Nikon | D850 | Nikon D850 Käyttöohje

Nikon D850 Käyttöohje
Nikon D850
DIGITAALIKAMERA
Käyttöohje (jossa takuu)
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun
ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai esittelyihin) missään
muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa kirjallista lupaa.
AMA16773
Painettu Euroopassa
Fi
SB9C03(1C)
6MB4041C-03
• Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kameran
käyttöä.
• Lue “Turvallisuudesta”-osio (sivu x), jotta osaat käyttää
kameraa asianmukaisesti.
• Kun olet lukenut käyttöoppaan, säilytä sitä niin, että se on
tarvittaessa helppo löytää.
Fi
Saadaksesi mahdollisimman paljon hyötyä kamerastasi lue kaikki
ohjeet huolellisesti ja säilytä niitä paikassa, jossa ne ovat kaikkien
tuotetta käyttävien luettavissa.
Symbolit ja merkintätavat
Tässä ohjeessa on käytetty seuraavia symboleja ja merkintätapoja, joiden
avulla löydät helposti tarvitsemasi tiedot:
D
Tällä kuvakkeella merkitään varoitukset, jotka tulee lukea ennen
käyttöä kameran vahingoittumisen estämiseksi.
A
Tällä kuvakkeella merkitään huomautukset, jotka tulee lukea
ennen kameran käyttöä.
0
Tällä kuvakkeella merkitään viittaukset tämän käyttöoppaan
muihin osiin.
Kameran näytössä näkyvät valikkokohdat, asetukset ja ilmoitukset on
lihavoitu.
Älypuhelimiin ja tabletteihin viitataan tässä käyttöoppaassa ”älylaitteina”.
Kameran asetukset
Tämän käyttöoppaan ohjeissa oletetaan, että kamerassa käytetään
oletusasetuksia.
A Turvallisuudesta
Ennen kuin käytät kameraa ensimmäisen kerran, lue turvallisuuteen
liittyvät ohjeet kohdasta ”Turvallisuudesta” (0 x).
Nikonin käyttäjätuki
Rekisteröi kamerasi alla olevassa sivustossa, jossa on uusimpia tuotetietoja.
Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) ja voit pyytää
teknistä apua.
http://www.europe-nikon.com/support
D850 Model Name: N1608
Kameran käyttöoppaat
D850:lle on saatavilla seuraavat käyttöoppaat.
D850-käyttöohje (tämä opas)
Opi kameran perustoiminnot sekä tämän kameran
erityisominaisuudet.
Valikko-opas (PDF)
Lisätietoja valikoiden asetuksista ja esimerkiksi kameran
yhdistämisestä tietokoneeseen, tulostimeen tai
televisioon on saatavilla kameran Valikko-oppaasta
(pdf), jonka voi ladata Nikonin latauskeskuksesta.
nikon latauskeskus D850
https://downloadcenter.nikonimglib.com/fi/products/359/D850.html
Verkkokäyttöoppaat (HTML)
Käyttöohjeen ja Valikko-oppaan sisältöä voi tarkastella
seuraavassa osoitteessa:
nikon verkko-ohje D850
https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/fi/
i
Pakkauksen sisältö
Varmista, että kaikki seuraavat tarvikkeet on toimitettu kamerasi
mukana.
BF-1B- rungon suojus (0 19)
D850-digitaalikamera
(0 1)
EN-EL15a-litiumioniakku, jossa on liitinsuojus (0 14, 16)
MH-25a-akkulaturi (mukana toimitetaan joko verkkopistokesovitin tai
virtajohto, jonka tyyppi ja muoto vaihtelevat ostomaan tai -alueen mukaan;
0 14)
HDMI/USB-kaapelipidike (0 298)
SnapBridge Yhteysopas
UC-E22-USB-kaapeli
(DSLR-kameroille)
AN-DC18-hihna (0 14)
Takuu (painettu tämän
Käyttöohje (tämä opas)
käyttöoppaan takakanteen)
Objektiivipaketin ostaneiden on syytä varmistaa, että pakkauksessa
on myös objektiivi. Muistikortit myydään erikseen. Japanista
ostettujen kameroiden valikot ja ilmoitukset näytetään vain
englanniksi ja japaniksi; muita kieliä ei tueta. Pahoittelemme tästä
mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.
A ViewNX-i- ja Capture NX-D -tietokoneohjelmisto
Käytä ViewNX-i:tä hienosäätääksesi valokuvia tai kopioidaksesi kuvia
tietokoneella tarkasteltavaksi tai Capture NX-D:tä hienosäätääksesi
tietokoneelle kopioituja kuvia ja muuntaaksesi NEF (RAW) -kuvia muihin
muotoihin. Nämä sovellukset ovat ladattavissa osoitteesta:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Edellä mainitulla verkkosivulla on myös uusimpia tietoja Nikonohjelmistoista, mukaan lukien järjestelmävaatimukset.
ii
Sisällysluettelo
Pakkauksen sisältö....................................................................... ii
Turvallisuudesta........................................................................... x
Huomautuksia ........................................................................... xiv
Johdanto
1
Kameraan tutustuminen............................................................. 1
Kameran runko ....................................................................................... 1
Ohjauspaneeli......................................................................................... 5
Etsimen näyttö........................................................................................ 7
Diopterin säädin..................................................................................... 9
Kallistuvan näytön käyttäminen ................................................... 10
Kosketusnäytön käyttäminen ........................................................ 12
Aluksi
Kiinnitä kameran hihna ....................................................................
Lataa akku..............................................................................................
Aseta akku ja muistikortti paikoilleen .........................................
Kiinnitä objektiivi ................................................................................
Perusasetukset.....................................................................................
Opastus
Kameran valikot: yleiskatsaus .................................................
Kameran valikoiden käyttö .............................................................
Perusvalokuvaus ja -toisto .......................................................
Akun varaustaso ja jäljellä olevien kuvien määrä ...................
”Tähtää ja kuvaa” -valokuvaus .......................................................
Valokuvien katseleminen.................................................................
14
14
14
16
19
21
24
24
25
30
30
32
35
iii
Valokuvaus reaaliaikanäkymässä
37
Automaattitarkennus ................................................................ 41
Tarkennustilan valitseminen........................................................... 41
Tarkennusaluetilan valitseminen .................................................. 42
Käsitarkennus.............................................................................. 44
i-painikkeen käyttö................................................................... 45
Zoomaus jaetussa näytössä ............................................................ 48
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus ................................................ 49
Negatiivien digitointi......................................................................... 52
Reaaliaikanäkymän näyttö ....................................................... 54
Tietonäyttö ............................................................................................ 55
Kosketusvalokuvaus (kosketuslaukaisin) .............................. 56
Elokuvat
59
Elokuvien tallennus.................................................................... 59
Indeksimerkit ........................................................................................ 64
i-painikkeen käyttö ........................................................................... 65
Kuva-ala: elokuvan rajauksen valinta........................................... 68
Kuvakoko, kuvataajuus ja elokuvan laatu .................................. 69
Reaaliaikanäkymän näyttö............................................................... 71
Tietonäyttö ............................................................................................ 72
Valokuvien ottaminen elokuvatilassa.......................................... 73
Elokuvien katseleminen............................................................ 76
Elokuvien muokkaaminen........................................................ 78
Elokuvien rajaaminen ........................................................................ 78
Valittujen kuvien tallentaminen .................................................... 82
iv
Kuvan tallennusasetukset
83
Kuva-ala ....................................................................................... 83
Kuvanlaatu .................................................................................. 88
Kuvakoko ..................................................................................... 91
Kahden muistikortin käyttäminen.......................................... 93
Tarkennus
94
Automaattitarkennus................................................................ 94
Automaattitarkennustila.................................................................. 98
Tarkennusaluetila ............................................................................. 100
Tarkennuspisteen valinta............................................................... 105
Tarkennuksen lukitus ...................................................................... 108
Käsitarkennus ........................................................................... 111
Kuvanottotapa
113
Kuvanottotavan valitseminen ............................................... 113
Virtalähde ja kuvausnopeus.......................................................... 114
Itselaukaisintila (E).................................................................. 116
Peilin nosto -tila (MUP) .............................................................. 118
ISO-herkkyys
119
Käsisäätö.................................................................................... 119
Automaattinen ISO-herkkyyssäätö ...................................... 121
v
Valotus
124
Mittaus....................................................................................... 124
Valotustila................................................................................. 126
P: ohjelmoitu automatiikka........................................................... 128
S: suljinajan esivalinta-automatiikka ......................................... 129
A: aukon esivalinta-automatiikka................................................ 130
M: käsisäätö......................................................................................... 131
Pitkät valotusajat (vain M-tila)............................................... 133
Suljinajan ja aukon lukitus .................................................... 136
Valotuksen lukitus................................................................... 137
Valotuksen korjaus.................................................................. 139
Haarukointi............................................................................... 142
Valkotasapaino
156
Valkotasapainon asetukset ................................................... 156
Valkotasapainon hienosäätö ................................................ 161
Värilämpötilan valitseminen................................................. 163
Esiasetus käsin ......................................................................... 165
Etsinvalokuvaus ................................................................................ 166
Reaaliaikanäkymä (valkotasapainon pistemittaus).............. 169
Esiasetusten hallinta ....................................................................... 172
Kuvan parannus
175
Picture Control -säätimet....................................................... 175
Picture Control -säätimen valitseminen .................................. 175
Picture Control -säätimien muokkaaminen............................ 177
Valoalueiden ja varjojen yksityiskohtien
säilyttäminen ...................................................................... 180
Aktiivinen D-Lighting...................................................................... 180
Laaja dynaaminen alue (HDR) ..................................................... 182
vi
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
187
Salaman käyttö......................................................................... 187
Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä salamalla............... 190
Salamatilat................................................................................. 192
Salaman korjaus ....................................................................... 194
Salamavalon lukitus ................................................................ 196
Varusteluistiin kiinnitettyjen laitteiden salamatiedot...... 198
Etäsalamalaitteet ..................................................................... 202
Muut kuvausasetukset
203
R-painike .................................................................................. 203
Komentokiekkojen käyttäminen .......................................... 207
i-painike.................................................................................... 208
Palautus kahdella painikkeella: oletusasetusten
palauttaminen..................................................................... 209
Tarkennuksen siirtymä -valokuvaus..................................... 212
Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit .................................. 218
Sijaintitiedot ............................................................................. 221
Lisää toistosta
223
Kuvien katseleminen............................................................... 223
Täyskuvatoisto................................................................................... 223
Pienoiskuvien toisto ........................................................................ 223
Toistosäätimet ................................................................................... 224
Kosketusnäytön käyttäminen ...................................................... 226
i-painike.............................................................................................. 228
Kuvan tiedot.............................................................................. 229
Lähempi tarkastelu: toiston zoomaus.................................. 238
Valokuvien suojaaminen poistolta....................................... 240
vii
Kuvien luokittelu ..................................................................... 241
Valokuvien valitseminen ladattavaksi ................................ 243
Yksittäisten valokuvien valitseminen ....................................... 243
Useiden valokuvien valitseminen .............................................. 244
Valokuvien poistaminen ........................................................ 245
Toiston aikana ................................................................................... 245
Toistovalikko...................................................................................... 246
Valikkoluettelo
248
A Kameran valikot
Lisätietoja kameran valikoista on saatavilla Valikko-oppaasta, joka
voidaan ladata Nikonin verkkosivuilta (0 i).
D Toistovalikko: kuvien hallinta .........................................
C Valokuvausvalikko: kuvausasetukset ............................
1 Elokuvausvalikko: elokuvien kuvausasetukset.............
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten
hienosäätö...........................................................................
B Asetusvalikko: kameran asetukset ...................................
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden
luominen..............................................................................
O Oma valikko/m viimeisimmät asetukset ........................
viii
248
250
256
260
271
278
280
Tekniset lisätiedot
281
Yhteensopivat objektiivit ....................................................... 281
Nikonin luova valaistusjärjestelmä (CLS) ............................ 288
Muut lisävarusteet ................................................................... 295
Lisävarusteena saatava MB-D18-akkuperä......................... 299
MB-D18:n osat.................................................................................... 299
Akkuperän käyttäminen................................................................. 302
Tekniset tiedot................................................................................... 310
Kameran hoito .......................................................................... 311
Säilytys.................................................................................................. 311
Puhdistaminen .................................................................................. 311
Kuvakennon puhdistaminen........................................................ 312
Kameran ja akun hoito: varoitukset ..................................... 319
Vianmääritys ............................................................................. 324
Akku/näyttö........................................................................................ 324
Kuvaus .................................................................................................. 325
Toisto..................................................................................................... 328
Bluetooth ja Wi-Fi (langattomat verkot)................................... 329
Muut ...................................................................................................... 329
Virheilmoitukset....................................................................... 330
Tekniset tiedot.......................................................................... 336
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR -objektiivin
käyttöohje ............................................................................ 351
Hyväksytyt muistikortit .......................................................... 360
Muistikortin kapasiteetti ........................................................ 362
Akun kesto................................................................................. 365
Hakemisto.................................................................................. 367
Takuuehdot - Nikonin Euroopan huoltotakuu................... 377
ix
Turvallisuudesta
Lue “Turvallisuudesta” kokonaan ennen tuotteen käyttöä estääksesi
omaisuusvahingot ja itsesi tai muiden loukkaantumisen.
Säilytä näitä turvallisuusohjeita paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien
luettavissa.
VAARA: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättämiseen
liittyy merkittävä kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski.
VAROITUS: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMAUTUS: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoja.
VAROITUS
• Älä käytä tuotetta, kun kävelet tai ajat moottoriajoneuvoa.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden tai
loukkaantumisen.
• Älä pura tai muuntele tuotetta. Älä koske sisäosiin, jotka paljastuvat
putoamisen tai muun vahingon seurauksena.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai muun
loukkaantumisen.
• Jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten tuotteesta tulevaa savua,
kuumuutta tai epätavallista hajua, irrota heti akku tai virtalähde.
Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun
loukkaantumisen.
• Pidä kuivana. Älä käsittele märin käsin. Älä käsittele pistoketta märin käsin.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa kosketukseen ihon kanssa, kun tuote on
päällä tai kytketty pistorasiaan.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lieviä palovammoja.
• Älä käytä tuotetta helposti syttyvän pölyn tai kaasun, kuten propaanin,
bensiinin tai aerosolien, lähellä.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon.
x
• Älä katso suoraan aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen valonlähteeseen
objektiivin tai kameran läpi.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa näkövammoja.
• Älä suuntaa salamaa tai tarkennusapuvaloa moottoriajoneuvon
kuljettajaan.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden.
• Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai
tuotteen toimintahäiriön. Huomaa myös, että pieniin osiin voi tukehtua. Jos lapsi
nielee jonkin tuotteen osan, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä kiedo hihnoja kaulasi ympärille.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden.
• Älä käytä akkuja, latureita tai verkkolaitteita, joita ei ole tarkoitettu
nimenomaan tämän tuotteen kanssa käytettäväksi. Kun käytät akkuja,
latureita, ja verkkolaitteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tämän
tuotteen kanssa, älä:
- Vahingoita, muokkaa tai vedä tai taivuta johtoja tai kaapeleita
voimakkaasti, aseta niitä painavien esineiden alle tai altista niitä
lämmölle tai tulelle.
- Käytä matkamuuntajia, jännitteestä toiseen muuntavia sovittimia tai
vaihtosuuntaajia.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Älä käsittele pistoketta, kun lataat tuotetta tai käytät verkkolaitetta
ukkosella.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä käsittele paljain käsin paikoissa, joiden lämpötila voi olla erittäin
korkea tai matala.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai
paleltumisen.
HUOMAUTUS
• Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen
valonlähteeseen.
Objektiivin kokoama valo voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa tuotteen sisäosia.
Kun kuvaat vastavalossa olevia kohteita, pidä aurinko riittävästi rajauksen
ulkopuolella. Kun aurinko on rajauksen lähellä, kameraan keskittyvä auringonvalo
voi aiheuttaa tulipalon.
xi
• Sammuta tuote, kun sen käyttö on kielletty. Poista langattomat toiminnot
käytöstä, kun langattomien laitteiden käyttö on kielletty.
Tuotteen lähettämät radioaallot voivat häiritä lentokoneen tai sairaaloiden tai
muiden lääketieteellisten laitosten laitteita.
• Poista akku ja irrota verkkolaite, jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen
toimintahäiriön.
• Älä koske objektiivin liikkuviin osiin tai muihin liikkuviin osiin.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
• Älä laukaise salamaa ihon tai esineiden lähellä tai kosketuksessa niihin.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai
tulipalon.
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa paikkoihin, joiden lämpötila on erittäin
korkea, kuten suljettuun autoon tai suoraan auringonvaloon.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen
toimintahäiriön.
VAARA (Akut)
• Älä käsittele akkuja väärin.
Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, akut voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai
syttyä palamaan:
- Käytä vain tämän tuotteen kanssa käytettäväksi hyväksyttyjä akkuja.
- Älä altista akkuja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Älä pura osiin.
- Älä aiheuta liittimiin oikosulkua koskettamalla niitä kaulakoruihin,
hiuspinneihin tai muihin metalliesineisiin.
- Älä altista akkuja tai tuotteita, joissa niitä käytetään, voimakkaille fyysisille
iskuille.
• Älä yritä ladata EN-EL15a-akkuja latureilla, joita ei nimenomaan ole
tarkoitettu siihen käyttöön.
Jos tätä varotoimea ei noudateta, akut voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai
syttyä palamaan.
• Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla puhtaalla vedellä ja
hakeudu heti lääkäriin.
Viivyttely voi aiheuttaa silmävammoja.
xii
VAROITUS (Akut)
• Pidä akut lasten ulottumattomissa.
Jos lapsi nielee akun, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä upota akkuja veteen tai altista niitä sateelle.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen
toimintahäiriön. Jos tuote kastuu, kuivaa se heti pyyhkeellä tai vastaavalla.
• Lopeta käyttö heti, jos huomaat akuissa muutoksia, kuten värjäytymiä tai
vääntymiä. Lopeta EN-EL15a-akkujen lataaminen, jos ne eivät lataudu
ilmoitetussa ajassa.
Jos näitä varotoimia ei noudateta, akut voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai
syttyä palamaan.
• Eristä akun liittimet teipillä ennen hävittämistä.
Metalliesineiden osuminen liittimiin voi aiheuttaa ylikuumenemisen, halkeamisen
tai tulipalon. Kierrätä tai hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti.
• Jos akkunestettä joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele likaantunut alue heti
runsaalla puhtaalla vedellä.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ihoärsytystä.
xiii
Huomautuksia
• Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei
• Nikon ei ole vastuussa vahingoista,
saa jäljentää, tallentaa tietojen
joita tämän laitteen käyttö voi
noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää
aiheuttaa.
vieraalle kielelle missään muodossa tai • Näiden käyttöohjeiden tiedot on
millään keinoin ilman Nikonin
pyritty saamaan mahdollisimman
etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin
• Nikon varaa oikeuden muuttaa näissä
huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä,
käyttöoppaissa kuvailtujen
pyydämme ilmoittamaan niistä
laitteistojen ja ohjelmistojen
paikalliselle Nikonin edustajalle (osoite
ulkonäköä ja teknisiä tietoja milloin
toimitetaan erikseen).
tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
xiv
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
VAROITUS: AKUN/PARISTON KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKU-/
PARISTOTYYPILLÄ SAATTAA JOHTAA RÄJÄHDYKSEEN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT/
PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.
Tämä merkintä osoittaa,
että sähkö- ja
elektroniikkalaitteet on
kerättävä erillään muusta
jätteestä.
Seuraavat ilmoitukset
koskevat vain Euroopan maissa olevia
käyttäjiä:
• Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi
erikseen asianmukaisessa
keräyspisteessä. Älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana.
• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat
säästämään luonnonvaroja ja
estämään haittoja, joita voi aiheutua
ihmisten terveydelle ja ympäristölle,
jos laitteita ei hävitetä asianmukaisesti.
• Lisätietoja saat myyjältä tai
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta
viranomaisilta.
Tämä symboli akussa/
paristossa osoittaa, että
akku/paristo tulee kerätä
talteen erikseen.
Seuraavat ilmoitukset
koskevat vain Euroopan maissa olevia
käyttäjiä:
• Kaikki akut/paristot, olipa niissä tämä
symboli tai ei, on vietävä erikseen niille
tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä
hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
• Lisätietoja saat myyjältä tai
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta
viranomaisilta.
xv
Kopiointikieltoa koskeva huomautus
Huomaa, että pelkkä skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella
digitaalisesti kopioidun materiaalin hallussapito saattaa olla lain mukaan
rangaistavaa.
• Kohteet, joita lain mukaan ei saa kopioida
Älä kopioi seteleitä, kolikoita,
arvopapereita, valtion obligaatioita tai
paikallishallinnon yleisöobligaatioita
siinäkään tapauksessa, että kyseiset
kopiot on merkitty mallikappaleiksi.
• Tiettyä kopiointia tai jäljentämistä koskevat
varoitukset
Lainsäädännöllä on voitu rajoittaa myös
yksityisten yritysten tiettyjen
dokumenttien kopiointia ja
jäljentämistä, ellei yritys käytä kopioita
omassa liiketoiminnallisessa käytössään.
Ulkomailla liikkeellä laskettujen
Älä myöskään kopioi valtioiden passeja,
seteleiden, kolikoiden tai arvopaperien
julkisten ja yksityisten yhteisöjen
kopioiminen on kiellettyä.
myöntämiä lisenssejä,
Käyttämättömien, valtion liikkeelle
henkilötodistuksia, lippuja,
laskemien postimerkkien tai
ruokailukuponkeja tai muita vastaavia
postikorttien kopioiminen on kielletty
dokumentteja.
ilman valtion myöntämää
• Noudata tekijänoikeuksia
ennakkolupaa.
Tekijänoikeuslain mukaan valokuvia tai
Valtion julkaisemien leimamerkkien ja
tallenteita, jotka on otettu kameralla
lain edellyttämien varmistettujen
tekijänoikeudella suojatuista teoksista, ei
asiakirjojen kopioiminen on kielletty.
saa käyttää ilman tekijänoikeuden
haltijan lupaa. Henkilökohtaiseen
käyttöön liittyy poikkeuksia, mutta
huomaa, että myös henkilökohtaista
käyttöä saatetaan rajoittaa näyttelyistä
tai live-esityksistä otettujen valokuvien
tai tallenteiden tapauksessa.
xvi
Tallennusvälineiden hävittäminen tai luovuttaminen toiselle henkilölle
Kuvien poistaminen tai muistikorttien tai muiden tallennusvälineiden alustaminen
ei poista kuvatietoja täysin. Joissakin tapauksissa poistetut tiedostot voidaan
palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen avulla.
Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus.
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla.
Poista tallennusvälineestä tiedot pysyvästi käyttämällä jotain kaupallista poistoohjelmaa tai alusta tallennusväline ja täytä se kuvatiedostoilla, joissa ei ole
henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi kuvilla, joissa on vain taivasta) ennen
tallennusvälineen hävittämistä tai sen luovuttamista toiselle henkilölle. Varo
vahingoittamasta itseäsi tai muita, jos hävität tallennusvälineen hajottamalla.
Ennen kuin hävität kameran tai luovutat sen toiselle henkilölle, käytä kameran
asetusvalikon kohtaa Palauta kaikki asetukset poistaaksesi kaikki
henkilökohtaiset verkkotiedot.
xvii
AVC Patent Portfolio License
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE ALAISENA KULUTTAJAN
HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN. TUOTETTA VOI KÄYTTÄÄ (i) AVCSTANDARDIN MUKAISEN VIDEOKUVAN (”AVC-VIDEO”) KOODAUKSEEN JA/TAI (ii) AVC-VIDEON
KOODAUKSEN PURKUUN, JOS VIDEON ON KOODANNUT KULUTTAJA HENKILÖKOHTAISEEN JA EIKAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI SE ON HANKITTU VIDEOIDEN TOIMITTAJALTA, JOLLA ON LUPA
AVC-VIDEOIDEN LEVITTÄMISEEN. MUITA KÄYTTÖTARKOITUKSIA VARTEN EI MYÖNNETÄ SUORAA TAI
EPÄSUORAA LUPAA. LISÄTIETOJA SAA MPEG LA, L.L.C:LTÄ. KATSO. http://www.mpegla.com
Käytä vain Nikon-merkkisiä elektronisia lisälaitteita
Nikon-kamerat on suunniteltu vaativien standardien mukaan, ja ne sisältävät
monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikonin hyväksymät Nikon-merkkiset
elektroniset lisälaitteet ja -tarvikkeet (esimerkiksi laturit, akut, verkkolaitteet ja
salamalaitteet) on suunniteltu ja testattu niin, että ne toimivat kameran
elektroniikkapiirin toiminta- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
Muiden kuin Nikon-merkkisten sähkökäyttöisten lisävarusteiden
käyttö voi vaurioittaa kameraa ja mitätöidä Nikonin takuun.
Muiden valmistajien litiumioniakut, joissa ei ole oikealla näkyvää
Nikonin hologrammia, voivat haitata kameran normaalia
toimintaa ja aiheuttaa akkujen ylikuumentumista, syttymistä, halkeamista tai
vuotamista.
Lisätietoja Nikon-merkkisistä lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikonjälleenmyyjältä.
D Käytä vain Nikon-merkkisiä lisävarusteita
Vain Nikonin hyväksymien Nikon-merkkisten lisävarusteiden on
varmistettu toimivan Nikon-digitaalikameran toiminta- ja
turvallisuusvaatimusten mukaisesti. MUIDEN KUIN NIKON-MERKKISTEN
LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAURIOITTAA KAMERAA JA MITÄTÖIDÄ NIKONIN TAKUUN.
xviii
A Ennen tärkeiden kuvien ottamista
Ennen kuin kuvaat tärkeissä tilaisuuksissa (kuten häissä tai kun aiot ottaa
kameran mukaan matkalle), ota testikuva varmistuaksesi siitä, että kamera
toimii normaalisti. Nikon ei vastaa tuotteen vioista mahdollisesti johtuvista
vahingoista tai menetetyistä tuloista.
A Oppia ikä kaikki
Osana Nikonin Oppia ikä kaikki -tuotetuki- ja koulutuskampanjaa on
seuraavissa Web-sivustoissa saatavilla ajankohtaista, päivitettyä tietoa:
• Käyttäjät Yhdysvalloissa: http://www.nikonusa.com/
• Käyttäjät Euroopassa ja Afrikassa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Käyttäjät Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä: http://www.nikon-asia.com/
Tarkista viimeisimmät tuotetiedot, vinkit, vastaukset usein esitettyihin
kysymyksiin ja yleiset digitaalista kuvantamista ja valokuvausta koskevat
ohjeet annetuista osoitteista. Voit saada lisätietoa myös oman alueesi
Nikon-edustajalta. Katso yhteystiedot seuraavasta URL-osoitteesta:
http://imaging.nikon.com/
xix
❚❚ Bluetooth ja Wi-Fi (langaton lähiverkko)
Tämä tuote on Yhdysvaltain maastavientiviranomaisten säännösten (EAR) alainen.
Tämän tuotteen vientiin ei tarvita Yhdysvaltain hallituksen lupaa lukuun ottamatta
vientiä seuraaviin maihin, jotka ovat tätä kirjoitettaessa kauppasaarrossa tai
erityisen valvonnan alaisena: Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria (luettelo
voi muuttua).
Langattomien laitteiden käyttö saattaa olla kiellettyä joissain maissa tai joillain
alueilla. Ota yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan, ennen kuin käytät
tämän tuotteen langattomia toimintoja tuotteen ostomaan ulkopuolella.
xx
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
Nikon Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyyppi D850 noudattaa
direktiiviä 2014/53/EU.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan
seuraavasta internet-osoitteesta:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D850.pdf.
xxi
Turvallisuus
Vaikka yksi tämän tuotteen eduista on, että muut voivat vapaasti hyödyntää
langatonta tiedonsiirtoa sen kantoalueella, seuraavia ongelmia voi ilmetä, jos
suojaus ei ole käytössä:
• Tietovarkaus: Ulkopuoliset haittaohjelmat saattavat kuunnella langattomia
lähetyksiä ja varastaa käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita henkilökohtaisia
tietoja.
• Luvaton käyttö: Luvattomat käyttäjät saattavat päästä verkkoon ja muuttaa
tietoja tai tehdä muita haitallisia toimintoja. Huomaa, että langattomien
verkkojen rakenteen takia erikoistuneet hyökkäykset voivat mahdollistaa
luvattoman käytön silloinkin, kun suojaus on käytössä.
• Suojaamattomat verkot: Yhdistäminen avoimiin verkkoihin voi johtaa
luvattomaan käyttöön. Käytä ainoastaan suojattuja verkkoja.
xxii
Johdanto
Kameraan tutustuminen
Tutustu aluksi kameran painikkeisiin ja näyttöihin. Tähän lukuun
kannattaa lisätä kirjanmerkki, jotta siihen on helppo palata
käyttöopasta lukiessa.
Kameran runko
9
8
1
10
11
2
12
3
13
4
4
5
14
6
7
17
16
15
1 T-painike ..............................88, 91 10 Virtakytkin ...........................................21
2 Kuvanottotavan valitsimen
11 Laukaisin ..............................................32
lukituksen vapautin ...................... 113 12 E-painike ................................ 139, 209
3 Kuvanottotavan valitsin ................ 113 13 S /Q-painike..................... 119, 271
4 Kameran hihnan kiinnike................ 14 14 Ohjauspaneeli.......................................5
5 U-painike ...................................... 156 15 Diopterin säädin ..................................9
6 I-painike .................................... 126 16 Polttotason merkki (E) ............... 112
7 Y-painike......................................... 124 17 Varusteluisti (lisävarusteena
8 Stereomikrofoni ................................ 65
9 Elokuvan tallennuspainike ............. 59
saatavalle salamalaitteelle)
.................................................. 187, 295
1
Kameran runko (jatkuu)
1
3
4
14
5
15
16
2
13
12 11
10
6
17
7
18
8
19
9
20
1 Itselaukaisimen merkkivalo.......... 116 10 Tarkennustilan valitsin ..... 41, 94, 111
2 Valonmittauksen kytkentävipu
11 Objektiivin vapautuspainike...........20
3 BKT-painike....................................... 142 12 Objektiivin kiinnitysmerkki .............19
4 Salamatäsmäysliitännän suojus
5
6
7
8
9
........................................................... 188
10-napaisen kauko-ohjausliitännän
suojus
Ääniliitännän suojus
USB-liitännän suojus
HDMI-liitännän suojus
Tarkennustilapainike
....................................... 41, 42, 98, 100
13 Peili........................................... 118, 315
14 Salamatäsmäysliitäntä .................. 188
15 10-napainen kauko-ohjausliitäntä
........................................................... 295
16 Kuulokeliitäntä............................ 67, 72
17 Ulkoisen mikrofonin liitäntä ....... 295
18 USB-liitäntä ...................................... 295
19 HDMI-liitäntä ................................... 295
20 Rungon suojus ..........................19, 295
D Sulje liitännän suojus
Sulje liitännän suojus, kun liitännät eivät ole käytössä. Liitäntöihin joutuva
vieras aine voi häiritä tiedonsiirtoa.
2
1
6
2
7
3
8
4
10
9
5
1 Sivukomentokiekko
2 Pv-painike ................ 44, 127, 268, 270
7 CPU-liitännät
8 Lisävarusteena saatavan MB-D18-
monitoimiakkuperän liitännän
suojus ............................................... 299
5 Akkutilan kansi ............................16, 18 9 Jalustakierre
6 Objektiivin kiinnike.................. 19, 112 10 Virtaliitännän kansi
3 Fn1-painike .............................. 268, 270
4 Akku-/paristotilan kannen salpa... 16
D Kaiutin
Älä aseta kaiutinta magneettisten laitteiden lähelle. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen saattaa vaikuttaa magneettisilla laitteilla
tallennettuihin tietoihin.
3
Kameran runko (jatkuu)
1
2
3
4
12
13
17
18
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
19
20
21
24
23
22
1 Etsin............................................7, 9, 116 13 Kaiutin ............................................. 3, 76
2 Okulaarin suljinvipu ....................... 116 14 Sivuvalitsin ... 106, 108, 137, 268, 270
3 O /Q -painike..................36, 245, 271 15 AF-ON-painike...........99, 109, 261, 268
4 K-painike ..................................35, 223 16 Pääkomentokiekko
5 G-painike...............................24, 248 17 Monivalitsin ............... 25, 34, 268, 269
6 L/Z/Q-painike...........25, 175, 240 18 Tarkennusalueen lukitsin ............. 105
7 X-painike ....................................40, 238 19 Muistikorttipaikan kansi ........... 16, 18
8 W/M-painike........ 192, 194, 223, 238 20 R-painike .................. 55, 72, 198, 203
9 J-painike ...................................25, 224 21 Reaaliaikanäkymän valitsin...... 37, 59
10 Fn2-painike ..................... 242, 268, 270 22 a-painike .................. 37, 59, 169, 270
11 Kallistuva näyttö ...10, 12, 37, 59, 223 23 i-painike .................... 45, 65, 208, 228
12 Etsimen okulaari .........................9, 116 24 Muistikortin merkkivalo...................32
4
Ohjauspaneeli
Ohjauspaneelissa näkyy useita kameran asetuksia, kun kamera on
päällä. Tässä esitetyt kohdat tulevat näkyviin, kun kamera
käynnistetään ensimmäisen kerran; tietoa muista asetuksista on
muissa tämän käyttöoppaan osissa.
1 2
3
4
5
15
14
6
7
13
12
11
10 9
1 Valotustila......................................... 126
2 Valokuvausvalikon muistipaikka
3
4
5
6
7
............................................................ 250
Suljinaika.................................. 129, 131
Akun/pariston ilmaisin .................... 30
Aukko (aukkoarvo) ................ 130, 131
XQD-kortin kuvake .....................16, 93
SD-kortin kuvake.........................16, 93
8
8 Jäljellä olevien kuvien määrä
.....................................................31, 362
9 Tarkennusaluetila ........................... 100
10 Automaattitarkennustila .................98
11 Valkotasapaino................................ 156
12 Kuvakoko (JPEG- ja TIFF-kuvat)......91
13 Kuvanlaatu ..........................................88
14 B (”kelloa ei asetettu”) -ilmaisin
15 Mittaus .............................................. 124
A B (”kelloa ei asetettu”) -ilmaisin
Kameran kello toimii erillisellä ladattavalla virtalähteellä, joka alkaa
tarvittaessa latautua, kun pääakku asetetaan kameraan tai kun kameraan
liitetään lisävarusteena saatava virtaliitäntä ja verkkolaite (0 295). Kahden
päivän lataus antaa kellolle virtaa noin kolmeksi kuukaudeksi. Jos Bkuvake vilkkuu ohjauspaneelissa, kello on nollattu ja uusiin valokuviin
tallentuu väärä päivämäärä ja aika. Aseta kelloon oikea päivämäärä ja aika
asetusvalikon kohdassa Aikavyöhyke ja päivämäärä > Päivämäärä ja
aika (0 271).
5
A Näytön valaistus
Virtakytkimen kiertäminen
Virtakytkin
asentoon D aktivoi painikkeiden
ja ohjauspaneelin taustavalot,
mikä helpottaa kameran
käyttämistä pimeässä. Kun
virtakytkin vapautetaan,
taustavalot palavat muutaman
sekunnin ajan valmiustilaajastimen ollessa aktiivinen tai
kunnes suljin laukaistaan tai virtakytkin kierretään takaisin asentoon D.
D Ohjauspaneelin ja etsimen näytöt
Ohjauspaneelin ja etsimen näyttöjen kirkkaus vaihtelee lämpötilan
mukaan, ja näyttöjen reagointinopeus saattaa laskea matalissa
lämpötiloissa. Tämä on normaalia, eikä kyse ole viasta.
6
Etsimen näyttö
2
3
4
5
6
1
7 8 9 10 11 12 13
21 22
23
14 15 16 17 18
24
1 Vaakasuuntaisen kallistuksen
2
3
4
5
6
ilmaisin 1, 2
Tarkennusalueen merkit ....................9
Rajausruudukko (näkyy, kun Päällä
on valittu kohtaan mukautettu
asetus d9, Etsimen ruudukon
näyttö)............................................ 265
Tarkennuspisteet ............ 94, 105, 261
Pystysuuntaisen kallistuksen
ilmaisin 1, 3
Välkynnäntunnistus ....................... 254
25 26
19 20
27
7 Tarkennuksen ilmaisin....32, 108, 112
8 Mittaus .............................................. 124
9 Valotuksen lukitus .......................... 137
10 Suljinajan lukituksen kuvake
.................................................. 136, 268
11 Suljinaika.................................. 129, 131
Automaattitarkennustila .................98
12 Aukon lukituksen kuvake .... 136, 268
13 Aukko (aukkoarvo) ................ 130, 131
Aukko (askelmäärä)........................ 130
7
14 Valotustila......................................... 126 23 Himmenninaukon ilmaisin .......... 130
15 Salaman korjauksen ilmaisin ....... 194 24 Valotusilmaisin................................ 132
Valotuksen korjauksen näyttö..... 139
16 Valotuksen korjauksen ilmaisin
........................................................... 139 25 Akun vähäisen varauksen varoitus
..............................................................30
26 Valotuksen/salaman haarukoinnin
Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin............................................. 121
ilmaisin............................................. 143
Valkotasapainon haarukoinnin
ISO-herkkyys .................................... 119
ilmaisin............................................. 148
Esiasetetun valkotasapainon
ADL-haarukoinnin ilmaisin .......... 152
tallennuksen ilmaisin ................... 165
Aktiivisen D-Lightingin määrä..... 180 27 Jäljellä olevien kuvien määrä
Tarkennusaluetila ........................... 100
.....................................................31, 362
Jäljellä oleva kuvamäärä ennen
”k” (näkyy, kun muistia riittää yli
puskurimuistin täyttymistä
1 000 kuvaan) ....................................31
.................................................. 115, 362
Salaman valmiusilmaisin 4 ............ 187
Valotuksen korjausarvo................. 139
Salamavalon lukituksen ilmaisin
Salaman korjausarvo ..................... 194
........................................................... 196
PC-tilan ilmaisin
Salamatäsmäyksen ilmaisin ......... 266
17 ISO-herkkyyden ilmaisin ............... 119
18
19
20
21
22
1 Saadaan näkyviin painamalla painiketta, johon Etsimen näennäishorisontti on
määritetty Mukautetulla asetuksella f1 (Mukaut. ohjauksen määritys, 0 268).
2 Toimii pystysuuntaisen kallistuksen ilmaisimena, kun kameraa käännetään pystysuuntaisten kuvien
(muotokuvat) ottamiseksi.
3 Toimii vaakasuuntaisen kallistuksen ilmaisimena, kun kameraa käännetään pystysuuntaisten kuvien
(muotokuvat) ottamiseksi.
4 Näkyy, kun lisävarusteena saatava salamalaite on kiinnitetty (0 187). Salaman valmiusilmaisin
palaa, kun salama on latautunut.
Huomaa: näytön kaikki ilmaisimet näkyvät valaistuina havainnollisuuden
vuoksi.
D Ei akkua
Kun akku on täysin tyhjä tai kamerassa ei ole akkua, etsimen näyttö
himmentyy. Tämä on normaalia, eikä kyse ole viasta. Etsimen näyttö palaa
normaaliksi, kun kameraan asetetaan täyteen ladattu akku.
8
Diopterin säädin
Nosta diopterin säädintä ja kierrä sitä,
kunnes etsimen näyttö, tarkennuspisteet ja
tarkennusalueen merkit näkyvät terävinä.
Kun käytät säädintä silmäsi ollessa etsimen
lähellä, varo osumasta sormella tai kynnellä
vahingossa silmääsi. Paina diopterin säädin
takaisin paikalleen, kun olet säätänyt
tarkennuksen mieleiseksesi.
Tarkennuspiste
Etsintä ei ole tarkennettu
Tarkennusalueen
merkit
Etsin on tarkennettu
A Etsimen diopterin säätölinssit
Etsimen diopteria voi säätää tarkemmin
käyttämällä korjauslinssejä (saatavilla erikseen;
0 295). Ennen kuin kiinnität etsimen diopterin
säätölinssin, irrota DK-17F- etsimen okulaari
sulkemalla etsimen suljin okulaarin lukituksen
vapauttamiseksi (q), tarttumalla peukalolla ja
toisella sormella varovasti okulaariin ja
irrottamalla se kuvan mukaisesti (w).
9
Kallistuvan näytön käyttäminen
Näyttöä voi kallistaa ja kiertää alla olevan kuvan mukaisesti.
Normaali käyttö: Näyttöä käytetään
yleensä säilytysasennossa.
Matalalta otettavat kuvat: Kallista
näyttöä ylöspäin ottaaksesi kuvia
reaaliaikanäkymässä, kun pidät
kameraa matalalla.
Korkealta otettavat kuvat: Kallista
näyttöä alaspäin ottaaksesi kuvia
reaaliaikanäkymässä, kun pidät
kameraa korkealla.
10
D Näytön käyttäminen
Käännä näyttöä varovasti, kunnes tunnet vastuksen. Älä käytä voimaa. Jos
näitä varotoimia ei noudateta, kamera tai näyttö voi vahingoittua. Jos
kamera on kiinnitetty jalustaan, varmista huolellisesti, ettei näyttö osu
jalustaan.
Älä nosta tai kanna kameraa näytön varassa. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa kameraa. Jos näyttöä ei käytetä
valokuvien ottamiseen, palauta se säilytysasentoon.
Älä koske näytön takana olevaan alueeseen,
äläkä päästä sisäpinnalle nestettä. Näiden
varotoimien noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön.
Varo erityisesti, ettet koske
tähän alueeseen.
11
Kosketusnäytön käyttäminen
Kosketusohjauksella toimiva näyttö tukee seuraavia toimintoja:
Sipaise
Sipaise sormella lyhyesti vasemmalle tai
oikealle pitkin näyttöä.
Liu’uta
Liu’uta sormea näytöllä.
Levitä/nipistä
Aseta kaksi sormea näytölle ja liikuta niitä
erilleen tai nipistä niitä yhteen.
12
❚❚ Kosketusnäytön käyttäminen
Kosketusnäyttöä voi käyttää toiston aikana (0 226) seuraaviin
toimintoihin:
• näytä muut kuvat
• lähennä tai loitonna
• näytä pienoiskuvat
• katsele elokuvia.
Kosketusnäyttöä voi käyttää reaaliaikanäkymässä kuvien
ottamiseen (kosketuslaukaisin; 0 56) tai valkotasapainon
pistemittauksen arvon mittaukseen (0 169). Kosketusnäyttöä voi
käyttää myös kirjoittamiseen (0 273) tai valikoissa liikkumiseen
(0 29).
D Kosketusnäyttö
Kosketusnäyttö reagoi staattiseen sähköön, eikä se välttämättä reagoi, jos
se peitetään muiden valmistajien suojakalvoilla tai jos sitä kosketetaan
kynsillä tai käsineet kädessä. Älä käytä liikaa voimaa tai kosketa näyttöä
terävillä esineillä.
D Kosketusnäytön käyttäminen
Kosketusnäyttö ei välttämättä reagoi odotetulla tavalla, jos yrität käyttää
sitä niin, että kämmenesi tai toinen sormi osuu näyttöön toisessa kohdassa.
Se ei välttämättä tunnista muita eleitä, jos kosketus on liian pehmeä,
sormet liikkuvat liian nopeasti tai liian lyhyen matkan tai eivät pysy
kosketuksessa näyttöön tai jos nipistämiseen tai levittämiseen käytettyjen
sormien liike ei ole oikeanlainen.
A Kosketusohjainten käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen
Kosketusohjaimet voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä asetusvalikon
Kosketusohjaimet-asetuksella (0 274).
A Katso myös
Katso tietoja sormella sipaisemisen suunnan valitsemisesta muiden kuvien
katselemiseksi täyskuvatoistossa kohdasta B > Kosketusohjaimet (0 274).
13
Aluksi
Kiinnitä kameran hihna
Kiinnitä hihna tiukasti kamerassa oleviin kiinnikkeisiin.
Lataa akku
Aseta akku paikalleen ja kytke laturi pistorasiaan (maasta tai
alueesta riippuen laturin mukana toimitetaan joko
verkkopistokesovitin tai virtajohto). Tyhjän akun lataaminen täyteen
kestää noin kaksi tuntia ja 35 minuuttia.
• Verkkopistokesovitin: Aseta verkkopistokesovitin virtajohdon
liitäntään (q). Työnnä verkkopistokesovittimen salpaa kuvan
mukaisesti (w) ja kierrä sovitinta 90° kiinnittääksesi sen paikalleen
(e). Aseta akku laturiin ja kytke laturi pistorasiaan.
Verkkopistokesovittimen salpa
90°
14
• Virtajohto: Kytke virtajohto niin, että pistoke on kuvan mukaisessa
asennossa, aseta sitten akku paikalleen ja kytke johto pistorasiaan.
CHARGE (LATAA) -merkkivalo vilkkuu, kun akku latautuu.
Akku latautuu
Lataus valmis
D Akku ja laturi
Lue kohdissa ”Turvallisuudesta” (0 x) ja ”Kameran ja akun hoito: varoitukset”
(0 319) mainitut varoitukset ja varotoimenpiteet ja ota ne huomioon.
15
Aseta akku ja muistikortti paikoilleen
Ennen kuin asetat tai poistat akun tai muistikortteja, varmista että
virtakytkin on OFF (POIS) -asennossa. Aseta akku paikalleen kuvan
osoittamassa asennossa pitämällä oranssia akkusalpaa painettuna
sivuun akun avulla. Salpa lukitsee akun paikalleen, kun akku on
työnnetty kokonaan sisään.
Akkusalpa
Pitele muistikorttia kuvan osoittamassa suunnassa ja liu’uta sitä
suoraan sopivaan paikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
• XQD-muistikortit:
• SD-muistikortit:
16
D Muistikortit
• Muistikortit voivat olla käytön jälkeen kuumia. Ole varovainen
poistaessasi muistikortteja kamerasta.
• Sammuta kamera, ennen kuin asetat tai poistat muistikortteja. Älä poista
muistikortteja kamerasta, sammuta kameraa tai poista tai irrota
virtalähdettä kortin alustamisen tai tietojen tallentamisen, poistamisen tai
tietokoneelle kopioimisen aikana. Näiden varotoimien noudattamatta
jättäminen voi johtaa tietojen menettämiseen tai kameran tai kortin
vahingoittumiseen.
• Älä koske kortin liittimiin sormilla tai metalliesineillä.
• Älä pudota tai taivuta muistikorttia äläkä altista sitä voimakkaille iskuille.
• Älä käsittele kortin koteloa voimalla. Tämän varotoimen noudattamatta
jättäminen voi vahingoittaa korttia.
• Älä altista korttia vedelle, runsaalle kosteudelle tai suoralle
auringonvalolle.
• Älä alusta muistikortteja tietokoneessa.
A Kirjoitussuojauskytkin
SD-muistikorteissa on
kirjoitussuojauskytkin, joka estää
tahattoman tietojen menetyksen.
Kun kytkin on lukitusasennossa,
Kirjoitussuojauskytkin
muistikorttia ei voida alustaa eikä
valokuvia voida poistaa tai tallentaa
(näytöllä näkyy varoitus, jos suljin yritetään laukaista). Avaa muistikortin
lukitus työntämällä kytkin kirjoitusasentoon.
A Ei muistikorttia
Jos kamerassa ei ole muistikorttia,
ohjauspaneelissa ja etsimessä näkyy S.
Jos kamera sammutetaan niin, että siinä on
ladattu akku, mutta ei muistikorttia,
ohjauspaneelissa näkyy S.
17
❚❚ Akun ja muistikorttien poistaminen
Akun poistaminen
Sammuta kamera ja avaa akkutilan kansi.
Vapauta akku painamalla akkusalpaa
nuolen osoittamaan suuntaan ja poista
akku sitten käsin.
Muistikorttien poistaminen
Varmista, että muistikortin merkkivalo on sammunut, ja sammuta
sitten kamera, avaa muistikorttipaikan kansi ja poista kortti alla
kuvatulla tavalla.
• XQD-muistikortit: Paina poistopainiketta,
jolloin kortti tulee osittain ulos (q). Sen
jälkeen voit poistaa kortin käsin (w).
XQD-muistikortit
• SD-muistikortit: Paina korttia sisäänpäin ja
vapauta se (q). Sen jälkeen voit poistaa
kortin käsin (w).
SD-muistikortit
18
Kiinnitä objektiivi
Varo, ettei kameraan pääse pölyä, kun objektiivi tai rungon suojus
irrotetaan. Tämän käyttöoppaan esimerkkikuvissa käytetään
yleensä AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G -objektiivia.
Irrota kameran
rungon suojus
Irrota objektiivin takasuojus
Kiinnitysmerkki (kamera)
Kohdista
kiinnitysmerkit
Kiinnitysmerkki (objektiivi)
Kierrä objektiivia kuvan mukaisesti, kunnes se napsahtaa paikalleen
Muista irrottaa objektiivin suojus ennen kuvaamista.
19
A Objektiivin irrottaminen
Varmista, että kamera on pois päältä, ennen
kuin irrotat tai vaihdat objektiiveja. Irrota
objektiivi pitämällä objektiivin
vapautuspainiketta (q) painettuna ja
kiertämällä objektiivia myötäpäivään (w). Kun
olet irrottanut objektiivin, aseta objektiivin
suojukset ja kameran rungon suojus
paikoilleen.
D Mikroprosessoriohjatut objektiivit, joissa on himmenninrenkaat
Jos mikroprosessoriohjatussa objektiivissa on himmenninrengas (0 284),
lukitse aukko pienimpään asetukseen (suurin aukkoarvo).
20
Perusasetukset
Asetusvalikon kieliasetus korostetaan automaattisesti, kun valikot
näytetään ensimmäistä kertaa. Valitse kieli ja aseta kameran kello.
1 Kytke kamera päälle.
Virtakytkin
2 Valitse Kieli (Language)
asetusvalikosta.
Paina G-painiketta näyttääksesi
kameran valikot, korosta sitten
asetusvalikon kohta Kieli (Language) ja
paina 2. Katso tietoja valikkojen
käyttämisestä kohdasta “Kameran
G-painike
valikkojen käyttäminen” (0 25).
A Älylaitteisiin yhdistäminen SnapBridgen avulla
Asenna SnapBridge-sovellus älylaitteeseesi ladataksesi kuvia
kamerasta tai ohjataksesi kameraa etäältä. Katso lisätietoja
mukana toimitetusta SnapBridge Yhteysopas (DSLR-kameroille).
21
3 Valitse kieli.
Korosta haluamasi kieli painamalla 1 tai
3 ja paina J.
4 Valitse Aikavyöhyke ja päivämäärä.
Valitse Aikavyöhyke ja päivämäärä ja
paina 2.
5 Aseta aikavyöhyke.
Valitse Aikavyöhyke ja paina 2. Paina
4 tai 2 korostaaksesi paikallisen
aikavyöhykkeen (UTC-aika-kenttä
näyttää valitun aikavyöhykkeen ja UTCajan välisen eron tunneissa) ja paina J.
22
6 Kytke kesäaika päälle tai pois päältä.
Valitse Kesäaika ja paina 2. Oletuksena
kesäaika on pois päältä; jos paikallisessa
aikavyöhykkeessä on voimassa kesäaika,
paina 1 korostaaksesi kohdan Päällä ja
paina J.
7 Aseta päivämäärä ja aika.
Valitse Päivämäärä ja aika ja paina 2.
Paina 4 tai 2 valitaksesi kohdan ja 1 tai
3 muuttaaksesi sitä. Paina J, kun
kameran kello on asetettu nykyiseen
päivämäärään ja aikaan (huomaa, että
kamera käyttää 24-tuntista kelloa).
8 Aseta päiväysmuoto.
Valitse Päiväysmuoto ja paina 2. Paina
1 tai 3 valitaksesi missä järjestyksessä
vuosi, kuukausi ja päivä näytetään ja
paina J.
9 Poistu kuvaustilaan.
Poistu kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
23
Opastus
Kameran valikot: yleiskatsaus
Useimpia kuvaus-, toisto- ja
asetusvaihtoehtoja voi säätää kameran
valikoiden kautta. Katsele valikoita
painamalla G-painiketta.
G-painike
Välilehdet
Käytettävissä ovat seuraavat valikot:
• D: Toisto (0 248)
• B: Asetukset (0 271)
• C: Valokuvaus (0 250)
• N: Muokkaus (0 278)
• 1: Elokuvaus (0 256)
• O/m: OMA VALIKKO tai VIIMEISIMMÄT
• A: Mukautetut asetukset (0 260)
ASETUKSET (oletuksena OMA VALIKKO;
0 280)
Liukusäädin näyttää sijainnin
nykyisessä valikossa.
Nykyiset asetukset osoitetaan
kuvakkeilla.
Valikon asetukset
Nykyisen valikon asetukset.
Ohjekuvake (0 25)
24
Kameran valikoiden käyttö
❚❚ Valikkopainikkeet
Voit liikkua valikoissa käyttämällä kosketusnäyttöä tai monivalitsinta
ja J-painiketta.
Monivalitsin
Siirrä kohdistinta ylös
Valitse korostettu
kohta
Peruuta ja palaa
edelliseen valikkoon
Valitse korostettu
kohta tai näytä
alivalikko
Siirrä kohdistinta alas
J-painike
Valitse korostettu
kohta
A d (ohje) -kuvake
Jos d-kuvake näkyy näytön vasemmassa alakulmassa, kulloinkin valittuna
olevan asetuksen tai valikon kuvauksen saa näkyviin painamalla L (Z/Q)
-painiketta. Vieritä näyttöä painamalla 1 tai 3. Paina uudelleen L (Z/Q)
-painiketta palataksesi valikoihin.
L (Z/Q) -painike
25
❚❚ Valikoissa liikkuminen
Liiku valikoissa alla olevien ohjeiden mukaan.
1 Näytä valikot.
Näytä valikot painamalla Gpainiketta.
G-painike
2 Korosta nykyisen valikon
kuvake.
Korosta nykyisen valikon
kuvake painamalla 4.
3 Valitse valikko.
Valitse haluamasi valikko painamalla 1 tai 3.
4 Siirrä kohdistin
valitsemaasi valikkoon.
Siirrä kohdistin valitsemaasi
valikkoon painamalla 2.
26
5 Korosta valikon kohta.
Korosta valikon kohta
painamalla 1 tai 3.
6 Näytä asetukset.
Näytä valitsemasi valikon
kohdan asetukset
painamalla 2.
7 Korosta asetus.
Korosta asetus painamalla 1
tai 3.
8 Valitse korostettu kohta.
Valitse korostettu kohta painamalla J.
Poistu tekemättä valintaa painamalla
G-painiketta.
J-painike
27
Huomaa seuraavat asiat:
• Kulloinkin harmaana näkyvät valikon kohdat eivät ole
käytettävissä.
• Vaikka painikkeen 2 tai monivalitsimen keskipainikkeen
painamisella on yleensä sama vaikutus kuin painikkeen J
painamisella, joissain tilanteissa valinnan voi tehdä ainoastaan
painamalla J.
• Poistu valikoista ja palaa kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
28
❚❚ Kosketusnäytön käyttäminen
Voit liikkua valikoissa myös käyttämällä seuraavia kosketusnäytön
toimintoja.
Vieritä
Pyyhkäise ylös tai alas
vierittääksesi.
Valitse
valikko
Kosketa valikkokuvaketta
valitaksesi valikon.
Valitse
asetukset /
säädä
asetuksia
Kosketa valikon kohtia näyttääksesi
asetukset ja kosketa kuvakkeita tai
liukusäätimiä muuttaaksesi niitä.
Poistu muuttamatta asetuksia
koskettamalla Z-painiketta.
29
Perusvalokuvaus ja -toisto
Akun varaustaso ja jäljellä olevien kuvien määrä
Ennen kuin otat valokuvia, tarkista akun varaustaso ja jäljellä olevien
kuvien määrä alla kuvatulla tavalla.
❚❚ Akun varaustaso
Akun varaustaso näkyy ohjauspaneelissa
ja etsimessä.
Ohjauspaneeli
Etsin
Kuvake
Ohjauspaneeli
Etsin
L
—
K
—
J
—
I
—
H
d
H
(vilkkuu)
d
(vilkkuu)
Kuvaus
Akku on täyteen ladattu.
Akku on osittain tyhjentynyt.
Akun varaus on vähissä. Lataa akku tai laita varaakku valmiiksi.
Sulkimen laukaisu on estetty. Lataa tai vaihda
akku.
A Kameran sammutusnäyttö
Jos kamera sammutetaan ja siihen on asetettu
akku ja muistikortti, muistikortin kuvake ja
jäljellä olevien kuvien määrä näytetään (joissain
harvoissa tapauksissa jotkin muistikortit
näyttävät nämä tiedot vain silloin, kun kamera
on päällä).
30
Ohjauspaneeli
❚❚ Jäljellä olevien kuvien määrä
Kamerassa on kaksi muistikorttipaikkaa:
yksi XQD-korteille ja toinen SD-korteille.
Kun kamerassa on kaksi korttia, niiden
tehtävät määritetään kohtien Ensisij.
korttipaikan valinta ja Toissij.
korttipaikan toiminta asetuksilla; kun
asetuksen Toissij. korttipaikan toiminta
valintana on oletusarvo Ylivuoto (0 93),
toissijaisessa korttipaikassa olevaa korttia
käytetään vain, kun ensisijaisessa
korttipaikassa oleva kortti on täynnä.
SD-korttipaikka
XQD-korttipaikka
Ohjauspaneelissa näkyy, mitä
muistikortteja kameraan on kulloinkin
asetettu (esimerkkikuvassa näytön
molemmissa korttipaikoissa on kortti). Jos
Ohjauspaneeli
virhe tapahtuu (esimerkiksi, kun
muistikortti on täynnä tai SD-korttipaikan
kortti on lukittu), virheen aiheuttaneen kortin kuvake vilkkuu
(0 330).
Ohjauspaneelissa ja etsimessä näkyy,
montako valokuvaa nykyisillä asetuksilla
voidaan ottaa (jos arvo on yli 1 000, se
pyöristetään alaspäin lähimpään
satalukuun; esim. arvot välillä 4 000 ja 4 099
näytetään arvona 4,0 k).
Jäljellä olevien kuvien
määrä
Ohjauspaneeli
Etsin
31
”Tähtää ja kuvaa” -valokuvaus
1 Valmistele kamera.
Kun rajaat valokuvia etsimessä, tartu
kädensijaan oikealla kädellä ja tue
kameran runkoa tai objektiivia
vasemmalla kädellä.
Kun rajaat muotokuvasuuntaisia
(pystysuuntaisia) valokuvia, pidä
kameraa kuvan mukaisesti.
2 Rajaa valokuva.
Oletusasetuksilla kamera tarkentaa
keskitarkennuspisteessä olevaan. Rajaa
valokuva etsimessä niin, että pääkohde
on keskitarkennuspisteessä.
Tarkennuspiste
32
3 Paina laukaisin
puoleenväliin.
Tarkenna painamalla
laukaisin puoleenväliin.
Tarkentumisen ilmaisin (I)
näkyy etsimessä, kun kamera
on tarkentanut.
Etsimen näyttö
I
F
H
F H
(vilkkuu)
Tarkennuksen ilmaisin
Kuvaus
Kohde on tarkennettu.
Tarkennuspiste on kameran ja kohteen välissä.
Tarkennuspiste on kohteen takana.
Kamera ei pysty tarkentamaan tarkennuspisteessä
olevaan kohteeseen automaattitarkennuksella
(0 110).
4 Kuvaa.
Ota valokuva painamalla
laukaisunäppäin kevyesti
pohjaan asti. Muistikortin
merkkivalo syttyy, ja
valokuva näkyy näytöllä
muutaman sekunnin ajan.
Muistikortin merkkivalo
Älä ota muistikorttia ulos tai
poista tai irrota virtalähdettä, ennen kuin merkkivalo on sammunut
ja tallennus on päättynyt.
33
A Valmiustila-ajastin (etsinvalokuvaus)
Etsimen ja jotkut ohjauspaneelin näytöt sammuvat virran
säästämiseksi, jos mitään toimintoja ei tehdä noin kuuteen
sekuntiin. Paina laukaisin puoleenväliin aktivoidaksesi näytöt
uudelleen.
Valotusmittarit päällä
Valotusmittarit pois päältä
Valmiustila-ajastimen automaattista laukeamista edeltävän ajan voi valita
Mukautetulla asetuksella c2 (Valmiustila-ajastin, 0 263).
A Monivalitsin
Monivalitsinta voi käyttää tarkennuspisteen
valitsemiseen valotusmittareiden ollessa päällä
(0 105).
Monivalitsin
34
Valokuvien katseleminen
1 Paina K-painiketta.
Valokuva näytetään näytöllä. Näytöllä
näkyy kuvake, joka osoittaa, millä
muistikortilla näytettävä kuva on.
K-painike
2 Näytä lisää kuvia.
Lisää kuvia voi näyttää painamalla 4 tai
2 tai sipaisemalla näyttöä sormella
vasemmalle tai oikealle (0 226).
Lopeta toisto ja palaa kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
A Kuvan tarkastelu
Kun Päällä on valittu toistovalikon kohtaan Kuvan tarkastelu (0 249),
valokuvat näkyvät automaattisesti näytöllä kuvauksen jälkeen.
A Katso myös
Katso tietoja muistikortin valitsemisesta toistoa varten kohdasta
”Toistosäätimet” (0 224).
35
❚❚ Tarpeettomien valokuvien poistaminen
Poista näytöllä kulloinkin näkyvä valokuva painamalla O (Q)
-painiketta. Huomaa, että poistettuja valokuvia ei voi palauttaa.
1 Näytä valokuva.
Näytä poistettava valokuva kohdassa
”Valokuvien katseleminen” kuvatulla
tavalla (0 35). Nykyisen kuvan sijainti
näytetään näytön vasemmassa
alakulmassa olevalla kuvakkeella.
2 Poista valokuva.
Paina O (Q) -painiketta.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin; paina
uudelleen O (Q) -painiketta
poistaaksesi kuvan ja palataksesi
toistoon. Paina K poistuaksesi
poistamatta kuvaa.
O (Q) -painike
A Poista
Jos haluat poistaa useita kuvia tai valita muistikortin, jolta kuvia poistetaan,
käytä toistovalikon Poista-toimintoa (0 246).
36
Valokuvaus reaaliaikanäkymässä
Noudata alla olevia ohjeita ottaaksesi valokuvia
reaaliaikanäkymässä.
1 Kierrä reaaliaikanäkymän valitsin
asentoon C
(reaaliaikanäkymäkuvaus).
Reaaliaikanäkymän
valitsin
2 Paina a-painiketta.
Peili nostetaan, ja näkymä objektiivin
läpi näytetään kameran näytöllä. Kohde
ei enää näy etsimessä.
a-painike
3 Aseta tarkennuspiste.
Siirrä tarkennuspiste kohteen päälle kohdassa
”Tarkennusaluetilan valitseminen” annettujen ohjeiden
mukaisesti (0 42).
37
4 Tarkenna.
Tarkenna painamalla laukaisin
puoleenväliin.
Tarkennuspiste vilkkuu vihreänä ja
sulkimen laukaisu estetään, kun kamera tarkentaa. Jos kamera
pystyy tarkentamaan, tarkennuspiste näkyy vihreänä; jos kamera
ei pysty tarkentamaan, tarkennuspiste vilkkuu punaisena
(huomaa, että kuvia voi ottaa, vaikka tarkennuspiste vilkkuu
punaisena; tarkista tarkennus näytöltä ennen kuvausta).
Valotuksen voi lukita painamalla sivuvalitsimen keskustaa
(0 137); tarkennus lukittuu, kun laukaisinta pidetään painettuna
puoleenväliin.
D Automaattitarkennuksen käyttäminen reaaliaikanäkymässä
Käytä AF-S- tai AF-P-objektiivia. Haluttuja tuloksia ei välttämättä
saavuteta muilla objektiiveilla tai telejatkeilla. Huomaa, että
automaattitarkennus on reaaliaikanäkymässä hitaampaa, ja näyttö
saattaa kirkastua tai tummentua kameran tarkentaessa. Tarkennuspiste
saattaa joskus näkyä vihreänä, vaikka kamera ei pysty tarkentamaan.
Kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan seuraavissa tilanteissa:
• Kohteessa on viivoja, jotka ovat yhdensuuntaisia kuvan pitkän sivun
kanssa.
• Kohteen kontrasti on heikko.
• Tarkennuspisteessä olevassa kohteessa on alueita, joiden
kirkkaudessa on merkittäviä kontrasteja, tai se sisältää kohdevalon tai
neonkyltin tai muun valonlähteen, jonka kirkkaus vaihtelee.
• Välkyntää tai juovia esiintyy loisteputki-, elohopeahöyrylamppu- tai
natriumlamppuvalossa tai vastaavassa valaistuksessa.
• Ristikkosuodin (tähtisuodin) tai muu erikoissuodin on käytössä.
• Kohde näkyy pienempänä kuin tarkennuspiste.
• Kohteessa on hallitsevia säännöllisiä geometrisia kuvioita (esim.
kaihtimet tai rivi pilvenpiirtäjän ikkunoita).
• Kohde liikkuu.
38
5 Ota kuva.
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan
asti. Näyttö sammuu.
6 Poistu reaaliaikanäkymästä.
Poistu reaaliaikanäkymästä painamalla
a-painiketta.
A Valotuksen esikatselu
Voit painaa reaaliaikanäkymässä J
esikatsellaksesi suljinajan, aukon ja ISOherkkyyden vaikutusta valotukseen. Valotusta
voi säätää ±5 EV:tä (0 139), mutta vain välillä
–3 ja +3 EV:tä olevat arvot kuvastuvat
esikatselunäytössä. Huomaa, että esikatselu ei
välttämättä vastaa lopullista tulosta tarkasti, jos
salamaa on käytössä, Aktiivinen D-Lighting
(0 180), HDR (laaja dynaaminen alue; 0 182) tai haarukointi on käytössä, A
(automaattinen) on valittu Picture Control -säätimen Kontrasti-arvoksi
(0 178) tai jos suljinajaksi on valittu p. Jos kohde on erittäin kirkas tai
erittäin tumma, valotusilmaisimet välähtävät sen merkiksi, että esikatselu ei
välttämättä kuvasta valotusta oikein. Valotuksen esikatselua ei voi käyttää,
kun suljinajaksi on valittu A tai %.
39
A Reaaliaikanäkymän zoomauksen esikatselu
Suurenna näytön näkymää enintään noin 16× painamalla X-painiketta.
Näytön oikeaan alakulmaan ilmestyy harmaareunainen navigointi-ikkuna.
Vieritä kuvaa monivalitsimella alueille, jotka eivät näy näytöllä, tai loitonna
kuvaa painamalla W (M).
X-painike
Navigointi-ikkuna
A Katso myös
Lisätietoja:
• Tietoja sen valitsemisesta, kauanko näyttö pysyy päällä
reaaliaikanäkymässä, katso A > mukautettu asetus c4 (Näytön
virrankatkaisun viive, 0 264).
• Katso tietoja elokuvan tallennuspainikkeen ja komentokiekkojen sekä
monivalitsimen keskipainikkeen tehtävien valitsemisesta kohdasta A >
mukautettu asetus f1 (Mukaut. ohjauksen määritys) > Elokuvan
tallennuspainike + y (0 268) ja f2 (Monivalitsimen keskipainike,
0 268).
• Katso tietoa a-painikkeen tahattoman käytön estämisestä kohdasta A >
mukautettu asetus f8 (Reaaliaikanäkymäpain. aset., 0 270).
40
Automaattitarkennus
Käyttääksesi kuvien ottamiseen Tarkennustilan valitsin
automaattitarkennusta kierrä
tarkennustilan valitsin asentoon
AF.
Tarkennustilan valitseminen
Seuraavat automaattitarkennustilat ovat käytettävissä
reaaliaikanäkymässä:
Tila
AF-S
AF-F
Kuvaus
Kertatarkennus: Paikallaan oleville. Tarkennus lukittuu, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin. Voit tarkentaa myös koskettamalla
kohdetta näytöllä, jolloin tarkennus lukittuu, kunnes nostat sormesi
näytöltä ottaaksesi valokuvan.
Kokoaikainen automaattitarkennus: Liikkuville kohteille. Kamera
tarkentaa jatkuvasti, kunnes laukaisinta painetaan. Tarkennus
lukittuu, kun laukaisin painetaan puoleenväliin. Voit tarkentaa myös
koskettamalla kohdetta näytöllä, jolloin tarkennus lukittuu, kunnes
nostat sormesi näytöltä ottaaksesi valokuvan.
Valitse automaattitarkennustila painamalla tarkennustilapainiketta
ja kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes haluamasi tila näkyy
näytöllä.
Tarkennustilapainike Pääkomentokiekko
41
Tarkennusaluetilan valitseminen
Seuraavat tarkennusaluetilat ovat valittavissa reaaliaikanäkymässä:
Tila
!
5
6
3
42
Kuvaus
Automaattinen kasvotarkennus: Käytä muotokuvissa. Kamera tunnistaa
muotokuvakohteet ja tarkentaa niihin automaattisesti; valittu kohde
ilmaistaan kaksinkertaisella keltaisella reunuksella (jos kamera
havaitsee useita kasvoja, se tarkentaa lähimpänä olevaan
kohteeseen; valitse eri kohde käyttämällä monivalitsinta). Jos
kamera ei enää havaitse kohdetta (jos kohde on esimerkiksi
kääntynyt poispäin kamerasta), reunusta ei enää näytetä. Jos
kosketat näyttöä, kamera tarkentaa sormeasi lähimpinä oleviin
kasvoihin ja ottaa valokuvan, kun nostat sormesi näytöltä.
Leveä AF-alue: Käytä käsivaralla otettaviin maisemakuviin ja muihin
kuin muotokuvakohteisiin. Siirrä tarkennuspiste mihin tahansa
kohtaan rajauksessa monivalitsimen tai kosketusohjainten avulla tai
paina monivalitsimen keskipainiketta siirtääksesi tarkennuspisteen
rajauksen keskelle.
Normaali AF-alue: Tarkenna valittuun pisteeseen kuvassa. Siirrä
tarkennuspiste mihin tahansa kohtaan rajauksessa monivalitsimen
tai kosketusohjainten avulla tai paina monivalitsimen
keskipainiketta siirtääksesi tarkennuspisteen rajauksen keskelle.
Jalustan käyttöä suositellaan.
Neulanpäätarkennus: Kuten normaali AF-alue, paitsi että käytetään
pienempää tarkennuspistettä, jotta pieniin kohteisiin voidaan
tarkentaa tarkasti.
Tila
&
Kuvaus
AF-kohteen seuranta: Siirrä tarkennuspiste kohteen kohdalle ja paina
monivalitsimen keskipainiketta. Tarkennuspiste seuraa valittua
kohdetta, kun se liikkuu kuva-alueella. Lopeta seuranta painamalla
uudelleen monivalitsimen keskipainiketta. Vaihtoehtoisesti voit
aloittaa seurannan koskettamalla kohdetta näytöllä; lopettaaksesi
tarkennuksen ja ottaaksesi valokuvan nosta sormesi näytöltä. Jos
seuranta on jo käynnissä, kosketa näyttöä mihin kohtaan tahansa,
jolloin kamera tarkentaa nykyiseen kohteeseen ja ottaa valokuvan,
kun nostat sormesi näytöltä. Huomaa, että kamera ei välttämättä
pysty seuraamaan kohteita, jos ne liikkuvat nopeasti, häviävät
kuvasta tai ovat toisten kohteiden peitossa, muuttavat
huomattavasti kokoa, väriä tai kirkkautta, ovat liian pieniä, suuria,
kirkkaita tai tummia tai samanvärisiä tai yhtä kirkkaita kuin tausta.
Valitse tarkennusaluetila painamalla tarkennustilapainiketta ja
kiertämällä sivukomentokiekkoa, kunnes haluamasi tila näkyy
näytöllä.
Tarkennustilapainike Sivukomentokiekko
43
Käsitarkennus
Tarkenna käsitarkennustilassa (0 111)
kiertämällä objektiivin tarkennusrengasta,
kunnes kohde on tarkentunut.
Tarkentaaksesi tarkemmin suurenna
näytön näkymää painamalla X-painiketta
(0 40).
X-painike
Voit myös ottaa käyttöön tarkennuksen
ääriviivakorostuksen, mikä näyttää
värillisellä ääriviivalla tarkennettuina olevat
kohteet. Ottaaksesi ääriviivakorostuksen
käyttöön paina i-painiketta ja valitse muu
asetus kuin Pois kohtaan
Ääriviivakorostuksen taso (0 45).
Tarkennettu alue
A Tarkennuksen esikatselu reaaliaikanäkymässä
Paina Pv-painiketta valitaksesi väliaikaisesti suurimman aukon tarkempaa
tarkennuksen esikatselua varten reaaliaikanäkymässä; suurimman aukon
ilmaisin (0 54) tulee näkyviin. Palauta aukko alkuperäiseen arvoon
painamalla painiketta uudelleen tai tarkentamalla
automaattitarkennuksella. Jos laukaisin painetaan pohjaan valokuvan
ottamiseksi tarkennuksen esikatselun aikana, aukko palautetaan
alkuperäiseen arvoon ennen kuvan ottamista.
44
i-painikkeen käyttö
Alla olevia asetuksia pääsee säätämään
painamalla i-painiketta
reaaliaikanäkymäkuvauksessa. Käytä
kosketusnäyttöä tai liiku valikossa käyttäen
monivalitsinta ja J-painiketta, paina 1 tai
3 korostaaksesi kohteita, 2 näyttääksesi
asetukset ja J valitaksesi korostetun
asetuksen ja palataksesi i-painikkeen
valikkoon. Poistu kuvausnäyttöön
painamalla uudelleen i-painiketta.
Asetus
Valitse kuva-ala
Aktiivinen
D-Lighting
Elektroninen
etuverhosuljin
Näytön kirkkaus
i-painike
Kuvaus
Valitse reaaliaikanäkymäkuvauksen kuva-ala (0 83).
Säädä aktiivista D-Lightingia (0 180).
Ota elektroninen etuverhosuljin käyttöön tai pois
käytöstä peilin nosto -valokuvausta varten (0 265).
Säädä näytön kirkkautta
reaaliaikanäkymässä
painamalla 1 tai 3 (huomaa,
että tämä vaikuttaa vain
reaaliaikanäkymään, eikä
säätö vaikuta valokuviin tai
elokuviin tai näytön
kirkkauteen valikoiden
näytön tai toiston aikana; jos haluat säätää näytön
kirkkautta valikoiden näyttöä ja toistoa varten, käytä
asetusvalikon kohtaa Näytön kirkkaus; 0 271).
45
Asetus
Kuvaus
Reaaliaikanäkymäkuvauksessa
näytön valkotasapainolle
(värisävylle) voi valita eri
asetuksen kuin valokuvissa
käytettävälle
valkotasapainolle (0 156).
Tämä voi olla hyödyksi, jos
valaistus, jossa kuvat rajataan,
on eri kuin jota käytetään valokuvien ottamiseen; tällaisia
Valok.
tilanteita ovat esimerkiksi salaman tai käsin esiasetetun
reaaliaikanäk.
valkotasapainon käyttäminen. Lopputuloksen
valkotasap.
hahmottaminen on helpompaa, kun valokuvan
reaaliaikanäkymän näytön valkotasapaino säädetään
samanlaiseksi kuin valokuvien ottamiseen käytettävä
valkotasapaino. Jos haluat käyttää samaa
valkotasapainoarvoa sekä näytössä että valokuvassa,
valitse Ei mitään. Näytön valkotasapaino nollataan, kun
kamera sammutetaan, mutta viimeisimmän käytössä
olleen arvon voi valita painamalla a-painiketta samalla
kun pitää U-painiketta painettuna.
Näytä kaksi erillistä rajauksen
aluetta vierekkäin (0 48).
Tätä toimintoa voi käyttää
Zoomaus jaetussa
esimerkiksi rakennusten ja
näytössä
horisontin kohdistamiseen.
Äänetön reaaliaikaVaimenna sulkimen ääni valokuvia otettaessa (0 49).
näkymäkuvaus
46
Asetus
Kuvaus
Tarkennettuina olevat
kohteet merkitään värillisillä
ääriviivoilla myös
tarkennuksen zoomauksen
aikana (0 40). Valitse joko
3 (suuri herkkyys), 2 (vakio),
1 (pieni herkkyys) tai Pois;
Ääriviivakorostuksen mitä suurempi arvo, sitä
taso
suurempi on tarkennetun
alueen syvyys. Ääriviivan
väriä voidaan muuttaa
Mukautetulla asetuksella d8
(Ääriviivakorostuksen väri,
0 265).
Negatiivien
digitointi
Tarkennettu alue
Luo diapositiiveja värillisistä tai mustavalkoisista
filminegatiiveista (0 52).
47
Zoomaus jaetussa näytössä
Kun Zoomaus jaetussa näytössä valitaan
reaaliaikanäkymäkuvauksen ipainikevalikosta, näyttö jaetaan kahteen
osaan, joissa näkyvät vierekkäin erilliset
rajausalueet suurella zoomaussuhteella.
Suurennettujen alueiden sijainti näkyy
navigointi-ikkunassa.
Navigointi-ikkuna
Lähennä tai loitonna kuvaa X- ja W (M)
-painikkeilla, tai valitse näytön osa
L (Z/Q) -painikkeella ja vieritä valittua
aluetta vasemmalle tai oikealle painamalla
4 tai 2. Painikkeen 1 tai 3 painaminen
vierittää molempia alueita ylöspäin tai
alaspäin samanaikaisesti. Tarkenna valitun Tarkennettu alue
alueen keskellä olevaan kohteeseen
painamalla laukaisin puoleenväliin. Poistu jaetusta näytöstä
painamalla i-painiketta.
48
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus
Poistaaksesi suljinäänen reaaliaikanäkymäkuvauksen aikana paina
i-painiketta ja valitse Päällä (Tila 1) tai Päällä (Tila 2) kohdassa
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus.
Asetus
Kuvaus
Vähennä sulkimen aiheuttamaa tärinää kuvatessasi maisemia
ja muita paikallaan olevia kohteita. Jalustan käyttöä
Päällä (Tila 1) suositellaan. Suurin kuvausnopeus kuvanottotavalle CH on
noin 6 kuvaa/s. ISO-herkkyys (0 119) voidaan asettaa arvoihin
välillä Lo 1 ja 25600.
Valokuvia voidaan ottaa suuremmalla taajuudella kuin
asetuksen Päällä (Tila 1) ollessa valittuna. Kuvanottotavoissa
S, Q, E ja MUP, yksi valokuva otetaan joka kerta, kun laukaisinta
painetaan, kun taas sarjakuvaustiloissa valokuvia otetaan
Päällä (Tila 2)
suunnilleen nopeudella 15 kuvaa/s (CL ja QC) tai 30 kuvaa/s (CH)
korkeintaan 3 sekunnin ajan. Kuva-alaksi määräytyy DX
(24×16), kuvakooksi 3 600 × 2 400 ja kuvanlaaduksi JPEG,
normaali★.
Pois
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus ei käytössä.
49
A Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus
Valokuvaus päällekkäisvalotuksella (0 254) ja pitkän valotuksen kohinan
vähennys eivät ole käytössä (0 253), eikä salamaa voida käyttää.
Sarjakuvaustiloissa tarkennus ja valotus asetetaan kunkin sarjan
ensimmäisen kuvan arvoihin. Välkyntää ja juovaisuutta voi näkyä näytössä
ja valokuvissa loisteputkivalossa, elohopeahöyry- tai natriumlamppujen
valossa (katso lisätietoa välkynnän ja juovaisuuden vähentämisestä
elokuvausvalikon Välkynnänvähennys-asetusta käsittelevästä osasta,
0 254), kun taas liikkeessä olevat kohteet voivat näyttää vääristyneiltä
etenkin silloin, jos kameralla panoroidaan vaakasuunnassa tai kohteet
liikkuvat nopeasti vaakasuunnassa kuvan läpi. Myös epätasaisia reunoja,
väripoikkeamia, moiré-ilmiötä ja kirkkaita pisteitä saattaa esiintyä. Kirkkaita
alueita tai juovia saattaa esiintyä näkymissä, jotka on valaistu välkkyvillä
kylteillä tai muilla katkonaisilla valonlähteillä, tai jos strobovalo tai jokin
muu kirkas, hetkellinen valonlähde valaisee kohteen hetkeksi.
Jäljellä olevien kuvien määrän sijaan näytetään aika, jonka verran kuvausta
voi jatkaa.
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus voidaan myös ottaa käyttöön tai pois
käytöstä käyttämällä valokuvausvalikon asetusta Äänetön
reaaliaikanäkymäkuvaus (0 255).
A Kameran äänet
Kameran tarkennuksen ääni saattaa kuulua, kuten myös aukon mekanismin
ääni, kun asetat aukon tilassa A tai M tai otat kuvia tilassa P tai S.
A Mukautettu asetus d11
Jos Päällä on valittu Mukautettuun asetukseen d11 (Reaaliaikanäkymä
sarjak.tilassa, 0 266) asetuksen Päällä (Tila 1) ollessa valittuna kohtaan
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus, näyttö pimenee hetkeksi, kun suljin
laukaistaan, ja kytkeytyy sitten takaisin päälle ja näyttää kuvan. Kun Päällä
(Tila 2) on valittu, kuvia ei näytetä sitä mukaa kuin ne otetaan; sen sijaan
C-kuvake ilmestyy näyttöön, kun kuva otetaan (sarjakuvauksen aikana
kuvake vilkkuu).
50
A ”Päällä (Tila 2)”
Seuraavia valotusasetuksia voi säätää, kun Päällä (Tila 2) on valittu:
P, S 1
A
M
Aukko
—
✔
✔
Suljinaika
—
—
✔2
ISO-herkkyys 3
—
—
✔
1 Valotus tilalle S vastaa tilaa P.
2 Valitse nopeudet väliltä 1/30 s – 1/8 000 s.
3 Tilassa M ISO-herkkyys voidaan asettaa käsisäätönä arvoihin Lo 1 – 25600, tai kamera voi säätää
sitä automaattisesti. Muissa valotustiloissa kamera säätää ISO-herkkyyden automaattisesti.
Valotuksen korjausta voidaan käyttää valotuksen muuttamiseen
korkeintaan ±3 EV:tä. Valotusta voi esikatsella näytöltä. Painikkeen J
painaminen näyttää valotusilmaisimen (0 132), joka näyttää eron valitun ja
mitatun valotusarvon välillä; piilota ilmaisin painamalla uudelleen J.
Asetusta Päällä (Tila 2) ei voi yhdistää joidenkin kameran toimintojen
kanssa, mukaan lukien joustava ohjelma (0 128), haarukointi (0 142),
Aktiivinen D-Lighting (0 180), HDR (laaja dynaaminen alue, 0 182),
vinjetoinnin korjaus (0 253), automaattinen vääristymien korjaus (0 253),
valotuksen viivetila (0 264) ja Picture Control -parametri
Yksityiskohtaisuus (0 178). Jos RAW ensisij. – JPEG toissij. on valittu
valokuvausvalikon kohtaan Toissij. korttipaikan toiminta, JPEG-kuvat
tallennetaan kummassakin paikassa oleville korteille.
A ”Päällä (Tila 2)” ja valokuvan tiedot
Valokuvan tiedot eivät sisällä värilämpötilaa kuville, jotka on otettu siten,
että Päällä (Tila 2) on valittu kohtaan Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus
ja valkotasapainoksi on asetettu v (auto) (0 234).
51
Negatiivien digitointi
Tallentaaksesi positiivikopioita filminegatiiveista paina i-painiketta
ja valitse Värinegatiivit tai Mustavalkonegatiivit kohtaan
Negatiivien digitointi.
1 Sijoita negatiivit kuviotonta valkoista tai harmaata taustaa
vasten.
Suosittelemme käyttämään AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED
-objektiivia tai muuta mikro-objektiivia ja joko luonnollista valoa
tai keinotekoista valonlähdettä, jolla on korkea Ra
(värintoistoindeksi), kuten valolaatikko tai korkean R-indeksin
loisteputkivalo.
2 Paina reaaliaikanäkymässä
i-painiketta, korosta Negatiivien
digitointi ja paina 2.
Näytössä näkyvät värit muuttuvat
käänteisiksi. Salama-asetukseksi
valitaan automaattisesti s; valitse
toinen salamatila, jos haluat käyttää
salamaa.
3 Valitse filmityyppi.
Korosta Värinegatiivit tai
Mustavalkonegatiivit ja paina J.
4 Sommittele kuva saadaksesi kuvan filminegatiivin ruudusta.
52
5 Säädä valotusta.
Paina J näyttääksesi kirkkauden säädön
asetukset ja paina 1 tai 3 säätääksesi
valotusta. Katsele kohdetta
vahvemmalla suurennoksella paina X
(0 40). Paina J jatkaaksesi.
6 Ota valokuva.
Ota valokuva painamalla laukaisin pohjaan asti ja tallenna se
JPEG-muodossa.
D Negatiivien digitointi
Pölyn, naarmujen tai filmin haalistumisesta johtuvan epätasaisen
värityksen korjaamiseksi ei ole asetuksia. Valokuvat tallennetaan JPEGmuodossa huolimatta kuvanlaadulle valitusta asetuksesta; kuvat, jotka on
otettu JPEG-asetuksen ollessa valittuna tallennetaan valitulla asetuksella,
kun taas valokuvat, jotka on otettu NEF (RAW)- tai TIFF (RGB) -asetuksella
tallennetaan JPEG, hieno★ -muodossa. Jotkin valikon kohdat ja toiminnot,
mukaan lukien haarukointi ja tarkennuksen siirtymä, eivät ole käytettävissä.
Valotustilaksi on asetettu A, eikä sitä voi muuttaa.
53
Reaaliaikanäkymän näyttö
r t
q
w
y
e
Kohde
Kuvaus
Ennen reaaliaikanäkymän automaattista
päättymistä jäljellä oleva aika. Näkyy, jos kuvaus
q Jäljellä oleva aika
päättyy alle 30 s:n kuluessa.
Valokuvan
Näytön värisävy (valokuvan reaaliaikanäkymän
reaaliaikanäkymän
näytön valkotasapaino). Voidaan säätää
w näytön valkotasapainon käyttämällä i-painikkeen valikon asetusta Valok.
ilmaisin
reaaliaikanäk. valkotasap. (0 45).
Suurimman aukon
Näkyy, kun Pv-painiketta painetaan suurimman
e ilmaisin
aukon valitsemiseksi (0 44).
r Automaattitarkennustila Nykyinen automaattitarkennustila (0 41).
Nykyinen tarkennusaluetila (0 42).
t Tarkennusaluetila
Nykyinen tarkennuspiste. Näyttö vaihtelee
y Tarkennuspiste
valitun tarkennusaluetilan mukaan.
D Ajastimen näyttö
Ajastin näytetään 30 s ennen reaaliaikanäkymän automaattista päättymistä
(ajastin muuttuu punaiseksi, jos reaaliaikanäkymä on päättymässä sisäisten
virtapiirien suojaamiseksi tai jos jokin muu asetus kuin Ei rajaa on valittu
Mukautettuun asetukseen c4 – Näytön virrankatkaisun viive >
Reaaliaikanäkymä; 0 264 – 5 s ennen kuin näytön on määrä sammua
automaattisesti). Kuvausolosuhteista riippuen ajastin voi tulla näkyviin heti,
kun reaaliaikanäkymä valitaan.
54
Tietonäyttö
Piilota tai näytä näytön ilmaisimet painamalla R-painiketta.
Histogrammi näytetään vain valotuksen esikatselussa (0 39) tai kun
Päällä (Tila 2) on valittu kohtaan Äänetön
reaaliaikanäkymäkuvaus (0 49). Näennäishorisontti ja
histogramminäytöt eivät ole käytettävissä negatiivien digitoinnissa.
Näennäishorisontti
(0 272)
Histogrammi
Tiedot päällä
Tiedot pois päältä
Rajausapuviivat
55
Kosketusvalokuvaus (kosketuslaukaisin)
Tarkenna koskettamalla näyttöä ja ota
valokuva nostamalla sormesi näytöltä.
Kosketa kuvituksessa näkyvää kuvaketta
valitaksesi toiminnon, joka suoritetaan,
kun näyttöä kosketetaan kuvaustilassa.
Valitse jokin seuraavista asetuksista:
Asetus
W
(Kosketuslaukaisin/
AF: Päällä)
(Autom. kosketustark.:
V Päällä)
(Kosketuslaukaisin/
X AF: Pois)
Kuvaus
Kosketa näyttöä asettaaksesi tarkennuspisteen
ja tarkennuksen (vain automaattitarkennus;
kosketuslaukaisinta ei voi käyttää
tarkennukseen, kun tarkennustilan valitsin on
kierretty asentoon M käsitarkennuksen
valitsemiseksi). Tarkennus pysyy lukittuna, kun
pidät sormeasi näytöllä; laukaise suljin
nostamalla sormesi näytöltä.
Kuten yllä, paitsi että suljinta ei laukaista, kun
nostat sormesi näytöltä. Jos kohteen seuranta
(0 42) on käytössä, voit tarkentaa nykyiseen
kohteeseen koskettamalla näyttöä.
Kosketuslaukaisin ja AF eivät ole käytössä.
Katso tietoja kosketusvalokuvauksessa tarkentamisesta kohdasta
”Automaattitarkennus” (0 41).
56
D Kuvien ottaminen kosketuskuvaustoimintojen avulla
Laukaisinta voi käyttää tarkennukseen ja kuvien ottamiseen silloinkin, kun
näkyvissä on W-kuvake, joka osoittaa, että kosketuslaukaisin on käytössä.
Käytä laukaisinta ottaaksesi valokuvia sarjakuvaustilassa (0 113) ja
elokuvan tallennuksen aikana. Kosketuskuvauksella voi ottaa vain yhden
kuvan kerrallaan sarjakuvaustilassa, eikä sitä voi käyttää valokuvien
ottamiseen elokuvan tallennuksen aikana.
Kosketusnäyttöä ei voi käyttää tarkennuspisteen sijoittamiseen, kun
tarkennusalueen lukitsin on L (lukittu) -asennossa (0 105), mutta sitä voi
edelleen käyttää kohteen valitsemiseen, kun automaattinen
kasvotarkennus on valittu tarkennusaluetilaksi (0 42).
Itselaukaisintilassa (0 116) tarkennus lukittuu valittuun kohteeseen, kun
kosketat näyttöä, ja ajastin käynnistyy, kun nostat sormesi näytöltä.
Oletusasetuksilla suljin laukaistaan noin 10 s:n kuluttua ajastimen
käynnistymisestä; viivettä ja kuvien määrää voi muuttaa Mukautetulla
asetuksella c3 (Itselaukaisin, 0 264). Jos kohtaan Kuvien määrä valittu
asetus on suurempi kuin 1, kamera ottaa kuvia automaattisesti yksi toisensa
jälkeen, kunnes valittu kuvamäärä on otettu.
57
D Kuvaus reaaliaikanäkymässä
Estääksesi etsimen kautta pääsevää valoa vaikuttamasta valokuviin tai
valotukseen sulje etsimen okulaarin suljin (0 116).
Vaikka ne eivät näy lopullisessa kuvassa, näytöllä saattaa näkyä epätasaisia
reunoja, väripoikkeamia, moiré-ilmiötä ja kirkkaita pisteitä, ja kirkkaita
alueita tai juovia saattaa näkyä alueilla, joilla on välkkyviä kylttejä tai muita
katkonaisia valonlähteitä, tai jos strobovalo tai jokin muu kirkas, hetkellinen
valonlähde valaisee kohteen hetkeksi. Lisäksi vääristymiä voi esiintyä
liikkuvien kohteiden yhteydessä etenkin, jos kameraa panoroidaan
vaakasuunnassa tai jos kohde liikkuu nopeasti vaakasuunnassa kuvan
poikki. Välkyntää ja juovaisuutta, jota näkyy näytöllä loisteputkivalossa tai
elohopeahöyrylampun tai natriumlampun valossa, voi vähentää
käyttämällä elokuvausvalikon Välkynnänvähennys-toimintoa (0 258),
mutta niitä saattaa silti näkyä lopullisessa valokuvassa joillain suljinajoilla.
Vältä osoittamasta kameralla aurinkoon tai muihin voimakkaisiin
valonlähteisiin, kun kuvaat reaaliaikanäkymässä. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa kameran sisäisiä virtapiirejä.
Mukautettuun asetukseen c2 (Valmiustila-ajastin, 0 263) valitusta
asetuksesta riippumatta valmiustila-ajastin ei nollaudu kuvauksen aikana.
A Äänimerkit reaaliaikanäkymän aikana
Äänimerkki voi kuulua, jos säädät aukkoa tai käytät reaaliaikanäkymän
valitsinta reaaliaikanäkymän aikana.
58
Elokuvat
Tässä osassa on tietoa elokuvien tallennuksesta ja katselusta.
Elokuvien tallennus
Elokuvia voi tallentaa reaaliaikanäkymässä.
1 Kierrä reaaliaikanäkymän valitsin
asentoon 1 (elokuvan
reaaliaikanäkymä).
Reaaliaikanäkymän
valitsin
2 Paina a-painiketta.
Peili nousee, ja näkymä objektiivin läpi
näkyy kameran näytöllä
valotusvaikutusten mukaiseksi
muokattuna. Kohde ei enää näy
etsimessä.
a-painike
D 0-kuvake
0-kuvake (0 71) osoittaa, että elokuvia ei voi tallentaa.
A Valkotasapaino
Valkotasapainon voi asettaa milloin tahansa painamalla U-painiketta
ja kiertämällä komentokiekkoa (0 156).
59
3 Valitse tarkennustila (0 41).
4 Valitse tarkennusaluetila (0 42).
A Neulanpäätarkennus
Neulanpäätarkennus ei ole käytettävissä
elokuvatilassa.
5 Tarkenna.
Rajaa aloituskuva ja tarkenna
painamalla AF-ON-painiketta. Huomaa,
että automaattisessa
kasvotarkennuksessa havaittavissa
olevien kohteiden määrä pienenee
elokuvan tallennuksessa.
AF-ON-painike
A Tarkentaminen
Tarkennusta voi säätää myös painamalla laukaisimen puoleenväliin
ennen tallennuksen aloittamista, tai voit tarkentaa käsin kohdassa
”Käsitarkennus” annettujen ohjeiden mukaisesti (0 44).
60
6 Aloita tallennus.
Aloita tallennus painamalla elokuvan
tallennuspainiketta. Tallennuksen
ilmaisin ja käytettävissä oleva aika
näkyvät näytöllä. Valotuksen voi lukita
painamalla sivuvalitsimen keskustaa
(0 137), tai sitä voi muuttaa enintään
±3 EV:tä käyttämällä valotuksen
korjausta (0 139); pistemittausta ei voi
käyttää. Automaattitarkennustilassa
kameran voi tarkentaa uudelleen
painamalla AF-ON-painiketta tai
koskettamalla näytöllä näkyvää
kohdetta.
Elokuvan tallennuspainike
Tallennuksen ilmaisin
Jäljellä oleva aika
A Ääni
Kamera voi tallentaa sekä videokuvaa että ääntä; älä peitä kameran
etuosassa olevaa mikrofonia elokuvan tallennuksen aikana. Huomaa,
että yhdysrakenteinen mikrofoni saattaa tallentaa ääniä, joita kuuluu
kamerasta tai objektiivista automaattitarkennuksen,
tärinänvaimennuksen tai aukon muuttamisen aikana.
61
7 Lopeta tallennus.
Lopeta tallennus painamalla uudelleen
elokuvan tallennuspainiketta. Tallennus
päättyy automaattisesti, kun
enimmäispituus saavutetaan tai
muistikortti on täynnä (huomaa, että
muistikortin kirjoitusnopeudesta
riippuen kuvaus voi päättyä ennen enimmäispituuden
saavuttamista).
8 Poistu reaaliaikanäkymästä.
Poistu reaaliaikanäkymästä painamalla
a-painiketta.
62
A Valotustila
Elokuvatilassa voi säätää seuraavia valotusasetuksia:
P, S 1
A
M
Aukko
—
✔
✔
Suljinaika
—
—
✔
ISO-herkkyys
— 2, 3
— 2, 3
✔ 3, 4
1 Valotus tilalle S vastaa tilaa P.
2 ISO-herkkyyden ylärajan voi valita elokuvausvalikon kohdassa ISO-herkkyysasetukset >
Suurin herkkyys (0 257).
3 Kohtaan ISO-herkkyysasetukset > Suurin herkkyys tai ISO-herkkyys (tila
M) valitusta asetuksesta riippumatta yläraja on ISO 25600, kun Päällä on valittu
elokuvausvalikon kohtaan Elektroninen VR.
4 Jos Päällä on valittu elokuvausvalikon kohtaan ISO-herkkyysasetukset > Autom.
ISO-säätö (tila M), ISO-herkkyyden ylärajan voi valita Suurin herkkyys -asetuksella.
Valotustilassa M suljinajaksi voi asettaa arvon väliltä 1/25 s ja 1/8 000 s (pisin
mahdollinen suljinaika riippuu kuvausnopeudesta; 0 69). Muissa
valotustiloissa suljinaikaa säädetään automaattisesti. Jos kohde on yli- tai
alivalottunut tilassa P tai S, lopeta reaaliaikanäkymä ja käynnistä
reaaliaikanäkymä uudelleen tai valitse valotus A ja säädä aukkoa.
63
Indeksimerkit
Jos Indeksimerkki on valittu jonkin
painikkeen tehtäväksi Mukautetulla
asetuksella g1 (Mukaut. ohjauksen
määritys, 0 270), voit painaa valittua
painiketta tallennuksen aikana lisätäksesi
elokuvaan indeksimerkkejä, jotka
helpottavat kuvien löytämistä
Indeksimerkki
muokkauksen ja toiston aikana (0 76).
Kuhunkin elokuvaan voi lisätä enintään 20 indeksimerkkiä.
A Katso myös
Lisätietoja:
• Katso tietoja monivalitsimen keskipainikkeen tehtävän valitsemisesta
kohdasta A > mukautettu asetus f2 (Monivalitsimen keskipainike;
0 268).
• Katso tietoja painikkeiden Fn1, Fn2 ja Pv ja sivuvalitsimen keskipainikkeen
tehtävien valitsemisesta kohdasta A > mukautettu asetus g1 (Mukaut.
ohjauksen määritys; 0 270).
• Katso tietoja sen valitsemisesta, voidaanko laukaisinta käyttää
reaaliaikanäkymän aloittamiseen tai elokuvan tallennuksen aloittamiseen
tai lopettamiseen, kohdasta A > mukautettu asetus g1 (Mukaut.
ohjauksen määritys) > Laukaisin (0 270).
• Katso tietoja a-painikkeen tahattoman käytön estämisestä kohdasta A >
mukautettu asetus f8 (Reaaliaikanäkymäpain. aset.; 0 270).
64
i-painikkeen käyttö
Alla olevia asetuksia pääsee säätämään
painamalla i-painiketta elokuvatilassa.
Käytä kosketusnäyttöä tai liiku valikossa
käyttäen monivalitsinta ja J-painiketta,
paina 1 tai 3 korostaaksesi kohteita, 2
näyttääksesi asetukset ja J valitaksesi
korostetun asetuksen ja palataksesi
i-painikkeen valikkoon. Poistu
kuvausnäyttöön painamalla uudelleen
i-painiketta.
i-painike
Asetus
Kuvaus
Valitse kuva-ala
Valitse elokuvien kuva-ala (0 68).
Kuvakoko/kuvataajuus Valitse kuvakoko ja kuvataajuus (0 69).
Elokuvan laatu
Valitse elokuvan laatu (0 69).
Säädä aktiivista D-Lightingia (0 180). Ei käytettävissä,
kun ääriviivakorostuksen taso on näkyvissä, tai
Aktiivinen D-Lighting
kuvakoolla 1 920 × 1 080 (hidastus) tai 3 840 × 2 160
(0 69).
Säädä mikrofonin
herkkyyttä painamalla 1
tai 3 (0 258). Tämä
Mikrofonin herkkyys vaikuttaa sekä
yhdysrakenteisiin että
ulkoisiin mikrofoneihin
(0 295).
Vähennä mikrofonin vahvistusta ja estä äänen
vääristymistä tallentaessasi elokuvia äänekkäässä
Vaimennin
ympäristössä.
Säädä yhdysrakenteisten tai ulkoisten mikrofonien
Taajuusvaste
taajuusvastetta (0 259).
65
Asetus
Kuvaus
Ota käyttöön tai pois käytöstä yhdysrakenteisen
Tuulikohinan vähennys mikrofonin ylipäästösuotimen avulla tehtävä
tuulikohinan vähennys (0 259).
Jos kamerassa on kaksi muistikorttia, voit valita,
Kohde
kummalle kortille elokuvat tallennetaan (0 256).
Säädä näytön kirkkautta painamalla 1 tai 3 (huomaa,
että tämä asetus vaikuttaa vain reaaliaikanäkymään,
Näytön kirkkaus
eikä se vaikuta mitenkään valokuviin, elokuviin tai
näytön kirkkauteen valikoiden näytön tai toiston
aikana; 0 45).
Sähk. aukko
Ota sähköinen aukko käyttöön valitsemalla Käytössä.
monivalitsimella
Suurenna aukkoa painamalla 1 ja pienennä painamalla 3.
Valotuksen korjaus Kun asetus Käytössä on valittuna, valotuksen korjaus
monivalitsimella
voidaan asettaa painamalla 1 tai 3.
Jos Kuvio 1 tai Kuvio 2 on valittu, varjostusta
käytetään ilmaisemaan valoalueita (kuvan kirkkaita
alueita). Valoalueiden näytön aktivoimiseksi
tarvittavan kirkkauden tasoa voi säätää Mukautetulla
asetuksella g2 (Valoalueen kirkkaus, 0 270).
Ääriviivakorostuksen taso ei ole käytössä, kun
huippuvalokohdat ovat näkyvissä.
Valoalueet
Valoalueiden näyttö
Kuvio 1
Kuulokkeiden
äänenvoim.
Elektroninen VR
66
Kuvio 2
Paina 1 tai 3 säätääksesi kuulokkeiden
äänenvoimakkuutta.
Ota elektroninen tärinänvaimennus käyttöön
elokuvatilassa valitsemalla Päällä. Ei käytettävissä
kuvakoolla 1 920 × 1 080 (hidastus) tai 3 840 × 2 160
(0 69). Huomaa, että jos elektroninen tärinänvaimennus
on päällä, Ääriviivakorostuksen taso on pois käytöstä,
kuvakulma pienenee ja kuvan reunat rajautuvat pois.
Asetus
Kuvaus
Valitse, näytetäänkö
tarkennettuna olevat
kohteet värillisillä
ääriviivoilla, kun
käsitarkennus on
toiminnassa.
Tarkennettu alue
Valitse joko 3 (suuri
herkkyys), 2 (vakio),
Ääriviivakorostuksen
1 (pieni herkkyys) tai
taso
Pois; mitä suurempi arvo,
sitä suurempi on
tarkennetun alueen
syvyys. Ääriviivan väriä
voidaan muuttaa
Mukautetulla asetuksella d8 (Ääriviivakorostuksen
väri, 0 265). Ääriviivakorostus ei ole käytettävissä, kun
huippuvalon näyttö on käytössä, tai kuvakoossa
1 920 × 1 080 (hidastus) tai 3 840 × 2 160 (0 69) tai kun
Aktiivinen D-Lighting (0 180) tai elektroninen
tärinänvaimennus on käytössä.
A Ulkoisen mikrofonin käyttäminen
Lisävarusteena saatavaa stereomikrofonia ME-1 tai langatonta mikrofonia
ME-W1 voi käyttää elokuvien äänen tallentamiseen (0 295).
A Kuulokkeet
Muiden valmistajien kuulokkeita voi käyttää. Huomaa, että korkeat
äänitasot voivat aiheuttaa suuren äänenvoimakkuuden; ole varovainen
käyttäessäsi kuulokkeita.
67
Kuva-ala: elokuvan rajauksen valinta
Voit valita kuva-alan käyttämällä elokuvausvalikon asetusta Kuvaala > Valitse kuva-ala. Valitse FX kuvataksesi elokuvia muodossa,
johon viitataan nimellä ”FX-pohjainen elokuvamuoto”, ja DX
kuvataksesi muodossa ”DX-pohjainen elokuvamuoto”. Näiden
kahden muodon väliset erot on kuvattu alla.
FX
DX
Tallennettujen alueiden koot ovat suunnilleen 35,9 × 20,2 mm
(FX-pohjainen elokuvamuoto) ja 23,5 × 13,2 mm (DX-pohjainen
elokuvamuoto). Elokuvat, jotka on kuvattu DX-muotoisella
objektiivilla ja asetuksen Päällä ollessa valittuna elokuvausvalikon
kohtaan Kuva-ala > Automaattinen DX-rajaus (0 84),
tallennetaan DX-pohjaisessa elokuvamuodossa kuten kaikki
elokuvat (riippumatta käytetystä objektiivista tai asetuksesta, joka
on valittu kohtaan Kuva-ala > Valitse kuva-ala), joiden kuvakoko
on 1 920 × 1 080 (hidastus). Elektronisen tärinänvaimennuksen
käyttöönotto valitsemalla Päällä kohtaan Elektroninen VR
i-painikkeen valikossa pienentää kuvan kokoa ja suurentaa vähän
näennäistä polttoväliä.
68
Kuvakoko, kuvataajuus ja elokuvan laatu
Elokuvien kuvakoko (kuvapisteinä) ja kuvataajuus valitaan
elokuvausvalikon Kuvakoko/kuvataajuus-asetuksella. Kohdassa
Elokuvan laatu on valittavissa kaksi asetusta: hyvä ja normaali.
Yhdessä nämä asetukset määräävät suurimman bittinopeuden
seuraavan taulukon mukaisesti.
Asetus 1
r 3 840×2 160 (4K UHD); 30p 2
s 3 840×2 160 (4K UHD); 25p 2
t 3 840×2 160 (4K UHD); 24p 2
y/y 1 920×1 080; 60p
z/z 1 920×1 080; 50p
1/1 1 920×1 080; 30p
2/2 1 920×1 080; 25p
3/3 1 920×1 080; 24p
4/4 1 280× 720; 60p
5/5 1 280× 720; 50p
A
B
C
1 920×1 080; 30p ×4
(hidastus) 4
1 920×1 080; 25p ×4
(hidastus) 4
1 920×1 080; 24p ×5
(hidastus) 4
Enimmäisbittinopeus
(Mbps) (★ Hyvä/
Normaali)
Enimmäispituus
144
48/24
29 min 59 s 3
24/12
36
Tallennus: 3 min
Toisto: 12 min
29
Tallennus: 3 min
Toisto: 15 min
1 Todellinen kuvataajuus on 29,97 kuvaa/s muodossa 30p ilmoitetuille arvoille, 23,976 kuvaa/s
muodossa 24p ilmoitetuille arvoille ja 59,94 kuvaa/s muodossa 60p ilmoitetuille arvoille.
2 Kun tämä asetus on valittu, elokuvan laatu on aina ”hyvä”.
3 Kukin elokuva tallennetaan enintään 8 tiedostoon, joista kunkin koko on enintään 4 Gt. Tiedostojen
määrä ja kunkin tiedoston pituus vaihtelevat kohtiin Kuvakoko/kuvataajuus ja
Elokuvan laatu valittujen asetusten mukaan.
4 Katso ”Hidastetut elokuvat” (0 70).
69
❚❚ Hidastetut elokuvat
Tallentaaksesi äänettömiä hidastettuja elokuvia valitse
1 920×1 080; 30p ×4 (hidastus), 1 920×1 080; 25p ×4 (hidastus)
tai 1 920×1 080; 24p ×5 (hidastus) kohtaan Kuvakoko/
kuvataajuus elokuvausvalikossa. Elokuvat, jotka on tallennettu
4- tai 5-kertaisella nimellisnopeudella toistetaan hidastustehosteen
nimellisnopeudella; esimerkiksi elokuvat, jotka on kuvattu
asetuksen 1 920×1 080; 30p ×4 (hidastus) ollessa valittuna
tallennetaan suurin piirtein nopeudella 120 kuvaa/s (120p) ja
toistetaan suunnilleen nopeudella 30 kuvaa/s (30p).
Kuvakoko/kuvataajuus
1 920×1 080; 30p ×4 (hidastus)
1 920×1 080; 25p ×4 (hidastus)
1 920×1 080; 24p ×5 (hidastus)
Kuvataajuus *
Tallennettu
Toistetaan
taajuudella
taajuudella
120p
30p
100p
25p
120p
24p
* Todellinen kuvataajuus on 119,88 kuvaa/s muodossa 120p ilmoitetuille arvoille, 29,97 kuvaa/s
muodossa 30p ilmoitetuille arvoille ja 23,976 kuvaa/s muodossa 24p ilmoitetuille arvoille.
D Hidastetut elokuvat
Hidastusasetuksen ollessa valittuna laaduksi määritetään ”normaali” ja
kuva-alaksi määritetään DX huolimatta käytetystä objektiivista tai
elokuvausvalikon kohtaan Kuva-ala > Valitse kuva-ala valitusta
asetuksesta (0 256). Elokuvat, jotka on kuvattu automaattisella
kasvotarkennuksella, neulanpäätarkennuksella tai kohteen seurannan
ollessa valittuna tarkennusaluetilaksi (0 42), tallennetaan käyttäen leveää
AF-aluetta.
70
Reaaliaikanäkymän näyttö
q
w
e
r
t
y
u
io
!0
!1
!2
!3
Kohde
q ”Ei elokuvaa” -ilmaisin
Kuvaus
Osoittaa, että elokuvia ei voi tallentaa.
Näkyy, kun tuulikohinan vähennys on päällä
w Tuulikohinan vähennys (0 259).
Elektronisen VR:n
Näkyy, kun elektroninen tärinänvaimennus on
e ilmaisin
päällä (0 259).
Kuulokkeiden äänilähdön äänenvoimakkuus.
Kuulokkeiden
Näkyy, kun muun valmistajan kuulokkeet on
r äänenvoim.
liitetty.
Nykyinen taajuusvaste (0 259).
t Taajuusvaste
Mikrofonin herkkyys (0 258).
y Mikrofonin herkkyys
Äänen tallennuksen äänitaso. Näkyy punaisena,
jos taso on liian korkea; säädä mikrofonin herkkyys
u Äänitaso
sopivaksi.
HDMI-tallennuksen
Näkyy, jos elokuvia tallennetaan samanaikaisesti
i ilmaisin
HDMI:n kautta yhdistetylle laitteelle.
o Vaimentimen ilmaisin Näkyy, kun vaimennin on käytössä (0 259).
Elokuvien tallennukseen käytettävissä oleva aika.
!0 Jäljellä oleva aika
Kuvakoko elokuvan tallennuksessa (0 69).
!1 Elokuvan kuvakoko
Valoalueiden näytön
Näkyy, kun valoalueiden näyttö on päällä.
!2 ilmaisin
”Ei sähköistä aukkoa”
Osoittaa, että sähköinen aukko ei ole
!3 -ilmaisin
käytettävissä.
71
Tietonäyttö
Piilota tai näytä näytön ilmaisimet painamalla R-painiketta.
Näennäishorisontti
(0 272)
Histogrammi
Tiedot päällä
Tiedot pois päältä
Rajausapuviivat
D Ajastimen näyttö
Ajastin näytetään 30 s ennen reaaliaikanäkymän automaattista päättymistä
(0 54). Kuvausolosuhteista riippuen ajastin voi ilmestyä näytölle heti, kun
elokuvan tallennus alkaa. Huomaa, että jäljellä olevasta tallennusajasta
riippumatta reaaliaikanäkymä päättyy automaattisesti, kun ajastimen aika
kuluu loppuun.
A Asetusten säätäminen elokuvan tallennuksen aikana
Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta ei voi säätää tallennuksen aikana. Jos
jokin muu asetus kuin I (mikrofoni pois) on valittuna, mikrofonin
herkkyyttä voi muuttaa mihin tahansa muuhun asetukseen kuin I, kun
tallennus on käynnissä.
72
Valokuvien ottaminen elokuvatilassa
Jos haluat ottaa valokuvia elokuvatilassa (joko
reaaliaikanäkymässä tai elokuvan tallennuksen aikana),
valitse Ota valokuvia Mukautettuun asetukseen g1
(Mukaut. ohjauksen määritys) > Laukaisin (0 270).
Tällöin 16 : 9 -kuvasuhteen valokuvia voi ottaa milloin tahansa
painamalla laukaisimen pohjaan. Jos elokuvan tallennus on
käynnissä, tallennus päättyy ja siihen mennessä kuvattu
videoaineisto tallennetaan.
Kuvakokoa 3 840 × 2 160 (0 69) lukuun ottamatta valokuvat
tallennetaan muodossa, joka on valittu valokuvausvalikon (0 88)
kohtaan Kuvanlaatu; valokuvat, jotka otetaan kuvakoolla
3 840 × 2 160, tallennetaan kuvanlaadulla JPEG, hieno★. Katso
tietoa kuvakoosta kohdasta ”Kuvakoko” (0 74). Huomaa, että
valokuvien valotusta ei voi esikatsella, kun reaaliaikanäkymän
valitsin on asennossa 1; tilan P, S tai A käyttöä suositellaan, mutta
tarkka tulos voidaan saavuttaa tilassa M esikatselemalla valotusta
niin, että reaaliaikanäkymän valitsin on kierretty asentoon C.
73
❚❚ Kuvakoko
Elokuvatilassa otettujen valokuvien koko vaihtelee kuva-alan
(0 256) ja elokuvausvalikon kohtaan Kuvakoko valitun asetuksen
mukaan (0 91).
Kuva-ala
FX
DX
Kuvakoko
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Koko (kuvapisteinä)
8 256 × 4 640
6 192 × 3 480
4 128 × 2 320
5 408 × 3 040
4 048 × 2 272
2 704 × 1 520
D Elokuvien tallennus
Elokuvien tallennuksessa käytetään sRGB-väriavaruutta. Näytöllä ja
lopullisessa elokuvassa saattaa näkyä välkyntää, juovia tai vääristymiä
loisteputki-, elohopeahöyrylamppu- tai natriumlamppuvalossa tai
liikkuvien kohteiden kohdalla, etenkin jos kameraa panoroidaan
vaakasuunnassa tai kohde liikkuu nopeasti vaakasuunnassa kuvan poikki
(katso tietoa välkynnän ja juovien vähentämisestä elokuvausvalikon
kohdasta Välkynnänvähennys-asetus, 0 258). Välkyntää voi esiintyä
myös sähköistä aukkoa käytettäessä. Myös epätasaisia reunoja,
väripoikkeamia, moiré-ilmiötä ja kirkkaita pisteitä saattaa esiintyä. Kirkkaita
alueita tai juovia saattaa näkyä kuvan joillain alueilla, joilla on välkkyviä
kylttejä tai muita katkonaisia valonlähteitä, tai jos strobovalo tai jokin muu
kirkas, hetkellinen valonlähde valaisee kohteen hetkeksi. Vältä
osoittamasta kameralla aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin
tallentaessasi elokuvia. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi
vahingoittaa kameran sisäisiä virtapiirejä. Huomaa, että kohinaa
(satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja) ja odottamattomia
värejä voi esiintyä, jos objektiivin näkymää lähennetään (0 40)
elokuvatilassa.
Salamavalaistusta ei voi käyttää.
Tallennus päättyy automaattisesti, jos objektiivi irrotetaan tai
reaaliaikanäkymän valitsin kierretään uuteen asetukseen.
74
A Langattomat ja langalliset kauko-ohjaimet
Jos Tallenna elokuvia on valittu Mukautettuun asetukseen g1 (Mukaut.
ohjauksen määritys) > Laukaisin (0 270), lisävarusteena saatavien
langattomien ja langallisten kauko-ohjainten (0 295) laukaisimen
painaminen puoleenväliin käynnistää reaaliaikanäkymän ja niiden
painaminen pohjaan asti aloittaa ja lopettaa elokuvan tallennuksen.
75
Elokuvien katseleminen
Elokuvat on merkitty täyskuvatoistossa 1-kuvakkeella (0 223).
Aloita toisto koskettamalla näytön a-kuvaketta tai painamalla
monivalitsimen keskipainiketta; nykyinen sijainti näkyy elokuvan
edistymispalkissa.
1-kuvake
Pituus
a-kuvake
Nykyinen sijainti/kokonaispituus
Elokuvan Voimakkuus Opas
edistymispalkki
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
Toiminto
Keskeytä
Toista
Kelaa taaksepäin/
eteenpäin
Aloita hidastettu
toisto
76
Kuvaus
Paina 3 pysäyttääksesi toiston.
Paina monivalitsimen keskipainiketta jatkaaksesi
toistoa, kun elokuva on pysäytetty taaksepäin tai
eteenpäin kelaamisen aikana.
Paina 4 kelataksesi taaksepäin
tai 2 kelataksesi eteenpäin.
Nopeus kasvaa jokaisella
painalluksella asteikolla 2×–4×–8×–16×; pidä
painiketta painettuna siirtyäksesi elokuvan alkuun tai
loppuun (ensimmäinen kuva on merkitty näytön
oikeassa yläkulmassa näkyvällä h-kuvakkeella ja
viimeinen kuva i-kuvakkeella). Jos toisto on
pysäytetty, elokuvaa kelataan taaksepäin tai
eteenpäin yksi kuva kerrallaan; pidä painiketta
painettuna kelataksesi jatkuvasti taaksepäin tai
eteenpäin.
Aloita hidastettu toisto painamalla 3, kun elokuva on
pysäytetty.
Toiminto
Kuvaus
Kierrä pääkomentokiekkoa hypätäksesi 10 s
eteenpäin tai taaksepäin.
Kierrä sivukomentokiekkoa siirtyäksesi edelliseen tai
Siirry eteenpäin/ seuraavaan indeksimerkkiin tai siirtyäksesi
taaksepäin
viimeiseen tai ensimmäiseen kuvaan, jos elokuvassa
ei ole indeksimerkkejä.
Säädä
Nosta äänenvoimakkuutta painamalla X ja laske
äänenvoimakkuutta painamalla W (M).
Tarkastele elokuvan Paina i- tai J-painiketta tarkastellaksesi elokuvan
muokkausasetuksia muokkausasetuksia (0 78).
Poistu
Paina 1 tai K poistuaksesi täyskuvatoistoon.
Poistu kuvaustilaan painamalla laukaisin
Palaa kuvaustilaan
puoleenväliin.
Ohita 10 s
A p-kuvake
Elokuvat, joissa on indeksimerkkejä (0 64),
on merkitty täyskuvatoistossa p-kuvakkeella.
77
Elokuvien muokkaaminen
Luo elokuvista muokattuja kopioita rajaamalla videoaineistoa tai
tallenna valitut kuvat JPEG-valokuvina.
Asetus
9
Valitse alku-/loppukohta
4
Tallenna nykyinen kuva
Kuvaus
Luo kopio, josta on poistettu tarpeetonta
videoaineistoa.
Tallenna valittu kuva JPEG-valokuvana.
Elokuvien rajaaminen
Rajattujen kopioiden luominen elokuvista:
1 Näytä elokuva täyskuvatoistossa (0 223).
2 Keskeytä elokuva uuden aloituskuvan
kohdalla.
Toista elokuvaa kohdan ”Elokuvien
katseleminen” (0 76) ohjeiden mukaan;
toiston voi aloittaa ja sitä voi jatkaa
painamalla monivalitsimen
keskipainiketta ja keskeyttää painamalla
Elokuvan edistymispalkki
3, ja halutun kuvan voi hakea
painamalla 4 tai 2 tai kiertämällä pää- tai sivukomentokiekkoa.
Elokuvan edistymispalkissa näkyy likimääräinen sijainti
elokuvassa. Keskeytä toisto uuden aloituskuvan kohdalla.
78
3 Valitse Valitse alku-/loppukohta.
Paina i tai J, korosta sitten Valitse
alku-/loppukohta ja paina 2.
4 Valitse Al.kohta.
Luodaksesi kopion, joka alkaa nykyisestä
kuvasta, korosta Al.kohta ja paina J.
Nykyistä kuvaa edeltävät kuvat
poistetaan, kun tallennat kopion
vaiheessa 9.
Al.kohta
5 Vahvista uusi alkukohta.
Jos haluamasi kuva ei ole näkyvissä,
kelaa eteenpäin tai taaksepäin
painamalla 4 tai 2 (hyppää 10 s
eteenpäin tai taaksepäin kiertämällä
pääkomentokiekkoa; hyppää
indeksimerkkiin, tai jos elokuvassa ei ole
indeksimerkkejä, ensimmäiseen tai viimeiseen kuvaan
kiertämällä sivukomentokiekkoa).
79
6 Valitse loppukohta.
Paina L (Z/Q) vaihtaaksesi
alkukohdan (w) valintatyökalusta
loppukohdan (x) valintatyökaluun, ja
valitse sitten lopetuskuva vaiheessa 5
kuvatulla tavalla. Valittua kuvaa
seuraavat kuvat poistetaan, kun
tallennat kopion vaiheessa 9.
L (Z/Q) -painike
Loppukohta
7 Luo kopio.
Kun haluamasi kuva näkyy, paina 1.
8 Esikatsele elokuvaa.
Esikatsele kopiota korostamalla Katsele
ja painamalla J (keskeytä esikatselu ja
palaa tallennusvalikkoon painamalla 1).
Jos haluat hylätä nykyisen kopion ja
valita uuden alku- tai loppukohdan yllä
kuvatulla tavalla, korosta Peruuta ja
paina J; tallentaaksesi kopion jatka vaiheeseen 9.
80
9 Tallenna kopio.
Korosta Tallenna uutena tiedostona ja
paina J tallentaaksesi kopion uuteen
tiedostoon. Korvaa alkuperäinen
elokuvatiedosto muokatulla kopiolla
korostamalla Korvaa olemassa oleva
tied. ja painamalla J.
D Elokuvien rajaaminen
Elokuvien täytyy olla vähintään kahden sekunnin pituisia. Kopiota ei
tallenneta, jos muistikortilla ei ole riittävästi tilaa.
Kopion luontihetken kellonaika ja päivämäärä ovat samat kuin
alkuperäisellä elokuvalla.
A Videoaineiston poistaminen alusta tai lopusta
Jos haluat poistaa videoaineistoa vain elokuvan alusta, jatka vaiheeseen 7
painamatta L (Z/Q) -painiketta vaiheessa 6. Jos haluat poistaa
videoaineistoa vain lopusta, valitse Lop.kohta vaiheessa 4, valitse
lopetuskuva ja jatka vaiheeseen 7 painamatta L (Z/Q) -painiketta
vaiheessa 6.
A Muokkausvalikko
Elokuvia voi muokata myös käyttämällä muokkausvalikon Rajaa elokuvaa
-toimintoa (0 279).
81
Valittujen kuvien tallentaminen
Valitun kuvan tallentaminen JPEG-valokuvana:
1 Keskeytä elokuva haluamasi kuvan
kohdalla.
Toista elokuva kohdassa ”Elokuvien
katseleminen” (0 76) annettujen
ohjeiden mukaisesti; aloita toisto ja jatka
sitä painamalla monivalitsimen
keskipainiketta ja pysäytä toisto
painamalla 3. Keskeytä elokuva sen kuvan kohdalle, jonka
haluat kopioida.
2 Valitse Tallenna nykyinen kuva.
Paina i tai J ja korosta sitten Tallenna
nykyinen kuva ja paina J luodaksesi
JPEG-kopion nykyisestä kuvasta. Kuva
tallennetaan arvoilla, jotka on valittu
elokuvausvalikon kohtaan Kuvakoko/
kuvataajuus (0 69).
A Tallenna nykyinen kuva
Tallenna nykyinen kuva -toiminnolla luotuja JPEG-pysäytyskuvia ei voi
muokata. JPEG-pysäytyskuvilla ei ole kaikkia valokuvilla tavallisesti olevia
kuvan tietoja (0 229).
82
Kuvan tallennusasetukset
Kuva-ala
Valitse kuva-alaksi joko FX (36×24) (FX-muoto), DX (24×16)
(DX-muoto), 5:4 (30×24), 1,2× (30×20) tai 1:1 (24×24).
FX-muoto
DX-muotoinen (24×16)
kuvaympyrä
5:4
DX-muoto
1:1
1,2×
FX-muotoinen (36×24)
kuvaympyrä
83
❚❚ Kuvan tallennusasetukset
Kameralla on mahdollista valita seuraavat kuva-alat:
Asetus
Kuvaus
Kuvat tallennetaan FX-muodossa kuvakulmalla, joka
vastaa NIKKOR-objektiivia 35 mm:n muotoisessa
kamerassa.
Tämän asetuksen valitseminen pienentää
kuvakulmaa ja lisää objektiivin näennäistä
polttoväliä suunnilleen 1,2×.
Kuvat tallennetaan DX-muodossa. Laskeaksesi
objektiivin polttovälin näennäisen pituuden
35 mm:n muodossa kerro pituus kertoimella 1,5.
c
FX (36×24)
l
1,2× (30×20)
a
DX (24×16)
b
m
5:4 (30×24)
Kuvat tallennetaan kuvasuhteella 5 : 4.
1:1 (24×24)
Kuvat tallennetaan kuvasuhteella 1 : 1.
❚❚ Automaattinen rajauksen valinta
Valitaksesi automaattisesti DX-rajauksen, kun DX-objektiivi on
kiinnitetty, valitse Päällä valokuvausvalikon kohtaan Kuva-ala >
Automaattinen DX-rajaus (0 251). Valokuvausvalikossa tai
kameran painikkeella valittua kuva-alaa käytetään vain silloin, kun
muu kuin DX-objektiivi on kiinnitetty. Valitse Pois käyttääksesi
kulloinkin valittuna olevaa kuva-alaa kaikkien objektiivien kanssa.
D Automaattinen DX-rajaus
Kameran painikkeita ei voi käyttää kuva-alan valitsemiseksi, kun DXobjektiivi on kiinnitetty ja Automaattinen DX-rajaus on päällä (0 87).
84
❚❚ Etsimen peitteen näyttö
Jos Päällä on valittu valokuvausvalikon kohtaan Kuva-ala >
Etsimen peitteen näyttö, rajausten 1,2× (30×20), DX (24×16),
5:4 (30×24) ja 1:1 (24×24) ulkopuolelle jäävä alue näkyy harmaana
etsimessä.
1,2× (30×20)
DX (24×16)
5:4 (30×24)
1:1 (24×24)
A DX-objektiivit
DX-objektiivit on suunniteltu käytettäväksi DX-muotoisten kameroiden
kanssa, ja niiden kuvakulma on pienempi kuin 35 mm:n muotoisilla
kameroilla. Jos Automaattinen DX-rajaus on pois päältä, ja muu asetus
kuin DX (24×16) (DX-muoto) on valittu kohtaan Kuva-ala, kun DXobjektiivi on kiinnitetty, kuvan reunat voivat peittyä. Tämä ei välttämättä
näy etsimessä, mutta kun kuvia toistetaan, saatat huomata tarkkuuden
heikentyneen tai kuvan reunojen pimentyneen.
A Kuva-ala
Valittu asetus näkyy tietonäytöllä.
85
Kuva-alan voi valita valokuvausvalikon kohdassa Kuva-ala > Valitse
kuva-ala tai painamalla painiketta ja kiertämällä komentokiekkoa.
❚❚ Kuva-alan valikko
1 Valitse Kuva-ala.
Korosta valokuvausvalikossa kohta
Kuva-ala ja paina 2.
2 Valitse kohta Valitse kuva-ala.
Korosta Valitse kuva-ala ja paina 2.
3 Säädä asetuksia.
Valitse asetus ja paina J. Valittu rajaus
näkyy etsimessä.
A Kuvakoko
Kuvakoko vaihtelee valitun kuva-alan mukaan.
86
❚❚ Kameran painikkeet
1 Määritä kuva-alan valinta kameran painikkeen tehtäväksi.
Määritä Valitse kuva-ala painikkeen tehtäväksi käyttämällä
Mukautettua asetusta f1 (Mukaut. ohjauksen määritys, 0 268).
2 Valitse kuva-ala valitulla painikkeella.
Kuva-alan voi valita painamalla valittua painiketta ja kiertämällä
pää- tai sivukomentokiekkoa, kunnes haluttu rajaus näkyy
etsimessä (0 85).
Valittuna olevan kuva-alan saa näkyviin
painamalla painiketta kuva-alan
näyttämiseksi ohjauspaneelissa tai
tietonäytöllä. FX-muoto näkyy
merkintänä ”36 - 24”, 1,2× merkintänä
”30 - 20”, DX-muoto merkintänä
”24 - 16”, 5 : 4 merkintänä ”30 - 24” ja
1 : 1 merkintänä ”24 - 24”.
A Katso myös
Lisätietoja:
• Katso mitkä rajaukset ovat valittavissa elokuvien tallentamiseksi kohdasta
”Kuva-ala: elokuvan rajauksen valitseminen” (0 68).
• Katso tietoja eri kuva-ala-asetuksilla tallennettavissa olevien kuvien
määrästä kohdasta ”Muistikortin kapasiteetti” (0 362).
87
Kuvanlaatu
D850 tukee seuraavia kuvanlaadun asetuksia.
Asetus
Tiedostotyyppi
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW) +
JPEG, hieno★/
NEF (RAW) +
JPEG, hieno
NEF (RAW) +
JPEG, normaali★/
NEF (RAW) +
JPEG, normaali
NEF (RAW) +
JPEG, perus★/
NEF (RAW) +
JPEG, perus
JPEG, hieno★/
JPEG, hieno
JPEG, normaali★/
JPEG, normaali
JPEG, perus★/
JPEG, perus
TIFF (RGB)
Kuvaus
Kuvakennon RAW-tiedot tallennetaan
käsittelemättömänä. Valkotasapainoa,
kontrastia ja muita asetuksia voi säätää
kuvauksen jälkeen.
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW)
-kuva ja yksi hienolaatuinen JPEG-kuva.
NEF/JPEG
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW)
-kuva ja yksi normaalilaatuinen JPEG-kuva.
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW)
-kuva ja yksi peruslaatuinen JPEG-kuva.
JPEG
TIFF (RGB)
Tallenna JPEG-kuvat noin 1 : 4
-pakkaussuhteella (hieno laatu).
Tallenna JPEG-kuvat noin 1 : 8
-pakkaussuhteella (normaali laatu).
Tallenna JPEG-kuvat noin 1 : 16
-pakkaussuhteella (peruslaatu).
Tallenna pakkaamattomat TIFF-RGB-kuvat
värisyvyydellä 8 bittiä per kanava
(24-bittinen väri). Monet
kuvankäsittelysovellukset tukevat TIFFmuotoa.
A Katso myös
Katso kohdasta ”Muistikortin kapasiteetti” (0 362) tietoja eri kuvanlaadun
ja kuvakoon asetuksilla tallennettavissa olevien kuvien määrästä.
88
Kuvanlaadun voi valita painamalla T-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu asetus näkyy
ohjauspaneelissa.
T-painike
Pääkomentokiekko
A JPEG-pakkaus
Tähdellä (”★”) merkityillä kuvanlaatuasetuksilla käytetään pakkausta, jolla
laatu on paras mahdollinen; tiedostojen koko riippuu kuvaustilanteesta.
Asetuksilla, joissa ei ole tähteä, käytetään pakkaustyyppiä, joka tuottaa
pienempiä tiedostoja; tiedostot ovat suhteellisen samankokoisia
kuvaustilanteesta riippumatta.
A NEF+JPEG
Kun asetuksella NEF (RAW) + JPEG otettuja valokuvia katsellaan kameralla,
jossa on vain yksi muistikortti, vain JPEG-kuva näytetään. Jos molemmat
kopiot on tallennettu samalle muistikortille, molemmat kopiot poistetaan,
kun valokuva poistetaan. Jos JPEG-kopio on tallennettu eri muistikortille
käyttämällä asetusta Toissij. korttipaikan toiminta > RAW ensisij. – JPEG
toissij., kukin kopio on poistettava erikseen.
A Kuvanlaadun valikko
Kuvanlaatua voi säätää myös valokuvausvalikon kohdassa Kuvanlaatu
(0 251).
89
❚❚ NEF (RAW) -pakkaus
Valitse NEF (RAW) -kuvien pakkaustyyppi korostamalla
valokuvausvalikossa NEF (RAW) -tallennus > NEF (RAW) -pakkaus
ja painamalla 2.
Asetus
N
Häviöttä
pakattu
O
Pakattu
Pakkaamaton
Kuvaus
NEF-kuvat pakataan käyttämällä peruutettavaa
algoritmia, joka pienentää tiedostokokoa noin
20–40 % vaikuttamatta kuvanlaatuun.
NEF-kuvat pakataan käyttämällä peruuttamatonta
algoritmia, joka pienentää tiedostokokoa noin
35–55 % vaikuttamatta merkittävästi kuvanlaatuun.
NEF-kuvia ei pakata.
❚❚ NEF (RAW) -värisyvyys
Valitse NEF (RAW) -kuvien värisyvyys korostamalla
valokuvausvalikossa NEF (RAW) -tallennus > NEF (RAW)
-värisyvyys ja painamalla 2.
Asetus
q
12-bittinen
r
14-bittinen
Kuvaus
NEF (RAW) -kuvat tallennetaan 12-bittisellä
värisyvyydellä.
NEF (RAW) -kuvat tallennetaan 14-bittisellä
värisyvyydellä, jolloin tiedostot ovat suurempia kuin
12-bittisellä värisyvyydellä, mutta väritietoja
tallennetaan enemmän.
A NEF (RAW) -kuvat
NEF (RAW) -kuvista voi luoda JPEG-kopioita käyttämällä Capture NX-D:tä tai
muuta ohjelmistoa tai muokkausvalikon toimintoa NEF (RAW) -käsittely
(0 278).
90
Kuvakoko
Kuvakoko mitataan kuvapisteinä. Valitse # Suuri, $ Keskikoko tai
% Pieni (huomaa, että kuvakoko vaihtelee kohtaan Kuva-ala
valitun asetuksen mukaan, 0 83):
Kuva-ala
FX (36×24; FX-muoto)
1,2× (30×20)
DX (24×16; DX-muoto)
5 : 4 (30×24)
1 : 1 (24×24)
Asetus
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Koko (kuvapisteinä)
8 256 × 5 504
6 192 × 4 128
4 128 × 2 752
6 880 × 4 584
5 152 × 3 432
3 440 × 2 288
5 408 × 3 600
4 048 × 2 696
2 704 × 1 800
6 880 × 5 504
5 152 × 4 120
3 440 × 2 752
5 504 × 5 504
4 128 × 4 128
2 752 × 2 752
91
JPEG- ja TIFF-kuvien kuvakoon voi valita painamalla Tpainiketta ja kiertämällä sivukomentokiekkoa, kunnes haluttu
asetus näkyy ohjauspaneelissa. Valitse NEF (RAW) -kuvien koko
valokuvausvalikon kohdassa Kuvakoko > NEF (RAW).
T-painike
Sivukomentokiekko
A Kuvakoon valikko
JPEG- ja TIFF-kuvien kuvakokoa voi säätää myös
valokuvausvalikon kohdassa Kuvakoko >
JPEG/TIFF (0 251). Pienikokoiset ja
keskikokoiset NEF (RAW) -kuvat tallennetaan
häviöttä pakatussa 12-bittisessä muodossa
riippumatta NEF (RAW) -tallennus -alivalikon
kohtiin NEF (RAW) -pakkaus ja NEF (RAW)
-värisyvyys valituista asetuksista.
92
Kahden muistikortin käyttäminen
Kun kamerassa on kaksi muistikorttia, voit valita toisen niistä
ensisijaiseksi kortiksi valokuvausvalikon kohdassa Ensisij.
korttipaikan valinta (0 250). Valitse XQD-korttipaikka
määrittääksesi XQD-korttipaikassa olevan kortin ensisijaiseksi
kortiksi ja SD-korttipaikka valitaksesi SD-kortin. Ensisijaisen ja
toissijaisen kortin tehtävät voi valita valokuvausvalikon Toissij.
korttipaikan toiminta -asetuksella (0 250). Valitse Ylivuoto
(toissijaista korttia käytetään vain, kun ensisijainen kortti on täynnä),
Varmuuskopiointi (kaikki kuvat tallennetaan sekä ensisijaiselle että
toissijaiselle kortille) tai RAW ensisij. – JPEG toissij. (kuten
Varmuuskopiointi, paitsi että NEF/RAW + JPEG -asetuksilla
tallennettujen valokuvien NEF/RAW-kopiot tallennetaan vain
ensisijaiselle kortille ja JPEG-kopiot vain toissijaiselle kortille).
A ”Varmuuskopiointi” ja ”RAW ensisij. – JPEG toissij.”
Kamera näyttää jäljellä olevien kuvien määrän sillä kortilla, jossa on
vähemmän muistia. Sulkimen laukaisu estetään, kun jompikumpi korteista
täyttyy.
A Elokuvien tallennus
Kun kamerassa on kaksi muistikorttia, elokuvien tallennukseen käytettävän
korttipaikan voi valita elokuvausvalikon kohdassa Kohde (0 256).
93
Tarkennus
Tässä luvussa kerrotaan tarkennusvaihtoehdoista, joita voi käyttää,
kun valokuvat rajataan etsimessä. Tarkennusta voidaan säätää
automaattisesti (0 94) tai käsin (0 111). Käyttäjä voi myös valita
tarkennuspisteen automaatti- tai käsitarkennukseen (0 105) tai
käyttää tarkennuksen lukitusta sommitellakseen valokuvan
uudelleen tarkennuksen jälkeen (0 108).
Automaattitarkennus
Käyttääksesi
Tarkennustilan valitsin
automaattitarkennusta kierrä
tarkennustilan valitsin asentoon
AF.
Kamera käyttää tarkennukseen 153:a
tarkennuspistettä, joista käyttäjä voi valita
kuvassa olevat r-symbolilla merkityt
55 tarkennuspistettä (0 105).
Käyttäjän valittavissa
olevat tarkennuspisteet
94
A Ristikkäisanturit
Käytettävissä olevat ristikkäiset tarkennuspisteet vaihtelevat käytettävän
objektiivin mukaan.
Objektiivi
Ristikkäisanturit (ristikkäiset
tarkennuspisteet on merkitty
harmaalla 2)
Muut kuin alla luetellut AF-S- ja AF-Pobjektiivit, joiden suurin aukko on f/4 tai
suurempi 1
99 ristikkäisanturia
• AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm
f/4G IF-ED
• AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR
• AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
• AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED
• AF-S- ja AF-P-objektiivit, joiden suurin
aukko on pienempi kuin f/4 1
• Muut kuin AF-S- ja AF-P-objektiivit
63 ristikkäisanturia
45 ristikkäisanturia
1 Zoom-objektiiveilla suurimmalla zoomauksella.
2 Muut tarkennuspisteet käyttävät linjatunnistimia, jotka havaitsevat vaakasuuntaiset viivat.
95
A AF-S-/AF-I-telejatkeet ja käytettävissä olevat tarkennuspisteet
Kun AF-S- tai AF-I-telejatke on kiinnitetty, automaattitarkennuksessa ja
elektronisessa etäisyysmittauksessa voidaan käyttää kuvissa näkyviä
tarkennuspisteitä (huomaa, että kun suurin yhdistetty aukko on pienempi
kuin f/5.6, kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan tummiin tai
pienikontrastisiin kohteisiin).
Telejatke
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2.8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2.8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1.25E ED
96
Suurin
objektiivin
aukko 1
f/5.6
Käytettävissä olevat
tarkennuspisteet (ristikkäiset
tarkennuspisteet on merkitty
harmaalla 2)
153 tarkennuspistettä
(55 valittavissa),
99 ristikkäisanturia
153 tarkennuspistettä
(55 valittavissa),
45 ristikkäisanturia
37 tarkennuspistettä
(17 valittavissa),
25 ristikkäisanturia
Telejatke
Suurin
objektiivin
aukko 1
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5.6
Käytettävissä olevat
tarkennuspisteet (ristikkäiset
tarkennuspisteet on merkitty
harmaalla 2)
15 tarkennuspistettä
(9 valittavissa),
5 ristikkäisanturia
1 Zoom-objektiiveilla suurimmalla zoomauksella.
2 Muut tarkennuspisteet käyttävät vaakasuuntaiset viivat
havaitsevia linjatunnistimia, mutta huomaa, että jos
ristikkäisantureita on vain 5, vain ■-symbolilla merkityt
havaitsevat pystysuuntaiset viivat.
Automaattitarkennusta ei voi käyttää, kun telejatketta käytetään AF-S VR
Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED -objektiivin kanssa.
97
Automaattitarkennustila
Valitse jokin seuraavista automaattitarkennustiloista:
Tila
AF-S
AF-C
Kuvaus
Kertatarkennus: Paikallaan oleville kohteille. Tarkennus lukittuu, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin. Oletusasetuksilla suljin voidaan
laukaista vain, kun tarkentumisen ilmaisin (I) näkyy (tarkennuksen
ensisijaisuus; 0 260).
Jatkuva tarkennus: Liikkuville kohteille. Kamera tarkentaa jatkuvasti,
kun laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin; jos kohde liikkuu,
kamera ottaa käyttöön ennakoivan tarkennuksen seurannan (0 99)
ennustaakseen lopullisen etäisyyden kohteeseen ja säätääkseen
tarkennusta tarvittaessa. Oletusasetuksilla suljin voidaan laukaista
riippumatta siitä, onko kohde tarkennettu (laukaisun ensisijaisuus;
0 260).
Automaattitarkennusaluetilan voi valita painamalla
tarkennustilapainiketta ja kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes
haluttu asetus näkyy etsimessä ja ohjauspaneelissa.
Ohjauspaneeli
Tarkennustilapainike Pääkomentokiekko
98
Etsin
A AF-ON-painike
AF-ON-painikkeella on kameran tarkennuksen
kannalta sama vaikutus kuin laukaisimen
painamisella puoleenväliin.
AF-ON-painike
A Ennakoiva tarkennuksen seuranta
Kamera aloittaa AF-C-tilassa ennakoivan tarkennuksen seurannan, jos kohde
liikkuu kameraa kohti tai siitä poispäin, kun laukaisin on painettuna
puoleenväliin tai kun AF-ON-painiketta pidetään painettuna. Näin kamera
pystyy seuraamaan tarkennusta samalla kun se ennakoi, missä kohde on,
kun suljin laukaistaan.
A Katso myös
Lisätietoja:
• Katso tietoa tarkennuksen ensisijaisuudesta jatkuvassa tarkennuksessa
kohdasta A > mukautettu asetus a1 (AF-C-tilan ensisij. valinta, 0 260).
• Katso tietoa laukaisun ensisijaisuudesta kertatarkennuksessa kohdasta
A > mukautettu asetus a2 (AF-S-tilan ensisij. valinta, 0 260).
• Katso kohdasta A > mukautettu asetus a8 (AFn käynnistys, 0 261),
miten kameraa voi estää tarkentamasta silloin kun laukaisin painetaan
puoleenväliin.
• Katso tietoja tarkennustilan valinnan rajoittamisesta asetukseksi AF-S tai
AF-C kohdasta A > mukautettu asetus a10 (Autom.tark.tilan rajoitukset,
0 262).
• Katso tietoja sivukomentokiekon käyttämisestä tarkennustilan
valitsemiseksi kohdasta A > mukautettu asetus f4 (Komentokiekkojen
mukautt.) > Vaihda pää/sivu (0 269).
• Katso kohdasta ”Automaattitarkennus” (0 41) tietoja
reaaliaikanäkymässä tai elokuvan tallennuksessa käytettävissä olevista
automaattitarkennuksen asetuksista.
99
Tarkennusaluetila
Valitse, miten automaattitarkennuksen tarkennuspiste valitaan.
• Pistetarkennus: Valitse tarkennuspiste; kamera tarkentaa vain
valitussa tarkennuspisteessä olevaan kohteeseen. Käytä paikallaan
oleville kohteille.
• Dynaaminen tarkennus: Valitse tarkennuspiste. AF-C-tarkennustilassa
kamera tarkentaa ympäröivien tarkennuspisteiden avulla, jos
kohde poistuu valitusta tarkennuspisteestä hetkellisesti.
Tarkennuspisteiden määrä riippuu valitusta tilasta:
- 9 tai 25 pisteen dynaaminen tarkennus: valitse, kun valokuvan
sommitteluun on aikaa, tai valokuvatessasi kohteita, jotka
liikkuvat ennustettavasti (esim. radalla liikkuvat juoksijat tai
kilpa-autot).
- 72 pisteen dynaaminen tarkennus: valitse valokuvatessasi kohteita,
joiden liikkeitä on vaikea ennustaa (esim. jalkapallon pelaajat).
- 153 pisteen dynaaminen tarkennus: valitse valokuvatessasi kohteita,
jotka liikkuvat nopeasti ja joita on vaikea rajata etsimessä (esim.
linnut).
100
• 3D-seuranta: Valitse tarkennuspiste. AF-C-tarkennustilassa kamera
seuraa kohteita, jotka poistuvat valitusta tarkennuspisteestä, ja
valitsee tarvittaessa uusia tarkennuspisteitä. Käytä sitä
sommitellaksesi nopeasti kuvia, joiden kohteet liikkuvat
satunnaisesti puolelta toiselle (esim. tenniksen pelaajat). Jos
kohde häviää etsimestä, nosta sormesi pois laukaisimelta ja
sommittele valokuva uudelleen niin, että kohde on valitussa
tarkennuspisteessä.
• Valinta tarkennusalueryhmästä: Kamera tarkentaa käyttämällä joukkoa
käyttäjän valitsemia tarkennuspisteitä, jolloin kamera ei tarkenna
yhtä herkästi taustaan pääkohteen sijaan. Valitse kohteille, joita on
vaikea valokuvata käyttämällä yhtä tarkennuspistettä. Jos AF-Starkennustilassa havaitaan kasvoja, kamera asettaa
muotokuvakohteet etusijalle.
• Automaattinen alue: Kamera havaitsee
kohteen automaattisesti ja valitsee
tarkennuspisteen; jos kasvot havaitaan,
kamera asettaa muotokuvakohteen
etusijalle. Aktiiviset tarkennuspisteet
korostetaan hetkeksi sen jälkeen kun
kamera on tarkentanut; AF-C-tilassa
päätarkennuspiste näkyy, kun muut tarkennuspisteet ovat
sammuneet.
101
Tarkennusaluetilan voi valita painamalla tarkennustilapainiketta ja
kiertämällä sivukomentokiekkoa, kunnes haluttu asetus näkyy
etsimessä ja ohjauspaneelissa.
Ohjauspaneeli
Tarkennustilapainike Sivukomentokiekko
Etsin
A Kolmiulotteinen seuranta
Kun laukaisin painetaan puoleenväliin, tarkennuspisteen ympärillä olevan
alueen värit tallentuvat kameraan. Siksi kolmiulotteinen seuranta ei
välttämättä tuota haluttuja tuloksia, jos kohde on samanvärinen kuin
tausta tai täyttää vain pienen osan kuvasta.
102
A Tarkennusaluetila
Tarkennusaluetila näkyy ohjauspaneelissa ja etsimessä.
Tarkennusaluetila
Ohjauspaneeli
Etsin
Etsimen tarkennuspisteen
näyttö
Pistetarkennus
9 pisteen dynaaminen
tarkennus *
25 pisteen
dynaaminen
tarkennus *
72 pisteen
dynaaminen
tarkennus *
153 pisteen
dynaaminen
tarkennus *
3D-seuranta
Valinta
tarkennusalueryhmästä
Automaattinen alue
* Vain aktiivinen tarkennuspiste näkyy etsimessä. Muista tarkennuspisteistä saatavat tiedot
helpottavat tarkennusta.
103
A AF-S-/AF-I-telejatkeet
Jos kolmiulotteinen seuranta tai automaattinen tarkennusalueen valinta on
valittu tarkennusaluetilaksi AF-S-/AF-I-telejatketta käytettäessä,
pistetarkennus valitaan automaattisesti, kun yhdistetty aukko on pienempi
kuin f/5.6.
A Katso myös
Lisätietoja:
• Katso tietoja siitä, miten automaattitarkennus mukautuu kohteen
etäisyyden muuttumiseen kohdasta A > mukautettu asetus a3 (Tarkenn.
seuranta ja lukitus, 0 260).
• Katso tietoja sen valitsemisesta, tunnistaako kamera kasvot ja tarkentaako
se niihin, kun kolmiulotteinen seuranta on valittu tarkennusaluetilaksi
kohdasta A > mukautettu asetus a4 (3D-seurannan kasvojentunnistus,
0 260).
• Katso tietoja valvottavan alueen valitsemisesta painamalla laukaisin
puoleenväliin, kun kolmiulotteinen seuranta on valittu
tarkennusaluetilaksi, kohdasta A > mukautettu asetus a5 (3D-seurannan
katselualue, 0 261).
• Katso tietoja eri tarkennuspisteiden ja/tai tarkennusaluetilojen
valitsemisesta pysty- ja vaakasuuntaisille valokuville kohdasta A >
mukautettu asetus a7 (Tallenna suunnan mukaan, 0 261).
• Katso tietoja tarkennusaluetilan valinnan rajoittamisesta kohdasta A >
mukautettu asetus a9 (Rajoita tarkennusaluetilan valint., 0 261).
• Katso tietoja tarkennuspisteen näyttämistavoista kohdasta A >
mukautettu asetus a12 (Tarkennuspisteen asetukset, 0 262).
• Katso tietoja pääkomentokiekon käyttämisestä tarkennusaluetilan
valitsemiseksi kohdasta A > mukautettu asetus f4 (Komentokiekkojen
mukautt.) > Vaihda pää/sivu (0 269).
• Katso kohdasta ”Tarkennusaluetilan valitseminen” (0 42) tietoja
reaaliaikanäkymässä tai elokuvan tallennuksessa käytettävissä olevista
automaattitarkennuksen asetuksista.
104
Tarkennuspisteen valinta
Kamera käyttää tarkennukseen 153:a
tarkennuspistettä, joista kuvassa näkyvät
55 tarkennuspistettä voidaan valita käsin,
joten valokuvat voi sommitella niin, että
pääkohde voi olla lähes missä tahansa
rajauksen kohdassa. Valitse tarkennuspiste noudattamalla alla
olevia ohjeita (kun valinta tarkennusalueryhmästä on käytössä,
tarkennuspisteryhmän voi valita noudattamalla näitä ohjeita).
1 Kierrä tarkennusalueen
lukitsin asentoon ●.
Näin tarkennuspisteen voi
valita monivalitsimen avulla.
Tarkennusalueen lukitsin
2 Valitse tarkennuspiste.
Valitse tarkennuspiste
etsimessä monivalitsimen
avulla, kun valotusmittarit
ovat päällä.
Keskitarkennuspisteen voi
valita painamalla
monivalitsimen keskustaa.
105
Tarkennusalueen lukitsimen
voi kiertää lukittuun (L)
asentoon valinnan jälkeen,
mikä estää valitun
tarkennuspisteen
vaihtumisen, kun
monivalitsinta painetaan.
A Sivuvalitsin
Sivuvalitsinta voi käyttää
monivalitsimen sijaan
tarkennuspisteen valintaan.
Tarkennus ja valotus lukittuvat,
kun sivuvalitsimen keskustaa
pidetään painettuna (0 108, 137).
Käytä sivuvalitsinta kuvan
mukaisesti; sivujen painamisella ei Sivuvalitsin
välttämättä ole toivottua
vaikutusta. Varo osumasta sormilla tai kynsillä silmääsi, kun käytät
sivuvalitsinta.
A Automaattinen alue
Tarkennuspiste valitaan automaattisessa tarkennusalueen valinnassa
automaattisesti; tarkennuspistettä ei voi valita käsin.
106
A Katso myös
Lisätietoja:
• Katso tietoja siitä, miten valitaan monivalitsimella valittavissa olevien
tarkennuspisteiden määrä, kohdasta A > mukautettu asetus a6
(Tarkennuspisteiden määrä, 0 261).
• Katso tietoja erillisten tarkennuspisteiden ja/tai tarkennusaluetilojen
valitsemisesta pysty- ja vaakasuunnille kohdasta A > mukautettu asetus
a7 (Tallenna suunnan mukaan, 0 261).
• Katso tietoja tarkennuspisteen valinnan asettamisesta ”kiertäväksi”
kohdasta A > mukautettu asetus a11 (Tarkennuspisteen kierto, 0 262).
• Katso tietoja siitä, milloin tarkennuspiste on valaistu, kohdasta A >
mukautettu asetus a12 (Tarkennuspisteen asetukset, 0 262).
• Katso tietoja sivuvalitsimen tehtävän vaihtamisesta kohdista A >
mukautettu asetus f1 (Mukaut. ohjauksen määritys) > Sivuvalitsin
(0 268) ja Sivuvalitsimen keskusta (0 268).
• Katso tietoja monivalitsimen keskipainikkeen tehtävän vaihtamisesta
kohdasta A > mukautettu asetus f2 (Monivalitsimen keskipainike,
0 268).
107
Tarkennuksen lukitus
Tarkennuksen lukitusta voi käyttää sommittelun muuttamiseen
tarkennuksen jälkeen, mikä mahdollistaa tarkennuksen kohteeseen,
joka ei ole tarkennuspisteessä lopullisessa sommittelussa. Jos
kamera ei pysty tarkentamaan automaattitarkennuksella (0 110),
tarkennuksen lukituksen avulla valokuvan voi myös sommitella
uudelleen sen jälkeen kun on tarkennettu toiseen kohteeseen, joka
on samalla etäisyydellä kuin alkuperäinen kohde. Tarkennuksen
lukitus toimii parhaiten, kun tarkennusaluetilaksi (0 100) on valittu
jokin muu kuin automaattinen tarkennusalueen valinta.
1 Tarkenna.
Sijoita kohde valittuun
tarkennuspisteeseen ja
tarkenna painamalla
laukaisin puoleenväliin.
Tarkista, että tarkentumisen
ilmaisin (I) näkyy etsimessä.
2 Lukitse tarkennus.
AF-C-tarkennustila (0 98): Kun laukaisin
on painettu puoleenväliin (q), paina
sivuvalitsimen keskustaa (w)
lukitaksesi sekä tarkennuksen että
valotuksen (etsimessä näkyy AE-Lkuvake). Tarkennus pysyy lukittuna
niin kauan kuin pidät sivuvalitsimen
keskustaa painettuna, vaikka et enää
painaisikaan laukaisinta.
Laukaisin
Sivuvalitsin
108
AF-S-tarkennustila: Tarkennus lukittuu automaattisesti, kun
tarkentumisen ilmaisin (I) tulee näkyviin, ja pysyy lukittuna,
kunnes nostat sormesi pois laukaisimelta. Tarkennuksen voi
lukita myös painamalla sivuvalitsimen keskustaa (katso yllä oleva
kuva).
3 Sommittele valokuva
uudelleen ja ota kuva.
Tarkennus pysyy lukittuna
kuvien välillä, jos laukaisinta
pidetään painettuna
puoleenväliin (AF-S) tai
sivuvalitsimen keskustaa
pidetään painettuna, joten samoilla tarkennusasetuksilla voi
ottaa useita valokuvia peräkkäin.
Älä muuta kameran ja kohteen välistä etäisyyttä, kun tarkennus on
lukittu. Jos kohde liikkuu, tarkenna uudelleen uudelta etäisyydeltä.
A Tarkennuksen lukitus AF-ON-painikkeella
Etsinvalokuvauksessa tarkennuksen voi lukita AF-ON-painikkeella
laukaisimen sijaan (0 99). Jos Vain AF-ON on valittu Mukautettuun
asetukseen a8 (AFn käynnistys, 0 261), kamera ei tarkenna, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin; sen sijaan kamera tarkentaa, kun AF-ON-painiketta
painetaan, jolloin tarkennus lukittuu ja pysyy lukittuna, kunnes AF-ONpainiketta painetaan uudelleen.
A Katso myös
Katso tietoja laukaisimen käyttämisestä valotuksen lukitsemiseksi kohdasta
A > mukautettu asetus c1 (Valotuslukitus laukaisimella, 0 263).
109
A Hyvien tulosten saaminen automaattitarkennuksella
Automaattitarkennus ei toimi hyvin alla luetelluissa tilanteissa. Sulkimen
laukaisu saatetaan estää, jos kamera ei pysty tarkentamaan näissä
olosuhteissa, tai tarkentumisen ilmaisin (●) saattaa näkyä ja kamera saattaa
antaa äänimerkin, jolloin suljin voidaan laukaista, vaikka kohdetta ei ole
tarkennettu. Tarkenna tällöin käsin (0 111) tai käytä tarkennuksen lukitusta
(0 108) tarkentaaksesi toiseen samalla etäisyydellä olevaan kohteeseen ja
sommittele valokuva sitten uudelleen.
Kohteen ja taustan välillä on vain vähän tai ei
ollenkaan kontrastia.
Esimerkki: kohde on samanvärinen kuin tausta.
Tarkennuspisteessä on kohteita, jotka ovat eri
etäisyyksillä kamerasta.
Esimerkki: kohde on häkissä.
Kohdetta hallitsevat säännölliset geometriset kuviot.
Esimerkki: kaihtimet tai rivi pilvenpiirtäjän ikkunoita.
Tarkennuspisteen eri osien kirkkaudessa on merkittäviä
eroja.
Esimerkki: kohde on puoliksi varjossa.
Taustalla olevat kohteet näkyvät suurempina kuin
kuvauskohde.
Esimerkki: kohteen takana kuvassa on rakennus.
Kohteessa on paljon pieniä yksityiskohtia.
Esimerkki: kukkaketo tai muu pieniä kohteita sisältävä tai
kirkkaudeltaan tasainen alue.
110
Käsitarkennus
Käsitarkennusta voi käyttää, kun käytössä on objektiivi, joka ei tue
automaattitarkennusta (muut kuin AF NIKKOR -objektiivit), tai kun
automaattitarkennus ei tuota haluttuja tuloksia (0 110).
• AF-objektiivit: Aseta objektiivin Tarkennustilan valitsin
tarkennustilan kytkin (jos
käytettävissä) ja kameran
tarkennustilan valitsin
asentoon M.
D AF-objektiivit
Älä käytä AF-objektiiveja niin, että objektiivin tarkennustilan kytkin on
asennossa M ja kameran tarkennustilan valitsin on asennossa AF. Jos tätä
varotoimea ei noudateta, kamera tai objektiivi voi vahingoittua. Tämä ei
koske AF-S- ja AF-P-objektiiveja, joita voi käyttää M-tilassa asettamatta
kameran tarkennustilan valitsinta asentoon M.
• Käsitarkennusobjektiivit: Tarkenna käsin.
Tarkenna käsin säätämällä objektiivin
tarkennusrengasta, kunnes etsimen
kirkkaalla mattalasilla näkyvä kuva on
tarkka. Valokuvia voi ottaa milloin tahansa,
vaikka kuvaa ei olisikaan tarkennettu.
111
❚❚ Elektroninen etäisyysmittari
Etsimen tarkennuksen ilmaisimen avulla
voi tarkistaa, onko valitussa
tarkennuspisteessä oleva kohde
tarkentunut (tarkennuspisteen voi valita
mistä tahansa 55 tarkennuspisteestä). Kun
kohde on valitussa tarkennuspisteessä,
paina laukaisin puoleenväliin ja kierrä
objektiivin tarkennusrengasta, kunnes tarkentumisen ilmaisin (I)
tulee näkyviin. Huomaa, että kohdassa ”Hyvien tulosten saaminen
automaattitarkennuksella” (0 110) lueteltujen kohteiden
yhteydessä tarkentumisen ilmaisin voi joskus näkyä silloin, kun
kohde ei ole tarkentunut; tarkista tarkennus etsimestä ennen
kuvausta. Katso tietoa elektronisen etäisyysmittarin käyttämisestä
lisävarusteena saatavien AF-S-/AF-I-telejatkeiden kanssa kohdasta
”AF-S/AF-I-telejatkeet ja käytettävissä olevat tarkennuspisteet”
(0 96).
A AF-P-objektiivit
Kun AF-P-objektiivia (0 281) käytetään käsitarkennustilassa,
tarkentumisen ilmaisin vilkkuu etsimessä (reaaliaikanäkymässä
tarkennuspiste vilkkuu näytöllä) varoitukseksi siitä, että jos
tarkennusrengasta kierretään edelleen nykyiseen suuntaan, kohde ei
tarkennu.
A Polttotason sijainti
Määritä kohteen ja kameran välinen
etäisyys mittaamalla etäisyys kameran
rungossa olevasta polttotason merkistä
(E). Objektiivin kiinnitysrenkaan ja
polttotason välinen etäisyys on 46,5 mm.
46,5 mm
Polttotason merkki
112
Kuvanottotapa
Kuvanottotavan valitseminen
Valitse kuvanottotapa painamalla
kuvanottotavan valitsimen lukituksen
vapautinta ja kiertämällä kuvanottotavan
valitsinta niin, että osoitin on haluamasi
asetuksen kohdalla.
Osoitin
Tila
S
CL
CH
Q
QC
E
Kuvaus
Yksittäiskuva: Kamera ottaa yhden valokuvan joka kerta kun
laukaisinta painetaan.
Sarjakuvaus, hidas: Laukaisimen ollessa painettuna kamera ottaa
valokuvia Mukautettuun asetukseen d1 (Hidas
sarjakuvausnopeus, 0 114, 264) valitulla kuvausnopeudella.
Sarjakuvaus, nopea: Laukaisimen ollessa painettuna kamera ottaa
valokuvia kohdassa ”Virtalähde ja kuvausnopeus” ilmoitetulla
kuvausnopeudella (0 114). Käytä aktiivisille kohteille.
Hiljainen laukaisu: Kuten yksittäiskuvaus, mutta peili ei loksahda
takaisin paikalleen, kun laukaisin painetaan pohjaan, jolloin käyttäjä
voi ohjata peilin loksahtamisesta kuuluvan äänen ajoitusta; ääni on
myös hiljaisempi kuin yksittäiskuvaustilassa. Myöskään äänimerkkiä
ei kuulu riippumatta asetusvalikon kohtaan Äänimerkkiasetukset >
Äänimerkki päällä/pois valitusta asetuksesta (0 274).
QC (hiljainen) -sarjakuvaus: Kun laukaisinta pidetään painettuna pohjaan,
kamera ottaa enintään 3 kuvaa sekunnissa. Kamerasta kuuluvia ääniä
hiljennetään.
Itselaukaisin: Ota kuvia itselaukaisimella (0 116).
113
Tila
Kuvaus
Peilin nosto: Valitse tämä tila minimoidaksesi kameran tärähtämisen
MUP tele- tai lähikuvauksessa tai muissa tilanteissa, joissa kameran
pienikin liikahdus voi tehdä valokuvista epätarkkoja (0 118).
Virtalähde ja kuvausnopeus
Suurin kelausnopeus eteenpäin vaihtelee virtalähteen mukaan. Alla
luetellut arvot ovat suurimman kuvausnopeuden keskiarvoja, kun
käytössä on jatkuva tarkennus, käsisäätöinen valotus tai suljinajan
esivalinta-automatiikka, 1/250 s:n tai lyhyempi suljinaika ja kun muut
asetukset Mukautettua asetusta d1 lukuun ottamatta ovat
oletusarvoissa ja puskurimuistissa on tilaa.
Virtalähde
Kamera, jossa on EN-EL15a-akku tai
EP-5B-virtaliitäntä ja EH-5c/EH-5bverkkolaite
Kamera, jossa on MB-D18 (EN-EL15a tai
AA)
Kamera, jossa on MB-D18 (EN-EL18c)
Suurin kuvausnopeus (kuvaa/s)
CH
CL
7
1–6
7
1–6
9
1–8
Ilmoitettuja nopeuksia ei välttämättä saavuteta joissain tilanteissa.
Kuvausnopeus hidastuu joitakin objektiiveja käytettäessä, pitkillä
suljinajoilla, hyvin pienillä aukoilla (suurilla aukko-arvoilla), suurilla
ISO-herkkyyksillä (Hi 0,3 – Hi 2), tai kun ISO-herkkyyttä muutetaan
automaattisella ISO-herkkyyssäädöllä (0 121), välkyntää havaitaan
asetuksen Käytössä ollessa valittuna valokuvausvalikon kohtaan
Välkynnänvähennys > Välkynnänvähennyksen asetus (0 254),
tärinänvaimennus (saatavilla VR-objektiivien kanssa) on päällä, akun
varaus on vähissä, MB-D18-akkuperässä olevat AA-patterit ovat
vähissä tai kylmiä tai kun ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi on
kiinnitetty asetuksen Himmenninrengas ollessa valittuna
Mukautettuun asetukseen f4 (Komentokiekkojen mukautt.) >
Aukon asetus (0 269).
114
A Puskurimuisti
Kamerassa on väliaikaista tallennusta varten puskurimuisti, jonka ansiosta
kuvausta voi jatkaa samalla kun valokuvia tallennetaan muistikortille.
Huomaa kuitenkin, että kuvausnopeus hidastuu, kun puskurimuisti on
täynnä (tAA).
Nykyisillä asetuksilla puskurimuistiin
mahtuvien kuvien arvioitu määrä näkyy
etsimen ja ohjauspaneelin kuvalaskureissa,
kun laukaisin painetaan puoleenväliin, ja sitä
voidaan katsella näytöllä
reaaliaikanäkymässä. Määrä voi vähentyä
hetkeksi välittömästi kameran
käynnistämisen jälkeen.
Muistikortin merkkivalo palaa, kun valokuvia tallennetaan muistikortille.
Kuvausolosuhteista ja muistikortin suorituskyvystä riippuen tallennus voi
kestää muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin. Älä poista
muistikorttia tai poista tai irrota virtalähdettä, ennen kuin merkkivalo on
sammunut. Jos kamera sammutetaan, kun puskurimuistissa on vielä tietoja,
virtaa ei katkaista, ennen kuin kaikki puskurimuistissa olevat kuvat on
tallennettu. Jos akku tyhjenee, kun puskurimuistissa on vielä kuvia,
sulkimen laukaisu estetään ja kuvat siirretään muistikortille.
A Katso myös
Lisätietoja:
• Katso tietoja sen valitsemisesta, missä järjestyksessä kunkin sarjan
valokuvat näytetään kuvauksen jälkeen, kohdasta D > Näytä sarjan
jälkeen (0 249).
• Katso tietoja yhdessä sarjassa otettavien valokuvien enimmäismäärän
valitsemisesta A > mukautettu asetus d2 (Sarjakuvaus enintään,
0 264).
• Katso tietoja yhdessä sarjassa otettavissa olevien kuvien määrästä
kohdasta ”Muistikortin kapasiteetti” (0 362).
115
Itselaukaisintila (E)
Itselaukaisinta voi käyttää vähentämään kameran tärähtämistä tai
omakuvien ottamiseen.
1 Valitse itselaukaisintila.
Paina kuvanottotavan valitsimen
lukituksen vapautinta ja kierrä
kuvanottotavan valitsin asentoon E.
2 Rajaa valokuva ja tarkenna.
Kertatarkennusta (0 98) käytettäessä
valokuvia voi ottaa vain, jos
tarkentumisen (I) ilmaisin näkyy
etsimessä.
A Sulje etsimen okulaarin suljin
Kun otat valokuvia niin, että silmäsi ei ole
etsimellä, sulje etsimen okulaarin suljin
estääksesi etsimen kautta pääsevää valoa
näkymästä valokuvissa tai häiritsemästä
valotusta.
116
3 Käynnistä ajastin.
Paina laukaisin pohjaan
käynnistääksesi ajastimen.
Itselaukaisimen merkkivalo
alkaa vilkkua.
Itselaukaisimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta kaksi sekuntia
ennen valokuvan ottamista. Suljin laukaistaan noin kymmenen
sekunnin kuluttua ajastimen käynnistymisestä.
Kytkeäksesi itselaukaisimen pois päältä ennen valokuvan ottamista
kierrä kuvanottotavan valitsin jonkin muun asetuksen kohdalle.
A Katso myös
Lisätietoja:
• Katso tietoja itselaukaisimen keston, otettavien kuvien määrän sekä
kuvien välisen ajan valitsemisesta kohdasta A > mukautettu asetus c3
(Itselaukaisin; 0 264).
• Katso tietoja itselaukaisimen käytöstä kuuluvista äänimerkeistä kohdasta
B > Äänimerkkiasetukset (0 274).
117
Peilin nosto -tila (MUP)
Valitse tämä tila minimoidaksesi liikeepäterävyyden, joka johtuu kameran
liikkeestä peiliä nostettaessa. Kun haluat
käyttää peilin nosto -tilaa, paina
kuvanottotavan valitsimen lukituksen
vapautinta ja kierrä kuvanottotavan valitsin
asentoon MUP (peilin nosto). Aseta
tarkennus ja valotus painamalla laukaisin
puoleenväliin ja paina sitten laukaisin
pohjaan nostaaksesi peilin.
Ohjauspaneelissa näkyy Z; paina
laukaisin uudelleen pohjaan ottaaksesi kuvan (reaaliaikanäkymässä
peiliä ei tarvitse nostaa; kuva otetaan, kun laukaisin painetaan
ensimmäisen kerran pohjaan). Äänimerkki kuuluu, paitsi jos Pois on
valittu asetusvalikon kohtaan Äänimerkkiasetukset > Äänimerkki
päällä/pois (0 274). Peili laskeutuu, kun kuvaus päättyy.
D Peilin nosto
Kun peili on nostettu, valokuvia ei voi rajata etsimessä eivätkä
automaattitarkennus ja mittaus ole käytössä.
A Peilin nosto -tila
Kuva otetaan automaattisesti, jos mitään toimintoja ei tehdä noin 30 s:iin
peilin nostamisen jälkeen.
A Liike-epäterävyyden estäminen
Paina laukaisinta kevyesti estääksesi kameran liikkumisesta johtuvan liikeepäterävyyden. Jalustan käyttöä suositellaan.
A Katso myös
Katso tietoja elektronisesta etuverhosulkimesta, jota käyttämällä liikeepäterävyyttä voi vähentää entisestään, A > mukautettu asetus d6
(Elektroninen etuverhosuljin, 0 265).
118
ISO-herkkyys
Käsisäätö
Kameran valoherkkyyttä voi säätää käytettävissä olevan valon
määrän mukaan. Valitse asetus väliltä ISO 64 ja ISO 25600
porrastuksella, joka vastaa 1/3 EV:tä. Erikoistilanteissa herkkyyden voi
asettaa myös noin 0,3–1 EV:tä alle ISO 64:n tai 0,3–2 EV:tä yli
ISO 25600:n. Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä vähemmän valoa
valotukseen tarvitaan, jolloin voidaan käyttää lyhyempiä suljinaikoja
tai pienempiä aukkoja.
ISO-herkkyyttä voi säätää painamalla S (Q) -painiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu asetus näkyy
ohjauspaneelissa ja etsimessä.
S (Q) -painike
Ohjauspaneeli
Etsin
Pääkomentokiekko
A ISO-herkkyysvalikko
ISO-herkkyyttä voi säätää myös
valokuvausvalikon kohdassa ISOherkkyysasetukset (0 252).
119
A ISO-herkkyys
Mitä suurempi ISO-herkkyys on, sitä vähemmän valoa valotukseen
tarvitaan, jolloin voidaan käyttää lyhyempiä suljinaikoja tai pienempiä
aukkoja, mutta tällöin kuva on myös herkempi kohinalle (satunnaiset
kirkkaat kuvapisteet, utu tai viivat). Kohinaa esiintyy erityisesti asetuksen
ollessa välillä Hi 0,3 ja Hi 2.
A Hi 0,3 – Hi 2
Asetukset välillä Hi 0,3 ja Hi 2 vastaavat ISO-herkkyyksiä 0,3–2 EV:tä yli
ISO 25600:n (vastaavat arvoja ISO 32000–102400).
A Lo 0,3 – Lo 1
Asetukset välillä Lo 0,3 ja Lo 1 vastaavat ISO-herkkyyksiä 0,3–1 EV:tä alle
ISO 64:n (vastaavat arvoja ISO 50–32). Käytä näitä asetuksia, jos haluat
käyttää suurta aukkoa kirkkaassa valaistuksessa. Kontrasti on hieman
tavallista suurempi; useimmissa tilanteissa suositellaan ISO-herkkyyden
ISO 64 tai sitä suuremman käyttöä.
A Katso myös
Lisätietoja:
• Katso tietoja ISO-herkkyyden porrastuksen valitsemisesta kohdasta A >
mukautettu asetus b1 (ISO-herkkyyden askelen arvo; 0 262).
• Katso tietoja ISO-herkkyyden näyttämisestä ohjauspaneelissa kohdasta
A > mukautettu asetus d3 (ISO-näyttö; 0 264).
• Katso tietoja suurilla ISO-herkkyyksillä otetuissa valokuvissa esiintyvän
kohinan vähentämisestä kohdasta C > Kohinan väh. kun suuri ISO
(0 253).
• Katso tietoja kohinan vähentämisestä suurilla ISO-herkkyyksillä
kuvatuissa elokuvissa kohdasta 1 > Kohinan väh. kun suuri ISO (0 258).
120
Automaattinen ISO-herkkyyssäätö
Jos Päällä on valittu valokuvausvalikon kohtaan ISOherkkyysasetukset > Autom. ISO-herkkyyssäätö, ISO-herkkyyttä
säädetään automaattisesti, jos parasta mahdollista valotusta ei
voida saavuttaa käyttäjän valitsemalla arvolla (ISO-herkkyys
säädetään sopivaksi, kun salamaa käytetään).
1 Valitse Autom. ISO-herkkyyssäätö.
Valitse valokuvausvalikossa ISOherkkyysasetukset, korosta Autom.
ISO-herkkyyssäätö ja paina 2.
2 Valitse Päällä.
Korosta Päällä ja paina J (jos Pois on
valittu, ISO-herkkyys pysyy käyttäjän
valitsemassa arvossa).
121
3 Säädä asetuksia.
Automaattisen ISO-herkkyyden
suurimman mahdollisen arvon voi valita
kohdassa Suurin herkkyys
(automaattisen ISO-herkkyyden
pienimmäksi arvoksi asetetaan
automaattisesti ISO 64; huomaa, että jos
käyttäjän valitsema ISO-herkkyys on suurempi kuin kohtaan
Suurin herkkyys valittu arvo, käytetään käyttäjän valitsemaa
arvoa). Valotustiloissa P ja A herkkyyttä säädetään vain, jos
kuvasta tulisi alivalottunut kohtaan Pisin suljinaika valitulla
arvolla (1/4 000–30 s tai Automaattinen; tiloissa S ja M ISOherkkyyttä säädetään niin, että käyttäjän valitsemalla suljinajalla
saavutetaan paras mahdollinen valotus). Jos Automaattinen on
valittu, kamera valitsee pisimmän suljinajan objektiivin
polttovälin perusteella; nopeasti liikkuvia kohteita kuvatessa
lyhyen suljinajan valitseminen vähentää liike-epäterävyyttä.
Paina J poistuaksesi, kun asetukset ovat valmiit.
Valitse suurin ISO-herkkyys valokuville, jotka otetaan käyttämällä
lisävarusteena saatavaa salamalaitetta, käyttämällä asetusta
Suurin herkkyys, käytössä M. Kun Sama kuin ilman salamaa
on valittu, salamavalokuvauksen suurimmaksi ISO-herkkyydeksi
asetetaan sama arvo kuin kohtaan Suurin herkkyys kulloinkin
on valittu.
Kun Päällä on valittu, etsimessä ja
ohjauspaneelissa näkyy ISO AUTO. Kun
herkkyyttä muutetaan käyttäjän
valitsemasta arvosta, nämä ilmaisimet
vilkkuvat ja muuttunut arvo näkyy
etsimessä ja ohjauspaneelissa.
122
A Pisin suljinaika
Suljinajan automaattista valintaa voi hienosäätää korostamalla
Automaattinen ja painamalla 2: esimerkiksi telekuvausobjektiiveja
käytettäessä liike-epäterävyyttä voi vähentää valitsemalla lyhyemmän
arvon kuin tavallisesti valitaan automaattisesti. Huomaa kuitenkin, että
Automaattinen toimii vain mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla; jos eimikroprosessoriohjattua objektiivia käytetään syöttämättä objektiivin
tietoja, pisin suljinaika asetetaan arvoon 1/30 s. Suljinajat saattavat pidentyä
valittua arvoa pidemmäksi, jos optimaalista valotusta ei voida saavuttaa
kohtaan Suurin herkkyys valitulla ISO-herkkyydellä.
A Automaattisen ISO-herkkyyssäädön asettaminen päälle tai pois päältä
Automaattisen ISO-herkkyyssäädön voi kytkeä päälle tai pois päältä
painamalla S (Q) -painiketta ja kiertämällä sivukomentokiekkoa.
Ohjauspaneelissa ja etsimen näytössä näkyy ISO AUTO-kuvake, kun
automaattinen ISO-herkkyyssäätö on päällä, ja ISO, kun se on pois päältä.
A Automaattinen ISO-herkkyyssäätö
Kun salama on käytössä, pisimmäksi suljinajaksi asetetaan kohtaan Pisin
suljinaika valittu arvo, paitsi jos tämä arvo on lyhyempi kuin Mukautetun
asetuksen e1 (Salamatäsmäysnopeus, 0 266) arvo tai pidempi kuin
Mukautetun asetuksen e2 (Suljinaika salamakuv., 0 266) arvo, jolloin
käytetään Mukautettuun asetukseen e2 valittua arvoa. Huomaa, että ISOherkkyyttä saatetaan nostaa automaattisesti, kun automaattista ISOherkkyyssäätöä käytetään täsmäys pitkiin suljinaikoihin -salamatilojen
kanssa (käytettävissä yhteensopivien lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden kanssa), mikä voi estää kameraa valitsemasta pitkiä
suljinaikoja.
A Katso myös
Katso tietoja valotuksen asettamiseen käytettävän referenssin
valitsemisesta tilanteissa, joissa salamaa käytetään automaattisen ISOherkkyyssäädön kanssa, kohdasta A > mukautettu asetus e4 (Autom. M
ISO-herkkyyssäätö, 0 267).
123
Valotus
Mittaus
Mittaus määrittää, miten kamera asettaa valotuksen. Seuraavat
asetukset ovat käytettävissä:
Asetus
L
M
N
t
124
Kuvaus
Matriisi: Tuottaa luonnollisen tuloksen useimmissa tilanteissa.
Kamera mittaa kuvasta laajan alueen ja asettaa valotuksen
sävyjakauman, värin, sommittelun ja G-, E- tai D-tyypin objektiiveilla
(0 281) myös etäisyystietojen perusteella (kolmiulotteinen
värimatriisimittaus III; muilla mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla
käytössä on värimatriisimittaus III, joka ei sisällä kolmiulotteisia
etäisyystietoja).
Keskustapainotteinen: Kamera mittaa koko kuvan, mutta painottaa
keskustaa (jos mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty,
alueen koon voi valita Mukautetulla asetuksella b6,
Keskustapainotteinen alue, 0 263; jos ei-mikroprosessoriohjattu
objektiivi tai AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3.5–4.5E ED -objektiivi
on kiinnitetty, alueen koko vastaa halkaisijaltaan 12 mm:n
ympyrää). Klassinen muotokuvissa käytettävä mittari; suositellaan
käytettäessä suotimia, joiden valotuskerroin (suodinkerroin) on yli
1×.
Piste: Kamera mittaa ympyrän, jonka halkaisija on 4 mm (noin 1,5 %
rajauksesta). Ympyrä keskitetään nykyiseen tarkennuspisteeseen,
mikä mahdollistaa myös muualla kuin keskellä olevien kohteiden
mittaamisen (jos käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi
tai AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3.5–4.5E ED -objektiivi tai
automaattinen tarkennusalueen valinta, kamera mittaa
keskitarkennuspisteen). Tämä varmistaa kohteen oikean valotuksen
silloinkin, kun tausta on paljon kirkkaampi tai tummempi kuin
kohde.
Huippuvalopainotteinen: Kamera painottaa valoalueita. Käytä
vähentämään valoalueiden yksityiskohtien katoamista esimerkiksi
valokuvatessasi kohdevalaistuja lavaesiintyjiä.
Valitse mittausasetus painamalla Y-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haluamasi asetus näkyy etsimessä ja
ohjauspaneelissa.
Ohjauspaneeli
Y-painike Pääkomentokiekko
Etsin
A Ei-CPU-objektiivin tiedot
Kun ei-mikroprosessoriohjattujen objektiivien polttoväli ja suurin aukko
määritetään asetusvalikon kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 218),
kamera voi käyttää värimatriisimittausta, kun matriisi on valittu, ja
keskustapainotteinen ja pistemittaus toimivat tarkemmin.
Keskustapainotteista mittausta käytetään, jos huippuvalopainotteinen
mittaus on valittu ei-mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla tai jos
matriisimittaus on valittu ei-mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla, joiden
tietoja ei ole syötetty. Huomaa, että keskustapainotteista mittausta
saatetaan käyttää myös, jos huippuvalopainotteinen mittaus on valittu
tietyillä mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla (AI-P NIKKOR -objektiivit ja
muut kuin G-, E- tai D-tyypin AF-objektiivit; 0 284).
A Katso myös
Lisätietoja:
• Katso tietoja sen valitsemisesta, käytetäänkö matriisimittauksessa
kasvojentunnistusta kohdasta A > mukautettu asetus b5
(Matriisimittaus, 0 263).
• Katso tietoja erillisten säätöjen tekemisestä kullekin mittausmenetelmälle
optimaalisen valotuksen varmistamiseksi kohdasta A > mukautettu
asetus b7 (Optimaal. valot. hienosäätö, 0 263).
125
Valotustila
Määrittääksesi, miten kamera asettaa suljinajan ja aukon valotusta
säädettäessä, paina I-painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa,
kunnes haluamasi asetus näkyy ohjauspaneelissa.
I-painike Pääkomentokiekko
Tila
e
f
g
h
126
Kuvaus
Ohjelmoitu automatiikka (0 128): Kamera asettaa suljinajan ja aukon
optimaalisen valotuksen saavuttamiseksi. Suositellaan
tilannekuviin ja muihin tilanteisiin, joissa kameran asetusten
säätämiseen on vain vähän aikaa.
Suljinajan esivalinta-automatiikka (0 129): Käyttäjä valitsee suljinajan;
kamera valitsee lopputuloksen kannalta parhaan aukon. Käytä
liikkeen pysäyttämiseen tai liike-epäterävyyden luomiseen.
Aukon esivalinta-automatiikka (0 130): Käyttäjä valitsee aukon; kamera
valitsee lopputuloksen kannalta parhaan suljinajan. Käytä taustan
häivyttämiseen tai saadaksesi sekä etualan että taustan tarkaksi.
Käsisäätö (0 131): Käyttäjä valitsee sekä suljinajan että aukon. Aseta
suljinajaksi Bulb- (A) tai Time-aikavalotus (%) käyttääksesi
pitkää valotusaikaa.
A Objektiivityypit
Kun käytät mikroprosessoriohjattua objektiivia, jossa on himmenninrengas
(0 284), lukitse himmenninrengas pienimpään aukkoon (suurin
aukkoarvo). G- ja E-tyypin objektiiveissa ei ole himmenninrengasta.
Kun käytät ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja (0 218), valitse
valotustilaksi A (aukon esivalinta-automatiikka) tai M (käsisäätö). Muissa
tiloissa valotustilaksi valitaan automaattisesti A, kun eimikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty (0 284). Valotustilan
ilmaisin (P tai S) vilkkuu ohjauspaneelissa, ja A näkyy etsimessä.
A Syväterävyyden esikatselu
Esikatsele aukon vaikutusta pitämällä Pvpainiketta painettuna. Objektiivi
himmennetään kameran valitsemaan
aukkoarvoon (tilat P ja S) tai käyttäjän
valitsemaan arvoon (tilat A ja M), jolloin
syväterävyyttä voi esikatsella etsimessä.
Pv-painike
A Mukautettu asetus e5 – Muotoilusalama
Tällä asetuksella säädetään, tuottavatko Nikonin luovaa
valaistusjärjestelmää (CLS; 0 288) tukevat lisävarusteena saatavat
salamalaitteet muotoilusalaman, kun Pv-painiketta painetaan.
127
P: ohjelmoitu automatiikka
Tässä tilassa kamera säätää suljinaikaa ja aukkoa automaattisesti
sisäisen ohjelman avulla niin, että useimmissa tilanteissa
saavutetaan paras mahdollinen valotus.
A Joustava ohjelma
Valotustilassa P erilaisia suljinajan ja aukon
yhdistelmiä voi valita kiertämällä
pääkomentokiekkoa valotusmittareiden ollessa
päällä (”joustava ohjelma”). Kaikki yhdistelmät
tuottavat saman valotuksen. Kun joustava
ohjelma on käytössä, ohjauspaneelissa näkyy
asteriski (”U”). Palauta suljinajan ja aukon
oletusasetukset kiertämällä kiekkoa, kunnes
asteriski ei enää näy, valitsemalla toinen tila tai
sammuttamalla kamera.
Pääkomentokiekko
A Katso myös
Katso tietoja valotusmittareiden aktivoimisesta kohdasta ”Valmiustilaajastin (etsinvalokuvaus)” (0 34).
128
S: suljinajan esivalinta-automatiikka
Suljinajan esivalinta-automatiikassa käyttäjä valitsee suljinajan ja
kamera valitsee automaattisesti valotuksen kannalta parhaan
aukon.
Valitse suljinaika kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kun valotusmittarit
ovat päällä. Suljinajaksi voi asettaa ”p”
tai arvon väliltä 30 s ja 1/8 000 s. Suljinajan voi
lukita valittuun asetukseen (0 136).
Pääkomentokiekko
129
A: aukon esivalinta-automatiikka
Aukon esivalinta-automatiikassa käyttäjä valitsee aukon ja kamera
valitsee automaattisesti valotuksen kannalta parhaan suljinajan.
Valitse aukko objektiivin pienimmän ja
suurimman arvon väliltä kiertämällä
sivukomentokiekkoa, kun valotusmittarit
ovat päällä. Aukon voi lukita valittuun
asetukseen (0 136).
Sivukomentokiekko
A Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit (0 284)
Säädä aukkoa objektiivin
himmenninrenkaalla. Jos objektiivin suurin
aukko on määritetty asetusvalikon kohdassa
Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 218), kun eimikroprosessoriohjattu objektiivi on
kiinnitetty, nykyinen aukkoarvo näkyy
etsimessä ja ohjauspaneelissa pyöristettynä
lähimpään täyteen arvoon. Muuten aukon
näytöissä näkyy vain askelmäärä (F; suurin aukko näkyy muodossa FA), ja
aukkoarvo täytyy tarkistaa objektiivin himmenninrenkaasta.
130
M: käsisäätö
Käsisäätöisessä valotustilassa käyttäjä ohjaa sekä suljinaikaa että
aukkoa. Kun valotusmittarit ovat päällä, kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi suljinajan ja sivukomentokiekkoa asettaaksesi aukon.
Suljinajaksi voi asettaa ”p” tai arvon väliltä 30 s ja 1/8 000 s, tai
suljinta voidaan pitää auki määrittelemättömän ajan pitkää
valotusaikaa varten (A tai %, 0 133). Aukon voi valita
objektiivin pienimmän ja suurimman arvon väliltä. Tarkista valotus
valotusilmaisimista.
Aukko
Sivukomentokiekko
Suljinaika
Pääkomentokiekko
Suljinajan ja aukon voi lukita valittuun asetukseen (0 136).
131
A AF Micro NIKKOR -objektiivit
Jos käytetään ulkoista valotusmittaria, valotussuhde täytyy huomioida vain,
kun aukko asetetaan käyttämällä objektiivin himmenninrengasta.
A Valotusilmaisimet
Etsimen ja ohjauspaneelin valotusilmaisimet näyttävät, tulisiko valokuvasta
ali- tai ylivalottunut nykyisillä asetuksilla. Mukautetun asetuksen b2
(Valotussäädön porrastus, 0 262) valinnasta riippuen ali- tai
ylivalotuksen määrä näytetään 1/3 EV:n, 1/2 EV:n tai 1 EV:n porrastuksella. Jos
valotusmittausjärjestelmän rajat ylittyvät, näytöt vilkkuvat.
Mukautetun asetuksen b2 askelvalintana 1/3 arvoa
Optimaalinen valotus 1/3 EV:n alivalotus
Yli 3 EV:n ylivalotus
Ohjauspaneeli
Etsin
A Katso myös
Katso tietoja valotusilmaisimien kääntämisestä niin, että negatiiviset arvot
näkyvät oikealla ja positiiviset arvot vasemmalla, kohdasta A > mukautettu
asetus f7 (Käänteiset ilmaisimet, 0 269).
132
Pitkät valotusajat (vain M-tila)
Valitse seuraavat suljinajat kuvataksesi liikkuvia valoja, tähtiä, öisiä
maisemia tai ilotulituksia pitkillä valotusajoilla.
• Bulb-aikavalotus (A): Suljin pysyy auki niin kauan kuin laukaisinta
pidetään painettuna. Estääksesi liike-epäterävyyden
muodostumista käytä jalustaa tai lisävarusteena saatavaa
langatonta tai langallista kauko-ohjainta (0 295).
• Time-aikavalotus (%): Aloita valotus käyttämällä kameran tai
lisävarusteena saatavan langattoman tai langallisen kaukoohjaimen laukaisinta. Suljin pysyy auki, kunnes laukaisinta
painetaan uudelleen.
Suljinaika: A (35 s:n valotus)
Aukko: f/25
1 Valmistele kamera.
Kiinnitä kamera jalustalle tai aseta se muulle vakaalle, tasaiselle
alustalle.
A Pitkät valotusajat
Sulje etsimen okulaarin suljin estääksesi etsimen kautta pääsevää valoa
vaikuttamasta valokuvaan (0 116). Nikon suosittelee täyteen ladatun
akun tai lisävarusteena saatavan verkkolaitteen ja virtaliitännän
käyttämistä, jotta virta ei katkea, kun suljin on auki. Huomaa, että pitkillä
valotusajoilla voi esiintyä kohinaa (kirkkaita pisteitä, satunnaisia
kirkkaita kuvapisteitä tai utua). Kirkkaita pisteitä ja utua voi vähentää
valitsemalla Päällä valokuvausvalikon kohtaan Kohinan väh. kun
pitkä valotus (0 253).
133
2 Valitse valotustila M.
Paina I-painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa, kunnes M
näkyy ohjauspaneelissa.
I-painike Pääkomentokiekko
3 Valitse suljinaika.
Kun valotusmittarit ovat päällä, kierrä
pääkomentokiekkoa valitaksesi
suljinajaksi Bulb- (A) tai Timeaikavalotuksen (%). Valotusilmaisimet
eivät näy, kun Bulb- (A) tai Timeaikavalotus (%) on valittu.
Bulb-aikavalotus
Time-aikavalotus
4 Avaa suljin.
Bulb-aikavalotus: Kun olet tarkentanut, paina kameran tai
lisävarusteena saatavan langallisen tai langattoman kaukoohjaimen laukaisin pohjaan. Pidä laukaisinta painettuna, kunnes
valotus on valmis.
Time-aikavalotus: Paina laukaisin pohjaan.
134
5 Sulje suljin.
Bulb-aikavalotus: Nosta sormesi pois laukaisimelta.
Time-aikavalotus: Paina laukaisin pohjaan.
135
Suljinajan ja aukon lukitus
Suljinajan lukitusta voi käyttää suljinajan esivalintaautomatiikkatilassa ja käsisäätöisessä valotustilassa, ja aukon
lukitusta voi käyttää aukon esivalinta-automatiikkatilassa ja
käsisäätöisessä valotustilassa. Suljinajan ja aukon lukitusta ei voi
käyttää ohjelmoidussa automatiikkatilassa.
1 Määritä suljinajan ja aukon lukitus kameran painikkeen
tehtäväksi.
Määritä Suljinajan ja aukon lukitus painikkeen tehtäväksi
käyttämällä Mukautettua asetusta f1 (Mukaut. ohjauksen
määritys, 0 268).
2 Lukitse suljinaika ja/tai aukko.
Suljinaika (valotustilat S ja M): Paina valittua
painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa,
kunnes F-kuvakkeet näkyvät etsimessä
ja ohjauspaneelissa.
Poista suljinajan lukitus painamalla
painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes F-kuvakkeet häviävät näytöistä.
Aukko (valotustilat A ja M): Paina valittua
painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa,
kunnes F-kuvakkeet näkyvät etsimessä
ja ohjauspaneelissa.
Poista aukon lukitus painamalla
painiketta ja kiertämällä
sivukomentokiekkoa, kunnes F-kuvakkeet häviävät näytöistä.
A Katso myös
Katso tietoja suljinajan ja/tai aukon lukituksen säilyttämisestä valituissa
arvoissa kohdasta A > mukautettu asetus f3 (Suljinajan ja aukon lukitus;
0 268).
136
Valotuksen lukitus
Käytä valotuksen lukitusta sommitellaksesi valokuvat uudelleen,
kun olet mitannut valotuksen keskustapainotteisen mittauksen ja
pistemittauksen avulla (0 124).
1 Lukitse valotus.
Laukaisin
Sijoita kohde valittuun
tarkennuspisteeseen ja paina laukaisin
puoleenväliin. Pidä laukaisinta
painettuna puoleenväliin ja kohde
tarkennuspisteessä ja lukitse tarkennus
painamalla sivuvalitsimen keskustaa (jos
käytät automaattitarkennusta, tarkista,
että tarkentumisen ilmaisin I näkyy
etsimessä).
Kun valotuksen lukitus on käytössä,
etsimessä näkyy AE-L-ilmaisin.
Sivuvalitsin
2 Sommittele valokuva
uudelleen.
Pidä sivuvalitsimen
keskustaa painettuna,
sommittele valokuva
uudelleen ja ota kuva.
137
A Pistemittaus
Pistemittauksessa valotus lukitaan valitusta tarkennuspisteestä mitattuun
arvoon (0 124).
A Suljinajan ja aukon säätäminen
Kun valotuksen lukitus on käytössä, seuraavia asetuksia voi säätää mitatun
valotusarvon muuttumatta:
Valotustila
P
S
A
Asetus
Suljinaika ja aukko (joustava ohjelma; 0 128)
Suljinaika
Aukko
Uudet arvot voi tarkistaa etsimestä ja ohjauspaneelista. Huomaa, että
mittausta ei voi vaihtaa valotuksen lukituksen ollessa käytössä.
A Katso myös
Katso tietoja laukaisimen käyttämisestä valotuksen lukitsemiseksi kohdasta
A > mukautettu asetus c1 (Valotuslukitus laukaisimella, 0 263). Jos
Päällä (painetaan puoleenväliin) on valittu, valotus lukittuu, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin.
138
Valotuksen korjaus
Valotuksen korjausta käytetään kameran ehdottaman valotusarvon
muuttamiseen, mikä kirkastaa tai tummentaa kuvia. Se toimii
parhaiten keskustapainotteisen mittauksen tai pistemittauksen
kanssa (0 124). Valitse arvo väliltä –5 EV:tä (alivalotus) ja +5 EV:tä
(ylivalotus) 1/3 EV:n porrastuksella. Yleensä positiiviset arvot tekevät
kohteesta kirkkaamman ja negatiiviset tummemman.
–1 EV
Ei valotuksen korjausta
+1 EV
Valitse valotuksen korjausarvo painamalla E-painiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu arvo näkyy
etsimessä tai ohjauspaneelissa.
E-painike
Pääkomentokiekko
139
±0 EV (E-painiketta
painettu)
–0,3 EV
+2,0 EV
Jos arvo on jokin muu kuin ±0,0,
valotusilmaisimien keskellä oleva 0
vilkkuu (paitsi valotustilassa M), ja Ekuvake näkyy etsimessä ja
ohjauspaneelissa sen jälkeen kun
vapautat E-painikkeen. Valotuksen
korjauksen nykyisen arvon voi tarkistaa
valotusilmaisimesta painamalla E-painiketta.
Normaalin valotuksen voi palauttaa asettamalla valotuksen
korjaukseksi ±0,0. Valotuksen korjaus ei nollaudu, kun kamera
sammutetaan.
A Valotustila M
Valotustilassa M valotuksen korjaus vaikuttaa vain valotusilmaisimeen;
suljinaika ja aukko eivät muutu.
A Salaman käyttö
Kun salamaa käytetään, valotuksen korjaus vaikuttaa sekä salaman tehoon
että valotukseen, mikä muuttaa sekä pääkohteen että taustan kirkkautta.
Mukautetulla asetuksella e3 (Valot. korj. salamakuvissa, 0 266)
valotuksen korjauksen voi rajoittaa koskemaan vain taustaa.
140
A Katso myös
Lisätietoja:
• Katso tietoja valotuksen korjauksessa käytettävän porrastuksen
valitsemisesta kohdasta A > mukautettu asetus b3 (Val./sal. korj.
askelen arvo, 0 262).
• Katso tietoja valotuksen korjauksen säätämisestä ilman E-painiketta
kohdasta A > mukautettu asetus b4 (Helppo valotuksen korjaus,
0 263).
• Katso tietoja valotuksen, salaman tehon, valkotasapainon tai Aktiivisen
D-Lightingin automaattisesta vaihtelusta kohdasta ”Haarukointi” (0 142).
141
Haarukointi
Haarukointi muuttaa automaattisesti valotusta, salaman tehoa,
Aktiivista D-Lightingia (ADL) tai valkotasapainoa hieman jokaisen
kuvan kohdalla ”haarukoiden” nykyistä arvoa. Valitse tilanteissa,
joissa oikeiden asetusten valitseminen on vaikeaa eikä tulosten
tarkistamiseen ja asetusten säätämiseen ole aikaa jokaisen kuvan
kohdalla, tai kokeillaksesi erilaisia asetuksia samalle kohteelle.
Haarukointia säädetään valokuvausvalikon
kohdassa Autom. haarukoinnin asetus,
joka sisältää seuraavat asetukset:
• Valotuksen ja salaman haarukointi: Kamera
vaihtelee kuvasarjan valotusta ja salaman
tehoa (0 143). Huomaa, että salaman
haarukointi on käytettävissä vain i-TTLtilassa ja, jos niitä tuetaan, automaattisen aukon (qA)
salamaohjaustiloissa (0 189, 288).
• Valotuksen haarukointi: Kamera vaihtelee kuvasarjan valotusta.
• Salaman haarukointi: Kamera vaihtelee kuvasarjan salamatehoa.
• Valkotasapainon haarukointi: Kamera luo jokaisesta valokuvasta useita
kopioita, joista jokaisessa on erilainen valkotasapaino (0 148).
• ADL-haarukointi: Kamera vaihtelee Aktiivista D-Lightingia
kuvasarjassa (0 152).
142
❚❚ Valotuksen ja salaman haarukointi
Valotuksen ja/tai salaman tehon vaihteleminen kuvasarjassa:
Valotusta muokattu:
0 EV
Valotusta muokattu:
–1 EV
Valotusta muokattu:
+1 EV
1 Valitse kuvien määrä.
Pidä BKT-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi haarukointisarjan kuvien määrän. Kuvien määrä näkyy
ohjauspaneelissa.
Kuvien määrä
BKT-painike
Pääkomentokiekko
Valotuksen ja salaman
haarukoinnin ilmaisin
Jos asetus on jokin muu kuin nolla, Mkuvake ja valotuksen ja salaman
haarukoinnin ilmaisin näkyvät ohjauspaneelissa ja BKT näkyy
etsimessä.
143
2 Valitse valotuksen porrastus.
Pidä BKT-painiketta painettuna ja kierrä sivukomentokiekkoa
valitaksesi valotuksen porrastuksen.
Valotuksen porrastus
BKT-painike
Sivukomentokiekko
Oletusasetuksilla porrastukseksi voi valita 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 tai
3 EV:tä. Alla luetelluissa haarukointiohjelmissa käytetään
0,3 (1/3) EV:n porrastusta.
Ohjauspaneelin näyttö
Kuvia
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Haarukoinnin järjestys (EV:t)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Huomaa, että kun valotuksen porrastus on 2 EV:tä tai suurempi,
kuvien enimmäismäärä on 5; jos tätä suurempi arvo valittiin
vaiheessa 1, kuvien määräksi asetetaan automaattisesti 5.
144
3 Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Kamera muuttaa valotusta ja/tai salaman tehoa kuva kerrallaan
valitun haarukointiohjelman mukaisesti. Valotuksen muutokset
lisätään valotuksen korjauksella tehtäviin muutoksiin (0 139).
Kun haarukointi on käytössä, etsimessä ja ohjauspaneelissa
näkyy haarukoinnin edistymisen ilmaisin. Ilmaisimesta häviää
yksi osa jokaisen kuvan jälkeen.
Kuvien määrä: 3; porrastus: 0,7
Näyttö ensimmäisen kuvan jälkeen
145
❚❚ Haarukoinnin peruuttaminen
Peruuta haarukointi painamalla BKT-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haarukointisarjan kuvien määrä on
nolla (r) eikä M enää näy. Viimeksi käytössä ollut ohjelma
palautetaan, kun haarukointia käytetään seuraavan kerran.
Haarukoinnin voi peruuttaa myös kahdella painikkeella tehtävällä
palautuksella (0 209), mutta tällöin haarukointiohjelmaa ei
palauteta, kun haarukointia käytetään seuraavan kerran.
A Katso myös
Lisätietoja:
• Katso tietoja porrastuksen valitsemisesta kohdasta A > mukautettu
asetus b2 (Valotussäädön porrastus, 0 262).
• Katso tietoja haarukoinnin järjestyksen valitsemisesta kohdasta A >
mukautettu asetus e7 (Haarukoinnin järjestys, 0 267).
• Katso tietoja BKT-painikkeen tehtävän valitsemisesta kohdasta A >
mukautettu asetus f1 (Mukaut. ohjauksen määritys) > BKT-painike + y
(0 268).
146
A Valotuksen ja salaman haarukointi
Hitaassa ja nopeassa sarjakuvaustilassa ja hiljaisessa laukaisussa kuvaus
keskeytetään, kun haarukointiohjelmassa määritetty kuvamäärä on otettu.
Kuvaus jatkuu, kun laukaisinta painetaan seuraavan kerran.
Jos muistikortti täyttyy, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, kuvausta
voidaan jatkaa sarjan seuraavasta kuvasta sen jälkeen kun muistikortti on
vaihdettu tai muistikortille on tehty lisää tilaa poistamalla kuvia. Jos kamera
sammutetaan, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, haarukointi jatkuu
sarjan seuraavasta kuvasta, kun kamera kytketään päälle.
A Valotuksen haarukointi
Kamera muokkaa valotusta vaihtelemalla suljinaikaa ja aukkoa (ohjelmoitu
automatiikka), aukkoa (suljinajan esivalinta-automatiikka) tai suljinaikaa
(aukon esivalinta-automatiikka, käsisäätöinen valotustila). Jos Päällä on
valittu kohtaan ISO-herkkyysasetukset > Autom. ISO-herkkyyssäätö
(0 121) tiloissa P, S ja A, kamera vaihtelee ISO-herkkyyttä automaattisesti
parhaan valotuksen saavuttamiseksi, kun kameran valotusjärjestelmän
rajat ylitetään; tilassa M kamera käyttää ensin automaattista ISOherkkyyssäätöä saadakseen valotuksen mahdollisimman lähelle
optimaalista ja sitten haarukoi tämän valotuksen vaihtelemalla suljinaikaa.
Mukautetulla asetuksella e6 (Autom. haarukointi (tila M), 0 267) voi
muuttaa tapaa, jolla kamera haarukoi valotusta ja salamaa käsisäätöisessä
valotustilassa. Haarukointi voidaan tehdä muuttamalla salaman tehoa ja
suljinaikaa ja/tai aukkoa tai muuttamalla pelkästään salaman tehoa.
147
❚❚ Valkotasapainon haarukointi
Kamera luo jokaisesta valokuvasta useita kopioita, joista jokaisessa
on erilainen valkotasapaino.
1 Valitse kuvien määrä.
Pidä BKT-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi haarukointisarjan kuvien määrän. Kuvien määrä näkyy
ohjauspaneelissa.
Kuvien määrä
BKT-painike
Pääkomentokiekko
Valkotasapainon
haarukoinnin ilmaisin
Jos asetus on jokin muu kuin nolla,
W-kuvake ja valkotasapainon
haarukoinnin ilmaisin näkyvät ohjauspaneelissa ja BKT näkyy
etsimessä.
148
2 Valitse valkotasapainon porrastus.
Pidä BKT-painiketta painettuna ja kierrä sivukomentokiekkoa
valitaksesi valkotasapainon säädön. Yksi porras vastaa noin 5:tä
mired-arvoa.
Valkotasapainon
porrastus
BKT-painike
Sivukomentokiekko
Valitse porrastukseksi 1 (5 mired-arvoa), 2 (10 mired-arvoa) tai
3 (15 mired-arvoa). Suuremmat B-arvot vastaavat suurempaa
sinisen määrää ja suuremmat A-arvot suurempaa kullanruskean
määrää (0 161). Alla luetelluissa haarukointiohjelmissa
käytetään porrastusta 1.
Ohjauspaneelin näyttö
Kuvia
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Valkotasapainon
Haarukoinnin
porrastus
järjestys
1
0
1B
0/1 B/2 B
1A
0/2 A/1 A
1B
0/1 B
1A
0/1 A
1 A, 1 B
0/1 A/1 B
1 A, 1 B
0/2 A/1 A/1 B/2 B
0/3 A/2 A/1 A/
1 A, 1 B
1 B/2 B/3 B
0/4 A/3 A/2 A/
1 A, 1 B
1 A/1 B/2 B/3 B/
4B
149
3 Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Jokaista kuvaa käsitellään ja siitä luodaan haarukointiohjelmassa
valittu määrä kopioita, joista jokaisessa on erilainen
valkotasapaino. Valkotasapainon muutokset lisätään
valkotasapainon hienosäädöllä tehtyihin valkotasapainon
säätöihin.
Jos haarukointiohjelman kuvien
määrä on suurempi kuin jäljellä
olevien kuvien määrä, n ja
käytössä olevan kortin kuvake
vilkkuvat ohjauspaneelissa, vilkkuva
j-kuvake ilmestyy etsimeen ja
sulkimen laukaisu estetään.
Kuvauksen voi aloittaa, kun kameraan
on asetettu uusi muistikortti.
150
❚❚ Haarukoinnin peruuttaminen
Peruuta haarukointi painamalla BKT-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haarukointisarjan kuvien määrä on
nolla (r) eikä W enää näy. Viimeksi käytössä ollut ohjelma
palautetaan, kun haarukointia käytetään seuraavan kerran.
Haarukoinnin voi peruuttaa myös kahdella painikkeella tehtävällä
palautuksella (0 209), mutta tällöin haarukointiohjelmaa ei
palauteta, kun haarukointia käytetään seuraavan kerran.
A Valkotasapainon haarukointi
Valkotasapainon haarukointia ei voi käyttää, kun kuvanlaatuna on NEF
(RAW). NEF (RAW)- tai NEF (RAW) + JPEG -asetuksen valitseminen peruuttaa
valkotasapainon haarukoinnin.
Valkotasapainon haarukointi vaikuttaa vain värilämpötilaan (kullanruskea–
sininen-akseli valkotasapainon hienosäädön näytöllä, 0 161). Vihreä–
magenta-akselille ei tehdä muutoksia.
Itselaukaisintilassa luodaan haarukointiohjelmassa valittu kopiomäärä joka
kerta kun suljin laukaistaan riippumatta Mukautettuun asetukseen c3
(Itselaukaisin) > Kuvien määrä (0 264) valitusta asetuksesta.
Jos kamera sammutetaan, kun muistikortin merkkivalo palaa, kameran virta
katkaistaan vasta kun kaikki sarjan valokuvat on tallennettu.
151
❚❚ ADL-haarukointi
Kamera vaihtelee Aktiivista D-Lightingia kuvasarjassa.
1 Valitse kuvien määrä.
Pidä BKT-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi haarukointisarjan kuvien määrän. Kuvien määrä näkyy
ohjauspaneelissa.
Kuvien määrä
BKT-painike
Pääkomentokiekko ADL-haarukoinnin ilmaisin
Jos asetus on jokin muu kuin nolla, d-kuvake ja ADLhaarukoinnin ilmaisin näkyvät ohjauspaneelissa ja BKT näkyy
etsimessä. Valitse kaksi kuvaa ottaaksesi yhden valokuvan ilman
Aktiivista D-Lightingia ja toisen valitulla arvolla. Valitse kolmesta
viiteen kuvaa ottaaksesi sarjan valokuvia, joissa Aktiivisen
D-Lightingin arvo on Pois, Pieni ja Normaali (kolme kuvaa),
Pois, Pieni, Normaali ja Suuri (neljä kuvaa) tai Pois, Pieni,
Normaali, Suuri ja Erittäin suuri (viisi kuvaa). Jos valitset
enemmän kuin kaksi kuvaa, siirry vaiheeseen 3.
152
2 Valitse Aktiivinen D-Lighting.
Pidä BKT-painiketta painettuna ja kierrä sivukomentokiekkoa
valitaksesi Aktiivisen D-Lightingin.
BKT-painike
Sivukomentokiekko
Aktiivinen D-Lighting näkyy ohjauspaneelissa.
Ohjauspaneelin näyttö
ADL
Y Automaattinen
Z Erittäin suuri
P Suuri
Q Normaali
R Pieni
153
3 Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Kamera muuttaa Aktiivista D-Lightingia kuva kerrallaan valitun
haarukointiohjelman mukaisesti. Kun haarukointi on käytössä,
ohjauspaneelissa näkyy haarukoinnin edistymisen ilmaisin.
Ilmaisimesta häviää yksi osa jokaisen kuvan jälkeen.
Kuvien määrä: 3
154
Näyttö ensimmäisen kuvan jälkeen
❚❚ Haarukoinnin peruuttaminen
Peruuta haarukointi painamalla BKT-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haarukointisarjan kuvien määrä on
nolla (r) eikä d enää näy. Viimeksi käytössä ollut ohjelma
palautetaan, kun haarukointia käytetään seuraavan kerran.
Haarukoinnin voi peruuttaa myös kahdella painikkeella tehtävällä
palautuksella (0 209), mutta tällöin haarukointiohjelmaa ei
palauteta, kun haarukointia käytetään seuraavan kerran.
A ADL-haarukointi
Hitaassa ja nopeassa sarjakuvaustilassa ja hiljaisessa laukaisussa kuvaus
keskeytetään, kun haarukointiohjelmassa määritetty kuvamäärä on otettu.
Kuvaus jatkuu, kun laukaisinta painetaan seuraavan kerran.
Jos muistikortti täyttyy, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, kuvausta
voidaan jatkaa sarjan seuraavasta kuvasta sen jälkeen kun muistikortti on
vaihdettu tai muistikortille on tehty lisää tilaa poistamalla kuvia. Jos kamera
sammutetaan, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, haarukointi jatkuu
sarjan seuraavasta kuvasta, kun kamera kytketään päälle.
155
Valkotasapaino
Valkotasapainon asetukset
Valkotasapaino varmistaa, että valonlähteen väri ei vaikuta väreihin.
Automaattisen valkotasapainon käyttöä suositellaan useimpien
valonlähteiden kanssa. Jos automaattisella valkotasapainolla ei
saavuteta toivottuja tuloksia, valitse asetus alla olevasta luettelosta
tai käytä esiasetettua valkotasapainoa.
v
Asetus (värilämpötila *)
Automaattinen
Säil. valkoinen (väh. lämp. värejä;
3 500–8 000 K)
Normaali (3 500–8 000 K)
Säil. lämpimän valaist. värit
(3 500–8 000 K)
Automaattinen luonnonvalo
D (4 500–8 000 K)
J
156
Hehkulamppu (3 000 K)
Kuvaus
Valkotasapainoa säädetään
automaattisesti, millä saavutetaan
optimaalinen tulos useimmilla
valonlähteillä. Käytä G-, E- tai Dtyypin objektiivia saadaksesi
parhaan tuloksen. Jos
lisävarustesalama välähtää, tulosta
säädetään vastaavasti.
Värilämpötilaa voi tarkastella toiston
tietonäytössä kuvauksen jälkeen
(0 229).
Valkotasapainoa säädetään
luonnollisen valon mukaiseksi, mikä
tuottaa värejä, jotka ovat
lähempänä paljaalla silmällä
havaittuja värejä.
Käytä hehkulamppuvalaistuksessa.
I
Asetus (värilämpötila *)
Loisteputkivalo
Natriumlamput (2 700 K)
Lämpimänvalk. loisteputket
(3 000 K)
Valkoiset loisteputket (3 700 K)
Viileänvalk. loisteputket (4 200 K)
Päivänvalk. loisteputket (5 000 K)
Päivänvaloloisteputket (6 500 K)
Kork. lämpötilan elohopea (7 200 K)
H
Suora auringonvalo (5 200 K)
N
Salama (5 400 K)
G
Pilvinen (6 000 K)
Kuvaus
Käyttökohteet:
• Natriumlamppuvalaistus
(esimerkiksi urheiluareenoilla).
• Lämpimänvalkoinen
loisteputkivalaistus.
• Valkoinen loisteputkivalaistus.
• Viileänvalkoinen
loisteputkivalaistus.
• Päivänvalkoinen
loisteputkivalaistus.
• Päivänvaloloisteputkivalaistus.
• Korkean värilämpötilan
valonlähteet (esim.
elohopeahöyrylamput).
Käytä suoran auringonvalon
valaisemille kohteille.
Käytä lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden kanssa.
Käytä päivänvalossa pilvisellä säällä.
Käytä päivänvalossa varjossa oleville
kohteille.
Valitse värilämpötila
Valitse värilämpötila luettelosta
K (2 500–10 000 K)
(0 163).
Käytä kohdetta, valonlähdettä tai
olemassa olevaa valokuvaa
L Esiasetus käsin
valkotasapainon vertailukohteena
(0 165).
* Kaikki arvot ovat likimääräisiä eivätkä kuvaa hienosäätöä (jos sovellettavissa).
M
Varjo (8 000 K)
157
Valkotasapainon voi valita painamalla U-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu asetus näkyy
ohjauspaneelissa.
U-painike
Pääkomentokiekko
Kun v (Automaattinen) tai I (Loisteputkivalo) on valittuna,
voit valita lisäasetuksen painamalla U-painiketta ja kiertämällä
sivukomentokiekkoa.
U-painike
158
Sivukomentokiekko
A Kuvausvalikot
Valkotasapainoa voi säätää myös valokuvaus- tai elokuvausvalikon
kohdassa Valkotasapaino (0 252, 257), jossa voi myös hienosäätää
valkotasapainoa (0 161) tai hallita valkotasapainon esiasetuksia (0 165).
A v (”automaattinen”)
Asetuksesta v (Automaattinen) voi valita asetukset v0 (Säil.
valkoinen (väh. lämp. värejä)), v1 (Normaali), ja v2 (Säil. lämpimän
valaist. värit). v0 (Säil. valkoinen (väh. lämp. värejä)) saa
hehkulamppuvalaistuksessa kuvattavat valkoisen sävyt näyttämään
valkoisilta, kun taas v2 (Säil. lämpimän valaist. värit) säilyttää
hehkulamppuvalaistuksessa normaalisti havaittavat lämpimät sävyt.
A D (”automaattinen luonnonvalo”)
D (Automaattinen luonnonvalo) ei välttämättä tuota haluttuja tuloksia
keinovalossa. Valitse v (Automaattinen) tai valonlähdettä vastaava
asetus.
A Salamavalaistus studiossa
v (Automaattinen) ei välttämättä tuota toivottuja tuloksia suurten
studioissa käytettävien salamalaitteiden kanssa. Käytä valkotasapainon
esiasetusta tai aseta valkotasapainoksi N (Salama) ja säädä
valkotasapainoa hienosäädön avulla.
A Katso myös
Katso tietoja valkotasapainon vaihtelemisesta nykyisen arvon
”haarukoimiseksi” kohdasta ”Haarukointi” (0 142).
159
A Värilämpötila
Valonlähteen väri havaitaan eri tavalla riippuen katsojasta ja muista
olosuhteista. Värilämpötila on valonlähteen värin objektiivinen mitta, joka
määritellään lämpötilana, johon kohde olisi kuumennettava, jotta se
lähettäisi valonlähteen kanssa samalla aallonpituudella olevaa valoa.
Valonlähteet, joiden värilämpötila on noin 5 000–5 500 K, näyttävät
valkoisilta, kun taas matalamman värilämpötilan valonlähteet, kuten
hehkulamput, näyttävät hieman keltaisilta tai punaisilta. Valonlähteet,
joiden värilämpötila on korkeampi, näyttävät sinisävyisiltä.
”Lämpimämmät” (punaisemmat) värit
3000
q
w
4000
e
r
5000
”Viileämmät” (sinisemmät) värit
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
!1
q I (natriumlamput): 2 700 K
w J (hehkulamppu)/I (lämpimänvalkoiset loisteputket): 3000 K
e I (valkoiset loisteputket): 3 700 K
r I (viileänvalkoiset loisteputket): 4 200 K
t I (päivänvalkoiset loisteputket): 5 000 K
y H (suora auringonvalo): 5 200 K
u N (salama): 5 400 K
i G (pilvinen): 6 000 K
o I (päivänvaloloisteputket): 6 500 K
!0 I (korkean lämpötilan elohopea): 7 200 K
!1 M (varjo): 8 000 K
Huomaa: kaikki luvut ovat likimääräisiä.
160
[K]
Valkotasapainon hienosäätö
Kun asetuksena on muu kuin K (Valitse värilämpötila),
valkotasapainoa ”hienosäätämällä” voidaan korjata valonlähteen
värin vaihtelua tai tarkoituksellisesti lisätä kuvaan värisävy.
1 Näytä hienosäätöasetukset.
Korosta valkotasapainoasetus ja paina
2 (jos alivalikko tulee näkyviin, valitse
haluamasi asetus ja paina uudelleen 2
näyttääksesi hienosäätöasetukset; katso
tietoa valkotasapainon käsisäätöisen
esiasetuksen hienosäädöstä kohdasta
”Käsin esiasetetun valkotasapainon hienosäätö”, 0 174).
2 Hienosäädä valkotasapainoa.
Koordinaatit
Hienosäädä valkotasapainoa
monivalitsimen avulla. Valkotasapainoa
voi hienosäätää akselilla kullanruskea
(A) – sininen (B) porrastuksella 0,5 ja
akselilla vihreä (G) – magenta (M)
porrastuksella 0,25. Vaaka-akseli
(kullanruskea–sininen) vastaa
Säätö
värilämpötilaa, ja pystyakseli (vihreä–
magenta) vaikuttaa samalla tavalla kuin
vastaava värinkorjaussuotimet (color compensation, CC). Vaakaakseli on jaettu noin 5:tä mired-arvoa vastaaviin väleihin ja
pystyakseli noin 0,05:tä hajavalotiheyden yksikköä vastaaviin
väleihin.
161
3 Paina J.
Tallenna asetukset ja palaa
valokuvausvalikkoon painamalla J. Jos
valkotasapainoa on hienosäädetty,
asteriski (”U”) näkyy ohjauspaneelissa.
A Hienosäätö reaaliaikanäkymässä
Hienosäätääksesi valkotasapainoa reaaliaikanäkymässä pidä U-painiketta
painettuna samalla kun käytät monivalitsinta. Paina 4 tai 2 asetuksen
A (kullanruskea) – B (sininen) kohdalla ja 1 tai 3 asetuksen G (vihreä) –
M (magenta) kohdalla.
U-painike
A Valkotasapainon hienosäätö
Hienosäätöakselien värit ovat suhteellisia, eivät absoluuttisia. Jos
kohdistinta siirretään esimerkiksi suuntaan B (sininen), kun
valkotasapainoksi on valittu ”lämmin” asetus kuten J (Hehkulamppu),
valokuvista tulee hieman ”viileämpiä”, muttei kuitenkaan sinisiä.
A ”Mired-arvo”
Värilämpötilan muuttuminen aiheuttaa suuremman värieron matalissa
värilämpötiloissa kuin korkeammissa värilämpötiloissa. Esimerkiksi
1 000 K:n muutos aiheuttaa huomattavasti suurempaa värivaihtelua 3 000 K:ssa
kuin 6 000 K:ssa. Mired, joka on laskettu kertomalla värilämpötilan
käänteisluku kertoimella 10 6, on värivaihtelun huomioon ottava
värilämpötilan arvo, ja sitä käytetään sellaisenaan värilämpötilan
korjaussuotimien yksikkönä. Esim:
• 4 000 K–3 000 K (1 000 K:n ero) = 83 mired-arvoa
• 7 000 K–6 000 K (1 000 K:n ero) = 24 mired-arvoa
162
Värilämpötilan valitseminen
Noudata alla olevia ohjeita valitaksesi värilämpötilan, kun K
(Valitse värilämpötila) on valittu valkotasapainoasetukseksi.
D Valitse värilämpötila
Huomaa, että toivottuja tuloksia ei saavuteta salama- tai
loisteputkivalaistuksessa. Valitse näille valonlähteille N (Salama) tai
I (Loisteputkivalo). Kun käytössä on jokin muu valonlähde, ota testikuva
määrittääksesi, onko valittu arvo sopiva.
❚❚ Valkotasapainon valikko
Värilämpötilan voi valita käyttämällä valokuvausvalikon
Valkotasapaino-asetuksia. Syötä arvot kullanruskea–sininen- ja
vihreä–magenta-akseleille alla kuvatulla tavalla.
1 Valitse Valitse värilämpötila.
Valitse valokuvausvalikon kohta Valkotasapaino, korosta
Valitse värilämpötila ja paina 2.
2 Valitse arvot akseleille kullanruskea–sininen ja vihreä–
magenta.
Paina 4 tai 2 korostaaksesi numeroita akselilla kullanruskea (A)
– sininen (B) tai vihreä (G) – magenta (M) ja paina 1 tai 3
muuttaaksesi niitä.
Kullanruskea (A) – sininen
(B) -akselin arvo
Vihreä (G) – magenta (M)
-akselin arvo
163
3 Paina J.
Tallenna muutokset ja palaa
valokuvausvalikkoon painamalla J. Jos
vihreä (G) – magenta (M) -akselille
valitaan jokin muu arvo kuin 0,
ohjauspaneelissa näkyy asteriski (”U”).
❚❚ U-painike
Kun K (Valitse värilämpötila) on valittu, värilämpötilan voi valita
U-painikkeella, tosin vain kullanruskea (A) – sininen (B) -akselille.
Paina U-painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa, kunnes
haluamasi arvo näkyy ohjauspaneelissa (säädöt tehdään miredarvoina; 0 162). Voit syöttää värilämpötilan suoraan painamalla
U-painiketta, korostaa numeron painamalla 4 tai 2 ja muuttaa
numeron painamalla sitten 1 tai 3.
U-painike
164
Sivukomentokiekko
Esiasetus käsin
Esiasetus käsin -asetusta käytetään valkotasapainon mukautettujen
asetusten tallentamiseen ja palauttamiseen sekavalossa
kuvattaessa tai voimakkaan väristen valonlähteiden vaikutusten
korjaamiseen. Kameraan voi tallentaa enintään kuusi
valkotasapainon esiasetuksen arvoa paikkoihin d-1–d-6.
Valkotasapainon esiasetuksen voi tehdä kahdella tavalla:
Menetelmä
Suora mittaus
Kopioi olemassa
olevasta valokuvasta
Kuvaus
Neutraali harmaa tai valkoinen kohde sijoitetaan
lopullisessa valokuvassa käytettävään valaistukseen,
ja kamera mittaa valkotasapainon (0 166).
Reaaliaikanäkymässä (0 37, 59) valkotasapainon voi
mitata valitulta alueelta kuvasta (valkotasapainon
pistemittaus, 0 169).
Valkotasapaino kopioidaan muistikortilla olevasta
valokuvasta (0 172).
A Esiasetetut valkotasapainoarvot
Esiasetettujen valkotasapainoarvojen muutokset vaikuttavat kaikkiin
valokuvausvalikon muistipaikkoihin (0 250).
165
Etsinvalokuvaus
1 Valaise vertailukohde.
Aseta neutraali harmaa tai valkoinen esine lopullisessa
valokuvassa käytettävään valaistukseen. Studio-olosuhteissa
vertailukohteena voi käyttää harmaakorttia. Huomaa, että
valotusta lisätään automaattisesti 1 EV:llä valkotasapainon
mittauksen yhteydessä; säädä valotusta M-valotustilassa niin,
että valotusilmaisimen arvo on ±0 (0 132).
2 Aseta valkotasapainoksi L (Esiasetus käsin).
Paina U-painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa, kunnes L
näkyy ohjauspaneelissa.
U-painike
Pääkomentokiekko
A Käsin esiasetettavan valkotasapainon mittaaminen (etsinvalokuvaus)
Käsin esiasetettavaa valkotasapainoa ei voida mitata ajastetun elokuvan
tallennuksen aikana tai HDR-valokuvaa tai päällekkäisvalotusta
kuvattaessa.
166
3 Valitse esiasetus.
Paina U-painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa, kunnes
haluamasi valkotasapainon esiasetus (d-1–d-6) näkyy
ohjauspaneelissa.
U-painike
Sivukomentokiekko
4 Valitse suora mittaustila.
Vapauta U-painike hetkeksi ja paina
sitä uudelleen, kunnes
ohjauspaneelin L-kuvake alkaa
vilkkua. Myös etsimeen ilmestyy
vilkkuva D.
5 Mittaa valkotasapaino.
Rajaa vertailukohde muutaman sekunnin kuluessa,
ennen kuin ilmaisimet lakkaavat vilkkumasta, niin
että se täyttää etsimen, ja paina laukaisin pohjaan.
Kamera mittaa valkotasapainoarvon ja tallentaa sen vaiheessa 3
valittuun esiasetukseen. Valokuvaa ei tallenneta; valkotasapaino
voidaan mitata tarkasti, vaikka kamera ei ole tarkentanut.
167
6 Tarkista tulos.
Jos kamera pystyi mittaamaan
valkotasapainoarvon,
ohjauspaneelissa vilkkuu C ja
etsimessä näkyy vilkkuva a. Poistu
kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
Jos valaistus on liian hämärä tai liian
kirkas, kamera ei välttämättä pysty
mittaamaan valkotasapainoa.
Ohjauspaneeliin ja etsimeen ilmestyy
vilkkuva b a. Paina laukaisin
puoleenväliin palataksesi vaiheeseen 5
ja mitataksesi valkotasapainon
uudelleen.
D Suora mittaustila
Jos mitään toimintoja ei tehdä etsinvalokuvauksessa, kun näytöt vilkkuvat,
suora mittaustila päättyy Mukautetussa asetuksessa c2 (Valmiustilaajastin, 0 263) valitun ajan kuluttua.
A Suojatut esiasetukset
Jos nykyinen esiasetus on suojattu (0 174), ohjauspaneelissa ja etsimessä
vilkkuu 3, jos uutta arvoa yritetään mitata.
A Esiasetuksen valitseminen
Jos Esiasetus käsin valitaan valokuvausvalikon
kohdassa Valkotasapaino, valkotasapainon
esiasetukset tulevat näkyviin; korosta esiasetus
ja paina J. Jos valittuun esiasetukseen ei ole
mitattu arvoa, valkotasapainoksi asetetaan
5200 K, joka on sama kuin Suora
auringonvalo.
168
Reaaliaikanäkymä (valkotasapainon pistemittaus)
Reaaliaikanäkymässä (0 37, 59) valkotasapaino voidaan mitata
valitulta alueelta rajauksesta, jolloin vertailukohdetta ei tarvita eikä
objektiivia tarvitse vaihtaa telekuvauksessa.
1 Paina a-painiketta.
Peili nostetaan, ja näkymä objektiivin läpi näytetään kameran
näytöllä.
2 Aseta valkotasapainoksi L (Esiasetus käsin).
Paina U-painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa, kunnes L
näkyy näytöllä.
U-painike
Pääkomentokiekko
169
3 Valitse esiasetus.
Paina U-painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa, kunnes
haluamasi valkotasapainon esiasetus (d-1–d-6) näkyy näytöllä.
U-painike
Sivukomentokiekko
4 Valitse suora mittaustila.
Vapauta U-painike hetkeksi ja paina
sitä uudelleen, kunnes näytön Lkuvake alkaa vilkkua. Valkotasapainon
pistemittauksen kohde (r) näytetään
valitussa tarkennuspisteessä.
5 Sijoita kohde valkoisen tai harmaan alueen kohdalle.
Kun näytöllä vilkkuu L, siirrä r
monivalitsimella kohteessa olevan
valkoisen tai harmaan alueen kohdalle.
Valitaksesi sijainnin tarkemmin lähennä
kohteen ympäristöä painamalla Xpainiketta. Voit myös mitata
valkotasapainon mistä tahansa
rajauksen kohdasta koskettamalla näytöllä näkyvää kohdetta,
jolloin monivalitsimen keskipainiketta tai laukaisinta ei tarvitse
painaa vaiheessa 6 kuvatulla tavalla.
170
6 Mittaa valkotasapaino.
Mittaa valkotasapaino painamalla
monivalitsimen keskustaa tai
painamalla laukaisin pohjaan.
Valkotasapainon mittaukseen
käytettävissä oleva aika on sama kuin
Mukautettuun asetukseen c4 (Näytön
virrankatkaisun viive) >
Reaaliaikanäkymä (0 264) valittu aika.
Jos kamera ei pysty mittaamaan
valkotasapainoa, näytetään viesti.
Valitse uusi valkotasapainokohde ja
toista menettely alkaen vaiheesta 5.
7 Poistu suorasta mittaustilasta.
Poistu suorasta mittaustilasta painamalla U-painiketta.
Valkotasapainon esiasetukset voi
näyttää valitsemalla Esiasetus käsin
valokuvaus- tai elokuvausvalikon
kohdassa Valkotasapaino.
Valkotasapainon esiasetuksen
mittauksessa käytettyjen kohteiden
sijainti näkyy reaaliaikanäkymässä
tallennetuissa esiasetuksissa.
D Käsin esiasetettavan valkotasapainon mittaaminen (reaaliaikanäkymä)
Käsin esiasetettavaa valkotasapainoa ei voi mitata, kun HDR-valotus on
käynnissä (0 182) tai kun Ei mitään on valittu i-painikkeen valikon
kohtaan Valok. reaaliaikanäk. valkotasap. (0 45).
171
Esiasetusten hallinta
❚❚ Valkotasapainon kopioiminen valokuvasta
Noudata alla olevia ohjeita kopioidaksesi valkotasapainoarvon
olemassa olevasta valokuvasta valittuun esiasetukseen.
1 Valitse Esiasetus käsin.
Valitse valokuvausvalikon kohta
Valkotasapaino, korosta Esiasetus
käsin ja paina 2.
2 Valitse kohde.
Korosta esiasetuskohde (d-1–d-6) ja
paina monivalitsimen keskipainiketta.
3 Valitse Valitse kuva.
Korosta Valitse kuva ja paina 2.
172
4 Korosta lähdekuva.
Korosta lähdekuva. Näytä korostettu
kuva koko näytön kokoisena pitämällä
X-painiketta painettuna.
Näyttääksesi muissa kohteissa olevia
kuvia paina W (M) ja valitse haluamasi
kortti ja kansio (0 224).
5 Kopioi valkotasapaino.
Paina J kopioidaksesi korostetun valokuvan
valkotasapainoarvon valittuun esiasetukseen. Jos korostetulla
valokuvalla on kuvaselitys (0 273), selitys kopioidaan valitun
esiasetuksen selitykseksi.
173
A Esiasetetun valkotasapainon hienosäätö
Valittua esiasetusta voi hienosäätää
valitsemalla Hienosäädä ja säätämällä
valkotasapainoa kohdassa ”Valkotasapainon
hienosäätö” kuvatulla tavalla (0 161).
A Muokkaa selitystä
Lisää nykyiseen valkotasapainon esiasetukseen
kuvaava enintään 36 merkin pituinen selitys
valitsemalla käsin esiasetettavan
valkotasapainon valikosta Muokkaa selitystä
ja syöttämällä selitys (0 273).
A Suojaa
Suojaa nykyinen valkotasapainon esiasetus
valitsemalla käsin esiasetettavan
valkotasapainon valikosta Suojaa,
korostamalla Päällä ja painamalla J.
Suojattuja esiasetuksia ei voi muokata, eikä
asetuksia Hienosäädä ja Muokkaa selitystä
voi käyttää.
174
Kuvan parannus
Picture Control -säätimet
Picture Control -säätimen valitseminen
Valitse Picture Control kohteen tai kuvaustilanteen mukaan.
Asetus
n
Q
R
S
Kuvaus
Kamera säätää automaattisesti värisävyjä ja sävytystä
Picture Control -asetuksen Vakio mukaan.
Muotokuvakohteiden ihonväristä tulee pehmeämpi, ja
Automaattinen
sellaiset ulkokuvien elementit kuten lehvistö ja taivas
näyttävät värikkäämmiltä kuin kuvissa, jotka on otettu
Picture Control -asetuksella Vakio.
Vakiokäsittely, joka tuottaa tasapainoisen tuloksen.
Vakio
Suositellaan useimpiin tilanteisiin.
Vähäinen käsittely, joka tuottaa luonnollisen tuloksen.
Neutraali
Valitse valokuviin, joita käsitellään tai muokataan
myöhemmin.
Kuvia parannellaan värikkään valokuvatulosteen
Värikäs
kaltaisen tehosteen tuottamiseksi. Valitse valokuviin,
joissa perusvärit korostuvat.
T
Yksivärinen
o
Muotokuva
p
Maisema
q
Tasainen
Ota yksivärisiä valokuvia.
Tekee muotokuvakohteiden ihosta luonnollisen ja
kasvoista pyöreämmän näköiset.
Tuottaa eloisia maisema- ja kaupunkikuvia.
Yksityiskohdat säilyvät laajalla sävyalueella
valoalueista varjoihin. Valitse valokuviin, joita
käsitellään tai muokataan myöhemmin voimakkaasti.
175
1 Paina L (Z/Q).
Näkyviin tulee luettelo Picture Control
-säätimistä.
L (Z/Q) -painike
2 Valitse Picture Control.
Korosta haluamasi Picture Control ja
paina J.
A Mukautetut Picture Control -säätimet
Mukautettuja Picture Control -säätimiä luodaan muokkaamalla valmiita
Picture Control -säätimiä valokuvaus- tai elokuvausvalikon Muokk. Picture
Control -säät. -toiminnon avulla (0 252, 258). Mukautetut Picture Control
-säätimet voi tallentaa muistikortille ja jakaa muiden samanmallisten
kameroiden ja yhteensopivien ohjelmistojen kanssa.
A Picture Control -ilmaisin
Nykyinen Picture Control näytetään
tietonäytöllä, kun R-painiketta painetaan.
A Kuvausvalikot
Picture Control -säätimet voi valita myös valokuvaus- tai elokuvausvalikon
kohdassa Aseta Picture Control (0 252, 257).
176
Picture Control -säätimien muokkaaminen
Olemassa olevia esiasetettuja tai mukautettuja Picture Control
-säätimiä (0 176) voi muokata kuvaustilanteen tai halutun
lopputuloksen mukaan. Valitse tasapainoinen asetusyhdistelmä
käyttämällä Pikasäätö-asetusta, tai säädä yksittäisiä asetuksia käsin.
1 Valitse Picture Control.
Korosta haluamasi Picture Control
-säädin Picture Control -luettelossa
(0 175) ja paina 2.
2 Säädä asetuksia.
Paina 1 tai 3 korostaaksesi haluamasi
asetuksen ja paina 4 tai 2 valitaksesi
arvon porrastuksella 1 tai kierrä
sivukomentokiekkoa valitaksesi arvon
porrastuksella 0,25 (0 178; saatavilla
olevat asetukset vaihtelevat valitun
Picture Control -säätimen mukaan). Toista tätä vaihetta, kunnes
kaikkia asetuksia on säädetty, tai valitse esiasetettu yhdistelmä
korostamalla Pikasäätö ja painamalla 4 tai 2. Oletusasetukset
voi palauttaa painamalla O (Q) -painiketta.
3 Paina J.
A Alkuperäisten Picture Control -säätimien muokkaus
Oletusasetuksista muokatut Picture Control
-säätimet on merkitty asteriskilla (”U”) Aseta
Picture Control -valikossa.
177
❚❚ Picture Control -asetukset
Asetus
Käsisäädöt
Kuvaus
Vaimenna tai tehosta valitun Picture Control -säätimen
vaikutusta (huomaa, että tämä nollaa kaikki
Pikasäätö
käsisäädöt). Ei käytettävissä mukautettujen Picture
Control -säätimien kanssa (0 176).
Säädä ääriviivojen terävyyttä. Valitse A, jos haluat, että
Terävöittäminen terävöintiä säädetään automaattisesti kuvaustilanteen
mukaan.
Säädä yksityiskohtaisuutta käsin tai valitse A, jos haluat
kameran säätävän yksityiskohtaisuutta
automaattisesti. Kuvaustilanteesta riippuen kirkkaiden
Yksityiskohtaisuus
kohteiden ympärillä saattaa näkyä varjoja tai tummien
kohteiden ympärillä valokehiä.
Yksityiskohtaisuussäätöä ei käytetä elokuvissa.
Säädä kontrastia käsin tai valitse A, jos haluat kameran
Kontrasti
säätävän kontrastia automaattisesti.
Lisää tai vähennä kirkkautta ilman valoalueiden tai
Kirkkaus
varjojen yksityiskohtien katoamista.
Säädä värien eloisuutta. Valitse A, jos haluat, että
Värikylläisyys
värikylläisyyttä säädetään automaattisesti
kuvaustilanteen mukaan.
Värisävy
Säädä värisävyä.
Jäljittele värisuodinten vaikutusta yksivärisissä
Suodintehosteet
valokuvissa (0 179).
Valitse yksivärisissä valokuvissa käytettävä sävy
Sävytys
(0 179).
A ”n Automaattinen” Picture Control
Jos asetus n Automaattinen on valittu
kohtaan Aseta Picture Control, asetuksia voi
säätää välillä A-2–A+2. Sivukomentokiekon
kiertämisellä ei ole vaikutusta.
D ”A” (automaattinen)
Automaattisen terävöittämisen, yksityiskohtaisuuden, kontrastin ja
värikylläisyyden tulokset vaihtelevat valotuksen ja kohteen sijainnin
mukaan. Parhaat tulokset saadaan käyttämällä G-, E- tai D-tyypin
objektiivia.
178
A Käsisäädön ja automaattisen säädön välillä vaihtaminen
Paina X-painiketta vaihtaaksesi
terävöittämisen, yksityiskohtaisuuden,
kontrastin ja värikylläisyyden käsisäätöisten ja
automaattisten (A) asetusten välillä.
A Edelliset asetukset
Picture Control -asetusvalikon arvonäytön
alapuolella näkyvä j-ilmaisin osoittaa
asetuksen edellisen arvon. Käytä sitä
vertailukohtana säätäessäsi asetuksia.
A Suodintehosteet (vain yksivärinen)
Tämän valikon asetukset jäljittelevät värisuodinten vaikutusta yksivärisissä
valokuvissa. Seuraavat suodintehosteet ovat käytettävissä:
Asetus
Kuvaus
Y Keltainen Lisää kontrastia. Voidaan käyttää taivaan kirkkauden
vähentämiseen maisemakuvissa. Oranssi tuottaa
O Oranssi
voimakkaamman kontrastin kuin keltainen ja punainen
R Punainen voimakkaamman kontrastin kuin oranssi.
G Vihreä
Pehmentää ihon sävyjä. Voidaan käyttää muotokuvissa.
A Sävytys (vain yksivärinen)
Kun painiketta 3 painetaan asetuksen Sävytys
ollessa valittuna, värikylläisyyden asetukset
tulevat näkyviin. Säädä värikylläisyyttä
painamalla 4 tai 2. Värikylläisyyttä ei voi
säätää, kun B&W (mustavalkoinen) on valittu.
A Kosketusohjaimet
Valitsimen koskettaminen tuo esiin
kosketusohjaimet, joita voi käyttää Picture
Control -säätimien säätämiseen.
179
Valoalueiden ja varjojen yksityiskohtien
säilyttäminen
Aktiivinen D-Lighting
Aktiivinen D-Lighting säilyttää valoalueiden ja varjojen
yksityiskohdat luoden valokuvia, joissa on luonnollinen
kontrasti. Käytä sitä suurikontrastisiin kohteisiin, esimerkiksi
valokuvatessasi ovesta tai ikkunasta näkyviä kirkkaasti valaistuja
ulkomaisemia tai kuvatessasi varjossa olevia kohteita
aurinkoisena päivänä. Toiminto on tehokkaimmillaan
matriisimittauksen (0 124) kanssa käytettynä.
Aktiivinen D-Lighting pois päältä
Aktiivinen D-Lighting: Y
automaattinen
A ”Aktiivinen D-Lighting” ja ”D-Lighting”
Valokuvaus- ja elokuvausvalikon asetus Aktiivinen D-Lighting säätää
valotusta ennen kuvausta dynaamisen alueen optimoimiseksi, kun taas
muokkausvalikon asetus D-Lighting (0 278) kirkastaa kuvien varjoja
kuvauksen jälkeen.
D Aktiivinen D-Lighting
Kohinaa (satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja) saattaa esiintyä
valokuvissa, jotka on otettu käyttämällä Aktiivista D-Lightingia. Joissain
kohteissa voi näkyä epätasaisia varjoja. Aktiivinen D-Lighting ei ole
käytössä suurilla ISO-herkkyyksillä (Hi 0,3 – Hi 2).
180
Aktiivisen D-Lightingin käyttö:
1 Valitse Aktiivinen D-Lighting.
Korosta valokuvausvalikossa Aktiivinen
D-Lighting ja paina 2.
2 Valitse asetus.
Korosta haluamasi asetus ja paina J. Jos
Y Automaattinen on valittu, kamera
säätää Aktiivista D-Lightingia
automaattisesti kuvausolosuhteiden
mukaan (M-valotustilassa
Y Automaattinen vastaa kuitenkin
asetusta Q Normaali).
A Aktiivinen D-Lighting ja elokuvat
Jos Samat kuin valokuva-asetuks. on valittu elokuvausvalikon kohtaan
Aktiivinen D-Lighting ja Automaattinen on valittu valokuvausvalikossa,
elokuvat kuvataan käyttämällä Normaali-asetusta vastaavaa arvoa.
Aktiivinen D-Lighting ei ole käytössä kuvakoolla 1 920 × 1 080 (hidastus) tai
3 840 × 2 160.
A Katso myös
Katso tietoja Aktiivinen D-Lighting -toiminnon vaihtelemisesta
kuvasarjassa kohdasta ”Haarukointi” (0 142).
181
Laaja dynaaminen alue (HDR)
Suurikontrastisten kohteiden kanssa käytettävä laaja dynaaminen
alue (High Dynamic Range, HDR) säilyttää huippuvaloalueiden ja
varjojen yksityiskohdat yhdistämällä kaksi kuvaa, jotka otetaan eri
valotuksilla. HDR toimii parhaiten matriisimittauksen kanssa
käytettynä (0 124; pistemittausta tai keskustapainotteista
mittausta ja ei-mikroprosessoriohjattua objektiivia käytettäessä
valotusero Automaattinen vastaa noin 2 EV:tä). Sitä ei voida
yhdistää joidenkin kameran toimintojen kanssa, mukaan lukien NEF
(RAW) -tallennus, salamavalaistus (0 187), haarukointi (0 142),
päällekkäisvalotus, tarkennuksen siirtymä, ajastettu kuvaus ja
suljinajat A ja %.
+
Ensimmäinen valotus
(tummempi)
Toinen valotus
(kirkkaampi)
1 Valitse HDR (laaja dynaam. alue).
Korosta valokuvausvalikon kohta HDR
(laaja dynaam. alue) ja paina 2.
182
Yhdistetty HDR-kuva
2 Valitse tila.
Korosta HDR-tila ja paina 2.
Korosta jokin seuraavista ja paina J.
• Ota sarja HDR-valokuvia valitsemalla
0 Päällä (sarja). HDR-kuvaus jatkuu,
kunnes Pois valitaan kohtaan
HDR-tila.
• Ota yksi HDR-valokuva valitsemalla Päällä
(yksi kuva). Normaali kuvaus jatkuu
automaattisesti, kun yksittäinen HDR-valokuva on luotu.
• Poistu ottamatta enempää HDR-valokuvia valitsemalla Pois.
Jos Päällä (sarja) tai Päällä (yksi kuva)
on valittu, y-kuvake näkyy
ohjauspaneelissa.
183
3 Valitse valotusero.
Valitse kahden kuvan välinen valotusero
korostamalla Valotusero ja painamalla
2.
Valotuseron asetukset tulevat näkyviin.
Korosta asetus ja paina J. Valitse
suurempia arvoja suurikontrastisille
kohteille, mutta huomaa, että vaadittua
suuremman arvon valitseminen ei
välttämättä tuota toivottua tulosta; jos
Automaattinen on valittu, kamera
säätää valotusta automaattisesti kuvauskohteen mukaisesti.
4 Valitse tasoituksen määrä.
Valitse, minkä verran kahden kuvan
välisiä rajoja tasoitetaan, korostamalla
Tasoitus ja painamalla 2.
Tasoituksen asetukset tulevat näkyviin.
Korosta asetus ja paina J. Suuremmat
arvot tuottavat tasaisemman
yhdistelmäkuvan. Joissain kohteissa voi
näkyä epätasaisia varjoja.
184
5 Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Kamera ottaa kaksi kuvaa, kun
laukaisin painetaan pohjaan. Kun
kuvia yhdistetään, ”l y” vilkkuu
ohjauspaneelissa ja l u
etsimessä; valokuvia ei voi ottaa,
ennen kuin tallennus on päättynyt.
Kamera ottaa valittuna olevasta
kuvanottotavasta riippumatta vain
yhden valokuvan joka kerta kun
laukaisinta painetaan.
Jos Päällä (sarja) on valittu, HDR kytkeytyy pois päältä vain, kun
Pois valitaan kohtaan HDR-tila; jos Päällä (yksi kuva) on valittu,
HDR kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun yksi valokuva on
otettu. y-kuvake poistuu näytöltä HDR-kuvauksen päättyessä.
D HDR-valokuvien rajaaminen
Kuvan reunat rajataan pois. Haluttua tulosta ei välttämättä saavuteta, jos
kamera tai kohde liikkuu kuvauksen aikana. Jalustan käyttöä suositellaan.
Kuvaustilanteesta riippuen kirkkaiden kohteiden ympärillä saattaa näkyä
varjoja tai tummien kohteiden ympärillä valokehiä; tätä voi vähentää
säätämällä tasoituksen määrää.
185
A BKT-painike
Jos HDR (laaja dynaam. alue) on valittu
Mukautettuun asetukseen f1 (Mukaut.
ohjauksen määritys) > BKT-painike + y
(0 268), HDR-tilan voi valita painamalla BKTpainiketta ja kiertämällä pääkomentokiekkoa ja
valotuseron painamalla BKT-painiketta ja
kiertämällä sivukomentokiekkoa. Tila ja
valotusero näkyvät ohjauspaneelissa: tiloja
edustavat kuvakkeet ovat a asetukselle Pois,
B asetukselle Päällä (yksi kuva) ja b asetukselle
Päällä (sarja), kun taas valotuseroa kuvaavat
kuvakkeet ovat vastaavasti 6, 7, 8 ja 9 asetuksille 1 EV, 2 EV, 3 EV ja
Automaattinen.
A Ajastettu kuvaus
Jos Päällä (sarja) on valittu kohdassa HDR-tila ennen ajastetun kuvauksen
alkamista, kamera jatkaa HDR-valokuvien ottamista valitulla aikavälillä (jos
Päällä (yksi kuva) on valittu, ajastettu kuvaus päättyy yhden kuvan
jälkeen).
A Valokuvausvalikon muistipaikat
HDR-asetuksia voi säätää erikseen kussakin muistipaikassa (0 250), mutta
siirtyminen muistipaikkaan, jossa HDR on käytössä, päällekkäisvalotuksen
tai ajastetun kuvauksen aikana poistaa HDR:n käytöstä. HDR poistetaan
käytöstä myös, jos otat käyttöön muistipaikan, jossa kuvanlaadun
asetuksena on NEF (RAW).
186
Lisävarusteena saatavat
salamalaitteet
Ota valokuvia, joissa käytetään salamaa, kiinnittämällä
lisävarusteena saatava salamalaite (0 288) kameran varusteluistiin.
Katso tietoa salamalaitteiden käytöstä laitteen mukana
toimitetuista asiakirjoista. Katso tietoja usean etäsalamalaitteen
käyttämisestä Valikko-oppaasta, joka on saatavilla Nikonin
verkkosivuilta. (0 i).
Salaman käyttö
Noudata alla olevia ohjeita kiinnittääksesi lisävarusteena saatavan
salamalaitteen kameraan ja ottaaksesi salamavalokuvia.
1 Kiinnitä laite varusteluistiin.
Katso lisätietoja salamalaitteen mukana
toimitetusta käyttöoppaasta.
2 Kytke kamera ja salamalaite päälle.
Salama alkaa latautua; salaman valmiusilmaisin (c) näkyy
etsimessä, kun lataus on valmis.
187
3 Säädä salama-asetuksia.
Valitse salamatila (0 192) ja salaman ohjaustila (0 190).
4 Säädä suljinaikaa ja aukkoa.
5 Ota kuvia.
D Käytä vain Nikon-merkkisiä salamalisävarusteita
Käytä vain Nikon-salamalaitteita. Varusteluistiin kohdistuva negatiivinen
jännite tai yli 250 V:n jännite saattaa estää normaalin käytön ja sen lisäksi
vahingoittaa kameran tai salaman täsmäyspiirejä. Ennen kuin käytät Nikonsalamalaitetta, jota ei ole mainittu tässä luvussa, pyydä lisätietoja
valtuutetulta Nikon-huoltoedustajalta.
A Suljinaika
Suljinajan voi asettaa seuraavasti, kun käytössä on lisävarusteena saatava
salamalaite:
Tila
P, A
S
M
Suljinaika
Kamera asettaa automaattisesti (1/250 s–1/60 s) *
Käyttäjä valitsee arvon (1/250 s–30 s)
Käyttäjä valitsee arvon (1/250 s–30 s, Bulb-aikavalotus (A),
Time-aikavalotus (%))
* Suljinajaksi voi asettaa pisimmillään 30 s, jos täsmäys pitkiin suljinaikoihin, hidas jälkiverhon
täsmäys tai täsmäys pitkiin suljinaikoihin punasilmäisyyden vähennyksellä on valittu salamatilaksi.
A Täsmäysliitäntä
Täsmäysliitäntään voidaan tarvittaessa liittää
täsmäysjohto. Älä liitä toista salamalaitetta
täsmäysjohdolla, kun käytät jälkiverhon
täsmäys -salamakuvausta ja kameran
varusteluistiin on kiinnitetty salamalaite.
188
A i-TTL-salamaohjaus
Kun CLS-yhteensopiva salamalaite asetetaan TTL-tilaan, kamera valitsee
automaattisesti jonkin seuraavista salaman ohjauksista:
• Digitaalijärjestelmäkameran tasapainotettu i-TTL-täytesalama: Salamalaite tuottaa
sarjan lähes näkymättömiä esisalamoita (esisalamapeilaus) juuri ennen
pääsalamaa. Kaikista rajauksen kohteista heijastuvat esisalamat havaitaan
noin 180K:n (180 000) kuvapisteen RGB-kennossa, ja ne analysoidaan
yhdessä matriisimittausjärjestelmästä saatujen etäisyystietojen kanssa
salaman tehon säätämiseksi niin, että pääkohteen ja ympäristön
taustavalaistuksen välillä on luonnollinen tasapaino. Jos käytössä on G-, Etai D-tyypin objektiivi, etäisyystiedot huomioidaan salaman tehon
laskennassa. Laskennan tarkkuutta voi lisätä ei-mikroprosessoriohjatuilla
objektiiveilla syöttämällä objektiivin tiedot (polttoväli ja suurin aukko;
0 218). Ei käytettävissä, kun pistemittaus on käytössä.
• Digitaalijärjestelmäkameran vakio-i-TTL-täytesalama: Salaman tehoa säädetään
niin, että kuvan valaistustaso on vakio; taustan kirkkautta ei oteta
huomioon. Suositellaan kuviin, joissa pääkohdetta korostetaan taustan
yksityiskohtien kustannuksella, tai kun käytetään valotuksen korjausta.
Digitaalijärjestelmäkameran vakio-i-TTL-täytesalama aktivoituu
automaattisesti, kun pistemittaus valitaan.
189
Salamakuvaus kameraan kiinnitetyllä
salamalla
Kun kameraan on kiinnitetty yhtenäistettyä
salaman ohjausta tukeva salamalaite
(SB-5000, SB-500, SB-400 tai SB-300),
salaman ohjaustilaa, salaman tehoa ja
muita salama-asetuksia voi säätää
valokuvausvalikon kohdassa Salaman
ohjaus > Salaman ohjaustila (SB-5000:lla
näitä asetuksia voi säätää myös salamalaitteen painikkeilla).
Käytettävissä olevat asetukset riippuvat käytettävästä salamasta
(0 288), kun taas kohdassa Salaman ohjaustila näkyvät asetukset
riippuvat valitusta tilasta. Muiden salamalaitteiden asetuksia voi
säätää vain salamalaitteen painikkeilla.
• TTL: i-TTL-tila. Salamalaitteilla SB-500, SB-400 ja SB-300 salaman
korjausta voi säätää W (M) -painikkeella (0 194).
• Automaattinen ulkoinen salama: Tässä tilassa tehoa säädetään
automaattisesti kohteesta heijastuvan valon määrän mukaan;
myös salaman korjausta voi käyttää. Automaattinen ulkoinen
salama tukee ”automaattiaukko”- (qA) ja ”ei-TTL-automatiikka”
(A) -tiloja; ei-TTL-automatiikka valitaan automaattisesti, jos eimikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty eikä sen
polttoväliä ja suurinta aukkoa ole määritelty asetusvalikon
kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 218). Katso tarkemmat
tiedot salamalaitteen käyttöoppaasta.
• Etäisyyden esivalinta, käsisäätö: Valitse kohteen etäisyys; salaman
tehoa säädetään automaattisesti. Myös salaman korjausta voi
käyttää.
190
• Käsisäätö: Valitse salaman teho käsin.
• Sarjasalama: Salama välähtää toistuvasti sulkimen ollessa auki, mikä
tuottaa päällekkäisvalotustehosteen. Valitse salaman teho (Teho),
montako kertaa salamalaite välähtää enintään (Väläykset) ja
montako kertaa sekunnissa salama välähtää (Taajuus, mitataan
hertseinä). Kohtaan Väläykset valittavissa olevat asetukset
vaihtelevat kohtiin Teho ja Taajuus valittujen asetusten mukaan;
katso tarkemmat tiedot salamalaitteen mukana toimitetuista
asiakirjoista.
A Yhtenäistetty salaman ohjaus
Yhtenäistetty salaman ohjaus mahdollistaa asetusten jakamisen kameran
ja salamalaitteen välillä. Jos kameraan on kiinnitetty salamalaite, joka tukee
yhtenäistettyä salaman ohjausta, kameralla tai salamalaitteella tehdyt
salama-asetusten muutokset otetaan käyttöön molemmissa laitteissa,
samoin kuin muutokset, jotka tehdään erikseen saatavalla Camera Control
Pro 2 -ohjelmistolla.
191
Salamatilat
Kamera tukee seuraavia salamatiloja:
Salamatila
Etuverhon
täsmäys
Punasilmäisyyden vähennys
Punasilmäisyyden vähennys ja
täsmäys pitkiin
suljinaikoihin
Täsmäys pitkiin
suljinaikoihin
Jälkiverhon
täsmäys
Ei salamaa
192
Kuvaus
Tätä tilaa suositellaan useimpiin tilanteisiin.
Ohjelmoidussa automatiikassa ja aukon esivalintaautomatiikassa suljinaika asetetaan automaattisesti
arvojen 1/250 ja 1/60 s välille (1/8 000–1/60 s, kun käytössä on
automaattinen nopea FP-täsmäys; 0 266).
Jos salamalaite tukee punasilmäisyyden vähennystä,
valitse tämä tila vähentääksesi salaman joissain tilanteissa
aiheuttamaa ”punasilmäisyyttä”. Ei suositella liikkuville
kohteille tai muihin tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeaa
sulkimen laukaisua. Älä liikuta kameraa kuvauksen aikana.
Yhdistää punasilmäisyyden vähennyksen ja täsmäyksen
pitkiin suljinaikoihin. Käytä yömaisemia vasten otettavissa
muotokuvissa. Tämä tila on käytettävissä vain ohjelmoitu
automatiikka- ja aukon esivalinta-automatiikka
-valotustiloissa. Jalustan käyttöä suositellaan kameran
tärähtämisen aiheuttaman liike-epäterävyyden
välttämiseksi.
Salama yhdistetään enintään 30 s:n suljinaikaan sekä
kohteen että taustan tallentamiseksi yöllä tai heikossa
valaistuksessa. Tämä tila on käytettävissä vain ohjelmoitu
automatiikka- ja aukon esivalinta-automatiikka
-valotustiloissa. Jalustan käyttöä suositellaan kameran
tärähtämisen aiheuttaman liike-epäterävyyden
välttämiseksi.
Suljinajan esivalinta-automatiikassa tai käsisäätöisessä
valotustilassa salama välähtää juuri ennen sulkimen
sulkeutumista. Käytä luodaksesi valojuovan liikkuvien
kohteiden taakse. Ohjelmoidussa automatiikassa ja aukon
esivalinta-automatiikassa käytetään hidasta jälkiverhon
täsmäystä sekä kohteen että taustan tallentamiseksi.
Jalustan käyttöä suositellaan kameran tärähtämisen
aiheuttaman liike-epäterävyyden välttämiseksi.
Salama ei välähdä.
❚❚ Salamatilan valitseminen
Valitse salamatila painamalla
W (M) -painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes
haluamasi salamatila näkyy
valittuna ohjauspaneelissa:
W (M) -painike
Etuverhon täsmäys
Punasilmäisyyden
vähennys 1
Ei salamaa
Jälkiverhon täsmäys 4
Pääkomentokiekko
Punasilmäisyyden
vähennys ja täsmäys
pitkiin suljinaikoihin 1, 2
Täsmäys pitkiin
suljinaikoihin 3
1 Y-kuvake vilkkuu, jos salamalaite ei tue punasilmäisyyden vähennystä.
2 Punasilmäisyyden vähennys yhdistettynä pitkien suljinaikojen täsmäykseen on käytettävissä vain
valotustiloissa P ja A. Tiloissa S ja M punasilmäisyyden vähennyksestä pitkien suljinaikojen
täsmäyksellä tulee pelkkä punasilmäisyyden vähennys.
3 Käytettävissä vain valotustiloissa P ja A. Tiloissa S ja M täsmäys pitkiin suljinaikoihin vaihtuu
etuverhon täsmäykseksi.
4 Valotustiloissa P ja A salaman täsmäystavaksi asetetaan hidas jälkiverhon täsmäys, kun
W (M) -painike vapautetaan.
A Studioiden salamajärjestelmät
Jälkiverhon täsmäystä ei voi käyttää studioiden salamajärjestelmien kanssa,
koska oikeaa täsmäystä ei voida saavuttaa.
193
Salaman korjaus
Salaman korjausta käytetään muuttamaan salaman tehoa
–3 EV – +1 EV 1/3 EV:n porrastuksella, mikä muuttaa pääkohteen
kirkkautta suhteessa taustaan. Salaman tehoa voi nostaa, jolloin
pääkohde näyttää kirkkaammalta, tai laskea, jolloin ei-toivotut
valoalueet ja heijastukset vähenevät. Yleensä positiiviset arvot
tekevät pääkohteesta kirkkaamman ja negatiiviset tummemman.
Valitse salaman korjausarvo
painamalla W (M) -painiketta ja
kiertämällä sivukomentokiekkoa,
kunnes haluttu arvo näkyy
ohjauspaneelissa.
W (M) -painike
±0 EV
(W/M-painike
painettuna)
–0,3 EV
Sivukomentokiekko
+1,0 EV
Jos arvo on jokin muu kuin ±0,0, ohjauspaneelissa ja etsimessä
näkyy Y-kuvake sen jälkeen kun vapautat W (M) -painikkeen.
Salaman korjauksen nykyisen arvon voi tarkistaa painamalla W (M)
-painiketta.
Normaalin salamatehon voi palauttaa asettamalla salaman
korjaukseksi ±0,0. Salaman korjausta ei nollata, kun kamera
sammutetaan.
194
A Katso myös
Lisätietoja:
• Katso tietoja salaman korjauksessa käytettävän porrastuksen
valitsemisesta kohdasta A > mukautettu asetus b3 (Val./sal. korj.
askelen arvo, 0 262).
• Katso tietoja sen valitsemisesta, käytetäänkö valotuksen korjauksen lisäksi
salaman korjausta salaman ollessa käytössä, kohdasta A > mukautettu
asetus e3 (Valot. korj. salamakuvissa, 0 266).
• Katso tietoja salaman tehon automaattisesta vaihtelusta kuvasarjan
aikana kohdasta ”Haarukointi” (0 142).
195
Salamavalon lukitus
Tätä toimintoa käytetään salaman tehon lukitsemiseen niin, että
valokuvat voi sommitella uudelleen muuttamatta salaman tehoa,
mikä varmistaa, että salaman teho on kohteelle sopiva myös silloin,
kun kohde ei ole kuvan keskellä. Salaman tehoa säädetään
automaattisesti, kun ISO-herkkyyttä ja aukkoa muutetaan.
Salamavalon lukitus on käytettävissä vain CLS-yhteensopivien
salamalaitteiden kanssa (0 288).
Salamavalon lukituksen käyttö:
1 Määritä salamavalon lukitus kameran
painikkeen tehtäväksi.
Määritä Salamavalon lukitus
painikkeen tehtäväksi käyttämällä
Mukautettua asetusta f1 (Mukaut.
ohjauksen määritys, 0 268).
2 Kiinnitä CLS-yhteensopiva salamalaite.
Kiinnitä CLS-yhteensopiva salamalaite (0 288) kameran
varusteluistiin.
3 Aseta salamalaite sopivaan tilaan.
Kytke salamalaite päälle ja aseta salamatilaksi TTL,
esisalamapeilaus qA tai esisalamapeilaus A. Katso lisätietoja
salamalaitteen asiakirjoista.
4 Tarkenna.
Sijoita kohde rajauksen
keskelle ja tarkenna
painamalla laukaisin
puoleenväliin.
196
5 Lukitse salaman teho.
Varmista, että salaman
valmiusilmaisin (M) näkyy etsimessä, ja paina vaiheessa 1 valittua
painiketta. Salama tuottaa esisalamapeilauksen, jolla
määritetään sopiva salaman teho. Salaman teho lukitaan tälle
tasolle, ja salamavalon lukituksen kuvake (e) tulee näkyviin
etsimeen.
6 Sommittele valokuva uudelleen.
7 Ota valokuva.
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan asti. Voit halutessasi ottaa
lisää kuvia vapauttamatta salamavalon lukitusta.
8 Vapauta salamavalon lukitus.
Vapauta salamavalon lukitus painamalla vaiheessa 1 valittua
painiketta. Varmista, ettei salamavalon lukituksen kuvake (e)
enää näy etsimessä.
197
Varusteluistiin kiinnitettyjen laitteiden
salamatiedot
Kamera näyttää yhtenäistettyä salaman ohjausta tukevien ja
kameran varusteluistiin kiinnitettyjen salamalaitteiden
salamatiedot (SB-5000, SB-500, SB-400 ja SB-300). Näytä
salamatiedot painamalla R-painiketta tietonäytössä (0 203).
Näytettävät tiedot vaihtelevat salaman ohjaustilan mukaan.
❚❚ TTL
123
4
5
6
7
8
9
1 Salaman valmiusilmaisin .............. 187
2 Heijastuskuvake (näkyy, jos
salamapäätä on kallistettu ylöspäin)
3 Zoomauspään asennon varoitus
4
5
6
7
8
9
(näkyy, jos zoomauspään asento on
väärä)
Salaman ohjaustila......................... 190
FP-ilmaisin........................................ 266
Salaman korjaus (TTL) .......... 190, 194
Salamatila......................................... 192
Salaman ohjaustila......................... 201
Salamavalon lukituksen ilmaisin
........................................................... 196
Salaman korjaus.............................. 194
❚❚ Automaattinen ulkoinen salama
1 Salaman ohjaustila......................... 190
1
2
198
FP-ilmaisin........................................ 266
2 Salaman korjaus (automaattinen
aukko) ..................................... 190, 194
❚❚ Etäisyyden esivalinta, käsisäätö
1 Salaman ohjaustila ......................... 190
1
2
3
FP-ilmaisin........................................ 266
2 Salaman korjaus (etäisyyden
esivalinta, käsisäätö)............ 190, 194
3 Etäisyys.............................................. 190
❚❚ Käsisäätö
1 Salaman ohjaustila ......................... 190
1
2
FP-ilmaisin........................................ 266
2 Salaman teho................................... 190
❚❚ Sarjasalama
1
2
3
1 Salaman ohjaustila ......................... 190
2 Salaman taso (teho) ....................... 190
3 Välähdyskerrat (väläykset) ........... 190
Taajuus .............................................. 190
199
A Salamatiedot ja kameran asetukset
Salamatietojen näytöllä näkyvät valitut
kameran asetukset, mukaan lukien valotustila,
suljinaika, aukko ja ISO-herkkyys.
A Salama-asetusten muuttaminen
Salama-asetuksia voi muuttaa painamalla
i-painiketta salamatietojen näytössä.
Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat
salamalaitteen ja valittujen asetusten mukaan.
Voit myös laukaista salaman kokeeksi.
200
A Salaman ohjaustila
Tietonäyttö näyttää salaman ohjaustilan
kameran varusteluistiin kiinnitetyille,
lisävarusteena saataville salamalaitteille
seuraavasti:
Salamatäsmäys
Automaattinen FP (0 266)
i-TTL
Automaattinen aukko (qA)
Ei-TTL-automaattisalama (A)
Etäisyyden esivalinta,
käsisäätö (GN)
Käsisäätö
Sarjasalama
—
Kehittynyt langaton
valaistus
201
Etäsalamalaitteet
Nikonin verkkosivuilla (0 i) saatavissa oleva Valikko-opas tarjoaa
tietoja seuraavista toiminnoista:
• Etäsalamalaitteiden ohjaaminen varusteluistiin
kiinnitettyjen, lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden optisilla signaaleilla
• Radio-ohjattujen etäsalamalaitteiden käyttäminen
• Radio-ohjattujen etäsalamalaitteiden käyttäminen
yhtäaikaisesti varusteluistiin kiinnitetyn salaman kanssa
• Radio-ohjattujen etäsalamalaitteiden ja optisesti
ohjattujen etäsalamalaitteiden käyttäminen
yhtäaikaisesti
Radio-ohjattu salaman ohjaus on käytössä vain silloin, kun kamera
on yhdistetty WR-R10:een WR-A10-sovittimella. Katso lisätietoja
salaman toiminnoista kohdasta ”Nikonin luova valaistusjärjestelmä”
(0 288).
202
Muut kuvausasetukset
R-painike
R-painikkeen painaminen etsinvalokuvauksen aikana tuo näyttöön
tietonäytön, joka sisältää muun muassa suljinajan, aukon, jäljellä
olevien kuvien määrän ja tarkennusaluetilan tiedot.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
16
12
17
14
13
1 Bluetooth-yhteyden ilmaisin ....... 275 10 Äänimerkki-ilmaisin ....................... 274
Lentokonetila................................... 275 11 Kameran akun/pariston ilmaisin....30
2 Wi-Fi-yhteyden ilmaisin ................ 275
MB-D18:n akku-/paristotyypin
Eye-Fi-yhteyden ilmaisin............... 276
3 Satelliittisignaalin ilmaisin............ 222
4 Pitkän valotusajan kohinan
vähennyksen ilmaisin................... 253 12
5 Vinjetoinnin korjauksen ilmaisin
6
7
8
9
............................................................ 253
Autom. vääristymien korjaus ....... 253
Elektroninen etuverhosuljin......... 265
Valotuksen viivetila ........................ 264
Ajastetun kuvauksen ilmaisin...... 255
Ajastetun valokuvauksen ilmaisin
............................................................ 259
& (”kelloa ei asetettu”)-ilmaisin
................................................... 206, 271
13
14
15
16
17
näyttö ............................................... 276
MB-D18:n akun/pariston ilmaisin
........................................................... 299
Valkotasapaino................................ 156
Picture Control -ilmaisin ............... 175
Väriavaruus....................................... 253
Valokuvausvalikon muistipaikka
........................................................... 250
Kuva-alan ilmaisin .............................83
Aktiivisen D-Lightingin ilmaisin
........................................................... 180
203
18 19 20
27
28
29
30
31
21 22
23
24
25
26
18 Salamatäsmäyksen ilmaisin ......... 266 28 Valotustila......................................... 126
19 Suljinajan lukituksen kuvake ....... 136 29 Nykyisen kuvan sijainti
haarukointisarjassa .............. 143, 148
20 Suljinaika.................................. 129, 131
ADL-haarukoinnin määrä ............. 152
HDR-valotusero............................... 182
............................................................ 130
HDR (sarja) -ilmaisin....................... 182
Aukko (aukkoarvo) ................ 130, 131
Valotusten määrä
Aukko (askelmäärä)........................ 130
(päällekkäisvalotus) ...................... 254
Valotusilmaisin ................................ 132
Päällekkäisvalotuksen (sarja)
Valotuksen korjauksen näyttö ..... 139
ilmaisin ............................................ 254
Haarukoinnin edistymisen ilmaisin:
30 Valotuksen ja salaman haarukoinnin
Valotuksen ja salaman
ilmaisin............................................. 143
haarukointi............................. 143
Valkotasapainon haarukoinnin
Valkotasapainon haarukointi
ilmaisin............................................. 148
................................................... 148
ADL-haarukoinnin ilmaisin........... 152
Kuvaselityksen ilmaisin ................. 273
HDR-ilmaisin .................................... 182
Tekijänoikeustietojen ilmaisin..... 273
Päällekkäisvalotuksen ilmaisin.... 254
i-kuvake ........................................... 208 31 Kuvanottotapa ................................ 113
Joustavan ohjelman ilmaisin ....... 128
21 Himmenninaukon askeleen ilmaisin
22
23
24
25
26
27
204
36
32
33
34
35
37
38
39
44 43 42 41
40
32 Valotuksen korjauksen ilmaisin... 139 39 Jäljellä olevien kuvien määrä
Valotuksen korjausarvo................. 139
33 Salaman korjauksen ilmaisin ....... 194
Salaman korjausarvo...................... 194
34 Salamavalon lukituksen ilmaisin
40
.....................................................31, 362
Käsisäätöisen objektiivin numero
........................................................... 218
Kuvanlaatu ..........................................88
Toissij. korttipaikan toiminta ..........93
Kuvakoko .............................................91
XQD-kortin kuvake..................... 16, 93
SD-kortin kuvake ........................ 16, 93
Automaattitarkennustila .................98
Tarkennusaluetila.................. 100, 103
Salaman ohjaustila......................... 190
Salamatila......................................... 192
........................................................... 196
35 Mittaus .............................................. 124
36 Aukon lukituksen kuvake.............. 136
37 ISO-herkkyys .................................... 119
41
ISO-herkkyyden ilmaisin ............... 119
42
Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin............................................. 121 43
44
38 ”k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1 000 kuvaan) ....................................31
Huomaa: kuvassa olevan näytön kaikki ilmaisimet näkyvät havainnollisuuden vuoksi.
205
A Näytön sammuttaminen
Poista kuvaus- tai salamatiedot näytöltä painamalla R-painiketta tai
painamalla laukaisin puoleenväliin. Näyttö sammuu automaattisesti, jos
mitään toimintoja ei tehdä noin 10 sekuntiin. Katso tietoja sen valitsemisesta,
kauanko näyttö pysyy päällä ennen kuin sammuu automaattisesti, kohdasta
A > mukautettu asetus c4 (Näytön virrankatkaisun viive, 0 264).
A &-ilmaisin
Kameran kello toimii erillisellä ladattavalla virtalähteellä, joka alkaa
tarvittaessa latautua, kun pääakku asetetaan kameraan tai kun kameraan
liitetään lisävarusteena saatava virtaliitäntä ja verkkolaite. Kahden päivän
lataus antaa kellolle virtaa noin kolmeksi kuukaudeksi. Jos &-kuvake
vilkkuu tietonäytössä, kello on nollattu ja uusiin valokuviin tallentuu väärä
päivämäärä ja aika. Aseta kelloon oikea päivämäärä ja aika asetusvalikon
kohdassa Aikavyöhyke ja päivämäärä > Päivämäärä ja aika (0 271).
A Katso myös
Katso tietoja tietonäytön kirjainten värin muuttamisesta kohdasta B >
Tietonäyttö (0 272).
206
Komentokiekkojen käyttäminen
Tietonäytön asetuksia voi säätää pitämällä
yhtä seuraavista painikkeista painettuna
samalla kun komentokiekkoa kierretään:
• T (0 88, 91)
• U (0 156; hienosäädä valkotasapainoa
pitämällä painiketta painettuna ja
käyttämällä monivalitsinta)
• I (0 126)
• Y (0 124)
• E (0 139)
• S (0 119)
• W/M (0 192, 194)
• BKT (0 142)
• Tarkennustila (0 98, 100)
• Mille tahansa painikkeelle voidaan määrittää toiminto
Mukautetulla asetuksella f1 (Mukaut. ohjauksen määritys,
0 268) tai f10 (MB-D18-painikkeiden tehtävä, 0 270), mikäli
painiketta voidaan käyttää yhdessä komentokiekkojen kanssa.
A Valkotasapaino
Paina U-painiketta säätääksesi
valkotasapainoasetuksia tietonäytössä. Kierrä
pääkomentokiekkoa valitaksesi
valkotasapainotilan ja kierrä
sivukomentokiekkoa valitaksesi lisäasetuksen
tiloihin v (automaattinen) tai I (loisteputki),
värilämpötilan (tila K, ”valitse värilämpötila”)
tai valkotasapainon esiasetuksen
(käsisäätöinen esiasetustila). Voit käyttää monivalitsinta valkotasapainon
hienosäätöön akselilla kullanruskea (A) – sininen (B) ja vihreä (G) – magenta
(M) muissa tiloissa kuin K (”valitse värilämpötila”) ja esiasetus käsin.
207
i-painike
Alla olevia asetuksia pääsee säätämään
painamalla i-painiketta
etsinvalokuvauksen aikana. Käytä
kosketusnäyttöä tai liiku valikoissa käyttäen
monivalitsinta ja J-painiketta ja paina 1
tai 3 korostaaksesi kohteita ja J
tarkastellaksesi asetuksia. Palaa
kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
Asetus
Valokuvausvalikon muistipaikka
Mukaut. aset. muistipaikka
Mukaut. ohjauksen määritys
Aktiivinen D-Lighting
Valitse kuva-ala
Kohinan väh. kun pitkä valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO
208
0
250
260
268
180
86
253
253
i-painike
Palautus kahdella painikkeella:
oletusasetusten palauttaminen
Alla luetellut kameran asetukset
voi palauttaa oletusarvoihin
pitämällä T- ja E-painikkeita
painettuna samanaikaisesti
vähintään kahden sekunnin ajan
(kyseiset painikkeet on merkitty
vihreällä pisteellä). Ohjauspaneeli
sammuu hetkeksi, kun asetuksia
nollataan.
T-painike
E-painike
209
❚❚ Valokuvausvalikon kautta säädettävät asetukset 1
Asetus
Laajennetut valokuvamuistipaikat
Kuvanlaatu
Kuvakoko
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
ISO-herkkyysasetukset
ISO-herkkyys
Autom. ISO-herkkyyssäätö
Valkotasapaino
Oletusarvo
Pois
JPEG, normaali
Suuri
Suuri
100
Pois
Automaattinen > Säil. valkoinen (väh. lämp.
värejä)
A-B: 0, G-M: 0
Muokkaamaton
Hienosäätö
Picture Control -asetukset 2
Välkynnänvähennys
Välkynnänvähennyksen asetus
Ei käytössä
Välkynnänvähennyksen ilmaisin
Päällä
Päällekkäisvalotus
Pois 3
HDR (laaja dynaam. alue)
Pois 4
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus
Pois
1 Päällekkäisvalotuksen asetuksia lukuun ottamatta vain Valokuvausvalikon
muistipaikka -kohdassa kulloinkin valittuna olevan muistipaikan asetukset nollataan (0 250).
Muiden muistipaikkojen asetukset eivät muutu.
2 Vain nykyinen Picture Control.
3 Jos päällekkäisvalotus on käynnissä, kuvaus päättyy ja päällekkäisvalotus luodaan siihen mennessä
tallennetuista valotuksista. Sulautustila, kuvien määrä ja Säilytä kaikki kuvat -valinta eivät
nollaudu.
4 Valotuseroa ja tasoitusta ei nollata.
❚❚ Elokuvausvalikon kautta säädettävät asetukset
Asetus
ISO-herkkyysasetukset
ISO-herkkyys (tila M)
Valkotasapaino
Aktiivinen D-Lighting
Elektroninen VR
210
Oletusarvo
100
Samat kuin valokuva-asetuks.
Pois
Pois
❚❚ Muut asetukset
Asetus
Tarkennuspiste 1
Tarkennuspisteen esiasetus
Valotustila
Joustava ohjelma
Valotuksen korjaus
AE-lukituksen pito
Valotuksen esikatselu
Suljinajan lukitus
Aukon lukitus
Automaattitarkennustila
Tarkennusaluetila
Etsin
Reaaliaikanäkymä
Valok. reaaliaikanäk. valkotasap.
Sähk. aukko monivalitsimella
Valotuksen korjaus monivalitsimella
Valoalueiden näyttö
Kuulokkeiden äänenvoim.
Mittaus
Haarukointi
Salamatila
Salaman korjaus
Salamavalon lukitus
Valotuksen viivetila
Oletusarvo
Keskusta
Keskusta
Ohjelmoitu automatiikka
Pois
Pois
Pois
Pois
Pois
Pois
AF-S
Pistetarkennus
Normaali AF-alue
Ei mitään
Ei käytössä
Ei käytössä
Pois
15
Matriisimittaus
Pois 2
Etuverhon täsmäys
Pois
Pois
Pois 3
1 Tarkennuspistettä ei näytetä, jos automaattinen tarkennusalueen valinta on valittu
tarkennusaluetilaksi.
2 Kuvien määräksi palautetaan nolla. Haarukoinnin porrastukseksi palautetaan 1 EV (valotuksen/
salaman haarukointi) tai 1 (valkotasapainon haarukointi). Y Automaattinen valitaan
toiselle kuvalle kahden kuvan ADL-haarukointiohjelmissa.
3 Vain Mukaut. aset. muistipaikka -kohdassa kulloinkin valittuna olevan muistipaikan
asetukset nollataan (0 260). Muiden muistipaikkojen asetukset eivät muutu.
211
Tarkennuksen siirtymä -valokuvaus
Tarkennuksen siirtymän aikana kamera vaihtelee tarkennusta
automaattisesti kuvasarjassa. Tätä ominaisuutta voi käyttää
sellaisten kuvien ottamiseen, jotka voidaan myöhemmin kopioida
tietokoneelle ja yhdistää kolmannen osapuolen tarkennuksen
pinoamisohjelmistolla.
D Ennen kuvausta
Käytä AF-S- tai AF-P-objektiivia. Kun olet kiinnittänyt sopivan objektiivin,
kierrä tarkennustilan valitsin asentoon AF ja valitse kuvanottotavaksi muu
kuin E. Jotta saisit parhaita tuloksia, suosittelemme, että valitset
valotustilaksi A tai M, jolloin aukko ei muutu kuvauksen aikana, aukko
pienenee kaksi tai kolme askelta suurimmasta arvosta ja automaattinen
ISO-herkkyyssäätö poistuu käytöstä, jolloin ISO-herkkyys ei muutu
kuvauksen ollessa käynnissä. Kun olet säätänyt asetuksia, ota testikuva ja
tarkista tulos näytöltä. Kun olet säätänyt asetuksia haluamallasi tavalla,
sulje etsimen okulaarin suljin estääksesi etsimen kautta pääsevää valoa
vaikuttamasta valokuviin ja valotukseen.
Suosittelemme jalustan käyttämistä ja objektiivin tärinänvaimennuksen
(VR) poistamista käytöstä. Kiinnitä kamera jalustalle ennen kuvauksen
aloittamista. Varmista, että kameran akku on ladattu täyteen, jotta kuvaus
ei keskeydy. Jos et ole varma, lataa akku ennen käyttöä tai käytä
verkkolaitetta ja virtaliitäntää (saatavilla erikseen).
❚❚ Tarkennuksen siirtymä -valokuvaus
1 Valitse Tarkennuksen siirtymä -kuvaus.
Korosta valokuvausvalikossa Tarkennuksen siirtymä -kuvaus ja
paina 2 näyttääksesi tarkennuksen siirtymän asetukset.
212
2 Säädä tarkennuksen siirtymän asetuksia.
Säädä tarkennuksen siirtymän asetuksia alla kuvatulla tavalla.
• Valitaksesi kuvien määrän:
Korosta Kuvia ja paina 2.
Valitse kuvien määrä (maks. 300)
ja paina J.
Suosittelemme ottamaan enemmän kuvia kuin luulet
tarvitsevasi, jolloin voit karsia niitä tarkennuksen pinoamisen
aikana. Hyönteisten tai muiden pienten kohteiden tapauksessa
voidaan tarvita yli 100 kuvaa, kun taas maiseman
valokuvaamiseen edestä taakse laajakulmaobjektiivilla
tarvitaan vain muutama kuva.
• Valitaksesi tarkennusetäisyyden muutosten määrän kunkin kuvan
kohdalla:
Korosta Tarkennusaskel ja
paina 2.
Paina 4 pienentääksesi
tarkennusaskelta ja 2
kasvattaaksesi sitä. Paina J
jatkaaksesi.
On suositeltavaa käyttää arvoa 5 tai pienempää, koska
korkeammat asetukset lisäävät riskiä, että joistakin alueista
tulee epätarkkoja, kun kuvat pinotaan. Kokeile eri asetuksia
ennen kuvaamista.
213
• Kuvien välisen aikavälin valitseminen:
Korosta Väli seuraavaan
kuvaan ja paina 2.
Valitse kuvien välillä oleva
sekuntimäärä ja paina J.
Valitse 00 ottaaksesi kuvia suunnilleen nopeudella 5 kuvaa/s
(kuvanottotavat S, CL, CH ja MUP) tai 3 kuvaa/s (kuvanottotavat Q ja
QC). Ilman salamaa kuvaukseen suositellaan asetusta 00;
varmista oikea valotus käyttäessäsi salamaa valitsemalla
tarpeeksi pitkä aikaväli, jotta salama ehtii latautua.
• Valotuksen tasoituksen käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen:
Korosta Valotuksen tasoitus ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Jos Päällä valitaan, kamera säätää valotuksen edellisen kuvan
mukaiseksi muissa tiloissa kuin M (huomaa, että valotuksen
tasoitusta käytetään tilassa M vain, jos automaattinen
ISO-herkkyyssäätö on päällä). Voimakkaat muutokset kohteen
kirkkaudessa kuvauksen aikana voivat johtaa valotuksen
näkyvään vaihteluun, jolloin voi olla tarpeen lyhentää kuvien
välistä aikaväliä. Asetusta Pois suositellaan käytettäväksi, jos
valaistus ja muut olosuhteet eivät muutu kuvauksen aikana, ja
asetusta Päällä kuvattaessa maisemia ja vastaavia
muuttuvassa valaistuksessa.
214
• Ottaaksesi äänettömän valokuvauksen käyttöön tai pois käytöstä:
Korosta Äänetön valokuvaus ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Valitse Päällä vaimentaaksesi sulkimen kuvauksen aikana.
• Valitse aloituskansion asetukset:
Korosta Tallennuskansio
aloitettaessa ja paina 2.
Korosta asetukset ja paina 2
valitaksesi tai poistaaksesi
valinnan. Paina J jatkaaksesi.
Valitse Uusi kansio luodaksesi uuden kansion jokaiselle
uudelle jaksolle tai valitse Nollaa tiedostojen numerointi
palauttaaksesi tiedoston numeroinnin lukuun 0001 milloin
tahansa uusi kansio luodaan.
A Lähikuvat
Koska syväterävyys pienenee lyhyillä tarkennusetäisyyksillä, suosittelemme
valitsemaan pienempiä tarkennusaskelia ja lisäämään kuvien määrää
valokuvattaessa kameraa lähellä olevia kohteita.
215
3 Aloita kuvaus.
Korosta Aloita ja paina J. Kuvaus alkaa
noin 3 s:n päästä. Kamera ottaa
valokuvia valitulla aikavälillä aloittaen
kuvauksen alussa valitusta
tarkennusetäisyydestä ja edeten
ulospäin kohti ääretöntä valitun
tarkennusaskelen verran jokaisen kuvan kohdalla. Kuvaus
loppuu, kun valittu kuvamäärä on otettu tai tarkennus on
äärettömässä. Lopettaaksesi kuvauksen ennen kuin kaikki kuvat
on otettu, valitse Pois valokuvausvalikon kohtaan
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus tai paina suljin puoleenväliin
tai paina J-painiketta kuvien välissä.
A Kuvauksen aikana
Tarkennuksen siirtymä -valokuvauksen aikana
ohjauspaneelissa vilkkuu Q-kuvake. Jäljellä
oleva kuvamäärä näkyy suljinajan näytössä
välittömästi ennen seuraavaa kuvaa.
Mukautettuun asetukseen c2 (Valmiustilaajastin, 0 263) valitusta asetuksesta riippumatta valmiustila-ajastin ei
nollaudu kuvauksen aikana.
Asetuksia voi säätää, valikoita käyttää ja kuvia toistaa, kun tarkennuksen
siirtymä -valokuvaus on käynnissä. Näyttö sammuu automaattisesti noin
neljä sekuntia ennen kutakin kuvaa. Huomaa, että jos kameran asetuksia
muutetaan, kun tarkennuksen siirtymä -valokuvaus on käynnissä, kuvaus
saattaa päättyä.
216
D Tarkennuksen siirtymä -valokuvaus
Jos käytät salamaa, valitse aikaväli, joka on pidempi kuin salaman
latautumiseen tarvittava aika. Jos väli on liian lyhyt, salama saattaa välähtää
pienemmällä kuin täyteen valotukseen tarvittavalla teholla. Tarkennuksen
siirtymä on käytettävissä vain, kun AF-S- tai AF-P-objektiivi on kiinnitettynä,
eikä sitä voida käyttää, jos kameran kelloa ei ole asetettu tai kamerassa ei
ole muistikorttia. Sitä ei voida yhdistää joidenkin kameran toimintojen
kanssa, mukaan lukien reaaliaikanäkymä (0 37), elokuvan tallennus (0 59),
ajastetut elokuvat, haarukointi, itselaukaisin (0 116), pitkät valotusajat
(bulb- tai time-valokuvaus; 0 133), HDR (laaja dynaaminen alue),
päällekkäisvalotus ja ajastettu kuvaus. Huomaa, että suljinaika ja kuvien
tallentamiseen kuluva aika voivat vaihdella kuvasta toiseen, joten aikavälin
loppumisen ja seuraavan aikavälin alkamisen väliin jäävä aika voi vaihdella.
Jos kuvausta ei voi jatkaa nykyisillä asetuksilla (esimerkiksi jos suljinajaksi
on asetettu A tai %), näytössä näkyy varoitus.
A Äänetön valokuvaus
Asetuksen Päällä valitseminen kohtaan Äänetön valokuvaus poistaa
käytöstä joitain kameran toimintoja, mukaan lukien:
• ISO-herkkyydet välillä Hi 0,3 ja Hi 2 (0 119)
• Salamakuvaus (0 187)
• Valotuksen viivetila (0 264)
• Välkynnänvähennys (0 258)
217
Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit
Ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja voi käyttää valotustiloissa A
ja M samalla kun aukko asetetaan käyttämällä objektiivin
himmenninrengasta. Kun objektiivin tiedot (objektiivin polttoväli ja
suurin aukko) on määritetty, seuraavia mikroprosessoriohjattujen
objektiivien toimintoja voi käyttää.
Jos objektiivin polttoväli on tiedossa:
• Sähköistä zoomausta voi käyttää lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden kanssa.
• Objektiivin polttoväli ilmoitetaan (asteriskilla merkittynä) toiston
yhteydessä näytettävissä kuvan tiedoissa.
Jos objektiivin suurin aukko on tiedossa:
• Aukkoarvo näkyy ohjauspaneelissa ja etsimessä.
• Salaman tehoa säädetään aukon muutosten mukaan, jos
salamalaite tukee qA (automaattinen aukko) -tilaa.
• Aukko ilmoitetaan (asteriskilla merkittynä) toiston yhteydessä
näytettävissä kuvan tiedoissa.
Sekä objektiivin polttovälin että suurimman aukon määrittäminen:
• Mahdollistaa värimatriisimittauksen (huomaa, että joillain
objektiiveilla, mukaan lukien Reflex-NIKKOR-objektiivit, tarkkojen
tulosten saavuttaminen saattaa edellyttää keskustapainotteisen
mittauksen tai pistemittauksen käyttöä).
• Parantaa keskustapainotteisen mittauksen ja pistemittauksen sekä
digitaalijärjestelmäkameran tasapainotetun i-TTL-täytesalaman
tarkkuutta.
218
Ei-mikroprosessoriohjatun objektiivin tietojen syöttäminen tai
muokkaaminen:
1 Valitse Ei-CPU-objektiivin tiedot.
Korosta asetusvalikon kohta Ei-CPUobjektiivin tiedot ja paina 2.
2 Valitse objektiivin numero.
Korosta Objektiivin numero ja paina 4
tai 2 valitaksesi objektiivin numeron.
3 Syötä polttoväli ja aukko.
Korosta Polttoväli (mm) tai Suurin
aukko ja paina 4 tai 2 muokataksesi
korostettua kohtaa.
4 Tallenna asetukset ja poistu.
Paina J. Määritetty polttoväli ja aukko tallennetaan valitun
objektiivin numeron kohdalle.
219
Objektiivin tietojen hakeminen, kun käytössä on eimikroprosessoriohjattu objektiivi:
1 Määritä ei-mikroprosessoriohjatun objektiivin numeron
valinta kameran painikkeen tehtäväksi.
Määritä Valitse ei-CPU-objektiivin nro painikkeen tehtäväksi
käyttämällä Mukautettua asetusta f1 (Mukaut. ohjauksen
määritys, 0 268).
2 Valitse objektiivin numero valitulla painikkeella.
Paina valittua painiketta ja kierrä pää- tai sivukomentokiekkoa,
kunnes haluamasi objektiivin numero näkyy ohjauspaneelissa.
Polttoväli
Pääkomentokiekko
Suurin aukko
Objektiivin numero
A Polttoväliä ei ole luettelossa
Jos oikeaa polttoväliä ei ole luettelossa, valitse lähin arvo, joka on suurempi
kuin objektiivin todellinen polttoväli.
A Telejatkeet ja zoom-objektiivit
Telejatkeen suurin aukko on telejatkeen ja objektiivin yhdistetty suurin
aukko. Huomaa, että objektiivin tietoja ei säädetä, kun eimikroprosessoriohjatulla objektiivilla lähennetään tai loitonnetaan. Eri
polttovälien tiedot voi syöttää erillisinä objektiivin numeroina, tai
objektiivin tietoja voi muokata vastaamaan objektiivin polttovälin ja
suurimman aukon uusia arvoja joka kerta kun zoomausta säädetään.
220
Sijaintitiedot
GPS-laite GP-1/GP-1A (saatavilla erikseen) voidaan yhdistää
kameran 10-napaiseen kauko-ohjausliitäntään (0 295) käyttäen
GP-1/GP-1A:n mukana toimitettua kaapelia, jolloin kameran
nykyiset sijaintitiedot tallennetaan otettaviin valokuviin, ja niitä voi
tarkastella valokuvien toiston tietonäytössä (0 229). Kytke kamera
pois päältä, ennen kuin liität GP-1/GP-1A:n; katso lisätietoja GP-1/
GP-1A:n käyttöoppaasta.
❚❚ Asetusvalikon asetukset
Asetusvalikon kohta Sijaintitiedot sisältää alla luetellut asetukset.
• Sijainti: Nykyinen leveyspiiri, pituuspiiri, korkeus ja UTC-aika.
• Ulkoisen GPS-laitteen asetukset > Valmiustila-ajastin: Valitse, onko
valmiustila-ajastin käytössä, kun GPS-laite on liitetty kameraan.
Asetus
Kuvaus
Valmiustila-ajastin on käytössä. Ajastimen aika kuluu loppuun
automaattisesti, jos mitään toimintoja ei tehdä Mukautetulla
asetuksella c2 (Valmiustila-ajastin, 0 263) valitun ajan
kuluessa, mikä vähentää akun kulutusta. Jos GP-1- tai GP-1AKäytössä laite on liitetty, laite pysyy päällä määrätyn ajan sen jälkeen kun
ajastimen aika on kulunut loppuun; jotta kamera ehtii hakea
sijaintitiedot, viivettä pidennetään enintään yhdellä minuutilla
sen jälkeen kun valotusmittarit on aktivoitu tai kamera on
kytketty päälle.
Valmiustila-ajastin ei ole käytössä, joten sijaintitietojen
Ei käytössä
tallennus ei keskeydy.
• Ulkoisen GPS-laitteen asetukset > Aseta kello satelliitista: Valitse Kyllä, jos
haluat synkronoida kameran kellon GPS-laitteen ilmoittaman ajan
kanssa.
221
A o-kuvake
Yhteyden tila ilmaistaan o-kuvakkeella:
• o (muuttumaton): Sijaintitietoja haetaan.
• o (vilkkuu): GP-1/GP-1A hakee signaalia. Kuvat,
jotka otetaan tämän kuvakkeen vilkkuessa,
eivät sisällä sijaintitietoja.
• Ei kuvaketta: GP-1/GP-1A:lla ei ole
vastaanotettu uusia sijaintitietoja vähintään
kahteen sekuntiin. Kuvat, jotka otetaan, kun
o-kuvake ei näy, eivät sisällä sijaintitietoja.
A Älylaitteet
Jos haluat ladata sijaintitiedot älylaitteesta ja lisätä ne jatkossa otettaviin
valokuviin, muodosta langaton yhteys, ota sijaintitietotoiminto käyttöön
SnapBridge-sovelluksessa ja valitse Kyllä kameran asetusvalikon kohtaan
Sijaintitiedot > Lataa älylaitteesta (0 274).
A UTC-aika
UTC-tiedot saadaan GPS-laitteelta, eivätkä ne ole yhteydessä kameran
kelloon.
222
Lisää toistosta
Kuvien katseleminen
W
W
W
X
X
X
Täyskuvatoisto
Pienoiskuvien toisto
Täyskuvatoisto
Näytä valokuvia painamalla K-painiketta.
Viimeksi otettu valokuva näytetään
näytöllä. Lisää kuvia voi näyttää
näpäyttämällä vasemmalle tai oikealle tai
painamalla 4 tai 2; näytä lisätietoja
nykyisestä valokuvasta painamalla 1 tai 3
(0 229).
K-painike
Pienoiskuvien toisto
Voit näyttää useita kuvia painamalla W (M)
-painiketta, kun kuva näkyy
täyskuvatoistossa. Näytettävien kuvien
määrä kasvaa 4:stä 9:ään ja 72:een joka
kerta kun W (M) -painiketta painetaan ja
pienenee joka kerta kun X-painiketta
painetaan. Vieritä ylöspäin tai alaspäin
W (M) -painike
liu’uttamalla sormea kosketusnäytöllä, tai
korosta kuvia monivalitsimella.
223
Toistosäätimet
1
2
3
4
5
6
1 O (Q): poista nykyinen kuva...... 245
2 G: näytä valikot.......................... 248
4 X: lähennä........................................ 238
5 W (M): katsele useita kuvia ......... 223
3 L (Z/Q): suojaa nykyinen kuva
6 J: käytä yhdessä monivalitsimen
........................................................... 240
kanssa alla kuvatulla tavalla
❚❚ J-painikkeen käyttäminen monivalitsimen kanssa
J+
Näytä korttipaikan/kansion valintaikkuna. Valitaksesi kortin
ja kansion, jolta kuvia toistetaan, korosta korttipaikka ja
paina 2, jolloin näkyviin tulee kansioluettelo, ja korosta
sitten kansio ja paina J.
J+
Luo muokattu kopio nykyisestä valokuvasta (0 278).
J+
Lataa valokuvia langattoman verkon tai Ethernet-verkon
kautta, kun kameraan on yhdistetty WT-7 (0 295).
A Kaksi muistikorttia
Jos kamerassa on kaksi muistikorttia, voit valita toistoon käytettävän
muistikortin painamalla W (M) -painiketta, kun näytöllä näkyy
72 pienoiskuvaa.
224
A Käännä pysty
Näyttääksesi pystysuuntaiset
(muotokuvasuunta) valokuvat pystysuunnassa
valitse Päällä toistovalikon kohtaan Käännä
pysty (0 249).
A Kuvan tarkastelu
Kun Päällä on valittu toistovalikon kohtaan Kuvan tarkastelu (0 249),
valokuvat näytetään näytöllä automaattisesti kuvauksen jälkeen (kuvia ei
käännetä automaattisesti kuvan tarkastelun aikana, koska kamera on jo
oikeassa asennossa). Sarjakuvaustilassa kuvat näytetään, kun kuvaus
päättyy, ja ensin näytetään nykyisen sarjan ensimmäinen valokuva.
A Katso myös
Lisätietoja:
• Katso tietoja sen valitsemisesta kauanko näyttö pysyy päällä, kun mitään
toimintoja ei tehdä, kohdasta A > mukautettu asetus c4 (Näytön
virrankatkaisun viive, 0 264).
• Katso tietoja monivalitsimen keskustan tehtävän valitsemisesta kohdasta
A > mukautettu asetus f2 (Monivalitsimen keskipainike, 0 268).
• Katso tietoja komentokiekkojen käyttämisestä kuvien selailuun tai
valikoissa liikkumiseen kohdasta A > mukautettu asetus f4
(Komentokiekkojen mukautt.) > Valikot ja toisto (0 269).
225
Kosketusnäytön käyttäminen
Kosketusnäyttöä voi käyttää toiston aikana seuraaviin toimintoihin:
Sipaise vasemmalle tai oikealle
katsellaksesi muita kuvia.
Näytä muut kuvat
Kun kuva näkyy koko näytön
koossa, voit tuoda näkyviin
vierityspalkin koskettamalla
näytön alaosaa ja selata
nopeasti muihin kuviin
liu’uttamalla sormea
vasemmalle tai oikealle.
Selaa nopeasti
muihin kuviin
Vierityspalkki
Lähennä (vain
valokuvat)
226
Lähennä ja loitonna levitys- ja
nipistyseleillä ja vieritä
liu’uttamalla (0 238). Voit
myös koskettaa näyttöä
nopeasti kaksi kertaa, jos
haluat lähentää
täyskuvatoistossa tai
peruuttaa zoomauksen.
Näytä
pienoiskuvat
Katsele elokuvia
”Loitonna”
pienoiskuvanäkymään
(0 223) käyttämällä
nipistyselettä
täyskuvatoistossa. Käytä
nipistystä ja levitystä
valitaksesi näytettävien kuvien
määräksi 4, 9 tai 72 kuvaa.
Aloita elokuvan toisto
koskettamalla näyttöopasta
(elokuvat on merkitty 1kuvakkeella). Keskeytä toisto
tai jatka sitä koskettamalla
näyttöä, tai kosketa Zkuvaketta palataksesi
täyskuvatoistoon (huomaa,
että kaikki elokuvan
toistonäytön kuvakkeet eivät
reagoi kosketusnäytön
toimintoihin).
Opas
227
i-painike
Kun i-painiketta painetaan täyskuva- tai
pienoiskuvien toistossa, alla olevat
asetukset tulevat näkyviin. Valitse asetukset
käyttäen kosketusnäyttöä tai
monivalitsinta ja J-painiketta.
• Luokittelu: Luokittele nykyinen kuva
(0 241).
i-painike
• Valitse läh. älylaitteeseen/poista val. (vain
valokuvat): Valitse valokuvia älylaitteeseen
lähetettäväksi.
• Muokkaus (vain valokuvat): Käytä
muokkausvalikon toimintoja (0 278)
luodaksesi nykyisestä valokuvasta
muokatun kopion.
• Äänenvoimakkuuden säätö (vain elokuvat):
Säädä elokuvien toiston äänenvoimakkuutta.
• Rajaa elokuvaa (vain elokuvat): Rajaa pois tarpeetonta videoaineistoa
elokuvista (0 78). Elokuvia voi muokata myös painamalla ipainiketta, kun elokuvan toisto on keskeytetty.
• Valitse korttipaikka ja kansio: Valitse toistossa käytettävä kansio.
Korosta korttipaikka ja näytä luettelo valitulla kortilla olevista
kansioista painamalla 2, korosta sitten kansio ja paina J
katsellaksesi korostetussa kansiossa olevia kuvia.
Poistu i-painikevalikosta ja palaa toistoon painamalla uudelleen ipainiketta.
228
Kuvan tiedot
Kuvan tiedot näytetään kuvan päällä täyskuvatoistossa. Paina 1 tai
3 selataksesi kuvan tietoja alla kuvatulla tavalla. Huomaa, että ”vain
kuva”, kuvaustiedot, RGB-histogrammit, valoalueet ja
yleiskatsauksen tiedot näkyvät vain, jos vastaava asetus on valittu
kohdassa Toiston näyttöasetukset (0 248). Sijaintitiedot näkyvät
vain jos ne sisältyvät kuvaan (0 221).
Tiedoston tiedot
Ei mitään (vain kuva)
Yleiskatsauksen tiedot
Valoalueet
Sijaintitiedot
RGB-histogrammi
Kuvaustiedot
229
❚❚ Tiedoston tiedot
12 3
4
5
15
14
13
12
6
7
11
10
1 Suojaustila ........................................ 240
2 Muokkausilmaisin........................... 278
9 8
8 Kuvakoko .............................................91
9 Kuva-ala ...............................................83
3 Latausmerkintä ............................... 243 10 Tallennusaika.............................21, 271
4 Tarkennuspiste * ........................94, 105 11 Tallennuspäivä ..........................21, 271
5 Kuvan numero / kuvien
12 Nykyinen korttipaikka ............... 35, 93
kokonaismäärä
13 Luokittelu ......................................... 241
6 Tarkennusalueen merkit * ..................9 14 Kansion nimi .................................... 250
7 Kuvanlaatu ..........................................88 15 Tiedostonimi.................................... 250
* Näkyy vain, jos Tarkennuspiste on valittu kohdassa Toiston näyttöasetukset
(0 248) ja valittu valokuva on otettu käyttämällä etsintä.
230
❚❚ Valoalueet
1
2
3
*
1 Kuvan valoalueet
2 Kansion numero – kuvan numero
3 Nykyinen kanava *
* Vilkkuvat alueet osoittavat nykyisen kanavan valoalueet
(mahdollisesti ylivalottuneet alueet). Pidä W (M)
-painiketta painettuna ja paina 4 tai 2 selataksesi
kanavia seuraavalla tavalla:
W (M) -painike
RGB
(kaikki kanavat)
R
(punainen)
G
(vihreä)
B
(sininen)
231
❚❚ RGB-histogrammi
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Kuvan valoalueet *
2 Kansion numero – kuvan numero
5 Histogrammi (RGB-kanava). Kaikissa
3 Valkotasapaino................................ 156
Värilämpötila............................. 163
Valkotasapainon hienosäätö
.................................................. 161
Esiasetus käsin .......................... 165
4 Nykyinen kanava *
histogrammeissa vaaka-akseli
näyttää kuvapisteen kirkkauden ja
pystyakseli kuvapisteiden määrän.
6 Histogrammi (punainen kanava)
7 Histogrammi (vihreä kanava)
8 Histogrammi (sininen kanava)
* Vilkkuvat alueet osoittavat nykyisen kanavan valoalueet
(mahdollisesti ylivalottuneet alueet). Pidä W (M)
-painiketta painettuna ja paina 4 tai 2 selataksesi
kanavia seuraavalla tavalla:
W (M) -painike
RGB
(kaikki kanavat)
R
(punainen)
G
(vihreä)
Valoalueiden näyttö pois päältä
232
B
(sininen)
A Toiston zoomaus
Lähennä valokuvaa histogrammin ollessa
näkyvissä painamalla X. Lähennä ja loitonna
kuvaa X- ja W (M) -painikkeilla ja vieritä kuvaa
monivalitsimella. Histogrammi päivitetään
näyttämään vain näytöllä näkyvää kuvan osaa
koskevat tiedot.
A Histogrammit
Kameran histogrammit ovat vain ohjeellisia, ja ne voivat erota
kuvankäsittelyohjelmien histogrammeista. Alla on esimerkkejä
histogrammeista:
Jos kuvassa on kirkkaudeltaan
hyvin erilaisia kohteita,
sävyjakauma on suhteellisen
tasainen.
Jos kuva on tumma,
sävyjakauma siirtyy
vasemmalle.
Jos kuva on kirkas,
sävyjakauma siirtyy oikealle.
Valotuksen korjauksen lisääminen siirtää sävyjakaumaa oikealle ja
valotuksen korjauksen vähentäminen vasemmalle. Histogrammeista saa
yleiskuvan kokonaisvalotuksesta, kun valokuvia on vaikea nähdä näytöllä
kirkkaassa valaistuksessa.
233
❚❚ Kuvaustiedot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Mittaus .............................................. 124
5 Objektiivin tiedot............................ 218
Suljinaika ................................. 129, 131 6 Tarkennustila ............................... 41, 94
Aukko........................................ 130, 131
Objektiivin VR (tärinänvaimennus) 3
2 Valotustila......................................... 126 7 Valkotasapaino 4 ............................. 156
ISO-herkkyys 1 .................................. 119 8 Valkotasapainon hienosäätö ....... 161
3 Valotuksen korjaus ......................... 139 9 Väriavaruus ...................................... 253
Optimaalisen valotuksen säätö 2
10 Kameran nimi
........................................................... 263
11 Kuva-ala ...............................................83
4 Polttoväli........................................... 218
12 Kansion numero – kuvan numero
13
14
15
16
13 Salaman tyyppi 5
16 Salaman ohjaustila 5 ....................... 190
Salaman korjaus 5............................ 194
14 Salaman etäohjaus 5 ....................... 202
15 Salamatila 5 ....................................... 192
234
17
17 Picture Control 6 .............................. 175
18
19
20
21
22
23
18 Suuren ISO-herkkyyden kohinan
20 HDR-valotusero............................... 182
vähennys ......................................... 253
HDR-tasoitus .................................... 182
Pitkän valotusajan kohinan
21 Vinjetoinnin korjaus....................... 253
vähennys ......................................... 253 22 Kuvan muokkaushistoria .............. 278
19 Aktiivinen D-Lighting..................... 180 23 Kuvaselitys........................................ 273
235
24
25
24 Kuvaajan nimi 7 ................................ 273 25 Tekijänoikeuksien haltija 7 ............ 273
1 Näkyy punaisena, jos automaattinen ISO-herkkyyssäätö oli päällä valokuvaa otettaessa.
2 Näkyy, jos Mukautetun asetuksen b7 (Optimaal. valot. hienosäätö, 0 263) arvo on jokin
muu kuin nolla millä tahansa mittausmenetelmällä.
3 Näkyy vain, jos VR-objektiivi on kiinnitetty.
4 Sisältää myös automaattisella valkotasapainolla otettujen valokuvien värilämpötilan.
5 Näkyy vain, jos lisävarusteena saatava salamalaite (0 187) on käytössä.
6 Näytettävät kohteet vaihtelevat sen Picture Control -säätimen mukaan, joka oli valittuna kuvaa
otettaessa.
7 Tekijänoikeustiedot näytetään vain, jos ne on tallennettu valokuvaan käyttämällä asetusvalikon
Tekijänoikeustiedot-asetusta.
❚❚ Sijaintitiedot
Leveys- ja pituuspiiri sekä muut sijaintitiedot toimitetaan GPS- tai
älylaitteen mukana ja ne vaihtelevat laitteen mukaan (0 221).
Elokuvien kohdalla tiedot näyttävät tallennuksen alkamisen
aikaisen sijainnin.
236
❚❚ Yleiskatsauksen tiedot
1 2 345
17
6
18 19 20 21 22
7
8 30
29
9
16
28
27 26
23
24
25
15 14 13 12 11 10
1 Kuvan numero / kuvien
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
kokonaismäärä
Latausmerkintä................................ 243
Suojaustila ........................................ 240
Muokkausilmaisin........................... 278
Kameran nimi
Kuvaselityksen ilmaisin ................. 273
Sijaintitietojen ilmaisin.................. 221
Histogrammi, joka näyttää kuvan
sävyjakauman (0 233).
Kuvanlaatu.......................................... 88
Kuvakoko ............................................ 91
Kuva-ala............................................... 83
Tiedostonimi .................................... 250
Tallennusaika ............................ 21, 271
Kansion nimi .................................... 250
Tallennuspäivä ......................... 21, 271
Nykyinen korttipaikka................35, 93
Luokittelu.......................................... 241
18 Mittaus .............................................. 124
19 Valotustila......................................... 126
20 Suljinaika.................................. 129, 131
21 Aukko........................................ 130, 131
22 ISO-herkkyys 1 .................................. 119
23 Polttoväli........................................... 218
24 Aktiivinen D-Lighting .................... 180
25 Picture Control ................................ 175
26 Väriavaruus....................................... 253
27 Salamatila 2 ....................................... 192
28 Valkotasapaino................................ 156
Värilämpötila............................. 163
Valkotasapainon hienosäätö
.................................................. 161
Esiasetus käsin .......................... 165
29 Salaman korjaus 2 ............................ 194
Ohjaintila 2
30 Valotuksen korjaus......................... 139
1 Näkyy punaisena, jos automaattinen ISO-herkkyyssäätö oli päällä valokuvaa otettaessa.
2 Näkyy vain, jos lisävarusteena saatavaa salamalaitetta käytettiin valokuvaa otettaessa (0 187).
237
Lähempi tarkastelu: toiston zoomaus
Lähennä täyskuvatoistossa näkyvää kuvaa
painamalla X-painiketta tai monivalitsimen
keskustaa tai napauttamalla näyttöä
nopeasti kaksi kertaa. Seuraavia toimintoja
voi käyttää zoomauksen aikana:
X-painike
Toiminto
Kuvaus
Paina X tai käytä
venytyseleitä lähentääksesi
enintään noin 32× (suuret
kuvat 36 × 24/FX-muodossa),
24× (keskikokoiset kuvat) tai
16× (pienet kuvat). Loitonna
painamalla W (M) tai
käyttämällä nipistyseleitä.
Lähennä tai
loitonna kuvan Kun valokuvaa on lähennetty, käytä monivalitsinta tai
muita alueita liu’uta sormea näytöllä katsellaksesi näytön ulkopuolelle
jääviä kuvan alueita. Pidä monivalitsinta painettuna
vierittääksesi nopeasti kuvan muille alueille. Navigointiikkuna näytetään, kun zoomaussuhdetta muutetaan;
näytöllä kulloinkin näkyvä alue on merkitty keltaisella
reunuksella. Zoomaussuhde näkyy navigointi-ikkunan
alapuolella olevassa palkissa, joka muuttuu vihreäksi
suhteen ollessa 1 : 1.
Luodaksesi rajatun kuvan näytöllä kulloinkin näkyvästä
alueesta paina i, korosta Nopea rajaus ja paina J.
Rajaa kuvaa
Huomaa, että Nopea rajaus ei ole käytettävissä, kun RGBhistogrammi näytetään (0 233).
238
Toiminto
Valitse kasvot
Näytä muut
kuvat
Vaihda
suojaustila
Palaa
kuvaustilaan
Näytä valikot
Kuvaus
Zoomauksen aikana havaitut Näyttöopas
kasvot merkitään navigointiikkunassa valkoisilla
reunuksilla. Näytä muita
kasvoja kiertämällä
sivukomentokiekkoa tai
koskettamalla näyttöopasta.
Kierrä pääkomentokiekkoa tai kosketa näytön alareunan
e- tai f-kuvakkeita katsellaksesi samaa kohtaa muissa
valokuvissa nykyisellä zoomaussuhteella. Toiston
zoomaus peruutetaan, kun elokuva näytetään.
Paina L (Z/Q) suojataksesi kuvan tai poistaaksesi siitä
suojauksen (0 240).
Poistu kuvaustilaan painamalla laukaisin puoleenväliin tai
painamalla K-painiketta.
Näytä valikot painamalla G-painiketta (0 248).
239
Valokuvien suojaaminen poistolta
Täyskuva- ja zoomaustoistossa sekä pienoiskuvien toistossa
L (Z/Q) -painiketta voi käyttää valokuvien suojaamiseen
tahattomalta poistolta. Suojattuja tiedostoja ei voi poistaa O (Q)
-painikkeella eikä toistovalikon Poista-toiminnolla. Huomaa, että
suojatut kuvat poistetaan, kun muistikortti alustetaan (0 271).
Valokuvan suojaaminen:
1 Valitse kuva.
Näytä kuva täyskuvatoistossa tai toiston zoomauksessa tai
korosta se pienoiskuvaluettelosta.
2 Paina L (Z/Q) -painiketta.
Valokuva merkitään P-kuvakkeella.
Poistaaksesi valokuvan suojauksen niin,
että kuvan voi poistaa, näytä valokuva
tai korosta se pienoiskuvaluettelossa ja
paina sitten L (Z/Q) -painiketta.
L (Z/Q) -painike
A Kaikkien kuvien suojauksen poistaminen
Poistaaksesi Toistokansio-valikossa valittuna olevan kansion tai
kansioiden kaikkien kuvien suojauksen paina L (Z/Q)- ja O (Q)
-painikkeita samanaikaisesti noin kahden sekunnin ajan toiston aikana.
240
Kuvien luokittelu
Luokittele kuvia tai merkitse niitä mahdollisesti myöhemmin
poistettavaksi. Luokitteluja voi katsella myös ViewNX-i:ssä ja
Capture NX-D:ssä. Luokittelu ei ole käytettävissä suojattujen kuvien
kohdalla.
1 Valitse kuva.
Näytä kuva tai korosta se pienoiskuvaluettelossa pienoiskuvien
toistossa.
2 Näytä toistoasetukset.
Näytä toiston asetukset painamalla
i-painiketta.
i-painike
3 Valitse Luokittelu.
Korosta Luokittelu ja paina 2.
4 Valitse luokittelu.
Valitse luokittelu nollasta viiteen
tähteen painamalla 4 tai 2, tai merkitse
kuva myöhemmin mahdollisesti
poistettavaksi valitsemalla d. Päätä
toiminto painamalla J.
241
A Kuvien luokittelu Fn2-painikkeella
Jos Luokittelu on valittu Mukautettuun asetukseen f1 (Mukaut.
ohjauksen määritys) > Fn2-painike, kuvia voi luokitella pitämällä Fn2painiketta painettuna ja painamalla 4 tai 2 (0 268).
242
Valokuvien valitseminen ladattavaksi
Noudata alla olevia ohjeita valitaksesi älylaitteeseen lähetettävät
valokuvat. Elokuvia ei voi valita lähetettäväksi; valokuvat lähetetään
2 megapikselin koossa.
Yksittäisten valokuvien valitseminen
1 Valitse valokuva.
Näytä valokuva tai korosta se pienoiskuvaluettelossa
pienoiskuvien toistossa.
2 Näytä toistoasetukset.
Näytä toiston asetukset painamalla ipainiketta.
i-painike
3 Valitse kohta Valitse läh.
älylaitteeseen/poista val.
Korosta Valitse läh. älylaitteeseen/
poista val. ja paina J. Ladattavaksi
valitut kuvat merkitään Wkuvakkeella; poista valinta näyttämällä
tai korostamalla kuva ja toistamalla
vaiheet 2 ja 3.
243
Useiden valokuvien valitseminen
Noudata alla olevia ohjeita vaihtaaksesi useiden valokuvien
lataustilan.
1 Valitse kohta Valitse kuva(t).
Valitse toistovalikon kohta Valitse
älylaitt. lähetettäväksi, korosta Valitse
kuva(t) ja paina 2.
2 Valitse valokuvat.
Korosta valokuvia monivalitsimella ja valitse kuva tai poista sen
valinta painamalla monivalitsimen keskipainiketta (katsele
korostettua kuvaa koko näytön kokoisena pitämällä X-painiketta
painettuna). Valitut valokuvat merkitään W-kuvakkeella.
3 Paina J.
Päätä toiminto painamalla J.
A Valinnan poistaminen kaikista kuvista
Poista kaikkien kuvien valinta valitsemalla toistovalikossa Valitse älylaitt.
lähetettäväksi, korostamalla Poista kaikkien valinta ja painamalla J.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin; korosta Kyllä ja paina J poistaaksesi
lähetysmerkinnän kaikista muistikortin valokuvista.
244
Valokuvien poistaminen
Poista nykyinen valokuva painamalla O (Q) -painiketta. Poista
useita valitsemiasi valokuvia käyttämällä toistovalikon Poistatoimintoa. Poistettuja valokuvia ei voi palauttaa. Huomaa, että
suojattuja tai piilotettuja kuvia ei voi poistaa.
Toiston aikana
Poista nykyinen valokuva painamalla O (Q) -painiketta.
1 Paina O (Q) -painiketta.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin.
O (Q) -painike
2 Paina uudelleen O (Q) -painiketta.
Poista valokuva painamalla O (Q)
-painiketta. Paina K-painiketta, jos
haluat poistua poistamatta valokuvaa.
O (Q) -painike
A Katso myös
Katso tietoja kuvan poistamisen jälkeen näytettävän kuvan valitsemisesta
kohdasta D > Poiston jälkeen (0 249).
245
Toistovalikko
Toistovalikon kohta Poista sisältää alla luetellut asetukset. Huomaa,
että kuvien määrästä riippuen poistaminen saattaa kestää jonkin
aikaa.
Asetus
Kuvaus
Q
Valitut
Poista valitut kuvat.
R
Kaikki
Poista kaikki nykyisen toistokansion kuvat (0 248). Jos
kamerassa on kaksi muistikorttia, voit valita, kummalta
kortilta kuvat poistetaan.
❚❚ Valitut: valittujen valokuvien poistaminen
1 Valitse Poista > Valitut.
Valitse toistovalikosta Poista. Korosta
Valitut ja paina 2.
2 Korosta kuva.
Korosta kuva
monivalitsimella (katsele
korostettua kuvaa koko
näytön kokoisena pitämällä
X-painiketta painettuna).
246
3 Valitse korostettu kuva.
Valitse korostettu kuva
painamalla monivalitsimen
keskipainiketta. Valitut kuvat
merkitään O-kuvakkeella.
Valitse lisää kuvia toistamalla
vaiheita 2 ja 3; poista kuvan
valinta korostamalla kuva ja painamalla monivalitsimen
keskipainiketta.
4 Päätä toiminto painamalla J.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin; korosta
Kyllä ja paina J.
247
Valikkoluettelo
Tässä osassa luetellaan kameran valikoiden sisältämät asetukset.
Katso lisätietoja Nikonin verkkosivuilta (0 i) saatavasta Valikkooppaasta.
D Toistovalikko: kuvien hallinta
Poista
Valitut
Kaikki
Toistokansio
(Kansion nimi)
Kaikki
Nykyinen
Piilota kuva
Valitse/aseta
Poista kaikkien valinta
Toiston näyttöasetukset
Kuvan perustiedot
Tarkennuspiste
Kuvan lisätiedot
Ei mitään (vain kuva)
Valoalueet
RGB-histogrammi
Kuvaustiedot
Yleiskatsaus
248
Poista useita kuvia (0 246).
(oletuksena Kaikki)
Valitse toistossa käytettävä kansio.
Piilota tai tuo näkyviin kuvia. Piilotetut
kuvat näkyvät vain ”Piilota kuva”
-valikossa, eikä niitä voi toistaa.
Valitse toiston yhteydessä näytettävät
kuvan tiedot (0 229).
Kopioi kuva(t)
Valitse lähde
Valitse kuva(t)
Valitse kohdekansio
Kopioidaanko kuva(t)?
Kuvan tarkastelu
Päällä
Pois
Poiston jälkeen
Näytä seuraava
Näytä edellinen
Jatka kuten ennen
Näytä sarjan jälkeen
Sarjan ensimmäinen kuva
Sarjan viimeinen kuva
Automaattinen kuvan kääntö
Päällä
Pois
Käännä pysty
Päällä
Pois
Kuvaesitys
Aloita
Kuvatyyppi
Kuvaväli
Valitse älylaitt. lähetettäväksi
Valitse kuva(t)
Poista kaikkien valinta
Kopioi kuvia muistikortilta toiselle. Tämä
asetus on käytettävissä vain, kun
kamerassa on kaksi muistikorttia.
(oletuksena Pois)
Valitse, näytetäänkö kuvat automaattisesti
näytöllä kuvauksen jälkeen (0 225).
(oletuksena Näytä seuraava)
Valitse kuvan poistamisen jälkeen
näytettävä kuva.
(oletuksena Sarjan viimeinen kuva)
Valitse, näyttääkö kamera ensin sarjan
ensimmäisen vai viimeisen valokuvan, kun
valokuvia otetaan sarjakuvaustilassa.
(oletuksena Päällä)
Valitse, tallennetaanko kameran asento
valokuvia otettaessa.
(oletuksena Päällä)
Valitse, käännetäänkö pystysuuntaiset
(muotokuvasuunta) kuvat näytöllä toiston
aikana (0 225).
Näytä kuvaesitys nykyisen toistokansion
kuvista.
Valitse valokuvia älylaitteeseen
lähetettäväksi (0 244).
249
C Valokuvausvalikko: kuvausasetukset
Valokuvausvalikon muistipaikka
A–D
Laajennetut valokuvamuistipaikat
Päällä
Pois
Tallennuskansio
Nimeä uudelleen
Valitse kansio nron perusteella
Valitse kansio luettelosta
Tiedoston nimeäminen
Tiedoston nimeäminen
Ensisij. korttipaikan valinta
XQD-korttipaikka
SD-korttipaikka
Toissij. korttipaikan toiminta
Ylivuoto
Varmuuskopiointi
RAW ensisij. – JPEG toissij.
250
Ota käyttöön valokuvausvalikon
muistipaikkaan aiemmin tallennetut
valokuvausvalikon asetukset. Asetusten
muutokset tallennetaan nykyiseen
muistipaikkaan.
(oletuksena Pois)
Valitse, tallennetaanko valokuvausvalikon
muistipaikkoihin valotustila, suljinaika
(valotustilat S ja M), aukko (tilat A ja M) ja
salamatila.
Valitse kansio, johon jatkossa otettavat
kuvat tallennetaan.
Valitse kolmikirjaiminen etuliite, jota
käytetään valokuvien tallentamiseen
käytettävien kuvatiedostojen
nimeämisessä. Oletusetuliite on ”DSC”.
(oletuksena XQD-korttipaikka)
Valitse korttipaikka, jota käytetään
ensisijaisena korttipaikkana, kun kameraan
on asetettu kaksi muistikorttia.
(oletuksena Ylivuoto)
Valitse, mihin toissijaisessa korttipaikassa
olevaa korttia käytetään, kun kamerassa
on kaksi muistikorttia (0 93).
Salaman ohjaus
Salaman ohjaustila
Langattoman salaman asetukset
Salaman etäohjaus
Radioetäsalaman tiedot
Kuva-ala
Valitse kuva-ala
Automaattinen DX-rajaus
Etsimen peitteen näyttö
Kuvanlaatu
NEF (RAW) + JPEG, hieno★
NEF (RAW) + JPEG, hieno
NEF (RAW) + JPEG, normaali★
NEF (RAW) + JPEG, normaali
NEF (RAW) + JPEG, perus★
NEF (RAW) + JPEG, perus
NEF (RAW)
JPEG, hieno★
JPEG, hieno
JPEG, normaali★
JPEG, normaali
JPEG, perus★
JPEG, perus
TIFF (RGB)
Kuvakoko
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
Valitse kameran varusteluistiin
kiinnitettyjen, lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden salaman ohjaustila tai
säädä asetuksia kuvaukselle kamerasta
erillään olevalla salamalla (0 190).
Valitse kuva-ala (0 83) ja ota käyttöön
etsimen peitteen näyttö tai poista se
käytöstä (0 85).
(oletuksena JPEG, normaali)
Valitse tiedostomuoto ja pakkaussuhde
(kuvanlaatu, 0 88). Tähdellä (”★”)
merkityissä pakkausasetuksissa
painotetaan laatua ja ilman tähteä olevissa
asetuksissa pienempää tiedostokokoa.
Valitse kuvakoko kuvapisteinä (0 91).
JPEG/TIFF- ja NEF (RAW) -kuville on
valittavissa eri asetukset.
251
NEF (RAW) -tallennus
NEF (RAW) -pakkaus
NEF (RAW) -värisyvyys
ISO-herkkyysasetukset
ISO-herkkyys
Autom. ISO-herkkyyssäätö
Valkotasapaino
Automaattinen
Automaattinen luonnonvalo
Hehkulamppu
Loisteputkivalo
Suora auringonvalo
Salama
Pilvinen
Varjo
Valitse värilämpötila
Esiasetus käsin
Aseta Picture Control
Automaattinen
Vakio
Neutraali
Värikäs
Yksivärinen
Muotokuva
Maisema
Tasainen
Muokk. Picture Control -säät.
Tallenna/muokkaa
Nimeä uudelleen
Poista
Lataa/tallenna
252
Valitse NEF (RAW) -kuvien pakkaustyyppi
ja värisyvyys (0 90).
Säädä valokuvien ISO-herkkyysasetuksia
(0 119, 121).
(oletuksena Automaattinen)
Aseta valkotasapaino valonlähteen
mukaiseksi (0 156).
(oletuksena Automaattinen)
Valitse, miten uusia valokuvia käsitellään.
Valitse kuvaustilanteen tyypin tai
haluamasi lopputuloksen mukaan
(0 175).
Luo mukautettuja Picture Control
-säätimiä.
Väriavaruus
sRGB
Adobe RGB
Aktiivinen D-Lighting
Automaattinen
Erittäin suuri
Suuri
Normaali
Pieni
Pois
Kohinan väh. kun pitkä valotus
Päällä
Pois
Kohinan väh. kun suuri ISO
Suuri
Normaali
Pieni
Pois
Vinjetoinnin korjaus
Suuri
Normaali
Pieni
Pois
Autom. vääristymien korjaus
Päällä
Pois
(oletuksena sRGB)
Valitse valokuvien väriavaruus.
(oletuksena Pois)
Säilytä valoalueiden ja varjojen
yksityiskohdat luoden valokuvia, joissa on
luonnollinen kontrasti (0 180).
(oletuksena Pois)
Vähennä pitkillä suljinajoilla otettavissa
valokuvissa esiintyvää ”kohinaa” (kirkkaat
pisteet tai utu).
(oletuksena Normaali)
Vähennä suurilla ISO-herkkyyksillä
otettavissa valokuvissa esiintyvää
”kohinaa” (satunnaiset kirkkaat
kuvapisteet).
(oletuksena Normaali)
Vähennä kuvan reunojen tummumista,
jota esiintyy käytettäessä G-, E- ja D-tyypin
objektiiveja (pois lukien PC-objektiivit).
Vaikutus näkyy selvimmin suurimmalla
aukolla.
(oletuksena Pois)
Vähennä tynnyrivääristymää kuvatessasi
laajakulmaobjektiiveilla ja
tyynyvääristymää kuvatessasi pitkillä
objektiiveilla.
253
Välkynnänvähennys
Välkynnänvähennyksen asetus
Välkynnänvähennyksen ilmaisin
Autom. haarukoinnin asetus
Valotuksen ja salaman haarukointi
Valotuksen haarukointi
Salaman haarukointi
Valkotasapainon haarukointi
ADL-haarukointi
Päällekkäisvalotus
Päällekkäisvalotustila
Kuvien määrä
Sulautustila
Säilytä kaikki kuvat
Valitse ensimm. valotus (NEF)
HDR (laaja dynaam. alue)
HDR-tila
Valotusero
Tasoitus
254
Tätä asetusta käytetään
etsinvalokuvauksessa. Valitse Käytössä
kohtaan Välkynnänvähennyksen asetus
säätääksesi kuvan ajoitusta, mikä vähentää
välkynnän vaikutusta loisteputkivalossa tai
elohopeahöyrylampun valossa.
Välkynnänvähennyksen ilmaisin ohjaa
FLICKER (VILKKUU)-kuvakkeen näyttämistä
etsimessä: jos Päällä on valittuna, kuvake
näytetään, jos välkyntää havaitaan, kun
suljin painetaan puoleenväliin, ja se
vilkkuu, jos välkyntää havaitaan, kun Ei
käytössä on valittuna kohtaan
Välkynnänvähennyksen asetus
(ottaaksesi välkynnänvähennyksen
käyttöön valitse Käytössä).
(oletuksena Valotuksen ja salaman haarukointi)
Valitse asetus tai asetukset, joita
haarukoidaan, kun automaattinen
haarukointi on käytössä (0 142).
Tallenna kahdesta kymmeneen NEF (RAW)
-valotusta yhtenä valokuvana; olemassa
oleva valokuva voidaan haluttaessa valita
ensimmäiseksi valotukseksi käyttämällä
asetusta Valitse ensimm. valotus (NEF).
Huomaa kuitenkin, että vain suurikokoisia
(koko L) NEF (RAW) -kuvia voidaan valita.
Katso lisätietoja Valikko-oppaasta, jonka
voi ladata Nikonin verkkosivuilta (0 i).
Säilytä valoalueiden ja varjojen
yksityiskohdat, kun valokuvaat
suurikontrastisia maisemia (0 182).
Ajastettu kuvaus
Aloita
Valitse aloituspv ja -aika
Väli
Kuvauskerrat × kuvamäärä/väli
Valotuksen tasoitus
Äänetön valokuvaus
Väli ensisijainen
Tallennuskansio aloitettaessa
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus
Aloita
Kuvia
Tarkennusaskel
Väli seuraavaan kuvaan
Valotuksen tasoitus
Äänetön valokuvaus
Tallennuskansio aloitettaessa
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus
Päällä (Tila 1)
Päällä (Tila 2)
Pois
Ota valokuvia valituin aikavälein, kunnes
tietty määrä kuvia on otettu. Lisätietoja
löytyy Valikko-oppaasta, jonka voi ladata
Nikonin verkkosivuilta (0 i).
Vaihtele tarkennusta automaattisesti
kuvasarjassa (0 212).
(oletuksena Pois)
Vaimenna sulkimen ääni
reaaliaikanäkymäkuvauksen aikana
(0 49).
255
1 Elokuvausvalikko: elokuvien
kuvausasetukset
Palauta elok.valikon oletusaset.
Kyllä
Ei
Valitse Kyllä, jos haluat palauttaa
elokuvausvalikon asetukset
oletusarvoihin.
Tiedoston nimeäminen
Kohde
XQD-korttipaikka
SD-korttipaikka
Kuva-ala
Valitse kuva-ala
Automaattinen DX-rajaus
Kuvakoko/kuvataajuus
3 840×2 160; 30p
3 840×2 160; 25p
3 840×2 160; 24p
1 920×1 080; 60p
1 920×1 080; 50p
1 920×1 080; 30p
1 920×1 080; 25p
1 920×1 080; 24p
1 280×720; 60p
1 280×720; 50p
1 920×1 080; 30p ×4 (hidastus)
1 920×1 080; 25p ×4 (hidastus)
1 920×1 080; 24p ×5 (hidastus)
256
Valitse kolmikirjaiminen etuliite, jota
käytetään elokuvien tallentamiseen
käytettävien kuvatiedostojen
nimeämisessä. Oletusetuliite on ”DSC”.
(oletuksena XQD-korttipaikka)
Valitse korttipaikka, johon elokuvat
tallennetaan.
Valitse kuva-ala (0 68).
(oletuksena 1 920×1 080; 60p)
Valitse elokuvan kuvakoko (kuvapisteinä)
ja kuvataajuus (0 69).
Elokuvan laatu
Hyvä
Normaali
Elokuvatiedoston tyyppi
MOV
MP4
ISO-herkkyysasetukset
Suurin herkkyys
Autom. ISO-säätö (tila M)
ISO-herkkyys (tila M)
Valkotasapaino
Samat kuin valokuva-asetuks.
Automaattinen
Automaattinen luonnonvalo
Hehkulamppu
Loisteputkivalo
Suora auringonvalo
Pilvinen
Varjo
Valitse värilämpötila
Esiasetus käsin
Aseta Picture Control
Samat kuin valokuva-asetuks.
Automaattinen
Vakio
Neutraali
Värikäs
Yksivärinen
Muotokuva
Maisema
Tasainen
(oletuksena Hyvä)
Valitse elokuvan laatu (0 69).
(oletuksena MOV)
Valitse elokuvatiedoston tyyppi.
Säädä elokuvien ISO-herkkyysasetuksia.
(oletuksena Samat kuin valokuva-asetuks.)
Valitse elokuvien valkotasapaino (0 156).
Valitse Samat kuin valokuva-asetuks.,
jos haluat käyttää samaa asetusta kuin
valokuvissa.
(oletuksena Samat kuin valokuva-asetuks.)
Valitse elokuvissa käytettävä Picture
Control (0 175). Valitse Samat kuin
valokuva-asetuks., jos haluat käyttää
samaa asetusta kuin valokuvissa.
257
Muokk. Picture Control -säät.
Tallenna/muokkaa
Nimeä uudelleen
Poista
Lataa/tallenna
Aktiivinen D-Lighting
Samat kuin valokuva-asetuks.
Erittäin suuri
Suuri
Normaali
Pieni
Pois
Kohinan väh. kun suuri ISO
Suuri
Normaali
Pieni
Pois
Välkynnänvähennys
Automaattinen
50 Hz
60 Hz
Mikrofonin herkkyys
Automaattinen herkkyys
Manuaalinen herkkyys
Mikrofoni pois
258
Luo mukautettuja Picture Control
-säätimiä.
(oletuksena Pois)
Säilytä valoalueiden ja varjojen
yksityiskohdat luoden elokuvia, joissa on
luonnollinen kontrasti (0 180). Valitse
Samat kuin valokuva-asetuks., jos haluat
käyttää samaa asetusta kuin valokuvissa.
(oletuksena Normaali)
Vähennä suurilla ISO-herkkyyksillä
kuvattavissa elokuvissa esiintyvää
”kohinaa” (satunnaiset kirkkaat
kuvapisteet).
(oletuksena Automaattinen)
Vähennä loisteputkivalon tai
elohopeahöyrylampun valon aiheuttamaa
välkyntää ja juovaisuutta
reaaliaikanäkymässä (0 37) ja elokuvan
tallennuksen aikana (0 59).
(oletuksena Automaattinen herkkyys)
Kytke yhdysrakenteiset tai ulkoiset
mikrofonit (0 295) päälle tai pois päältä tai
säädä mikrofonin herkkyyttä.
Vaimennin
Käytössä
Ei käytössä
Taajuusvaste
Laaja alue
Puhealue
Tuulikohinan vähennys
Päällä
Pois
Elektroninen VR
Päällä
Pois
Ajastettu elokuva
Aloita
Väli
Kuvausaika
Valotuksen tasoitus
Äänetön valokuvaus
Kuva-ala
Kuvakoko/kuvataajuus
Väli ensisijainen
(oletuksena Ei käytössä)
Vähennä mikrofonin vahvistusta ja estä
äänen vääristymistä tallentaessasi elokuvia
äänekkäässä ympäristössä.
(oletuksena Laaja alue)
Valitse yhdysrakenteisten ja ulkoisten
mikrofonien taajuusvaste (0 295).
(oletuksena Pois)
Valitse, onko tuulikohinaa vähentävä
yhdysrakenteisen mikrofonin
ylipäästösuodin käytössä.
(oletuksena Pois)
Valitse, onko elektroninen
tärinänvaimennus käytössä elokuvatilassa.
Kamera ottaa automaattisesti valokuvia
valituin aikavälein ja luo niistä äänettömän
ajastetun elokuvan. Lisätietoja löytyy
Valikko-oppaasta, jonka voi ladata Nikonin
verkkosivuilta (0 i).
259
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten
hienosäätö
Mukaut. aset. muistipaikka
A–D
a Automaattitarkennus
a1 AF-C-tilan ensisij. valinta
Laukaisu
Tarkennus ja laukaisu
Laukaisu ja tarkennus
Tarkennus
a2 AF-S-tilan ensisij. valinta
Laukaisu
Tarkennus
a3 Tarkenn. seuranta ja lukitus
Estetty kuvauksen AF-vaste
Kohteen liike
Palauta Mukautettujen asetusten
muistipaikkaan tallennetut Mukautetut
asetukset. Asetusten muutokset
tallennetaan nykyiseen muistipaikkaan.
(oletuksena Laukaisu)
Kun AF-C on valittu etsinvalokuvauksessa,
tällä asetuksella säädetään, voiko
valokuvia ottaa aina, kun laukaisinta
painetaan (laukaisu ensisijainen), vai vain
silloin, kun kamera on tarkentanut
(tarkennus ensisijainen).
(oletuksena Tarkennus)
Kun AF-S on valittu etsinvalokuvauksessa,
tällä asetuksella säädetään, voiko
valokuvia ottaa vain silloin, kun kamera on
tarkentanut (tarkennus ensisijainen), vai
aina kun laukaisinta painetaan (laukaisu
ensisijainen).
Valitse, miten automaattitarkennus
sopeutuu kohteen etäisyyden
muuttumiseen, kun AF-C on valittu
etsinvalokuvauksessa.
a4 3D-seurannan kasvojentunnistus
(oletuksena Pois)
Päällä
Valitse, tunnistaako kamera kasvot ja
tarkentaako se niihin, kun kolmiulotteinen
Pois
seuranta on valittu tarkennusaluetilaksi
(0 100).
260
a5 3D-seurannan katselualue
Laaja
Normaali
a6 Tarkennuspisteiden määrä
55 pistettä
15 pistettä
a7 Tallenna suunnan mukaan
Tarkennuspiste
Tark.piste ja tark.aluetila
Pois
a8 AFn käynnistys
Laukaisin/AF-ON
Vain AF-ON
a9 Rajoita tarkennusaluetilan valint.
Pistetarkennus
Dyn. tarkennus (9 pist.)
Dyn. tarkennus (25 pist.)
Dyn. tarkennus (72 pist.)
Dyn. tarkennus (153 pist.)
3D-seuranta
Valinta tarkennusalueryhmästä
Automaattinen alue
(oletuksena Normaali)
Valitse valvottava alue painamalla
laukaisin puoleenväliin, kun
kolmiulotteinen seuranta on valittu
tarkennusaluetilaksi (0 100).
(oletuksena 55 pistettä)
Valitse, montako tarkennuspistettä
etsimessä on käytettävissä käsisäätöisessä
tarkennuspisteen valinnassa.
(oletuksena Pois)
Valitse, tallentaako etsin tarkennuspisteet
ja tarkennusaluetilan erikseen pysty- ja
vaakasuunnalle.
(oletuksena Laukaisin/AF-ON)
Valitse, tarkentaako kamera, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin. Jos Vain AF-ON
on valittu, kamera ei tarkenna, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin.
Valitse, mitkä tarkennusaluetilat voi valita
käyttämällä AF-tilapainiketta ja
sivukomentokiekkoa
etsinvalokuvauksessa (0 100).
261
a10 Autom.tark.tilan rajoitukset
AF-S
AF-C
Ei rajoituksia
a11 Tarkennuspisteen kierto
Kierto
Ei kiertoa
a12 Tarkennuspisteen asetukset
Tarkennuspisteen valaistus
Käsitarkennustila
Dyn. tarkennuksen apu
a13 Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa
Käytössä
Ei käytössä
b Mittaus/valotus
b1 ISO-herkkyyden askelen arvo
1/3 arvoa
1/2 arvoa
1 arvo
b2 Valotussäädön porrastus
1/3 arvoa
1/2 arvoa
1 arvo
b3 Val./sal. korj. askelen arvo
1/3 arvoa
1/2 arvoa
1 arvo
262
(oletuksena Ei rajoituksia)
Valitse automaattitarkennustilat, joita voi
käyttää etsinvalokuvauksessa (0 98).
(oletuksena Ei kiertoa)
Valitse, ”kiertääkö” etsimen
tarkennuspisteen valinta näytön reunasta
toiseen.
Säädä etsimen tarkennuspisteen näytön
asetuksia.
(oletuksena Käytössä)
Tämä asetus on käytettävissä
yhteensopivien objektiivien kanssa. Valitse
Ei käytössä, jos haluat estää
tarkennusrenkaan käyttämiseen
tarkennukseen
automaattitarkennustilassa.
(oletuksena 1/3 arvoa)
Valitse ISO-herkkyyden säädössä
käytettävän askelen koko.
(oletuksena 1/3 arvoa)
Valitse suljinajan, aukon, ja haarukoinnin
säädössä käytettävä porrastus.
(oletuksena 1/3 arvoa)
Valitse valotuksen ja salaman korjauksen
säädössä käytettävän askelen koko.
b4 Helppo valotuksen korjaus
Päällä (autom. palautus)
Päällä
Pois
b5 Matriisimittaus
Kasvojentunnistus päällä
Kasvojentunnistus pois
b6 Keskustapainotteinen alue
 8 mm– 20 mm, Keskiarvo
b7 Optimaal. valot. hienosäätö
Kyllä
Ei
c Ajastimet/valotuslukitus
c1 Valotuslukitus laukaisimella
Päällä (painetaan puoleenväliin)
Päällä (sarjakuvaustila)
Pois
c2 Valmiustila-ajastin
4 s – 30 minuuttia, Ei rajaa
(oletuksena Pois)
Valitse, voiko valotuksen korjausta säätää
kiertämällä komentokiekkoa painamatta
E-painiketta.
(oletuksena Kasvojentunnistus päällä)
Valitse Kasvojentunnistus päällä, jos
haluat kasvojentunnistuksen käyttöön
kuvatessasi etsimen avulla muotokuvia,
joissa käytetään matriisimittausta (0 124).
(oletuksena  12 mm)
Valitse painotettavan alueen koko, kun
keskustapainotteista mittausta käytetään
etsinvalokuvauksessa. Jos eimikroprosessoriohjattu tai AF-S Fisheye
NIKKOR 8–15 mm f/3.5–4.5E ED -objektiivi
on kiinnitetty, alueen koko asetetaan
12 mm:iin.
(oletuksena Ei)
Hienosäädä kunkin mittaustavan
valotusta. Suuremmat arvot tuottavat
kirkkaamman valotuksen ja pienemmät
arvot tummemman.
(oletuksena Pois)
Valitse, lukittuuko valotus, kun laukaisinta
painetaan.
(oletuksena 6 s)
Valitse, kauanko kamera jatkaa valotuksen
mittaamista, kun mitään toimintoja ei
tehdä (0 34).
263
c3 Itselaukaisin
Itselaukaisuviive
Kuvien määrä
Kuvien välinen aikaväli
c4 Näytön virrankatkaisun viive
Toisto
Valikot
Tietonäyttö
Kuvan tarkastelu
Reaaliaikanäkymä
d Kuvaus/näyttö
d1 Hidas sarjakuvausnopeus
6 kuvaa/s – 1 kuva/s
Valitse itselaukaisintilan laukaisuviive,
otettavien kuvien määrä ja kuvien välinen
aikaväli.
Valitse, kauanko näyttö pysyy päällä, kun
mitään toimintoja ei tehdä.
(oletuksena 5 kuvaa/s)
Valitse CL-tilan kuvausnopeus. Huomaa,
että nopeus voi muuttua virtalähteen
mukaan (0 114).
d2 Sarjakuvaus enintään
(oletuksena 200)
1–200
Valitse yhdessä sarjassa otettavien kuvien
enimmäismäärä sarjakuvaustilassa.
d3 ISO-näyttö
(oletuksena Näytä kuvalaskuri)
Näytä ISO-herkkyys
Valitse, näytetäänkö ohjauspaneelissa ISOherkkyys jäljellä olevien kuvien määrän
Näytä kuvalaskuri
sijaan.
d4 Synkr. kuvanottotavan asetukset
(oletuksena Synkronointi)
Synkronointi
Valitse, synkronoidaanko etäkameroiden
sulkimien laukaisu pääkameran sulkimen
Ei synkronointia
laukaisun kanssa.
d5 Valotuksen viivetila
(oletuksena Pois)
3 s – 0,2 s, Pois
Kun pienikin kameran liike voi aiheuttaa
kuviin liike-epäterävyyttä, sulkimen
laukaisu voidaan viivästyttää
tapahtumaan suunnilleen 0,2–3 s peilin
nostamisen jälkeen.
264
d6 Elektroninen etuverhosuljin
Käytössä
Ei käytössä
d7 Tiedostojen numerointi
Päällä
Pois
Nollaa
d8 Ääriviivakorostuksen väri
Punainen
Keltainen
Sininen
Valkoinen
d9 Etsimen ruudukon näyttö
Päällä
Pois
d10 Näytön valaistus
Päällä
Pois
(oletuksena Ei käytössä)
Ota käyttöön elektroninen etuverhosuljin
tai poista se käytöstä Q-, QC- tai MUP-tilassa,
mikä poistaa sulkimen liikkeestä johtuvan
liike-epäterävyyden. Mekaanista suljinta
käytetään muissa kuvanottotavoissa
riippumatta valitusta asetuksesta.
(oletuksena Päällä)
Valitse, miten kamera määrittää
tiedostonumerot.
(oletuksena Punainen)
Valitse tarkennuksen ääriviivakorostuksen
väri. Ääriviivakorostus voidaan ottaa
käyttöön tai pois käytöstä, ja sen
herkkyyttä voidaan säätää
reaaliaikanäkymän aikana i-painikkeella ja
valitsemalla Ääriviivakorostuksen taso
(0 45, 65).
(oletuksena Pois)
Valitse, näytetäänkö etsimessä
rajausruudukko.
(oletuksena Pois)
Valitse, palavatko ohjauspaneelin ja
painikkeiden taustavalot, kun valmiustilaajastin on aktiivinen.
A Elektroninen etuverhosuljin
Tyypin G, E tai D objektiivia suositellaan; valitse Ei käytössä, jos huomaat
viivoja tai utua kuvatessasi muilla objektiiveilla. Lyhin suljinaika ja suurin
ISO-herkkyys, joita voi käyttää elektronisen etuverhosulkimen kanssa, ovat
vastaavasti 1/2 000 s ja ISO 25600.
265
d11 Reaaliaikanäkymä sarjak.tilassa
(oletuksena Päällä)
Päällä
Valitse, onko täyskuvatoisto käytössä
sarjakuvauksen aikana (kuvanottotavat CL,
Pois
CH ja QC) reaaliaikanäkymässä (0 37). Jos
Pois on valittuna, sekä näyttö että näytön
taustavalot sammuvat valotusten aikana.
d12 Optinen VR
(oletuksena Päällä)
Päällä
Ota tärinänvaimennus käyttöön tai poista
se käytöstä yhteensopivilla AF-PPois
objektiiveilla, joissa ei ole
tärinänvaimennuskytkintä.
e Haarukointi/salama
e1 Salamatäsmäysnopeus
1/250 s (automaattinen FP),
1/250 s – 1/60 s
e2 Suljinaika salamakuv.
1/60 s – 30 s
e3 Valot. korj. salamakuvissa
Koko kuva
Vain tausta
(oletuksena 1/250 s)
Valitse salamatäsmäysnopeus.
(oletuksena 1/60 s)
Valitse pisin suljinaika, jota voidaan
käyttää, kun salamaa käytetään tiloissa P ja
A.
(oletuksena Koko kuva)
Valitse, miten kamera säätää salaman
tehoa, kun valotuksen korjaus on käytössä.
A Suljinajan kiinnittäminen salamatäsmäysnopeuden raja-arvoon
Jos haluat asettaa suljinajaksi salamatäsmäysnopeuden raja-arvon
suljinajan esivalinta-automatiikassa tai käsisäätöisessä valotustilassa,
valitse pisintä mahdollista suljinaikaa seuraava aika (30 s tai %). Etsimessä
ja ohjauspaneelissa näkyy X (salamatäsmäyksen ilmaisin).
A Automaattinen nopea FP-täsmäys
Automaattinen nopea FP-täsmäys mahdollistaa salaman käyttämisen
kameran lyhimmällä suljinajalla, jolloin on mahdollista valita suurin
mahdollinen aukko ja siten pienempi syväterävyys, vaikka kohde olisi
vastavalossa kirkkaassa auringonvalossa. Tietonäytön salamatilan
ilmaisimessa näkyy ”FP”, kun automaattinen nopea FP-täsmäys on
käytössä.
266
e4 Autom. M ISO-herkkyyssäätö
Kohde ja tausta
Vain kohde
e5 Muotoilusalama
Päällä
Pois
e6 Autom. haarukointi (tila M)
Salama/aika
Salama/aika/aukko
Salama/aukko
Vain salama
e7 Haarukoinnin järjestys
Mitattu > ali > yli
Ali > mitattu > yli
(oletuksena Kohde ja tausta)
Valitse, otetaanko salamakuvauksen
automaattisen ISO-herkkyyssäädön
valotuksessa huomioon sekä kohde että
tausta vai vain pääkohde.
(oletuksena Päällä)
Valitse, lähettävätkö lisävarusteena
saatavat CLS-yhteensopivat salamalaitteet
(0 288) muotoilusalaman, kun kameran
Pv-painiketta painetaan
etsinvalokuvauksessa.
(oletuksena Salama/aika)
Valitse asetukset, joita muutetaan, kun
valotuksen/salaman haarukointi on
käytössä tilassa M.
(oletuksena Mitattu > ali > yli)
Valitse valotuksen, salaman ja
valkotasapainon haarukoinnin
haarukointijärjestys.
267
f Painikkeet
f1 Mukaut. ohjauksen määritys
Esikatselupainike
Esikatselupainike + y
Fn1-painike
Fn1-painike + y
Fn2-painike
AF-ON-painike
Sivuvalitsin
Sivuvalitsimen keskusta
Sivuvalitsimen keskusta + y
BKT-painike + y
Elokuvan tallennuspainike + y
Obj. tarkennustoimintopainikkeet
f2 Monivalitsimen keskipainike
Kuvaustila
Toistotila
Reaaliaikanäkymä
f3 Suljinajan ja aukon lukitus
Suljinajan lukitus
Aukon lukitus
268
Valitse, mitkä ovat kameran painikkeiden
tehtävät, kun niitä käytetään yksin tai
yhdessä komentokiekkojen kanssa.
Valitse monivalitsimen keskipainikkeen
tehtävä.
Lukitse suljinaika tilassa S tai M kulloinkin
valittuun arvoon tai aukko tilassa A tai M
kulloinkin valittuun arvoon.
f4 Komentokiekkojen mukautt.
Käänteinen kääntö
Vaihda pää/sivu
Aukon asetus
Valikot ja toisto
Sivuk.kiekon kuvanopeus
f5 Monivalitsin
Käynnistä valm.tila-ajastin uud.
Älä tee mitään
f6 Vap. painike kiekon käytt.
Kyllä
Ei
f7 Käänteiset ilmaisimet
Valitse pää- ja sivukomentokiekkojen
tehtävät.
(oletuksena Älä tee mitään)
Valitse, aktivoiko monivalitsimen
käyttäminen valmiustila-ajastimen (0 34).
(oletuksena Ei)
Valitsemalla Kyllä säädöt, jotka
normaalisti tehdään pitämällä painiketta
painettuna ja kiertämällä komentokiekkoa,
voi tehdä kiertämällä komentokiekkoa
painikkeen vapauttamisen jälkeen. Asetus
ei ole enää voimassa, kun painiketta
painetaan uudelleen, laukaisin painetaan
puoleenväliin tai valmiustila-ajastimen
aika kuluu loppuun.
(oletuksena
)
Jos
(W) on valittu,
ohjauspaneelin, etsimen ja tietonäytön
valotusilmaisimien negatiiviset arvot
näkyvät vasemmalla ja positiiviset oikealla.
(V), jos haluat
Valitse
positiivisten arvojen näkyvän vasemmalla
ja negatiivisten oikealla.
269
f8 Reaaliaikanäkymäpain. aset.
Käytössä
Käytössä (valm.tila-ajastin akt.)
Ei käytössä
f9 D-valitsin
Näytön taustavalo (D)
D ja tietonäyttö
f10 MB-D18-painikkeiden tehtävä
Fn-painike
Fn-painike + y
AF-ON-painike
Monivalitsin
g Elokuva
g1 Mukaut. ohjauksen määritys
Esikatselupainike
Esikatselupainike + y
Fn1-painike
Fn1-painike + y
Fn2-painike
Sivuvalitsimen keskusta
Sivuvalitsimen keskusta + y
Laukaisin
g2 Valoalueen kirkkaus
255–180
270
(oletuksena Käytössä)
a-painikkeen voi poistaa käytöstä, jotta
reaaliaikanäkymä ei käynnisty vahingossa.
(oletuksena Näytön taustavalo (D))
Valitse, mitkä näytöt valaistaan, kun
virtakytkin kierretään asentoon D.
Valitse lisävarusteena saatavan MB-D18monitoimiakkuperän painikkeiden
tehtävät (0 299).
Valitse, mitkä ovat kameran painikkeiden
tehtävät, kun niitä käytetään yksin tai
yhdessä komentokiekkojen kanssa, kun
reaaliaikanäkymän valitsin on kierretty
asentoon 1 reaaliaikanäkymässä.
Huomaa, että jos Tallenna elokuvia on
valittu kohtaan Laukaisin, laukaisinta voi
käyttää vain elokuvien tallennukseen.
(oletuksena 248)
Valitse elokuvan valoalueiden näytön
aktivoimiseksi tarvittava kirkkaus. Mitä
alempi arvo, sitä suurempi on valoalueina
näytettävä kirkkausalue. Jos 255 on valittu,
valoalueiden näyttö näyttää vain
mahdollisesti ylivalottuneet alueet.
B Asetusvalikko: kameran asetukset
Alusta muistikortti
XQD-korttipaikka
SD-korttipaikka
Kieli (Language)
Katso sivu 345.
Aikavyöhyke ja päivämäärä
Aikavyöhyke
Päivämäärä ja aika
Synkronoi älylaitteen kanssa
Päiväysmuoto
Kesäaika
Näytön kirkkaus
Valikot/toisto
Reaaliaikanäkymä
Aloita alustus valitsemalla
muistikorttipaikka ja valitsemalla Kyllä.
Huomaa, että alustaminen poistaa
lopullisesti kaikki valitussa paikassa olevan
kortin kuvat ja muut tiedot. Muista tehdä
tarvittaessa varmuuskopiot ennen
alustamista.
Valitse kameran valikoiden ja ilmoitusten
kieli.
Vaihda aikavyöhykettä, aseta kameran
kello, synkronoi kello älylaitteen kellon
kanssa, valitse päiväyksen näyttöjärjestys
ja ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä.
Jos Päällä on valittu kohtaan Synkronoi
älylaitteen kanssa ja synkronointi on
käytössä SnapBridge-sovelluksessa,
kameran kello voidaan asettaa älylaitteen
antamaan aikaan.
Säädä valikon, toiston ja
reaaliaikanäkymän näyttöjen kirkkautta.
A Muistikorttien alustaminen
Älä sammuta kameraa äläkä poista akkua tai muistikortteja alustamisen
aikana.
Asetusvalikon Alusta muistikortti -toiminnon lisäksi muistikortit voi
alustaa S (Q)- ja O (Q) -painikkeilla: pidä molempia painikkeita
painettuna samanaikaisesti, kunnes alustusilmaisimet tulevat näkyviin, ja
paina painikkeita sitten uudelleen alustaaksesi kortin. Jos kamerassa on
kaksi muistikorttia, kun painikkeita painetaan ensimmäisen kerran,
alustettavan kortin kuvake vilkkuu. Valitse toinen paikka kiertämällä
pääkomentokiekkoa.
271
Näytön väritasapaino
Säädä näytön väritasapainoa.
Näennäishorisontti
Tietonäyttö
Automaattinen
Käsisäätö
Tarkennuksen hienosäätö
Päällä/Pois
Tallennettu arvo
Oletusarvo
Tallennettujen arvojen lista
Ei-CPU-objektiivin tiedot
Objektiivin numero
Polttoväli (mm)
Suurin aukko
Puhdista kuvakenno
Puhdista nyt
Puhdista käynn./samm.
Peilin nosto puhdistusta varten
Näytä kameran kallistusanturista saataviin
tietoihin perustuva näennäishorisontti.
(oletuksena Automaattinen)
Säädä tietonäytön eri katselutapoja.
Hienosäädä tarkennusta eri
objektiivityypeille.
Automaattitarkennuksen säätöä ei yleensä
suositella, ja se voi häiritä normaalia
tarkennusta; käytä sitä vain tarvittaessa.
Automaattinen hienosäätö on
käytettävissä reaaliaikanäkymässä;
lisätietoja on saatavilla Nikonin
verkkosivuilta (0 i) saatavasta Valikkooppaasta.
Tallenna ei-mikroprosessoriohjattujen
objektiivien polttoväli ja suurin aukko,
jolloin niillä voi käyttää toimintoja, joita
normaalisti käytetään
mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla
(0 218).
Täristä kuvakennoa pölyn poistamiseksi
(0 312).
Lukitse peili ylös niin, että kuvakennossa
olevan pölyn voi poistaa puhaltimella
(0 315). Ei käytettävissä, kun akku on
vähissä (varaustaso J tai vähemmän) tai
kun kamera on yhdistetty älylaitteeseen
Bluetoothilla tai muihin laitteisiin USB:llä.
272
Pölynpoiston viitekuva
Aloita
Puhdista kenno ja käynnistä
Kuvaselitys
Liitä selitys
Lisää selitys
Hanki viitetiedot Capture NX-D:n
pölynpoistotoimintoa varten (0 ii).
Lisää selitys uusiin valokuviin sitä mukaa
kuin kuvia otetaan. Selitykset voi näyttää
metatietoina ViewNX-i:ssä tai
Capture NX-D:ssä (0 ii).
Tekijänoikeustiedot
Liitä tekijänoikeustiedot
Kuvaaja
Tekijänoikeus
Lisää tekijänoikeustiedot uusiin valokuviin
sitä mukaa kuin kuvia otetaan.
Tekijänoikeustiedot voi näyttää
metatietoina ViewNX-i:ssä tai
Capture NX-D:ssä (0 ii).
A Tekstin kirjoittaminen
Näppäimistö tulee näkyviin, kun tekstin kirjoittamista edellytetään. Kirjoita
tekstiä koskettamalla kosketusnäytön merkkejä (selaa isojen ja pienten
kirjainten ja symbolinäppäimistön välillä koskettamalla näppäimistön
valintapainiketta). Voit myös käyttää monivalitsinta korostaaksesi halutun
merkin näppäimistöalueella ja painaa monivalitsimen keskipainiketta
syöttääksesi korostettuna olevan merkin kohdistimen nykyiseen sijaintiin
(huomaa, että jos merkki syötetään kentän ollessa täysi, kentän viimeinen
merkki poistetaan). Poista kohdistimen alla oleva merkki painamalla O (Q)
-painiketta. Siirrä kohdistin uuteen sijaintiin koskettamalla näyttöä tai
pitämällä W (M) -painiketta painettuna ja painamalla 4 tai 2. Päätä
kirjoittaminen ja palaa aiempaan valikkoon painamalla J.
Tekstin näyttöalue
Näppäimistöalue
Näppäimistön valinta
273
Äänimerkkiasetukset
Äänimerkki päällä/pois
Voimakkuus
Korkeus
Kosketusohjaimet
Kosketusohjaimet käytössä/ei
Täyskuvatoiston sipaisut
HDMI
Lähdön tarkkuus
Ulkoisen tallennuksen hallinta
Lisäasetukset
Sijaintitiedot
Lataa älylaitteesta
Sijainti
Ulkoisen GPS-laitteen asetukset
Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks.
LED-merkkivalo
Yhdistämistila
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht.
Katsele
Salamavalon lukitus
AE/AF-lukitus
Vain AE-lukitus
AE-lukitus (palautus laukaistaessa)
Vain AF-lukitus
AF-ON
MEi käytössä / käytössä
+ NEF (RAW)
Reaaliaikanäkymä
Ei mitään
274
Valitse äänimerkin korkeus ja voimakkuus.
Säädä kosketusohjauksen asetuksia
(0 12).
Säädä HDMI-laitteiden yhteysasetuksia.
Säädä sijaintitietoasetuksia (0 221).
Säädä lisävarusteena saatavien
langattomien kauko-ohjainten LEDmerkkivalon ja yhdistämistilan asetuksia.
(oletuksena Ei mitään)
Valitse lisävarusteena saatavien
langattomien kauko-ohjainten
Fn-painikkeen tehtävä.
Lentokonetila
Käytössä
Ei käytössä
Muodosta yhteys älylaitteeseen
Aloita
Salasanasuojaus
Lähetä älylaitteeseen (autom.)
Päällä
Pois
Wi-Fi
Verkkoasetukset
Nykyiset asetukset
Palauta yhteysasetukset
Bluetooth
Verkkoyhteys
Pariliitetyt laitteet
Lähetä sammutettuna
Verkko
Valitse laitteisto
Verkkoasetukset
Asetukset
(oletuksena Ei käytössä)
Kun lentokonetila on käytössä, Eye-Fikorttien ja Bluetoothin langattomat
toiminnot ja Wi-Fi-yhteydet älylaitteisiin
poistetaan käytöstä. Muihin laitteisiin
langattomalla lähettimellä muodostetut
yhteydet voi poistaa käytöstä vain
irrottamalla lähettimen kamerasta.
Parita kamera älylaitteen kanssa
käyttämällä SnapBridge-sovellusta
mukana toimitetussa SnapBridge
Yhteysopas (DSLR-kameroille).
(oletuksena Pois)
Valitse Päällä, jos haluat lähettää
valokuvia älylaitteeseen sitä mukaa kun
niitä otetaan.
Säädä älylaitteisiin yhdistämiseen
käytettäviä Wi-Fi-asetuksia (langaton
lähiverkko).
Säädä älylaitteisiin yhdistämiseen
käytettäviä Bluetooth-asetuksia. Kamera
voidaan parittaa enintään viiden
älylaitteen kanssa, mutta se voidaan
yhdistää vain yhteen kerrallaan.
Säädä WT-7:n avulla käytettävän Ethernetja langattoman lähiverkon ftp- ja
verkkoasetuksia. Tätä asetusta voi käyttää
vain, kun WT-7 on kiinnitetty.
275
Eye-Fi-lataus
Käytössä
Ei käytössä
(oletuksena Käytössä)
Lataa kuvat ennalta valittuun kohteeseen.
Tämä asetus näkyy vain, kun kamerassa on
tuettu Eye-Fi-kortti.
Vaatimustenmukaisuusmerkintä
MB-D18-laitt. paristot/akut
LR6 (AA-alkali)
HR6 (AA-Ni-MH)
FR6 (AA-litium)
Virtalähteiden järjestys
MB-D18-akkuperä ensin
Kameran akut/parist. ensin
Näytä valikoitu osa standardeista, joita
kamera noudattaa.
(oletuksena LR6 (AA-alkali))
Varmistaaksesi, että kamera toimii
odotetulla tavalla, kun lisävarusteena
saatavassa MB-D18monitoimiakkuperässä käytetään AAakkuja, valitse tämän valikon asetukseksi
akkuperään asetettuja akkuja vastaava
tyyppi.
(oletuksena MB-D18-akkuperä ensin)
Valitse, käytetäänkö ensin kameran akkua
vai akkuperän akkuja, kun lisävarusteena
saatava MB-D18-monitoimiakkuperä on
kiinnitetty.
Akkutiedot
Laukaisu muistikortitta
Suljin lukittu
Suljin toiminnassa
276
Näytä kamerassa olevan akun tiedot.
(oletuksena Suljin toiminnassa)
Valitse, voidaanko suljin laukaista, vaikka
kamerassa ei ole muistikorttia.
Tallenna/lataa asetukset
Tallenna asetukset
Lataa asetukset
Palauta kaikki asetukset
Palauta
Älä palauta
Tallenna kameran asetukset muistikortille
tai lataa kameran asetukset muistikortilta.
Asetustiedostot voi siirtää muihin D850kameroihin.
Palauta kaikki asetukset lukuun ottamatta
asetusvalikon kohtia Kieli (Language) ja
Aikavyöhyke ja päivämäärä.
Laiteohjelmaversio
Näytä kameran nykyinen
laiteohjelmaversio.
D Palauta kaikki asetukset
Myös tekijänoikeustiedot ja muut käyttäjän syöttämät tiedot palautetaan.
Suosittelemme tallentamaan asetukset asetusvalikon Tallenna/lataa
asetukset -toiminnolla ennen palautusta.
277
N Muokkausvalikko: muokattujen
kopioiden luominen
NEF (RAW) -käsittely
Valitse kuva(t)
Valitse päivämäärä
Valitse kaikki kuvat
Valitse kohde
Rajaa
Luo NEF (RAW) -valokuvista JPEG-kopioita.
Luo rajattu kopio valitusta valokuvasta.
Muuta kokoa
Valitse kuva(t)
Valitse kohde
Valitse koko
D-Lighting
Luo valituista valokuvista pieniä kopioita.
Kirkasta varjoja. Valitse tummille tai
vastavalossa otetuille valokuville.
Punasilmäisyyden korjaus
Korjaa salamalla otetuissa valokuvissa
näkyvää ”punasilmäisyyttä”.
Suorista
Luo suoristettuja kopioita. Kopioita voi
suoristaa enintään noin 5° noin 0,25°:n
porrastuksella.
Vääristymän korjaus
Automaattinen
Käsisäätö
278
Luo kopioita, joissa reuna-alueen
vääristymää on vähennetty. Käytä
vähentääksesi tynnyrivääristymää
valokuvissa, jotka on otettu
laajakulmaobjektiiveilla, tai
tyynyvääristymää valokuvissa, jotka on
otettu teleobjektiiveilla. Kun
Automaattinen on valittu, kamera korjaa
vääristymän automaattisesti.
Perspektiivin korjaus
Luo kopioita, joissa on korjattu korkean
kohteen juurelta otetuissa kuvissa näkyvää
perspektiivin vaikutusta.
Suodintehosteet
Skylight
Lämminsävysuodin
Yksivärinen
Mustavalkoinen
Seepia
Sinikopio
Kuvan sulautus
Luo seuraavia suodintehosteita:
• Skylight: Skylight-suodintehoste
• Lämminsävysuodin: Lämminsävysuodinta
muistuttava tehoste
Luo valokuvista kopioita, joiden sävynä on
Mustavalkoinen, Seepia tai Sinikopio
(sinivalkoinen yksivärinen).
Kuvan sulautus yhdistää kaksi olemassa
olevaa NEF (RAW) -valokuvaa ja luo niistä
yhden kuvan, joka tallennetaan erilleen
alkuperäisistä kuvista. Kuvan sulautus
voidaan valita vain painamalla G ja
valitsemalla N-välilehti.
Rajaa elokuvaa
Luo elokuvista muokattuja kopioita
rajaamalla videoaineistoa (0 78).
Vertailu vierekkäin
Vertaa muokattuja kopioita alkuperäisiin
valokuviin. Vertailu vierekkäin on
käytettävissä vain, jos muokkausvalikko
avataan painamalla 2 pitäen samalla Jpainiketta painettuna tai painamalla i ja
valitsemalla Muokkaus täyskuvatoistossa,
kun muokattu tai alkuperäinen kuva on
näkyvissä.
279
O Oma valikko/m viimeisimmät asetukset
Lisää kohteita
TOISTOVALIKKO
VALOKUVAUSVALIKKO
ELOKUVAUSVALIKKO
MUKAUTETUT ASETUKSET
ASETUSVALIKKO
MUOKKAUSVALIKKO
Poista kohteita
Luo mukautettu valikko, johon on valittu
enintään 20 kohdetta toisto-, valokuvaus-,
elokuvaus-, Mukautetut asetukset-, asetusja muokkausvalikoista.
Poista kohteita omasta valikosta.
Aseta kohteiden järjestys
Valitse välilehti
OMA VALIKKO
VIIMEISIMMÄT ASETUKSET
280
Aseta oman valikon kohteiden järjestys.
(oletuksena OMA VALIKKO)
Valitse ”Oma valikko/viimeisimmät
asetukset” -välilehdellä näkyvä valikko.
Valitse VIIMEISIMMÄT ASETUKSET
näyttääksesi valikon, jossa luetellaan 20
viimeksi käytettyä asetusta.
Tekniset lisätiedot
Tässä luvussa on tietoa yhteensopivista lisävarusteista ja kameran
puhdistamisesta ja säilytyksestä, minkä lisäksi luvussa kerrotaan,
miten tulee toimia, jos kamerassa näkyy virheilmoitus tai jos
kameran käytössä ilmenee ongelmia.
Yhteensopivat objektiivit
Kameran asetus
Tarkennustila
Mikroprosessoriohjatut objektiivit 6
M (elektronisella
Objektiivi/
AF
etäisyysmittarilla) 1
lisävaruste
Tyyppi G, E tai D 7;
✔
✔
AF-S, AF-P, AF-I
PC NIKKOR 19 mm
—
✔9
f/4E ED
PC-E NIKKOR
—
✔9
-sarja 10
PC Micro 85 mm
—
✔9
f/2.8D 10, 11
AF-S-/AF-I✔
✔
telejatke 13
Muu AF NIKKOR
(F3AF:n objektiiveja ✔ 14
✔ 14
lukuun ottamatta)
AI-P NIKKOR
—
✔ 15
Valotustila
Mittausjärjestelmä
L2
P
S
A
M
3D
Väri
M3 t5
N4
✔
✔
✔
—
✔8
✔9
✔9
✔9
—
✔ 8, 9 ✔ 9
✔9
✔9
✔9
—
✔ 8, 9 ✔ 9
—
✔ 12 ✔ 9
—
✔ 8, 9
✔9
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔
✔
—
✔
✔8
—
✔
281
Kameran asetus
Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit 16
Objektiivi/
lisävaruste
AI-, AI-muokatut
NIKKOR- tai Nikonin
E-sarjan
objektiivit 17
Medical-NIKKOR
120 mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
AI-tyypin telejatke 23
PB-6automaattipalje 25
Automaattiset
loittorenkaat
(PK-sarjan malli
11A, 12 tai 13;
PN-11)
Tarkennustila
M (elektronisella
AF
etäisyysmittarilla) 1
Valotustila
Mittausjärjestelmä
L2
P
S
A
M
3D
Väri
M3 t5
N4
—
✔ 15
—
✔ 18
—
✔ 19 ✔ 20
—
—
✔
—
✔ 21
—
—
—
—
—
—
—
—
✔9
✔ 24
—
—
—
✔ 18
✔ 22
✔ 18
—
—
—
— ✔ 20
— ✔
✔ 19 ✔ 20
—
—
—
—
✔ 24
—
✔ 26
—
—
✔
—
—
✔ 24
—
✔ 18
—
—
✔
—
1 Käsitarkennus on käytettävissä kaikilla objektiiveilla.
2 Matriisi.
3 Keskustapainotteinen.
4 Piste.
5 Huippuvalopainotteinen.
6 IX-NIKKOR-objektiiveja ei voi käyttää.
7 Tärinänvaimennusta (VR) tuetaan VR-objektiiveilla.
8 Pistemittaus mittaa valitun tarkennuspisteen (0 124).
9 Ei voida käyttää siirrettäessä tai kallistettaessa.
10 Utua, viivoja ja muita kuvallisia häiriötekijöitä (”kohinaa”) voi esiintyä elektronisella
etuverhosulkimella otetuissa valokuvissa. Tämä voidaan estää valitsemalla asetus Ei käytössä
mukautettuun asetukseen d6 (Elektroninen etuverhosuljin, 0 265).
11 Kameran valotusmittaus- ja salamaohjausjärjestelmät eivät toimi oikein, kun objektiivia siirretään ja/
tai kallistetaan tai kun käytetään muuta kuin suurinta aukkoa.
12 Vain käsisäätöinen valotustila.
282
13 Katso tietoa automaattitarkennuksessa ja elektronisessa etäisyysmittauksessa käytettävissä olevista
tarkennuspisteistä kohdasta ”AF-S/AF-I -telejatkeet ja käytettävissä olevat tarkennuspisteet”
(0 96).
14 Kun AF 80–200 mm f/2.8-, AF 35–70 mm f/2.8-, AF 28–85 mm f/3.5–4.5- <Uusi> tai AF 28–85 mm
f/3.5–4.5 -objektiivilla tarkennetaan lyhimmälle tarkennusetäisyydelle suurimmalla zoomauksella,
tarkentumisen ilmaisin saattaa näkyä, vaikka etsimen mattalasin kuvaa ei ole tarkennettu. Säädä
tarkennusta käsin, kunnes etsimen kuva on tarkka.
15 Kun suurin aukko on f/5.6 tai suurempi.
16 Joitain objektiiveja ei voida käyttää; katso kohta ”Yhteensopimattomat lisävarusteet ja eimikroprosessoriohjatut objektiivit” (0 285).
17 Kameran runko rajoittaa AI 80–200 mm f/2.8 ED:n jalustakiinnikkeen kiertosädettä. Suotimia ei voi
vaihtaa, kun kameraan on kiinnitetty AI 200–400 mm f/4 ED -objektiivi.
18 Jos suurin aukko määritetään kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 218), aukkoarvo
näkyy etsimessä ja ohjauspaneelissa.
19 Voidaan käyttää vain, jos objektiivin polttoväli ja suurin aukko määritetään kohdassa Ei-CPUobjektiivin tiedot (0 218). Käytä pistemittausta tai keskustapainotteista mittausta, jos
haluttuja tuloksia ei saavuteta.
20 Parantaaksesi tarkkuutta määritä objektiivin polttoväli ja suurin aukko kohdassa Ei-CPUobjektiivin tiedot (0 218).
21 Voidaan käyttää käsisäätöisissä valotustiloissa vähintään yhden askelen salamatäsmäysnopeutta
pidemmillä suljinajoilla.
22 Valotus määritetään esiasettamalla objektiivin aukko. Esiaseta aukko aukon esivalintaautomatiikkatilassa objektiivin himmenninrenkaan avulla ennen automaattivalotuksen lukitusta ja
objektiivin siirtämistä. Esiaseta aukko käsisäätöisessä valotustilassa objektiivin himmenninrenkaan
avulla ja määritä valotus ennen objektiivin siirtämistä.
23 Valotuksen korjausta edellytetään käytettäessä mallin AI 28–85 mm f/3.5–4.5, AI 35–105 mm
f/3.5–4.5, AI 35–135 mm f/3.5–4.5 tai AF-S 80–200 mm f/2.8D kanssa.
24 Kun suurin tehollinen aukko on f/5.6 tai suurempi.
25 Edellyttää PK-12- tai PK-13- automaattista loittorengasta. PB-6D saatetaan tarvita kameran
asennosta riippuen.
26 Käytä esiasetettua aukkoa. Säädä aukko aukon esivalinta-automatiikkatilassa automaattipalkeen
avulla ennen valotuksen määrittämistä ja valokuvan ottamista.
• PF-4-reprokuvauslaite vaatii PA-4-kameratelineen.
• Kun automaattitarkennusta käytetään suurilla ISO-herkkyyksillä, kuvissa voi esiintyä viivoina näkyvää
kohinaa. Käytä käsitarkennusta tai tarkennuksen lukitusta. Viivoja voi esiintyä myös suurilla ISOherkkyyksillä, kun aukkoa säädetään elokuvan tallennuksen aikana tai reaaliaikanäkymäkuvauksessa.
283
A Mikroprosessoriohjattujen sekä G-, E- ja D-tyypin objektiivien tunnistaminen
Mikroprosessoriohjattujen objektiivien (erityisesti tyypit G, E ja D) käyttöä
suositellaan, mutta huomaa, ettei IX-NIKKOR-objektiiveja voi käyttää.
Mikroprosessoriohjatut objektiivit tunnistaa CPU-liitännöistä ja G-, E- ja Dtyypin objektiivit objektiivin putkessa olevasta kirjaimesta. G- ja E-tyypin
objektiiveissa ei ole objektiivin himmenninrengasta.
CPU-liitännät
Mikroprosessoriohjattu
objektiivi
Himmenninrengas
G-/E-tyypin objektiivi
D-tyypin objektiivi
A Objektiivin aukkoarvo
Objektiivin nimessä oleva aukkoarvo kertoo objektiivin suurimman aukon.
A Yhteensopivat ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit
Kohtaa Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 218) voi käyttää ottamaan käyttöön
monia mikroprosessoriohjattujen objektiivien toimintoja, kuten
värimatriisimittauksen; jos tietoja ei ole annettu, keskustapainotteista
mittausta käytetään värimatriisimittauksen sijaan, ja jos suurinta aukkoa ei
ole annettu, kameran aukon näytöllä näkyy askelten määrä suurimmasta
aukosta alkaen ja varsinainen aukkoarvo on katsottava objektiivin
himmenninrenkaasta.
284
D Yhteensopimattomat lisävarusteet ja ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit
Seuraavia tuotteita EI VOI käyttää D850:n kanssa:
• TC-16A-AF-telejatke
• F3AF:n AF-objektiivit (AF 80 mm f/2.8, AF
• Muut kuin AI-objektiivit
200 mm f/3.5 ED, AF-telejatke TC-16)
• Objektiivit, jotka vaativat AU-1• PC 28 mm f/4 (sarjanumero 180900 tai aiempi)
tarkennusyksikön (400 mm f/4.5, 600 mm
• PC 35 mm f/2.8 (sarjanumerot
f/5.6, 800 mm f/8, 1 200 mm f/11)
851001–906200)
• Kalansilmä (6 mm f/5.6, 7,5 mm f/5.6,
• PC 35 mm f/3.5 (vanha malli)
8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6)
• Reflex 1 000 mm f/6.3 (vanha malli)
• 2,1 cm f/4
• Reflex 1 000 mm f/11 (sarjanumerot
• Loittorengas K2
142361–143000)
• 180–600 mm f/8 ED
• Reflex 2 000 mm f/11 (sarjanumerot
(sarjanumerot 174041–174180)
200111–200310)
• 360–1 200 mm f/11 ED
(sarjanumerot 174031–174127)
• 200–600 mm f/9.5
(sarjanumerot 280001–300490)
A VR-objektiivit
Alla lueteltuja objektiiveja ei suositella pitkiä valotusaikoja käytettäessä tai
suurilla ISO-herkkyyksillä otettaviin valokuviin, koska
tärinänvaimennusjärjestelmän (VR) rakenteen takia valokuvaan saattaa
syntyä utua. Suosittelemme kytkemään tärinänvaimennuksen pois päältä
muita VR-objektiiveja käytettäessä.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm
f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
f/2.8G IF-ED
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 mm
f/3.5–5.6G IF-ED
f/4.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 300 mm f/2.8G IF-ED
II
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3.5G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3.5–5.6G ED VR
285
A Kuvakulman laskeminen
Kameraa voi käyttää Nikonin 35 mm:n (135) muotoisten kameroiden
objektiivien kanssa. Jos 35 mm:n muotoinen objektiivi on kiinnitetty,
kuvakulma on sama kuin 35 mm:n filmin kuvassa (35,9 × 23,9 mm).
Halutessasi voit käyttää valokuvausvalikon asetusta Kuva-ala muun kuin
nykyisessä objektiivissa olevan kuvakulman valitsemiseen. Jos 35 mm:n
muotoinen objektiivi on kiinnitetty, voit pienentää kuvakulmaa 1,5× tai
1,2× valitsemalla DX (24×16) tai 1,2× (30×20) valottaaksesi pienemmän
alueen tai voit muuttaa kuvasuhdetta valitsemalla 5:4 (30×24) tai
1:1 (24×24). Valotettavien alueiden koot vaihtelevat alla kuvattujen kuvaala-asetusten mukaan.
2
3
1 Objektiivi
2 Kuvan koko FX (36×24)
4
3
1
5
6
7
8
2
4
5
6
7
8
9
9
10
5
1
10
11
6
11
12
286
12
(35,9 × 23,9 mm, vastaa
35 mm:n muotoista kameraa)
Kuvan koko 1,2× (30×20)
(29,9 × 19,9 mm)
Kuvan koko DX (24×16)
(23,5 × 15,7 mm, vastaa
DX-muotoista kameraa)
Kuvan lävistäjä
Kuvakulma (FX (36×24);
35 mm:n muoto)
Kuvakulma (1,2× (30×20))
Kuvakulma (DX (24×16);
DX-muoto)
Kuvan koko 5:4 (30×24)
(29,9 × 23,9 mm)
Kuvan koko 1:1 (24×24)
(23,9 × 23,9 mm)
Kuvakulma (5:4 (30×24))
Kuvakulma (1:1 (24×24))
A Kuvakulman laskeminen (jatkuu)
Kuvakulma DX (24×16) on noin 1,5 kertaa pienempi kuin 35 mm:n
muotoinen kuvakulma, kun taas kuvakulma 1,2× (30×20) on noin 1,2
kertaa pienempi, kuvakulma 5:4 (30×24) on noin 1,1 kertaa pienempi ja
kuvakulma 1:1 (24×24) on noin 1,3 kertaa pienempi. Laskeaksesi 35 mm:n
muotoisten objektiivien polttovälin kerro objektiivin polttoväli suunnilleen
kertoimella 1,5 asetuksen DX (24×16) ollessa valittuna, suunnilleen
kertoimella 1,2 asetuksen 1,2× (30×20) ollessa valittuna, suunnilleen
kertoimella 1,1 asetuksen 5:4 (30×24) ollessa valittuna tai suunnilleen
kertoimella 1,3 asetuksen 1:1 (24×24) ollessa valittuna (esimerkiksi
50 mm:n objektiivin tehollinen polttoväli 35 mm:n muodossa olisi 75 mm
asetuksen DX (24×16) ollessa valittuna, 60 mm asetuksen 1,2× (30×20)
ollessa valittuna, 55 mm asetuksen 5:4 (30×24) ollessa valittuna tai 65 mm
asetuksen 1:1 (24×24) ollessa valittuna).
287
Nikonin luova valaistusjärjestelmä (CLS)
Nikonin kehittynyt luova valaistusjärjestelmä (CLS) parantaa
kameran ja siihen soveltuvien salamalaitteiden välistä tiedonsiirtoa
parantaen salamavalokuvauksen laatua.
❚❚ CLS-yhteensopivat salamalaitteet
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä CLS-yhteensopivien
salamalaitteiden kanssa:
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Yksi salama
288
Digitaalijärjestelmäkameran
tasapainotettu
i-TTL i-TTL-täytesalama 1
Digitaalijärjestelmäkameran vakioi-TTL- täytesalama
Automaattinen
qA
aukko
Ei-TTLA
automatiikka
Etäisyyden
GN esivalinta,
käsisäätö
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔2
✔2
✔
✔2
✔
—
—
✔
✔
✔
✔3
—
—
—
—
—
—
—
—4
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔ ✔5 —
— — —
— ✔5 ✔5
— — —
✔
—
✔
✔
✔
—
— ✔5 ✔
— ✔5 —
—
—
—
—
—
—
—
— ✔6 —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—7
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
5
— ✔
— —
✔ ✔
—
—
—
—
—
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔8
✔8
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
—
—
—
—
—
✔9
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔ —
✔ —
✔ ✔
✔ ✔
— ✔ 12
✔ —
✔ ✔
✔ —
—
—
✔
✔
—
—
✔
—
✔
—
—
✔
—
✔
—
✔
✔
—
—
✔
—
—
—
✔
✔
✔ 13
✔
—
✔
—
—
✔
SB-500
SB-300
SB-600
✔
✔
SB-400
SB-700
✔
✔
SB-R200
SB-910, SB-900,
SB-800
✔
✔
SU-800
SB-5000
Etälaite
Päälaite
Optinen kehittynyt langaton valaistus
Salaman etäohjaus
i-TTL i-TTL
Nopea langaton
[A:B]
salaman ohjaus
Automaattinen
qA
aukko
Ei-TTLA
automatiikka
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
i-TTL i-TTL
Nopea langaton
[A:B]
salaman ohjaus
Automaattinen
qA/A aukko / Ei-TTLautomatiikka
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
Radio-ohjattu kehittynyt langaton
valaistus
Väritietojen välitys (salama)
Väritietojen välitys (LED-valo)
Automaattinen nopea FP-täsmäys 10
Salamavalon lukitus 11
Monialuetarkennuksen apuvalo
Punasilmäisyyden vähennys
Kameran muotoiluvalo
Yhtenäistetty salaman ohjaus
Salamalaitteen laiteohjelman päivitys
kameralla
—
289
1 Ei käytettävissä pistemittauksen kanssa.
2 Voidaan valita myös salamalaitteella.
3 qA/A-tilan valinta tehdään salamalaitteella käyttämällä mukautettuja asetuksia. Jos objektiivin
tietoja ei ole syötetty asetusvalikon kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot, ”A” valitaan, kun
käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi.
4 Jos objektiivin tietoja ei ole syötetty asetusvalikon kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot,
ei-TTL-automatiikka valitaan, kun käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi.
5 Voidaan valita ainoastaan kameran Salaman ohjaus -asetuksella.
6 Käytettävissä vain lähikuvauksessa.
7 Jos objektiivin tietoja ei ole syötetty asetusvalikon kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot,
ei-TTL-automatiikkaa (A) käytetään ei-mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla riippumatta
salamalaitteella valitusta tilasta.
8 Asetuksen qA tai A valitseminen riippuu pääsalamalla valitusta asetuksesta.
9 Tukee samoja toimintoja kuin optista AWL:ää tukevat etäsalamalaitteet.
10 Käytettävissä vain i-TTL-, qA-, A-, GN- ja M-salamaohjaustiloissa.
11 Käytettävissä vain i-TTL- salaman ohjaustilassa tai kun salama on asetettu lähettämään
esisalamapeilaus salaman ohjaustilassa qA tai A.
12 Käytettävissä vain ohjaintilassa.
13 SB-910:n ja SB-900:n laiteohjelmat voi päivittää kameralla.
Langaton salamanohjain SU-800: CLS-yhteensopivaan kameraan
kiinnitettyä SU-800-ohjainta voi käyttää enintään kolmessa
ryhmässä olevien salamalaitteiden SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, SB-500 ja SB-R200 ohjaamiseen. SU-800:ssa
itsessään ei ole salamaa.
A Muotoiluvalo
CLS-yhteensopivat salamalaitteet tuottavat muotoilusalaman, kun
kameran Pv-painiketta painetaan. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää
kehittyneen langattoman valaistuksen kanssa, kun halutaan esikatsella
useiden salamalaitteiden tuottaman valaistuksen kokonaisvaikutusta.
Muotoiluvalon voi poistaa käytöstä mukautetulla asetuksella e5
(Muotoilusalama, 0 267).
290
❚❚ Muut salamalaitteet
Seuraavia salamalaitteita voi käyttää ei-TTL-automatiikka- ja
käsisäätötiloissa.
SB-80DX,
SB-30, SB-27 1,
SB-28DX,
SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 2,
SB-28, SB-26,
SB-20, SB-16B,
SB-21B 2,
Salamatila
SB-25, SB-24 SB-50DX
SB-15
SB-29S 2
A Ei-TTL-automatiikka
✔
—
✔
—
M Käsisäätö
✔
✔
✔
✔
G Sarjasalama
✔
—
—
—
REAR Jälkiverhon täsmäys 3
✔
✔
✔
✔
1 Salamatilaksi asetetaan automaattisesti TTL, eikä laukaisinta voi käyttää. Aseta salamalaitteen tilaksi
A (ei-TTL-automaattisalama).
2 Automaattitarkennusta voi käyttää vain AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED- ja AF-S Micro
NIKKOR 60 mm f/2.8G ED -objektiiveilla.
3 Käytettävissä, kun salamatila valitaan kameralla.
Salamalaite
A Salamavalon lukituksen käyttäminen lisävarusteena saatavien salamalaitteiden
kanssa.
Salamavalon lukitus (0 196) on käytettävissä lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden kanssa salaman ohjaustiloissa TTL ja (kun sitä tuetaan)
näytön esisalama qA ja näytön esisalama A (katso lisätietoja
salamalaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta). Huomaa, että kun
kehittynyttä langatonta valaistusta käytetään etäsalamalaitteiden
ohjaamiseen, pääsalaman tai vähintään yhden etäryhmän salaman
ohjaustilaksi on asetettava TTL, qA tai A.
A Mittaus
Käytettäessä lisävarusteena saatavaa salamalaitetta salamavalon
lukituksen mittausalueet ovat seuraavat:
Salamalaite
Salamatila
i-TTL
Erillinen salamalaite
qA
Muiden salamalaitteiden
kanssa käytettävä
(kehittynyt langaton
valaistus)
i-TTL
qA
A
Mitattu alue
6 mm:n ympyrä rajauksen
keskellä
Salaman valotusmittarin
mittaama alue
Koko kuva
Salaman valotusmittarin
mittaama alue
291
D Lisävarusteena saatavia salamalaitteita koskevia huomautuksia
Katso lisätietoja salamalaitteen käyttöoppaasta. Jos laite tukee CLSjärjestelmää, katso lisätietoja CLS-yhteensopivia
digitaalijärjestelmäkameroita käsittelevästä osasta. D850 ei sisälly luokkaan
”digitaalijärjestelmäkamera” SB-80DX-, SB-28DX- ja SB-50DX-laitteiden
käyttöoppaissa.
i-TTL-salamaohjausta voi käyttää ISO-herkkyyksillä 64–12800. Arvoa 12800
suuremmilla asetuksilla haluttua lopputulosta ei välttämättä saavuteta
kaikilla etäisyyksillä tai aukon asetuksilla. Jos salaman valmiusilmaisin (M)
vilkkuu noin kolmen sekunnin ajan valokuvan ottamisen jälkeen i-TTL- tai
ei-TTL-automaattitilassa, salama on välähtänyt täydellä teholla ja valokuva
saattaa olla alivalottunut (vain CLS-yhteensopivat salamalaitteet).
Kun SC-sarjan 17-, 28- tai 29-täsmäysjohtoa käytetään kuvattaessa
kamerasta erillään olevalla salamalla, oikeaa valotusta ei välttämättä
saavuteta i-TTL-tilassa. Suosittelemme valitsemaan vakio-i-TTLtäytesalaman. Ota testikuva ja tarkista tulos näytöltä.
Käytä i-TTL-tilassa salamalaitteen mukana toimitettua valonhajotinta tai
heijastuslevyä. Älä käytä muita paneeleita, kuten valonhajottimia, koska ne
saattavat aiheuttaa virheellisen valotuksen.
Valotustilassa P suurinta aukkoa (pienintä aukkoarvoa) rajoitetaan ISOherkkyyden mukaan alla kuvatulla tavalla:
64
3.5
100
4
Suurin aukko, kun ISO-vastaavuus on:
200
400
800
1600
3200
5
5.6
7.1
8
10
6400
11
12800
13
Jos objektiivin suurin aukko on pienempi kuin yllä olevassa taulukossa,
aukon suurin arvo on objektiivin suurimman aukon arvo.
Kun SD-9- tai SD-8A-lisävirtalähde on liitetty suoraan kameraan, salaman
kanssa otettavissa valokuvissa voi näkyä viivoina näkyvää kohinaa.
Pienennä ISO-herkkyyttä tai lisää kameran ja akkuperän välistä etäisyyttä.
292
A Lisävarusteena saatavia salamalaitteita koskevia huomautuksia (jatkuu)
Malleissa SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ja
SB-400 on punasilmäisyyden vähennys, ja malleissa SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ja SU-800 on tarkennusapuvalo seuraavin
rajoituksin:
• SB-5000: Tarkennusapuvaloa voi käyttää 24–135 mm:n AF-objektiiveilla
alla näkyvien tarkennuspisteiden kanssa.
Polttoväli
50–84 mm
24–49 mm
85–135 mm
• SB-910 ja SB-900: Tarkennusapuvaloa voi käyttää 17–135 mm:n
AF-objektiiveilla alla näkyvien tarkennuspisteiden kanssa.
Polttoväli
17–19 mm
20–135 mm
• SB-800, SB-600 ja SU-800: Tarkennusapuvaloa voi käyttää 24–105 mm:n
AF-objektiiveilla alla näkyvien tarkennuspisteiden kanssa.
24–34 mm
Polttoväli
35–49 mm
50–105 mm
293
• SB-700: Tarkennusapuvaloa voi käyttää 24–135 mm:n AF-objektiiveilla alla
näkyvien tarkennuspisteiden kanssa.
Polttoväli
24–27 mm
28–135 mm
Käytettävästä objektiivista ja kuvaustilanteesta riippuen tarkentumisen
ilmaisin (I) saattaa näkyä, vaikka kohdetta ei ole tarkennettu, tai kamera ei
välttämättä pysty tarkentamaan ja sulkimen laukaisu estetään.
A Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
Kun salaman ohjaustilana on i-TTL tai automaattinen aukko (qA),
lisävarusteena saatavalla salamalaitteella tai valokuvausvalikon Salaman
ohjaus -asetuksella valittu salaman korjaus lisätään W (M) -painikkeella ja
komentokiekolla valittuun salaman korjaukseen.
294
Muut lisävarusteet
D850-kameraan on saatavilla erilaisia lisävarusteita.
Virtalähteet
Langattomat
lähettimet
(0 275)
Langattomat
kaukoohjaimet
Etsimen
okulaarin
lisävarusteet
HDMI-kaapelit
Varusteluistin
suojukset
Rungon
suojukset
• EN-EL15b-/EN-EL15a-/EN-EL15-litiumioniakut (0 14, 347);
huomaa, että EN-EL15:llä voidaan ottaa vähemmän kuvia
yhdellä latauksella kuin EN-EL15b:llä/EN-EL15a:lla (0 365)
• MH-25a-akkulaturi (0 14, 347)
• MB-D18-monitoimiakkuperä
• EP-5B-virtaliitäntä, EH-5c- ja EH-5b-verkkolaite
WT-7- langaton lähetin
• WR-1- langaton kauko-ohjain
• WR-R10- langaton kauko-ohjain (edellyttää WR-A10WR-sovitinta)
• WR-T10- langaton kauko-ohjain
• DK-19- kuminen silmäsuppilo
• DK-17C- etsimen diopterin säätölinssi
• DK-17M- suurentava okulaari
• DG-2- okulaarin suurennin (edellyttää DK-18okulaarisovitinta)
• DK-14- huurtumaton okulaari/DK-17A- huurtumaton
okulaari
• DK-17F- fluoripinnoitettu okulaari
• DR-5-kulmatähtäin/DR-4-kulmatähtäin
HC-E1-HDMI-kaapeli
BS-3- varusteluistin suojus/BS-1- varusteluistin suojus
BF-1B- rungon suojus/BF-1A- rungon suojus
295
Ohjelmisto
Camera Control Pro 2
Kauko• MC-22- langallinen kauko-ohjain/MC-22A- langallinen
ohjausliitännän kauko-ohjain (pituus 1 m*)
lisävarusteet
• MC-30- langallinen kauko-ohjain/MC-30A- langallinen
kauko-ohjain (pituus 80 cm*)
• MC-36- langallinen kauko-ohjain/MC-36A- langallinen
kauko-ohjain (pituus 85 cm*)
• MC-21-jatkojohto/MC-21A-jatkojohto (pituus 3 m*)
• MC-23-yhdysjohto/MC-23A-yhdysjohto (pituus 40 cm*)
• MC-25-sovitinjohto/MC-25A-sovitinjohto (pituus 20 cm*)
• WR-A10-WR-sovitin
• GP-1-GPS-yksikkö/GP-1A-GPS-yksikkö (0 221) †
• ML-3- modulaarinen kauko-ohjaussarja
* Kaikki arvot ovat likimääräisiä.
† Huomaa, että GP-1/GP-1A-laitteiden tuotanto on päättynyt.
Mikrofonit
• ME-1-stereomikrofoni
(0 67)
• ME-W1- langaton mikrofoni
Liitännän
UF-4- USB-liitännän suojus
suojukset
Saatavuus voi vaihdella maittain tai alueittain. Katso viimeisimmät tiedot verkkosivuiltamme tai
esitteistämme.
296
A Varusteluistin suojuksen kiinnittäminen ja irrottaminen
Varusteluistin suojus (saatavilla erikseen)
liu’utetaan varusteluistiin kuvan mukaisesti.
Poistaaksesi suojuksen pidä kamerasta tiukasti
kiinni, paina suojusta alas peukalolla ja liu’uta
suojusta kuvan osoittamaan suuntaan.
A Mukana toimitetun okulaarin kiinnittäminen ja irrottaminen
Kun olet sulkenut okulaarin sulkimen ja
irrottanut salvan (q), tartu kevyesti kahdella
sormella mukana toimitettuun DK-17Fokulaariin ja kierrä ja irrota se kuvan mukaisesti
(w). Kiinnittääksesi sen uudelleen kierrä
okulaaria vastakkaiseen suuntaan.
Lisävarusteena saatavat okulaarit voidaan
kiinnittää ja irrottaa samalla tavalla.
297
A HDMI-/USB-kaapelin pidike
Estääksesi tahattoman irtoamisen, kiinnitä mukana toimitettu pidike
HDMI-kaapeleihin tai mukana toimitettuun USB-kaapeliin kuvan
mukaisesti (kuvassa näkyy USB-kaapeli; huomaa, että pidike ei välttämättä
sovi kaikkiin kolmannen osapuolen HDMI-kaapeleihin). Pidä näyttö
varastointiasennossa, kun käytät kaapelin pidikettä.
HDMI-kaapeli
pujotetaan tästä
HDMI-kaapeli
pujotetaan tästä
HDMI-kaapeli
pujotetaan tästä
USB-kaapeli
298
HDMI-kaapelia ja
USB-kaapelia käytetään
samanaikaisesti
Lisävarusteena saatava MB-D18-akkuperä
MB-D18 tarvitsee yhden EN-EL15a- tai EN-EL18c-akun tai kahdeksan
AA-paristoa (alkali, Ni-MH tai litium), ja siinä on painikkeet kuvien
ottamiseen pystysuunnassa (muotokuvat): laukaisin, AF-ON- ja Fnpainikkeet, monivalitsin ja pää- ja sivukomentokiekot.
MB-D18:n osat
11
1
12
13
10
14
2
15
3
9
4
6
16
5
7
8
1 Liitäntäpinnan suojuksen pidike
2
3
4
5
6
7
8
............................................................ 302
AF-ON-painike ................................... 301
Pääkomentokiekko......................... 301
Monivalitsin...................................... 301
Kiinnityskiekko ................................ 302
Pidikkeen virtaliitännän kansi...... 307
Akku-/paristotilan kansi ................ 304
Akku/paristotila............................... 304
17
9 Akku-/paristotilan salpa................ 304
10 Virta-/signaaliliitännät................... 302
11 Liitäntäsuojus .................................. 302
12 Kiinnitysruuvi................................... 302
13 Fn-painike ......................................... 301
14 Laukaisin ........................................... 301
15 Painikelukitus .................................. 301
16 Sivukomentokiekko ....................... 301
17 Jalustakierre
299
20
22
21
18
19
18 MS-D12EN-pidike EN-EL15a-akuille *
21 MS-D12-pidike AA-paristoille...... 304
........................................................... 304 22 Virtaliitännät (MS-D12-paristopidike)
19 Virtaliitännät .................................... 304
........................................................... 304
20 Virtaliitännät
(MS-D12EN-akkupidike) .............. 304
* MS-D12EN on asetettu MB-D18:n sisään toimitettaessa.
A Verkkolaitteen ja virtaliitännän käyttäminen
Lisävarusteena saatavaa EH-5c/EH-5b-verkkolaitetta ja EP-5B-virtaliitäntää
voi käyttää MB-D18:n kanssa luotettavan virtalähteen takaamiseksi, kun
kameraa käytetään pitkiä aikoja (0 307). Aseta EP-5B-virtaliitäntä
MS-D12EN-akkupidikkeeseen ja kytke verkkolaite. Katso lisätietoja Nikonin
verkkosivuilta (0 i) saatavasta Valikko-oppaasta.
300
❚❚ Laukaisin, monivalitsin ja komentokiekot
Näillä painikkeilla on samat
toiminnot kuin kameran
rungossa olevilla vastaavilla
painikkeilla sillä
poikkeuksella, että
huolimatta mukautettuun
asetukseen f5 (Monivalitsin,
0 269) valitusta asetuksesta,
MB-D18:n monivalitsinta ei
voi käyttää valmiustilaajastimen käynnistämiseen.
Laukaisin
Sivukomentokiekko
Monivalitsin
Pääkomentokiekko
❚❚ Fn- ja AF-ON-painikkeet
Näiden painikkeiden
toiminnot voi valita
mukautetulla asetuksella f10
(MB-D18-painikkeiden
tehtävä, 0 270).
Fn-painike
AF-ON-painike
❚❚ MB-D18-painikelukitus
Painikelukitus lukitsee
MB-D18:n painikkeet
tahattoman käytön
estämiseksi. Ennen kuin
käytät näitä painikkeita
valokuvien ottamiseen
pystysuunnassa
Lukittu
Lukitus vapautettu
(muotokuvat), vapauta
lukitus kuvan osoittamalla tavalla. Painikelukitus ei ole virtakytkin.
Käytä kameran virtakytkintä kameran sammuttamiseen ja
käynnistämiseen.
301
Akkuperän käyttäminen
❚❚ Akkuperän kiinnittäminen
Ennen kuin kiinnität akkuperän, varmista,
että kamera on pois päältä ja että MB-D18:n
painikelukitus on L-asennossa.
1 Poista liitäntäsuojus akkuperästä.
2 MB-D18:n liitännät ovat kameran pohjassa liitännän
suojuksella suojattuina. Poista liitännän suojus (q) ja laita se
MB-D18:n liitäntäpinnan suojuksen pidikkeeseen (w).
302
3 Aseta MB-D18 kohdalleen pitäen MB-D18:n kiinnitysruuvi (w)
kohdistettuna kameran jalustakierteen (q) kanssa ja kiristä
kiinnityskiekko kiertämällä sitä LOCK (LUKITSE) -nuolen
osoittamaan suuntaan.
Akkua ei ole tarpeen irrottaa kamerasta ennen MB-D18:n
kiinnittämistä. Oletusasetuksilla kamerassa olevaa akkua
käytetään vain sen jälkeen, kun MB-D18:n akku/paristot on
kulutettu loppuun. Kameran asetusvalikon asetuksella
Virtalähteiden järjestys voidaan muuttaa akun/paristojen
käyttöjärjestystä.
D Akkuperän kiinnittäminen
Varmista, että laitat kameran liitännän suojuksen liitäntäpinnan suojuksen
pidikkeeseen ja että pidät MB-D18:n liitäntäsuojuksen tallessa, ettei se häviä.
PB-6-automaattipalkeen käyttämiseksi MB-D18:lla tarvitaan PB-6D- palkeen
välike ja PK-13- automaattinen loittorengas.
303
❚❚ Akkuperän poistaminen
Irrottaaksesi MB-D18:n, sammuta kamera ja aseta MB-D18:n
painikelukitus asentoon L. Löysää sitten kiinnityskiekkoa kiertämällä
sitä vastakkaiseen kuin LOCK (LUKITUS) -nuolen näyttämään suuntaan
ja irrota MB-D18.
❚❚ Akun/paristojen asettaminen
MB-D18 käyttää yhtä EN-EL15a- tai EN-EL18c-akkua tai kahdeksaa
AA-paristoa. Ennen kuin asetat akun/paristot, varmista, että kamera
on pois päältä ja että MB-D18:n painikelukitus on L-asennossa.
1 Avaa MB-D18:n salpa kiertämällä akku-/paristotilan salpaa
asentoon A ja irrota akun/pariston pidike.
304
2 Valmistele akku/paristot alla kuvatulla tavalla.
EN-EL15a: Kohdista akun lovet
MS-D12EN-pidikkeen ulokkeiden kanssa
ja aseta akku sisään siten, että akun
nuoli (E) osoittaa akkupidikkeen
virtaliittimiä (q). Paina akkua hieman
alaspäin ja liu’uta sitä nuolen suuntaan,
kunnes virtaliitännät napsahtavat
paikoilleen (w).
EN-EL18c: Jos lisävarusteena
saatavan BL-5:n
paristotilan kannen
pariston vapautuskytkin
on asennossa, jossa nuoli
G on näkyvissä, liu’uta
pariston vapautuskytkin
peittämään nuoli (q).
Aseta pariston kaksi
uloketta vastaaviin
paikkoihin BL-5:ssä (w) ja
varmista, että pariston
vapautuskytkin on
liu’utettu sivuun siten,
että nuoli näkyy (e).
Pariston vapautuskytkin
305
AA-paristot: Aseta kahdeksan tavallista tai
ladattavaa AA-paristoa MS-D12paristopidikkeeseen kuvan osoittamalla
tavalla ja varmista, että paristot ovat
oikeassa suunnassa.
3 Aseta akku-/paristopidike tai EN-EL18c MB-D18:aan ja sulje
akku-/paristotilan kannen salpa. Varmista, että pidike tai akku
on sisällä ennen kuin käännät salpaa; virta kulkee ainoastaan
silloin, kun kansi on kunnolla salvattu.
306
4 Käynnistä kamera ja tarkista akun taso ohjauspaneelissa tai
etsimessä (0 30). Jos kamera ei käynnisty, varmista, että akku/
paristot on asetettu oikein.
Valitse asetusvalikon kohtaan MB-D18-laitt. paristot/akut
asetus, joka vastaa akkuperässä olevan virtalähteen tyyppiä
(akku tai paristo) (0 276). Tietoja akusta/paristoista saa näkyviin
valitsemalla asetusvalikossa kohdan Akkutiedot (0 276).
A EP-5B-virtaliitäntä
Kun käytät EP-5B-virtaliitäntää, aseta se
MS-D12EN-pidikkeeseen siten, että liitännässä
oleva nuoli (E) osoittaa akkupidikkeen
virtaliitäntöjä (q). Paina liitäntää hieman
alaspäin ja liu’uta sitä nuolen suuntaan, kunnes
virtaliitännät napsahtavat paikoilleen (w). Avaa
pidikkeen virtaliitännän kansi ja pujota EP-5B:n
virtajohto aukon läpi (e).
307
❚❚ Akun/paristojen poistaminen
Varo pudottamasta akkua/paristoja tai pidikettä.
1 Avaa MB-D18:n salpa kiertämällä akku-/paristotilan salpaa
asentoon A ja irrota akun/paristo tai pidike.
2 Irrota akku tai paristot pidikkeestä tai BL-5-akku-/paristotilan
kannesta.
EN-EL15a: Paina pidikkeen PUSH (PAINA) -painiketta ja liu’uta akkua
kohti painiketta. Akku voidaan sen jälkeen irrottaa kuvan
mukaisesti.
EP-5B-virtaliitäntä irrotetaan samalla tavalla kuin EN-EL15a.
308
EN-EL18c: Liu’uta pariston
vapautuskytkintä nuolen (G)
osoittamaan suuntaan ja irrota
BL-5.
AA-paristot: Irrota paristot kuvan mukaisesti. Varo pudottamasta
akkua/paristoja, kun irrotat niitä pidikkeestä.
309
Tekniset tiedot
Virtalähde
Käyttölämpötila
Mitat (L × K × S)
Paino (n.)
Yksi EN-EL15a- tai EN-EL18c-litiumioniakku,
kahdeksan AA-alkaliparistoa (1,5 V) tai
AA-litiumparistoa (1,5 V), kahdeksan ladattavaa
Ni-MH (1,2 V) AA-paristoa tai EH-5c-/EH-5bverkkolaite (edellyttää EP-5B-virtaliitintä); myös
EN-EL15-, EN-EL15b-, EN-EL18-, EN-EL18a- ja
EN-EL18b-akkuja tuetaan. Huomaa kuitenkin, että
joissain tapauksissa EN-EL15:llä voidaan ottaa
vähemmän kuvia yhdellä latauksella kuin
EN-EL15b:llä/EN-EL15a:lla ja että EN-EL18:lla
voidaan ottaa vähemmän kuvia yhdellä latauksella
kuin EN-EL18c:llä/EN-EL18b:llä/EN-EL18a:lla
(0 365) ja että EN-EL18c-, EN-EL18b-, EN-EL18a- ja
EN-EL18-akut edellyttävät MH-26a- tai MH-26akkulaturia ja akkutilan kantta BL-5 (molemmat
saatavilla erikseen)
0 °C – 40 °C
Noin 152 × 51 × 79 mm
• 355 g MS-D12EN:n ja EN-EL15a-akun kanssa
• 450 g MS-D12:n ja kahdeksan AA-pariston
(saatavilla erikseen kolmannen osapuolen
toimittajilta) kanssa
• 305 g MS-D12EN:n ja lisävarusteena saatavan
EP-5B-virtaliitännän kanssa
• 435 g lisävarusteena saatavan BL-5:n ja EN-EL18cakun kanssa
• 280 g MS-D12EN:n kanssa
• 265 g MS-D12:n kanssa
Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa kuvailtujen laitteistojen ja ohjelmistojen ulkonäköä
ja teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä käyttöoppaassa
mahdollisesti olevien virheiden aiheuttamista vahingoista.
310
Kameran hoito
Säilytys
Kun kameraa ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, poista akku ja
säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa liitinsuojus paikallaan. Estä
homeen muodostuminen säilyttämällä kameraa kuivassa, hyvin
ilmastoidussa paikassa. Älä säilytä kameraa paikassa, jossa on
naftaliini- tai kamferipohjaista koimyrkkyä, tai:
• huonosti ilmastoiduissa tiloissa tai tiloissa, joissa ilmankosteus on
yli 60 %
• televisioiden, radioiden tai muiden voimakkaita
sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden lähellä
• paikoissa, joiden lämpötila voi olla yli 50 °C tai alle –10 °C.
Puhdistaminen
Poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi sitten varovasti
pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun kameraa on käytetty rannalla
tai meren äärellä, pyyhi hiekka tai suola pois puhtaaseen
Kameran runko
veteen kastetulla nihkeällä liinalla ja kuivaa huolellisesti.
Tärkeää: kameran sisälle pääsevä pöly tai muu vieras aine
saattaa aiheuttaa vaurion, jota takuu ei kata.
Nämä lasielementit vahingoittuvat helposti. Poista pöly ja
nukka puhaltimella. Jos käytät paineilmapuhallinta, pidä
Objektiivi, peili pullo pystyasennossa estääksesi nesteen vuotamisen. Poista
ja etsin
sormenjäljet ja muut tahrat kostuttamalla pehmeä liina
pienellä määrällä linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä
varovasti.
Poista pöly ja nukka puhaltimella. Poista sormenjäljet ja muut
tahrat pyyhkimällä pinta kevyesti pehmeällä liinalla tai
Näyttö
säämiskällä. Älä kohdista näyttöön voimaa, jotta vahinko tai
toimintahäiriö vältetään.
Älä käytä alkoholia, tinneriä tai muita haihtuvia kemikaaleja.
311
Kuvakennon puhdistaminen
Jos epäilet, että kuvakennossa on likaa tai pölyä, joka näkyy
valokuvissa, voit puhdistaa kennon asetusvalikon Puhdista
kuvakenno -toiminnolla. Kennon voi puhdistaa milloin tahansa
käyttämällä Puhdista nyt -toimintoa, tai puhdistus voidaan tehdä
automaattisesti, kun kamera kytketään päälle tai pois päältä.
❚❚ ”Puhdista nyt”
Pidä kameraa pohja alaspäin, valitse
asetusvalikosta Puhdista kuvakenno,
korosta Puhdista nyt ja paina J. Kamera
tarkistaa kuvakennon ja aloittaa sitten
puhdistuksen. Kun puhdistus on käynnissä,
ohjauspaneelissa vilkkuu 1 eikä muita
toimintoja voi suorittaa. Älä poista tai irrota
virtalähdettä, ennen kuin puhdistus on
päättynyt ja asetusvalikko tulee näkyviin.
312
❚❚ ”Puhdista käynn./samm.”
Valitse jokin seuraavista asetuksista:
5
6
7
Asetus
Puhdista
käynnistäessä
Kuvaus
Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti joka kerta
kun kamera kytketään päälle.
Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti
Puhdista
sammutuksen aikana joka kerta kun kamera
sammuttaessa
kytketään pois päältä.
Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti, kun
Puhdista käynn. ja
kamera kytketään päälle ja kun kamera kytketään
samm.
pois päältä.
Kuvakennon automaattinen puhdistus on pois
Ei puhdistusta
käytöstä.
1 Valitse Puhdista käynn./samm.
Näytä Puhdista kuvakenno -valikko
kohdassa ”Puhdista nyt” (0 312)
kuvatulla tavalla. Korosta Puhdista
käynn./samm. ja paina 2.
2 Valitse asetus.
Korosta asetus ja paina J.
313
D Kuvakennon puhdistaminen
Jos kameran painikkeita käytetään käynnistyksen aikana, kuvakennon
puhdistus keskeytyy.
Jos kaikkea pölyä ei voida poistaa käyttämällä Puhdista kuvakenno
-valikon asetuksia, puhdista kuvakenno käsin (0 315) tai ota yhteyttä
valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
Jos kuvakenno puhdistetaan useita kertoja peräkkäin, kuvakennon
puhdistus voi tilapäisesti kytkeytyä pois käytöstä kameran sisäisten piirien
suojaamiseksi. Puhdistuksen voi tehdä uudelleen lyhyen tauon jälkeen.
314
❚❚ Puhdistaminen käsin
Jos asetusvalikon Puhdista kuvakenno (0 312) -toiminto ei riitä
vieraan aineen poistamiseen kuvakennosta, kenno voidaan
puhdistaa käsin alla olevien ohjeiden mukaan. Huomaa kuitenkin,
että kuvakenno on erittäin herkkä ja vahingoittuu helposti;
suosittelemme, että käsin tehtävän puhdistuksen suorittaa
ainoastaan valtuutettu Nikon-huoltoedustaja.
1 Lataa akku tai kiinnitä verkkolaite.
Kuvakennon tarkastamiseen tai puhdistukseen tarvitaan
luotettava virtalähde. Sammuta kamera ja aseta siihen täyteen
ladattu akku tai liitä lisävarusteena saatava verkkolaite ja
virtaliitäntä. Asetusvalikon Peilin nosto puhdistusta varten
-asetus on käytettävissä ainoastaan silloin, kun akun taso on
korkeampi kuin J eikä kameraa ole yhdistetty älylaitteeseen
Bluetooth-yhteydellä tai muihin laitteisiin USB:n kautta.
2 Irrota objektiivi.
Sammuta kamera ja irrota objektiivi.
3 Valitse Peilin nosto puhdistusta
varten.
Kytke kamera päälle, korosta
asetusvalikon kohta Peilin nosto
puhdistusta varten ja paina 2.
315
4 Paina J.
Näytölle tulee ilmoitus, ja viivarivi
tulee näkyviin ohjauspaneeliin ja
etsimeen. Palauta normaali toiminta
tarkastamatta kuvakennoa
sammuttamalla kamera.
5 Nosta peili.
Paina laukaisin pohjaan.
Peili nostetaan ja
suljinverho avautuu, jolloin
kuvakenno paljastuu.
Etsimen näyttö kytkeytyy pois päältä, ja ohjauspaneelissa näkyvä
viivarivi vilkkuu.
6 Tutki kuvakennoa.
Pidä kameraa niin, että valo osuu
kuvakennoon, ja tutki, onko kennossa
pölyä tai nukkaa. Jos vieraita aineita ei
näy, siirry vaiheeseen 8.
316
7 Puhdista kenno.
Poista kennossa oleva pöly ja nukka
puhaltimella. Älä käytä puhallinharjaa,
sillä harjakset voivat vahingoittaa
kennoa. Lian, jota ei saada pois
puhaltimella, voi poistaa vain
valtuutettu Nikon-huoltohenkilöstö. Älä
missään tapauksessa koske kennoon tai pyyhi sitä.
8 Sammuta kamera.
Peili palaa ala-asentoon, ja suljinverho sulkeutuu. Aseta objektiivi
tai rungon suojus paikalleen.
D Käytä luotettavaa virtalähdettä
Suljinverho on herkkä ja vahingoittuu helposti. Jos kamera sammuu peilin
ollessa nostettuna, suljinverho sulkeutuu automaattisesti. Noudata
seuraavia varotoimia estääksesi verhon vahingoittumisen:
• Älä sammuta kameraa tai poista tai irrota virtalähdettä, kun peili on
nostettu.
• Jos akkuvirta on loppumassa, kun peili on nostettu, kamera antaa
äänimerkin ja itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu varoitukseksi siitä, että
suljinverho sulkeutuu ja peili laskeutuu noin kahden minuutin kuluttua.
Lopeta puhdistus tai tarkastus välittömästi.
317
D Kuvakennossa oleva vieras aine
Kun objektiiveja tai rungon suojuksia irrotetaan tai vaihdetaan, kameraan
pääsevä vieras aine (tai harvinaisissa tapauksissa kamerasta irtoava
voiteluaine tai pienhiukkaset) saattaa tarttua kuvakennoon ja näkyä
tietyissä olosuhteissa otettavissa valokuvissa. Kun kamerassa ei ole
objektiivia, suojaa kamera asettamalla kameran mukana toimitettu rungon
suojus paikalleen, mutta poista ensin kameran kiinnikkeeseen, objektiivin
kiinnikkeeseen ja rungon suojukseen mahdollisesti tarttunut pöly ja vieras
aine. Vältä rungon suojuksen kiinnittämistä tai objektiivien vaihtamista
pölyisissä olosuhteissa.
Jos kuvakennoon joutuu likaa, puhdista kuvakenno kohdassa ”Kuvakennon
puhdistaminen” (0 312) annettujen ohjeiden mukaan. Jos ongelma ei
poistu, puhdista kenno käsin (0 315) tai puhdistuta kenno valtuutetulla
Nikon-huoltohenkilöstöllä. Likaantuneella kennolla otettuja valokuvia voi
korjata joissakin kuvankäsittelysovelluksissa olevilla
kuvanpuhdistustoiminnoilla.
D Kameran ja lisävarusteiden huolto
Kamera on tarkkuuslaite, joka vaatii säännöllistä huoltoa. Suosittelemme
tarkastuttamaan kameran alkuperäisellä jälleenmyyjällä tai valtuutetulla
Nikon-huoltoedustajalla 1–2 vuoden välein ja huollattamaan sen 3–5
vuoden välein (nämä palvelut ovat maksullisia). Säännöllistä tarkastusta ja
huoltoa suositellaan erityisesti, jos kameraa käytetään ammatillisiin
tarkoituksiin. Suosittelemme ottamaan mukaan kaikki kamerassa
säännöllisesti käytettävät lisävarusteet, kuten objektiivit tai lisävarusteena
saatavat salamalaitteet, kun kamera viedään tarkastukseen tai huoltoon.
318
Kameran ja akun hoito: varoitukset
Älä pudota: Tuote saattaa mennä epäkuntoon, jos se altistuu voimakkaille
iskuille tai tärinälle.
Pidä kuivana: Tuote ei ole vedenkestävä ja saattaa mennä epäkuntoon, jos se
upotetaan veteen tai altistetaan korkealle kosteudelle. Sisäosien
ruostuminen voi aiheuttaa pysyviä vaurioita.
Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia: Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi
siirryttäessä kylmänä päivänä lämpimään rakennukseen tai sieltä ulos,
saattavat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä laitteen sisälle. Estä kosteuden
tiivistyminen panemalla laite kantolaukkuun tai muovipussiin, ennen kuin se
altistetaan äkillisille lämpötilan muutoksille.
Vältä voimakkaita magneettikenttiä: Älä käytä tai säilytä laitetta voimakasta
sähkömagneettista säteilyä tai magneettikenttiä tuottavien laitteiden
lähettyvillä. Esimerkiksi radiolähettimien tuottama staattinen sähkövaraus tai
magneettikenttä voi häiritä näytön toimintaa, vahingoittaa muistikortille
tallennettuja tietoja tai vaikuttaa tuotteen sisäisiin virtapiireihin.
Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon: Älä jätä objektiivia suunnatuksi
aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen valonlähteeseen pitkäksi aikaa.
Voimakas valo voi vahingoittaa kuvakennoa tai aiheuttaa valokuviin valkoista
epäterävyyttä.
Sammuta tuote, ennen kuin poistat tai irrotat virtalähteen: Älä irrota virtajohtoa tai
poista akkua, kun tuote on päällä tai kun kuvien tallentaminen tai
poistaminen on kesken. Virran äkillinen katkaisu näissä tilanteissa voi johtaa
tietojen menettämiseen tai tuotteen muisti- tai virtapiirien
vahingoittumiseen. Estääksesi virran tahattoman katkeamisen vältä
siirtämästä tuotetta paikasta toiseen, kun se on liitetty verkkolaitteeseen.
319
Puhdistus: Kun puhdistat kameran runkoa, poista pöly ja nukka varovasti
puhaltimella ja pyyhi sitten varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun
kameraa on käytetty rannalla tai meren äärellä, pyyhi hiekka tai suola pois
puhtaaseen veteen kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa kamera
huolellisesti. Staattinen sähkö voi joskus harvoin saada nestekidenäytön
kirkastumaan tai tummumaan. Kyse ei ole viasta, ja näyttö palaa pian
normaaliksi.
Objektiivi ja peili vahingoittuvat helposti. Pöly ja nukka tulee poistaa
varovasti puhaltimella. Kun käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo
pystyasennossa estääksesi nesteen vuotamisen. Poista sormenjäljet ja muut
tahrat objektiivista kostuttamalla pehmeä liina pieneen määrään
linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä objektiivi varovasti.
Katso tietoa kuvakennon puhdistamisesta kohdasta ”Kuvakennon
puhdistaminen” (0 312).
Objektiivin liittimet: Pidä objektiivin liittimet puhtaina.
Älä koske suljinverhoon: Suljinverho on erittäin ohut ja vahingoittuu helposti. Älä
missään tapauksessa paina suljinverhoa, koske siihen puhdistusvälineillä tai
suuntaa siihen voimakasta ilmavirtaa puhaltimella. Muuten verho saattaa
naarmuuntua, vääntyä tai revetä.
Suljinverho saattaa näyttää väriltään epätasaiselta, mutta tällä ei ole
vaikutusta kuviin, eikä kyse ole viasta.
320
Säilytys: Estä homeen muodostuminen säilyttämällä kameraa kuivassa, hyvin
ilmastoidussa paikassa. Jos käytät verkkolaitetta, irrota se pistorasiasta
tulipalojen estämiseksi. Jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan,
poista akku, jotta se ei pääse vuotamaan, ja säilytä kameraa muovipussissa,
jossa on kuivatusainetta. Älä kuitenkaan säilytä kameralaukkua
muovipussissa, sillä se voi vahingoittaa laukun materiaalia. Huomaa, että ajan
mittaan kuivatusaine menettää kykynsä sitoa kosteutta, joten se on
vaihdettava säännöllisesti.
Ota kamera pois säilytyspaikasta ainakin kerran kuussa, jottei siihen kehity
hometta. Kytke kamera päälle ja laukaise suljin muutaman kerran, ennen
kameran varastoimista.
Säilytä akkua kuivassa, viileässä paikassa. Aseta liitinsuojus paikalleen ennen
akun varastoimista.
Näyttöä koskevia huomautuksia: Näyttö on valmistettu erittäin tarkasti; vähintään
99,99 % kuvapisteistä on tehollisia ja enintään 0,01 % puuttuu tai on viallisia.
Siten, vaikka näytöissä voi olla kuvapisteitä, jotka ovat aina päällä (valkoinen,
punainen, sininen tai vihreä) tai aina pois päältä (musta), kyse ei ole viasta
eikä tällä ole vaikutusta laitteella tallennettaviin kuviin.
Näytön kuvaa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa valossa.
Älä paina näyttöä, jotta se ei vahingoitu. Näytössä olevan pölyn tai nukan voi
poistaa puhaltimella. Tahrat voi poistaa pyyhkimällä kevyesti pehmeällä
liinalla tai säämiskällä. Jos näyttö rikkoutuu, varo rikkoutunutta lasia ja
huolehdi, ettei näytön nestekiteitä pääse iholle, silmiin tai suuhun.
321
Akku ja laturi: Akut voivat vuotaa tai räjähtää, jos niitä käsitellään väärin.
Noudata seuraavia varotoimenpiteitä käsitellessäsi akkuja ja latureita:
• Käytä vain tähän laitteeseen hyväksyttyjä akkuja.
• Suojaa akku tulelta ja voimakkaalta kuumuudelta.
• Pidä akun liittimet puhtaana.
• Sammuta tuote, ennen kuin vaihdat akun.
• Poista akku kamerasta tai laturista, kun laite ei ole käytössä, ja aseta
liitinsuojus paikalleen. Nämä laitteet kuluttavat varausta vähitellen myös
ollessaan pois päältä ja voivat tyhjentää akun niin, että se ei enää toimi. Jos
akkua ei ole tarkoitus käyttää vähään aikaan, aseta se kameraan ja käytä
tyhjäksi ennen kuin poistat sen kamerasta varastointia varten. Säilytä akkua
viileässä paikassa, jonka lämpötila on 15 °C – 25 °C (vältä kuumia tai erittäin
kylmiä paikkoja). Lataa akku ja pura lataus vähintään puolen vuoden välein.
• Jos kamera käynnistetään ja sammutetaan monta kertaa peräkkäin, kun
akku on täysin tyhjä, akun kesto lyhenee. Jos akku on täysin tyhjä, se täytyy
ladata ennen käyttöä.
• Akun sisäinen lämpötila voi nousta käytön aikana. Jos akkua yritetään
ladata sen sisäisen lämpötilan ollessa koholla, akun suorituskyky heikentyy
ja akku voi jäädä latautumatta tai latautua vain osittain. Anna akun jäähtyä
ennen latausta.
• Lataa akku sisätiloissa paikassa, jonka lämpötila on 5 °C – 35 °C. Älä käytä
akkua alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa; jos tätä varotoimea ei
noudateta, akku voi vahingoittua tai sen suorituskyky voi heikentyä.
Kapasiteetti saattaa heikentyä ja latausajat saattavat pidentyä, jos akun
lämpötila on 0 °C – 15 °C tai 45 °C – 60 °C. Akku ei lataudu, jos sen lämpötila
on alle 0 °C tai yli 60 °C.
322
• Jos CHARGE (LATAA) -merkkivalo vilkkuu nopeasti (noin kahdeksan kertaa
sekunnissa) latauksen aikana, varmista, että lämpötila on oikea, irrota laturi
pistorasiasta, poista akku ja aseta se sitten takaisin. Jos ongelma ei poistu,
lopeta käyttö välittömästi ja vie akku ja laturi jälleenmyyjälle tai
valtuutetulle Nikon-huoltoedustajalle.
• Älä siirrä laturia tai koske akkuun latauksen aikana. Jos tätä varotoimea ei
noudateta, laturi saattaa hyvin harvinaisissa tapauksissa osoittaa latauksen
olevan valmis, vaikka akku on vain osittain latautunut. Poista akku ja aseta
se sitten takaisin laturiin, jotta lataus jatkuu.
• Akun kapasiteetti saattaa heikentyä tilapäisesti, jos akku ladataan matalassa
lämpötilassa tai jos sitä käytetään latauslämpötilaa matalammassa
lämpötilassa. Jos akku ladataan alle 5 °C:n lämpötilassa, Akkutiedot-näytön
(0 276) akun keston ilmaisin saattaa näyttää akun tilapäisesti
heikentyneen.
• Akun suorituskyky voi heikentyä, jos sen lataamista jatketaan vielä senkin
jälkeen, kun akku on täyteen latautunut.
• Jos täyteen ladatun akun kesto lyhenee huomattavasti
huoneenlämpötilassa käytettynä, akku täytyy vaihtaa. Hanki uusi akku.
• Mukana toimitettu virtajohto ja verkkopistokesovitin on tarkoitettu
käytettäviksi vain MH-25a:n kanssa. Käytä laturia ainoastaan siihen sopivien
akkujen kanssa. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
• Älä aseta laturin liittimiä oikosulkuun. Jos tätä varotoimea ei noudateta,
laturi voi ylikuumentua ja vahingoittua.
• Lataa akku ennen käyttöä. Kun otat valokuvia tärkeistä tilanteista, pidä
saatavilla täyteen ladattu vara-akku. Paikasta riippuen vara-akkuja voi olla
vaikeaa hankkia lyhyellä varoitusajalla. Huomaa, että akkujen kapasiteetilla
on taipumus laskea kylmällä säällä. Käytä täyteen ladattua akkua, kun otat
valokuvia ulkona kylmässä säässä. Pidä vara-akku lämpimässä paikassa ja
ota se tarvittaessa käyttöön. Kun kylmä akku lämpenee, osa sen varauksesta
voi palautua.
• Käytetyt akut ovat arvokasta raaka-ainetta; kierrätä ne paikallisten
määräysten mukaisesti.
323
Vianmääritys
Jos kamera ei toimi oikein, yritä selvittää häiriön syy alla olevan
yleisten ongelmien luettelon avulla, ennen kuin otat yhteyttä
jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
Akku/näyttö
Kamera on päällä, muttei reagoi: Odota, että tallennus päättyy. Jos ongelma ei
poistu, sammuta kamera. Jos kamera ei sammu, poista akku ja aseta se
takaisin paikalleen, tai jos käytät verkkolaitetta, irrota se ja kytke takaisin.
Huomaa, että vaikka tallennettavana olevat tiedot menetetään, virtalähteen
poistaminen tai irrottaminen ei vaikuta tietoihin, jotka on jo tallennettu.
Etsimen kuva on epätarkka: Säädä etsimen tarkennusta (0 9). Jos tämä ei ratkaise
ongelmaa, valitse kertatarkennus (AF-S; 0 98), pistetarkennus (0 100) ja
keskitarkennuspiste (0 105), rajaa keskitarkennuspisteeseen
suurikontrastinen kohde ja paina laukaisin puoleenväliin tarkentaaksesi
kameran. Kun kamera on tarkennettu, tarkenna kohde etsimessä käyttämällä
diopterin säädintä. Etsimen tarkennusta voi tarvittaessa säätää lisää
käyttämällä lisävarusteena saatavia korjauslinssejä (0 295).
Etsin on tumma: Aseta kameraan täyteen ladattu akku (0 14, 30).
Näytöt sammuvat varoittamatta: Valitse pidempi viive mukautettuun asetukseen
c2 (Valmiustila-ajastin; 0 263) tai c4 (Näytön virrankatkaisun viive;
0 264).
Ohjauspaneelin tai etsimen näyttö ei reagoi ja on himmeä: Näiden näyttöjen
reagointinopeus ja kirkkaus vaihtelevat lämpötilan mukaan.
Etsimen näyttö muuttuu punaiseksi, kun tarkennuspiste on korostettuna: Tämä on
normaalia tämän tyypin etsimelle, eikä se ole merkki viasta.
324
Kuvaus
Kamera käynnistyy hitaasti: Poista tiedostoja tai kansioita.
Sulkimen laukaisu on estetty:
• Muistikortti on lukittu (vain SD-kortit; 0 17) tai täynnä, tai kamerassa ei ole
muistikorttia (0 31).
• Suljin lukittu on valittu asetusvalikon kohtaan Laukaisu muistikortitta
(0 276), eikä kamerassa ole muistikorttia (0 16).
• Mikroprosessoriohjatun objektiivin himmenninrengasta ei ole lukittu
suurimpaan aukkoarvoon (ei koske G- ja E-tyypin objektiiveja). Jos
ohjauspaneelissa näkyy B, valitse Himmenninrengas mukautettuun
asetukseen f4 (Komentokiekkojen mukautt.) > Aukon asetus
käyttääksesi objektiivin himmenninrengasta aukon säätämiseen (0 269).
• Valotustila S on valittu, kun A tai % on valittu suljinajaksi (0 129, 133).
Kamera reagoi laukaisimeen hitaasti: Valitse Pois mukautettuun asetukseen d5
(Valotuksen viivetila; 0 264).
Kamera ottaa vain yhden kuvan joka kerta, kun laukaisinta painetaan sarjakuvaustilassa:
Kytke HDR pois päältä (0 182).
Valokuvat ovat epätarkkoja:
• Kierrä tarkennustilan valitsin asentoon AF (0 94).
• Kamera ei pysty tarkentamaan automaattitarkennuksella: käytä
käsitarkennusta tai tarkennuksen lukitusta (0 108, 111).
Äänimerkki ei kuulu:
• Pois on valittu asetusvalikon kohtaan Äänimerkkiasetukset > Äänimerkki
päällä/pois (0 274).
• AF-C on valittu AF-tilaksi (0 98).
Kaikkia suljinaikoja ei voi käyttää: Salama on käytössä. Salamatäsmäysnopeuden
voi valita mukautetulla asetuksella e1 (Salamatäsmäysnopeus); kun
käytössä on yhteensopiva salamalaite, valitse 1/250 s (automaattinen FP),
mikä mahdollistaa kaikkien suljinaikojen käyttämisen (0 266).
Tarkennus ei lukitu, kun laukaisin painetaan puoleenväliin: Kamera on
tarkennustilassa AF-C: lukitse tarkennus käyttämällä sivuvalitsimen keskustaa
(0 108).
325
Tarkennuspistettä ei voi valita:
• Vapauta tarkennusalueen lukitsin (0 105).
• Automaattisen tarkennusalueen valinta on valittuna, tai automaattinen
kasvotarkennus on valittu reaaliaikanäkymässä; valitse jokin muu tila (0 42,
100).
• Kamera on toistotilassa (0 223) tai valikot ovat käytössä (0 248).
• Paina laukaisin puoleenväliin käynnistääksesi valmiustila-ajastimen (0 34).
AF-tilaa ei voi valita: Valitse Ei rajoituksia mukautettuun asetukseen a10
(Autom.tark.tilan rajoitukset, 0 262).
Kamera tallentaa valokuvat hitaasti: Ota pitkän valotusajan kohinan vähennys pois
käytöstä (0 253).
Valokuvissa näkyy kohinaa (kirkkaita pisteitä, satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai
viivoja):
• Kirkkaita pisteitä, satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua ja viivoja voi
vähentää pienentämällä ISO-herkkyyttä.
• Käytä valokuvausvalikon Kohinan väh. kun pitkä valotus -asetusta
vähentääksesi kirkkaita pisteitä tai utua, joita näkyy pidemmillä kuin 1 s:n
suljinajoilla otettavissa valokuvissa (0 253).
• Utu ja kirkkaat pisteet voivat olla merkki siitä, että kameran sisäinen
lämpötila on noussut ympäristön korkean lämpötilan, pitkien
valotusaikojen tai muun vastaavan seurauksena: sammuta kamera ja anna
sen jäähtyä, ennen kuin jatkat kuvausta.
• Joillakin lisävarusteena saatavilla salamalaitteilla otettavissa valokuvissa
saattaa näkyä viivoja, kun käytössä on suuri ISO-herkkyys; jos näin käy,
valitse pienempi arvo.
• Suuria ISO-herkkyyksiä käytettäessä (mukaan lukien automaattisen ISOherkkyyssäädön valitsemat suuret arvot) satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä
voi vähentää valitsemalla asetuksen Suuri, Normaali tai Pieni valokuvaustai elokuvausvalikon kohtaan Kohinan väh. kun suuri ISO (0 253, 258).
• Suuria ISO-herkkyyksiä käytettäessä kirkkaat pisteet, satunnaiset kirkkaat
kuvapisteet, utu tai viivat saattavat näkyä herkemmin pitkillä valotusajoilla,
päällekkäisvalotuksissa ja valokuvissa, jotka on otettu korkeissa
lämpötiloissa tai kun Aktiivinen D-Lighting on käytössä, Tasainen on valittu
kohdassa Aseta Picture Control (0 175) tai Picture Control -parametreihin
on valittu ääripäiden arvoja (0 178).
Valokuvien ja elokuvien valotus ei ole samanlainen kuin näytöllä näkyvässä esikatselussa
reaaliaikanäkymän aikana: Näytön kirkkauden muuttaminen
reaaliaikanäkymässä ei vaikuta kameralla tallennettaviin kuviin (0 45).
326
Elokuvatilassa näkyy välkyntää tai juovia: Valitse elokuvausvalikossa kohta
Välkynnänvähennys ja valitse asetus, joka vastaa paikallisen
verkkovirtalähteen taajuutta (0 258).
Reaaliaikanäkymässä näkyy kirkkaita alueita tai kaistaleita: Välkkyvää kylttiä, salamaa
tai muuta lyhytkestoista valonlähdettä käytettiin reaaliaikanäkymässä.
Valokuvissa näkyy tahroja: Puhdista objektiivin etu- ja takaelementit. Jos
ongelma ei poistu, puhdista kuvakenno (0 312).
Reaaliaikanäkymä päättyy odottamatta tai ei käynnisty: Reaaliaikanäkymä saattaa
päättyä automaattisesti kameran sisäisten piirien suojaamiseksi, jos:
• Ympäristön lämpötila on korkea.
• Kameraa on käytetty pitkään reaaliaikanäkymässä tai elokuvien
tallennukseen.
• Kameraa on käytetty pitkään sarjakuvaustiloissa.
Jos reaaliaikanäkymä ei käynnisty, kun painat a-painiketta, anna sisäisten
virtapiirien jäähtyä ja yritä sitten uudelleen. Huomaa, että kamera saattaa
tuntua lämpimältä, mutta tämä ei ole merkki viasta.
Kuvallisia häiriötekijöitä ilmaantuu reaaliaikanäkymän aikana: ”Kohinaa” (satunnaisia
kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja) ja odottamattomia värejä voi näkyä, jos
lähennät näkymää objektiivin läpi (0 40) reaaliaikanäkymässä; elokuvissa
kuvakoko ja kuvataajuus vaikuttavat satunnaisten kirkkaiden kuvapisteiden,
udun ja kirkkaiden pisteiden määrään ja jakaumaan (0 69). Satunnaisia
kirkkaita kuvapisteitä, utua tai kirkkaita pisteitä voi syntyä myös, jos kameran
sisäisten piirien lämpötila nousee reaaliaikanäkymässä; poistu
reaaliaikanäkymästä, kun kameraa ei käytetä.
Valkotasapainoa ei voida mitata: Kohde on liian tumma tai liian kirkas (0 166).
Kuvaa ei voi valita valkotasapainon esiasetuksen lähteeksi: Kuvaa ei ole luotu D850:llä
(0 172).
Valkotasapainon haarukointia ei voi käyttää:
• Kuvanlaaduksi on valittu NEF (RAW)- tai NEF + JPEG-asetus (0 88).
• Päällekkäisvalotustila on käytössä (0 254).
327
Picture Control -säätimen vaikutukset vaihtelevat kuvasta toiseen: Automaattinen on
valittuna kohdassa Aseta Picture Control, asetukseen Automaattinen
perustuva Picture Control on valittu tai A (automaattinen) on valittu
terävöittämiseen, yksityiskohtaisuuteen, kontrastiin tai värikylläisyyteen.
Valitse jokin muu asetus saadaksesi yhdenmukaisia tuloksia kuvasarjoissa
(0 177).
Mittausta ei voi vaihtaa: Valotuksen lukitus on käytössä (0 138).
Valotuksen korjausta ei voi käyttää: Valitse valotustilaksi P, S tai A (0 126, 139).
Pitkillä valotusajoilla syntyy kohinaa (punertavia alueita tai muita häiriötekijöitä): Ota
pitkän valotusajan kohinan vähennys käyttöön (0 253).
Elokuviin ei tallennu ääntä: Mikrofoni pois on valittu elokuvausvalikon kohtaan
Mikrofonin herkkyys (0 258).
Toisto
Kamera ei toista NEF (RAW) -kuvaa: Valokuva on otettu NEF + JPEG-kuvanlaadulla
(0 89).
Muilla kameroilla otettujen kuvien katselu ei onnistu: Muunmerkkisillä kameroilla
otetut kuvat eivät välttämättä näy oikein.
Jotkin kuvat eivät näy toiston aikana: Valitse Kaikki kohtaan Toistokansio
(0 248).
Pystysuuntaiset (muotokuvasuunta) valokuvat näkyvät vaakasuuntaisina
(maisemasuunta):
• Valokuvaa otettaessa kohdan Automaattinen kuvan kääntö asetuksena
oli Pois (0 249).
• Valitse Päällä kohtaan Käännä pysty (0 249).
• Valokuva näkyy kuvan tarkastelussa (0 249).
• Kamera osoitti ylöspäin tai alaspäin valokuvaa otettaessa.
Valokuvaa ei voi poistaa: Kuva on suojattu. Poista suojaus (0 240).
Kuvaa ei voi muokata: Valokuvaa ei voi muokata enempää tällä kameralla.
Kamerassa näkyy ilmoitus, jonka mukaan kansiossa ei ole kuvia: Valitse Kaikki kohtaan
Toistokansio (0 248).
Valokuvia ei voi tulostaa: NEF (RAW)- ja TIFF-valokuvia ei voi tulostaa suoran
USB-liitännän kautta. Siirrä valokuvat tietokoneelle ja tulosta ne
Capture NX-D:n avulla (0 ii). NEF (RAW) -valokuvat voi tallentaa JPEGmuodossa käyttämällä toimintoa NEF (RAW) -käsittely (0 278).
328
Valokuva ei näy teräväpiirtovideolaitteessa: Varmista, että HDMI-kaapeli (saatavilla
erikseen) on liitetty.
Capture NX-D:n pölynpoistotoiminto ei vaikuta halutulla tavalla: Kuvakennon
puhdistus siirtää kuvakennossa olevaa pölyä. Ennen kuvakennon puhdistusta
tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei voi käyttää valokuvissa, jotka
otetaan kuvakennon puhdistuksen jälkeen. Kuvakennon puhdistuksen
jälkeen tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei voi käyttää valokuvissa, jotka
on otettu ennen kuvakennon puhdistusta.
NEF (RAW) -kuvat näkyvät eri tavalla tietokoneella kuin kamerassa: Muiden valmistajien
ohjelmistot eivät näytä Picture Control -säätimien, Aktiivisen D-Lightingin tai
vinjetoinnin korjauksen vaikutuksia. Käytä Capture NX-D:tä (0 ii).
Valokuvia ei voi siirtää tietokoneelle: Käyttöjärjestelmä ei sovi yhteen kameran tai
siirto-ohjelmiston kanssa. Kopioi valokuvat tietokoneelle käyttämällä
kortinlukijaa.
Bluetooth ja Wi-Fi (langattomat verkot)
Älylaitteet eivät näytä kameran SSID:tä (verkon nimi):
• Varmista, että Ei käytössä on valittu kameran asetusvalikon kohtaan
Lentokonetila (0 275).
• Varmista, että Käytössä on valittu kameran asetusvalikon kohtaan
Bluetooth > Verkkoyhteys.
• Yritä kytkeä älylaitteen Wi-Fi pois päältä ja takaisin päälle.
Yhteyttä langattomiin tulostimiin ja muihin langattomiin laitteisiin ei voi muodostaa: Tällä
kameralla voi muodostaa yhteyden vain laitteisiin, joihin on asennettu
SnapBridge-sovellus.
Muut
Tallennusaika on väärä: Kameran kello ei ole yhtä tarkka kuin useimmat
rannekellot ja kellot. Tarkista kello säännöllisesti tarkemmista kelloista ja
aseta se uudelleen tarvittaessa.
Valikon kohtaa ei voi valita: Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä tietyillä
asetusyhdistelmillä tai kun kamerassa ei ole muistikorttia. Huomaa, että
Akkutiedot-asetus ei ole käytettävissä, kun kamera saa virtaa lisävarusteena
saatavasta virtaliitännästä ja verkkolaitteesta.
329
Virheilmoitukset
Tässä osassa luetellaan etsimessä, ohjauspaneelissa ja näytöllä
näkyvät ilmaisimet ja virheilmoitukset.
Ilmaisin
OhjausEtsin
paneeli
Ongelma
Ratkaisu
Objektiivin
Aseta rengas pienimpään
B
himmenninrengasta ei ole
aukkoon (suurimpaan
(vilkkuu)
asetettu pienimpään
aukkoarvoon; 0 127).
aukkoon.
Varaudu ottamaan käyttöön
H
d Akun varaus on vähissä. täyteen ladattu vara-akku
(0 14, 30).
• Akku on tyhjä.
• Lataa tai vaihda akku (0 14,
30, 295).
• Akkua ei voi käyttää.
• Ota yhteyttä valtuutettuun
Nikon-huoltoedustajaan.
• Vaihda akku tai lataa akku, jos
• Erittäin tyhjä
litiumioniakku tai muun litiumioniakku on tyhjä.
H
d
valmistajan akku on
(vilkkuu) (vilkkuu)
asetettu kameraan tai
lisävarusteena saatavaan
MB-D18monitoimiakkuperään.
• Akun lämpötila on
• Poista akku ja anna sen
korkea.
jäähtyä.
330
Ilmaisin
OhjausEtsin
paneeli
Ongelma
Kamerassa ei ole
objektiivia, tai eimikroprosessoriohjattu
objektiivi on kiinnitetty
F
määrittämättä sen
suurinta aukkoa. Aukko
näkyy askelten määränä
suurimmasta aukosta
laskettuna.
Kamera ei pysty
F H
—
tarkentamaan
(vilkkuu)
automaattitarkennuksella.
Kohde on liian kirkas;
valokuvasta tulee
ylivalottunut.
(Valotusilmaisimet
ja suljinajan tai
aukon näyttö
vilkkuvat)
Kohde on liian tumma;
valokuvasta tulee
alivalottunut.
Ratkaisu
Aukon arvo näkyy, jos suurin
aukko on määritetty (0 218).
Muuta sommittelua tai
tarkenna käsin (0 32, 111).
• Valitse pienempi ISO-herkkyys
(0 119).
• Käytä lisävarusteena saatavaa
harmaasuodinta.
Valotustilassa:
S lyhennä suljinaikaa (0 129)
A valitse pienempi aukko
(suurempi aukkoarvo;
0 130)
• Valitse suurempi ISO-herkkyys
(0 119).
• Käytä lisävarusteena saatavaa
salamaa (0 187).
Valotustilassa:
S pidennä suljinaikaa (0 129)
A valitse suurempi aukko
(pienempi aukkoarvo;
0 130)
331
Ilmaisin
OhjausEtsin
paneeli
Ongelma
A
(vilkkuu)
A on valittu
valotustilassa S.
%
(vilkkuu)
% on valittu
valotustilassa S.
1 k
Käsittely on käynnissä.
(vilkkuu) (vilkkuu)
Jos ilmaisin vilkkuu 3 s
salaman välähtämisen
c
—
(vilkkuu) jälkeen, valokuva saattaa
olla alivalottunut.
Salamalaite, joka ei tue
punasilmäisyyden
vähennystä, on kiinnitetty,
Y
— ja salaman täsmäystavaksi
(vilkkuu)
on valittu
punasilmäisyyden
vähennys.
Ratkaisu
Muuta suljinaikaa tai valitse
käsisäätöinen valotustila
(0 129, 131).
Muuta suljinaikaa tai valitse
käsisäätöinen valotustila
(0 129, 131).
Odota, että käsittely päättyy.
Tarkista valokuva näytöltä; jos
se on alivalottunut, säädä
asetuksia ja yritä uudelleen.
Muuta salaman täsmäystapaa
tai käytä salamalaitetta, joka
tukee punasilmäisyyden
vähennystä (0 193, 288).
• Pienennä laatua tai kokoa
(0 88, 91).
Muisti ei riitä enempien
valokuvien tallentamiseen • Poista valokuvia sen jälkeen
kun olet kopioinut tärkeät
n j nykyisillä asetuksilla, tai
(vilkkuu) (vilkkuu) kamerassa ei ole enempää kuvat tietokoneelle tai
vapaita tiedosto- tai
muuhun laitteeseen (0 245).
kansionumeroita.
• Aseta kameraan uusi
muistikortti (0 16).
Laukaise suljin. Jos virhe ei
O
häviä tai toistuu usein, ota
Kameran toimintahäiriö.
(vilkkuu)
yhteyttä valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
332
Ilmaisin
Näyttö
Ei muistikorttia.
Ohjausp
aneeli
S
Ongelma
Kamera ei tunnista
muistikorttia.
• Virhe tapahtui,
kun muistikorttia
yritettiin käyttää.
Tätä muistikorttia ei W,
voi käyttää. Aseta
R
toinen kortti.
(vilkkuu)
• Uutta kansiota ei
voida luoda.
m
Muistikortti on
lukittu. Aseta lukko
kirjoitusasentoon.
Ei käytössä, jos
Eye-Fi-kortti on
lukittu.
W, Kamera ei pysty
O ohjaamaan Eye-Fi(vilkkuu) korttia.
W,
X
(vilkkuu)
W,
O
(vilkkuu)
Ratkaisu
Sammuta kamera ja
varmista, että kortti on
asetettu oikein (0 16).
• Käytä Nikonin hyväksymää
korttia (0 360).
• Jos ongelma jatkuu sen
jälkeen kun kortti on
toistuvasti irrotettu ja
asetettu uudelleen sisään,
kortti voi olla vaurioitunut.
Ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai
valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
• Poista tiedostoja tai aseta
kameraan uusi muistikortti
sen jälkeen kun olet
kopioinut tärkeät kuvat
tietokoneelle tai muuhun
laitteeseen (0 16, 245,
360).
• Tarkista, että Eye-Fi-kortin
laiteohjelma on päivitetty.
• Kopioi Eye-Fi-kortilla
olevat tiedostot
tietokoneelle tai muuhun
laitteeseen ja alusta kortti,
tai aseta kameraan uusi
kortti.
Muistikortti on
lukittu
Työnnä kortin
(kirjoitussuojattu).
kirjoitussuojauskytkin
Eye-Fi-kortti on
kirjoitusasentoon (0 17).
lukittu
(kirjoitussuojattu).
333
Ilmaisin
Näyttö
Tätä korttia ei ole
alustettu. Alusta
kortti.
Reaaliaikanäkymää
ei voi käynnistää.
Odota.
Kansiossa ei ole
kuvia.
Kaikki kuvat on
piilotettu.
Tätä tiedostoa ei voi
näyttää.
Tätä tiedostoa ei voi
valita.
334
Ohjausp
aneeli
Ongelma
Ratkaisu
Muistikorttia ei ole
Alusta muistikortti tai aseta
[C] alustettu
kameraan uusi muistikortti
(vilkkuu) kamerassa käyttöä
(0 271, 360).
varten.
Anna sisäisten virtapiirien
Kameran sisäinen
jäähtyä, ennen kuin jatkat
— lämpötila on
reaaliaikanäkymäkuvausta
korkea.
tai elokuvan tallennusta.
Valitse ToistokansioMuistikortilla tai
toistoon valitussa valikossa kansio, jossa on
kuvia, tai aseta kameraan
— kansiossa (tai
kansioissa) ei ole kuvia sisältävä muistikortti
(0 16, 248).
kuvia.
Kuvia ei voida toistaa, ennen
Kaikki nykyisessä kuin jokin muu kansio
valitaan tai Piilota kuva
kansiossa olevat
—
-toiminnolla sallitaan
valokuvat on
vähintään yhden kuvan
piilotettu.
näyttäminen (0 248).
Tiedosto on luotu
tai sitä on
muokattu
Tiedostoa ei voi toistaa
tietokoneella tai
—
muunmerkkisellä kameralla.
kameralla, tai
tiedosto on
vahingoittunut.
Valittua kuvaa ei Muilla laitteilla luotuja kuvia
—
voi muokata.
ei voi muokata.
Ilmaisin
Näyttö
Ohjausp
aneeli
Tätä elokuvaa ei voi
muokata.
—
Tarkista tulostin.
—
Tarkista paperi.
—
Paperitukos.
—
Paperi lopussa.
—
Tarkista musteen
syöttö.
—
Muste lopussa.
—
Ongelma
Ratkaisu
• Muilla laitteilla luotuja
elokuvia ei voi muokata.
Valittua elokuvaa
• Elokuvien täytyy olla
ei voi muokata.
vähintään kahden
sekunnin pituisia (0 81).
Tarkista tulostin. Jatka
Tulostinvirhe.
valitsemalla Jatka (jos
valittavissa) *.
Tulostimessa oleva Aseta tulostimeen
paperi ei ole
oikeankokoista paperia ja
valitun kokoista.
valitse Jatka *.
Tulostimessa on
Poista tukos ja valitse
paperitukos.
Jatka *.
Aseta tulostimeen valitun
Tulostimessa ei ole
kokoista paperia ja valitse
paperia.
Jatka *.
Tarkista muste. Jatka
Mustevirhe.
valitsemalla Jatka *.
Tulostimessa ei ole Vaihda muste ja valitse
mustetta.
Jatka *.
* Katso lisätietoja tulostimen käyttöoppaasta.
335
Tekniset tiedot
❚❚ Nikon D850 -digitaalikamera
Tyyppi
Tyyppi
Objektiivin kiinnike
Tehollinen kuvakulma
Digitaalinen yksisilmäinen peilikamera
Nikonin F-bajonetti (jossa AF-kytkentä ja
AF-koskettimet)
Nikonin FX-muoto
Teholliset kuvapisteet
Teholliset kuvapisteet
45,7 miljoonaa
Kuvakenno
Kuvakenno
Kuvapisteitä yhteensä
Pölynpoistojärjestelmä
Tallennus
Kuvakoko (kuvapisteinä)
336
35,9 × 23,9 mm:n CMOS-kenno
46,89 miljoonaa
Kuvakennon puhdistus, pölynpoiston viitetiedot
(edellyttää Capture NX-D -ohjelmistoa)
• FX (36×24) -kuva-ala
8 256 × 5 504 (Suuri: 45,4 M)
6 192 × 4 128 (Keskikoko: 25,6 M)
4 128 × 2 752 (Pieni: 11,4 M)
• 1,2× (30×20) -kuva-ala
6 880 × 4 584 (Suuri: 31,5 M)
5 152 × 3 432 (Keskikoko: 17,7 M)
3 440 × 2 288 (Pieni: 7,9 M)
• DX (24×16) -kuva-ala
5 408 × 3 600 (Suuri: 19,5 M)
4 048 × 2 696 (Keskikoko: 10,9 M)
2 704 × 1 800 (Pieni: 4,9 M)
• 5 : 4 (30×24) -kuva-ala
6 880 × 5 504 (Suuri: 37,9 M)
5 152 × 4 120 (Keskikoko: 21,2 M)
3 440 × 2 752 (Pieni: 9,5 M)
Tallennus
Kuvakoko (kuvapisteinä)
• 1 : 1 (24×24) -kuva-ala
5 504 × 5 504 (Suuri: 30,3 M)
4 128 × 4 128 (Keskikoko: 17,0 M)
2 752 × 2 752 (Pieni: 7,6 M)
• Elokuvan tallennuksen aikana otettavat FX-muotoiset
valokuvat
8 256 × 4 640 (Suuri)
6 192 × 3 480 (Keskikoko)
4 128 × 2 320 (Pieni)
• Elokuvan tallennuksen aikana otettavat DX-muotoiset
valokuvat
5 408 × 3 040 (Suuri)
4 048 × 2 272 (Keskikoko)
2 704 × 1 520 (Pieni)
Tiedostomuoto
• NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen (häviöttä pakattu,
pakattu tai pakkaamaton); suuri, keskikoko ja
pieni käytettävissä (keskikokoiset ja pienet kuvat
tallennetaan 12-bittisellä värisyvyydellä
käyttämällä häviötöntä pakkausta)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva
pakkaussuhteella hieno (noin 1 : 4), normaali
(noin 1 : 8) tai perus (noin 1 : 16); parhaan laadun
tuottava pakkaus käytettävissä
• NEF (RAW) + JPEG: Yksittäinen valokuva tallennetaan
sekä NEF (RAW)- että JPEG-muodossa
Picture Control -järjestelmä Automaattinen, vakio, neutraali, värikäs,
yksivärinen, muotokuva, maisema, tasainen;
valittua Picture Control -säädintä voi muokata;
mukautettujen Picture Control -säätimien
tallennus
Tallennusväline
XQD- ja SD (Secure Digital) -kortit sekä UHS-IIyhteensopivat SDHC- ja SDXC-muistikortit
Kaksi korttipaikkaa
Kumpaakin korttia voidaan käyttää ensisijaisena
tallennuskohteena tai varmuuskopiointiin tai NEF
(RAW)- ja JPEG-kuvien erilliseen tallennukseen;
kuvia voi kopioida kortilta toiselle.
Tiedostojärjestelmä
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
337
Etsin
Etsin
Silmän tasolla oleva yksisilmäinen
pentaprismapeiliheijastusetsin
Kuva-ala
• FX (36×24): Noin 100 % vaakasuunnassa ja 100 %
pystysuunnassa
• 1,2× (30×20): Noin 97 % vaakasuunnassa ja 97 %
pystysuunnassa
• DX (24×16): Noin 97 % vaakasuunnassa ja 97 %
pystysuunnassa
• 5 : 4 (30×24): Noin 97 % vaakasuunnassa ja 100 %
pystysuunnassa
• 1 : 1 (24×24): Noin 97 % vaakasuunnassa ja 100 %
pystysuunnassa
Suurennus
Noin 0,75× (50 mm f/1.4 -objektiivi kohdassa
ääretön, –1,0 m–1)
Katselupiste
17 mm (–1,0 m–1; etsimen okulaarin keskipinnalta)
Diopterin säätö
–3–+1 m–1
Tähyslasi
B-tyypin BriteView Clear Matte Mark VIII -tähyslasi,
jossa AF-alueen merkit (rajausruudukko näkyy
tarvittaessa)
Peili
Pikapalautus
Syväterävyyden esikatselu Pv-painikkeen painaminen himmentää objektiivin
aukon käyttäjän (A- ja M-tilat) tai kameran (P- ja Stilat) valitsemaan arvoon
Objektiivin aukko
Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
338
Objektiivi
Yhteensopivat objektiivit
Yhteensopiva AF NIKKOR -objektiivien kanssa,
mukaan lukien G-, E- ja D-tyypin objektiivit (PCobjektiiveja koskevat jotkin rajoitukset) ja DXobjektiivit (käyttäen kuva-alaa DX 24 × 16), AI-P
NIKKOR -objektiivit ja ei-mikroprosessoriohjatut
AI-objektiivit (vain valotustilat A ja M). IX NIKKOR
-objektiiveja, F3AF:n objektiiveja ja muita kuin AIobjektiiveja ei voi käyttää.
Elektronista etäisyysmittaria voi käyttää
objektiiveilla, joiden suurin aukko on f/5.6 tai
suurempi (elektroninen etäisyysmittari tukee 15:tä
tarkennuspistettä objektiiveilla, joiden suurin
aukko on f/8 tai suurempi, ja niistä 9 pistettä on
valittavissa).
Suljin
Tyyppi
Nopeus
Salamatäsmäysnopeus
Laukaisu
Kuvanottotapa
Elektronisesti ohjattu pystysuunnassa liikkuva
mekaaninen verhosuljin; elektroninen
etuverhosuljin käytettävissä kuvanottotavoissa
hiljainen laukaisu, hiljainen sarjakuvaus ja peilin
nosto
1/8 000–30 s 1/3, 1/2 tai 1 EV:n porrastuksella, bulbaikavalotus, time-aikavalotus, X250
X= 1/250 s; synkronoituu sulkimen kanssa suljinajalla
1/250 s tai pidemmällä; automaattista nopeaa FPtäsmäystä tuetaan
S (yksittäiskuva), CL (hidas sarjakuvaus), CH (nopea
sarjakuvaus), Q (hiljainen laukaisu), QC (hiljainen
sarjakuvaus), E (itselaukaisin), MUP (peilin nosto)
339
Laukaisu
Likimääräinen
kuvausnopeus
Itselaukaisin
Valotus
Mittausjärjestelmä
Mittaustila
Alue (ISO 100, f/1.4objektiivi, 20 °C)
Valotusmittarin liitäntä
340
• EN-EL18c-akulla, joka on asetettu MB-D18-akkuperään
CL: 1–8 kuvaa/s
CH: 9 kuvaa/s
QC: 3 kuvaa/s
• Muut virtalähteet
CL: 1–6 kuvaa/s
CH: 7 kuvaa/s
QC: 3 kuvaa/s
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 kuvaa 0,5, 1, 2, tai 3 s:n välein
TTL-valotusmittaus, jossa käytetään noin 180K:n
(180 000) kuvapisteen RGB-kennoa
• Matriisi: Kolmiulotteinen värimatriisimittaus III (G-,
E- ja D-tyypin objektiivit); värimatriisimittaus III
(muut mikroprosessoriohjatut objektiivit);
värimatriisimittausta voi käyttää eimikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla, jos
käyttäjä syöttää objektiivin tiedot
• Keskustapainotteinen: 75 %:n painotus annetaan
kuvan keskellä olevalle 12 mm:n ympyrälle.
Ympyrän halkaisijaksi voi vaihtaa 8, 15 tai 20 mm,
tai painotus voi perustua koko kuvan keskiarvoon
(ei-mikroprosessoriohjatuilla ja AF-S Fisheye
NIKKOR 8–15 mm f/3.5–4.5E ED -objektiiveilla
käytetään 12 mm:n ympyrää)
• Piste: Mittaa 4 mm:n ympyrän (noin 1,5 %
kuvasta), joka keskitetään valittuun
tarkennuspisteeseen (keskitarkennuspisteeseen,
kun käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu tai
AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3.5–4.5E ED
-objektiivi)
• Huippuvalopainotteinen: Käytettävissä G-, E- ja Dtyypin objektiiveilla
• Matriisimittaus tai keskustapainotteinen mittaus:
–3–+20 EV
• Pistemittaus: 2–20 EV
• Huippuvalopainotteinen mittaus: 0–20 EV
Yhdistetty CPU ja AI
Valotus
Valotustila
Valotuksen korjaus
Valotuksen lukitus
ISO-herkkyys (suositeltu
valotusindeksi)
Aktiivinen D-Lighting
Tarkennus
Automaattitarkennus
Herkkyysalue
Objektiivin moottori
Tarkennuspiste
Tarkennusaluetila
Tarkennuksen lukitus
Ohjelmoitu automatiikka, jossa joustava ohjelma
(P); suljinajan esivalinta-automatiikka (S); aukon
esivalinta-automatiikka (A); käsisäätö (M)
–5 – +5 EV:tä 1/3, 1/2 tai 1 EV:n porrastuksella
Valoisuus lukitaan havaittuun arvoon
ISO 64–25600 porrastuksella 1/3, 1/2 tai 1 EV:tä.
Voidaan asettaa myös noin 0,3; 0,5; 0,7 tai 1 EV:tä
(vastaa arvoa ISO 32) alle ISO 64:n tai noin 0,3; 0,5;
0,7; 1 tai 2 EV:tä (vastaa arvoa ISO 102400) yli
ISO 25600:n; automaattinen ISO-herkkyyssäätö
käytettävissä.
Asetukseksi voi valita Automaattinen, Erittäin
suuri, Suuri, Normaali, Pieni tai Pois
Multi-CAM 20K -automaattitarkennusmoduuli,
jossa TTL-vaiheentunnistus, hienosäätö ja
153 tarkennuspistettä (mukaan lukien
99 ristikkäistyyppistä anturia ja 15 anturia, jotka
tukevat f/8:aa), joista 55 (35 ristikkäistyyppistä
anturia ja 9 f/8-anturia) on valittavissa
–4 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S);
jatkuva tarkennus (AF-C); ennakoiva tarkennuksen
seuranta aktivoituu automaattisesti kohteen tilan
mukaan
• Käsitarkennus (M): Elektroninen etäisyysmittari on
käytettävissä
153 tarkennuspistettä, joista 55 tai 15 on
valittavissa
Pistetarkennus; 9, 25 tai 72 tai 153 pisteen
dynaaminen AF-alue, kolmiulotteinen seuranta,
valinta AF-alueryhmästä, automaattinen
tarkennusalueen valinta
Tarkennuksen voi lukita painamalla laukaisimen
puoleenväliin (kertatarkennus) tai painamalla
sivuvalitsimen keskustaa
341
Salama
Salaman ohjaus
Salamatila
Salaman korjaus
Salaman valmiusilmaisin
Varusteluisti
Nikonin luova
valaistusjärjestelmä (CLS)
Täsmäysliitäntä
Valkotasapaino
Valkotasapaino
Haarukointi
Haarukointityypit
342
TTL: Noin 180K:n (180 000) kuvapisteen RGBkennoa käyttävä i-TTL-salamaohjaus;
digitaalijärjestelmäkameran tasapainotettua i-TTLtäytesalamaa käytetään matriisimittauksen ja
keskusta- sekä huippuvalopainotteisen mittauksen
kanssa, ja digitaalijärjestelmäkameran vakio-i-TTLtäytesalamaa käytetään pistemittauksen kanssa
Etuverhon täsmäys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin,
jälkiverhon täsmäys, punasilmäisyyden vähennys,
punasilmäisyyden vähennys ja täsmäys pitkiin
suljinaikoihin, hidas jälkiverhon täsmäys, pois
–3 – +1 EV:tä 1/3, 1/2 tai 1 EV:n porrastuksella
Syttyy, kun lisävarusteena saatava salamalaite on
kokonaan latautunut; vilkkuu, kun salama on
välähtänyt täydellä teholla
ISO 518 -luisti, jossa täsmäys- ja dataliitännät ja
turvalukitus
i-TTL- salaman ohjaus, radio-ohjattu kehittynyt
langaton valaistus, optinen kehittynyt langaton
valaistus, muotoiluvalo, salamavalon lukitus,
väritietojen välitys, automaattinen nopea FPtäsmäys, monialuetarkennuksen apuvalo,
yhtenäistetty salaman ohjaus
ISO 519 -täsmäysliitäntä lukituskierteellä
Automaattinen (3 tyyppiä), automaattinen
luonnonvalo, hehkulamppu, loisteputkivalo
(7 tyyppiä), suora auringonvalo, salama, pilvinen,
varjo, esiasetus käsin (enintään 6 arvoa voidaan
tallentaa, valkotasapainon pistemittaus
käytettävissä reaaliaikanäkymässä), valitse
värilämpötila (2 500 K–10 000 K), kaikissa
asetuksissa hienosäätö.
Valotus, salama, valkotasapaino ja ADL
Reaaliaikanäkymä
Tilat
Objektiivin moottori
Tarkennusaluetila
Automaattitarkennus
C (valokuvan reaaliaikanäkymä), 1 (elokuvan
reaaliaikanäkymä)
• Automaattitarkennus (AF): Automattinen
kertatarkennus (AF-S); kokoaikainen
automaattitarkennus (AF-F)
• Käsitarkennus (M)
Automaattinen kasvotarkennus, leveä alue,
normaali alue, neulanpäätarkennus, kohteen
seuranta
Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus
koko kuva-alueella (kamera valitsee
tarkennuspisteen automaattisesti, kun
automaattinen kasvotarkennus tai kohteen
seuranta on valittu)
Elokuva
Mittausjärjestelmä
Mittaustila
TTL-valotusmittaus pääkuvakennolla
Matriisi, keskustapainotteinen tai
huippuvalopainotteinen
Kuvakoko (kuvapisteinä) ja • 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progressiivinen),
kuvataajuus
25p, 24p
• 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720; 60p, 50p
• 1 920 × 1 080 (hidastus); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Todelliset kuvataajuudet arvoille 60p, 50p, 30p, 25p ja
24p ovat 59,94; 50; 29,97; 25 ja 23,976 kuvaa/s; laadun
valinta käytettävissä kaikkien kokojen kanssa paitsi
asetuksien 3 840 × 2 160 (laadun ollessa määritetty
asetukseen ★) ja 1 920 × 1 080 hidastus (laadun
ollessa määritetty asetukseen ”normaali”)
Tiedostomuoto
MOV, MP4
Videopakkaus
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Äänentallennusmuoto
Lineaarinen PCM, AAC
Äänentallennuslaite
Yhdysrakenteinen stereomikrofoni tai ulkoinen
mikrofoni; herkkyys säädettävissä
343
Elokuva
ISO-herkkyys (suositeltu
valotusindeksi)
Aktiivinen D-Lighting
Muut asetukset
Näyttö
Näyttö
Toisto
Toisto
Liitännät
USB
HDMI-lähtö
344
• Valotustilat P, S ja A: Automaattinen ISOherkkyyssäätö (ISO 64 – Hi 2), jonka ylärajan voi
valita
• Valotustila M: Käytettävissä on automaattinen ISOherkkyyssäätö (ISO 64 – Hi 2), jonka ylärajan voi
valita; käsisäätöinen valinta (ISO 64–25600
porrastuksella 1/3, 1/2 tai 1 EV:tä), jossa
lisäasetukset, jotka vastaavat asetuksia noin 0,3;
0,5; 0,7; 1 tai 2 EV:tä (vastaa arvoa ISO 102400) yli
ISO 25600:n
Asetukseksi voi valita Samat kuin valokuvaasetuks., Erittäin suuri, Suuri, Normaali, Pieni tai
Pois
Indeksimerkintä, ajastetut elokuvat, elektroninen
tärinänvaimennus
8 cm:n/3,2 tuuman, noin 2 359 000 pisteen (XGA)
kallistuva kosketusohjauksella toimiva TFTnestekidenäyttö, jossa 170°:n katselukulma, noin
100 %:n kuva-ala ja näytön kirkkauden käsisäätö
Täyskuvatoisto ja pienoiskuvien (4, 9 tai 72 kuvaa)
toisto, jossa toiston zoomaus, toiston zoomauksen
rajaus, elokuvien toisto, kuvaesitykset valokuvista
ja/tai elokuvista, histogramminäyttö, valoalueet,
kuvan tiedot, sijaintitietojen näyttö, kuvien
luokittelu ja automaattinen kuvan kääntö
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B -liitin);
suositellaan liitettäväksi sisäänrakennettuun
USB-porttiin
C-tyypin HDMI-liitäntä
Liitännät
Äänitulo
Äänilähtö
10-napainen kaukoohjausliitäntä
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi
Bluetooth
Kantama (näköyhteys)
Tuetut kielet
Tuetut kielet
Virtalähde
Akku
Stereominiliitäntä (halkaisija 3,5 mm; tukee
virransyöttöä liitännästä)
Stereominiliitäntä (halkaisija 3,5 mm)
Voidaan käyttää lisävarusteena saatavien
langallisten kauko-ohjainten MC-30A/MC-36A ja
muiden lisävarusteiden kanssa
• Standardit: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• Toimintataajuus: 2 412 – 2 462 MHz (kanavat 1–11)
• Enimmäislähtöteho: 1,6 dBm (EIRP)
• Todennus: Avoin järjestelmä, WPA2-PSK
• Tietoliikenneprotokollat: Bluetooth-spesifikaation
versio 4.1
• Toimintataajuus:
Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
Matalatehoinen Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
• Enimmäislähtöteho (EIRP):
Bluetooth: –0,4 dBm
Matalatehoinen Bluetooth: –0,4 dBm
Noin 10 m ilman häiriöitä; kantama saattaa
vaihdella signaalin voimakkuuden mukaan ja sen
mukaan, onko reitillä esteitä
Arabia, bengali, bulgaria, englanti, espanja, hindi,
hollanti, indonesia, italia, japani, kiina
(yksinkertaistettu ja perinteinen), korea, kreikka,
marathi, norja, persia, portugali (Portugali ja
Brasilia), puola, ranska, romania, ruotsi, saksa,
serbia, suomi, tamili, tanska, telugu, thai, tšekki,
turkki, ukraina, unkari, venäjä ja vietnam
Yksi EN-EL15a-litiumioniakku; myös EN-EL15b-/
EN-EL15-akkuja voidaan käyttää, mutta huomaa,
että joskus EN-EL15:llä voidaan ottaa vähemmän
kuvia yhdellä latauksella kuin EN-EL15b:llä/
EN-EL15a:lla (0 365)
345
Virtalähde
Akkuperä
Verkkolaite
Jalustakierre
Jalustakierre
Mitat/paino
Mitat (L × K × S)
Paino
Käyttöympäristö
Lämpötila
Kosteus
Lisävarusteena saatava MB-D18monitoimiakkuperä, jossa on yksi Nikon EN-EL18clitiumioniakku (saatavilla erikseen), yksi Nikon
EN-EL15a -litiumioniakku tai kahdeksan AA-alkali-,
Ni-MH- tai litiumparistoa. EN-EL18c-akkuja
käytettäessä tarvitaan MH-26a- tai MH-26akkulaturia ja akkutilan kantta BL-5 (molemmat
saatavilla erikseen). Myös EN-EL18b-, EN-EL18a-,
EN-EL18-, EN-EL15b- ja EN-EL15-akkuja tuetaan,
mutta huomaa, että EN-EL18:lla voidaan ottaa
vähemmän kuvia yhdellä latauksella kuin
EN-EL18c:llä/EN-EL18b:llä/EN-EL18a:lla ja että
EN-EL15:llä voidaan joskus ottaa vähemmän kuvia
yhdellä latauksella kanssa kuin EN-EL15b:llä/
EN-EL15a:lla (0 365).
EH-5c/EH-5b-verkkolaite; vaatii EP-5Bvirtaliitännän (saatavilla erikseen)
/ tuumaa (ISO 1222)
14
Noin 146 × 124 × 78,5 mm
Noin 1 005 g akun ja XQD-muistikortin kanssa,
mutta ilman rungon suojusta; noin 915 g (vain
kameran runko)
0 °C – 40 °C
85 % tai alle (ei tiivistymistä)
• Ellei toisin mainita, kaikki mittaukset on tehty kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA:n (Camera and
Imaging Products Association) standardien tai ohjeiden mukaisesti.
• Kaikki luvut koskevat kameraa, jota käytetään täyteen ladatulla akulla.
• Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa kuvailtujen laitteistojen ja ohjelmistojen
ulkonäköä ja teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä
käyttöoppaassa mahdollisesti olevien virheiden aiheuttamista vahingoista.
346
❚❚ MH-25a-akkulaturi
Nimellinen tuloteho
Nimellinen lähtöjännite
Tuetut akut
Latausaika
Käyttölämpötila
Mitat (L × K × S)
Virtajohdon pituus (jos
toimitettu)
Paino
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
DC 8,4 V / 1,2 A
Nikon EN-EL15b-/EN-EL15a-/EN-EL15litiumioniakut
Noin 2 tuntia ja 35 minuuttia, kun ympäristön
lämpötila on 25 °C ja akku on täysin tyhjä
0 °C – 40 °C
Noin 95 × 33,5 × 71 mm ilman ulkonevia osia
Noin 1,5 m
Noin 115 g ilman mukana toimitettua virtaliitäntää
(virtajohto tai verkkopistokesovitin)
Tässä tuotteessa olevat symbolit tarkoittavat seuraavaa:
m AC, p DC, q Luokan II laite (Tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen eristys.)
❚❚ EN-EL15a-litiumioniakku
Tyyppi
Nimelliskapasiteetti
Käyttölämpötila
Mitat (L × K × S)
Paino
Litiumioniakku
7,0 V / 1 900 mAh
0 °C – 40 °C
Noin 40 × 56 × 20,5 mm
Noin 78 g, ilman liitinsuojusta
Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa kuvailtujen laitteistojen ja ohjelmistojen ulkonäköä
ja teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä käyttöoppaassa
mahdollisesti olevien virheiden aiheuttamista vahingoista.
347
A Tavaramerkkitiedot
IOS on Cisco Systems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä. Windows
on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®,
Apple-logot, iPhone®, iPad® ja iPod touch® ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Android, Google Play ja
Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Android-robotti on
kopioitu tai muokattu Googlen luomasta ja jakamasta alkuperäistyöstä.
Sen käyttö on Creative Commons Nimeä 3.0 -lisenssin mukaista.
PictBridge-logo on tavaramerkki. XQD on Sony Corporationin
tavaramerkki. SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Nikon Corporation käyttää niitä lisenssillä.
Kaikki muut tässä käyttöoppaassa tai muussa Nikonin käyttäjälle
toimittamassa dokumentaatiossa mainitut kauppanimet ovat vastaavien
haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this
device or its compliance with safety and regulatory standards. Please
note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
348
A Tuetut standardit
• DCF-versio 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) on
digitaalikameroissa yleisesti käytetty standardi, joka takaa eri valmistajien
kameroiden yhteensopivuuden.
• Exif-versio 2.31: Kamera tukee Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras) -versiota 2.31. Exif on standardi, jossa valokuviin
tallennettuja tietoja käytetään värintoiston optimointiin, kun kuvia
tulostetaan Exif-yhteensopivilla tulostimilla.
• PictBridge: Digitaalikameroiden ja tulostimien valmistajien yhdessä
kehittämä standardi, jonka avulla valokuvat voi siirtää suoraan
tulostimeen siirtämättä niitä ensin tietokoneelle.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface on elektroniikkatuotteissa ja
AV-laitteissa käytettävä multimedialiitäntästandardi, joka mahdollistaa
audiovisuaalisten tietojen ja hallintasignaalien siirtämisen HDMIyhteensopiviin laitteisiin yhden kaapelin avulla.
A Vaatimustenmukaisuusmerkintä
Standardit, joita kamera noudattaa, luetellaan asetusvalikon kohdassa
Vaatimustenmukaisuusmerkintä (0 276).
349
A Sertifikaatit
A FreeType-lisenssi (FreeType2)
Osia tämän ohjelmiston tekijänoikeuksista omistaa © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Kaikki oikeudet pidätetään.
A MIT-lisenssi (HarfBuzz)
Osia tämän ohjelmiston tekijänoikeuksista omistaa © 2017 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kaikki
oikeudet pidätetään.
350
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
-objektiivin käyttöohje
Tämä osio sisältyy objektiivin käyttöoppaaseen AF-S NIKKOR
24–120 mm f/4G ED VR -objektiivipaketin ostajille. Huomaa, että
objektiivipaketteja ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai
kaikilla alueilla.
Objektiivin käyttäminen
❚❚ Objektiivin osat: nimet ja toiminnot
1 2
3
4
5 6 7 8 9 10
11 12 13
14
15
16
1 Vastavalosuoja .................................357
2 Vastavalosuojan kohdistusmerkki
9 Tarkennusetäisyyden merkki
10 Tarkennusrengas.............................111
............................................................357 11 Objektiivin kiinnitysmerkki............. 19
3 Vastavalosuojan lukitusmerkki ....357 12 Objektiivin kumitiiviste
4 Vastavalosuojan kiinnitysmerkki
13 CPU-liitännät ....................................284
............................................................357
5 Zoomausrengas
14 Tarkennustilan kytkin.....................111
15 Tärinänvaimennuskytkin...............355
6 Polttoväliasteikko
7 Polttovälin merkki
16 Tärinänvaimennustilan kytkin .....355
8 Tarkennusetäisyyden ilmaisin
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR -objektiivin käyttöohje 351
❚❚ Tarkennus
Tuetut tarkennustilat esitetään seuraavassa taulukossa (katso tietoja
kameran tarkennustiloista kameran käyttöoppaasta).
Kameran tarkennustila
AF
MF
Objektiivin tarkennustila
M/A
M
Automaattitarkennus,
Käsitarkennus, jossa
jossa on
on elektroninen
käsiohitusmahdollisuus
etäisyysmittari
(käsisäädön ensisijaisuus)
Käsitarkennus, jossa on elektroninen
etäisyysmittari
M/A (automaattitarkennus, jossa on käsiohitusmahdollisuus)
Tarkentaminen automaattitarkennuksella, jossa on
käsiohitusmahdollisuus (M/A):
1 Työnnä objektiivin tarkennustilan kytkin asentoon M/A.
2 Tarkenna.
Automaattitarkennuksen voi halutessaan ohittaa kiertämällä
objektiivin tarkennusrengasta pitäen samalla laukaisinta
painettuna puoleenväliin (tai jos kamerassa on AF-ON-painike,
pitäen AF-ON-painiketta painettuna). Tarkenna uudelleen
automaattitarkennuksella painamalla laukaisin puoleenväliin tai
painamalla uudelleen AF-ON-painiketta.
352 AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR -objektiivin käyttöohje
❚❚ Zoomaus ja syväterävyys
Kierrä zoomausrengasta polttovälin säätämiseksi ja valokuvan
rajaamiseksi ennen tarkentamista. Jos kamerassa on
syväterävyyden esikatselu (himmennin), syväterävyyttä voidaan
esikatsella etsimessä.
Huomaa: Objektiivi käyttää Nikonin sisäistä tarkennusjärjestelmää
(Internal Focusing, IF). Toisin kuin muiden objektiivien kohdalla,
polttoväli lyhenee tarkennusetäisyyden lyhentyessä. Huomaa, että
tarkennusetäisyyden ilmaisin on vain suuntaa antava, joten se ei
välttämättä näytä kohteen etäisyyttä tarkasti, eikä se välttämättä
näytä syväterävyyden tai muiden tekijöiden takia arvoa ∞, kun
kamera on tarkentanut kaukana olevaan kohteeseen.
❚❚ Aukko
Aukkoa säädetään kameran painikkeilla.
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR -objektiivin käyttöohje 353
❚❚ Yhdysrakenteisen salaman käyttäminen
Kun käytät yhdysrakenteista salamaa, varmista, että kohde on
vähintään 0,6 m:n päässä, ja irrota vastavalosuojat estääksesi
vinjetointia (varjoja, jotka syntyvät, kun objektiivin pää peittää
yhdysrakenteisen salaman).
Varjo
Vinjetointi
Kun objektiivi on kiinnitettynä seuraaviin kameroihin,
yhdysrakenteinen salama ei välttämättä pysty valaisemaan koko
kohdetta etäisyyksillä, jotka ovat lyhyempiä kuin alla luetellut:
Kamera
D750 (FX-muoto)/
D610 (FX-muoto)/
D600 (FX-muoto)
D810-sarja (FX-muoto)/D800-sarja
(FX-muoto)
D700 (FX-muoto)
D300-sarja/D200/D100
D90/D80/D70-sarja/D50
D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D3300/D3200
Zoomausasento
24 mm
28 mm
50–120 mm
28 mm
35–120 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
35–120 mm
24 mm
28–120 mm
354 AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR -objektiivin käyttöohje
Lyhin etäisyys ilman
vinjetointia
2,0 m
1,0 m
Ei vinjetointia
1,0 m
Ei vinjetointia
3,0 m
Ei vinjetointia
1,0 m
Ei vinjetointia
1,5 m
Ei vinjetointia
1,5 m
Ei vinjetointia
Kamera
D5000/D3100/D3000/D60/
D40-sarja
D3400
Zoomausasento
24 mm
35–120 mm
24 mm
28 mm
35–120 mm
Lyhin etäisyys ilman
vinjetointia
2,5 m
Ei vinjetointia
1,5 m
1,0 m
Ei vinjetointia
❚❚ Tärinänvaimennus (VR)
Tärinänvaimennuksen ON/OFF-kytkimen käyttäminen
• Ota tärinänvaimennus käyttöön valitsemalla ON.
Tärinänvaimennus aktivoituu, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin, jolloin se vähentää kameran tärähtämisen
vaikutusta ja parantaa rajausta ja tarkennusta.
• Valitse OFF kytkeäksesi tärinänvaimennuksen pois päältä.
Tärinänvaimennustilan kytkimen käyttäminen
• Valitse NORMAL tehostaaksesi tärinänvaimennusta paikallaan olevia
kohteita kuvattaessa.
• Valitse ACTIVE vähentääksesi tärinän vaikutusta kuvatessasi
liikkuvasta ajoneuvosta ja muissa tilanteissa, joissa kamera liikkuu
paljon.
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR -objektiivin käyttöohje 355
D Tärinänvaimennuksen käyttäminen: huomautuksia
• Kun käytät tärinänvaimennusta, paina laukaisin puoleenväliin ja anna
etsimen kuvan vakautua, ennen kuin painat laukaisimen pohjaan asti.
• Kun tärinänvaimennus on aktiivinen, etsimen kuva saattaa heilua
sulkimen laukaisun jälkeen. Tämä ei ole merkki viasta.
• Työnnä tärinänvaimennustilan kytkin asentoon NORMAL panorointia
varten. Kun kameraa panoroidaan, tärinänvaimennusta sovelletaan vain
liikkeeseen, joka ei kuulu panorointiin (jos kameraa panoroidaan
esimerkiksi vaakasuunnassa, tärinänvaimennusta sovelletaan vain
pystysuuntaiseen tärinään), mikä helpottaa kameran panoroimista
tasaisesti laajassa kaaressa.
• Älä sammuta kameraa tai irrota objektiivia, kun tärinänvaimennus on
käytössä. Jos objektiivin virta katkeaa, kun tärinänvaimennus on päällä,
objektiivi saattaa helistä tärähtäessään. Kyse ei ole viasta, ja tilanteen voi
korjata kiinnittämällä objektiivin uudelleen ja kytkemällä kameran päälle.
• Jos kamerassa on yhdysrakenteinen salama, tärinänvaimennus
poistetaan käytöstä, kun salama latautuu.
• Kameroissa, joissa on AF-ON-painike, tärinänvaimennusta ei suoriteta, kun
AF-ON-painiketta painetaan.
• Valitse OFF, kun kamera on kiinnitettynä jalustaan, paitsi jos jalustan pää
on irtonainen tai kamera on kiinnitetty yksijalkaan, jolloin suositellaan
asetuksen ON valitsemista.
356 AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR -objektiivin käyttöohje
❚❚ Vastavalosuoja
Vastavalosuojat suojelevat objektiivia ja estävät hajavaloa, joka voisi
muuten aiheuttaa heijastuksia tai haamukuvia.
Vastavalosuojan kiinnittäminen
Kohdista vastavalosuojan kiinnitysmerkki (●) vastavalosuojan
kohdistusmerkin ( ) kanssa ja kierrä suojaa w, kunnes (●)-merkki
on kohdakkain vastavalosuojan lukitusmerkin (—) kanssa.
Kun kiinnität tai irrotat vastavalosuojan, pidä kiinni suojan alaosassa
olevan symbolin kohdalta ja vältä puristamasta suojaa liian tiukasti.
Vinjetointia saattaa esiintyä, jos vastavalosuoja ei ole kunnolla
kiinni. Kun suojaa ei käytetä, sen voi kääntää toisinpäin ja kiinnittää
objektiiviin.
❚❚ Mukana toimitettavat lisävarusteet
• LC-77- 77 mm:n paikalleen napsautettava objektiivin etusuojus
• LF-4- objektiivin takasuojus
• HB-53-bajonettisuoja
• CL-1218- joustava suojapussi
❚❚ Yhteensopivat lisävarusteet
77 mm:n kierrettävät suotimet
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR -objektiivin käyttöohje 357
❚❚ Tekniset tiedot
Tyyppi
Polttoväli
Suurin aukko
Objektiivin rakenne
Kuvakulma
Polttoväliasteikko
Etäisyystiedot
Zoomaus
Tarkentaminen
Tärinänvaimennus
Tarkennusetäisyyden
ilmaisin
Lyhin tarkennusetäisyys
Himmentimen lamellit
Himmennin
Aukkoalue
Mittaus
Suodinkoko
Mitat
G-tyypin AF-S-objektiivi, jossa sisäänrakennettu
CPU ja F-bajonetti
24–120 mm
f/4
17 elementtiä 13 ryhmässä (mukaan lukien 2 EDlinssielementtiä, 3 asfääristä linssielementtiä ja
linssielementit, joissa on nanokidepinnoite)
• Nikonin FX-muotoiset DSLR-kamerat: 84° – 20° 20´
• Nikonin DX-muotoiset DSLR-kamerat: 61° – 13° 20´
Millimetrijako (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)
Tulostus kameraan
Käsisäätöinen zoomaus erillisellä
zoomausrenkaalla
Nikonin sisäinen tarkennusjärjestelmä (IF), jossa
SWM-ultraäänimoottorilla ohjattava
automaattitarkennus ja erillinen tarkennusrengas
käsitarkennukseen
Linssin siirto äänikelamoottoreilla (voice coil
motors, VCM)
0,45 m:stä äärettömään (∞)
0,45 m polttotasosta kaikissa zoomausasennoissa
9 (pyöristetty himmenninaukko)
Täysin automaattinen
f/4–22
Täysi aukko
77 mm (P = 0,75 mm)
Noin 84 mm:n suurin halkaisija × 103,5 mm
(etäisyys kameran objektiivin kiinnitysrenkaasta)
Paino
Noin 710 g
Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa kuvailtujen laitteistojen ja ohjelmistojen ulkonäköä
ja teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä käyttöoppaassa
mahdollisesti olevien virheiden aiheuttamista vahingoista.
358 AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR -objektiivin käyttöohje
D Objektiivin hoito
• Pidä CPU-liitännät puhtaana.
• Jos objektiivin kumitiiviste vahingoittuu, lopeta käyttö välittömästi ja vie
objektiivi korjattavaksi valtuutettuun Nikon-huoltoon.
• Poista objektiivin pinnoilla oleva pöly ja nukka puhaltimella. Poista tahrat
ja sormenjäljet kostuttamalla pehmeä, puhdas puuvillaliina tai
linssinpuhdistusliina pienellä määrällä etanolia tai
linssinpuhdistusainetta; pyyhi keskustasta ulospäin kiertävin liikkein
varoen jättämästä tahroja tai koskemasta lasia sormilla.
• Älä koskaan käytä objektiivin puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten
maaliohenteita tai bentseeniä.
• Objektiivin etuelementin suojaamiseen voi käyttää vastavalosuojaa tai
neutraalivärisuotimia.
• Kiinnitä etu- ja takasuojukset, ennen kuin asetat objektiivin sille
tarkoitettuun koteloon.
• Älä nosta tai pidä objektiivia tai kameraa vain vastavalosuojan varassa
vastavalosuojan ollessa kiinnitettynä.
• Jos objektiivia ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, säilytä sitä viileässä,
kuivassa paikassa estääksesi homeen ja ruosteen muodostumisen. Älä
säilytä suorassa auringonvalossa tai naftaliini- tai kamferipohjaisen
koimyrkyn kanssa.
• Pidä objektiivi kuivana. Sisäosien ruostuminen voi aiheuttaa pysyviä
vaurioita.
• Jos objektiivi jätetään erittäin kuumiin paikkoihin, vahvistetusta muovista
valmistetut osat voivat vahingoittua tai vääntyä.
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR -objektiivin käyttöohje 359
Hyväksytyt muistikortit
❚❚ XQD-muistikortit
Kameraa voi käyttää XQD-muistikorttien kanssa. Elokuvien
tallennukseen suositellaan kortteja, joiden tallennusnopeus on
45 Mt/s (300×) tai nopeampi; hitaammat nopeudet voivat
keskeyttää tallennuksen tai aiheuttaa nykivää, epätasaista toistoa.
Ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi lisätietoja yhteensopivuudesta
ja toiminnasta.
360
❚❚ SD-muistikortit
Kamera tukee SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja,
mukaan lukien SDHC- ja SDXC-kortit, jotka ovat UHS-I:n
ja UHS-II:n mukaisia. Elokuvien tallennukseen
suositellaan kortteja, joiden UHS-nopeusluokka on 3 tai parempi;
hitaampien korttien käyttäminen voi aiheuttaa tallennuksen
keskeytymisen. Varmista kortinlukijoiden kanssa käytettäviä
kortteja valitessasi, että kortti on yhteensopiva laitteen kanssa.
Pyydä lisätietoja ominaisuuksista, käytöstä ja rajoituksista
valmistajalta.
361
Muistikortin kapasiteetti
Seuraavassa taulukossa annetaan 64 Gt:n Sony QD-G64E XQD -kortille
tallennettavissa olevien kuvien arvioitu määrä erilaisilla kuvanlaadun,
kuvakoon ja kuva-alan asetuksilla (syyskuusta 2017 alkaen).
❚❚ FX (36×24) -kuva-ala *
Kuvanlaatu
Kuvakoko
NEF (RAW), häviöttä
pakattu, 12-bittinen
Suuri
Keskikoko
Pieni
41,5 Mt
30,0 Mt
21,9 Mt
763
1 000
1 400
Puskurimuistin
kapasiteetti 2
170
94
56
Suuri
51,6 Mt
589
51
Suuri
34,2 Mt
1 000
200
Suuri
43,8 Mt
865
74
Suuri
70,3 Mt
763
55
Suuri
92,0 Mt
589
29
NEF (RAW), häviöttä
pakattu, 14-bittinen
NEF (RAW), pakattu,
12-bittinen
NEF (RAW), pakattu,
14-bittinen
NEF (RAW),
pakkaamaton,
12-bittinen
NEF (RAW),
pakkaamaton,
14-bittinen
Tiedostokoko 1 Kuvien määrä 1
Suuri
134,6 Mt
408
32
Keskikoko
76,6 Mt
718
35
Pieni
34,9 Mt
1 500
39
Suuri
22,0 Mt
1 900
200
JPEG, hieno 3
Keskikoko
12,6 Mt
3 200
200
Pieni
6,6 Mt
6 700
200
Suuri
11,5 Mt
3 800
200
JPEG, normaali 3
Keskikoko
6,8 Mt
6 400
200
Pieni
3,4 Mt
13 000
200
Suuri
4,2 Mt
7 400
200
JPEG, perus 3
Keskikoko
2,8 Mt
12 500
200
Pieni
1,8 Mt
24 500
200
* Mukaan lukien kuvat, jotka on otettu ei-DX-objektiiveilla asetuksen Päällä ollessa valittuna
kohtaan Automaattinen DX-rajaus.
TIFF (RGB)
362
❚❚ DX (24×16) -kuva-ala *
Kuvanlaatu
Kuvakoko
NEF (RAW), häviöttä
pakattu, 12-bittinen
Suuri
Keskikoko
Pieni
19,4 Mt
14,1 Mt
11,0 Mt
1 700
2 300
3 000
Puskurimuistin
kapasiteetti 2
200
200
200
Suuri
23,9 Mt
1 300
200
Suuri
15,9 Mt
2 300
200
Suuri
19,8 Mt
1 900
200
Suuri
30,8 Mt
1 700
200
Suuri
40,2 Mt
1 300
200
NEF (RAW), häviöttä
pakattu, 14-bittinen
NEF (RAW), pakattu,
12 bittinen
NEF (RAW), pakattu,
14 bittinen
NEF (RAW),
pakkaamaton,
12 bittinen
NEF (RAW),
pakkaamaton,
14 bittinen
Tiedostokoko 1 Kuvien määrä 1
Suuri
58,4 Mt
936
113
Keskikoko
33,3 Mt
1 600
200
Pieni
15,6 Mt
3 400
200
Suuri
10,1 Mt
4 200
200
JPEG, hieno 3
Keskikoko
6,2 Mt
6 900
200
Pieni
3,4 Mt
12 900
200
Suuri
5,3 Mt
8 200
200
JPEG, normaali 3
Keskikoko
3,3 Mt
13 500
200
Pieni
1,8 Mt
24 500
200
Suuri
2,4 Mt
15 900
200
JPEG, perus 3
Keskikoko
1,7 Mt
25 100
200
Pieni
1,0 Mt
43 100
200
* Mukaan lukien kuvat, jotka on otettu DX-objektiiveilla asetuksen Päällä ollessa valittuna kohtaan
Automaattinen DX-rajaus.
TIFF (RGB)
363
1 Kaikki luvut ovat likimääräisiä. Tiedostokoko vaihtelee kuvausohjelman mukaan.
2 Puskurimuistiin mahtuvien kuvien enimmäismäärä asetuksella ISO 100. Voi laskea joissain
tilanteissa, esimerkiksi tähdellä (”★”) merkityillä kuvanlaaduilla, tai jos automaattinen vääristymien
korjaus on päällä.
3 Luvuissa oletetaan, että käytössä on kokoa priorisoiva JPEG-pakkaus. Tähdellä (”★”; optimaalinen
pakkaus) merkityn kuvanlaatuasetuksen valitseminen kasvattaa JPEG-kuvien tiedostokokoa; kuvien
määrä ja puskurimuistin kapasiteetti vastaavasti laskevat.
A d2 – Sarjakuvaus enintään (0 264)
Yhdessä sarjassa otettavien valokuvien enimmäismääräksi voi asettaa
minkä tahansa arvon väliltä 1 ja 200.
364
Akun kesto
Täyteen ladatuilla akuilla tallennettavissa olevien kuvien tai
videoaineiston määrä vaihtelee akun kunnon, lämpötilan, kuvien
välisen aikavälin ja valikoiden näyttöajan mukaan. AA-paristoilla
kapasiteetti vaihtelee myös valmistustavan ja säilytysolosuhteiden
mukaan; jotain paristoja ei voi käyttää. Alla on esimerkkilukuja
kameralle ja lisävarusteena saatavalle MB-D18monitoimiakkuperälle.
• Valokuvat, kuvanottotapana yksittäiskuvaus (CIPA-standardi 1)
- Yksi EN-EL15a-akku 2 (kamera): noin 1 840 kuvaa
- Yksi EN-EL15a-akku 2 (MB-D18): noin 1 840 kuvaa
- Yksi EN-EL18c-akku 3 (MB-D18): noin 3 300 kuvaa
- Kahdeksan AA-alkaliparistoa (MB-D18): noin 1 740 kuvaa
• Valokuvat, kuvanottotapana sarjakuvaus (Nikon-standardi 4)
- Yksi EN-EL15a-akku 2 (kamera): noin 4 030 kuvaa
- Yksi EN-EL15a-akku 2 (MB-D18): noin 4 030 kuvaa
- Yksi EN-EL18c-akku 3 (MB-D18): noin 7 700 kuvaa
- Kahdeksan AA-alkaliparistoa (MB-D18): noin 2 960 kuvaa
• Elokuvat 5
- Yksi EN-EL15a-akku 2 (kamera): noin 70 minuuttia HD-videoaineistoa
- Yksi EN-EL15a-akku 2 (MB-D18): noin 70 minuuttia HD-videoaineistoa
- Yksi EN-EL18c-akku 3 (MB-D18): noin 145 minuuttia HD-videoaineistoa
- Kahdeksan AA-alkaliparistoa (MB-D18): noin 65 minuuttia
HD-videoaineistoa
365
1 Mitattu lämpötilassa 23 °C (±2 °C) käyttämällä AF-S NIKKOR 24–120 mm:n f/4G ED VR -objektiivia
seuraavissa testiolosuhteissa: Objektiivia kierretty äärettömästä lyhimmälle etäisyydelle ja yksi
valokuva otettu oletusasetuksilla 30 s:n välein. Reaaliaikanäkymää ei käytetty.
2 Myös EN-EL15b- tai EN-EL15-akkuja voidaan käyttää EN-EL15a:n sijaan, mutta huomaa, että
EN-EL15:llä voidaan joskus ottaa vähemmän kuvia yhdellä latauksella kuin EN-EL15b:llä/EN-EL15a:lla.
3 Edellyttää MH-26a- tai MH-26-akkulaturia ja akkutilan kanta BL-5 (molemmat saatavilla erikseen).
Myös EN-EL18b-, EN-EL18a- ja EN-EL18-akkuja voidaan käyttää EN-EL18c:n sijaan, mutta huomaa,
että EN-EL18:lla voidaan ottaa vähemmän kuvia yhdellä latauksella kuin EN-EL18c:llä/EN-EL18b:llä/
EN-EL18a:lla.
4 Mitattu lämpötilassa 23 °C (±2 °C) käyttämällä AF-S NIKKOR 70–200 mm:n f/2.8E FL ED VR
-objektiivia seuraavissa testiolosuhteissa: tärinänvaimennus pois päältä, kuvanlaatuna
normaalilaatuinen JPEG, kuvakokona Suuri, suljinaikana 1/250 s, tarkennusta kierretty äärettömästä
lyhimmälle etäisyydelle kolme kertaa sen jälkeen kun laukaisin on painettu puoleenväliin 3 s:ksi;
kuusi kuvaa otettu peräkkäin ja näyttö kytketty päälle 5 s:ksi ja sitten sammutettu; jakso toistettu sen
jälkeen kun valmiustila-ajastimen aika on kulunut loppuun.
5 Mitattu lämpötilassa 23 °C (±2 °C) käyttämällä oletusasetuksia ja AF-S NIKKOR 24–120 mm:n f/4G
ED VR -objektiivia kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA:n (Camera and Imaging Products
Association) määrittämissä olosuhteissa. Yksittäiset elokuvat koostuvat yhdestä tai useammasta
tiedostosta, joista jokaisen koko voi olla enintään 4 Gt ja niiden pituus voi olla yhteensä enintään
29 minuuttia 59 sekuntia; tallennus saattaa päättyä ennen näiden rajojen saavuttamista, jos kamera
kuumenee.
Seuraavat toiminnot voivat lyhentää akun kestoa:
• Näytön käyttäminen
• Laukaisimen pitäminen puoleenväliin painettuna
• Toistuva automaattitarkennuksen käyttäminen
• NEF (RAW)- tai TIFF (RGB) -valokuvien ottaminen
• Pitkät suljinajat
• Kameran Wi-Fi- (langaton lähiverkko) ja Bluetooth-toimintojen
käyttäminen
• Kameran käyttäminen lisävarusteiden kanssa
• Tärinänvaimennuksen (VR) käyttäminen VR-objektiiveilla
• Toistuva lähentäminen ja loitontaminen AF-P-objektiivilla
Varmistaaksesi, että Nikonin EN-EL15a-akut kestävät
mahdollisimman kauan:
• Pidä akun liittimet puhtaana. Likaiset liittimet voivat heikentää
akun suorituskykyä.
• Ota akut käyttöön heti lataamisen jälkeen. Akut menettävät
varaustaan, jos niitä ei käytetä.
366
Hakemisto
Symbolit
P (Ohjelmoitu automatiikka).....126, 128
S (Suljinajan esivalinta-automatiikka)....
126, 129
A (Aukon esivalinta-automatiikka).. 126,
130
M (Käsisäätö) ...................................126, 131
S (Yksittäiskuva) ...................................... 113
CL (Sarjakuvaus, hidas) .................113, 264
CH (Sarjakuvaus, nopea) .......................113
Q (Hiljainen laukaisu)............................. 113
QC (Hiljainen sarjakuvaus).................... 113
E (Itselaukaisin) .................. 113, 116, 264
MUP ......................................................114, 118
K (Pistetarkennus) ............................... 100
I (Dynaaminen tarkennus) ..............100
T (3D-seuranta) .................................... 101
N (Valinta tarkennusalueryhmästä)......
101
H (Automaattinen alue)..................... 101
! (Automaattinen kasvotarkennus). 42
5 (Leveä AF-alue) .................................... 42
6 (Normaali AF-alue) ............................. 42
3 (Neulanpäätarkennus) ...................... 42
& (AF-kohteen seuranta).................... 43
L (Matriisi) ............................................... 124
M (Keskustapainotteinen) .................. 124
N (Piste) ....................................................124
t (Huippuvalopainotteinen)........... 124
R (Tieto) -painike .................... 55, 72, 203
a (Reaaliaikanäkymä) ..37, 59, 169, 270
Q (Ohje)........................................................ 25
t (Puskurimuisti)...........................115, 362
i-painike.................. 45, 65, 200, 208, 228
D-kytkin ............................................... 6, 270
I (Tarkennuksen ilmaisin) .33, 108, 112
L (Esiasetus käsin) ....................157, 165
Numerot
1,2× (30×20)............................................... 84
1:1 (24×24) ................................................. 84
10-napainen kauko-ohjausliitäntä ...... 2,
221, 296
12-bittinen ..................................................90
14-bittinen ..................................................90
3D-seurannan kasvojentunnistus.... 260
3D-seurannan katselualue ................. 261
3D-seuranta .......................... 101, 102, 260
5:4 (30×24) ..................................................84
A
ADL-haarukointi (autom. haarukoinnin
asetus).............................................142, 152
Adobe RGB............................................... 253
AF ....................... 41–43, 94–110, 260–262
AF-C ..................................................... 98, 260
AF-F................................................................41
AF-ON-painike ...........................99, 261, 268
AF-S............................................... 41, 98, 260
Aika ................................................................23
Aikavyöhyke ..................................... 22, 271
Aikavyöhyke ja päivämäärä ........ 22, 271
Ajastettu elokuva................................... 259
Ajastettu kuvaus .................................... 255
Ajastin........................................................ 116
Akku..............................14, 16, 30, 276, 347
Akkuperä............. 114, 270, 276, 295, 299
Akkutiedot ............................................... 276
Aktiivinen D-Lighting...45, 65, 152, 180,
253, 258
Akun lataaminen ......................................14
Alusta ......................................................... 271
Alusta muistikortti................................. 271
Aseta kello satelliitista ......................... 221
Aseta kohteiden järjestys (oma valikko)
280
Aseta Picture Control ........ 175, 252, 257
Asetusvalikko .......................................... 271
Aukko.............................130, 131, 136, 268
Aukkoarvo .......................................130, 284
Aukon esivalinta-automatiikka......... 130
Aukon lukitus .................................136, 268
Autom. haarukoinnin asetus ....142, 254
367
Autom. haarukointi (tila M) ................ 267
Autom. ISO-herkkyyssäätö ........121, 257
Autom. M ISO-herkkyyssäätö ............. 267
Autom. vääristymien korjaus............. 253
Autom.tark.tilan rajoitukset ............... 262
Automaattinen (aseta Picture Control).
175
Automaattinen (valkotasapaino) .... 156,
159
Automaattinen alue.....................101, 103
Automaattinen DX-rajaus......................84
Automaattinen haarukointi .....142, 254,
267
Automaattinen kasvotarkennus..........42
Automaattinen kuvan kääntö ........... 249
Automaattinen luonnonvalo
(valkotasapaino)................................... 156
Automaattinen nopea FP-täsmäys.. 266
Automaattinen ulkoinen salama .... 190,
198
Automaattitarkennuksen hienosäätö ...
272
Automaattitarkennuksen käynnistys ....
261
Automaattitarkennus.... 41–43, 94–110,
260–262
Automaattitarkennustila....... 41, 98, 262
B
BKT-painike143, 144, 148, 149, 152, 153,
186, 268
Bluetooth............................................xx, 275
Bulb-aikavalotus..................................... 133
C
Camera Control Pro 2........................... 296
Capture NX-D ............................................... ii
CLS .............................................................. 288
CPU-liitännät ........................................... 284
D
DCF.............................................................. 349
Digitaalijärjestelmäkameran vakioi-TTL-täytesalama .......................189, 288
368
Diopteri .................................................9, 295
D-Lighting ................................................ 278
D-tyypin objektiivi........................281, 284
DX (24×16) ...........................................84, 87
DX-muoto...............................68, 83, 84, 85
Dynaaminen automaattitarkennus. 262
Dynaaminen tarkennus..............100, 103
E
Ei-CPU-objektiivin tiedot . 218, 219, 272
Ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi ......
218, 282, 284
Elektroninen etuverhosuljin ....... 45, 265
Elektroninen etäisyysmittari.............. 112
Elektroninen VR............................... 66, 259
Elokuvan laatu ................................. 69, 257
Elokuvan tallennuspainike .......... 61, 268
Elokuvatiedoston tyyppi..................... 257
Elokuvatila................................59, 256, 270
Elokuvausvalikko ................................... 256
Ennakoiva tarkennuksen seuranta.....99
Ensisij. korttipaikan valinta ......... 93, 250
Esiasetus käsin (valkotasapaino)..... 157,
165
Estetty kuvauksen AF-vaste ............... 260
Etsimen okulaari ................................9, 116
Etsimen peitteen näyttö ........................85
Etsimen ruudukon näyttö .................. 265
Etsimen tarkennus ............................9, 295
Etsin ................................................... 7, 9, 338
Etuverhon täsmäys ............................... 192
E-tyypin objektiivi.........................281, 284
Etäisyyden esivalinta, käsisäätö ...... 190,
199, 288
Exif............................................................... 349
Eye-Fi-lataus ............................................ 276
F
Fn1-painike ......................................268, 270
Fn2-painike ............................ 242, 268, 270
FX (36×24) ...................................................84
FX-muoto ....................................................84
G
K
GPS.............................................................. 221
GPS-laite...........................................221, 296
G-tyypin objektiivi ........................281, 284
Kallistuva näyttö .......................................10
Kasvojentunnistus........................260, 263
Kello...............................................................23
Kertatarkennus ......................... 41, 98, 260
Keskustapainotteinen mittaus.124, 263
Kesäaika ............................................. 23, 271
Kieli (Language) .............................. 21, 271
Kiinnitysmerkki................................ 19, 351
Kohde......................................................... 256
Kohinan väh. kun pitkä valotus ........ 253
Kohinan väh. kun suuri ISO .......253, 258
Kohteen liike............................................ 260
Koko.............................................. 74, 91, 278
Kokoaikainen automaattitarkennus ..41
Kolmiulotteinen värimatriisimittaus III ..
124
Komentokiekkojen mukautt.............. 269
Kopioi kuva(t).......................................... 249
Korttipaikan valinta........................ 93, 224
Kosketuslaukaisin .....................................56
Kosketusnäyttö......................... 12, 56, 226
Kosketusohjaimet..................12, 226, 274
Kuulokkeet ..................................................67
Kuulokkeiden äänenvoim. ....................66
Kuva-ala..45, 65, 83, 84, 86, 91, 251, 256
Kuvaesitys................................................. 249
Kuvakoko........................................... 91, 251
Kuvakoko/kuvataajuus ................. 69, 256
Kuvakulma ............................................... 286
Kuvan sulautus ....................................... 279
Kuvan tarkastelu ...........................225, 249
Kuvan tiedot...................................229, 248
Kuvanlaatu ........................................ 88, 251
Kuvanottotapa........................................ 113
Kuvaselitys ............................................... 273
Kuvasuhde ...........................................68, 84
Kuvataajuus ...................................... 69, 114
Kuvaustiedot ........................................... 234
Kuvaväli (kuvaesitys) ............................ 249
Käsisäätö (salaman ohjaus).......191, 199
Käsisäätö (valotustila) .......................... 131
Käsitarkennus................................... 44, 111
Käännä pysty........................................... 249
H
H.264 .......................................................... 343
Haarukoinnin järjestys .........................267
Haarukointi ........................... 142, 254, 267
HDMI..................................................274, 349
HDR (laaja dynaam. alue).................... 182
Hehkulamppu (valkotasapaino).......156
Helppo valotuksen korjaus ................263
Herkkyys........................119, 121, 252, 257
Hi.................................................................. 120
Hidas sarjakuvausnopeus ................... 264
Hidastettu elokuva ........................... 69, 70
Hidastettu toisto ...................................... 76
Hiljainen laukaisu................................... 113
Hiljainen sarjakuvaus............................ 113
Histogrammi.....................55, 72, 232, 233
Huippuvalopainotteinen mittaus .... 124
Häviöttä pakattu (NEF (RAW) -pakkaus)
90
I
Indeksimerkki............................................ 64
ISO-herkkyyden askelen arvo............ 262
ISO-herkkyys................119, 121, 252, 257
ISO-herkkyysasetukset................252, 257
ISO-näyttö ................................................ 264
Itselaukaisin .......................... 113, 116, 264
i-TTL ................................189, 190, 198, 288
J
Jatkuva tarkennus .......................... 98, 260
Joustava ohjelma................................... 128
JPEG .............................................. 88, 92, 278
JPEG, hieno................................................. 88
JPEG, normaali .......................................... 88
JPEG, perus................................................. 88
Jälkiverhon täsmäys.............................. 192
369
Käänteiset ilmaisimet........................... 269
L
L (suuri) ..................................................74, 91
Laaja dynaaminen alue (HDR)..182, 254
Laajennetut valokuvamuistipaikat.. 250
Laiteohjelmaversio................................ 277
Langallinen kauko-ohjain ...75, 133, 296
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht. ..... 274
Langaton...................................................... xx
Langaton kauko-ohjain .......75, 274, 295
Langaton lähetin.................................... 295
Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks..... 274
Laukaisin ......................... 33, 108, 137, 270
Laukaisu muistikortitta ........................ 276
LED-merkkivalo ...................................... 274
Lentokonetila .......................................... 275
Leveä AF-alue.............................................42
Lisävarusteet ........................................... 295
Lisää kohteita (oma valikko) .............. 280
Litiumioniakku......................ii, 14, 30, 347
Lo................................................................. 120
Loisteputkivalo (valkotasapaino)..... 157
Luokittelu ................................................. 241
Luova valaistusjärjestelmä ................. 288
Lähetä älylaitteeseen (autom.) ......... 275
Lämminsävysuodin............................... 279
M
M (keskikoko) .......................................74, 91
M (käsitarkennus) ............................ 44, 111
Maisema (aseta Picture Control) ...... 175
Matriisimittaus...............................124, 263
MB-D18-laitt. paristot/akut ................ 276
MB-D18-painikkeiden tehtävä .......... 270
Mikrofoni....................... 1, 65, 67, 258, 296
Mikrofonin herkkyys ...................... 65, 258
Mikroprosessoriohjattu objektiivi......20,
281, 284
Mired-arvo................................................ 162
Mittaus....................................................... 124
Monitoimiakkuperä ..270, 276, 295, 299
Monivalitsimen keskipainike ............. 268
Monivalitsin .............................25, 268, 269
370
Muistikortin kapasiteetti..................... 362
Muistikortti........................16, 93, 271, 360
Mukaut. aset. muistipaikka ................ 260
Mukaut. ohjauksen määritys ....268, 270
Mukautetut asetukset.......................... 260
Muodosta yhteys älylaitteeseen ...... 275
Muokk. Picture Control -säät. ...252, 258
Muokkausvalikko................................... 278
Muotoilusalama ............................127, 267
Muotokuva (aseta Picture Control) . 175
Mustavalkoinen (yksivärinen) ........... 279
Muuta kokoa ........................................... 278
N
NEF (RAW) ........................... 88, 90, 92, 278
NEF (RAW) -käsittely ............................. 278
NEF (RAW) -pakkaus ................................90
NEF (RAW) -tallennus .................... 90, 252
NEF (RAW) -värisyvyys.............................90
Negatiivien digitointi ..............................52
Neulanpäätarkennus...............................42
Neutraali (aseta Picture Control)...... 175
Normaali AF-alue ......................................42
Näennäishorisontti ................. 55, 72, 272
Näyttö .......10, 12, 37, 223, 264, 271, 272
Näytä sarjan jälkeen ............................. 249
Näytön kirkkaus........................ 45, 66, 271
Näytön valaistus.................................6, 265
Näytön virrankatkaisun viive............. 264
Näytön väritasapaino........................... 272
O
Objektiivi ........19, 20, 218, 272, 281, 351
Objektiivin irrottaminen kamerasta...20
Objektiivin kiinnike ....................3, 19, 112
Objektiivin kiinnittäminen ....................19
Objektiivin kiinnitysmerkki .............. 2, 19
Objektiivin tarkennusrengas ..... 44, 111,
351
Objektiivin tärinänvaimennuskytkin ......
355
Ohjauspaneeli.............................................. 5
Ohje ...............................................................25
Ohjelmoitu automatiikka.................... 128
Oletusasetukset................... 209, 256, 277
Oletusasetusten palauttaminen......209,
256, 277
Oma valikko ............................................. 280
Optimaal. valot. hienosäätö...............263
Optinen VR ............................................... 266
Päivämäärä ja aika.......................... 23, 271
Päiväysmuoto .................................. 23, 271
Päällekkäisvalotus ................................. 254
Pölynpoiston viitekuva........................ 273
P
Rajaa........................................................... 278
Rajaa elokuvaa................................. 78, 279
Rajaus............................................................68
Rajoita tarkennusaluetilan valint. .... 261
RAW ensisij. – JPEG toissij. (toissij.
korttipaikan toiminta)...........................93
Reaaliaikanäkymä..............................37, 59
Reaaliaikanäkymä sarjak.tilassa........ 266
Reaaliaikanäkymän valitsin............37, 59
Reaaliaikanäkymäpain. aset............... 270
RGB .............................................88, 232, 253
RGB-histogrammi .................................. 232
Rungon suojus........................................ 295
Paikka .........................................93, 224, 256
Paina laukaisin puoleenväliin.............. 33
Painikkeiden taustavalot................ 6, 265
Pakattu (NEF (RAW) -pakkaus) ............ 90
Pakkaamaton (NEF (RAW) -pakkaus) 90
Palauta.................................... 209, 256, 277
Palauta elok.valikon oletusaset. .......256
Palauta kaikki asetukset ...................... 277
Palautus kahdella painikkeella.......... 209
Peili........................................... 114, 118, 315
Peilin nosto puhdistusta varten ......272,
315
Peilin nosto -tila.............................114, 118
Perspektiivin korjaus ............................ 279
PictBridge ................................................. 349
Picture Control -säätimet.................... 175
Pienin aukko ..................................... 20, 127
Pienoiskuva.............................................. 223
Piilota kuva............................................... 248
Pilvinen (valkotasapaino).................... 157
Pisin suljinaika.........................................122
Piste ............................................................124
Pistetarkennus ...............................100, 103
Poista................................................... 36, 245
Poista kaikki kuvat .................................246
Poista kohteita (oma valikko) ............ 280
Poista nykyinen kuva..................... 36, 245
Poiston jälkeen ....................................... 249
Polttotason merkki................................112
Polttoväli...................................................220
Polttoväliasteikko ..................................351
Puhdista kuvakenno ....................272, 312
Punasilmäisyyden korjaus .................. 278
Punasilmäisyyden vähennys ............. 192
Puskurimuisti...........................................115
Pv-painike...............44, 127, 267, 268, 270
R
S
S (pieni)..................................................74, 91
Salama ........187, 192, 194, 196, 266, 288
Salama (valkotasapaino) ..................... 157
Salamalaitteet................................187, 288
Salaman haarukointi 142, 143, 254, 267
Salaman haarukointi (autom.
haarukoinnin asetus).......................... 142
Salaman korjaus..................................... 194
Salaman ohjaus ................... 189, 190, 251
Salaman valmiusilmaisin 187, 197, 292,
342
Salamatiedot ........................................... 198
Salamatila........................................192, 193
Salamatäsmäysliitäntä......................... 188
Salamatäsmäysnopeus........................ 266
Salamavalon lukitus.............................. 196
Sarja...................................................249, 264
Sarjakuvaus enintään........................... 264
Sarjakuvaus, hidas........................113, 264
Sarjakuvaus, nopea............................... 113
Sarjakuvaustila........................................ 113
Sarjasalama.....................................191, 199
SD-muistikortti ......................... 16, 93, 361
371
Sijaintitiedot ............................................ 221
Sinikopio (yksivärinen)......................... 279
Sipaise................................................. 12, 274
Sivuk.kiekon kuvanopeus ................... 269
Sivuvalitsin ......... 106, 108, 137, 268, 270
Skylight...................................................... 279
sRGB............................................................ 253
Suljinaika................................ 129, 131, 136
Suljinaika salamakuv. ........................... 266
Suljinajan esivalinta-automatiikka .. 129
Suljinajan lukitus...........................136, 268
Suodintehosteet ...........................179, 279
Suora auringonvalo (valkotasapaino) ...
157
Suorista...................................................... 278
Suurin aukko........... 44, 54, 218, 284, 292
Suurin herkkyys .............................122, 257
Synkr. kuvanottotavan asetukset..... 264
Synkronoi älylaitteen kanssa ............. 271
Synkronoitu laukaisu............................ 264
Syväterävyys............................................ 127
Sähk. aukko monivalitsimella...............66
Sähköinen aukko ......................................66
Sävytys (aseta Picture Control) ......... 179
T
Taajuusvaste..................................... 65, 259
Tallenna nykyinen kuva...................78, 82
Tallenna suunnan mukaan................. 261
Tallenna/lataa asetukset ..................... 277
Tallennuskansio...................................... 250
Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa .... 262
Tarkenn. seuranta ja lukitus ............... 260
Tarkennuksen ilmaisin .........33, 108, 112
Tarkennuksen lukitus ........................... 108
Tarkennuksen seuranta ................ 99, 260
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus........ 212
Tarkennus. 41–43, 44, 94–112, 260–262
Tarkennusalueen merkit ..................... 7, 9
Tarkennusaluetila ..................42, 100, 261
Tarkennuspiste ........32, 42, 94, 100, 105,
261, 262
Tarkennuspisteen asetukset.............. 262
Tarkennuspisteen kierto ..................... 262
372
Tarkennuspisteiden määrä ................ 261
Tarkennustila............................. 41, 94, 111
Tarkennustilan kytkin........................... 111
Tarkennustilan valitsin........... 41, 94, 111
Tarkentumisen ilmaisin .......33, 108, 112
Tasainen (aseta Picture Control) ...... 175
Tasoitus ..................................................... 184
Taustavalo ..................................................... 6
Tekijänoikeustiedot .............................. 273
Tekstin kirjoittaminen.......................... 273
Teräväpiirto ............................................. 349
Tiedostojen numerointi ...................... 265
Tiedoston nimeäminen ..............250, 256
Tiedoston tiedot .................................... 230
Tietonäyttö ............. 55, 72, 198, 203, 272
TIFF (RGB) .............................................88, 92
Time-aikavalotus.................................... 271
Toissij. korttipaikan toiminta...... 93, 250
Toisto ........................................... 35, 76, 223
Toistokansio ............................................ 248
Toiston näyttöasetukset ..................... 248
Toiston zoomaus ................................... 238
Toistotiedot ....................................229, 248
Toistovalikko ........................................... 248
Tuulikohinan vähennys................ 66, 259
Tähyslasi.................................................... 338
Tärinänvaimennus ...... 66, 259, 266, 355
Täsmäys pitkiin suljinaikoihin ........... 192
Täyskuvatoisto........................................ 223
Täyskuvatoiston sipaisut..................... 274
U
Ulkoinen mikrofoni ........................ 67, 296
Ulkoisen GPS-laitteen asetukset ..... 221,
274
Ulkoisen mikrofonin liitäntä ................... 2
USB-kaapeli................................................... ii
UTC ...................................................... 22, 222
V
Vaatimustenmukaisuusmerkintä.... 276,
349
Vaimennin......................................... 65, 259
Vakio (aseta Picture Control) ............. 175
Val./sal. korj. askelen arvo................... 262
Valikko-opas .................................................. i
Valinta tarkennusalueryhmästä....... 101,
103
Valitse alku-/loppukohta....................... 78
Valitse välilehti........................................ 280
Valitse värilämpötila (valkotasapaino) ..
157, 163
Valitse älylaitt. lähetettäväksi ............ 249
Valkotasapaino ...........148, 156, 252, 257
Valkotasapainon haarukointi ...142, 148
Valkotasapainon haarukointi (autom.
haarukoinnin asetus).................142, 148
Valkotasapainon pistemittaus .......... 169
Valmiustila-ajastin .................34, 221, 263
Valoalueen kirkkaus .............................. 270
Valoalueet................................................. 231
Valoalueiden näyttö ............................... 66
Valok. reaaliaikanäk. valkotasap......... 46
Valokuvaus reaaliaikanäkymässä 37–58
Valokuvausvalikko.................................250
Valokuvausvalikon muistipaikka......250
Valokuvien suojaaminen..................... 240
Valot. korj. salamakuvissa ................... 266
Valotuksen esikatselu............................. 39
Valotuksen haarukointi.... 142, 143, 254,
267
Valotuksen haarukointi (autom.
haarukoinnin asetus).......................... 142
Valotuksen ja salaman haarukointi
(autom. haarukoinnin asetus) ......... 142
Valotuksen korjaus.......................139, 263
Valotuksen korjaus monivalitsimella 66
Valotuksen lukitus .................................137
Valotuksen viivetila ............................... 264
Valotus................. 124, 126, 137, 139, 262
Valotusero ................................................ 184
Valotusilmaisin ....................................... 132
Valotuslukitus laukaisimella...............263
Valotusmittarit................................. 34, 263
Valotussäädön porrastus .................... 262
Valotustila................................................. 126
Vap. painike kiekon käytt.................... 269
Varjo (valkotasapaino) .........................157
Varmuuskopiointi (toissij. korttipaikan
toiminta) ....................................................93
Varusteluisti....................................187, 295
Verkko........................................................ 275
Verkkolaite ............................................... 295
Vertailu vierekkäin................................. 279
ViewNX-i ........................................................ ii
Viimeisimmät asetukset ...................... 280
Vinjetoinnin korjaus ............................. 253
Virtaliitäntä .............................................. 295
Virtalähteiden järjestys........................ 276
Välkynnänvähennys ....................254, 258
Väriavaruus .............................................. 253
Värikäs (aseta Picture Control).......... 175
Värilämpötila...............156, 157, 160, 163
Vääristymän korjaus ............................. 278
W
WB ...................................148, 156, 252, 257
Wi-Fi......................................................xx, 275
X
XQD-kortti .................................. 16, 93, 360
Y
Yhdistämistila ......................................... 274
Yhteensopivat objektiivit ................... 281
Yksittäiskuva............................................ 113
Yksivärinen......................................175, 279
Yleiskatsauksen tiedot......................... 237
Ylivuoto (toissij. korttipaikan toiminta) .
93
Z
Zoomaus jaetussa näytössä...........46, 48
Ä
Älylaite.................................... 222, 249, 275
Äänenvoimakkuuden säätö............... 228
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus ....49,
255
Ääni................................................................61
Äänilähtö .................................................. 345
Äänimerkkiasetukset............................ 274
373
Ääriviivakorostuksen taso...............47, 67
Ääriviivakorostuksen väri.................... 265
374
375
376
Takuuehdot - Nikonin Euroopan
huoltotakuu
Hyvä Nikonin asiakas,
Kiitos, että hankit tämän Nikonin tuotteen. Jos Nikon-tuotteesi
tarvitsee takuuhuoltoa, ota yhteys tuotteen myyjään tai johonkin
valtuutettujen huoltotoimipaikkojen verkostoon kuuluvaan
yritykseen Nikon Europe B.V.:n myyntialueella (esim. Euroopassa/
Venäjällä/muualla). Katso tarkempia tietoja seuraavasta osoitteesta:
http://www.europe-nikon.com/support
Turhan vaivan välttämiseksi suosittelemme käyttöoppaiden
huolellista lukemista ennen yhteydenottoa myyjään tai
valtuutettuun huoltotoimipaikkaan.
Valmistaja myöntää Nikon-laitteelle valmistusvikoja koskevan
takuun, jonka kesto on yksi vuosi tuotteen alkuperäisestä
ostopäivästä lähtien. Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana
virheellisestä materiaalista tai työstä johtuvia vikoja, valtuutettu
huoltotoimipaikkojen verkostomme Nikon Europe B.V.:n alueella
korjaa tuotteen laskuttamatta työstä tai osista jäljempänä
esitettyjen ehtojen mukaisesti. Nikon pidättää itsellään oikeuden
vaihtaa tai korjata tuotteen.
1. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuotteen mukana toimitetaan
täytetty takuukortti sekä alkuperäinen ostotosite, josta käy ilmi
ostopäivämäärä, tuotteen tyyppi sekä jälleenmyyjän nimi. Nikon
pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä ilmaisesta takuuhuollosta,
jos edellä mainittuja asiakirjoja ei esitetä tai jos niissä olevat tiedot
ovat puutteellisia tai lukukelvottomia.
377
2. Tämä takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Osien normaalin kulumisen edellyttämä huolto ja korjaus tai
vaihto.
• Tuotteen muokkaaminen tai päivittäminen muuhun kuin
käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen ilman Nikonin
etukäteistä kirjallista lupaa.
• Tuotetakuuseen suoraan tai epäsuorasti liittyvät
kuljetuskustannukset ja kuljetusriski.
• Tuotteeseen ilman Nikonin etukäteistä kirjallista lupaa
tehdyistä sellaisista muokkauksista tai säädöistä aiheutuvat
vahingot, joiden tarkoituksena on tehdä tuotteesta muun kuin
alkuperäisen myynti- tai valmistusmaan paikallisten ja
kansallisten määräysten mukainen.
3. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Vahinko on aiheutunut virheellisestä käytöstä, mukaan lukien
seuraavat tilanteet mutta ei rajoittuen niihin: tuotteen käyttö
muuhun kuin tavanmukaiseen tarkoitukseen tai muuten kuin
käyttöoppaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti sekä
tuotteen asentaminen tai käyttö käyttömaassa voimassa
olevien turvallisuusnormien vastaisesti.
• Vahinko on syntynyt onnettomuuden, esimerkiksi
salamaniskun, veden tai tulen, tai väärinkäytösten tai
huolimattomuuden vuoksi.
• Tuotteen malli- tai sarjanumeroa on muutettu tai se on
poistettu tai turmeltu lukukelvottomaksi.
• Vahingot ovat aiheutuneet valtuuttamattoman
huoltoyrityksen tai henkilön tekemistä korjauksista tai
säädöistä.
• Tuote on liitetty puutteelliseen järjestelmään tai sitä on
käytetty puutteellisen järjestelmän kanssa.
378
4. Tämä huoltotakuu ei vaikuta kuluttajan kansallisten lakien
mukaisiin oikeuksiin eikä kuluttajan ja jälleenmyyjän väliseen
osto- tai myyntisopimukseen liittyviin kuluttajan oikeuksiin.
Huomautuksia: Kaikki valtuutetut Nikon-huollot löytyvät sivustosta
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
379
E
L
P
Nikon D850
M
SA
DIGITAALIKAMERA
Käyttöohje (jossa takuu)
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun
ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai esittelyihin) missään
muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa kirjallista lupaa.
AMA16773
Painettu Euroopassa
Fi
SB9C03(1C)
6MB4041C-03
• Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kameran
käyttöä.
• Lue “Turvallisuudesta”-osio (sivu x), jotta osaat käyttää
kameraa asianmukaisesti.
• Kun olet lukenut käyttöoppaan, säilytä sitä niin, että se on
tarvittaessa helppo löytää.
Fi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising