Nikon | D850 | Nikon D850 Valikko-opas

Nikon D850 Valikko-opas
DIGITAALIKAMERA
Valikko-opas
Tässä käyttöoppaassa kerrotaan tarkemmin
valikkoasetuksista ja lisävarusteista sekä kameran
liittämisestä muihin laitteisiin.
Fi
Sisällysluettelo
Valikko-opas
9
Oletusarvot .......................................................................................... 9
D Toistovalikko: kuvien hallinta .................................................. 19
Poista ...................................................................................................... 20
Toistokansio ......................................................................................... 20
Piilota kuva ........................................................................................... 21
Toiston näyttöasetukset .................................................................. 22
Kopioi kuva(t) ...................................................................................... 23
Kuvan tarkastelu................................................................................. 27
Poiston jälkeen.................................................................................... 27
Näytä sarjan jälkeen .......................................................................... 28
Automaattinen kuvan kääntö........................................................ 28
Käännä pysty........................................................................................ 29
Kuvaesitys ............................................................................................. 29
Valitse älylaitt. lähetettäväksi ........................................................ 31
C Valokuvausvalikko: kuvausasetukset ..................................... 32
Valokuvausvalikon muistipaikka .................................................. 33
Laajennetut valokuvamuistipaikat .............................................. 35
Tallennuskansio .................................................................................. 35
Tiedoston nimeäminen.................................................................... 38
Ensisij. korttipaikan valinta ............................................................. 39
Toissij. korttipaikan toiminta.......................................................... 39
Salaman ohjaus................................................................................... 40
Kuva-ala ................................................................................................. 45
Kuvanlaatu............................................................................................ 46
Kuvakoko............................................................................................... 47
NEF (RAW) -tallennus........................................................................ 48
ISO-herkkyysasetukset ..................................................................... 49
2
Valkotasapaino.................................................................................... 50
Aseta Picture Control ........................................................................ 52
Muokk. Picture Control -säät. ......................................................... 53
Väriavaruus ........................................................................................... 56
Aktiivinen D-Lighting........................................................................ 56
Kohinan väh. kun pitkä valotus
(pitkän valotusajan kohinan vähennys) ................................ 57
Kohinan väh. kun suuri ISO ............................................................. 57
Vinjetoinnin korjaus .......................................................................... 58
Autom. vääristymien korjaus ......................................................... 59
Välkynnänvähennys .......................................................................... 60
Autom. haarukoinnin asetus .......................................................... 61
Päällekkäisvalotus .............................................................................. 62
HDR (laaja dynaam. alue)................................................................. 69
Ajastettu kuvaus ................................................................................. 70
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus..................................................... 80
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus ............................................... 81
1 Elokuvausvalikko: elokuvien kuvausasetukset ..................... 82
Palauta elok.valikon oletusaset. .................................................... 83
Tiedoston nimeäminen .................................................................... 83
Kohde...................................................................................................... 83
Kuva-ala.................................................................................................. 83
Kuvakoko/kuvataajuus ..................................................................... 84
Elokuvan laatu ..................................................................................... 85
Elokuvatiedoston tyyppi.................................................................. 85
ISO-herkkyysasetukset...................................................................... 85
Valkotasapaino.................................................................................... 86
Aseta Picture Control ........................................................................ 86
Muokk. Picture Control -säät. ......................................................... 86
Aktiivinen D-Lighting........................................................................ 86
Kohinan väh. kun suuri ISO ............................................................. 87
3
Välkynnänvähennys .......................................................................... 87
Mikrofonin herkkyys.......................................................................... 88
Vaimennin............................................................................................. 88
Taajuusvaste ........................................................................................ 89
Tuulikohinan vähennys.................................................................... 89
Elektroninen VR .................................................................................. 89
Ajastettu elokuva ............................................................................... 90
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö ...... 99
Mukaut. aset. muistipaikka .......................................................... 103
a: Automaattitarkennus .....................................................................105
a1: AF-C-tilan ensisij. valinta........................................................ 105
a2: AF-S-tilan ensisij. valinta ........................................................ 106
a3: Tarkenn. seuranta ja lukitus.................................................. 107
a4: 3D-seurannan kasvojentunnistus ...................................... 108
a5: 3D-seurannan katselualue .................................................... 108
a6: Tarkennuspisteiden määrä ................................................... 108
a7: Tallenna suunnan mukaan ................................................... 109
a8: AFn käynnistys .......................................................................... 110
a9: Rajoita tarkennusaluetilan valint........................................ 111
a10: Autom.tark.tilan rajoitukset ............................................... 111
a11: Tarkennuspisteen kierto...................................................... 112
a12: Tarkennuspisteen asetukset .............................................. 113
a13: Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa..................................... 114
b: Mittaus/valotus ................................................................................115
b1: ISO-herkkyyden askelen arvo .............................................. 115
b2: Valotussäädön porrastus ...................................................... 115
b3: Val./sal. korj. askelen arvo ..................................................... 115
b4: Helppo valotuksen korjaus................................................... 116
b5: Matriisimittaus .......................................................................... 117
b6: Keskustapainotteinen alue................................................... 117
b7: Optimaal. valot. hienosäätö ................................................. 117
4
c: Ajastimet/valotuslukitus............................................................... 118
c1: Valotuslukitus laukaisimella.................................................. 118
c2: Valmiustila-ajastin .................................................................... 118
c3: Itselaukaisin ................................................................................ 119
c4: Näytön virrankatkaisun viive ................................................ 119
d: Kuvaus/näyttö.................................................................................. 120
d1: Hidas sarjakuvausnopeus...................................................... 120
d2: Sarjakuvaus enintään.............................................................. 120
d3: ISO-näyttö ................................................................................... 120
d4: Synkr. kuvanottotavan asetukset ....................................... 121
d5: Valotuksen viivetila.................................................................. 121
d6: Elektroninen etuverhosuljin................................................. 121
d7: Tiedostojen numerointi ......................................................... 122
d8: Ääriviivakorostuksen väri ...................................................... 123
d9: Etsimen ruudukon näyttö ..................................................... 123
d10: Näytön valaistus..................................................................... 124
d11: Reaaliaikanäkymä sarjak.tilassa ........................................ 125
d12: Optinen VR ............................................................................... 125
e: Haarukointi/salama ........................................................................ 126
e1: Salamatäsmäysnopeus........................................................... 126
e2: Suljinaika salamakuv. .............................................................. 127
e3: Valot. korj. salamakuvissa ...................................................... 127
e4: Autom. M ISO-herkkyyssäätö ................................................ 128
e5: Muotoilusalama ........................................................................ 128
e6: Autom. haarukointi (tila M)................................................... 129
e7: Haarukoinnin järjestys ............................................................ 129
f: Painikkeet............................................................................................ 130
f1: Mukaut. ohjauksen määritys ................................................. 130
f2: Monivalitsimen keskipainike ................................................. 142
f3: Suljinajan ja aukon lukitus...................................................... 144
f4: Komentokiekkojen mukautt.................................................. 144
5
f5: Monivalitsin................................................................................. 147
f6: Vap. painike kiekon käytt. ...................................................... 147
f7: Käänteiset ilmaisimet............................................................... 148
f8: Reaaliaikanäkymäpain. aset. ................................................. 148
f9: D-valitsin ..................................................................................... 148
f10: MB-D18-painikkeiden tehtävä ........................................... 149
g: Elokuva................................................................................................152
g1: Mukaut. ohjauksen määritys................................................ 152
g2: Valoalueen kirkkaus ................................................................ 156
B Asetusvalikko: kameran asetukset .......................................... 157
Alusta muistikortti .......................................................................... 158
Kieli (Language) ............................................................................... 158
Aikavyöhyke ja päivämäärä......................................................... 159
Näytön kirkkaus ............................................................................... 160
Näytön väritasapaino..................................................................... 161
Näennäishorisontti ......................................................................... 162
Tietonäyttö ........................................................................................ 163
Tarkennuksen hienosäätö............................................................ 164
Ei-CPU-objektiivin tiedot .............................................................. 169
Puhdista kuvakenno ...................................................................... 169
Peilin nosto puhdistusta varten................................................. 170
Pölynpoiston viitekuva ................................................................. 173
Kuvaselitys ......................................................................................... 175
Tekijänoikeustiedot........................................................................ 176
Äänimerkkiasetukset ..................................................................... 177
Kosketusohjaimet ........................................................................... 178
HDMI.................................................................................................... 178
Sijaintitiedot...................................................................................... 179
Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks. ............................................. 180
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht. .............................................. 181
6
Lentokonetila.................................................................................... 181
Muodosta yhteys älylaitteeseen ................................................ 182
Lähetä älylaitteeseen (autom.) ................................................... 183
Wi-Fi...................................................................................................... 183
Bluetooth............................................................................................ 184
Verkko.................................................................................................. 184
Eye-Fi-lataus ...................................................................................... 185
Vaatimustenmukaisuusmerkintä............................................... 186
MB-D18-laitt. paristot/akut .......................................................... 187
Virtalähteiden järjestys.................................................................. 188
Akkutiedot ......................................................................................... 189
Laukaisu muistikortitta.................................................................. 190
Tallenna/lataa asetukset ............................................................... 191
Palauta kaikki asetukset ................................................................ 193
Laiteohjelmaversio.......................................................................... 193
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen ...... 194
NEF (RAW) -käsittely ....................................................................... 197
Rajaa..................................................................................................... 201
Muuta kokoa ..................................................................................... 202
D-Lighting .......................................................................................... 204
Punasilmäisyyden korjaus............................................................ 205
Suorista ............................................................................................... 205
Vääristymän korjaus ....................................................................... 206
Perspektiivin korjaus ...................................................................... 207
Suodintehosteet .............................................................................. 208
Yksivärinen......................................................................................... 208
Kuvan sulautus ................................................................................. 209
Rajaa elokuvaa.................................................................................. 212
Vertailu vierekkäin........................................................................... 212
O Oma valikko/m Viimeisimmät asetukset .............................. 214
7
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
219
Salaman ohjauksen asetukset...................................................... 219
Kameraan kiinnitetyt salamalaitteet ................................................ 219
Valokuvaus etäsalamalaitteilla........................................................... 219
Optinen AWL ................................................................................... 221
SB-5000/SB-500 ....................................................................................... 221
Radio-ohjattu AWL ......................................................................... 230
Langattoman yhteyden muodostaminen ..................................... 230
Salama-asetusten säätäminen ........................................................... 234
Varusteluistiin kiinnitetyn salamalaitteen lisääminen............... 240
Salaman korjaus.............................................................................. 241
Optinen/radio-ohjattu AWL ......................................................... 242
Salamatietojen katselu.................................................................. 243
Tekniset huomautukset
246
Valotusohjelma............................................................................... 246
Liitännät ........................................................................................... 247
ViewNX-i:n asentaminen...................................................................... 247
Kuvien kopioiminen tietokoneelle ................................................... 248
Ethernet- ja langattomat verkot ........................................................ 251
Valokuvien tulostaminen ..................................................................... 253
Valokuvien katseleminen televisiosta ............................................. 256
Muut lisävarusteet.......................................................................... 260
Puskurin kapasiteetti ............................................................................. 269
Virtaliitännän ja verkkolaitteen kiinnittäminen ........................... 271
8
Valikko-opas
Oletusarvot
Kameravalikoiden asetusten oletusarvot luetellaan alla.
❚❚ Toistovalikon oletusarvot
Asetus
Toistokansio (0 20)
Kuvan tarkastelu (0 27)
Poiston jälkeen (0 27)
Näytä sarjan jälkeen (0 28)
Automaattinen kuvan kääntö (0 28)
Käännä pysty (0 29)
Kuvaesitys (0 29)
Kuvatyyppi
Kuvaväli
Oletusarvo
Kaikki
Pois
Näytä seuraava
Sarjan viimeinen kuva
Päällä
Päällä
Valokuvat ja elokuvat
2s
❚❚ Valokuvausvalikon oletusarvot
Asetus
Laajennetut valokuvamuistipaikat (0 35)
Tallennuskansio (0 35)
Nimeä uudelleen
Valitse kansio nron perusteella
Tiedoston nimeäminen (0 38)
Ensisij. korttipaikan valinta (0 39)
Toissij. korttipaikan toiminta (0 39)
Oletusarvo
Pois
ND850
100
DSC
XQD-korttipaikka
Ylivuoto
Valikko-opas
9
Asetus
Salaman ohjaus (0 40)
Salaman ohjaustila
Langattoman salaman asetukset
Salaman etäohjaus
Kuva-ala (0 45)
Valitse kuva-ala
Automaattinen DX-rajaus
Etsimen peitteen näyttö
Kuvanlaatu (0 46)
Kuvakoko (0 47)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
NEF (RAW) -tallennus (0 48)
NEF (RAW) -pakkaus
NEF (RAW) -värisyvyys
ISO-herkkyysasetukset (0 49)
ISO-herkkyys
Autom. ISO-herkkyyssäätö
Valkotasapaino (0 50)
Hienosäätö
Valitse värilämpötila
Esiasetus käsin
Aseta Picture Control (0 52)
Väriavaruus (0 56)
Aktiivinen D-Lighting (0 56)
Kohinan väh. kun pitkä valotus (0 57)
Kohinan väh. kun suuri ISO (0 57)
Vinjetoinnin korjaus (0 58)
10 Valikko-opas
Oletusarvo
TTL
Pois
Ryhmäsalama
FX (36×24)
Päällä
Pois
JPEG, normaali
Suuri
Suuri
Häviöttä pakattu
14-bittinen
100
Pois
Automaattinen > AUTO0 Säil. valkoinen
(väh. lämp. värejä)
A-B: 0, G-M: 0
5 000 K
d-1
Automaattinen
sRGB
Pois
Pois
Normaali
Normaali
Asetus
Autom. vääristymien korjaus (0 59)
Välkynnänvähennys (0 60)
Välkynnänvähennyksen asetus
Välkynnänvähennyksen ilmaisin
Autom. haarukoinnin asetus (0 61)
Päällekkäisvalotus (0 62) *
Päällekkäisvalotustila
Kuvien määrä
Sulautustila
Säilytä kaikki kuvat
HDR (laaja dynaam. alue) (0 69)
HDR-tila
Valotusero
Tasoitus
Ajastettu kuvaus (0 70)
Valitse aloituspv ja -aika
Väli
Kuvauskerrat × kuvamäärä/väli
Valotuksen tasoitus
Äänetön valokuvaus
Väli ensisijainen
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus (0 80)
Kuvia
Tarkennusaskel
Väli seuraavaan kuvaan
Valotuksen tasoitus
Äänetön valokuvaus
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus (0 81)
Oletusarvo
Pois
Ei käytössä
Päällä
Valotuksen ja salaman haarukointi
Pois
2
Keskiarvo
Päällä
Pois
Automaattinen
Normaali
Pois
Nyt
1 minuutti
0001×1
Pois
Pois
Pois
100
5
00
Pois
Pois
Pois
* Valokuvausvalikon asetuksia ei voi nollata, kun kuvaus on käynnissä.
Valikko-opas 11
❚❚ Elokuvausvalikon oletusarvot
Asetus
Tiedoston nimeäminen (0 83)
Kohde (0 83)
Kuva-ala (0 83)
Valitse kuva-ala
Automaattinen DX-rajaus
Kuvakoko/kuvataajuus (0 84)
Elokuvan laatu (0 85)
Elokuvatiedoston tyyppi (0 85)
ISO-herkkyysasetukset (0 85)
Suurin herkkyys
Autom. ISO-säätö (tila M)
ISO-herkkyys (tila M)
Valkotasapaino (0 86)
Hienosäätö
Valitse värilämpötila
Esiasetus käsin
Aseta Picture Control (0 86)
Aktiivinen D-Lighting (0 86)
Kohinan väh. kun suuri ISO (0 87)
Välkynnänvähennys (0 87)
Mikrofonin herkkyys (0 88)
Vaimennin (0 88)
Taajuusvaste (0 89)
Tuulikohinan vähennys (0 89)
Elektroninen VR (0 89)
12 Valikko-opas
Oletusarvo
DSC
XQD-korttipaikka
FX
Päällä
1 920×1 080; 60p
Hyvä
MOV
25600
Pois
100
Samat kuin valokuva-asetuks.
A-B: 0, G-M: 0
5 000 K
d-1
Samat kuin valokuva-asetuks.
Pois
Normaali
Automaattinen
Automaattinen herkkyys
Ei käytössä
Laaja alue
Pois
Pois
Asetus
Ajastettu elokuva (0 90)
Väli
Kuvausaika
Valotuksen tasoitus
Äänetön valokuvaus
Kuva-ala
Valitse kuva-ala
Automaattinen DX-rajaus
Kuvakoko/kuvataajuus
Väli ensisijainen
Oletusarvo
Pois
5s
25 minuuttia
Päällä
Pois
FX
Päällä
1 920×1 080; 60p
Pois
❚❚ Mukautetut asetukset -valikon oletusarvot
Asetus
a1 AF-C-tilan ensisij. valinta (0 105)
a2 AF-S-tilan ensisij. valinta (0 106)
a3 Tarkenn. seuranta ja lukitus (0 107)
Estetty kuvauksen AF-vaste
Kohteen liike
a4 3D-seurannan kasvojentunnistus (0 108)
a5 3D-seurannan katselualue (0 108)
a6 Tarkennuspisteiden määrä (0 108)
a7 Tallenna suunnan mukaan (0 109)
a8 AFn käynnistys (0 110)
Tarkentamaton laukaisu
a10 Autom.tark.tilan rajoitukset (0 111)
a11 Tarkennuspisteen kierto (0 112)
a12 Tarkennuspisteen asetukset (0 113)
Tarkennuspisteen valaistus
Käsitarkennustila
Dyn. tarkennuksen apu
a13 Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa (0 114)
Oletusarvo
Laukaisu
Tarkennus
3
(Normaali)
Pois
Normaali
55 pistettä
Pois
Laukaisin/AF-ON
Käytössä
Ei rajoituksia
Ei kiertoa
Automaattinen
Päällä
Päällä
Käytössä
Valikko-opas 13
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
c1
c2
c3
c4
d1
d2
d3
d4
d5
Asetus
ISO-herkkyyden askelen arvo (0 115)
Valotussäädön porrastus (0 115)
Val./sal. korj. askelen arvo (0 115)
Helppo valotuksen korjaus (0 116)
Matriisimittaus (0 117)
Keskustapainotteinen alue (0 117)
Optimaal. valot. hienosäätö (0 117)
Matriisimittaus
Keskustapainotteinen
Pistemittaus
Huippuvalopainotteinen
Valotuslukitus laukaisimella (0 118)
Valmiustila-ajastin (0 118)
Itselaukaisin (0 119)
Itselaukaisuviive
Kuvien määrä
Kuvien välinen aikaväli
Näytön virrankatkaisun viive (0 119)
Toisto
Valikot
Tietonäyttö
Kuvan tarkastelu
Reaaliaikanäkymä
Hidas sarjakuvausnopeus (0 120)
Sarjakuvaus enintään (0 120)
ISO-näyttö (0 120)
Synkr. kuvanottotavan asetukset (0 121)
Valotuksen viivetila (0 121)
14 Valikko-opas
Oletusarvo
1/3 arvoa
1/3 arvoa
1/3 arvoa
Pois
Kasvojentunnistus päällä
ø12 mm
0
0
0
0
Pois
6s
10 s
1
0,5 s
10 s
1 minuutti
10 s
4s
10 minuuttia
5 kuvaa/s
200
Näytä kuvalaskuri
Synkronointi
Pois
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
Asetus
Elektroninen etuverhosuljin (0 121)
Tiedostojen numerointi (0 122)
Ääriviivakorostuksen väri (0 123)
Etsimen ruudukon näyttö (0 123)
Näytön valaistus (0 124)
Reaaliaikanäkymä sarjak.tilassa (0 125)
Optinen VR (0 125)
Salamatäsmäysnopeus (0 126)
Suljinaika salamakuv. (0 127)
Valot. korj. salamakuvissa (0 127)
Autom. M ISO-herkkyyssäätö (0 128)
Muotoilusalama (0 128)
Autom. haarukointi (tila M) (0 129)
Haarukoinnin järjestys (0 129)
Mukaut. ohjauksen määritys (0 130)
Esikatselupainike
Esikatselupainike + y
Fn1-painike
Fn1-painike + y
Fn2-painike
AF-ON-painike
Sivuvalitsin
Sivuvalitsimen keskusta
Sivuvalitsimen keskusta + y
BKT-painike + y
Elokuvan tallennuspainike + y
Obj. tarkennustoimintopainikkeet
Oletusarvo
Ei käytössä
Päällä
Punainen
Pois
Pois
Päällä
Päällä
1/250 s
1/60 s
Koko kuva
Kohde ja tausta
Päällä
Salama/aika
Mitattu > ali > yli
Katsele
Ei mitään
Ei mitään
Valitse kuva-ala
Luokittelu
AF-ON
Tarkennuspisteen valinta
AE/AF-lukitus
Ei mitään
Automaattinen haarukointi
Ei mitään
Vain AF-lukitus
Valikko-opas 15
Asetus
f2 Monivalitsimen keskipainike (0 142)
Kuvaustila
Toistotila
Zoom päällä/pois
Reaaliaikanäkymä
f3 Suljinajan ja aukon lukitus (0 144)
Suljinajan lukitus
Aukon lukitus
f4 Komentokiekkojen mukautt. (0 144)
Käänteinen kääntö
Vaihda pää/sivu
f5
f6
f7
f8
f9
f10
Aukon asetus
Valikot ja toisto
Sivuk.kiekon kuvanopeus
Monivalitsin (0 147)
Vap. painike kiekon käytt. (0 147)
Käänteiset ilmaisimet (0 148)
Reaaliaikanäkymäpain. aset. (0 148)
D-valitsin (0 148)
MB-D18-painikkeiden tehtävä (0 149)
Fn-painike
Fn-painike + y
AF-ON-painike
Monivalitsin
Kuvatiedot/toisto
16 Valikko-opas
Oletusarvo
Valitse keskitarkennuspiste
Zoom päällä/pois
Pieni suurennus (50 %)
Valitse keskitarkennuspiste
Pois
Pois
Valotuksen korjaus: U
Suljinaika/aukko: U
Valotusasetus: Pois
Automaattitarkennusasetus: Pois
Sivukomentokiekko
Pois
10 kuvaa
Älä tee mitään
Ei
Käytössä
Näytön taustavalo (D)
AE-lukitus (palautus laukaistaessa)
Ei mitään
Sama kuin kameran AF-ON-painike
Sama kuin kameran monivalitsin
Tiedot D / toisto C
Asetus
g1 Mukaut. ohjauksen määritys (0 152)
Esikatselupainike
Esikatselupainike + y
Fn1-painike
Fn1-painike + y
Fn2-painike
Sivuvalitsimen keskusta
Sivuvalitsimen keskusta + y
Laukaisin
g2 Valoalueen kirkkaus (0 156)
Oletusarvo
Indeksimerkki
Ei mitään
Indeksimerkki
Ei mitään
Ei mitään
AE/AF-lukitus
Ei mitään
Ota valokuvia
248
❚❚ Asetusvalikon oletusarvot
Asetus
Aikavyöhyke ja päivämäärä (0 159)
Synkronoi älylaitteen kanssa
Kesäaika
Näytön kirkkaus (0 160)
Valikot/toisto
Reaaliaikanäkymä
Näytön väritasapaino (0 161)
Tietonäyttö (0 163)
Tarkennuksen hienosäätö (0 164)
Päällä/Pois
Puhdista kuvakenno (0 169)
Puhdista käynn./samm.
Äänimerkkiasetukset (0 177)
Äänimerkki päällä/pois
Voimakkuus
Korkeus
Oletusarvo
Pois
Pois
0
0
A-B: 0, G-M: 0
Automaattinen
Pois
Puhdista käynn. ja samm.
Pois
2
Matala
Valikko-opas 17
Asetus
Kosketusohjaimet (0 178)
Kosketusohjaimet käytössä/ei
Täyskuvatoiston sipaisut
HDMI (0 178)
Lähdön tarkkuus
Ulkoisen tallennuksen hallinta
Lisäasetukset
Lähtöalue
Lähtönäytön koko
Reaaliaikanäkymän näyttö
Kaksoisnäyttö
Sijaintitiedot (0 179)
Lataa älylaitteesta
Ulkoisen GPS-laitteen asetukset
Valmiustila-ajastin
Aseta kello satelliitista
Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks. (0 180)
LED-merkkivalo
Yhdistämistila
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht. (0 181)
Lentokonetila (0 181)
Lähetä älylaitteeseen (autom.) (0 183)
Bluetooth (0 184)
Verkkoyhteys
Lähetä sammutettuna
Eye-Fi-lataus (0 185)
MB-D18-laitt. paristot/akut (0 187)
Virtalähteiden järjestys (0 188)
Laukaisu muistikortitta (0 190)
18 Valikko-opas
Oletusarvo
Käytössä
VasenVoikea
Automaattinen
Pois
Automaattinen
100 %
Päällä
Päällä
Ei
Käytössä
Kyllä
Päällä
Parinmuodostus
Ei mitään
Ei käytössä
Pois
Ei käytössä
Päällä
Käytössä
LR6 (AA-alkali)
MB-D18-akkuperä ensin
Suljin toiminnassa
D Toistovalikko: kuvien hallinta
Avaa toistovalikko painamalla G ja valitsemalla
K (toistovalikko) -välilehti.
G-painike
Asetus
Poista
Toistokansio
Piilota kuva
Toiston näyttöasetukset
Kopioi kuva(t)
Kuvan tarkastelu
0
20
20
21
22
23
27
0
Asetus
Poiston jälkeen
Näytä sarjan jälkeen
Automaattinen kuvan kääntö
Käännä pysty
Kuvaesitys
Valitse älylaitt. lähetettäväksi
27
28
28
29
29
31
A Katso myös
Katso valikon oletusarvot kohdasta ”Toistovalikon oletusarvot” (0 9).
Valikko-opas 19
Poista
G-painike ➜ D toistovalikko
Poista useita kuvia.
Asetus
Q
R
Valitut
Kaikki
Kuvaus
Poista valitut kuvat.
Poista kaikki nykyisen
toistokansion kuvat. Jos
kamerassa on kaksi muistikorttia,
voit valita, kummalta kortilta
kuvat poistetaan.
Toistokansio
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse toistossa käytettävä kansio.
Asetus
Kuvaus
Kaikissa D850-kameralla luoduissa kansioissa olevat kuvat
näytetään toiston aikana. Kansioiden nimiä voi muuttaa
(Kansion nimi)
valokuvausvalikon kohdassa Tallennuskansio > Nimeä
uudelleen.
Kaikki
Kaikkien kansioiden kuvat näytetään toiston aikana.
Nykyinen
Vain käytössä olevan kansion kuvat näytetään toiston aikana.
20 Valikko-opas
Piilota kuva
G-painike ➜ D toistovalikko
Piilota tai tuo esiin valitut kuvat alla kuvatulla tavalla. Piilotetut kuvat
näkyvät vain Piilota kuva -valikossa, ja ne voi poistaa vain
alustamalla muistikortin.
D Suojatut ja piilotetut kuvat
Suojatun kuvan esiin tuominen poistaa samalla kuvan suojauksen.
1 Valitse Valitse/aseta.
Korosta Valitse/aseta ja paina 2 (ohita
jäljellä olevat vaiheet ja tuo esiin kaikki
kuvat korostamalla Poista kaikkien
valinta ja painamalla J).
2 Valitse kuvat.
Selaa muistikortilla olevia kuvia
monivalitsimella (näytä korostettu kuva
koko näytön kokoisena pitämällä
X-painiketta painettuna) ja valitse
nykyinen kuva painamalla
monivalitsimen keskipainiketta. Valitut
kuvat merkitään R-kuvakkeella; poista kuvan valinta
korostamalla kuva ja painamalla uudelleen monivalitsimen
keskipainiketta. Jatka, kunnes kaikki halutut kuvat on valittu.
Valikko-opas 21
3 Paina J.
Päätä toiminto painamalla J.
J-painike
Toiston näyttöasetukset
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse toiston yhteydessä näytettävät kuvan tiedot. Paina 1 tai 3
korostaaksesi asetuksen ja paina sitten 2 valitaksesi asetuksen
näytettäväksi kuvan tiedoissa. Valittujen kohtien vieressä näkyy L;
poista kohdan valinta korostamalla se ja painamalla 2. Palaa
toistovalikkoon painamalla J.
22 Valikko-opas
Kopioi kuva(t)
G-painike ➜ D toistovalikko
Kopioi kuvia muistikortilta toiselle. Tämä vaihtoehto on
käytettävissä vain, kun kameraan on asetettu kaksi muistikorttia.
Asetus
Valitse lähde
Valitse kuva(t)
Valitse kohdekansio
Kopioidaanko kuva(t)?
Kuvaus
Valitse kortti, jolta kuvat kopioidaan.
Valitse kopioitavat kuvat.
Valitse kohdekansio jäljelle jäävältä kortilta.
Kopioi valitut kuvat määrättyyn kohteeseen.
1 Valitse Valitse lähde.
Korosta Valitse lähde ja paina 2.
2 Valitse lähdekortti.
Korosta korttipaikka, jossa kopioitavat
kuvat sisältävä muistikortti on, ja paina
J.
Valikko-opas 23
3 Valitse Valitse kuva(t).
Korosta Valitse kuva(t) ja paina 2.
4 Valitse lähdekansio.
Korosta kansio, josta kuvat kopioidaan,
ja paina 2.
5 Tee alustava valinta.
Ennen kuin valitset yksittäisiä kuvia tai
poistat niiden valinnan, voit merkitä
kansion kaikki kuvat tai kaikki suojatut
kuvat kopioitavaksi valitsemalla Valitse
kaikki kuvat tai Valitse suojatut
kuvat. Jos haluat merkitä vain yksittäisiä
kuvia kopioitavaksi, valitse Poista kaikkien valinta, ennen kuin
jatkat.
6 Valitse lisää kuvia.
Korosta kuvia ja valitse kuva tai poista
sen valinta painamalla monivalitsimen
keskipainiketta (näytä korostettu kuva
koko näytön kokoisena pitämällä
X-painiketta painettuna). Valitut kuvat
merkitään L-kuvakkeella. Paina J
jatkaaksesi vaiheeseen 7, kun olet valinnut haluamasi kuvat.
24 Valikko-opas
7 Valitse Valitse kohdekansio.
Korosta Valitse kohdekansio ja
paina 2.
8 Valitse kohdekansio.
Syöttääksesi kansion numeron valitse
Valitse kansio nron perusteella, syötä
numero (0 36) ja paina J. Jos valitun
numeroista kansiota ei vielä ole, uusi
kansio luodaan.
Valitaksesi kansion olemassa olevien
kansioiden luettelosta valitse Valitse
kansio luettelosta, korosta kansio ja
paina J.
9 Kopioi kuvat.
Korosta Kopioidaanko kuva(t)? ja
paina J.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin; korosta
Kyllä ja paina J. Paina uudelleen J
poistuaksesi, kun kopiointi on valmis.
Valikko-opas 25
D Kuvien kopiointi
Kuvia ei kopioida, jos kohdemuistikortilla ei ole tarpeeksi tilaa. Varmista
ennen elokuvien kopiointia, että akku on täyteen ladattu.
Jos kohdekansiossa on samanniminen kuva
kuin kopioitavissa kuvissa, vahvistusikkuna
tulee näkyviin. Valitse Korvaa olemassa oleva
kuva, jos haluat korvata kuvan kopioitavalla
kuvalla, tai valitse Korvaa kaikki, jos haluat
korvata kaikki olemassa olevat samannimiset
kuvat ilman vahvistusta. Jatka korvaamatta
kuvaa valitsemalla Ohita, tai valitse Peruuta
poistuaksesi kopioimatta enempää kuvia. Kohdekansion piilotettuja tai
suojattuja tiedostoja ei korvata.
Suojaustila ja luokittelut kopioidaan kuvien kanssa. Piilotettuja kuvia ei voi
kopioida.
26 Valikko-opas
Kuvan tarkastelu
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse, näytetäänkö kuvat automaattisesti näytöllä heti kuvauksen
jälkeen. Jos Pois on valittu, kuvat voidaan näyttää vain painamalla
K-painiketta.
Poiston jälkeen
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse kuvan poistamisen jälkeen näytettävä kuva.
Asetus
Näytä
S seuraava
Näytä
T edellinen
U
Kuvaus
Näytä seuraava kuva. Jos poistettu kuva oli viimeinen
kuva, näytetään edellinen kuva.
Näytä edellinen kuva. Jos poistettu kuva oli ensimmäinen
kuva, näytetään seuraava kuva.
Jos kuvia selattiin tallennusjärjestyksessä, seuraava kuva
Jatka kuten näytetään kohdan Näytä seuraava mukaisesti. Jos kuvia
ennen
selattiin käänteisessä järjestyksessä, edellinen kuva
näytetään kohdan Näytä edellinen mukaisesti.
Valikko-opas 27
Näytä sarjan jälkeen
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse, näytetäänkö sarjakuvaustilassa heti sarjan kuvaamisen
jälkeen sarjan ensimmäinen vai viimeinen valokuva. Tämä asetus
otetaan käyttöön vain, kun Kuvan tarkastelu (0 27) on pois päältä.
Viimeisin kuva (sarja)
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg
Näkyy, jos Sarjan
ensimmäinen kuva on
valittu
DSC_0015.jpg
Näkyy, jos Sarjan viimeinen
kuva on valittu
Automaattinen kuvan kääntö
G-painike ➜ D toistovalikko
Valokuvat, jotka otetaan, kun Päällä on valittu, sisältävät tiedon
kameran asennosta, joten ne voidaan kääntää automaattisesti
toiston aikana tai kun niitä katsellaan ViewNX-i:ssä tai
Capture NX-D:ssä. Seuraavat suunnat tallennetaan:
Maisemasuunta (laaja)
Kameraa käännetty 90°
myötäpäivään
Kameraa käännetty 90°
vastapäivään
Kameran asentoa ei tallenneta, kun Pois on valittu. Valitse tämä
asetus, kun panoroit tai otat valokuvia niin, että objektiivi osoittaa
ylöspäin tai alaspäin.
28 Valikko-opas
Käännä pysty
G-painike ➜ D toistovalikko
Jos Päällä on valittu, pystysuuntaiset (muotokuvasuuntaiset) kuvat,
jotka on otettu asetuksen Päällä ollessa valittuna kohdassa
Automaattinen kuvan kääntö, käännetään automaattisesti
näytöllä. Kuvat, jotka on otettu asetuksen Pois ollessa valittuna
kohdassa Automaattinen kuvan kääntö, näytetään
vaakasuuntaisina (maisemasuunta). Huomaa, että kuvia ei käännetä
automaattisesti kuvan tarkastelun aikana, koska kamera on valmiiksi
oikeassa asennossa kuvauksen aikana.
Kuvaesitys
G-painike ➜ D toistovalikko
Katsele kuvaesitystä nykyisen toistokansion kuvista (0 20).
Piilotettuja kuvia (0 21) ei näytetä.
Asetus
Aloita
Kuvatyyppi
Kuvaväli
Kuvaus
Aloita kuvaesitys.
Valitse näytettävä kuvatyyppi vaihtoehdoista Valokuvat ja
elokuvat, Vain valokuvat ja Vain elokuvat.
Valitse, kauanko kukin kuva näkyy.
Valikko-opas 29
Aloita kuvaesitys korostamalla Aloita ja
painamalla J. Seuraavat toiminnot ovat
käytettävissä, kun kuvaesitys on käynnissä:
Toiminto
Siirry taaksepäin /
siirry eteenpäin
Näytä lisätietoja
kuvasta
Kuvaus
Palaa edelliseen kuvaan painamalla 4 tai siirry
seuraavaan kuvaan painamalla 2.
Paina 1 tai 3 muuttaaksesi tai piilottaaksesi
näytettävät valokuvatiedot (vain valokuvat).
Paina J keskeyttääksesi kuvaesityksen. Käynnistä
Keskeytä
esitys uudelleen korostamalla Käynnistä uudelleen
ja painamalla J.
Nosta äänenvoimakkuutta elokuvan toiston aikana
Säädä voimakkuutta
painamalla X ja laske sitä painamalla W (M).
Paina G lopettaaksesi kuvaesityksen ja palataksesi
Poistu toistovalikkoon
toistovalikkoon.
Paina K lopettaaksesi kuvaesityksen ja poistuaksesi
Poistu toistotilaan
toistotilaan.
Palaa kuvaustilaan painamalla laukaisin
Poistu kuvaustilaan
puoleenväliin.
Valintaikkuna näytetään, kun kuvaesitys
päättyy. Valitse Käynnistä uudelleen
käynnistääksesi esityksen uudelleen tai
Poistu palataksesi toistovalikkoon.
30 Valikko-opas
Valitse älylaitt. lähetettäväksi
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse älylaitteeseen lähetettävät valokuvat. Elokuvia ei voi valita
lähetettäväksi; valokuvat lähetetään 2 megapikselin koossa.
Asetus
Valitse kuva(t)
Poista kaikkien
valinta
Kuvaus
Merkitse kuvia älylaitteeseen lähetettäväksi.
Poista lähetysmerkintä kaikista kuvista.
Valikko-opas 31
C Valokuvausvalikko: kuvausasetukset
Avaa valokuvausvalikko painamalla G ja valitsemalla
C (valokuvausvalikko) -välilehti.
G-painike
Asetus
Valokuvausvalikon muistipaikka
Laajennetut valokuvamuistipaikat
Tallennuskansio
Tiedoston nimeäminen
Ensisij. korttipaikan valinta
Toissij. korttipaikan toiminta
Salaman ohjaus
Kuva-ala
Kuvanlaatu
Kuvakoko
NEF (RAW) -tallennus
ISO-herkkyysasetukset
Valkotasapaino
Aseta Picture Control
0
33
35
35
38
39
39
40
45
46
47
48
49
50
52
Asetus
Muokk. Picture Control -säät.
Väriavaruus
Aktiivinen D-Lighting
Kohinan väh. kun pitkä valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO
Vinjetoinnin korjaus
Autom. vääristymien korjaus
Välkynnänvähennys
Autom. haarukoinnin asetus
Päällekkäisvalotus
HDR (laaja dynaam. alue)
Ajastettu kuvaus
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus
0
53
56
56
57
57
58
59
60
61
62
69
70
80
81
A Katso myös
Katso valikon oletusarvot kohdasta ”Valokuvausvalikon oletusarvot” (0 9).
32 Valikko-opas
Valokuvausvalikon muistipaikka
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Valokuvausvalikon asetukset tallennetaan johonkin neljästä
muistipaikasta. Lukuun ottamatta asetuksia Laajennetut
valokuvamuistipaikat, Päällekkäisvalotus, Ajastettu kuvaus ja
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus yhden muistipaikan asetusten
muuttaminen ei vaikuta muihin. Tallentaaksesi tietyn yhdistelmän
usein käytettyjä asetuksia valitse jokin neljästä muistipaikasta ja
aseta kamera haluamiisi asetuksiin. Uudet asetukset säilyvät
muistipaikassa, vaikka kamera sammutetaan, ja ne palautetaan, kun
muistipaikka seuraavan kerran valitaan. Muihin muistipaikkoihin voi
tallentaa eri asetusyhdistelmiä, joten käyttäjä voi vaihtaa nopeasti
yhdistelmästä toiseen valitsemalla muistipaikkavalikosta sopivan
muistipaikan.
Valokuvausvalikon neljän muistipaikan oletusnimet ovat A, B, C ja D.
Kuvaavan otsikon, jonka pituus on enintään 20 merkkiä, voi lisätä
kohdassa ”Tekstin kirjoittaminen” (0 38) kuvatulla tavalla
korostamalla valikon muistipaikan ja painamalla 2.
Valikko-opas 33
❚❚ Oletusasetusten palauttaminen
Palauta oletusasetukset korostamalla
muistipaikka Valokuvausvalikon
muistipaikka -valikossa ja painamalla
O (Q). Vahvistusikkuna tulee näkyviin;
korosta Kyllä ja paina J palauttaaksesi
valitun muistipaikan asetukset
oletusarvoihin. Oletusarvot on lueteltu
kohdassa ”Valokuvausvalikon oletusarvot”
(0 9).
O (Q) -painike
A Valokuvausvalikon muistipaikka
Nykyinen valokuvausvalikon muistipaikka
näkyy ohjauspaneelissa ja tietonäytöissä.
A Katso myös
Valokuvausvalikon muistipaikkoihin voi lisätä valotus- ja salamatilan sekä
suljinajan ja aukon käyttämällä valokuvausvalikon Laajennetut
valokuvamuistipaikat -asetusta (0 35). Katso tietoa kameran rungon
painikkeiden käytöstä valokuvausvalikon muistipaikan valitsemiseen
kohdasta A > mukautettu asetus f1 (Mukaut. ohjauksen määritys,
0 130).
34 Valikko-opas
Laajennetut valokuvamuistipaikat
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Valitse Päällä sisällyttääksesi valotus- ja salamatilan sekä suljinajan
(vain tilat S ja M) ja aukon (vain tilat A ja M) tietoihin, jotka
tallennetaan neljään valokuvausvalikon muistipaikkaan ja otetaan
käyttöön aina kun muistipaikka valitaan. Asetuksen Pois
valitseminen palauttaa arvot, jotka olivat voimassa, ennen kuin
Päällä valittiin.
Tallennuskansio
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Nimeä kansioita uudelleen ja valitse kansio, johon jatkossa otettavat
kuvat tallennetaan.
Kansio
Kansion numero
Kansion nimi
❚❚ Nimeä uudelleen
Kansioiden nimet muodostuvat 5-merkkisestä kansion nimestä,
jonka edessä on 3-numeroinen kansion numero, jonka kamera
määrää automaattisesti. Kansion oletusnimi on ”ND850”; jos haluat
muuttaa uusille kansioille annettavaa nimeä, valitse Nimeä
uudelleen ja vaihda kansion nimi kohdassa ”Tekstin kirjoittaminen”
(0 38) kuvatulla tavalla. Haluttaessa oletusarvo voidaan palauttaa
painamalla ja pitämällä O (Q) -painiketta painettuna, kun
näppäimistö on näkyvissä. Olemassa olevia kansioita ei voi nimetä
uudelleen.
Valikko-opas 35
❚❚ Valitse kansio nron perusteella
Kun haluat valita kansioita numeron perusteella tai luoda uuden
kansion, jolla on nykyinen kansion nimi ja uusi kansion numero:
1 Valitse kohta Valitse kansio nron
perusteella.
Korosta Valitse kansio nron
perusteella ja paina 2. Valintaikkuna
tulee näkyviin, ja nykyinen ensisijainen
korttipaikka on alleviivattu.
2 Valitse kansion numero.
Korosta numero painamalla 4 tai 2 ja muuta sitä painamalla 1
tai 3. Jos valitun numeroinen kansio on jo olemassa, kansion
numeron vasemmalla puolella näytetään W-, X- tai Y-kuvake:
• W: Kansio on tyhjä.
• X: Kansio on osittain täynnä.
• Y: Kansiossa on 5 000 kuvaa tai kuva, jonka numero on 9999.
Kansioon ei voi tallentaa enempää kuvia.
Kortti, johon kansio tallennetaan, osoitetaan ”valitse kansio nron
perusteella” -valintaikkunan oikeassa yläkulmassa olevalla
korttipaikkakuvakkeella. Uusien kansioiden tallentamiseen
käytettävä kortti riippuu kohtaan Toissij. korttipaikan toiminta
valitusta asetuksesta (0 39).
3 Tallenna muutokset ja poistu.
Paina J päättääksesi toiminnon ja palataksesi päävalikkoon
(poistu muuttamatta tallennuskansiota painamalla
G-painiketta). Jos valitun numeroista kansiota ei vielä ole, uusi
kansio luodaan. Jatkossa otettavat valokuvat tallennetaan
valittuun kansioon, paitsi jos se on täynnä.
36 Valikko-opas
❚❚ Valitse kansio luettelosta
Jos haluat valita kansion olemassa olevien kansioiden luettelosta:
1 Valitse kohta Valitse kansio
luettelosta.
Korosta Valitse kansio luettelosta ja
paina 2.
2 Korosta kansio.
Korosta kansio painamalla 1 tai 3.
3 Valitse korostettu kansio.
Paina J valitaksesi korostetun kansion ja palataksesi
päävalikkoon. Jatkossa otettavat valokuvat tallennetaan
valittuun kansioon.
D Kansioiden ja tiedostojen numerot
Kun kansion numerointi saavuttaa luvun 999, uusia kansioita ei enää luoda.
Tämän jälkeen sulkimen laukaisu poistuu käytöstä, kun kansion numerointi
saavuttaa luvun 9999 tai kansiossa olevien tiedostojen määrä on 5 000, tai
jos yrität tallentaa elokuvaa kameran laskiessa, että enimmäispituiseen
elokuvaan tarvittavien tiedostojen määrä johtaisi sellaisen tiedoston
luomiseen, jonka numero olisi suurempi kuin 9999 tai joka sisältäisi yli 5 000
tiedostoa. Jatkaaksesi kuvausta luo kansio, jonka numero on pienempi kuin
999, tai yritä muuttaa kohtien Kuvakoko/kuvataajuus ja Elokuvan laatu
asetuksia (0 84, 85).
A Käynnistymisaika
Kameran käynnistyminen voi kestää kauemmin, jos muistikortilla on paljon
tiedostoja tai kansioita.
Valikko-opas 37
Tiedoston nimeäminen
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Valokuvat tallennetaan käyttämällä tiedostonimiä, jotka
muodostuvat tunnisteesta ”DSC_”, tai Adobe RGB -väriavaruutta
(0 56) käyttävillä kuvilla tunnisteesta ”_DSC”, sekä nelinumeroisesta
luvusta ja kolmikirjaimisesta tunnisteesta (esim. ”DSC_0001.JPG”).
Asetuksella Tiedoston nimeäminen voi valita kolme kirjainta, joilla
tiedostonimen ”DSC”-osa korvataan, kohdassa ”Tekstin
kirjoittaminen” kuvatulla tavalla (0 38).
A Tekstin kirjoittaminen
Valintaikkuna näytetään, kun tekstin kirjoittamista edellytetään. Kosketa
kosketusnäytön näppäimistön kirjaimia. Voit myös korostaa haluamasi
näppäimistöalueen merkin käyttämällä monivalitsinta ja painaa
monivalitsimen keskipainiketta syöttääksesi korostetun merkin
kohdistimen nykyiseen kohtaan (huomaa, että jos merkki syötetään, kun
kenttä on täynnä, kentän viimeinen merkki poistetaan). Poista kohdistimen
kohdalla oleva merkki painamalla O (Q) -painiketta. Siirrä kohdistinta
koskettamalla näyttöä tai pitämällä W (M) -painiketta painettuna ja
painamalla 4 tai 2. Päätä merkintä ja palaa edelliseen valikkoon
painamalla J. Poistu päättämättä tekstinsyöttöä painamalla G.
Tekstin näyttöalue
Näppäimistöalue
38 Valikko-opas
A Tunnisteet
Seuraavat tunnisteet ovat käytössä: NEF (RAW) -kuvilla ”.NEF”, TIFF (RGB)
-kuvilla ”.TIF”, JPEG-kuvilla ”.JPG”, elokuvilla ”.MOV”, MP4-elokuvilla ”.MP4”
ja pölynpoiston viitetiedoilla ”.NDF”. Jokaisessa valokuvaparissa, joka
tallennetaan NEF (RAW) + JPEG -kuvanlaatuasetuksella, NEF- ja JPEG-kuvilla
on samat tiedostonimet, mutta eri tunnisteet.
Ensisij. korttipaikan valinta
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Valitse kuvauksen ja toiston ensisijainen korttipaikka. Valitse
XQD-korttipaikka nimetäksesi XQD-korttipaikassa olevan kortin
ensisijaiseksi kortiksi ja SD-korttipaikka valitaksesi SD-kortin
ensisijaiseksi kortiksi.
Toissij. korttipaikan toiminta
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Valitse, mihin ensisijaista ja toissijaista korttia käytetään, kun
kameraan on asetettu kaksi muistikorttia.
Valitse Ylivuoto (toissijaista korttia käytetään vain, kun ensisijainen
kortti on täynnä), Varmuuskopiointi (kaikki kuvat tallennetaan
sekä ensi- että toissijaiselle kortille) tai RAW ensisij. – JPEG toissij.
(kuten Varmuuskopiointi, paitsi että NEF/RAW + JPEG -asetuksilla
tallennettujen valokuvien NEF/RAW-kopiot tallennetaan vain
ensisijaiselle kortille ja JPEG-kopiot vain toissijaiselle kortille).
Valikko-opas 39
Salaman ohjaus
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Valitse kameran varusteluistiin
kiinnitettävien lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden salaman ohjaustila ja
säädä asetuksia tilanteissa, joissa kuvataan
kamerasta erillään olevalla salamalla. Katso
tietoja etäsalamavalokuvauksesta usealla
salamalaitteella kohdasta ”Lisävarusteena
saatavat salamalaitteet” (0 219).
❚❚ Salaman ohjaustila
Kun kameraan on kiinnitetty SB-5000,
SB-500, SB-400 tai SB-300, salaman
ohjaustilaa, salaman tehoa ja muita
salama-asetuksia voi säätää
valokuvausvalikon kohdassa Salaman
ohjaus > Salaman ohjaustila (kun
käytössä on SB-5000, kyseisiä asetuksia voi
säätää myös salamalaitteen painikkeilla). Käytettävissä olevat
asetukset riippuvat käytettävästä salamasta, kun taas kohdassa
Salaman ohjaustila näkyvät asetukset riippuvat valitusta tilasta.
Muiden salamalaitteiden asetuksia voi säätää vain salamalaitteen
painikkeilla.
40 Valikko-opas
• TTL: i-TTL-tila. Kun käytössä on SB-500, SB-400 tai SB-300, salaman
korjausta voi säätää W (M) -painikkeella.
• Automaattinen ulkoinen salama: Tässä tilassa tehoa säädetään
automaattisesti kohteesta heijastuvan valon määrän mukaan;
myös salaman korjausta voi käyttää. Automaattinen ulkoinen
salama tukee ”automaattiaukko”- (qA) ja ”ei-TTL-automatiikka”
(A) -tiloja; ei-TTL-automatiikka valitaan automaattisesti, jos
ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty eikä sen
polttoväliä ja suurinta aukkoa ole syötetty asetusvalikon kohdassa
Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 169). Katso lisätietoja
salamalaitteen käyttöoppaasta.
• Etäisyyden esivalinta, käsisäätö: Valitse etäisyys kohteeseen; salaman
tehoa säädetään automaattisesti. Myös salaman korjausta voi
käyttää.
• Käsisäätö: Valitse salaman teho käsin.
• Sarjasalama: Salama välähtää toistuvasti sulkimen ollessa auki, mikä
tuottaa päällekkäisvalotustehosteen. Valitse salaman teho (Teho),
salamalaitteen välähdysten enimmäismäärä (Väläykset) ja
montako kertaa sekunnissa salama välähtää (Taajuus, mitataan
hertseinä). Kohtaan Väläykset käytettävissä olevat asetukset
vaihtelevat kohtiin Teho ja Taajuus valittujen asetusten mukaan;
katso lisätietoja salamalaitteen mukana toimituista asiakirjoista.
Valikko-opas 41
❚❚ Langattoman salaman asetukset
Säädä usean etäsalamalaitteen
samanaikaisen langattoman ohjauksen
asetuksia. Tätä asetusta voi käyttää vain,
kun kameraan on kiinnitetty SB-5000- tai
SB-500-salamalaite tai WR-R10- langaton
kauko-ohjain.
Asetus
Y
Optinen AWL
Y/Z
Optinen/
radio-ohjattu
AWL
Z
Radio-ohjattu
AWL
Pois
Kuvaus
Etäsalamalaitteita ohjataan pääsalaman
lähettämillä matalatehoisilla väläyksillä.
Käytettävissä vain kameran varusteluistiin
kiinnitetyllä SB-5000:lla tai SB-500:lla.
Tämä asetus on tarkoitettu salamavalokuvaukseen,
jossa käytetään sekä optisesti että radio-ohjattuja
salamalaitteita. Valitse tämä asetus, kun kameran
varusteluistiin on kiinnitetty sekä WR-R10 että
SB-500. Salaman etäohjaus -asetukseksi
asetetaan automaattisesti Ryhmäsalama (0 43).
Etäsalamalaitteita ohjataan kameraan kiinnitetyn
WR-R10:n lähettämillä radiosignaaleilla.
Käytettävissä vain WR-R10:n ja radio-ohjattua
AWL:ää tukevien etäsalamalaitteiden kanssa.
Valokuvaus etäohjatulla salamalla ei ole käytössä.
A WR-R10
WR-R10:n käyttöön tarvitaan WR-A10-sovitin. Päivitä WR-R10-laiteohjelma
uusimaan versioon (versio 3.0 tai uudempi); katso tietoa laiteohjelmiston
päivityksestä alueesi Nikon-verkkosivuilta.
42 Valikko-opas
❚❚ Salaman etäohjaus
Valitse jokin seuraavista salaman
etäohjausasetuksista.
Asetus
Kuvaus
Valitse kullekin etäsalamalaiteryhmälle oma salaman
ohjaustila ja salaman teho. Jos Optinen AWL tai Optinen/
Ryhmäsalama radio-ohjattu AWL on valittu kohtaan Langattoman
salaman asetukset (0 42), voit valita, mitä kanavaa
pääsalama käyttää etäsalamalaitteiden kanssa
kommunikointiin.
Valitse säätääksesi salaman kokonaistehoa. Käytä Nopean
langatt. ohjauksen aset. -asetusta säätääksesi ryhmien A ja
B välistä tasapainoa ja asettaaksesi ryhmän C tehon käsin
Nopea
(pääsalama ei välähdä). Voit myös säätää ryhmien A ja B
langaton
salaman korjausta ja, jos Optinen AWL tai Optinen/radioohjaus
ohjattu AWL on valittu kohtaan Langattoman salaman
asetukset (0 42), valita, mitä kanavaa pääsalama käyttää
etäsalamalaitteiden kanssa kommunikointiin.
Salamalaitteet välähtävät toistuvasti, kun suljin on auki, mikä
tuottaa päällekkäisvalotustehosteen. Valitse salaman teho
(Teho), salamalaitteiden välähdysten enimmäismäärä
(Väläykset), montako kertaa sekunnissa laitteet välähtävät
(Taajuus), ja, jos Optinen AWL tai Optinen/radio-ohjattu
Etäsarja
AWL on valittu kohtaan Langattoman salaman asetukset
(0 42), mitä kanavaa pääsalama käyttää etäsalamalaitteiden
kanssa kommunikointiin. Huomaa, että kohtiin Teho ja
Taajuus valitut asetukset voivat vaikuttaa siihen, montako
kertaa salamalaitteet välähtävät yhteensä; katso lisätietoja
salamalaitteen mukana toimitetuista asiakirjoista.
Valikko-opas 43
❚❚ Radioetäsalaman tiedot
Tarkastele salamalaitteita, joita ohjataan
parhaillaan radio-ohjatulla AWL:llä.
44 Valikko-opas
Kuva-ala
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Valitse kuva-ala ja ota käyttöön etsimen peitteen näyttö tai poista se
käytöstä.
❚❚ Valitse kuva-ala
Kameralla voi valita seuraavat kuva-alat:
Asetus
c
FX (36×24)
l
1,2× (30×20)
a
DX (24×16)
b
m
5:4 (30×24)
Kuvaus
Kuvat tallennetaan FX-muodossa kuvakulmassa, joka
vastaa 35 mm:n kokoisen kameran NIKKOR-objektiivia.
Tämän asetuksen valitseminen pienentää kuvakulmaa
ja pidentää objektiivin näennäistä polttoväliä noin
1,2×.
Kuvat tallennetaan DX-muodossa. Voit laskea
objektiivin likimääräisen polttovälin 35 mm:n koossa
kertomalla polttovälin kertoimella 1,5.
Kuvat tallennetaan kuvasuhteella 5:4.
1:1 (24×24)
Kuvat tallennetaan kuvasuhteella 1:1.
❚❚ Automaattinen DX-rajaus
Jos Päällä on valittuna, DX-objektiivilla otetut valokuvat
tallennetaan automaattisesti DX-muodossa käyttäen kuva-alaa
DX (24×16).
❚❚ Etsimen peitteen näyttö
Jos Päällä on valittuna, rajausten 1,2× (30×20), DX (24×16),
5:4 (30×24) ja 1:1 (24×24) ulkopuolinen alue näkyy harmaana
etsimessä.
Valikko-opas 45
Kuvanlaatu
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Valitse tiedostomuoto ja pakkaussuhde (kuvanlaatu).
Asetus
Tiedostotyyppi
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW) + JPEG,
hieno★/
NEF (RAW) + JPEG,
hieno
NEF (RAW) + JPEG,
normaali★/
NEF (RAW) + JPEG,
normaali
NEF (RAW) + JPEG,
perus★/
NEF (RAW) + JPEG,
perus
JPEG, hieno★/
JPEG, hieno
JPEG, normaali★/
JPEG, normaali
JPEG, perus★/
JPEG, perus
TIFF (RGB)
46 Valikko-opas
Kuvaus
Kuvakennon RAW-tiedot tallennetaan ilman
lisäkäsittelyä. Asetuksia, kuten
valkotasapainoa ja kontrastia, voi säätää
kuvauksen jälkeen.
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW)
-kuva ja yksi hienolaatuinen JPEG-kuva.
NEF/JPEG
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW)
-kuva ja yksi normaalilaatuinen JPEG-kuva.
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW)
-kuva ja yksi peruslaatuinen JPEG-kuva.
JPEG
TIFF (RGB)
Tallenna JPEG-kuvat noin
1:4 -pakkaussuhteella (hieno laatu).
Tallenna JPEG-kuvat noin
1:8 -pakkaussuhteella (normaali laatu).
Tallenna JPEG-kuvat noin
1:16 -pakkaussuhteella (peruslaatu).
Tallenna pakkaamattomat TIFF-RGB-kuvat
värisyvyydellä 8 bittiä per kanava
(24-bittinen väri). Monet
kuvankäsittelysovellukset tukevat
TIFF-muotoa.
A JPEG-pakkaus
Tähdellä (”★”) merkityissä kuvanlaatuasetuksissa käytetään parasta
mahdollista laatua painottavaa pakkausta; tiedoston koko riippuu
kuvausohjelmasta. Asetuksissa, joita ei ole merkitty tähdellä, käytetään
pienempää tiedostokokoa suosivaa pakkausta; tiedostot ovat suunnilleen
samankokoisia kuvausohjelmasta riippumatta.
Kuvakoko
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Valitse kameralla otettavien valokuvien koko kuvapisteinä. Valitse
JPEG/TIFF valitaksesi JPEG- ja TIFF-kuvien koon ja NEF (RAW)
valitaksesi NEF (RAW) -kuvien koon.
Kuva-ala
FX (36×24;
FX-muoto)
1,2× (30×20)
DX (24×16;
DX-muoto)
5:4 (30×24)
1:1 (24×24)
Asetus
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Koko
(kuvapisteinä)
8 256 × 5 504
6 192 × 4 128
4 128 × 2 752
6 880 × 4 584
5 152 × 3 432
3 440 × 2 288
5 408 × 3 600
4 048 × 2 696
2 704 × 1 800
6 880 × 5 504
5 152 × 4 120
3 440 × 2 752
5 504 × 5 504
4 128 × 4 128
2 752 × 2 752
Tulostuskoko (cm) *
69,9 × 46,6
52,4 × 35,0
35,0 × 23,3
58,3 × 38,8
43,6 × 29,1
29,1 × 19,4
45,8 × 30,5
34,3 × 22,8
22,9 × 15,2
58,3 × 46,6
43,6 × 34,9
29,1 × 23,3
46,6 × 46,6
35,0 × 35,0
23,3 × 23,3
* Arvioitu koko tulostustarkkuudella 300 dpi. Tuumina ilmoitettu kuvakoko on sama kuin pikseleinä
ilmoitettu kuvakoko jaettuna tulostimen tarkkuudella, jonka yksikkö on dpi (pistettä per tuuma;
1 tuuma = noin 2,54 cm).
Valikko-opas 47
NEF (RAW) -tallennus
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Valitse NEF (RAW) -valokuvien pakkaustyyppi ja värisyvyys.
❚❚ NEF (RAW) -pakkaus
Asetus
N
Häviöttä pakattu
O
Pakattu
Pakkaamaton
Kuvaus
NEF-kuvat pakataan käyttämällä peruutettavaa
algoritmia, joka pienentää tiedostokokoa noin
20–40 % vaikuttamatta kuvanlaatuun.
NEF-kuvat pakataan käyttämällä peruuttamatonta
algoritmia, joka pienentää tiedostokokoa noin
35–55 % vaikuttamatta merkittävästi kuvanlaatuun.
NEF-kuvia ei pakata.
❚❚ NEF (RAW) -värisyvyys
Asetus
q
12-bittinen
r
14-bittinen
48 Valikko-opas
Kuvaus
NEF (RAW) -kuvat tallennetaan 12-bittisellä
värisyvyydellä.
NEF (RAW) -kuvat tallennetaan 14-bittisellä
värisyvyydellä, jolloin tiedostot ovat suurempia kuin
12-bittisellä värisyvyydellä, mutta väritietoja
tallennetaan enemmän.
ISO-herkkyysasetukset
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Säädä valokuvien ISO-herkkyysasetuksia.
Asetus
ISO-herkkyys
Autom.
ISO-herkkyyssäätö
Kuvaus
Säädä ISO-herkkyyttä. Valitse arvo väliltä ISO 64 ja 25600.
Erikoistilanteissa herkkyyden voi asettaa myös noin
0,3–1 EV:tä alle ISO 64:n tai 0,3–2 EV:tä yli ISO 25600:n.
Jos Päällä on valittu, kamera säätää ISO-herkkyyttä
automaattisesti, kun optimaalista valotusta ei voida
saavuttaa kohtaan ISO-herkkyys valitulla arvolla. Voit
valita suurimman herkkyyden estääksesi ISO-herkkyyttä
nousemasta liian suureksi sekä suljinajan, jota
lyhyemmillä ajoilla automaattinen ISO-herkkyyssäätö
otetaan käyttöön alivalotuksen estämiseksi tiloissa P ja A
(pisin suljinaika; valitse arvo väliltä 1/4 000 s ja 30 s).
Lisävarusteena saatavaa salamalaitetta käyttämällä
otettavien valokuvien suurimman ISO-herkkyyden voi
valita kohdassa Suurin herkkyys, käytössä M.
Valikko-opas 49
Valkotasapaino
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Säädä valkotasapainoa valonlähteen mukaan.
Asetus
v
D
J
I
Kuvaus
Valkotasapainoa säädetään
automaattisesti, millä saavutetaan
optimaalinen tulos useimmilla
valonlähteillä. Käytä G, E- tai D-tyypin
Normaali
objektiivia saadaksesi parhaan tuloksen. Jos
valinnainen salama välähtää, tulosta
Säil. lämpimän valaist. värit
säädetään vastaavasti.
Valkotasapainoa säädetään vastaamaan
Automaattinen luonnonvalo luonnonvaloa, jolloin värit muistuttavat
enemmän paljaalla silmällä nähtyjä.
Automaattinen
Säil. valkoinen (väh. lämp.
värejä)
Hehkulamppu
Käytä hehkulamppuvalaistuksessa.
Loisteputkivalo
Käyttökohteet:
• Natriumlamppuvalaistus (esimerkiksi
urheiluareenoilla).
Natriumlamput
Lämpimänvalk. loisteputket • Lämpimänvalkoinen loisteputkivalaistus.
Valkoiset loisteputket
• Valkoinen loisteputkivalaistus.
Viileänvalk. loisteputket
• Viileänvalkoinen loisteputkivalaistus.
Päivänvalk. loisteputket
• Päivänvalkoinen loisteputkivalaistus.
Päivänvaloloisteputket
• Päivänvaloloisteputkivalaistus.
• Korkean värilämpötilan valonlähteet
(esim. elohopeahöyrylamput).
Käytä suoran auringonvalon valaisemille
kohteille.
Käytä lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden kanssa.
Kork. lämpötilan elohopea
H
Suora auringonvalo
N
Salama
G
Pilvinen
50 Valikko-opas
Käytä päivänvalossa pilvisellä säällä.
Asetus
M
Varjo
K
Valitse värilämpötila
L
Esiasetus käsin
Kuvaus
Käytä päivänvalossa varjossa oleville
kohteille.
Valitse värilämpötila-arvo luettelosta.
Käytä kohdetta, valonlähdettä tai olemassa
olevaa valokuvaa valkotasapainon
vertailukohteena.
Valikko-opas 51
Aseta Picture Control
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Valitse, miten uusia valokuvia käsitellään. Valitse näkymän tai
halutun lopputuloksen mukaan.
Asetus
n
Q
R
S
Kuvaus
Kamera säätää automaattisesti värisävyjä ja sävyjä
Vakio Picture Control -säätimen perusteella.
Muotokuvakohteiden ihonväri näyttää
Automaattinen pehmeämmältä, ja esimerkiksi ulkokuvissa puiden
lehvistö ja taivas näyttävät värikkäämmiltä kuin
kuvissa, jotka on otettu asetuksella Vakio Picture
Control.
Vakiokäsittely, joka tuottaa tasapainoisen tuloksen.
Vakio
Suositellaan useimpiin tilanteisiin.
Vähäinen käsittely, joka tuottaa luonnollisen tuloksen.
Neutraali
Valitse valokuviin, joita käsitellään tai muokataan
myöhemmin.
Kuvia parannellaan värikkään valokuvatulosteen
Värikäs
kaltaisen tehosteen tuottamiseksi. Valitse valokuviin,
joissa perusvärit korostuvat.
T
Yksivärinen
o
Muotokuva
p
Maisema
q
Tasainen
52 Valikko-opas
Ota yksivärisiä valokuvia.
Tekee muotokuvakohteiden ihosta luonnollisen ja
pyöristetyn näköisen.
Tuottaa eloisia maisema- ja kaupunkikuvia.
Yksityiskohdat säilyvät laajalla sävyalueella
valoalueista varjoihin. Valitse valokuviin, joita
käsitellään tai muokataan myöhemmin voimakkaasti.
Muokk. Picture Control -säät.
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Luo mukautettuja Picture Control -säätimiä.
Asetus
Kuvaus
Luo uusi mukautettu Picture Control, joka perustuu
olemassa olevaan valmiiseen tai mukautettuun
Tallenna/muokkaa
Picture Control -säätimeen, tai muokkaa olemassa olevia
mukautettuja Picture Control -säätimiä (0 54).
Nimeä uudelleen Nimeä uudelleen valittu Picture Control.
Poista
Poista valittu Picture Control.
Käytä seuraavia asetuksia kopioidaksesi mukautettuja
Picture Control -säätimiä muistikorteille ja -korteilta (jos
kamerassa on kaksi muistikorttia, käytetään ensisijaisen
korttipaikan korttia; 0 39). Muistikorteille kerran
kopioituja Picture Control -säätimiä voidaan käyttää
muissa kameroissa tai yhteensopivissa ohjelmistoissa.
• Kopioi kameraan: Kopioi mukautetut Picture Control
-säätimet muistikortilta kameran mukautettuihin
Lataa/tallenna
Picture Control -säätimiin C-1–C-9 ja nimeä ne
haluamallasi tavalla.
• Poista kortista: Poista valitut mukautetut Picture Control
-säätimet muistikortilta.
• Kopioi korttiin: Kopioi mukautettu Picture Control (C-1–
C-9) kamerasta valittuun kohteeseen (1–99)
muistikortilla.
Valikko-opas 53
❚❚ Mukautettujen Picture Control -säätimien luominen
Kameran mukana toimitettuja Picture Control -säätimiä voidaan
muuttaa ja tallentaa mukautettuina Picture Control -säätiminä.
1 Valitse Tallenna/muokkaa.
Korosta Tallenna/muokkaa ja paina 2.
2 Valitse Picture Control.
Korosta olemassa oleva Picture Control
ja paina 2 tai paina J jatkaaksesi
vaiheeseen 4 ja tallenna kopio
korostetusta Picture Control -säätimestä
muokkaamatta sitä enempää.
3 Muokkaa valittua Picture Control
-säädintä.
Hylkää muutokset ja aloita uudestaan
oletusarvoista painamalla O (Q)
-painiketta. Kun asetukset ovat valmiit,
paina J.
4 Valitse kohde.
Valitse kohde mukautetulle
Picture Control -säätimelle (C-1–C-9) ja
paina 2.
54 Valikko-opas
5 Nimeä Picture Control.
Tekstinsyöttöikkuna tulee näkyviin. Oletusarvona uudet
Picture Control -säätimet nimetään lisäämällä kaksinumeroinen
numero (määräytyy automaattisesti) olemassa olevan
Picture Control -säätimen nimen perään; valitaksesi toisen
nimen nimeä Picture Control uudelleen kohdassa ”Tekstin
kirjoittaminen” kuvatulla tavalla (0 38). Kosketa näppäimistön
valintapainiketta selataksesi isojen ja pienten kirjaimien sekä
symbolien näppäimistöjä. Mukautetun Picture Control -säätimen
nimessä voi olla enintään yhdeksäntoista merkkiä. Tämän rajan
ylittävät merkit poistetaan.
Nimialue
Näppäimistöalue
Näppäimistön valinta
A Mukautetut Picture Control -asetukset
Mukautettujen Picture Control -säätimien asetukset ovat samat kuin mihin
mukautetut Picture Control -säätimet perustuivat.
A Alkuperäinen Picture Control -kuvake
Alkuperäinen esiasetettu Picture Control
-säädin, johon mukautettu Picture Control
perustuu, on ilmaistu kuvakkeella
muokkausnäytön oikeassa yläkulmassa.
Alkuperäinen
Picture Control -kuvake
Valikko-opas 55
Väriavaruus
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Väriavaruus määrittää värintoistossa käytettävissä olevan
väriskaalan. Asetusta sRGB suositellaan yleiseen tulostukseen ja
katseluun, kun taas Adobe RGB, jonka väriskaala on laajempi, sopii
ammattimaiseen julkaisuun ja kaupalliseen painatukseen.
A Adobe RGB
Jotta Adobe RGB -kuvien värit toistuvat oikein, niiden käsittelyyn
käytettävien sovellusten, näyttöjen ja tulostimien on tuettava
värinhallintaa.
A Väriavaruus
ViewNX-i ja Capture NX-D valitsevat automaattisesti oikean väriavaruuden,
kun niissä avataan tällä kameralla luotuja valokuvia. Tuloksia ei taata
muiden valmistajien ohjelmistoilla.
Aktiivinen D-Lighting
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Säilytä valoalueiden ja varjojen yksityiskohdat luoden valokuvia,
joissa on luonnollinen kontrasti.
Asetus
Kuvaus
Kamera säätää Aktiivista D-Lightingia automaattisesti
Automaattinen
kuvausolosuhteiden mukaan.
Erittäin suuri/
Suuri/
Valitse Aktiivisen D-Lightingin taso.
Normaali/Pieni
Pois
Aktiivinen D-Lighting pois päältä.
56 Valikko-opas
Kohinan väh. kun pitkä valotus (pitkän valotusajan
kohinan vähennys)
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Jos Päällä on valittu, pidemmillä kuin
1 s:n suljinajoilla otettavia valokuvia
käsitellään kohinan (kirkkaat pisteet tai
utu) vähentämiseksi. Käsittelyyn
tarvittava aika on noin kaksinkertainen;
käsittelyn aikana suljinajan/aukon
näytöissä vilkkuu ”l m” eikä kuvia voi
ottaa (jos kamera sammutetaan, ennen
kuin käsittely on valmis, kuva
tallennetaan, mutta kohinan vähennystä ei tehdä).
Sarjakuvaustilassa kuvausnopeus hidastuu, ja valokuvien käsittelyn
aikana puskurimuistin kapasiteetti laskee.
Kohinan väh. kun suuri ISO
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Suurilla ISO-herkkyyksillä otettuja valokuvia voidaan käsitellä
”kohinan” vähentämiseksi.
Asetus
Kuvaus
Suuri/
Vähennä kohinaa (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet) erityisesti
Normaali/ suurilla ISO-herkkyyksillä otettavissa kuvissa. Valitse kohinan
Pieni
vähennyksen määräksi Suuri, Normaali tai Pieni.
Kohinan vähennys tehdään vain tarvittaessa, ja sen määrä on
Pois
aina pienempi kuin silloin kun Pieni on valittu.
Valikko-opas 57
Vinjetoinnin korjaus
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
”Vinjetointi” tarkoittaa valokuvan reunojen tummumista.
Vinjetoinnin korjaus vähentää vinjetointia G-, E- ja D-tyypin
objektiiveilla (pois lukien PC-objektiivit). Sen vaikutukset vaihtelevat
eri objektiiveilla ja ovat näkyvimmät suurinta aukkoa käytettäessä.
Valitse Suuri, Normaali, Pieni tai Pois.
D Vinjetoinnin korjaus
Kuvausohjelmasta, kuvausolosuhteista ja objektiivityypistä riippuen TIFFja JPEG-kuvissa saattaa esiintyä kohinaa (utua) tai reuna-alueiden
kirkkauden vaihtelua, eivätkä mukautetut Picture Control -säätimet ja
esiasetetut Picture Control -säätimet, joita on muokattu oletusasetuksista,
välttämättä tuota toivottua vaikutusta. Ota testikuvia ja tarkista tulos
näytöltä. Vinjetoinnin korjaus ei koske elokuvia tai päällekkäisvalotuksia.
58 Valikko-opas
Autom. vääristymien korjaus
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Valitse Päällä vähentääksesi tynnyrivääristymää kuvatessasi
laajakulmaobjektiiveilla ja tyynyvääristymää kuvatessasi pitkillä
objektiiveilla (huomaa, että etsimessä näkyvän alueen reunat
saattavat rajautua pois lopullisesta valokuvasta, ja valokuvien
käsittelyyn ennen tallennusta tarvittava aika saattaa pidentyä).
Tämä asetus ei koske elokuvia, ja sitä voi käyttää vain G-, E- ja
D-tyypin objektiiveilla (pois lukien PC- ja kalansilmäobjektiivit ja
tietyt muut objektiivit); tuloksia ei taata muilla objektiiveilla. Ennen
kuin käytät automaattista vääristymien korjausta DX-objektiivien
kanssa, valitse Päällä kohtaan Automaattinen DX-rajaus tai valitse
kuva-alaksi DX (24×16); muiden asetusten valitseminen saattaa
tuottaa voimakkaasti rajattuja valokuvia tai valokuvia, joiden
reuna-alueilla on huomattavia vääristymiä (0 45).
A Muokkaus: vääristymän korjaus
Katso kohdasta ”Vääristymän korjaus” (0 206), miten olemassa olevista
valokuvista luodaan kopioita, joissa tynnyri- ja tyynyvääristymää on
korjattu.
Valikko-opas 59
Välkynnänvähennys
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Vähennä juovaisuutta tai (valokuvissa, jotka on otettu jatkuvissa
sarjakuvaustiloissa) loisteputkivalon tai elohopeahöyryvalon
kaltaisten valonlähteiden välkynnän aiheuttamaa epätasaista
valotusta tai väritystä etsinvalokuvauksen aikana.
Asetus
Kuvaus
Kun Käytössä on valittu, kamera ajoittaa valokuvat
Välkynnänvähennyksen niin, että välkynnän vaikutus vähentyy. Huomaa, että
asetus
kuvausnopeus saattaa laskea, kun välkynnänvähenys
on käytössä.
Kun Päällä on valittu,
FLICKER (VÄLKYNTÄ) -kuvake
näkyy etsimessä, jos
välkyntää havaitaan, kun
laukaisin on painettuna
Välkynnänvähennyksen puoleenväliin. Jos
ilmaisin
välkyntää havaitaan, kun
Ei käytössä on valittuna FLICKER (VÄLKYNTÄ) -kuvake
kohtaan
Välkynnänvähennyksen asetus, kuvake vilkkuu;
ottaaksesi välkynnänvähennyksen käyttöön, valitse
Käytössä kohtaan Välkynnänvähennyksen asetus.
60 Valikko-opas
A Valokuvausvalikon välkynnänvähennys
Ota testikuva ja tarkastele tuloksia ennen uusien valokuvien ottamista.
Välkynnänvähennys pystyy havaitsemaan välkynnän taajuuksilla 100 ja
120 Hz (liittyvät vastaavasti verkkovirtalähteiden taajuuksiin 50 ja 60 Hz).
Välkyntää ei välttämättä havaita tai haluttuja tuloksia ei välttämättä
saavuteta, kun käytetään tummia taustoja, kirkkaita valonlähteitä tai
koristeellista valaistusta ja muuta kuin vakiovalaistusta. Ennen sulkimen
laukaisua voi esiintyä pientä viivettä valonlähteen mukaisesti.
Sarjakuvauksen aikana kuvausnopeus saattaa hidastua tai muuttua
epätasaiseksi; lisäksi toivottuja tuloksia ei välttämättä saavuteta, jos
virtalähteen taajuus muuttuu kuvauksen aikana.
Välkynnäntunnistus ei vaikuta suljinajoilla, jotka ovat pidempiä kuin
1/100 s (mukaan lukien Bulb- ja Time-aikavalotus) tai kun MUP on valittu
kuvanottotavaksi tai valotuksen viivetila on päällä.
Autom. haarukoinnin asetus
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Valitse asetus tai asetukset, joita haarukoidaan, kun automaattinen
haarukointi on käytössä. Valitse Valotuksen ja salaman
haarukointi (j) suorittaaksesi sekä valotuksen että salaman tason
haarukoinnin, Valotuksen haarukointi (k) haarukoidaksesi vain
valotusta, Salaman haarukointi (l) suorittaaksesi vain salaman
tason haarukoinnin, Valkotasapainon haarukointi (m)
suorittaaksesi valkotasapainon haarukoinnin tai ADL-haarukointi
(y) suorittaaksesi haarukoinnin käyttäen Aktiivista D-Lightingia.
Huomaa, että valkotasapainon haarukointia ei voi käyttää, kun
kuvanlaadun asetuksena on NEF (RAW) tai NEF (RAW) + JPEG.
Valikko-opas 61
Päällekkäisvalotus
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Tallenna kahdesta kymmeneen NEF (RAW) -valotusta yhdeksi
valokuvaksi.
Asetus
Kuvaus
• 0 Päällä (sarja): Ota sarja päällekkäisvalotuksia. Jatka
Päällekkäisvalo- normaalia kuvausta valitsemalla Pois.
tustila
• Päällä (yksi kuva): Ota yksi päällekkäisvalotus.
• Pois: Poistu luomatta enempää päällekkäisvalotuksia.
Valitse, montako valotusta yhdessä valokuvassa
Kuvien määrä
yhdistetään.
• Lisää: Valotukset yhdistetään muokkaamattomina;
herkkyyttä ei säädetä.
• Keskiarvo: Ennen kuin valotukset yhdistetään, kunkin
herkkyys jaetaan valotusten yhteismäärällä (kunkin
valotuksen herkkyydeksi asetetaan 1/2 valotuksia ollessa 2,
1/3 valotuksia ollessa 3 jne.).
• Kirkastava: Kamera vertaa jokaisen valotuksen kuvapisteitä
ja käyttää vain kirkkainta.
Sulautustila
+
• Tummentava: Kamera vertaa jokaisen valotuksen
kuvapisteitä ja käyttää vain tumminta.
+
• Päällä: Tallenna yksittäisiä kuvia, jotka muodostavat
kunkin päällekkäisvalotuksen.
• Pois: Hylkää yksittäisiä kuvia ja tallenna vain
päällekkäisvalotus.
Valitse ensimm. Valitse ensimmäinen valotus muistikortilla olevista
valotus (NEF) NEF (RAW) -kuvista.
Säilytä kaikki
kuvat
62 Valikko-opas
❚❚ Päällekkäisvalotuksen luominen
Päällekkäisvalotuksia ei voi tallentaa reaaliaikanäkymässä. Poistu
reaaliaikanäkymästä, ennen kuin jatkat.
A Pidennetyt tallennusajat
Jos näyttö sammuu toiston tai valikkotoimintojen aikana ja mitään
toimintoja ei tehdä noin 30 s:n kuluessa, kuvaus päättyy ja
päällekkäisvalotus luodaan siihen mennessä tallennetuista valotuksista.
Seuraavan valotuksen tallentamiseen käytettävissä olevaa aikaa voi
pidentää valitsemalla pidemmän ajan mukautettuun asetukseen
c2 (Valmiustila-ajastin, 0 118).
1 Valitse Päällekkäisvalotus.
Korosta valokuvausvalikossa
Päällekkäisvalotus ja paina 2.
2 Valitse tila.
Korosta Päällekkäisvalotustila ja paina
2 ja paina sitten 1 tai 3 valitaksesi
haluamasi tilan ja valitse se
painamalla J.
Jos Päällä (sarja) tai Päällä (yksi kuva)
on valittu, n-kuvake näkyy
ohjauspaneelissa.
Valikko-opas 63
3 Valitse kuvien määrä.
Korosta Kuvien määrä ja paina 2.
Paina 1 tai 3 valitaksesi, montako
valotusta yhdessä valokuvassa
yhdistetään, ja paina J.
A BKT-painike
Jos Päällekkäisvalotus on valittu
mukautettuun asetukseen f1 (Mukaut.
ohjauksen määritys) > BKT-painike + y
(0 130), päällekkäisvalotustilan voi valita
painamalla BKT-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa ja kuvien määrän
painamalla BKT-painiketta ja kiertämällä
sivukomentokiekkoa. Tila ja kuvien määrä
näkyvät ohjauspaneelissa: tilan osoittavana
kuvakkeena on a tilassa Pois, B tilassa
Päällä (yksi kuva) ja b tilassa Päällä (sarja).
64 Valikko-opas
4 Valitse sulautustila.
Korosta Sulautustila ja paina 2 ja paina
sitten 1 tai 3 valitaksesi haluamasi tilan
ja valitse se painamalla J.
5 Valitse säilytetäänkö yksittäisiä
valotuksia.
Valitse säilytäänkö vai poistetaanko
yksittäisiä kuvia, joista päällekkäisvalotus
muodostuu korostamalla Säilytä kaikki
kuvat ja paina 2 ja paina sitten 1 tai 3
valitaksesi haluamasi asetuksen ja
valitse se painamalla J.
6 Valitse ensimmäinen valotus.
Valitse ensimmäinen valotus olemassa
olevista valokuvista, jotka on otettu
siten, että asetus Suuri on valittu
kuvausvalikon kohtaan Kuvakoko >
NEF (RAW), korostamalla Valitse
ensimm. valotus (NEF) ja painamalla
2. Korosta haluttu valokuva
monivalitsimella ja paina J valitaksesi
sen (katsele korostettua kuvaa koko
näytön kokoisena pitämällä
X-painiketta painettuna). Jos haluat
valita kuvia eri paikasta tai kansiosta,
paina W (M) -painiketta.
Valikko-opas 65
7 Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Sarjakuvaustiloissa kamera tallentaa kaikki valotukset
yhdessä sarjassa. Jos Päällä (sarja) on valittuna,
kamera jatkaa päällekkäisvalotusten tallentamista
niin kauan kuin laukaisinta painetaan; jos Päällä (yksi kuva) on
valittu, päällekkäisvalotuskuvaus päättyy ensimmäisen
valokuvan jälkeen. Itselaukaisintilassa kamera tallentaa
automaattisesti vaiheessa 3 valitun määrän valotuksia
riippumatta mukautettuun asetukseen c3 (Itselaukaisin) >
Kuvien määrä (0 119) valitusta asetuksesta; kuvien välinen
aikaväli määritetään kuitenkin mukautetulla asetuksella
c3 (Itselaukaisin) > Kuvien välinen aikaväli. Muissa
kuvanottotavoissa otetaan yksi valokuva joka kerta kun
laukaisinta painetaan; jatka kuvausta, kunnes kaikki valotukset
on tallennettu. Jos valitset olemassa olevan NEF (RAW) -kuvan
ensimmäiseksi valotukseksi vaiheessa 6, kuvaaminen alkaa
toisesta valotuksesta. Katso lisätietoja päällekkäisvalotuksen
keskeyttämisestä ennen kuin kaikki valokuvat on tallennettu
kohdasta ”Päällekkäisvalotuksien lopettaminen” (0 68).
n-kuvake vilkkuu, kunnes kuvaus
päättyy. Jos Päällä (sarja) on valittu,
päällekkäisvalotuskuvaus päättyy vain,
kun Pois valitaan päällekkäisvalotustilaksi;
jos Päällä (yksi kuva) on valittu,
päällekkäisvalotuskuvaus loppuu automaattisesti, kun
päällekkäisvalotus on valmis. n-kuvake häviää näytöltä, kun
päällekkäisvalotuskuvaus päättyy.
66 Valikko-opas
❚❚ i-painikkeen käyttäminen
Alla lueteltuja asetuksia pääsee käyttämään
painamalla K-painiketta päällekkäisvalotuksen
aikana ja painamalla sitten i-painiketta.
Käytä kosketusnäyttöä tai liiku valikoissa
käyttämällä monivalitsinta ja paina 1 tai 3
korostaaksesi kohteita ja J valitaksesi niitä.
• Näytä edistyminen: Tarkastele nykyhetkeen
i-painike
saakka tallennetuista valotuksista luotua
esikatselua.
• Ota edellinen kuva uudelleen: Ota viimeisin
valotus uudelleen.
• Tallenna ja poistu: Luo päällekkäisvalotus
nykyhetkeen saakka otetuista
valotuksista.
• Hylkää ja poistu: Poistu tallentamatta
päällekkäisvalotusta. Jos Päällä on valittu kohtaan Säilytä kaikki
kuvat, yksittäiset valotukset säilytetään.
Valikko-opas 67
❚❚ Päällekkäisvalotusten lopettaminen
Lopettaaksesi päällekkäisvalotuksen ennen
kuin määrätty määrä valotuksia on otettu,
valitse Pois päällekkäisvalotustilaksi tai
paina K-painiketta ja sen jälkeen
i-painiketta ja valitse joko Tallenna ja
poistu tai Hylkää ja poistu. Jos kuvaus
päättyy tai valitset Tallenna ja poistu,
ennen kuin määrätty määrä valotuksia on otettu, päällekkäisvalotus
luodaan siihen mennessä tallennetuista valotuksista. Jos Keskiarvo
on valittu kohtaan Sulautustila, herkkyyttä säädetään vastaamaan
tallennettujen valotusten määrää. Huomaa, että kuvaus päättyy
automaattisesti, jos:
• suoritetaan palautus kahdella painikkeella
• kamera sammutetaan
• akku tyhjenee.
D Päällekkäisvalotus
Päällekkäisvalotuksissa saattaa esiintyä kohinaa (satunnaisia kirkkaita
kuvapisteitä, utua tai viivoja).
Älä poista tai vaihda muistikorttia, kun päällekkäisvalotusta tallennetaan.
Reaaliaikanäkymää ei voi käyttää, kun kuvaus on käynnissä.
Reaaliaikanäkymän valitseminen palauttaa kohdan Päällekkäisvalotustila
asetukseksi Pois.
Kuvausasetukset ja valokuvan tiedot usealle päällekkäisvalotetulle
valokuvalle ovat samat kuin ensimmäiselle valotukselle.
A ”Valitse ensimm. valotus (NEF)”
Jos ensimmäiseksi valotukseksi valittu NEF (RAW) -kuva tallennettiin
ISO-herkkyydellä Hi 0,3 – Hi 2, elektronista etuverhosuljinta ei käytetä
päällekkäisvalotuksen aikana edes silloin, kun Käytössä on valittu
mukautettuun asetukseen d6 (Elektroninen etuverhosuljin, 0 121).
68 Valikko-opas
A Ajastettu kuvaus
Jos ajastettu kuvaus otetaan käyttöön ennen ensimmäisen valotuksen
ottamista, kamera tallentaa valotuksia valitulla aikavälillä, kunnes
päällekkäisvalotuksen valikossa valittu määrä valotuksia on otettu
(ajastetun kuvauksen valikossa valittua kuvamäärää ei oteta huomioon).
Nämä valotukset tallennetaan yhdeksi valokuvaksi, ja ajastettu kuvaus
päättyy (jos Päällä (yksi kuva) on valittu päällekkäisvalotustilaksi, myös
päällekkäisvalotuskuvaus päättyy automaattisesti).
A Muut asetukset
Kun päällekkäisvalotusta kuvataan, muistikortteja ei voi alustaa ja osa
valikon kohdista näkyy harmaana eikä niitä voi muuttaa.
HDR (laaja dynaam. alue)
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Suurikontrastisten kohteiden kanssa käytettävä laaja dynaaminen
alue (HDR) säilyttää valoalueiden ja varjojen yksityiskohdat
yhdistämällä kaksi kuvaa, jotka otetaan eri valotuksilla.
Asetus
HDR-tila
Valotusero
Tasoitus
Kuvaus
• 0 Päällä (sarja): Ota sarja HDR-valokuvia. Jatka normaalia
kuvausta valitsemalla Pois.
• Päällä (yksi kuva): Ota yksi HDR-valokuva.
• Pois: Poistu ottamatta enempää HDR-valokuvia.
Valitse HDR-valokuvassa yhdistettävien kahden kuvan
välinen valotusero. Valitse suurempi arvo suurikontrastisille
kohteille, tai valitse Automaattinen, jos haluat kameran
säätävän valotuseroa tilanteen mukaan.
Valitse, paljonko HDR-valokuvassa yhdistettävien kuvien
rajoja tasoitetaan.
Valikko-opas 69
Ajastettu kuvaus
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Ota valokuvia valituin aikavälein, kunnes määrätty määrä kuvia on
otettu. Valitse jokin muu kuvanottotapa kuin itselaukaisin (E), kun
käytät ajastettua kuvausta.
Asetus
Kuvaus
Käynnistä ajastettu kuvaus joko 3 s:n kuluttua (Nyt valittu
kohtaan Valitse aloituspv ja -aika) tai valittuna päivänä ja
Aloita
aikana (Valitse päivä ja aika). Kuvaus jatkuu valituin
aikavälein, kunnes kaikki kuvat on otettu.
Valitse aloitusasetus. Aloita kuvaus heti valitsemalla Nyt.
Valitse aloituspv ja
Aloita kuvaus valittuna päivänä ja aikana valitsemalla
-aika
Valitse päivä ja aika.
Valitse kuvien välinen aikaväli (tunnit, minuutit ja
Väli
sekunnit).
Kuvauskerrat ×
Valitse aikavälien määrä ja kuvien määrä per aikaväli.
kuvamäärä/väli
Jos Päällä valitaan, kamera säätää valotuksen edellisen
kuvan mukaiseksi muissa valotustiloissa kuin M (huomaa,
että valotuksen tasoitusta käytetään tilassa M vain, jos
Valotuksen
automaattinen ISO-herkkyyssäätö on päällä). Suuret
tasoitus
vaihtelut kohteen kirkkaudessa kuvauksen aikana voivat
aiheuttaa näkyvää vaihtelua valotuksessa, jolloin voi olla
tarpeen lyhentää kuvien välistä aikaväliä.
Äänetön
Valitut Päällä hiljentääksesi sulkimen kuvauksen aikana.
valokuvaus
70 Valikko-opas
Asetus
Väli ensisijainen
Tallennuskansio
aloitettaessa
Kuvaus
Valitse, asettaako kamera etusijalle valotusajan vai
aikavälin valotustiloissa P ja A. Valitse Päällä
varmistaaksesi, että valokuvat otetaan valitulla aikavälillä,
Pois varmistaaksesi, että kuvat valottuvat oikein. Jos
Päällä on valittuna, varmista, että valokuvausvalikon
kohtaan ISO-herkkyysasetukset (0 49) > Autom.
ISO-herkkyyssäätö valittu Pisin suljinaika on lyhyempi
kuin aikaväli. Tämän lisäksi tarkennukseen tulisi käyttää
käsitarkennusta, tai jos käytät automaattitarkennusta,
valitse Laukaisu mukautettuun asetukseen a1 (AF-C-tilan
ensisij. valinta, 0 105) tai mukautettuun asetukseen
a2 (AF-S-tilan ensisij. valinta, 0 106) sen mukaan, onko
valittuna AF-C vai AF-S.
Korosta kumpi tahansa seuraavista asetuksista ja paina 2
valitaksesi tai poistaaksesi valinnan:
• Uusi kansio: Uusi kansio luodaan jokaiselle uudelle jaksolle.
• Nollaa tiedostojen numerointi: Tiedostojen numerointi
nollataan arvoon 0001 aina, kun uusi kansio luodaan.
Valikko-opas 71
❚❚ Ajastettu kuvaus
D Ennen kuvausta
Ennen kuin aloitat ajastetun kuvauksen, ota testikuva nykyisillä asetuksilla
ja tarkista tulos näytöltä. Kun olet säätänyt asetuksia haluamallasi tavalla,
sulje etsimen okulaarin suljin estääksesi etsimen kautta pääsevää valoa
vaikuttamasta valokuviin ja valotukseen.
Ennen kuin valitset aloitusajan, valitse asetusvalikosta Aikavyöhyke ja
päivämäärä ja varmista, että kameran kelloon on asetettu oikea kellonaika
ja päivämäärä (0 159).
Suosittelemme jalustan käyttämistä ja objektiivin tärinänvaimennuksen
(VR) poistamista käytöstä. Kiinnitä kamera jalustalle ennen kuvauksen
aloittamista. Varmista, että kameran akku on ladattu täyteen, jotta kuvaus
ei keskeydy. Jos et ole varma, lataa akku ennen käyttöä tai käytä
verkkolaitetta ja virtaliitäntää (saatavilla erikseen).
1 Valitse Ajastettu kuvaus.
Korosta valokuvausvalikossa Ajastettu
kuvaus ja paina 2 tuodaksesi ajastetun
kuvauksen asetukset näkyviin.
72 Valikko-opas
2 Säädä ajastetun kuvauksen asetuksia.
Valitse aloituspäivä ja -aika, aikaväli, kuvien määrä per väli ja
valotuksen tasoitus, äänetön valokuvaus, väli ensisijainen ja
aloituskansion asetukset.
• Aloituspäivän ja -ajan valitseminen:
Korosta Valitse aloituspv ja
-aika ja paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Aloita kuvaus heti valitsemalla Nyt. Jos haluat aloittaa
kuvauksen valittuna päivänä ja aikana, valitse kohta Valitse
päivä ja aika, valitse sitten päivämäärä ja aika ja paina J.
• Kuvien välisen aikavälin valitseminen:
Korosta Väli ja paina 2.
Valitse aikaväli (tunnit, minuutit ja
sekunnit) ja paina J.
Valikko-opas 73
• Aikavälin kuvien määrän valitseminen:
Korosta Kuvauskerrat ×
kuvamäärä/väli ja paina 2.
Valitse aikavälien määrä ja kuvien
määrä per aikaväli ja paina J.
S (yksittäiskuva) -tilassa kunkin aikavälin valokuvat otetaan
nopeudella, joka on valittu mukautetussa asetuksessa
d1 (Hidas sarjakuvausnopeus; 0 120).
• Valotuksen tasoituksen käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen:
Korosta Valotuksen tasoitus ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
• Ota äänetön valokuvaus käyttöön tai poista se käytöstä:
Korosta Äänetön valokuvaus ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Jos asetus Päällä on valittuna, sulkimesta tai peilistä kuuluu
ääntä vain silloin, kun peili nostetaan tai lasketaan kuvauksen
alussa tai lopussa. Automaattitarkennusta ei voi käyttää.
74 Valikko-opas
• Välin ensisijaisuusasetuksen valitseminen:
Korosta Väli ensisijainen ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Jos Päällä on valittuna, ajastettu kuvaus päättyy, jos kamera ei
pysty tarkentamaan tai sulkimen laukaisu on muuten estetty.
• Aloituskansion asetusten valitseminen:
Korosta Tallennuskansio
aloitettaessa ja paina 2.
Korosta asetuksia ja valitse kohde
tai poista sen valinta painamalla
2. Paina J jatkaaksesi.
Valikko-opas 75
3 Aloita kuvaus.
Korosta Aloita ja paina J. Ensimmäinen
kuvasarja otetaan määritettynä
aloitusaikana tai noin 3 s:n kuluttua, jos
Nyt valittiin kohdassa Valitse aloituspv
ja -aika vaiheessa 2. Kuvaus jatkuu
valituin aikavälein, kunnes kaikki kuvat
on otettu.
A Kuvauksen aikana
Ajastetun kuvauksen aikana ohjauspaneelissa
vilkkuu Q-kuvake. Juuri ennen seuraavan
kuvausaikavälin alkamista suljinajan näytöllä
näkyy jäljellä olevien aikavälien määrä ja aukon
näytöllä näkyy nykyisessä aikavälissä jäljellä
olevien kuvien määrä. Muulloin jäljellä olevien aikavälien määrän ja kunkin
aikavälin kuvien määrän voi tarkistaa painamalla laukaisimen puoleenväliin
(kun laukaisin vapautetaan, suljinaika ja aukko näkyvät, kunnes
valmiustila-ajastimen aika kuluu loppuun).
Asetuksia voi säätää, valikoita käyttää ja kuvia toistaa, kun ajastettu kuvaus
on käynnissä. Näyttö sammuu automaattisesti noin neljä sekuntia ennen
kunkin aikavälin alkamista. Huomaa, että jos kameran asetuksia muutetaan,
kun ajastin on käynnissä, kuvaus saattaa päättyä.
A Kuvanottotapa
Kamera ottaa määrätyn määrän kuvia jokaisella aikavälillä valitusta
kuvanottotavasta riippumatta.
76 Valikko-opas
❚❚ Ajastetun kuvauksen keskeyttäminen
Ajastetun kuvauksen voi keskeyttää aikavälien välillä painamalla J
tai valitsemalla ajastetun kuvauksen valikosta Keskeytä.
❚❚ Ajastetun kuvauksen jatkaminen
Aloita kuvaus heti valitsemalla Käynnistä uud.
Korosta Käynnistä uud.
ja paina J.
Jatkaaksesi kuvausta valittuna aikana:
Korosta Valitse päivä ja
aika kohtaan Valitse
aloituspv ja -aika ja
paina 2.
Valitse
aloituspäivämäärä ja
-aika ja paina J.
Korosta Käynnistä uud.
ja paina J.
❚❚ Ajastetun kuvauksen lopettaminen
Jos haluat lopettaa ajastetun kuvauksen, ennen kuin kaikki
valokuvat on otettu, valitse ajastetun kuvauksen valikosta Pois.
Valikko-opas 77
❚❚ Ei valokuvaa
Valokuvia ei oteta valitulla aikavälillä, jos nykyinen aikaväli päättyy
ennen kuin edellisen aikavälin valokuva tai valokuvat on otettu,
muistikortti on täynnä tai AF-S on valittu ja kamera ei pysty
tarkentamaan (huomaa, että kamera tarkentaa ennen jokaista
kuvaa). Automaattitarkennustilassa kamera joko lopettaa ajastetun
kuvauksen (Päällä valittuna kohtaan Väli ensisijainen) tai hyppää
seuraavaan väliin (Pois valittuna kohtaan Väli ensisijainen), jos
valokuvia ei ole otettu kahdeksaan sekuntiin.
D Muisti täynnä
Jos muistikortti on täynnä, ajastettu kuvaus pysyy aktiivisena, mutta kuvia
ei oteta. Jatka kuvausta (0 77) sen jälkeen, kun olet poistanut muutaman
kuvan tai sammuttanut kameran ja asettanut siihen toisen muistikortin.
A Haarukointi
Säädä haarukointiasetuksia ennen ajastetun kuvauksen aloittamista. Jos
valotuksen tai salaman haarukointi tai ADL-haarukointi on käytössä
ajastetun kuvauksen aikana, kamera ottaa haarukointiohjelmassa valitun
määrän kuvia jokaisella aikavälillä riippumatta ajastetun kuvauksen
valikossa valitusta kuvamäärästä. Jos valkotasapainon haarukointi on
käytössä ajastetun kuvauksen aikana, kamera ottaa yhden kuvan jokaisella
aikavälillä ja käsittelee sitä luodakseen haarukointiohjelmassa valitun
määrän kopioita. Huomaa, että haarukointia ei voida käyttää ajastetun
valokuvauksen aikana, kun Päällä on valittu kohtaan Väli ensisijainen.
78 Valikko-opas
A Ajastettu kuvaus
Valitse aikaväli, joka on pidempi kuin valitun kuvamäärän ottamiseen
tarvittava aika, ja jos käytät salamaa, pidempi kuin salaman lataamiseen
tarvittava aika. Jos aikaväli on liian lyhyt, otettujen valokuvien määrä
saattaa olla pienempi kuin vaiheessa 2 listattu kokonaismäärä (aikavälien
lukumäärä kerrottuna kuvien määrällä per aikaväli) tai salama saattaa
välähtää valotukseen vaadittavaa pienemmällä teholla. Salaman teho voi
myös pudota valitun tason alapuolelle, jos yhdellä aikavälillä otetaan
enemmän kuin yksi kuva. Ajastettua kuvausta ei voi yhdistää joidenkin
kameran toimintojen kanssa, mukaan lukien reaaliaikanäkymä, elokuvan
tallennus, ajastetut elokuvat (0 90), pitkät valotusajat (bulb- tai timevalokuvaus) ja tarkennuksen siirtymä (0 80). Lisäksi ajastettua kuvausta ei
voi käyttää, kun Tallenna elokuvia on valittu mukautettuun asetukseen g1
(Mukaut. ohjauksen määritys) > Laukaisin (0 152). Huomaa, että
suljinaika, kuvausnopeus ja kuvien tallentamiseen kuluva aika voivat
vaihdella aikavälistä toiseen, joten aikavälin loppumisen ja seuraavan
aikavälin alkamisen väliin jäävä aika voi vaihdella. Jos kuvausta ei voida
jatkaa nykyisillä asetuksilla (jos esimerkiksi A tai % on valittu
käsisäätöisen valotustilan suljinajaksi, aikaväli on nolla tai aloitusaika on alle
minuutin kuluttua), näytöllä näkyy varoitus.
Ajastettu kuvaus keskeytyy, kun E (itselaukaisin) valitaan tai jos kamera
sammutetaan ja kytketään takaisin päälle (kun kamera on pois päältä, akun
ja muistikortit voi vaihtaa ilman, että ajastettu kuvaus päättyy). Kuvauksen
keskeyttäminen ei vaikuta ajastetun kuvauksen asetuksiin.
A Äänetön valokuvaus
Asetuksen Päällä valitseminen kohtaan Äänetön valokuvaus poistaa
käytöstä joitain kameran toimintoja, mukaan lukien:
• Automaattitarkennus
• ISO-herkkyydet Hi 0,3 – Hi 2 (0 49)
• Salamavalokuvaus (0 219)
• Valotuksen viivetila (0 121)
• Välkynnänvähennys (0 60)
• Haarukointi (0 61)
• Päällekkäisvalotus (0 62)
Valikko-opas 79
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Tarkennuksen siirtymän aikana kamera vaihtelee tarkennusta
automaattisesti kuvasarjassa. Tätä ominaisuutta voi käyttää
sellaisten kuvien ottamiseen, jotka voidaan myöhemmin kopioida
tietokoneelle ja yhdistää kolmannen osapuolen tarkennuksen
pinoamisohjelmistolla.
Asetus
Aloita
Kuvia
Tarkennusaskel
Väli seuraavaan
kuvaan
Valotuksen
tasoitus
Kuvaus
Aloita kuvaus. Kuvauksessa otetaan valittu määrä kuvia, ja
tarkennusetäisyys muuttuu valitun määrän verran kunkin
kuvan kohdalla.
Valitse kuvien määrä (enintään 300).
Valitse määrä, jonka tarkennusetäisyys muuttuu jokaisen
kuvan kohdalla.
Valitse kuvien välinen aikaväli. Valitse 00 ottaaksesi
valokuvia noin 5 kuva/s (kuvanottotavat S, CL, CH ja MUP) tai
3 kuvaa/s (kuvanottotavat Q ja QC). Varmistaaksesi oikean
valotuksen salamaa käytettäessä valitse tarpeeksi pitkä
aikaväli, jotta salama ehtii latautua.
Jos Päällä valitaan, kamera voi säätää valotuksen
edellisen kuvan mukaiseksi muissa valotustiloissa kuin
M (huomaa, että valotuksen tasoitusta käytetään tilassa M
vain, jos automaattinen ISO-herkkyyssäätö on päällä).
Suuret vaihtelut kohteen kirkkaudessa kuvauksen aikana
voivat aiheuttaa näkyvää vaihtelua valotuksessa, jolloin
voi olla tarpeen lyhentää kuvien välistä aikaväliä.
Äänetön
valokuvaus
Valitse Päällä hiljentääksesi sulkimen kuvauksen aikana.
Tallennuskansio
aloitettaessa
Korosta kumpi tahansa seuraavista asetuksista ja paina 2
valitaksesi tai poistaaksesi valinnan:
• Uusi kansio: Uusi kansio luodaan jokaiselle uudelle
jaksolle.
• Nollaa tiedostojen numerointi: Tiedostojen numerointi
nollataan arvoon 0001 aina, kun uusi kansio luodaan.
80 Valikko-opas
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus
G-painike ➜ C valokuvausvalikko
Poista suljinäänet reaaliaikanäkymävalokuvauksen aikana.
Asetus
Päällä (Tila 1)
Päällä (Tila 2)
Pois
Kuvaus
Vähennä sulkimen aiheuttamaa tärinää kuvatessasi
maisemia ja muita paikallaan olevia kohteita. Jalustan
käyttöä suositellaan. Enimmäiskuvausnopeus
kuvanottotavassa CH on noin 6 kuvaa/s. ISO-herkkyys (0 49)
voidaan asettaa arvoihin välillä Lo 1–25600.
Valokuvia voidaan ottaa suuremmalla nopeudella kuin
silloin, kun Päällä (Tila 1) on valittuna. Kuvanottotavoissa S,
Q, E ja MUP yksi valokuva otetaan joka kerta, kun laukaisinta
painetaan, kun taas sarjakuvaustiloissa valokuvia otetaan
noin 15 kuvaa/s (CL ja QC) tai 30 kuvaa/s (CH) enimmillään
3 sekunnin ajan. Kuva-alaksi määritetään DX (24×16),
kuvakooksi 3 600 × 2 400 ja kuvanlaaduksi JPEG,
normaali★.
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus pois käytöstä.
Valikko-opas 81
1 Elokuvausvalikko: elokuvien kuvausasetukset
Näytä elokuvausvalikko painamalla G ja valitsemalla
1 (elokuvausvalikko) -välilehti.
G-painike
Asetus
Palauta elok.valikon oletusaset.
Tiedoston nimeäminen
Kohde
Kuva-ala
Kuvakoko/kuvataajuus
Elokuvan laatu
Elokuvatiedoston tyyppi
ISO-herkkyysasetukset
Valkotasapaino
Aseta Picture Control
0
83
83
83
83
84
85
85
85
86
86
Asetus
Muokk. Picture Control -säät.
Aktiivinen D-Lighting
Kohinan väh. kun suuri ISO
Välkynnänvähennys
Mikrofonin herkkyys
Vaimennin
Taajuusvaste
Tuulikohinan vähennys
Elektroninen VR
Ajastettu elokuva
0
86
86
87
87
88
88
89
89
89
90
A Katso myös
Katso valikon oletusarvot kohdasta ”Elokuvausvalikon oletusarvot” (0 12).
82 Valikko-opas
Palauta elok.valikon oletusaset.
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Korosta Kyllä ja paina J palauttaaksesi elokuvausvalikon asetukset
oletusarvoihin (0 12).
Tiedoston nimeäminen
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Valitse kolmikirjaiminen etuliite, jota käytetään elokuvien
tallennuksessa käytettävien kuvatiedostojen nimeämisessä.
Oletusetuliite on ”DSC” (0 38).
Kohde
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Valitse korttipaikka, johon elokuvat
tallennetaan. Valikossa näkyy kullakin
kortilla käytettävissä oleva aika; tallennus
päättyy automaattisesti, kun aika loppuu.
Kuva-ala
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Valitse elokuvien kuva-ala.
❚❚ Automaattinen DX-rajaus
Jos Päällä on valittuna, DX-objektiivilla kuvatut elokuvat
tallennetaan automaattisesti käyttäen kuva-alaa DX (DX-pohjainen
elokuvamuoto).
Valikko-opas 83
Kuvakoko/kuvataajuus
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Valitse elokuvien kuvakoko (kuvapisteinä) ja kuvataajuus.
r
s
t
Asetus 1
3 840×2 160 (4K UHD);
30p 2
3 840×2 160 (4K UHD);
25p 2
3 840×2 160 (4K UHD);
24p 2
y/y 1 920×1 080; 60p
z/z 1 920×1 080; 50p
1/1 1 920×1 080; 30p
2/2 1 920×1 080; 25p
3/3 1 920×1 080; 24p
4/4 1 280× 720; 60p
5/5 1 280× 720; 50p
Enimmäisbittinopeus (Mbps)
(★ korkealaatuinen/normaali)
144
48/24
29 min 59 s 3
24/12
36
B
1 920×1 080; 30p ×4
(hidastus) 4
1 920×1 080; 25p ×4
(hidastus) 4
C
1 920×1 080; 24p ×5
(hidastus) 4
29
A
Enimmäispituus
Tallennus:
3 minuuttia
Toisto:
12 minuuttia
Tallennus:
3 minuuttia
Toisto:
15 minuuttia
1 Todellinen kuvataajuus on 29,97 kuvaa/s muodossa 30p ilmoitetuille arvoille, 23,976 kuvaa/s
muodossa 24p ilmoitetuille arvoille ja 59,94 kuvaa/s muodossa 60p ilmoitetuille arvoille.
2 Tämän asetuksen ollessa valittuna elokuvan laaduksi määritetään ”korkea”.
3 Kukin elokuva tallennetaan enintään 8 tiedostoon, joista kunkin koko on enintään 4 Gt. Tiedostojen
määrä ja kunkin tiedoston pituus vaihtelevat kohtiin Kuvakoko/kuvataajuus ja
Elokuvan laatu valittujen asetusten mukaan.
4 4- tai 5-kertaisella nimellisnopeudella tallennetut elokuvat toistetaan nimellisnopeudella
hidastustehosteen aikaansaamiseksi (esimerkiksi nopeudella 1 920×1 080, 30p ×4
(hidastus) tallennetut elokuvat tallennetaan nopeudella 120 kuvaa/s ja toistetaan nopeudella
30 kuvaa/s). Elokuvan laaduksi määritetään ”normaali” ja kuva-alaksi DX.
84 Valikko-opas
Elokuvan laatu
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Valitse Hyvä tai Normaali.
Elokuvatiedoston tyyppi
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Valitse elokuvien tiedostomuodoksi MOV tai MP4.
ISO-herkkyysasetukset
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Säädä seuraavia ISO-herkkyysasetuksia.
• Suurin herkkyys: Valitse automaattisen
ISO-herkkyyssäädön yläraja väliltä ISO 200
ja Hi 2. Automaattista ISO-herkkyyssäätöä
käytetään valotustiloissa P, S ja A ja kun
Päällä on valittu kohtaan Autom.
ISO-säätö (tila M) valotustilassa M.
• Autom. ISO-säätö (tila M): Valitse Päällä käyttääksesi automaattista
ISO-herkkyyssäätöä valotustilassa M tai Pois käyttääksesi kohtaan
ISO-herkkyys (tila M) valittua arvoa.
• ISO-herkkyys (tila M): Valitse valotustilan M ISO-herkkyys väliltä ISO 64
ja Hi 2. Muissa valotustiloissa käytetään automaattista
ISO-herkkyyssäätöä.
A Autom. ISO-herkkyyssäätö
Suuria ISO-herkkyyksiä käytettäessä kamera ei välttämättä pysty
tarkentamaan ja kohinan (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet, utu tai viivat)
määrä saattaa lisääntyä. Tämän voi estää valitsemalla pienemmän arvon
kohtaan ISO-herkkyysasetukset > Suurin herkkyys.
Valikko-opas 85
Valkotasapaino
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Valitse elokuvien valkotasapaino (0 50).
Valitse Samat kuin valokuva-asetuks., jos
haluat käyttää valokuville kulloinkin
valittuja asetuksia.
Aseta Picture Control
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Valitse elokuvissa käytettävä Picture
Control (0 52). Valitse Samat kuin
valokuva-asetuks., jos haluat käyttää
valokuville kulloinkin valittuja asetuksia.
Muokk. Picture Control -säät.
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Luo mukautettuja Picture Control -säätimiä (0 53).
Aktiivinen D-Lighting
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Säilytä valoalueiden ja varjojen
yksityiskohdat luoden elokuvia, joissa on
luonnollinen kontrasti. Valitse Samat kuin
valokuva-asetuks., jos haluat käyttää
valokuville kulloinkin valittua asetusta
(0 56).
86 Valikko-opas
Kohinan väh. kun suuri ISO
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Vähennä kohinaa (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet) suurilla
ISO-herkkyyksillä tallennettavissa elokuvissa (0 57).
Välkynnänvähennys
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Vähennä välkyntää ja juovaisuutta kuvatessasi loisteputkivalossa tai
elohopeahöyrylampun valossa reaaliaikanäkymässä tai elokuvan
tallennuksessa. Valitse Automaattinen, jolloin kamera valitsee
automaattisesti oikean taajuuden, tai säädä taajuutta käsin
vastaamaan paikallisen verkkovirtalähteen taajuutta.
D Elokuvausvalikon välkynnänvähennys
Jos Automaattinen ei tuota haluttua tulosta etkä ole varma paikallisen
verkkovirtalähteen taajuudesta, kokeile sekä 50 että 60 Hz:n asetuksia ja
valitse se, joka tuottaa parhaan tuloksen. Välkynnänvähennys ei välttämättä
tuota toivottuja tuloksia, jos kohde on erittäin kirkas, jolloin voit yrittää valita
pienemmän aukon (suuremman aukkoarvon). Estääksesi välkyntää valitse
tila M ja valitse suljinaika paikallisen verkkovirtalähteen taajuuden mukaan:
1/125 s, 1/60 s tai 1/30 s taajuudelle 60 Hz; 1/100 s, 1/50 s tai 1/25 s taajuudelle 50 Hz.
Valikko-opas 87
Mikrofonin herkkyys
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Kytke yhdysrakenteiset tai ulkoiset
mikrofonit (0 266) päälle tai pois päältä tai
säädä mikrofonin herkkyyttä. Valitse
Automaattinen herkkyys, jolloin
herkkyyttä säädetään automaattisesti, tai
Mikrofoni pois kytkeäksesi äänen
tallennuksen pois päältä; säätääksesi
mikrofonin herkkyyttä käsin valitse Manuaalinen herkkyys ja
valitse herkkyys.
A 2-kuvake
Täyskuvatoiston ja elokuvan toiston aikana
näkyy 2, jos elokuva on tallennettu ilman
ääntä.
Vaimennin
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Valitse Käytössä vähentääksesi mikrofonin vahvistusta ja estääksesi
äänen vääristymistä tallennettaessa elokuvia meluisissa
ympäristöissä.
88 Valikko-opas
Taajuusvaste
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Jos S Laaja alue on valittu, yhdysrakenteiset ja ulkoiset
mikrofonit (0 260) reagoivat laajaan taajuusalueeseen musiikista
kaupungin katujen hälinään. Valitse T Puhealue tuodaksesi
ihmisten äänet esiin.
Tuulikohinan vähennys
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Valitse Päällä ottaaksesi käyttöön yhdysrakenteisen mikrofonin
ylipäästösuotimen (ei vaikuta lisävarusteena saataviin
stereomikrofoneihin), joka vähentää mikrofoniin puhaltavan tuulen
aiheuttamaa kohinaa (huomaa, että toiminto saattaa vaikuttaa
myös muihin ääniin). Tätä toimintoa tukevien lisävarusteena
saatavien stereomikrofonien tuulikohinan vähennyksen voi ottaa
käyttöön tai pois käytöstä käyttämällä mikrofonin painikkeita.
Elektroninen VR
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Valitse, käytetäänkö elokuvatilassa elektronista
tärinänvaimennusta.
Valikko-opas 89
Ajastettu elokuva
G-painike ➜ 1 elokuvausvalikko
Kamera ottaa automaattisesti valokuvia valituin aikavälein
luodakseen äänettömän ajastetun elokuvan.
Asetus
Aloita
Väli
Kuvausaika
Valotuksen
tasoitus
Äänetön
valokuvaus
Kuva-ala
Kuvakoko/
kuvataajuus
90 Valikko-opas
Kuvaus
Aloita ajastettu kuvaus. Kuvaus alkaa noin 3 s:n kuluttua ja
jatkuu valituin aikavälein valitun kuvausajan verran.
Valitse kuvien välinen aikaväli minuutteina ja sekunteina.
Valitse kuvausaika (tunnit ja minuutit).
Jos Päällä valitaan, valotuksen äkillisiä muutoksia tasoitetaan
muissa valotustiloissa kuin M (huomaa, että valotuksen
tasoitusta käytetään tilassa M vain, jos automaattinen
ISO-herkkyyssäätö on päällä). Suuret vaihtelut kohteen
kirkkaudessa kuvauksen aikana voivat aiheuttaa näkyvää
vaihtelua valotuksessa, jolloin voi olla tarpeen lyhentää
kuvien välistä aikaväliä.
Valitse Päällä hiljentääksesi sulkimen kuvauksen aikana.
Valitse ajastetun tallennuksen kuva-ala. Asetukset ovat samat
kuin elokuvausvalikon kohdassa Kuva-ala (0 83).
Valitse lopullisen elokuvan kuvakoko ja -taajuus. Asetukset
ovat samat kuin elokuvausvalikon kohdassa Kuvakoko/
kuvataajuus (0 84).
Asetus
Väli
ensisijainen
Kuvaus
Valitse, asettaako kamera etusijalle valotusajan vai aikavälin
valotustiloissa P ja A. Valitse Päällä varmistaaksesi, että kuvat
otetaan valitulla aikavälillä, Pois varmistaaksesi, että kuvat
valottuvat oikein. Jos Päällä on valittuna, varmista, että
valokuvausvalikon kohtaan ISO-herkkyysasetukset
(0 49) > Autom. ISO-herkkyyssäätö valittu Pisin suljinaika
on lyhyempi kuin aikaväli. Tämän lisäksi tarkennukseen tulisi
käyttää käsitarkennusta, tai jos käytät automaattitarkennusta,
valitse Laukaisu mukautettuun asetukseen a1 (AF-C-tilan
ensisij. valinta, 0 105) tai mukautettuun asetukseen a2
(AF-S-tilan ensisij. valinta, 0 106) sen mukaan, onko
valittuna AF-C vai AF-S.
Valikko-opas 91
❚❚ Ajastettujen elokuvien tallentaminen
A Ennen kuvausta
Ennen kuin aloitat ajastetun elokuvan kuvaamisen, ota testikuva nykyisillä
asetuksilla ja tarkista tulos näytöltä. Ajastetut elokuvat kuvataan elokuvan
rajauksella; tarkista sommittelu painamalla W (M) -painiketta Ajastettu
elokuva -näytössä (palaa Ajastettu elokuva -näyttöön painamalla
W/M-painiketta uudelleen). Jotta värityksestä tulisi yhtenäinen, valitse
jokin muu valkotasapainon asetus (0 86) kuin v (automaattinen) tai
D (automaattinen luonnonvalo).
Suosittelemme jalustan käyttämistä ja objektiivin tärinänvaimennuksen
(VR) poistamista käytöstä. Kiinnitä kamera jalustalle ennen kuvauksen
aloittamista. Jotta kuvaus ei keskeydy, käytä lisävarusteena saatavaa
verkkolaitetta ja virtaliitäntää tai täyteen ladattua akkua. Estääksesi etsimen
kautta pääsevää valoa vaikuttamasta valokuviin ja valotukseen sulje
etsimen okulaarin suljin.
1 Valitse Ajastettu elokuva.
Korosta elokuvausvalikossa Ajastettu
elokuva ja paina 2 näyttääksesi
ajastetun elokuvan asetukset.
92 Valikko-opas
2 Säädä ajastetun elokuvan asetuksia.
Säädä ajastetun elokuvan asetuksia alla kuvatulla tavalla.
• Kuvien välisen aikavälin valitseminen:
Korosta Väli ja paina 2.
Valitse aikaväli, joka on pidempi
kuin pisin odotettavissa oleva
suljinaika (minuutteina ja
sekunteina), ja paina J.
• Kokonaiskuvausajan valitseminen:
Korosta Kuvausaika ja paina 2.
Valitse kuvausaika (enintään
7 tuntia 59 minuuttia) ja paina J.
Valikko-opas 93
• Valotuksen tasoituksen käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen:
Korosta Valotuksen tasoitus ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
• Ota äänetön valokuvaus käyttöön tai poista se käytöstä:
Korosta Äänetön valokuvaus ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Jos Päällä on valittu, sulkimesta tai peilistä kuuluu ääni
ainoastaan silloin, kun peili nostetaan tai lasketaan kuvauksen
alussa tai lopussa.
• Valitaksesi kuva-alan:
Korosta Kuva-ala ja paina 2.
94 Valikko-opas
Korosta asetus ja paina J.
• Kuvakoon ja kuvataajuuden valitseminen:
Valitse Kuvakoko/kuvataajuus
ja paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
• Välin ensisijaisuusasetuksen valitseminen:
Korosta Väli ensisijainen ja
paina 2.
Korosta asetus ja paina J.
Jos Päällä on valittuna, ajastetun kuvauksen tallennus päättyy,
jos kamera ei pysty tarkentamaan tai sulkimen laukaisu on
muuten estetty.
3 Aloita kuvaus.
Korosta Aloita ja paina J. Kuvaaminen
alkaa noin 3 s:n jälkeen. Kamera ottaa
valokuvia on valituin aikavälein valitun
kuvausajan verran. Kun ajastetut
elokuvat ovat valmiita, ne tallennetaan
muistikortille, joka on valittu
elokuvausvalikon kohdassa Kohde (0 83).
Valikko-opas 95
D Äänetön valokuvaus
Asetuksen Päällä valitseminen kohtaan Äänetön valokuvaus poistaa
käytöstä joitain kameran toimintoja, mukaan lukien:
• ISO-herkkyydet Hi 0,3 – Hi 2 (0 85)
• Salamavalokuvaus (0 219)
• Valotuksen viivetila (0 121)
• Pitkän valotusajan kohinan vähennys (0 57)
• Välkynnänvähennys (0 60)
A Valmiin elokuvan pituuden laskeminen
Valmiin elokuvan kuvien kokonaismäärän voi laskea jakamalla kuvausajan
aikavälillä ja pyöristämällä ylöspäin. Valmiin elokuvan pituuden voi sitten
laskea jakamalla kuvien määrän kuvataajuudella, joka on valittu kohdassa
Kuvakoko/kuvataajuus (0 84). Esimerkiksi 48 kuvan elokuva, joka on
tallennettu asetuksella 1 920×1 080; 24p, on noin kahden sekunnin
pituinen. Ajastettujen elokuvien enimmäispituus on 20 minuuttia.
Kuvakoko/kuvataajuus
Muistikortin ilmaisin
96 Valikko-opas
Tallennettu pituus/
enimmäispituus
❚❚ Kuvauksen lopettaminen
Jos haluat lopettaa kuvauksen ennen kuin kaikki valokuvat on
otettu, korosta ajastetun elokuvan valikossa Pois ja paina J, tai
paina J kuvien välissä. Elokuva luodaan kuvista, jotka on otettu
ennen kuvauksen lopettamista. Huomaa, että kuvaus loppuu eikä
elokuvaa tallenneta, jos virtalähde poistetaan tai irrotetaan tai jos
kohteena oleva muistikortti poistetaan.
❚❚ Ei valokuvaa
Kamera joko lopettaa ajastetun tallennuksen (Päällä valittuna
kohtaan Väli ensisijainen) tai hyppää seuraavaan kuvaan (Pois
valittuna kohtaan Väli ensisijainen), jos se ei pysty tarkentamaan
käyttäen automaattitarkennusta (huomaa, että kamera tarkentaa
uudelleen ennen kutakin kuvaa).
D Ajastetut elokuvat
Ajastetusta ei voi yhdistää joidenkin kameran toimintojen kanssa, mukaan
lukien reaaliaikanäkymä, elokuvan tallennus, pitkät valotusajat (bulb- tai
time-valokuvaus), itselaukaisin, haarukointi (0 61), HDR (laaja dynaaminen
alue; 0 69), päällekkäisvalotus (0 62), ajastettu kuvaus (0 70) ja
tarkennuksen siirtymä (0 80). Huomaa, että suljinaika ja kuvan
muistikortille tallentamiseen kuluva aika voivat vaihdella kuvasta toiseen,
joten kuvan tallentamisen ja seuraavan kuvan ottamisen välinen aika
saattaa vaihdella. Kuvaus ei ala, jos ajastettua elokuvaa ei voida tallentaa
nykyisillä asetuksilla (jos esimerkiksi muistikortti on täynnä, aikaväli tai
kuvausaika on nolla tai aikaväli on pidempi kuin kuvausaika).
Kuvaus saattaa päättyä, jos kameran painikkeita käytetään, asetuksia
muutetaan tai HDMI-kaapeli liitetään. Elokuva luodaan kuvista, jotka on
otettu ennen kuvauksen lopettamista. Lopeta kuvaus ja tallenna valokuva
painamalla laukaisin pohjaan.
Valikko-opas 97
A Kuvauksen aikana
Kuvauksen aikana Q vilkkuu ja ajastetun
tallennuksen ilmaisin näkyy ohjauspaneelissa.
Jäljellä oleva aika (tunteina ja minuutteina)
näkyy suljinajan näytöllä juuri ennen jokaisen
kuvan tallentamista. Muulloin jäljellä olevan
ajan voi näyttää painamalla laukaisimen puoleenväliin. Mukautettuun
asetukseen c2 (Valmiustila-ajastin, 0 118) valitusta asetuksesta
riippumatta valmiustila-ajastimen laskenta ei pääty kuvauksen aikana.
Näytä ajastetun elokuvan nykyiset asetukset tai
lopeta kuvaus (0 97) painamalla
G-painiketta kuvien välillä. Ajastetun
elokuvan valikossa kuvauksen aikana
näytettäviin tietoihin kuuluvat valotuksen
tasoitus, aikaväli ja jäljellä oleva aika. Näitä
asetuksia ei voi muuttaa kuvauksen aikana, eikä
kuvia voi toistaa eikä muita valikkoasetuksia
säätää.
A Kuvan tarkastelu
K-painiketta ei voi käyttää kuvien katseluun kuvauksen ollessa käynnissä,
mutta nykyinen kuva näkyy muutaman sekunnin ajan jokaisen kuvanoton
jälkeen, jos Päällä on valittu toistovalikon kohdassa Kuvan tarkastelu
(0 27). Muita toistotoimintoja ei voi suorittaa kuvan näkyessä.
A Katso myös
Katso lisätietoja merkkiäänestä, joka kuuluu kuvauksen ollessa valmis,
kohdasta B > Äänimerkkiasetukset (0 177).
98 Valikko-opas
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten
hienosäätö
Avaa mukautettujen asetusten valikko painamalla G ja
valitsemalla A (Mukautetut asetukset) -välilehti.
G-painike
Mukautetuilla asetuksilla kameran asetuksia muokataan käyttäjälle
mieleisiksi.
Mukautettujen asetusten ryhmät
Päävalikko
Mukautettujen asetusten muistipaikka
(0 103)
Valikko-opas 99
Seuraavat mukautetut asetukset ovat käytettävissä:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
Mukautettu asetus
Mukaut. aset. muistipaikka
Automaattitarkennus
AF-C-tilan ensisij. valinta
AF-S-tilan ensisij. valinta
Tarkenn. seuranta ja lukitus
3D-seurannan kasvojentunnistus
3D-seurannan katselualue
Tarkennuspisteiden määrä
Tallenna suunnan mukaan
AFn käynnistys
Rajoita tarkennusaluetilan valint.
Autom.tark.tilan rajoitukset
Tarkennuspisteen kierto
Tarkennuspisteen asetukset
Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa 1
Mittaus/valotus
ISO-herkkyyden askelen arvo
Valotussäädön porrastus
Val./sal. korj. askelen arvo
Helppo valotuksen korjaus
Matriisimittaus
Keskustapainotteinen alue
Optimaal. valot. hienosäätö
100 Valikko-opas
0
103
105
106
107
108
108
108
109
110
111
111
112
113
114
115
115
115
116
117
117
117
Mukautettu asetus
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
Ajastimet/valotuslukitus
Valotuslukitus laukaisimella
Valmiustila-ajastin
Itselaukaisin
Näytön virrankatkaisun viive
Kuvaus/näyttö
Hidas sarjakuvausnopeus
Sarjakuvaus enintään
ISO-näyttö
Synkr. kuvanottotavan asetukset
Valotuksen viivetila
Elektroninen etuverhosuljin
Tiedostojen numerointi
Ääriviivakorostuksen väri
Etsimen ruudukon näyttö
Näytön valaistus
Reaaliaikanäkymä sarjak.tilassa
Optinen VR 2
Haarukointi/salama
Salamatäsmäysnopeus
Suljinaika salamakuv.
Valot. korj. salamakuvissa
Autom. M ISO-herkkyyssäätö
Muotoilusalama
Autom. haarukointi (tila M)
Haarukoinnin järjestys
0
118
118
119
119
120
120
120
121
121
121
122
123
123
124
125
125
126
127
127
128
128
129
129
Valikko-opas 101
Mukautettu asetus
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
g
g1
g2
Painikkeet
Mukaut. ohjauksen määritys
Monivalitsimen keskipainike
Suljinajan ja aukon lukitus
Komentokiekkojen mukautt.
Monivalitsin
Vap. painike kiekon käytt.
Käänteiset ilmaisimet
Reaaliaikanäkymäpain. aset.
D-valitsin
MB-D18-painikkeiden tehtävä
Elokuva
Mukaut. ohjauksen määritys
Valoalueen kirkkaus
1 Käytettävissä vain tätä toimintoa tukevien objektiivien kanssa.
2 Käytettävissä vain yhteensopivilla AF-P-objektiiveilla, joissa ei ole tärinänvaimennuskytkintä.
102 Valikko-opas
0
130
142
144
144
147
147
148
148
148
149
152
156
Mukaut. aset. muistipaikka
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Mukautetut asetukset tallennetaan yhteen neljästä muistipaikasta.
Yhden muistipaikan asetusten muuttaminen ei vaikuta muihin
muistipaikkoihin. Tallentaaksesi tietyn yhdistelmän usein käytettyjä
asetuksia valitse jokin neljästä muistipaikasta ja aseta kamera
haluamiisi asetuksiin. Uudet asetukset säilyvät muistipaikassa,
vaikka kamera sammutetaan, ja ne palautetaan, kun muistipaikka
seuraavan kerran valitaan. Muihin muistipaikkoihin voi tallentaa eri
asetusyhdistelmiä, joten käyttäjä voi vaihtaa nopeasti yhdistelmästä
toiseen valitsemalla muistipaikkavalikosta sopivan muistipaikan.
Mukautettujen asetusten neljän muistipaikan oletusnimet ovat A, B,
C ja D. Kuvaavan otsikon, jonka pituus on enintään 20 merkkiä, voi
lisätä kohdassa ”Tekstin kirjoittaminen” (0 38) annettujen ohjeiden
mukaan korostamalla valikon muistipaikan ja painamalla 2.
Valikko-opas 103
❚❚ Oletusasetusten palauttaminen
Palauta oletusasetukset korostamalla
muistipaikka Mukaut. aset. muistipaikka
-valikossa ja painamalla O (Q).
Vahvistusikkuna tulee näkyviin; korosta
Kyllä ja paina J palauttaaksesi valitun
muistipaikan asetukset oletusarvoihin
(0 13).
O (Q) -painike
A Katso myös
Katso valikon oletusarvot kohdasta ”Mukautettujen asetusten valikon
oletusarvot” (0 13). Jos nykyisen muistipaikan asetuksia on muokattu
oletusasetuksista, muutettujen asetusten vieressä näkyy asteriski
mukautettujen asetusten valikon toisella tasolla.
104 Valikko-opas
a: Automaattitarkennus
a1: AF-C-tilan ensisij. valinta
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Kun AF-C on valittu etsinvalokuvauksessa, tällä asetuksella
säädetään, voiko valokuvia ottaa aina kun laukaisinta painetaan
(laukaisu ensisijainen) vai vain silloin, kun kamera on tarkentanut
(tarkennus ensisijainen).
G
Asetus
Laukaisu
B
Tarkennus ja
laukaisu
E
Laukaisu ja
tarkennus
F
Tarkennus
Kuvaus
Valokuvia voi ottaa aina kun laukaisinta painetaan.
Valokuvia voi ottaa, vaikka kamera ei ole tarkentanut.
Jos kohde on tumma tai pienikontrastinen ja kamera
on sarjakuvaustilassa, kunkin sarjan ensimmäisessä
kuvassa etusija annetaan tarkennukselle ja sitä
seuraavissa kuvissa kuvausnopeudelle, mikä
varmistaa suuren kuvausnopeuden, jos etäisyys
kohteeseen ei muutu kuvauksen aikana.
Valokuvia voi ottaa, vaikka kamera ei ole tarkentanut.
Sarjakuvaustilassa kuvausnopeus hidastuu
tarkennuksen helpottamiseksi, jos kohde on tumma
tai pienikontrastinen.
Valokuvia voi ottaa vain, kun tarkentumisen ilmaisin
(I) näkyy.
Valitusta asetuksesta riippumatta tarkennus ei lukitu, kun AF-C on
valittu automaattitarkennustilaksi. Kamera jatkaa tarkennuksen
säätämistä, kunnes suljin laukaistaan.
Valikko-opas 105
a2: AF-S-tilan ensisij. valinta
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Kun AF-S on valittu etsinvalokuvauksessa, tällä asetuksella
säädetään, voiko valokuvia ottaa vain silloin, kun kamera on
tarkentanut (tarkennus ensisijainen), vai aina kun laukaisinta
painetaan (laukaisu ensisijainen).
Asetus
G
Laukaisu
F
Tarkennus
Kuvaus
Valokuvia voi ottaa aina, kun laukaisinta painetaan.
Valokuvia voi ottaa vain, kun tarkentumisen ilmaisin (I)
näkyy.
Jos tarkentumisen ilmaisin (I) näkyy, kun AF-S on valittu
automaattitarkennustilaksi, tarkennus lukittuu valitusta asetuksesta
riippumatta, kun laukaisinta painetaan puoleenväliin. Tarkennus
pysyy lukittuna, kunnes suljin laukaistaan.
106 Valikko-opas
a3: Tarkenn. seuranta ja lukitus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tällä asetuksella säädetään, miten
automaattitarkennus sopeutuu kohteen
etäisyyden muuttumiseen, kun AF-C on
valittu etsinvalokuvauksessa.
❚❚ Estetty kuvauksen AF-vaste
Valitse, kuinka nopeasti tarkennus reagoi, kun jotain kulkee kohteen
ja kameran välistä. Valitse arvo väliltä 5 (Viivästetty) ja 1 (Nopea).
Mitä suurempi arvo on, sitä hitaammin tarkennus reagoi ja siirtyy
pois alkuperäisestä kohteesta. Mitä pienempi arvo on, sitä
nopeammin tarkennus reagoi, jolloin tarkennuksen siirtäminen
näkökentässä kulkeviin kohteisiin on helppoa. Huomaa, että 2 ja
1 (Nopea) vastaavat asetusta 3, kun kolmiulotteinen seuranta tai
automaattinen tarkennusalueen valinta on valittu AF-aluetilaksi.
❚❚ Kohteen liike
Valitse Tasainen saavuttaaksesi tasaisen tarkennuksen, kun
valokuvaat kohteita, jotka lähestyvät kameraa tasaiseen tahtiin, tai
valitse Epätasainen parantaaksesi vastetta, kun valokuvaat
kohteita, jotka saattavat pysähtyä ja lähteä liikkeelle yhtäkkiä.
Valikko-opas 107
a4: 3D-seurannan kasvojentunnistus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, tunnistaako kamera kasvot ja tarkentaako se niihin, kun
kolmiulotteinen seuranta on valittu AF-aluetilaksi.
a5: 3D-seurannan katselualue
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Kolmiulotteisessa seurannassa kamera seuraa kohteita, jotka
poistuvat valitusta tarkennuspisteestä, ja valitsee tarvittaessa uusia
tarkennuspisteitä, kun laukaisin on painettuna puoleenväliin.
Valitse, käytetäänkö kolmiulotteisessa seurannassa ympäröivien
tarkennuspisteiden tietoja, jotta voidaan seurata kohteita, jotka
siirtyvät vähänkin valitusta tarkennuspisteestä (Laaja), vai
seurataanko kohdetta pelkästään valitun tarkennuspisteen
läheisyydestä saatavien tietojen perusteella (Normaali). Asetusta
Laaja suositellaan nopeasti liikkuville kohteille.
a6: Tarkennuspisteiden määrä
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse manuaalisessa tarkennuspisteen valinnassa käytettävissä
olevien tarkennuspisteiden määrä.
Asetus
Kuvaus
1
55 pistettä Valitse 55 tarkennuspisteestä.
2
15 pistettä
108 Valikko-opas
Valitse 15 tarkennuspisteestä. Käytä
valitaksesi tarkennuspisteen nopeasti.
a7: Tallenna suunnan mukaan
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, voidaanko erilliset tarkennuspisteet valita vaakasuunnalle
(maisemasuunta), pystysuunnalle (muotokuvasuunta), jossa
kameraa on käännetty 90° myötäpäivään, ja pystysuunnalle, jossa
kameraa on käännetty 90° vastapäivään.
Valitse Pois käyttääksesi samaa tarkennuspistettä ja AF-aluetilaa
kameran asennosta riippumatta.
Kameraa käännetty 90°
vastapäivään
Maisemasuunta (laaja)
Kameraa käännetty 90°
myötäpäivään
Valikko-opas 109
Valitse Tarkennuspiste ottaaksesi käyttöön erillisen
tarkennuspisteen valinnan tai Tark.piste ja tark.aluetila ottaaksesi
käyttöön sekä tarkennuspisteen että AF-aluetilan erillisen valinnan.
Kameraa käännetty 90°
vastapäivään
Maisemasuunta (laaja)
Kameraa käännetty 90°
myötäpäivään
a8: AFn käynnistys
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, voiko tarkennukseen käyttää laukaisinta (Laukaisin/
AF-ON), vai voiko tarkennusta säätää vain AF-ON-painikkeella tai
muilla säätimillä, joiden tehtäväksi AF-ON on valittu (Vain AF-ON).
Asetuksen Vain AF-ON korostaminen ja painikkeen 2 painaminen
tuo näkyviin Tarkentamaton laukaisu -asetuksen; valitse Käytössä
salliaksesi kuvien ottamisen ilman tarkennusta tai Ei käytössä
estääksesi sulkimen laukaisun ennen kuin kamera on tarkennettu
AF-ON-säätimellä. Kun haluat ottaa kuvia asetuksen Ei käytössä
ollessa valittuna, tarkenna käyttämällä AF-ON-säädintä ja paina
laukaisin pohjaan laukaistaksesi sulkimen. Huomaa, että Ei
käytössä on voimassa vain, jos Tarkennus on valittu mukautettuun
asetukseen a1 (AF-C-tilan ensisij. valinta) tai a2 (AF-S-tilan ensisij.
valinta) ja jokin muu asetus kuin automaattinen tarkennusalueen
valinta on valittu AF-aluetilaksi.
110 Valikko-opas
a9: Rajoita tarkennusaluetilan valint.
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse AF-aluetilat, jotka voidaan valita
AF-tilapainikkeella ja sivukomentokiekolla
etsinvalokuvauksessa (tämä ei vaikuta
reaaliaikanäkymään). Korosta haluamasi
tilat ja valitse tila tai poista sen valinta
painamalla 2. Paina J tallentaaksesi
muutokset, kun asetukset ovat valmiit.
a10: Autom.tark.tilan rajoitukset
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse automaattitarkennustilat, joita voi
käyttää etsinvalokuvauksessa. Jos vain yksi
tila on valittu, automaattitarkennustilaa ei
voi valita käyttämällä AF-tilapainiketta ja
pääkomentokiekkoa.
Valikko-opas 111
a11: Tarkennuspisteen kierto
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, ”kiertääkö” tarkennuspisteen valinta etsimen reunasta
toiseen.
Asetus
Kierto
Ei kiertoa
112 Valikko-opas
Kuvaus
Tarkennuspisteen valinta
”kiertää” ylhäältä alas, alhaalta
w
q
ylös, oikealta vasemmalle ja
vasemmalta oikealle niin, että
esimerkiksi painikkeen 2 painaminen, kun etsimen näytön
oikeassa reunassa oleva tarkennuspiste on korostettu (q),
valitsee vastaavan tarkennuspisteen näytön vasemmasta
reunasta (w).
Tarkennuspisteen näyttö rajoittuu uloimpiin
tarkennuspisteisiin niin, että esimerkiksi silloin, kun
painetaan 2 näytön oikeassa reunassa olevan
tarkennuspisteen ollessa valittuna, mitään ei tapahdu.
a12: Tarkennuspisteen asetukset
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse jokin seuraavista tarkennuspisteen näyttöasetuksista.
Asetus
Kuvaus
Valitse, korostetaanko aktiivinen tarkennuspiste
punaisella etsimessä.
• Automaattinen: Valittu tarkennuspiste korostetaan
tarvittaessa automaattisesti, jotta se erottuu taustasta.
Tarkennuspisteen
• Päällä: Valittu tarkennuspiste korostetaan aina
valaistus
riippumatta taustan kirkkaudesta. Valitun
tarkennuspisteen erottaminen voi olla vaikeaa taustan
kirkkaudesta riippuen.
• Pois: Valittua tarkennuspistettä ei korosteta.
Valitse Päällä, jos haluat aktiivisen tarkennuspisteen
näkyvän käsitarkennustilassa, tai Pois, jos haluat
Käsitarkennustila
tarkennuspisteen näkyvän vain tarkennuspisteen valinnan
aikana.
Valitse Päällä, jos haluat sekä valitun tarkennuspisteen
Dyn. tarkennuksen
että ympäröivien tarkennuspisteiden näkyvän
apu
dynaamisen alueen automaattitarkennustilassa.
Valikko-opas 113
a13: Tark.renkaan käsisäätö AF-tilassa
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tämä kohta näkyy vain sitä tukevia objektiiveja käytettäessä. Jos
Käytössä on valittu, objektiivin tarkennusrengasta voi käyttää
käsitarkennukseen, kun kamera on automaattitarkennustilassa.
Tarkenna painamalla laukaisin puoleenväliin ja säädä sen jälkeen
tarkennusta tarkennusrenkaalla pitäen laukaisinta painettuna
puoleenväliin. Tarkenna uudelleen automaattitarkennuksella
nostamalla sormesi laukaisimelta ja painamalla laukaisin uudelleen
puoleenväliin. Valitse Ei käytössä, jos haluat estää objektiivin
tarkennusrenkaan käyttämisen käsitarkennukseen, kun kamera on
automaattitarkennustilassa.
114 Valikko-opas
b: Mittaus/valotus
b1: ISO-herkkyyden askelen arvo
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse ISO-herkkyyden säädössä käytettävän askelen koko. Jos
mahdollista, nykyinen ISO-herkkyyden asetus säilytetään, kun
askelen arvoa muutetaan. Jos nykyinen ISO-herkkyyden asetus ei
ole käytettävissä uudella askelen arvolla, ISO-herkkyys pyöristetään
lähimpään käytettävissä olevaan asetukseen.
b2: Valotussäädön porrastus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse suljinajan, aukon ja haarukoinnin säädössä käytettävä
porrastus.
b3: Val./sal. korj. askelen arvo
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse valotuksen ja salaman korjauksen säädössä käytettävä
porrastus.
Valikko-opas 115
b4: Helppo valotuksen korjaus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tällä asetuksella valitaan, tarvitaanko E-painiketta valotuksen
korjauksen asettamiseen. Jos Päällä (autom. palautus) tai Päällä
on valittu, valotusnäytön keskellä oleva 0 vilkkuu silloinkin, kun
valotuksen korjaukseksi on asetettu ±0.
Asetus
Kuvaus
Valotuksen korjaus asetetaan kiertämällä jompaakumpaa
komentokiekkoa (katso huomautus alla). Komentokiekolla
Päällä (autom.
valittu asetus nollataan, kun kamera sammuu tai kun
palautus)
valmiustila-ajastimen aika kuluu loppuun (E-painikkeella
valittuja valotuksen korjauksen asetuksia ei nollata).
Samoin kuin yllä, mutta komentokiekolla valittua valotuksen
Päällä
korjausarvoa ei nollata, kun kamera sammuu tai kun
valmiustila-ajastimen aika kuluu loppuun.
Valotuksen korjaus asetetaan painamalla E-painiketta ja
Pois
kiertämällä pääkomentokiekkoa.
A Vaihda pää/sivu
Kiekko, jota käytetään valotuksen korjauksen asettamiseen, kun Päällä
(autom. palautus) tai Päällä on valittu mukautetussa asetuksessa
b4 (Helppo valotuksen korjaus), riippuu siitä, mikä asetus on valittu
mukautetussa asetuksessa f4 (Komentokiekkojen mukautt., 0 144) >
Vaihda pää/sivu > Valotusasetus.
Valotustila
P
S
A
M
f4 (Komentokiekkojen mukautt.) > Vaihda pää/sivu > Valotusasetus
Päällä
Päällä (A-tila)
Pois
Sivukomentokiekko Sivukomentokiekko Sivukomentokiekko
Pääkomentokiekko Sivukomentokiekko Sivukomentokiekko
Sivukomentokiekko Sivukomentokiekko Pääkomentokiekko
Ei käytössä
116 Valikko-opas
b5: Matriisimittaus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse U Kasvojentunnistus päällä, jos haluat käyttää
kasvojentunnistusta kuvatessasi etsimen avulla muotokuvia, joissa
käytetään matriisimittausta.
b6: Keskustapainotteinen alue
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse keskustapainotteisessa mittauksessa painotettavan alueen
koko. Jos ei-mikroprosessoriohjattu tai AF-S Fisheye NIKKOR 8–
15 mm f/3.5–4.5E ED -objektiivi on kiinnitetty, alueen koko
asetetaan 12 mm:iin.
b7: Optimaal. valot. hienosäätö
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Käytä tätä asetusta kameran valitseman
valotusarvon hienosäätöön. Valotusta voi
hienosäätää erikseen kullekin
mittausmenetelmälle +1 – –1 EV:tä 1/6 EV:n
porrastuksella.
D Valotuksen hienosäätö
Valotusta voi hienosäätää erikseen kussakin mukautettujen asetusten
muistipaikassa, eikä palautus kahdella painikkeella vaikuta siihen. Huomaa,
että valotuksen korjauksen (E) kuvaketta ei näytetä, joten ainoa tapa
selvittää, paljonko valotusta on muutettu, on tarkistaa määrä
hienosäätövalikosta.
Valikko-opas 117
c: Ajastimet/valotuslukitus
c1: Valotuslukitus laukaisimella
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, lukittuuko valotus, kun laukaisinta painetaan.
O
P
Asetus
Päällä (painetaan
puoleenväliin)
Päällä
(sarjakuvaustila)
Pois
Kuvaus
Valotus lukittuu, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin.
Valotus lukittuu vain, kun laukaisin painetaan
pohjaan.
Valotus ei lukitu, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin.
c2: Valmiustila-ajastin
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, kauanko kamera jatkaa valotuksen mittaamista, kun mitään
toimintoja ei tehdä. Ohjauspaneelin ja etsimen suljinajan ja aukon
näytöt sammuvat automaattisesti, kun valmiustila-ajastimen aika
kuluu loppuun.
Valitse lyhyempi valmiustila-ajastimen viive lisätäksesi akun kestoa.
118 Valikko-opas
c3: Itselaukaisin
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse itselaukaisintilan laukaisuviive, otettavien kuvien määrä ja
kuvien välinen aikaväli.
• Itselaukaisuviive: Valitse laukaisuviive.
• Kuvien määrä: Paina 1 ja 3 valitaksesi, montako kuvaa otetaan joka
kerta kun laukaisinta painetaan.
• Kuvien välinen aikaväli: Valitse kuvien välinen aikaväli, kun Kuvien
määrä on suurempi kuin 1.
c4: Näytön virrankatkaisun viive
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, kauanko näyttö pysyy päällä, kun mitään toimintoja ei tehdä
toistossa (Toisto; oletuksena 10 s) tai kuvan tarkastelussa (Kuvan
tarkastelu; oletuksena 4 s) tai kun valikot (Valikot; oletuksena
1 minuutti) tai tiedot (Tietonäyttö; oletuksena 10 s) ovat näkyvissä
tai reaaliaikanäkymän ja elokuvan tallennuksen aikana
(Reaaliaikanäkymä; oletuksena 10 minuuttia). Valitse lyhyempi
näytön virrankatkaisun viive lisätäksesi akun kestoa.
Valikko-opas 119
d: Kuvaus/näyttö
d1: Hidas sarjakuvausnopeus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse Cl-tilan suurin kuvausnopeus CL-tilassa.
d2: Sarjakuvaus enintään
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Yhdessä sarjassa otettavien kuvien enimmäismääräksi
sarjakuvaustilassa voi määrittää minkä tahansa arvon väliltä 1 ja 200.
Huomaa, että valitusta asetuksesta riippumatta yhdessä sarjassa
otettavien valokuvien määrää ei ole rajoitettu, kun suljinaika on 4 s
tai pidempi valotustilassa S tai M.
A Puskurimuisti
Mukautettuun asetukseen d2 valitusta asetuksesta riippumatta kuvaus
hidastuu, kun puskurimuisti täyttyy (tAA).
d3: ISO-näyttö
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, näkyykö ohjauspaneelissa ISO-herkkyys (Näytä
ISO-herkkyys) vai jäljellä olevien kuvien määrä (Näytä
kuvalaskuri).
120 Valikko-opas
d4: Synkr. kuvanottotavan asetukset
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, synkronoidaanko etäkameroiden sulkimet pääkameran
sulkimen kanssa, kun lisävarusteena saatavaa langatonta
kauko-ohjainta käytetään synkronoidussa laukaisutilassa.
d5: Valotuksen viivetila
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tilanteissa, joissa pieninkin kameran liike voi tehdä kuvista
epätarkkoja, sulkimen laukaisua voidaan viivästää noin
0,2–3 sekuntia sen jälkeen, kun peili on nostettu.
d6: Elektroninen etuverhosuljin
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse Käytössä, jos haluat käyttää tiloissa Q, QC ja MUP elektronista
etuverhosuljinta, joka poistaa sulkimen liikkeestä johtuvaa
liike-epäterävyyttä. Muissa kuvanottotavoissa käytetään mekaanista
suljinta.
A Elektroninen etuverhosuljin
G-, E- tai D-tyypin objektiivia suositellaan; valitse Ei käytössä, jos huomaat
viivoja tai utua kuvatessasi muilla objektiiveilla. Lyhin suljinaika ja suurin
ISO-herkkyys, joita voi käyttää elektronisen etuverhosulkimen kanssa, ovat
1/2 000 s ja ISO 25600.
Valikko-opas 121
d7: Tiedostojen numerointi
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Kun kuva otetaan, kamera nimeää tiedoston kasvattamalla viimeksi
käytettyä tiedostonumeroa yhdellä. Tällä asetuksella määritetään,
jatkuuko tiedostojen numerointi viimeksi käytetystä numerosta,
kun uusi kansio luodaan, muistikortti alustetaan tai kameraan
asetetaan uusi muistikortti.
Asetus
Päällä
Pois
Nollaa
122 Valikko-opas
Kuvaus
Kun uusi kansio luodaan, muistikortti alustetaan tai kameraan
asetetaan uusi muistikortti, tiedostojen numerointi jatkuu
viimeksi käytetystä numerosta tai nykyisen kansion
suurimmasta tiedostonumerosta sen mukaan, kumpi on
suurempi. Jos valokuvaa otettaessa nykyinen kansio sisältää
valokuvan, jonka numero on 9999, uusi kansio luodaan
automaattisesti ja tiedostojen numerointi alkaa uudelleen
numerosta 0001.
Tiedostojen numerointi nollataan arvoon 0001, kun uusi kansio
luodaan, muistikortti alustetaan tai kameraan asetetaan uusi
muistikortti. Huomaa, että uusi kansio luodaan
automaattisesti, jos kuvaa otettaessa nykyisessä kansiossa on
5 000 kuvaa.
Samoin kuin asetus Päällä, mutta seuraavan kuvan
tiedostonumero määritetään kasvattamalla nykyisen kansion
suurinta tiedostonumeroa yhdellä. Jos kansio on tyhjä,
tiedostojen numerointi aloitetaan uudelleen numerosta 0001.
D Tiedostojen numerointi
Jos nykyisen kansion numero on 999 ja kansiossa on joko 5 000 kuvaa tai
valokuva, jonka numero on 9999, laukaisimen käyttö estetään eikä
enempää kuvia voi ottaa (lisäksi elokuvien tallennus saatetaan poistaa
käytöstä, jos kamera laskee, että enimmäispituisen elokuvan
tallentamiseen tarvittavien tiedostojen määrä johtaisi siihen, että kansio
sisältäisi yli 5 000 tiedostoa tai että tiedoston numeroksi tulisi 9999 tai
suurempi). Valitse Nollaa mukautetussa asetuksessa d7 (Tiedostojen
numerointi) ja sen jälkeen joko alusta nykyinen muistikortti tai aseta
kameraan uusi muistikortti.
d8: Ääriviivakorostuksen väri
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse tarkennuksen ääriviivakorostuksen väri. Ääriviivakorostus
voidaan kytkeä päälle tai pois päältä, ja sen herkkyyttä voidaan
säätää painamalla i-painiketta etsinvalokuvauksen aikana ja
valitsemalla Ääriviivakorostuksen taso.
d9: Etsimen ruudukon näyttö
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse Päällä näyttääksesi tarvittaessa etsimen ruudukkoviivat,
jotka helpottavat valokuvien sommittelua.
Valikko-opas 123
d10: Näytön valaistus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Jos Pois on valittu, ohjauspaneelin ja painikkeiden taustavalot
(valaisimet) syttyvät vain, kun virtakytkin kierretään asentoon D. Jos
Päällä on valittu, taustavalot pysyvät päällä, kun valmiustila-ajastin
on päällä. Valitusta asetuksesta riippumatta taustavalot sammuvat,
kun laukaisinta painetaan; jos Päällä on valittu, valot syttyvät
uudelleen, kun nostat sormesi laukaisimelta. Lisää akun kestoa
valitsemalla Pois.
A Painikkeiden taustavalot
1
4
2
3
5 Kuvanottotavan valitsimen osoitin
11
6 G-painike
7 L (Z/Q) -painike
8 X-painike
9 W (M) -painike
7
9
10
124 Valikko-opas
3 I-painike
4 Y-painike
5
6
8
1 T-painike
2 U-painike
12
10 J-painike
11 K-painike
12 O (Q) -painike
d11: Reaaliaikanäkymä sarjak.tilassa
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, onko kuvan tarkastelu käytettävissä sarjakuvauksen aikana
(kuvanottotavat CL, CH ja QC) reaaliaikanäkymässä. Jos Pois on
valittuna, sekä näyttö että näytön taustavalo kytkeytyvät pois päältä
valotusten aikana.
d12: Optinen VR
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tämä asetus on käytettävissä vain yhteensopivilla
AF-P-objektiiveilla, joissa ei ole tärinänvaimennuskytkintä. Valitse
asetus Päällä ottaaksesi käyttöön tärinänvaimennuksen, joka
aktivoituu aina kun laukaisin painetaan puoleenväliin. Poista
tärinänvaimennus käytöstä valitsemalla Pois.
Valikko-opas 125
e: Haarukointi/salama
e1: Salamatäsmäysnopeus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tällä asetuksella säädetään salamatäsmäysnopeutta.
Asetus
Kuvaus
Automaattista nopeaa FP-täsmäystä käytetään, kun
yhteensopiva salamalaite on kiinnitetty. Jos käytetään
muita salamalaitteita, suljinajaksi asetetaan 1/250 s. Kun
1/250 s
kamera näyttää suljinajan 1/250 s valotustiloissa P tai A,
(automaattinen automaattinen nopea FP-täsmäys aktivoituu, jos todellinen
FP)
suljinaika on lyhyempi kuin 1/250 s. Jos salamalaite tukee
automaattista nopeaa FP-täsmäystä, kamera (tilat P ja A) tai
käyttäjä (tilat S ja M) voi valita lyhimmillään 1/8 000 s:n
suljinaikoja.
1/250 s – 1/60 s Salamatäsmäysnopeus asetetaan valittuun arvoon.
A Suljinajan kiinnittäminen salamatäsmäysnopeuden raja-arvoon
Jos haluat asettaa suljinajaksi salamatäsmäysnopeuden raja-arvon
suljinajan esivalinta-automatiikassa tai käsisäätöisessä valotustilassa,
valitse pisintä mahdollista suljinaikaa seuraava aika (30 s tai %).
X (salamatäsmäyksen ilmaisin) näkyy etsimessä ja ohjauspaneelissa
yhdessä salamatäsmäysnopeuden kanssa.
A Automaattinen nopea FP-täsmäys
Automaattinen nopea FP-täsmäys mahdollistaa salaman käyttämisen
kameran tukemalla lyhimmällä suljinajalla, jolloin on mahdollista valita
suurin mahdollinen aukko ja siten pienempi syväterävyys, vaikka kohde
olisi vastavalossa kirkkaassa auringonvalossa. Tietonäytön salamatilan
ilmaisimessa näkyy ”FP”, kun automaattinen nopea FP-täsmäys on
käytössä.
126 Valikko-opas
e2: Suljinaika salamakuv.
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tällä asetuksella valitaan pisin käytettävissä oleva suljinaika, kun
etu- tai jälkiverhon täsmäystä tai punasilmäisyyden vähennystä
käytetään ohjelmoidussa automatiikassa tai aukon
esivalinta-automatiikassa (valitusta asetuksesta riippumatta
suljinaika voi olla pisimmillään 30 s suljinajan
esivalinta-automatiikassa ja käsisäätöisissä valotustiloissa, tai kun
salama-asetuksena on täsmäys pitkiin suljinaikoihin, hidas
jälkiverhon täsmäys tai punasilmäisyyden vähennys täsmäyksellä
pitkiin suljinaikoihin).
e3: Valot. korj. salamakuvissa
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, miten kamera säätää salaman tehoa, kun valotuksen korjaus
on käytössä.
Asetus
YE
Koko kuva
E
Vain tausta
Kuvaus
Sekä salaman tehoa että valotuksen korjausta
säädetään koko kuvan valotuksen muuttamiseksi.
Valotuksen korjaus vaikuttaa vain taustaan.
Valikko-opas 127
e4: Autom. M ISO-herkkyyssäätö
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, minkä mukaan valotus asetetaan, kun salamaa käytetään
automaattisen ISO-herkkyyssäädön kanssa.
e
Asetus
Kohde ja
tausta
f
Vain kohde
Kuvaus
Kamera ottaa ISO-herkkyyden säädössä huomioon sekä
pääkohteen että taustan valaistuksen.
ISO-herkkyyttä säädetään vain pääkohteen oikean
valotuksen saavuttamiseksi.
e5: Muotoilusalama
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Jos Päällä on valittu, kun kameraa käytetään Nikonin luovaa
valaistusjärjestelmää tukevan lisävarusteena saatavan
salamalaitteen kanssa, muotoilusalama tuotetaan, kun kameran
Pv-painiketta painetaan. Muotoilusalamaa ei tuoteta, jos Pois on
valittu.
128 Valikko-opas
e6: Autom. haarukointi (tila M)
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tällä asetuksella valitaan asetukset, joihin valokuvausvalikon
kohtaan Autom. haarukoinnin asetus valittu asetus Valotuksen ja
salaman haarukointi tai Valotuksen haarukointi vaikuttaa
käsisäätöisessä valotustilassa.
Asetus
F
Salama/aika
G
Salama/aika/
aukko
H
Salama/aukko
I
Vain salama
Kuvaus
Kamera vaihtelee suljinaikaa (Valotuksen
haarukointi) tai suljinaikaa ja salaman tehoa
(Valotuksen ja salaman haarukointi).
Kamera vaihtelee suljinaikaa ja aukkoa (Valotuksen
haarukointi) tai suljinaikaa, aukkoa ja salaman tehoa
(Valotuksen ja salaman haarukointi).
Kamera vaihtelee aukkoa (Valotuksen haarukointi)
tai aukkoa ja salaman tehoa (Valotuksen ja salaman
haarukointi).
Kamera vaihtelee vain salaman tehoa (Valotuksen ja
salaman haarukointi).
Salamaa haarukoidaan vain i-TTL- tai qA (automaattinen aukko)salaman ohjauksessa. Jos jokin muu asetus kuin Vain salama on
valittu eikä salamaa käytetä, ISO-herkkyys pysyy ensimmäisen kuvan
arvossa, kun automaattinen ISO-herkkyyssäätö on päällä (0 49).
e7: Haarukoinnin järjestys
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Oletusasetuksella Mitattu > ali > yli (H) valotusta, salamaa ja
valkotasapainoa haarukoidaan seuraavassa järjestyksessä: ensin
otetaan muokkaamaton kuva, sen jälkeen pienintä arvoa käyttävä
kuva ja sen jälkeen suurinta arvoa käyttävä kuva. Jos Ali > mitattu >
yli (I) on valittu, kuvataan järjestyksessä pienimmästä arvosta
suurimpaan. Tämä asetus ei vaikuta ADL-haarukointiin.
Valikko-opas 129
f: Painikkeet
f1: Mukaut. ohjauksen määritys
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, mitä kameran painikkeet tekevät, kun niitä käytetään
erikseen tai yhdessä komentokiekkojen kanssa.
❚❚ Painallus
Valitse seuraavien painikkeiden tehtävät korostamalla haluttu
asetus ja painamalla monivalitsimen keskipainiketta:
0
v
x
V
8
Pv-painike
S
Obj. tarkennustoimintopainikkeet *
Fn1-painike
Fn2-painike
AF-ON-painike
Sivuvalitsimen keskusta
* Objektiivin tarkennustoimintopainikkeita
voi käyttää nimetyn toiminnon
suorittamiseen vain, kun AF-L on valittu
tarkennustoimintovalitsimella.
Obj. tarkennustoimintopainikkeet
130 Valikko-opas
A ”Painallus” ja ”painallus ja komentokiekot”
Joillekin painikkeille ei voi määrittää samaa toimintoa sekä ”painallus”- että
”painallus ja komentokiekot” -tehtäväksi. Jos ”painallus”-tehtäväksi
määrätään tehtävä, joka on jo määrätty ”painallus ja komentokiekko”
-tehtäväksi, ”painallus ja komentokiekko” -asetukseksi asetetaan Ei mitään,
kun taas jos kyseinen tehtävä määrätään ”painallus ja komentokiekko”
-tehtäväksi, kun tehtävä on jo määrätty ”painallus”-tehtäväksi, asetetaan
”painallus”-asetukseksi Ei mitään.
Näille painikkeille voidaan määrätä seuraavat toiminnot:
0 v x V
8
Tarkennuspisteen esiasetus
✔
✔
—
—
✔
✔
Tarkennusaluetila
✔
✔
—
✔
✔
✔
Tarkennusaluetila + AF-ON
✔
✔
—
✔
✔
✔
Katsele
✔
✔
—
—
✔
—
Salamavalon lukitus
✔
✔
—
—
✔
—
AE/AF-lukitus
✔
✔
—
✔
✔
✔
Vain AE-lukitus
✔
✔
—
✔
✔
✔
AE-lukitus (palautus laukaistaessa)
✔
✔
—
✔
✔
—
AE-lukitus (pito)
✔
✔
—
✔
✔
—
Vain AF-lukitus
✔
✔
—
✔
✔
✔
AF-ON
✔
✔
—
✔
✔
✔
IEi käytössä / käytössä
✔
✔
—
—
✔
✔
Haarukointisarja
✔
✔
—
—
✔
—
+ NEF (RAW)
✔
✔
—
—
✔
—
Asetus
A
K
q
q
r
B
C
D
E
F
A
h
1
4
S
Valikko-opas 131
0 v x V
8
S
Matriisimittaus
✔
✔
—
—
✔
—
Keskustapainotteinen
✔
✔
—
—
✔
—
Pistemittaus
✔
✔
—
—
✔
—
Huippuvalopainotteinen
✔
✔
—
—
✔
—
Etsimen ruudukon näyttö
✔
✔
—
—
✔
—
Etsimen näennäishorisontti
✔
✔
—
—
✔
—
Synkronoidun laukaisun valinta
✔
✔
—
—
✔
✔
OMA VALIKKO
✔
✔
✔
—
✔
—
OMAN VALIKON 1. kohta
✔
✔
✔
—
✔
—
Toisto
✔
✔
—
—
✔
—
Luokittelu
—
—
✔
—
—
—
Valitse keskitarkennuspiste
—
—
—
—
✔
—
Korosta aktiivinen tark.piste
—
—
—
—
✔
—
Ei mitään
✔
✔
✔
✔
✔
—
Asetus
L
M
N
t
b
!
c
%
3
K
c
J
K
132 Valikko-opas
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
Asetus
A
Tarkennuspisteen
esiasetus
K
Tarkennusaluetila
q
Tarkennusaluetila +
AF-ON
q
Katsele
r
Salamavalon lukitus
Kuvaus
Painikkeen painaminen valitsee
tarkennuspisteen esiasetuksen. Valitaksesi
pisteen valitse se ja paina painiketta samalla,
kun painat AF-tilapainiketta, kunnes
tarkennuspiste vilkkuu. Erilliset
tarkennuspisteet voidaan valita
vaakasuunnalle (maisemasuunta) ja
kummallekin pystysuunnalle
(muotokuvasuunta), jos Tarkennuspiste tai
Tark.piste ja tark.aluetila on valittu
mukautettuun asetukseen a7 (Tallenna
suunnan mukaan, 0 109). Jos tämä asetus on
määrätty objektiivin
tarkennustoimintopainikkeille, voit valita
tarkennuspisteen esiasetuksen pitämällä
objektiivin tarkennustoimintopainiketta
painettuna. Vapauta painike palauttaaksesi
alkuperäisen tarkennuspisteen valinnan.
Korosta tämä asetus ja paina 2 valitaksesi
AF-aluetilan (kolmiulotteinen seuranta pois
lukien). Valittu tila tulee voimaan, kun painiketta
painetaan; painikkeen vapauttaminen palauttaa
käyttöön alkuperäisen AF-aluetilan.
Kuten Tarkennusaluetila yllä, paitsi että
painikkeen painaminen käynnistää myös
automaattitarkennuksen.
Voit esikatsella etsinvalokuvauksen
syväterävyyttä, kun painike on painettuna.
Reaaliaikanäkymävalokuvauksessa voit painaa
painiketta kerran asettaaksesi objektiivin
suurimpaan aukkoon, mikä helpottaa
tarkennuksen tarkistamista; kun painiketta
painetaan uudelleen, aukko palautetaan
alkuperäiseen arvoon.
Paina painiketta lukitaksesi lisävarusteena
saatavien salamalaitteiden salama-arvon.
Peruuta salamavalon lukitus painamalla
painiketta uudelleen.
Valikko-opas 133
Asetus
B
AE/AF-lukitus
C
Vain AE-lukitus
D
AE-lukitus (palautus
laukaistaessa)
E
AE-lukitus (pito)
F
Vain AF-lukitus
A
h
1
Kuvaus
Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun painiketta
painetaan.
Valotus lukittuu, kun painiketta painetaan.
Valotus lukittuu, kun painiketta painetaan, ja
pysyy lukittuna, kunnes painiketta painetaan
uudelleen, suljin laukaistaan tai
valmiustila-ajastimen aika kuluu loppuun.
Valotus lukittuu, kun painiketta painetaan, ja
pysyy lukittuna, kunnes painiketta painetaan
uudelleen tai valmiustila-ajastimen aika kuluu
loppuun.
Tarkennus lukittuu, kun painiketta painetaan.
Painikkeen painaminen käynnistää
automaattitarkennuksen.
Jos salama on pois päältä, etuverhon täsmäys
valitaan, kun painiketta painetaan. Jos salama
IEi käytössä / käytössä
on käytössä, se sen sijaan poistetaan käytöstä,
kun painiketta painetaan.
Jos painiketta painetaan, kun valotuksen tai
salaman haarukointi tai ADL-haarukointi on
käytössä yksittäiskuvaus- tai hiljainen laukaisu
-tilassa, kaikki nykyisen haarukointiohjelman
Haarukointisarja
kuvat otetaan joka kerta kun laukaisinta
painetaan. Jos valkotasapainon haarukointi on
käytössä tai sarjakuvaustila (tila CH, CL tai QC) on
valittuna, kamera toistaa haarukointisarjaa,
kun laukaisinta pidetään painettuna.
AF-ON
134 Valikko-opas
Asetus
4
L
M
N
t
b
!
Kuvaus
Jos kuvanlaadun asetuksena on JPEG-asetus,
ohjauspaneelissa näkyy ”RAW” ja NEF (RAW)
-kopio tallennetaan seuraavasta kuvasta, joka
otetaan painikkeen painamisen jälkeen
(alkuperäinen kuvanlaadun asetus
palautetaan, kun nostat sormesi laukaisimelta).
+ NEF (RAW)
NEF (RAW) -kopiot tallennetaan
valokuvausvalikon kohtaan NEF (RAW)
-tallennus ja Kuvakoko > NEF (RAW)
kulloinkin valituilla asetuksilla (0 47, 48). Paina
painiketta uudelleen poistuaksesi
tallentamatta NEF (RAW) -kopiota.
Matriisimittaus aktivoituu, kun painiketta
Matriisimittaus
painetaan.
Keskustapainotteinen mittaus aktivoituu, kun
Keskustapainotteinen
painiketta painetaan.
Pistemittaus aktivoituu, kun painiketta
Pistemittaus
painetaan.
Huippuvalopainotteinen mittaus aktivoituu,
Huippuvalopainotteinen
kun painiketta painetaan.
Etsimen ruudukon
Paina painiketta kytkeäksesi etsimen
näyttö
rajausruudukon näytön päälle tai pois päältä.
Etsimen
Paina painiketta näyttääksesi etsimessä
näennäishorisontti
näennäishorisontin näytön (0 137).
Valikko-opas 135
Asetus
c
%
3
K
c
J
K
Kuvaus
Kun kameraan on yhdistetty lisävarusteena
saatava langaton kauko-ohjain, painikkeella
voi vaihtaa kaukolaukaisun ja isäntä- tai
synkronoidun laukaisun välillä. Käytettävissä
olevat asetukset riippuvat mukautettuun
asetukseen d4 (Synkr. kuvanottotavan
asetukset) valitusta asetuksesta:
• Jos Synkronointi on valittu, voit valita
asetukseksi Vain isäntälaukaisu (pidä
Synkronoidun
painiketta painettuna ottaaksesi kuvia vain
laukaisun valinta
pääkameralla) tai Vain etälaukaisu (pidä
painiketta painettuna ottaaksesi kuvia vain
etäkameroilla).
• Jos Ei synkronointia on valittu, voit valita
asetukseksi Synkronoitu laukaisu (pidä
painiketta painettuna synkronoidaksesi pääja etäkameroiden laukaisun) tai Vain
etälaukaisu (pidä painiketta painettuna
ottaaksesi kuvia vain etäkameroilla).
”OMA VALIKKO” avataan, kun painiketta
OMA VALIKKO
painetaan.
Paina painiketta siirtyäksesi ”OMA VALIKKO”
-valikon ensimmäiseen kohtaan. Valitsemalla
OMAN VALIKON 1. kohta
tämän asetuksen pääset käyttämään usein
käytettyä valikon kohtaa nopeasti.
Painike suorittaa saman toiminnon kuin
K-painike. Valitse käyttäessäsi teleobjektiivia
Toisto
tai muissa tilanteissa, joissa K-painiketta on
vaikea käyttää vasemmalla kädellä.
Luokittele nykyinen kuva toistotilassa
Luokittelu
pitämällä painiketta painettuna ja painamalla
4 tai 2.
Valitse
Valitse keskitarkennuspiste painamalla
keskitarkennuspiste
painiketta.
Korosta aktiivinen
Painikkeen painaminen korostaa aktiivisen
tark.piste
tarkennuspisteen.
Ei mitään
Painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.
136 Valikko-opas
A Näennäishorisontti
Kun painetaan painiketta, jonka tehtäväksi on valittu Etsimen
näennäishorisontti, etsimeen tulevat näkyviin pysty- ja vaakasuuntaisen
kallistuksen ilmaisimet. Paina painiketta toisen kerran poistaaksesi
ilmaisimet näytöstä.
Vaakasuuntainen kallistus
Kameraa kallistettu
oikealle
Kamera vaakatasossa
Kameraa kallistettu
vasemmalle
Pystysuuntainen kallistus
Kameraa kallistettu
eteenpäin
Kamera vaakatasossa
Kameraa kallistettu
taaksepäin
Pysty- ja vaakasuuntaisen kallistuksen ilmaisimet ovat päinvastaiset, kun
kamera käännetään kuvien ottamiseksi pystysuunnassa
(muotokuvasuunnassa). Huomaa, että näyttö ei välttämättä ole tarkka, kun
kameraa kallistetaan jyrkästi eteenpäin tai taaksepäin. Kallistusmäärää ei
näytetä, jos kamera ei pysty mittaamaan kallistusta.
Valikko-opas 137
❚❚ Painallus ja komentokiekot
Valitse seuraavien painikkeiden tehtävät yhdessä
komentokiekkojen kanssa käytettynä korostamalla haluttu asetus ja
painamalla monivalitsimen keskipainiketta:
1
w
9
Pv-painike + y
n
Q
BKT-painike + y
Fn1-painike + y
Sivuvalitsimen keskusta + y
Elokuvan tallennuspainike + y *
* Valitse, mikä on elokuvan tallennuspainikkeen tehtävä yhdessä komentokiekkojen kanssa käytettynä,
kun reaaliaikanäkymän valitsin on kierretty asentoon C.
A BKT-painike
Jos laaja dynaaminen alue tai päällekkäisvalotus on käytössä, kun jokin
muu toiminto määrätään BKT-painikkeen tehtäväksi, BKT-painiketta ei voi
käyttää yhdessä komentokiekon kanssa, ennen kuin laajan dynaamisen
alueen valokuvaus tai päällekkäisvalotuskuvaus on päättynyt.
138 Valikko-opas
Näille painikkeille voidaan määrätä seuraavat toiminnot:
Asetus
J
$
v
w
y
z
n
v
m
t
$
2
1 w 9 n Q
Valitse kuva-ala
✔
✔
✔
—
Suljinajan ja aukon lukitus
✔
✔
✔
—
✔
✔
1 askel, aika/aukko
✔
✔
—
—
—
Valitse ei-CPU-objektiivin nro
✔
✔
✔
—
—
Aktiivinen D-Lighting
✔
✔
—
—
—
Valotuksen viivetila
✔
✔
—
—
—
Valokuvausvalikon muistipaikka
✔
✔
✔
—
✔
Valotustila
—
—
—
—
✔
Valkotasapaino
—
—
—
—
✔
Automaattinen haarukointi
—
—
—
✔
—
Päällekkäisvalotus
—
—
—
✔
—
HDR (laaja dynaam. alue)
—
—
—
✔
—
Ei mitään
✔
✔
✔
✔
✔
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
Asetus
J
$
Kuvaus
Paina painiketta ja
kierrä komentokiekkoa
valitaksesi jonkin
esivalituista
kuva-aloista (0 45).
Valitse kuva-ala
Asetuksen Valitse
kuva-ala valitseminen
tuo näkyviin luettelon
kuva-aloista; korosta asetuksia ja paina 2
valitaksesi kohdan tai poistaaksesi sen valinnan ja
paina sitten J.
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
Suljinajan ja aukon lukitaksesi suljinajan tiloissa S ja M; paina painiketta
lukitus
ja kierrä sivukomentokiekkoa lukitaksesi aukon
tiloissa A ja M.
Valikko-opas 139
Asetus
v
w
y
z
n
v
m
t
$
2
Kuvaus
Jos painiketta painetaan samalla kun
komentokiekkoja kierretään, suljinaikaa
1 askel, aika/
(valotustilat S ja M) ja aukkoa (valotustilat A ja M)
aukko
muutetaan 1 EV:n porrastuksella riippumatta
mukautettuun asetukseen b2 (Valotussäädön
porrastus, 0 115) valitusta asetuksesta.
Valitse
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoa
ei-CPU-objektiivin valitaksesi kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot
nro
määritetyn objektiivin numeron (0 169).
Aktiivinen
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoja
D-Lighting
säätääksesi Aktiivista D-Lightingia (0 56).
Valotuksen
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoa
viivetila
valitaksesi valotuksen viivetilan (0 121).
Valokuvausvalikon Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoa
muistipaikka
valitaksesi valokuvausvalikon muistipaikan (0 33).
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
Valotustila
valitaksesi valotustilan.
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi valkotasapainon asetuksen ja kierrä
Valkotasapaino
sivukomentokiekkoa valitaksesi ala-asetuksen, kun
v (Automaattinen) tai I (Loisteputkivalo) on
valittu (0 50).
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
Automaattinen
valitaksesi haarukointisarjan kuvien määrän ja
haarukointi
sivukomentokiekkoa valitaksesi haarukoinnin
porrastuksen (0 61).
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
Päällekkäisvalotus valitaksesi tilan ja sivukomentokiekkoa valitaksesi
kuvien määrän (0 62).
Paina painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa
HDR (laaja
valitaksesi tilan ja sivukomentokiekkoa valitaksesi
dynaam. alue)
valotuseron (0 69).
Mitään toimintoa ei tehdä, kun komentokiekkoja
Ei mitään
kierretään painikkeen ollessa painettuna.
140 Valikko-opas
❚❚ Sivuvalitsin
Valitse sivuvalitsimen tehtävä korostamalla 7 Sivuvalitsin ja
painamalla monivalitsimen keskipainiketta. Sivuvalitsinta voidaan
käyttää tarkennuspisteen valintaan (x Tarkennuspisteen valinta)
tai samaan tarkoitukseen kuin monivalitsinta (Y Sama kuin
monivalitsin). Jos valitset asetuksen Y Sama kuin monivalitsin,
voit lisäksi valita sivuvalitsimen tehtävän toiston zoomauksen
aikana painamalla 2 ja valitsemalla kohdan Toiston zoomaus:
valitse valokuvien selaaminen (Selaa) tai muiden valokuvien
näyttäminen samalla zoomaussuhteella (Näytä edellinen/
seuraava kuva).
7
Sivuvalitsin
Valikko-opas 141
f2: Monivalitsimen keskipainike
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tällä asetuksella määritetään
monivalitsimen keskipainikkeen tehtävä
etsinvalokuvauksessa, toistossa ja
reaaliaikanäkymässä (valitusta asetuksesta
riippumatta keskipainikkeen painaminen
käynnistää elokuvan toiston, kun elokuva
näkyy täyskuvatoistossa).
❚❚ Kuvaustila
J
A
K
Asetus
Monivalitsimen keskipainikkeen tehtävä
Valitse
Valitse keskitarkennuspiste.
keskitarkennuspiste
Monivalitsimen keskipainikkeen painaminen
valitsee tarkennuspisteen esiasetuksen. Valitaksesi
pisteen valitse se ja paina monivalitsimen
keskipainiketta painaen samalla AF-tilapainiketta,
kunnes tarkennuspiste vilkkuu. Erilliset
Tarkennuspisteen
tarkennuspisteet voidaan valita vaakasuunnalle
esiasetus
(maisemasuunta) ja kummallekin pystysuunnalle
(muotokuvasuunta), jos Tarkennuspiste tai
Tark.piste ja tark.aluetila on valittu
mukautettuun asetukseen a7 (Tallenna suunnan
mukaan, 0 109).
Korosta aktiivinen Monivalitsimen keskipainikkeen painaminen
tark.piste
korostaa aktiivisen tarkennuspisteen.
Monivalitsimen keskipainikkeen painamisella ei
Ei mitään
ole vaikutusta etsinvalokuvauksessa.
142 Valikko-opas
❚❚ Toistotila
n
o
p
u
Asetus
Monivalitsimen keskipainikkeen tehtävä
Pienoiskuva päällä/ Vaihda täyskuvatoiston ja pienoiskuvien toiston
pois
välillä.
Sekä täyskuvatoistossa että pienoiskuvien
Histogrammien
toistossa näytetään histogrammi, kun
tarkastelu
monivalitsimen keskipainiketta painetaan.
Vaihda täyskuvatoiston tai pienoiskuvien toiston
ja toiston zoomauksen välillä. Valitse zoomauksen
alkuasetukseksi Pieni suurennus (50 %), 1:1
Zoom päällä/pois
(100 %) tai Suuri suurennus (200 %).
Zoomausnäyttö keskitetään aktiiviseen
tarkennuspisteeseen.
Valitse korttipaikka Näytä valintaikkuna, jossa valitaan korttipaikka ja
ja kansio
kansio.
❚❚ Reaaliaikanäkymä
J
p
Asetus
Monivalitsimen keskipainikkeen tehtävä
Monivalitsimen keskipainikkeen painaminen
Valitse
reaaliaikanäkymässä valitsee
keskitarkennuspiste
keskitarkennuspisteen.
Paina monivalitsimen keskipainiketta vaihtaaksesi
zoomauksen päälle tai pois päältä. Valitse
zoomauksen alkuasetukseksi Pieni suurennus
Zoom päällä/pois
(50 %), 1:1 (100 %) tai Suuri suurennus (200 %).
Zoomausnäyttö keskitetään aktiiviseen
tarkennuspisteeseen.
Monivalitsimen keskipainikkeen painamisella ei
Ei mitään
ole vaikutusta reaaliaikanäkymässä.
Valikko-opas 143
f3: Suljinajan ja aukon lukitus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Asetuksen Päällä valitseminen kohdassa Suljinajan lukitus
lukitsee suljinajan arvoon, joka on kulloinkin valittuna tilassa S tai M.
Asetuksen Päällä valitseminen kohtaan Aukon lukitus lukitsee
aukon arvoon, joka on kulloinkin valittuna tilassa A tai M. Suljinajan ja
aukon lukitusta ei voi käyttää tilassa P.
f4: Komentokiekkojen mukautt.
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tällä asetuksella säädetään pää- ja sivukomentokiekon toimintaa.
Asetus
Kuvaus
Käännä komentokiekkojen
kiertosuunta, kun niillä säädetään
kohtia Valotuksen korjaus ja/tai
Suljinaika/aukko. Korosta kohtia
Käänteinen
ja paina 2 valitaksesi kohdan tai
kääntö
poistaaksesi sen valinnan ja paina
sitten J. Tämä asetus koskee myös
lisävarusteena saatavien
MB-D18-akkuperien komentokiekkoja.
144 Valikko-opas
Asetus
Kuvaus
• Valotusasetus: Jos Pois on valittu,
pääkomentokiekolla säädetään
suljinaikaa ja
sivukomentokiekolla aukkoa. Jos
Päällä on valittu,
pääkomentokiekolla säädetään
aukkoa ja sivukomentokiekolla
suljinaikaa. Jos Päällä (A-tila) on
Vaihda pää/ valittu, pääkomentokiekkoa käytetään aukon asettamiseen
sivu
vain valotustilassa A.
• Automaattitarkennusasetus: Jos Päällä on valittu,
automaattitarkennustilan voi valita pitämällä
AF-tilapainiketta painettuna ja kiertämällä
sivukomentokiekkoa ja AF-aluetilan pitämällä
AF-tilapainiketta painettuna ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa.
Nämä asetukset koskevat myös MB-D18:n komentokiekkoja.
Jos Sivukomentokiekko on valittu, aukkoa voi säätää vain
sivukomentokiekolla (tai pääkomentokiekolla, jos Päällä on
valittu kohtaan Vaihda pää/sivu > Valotusasetus). Jos
Himmenninrengas on valittu, aukkoa voi säätää vain
objektiivin himmenninrenkaalla ja kameran aukon näyttö
Aukon asetus
näyttää aukon 1 EV:n porrastuksella (G- ja E-tyypin
objektiiveilla aukko asetetaan yhä käyttämällä
sivukomentokiekkoa). Huomaa, että valitusta asetuksesta
riippumatta aukkoa on säädettävä himmenninrenkaalla, kun
kamerassa on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi.
Valikko-opas 145
Asetus
Kuvaus
Jos Pois on valittu, monivalitsinta käytetään täyskuvatoistossa
näytettävän kuvan valitsemiseen, pienoiskuvien
korostamiseen ja valikoissa liikkumiseen. Jos Päällä tai Päällä
(kuvan tarkastelu pois) on valittu, pääkomentokiekolla voi
valita täyskuvatoistossa näytettävän kuvan, siirtää kohdistinta
vasemmalle tai oikealle pienoiskuvien toistossa ja siirtää
valikon korostuspalkkia ylöspäin tai alaspäin.
Sivukomentokiekkoa käytetään täyskuvatoistossa eteenpäin
Valikot ja tai taaksepäin siirtymiseen kohtaan Sivuk.kiekon
toisto
kuvanopeus valitun asetuksen mukaan ja pienoiskuvien
toistossa sivujen selaamiseen ylöspäin tai alaspäin. Kun valikot
ovat näkyvissä, sivukomentokiekon kiertäminen oikealle tuo
näkyviin valitun vaihtoehdon alivalikon ja kiekon kiertäminen
vasemmalle tuo näkyviin edellisen valikon. Tee valinta
painamalla 2-painiketta, monivalitsimen keskipainiketta tai
J-painiketta. Valitse Päällä (kuvan tarkastelu pois)
estääksesi komentokiekkojen käyttämisen toistoon kuvan
tarkastelun aikana.
Kun Päällä tai Päällä (kuvan tarkastelu pois) on valittu
kohtaan Valikot ja toisto, sivukomentokiekkoa voi kiertää
Sivuk.kiekon täyskuvatoistossa kansion valitsemiseksi tai sen avulla voi
kuvanopeus siirtyä eteen- tai taaksepäin 10 tai 50 kuvaa kerrallaan tai siirtyä
seuraavaan tai edelliseen suojattuun kuvaan, valokuvaan tai
elokuvaan.
146 Valikko-opas
f5: Monivalitsin
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Jos Käynnistä valm.tila-ajastin uud. on valittu, monivalitsimen
käyttäminen valmiustila-ajastimen ajan loppuessa aktivoi mittarit ja
käynnistää valmiustila-ajastimen. Jos Älä tee mitään on valittu,
ajastin ei käynnisty, kun monivalitsinta painetaan.
f6: Vap. painike kiekon käytt.
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Kun Kyllä valitaan, säädöt, jotka normaalisti tehdään pitämällä E-,
S (Q)-, I-, BKT-, Y-, W (M)-, T-, U- tai
tarkennustilapainiketta painettuna ja kiertämällä komentokiekkoa,
voidaan tehdä kiertämällä komentokiekkoa painikkeen
vapauttamisen jälkeen. Tämä koskee myös painikkeita, joiden
tehtäväksi on määritetty Aktiivinen D-Lighting, Valotuksen
viivetila, Valkotasapaino tai Valotustila ”painallus ja
komentokiekko” -asetuksena mukautettuun asetukseen
f1 (Mukaut. ohjauksen määritys, 0 130) sekä painikkeita, joiden
tehtäväksi on määritetty Aktiivinen D-Lighting, Valotuksen
viivetila, ISO-herkkyys, Valotustila, Valotuksen korjaus tai
Mittaus käyttämällä mukautettua asetusta f10
(MB-D18-painikkeiden tehtävä, 0 149). Asetus ei ole enää
voimassa, kun mitä tahansa kyseisistä painikkeista painetaan
uudelleen tai kun laukaisin painetaan puoleenväliin tai
valmiustila-ajastimen aika kuluu loppuun.
Valikko-opas 147
f7: Käänteiset ilmaisimet
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Jos
(W) on valittu, ohjauspaneelin, etsimen ja
tietonäytön valotusilmaisimien negatiiviset arvot näkyvät
vasemmalla ja positiiviset oikealla. Valitse
(V), jos haluat positiivisten arvojen näkyvän vasemmalla ja
negatiivisten oikealla.
f8: Reaaliaikanäkymäpain. aset.
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse Ei käytössä poistaaksesi
a-painikkeen käytöstä, mikä estää
reaaliaikanäkymän tahattoman
käynnistämisen. Jos Käytössä
(valm.tila-ajastin akt.) on valittu,
a-painiketta voi käyttää
reaaliaikanäkymän käynnistämiseen vain,
kun valmiustila-ajastin on aktiivinen.
f9: D-valitsin
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, aktivoiko virtakytkimen kiertäminen asentoon D vain
ohjauspaneelin ja painikkeiden taustavalot, vai kytkeekö se myös
tietonäytön päälle.
148 Valikko-opas
f10: MB-D18-painikkeiden tehtävä
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Tämä asetus on käytettävissä, kun
lisävarusteena saatava
MB-D18-monitoimiakkuperä on kiinnitetty.
Valitse, mitä MB-D18:n painikkeet tekevät,
kun niitä käytetään erikseen tai yhdessä
komentokiekkojen kanssa.
MB-D18:n AF-ON-painike
LOCK
MB-D18:n Fn-painike
MB-D18:n monivalitsin
❚❚ Fn-painike
Valitse toiminto, joka suoritetaan painamalla akkuperän
Fn-painiketta. Katso lisätietoja mukautetun asetuksen f1 (Mukaut.
ohjauksen määritys, 0 130) ”Painallus”-osiosta.
A
q
r
D
E
4
L
M
Tarkennuspisteen esiasetus
Katsele
Salamavalon lukitus
AE-lukitus (palautus laukaistaessa)
AE-lukitus (pito)
+ NEF (RAW)
Matriisimittaus
Keskustapainotteinen
N
t
b
!
%
3
K
Pistemittaus
Huippuvalopainotteinen
Etsimen ruudukon näyttö
Etsimen näennäishorisontti
OMA VALIKKO
OMAN VALIKON 1. kohta
Toisto
Ei mitään
Valikko-opas 149
❚❚ Fn-painike + y
Valitse toiminto, joka suoritetaan painamalla akkuperän
Fn-painiketta ja kiertämällä komentokiekkoa. Katso lisätietoja
mukautetun asetuksen f1 (Mukaut. ohjauksen määritys, 0 138)
”Painallus ja komentokiekot” -osiosta
J
$
v
w
y
z
1
2
3
4
Valitse kuva-ala
Suljinajan ja aukon lukitus
1 askel, aika/aukko
Valitse ei-CPU-objektiivin nro
Aktiivinen D-Lighting
n
9
v
E
w
Valotuksen viivetila
Valokuvausvalikon muistipaikka
ISO-herkkyys 1
Valotustila 2
Valotuksen korjaus 3
Mittaus 4
Ei mitään
Suorittaa saman toiminnon kuin kameran S (Q) -painike.
Suorittaa saman toiminnon kuin kameran I-painike.
Suorittaa saman toiminnon kuin kameran E-painike.
Suorittaa saman toiminnon kuin kameran Y-painike.
❚❚ AF-ON-painike
Valitse toiminto, joka suoritetaan painamalla akkuperän
AF-ON-painiketta. Katso lisätietoja mukautetun asetuksen
f1 (Mukaut. ohjauksen määritys, 0 130) ”Painallus”-osiosta.
G
A
K
q
B
Sama kuin kameran AF-ON-painike *
AF-ON
Tarkennusaluetila
Tarkennusaluetila + AF-ON
AE/AF-lukitus
C
D
E
F
Vain AE-lukitus
AE-lukitus (palautus laukaistaessa)
AE-lukitus (pito)
Vain AF-lukitus
Ei mitään
* Painikkeen tehtävä on sama kuin kameran AF-ON-painikkeella.
150 Valikko-opas
❚❚ Monivalitsin
Akkuperän monivalitsinta voi käyttää tarkennuspisteen valintaan
(x Tarkennuspisteen valinta) tai samaan tarkoitukseen kuin
kameran monivalitsinta (Y Sama kuin kameran monivalitsin;
huomaa, että tässä tapauksessa voit valita asetuksen Tiedot C/
toisto D kohtaan Kuvatiedot/toisto vaihtaaksesi painikkeiden
tehtävät niin, että valitsimen painaminen ylös tai alas tuo näkyviin
lisää kuvia ja valitsimen painaminen vasemmalle tai oikealle vaihtaa
näytettävät kuvan tiedot).
Valikko-opas 151
g: Elokuva
g1: Mukaut. ohjauksen määritys
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse, miten kameran painikkeet toimivat yksinään tai yhdessä
komentokiekkojen kanssa käytettynä, kun reaaliaikanäkymän
valitsin kierretään asentoon 1 reaaliaikanäkymässä.
❚❚ Painallus
Valitse seuraavien painikkeiden tehtävät korostamalla asetus ja
painamalla monivalitsimen keskipainiketta:
0
v
x
8
G
Pv-painike
Fn1-painike
Fn2-painike
Sivuvalitsimen keskusta
Laukaisin
A ”Painallus” ja ”painallus ja komentokiekot”
Joillekin painikkeille ei voi määrittää samaa toimintoa sekä ”painallus”- että
”painallus ja komentokiekot” -tehtäväksi. Jos ”painallus”-tehtäväksi
määrätään tehtävä, joka on jo määrätty ”painallus ja komentokiekko”
-tehtäväksi, ”painallus ja komentokiekko” -asetukseksi asetetaan Ei mitään,
kun taas jos kyseinen tehtävä määrätään ”painallus ja komentokiekko”
-tehtäväksi, kun tehtävä on jo määrätty ”painallus”-tehtäväksi, asetetaan
”painallus”-asetukseksi Ei mitään.
152 Valikko-opas
Näille painikkeille voidaan määrätä seuraavat toiminnot:
0 v x
8
G
Sähköinen aukko (suurenna)
✔
—
—
—
—
Sähköinen aukko (pienennä)
—
✔
—
—
—
Valotuksen korjaus +
✔
—
—
—
—
Valotuksen korjaus –
—
✔
—
—
—
Indeksimerkki
✔
✔
✔
✔
—
Näytä valok. kuvaustiedot
✔
✔
✔
✔
—
AE/AF-lukitus
—
—
—
✔
—
Vain AE-lukitus
—
—
—
✔
—
AE-lukitus (pito)
—
—
—
✔
—
Vain AF-lukitus
—
—
—
✔
—
Ota valokuvia
—
—
—
—
✔
Tallenna elokuvia
—
—
—
—
✔
Ei mitään
✔
✔
✔
✔
—
Asetus
t
q
i
h
r
s
B
C
E
F
C
1
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
Asetus
t
q
Kuvaus
Aukko suurenee, kun Pv-painiketta painetaan. Käytä
yhdessä mukautetun asetuksen g1 (Mukaut.
Sähköinen aukko
ohjauksen määritys) > Fn1-painike > Sähköinen
(suurenna)
aukko (pienennä) kanssa säätääksesi aukkoa
painikkeilla.
Aukko pienenee, kun Fn1-painiketta painetaan. Käytä
yhdessä mukautetun asetuksen g1 (Mukaut.
Sähköinen aukko
ohjauksen määritys) > Esikatselupainike >
(pienennä)
Sähköinen aukko (suurenna) kanssa säätääksesi
aukkoa painikkeilla.
Valikko-opas 153
Asetus
i
Valotuksen
korjaus +
h
Valotuksen
korjaus –
r
Indeksimerkki
s
Näytä valok.
kuvaustiedot
B
AE/AF-lukitus
C
Vain AE-lukitus
E
AE-lukitus (pito)
F
Vain AF-lukitus
C
Ota valokuvia
154 Valikko-opas
Kuvaus
Valotuksen korjausta lisätään, kun Pv-painiketta
painetaan. Käytä yhdessä mukautetun asetuksen
g1 (Mukaut. ohjauksen määritys) > Fn1-painike >
Valotuksen korjaus – kanssa säätääksesi valotuksen
korjausta painikkeilla.
Valotuksen korjausta vähennetään, kun
Fn1-painiketta painetaan. Käytä yhdessä mukautetun
asetuksen g1 (Mukaut. ohjauksen määritys) >
Esikatselupainike > Valotuksen korjaus + kanssa
säätääksesi valotuksen korjausta painikkeilla.
Paina painiketta elokuvan tallennuksen aikana
lisätäksesi indeksimerkin nykyiseen kohtaan.
Indeksimerkkejä voi käyttää elokuvia katseltaessa ja
muokattaessa.
Paina painiketta näyttääksesi valokuvan
kuvaustiedot elokuvan tallennustietojen sijaan.
Paina uudelleen palataksesi elokuvan
tallennusnäyttöön.
Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun painiketta
painetaan.
Valotus lukittuu, kun painiketta painetaan.
Valotus lukittuu, kun painiketta painetaan, ja pysyy
lukittuna, kunnes painiketta painetaan uudelleen tai
valmiustila-ajastimen aika kuluu loppuun.
Tarkennus lukittuu, kun painiketta painetaan.
Paina laukaisin pohjaan lopettaaksesi elokuvan
tallennuksen ja ottaaksesi valokuvan kuvasuhteella
16:9.
Asetus
1
Kuvaus
Paina laukaisin puoleenväliin käynnistääksesi
reaaliaikanäkymän. Voit sen jälkeen painaa
laukaisimen puoleenväliin tarkentaaksesi (vain
automaattitarkennustila) ja pohjaan asti aloittaaksesi
tai lopettaaksesi tallennuksen. Laukaisinta ei voi
Tallenna elokuvia käyttää muuhun tarkoitukseen, kun
reaaliaikanäkymän valitsin on kierretty asentoon 1.
Päätä reaaliaikanäkymä painamalla a-painiketta.
Lisävarusteena saatavan langattoman tai langallisen
kauko-ohjaimen laukaisin toimii samalla tavalla kuin
kameran laukaisin.
Ei mitään
Painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.
A Sähköinen aukko
Sähköinen aukko on käytettävissä vain valotustiloissa A ja M, eikä sitä voi
käyttää valokuvan kuvaustietojen näkyessä näytöllä (6-kuvake osoittaa,
ettei sähköistä aukkoa voi käyttää). Näyttö saattaa välkkyä, kun aukkoa
säädetään.
D ”Tallenna elokuvia”
Ajastettua kuvausta ei voi käyttää, kun Tallenna elokuvia on valittu
kohtaan Laukaisin.
Valikko-opas 155
❚❚ Painallus ja komentokiekot
Valitse seuraavien painikkeiden tehtävät yhdessä
komentokiekkojen kanssa käytettyinä korostamalla asetus ja
painamalla monivalitsimen keskipainiketta:
1
w
9
Pv-painike + y
Fn1-painike + y
Sivuvalitsimen keskusta + y
Seuraavat toiminnot voi tehdä painamalla näitä painikkeita ja
kiertämällä komentokiekkoa:
Asetus
J
Valitse kuva-ala
Ei mitään
Kuvaus
Paina painiketta ja kierrä komentokiekkoa valitaksesi
kuva-alan. Kuva-alaa ei voi muuttaa kuvauksen
aikana.
Mitään toimintoa ei tehdä, kun komentokiekkoja
kierretään painikkeen ollessa painettuna.
g2: Valoalueen kirkkaus
G-painike ➜ A Mukautettujen asetusten valikko
Valitse elokuvan huippuvalon näytön aktivoimiseksi tarvittava
kirkkaus. Mitä pienempi arvo on, sitä laajempi on kirkkausarvojen
alue, joka näytetään huippuvaloalueina. Jos 255 on valittuna,
huippuvalon näytössä näkyvät vain alueet, jotka ovat mahdollisesti
ylivalottuneita.
156 Valikko-opas
B Asetusvalikko: kameran asetukset
Avaa asetusvalikko painamalla G ja valitsemalla B (asetusvalikko)
-välilehti.
G-painike
Asetus
Alusta muistikortti
Kieli (Language)
Aikavyöhyke ja päivämäärä
Näytön kirkkaus
Näytön väritasapaino
Näennäishorisontti
Tietonäyttö
Tarkennuksen hienosäätö
Ei-CPU-objektiivin tiedot
Puhdista kuvakenno
Peilin nosto puhdistusta varten *
Pölynpoiston viitekuva
Kuvaselitys
Tekijänoikeustiedot
Äänimerkkiasetukset
Kosketusohjaimet
HDMI
Sijaintitiedot
0
158
158
159
160
161
162
163
164
169
169
170
173
175
176
177
178
178
179
0
Asetus
Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks.
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht.
Lentokonetila
Muodosta yhteys älylaitteeseen
Lähetä älylaitteeseen (autom.)
Wi-Fi
Bluetooth
Verkko
Eye-Fi-lataus
Vaatimustenmukaisuusmerkintä
MB-D18-laitt. paristot/akut
Virtalähteiden järjestys
Akkutiedot
Laukaisu muistikortitta
Tallenna/lataa asetukset
Palauta kaikki asetukset
Laiteohjelmaversio
180
181
181
182
183
183
184
184
185
186
187
188
189
190
191
193
193
* Ei käytettävissä, kun akun varaus on vähissä.
A Katso myös
Katso valikon oletusarvot kohdasta ”Asetusvalikon oletusarvot” (0 17).
Valikko-opas 157
Alusta muistikortti
G-painike ➜ B asetusvalikko
Aloita alustus valitsemalla
muistikorttipaikka ja valitsemalla Kyllä.
Huomaa, että alustaminen poistaa
lopullisesti kaikki valitussa paikassa olevan
kortin kuvat ja muut tiedot. Muista tehdä
tarvittaessa varmuuskopiot ennen
alustamista.
D Alustuksen aikana
Älä sammuta kameraa äläkä poista muistikortteja, kun alustus on kesken.
A Alustus kahdella painikkeella
Muistikortit voi alustaa myös painamalla O (Q)- ja S (Q) -painikkeita
vähintään kahden sekunnin ajan.
Kieli (Language)
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valitse kameran valikoiden ja ilmoitusten kieli.
158 Valikko-opas
Aikavyöhyke ja päivämäärä
G-painike ➜ B asetusvalikko
Vaihda aikavyöhykettä, aseta kameran kello, synkronoi kello
älylaitteen kellon kanssa, valitse päiväyksen näyttöjärjestys ja ota
kesäaika käyttöön tai pois käytöstä.
Asetus
Aikavyöhyke
Päivämäärä ja
aika
Synkronoi
älylaitteen
kanssa
Päiväysmuoto
Kesäaika
Kuvaus
Valitse aikavyöhyke. Kameran kello asetetaan
automaattisesti uuden aikavyöhykkeen aikaan.
Aseta kameran kello.
Valitse, päivitetäänkö kameran kelloon älylaitteesta saatava
aika (UTC-aika), aikavyöhyke ja normaali- tai kesäaika, kun
synkronointi on käytössä SnapBridge-sovelluksessa.
Kameran kelloa ei voida synkronoida älylaitteen kanssa
ajastetun kuvauksen aikana tai jos GPS-laite on yhdistetty ja
Kyllä on valittu kohtaan Sijaintitiedot > Ulkoisen
GPS-laitteen asetukset > Aseta kello satelliitista
(0 179).
Valitse, missä järjestyksessä päivä, kuukausi ja vuosi
näytetään.
Ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä. Kameran kello
siirtyy automaattisesti tunnin eteenpäin tai taaksepäin.
Oletusasetus on Pois.
Jos kello on nollattu, ohjauspaneelissa vilkkuu B-kuvake ja
tietonäytössä näkyy vilkkuva &-ilmaisin.
Valikko-opas 159
Näytön kirkkaus
G-painike ➜ B asetusvalikko
Säädä näytön kirkkautta painamalla 1 tai 3. Valitse suurempia
arvoja lisätäksesi kirkkautta ja pienempiä arvoja vähentääksesi sitä.
Kirkkautta voi säätää erikseen seuraaville:
• Valikot/toisto: Säädä valikko-, tieto- ja toistonäyttöjen kirkkautta.
• Reaaliaikanäkymä: Säädä reaaliaikanäkymänäytön kirkkautta.
160 Valikko-opas
Näytön väritasapaino
G-painike ➜ B asetusvalikko
Käytä monivalitsinta alla olevan kuvan
mukaisesti säätääksesi näytön
väritasapainoa mallikuvan avulla.
Mallikuvana käytetään viimeksi otettua
valokuvaa tai toistotilassa viimeksi
näytettyä valokuvaa; valitse eri kuva
painamalla W (M) -painiketta ja
valitsemalla kuva pienoiskuvaluettelosta
(näytä korostettu kuva koko näytön
kokoisena pitämällä X-painiketta
painettuna). Jos muistikortilla ei ole
valokuvia, mallikuvan sijaan näytetään
tyhjä kuva, jossa on harmaa reunus. Paina
J poistuaksesi, kun säädöt ovat valmiit. Näytön väritasapaino
koskee vain valikoita, toistoa ja objektiivin näkymää
reaaliaikanäkymässä; se ei vaikuta kameralla otettaviin kuviin.
Lisää vihreän määrää
Lisää sinisen määrää
Lisää kullanruskean määrää
Lisää magentan määrää
Valikko-opas 161
Näennäishorisontti
G-painike ➜ B asetusvalikko
Näytä kameran kallistusanturista saataviin tietoihin perustuvat
pysty- ja vaakasuuntaisen kallistuksen tiedot. Jos kameraa ei ole
kallistettu vasemmalle eikä oikealle, vaakasuuntaisen kallistuksen
referenssiviiva muuttuu vihreäksi, ja jos kameraa ei ole kallistettu
eteenpäin eikä taaksepäin, näytön keskellä oleva piste muuttuu
vihreäksi. Jokainen osio vastaa 5°:ta.
Kamera vaakatasossa
Kameraa kallistettu
vasemmalle tai oikealle
Kameraa kallistettu
eteenpäin tai taaksepäin
D Kameran kallistaminen
Näennäishorisontin näyttö ei ole tarkka, kun kameraa kallistetaan jyrkästi
eteenpäin tai taaksepäin. Kallistusmäärää ei näytetä, jos kamera ei pysty
mittaamaan kallistusta.
A Katso myös
Katso tietoa näennäishorisontin näyttämisestä etsimessä kohdasta A >
mukautettu asetus f1 (Mukaut. ohjauksen määritys; 0 130, 137).
162 Valikko-opas
Tietonäyttö
G-painike ➜ B asetusvalikko
Jos Automaattinen (AUTO) on valittu, tietonäytön tekstin väri
muuttuu automaattisesti mustasta valkoiseksi tai valkoisesta
mustaksi, jotta teksti erottuu taustasta. Jos haluat käyttää aina
samaa väriä, valitse Käsisäätö ja valitse Tumma vaalealla (B; musta
teksti) tai Vaalea tummalla (W; valkoinen teksti). Näytön kirkkautta
säädetään automaattisesti niin, että valitun tekstivärin ja taustan
välillä on mahdollisimman suuri kontrasti.
Tumma vaalealla
Vaalea tummalla
Valikko-opas 163
Tarkennuksen hienosäätö
G-painike ➜ B asetusvalikko
Hienosäädä enintään 20 objektiivityypin tarkennusta. Käytä vain
tarvittaessa; automaattitarkennuksen hienosäätöä ei yleensä
suositella, ja se voi häiritä normaalia tarkennusta. Automaattista
hienosäätöä voi käyttää reaaliaikanäkymässä (0 166).
Suosittelemme, että suoritat hienosäädön tarkennusetäisyydellä,
jota käytät usein; jos säädät tarkennusta esimerkiksi lyhyellä
tarkennusetäisyydellä, saatat huomata sen olevan vähemmän
tehokas pidemmillä etäisyyksillä.
Asetus
Päällä/Pois
Tallennettu
arvo
Oletusarvo
164 Valikko-opas
Kuvaus
• Päällä: Kytke autom.tarkennuksen hienosäätö päälle.
• Pois: Kytke autom.tarkennuksen hienosäätö pois päältä.
Säädä nykyisen objektiivin
Nykyinen arvo
automaattitarkennusta (vain
mikroprosessoriohjatut
objektiivit). Paina 1 siirtääksesi
keskipistettä kamerasta pois päin
tai paina 3 siirtääksesi sitä
kameraa kohti; valitse arvoista
välillä +20 ja –20. Enintään
20 objektiivityypin arvo voidaan
Edellinen arvo
tallentaa. Kullekin
objektiivityypille voi tallentaa
vain yhden arvon.
Valitse automaattitarkennuksen hienosäätöarvo, jota
käytetään, jos nykyiselle objektiiville ei ole aiemmin
tallennettu arvoa (vain mikroprosessoriohjatut objektiivit).
Asetus
Kuvaus
Näytä luettelo aiemmin
tallennetuista automaattitarkennuksen hienosäätöarvoista.
Poista objektiivi luettelosta
korostamalla haluamasi objektiivi
ja painamalla O (Q).
Muuttaaksesi objektiivin
Tallennettujen
tunnisteen (valitaksesi
arvojen lista
esimerkiksi tunnisteen, joka on sama kuin objektiivin
sarjanumeron kaksi viimeistä numeroa, objektiivin
erottamiseksi muista samantyyppisistä objektiiveista, koska
kohtaa Tallennettu arvo voi käyttää vain yhdellä kunkin
tyyppisellä objektiivilla) korosta haluamasi objektiivi ja paina
2. Valikko tulee näkyviin; valitse tunniste painamalla 1 tai 3
ja tallenna muutokset ja poistu painamalla J.
D Reaaliaikanäkymäkuvaus
Hienosäätöä ei käytetä automaattitarkennuksessa
reaaliaikanäkymäkuvauksen aikana.
A Tallennettu arvo
Kullekin objektiivityypille voi tallentaa vain yhden arvon. Jos telejatketta
käytetään, jokaiselle objektiivin ja telejatkeen yhdistelmälle voi tallentaa
erillisen arvon.
Valikko-opas 165
❚❚ Automaattinen tarkennuksen hienosäätö
Automaattinen tarkennuksen hienosäätö suoritetaan alla kuvatulla
tavalla.
1 Valmistele kamera.
Kiinnitä kamera jalustalle ja tähtää kameralla tasaiseen, suuren
kontrastin kohteeseen, joka on samansuuntainen kameran
polttotason kanssa. Huomaa, että automaattinen tarkennuksen
hienosäätö toimii parhaiten suurimmalla aukolla, eikä se
välttämättä toimi pimeässä ympäristössä.
2 Aloita reaaliaikanäkymäkuvaus.
Kierrä reaaliaikanäkymän valitsin
asentoon C ja paina a-painiketta.
166 Valikko-opas
3 Säädä tarkennuksen asetuksia.
Kierrä tarkennustilan valitsin asentoon
AF ja käytä AF-tilapainiketta ja
komentokiekkoja valitaksesi seuraavat
asetukset:
• Automaattitarkennustila: AF-S
• AF-aluetila: 5 (leveä), 6 (normaali) tai
3 (neulanpää)
4 Valitse keskitarkennuspiste.
Paina monivalitsimen keskipainiketta
valitaksesi keskitarkennuspisteen.
5 Tarkenna.
Paina laukaisin puoleenväliin tarkentaaksesi ja lähennä sitten
objektiivin läpi näkyvään näkymään varmistaaksesi, että kohde
on tarkennettuna. Tarkennusta voidaan säätää käsisäätönä
tarvittaessa.
Valikko-opas 167
6 Suorita automaattinen tarkennuksen
hienosäätö.
Paina AF-tilan ja elokuvan tallennuksen
painikkeita yhtä aikaa ja pidä ne
painettuina, kunnes vaiheessa 7
näytetty valintaikkuna tulee näkyviin
(tässä pitäisi kestää hieman yli kaksi
sekuntia).
AF-tilapainike
Elokuvan tallennuspainike
7 Tallenna uusi arvo.
Korosta Kyllä ja paina J lisätäksesi
automaattitarkennuksen hienosäädön
arvon nykyiselle objektiiville
tallennettujen arvojen luetteloon (vain
mikroprosessoriohjatut objektiivit).
Huomaa, että kullekin objektiivityypille
voi tallentaa vain yhden arvon.
8 Ota autom.tarkennuksen hienosäätö käyttöön.
Valitse kameran asetusvalikossa Tarkennuksen hienosäätö >
Päällä/Pois ja korosta sitten Päällä ja paina J.
168 Valikko-opas
Ei-CPU-objektiivin tiedot
G-painike ➜ B asetusvalikko
Tallenna ei-mikroprosessoriohjattujen objektiivien polttoväli ja
suurin aukko, jolloin niillä voi käyttää toimintoja, joita normaalisti
käytetään mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla.
Asetus
Objektiivin numero
Polttoväli (mm)
Suurin aukko
Kuvaus
Valitse numero objektiivin tunnistamiseksi.
Syötä polttoväli.
Syötä suurin aukko.
Puhdista kuvakenno
G-painike ➜ B asetusvalikko
Kun objektiiveja vaihdetaan tai rungon suojus irrotetaan, kameraan
voi päästä likaa tai pölyä, joka saattaa tarttua kuvakennoon ja
vaikuttaa valokuviin. Puhdista kuvakenno -toiminto täristää
kennoa pölyn poistamiseksi.
Asetus
Puhdista nyt
Puhdista käynn./
samm.
Kuvaus
Puhdista kuvakenno heti.
• 5 Puhdista käynnistäessä: Kuvakenno puhdistetaan
automaattisesti joka kerta kun kamera kytketään päälle.
• 6 Puhdista sammuttaessa: Kuvakenno puhdistetaan
automaattisesti sammutuksen aikana joka kerta kun
kamera kytketään pois päältä.
• 7 Puhdista käynn. ja samm.: Kuvakenno puhdistetaan
automaattisesti, kun kamera kytketään päälle ja pois
päältä.
• Ei puhdistusta: Kuvakennon automaattinen puhdistus on
pois käytöstä.
Valikko-opas 169
Peilin nosto puhdistusta varten
G-painike ➜ B asetusvalikko
Tällä toiminnolla voit lukita peilin ylös niin, että pöly, jota ei voida
poistaa Puhdista kuvakenno -asetuksella, voidaan poistaa käsin.
Huomaa kuitenkin, että kenno on äärimmäisen herkkä ja
vahingoittuu helposti, joten suosittelemme, että sen puhdistaa
käsin vain valtuutettu Nikon-huoltoedustaja.
❚❚ Käsisäätöinen puhdistaminen
Kennon voi puhdistaa käsin alla olevien ohjeiden mukaan.
1 Lataa akku tai kytke verkkolaite.
Kuvakennon tarkastaminen tai puhdistus edellyttää luotettavan
virtalähteen käyttöä. Sammuta kamera ja aseta siihen täyteen
ladattu akku tai kytke lisävarusteena saatava verkkolaite ja
virtaliitäntä. Asetusvalikon Peilin nosto puhdistusta varten
-toiminto on käytettävissä ainoastaan, jos akun varaus on yli
J-merkin, eikä kamera ole yhdistettynä älylaitteeseen
Bluetooth-yhteydellä tai muihin laitteisiin USB:n kautta.
2 Irrota objektiivi.
Sammuta kamera ja irrota objektiivi.
3 Valitse Peilin nosto puhdistusta
varten.
Käynnistä kamera ja korosta
asetusvalikossa Peilin nosto
puhdistusta varten ja paina 2.
170 Valikko-opas
4 Paina J.
Näytössä näkyy viesti, ja viivarivi
näkyy ohjauspaneelissa ja etsimessä.
Palauta normaali toiminta
tarkistamatta kuvakennoa
sammuttamalla kamera.
5 Nosta peili.
Paina laukaisin pohjaan
asti. Peili nostetaan ja
suljinverho avautuu, jolloin
kuvakenno paljastuu.
Etsimessä näkyvä näyttö kytkeytyy pois päältä, ja
ohjauspaneelissa näkyvä viivarivi välähtää.
6 Tarkista kuvakenno.
Pidä kameraa niin, että valo osuu
kuvakennoon, ja tutki, onko kennossa
pölyä tai nukkaa. Jos vieraita aineita ei
näy, siirry vaiheeseen 8.
Valikko-opas 171
7 Puhdista kenno.
Poista pöly ja nukka kennosta
puhaltimella. Älä käytä puhallusharjaa,
sillä harjakset voivat vahingoittaa
kennoa. Lian, jota ei saada pois
puhaltimella, saa poistaa vain
valtuutettu Nikon-huoltohenkilöstö. Älä
missään tapauksessa koske kennoon tai pyyhi sitä.
8 Sammuta kamera.
Peili palaa laskettuun asentoon, ja suljinverho sulkeutuu. Aseta
objektiivi tai rungon suojus takaisin paikalleen.
D Käytä luotettavaa virtalähdettä
Suljinverho on herkkä ja vahingoittuu helposti. Jos kamera sammuu peilin
ollessa nostettuna, suljinverho sulkeutuu automaattisesti. Suorita
seuraavat varotoimet, jotta verho ei vaurioituisi:
• Älä sammuta kameraa tai poista tai irrota virtalähdettä, kun peili on
nostettu.
• Jos akkuvirta on loppumassa peilin ollessa nostettuna, kamera antaa
äänimerkin ja itselaukaisimen merkkivalo välähtää sen merkiksi, että
suljinverho sulkeutuu ja peili laskeutuu parin minuutin kuluttua. Lopeta
puhdistus tai tarkistus välittömästi.
172 Valikko-opas
Pölynpoiston viitekuva
G-painike ➜ B asetusvalikko
Hanki viitetiedot Capture NX-D:n pölynpoistotoimintoa varten
(katso lisätietoja Capture NX-D:n verkko-ohjeista). Pölynpoistoa ei
voi käyttää pieniin tai keskikokoisiin NEF (RAW) -kuviin.
Pölynpoiston viitekuva on käytettävissä vain, kun kameraan on
kiinnitetty mikroprosessoriohjattu objektiivi. Suosittelemme
käyttämään ei-DX-objektiivia, jonka polttoväli on vähintään 50 mm.
Jos käytössä on zoom-objektiivi, zoomaa niin lähelle kuin
mahdollista.
1 Valitse aloitusasetus.
Korosta jokin seuraavista asetuksista ja
paina J. Poistu poimimatta
pölynpoiston viitetietoja painamalla
G.
• Aloita: Näytölle tulee ilmoitus, ja ”rEF”
ilmestyy etsimen ja ohjauspaneelin
näytöille.
• Puhdista kenno ja käynnistä: Valitse tämä
asetus puhdistaaksesi kuvakennon
ennen aloittamista. Ilmoitus tulee
näkyviin, ja etsimen ja
ohjauspaneelin näytöille ilmestyy
teksti ”rEF”, kun puhdistus on valmis.
Valikko-opas 173
2 Rajaa etsimeen kuvioton valkoinen kohde.
Pidä objektiivi noin kymmenen senttimetrin päässä hyvin
valaistusta kuviottomasta valkoisesta kohteesta, rajaa kohde
niin, että se täyttää etsimen, ja paina sitten laukaisin
puoleenväliin.
Automaattitarkennustilassa tarkennus säädetään
automaattisesti äärettömään; säädä tarkennus
käsitarkennustilassa äärettömään manuaalisesti.
3 Hanki pölynpoiston viitetiedot.
Paina laukaisin pohjaan hankkiaksesi pölynpoiston viitetiedot.
Näyttö sammuu, kun laukaisinta painetaan.
Jos vertailukohde on liian kirkas tai liian
tumma, kamera ei välttämättä pysty
hankkimaan pölynpoiston viitetietoja ja
näkyviin tulee ilmoitus. Valitse jokin
muu vertailukohde ja toista menettely
alkaen vaiheesta 1.
174 Valikko-opas
D Kuvakennon puhdistaminen
Ennen kuvakennon puhdistusta tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei
voi käyttää valokuvissa, jotka otetaan kuvakennon puhdistuksen jälkeen.
Valitse Puhdista kenno ja käynnistä vain, jos pölynpoiston viitetietoja ei
käytetä olemassa olevissa valokuvissa.
A Pölynpoiston viitetiedot
Samoja viitetietoja voi käyttää eri objektiiveilla
tai eri aukoilla otetuissa valokuvissa. Viitekuvia
ei voi katsella tietokoneen
kuvankäsittelyohjelmistolla. Kun viitekuvia
katsellaan kameralla, näytöllä näkyy ruudukko.
Kuvaselitys
G-painike ➜ B asetusvalikko
Lisää selitys uusiin valokuviin sitä mukaa kuin kuvia otetaan.
Selityksiä voi katsella metatietoina ViewNX-i:ssä tai
Capture NX-D:ssä. Selitys näkyy myös kuvatietojen näytön
kuvaustietosivulla. Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
• Lisää selitys: Lisää selitys kohdassa ”Tekstin kirjoittaminen” (0 38)
annettujen ohjeiden mukaisesti. Selityksen enimmäispituus on
36 merkkiä.
• Liitä selitys: Valitse tämä asetus liittääksesi
selityksen kaikkiin jatkossa otettaviin
valokuviin. Liitä selitys -toiminnon voi
ottaa käyttöön ja pois käytöstä
korostamalla sen ja painamalla 2.
Valittuasi haluamasi asetuksen poistu
painamalla J.
Valikko-opas 175
Tekijänoikeustiedot
G-painike ➜ B asetusvalikko
Lisää tekijänoikeustiedot uusiin valokuviin sitä mukaa kuin kuvia
otetaan. Tekijänoikeustiedot sisältyvät kuvatietojen näytön
kuvaustietoihin, ja ne voidaan näyttää metatietoina ViewNX-i:ssä tai
Capture NX-D:ssä. Seuraavat asetukset ovat käytettävissä:
• Kuvaaja: Syötä kuvaajan nimi kohdassa ”Tekstin kirjoittaminen”
(0 38) annettujen ohjeiden mukaisesti. Kuvaajan nimen
enimmäispituus on 36 merkkiä.
• Tekijänoikeus: Syötä tekijänoikeuden haltijan nimi kohdassa ”Tekstin
kirjoittaminen” (0 38) annettujen ohjeiden mukaisesti.
Tekijänoikeuden haltijan nimen enimmäispituus on 54 merkkiä.
• Liitä tekijänoikeustiedot: Valitse tämä asetus
liittääksesi tekijänoikeustiedot kaikkiin
jatkossa otettaviin valokuviin. Liitä
tekijänoikeustiedot -toiminnon voi
ottaa käyttöön ja pois käytöstä
korostamalla sen ja painamalla 2.
Valittuasi haluamasi asetuksen poistu
painamalla J.
D Tekijänoikeustiedot
Estääksesi kuvaajan tai tekijänoikeuksien haltijan nimen luvattoman käytön
varmista, että Liitä tekijänoikeustiedot ei ole valittuna ja että Kuvaaja- ja
Tekijänoikeus-kentät ovat tyhjät, ennen kuin lainaat kameraa tai luovutat
sen toiselle henkilölle. Nikon ei vastaa Tekijänoikeustiedot-asetuksen
käytöstä syntyvistä vahingoista tai kiistoista.
176 Valikko-opas
Äänimerkkiasetukset
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valitse korkeus ja voimakkuus äänimerkille, joka kuuluu, kun kamera
tarkentaa kerta-automaattitarkennuksella (AF-S), kun tarkennus
lukittuu reaaliaikanäkymäkuvauksessa, kun laukaisuajastimen aika
kuluu itselaukaisintilassa, jos laukaisinta painetaan kirjoitussuojatun
muistikortin ollessa asetettuna, kun laukaisinta painetaan toisen
kerran peilin nosto -kuvauksessa, kun ajastettu valokuvaus päättyy
tai kun kosketusnäyttöä käytetään tekstin syöttämiseen
näppäimistöllä (0 38). Huomaa, että valitusta asetuksesta
huolimatta äänimerkkiä ei kuulu elokuvatilassa tai äänettömissä
laukaisutiloissa (tilat Q ja QC) tai kun muu asetus kuin Pois on valittu
kohtaan Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus (0 81). Äänimerkkiä
ei kuulu kameran tarkentaessa kerta-automaattitarkennuksella, jos
Laukaisu on valittu mukautettuun asetukseen a2 (AF-S-tilan
ensisij. valinta, 0 106).
❚❚ Äänimerkki päällä/pois
Valitse Pois (vain kosketusohjaimet)
mykistääksesi kamerasta kuuluvat äänet
kosketusnäytön painikkeita käytettäessä,
tai valitse Pois estääksesi äänimerkkejä
kuulumasta lainkaan. Kun jokin muu asetus
kuin Pois on valittu, tietonäytöllä näkyy
c-kuvake.
❚❚ Voimakkuus
Säädä äänimerkin voimakkuutta.
❚❚ Korkeus
Valitse äänimerkin korkeudeksi joko Korkea tai Matala.
Valikko-opas 177
Kosketusohjaimet
G-painike ➜ B asetusvalikko
Säädä näytön kosketusohjainasetuksia.
❚❚ Kosketusohjaimet käytössä/ei
Valitse Ei käytössä estääksesi kosketusnäytön painikkeiden
tahatonta käyttöä tai Vain toisto ottaaksesi kosketusnäytön
painikkeet käyttöön vain toistotilassa.
❚❚ Täyskuvatoiston sipaisut
Valitse ele, jota käytetään seuraavan kuvan näyttämiseen
täyskuvatoistossa: sipaisu oikealta vasemmalle tai vasemmalta
oikealle.
HDMI
G-painike ➜ B asetusvalikko
Säädä HDMI-laitteiden yhdistämiseen liittyviä asetuksia (0 257).
178 Valikko-opas
Sijaintitiedot
G-painike ➜ B asetusvalikko
Säädä sijaintitietoasetuksia, joita käytetään, kun kamera on
yhdistetty GPS-laitteeseen tai älylaitteeseen.
Asetus
Lataa
älylaitteesta
Sijainti
Ulkoisen
GPS-laitteen
asetukset
Kuvaus
Valitse Kyllä, jos haluat ladata sijaintitiedot älylaitteesta ja
lisätä ne seuraavien kahden tunnin aikana otettaviin kuviin
(huomaa, että sijaintitietotoiminnon on oltava käytössä
SnapBridge-sovelluksessa). Jos kamera on yhdistetty sekä
älylaitteeseen että GPS-laitteeseen, sijaintitiedot ladataan
GPS-laitteesta. Sijaintitietoja ei voida hakea, jos kamera on
pois päältä tai valmiustila-ajastimen aika on kulunut
loppuun.
Näytä GPS:n tai älylaitteen toimittamat sijaintitiedot
(näytettävät kohdat vaihtelevat laitteen mukaan).
Säädä lisävarusteena saatavien GPS-laitteiden yhdistämiseen
liittyviä asetuksia.
• Valmiustila-ajastin: Valitse, pysyykö valmiustila-ajastin
käytössä, kun GPS-laite on yhdistetty. Jos Käytössä on
valittu, valotusmittarit kytkeytyvät pois päältä
automaattisesti akun säästämiseksi, jos mitään toimintoja
ei tehdä mukautetussa asetuksessa c2
(Valmiustila-ajastin, 0 118) valitun ajan kuluessa. Jos
GP-1- tai GP-1A-laite on yhdistetty, laite pysyy päällä
määrätyn ajan sen jälkeen, kun ajastimen aika on kulunut
loppuun; jotta kamera ehtii hakea sijaintitiedot, viivettä
pidennetään enintään yhdellä minuutilla sen jälkeen, kun
valotusmittarit on aktivoitu tai kamera on kytketty päälle.
Valitse Ei käytössä poistaaksesi valmiustila-ajastimen
käytöstä, kun GPS-laite on liitetty.
• Aseta kello satelliitista: Valitse Kyllä, jos haluat synkronoida
kameran kellon GPS-laitteen ilmoittaman ajan kanssa.
Valikko-opas 179
Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks.
G-painike ➜ B asetusvalikko
Säädä lisävarusteena saatavien WR-R10- langattomien
kauko-ohjainten ja kehittynyttä langatonta valaistusta tukevien
radio-ohjattujen salamalaitteiden asetuksia.
❚❚ LED-merkkivalo
Ota käyttöön tai pois käytöstä LED-tilamerkkivalot kameraan
kiinnitetyssä WR-R10- langattomassa kauko-ohjaimessa. Katso
lisätietoa langattoman kauko-ohjaimen mukana toimitetuista
asiakirjoista.
❚❚ Yhdistämistila
Valitse yhdistämistila WR-R10- langattomille kauko-ohjaimille, jotka
on kiinnitetty muihin kameroihin, tai radio-ohjatuille
salamalaitteille, jotka tukevat kehittynyttä langatonta valaistusta.
Varmista, että muille laitteille on valittu sama tila.
Asetus
Kuvaus
Muodosta kamerasta ja WR-R10:stä pari kiinnittämällä
Parinmuodostus
WR-R10 kameraan ja painamalla paripainiketta.
Muodosta yhteys syöttämällä
laitteen PIN-koodi. Korosta
numeroita painamalla 4 tai 2
ja muuta niitä painamalla 1 tai
PIN
3 ja paina sitten J syöttääksesi
ja näyttääksesi valitun
PIN-koodin.
Kohtaan Yhdistämistila valitusta asetuksesta riippumatta WR-R10
vastaanottaa aina paritettujen langattomien kauko-ohjainten
signaalit. Jos käytössä on WR-1-kauko-ohjain, WR-1:n
yhdistämistilaksi on valittava parinmuodostus.
180 Valikko-opas
A Langaton kauko-ohjain WR-R10
WR-R10 liitetään kameraan WR-A10-sovittimella. Varmista, että WR-R10:n
laiteohjelma on päivitetty uusimpaan versioon. Katso tietoa
laiteohjelmiston päivityksistä alueesi Nikon-verkkosivulta.
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht.
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valitse Fn-painikkeella varustettujen lisävarusteena saatavien
langattomien kauko-ohjainten Fn-painikkeen tehtävä. Katso
lisätietoja mukautetusta asetuksesta f1 (Mukaut. ohjauksen
määritys, 0 130).
q
r
B
C
D
F
Katsele
Salamavalon lukitus
AE/AF-lukitus
Vain AE-lukitus
AE-lukitus (palautus
laukaistaessa)
A
h
4
a
AF-ON
IEi käytössä / käytössä
+ NEF (RAW)
Reaaliaikanäkymä *
Ei mitään
Vain AF-lukitus
* Suorittaa saman toiminnon kuin kameran a-painike.
Lentokonetila
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valitse Käytössä, jos haluat poistaa käytöstä Eye-Fi-korttien
langattomat toiminnot ja Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteydet älylaitteisiin.
Yhteydet, jotka on muodostettu muihin laitteisiin langattomalla
lähettimellä, voi poistaa käytöstä vain irrottamalla lähettimen
kamerasta.
Valikko-opas 181
Muodosta yhteys älylaitteeseen
G-painike ➜ B asetusvalikko
Säädä älylaitteiden yhdistämiseen liittyviä asetuksia.
Asetus
Kuvaus
Muodosta yhteys
älylaitteeseen noudattamalla
näytön ohjeita.
Aloita
Salasanasuojaus
Valitse salasana älylaiteyhteyksiä varten ja ota
salasanasuojaus käyttöön tai pois käytöstä. Katso
lisätietoa salasanojen syöttämisestä kohdasta ”Tekstin
kirjoittaminen” (0 38).
A Suojaus
Vaikka yksi tämän laitteen eduista on se, että muut voivat vapaasti
hyödyntää langatonta tiedonsiirtoa sen toiminta-alueella, seuraavia
ongelmia voi esiintyä, jos suojaus ei ole käytössä:
• Tietovarkaus: Ulkopuoliset haittaohjelmat saattavat kuunnella langattomia
lähetyksiä ja varastaa käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita
henkilökohtaisia tietoja.
• Luvaton käyttö: Luvattomat käyttäjät voivat päästä verkkoon ja muuttaa
tietoja tai tehdä muuta ilkivaltaa. Huomaa, että langattomien verkkojen
suunnittelun vuoksi erikoistuneet hyökkäykset saattavat mahdollistaa
luvattoman pääsyn verkkoon myös suojauksen ollessa käytössä.
182 Valikko-opas
Lähetä älylaitteeseen (autom.)
G-painike ➜ B asetusvalikko
Jos Päällä on valittu, uudet valokuvat ladataan älylaitteeseen
automaattisesti (jos kameraa ei ole yhdistetty älylaitteeseen,
valokuvat merkitään ladattavaksi ja ladataan seuraavan kerran, kun
langaton yhteys muodostetaan). Elokuvia ei lähetetä; valokuvat
lähetetään 2 megapikselin koossa. Jos valitset Pois, kun kuvia on
valittu lähetettäväksi, vahvistusikkuna tulee näkyviin; poistaaksesi
lähetysmerkinnän kaikista kuvista korosta Kyllä ja paina J.
A Latausmerkintä
Ladattavaksi voidaan merkitä korkeintaan 1 000 valokuvaa kerrallaan.
Kun Varmuuskopiointi on valittu kohtaan Toissij. korttipaikan toiminta,
vain ensisijaisessa korttipaikassa olevalla kortilla oleva kopio merkitään
ladattavaksi.
Ennen kuin muutat ladattavaksi merkittyjen valokuvien luokittelua, valitse
Ei käytössä kohtaan Bluetooth > Verkkoyhteys tai kytke langattomat
toiminnot pois päältä valitsemalla Käytössä kohtaan Lentokonetila.
Wi-Fi
G-painike ➜ B asetusvalikko
Säädä Wi-Fi-asetuksia (langaton lähiverkko).
Asetus
Kuvaus
Verkkoasetukset Säädä Wi-Fi-yhteyksien asetuksia.
Nykyiset asetukset Näytä nykyiset Wi-Fi-asetukset.
Palauta
Palauta Wi-Fi-asetukset oletusarvoihin.
yhteysasetukset
Valikko-opas 183
Bluetooth
G-painike ➜ B asetusvalikko
Näytä luettelo pariliitetyistä laitteista ja säädä älylaitteiden
yhdistämiseen liittyviä asetuksia. Kamera voidaan yhdistää jopa
viiteen älylaitteeseen, mutta se voi muodostaa yhteyden vain
yhteen kerrallaan.
Asetus
Kuvaus
Verkkoyhteys
Ota Bluetooth käyttöön tai pois käytöstä.
Pariliitetyt laitteet Näytä pariliitetyt laitteet.
Valitse Pois keskeyttääksesi langattomat lähetykset, kun
Lähetä
kamera on sammutettu tai valmiustila-ajastimen aika on
sammutettuna
kulunut loppuun.
Verkko
G-painike ➜ B asetusvalikko
Säädä WT-7- langattoman lähettimen avulla muodostettavien
Ethernet- tai langattomien verkkoyhteyksien asetuksia
tietokoneeseen tai ftp-palvelimeen yhdistämistä varten (0 251).
184 Valikko-opas
Eye-Fi-lataus
G-painike ➜ B asetusvalikko
Tämä asetus näkyy vain, kun kamerassa on Eye-Fi-muistikortti
(saatavilla erikseen muilta toimittajilta). Valitse Käytössä ladataksesi
valokuvat ennalta valittuun kohteeseen. Huomaa, että kuvia ei
ladata, jos signaalin voimakkuus ei ole riittävä. Ennen kuin lataat
kuvia Eye-Fin avulla, valitse Ei käytössä kohtaan Lentokonetila
(0 181) ja Bluetooth > Verkkoyhteys (0 184).
Noudata kaikkia paikallisia lakeja, jotka koskevat langattomien
laitteiden käyttöä, ja valitse Ei käytössä tilanteissa, joissa
langattomien laitteiden käyttö on kielletty.
D Eye-Fi-kortit
Eye-Fi-kortit saattavat lähettää signaaleja, kun Ei käytössä on valittu.
m-kuvake, joka näkyy, kun Ei käytössä on valittu, tarkoittaa ettei kamera
pysty ohjaamaan Eye-Fi-korttia (0 186); sammuta kamera ja poista kortti.
Valitse pidempiä arvoja mukautettuun asetukseen c2 (Valmiustila-ajastin,
0 118), kun käytät Eye-Fi-korttia.
Katso lisätietoja Eye-Fi-kortin käyttöoppaasta, ja osoita mahdolliset
tiedustelut kortin valmistajalle. Kamera voi kytkeä Eye-Fi-kortin päälle ja
pois päältä, mutta se ei välttämättä tue muita Eye-Fi-toimintoja.
D Lentokonetila (0 181)
Lentokonetilan käyttöönotto poistaa Eye-Fi-latauksen käytöstä. Jatka
Eye-Fi-latausta valitsemalla Ei käytössä kohtaan Lentokonetila, ennen
kuin valitset Käytössä kohtaan Eye-Fi-lataus.
Valikko-opas 185
Kun kamerassa on Eye-Fi-kortti, sen tila
ilmaistaan tietonäytössä näkyvällä
kuvakkeella:
• j: Eye-Fi-lataus pois käytöstä.
• k: Eye-Fi-lataus on käytössä, mutta
ladattavia kuvia ei ole.
• l (muuttumaton): Eye-Fi-lataus on
käytössä; odotetaan latauksen aloittamista.
• l (animoitu): Eye-Fi-lataus on käytössä; ladataan tietoja.
• m: Virhe – kamera ei voi ohjata Eye-Fi-korttia. Jos ohjauspaneelissa
tai etsimessä näkyy vilkkuva W tai f -ilmaisin, tarkista että
Eye-Fi-kortin laiteohjelma on päivitetty; jos ongelma ei häviä,
vaikka kortin laiteohjelma on päivitetty, aseta kameraan toinen
kortti tai alusta kamerassa oleva kortti sen jälkeen, kun olet
kopioinut kortilla olevat kuvat tietokoneelle tai muuhun
tallennusvälineeseen. Jos W/f-ilmaisin ei vilku, kuvia voi
ottaa normaalisti, mutta Eye-Fi-asetusten muuttaminen ei
välttämättä onnistu.
A Tuetut Eye-Fi-kortit
Jotkin kortit eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla
alueilla; pyydä lisätietoja valmistajalta. Eye-Fi-kortit on tarkoitettu
käytettäväksi vain ostomaassa. Varmista, että Eye-Fi-kortin laiteohjelma on
päivitetty uusimpaan versioon.
Vaatimustenmukaisuusmerkintä
G-painike ➜ B asetusvalikko
Näytä osa standardeista, joita kamera noudattaa.
186 Valikko-opas
MB-D18-laitt. paristot/akut
G-painike ➜ B asetusvalikko
Jotta kamera toimii oikein, kun lisävarusteena saatavassa
MB-D18-monitoimiakkuperässä käytetään AA-akkuja/paristoja,
valitse sellainen asetus tässä valikossa, että se sopii akkuperässä
olevien akkutyyppien kanssa.
Asetus
s
LR6 (AA-alkali)
t
HR6 (AA-Ni-MH)
u
FR6 (AA-litium)
Kuvaus
Valitse käyttäessäsi AA-koon LR6-alkaliparistoja.
Valitse käyttäessäsi AA-koon HR6
Ni-MH-alkaliakkuja.
Valitse käyttäessäsi AA-koon FR6-litiumparistoja.
A AA-akkujen/paristojen käyttäminen
AA-akkujen/-paristojen kapasiteetti pienenee voimakkaasti, kun lämpötila
on alle 20 °C, ja vaihtelee valmistus- ja säilytysolosuhteiden mukaan;
joissain tapauksissa akut voivat lakata toimimasta ennen niiden viimeistä
käyttöpäivää. Joitain AA-akkuja/-paristoja ei voi käyttää; alkaliparistojen
ominaisuuksista ja rajoitetusta kapasiteetista johtuen niiden kapasiteetti
on pienempi kuin muuntyyppisten akkujen, joten niitä tulisi käyttää vain,
jos muita vaihtoehtoja ei ole käytettävissä, ja silloinkin vain lämpimissä
olosuhteissa. Kamera näyttää AA-akkujen/paristojen tason seuraavasti:
Ohjauspaneeli
L
Etsin
—
H
d
H
d
(vilkkuu)
(vilkkuu)
Kuvaus
Akut ovat täynnä.
Akkujen/paristojen varaus on vähissä.
Valmistaudu ottamaan käyttöön uudet
akut/paristot.
Sulkimen laukaisu estetty. Vaihda akut/
paristot.
Valikko-opas 187
Virtalähteiden järjestys
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valitse, käytetäänkö ensin kameran akkua vai akkuperän akkuja/
paristoja, kun lisävarusteena saatava MB-D18-monitoimiakkuperä
on liitettynä. Huomaa, että jos MB-D18 saa virtaa lisävarusteena
saatavasta verkkolaitteesta ja virtaliitännästä, verkkolaitetta
käytetään valitusta asetuksesta riippumatta.
Kameran ohjauspaneelissa näkyy
w-kuvake, kun MB-D18:n akkuja/paristoja
käytetään.
188 Valikko-opas
Akkutiedot
G-painike ➜ B asetusvalikko
Näytä kamerassa parhaillaan olevan akun
tiedot.
Kohta
Varaus
Kuvia
Kalibrointi
Akun k.ikä
Kuvaus
Akun tällä hetkellä jäljellä oleva varaus prosenttilukuna
ilmaistuna.
Kuinka monta kertaa suljin on laukaistu nykyisellä akulla sen
jälkeen, kun akku viimeksi ladattiin. Huomaa, että kamera voi
joskus laukaista sulkimen tallentamatta valokuvaa, esimerkiksi
mitattaessa valkotasapainon esiasetusta.
Tämä kohta näkyy vain, kun kamera saa virtaa lisävarusteena
saatavasta MB-D18-monitoimiakkuperästä, jossa on EN-EL18c
(saatavilla erikseen).
• j: Akku tulee toistuvan käytön ja lataamisen vuoksi
kalibroida, jotta akun varaustaso voidaan mitata tarkasti;
kalibroi akku ennen latausta.
• —: Kalibrointi ei ole tarpeen.
Viisitasoinen näyttö, joka näyttää akun käyttöiän. 0 (k)
tarkoittaa, että akun suorituskyky ei ole heikentynyt, ja 4 (l)
tarkoittaa, että akun käyttöikä on loppunut ja se tulisi vaihtaa.
Huomaa, että jos uusi akku ladataan alle noin 5 °C:n
lämpötilassa, sen käyttöikä saattaa näyttää hetkellisesti
heikenneen; akun käyttöiän näyttö palaa kuitenkin
normaaliksi, kun akku on ladattu vähintään noin 20 °C:n
lämpötilassa.
Valikko-opas 189
A MB-D18-monitoimiakkuperä
Kuvassa näkyy MB-D18:n näyttö.
EN-EL18c-akkuja/-paristoja käytettäessä
näytöllä näkyy, täytyykö akut kalibroida.
AA-akkuja/-paristoja käytettäessä akun
varaustaso näkyy akun varaustason
kuvakkeessa; muita kohtia ei näytetä.
Laukaisu muistikortitta
G-painike ➜ B asetusvalikko
Kun Suljin toiminnassa on valittu, sulkimen voi laukaista, vaikka
kamerassa ei ole muistikorttia, tosin tällöin kuvia ei tallenneta (ne
kuitenkin näytetään näytöllä esittelytilassa). Jos Suljin lukittu on
valittu, laukaisin on käytettävissä vain, kun kamerassa on
muistikortti.
190 Valikko-opas
Tallenna/lataa asetukset
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valitse Tallenna asetukset tallentaaksesi seuraavat asetukset
muistikortille, tai ensisijaisessa korttipaikassa olevalle muistikortille,
jos kamerassa on kaksi muistikorttia (jos kortti on täynnä, näytetään
virheilmoitus). Käytä tätä toimintoa jakaaksesi asetuksia muille
D850-kameroille.
Valikko
Toisto
Valokuvaus
(kaikki
muistipaikat)
Asetus
Toiston näyttöasetukset
Kuvan tarkastelu
Poiston jälkeen
Automaattinen kuvan kääntö
Käännä pysty
Tiedoston nimeäminen
Salaman ohjaus
Kuva-ala
Kuvanlaatu
Kuvakoko
NEF (RAW) -tallennus
ISO-herkkyysasetukset
Valkotasapaino (mukaan lukien hienosäätö ja
esiasetukset d-1–d-6)
Aseta Picture Control (mukautetut Picture Control
-säätimet tallennetaan muodossa Automaattinen)
Väriavaruus
Aktiivinen D-Lighting
Kohinan väh. kun pitkä valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO
Vinjetoinnin korjaus
Autom. vääristymien korjaus
Välkynnänvähennys
Autom. haarukoinnin asetus
Valikko-opas 191
Valikko
Asetus
Tiedoston nimeäminen
Kuva-ala
Kuvakoko/kuvataajuus
Elokuvan laatu
Elokuvatiedoston tyyppi
ISO-herkkyysasetukset
Valkotasapaino (mukaan lukien hienosäätö ja
esiasetukset d-1–d-6)
Aseta Picture Control (mukautetut Picture Control
Elokuvien kuvaus
-säätimet tallennetaan muodossa Automaattinen)
Aktiivinen D-Lighting
Kohinan väh. kun suuri ISO
Välkynnänvähennys
Mikrofonin herkkyys
Vaimennin
Taajuusvaste
Tuulikohinan vähennys
Elektroninen VR
Mukautetut
asetukset (kaikki Kaikki mukautetut asetukset
muistipaikat)
Kieli (Language)
Aikavyöhyke ja päivämäärä (paitsi Päivämäärä ja aika ja
Synkronoi älylaitteen kanssa)
Tietonäyttö
Ei-CPU-objektiivin tiedot
Puhdista kuvakenno
Asetukset
Kuvaselitys
Tekijänoikeustiedot
Äänimerkkiasetukset
Kosketusohjaimet
HDMI
Sijaintitiedot (paitsi kohdan Lataa älylaitteesta asetus)
192 Valikko-opas
Valikko
Asetukset
Oma valikko/
viimeisimmät
asetukset
Asetus
Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks.
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht.
Eye-Fi-lataus
Laukaisu muistikortitta
Kaikki Oman valikon kohdat
Kaikki viimeisimmät asetukset
Valitse välilehti
D850-kameralla tallennetut asetukset voi palauttaa valitsemalla
Lataa asetukset. Huomaa, että Tallenna/lataa asetukset on
käytettävissä vain, kun kamerassa on muistikortti, ja että Lataa
asetukset on käytettävissä vain, kun kortilla on tallennettuja
asetuksia.
A Tallennetut asetukset
Asetukset tallennetaan tiedostoon, jonka nimen alussa on ”NCSETUP” ja
lopussa kaksi merkkiä, jotka vaihtelevat eri kameroissa. Kamera ei pysty
lataamaan asetuksia, jos tiedostonimeä muutetaan.
Palauta kaikki asetukset
G-painike ➜ B asetusvalikko
Palauta kaikki asetukset paitsi Kieli (Language) ja Aikavyöhyke ja
päivämäärä takaisin oletusarvoihin (0 9). Myös tekijänoikeustiedot
ja muut käyttäjän luomat merkinnät palautetaan. Suosittelemme
tallentamaan asetukset käyttämällä asetusvalikon Tallenna/lataa
asetukset -toimintoa ennen palautusta (0 191).
Laiteohjelmaversio
G-painike ➜ B asetusvalikko
Näytä kameran nykyinen laiteohjelmaversio.
Valikko-opas 193
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden
luominen
Avaa muokkausvalikko painamalla G ja valitsemalla
N (muokkausvalikko) -välilehti.
G-painike
Muokkausvalikon asetusten avulla kuvista voi luoda rajattuja tai
muokattuja kopioita. Muokkausvalikko näkyy vain silloin, kun
kamerassa on valokuvia sisältävä muistikortti.
Asetus
7
k
8
i
j
Z
a
0
NEF (RAW) -käsittely
197
Rajaa
201
Muuta kokoa
202
D-Lighting
204
Punasilmäisyyden korjaus
205
Suorista
205
Vääristymän korjaus
206
e
m
l
o
9
p
Asetus
0
Perspektiivin korjaus
207
Suodintehosteet
208
Yksivärinen
208
Kuvan sulautus 1
209
Rajaa elokuvaa
212
Vertailu vierekkäin 2
212
1 Voidaan valita vain painamalla G ja valitsemalla N-välilehti.
2 Voidaan näyttää vain painamalla i ja valitsemalla Muokkaus tai pitämällä J-painiketta
painettuna ja painamalla 2 täyskuvatoistossa, kun muokattu tai alkuperäinen kuva on esillä.
194 Valikko-opas
Muokattujen kopioiden luominen
Muokatun kopion luominen:
1 Valitse muokkausvalikon kohta.
Korosta kohta painamalla 1 tai 3 ja
valitse se painamalla 2.
2 Valitse kuva.
Korosta kuva ja paina J. Näytä
korostettu kuva koko näytön kokoisena
pitämällä X-painiketta painettuna.
Katsellaksesi muissa kohteissa olevia
kuvia paina W (M) ja valitse haluamasi
kortti ja kansio.
A Muokkaus
Kun kohteena ovat NEF + JPEG -kuvanlaadulla tallennetut kuvat, vain
NEF (RAW) -kuvaa muokataan. Kamera ei välttämättä pysty näyttämään
tai muokkaamaan kuvia, jotka on luotu muilla laitteilla.
Valikko-opas 195
3 Valitse muokkausasetukset.
Katso lisätietoja valittua kohtaa koskevasta osiosta. Poistu
luomatta muokattua kopiota painamalla G.
A Näytön virrankatkaisun viive
Jos mitään toimintoja ei tehdä vähään aikaan, näyttö sammuu ja
toiminto peruuntuu. Kaikki tallentamattomat muutokset menetetään.
Jos haluat näytön pysyvän päällä pidempään, valitse pidempi valikon
näyttöaika mukautetussa asetuksessa c4 (Näytön virrankatkaisun
viive, 0 119).
4 Luo muokattu kopio.
Luo muokattu kopio painamalla J.
Muokatut kopiot on merkitty
&-kuvakkeella.
A Nykyisen kuvan muokkaaminen
Kun haluat luoda muokatun kopion nykyisestä kuvasta, paina i ja valitse
Muokkaus tai pidä J-painiketta painettuna ja paina 2.
D Kopioiden muokkaus
Useimpia toimintoja voi käyttää kopioihin, jotka on luotu käyttämällä muita
muokkaustoimintoja, mutta (asetuksia Kuvan sulautus ja Rajaa elokuvaa
lukuun ottamatta) kutakin toimintoa voi käyttää vain kerran (huomaa, että
lukuisat muokkaukset voivat aiheuttaa yksityiskohtien häviämistä).
Asetukset, joita ei voi käyttää nykyiseen kuvaan, näkyvät harmaina, eikä
niitä voi valita.
A Kuvanlaatu ja kuvakoko
Rajaa- ja Muuta kokoa -toiminnoilla luotuja kopioita lukuun ottamatta
kopiot ovat samankokoisia kuin alkuperäinen kuva. JPEG-kuvista luodut
kopiot vastaavat laadultaan alkuperäistä, kun taas NEF (RAW)- ja TIFF (RGB)
-kuvista luodut kopiot tallennetaan JPEG, hieno★ -laadulla.
196 Valikko-opas
NEF (RAW) -käsittely
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo NEF (RAW) -valokuvista JPEG-kopioita. Jos toit muokkausvalikon
näkyviin painamalla G-painiketta, voit käyttää tätä asetusta
kopioidaksesi useita kuvia.
1 Valitse NEF (RAW) -käsittely.
Korosta muokkausvalikosta NEF (RAW)
-käsittely ja paina 2.
2 Valitse kohde.
Jos kamerassa on kaksi muistikorttia,
voit valita JPEG-kopioiden
tallennuskohteen korostamalla Valitse
kohde ja painamalla 2 (jos kamerassa
on vain yksi muistikortti, siirry
vaiheeseen 3).
Korosta korttipaikka ja paina J
pyydettäessä.
Valikko-opas 197
3 Valitse, kuinka kuvia valitaan.
Valitse seuraavista asetuksista:
• Valitse kuva(t): Valitse yksi tai useampi
kuva käsin (siirry vaiheeseen 5).
• Valitse päivämäärä: Luo JPEG-kopioita
kaikista valittuina päivämäärinä
otetuista NEF (RAW) -kuvista (siirry
vaiheeseen 4).
• Valitse kaikki kuvat: Luo JPEG-kopioita kaikista muistikortilla
olevista NEF (RAW) -kuvista (siirry vaiheeseen 4).
4 Valitse lähdepaikka.
Jos kamerassa on kaksi muistikorttia,
sinua pyydetään valitsemaan se paikka,
jonka kortilla NEF (RAW) -kuvat ovat.
Korosta haluamasi paikka ja paina 2. Jos
valitsit Valitse kaikki kuvat vaiheessa 3,
siirry vaiheeseen 6.
198 Valikko-opas
5 Valitse valokuvia.
Jos valitsit Valitse kuva(t) vaiheessa 3,
näkyviin tulee kuvanvalintaikkuna, jossa
luetellaan vain tällä kameralla luodut
NEF (RAW) -kuvat. Korosta kuvia
käyttämällä monivalitsinta ja paina sen
keskipainiketta valitaksesi tai
poistaaksesi valinnan; valitut kuvat on
merkitty L-kuvakkeella. Näytä korostettu kuva koko näytön
kokoisena pitämällä X-painiketta painettuna. Paina J
jatkaaksesi vaiheeseen 6, kun olet valinnut haluamasi kuvat.
Jos valitsit Valitse päivämäärä
vaiheessa 3, näkyviin tulee
päivämääräluettelo. Korosta
päivämäärät käyttämällä monivalitsinta
ja paina 2 valitaksesi niitä tai
poistaaksesi valinnan. Paina J
valitaksesi kaikki valittuina
päivämäärinä otetut NEF (RAW) -kuvat ja jatka vaiheeseen 6.
Valikko-opas 199
6 Valitse JPEG-kopioiden asetukset.
Säädä alla lueteltuja asetuksia tai valitse Alkuperäinen
ottaaksesi käyttöön asetuksen, joka oli käytössä kuvan ottamisen
hetkellä (alkuperäiset asetukset on lueteltu esikatselun alla).
Huomaa, että valkotasapaino ja vinjetoinnin korjaus eivät ole
käytettävissä päällekkäisvalotuksissa tai kuvan sulautuksella
luoduissa kuvissa ja että valotuksen korjausarvon voi valita vain
väliltä –2 ja +2 EV:tä.
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1 Kuvanlaatu ...................................... 46
6 Kohinan väh. kun suuri ISO..........57
2 Kuvakoko......................................... 47
7 Väriavaruus......................................56
3 Valkotasapaino .............................. 50
8 Vinjetoinnin korjaus ......................58
4 Valotuksen korjaus
9 Aktiivinen D-Lighting....................56
5 Aseta Picture Control.................... 52
7 Kopioi valokuvat.
Korosta EXE ja paina J luodaksesi
JPEG-kopion valitusta valokuvasta (jos
useita kuvia on valittu, vahvistusikkuna
tulee näkyviin; korosta Kyllä ja paina J
luodaksesi JPEG-kopioita valituista
kuvista). Paina G-painiketta, jos
haluat poistua kopioimatta valokuvia.
200 Valikko-opas
Rajaa
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo rajattu kopio valitusta valokuvasta. Valittu valokuva näytetään
niin, että valittu rajaus näkyy keltaisena; luo rajattu kopio alla
kuvatulla tavalla.
Toiminto
Kuvaus
Pienennä rajauksen
Pienennä rajauksen kokoa painamalla W (M).
kokoa
Suurenna rajauksen
Suurenna rajauksen kokoa painamalla X.
kokoa
Vaihda rajauksen
Valitse kuvasuhde kiertämällä pääkomentokiekkoa.
kuvasuhde
Aseta rajaus monivalitsimella. Siirrä rajaus nopeasti
Aseta rajaus
haluamaasi paikkaan pitämällä painiketta painettuna.
Esikatsele rajattua kuvaa painamalla monivalitsimen
Esikatsele rajausta
keskipainiketta.
Paina J tallentaaksesi nykyisen rajauksen erillisenä
Luo kopio
tiedostona.
A Rajaa: kuvanlaatu ja kuvakoko
NEF (RAW)-, NEF (RAW) + JPEG- tai TIFF (RGB)
-valokuvista luotujen kopioiden kuvanlaatu
(0 46) on JPEG, hieno★; JPEG-valokuvista
luotujen rajattujen kopioiden kuvanlaatu on
sama kuin alkuperäisellä kuvalla. Kopion koko
vaihtelee rajauksen koon ja kuvasuhteen
mukaan ja näkyy rajausnäytön vasemmassa
yläkulmassa.
A Rajattujen kopioiden katseleminen
Toiston zoomaus ei välttämättä ole käytettävissä, kun rajattuja kopioita
katsellaan.
Valikko-opas 201
Muuta kokoa
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo valituista valokuvista pieniä kopioita.
1 Valitse Muuta kokoa.
Muuta valittujen kuvien kokoa
korostamalla muokkausvalikon kohta
Muuta kokoa ja painamalla 2.
2 Valitse kohde.
Jos kamerassa on kaksi muistikorttia,
voit valita kooltaan muutettujen
kopioiden tallennuskohteen
korostamalla Valitse kohde ja
painamalla 2 (jos kamerassa on vain
yksi muistikortti, siirry vaiheeseen 3).
Korosta korttipaikka ja paina J
pyydettäessä.
202 Valikko-opas
3 Valitse koko.
Korosta Valitse koko ja paina 2.
Korosta asetus ja paina J pyydettäessä.
4 Valitse kuvat.
Korosta Valitse kuva(t) ja paina 2.
Korosta kuvia ja valitse kuva tai poista
sen valinta painamalla monivalitsimen
keskipainiketta (näytä korostettu kuva
koko näytön kokoisena pitämällä
X-painiketta painettuna; näytä muissa
kohteissa olevia kuvia painamalla W/M).
Valitut kuvat merkitään 8-kuvakkeella.
Paina J, kun valinnat on tehty. Huomaa, että sellaisten
valokuvien, jotka on otettu kuva-alan asetuksella 5:4 (30×24) tai
1:1 (24×24) kokoa ei voi muuttaa.
Valikko-opas 203
5 Tallenna kopiot, joiden kokoa on
muutettu.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin. Korosta
Kyllä ja paina J tallentaaksesi kopiot,
joiden kokoa on muutettu.
A Kooltaan muutettujen kopioiden katselu
Toiston zoomaus ei välttämättä ole käytettävissä, kun katsellaan kopioita,
joiden kokoa on muutettu.
A Kuvanlaatu
NEF (RAW)-, NEF (RAW) + JPEG- tai TIFF (RGB) -valokuvista luotujen
kopioiden kuvanlaatu (0 46) on JPEG, hieno★; JPEG-valokuvista luotujen
kopioiden kuvanlaatu on sama kuin alkuperäisellä kuvalla.
D-Lighting
G-painike ➜ N muokkausvalikko
D-Lighting kirkastaa varjoja, joten se sopii hyvin tummille tai
vastavalossa otetuille valokuville.
Ennen
Jälkeen
Valitse korjauksen määrä painamalla 4 tai 2. Vaikutusta voi
esikatsella muokkausnäytöllä. Tallenna muokattu kopio painamalla
J.
204 Valikko-opas
Punasilmäisyyden korjaus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Tämän toiminnon avulla voi korjata salaman aiheuttamaa
”punasilmäisyyttä”, ja se on käytettävissä vain valokuvissa, jotka on
otettu käyttämällä salamaa. Punasilmäisyyden korjaukseen valittua
valokuvaa, voidaan esikatsella muokkausnäytössä. Vahvista
punasilmäisyyden korjauksen vaikutukset ja paina J luodaksesi
kopion. Huomaa, että punasilmäisyyden korjaus ei aina tuota
haluttuja tuloksia, ja sitä voidaan erittäin harvinaisissa tapauksissa
soveltaa myös kuvan sellaisiin kohtiin, joissa punasilmäisyyttä ei ole;
tarkista esikatselukuva huolellisesti, ennen kuin jatkat.
Suorista
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo suoristettu kopio valitusta kuvasta.
Paina 2 kiertääksesi kuvaa myötäpäivään
enintään viisi astetta noin 0,25 asteen
välein tai paina 4 kiertääksesi kuvaa
vastapäivään (vaikutusta voi esikatsella
muokkausnäytöllä; huomaa, että kuvan
reunat rajataan pois suorakulmaisen
kopion luomiseksi). Tallenna muokattu kopio painamalla J.
Valikko-opas 205
Vääristymän korjaus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopioita, joissa reuna-alueen
vääristymää on vähennetty. Valitse
Automaattinen, jolloin kamera korjaa
vääristymän automaattisesti, jonka jälkeen
voit tehdä hienosäätöjä monivalitsimella,
tai valitse Käsisäätö korjataksesi
vääristymää käsin. Huomaa, että
Automaattinen ei ole käytettävissä sellaisten kuvien kanssa, jotka
on otettu automaattisella vääristymien korjauksella; katso ”Autom.
vääristymien korjaus” (0 59). Korjaa tynnyrivääristymää painamalla
2 ja tyynyvääristymää painamalla 4 (vaikutusta voi esikatsella
muokkausnäytöllä; huomaa, että mitä enemmän vääristymää
korjataan, sitä enemmän kuvaa rajataan). Tallenna muokattu kopio
painamalla J. Huomaa, että vääristymän korjaus saattaa rajata tai
vääristää huomattavasti sellaisten kuvien reunoja, jotka on otettu
DX-objektiiveilla kuva-alan ollessa jokin muu kuin DX (24×16).
A Automaattinen
Automaattinen on tarkoitettu käytettäväksi vain kuvissa, jotka on otettu
G-, E- ja D-tyypin objektiiveilla (pois lukien PC-, kalansilmä- ja tietyt muut
objektiivit). Tuloksia ei taata muilla objektiiveilla.
206 Valikko-opas
Perspektiivin korjaus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopioita, joissa on vähennetty korkean
kohteen juurelta otetuissa kuvissa näkyvää
perspektiivin vaikutusta. Säädä
perspektiiviä monivalitsimella (huomaa,
että mitä enemmän perspektiiviä korjataan,
sitä enemmän kuvan reunoja rajataan pois).
Tuloksia voi esikatsella muokkausnäytöllä.
Tallenna muokattu kopio painamalla J.
Ennen
Jälkeen
Valikko-opas 207
Suodintehosteet
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Valitse jokin seuraavista värisuodintehosteista. Säädä
suodintehosteita alla kuvatulla tavalla ja kopioi sen jälkeen valokuva
painamalla J.
Asetus
Kuvaus
Luo skylight-suotimen vaikutuksen vähentäen kuvan
Skylight
sinisyyttä. Vaikutusta voi esikatsella näytöllä.
Luo kopion käyttäen lämminsävysuodintehosteita, joka
Lämminsävysuodin luo kopioon ”lämpimän”, punertavan sävyn. Vaikutusta
voi esikatsella näytöllä.
Yksivärinen
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo valokuvista kopioita, joiden sävynä on
Mustavalkoinen, Seepia tai Sinikopio
(sinivalkoinen yksivärinen).
Asetuksen Seepia tai Sinikopio
valitseminen avaa valitun kuvan
esikatselun; paina 1 lisätäksesi
värikylläisyyttä ja 3 vähentääksesi sitä. Luo
yksivärinen kopio painamalla J.
208 Valikko-opas
Kuvan sulautus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Kuvan sulautus yhdistää kaksi olemassa olevaa NEF (RAW)
-valokuvaa ja luo niistä yhden kuvan, joka tallennetaan erikseen
alkuperäisistä; lopputulokset, joissa hyödynnetään kameran
kuvakennon RAW-tietoja, ovat huomattavasti parempia kuin
kuvankäsittelysovelluksilla yhdistetyt valokuvat. Uusi kuva
tallennetaan nykyisillä kuvanlaadun ja kuvakoon asetuksilla; aseta
kuvanlaatu ja kuvakoko ennen sulautuksen luomista (0 46, 47;
kaikki asetukset ovat käytettävissä). Luo NEF (RAW) -kopio
valitsemalla kuvanlaaduksi NEF (RAW) ja kuvakooksi Suuri
(sulautus tallennetaan suurena NEF/RAW-kuvana silloinkin, kun
Pieni tai Keskikoko valitaan).
+
1 Valitse Kuvan sulautus.
Korosta muokkausvalikon kohta Kuvan
sulautus ja paina 2. Kuvan sulautuksen
asetukset tulevat näkyviin, ja Kuva 1 on
korostettu; paina J, jolloin näkyviin
tulee valintaikkuna, jossa luetellaan vain
tällä kameralla luodut suuret NEF (RAW)
-kuvat (pieniä ja keskikokoisia NEF/RAW-kuvia ei voi valita).
Valikko-opas 209
2 Valitse ensimmäinen kuva.
Korosta sulautuksen ensimmäinen
valokuva käyttämällä monivalitsinta.
Näytä korostettu valokuva koko näytön
kokoisena pitämällä X-painiketta
painettuna. Katsellaksesi muissa
kohteissa olevia kuvia paina W (M) ja
valitse haluamasi kortti ja kansio. Paina J valitaksesi korostetun
valokuvan ja palataksesi esikatselunäyttöön.
3 Valitse toinen kuva.
Valittu kuva tulee näkyviin kohtaan Kuva 1. Korosta Kuva 2 ja
paina J ja valitse sitten toinen valokuva vaiheessa 2 kuvatulla
tavalla.
4 Säädä herkkyyttä.
Korosta Kuva 1 tai Kuva 2 ja optimoi
sulautuksen valotus painamalla 1 tai 3
valitaksesi herkkyydeksi arvon väliltä 0,1
ja 2,0. Toista sama toiselle kuvalle.
Oletusarvo on 1,0; puolita herkkyys
valitsemalla 0,5 tai kaksinkertaista se
valitsemalla 2,0. Herkkyyden vaikutus näkyy
Katsele-sarakkeessa.
210 Valikko-opas
5 Esikatsele sulautusta.
Jos haluat esikatsella sommittelua,
paina 4 tai 2 siirtääksesi kohdistimen
Katsele-sarakkeeseen; paina sitten 1
tai 3 korostaaksesi kohdan Sulauta ja
paina J (huomaa, että esikatselun värit
ja kirkkaus saattavat poiketa lopullisesta
kuvasta). Tallenna sulautus näyttämättä esikatselua valitsemalla
Tallenna. Voit palata vaiheeseen 4 ja valita uusia valokuvia tai
säätää herkkyyttä painamalla W (M).
6 Tallenna sulautus.
Tallenna sulautus painamalla J, kun
esikatselukuva on näytöllä. Kun sulautus
on luotu, valmis kuva näkyy näytöllä
koko näytön kokoisena.
D Kuvan sulautus
Vain suuria NEF (RAW) -valokuvia, joilla on sama kuva-ala ja värisyvyys,
voidaan yhdistää.
Sulautetun kuvan tiedot (mukaan lukien tallennuspäivämäärä, mittaus,
suljinaika, aukko, valotustila, valotuksen korjaus, polttoväli ja kuvan suunta)
sekä valkotasapaino- ja Picture Control -arvot ovat samat kuin kohtaan
Kuva 1 valitussa valokuvassa. Nykyinen kuvaselitys liitetään sulautukseen
tallennuksen yhteydessä; tekijänoikeustietoja ei kuitenkaan kopioida. NEF
(RAW) -muodossa tallennetuissa sulautuksissa käytetään pakkausta, joka
on valittu NEF (RAW) -tallennus -valikon kohdassa NEF (RAW) -pakkaus,
ja niiden värisyvyys on sama kuin alkuperäisissä kuvissa.
Valikko-opas 211
Rajaa elokuvaa
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopio, josta on poistettu ylimääräistä videoaineistoa.
Vertailu vierekkäin
Vertaa muokattuja kopioita alkuperäisiin valokuviin. Tämä toiminto
on käytettävissä vain, jos muokkausvalikko avataan näyttämällä
kopio tai alkuperäinen kuva koko näytön kokoisena ja joko (a)
pitämällä J-painiketta painettuna ja painamalla 2 tai (b)
painamalla i ja valitsemalla Muokkaus.
1 Valitse kuva.
Valitse muokattu kopio (merkitty
&-kuvakkeella) tai alkuperäinen
valokuva, jota on muokattu.
2 Näytä muokkausasetukset.
Paina 2 pitäen samalla J-painiketta
painettuna, tai paina i ja valitse
Muokkaus.
3 Valitse Vertailu vierekkäin.
Korosta Vertailu vierekkäin ja paina J.
212 Valikko-opas
4 Vertaa kopiota alkuperäiseen.
Lähdekuva näytetään vasemmalla ja muokattu kopio oikealla, ja
kopion luomisessa käytetyt toiminnot luetellaan näytön
yläosassa. Paina 4 tai 2 vaihtaaksesi lähdekuvan ja muokatun
kopion välillä. Näytä korostettu kuva koko näytön kokoisena
pitämällä X-painiketta painettuna. Jos kopio on luotu kahdesta
lähdekuvasta Kuvan sulautus -toiminnolla tai lähdekuvasta on
otettu useita kopioita, näytä muut lähdekuvat painamalla 1 tai
3. Palaa toistoon painamalla K-painiketta tai palaa toistoon
niin, että korostettu kuva on valittu, painamalla J.
Kopion luomisessa käytettävät toiminnot
Lähdekuva
Muokattu kopio
D Vertailu vierekkäin
Lähdekuvaa ei näytetä, jos kopio on luotu suojatusta valokuvasta tai
kuvasta, joka on sittemmin poistettu tai piilotettu (0 21).
Valikko-opas 213
O Oma valikko/m Viimeisimmät asetukset
Avaa Oma valikko painamalla G ja valitsemalla O (Oma valikko)
-välilehti.
G-painike
OMA VALIKKO -toimintoa voi käyttää mukautetun asetusluettelon
luomisessa ja muokkaamisessa, minkä myötä toisto-, valokuvaus-,
elokuvaus-, mukautetut asetukset-, asetus- ja muokkausvalikkoja
pääsee käyttämään nopeasti (enintään 20 kohtaa). Halutessasi voit
näyttää viimeisimmät asetukset Oman valikon sijaan (0 218).
Asetuksia voi lisätä, poistaa ja uudelleen järjestellä alla kuvatulla
tavalla.
❚❚ Asetusten lisääminen Omaan valikkoon
1 Valitse Lisää kohteita.
Korosta Oman valikon kohta (O) Lisää
kohteita ja paina 2.
2 Valitse valikko.
Korosta lisättävän asetuksen sisältävän
valikon nimi ja paina 2.
214 Valikko-opas
3 Valitse kohde.
Korosta haluamasi valikon kohta ja
paina J.
4 Valitse uuden kohteen paikka.
Siirrä uutta kohdetta ylös- tai alaspäin
Omassa valikossa painamalla 1 tai 3.
Lisää uusi kohde painamalla J.
5 Lisää muita kohteita.
Omassa valikossa kulloinkin näkyvät
kohteet on merkitty valintamerkillä.
Kohteita, jotka on merkitty
V-kuvakkeella, ei voi valita. Valitse lisää
kohteita toistamalla vaiheet 1–4.
Valikko-opas 215
❚❚ Asetusten poistaminen Omasta valikosta
1 Valitse Poista kohteita.
Korosta Omassa valikossa (O) Poista kohteita ja paina 2.
2 Valitse kohteet.
Korosta kohteita ja valitse kohde tai
poista sen valinta painamalla 2. Valitut
kohteet merkitään valintamerkillä.
3 Poista valitut kohteet.
Paina J. Vahvistusikkuna tulee näkyviin;
paina uudelleen J poistaaksesi valitut
kohteet.
A Oman valikon kohteiden poistaminen
Poista Omassa valikossa kulloinkin korostettuna oleva kohde painamalla
O (Q) -painiketta. Vahvistusikkuna tulee näkyviin; poista valittu kohde
Omasta valikosta painamalla uudelleen O (Q).
216 Valikko-opas
❚❚ Oman valikon kohteiden uudelleen järjestäminen
1 Valitse Aseta kohteiden järjestys.
Korosta Oman valikon kohta (O) Aseta kohteiden järjestys ja
paina 2.
2 Valitse kohde.
Korosta kohde, jota haluat siirtää, ja
paina J.
3 Valitse kohteen paikka.
Siirrä kohdetta ylös- tai alaspäin Omassa
valikossa painamalla 1 tai 3 ja paina J.
Toista vaiheet 2–3 siirtääksesi lisää
kohteita.
4 Poistu Omaan valikkoon.
Palaa Omaan valikkoon painamalla
G-painiketta.
G-painike
Valikko-opas 217
Viimeisimmät asetukset
Näytä kaksikymmentä viimeksi käytettyä asetusta valitsemalla
m VIIMEISIMMÄT ASETUKSET kohtaan O OMA VALIKKO >
Valitse välilehti.
1 Valitse kohta Valitse välilehti.
Korosta Oman valikon kohta (O) Valitse
välilehti ja paina 2.
2 Valitse m VIIMEISIMMÄT ASETUKSET.
Korosta m VIIMEISIMMÄT ASETUKSET
ja paina J. Valikon nimi vaihtuu nimestä
”OMA VALIKKO” nimeen ”VIIMEISIMMÄT
ASETUKSET”.
Valikoiden kohtia lisätään viimeisimpien asetusten valikon kärkeen
sitä mukaa kun niitä käytetään. Palauta oma valikko näkyviin
valitsemalla O OMA VALIKKO kohtaan m VIIMEISIMMÄT
ASETUKSET > Valitse välilehti.
A Kohteiden poistaminen viimeisimmät asetukset -valikosta
Poista kohde viimeisimmät asetukset -valikosta korostamalla kohde ja
painamalla O (Q) -painiketta. Vahvistusikkuna tulee näkyviin; paina
uudelleen O (Q) poistaaksesi valitun kohteen.
218 Valikko-opas
Lisävarusteena saatavat
salamalaitteet
Kameraa voidaan käyttää lisävarusteena saatavien salamalaitteiden
kanssa.
Tässä luvussa kuvatut toiminnot, joihin liittyy kameraan liitettävä
lisävaruste, on ilmaistu C-kuvakkeella, ja etäsalamalaitteisiin liittyvät
toiminnot f-kuvakkeella. Katso lisätietoja kuvakkeesta f salamalaitteen
mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Salaman ohjauksen asetukset
Ota kuvia käyttämällä kameran varusteluistiin kiinnitettyä
salamalaitetta tai yhtä tai useampaa etäsalamalaitetta.
Kameraan kiinnitetyt salamalaitteet
Ota kuvia kameraan kiinnitetyllä salamalaitteella.
Katso lisätietoja kameran ja salamalaitteen
käyttöoppaista.
Valokuvaus etäsalamalaitteilla
Seuraavan tyyppisiä langattomia salaman ohjauksia (kehittynyt
langaton valaistus tai AWL) voidaan käyttää yhden tai useamman
etäsalamalaitteen kanssa:
• Optinen AWL varusteluistiin kiinnitetyn salamalaitteen
kautta (0 221)
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet 219
• Radio-ohjattu AWL (0 230)
• Radio-ohjattu AWL varusteluistiin kiinnitetyn
salamalaitteen antaman lisävalon kanssa (0 240)
• Radio-ohjattu AWL, varusteluistiin kiinnitetyn
salamalaitteen tarjoaman optisen AWL:n kanssa
(0 242)
Radio-ohjattu salaman ohjaus on käytettävissä vain kameran ollessa
yhdistettynä WR-R10:een WR-A10-sovittimen kautta.
220 Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
Optinen AWL
Etäsalamalaitteita voidaan ohjata kameran
varusteluistiin kiinnitettyjen ja pääsalamana
toimivien lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden optisten signaalien kautta
(optinen AWL). Jos kyseessä oleva salamalaite on
SB-5000 tai SB-500, asetuksia voidaan säätää
kamerasta (katso ”SB-5000/SB-500”, 0 221); muissa tapauksissa
asetuksia on säädettävä salamalaitteen painikkeilla laitteen mukana
tulleiden asiakirjojen mukaisesti. Katso salamalaitteen mukana
tulleista asiakirjoista lisätietoja salaman asemoinnista ja muista
aiheista.
SB-5000/SB-500
Kiinnitä salamalaite kameran varusteluistiin
ja valitse Optinen AWL kohtaan Salaman
ohjaus > Langattoman salaman
asetukset valokuvausvalikossa.
Ryhmäsalama-asetuksia voi säätää
asetuksella Salaman ohjaus > Salaman
etäohjaus; SB-5000:n kohta Salaman
etäohjaus sisältää myös asetukset Nopea langaton ohjaus ja
Etäsarja. Käytettävissä olevat asetukset on kuvattu alla.
A SB-5000
Kun SB-5000 on kiinnitetty kameran varusteluistiin, Salaman ohjaus
-asetuksia voidaan muuttaa myös salamalaitteen painikkeilla.
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet 221
❚❚ Ryhmäsalama
Valitse tämä asetus säätääksesi kunkin ryhmän asetuksia erikseen.
1 C: Valitse valokuvausvalikossa
Ryhmäsalama kohtaan Salaman
ohjaus > Salaman etäohjaus.
2 C: Valitse Ryhmäsalama-asetukset.
Korosta Ryhmäsalama-asetukset
salaman ohjausnäytössä ja paina 2.
3 C: Valitse salaman ohjaustila.
Valitse pääsalaman ja kunkin ryhmän
salamalaitteiden salaman ohjaustila ja
teho:
• TTL: i-TTL- salaman ohjaus.
• qA: Automaattiaukko (käytettävissä
vain yhteensopivien salamalaitteiden
kanssa).
• M: Valitse salaman teho käsin.
• – – (pois): laitteet eivät välähdä, eikä salaman tehoa voi säätää.
Valitse pääsalaman kanava. Jos jokin
etäsalamalaitteista on SB-500, on
valittava kanava 3, mutta muissa
tapauksissa voit valita minkä tahansa
kanavista 1–4.
222 Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
4 f: Aseta etäsalamalaitteet pääsalaman kanssa samalle
kanavalle.
Aseta etäsalamalaitteet vaiheessa 3 valitulle kanavalle.
5 f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.
Valitse kullekin etäsalamalaitteelle ryhmä (A, B tai C, tai jos
pääsalamana on SB-500, A tai B). Vaikka käytettävien
etäsalamalaitteiden määrää ei ole rajoitettu, käytännössä
enimmäismäärä on kolme per ryhmä. Jos laitteita on tätä
enemmän, etäsalamalaitteiden lähettämä valo häiritsee
toimintaa.
6 C/f: Sommittele kuva.
Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja
salamalaitteiden mukana toimitetuista asiakirjoista. Kun olet
järjestellyt laitteet, paina salamalaitteiden testipainikkeita
kokeillaksesi salaman välähdystä ja varmistaaksesi, että laitteet
toimivat normaalisti. Salamalaitteita voi koelaukaista myös
painamalla i-painiketta salamatietojen näytössä (0 243) ja
valitsemalla kohdan M Salamatesti.
7 C/f: Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet 223
❚❚ Nopea langaton ohjaus (vain SB-5000)
Valitse tämä asetus säätääksesi ryhmien A ja B salaman korjauksen
kokonaismäärää ja suhteellista tasapainoa sekä asettaaksesi samalla
käsin ryhmän C tehon.
1 C: Valitse Nopea langaton ohjaus
kohtaan Salaman ohjaus > Salaman
etäohjaus valokuvausvalikossa.
2 C: Valitse Nopean langatt. ohjauksen
aset.
Korosta Nopean langatt. ohjauksen
aset. salaman ohjausnäytössä ja
paina 2.
3 C: Säädä salama-asetuksia.
Valitse ryhmien A ja B välinen tasapaino.
Säädä ryhmien A ja B salaman korjausta.
224 Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
Valitse ryhmän C laitteiden salaman
ohjaustila ja salaman teho:
• M: Valitse salaman teho käsin.
• – –: Ryhmän C laitteet eivät välähdä.
Valitse pääsalaman kanava. Jos jokin
etäsalamalaitteista on SB-500, on
valittava kanava 3, mutta muissa
tapauksissa voit valita minkä tahansa
kanavista 1–4.
4 f: Aseta etäsalamalaitteet pääsalaman kanssa samalle
kanavalle.
Aseta etäsalamalaitteet vaiheessa 3 valitulle kanavalle.
5 f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.
Valitse ryhmä (A, B tai C).
Vaikka käytettävien etäsalamalaitteiden määrää ei ole rajoitettu,
käytännössä enimmäismäärä on kolme per ryhmä. Jos laitteita
on tätä enemmän, etäsalamalaitteiden lähettämä valo häiritsee
toimintaa.
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet 225
6 C/f: Sommittele kuva.
Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja
salamalaitteiden mukana toimitetuista asiakirjoista. Kun olet
järjestellyt laitteet, paina salamalaitteiden testipainikkeita
kokeillaksesi salaman välähdystä ja varmistaaksesi, että laitteet
toimivat normaalisti. Salamalaitteita voi koelaukaista myös
painamalla i-painiketta salamatietojen näytössä (0 243) ja
valitsemalla kohdan M Salamatesti.
7 C/f: Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
226 Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
❚❚ Etäsarja (vain SB-5000)
Kun tämä asetus on valittu, salamalaitteet välähtävät toistuvasti
sulkimen ollessa auki, mikä tuottaa päällekkäisvalotustehosteen.
1 C: Valitse valokuvausvalikossa
Etäsarja kohtaan Salaman ohjaus >
Salaman etäohjaus.
2 C: Valitse Etäsarjan asetukset.
Korosta Etäsarjan asetukset salaman
ohjausnäytön valikossa ja paina 2.
3 C: Säädä salama-asetuksia.
Valitse salaman teho (Teho), montako
kertaa salamalaitteet välähtävät
(Väläykset) ja montako kertaa
sekunnissa salamalaitteet välähtävät
(Taajuus).
Ota valitut ryhmät käyttöön tai pois
käytöstä. Ota valittu ryhmä käyttöön
valitsemalla ON (PÄÄLLÄ) ja pois
käytöstä valitsemalla – –.
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet 227
Valitse pääsalaman kanava. Jos jokin
etäsalamalaitteista on SB-500, on
valittava kanava 3, mutta muissa
tapauksissa voit valita minkä tahansa
kanavista 1–4.
4 f: Aseta etäsalamalaitteet pääsalaman kanssa samalle
kanavalle.
Aseta etäsalamalaitteet vaiheessa 3 valitulle kanavalle.
5 f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.
Valitse kullekin etäsalamalaitteelle ryhmä (A, B tai C). Vaikka
käytettävien etäsalamalaitteiden määrää ei ole rajoitettu,
käytännössä enimmäismäärä on kolme per ryhmä. Jos laitteita
on tätä enemmän, etäsalamalaitteiden lähettämä valo häiritsee
toimintaa.
6 C/f: Sommittele kuva.
Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja
salamalaitteiden mukana toimitetuista asiakirjoista. Kun olet
järjestellyt laitteet, paina salamalaitteiden testipainikkeita
kokeillaksesi salaman välähdystä ja varmistaaksesi, että laitteet
toimivat normaalisti. Salamalaitteita voi koelaukaista myös
painamalla i-painiketta salamatietojen näytössä (0 243) ja
valitsemalla kohdan M Salamatesti.
7 C/f: Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
228 Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
A Optinen AWL
Sijoita etäsalamalaitteiden anturi-ikkunat niin, että ne poimivat
pääsalaman valon (ole erityisen huolellinen, jos kameraa ei ole kiinnitetty
jalustalle). Varmista, ettei etäsalamalaitteista pääse suoraa valoa tai
voimakkaita heijastuksia kameran objektiiviin (TTL-tilassa) tai
etäsalamalaitteiden valokennoihin (qA-tila), koska ne voivat häiritä
valotusta. Jotta pääsalaman lähettämät pienitehoiset ajastussalamat eivät
näkyisi lyhyeltä etäisyydeltä otettavissa valokuvissa, käytä pientä
ISO-herkkyyttä tai pientä aukkoa (suurta aukkoarvoa). Kun olet asettanut
etäsalamalaitteet paikoilleen, ota testikuva ja tarkista tulos kameran
näytöltä.
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet 229
Radio-ohjattu AWL
Käyttääksesi radio-ohjattua AWL:ää
yhteensopivien salamalaitteiden kanssa kiinnitä
WR-R10- langaton kauko-ohjain kameraan ja
muodosta langaton yhteys salamalaitteiden ja
WR-R10:n välille.
Langattoman yhteyden muodostaminen
Ennen kuin käytät radio-ohjattua AWL:ää, muodosta langaton
yhteys WR-R10:n ja salamalaitteiden välille.
1 C: Liitä WR-R10.
Yhdistä WR-R10 kameraan. Katso lisätietoja WR-R10:n mukana
toimitetuista asiakirjoista.
2 C: Valitse Radio-ohjattu AWL
kohtaan Salaman ohjaus >
Langattoman salaman asetukset
valokuvausvalikossa.
A Langaton kauko-ohjain WR-R10
WR-R10:n käyttöön tarvitaan WR-A10-sovitin. Muista päivittää WR-R10:n
laiteohjelma versioon 3.0 tai uudempaan; katso tietoa laiteohjelmiston
päivityksestä alueesi Nikon-verkkosivuilta.
230 Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
3 C: Valitse kanava.
Aseta WR-R10:n kanavavalitsin oikealle
kanavalle.
4 C: Valitse yhdistämistila.
Valitse asetusvalikosta Langatt. kaukoohj. (WR) asetuks. > Yhdistämistila
(0 180) ja valitse jokin seuraavista
asetuksista:
• Parinmuodostus: Kamera yhdistää vain
laitteisiin, joiden kanssa se on
aikaisemmin muodostanut parin, mikä estää signaalihäiriöitä
muista lähellä olevista laitteista. Koska jokaisen laitteen kanssa
on muodostettava pari erikseen, PIN-koodia suositellaan, kun
muodostetaan pariliitos useaan laitteeseen.
• PIN: Tiedonvälitys jaetaan kaikkien laitteiden kanssa, joissa on
sama nelinumeroinen PIN-koodi, minkä vuoksi tämä on hyvä
valinta valokuvaukseen, jossa käytetään useita etälaitteita. Jos
lähellä on useita laitteita, joilla on sama PIN-koodi,
salamalaitteita ohjataan ainoastaan siitä kamerasta, joka on
yhdistetty ensimmäiseksi, mikä estää kaikkia muita kameroita
muodostamasta yhteyttä (tätä koskeviin kameroihin
yhdistettyjen WR-R10-laitteiden LED-valot vilkkuvat).
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet 231
5 f: Muodosta langaton yhteys.
Aseta etäsalamalaitteet radio-ohjatun AWL:n etätilaan ja aseta
laitteet vaiheessa 3 valitulle kanavalle ja parita sitten jokainen
etäsalamalaite WR-R10:n kanssa vaiheessa 4 valitun asetuksen
mukaisesti:
• Parinmuodostus: Aloita parinmuodostus etäsalamalaitteella ja
paina WR-R10:n paripainiketta. Parinmuodostus on valmis, kun
WR-R10:n ja salamalaitteen LINK-merkkivalot vilkkuvat
oranssina ja vihreänä; kun yhteys on muodostettu,
etäsalamalaitteen LINK-merkkivalo palaa vihreänä.
• PIN: Käytä etäsalamalaitteen painikkeita syöttääksesi vaiheessa
4 valitsemasi PIN-koodin. Etäsalamalaitteen LINK-merkkivalo
palaa vihreänä, kun yhteys on muodostettu.
6 f: Varmista, että kaikkien laitteiden salaman valmiusvalot
palavat.
Radio-ohjatussa AWL:ssä salaman valmiusilmaisin palaa
kameran etsimessä tai salamatietojen näytössä, kun kaikki
salamalaitteet ovat valmiina.
A Etäsalamalaitteiden luetteleminen
Näytä salamalaitteet, joita parhaillaan ohjataan radio-ohjatulla AWL:llä,
valitsemalla valokuvausvalikossa Salaman ohjaus > Radioetäsalaman
tiedot. Kunkin laitteen tunnisteen (”etäsalaman nimi”) voi vaihtaa
käyttämällä salamalaitteen painikkeita.
Yhdistetty salamalaite
Ryhmä
232 Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
Salaman valmiusilmaisin
A Yhteyden uudelleenmuodostaminen
Niin kauan kuin kanava, yhteystila ja muut asetukset pysyvät samana,
WR-R10 muodostaa automaattisesti yhteyden aiemmin paritettuihin
salamalaitteisiin, kun valitset etätilan, jolloin vaiheet 3–5 voidaan ohittaa.
Salamalaitteen LINK-merkkivalo palaa vihreänä, kun yhteys on
muodostettu.
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet 233
Salama-asetusten säätäminen
Kun olet valinnut asetuksen Radio-ohjattu
AWL kohtaan Salaman ohjaus >
Langattoman salaman asetukset
valokuvausvalikossa, valitse
Ryhmäsalama, Nopea langaton ohjaus
tai Etäsarja kohtaan Salaman etäohjaus ja
säädä asetuksia alla kuvatulla tavalla.
❚❚ Ryhmäsalama
Valitse tämä asetus säätääksesi kunkin ryhmän asetuksia erikseen.
1 C: Valitse valokuvausvalikossa
Ryhmäsalama kohtaan Salaman
ohjaus > Salaman etäohjaus.
2 C: Valitse Ryhmäsalama-asetukset.
Korosta Ryhmäsalama-asetukset
salaman ohjausnäytössä ja paina 2.
234 Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
3 C: Valitse salaman ohjaustila.
Valitse pääsalaman ja kunkin ryhmän
salamalaitteiden salaman ohjaustila ja
teho:
• TTL: i-TTL- salaman ohjaus.
• qA: Automaattiaukko (käytettävissä
vain yhteensopivien salamalaitteiden
kanssa).
• M: Valitse salaman teho käsin.
• – – (pois): laitteet eivät välähdä, eikä salaman tehoa voi säätää.
4 f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.
Valitse kullekin etäsalamalaitteelle ryhmä (A–F). Pääsalamalla
voidaan ohjata enintään 18:aa salamalaitetta millä tahansa
yhdistelmällä.
5 C/f: Sommittele kuva.
Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja
salamalaitteiden mukana toimitetuista asiakirjoista. Sen jälkeen
kun olet järjestellyt laitteet, paina i-painiketta salaman tietojen
näytössä (0 243) ja valitse M Salamatesti koelaukaistaksesi
salamalaitteet ja varmistaaksesi, että ne toimivat normaalisti.
6 C: Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet 235
❚❚ Nopea langaton ohjaus
Valitse tämä asetus säätääksesi ryhmien A ja B salaman korjauksen
kokonaismäärää ja suhteellista tasapainoa sekä asettaaksesi samalla
käsin ryhmän C tehon.
1 C: Valitse Nopea langaton ohjaus
kohtaan Salaman ohjaus > Salaman
etäohjaus valokuvausvalikossa.
2 C: Valitse Nopean langatt. ohjauksen
aset.
Korosta Nopean langatt. ohjauksen
aset. salaman ohjausnäytössä ja paina
2.
3 C: Säädä salama-asetuksia.
Valitse ryhmien A ja B välinen tasapaino.
Säädä ryhmien A ja B salaman korjausta.
236 Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
Valitse ryhmän C laitteiden salaman
ohjaustila ja salaman teho:
• M: Valitse salaman teho käsin.
• – –: Ryhmän C laitteet eivät välähdä.
4 f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.
Valitse ryhmä (A, B tai C). Pääsalamalla voidaan ohjata enintään
18:aa salamalaitetta millä tahansa yhdistelmällä.
5 C/f: Sommittele kuva.
Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja
salamalaitteiden mukana toimitetuista asiakirjoista. Sen jälkeen
kun olet järjestellyt laitteet, paina i-painiketta salaman tietojen
näytössä (0 243) ja valitse M Salamatesti koelaukaistaksesi
salamalaitteet ja varmistaaksesi, että ne toimivat normaalisti.
6 C: Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet 237
❚❚ Etäsarja
Kun tämä asetus on valittu, salamalaitteet välähtävät toistuvasti
sulkimen ollessa auki, mikä tuottaa päällekkäisvalotustehosteen.
1 C: Valitse valokuvausvalikossa
Etäsarja kohtaan Salaman ohjaus >
Salaman etäohjaus.
2 C: Valitse Etäsarjan asetukset.
Korosta Etäsarjan asetukset salaman
ohjausnäytön valikossa ja paina 2.
3 C: Säädä salama-asetuksia.
Valitse salaman teho (Teho), montako
kertaa salamalaitteet välähtävät
(Väläykset) ja montako kertaa
sekunnissa salamalaitteet välähtävät
(Taajuus).
Ota valitut ryhmät käyttöön tai pois
käytöstä. Ota valittu ryhmä käyttöön
valitsemalla ON (PÄÄLLÄ) ja pois
käytöstä valitsemalla – –.
238 Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
4 f: Jaa etäsalamalaitteet ryhmiin.
Valitse kullekin etäsalamalaitteelle ryhmä (A–F). Pääsalamalla
voidaan ohjata enintään 18:aa salamalaitetta millä tahansa
yhdistelmällä.
5 C/f: Sommittele kuva.
Sommittele kuva ja järjestä salamalaitteet. Katso lisätietoja
salamalaitteiden mukana toimitetuista asiakirjoista. Sen jälkeen
kun olet järjestellyt laitteet, paina i-painiketta salaman tietojen
näytössä (0 243) ja valitse M Salamatesti koelaukaistaksesi
salamalaitteet ja varmistaaksesi, että ne toimivat normaalisti.
6 C: Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet 239
Varusteluistiin kiinnitetyn salamalaitteen
lisääminen
Radio-ohjatut salamalaitteet voidaan yhdistää
mihin tahansa seuraavista kameran
varusteluistiin kiinnitettävistä salamalaitteista:
• SB-5000: Ennen kuin kiinnität salamalaitteen,
aseta se radio-ohjattuun pääsalamatilaan
(d-kuvake tulee näkyviin näytön vasempaan
yläkulmaan) ja valitse ryhmä tai aseta salaman ohjaustilaksi
etäsarja. Hei kun laite on kiinnitetty, asetuksia voi säätää
salamalaitteen painikkeilla tai kameran valikoiden kohdassa
Ryhmäsalama-asetukset > Pääsalama tai Etäsarjan asetukset
-asetuksen kohdassa ”M”.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Määritä salama itsenäistä
käyttöä varten ja säädä salama-asetuksia käyttämällä
salamalaitteen painikkeita.
• SB-500, SB-400, SB-300: Kiinnitä laite kameraan ja säädä asetuksia
käyttämällä kameran asetusta Ryhmäsalama-asetukset >
Pääsalama.
240 Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
Salaman korjaus
Salaman korjauksella voidaan
säätää pää- ja etäsalamalaitteiden
tehoa välillä −3 – +1 EV:tä 1/3 EV:n
porrastuksella. Valitse salaman
korjausarvo painamalla W (M)
-painiketta ja kiertämällä
sivukomentokiekkoa, kunnes
W (M) -painike
haluttu arvo näkyy
ohjauspaneelissa.
±0 EV (W/M-painiketta
painettu)
–0,3 EV
Sivukomentokiekko
+1,0 EV
Kun pää- tai etäsalama on asetettu tilaan TTL tai qA ja salaman
korjaus on asetettu muuhun arvoon kuin ±0,0, ohjauspaneelissa ja
etsimessä näkyy Y-kuvake, ja salaman korjauksen nykyistä arvoa
voi tarkastella painamalla W (M). Normaalin salamatehon voi
palauttaa asettamalla salaman korjaukseksi ±0,0. Salaman korjausta
ei nollata, kun kamera sammutetaan.
A Katso myös
Lisätietoja:
• Katso tietoa salaman korjauksessa käytettävän porrastuksen
valitsemisesta kohdasta A > mukautettu asetus b3 (Val./sal. korj.
askelen arvo, 0 115).
• Katso tietoa sen valitsemisesta, käytetäänkö valotuksen korjauksen lisäksi
salaman korjausta salaman ollessa käytössä, kohdasta A > mukautettu
asetus e3 (Valot. korj. salamakuvissa, 0 127).
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet 241
Optinen/radio-ohjattu AWL
Optista ja radio-ohjattua AWL:ää voidaan käyttää
yhdessä. Radio-ohjatun salaman ohjauksen
mahdollistaa kameraan yhdistetty WR-R10
(edellyttää WR-A10 WR-sovitinta), ja optisen
ohjauksen mahdollistaa SU-800-salamaohjain tai
kameran varusteluistiin kiinnitetty SB-910-,
SB-900-, SB-800-, SB-700- tai SB-500-salamalaite. Ennen kuin jatkat,
muodosta langaton yhteys radio-ohjattujen salamalaitteiden ja
WR-R10:n välille. Jos SB-500 on kiinnitetty kameran varusteluistiin,
valitse Optinen/radio-ohjattu AWL valokuvausvalikon kohtaan
Salaman ohjaus > Langattoman salaman asetukset (0 42);
muiden salamalaitteiden tai SU-800:n kohdalla tämä asetus valitaan
automaattisesti.
Ainoa käytettävissä oleva asetus kohtaan
Salaman etäohjaus (0 43) tulee olemaan
Ryhmäsalama. Valitse kullekin
etäsalamalaitteelle ryhmä (A–F). Aseta
optisesti ohjatut salamalaitteet ryhmiin
A–C ja radio-ohjatut laitteet ryhmiin D–F
(näytä asetukset ryhmiin D–F painamalla 1
tai 3 ryhmäsalama-asetusten näyttössä).
242 Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
Salamatietojen katselu
Kamera voi näyttää kameran varusteluistiin kiinnitetyn salaman
tiedot optisen AWL:n pääsalamaksi määritetyille salamalaitteille
SB-5000 ja SB-500 sekä etäsalamalaitteille, joita ohjataan
radio-ohjatulla AWL:llä WR-R10:n kautta. Tarkastele salaman tietoja
etsinvalokuvauksen aikana painamalla R-painiketta näyttääksesi
kuvaustiedot ja paina sitten R-painiketta uudelleen. Näytettävät
tiedot riippuvat salaman ohjaustilasta.
R-painike
A Salama-asetusten muuttaminen
Salama-asetuksia voi muuttaa painamalla
i-painiketta salamatietojen näytössä.
Käytettävissä olevat asetukset riippuvat
salamalaitteesta ja valituista asetuksista. Voit
myös laukaista salaman kokeeksi.
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet 243
❚❚ Ryhmäsalama
1
2
3
5
6
1 Salaman valmiusilmaisin 1
2 Salaman etäohjaus............................43
FP-ilmaisin........................................ 126
3 Salaman etäohjaustila 2 ........ 222, 234
4 Ryhmäsalaman ohjaustila 3 .............42
4
Ryhmäsalamatila ................... 222, 234
Salaman taso (teho)/
salaman korjaus.................... 222, 234
5 Kanava 2 .................................... 222, 230
6 Yhdistämistila.................................. 180
❚❚ Nopea langaton ohjaus
1
3
2
7
8
4
5
6
1 Salaman valmiusilmaisin 1
2 Salaman etäohjaus............................43
FP-ilmaisin........................................ 126
3 Salaman etäohjaustila 2 ....................42
4 A : B -suhde ............................. 224, 236
5 Salaman korjaus..................... 224, 236
6 Ryhmän C salaman ohjaustila
ja salaman taso (teho)......... 224, 236
7 Kanava 2 .................................... 224, 230
8 Yhdistämistila.................................. 180
244 Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
❚❚ Etäsarja
1
4
5
6
2
3
7
8
1 Salaman valmiusilmaisin 1
2 Salaman etäohjaus............................43
3 Salaman taso (teho) .............. 227, 238
4 Salaman etäohjaustila 2 ....................42
5 Välähdysmäärä
(väläyskerrat)......................... 227, 238
Taajuus ..................................... 227, 238
6 Ryhmän tila
(käytössä/ei käytössä) ......... 227, 238
7 Kanava 2 .................................... 227, 230
8 Yhdistämistila .................................. 180
1 Näkyy radio-ohjatussa AWL:ssä, kun kaikki salamalaitteet ovat valmiina.
2 Optinen AWL ilmaistaan kuvakkeella Y, radio-ohjattu AWL kuvakkeella Z ja yhdistetty optinen ja
radio-ohjattu AWL kuvakkeilla Y ja Z. Optisen AWL:n kanava näkyy yhdistetyssä optisessa ja
radio-ohjatussa AWL:ssä vain, kun pääsalamana on SB-500.
3 Kuvakkeet näkyvät kummallekin ryhmälle, kun käytetään yhdistettyä optista ja radio-ohjattua
AWL:ää.
A Salamatiedot ja kameran asetukset
Salamatietojen näytöllä näkyvät valitut
kameran asetukset, mukaan lukien valotustila,
suljinaika, aukko ja ISO-herkkyys.
Lisävarusteena saatavat salamalaitteet 245
Tekniset huomautukset
Tässä luvussa on tietoa kameran valotusohjelmasta, yhdistämisestä
muihin laitteisiin ja yhteensopivista lisävarusteista.
Valotusohjelma
Alla olevassa kaaviossa näkyy ohjelmoidun automatiikan
valotusohjelma:
12
14
f/1
16 15
f/1.4
16
17
18
19
20
f/5.6
f/8
f/1.4 − f/16
Aukko
f/2.8
1
/3
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiivi, jonka suurin aukko on f/1.4 ja pienin aukko f/16
(esim. AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Suljinaika (sekunteina)
EV:n suurin ja pienin arvo vaihtelevat ISO-herkkyyden mukaan; yllä
olevassa kaaviossa oletetaan, että ISO-herkkyys vastaa arvoa
ISO 100. Matriisimittausta käytettäessä yli 16 1/3 EV:n olevat arvot
pyöristetään arvoon 16 1/3 EV:tä.
246 Tekniset huomautukset
Liitännät
ViewNX-i:n asentaminen
Valokuvien hienosäätöön ja kuvien lataukseen ja katseluun
käytettävän ViewNX-i:n asennusohjelman uusimman version voi
ladata seuraavalta verkkosivulta; viimeistele asennus noudattamalla
näytön ohjeita. Tähän tarvitaan Internet-yhteys. Katso
järjestelmävaatimukset ja muut tiedot alueesi Nikon-verkkosivulta.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Käytä Nikonin Capture NX-D -ohjelmistoa valokuvien hienosäätöön tai NEF
(RAW) -kuvien asetusten muuttamiseen ja niiden tallentamiseen muissa
muodoissa. Capture NX-D:n voi ladata seuraavasta osoitteesta:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Tekniset huomautukset 247
Kuvien kopioiminen tietokoneelle
Ennen kuin jatkat, varmista, että ViewNX-i on asennettu (0 247).
1 Liitä USB-kaapeli.
Sammuta kamera ja varmista, että siinä on muistikortti, ja liitä
sitten mukana toimitettu USB-kaapeli kuvan mukaisesti ja
käynnistä kamera.
D USB-keskittimet
Liitä kamera suoraan tietokoneeseen; älä liitä kaapelia USB-keskittimen
tai näppäimistön kautta.
A Käytä luotettavaa virtalähdettä
Jotta tiedonsiirto ei keskeydy, tarkista että kameran akku on ladattu
täyteen.
A Kaapelien liittäminen
Varmista, että kamera on pois päältä, kun liität tai irrotat
liitäntäkaapeleita. Älä käytä voimaa, äläkä yritä asentaa liittimiä vinoon.
248 Tekniset huomautukset
2 Käynnistä ViewNX-i:hin kuuluva Nikon Transfer 2.
Jos näkyviin tulee viesti, jossa kehotetaan valitsemaan ohjelma,
valitse Nikon Transfer 2.
D Siirron aikana
Älä kytke kameraa pois päältä tai irrota USB-kaapelia, kun tiedonsiirto
on käynnissä.
A Windows 7
Jos seuraava valintaikkuna näytetään, valitse Nikon Transfer 2 alla
kuvatulla tavalla.
1 Napsauta Change program (vaihda
ohjelma) kohdassa Import pictures
and videos (tuo kuvia ja videoita).
Ohjelmanvalintaikkuna tulee näkyviin;
valitse Nikon Transfer 2 ja napsauta OK.
2 Kaksoisnapsauta .
A Windows 10 ja Windows 8.1
Windows 10 ja Windows 8.1 saattavat
avata automaattinen toisto
-valintaikkunan, kun kamera liitetään.
Kosketa tai napsauta valintaikkunaa ja
kosketa tai napsauta sitten kohtaa
Nikon Transfer 2 valitaksesi
Nikon Transfer 2:n.
A macOS/OS X
Jos Nikon Transfer 2 ei käynnisty automaattisesti, varmista, että kamera
on liitetty, ja käynnistä sitten Kuvansiirtäjä (macOs:in tai OS X:n mukana
toimitettava sovellus) ja valitse Nikon Transfer 2 sovellukseksi, joka
avataan, kun kamera havaitaan.
Tekniset huomautukset 249
3 Napsauta kohtaa Start Transfer (aloita siirto).
Muistikortilla olevat kuvat kopioidaan tietokoneeseen.
Start Transfer (aloita siirto)
4 Katkaise yhteys.
Kun siirto on valmis, sammuta kamera ja irrota USB-kaapeli.
A Lisätietoja
Katso lisätietoja ViewNX-i:n käytöstä verkko-ohjeesta.
250 Tekniset huomautukset
Ethernet- ja langattomat verkot
Kun lisävarusteena saatava WT-7- langaton lähetin on yhdistetty
kameraan mukana toimitetulla USB-kaapelilla (0 261), sillä voidaan
muodostaa yhteys tietokoneisiin tai ftp-palvelimiin langattoman tai
Ethernet-verkon kautta.
❚❚ Tilan valinta
Seuraavat tilat ovat käytettävissä, kun kamera on yhdistetty
verkkoon lisävarusteena saatavalla WT-7- langattomalla
lähettimellä:
Tila
FTP-lataus
Kuvansiirto
Kameran ohjaus
HTTP-palvelin
Toiminto
Lataa olemassa olevia valokuvia ja elokuvia
tietokoneelle tai ftp-palvelimelle, tai lataa uusia
valokuvia sitä mukaa kun niitä otetaan.
Ohjaa kameraa käyttämällä valinnaista
Camera Control Pro 2 -ohjelmistoa ja tallenna uudet
valokuvat ja elokuvat suoraan tietokoneelle.
Katsele ja ota kuvia etänä käyttämällä tietokoneen tai
älylaitteen selainta.
Katso lisätietoja lisävarusteena saatavien langattomien lähettimien
käytöstä laitteiden mukana toimitetuista käyttöoppaista. Muista
päivittää kaikki ohjelmistot uusimpiin versioihin.
Tekniset huomautukset 251
D Siirron aikana
Siirron aikana pois käytettävistä olevia ominaisuuksia (joko kuvien siirron
aikana Ethernetin tai langattoman verkon kautta, tai kun lähetettäviä kuvia
on vielä jäljellä) ovat muun muassa:
• elokuvan tallennus ja toisto
• valokuvausvalikon asetus Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus > Päällä
(Tila 2) (0 81).
A Elokuvat
Elokuvia voidaan ladata siirtotilassa, jos kamera on yhdistetty Ethernet- tai
langattomaan verkkoon ja Automaattinen lähetys tai Lähetä kansio ei
ole valittuna kohdassa Verkko > Asetukset.
D HTTP-palvelintila
Http-palvelintilassa pois käytöstä oleviin ominaisuuksiin kuuluvat muun
muassa:
• kameran elokuvan tallennus ja toisto
• valokuvausvalikon asetus Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus > Päällä
(Tila 2) (0 81).
D Lähetä kansio
Jos asetusvalikon kohtaan Verkko > Asetukset > Lähetä kansio valittu
kansio sisältää yli 1 000 tiedostoa, vain ensimmäiset 1 000 (alkaen
pienimmästä tiedostonumerosta) lähetetään kohteeseen.
A Langattomat lähettimet
Pääasiallinen ero WT-7:n ja WT-7A/B/C:n välillä on tuettujen kanavien
määrä; ellei toisin mainita, kaikki WT-7:ään liittyvät tiedot koskevat myös
WT-7A/B/C:tä.
252 Tekniset huomautukset
Valokuvien tulostaminen
Valitut JPEG-kuvat voi tulostaa suoraan kameraan liitetyllä
PictBridge-tulostimella.
❚❚ Tulostimen liittäminen
Liitä kamera käyttämällä mukana toimitettua USB-kaapelia. Älä
käytä voimaa, äläkä yritä asentaa liittimiä vinoon.
Kun kamera ja tulostin kytketään päälle, näytössä näkyy ensin
aloitusnäyttö ja sitten PictBridge-toistonäyttö.
D Tulostettavien valokuvien valitseminen
NEF (RAW)- tai TIFF (RGB) -kuvanlaatuasetuksilla (0 46) luotuja kuvia ei voi
valita tulostettavaksi. NEF (RAW) -kuvista voi luoda JPEG-kopioita
käyttämällä muokkausvalikon NEF (RAW) -käsittely -toimintoa (0 197).
A Tulostaminen suoran USB-liitännän kautta
Varmista, että akku on täyteen ladattu, tai käytä lisävarusteena saatavaa
verkkolaitetta ja virtaliitäntää. Kun otat valokuvia tulostettaviksi suoran
USB-yhteyden kautta, aseta Väriavaruus-asetukseksi sRGB (0 56).
A Katso myös
Katso Käyttöohjeesta, mitä tulee tehdä, jos tulostuksen aikana tapahtuu
virhe.
Tekniset huomautukset 253
❚❚ Kuvien tulostaminen yksitellen
1 Näytä haluamasi kuva.
Paina 4 tai 2 näyttääksesi lisää kuvia. Lähennä nykyistä kuvaa
painamalla X-painiketta (lopeta zoomaus painamalla K). Näytä
kuusi kuvaa kerrallaan painamalla W (M) -painiketta. Korosta
kuvia monivalitsimella tai näytä korostettu kuva koko näytön
kokoisena painamalla X-painiketta. Näyttääksesi muissa
kohteissa olevia kuvia paina W (M) pienoiskuvien näkyessä ja
valitse haluamasi kortti ja kansio.
2 Säädä tulostusasetuksia.
Paina J näyttääksesi seuraavat kohteet, paina 1 tai 3
korostaaksesi kohdan ja paina 2 näyttääksesi asetukset (vain
nykyisen tulostimen tukemat asetukset luetellaan; käytä
oletusasetusta valitsemalla Tulostinoletukset). Kun olet
valinnut asetuksen, paina J palataksesi tulostimen
asetusvalikkoon.
Asetus
Sivukoko
Kopioiden
määrä
Reunus
Tulosta
päivämäärä
Rajaus
Kuvaus
Valitse sivukoko.
Tämä asetus näkyy vain, kun kuvat tulostetaan yksi
kerrallaan. Paina 1 tai 3 valitaksesi kopioiden määrän
(enintään 99).
Valitse, lisätäänkö valokuviin valkoinen reunus.
Valitse, tulostetaanko valokuviin tallennusaika ja
-päivämäärä.
Tämä asetus näkyy vain, kun kuvat tulostetaan yksi
kerrallaan. Poistu rajaamatta kuvaa korostamalla Ei
rajausta ja painamalla J. Jos haluat rajata nykyistä
kuvaa, korosta Rajaa ja paina 2. Rajausvalintaikkuna
tulee näkyviin; pienennä rajausta painamalla X, suurenna
painamalla W (M) ja aseta rajaus monivalitsimella.
Huomaa, että tulostuslaatu saattaa heikentyä, jos pieniä
rajauksia tulostetaan suurikokoisina.
254 Tekniset huomautukset
3 Aloita tulostus.
Aloita tulostus valitsemalla Aloita tulostus ja painamalla J.
Peruuta tulostus ennen kuin kaikki kopiot on tulostettu
painamalla J.
❚❚ Useiden kuvien tulostaminen
1 Näytä PictBridge-valikko.
Paina G-painiketta PictBridge-toistonäytössä.
2 Valitse asetus.
Korosta jokin seuraavista asetuksista ja paina 2.
• Tulostuksen valinta: Valitse tulostettavat kuvat. Korosta kuvia
monivalitsimella (näyttääksesi muissa kohteissa olevia kuvia
paina W (M) ja valitse haluamasi kortti ja kansio; näytä
nykyinen kuva koko näytön kokoisena pitämällä X-painiketta
painettuna), pidä L (Z/Q) -painiketta painettuna ja paina 1
tai 3 valitaksesi tulosteiden määrän (enintään 99). Poista kuvan
valinta asettamalla tulosteiden määräksi nolla.
• Luettelokuva: Jos haluat luoda luettelokuvan kaikista
muistikortilla olevista JPEG-kuvista, jatka vaiheeseen 3.
Huomaa, että jos muistikortilla on yli 256 kuvaa, vain
ensimmäiset 256 kuvaa tulostetaan. Jos vaiheessa 3 valittu
sivukoko on liian pieni luettelokuvalle, näytetään varoitus.
3 Säädä tulostusasetuksia.
Säädä tulostimen asetuksia vaiheessa 2 ”Kuvien tulostaminen
yksitellen” kuvatulla tavalla (0 254).
4 Aloita tulostus.
Aloita tulostus valitsemalla Aloita tulostus ja painamalla J.
Peruuta tulostus ennen kuin kaikki kopiot on tulostettu
painamalla J.
Tekniset huomautukset 255
Valokuvien katseleminen televisiosta
Kameran voi yhdistää teräväpiirtovideolaitteisiin käyttämällä
lisävarusteena saatavaa HDMI-kaapelia (High-Definition Multimedia
Interface) (0 264) tai C-tyypin HDMI-kaapelia (saatavilla erikseen
muilta toimittajilta). Kytke kamera aina pois päältä, ennen kuin liität
tai irrotat HDMI-kaapelin.
Liitä kameraan
Liitä teräväpiirtolaitteeseen
(valitse kaapeli, jossa on liitin
HDMI-laitteeseen liittämistä varten)
Viritä laite HDMI-kanavalle, käynnistä kamera ja paina K-painiketta.
Kuvat näytetään toiston aikana televisiossa. Äänenvoimakkuutta voi
säätää television säätimillä; kameran painikkeita ei voi käyttää.
256 Tekniset huomautukset
❚❚ HDMI-asetukset
Asetusvalikon HDMI-kohdassa (0 178) säädetään lähdön
tarkkuutta ja muita HDMI-lisäasetuksia.
Lähdön tarkkuus
Valitse HDMI-laitteeseen lähetettävien
kuvien muoto. Jos Automaattinen on
valittu, kamera valitsee automaattisesti
sopivan muodon.
Ulkoisen tallennuksen hallinta
Ulkoisen tallennuksen hallinnan käyttöönotto mahdollistaa
kameran painikkeiden käyttämisen tallennuksen aloittamiseen ja
lopettamiseen, kun kamera on kytkettynä HDMI:n kautta
kolmannen osapuolen tallennuslaitteeseen, joka tukee Atomos
Open Protocol -protokollaa (Atomos SHOGUN-, NINJA- tai
SUMO-näyttötallentimia). Kuvake näkyy kameran näytössä:
A näkyy elokuvan reaaliaikanäkymässä, kun taas B näkyy
elokuvan tallennuksen aikana (huomaa, että kameran painikkeita ei
voi käyttää elokuvan tallentamiseen, kun kuvakooksi on valittu
3 840 × 2 160 tai 1 920 × 1 080 hidastus; käytä tallentimen
painikkeita). Tarkista tallennin ja tallentimen näyttö tallennuksen
aikana varmistaaksesi, että videoaineisto tallentuu laitteeseen.
Huomaa, että tallentimesta riippuen saatat joutua säätämään
tallentimen asetuksia; katso lisätietoja tallentimen mukana
toimitetusta käyttöoppaasta.
Tekniset huomautukset 257
Lisäasetukset
Asetus
Kuvaus
Asetusta Automaattinen suositellaan useimpiin
tilanteisiin. Jos kamera ei pysty määrittämään oikeaa
RGB-videosignaalin lähtöaluetta HDMI-laitteelle, voit
valita seuraavista asetuksista:
• Rajoitettu alue: Laitteille, joiden RGB-videosignaalin
Lähtöalue
tuloalue on 16–235. Valitse tämä asetus, jos huomaat
varjoalueiden yksityiskohtien katoamista.
• Täysi alue: Laitteille, joiden RGB-videosignaalin tuloalue
on 0–255. Valitse tämä asetus, jos varjot ”palavat puhki”
tai ovat liian kirkkaita.
Valitse HDMI-lähdön vaaka- ja pystysuuntaiseksi
Lähtönäytön koko
kuva-alaksi 95 % tai 100 %.
Jos Pois on valittu, kun kamera on liitetty
HDMI-laitteeseen, kuvaustietoja ei näytetä näytöllä
Reaaliaikanäkymän reaaliaikanäkymäkuvauksen aikana. Huomaa, että
valitusta asetuksesta riippumatta kuvaustietoja ei
näyttö
näytetä elokuvan kuvakoossa 1 920 × 1 080 (hidastus) tai
3 840 × 2 160 (0 84).
Valitse Päällä peilataksesi HDMI-näytön kameran
näytössä, Pois sammuttaaksesi kameran näytön virran
säästämiseksi (huomaa, että valitusta asetuksesta
riippumatta kameran näyttö pysyy päällä elokuvan
Kaksoisnäyttö
kuvakoossa 1 920 × 1 080 hidastus tai 3 840 × 2 160;
0 84). Kaksoisnäyttö kytketään päälle automaattisesti,
kun Reaaliaikanäkymän näyttö -asetuksena on Pois.
258 Tekniset huomautukset
A Televisiotoisto
Verkkolaitteen ja virtaliitännän käyttöä (saatavilla erikseen) suositellaan
pitkään jatkuvaan toistoon. Jos valokuvien reunat eivät näy televisiossa,
valitse 95 % kohtaan HDMI > Lisäasetukset > Lähtönäytön koko
(0 258).
A Kuvaesitykset
Toistovalikon Kuvaesitys-toimintoa voi käyttää automaattiseen toistoon
(0 29).
D Kaksoisnäyttö
Kohtaan Kaksoisnäyttö valitusta asetuksesta riippumatta kuvat eivät näy
kameran näytössä, jos Päällä (Tila 2) on valittu valokuvausvalikon kohtaan
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus (0 81).
A Muiden valmistajien tallennusvälineiden käyttäminen
Seuraavien asetusten käyttöä suositellaan muiden valmistajien tallentimia
käytettäessä:
• HDMI > Lisäasetukset > Lähtönäytön koko: 100 %
• HDMI > Lisäasetukset > Reaaliaikanäkymän näyttö: Pois
Tekniset huomautukset 259
Muut lisävarusteet
D850-kameraan on saatavilla erilaisia lisävarusteita.
Virtalähteet
• EN-EL15a-litiumioniakku (0 189): EN-EL15a-vara-akkuja saa
paikallisilta jälleenmyyjiltä ja Nikonin huoltoedustajilta.
Myös EN-EL15b-/EN-EL15-akkuja voidaan käyttää.
• MH-25a-akkulaturi: MH-25a:lla voi ladata EN-EL15a-akkuja.
Myös MH-25-akkulatureita voi käyttää.
• MB-D18-monitoimiakkuperä (0 149, 187, 188): MB-D18:ssa on
laukaisin, Fn-painike, AF-ON-painike, monivalitsin ja pää- ja
sivukomentokiekot, jotka helpottavat käyttöä kuvattaessa
pystysuunnassa (muotokuva). Kun kiinnität MB-D18:n,
irrota kamerassa oleva MB-D18:n liitäntäsuojus.
EN-EL18c-akkuja käytettäessä tarvitaan akkutilan kantta
BL-5 ja MH-26a- tai MH-26-akkulaturia. Myös EN-EL18b-,
EN-EL18a- ja EN-EL18-akkuja voidaan käyttää. Suurin
kuvausnopeus vaihtelee akun/pariston tyypin mukaan. Alla
luetellut arvot ovat suurimman kuvataajuuden keskiarvoja,
kun käytössä on jatkuva tarkennus, käsisäätöinen valotus
tai suljinajan esivalinta-automatiikka, 1/250 s:n tai lyhyempi
suljinaika ja kun muut asetukset ovat oletusarvoissa.
Kuvanottotapa
Pariston/akun tyyppi
CH
CL
EN-EL15a/AA
7 kuvaa/s
1– 6 kuvaa/s
EN-EL18c
9 kuvaa/s
1–8 kuvaa/s
Myös se, montako kuvaa voidaan ottaa yhdessä sarjassa,
vaihtelee virtalähteen mukaan; katso lisätietoja kohdasta
”Puskurimuistin kapasiteetti” (0 269).
260 Tekniset huomautukset
Virtalähteet
Suotimet
Langattomat
lähettimet
(0 251)
• EP-5B-virtaliitäntä, EH-5c- ja EH-5b-verkkolaitteet: Näitä
lisävarusteita voi käyttää kameran pitkäkestoisina
virtalähteinä. EP-5B tarvitaan kameran liittämiseksi
verkkolaitteisiin EH-5c/EH-5b; katso lisätietoja kohdasta
”Virtaliitännän ja verkkolaitteen liittäminen” (0 271).
Huomaa, että kun kameraa käytetään MB-D18:n kanssa,
EP-5B on asetettava MB-D18:aan, ei kameraan. Älä yritä
käyttää kameraa niin, että sekä kameraan että MB-D18:aan
on asetettu virtaliitäntä.
• Erikoistehosteita hyödyntävään valokuvaukseen tarkoitetut
suotimet saattavat häiritä automaattitarkennusta tai
elektronista etäisyysmittaria.
• D850:tä ei voi käyttää lineaaripolarisaatiosuotimien kanssa.
Käytä sen sijaan C-PL- tai
C-PLII-pyöröpolarisaatiosuodattimia.
• Neutraalisuotimien (NC) käyttöä suositellaan objektiivin
suojaamiseksi.
• Haamukuvien välttämiseksi suotimen käyttöä ei suositella,
kun kohde on rajattu kirkasta valoa vasten tai kun kuvassa
on kirkas valonlähde.
• Keskustapainotteista mittausta suositellaan käytettäessä
suotimia, joiden valotuskerroin (suodinkerroin) on yli 1×
(Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S,
ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Katso lisätietoja
suotimen käyttöoppaasta.
• WT-7- langaton lähetin: Käytä WT-7:ää kuvien lataamiseen
langattoman verkon kautta, kameran ohjaamiseen
tietokoneella Camera Control Pro 2:n avulla (saatavilla
erikseen) tai kuvien ottamiseen ja selaamiseen etänä
tietokoneella tai älylaitteella.
Huomaa: Langattoman lähettimen käyttö edellyttää langatonta verkkoa ja
perustietoja verkoista. Muista päivittää langattoman lähettimen ohjelmisto
uusimpaan versioon.
Tekniset huomautukset 261
Langattomat
lähettimet
(0 251)
• USB-kaapelin tiivisteet ja liitännän suojukset: Käytä USB-kaapelien
liitännän suojusta UF-4 ja USB-kaapelin tiivistettä UF3-RU14
estääksesi kaapelien tahattoman irtoamisen. Ennen kuin
liität kaapelin, kiinnitä UF-4 kameraan kiinnitettävään
päähän ja UF3-RU14 langattomaan lähettimeen
kiinnitettävään päähän.
UF-4 (kiinnitetään kameran liitäntään)
UF3-RU14 (kiinnitetään WT-7:n liitäntään)
262 Tekniset huomautukset
Langattomat
kaukoohjaimet
(0 180, 181)
Etsimen
okulaarin
lisävarusteet
• WR-R10- langaton kauko-ohjain/WR-T10- langaton kauko-ohjain: Kun
WR-R10- langaton kauko-ohjain on kiinnitetty
10-napaiseen kauko-ohjausliitäntään WR-A10-sovittimella,
kameraa voi ohjata langattomasti käyttämällä WR-T10langatonta kauko-ohjainta. WR-R10:tä voi käyttää myös
radio-ohjattavien salamalaitteiden ohjaamiseen.
• WR-1- langaton kauko-ohjain: WR-1-laitteita käytetään WR-R10tai WR-T10- langattomien kauko-ohjainten kanssa tai
muiden WR-1-kauko-ohjainten kanssa niin, että
WR-1-laitteet toimivat joko lähettiminä tai vastaanottimina.
WR-1 voidaan esimerkiksi kiinnittää 10-napaiseen
kauko-ohjausliitäntään ja sitä voidaan käyttää
vastaanottimena, jolloin suljin voidaan laukaista etänä
toisella WR-1:llä, joka toimii lähettimenä. WR-R10:n
käyttöön tarvitaan WR-A10 WR-sovitin.
Huomaa: Varmista, että WR-R10:n ja WR-1:n laiteohjelma on päivitetty
uusimpaan versioon. Katso tietoa laiteohjelmiston päivityksistä alueesi
Nikon-verkkosivulta.
• DK-19- kuminen silmäsuppilo: DK-19 helpottaa etsimen kuvan
näkemistä ja estää silmien väsymisen.
• DK-17C- etsimen diopterin säätölinssi: Eri näkökykyjen mukaisia
etsimen säätölinssejä on saatavilla diopterin vahvuuksilla
–3, –2, 0, +1 ja +2 m–1. Käytä diopterin säätölinssejä vain, jos
haluttu tarkennus ei onnistu yhdysrakenteisen diopterin
säätimen (–3 – +1 m–1) avulla. Kokeile diopterin
säätölinssejä ennen ostamista varmistaaksesi, että
haluamasi tarkennus onnistuu niillä.
• DK-17M- suurentava okulaari: DK-17M suurentaa etsimen
näkymää noin 1,2×, jotta rajaus voidaan tehdä tarkemmin.
• DG-2- suurentava okulaari: DG-2 suurentaa etsimen keskustan
näkymän, jolloin tarkennus voidaan tehdä tarkemmin.
Tähän tarvitaan DK-18-okulaarisovitin (saatavilla erikseen).
Tekniset huomautukset 263
Etsimen
okulaarin
lisävarusteet
HDMI-kaapelit
(0 256)
Ohjelmistot
• DK-18-okulaarisovitin: DK-18:aa käytetään DG-2-suurentimen
tai DR-3-kulmatähtäimen kiinnittämiseen D850:een.
• DK-14- huurtumaton okulaari/DK-17A- huurtumaton okulaari: Nämä
etsimen okulaarit estävät huurtumista kosteissa tai kylmissä
olosuhteissa.
• DK-17F- fluoripinnoitteinen etsimen okulaari: Suojalasin
molemmilla pinnoilla on helposti puhdistettava
fluoripinnoite.
• DR-5-kulmatähtäin/DR-4-kulmatähtäin: DR-5 ja DR-4 kiinnitetään
etsimen okulaariin suorassa kulmassa, jolloin etsimen kuvaa
voi katsella ylhäältä, kun kamera on vaaka-asennossa. DR-5
tukee diopterin säätöä, ja sillä voi myös suurentaa etsimen
näkymää 2×, jotta rajaus voidaan tehdä tarkemmin
(huomaa, että kuvan reunat eivät näy, kun näkymää on
suurennettu).
HC-E1-HDMI-kaapeli: HDMI-kaapeli, jossa on C-tyypin liitin
kameraan liittämistä varten ja A-tyypin liitin HDMI-laitteisiin
liittämistä varten.
Camera Control Pro 2: Ohjaa kameraa etänä tietokoneelta ja
tallenna valokuvat suoraan tietokoneen kiintolevylle. Kun
Camera Control Pro 2 -ohjelmistoa käytetään valokuvien
kaappaamiseen suoraan tietokoneelle, ohjauspaneelissa
näkyy tietokoneyhteyden ilmaisin (c).
Huomaa: Käytä Nikon-ohjelmistojen uusimpia versioita; katso viimeisimmät
tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä alueesi Nikon-verkkosivulta. Oletusasetuksilla
Nikon Message Center 2 tarkistaa säännöllisesti Nikon-ohjelmistojen ja
-laiteohjelmien päivitysten saatavuuden, kun olet kirjautuneena tietokoneelle ja
tietokone on yhteydessä Internetiin. Päivitysten löytymisestä näytetään
automaattisesti ilmoitus.
264 Tekniset huomautukset
BF-1B- rungon suojus/BF-1A- rungon suojus: Rungon suojus pitää
peilin, etsinlasin ja kuvakennon suojassa pölyltä, kun
objektiivi ei ole paikallaan.
KaukoD850:ssä on 10-napainen kauko-ohjausliitäntä
ohjausliitännän kauko-ohjausta ja automaattista valokuvausta varten.
lisävarusteet
Liitännän mukana toimitetaan suojus, joka suojaa liittimiä,
kun liitäntä ei ole käytössä. Seuraavia lisävarusteita voi
käyttää (kaikki pituudet ovat likimääräisiä):
• MC-22- langallinen kauko-ohjain/MC-22A- langallinen kauko-ohjain:
Kaukolaukaisin, jossa on sininen, keltainen ja musta liitin
kaukolaukaisulaitteeseen liittämistä varten. Mahdollistaa
ohjauksen ääni- tai elektronisten signaalien avulla (pituus
1 m).
• MC-30- langallinen kauko-ohjain/MC-30A- langallinen kauko-ohjain:
Kaukolaukaisin; vähentää kameran tärähtämistä (pituus
80 cm).
• MC-36- langallinen kauko-ohjain/MC-36A- langallinen kauko-ohjain:
Kaukolaukaisin; voidaan käyttää ajastettuun kuvaukseen,
kameran tärähtämisen vähentämiseen tai laukaisimen
pitämiseen auki aikavalotuksen aikana (pituus 85 cm).
• MC-21-jatkojohto/MC-21A-jatkojohto: Voidaan liittää ML-3:een tai
MC-sarjan laitteisiin 20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36
tai 36A. Vain yksi MC-21 tai MC-21A voi olla käytössä
kerrallaan (pituus 3 m).
• MC-23-yhdysjohto/MC-23A-yhdysjohto: Yhdistää kahden kameran
10-napaiset kauko-ohjausliitännät samanaikaista toimintaa
varten (pituus 40 cm).
• MC-25-sovitinjohto/MC-25A-sovitinjohto: 10-napainen ja
2-napainen sovitinjohto, jota käytetään 2-napaisella
liittimellä varustettujen laitteiden liittämiseen, mukaan
lukien MW-2-radio-ohjauslaite, MT-2-intervalometri ja
modulaarinen ML-2-ohjaussarja (pituus 20 cm).
Rungon
suojukset
Tekniset huomautukset 265
Kauko• WR-A10 WR-sovitin: Sovitin, jolla WR-R10- langattomat
ohjausliitännän kauko-ohjaimet yhdistetään kameroihin, joissa on
lisävarusteet
10-napainen kauko-ohjausliitäntä.
• GP-1-GPS-laite/GP-1A-GPS-laite (0 179): Tallenna kuviin
leveyspiiri, pituuspiiri, korkeus ja UTC-aika. Huomaa, että
GP-1/GP-1A-laitteiden tuotanto on päättynyt.
• ML-3- modulaarinen kauko-ohjaussarja: Mahdollistaa
infrapunakauko-ohjauksen jopa 8 m:n etäisyydeltä.
Mikrofonit
• ME-1- stereomikrofoni: Liitä ME-1 kameran mikrofoniliitäntään
tallentaaksesi stereoääntä ja vähentääksesi laitteista
kuuluvien äänien tallentumista (esimerkiksi äänien, joita
kuuluu objektiivista automaattitarkennuksen aikana).
• Langaton mikrofoni ME-W1: Tätä langatonta
Bluetooth-mikrofonia voi käyttää kamerasta erillään
tapahtuvaan tallennukseen.
Varusteluistin BS-3- varusteluistin suojus/BS-1- varusteluistin suojus: Suojus
suojukset
varusteluistin suojaamiseen. Varusteluistia käytetään
lisävarusteena saatavien salamalaitteiden kiinnittämiseen.
Saatavuus voi vaihdella maittain tai alueittain. Katso viimeisimmät tiedot verkkosivuiltamme tai
esitteistämme.
266 Tekniset huomautukset
A HDMI-/USB-kaapelin pidike
Estääksesi tahattoman irtoamisen, kiinnitä mukana toimitettu pidike
HDMI-kaapeleihin tai mukana toimitettuun USB-kaapeliin kuvan
mukaisesti (kuvassa näkyy USB-kaapeli; huomaa, että pidike ei välttämättä
sovi kaikkiin kolmannen osapuolen HDMI-kaapeleihin). Pidä näyttö
varastointiasennossa, kun käytät kaapelin pidikettä.
HDMI-kaapeli
pujotetaan tästä
HDMI-kaapeli
pujotetaan tästä
HDMI-kaapeli
pujotetaan tästä
USB-kaapeli
HDMI-kaapelia ja
USB-kaapelia käytetään
samanaikaisesti
Tekniset huomautukset 267
A Varusteluistin suojuksen kiinnittäminen ja irrottaminen
Varusteluistin suojus (saatavana erikseen)
liukuu varusteluistiin kuvan mukaisesti.
Poista suojus pitämällä kamerasta tiukasti kiinni
ja painamalla kantta alaspäin peukalolla ja
liu’uttamalla sitä kuvan osoittamaan suuntaan.
A Mukana toimitetun okulaarin kiinnittäminen ja irrottaminen
Kun olet sulkenut okulaarin sulkimen ja
vapauttanut salvan (q), tartu mukana
toimitettuun DK-17F-okulaariin kevyesti
kahdella sormella ja kierrä sitä ja irrota se kuvan
osoittamalla tavalla (w). Kiinnitä okulaari
uudelleen kiertämällä sitä vastakkaiseen
suuntaan. Lisävarusteena saatavat okulaarit voi
kiinnittää ja irrottaa samalla tavalla.
268 Tekniset huomautukset
Puskurin kapasiteetti
Puskurin kapasiteetti muuttuu, jos lisävarusteena saatavassa
monitoimiakkuperässä MB-D18 käytetään EN-EL18c-akkua
EN-EL15a:n sijaan. Seuraavassa taulukossa näkyy puskuriin
tallennettavissa olevien valotusten enimmäismäärä (syyskuusta
2017 alkaen), kun kuvanottotapana on CH ja ISO-herkkyytenä
ISO 100 ja kamerassa on 64 Gt:n Sony QD-G64E XQD -kortti;
todellinen kapasiteetti vaihtelee kortin tyypin ja
kuvausolosuhteiden mukaan (puskurin kapasiteetti voi esimerkiksi
pienentyä kuvanlaaduilla, joissa on merkintä ”★”, tai jos
automaattinen vääristymien korjaus on päällä).
❚❚ Kuva-ala FX (36×24) *
Kuvanlaatu
NEF (RAW), häviöttä pakattu, 12-bittinen
NEF (RAW), häviöttä pakattu, 14-bittinen
NEF (RAW), pakattu, 12-bittinen
NEF (RAW), pakattu, 14-bittinen
NEF (RAW), pakkaamaton, 12-bittinen
NEF (RAW), pakkaamaton, 14-bittinen
TIFF (RGB)
JPEG, hieno
JPEG, normaali
Kuvakoko
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Suuri
Suuri
Suuri
Suuri
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Virtalähde
EN-EL15a EN-EL18c
170
54
94
40
56
35
51
29
200
56
74
31
55
39
29
24
32
29
35
28
39
31
200
79
200
86
200
56
200
86
200
92
200
57
Tekniset huomautukset 269
Kuvanlaatu
Kuvakoko
JPEG, perus
Suuri
Keskikoko
Pieni
Virtalähde
EN-EL15a EN-EL18c
200
108
200
102
200
59
* Sisältää kuvat, jotka on otettu ei-DX-objektiiveilla, kun Päällä on valittu kohtaan
Automaattinen DX-rajaus.
❚❚ Kuva-ala DX (24×16) *
Virtalähde
EN-EL15a EN-EL18c
Suuri
200
91
NEF (RAW), häviöttä pakattu, 12-bittinen
Keskikoko
200
56
Pieni
200
54
NEF (RAW), häviöttä pakattu, 14-bittinen
Suuri
200
45
NEF (RAW), pakattu, 12-bittinen
Suuri
200
102
NEF (RAW), pakattu, 14-bittinen
Suuri
200
48
NEF (RAW), pakkaamaton, 12-bittinen
Suuri
200
72
NEF (RAW), pakkaamaton, 14-bittinen
Suuri
200
43
Suuri
113
54
TIFF (RGB)
Keskikoko
200
71
Pieni
200
73
Suuri
200
138
JPEG, hieno
Keskikoko
200
152
Pieni
200
135
Suuri
200
165
JPEG, normaali
Keskikoko
200
158
Pieni
200
143
Suuri
200
176
JPEG, perus
Keskikoko
200
166
Pieni
200
145
* Sisältää kuvat, jotka on otettu DX-objektiiveilla, kun Päällä on valittu kohtaan
Automaattinen DX-rajaus.
Kuvanlaatu
270 Tekniset huomautukset
Kuvakoko
Virtaliitännän ja verkkolaitteen kiinnittäminen
Sammuta kamera, ennen kuin kiinnität lisävarusteena saatavan
virtaliitännän ja verkkolaitteen.
1 Valmistele kamera.
Avaa akkutilan (q) ja
virtaliitännän (w) kannet.
2 Aseta EP-5B-virtaliitäntä paikalleen.
Aseta liitäntä paikalleen kuvan
mukaisessa asennossa pitäen oranssia
akkusalpaa painettuna sivuun liitännän
avulla. Salpa lukitsee liitännän
paikalleen, kun liitäntä on työnnetty
kokonaan sisään.
3 Sulje akkutilan kansi.
Vie virtaliitännän kaapeli
virtaliitännässä olevan
aukon läpi ja sulje akkutilan
kansi.
Tekniset huomautukset 271
4 Liitä EH-5c-/EH-5b-verkkolaite.
Liitä verkkolaitteen virtajohto verkkolaitteen
vaihtovirtapistokkeeseen (e) ja virtajohto
tasavirtapistokkeeseen (r). Näytöllä näkyy P-kuvake, kun
kamera saa virtaa verkkolaitteen ja virtaliitännän kautta.
272 Tekniset huomautukset
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun
ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai esittelyihin) missään
muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa kirjallista lupaa.
SB9C04(1C)
6MB4171C-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising