.
Valikko-opas > D Toistovalikko 159
C Valokuvausvalikko: kuvausasetukset
Katsellaksesi valokuvausvalikkoa valitse
C-välilehti kameran valikoissa.
Asetus
Palauta valokuv.valikon oletusaset.
Tallennuskansio
Tiedoston nimeäminen
Valitse kuva-ala
Kuvanlaatu
Kuvakoko
NEF (RAW) -tallennus
ISO-herkkyysasetukset
Valkotasapaino
Aseta Picture Control
Muokk. Picture Control -säät.
Väriavaruus
Aktiivinen D-Lighting
Kohinan väh. kun pitkä valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO
Vinjetoinnin korjaus
Valon taipumisen korjaus
0
161
161
165
165
166
166
168
169
170
177
179
182
182
183
183
184
184
Asetus
Autom. vääristymien korjaus
Välkynnänvähenn. kuvattaessa
Mittaus
Salaman ohjaus
Salamatila
Salaman korjaus
Tarkennustila
Tarkennusaluetila
Tärinänvaimennus
Automaattinen haarukointi
Päällekkäisvalotus
HDR (laaja dynaam. alue)
Ajastettu kuvaus
Ajastettu elokuva
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus
Äänetön valokuvaus
D Katso myös
Katso valikon oletusarvot kohdasta ”Valokuvausvalikon oletusarvot”
(0 143).
160 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
0
184
185
185
186
188
189
189
189
189
190
200
207
212
223
231
237
Palauta valokuv.valikon oletusaset.
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Valitse Kyllä, jos haluat palauttaa elokuvausvalikon asetukset
oletusarvoihin (0 143).
Tallennuskansio
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Nimeä kansioita uudelleen ja valitse kansio, johon jatkossa otettavat
kuvat tallennetaan.
Kansio
Kansion numero
Kansion nimi
Nimeä uudelleen
Kansioiden nimet muodostuvat 5-merkkisestä kansion nimestä,
jonka edessä on 3-numeroinen kansion numero, jonka kamera
määrää automaattisesti. Kansion oletusnimi on ”NCZ_7” (Z 7) tai
”NCZ_6” (Z 6); jos haluat muuttaa uusille kansioille annettavaa
nimeä, valitse Nimeä uudelleen. Haluttaessa oletusarvo voidaan
palauttaa painamalla ja pitämällä O-painiketta painettuna, kun
näppäimistö on näkyvissä. Olemassa olevia kansioita ei voi nimetä
uudelleen.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 161
D Tekstin kirjoittaminen
Näppäimistö tulee näkyviin, kun tekstin kirjoittamista edellytetään. Kosketa
kirjaimia näytöllä tai käytä monivalitsinta korostaaksesi merkkejä ja paina J
lisätäksesi niitä kursorin nykyiseen sijaintiin (huomaa, että jos merkki
syötetään kentän ollessa täynnä, kentän viimeinen merkki poistetaan).
Poista kohdistimen alla oleva merkki painamalla O-painiketta. Siirrä
kohdistin uuteen sijaintiin koskettamalla näyttöä tai kiertämällä
pääkomentokiekkoa. Päätä merkintä ja palaa edelliseen valikkoon
painamalla X. Poistu päättämättä tekstinsyöttöä painamalla G.
Tekstin näyttöalue
Näppäimistöalue
162 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Valitse kansio nron perusteella
Kun haluat valita kansioita numeron perusteella tai luoda uuden
kansion, jolla on nykyinen kansion nimi ja uusi kansion numero:
1 Valitse kohta Valitse kansio nron perusteella.
Korosta Valitse kansio nron perusteella ja paina 2.
2 Valitse kansion numero.
Korosta numeroita painamalla 4 tai 2
ja muuta niitä painamalla 1 tai 3. Jos
valitun numeroinen kansio on jo
olemassa, yksi seuraavista kuvakkeista
näytetään:
• W: Kansio on tyhjä.
• X: Kansio on osittain täynnä.
• Y: Kansiossa on 5 000 kuvaa tai kuva, jonka numero on 9999.
Kansioon ei voi tallentaa enempää kuvia.
3 Tallenna muutokset ja poistu.
Paina J päättääksesi toiminnon ja palataksesi päävalikkoon
(poistu muuttamatta tallennuskansiota painamalla Gpainiketta). Jos valitun numeroista kansiota ei vielä ole, uusi
kansio luodaan. Jatkossa otettavat valokuvat tallennetaan
valittuun kansioon, paitsi jos se on täynnä.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 163
Valitse kansio luettelosta
Jos haluat valita kansion olemassa olevien kansioiden luettelosta:
1 Valitse kohta Valitse kansio luettelosta.
Korosta Valitse kansio luettelosta ja paina 2.
2 Korosta kansio.
Paina 1 tai 3 korostaaksesi kansion.
3 Valitse korostettu kansio.
Paina J valitaksesi korostetun kansion ja palataksesi
päävalikkoon. Jatkossa otettavat valokuvat tallennetaan
valittuun kansioon.
D Kansioiden ja tiedostojen numerot
Kun kansion numerointi saavuttaa luvun 999, uusia kansioita ei enää luoda
(tämän jälkeen sulkimen laukaisu poistuu käytöstä), kun kansion
numerointi saavuttaa luvun 9999 tai kansiossa olevien tiedostojen määrä
on 5 000, tai jos yrität tallentaa elokuvaa kameran arvioidessa, että
enimmäispituiseen elokuvaan tarvittavien tiedostojen määrä johtaisi
sellaisen tiedoston luomiseen, jonka numero olisi suurempi kuin 9999, tai
että tiedostoon tulisi yli 5 000 tiedostoa. Jatkaaksesi kuvausta luo kansio,
jonka numero on pienempi kuin 999, tai kokeile muuttaa kohtiin
Kuvakoko/kuvataajuus ja Elokuvan laatu valittuja asetuksia.
D Käynnistymisaika
Kameran käynnistyminen voi kestää kauemmin, jos muistikortilla on paljon
tiedostoja tai kansioita.
164 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Tiedoston nimeäminen
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Valokuvat tallennetaan käyttämällä tiedostonimiä, jotka
muodostuvat tunnisteesta ”DSC_”, tai Adobe RGB -väriavaruutta
(0 182) käyttävillä kuvilla tunnisteesta ”_DSC”, sekä
nelinumeroisesta luvusta ja kolmikirjaimisesta tunnisteesta (esim.
”DSC_0001.JPG” tai ”_DSC0002.JPG”). Asetuksella Tiedoston
nimeäminen voi valita kolme kirjainta, joilla tiedostonimen ”DSC”osa korvataan, kohdassa ”Tekstin kirjoittaminen” kuvatulla tavalla
(0 162).
D Tunnisteet
Seuraavat tunnisteet ovat käytössä: NEF (RAW) -kuvilla ”.NEF”, TIFF (RGB)
-kuvilla ”.TIF”, JPEG-kuvilla ”.JPG”, elokuvilla ”.MOV”, MP4-elokuvilla ”.MP4”
ja pölynpoiston viitetiedoilla ”.NDF”. Jokaisessa valokuvaparissa, joka
tallennetaan NEF (RAW) + JPEG -kuvanlaatuasetuksella, NEF- ja JPEG-kuvilla
on samat tiedostonimet, mutta eri tunnisteet.
Valitse kuva-ala
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Kameralla on mahdollista valita seuraavat kuva-alat:
Asetus
Kuvaus
Kuvat tallennetaan FX-muodossa kuvakulmassa, joka
vastaa 35 mm:n kokoisen kameran NIKKOR-objektiivia.
Kuvat tallennetaan DX-muodossa. Voit laskea
objektiivin likimääräisen polttovälin 35 mm:n koossa
kertomalla polttovälin kertoimella 1,5.
c
FX (36×24)
a
DX (24×16)
b
m
Z
5:4 (30×24)
Kuvat tallennetaan kuvasuhteella 5 : 4 (vain Z 7).
1:1 (24×24)
Kuvat tallennetaan kuvasuhteella 1 : 1.
16:9 (36×20)
Kuvat tallennetaan kuvasuhteella 16 : 9.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 165
Kuvanlaatu
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Valitse tiedostomuoto valokuville. Katso lisätietoja kohdasta
”Kuvanlaatu” (0 104).
Kuvakoko
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Valitse kameralla otettavien valokuvien koko kuvapisteinä. Valitse
JPEG/TIFF valitaksesi JPEG- ja TIFF-kuvien koon ja NEF (RAW)
valitaksesi NEF (RAW) -kuvien koon.
Z 7:
Kuva-ala
FX (36×24)
FX-muoto
DX (24×16)
DX-muoto
5:4 (30×24)
1:1 (24×24)
16:9 (36×20)
Asetus
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Koko (kuvapisteinä)
8 256 × 5 504
6 192 × 4 128
4 128 × 2 752
5 408 × 3 600
4 048 × 2 696
2 704 × 1 800
6 880 × 5 504
5 152 × 4 120
3 440 × 2 752
5 504 × 5 504
4 128 × 4 128
2 752 × 2 752
8 256 × 4 640
6 192 × 3 480
4 128 × 2 320
Tulostuskoko (cm) *
69,9 × 46,6
52,4 × 35,0
35,0 × 23,3
45,8 × 30,5
34,3 × 22,8
22,9 × 15,2
58,3 × 46,6
43,6 × 34,9
29,1 × 23,3
46,6 × 46,6
35,0 × 35,0
23,3 × 23,3
69,9 × 39,3
52,4 × 29,5
35,0 × 19,6
* Arvioitu koko tulostustarkkuudella 300 dpi. Tuumina ilmoitettu kuvakoko on sama kuin pikseleinä
ilmoitettu kuvakoko jaettuna tulostimen tarkkuudella, jonka yksikkö on dpi (pistettä per tuuma;
1 tuuma = noin 2,54 cm).
166 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Z 6:
Kuva-ala
FX (36×24)
FX-muoto
DX (24×16)
DX-muoto
1:1 (24×24)
16:9 (36×20)
Asetus
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Koko (kuvapisteinä)
6 048 × 4 024
4 528 × 3 016
3 024 × 2 016
3 936 × 2 624
2 944 × 1 968
1 968 × 1 312
4 016 × 4 016
3 008 × 3 008
2 000 × 2 000
6 048 × 3 400
4 528 × 2 544
3 024 × 1 696
Tulostuskoko (cm) *
51,2 × 34,1
38,3 × 25,5
25,6 × 17,1
33,3 × 22,2
24,9 × 16,7
16,7 × 11,1
34,0 × 34,0
25,5 × 25,5
16,9 × 16,9
51,2 × 28,8
38,3 × 21,5
25,6 × 14,4
* Arvioitu koko tulostustarkkuudella 300 dpi. Tuumina ilmoitettu kuvakoko on sama kuin pikseleinä
ilmoitettu kuvakoko jaettuna tulostimen tarkkuudella, jonka yksikkö on dpi (pistettä per tuuma;
1 tuuma = noin 2,54 cm).
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 167
NEF (RAW) -tallennus
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Valitse NEF (RAW) -valokuvien pakkaustyyppi ja värisyvyys.
NEF (RAW) -pakkaus
Pienennä tiedoston kokoa käyttämällä pakkausta.
Asetus
N
Häviöttä pakattu
O
Pakattu
Pakkaamaton
Kuvaus
NEF-kuvat pakataan käyttämällä peruutettavaa
algoritmia, joka pienentää tiedostokokoa noin
20–40 % vaikuttamatta kuvanlaatuun.
NEF-kuvat pakataan käyttämällä peruuttamatonta
algoritmia, joka pienentää tiedostokokoa noin
35–55 % vaikuttamatta merkittävästi kuvanlaatuun.
NEF-kuvia ei pakata.
NEF (RAW) -värisyvyys
Värisyvyys määrittää tallennetun väridatan syvyyden.
Asetus
q
12-bittinen
r
14-bittinen
Kuvaus
NEF (RAW) -kuvat tallennetaan 12-bittisellä
värisyvyydellä.
NEF (RAW) -kuvat tallennetaan 14-bittisellä
värisyvyydellä, jolloin tiedostot ovat suurempia kuin
12-bittisellä värisyvyydellä, mutta väritietoja
tallennetaan enemmän.
168 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
ISO-herkkyysasetukset
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Säädä valokuvien ISO-herkkyysasetuksia.
Asetus
ISO-herkkyys
Autom. ISOherkkyyssäätö
Kuvaus
Säädä ISO-herkkyyttä. Valitse arvoista ISO 64 ja 25600 (tai
Z 6:n kohdalla arvoista ISO 100 ja ISO 51200).
Erikoistilanteissa herkkyydeksi voi asettaa myös noin
0,3–1 EV:tä alle näistä alimman arvon ja 0,3–2 EV:tä yli
näistä ylimmän arvon. b-tilassa on lisäksi asetus
Automaattinen.
Jos Päällä on valittu, kamera säätää ISO-herkkyyttä
automaattisesti, kun optimaalista valotusta ei voida
saavuttaa kohtaan ISO-herkkyys valitulla arvolla.
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä automaattisen ISOherkkyyssäädön hienosäätöä varten.
• Suurin herkkyys: Valitse ISO-herkkyyden yläraja, jotta se ei
nousisi liian suureksi.
• Suurin herkkyys, käytössä c: Valitse ISO-herkkyyden yläraja
lisävarusteena saatavilla salamalaitteella otetuille kuville.
• Pisin suljinaika: Valitse suljinaika, jota lyhemmät ajat saavat
automaattisen ISO-herkkyyssäädön toimimaan
alivalotuksen estämiseksi tiloissa P ja A. Asetukset
vaihtelevat välillä 1/4 000 s – 30 s. Asetus Automaattinen
on myös käytettävissä (0 170).
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 169
A ”Pisin suljinaika” > ”Automaattinen”
Jos Automaattinen on valittuna kohdassa Autom. ISO-herkkyyssäätö >
Pisin suljinaika, kamera valitsee pisimmän suljinajan objektiivin
polttovälin perusteella. Kamera esimerkiksi valitsee automaattisesti lyhyitä
pisimpiä suljinaikoja vähentääkseen liike-epäterävyyttä, jota tavallisesti
ilmenee teleobjektiiveja käytettäessä.
Automaattista suljinnopeuden valintaa voidaan hienosäätää lyhyempien
tai pidempien pisinten arvojen saamiseksi korostamalla asetus
Automaattinen ja painamalla 2-painiketta; lyhyempien pisimpien
suljinaikojen valitseminen nopeasti liikkuvia kohteita valokuvattaessa
vähentää liike-epäterävyyttä.
Suljinajat saattavat pidentyä valittua pisintä arvoa pidemmiksi, jos
optimaalista valotusta ei voida saavuttaa ISO-herkkyydellä, joka on valittu
kohtaan Suurin herkkyys.
Valkotasapaino
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Säädä valkotasapainoa. Katso lisätietoja
kohdasta ”Valkotasapaino” osioissa
”Perusasetukset” (0 63) ja ”i-valikko”
(0 98).
170 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Valkotasapainon valikko: hienosäätö
Hienosäätö on käytettävissä kameran valikoiden kautta. Katso
lisätietoja hienosäädöstä kohdasta ”Valkotasapainon hienosäätö”
(0 99). Katso lisätietoja esiasetetun valkotasapainon hienosäädöstä
kohdasta ”Esiasetetun valkotasapainon hienosäätö” (0 176).
1 Näytä hienosäätöasetukset.
Siirry kuvausvalikon kohtaan
Valkotasapaino, korosta
valkotasapainon asetus ja paina 2.
2 Hienosäädä valkotasapainoa.
Koordinaatit
Hienosäädä valkotasapainoa
monivalitsimen avulla. Valkotasapainoa
voi hienosäätää akselilla
kullanruskea (A) – sininen (B)
porrastuksella 0,5 ja akselilla vihreä (G) –
magenta (M) porrastuksella 0,25. Vaakaakseli (kullanruskea–sininen) vastaa
Säätö
värilämpötilaa, ja pystyakseli (vihreä–
magenta) vaikuttaa samalla tavalla kuin vastaavat
värinkorjaussuotimet (CC). Vaaka-akseli on jaettu noin 5:tä
mired-arvoa vastaaviin väleihin ja pystyakseli noin 0,05:tä
hajavalotiheyden yksikköä vastaaviin väleihin.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 171
3 Tallenna muutokset ja poistu.
Tallenna asetukset ja palaa
valokuvausvalikkoon painamalla J. Jos
valkotasapainoa on hienosäädetty,
asteriski (”U”) ilmestyy valkotasapainon
kuvakkeen viereen kuvausnäytössä.
D Valkotasapainon hienosäätö
Hienosäätöakselien värit ovat suhteellisia, eivät absoluuttisia. Jos
kohdistinta siirretään esimerkiksi suuntaan B (sininen), kun
valkotasapainoksi on valittu ”lämmin” asetus kuten J (Hehkulamppu),
valokuvista tulee hieman ”viileämpiä”, muttei kuitenkaan sinisiä.
D ”Mired-arvo”
Värilämpötilan muuttuminen aiheuttaa suuremman värieron matalissa
värilämpötiloissa kuin korkeammissa värilämpötiloissa. Esimerkiksi
1 000 K:n muutos tuottaa paljon suuremman värimuutoksen 3 000 K:ssa
kuin 6 000 K:ssa. Mired, joka on laskettu kertomalla värilämpötilan
käänteisluku kertoimella 106, on värivaihtelun huomioon ottava
värilämpötilan arvo, ja sitä käytetään sellaisenaan värilämpötilan
korjaussuotimien yksikkönä. Esim:
• 4 000 K–3 000 K (1 000 K:n ero) = 83 mired-arvoa
• 7 000 K–6 000 K (1 000 K:n ero) = 24 mired-arvoa
172 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Valkotasapainon valikko: Värilämpötilan valinta
Värilämpötilan voi valita käyttämällä valokuvausvalikon asetusta
Valkotasapaino > Valitse värilämpötila. Syötä arvot
kullanruskea–sininen- ja vihreä–magenta-akseleille alla kuvatulla
tavalla.
1 Valitse Valitse värilämpötila.
Siirry kuvausvalikon kohtaan Valkotasapaino, korosta Valitse
värilämpötila ja paina 2.
2 Valitse arvot akseleille kullanruskea–sininen ja vihreä–
magenta.
Paina 4 tai 2 korostaaksesi numeroita kullanruskea (A) –
sininen (B)- tai vihreä (G) – magenta (M) -akselilla ja paina 1 tai 3
muuttaaksesi niitä.
Arvo akselille
kullanruskea (A) – sininen (B)
Arvo akselille
vihreä (G) – magenta (M)
3 Tallenna muutokset ja poistu.
Tallenna asetukset ja palaa
valokuvausvalikkoon painamalla J. Jos
muu arvo kuin nolla on valittu akselille
vihreä (G) – magenta (M),
valkotasapainon kuvakkeen viereen
ilmestyy asteriski (”U”) kuvausnäytössä.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 173
D Valitse värilämpötila
Huomaa, että toivottuja tuloksia ei saavuteta loisteputkivalaistuksessa.
Valitse I (Loisteputkivalo), kun kuvaat loisteputkivalossa. Kun käytössä
on jokin muu valonlähde, ota testikuva määrittääksesi, onko valittu arvo
sopiva.
174 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Esiasetus käsin: Valkotasapainon kopioiminen
valokuvasta
Valkotasapainon valikon asetuksella Esiasetus käsin
valkotasapaino voidaan kopioida olemassa olevasta valokuvasta.
Katso lisätietoja esiasetetusta valkotasapainosta kohdasta
”Esiasetus käsin” (0 101).
1 Valitse Esiasetus käsin.
Mene valokuvausvalikon kohtaan
Valkotasapaino, korosta Esiasetus
käsin ja paina 2.
2 Valitse kohde.
Korosta kohteena oleva esiasetus
(d-1–d-6) ja paina X.
3 Valitse Valitse kuva.
Kun esiasetettavan valkotasapainon
valikko tulee näkyviin; korosta Valitse
kuva ja paina 2.
4 Korosta lähdekuva.
Korosta lähdekuva. Näytä korostettu
kuva koko näytön kokoisena pitämällä
X-painiketta painettuna.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 175
5 Kopioi valkotasapaino.
Paina J kopioidaksesi korostetun valokuvan
valkotasapainoarvon valittuun esiasetukseen. Jos korostetulla
valokuvalla on kuvaselitys, selitys kopioidaan valitun
esiasetuksen selitykseksi.
D Esiasetetun valkotasapainon hienosäätö
Nykyistä esiasetusta voi hienosäätää
valitsemalla Hienosäädä esiasetettavan
valkotasapainon valikosta ja säätämällä
valkotasapainoa kohdassa ”Valkotasapainon
valikko: hienosäätö” kuvatulla tavalla (0 171).
D Muokkaa selitystä
Lisää nykyiseen valkotasapainon esiasetukseen
kuvaava enintään 36 merkin pituinen selitys
valitsemalla käsin esiasetettavan
valkotasapainon valikosta Muokkaa selitystä.
D Suojaa
Suojaa nykyinen valkotasapainon esiasetus
valitsemalla käsin esiasetettavan
valkotasapainon valikosta Suojaa,
korostamalla Päällä ja painamalla J.
Suojattuja esiasetuksia ei voi muokata, ja
asetuksia Hienosäädä ja Muokkaa selitystä ei
voi käyttää.
176 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Aseta Picture Control
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Valitse, miten uusia valokuvia käsitellään. Katso lisätietoja kohdasta
”Aseta Picture Control” (0 94).
Aseta Picture Control: Picture Control -säätimien
muokkaaminen
Olemassa olevia esiasetettuja tai mukautettuja Picture Control
-säätimiä voi muokata kuvaustilanteen tai halutun lopputuloksen
mukaan.
1 Valitse Picture Control.
Korosta haluamasi Picture Control
-säädin Picture Control -luettelossa ja
paina 2.
2 Säädä asetuksia.
Paina 1 tai 3 korostaaksesi haluamasi
asetuksen ja paina 4 tai 2 valitaksesi
arvon porrastuksella 1 tai kierrä
sivukomentokiekkoa valitaksesi arvon
porrastuksella 0,25 (saatavilla olevat
asetukset vaihtelevat valitun Picture Control -säätimen mukaan).
Voit säätää nopeasti asetusten Terävöittäminen, Keskialueen
terävöitt. ja Yksityiskohtaisuus korostamalla
Pikaterävöittäminen ja painamalla 4 tai 2. Toista tätä vaihetta,
kunnes kaikki asetukset on säädetty. Oletusasetukset voi
palauttaa painamalla O-painiketta.
3 Tallenna muutokset ja poistu.
Tallenna muutokset ja palaa valokuvausvalikkoon painamalla J.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 177
D Mukautetut Picture Control -säätimet
Picture Control -säätimiin tehdyt muokkaukset voidaan tallentaa
mukautettuina Picture Control -säätiminä valokuvaus- tai elokuvausvalikon
Muokk. Picture Control -säät. -toiminnon avulla. Mukautetut Picture
Control -säätimet voi kopioida muistikortille ja käyttää muiden
samanmallisten kameroiden ja yhteensopivien ohjelmistojen kanssa.
D i-valikko
Jos muokkaat Picture Control -säätimiä ivalikon avulla, niiden vaikutuksia voidaan
esikatsella näytössä. Korosta Aseta Picture
Control i-valikossa ja paina J, ja paina sitten
4 ja 2 valitaksesi Picture Control -säätimen ja
paina 3 näyttääksesi Picture Control
-asetukset.
178 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Muokk. Picture Control -säät.
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Tallenna muokatut Picture Control -säätimet mukautettuina Picture
Control -säätiminä.
Asetus
Tallenna/muokkaa
Nimeä uudelleen
Poista
Lataa/tallenna
Kuvaus
Luo uusi mukautettu Picture Control, joka perustuu
olemassa olevaan valmiiseen tai mukautettuun Picture
Control -säätimeen, tai muokkaa olemassa olevia
mukautettuja Picture Control -säätimiä.
Nimeä uudelleen mukautettuja Picture Control
-säätimiä.
Poista mukautettuja Picture Control -säätimiä.
Käytä seuraavia asetuksia kopioidaksesi mukautettuja
Picture Control -säätimiä muistikortilta ja muistikortille.
Muistikortille kerran kopioituja Picture Control
-säätimiä voidaan käyttää muissa kameroissa tai
yhteensopivissa ohjelmistoissa.
• Kopioi kameraan: Kopioi mukautetut Picture Control
-säätimet muistikortilta kameran mukautettuihin
Picture Control -säätimiin C-1–C-9 ja nimeä ne
haluamallasi tavalla.
• Poista kortista: Poista valitut mukautetut Picture Control
-säätimet muistikortilta.
• Kopioi korttiin: Kopioi mukautettu Picture Control
(C-1–C-9) kamerasta valittuun kohteeseen (1–99)
muistikortilla.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 179
Mukautettujen Picture Control -säätimien
luominen
Kameran mukana toimitettuja Picture Control -säätimiä voidaan
muuttaa ja tallentaa mukautettuina Picture Control -säätiminä.
1 Valitse Tallenna/muokkaa.
Korosta Tallenna/muokkaa ja paina 2.
2 Valitse Picture Control.
Korosta olemassa oleva Picture Control
ja paina 2 tai paina J jatkaaksesi
vaiheeseen 4 ja tallenna kopio
korostetusta Picture Control
-säätimestä muokkaamatta sitä
enempää.
3 Muokkaa valittua Picture Control
-säädintä.
Hylkää muutokset ja aloita uudestaan
oletusarvoista painamalla O-painiketta.
Kun asetukset ovat valmiit, paina J.
4 Valitse kohde.
Valitse kohde mukautetulle Picture
Control -säätimelle (C-1–C-9) ja
paina 2.
180 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
5 Nimeä Picture Control.
Tekstinsyöttöikkuna tulee näkyviin. Oletusarvona uudet Picture
Control -säätimet nimetään lisäämällä kaksinumeroinen numero
(määräytyy automaattisesti) olemassa olevan Picture Control
-säätimen nimen perään; valitaksesi toisen nimen nimeä Picture
Control uudelleen kohdassa ”Tekstin kirjoittaminen” kuvatulla
tavalla (0 162). Kosketa näppäimistön valintapainiketta
selataksesi isojen ja pienten kirjaimien sekä symbolien
näppäimistöjä. Mukautetun Picture Control -säätimen nimessä
voi olla enintään yhdeksäntoista merkkiä. Tämän rajan ylittävät
merkit poistetaan.
Nimialue
Näppäimistöalue
Näppäimistön valinta
D Mukautetut Picture Control -asetukset
Mukautettujen Picture Control -säätimien asetukset ovat samat kuin mihin
mukautetut Picture Control -säätimet perustuivat.
D Alkuperäinen Picture Control -kuvake
Alkuperäinen esiasetettu Picture Control
-säädin, johon mukautettu Picture Control
perustuu, on ilmaistu kuvakkeella
muokkausnäytön oikeassa yläkulmassa.
Alkuperäinen
Picture Control -kuvake
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 181
Väriavaruus
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Väriavaruus määrittää värintoistossa käytettävissä olevan
väriskaalan. Asetusta sRGB suositellaan yleiseen tulostukseen ja
katseluun, kun taas Adobe RGB, jonka väriskaala on laajempi, sopii
ammattimaiseen julkaisuun ja kaupalliseen painatukseen.
D Adobe RGB
Jotta Adobe RGB -kuvien värit toistuvat oikein, niiden käsittelyyn
käytettävien sovellusten, näyttöjen ja tulostimien on tuettava
värinhallintaa.
D Väriavaruus
ViewNX-i ja Capture NX-D valitsevat automaattisesti oikean väriavaruuden,
kun niissä avataan tällä kameralla luotuja valokuvia. Tuloksia ei taata
muiden valmistajien ohjelmistoilla.
Aktiivinen D-Lighting
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Säilytä valoalueiden ja varjojen yksityiskohdat luoden kuvia, joissa
on luonnollinen kontrasti. Katso lisätietoja kohdasta ”Aktiivinen
D-Lighting” (0 110).
182 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Kohinan väh. kun pitkä valotus
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Jos Päällä on valittu, pidemmillä kuin 1 s:n
suljinajoilla otettavia valokuvia käsitellään
kohinan (kirkkaat pisteet tai utu)
vähentämiseksi. Käsittelyyn tarvittava aika
on noin kaksinkertainen; käsittelyn aikana
näytetään viesti ”Suoritetaan kohinan
vähennystä” ja ohjauspaneelissa vilkkuu
”Job NR”, eikä kuvia voi ottaa (jos kamera
sammutetaan, ennen kuin käsittely on
valmis, kuva tallennetaan, mutta kohinan
vähennystä ei tehdä). Sarjakuvaustilassa
kuvausnopeus hidastuu, ja valokuvien
käsittelyn aikana puskurimuistin
kapasiteetti laskee.
Kohinan väh. kun suuri ISO
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Suurilla ISO-herkkyyksillä otettuja valokuvia voidaan käsitellä
”kohinan” vähentämiseksi.
Asetus
Kuvaus
Suuri/
Vähennä kohinaa (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet) erityisesti
Normaali/ suurilla ISO-herkkyyksillä otettavissa kuvissa. Valitse kohinan
Pieni
vähennyksen määräksi Suuri, Normaali tai Pieni.
Kohinan vähennys tehdään vain tarvittaessa, ja sen määrä on
Pois
aina pienempi kuin silloin kun Pieni on valittu.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 183
Vinjetoinnin korjaus
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Vinjetoinnin korjaus vähentää kirkkauden heikkenemistä, jota
esiintyy kuvan reunoilla. Sen vaikutukset vaihtelevat eri
objektiiveilla ja ovat näkyvimmät suurinta aukkoa käytettäessä.
Valitse Suuri, Normaali, Pieni tai Pois.
D Vinjetoinnin korjaus
Kuvausohjelmasta, kuvausolosuhteista ja objektiivityypistä riippuen TIFFja JPEG-kuvissa saattaa esiintyä kohinaa (utua) tai reuna-alueiden
kirkkauden vaihtelua, eivätkä mukautetut Picture Control -säätimet ja
esiasetetut Picture Control -säätimet, joita on muokattu oletusasetuksista,
välttämättä tuota toivottua vaikutusta. Ota testikuvia ja tarkista tulos
näytöltä.
Valon taipumisen korjaus
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Valitse Päällä pienentääksesi valon taipumista pieniä aukkoja
(suuria aukkoarvoja) käytettäessä.
Autom. vääristymien korjaus
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Valitse tarvittaessa Päällä vähentääksesi tynnyrivääristymä
kuvattaessa laajakulmaobjektiiveilla ja vähentääksesi
tyynyvääristymää kuvattaessa pitkillä objektiiveilla (huomaa, että
asetus Päällä saatetaan valita automaattisesti joidenkin objektiivien
tapauksessa, jolloin Autom. vääristymien korjaus näkyy harmaana
eikä ole käytettävissä).
184 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Välkynnänvähenn. kuvattaessa
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Kun Päällä on valittu, kamera ajoittaa valokuvat vähentääkseen
juovaisuutta, ali- tai yli-valottuneita alueita tai (sarjakuvauksella
otetuissa kuvissa) epätasaista väritystä, joka johtuu esimerkiksi
loisteputkien tai elohopeahöyrylamppujen aiheuttamasta
välkynnästä (huomaa, että kuvausnopeus voi hidastua
välkynnänvähennyksen ollessa käytössä ja että kuvausnopeus voi
hidastua tai siitä voi tulla epäsäännöllinen sarjakuvauksen aikana).
D Valokuvausvalikon kohta ”Välkynnänvähennys kuvattaessa”
Välkynnänvähennys pystyy havaitsemaan välkynnän taajuuksilla 100 ja
120 Hz (liittyvät vastaavasti verkkovirtalähteiden taajuuksiin 50 ja 60 Hz).
Välkyntää ei välttämättä havaita tai haluttuja tuloksia ei välttämättä
saavuteta, kun käytetään tummia taustoja, kirkkaita valonlähteitä tai
koristeellista valaistusta ja muuta kuin vakiovalaistusta. Ennen sulkimen
laukaisua voi esiintyä pientä viivettä valonlähteen mukaisesti. Haluttuja
tuloksia ei välttämättä saavuteta, jos virtalähteen taajuus muuttuu
kuvauksen aikana.
Välkynnäntunnistus ei vaikuta suljinajoilla, jotka ovat pidempiä kuin 1/100 s
(mukaan lukien Bulb- ja Time-aikavalotus) tai kun Sarjakuvaus H
(pidennetty) on valittu kuvanottotavaksi tai kun äänetön valokuvaus, HDR
tai valotuksen viivetila on käytössä.
Mittaus
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Mittaus määrittää, miten kamera asettaa valotuksen. Katso
lisätietoja kohdasta ”Mittaus” (0 108).
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 185
Salaman ohjaus
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Säädä langattomien etäsalamalaitteiden (0 362) tai varusteluistiin
kiinnitettyjen lisävarusteena saatavien salamalaitteiden (0 349)
asetuksia.
Salaman ohjaustila
Valitse salaman ohjaustila ja salaman taso
ja säädä muita asetuksia kameran
varusteluistiin kiinnitetyille salamalaitteille
SB-5000, SB-500, SB-400 tai SB-300
(varusteluistiin kiinnitetyn SB-5000:n
asetuksia voi säätää myös salamalaitteessa
olevilla painikkeilla, kun taas muiden salamalaitteiden asetuksia voi
säätää vain salamalaitteen painikkeilla). Kohdassa Salaman
ohjaustila käytettävissä olevat asetukset riippuvat valitusta tilasta.
• TTL: i-TTL-tila. Salaman tehoa säädetään automaattisesti
vastaamaan kuvausolosuhteita.
• Automaattinen ulkoinen salama: Tässä tilassa tehoa säädetään
automaattisesti kohteesta heijastuvan valon määrän mukaan.
• Etäisyyden esivalinta, käsisäätö: Valitse etäisyys kohteeseen; salaman
tehoa säädetään automaattisesti.
• Käsisäätö: Valitse salaman teho käsin.
• Sarjasalama: Salama välähtää toistuvasti sulkimen ollessa auki, mikä
tuottaa päällekkäisvalotustehosteen.
186 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Langattoman salaman asetukset
Säädä usean etäsalamalaitteen
samanaikaisen langattoman ohjauksen
asetuksia. Tätä asetusta voi käyttää vain,
kun kameraan on kiinnitetty SB-5000- tai
SB-500-salamalaite tai WR-R10- langaton
kauko-ohjain.
Asetus
Y
Optinen AWL
Y/Z
Optinen/
radio-ohjattu AWL
Z
Radio-ohjattu AWL
Pois
Kuvaus
Etäsalamalaitteita ohjataan pääsalaman
lähettämillä matalatehoisilla väläyksillä
(0 375).
Valitse tämä asetus, kun käytetään sekä
optisesti ohjattuja että radio-ohjattuja
salamalaitteita (0 383).
Etäsalamalaitteita ohjataan kameraan
kiinnitetyn WR-R10:n lähettämillä
radiosignaaleilla (0 364).
Valokuvaus etäohjatulla salamalla ei ole
käytössä.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 187
Salaman etäohjaus
Valitse jokin alla luetelluista salaman
etäohjausasetuksista (0 368, 375).
Asetus
Kuvaus
Valitse kullekin etäsalamalaiteryhmälle oma salaman
Ryhmäsalama
ohjaustila.
Nopea langaton Valitse ryhmien A ja B välinen tasapaino ja aseta ryhmän C
ohjaus
teho käsin.
Salamalaitteet välähtävät toistuvasti, kun suljin on auki,
Etäsarja
mikä tuottaa päällekkäisvalotustehosteen.
Radioetäsalaman tiedot
Tarkastele salamalaitteita, joita ohjataan
parhaillaan radio-ohjatulla AWL:llä.
Salamatila
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Valitse langattomien etäsalamalaitteiden tai varusteluistiin
kiinnitettyjen salamalaitteiden salamatila. Katso lisätietoja kohdasta
”Salamatila” (0 107, 354).
188 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Salaman korjaus
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Säädä salaman tehoa ohjataksesi pääkohteen kirkkautta suhteessa
taustaan (0 356). Salaman tehoa voi nostaa, jolloin pääkohde
näyttää kirkkaammalta, tai laskea, jolloin ei-toivotut valoalueet ja
heijastukset vähenevät.
Tarkennustila
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Tarkennustila ohjaa kameran tarkennusta. Katso lisätietoja kohdasta
”Tarkennustilan valitseminen” (0 52).
Tarkennusaluetila
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Valitse, miten kamera valitse tarkennuspisteen
automaattitarkennuksessa. Katso lisätietoja kohdasta
”Tarkennusaluetila” (0 54).
Tärinänvaimennus
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Valitse, käytetäänkö tärinänvaimennusta. Katso lisätietoja kohdasta
”Tärinänvaimennus” (0 112).
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 189
Automaattinen haarukointi
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Vaihtele valotusta, salaman tehoa, Aktiivista D-Lightingia (ADL) tai
valkotasapainoa hieman jokaisen kuvan kohdalla ”haarukoiden”
nykyistä arvoa. Haarukointia voit käyttää tilanteissa, joissa oikeiden
asetusten valitseminen on vaikeaa eikä tulosten tarkistamiseen ja
asetusten säätämiseen ole aikaa jokaisen kuvan kohdalla, tai
kokeillaksesi erilaisia asetuksia samalle kohteelle. Seuraavat
asetukset ovat käytettävissä:
• Autom. haarukoinnin asetus: Valitse asetus tai asetukset, joita
haarukoidaan, kun automaattinen haarukointi on käytössä. Valitse
Valotuksen ja salaman haarukointi suorittaaksesi sekä
valotuksen että salaman tason haarukoinnin, Valotuksen
haarukointi haarukoidaksesi vain valotusta, Salaman
haarukointi suorittaaksesi vain salaman tason haarukoinnin,
Valkotasapainon haarukointi suorittaaksesi valkotasapainon
haarukoinnin tai ADL-haarukointi suorittaaksesi haarukoinnin
käyttäen Aktiivista D-Lightingia.
• Kuvien määrä: Valitse kuvien määrä haarukointisarjassa.
• Väli: Valitse, kuinka paljon valitut asetukset vaihtelevat kunkin
kuvan kohdalla (ei koske ADL-haarukointia).
• Määrä: Valitse, kuinka Aktiivinen D-Lighting vaihtelee kunkin kuvan
kohdalla (vain ADL-haarukointi).
190 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Valotuksen ja salaman haarukointi
Vaihtele valotuksen ja/tai salaman tehoa kuvasarjassa.
Valotusta muokattu:
0 EV
Valotusta muokattu:
–1 EV
Valotusta muokattu:
+1 EV
1 Valitse haarukointityyppi.
Valitse asetus kohtaan Autom. haarukoinnin asetus. Valitse
Valotuksen ja salaman haarukointi vaihdellaksesi sekä
valotusta että salaman tehoa, Valotuksen haarukointi
vaihdellaksesi vain valotusta tai Salaman haarukointi
vaihdellaksesi vain salaman tehoa. Huomaa, että salaman
haarukointi on käytettävissä vain i-TTL-tilassa ja, jos niitä tuetaan,
automaattisen aukon (qA) salamaohjaustiloissa (0 408).
2 Valitse kuvien määrä.
Korosta Kuvien määrä ja paina 4 tai 2
valitaksesi haarukointisarjan kuvien
määrän.
Muissa asetuksissa kuin 0F näytössä
näkyy haarukointikuvake.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 191
3 Valitse haarukointiväli.
Korosta Väli ja paina 4 tai 2 valitaksesi
haarukointivälin. Oletusasetuksilla
porrastukseksi voi valita 0,3 (1/3), 0,7 (2/3),
1, 2 tai 3 EV:tä. Alla luetelluissa
haarukointiohjelmissa käytetään 0,3 (1/3)
EV:n porrastusta.
”Kuvien
määrä”
0F
+3F
−3F
+2F
−2F
3F
5F
Haarukoinnin ilmaisin
Kuvia
0
3
3
2
2
3
5
7F
7
9F
9
Haarukoinnin järjestys (EV:t)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Huomaa, että kun valotuksen porrastus on 2 EV:tä tai suurempi,
kuvien enimmäismäärä on 5; jos tätä suurempi arvo valittiin
vaiheessa 2, kuvien määräksi asetetaan automaattisesti 5.
192 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
4 Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Kamera muuttaa valotusta ja/tai salaman tehoa kuva
kerrallaan valitun haarukointiohjelman mukaisesti;
suljinajalle ja aukolle valitut arvot näkyvät näytössä.
Valotuksen muutokset lisätään valotuksen
korjauksella tehtäviin muutoksiin.
Kun haarukointi on käytössä, näytössä näkyy haarukointikuvake,
haarukoinnin edistymisen ilmaisin ja haarukointisarjassa jäljellä
oleva kuvamäärä. Jokaisen laukauksen jälkeen ilmaisimesta
katoaa osa ja jäljellä oleva kuvamäärä vähenee yhdellä.
Kuvien määrä: 3; porrastus: 0,7
Näyttö ensimmäisen kuvan jälkeen
❚❚ Haarukoinnin peruuttaminen
Voit peruuttaa haarukoinnin valitsemalla 0F kohtaan Kuvien määrä.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 193
D Valotuksen ja salaman haarukointi
Sarjakuvaustiloissa kuvaus keskeytetään, kun haarukointiohjelmassa
määritetty kuvamäärä on otettu. Kuvaus jatkuu, kun laukaisinta painetaan
seuraavan kerran.
Jos muistikortti täyttyy, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, kuvausta
voidaan jatkaa sarjan seuraavasta kuvasta sen jälkeen kun muistikortti on
vaihdettu tai muistikortille on tehty lisää tilaa poistamalla kuvia. Jos kamera
sammutetaan, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, haarukointi jatkuu
sarjan seuraavasta kuvasta, kun kamera kytketään päälle.
D Valotuksen haarukointi
Kamera muokkaa valotusta vaihtelemalla suljinaikaa ja aukkoa (tila P),
aukkoa (tila S) tai suljinaikaa (tilat A ja M). Jos Päällä on valittu kohtaan
ISO-herkkyysasetukset > Autom. ISO-herkkyyssäätö tiloissa P, S ja A,
kamera vaihtelee ISO-herkkyyttä automaattisesti parhaan valotuksen
saavuttamiseksi, kun kameran valotusjärjestelmän rajat ylitetään; tilassa M
kamera käyttää ensin automaattista ISO-herkkyyssäätöä saadakseen
valotuksen mahdollisimman lähelle optimaalista ja sitten haarukoi tämän
valotuksen vaihtelemalla suljinaikaa. Mukautetulla asetuksella e6 (Autom.
haarukointi (tila M)) voidaan muuttaa sitä, miten kamera haarukoi
valotusta ja salamaa tilassa M: vaihtelemalla salaman tehoa yhdessä
suljinajan ja/tai aukon kanssa tai vaihtelemalla vain salaman tehoa.
194 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Valkotasapainon haarukointi
Kamera luo jokaisesta valokuvasta useita kopioita, joista jokaisessa
on erilainen valkotasapaino.
1 Valitse valkotasapainon haarukointi.
Valitse Valkotasapainon haarukointi kohtaan Autom.
haarukoinnin asetus.
2 Valitse kuvien määrä.
Korosta Kuvien määrä ja paina 4 tai 2
valitaksesi haarukointisarjan kuvien
määrän.
Muissa asetuksissa kuin 0F näytössä
näkyy haarukointikuvake.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 195
3 Valitse haarukointiväli.
Korosta Väli ja paina 4 tai 2 valitaksesi
haarukointivälin. Yksi porras vastaa
noin 5:tä mired-arvoa. Valitse
porrastukseksi 1 (5 mired-arvoa),
2 (10 mired-arvoa) tai 3 (15 miredarvoa). Suuremmat B-arvot vastaavat suurempaa sinisen määrää
ja suuremmat A-arvot suurempaa kullanruskean määrää. Alla
luetelluissa haarukointiohjelmissa käytetään porrastusta 1.
”Kuvien
määrä”
0F
B3F
A3F
B2F
A2F
3F
5F
Haarukoinnin ilmaisin
Kuvia
0
3
3
2
2
3
5
7F
7
9F
9
196 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Väli
1
1B
1A
1B
1A
1A, 1B
Haarukoinnin järjestys
0
0/B1/B2
0/A2/A1
0/B1
0/A1
0/A1/B1
0/A2/A1/B1/B2
0/A3/A2/A1/
B1/B2/B3
0/A4/A3/A2/A1/
B1/B2/B3/B4
4 Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Jokaista kuvaa käsitellään ja siitä luodaan
haarukointiohjelmassa valittu määrä kopioita, joista
jokaisessa on erilainen valkotasapaino.
Valkotasapainon muutokset lisätään
valkotasapainon hienosäädöllä tehtyihin valkotasapainon
säätöihin.
Jos kuvien määrä haarukointiohjelmassa ylittää jäljellä olevien
kuvien määrän, sulkimen laukaisu estetään. Kuvauksen voi
aloittaa, kun kameraan on asetettu uusi muistikortti.
❚❚ Haarukoinnin peruuttaminen
Voit peruuttaa haarukoinnin valitsemalla 0F kohtaan Kuvien määrä.
D Valkotasapainon haarukointi
Valkotasapainon haarukointia ei voi käyttää, kun kuvanlaatuna on
NEF (RAW). NEF (RAW)- tai NEF (RAW) + JPEG -asetuksen valitseminen
peruuttaa valkotasapainon haarukoinnin.
Valkotasapainon haarukointi vaikuttaa vain värilämpötilaan (kullanruskea–
sininen-akseli valkotasapainon hienosäädön näytöllä). Vihreä–magentaakselille ei tehdä muutoksia.
Itselaukaisintilassa luodaan haarukointiohjelmassa valittu kopiomäärä joka
kerta kun suljin laukaistaan riippumatta Mukautettuun asetukseen
c2 (Itselaukaisin) > Kuvien määrä valitusta asetuksesta.
Jos kamera sammutetaan, kun muistikortin merkkivalo palaa, kameran virta
katkaistaan vasta kun kaikki sarjan valokuvat on tallennettu.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 197
ADL-haarukointi
Kamera vaihtelee Aktiivista D-Lightingia kuvasarjassa.
1 Valitse ADL-haarukointi.
Valitse ADL-haarukointi kohtaan Autom. haarukoinnin
asetus.
2 Valitse kuvien määrä.
Korosta Kuvien määrä ja paina 4 tai 2
valitaksesi haarukointisarjan kuvien
määrän. Valitse kaksi kuvaa ottaaksesi
yhden valokuvan ilman Aktiivista
D-Lightingia ja toisen vaiheessa 3
valitulla arvolla. Valitse kolmesta viiteen kuvaa ottaaksesi sarjan
valokuvia, joissa Aktiivisen D-Lightingin arvo on Pois, Pieni ja
Normaali (kolme kuvaa), Pois, Pieni, Normaali ja Suuri (neljä
kuvaa) tai Pois, Pieni, Normaali, Suuri ja Erittäin suuri (viisi
kuvaa). Jos valitset enemmän kuin kaksi kuvaa, siirry
vaiheeseen 4.
Muissa asetuksissa kuin 0F näytössä
näkyy haarukointikuvake.
3 Valitse Aktiivinen D-Lighting.
Korosta Määrä ja paina 4 tai 2
valitaksesi asetuksen. Valittu asetus on
käytössä, kun 2F on valittu kohtaan
Kuvien määrä.
198 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Haarukoinnin
järjestys
Pois/Pieni
Pois/Normaali
Pois/Suuri
Pois/Erittäin
+
OFF H
suuri
Pois/
OFF AUTO
Automaattinen
Määrä
OFF L
OFF N
OFF H
4 Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Kamera muuttaa Aktiivista D-Lightingia kuva
kerrallaan valitun haarukointiohjelman mukaisesti.
Kun haarukointi on käytössä, näytössä
näkyy ADL-haarukoinnin kuvake ja
haarukointisarjassa jäljellä oleva
kuvamäärä. Jokaisen kuvan jälkeen
jäljellä oleva kuvamäärä vähenee
yhdellä.
❚❚ Haarukoinnin peruuttaminen
Voit peruuttaa haarukoinnin valitsemalla 0F kohtaan Kuvien määrä.
D ADL-haarukointi
Sarjakuvaustiloissa kuvaus keskeytetään, kun haarukointiohjelmassa
määritetty kuvamäärä on otettu. Kuvaus jatkuu, kun laukaisinta painetaan
seuraavan kerran.
Jos muistikortti täyttyy, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, kuvausta
voidaan jatkaa sarjan seuraavasta kuvasta sen jälkeen kun muistikortti on
vaihdettu tai muistikortille on tehty lisää tilaa poistamalla kuvia. Jos kamera
sammutetaan, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, haarukointi jatkuu
sarjan seuraavasta kuvasta, kun kamera kytketään päälle.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 199
Päällekkäisvalotus
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Tallenna kahdesta kymmeneen NEF (RAW) -valotusta yhdeksi
valokuvaksi. Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
• Päällekkäisvalotustila: Valitse Päällä (sarja) (ota sarja kuvia
päällekkäisvalotuksella, joka päättyy, kun Pois valitaan),
Päällä (yksi kuva) (ota yksi kuva päällekkäisvalotuksella) tai Pois
(poistu luomatta lisää päällekkäisvalotuksia).
• Kuvien määrä: Valitse, montako valotusta yhdessä valokuvassa
yhdistetään.
• Sulautustila: Valitse alla olevista asetuksista.
- Lisää: Valotukset yhdistetään muokkaamattomina; herkkyyttä ei
säädetä.
- Keskiarvo: Ennen kuin valotukset yhdistetään, kunkin herkkyys
jaetaan valotusten yhteismäärällä (kunkin valotuksen
herkkyydeksi asetetaan 1/2 valotuksia ollessa 2, 1/3 valotuksia
ollessa 3 jne.).
- Kirkastava: Kamera vertaa jokaisen valotuksen kuvapisteitä ja
käyttää vain kirkkainta.
+
- Tummentava: Kamera vertaa jokaisen valotuksen kuvapisteitä ja
käyttää vain tumminta.
+
200 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
• Säilytä kaikki kuvat: Valitse Päällä tallentaaksesi yksittäisiä kuvia,
jotka muodostavat kunkin päällekkäisvalotuksen, Pois jättääksesi
pois yksittäisiä kuvia ja tallentaaksesi vain päällekkäisvalotuksen.
• Sulautus kuvattaessa: Jos Päällä on valittu, aiemmat valotukset
näytetään päällekkäisinä objektiivin läpi tulevassa näkymässä
kuvauksen aikana.
• Valitse ensimm. valotus (NEF): Valitse ensimmäinen valotus
muistikortilla olevista NEF (RAW) -kuvista.
Päällekkäisvalotuksen luominen
Noudata alla olevia ohjeita kuvataksesi päällekkäisvalotuksella.
1 Valitse Päällekkäisvalotus.
Korosta valokuvausvalikossa
Päällekkäisvalotus ja paina 2.
2 Valitse tila.
Korosta Päällekkäisvalotustila ja
paina 2 ja paina sitten 1 tai 3
valitaksesi haluamasi tilan ja valitse se
painamalla J.
Jos Päällä (sarja) tai Päällä (yksi kuva)
on valittu, ohjauspaneelissa näkyy
kuvake.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 201
3 Valitse kuvien määrä.
Korosta Kuvien määrä ja paina 2.
Paina 1 tai 3 valitaksesi, montako
valotusta yhdessä valokuvassa
yhdistetään, ja paina J.
4 Valitse sulautustila.
Korosta Sulautustila ja paina 2 ja
paina sitten 1 tai 3 valitaksesi
haluamasi tilan ja valitse se
painamalla J.
5 Valitse säilytetäänkö yksittäisiä
valotuksia.
Valitse säilytäänkö vai poistetaanko
yksittäisiä kuvia, joista
päällekkäisvalotus muodostuu
korostamalla Säilytä kaikki kuvat ja
paina 2 ja paina sitten 1 tai 3 valitaksesi haluamasi asetuksen
ja valitse se painamalla J.
6 Valitse, näytetäänkö edistyminen
näytössä.
Valitaksesi näytetäänkö aiemmat
valotukset objektiivin läpi näkyvässä
näkymässä kuvauksen edetessä korosta
Sulautus kuvattaessa ja paina 2 ja
valitse sitten haluamasi asetus painamalla 1 tai 3 ja paina J
valitaksesi sen.
202 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
7 Valitse ensimmäinen valotus.
Valitse ensimmäinen valotus
valokuvista, jotka on otettu asetuksen
Suuri ollessa valittuna
valokuvausvalikon kohtaan
Kuvakoko > NEF (RAW) korostamalla
Valitse ensimm. valotus (NEF) ja paina 2. Korosta haluamasi
kuva monivalitsimella ja paina J valitaksesi sen (näytä
korostettu valokuva koko näytön kokoisena painamalla ja
pitämällä X-painiketta painettuna).
8 Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Jatka kuvausta, kunnes kaikki kuvat on
otettu ja viimeinen kuva on tallentunut
(jos valitsit olemassa olevan NEF (RAW)
-kuvan ensimmäiseksi valotukseksi
vaiheessa 7, aloita kuvaus toisesta
valotuksesta). Jos Päällä (yksi kuva)
on valittu vaiheessa 2, kuvaus
päällekkäisvalotuksella päättyy, kun
valokuva tallennetaan; muussa
tapauksessa voit jatkaa päällekkäisvalotusta, kunnes
päällekkäisvalotus kytketään pois päältä.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 203
D Kuvanottotapa
Sarjakuvaustiloissa kamera tallentaa kaikki valotukset yhtenä sarjana. Jos
Päällä (sarja) on valittuna, uusi päällekkäisvalotus alkaa, kun edellinen
päällekkäisvalotus päättyy. Jos Päällä (yksi kuva) on valittuna,
päällekkäisvalotus päättyy, kun ensimmäinen päällekkäisvalotus
tallennetaan. Itselaukaisintilassa kamera tallentaa automaattisesti
vaiheessa 3 valitun määrän valotuksia riippumatta mukautettuun
asetukseen c2 (Itselaukaisin) > Kuvien määrä valitusta asetuksesta;
kuvien välinen aikaväli määritetään kuitenkin mukautetulla asetuksella c2
(Itselaukaisin) > Kuvien välinen aikaväli. Muissa kuvanottotavoissa
otetaan yksi valokuva joka kerta kun laukaisinta painetaan; jatka kuvausta,
kunnes kaikki valotukset on tallennettu.
D Kuvanlaatu
Päällekkäisvalotukset, jotka on otettu kuvanlaadun asetuksella NEF (RAW)
tallennetaan muodossa JPEG, hienom.
204 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
i-valikko
Alla lueteltuja asetuksia pääsee
käyttämään päällekkäisvalotuksen aikana
painamalla K-painiketta ja painamalla
sitten i-painiketta. Korosta kohteita ja
valitse niitä painamalla J.
• Näytä edistyminen: Tarkastele nykyhetkeen
saakka tallennetuista valotuksista luotua
esikatselua.
• Ota edellinen kuva uudelleen: Ota viimeisin
valotus uudelleen.
• Tallenna ja poistu: Luo päällekkäisvalotus
nykyhetkeen saakka otetuista
valotuksista.
• Hylkää ja poistu: Poistu tallentamatta päällekkäisvalotusta. Jos Päällä
on valittu kohtaan Säilytä kaikki kuvat, yksittäiset valotukset
säilytetään.
D Päällekkäisvalotus
Kuvaus saattaa päättyä, jos kameran asetuksia muutetaan ennen kuin
valotus on valmis. Kuvausasetukset ja valokuvan tiedot usealle
päällekkäisvalotetulle valokuvalle ovat samat kuin ensimmäiselle
valotukselle.
Älä poista tai vaihda muistikorttia, kun päällekkäisvalotusta tallennetaan.
Päällekkäisvalotuksissa saattaa esiintyä kohinaa (satunnaisia kirkkaita
kuvapisteitä, utua tai viivoja).
D Muut asetukset
Kun päällekkäisvalotusta kuvataan, muistikortteja ei voi alustaa ja osa
valikon kohdista näkyy harmaana eikä niitä voi muuttaa.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 205
Päällekkäisvalotusten lopettaminen
Lopettaaksesi päällekkäisvalotuksen
ennen kuin määrätty määrä valotuksia on
otettu, valitse Pois kohtaan
Päällekkäisvalotustila tai paina Kpainiketta ja sen jälkeen i-painiketta ja
valitse joko Tallenna ja poistu tai Hylkää
ja poistu. Jos kuvaus päättyy tai valitset Tallenna ja poistu, ennen
kuin määrätty määrä valotuksia on otettu, päällekkäisvalotus
luodaan siihen mennessä tallennetuista valotuksista. Jos Keskiarvo
on valittu kohtaan Sulautustila, herkkyyttä säädetään vastaamaan
tallennettujen valotusten määrää. Huomaa, että kuvaaminen
päättyy automaattisesti, jos valmiustila-ajastin nollautuu.
D Valmiustila-ajastin
Valikkoja ja toistoa voidaan käyttää valotusten välillä; huomaa kuitenkin,
että jos mitään toimintoja ei tehdä noin 40 sekuntiin toiston aikana tai
90 sekuntiin valikkojen ollessa näkyvillä, kuvaus päättyy ja
päällekkäisvalotus luodaan siihen mennessä tallennetuista valotuksista.
Seuraavan valotuksen tallentamiseen käytettävissä olevaa aikaa voi
pidentää valitsemalla pidemmän ajan mukautettuun asetukseen
c3 (Virrankatkaisun viive) > Toisto ja Valikot.
206 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
HDR (laaja dynaam. alue)
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Suurikontrastisten kohteiden kanssa käytettävä laaja dynaaminen
alue (HDR) säilyttää valoalueiden ja varjojen yksityiskohdat
yhdistämällä kaksi kuvaa, jotka on otettu eri valotuksilla. HDR toimii
parhaiten matriisimittauksen kanssa käytettynä (pistemittausta tai
keskustapainotteista mittausta käytettäessä valotusero
Automaattinen vastaa noin 2 EV:tä). Sitä ei voida yhdistää joidenkin
kameran toimintojen kanssa, mukaan lukien NEF (RAW) -tallennus,
salamakuvaus, haarukointi, päällekkäisvalotus ja suljinajat Bulb- ja
Time-aikavalotus tai ajastettu kuvaus, tarkennuksen siirtymä tai
ajastettu tallennus.
+
Ensimmäinen valotus
(tummempi)
Toinen valotus
(kirkkaampi)
Yhdistetty HDR-kuva
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
• HDR-tila: Valitse asetuksista Päällä (sarja) (ota sarja HDR-valokuvia,
joka päättyy, kun Pois valitaan), Päällä (yksi kuva) (ota yksi HDRvalokuva) tai Pois (poistu luomatta lisää HDR-valokuvia).
• Valotusero: Valitse HDR-valokuvassa yhdistettävien kahden kuvan
välinen valotusero. Valitse suurempi arvo suurikontrastisille
kohteille, tai valitse Automaattinen, jos haluat kameran säätävän
valotuseroa tilanteen mukaan.
• Tasoitus: Valitse, paljonko HDR-valokuvassa yhdistettävien kuvien
rajoja tasoitetaan.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 207
• Tallenna yksittäiset kuvat (NEF): Valitse Päällä tallentaaksesi kunkin
yksittäisen kuvan, jota käytetään HDR-kuvan luomiseen. Kuvat
tallennetaan suurikokoisina NEF (RAW) -tiedostoina riippumatta
kuvanlaatuun ja -kokoon valokuvausvalikossa valituista
asetuksista.
208 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
HDR-valokuvien ottaminen
Noudata alla olevia vaiheita kuvataksesi HDR-valokuvia.
1 Valitse HDR (laaja dynaam. alue).
Korosta valokuvausvalikon kohta
HDR (laaja dynaam. alue) ja paina 2.
2 Valitse tila.
Korosta HDR-tila ja paina 2.
Korosta jokin seuraavista ja paina J.
• Ota sarja HDR-valokuvia valitsemalla
0 Päällä (sarja). HDR-kuvaus
jatkuu, kunnes Pois valitaan kohtaan
HDR-tila.
• Ota yksi HDR-valokuva valitsemalla
Päällä (yksi kuva). Normaali kuvaus jatkuu automaattisesti,
kun yksittäinen HDR-valokuva on luotu.
• Poistu ottamatta enempää HDR-valokuvia valitsemalla Pois.
Jos Päällä (sarja) tai Päällä (yksi kuva)
on valittu, ohjauspaneelissa näkyy
kuvake.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 209
3 Valitse valotusero.
Valitse kahden kuvan välinen
valotusero korostamalla Valotusero ja
painamalla 2.
Korosta asetus ja paina J. Valitse
suurempia arvoja suurikontrastisille
kohteille, mutta huomaa, että vaadittua
suuremman arvon valitseminen ei
välttämättä tuota toivottua tulosta; jos
Automaattinen on valittu, kamera
säätää valotusta automaattisesti kuvauskohteen mukaisesti.
4 Valitse tasoituksen määrä.
Valitse, minkä verran kahden kuvan
välisiä rajoja tasoitetaan, korostamalla
Tasoitus ja painamalla 2.
Korosta asetus ja paina J. Suuremmat
arvot tuottavat tasaisemman
yhdistelmäkuvan. Joissain kohteissa voi
näkyä epätasaisia varjoja.
210 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
5 Valitse säilytetäänkö yksittäisiä
valotuksia.
Valitse säilytäänkö yksittäisiä NEF (RAW)
-kuvia, joista HDR-valokuva muodostuu
korostamalla Tallenna yksittäiset
kuvat (NEF) ja paina 2 ja paina sitten
1 tai 3 valitaksesi haluamasi asetuksen ja valitse se
painamalla J.
6 Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Kamera ottaa kaksi kuvaa, kun laukaisin
painetaan pohjaan. ”Job” ja ”HDR”
vilkkuvat ohjauspaneelissa, kun kuvia
yhdistetään; valokuvia ei voi ottaa,
ennen kuin tallennus on päättynyt.
Kamera ottaa valittuna olevasta
kuvanottotavasta riippumatta vain yhden valokuvan joka kerta
kun laukaisinta painetaan.
Jos Päällä (sarja) on valittu, HDR kytkeytyy pois päältä vain, kun
Pois valitaan HDR-tilaksi; jos Päällä (yksi kuva) on valittu, HDR
kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun yksi valokuva on
otettu.
D HDR-valokuvien rajaaminen
Kuvan reunat rajataan pois. Haluttua tulosta ei välttämättä saavuteta, jos
kamera tai kohde liikkuu kuvauksen aikana. Jalustan käyttöä suositellaan.
Kuvaustilanteesta riippuen kirkkaiden kohteiden ympärillä saattaa näkyä
varjoja tai tummien kohteiden ympärillä valokehiä; tätä voi vähentää
säätämällä tasoituksen määrää.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 211
Ajastettu kuvaus
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Ota valokuvia valituin aikavälein, kunnes määrätty määrä kuvia on
otettu. Valitse jokin muu kuvanottotapa kuin Itselaukaisin (E), kun
käytät ajastettua kuvausta.
Asetuksen Ajastettu kuvaus valitseminen tuo esiin alla olevat
asetukset.
• Aloita: Käynnistä ajastettu kuvaus joko 3 s:n kuluttua (Nyt valittu
kohtaan Valitse aloituspv ja -aika) tai valittuna päivänä ja aikana
(Valitse päivä ja aika). Kuvaus jatkuu valituin aikavälein, kunnes
kaikki kuvat on otettu.
• Valitse aloituspv ja -aika: Valitse aloituksen asetus. Aloita kuvaus heti
valitsemalla Nyt. Aloita kuvaus valittuna päivänä ja aikana
valitsemalla Valitse päivä ja aika.
• Väli: Valitse kuvien välinen aikaväli (tunnit, minuutit ja sekunnit).
• Kuvauskerrat × kuvamäärä/väli: Valitse aikavälien määrä ja kuvien
määrä per aikaväli.
• Valotuksen tasoitus: Jos Päällä valitaan, kamera säätää valotuksen
edellisen kuvan mukaiseksi muissa tiloissa kuin M (huomaa, että
valotuksen tasoitusta käytetään tilassa M vain, jos automaattinen
ISO-herkkyyssäätö on päällä). Suuret vaihtelut kohteen
kirkkaudessa kuvauksen aikana voivat aiheuttaa näkyvää vaihtelua
valotuksessa, jolloin voi olla tarpeen lyhentää kuvien välistä
aikaväliä.
• Äänetön valokuvaus: Valitse Päällä hiljentääksesi sulkimen kuvauksen
aikana.
212 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
• Väli ensisijainen: Valitse Päällä varmistaaksesi, että tiloissa P ja A
otettavat valokuvat otetaan valitulla aikavälillä, Pois
varmistaaksesi, että kuvat valottuvat oikein. Jos Päällä on valittu,
tarkista, että valokuvausvalikon kohtaan
ISO-herkkyysasetukset > Autom. ISO-herkkyyssäätö valittu
pisin suljinaika on lyhyempi kuin aikaväli ja että Laukaisu on
valittu mukautettuun asetukseen a1 (AF-C-tilan ensisij. valinta)
tai mukautettuun asetukseen a2 (AF-S-tilan ensisij. valinta)
riippuen valittuna olevasta tarkennustilasta.
• Tallennuskansio aloitettaessa: Korosta asetukset ja paina 2 valitaksesi
tai poistaaksesi valinnan. Valitse Uusi kansio luodaksesi uuden
kansion jokaiselle uudelle jaksolle tai valitse Nollaa tiedostojen
numerointi palauttaaksesi tiedoston numeroinnin lukuun 0001,
kun uusi kansio luodaan.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 213
Ajastettu kuvaus
D Ennen kuvausta
Ennen kuin aloitat ajastetun kuvauksen, ota testikuva nykyisillä asetuksilla
ja tarkista tulos. Suosittelemme käyttämään jalustaa ja valitsemaan Pois
kohtaan Tärinänvaimennus valokuvausvalikossa. Ennen kuin valitset
aloitusajan, valitse asetusvalikosta Aikavyöhyke ja päivämäärä ja
varmista, että kameran kelloon on asetettu oikea kellonaika ja päivämäärä.
Varmista, että kameran akku on ladattu täyteen, jotta kuvaus ei keskeydy.
Jos et ole varma, lataa akku ennen käyttöä tai käytä verkkolaitetta ja
virtaliitäntää (saatavilla erikseen).
1 Valitse Ajastettu kuvaus.
Korosta valokuvausvalikon kohta
Ajastettu kuvaus ja paina 2.
Ajastetun kuvauksen asetukset tulevat
näkyviin.
214 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
2 Säädä ajastetun kuvauksen asetuksia.
Säädä seuraavia asetuksia:
• Valitse aloituspv ja -aika: Valitse aloituspäivämäärä ja -aika.
Korosta Valitse aloituspv ja
-aika ja paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Aloita kuvaus heti valitsemalla Nyt. Jos haluat aloittaa
kuvauksen valittuna päivänä ja aikana, valitse kohta Valitse
päivä ja aika, valitse sitten päivämäärä ja aika ja paina J.
• Väli: Valitse aikaväli (tunnit, minuutit ja sekunnit).
Korosta Väli ja paina 2.
Valitse väli ja paina J.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 215
• Kuvauskerrat × kuvamäärä/väli: Valitse aikavälien määrä ja kuvien
määrä per aikaväli.
Korosta Kuvauskerrat ×
kuvamäärä/väli ja paina 2.
Valitse kuvien välillä oleva
aikaväli ja paina J.
Yksittäiskuvaustilassa kunkin aikavälin valokuvat otetaan
nopeudella, joka on valittu mukautetussa asetuksessa d1
(Hidas sarjakuvausnopeus). Kun äänetön valokuvaus on
käytössä, kuvien määräksi aikaväliä kohden määritetään yksi.
• Valotuksen tasoitus: Ota käyttöön valotuksen tasoitus tai poista se
käytöstä.
Korosta Valotuksen tasoitus ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
• Äänetön valokuvaus: Ota äänetön valokuvaus käyttöön tai poista
se käytöstä.
Korosta Äänetön valokuvaus ja
paina 2.
216 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Korosta asetus ja paina J.
• Väli ensisijainen: Ota käyttöön Väli ensisijainen tai poista se
käytöstä.
Korosta Väli ensisijainen ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Jos Päällä on valittuna, ajastettu kuvaus päättyy, jos kamera ei
pysty tarkentamaan tai sulkimen laukaisu on muuten estetty.
• Tallennuskansio aloitettaessa: Valitse aloituskansion asetukset.
Korosta Tallennuskansio
aloitettaessa ja paina 2.
Korosta asetukset ja paina 2
valitaksesi tai poistaaksesi
valinnan; paina J jatkaaksesi.
3 Aloita kuvaus.
Korosta Aloita ja paina J. Ensimmäinen kuvasarja otetaan
määritettynä aloitusaikana tai noin 3 s:n kuluttua, jos Nyt valittiin
kohdassa Valitse aloituspv ja -aika vaiheessa 2. Näyttö
kytkeytyy pois päältä kuvauksen aikana; kuvaus jatkuu valituin
aikavälein, kunnes kaikki kuvat on otettu.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 217
D Kuvauksen aikana
Ajastetun kuvauksen aikana muistikortin
merkkivalo vilkkuu.
Jos näyttö kytketään päälle painamalla
laukaisin puoleenväliin, näytetään viesti
”Ajastettu kuvaus” ja Q-kuvake vilkkuu.
Asetuksia voi säätää, valikoita käyttää ja kuvia
toistaa, kun ajastettu kuvaus on käynnissä.
Näyttö sammuu automaattisesti vähän ennen
kunkin aikavälin alkamista. Huomaa, että jos
kameran asetuksia muutetaan, kun ajastin on käynnissä, kuvaus saattaa
päättyä.
218 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
❚❚ Ajastetun kuvauksen keskeyttäminen
Ajastettu kuvaus voidaan keskeyttää kuvien välissä painamalla J
(asetuksen Nyt ollessa valittuna kohtaan Valitse aloituspv ja -aika)
tai valitsemalla ajastetun kuvauksen valikosta Keskeytä (asetuksen
Valitse päivä ja aika ollessa valittuna kohtaan Valitse aloituspv ja
-aika).
❚❚ Ajastetun kuvauksen jatkaminen
Aloita kuvaus heti valitsemalla Käynnistä uud.
Korosta Käynnistä uud.
ja paina J.
Jatkaaksesi kuvausta valittuna aikana:
Korosta Valitse päivä ja
aika ajastetun
kuvauksen valikossa ja
paina 2.
Valitse
aloituspäivämäärä ja
-aika ja paina J.
Korosta Käynnistä uud.
ja paina J.
❚❚ Ajastetun kuvauksen lopettaminen
Jos haluat lopettaa ajastetun kuvauksen, ennen kuin kaikki
valokuvat on otettu, valitse ajastetun kuvauksen valikosta Pois.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 219
❚❚ Ei valokuvaa
Valokuvia ei oteta valitulla aikavälillä, jos nykyinen väli päättyy
ennen kuin edellisen aikavälin valokuva tai valokuvat otettu,
muistikortti on täynnä tai AF-S on valittu, eikä kamera pysty
tarkentamaan (huomaa, että kamera tarkentaa ennen jokaista
kuvaa). Jos Pois on valittu kohtaan Väli ensisijainen
automaattitarkennustilassa, kuvaaminen jatkuu seuraavalla välillä.
220 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
D Muisti täynnä
Jos muistikortti on täynnä, ajastettu kuvaus pysyy aktiivisena, mutta kuvia
ei oteta. Jatka kuvausta sen jälkeen, kun olet poistanut muutaman kuvan tai
sammuttanut kameran ja asettanut siihen toisen muistikortin.
D Ajastettu kuvaus
Valitse aikaväli, joka on pidempi kuin valitun kuvamäärän ottamiseen
tarvittava aika. Jos käytät salamaa, valitse aikaväli, joka on pidempi kuin
salaman lataamiseen tarvittava aika. Jos aikaväli on liian lyhyt, otettujen
valokuvien määrä saattaa olla pienempi kuin vaiheessa 2 lueteltu
kokonaismäärä (aikavälien lukumäärä kerrottuna kuvien määrällä per
aikaväli) tai salama saattaa välähtää pienemmällä kuin täyteen valotukseen
tarvittavalla teholla. Ajastettu valokuvaus ei ala, jos aikaväliksi on asetettu
00:00’0,5” ja sekä Äänetön valokuvaus että Väli ensisijainen ovat
käytössä. Ajastettua kuvausta ei voi yhdistää joidenkin kameran
toimintojen kanssa, mukaan lukien elokuvan tallennus, ajastetut elokuvat,
pitkät valotusajat (bulb- tai time-valokuvaus), päällekkäisvalotus, HDR (laaja
dynaam. alue) ja tarkennuksen siirtymä. Huomaa, että suljinaika,
kuvataajuus ja kuvien tallentamiseen kuluva aika voivat vaihdella
aikavälistä toiseen, joten aikavälin loppumisen ja seuraavan aikavälin
alkamisen välinen aika voi vaihdella. Jos kuvausta ei voida jatkaa tai
muutoksia ei voida käyttää nykyisillä asetuksilla (jos esimerkiksi suljinajaksi
on valittu Bulb- tai Time-aikavalotus tilassa M, aikaväli on nolla tai aloitusaika
on alle minuutin päässä), näytöllä näkyy varoitus.
Ajastettu kuvaus keskeytyy, kun Itselaukaisin (E) valitaan
kuvanottotavaksi tai jos kamera sammutetaan ja kytketään takaisin päälle
(kun kamera on pois päältä, akun ja muistikortit voi vaihtaa ilman, että
ajastettu kuvaus päättyy). Kuvauksen keskeyttäminen ei vaikuta ajastetun
kuvauksen asetuksiin.
D Kuvanottotapa
Kamera ottaa määrätyn määrän kuvia jokaisella aikavälillä valitusta
kuvanottotavasta riippumatta.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 221
D Haarukointi
Säädä haarukointiasetuksia ennen ajastetun kuvauksen aloittamista. Jos
valotuksen tai salaman haarukointi tai ADL-haarukointi on käytössä
ajastetun kuvauksen aikana, kamera ottaa haarukointiohjelmassa valitun
määrän kuvia jokaisella aikavälillä riippumatta ajastetun kuvauksen
valikossa valitusta kuvamäärästä. Jos valkotasapainon haarukointi on
käytössä ajastetun kuvauksen aikana, kamera ottaa yhden kuvan jokaisella
aikavälillä ja käsittelee sitä luodakseen haarukointiohjelmassa valitun
määrän kopioita. Huomaa, että haarukointia ei voida käyttää ajastetun
valokuvauksen aikana, kun Päällä on valittu kohtaan Väli ensisijainen.
D Äänetön valokuvaus
Asetuksen Päällä valitseminen kohtaan Äänetön valokuvaus poistaa
käytöstä joitain kameran toimintoja, mukaan lukien:
• ISO-herkkyydet Hi 0,3–Hi 2
• Salamakuvaus
• Valotuksen viivetila
• Välkynnänvähennys
• Haarukointi
222 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Ajastettu elokuva
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Kamera ottaa automaattisesti valokuvia valituin aikavälein ja luo
niistä äänettömän ajastetun elokuvan.
Asetuksen Ajastettu elokuva valitseminen tuo esiin alla olevat
asetukset.
• Aloita: Aloita ajastettu tallennus. Kuvaus alkaa noin 3 s:n kuluttua ja
jatkuu valituin aikavälein valitun kuvausajan verran.
• Väli: Valitse kuvien välinen aikaväli minuutteina ja sekunteina.
• Kuvausaika: Valitse, kuinka kauan kamera jatkaa kuvien ottamista
(tunnit ja minuutit).
• Valotuksen tasoitus: Jos Päällä valitaan, kamera tasoittaa valotuksen
äkillisiä muutoksia muissa tiloissa kuin M (huomaa, että valotuksen
tasoitusta käytetään tilassa M vain, jos automaattinen ISOherkkyyssäätö on päällä). Suuret vaihtelut kohteen kirkkaudessa
kuvauksen aikana voivat aiheuttaa näkyvää vaihtelua
valotuksessa, jolloin voi olla tarpeen lyhentää kuvien välistä
aikaväliä.
• Äänetön valokuvaus: Valitse Päällä hiljentääksesi sulkimen kuvauksen
aikana.
• Valitse kuva-ala: Valitse kuva-ala (FX tai DX).
• Kuvakoko/kuvataajuus: Valitse lopullisen elokuvan kuvakoko ja
-taajuus. Asetukset ovat samat kuin elokuvausvalikon kohdassa
Kuvakoko/kuvataajuus.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 223
• Väli ensisijainen: Valitse Päällä varmistaaksesi, että tiloissa P ja A
otettavat kuvat otetaan valitulla aikavälillä, Pois varmistaaksesi,
että kuvat valottuvat oikein. Jos Päällä on valittu, tarkista, että
valokuvausvalikon kohtaan ISO-herkkyysasetukset > Autom.
ISO-herkkyyssäätö valittu pisin suljinaika on lyhyempi kuin
aikaväli ja että Laukaisu on valittu mukautettuun asetukseen
a1 (AF-C-tilan ensisij. valinta) tai mukautettuun asetukseen
a2 (AF-S-tilan ensisij. valinta) riippuen valittuna olevasta
tarkennustilasta.
224 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Ajastettujen elokuvien tallentaminen
D Ennen kuvausta
Ennen kuin kuvaat ajastettua elokuvaa, valitse Aikavyöhyke ja
päivämäärä asetusvalikossa ja varmista, että kameran kelloon on asetettu
oikea kellonaika ja päivämäärä, ja ota sitten koekuva nykyisillä asetuksilla ja
tarkastele tuloksia. Ajastetut elokuvat kuvataan elokuvan rajauksella;
tarkista sommittelu painamalla X-painiketta Ajastettu elokuva -näytössä
(palaa Ajastettu elokuva -näyttöön painamalla W/Q-painiketta). Jotta
värityksestä tulisi yhtenäinen, valitse jokin muu valkotasapainon asetus
kuin 4 (automaattinen) tai D (automaattinen luonnonvalo).
Suosittelemme käyttämään jalustaa ja valitsemaan Pois kohtaan
Tärinänvaimennus valokuvausvalikossa. Varmista, että kameran akku on
ladattu täyteen, jotta kuvaus ei keskeydy. Jos et ole varma, lataa akku ennen
käyttöä tai käytä verkkolaitetta ja virtaliitäntää (saatavilla erikseen).
1 Valitse Ajastettu elokuva.
Korosta valokuvausvalikossa Ajastettu
elokuva ja paina 2.
Ajastetun elokuvan asetukset tulevat
näkyviin.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 225
2 Säädä ajastetun elokuvan asetuksia.
Säädä seuraavia asetuksia:
• Väli: Välin (minuutteina ja sekunteina) tulee olla pidempi kuin
pisin odotettavissa oleva suljinaika.
Korosta Väli ja paina 2.
Valitse väli ja paina J.
• Kuvausaika: Kokonaiskuvausaika (tunnit ja minuutit) voi olla
enintään 7 tuntia ja 59 minuuttia.
Korosta Kuvausaika ja paina 2.
Valitse kuvausaika ja paina J.
• Valotuksen tasoitus: Ota käyttöön valotuksen tasoitus tai poista se
käytöstä.
Korosta Valotuksen tasoitus ja
paina 2.
226 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Korosta asetus ja paina J.
• Äänetön valokuvaus: Ota äänetön valokuvaus käyttöön tai poista
se käytöstä.
Korosta Äänetön valokuvaus ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
• Valitse kuva-ala: Valitse ajastetun tallennuksen kuva-ala.
Korosta Valitse kuva-ala ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
• Kuvakoko/kuvataajuus: Valitse kuvakoko ja -taajuus, jolla
lopullinen elokuva toistetaan.
Valitse Kuvakoko/kuvataajuus
ja paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 227
• Väli ensisijainen: Ota käyttöön Väli ensisijainen tai poista se
käytöstä.
Korosta Väli ensisijainen ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Jos Päällä on valittuna, ajastetun kuvauksen tallennus päättyy,
jos kamera ei pysty tarkentamaan tai sulkimen laukaisu on
muuten estetty.
3 Aloita kuvaus.
Korosta Aloita ja paina J. Kuvaus alkaa
noin 3 s:n kuluttua. Näyttö sammuu, ja
kamera ottaa valokuvia valitulla
aikavälillä valitun kuvausajan verran.
D Kuvauksen aikana
Kuvauksen aikana ajastetun tallennuksen
ilmaisin näkyy ohjauspaneelissa ja muistikortin
merkkivalo palaa. Mukautettuun asetukseen c3
(Virrankatkaisun viive, 0 260) >
Valmiustila-ajastin valitusta asetuksesta
riippumatta valmiustila-ajastin ei nollaudu
kuvauksen aikana.
Jos haluat lopettaa kuvauksen (0 229) tai
katsella asetuksia, kuten valotuksen tasoitus,
aikaväli ja jäljellä oleva aika, paina Gpainiketta kuvien välillä (ajastetun elokuvan
valintaikkuna ei ehkä näy, jos väli on erittäin
lyhyt). Huomaa, että et voi säätää asetuksia,
toistaa kuvia tai käyttää valikoita, kun kuvaus
on käynnissä.
228 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
❚❚ Kuvauksen lopettaminen
Jos haluat lopettaa kuvaamisen ennen kuin kaikki valokuvat on
otettu, korosta asetus Pois ajastetun elokuvan valikossa ja paina J
(huomaa, ettei tämä välttämättä lopeta kuvausta, jos kohtaan Väli
valittu aika on hyvin lyhyt, jolloin kuvaus voidaan lopettaa
sammuttamalla kamera). Elokuva luodaan siihen mennessä
otetuista kuvista. Huomaa, että jos virtalähde poistetaan tai
kytketään irti tai jos muistikortti poistetaan, kuvaus päättyy (mutta
äänimerkkiä ei kuulu) eikä elokuvaa tallenneta.
❚❚ Ei valokuvaa
Kamera tarkentaa ennen jokaista kuvaa. Kamera siirtyy seuraavaan
aikaväliin, ellei se voi tarkentaa, jos valittuna oleva tarkennustila on
AF-S ja Pois on valittu kohtaan Väli ensisijainen.
D Valmiin elokuvan pituuden laskeminen
Lopullisen elokuvan kuvien kokonaismäärä voidaan laskea jakamalla
kuvausaika aikavälillä, pyöristämällä ylöspäin ja lisäämällä 1. Valmiin
elokuvan pituuden voi sitten laskea jakamalla kuvien määrä
kuvataajuudella, joka on valittu kohdassa Kuvakoko/kuvataajuus.
48 kuvan elokuva, joka on tallennettu kuvataajuudella 1 920 × 1 080; 24p,
on noin kahden sekunnin pituinen. Ajastettujen elokuvien enimmäispituus
on 20 minuuttia.
Kuvakoko/kuvataajuus
Muistikortin ilmaisin
Tallennettu pituus/
enimmäispituus
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 229
D Ajastetut elokuvat
Ajastettua kuvausta ei voi yhdistää joidenkin kameran toimintojen kanssa,
mukaan lukien elokuvan tallennus, pitkät valotusajat (bulb- tai timevalokuvaus), itselaukaisin, haarukointi, HDR (laaja dynaam. alue),
päällekkäisvalotus, ajastettu kuvaus ja tarkennuksen siirtymä. Aktiivinen
D-Lighting on automaattisesti pois käytöstä. Huomaa, että suljinaika ja
kuvan muistikortille tallentamiseen kuluva aika voivat vaihdella kuvasta
toiseen, joten kuvan tallentamisen ja seuraavan kuvan ottamisen välinen
aika saattaa vaihdella. Asetuksiin tehtyjä muutoksia ei käytetä eikä kuvaus
ala, jos ajastettua elokuvaa ei voida tallentaa nykyisillä asetuksilla (jos
esimerkiksi muistikortti on täynnä, aikaväli tai kuvausaika on nolla tai
aikaväli on pidempi kuin kuvausaika).
Kuvaus saattaa päättyä, jos kameran painikkeita käytetään, asetuksia
muutetaan tai HDMI-kaapeli liitetään. Elokuva luodaan kuvista, jotka on
otettu ennen kuvauksen lopettamista.
D Kuvan tarkastelu
K-painiketta ei voi käyttää kuvien katseluun kuvauksen ollessa käynnissä,
mutta kulloinenkin kuva näkyy muutaman sekunnin ajan kuvan ottamisen
jälkeen, jos Päällä tai Päällä (vain näyttö) on valittu toistovalikon kohtaan
Kuvan tarkastelu (kuvaa ei välttämättä näytetä, jos aikaväli on erittäin
lyhyt). Muita toistotoimintoja ei voi suorittaa kuvan näkyessä.
D Äänetön valokuvaus
Asetuksen Päällä valitseminen kohtaan Äänetön valokuvaus poistaa
käytöstä joitain kameran toimintoja, mukaan lukien:
• ISO-herkkyydet Hi 0,3–Hi 2
• Salamakuvaus
• Valotuksen viivetila
• Pitkän valotusajan kohinan vähennys
• Välkynnänvähennys
230 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Tarkennuksen siirtymää, mikä vaihtelee automaattisesti tarkennusta
sarjakuvauksen aikana, käytetään sellaisten valokuvien ottamiseen,
jotka myöhemmin yhdistetään käyttäen tarkennuksen pinoamista
yhden syväterävyydeltään suuremman kuvan luomiseen. Ennen
kuin käytät tarkennuksen siirtymää, valitse tarkennustilaksi AF-S tai
AF-C ja kuvanottotavaksi muu kuin Itselaukaisin (E).
Asetuksen Tarkennuksen siirtymä -kuvaus valitseminen tuo esiin
alla olevat asetukset.
• Aloita: Aloita kuvaaminen. Kamera muuttaa tarkennusetäisyyttä
valitun määrän verran kunkin kuvan kohdalla.
• Kuvia: Valitse kuvien määrä (enintään 300).
• Tarkennusaskel: Valitse tarkennusetäisyyden muutosten määrä
kunkin kuvan kohdalla.
• Väli seuraavaan kuvaan: Kuvien välinen aikaväli sekunneissa. Valitse
00 ottaaksesi kuvia enintään nopeudella 5,5 kuvaa/s.
• Ensimmäisen kuvan valotuksen lukitus: Jos Päällä on valittu, kamera
lukitsee kaikkien kuvien valotuksen ensimmäisessä kuvassa
käytettyyn asetukseen.
• Ääriviivakorost. pinottu kuva: Jos Luo on valittu, kamera käyttää
ääriviivakorostusta luodakseen mustavalkoisen pinotun
esikatselukuvan, josta tarkennus voidaan tarkistaa kuvaamisen
jälkeen.
• Äänetön valokuvaus: Valitse Päällä hiljentääksesi sulkimen kuvauksen
aikana.
• Tallennuskansio aloitettaessa: Korosta asetukset ja paina 2 valitaksesi
tai poistaaksesi valinnan. Valitse Uusi kansio luodaksesi uuden
kansion jokaiselle uudelle jaksolle tai valitse Nollaa tiedostojen
numerointi palauttaaksesi tiedoston numeroinnin lukuun 0001,
kun uusi kansio luodaan.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 231
Tarkennuksen siirtymä -valokuvaus
D Ennen kuvausta
Ennen kuin aloitat tarkennuksen siirtymä -kuvauksen, ota testikuva
nykyisillä asetuksilla ja tarkista tulos. Suosittelemme käyttämään jalustaa ja
valitsemaan Pois kohtaan Tärinänvaimennus valokuvausvalikossa.
Varmista, että kameran akku on ladattu täyteen, jotta kuvaus ei keskeydy.
Jos et ole varma, lataa akku ennen käyttöä tai käytä verkkolaitetta ja
virtaliitäntää (saatavilla erikseen).
1 Valitse Tarkennuksen siirtymä
-kuvaus.
Korosta valokuvausvalikon kohta
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus ja
paina 2.
Tarkennuksen siirtymän asetukset
tulevat näkyviin.
2 Säädä tarkennuksen siirtymän asetuksia.
Säädä seuraavia asetuksia:
• Kuvia: Valitse kuvien määrä.
Korosta Kuvia ja paina 2.
232 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Valitse kuvien määrä ja paina J.
• Tarkennusaskel: Valitse tarkennusetäisyyden muutosten määrä
kunkin kuvan kohdalla.
Korosta Tarkennusaskel ja
paina 2.
Paina 4 pienentääksesi
tarkennusaskelta ja 2
kasvattaaksesi sitä. Paina J
jatkaaksesi.
Koska syväterävyys pienenee lyhyillä tarkennusetäisyyksillä,
suosittelemme valitsemaan pienempiä tarkennusaskelia ja
lisäämään kuvien määrää valokuvattaessa kameraa lähellä
olevia kohteita.
• Väli seuraavaan kuvaan: Valitse kuvien välinen aikaväli.
Korosta Väli seuraavaan
kuvaan ja paina 2.
Valitse väli (sekunteina) ja
paina J.
Varmistaaksesi oikean valotuksen käyttäessäsi salamaa valitse
tarpeeksi pitkä aikaväli, jotta salama ehtii latautua.
• Ensimmäisen kuvan valotuksen lukitus: Ota valotuksen lukitus
käyttöön tai poista se käytöstä.
Korosta Ensimmäisen kuvan
valotuksen lukitus ja paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 233
• Ääriviivakorost. pinottu kuva: Ota käyttöön Ääriviivakorost.
pinottu kuva tai poista se käytöstä.
Korosta Ääriviivakorost. pinottu
kuva ja paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
• Äänetön valokuvaus: Ota äänetön valokuvaus käyttöön tai poista
se käytöstä.
Korosta Äänetön valokuvaus ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
• Tallennuskansio aloitettaessa: Valitse aloituskansion asetukset.
Korosta Tallennuskansio
aloitettaessa ja paina 2.
234 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Korosta asetukset ja paina 2
valitaksesi tai poistaaksesi
valinnan. Paina J jatkaaksesi.
3 Aloita kuvaus.
Korosta Aloita ja paina J. Kuvaaminen
alkaa noin 3 s:n kuluttua. Näyttö menee
pois päältä ja kamera ottaa kuvia
valitulla aikavälillä alkaen kuvauksen
alussa valitusta tarkennusetäisyydestä.
Kuvaus etenee kohti ääretöntä valitun tarkennusaskeleen verran
jokaisen kuvan kohdalla. Kuvaus loppuu, kun valittu kuvamäärä
on otettu tai tarkennus on äärettömässä. Jos haluat lopettaa
kuvauksen ennen kuin kaikki kuvat on otettu, paina laukaisin
puoleenväliin tai paina J-painiketta kuvien välissä.
D Aukko
Estääksesi tarkkuuden heikentymistä, jota voi tapahtua pieniä aukkoja
käytettäessä, valitse aukko, jolla on pienempi aukkoarvo kuin f/11–f/8.
D Kuvauksen aikana
Tarkennuksen siirtymä -kuvauksen aikana kuvanottotavan ilmaisin
ohjauspaneelissa sammuu ja muistikortin merkkivalo vilkkuu.
Mukautettuun asetukseen c3 (Virrankatkaisun viive) > Valmiustilaajastin valitusta asetuksesta riippumatta valmiustila-ajastin ei nollaudu
kuvauksen aikana. Huomaa, että jos kameran asetuksia muutetaan, kun
tarkennuksen siirtymä -valokuvaus on käynnissä, kuvaus saattaa päättyä.
Kuvaaminen päättyy, jos tarkennusta säädetään kuvauksen aikana.
D Ääriviivakorost. pinottu kuva
Toiston aikana p-kuvake näkyy valokuvissa, jotka on otettu asetuksen Luo
ollessa valittuna kohtaan Ääriviivakorost. pinottu kuva, mikä osoittaa, että
ääriviivakorostuksen pinotun kuvan esikatselu voidaan näyttää painamalla
i-painiketta ja valitsemalla Näytä ääriviivakorostuksen pinottu kuva.
Valkoisina näkyvät alueet ovat tarkennuksessa, kun kuvia pinotaan.
Tarkennuksen pinoamisen esikatselukuvia voidaan tarkastella vain sillä
kameralla, jolla ne on luotu.
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 235
D Tarkennuksen siirtymä -valokuvaus
Jos käytät salamaa, valitse aikaväli, joka on pidempi kuin salaman
latautumiseen tarvittava aika. Jos väli on liian lyhyt, salama saattaa välähtää
pienemmällä kuin täyteen valotukseen tarvittavalla teholla. Tarkennuksen
siirtymää ei voida yhdistää joidenkin kameran toimintojen kanssa, mukaan
lukien elokuvan tallennus, ajastetut elokuvat, haarukointi, itselaukaisin,
pitkät valotusajat (bulb- tai time-valokuvaus), HDR (laaja dynaaminen alue),
päällekkäisvalotus ja ajastettu kuvaus. Huomaa, että suljinaika ja kuvien
tallentamiseen kuluva aika voivat vaihdella kuvasta toiseen, joten aikavälin
loppumisen ja seuraavan aikavälin alkamisen väliin jäävä aika voi vaihdella.
Jos kuvausta ei voi jatkaa nykyisillä asetuksilla (esimerkiksi jos suljinajaksi
on asetettu Bulb- tai Time-aikavalotus), näytetään varoitus.
D Äänetön valokuvaus
Asetuksen Päällä valitseminen kohtaan Äänetön valokuvaus poistaa
käytöstä joitain kameran toimintoja, mukaan lukien:
• ISO-herkkyydet Hi 0,3–Hi 2
• Salamakuvaus
• Valotuksen viivetila
• Välkynnänvähennys
236 Valikko-opas > C Valokuvausvalikko
Äänetön valokuvaus
G-painike ➜ C (valokuvausvalikko)
Valitse Päällä vähentääksesi sulkimen aiheuttamaa tärinää
kuvatessasi maisemia ja muita paikallaan olevia kohteita (0 67).
Jalustan käyttöä suositellaan. Kuvat otetaan käyttämällä sähköistä
suljinta riippumatta siitä, mikä asetus on valittu mukautettuun
asetukseen d5 (Suljintyyppi). Riippumatta siitä, mikä asetus on
valittu asetusvalikon kohtaan Äänimerkkiasetukset, äänimerkki,
salama ja pitkän valotusajan kohinan vähennys eivät ole käytössä.
Sarjakuvaustiloissa kuvausnopeus muuttuu (0 85).
Valikko-opas > C Valokuvausvalikko 237
1 Elokuvausvalikko: elokuvien kuvausasetukset
Tue esiin elokuvasvalikko valitsemalla 1välilehti kameran valikoissa.
Asetus
Palauta elok.valikon oletusaset.
Tiedoston nimeäminen
Valitse kuva-ala
Kuvakoko/kuvataajuus
Elokuvan laatu
Elokuvatiedoston tyyppi
ISO-herkkyysasetukset
Valkotasapaino
Aseta Picture Control
Muokk. Picture Control -säät.
Aktiivinen D-Lighting
Kohinan väh. kun suuri ISO
Vinjetoinnin korjaus
Valon taipumisen korjaus
0
239
239
239
239
239
239
240
240
241
241
241
241
242
242
Asetus
Autom. vääristymien korjaus
Välkynnänvähennys
Mittaus
Tarkennustila
Tarkennusaluetila
Tärinänvaimennus
Elektroninen VR
Mikrofonin herkkyys
Vaimennin
Taajuusvaste
Tuulikohinan vähennys
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus
Aikakoodi
D Katso myös
Katso valikon oletusarvot kohdasta ”Elokuvausvalikon oletusarvot”
(0 146).
238 Valikko-opas > 1 Elokuvausvalikko
0
242
242
243
243
243
243
243
244
244
245
245
245
246
Palauta elok.valikon oletusaset.
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Valitse Kyllä, jos haluat palauttaa elokuvausvalikon asetukset
oletusarvoihin (0 146).
Tiedoston nimeäminen
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Valitse kolmikirjaiminen etuliite, jota käytetään elokuvien
tallennuksessa käytettävien kuvatiedostojen nimeämisessä.
Oletusetuliite on ”DSC” (0 165).
Valitse kuva-ala
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Valitse elokuvan rajauksesi (kuva-alaksi) FX tai DX.
Kuvakoko/kuvataajuus
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Valitse elokuvien kuvakoko (kuvapisteinä) ja kuvataajuus. Katso
lisätietoja kohdasta ”Kuvakoko, kuvataajuus ja elokuvan laatu”
(0 116).
Elokuvan laatu
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Valitse Hyvä tai Normaali.
Elokuvatiedoston tyyppi
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Tallenna elokuvia MOV- tai MP4-muodossa.
Valikko-opas > 1 Elokuvausvalikko 239
ISO-herkkyysasetukset
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Säädä seuraavia ISO-herkkyysasetuksia.
• Suurin herkkyys: Valitse automaattisen
ISO-herkkyyssäädön yläraja väliltä
ISO 200 ja Hi 2. Automaattista
ISO-herkkyyssäätöä käytetään tiloissa P,
S ja A ja kun Päällä on valittu kohtaan
Autom. ISO-säätö (tila M) tilassa M.
• Autom. ISO-säätö (tila M): Valitse Päällä ottaaksesi käyttöön
automaattisen ISO-herkkyyssäädön tilassa M tai Pois käyttääksesi
kohtaan ISO-herkkyys (tila M) valittua arvoa.
• ISO-herkkyys (tila M): Valitse tilan M ISO-herkkyys väliltä ISO 64 (Z 7) tai
100 (Z 6) ja Hi 2. Muissa tiloissa käytetään automaattista ISOherkkyyssäätöä.
D Autom. ISO-herkkyyssäätö
Suuria ISO-herkkyyksiä käytettäessä kamera ei välttämättä pysty
tarkentamaan ja kohinan (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet, utu tai viivat)
määrä saattaa lisääntyä. Tämän voi estää valitsemalla pienemmän arvon
kohtaan ISO-herkkyysasetukset > Suurin herkkyys.
Valkotasapaino
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Valitse elokuvien valkotasapaino (0 63).
Valitse Samat kuin valokuva-asetuks., jos
haluat käyttää samaa asetusta kuin
valokuvissa.
240 Valikko-opas > 1 Elokuvausvalikko
Aseta Picture Control
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Valitse elokuvissa käytettävä Picture
Control (0 94). Valitse Samat kuin
valokuva-asetuks., jos haluat käyttää
samaa asetusta kuin valokuvissa.
Muokk. Picture Control -säät.
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Luo mukautettuja Picture Control -säätimiä (0 179).
Aktiivinen D-Lighting
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Säilytä valoalueiden ja varjojen
yksityiskohdat luoden elokuvia, joissa on
luonnollinen kontrasti. Valitse Samat kuin
valokuva-asetuks., jos haluat käyttää
valokuville kulloinkin valittua asetusta
(0 110, 120).
Kohinan väh. kun suuri ISO
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Vähennä kohinaa (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet) suurilla ISOherkkyyksillä tallennettavissa elokuvissa (0 183).
Valikko-opas > 1 Elokuvausvalikko 241
Vinjetoinnin korjaus
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Vähennä vinjetointia elokuvissa (0 184). Valitse Samat kuin
valokuva-asetuks., jos haluat käyttää samaa asetusta kuin
valokuvissa.
Valon taipumisen korjaus
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Vähennä valon taipumista elokuvissa (0 184).
Autom. vääristymien korjaus
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Vähennä tynnyri- ja tyynyvääristymää elokuvissa (0 184).
Välkynnänvähennys
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Vähennä välkyntää ja juovaisuutta kuvatessasi elokuvia
loisteputkivalossa tai elohopeahöyrylampun valossa. Valitse
Automaattinen, jolloin kamera valitsee automaattisesti oikean
taajuuden, tai säädä taajuutta käsin vastaamaan paikallisen
verkkovirtalähteen taajuutta.
D ”Välkynnänvähennys” elokuvausvalikossa
Jos Automaattinen ei tuota haluttua tulosta etkä ole varma paikallisen
verkkovirtalähteen taajuudesta, kokeile sekä 50 että 60 Hz:n asetuksia ja
valitse se, joka tuottaa parhaan tuloksen. Välkynnänvähennys ei välttämättä
tuota toivottuja tuloksia, jos kohde on erittäin kirkas, jolloin voit yrittää valita
pienemmän aukon (suuremman aukkoarvon). Estääksesi välkyntää valitse
tila M ja valitse suljinaika paikallisen verkkovirtalähteen taajuuden mukaan:
1
/125 s, 1/60 s tai 1/30 s taajuudelle 60 Hz; 1/100 s, 1/50 s tai 1/25 s taajuudelle 50 Hz.
242 Valikko-opas > 1 Elokuvausvalikko
Mittaus
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Valitse, miten kamera mittaa valotusta elokuvatilassa (0 108).
Pistemittaus ei ole käytettävissä.
Tarkennustila
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Valitse tarkennustila elokuvan tallennukseen (0 52).
Tarkennusaluetila
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Valitse, miten kamera tarkentaa elokuvatilassa (0 54).
Tärinänvaimennus
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Valitse tärinänvaimennuksen asetukset elokuvan tallennukseen
(0 112). Valitse Samat kuin valokuva-asetuks., jos haluat käyttää
samaa asetusta kuin valokuvissa.
Elektroninen VR
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Valitse, käytetäänkö elokuvatilassa elektronista
tärinänvaimennusta.
Valikko-opas > 1 Elokuvausvalikko 243
Mikrofonin herkkyys
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Kytke yhdysrakenteiset tai ulkoiset
mikrofonit päälle tai pois päältä tai säädä
mikrofonin herkkyyttä. Valitse
Automaattinen, jolloin herkkyyttä
säädetään automaattisesti, tai Mikrofoni
pois kytkeäksesi äänen tallennuksen pois
päältä; säätääksesi mikrofonin herkkyyttä käsin valitse
Manuaalinen ja valitse herkkyys.
D 2-kuvake
Elokuvat, jotka on tallennettu ilman ääntä, on
merkitty täyskuvatoistossa 2-kuvakkeella.
Vaimennin
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Valitse Käytössä vähentääksesi mikrofonin vahvistusta ja estääksesi
äänen vääristymistä tallennettaessa elokuvia meluisissa
ympäristöissä.
244 Valikko-opas > 1 Elokuvausvalikko
Taajuusvaste
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Jos S Laaja alue on valittu, yhdysrakenteiset ja ulkoiset
mikrofonit reagoivat laajaan taajuusalueeseen musiikista
kaupungin katujen hälinään. Valitse T Puhealue tuodaksesi
ihmisten äänet esiin.
Tuulikohinan vähennys
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Valitse Päällä ottaaksesi käyttöön yhdysrakenteisen mikrofonin
ylipäästösuotimen (ei vaikuta lisävarusteena saataviin
stereomikrofoneihin), joka vähentää mikrofoniin puhaltavan tuulen
aiheuttamaa kohinaa (huomaa, että toiminto saattaa vaikuttaa
myös muihin ääniin). Tätä toimintoa tukevien lisävarusteena
saatavien stereomikrofonien tuulikohinan vähennyksen voi ottaa
käyttöön tai pois käytöstä käyttämällä mikrofonin painikkeita.
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Paina 1 tai 3 säätääksesi kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
Valikko-opas > 1 Elokuvausvalikko 245
Aikakoodi
G-painike ➜ 1 (elokuvausvalikko)
Valitse, tallennetaanko aikakoodit siten, että jokaiseen kuvaan
merkitään tunnit, minuutit, sekunnit ja kuvan numero kuvattaessa
elokuvia. Aikakoodit ovat käytettävissä vain MOV-muodossa
tallennettujen elokuvien kohdalla. Ennen kuin jatkat, valitse
Aikavyöhyke ja päivämäärä asetusvalikossa ja varmista, että kello
on asetettu oikein.
Asetus
Tallenna aikakoodit
Laskentamenetelmä
Aikakoodin alku
Hienosäätö
Kuvaus
• Päällä: Aikakoodit tallennetaan, ja ne näkyvät
näytössä.
• Päällä (HDMI-lähtö): Aikakoodit sisällytetään
videoaineistoon, joka tallennetaan Atomos
SHOGUN-, NINJA- tai SUMO-sarjan
näyttötallentimillla, jotka on liitetty HDMI-kaapelilla.
• Pois: Aikakoodeja ei tallenneta.
• Tallennuksen aikana: Aikakoodit lasketaan vain, kun
tallennus on käynnissä.
• Jatkuva: Aikakoodit lasketaan jatkuvasti myös
kameran ollessa pois päältä.
• Nollaa: Nollaa aikakoodi muotoon 00:00:00.00.
• Syötä manuaalisesti: Syötä tunti, minuutti, sekunti ja
kuvanumero käsin.
• Nykyinen aika: Aseta aikakoodi nykyiseen aikaan
kameran kellon mukaan.
Valitse Päällä korjataksesi kuvalaskurin ja todellisen
tallennusajan välistä eroa kuvausnopeuksilla 30 ja
60 kuvaa/s.
D HDMI-laitteet
Asetuksen Päällä (HDMI-lähtö) valitseminen kohtaan Tallenna
aikakoodit voi häiritä videoaineiston syöttöä HDMI-laitteisiin.
246 Valikko-opas > 1 Elokuvausvalikko
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten
hienosäätö
Jos haluat katsella mukautettuja asetuksia,
valitse A-välilehti kameran valikoista.
Mukautetuilla asetuksilla kameran asetuksia muokataan käyttäjälle
mieleisiksi.
Mukautettujen asetusten
ryhmät
Päävalikko
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 247
Seuraavat mukautetut asetukset ovat käytettävissä:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b
b1
b2
b3
b4
c
c1
c2
c3
Mukautettu asetus 1
Palauta mukaut. asetukset
Automaattitarkennus
AF-C-tilan ensisij. valinta
AF-S-tilan ensisij. valinta
Tarkenn. seuranta ja lukitus
Autom. al. kasvojen-/silmientunn
Tarkennuspisteiden käyttö
Tallenn. pisteet suunnan mukaan
AFn käynnistys
Rajoita tarkennusaluetilan valint.
Tarkennuspisteen kierto
Tarkennuspisteen asetukset
Hämärätarkennus
Yhdysrak. tarkennusapuvalo
Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa 2
Mittaus/valotus
Valotussäädön porrastus
Helppo valotuksen korjaus
Keskustapainotteinen alue
Optimaal. valot. hienosäätö
Ajastimet/valotuslukitus
Valotuslukitus laukaisimella
Itselaukaisin
Virrankatkaisun viive
248 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
0
250
251
251
252
252
253
253
254
254
255
255
255
256
256
257
257
258
258
259
259
260
Mukautettu asetus 1
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
Kuvaus/näyttö
Hidas sarjakuvausnopeus
Sarjakuvaus enintään
Synkr. kuvanottotavan asetukset
Valotuksen viivetila
Suljintyyppi
Rajoita valittavaa kuva-alaa
Tiedostojen numerointi
Käytä aset. reaaliaikanäkymässä
Rajausruudukon näyttö
Ääriviivakorostukset
Näytä kaikki sarjakuvaustilassa
Haarukointi/salama
Salamatäsmäysnopeus
Suljinaika salamakuv.
Valot. korj. salamakuvissa
Autom. c ISO-herkkyyssäätö
Muotoilusalama
Autom. haarukointi (tila M)
Haarukoinnin järjestys
Painikkeet
Mukauta i-valikkoa
Mukaut. ohjauksen määritys
OK-painike
Suljinajan ja aukon lukitus
Komentokiekkojen mukautt.
Vap. painike kiekon käytt.
Käänteiset ilmaisimet
0
261
261
261
261
262
262
263
264
264
264
264
265
266
266
266
267
267
268
269
271
279
281
281
283
283
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 249
Mukautettu asetus 1
g
g1
g2
g3
g4
g5
g6
Elokuva
Mukauta i-valikkoa
Mukaut. ohjauksen määritys
OK-painike
Tarkennusnopeus
Tarkenn. seurannan herkkyys
Valoalueiden näyttö
0
284
285
290
290
291
292
1 Oletusarvoista muokatut arvot on merkitty tähdellä (”U”).
2 Saatavana vain yhteensopivien objektiivien kanssa.
D Katso myös
Katso valikon oletusarvot kohdasta ”Mukautettujen asetusten valikon
oletusarvot” (0 148).
Palauta mukaut. asetukset
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse Kyllä, jos haluat palauttaa mukautetut asetukset
oletusarvoihin (0 148).
250 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
a: Automaattitarkennus
a1: AF-C-tilan ensisij. valinta
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, voidaanko valokuvia ottaa ennen kuin kamera tarkentaa
tarkennustilassa AF-C.
Asetus
G
Laukaisu
F
Tarkennus
Kuvaus
Valokuvia voi ottaa aina kun laukaisinta painetaan
(laukaisun ensisijaisuus).
Kuvia voi ottaa vain silloin, kun kamera on tarkentanut
(tarkennus ensisijainen).
Valitusta asetuksesta riippumatta tarkennus ei lukitu, kun AF-C on
valittu tarkennustilaksi. Kamera jatkaa tarkennuksen säätämistä,
kunnes suljin laukaistaan.
a2: AF-S-tilan ensisij. valinta
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, voidaanko valokuvia ottaa ennen kuin kamera tarkentaa
tarkennustilassa AF-S.
Asetus
G
Laukaisu
F
Tarkennus
Kuvaus
Valokuvia voi ottaa aina kun laukaisinta painetaan
(laukaisun ensisijaisuus).
Kuvia voi ottaa vain silloin, kun kamera on tarkentanut
(tarkennus ensisijainen).
Jos tarkennuspiste näkyy vihreänä, kun AF-S on valittu
automaattitarkennustilaksi, tarkennus lukittuu valitusta asetuksesta
riippumatta, kun laukaisinta painetaan puoleenväliin. Tarkennus
pysyy lukittuna, kunnes suljin laukaistaan.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 251
a3: Tarkenn. seuranta ja lukitus
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, kuinka nopeasti tarkennus reagoi,
kun jotain kulkee kohteen ja kameran
välistä tarkennustilassa AF-C. Valitse arvoista
välillä 5 (Viivästetty) ja 1 (Nopea). Mitä
suurempi arvo on, sitä hitaammin
tarkennus reagoi ja siirtyy pois
alkuperäisestä kohteesta. Mitä pienempi arvo on, sitä nopeammin
tarkennus reagoi, jolloin tarkennuksen siirtäminen näkökentässä
kulkeviin kohteisiin on helppoa. Huomaa, että 2 ja 1 (Nopea)
vastaavat asetusta 3, kun automaattinen tarkennusalueen valinta
on valittu AF-aluetilaksi.
a4: Autom. al. kasvojen-/silmientunn
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, tunnistaako ja tarkentaako kamera kasvoihin vai kasvoihin ja
silmiin, kun automaattinen tarkennusalueen valinta on valittu
tarkennusaluetilaksi.
Asetus
Kuvaus
Kun kamera havaitsee muotokuvakohteen, se tarkentaa
Kasvojen- ja
kohteen jompaan kumpaan silmään automaattisesti. Jos
silmientunn. päällä
silmiä ei havaita, kamera tarkentaa kohteen kasvoihin.
Kasvojentunnistus Kun kamera havaitsee muotokuvakohteen, se tarkentaa
päällä
kohteen kasvoihin automaattisesti.
Pois
Kasvojen ja silmien tunnistus ei ole käytössä.
252 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
a5: Tarkennuspisteiden käyttö
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse manuaalisessa tarkennuspisteen valinnassa käytettävissä
olevien tarkennuspisteiden määrä.
Asetus
R
Kaikki pisteet
I
Joka toinen piste
Kuvaus
Jokainen nykyisessä tarkennusaluetilassa
käytettävissä oleva tarkennuspiste voidaan valita.
Käytettävissä olevat tarkennuspisteet vähenevät
kolmella neljäsosalla (asetuksessa Leveä alue (L)
käytettävissä olevien tarkennuspisteiden määrä ei
vaihdu). Käytä valitaksesi tarkennuspisteen nopeasti.
a6: Tallenn. pisteet suunnan mukaan
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, voidaanko erilliset tarkennuspisteet valita vaakasuunnalle
(maisemasuunta), pystysuunnalle (muotokuvasuunta), jossa
kameraa on käännetty 90° myötäpäivään, ja pystysuunnalle, jossa
kameraa on käännetty 90° vastapäivään.
Valitse Ei käyttääksesi samaa tarkennuspistettä kameran asennosta
riippumatta.
Kameraa käännetty 90°
vastapäivään
Maisemasuunta (laaja)
Kameraa käännetty 90°
myötäpäivään
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 253
Valitse Kyllä ottaaksesi käyttöön erillisen tarkennuspisteen
valinnan.
Kameraa käännetty 90°
vastapäivään
Maisemasuunta (laaja)
Kameraa käännetty 90°
myötäpäivään
a7: AFn käynnistys
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, voiko tarkennukseen käyttää laukaisinta (Laukaisin/
AF-ON), vai voiko tarkennusta säätää vain AF-ON-painikkeella tai
muilla säätimillä, joiden tehtäväksi AF-ON on valittu (Vain AF-ON).
a8: Rajoita tarkennusaluetilan valint.
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse asetukset, joita voidaan käyttää
kiertämällä sivukomentokiekkoa, kun
tarkennusaluetila on määritetty ivalikkoon tai kameran painikkeelle. Korosta
haluamasi tilat ja valitse tila tai poista sen
valinta painamalla 2. Paina J
tallentaaksesi muutokset, kun asetukset ovat valmiit.
254 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
a9: Tarkennuspisteen kierto
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, ”kiertääkö” tarkennuspisteen valinta näytön reunasta
toiseen. Jos Kierto on valittu, tarkennuspisteen valinta ”kiertää”
ylhäältä alas, alhaalta ylös, oikealta vasemmalle ja vasemmalta
oikealle niin, että esimerkiksi sivuvalitsimen painaminen, kun
näytön oikeassa reunassa oleva tarkennuspiste on korostettu,
valitsee vastaavan tarkennuspisteen näytön vasemmasta reunasta.
a10: Tarkennuspisteen asetukset
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse jokin seuraavista tarkennuspisteen näyttöasetuksista:
• Käsitarkennustila: Valitse Päällä, jos haluat aktiivisen
tarkennuspisteen näkyvän käsitarkennustilassa, tai Pois, jos haluat
tarkennuspisteen näkyvän vain tarkennuspisteen valinnan aikana.
• Dyn. tarkennuksen apu: Jos Päällä on valittu, sekä valittu
tarkennuspiste että ympäröivät tarkennuspisteet näkyvät
dynaamisen alueen automaattitarkennustilassa. Valitse Pois
näyttääksesi vain valitun tarkennuspisteen.
a11: Hämärätarkennus
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse Päällä tarkentaaksesi tarkemmin hämärissä
valaistusolosuhteissa, kun AF-S on valittu tarkennustilaksi, mutta
huomaa, että kamera voi tarvita enemmän aikaa tarkentamiseen.
Tämä asetus on voimassa vain valokuvatilassa, kun jokin muu asetus
kuin b on valittu tilanvalitsimella. Kun hämärätarkennus on
käynnissä, ”Low-light” (Hämärätarkennus) ilmestyy näyttöön ja
näytön virkistystaajuus voi laskea.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 255
a12: Yhdysrak. tarkennusapuvalo
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, syttyykö yhdysrakenteinen tarkennusapuvalo
tarkennustoiminnon avuksi valokuvatilassa valaistuksen ollessa
heikko.
Asetus
Päällä
Pois
Kuvaus
Valaisin syttyy tarvittaessa (vain AF-S tarkennustila).
Valo ei syty tarkennustoiminnon auttamiseksi. Kamera ei
välttämättä pysty tarkentamaan, kun valaistus on heikko.
D Tarkennusapuvalo
Tarkennusapuvalon kantama on noin 1–3 m; kun käytät
tarkennusapuvaloa, poista vastavalosuoja. Älä estä tarkennusapuvaloa, kun
se palaa.
a13: Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, voidaanko objektiivin tarkennusrengasta käyttää
käsitarkennukseen automaattitarkennustilassa. Valitse alla olevista
asetuksista.
• Käytössä: Automaattitarkennus voidaan ohittaa kiertämällä
objektiivin tarkennusrengasta, kun laukaisinta painetaan
puoleenväliin (automaattitarkennus käsisäätöisellä ohituksella).
Tarkenna uudelleen automaattitarkennuksella nostamalla sormesi
laukaisimelta ja painamalla laukaisin uudelleen puoleenväliin.
• Ei käytössä: Objektiivin tarkennusrengasta ei voi käyttää
käsitarkennukseen, kun automaattitarkennus on valittuna.
256 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
b: Mittaus/valotus
b1: Valotussäädön porrastus
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse porrastus, jolla säädetään suljinaikaa, aukkoa, ISOherkkyyttä, haarukointia sekä valotuksen ja salaman korjausta.
b2: Helppo valotuksen korjaus
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, tarvitaanko E-painiketta valotuksen korjauksen
asettamiseen.
• Päällä (autom. palautus): Tiloissa P, S ja A valotuksen korjaus voidaan
asettaa kiertämällä komentokiekkoa, jota ei käytetä suljinajan tai
aukon säätämiseen (helppo valotuksen korjaus ei ole käytettävissä
tilassa M). Komentokiekolla valittu asetus nollataan, kun kamera
sammuu tai kun valmiustila-ajastimen aika kuluu loppuun (Epainikkeella valittuja valotuksen korjauksen asetuksia ei nollata).
• Päällä: Samoin kuin yllä, mutta komentokiekolla valittua valotuksen
korjausarvoa ei nollata, kun kamera sammuu tai kun valmiustilaajastimen aika kuluu loppuun.
• Pois: Valotuksen korjaus asetetaan painamalla E-painiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 257
b3: Keskustapainotteinen alue
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse keskustapainotteisessa mittauksessa painotettavan alueen
koko.
b4: Optimaal. valot. hienosäätö
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Käytä tätä asetusta kameran valitseman
valotusarvon hienosäätöön. Valotusta voi
hienosäätää erikseen kullekin
mittausmenetelmälle +1––1 EV:tä 1/6 EV:n
porrastuksella.
D Valotuksen hienosäätö
Valotuksen korjauksen kuvake (E) ei näy näytössä, kun valotuksen
hienosäätö on käytössä. Ainoa tapa selvittää, kuinka paljon valotusta on
muutettu, on tarkistaa määrä hienosäätövalikosta.
258 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
c: Ajastimet/valotuslukitus
c1: Valotuslukitus laukaisimella
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, lukittuuko valotus, kun laukaisinta painetaan.
O
Asetus
Päällä (painetaan
puoleenväliin)
P
Päällä (sarjakuvaustila)
Pois
Kuvaus
Valotus lukittuu, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin.
Valotus lukittuu vain, kun laukaisin painetaan
pohjaan.
Valotus ei lukitu, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin.
c2: Itselaukaisin
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse itselaukaisintilan laukaisuviive, otettavien kuvien määrä ja
kuvien välinen aikaväli.
• Itselaukaisuviive: Valitse laukaisuviive.
• Kuvien määrä: Paina 1 ja 3 valitaksesi, montako kuvaa otetaan joka
kerta kun laukaisinta painetaan.
• Kuvien välinen aikaväli: Valitse kuvien välinen aikaväli, kun Kuvien
määrä on suurempi kuin 1.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 259
c3: Virrankatkaisun viive
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, kauanko ohjauspaneelin ja kameran näytöt pysyvät päällä,
kun mitään toimintoja ei tehdä. Eri asetuksia voidaan valita kohtaan
Toisto, Valikot, Kuvan tarkastelu ja Valmiustila-ajastin, joista
viimeinen määrittää, kuinka kauan sekä näyttö tai etsimen näyttö
sekä ohjauspaneeli pysyvät päällä, kun mitään toimintoja ei
suoriteta kuvauksen aikana (näyttö ja etsin himmenevät muutama
sekunti ennen kuin valmiustila-ajastin päättyy). Valitse lyhyempi
virrankatkaisun viive lisätäksesi akun kestoa.
260 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
d: Kuvaus/näyttö
d1: Hidas sarjakuvausnopeus
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse hitaan sarjakuvaustilan kuvausnopeus.
d2: Sarjakuvaus enintään
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Yhdessä sarjassa otettavien kuvien enimmäismääräksi
sarjakuvaustiloissa voi määrittää minkä tahansa arvon väliltä 1 ja
200. Huomaa, että valitusta asetuksesta riippumatta yhdessä
sarjassa otettavien valokuvien määrää ei ole rajoitettu, kun
suljinaika on 1 s tai pidempi tilassa S tai M.
D Puskurimuisti
Mukautettuun asetukseen d2 valitusta asetuksesta riippumatta kuvaus
hidastuu, kun puskurimuisti täyttyy (r00).
d3: Synkr. kuvanottotavan asetukset
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, synkronoidaanko etäkameroiden sulkimet pääkameran
sulkimen kanssa, kun lisävarusteena saatavaa langatonta kaukoohjainta käytetään.
d4: Valotuksen viivetila
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Tilanteissa, joissa pieninkin kameran liike voi tehdä kuvista
epätarkkoja, sulkimen laukaisua voidaan viivästää noin
0,2–3 sekuntia sen jälkeen, kun laukaisinta on painettu.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 261
d5: Suljintyyppi
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse valokuvissa käytettävä suljintyyppi.
Asetus
O
Automaattinen
P
Mekaaninen
suljin
Elektroninen
etuverhosuljin
x
Kuvaus
Kamera valitsee suljintyypin automaattisesti
suljinajan mukaan. Elektronista etuverhosuljinta
käytetään vähentämään epätarkkuutta, joka johtuu
kameran tärinästä hitailla suljinnopeuksilla.
Kamera käyttää mekaanista suljinta kaikkiin
valokuviin.
Kamera käyttää elektronista etuverhosuljinta kaikkiin
valokuviin.
D ”Elektroninen etuverhosuljin”
Nopein suljinnopeus on käytettävissä, kun Elektroninen etuverhosuljin
on valittu kohtaan 1/2 000 s.
d6: Rajoita valittavaa kuva-alaa
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse käytettävissä olevat asetukset, kun
kuva-alan valinta on määritetty ivalikkoon tai komentokiekkoihin ja
kameran painikkeille. Korosta haluamasi
asetukset ja valitse se tai poista sen valinta
painamalla 2. Paina J tallentaaksesi
muutokset, kun asetukset ovat valmiit.
262 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
d7: Tiedostojen numerointi
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Kun kuva otetaan, kamera nimeää tiedoston kasvattamalla viimeksi
käytettyä tiedostonumeroa yhdellä. Tällä asetuksella määritetään,
jatkuuko tiedostojen numerointi viimeksi käytetystä numerosta,
kun uusi kansio luodaan, muistikortti alustetaan tai kameraan
asetetaan uusi muistikortti.
Asetus
Päällä
Pois
Nollaa
Kuvaus
Tiedostojen numerointi jatkuu viimeksi käytetystä numerosta.
Tämä yksinkertaistaa tiedostojen hallintaa minimoimalla
tiedostonimien kaksoiskappaleet.
Kuvanumerointi alkaa uudelleen numerosta 0001 tai nykyisen
kansion suurimmasta kuvanumerosta (jos poistat peräkkäisen
kuvanumeroinnin käytöstä ja otat sen sitten uudelleen käyttöön,
tiedostojen numerointi jatkuu viimeisestä käytetystä
numerosta).
Samoin kuin asetus Päällä, paitsi että seuraavan kuvan, joka
otetaan asetuksen Nollaa ollessa valittuna, tiedostonumero
määritetään kasvattamalla nykyisen kansion suurinta
tiedostonumeroa yhdellä. Jos kansio on tyhjä, tiedostojen
numerointi aloitetaan uudelleen numerosta 0001.
D Tiedostojen numerointi
Jos kuva otetaan niin, että nykyisessä kansiossa on 5 000 kuvaa tai kuva,
jonka numero on 9999, kamera luo uuden kansion ja tiedostojen
numerointi alkaa uudelleen numerosta 0001. Uudelle kansiolle on
määritetty numero, joka on suurempi kuin nykyisen kansion numero, tai jos
kyseistä numeroa sisältävä kansio on jo olemassa, pienin käytettävissä
oleva kansionumero. Jos nykyisen kansion numero on 999, kamera ei pysty
luomaan uutta kansiota ja sulkimen laukaisu estetään (lisäksi elokuvien
tallennus saatetaan estää, jos kamera laskee, että maksimipituisen
elokuvan tallentamiseen tarvittavien tiedostojen enimmäispituus
edellyttäisi sellaisen kansion luomista, joka sisältäisi yli 5 000 tiedostoa, tai
että tiedoston numeroksi tulisi 9999 tai suurempi luku). Jatka kuvausta
valitsemalla Nollaa mukautettuun asetukseen d7 (Tiedostojen
numerointi) ja alusta sen jälkeen muistikortti tai laita kameraan uusi
muistikortti.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 263
d8: Käytä aset. reaaliaikanäkymässä
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse Päällä esikatsellaksesi miten muutokset sellaisiin asetuksiin
kuin valkotasapainoon, Picture Control -säätimiin ja valotuksen
korjaukseen vaikuttavat väriin ja kirkkauteen valokuvatilassa, tai
valitse Pois säätääksesi kirkkautta ja sävyä katselun helpottamiseksi
(riippumatta valitusta asetuksesta edellä mainittujen asetusten
vaikutukset ovat aina näkyvissä elokuvatilassa). g-kuvake
näytetään, kun Pois on valittuna.
d9: Rajausruudukon näyttö
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse Päällä näyttääksesi ruudukon viitteenä, kun rajaat kuvia.
d10: Ääriviivakorostukset
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Kun ääriviivakorostus on käytössä käsitarkennustilassa,
tarkennettuna olevat kohteet merkitään värillisillä ääriviivoilla
näytössä. Valitse ääriviivakorostuksen taso ja ääriviivan väri.
• Ääriviivakorostuksen taso: Valitse joko 3 (suuri herkkyys), 2 (vakio),
1 (pieni herkkyys) tai Pois; mitä suurempi arvo, sitä suurempi on
tarkennetun alueen syvyys.
• Ääriviivakorostuksen väri: Valitse korostusväri.
d11: Näytä kaikki sarjakuvaustilassa
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Jos Pois on valittu, näyttö tyhjenee sarjakuvauksen aikana.
264 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
e: Haarukointi/salama
e1: Salamatäsmäysnopeus
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse salamatäsmäysnopeus.
• 1/200 s (automaattinen FP): Automaattinen nopea FP-täsmäys on käytössä
yhteensopivien salamalaitteiden kanssa, ja täsmäyksen
enimmäisnopeus muille salamalaitteille määritetään asetukseen 1/200 s.
Kun kamera näyttää suljinajan 1/200 s tilassa P tai A, automaattinen
nopea FP-täsmäys aktivoituu, jos todellinen suljinaika on lyhyempi
kuin 1/200 s, ja kamera (tilat P ja A) tai käyttäjä (tilat S ja M) voi valita
suljinaikoja, jotka ovat enintään 1/8 000 s.
• 1/200 s–1/60 s: Aseta salamatäsmäysnopeuden enimmäisarvo
valitulle arvolle.
D Suljinajan kiinnittäminen salamatäsmäysnopeuden raja-arvoon
Jos haluat määrittää suljinnopeuden täsmäysnopeuden raja-arvoon tilassa
S tai M, valitse nopeus, joka on yhden asetuksen verran hitaampi kuin
nopein mahdollinen nopeus (30 s tai Väläykset). Salamatäsmäyksen ilmaisin
(”X”) näkyy etsimessä ja ohjauspaneelissa salamatäsmäysnopeuden kanssa.
D Automaattinen nopea FP-täsmäys
Automaattinen nopea FP-täsmäys mahdollistaa salaman käyttämisen
kameran lyhimmällä suljinajalla, jolloin on mahdollista valita suurin
mahdollinen aukko ja siten pienempi syväterävyys myös kirkkaassa
auringonvalossa. Salaman tietonäytössä näkyy ”FP”, kun 1/200 s
(automaattinen FP) on valittu.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 265
e2: Suljinaika salamakuv.
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse pisin käytettävissä oleva suljinaika, kun etu- tai jälkiverhon
täsmäystä tai punasilmäisyyden vähennystä käytetään tilassa P tai A
(valitusta asetuksesta riippumatta suljinaika voi olla pisimmillään
30 s tiloissa S ja M tai kun salama-asetuksena on täsmäys pitkiin
suljinaikoihin, hidas jälkiverhon täsmäys tai punasilmäisyyden
vähennys täsmäyksellä pitkiin suljinaikoihin).
e3: Valot. korj. salamakuvissa
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, miten kamera säätää salaman tehoa, kun valotuksen korjaus
on käytössä.
Asetus
YE
Koko kuva
E
Vain tausta
Kuvaus
Sekä salaman tehoa että valotuksen korjausta
säädetään koko kuvan valotuksen muuttamiseksi.
Valotuksen korjaus vaikuttaa vain taustaan.
e4: Autom. c ISO-herkkyyssäätö
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, miten kamera säätää salaman tehoa, kun automaattinen
ISO-herkkyyssäätö on käytössä.
Asetus
e
Kohde ja tausta
f
Vain kohde
Kuvaus
Kamera ottaa ISO-herkkyyden säädössä huomioon
sekä pääkohteen että taustan valaistuksen.
ISO-herkkyyttä säädetään vain pääkohteen oikean
valotuksen saavuttamiseksi.
266 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
e5: Muotoilusalama
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Jos Päällä on valittu, kun kameraa käytetään sellaisen
lisävarusteena saatavan salamalaitteen kanssa, joka tukee Nikonin
luovaa valaistusjärjestelmää, salamavalaistuksen vaikutusta voidaan
esikatsella käyttämällä muotoilusalamaa, joka välähtää painettaessa
painiketta, johon Katsele on määritetty mukautetulla asetuksella
f2 (Mukaut. ohjauksen määritys). Muotoilusalamaa ei tuoteta, jos
Pois on valittu.
e6: Autom. haarukointi (tila M)
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse mitkä asetukset muuttuvat, kun Valotuksen ja salaman
haarukointi tai Valotuksen haarukointi valitaan valokuvausvalikon
kohtaan Automaattinen haarukointi > Autom. haarukoinnin asetus
ja tilanvalitsin kierretään asentoon M.
Asetus
F
Salama/aika
G
Salama/aika/aukko
H
Salama/aukko
I
Vain salama
Kuvaus
Kamera vaihtelee suljinaikaa (Valotuksen
haarukointi) tai suljinaikaa ja salaman tehoa
(Valotuksen ja salaman haarukointi).
Kamera vaihtelee suljinaikaa ja aukkoa
(Valotuksen haarukointi) tai suljinaikaa, aukkoa
ja salaman tehoa (Valotuksen ja salaman
haarukointi).
Kamera vaihtelee aukkoa (Valotuksen
haarukointi) tai aukkoa ja salaman tehoa
(Valotuksen ja salaman haarukointi).
Kamera vaihtelee vain salaman tehoa
(Valotuksen ja salaman haarukointi).
Salamaa haarukoidaan vain i-TTL- tai qA (automaattinen aukko)salaman ohjauksessa. Jos automaattinen ISO-herkkyyssäätö on
käytössä jonkin muun asetuksen kuin Vain salama ollessa valittuna,
ISO-herkkyys pysyy ensimmäisen kuvan arvossa, ellei salamaa
käytetä.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 267
e7: Haarukoinnin järjestys
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Oletusasetuksella Mitattu > ali > yli (H) valotusta, salamaa ja
valkotasapainoa haarukoidaan seuraavassa järjestyksessä: ensin
otetaan muokkaamaton kuva, sen jälkeen pienintä arvoa käyttävä
kuva ja sen jälkeen suurinta arvoa käyttävä kuva. Jos Ali > mitattu >
yli (I) on valittu, kuvataan järjestyksessä pienimmästä arvosta
suurimpaan. Tämä asetus ei vaikuta ADL-haarukointiin.
268 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
f: Painikkeet
f1: Mukauta i-valikkoa
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse valokuvatilassa i-valikossa näkyvät asetukset. Seuraavat
asetukset voidaan määrittää mihin tahansa sijaintiin valikossa
korostamalla haluttu sijainti, painamalla J ja valitsemalla haluttu
asetus.
J
8
o
E
Asetus
Valitse kuva-ala
0
165
Kuvanlaatu
104
Kuvakoko
106
Valotuksen korjaus
82
t
$
2
L
v
m
Valkotasapaino
h
p
y
Aseta Picture Control
80,
169
63,
98
94
Väriavaruus
182
Aktiivinen D-Lighting
110
y
q
Kohinan väh. kun pitkä
valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO
183
z
W
9
r
w
c
Y
s
ISO-herkkyysasetukset
Mittaus
Salamatila
Salaman korjaus
Tarkennustila
t
Tarkennusaluetila
u
Tärinänvaimennus
183
108
107,
354
189
w
z
O
0
Asetus
Automaattinen
haarukointi
Päällekkäisvalotus
190
HDR (laaja dynaam. alue)
207
Äänetön valokuvaus
67
Kuvanottotapa
84
Mukaut. ohjauksen
määritys
Valotuksen viivetila
Suljintyyppi
200
271
261
262
Käytä aset.
264
reaaliaikanäkymässä
Zoomaus jaetussa näytössä 270
Ääriviivakorostukset
264
3
Näytön/etsimen kirkkaus
Z
U
Bluetooth-yhteys
295,
297
308
Wi-Fi-yhteys
109
52,
113
54,
113
112
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 269
A Zoomaus jaetussa näytössä
Kun asetus Zoomaus jaetussa näytössä on
määritetty i-valikkoon, sen avulla näyttö
voidaan jakaa kahteen osaan, joissa erilliset
kuvan alueet näkyvät vierekkäin suurella
zoomaussuhteella. Suurennettujen alueiden
sijainnit näkyvät navigointi-ikkunassa, mikä
helpottaa tarkennuksen tarkistamista kahdesta
eri paikasta valokuvattaessa rakennuksia tai
muita leveitä kohteita, jotka sijaitsevat
kameraan nähden suorassa kulmassa.
Navigointi-ikkuna
Lähennä tai loitonna kuvaa X- ja W (Q)painikkeilla, tai valitse näytön osa Jpainikkeella ja vieritä valittua aluetta
vasemmalle tai oikealle painamalla 4 tai 2.
Painikkeen 1 tai 3 painaminen vierittää
molempia alueita ylöspäin tai alaspäin
samanaikaisesti. Tarkenna valitun alueen
keskellä olevaan kohteeseen painamalla
laukaisin puoleenväliin. Poistu jaetusta
näytöstä painamalla i-painiketta.
270 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
Tarkennettu alue
f2: Mukaut. ohjauksen määritys
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, mitkä toiminnot määritetään seuraaville painikkeille
valokuvatilassa, kun niitä käytetään joko erikseen tai yhdessä
komentokiekkojen kanssa käytettynä, korostamalla haluttu asetus ja
painamalla J.
w
V
8
Fn1-painike
S
Objektiivin Fnpainike
AF-ON-painike
Sivuvalitsimen
keskusta
y
7
z
Fn2-painike
l
Objektiivin
ohjausrengas
Sivuvalitsin
Elokuvan
tallennuspainike
Näille painikkeille voidaan määrätä seuraavat toiminnot:
Asetus
K
A
F
E
D
C
B
r
h
q
w y V 7 8 z S l
Valitse keskitarkennuspiste
— — ✔ — ✔ — —
—
AF-ON
✔
✔
✔ — ✔ — ✔
—
Vain AF-lukitus
✔
✔
✔ — ✔ — ✔
—
AE-lukitus (pito)
✔
✔
✔ — ✔
✔
✔
—
AE-lukitus (palautus laukaistaessa) ✔
✔
✔ — ✔
✔
✔
—
Vain AE-lukitus
✔
✔
✔ — ✔ — ✔
—
AE/AF-lukitus
✔
✔
✔ — ✔ — ✔
—
Salamavalon lukitus
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
cEi käytössä / käytössä
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Katsele
✔
✔ — — ✔
—
✔
✔
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 271
Asetus
L
M
N
t
1
c
4
b
p
O
3
K
g
J
8
m
h
y
w
I/Y
z
w y V 7 8 z S l
Matriisimittaus
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Keskustapainotteinen
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Pistemittaus
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Huippuvalopainotteinen
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Haarukointisarja
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
Synkronoidun laukaisun valinta
✔
✔ — — ✔ — ✔
—
+ NEF (RAW)
✔
✔ — — ✔
✔
✔
—
Rajausruudukon näyttö
✔
✔ — — ✔
✔
✔
—
Zoom päällä/pois
✔
✔
✔ — — ✔
✔
—
OMA VALIKKO
✔
✔ — — — ✔
✔
—
OMAN VALIKON 1. kohta
✔
✔ — — — ✔
✔
—
Toisto
✔
✔ — — — — ✔
—
Suojaa
✔
✔ — — — — —
—
Valitse kuva-ala
✔
✔ — — ✔
✔ —
—
Kuvanlaatu/kuvakoko
✔
✔ — — — ✔ —
—
Valkotasapaino
✔
✔ — — — ✔ —
—
Aseta Picture Control
✔
✔ — — — ✔ —
—
Aktiivinen D-Lighting
✔
✔ — — — ✔ —
—
Mittaus
✔
✔ — — — ✔ —
—
Salamatila / Salaman korjaus
✔
✔ — — — ✔ —
—
Tarkennustila/tarkennusaluetila
✔
✔ — — — ✔ —
—
272 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
Asetus
t
$
2
z
$
W
c
w
Y
x
X
q
E
w y V 7 8 z S l
Automaattinen haarukointi
✔
✔ — — — ✔ —
—
Päällekkäisvalotus
✔
✔ — — — ✔ —
—
HDR (laaja dynaam. alue)
✔
✔ — — — ✔ —
—
Valotuksen viivetila
✔
✔ — — — ✔ —
—
Suljinajan ja aukon lukitus
✔
✔ — — — ✔ —
—
Ääriviivakorostukset
✔
✔ — — — — —
—
Luokittelu
✔
✔ — — — — —
—
Valitse ei-CPU-objektiivin nro
✔
✔ — — ✔
✔ —
—
Sama kuin monivalitsin
— — — ✔ — — —
—
Tarkennuspisteen valinta
— — — ✔ — — —
—
Tarkennus (M/A)
— — — — — — — ✔ 1, 2
Himmennin
— — — — — — —
✔2
Valotuksen korjaus
— — — — — — —
✔2
Ei mitään
✔
✔2
✔
✔ — ✔
✔
✔
1 Käytettävissä vain yhteensopivien objektiivien kanssa.
2 Valitusta asetuksesta riippumatta käsitarkennustilassa ohjausrengasta voi käyttää vain tarkennuksen
säätämiseen.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 273
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
K
Asetus
Valitse
keskitarkennuspiste
A
AF-ON
F
Vain AF-lukitus
E
AE-lukitus (pito)
D
AE-lukitus (palautus
laukaistaessa)
C
Vain AE-lukitus
B
AE/AF-lukitus
r
Salamavalon lukitus
h
cEi käytössä / käytössä
q
Katsele
L
Matriisimittaus
M
Keskustapainotteinen
Kuvaus
Painikkeen painaminen valitsee
keskimmäisen tarkennuspisteen.
Painikkeen painaminen käynnistää
automaattitarkennuksen.
Tarkennus lukittuu, kun painiketta painetaan.
Valotus lukittuu, kun painiketta painetaan, ja
pysyy lukittuna, kunnes painiketta painetaan
uudelleen tai valmiustila-ajastimen aika kuluu
loppuun.
Valotus lukittuu, kun painiketta painetaan, ja
pysyy lukittuna, kunnes painiketta painetaan
uudelleen, suljin laukaistaan tai valmiustilaajastimen aika kuluu loppuun.
Valotus lukittuu, kun painiketta painetaan.
Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun painiketta
painetaan.
Paina painiketta lukitaksesi lisävarusteena
saatavien salamalaitteiden salama-arvon.
Peruuta salamavalon lukitus painamalla
painiketta uudelleen.
Jos salama on pois päältä, etuverhon täsmäys
valitaan, kun painiketta painetaan. Jos salama
on käytössä, se sen sijaan poistetaan käytöstä,
kun painiketta painetaan.
Pidä painiketta painettuna esikatsellaksesi
väriä, valotusta ja syväterävyyttä.
Matriisimittaus aktivoituu, kun painiketta
painetaan.
Keskustapainotteinen mittaus aktivoituu, kun
painiketta painetaan.
274 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
Asetus
N
t
1
c
Kuvaus
Pistemittaus aktivoituu, kun painiketta
painetaan.
Huippuvalopainotteinen mittaus aktivoituu,
Huippuvalopainotteinen
kun painiketta painetaan.
Jos painiketta painetaan, kun valotuksen tai
salaman haarukointi tai ADL-haarukointi on
käytössä yksittäiskuvaustilassa, kaikki
nykyisen haarukointiohjelman kuvat otetaan
Haarukointisarja
joka kerta kun laukaisinta painetaan. Jos
valkotasapainon haarukointi on käytössä tai
sarjakuvaustila on valittuna, kamera toistaa
haarukointisarjaa, kun laukaisinta pidetään
painettuna.
Kun kameraan on yhdistetty lisävarusteena
saatava langaton kauko-ohjain, painikkeella
voi vaihtaa kaukolaukaisun ja isäntä- tai
synkronoidun laukaisun välillä. Käytettävissä
olevat asetukset riippuvat mukautettuun
asetukseen d3 (Synkr. kuvanottotavan
asetukset) valitusta asetuksesta:
• Jos Synkronointi on valittu, voit valita
asetukseksi Vain isäntälaukaisu (pidä
Synkronoidun laukaisun
painiketta painettuna ottaaksesi kuvia vain
valinta
pääkameralla) tai Vain etälaukaisu (pidä
painiketta painettuna ottaaksesi kuvia vain
etäkameroilla).
• Jos Ei synkronointia on valittu, voit valita
asetukseksi Synkronoitu laukaisu (pidä
painiketta painettuna synkronoidaksesi pääja etäkameroiden laukaisun) tai Vain
etälaukaisu (pidä painiketta painettuna
ottaaksesi kuvia vain etäkameroilla).
Pistemittaus
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 275
Asetus
K
Kuvaus
Jos kuvanlaadun asetuksena on JPEG-asetus,
”RAW” näytetään ja NEF (RAW) -kopio
tallennetaan seuraavasta kuvasta, joka
otetaan painikkeen painamisen jälkeen
(alkuperäinen kuvanlaadun asetus
palautetaan, kun nostat sormesi
+ NEF (RAW)
laukaisimelta). NEF (RAW) -kopiot
tallennetaan valokuvausvalikon kohtaan
NEF (RAW) -tallennus ja Kuvakoko >
NEF (RAW) kulloinkin valituilla asetuksilla.
Paina painiketta uudelleen poistuaksesi
tallentamatta NEF (RAW) -kopiota.
Paina painiketta kytkeäksesi rajausruudukon
Rajausruudukon näyttö
näytön päälle tai pois päältä.
Paina painiketta lähentääksesi näyttöä
nykyisen tarkennuspisteen ympärillä olevaan
Zoom päällä/pois
alueeseen. Paina painiketta uudelleen
loitontaaksesi.
”OMA VALIKKO” avataan, kun painiketta
OMA VALIKKO
painetaan.
Paina painiketta siirtyäksesi ”OMA VALIKKO”
-valikon ensimmäiseen kohtaan. Valitsemalla
OMAN VALIKON 1. kohta
tämän asetuksen pääset käyttämään usein
käytettyä valikon kohtaa nopeasti.
Toisto
Aloita toisto painamalla painiketta.
g
Suojaa
J
Valitse kuva-ala
4
b
p
O
3
8
Kuvanlaatu/kuvakoko
Paina painiketta toiston aikana suojataksesi
nykyisen kuvan.
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoa
valitaksesi kuva-alan.
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi kuvanlaadun asetuksen ja
sivukomentokiekkoa valitaksesi kuvakoon.
276 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
Asetus
m
Valkotasapaino
h
Aseta Picture Control
y
Aktiivinen D-Lighting
w
Mittaus
I/Y
Salamatila / Salaman
korjaus
z
Tarkennustila/
tarkennusaluetila
t
Automaattinen
haarukointi
$
Päällekkäisvalotus
2
HDR (laaja dynaam.
alue)
z
Valotuksen viivetila
Kuvaus
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi valkotasapainon asetuksen
(joissakin tapauksissa lisäasetus voidaan valita
sivukomentokiekolla).
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoa
valitaksesi Picture Control -säätimen.
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoja
säätääksesi Aktiivista D-Lightingia.
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoa
valitaksesi mittausasetuksen.
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi salamatilan ja sivukomentokiekkoa
säätääksesi salaman tehoa.
Paina painiketta ja kierrä pääkomento- ja
sivukomentokiekkoja valitaksesi tarkennus- ja
tarkennusaluetilat.
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi kuvien määrän ja
sivukomentokiekkoa valitaksesi haarukoinnin
porrastuksen tai Aktiivisen D-Lightingin
määrän.
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi tilan ja sivukomentokiekkoa
valitaksesi kuvien määrän.
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi tilan ja sivukomentokiekkoa
valitaksesi valotuseron.
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoa
valitaksesi laukaisuviiveen.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 277
Asetus
$
W
c
w
Y
x
X
q
E
Kuvaus
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
Suljinajan ja aukon
lukitaksesi suljinajan tiloissa S ja M; paina
lukitus
painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa
lukitaksesi aukon tiloissa A ja M.
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi ääriviivakorostuksen tason ja
Ääriviivakorostukset
sivukomentokiekkoa valitaksesi
ääriviivakorostuksen värin.
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
Luokittelu
luokitellaksesi nykyisen kuvan toiston aikana.
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoa
Valitse ei-CPUvalitaksesi asetusvalikon kohdassa Ei-CPUobjektiivin nro
objektiivin tiedot tallennetun objektiivin
numeron.
Sivuvalitsimen painamisella ylös, alas,
vasemmalle ja oikealle kuvauksen tai toiston
on sama vaikutus kuin monivalitsimen
kohtien 1, 3, 4 ja 2 painamisella. Valitse
Sama kuin monivalitsin sivuvalitsimen toiminto zoomauksen aikana
korostamalla Sama kuin monivalitsin ja
painamalla 2. Valitse Selaa (selaa näyttöä) ja
Näytä edellinen/seuraava kuva (katsele
muita valokuvia samalla zoomaussuhteella).
Valitse keskitarkennuspiste painikkeella.
Tarkennuspisteen
Painikkeen käyttäminen toiston aikana
valinta
lopettaa toiston ja ottaa käyttöön
tarkennuspisteen valinnan.
Automaattitarkennus voidaan ohittaa
kiertämällä ohjausrengasta, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin
(automaattitarkennus käsisäätöisellä
Tarkennus (M/A)
ohituksella). Tarkenna uudelleen
automaattitarkennuksella nostamalla sormi
laukaisimelta ja painamalla sitten laukaisin
uudelleen puoleenväliin.
Himmennin
Säädä aukkoa painikkeella.
Valotuksen korjaus
Säädä valotuksen korjauta painikkeella.
Ei mitään
Painikkeella ei ole vaikutusta.
278 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
f3: OK-painike
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse J-painikkeen tehtävä
valokuvatilassa ja toiston aikana.
• Kuvaustila: Valitse alla olevista asetuksista. Riippumatta valitusta
asetuksesta J-painiketta voidaan käyttää tarkennuksen se
seurantaan, kun automaattinen tarkennusalueen valinta on valittu
tarkennusaluetilaksi.
K
p
Asetus
Valitse
keskitarkennuspiste
Zoom päällä/pois
Ei mitään
Kuvaus
Painikkeen J painaminen valitsee
keskitarkennuspisteen.
Paina J lähentääksesi näyttöä nykyisen
tarkennuspisteen ympärillä olevaan
alueeseen (valitse zoomaussuhde
korostamalla Zoom päällä/pois ja
painamalla 2). Paina J uudelleen palataksesi
edelliseen näyttöön.
Painikkeen J painamisella kuvauksen aikana
ei ole vaikutusta.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 279
• Toistotila: Valitse alla olevista asetuksista. Riippumatta valitusta
asetuksesta painikkeen J painaminen elokuvan ollessa
täyskuvatoistossa aloittaa elokuvan toiston.
o
Asetus
Pienoiskuva
päällä/pois
Histogrammien
tarkastelu
p
Zoom päällä/
pois
u
Valitse kansio
n
Kuvaus
Vaihda täyskuvatoiston ja pienoiskuvien toiston
välillä.
Sekä täyskuvatoistossa että pienoiskuvien toistossa
näytetään histogrammi, J-painiketta painetaan.
Vaihda täyskuvatoiston tai pienoiskuvien toiston ja
toiston zoomauksen välillä (valitse zoomaussuhde
korostamalla Zoom päällä/pois ja painamalla 2).
Zoomausnäyttö on keskitetty aktiiviseen
tarkennuspisteeseen.
Kansion valintaikkuna tulee näkyviin; korosta kansio
ja paina J nähdäksesi valitun kansion kuvat.
280 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
f4: Suljinajan ja aukon lukitus
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Asetuksen Päällä valitseminen kohdassa Suljinajan lukitus
lukitsee suljinajan arvoon, joka on kulloinkin valittuna tilassa S tai M.
Asetuksen Päällä valitseminen kohtaan Aukon lukitus lukitsee
aukon arvoon, joka on kulloinkin valittuna tilassa A tai M. Suljinajan ja
aukon lukituksen ollessa käytössä O-kuvake tulee näkyviin.
Suljinajan ja aukon lukitusta ei voi käyttää tilassa P.
f5: Komentokiekkojen mukautt.
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Mukauta pää- ja sivukomentokiekkojen tehtäviä.
• Käänteinen kääntö: Käännä
komentokiekkojen kiertosuunta valittuja
tehtäviä varten. Korosta asetuksia ja
paina 2 valitaksesi asetuksen tai
poistaaksesi sen valinnan ja paina sitten
J tallentaaksesi muutokset ja
poistuaksesi.
• Vaihda pää/sivu: Valitse komentokiekkojen tehtävät valotus- ja
tarkennustoimintoja varten.
- Valotusasetus: Jos Päällä on valittu, pääkomentokiekolla
säädetään aukkoa ja sivukomentokiekolla suljinaikaa. Jos
Päällä (A-tila) on valittu, pääkomentokiekkoa käytetään aukon
asettamiseen vain tilassa A.
- Automaattitarkennusasetus: Tämä asetus koskee painiketta, jonka
määrityksenä on Tarkennustila/tarkennusaluetila
mukautetulla asetuksella f2 (Mukaut. ohjauksen määritys). Jos
Päällä on valittuna, tarkennustila voidaan valita pitämällä
painiketta painettuna ja kiertämällä sivukomentokiekkoa.
Tarkennusaluetila voidaan valita pitämällä painiketta painettuna
ja kiertämällä pääkomentokiekkoa.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 281
• Valikot ja toisto: Valitse Pois käyttääksesi monivalitsinta valikkoja ja
toistoa varten. Jos Päällä tai Päällä (kuvan tarkastelu pois) on
valittu, pääkomentokiekolla voi valita täyskuvatoistossa
näytettävän kuvan ja korostaa pienoiskuvia ja valikon kohtia.
Sivukomentokiekkoa käytetään täyskuvatoistossa eteenpäin tai
taaksepäin siirtymiseen kohtaan Sivuk.kiekon kuvanopeus
valitun asetuksen mukaan ja pienoiskuvien toistossa sivujen
selaamiseen ylöspäin tai alaspäin. Kun valikot ovat näkyvissä,
sivukomentokiekon kiertäminen oikealle tuo näkyviin korostetun
asetuksen alivalikon ja kiekon kiertäminen vasemmalle tuo
näkyviin edellisen valikon. Tee valinta painamalla 2 tai J. Valitse
Päällä (kuvan tarkastelu pois) estääksesi komentokiekkojen
käyttämisen toistoon kuvan tarkastelun aikana.
• Sivuk.kiekon kuvanopeus: Kun Päällä tai Päällä (kuvan tarkastelu
pois) on valittu kohtaan Valikot ja toisto, sivukomentokiekkoa
voi kiertää täyskuvatoistossa kansion valitsemiseksi tai sen avulla
voi siirtyä eteen- tai taaksepäin 10 tai 50 kuvaa kerrallaan tai siirtyä
seuraavaan tai edelliseen suojattuun kuvaan, valokuvaan tai
elokuvaan tai seuraavaan tai edelliseen kuvaan, jossa on valittu
luokittelu (valitse luokittelu korostamalla Luokittelu ja
painamalla 2).
282 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
f6: Vap. painike kiekon käytt.
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitsemalla Kyllä säädöt, jotka normaalisti tehdään pitämällä
painiketta painettuna ja kiertämällä komentokiekkoa, voi tehdä
kiertämällä komentokiekkoa painikkeen vapauttamisen jälkeen.
Tämä asetus ei ole enää voimassa sen jälkeen, kun painiketta on
painettu uudelleen, laukaisin on painettu puoleenväliin tai kun
valmiustila-ajastin on nollautunut. Tämä asetus koskee painikkeita
E, S ja c (E) samoin kuin painikkeita, joiden seuraavat tehtävät
on määritetty mukautetulla asetuksella f2 tai g2 (Mukaut.
ohjauksen määritys): Valitse kuva-ala, Kuvanlaatu/kuvakoko,
Valkotasapaino, Aseta Picture Control, Aktiivinen D-Lighting,
Mittaus, Salamatila / Salaman korjaus, Tarkennustila/
tarkennusaluetila, Automaattinen haarukointi,
Päällekkäisvalotus, HDR (laaja dynaam. alue), Valotuksen
viivetila, Suljinajan ja aukon lukitus, Ääriviivakorostukset,
Valitse ei-CPU-objektiivin nro ja Mikrofonin herkkyys.
f7: Käänteiset ilmaisimet
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Jos
(W) on valittu, valoitusilmaisimen
negatiiviset arvot näytetään vasemmalla ja positiiviset oikealla.
Valitse
(V), jos haluat positiivisten arvojen
näkyvän vasemmalla ja negatiivisten oikealla.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 283
g: Elokuva
g1: Mukauta i-valikkoa
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse elokuvatilassa i-valikossa näkyvät asetukset. Seuraavat
asetukset voidaan määrittää mihin tahansa sijaintiin valikossa
korostamalla haluttu sijainti, painamalla J ja valitsemalla haluttu
asetus.
J
G
E
9
Asetus
Valitse kuva-ala
Kuvakoko ja -taajuus/
Kuvanlaatu
Valotuksen korjaus
ISO-herkkyysasetukset
m
Valkotasapaino
h
Aseta Picture Control
y
Aktiivinen D-Lighting
0
119
116
82
240
63,
98
94
t
Tarkennusaluetila
u
4
Tärinänvaimennus
110,
120
108,
120
52,
121
54,
121
112
Elektroninen VR
120
w
Mittaus
s
Tarkennustila
284 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
H
5
6
7
8
W
9
Asetus
Mikrofonin herkkyys
0
118
Vaimennin
244
Taajuusvaste
245
Tuulikohinan vähennys
245
Kuulokkeiden
äänenvoimakkuus
Ääriviivakorostukset
Valoalueiden näyttö
245
264
292
3
Näytön/etsimen kirkkaus
Z
U
Bluetooth-yhteys
295,
297
308
Wi-Fi-yhteys
109
g2: Mukaut. ohjauksen määritys
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, mitkä toiminnot määritetään seuraaville painikkeille
elokuvatilassa, kun niitä käytetään joko erikseen tai yhdessä
komentokiekkojen kanssa käytettynä, korostamalla haluttu asetus ja
painamalla J.
w
V
G
Fn1-painike
AF-ON-painike
y
8
Fn2-painike
l
Objektiivin
ohjausrengas
Laukaisin
Sivuvalitsimen
keskusta
Näille painikkeille voidaan määrätä seuraavat toiminnot:
Asetus
t
q
i
h
b
g
K
A
F
E
C
B
w y V 8 G l
Sähköinen aukko (suurenna)
✔ — — — —
—
Sähköinen aukko (pienennä)
— ✔ — — —
—
Valotuksen korjaus +
✔ — — — —
—
Valotuksen korjaus –
— ✔ — — —
—
Rajausruudukon näyttö
✔
✔ — ✔ —
—
Suojaa
✔
✔ — — —
—
Valitse keskitarkennuspiste
— — ✔
✔ —
—
AF-ON
— — ✔ — —
—
Vain AF-lukitus
— — ✔
✔ —
—
AE-lukitus (pito)
— — ✔
✔ —
—
Vain AE-lukitus
— — ✔
✔ —
—
AE/AF-lukitus
— — ✔
✔ —
—
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 285
Asetus
p Zoom päällä/pois
C Ota valokuvia
1 Tallenna elokuvia
J Valitse kuva-ala
m Valkotasapaino
h Aseta Picture Control
y Aktiivinen D-Lighting
w Mittaus
z Tarkennustila/tarkennusaluetila
H Mikrofonin herkkyys
W Ääriviivakorostukset
c Luokittelu
X Tarkennus (M/A)
q Sähköinen aukko
E Valotuksen korjaus
Ei mitään
w y V 8 G l
— — ✔ — —
—
— — — — ✔
—
— — ✔
✔
—
✔
✔ — ✔ —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
✔ — — —
—
✔
— — — — — ✔ 1, 2
— — — — —
✔2
— — — — —
✔2
✔
✔2
✔
✔
✔ —
1 Käytettävissä vain yhteensopivien objektiivien kanssa.
2 Valitusta asetuksesta riippumatta käsitarkennustilassa ohjausrengasta voi käyttää vain tarkennuksen
säätämiseen.
286 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
Asetus
t
q
i
h
b
g
K
A
Kuvaus
Aukko laajenee, kun painiketta painetaan.
Käytä yhdessä mukautetun asetuksen
Sähköinen aukko
g2 (Mukaut. ohjauksen määritys) > Fn2(suurenna)
painike > Sähköinen aukko (pienennä)
kanssa säätääksesi aukkoa painikkeilla.
Aukko pienenee, kun painiketta painetaan.
Käytä yhdessä mukautetun asetuksen
Sähköinen aukko
g2 (Mukaut. ohjauksen määritys) > Fn1(pienennä)
painike > Sähköinen aukko (suurenna)
kanssa säätääksesi aukkoa painikkeilla.
Valotuksen korjausta lisätään, kun painiketta
painetaan. Käytä yhdessä mukautetun
asetuksen g2 (Mukaut. ohjauksen
Valotuksen korjaus +
määritys) > Fn2-painike > Valotuksen
korjaus – kanssa säätääksesi valotuksen
korjausta painikkeilla.
Valotuksen korjausta vähennetään, kun
painiketta painetaan. Käytä yhdessä
mukautetun asetuksen g2 (Mukaut.
Valotuksen korjaus –
ohjauksen määritys) > Fn1-painike >
Valotuksen korjaus + kanssa säätääksesi
valotuksen korjausta painikkeilla.
Paina painiketta kytkeäksesi rajausruudukon
Rajausruudukon näyttö
näytön päälle tai pois päältä.
Paina painiketta toiston aikana suojataksesi
Suojaa
nykyisen kuvan.
Valitse
Painikkeen painaminen valitsee
keskitarkennuspiste
keskimmäisen tarkennuspisteen.
Painikkeen painaminen käynnistää
AF-ON
automaattitarkennuksen.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 287
F
Asetus
Vain AF-lukitus
E
AE-lukitus (pito)
C
Vain AE-lukitus
B
AE/AF-lukitus
p
Zoom päällä/pois
C
Ota valokuvia
1
Tallenna elokuvia
J
Valitse kuva-ala
m
Valkotasapaino
h
Aseta Picture Control
Kuvaus
Tarkennus lukittuu, kun painiketta painetaan.
Valotus lukittuu, kun painiketta painetaan, ja
pysyy lukittuna, kunnes painiketta painetaan
uudelleen tai valmiustila-ajastimen aika kuluu
loppuun.
Valotus lukittuu, kun painiketta painetaan.
Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun painiketta
painetaan.
Paina painiketta lähentääksesi näyttöä
nykyisen tarkennuspisteen ympärillä olevaan
alueeseen. Paina painiketta uudelleen
loitontaaksesi.
Ota valokuva kuvasuhteella 16 : 9 painamalla
laukaisin pohjaan asti.
Paina laukaisin puoleenväliin tarkentaaksesi
(vain automaattitarkennustila) ja pohjaan asti
aloittaaksesi tai lopettaaksesi elokuvan
tallennuksen. Laukaisinta ei voi käyttää
muuhun tarkoitukseen elokuvatilassa.
Lisävarusteena saatavan langattoman tai
langallisen kauko-ohjaimen laukaisin toimii
samalla tavalla kuin kameran laukaisin.
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoa
valitaksesi kuva-alan. Huomaa, että kuva-alaa
ei voi muuttaa, kun tallennus on käynnissä.
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi valkotasapainon asetuksen
(joissakin tapauksissa lisäasetus voidaan valita
sivukomentokiekolla).
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoa
valitaksesi Picture Control -säätimen.
288 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
Asetus
c
Luokittelu
X
Tarkennus (M/A)
q
E
Sähköinen aukko
Kuvaus
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoja
säätääksesi Aktiivista D-Lightingia.
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoa
valitaksesi mittausasetuksen.
Paina painiketta ja kierrä pääkomento- ja
sivukomentokiekkoja valitaksesi tarkennus- ja
tarkennusaluetilat.
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoja
säätääksesi mikrofonin herkkyyttä.
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi ääriviivakorostuksen tason ja
sivukomentokiekkoa valitaksesi
ääriviivakorostuksen värin.
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
luokitellaksesi nykyisen kuvan toiston aikana.
Käytä painikkeita tarkentaaksesi käsin
riippumatta tarkennustilaan valitusta
asetuksesta. Tarkenna uudelleen
automaattitarkennuksella painamalla
laukaisin puoleenväliin tai painamalla AF-ONpainiketta.
Säädä aukkoa painikkeella.
Valotuksen korjaus
Säädä valotuksen korjauta painikkeella.
Ei mitään
Painikkeella ei ole vaikutusta.
y
Aktiivinen D-Lighting
w
Mittaus
z
Tarkennustila/
tarkennusaluetila
H
Mikrofonin herkkyys
W
Ääriviivakorostukset
D Sähköinen aukko
Sähköinen aukko on käytettävissä vain tiloissa A ja M (6-kuvake osoittaa,
ettei sähköistä aukkoa voi käyttää). Näyttö saattaa välkkyä, kun aukkoa
säädetään.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 289
g3: OK-painike
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse J-painikkeelle elokuvatilassa
määritetty tehtävä. Riippumatta valitusta
asetuksesta J-painiketta voidaan käyttää
tarkennuksen se seurantaan, kun
automaattinen tarkennusalueen valinta on
valittu tarkennusaluetilaksi.
K
Asetus
Valitse
keskitarkennuspiste
p
Zoom päällä/pois
1
Tallenna elokuvia
Ei mitään
Kuvaus
Painikkeen J painaminen valitsee
keskitarkennuspisteen.
Paina J lähentääksesi näyttöä nykyisen
tarkennuspisteen ympärillä olevaan alueeseen
(valitse zoomaussuhde korostamalla Zoom
päällä/pois ja painamalla 2).
Paina J aloittaaksesi ja pysäyttääksesi elokuvan
tallennuksen.
Painikkeen J painamisella ei ole vaikutusta.
g4: Tarkennusnopeus
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse elokuvatilan tarkennusnopeus.
Valitse, millloin valittua asetusta käytetään,
korostamalla Milloin käytetään ja
paina 2. Valitse asetuksista Aina (valittua
asetusta käytetään aina kameran ollessa
elokuvatilassa) ja Vain tallennettaessa
(valittua asetusta käytetään vain tallennuksen ollessa käynnissä;
muina aikoina tarkennusnopeus on ”+5”, eli mahdollisimman
nopea).
290 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
g5: Tarkenn. seurannan herkkyys
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, kuinka nopeasti tarkennus reagoi,
kun kohde poistuu tarkennuspisteestä tai
jotain kulkee kohteen ja kameran välistä
elokuvatilassa. Valitse arvo väliltä 7 (Pieni)
ja 1 (Suuri). Mitä suurempi arvo on, sitä
hitaammin tarkennus reagoi ja siirtyy pois
alkuperäisestä kohteesta, kun jotain kulkee kohteen ja kameran
välistä. Mitä pienempi arvo on, sitä nopeammin kamera reagoi
siihen, kun kohde poistuu tarkennusalueelta, siirtämällä
tarkennusta uuteen samalla alueella olevaan kohteeseen.
Valikko-opas > A Mukautetut asetukset 291
g6: Valoalueiden näyttö
G-painike ➜ A (mukautettujen asetusten valikko)
Valitse, käytetäänkö varjostusta ilmaisemaan valoalueita (kuvan
kirkkaita alueita), ja valitse valoalueiden näytön aktivoimiseksi
tarvittavan kirkkauden taso.
• Näyttötapa: Ota käyttöön valoalueiden näyttö valitsemalla Kuvio 1
tai Kuvio 2.
Valoalueet
Kuvio 1
Kuvio 2
• Valoalueiden näyttökynnys: Valitse elokuvan huippuvalon näytön
aktivoimiseksi tarvittava kirkkaus. Mitä alempi arvo, sitä suurempi
on valoalueina näytettävä kirkkausalue. Jos 255 on valittu,
valoalueiden näyttö näyttää vain mahdollisesti ylivalottuneet
alueet.
D Valoalueiden näyttö
Jos sekä valoalueiden näyttö että ääriviivakorostukset ovat käytössä, vain
ääriviivakorostukset näkyvät käsitarkennustilassa. Jos haluat katsoa
valoalueiden näyttöä, valitse Pois mukautettuun asetukseen d10
(Ääriviivakorostukset) > Ääriviivakorostuksen taso.
292 Valikko-opas > A Mukautetut asetukset
B Asetusvalikko: kameran asetukset
Jos haluat katsella asetusvalikkoa, valitse
B-välilehti kameran valikoista.
Asetus
Alusta muistikortti
Tallenna käyttäjäasetukset
Palauta käyttäjäasetukset
Kieli (Language)
Aikavyöhyke ja päivämäärä
Näytön kirkkaus
Näytön väritasapaino
Etsimen kirkkaus
Etsimen väritasapaino
Ohjauspaneelin kirkkaus
Rajoita näytön tilan valintaa
Tietonäyttö
Tarkennuksen hienosäätö
Ei-CPU-objektiivin tiedot
Puhdista kuvakenno
Pölynpoiston viitekuva
Kuvaselitys
0
294
294
294
294
295
295
296
297
297
297
298
298
299
300
300
301
303
Asetus
Tekijänoikeustiedot
Äänimerkkiasetukset
Kosketusohjaimet
HDMI
Sijaintitiedot
Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks.
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht.
Lentokonetila
Muodosta yhteys älylaitteeseen
Muodosta yhteys tietokoneeseen
Langaton lähetin (WT-7)
Vaatimustenmukaisuusmerkintä
Akkutiedot
Laukaisu muistikortitta
Tallenna/lataa asetukset
Palauta kaikki asetukset
Laiteohjelmaversio
0
304
305
305
306
306
307
308
308
308
309
309
309
310
310
311
313
313
D Katso myös
Katso valikon oletusarvot kohdasta ”Asetusvalikon oletusarvot” (0 152).
Valikko-opas > B Asetusvalikko 293
Alusta muistikortti
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Valitse Kyllä alustaaksesi muistikortin.
Huomaa, että alustaminen poistaa
lopullisesti kaikki kortin kuvat ja muut tiedot.
Muista tehdä tarvittaessa varmuuskopiot
ennen alustamista.
D Alustuksen aikana
Älä sammuta kameraa äläkä poista muistikortteja, kun alustus on kesken.
Tallenna käyttäjäasetukset
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Usein käytetyt asetusyhdistelmät voidaan määrittää tilanvalitsimen
sijainteihin U1, U2 ja U3 (0 75).
Palauta käyttäjäasetukset
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Palauta kohtien U1, U2 ja U3 asetukset oletusarvoihinsa (0 76).
Kieli (Language)
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Valitse kameran valikoiden ja ilmoitusten kieli. Valittavissa olevat
kielet vaihtelevat sen maan tai alueen mukaan, josta kamera on
alunperin ostettu.
294 Valikko-opas > B Asetusvalikko
Aikavyöhyke ja päivämäärä
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Vaihda aikavyöhykettä, aseta kameran kello, valitse päiväyksen
näyttöjärjestys ja ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä. Tarkista
kellonaika säännöllisesti tarkemmista kelloista ja säädä aika- ja
päivämääräasetuksia tarvittaessa.
Asetus
Aikavyöhyke
Päivämäärä ja aika
Päiväysmuoto
Kesäaika
Kuvaus
Valitse aikavyöhyke. Kameran kello asetetaan
automaattisesti uuden aikavyöhykkeen aikaan.
Aseta kameran kello.
Valitse, missä järjestyksessä päivä, kuukausi ja vuosi
näytetään.
Ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä. Kameran kello
siirtyy automaattisesti tunnin eteenpäin tai taaksepäin.
Oletusasetus on Pois.
Jos kello nollataan, t-ilmaisin näytetään.
Näytön kirkkaus
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Säädä näytön kirkkautta painamalla 1 tai 3. Valitse suurempia
arvoja lisätäksesi kirkkautta ja pienempiä arvoja vähentääksesi sitä.
Huomaa, että näytön kirkkautta voidaan säätää vain, kun näyttö on
aktiivisessa näyttötilassa; sitä ei voi säätää ”vain etsin” -näyttötilassa
tai silmän ollessa etsimellä.
Valikko-opas > B Asetusvalikko 295
Näytön väritasapaino
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Käytä monivalitsinta alla olevan kuvan
mukaisesti säätääksesi näytön
väritasapainoa mallikuvan avulla.
Mallikuvana käytetään viimeksi otettua
valokuvaa tai toistotilassa viimeksi
näytettyä valokuvaa; valitse eri kuva
painamalla W (Q) -painiketta ja
valitsemalla kuva pienoiskuvaluettelosta
(näytä korostettu kuva koko näytön
kokoisena pitämällä X-painiketta
painettuna). Jos muistikortilla ei ole
valokuvia, mallikuvan sijaan näytetään
tyhjä kuva, jossa on harmaa reunus. Paina J poistuaksesi, kun
säädöt ovat valmiit.
Lisää vihreää
Lisää sinistä
Lisää kullanruskeaa
Lisää magentaa
Huomaa, että näytön väritasapainoa voidaan säätää vain, kun
näyttö on aktiivisessa näyttötilassa; sitä ei voi säätää ”vain etsin”
-näyttötilassa tai silmän ollessa etsimellä. Näytön väritasapaino
koskee vain kuvaus-, toisto ja valikkonäyttöjä; se ei vaikuta muihin
kameralla otettuihin kuviin.
296 Valikko-opas > B Asetusvalikko
Etsimen kirkkaus
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Säädä etsimen kirkkautta. Jos Automaattinen on valittuna, etsimen
kirkkautta säädetään automaattisesti valaistusolosuhteiden
mukaan; jos haluat säätää näytön kirkkautta käsin, valitse Käsisäätö
ja paina 1 tai 3 (suuremmat arvot lisäävät kirkkautta, pienemmät
arvot himmentävät). Huomaa, että etsimen kirkkautta voidaan
säätää vain, kun etsin on aktiivisessa näyttötilassa; sitä ei voi säätää,
kun etsin on pois päältä tai ”vain etsin” -näyttötilassa.
Etsimen väritasapaino
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Käytä monivalitsinta säätääksesi etsimen väritasapainoa kohdassa
”Näytön väritasapaino” kuvatulla tavalla (0 296). Huomaa, että
etsimen väritasapainoa voidaan säätää vain, kun etsin on
aktiivisessa näyttötilassa; sitä ei voi säätää, kun etsin on pois päältä
tai ”vain etsin” -näyttötilassa.
Ohjauspaneelin kirkkaus
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Säädä ohjauspaneelin näytön kirkkautta. Jos Automaattinen on
valittu, ohjauspaneelin kirkkautta säädetään automaattisesti
valaistusolosuhteiden mukaan; jos haluat säätää näytön kirkkautta
käsin, valitse Käsisäätö ja paina 1 tai 3. Asetuksen Pois
valitseminen kytkee ohjauspaneelin pois päältä.
Valikko-opas > B Asetusvalikko 297
Rajoita näytön tilan valintaa
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Valitse, mitkä näyttötilat voidaan valita käyttämällä
näyttötilapainiketta. Korosta haluamasi asetukset ja valitse se tai
poista sen valinta painamalla 2. Paina J tallentaaksesi muutokset,
kun asetukset ovat valmiit.
Tietonäyttö
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Säädä tekstin väriä tietonäytöllä katselun helpottamiseksi. Valitse
Tumma vaalealla (w) näyttääksesi mustat kirjaimet valkoisella
pohjalla tai Vaalea tummalla (x) näyttääksesi valkoiset kirjaimet
tummalla taustalla.
Tumma vaalealla
298 Valikko-opas > B Asetusvalikko
Vaalea tummalla
Tarkennuksen hienosäätö
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Hienosäädä enintään 30 objektiivityypin tarkennusta. Käytä vain
tarvittaessa. Suosittelemme, että suoritat hienosäädön
tarkennusetäisyydellä, jota käytät usein; jos säädät tarkennusta
esimerkiksi lyhyellä tarkennusetäisyydellä, saatat huomata sen
olevan vähemmän tehokas pidemmillä etäisyyksillä.
• Päällä/Pois: Valitse Päällä kytkeäksesi tarkennuksen hienosäätö
päälle, Pois kytkeäksesi se pois päältä.
• Tallennettu arvo: Säädä
Nykyinen arvo
automaattitarkennusta nykyiselle
objektiiville. Paina 1 siirtääksesi
keskipistettä kamerasta pois päin tai
paina 3 siirtääksesi sitä kameraa kohti;
valitse arvoista välillä +20 ja –20. Kamera
voi tallentaa arvon enintään 30
objektiivityypille. Kullekin
Tallennettu arvo
objektiivityypille voi tallentaa vain yhden
arvon.
• Oletusarvo: Valitse automaattitarkennuksen hienosäätöarvo, jota
käytetään, jos nykyiselle objektiiville ei ole aiemmin tallennettu
arvoa.
• Tallennettujen arvojen lista: Näytä luettelo
aiemmin tallennetuista
automaattitarkennuksen
hienosäätöarvoista. Poistaaksesi
objektiivin luettelosta korosta objektiivi
ja paina O. Muuttaaksesi objektiivin
tunnisteen (valitaksesi esimerkiksi tunnisteen, joka on sama kuin
objektiivin sarjanumeron kaksi viimeistä numeroa, jotta objektiivi
voidaan erottaa muista samantyyppisistä objektiiveista, koska
kohtaa Tallennettu arvo voidaan käyttää vain yhden
objektiivityypin kanssa), korosta haluttu objektiivi ja paina 2.
Valikko tulee näkyviin; valitse tunniste painamalla 1 tai 3 ja
tallenna muutokset ja poistu painamalla J.
Valikko-opas > B Asetusvalikko 299
Ei-CPU-objektiivin tiedot
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit voidaan kiinnittää
bajonettisovittimella (saatavana erikseen). Käytä kohtaa Ei-CPUobjektiivin tiedot tallentaaksesi ei-mikroprosessoriohjatun
objektiivin polttovälin ja suurimman aukon, jolloin niitä voidaan
käyttää kameran tärinänvaimennuksen sekä tiettyjen muiden
kameran toimintojen kanssa.
• Objektiivin numero: Valitse numero objektiivin tunnistamiseksi.
• Polttoväli (mm): Syötä objektiivin polttoväli.
• Suurin aukko: Syötä suurin aukko.
Puhdista kuvakenno
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Kun objektiiveja vaihdetaan tai rungon suojus irrotetaan, kameraan
voi päästä likaa tai pölyä, joka saattaa tarttua kuvakennoon ja
vaikuttaa valokuviin. Puhdista kuvakenno -toiminto täristää
kennoa pölyn poistamiseksi.
Asetus
Puhdista nyt
Kuvaus
Puhdista kuvakenno heti.
• Puhdista sammuttaessa: Kuvakenno puhdistetaan
automaattisesti sammutuksen aikana joka kerta kun
Automaattinen
kamera kytketään pois päältä.
puhdistus
• Ei puhdistusta: Kuvakennon automaattinen puhdistus on
pois käytöstä.
300 Valikko-opas > B Asetusvalikko
Pölynpoiston viitekuva
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Hanki viitetiedot Capture NX-D:n pölynpoistotoimintoa varten
(katso lisätietoja Capture NX-D:n verkko-ohjeista). Pölynpoistoa ei
voi käyttää pieniin tai keskikokoisiin NEF (RAW) -kuviin.
Suosittelemme käyttämään FX-objektiivia, jonka polttoväli on
vähintään 50 mm tallennettaessa pölynpoiston viitetietoja. Jos
käytössä on zoom-objektiivi, zoomaa niin lähelle kuin mahdollista.
1 Valitse aloitusasetus.
Korosta jokin seuraavista asetuksista ja
paina J. Poistu poimimatta
pölynpoiston viitetietoja
painamalla G.
• Aloita: Näytössä näkyy ilmoitus.
• Puhdista kenno ja käynnistä: Valitse tämä
asetus puhdistaaksesi kuvakennon
ennen aloittamista. Viesti näytetään,
kun puhdistus on valmis.
2 Rajaa näyttöön kuvioton valkoinen kohde.
Pidä objektiivi noin kymmenen senttimetrin päässä hyvin
valaistusta kuviottomasta valkoisesta kohteesta, rajaa kohde
niin, että se täyttää näytön, ja paina sitten laukaisin
puoleenväliin.
Automaattitarkennustilassa tarkennus säädetään
automaattisesti äärettömään; säädä tarkennus
käsitarkennustilassa äärettömään manuaalisesti.
Valikko-opas > B Asetusvalikko 301
3 Hanki pölynpoiston viitetiedot.
Paina laukaisin pohjaan hankkiaksesi pölynpoiston viitetiedot.
Näyttö sammuu, kun laukaisinta painetaan.
Jos vertailukohde on liian kirkas tai liian
tumma, kamera ei välttämättä pysty
hankkimaan pölynpoiston viitetietoja ja
näkyviin tulee ilmoitus. Valitse jokin
muu vertailukohde ja toista menettely
alkaen vaiheesta 1.
D Kuvakennon puhdistaminen
Ennen kuvakennon puhdistusta tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei
voi käyttää valokuvissa, jotka otetaan kuvakennon puhdistuksen jälkeen.
Valitse Puhdista kenno ja käynnistä vain, jos pölynpoiston viitetietoja ei
käytetä olemassa olevissa valokuvissa.
D Pölynpoiston viitetiedot
Samoja viitetietoja voi käyttää eri objektiiveilla
tai eri aukoilla otetuissa valokuvissa. Viitekuvia
ei voi katsella tietokoneen
kuvankäsittelyohjelmistolla. Kun viitekuvia
katsellaan kameralla, näytöllä näkyy ruudukko.
302 Valikko-opas > B Asetusvalikko
Kuvaselitys
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Lisää selitys uusiin valokuviin sitä mukaa kuin kuvia otetaan.
Kuvaselityksiä voi katsella metatietoina ViewNX-i:llä tai
Capture NX-D:llä. Kuvaselitykset näkyvät myös kuvaustietojen
sivulla kuvan tietojen näytöllä. Seuraavat asetukset ovat
käytettävissä:
• Lisää selitys: Lisää selitys kohdassa ”Tekstin kirjoittaminen” (0 162)
annettujen ohjeiden mukaisesti. Selityksen enimmäispituus on 36
merkkiä.
• Liitä selitys: Valitse tämä asetus liittääksesi
selityksen kaikkiin jatkossa otettaviin
valokuviin. Korosta Liitä selitys ja
paina 2 kytkeäksesi sen päälle tai pois
päältä. Valittuasi haluamasi asetuksen
poistu painamalla J.
Valikko-opas > B Asetusvalikko 303
Tekijänoikeustiedot
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Lisää tekijänoikeustiedot uusiin valokuviin sitä mukaa kuin kuvia
otetaan. Tekijänoikeustiedot sisältyvät kuvatietojen näytön
kuvaustietoihin, ja ne voidaan näyttää metatietoina ViewNX-i:ssä tai
Capture NX-D:ssä. Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
• Kuvaaja: Syötä kuvaajan nimi kohdassa ”Tekstin kirjoittaminen”
(0 162) annettujen ohjeiden mukaisesti. Kuvaajan nimen
enimmäispituus on 36 merkkiä.
• Tekijänoikeus: Syötä tekijänoikeuden haltijan nimi kohdassa ”Tekstin
kirjoittaminen” (0 162) annettujen ohjeiden mukaisesti.
Tekijänoikeuden haltijan nimen enimmäispituus on 54 merkkiä.
• Liitä tekijänoikeustiedot: Valitse tämä asetus
liittääksesi tekijänoikeustiedot kaikkiin
jatkossa otettaviin valokuviin. Korosta
Liitä tekijänoikeustiedot ja paina 2
kytkeäksesi sen päälle tai pois päältä.
Valittuasi haluamasi asetuksen poistu
painamalla J.
D Tekijänoikeustiedot
Estääksesi kuvaajan tai tekijänoikeuksien haltijan nimen luvattoman käytön
varmista, että Liitä tekijänoikeustiedot ei ole valittuna ja että Kuvaaja- ja
Tekijänoikeus-kentät ovat tyhjät, ennen kuin lainaat kameraa tai luovutat
sen toiselle henkilölle. Nikon ei vastaa Tekijänoikeustiedot-asetuksen
käytöstä syntyvistä vahingoista tai kiistoista.
304 Valikko-opas > B Asetusvalikko
Äänimerkkiasetukset
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Valitse korkeus ja voimakkuus äänimerkille, joka kuuluu, kun:
• Itselaukaisin on toiminnassa
• Ajastettu tallennus päättyy
• Kamera tarkentaa valokuvatilassa (AF-S valittu tarkennustilaksi;
Tarkennus valittu mukautettuun asetukseen a2, AF-S-tilan
ensisij. valinta; ja Pois valittu kohtaan Äänetön valokuvaus)
• Kosketusnäyttöä käytetään tekstin syöttämiseen näppäimistöllä
Äänimerkkiasetukset-valikko sisältää seuraavat kohteet:
• Äänimerkki päällä/pois: Kytke äänimerkkikaiutin päälle tai pois päältä,
tai valitse Pois (vain kosketusohjaimet) ottaaksesi äänimerkin
pois käytöstä näppäimistön käytön aikana siten, että se on
käytössä muihin tarkoituksiin.
• Voimakkuus: Säädä äänimerkin voimakkuutta.
• Korkeus: Valitse äänimerkin korkeudeksi joko Korkea tai Matala.
Kosketusohjaimet
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Säädä näytön kosketusohjainten asetuksia.
• Kosketusohjaimet käytössä/ei: Valitse Ei käytössä estääksesi
kosketusnäytön painikkeiden tahatonta käyttöä tai Vain toisto
ottaaksesi kosketusnäytön painikkeet käyttöön vain toistotilassa.
• Täyskuvatoiston sipaisut: Valitse, näytetäänkö seuraava kuva
täyskuvatoistossa sipaisemalla vasemmalle vai sipaisemalla
oikealle.
Valikko-opas > B Asetusvalikko 305
HDMI
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Säädä HDMI-laitteiden yhdistämiseen liittyviä asetuksia (0 346).
Sijaintitiedot
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Säädä kameran käytön asetuksia, kun kamera on kytketty
sijaintitietoja tarjoavaan laitteeseen, kuten GPS-vastaanottimeen tai
älylaitteeseen, joka käyttää SnapBridge-sovellusta (katso lisätietoja
SnapBridge-sovelluksesta verkko-ohjeesta).
• Valmiustila-ajastin: Jos Käytössä on valittu GPS-vastaanottimen
ollessa kytkettynä, valotusmittarit kytkeytyvät pois päältä
automaattisesti akun säästämiseksi, jos mitään toimintoja ei tehdä
mukautetussa asetuksessa c3 (Virrankatkaisun viive) >
Valmiustila-ajastin valitun ajan kuluessa.
• Sijainti: Näytä GPS-vastaanottimen tai älylaitteen toimittamat
sijaintitiedot (näytettävät kohdat vaihtelevat laitteen mukaan).
• Aseta kello satelliitista: Valitse Kyllä, jos haluat synkronoida kameran
kellon GPS-laitteen ilmoittaman ajan kanssa.
306 Valikko-opas > B Asetusvalikko
Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks.
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Säädä lisävarusteena saatavien WR-R10- langattomien kaukoohjainten ja kehittynyttä langatonta valaistusta tukevien radioohjattujen salamalaitteiden asetuksia.
LED-merkkivalo
Ota käyttöön tai pois käytöstä LED-tilamerkkivalot kameraan
kiinnitetyssä WR-R10- langattomassa kauko-ohjaimessa. Katso
lisätietoa langattoman kauko-ohjaimen mukana toimitetuista
ohjeista.
Yhdistämistila
Valitse yhdistämistila WR-R10- langattomille kauko-ohjaimille, jotka
on kiinnitetty muihin kameroihin, tai radio-ohjatuille
salamalaitteille, jotka tukevat kehittynyttä langatonta valaistusta.
Varmista, että muille laitteille on valittu sama tila.
• Parinmuodostus: Muodosta laitepari muiden laitteiden kanssa
kiinnittämällä WR-R10 kameraan ja painamalla
parinmuodostuspainiketta.
• PIN: Yhdistä nelinumeroisella PINkoodilla. Korosta numeroita painamalla
4 tai 2 ja muuta niitä painamalla 1 tai 3
ja paina sitten J syöttääksesi ja
näyttääksesi valitun PIN-koodin.
Kohtaan Yhdistämistila valitusta asetuksesta riippumatta WR-R10
vastaanottaa aina pariliitettyjen langattomien kauko-ohjainten
signaalit. Jos käytössä on langaton kauko-ohjain WR-1, WR-1:n
yhdistämistilaksi on valittava parinmuodostus.
D Langaton kauko-ohjain WR-R10
Varmista, että WR-R10:n laiteohjelma on päivitetty uusimpaan versioon
(versio 3.0 tai uudempi). Katso tietoa laiteohjelmiston päivityksistä alueesi
Nikon-verkkosivulta.
Valikko-opas > B Asetusvalikko 307
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht.
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Valitse Fn-painikkeella varustettujen lisävarusteena saatavien
langattomien kauko-ohjainten Fn-painikkeen tehtävä. Katso
lisätietoja mukautetusta asetuksesta f2 (Mukaut. ohjauksen
määritys).
Asetus
A
F
D
C
B
AF-ON
Vain AF-lukitus
AE-lukitus (palautus laukaistaessa)
Vain AE-lukitus
r
h
q
4
AE/AF-lukitus
Asetus
Salamavalon lukitus
cEi käytössä / käytössä
Katsele
+ NEF (RAW)
Ei mitään
Lentokonetila
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Valitse Käytössä poistaaksesi käytöstä kameran sisäänrakennetut
Bluetooth- ja Wi-Fi-toiminnot. Kameraan kytkettyjen oheislaitteiden
Bluetooth- ja Wi-Fi-toiminnot voidaan poistaa käytöstä vain
irrottamalla laitteet.
Muodosta yhteys älylaitteeseen
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Säädä älylaitteiden yhdistämiseen liittyviä asetuksia. Katso
lisätietoja älylaitteisiin yhdistämisestä SnapBridge-sovelluksen
online-ohje tai Verkko-opas.
308 Valikko-opas > B Asetusvalikko
Muodosta yhteys tietokoneeseen
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Säädä kameran sisäänrakennetun Wi-Fi-yhteyden asetuksia
tietokoneisiin yhdistämistä varten. Katso lisätietoja Verkko-opas.
Langaton lähetin (WT-7)
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Säädä Ethernet- tai langattomien verkkoyhteyksien asetuksia
tietokoneeseen tai ftp-palvelimeen yhdistämistä varten. Tämä
asetus on käytettävissä vain, kun lisävarusteena saatava langaton
lähetin WT-7 on yhdistetty. Katso lisätietoja WT-7:n käyttöoppaasta.
Vaatimustenmukaisuusmerkintä
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Näytä osa standardeista, joita kamera noudattaa.
A Langattomat yhteydet
Katso lisätietoja langattomien yhteyksien muodostamisesta tietokoneisiin
tai älylaitteisiin Verkko-oppaasta, joka on saatavilla Nikonin
latauskeskuksesta:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/fi/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/fi/products/493/Z_6.html
Valikko-opas > B Asetusvalikko 309
Akkutiedot
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Näytä kamerassa olevan akun tiedot.
• Varaus: Akun tällä hetkellä jäljellä oleva
varaus prosenttilukuna ilmaistuna.
• Kuvia: Kuinka monta kertaa suljin on
laukaistu nykyisellä akulla sen jälkeen,
kun akku viimeksi ladattiin. Huomaa, että
kamera voi joskus laukaista sulkimen tallentamatta valokuvaa,
esimerkiksi mitattaessa valkotasapainon esiasetusta.
• Akun k.ikä: Viisitasoinen näyttö, joka näyttää akun käyttöiän. 0 (k)
tarkoittaa, että akun suorituskyky ei ole heikentynyt, ja 4 (l)
tarkoittaa, että akun käyttöikä on loppunut ja se tulisi vaihtaa.
Huomaa, että jos uusi akku ladataan alle noin 5 °C:n lämpötilassa,
sen käyttöikä saattaa näyttää hetkellisesti heikenneen; akun
käyttöiän näyttö palaa kuitenkin normaaliksi, kun akku on ladattu
vähintään noin 20 °C:n lämpötilassa.
Laukaisu muistikortitta
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Kun Suljin toiminnassa on valittu, sulkimen voi laukaista, vaikka
kamerassa ei ole muistikorttia, tosin tällöin kuvia ei tallenneta (ne
kuitenkin näytetään esittelytilassa). Jos Suljin lukittu on valittu,
laukaisin on käytettävissä vain, kun kamerassa on muistikortti.
310 Valikko-opas > B Asetusvalikko
Tallenna/lataa asetukset
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Valitse Tallenna asetukset tallentaaksesi seuraavat asetukset
muistikortille (jos kortti on täynnä, näytetään virheilmoitus). Käytä
tätä asetusta jakaaksesi asetuksia muiden samanmallisten
kameroiden kanssa.
Toistovalikko
Toiston näyttöasetukset
Kuvan tarkastelu
Poiston jälkeen
Näytä sarjan jälkeen
Käännä pysty
Valokuvausvalikko
Tiedoston nimeäminen
Valitse kuva-ala
Kuvanlaatu
Kuvakoko
NEF (RAW) -tallennus
ISO-herkkyysasetukset
Valkotasapaino
Aseta Picture Control (mukautetut
Picture Control -säätimet
tallennetaan muodossa
Automaattinen)
Väriavaruus
Aktiivinen D-Lighting
Kohinan väh. kun pitkä valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO
Vinjetoinnin korjaus
Valon taipumisen korjaus
Autom. vääristymien korjaus
Valokuvausvalikko (jatkuu)
Välkynnänvähenn. kuvattaessa
Mittaus
Salaman ohjaus
Salamatila
Salaman korjaus
Tarkennustila
Tarkennusaluetila
Tärinänvaimennus (asetukset
vaihtelevat objektiivin mukaan)
Automaattinen haarukointi
Äänetön valokuvaus
Elokuvausvalikko
Tiedoston nimeäminen
Valitse kuva-ala
Kuvakoko/kuvataajuus
Elokuvan laatu
Elokuvatiedoston tyyppi
ISO-herkkyysasetukset
Valkotasapaino
Aseta Picture Control (mukautetut
Picture Control -säätimet
tallennetaan muodossa
Automaattinen)
Aktiivinen D-Lighting
Valikko-opas > B Asetusvalikko 311
Elokuvausvalikko (jatkuu)
Kohinan väh. kun suuri ISO
Vinjetoinnin korjaus
Valon taipumisen korjaus
Autom. vääristymien korjaus
Välkynnänvähennys
Mittaus
Tarkennustila
Tarkennusaluetila
Tärinänvaimennus (asetukset
vaihtelevat objektiivin mukaan)
Elektroninen VR
Mikrofonin herkkyys
Vaimennin
Taajuusvaste
Tuulikohinan vähennys
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus
Aikakoodi (lukuun ottamatta
asetusta Aikakoodin alku)
Asetusvalikko
Kieli (Language)
Aikavyöhyke ja päivämäärä (paitsi
Päivämäärä ja aika)
Rajoita näytön tilan valintaa
Tietonäyttö
Ei-CPU-objektiivin tiedot
Puhdista kuvakenno
Kuvaselitys
Tekijänoikeustiedot
Äänimerkkiasetukset
Kosketusohjaimet
HDMI
Sijaintitiedot (paitsi Sijainti)
Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks.
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht.
Laukaisu muistikortitta
Mukautetut asetukset
Kaikki mukautetut asetukset paitsi
d3 (Synkr. kuvanottotavan
asetukset)
Tallennetut asetukset kameran tai muun saman mallin kameroihin
voi palauttaa valitsemalla Lataa asetukset. Huomaa, että Tallenna/
lataa asetukset on käytettävissä vain, kun kamerassa on
muistikortti, ja että Lataa asetukset on käytettävissä vain, kun
kortilla on tallennettuja asetuksia.
D Tallennetut asetukset
Asetukset tallennetaan tiedostoon, jonka nimen alussa on ”NCSET” ja
lopussa kolme merkkiä, jotka vaihtelevat eri kameroissa. Kamera ei pysty
lataamaan asetuksia, jos tiedostonimeä muutetaan.
312 Valikko-opas > B Asetusvalikko
Palauta kaikki asetukset
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Palauta kaikki asetukset paitsi Kieli (Language) ja Aikavyöhyke ja
päivämäärä takaisin oletusarvoihin. Tekijänoikeustiedot ja muut
käyttäjän luomat merkinnät palautetaan. Suosittelemme
tallentamaan asetukset asetusvalikon Tallenna/lataa asetukset toiminnolla ennen palautusta.
Laiteohjelmaversio
G-painike ➜ B (asetusvalikko)
Näytä kameran nykyinen laiteohjelmaversio.
Valikko-opas > B Asetusvalikko 313
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen
Jos haluat katsella muokkausvalikkoa,
valitse N-välilehti kameran valikoista.
Muokkausvalikon asetusten avulla kuvista voi luoda rajattuja tai
muokattuja kopioita. Muokkausvalikko näkyy vain silloin, kun
kamerassa on valokuvia sisältävä muistikortti.
Asetus
7
k
8
i
j
Z
0
NEF (RAW) -käsittely
317
Rajaa
320
Muuta kokoa
321
D-Lighting
323
Punasilmäisyyden korjaus
323
Suorista
324
Asetus
a
e
o
9
p
0
Vääristymän korjaus
324
Perspektiivin korjaus
325
Kuvan sulautus 1
326
Rajaa elokuvaa
329
Vertailu vierekkäin 2
329
1 Voidaan valita vain painamalla G ja valitsemalla N-välilehti.
2 Voidaan näyttää vain painamalla i ja valitsemalla Muokkaus täyskuvatoistossa, kun muokattu
tai alkuperäinen kuva on esillä.
314 Valikko-opas > N Muokkausvalikko
Muokattujen kopioiden luominen
Muokatun kopion luominen:
1 Valitse muokkausvalikon kohta.
Korosta kohta painamalla 1 tai 3 ja
valitse se painamalla 2.
2 Valitse kuva.
Korosta kuva ja paina J. Näytä
korostettu kuva koko näytön kokoisena
pitämällä X-painiketta painettuna.
D Muokkaus
Kun kohteena ovat NEF + JPEG -kuvanlaadulla tallennetut kuvat, vain
NEF (RAW) -kuvaa muokataan. Kamera ei välttämättä pysty näyttämään
tai muokkaamaan kuvia, jotka on luotu muilla laitteilla.
3 Valitse muokkausasetukset.
Katso lisätietoja valittua kohtaa koskevasta osiosta. Poistu
luomatta muokattua kopiota painamalla G.
D Virrankatkaisun viive
Jos mitään toimintoja ei tehdä vähään aikaan, näyttö sammuu ja
toiminto peruuntuu. Kaikki tallentamattomat muutokset menetetään.
Jos haluat näytön pysyvän päällä pidempään, valitse pidempi valikon
näyttöaika mukautetussa asetuksessa c3 (Virrankatkaisun viive) >
Valikot.
Valikko-opas > N Muokkausvalikko 315
4 Luo muokattu kopio.
Luo muokattu kopio painamalla J.
Muokatut kopiot on merkitty pkuvakkeella.
D Nykyisen kuvan muokkaaminen
Kun haluat luoda muokatun kopion nykyisestä kuvasta, paina i ja valitse
Muokkaus.
D Kopioiden muokkaus
Useimpia toimintoja voi käyttää kopioihin, jotka on luotu käyttämällä muita
muokkaustoimintoja, mutta (asetusta Rajaa elokuvaa lukuun ottamatta)
kutakin toimintoa voi käyttää vain kerran (huomaa, että lukuisat
muokkaukset voivat aiheuttaa yksityiskohtien häviämistä). Asetukset, joita
ei voi käyttää nykyiseen kuvaan, näkyvät harmaina, eikä niitä voi valita.
D Kuvanlaatu ja kuvakoko
NEF (RAW) -käsittely, Rajaa- ja Muuta kokoa -toiminnoilla luotuja
kopioita lukuun ottamatta kopiot ovat samankokoisia kuin alkuperäinen
kuva. JPEG-kuvista luodut kopiot vastaavat laadultaan alkuperäistä, kun
taas NEF (RAW)- ja TIFF (RGB) -kuvista luodut kopiot, joita on rajattu ja
joiden kokoa on muutettu, tallennetaan JPEG, hienom -laadulla.
316 Valikko-opas > N Muokkausvalikko
NEF (RAW) -käsittely
G-painike ➜ N (muokkausvalikko)
Luo NEF (RAW) -valokuvista JPEG-kopioita. Jos toit muokkausvalikon
näkyviin painamalla G-painiketta, voit käyttää tätä asetusta
kopioidaksesi useita kuvia.
1 Valitse NEF (RAW) -käsittely.
Korosta muokkausvalikosta NEF (RAW)
-käsittely ja paina 2.
2 Valitse, kuinka kuvia valitaan.
Valitse jokin seuraavista asetuksista:
• Valitse kuva(t): Valitse yksi tai useampi
kuva käsin.
• Valitse päivämäärä: Luo JPEG-kopioita
kaikista valittuina päivämäärinä
otetuista NEF (RAW) -kuvista.
• Valitse kaikki kuvat: Luo JPEG-kopioita kaikista muistikortilla
olevista NEF (RAW) -kuvista (siirry vaiheeseen 4).
Valikko-opas > N Muokkausvalikko 317
3 Valitse valokuvia.
Jos valitsit Valitse kuva(t) vaiheessa 2,
näkyviin tulee kuvanvalintaikkuna,
jossa luetellaan vain tällä kameralla
luodut NEF (RAW) -kuvat. Korosta kuvia
käyttämällä monivalitsinta ja paina
W (Q) -painiketta valitaksesi tai
poistaaksesi valinnan; valitut kuvat on merkitty L-kuvakkeella.
Näytä korostettu kuva koko näytön kokoisena pitämällä Xpainiketta painettuna. Paina J jatkaaksesi vaiheeseen 4, kun olet
valinnut haluamasi kuvat.
Jos valitsit Valitse päivämäärä
vaiheessa 2, näkyviin tulee
päivämääräluettelo. Korosta
päivämäärät käyttämällä monivalitsinta
ja paina 2 valitaksesi niitä tai
poistaaksesi valinnan. Paina J
valitaksesi kaikki valittuina päivämäärinä otetut NEF (RAW)
-kuvat ja jatka vaiheeseen 4.
318 Valikko-opas > N Muokkausvalikko
4 Valitse JPEG-kopioiden asetukset.
Säädä alla lueteltuja asetuksia tai valitse Alkuperäinen (jos
saatavilla) ottaaksesi käyttöön asetuksen, joka oli käytössä kuvan
ottamisen hetkellä (alkuperäiset asetukset on lueteltu
esikatselun alla). Huomaa, että valotuksen korjaus voidaan
asettaa arvoihin välillä −2 ja +2 EV:tä.
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1 Kuvanlaatu ....................................104
6 Kohinan väh. kun suuri ISO....... 183
2 Kuvakoko.......................................106
7 Väriavaruus................................... 182
3 Valkotasapaino ........................63, 98
8 Vinjetoinnin korjaus ................... 184
4 Valotuksen korjaus........................ 82
9 Aktiivinen D-Lighting................. 110
5 Aseta Picture Control........... 94, 177 10 Valon taipumisen korjaus ......... 184
5 Kopioi valokuvat.
Korosta EXE ja paina J luodaksesi
JPEG-kopion valitusta valokuvasta (jos
useita kuvia on valittu, vahvistusikkuna
tulee näkyviin; korosta Kyllä ja paina J
luodaksesi JPEG-kopioita valituista
kuvista). Paina K-painiketta, jos haluat poistua kopioimatta
valokuvia.
Valikko-opas > N Muokkausvalikko 319
Rajaa
G-painike ➜ N (muokkausvalikko)
Luo rajattu kopio valitusta valokuvasta. Valittu valokuva näytetään
niin, että valittu rajaus näkyy keltaisena; luo rajattu kopio alla
kuvatulla tavalla.
• Pienennä rajauksen kokoa: Paina W (Q).
• Kasvata rajauksen kokoa: Paina X.
• Muuta rajauksen kuvasuhdetta: Kierrä pääkomentokiekkoa.
• Sijoittele rajaus: Käytä monivalitsinta.
• Luo rajattu kopio: Paina J tallentaaksesi
nykyisen rajauksen erillisenä tiedostona.
Kopion koko vaihtelee rajauksen koon ja
kuvasuhteen mukaan ja näkyy
rajausnäytön vasemmassa yläkulmassa.
D Rajattujen kopioiden katseleminen
Toiston zoomaus ei välttämättä ole käytettävissä, kun rajattuja kopioita
katsellaan.
320 Valikko-opas > N Muokkausvalikko
Muuta kokoa
G-painike ➜ N (muokkausvalikko)
Käytä kameran valikon N-välilehden asetusta Muuta kokoa
luodaksesi pieniä kopioita valituista valokuvista.
1 Valitse Muuta kokoa.
Korosta Muuta kokoa N-välilehdessä
ja paina 2.
2 Valitse koko.
Korosta Valitse koko ja paina 2.
Korosta haluamasi koko ja paina J.
Valikko-opas > N Muokkausvalikko 321
3 Valitse kuvat.
Korosta Valitse kuva(t) ja paina 2.
Korosta kuvia ja valitse kuva tai poista
sen valinta painamalla W (Q) (näytä
korostettu kuva koko näytön kokoisena
pitämällä X-painiketta painettuna).
Valitut kuvat merkitään 8-kuvakkeella.
Paina J, kun valinnat on tehty.
Huomaa, että sellaisten valokuvien, jotka on otettu kuva-alan
asetuksella 1:1 (24×24), 16:9 (36×20) tai (vain Z 7) 5:4 (30×24),
kokoa ei voi muuttaa.
4 Tallenna kopiot, joiden kokoa on
muutettu.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin. Korosta
Kyllä ja paina J tallentaaksesi kopiot,
joiden kokoa on muutettu.
D Kooltaan muutettujen kopioiden katselu
Toiston zoomaus ei välttämättä ole käytettävissä, kun katsellaan kopioita,
joiden kokoa on muutettu.
322 Valikko-opas > N Muokkausvalikko
D-Lighting
G-painike ➜ N (muokkausvalikko)
D-Lighting kirkastaa varjoja, joten se sopii hyvin tummille tai
vastavalossa otetuille valokuville.
Ennen
Jälkeen
Valitse korjauksen määrä painamalla 4 tai
2. Vaikutusta voi esikatsella
muokkausnäytöllä. Tallenna muokattu
kopio painamalla J.
Punasilmäisyyden korjaus
G-painike ➜ N (muokkausvalikko)
Tämän toiminnon avulla voi korjata ”punasilmäisyyttä”, ja se on
käytettävissä vain valokuvissa, jotka on otettu käyttämällä salamaa.
Punasilmäisyyden korjaukseen valittua valokuvaa, voidaan
esikatsella muokkausnäytössä. Vahvista punasilmäisyyden
korjauksen vaikutukset ja paina J luodaksesi kopion. Huomaa, että
punasilmäisyyden korjaus ei aina tuota haluttuja tuloksia, ja sitä
voidaan erittäin harvinaisissa tapauksissa soveltaa myös kuvan
sellaisiin kohtiin, joissa punasilmäisyyttä ei ole; tarkista
esikatselukuva huolellisesti, ennen kuin jatkat.
Valikko-opas > N Muokkausvalikko 323
Suorista
G-painike ➜ N (muokkausvalikko)
Luo suoristettu kopio valitusta kuvasta.
Paina 2 kiertääksesi kuvaa myötäpäivään
enintään viisi astetta noin 0,25 asteen
välein tai paina 4 kiertääksesi kuvaa
vastapäivään (vaikutusta voi esikatsella
muokkausnäytöllä; huomaa, että kuvan
reunat rajataan pois suorakulmaisen kopion luomiseksi). Tallenna
muokattu kopio painamalla J.
Vääristymän korjaus
G-painike ➜ N (muokkausvalikko)
Luo kopioita, joissa reuna-alueen
vääristymää on vähennetty. Valitse
Automaattinen, jolloin kamera korjaa
vääristymän automaattisesti, jonka jälkeen
voit tehdä hienosäätöjä monivalitsimella,
tai valitse Käsisäätö korjataksesi
vääristymää käsin. Huomaa, että Automaattinen ei ole
käytettävissä sellaisten kuvien kanssa, jotka on otettu käyttäen
automaattista vääristymien korjausta. Korjaa tynnyrivääristymää
painamalla 2 ja tyynyvääristymää painamalla 4 (vaikutusta voi
esikatsella muokkausnäytöllä; huomaa, että mitä enemmän
vääristymää korjataan, sitä enemmän kuvaa rajataan). Tallenna
muokattu kopio painamalla J.
324 Valikko-opas > N Muokkausvalikko
Perspektiivin korjaus
G-painike ➜ N (muokkausvalikko)
Luo kopioita, joissa on korjattu korkean
kohteen juurelta otetuissa valokuvissa
näkyvää perspektiivin vaikutusta. Säädä
perspektiiviä monivalitsimella (huomaa,
että mitä enemmän perspektiiviä
korjataan, sitä enemmän kuvan reunoja
rajataan pois). Tuloksia voi esikatsella muokkausnäytöllä. Tallenna
muokattu kopio painamalla J.
Ennen
Jälkeen
Valikko-opas > N Muokkausvalikko 325
Kuvan sulautus
G-painike ➜ N (muokkausvalikko)
Kuvan sulautus yhdistää kaksi olemassa olevaa NEF (RAW)
-valokuvaa ja luo niistä yhden kuvan, joka tallennetaan erikseen
alkuperäisistä; lopputulokset, joissa hyödynnetään kameran
kuvakennon RAW-tietoja, ovat huomattavasti parempia kuin
kuvankäsittelysovelluksilla yhdistetyt valokuvat.
+
1 Valitse Kuvan sulautus.
Korosta muokkausvalikon kohta Kuvan
sulautus ja paina 2. Kuvan sulautuksen
asetukset tulevat näkyviin, ja Kuva 1 on
korostettu; paina J, jolloin näkyviin
tulee valintaikkuna, jossa luetellaan
vain tällä kameralla luodut suuret NEF (RAW) -kuvat (pieniä ja
keskikokoisia NEF/RAW-kuvia ei voi valita).
2 Valitse ensimmäinen kuva.
Korosta sulautuksen ensimmäinen
valokuva käyttämällä monivalitsinta.
Näytä korostettu valokuva koko näytön
kokoisena pitämällä X-painiketta
painettuna. Paina J valitaksesi
korostetun valokuvan ja palataksesi esikatselunäyttöön.
326 Valikko-opas > N Muokkausvalikko
3 Valitse toinen kuva.
Valittu kuva tulee näkyviin kohtaan Kuva 1. Korosta Kuva 2 ja
paina J ja valitse sitten toinen valokuva vaiheessa 2 kuvatulla
tavalla.
4 Säädä herkkyyttä.
Korosta Kuva 1 tai Kuva 2 ja optimoi
sulautuksen valotus painamalla 1 tai 3
valitaksesi herkkyydeksi arvon väliltä 0,1
ja 2,0. Toista sama toiselle kuvalle.
Oletusarvo on 1,0; puolita herkkyys
valitsemalla 0,5 tai kaksinkertaista se valitsemalla 2,0.
Herkkyyden vaikutus näkyy Katsele-sarakkeessa.
5 Esikatsele sulautusta.
Jos haluat esikatsella sommittelua,
paina 4 tai 2 siirtääksesi kohdistimen
Katsele-sarakkeeseen; paina sitten 1
tai 3 korostaaksesi kohdan Sulauta ja
paina J (huomaa, että esikatselun värit
ja kirkkaus saattavat poiketa lopullisesta kuvasta). Tallenna
sulautus näyttämättä esikatselua valitsemalla Tallenna. Voit
palata vaiheeseen 4 ja valita uusia valokuvia tai säätää herkkyyttä
painamalla W (Q).
6 Tallenna sulautus.
Tallenna sulautus painamalla J, kun
esikatselukuva on näytöllä. Kun
sulautus on luotu, valmis kuva näkyy
koko näytön kokoisena.
Valikko-opas > N Muokkausvalikko 327
D Kuvan sulautus
Vain suuria NEF (RAW) -valokuvia, joilla on sama kuva-ala ja värisyvyys,
voidaan yhdistää. Sulautettu kuva tallennetaan JPEG, hienom -muodossa,
ja sen tiedot (mukaan lukien tallennuspäivämäärä, mittaus, suljinaika,
aukko, kuvaustila, valotuksen korjaus, polttoväli ja kuvan suunta) sekä
valkotasapaino- ja Picture Control -arvot ovat samat kuin kohtaan Kuva 1
valitussa valokuvassa. Nykyinen kuvaselitys liitetään sulautukseen
tallennuksen yhteydessä; tekijänoikeustietoja ei kuitenkaan kopioida.
328 Valikko-opas > N Muokkausvalikko
Rajaa elokuvaa
G-painike ➜ N (muokkausvalikko)
Luo kopio, josta on poistettu tarpeetonta videoaineistoa (0 135).
Vertailu vierekkäin
(katso alla)
Vertaa muokattuja kopioita alkuperäisiin valokuviin. Tämä toiminto
on käytettävissä vain, jos muokkausvalikko tuodaan näkyviin
painamalla i-painiketta ja valitsemalla Muokkaus, kun kopio tai
alkuperäinen kuva on näkyvissä koko näytön kokoisena.
1 Valitse kuva.
Valitse muokattu kopio (merkitty pkuvakkeella) tai alkuperäinen valokuva,
jota on muokattu.
2 Näytä muokkausasetukset.
Paina i ja valitse Muokkaus.
3 Valitse Vertailu vierekkäin.
Korosta Vertailu vierekkäin ja paina J.
Valikko-opas > N Muokkausvalikko 329
4 Vertaa kopiota alkuperäiseen.
Lähdekuva näkyy vasemmalla ja muokattu kopio oikealla niin,
että kopion luomisessa käytetyt toiminnot luetellaan näytön
yläosassa. Paina 4 tai 2 siirtyäksesi lähdekuvasta muokattuun
kopioon ja takaisin. Voit katsoa korostettua kuvaa koko ruudun
kokoisena pitämällä X-painiketta painettuna. Jos kopio on luotu
kahdesta lähdekuvasta asetuksella Kuvan sulautus tai jos
lähdekuvasta on useita kopioita, katsele muita kuvia painamalla
painikkeita 1 tai 3. Palaa toistoon painamalla K-painiketta tai
palaa täyskuvatoistoon niin, että korostettu kuva näytetään,
painamalla J.
Kopion luomisessa käytettävät toiminnot
Lähdekuva
Muokattu kopio
D Vertailu vierekkäin
Lähdekuvaa ei näytetä, jos kopio on luotu suojatusta valokuvasta tai
kuvasta, joka on sittemmin poistettu.
330 Valikko-opas > N Muokkausvalikko
O Oma valikko/m viimeisimmät asetukset
Jos haluat katsella Omaa valikkoa, valitse
O-välilehti kameran valikoista.
OMA VALIKKO -toiminnolla voidaan luoda ja muokata luettelo
enintään 20 asetuksesta toisto-, valokuvaus-, elokuvaus-,
mukautetut asetukset-, asetus- ja muokkausvalikoista. Halutessasi
voit näyttää viimeisimmät asetukset Oman valikon sijaan.
Asetuksia voi lisätä, poistaa ja uudelleen järjestellä alla kuvatulla
tavalla.
Asetusten lisääminen Omaan valikkoon
1 Valitse Lisää kohteita.
Korosta Oman valikon kohta (O) Lisää
kohteita ja paina 2.
2 Valitse valikko.
Korosta lisättävän asetuksen sisältävän
valikon nimi ja paina 2.
Valikko-opas > O Oma valikko/m viimeisimmät asetukset 331
3 Valitse kohde.
Korosta haluamasi valikon kohta ja
paina J.
4 Valitse uuden kohteen paikka.
Siirrä uutta kohdetta ylös- tai alaspäin
Omassa valikossa painamalla 1 tai 3.
Lisää uusi kohde painamalla J.
5 Lisää muita kohteita.
Omassa valikossa kulloinkin näkyvät
kohteet on merkitty valintamerkillä.
Kohteita, jotka on merkitty Vkuvakkeella, ei voi valita. Valitse lisää
kohteita toistamalla vaiheet 1–4.
332 Valikko-opas > O Oma valikko/m viimeisimmät asetukset
Asetusten poistaminen Omasta valikosta
1 Valitse Poista kohteita.
Korosta Omassa valikossa (O) Poista kohteita ja paina 2.
2 Valitse kohteet.
Korosta kohteita ja valitse kohde tai
poista sen valinta painamalla 2. Valitut
kohteet merkitään valintamerkillä.
3 Poista valitut kohteet.
Paina J. Vahvistusikkuna tulee
näkyviin; paina J uudelleen
poistaaksesi valittuja kohteita.
D Oman valikon kohteiden poistaminen
Poista Omassa valikossa kulloinkin korostettuna oleva kohde painamalla O
-painiketta. Vahvistusikkuna tulee näkyviin; poista valittu kohde Omasta
valikosta painamalla uudelleen O.
Valikko-opas > O Oma valikko/m viimeisimmät asetukset 333
Oman valikon kohteiden uudelleen järjestäminen
1 Valitse Aseta kohteiden järjestys.
Korosta Oman valikon kohta (O) Aseta kohteiden järjestys ja
paina 2.
2 Valitse kohde.
Korosta kohde, jota haluat siirtää, ja
paina J.
3 Valitse kohteen paikka.
Siirrä kohdetta ylös- tai alaspäin Omassa
valikossa painamalla 1 tai 3 ja paina J.
Toista vaiheet 2–3 siirtääksesi lisää
kohteita.
4 Poistu Omaan valikkoon.
Palaa Omaan valikkoon painamalla
G-painiketta.
334 Valikko-opas > O Oma valikko/m viimeisimmät asetukset
Viimeisimmät asetukset
Näytä kaksikymmentä viimeksi käytettyä asetusta valitsemalla
m VIIMEISIMMÄT ASETUKSET kohtaan O OMA VALIKKO >
Valitse välilehti.
1 Valitse kohta Valitse välilehti.
Korosta Oman valikon kohta (O)
Valitse välilehti ja paina 2.
2 Valitse m VIIMEISIMMÄT ASETUKSET.
Korosta m VIIMEISIMMÄT ASETUKSET
ja paina J. Valikon nimi vaihtuu
nimestä ”OMA VALIKKO” nimeen
”VIIMEISIMMÄT ASETUKSET”.
Valikoiden kohtia lisätään viimeisimpien asetusten valikon kärkeen
sitä mukaa kun niitä käytetään. Palauta oma valikko näkyviin
valitsemalla O OMA VALIKKO kohtaan m VIIMEISIMMÄT
ASETUKSET > Valitse välilehti.
D Kohteiden poistaminen viimeisimmät asetukset -valikosta
Poista kohde viimeisimmät asetukset -valikosta korostamalla kohde ja
painamalla O-painiketta. Vahvistusikkuna tulee näkyviin; paina uudelleen O
poistaaksesi valitun kohteen.
Valikko-opas > O Oma valikko/m viimeisimmät asetukset 335
Liitännät
Laajenna valokuvausmahdollisuuksiasi yhdistämällä kamera
älypuhelimiin tai tabletteihin (älylaitteet), tietokoneisiin, ftppalvelimiin, tulostimiin tai HDMI-laitteisiin.
Muodosta yhteys älylaitteeseen
SnapBridge-sovelluksella voit ohjata kameraa etänä
älylaitteelta ja ladata kuvia kamerasta.
SnapBridge on saatavilla ilmaiseksi
Apple App Store®- ja Google Play™ kaupasta.
Lue uusimmat SnapBridge-uutiset Nikonin verkkosivuilta. Katso
SnapBridgen verkko-ohjeesta lisätietoja kameraan yhdistämisestä ja
SnapBridge-sovelluksen käyttämisestä.
A Langattomat yhteydet
Katso lisätietoja langattomien yhteyksien muodostamisesta tietokoneisiin
tai älylaitteisiin Verkko-oppaasta, joka on saatavilla Nikonin
latauskeskuksesta:
Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/fi/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/fi/products/493/Z_6.html
336 Liitännät
Tietokoneisiin yhdistäminen
Lähetä kuvia tietokoneelle yhdistämällä kamera langattoman
verkon kautta tai käyttämällä mukana toimitettua USB-kaapelia.
Yhdistäminen USB:n kautta
Jos mukana toimitettua USB-kaapeli käytetään kameran
yhdistämiseksi tietokoneeseen, jossa ViewNX-i on käynnissä, voit
kopioida kuvia tietokoneelle, jossa niitä voidaan katsella, muokata ja
järjestää.
❚❚ ViewNX-i:n asentaminen
Lataa ViewNX-i-asennusohjelma seuraavalta sivustolta ja noudata
näytön ohjeita viimeistelläksesi asennuksen (nykyisten käyttäjien on
ladattava uusin versio, sillä aiemmat versiot eivät tue kameraa).
Tähän tarvitaan Internet-yhteys. Katso järjestelmävaatimukset ja
muut tiedot alueesi Nikon-verkkosivustolta.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
D Capture NX-D
Käytä Nikonin Capture NX-D -ohjelmistoa valokuvien hienosäätöön tai
NEF (RAW) -kuvien asetusten muuttamiseen ja niiden tallentamiseen
muissa muodoissa. Capture NX-D:n voi ladata seuraavasta osoitteesta:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
Liitännät 337
❚❚ Kuvien kopioiminen tietokoneelle
Katso lisätietoja ViewNX-i:n verkko-ohjeesta.
1 Liitä USB-kaapeli.
Sammuta kamera ja varmista, että siinä on muistikortti, ja liitä
sitten mukana toimitettu USB-kaapeli kuvan mukaisesti.
D USB-keskittimet
Liitä kamera suoraan tietokoneeseen; älä liitä kaapelia USB-keskittimen
tai näppäimistön kautta.
D Käytä luotettavaa virtalähdettä
Jotta tiedonsiirto ei keskeydy, tarkista että kameran akku on ladattu
täyteen.
D Kaapelien liittäminen
Varmista, että kamera on pois päältä, kun liität tai irrotat
liitäntäkaapeleita. Älä käytä voimaa, äläkä yritä asentaa liittimiä vinoon.
338 Liitännät
2 Kytke kamera päälle.
ViewNX-i:hin kuuluva Nikon Transfer 2 käynnistyy (jos näkyviin
tulee viesti, jossa kehotetaan valitsemaan ohjelma, valitse
Nikon Transfer 2). Jos Nikon Transfer 2 ei käynnisty
automaattisesti, käynnistä ViewNX-i ja napsauta
”Import (Tuo)”-kuvaketta.
D Windows 7
Jos seuraava valintaikkuna näytetään, valitse Nikon Transfer 2 alla
kuvatulla tavalla.
1 Napsauta Change program (vaihda
ohjelma) kohdassa Import pictures
and videos (tuo kuvia ja videoita).
Ohjelmanvalintaikkuna tulee näkyviin;
valitse Nikon Transfer 2 ja napsauta OK.
2 Kaksoisnapsauta .
D Windows 10 ja Windows 8.1
Windows 10 ja Windows 8.1 saattavat
avata automaattinen toisto
-valintaikkunan, kun kamera liitetään.
Kosketa tai napsauta valintaikkunaa ja
kosketa tai napsauta sitten kohtaa
Nikon Transfer 2 valitaksesi
Nikon Transfer 2:n.
D macOS/OS X
Jos Nikon Transfer 2 ei käynnisty automaattisesti, varmista, että kamera
on liitetty, ja käynnistä sitten Kuvansiirtäjä (macOS:in tai OS X:n mukana
toimitettava sovellus) ja valitse Nikon Transfer 2 sovellukseksi, joka
avataan, kun kamera havaitaan.
Liitännät 339
3 Napsauta kohtaa Start Transfer (aloita siirto).
Muistikortilla olevat kuvat kopioidaan tietokoneeseen.
Napsauta kohtaa Start Transfer (aloita siirto)
D Elokuvien siirtäminen
Älä yritä siirtää elokuvia muistikortilta, kun se on asetettu toiseen
kameraan. Tällöin elokuva saatetaan poistaa ilman, että sitä siirretään.
D Siirron aikana
Älä kytke kameraa pois päältä tai irrota USB-kaapelia, kun tiedonsiirto
on käynnissä.
4 Sammuta kamera.
Kytke kameran virta pois ja irrota USB-kaapeli, kun siirto on
valmis.
340 Liitännät
Langattomat verkot (Wi-Fi)
Tietokoneeseen voidaan yhdistää Wi-Fi:n kautta seuraavilla
menetelmillä. Katso lisätietoja Verkko-opas.
❚❚ Sisäänrakennettu Wi-Fi
Muodosta yhteys tietokoneeseen tietokoneeseen joko suoraan tai
langattoman reitittimen avulla kameran asetusvalikon kohdasta
Muodosta yhteys tietokoneeseen.
Yhteyden muodostaminen
langattoman reitittimen kautta
Suora langaton yhteys
❚❚ Langaton lähetin WT-7
Kun kamera on yhdistetty lisävarusteena saatavaan langattomaan
lähettimeen WT-7, asetusvalikon asetuksella Langaton lähetin
(WT-7) voidaan muodostaa yhteys tietokoneisiin tai ftp-palvelimiin.
Käytä WT-7:ää yhdistääksesi Ethernet-verkkoihin ja luotettavammin
langattomiin verkkoihin. Camera Control Pro 2:lla (saatavilla erikseen)
kameraa voi kauko-ohjata etänä ja kuvia voi tallentaa suoraan
tietokoneelle sitä mukaa kuin niitä otetaan.
Liitännät 341
Tulostimiin yhdistäminen
Valitut JPEG-kuvat voi tulostaa suoraan kameraan liitetyllä
PictBridge-tulostimella USB-kaapelin kautta. Kun liität kaapeleita,
älä käytä voimaa äläkä yritä asentaa liittimiä vinoon.
Kun kamera ja tulostin kytketään päälle, näkyviin tulee ensin
aloitusnäyttö ja sitten PictBridge-toistonäyttö.
D Tulostettavien valokuvien valitseminen
NEF (RAW)- tai TIFF (RGB) -kuvanlaatuasetuksilla luotuja kuvia ei voi valita
tulostettavaksi. NEF (RAW) -kuvista voi luoda JPEG-kopioita käyttämällä
muokkausvalikon NEF (RAW) -käsittely -toimintoa.
D Tulostaminen suoran USB-liitännän kautta
Varmista, että akku on täyteen ladattu, tai käytä verkkolaitetta ja
virtaliitäntää (saatavilla erikseen). Kun otat valokuvia tulostettaviksi suoran
USB-yhteyden kautta, aseta Väriavaruus-asetukseksi sRGB.
D Katso myös
Katso kohdasta ”Virheilmoitukset” (0 396), mitä tulee tehdä, jos
tulostuksen aikana tapahtuu virhe.
342 Liitännät
Kuvien tulostaminen yksitellen
1 Näytä haluamasi kuva.
Paina 4 tai 2 näyttääksesi lisää kuvia. Lähennä nykyistä kuvaa
painamalla X-painiketta (lopeta zoomaus painamalla K). Näytä
kuusi kuvaa kerrallaan painamalla W (Q) -painiketta. Korosta
kuvia monivalitsimella tai näytä korostettu kuva koko näytön
kokoisena painamalla X-painiketta.
2 Säädä tulostusasetuksia.
Paina J näyttääksesi seuraavat kohteet, paina 1 tai 3
korostaaksesi kohdan ja paina 2 näyttääksesi asetukset (vain
nykyisen tulostimen tukemat asetukset luetellaan; käytä
oletusasetusta valitsemalla Tulostinoletukset). Kun olet
valinnut asetuksen, paina J palataksesi tulostimen
asetusvalikkoon.
• Sivukoko: Valitse sivukoko.
• Kopioiden määrä: Tämä asetus näkyy vain, kun kuvat tulostetaan
yksi kerrallaan. Paina 1 tai 3 valitaksesi kopioiden määrän
(enintään 99).
• Reunus: Valitse, lisätäänkö valokuviin valkoinen reunus.
• Tulosta päivämäärä: Valitse, tulostetaanko kuviin
tallennuspäivämäärät.
• Rajaus: Tämä asetus näkyy vain, kun kuvat tulostetaan yksi
kerrallaan. Poistu rajaamatta kuvaa korostamalla Ei rajausta ja
painamalla J. Jos haluat rajata nykyistä kuvaa, korosta Rajaa ja
paina 2. Rajausvalintaikkuna tulee näkyviin; pienennä rajausta
painamalla X, suurenna painamalla W (Q) ja aseta rajaus
monivalitsimella. Huomaa, että tulostuslaatu saattaa heikentyä,
jos pieniä rajauksia tulostetaan suurikokoisina.
Liitännät 343
3 Aloita tulostus.
Aloita tulostus valitsemalla Aloita tulostus ja painamalla J.
Peruuta tulostus ennen kuin kaikki kopiot on tulostettu
painamalla J.
Useiden kuvien tulostaminen
1 Näytä PictBridge-valikko.
Paina G-painiketta PictBridge-toistonäytössä.
2 Valitse asetus.
Korosta jokin seuraavista asetuksista ja paina 2.
• Tulostuksen valinta: Valitse tulostettavat kuvat. Paina 4 tai 2
selataksesi kuvia (näytä korostettu kuva koko näytön kokoisena
painamalla ja pitämällä X-painiketta painettuna) ja paina 1 tai
3 valitaksesi tulosteiden määrän. Poista kuvan valinta
asettamalla tulosteiden määräksi nolla.
• Luettelokuva: Luo luettelokuva kaikista muistikortilla olevista
JPEG-kuvista. Huomaa, että jos muistikortilla on yli 256 kuvaa,
vain ensimmäiset 256 kuvaa tulostetaan. Jos vaiheessa 3 valittu
sivukoko on liian pieni luettelokuvalle, näytetään varoitus.
3 Säädä tulostusasetuksia.
Säädä tulostimen asetuksia vaiheessa 2 ”Kuvien tulostaminen
yksitellen” kuvatulla tavalla (0 343).
4 Aloita tulostus.
Aloita tulostus valitsemalla Aloita tulostus ja painamalla J.
Peruuta tulostus ennen kuin kaikki kopiot on tulostettu
painamalla J.
344 Liitännät
HDMI-laitteisiin yhdistäminen
Kameran voi yhdistää teräväpiirtovideolaitteisiin käyttämällä
lisävarusteena saatavaa HDMI-kaapelia (High-Definition Multimedia
Interface) (0 413) tai C-tyypin HDMI-kaapelia (saatavilla erikseen
muilta toimittajilta). Sammuta kamera aina ennen HDMI-kaapelin
kytkemistä tai irrottamista.
Liitä kameraan
Liitä teräväpiirtolaitteeseen (valitse
kaapeli, jossa on liitin HDMIlaitteeseen liittämistä varten)
❚❚ HDMI-näytöt
Kun olet liittänyt kameran HDMI-televisioon tai muuhun näyttöön,
viritä laite HDMI-kanavalle ja käynnistä kamera ja paina Kpainiketta. Kuvat näytetään toiston aikana televisiossa.
Äänenvoimakkuutta voi säätää television säätimillä; kameran
painikkeita ei voi käyttää.
Liitännät 345
HDMI-tallentimet
Kamera voi tallentaa videota liitettyihin
HDMI-tallentimiin suoraan. Jotkin
tallentimet jopa aloittavat ja lopettavat
tallennuksen kameran painikkeiden
komennoilla. Säädä HDMI:n lähtöasetuksia
asetusvalikon asetuksella HDMI.
• Lähdön tarkkuus: Valitse HDMI-laitteeseen lähetettävien kuvien
muoto. Jos Automaattinen on valittu, kamera valitsee
automaattisesti sopivan muodon.
• Lisäasetukset: Säädä alla olevia asetuksia.
- Lähtöalue: Asetusta Automaattinen suositellaan useimpiin
tilanteisiin. Jos kamera ei pysty määrittämään oikeaa RGBvideosignaalin lähtöaluetta HDMI-laitteelle, voit valita asetuksen
Rajoitettu alue laitteille, joiden RGB-videosignaalin lähtöalue
on 16–235 tai asetuksen Täysi alue laitteille, joiden RGBvideosignaalin lähtöalue on 0–255. Valitse Rajoitettu alue, jos
huomaat yksityiskohtien katoamista varjoalueilla, Täysi alue, jos
varjot ”palavat puhki” tai ovat liian kirkkaita.
346 Liitännät
- Ulkoisen tallennuksen hallinta: Ulkoisen tallennuksen hallinnan
käyttöönotto mahdollistaa kameran painikkeiden käyttämisen
tallennuksen aloittamiseen ja lopettamiseen, kun kamera on
kytkettynä HDMI:n kautta kolmannen osapuolen
tallennuslaitteeseen, joka tukee Atomos Open Protocol
-protokollaa (Atomos SHOGUN-, NINJA- tai SUMOnäyttötallentimia). Kuvake näkyy kameran näytössä: A näkyy
elokuvan reaaliaikanäkymässä, kun taas B näkyy elokuvan
tallennuksen aikana. Tarkista tallennin ja tallentimen näyttö
tallennuksen aikana varmistaaksesi, että videoaineisto tallentuu
laitteeseen (huomaa, että videoaineiston lähettäminen
laitteeseen voi keskeytyä, kun ulkoinen tallennuksen hallinta on
toiminnassa). Kameran näyttö sammuu automaattisesti, kun
valmiustila-ajastin päättyy, jolloin myös HDMI-lähetys päättyy;
kun tallennat elokuvia ulkoiseen laitteeseen, valitse Valmiustilaajastin mukautettuun asetukseen c3 (Virrankatkaisun viive) ja
valitse Ei rajaa tai pidempi aika kuin odotettu tallennusaika.
Katso lisätietoja laitteen toiminnoista ja käytöstä tallentimen
mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
- Lähtötietojen syvyys: Valitse 8-bittinen tai 10-bittinen.
Liitännät 347
- N-Log-asetukset: Valitse Päällä (kortille ei voi tallentaa)
säilyttääksesi valoalueiden ja varjojen yksityiskohtia välttääksesi
liian värikylläisiä värejä elokuvia tallennettaessa. Valitse tämä
asetus (käytettävissä vain, kun 10-bittinen on valittuna kohtaan
Lähtötietojen syvyys), kun tallennat videoaineistoa, jonka
värejä korjataan myöhemmin. Videoaineisto tallennetaan
suoraan ulkoiseen laitteeseen, eikä aineistoa voi tallentaa
kameran muistikortille. Elokuvausvalikon asetukset ISOherkkyysasetukset > Suurin herkkyys ja ISO-herkkyys (tila
M) voidaan asettaa vastaavasti arvoihin välillä ISO 1600–25600 ja
ISO 800–25600 (Z 7) tai 51200 (Z 6).
- Näkymäapu: Valitse Päällä katsellaksesi reaaliaikaisesti
videoaineistoa, joka on tallennettu asetuksen Päällä (kortille ei
voi tallentaa) ollessa valittuna kohtaan N-Log-asetukset.
Esikatselun värit poikkeavat lopullisen elokuvan vastaavista,
mutta tämä ei vaikuta varsinaiseen kuvattuun videoaineistoon.
D HDMI-lähtö
HDMI-lähtö ei ole käytettävissä elokuvakoossa 1 920 × 1 080 120p,
1 920 × 1 080 100p tai 1 920 × 1 080, hidastus, tai kun kamera on yhdistetty
laitteeseen, jossa on käynnissä SnapBridge tai Camera Control Pro 2.
D 10-bittinen lähtötietojen syvyys
Asetusta 10-bittinen voidaan käyttää vain yhteensopivien tallentimien
kanssa. Valitusta näyttötilasta riippumatta kameran näytön virta kytkeytyy
päälle ja etsin pysyy tyhjänä. Kuvia ei voida ottaa; elokuvan tallennuksen
aikana seuraavat lisärajoitukset ovat voimassa, kun kuvakooksi on valittu
3 840 × 2 160:
• Elokuvia ei tallenneta kameraan asetetuille muistikortteille.
• Näytön kuvakkeet ja merkit näkyvät alhaisella tarkkuudella.
• Kuva-alan DX valitseminen Z 7:ssä pienentää kuvakulmaa noin 90 %:iin.
Z 6:ssa kuvakulma on aina noin 90 %.
D Zoomaus
Kuvakoossa 3 840 × 2 160 kuvatut elokuvat näytetään koossa 1 920 × 1 080
ollessaan lähennettyinä.
348 Liitännät
Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä
salamalla
Kameraa voidaan käyttää lisävarusteena saatavien salamalaitteiden
kanssa.
”Kiinnitetty kameraan” vs. ”Etäsalama”
Ota kuvia käyttämällä kameran varusteluistiin kiinnitettyä
salamalaitetta tai yhtä tai useampaa etäsalamalaitetta.
Kameraan kiinnitetyt salamalaitteet
Ota kuvia käyttämällä kameran varusteluistiin
kiinnitettyä salamalaitetta kohdan ”Kameraan
kiinnitetyn salamalaitteen käyttäminen”
ohjeiden mukaan (0 350).
Valokuvaus etäsalamalaitteilla
Ota kuvia yhdellä tai useammalla etäsalamalaitteella käyttämällä
langatonta salaman ohjausta (kehittynyt langaton valaistus tai AWL)
kohdassa ”Valokuvaus etäsalamalaitteilla” kuvatulla tavalla (0 362).
Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla 349
Kameraan kiinnitetyn salamalaitteen
käyttäminen
Noudata alla olevia ohjeita kiinnittääksesi lisävarusteena saatavan
salamalaitteen kameraan ja ottaaksesi salamavalokuvia.
1 Kiinnitä laite varusteluistiin.
Katso lisätietoja salamalaitteen mukana
toimitetusta käyttöoppaasta.
D Käytä vain Nikon-merkkisiä
salamalisävarusteita
Käytä vain Nikon-salamalaitteita.
Varusteluistiin kohdistuva negatiivinen
jännite tai yli 250 V:n jännite saattaa estää
normaalin käytön ja sen lisäksi vahingoittaa
kameran tai salaman täsmäyspiirejä.
2 Kytke kamera ja salamalaite päälle.
Salama alkaa latautua; salaman valmiusilmaisin (c) tulee
näkyviin, kun lataus on valmis.
3 Säädä salama-asetuksia.
Valitse salaman ohjaustila (0 352) ja salamatila (0 354).
4 Säädä suljinaikaa ja aukkoa.
5 Ota kuvia.
350 Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla
D Suljinaika
Suljinajan voi asettaa seuraavasti, kun käytössä on lisävarusteena saatava
salamalaite:
Tila
b
P, A
S
M
Suljinaika
Kamera asettaa automaattisesti (1/200 s–1/60 s)
Kamera asettaa automaattisesti (1/200 s–1/60 s) *
Käyttäjä valitsee arvon (1/200 s–30 s)
Käyttäjä valitsee arvon (1/200 s–30 s, Bulb-aikavalotus, Time-aikavalotus)
* Suljinajaksi voi asettaa pisimmillään 30 s, jos täsmäys pitkiin suljinaikoihin, hidas jälkiverhon
täsmäys tai täsmäys pitkiin suljinaikoihin punasilmäisyyden vähennyksellä on valittu salamatilaksi.
Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla 351
Salaman ohjaustila
Kun kameraan on kiinnitetty yhtenäistettyä
salaman ohjausta tukeva salamalaite
(SB-5000, SB-500, SB-400 tai SB-300),
salaman ohjaustilaa, salaman tehoa ja
muita salama-asetuksia voi säätää
valokuvausvalikon kohdassa Salaman
ohjaus > Salaman ohjaustila (SB-5000:lla näitä asetuksia voi säätää
myös salamalaitteen painikkeilla). Käytettävissä olevat asetukset
riippuvat käytettävästä salamasta, kun taas kohdassa Salaman
ohjaustila näkyvät asetukset riippuvat valitusta tilasta. Muiden
salamalaitteiden asetuksia voi säätää vain salamalaitteen
painikkeilla.
• TTL: i-TTL-tila. Kun käytössä on SB-500, SB-400 tai SB-300, salaman
korjausta voi säätää valokuvausvalikon kohdasta Salaman
korjaus.
• Automaattinen ulkoinen salama: Tässä tilassa tehoa säädetään
automaattisesti kohteesta heijastuvan valon määrän mukaan;
myös salaman korjausta voi käyttää. Automaattinen ulkoinen
salama tukee asetuksia ”automaattinen aukko” (qA) ja tiloja
”ei-TTL-automatiikka” (A). Katso lisätietoja salamalaitteen
käyttöoppaasta.
• Etäisyyden esivalinta, käsisäätö: Valitse kohteen etäisyys; salaman
tehoa säädetään automaattisesti. Myös salaman korjausta voi
käyttää.
• Käsisäätö: Valitse salaman teho käsin.
352 Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla
• Sarjasalama: Salama välähtää toistuvasti sulkimen ollessa auki, mikä
tuottaa päällekkäisvalotustehosteen. Valitse salaman teho (Teho),
montako kertaa salamalaite välähtää enintään (Väläykset) ja
montako kertaa sekunnissa salama välähtää (Taajuus, mitataan
hertseinä). Kohtaan Väläykset käytettävissä olevat asetukset
vaihtelevat kohtiin Teho ja Taajuus valittujen asetusten mukaan;
katso lisätietoja salamalaitteen mukana toimituista ohjeista.
D Yhtenäistetty salaman ohjaus
Yhtenäistetty salaman ohjaus mahdollistaa asetusten jakamisen kameran
ja salamalaitteen välillä. Jos kameraan on kiinnitetty salamalaite, joka tukee
yhtenäistettyä salaman ohjausta, kameralla tai salamalaitteella tehdyt
salama-asetusten muutokset otetaan käyttöön molemmissa laitteissa,
samoin kuin muutokset, jotka tehdään erikseen saatavalla
Camera Control Pro 2 -ohjelmistolla.
D i-TTL-salamaohjaus
Kun CLS-yhteensopiva salamalaite asetetaan TTL-tilaan, kamera valitsee
automaattisesti jonkin seuraavista salaman ohjauksista:
• Tasapainotettu i-TTL-täytesalama: Salamalaite tuottaa sarjan lähes
näkymättömiä esisalamoita (esisalamapeilaus) juuri ennen pääsalamaa.
Kamera analysoi esisalamat, jotka heijastuvat kaikilla kuvan alueilla
olevista kohteista, ja säätää salaman tehoa luodakseen luonnollisen
tasapainon pääkohteen ja taustavalaistuksen välille.
• Vakio-i-TTL-täytesalama: Salaman tehoa säädetään niin, että kuvan
valaistustaso on vakio; taustan kirkkautta ei oteta huomioon. Suositellaan
kuviin, joissa pääkohdetta korostetaan taustan yksityiskohtien
kustannuksella, tai kun käytetään valotuksen korjausta. Vakio-i-TTLtäytesalama aktivoituu automaattisesti, kun pistemittaus valitaan.
Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla 353
Salamatilat
Käytä valokuvausvalikon asetusta Salamatila valitaksesi
salamatilan. Käytettävissä olevat asetukset riippuvat
tilanvalitsimella valitusta tilasta.
Asetus
I
Täytesalama
(etuverhon
täsmäys)
J
Punasilmäisyyden
vähennys
(punasilmäisyy
den vähennys)
K
Hidas täsmäys +
punasilm. vähenn.
(punasilmäisyy
den vähennys
pitkien
suljinaikojen
täsmäyksellä)
L
Hidas täsmäys
(täsmäys
pitkiin
suljinaikoihin)
Käytettävissä
tiloissa
Kuvaus
Salama välähtää jokaisen kuvan kohdalla.
Tiloissa P ja A suljinaika säädetään
automaattisesti arvoihin välillä 1/200 s (tai
1
/8 000 s, kun käytössä on automaattinen
nopea FP-täsmäys) ja 1/60 s.
Käytä muotokuviin. Salama välähtää
jokaisen kuvan kohdalla, mutta ennen
kuin se välähtää, salamalaitteen tai
kameran punasilmäisyyden
b, P, S, A, M
vähennysvalo syttyy punasilmäisyyden
vähentämiseksi (edellyttää
salamalaitetta, jossa punasilmäisyyden
vähennys on käytettävissä). Ei suositella
liikkuville kohteille tai muihin
tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeaa
sulkimen laukaisua. Älä liikuta kameraa
kuvauksen aikana.
Kuten Punasilmäisyyden vähennys,
paitsi että suljinaikaa pidennetään
automaattisesti taustavalaistuksen
tallentamiseksi yöllä tai heikossa
valaistuksessa. Käytä sisällyttääksesi
taustavalaistuksen muotokuviin.
Jalustan käyttöä suositellaan kameran
tärähtämisen aiheuttaman liikeepäterävyyden välttämiseksi.
P, A
Kuten Täytesalama, paitsi että
suljinaikaa pidennetään automaattisesti
taustavalaistuksen tallentamiseksi yöllä
tai heikossa valaistuksessa. Käytä
tallentaaksesi sekä kohteen että taustan.
Jalustan käyttöä suositellaan kameran
tärähtämisen aiheuttaman liikeepäterävyyden välttämiseksi.
354 Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla
Asetus
M
s
Jälkiverhon
täsmäys
(jälkiverhon
täsmäys)
Ei salamaa
Kuvaus
Salama välähtää juuri ennen sulkimen
sulkeutumista, mikä luo valojuovan
liikkuvien valonlähteiden taakse.
Jalustan käyttöä suositellaan kameran
tärähtämisen aiheuttaman liikeepäterävyyden välttämiseksi.
Asetuksen P tai A valitseminen tämän
asetuksen valitsemisen jälkeen asettaa
salamatilaksi tilan Hidas täsmäys.
Huomaa, että tätä asetusta ei voi
käyttää studiosalamajärjestelmien
kanssa, koska oikeaa täsmäystä ei voida
saavuttaa.
Salama ei välähdä.
Käytettävissä
tiloissa
P, S, A, M
b, P, S, A, M
Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla 355
Salaman korjaus
Salaman korjausta käytetään muuttamaan salaman tehoa
–3 EV–+1 EV 1/3 EV:n porrastuksella, mikä muuttaa pääkohteen
kirkkautta suhteessa taustaan. Salaman tehoa voi nostaa, jolloin
pääkohde näyttää kirkkaammalta, tai laskea, jolloin ei-toivotut
valoalueet ja heijastukset vähenevät. Yleensä positiiviset arvot
tekevät pääkohteesta kirkkaamman ja negatiiviset tummemman.
Valitse salaman korjauksen arvo
valokuvausvalikon kohdasta Salaman
korjaus. Jos arvo on jokin muu kuin ±0,0
Y-kuvake näkyy näytössä ja
ohjauspaneelissa.
Normaalin salamatehon voi palauttaa
asettamalla salaman korjaukseksi ±0,0. Salaman korjausta ei nollata,
kun kamera sammutetaan.
356 Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla
Salamavalon lukitus
Tätä toimintoa käytetään salaman tehon lukitsemiseen niin, että
valokuvat voi sommitella uudelleen muuttamatta salaman tehoa,
mikä varmistaa, että salaman teho on kohteelle sopiva myös silloin,
kun kohde ei ole kuvan keskellä. Salaman tehoa säädetään
automaattisesti, kun ISO-herkkyyttä ja aukkoa muutetaan.
Salamavalon lukitus ei ole käytettävissä tilassa b.
Salamavalon lukituksen käyttö:
1 Määritä Salamavalon lukitus kameran
painikkeen tehtäväksi.
Määritä Salamavalon lukitus
painikkeen tehtäväksi käyttämällä
mukautettua asetusta f2 (Mukaut.
ohjauksen määritys).
2 Kiinnitä CLS-yhteensopiva salamalaite.
Kiinnitä CLS-yhteensopiva salamalaite kameran varusteluistiin.
3 Aseta salamalaite sopivaan tilaan.
Kytke salamalaite päälle ja valitse TTL tai Automaattinen
ulkoinen salama kohtaan Salaman ohjaus > Salaman
ohjaustila (SB-5000, SB-500, SB-400 tai SB-300) tai aseta salaman
ohjaustilaksi TTL, näytön esisalama qA tai näytön esisalama A
(muut salamalaitteet; katso lisätietoja salamalaitteen mukana
toimitetuista ohjeista).
Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla 357
4 Tarkenna.
Sijoita kohde rajauksen
keskelle ja tarkenna
painamalla laukaisin
puoleenväliin.
5 Lukitse salaman teho.
Varmista, että salaman valmiusilmaisin
(c) näkyy kameran näytössä, ja paina
vaiheessa 1 valittua painiketta.
Salamalaite tuottaa
esisalamapeilauksen, jolla määritetään
sopiva salaman teho. Salaman teho
lukitaan tälle tasolle, ja salamavalon lukituksen kuvake (r) tulee
näkyviin kameran näyttöön.
6 Sommittele valokuva uudelleen.
Salaman teho pysyy lukittuna
vaiheessa 5 mitattuun arvoon.
7 Ota valokuva.
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan asti. Voit halutessasi ottaa
lisää kuvia vapauttamatta salamavalon lukitusta.
8 Vapauta salamavalon lukitus.
Vapauta salamavalon lukitus painamalla vaiheessa 1 valittua
painiketta. Varmista, ettei salamavalon lukituksen kuvaketta (r)
enää näytetä.
358 Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla
Kameraan kiinnitettyjen laitteiden
salamatiedot
Kun laite, joka tukee yhtenäistettyä salaman ohjausta (SB-5000,
SB-500, SB-400 tai SB-300), on kiinnitetty kameran varusteluistiin,
salaman tietoja voi katsella kameran näytöllä painamalla DISPpainiketta valokuvatilassa (0 15). Näytettävät tiedot riippuvat
salaman ohjaustilasta.
TTL
123
4
5
6
7
8
1 Salaman valmiusilmaisin .............. 350
2 Heijastuskuvake (näkyy, jos
salamapäätä on kallistettu ylöspäin)
3 Zoomauspään asennon varoitus
4
5
6
7
8
(näkyy, jos zoomauspää ei ole
oikeassa asennossa)
Salaman ohjaustila ................ 186, 352
FP-ilmaisin........................................ 265
Salaman korjaus (TTL) ................... 352
Salamatila ......................................... 354
Salamavalon lukituksen
ilmaisin............................................. 357
Salaman korjaus.............................. 356
Automaattinen ulkoinen salama
1 Salaman ohjaustila ................ 186, 352
1
2
FP-ilmaisin........................................ 265
2 Automaattinen ulkoisen salaman
korjaus.............................................. 352
Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla 359
Etäisyyden esivalinta, käsisäätö
1 Salaman ohjaustila................ 186, 352
1
2
3
FP-ilmaisin........................................ 265
2 Salaman korjaus (etäisyyden
esivalinta, käsisäätö)..................... 352
3 Etäisyys.............................................. 352
Käsisäätö
1 Salaman ohjaustila................ 186, 352
1
2
FP-ilmaisin........................................ 265
2 Salaman teho................................... 352
Sarjasalama
1
2
3
1 Salaman ohjaustila................ 186, 352
2 Salaman taso (teho)....................... 352
3 Välähdyskerrat (väläykset) ........... 352
Taajuus .............................................. 352
360 Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla
D Salamatiedot ja kameran asetukset
Salamatietojen näytöllä näkyvät valitut
kameran asetukset, mukaan lukien kuvaustila,
suljinaika, aukko ja ISO-herkkyys.
D Salama-asetusten muuttaminen
Salama-asetuksia voi muuttaa painamalla ipainiketta salamatietojen näytössä.
Käytettävissä olevat asetukset riippuvat
salamalaitteesta ja valituista asetuksista. Voit
myös laukaista salaman kokeeksi.
Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla 361
Valokuvaus etäsalamalaitteilla
Kameraa voidaan käyttää yhden tai useamman etäsalamalaitteen
kanssa (kehittynyt langaton valaistus tai AWL). Katso lisätietoja
kameran varusteluistiin kiinnitystä salamalaitteesta kohdasta
”Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla” (0 349).
Tässä luvussa kuvatut toiminnot, joihin liittyy kameraan liitettävä
lisävaruste, on ilmaistu C-kuvakkeella, ja etäsalamalaitteisiin liittyvät
toiminnot f-kuvakkeella. Katso lisätietoja kuvakkeesta f salamalaitteen
mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Etäsalamalaitteiden käyttäminen
Etäsalamalaitteita voidaan ohjata kameran varusteluistiin
kiinnitetyn salamalaitteen kautta (Optinen AWL) tai kameraan
yhdistetyn WR-R10:n (saatavilla erikseen) lähettämien
radiosignaalien kautta (Radio-ohjattu AWL). Näitä salaman
ohjaustapoja voidaan yhdistää seuraavasti:
• Radio-ohjattu AWL, jossa on yksi tai useampi
etäsalamalaite (0 364)
• Optinen AWL, jossa on yksi tai useampi
etäsalamalaite (0 375)
• Radio-ohjattu AWL varusteluistiin kiinnitetyn
salamalaitteen antaman lisävalon kanssa
(0 374)
362 Valokuvaus etäsalamalaitteilla
• Radio-ohjattu AWL yhdistettynä varusteluistiin
kiinnitetyn salamalaitteen tarjoamaan
optiseen AWL:ään (0 383)
Valokuvaus etäsalamalaitteilla 363
Radio-ohjattu AWL
Radio-ohjattu AWL on käytettävissä SB-5000salamalaitteissa. Kiinnitä langaton kauko-ohjain
WR-R10 kameraan ja muodosta langaton yhteys
salamalaitteiden ja WR-R10:n välille.
Langattoman yhteyden muodostaminen
Ennen kuin käytät radio-ohjattua AWL:ää, muodosta langaton
yhteys WR-R10:n ja salamalaitteiden välille.
1 C: Liitä WR-R10.
Katso lisätietoja WR-R10:n mukana toimitetuista ohjeista.
2 C: Valitse Radio-ohjattu AWL.
Valitse Radio-ohjattu AWL kohtaan
Salaman ohjaus > Langattoman
salaman asetukset
valokuvausvalikossa.
D Langaton kauko-ohjain WR-R10
Muista päivittää WR-R10:n laiteohjelma versioon 3.0 tai uudempaan; katso
tietoa laiteohjelmiston päivityksestä alueesi Nikon-verkkosivuilta.
364 Valokuvaus etäsalamalaitteilla
3 C: Valitse kanava.
Aseta WR-R10:n kanavavalitsin oikealle
kanavalle.
4 C: Valitse yhdistämistila.
Valitse asetusvalikosta Langatt. kaukoohj. (WR) asetuks. > Yhdistämistila ja
valitse jokin seuraavista asetuksista:
• Parinmuodostus: Kamera yhdistää vain
laitteisiin, joiden kanssa se on
aikaisemmin muodostanut parin, mikä estää signaalihäiriöitä
muista lähellä olevista laitteista. Koska jokaisen laitteen kanssa
on muodostettava pari erikseen, PIN-koodia suositellaan, kun
muodostetaan pariliitos useaan laitteeseen.
• PIN: Tiedonvälitys jaetaan kaikkien laitteiden kanssa, joissa on
sama nelinumeroinen PIN-koodi, minkä vuoksi tämä on hyvä
valinta valokuvaukseen, jossa käytetään useita etälaitteita. Jos
lähellä on useita laitteita, joilla on sama PIN-koodi,
salamalaitteita ohjataan ainoastaan siitä kamerasta, joka on
yhdistetty ensimmäiseksi, mikä estää kaikkia muita kameroita
muodostamasta yhteyttä (tätä koskeviin kameroihin
yhdistettyjen WR-R10-laitteiden LED-valot vilkkuvat).
Valokuvaus etäsalamalaitteilla 365
5 f: Muodosta langaton yhteys.
Aseta etäsalamalaitteet radio-ohjatun AWL:n etätilaan ja aseta
laitteet vaiheessa 3 valitulle kanavalle ja parita sitten jokainen
etäsalamalaite WR-R10:n kanssa vaiheessa 4 valitun asetuksen
mukaisesti:
• Parinmuodostus: Aloita parinmuodostus etäsalamalaitteella ja
paina WR-R10:n paripainiketta. Parinmuodostus on valmis, kun
WR-R10:n ja salamalaitteen LINK-merkkivalot vilkkuvat
oranssina ja vihreänä; kun yhteys on muodostettu,
etäsalamalaitteen LINK-merkkivalo palaa vihreänä.
• PIN: Käytä etäsalamalaitteen painikkeita syöttääksesi vaiheessa
4 valitsemasi PIN-koodin. Etäsalamalaitteen LINK-merkkivalo
palaa vihreänä, kun yhteys on muodostettu.
6 f: Varmista, että kaikkien laitteiden salaman valmiusvalot
palavat.
Radio-ohjatussa AWL:ssä salaman valmiusilmaisin palaa, kun
kaikki salamalaitteet ovat valmiina.
D Etäsalamalaitteiden luetteleminen
Näytä salamalaitteet, joita parhaillaan ohjataan radio-ohjatulla AWL:llä,
valitsemalla valokuvausvalikossa Salaman ohjaus > Radioetäsalaman
tiedot. Kunkin laitteen tunnisteen (etäsalamalaitteen nimi) voi vaihtaa
käyttämällä salamalaitteen painikkeita.
Yhdistetty salamalaite
Ryhmä
366 Valokuvaus etäsalamalaitteilla
Salaman valmiusilmaisin
D Yhteyden uudelleenmuodostaminen
Niin kauan kuin kanava, yhteystila ja muut asetukset pysyvät samana,
WR-R10 muodostaa automaattisesti yhteyden aiemmin paritettuihin
salamalaitteisiin, kun valitset etätilan, jolloin vaiheet 3–5 voidaan ohittaa.
Salamalaitteen LINK-merkkivalo palaa vihreänä, kun yhteys on
muodostettu.
Valokuvaus etäsalamalaitteilla 367
Salama-asetusten säätäminen
Kun olet valinnut asetuksen Radio-ohjattu AWL kohtaan Salaman
ohjaus > Langattoman salaman asetukset valokuvausvalikossa,
valitse Ryhmäsalama, Nopea langaton ohjaus tai Etäsarja
kohtaan Salaman etäohjaus ja säädä asetuksia alla kuvatulla
tavalla.
❚❚ Ryhmäsalama
Valitse tämä asetus säätääksesi kunkin ryhmän asetuksia erikseen.
1 C: Valitse Ryhmäsalama.
Valitse valokuvausvalikossa
Ryhmäsalama kohtaan Salaman
ohjaus > Salaman etäohjaus.
2 C: Valitse Ryhmäsalama-asetukset.
Korosta Ryhmäsalama-asetukset
salaman ohjausnäytössä ja paina 2.
3 C: Valitse salaman ohjaustila.
Valitse pääsalaman ja kunkin ryhmän
salamalaitteiden salaman ohjaustila ja
teho:
• TTL: i-TTL- salaman ohjaus
• qA: Automaattiaukko (käytettävissä
vain yhteensopivien salamalaitteiden kanssa)
• M: Valitse salaman teho käsin
• – – (pois): Laitteet eivät välähdä, eikä salaman tehoa voi säätää
368 Valokuvaus etäsalamalaitteilla
4 f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.
Valitse kullekin etäsalamalaitteelle ryhmä (A–F). Pääsalamalla
voidaan ohjata enintään 18:aa salamalaitetta millä tahansa
yhdistelmällä.
5 C/f: Sommittele kuva.
Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja
salamalaitteiden mukana toimitetuista ohjeista. Sen jälkeen kun
olet järjestellyt laitteet, paina i-painiketta salaman tietojen
näytössä (0 386) ja valitse c Salamatesti koelaukaistaksesi
salamalaitteet ja varmistaaksesi, että ne toimivat normaalisti.
6 C: Ota valokuva.
Valokuvaus etäsalamalaitteilla 369
❚❚ Nopea langaton ohjaus
Valitse tämä asetus säätääksesi ryhmien A ja B salaman korjauksen
kokonaismäärää ja suhteellista tasapainoa sekä asettaaksesi samalla
käsin ryhmän C tehon.
1 C: Valitse Nopea langaton ohjaus.
Valitse Nopea langaton ohjaus
kohtaan Salaman ohjaus > Salaman
etäohjaus valokuvausvalikossa.
2 C: Valitse Nopean langatt.
ohjauksen aset.
Korosta Nopean langatt. ohjauksen
aset. salaman ohjausnäytössä ja
paina 2.
3 C: Säädä salama-asetuksia.
Valitse ryhmien A ja B välinen tasapaino.
Säädä ryhmien A ja B salaman korjausta.
370 Valokuvaus etäsalamalaitteilla
Valitse ryhmän C laitteiden salaman
ohjaustila ja salaman teho:
• M: Valitse salaman teho käsin.
• – –: Ryhmän C laitteet eivät välähdä.
4 f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.
Valitse ryhmä (A, B tai C). Pääsalamalla voidaan ohjata enintään
18:aa salamalaitetta millä tahansa yhdistelmällä.
5 C/f: Sommittele kuva.
Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja
salamalaitteiden mukana toimitetuista ohjeista. Sen jälkeen kun
olet järjestellyt laitteet, paina i-painiketta salaman tietojen
näytössä (0 386) ja valitse c Salamatesti koelaukaistaksesi
salamalaitteet ja varmistaaksesi, että ne toimivat normaalisti.
6 C: Ota valokuva.
Valokuvaus etäsalamalaitteilla 371
❚❚ Etäsarja
Kun tämä asetus on valittu, salamalaitteet välähtävät toistuvasti
sulkimen ollessa auki, mikä tuottaa päällekkäisvalotustehosteen.
1 C: Valitse Etäsarja.
Valitse valokuvausvalikossa Etäsarja
kohtaan Salaman ohjaus > Salaman
etäohjaus.
2 C: Valitse Etäsarjan asetukset.
Korosta Etäsarjan asetukset salaman
ohjausnäytössä ja paina 2.
3 C: Säädä salama-asetuksia.
Valitse salaman teho (Teho), montako
kertaa salamalaitteet välähtävät
(Väläykset) ja montako kertaa
sekunnissa salamalaitteet välähtävät
(Taajuus).
Ota valitut ryhmät käyttöön tai pois
käytöstä. Ota valittu ryhmä käyttöön
valitsemalla ON (PÄÄLLÄ) ja pois
käytöstä valitsemalla – –.
4 f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.
Valitse kullekin etäsalamalaitteelle ryhmä (A–F). Pääsalamalla
voidaan ohjata enintään 18:aa salamalaitetta millä tahansa
yhdistelmällä.
372 Valokuvaus etäsalamalaitteilla
5 C/f: Sommittele kuva.
Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja
salamalaitteiden mukana toimitetuista ohjeista. Sen jälkeen kun
olet järjestellyt laitteet, paina i-painiketta salaman tietojen
näytössä (0 386) ja valitse c Salamatesti koelaukaistaksesi
salamalaitteet ja varmistaaksesi, että ne toimivat normaalisti.
6 C: Ota valokuva.
Valokuvaus etäsalamalaitteilla 373
Varusteluistiin kiinnitetyn salamalaitteen
lisääminen
Radio-ohjatut salamalaitteet voidaan yhdistää
mihin tahansa seuraavista kameran
varusteluistiin kiinnitettävistä salamalaitteista:
• SB-5000: Ennen kuin kiinnität salamalaitteen,
aseta se radio-ohjattuun pääsalamatilaan (dkuvake tulee näkyviin näytön vasempaan
yläkulmaan) ja valitse ryhmä tai aseta salaman ohjaustilaksi
etäsarja. Heti kun laite on kiinnitetty, asetuksia voi säätää
salamalaitteen painikkeilla tai kameran valikoiden kohdassa
Ryhmäsalama-asetukset > Pääsalama tai Etäsarjan asetukset
-asetuksen kohdassa ”M”.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Määritä salama itsenäistä
käyttöä varten ja säädä salama-asetuksia käyttämällä
salamalaitteen painikkeita.
• SB-500, SB-400, SB-300: Kiinnitä laite kameraan ja säädä asetuksia
käyttämällä kameran asetusta Ryhmäsalama-asetukset >
Pääsalama.
374 Valokuvaus etäsalamalaitteilla
Optinen AWL
Etäsalamalaitteita voidaan ohjata kameran
varusteluistiin kiinnitettyjen ja pääsalamana
toimivien lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden optisten signaalien kautta
(optinen AWL; katso lisätietoja yhteensopivista
salamalaitteista kohdasta ”Nikonin luova
valaistusjärjestelmä”, 0 408). Jos kyseessä oleva salamalaite on
SB-5000 tai SB-500, asetuksia voidaan säätää kamerasta (katso alla);
muissa tapauksissa asetuksia on säädettävä salamalaitteen
painikkeilla laitteen mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti. Katso
salamalaitteen mukana tulleista ohjeista lisätietoja salaman
asemoinnista ja muista aiheista.
Optisen AWL:n käyttäminen SB-5000:n tai SB-500:n
kanssa
Kiinnitä salamalaite kameran
varusteluistiin ja valitse Optinen AWL
kohtaan Salaman ohjaus > Langattoman
salaman asetukset valokuvausvalikossa.
Ryhmäsalama-asetuksia voi säätää
asetuksella Salaman ohjaus > Salaman
etäohjaus; SB-5000:n kohta Salaman etäohjaus sisältää myös
asetukset Nopea langaton ohjaus ja Etäsarja.
D SB-5000
Kun SB-5000 on kiinnitetty kameran varusteluistiin, Salaman ohjaus
-asetuksia voidaan muuttaa myös salamalaitteen painikkeilla.
Valokuvaus etäsalamalaitteilla 375
❚❚ Ryhmäsalama
Valitse tämä asetus säätääksesi kunkin ryhmän asetuksia erikseen.
1 C: Valitse Ryhmäsalama.
Valitse valokuvausvalikossa
Ryhmäsalama kohtaan Salaman
ohjaus > Salaman etäohjaus.
2 C: Valitse Ryhmäsalama-asetukset.
Korosta Ryhmäsalama-asetukset
salaman ohjausnäytössä ja paina 2.
3 C: Säädä pääsalaman asetuksia.
Valitse pääsalaman ja kunkin ryhmän
salamalaitteiden salaman ohjaustila ja
teho:
• TTL: i-TTL- salaman ohjaus
• qA: Automaattiaukko (käytettävissä
vain yhteensopivien salamalaitteiden kanssa)
• M: Valitse salaman teho käsin
• – – (pois): Laitteet eivät välähdä, eikä salaman tehoa voi säätää
376 Valokuvaus etäsalamalaitteilla
Valitse pääsalaman kanava. Jos jokin
etäsalamalaitteista on SB-500, on
valittava kanava 3, mutta muissa
tapauksissa voit valita minkä tahansa
kanavista 1–4.
4 f: Aseta etäsalamalaitteet pääsalaman kanssa samalle
kanavalle.
Aseta etäsalamalaitteet vaiheessa 3 valitulle kanavalle.
5 f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.
Valitse kullekin etäsalamalaitteelle ryhmä (A, B tai C, tai jos
pääsalamana on SB-500, A tai B). Vaikka käytettävien
etäsalamalaitteiden määrää ei ole rajoitettu, käytännössä
enimmäismäärä on kolme per ryhmä. Jos laitteita on tätä
enemmän, etäsalamalaitteiden lähettämä valo häiritsee
toimintaa.
6 C/f: Sommittele kuva.
Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja
salamalaitteiden mukana toimitetusta dokumentaatiosta. Sen
jälkeen kun olet järjestellyt laitteet, paina pääsalaman
testipainiketta kokeillaksesi salamaa ja varmistaaksesi, että
laitteet toimivat normaalisti. Salamalaitteita voi koelaukaista
myös painamalla i-painiketta salamatietojen näytössä (0 386)
ja valitsemalla kohdan c Salamatesti.
7 C/f: Ota valokuva.
Ota valokuva sen jälkeen, kun olet varmistanut, että kaikkien
salamalaitteiden salaman valmiusvalot palavat.
Valokuvaus etäsalamalaitteilla 377
❚❚ Nopea langaton ohjaus (vain SB-5000)
Valitse tämä asetus säätääksesi ryhmien A ja B salaman korjauksen
kokonaismäärää ja suhteellista tasapainoa sekä asettaaksesi samalla
käsin ryhmän C tehon.
1 C: Valitse Nopea langaton ohjaus.
Valitse Nopea langaton ohjaus
kohtaan Salaman ohjaus > Salaman
etäohjaus valokuvausvalikossa.
2 C: Valitse Nopean langatt.
ohjauksen aset.
Korosta Nopean langatt. ohjauksen
aset. salaman ohjausnäytössä ja
paina 2.
3 C: Säädä salama-asetuksia.
Valitse ryhmien A ja B välinen tasapaino.
Säädä ryhmien A ja B salaman korjausta.
378 Valokuvaus etäsalamalaitteilla
Valitse ryhmän C laitteiden salaman
ohjaustila ja salaman teho:
• M: Valitse salaman teho käsin
• – –: Ryhmän C laitteet eivät välähdä.
Valitse pääsalaman kanava. Jos jokin
etäsalamalaitteista on SB-500, on
valittava kanava 3, mutta muissa
tapauksissa voit valita minkä tahansa
kanavista 1–4.
4 f: Aseta etäsalamalaitteet pääsalaman kanssa samalle
kanavalle.
Aseta etäsalamalaitteet vaiheessa 3 valitulle kanavalle.
5 f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.
Valitse ryhmä (A, B tai C). Vaikka käytettävien etäsalamalaitteiden
määrää ei ole rajoitettu, käytännössä enimmäismäärä on kolme
per ryhmä. Jos laitteita on tätä enemmän, etäsalamalaitteiden
lähettämä valo häiritsee toimintaa.
6 C/f: Sommittele kuva.
Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja
salamalaitteiden mukana toimitetusta dokumentaatiosta. Sen
jälkeen kun olet järjestellyt laitteet, paina pääsalaman
testipainiketta kokeillaksesi salamaa ja varmistaaksesi, että
laitteet toimivat normaalisti. Salamalaitteita voi koelaukaista
myös painamalla i-painiketta salamatietojen näytössä (0 386)
ja valitsemalla kohdan c Salamatesti.
Valokuvaus etäsalamalaitteilla 379
7 C/f: Ota valokuva.
Ota valokuva sen jälkeen, kun olet varmistanut, että kaikkien
salamalaitteiden salaman valmiusvalot palavat.
❚❚ Etäsarja (vain SB-5000)
Kun tämä asetus on valittu, salamalaitteet välähtävät toistuvasti
sulkimen ollessa auki, mikä tuottaa päällekkäisvalotustehosteen.
1 C: Valitse Etäsarja.
Valitse valokuvausvalikossa Etäsarja
kohtaan Salaman ohjaus > Salaman
etäohjaus.
2 C: Valitse Etäsarjan asetukset.
Korosta Etäsarjan asetukset salaman
ohjausnäytössä ja paina 2.
380 Valokuvaus etäsalamalaitteilla
3 C: Säädä salama-asetuksia.
Valitse salaman teho (Teho), montako
kertaa salamalaitteet välähtävät
(Väläykset) ja montako kertaa
sekunnissa salamalaitteet välähtävät
(Taajuus).
Ota valitut ryhmät käyttöön tai pois
käytöstä. Ota valittu ryhmä käyttöön
valitsemalla ON (PÄÄLLÄ) ja pois
käytöstä valitsemalla – –.
Valitse pääsalaman kanava. Jos jokin
etäsalamalaitteista on SB-500, on
valittava kanava 3, mutta muissa
tapauksissa voit valita minkä tahansa
kanavista 1–4.
4 f: Aseta etäsalamalaitteet pääsalaman kanssa samalle
kanavalle.
Aseta etäsalamalaitteet vaiheessa 3 valitulle kanavalle.
Valokuvaus etäsalamalaitteilla 381
5 f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.
Valitse kullekin etäsalamalaitteelle ryhmä (A, B tai C). Vaikka
käytettävien etäsalamalaitteiden määrää ei ole rajoitettu,
käytännössä enimmäismäärä on kolme per ryhmä. Jos laitteita
on tätä enemmän, etäsalamalaitteiden lähettämä valo häiritsee
toimintaa.
6 C/f: Sommittele kuva.
Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja
salamalaitteiden mukana toimitetusta dokumentaatiosta. Sen
jälkeen kun olet järjestellyt laitteet, paina pääsalaman
testipainiketta kokeillaksesi salamaa ja varmistaaksesi, että
laitteet toimivat normaalisti. Salamalaitteita voi koelaukaista
myös painamalla i-painiketta salamatietojen näytössä (0 386)
ja valitsemalla kohdan c Salamatesti.
7 C/f: Ota valokuva.
Ota valokuva sen jälkeen, kun olet varmistanut, että kaikkien
salamalaitteiden salaman valmiusvalot palavat.
D Optinen AWL
Sijoita etäsalamalaitteiden anturi-ikkunat niin, että ne poimivat
pääsalaman valon (ole erityisen huolellinen, jos kameraa ei ole kiinnitetty
jalustalle). Varmista, ettei etäsalamalaitteista pääse suoraa valoa tai
voimakkaita heijastuksia kameran objektiiviin (TTL-tilassa) tai
etäsalamalaitteiden valokennoihin (qA-tila), koska ne voivat häiritä
valotusta. Jotta pääsalaman lähettämät pienitehoiset ajastussalamat eivät
näkyisi lyhyeltä etäisyydeltä otettavissa valokuvissa, käytä pientä ISOherkkyyttä tai pientä aukkoa (suurta aukkoarvoa). Kun olet asettanut
etäsalamalaitteet paikoilleen, ota testikuva ja tarkista tulos kameran
näytöltä.
382 Valokuvaus etäsalamalaitteilla
Optinen/radio-ohjattu AWL
Optista ja radio-ohjattua AWL:ää voidaan
käyttää yhdessä. Radio-ohjatun salaman
ohjauksen mahdollistaa kameraan yhdistetty
WR-R10, ja optisen ohjauksen mahdollistaa
langaton salamanohjain SU-800 tai kameran
varusteluistiin kiinnitetty SB-910-, SB-900-,
SB-800-, SB-700- tai SB-500-salamalaite. Ennen kuin jatkat,
muodosta langaton yhteys radio-ohjattujen salamalaitteiden ja
WR-R10:n välille (0 364). Jos SB-500 on kiinnitetty kameran
varusteluistiin, valitse Optinen/radio-ohjattu AWL
valokuvausvalikon kohtaan Salaman ohjaus > Langattoman
salaman asetukset; muiden salamalaitteiden tai SU-800:n kohdalla
tämä asetus valitaan automaattisesti.
Ainoaksi käytettävissä olevaksi asetukseksi
kohtaan Salaman etäohjaus määritetään
Ryhmäsalama. Valitse kullekin
etäsalamalaitteelle ryhmä (A–F). Aseta
optisesti ohjatut salamalaitteet ryhmiin
A–C ja radio-ohjatut laitteet ryhmiin D–F
(näytä asetukset ryhmiin D–F painamalla 1 tai 3 ryhmäsalamaasetusten näytössä).
Valokuvaus etäsalamalaitteilla 383
Salamatietojen katselu
Kamera voi näyttää kameran varusteluistiin kiinnitetyn salaman
tiedot optisen AWL:n pääsalamaksi määritetyille salamalaitteille
SB-5000 ja SB-500 sekä etäsalamalaitteille, joita ohjataan radioohjatulla AWL:llä WR-R10:n kautta. Salaman tietoja voi tarkastella
kameran näytöllä painamalla DISP-näppäintä valokuvatilassa (0 15).
Näytettävät tiedot riippuvat salaman ohjaustilasta.
Ryhmäsalama
1
2
3
4
5
6
1 Salaman valmiusilmaisin 1 ............ 364
2 Salaman etäohjaus......................... 188
FP-ilmaisin........................................ 265
3 Salaman etäohjaustila 2 ........ 187, 188
4 Ryhmäsalaman ohjaustila 3
.................................................. 368, 376
Ryhmäsalamatila ................... 368, 376
Salaman taso (teho) / salaman
korjaus..................................... 368, 376
5 Kanava 2 .................................... 187, 364
6 Yhdistämistila 4 ................................ 364
384 Valokuvaus etäsalamalaitteilla
Nopea langaton ohjaus
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Salaman valmiusilmaisin 1 ............ 364
2 Salaman etäohjaus......................... 188
FP-ilmaisin........................................ 265
3 Salaman etäohjaustila 2 ........ 187, 188
4 A : B -suhde ............................. 370, 378
5 Salaman korjaus..................... 370, 378
6 Ryhmän C salaman ohjaustila ja
salaman taso (teho) ............. 370, 378
7 Kanava 2 .................................... 187, 364
8 Yhdistämistila 4 ................................ 364
Etäsarja
1 2 3
4
5
6
7
8
1 Salaman valmiusilmaisin 1 ............ 364
2 Salaman etäohjaus......................... 188
3 Salaman taso (teho) .............. 372, 380
4 Salaman etäohjaustila 2 ........ 187, 188
5 Välähdysmäärä (väläyskerrat)
.................................................. 372, 380
Taajuus ..................................... 372, 380
6 Ryhmän tila (käytössä/ei käytössä)
.................................................. 372, 380
7 Kanava 2 .................................... 187, 364
8 Yhdistämistila 4 ................................ 364
1 Näkyy radio-ohjatussa AWL:ssä, kun kaikki salamalaitteet ovat valmiina.
2 Optinen AWL ilmaistaan kuvakkeella Y, radio-ohjattu AWL kuvakkeella Z ja yhdistetty optinen ja
radio-ohjattu AWL kuvakkeilla Y ja Z. Optinen AWL-kanava yhdistetylle optiselle ja radioohjatulle AWL:lle on käytettävissä ainoastaan silloin, kun SB-500:aa käytetään pääsalamana.
3 Kuvakkeet näkyvät kummallekin ryhmälle, kun käytetään yhdistettyä optista ja radio-ohjattua
AWL:ää.
4 Näytetään vain, kun käytetään radio-ohjattua AWL tai yhdistettyä optista ja radio-ohjattua AWL:ää.
Valokuvaus etäsalamalaitteilla 385
D Salamatiedot ja kameran asetukset
Salamatietojen näytöllä näkyvät valitut
kameran asetukset, mukaan lukien kuvaustila,
suljinaika, aukko ja ISO-herkkyys.
D Salama-asetusten muuttaminen
Salama-asetuksia voi muuttaa painamalla ipainiketta salamatietojen näytössä.
Käytettävissä olevat asetukset riippuvat
salamalaitteesta ja valituista asetuksista. Voit
myös laukaista salaman kokeeksi.
386 Valokuvaus etäsalamalaitteilla
Vianmääritys
Voit ehkä ratkaista kameran mahdolliset ongelmat noudattamalla
seuraavia ohjeita. Tarkista tämä luettelo ennen kuin otat yhteyttä
jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
Tarkista seuraavissa kohdissa luetellut yleiset ongelmat:
VAIHE
ja ratkaisut” (0 388)
1 •• “Ongelmat
“Ilmaisimet ja virheilmoitukset” (0 394)
2
Sammuta kamera ja irrota akku. Kun olet odottanut noin minuutin ajan, aseta akku
takaisin paikalleen ja kytke kamera päälle.
D Jos olet juuri lopettanut kuvaamisen, odota vähintään minuutti ennen akun
poistamista, koska kamera saattaa vielä kirjoittaa tietoja muistikortille.
VAIHE
3
Hae tietoja Nikonin verkkosivustoilta.
Saat tietoa teknisestä tuesta sekä vastauksia usein kysyttyihin
kysymyksiin vierailemalla maasi tai alueesi verkkosivuilla (0 xxii).
Voit ladata kameraasi uusimman laiteohjelmiston osoitteesta:
https://downloadcenter.nikonimglib.com
VAIHE
4 Ota yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
VAIHE
D Oletusasetusten palauttaminen
Nykyisistä asetuksista riippuen jotkin valikon kohdat ja muut ominaisuudet
eivät ole välttämättä käytettävissä. Jos haluat käyttää valikon kohtia, jotka
näkyvät harmaana tai eivät ole muuten käytettävissä, yritä palauttaa
oletusarvot käyttämällä asetusvalikon kohtaa Palauta kaikki asetukset
(0 313). Huomaa kuitenkin, että myös langattoman verkon profiilit,
tekijänoikeustiedot ja muut käyttäjän syöttämät tiedot palautetaan.
Suosittelemme tallentamaan asetukset asetusvalikon Tallenna/lataa
asetukset -toiminnolla ennen palautusta.
Vianmääritys 387
Ongelmia ja ratkaisuja
Alla on lueteltu ratkaisuja joihinkin yleisiin ongelmiin.
Akku/näyttö
Kamera on päällä, muttei reagoi: Odota, että tallennus päättyy. Jos ongelma ei
poistu, sammuta kamera. Jos kamera ei sammu, poista akku ja aseta se
takaisin paikalleen, tai jos käytät verkkolaitetta, irrota se ja kytke takaisin.
Huomaa, että vaikka tallennettavana olevat tiedot menetetään, virtalähteen
poistaminen tai irrottaminen ei vaikuta tietoihin, jotka on jo tallennettu.
Etsin tai näyttö ei kytkeydy päälle:
• Valitse näyttötilapainikkeella toinen näyttötila (huomaa, että ensin voi olla
tarpeen poistaa haluttu tila käytöstä asetusvalikon asetuksella Rajoita
näytön tilan valintaa).
• Silmätunnistimessa oleva pöly, nukka tai muut vieraat aineet voivat estää
sitä toimimasta normaalisti. Puhdista silmätunnistin puhaltimella.
Etsintä ei ole tarkennettu: Kierrä diopterin säädintä tarkentaaksesi etsimen. Jos
tämä ei ratkaise ongelmaa, valitse kertatarkennus AF-S, pistetarkennus ja
keskitarkennuspiste, rajaa keskitarkennuspisteeseen suurikontrastinen
kohde ja paina laukaisin puoleenväliin tarkentaaksesi kameran. Kun kamera
on tarkennettu, tarkenna kohde etsimessä käyttämällä diopterin säädintä.
Näytöt sammuvat varoittamatta: Valitse pidempi viive mukautettuun asetukseen
c3 (Virrankatkaisun viive).
Ohjauspaneelin näyttö ei reagoi ja on himmeä: Ohjauspaneelin reagointinopeus ja
kirkkaus vaihtelevat lämpötilan mukaan.
388 Vianmääritys
Kuvaus
Kamera käynnistyy hitaasti: Poista tiedostoja tai kansioita.
Sulkimen laukaisu on estetty:
• Muistikortti on täynnä.
• Suljin lukittu on valittu asetusvalikon kohtaan Laukaisu muistikortitta,
eikä kamerassa ole muistikorttia.
• Tila S on valittu Bulb- tai Time-aikavalotuksen ollessa valittuna suljinajaksi.
Kamera reagoi laukaisimeen hitaasti: Valitse Pois mukautettuun asetukseen d4
(Valotuksen viivetila).
Kamera ottaa vain yhden kuvan joka kerta, kun laukaisinta painetaan sarjakuvaustiloissa:
Kytke HDR pois päältä.
Valokuvat eivät ole tarkkoja: Jos haluat tarkentaa automaattitarkennuksella,
valitse AF-S, AF-C tai AF-F tarkennustilaksi. Jos kamera ei pysty tarkentamaan
automaattitarkennuksella (0 53), käytä käsitarkennusta tai tarkennuksen
lukitusta.
Äänimerkkejä ei kuulu:
• Pois on valittu asetusvalikon kohtaan Äänimerkkiasetukset >
Äänimerkki päällä/pois.
• AF-C on valittu tarkennustilaksi.
• Päällä on valittu valokuvausvalikon kohtaan Äänetön valokuvaus.
• Kamera on elokuvatilassa.
Kaikkia suljinaikoja ei voi käyttää: Salama on käytössä. Salamatäsmäysnopeuden
voi valita mukautetulla asetuksella e1 (Salamatäsmäysnopeus); kun
käytössä on yhteensopiva salamalaite, valitse 1/200 s (automaattinen FP)
saadaksesi käyttöön kaikki suljinajat.
Tarkennus ei lukitu, kun laukaisin painetaan puoleenväliin: Kun AF-C on valittu
tarkennustilaksi, tarkennus voidaan lukita painamalla sivuvalitsimen
keskustaa.
Tarkennuspistettä ei voi muuttaa: Tarkennuspiste ei ole käytettävissä
automaattisen tarkennusalueen valinnan kanssa; valitse toinen
tarkennusaluetila.
Kamera tallentaa valokuvat hitaasti: Ota pitkän valotusajan kohinan vähennys pois
käytöstä.
Vianmääritys 389
Valokuvissa ja elokuvissa ei näytä olevan samaa valotusta kuin näytössä näkyvässä
esikatselussa: Voit esikatsella valotukseen ja väriin vaikuttaviin asetuksiin
tehtäviä muutoksia valitsemalla Päällä mukautettuun asetukseen d8 (Käytä
aset. reaaliaikanäkymässä). Huomaa, että muutokset asetuksiin Näytön
kirkkaus ja Etsimen kirkkaus eivät vaikuta kameralla tallennettuihin kuviin.
Elokuvatilassa näkyy välkyntää tai juovia: Valitse elokuvausvalikossa kohta
Välkynnänvähennys ja valitse asetus, joka vastaa paikallisen
verkkovirtalähteen taajuutta.
Objektiivin läpi näkyvässä näkymässä näkyy kirkkaita alueita tai kaistaleita: Välkkyvää
kylttiä, salamaa tai muuta lyhytkestoista valonlähdettä käytetään kuvan
rajauksen aikana.
Valokuvissa näkyy tahroja: Puhdista objektiivin etu- ja takaelementit. Jos
ongelma ei poistu, puhdista kuvakenno.
Kuvaus päättyy odottamatta tai ei ala: Kuvaus saattaa päättyä automaattisesti
kameran sisäisten piirien suojaamiseksi vahingoittumiselta, jos ympäristön
lämpötila on korkea tai jos kameraa on käytetty pitkiä aikoja sarjakuvaukseen,
elokuvan tallennukseen tai vastaavaan. Jos et pysty kuvaamaan, koska
kamera on ylikuumentunut, odota sisäisten virtapiirien jäähtyvän ja yritä
sitten uudelleen. Huomaa, että kamera saattaa tuntua lämpimältä, mutta
tämä ei ole merkki viasta.
Kuvallisia häiriötekijöitä ilmestyy näyttöön kuvauksen aikana: ”Kohinaa” (satunnaisia
kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja) ja odottamattomia värejä voi näkyä, jos
lähennät näkymää objektiivin läpi. Satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai
kirkkaita pisteitä voi syntyä myös, jos kameran sisäisten piirien lämpötila
nousee kuvauksen aikana; sammuta kamera, kun sitä ei käytetä. Kun
käytetään suuria ISO-herkkyyksiä, kohina voi näkyä herkemmin pitkillä
valotusajoilla tai kuvissa, jotka on tallennettu, kun kameran lämpötila on
kohonnut. Huomaa, että kohinan hajonta näytöllä saattaa poiketa lopullisen
kuvan vastaavasta. Voit vähentää kohinaa säätämällä esimerkiksi ISOherkkyyden, suljinajan tai Aktiivisen D-Lightingin asetusta.
390 Vianmääritys
Valkotasapainoa ei voida mitata: Kohde on liian tumma tai liian kirkas.
Kuvaa ei voi valita valkotasapainon esiasetuksen lähteeksi: Kyseiset kuvat on luotu eri
kameramallilla.
Valkotasapainon haarukointia ei voi käyttää:
• Kuvanlaaduksi on valittu NEF (RAW)- tai NEF+JPEG-asetus.
• Päällekkäisvalotus tai HDR (laaja dynaam. alue) -valokuvaus on käytössä.
Picture Control -säätimien vaikutukset vaihtelevat kuvasta toiseen: Automaattinen on
valittuna kohdassa Aseta Picture Control, asetukseen Automaattinen
perustuva Picture Control on valittu tai A (automaattinen) on valittu kohtaan
Pikaterävöittäminen tai kontrastiin tai värikylläisyyteen. Valitse jokin muu
asetus saadaksesi yhdenmukaisia tuloksia kuvasarjoissa.
Mittausta ei voi vaihtaa: Valotuksen lukitus on käytössä.
Valotuksen korjausta ei voi käyttää: Valitse tilaksi P, S tai A.
Pitkillä valotusajoilla syntyy kohinaa (värikkäitä laikkuja tai muita häiriötekijöitä): Ota
pitkän valotusajan kohinan vähennys käyttöön.
Tarkennusapuvalo ei syty:
• Valitse Päällä mukautettuun asetukseen a12 (Yhdysrak.
tarkennusapuvalo).
• Ilmaisin ei pala elokuvatilassa tai kun AF-C tai MF on valittu tarkennustilaksi.
Elokuviin ei tallennu ääntä: Mikrofoni pois on valittu elokuvausvalikon kohtaan
Mikrofonin herkkyys.
Toisto
Kamera ei toista NEF (RAW) -kuvia: Kuvat on otettu NEF+JPEG -kuvanlaaduilla.
Kamera ei näytä muilla kameroilla otettuja kuvia: Muunmerkkisillä kameroilla otetut
kuvat eivät välttämättä näy oikein.
Jotkin valokuvat eivät näy toiston aikana: Valitse Kaikki kohtaan Toistokansio.
Pystysuuntaiset (muotokuvasuunta) valokuvat näkyvät vaakasuuntaisina
(maisemasuunta):
• Valitse Päällä toistovalikon kohtaan Käännä pysty.
• Valokuvat näytetään kuvan tarkastelussa.
• Kamera osoitti ylöspäin tai alaspäin valokuvaa otettaessa.
Vianmääritys 391
Kuvia ei voi poistaa: Kuvat on suojattu. Poista suojaus.
Kuvia ei voi muokata: Kuvaa ei voi muokata tällä kameralla.
Kamerassa näkyy ilmoitus, jonka mukaan kansiossa ei ole kuvia: Valitse Kaikki kohtaan
Toistokansio.
Kuvia ei voi tulostaa: NEF (RAW)- ja TIFF-valokuvia ei voi tulostaa suoran
USB-liitännän kautta. Siirrä valokuvat tietokoneelle ja tulosta ne käyttäen
Capture NX-D:tä. NEF (RAW) -valokuvat voi tallentaa JPEG-muodossa
käyttämällä muokkausvalikon NEF (RAW) -käsittely -toimintoa.
Kuvat eivät näy HDMI-laitteissa: Varmista, että HDMI-kaapeli (saatavilla erikseen)
on liitetty.
Lähtö HDMI-laitteisiin ei toimi odotetusti:
• Tarkista, että HDMI-kaapeli on kytketty oikein.
• Valitse Pois kohtaan HDMI > Lisäasetukset > Ulkoisen tallennuksen
hallinta asetusvalikossa.
• Tarkista uudelleen, kun olet valinnut asetusvalikossa Palauta kaikki
asetukset.
Capture NX-D:n pölynpoistotoiminto ei vaikuta halutulla tavalla: Kuvakennon
puhdistus siirtää kuvakennossa olevaa pölyä. Ennen kuvakennon puhdistusta
tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei voi käyttää valokuvissa, jotka
otetaan kuvakennon puhdistuksen jälkeen; vastaavasti kuvakennon
puhdistuksen jälkeen tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei voi käyttää
valokuvissa, jotka on otettu ennen kuvakennon puhdistusta.
NEF (RAW) -kuvat näkyvät eri tavalla tietokoneella kuin kamerassa: Muiden valmistajien
ohjelmistot eivät näytä Picture Control -säätimien, Aktiivisen D-Lightingin,
vinjetoinnin korjauksen ja muun vastaavien vaikutuksia. Käytä
Capture NX-D:tä tai ViewNX-i:tä.
Kuvia ei voi siirtää tietokoneelle: Tietokoneen käyttöjärjestelmä ei ole
yhteensopiva kameran tai kuvansiirto-ohjelmiston kanssa. Käytä kortinlukijaa
tai korttipaikkaa kopioidaksesi kuvia tietokoneelle.
392 Vianmääritys
Bluetooth ja Wi-Fi (langattomat verkot)
Älylaitteet eivät näytä kameran SSID:tä (verkon nimi):
• Varmista, että Ei käytössä on valittu kameran asetusvalikon kohtaan
Lentokonetila.
• Varmista, että Käytössä on valittu kameran asetusvalikon kohtaan
Muodosta yhteys älylaitteeseen > Parinmuodostus (Bluetooth) >
Bluetooth-yhteys.
• Yritä kytkeä älylaitteen Wi-Fi pois päältä ja takaisin päälle.
Kamera ei voi muodostaa yhteyttä langattomiin tulostimiin ja muihin langattomiin
laitteisiin: Tällä kameralla voi muodostaa yhteyden vain tietokoneisiin ja
älylaitteisiin.
Muut
Tallennuspäivämäärä on väärä: Kameran kello ei ole yhtä tarkka kuin useimmat
rannekellot ja kellot. Tarkista kello säännöllisesti tarkemmista kelloista ja
aseta se uudelleen tarvittaessa.
Joitain valikon kohtia ei voi valita: Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä tietyillä
asetusyhdistelmillä tai kun kamerassa ei ole muistikorttia.
Vianmääritys 393
Ilmaisimet ja virheilmoitukset
Tässä osassa luetellaan ohjauspaneelissa ja kameran näytöllä
näkyvät ilmaisimet ja virheilmoitukset.
Merkkivalot
Seuraavat ilmaisimet näkyvät ohjauspaneelissa ja/tai kameran
näytössä:
Ilmaisin
Kameran Ohjausnäyttö paneeli
H
Ongelma
Akun varaus on vähissä.
Akku on tyhjä.
H
(vilkkuu)
F––
Bulb
(vilkkuu)
Time
(vilkkuu)
Busy
(vilkkuu)
394 Vianmääritys
Akkutiedot eivät ole
käytettävissä.
Akkua ei tueta.
Akun lämpötila on
korkea.
Ratkaisu
Varaudu ottamaan käyttöön
täyteen ladattu vara-akku.
Lataa tai vaihda akku.
Akkua ei voi käyttää. Ota
yhteyttä valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
Vaihda Nikon-akkuun.
Poista akku ja anna sen jäähtyä.
Varmista, että objektiivi on
kiinnitetty oikein ja että
sisäänvedettävät objektiivit on
laajennettu. Tämä ilmaisin näkyy
Objektiivi ei ole kunnolla
myös silloin, kun ei-CPUkiinni.
objektiivi on kiinnitetty
bajonettisovittimella, mutta
tässä tapauksessa mitään toimia
ei tarvitse tehdä.
Bulb (aikavalotus) on valittu
tilassa S.
Muuta suljinaikaa tai valitse
Time (aikavalotus) on valittu M-tila.
tilassa S.
Käsittely on käynnissä.
Odota, että käsittely päättyy.
Ilmaisin
Kameran Ohjausnäyttö paneeli
Ongelma
Ratkaisu
Salama on välähtänyt
Tarkista valokuva näytöltä; jos se
c
— täydellä teholla; valokuva on alivalottunut, säädä asetuksia
(vilkkuu)
saattaa olla alivalottunut. ja yritä uudelleen.
• Vähennä ISO-herkkyyttä.
• Käytä lisävarusteena saatavaa
Kohde on liian kirkas;
harmaasuodinta. Tilassa:
valokuvasta tulee
S lyhennä suljinaikaa
ylivalottunut.
A valitse pienempi aukko
(Valotusilmaisimet
(suurempi aukkoarvo)
ja suljinajan tai
aukon näyttö
• Lisää ISO-herkkyyttä.
vilkkuvat)
• Käytä lisävarusteena saatavaa
Kohde on liian tumma;
salamaa. Tilassa:
valokuvasta tulee
S pidennä suljinaikaa
alivalottunut.
A valitse suurempi aukko
(pienempi aukkoarvo)
Muisti ei riitä enempien • Pienennä laatua tai kokoa.
• Poista kuvia sen jälkeen kun
kuvien tallentamiseen
olet kopioinut tärkeät kuvat
nykyisillä asetuksilla, tai
Full
tietokoneelle tai muuhun
kamerassa ei ole
(vilkkuu)
laitteeseen.
enempää vapaita
tiedosto- tai
• Aseta kameraan uusi
kansionumeroita.
muistikortti.
Laukaise suljin. Jos virhe ei häviä
tai toistuu usein, ota yhteyttä
Err
Kameran toimintahäiriö.
valtuutettuun Nikon(vilkkuu)
huoltoedustajaan.
Vianmääritys 395
Virheilmoitukset
Kameran näytön virheilmoituksien mukana näytetään joskus
ilmaisimia ohjauspaneelissa.
Viesti
Ei muistikorttia.
Ohjauspaneeli
[–E–]
Tätä muistikorttia
ei voi käyttää.
Card, Err
Aseta toinen
(vilkkuu)
kortti.
Tätä korttia ei ole
For
alustettu. Alusta
(vilkkuu)
kortti.
Reaaliaikanäkymää
ei voi käynnistää.
—
Odota.
Kansiossa ei ole
kuvia.
396 Vianmääritys
—
Ongelma
Ratkaisu
Sammuta kamera ja
Kamera ei tunnista
varmista, että kortti on
muistikorttia.
asetettu oikein.
• Käytä Nikonin hyväksymää
korttia.
• Jos ongelma jatkuu sen
jälkeen kun kortti on
Virhe tapahtui, kun
toistuvasti irrotettu ja
muistikorttia yritettiin asetettu uudelleen sisään,
käyttää.
kortti voi olla vaurioitunut.
Ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai
valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
Poista tiedostoja tai aseta
kameraan uusi muistikortti
Uutta kansiota ei
sen jälkeen kun olet
kopioinut tärkeät kuvat
voida luoda.
tietokoneelle tai muuhun
laitteeseen.
Muistikorttia ei ole
Alusta muistikortti tai aseta
alustettu kamerassa
kameraan uusi muistikortti.
käyttöä varten.
Anna sisäisten virtapiirien
Kameran sisäinen
jäähtyä, ennen kuin jatkat
lämpötila on korkea.
kuvausta.
Muistikortilla ei ole
Aseta muistikortti, joka
katseltavissa olevia
sisältää katseltavissa olevia
kuvia.
kuvia.
Muistikortilla tai
Käytä toistovalikon kohtaa
toistoon valitussa
Toistokansio valitaksesi
kansiossa (tai
kansion, jossa on
kansioissa) ei ole
katseltavissa olevia
katseltavissa olevia kuvia.
kuvia.
Viesti
Ohjauspaneeli
Ongelma
Tiedostoa on
muokattu
tietokoneella, tai se ei
noudata DCFstandardeja tai
tiedosto on
vioittunut.
Valittua kuvaa ei voi
muokata.
Tätä tiedostoa ei
voi näyttää.
—
Tätä tiedostoa ei
voi valita.
—
Tätä elokuvaa ei
voi muokata.
—
Valittua elokuvaa ei
voi muokata.
Tarkista tulostin.
—
Tulostinvirhe.
Tarkista paperi.
—
Paperitukos.
—
Paperi lopussa.
—
Tulostimessa ei ole
paperia.
Tarkista musteen
syöttö.
—
Mustevirhe.
Muste lopussa.
—
Tulostimessa ei ole
mustetta.
Tulostimessa oleva
paperi ei ole valitun
kokoista.
Tulostimessa on
paperitukos.
Ratkaisu
Tiedostoa ei voi katsella
kameralla.
Muilla laitteilla luotuja kuvia
ei voi muokata.
• Muilla laitteilla luotuja
elokuvia ei voi muokata.
• Elokuvien täytyy olla
vähintään kahden
sekunnin pituisia.
Tarkista tulostin. Jatka
valitsemalla Jatka (jos
valittavissa) *.
Aseta tulostimeen
oikeankokoista paperia ja
valitse Jatka *.
Poista tukos ja valitse Jatka *.
Aseta tulostimeen valitun
kokoista paperia ja valitse
Jatka *.
Tarkista muste. Jatka
valitsemalla Jatka *.
Vaihda muste ja valitse
Jatka *.
* Katso lisätietoja tulostimen käyttöoppaasta.
Vianmääritys 397
Tekniset huomautukset
Tässä osassa kerrotaan kameran näytöstä, yhteensopivista
lisävarusteista, kameran puhdistamisesta ja säilytyksestä sekä
laitteen tekniset tiedot.
Kameran näyttö ja ohjauspaneeli
Katso tästä osasta tietoja kameran näytön (näyttö ja etsin) ja
ohjauspaneelin ilmaisimista. Tilanteen havainnollistamiseksi näytöt
esitetään kaikki ilmaisimet valaistuina.
Näyttö: valokuvatila
Seuraavat ilmaisimet näkyvät näytössä valokuvatilan aikana.
2 4 6 8 10
15
1 3 5 7 9 11 12 13 14 16
17
18
19
20
21
47
46
45
44
43
42
41
40
39
22
23
38 37 35 33 31 29 27 26 25 24
36 34 32 30 28
1 Kuvaustila ............................................70
2 Joustavan ohjelman ilmaisin ..........71
6 Salamatila................................ 107, 354
7 Tarkennuksen ilmaisin .....................61
3 Käyttäjäasetustila ..............................75
4 Tarkennusalueen merkit ..................54
8 Kuvanottotapa ..........................84, 111
9 Tarkennuspiste............................ 43, 54
5 Ajastetun kuvauksen ilmaisin...... 212 10 Tarkennustila ....................52, 189, 243
“Kelloa ei asetettu” -ilmaisin ..........40
398 Tekniset huomautukset
11 Tarkennusaluetila ........... 54, 189, 243 25 “k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1 000 kuvaan) ...................................34
12 Aktiivinen D-Lighting..... 110, 182, 241
13 Picture Control................. 94, 177, 241 26 Jäljellä olevien kuvien
määrä.........................................34, 463
14 Valkotasapaino..........63, 98, 170, 240
15 Kuvanlaatu............................... 104, 166 27 ISO-herkkyys .......................................80
16 Kuva-ala........................... 119, 165, 239 28 ISO-herkkyyden ilmaisin ..................80
17 Kuvakoko ................................. 106, 166
18 Wi-Fi-yhteyden ilmaisin ................ 109
29
19 i-kuvake .....................................13, 21
30
20 Valotuksen ja salaman haarukoinnin
31
21
22
23
24
ilmaisin ............................................ 191
Valkotasapainon haarukoinnin
ilmaisin ............................................ 195
ADL-haarukoinnin ilmaisin........... 198
HDR-ilmaisin .................................... 207
Päällekkäisvalotuksen ilmaisin .... 200
Nykyisen kuvan sijainti
haarukointisarjassa....................... 190
ADL-haarukoinnin määrä.............. 190
HDR-valotusero ............................... 207
Valotusten määrä
(päällekkäisvalotus)...................... 200
Valotusilmaisin .................................. 74
Valotuksen korjauksen näyttö ....... 82
Haarukoinnin edistymisen ilmaisin:
Valotuksen ja salaman
haarukointi............................. 191
Valkotasapainon
haarukointi............................. 195
ADL-haarukointi ....................... 198
Bluetooth-yhteyden ilmaisin ....... 308
Lentokonetila................................... 308
Salaman valmiusilmaisin .............. 412
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin ...............................................81
Valotuksen korjauksen ilmaisin .....82
Salaman korjauksen ilmaisin ....... 356
Kohteen seuranta ..............................58
Aukko....................................................72
Aukon lukituksen kuvake ............. 281
Suljinaika.......................................71, 73
Salamatäsmäyksen ilmaisin ......... 265
Suljinajan lukituksen kuvake ....... 281
Salamavalon lukituksen
ilmaisin ................................... 357, 411
Mittaus ............................ 108, 185, 243
Valotuksen lukitus ......................89, 90
Akun ilmaisin ......................................34
Välkynnäntunnistus ....................... 185
Suljintyyppi ...................................... 262
Äänetön valokuvaus ................67, 237
Valotuksen viivetila ........................ 261
Tärinänvaimennuksen
ilmaisin ................................... 112, 189
Kosketuskuvaus ..........................10, 59
Reaaliaikanäkymän esikatselun
ilmaisin ............................................ 264
Lämpötilan varoitus....................... 400
Tekniset huomautukset 399
D Lämpötilan varoitus
Jos kameran lämpötila nousee, näyttöön ilmestyy lämpötilan varoitus ja
ajastin (ajastin muuttuu punaiseksi, kun kolmenkymmenen sekunnin rajaarvo saavutetaan). Joissakin tapauksissa ajastin voi tulla näkyviin heti sen
jälkeen, kun kamera on käynnistetty. Kun ajastin saavuttaa nollan,
kuvausnäyttö sammuu automaattisesti kameran sisäisten piirien
suojaamiseksi.
400 Tekniset huomautukset
❚❚ Tietonäyttö
12 3 4 5 6
7 8
19
18
17
16
15
14
9
10
11
12
13
1 Kuvaustila ........................................... 70 12 Valotusilmaisin...................................74
Valotuksen korjauksen näyttö........82
2 Joustavan ohjelman ilmaisin ......... 71
3 Käyttäjäasetustila.............................. 75
4 Suljinajan lukituksen kuvake ....... 281
5 Salamatäsmäyksen ilmaisin ......... 265
6 Suljinaika.......................................71, 73
7 Aukon lukituksen kuvake.............. 281
8 Aukko................................................... 72 13
9 Valotuksen ja salaman haarukoinnin
14
ilmaisin ............................................ 191
Valkotasapainon haarukoinnin
ilmaisin ............................................ 195
ADL-haarukoinnin ilmaisin........... 198
HDR-ilmaisin .................................... 207
Päällekkäisvalotuksen ilmaisin .... 200
10 “k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1 000 kuvaan)................................... 34
11 Jäljellä olevien kuvien
määrä ........................................ 34, 463
15
16
17
18
19
Haarukoinnin edistymisen ilmaisin:
Valotuksen ja salaman
haarukointi............................. 191
Valkotasapainon
haarukointi............................. 195
ADL-haarukointi ....................... 198
i-kuvake .....................................13, 21
ISO-herkkyys .......................................80
ISO-herkkyyden ilmaisin ..................80
Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin ...............................................81
Salamavalon lukituksen
ilmaisin ................................... 357, 411
Valotuksen lukitus ......................89, 90
Salaman korjauksen ilmaisin ....... 356
Valotuksen korjauksen ilmaisin .....82
Valotuksen korjausarvo....................82
Tekniset huomautukset 401
20 21 22 23 24 25 26
27 28
41
40
39
38
37
36
35
29
30
31
32
33
34
20 Bluetooth-yhteyden ilmaisin ....... 308 29 Sisäinen Wi-Fi ......................... 109, 341
Lentokonetila................................... 308 30 Kuvanottotapa ..........................84, 111
21 Wi-Fi-yhteyden ilmaisin ................ 109 31 Tarkennusaluetila............54, 189, 243
22 Pitkän valotusajan kohinan
23
24
25
26
27
28
vähennyksen ilmaisin .................. 183
Suljintyyppi ...................................... 262
Äänetön valokuvaus ................67, 237
Valotuksen viivetila ........................ 261
Ajastetun kuvauksen ilmaisin...... 212
“Kelloa ei asetettu” -ilmaisin...........40
Salaman ohjaustila ......................... 186
Äänimerkki-ilmaisin ....................... 305
Akun ilmaisin ......................................34
402 Tekniset huomautukset
32 Tarkennustila ....................52, 189, 243
33 Tärinänvaimennus ................ 112, 189
34 Aktiivinen D-Lighting .... 110, 182, 241
35 Mittaus ............................ 108, 185, 243
36 Kuvakoko ................................. 106, 166
37 Valkotasapaino.......... 63, 98, 170, 240
38 Picture Control .................94, 177, 241
39 Kuvanlaatu .............................. 104, 166
40 Salamatila................................ 107, 354
41 Lämpötilan varoitus....................... 400
Näyttö: elokuvatila
Seuraavat ilmaisimet näkyvät näytössä elokuvatilan aikana.
1
2
3
4
5
6
13
12
11
10
7
8
9
1 Tallennuksen ilmaisin ...................... 45
2
3
4
5
6
“Ei elokuvaa” -ilmaisin ..................... 46
Ulkoisen tallennuksen hallinta .... 346
Kuvakoko ja -taajuus/
Kuvanlaatu............................. 116, 239
Jäljellä oleva aika .............................. 45
Aikakoodi .......................................... 246
Tiedostonimi .................................... 239
7 Tuulikohinan vähennys................. 245
8 Kuulokkeiden äänenvoim............. 245
9 Kuvanottotapa (valokuvaus)...........84
10 Äänitaso ............................................ 118
11 Mikrofonin herkkyys ............. 118, 244
12 Taajuusvaste .................................... 245
13 Elektronisen VR:n ilmaisin ... 120, 243
Tekniset huomautukset 403
Etsin: valokuvatila
Seuraavat ilmaisimet näkyvät etsimessä valokuvatilan aikana.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
45
44
43
14
15
42
41
40
39
38
37
16
17
18
19
20
21
22
36 35 33 31 29 28 27 26 24 23
34 32 30
25
1 Akun ilmaisin ......................................34 12 Kuvakoko ................................. 106, 166
2 Reaaliaikanäkymän esikatselun
13 Kuva-ala .......................... 119, 165, 239
ilmaisin ............................................ 264 14 Bluetooth-yhteyden ilmaisin....... 308
3 Tärinänvaimennuksen
Lentokonetila .................................. 308
ilmaisin ................................... 112, 189 15 Wi-Fi-yhteyden ilmaisin................ 109
4 Salamatila ................................ 107, 354 16 Tarkennuspiste............................ 43, 54
5 Kuvanottotapa ..........................84, 111 17 Valotuksen ja salaman haarukoinnin
6 Tarkennustila ....................52, 189, 243
ilmaisin ............................................ 191
7 Tarkennusaluetila ............54, 189, 243
8 Aktiivisen D-Lightingin
ilmaisin .......................... 110, 182, 241
9 Picture Control
-ilmaisin............................94, 177, 241
10 Valkotasapaino..........63, 98, 170, 240
11 Kuvanlaatu .............................. 104, 166
404 Tekniset huomautukset
Valkotasapainon haarukoinnin
ilmaisin ............................................ 195
ADL-haarukoinnin ilmaisin .......... 198
HDR-ilmaisin .................................... 207
Päällekkäisvalotuksen ilmaisin.... 200
18 Nykyisen kuvan sijainti
19
20
21
22
23
24
25
26
27
haarukointisarjassa....................... 190
ADL-haarukoinnin määrä.............. 190
HDR-valotusero ............................... 207
Valotusten määrä
(päällekkäisvalotus)...................... 200
Kohteen seuranta ............................. 58
Salaman korjauksen ilmaisin ....... 356
“k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1 000 kuvaan)................................... 34
Salaman valmiusilmaisin .............. 412
Jäljellä olevien kuvien
määrä ........................................ 34, 463
ISO-herkkyys ...................................... 80
ISO-herkkyyden ilmaisin ................. 80
Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin .............................................. 81
Valotuksen korjauksen ilmaisin..... 82
Valotusilmaisin .................................. 74
Valotuksen korjauksen näyttö ....... 82
Haarukoinnin edistymisen ilmaisin:
Valotuksen ja salaman
haarukointi............................. 191
Valkotasapainon
haarukointi............................. 195
ADL-haarukointi ....................... 198
28 Aukko....................................................72
29 Aukon lukituksen kuvake ............. 281
30 Suljinaika.......................................71, 73
31 Salamatäsmäyksen ilmaisin ......... 265
32 Salamavalon lukituksen
ilmaisin .................................. 357, 411
33 Valotuksen lukitus ......................89, 90
34 Käyttäjäasetustila ..............................75
35 Mittaus ............................ 108, 185, 243
36 Tarkennuksen ilmaisin......................61
37 Valotuksen viivetila ........................ 261
38 Suljintyyppi ...................................... 262
Äänetön valokuvaus ................67, 237
39 Kuvaustila ............................................70
40 Joustavan ohjelman ilmaisin ..........71
41 Välkynnäntunnistus ....................... 185
42 Suljinajan lukituksen kuvake ....... 281
43 Ajastetun kuvauksen ilmaisin...... 212
“Kelloa ei asetettu” -ilmaisin...........40
44 Tarkennusalueen merkit..................54
45 Lämpötilan varoitus....................... 400
Tekniset huomautukset 405
Etsin: elokuvatila
Seuraavat ilmaisimet näkyvät etsimessä elokuvatilan aikana.
1
2
3
4
13
12
11
10
9
8
5
6
7
1 Kuvakoko ja -taajuus/
Kuvanlaatu............................. 116, 239
7 Kuvanottotapa (valokuvaus) ..........84
8 Äänitaso ............................................ 118
2 Tiedostonimi.................................... 165 9 Mikrofonin herkkyys ............. 118, 244
3 Ulkoisen tallennuksen hallinta.... 346 10 Taajuusvaste .................................... 245
4 Tallennuksen ilmaisin .......................45 11 Tuulikohinan vähennys................. 245
“Ei elokuvaa” -ilmaisin ......................46 12 Kuulokkeiden äänenvoim. ........... 245
5 Aikakoodi.......................................... 246 13 Elektronisen VR:n ilmaisin ... 120, 243
6 Jäljellä oleva aika ...............................45
406 Tekniset huomautukset
Ohjauspaneeli
1
2
3 4
5
12
11
6
10
7
9
1 Suljinajan lukituksen kuvake ....... 281
2 Suljinaika.......................................71, 73
8
8 Jäljellä olevien kuvien
määrä.........................................34, 463
9 Kuvanottotapa ...................................84
Valotuksen korjausarvo....................82 10 ISO-herkkyys .......................................80
4 Aukon lukituksen kuvake.............. 281 11 Salaman korjauksen ilmaisin ....... 356
3 Valotuksen korjauksen ilmaisin......82
”Ei salamaa” -kuvake...................... 107
5 Aukko....................................................72
6 Akun ilmaisin ......................................34 12 Salamatäsmäyksen ilmaisin......... 265
7 “k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1 000 kuvaan)....................................34
Tekniset huomautukset 407
Nikonin luova valaistusjärjestelmä
Nikonin kehittynyt luova valaistusjärjestelmä (CLS) parantaa
kameran ja siihen soveltuvien salamalaitteiden välistä tiedonsiirtoa
parantaen salamavalokuvauksen laatua.
CLS-yhteensopivat salamalaitteet
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä CLS-yhteensopivien
salamalaitteiden kanssa:
SB-700
SB-600
SB-500
SB-400
SB-300
SB-R200
SB-910
SB-900
SB-800
✔
✔
✔
✔
✔ — — ✔
✔
✔2
✔2
✔ ✔2 ✔ — — ✔
✔
✔
—
✔3
— — — — — — —
— — — — — — —
SU-800
SB-5000
Tasapainotettu i-TTLtäytesalama 1
Vakio-i TTLtäytesalama
qA Automaattinen aukko
A Ei-TTL-automatiikka
Etäisyyden esivalinta,
GN
käsisäätö
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
i-TTL
Yksi salama
408 Tekniset huomautukset
✔3
✔
✔
✔ — — — — — —
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔4 — — ✔4 ✔4
— — — — — — —
SB-R200
✔ — — ✔5 — — —
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
—
—
—
✔
—
—
✔4
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔ — ✔ — —
✔6
✔6
— — — — — — —
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔7
—
— — — — — — —
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔ 10
✔ — ✔ — — — ✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
SB-300
—
SB-400
✔
SU-800
✔ — ✔4 ✔ — — —
✔ — ✔4 — — — —
SB-500
✔
✔
SB-600
SB-910
SB-900
SB-800
✔
✔
SB-700
SB-5000
Etälaite
Päälaite
Optinen kehittynyt langaton valaistus
Salaman etäohjaus
i-TTL i-TTL
Nopea langaton
[A:B]
salaman ohjaus
qA Automaattinen aukko
A Ei-TTL-automatiikka
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
i-TTL i-TTL
Nopea langaton
[A:B]
salaman ohjaus
Automaattinen aukko /
qA/A
Ei-TTL-automatiikka
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
Radio-ohjattu kehittynyt langaton
valaistus
Väritietojen välitys (salama)
Väritietojen välitys (LED-valo)
Automaattinen nopea FP-täsmäys 8
Salamavalon lukitus 9
Punasilmäisyyden vähennys
Kameran muotoiluvalo
Yhtenäistetty salaman ohjaus
Salamalaitteen laiteohjelman päivitys
kameralla
—
—
—
—
—
✔ — ✔ — —
✔ — — — —
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
✔
—
—
—
✔
✔
—
✔
—
✔
—
—
✔
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
—
✔
Tekniset huomautukset 409
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ei käytettävissä pistemittauksen kanssa.
Voidaan valita myös salamalaitteella.
qA/A-tilan valinta tehdään salamalaitteella käyttämällä mukautettuja asetuksia.
Voidaan valita ainoastaan kameran Salaman ohjaus -asetuksella.
Käytettävissä vain lähikuvauksessa.
Tilan qA tai A valinta riippuu pääsalamalla valitusta asetuksesta.
Tukee samoja toimintoja kuin optista AWL:ää tukevat etäsalamalaitteet.
Käytettävissä vain salaman ohjaustiloissa i-TTL, qA, A, GN ja M.
Käytettävissä vain i-TTL- salaman ohjaustilassa tai kun salama on asetettu lähettämään
esisalamapeilausta salaman ohjaustilassa qA tai A.
10 SB-910:n ja SB-900:n laiteohjelmat voi päivittää kameralla.
Langaton salamanohjain SU-800
CLS-yhteensopivaan kameraan kiinnitettyä SU-800-ohjainta voi käyttää
enintään kolmessa ryhmässä olevien salamalaitteiden SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ja SB-R200 ohjaamiseen. SU-800:ssa
itsessään ei ole salamaa.
A Muotoiluvalo
Kun painat painiketta, johon Katsele on määritetty mukautetulla
asetuksella f2 (Mukaut. ohjauksen määritys), CLS-yhteensopivat
salamalaitteet lähettävät muotoilusalaman. Tätä ominaisuutta voi käyttää
kehittyneen langattoman valaistuksen kanssa valon kokonaisvaikutuksen
esikatselemiseen, kun käytetään useita salamalaitteita; vaikutuksen näkee
parhaiten katsomalla kohdetta suoraan kameran näytön katsomisen sijaan.
Muotoiluvalon voi poistaa käytöstä mukautetulla asetuksella e5
(Muotoilusalama).
A Strobovalo studiossa
Voit säätää objektiivin läpi näkyvän näkymän väriä ja kirkkautta, jotta kuvat
olisi helpompi rajata, valitsemalla asetuksen Pois mukautettuun
asetukseen d8 (Käytä aset. reaaliaikanäkymässä).
410 Tekniset huomautukset
D Salaman korjaus
Salaman ohjaustiloissa i-TTL ja automaattinen aukko (qA) lisävarusteena
saatavalla salamalaitteella tai kameran asetuksella Salaman ohjaus valittu
salaman korjaus lisätään valokuvausvalikon asetuksella Salaman korjaus
valittuun salaman korjaukseen.
D Muut salamalaitteet
Seuraavia salamalaitteita voi käyttää ei-TTL-automatiikka- ja käsisäätötiloissa.
Salamalaite
Salamatila
A Ei-TTL-automatiikka
M Käsisäätö
G Sarjasalama
REAR Jälkiverhon täsmäys 2
SB-80DX, SB-28DX,
SB-28, SB-26,
SB-25, SB-24
✔
✔
✔
✔
SB-50DX, SB-23,
SB-29, SB-21B,
SB-29S
—
✔
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22,
SB-20, SB-16B,
SB-15
✔
✔
—
✔
1 Salamatilaksi asetetaan automaattisesti TTL, eikä laukaisinta voi käyttää. Aseta salamalaitteen
tilaksi A (ei-TTL-automaattisalama).
2 Käytettävissä, kun salamatila valitaan kameralla.
D Salamavalon lukituksen käyttäminen lisävarusteena saatavien salamalaitteiden kanssa.
Salamavalon lukitus on käytettävissä lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden kanssa salaman ohjaustiloissa TTL ja (kun sitä tuetaan)
näytön esisalama qA ja näytön esisalama A (katso lisätietoja salamalaitteen
mukana toimitetusta käyttöoppaasta). Huomaa, että kun kehittynyttä
langatonta valaistusta käytetään etäsalamalaitteiden ohjaamiseen,
pääsalaman tai vähintään yhden etäryhmän salaman ohjaustilaksi on
asetettava TTL, qA tai A. Salamavalon lukitukseen mitattava alue on
seuraava:
Salamalaite
Erillinen salamalaite
Muiden salamalaitteiden kanssa
käytettävä (kehittynyt langaton
valaistus)
Salamatila
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A
Mitattu alue
6 mm:n ympyrä rajauksen keskellä
Salaman valotusmittarin mittaama alue
Koko kuva
Salaman valotusmittarin mittaama alue
Tekniset huomautukset 411
D Lisävarusteena saatavia salamalaitteita koskevia huomautuksia
Katso lisätietoja salamalaitteen käyttöoppaasta. Jos laite tukee
CLS-järjestelmää, katso lisätietoja CLS-yhteensopivia
digitaalijärjestelmäkameroita käsittelevästä osasta. Huomaa, että tämä
kamera ei sisälly luokkaan ”digitaalijärjestelmäkamera” SB-80DX-,
SB-28DX- ja SB-50DX-laitteiden käyttöoppaissa.
i-TTL-salamaohjausta voi käyttää ISO-herkkyyksillä 64–12800 (Z 7) tai
100–12800 (Z 6). Arvoa 12800 suuremmilla asetuksilla haluttua
lopputulosta ei välttämättä saavuteta kaikilla etäisyyksillä tai aukon
asetuksilla. Jos salaman valmiusilmaisin (c) vilkkuu noin kolmen sekunnin
ajan valokuvan ottamisen jälkeen i-TTL- tai ei-TTL-automaattitilassa, salama
on välähtänyt täydellä teholla ja valokuva saattaa olla alivalottunut (vain
CLS-yhteensopivat salamalaitteet).
Kun SC-sarjan 17-, 28- tai 29-täsmäysjohtoa käytetään kuvattaessa
kamerasta erillään olevalla salamalla, oikeaa valotusta ei välttämättä
saavuteta i-TTL-tilassa. Suosittelemme valitsemaan vakio-i-TTLtäytesalaman. Ota testikuva ja tarkista tulos kameran näytöltä.
Käytä i-TTL-tilassa salamalaitteen mukana toimitettua valonhajotinta tai
heijastuslevyä. Älä käytä muita paneeleita, kuten valonhajottimia, koska ne
saattavat aiheuttaa virheellisen valotuksen.
Tilassa P suurinta aukkoa (pienintä aukkoarvoa) rajoitetaan ISO-herkkyyden
mukaan alla kuvatulla tavalla:
64
3.5
100
4
Suurin aukko, kun ISO-vastaavuus on:
200
400
800
1600
3200
5
5.6
7.1
8
10
6400
11
12800
13
Jos objektiivin suurin aukko on pienempi kuin yllä olevassa taulukossa,
aukon suurin arvo on objektiivin suurimman aukon arvo.
Tarkennusapuvalo tulee kamerasta, ei salamalaitteesta; SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ja SB-400 mahdollistavat kuitenkin
punasilmäisyyden vähennyksen.
Kun SD-9- tai SD-8A-lisävirtalähde on liitetty suoraan kameraan, salaman
kanssa otettavissa valokuvissa voi esiintyä viivoina näkyvää kohinaa.
Pienennä ISO-herkkyyttä tai lisää kameran ja akkuperän välistä etäisyyttä.
412 Tekniset huomautukset
Muut lisävarusteet
Nikon-kameraan on saatavilla erilaisia lisävarusteita.
Virtalähteet
Suotimet
• EN-EL15b-litiumioniakku: EN-EL15b-vara-akkuja saa paikallisilta
jälleenmyyjiltä ja Nikonin huoltoedustajilta. Myös
EN-EL15a-/EN-EL15-akkuja voidaan käyttää, mutta huomaa,
että yhdellä latauksella ei välttämättä voida ottaa yhtä
monta kuvaa (0 465).
• Akkulaturi MH-25a: MH-25a:lla voi ladata EN-EL15b-akkuja.
Myös MH-25-akkulatureita voi käyttää.
• Verkkolaturi EH-7P: EH-7P:llä voidaan ladata kameraan
asetettuja EN-EL15b-akkuja (akku latautuu vain, kun
kamera on pois päältä). Sillä ei voi ladata EN-EL15a-/
EN-EL15-akkuja.
• Virtaliitäntä EP-5B ja verkkolaitteet EH-5c ja EH-5b: Näitä
lisävarusteita voi käyttää kameran pitkäkestoisina
virtalähteinä. EP-5B tarvitaan kameran liittämiseksi
verkkolaitteeseen EH-5c/EH-5b; katso lisätietoja kohdasta
”Virtaliitännän ja verkkolaitteen liittäminen” (0 418).
• Neutraalisuotimilla (NC) voidaan suojata objektiivia.
• Haamukuvien estämiseksi vältä suotimien käyttöä, kun
kohde on rajattu kirkasta valoa vasten tai kun kuvassa on
kirkas valonlähde.
• Keskustapainotteista mittausta suositellaan, jos
matriisimittaus ei tuota haluttuja tuloksia käytettäessä
suotimia, joiden valotuskerroin (suodinkerroin) on yli 1×
(Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S,
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Katso lisätietoja
suotimen käyttöoppaasta.
• Erikoistehosteita hyödyntävään valokuvaukseen tarkoitetut
suotimet saattavat häiritä automaattitarkennusta tai
tarkentumisen ilmaisinta (I).
BajonettisovitFTZ-bajonettisovitin (0 455)
timet
Tekniset huomautukset 413
Langallinen kauko-ohjain MC-DC2 (pituus 1 m): Ollessaan liitettynä
kameran lisälaiteliitäntään, MC-DC2:lla voidaan laukaista
suljin etänä.
GP-1-/GP-1A-laite: Olleessaan liitettynä kameran
lisälaiteliitäntään, GP-1-/GP-1A-laitteilla voidaan tallentaa
nykyinen leveyspiiri, pituuspiiri, korkeus maanpinnasta ja
UTC-aika (Coordinated Universal Time) kameralla otettuihin
kuviin. Huomaa, että GP-1-/GP-1A-laitteiden tuotanto on
päättynyt.
USB-kaapelit
• USB-kaapeli UC-E24: USB-kaapeli, jossa on C-tyypin liitin
kameraan liittämistä varten, ja A-tyypin liitin USBlaitteeseen liittämistä varten.
• USB-kaapeli UC-E25: USB-kaapeli, jossa on kaksi C-liitintä.
HDMI-kaapelit HDMI-kaapeli HC-E1: HDMI-kaapeli, jossa on C-tyypin liitin
kameraan liittämistä varten ja A-tyypin liitin HDMI-laitteisiin
liittämistä varten.
Varusteluistiso- Täsmäysliitännän sovitin AS-15: asenna AS-15 kameran
vittimet
varusteluistiin kiinnittääksesi täsmäysliitäntään
studiokäyttöisiä strobovaloja tai muita salamalaitteita.
Varusteluistin Varusteluistin suojus BS-1: Suojus varusteluistin suojaamiseen,
suojukset
kun salamalaitetta ei ole kiinnitettynä.
Rungon
Rungon suojus BF-N1: Rungon suojus estää pölyä pääsemästä
suojukset
kameraan, kun objektiivi ei ole paikallaan.
Langattomat Langaton lähetin WT-7: Käytä WT-7:ää kuvien lataamiseen
lähettimet
langattoman verkon kautta, kameran ohjaamiseen
tietokoneella Camera Control Pro 2:n avulla (saatavilla
erikseen) tai kuvien ottamiseen ja selaamiseen etänä
tietokoneella tai älylaitteella.
Langalliset
kaukoohjaimet
GPS-laitteet
Huomaa: Langattoman lähettimen käyttö edellyttää langatonta verkkoa ja
perustietoja verkoista. Muista päivittää langattoman lähettimen ohjelmisto
uusimpaan versioon.
414 Tekniset huomautukset
Langattomat
kaukoohjaimet
Etsimen
okulaarin
lisävarusteet
• Langaton kauko-ohjain WR-R10/Langaton kauko-ohjain WR-T10: Kun
WR-R10- langaton kauko-ohjain on kiinnitetty
lisälaiteliitäntään, kameraa voi ohjata langattomasti
käyttämällä langatonta kauko-ohjainta WR-T10 (kun
yhdistät WR-R10:n, varmista, että varusteluistin suojus sekä
USB- ja HDMI-liitännät ovat täysin auki). WR-R10:tä voi
käyttää myös radio-ohjattavien salamalaitteiden
ohjaamiseen. Jos haluat synkronoida laukaisun käyttäen
useampaa kuin yhtä kameraa, valmistele useampi kamera,
joihin pariliitetyt WR-R10-laitteet on kiinnitetty.
• Langaton kauko-ohjain WR-1: WR-1-laitteita käytetään
langattomien kauko-ohjainten WR-R10:n tai WR-T10:n
kanssa tai muiden WR-1-kauko-ohjainten kanssa niin, että
WR-1-laitteet toimivat joko lähettiminä tai vastaanottimina.
Toimiessaan lähettimenä WR-1:tä voidaan käyttää kameran
ohjaamiseen ja kuvien ottamiseen signaalien kautta, jotka
lähetetään vastaanottimeen (WR-R10 tai toinen WR-1), joka
on yhdistetty kameran lisälaiteliitäntään. Toimiessaan
vastaanottimena se vastaanottaa komentoja etänä WR-T10tai erillisestä WR-1-lähettimestä.
Huomaa: Varmista, että WR-R10:n ja WR-1:n laiteohjelma on päivitetty
uusimpaan versioon (WR-R10:n laiteohjelmaversio 3.0 tai uudempi tai WR-1:n
laiteohjelmaversio 1.0.1 tai uudempi). Katso tietoa laiteohjelmiston päivityksistä
alueesi Nikon-verkkosivulta. Ota yhteys valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan,
kun päivität WR-R10-laiteohjelmiston versioon 3.0 tai uudempaan versiosta 2.0 tai
aiemmista.
Kuminen silmäsuppilo DK-29: DK-29 helpottaa etsimen kuvan
näkemistä ja estää silmien väsymisen.
Tekniset huomautukset 415
Mikrofonit
Ohjelmisto
• Stereomikrofoni ME-1: Liitä ME-1 kameran mikrofoniliitäntään
tallentaaksesi stereoääntä ja vähentääksesi laitteista
kuuluvien äänien tallentumista (esimerkiksi äänien, joita
kuuluu objektiivista automaattitarkennuksen aikana).
• Langaton mikrofoni ME-W1: Tätä langatonta Bluetoothmikrofonia voi käyttää kamerasta erillään tapahtuvaan
tallennukseen.
Camera Control Pro 2: Ohjaa kameraa etänä tietokoneelta ja
tallenna valokuvat suoraan tietokoneen kiintolevylle. Kun
Camera Control Pro 2 -ohjelmistoa käytetään valokuvien
kaappaamiseen suoraan tietokoneelle, ohjauspaneelissa
näkyy tietokoneyhteyden ilmaisin (PC).
Huomaa: Käytä Nikon-ohjelmistojen uusimpia versioita; katso viimeisimmät
tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä alueesi Nikon-verkkosivulta. Oletusasetuksilla
Nikon Message Center 2 tarkistaa säännöllisesti Nikon-ohjelmistojen ja laiteohjelmien päivitysten saatavuuden, kun olet kirjautuneena tietokoneelle ja
tietokone on yhteydessä Internetiin. Päivitysten löytymisestä näytetään
automaattisesti ilmoitus.
Saatavuus voi vaihdella maittain tai alueittain. Katso viimeisimmät tiedot verkkosivuiltamme tai
esitteistämme.
D Varusteluistin suojuksen kiinnittäminen ja irrottaminen
Varusteluistin suojus BS-1 liukuu varusteluistiin kuvan mukaisesti. Poista
suojus pitämällä kamerasta tiukasti kiinni ja painamalla kantta alaspäin
peukalolla ja liu’uttamalla sitä kuvan osoittamaan suuntaan.
416 Tekniset huomautukset
D HDMI-/USB-kaapelin pidike
Estääksesi tahattoman irtoamisen, kiinnitä mukana toimitettu pidike
HDMI-kaapeleihin tai mukana toimitettuun USB-kaapeliin kuvan
mukaisesti (kuvassa näkyy USB-kaapeli; huomaa, että pidike ei välttämättä
sovi kaikkiin kolmannen osapuolen HDMI-kaapeleihin). Pidä näyttö
varastointiasennossa, kun käytät kaapelin pidikettä.
HDMI-kaapeli
pujotetaan tästä
HDMI-kaapeli
pujotetaan tästä
USB-kaapeli
HDMI-kaapeli
pujotetaan tästä
Aseta uloke sille
sopivaan paikkaan
kamerassa ja kiinnitä
kaapelipidike
HDMI-kaapelia ja
USB-kaapelia käytetään
samanaikaisesti
Tekniset huomautukset 417
Virtaliitännän ja verkkolaitteen kiinnittäminen
Sammuta kamera, ennen kuin kiinnität lisävarusteena saatavan
virtaliitännän ja verkkolaitteen.
1 Valmistele kamera.
Avaa akkutilan (q) ja
virtaliitännän (w) kannet.
2 Aseta virtaliitäntä EP-5B paikalleen.
Aseta liitäntä paikalleen kuvan
mukaisessa asennossa pitäen oranssia
akkusalpaa painettuna sivuun liitännän
avulla. Salpa lukitsee liitännän
paikalleen, kun liitäntä on työnnetty
kokonaan sisään.
3 Sulje akkutilan kansi.
Vie virtaliitännän kaapeli
virtaliitännässä olevan
aukon läpi ja sulje akkutilan
kansi.
418 Tekniset huomautukset
4 Liitä verkkolaite EH-5c/EH-5b.
Liitä verkkolaitteen virtajohto verkkolaitteen
vaihtovirtapistokkeeseen (e) ja virtajohto
tasavirtapistokkeeseen (r). P-kuvake näytetään, kun kamera
saa virtaa verkkolaitteen ja virtaliitännän kautta.
Tekniset huomautukset 419
Kameran hoito
Tietoja kameran säilytyksestä, puhdistuksesta ja hoidosta.
Säilytys
Kun kameraa ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, poista akku ja
säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa liitinsuojus paikallaan. Estä
homeen muodostuminen säilyttämällä kameraa kuivassa, hyvin
ilmastoidussa paikassa. Älä säilytä kameraa paikassa, jossa on
naftaliini- tai kamferipohjaista koimyrkkyä, tai:
• huonosti ilmastoiduissa tiloissa tai tiloissa, joissa ilmankosteus on
yli 60 %
• televisioiden, radioiden tai muiden voimakkaita
sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden lähellä
• paikoissa, joiden lämpötila voi olla yli 50 °C tai alle –10 °C.
Puhdistaminen
Älä käytä alkoholia, tinneriä tai muita haihtuvia kemikaaleja.
• Kameran runko: Poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi sitten
varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun kameraa on käytetty
rannalla tai meren äärellä, pyyhi hiekka tai suola pois puhtaaseen
veteen kastetulla nihkeällä liinalla ja kuivaa huolellisesti. Tärkeää:
Kameran sisälle pääsevä pöly tai muu vieras aine saattaa aiheuttaa
vaurion, jota takuu ei kata.
• Objektiivit, etsin: Lasipinnat vahingoittuvat helposti. Poista pöly ja
nukka puhaltimella. Jos käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo
pystyasennossa estääksesi nesteen vuotamisen. Poista
sormenjäljet ja muut tahrat kostuttamalla pehmeä liina pienellä
määrällä linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä varovasti.
• Näyttö: Poista pöly ja nukka puhaltimella. Poista sormenjäljet ja
muut tahrat pyyhkimällä pinta kevyesti pehmeällä liinalla tai
säämiskällä. Älä kohdista näyttöön voimaa, jotta vahinko tai
toimintahäiriö vältetään.
420 Tekniset huomautukset
Kuvakennon puhdistaminen
Jos epäilet, että kuvakennossa on likaa tai pölyä, joka näkyy
valokuvissa, voit puhdistaa kennon asetusvalikon Puhdista
kuvakenno -toiminnolla. Kennon voi puhdistaa milloin tahansa
käyttämällä Puhdista nyt -toimintoa, tai puhdistus voidaan tehdä
automaattisesti, kun kamera kytketään pois päältä. Jos kuvakennon
puhdistaminen ei korjaa ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun
Nikon-huoltoedustajaan.
❚❚ “Puhdista nyt”
Pidä kameraa pohja alaspäin, valitse
asetusvalikosta Puhdista kuvakenno,
korosta Puhdista nyt ja paina J. Kamera
tarkistaa ja puhdistaa kuvakennon. Muita
toimintoja ei voida suorittaa, ennen kuin
puhdistus on valmis; älä poista tai irrota
virtalähdettä, ennen kuin puhdistus on
päättynyt ja asetusvalikko tulee näkyviin.
Tekniset huomautukset 421
D Kuvakennon puhdistaminen
Jos kameran painikkeita käytetään sammutuksen aikana, kuvakennon
puhdistus keskeytyy.
Jos kuvakenno puhdistetaan useita kertoja peräkkäin, kuvakennon
puhdistus voi tilapäisesti kytkeytyä pois käytöstä kameran sisäisten piirien
suojaamiseksi. Puhdistuksen voi tehdä uudelleen lyhyen tauon jälkeen.
422 Tekniset huomautukset
❚❚ “Automaattinen puhdistus”
Valitse jokin seuraavista asetuksista:
6
Puhdista
sammuttaessa
Ei puhdistusta
Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti
sammutuksen aikana joka kerta kun kamera
kytketään pois päältä.
Kuvakennon automaattinen puhdistus on pois
käytöstä.
1 Valitse Automaattinen puhdistus.
Näytä Puhdista kuvakenno -valikko
kohdassa “Puhdista nyt” (0 421)
kuvatulla tavalla. Korosta
Automaattinen puhdistus ja paina 2.
2 Valitse asetus.
Korosta asetus ja paina J.
Tekniset huomautukset 423
Puhdistus käsin
Jos epäpuhtaudet eivät lähde kuvakennosta kuvakennon puhdistus
-toimenpiteellä, kennon voi puhdistaa käsin alla olevien ohjeiden
mukaan. Huomaa kuitenkin, että kenno on erittäin herkkä ja
vahingoittuu helposti; suosittelemme, että käsin tehtävän
puhdistuksen suorittaa ainoastaan valtuutettu Nikonhuoltoedustaja.
1 Irrota objektiivi.
Sammuta kamera ja irrota objektiivi tai rungon suojus.
2 Tarkista kuvakenno.
Pidä kameraa niin, että valo osuu
kuvakennoon, ja tarkista, onko kennossa
pölyä tai nukkaa. Jos epäpuhtauksia ei
näy, siirry vaiheeseen 4.
3 Puhdista kuvakenno.
Poista pöly ja nukka kennosta
puhaltimella. Älä käytä puhallinharjaa,
sillä harjakset voivat vahingoittaa
kennoa. Lian, jota ei saada pois
puhaltimella, saa poistaa vain
valtuutettu Nikon-huoltohenkilöstö. Älä
missään tapauksessa koske kennoon tai pyyhi sitä.
4 Aseta objektiivi tai rungon suojus takaisin paikalleen.
424 Tekniset huomautukset
D Kuvakennossa oleva vieras aine
Kun objektiiveja tai rungon suojuksia irrotetaan tai vaihdetaan, kameraan
pääsevä vieras aine (tai harvinaisissa tapauksissa kamerasta irtoava
voiteluaine tai pienhiukkaset) saattaa tarttua kuvakennoon ja näkyä
tietyissä olosuhteissa otettavissa valokuvissa. Kun kamerassa ei ole
objektiivia, suojaa kamera asettamalla kameran mukana toimitettu rungon
suojus paikalleen, mutta poista ensin kameran kiinnikkeeseen, objektiivin
kiinnikkeeseen ja rungon suojukseen mahdollisesti tarttunut pöly ja vieras
aine. Vältä rungon suojuksen kiinnittämistä tai objektiivien vaihtamista
pölyisissä olosuhteissa.
Jos kuvakennoon joutuu likaa, puhdista kuvakenno kohdassa ”Kuvakennon
puhdistaminen” (0 421) annettujen ohjeiden mukaan. Jos ongelma ei
poistu, puhdista kenno käsin (0 424) tai puhdistuta kenno valtuutetulla
Nikon-huoltohenkilöstöllä. Likaantuneella kennolla otettuja valokuvia voi
korjata joissakin kuvankäsittelysovelluksissa olevilla
kuvanpuhdistustoiminnoilla.
D Kameran ja lisävarusteiden huolto
Kamera on tarkkuuslaite, joka vaatii säännöllistä huoltoa. Suosittelemme
tarkastuttamaan kameran alkuperäisellä jälleenmyyjällä tai valtuutetulla
Nikon-huoltoedustajalla 1–2 vuoden välein ja huollattamaan sen
3–5 vuoden välein (nämä palvelut ovat maksullisia). Säännöllistä
tarkastusta ja huoltoa suositellaan erityisesti, jos kameraa käytetään
ammatillisiin tarkoituksiin. Suosittelemme ottamaan mukaan kaikki
kamerassa säännöllisesti käytettävät lisävarusteet, kuten objektiivit tai
lisävarusteena saatavat salamalaitteet, kun kamera viedään tarkastukseen
tai huoltoon.
Tekniset huomautukset 425
Kameran ja akun hoito: varoitukset
Älä pudota: Tuote saattaa mennä epäkuntoon, jos se altistuu voimakkaille
iskuille tai tärinälle.
Pidä kuivana: Tuote ei ole vedenkestävä ja saattaa mennä epäkuntoon, jos se
upotetaan veteen tai altistetaan korkealle kosteudelle. Sisäosien
ruostuminen voi aiheuttaa pysyviä vaurioita.
Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia: Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi
siirryttäessä kylmänä päivänä lämpimään rakennukseen tai sieltä ulos,
saattavat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä laitteen sisälle. Estä kosteuden
tiivistyminen panemalla laite kantolaukkuun tai muovipussiin, ennen kuin se
altistetaan äkillisille lämpötilan muutoksille.
Vältä voimakkaita magneettikenttiä: Älä käytä tai säilytä laitetta voimakasta
sähkömagneettista säteilyä tai magneettikenttiä tuottavien laitteiden
lähettyvillä. Esimerkiksi radiolähettimien tuottama staattinen sähkövaraus tai
magneettikenttä voi häiritä näytön toimintaa, vahingoittaa muistikortille
tallennettuja tietoja tai vaikuttaa tuotteen sisäisiin virtapiireihin.
Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon: Älä jätä objektiivia suunnatuksi
aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen valonlähteeseen pitkäksi aikaa.
Voimakas valo voi vahingoittaa kuvakennoa tai aiheuttaa valokuviin valkoista
epäterävyyttä.
Sammuta tuote, ennen kuin poistat tai irrotat virtalähteen: Älä irrota virtajohtoa tai
poista akkua, kun tuote on päällä tai kun kuvien tallentaminen tai
poistaminen on kesken. Virran äkillinen katkaisu näissä tilanteissa voi johtaa
tietojen menettämiseen tai tuotteen muisti- tai virtapiirien
vahingoittumiseen. Estääksesi virran tahattoman katkeamisen vältä
siirtämästä tuotetta paikasta toiseen, kun se on liitetty verkkolaitteeseen.
426 Tekniset huomautukset
Puhdistus: Kun puhdistat kameran runkoa, poista pöly ja nukka varovasti
puhaltimella ja pyyhi sitten varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun
kameraa on käytetty rannalla tai meren äärellä, pyyhi hiekka tai suola pois
puhtaaseen veteen kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa kamera
huolellisesti. Staattinen sähkö voi joskus harvoin saada nestekidenäytön
kirkastumaan tai tummumaan. Kyse ei ole viasta, ja näyttö palaa pian
normaaliksi.
Objektiivit, etsimet ja muut lasielementit vahingoittuvat helposti. Pöly ja
nukka tulee poistaa varovasti puhaltimella. Kun käytät paineilmapuhallinta,
pidä pullo pystyasennossa estääksesi nesteen vuotamisen. Poista
sormenjäljet ja muut tahrat lasipinnoilta kostuttamalla pehmeä liina pieneen
määrään linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä lasi varovasti.
Älä koske kuvakennoon: Älä missään tapauksessa
paina kuvakennoa, koske siihen
puhdistusvälineillä tai suuntaa siihen voimakasta
ilmavirtaa puhaltimella. Muuten kenno saattaa
naarmuuntua tai muuten vahingoittua. Katso
tietoa kuvakennon puhdistamisesta kohdasta
“Kuvakennon puhdistaminen” (0 421).
Kuvakenno
Objektiivin liittimet: Pidä objektiivin liittimet
puhtaina ja varo koskemasta niitä sormilla tai työkaluilla tai muilla esineillä.
Säilytys: Estä homeen muodostuminen säilyttämällä kameraa kuivassa, hyvin
ilmastoidussa paikassa. Jos käytät verkkolaitetta, irrota se pistorasiasta
tulipalojen estämiseksi. Jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan,
poista akku, jotta se ei pääse vuotamaan, ja säilytä kameraa muovipussissa,
jossa on kuivatusainetta. Älä kuitenkaan säilytä kameralaukkua
muovipussissa, sillä se voi vahingoittaa laukun materiaalia. Huomaa, että ajan
mittaan kuivatusaine menettää kykynsä sitoa kosteutta, joten se on
vaihdettava säännöllisesti.
Ota kamera pois säilytyspaikasta ainakin kerran kuussa, jottei siihen kehity
hometta. Kytke kamera päälle ja laukaise suljin muutaman kerran ennen
kameran varastoimista.
Säilytä akkua kuivassa, viileässä paikassa. Aseta liitinsuojus paikalleen ennen
akun varastoimista.
Tekniset huomautukset 427
Näyttöä ja etsintä koskevia huomautuksia: Nämä näytöt on valmistettu erittäin
tarkasti; vähintään 99,99 % kuvapisteistä on tehollisia ja enintään 0,01 %
puuttuu tai on viallisia. Siten, vaikka näytöissä voi olla kuvapisteitä, jotka ovat
aina päällä (valkoinen, punainen, sininen tai vihreä) tai aina pois päältä
(musta), kyse ei ole viasta eikä tällä ole vaikutusta laitteella tallennettaviin
kuviin.
Näytön kuvaa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa valossa. Älä paina näyttöä,
jotta se ei vahingoitu. Pöly tai nukka voidaan poistaa puhaltimella. Tahrat voi
poistaa pyyhkimällä kevyesti pehmeällä liinalla tai säämiskällä. Jos näyttö
rikkoutuu, varo rikkoutunutta lasia ja huolehdi, ettei näytön nestekiteitä
pääse iholle, silmiin tai suuhun.
Jos tunnet huonovointisuutta tai sinulla on jonkin seuraavista oireista, kun
rajaat kuvia etsimessä, lopeta käyttö, kunnes olosi paranee: pahoinvointia,
silmäkipuja, silmien väsymistä, huimausta, päänsärkyä, niskan tai olkapäiden
jäykkyyttä, matkapahoinvointia tai käsi-silmä-koordinaation häiriöitä. Sama
pätee, jos alat voida pahoin katsoessasi kuvausnäytön vilkkumista nopeasti
päälle ja pois päältä sarjakuvauksen aikana.
Joissain harvoissa tapauksessa kuvissa, jotka sisältävät kirkkaita valoja tai
taustavalossa olevia kohteita, voi esiintyä kohinaa viivojen muodossa.
Akku ja laturi: Akut voivat vuotaa tai räjähtää, jos niitä käsitellään väärin.
Noudata seuraavia varotoimenpiteitä käsitellessäsi akkuja ja latureita:
• Käytä vain tähän laitteeseen hyväksyttyjä akkuja.
• Suojaa akku tulelta ja voimakkaalta kuumuudelta.
• Pidä akun liittimet puhtaana.
• Sammuta tuote, ennen kuin vaihdat akun.
• Akku voi kuumentua käytön aikana. Ole varovainen käsitellessäsi akkua heti
käytön jälkeen.
428 Tekniset huomautukset
• Poista akku kamerasta tai laturista, kun laite ei ole käytössä, ja aseta
liitinsuojus paikalleen. Nämä laitteet kuluttavat varausta vähitellen myös
ollessaan pois päältä ja voivat tyhjentää akun niin, että se ei enää toimi. Jos
akkua ei ole tarkoitus käyttää vähään aikaan, aseta se kameraan ja käytä
tyhjäksi ennen kuin poistat sen kamerasta varastointia varten. Säilytä akkua
viileässä paikassa, jonka lämpötila on 15 °C–25 °C (vältä kuumia tai erittäin
kylmiä paikkoja). Toista tämä vähintään puolen vuoden välein.
• Jos kamera käynnistetään ja sammutetaan monta kertaa peräkkäin, kun
akku on täysin tyhjä, akun kesto lyhenee. Jos akku on täysin tyhjä, se täytyy
ladata ennen käyttöä.
• Akun sisäinen lämpötila voi nousta käytön aikana. Jos akkua yritetään
ladata sen sisäisen lämpötilan ollessa koholla, akun suorituskyky heikentyy
ja akku voi jäädä latautumatta tai latautua vain osittain. Anna akun jäähtyä
ennen latausta.
• Lataa akku sisätiloissa paikassa, jonka lämpötila on 5 °C–35 °C. Älä käytä
akkua alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa; jos tätä varotoimea ei
noudateta, akku voi vahingoittua tai sen suorituskyky voi heikentyä.
Kapasiteetti saattaa heikentyä ja latausajat saattavat pidentyä, jos akun
lämpötila on 0 °C–15 °C tai 45 °C–60 °C. Akku ei lataudu, jos sen lämpötila
on alle 0 °C tai yli 60 °C.
• Jos CHARGE (Lataa) -merkkivalo vilkkuu nopeasti (noin kahdeksan kertaa
sekunnissa) latauksen aikana, varmista, että lämpötila on oikea, irrota laturi
pistorasiasta, poista akku ja aseta se sitten takaisin. Jos ongelma ei poistu,
lopeta käyttö välittömästi ja vie akku ja laturi jälleenmyyjälle tai
valtuutetulle Nikon-huoltoedustajalle.
• Älä siirrä laturia tai koske akkuun latauksen aikana. Jos tätä varotoimea ei
noudateta, laturi saattaa hyvin harvinaisissa tapauksissa osoittaa latauksen
olevan valmis, vaikka akku on vain osittain latautunut. Poista akku ja aseta
se sitten takaisin laturiin, jotta lataus jatkuu.
Tekniset huomautukset 429
• Akun kapasiteetti saattaa heikentyä tilapäisesti, jos akku ladataan matalassa
lämpötilassa tai jos sitä käytetään latauslämpötilaa matalammassa
lämpötilassa. Jos akku ladataan alle 5 °C:n lämpötilassa, Akkutiedot-näytön
akun keston ilmaisin saattaa näyttää akun tilapäisesti heikentyneen.
• Akun suorituskyky voi heikentyä, jos sen lataamista jatketaan vielä senkin
jälkeen, kun akku on täyteen latautunut.
• Jos täyteen ladatun akun kesto lyhenee huomattavasti
huoneenlämpötilassa käytettynä, akku on vaihdettava. Osta uusi EN-EL15bakku.
• Mukana toimitettu virtajohto ja verkkopistokesovitin on tarkoitettu
käytettäviksi vain MH-25a:n kanssa. Käytä laturia ainoastaan siihen sopivien
akkujen kanssa. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
• Älä aseta laturin liittimiä oikosulkuun. Jos tätä varotoimea ei noudateta,
laturi voi ylikuumentua ja vahingoittua.
• Lataa akku ennen käyttöä. Kun otat valokuvia tärkeistä tilanteista, pidä
saatavilla täyteen ladattu vara-akku. Paikasta riippuen vara-akkuja voi olla
vaikeaa hankkia lyhyellä varoitusajalla. Huomaa, että akkujen kapasiteetilla
on taipumus laskea kylmällä säällä. Käytä täyteen ladattua akkua, kun otat
valokuvia ulkona kylmässä säässä. Pidä vara-akku lämpimässä paikassa ja
ota se tarvittaessa käyttöön. Kun kylmä akku lämpenee, osa sen varauksesta
voi palautua.
• Kierrätä akut paikallisten määräysten mukaisesti varmistaen ensin, että
liittimet on eristetty teipillä.
Verkkovirtalaturi: Noudata seuraavia varotoimia, kun käytät verkkovirtalaturia.
• Älä liikuta kameraa latauksen aikana. Jos tätä varotoimea ei noudateta,
kamera saattaa hyvin harvinaisissa tapauksissa osoittaa latauksen olevan
valmis, vaikka akku on vain osittain latautunut. Irrota verkkolaite ja kytke se
uudelleen laturiin latauksen jatkamiseksi.
• Älä aseta sovittimen liittimiä oikosulkuun. Jos tätä varotoimea ei noudateta,
sovitin voi ylikuumentua ja vahingoittua.
• Irrota sovitin pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
430 Tekniset huomautukset
Tekniset tiedot
Nikon Z 7/Z 6 -digitaalikamera
Tyyppi
Tyyppi
Objektiivin kiinnike
Objektiivi
Yhteensopivat objektiivit
Teholliset kuvapisteet
Teholliset kuvapisteet
Kuvakenno
Kuvakenno
Kuvapisteitä yhteensä
Pölynpoistojärjestelmä
Tallennus
Kuvakoko (kuvapisteinä)
Digitaalikamera, joka tukee vaihdettavia
objektiiveja
Nikonin Z-kiinnitys
• Z-kiinnitteiset NIKKOR-objektiivit
• F-kiinnitteiset NIKKOR-objektiivit, joissa on
bajonettisovitin; rajoituksia voidaan soveltaa
• Z 7: 45,7 miljoonaa
• Z 6: 24,5 miljoonaa
35,9 × 23,9 mm:n CMOS-kenno (Nikonin FX-koko)
• Z 7: 46,89 miljoonaa
• Z 6: 25,28 miljoonaa
Pölynpoiston viitetiedot (edellyttää
Capture NX-D:tä); kuvakennon puhdistus
• Z 7:
- FX (36 × 24) -kuva-ala
8 256 × 5 504 (Suuri: 45,4 M)
6 192 × 4 128 (Keskikoko: 25,6 M)
4 128 × 2 752 (Pieni: 11,4 M)
- DX (24 × 16) -kuva-ala
5 408 × 3 600 (Suuri: 19,5 M)
4 048 × 2 696 (Keskikoko: 10,9 M)
2 704 × 1 800 (Pieni: 4,9 M)
- 5 : 4 (30 × 24) -kuva-ala
6 880 × 5 504 (Suuri: 37,9 M)
5 152 × 4 120 (Keskikoko: 21,2 M)
3 440 × 2 752 (Pieni: 9,5 M)
Tekniset huomautukset 431
Tallennus
Kuvakoko (kuvapisteinä)
432 Tekniset huomautukset
- 1 : 1 (24 × 24) -kuva-ala
5 504 × 5 504 (Suuri: 30,3 M)
4 128 × 4 128 (Keskikoko: 17,0 M)
2 752 × 2 752 (Pieni: 7,6 M)
- 16 : 9 (36 × 20) -kuva-ala
8 256 × 4 640 (Suuri: 38,3 M)
6 192 × 3 480 (Keskikoko: 21,5 M)
4 128 × 2 320 (Pieni: 9,6 M)
- Elokuvan tallennuksen aikana otetut valokuvat, joiden
kuvakoko on 3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160
- Elokuvan tallennuksen aikana otetut valokuvat, joiden
kuvakoko on jokin muu: 1 920 × 1 080
• Z 6:
- FX (36 × 24) -kuva-ala
6 048 × 4 024 (Suuri: 24,3 M)
4 528 × 3 016 (Keskikoko: 13,7 M)
3 024 × 2 016 (Pieni: 6,1 M)
- DX (24 × 16) -kuva-ala
3 936 × 2 624 (Suuri: 10,3 M)
2 944 × 1 968 (Keskikoko: 5,8 M)
1 968 × 1 312 (Pieni: 2,6 M)
- 1 : 1 (24 × 24) -kuva-ala
4 016 × 4 016 (Suuri: 16,1 M)
3 008 × 3 008 (Keskikoko: 9,0 M)
2 000 × 2 000 (Pieni: 4,0 M)
- 16 : 9 (36 × 20) -kuva-ala
6 048 × 3 400 (Suuri: 20,6 M)
4 528 × 2 544 (Keskikoko: 11,5 M)
3 024 × 1 696 (Pieni: 5,1 M)
- Elokuvan tallennuksen aikana otetut valokuvat, joiden
kuvakoko on 3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160
- Elokuvan tallennuksen aikana otetut valokuvat, joiden
kuvakoko on jokin muu: 1 920 × 1 080
Tallennus
Tiedostomuoto
• NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen (häviöttä pakattu,
pakattu tai pakkaamaton); suuri, keskikoko ja
pieni käytettävissä (keskikokoiset ja pienet kuvat
tallennetaan 12-bittisellä värisyvyydellä
käyttämällä häviötöntä pakkausta)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva
pakkaussuhteella hieno (noin 1 : 4), normaali
(noin 1 : 8) tai perus (noin 1 : 16); parhaan laadun
tuottava pakkaus käytettävissä
• NEF (RAW) + JPEG: Yksittäinen valokuva tallennetaan
sekä NEF (RAW)- että JPEG-muodossa
Picture Control -järjestelmä Automaattinen, Vakio, Neutraali, Värikäs,
Yksivärinen, Muotokuva, Maisema, Tasainen,
Creative Picture Control (Luovat Picture Control) säätimet (Unelma, Aamunkoitto, Pop, Sunnuntai,
Synkeä, Dramaattinen, Hiljainen, Valkaistu,
Melankolinen, Puhdas, Denim, Leikittely, Seepia,
Sininen, Punainen, Pinkki, Pehmennetty, Terävä,
Kaksisävyinen, Hiilenmusta); valittua Picture Control
-säädintä voidaan muokata; muokattujen Picture
Control -säätimien tallennuspaikka.
Tallennusväline
XQD-muistikortit
Tiedostojärjestelmä
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Etsin
Etsin
Kuva-ala
Suurennus
Katselupiste
Diopterin säätö
Silmätunnistin
1,27 cm:n/0,5 tuuman noin 3 690 000 pisteen
(Quad VGA) OLED -elektroninen etsin, jossa on
väritasapaino ja automaattinen sekä 11-tasoinen
käsisäätöinen kirkkauden säätö
Noin 100 % vaakasuunnassa ja 100 %
pystysuunnassa
Noin 0,8× (50 mm:n objektiivi tarkennettuna
äärettömään, –1,0 m –1)
21 mm (–1,0 m –1; etsimen okulaarin keskipinnalta)
−4–+2 m − 1
Vaihtaa automaattisesti näytön ja etsimen
näyttöjen välillä
Tekniset huomautukset 433
Näyttö
Näyttö
Suljin
Tyyppi
Nopeus
Salamatäsmäysnopeus
Laukaisu
Kuvanottotapa
Kuvauksen arvioitu
enimmäisnopeus (mitattu
Nikonin määrittämissä
koeolosuhteissa)
Itselaukaisin
434 Tekniset huomautukset
8 cm:n/3,2 tuuman, noin 2 100 000 pisteen
kallistuva (TFT) kosketusohjauksella toimiva LCDnestekidenäyttö, jossa 170°:n katselukulma, noin
100 %:n kuva-ala, väritasapainon säätö ja
11-tasoinen käsisäätöinen kirkkauden säätö
Elektronisesti ohjattu pystysuunnassa liikkuva
mekaaninen verhosuljin; elektroninen
etuverhosuljin; elektroninen suljin
1/8 000 – 30 s 1/3 tai 1/2 EV:n porrastuksella, bulbaikavalotus, time-aikavalotus, X200
X = 1/200 s; synkronoituu sulkimen kanssa
suljinajalla 1/200 s tai pidemmällä; automaattista
nopeaa FP-täsmäystä tuetaan
Yksittäiskuvaus, hidas sarjakuvaus, nopea
sarjakuvaus, nopea sarjakuvaus (pidennetty),
itselaukaisin
• Z 7:
- Hidas sarjakuvaus: 1–5 kuvaa/s
- Nopea sarjakuvaus: 5,5 kuvaa/s (14-bittinen NEF/
RAW: 5 kuvaa/s)
- Nopea sarjakuvaus (pidennetty): 9 kuvaa/s
(14-bittinen NEF/RAW: 8 kuvaa/s)
• Z 6:
- Hidas sarjakuvaus: 1–5 kuvaa/s
- Nopea sarjakuvaus: 5,5 kuvaa/s
- Nopea sarjakuvaus (pidennetty): 12 kuvaa/s
(14-bittinen NEF/RAW: 9 kuvaa/s)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 kuvaa 0,5, 1, 2, tai 3 s:n välein
Valotus
Mittausjärjestelmä
Mittaustila
Alue (ISO 100, f/2.0objektiivi, 20 °C)
Tila
Valotuksen korjaus
Valotuksen lukitus
ISO-herkkyys (suositeltu
valotusindeksi)
Aktiivinen D-Lighting
Päällekkäisvalotus
Muut asetukset
TTL-mittaus kameran kuvakennolla
• Matriisimittaus
• Keskustapainotteinen: 75 %:n painotus 12 mm:n
ympyrässä kuvan keskustaan; painotus voi
kuitenkin perustua myös koko kuvan keskiarvoon
• Pistemittaus: Mittaa 4 mm:n ympyrän (noin 1,5 %
kuvasta) keskipisteenä valittu tarkennuspiste
• Huippuvalopainotteinen mittaus
• Z 7: –3–+17 EV
• Z 6: –4–+17 EV
Automaattinen (b); ohjelmoitu automatiikka,
jossa joustava ohjelma (P); suljinajan esivalintaautomatiikka (S); aukon esivalinta-automatiikka (A);
käsisäätö (M); käyttäjäasetukset (U1, U2, U3)
–5–+5 EV:tä 1/3 tai 1/2 EV:n porrastuksella
käytettävissä tiloissa P, S, A ja M
Valoisuus lukitaan havaittuun arvoon
• Z 7: ISO 64–25600 porrastuksella 1/3 tai 1/2 EV:tä.
Voidaan asettaa myös noin 0,3; 0,5; 0,7 tai 1 EV:tä
(vastaa arvoa ISO 32) alle ISO 64:n tai noin 0,3; 0,5;
0,7; 1 tai 2 EV:tä (vastaa arvoa ISO 102400) yli
ISO 25600:n; automaattinen ISO-herkkyyssäätö
käytettävissä.
• Z 6: ISO 100–51200 porrastuksella 1/3 tai 1/2 EV:tä.
Voidaan asettaa myös noin 0,3; 0,5; 0,7 tai 1 EV:tä
(vastaa arvoa ISO 50) alle ISO 100:n tai noin 0,3;
0,5; 0,7; 1 tai 2 EV:tä (vastaa arvoa ISO 204800) yli
ISO 51200:n; automaattinen ISO-herkkyyssäätö
käytettävissä.
Asetukseksi voi valita Automaattinen, Erittäin
suuri, Suuri, Normaali, Pieni tai Pois
Lisää, keskiarvo, vaalenna, pimennä
HDR (laaja dynaaminen alue), välkynnänvähennys
valokuvatilassa
Tekniset huomautukset 435
Tarkennus
Automaattitarkennus
Tunnistusalue
(kertatarkennus AF,
valokuvaustila, ISO 100,
f/2.0 -objektiivi, 20 °C)
Objektiivin moottori
Tarkennuspisteet
(pistetarkennus,
valokuvauskuvaustila,
FX-kuva-ala)
Tarkennusaluetila
Tarkennuksen lukitus
Yhdistetty vaiheentunnistus / kontrastin
automaattitarkennus tarkennusapuvalolla
• Z 7: −2–+19 EV
(hämärätarkennuksella: −4–+19 EV)
• Z 6: −3,5–+19 EV
(hämärätarkennuksella: −6–+19 EV)
• Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S);
jatkuva tarkennus (AF-C); kokoaikainen
automaattitarkennus (AF-F; käytettävissä vain
elokuvatilassa); ennakoiva tarkennuksen seuranta
• Käsitarkennus (M): Elektroninen etäisyysmittari on
käytettävissä
• Z 7: 493
• Z 6: 273
Neulanpäätarkennus, pistetarkennus ja
dynaaminen tarkennus (neulanpäätarkennus ja
dynaaminen tarkennus käytettävissä vain
valokuvatilassa); leveä alue (S); leveä alue (L);
automaattinen tarkennusalueen valinta
Tarkennuksen voi lukita painamalla laukaisimen
puoleenväliin (kertatarkennus) tai painamalla
sivuvalitsimen keskustaa
Tärinänvaimennus (VR)
Kameran tärinänvaimennus 5-akselinen kuvakennon siirto
Objektiivin tärinänvaimennus Linssin siirto (käytettävissä VR-objektiivien kanssa)
Salama
Salaman ohjaus
Salamatila
Salaman korjaus
436 Tekniset huomautukset
TTL: i-TTL-salamaohjaus; tasapainotettua i-TTLtäytesalamaa käytetään matriisimittauksen ja
keskusta- sekä huippuvalopainotteisen mittauksen
kanssa, ja vakio-i-TTL-täytesalamaa käytetään
pistemittauksen kanssa
Etuverhon täsmäys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin,
jälkiverhon täsmäys, punasilmäisyyden vähennys,
punasilmäisyyden vähennys ja täsmäys pitkiin
suljinaikoihin, pois
–3–+1 EV:tä 1/3 tai 1/2 EV:n porrastuksella
käytettävissä tiloissa P, S, A ja M
Salama
Salaman valmiusilmaisin
Varusteluisti
Nikonin luova
valaistusjärjestelmä (CLS)
Valkotasapaino
Valkotasapaino
Haarukointi
Haarukointityypit
Syttyy, kun lisävarusteena saatava salamalaite on
kokonaan latautunut; vilkkuu alivalotuksen
varoituksena, kun salama on välähtänyt täydellä
teholla
ISO 518 -luisti, jossa täsmäys- ja dataliitännät ja
turvalukitus
i-TTL- salaman ohjaus, radio-ohjattu kehittynyt
langaton valaistus, optinen kehittynyt langaton
valaistus, muotoiluvalo, salamavalon lukitus,
väritietojen välitys, automaattinen nopea FPtäsmäys, yhtenäistetty salaman ohjaus
Automaattinen (3 tyyppiä), automaattinen
luonnonvalo, suora auringonvalo, pilvinen,
hehkulamppu, loisteputkivalo (7 tyyppiä), salama,
valitse värilämpötila (2 500 K–10 000 K), esiasetus
käsin (enintään 6 arvoa voidaan tallentaa), kaikki
paitsi valitse värilämpötila hienosäädön kanssa
Valotus, salama, valkotasapaino ja ADL
Elokuva
Mittausjärjestelmä
Mittaustila
TTL-mittaus kameran kuvakennolla
Matriisi, keskustapainotteinen tai
huippuvalopainotteinen
Kuvakoko (kuvapisteinä) ja • 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progressiivinen),
kuvataajuus
25p, 24p
• 1 920 × 1 080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 920 × 1 080 (hidastus); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Todelliset kuvataajuudet arvoille 120p, 100p, 60p,
50p, 30p, 25p ja 24p ovat vastaavasti 119,88, 100,
59,94, 50, 29,97, 25 ja 23,976 kuvaa/s; laadun
valinta on käytettävissä kaikkien kokojen kanssa
paitsi asetuksien 3 840 × 2 160, 1 920 × 1 080 120p/
100p ja 1 920 × 1 080 hidastus laadun ollessa
määritetty asetukseen m (korkea)
Tekniset huomautukset 437
Elokuva
Tiedostomuoto
Videopakkaus
Äänentallennusmuoto
Äänentallennuslaite
Valotuksen korjaus
ISO-herkkyys (suositeltu
valotusindeksi)
Aktiivinen D-Lighting
Muut asetukset
438 Tekniset huomautukset
MOV, MP4
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineaarinen PCM, AAC
Yhdysrakenteinen stereomikrofoni tai ulkoinen
mikrofoni vaimentimella; herkkyys säädettävissä
–3–+3 EV:tä 1/3 tai 1/2 EV:n porrastuksella
käytettävissä tiloissa P, S, A ja M
• Z 7:
- b: Automaattinen ISO-herkkyyssäätö
(ISO 64–25600)
- P, S, A: Automaattinen ISO-herkkyyssäätö
(ISO 64 – Hi 2), jonka ylärajan voi valita
- M: Käytettävissä on automaattinen
ISO-herkkyyssäätö (ISO 64 – Hi 2), jonka ylärajan
voi valita; käsisäätöinen valinta (ISO 64–25600
porrastuksella 1/3, 1/2 EV:tä), jossa lisäasetukset,
jotka vastaavat asetuksia noin 0,3; 0,5; 0,7; 1; tai
2 EV:tä (vastaa arvoa ISO 102400) yli ISO 25600:n
• Z 6:
- b: Automaattinen ISO-herkkyyssäätö
(ISO 100–51200)
- P, S, A: Automaattinen ISO-herkkyyssäätö
(ISO 100 – Hi 2), jonka ylärajan voi valita
- M: Käytettävissä on automaattinen ISOherkkyyssäätö (ISO 100 – Hi 2), jonka ylärajan voi
valita; käsisäätöinen valinta (ISO 100–51200
porrastuksella 1/3, 1/2 EV:tä), jossa lisäasetukset,
jotka vastaavat asetuksia noin 0,3; 0,5; 0,7; 1; tai
2 EV:tä (vastaa arvoa ISO 204800) yli ISO 51200:n
Asetukseksi voi valita Samat kuin valokuvaasetuks., Erittäin suuri, Suuri, Normaali, Pieni tai
Pois
Ajastetut elokuvat, elektroninen
tärinänvaimennus, aikakoodit, elokuvan
lokitietojen lähetys (N-Log)
Toisto
Toisto
Liitännät
USB
HDMI-lähtö
Lisälaiteliitäntä
Äänitulo
Äänilähtö
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi
Täyskuvatoisto ja pienoiskuvien (4, 9 tai 72 kuvaa)
toisto, jossa toiston zoomaus, toiston zoomauksen
rajaus, elokuvien toisto, kuvaesitykset valokuvista
ja/tai elokuvista, histogramminäyttö, valoalueet,
kuvan tiedot, sijaintitietojen näyttö, kuvien
luokittelu ja automaattinen kuvan kääntö
C-tyypin liitin (SuperSpeed USB); suositellaan
liitettäväksi sisäänrakennettuun USB-porttiin
C-tyypin HDMI-liitäntä
Voidaan käyttää MC-DC2:n ja muiden
lisävarusteiden kanssa
Stereominiliitäntä (halkaisija 3,5 mm; tukee
virransyöttöä liitännästä)
Stereominiliitäntä (halkaisija 3,5 mm)
• Standardit: IEEE 802.11b/g/n/a/ac
• Toimintataajuus: 2 412–2 462 MHz (kanava 11) ja
5 180–5 320 MHz
• Enimmäislähtöteho (EIRP):
- Z 7: 2,4 GHz:n taajuusalue: 7,0 dBm
5 GHz:n taajuusalue: 12,1 dBm
- Z 6: 2,4 GHz:n taajuusalue: 7,4 dBm
5 GHz:n taajuusalue: 12,2 dBm
• Todennus: Avoin järjestelmä, WPA2-PSK
Tekniset huomautukset 439
Wi-Fi/Bluetooth
Bluetooth
Kantama (näköyhteys)
Virtalähde
Akku
Verkkovirtalaturi
Verkkolaite
Jalustakierre
Jalustakierre
Mitat/paino
Mitat (L × K × S)
Paino
440 Tekniset huomautukset
• Tietoliikenneprotokollat: Bluetooth-spesifikaation
versio 4.2
• Toimintataajuus:
Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
Matalatehoinen Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
• Enimmäislähtöteho (EIRP):
- Z 7: Bluetooth: 1,5 dBm
Matalatehoinen Bluetooth: 0 dBm
- Z 6: Bluetooth: 1,9 dBm
Matalatehoinen Bluetooth: 0,4 dBm
Noin 10 m ilman häiriöitä; kantama saattaa
vaihdella signaalin voimakkuuden mukaan ja sen
mukaan, onko reitillä esteitä
Yksi EN-EL15b-litiumioniakku (0 465); myös
EN-EL15a-/EN-EL15-akkua voidaan käyttää, mutta
huomaa, että yhdellä latauksella ei välttämättä voi
ottaa yhtä monta kuvaa kuin EN-EL15b:llä ja että
verkkovirtalaturia voidaan käyttää vain
EN-EL15b-akkujen lataamiseen.
Verkkovirtalaturi EH-7P (toimitetaan vain Z 7:n
mukana)
EH-5c/EH-5b-verkkolaite (vaatii virtaliitännän
EP-5B, joka on saatavilla erikseen)
/ tuumaa (ISO 1222)
14
Noin 134 × 100,5 × 67,5 mm
Noin 675 g akun ja muistikortin kanssa, mutta
ilman rungon suojusta; noin 585 g (vain kameran
runko)
Käyttöympäristö
Lämpötila
Kosteus
0 °C–40 °C
85 % tai alle (ei tiivistymistä)
• Ellei toisin mainita, kaikki mittaukset on tehty kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA:n (Camera and
Imaging Products Association) standardien tai ohjeiden mukaisesti.
• Kaikki luvut koskevat kameraa, jota käytetään täyteen ladatulla akulla.
• Kamerassa näkyvät näytekuvat ja käyttöoppaassa olevat kuvat ja kuvitukset on tarkoitettu vain
selventäviksi.
• Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa kuvailtujen laitteistojen ja ohjelmistojen
ulkonäköä ja teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä
käyttöoppaassa mahdollisesti olevien virheiden aiheuttamista vahingoista.
❚❚ MH-25a-akkulaturi
Nimellinen tuloteho
Nimellinen lähtöjännite
Tuetut akut
Latausaika
Käyttölämpötila
Mitat (L × K × S)
Virtajohdon pituus
Paino
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
DC 8,4 V / 1,2 A
Nikon EN-EL15b -litiumioniakut
Noin 2 tuntia ja 35 minuuttia, kun ympäristön
lämpötila on 25 °C ja akku on täysin tyhjä
0 °C–40 °C
Noin 95 × 33,5 × 71 mm ilman ulkonevia osia
Noin 1,5 m, jos toimitettu mukana
Noin 115 g ilman mukana toimitettua virtaliitäntää
(virtajohto tai verkkopistokesovitin)
Tässä tuotteessa olevat symbolit tarkoittavat seuraavaa:
m AC, p DC, q Luokan II laite (tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen eristys.)
Tekniset huomautukset 441
❚❚ Verkkovirtalaturi EH-7P (toimitetaan vain Z 7:n mukana)
Nimellinen tuloteho
Nimellinen lähtöjännite
Tuetut akut
Käyttölämpötila
Mitat (L × K × S)
Paino
AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAKS. 0,5 A
DC 5,0 V / 3,0 A
Nikon EN-EL15b -litiumioniakut
0 °C–40 °C
Noin 65,5 × 26,5 × 58,5 mm ilman pistokesovitinta
Noin 125 g ilman pistokesovitinta
EH-7P toimitetaan pistokesovitin kiinnitettynä maissa tai alueilla, joissa se on tarpeen; pistokesovittimen
muoto vaihtelee myyntimaan mukaan. Älä yritä irrottaa pistokesovitinta, jotta laite ei vahingoittuisi.
Tässä tuotteessa olevat symbolit tarkoittavat seuraavaa:
m AC, p DC, q Luokan II laite (tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen eristys.)
❚❚ EN-EL15b-litiumioniakku
Tyyppi
Nimelliskapasiteetti
Käyttölämpötila
Mitat (L × K × S)
Paino
Litiumioniakku
7,0 V / 1 900 mAh
0 °C–40 °C
Noin 40 × 56 × 20,5 mm
Noin 80 g, ilman liitinsuojusta
Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa kuvailtujen laitteistojen ja ohjelmistojen ulkonäköä
ja teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä käyttöoppaassa
mahdollisesti olevien virheiden aiheuttamista vahingoista.
442 Tekniset huomautukset
A Tallennusvälineiden hävittäminen tai luovuttaminen toiselle henkilölle
Kuvien poistaminen tai muistikorttien tai muiden tallennusvälineiden
alustaminen ei poista kuvatietoja täysin. Joissakin tapauksissa poistetut
tiedostot voidaan palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten
ohjelmistojen avulla. Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin
väärinkäytön mahdollisuus. Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on
käyttäjän vastuulla.
Poista tallennusvälineestä tiedot pysyvästi käyttämällä jotain kaupallista
poisto-ohjelmaa tai alusta tallennusväline ja täytä se kuvatiedostoilla, joissa
ei ole henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi kuvilla, joissa on vain taivasta)
ennen tallennusvälineen hävittämistä tai sen luovuttamista toiselle
henkilölle. Varo vahingoittamasta itseäsi tai muita, jos hävität
tallennusvälineen hajottamalla.
Ennen kuin hävität kameran tai luovutat sen toiselle henkilölle, käytä
kameran asetusvalikon kohtaa Palauta kaikki asetukset poistaaksesi kaikki
henkilökohtaiset verkkotiedot.
A Tuetut standardit
• DCF-versio 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) on
digitaalikameroissa yleisesti käytetty standardi, joka takaa eri valmistajien
kameroiden yhteensopivuuden.
• Exif-versio 2.31: Kamera tukee Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras) -versiota 2.31. Exif on standardi, jossa valokuviin
tallennettuja tietoja käytetään värintoiston optimointiin, kun kuvia
tulostetaan Exif-yhteensopivilla tulostimilla.
• PictBridge: Digitaalikameroiden ja tulostimien valmistajien yhdessä
kehittämä standardi, jonka avulla valokuvat voi siirtää suoraan tulostimeen
siirtämättä niitä ensin tietokoneelle.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface on elektroniikkatuotteissa ja AVlaitteissa käytettävä multimedialiitäntästandardi, joka mahdollistaa
audiovisuaalisten tietojen ja hallintasignaalien siirtämisen HDMIyhteensopiviin laitteisiin yhden kaapelin avulla.
Tekniset huomautukset 443
A Tavaramerkkitiedot
IOS on Cisco Systems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä. Windows on
joko Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®,
Apple-logot, iPhone®, iPad® ja iPod touch® ovat Apple Inc:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Android, Google Play ja
Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Android-robotti on
toisinnettu tai muunnettu Googlen luoman ja jakaman työn pohjalta, ja sitä
käytetään Creative Commons 3.0 -lisenssillä. PictBridge on CIPA:n (Camera
and Imaging Products Association) tavaramerkki. XQD on Sony Corporationin
tavaramerkki. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat
HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n
omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Nikon Corporation käyttää niitä
lisenssillä.
Kaikki muut tässä käyttöoppaassa tai muussa Nikonin käyttäjälle
toimittamassa dokumentaatiossa mainitut kauppanimet ovat vastaavien
haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its
compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use
of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
444 Tekniset huomautukset
A FreeType-lisenssi (FreeType2)
Osia tämän ohjelmiston tekijänoikeuksista omistaa © 2012 The FreeType
Project (https://www.freetype.org). Kaikki oikeudet pidätetään.
A MIT-lisenssi (HarfBuzz)
Osia tämän ohjelmiston tekijänoikeuksista omistaa © 2018 The HarfBuzz
Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kaikki oikeudet
pidätetään.
A AVC Patent Portfolio License
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE ALAISENA KULUTTAJAN
HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN. TUOTETTA VOI KÄYTTÄÄ (i) AVCSTANDARDIN MUKAISEN VIDEOKUVAN (”AVC-VIDEO”) KOODAUKSEEN JA/TAI (ii) AVCVIDEON KOODAUKSEN PURKUUN, JOS VIDEON ON KOODANNUT KULUTTAJA
HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI SE ON HANKITTU VIDEOIDEN
TOIMITTAJALTA, JOLLA ON LUPA AVC-VIDEOIDEN LEVITTÄMISEEN. MUITA
KÄYTTÖTARKOITUKSIA VARTEN EI MYÖNNETÄ SUORAA TAI EPÄSUORAA LUPAA. LISÄTIETOJA
SAA MPEG LA, L.L.C:LTÄ. KATSO. http://www.mpegla.com
Tekniset huomautukset 445
NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S -objektiivin
käyttöohje
Tämä osio sisältyy objektiivin käyttöoppaaseen NIKKOR Z
24–70 mm f/4 S -objektiivipaketin ostajille. Huomaa, että
objektiivipaketteja ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai
kaikilla alueilla.
Objektiivin käyttäminen
❚❚ Objektiivin osat: nimet ja toiminnot
1
2
4
5
6
7 8
9
10 11
12
3
13
14
446 Tekniset huomautukset ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S -objektiivin käyttöohje
1 Vastavalosuoja
2 Vastavalosuojan
lukitusmerkki
3 Vastavalosuojan
kohdistusmerkki
4 Vastavalosuojan
kiinnitysmerkki
5 Zoomausrengas
6 Polttoväliasteikko
7 Polttovälin merkki
8 Ohjausrengas
9 Objektiivin
kiinnitysmerkki
10 Objektiivin
kumitiiviste
Vastavalosuojat estävät hajavaloa, joka voisi
muuten aiheuttaa heijastuksia tai haamukuvia. Ne
myös suojaavat objektiivia.
Käytä kiinnittäessäsi vastavalosuojaa.
Käytä kiinnittäessäsi vastavalosuojaa.
Kierrä lähentääksesi tai loitontaaksesi. Varmista, että
objektiivi on pidennetty ennen käyttöä.
Määritä likimääräinen polttoväli, kun lähennät tai
loitonnat objektiivilla.
• Automaattitarkennus valittuna: Kierrä tätä
mukautettavaa rengasta
automaattitarkennustilassa suorittaaksesi
kameralla valitun toiminnon.
• Käsitarkennustila valittuna: Kierrä tarkentaaksesi.
Käytä kiinnittäessäsi objektiivia kameraan.
—
Käytetään tietojen siirtämiseen kameraan ja
kamerasta.
Valitse A automaattitarkennukseen, M
käsitarkennukseen. Huomaa, että valitusta
12 Tarkennustilan kytkin asetuksesta riippumatta tarkennus on säädettävä
käsisäätönä, kun käsitarkennustila on valittu
kameran painikkeilla.
13 Objektiivin etusuojus
—
14 Objektiivin takasuojus
—
11 CPU-liitännät
Tekniset huomautukset ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S -objektiivin käyttöohje 447
❚❚ Kiinnittäminen ja irrottaminen
Objektiivin kiinnittäminen
1 Sammuta kamera, poista rungon suojus ja irrota objektiivin
takasuojus.
2 Aseta objektiivi kameran runkoa vasten pitäen objektiivin
kiinnitysmerkki kohdistettuna kameran rungossa olevan
kiinnitysmerkin kanssa ja kierrä sitten objektiivia
vastapäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Objektiivin irrottaminen
1 Sammuta kamera.
2 Paina objektiivin vapautuspainiketta ja pidä sitä painettuna
kiertämällä samalla objektiivia myötäpäivään.
448 Tekniset huomautukset ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S -objektiivin käyttöohje
❚❚ Ennen kuvausta
Objektiivissa on sisäänvedettävät putki, ja se on pidennettävä
ennen käyttöä. Kierrä zoomausrengasta kuvan mukaisesti, kunnes
se napsahtaa paikalleen pidennettyyn asemaansa. Kuvia voi ottaa
vain silloin, kun polttovälin merkki osoittaa kohtia välillä
24–70 polttoväliasteikolla.
Kuvia voidaan ottaa
näillä polttoväleillä
Vetääksesi objektiivin sisään kierrä zoomausrengasta vastakkaiseen
suuntaan ja pysähdy, kun saavutat sijainnin (I) polttoväliasteikolla.
Jos kameran virta on päällä objektiivin ollessa sisäänvedettynä,
näytöllä näkyy varoitus. Pidennä objektiivi ennen käyttöä.
Tekniset huomautukset ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S -objektiivin käyttöohje 449
❚❚ Vastavalosuojan kiinnittäminen ja irrottaminen
Kohdista vastavalosuojan kiinnitysmerkki (I) vastavalosuojan
kohdistusmerkin (I) kanssa ja kierrä suojaa (w), kunnes I-merkki
on kohdakkain vastavalosuojan lukitusmerkin (K) kanssa.
Poista vastavalosuoja suorittamalla yllä olevat vaiheet käänteisessä
järjestyksessä.
Kun kiinnität tai irrotat vastavalosuojan, pidä kiinni suojan alaosassa
olevan symbolin I kohdalta ja vältä puristamasta suojaa liian
tiukasti. Kun suojaa ei käytetä, sen voi kääntää toisinpäin ja
kiinnittää objektiiviin.
❚❚ Objektiivin ollessa kiinnitettynä
Tarkennussijainti voi muuttua, jos sammutat kameran ja kytket sen
uudelleen päälle tarkennuksen jälkeen. Tarkenna uudelleen ennen
kuvausta. Jos olet tarkentanut ennalta valittuun sijaintiin
odottaessasi, että kohteesi tulee näkyviin, suosittelemme, ettet
sammuta kameraa ennen kuin kuva on otettu.
450 Tekniset huomautukset ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S -objektiivin käyttöohje
Käyttöön liittyvät varotoimet
• Älä nosta tai pitele objektiivia tai kameraa vain vastavalosuojan
varassa.
• Pidä CPU-liitännät puhtaana.
• Jos objektiivin kumitiiviste vahingoittuu, lopeta käyttö
välittömästi ja vie objektiivi korjattavaksi valtuutettuun Nikonhuoltoon.
• Kiinnitä objektiivin etu- ja takasuojukset takaisin paikoilleen, kun
objektiivi ei ole käytössä.
• Suojaa objektiivin sisäosia säilyttämällä objektiivia suojassa
suoralta auringonvalolta.
• Pidä objektiivi kuivana. Sisäosien ruostuminen voi aiheuttaa
pysyviä vaurioita.
• Jos objektiivi jätetään erittäin kuumiin paikkoihin, vahvistetusta
muovista valmistetut osat voivat vahingoittua tai vääntyä.
• Nopeat lämpötilan muutokset saattavat aiheuttaa haitallista
nesteen tiivistymistä objektiivin sisä- ja ulkopuolelle. Ennen kuin
siirrät objektiivin lämpimästä ympäristöstä kylmään tai
päinvastoin, aseta se koteloonsa tai muovipussiin hidastaaksesi
lämpötilan muutosta.
• Suosittelemme, että asetat objektiivin koteloonsa suojataksesi sitä
naarmuuntumiselta kuljetuksen aikana.
Tekniset huomautukset ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S -objektiivin käyttöohje 451
Objektiivin hoito
• Normaalisti pölyn poistaminen riittää objektiivin lasipintojen
puhdistamiseksi.
• Tahrat ja sormenjäljet voidaan poistaa fluoripinnoitetuista
linssielementeistä pehmeällä, puhtaalla puuvillakankaalla tai
linssinpuhdistusliinalla; pyyhi keskustasta ulospäin kiertävin
liikkein. Poista pinttyneet tahrat pyyhkimällä pinta varovasti
pehmeällä liinalla, joka on kostutettu on pienellä määrällä
suodatettua vettä, etanolia tai linssinpuhdistusainetta. Tästä
toimenpiteestä vettä ja öljyä hylkivälle pinnalle mahdollisesti
jäljelle jääneet pisaranmuotoiset jäljet voidaan poistaa
myöhemmin kuivalla kankaalla.
• Kun puhdistat linssielementtejä, jotka eivät ole fluoripinnoitettuja,
poista tahrat ja sormenjäljet pehmeällä, puhtaalla
puuvillakankaalla tai linssinpuhdistusliinalla, jota on kostutettu
hieman pienellä määrällä etanolia tai objektiivin puhdistusainetta.
Pyyhi kevyesti keskustasta ulospäin kiertävin liikkein varoen
jättämästä tahroja tai koskemasta objektiivia sormillasi.
• Älä koskaan käytä objektiivin puhdistamiseen orgaanisia
liuottimia, kuten maaliohenteita tai bentseeniä.
• Objektiivin etuelementin suojaamiseen voi käyttää
neutraalivärisuotimia (NC) (saatavilla erikseen) ja vastaavia.
• Jos objektiivia ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, säilytä sitä
viileässä, kuivassa paikassa estääksesi homeen ja ruosteen
muodostumisen. Älä säilytä suorassa auringonvalossa tai
naftaliini- tai kamferipohjaisen koimyrkyn kanssa.
452 Tekniset huomautukset ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S -objektiivin käyttöohje
Lisävarusteet
❚❚ Mukana toimitettavat lisävarusteet
• Paikalleen napsautettava objektiivin etusuojus LC-72B 72 mm
• Objektiivin takasuojus LF-N1
• Bajonettisuoja HB-85
• Objektiivilaukku CL-C1
D Objektiivilaukun käyttäminen
• Laukun tarkoitus on suojata objektiivia naarmuilta, ei putoamiselta tai
muilta fyysisiltä iskuilta.
• Laukku ei ole vedenkestävä.
• Laukun materiaali voi haalistua, kutistua, vuotaa tai vaihtaa väriä, kun sitä
hierotaan tai se on märkä.
• Poista pöly pehmeällä harjalla.
• Vesi ja tahrat voidaan poistaa pinnalta pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä
käytä alkoholia, bentseeniä, tinneriä tai muita haihtuvia kemikaaleja.
• Älä säilytä suorassa auringonvalossa tai paikoissa, joissa on korkea
lämpötila tai ilmankosteus.
• Älä käytä laukkua näytön tai linssielementtien puhdistamiseen.
• Varo, ettei objektiivi putoa laukusta kuljetuksen aikana.
Materiaali: polyesteri
❚❚ Yhteensopivat lisävarusteet
72 mm:n kierrettävät suotimet
D Suotimet
Käytä vain yhtä suodinta kerrallaan. Irrota vastavalosuoja ennen suotimien
tai pyöröpolarisaatiosuodattimien kiinnittämistä.
Tekniset huomautukset ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S -objektiivin käyttöohje 453
Tekniset tiedot
Kiinnitys
Polttoväli
Suurin aukko
Objektiivin rakenne
Kuvakulma
Polttoväliasteikko
Tarkennusjärjestelmä
Lyhin tarkennusetäisyys
Himmentimen lamellit
Aukkoalue
Suodinkoko
Mitat
Paino
Nikonin Z-kiinnitys
24–70 mm
f/4
14 elementtiä 11 ryhmässä (mukaan lukien
1 ED-linssielementti, 1 asfäärinen ED-elementti,
3 asfääristä elementtiä, elementtejä, joissa on
nanokidepinnoite, ja fluoripinnoitettu objektiivin
etuelementti)
• FX-koko: 84°–34° 20´
• DX-koko: 61°–22° 50´
Millimetrijako (24, 28, 35, 50, 70)
Sisäinen tarkennusjärjestelmä
0,3 m polttotasosta kaikissa zoomausasennoissa
7 (pyöristetty himmenninaukko)
f/4–22
72 mm (P = 0,75 mm)
Noin 77,5 mm:n suurin halkaisija × 88,5 mm
(etäisyys kameran objektiivin kiinnitysrenkaasta
objektiivin ollessa sisäänvedettynä)
Noin 500 g
Nikon varaa oikeuden muuttaa tämän tuotteen ulkonäköä, teknisiä ja suorituskykyä koskevia tietoja
milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
454 Tekniset huomautukset ➜ NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S -objektiivin käyttöohje
FTZ-bajonettisovittimen käyttöohje
Tällä bajonettisovittimella Nikonin F-bajonettikiinnitteiset NIKKORobjektiivit voidaan kiinnittää Nikonin Z-kiinnitteisiin peilittömiin
kameroihin. Sitä ei voi kiinnittää F-bajonettikiinnitteisiin (Nikonin
digitaaliset järjestelmäkamerat) tai 1-kiinnitteisiin kameroihin
(kehittyneet Nikon 1 -kamerat, joissa on vaihdettavat objektiivit)
eikä sitä voida käyttää 1 NIKKOR -objektiivien kanssa. Tämä osio
sisältyy bajonettisovittimen käyttöoppaaseen
bajonettisovitinpaketin ostajille. Huomaa, että
bajonettisovitinpaketteja ei välttämättä ole saatavilla kaikissa
maissa tai kaikilla alueilla.
Huomaa, että objektiivista riippuen sovitin voi rajoittaa
automaattitarkennusta tai muita kameran ominaisuuksia.
A Yhteensopivat F-bajonettiobjektiivit
Katso lisätietoja objektiiveista, jotka voidaan kiinnittää FTZbajonettisovittimeen käytettäväksi Z-kiinnitteisissä kameroissa kohdasta
Yhteensopivat F-kiinnitteiset objektiivit, joka on saatavilla Nikonin
latauskeskuksesta:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/fi/products/491/FTZ.html
Tekniset huomautukset ➜ FTZ-bajonettisovittimen käyttöohje 455
Bajonettisovitin
❚❚ Sovittimen osat
Objektiivin kiinnike
Kameran kiinnike
2
3
6
7
4
8
1
5
1 Nikonin F-bajonetti (kiinnittyy
2
3
4
5
objektiiviin)
Objektiivin signaaliliitännät
Objektiivin kiinnitysmerkki
Objektiivin vapautus
Jalustakierre
6 Sovittimen kiinnitysmerkki
7 Nikonin Z-kiinnitys (kiinnittyy
kameraan)
8 CPU-liitännät
456 Tekniset huomautukset ➜ FTZ-bajonettisovittimen käyttöohje
❚❚ Kiinnittäminen ja irrottaminen
Sammuta kamera ennen kuin kiinnität sovittimen kameraan tai
irrotat sen kamerasta tai kiinnität objektiiveja sovittimeen tai irrotat
niitä sovittimesta. Valitse paikka, joka ei ole suorassa
auringonvalossa, ja varo, ettei pölyä pääse laitteiden sisään. Vältä
painamasta kamerassa tai sovittimessa olevaa objektiivin
vapautinta objektiivien kiinnittämisen aikana.
Sovittimen ja objektiivin kiinnitys
1 Poista rungon suojus ja objektiivin takasuojukset sovittimesta
ja rungon suojus kamerasta.
2 Kiinnitä sovitin
kameraan.
Pidä sovittimen
kiinnitysmerkki
kohdakkain kameran
rungossa olevan
kiinnitysmerkin (q)
kanssa ja sijoita sovitin kameraan ja kierrä sitä sitten
vastapäivään, kunnes se napsahtaa paikoilleen (w).
3 Irrota objektiivin takasuojus.
Tekniset huomautukset ➜ FTZ-bajonettisovittimen käyttöohje 457
4 Kiinnitä objektiivi
sovittimeen.
Pidä objektiivin
kiinnitysmerkki
kohdakkain sovittimessa
olevan kiinnitysmerkin
(e) kanssa ja sijoita
objektiivi kameraan ja
kierrä sitä sitten
vastapäivään, kunnes se
napsahtaa paikoilleen (r).
Sovittimen ja objektiivin irrottaminen
1 Irrota objektiivi.
Paina sovittimessa
olevaa objektiivin
vapautinta (q) ja pidä
sitä painettuna
kiertämällä samalla
objektiivia myötäpäivään
(w). Kiinnitä etu- ja
takasuojukset
objektiiviin, kun olet
irrottanut sen.
2 Irrota sovitin.
Paina kamerassa olevaa
objektiivin vapautuspainiketta
(e) ja pidä sitä painettuna
kiertämällä samalla sovitinta
myötäpäivään (r). Kun olet
irrottanut sovittimen, kiinnitä
rungon suojus ja takasuojukset sovittimeen ja rungon suojus
kameraan.
458 Tekniset huomautukset ➜ FTZ-bajonettisovittimen käyttöohje
D Mikroprosessoriohjatut objektiivit, joissa on himmenninrenkaat
Valitse pienin aukko (suurin aukkoarvo) ennen kuin kiinnität
mikroprosessiohjattuja objektiiveja, joissa on himmenninrengas.
D Yhteensopimattomat objektiivit ja lisävarusteet
Seuraavia objektiiveja ja lisävarusteita ei voida käyttää. Jos yrität kiinnittää
joitain näistä laitteista väkisin, sovitin tai objektiivi voi vahingoittua.
Yksilökohtaisen vaihtelun vuoksi muut kuin alla luetellut objektiivit voivat
olla yhteensopimattomia; älä käytä voimaa, jos tunnet vastustusta
yrittäessäsi kiinnittää objektiivia.
• Muut kuin AI-objektiivit
• PC 35 mm f/2.8 (sarjanumerot
• IX-NIKKOR
851001–906200)
• AF-telejatke TC-16A
• PC 35 mm f/3.5 (vanha malli)
• Objektiivit, jotka vaativat AU-1• Reflex 1 000 mm f/6.3 (vanha malli)
tarkennusyksikön (400 mm f/4.5,
• NIKKOR-H automaattiset 2,8 cm
600 mm f/5.6, 800 mm f/8,
f/3.5 (28 mm f/3.5) -objektiivit,
1 200 mm f/11)
joiden sarjanumero on pienempi
• Kalansilmä (6 mm f/5.6, 7,5 mm
kuin 362000
f/5.6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6)
• NIKKOR-S automaattiset 3,5 cm
• 2,1 cm f/4
f/2.8 (35 mm f/2.8) -objektiivit,
• Loittorengas K2
joiden sarjanumero on pienempi
• 180–600 mm f/8 ED (sarjanumerot
kuin 928000
174041–174180)
• NIKKOR-S automaattinen 5 cm f/2
• 360–1 200 mm f/11 ED
(50 mm f/2)
(sarjanumerot 174031–174127)
• NIKKOR-Q automaattiset 13,5 cm
• 200–600 mm f/9.5 (sarjanumerot
f/3.5 (135 mm f/3.5) -objektiivit,
280001–300490)
joiden sarjanumero on pienempi
• F3AF:n AF-objektiivit (AF 80 mm
kuin 753000
f/2.8, AF 200 mm f/3.5 ED,
• Micro-NIKKOR 5,5 cm f/3.5
AF-telejatke TC-16)
• Medical-NIKKOR automaattinen
• PC 28 mm f/4 (sarjanumero 180900
200 mm f/5.6
tai aiempi)
• Automaattinen NIKKORtelezoomobjektiivi 85–250 mm
f/4–4.5
• Automaattinen NIKKORtelezoomobjektiivi 200–600 mm
f/9.5–10.5
Tekniset huomautukset ➜ FTZ-bajonettisovittimen käyttöohje 459
Bajonettisovittimen käyttäminen
• Automaattitarkennus ei välttämättä toimi odotetulla tavalla, kun
sovitinta käytetään F-bajonettikiinnitteisen NIKKOR-objektiivin
kanssa. Jos kamera ei pysty tarkentamaan, aseta
tarkennusaluetilaksi pistetarkennus ja valitse keskitarkennusalue
tai tarkenna käsisäätönä.
• Joidenkin objektiivien kohdalla kameran tärinänvaimennus ei
välttämättä toimi odotetulla tavalla, tai se voi aiheuttaa
vinjetointia tai kirkkauden himmenemistä reuna-alueilla.
Käyttöön liittyvät varotoimet
• Kun käytät sovitinta yli 1 300 g painavien objektiivien kanssa, tue
objektiivia pidellessäsi kameraa äläkä käytä kameran hihnaa. Jos
näitä varotoimia ei noudateta, kamerassa oleva objektiivin kiinnike
voi vahingoittua.
• Kun käytät jalustan kiinnitysrenkaalla varustettuja teleobjektiiveja,
kiinnitä jalusta mieluummin objektiivin kiinnitysrenkaaseen kuin
sovittimen jalustakierteeseen.
• Pidä CPU- ja objektiivin signaaliliitännät puhtaina.
• Pidä sovitin kuivana. Sisäosien ruostuminen voi aiheuttaa pysyviä
vaurioita.
• Jos sovitin jätetään erittäin kuumiin paikkoihin, vahvistetusta
muovista valmistetut osat voivat vahingoittua tai vääntyä.
460 Tekniset huomautukset ➜ FTZ-bajonettisovittimen käyttöohje
Sovittimen hoito
• Älä koske bajonettisovittimen sisäosiin. Käytä pölyn poistamiseen
hiustenkuivaajaa tai pehmeää harjaa, ja varo sovittimen
sisäpuolen hankaamista tai naarmuttamista.
• Kun puhdistat sovitinta, poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi
sovitin sitten varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla.
• Älä koskaan käytä sovittimen puhdistamiseen orgaanisia
liuottimia, kuten maaliohenteita tai bentseeniä.
• Jos sovitinta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, säilytä sitä
viileässä, kuivassa paikassa estääksesi homeen ja ruosteen
muodostumisen. Älä säilytä suorassa auringonvalossa tai
naftaliini- tai kamferipohjaisen koimyrkyn kanssa.
Lisävarusteet
❚❚ Mukana toimitettavat lisävarusteet
• Rungon suojus BF-1B
• Objektiivin takasuojus LF-N1
Tekniset tiedot
Tyyppi
Tuetut kamerat
Mitat
Paino
Bajonettisovitin
Nikonin Z -kiinnitteiset peilittömät kamerat
Noin 70 mm:n halkaisija (ilman ulkonevia osia) × 80 mm
Noin 135 g
Nikon varaa oikeuden muuttaa tämän tuotteen ulkonäköä, teknisiä ja suorituskykyä koskevia tietoja
milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
Tekniset huomautukset ➜ FTZ-bajonettisovittimen käyttöohje 461
Hyväksytyt muistikortit
Kameraa voi käyttää XQD-muistikorttien kanssa. Elokuvien
tallennukseen suositellaan kortteja, joiden kirjoitusnopeus on
vähintään 45 Mt/s (300×). Hitaampi nopeus voi keskeyttää
tallennuksen tai toiston tai aiheuttaa nykivää ja epätasaista toistoa.
Ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi lisätietoja yhteensopivuudesta
ja käytöstä.
462 Tekniset huomautukset
Muistikortin kapasiteetti
Seuraavassa taulukossa annetaan 64 Gt:n Sony G -sarjan QD-G64E
XQD-kortille tallennettavissa olevien kuvien arvioitu määrä erilaisilla
kuvanlaadun ja kuvakoon asetuksilla, kun FX (36 × 24) on valittu
kohtaan Valitse kuva-ala (alkaen heinäkuusta 2018).
Z 7:
Puskurimuistin
Kuvakoko Tiedostokoko 1 Kuvien määrä 1 kapasiteetti 2
Suuri
44,7 Mt
748
23
12-bittinen Keskikoko
31,5 Mt
1 000
19
Häviöttä
pakattu
Pieni
24,5 Mt
1 400
19
14-bittinen
55,8 Mt
654
19
12-bittinen
40,7 Mt
1 000
23
Pakattu
14-bittinen
Suuri
49,4 Mt
845
19
12-bittinen
74,1 Mt
748
23
Pakkaamaton
14-bittinen
85,1 Mt
654
18
Suuri
134,6 Mt
412
21
TIFF (RGB)
Keskikoko
76,5 Mt
723
22
Pieni
34,8 Mt
1 500
25
Suuri
17,2 Mt
1 900
25
Hieno
Keskikoko
11,7 Mt
3 200
25
Pieni
6,8 Mt
6 500
25
Suuri
11,8 Mt
3 700
25
Normaali
Keskikoko
7,0 Mt
6 400
25
Pieni
3,5 Mt
12 700
25
Suuri
3,8 Mt
7 500
25
Perus
Keskikoko
2,6 Mt
12 300
25
Pieni
1,6 Mt
24 100
25
Kuvanlaatu
NEF (RAW)
JPEG 3
Tekniset huomautukset 463
Z 6:
Puskurimuistin
Kuvakoko Tiedostokoko 1 Kuvien määrä 1 kapasiteetti 2
Suuri
22,5 Mt
1 300
35
12-bittinen Keskikoko
16,1 Mt
1 900
26
Häviöttä
pakattu
Pieni
12,7 Mt
2 500
26
14-bittinen
28,2 Mt
1 100
43
12-bittinen
20,4 Mt
1 800
37
Pakattu
14-bittinen
Suuri
24,8 Mt
1 500
43
12-bittinen
38,5 Mt
1 300
33
Pakkaamaton
14-bittinen
44,1 Mt
1 100
34
Suuri
69,3 Mt
759
27
TIFF (RGB)
Keskikoko
39,5 Mt
1 300
31
Pieni
18,4 Mt
2 800
35
Suuri
9,4 Mt
3 400
44
Hieno
Keskikoko
6,6 Mt
5 600
50
Pieni
4,0 Mt
10 400
51
Suuri
6,4 Mt
6 700
44
Normaali
Keskikoko
3,9 Mt
10 900
50
Pieni
2,1 Mt
19 900
51
Suuri
2,3 Mt
13 000
46
Perus
Keskikoko
1,7 Mt
20 800
50
Pieni
1,2 Mt
35 200
50
Kuvanlaatu
NEF (RAW)
JPEG 3
1 Kaikki luvut ovat likimääräisiä. Tiedostokoko vaihtelee kuvausohjelman mukaan.
2 Puskurimuistiin mahtuvien kuvien enimmäismäärä asetuksella ISO 100. Voi laskea joissain
tilanteissa, esimerkiksi tähdellä (“m”) merkityillä kuvanlaaduilla, tai jos automaattinen vääristymien
korjaus on päällä.
3 Luvuissa oletetaan, että käytössä on kokoa priorisoiva JPEG-pakkaus. Tähdellä (“m”; optimaalinen
pakkaus) merkityn kuvanlaatuasetuksen valitseminen kasvattaa JPEG-kuvien tiedostokokoa; kuvien
määrä ja puskurimuistin kapasiteetti vastaavasti laskevat.
464 Tekniset huomautukset
Akun kesto
Täyteen ladatulla EN-EL15b-akulla 1 tallennettavissa olevien kuvien arvioitu
määrä tai videoaineiston arvioitu pituus vaihtelee näyttötilan mukaan.
Valokuvien 2 luvut ovat seuraavat:
• Vain etsin: 330 kuvaa (Z 7), 310 kuvaa (Z 6)
• Vain näyttö: 400 kuvaa (Z 7), 380 kuvaa (Z 6)
Elokuvien luvut 3 ovat seuraavat:
• Vain etsin: 85 minuuttia
• Vain näyttö: 85 minuuttia
Seuraavat toiminnot voivat lyhentää akun kestoa:
• Laukaisimen pitäminen puoleenväliin painettuna
• Toistuva automaattitarkennuksen käyttäminen
• NEF (RAW) -valokuvien ottaminen
• Pitkät suljinajat
• Kameran Wi-Fi- (langaton lähiverkko) ja Bluetooth-toimintojen käyttäminen
• Kameran käyttäminen lisävarusteiden kanssa
• Toistuva lähentäminen ja loitontaminen
Varmistaaksesi, että Nikonin EN-EL15b-akut kestävät mahdollisimman kauan:
• Pidä akun liittimet puhtaana. Likaiset liittimet voivat heikentää akun
suorituskykyä.
• Ota akut käyttöön heti lataamisen jälkeen. Akut menettävät varaustaan, jos
niitä ei käytetä.
1 Myös EN-EL15a-/EN-EL15-akkuja voidaan käyttää, mutta huomaa, että yhdellä latauksella ei
välttämättä voida ottaa yhtä monta kuvaa. Kesto vaihtelee akun kunnon, lämpötilan, kuvien välisen
aikavälin ja valikoiden näyttöajan mukaan.
2 CIPA-standardi. Mitattu lämpötilassa 23 °C (±2 °C) käyttämällä NIKKOR Z 24–70 mm:n f/4 S objektiivia seuraavissa testiolosuhteissa: yksi valokuva otettu oletusasetuksilla 30 s:n välein.
3 Mitattu lämpötilassa 23 °C (±2 °C) käyttämällä oletusasetuksia ja NIKKOR Z 24–70 mm:n f/4 S objektiivia kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA:n (Camera and Imaging Products Association)
määrittämissä olosuhteissa. Yksittäiset elokuvat olla yhteensä enintään 29 minuuttia 59 sekuntia
pitkiä; tallennus saattaa päättyä ennen näiden rajojen saavuttamista, jos kamera kuumenee.
Tekniset huomautukset 465
Hakemisto
Symbolit
b (Automaattitila).............................41, 45
P (Ohjelmoitu automatiikka)..........70, 71
S (Suljinajan esivalinta-automatiikka)....
70, 71
A (Aukon esivalinta-automatiikka).....70,
72
M (Käsisäätö) ........................................70, 73
U1/U2/U3 .................................................70, 75
U (Yksittäiskuvaus) ...........................84, 87
V (Sarjakuvaus L)......................... 84, 111
W (Sarjakuvaus H)........................ 84, 111
X (Sarjakuvaus H (pidennetty))......85,
111
E (Itselaukaisin) .................................85, 87
L (Äänetön valokuvaus)........................67
x (Elektroninen etuverhosuljin) ...... 262
P (Mekaaninen suljin) ......................... 262
3 (Neulanpäätarkennus) ......................54
d (Pistetarkennus AF) ...........................54
e (Dynaaminen tarkennus) ................55
f (Leveä alue (S)) ...................................55
g (Leveä alue (L)) ...................................55
h (Automaattinen alue).......................55
L (Matriisi) ............................................... 108
M (Keskustapainotteinen) .................. 108
N (Piste) .................................................... 108
t (Huippuvalopainotteinen)........... 108
J (Punasilmäisyyden vähennys). 107,
354
L (Hidas täsmäys) ...................107, 354
M (Jälkiverhon täsmäys)........107, 355
E (Valotuksen korjaus) ...........................82
K-painike.......................................... 49, 122
O-painike......................................................51
G-painike ................................................18
c (E) -painike...........................................84
S-painike..........................................80, 81
W (Q) -painike........................20, 122, 123
X -painike ........................................122, 139
i-painike...............................................21, 92
466 Tekniset huomautukset
J-painike ....................................................18
I (Tarkentumisen ilmaisin) ..................61
c (Salaman valmiusilmaisin).............. 412
t-kuvake.....................................................40
Numerot
1 : 1 (24 × 24) ........................................... 106
16 : 9 (36 × 20)......................................... 106
5 : 4 (30 × 24) ........................................... 106
A
ADL-haarukointi..................................... 198
AE-lukitus .............................................89, 90
AF ......................................................... 52, 251
AF-C .................................................................53
AF-C-tilan ensisij. valinta..................... 251
AF-F ....................................................... 53, 121
AF-lukitus..............................................89, 90
AFn käynnistys........................................ 254
AF-ON-painike ..............................................17
AF-S .................................................................52
AF-S-tilan ensisij. valinta ..................... 251
Aikakoodi.................................................. 246
Aikavyöhyke ..................................... 39, 295
Aikavyöhyke ja päivämäärä ........ 39, 295
Ajastettu elokuva................................... 223
Ajastettu kuvaus .................................... 212
Akku........................................................28, 32
Akkulaturi .......................................... 28, 441
Akkutiedot ............................................... 310
Aktiivinen D-Lighting........................... 110
Akun kesto ............................................... 465
Akun lataaminen ......................................28
Akun varaustaso .......................................34
Alusta muistikortti................................. 294
Aseta Picture Control ...........94, 177, 241
Asetusvalikko .................................152, 293
Aukko............................................................72
Aukon esivalinta-automatiikka............72
Autom. al. kasvojen-/silmientunn ... 252
Autom. c ISO-herkkyyssäätö............. 266
Autom. ISO-herkkyyssäätö.......... 81, 169
Autom. vääristymien korjaus....184, 242
Automaattinen (aseta Picture Control).
94
Automaattinen (valkotasapaino) 64, 98
Automaattinen alue................................ 55
Automaattinen haarukointi ......190, 267
Automaattinen kasvojentunnistus.... 57
Automaattinen luonnonvalo
(valkotasapaino).............................. 64, 98
Automaattinen nopea FP-täsmäys.. 265
Automaattinen näytön vaihto ............... 9
Automaattinen silmientunnistus....... 57
Automaattinen ulkoinen salama.....352,
359
Automaattitarkennus.................... 52, 251
B
Bajonettisovitin ...................................... 455
Bulb-aikavalotus....................................... 78
C
Camera Control Pro 2........................... 416
Capture NX-D ................................... 68, 337
CHARGE (Lataus) -merkkivalo............. 29, 30
CPU-liitännät ...........................................447
Creative Picture Control (Luova Picture
Control)...................................................... 94
D
DCF.............................................................. 443
Diopterin säädin.......................................... 8
DISP-painike ................................................ 15
D-Lighting ................................................ 323
DX................................................................ 106
DX-muoto................................................. 119
Dynaaminen tarkennus ................ 55, 113
E
Ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi......
300
Elektroninen VR.............................120, 243
Elokuvan laatu ...............................116, 239
Elokuvan tallennuspainike ................... 46
Elokuvat....................................... 45, 49, 114
Elokuvatiedoston tyyppi..................... 239
Elokuvausvalikko ..........................146, 238
Elokuvien rajaaminen .................135, 329
Esiasetus käsin (valkotasapaino).65, 98,
101, 175
Etsimen kirkkaus .................................... 297
Etsimen okulaari ................................8, 415
Etsimen okulaarisuojus ....................... 415
Etsimen tarkennus ..................................... 8
Etsimen väritasapaino ......................... 297
Etsin........................................................8, 404
Etsin etusijalla .............................................. 9
Etäisyyden esivalinta, käsisäätö....... 352,
360
Etäsarja ................................... 372, 380, 385
Exif............................................................... 443
F
Fn1-painike ..................................................24
Fn2-painike ..................................................24
FX........................................................106, 119
H
Haarukoinnin järjestys ......................... 268
Haarukointi .............................................. 267
HDMI ....................................... 306, 345, 443
HDMI-kaapeli .......................................... 414
HDMI-liitäntä........................................... 345
HDMI-tallentimet................................... 346
Hehkulamppu (valkotasapaino)...64, 98
Herkkyys.......................................................80
Hi ....................................................................80
Hidas sarjakuvausnopeus................... 261
Hidas täsmäys ......................................... 107
Hidastetut elokuvat .............................. 117
Histogrammi ..................................126, 127
Huippuvalopainotteinen .................... 108
Hämärätarkennus.................................. 255
I
ISO-herkkyys............................80, 169, 240
Itselaukaisin .............................87, 111, 259
i-TTL ......................................... 352, 353, 408
Tekniset huomautukset 467
J
Jalusta ...........................................................78
Joustava ohjelma......................................71
JPEG ............................................................ 104
Jäljellä olevat kuvat..................................34
Jälkiverhon täsmäys.............................. 107
K
Kaapelin pidike ....................................... 417
Kallistuva näyttö.......................................... 3
Kameraan kiinnitetyn salamalaitteen
käyttäminen........................................... 350
Kello........................................................38, 40
Kellon akku..................................................40
Keskustapainotteinen .................108, 258
Kesäaika.............................................. 39, 295
Kieli (Language)............................... 38, 294
Kohinan väh. kun pitkä valotus ........ 183
Kohinan väh. kun suuri ISO .......183, 241
Kohteen seuranta .....................................58
Koko...................................................106, 166
Komentokiekko ............................... 17, 281
Kosketuslaukaisin ..............................10, 59
Kosketusnäyttö...................................10, 59
Kosketusohjaimet.................... 10, 59, 305
Kuulokkeet ............................................... 245
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus..... 245
Kuva-ala............................................119, 165
Kuvaesitys................................................. 158
Kuvakenno ................................. 2, 421, 427
Kuvakoko .........................................106, 166
Kuvakoko/kuvataajuus ...............116, 239
Kuvan sulautus ....................................... 326
Kuvan tarkastelu ...........................123, 156
Kuvan tiedot ............................................ 124
Kuvanlaatu ......................................104, 166
Kuvanottotapa................................. 84, 111
Kuvaselitys................................................ 303
Kuvataajuus ...................................... 85, 116
Kuvaustiedot ........................................... 128
Kuvien määrä .......................................... 465
Käsisäätö ...................................73, 352, 360
Käsitarkennus......................................53, 61
Käyttäjäasetukset............................ 75, 294
468 Tekniset huomautukset
Käytä aset. reaaliaikanäkymässä ...... 264
Käännä pysty..................................123, 157
Käänteiset ilmaisimet........................... 283
L
L (suuri) ...................................................... 106
Laaja dynaaminen alue (HDR)........... 207
Laiteohjelmaversio ............................... 313
Langallinen kauko-ohjain............ 78, 414
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht...... 308
Langaton .................................................. 341
Langaton kauko-ohjain .... 307, 364, 415
Langaton lähetin (WT-7) .. 309, 341, 414
Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks. ... 307
Latauskeskus ................................................ ii
Laukaisin ...............................................43, 44
Laukaisu muistikortitta........................ 310
LED-merkkivalo ...................................... 307
Lentokonetila.......................................... 308
Leveä alue -tarkennus..........55, 113, 121
Lisälaiteliitäntä ....................................... 439
Lisävarusteet ........................................... 413
Litiumioniakku........................28, 413, 442
Lo....................................................................80
Loisteputkivalo (valkotasapaino).64, 98
Luokittelu ................................................. 159
Luova valaistusjärjestelmä (CLS)...... 408
M
M (keskikoko) ........................................... 106
Maisema (aseta Picture Control) .........94
Matriisimittaus........................................ 108
MF....................................................................53
Mikrofoni .........................................118, 416
Mikrofonin herkkyys....................118, 244
Mired-arvo................................................ 172
Mittaus....................................................... 108
Monivalitsin ................................................18
Muistikortin kapasiteetti..................... 463
Muistikortti...............................32, 462, 463
Mukaut. ohjauksen määritys ..... 24, 271,
285
Mukauta i-valikkoa ............22, 269, 284
Mukautettu Picture Control .....178, 179,
241
Mukautetut asetukset .................148, 247
Muodosta yhteys tietokoneeseen .. 309,
337
Muodosta yhteys älylaitteeseen......308,
336
Muokk. Picture Control -säät. ...179, 241
Muokkaa elokuvaa .......................135, 329
Muokkausvalikko ................................... 314
Muotoilusalama ..................................... 267
Muotokuva (aseta Picture Control) ... 94
Muuta kokoa............................................ 321
N
NEF (RAW)........................................104, 168
NEF (RAW) -käsittely ............................. 317
NEF (RAW) -tallennus............................ 168
Neulanpäätarkennus..................... 54, 113
Neutraali (aseta Picture Control)........ 94
N-Log-asetukset ..................................... 348
Nollaa .............................161, 239, 250, 313
Nopea langaton ohjaus .... 370, 378, 385
Nopea rajaus............................................ 132
Näennäishorisontti........................... 15, 16
Näyttö .............................................6, 10, 398
Näyttötilapainike ........................................ 8
Näytä kaikki sarjakuvaustilassa......... 264
Näytä sarjan jälkeen.............................. 157
Näytön esisalama................................... 411
Näytön kirkkaus...................................... 295
Näytön väritasapaino ........................... 296
O
Objektiivi............................................ 36, 446
Objektiivin irrottaminen kamerasta.. 37
Objektiivin kiinnike ................................. 36
Objektiivin kiinnittäminen.................... 36
Objektiivin kiinnitysmerkki .................. 36
Ohjauspaneeli .................................... 5, 407
Ohjauspaneelin kirkkaus..................... 297
Ohjausrengas ................................... 61, 447
Ohje .............................................................. 20
Ohjelmoitu automatiikka...................... 71
OK-painike.......................................279, 290
Oletusasetukset.............................143, 387
Oletusasetusten palauttaminen ...... 387
Oma valikko............................................. 331
Ongelmia ja ratkaisuja ......................... 388
Optimaal. valot. hienosäätö............... 258
Optinen AWL..................................375, 382
Optinen/radio-ohjattu AWL............... 383
P
Paina laukaisin pohjaan asti .................44
Paina laukaisin puoleenväliin...............43
Palauta elok.valikon oletusaset. ....... 239
Palauta kaikki asetukset ...................... 313
Palauta käyttäjäasetukset............ 76, 294
Palauta mukaut. asetukset ................. 250
Palauta valokuv.valikon oletusaset. 161
Perspektiivin korjaus ............................ 325
PictBridge ........................................342, 443
Picture Control -säätimet....94, 177, 241
Pienin aukko............................................ 459
Pienoiskuva.................................................12
Pikaterävöittäminen................................97
Pilvinen (valkotasapaino) ...............64, 98
Pisin suljinaika......................................... 169
Piste ............................................................ 108
Pistetarkennus........................54, 113, 121
Poista..........................................51, 140, 155
Poista kaikki kuvat................................. 141
Poista nykyinen kuva .................... 51, 140
Poista valitut kuvat................................ 141
Poiston jälkeen ....................................... 156
Polttotason merkki...................................62
Polttoväli................................................... 449
Polttoväliasteikko .................................. 449
Puhdista kuvakenno....................300, 421
Punasilmäisyyden korjaus.................. 323
Punasilmäisyyden vähennys ............. 107
Puskurimuisti .............................................86
Päivämäärä ja aika.......................... 39, 295
Päiväysmuoto .................................. 40, 295
Pääkomentokiekko ..................................17
Päällekkäisvalotus ................................. 200
Pölynpoiston viitekuva........................ 301
Tekniset huomautukset 469
R
Radio-ohjattu AWL................................ 364
Rajaa ........................................................... 320
Rajaus......................................................... 132
Rajausruudukon näyttö....................... 264
Rajoita näytön tilan valintaa .............. 298
Rajoita tarkennusaluetilan valint. .... 254
Rajoita valittavaa kuva-alaa ............... 262
RGB........................................... 126, 165, 182
Rungon suojus................................. 36, 414
Ryhmäsalama....................... 368, 376, 384
S
S (pieni) ...................................................... 106
Salama .................................... 107, 349, 408
Salama (valkotasapaino) .................64, 98
Salaman haarukointi............................. 191
Salaman korjaus ............................189, 356
Salaman ohjaus .............................186, 352
Salaman valmiusilmaisin..................... 412
Salamatiedot ..................................359, 384
Salamatila ........................................107, 354
Salamatäsmäysnopeus...............265, 351
Salamavalon lukitus.....................357, 411
Samat kuin valokuva-asetuks............ 114
Sarjakuvaus..........................................84, 87
Sarjakuvaus enintään ........................... 261
Sarjakuvaus H................................... 84, 111
Sarjakuvaus H (pidennetty)......... 85, 111
Sarjakuvaus L.................................... 84, 111
Sarjakuvaustila.......................... 84, 87, 111
Sarjasalama .....................................353, 360
Sijaintitiedot ...................................130, 306
Silmätunnistin.............................................. 8
Sipaise...........................................................11
Sivukomentokiekko .................................17
Sivuvalitsin ...........................................17, 89
SnapBridge........................................ 40, 336
Suljinaika...............................................71, 73
Suljinaika salamakuv. ........................... 266
Suljinajan esivalinta-automatiikka .....71
Suljinajan ja aukon lukitus.................. 281
Suljintyyppi.............................................. 262
Suodintehosteet .......................................97
470 Tekniset huomautukset
Suora auringonvalo (valkotasapaino) ....
64, 98
Suorista ..................................................... 324
Suurin aukko ........................................... 412
Suurin herkkyys............................... 81, 169
Synkr. kuvanottotavan asetukset .... 261
T
Taajuusvaste............................................ 245
Tallenn. pisteet suunnan mukaan ... 253
Tallenna käyttäjäasetukset.......... 75, 294
Tallenna nykyinen kuva....................... 138
Tallenna/lataa asetukset ..................... 311
Tallennuskansio ..................................... 161
Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa .... 256
Tarkenn. seurannan herkkyys ........... 291
Tarkenn. seuranta ja lukitus............... 252
Tarkennuksen hienosäätö .................. 299
Tarkennuksen ilmaisin............................61
Tarkennuksen lukitus .......................89, 90
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus........ 231
Tarkennusaluetila .....................................54
Tarkennusapuvalo.......................... 43, 256
Tarkennusnopeus.................................. 290
Tarkennuspiste..........................................89
Tarkennuspisteiden määrä ................ 253
Tarkennustila..............................................52
Tarkentumisen ilmaisin ..........................61
Tasainen (aseta Picture Control) .........94
Tavaramerkkitiedot............................... 444
Tekijänoikeus .......................................... 304
Tekniset tiedot........................................ 431
Tekstin kirjoittaminen................... 13, 162
Tiedostojen numerointi ...................... 263
Tiedoston nimeäminen ..............165, 239
Tiedoston tiedot .................................... 125
Tietonäyttö ..............................15, 298, 401
TIFF (RGB) ................................................. 104
Tilanvalitsimen lukituksen vapautin..70
Tilanvalitsin.................................................70
Time-aikavalotus.......................................78
Toimintopainikkeet .................................24
Toisto ........................................... 11, 49, 122
Toistokansio ............................................ 155
Toiston näyttöasetukset...................... 155
Toiston zoomaus....................12, 127, 139
Toistovalikko ..................................143, 154
Tunnisteet ................................................ 165
Tuotteen sarjanumero ..............................4
Tuulikohinan vähennys .......................245
Tärinänvaimennus.............. 112, 189, 243
Täyskuvatoisto.......................... 11, 49, 122
U
Ulkoinen mikrofoni ......................118, 416
USB.....................................................337, 342
V
Vaatimustenmukaisuusmerkintä.....309
Vaimennin ................................................ 244
Vakio (aseta Picture Control) ............... 94
Vakio-i TTL-täytesalama ...................... 408
Valikko-opas ............................................ 143
Valitse alku-/loppukohta..................... 135
Valitse kuva-ala..............................119, 165
Valitse lähetettäväksi / poista valinta....
134
Valitse päivämäärä .......................141, 142
Valitse värilämpötila (valkotasapaino) ..
65, 100, 173
Valitse älylaitt. lähetettäväksi ............ 134
Valkotasapaino .................................. 63, 98
Valkotasapainon haarukointi ............ 195
Valkotasapainon hienosäätö ...... 99, 171
Valmiustila-ajastin .................44, 260, 306
Valoalueet.................................62, 108, 126
Valoalueiden näyttö ............................. 292
Valokuva-/elokuvatilan valitsin ... 41, 45
Valokuvaus etäsalamalaitteilla.349, 362
Valokuvausvalikko........................143, 160
Valokuvien suojaaminen....................... 69
Valon taipumisen korjaus ..........184, 242
Valotuksen haarukointi........................191
Valotuksen ja salaman haarukointi . 191
Valotuksen korjaus................82, 257, 266
Valotuksen lukitus ............................ 89, 90
Valotuksen viivetila ............................... 261
Valotus................................................ 82, 257
Valotusilmaisin ..........................................74
Valotuslukitus laukaisimella .............. 259
Valotussäädön porrastus .................... 257
Valotustiedot........................................... 125
Vap. painike kiekon käytt.................... 283
Varjo (valkotasapaino) ............................98
Verkkolaite ......................................413, 418
Verkkovirtalaturi .......... 29, 413, 430, 442
Vertailu vierekkäin................................. 329
Vianmääritys............................................ 387
ViewNX-i ............................................ 68, 337
Viimeisimmät asetukset .............331, 335
Vinjetoinnin korjaus ....................184, 242
Virheilmoitukset............................394, 396
Virrankatkaisun viive ............................ 260
Virtakytkin ...................................................38
Virtaliitäntä .....................................413, 418
Voimakkuus ...................................... 50, 305
Välkynnänvähennys ....................185, 242
Väriavaruus .............................................. 182
Värikäs (aseta Picture Control).............94
Värilämpötila...........................65, 100, 173
Vääristymän korjaus ............................. 324
W
WB (valkotasapaino).........................63, 98
Wi-Fi...................................................109, 341
X
XQD-muistikortti.................................... 462
Y
Yhdistämistila ................................307, 365
Yhteensopivat objektiivit ................... 431
Yhtenäistetty salaman ohjaus........... 353
Yksittäiskuvaus ......................... 84, 87, 111
Yksivärinen (aseta Picture Control) ....94
Yleiskatsauksen tiedot......................... 131
Z
Zoomaus jaetussa näytössä............... 270
Ä
Älylaite.................................... 109, 308, 336
Tekniset huomautukset 471
Äänetön valokuvaus...................... 67, 237
Äänimerkkiasetukset............................ 305
Ääriviivakorostukset ............................. 264
472 Tekniset huomautukset
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun
ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai esittelyihin) missään
muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa kirjallista lupaa.
SB9E03(1C)
6MOA101C-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising