Nikon | DF | Nikon Df Käyttöohje

Nikon Df Käyttöohje
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun
ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai esittelyihin) missään
muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa kirjallista lupaa.
DIGITAALIKAMERA
Käyttöohje
Nikonin käyttäjätuki
Rekisteröi kamerasi alla olevassa sivustossa, jossa on uusimpia tuotetietoja.
Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) ja voit pyytää
teknistä apua.
http://www.europe-nikon.com/support
Painettu Euroopassa
SB3J01(1C)
6MB1921C-01
Fi
AMA15548
Fi
Kiitämme Nikonin yksisilmäisen peiliheijastusdigitaalikameran (SLR)
hankkimisesta. Saadaksesi kamerastasi mahdollisimman paljon
hyötyä lue kaikki ohjeet huolellisesti ja säilytä niitä paikassa, jossa ne
ovat kaikkien tuotetta käyttävien luettavissa.
Symbolit ja merkintätavat
Tässä ohjeessa on käytetty seuraavia symboleja ja merkintätapoja,
joiden avulla löydät helposti tarvitsemasi tiedot:
D
Tällä kuvakkeella merkitään varoitukset, jotka tulee lukea ennen
käyttöä kameran vahingoittumisen estämiseksi.
A
Tällä kuvakkeella merkitään huomautukset, jotka tulee lukea ennen
kameran käyttöä.
0
Tällä kuvakkeella merkitään viittaukset tämän käyttöoppaan muille
sivuille.
Kameran näytöllä näkyvät valikkokohdat, asetukset ja viestit on lihavoitu.
Kameran asetukset
Tämän käyttöoppaan ohjeissa oletetaan, että kamerassa käytetään
oletusasetuksia.
Ohje
Käytä kameran sisäänrakennettua ohjetoimintoa, jos tarvitset valikon kohtia ja
muita aiheita koskevia ohjeita. Katso tarkemmat tiedot sivulta 15.
A Turvallisuudesta
Ennen kuin käytät kameraa ensimmäisen kerran, lue turvallisuuteen
liittyvät ohjeet kohdasta ”Turvallisuudesta” (0 x–xii).
Pakkauksen sisältö
Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:
Varusteluistin suojus BS-1
Rungon suojus BF-1B
Df-kamera
EN-EL14alitiumioniakku (jossa
liitinsuojus)
MH-24-akkulaturi
(pistokesovitin
toimitetaan maissa tai
alueilla, joissa sitä
tarvitaan; muoto riippuu
myyntimaasta.)
AN-DC9-hihna (0 18)
DK-26okulaarisuojus
(0 23)
USB-kaapeli UC-E6
Okulaarisuojuksen nauha (0 23)
ViewNX 2 -CD
Käyttöohje (tämä käyttöopas)
Objektiivipakkauksen ostaneiden tulee varmistaa, että myös objektiivi
on mukana pakkauksessa. Muistikortit myydään erikseen (0 363).
Japanista ostettujen kameroiden valikot ja viestit näytetään vain
englanniksi ja japaniksi; muita kieliä ei tueta. Pahoittelemme tästä
mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.
i
Sisällysluettelo
Turvallisuudesta.............................................................................................x
Huomautuksia ............................................................................................ xiii
Johdanto
1
Kameraan tutustuminen............................................................................ 1
Kameran valikot ..........................................................................................15
Aluksi ..............................................................................................................18
Perusvalokuvaus ja -toisto
29
Valokuvien ottaminen ..............................................................................29
Perustoisto....................................................................................................34
Tarpeettomien valokuvien poistaminen ...........................................35
Valotustila
36
P: Ohjelmoitu automatiikka................................................................38
S: Suljinajan esivalinta-automatiikka...............................................39
1/3 STEP (valotustilat S ja M) ..................................................................40
A: Aukon esivalinta-automatiikka.....................................................41
M: Käsisäätö ..............................................................................................42
Pitkät valotusajat (vain M-tila).......................................................44
Kuvanottotapa
46
Kuvanottotavan valitseminen ...............................................................46
Itselaukaisintila............................................................................................48
Peilin nosto -tila ..........................................................................................50
ii
Kuvan tallennusvaihtoehdot
51
Kuva-ala ......................................................................................................... 51
Kuvanlaatu ja kuvakoko........................................................................... 55
Kuvanlaatu................................................................................................55
Kuvakoko...................................................................................................58
Tarkennus
59
Automaattitarkennus ............................................................................... 59
Automaattitarkennustila .....................................................................59
Tarkennusaluetila...................................................................................62
Tarkennuspisteen valinta....................................................................64
Tarkennuksen lukitus............................................................................66
Käsitarkennus .............................................................................................. 68
ISO-herkkyys
70
ISO-herkkyyden valitsin ........................................................................... 70
Automaattinen ISO-herkkyyssäätö...................................................... 72
Valotus
75
Mittaus ........................................................................................................... 75
Valotuksen lukitus ..................................................................................... 77
Valotuksen korjaus .................................................................................... 79
iii
Valkotasapaino
81
Valkotasapainon asetukset.....................................................................81
Valkotasapainon hienosäätö..................................................................84
Värilämpötilan valitseminen ..................................................................88
Esiasetus käsin.............................................................................................90
Valokuvaus etsimen avulla .................................................................90
Reaaliaikanäkymä (valkotasapainon pistemittaus) ...................93
Esiasetusten hallinta .............................................................................96
Kuvan parannus
100
Picture Control -säätimet ..................................................................... 100
Mukautettujen Picture Control -säätimien luominen ........... 106
Valoalueiden ja varjojen yksityiskohtien säilyttäminen ............ 110
Aktiivinen D-Lighting ........................................................................ 110
Laaja dynaaminen alue (HDR) ........................................................ 112
Salamakuvaus
116
Salaman käyttö......................................................................................... 116
i-TTL-salamaohjaus............................................................................. 124
Salamatilat ................................................................................................. 125
Salaman korjaus....................................................................................... 128
Salamavalon lukitus ............................................................................... 130
Muut kuvausasetukset
133
Palautus kahdella painikkeella: oletusasetusten
palauttaminen...................................................................................... 133
Haarukointi ................................................................................................ 136
Päällekkäisvalotus ................................................................................... 149
Ajastettu kuvaus ...................................................................................... 156
Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit .............................................. 163
Muut kuin AI-objektiivit.................................................................... 167
Sijaintitiedot.............................................................................................. 170
iv
Kuvaus reaaliaikanäkymässä
172
Tarkennus reaaliaikanäkymässä .................................................... 175
P-painikkeen käyttäminen............................................................... 179
Reaaliaikanäkymän näyttö: kuvaus reaaliaikanäkymässä .... 180
Tietonäyttö: kuvaus reaaliaikanäkymässä.................................. 182
Käsitarkennus ....................................................................................... 183
Lisää toistosta
185
Täyskuvatoisto ..........................................................................................185
Kuvan tiedot.......................................................................................... 188
Pienoiskuvien toisto................................................................................196
Kalenteritoisto...........................................................................................197
Lähempi tarkastelu: toiston zoomaus ..............................................199
Valokuvien suojaaminen poistolta ....................................................201
Valokuvien poistaminen........................................................................203
Täyskuva-, pienoiskuva- ja kalenteritoisto................................. 203
Toistovalikko......................................................................................... 205
Liitännät
208
ViewNX 2:n asentaminen ......................................................................208
ViewNX 2:n käyttö....................................................................................211
Kopioi kuvia tietokoneelle ............................................................... 211
Katsele kuvia ......................................................................................... 213
Valokuvien tulostaminen ......................................................................214
Valokuvien katseleminen televisiosta ..............................................222
v
Valikko-opas
224
Oletusarvot................................................................................................ 224
D Toistovalikko: kuvien hallinta ....................................................... 229
Toistokansio ..................................................................................... 230
Piilota kuva ....................................................................................... 230
Toiston näyttöasetukset .............................................................. 232
Kuvan tarkastelu............................................................................. 232
Poiston jälkeen................................................................................ 233
Käännä pysty.................................................................................... 233
Kuvaesitys ......................................................................................... 234
C Kuvausvalikko: kuvausasetukset ................................................. 235
Kuvausvalikon muistipaikka....................................................... 236
Tallennuskansio .............................................................................. 237
Tiedoston nimeäminen................................................................ 239
Väriavaruus....................................................................................... 240
Vinjetoinnin korjaus ...................................................................... 241
Autom. vääristymien korjaus ..................................................... 241
Kohinan väh. kun pitkä valotus (pitkän valotusajan
kohinan vähennys) ................................................................... 242
Kohinan väh. kun suuri ISO......................................................... 242
A Mukautetut asetukset: kameran asetusten hienosäätö ...... 243
Mukaut. aset. muistipaikka ......................................................... 245
a: Automaattitarkennus.................................................................... 246
a1: AF-C-tilan ensisij. valinta....................................................... 246
a2: AF-S-tilan ensisij. valinta ....................................................... 246
a3: Tarkenn. seuranta ja lukitus................................................. 247
a4: AFn käynnistys ......................................................................... 247
a5: Tarkennuspisteen valaistus ................................................. 248
a6: Tarkennuspisteen kierto ....................................................... 249
a7: Tarkennuspisteiden määrä .................................................. 249
b: Mittaus/valotus ............................................................................... 250
b1: Keskustapainotteinen alue.................................................. 250
b2: Optimaal. valot. hienosäätö................................................ 250
c: Ajastimet/valotuslukitus .............................................................. 251
c1: Valotuslukitus laukaisimella ................................................ 251
c2: Valmiustila-ajastin................................................................... 251
c3: Itselaukaisin ............................................................................... 252
c4: Näytön virrankatkaisun viive............................................... 253
vi
d: Kuvaus/näyttö ................................................................................. 253
d1: Äänimerkki ................................................................................ 253
d2: Etsimen ruudukon näyttö .................................................... 253
d3: ISO-näyttö.................................................................................. 254
d4: Näyttövihjeet............................................................................ 254
d5: Hidas sarjakuvausnopeus .................................................... 254
d6: Sarjakuvaus enintään ............................................................ 254
d7: Tiedostojen numerointi........................................................ 255
d8: Tietonäyttö................................................................................ 256
d9: Näytön valaistus ...................................................................... 256
d10: Valotuksen viivetila.............................................................. 256
e: Haarukointi/salama........................................................................ 257
e1: Salamatäsmäysnopeus.......................................................... 257
e2: Suljinaika salamakuv. ............................................................. 258
e3: Valinnainen salama................................................................. 258
e4: Valot. korj. salamakuvissa..................................................... 259
e5: Muotoilusalama ....................................................................... 259
e6: Autom. haarukoinnin asetus ............................................... 259
e7: Autom. haarukointi (M-tila) ................................................. 260
e8: Haarukoinnin järjestys........................................................... 260
f: Painikkeet ........................................................................................... 261
f1: D-painike .................................................................................... 261
f2: OK-painike .................................................................................. 261
f3: Monivalitsin ................................................................................ 262
f4: Fn-painikkeen tehtävä............................................................ 263
f5: Esikatselupainikkeen teht. .................................................... 266
f6: AE-L/AF-L-painikkeen teht.................................................... 267
f7: Komentokiekkojen mukautt. ............................................... 267
f8: Vap. painike kiekon käytt....................................................... 269
f9: Laukaisu muistikortitta........................................................... 269
f10: Käänteiset ilmaisimet ........................................................... 269
f11: Helppo suljinajan säätö ....................................................... 270
B Asetusvalikko: kameran asetukset .................................................271
Alusta muistikortti.......................................................................... 272
Näytön kirkkaus .............................................................................. 273
Automaattinen tietonäyttö ........................................................ 273
Pölynpoiston viitekuva................................................................. 274
Välkynnänvähennys ...................................................................... 276
Aikavyöhyke ja päivämäärä........................................................ 276
vii
Kieli (Language) .............................................................................. 277
Automaattinen kuvan kääntö ................................................... 277
Kuvaselitys ........................................................................................ 278
Tekijänoikeustiedot....................................................................... 279
Tallenna/lataa asetukset.............................................................. 280
Näennäishorisontti ........................................................................ 282
Tarkennuksen hienosäätö........................................................... 283
Kauko-ohj. Fn-painikk. teht. ....................................................... 284
Langaton mobiiliyhteyssovitin ................................................. 284
Eye-Fi-lataus..................................................................................... 285
Laiteohjelmaversio ........................................................................ 286
N Muokkausvalikko: muokattujen kopioiden luominen ......... 287
Muokattujen kopioiden luominen ............................................... 289
D-Lighting......................................................................................... 291
Punasilmäisyyden korjaus........................................................... 292
Rajaa.................................................................................................... 293
Yksivärinen ....................................................................................... 294
Suodintehosteet............................................................................. 295
Väritasapaino................................................................................... 296
Kuvan sulautus................................................................................ 297
NEF (RAW) -käsittely...................................................................... 300
Muuta kokoa .................................................................................... 302
Pikamuokkaus ................................................................................. 304
Suorista .............................................................................................. 304
Vääristymän korjaus...................................................................... 305
Kalansilmä......................................................................................... 305
Väritysääriviivat............................................................................... 306
Väriluonnos ...................................................................................... 306
Perspektiivin korjaus..................................................................... 307
Miniatyyritehoste ........................................................................... 308
Valikoiva väri.................................................................................... 309
Vertailu vierekkäin ......................................................................... 311
O Oma valikko/m Viimeisimmät asetukset .................................. 313
Viimeisimmät asetukset ................................................................... 317
viii
Tekniset lisätiedot
318
Yhteensopivat objektiivit......................................................................318
Muut lisävarusteet ...................................................................................323
Virtaliitännän ja verkkolaitteen kiinnittäminen ....................... 326
Kameran hoito ..........................................................................................328
Säilytys .................................................................................................... 328
Puhdistaminen..................................................................................... 328
Alipäästösuodin................................................................................... 329
”Puhdista nyt”.................................................................................. 329
”Puhdista käynn./samm.” ............................................................ 330
Puhdistaminen käsin..................................................................... 331
Kameran ja akun hoito: varoitukset ..................................................335
Valotusohjelma (tila P)............................................................................339
Vianmääritys ..............................................................................................340
Akku/näyttö .......................................................................................... 340
Kuvaus..................................................................................................... 341
Toisto ....................................................................................................... 343
Muut......................................................................................................... 345
Virheilmoitukset .......................................................................................346
Tekniset tiedot ..........................................................................................352
AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G (Special Edition) ............................ 360
Hyväksytyt muistikortit..........................................................................363
Muistikortin kapasiteetti .......................................................................364
Akun kesto..................................................................................................367
Hakemisto...................................................................................................368
Takuuehdot - Nikonin Euroopan huoltotakuu..............................374
ix
Turvallisuudesta
Lue seuraavat turvallisuusvaroitukset kokonaan ennen tuotteen käyttöä. Näin
voit estää tämän Nikon-tuotteen vaurioitumisen sekä itsesi tai muiden
loukkaantumisen. Säilytä turvaohjeet sellaisessa paikassa, että ne ovat
tuotteen kaikkien käyttäjien saatavilla.
Varoitusten huomiotta jättämisen mahdolliset seuraukset on merkitty
seuraavalla symbolilla:
Varoitukset on merkitty tällä symbolilla. Vältä henkilövahingot
A lukemalla kaikki varoitukset ennen tämän Nikon-tuotteen käyttöä.
❚❚ VAROITUKSET
A Pidä aurinko kuva-alan ulkopuolella
Pidä aurinko kaukana kuva-alasta,
kun kuvaat vastavalossa olevia
kohteita. Kameraan tarkentuva
auringonvalo voi aiheuttaa
tulipalon, jos aurinko on kuva-alassa
tai sen lähellä.
A Älä katso aurinkoa etsimen läpi
Auringon tai muun voimakkaan
valolähteen katseleminen etsimen
läpi saattaa heikentää näköä
pysyvästi.
A Etsimen diopterin säätimen käyttö
Varo ettet vahingossa osu sormellasi
silmään, kun käytät etsimen
diopterin säädintä niin, että silmäsi
on etsimellä.
A Älä käytä kameraa herkästi syttyvien
kaasujen lähettyvillä
Älä käytä elektronisia laitteita
herkästi syttyvien kaasujen
lähettyvillä, koska seurauksena voi
olla räjähdys tai tulipalo.
x
A Katkaise virta heti toimintahäiriön
sattuessa
Jos huomaat laitteesta tai
verkkolaitteesta (lisävaruste)
tulevan savua tai epätavallista
hajua, irrota virtajohto ja paristo
heti. Varo palovammoja. Käytön
jatkaminen voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Kun olet
irrottanut pariston, vie laite
tarkistettavaksi Nikonin
valtuuttamaan huoltoon.
A Älä pura kameraa
Tuotteen sisällä olevien osien
koskettaminen voi aiheuttaa
henkilövahingon. Jos tuote toimii
virheellisesti, sen saa korjata vain
asiantunteva huoltoedustaja. Jos
tuotteen kotelo hajoaa putoamisen
tai muun onnettomuuden
seurauksena, irrota virtajohto ja
akku tai paristo heti ja vie tuote
sitten valtuutettuun Nikonhuoltoon tarkistettavaksi.
A Pidä tuotteet poissa lasten ulottuvilta
Tämän ohjeen noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa
henkilövahingon. Huomaa myös,
että pieniin osiin liittyy
tukehtumisvaara. Jos lapsi nielee
jonkin tämän laitteen osan, ota
välittömästi yhteyttä lääkäriin.
A Älä aseta hihnaa pienen lapsen tai vauvan
kaulaan
Kameran hihnan paneminen pienen
lapsen tai vauvan kaulaan voi johtaa
kuristumiseen.
A Älä kosketa kameraa, akkua tai laturia
pitkäaikaisesti laitteiden ollessa päällä tai
käytössä
Laitteen osat kuumenevat. Jos laite
on pitkään suorassa kosketuksessa
ihoon, seurauksena voi olla lieviä
palovammoja.
A Älä jätä tuotetta paikkoihin, joiden
lämpötila on erittäin korkea, kuten
suljettuun autoon tai suoraan
auringonvaloon
Tämän varotoimen noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja
tai tulipalon.
A Noudata akkujen ja paristojen käytössä
riittäviä varotoimia
Akut tai paristot voivat vuotaa tai
räjähtää, jos niitä käsitellään väärin.
Noudata seuraavia varotoimia, kun
käsittelet tämän tuotteen akkuja ja
paristoja:
• Käytä vain tähän laitteeseen
hyväksyttyjä akkuja tai paristoja.
• Älä aseta akkuja tai paristoja
oikosulkuun tai yritä purkaa niitä.
• Varmista, että kamerasta on
katkaistu virta, ennen kuin vaihdat
akun tai pariston. Jos käytät
verkkolaitetta, varmista että se on
irrotettu pistorasiasta.
• Älä aseta akkuja tai paristoja väärin
päin tai ylösalaisin.
• Suojaa akut ja paristot avotulelta ja
voimakkaalta kuumuudelta.
• Älä upota akkuja tai paristoja veteen
tai altista niitä vedelle.
• Aseta liitinsuojus paikalleen akun
kuljettamisen ajaksi. Älä kuljeta tai
säilytä akkua tai paristoa
metalliesineiden, esimerkiksi
kaulaketjujen tai hiusneulojen,
kanssa.
• Akut tai paristot voivat vuotaa
täysin purkautuneina. Poista tyhjä
akku tai paristo tuotteesta
välttääksesi tuotteen
vaurioitumisen.
• Kun akkua tai paristoa ei käytetä,
kiinnitä liitinsuojus paikalleen ja
säilytä akkua tai paristoa viileässä,
kuivassa paikassa.
• Akku tai paristo voi olla kuuma heti
käytön jälkeen tai silloin, kun
tuotetta on käytetty pitkään akkutai paristovirralla. Ennen kuin
poistat akun tai pariston, katkaise
kamerasta virta ja anna akun tai
pariston jäähtyä.
• Lopeta akun tai pariston käyttö heti,
jos huomaat sen jotenkin
muuttuneen, esimerkiksi
värjäytyneen tai vääntyneen.
xi
A Noudata laturin käytössä oikeita
•
•
•
•
•
A
A
xii
A Älä kohdista salamaa moottoriajoneuvon
varotoimia
kuljettajaan
Pidä kuivana. Tämän varotoimen
Tämän ohjeen noudattamatta
noudattamatta jättäminen voi
jättäminen voi aiheuttaa
aiheuttaa henkilövahingon tai
onnettomuuden.
tulipalon tai sähköiskun ja sen
A Noudata varovaisuutta salaman käytössä
myötä tuotteen toimintahäiriön.
• Valinnaisten salamalaitteiden
Pistokkeen metalliosissa tai niiden
käyttäminen lähellä ihoa tai muita
lähellä oleva pöly on poistettava
kohteita voi aiheuttaa
kuivalla liinalla. Pölyisen laitteen
palovammoja.
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon.
• Lisävarusteena saatavien
Älä mene laturin lähelle ukkosen
salamalaitteiden käyttö kuvattavan
aikana. Tämän varotoimen
kohteen silmien lähellä voi
noudattamatta jättäminen saattaa
heikentää näköä tilapäisesti.
aiheuttaa sähköiskun.
Salaman tulisi olla vähintään yhden
Älä käsittele pistoketta tai laturia
metrin päässä kohteesta.
märin käsin. Tämän varotoimen
Pikkulapsia valokuvattaessa on
noudattamatta jättäminen voi
oltava erityisen varovainen.
aiheuttaa henkilövahingon tai
A
Vältä kosketusta nestekiteisiin
tulipalon tai sähköiskun ja sen
Jos näyttö menee rikki, varo
myötä tuotteen toimintahäiriön.
rikkoutunutta lasia ja pidä huoli,
Älä käytä matkamuuntajien tai
ettei nestekiteitä pääse iholle,
-sovittimien kanssa, jotka on
silmiin tai suuhun.
suunniteltu muuntamaan
jännitteestä toiseen, tai DC-AC
A Älä siirrä jalustaa, kun siihen on kiinnitetty
-muuntajien kanssa. Tämän
objektiivi tai kamera
varoituksen noudattamatta
Voit kaatua tai osua vahingossa
jättäminen voi vahingoittaa tuotetta
muihin, mikä voi aiheuttaa
tai aiheuttaa siinä ylikuumenemista
henkilövahingon.
tai tulipalon.
A Noudata lentoyhtiön ja sairaalan
Käytä asianmukaisia kaapeleit
henkilökunnan antamia ohjeita
Kun teet laitekytkentöjä, käytä vain
Kamera lähettää radioaaltoja, jotka
Nikonin käyttötarkoitukseen
saattavat häiritä lääketieteellisiä
toimittamia tai myymiä kaapeleita,
laitteita tai lentokoneen navigointia.
jotta tuote on edelleen
Poista langaton verkkoyhteys
tuotesäännösten mukainen.
käytöstä ja irrota kaikki langattomat
lisävarusteet kamerasta, ennen kuin
CD-ROM-levyt
nouset lentokoneeseen, ja sammuta
Ohjelmiston ja käyttöohjeet
kamera nousun ja laskeutumisen
sisältäviä CD-ROM-levyjä ei saa
ajaksi. Noudata
toistaa CD-soittimessa. CD-ROMsairaalahenkilökunnan antamia
levyjen toistaminen CD-soittimessa
langattomien laitteiden käyttöön
voi aiheuttaa kuulovaurion tai
liittyviä ohjeita.
vahingoittaa laitetta.
Huomautuksia
• Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei
• Nikon ei ole vastuussa vahingoista,
saa jäljentää, tallentaa tietojen
joita tämän laitteen käyttö voi
noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää
aiheuttaa.
vieraalle kielelle ilman Nikonin
• Näiden käyttöohjeiden tiedot on
etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. pyritty saamaan mahdollisimman
• Nikon varaa oikeuden muuttaa näissä
kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin
käyttöohjeissa olevia teknisiä tietoja
huomaat ohjeissa puutteita tai
tai laitteistojen ja ohjelmistojen
virheitä, pyydämme ilmoittamaan
ominaisuuksia milloin tahansa ilman
niistä paikalliselle Nikonin edustajalle
ennakkoilmoitusta.
(osoite toimitetaan erikseen).
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
VAROITUS
AKUN/PARISTON KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKU-/PARISTOTYYPILLÄ
SAATTAA JOHTAA RÄJÄHDYKSEEN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT/PARISTOT
OHJEIDEN MUKAISESTI.
Tämä merkintä osoittaa, että
sähkö- ja elektroniikkalaitteet
on kerättävä erillään muusta
jätteestä.
Tämä symboli akussa/
paristossa osoittaa, että akku/
paristo tulee kerätä talteen
erikseen.
Seuraavat ilmoitukset
koskevat vain Euroopan
maissa olevia käyttäjiä:
• Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi
erikseen asianmukaisessa
keräyspisteessä. Älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana.
• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat
säästämään luonnonvaroja ja
estämään haittoja, joita voi aiheutua
ihmisten terveydelle ja ympäristölle,
jos laitteita ei hävitetä asianmukaisesti.
• Lisätietoja saat myyjältä tai
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta
viranomaisilta.
Seuraavat ilmoitukset
koskevat vain Euroopan
maissa olevia käyttäjiä:
• Kaikki akut/paristot, olipa niissä tämä
symboli tai ei, on vietävä erikseen niille
tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä
hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
• Lisätietoja saat myyjältä tai
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta
viranomaisilta.
xiii
Tallennusvälineiden hävittäminen tai luovuttaminen toiselle henkilölle
Kuvien poistaminen tai muistikorttien tai muiden tallennusvälineiden alustaminen
ei poista kuvatietoja täysin. Joissakin tapauksissa poistetut tiedostot voidaan
palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen avulla.
Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus.
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla.
Poista tallennusvälineestä tiedot pysyvästi käyttämällä jotain kaupallista poistoohjelmaa tai alusta tallennusväline ja täytä se kuvatiedostoilla, joissa ei ole
henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi kuvilla, joissa on vain taivasta) ennen
tallennusvälineen hävittämistä tai sen luovuttamista toiselle henkilölle. Vaihda
myös kuvat, jotka on valittu esiasetukseen käsin (0 90). Varo vahingoittamasta
itseäsi tai muita, jos hävität tallennusvälineen hajottamalla.
xiv
Kopiointikieltoa koskeva huomautus
Huomaa, että pelkkä skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella
digitaalisesti kopioidun materiaalin hallussapito saattaa olla lain mukaan
rangaistavaa.
• Tiettyä kopiointia tai jäljentämistä koskevat
• Kohteet, joita lain mukaan ei saa kopioida
varoitukset
• Älä kopioi seteleitä, kolikoita,
Lainsäädännöllä on voitu rajoittaa
arvopapereita, valtion obligaatioita tai
paikallishallinnon yleisöobligaatioita
myös yksityisten yritysten tiettyjen
siinäkään tapauksessa, että kyseiset
dokumenttien kopiointia ja
kopiot on merkitty mallikappaleiksi.
jäljentämistä, ellei yritys käytä kopioita
omassa liiketoiminnallisessa
• Ulkomailla liikkeellä laskettujen
käytössään. Älä myöskään kopioi
seteleiden, kolikoiden tai arvopaperien
valtioiden passeja, julkisten ja
kopioiminen on kiellettyä.
yksityisten yhteisöjen myöntämiä
• Käyttämättömien, valtion liikkeelle
lisenssejä, henkilötodistuksia, lippuja,
laskemien postimerkkien tai
ruokailukuponkeja tai muita vastaavia
postikorttien kopioiminen on kielletty
dokumentteja.
ilman valtion myöntämää
ennakkolupaa.
• Noudata tekijänoikeuksia
• Valtion julkaisemien leimamerkkien ja
lain edellyttämien varmistettujen
asiakirjojen kopioiminen on kielletty.
Tekijänoikeuksin suojatun aineiston,
kuten kirjojen, musiikin, maalausten,
puukaiverrusten, karttojen,
piirustusten, elokuvien ja valokuvien,
kopiointia ja jäljentämistä säädellään
kansallisilla ja kansainvälisillä
tekijänoikeuslaeilla. Älä käytä tätä
tuotetta laittomien kopioiden
tekemiseen tai tekijänoikeuslakien
rikkomiseen.
xv
Käytä vain Nikon-merkkisiä elektronisia lisälaitteita
Nikon-kamerat on suunniteltu vaativien standardien mukaan, ja ne sisältävät
monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikonin hyväksymät Nikon-merkkiset
elektroniset lisälaitteet ja -tarvikkeet (esimerkiksi laturit, akut, verkkolaitteet ja
salamalaitteet) on suunniteltu ja testattu niin, että ne sopivat varmasti yhteen
kameran elektroniikkapiirin kanssa.
Muiden kuin Nikon-merkkisten sähkökäyttöisten lisävarusteiden
käyttö voi vaurioittaa kameraa ja mitätöidä Nikonin takuun. Muiden
valmistajien litiumioniakut, joissa ei ole oikealla näkyvää Nikonin
hologrammia, voivat haitata kameran normaalia toimintaa ja
aiheuttaa akkujen ylikuumentumista, syttymistä, halkeamista tai vuotamista.
Lisätietoja Nikon-merkkisistä lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikonjälleenmyyjältä.
xvi
D
Käytä vain Nikon-merkkisiä lisälaitteita
Vain Nikonin hyväksymien Nikon-merkkisten lisävarusteiden on varmistettu
toimivan Nikon-digitaalikameran toiminta- ja turvallisuusvaatimusten
mukaisesti. MUIDEN KUIN NIKON-MERKKISTEN LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ VOI
VAURIOITTAA KAMERAA JA MITÄTÖIDÄ NIKONIN TAKUUN.
D Kameran ja lisävarusteiden huolto
Kamera on tarkkuuslaite, joka vaatii säännöllistä huoltoa. Suosittelemme
tarkastuttamaan kameran alkuperäisellä jälleenmyyjällä tai valtuutetulla
Nikon-huoltoedustajalla yhden tai kahden vuoden välein ja huollattamaan
sen kolmen tai viiden vuoden välein (nämä palvelut ovat maksullisia).
Säännöllinen tarkastus ja huolto ovat erityisen suositeltavia, jos käytät
kameraa ammatillisiin tarkoituksiin. Suosittelemme, että otat mukaan kaikki
säännöllisesti käyttämäsi lisävarusteet, kuten objektiivit ja salamalaitteet,
kun viet kameran tarkastukseen tai huoltoon.
A Ennen tärkeiden kuvien ottamista
Ennen kuin kuvaat tärkeissä tilaisuuksissa (kuten häissä tai kun aiot ottaa
kameran mukaan matkalle), ota testikuva varmistuaksesi siitä, että kamera
toimii normaalisti. Nikon ei vastaa tuotteen vioista mahdollisesti johtuvista
vahingoista tai menetetyistä tuloista.
A Oppia ikä kaikki
Osana Nikonin Oppia ikä kaikki -tuotetuki- ja koulutuskampanjaa on
seuraavissa Web-sivustoissa saatavilla ajankohtaista, päivitettyä tietoa:
• Käyttäjät Yhdysvalloissa: http://www.nikonusa.com/
• Käyttäjät Euroopassa ja Afrikassa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Käyttäjät Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä: http://www.nikon-asia.com/
Tarkista viimeisimmät tuotetiedot, vinkit, vastaukset usein esitettyihin
kysymyksiin ja yleiset digitaalista kuvantamista ja valokuvausta koskevat
ohjeet annetuista osoitteista. Voit saada lisätietoa myös oman alueesi
Nikon-edustajalta. Katso yhteystiedot seuraavasta URL-osoitteesta:
http://imaging.nikon.com/
xvii
xviii
XJohdanto
Kameraan tutustuminen
Tutustu aluksi kameran säätimiin ja näyttöihin. Tähän lukuun
kannattaa lisätä kirjanmerkki, jotta siihen on helppo palata
käyttöopasta lukiessa.
X
Kameran runko
9
10 11
1
1
2
12
3
13
4
14
5
15
6
7
8
1 Kameran hihnan kiinnike
2 Valotuksen korjauksen valitsin....... 79
3 Valotuksen korjauksen valitsimen
lukituksen vapautin........................... 79
4 ISO-herkkyyden valitsin.................... 70
5 ISO-herkkyyden valitsimen
lukituksen vapautin........................... 70
6 Polttotason merkki (E)................... 69
7 Varusteluisti (lisävarusteena
saatavalle salamalaitteelle) ...........116
8 Varusteluistin suojus.......................116
9 Suljinajan valitsimen lukituksen
vapautin ............................................... 39
17
16
Virtakytkin ..............................................5
Laukaisin...............................................31
Laukaisinreikä................................... 323
Valotustilan valitsin..............................6
D-painike
Näytön valaistus ...............................5
Palautus kahdella painikkeella
......................................................... 133
15 Ohjauspaneeli .......................................8
16 Kuvanottotavan valitsin......................7
17 Suljinajan valitsin................................39
10
11
12
13
14
1
Kameran runko (jatkuu)
4
5
6
13
14
7
X
8
9
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Peili........................................................ 50
Valonmittauksen kytkentävipu ....167
Objektiivin kiinnitysmerkki.............. 24
D-painike
Haarukointi.................. 137, 141, 145
Itselaukaisimen merkkivalo............. 48
Salamatäsmäysliitännän suojus
USB-liitännän suojus
HDMI-liitännän suojus
15
16
10
11
12
9 Lisälaiteliitännän suojus ................ 325
10 Objektiivin vapautuspainike............25
11 Tarkennustilapainike
........................................ 60, 63, 175, 176
12 Tarkennustilan valitsin ...... 59, 68, 175
13 Salamatäsmäysliitäntä ................... 117
14 USB-liitäntä .............................. 211, 214
15 HDMI-miniliitäntä............................ 222
16 Lisälaiteliitäntä................................ 325
7
1
8
9
2
3
X
10
4
5
6
11
1 Sivukomentokiekko........................ 267 6 Virtaliitännän kansi ......................... 326
2 Pv-painike
7 CPU-liitännät
Pv-painikkeen käyttö
8 Objektiivin kiinnike ............................24
......................................... 41, 174, 266 9 AF-kytkentä
3 Fn-painike
10 Jalustakierre
Fn-painikkeen käyttö ..................263
11 Rungon suojus............................24, 324
4 Akkutilan/muistikorttipaikan kansi
................................................................ 19
5 Akkutilan/muistikorttipaikan kannen
salpa ...................................................... 19
3
Kameran runko (jatkuu)
10
9
11
12
1
13
2
3
4
X
5
6
7
8
14
15
16
17
18
19
20
21
1 O-painike
7 W/M-painike
Poista ....................................... 35, 203
Toiston loitontaminen/
pienoiskuvat ........................ 196, 197
2 K-painike
Palautus kahdella painikkeella
Toisto ....................................... 34, 185
......................................................... 133
3 Näyttö
Salamatila...................................... 126
Asetusten näyttäminen................ 11
Salaman korjaus........................... 128
Kuvien katselu ................................ 34
Reaaliaikanäkymä........................172 8 P-painike
Asetusten muuttaminen
Täyskuvatoisto..............................185
tietonäytöllä ....................................14
4 G-painike
Asetusten muuttaminen
Valikko ..................................... 15, 224
reaaliaikanäkymässä................... 179
5 L/U-painike
Kuvien muokkaaminen.............. 290
Ohje................................................... 15
9
Etsimen
okulaari .................................23
Suojaa .............................................201
Valkotasapaino............................... 82 10 Etsin .......................................................28
11 Diopterin säädin .................................28
6 X/T-painike
Toiston lähentäminen ................199 12 A-painike
AE/AF-lukituspainikkeen käyttö
Kuvanlaatu/kuvakoko.............56, 58
............................................ 66, 77, 267
4
13 B-painike
AF-ON ............................................... 60
14 Pääkomentokiekko..........................267
15 Mittaustavan valitsin......................... 76
16 J (OK) -painike......................... 16, 261
17 Monivalitsin......................................... 16
18
19
20
21
Tarkennusalueen lukitsin .................64
Muistikortin merkkivalo .............20, 32
R (tieto) -painike...............................11
a-painike ......................................... 172
X
A Virtakytkin
Kytke kamera päälle kiertämällä
virtakytkintä kuvan osoittamalla
tavalla.
Kytke kamera pois päältä kiertämällä
virtakytkintä kuvan osoittamalla
tavalla.
A Näytön valaistus
Kun kamera on päällä, D-painikkeen painaminen
aktivoi ohjauspaneelin taustavalon (näytön
valaistus), jolloin näyttöä voi lukea pimeässä.
Taustavalo pysyy päällä noin 6 sekuntia tai kunnes
suljin laukaistaan tai D-painiketta painetaan
uudelleen.
D-painike
5
Valotustilan valitsin
Nosta ja kierrä valotustilan valitsinta valitaksesi
jonkin alla luetelluista tiloista.
•
•
•
•
X
6
P—Ohjelmoitu automatiikka (0 38)
S—Suljinajan esivalinta-automatiikka (0 39)
A—Aukon esivalinta-automatiikka (0 41)
M—Käsisäätö (0 42)
Kuvanottotavan valitsin
Kierrä kuvanottotavan
valitsinta valitaksesi
kuvanottotavan
(0 46).
Kuvanottotavan valitsin
Tila
Kuvaus
S
Yksittäiskuva
Yksi valokuva otetaan joka kerta
kun laukaisinta painetaan.
CL
Sarjakuvaus,
hidas
Kamera ottaa valokuvia hitaalla
nopeudella, kun laukaisinta
pidetään painettuna.
CH
Sarjakuvaus,
nopea
Kamera ottaa valokuvia
nopeassa tahdissa, kun
laukaisinta pidetään
painettuna.
J
Hiljainen
laukaisu
Kuten yksittäiskuvaus, mutta
kamerasta kuuluvia ääniä
vähennetään.
E
Itselaukaisin
Ota kuvia itselaukaisimella.
MUP
Peilin nosto
Nosta peili ennen valokuvien
ottamista.
X
7
Ohjauspaneeli
1
2
3
X
8
1 Suljinaika........................................39, 42
Ajastetun kuvauksen aikavälien
määrä..................................................158
2 Akun/pariston ilmaisin ..................... 29
3 Valotuksen ja salaman haarukoinnin
ilmaisin ...............................................137
Valkotasapainon haarukoinnin
ilmaisin ...............................................141
ADL-haarukoinnin ilmaisin............145
4 Päällekkäisvalotuksen ilmaisin .....150
5 Aukko (aukkoarvo) ......................41, 42
Aukko (askelmäärä)........................... 37
Aikavälin kuvien määrä ..................158
PC-tilan ilmaisin ...............................325
4
5
6
7
8
6 Aukon askelen ilmaisin .....................37
7 ”k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1000 kuvaan) .......................................30
8 Jäljellä olevien kuvien määrä...........30
Ennen puskurimuistin täyttymistä
jäljellä oleva kuvamäärä ...................47
Esiasetetun valkotasapainon
tallennuksen ilmaisin.........................91
Kuvaustilan ilmaisin........................ 325
HDMI-CEC-yhteyden ilmaisin ....... 223
Etsin
1
2
3
X
4
5
6 78
17
18
9
10
19
11 12 13 14 15
20
21 22 23 24
16
25
26
Huomaa: Kuvassa olevan näytön kaikki ilmaisimet näkyvät havainnollisuuden
vuoksi.
1 Rajausruudukko (näkyy, kun Päällä
8 Joustavan ohjelman ilmaisin ...........38
on valittu Mukautettuun asetukseen
9 Suljinaika .......................................39, 42
d2)........................................................253
Automaattitarkennustila ..................59
2 Tarkennuspisteet ...................... 64, 249 10 Aukko (aukkoarvo) ......................41, 42
Tarkennusaluetila .............................. 62
Aukko (askelmäärä)............................37
3 Tarkennusalueen merkit ......... 28, 189 11 Yksivärisyyden ilmaisin .................. 100
4 Tarkennuksen ilmaisin................32, 69
(näkyy, kun Picture Control
Yksivärinen tai asetukseen
5 Mittaus.................................................. 75
Yksivärinen perustuva Picture
6 Valotuksen lukitus ............................. 77
Control on valittu)
7 Valotustila............................................ 36
12 Akun vähäisen varauksen varoitus
.................................................................29
9
X
13 Aktiivisen D-Lightingin ilmaisin
23 Valotuksen ja salaman haarukoinnin
..............................................................111
ilmaisin............................................... 137
Valkotasapainon haarukoinnin
14 HDR-ilmaisin .....................................112
ilmaisin............................................... 141
15 ISO-herkkyyden ilmaisin .................. 70
ADL-haarukoinnin ilmaisin ........... 145
16 ”k” (näkyy, kun muistia riittää yli
24
Automaattisen ISO-herkkyyden
1000 kuvaan) ...................................... 30
ilmaisin..................................................72
17 Salamavalon lukituksen ilmaisin
25
Jäljellä olevien kuvien määrä...........30
..............................................................131
Ennen puskurimuistin täyttymistä
18 Salamatäsmäyksen ilmaisin ..........257
jäljellä oleva kuvamäärä
19 Aukon askelen ilmaisin..................... 37
.................................................................47
20 Valotusilmaisin ................................... 43
Esiasetetun valkotasapainon
Valotuksen korjauksen näyttö........ 80
tallennuksen ilmaisin.........................91
Sivuttaiskallistuksen ilmaisin ........265
Valotuksen korjausarvo.....................80
Salaman korjausarvo ...................... 128
21 Salaman korjauksen ilmaisin ........128
ISO-herkkyys ........................................70
22 Valotuksen korjauksen ilmaisin...... 80
Tarkennusaluetila...............................62
26 Salaman valmiusilmaisin * ............ 121
* Näytetään, kun lisävarusteena saatava salamalaite on kiinnitetty (0 118).
Salaman valmiusilmaisin syttyy, kun salama on latautunut.
D Ei akkua
Kun akku on täysin tyhjä tai kamerassa ei ole akkua, etsimen näyttö
himmentyy. Tämä on normaalia, eikä kyse ole viasta. Etsimen näyttö palaa
normaaliksi, kun kameraan asetetaan täyteen ladattu akku.
D Ohjauspaneelin ja etsimen näytöt
Ohjauspaneelin ja etsimen näyttöjen kirkkaus vaihtelee lämpötilan mukaan,
ja näyttöjen reagointinopeus saattaa laskea matalissa lämpötiloissa. Tämä
on normaalia, eikä kyse ole viasta.
10
Tietonäyttö
Paina R-painiketta näyttääksesi suljinajan,
aukon, jäljellä olevien kuvien määrän,
tarkennusaluetilan ja muut kuvaustiedot
näytöllä. Näyttö syttyy automaattisesti, kun
asetuksia, kuten valkotasapainoa ja
kuvanlaatua, muutetaan painamalla painiketta
ja kiertämällä komentokiekkoa.
1 23
4
56
R-painike
7
8
9
10
11
12
13
25
24
23
22
21
X
14
15
20
19
18
17
16
Huomaa: Kuvassa olevan näytön kaikki ilmaisimet näkyvät havainnollisuuden
vuoksi.
1 Valotustila............................................ 36 5 Värilämpötilan ilmaisin .....................88
2 Joustavan ohjelman ilmaisin .......... 38 6 Aukon askelen ilmaisin .....................37
Muun kuin AI-objektiivin ilmaisin
3 Salamatäsmäyksen ilmaisin ..........257
.............................................................. 168
4 Suljinaika........................................39, 42
7 Aukko (aukkoarvo) ......................41, 42
Valotuksen ja salaman
Aukko (askelmäärä)............................37
haarukointisarjan kuvien määrä
Haarukoinnin porrastus ........ 138, 142
..............................................................137
ADL-haarukointisarjan kuvien
Valkotasapainon haarukointisarjan
määrä.................................................. 145
kuvien määrä ....................................141
Päällekkäisvalotustila ..................... 150
Valotusten määrä
Suurin aukko (ei(päällekkäisvalotus).........................151
mikroprosessoriohjatut objektiivit)
Polttoväli (ei-mikroprosessoriohjatut
.............................................................. 166
objektiivit)..........................................163
Värilämpötila....................................... 88
11
X
8 Automaattisen tarkennusalueen
valinnan ilmaisin................................ 64
Tarkennuspisteiden ilmaisin ........... 64
Tarkennusaluetilan ilmaisin ............ 64
Kolmiulotteisen seurannan ilmaisin
................................................................ 64
9 Valotusilmaisin ................................... 43
Valotuksen korjauksen näyttö........ 80
Haarukoinnin edistymisen ilmaisin
Valotuksen ja salaman haarukointi
..........................................................137
Valkotasapainon haarukointi.....141
10 Äänimerkki-ilmaisin ........................253
11 Satelliittisignaalin ilmaisin.............171
12 Ajastetun kuvauksen ilmaisin.......160
13 ”k” (näkyy, kun muistia riittää yli
1000 kuvaan) ...................................... 30
14 Jäljellä olevien kuvien määrä.......... 30
Päällekkäisvalotuksen automaattisen
säädön ilmaisin.................................152
Käsisäätöisen objektiivin numero
..............................................................166
15 ”Kelloa ei asetettu” -ilmaisin
........................................................27, 276
16 Fn-painikkeen tehtävä.................... 263
17 AE-L/AF-L-painikkeen tehtävä........ 267
18 Picture Control -ilmaisin ................ 101
19 Pitkän valotusajan kohinan
vähennyksen ilmaisin..................... 242
20 Mukautettujen asetusten
muistipaikka ..................................... 245
21 Vinjetoinnin korjauksen ilmaisin
.............................................................. 241
22 Valkotasapaino....................................81
Valkotasapainon hienosäädön
ilmaisin..................................................85
23 Kuvanlaatu ...........................................55
24 Kuvakoko ..............................................58
25 Salamatila.......................................... 125
A Näytön sammuttaminen
Tyhjennä kuvaustiedot näytöltä painamalla R-painiketta tai painamalla
laukaisin puoleenväliin. Näyttö sammuu automaattisesti, jos mitään
toimintoja ei tehdä noin 10 sekuntiin.
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta c4 (Näytön virrankatkaisun viive, 0 253),
miten valitaan, kauanko näyttö pysyy päällä. Katso Mukautetusta
asetuksesta d8 (Tietonäyttö, 0 256), miten tietonäytön tekstien väri
vaihdetaan. Tietonäytön voi asettaa kytkeytymään päälle automaattisesti,
kun laukaisin painetaan puoleenväliin; katso lisätietoja sivulta 273.
12
Tietonäyttö (jatkuu)
26 27
28 29 30 31 32
33
47
46
45
44
43
34
35
36
37
42
41
40
26 Kuva-alan ilmaisin.............................. 52
27 Kuvanottotapa................................7, 46
Sarjakuvauksen nopeus .................254
28 Valotuksen viivetila .........................256
29 Salamavalon lukituksen ilmaisin
..............................................................131
30 Salaman korjauksen ilmaisin.........128
Salaman korjausarvo.......................128
31 Päällekkäisvalotuksen ilmaisin .....153
32 Valotuksen korjauksen ilmaisin...... 80
Valotuksen korjausarvo.................... 80
33 ADL-haarukoinnin määrä...............111
34 Tekijänoikeustiedot.........................279
35 Kameran akun/pariston ilmaisin
................................................................ 29
36 Kuvaselityksen ilmaisin ..................278
37 ISO-herkkyyden ilmaisin .................. 70
ISO-herkkyys ....................................... 70
Automaattisen ISO-herkkyyden
ilmaisin ................................................. 72
39
38
38 Pv-painikkeen tehtävä.................... 266
39 HDR-ilmaisin ..................................... 113
HDR-valotusero................................ 114
40 Aktiivisen D-Lightingin ilmaisin
.............................................................. 111
41 Suuren ISO-herkkyyden kohinan
vähennyksen ilmaisin..................... 242
42 Kuvausvalikon muistipaikka ......... 236
43 Automaattitarkennustila ..................59
44 Eye-Fi-yhteyden ilmaisin ............... 285
45 Automaattinen vääristymien korjaus
.............................................................. 241
46 Mittaus ..................................................75
47 Valotuksen ja salaman haarukoinnin
ilmaisin............................................... 137
Valkotasapainon haarukoinnin
ilmaisin............................................... 141
ADL-haarukoinnin ilmaisin............ 145
X
13
P-painike
Käytä P-painiketta päästäksesi säätämään usein
käytettyjä asetuksia nopeasti toistotilassa sekä
etsin- ja reaaliaikanäkymäkuvauksen aikana.
Valokuvatessasi etsimen avulla voit painaa Ppainiketta muuttaaksesi tietonäytön
alareunassa lueteltuja asetuksia. Korosta
P-painike
kohteita monivalitsimella ja paina J
näyttääksesi korostettuun kohtaan liittyvät
vaihtoehdot.
X
1 Kuvausvalikon muistipaikka ........ 236
2 Suuren ISO-herkkyyden kohinan
vähennys ........................................... 242
3 Aktiivinen D-Lighting ..................... 110
4 HDR (laaja dynaaminen alue) ....... 112
5 Pv-painikkeen tehtävä.................... 266
6 Fn-painikkeen tehtävä.................... 263
7 AE-L/AF-L-painikkeen tehtävä........ 267
8 Picture Control ................................. 100
9 Pitkän valotusajan kohinan
vähennys ........................................... 242
10 Mukautettujen asetusten
muistipaikka ..................................... 245
A Näyttövihjeet
Valitun kohteen nimi näytetään tietonäytön
näyttövihjeessä. Näyttövihjeet voi poistaa käytöstä
Mukautetulla asetuksella d4 (Näyttövihjeet;
0 254).
A Katso myös
Katso tietoa P-painikkeen käyttämisestä asetusten säätämiseen
reaaliaikanäkymässä sivulta 179, tai katso sivulta 290 tietoa
muokkausvaihtoehtojen näyttämisestä täyskuvatoistossa.
14
Kameran valikot
Useimpia kuvaus-, toisto- ja asetusvaihtoehtoja
voi säätää kameran valikoiden kautta. Näytä
valikot painamalla G-painiketta.
G-painike
Välilehdet
Käytettävissä ovat seuraavat valikot:
• D: Toisto (0 229)
• C: Kuvaus (0 235)
• A: Mukautetut asetukset (0 243)
• B: Asetukset (0 271)
• N: Muokkaus (0 287)
• O/m: OMA VALIKKO tai
VIIMEISIMMÄT ASETUKSET
(oletuksena OMA VALIKKO; 0 313)
X
Liukukytkin näyttää sijainnin
nykyisessä valikossa.
Nykyiset asetukset osoitetaan
kuvakkeilla.
Valikon vaihtoehdot
Nykyisen valikon vaihtoehdot.
d
Jos d-kuvake näkyy näytön
vasemmassa alakulmassa, ohjeen
saa näkyviin painamalla L (U)
-painiketta. Valittuna olevan
vaihtoehdon tai valikon kuvaus
näkyy niin kauan kuin painiketta
pidetään painettuna. Vieritä
näyttöä painamalla 1 tai 3.
L (U) -painike
15
❚❚ Kameran valikoiden käyttäminen
Monivalitsinta ja J-painiketta käytetään kameran valikoissa
liikkumiseen.
Siirrä kohdistinta ylös
Peruuta ja palaa edelliseen
valikkoon
J-painike: valitse
korostettu kohta
Valitse korostettu kohta tai
näytä alivalikko
Siirrä kohdistinta alas
X
Liiku valikoissa alla olevien ohjeiden mukaan.
1
Näytä valikot.
Näytä valikot painamalla G-painiketta.
G-painike
2
Korosta nykyisen valikon
kuvake.
Korosta nykyisen valikon kuvake
painamalla 4.
3
16
Valitse valikko.
Valitse haluamasi valikko painamalla 1 tai 3.
4
Siirrä kohdistin valittuun
valikkoon.
Siirrä kohdistin valittuun
valikkoon painamalla 2.
5
Korosta valikon kohta.
Korosta valikon kohta painamalla
1 tai 3.
X
6
Näytä vaihtoehdot.
7
Korosta vaihtoehto.
8
Valitse korostettu kohta.
Näytä valitun valikkokohdan
vaihtoehdot painamalla 2.
Korosta vaihtoehto painamalla 1
tai 3.
Valitse korostettu kohta painamalla J.
Poistu tekemättä valintaa painamalla Gpainiketta.
Huomaa seuraavat:
• Harmaana näkyvät valikon kohdat eivät ole käytettävissä.
• Painikkeen 2 painamisella on yleensä sama vaikutus kuin
painikkeen J painamisella, mutta joissain tapauksissa valinnan voi
tehdä vain painamalla J.
• Sulje valikot ja palaa kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin (0 33).
17
Aluksi
Kiinnitä kameran hihna
Kiinnitä hihna tiukasti kamerassa oleviin kiinnikkeisiin.
X
Lataa akku
Kamera toimii EN-EL14a-litiumioniakulla (toimitetaan kameran
mukana). Maksimoi kuvausaika lataamalla akku kameran mukana
toimitetulla MH-24-akkulaturilla ennen käyttöä. Jos pistokesovitin
toimitettiin kameran mukana, nosta seinäpistoke ja liitä sovitin
varmistaen, että pistoke on kunnolla kiinni, ja aseta sitten akku laturiin
ja kytke laturi pistorasiaan.
Akku latautuu
Lataus valmis
Kun akku on täysin tyhjä, sen lataaminen täyteen kestää noin tunnin ja
50 minuuttia. Kun lataus on valmis, irrota laturi pistorasiasta ja poista
akku laturista.
D Akun lataaminen
Lataa akku sisätiloissa lämpötilassa 5 °C – 35 °C. Akku ei lataudu, jos sen
lämpötila on alle 0 °C tai yli 60 °C.
18
Aseta akku ja muistikortti
Ennen kuin asetat akun tai muistikortin paikalleen, kierrä virtakytkin
asentoon OFF.
D Akkujen ja muistikorttien asettaminen ja poistaminen
Sammuta kamera aina ennen kuin asetat tai poistat akun tai muistikortin.
1
Avaa akkutilan/muistikorttipaikan
kansi.
Vapauta (q) ja avaa (w) akkutilan/
muistikorttipaikan kansi.
2
X
Aseta akku paikalleen.
Pidä akkusalpa painettuna sivuun akun
avulla ja työnnä akku paikalleen kuvan
osoittamassa asennossa (q). Salpa lukitsee
akun paikalleen, kun akku on työnnetty
kokonaan sisään (w).
Akkusalpa
A Ei muistikorttia
Jos kamera sammutetaan niin, että siinä on ladattu
EN-EL14a-akku, mutta ei muistikorttia, S näkyy
ohjauspaneelissa ja etsimessä.
19
Aseta muistikortti.
Pidä muistikorttia oikealla olevan kuvan
mukaisesti ja työnnä sitä sisään, kunnes se
napsahtaa paikalleen. Muistikortin
merkkivalo syttyy muutamaksi sekunniksi.
D Muistikorttien asettaminen
Jos muistikortti asetetaan ylösalaisin tai
väärinpäin, kamera tai kortti voi
vahingoittua. Varmista, että kortti on
oikeinpäin. Kansi ei mene kiinni, jos korttia ei
ole asetettu oikein.
X
4
Etupuoli
16GB
3
Muistikortin
merkkivalo
Sulje akkutilan/muistikorttipaikan
kansi.
A Akun poistaminen
Sammuta kamera ja avaa akkutilan/
muistikorttipaikan kansi. Paina akkusalpaa nuolen
osoittamaan suuntaan vapauttaaksesi akun ja
poista akku käsin.
20
16GB
A Muistikorttien poistaminen
Varmista ensin, että muistikortin merkkivalo on
sammunut, ja sammuta sitten kamera, avaa
akkutilan/muistikorttipaikan kansi ja paina korttia
sisäänpäin ponnauttaaksesi sen ulos (q). Kortin voi
tämän jälkeen poistaa käsin (w).
D Akku ja laturi
Lue ja noudata tämän käyttöoppaan sivuilla x–xii ja 335–338 annettuja
varoituksia ja varotoimenpiteitä. Älä käytä akkua alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n
lämpötiloissa; jos tätä varotoimea ei noudateta, akku voi vahingoittua tai
sen suorituskyky voi heikentyä. Kapasiteetti saattaa heikentyä ja latausaika
pidentyä, jos akun lämpötila on 0 °C – 15 °C tai 45 °C – 60 °C.
Jos CHARGE-merkkivalo vilkkuu nopeasti (noin kahdeksan kertaa sekunnissa)
latauksen aikana, varmista, että lämpötila on oikea, irrota laturi pistorasiasta
ja ota akku pois laturista ja laita takaisin. Jos ongelma ei poistu, lopeta
käyttö välittömästi ja vie akku ja laturi jälleenmyyjälle tai valtuutetulle
Nikon-huoltoedustajalle.
Älä kytke laturin liittimiä oikosulkuun; tämän varotoimen noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja vahingoittaa laturia. Älä siirrä
laturia tai koske akkuun latauksen aikana. Jos tätä varotoimea ei noudateta,
laturi saattaa joissain harvinaisissa tapauksissa osoittaa latauksen olevan
valmis, vaikka akku on vain osittain latautunut. Poista akku laturista ja aseta
se takaisin jatkaaksesi latausta.
X
Käytä laturia ainoastaan siihen sopivien akkujen kanssa. Irrota laite
pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
21
A Muistikorttien alustaminen
Jos muistikorttia käytetään kamerassa ensimmäistä
kertaa tai jos kortti on alustettu toisessa laitteessa,
valitse asetusvalikosta Alusta muistikortti ja alusta
muistikortti näytölle tulevien ohjeiden mukaan
(0 272). Huomaa, että tämä poistaa pysyvästi kaikki
kortilla olevat tiedot. Kopioi ennen jatkamista
tietokoneelle kaikki valokuvat ja muut tiedot, jotka
haluat säilyttää.
X
D Muistikortit
• Muistikortit voivat olla käytön jälkeen kuumia. Ole varovainen poistaessasi
muistikortteja kamerasta.
• Sammuta kamera, ennen kuin asetat tai poistat muistikortin. Älä poista
muistikortteja kamerasta, sammuta kameraa tai poista tai irrota
virtalähdettä kortin alustamisen tai tietojen tallentamisen, poistamisen tai
tietokoneelle kopioimisen aikana. Näiden varotoimien noudattamatta
jättäminen voi johtaa tietojen menettämiseen tai kameran tai kortin
vahingoittumiseen.
• Älä koske kortin liittimiin sormilla tai metalliesineillä.
• Älä pudota tai taivuta muistikorttia äläkä altista sitä voimakkaille iskuille.
• Älä purista kortin kuorta. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi vahingoittaa korttia.
• Älä altista korttia vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle.
• Älä alusta muistikortteja tietokoneessa.
B
16G
A Kirjoitussuojauskytkin
SD-muistikorteissa on
kirjoitussuojauskytkin, joka estää tietojen
tahattoman menetyksen. Kun kytkin on
”lock”-asennossa, muistikorttia ei voi
Kirjoitussuojauskytkin
alustaa eikä valokuvia voi poistaa tai
tallentaa (näytöllä näkyy varoitus, jos suljin
yritetään laukaista). Avaa muistikortin lukitus työntämällä kytkin ”write”asentoon.
22
A Okulaarisuojus
Kiinnitä okulaarisuojus kameran hihnaan kuvan mukaisesti kameran
mukana toimitetulla nauhalla.
X
Estääksesi etsimen kautta pääsevää valoa vaikuttamasta valotukseen
kiinnitä okulaarisuojus, kun käytät reaaliaikanäkymää, pitkiä valotusaikoja
tai itselaukaisinta, sekä muissa tilanteissa, joissa et katso etsimen läpi
sulkimen ollessa auki. Irrota suojus painamalla kiinnikkeitä ja nostamalla.
A Etsimen okulaarin irrottaminen
Etsimen okulaari on irrotettava, ennen kuin
lisävarusteena saatavat etsimen diopterin
säätölinssit voidaan kiinnittää. Irrota okulaari
tarttumalla siihen varovasti sormella ja peukalolla ja
kiertämällä sitä kuvan mukaisesti.
23
Kiinnitä objektiivi
Kun objektiivi irrotetaan, on varottava, ettei kameraan pääse pölyä.
Tämän käyttöoppaan esimerkkikuvissa käytetään yleensä AF-S
NIKKOR 50 mm f/1.8G (Special Edition) -objektiivia.
Kiinnitä objektiivi kuvan mukaisesti.
Irrota kameran
rungon suojus
X
Irrota objektiivin
takasuojus
Kiinnitysmerkki (kamera)
Kohdista
kiinnitysmerkit
Kiinnitysmerkki (objektiivi)
Kierrä objektiivia kuvan mukaisesti, kunnes se napsahtaa paikalleen
24
A Objektiivin irrottaminen
Varmista, että kamera on pois päältä, ennen kuin
irrotat tai vaihdat objektiiveja. Irrota objektiivi
painamalla ja pitämällä objektiivin
vapautuspainiketta (q) painettuna kiertäen
samalla objektiivia myötäpäivään (w). Kun olet
irrottanut objektiivin, aseta objektiivin suojukset
ja kameran rungon suojus paikoilleen.
A Objektiivin tarkennustila
Jos objektiivissa on tarkennustilan kytkin,
valitse automaattitarkennustila (A, M/A tai A/M).
X
D Mikroprosessoriohjatut objektiivit, joissa on himmenninrengas
Jos mikroprosessoriohjatussa objektiivissa on himmenninrengas (0 320),
lukitse aukko pienimpään asetukseen (suurin aukkoarvo).
A Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit / muut kuin AI-objektiivit
Kameraa voi käyttää ei-mikroprosessoriohjattujen objektiivien ja
objektiivien, joissa ei ole AI-mekanismia (muut kuin AI-objektiivit; (0 163),
kanssa.
A Kuva-ala
DX-kokoinen kuva-ala valitaan automaattisesti, kun
DX-objektiivi on kiinnitetty (0 51).
Kuva-ala
25
Perusasetukset
Kielivalintaikkuna tulee näkyviin, kun kamera kytketään päälle
ensimmäisen kerran. Valitse kieli ja aseta aika ja päivämäärä. Valokuvia
ei voi ottaa, ennen kuin aika ja päivämäärä on asetettu.
1
Kytke kamera päälle.
2
Valitse kieli.
3
Valitse aikavyöhyke.
4
Valitse päiväysmuoto.
X
26
Kielivalintaikkuna tulee näkyviin.
Korosta haluamasi kieli
painamalla 1 tai 3 ja paina J.
Näkyviin tulee aikavyöhykkeen
valintaikkuna. Paina 4 tai 2
korostaaksesi paikallisen
aikavyöhykkeen (UTC-kentässä
näkyy tunteina ilmaistuna ero
valitun aikavyöhykkeen ja UTC-ajan välillä) ja paina J.
Valitse vuoden, kuukauden ja
päivän näyttöjärjestys painamalla
1 tai 3. Jatka seuraavaan
vaiheeseen painamalla J.
5
Kytke kesäaika päälle tai pois
päältä.
Kesäajan asetukset tulevat
näkyviin. Oletusarvoisesti
kesäaika on pois päältä; jos
kesäaika on käytössä paikallisella
aikavyöhykkeellä, paina 1 korostaaksesi asetuksen Päällä ja
paina J.
6
Aseta päivämäärä ja aika.
Oikealla oleva valintaikkuna tulee
näkyviin. Valitse kohta painamalla
4 tai 2 ja muuta sitä painamalla
1 tai 3. Paina J asettaaksesi
kellon ja poistuaksesi
kuvaustilaan (huomaa, että kamerassa on 24-tuntinen kello).
X
A Kellon asettaminen
Kielen ja päivämäärän/ajan asetuksia voi muuttaa milloin tahansa
asetusvalikon kohdissa Kieli (Language) (0 277) ja Aikavyöhyke ja
päivämäärä (0 276). Kameran kello voidaan asettaa myös käyttämällä
lisävarusteena saatavasta GPS-laitteesta saatavia tietoja (0 170).
A Kellon akku
Kameran kello toimii erillisellä ladattavalla virtalähteellä, joka latautuu
tarvittaessa, kun pääakku asetetaan kameraan tai kun kameraan liitetään
lisävarusteena saatava virtaliitäntä ja verkkolaite (0 323). Kahden päivän
lataus antaa kellolle virtaa noin kolmeksi kuukaudeksi. Jos kamera näyttää
käynnistettäessä varoituksen, jonka mukaan kelloa ei ole asetettu, ja Ykuvake vilkkuu tietonäytöllä, kellon akku on tyhjentynyt ja kello on nollattu.
Aseta oikea kellonaika ja päivämäärä.
A Kameran kello
Kameran kello ei ole yhtä tarkka kuin useimmat rannekellot ja muut kodin
kellot. Tarkista kellonaika säännöllisesti tarkemmista kelloista ja säädä
uudelleen tarvittaessa.
27
Säädä etsimen tarkennus
Kamerassa on diopterin säädin, jonka avulla etsintä voi säätää
käyttäjän näön mukaan. Tarkista, että etsimen näyttö on tarkennettu,
ennen kuin rajaat kuvia etsimessä.
X
1
Kytke kamera päälle.
2
Tarkenna etsin.
Irrota objektiivin suojus ja kytke kamera päälle.
Kierrä diopterin säädintä, kunnes
tarkennusalueen merkit ovat
tarkentuneet. Kun käytät
diopterin säädintä silmäsi ollessa
etsimellä, varo osumasta silmääsi
sormilla tai kynsillä.
Tarkennusalueen
merkit
Etsintä ei tarkennettu
Etsin tarkennettu
A Etsimen tarkennuksen säätäminen
Jos et pysty tarkentamaan etsintä yllä kuvatulla tavalla, valitse
kertatarkennus (AF-S; 0 59), pistetarkennus (0 62) ja keskitarkennuspiste
(0 65), ja rajaa sitten korkeakontrastinen kohde keskitarkennuspisteeseen
ja paina laukaisin puoleenväliin tarkentaaksesi kameran. Kun kamera on
tarkentanut, tarkenna kohde etsimessä käyttämällä diopterin säädintä.
Etsimen tarkennusta voi tarvittaessa säätää lisää lisävarusteena saatavilla
korjauslinsseillä (0 324).
28
sPerusvalokuvaus ja -toisto
Valokuvien ottaminen
Kytke kamera päälle
Ennen kuin otat valokuvia, kytke kamera päälle ja tarkista akun
varaustaso sekä jäljellä olevien kuvien määrä alla kuvatulla tavalla.
1
Kytke kamera päälle.
2
Tarkista akun varaustaso.
Virtakytkin
Kytke kamera päälle.
Ohjauspaneeli ja etsimen näyttö
kytkeytyvät päälle.
s
Tarkista akun varaustaso ohjauspaneelista
tai etsimestä.
Kuvake
Ohjauspaneeli
L
K
Etsin
—
—
H
d
H
(vilkkuu)
d
(vilkkuu)
Kuvaus
Akku täyteen ladattu.
Akku on osittain tyhjentynyt.
Akun varaus on vähissä. Lataa akku tai
valmistaudu ottamaan käyttöön varaakku.
Akku on tyhjä; sulkimen laukaisu on
estetty. Lataa tai vaihda akku.
29
3
Tarkista jäljellä olevien kuvien määrä.
Ohjauspaneelissa näkyy, kuinka monta
valokuvaa nykyisillä asetuksilla voidaan
ottaa (jos arvo on yli 1000, se pyöristetään
alaspäin lähimpään satalukuun; esim. arvot
väliltä 2900 ja 2999 näytetään arvona 2,9 k).
Kun tämä arvo laskee nollaan,
kuvalaskureissa vilkkuu A ja suljinajan näytöissä näkyy vilkkuva
n tai j. Aseta kameraan uusi muistikortti tai poista kuvia.
Valitse valotustila
s
Nosta valotustilan valitsinta ja kierrä se
haluamasi asetuksen kohdalle.
A Kuvakennon puhdistaminen
Kun kamera kytketään päälle tai pois päältä, se täristää kuvakennon edessä
olevaa alipäästösuodinta pölyn poistamiseksi (0 329).
30
Valmistele kamera
Kun rajaat valokuvia etsimessä, tartu
kädensijaan oikealla kädellä ja tue kameran
runkoa tai objektiivia vasemmalla kädellä. Tue
kyynärpäitäsi kevyesti vartaloa vasten ja seiso
toinen jalka puoli askelta toisen edellä
pitääksesi ylävartalosi vakaana. Kun rajaat
muotokuvasuuntaisia (pystysuuntaisia)
valokuvia, pidä kameraa oikealla olevien
kolmen kuvan alimmaisen kuvan mukaisesti.
s
Tarkenna ja kuvaa
1
Paina laukaisin
puoleenväliin.
Tarkennuspiste
Tarkenna painamalla
laukaisin puoleenväliin.
Aktiivinen tarkennuspiste
tulee näkyviin.
Tarkennuksen Puskurimuistin
ilmaisin
kapasiteetti
31
2
Tarkista etsimessä näkyvät ilmaisimet.
Kun tarkennus on valmis, tarkentumisen ilmaisin (I) näkyy
etsimessä.
Etsimen näyttö
I
2
4
2 4
(vilkkuu)
Kuvaus
Kohde on tarkennettu.
Tarkennuspiste on kameran ja kohteen välissä.
Tarkennuspiste on kohteen takana.
Kamera ei pysty tarkentamaan
tarkennuspisteessä olevaa kohdetta
automaattitarkennuksella.
Kun laukaisin on painettu puoleenväliin, tarkennus
lukittuu ja puskurimuistiin mahtuvien kuvien määrä
(”t”; 0 47) näkyy etsimen näytöllä.
s
Jos kamera ei pysty tarkentamaan
automaattitarkennuksella, katso lisätietoja kohdasta ”Hyvien
tulosten saaminen automaattitarkennuksella” (0 61).
3
32
Ota kuva.
Paina laukaisin kevyesti pohjaan,
jolloin suljin laukeaa ja valokuva
tallennetaan. Muistikortin
merkkivalo palaa, kun valokuvaa
tallennetaan muistikortille. Älä
Muistikortin merkkivalo
poista muistikorttia tai poista tai
irrota virtalähdettä, ennen kuin
merkkivalo on sammunut ja tallennus on päättynyt.
A Laukaisin
Kamerassa on kaksivaiheinen laukaisin. Kamera tarkentaa, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin. Ota valokuva painamalla laukaisin pohjaan asti.
Tarkenna: paina
puoleenväliin
Kuvaa: paina pohjaan
A Valmiustila-ajastin
Akun säästämiseksi etsimen ja ohjauspaneelin suljinajan ja aukon näytöt
kytkeytyvät pois päältä, jos mitään toimintoja ei tehdä noin 6 sekuntiin.
Kytke näyttö uudelleen päälle painamalla laukaisin puoleenväliin.
Valmiustila-ajastimen automaattista päättymistä edeltävän ajan voi valita
Mukautetulla asetuksella c2 (Valmiustila-ajastin, 0 251).
Valotusmittarit
päällä
Valotusmittarit pois
päältä
s
Valotusmittarit
päällä
A
Näyttö kameran ollessa sammutettuna
Jos kamerassa on akku ja muistikortti, jäljellä
olevien kuvien määrä näytetään, kun kamera
kytketään pois päältä.
Ohjauspaneeli
33
Perustoisto
1
Paina K-painiketta.
Valokuva näytetään
näytöllä.
K-painike
2
s
Näytä lisää kuvia.
Lisää kuvia voi näyttää
painamalla 4 tai 2. Näytä
lisätietoja nykyisestä valokuvasta
painamalla 1 ja 3 (0 188).
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D f
100
50mm
0, 0
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
Lopeta toisto ja palaa
kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
A Kuvan tarkastelu
Kun Päällä on valittu toistovalikon kohtaan Kuvan tarkastelu (0 232),
valokuvat näkyvät näytöllä automaattisesti muutaman sekunnin ajan
kuvaamisen jälkeen.
34
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Tarpeettomien valokuvien
poistaminen
Poista näytöllä näkyvä valokuva painamalla O-painiketta. Huomaa,
että poistettuja valokuvia ei voi palauttaa.
1
Näytä valokuva.
2
Poista valokuva.
Näytä poistettava valokuva edellisellä
sivulla kuvatulla tavalla.
s
Paina O-painiketta.
Vahvistusikkuna tulee
näkyviin; poista kuva ja
palaa toistoon painamalla
uudelleen O-painiketta.
Paina K poistuaksesi
poistamatta kuvaa.
O-painike
A Poista
Poistaaksesi valitut kuvat (0 205), kaikki valittuna päivänä otetut kuvat
(0 206) tai kaikki nykyisen kansion kuvat (0 205) käytä toistovalikon
Poista-vaihtoehtoa.
35
#
Valotustila
Valitse valotustila nostamalla ja kiertämällä
valotustilan valitsinta.
Tila
#
P
S
A
M
36
Kuvaus
Ohjelmoitu automatiikka (0 38): Kamera asettaa suljinajan ja aukon
optimaalisen valotuksen saavuttamiseksi. Suositellaan tilannekuviin
ja muihin tilanteisiin, joissa kameran asetusten säätämiseen on vain
vähän aikaa.
Suljinajan esivalinta-automatiikka (0 39): Käyttäjä valitsee suljinajan;
kamera valitsee lopputuloksen kannalta parhaan aukon. Käytä
liikkeen pysäyttämiseen tai liike-epäterävyyden luomiseen.
Aukon esivalinta-automatiikka (0 41): Käyttäjä valitsee aukon; kamera
valitsee lopputuloksen kannalta parhaan suljinajan. Käytä taustan
häivyttämiseen tai saadaksesi sekä etualan että taustan tarkaksi.
Käsisäätö (0 42): Käyttäjä valitsee sekä suljinajan että aukon. Aseta
suljinajaksi Bulb- (B) tai Time-aikavalotus (T) käyttääksesi pitkää
valotusaikaa.
A Objektiivityypit
Kun käytät mikroprosessoriohjattua objektiivia, jossa on himmenninrengas
(0 320), lukitse himmenninrengas pienimpään aukkoon (suurin aukkoarvo).
G- ja E-tyypin objektiiveissa ei ole himmenninrengasta.
Kun käytät ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja (0 163), valitse
valotustilaksi A tai M ja säädä aukkoa objektiivin himmenninrenkaalla. Jos
valotustila P tai S valitaan ei-mikroprosessoriohjatun objektiivin ollessa
käytössä, kamerassa käytetään valotustilaa A ja 7 näkyy etsimessä. Katso
lisätietoja sivulta 318.
A Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit (0 163)
Säädä aukkoa objektiivin himmenninrenkaalla.
Jos objektiivin suurin aukko on määritetty
asetusvalikon kohdassa Ei-CPU-objektiivin
tiedot (0 163), kun ei-mikroprosessoriohjattu
objektiivi on kiinnitetty, nykyinen aukkoarvo
näytetään etsimessä ja ohjauspaneelissa
pyöristettynä lähimpään täyteen askeleeseen.
Muussa tapauksessa aukon näytöissä näkyy vain
askelmäärä (F; suurin aukko näkyy muodossa FA), ja aukkoarvo täytyy
tarkistaa objektiivin himmenninrenkaasta. Jos aukossa ei ole AI-mekanismia
(muut kuin AI-objektiivit), aukkoa säädetään objektiivin
himmenninrenkaalla. Aukon muutokset eivät näy kameran näytöillä; käytä
sivukomentokiekkoa asettaaksesi kameran käyttämään
himmenninrenkaalla valittua aukkoa (0 168).
#
37
P: Ohjelmoitu automatiikka
Tässä tilassa kamera säätää suljinajan ja aukon
automaattisesti sisäisen ohjelman avulla niin,
että useimmissa tilanteissa saavutetaan paras
mahdollinen valotus.
#
A Joustava ohjelma
Valotustilassa P erilaisia suljinajan ja aukon
yhdistelmiä voi valita kiertämällä
pääkomentokiekkoa valotusmittareiden ollessa
päällä (”joustava ohjelma”). Kierrä kiekkoa oikealle
valitaksesi suuren aukon (pieni aukkoarvo), joka
häivyttää taustan yksityiskohdat, tai lyhyen
suljinajan, joka ”pysäyttää” liikkeen. Kierrä kiekkoa
Pääkomentokiekko
vasemmalle valitaksesi pienen aukon (suuri
aukkoarvo), joka lisää syväterävyyttä, tai pitkän
suljinajan, joka luo liike-epäterävyyttä. Kaikki
yhdistelmät tuottavat saman valotuksen. Kun
Etsin
joustava ohjelma on käytössä, E-ilmaisin näkyy
etsimessä. Palauta suljinajan ja aukon oletusasetukset kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes ilmaisin ei enää näy, valitsemalla toinen
valotustila tai sammuttamalla kamera.
A Katso myös
Katso tietoa sisäisestä valotusohjelmasta sivulta 339.
38
S: Suljinajan esivalinta-automatiikka
Suljinajan esivalinta-automatiikassa käyttäjä
valitsee suljinajan kiertämällä suljinajan
valitsinta, ja kamera valitsee automaattisesti
valotuksen kannalta parhaan aukon. Valitsin
lukittuu asetuksilla 1/3 STEP, X ja T; valitaksesi
jonkin muun asetuksen pidä suljinajan
valitsimen lukituksen vapautinta painettuna ja kierrä valitsinta.
Suljinajan valitsin
#
Suljinajan valitsimen lukituksen vapautin
1/4000 s–1/2 s
1/3 EV-askelta (0 40)
Salamatäsmäys
(0 257)
1–4 s (punainen)
• Asetukset T (time-aikavalotus, 0 44) ja B (bulb-aikavalotus, 0 44)
ovat käytössä vain valotustilassa M.
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta f11 (Helppo suljinajan säätö; 0 270),
miten komentokiekolla voi hienosäätää suljinajan valitsimella valittua
suljinaikaa. Katso sivulta 347, mitä tulee tehdä, jos vilkkuva ”A”- tai
”%”-ilmaisin näkyy suljinajan näytöissä.
39
1/3 STEP (valotustilat S ja M)
Kun suljinajan valitsin kierretään
asetuksen 1/3 STEP kohdalle,
suljinaikaa voi säätää 1/3 EV:n
porrastuksella kiertämällä
pääkomentokiekkoa; valittu suljinaika
näkyy ohjauspaneelissa ja etsimessä.
Valitse arvo väliltä 1/4000 ja 30 s.
Valotustilassa M suljinaikoja ”Bulb” ja
”Time” voi käyttää kuvien
tallentamiseen pitkillä valotusajoilla.
Pääkomentokiekko
#
40
A: Aukon esivalinta-automatiikka
Aukon esivalinta-automatiikassa käyttäjä
valitsee aukon ja kamera valitsee
automaattisesti valotuksen kannalta parhaan
suljinajan. Valitse aukko objektiivin pienimmän
ja suurimman arvon väliltä kiertämällä
sivukomentokiekkoa, kun valotusmittarit ovat
päällä; valittu aukko näkyy ohjauspaneelissa ja
etsimessä.
Sivukomentokiekko
#
A Objektiivit, joissa on himmenninrengas
Jos Himmenninrengas on valittu Mukautettuun asetukseen f7
(Komentokiekkojen mukautt.) > Aukon asetus (0 268), aukon voi
asettaa käyttämällä objektiivin himmenninrengasta.
A Syväterävyyden esikatselu
Esikatsele aukon vaikutuksia painamalla ja
pitämällä Pv-painiketta painettuna. Objektiivi
säädetään kameran valitsemaan aukkoarvoon
(valotustilat P ja S) tai käyttäjän valitsemaan arvoon
(valotustilat A ja M), jolloin syväterävyyttä voi
esikatsella etsimessä.
Pv-painike
A Mukautettu asetus e5—Muotoilusalama
Tällä asetuksella säädetään, tuottavatko Nikonin luovaa
valaistusjärjestelmää (CLS; 0 118) tukevat lisävarusteena saatavat
salamalaitteet muotoilusalaman, kun Pv-painiketta painetaan. Katso
lisätietoja sivulta 259.
41
M: Käsisäätö
Käsisäätöisessä valotustilassa käyttäjä ohjaa
sekä suljinaikaa että aukkoa. Kun valotusmittarit
ovat päällä, kierrä sivukomentokiekkoa
valitaksesi aukon objektiivin pienimmän ja
suurimman arvon väliltä; aseta suljinaika
pitämällä suljinajan valitsimen lukituksen
vapautinta painettuna ja kiertämällä suljinajan valitsinta. Tarkista
valotus valotusilmaisimista.
#
Sivukomentokiekko
1/4000
s–1/2 s
1/3 EV-askelta (0 40)
Salamatäsmäys
(0 257)
Suljinajan valitsin
Pitkät valotusajat
(0 44)
1–4 s (punainen)
42
A Objektiivit, joissa on himmenninrengas
Jos Himmenninrengas on valittu Mukautettuun asetukseen f7
(Komentokiekkojen mukautt.) > Aukon asetus (0 268), aukon voi asettaa
käyttämällä objektiivin himmenninrengasta.
A Valotusilmaisin
Jos suljinajaksi on valittu jokin muu kuin ”bulb”- tai ”time”-aikavalotus,
etsimen valotusilmaisin näyttää, tulisiko kuvasta nykyisillä asetuksilla ali- tai
ylivalottunut. Jos valotusmittausjärjestelmän rajat ylittyvät, näytöt vilkkuvat.
Optimaalinen valotus
1/3 EV:n alivalotus
Yli 2 EV:n ylivalotus
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta f11 (Helppo suljinajan säätö; 0 270),
miten komentokiekolla voi hienosäätää suljinajan valitsimella valittua
suljinaikaa. Katso ohjeet valotusilmaisimien kääntämiseen niin, että
negatiiviset arvot näkyvät oikealla ja positiiviset arvot vasemmalla,
Mukautetusta asetuksesta f10 (Käänteiset ilmaisimet, 0 269).
#
43
❚❚ Pitkät valotusajat (vain M-tila)
#
Valitse seuraavat suljinajat kuvataksesi liikkuvia
valoja, tähtiä, öisiä maisemia tai ilotulituksia
pitkillä valotusajoilla.
• Bulb-aikavalotus (B): Suljin pysyy auki niin kauan
kuin laukaisinta pidetään pohjassa. Estääksesi
Valotuksen pituus:
liike-epäterävyyden muodostumista käytä
35 s
jalustaa tai lisävarusteena saatavaa langatonta
Aukko: f/25
(0 325) tai langallista kauko-ohjainta (0 325).
• Time-aikavalotus (T): Aloita valotus käyttämällä
kameran laukaisinta tai lisävarusteena saatavan kauko-ohjaimen tai
langattoman kauko-ohjaimen laukaisinta. Suljin pysyy auki
kolmekymmentä minuuttia tai kunnes laukaisinta painetaan
uudelleen.
Ennen kuin jatkat, kiinnitä kamera jalustalle tai aseta se vakaalle,
tasaiselle alustalle. Käytä täyteen ladattua akkua tai lisävarusteena
saatavaa verkkolaitetta ja virtaliitäntää estääksesi virran katkeamisen
ennen valotuksen päättymistä. Huomaa, että pitkillä valotusajoilla
kuviin voi syntyä kohinaa (kirkkaita pisteitä, satunnaisia kirkkaita
kuvapisteitä tai utua); valitse ennen kuvausta Päällä kuvausvalikon
kohtaan Kohinan väh. kun pitkä valotus (0 242). Estääksesi etsimen
kautta pääsevää valoa vaikuttamasta valokuviin tai valotukseen peitä
etsin kameran mukana toimitetulla okulaarisuojuksella (0 23).
1
44
Kierrä valotustilan valitsin
asentoon M.
Valotustilan valitsin
2
Valitse suljinaika.
Suljinajan valitsin
Pidä suljinajan valitsimen
lukituksen vapautinta painettuna
ja kierrä suljinajan valitsin
asentoon B (bulb-aikavalotus) tai
T (time-aikavalotus; jos suljinajan
valitsin on asennossa 1/3 STEP,
Suljinajan valitsimen lukituksen
suljinajan voi valita kiertämällä
vapautin
pääkomentokiekkoa). Kun
suljinaikana on ”bulb”aikavalotus, ohjauspaneelissa ja
etsimessä näkyy A, kun taas
Bulb-aikavalotus
% näkyy, kun ”time”-aikavalotus
on valittu.
#
Time-aikavalotus
3
Avaa suljin.
Bulb-aikavalotus: Kun olet tarkentanut, paina kameran tai
lisävarusteena saatavan langallisen tai langattoman kaukoohjaimen laukaisin pohjaan. Pidä laukaisinta painettuna, kunnes
valotus on valmis.
Time-aikavalotus: Paina laukaisin pohjaan.
4
Sulje suljin.
Bulb-aikavalotus: Nosta sormesi pois laukaisimelta.
Time-aikavalotus: Paina laukaisin pohjaan. Kuvaus päättyy
automaattisesti kolmenkymmenen minuutin kuluttua.
45
k
Kuvanottotapa
Kuvanottotavan valitseminen
Valitse kuvanottotapa kiertämällä
kuvanottotavan valitsin haluamasi asetuksen
kohdalle (0 7).
Tila
k
Kuvaus
Yksittäiskuva: Kamera ottaa yhden valokuvan joka kerta kun laukaisinta
S painetaan.
Sarjakuvaus, hidas: Kun laukaisinta pidetään painettuna pohjaan, kamera
CL tallentaa 1–5 kuvaa sekunnissa. 1 Kuvausnopeuden voi valita
Mukautetulla asetuksella d5 (Hidas sarjakuvausnopeus, 0 254).
Sarjakuvaus, nopea: Kun laukaisinta pidetään painettuna pohjaan,
CH kamera tallentaa enintään 5,5 kuvaa sekunnissa. 2
Hiljainen laukaisu: Kuten yksittäiskuvaus, mutta peili ei loksahda takaisin
paikalleen, kun laukaisin painetaan pohjaan, jolloin käyttäjä voi ohjata
peilin loksahtamisesta kuuluvan äänen ajoitusta; ääni on myös
J hiljaisempi kuin yksittäiskuvaustilassa. Myöskään äänimerkki ei kuulu
riippumatta Mukautetun asetuksen d1 (Äänimerkki; 0 253)
asetuksesta.
E Itselaukaisin: Ota kuvia itselaukaisimella (0 48).
Peilin nosto: Valitse tämä tila minimoidaksesi kameran tärähtämisen
MUP tele- tai lähikuvauksessa tai muissa tilanteissa, joissa kameran pienikin
liikahdus voi tehdä valokuvista epätarkkoja.
1 Keskimääräinen kuvausnopeus, kun käytössä on EN-EL14a-akku, jatkuva
tarkennus, käsisäätöinen tai suljinajan esivalinta-automatiikkavalotus, suljinaika
on 1/200 s tai lyhyempi, muut kuin Mukautettu asetus d5 ovat oletusarvoissaan ja
puskurimuistissa on tilaa.
2 Keskimääräinen kuvausnopeus, kun käytössä on EN-EL14a-akku, jatkuva
tarkennus, käsisäätöinen tai suljinajan esivalinta-automatiikkavalotus, suljinaika
on 1/200 s tai lyhyempi, muut asetukset ovat oletusarvoissaan ja puskurimuistissa
on tilaa.
46
Kuvausnopeus hidastuu pitkillä suljinajoilla tai hyvin pienillä aukoilla
(suurilla aukkoarvoilla) ja tärinänvaimennuksen (käytettävissä VRobjektiivien kanssa) tai automaattisen ISO-herkkyyssäädön ollessa
päällä (0 70, 72) tai kun akun varaus on vähissä.
A Puskurimuisti
Kamerassa on väliaikaista tallennusta varten
puskurimuisti, jonka ansiosta kuvausta voi jatkaa
samalla, kun valokuvia tallennetaan muistikortille.
Peräkkäin voi ottaa enintään 100 valokuvaa;
huomaa kuitenkin, että kuvausnopeus hidastuu,
kun puskurimuisti on täynnä (tAA). Nykyisillä
asetuksilla puskurimuistiin mahtuvien kuvien
arvioitu määrä näytetään etsimen ja ohjauspaneelin kuvalaskureissa, kun
laukaisin painetaan pohjaan. Oikealla olevassa kuvassa on näyttö silloin, kun
puskurimuistissa on tilaa noin 55 kuvalle.
k
Muistikortin merkkivalo palaa, kun valokuvia tallennetaan muistikortille.
Kuvausolosuhteista ja muistikortin suorituskyvystä riippuen tallennus voi
kestää muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin. Älä poista
muistikorttia tai poista tai irrota virtalähdettä, ennen kuin merkkivalo on
sammunut. Jos kamera sammutetaan, kun puskurimuistissa on vielä tietoja,
virtaa ei katkaista, ennen kuin kaikki puskurimuistin kuvat on tallennettu.
Jos akku tyhjenee, kun puskurimuistissa on vielä kuvia, sulkimen laukaisu
estetään ja kuvat siirretään muistikortille.
A Reaaliaikanäkymä
Jos sarjakuvausta käytetään reaaliaikanäkymässä (0 172), valokuvat
näytetään objektiivin läpi näkyvän näkymän tilalla, kun laukaisinta
painetaan.
A Katso myös
Katso tietoa yhdessä sarjassa otettavien kuvien enimmäismäärän
valitsemisesta Mukautetusta asetuksesta d6 (Sarjakuvaus enintään,
0 254). Katso tietoa yhdessä sarjassa otettavissa olevien kuvien määrästä
sivulta 364.
47
Itselaukaisintila
Itselaukaisinta voi käyttää vähentämään kameran tärähtämistä tai
omakuvien ottamiseen.
k
1
Kiinnitä kamera jalustalle.
2
Valitse itselaukaisintila.
Kiinnitä kamera jalustalle tai aseta se vakaalle, tasaiselle alustalle.
Kierrä kuvanottotavan valitsin
asentoon E.
Kuvanottotavan valitsin
3
Rajaa valokuva.
A Peitä etsin
Estääksesi etsimen kautta pääsevää valoa vaikuttamasta valokuviin ja
valotukseen peitä etsin mukana toimitetulla DK-26-okulaarisuojuksella
(0 23).
4
48
Ota valokuva.
Tarkenna painamalla laukaisin
puoleenväliin ja paina laukaisin
sitten pohjaan käynnistääksesi
itselaukaisimen (huomaa, että ajastin ei käynnisty, jos kamera ei
pysty tarkentamaan tai jos suljinta ei voida laukaista jostain
muusta syystä). Itselaukaisimen merkkivalo alkaa vilkkua.
Itselaukaisimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta kaksi sekuntia
ennen valokuvan ottamista. Suljin laukaistaan noin kymmenen
sekunnin kuluttua ajastimen käynnistymisestä. Peruuta kuvaus
valitsemalla jokin muu kuvanottotapa.
A Katso myös
Katso tietoa itselaukaisimen keston, otettavien kuvien määrän sekä kuvien
välisen aikavälin valitsemisesta Mukautetusta asetuksesta c3 (Itselaukaisin;
0 252). Katso Mukautetusta asetuksesta d1 (Äänimerkki; 0 253), miten
säädetään itselaukaisimen käytön yhteydessä kuuluvia äänimerkkejä.
k
49
Peilin nosto -tila
Valitse tämä tila minimoidaksesi liike-epäterävyyden, joka johtuu
kameran liikkeestä peiliä nostettaessa. Jalustan käyttöä suositellaan.
1
Valitse peilin nosto -tila.
Kierrä kuvanottotavan valitsin
asentoon MUP.
Kuvanottotavan valitsin
2
k
Nosta peili.
Rajaa kuva, tarkenna ja paina laukaisin
pohjaan nostaaksesi peilin.
D Peilin nosto
Kun peili on nostettu, valokuvia ei voi rajata etsimessä, eivätkä
automaattitarkennus ja mittaus ole käytössä.
3
Ota kuva.
Paina laukaisin uudelleen pohjaan
ottaaksesi kuvan. Paina laukaisinta kevyesti
estääksesi kameran liikkumisesta johtuvan
liike-epäterävyyden. Peili laskeutuu, kun kuvaus päättyy.
A Peilin nosto -tila
Kuva otetaan automaattisesti, jos mitään toimintoja ei tehdä noin 30
sekuntiin peilin nostamisen jälkeen.
50
dKuvan
tallennusvaihtoehdot
Kuva-ala
Valitse kuva-alaksi FX (36×24) 1,0× tai DX (24×16) 1,5×.
Etsimen näyttö
d
Valokuva, jonka kuvaala on FX (36×24)
Valokuva, jonka kuvaala on DX (24×16)
A DX-objektiivit
DX-objektiivit on tarkoitettu käytettäviksi DX-muodon kameroiden kanssa,
ja niiden kuvakulma on pienempi kuin 35 mm:n kameroiden. Jos
Automaattinen DX-rajaus on pois päältä, ja FX (36×24) 1.0× (FX-muoto)
on valittu kohtaan Valitse kuva-ala, kun DX-objektiivi on kiinnitetty, kuvan
reunat saattavat pimentyä. Tämä ei välttämättä näy etsimessä, mutta kun
kuvat toistetaan, tarkkuus saattaa olla heikentynyt tai kuvan reunat
saattavat tummentua.
51
❚❚ Valitse kuva-ala
Valitse kuva-ala, jota käytetään, kun kameraan
on kiinnitetty jokin muu kuin DX-objektiivi tai
kun kameraan on kiinnitetty DX-objektiivi ja
Pois on valittu kohtaan Automaattinen DXrajaus (0 53).
Asetus
Kuvaus
Kuvat tallennetaan FX-muodossa käyttäen
FX (36×24) 1.0× kuvakennon koko aluetta (36,0 × 23,9 mm), jolloin
c (FX-muoto)
kuvakulma vastaa 35 mm:n kameraan kiinnitettyä
NIKKOR-objektiivia.
Kuvakennon keskellä olevaa 23,4 × 15,5 mm:n aluetta
DX (24×16) 1.5× käytetään kuvien tallentamiseen DX-muodossa. Laske
a
(DX-muoto)
objektiivin likimääräinen polttoväli 35 mm:n
muodossa kertomalla polttoväli 1,5:llä.
d
❚❚ Automaattinen DX-rajaus
Valitse, valitaanko DX-rajaus automaattisesti,
kun kameraan on kiinnitetty DX-objektiivi.
Asetus
Päällä
Pois
Kuvaus
Kamera valitsee automaattisesti DX-rajauksen, kun DX-objektiivi
on kiinnitetty. Jos kameraan kiinnitetään jokin muu objektiivi,
käytetään kohdassa Valitse kuva-ala valittua rajausta.
Käytössä on kohdassa Valitse kuva-ala valittu rajaus.
A Etsimen näyttö
DX-muodon rajaus näkyy oikealla; rajauksen
ulkopuolella oleva alue voidaan näyttää harmaana,
kun Pois on valittu Mukautettuun asetukseen a5
(Tarkennuspisteen valaistus) >
Tarkennuspisteen valaistus (0 248).
DX-muoto
52
Kuva-alan voi asettaa käyttämällä kuvausvalikon kohtaa Kuva-ala tai
painamalla painiketta ja kiertämällä komentokiekkoa.
❚❚ Kuva-alan valikko
1
Valitse kuvausvalikossa
Kuva-ala.
Näytä valikot painamalla
G. Korosta
kuvausvalikossa Kuva-ala
(0 235) ja paina 2.
2
Valitse vaihtoehto.
3
Säädä asetuksia.
G-painike
Korosta Automaattinen DXrajaus tai Valitse kuva-ala ja
paina 2.
d
Valitse asetus ja paina J. Valittu
rajaus näkyy etsimessä (0 52).
A Kuva-ala
Valittu asetus näytetään tietonäytöllä.
53
❚❚ Kameran painikkeet
1
Määritä kuva-alan valinta kameran painikkeen
tehtäväksi.
Valitse kohta Valitse kuva-ala kameran painikkeen ”painallus ja
komentokiekot” -asetukseksi Mukautettujen asetusten valikossa
(0 266). Kuva-alan valinnan voi määrittää Fn-painikkeen
(Mukautettu asetus f4, Fn-painikkeen tehtävä, 0 263), Pvpainikkeen (Mukautettu asetus f5, Esikatselupainikkeen teht.,
0 266) tai A AE-L/AF-L -painikkeen (Mukautettu asetus f6, AE-L/
AF-L-painikkeen teht., 0 267) tehtäväksi.
2
d
Valitse kuva-ala valitulla painikkeella.
Kuva-alan voi valita painamalla valittua painiketta ja kiertämällä
pää- tai sivukomentokiekkoa, kunnes haluttu rajaus näkyy
etsimessä (0 51).
Valittuna olevan kuva-alan saa näkyviin
painamalla painiketta kuva-alan
näyttämiseksi etsimessä tai tietonäytöllä.
FX-muoto näytetään muodossa ”36 – 24” ja
DX-muoto muodossa ”24 – 16”.
D Automaattinen DX-rajaus
Valittua painiketta ei voi käyttää kuva-alan valitsemiseen, kun kameraan on
kiinnitetty DX-objektiivi ja Automaattinen DX-rajaus on päällä.
A Kuvakoko
Kuvakoko vaihtelee valitun kuva-alan mukaan (0 58).
54
Kuvanlaatu ja kuvakoko
Kuvanlaatu ja kuvakoko määrittävät yhdessä, paljonko tilaa kukin
valokuva vie muistikortilta. Suurempia, korkeammalla laadulla
otettuja kuvia voi tulostaa suurempina, mutta ne myös vievät
enemmän tilaa, joten muistikortille mahtuu vähemmän suuria kuvia
(0 364).
Kuvanlaatu
Valitse tiedostomuoto ja pakkaussuhde (kuvanlaatu).
Asetus
Tiedostotyyppi
NEF (RAW)
NEF
TIFF (RGB)
TIFF
(RGB)
JPEG, hieno
JPEG,
normaali
JPEG
JPEG, perus
NEF (RAW) +
JPEG, hieno
NEF (RAW) +
JPEG, norm.
NEF (RAW) +
JPEG, perus
NEF/JPEG
Kuvaus
Kuvakennon raakatiedot tallennetaan suoraan
muistikortille. Valkotasapainoa, kontrastia ja
muita asetuksia voi säätää kuvauksen jälkeen.
Tallenna pakkaamattomat TIFF-RGB-kuvat
värisyvyydellä 8 bittiä/kanava (24-bittinen väri).
Monet kuvankäsittelysovellukset tukevat TIFFmuotoa.
Tallenna JPEG-kuvat noin 1 : 4
-pakkaussuhteella (hieno laatu). *
Tallenna JPEG-kuvat noin 1 : 8
-pakkaussuhteella (normaali laatu). *
Tallenna JPEG-kuvat noin 1 : 16
-pakkaussuhteella (peruslaatu). *
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW) -kuva
ja yksi hienolaatuinen JPEG-kuva.
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW) -kuva
ja yksi normaalilaatuinen JPEG-kuva.
Kaksi kuvaa tallennetaan: yksi NEF (RAW) -kuva
ja yksi peruslaatuinen JPEG-kuva.
d
* Pieni koko valittu kohtaan JPEG-pakkaus.
55
Kuvanlaadun voi asettaa painamalla X (T) -painiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu asetus näkyy
tietonäytöllä.
X (T) -painike
Pääkomentokiekko
Tietonäyttö
d
A Kuvausvalikko
Kuvanlaatua voi säätää myös kuvausvalikon
kohdassa Kuvanlaatu (0 235).
A NEF (RAW) -kuvat
NEF (RAW) -kuvia voi katsella kameralla tai käyttämällä ohjelmistoa, kuten
Capture NX 2:ta (saatavilla erikseen; 0 325) tai ViewNX 2:ta (saatavilla
mukana toimitetulla ViewNX 2 -CD-levyllä). Huomaa, että kuvakoon valinta
ei vaikuta NEF (RAW) -kuvien kokoon; kun NEF (RAW) -kuvia katsellaan
tietokoneella, niiden koko on sama kuin suurilla (#-koko) kuvilla sivun 58
taulukossa. NEF (RAW) -kuvista voi luoda JPEG-kopioita käyttämällä
muokkausvalikon vaihtoehtoa NEF (RAW) -käsittely (0 300).
A NEF + JPEG
Kun asetuksella NEF (RAW) + JPEG otettuja valokuvia katsellaan kameralla,
vain JPEG-kuva näytetään. Kun näillä asetuksilla otettuja valokuvia
poistetaan, sekä NEF- että JPEG-kuva poistetaan.
56
Seuraavia asetuksia voi säätää kuvausvalikon kautta. Näytä valikot
painamalla G-painiketta, korosta haluamasi vaihtoehto ja paina 2.
❚❚ JPEG-pakkaus
Valitse JPEG-kuvien pakkaustyyppi.
Asetus
O Pieni koko
P Paras laatu
Kuvaus
Kuvat pakataan niin, että tiedostokoko on
suhteellisen yhtenäinen.
Optimaalinen kuvanlaatu. Tiedostokoko vaihtelee
kuvausohjelman mukaan.
❚❚ NEF (RAW) -tallennus > Tyyppi
Valitse NEF (RAW) -kuvien pakkaustyyppi.
Asetus
N
Häviöttä
pakattu
O Pakattu
Pakkaamaton
Kuvaus
NEF-kuvat pakataan käyttämällä peruutettavaa
algoritmia, joka pienentää tiedostokokoa noin
20–40 % vaikuttamatta kuvanlaatuun.
NEF-kuvat pakataan käyttämällä
peruuttamatonta algoritmia, joka pienentää
tiedostokokoa noin 35–55 % vaikuttamatta
merkittävästi kuvanlaatuun.
NEF-kuvia ei pakata.
d
❚❚ NEF (RAW) -tallennus > NEF (RAW) -värisyvyys
Valitse NEF (RAW) -kuvien värisyvyys.
Asetus
q 12-bittinen
r 14-bittinen
Kuvaus
NEF (RAW) -kuvat tallennetaan 12-bittisellä
värisyvyydellä.
NEF (RAW) -kuvat tallennetaan 14-bittisellä
värisyvyydellä, jolloin tiedostot ovat suurempia kuin
12-bittisellä värisyvyydellä, mutta väritietoja
tallennetaan enemmän.
57
Kuvakoko
Kuvakoko mitataan kuvapisteinä. Valitse # Suuri, $ Keskikoko tai
% Pieni (huomaa, että kuvakoko vaihtelee riippuen kohdan Kuva-ala
asetuksesta, 0 51):
Kuva-ala
FX (36×24) 1.0×
(FX-muoto)
DX (24×16) 1.5×
(DX-muoto)
Asetus
Suuri
Keskikoko
Pieni
Suuri
Keskikoko
Pieni
Koko (kuvapisteinä)
4928 × 3280
3696 × 2456
2464 × 1640
3200 × 2128
2400 × 1592
1600 × 1064
Tulostuskoko (cm) *
41,7 × 27,8
31,3 × 20,8
20,9 × 13,9
27,1 × 18,0
20,3 × 13,5
13,5 × 9,0
* Arvioitu koko tulostustarkkuudella 300 dpi. Tuumina ilmoitettu tulostuskoko
vastaa kuvapisteinä ilmoitettua kuvakokoa jaettuna tulostimen tarkkuudella, joka
ilmoitetaan pisteinä tuumaa kohti (dpi; 1 tuuma = noin 2,54 cm).
Kuvakoon voi asettaa painamalla X (T) -painiketta ja kiertämällä
sivukomentokiekkoa, kunnes haluttu asetus näkyy tietonäytöllä.
d
X (T) -painike
Sivukomentokiekko
A Kuvausvalikko
Kuvakokoa voi säätää myös kuvausvalikon
kohdassa Kuvakoko (0 235).
58
Tietonäyttö
NTarkennus
Tässä luvussa käsitellään tarkennusvaihtoehtoja, jotka ovat
käytettävissä, kun valokuvat rajataan etsimessä. Tarkennusta voidaan
säätää automaattisesti (katso alla) tai käsin (0 68). Käyttäjä voi myös
valita tarkennuspisteen automaatti- tai käsitarkennukseen (0 64) tai
käyttää tarkennuksen lukitusta sommitellakseen valokuvan uudelleen
tarkennuksen jälkeen (0 66).
Automaattitarkennus
Käyttääksesi automaattitarkennusta
Tarkennustilan valitsin
kierrä tarkennustilan valitsin asentoon
AF.
N
Automaattitarkennustila
Valitse jokin seuraavista automaattitarkennustiloista:
Tila
AF-S
AF-C
Kuvaus
Kertatarkennus: Paikallaan oleville kohteille. Tarkennus lukittuu, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin. Oletusasetuksilla suljin voidaan
laukaista vain, kun tarkentumisen ilmaisin (I) näkyy (tarkennuksen
ensisijaisuus; 0 246).
Jatkuva tarkennus: Liikkuville kohteille. Kamera tarkentaa jatkuvasti,
kun laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin; jos kohde liikkuu,
kamera ottaa käyttöön ennakoivan tarkennuksen seurannan (0 60)
ennustaakseen lopullisen etäisyyden kohteeseen ja säätää
tarkennusta tarvittaessa. Oletusasetuksilla suljin voidaan laukaista
riippumatta siitä, onko kohde tarkennettu (laukaisun ensisijaisuus;
0 246).
59
Automaattitarkennustilan voi valita painamalla
tarkennustilapainiketta ja kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes
haluttu asetus näkyy etsimessä.
Tarkennustilapainike
Pääkomentokiekko
AF-S
AF-C
A
N
B-painike
Kameraa tarkennettaessa B-painikkeen
painamisella on sama vaikutus kuin laukaisimen
painamisella puoleenväliin.
B-painike
A Ennakoiva tarkennuksen seuranta
AF-C-tilassa kamera aloittaa ennakoivan tarkennuksen seurannan, jos kohde
liikkuu kameraa kohti tai siitä poispäin laukaisimen ollessa painettuna
puoleenväliin tai kun B-painiketta painetaan. Näin kamera pystyy
seuraamaan tarkennusta samalla, kun se ennakoi, missä kohde on, kun
suljin laukaistaan.
A Katso myös
Katso tietoa tarkennuksen ensisijaisuudesta jatkuvassa
automaattitarkennuksessa Mukautetusta asetuksesta a1 (AF-C-tilan ensisij.
valinta, 0 246). Katso tietoa laukaisun ensisijaisuudesta
kertatarkennuksessa Mukautetusta asetuksesta a2 (AF-S-tilan ensisij.
valinta, 0 246). Katso sivulta 175 tietoa reaaliaikanäkymässä käytettävissä
olevista automaattitarkennuksen vaihtoehdoista.
60
A Hyvien tulosten saaminen automaattitarkennuksella
Automaattitarkennus ei toimi hyvin alla luetelluissa tilanteissa. Sulkimen
laukaisu saatetaan estää, jollei kamera pysty tarkentamaan näissä
tilanteissa, tai näyttöön voi tulla tarkentumisen ilmaisin (I) ja kamera voi
antaa äänimerkin, jolloin sulkimen voi laukaista, vaikka kohde ei olekaan
tarkentunut. Tarkenna tällöin käsin (0 68) tai käytä tarkennuksen lukitusta
(0 66) tarkentaaksesi toiseen samalla etäisyydellä olevaan kohteeseen ja
sommittele valokuva sitten uudelleen.
Kohteen ja taustan välillä on vain vähän tai ei ollenkaan
kontrastia.
Esimerkki: Kohde on samanvärinen kuin tausta.
Tarkennuspisteessä on kohteita, jotka ovat eri etäisyyksillä
kamerasta.
Esimerkki: Kohde on häkin sisällä.
Kohdetta hallitsevat säännölliset geometriset kuviot.
Esimerkki: Kaihtimet tai pilvenpiirtäjän ikkunarivi.
N
Tarkennuspisteen eri osien kirkkaudessa on merkittäviä
eroja.
Esimerkki: Kohde on puoliksi varjossa.
Taustalla olevat kohteet näkyvät suurempina kuin
kuvauskohde.
Esimerkki: Kohteen takana kuvassa on rakennus.
Kohteessa on paljon pieniä yksityiskohtia.
Esimerkki: Kukkaketo tai muu pieniä kohteita sisältävä tai
kirkkaudeltaan tasainen alue.
61
Tarkennusaluetila
N
62
Valitse, miten automaattitarkennuksen tarkennuspiste valitaan.
• Pistetarkennus: Valitse tarkennuspiste sivun 64 ohjeiden mukaan;
kamera tarkentaa vain valitussa tarkennuspisteessä olevaan
kohteeseen. Käytä paikallaan oleville kohteille.
• Dynaaminen tarkennus: Valitse tarkennuspiste sivun 64 ohjeiden
mukaan. AF-C-tarkennustilassa kamera tarkentaa ympäröivien
tarkennuspisteiden avulla, jos kohde poistuu valitusta
tarkennuspisteestä hetkellisesti. Tarkennuspisteiden määrä riippuu
valitusta tilasta:
- 9 pisteen dynaaminen tarkennus: Valitse, kun valokuvan
sommitteluun on aikaa, tai kuvatessasi kohteita, jotka liikkuvat
ennustettavasti (esim. radalla liikkuvat juoksijat tai kilpa-autot).
- 21 pisteen dynaaminen tarkennus: Valitse kuvatessasi kohteita, joiden
liikkeitä on vaikea ennustaa (esim. jalkapallon pelaajat).
- 39 pisteen dynaaminen tarkennus: Valitse kuvatessasi kohteita, jotka
liikkuvat nopeasti ja joiden rajaaminen etsimessä on vaikeaa
(esim. lintuja).
• Kolmiulotteinen seuranta: Valitse tarkennuspiste sivun 64 ohjeiden
mukaan. AF-C-tarkennustilassa kamera seuraa kohteita, jotka
poistuvat valitusta tarkennuspisteestä, ja valitsee tarvittaessa uusia
tarkennuspisteitä. Käytä sommitellaksesi nopeasti kuvia, joiden
kohteet liikkuvat satunnaisesti puolelta toiselle (esim. tenniksen
pelaajat). Jos kohde häviää etsimestä, nosta sormi laukaisimelta ja
sommittele valokuva uudelleen niin, että kohde on valitussa
tarkennuspisteessä.
• Automaattinen tarkennusalueen valinta: Kamera
tunnistaa kohteen automaattisesti ja valitsee
tarkennuspisteen. Jos käytössä on G-, E- tai Dtyypin objektiivi (0 320), kamera pystyy
erottamaan ihmiskohteet taustasta, jolloin
kohteet tunnistetaan paremmin. Aktiiviset
tarkennuspisteet korostetaan hetkeksi sen jälkeen kun kamera on
tarkentanut; AF-C-tilassa päätarkennuspiste näkyy korostettuna
senkin jälkeen, kun muut tarkennuspisteet ovat sammuneet.
Tarkennusaluetilan voi valita painamalla tarkennustilapainiketta ja
kiertämällä sivukomentokiekkoa, kunnes haluttu asetus näkyy
etsimessä.
Tarkennustilapainike
Sivukomentokiekko
Etsin
N
A Kolmiulotteinen seuranta
Kun laukaisin painetaan puoleenväliin, tarkennuspisteen ympärillä olevan
alueen värit tallentuvat kameraan. Siksi kolmiulotteinen seuranta ei aina
tuota haluttuja tuloksia, jos kohde on samanvärinen kuin tausta tai täyttää
vain pienen osan kuvasta.
63
A Tarkennusaluetila
Tarkennusaluetila näkyy etsimessä.
Tarkennusaluetila
Etsin
Pistetarkennus
Tarkennusaluetila
39 pisteen dynaaminen
tarkennus *
Etsin
9 pisteen dynaaminen
Kolmiulotteinen seuranta
tarkennus *
Automaattinen
21 pisteen dynaaminen
tarkennusalueen valinta
tarkennus *
* Vain aktiivinen tarkennuspiste näytetään etsimessä. Muista tarkennuspisteistä
saatavat tiedot helpottavat tarkennusta.
A Käsitarkennus
Pistetarkennus valitaan automaattisesti, kun käsitarkennus on käytössä.
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta a3 (Tarkenn. seuranta ja lukitus, 0 247),
kuinka säädetään aikaa, jonka kamera odottaa ennen
uudelleentarkennusta, jos jokin kohde liikkuu kameran edessä. Katso sivulta
177 tietoa reaaliaikanäkymässä käytettävissä olevista
automaattitarkennuksen vaihtoehdoista.
N
Tarkennuspisteen valinta
Kamerassa on valittavissa 39 tarkennuspistettä, joiden avulla
valokuvan voi sommitella niin, että pääkohde voi olla lähes missä
tahansa kuvan kohdassa.
1
Kierrä tarkennusalueen lukitsin
asentoon ●.
Näin tarkennuspisteen voi valita
monivalitsimen avulla.
Tarkennusalueen
lukitsin
64
2
Valitse tarkennuspiste.
Valitse tarkennuspiste etsimessä
monivalitsimen avulla, kun
valotusmittarit ovat päällä. Paina
J valitaksesi
keskitarkennuspisteen.
Tarkennusalueen lukitsimen voi
kiertää lukittuun (L) asentoon
valinnan jälkeen, mikä estää
valitun tarkennuspisteen
vaihtumisen, kun monivalitsinta
painetaan.
N
A Automaattinen tarkennusalueen valinta
Tarkennuspiste valitaan automaattisessa tarkennusalueen valinnassa
automaattisesti; tarkennuspistettä ei voi valita käsin.
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta a5 (Tarkennuspisteen valaistus, 0 248),
miten valitaan, milloin tarkennuspiste on valaistu. Katso tietoa
tarkennuspisteen valinnan asettamisesta ”kiertäväksi” Mukautetusta
asetuksesta a6 (Tarkennuspisteen kierto, 0 249). Katso Mukautetusta
asetuksesta a7 (Tarkennuspisteiden määrä, 0 249), miten valitaan
monivalitsimella valittavissa olevien tarkennuspisteiden määrä. Katso tietoa
J-painikkeen tehtävän vaihtamisesta Mukautetusta asetuksesta
f2 (OK-painike, 0 261).
65
Tarkennuksen lukitus
Tarkennuksen lukitusta voi käyttää sommittelun muuttamiseen
tarkennuksen jälkeen, mikä mahdollistaa tarkennuksen kohteeseen,
joka ei ole tarkennuspisteessä lopullisessa kuvassa. Jos kamera ei
pysty tarkentamaan automaattitarkennuksella (0 61), tarkennuksen
lukituksen avulla valokuvan voi myös sommitella uudelleen sen
jälkeen kun on tarkennettu toiseen kohteeseen, joka on samalla
etäisyydellä kuin kuvauskohde. Tarkennuksen lukitus toimii parhaiten,
kun tarkennusaluetilaksi (0 62) on valittu jokin muu kuin
automaattinen tarkennusalueen valinta.
N
1
Tarkenna.
2
Lukitse tarkennus.
Sijoita kohde valittuun
tarkennuspisteeseen ja paina
laukaisin puoleenväliin
aloittaaksesi tarkennuksen.
Tarkista, että tarkentumisen
ilmaisin (I) näkyy etsimessä.
AF-C-tarkennustila: Paina laukaisin
puoleenväliin (q) ja paina A AE-L/AF-L
-painiketta (w) lukitaksesi sekä
tarkennuksen että valotuksen (AE-Lkuvake näkyy etsimessä). Tarkennus
pysyy lukittuna niin kauan kuin
A AE-L/AF-L -painiketta painetaan,
vaikka et enää painaisikaan
laukaisinta.
Laukaisin
A AE-L/AF-L -painike
AF-S-tarkennustila: Tarkennus lukittuu
automaattisesti, kun tarkentumisen
ilmaisin (I) tulee näkyviin, ja pysyy
lukittuna niin kauan kuin pidät sormeasi laukaisimella.
Tarkennuksen voi lukita myös painamalla A AE-L/AF-L -painiketta
(katso yllä).
66
3
Sommittele valokuva
uudelleen ja ota kuva.
Tarkennus pysyy lukittuna kuvien
välillä, jos laukaisinta pidetään
painettuna puoleenväliin (AF-S) tai
jos A AE-L/AF-L -painiketta
pidetään painettuna; näin samoilla tarkennusasetuksilla voi ottaa
useita valokuvia peräkkäin.
Älä muuta kameran ja kohteen välistä etäisyyttä tarkennuksen ollessa
lukittuna. Jos kohde liikkuu, tarkenna uudelleen uudelta etäisyydeltä.
N
A Tarkennuksen lukitus B-painikkeella
Etsinvalokuvauksessa tarkennuksen voi lukita B-painikkeella laukaisimen
sijaan (0 60). Jos Vain AF-ON on valittu Mukautettuun asetukseen a4 (AFn
käynnistys, 0 247), kamera ei tarkenna, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin; sen sijaan kamera tarkentaa, kun B-painiketta painetaan,
jolloin tarkennus lukittuu ja pysyy lukittuna, kunnes painiketta painetaan
uudelleen. Suljin voidaan laukaista milloin tahansa riippumatta
Mukautettujen asetusten a1 (AF-C-tilan ensisij. valinta, 0 246) ja a2 (AF-Stilan ensisij. valinta, 0 246) asetuksista, eikä tarkentumisen ilmaisin (I)
näy etsimessä.
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta c1 (Valotuslukitus laukaisimella, 0 251)
tietoa laukaisimen käytöstä valotuksen lukitsemiseen ja Mukautetusta
asetuksesta f6 (AE-L/AF-L-painikkeen teht., 0 267) tietoa A AE-L/AF-L
-painikkeen tehtävän valitsemisesta.
67
Käsitarkennus
Käsitarkennusta voi käyttää, kun käytössä on objektiivi, joka ei tue
automaattitarkennusta (muut kuin AF NIKKOR -objektiivit), tai kun
automaattitarkennus ei tuota haluttuja tuloksia (0 61).
• AF-S-objektiivit: Aseta objektiivin tarkennustilan kytkin asentoon M.
• AF-objektiivit: Aseta objektiivin
Tarkennustilan valitsin
tarkennustilan kytkin (jos
käytettävissä) ja kameran
tarkennustilan valitsin asentoon M.
D AF-objektiivit
Älä käytä AF-objektiiveja, jos
objektiivin tarkennustilan kytkin on
asennossa M ja kameran
tarkennustilan valitsin on asennossa
AF. Jos tätä varotoimea ei noudateta,
kamera tai objektiivi voi
vahingoittua.
N
• Käsitarkenteiset objektiivit: Aseta kameran tarkennustilan valitsin
asentoon M.
Tarkenna käsin säätämällä objektiivin
tarkennusrengasta, kunnes etsimen kirkkaalla
mattalasilla näkyvä kuva on tarkka. Valokuvia
voi ottaa milloin tahansa, vaikka kuvaa ei
olisikaan tarkennettu.
68
❚❚ Elektroninen etäisyysmittari
Etsimen tarkennuksen ilmaisimen avulla voi
tarkistaa, onko valitussa tarkennuspisteessä
oleva kohde tarkentunut (tarkennuspisteeksi
voi valita minkä tahansa 39 tarkennuspisteestä).
Kun kohde on valitussa tarkennuspisteessä,
paina laukaisin puoleenväliin ja kierrä
objektiivin tarkennusrengasta, kunnes tarkentumisen ilmaisin (I)
tulee näkyviin. Huomaa, että sivulla 61 lueteltujen kohteiden
yhteydessä tarkentumisen ilmaisin voi näkyä myös silloin, kun kohde
ei ole tarkentunut; tarkista tarkennus etsimestä ennen kuvan
ottamista. Katso tietoa elektronisen etäisyysmittarin käyttämisestä
lisävarusteena saatavien AF-S-/AF-I-telejatkeiden kanssa sivulta 321.
N
A Polttotason sijainti
Määritä kohteen ja kameran välinen etäisyys
mittaamalla etäisyys kameran rungossa
olevasta polttotason merkistä (E). Objektiivin
kiinnitysrenkaan ja polttotason välinen
etäisyys on 46,5 mm.
46,5 mm
Polttotason merkki
69
S
ISO-herkkyys
ISO-herkkyyden valitsin
ISO-herkkyyden voi valita arvojen ISO 100 ja ISO 12800 väliltä 1/3 EV:n
välein, tai tietyissä tilanteissa asetukseksi voi valita noin 0,3–1 EV alle
ISO 100:n tai 0,3–4 EV yli ISO 12800:n.
ISO-herkkyys valitaan ISO-herkkyyden valitsimella. Pidä ISOherkkyyden valitsimen lukituksen vapautinta painettuna ja kierrä
valitsin haluamasi asetuksen kohdalle.
ISO-herkkyyden valitsin
S
ISO-herkkyyden valitsimen lukituksen vapautin
Valittu arvo näkyy etsimessä, kun valitsinta
liikutetaan.
70
A Hi 0,3–Hi 4
Asetukset välillä Hi 0,3 ja Hi 4 vastaavat ISO-herkkyyttä
ISO 12800 lisättynä 0,3–4 EV:llä (vastaavat arvoja ISO
16000–204800). Kuvat, jotka otetaan näillä asetuksilla,
ovat herkempiä kohinalle (satunnaiset kirkkaat
kuvapisteet, utu tai viivat).
A Lo 0,3–Lo 1
Asetukset välillä Lo 0,3 ja Lo 1 vastaavat ISO-herkkyyttä
ISO 100 vähennettynä 0,3–1 EV:llä (vastaavat arvoja
ISO 80–50). Käytä näitä asetuksia käyttääksesi suurempaa
aukkoa, kun valaistus on kirkas. Kontrasti on hieman
tavallista suurempi; useimmissa tilanteissa suositellaan
ISO-herkkyyden 100 tai sitä suuremman käyttöä.
A Katso myös
Katso sivulta 242 tietoa kuvausvalikon vaihtoehdon Kohinan väh. kun
suuri ISO käytöstä kohinan vähentämiseksi suurilla ISO-herkkyyksillä.
S
71
Automaattinen ISOherkkyyssäätö
Jos Päällä on valittu kuvausvalikon kohtaan Autom. ISOherkkyyssäätö > Autom. ISO-herkkyyssäätö, ISO-herkkyyttä
säädetään automaattisesti, jos optimaalista valotusta ei saavuteta
käyttäjän valitsemalla arvolla (kun salama on käytössä, ISO-herkkyyttä
säädetään asianmukaisesti).
1
Näytä valikot painamalla
G-painike
G-painiketta. Valitse
kuvausvalikosta Autom. ISO-herkkyyssäätö, korosta Autom.
ISO-herkkyyssäätö ja paina 2. ISO-herkkyyden valitsimella
valittu arvo näkyy kohdassa ISO-herkkyys.
S
2
72
Valitse Autom. ISOherkkyyssäätö
kuvausvalikon kohtaan
Autom. ISOherkkyyssäätö.
Valitse Päällä.
Korosta Päällä ja paina J (jos
Pois valitaan, ISO-herkkyys pysyy
ISO-herkkyyden valitsimella
valitussa arvossa).
3
Säädä asetuksia.
Automaattisen ISO-herkkyyden
suurimman mahdollisen arvon
voi valita kohdassa Suurin
herkkyys (automaattisen ISOherkkyyden pienimmäksi arvoksi
asetetaan automaattisesti ISO 100; huomaa, että jos käyttäjän
valitsema ISO-herkkyys on suurempi kuin kohdan Suurin
herkkyys arvo, käytetään käyttäjän valitsemaa arvoa).
Valotustiloissa P ja A herkkyyttä säädetään vain, jos kuvasta tulisi
alivalottunut suljinajalla, joka on valittu kohtaan Pisin suljinaika
(1/2000–1 s tai Automaattinen; valotustiloissa S ja M ISOherkkyyttä säädetään niin, että käyttäjän valitsemalla suljinajalla
saavutetaan optimaalinen valotus). Jos Automaattinen valitaan,
kamera valitsee pisimmän suljinajan objektiivin polttovälin
perusteella. Paina J poistuaksesi, kun asetukset ovat valmiit.
S
73
A Pisin suljinaika
Suljinajan automaattista valintaa voi hienosäätää korostamalla
Automaattinen ja painamalla 2: esimerkiksi telekuvausobjektiiveja
käytettäessä liike-epäterävyyttä voi vähentää valitsemalla lyhyemmän
arvon kuin tavallisesti valitaan automaattisesti. Huomaa kuitenkin, että
Automaattinen on käytettävissä vain mikroprosessoriohjatuilla
objektiiveilla, tai kun ei-mikroprosessoriohjatun objektiivin tiedot on
syötetty kameraan; jos ei-mikroprosessoriohjattua objektiivia käytetään
syöttämättä objektiivin tietoja, pisin suljinaika asetetaan arvoon 1/30 s.
Suljinaika saattaa pidentyä valittua pisintä arvoa pidemmäksi, jos
optimaalista valotusta ei voida saavuttaa kohtaan Suurin herkkyys valitulla
ISO-herkkyydellä.
S
74
A Automaattinen ISO-herkkyyssäätö
Kohinaa (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet, utu tai viivat) esiintyy
todennäköisemmin suurilla herkkyyksillä. Käytä kuvausvalikon vaihtoehtoa
Kohinan väh. kun suuri ISO vähentääksesi kohinaa (katso sivu 242). Kun
salama on käytössä, kohtaan Pisin suljinaika valittua arvoa ei huomioida,
vaan sen sijaan käytetään Mukautettuun asetukseen e1
(Salamatäsmäysnopeus, 0 257) valittu asetusta. Huomaa, että ISOherkkyyttä saatetaan nostaa automaattisesti, kun automaattista ISOherkkyyssäätöä käytetään täsmäys pitkiin suljinaikoihin -salamatilojen
kanssa (käytettävissä lisävarusteena saatavien salamalaitteiden kanssa;
0 116), mikä voi estää kameraa valitsemasta pitkiä suljinaikoja.
VValotus
Mittaus
Mittaus määrittää, miten kamera asettaa valotuksen. Seuraavat
vaihtoehdot ovat käytettävissä:
Asetus
a
Z
b
Kuvaus
Matriisi: Tuottaa luonnollisen tuloksen useimmissa tilanteissa. Kamera
mittaa kuvasta laajan alueen ja asettaa valotuksen sävyjakauman,
värin, sommittelun ja G-, E- tai D-tyypin objektiiveilla (0 320) myös
etäisyystietojen mukaan (kolmiulotteinen värimatriisimittaus II;
muilla mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla käytössä on
värimatriisimittaus II, joka ei sisällä 3D-etäisyystietoja). Eimikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla kamera käyttää
värimatriisimittausta, jos polttoväli ja suurin aukko on määritetty
asetusvalikon kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 164); muussa
tapauksessa kamera käyttää keskustapainotteista mittausta.
Keskustapainotteinen: Kamera mittaa koko rajauksen, mutta painottaa
keskustaa (jos mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty,
alueen koon voi valita Mukautetussa asetuksessa b1,
Keskustapainotteinen alue, 0 250; jos ei-mikroprosessoriohjattu
objektiivi on kiinnitetty, alueen halkaisija on 12 mm). Klassinen
muotokuvissa käytettävä mittari; suositellaan käytettäessä suotimia,
joiden valotuskerroin (suodinkerroin) on yli 1×.
Piste: Kamera mittaa ympyrän, jonka halkaisija on 4 mm (noin 1,5 %
rajauksesta). Ympyrä keskitetään nykyiseen tarkennuspisteeseen,
mikä mahdollistaa myös muualla kuin keskellä olevien kohteiden
mittaamisen (jos käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi tai
jos automaattinen tarkennusalueen valinta on käytössä, kamera
mittaa keskitarkennuspisteen). Tämä varmistaa kohteen oikean
valotuksen silloinkin, kun tausta on paljon kirkkaampi tai tummempi
kuin kohde.
Z
75
Valitse mittaustapa kiertämällä
mittaustavan valitsinta, kunnes
haluttu asetus näkyy etsimessä.
Mittaustavan valitsin
Z
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta b1 (Keskustapainotteinen alue, 0 250),
miten valitaan suurimman painotuksen saavan alueen koko
keskustapainotteisessa mittauksessa. Katso tietoa erillisten säätöjen
tekemisestä kullekin mittausmenetelmälle optimaalisen valotuksen
varmistamiseksi Mukautetusta asetuksesta b2 (Optimaal. valot.
hienosäätö, 0 250).
76
Valotuksen lukitus
Käytä valotuksen lukitusta sommitellaksesi valokuvan uudelleen, kun
olet mitannut valotuksen keskustapainotteisen mittauksen ja
pistemittauksen avulla. Huomaa, että matriisimittaus ei tuota
toivottua tulosta.
1
Lukitse valotus.
Sijoita kohde valittuun tarkennuspisteeseen
ja paina laukaisin puoleenväliin. Pidä
laukaisin painettuna puoleenväliin ja kohde
tarkennuspisteessä ja paina A AE-L/AF-L
-painiketta lukitaksesi tarkennuksen ja
valotuksen (jos käytät
automaattitarkennusta, varmista, että
tarkentumisen ilmaisin I näkyy etsimessä).
Laukaisin
A AE-L/AF-L -painike
Kun valotuksen lukitus on käytössä,
etsimessä näkyy AE-L-ilmaisin.
2
Z
Sommittele valokuva
uudelleen.
Pidä A AE-L/AF-L -painiketta
painettuna, sommittele valokuva
uudelleen ja ota kuva.
77
A Mitattu alue
Pistemittauksessa valotus lukitaan arvoon, joka on mitattu valittuun
tarkennuspisteeseen keskitetystä 4 mm:n ympyrästä.
Keskustapainotteisessa mittauksessa valotus lukitaan arvoon, joka on
mitattu etsimen keskellä olevasta 12 mm:n ympyrästä.
A Suljinajan ja aukon säätäminen
Kun valotuksen lukitus on käytössä, seuraavia asetuksia voi säätää mitatun
valotusarvon muuttumatta:
Valotustila
P
S
A
Asetus
Suljinaika ja aukko (joustava ohjelma; 0 38)
Suljinaika
Aukko
Uudet arvot voi tarkistaa etsimestä ja ohjauspaneelista. Huomaa, että
mittausta ei voi muuttaa, kun valotuksen lukitus on käytössä.
A Katso myös
Jos Päällä on valittuna Mukautetussa asetuksessa c1 (Valotuslukitus
laukaisimella, 0 251), valotus lukittuu, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin. Katso tietoa A AE-L/AF-L -painikkeen tehtävän vaihtamisesta
Mukautetusta asetuksesta f6 (AE-L/AF-L-painikkeen teht., 0 267).
Z
78
Valotuksen korjaus
Valotuksen korjausta käytetään kameran ehdottaman valotusarvon
muuttamiseen, mikä kirkastaa tai tummentaa kuvia. Se toimii
parhaiten keskustapainotteisen mittauksen tai pistemittauksen
kanssa (0 75). Valitse arvo väliltä –3 EV (alivalotus) ja +3 EV (ylivalotus)
1/3 EV:n välein. Yleensä positiiviset arvot tekevät kohteesta
kirkkaamman ja negatiiviset tummemman.
–1 EV
Ei valotuksen korjausta
+1 EV
Valotuksen korjausta säädetään valotuksen korjauksen valitsimella.
Pidä valotuksen korjauksen valitsimen lukituksen vapautinta
painettuna ja kierrä valotuksen korjauksen valitsin haluamasi
asetuksen kohdalle.
Valotuksen korjauksen valitsin
Z
Valotuksen korjauksen valitsimen lukituksen vapautin
79
Valittu arvo näkyy etsimessä, kun valitsinta liikutetaan.
±0 EV
–0,3 EV
+2,0 EV
Jos arvo on jokin muu kuin 0,
valotusilmaisimien keskellä oleva 0 vilkkuu
(vain valotustiloissa P, S ja A), ja E-kuvake
näkyy, kun arvo on valittu.
Normaalin valotuksen voi palauttaa asettamalla valotuksen
korjaukseksi 0.
Z
A Valotustila M
Valotustilassa M valotuksen korjaus vaikuttaa vain valotusilmaisimeen;
suljinaika ja aukko eivät muutu.
A Salaman käyttäminen
Kun salamaa käytetään, valotuksen korjaus vaikuttaa sekä salaman tehoon
että valotukseen, mikä muuttaa sekä pääkohteen että taustan kirkkautta.
Mukautetulla asetuksella e4 (Valot. korj. salamakuvissa, 0 259)
valotuksen korjauksen voi rajoittaa koskemaan vain taustaa.
A Katso myös
Katso tietoa valotuksen, salaman tehon, valkotasapainon tai Aktiivisen
D-Lightingin automaattisesta vaihtelusta sivulta 136.
80
rValkotasapaino
Valkotasapainon asetukset
Valkotasapaino varmistaa, että valonlähteen väri ei vaikuta väreihin.
Automaattisen valkotasapainon käyttöä suositellaan useimpien
valonlähteiden kanssa. Jos automaattisella valkotasapainolla ei
saavuteta toivottuja tuloksia, valitse asetus alla olevasta luettelosta tai
käytä esiasetettua valkotasapainoa.
Asetus
v Automaattinen
Normaali
Säil. lämpimän valaist.
värit
Värilämpöt. *
3500–
8000 K
J Hehkulamppu
I Loisteputkivalo
3000 K
Natriumlamput
2700 K
Lämpimänvalk.
loisteputk.
Valkoiset loisteputket
Viileänvalkoiset
loisteputk.
Päivänvalkoiset
loisteputk.
Päivänvaloloisteputket
6500 K
Korkean lämpötil.
elohopea
7200 K
H Suora auringonvalo
3000 K
3700 K
4200 K
5000 K
5200 K
Kuvaus
Valkotasapaino säädetään
automaattisesti. Käytä G, E- tai Dtyypin objektiivia saadaksesi
parhaan tuloksen. Jos valinnainen
salama välähtää, tulosta säädetään
vastaavasti.
Käytä hehkulamppuvalaistuksessa.
Käyttökohteet:
• Natriumlamppuvalaistus
(esimerkiksi urheiluareenoilla).
• Lämpimänvalkoinen
loisteputkivalaistus.
• Valkoinen loisteputkivalaistus.
• Viileänvalkoinen
loisteputkivalaistus.
• Päivänvalkoinen
loisteputkivalaistus.
• Päivänvaloloisteputkivalaistus.
• Korkean värilämpötilan
valonlähteet (esim.
elohopeahöyrylamput).
Käytä suoran auringonvalon
valaisemien kohteiden kanssa.
r
81
Asetus
N
Värilämpöt. *
Salama
5400 K
G Pilvinen
6000 K
M Varjo
8000 K
K Valitse värilämpötila
L Esiasetus käsin
2500–
10 000 K
—
Kuvaus
Käytä lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden kanssa.
Käytä päivänvalossa pilvisellä säällä.
Käytä päivänvalossa varjossa
olevien kohteiden kanssa.
Valitse värilämpötila luettelosta
(0 88).
Käytä kohdetta, valonlähdettä tai
olemassa olevaa valokuvaa
valkotasapainon vertailukohteena
(0 90).
* Kaikki arvot ovat likimääräisiä eivätkä kuvaa hienosäätöä (jos sovellettavissa).
Valkotasapaino asetetaan painamalla L (U) -painiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes haluttu asetus näkyy
tietonäytöllä.
L (U) -painike
Pääkomentokiekko
Tietonäyttö
r
A Kuvausvalikko
Valkotasapainoa voi säätää myös kuvausvalikon
kohdassa Valkotasapaino (0 235), jossa voi
myös hienosäätää valkotasapainoa (0 84) tai
mitata arvon valkotasapainon esiasetukselle
(0 90). Valkotasapaino-valikon kohta
Automaattinen sisältää vaihtoehdot Normaali ja
Säil. lämpimän valaist. värit, joka säilyttää
hehkulamppuvalaistuksen tuottamat lämpimät
värit, kun taas vaihtoehtoa I Loisteputkivalo voi käyttää valonlähteen
valitsemiseen eri lampputyypeistä.
82
A Salamavalaistus studiossa
Automaattinen valkotasapaino ei välttämättä tuota toivottuja tuloksia
suurten studioissa käytettävien salamalaitteiden kanssa. Käytä esiasetettua
valkotasapainoa tai aseta valkotasapainoksi Salama ja säädä
valkotasapainoa hienosäädön avulla.
A Värilämpötila
Valonlähteen väri havaitaan eri tavalla riippuen katsojasta ja muista
olosuhteista. Värilämpötila on valonlähteen värin objektiivinen mitta, joka
määritellään lämpötilana, johon kohde olisi kuumennettava, jotta se
lähettäisi valonlähteen kanssa samalla aallonpituudella olevaa valoa.
Valonlähteet, joiden värilämpötila on noin 5000–5500 K, näyttävät
valkoisilta, kun taas matalamman värilämpötilan valonlähteet, kuten
hehkulamput, näyttävät hieman keltaisilta tai punaisilta. Valonlähteet,
joiden värilämpötila on korkeampi, näyttävät sinisävyisiltä. Kameran
valkotasapainon vaihtoehdot on sovitettu seuraaviin värilämpötiloihin:
• I (natriumlamput): 2700 K
• H (suora auringonvalo): 5200 K
• J (hehkulamppu)/
• N (salama): 5400 K
I (lämpimänvalkoiset
• G (pilvinen): 6000 K
loisteputket): 3000 K
• I (päivänvaloloisteputket): 6500 K
• I (valkoiset loisteputket): 3700 K
• I (korkean lämpötilan elohopea):
• I (viileänvalkoiset loisteputket):
7200 K
4200 K
• M (varjo): 8000 K
• I (päivänvalkoiset loisteputket):
5000 K
r
83
Valkotasapainon hienosäätö
Valkotasapainoa ”hienosäätämällä” voidaan korjata valonlähteen
värin vaihtelua tai tarkoituksellisesti lisätä kuvaan värisävy.
Valkotasapainoa hienosäädetään kuvausvalikon kohdassa
Valkotasapaino tai painamalla L (U) -painiketta ja kiertämällä
sivukomentokiekkoa.
❚❚ Valkotasapainovalikko
1
r
84
Valitse valkotasapainon
asetus kuvausvalikossa.
Näytä valikot painamalla
G-painiketta. Valitse
kuvausvalikosta
Valkotasapaino, korosta
G-painike
valkotasapainoasetus ja
paina 2. Jos valitset jonkin muun asetuksen kuin
Automaattinen, Loisteputkivalo, Valitse värilämpötila tai
Esiasetus käsin, siirry vaiheeseen 2. Jos valitsit asetuksen
Automaattinen tai Loisteputkivalo, korosta haluamasi asetus ja
paina 2. Katso tietoa valkotasapainon esiasetuksen
hienosäädöstä sivulta 97.
2
Hienosäädä valkotasapainoa.
Hienosäädä valkotasapainoa
monivalitsimen avulla.
Valkotasapainoa voi hienosäätää
akseleilla kullanruskea (A)–
sininen (B) ja vihreä (G)–magenta
Koordinaatit
(M). Vaaka-akseli (kullanruskea–
Säätö
sininen) vastaa värilämpötilaa, ja
jokainen askel vastaa noin 5:tä
mired-arvoa. Pystyakseli (vihreä–magenta) vaikuttaa samalla
tavalla kuin vastaava värinkorjaussuodin.
Vihreä (G)
Lisää vihreää
Sininen (B)
Lisää magentaa
Kullanruskea (A)
Magenta (M)
Lisää sinistä
3
Paina J.
Lisää
kullanruskeaa
r
Tallenna asetukset ja palaa
kuvausvalikkoon painamalla J.
Hienosäätö ilmaistaan tietonäytössä
näkyvällä asteriskilla (”E”).
85
❚❚ L (U) -painike
Kun asetuksena on jokin muu kuin K (Valitse värilämpötila) tai L
(Esiasetus käsin), L (U) -painiketta voi käyttää valkotasapainon
hienosäätöön akselilla kullanruskea (A)–sininen (B) (0 85; kun L on
valittu, hienosäädä valkotasapainoa kuvausvalikon kautta sivun 84
ohjeiden mukaan). Käytettävissä on kuusi asetusta molempiin suuntiin;
jokainen väli vastaa noin 5:tä mired-arvoa (0 87). Paina L (U)
-painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa, kunnes haluamasi arvo näkyy
tietonäytöllä. Sivukomentokiekon kiertäminen vasemmalle lisää
kullanruskean (A) määrää. Sivukomentokiekon kiertäminen oikealle
lisää sinisen (B) määrää. Kun asetus on jokin muu kuin 0, tietonäytöllä
näkyy asteriski (”E”).
L (U) -painike
r
86
Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
A Valkotasapainon hienosäätö
Hienosäätöakselien värit ovat suhteellisia, eivät absoluuttisia. Jos
kohdistinta siirretään esimerkiksi suuntaan B (sininen), kun
valkotasapainoksi on valittu ”lämmin” asetus, kuten J (hehkulamppu),
valokuvista tulee hieman ”viileämpiä”, muttei kuitenkaan sinisiä.
A ”Mired-arvo”
Värilämpötilan muuttuminen aiheuttaa matalissa värilämpötiloissa
merkittävämmän värieron kuin korkeammissa värilämpötiloissa. Esimerkiksi
1000 K:n muutos tuottaa paljon suuremman värimuutoksen 3000 K:ssa kuin
6000 K:ssa. Mired-arvo, joka lasketaan kertomalla värilämpötilan
käänteisluku 10 6:lla, on värilämpötilan mitta, joka ottaa huomioon edellä
mainitun vaihtelun, ja jota käytetään värilämpötilan korjaussuotimien
yksikkönä. Esim:
• 4000 K–3000 K (1000 K:n ero) = 83 mired-arvoa
• 7000 K–6000 K (1000 K:n ero) = 24 mired-arvoa
A Katso myös
Kun Valkotasap. haarukointi on valittu Mukautetussa asetuksessa e6
(Autom. haarukoinnin asetus, 0 259), kamera luo useita kuvia joka kerta
kun suljin laukaistaan. Valkotasapainoa vaihdetaan joka kuvassa
”haarukoiden” valittuna olevaa valkotasapainon arvoa (0 141).
r
87
Värilämpötilan valitseminen
Kun K (Valitse värilämpötila) on valittu valkotasapainoksi,
värilämpötilan voi valita käyttämällä kuvausvalikon vaihtoehtoa
Valkotasapaino tai käyttämällä L (U) -painiketta, monivalitsinta
ja sivukomentokiekkoa.
D Valitse värilämpötila
Huomaa, että toivottuja tuloksia ei saavuteta salama- tai
loisteputkivalaistuksessa. Valitse näille valonlähteille N (Salama) tai I
(Loisteputkivalo). Kun käytössä on jokin muu valonlähde, ota testikuva
määrittääksesi, onko valittu arvo sopiva.
❚❚ Valkotasapainovalikko
Syötä arvot kullanruskea–sininen- ja vihreä–magenta-akseleille
(0 85).
1
Valitse Valitse
värilämpötila.
Paina G-painiketta ja
valitse kuvausvalikosta
Valkotasapaino. Korosta
Valitse värilämpötila ja
paina 2.
r
2
G-painike
Valitse arvo kullanruskea–
sininen-akselille.
Korosta numeroita painamalla 4
tai 2 ja muuta niitä painamalla 1
tai 3.
Kullanruskea (A)–sininen (B)
-akselin arvo
88
3
Valitse arvo vihreä–
magenta-akselille.
Paina 4 tai 2 korostaaksesi G
(vihreä)- tai M (magenta) -akselin
ja paina 1 tai 3 valitaksesi
arvon.
4
Vihreä (G)–magenta (M) -akselin
arvo
Paina J.
Tallenna muutokset ja palaa
kuvausvalikkoon painamalla J.
Jos vihreä (G)–magenta (M)
-akselille valitaan jokin muu
arvo kuin 0, tietonäytöllä näkyy
asteriski (”E”).
❚❚ L (U) -painike
L (U) -painiketta voi käyttää värilämpötilan valitsemiseen vain
kullanruskea (A)–sininen (B) -akselilla. Paina L (U) -painiketta ja
kierrä sivukomentokiekkoa, kunnes haluamasi arvo näkyy
tietonäytöllä (säädöt tehdään mired-arvoina; 0 87). Syöttääksesi
värilämpötilan suoraan 10 K:n porrastuksella paina L (U)
-painiketta ja paina 4 tai 2 korostaaksesi numeron ja 1 tai 3
muuttaaksesi sitä.
L (U)
-painike
Sivukomentokiekko
r
Tietonäyttö
89
Esiasetus käsin
Vaihtoehtoa Esiasetus käsin käytetään valkotasapainon
mukautettujen asetusten tallentamiseen ja käyttämiseen, kun
kuvataan sekavalossa, tai voimakkaan väristen valonlähteiden
vaikutusten korjaamiseen. Kameraan voi tallentaa enintään neljä
valkotasapainon esiasetusarvoa kohtiin d-1–d-4. Valkotasapainon
esiasetuksen voi tehdä kahdella tavalla:
Menetelmä
Kuvaus
Neutraali harmaa tai valkoinen esine asetetaan
lopullisessa valokuvassa käytettävään valaistukseen,
ja kamera mittaa valkotasapainon.
Suora mittaus
Reaaliaikanäkymässä (0 172) kuvattaessa
valkotasapainon voi mitata valitulta alueelta kuvasta
(valkotasapainon pistemittaus, 0 93).
Kopioi olemassa olevasta Valkotasapaino kopioidaan muistikortilla olevasta
valokuvasta
valokuvasta (0 96).
Valokuvaus etsimen avulla
1
r
90
Valaise vertailukohde.
Aseta neutraali harmaa tai valkoinen esine lopullisessa
valokuvassa käytettävään valaistukseen. Studio-olosuhteissa
vertailukohteena voi käyttää harmaakorttia. Huomaa, että
valotusta lisätään automaattisesti 1 EV:n verran valkotasapainon
mittauksen yhteydessä; säädä valotustilassa M valotusta niin, että
valotusilmaisimen arvo on ±0 (0 43).
2
Aseta valkotasapainoksi L (Esiasetus käsin).
Paina L (U) -painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa, kunnes
L näkyy tietonäytöllä.
L (U) -painike
Pääkomentokiekko
Tietonäyttö
A Esiasetetun valkotasapainon mittaaminen (etsinvalokuvaus)
Käsin esiasetettavaa valkotasapainoa ei voida mitata, kun HDRvalokuvaus tai päällekkäisvalotus on käytössä (0 112, 149).
3
Valitse esiasetus.
Paina L (U) -painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa, kunnes
haluamasi valkotasapainon esiasetus (d-1–d-4) näkyy
tietonäytöllä.
r
L (U) -painike
4
Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
Valitse suora mittaustila.
Vapauta L (U) -painike hetkeksi ja
paina sitä sitten uudelleen, kunnes D
alkaa vilkkua ohjauspaneelissa ja
etsimessä.
Ohjauspaneeli
Etsin
91
5
Mittaa valkotasapaino.
6
Tarkista tulos.
Ennen kuin ilmaisimet lakkaavat
vilkkumasta, rajaa vertailukohde niin,
että se täyttää etsimen, ja paina laukaisin
pohjaan. Kamera mittaa valkotasapainoarvon ja tallentaa sen
vaiheessa 3 valittuun esiasetukseen. Valokuvaa ei tallenneta;
valkotasapaino voidaan mitata tarkasti, vaikka kamera ei ole
tarkentanut.
Jos kamera pystyi mittaamaan
valkotasapainoarvon, ohjauspaneelissa
vilkkuu C noin kuuden sekunnin
ajan ja etsimessä näkyy vilkkuva a.
Ohjauspaneeli
Etsin
r
Jos valaistus on liian hämärä tai liian
kirkas, kamera ei välttämättä pysty
mittaamaan valkotasapainoa. Vilkkuva
b a näkyy ohjauspaneelissa ja
etsimessä noin kuuden sekunnin ajan.
Paina laukaisin puoleenväliin palataksesi
vaiheeseen 5 ja mitataksesi
valkotasapainon uudelleen.
Ohjauspaneeli
Etsin
A Suojatut esiasetukset
Jos nykyinen esiasetus on suojattu (0 99), ohjauspaneelissa ja etsimessä
vilkkuu 3, jos uutta arvoa yritetään mitata.
92
D Suora mittaustila
Jos mitään toimintoja ei tehdä etsinvalokuvauksessa, kun näytöt vilkkuvat,
suora mittaustila päättyy Mukautettuun asetukseen c4 ja (Näytön
virrankatkaisun viive) > Tietonäyttö (0 253) ja Mukautettuun asetukseen
c2 (Valmiustila-ajastin, 0 251) valittujen asetusten yhteenlasketun ajan
kuluttua.
A Esiasetuksen valitseminen
Kun Esiasetus käsin valitaan kuvausvalikon
kohdassa Valkotasapaino, näkyviin tulee oikealla
oleva valintaikkuna; korosta esiasetus ja paina J.
Jos valitussa esiasetuksessa ei ole arvoa,
valkotasapainoksi asetetaan 5200 K, joka vastaa
asetusta Suora auringonvalo.
Reaaliaikanäkymä (valkotasapainon
pistemittaus)
Reaaliaikanäkymässä valkotasapaino voidaan mitata valitulta alueelta
kuvasta, jolloin vertailukohdetta ei tarvita, eikä objektiivia tarvitse
vaihtaa telekuvauksessa.
1
Paina a-painiketta.
Peili nostetaan, ja näkymä objektiivin läpi
näytetään kameran näytöllä.
r
a-painike
93
2
Aseta valkotasapainoksi L (Esiasetus käsin).
Paina L (U) -painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa, kunnes
L näkyy näytöllä.
L (U) -painike
3
94
Näyttö
Valitse esiasetus.
Paina L (U) -painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa, kunnes
haluamasi valkotasapainon esiasetus (d-1–d-4) näkyy näytöllä.
L (U) -painike
r 4
Pääkomentokiekko
Sivukomentokiekko
Näyttö
Valitse suora mittaustila.
Vapauta L (U) -painike hetkeksi ja
paina sitä sitten uudelleen, kunnes näytön
L-kuvake alkaa vilkkua. Valkotasapainon
pistemittauksen kohde (r) näytetään
valitussa tarkennuspisteessä.
Näyttö
5
6
Sijoita kohde valkoisen tai harmaan alueen kohdalle.
Kun näytöllä vilkkuu D, siirrä r
monivalitsimella kohteessa olevan
valkoisen tai harmaan alueen kohdalle.
Mittaa valkotasapaino.
Paina J tai paina laukaisin pohjaan
mitataksesi valkotasapainon.
Valkotasapainon mittaukseen käytettävissä
oleva aika on sama kuin Mukautettuun
asetukseen c4 (Näytön virrankatkaisun
viive) > Reaaliaikanäkymä (0 253) valittu
aika.
Jos kamera ei pysty mittaamaan
valkotasapainoa, oikealla oleva viesti
näytetään. Valitse uusi
valkotasapainokohde ja toista menettely
alkaen vaiheesta 4.
Kun Esiasetus käsin on valittu
kuvausvalikon kohtaan Valkotasapaino,
valkotasapainon esiasetuksen
mittauksessa käytetyn kohteen sijainti
näytetään reaaliaikanäkymässä
tallennetuissa esiasetuksissa.
r
A
Esiasetetun valkotasapainon mittaaminen (valokuvaus
reaaliaikanäkymässä)
Käsin esiasetettavaa valkotasapainoa ei voida asettaa, kun HDR-valotus on
käynnissä (0 112).
95
Esiasetusten hallinta
❚❚ Valkotasapainon kopioiminen valokuvasta
Noudata alla olevia ohjeita kopioidaksesi valkotasapainoarvon
olemassa olevasta valokuvasta valittuun esiasetukseen.
1
Valitse L (Esiasetus
käsin) kuvausvalikon
kohtaan
Valkotasapaino.
Paina G-painiketta ja
valitse kuvausvalikosta
Valkotasapaino. Korosta
Esiasetus käsin ja paina 2.
2
G-painike
Valitse kohde.
Korosta kohde-esiasetus
(d-1–d-4) ja paina W (M).
W (M) -painike
r 3
4
96
Valitse Valitse kuva.
Korosta Valitse kuva ja paina 2.
Korosta lähdekuva.
Korosta lähdekuva.
5
Paina J.
Paina J kopioidaksesi korostetun
valokuvan valkotasapainoarvon valittuun
esiasetukseen. Jos korostetulla valokuvalla
on kuvaselitys (0 278), selitys kopioidaan valitun esiasetuksen
selitykseksi.
A Lähdekuvan valitseminen
Näytä vaiheessa 4 korostettu kuva koko näytön kokoisena painamalla ja
pitämällä X (T) -painiketta painettuna.
A
Valkotasapainon esiasetuksen valitseminen
Korosta nykyinen valkotasapainon esiasetus (d-1–
d-4) painamalla 1 ja valitse jokin toinen esiasetus
painamalla 2.
r
A Esiasetetun valkotasapainon hienosäätö
Valittua esiasetusta voi hienosäätää valitsemalla
Hienosäädä ja säätämällä valkotasapainoa sivulla
85 kuvatulla tavalla.
97
❚❚ Selityksen lisääminen
Noudata alla olevia ohjeita lisätäksesi valitulle valkotasapainon
esiasetukselle kuvaavan selityksen, jonka pituus on enintään 36
merkkiä.
1
Valitse L (Esiasetus käsin).
2
Valitse esiasetus.
Korosta Esiasetus käsin
valkotasapainovalikossa ja paina
2.
Korosta haluamasi esiasetus
ja paina W (M).
W (M) -painike
3
Valitse Muokkaa selitystä.
Korosta Muokkaa selitystä ja
paina 2.
r
4
98
Muokkaa selitystä.
Muokkaa selitystä sivun 107 ohjeiden
mukaan.
❚❚ Valkotasapainon esiasetuksen suojaaminen
Suojaa valittu valkotasapainon esiasetus alla olevien ohjeiden
mukaan. Suojattuja esiasetuksia ei voi muokata, eikä vaihtoehtoja
Hienosäädä ja Muokkaa selitystä voi käyttää.
1
Valitse L (Esiasetus käsin).
2
Valitse esiasetus.
Korosta Esiasetus käsin
valkotasapainovalikossa ja paina
2.
Korosta haluamasi esiasetus
ja paina W (M).
W (M) -painike
3
Valitse Suojaa.
Korosta Suojaa ja paina 2.
r
4
Valitse Päällä.
Korosta Päällä ja paina J
suojataksesi valitun
valkotasapainon esiasetuksen.
Poista suojaus valitsemalla Pois.
99
J
Kuvan parannus
Picture Control -säätimet
Nikonin ainutlaatuisen Picture Control -järjestelmän avulla
kuvankäsittelyasetukset, kuten terävöinti, kontrasti, kirkkaus,
värikylläisyys ja värisävy, voidaan siirtää yhteensopiviin laitteisiin ja
ohjelmistoihin.
Picture Control -säätimen valitseminen
Kamerassa on erilaisia esiasetettuja Picture Control -säätimiä. Valitse
Picture Control kohteen tai kuvausohjelman mukaan.
Vaihtoehto
Q Vakio
R Neutraali
S Värikäs
J
T Yksivärinen
e Muotokuva
f Maisema
100
Kuvaus
Vakiokäsittely, joka tuottaa tasapainoisen tuloksen.
Suositellaan useimpiin tilanteisiin.
Vähäinen käsittely, joka tuottaa luonnollisen tuloksen.
Valitse valokuviin, joita käsitellään tai muokataan
myöhemmin voimakkaasti.
Kuvia parannellaan värikkään valokuvatulosteen
kaltaisen tehosteen tuottamiseksi. Valitse valokuviin,
joissa perusvärit korostuvat.
Ota yksivärisiä valokuvia.
Tekee muotokuvakohteiden ihosta luonnollisen ja
pehmeän näköisen.
Tuottaa eloisia maisema- ja kaupunkikuvia.
1
Näytä Picture Control
-säätimet.
Näytä valikot painamalla
G-painiketta. Korosta
kuvausvalikossa Aseta
Picture Control ja paina 2 G-painike
näyttääksesi Picture Control
-luettelon.
2
Valitse Picture Control
-säädin.
Korosta haluamasi Picture
Control ja paina J.
A Mukautetut Picture Control -säätimet
Mukautettuja Picture Control -säätimiä luodaan muokkaamalla valmiita
Picture Control -säätimiä kuvausvalikon Muokk. Picture Control -säät.
-toiminnon avulla (0 106). Mukautetut Picture Control -säätimet voi
tallentaa muistikortille ja jakaa muiden samanmallisten kameroiden ja
yhteensopivien ohjelmistojen kanssa (0 109).
J
A Picture Control -ilmaisin
Nykyinen Picture Control näytetään tietonäytöllä,
kun R-painiketta painetaan.
Picture Control
-ilmaisin
101
Picture Control -säätimien muokkaaminen
Olemassa olevia esiasetettuja tai mukautettuja Picture Control -säätimiä
(0 106) voi muokata kuvausohjelman tai halutun lopputuloksen
mukaan. Valitse tasapainoinen asetusyhdistelmä käyttämällä
Pikasäätö-vaihtoehtoa tai säädä yksittäisiä asetuksia käsin.
1
Valitse Picture Control.
2
Säädä asetuksia.
3
Paina J.
Korosta haluamasi Picture
Control -säädin Picture Control
-luettelossa (0 100) ja paina 2.
Paina 1 tai 3 korostaaksesi
haluamasi asetuksen (0 103) ja
paina 4 tai 2 valitaksesi arvon.
Toista tätä vaihetta, kunnes
kaikkia asetuksia on säädetty, tai
valitse Pikasäätö käyttääksesi esiasetettua asetusyhdistelmää.
Oletusasetukset voi palauttaa painamalla O-painiketta.
J
A Alkuperäisten Picture Control -säätimien muokkaus
Oletusasetuksista muokatut Picture Control
-säätimet merkitään asteriskilla (”E”).
102
❚❚ Picture Control -asetukset
Asetus
Käsisäädöt
(kaikki Picture Control -säätimet)
Kuvaus
Vähennä tai lisää valitun Picture Control -säätimen
vaikutusta valitsemalla vaihtoehto väliltä –2 ja +2
(huomaa, että tämä nollaa kaikki käsisäädöt).
Pikasäätö
Esimerkiksi positiivisten arvojen valitseminen kohtaan
Värikäs tekee kuvista värikkäämpiä. Ei käytettävissä
Picture Control -säätimien Neutraali ja Yksivärinen
kanssa.
Säädä ääriviivojen terävyyttä. Valitse A säätääksesi
terävöintiä automaattisesti kuvausohjelman mukaan tai
Terävöittäminen
valitse arvo väliltä 0 (ei terävöintiä) ja 9 (mitä suurempi
arvo, sitä voimakkaampi terävöinti).
Valitse A säätääksesi kontrastia automaattisesti
kuvausohjelman mukaan tai valitse arvo väliltä –3 ja +3
(valitse pienempi arvo estääksesi muotokuvakohteiden
Kontrasti
valoalueiden ”puhki palamisen” suorassa
auringonvalossa ja suurempi arvo säilyttääksesi
utuisten maisemien ja muiden pienikontrastisten
kohteiden yksityiskohdat).
Vähennä kirkkautta valitsemalla –1 tai lisää kirkkautta
Kirkkaus
valitsemalla +1. Ei vaikuta valotukseen.
Säädä värien eloisuutta. Valitse A säätääksesi
värikylläisyyttä automaattisesti kuvausohjelman
Värikylläisyys
mukaan tai valitse arvo väliltä –3 ja +3 (pienemmät
arvot vähentävät värikylläisyyttä ja suuremmat arvot
lisäävät sitä).
Valitse negatiivinen arvo (pienin arvo on –3) saadaksesi
punaisista sävyistä violetimpia, sinisistä vihreämpiä ja
Värisävy
vihreistä keltaisempia tai positiivinen arvo (suurin arvo
on +3) saadaksesi punaisista sävyistä oranssimpia,
vihreistä sinisempiä ja sinisistä violetimpia.
Jäljittele värisuodinten vaikutusta yksivärisissä
Suodintehosteet valokuvissa. Valitse Off (Pois), keltainen, oranssi,
punainen tai vihreä (0 105).
Valitse yksiväristen valokuvien sävyksi B&W
(mustavalkoinen), Sepia (Seepia), Cyanotype
(Sinikopio) (sinisävyinen yksivärinen), Red (Punainen),
Sävytys
Yellow (Keltainen), Green (Vihreä), Blue Green
(Sinivihreä), Blue (Sininen), Purple Blue
(Violetinsininen) tai Red Purple (Punavioletti)
(0 105).
Käsisäädöt
(vain monivärinen)
J
Käsisäädöt
(vain yksivärinen)
103
D ”A” (Automaattinen)
Automaattisen terävöittämisen, kontrastin ja värikylläisyyden tulokset
vaihtelevat kuvan valotuksen ja kohteen sijainnin mukaan. Parhaat tulokset
saadaan käyttämällä G-, E- tai D-tyypin objektiivia.
A Mukautetut Picture Control -säätimet
Mukautettuihin Picture Control -säätimiin voi käyttää samoja asetuksia kuin
Picture Control -säätimeen, johon mukautettu Picture Control perustuu.
A Picture Control -ruudukko
W (M) -painikkeen painaminen sivun 102 vaiheessa
2 tuo näyttöön Picture Control -ruudukon, jossa
näkyvät valitun Picture Control -säätimen kontrasti
ja värikylläisyys verrattuna muihin Picture Control
-säätimiin (vain kontrasti näkyy, kun Yksivärinen
on valittu). Palaa Picture Control -valikkoon
vapauttamalla W (M) -painike.
Automaattista kontrastia ja värikylläisyyttä
käyttävien Picture Control -säätimien kuvakkeet
näkyvät vihreinä Picture Control -ruudukossa, ja
viivat ovat yhdensuuntaisia ruudukon akselien
kanssa.
J
104
A Edelliset asetukset
Picture Control -asetusvalikon arvonäytön
alapuolella näkyvä viiva osoittaa asetuksen
edellisen arvon. Käytä sitä vertailukohtana
säätäessäsi asetuksia.
A Suodintehosteet (vain yksivärinen)
Tämän valikon vaihtoehdot jäljittelevät värisuodinten vaikutusta
yksivärisissä valokuvissa. Seuraavat suodintehosteet ovat käytettävissä:
Vaihtoehto
Kuvaus
Y Keltainen Lisää kontrastia. Voidaan käyttää taivaan kirkkauden
O Oranssi vähentämiseen maisemakuvissa. Oranssi tuottaa
voimakkaamman kontrastin kuin keltainen ja punainen
R Punainen voimakkaamman kontrastin kuin oranssi.
G
Vihreä Pehmentää ihon sävyjä. Voidaan käyttää muotokuvissa.
Huomaa, että Suodintehosteet-toiminnolla luodut tehosteet ovat
voimakkaampia kuin fyysisillä lasisuotimilla saavutettavat.
A Sävytys (vain yksivärinen)
Kun painiketta 3 painetaan vaihtoehdon Sävytys
ollessa valittuna, värikylläisyyden asetukset tulevat
näkyviin. Säädä värikylläisyyttä painamalla 4 tai 2.
Värikylläisyyttä ei voi säätää, kun B&W
(mustavalkoinen) on valittu.
J
105
Mukautettujen Picture Control -säätimien
luominen
Kameran mukana toimitetuista Picture Control -säätimistä voi
muokata ja tallentaa mukautettuja Picture Control -säätimiä.
1
Valitse Muokk. Picture
Control -säät.
kuvausvalikosta.
Näytä valikot painamalla
G-painiketta. Korosta
kuvausvalikossa Muokk.
Picture Control -säät. ja
paina 2.
J
106
G-painike
2
Valitse Tallenna/muokkaa.
3
Valitse Picture Control.
Korosta Tallenna/muokkaa ja
paina 2.
Korosta olemassa oleva Picture
Control ja paina 2, tai paina J
jatkaaksesi vaiheeseen 5
tallentaaksesi kopion
korostetusta Picture Control
-säätimestä muokkaamatta sitä enempää.
4
Muokkaa valittua Picture
Control -säädintä.
Katso lisätietoja sivulta 103.
Hylkää muutokset ja aloita
uudelleen oletusasetuksista
painamalla O-painiketta. Paina
J, kun asetukset ovat valmiit.
5
6
Valitse kohde.
Valitse mukautetun Picture
Control -säätimen kohde (C-1–C-9)
ja paina 2.
Nimeä Picture Control
-säädin.
Näppäimistöalue
Oikealla oleva
tekstinsyöttöikkuna tulee
Nimialue
näkyviin. Oletusarvoisesti
uudet Picture Control
-säätimet nimetään lisäämällä kaksinumeroinen luku (määrätään
automaattisesti) olemassa olevan Picture Control -säätimen
nimeen; käyttääksesi oletusnimeä jatka vaiheeseen 7. Siirrä
kohdistin nimialueelle pitämällä W (M) -painiketta painettuna ja
painamalla 4 tai 2. Syötä uusi kirjain kohdistimen nykyiseen
paikkaan korostamalla haluttu merkki näppäimistöalueella
monivalitsimella ja painamalla J. Poista kohdistimen kohdalla
oleva merkki painamalla O-painiketta.
J
Mukautetun Picture Control -säätimen nimen pituus voi olla
enintään yhdeksäntoista merkkiä. Tämän pituuden ylittävät
merkit poistetaan.
107
7
Paina X (T).
Tallenna muutokset ja
poistu painamalla X (T)
-painiketta. Uusi Picture
Control tulee näkyviin
Picture Control -luetteloon.
X (T) -painike
A Muokk. Picture Control -säät. > Nimeä uudelleen
Mukautetun Picture Control -säätimen voi nimetä
uudelleen milloin tahansa käyttämällä Muokk.
Picture Control -säät. -valikon vaihtoehtoa Nimeä
uudelleen.
J A
Muokk. Picture Control -säät. > Poista
Kun mukautettuja Picture Control -säätimiä ei enää tarvita, ne voi poistaa
käyttämällä Muokk. Picture Control -säät. -valikon vaihtoehtoa Poista.
A Alkuperäisen Picture Control -säätimen kuvake
Mukautetun Picture Control -säätimen pohjana
Alkuperäisen Picture
oleva alkuperäinen esiasetettu Picture Control
Control -säätimen
-säädin osoitetaan muokkausnäytön oikeassa
kuvake
yläkulmassa näkyvällä kuvakkeella.
108
Mukautettujen Picture Control -säätimien
jakaminen
Mukautetut Picture Control -säätimet, jotka on luotu ViewNX 2:n tai
lisävarusteena saatavan ohjelmiston, kuten Capture NX 2:n, mukana
toimitettavalla Picture Control Utility -ohjelmistolla, voi kopioida
muistikortille ja siirtää kameraan, tai kameralla luodut Picture Control
-säätimet voi kopioida muistikortille ja niitä voi käyttää muissa Dfkameroissa ja ohjelmistoissa ja poistaa, kun niitä ei enää tarvita.
Kopioidaksesi mukautetun Picture
Control -säätimen muistikortille tai
muistikortilta tai poistaaksesi Picture
Control -säätimen muistikortilta
korosta Muokk. Picture Control
-säät. -valikossa Lataa/tallenna ja
paina 2. Seuraavat vaihtoehdot tulevat näkyviin:
• Kopioi kameraan: Kopioi mukautettuja Picture Control -säätimiä
muistikortilta kameran mukautettuihin Picture Control -säätimiin
C-1–C-9 ja nimeä ne haluamallasi tavalla.
• Poista kortista: Poista valitsemasi
mukautetut Picture Control
-säätimet muistikortilta. Oikealla
oleva vahvistusikkuna tulee
näkyviin, ennen kuin Picture Control
poistetaan; poista valittu Picture
Control korostamalla Kyllä ja painamalla J.
• Kopioi korttiin: Kopioi mukautettu Picture Control (C-1–C-9) kamerasta
valittuun muistikortin kohteeseen (1–99).
J
A Mukautettujen Picture Control -säätimien tallentaminen
Muistikortille mahtuu kerralla enintään 99 mukautettua Picture Control
-säädintä. Muistikortille voi tallentaa vain käyttäjän luomia mukautettuja
Picture Control -säätimiä. Kameran mukana toimitettuja esiasetettuja
Picture Control -säätimiä (0 100) ei voi kopioida muistikortille, nimetä
uudelleen tai poistaa.
109
Valoalueiden ja varjojen
yksityiskohtien säilyttäminen
Aktiivinen D-Lighting
Aktiivinen D-Lighting säilyttää valoalueiden ja varjojen yksityiskohdat
luoden valokuvia, joissa on luonnollinen kontrasti. Käytä
korkeakontrastisiin kohteisiin, esimerkiksi kuvatessasi ovesta tai
ikkunasta näkyviä kirkkaasti valaistuja ulkomaisemia tai kuvatessasi
varjossa olevia kohteita aurinkoisena päivänä. Toiminto on
tehokkaimmillaan matriisimittauksen (0 75) kanssa käytettynä.
Aktiivinen D-Lighting pois päältä
Aktiivinen D-Lighting: Y
Automaattinen
J
A ”Aktiivinen D-Lighting” ja ”D-Lighting”
Kuvausvalikon vaihtoehto Aktiivinen D-Lighting säätää valotusta ennen
kuvausta optimoidakseen dynaamisen alueen, kun taas muokkausvalikon
vaihtoehto D-Lighting (0 291) kirkastaa kuvien varjoja kuvauksen jälkeen.
110
Aktiivisen D-Lightingin käyttö:
1
Valitse kuvausvalikosta
Aktiivinen D-Lighting.
Näytä valikot painamalla
G-painiketta. Korosta
kuvausvalikosta Aktiivinen
D-Lighting ja paina 2.
2
G-painike
Valitse vaihtoehto.
Korosta haluamasi vaihtoehto ja
paina J. Jos Y Automaattinen
valitaan, kamera säätää Aktiivista
D-Lightingia automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan
(valotustilassa M vaihtoehto Y Automaattinen vastaa kuitenkin
vaihtoehtoa Q Normaali).
J
D Aktiivinen D-Lighting
Kohinaa (satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja) saattaa esiintyä
valokuvissa, jotka on otettu Aktiivista D-Lightingia käyttäen. Joissain
kohteissa voi näkyä epätasaisia varjoja. Aktiivista D-Lightingia ei voi käyttää
ISO-herkkyydellä Hi 0,3 eikä sitä suuremmilla herkkyyksillä.
A Katso myös
Kun ADL-haarukointi on valittu Mukautettuun asetukseen e6 (Autom.
haarukoinnin asetus, 0 259), kamera vaihtelee Aktiivisen D-Lightingin
tasoa kuvasarjassa (0 145).
111
Laaja dynaaminen alue (HDR)
Suurikontrastisten kohteiden kanssa käytettävä laaja dynaaminen
alue (High Dynamic Range, HDR) säilyttää valoalueiden ja varjojen
yksityiskohdat yhdistämällä kaksi kuvaa, jotka otetaan eri valotuksilla.
HDR toimii parhaiten matriisimittauksen kanssa käytettynä (0 75;
muita mittaustapoja ja ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja
käytettäessä valotusero Automaattinen vastaa noin 2 EV:tä). Sitä ei
voi käyttää NEF (RAW) -kuvien tallentamiseen. HDR-toimintoa ei voi
käyttää salamavalaistuksen, haarukoinnin (0 136),
päällekkäisvalotuksen (0 149) tai suljinaikojen B (bulb-aikavalotus) ja
T (time-aikavalotus) kanssa.
+
Ensimmäinen valotus
(tummempi)
1
J
112
Toinen valotus
(kirkkaampi)
Valitse HDR (laaja
dynaaminen alue).
Näytä valikot painamalla
G-painiketta. Korosta
kuvausvalikossa HDR (laaja
dynaaminen alue) ja paina
2.
G-painike
Yhdistetty HDR-kuva
2
Valitse tila.
Korosta HDR-tila ja paina 2.
Korosta jokin seuraavista ja paina
J.
• Ota sarja HDR-valokuvia
valitsemalla 6 Päällä (sarja).
HDR-kuvaus jatkuu, kunnes
Pois valitaan kohtaan HDR-tila.
• Ota yksi HDR-valokuva valitsemalla Päällä (yksi kuva). Normaali
kuvaus jatkuu automaattisesti, kun yksittäinen HDR-valokuva
on luotu.
• Poistu ottamatta enempää HDR-valokuvia valitsemalla Pois.
u näkyy etsimessä, kun HDR on
käytössä.
J
113
3
Valitse valotusero.
Valitaksesi kahden kuvan välisen
valotuseron korosta Valotusero
ja paina 2.
Oikealla olevat vaihtoehdot
tulevat näkyviin. Korosta
vaihtoehto ja paina J. Valitse
suurempia arvoja
korkeakontrastisille kohteille,
mutta huomaa, että vaadittua
suurempien arvojen valitseminen ei välttämättä tuota toivottua
tulosta; jos Automaattinen valitaan, kamera säätää valotuksen
automaattisesti kuvausohjelman mukaisesti.
4
J
114
Valitse tasoituksen määrä.
Valitaksesi, minkä verran kahden
kuvan välisiä rajoja tasoitetaan,
korosta Tasoitus ja paina 2.
Oikealla olevat vaihtoehdot
tulevat näkyviin. Korosta
vaihtoehto ja paina J.
Suuremmat arvot tuottavat
tasaisemman yhdistelmäkuvan.
Joissain kohteissa voi näkyä
epätasaisia varjoja.
5
Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Kamera ottaa kaksi kuvaa, kun laukaisin
painetaan pohjaan. Kun kuvia
yhdistetään, ohjauspaneelissa näkyy
l k ja etsimessä l u; valokuvia
ei voida ottaa, ennen kuin tallennus on
päättynyt. Kamera ottaa valittuna
olevasta kuvanottotavasta riippumatta
vain yhden valokuvan joka kerta kun
laukaisinta painetaan.
Ohjauspaneeli
Etsin
Jos valittuna on Päällä (sarja), HDR kytkeytyy pois päältä vain,
kun Pois valitaan kohtaan HDR-tila; jos Päällä (yksi kuva) on
valittuna, HDR kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun yksi
valokuva on otettu. u-kuvake häviää näytöltä HDR-kuvauksen
päättyessä.
J
D HDR-valokuvien rajaaminen
Kuvan reunat rajataan pois. Haluttuja tuloksia ei välttämättä saavuteta, jos
kamera tai kohde liikkuu kuvauksen aikana. Jalustan käyttöä suositellaan.
Kuvausohjelmasta riippuen kirkkaiden kohteiden ympärillä saattaa näkyä
varjoja tai tummien kohteiden ympärillä valokehiä; tätä voi vähentää
säätämällä tasoitusta.
A Ajastettu kuvaus
Jos Päällä (sarja) on valittuna kohdassa HDR-tila ennen ajastetun
kuvauksen alkamista, kamera jatkaa HDR-valokuvien ottamista valitulla
aikavälillä (jos Päällä (yksi kuva) on valittuna, ajastettu kuvaus päättyy
yhden kuvan jälkeen).
115
l
Salamakuvaus
Salaman käyttö
Kamera tukee Nikonin luovaa valaistusjärjestelmää (CLS), ja sitä voi
käyttää CLS-yhteensopivien salamalaitteiden kanssa. Lisävarusteena
saatavat salamalaitteet voi kiinnittää suoraan kameran varusteluistiin
alla kuvatulla tavalla. Varusteluistissa on turvalukitus sokallisia
salamalaitteita varten.
l
116
1
Irrota varusteluistin suojus.
2
Kiinnitä salamalaite varusteluistiin.
Katso lisätietoja salamalaitteen mukana
toimitetusta käyttöoppaasta.
A Täsmäysliitäntä
Täsmäysliitäntään voidaan tarvittaessa liittää
täsmäysjohto. Älä liitä toista salamalaitetta
täsmäysjohdolla, kun käytät jälkiverhon täsmäystä
kuvatessasi salamalla ja kameran varusteluistiin on
kiinnitetty salamalaite.
D Käytä vain Nikon-merkkisiä salamalisävarusteita
Käytä vain Nikon-salamalaitteita. Varusteluistiin kohdistuva negatiivinen
jännite tai yli 250 V:n jännite saattaa estää normaalin käytön ja sen lisäksi
vahingoittaa kameran tai salaman täsmäyspiirejä. Ennen kuin käytät Nikonsalamalaitetta, jota ei ole mainittu tässä luvussa, pyydä lisätietoja
valtuutetulta Nikon-huoltoedustajalta.
l
117
Nikonin luova valaistusjärjestelmä (CLS)
Nikonin kehittynyt luova valaistusjärjestelmä (CLS) parantaa kameran
ja siihen soveltuvien salamalaitteiden välistä tiedonsiirtoa parantaen
salamavalokuvauksen laatua.
❚❚ CLS-yhteensopivat salamalaitteet
Kameraa voi käyttää seuraavien CLS-yhteensopivien salamalaitteiden
kanssa:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-300 ja SB-R200:
Salamalaite
Ominaisuus
SB-910 1 SB-900 1
ISO
100
34
34
Ohjeluku 4
ISO 200
48
48
SB-800
38
53
SB-700 1
28
39
SB-600
30
42
SB-300 2 SB-300 2 SB-R200 3
21
18
10
30
25
14
1 Jos SB-910:een, SB-900:aan tai SB-700:aan on kiinnitetty värisuodin, kun
valkotasapainon asetuksena on v tai N (salama), kamera tunnistaa
suotimen automaattisesti ja säätää valkotasapainon sen mukaisesti.
2 Langatonta salaman ohjausta ei voi käyttää.
3 Ohjataan etänä lisävarusteena saatavalla SB-910-, SB-900-, SB-800- tai
SB-700-salamalaitteella tai langattomalla SU-800-salamanohjaimella.
4 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ja SB-600 35 mm:n zoomauspään
asennossa; SB-910, SB-900 ja SB-700 vakiovalaistuksella.
• Langaton salamanohjain SU-800: Kun SU-800 kiinnitetään CLSyhteensopivaan kameraan, sitä voi käyttää enintään kolmessa
ryhmässä olevien SB-910-, SB-900-, SB-800-, SB-700-, SB-600- tai
SB-R200-etäsalamalaitteiden ohjaimena. SU-800:ssa itsessään ei
ole salamaa.
l
A Ohjeluku
Laske salaman kantama täydellä teholla jakamalla ohjeluku aukolla.
Esimerkiksi jos salamalaitteen ohjeluku on 34 m (ISO 100, 20 °C); sen
kantama aukolla f/5.6 on 34÷5,6 eli noin 6,1 metriä. ISO-herkkyyden
kaksinkertaistuessa kerro ohjeluku kahden neliöjuurella (noin 1,4).
118
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä CLS-yhteensopivien
salamalaitteiden kanssa:
CLS-yhteensopivat salamalaitteet
SB-910
SU-800
SB-900
SB-800 SB-700 SB-600 Ohjain
Lähikuvaus SB-R200 SB-400 SB-300
Yksi salama
Digitaalisen
järjestelmäkameran
tasapainotettu i-TTLi-TTL täytesalama 1
Digitaalisen
järjestelmäkameran
vakio-i-TTL-salama
AA Automaattinen aukko
A Ei-TTL-automatiikka
Etäisyyden mukainen
GN
käsisäätö
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
Etäsalamaohjaus
i-TTL i-TTL
Nopea langaton salaman
[A:B]
ohjaus
AA Automaattinen aukko
A Ei-TTL-automatiikka
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
i-TTL i-TTL
Nopea langaton salaman
[A:B]
ohjaus
AA Automaattinen aukko
A Ei-TTL-automatiikka
M Käsisäätö
RPT Sarjasalama
Salaman väritietojen välitys
Automaattinen nopea FPtäsmäys 6
Salamavalon lukitus 7
Monialuetarkennuksen apuvalo
Punasilmäisyyden vähennys
Kameran muotoiluvalo
Salamatilan valinta kameralla
Salamalaitteen laiteohjelman
päivitys kameralla
Etälaite
Päälaite
Kehittynyt langaton valaistus
z
z
z
—
—
—
z
z
z2
z
z2
—
—
—
z
z
z3
z3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
—
—
—
—
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
z4
—
—
—
z4
—
—
—
—
z
—
—
z
—
—
—
z5
z
z
z
z
—
—
z
—
z
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
z
—
—
z5
z
z
z
z
—
—
z
z
z
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
—
z
z
z
z
—
z
z
z
z
—
z
z
—
z
—
z
—
—
z
—
z
—
—
z
—
z
—
z
—
z
z
—
—
—
z
z8
z
—
—
—
—
—
z
l
119
1 Ei käytettävissä pistemittauksen kanssa.
2 Voidaan valita myös salamalaitteella.
3 AA-/A-tilan valinta tehdään salamalaitteella käyttäen mukautettuja asetuksia. Jos
objektiivin tietoja ei ole syötetty asetusvalikon kohdassa Ei-CPU-objektiivin
tiedot, ”A” valitaan, kun käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi.
4 Voidaan valita vain kameralla.
5 Jos objektiivin tietoja ei ole syötetty asetusvalikon kohdassa Ei-CPU-objektiivin
tiedot, ei-TTL-automatiikkaa (A) käytetään ei-mikroprosessoriohjatuilla
objektiiveilla riippumatta salamalaitteella valitusta tilasta.
6 Käytettävissä vain i-TTL-, AA-, A-, GN- ja M-salamaohjaustiloissa.
7 Käytettävissä vain i-TTL-, AA- ja A-salamaohjaustiloissa.
8 SB-910:n ja SB-900:n laiteohjelmat voi päivittää kameralla.
l
A Muotoiluvalo
CLS-yhteensopivat salamalaitteet, kuten SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ja
SB-600, tuottavat muotoilusalaman, kun kameran Pv-painiketta painetaan.
Tätä ominaisuutta voidaan käyttää kehittyneen langattoman valaistuksen
kanssa, kun halutaan esikatsella useiden salamalaitteiden tuottaman
valaistuksen kokonaisvaikutusta. Muotoilusalaman voi poistaa käytöstä
Mukautetulla asetuksella e5 Muotoilusalama (0 259).
120
❚❚ Muut salamalaitteet
Seuraavia salamalaitteita voi käyttää ei-TTL-automatiikka- ja
käsisäätötiloissa.
Salamalaite
Salamatila
A Ei-TTL-automatiikka
M Käsisäätö
G Sarjasalama
REAR Jälkiverhon täsmäys 3
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
✔
✔
✔
✔
SB-50DX
—
✔
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 2,
SB-20, SB-16B,
SB-21B 2,
SB-15
SB-29S 2
✔
—
✔
✔
—
—
✔
✔
1 Salamatilaksi asetetaan automaattisesti TTL, eikä sulkimen laukaisu ole käytössä.
Aseta salamalaitteen tilaksi A (ei-TTL-automaattisalama).
2 Automaattitarkennus on käytettävissä vain AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G
IF-ED- ja AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED -objektiiveilla.
3 Käytettävissä, kun salamatila valitaan kameralla.
D
Lisävarusteena saatavia salamalaitteita koskevia huomautuksia
Katso yksityiskohtaiset ohjeet salamalaitteen käyttöoppaasta. Jos
salamalaite tukee CLS-järjestelmää, katso lisätietoja CLS-järjestelmän kanssa
yhteensopivia digitaalisia järjestelmäkameroita käsittelevästä kohdasta. Df ei
sisälly luokkaan ”digitaalinen yksisilmäinen peiliheijastuskamera” SB-80DX:n,
SB-28DX:n ja SB-50DX:n käyttöoppaissa.
i-TTL-salamaohjausta voi käyttää ISO-herkkyyksillä 100–12800. Arvoa 12800
suuremmilla asetuksilla haluttua lopputulosta ei välttämättä saavuteta
kaikilla etäisyyksillä tai aukon asetuksilla. Jos salaman valmiusilmaisin
vilkkuu noin kolmen sekunnin ajan valokuvan ottamisen jälkeen, salama on
välähtänyt täydellä teholla ja valokuva saattaa olla alivalottunut.
l
Kun SC-sarjan 17-, 28- tai 29-täsmäysjohtoa käytetään kuvattaessa
kamerasta erillään olevalla salamalla, oikeaa valotusta ei välttämättä
saavuteta i-TTL-tilassa. Suosittelemme valitsemaan vakio-i-TTLsalamaohjauksen. Ota testikuva ja tarkista tulos näytöltä.
Käytä i-TTL-ohjauksessa salamalaitteen mukana toimitettua valonhajotinta
tai heijastuslevyä. Älä käytä muita paneeleita, kuten heijastusvarjoja, koska
ne saattavat aiheuttaa virheellisen valotuksen.
121
Malleissa SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ja SB-400 on
punasilmäisyyden vähennys, ja malleissa SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 ja SU-800 on käytettävissä tarkennusapuvalo seuraavin rajoituksin:
• SB-910 ja SB-900:
Tarkennusapuvaloa voi käyttää
17–19 mm 20–105 mm 106–135 mm
17–135 mm:n AF-objektiivien
kanssa, mutta
automaattitarkennusta voi käyttää vain oikealla näkyvien
tarkennuspisteiden kanssa.
• SB-800, SB-600 ja SU-800:
Tarkennusapuvaloa voi käyttää
24–34 mm 35–49 mm 50–105 mm
24–105 mm:n AF-objektiivien
kanssa, mutta
automaattitarkennusta voi käyttää vain oikealla näkyvien
tarkennuspisteiden kanssa.
• SB-700: Tarkennusapuvaloa voi
käyttää 24–135 mm:n AF24–135 mm
objektiivien kanssa, mutta
automaattitarkennusta voi
käyttää vain oikealla näkyvien tarkennuspisteiden kanssa.
Valotustilassa P suurinta aukkoa (pienintä aukkoarvoa) rajoitetaan ISOherkkyyden mukaan alla osoitetulla tavalla:
Suurin aukko, kun ISO-vastaavuus on:
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
4
4.8
5.6
6.7
8
9.5
11
13
Jos objektiivin suurin aukko on pienempi kuin yllä olevassa taulukossa,
aukon suurin arvo on objektiivin suurimman aukon arvo.
l
122
A Salaman ohjaustila
Kameran varusteluistiin kiinnitetyn valinnaisen salamalaitteen salaman
ohjaustila näytetään tietonäytöllä seuraavasti:
Salamatäsmäys
Automaattinen FP
(0 257)
i-TTL
Automaattinen aukko (AA)
Ei-TTL-automaattisalama (A)
Etäisyyden mukainen käsisäätö
(GN)
Käsisäätö
Sarjasalama
Kehittynyt langaton valaistus
—
l
123
i-TTL-salamaohjaus
Kun CLS-yhteensopiva salamalaite (0 118) asetetaan TTL-tilaan,
kamera valitsee automaattisesti jonkin seuraavista salaman
ohjaustiloista:
Digitaalisen järjestelmäkameran tasapainotettu i-TTL-täytesalama: Salama tuottaa
sarjan lähes näkymättömiä esisalamoita (näytön esisalamat) välittömästi
ennen pääsalamaa. Kaikista rajauksen kohteista heijastuvat esisalamat
havaitaan 2016-segmenttisessä RGB-kennossa, ja ne analysoidaan yhdessä
matriisimittausjärjestelmästä saatujen etäisyystietojen kanssa salaman tehon
säätämiseksi niin, että pääkohteen ja ympäristön taustavalaistuksen välille
saadaan luonnollinen tasapaino. Jos käytössä on G-, E- tai D-tyypin objektiivi,
etäisyystiedot huomioidaan salaman tehon laskennassa. Laskennan
tarkkuutta voi lisätä ei-mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla syöttämällä
objektiivin tiedot (polttoväli ja suurin aukko; katso 0 163). Ei käytettävissä,
kun pistemittaus on käytössä.
Digitaalisen järjestelmäkameran vakio-i-TTL-salama: Salaman tehoa säädetään niin,
että kuvan valaistustaso on vakio; taustan kirkkautta ei oteta huomioon.
Suositellaan kuviin, joissa pääkohdetta korostetaan taustan yksityiskohtien
kustannuksella, tai kun käytetään valotuksen korjausta. Digitaalisen
järjestelmäkameran vakio-i-TTL-salama aktivoituu automaattisesti, kun
pistemittaus valitaan.
l
124
Salamatilat
Kamera tukee seuraavia salamatiloja:
Salamatila
Kuvaus
Tätä tilaa suositellaan useimpiin tilanteisiin. Ohjelmoitu
automatiikka- ja aukon esivalinta-automatiikka
-valotustiloissa suljinaika asetetaan automaattisesti
Etuverhon
välille 1/200 ja 1/60 s (1/4000–1/60 s, jos käytössä on
täsmäys
automaattinen nopea FP-täsmäys; 0 257).
Valitse tämä tila (käytettävissä vain SB-910:n, SB-900:n,
SB-800:n, SB-700:n, SB-600:n ja SB-400:n kanssa)
vähentääksesi salaman joissain tilanteissa aiheuttamaa
Punasilmäisyyden ”punasilmäisyyttä”. Ei suositella liikkuville kohteille tai
muissa tilanteissa, joissa tarvitaan nopeaa sulkimen
vähennys
laukaisua. Älä liikuta kameraa kuvaamisen aikana.
Yhdistää punasilmäisyyden vähennyksen ja pitkien
suljinaikojen täsmäyksen. Käytä yömaisemia vasten
otettaviin muotokuviin. Käytettävissä vain SB-910:n,
Punasilmäisyyden SB-900:n, SB-800:n, SB-700:n, SB-600:n ja SB-400:n
kanssa valotustiloissa ohjelmoitu automatiikka ja
vähennys ja
täsmäys pitkiin aukon esivalinta-automatiikka. Jalustan käyttöä
suositellaan kameran tärähtämisen aiheuttaman liikesuljinaikoihin
epäterävyyden välttämiseksi.
Salama yhdistetään enintään 30 s:n suljinaikaan sekä
kohteen että taustan tallentamiseksi yöllä tai heikossa
valaistuksessa. Tämä tila on käytettävissä ainoastaan
ohjelmoitu automatiikka- ja aukon esivalintaTäsmäys pitkiin
automatiikka -tiloissa. Jalustan käyttöä suositellaan
suljinaikoihin
kameran tärähtämisen aiheuttaman liike-epäterävyyden
välttämiseksi.
Suljinajan esivalinta-automatiikassa tai käsisäätöisessä
valotustilassa salama välähtää juuri ennen sulkimen
sulkeutumista. Käytä luodaksesi valojuovan liikkuvien
kohteiden taakse. Ohjelmoidussa automatiikassa ja
aukon esivalinta-automatiikassa hidasta jälkiverhon
Jälkiverhon
täsmäystä käytetään sekä kohteen että taustan
täsmäys
tallentamiseen. Jalustan käyttöä suositellaan kameran
tärähtämisen aiheuttaman liike-epäterävyyden
välttämiseksi.
l
125
❚❚ Salamatilan valitseminen
Valitaksesi salamatilan paina W (M)
-painiketta ja kierrä
pääkomentokiekkoa, kunnes
haluamasi salamatila näkyy valittuna
tietonäytöllä:
W (M) -painike
Etuverhon täsmäys
Punasilmäisyyden
vähennys 1
Jälkiverhon täsmäys 4
l
126
Pääkomentokiekko
Punasilmäisyyden
vähennys ja täsmäys
pitkiin suljinaikoihin 1, 2
Täsmäys pitkiin
suljinaikoihin 3
1 Y-kuvake vilkkuu, jos salamalaite ei tue punasilmäisyyden vähennystä.
2 Punasilmäisyyden vähennys yhdistettynä täsmäykseen pitkiin suljinaikoihin on
käytettävissä vain valotustiloissa P ja A. Valotustiloissa S ja M punasilmäisyyden
vähennys yhdistettynä täsmäykseen pitkiin suljinaikoihin muuttuu
punasilmäisyyden vähennykseksi.
3 Käytettävissä vain valotustiloissa P ja A. Valotustiloissa S ja M täsmäys pitkiin
suljinaikoihin muuttuu etuverhon täsmäykseksi.
4 Valotustiloissa P ja A salaman täsmäystavaksi asetetaan hidas jälkiverhon
täsmäys, kun W (M) -painike vapautetaan.
A Studioiden salamajärjestelmät
Jälkiverhon täsmäystä ei voi käyttää studioiden salamajärjestelmien kanssa,
koska oikeaa täsmäystä ei voida saavuttaa.
A Suljinaika ja aukko
Suljinaika ja aukko voidaan asettaa seuraavasti, kun käytössä on
lisävarusteena saatava salamalaite:
Tila
P
S
A
M
Suljinaika
Kamera asettaa automaattisesti
(1/200 s–1/60 s) 1, 2
Käyttäjä valitsee arvon
(1/200 s–30 s) 2
Kamera asettaa automaattisesti
(1/200 s–1/60 s) 1, 2
Käyttäjä valitsee arvon
(1/200 s–30 s, Bulb-aikavalotus,
Time-aikavalotus) 2
Aukko
Kamera asettaa
automaattisesti
Katso sivu
38
39
41
Käyttäjä valitsee
arvon 3
42
1 Suljinajaksi voi asettaa jopa 30 s seuraavissa salamatiloissa: täsmäys pitkiin
suljinaikoihin, hidas jälkiverhon täsmäys ja täsmäys pitkiin suljinaikoihin
punasilmäisyyden vähennyksellä.
2 Kun 1/250 s (automaattinen FP) tai 1/200 s (automaattinen FP) on valittu
Mukautettuun asetukseen e1 (Salamatäsmäysnopeus, 0 257), jopa 1/4000 s:n
suljinaikaa voi käyttää lisävarusteena saatavien salamalaitteiden kanssa, jos
salamalaite tukee automaattista nopeaa FP-täsmäystä.
3 Salaman kantama vaihtelee aukon ja ISO-herkkyyden mukaan. Kun määrität
aukkoa valotustiloissa A ja M, käytä apuna lisävarusteena saatavan
salamalaitteen mukana toimitettua salaman kantamaa koskevaa taulukkoa.
A Katso myös
Katso tietoa salamatäsmäysnopeuden valitsemisesta Mukautetusta
asetuksesta e1 (Salamatäsmäysnopeus, 0 257). Katso tietoa pisimmän
käytettävissä olevan suljinajan valitsemisesta salamaa käytettäessä
Mukautetusta asetuksesta e2 (Suljinaika salamakuv., 0 258).
l
127
Salaman korjaus
Salaman korjausta käytetään muuttamaan salaman tehoa –3EV –
+1EV 1/3 EV:n porrastuksella, mikä muuttaa pääkohteen kirkkautta
suhteessa taustaan. Salaman tehoa voi nostaa, jolloin pääkohde
näyttää kirkkaammalta, tai laskea, jolloin ei-toivotut valoalueet ja
heijastukset vähenevät.
Paina W (M) -painiketta ja kierrä
sivukomentokiekkoa, kunnes
haluamasi arvo näkyy tietonäytöllä.
Yleensä positiiviset arvot tekevät
pääkohteesta kirkkaamman ja
negatiiviset tummemman.
W (M) -painike
Sivukomentokiekko
Jos arvo on jokin muu kuin ±0,0, tietonäytöllä
ja etsimessä näkyy Y-kuvake W (M)
-painikkeen vapauttamisen jälkeen. Salaman
korjauksen nykyisen arvon voi vahvistaa
painamalla W (M) -painiketta.
Normaalin salamatehon voi palauttaa
asettamalla salaman korjaukseksi ±0,0.
Salaman korjaus ei nollaudu, kun kamera
sammutetaan.
±0 EV
(W (M) -painiketta
painettu)
l
–0,3 EV
+1,0 EV
128
A Lisävarusteena saatavat salamalaitteet
Lisävarusteena saatavalla salamalaitteella valittu salaman korjaus lisätään
kameralla valittuun salaman korjaukseen.
A Katso myös
Katso tietoa salaman ja valotuksen korjauksen yhdistämisestä Mukautetusta
asetuksesta e4 (Valot. korj. salamakuvissa, 0 259). Katso tietoa salaman
tehon automaattisesta vaihtelusta kuvasarjan aikana sivulta 136.
l
129
Salamavalon lukitus
Tätä toimintoa käytetään salaman tehon lukitsemiseen niin, että
valokuvat voi sommitella uudelleen muuttamatta salaman tehoa,
mikä varmistaa, että salaman teho on kohteelle sopiva myös silloin,
kun kohde ei ole kuvan keskellä. Salaman tehoa säädetään
automaattisesti, kun ISO-herkkyyttä ja aukkoa muutetaan.
Salamavalon lukitus on käytössä vain CLS-yhteensopivien
salamalaitteiden kanssa (0 118).
Salamavalon lukituksen käyttö:
1
Määritä salamavalon lukitus kameran
painikkeen tehtäväksi.
Valitse Salamavalon lukitus ”painallus”asetukseksi Mukautettuun asetukseen f4
(Fn-painikkeen tehtävä, 0 263), f5
(Esikatselupainikkeen teht., 0 266) tai f6
(AE-L/AF-L-painikkeen teht., 0 267).
l
130
2
Kiinnitä CLS-yhteensopiva salamalaite.
3
Aseta salamalaite oikeaan tilaan.
Kiinnitä CLS-yhteensopiva salamalaite (0 118) kameran
varusteluistiin.
Kytke salamalaite päälle ja aseta salamatilaksi TTL,
esisalamapeilaus-AA tai esisalamapeilaus-A. Katso lisätietoja
salamalaitteen käyttöoppaasta.
4
Tarkenna.
5
Lukitse salaman teho.
6
Sommittele valokuva uudelleen.
7
Ota valokuva.
8
Vapauta salamavalon lukitus.
Sijoita kohde rajauksen keskelle
ja tarkenna painamalla laukaisin
puoleenväliin.
Varmista, että salaman valmiusilmaisin (M)
näkyy etsimessä, ja paina vaiheessa 1
valittua painiketta. Salama tuottaa
esisalamapeilauksen, jolla määritetään sopiva salaman teho.
Salaman teho lukitaan tälle tasolle, ja salamavalon lukituksen
kuvake (e) tulee näkyviin etsimeen.
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan asti. Voit halutessasi ottaa
lisää kuvia vapauttamatta salamavalon lukitusta.
Vapauta salamavalon lukitus painamalla vaiheessa 1 valittua
painiketta. Varmista, että salamavalon lukituksen kuvake (e) ei
enää näy etsimessä.
l
131
A Mittaus
Salamavalon lukituksen mittausalueet lisävarusteena saatavaa
salamalaitetta käytettäessä ovat seuraavat:
Salamalaite
Erillinen salamalaite
Muiden
salamalaitteiden
kanssa käytettävä
(kehittynyt langaton
valaistus)
l
132
Salamatila
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (pääsalama)
Mitattu alue
5 mm:n ympyrä kuvan keskellä
Salaman valotusmittarin
mittaama alue
Koko kuva
Salaman valotusmittarin
mittaama alue
tMuut kuvausasetukset
Palautus kahdella painikkeella:
oletusasetusten palauttaminen
Alla luetellut kameran asetukset voi
palauttaa oletusarvoihin pitämällä
W (M)- ja D-painikkeita painettuna
samanaikaisesti vähintään kahden
sekunnin ajan (nämä painikkeet on
merkitty vihreällä pisteellä).
Ohjauspaneeli sammuu hetkeksi,
kun asetuksia palautetaan.
D-painike
W (M) -painike
t
133
❚❚ Kuvausvalikon kautta säädettävät asetukset 1
Asetus
Kuvanlaatu
Kuvakoko
Valkotasapaino
Hienosäätö
HDR (laaja dynaaminen alue)
Autom. ISO-herkkyyssäätö
Ajastettu kuvaus
Picture Control -asetukset 4
Päällekkäisvalotus
Oletusarvo
JPEG, normaali
Suuri
Automaattinen > Normaali
A-B: 0, G-M: 0
Pois 2
Pois
Pois 3
Muokkaamaton
Pois 5
0
55
58
81
84
112
72
156
100
149
1 Päällekkäisvalotuksen ja ajastetun kuvauksen asetuksia lukuun ottamatta vain
Kuvausvalikon muistipaikka -kohdassa valittuna olevan muistipaikan
asetukset nollataan (0 236). Muiden muistipaikkojen asetukset eivät muutu.
2 Valotuseroa ja tasoitusta ei nollata.
3 Jos ajastettu kuvaus on käynnissä, kuvaus päättyy. Aloitusaikaa, kuvien aikaväliä
sekä aikavälien ja kuvien määrää ei nollata.
4 Vain nykyinen Picture Control.
5 Jos päällekkäisvalotus on käynnissä, kuvaus päättyy ja päällekkäisvalotus
luodaan siihen mennessä tallennetuista valotuksista. Herkkyyttä ja kuvien
määrää ei nollata.
t
134
❚❚ Muut asetukset
Asetus
Automaattitarkennus (etsin)
Automaattitarkennustila
Tarkennusaluetila
Automaattitarkennus (reaaliaikanäkymä)
Automaattitarkennustila
Tarkennusaluetila
Tarkennuspiste 1
AE-lukitus (pito)
Haarukointi
Salaman korjaus
Salamatila
Valotuksen viivetila 2
Salamavalon lukitus
Joustava ohjelma
+ NEF (RAW)
Oletusarvo
0
AF-S
Pistetarkennus
59
62
AF-S
Normaali alue
Keskusta
Pois
Pois
Pois
Etuverhon täsmäys
Pois
Pois
Pois
Pois
175
177
64
66, 77
136
128
125
256
130
38
264
1 Tarkennuspistettä ei näytetä, jos automaattinen tarkennusalueen valinta on
valittu tarkennusaluetilaksi.
2 Vain Mukaut. aset. muistipaikka -kohdassa valittuna olevan muistipaikan
asetukset nollataan (0 245). Muiden muistipaikkojen asetukset eivät muutu.
t
135
Haarukointi
Haarukointi muuttaa automaattisesti valotusta, salaman tehoa,
Aktiivista D-Lightingia (ADL) tai valkotasapainoa hieman jokaisen
kuvan kohdalla ”haarukoiden” nykyistä arvoa. Valitse tilanteissa, joissa
valotuksen, salaman tehon (vain i-TTL- ja, jos tuettu, automaattinen
aukko -salamaohjaustilat; katso sivut 119 ja 124), Aktiivisen
D-Lightningin tai valkotasapainon asettaminen on vaikeaa, eikä
jokaisen kuvan jälkeen ole aikaa tarkistaa tulosta ja säätää asetuksia,
tai kokeillaksesi erilaisia asetuksia samalla kohteelle.
❚❚ Valotuksen ja salaman haarukointi
Valotuksen ja/tai salaman tehon vaihteleminen kuvasarjassa:
Valotusta muokattu:
0 EV
1
t
136
Valotusta muokattu:
–1 EV
Valitse salaman tai
valotuksen haarukointi
Mukautettuun
asetukseen e6 (Autom.
haarukoinnin asetus)
Mukautetut asetukset
-valikossa.
Valotusta muokattu:
+1 EV
G-painike
Näytä valikot painamalla
G-painiketta. Valitse
Mukautettu asetus e6
(Autom. haarukoinnin
asetus) Mukautetut
asetukset -valikossa, korosta
vaihtoehto ja paina J. Valitse Valotus ja salama muuttaaksesi
sekä valotusta että salaman tehoa, Vain valotus muuttaaksesi
vain valotusta tai Vain salama muuttaaksesi vain salaman tehoa.
2
Valitse kuvien määrä.
Pidä D-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi haarukointisarjan kuvien määrän. Kuvien määrä näkyy
tietonäytöllä.
Kuvien määrä
D-painike
Pääkomentokiekko
Tietonäyttö
Valotuksen ja salaman
haarukoinnin ilmaisin
Kun asetus on muu kuin r,
ohjauspaneelissa näkyy M-kuvake.
Etsin
Etsimessä näkyy D, ja tietonäytöllä
näkyvät haarukoinnin ilmaisin ja kuvake, joka osoittaa
haarukointityypin: v (valotuksen ja salaman haarukointi),
w (vain valotuksen haarukointi) tai x (vain salaman
haarukointi).
t
137
3
Valitse valotuksen porrastus.
Pidä D-painiketta painettuna ja kierrä sivukomentokiekkoa
valitaksesi valotuksen porrastuksen.
Valotuksen porrastus
D-painike
Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
Oletusasetuksilla porrastukseksi voi valita 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 tai
3 EV. Alla luetelluissa haarukointiohjelmissa käytetään 1/3 EV:n
porrastusta.
Tietonäyttö
Kuvien määrä
0
3
3
2
2
3
5
Haarukoinnin järjestys (EV:t)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
t
A Katso myös
Katso tietoa haarukoinnin järjestyksen valitsemisesta Mukautetusta
asetuksesta e8 (Haarukoinnin järjestys, 0 260).
138
4
Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Kamera muuttaa valotusta ja/tai salaman tehoa kuva kerrallaan
valitun haarukointiohjelman mukaisesti. Valotuksen muutokset
lisätään valotuksen korjauksella tehtäviin muutoksiin (katso sivu
79).
Haarukoinnin edistymisen ilmaisimen saa näkyviin aktivoimalla
tietonäytön. Ilmaisimesta häviää yksi osa jokaisen kuvan jälkeen.
Kuvien määrä: 3; porrastus: 0,7
Näyttö ensimmäisen kuvan
jälkeen
❚❚ Haarukoinnin peruuttaminen
Peruuta haarukointi painamalla D-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haarukointisarjan kuvien määrä on nolla
(r) eikä haarukointikuvake (v, w tai x) enää näy. Viimeksi
käytössä ollut ohjelma palautetaan, kun haarukointia käytetään
seuraavan kerran. Haarukoinnin voi peruuttaa myös kahden
painikkeen palautuksella (0 133), mutta tällöin haarukointiohjelmaa
ei palauteta, kun haarukointia käytetään seuraavan kerran.
t
139
A Valotuksen ja salaman haarukointi
Hitaassa ja nopeassa sarjakuvaustilassa kuvaus keskeytetään, kun
haarukointiohjelmassa määritetty kuvamäärä on otettu. Kuvaus jatkuu, kun
laukaisinta painetaan seuraavan kerran. Itselaukaisintilassa kamera ottaa
vaiheessa 2 sivulla 137 valitun määrän kuvia joka kerta kun laukaisinta
painetaan riippumatta siitä, mikä asetus on valittu Mukautetussa
asetuksessa c3 (Itselaukaisin) > Kuvien määrä (0 252); kuvien välinen
aikaväli määritetään kuitenkin Mukautetulla asetuksella c3 (Itselaukaisin) >
Kuvien välinen aikaväli. Muissa tiloissa kamera ottaa yhden kuvan joka
kerta kun laukaisinta painetaan.
Jos muistikortti täyttyy, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, kuvausta
voidaan jatkaa sarjan seuraavasta kuvasta sen jälkeen kun muistikortti on
vaihdettu tai muistikortille on tehty lisää tilaa poistamalla kuvia. Jos kamera
sammutetaan, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, haarukointi jatkuu
sarjan seuraavasta kuvasta, kun kamera kytketään päälle.
A Valotuksen haarukointi
Kamera muokkaa valotusta vaihtelemalla suljinaikaa ja aukkoa (ohjelmoitu
automatiikka), aukkoa (suljinajan esivalinta-automatiikka) tai suljinaikaa
(aukon esivalinta-automatiikka, käsisäätöinen valotustila). Jos Päällä on
valittu kohtaan Autom. ISO-herkkyyssäätö > Autom. ISO-herkkyyssäätö
(0 72) valotustiloissa P, S ja A, eikä salamaa ole kiinnitetty, kamera muuttaa
valotusta säätämällä ISO-herkkyyttä ja säätää suljinaikaa ja/tai aukkoa vain,
jos valotusjärjestelmän rajat ylittyvät. Mukautetun asetuksen e7 (Autom.
haarukointi (M-tila), 0 260) avulla voidaan muuttaa tapaa, jolla kamera
haarukoi valotusta ja salamaa käsisäätöisessä valotustilassa. Haarukointi
voidaan tehdä muuttamalla salaman tehoa ja suljinaikaa ja/tai aukkoa tai
muuttamalla pelkästään salaman tehoa.
t
140
❚❚ Valkotasapainon haarukointi
Kamera luo jokaisesta valokuvasta useita kopioita, joista jokaisessa on
erilainen valkotasapaino. Katso lisätietoja valkotasapainosta sivulta 81.
1
Valitse valkotasapainon haarukointi.
2
Valitse kuvien määrä.
Valitse Valkotasap. haarukointi
Mukautettuun asetukseen e6 Autom.
haarukoinnin asetus.
Pidä D-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi haarukointisarjan kuvien määrän. Kuvien määrä näkyy
tietonäytöllä.
Kuvien määrä
D-painike
Pääkomentokiekko
Tietonäyttö
Valkotasapainon
haarukoinnin ilmaisin
Kun asetus on muu kuin r,
ohjauspaneelissa näkyy M ja etsimessä
D; y-kuvake ja haarukoinnin ilmaisin
näkyvät tietonäytöllä.
Etsin
t
141
3
Valitse valkotasapainon porrastus.
Pidä D-painiketta painettuna ja kierrä sivukomentokiekkoa
valitaksesi valkotasapainon säädön. Yksi porras vastaa noin 5:tä
mired-arvoa.
Valkotasapainon
porrastus
D-painike
Sivukomentokiekko
Tietonäyttö
Valitse porrastukseksi 1 (5 mired-arvoa), 2 (10 mired-arvoa) tai 3
(15 mired-arvoa). Suuremmat B-arvot vastaavat suurempaa
sinisen määrää ja suuremmat A-arvot suurempaa kullanruskean
määrää (0 87). Alla luetelluissa haarukointiohjelmissa käytetään
porrastusta 1.
Tietonäyttö
Kuvien Valkotasapainon Haarukoinnin järjestys
määrä
porrastus
(EV:t)
0
1
0
2
1B
0 /1 B
2
1A
0 /1 A
3
1 A, 1 B
0/1A/1B
t
A Katso myös
Katso ”mired-arvon” määritelmä sivulta 87.
142
4
Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Jokaista kuvaa käsitellään ja siitä luodaan haarukointiohjelmassa
valittu määrä kopioita, joista jokaisessa on erilainen
valkotasapaino. Valkotasapainon muutokset lisätään
valkotasapainon hienosäädöllä tehtyihin valkotasapainon
säätöihin.
Jos haarukointiohjelman kuvien määrä
on suurempi kuin jäljellä olevien kuvien
määrä, n vilkkuu ohjauspaneelissa,
vilkkuva j-kuvake tulee näkyviin
etsimeen, kuten oikealla olevassa
kuvassa, ja sulkimen laukaisu estetään.
Kuvauksen voi aloittaa, kun kameraan
asetetaan uusi muistikortti.
t
143
❚❚ Haarukoinnin peruuttaminen
Peruuta haarukointi painamalla D-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haarukointisarjan kuvien määrä on nolla
(r) eikä y enää näy. Viimeksi käytössä ollut ohjelma palautetaan,
kun haarukointia käytetään seuraavan kerran. Haarukoinnin voi
peruuttaa myös kahden painikkeen palautuksella (0 133), mutta
tällöin haarukointiohjelmaa ei palauteta, kun haarukointia käytetään
seuraavan kerran.
t
A Valkotasapainon haarukointi
Valkotasapainon haarukointia ei voi käyttää, kun kuvanlaatuna on NEF
(RAW). Asetuksen NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG, hieno, NEF (RAW) +
JPEG, normaali tai NEF (RAW) + JPEG, perus valitseminen peruuttaa
valkotasapainon haarukoinnin.
Valkotasapainon haarukointi vaikuttaa vain värilämpötilaan (kullanruskea–
sininen-akseli valkotasapainon hienosäädön näytöllä, 0 84). Vihreä–
magenta-akselille ei tehdä muutoksia.
Itselaukaisintilassa (0 48) luodaan valkotasapaino-ohjelmassa valittu määrä
kopioita joka kerta kun suljin laukaistaan riippumatta siitä, mikä asetus on
valittu Mukautettuun asetukseen c3 (Itselaukaisin) > Kuvien määrä
(0 252).
Jos kamera sammutetaan, kun muistikortin merkkivalo palaa, kameran virta
ei katkea, ennen kuin kaikki sarjan valokuvat on tallennettu.
144
❚❚ ADL-haarukointi
Kamera vaihtelee Aktiivista D-Lightingia kuvasarjassa. Katso lisätietoja
Aktiivisesta D-Lightingista sivulta 110.
1
2
Valitse ADL-haarukointi.
Valitse ADL-haarukointi Mukautettuun
asetukseen e6 Autom. haarukoinnin
asetus.
Valitse kuvien määrä.
Pidä D-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa
valitaksesi haarukointisarjan kuvien määrän. Kuvien määrä näkyy
tietonäytöllä.
Kuvien määrä
D-painike
Pääkomentokiekko
Tietonäyttö
ADL-haarukoinnin
ilmaisin
Kun asetus on muu kuin r, ohjauspaneelissa näkyy M ja
etsimessä D; z-kuvake ja haarukoinnin ilmaisin näkyvät
tietonäytöllä. Valitse kaksi kuvaa ottaaksesi yhden valokuvan
ilman Aktiivista D-Lightingia ja toisen valitulla arvolla. Valitse
kolmesta viiteen kuvaa ottaaksesi sarjan valokuvia, joissa
Aktiivinen D-Lighting asetetaan peräkkäin arvojen Pois ja
Normaali välille (kolme kuvaa), Pois ja Suuri välille (neljä kuvaa)
tai Pois ja Erittäin suuri 1 tai Pieni ja Erittäin suuri 2 välille (viisi
kuvaa). Jos valitset enemmän kuin kaksi kuvaa, siirry vaiheeseen 4.
t
145
3
Valitse Aktiivinen D-Lightning.
Pidä D-painiketta painettuna ja kierrä sivukomentokiekkoa
valitaksesi Aktiivisen D-Lightingin.
D-painike
Sivukomentokiekko
Aktiivinen D-Lighting näytetään tietonäytöllä.
Tietonäyttö
t
146
ADL
Tietonäyttö
ADL
Y
Automaattinen
P
Suuri
R
Pieni
c
Erittäin suuri 1
Q
Normaali
d
Erittäin suuri 2
4
Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Kamera muuttaa Aktiivista D-Lightingia
kuva kerrallaan valitun
haarukointiohjelman mukaisesti.
Haarukoinnin edistymisen ilmaisimen saa
näkyviin aktivoimalla tietonäytön.
Ilmaisimesta häviää yksi osa jokaisen kuvan
jälkeen.
Kuvien määrä: 3
Näyttö ensimmäisen
kuvan jälkeen
t
147
❚❚ Haarukoinnin peruuttaminen
Peruuta haarukointi painamalla D-painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa, kunnes haarukointisarjan kuvien määrä on nolla
(r) eikä z enää näy. Viimeksi käytössä ollut ohjelma palautetaan,
kun haarukointia käytetään seuraavan kerran. Haarukoinnin voi
peruuttaa myös kahden painikkeen palautuksella (0 133), mutta
tällöin haarukointiohjelmaa ei palauteta, kun haarukointia käytetään
seuraavan kerran.
t
A ADL-haarukointi
Hitaassa ja nopeassa sarjakuvaustilassa kuvaus keskeytetään, kun
haarukointiohjelmassa määritetty kuvamäärä on otettu. Kuvaus jatkuu, kun
laukaisinta painetaan seuraavan kerran. Itselaukaisintilassa kamera ottaa
vaiheessa 2 sivulla 145 valitun määrän kuvia joka kerta kun laukaisinta
painetaan riippumatta siitä, mikä asetus on valittu Mukautetussa
asetuksessa c3 (Itselaukaisin) > Kuvien määrä (0 252); kuvien välinen
aikaväli määritetään kuitenkin Mukautetulla asetuksella c3 (Itselaukaisin) >
Kuvien välinen aikaväli. Muissa tiloissa kamera ottaa yhden kuvan joka
kerta kun laukaisinta painetaan.
Jos muistikortti täyttyy, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, kuvausta
voidaan jatkaa sarjan seuraavasta kuvasta sen jälkeen kun muistikortti on
vaihdettu tai muistikortille on tehty lisää tilaa poistamalla kuvia. Jos kamera
sammutetaan, ennen kuin kaikki sarjan kuvat on otettu, haarukointi jatkuu
sarjan seuraavasta kuvasta, kun kamera kytketään päälle.
148
Päällekkäisvalotus
Noudata alla olevia ohjeita tallentaaksesi kahdesta kymmeneen
valotuksen sarjan yhdeksi valokuvaksi. Päällekkäisvalotuksissa
voidaan hyödyntää kameran kuvakennon RAW-tietoja, minkä ansiosta
värit ovat huomattavasti laadukkaammat kuin
kuvankäsittelyohjelmistoilla tehdyissä sulautuksissa.
❚❚ Päällekkäisvalotuksen luominen
Päällekkäisvalotuksia ei voi tallentaa reaaliaikanäkymässä. Poistu
reaaliaikanäkymästä ennen jatkamista. Huomaa, että oletusasetuksilla
kuvaus päättyy ja päällekkäisvalotus tallennetaan automaattisesti, jos
mitään toimintoja ei tehdä 30 s:n kuluessa.
A Pidennetyt tallennusajat
Jos valotusten väli on yli 30 s, pidennä mittareiden sammumisviivettä
Mukautetussa asetuksessa c2 (Valmiustila-ajastin, 0 251). Pisin valotusten
välinen aikaväli on 30 s pidempi kuin Mukautetussa asetuksessa c2 valittu
asetus. Jos näyttö on sammunut toiston aikana tai valikoissa, kuvaus päättyy
30 s sen jälkeen kun valotusmittarit ovat sammuneet, ja päällekkäisvalotus
luodaan siihen mennessä tallennetuista valotuksista.
1
Valitse kuvausvalikosta
Päällekkäisvalotus.
Näytä valikot painamalla
G-painiketta. Korosta
kuvausvalikossa
Päällekkäisvalotus ja paina G-painike
2.
t
149
2
Valitse tila.
Korosta Päällekkäisvalotustila
ja paina 2.
Korosta jokin seuraavista ja paina
J.
• Ottaaksesi sarjan
päällekkäisvalotuksia valitse 6
Päällä (sarja).
Päällekkäisvalotuskuvaus
jatkuu, kunnes Pois valitaan kohtaan Päällekkäisvalotustila.
• Ottaaksesi yhden päällekkäisvalotuksen valitse Päällä (yksi kuva).
Normaali kuvaus jatkuu automaattisesti, kun yksi
päällekkäisvalotus on luotu.
• Poistu luomatta enempää päällekkäisvalotuksia valitsemalla Pois.
Jos Päällä (sarja) tai Päällä (yksi kuva) on
valittu, n-kuvake näkyy ohjauspaneelissa.
t
150
3
Valitse kuvien määrä.
Korosta Kuvien määrä ja paina
2.
Paina 1 tai 3 valitaksesi,
montako valotusta yhdessä
valokuvassa yhdistetään, ja paina
J.
A Komentokiekko
Jos Päällekkäisvalotus on valittu ”ja
komentokiekot” -asetukseksi Mukautettuun
asetukseen f4 (Fn-painikkeen tehtävä,
0 263) tai f5 (Esikatselupainikkeen teht.,
0 266), voit valita päällekkäisvalotustilan
painamalla valittua painiketta ja kiertämällä
pääkomentokiekkoa ja kuvien määrän
painamalla painiketta ja kiertämällä
sivukomentokiekkoa. Valinta osoitetaan
tietonäytöllä; kun päällekkäisvalotus on
käytössä, päällekkäisvalotustila ilmaistaan
seuraavasti: n (jonka oikealla puolella B)
asetuksella Päällä (yksi kuva) ja n (jonka
oikealla puolella o) asetuksella Päällä (sarja).
t
151
4
Valitse herkkyyden määrä.
Korosta Automaattinen säätö ja
paina 2.
Seuraavat vaihtoehdot tulevat
näkyviin. Korosta vaihtoehto ja
paina J.
• Päällä: Herkkyyttä säädetään
tallennettavien valotusten
lukumäärän perusteella (kunkin
valotuksen herkkyydeksi säädetään kahdella valotuksella 1/2,
kolmella valotuksella 1/3 jne.).
• Pois: Herkkyyttä ei säädetä päällekkäisvalotusta tallennettaessa.
Suositellaan, jos tausta on tumma, mutta huomaa, että
valokuvissa saattaa esiintyä kohinaa (satunnaisia kirkkaita
kuvapisteitä, utua tai viivoja).
t
152
5
Rajaa valokuva, tarkenna ja kuvaa.
Sarjakuvaustiloissa (0 46) kamera tallentaa
kaikki valotukset yhdessä sarjassa. Jos
Päällä (sarja) on valittu, kamera jatkaa
päällekkäisvalotusten tallentamista niin kauan kuin laukaisinta
pidetään painettuna; jos Päällä (yksi kuva) on valittu,
päällekkäisvalotuskuvaus päättyy ensimmäisen valokuvan
jälkeen. Itselaukaisintilassa kamera tallentaa automaattisesti
vaiheessa 3 valitun määrän valotuksia riippumatta siitä, mikä
asetus on valittu Mukautetussa asetuksessa c3 (Itselaukaisin) >
Kuvien määrä (0 252); kuvien välinen aikaväli määritetään
kuitenkin Mukautetulla asetuksella c3 (Itselaukaisin) > Kuvien
välinen aikaväli. Muissa kuvanottotavoissa otetaan yksi valokuva
joka kerta kun laukaisinta painetaan; jatka kuvausta, kunnes kaikki
valotukset on tallennettu (katso tietoa päällekkäisvalotuksen
keskeyttämisestä ennen kuin kaikki valokuvat on tallennettu
sivulta 154).
n-kuvake vilkkuu, kunnes kuvaus päättyy.
Jos Päällä (sarja) on valittu,
päällekkäisvalotuskuvaus päättyy vain, kun
Pois valitaan päällekkäisvalotustilaksi; jos
Päällä (yksi kuva) on valittu, päällekkäisvalotuskuvaus loppuu
automaattisesti, kun päällekkäisvalotus on valmis. n-kuvake
häviää näytöltä, kun päällekkäisvalotuskuvaus päättyy.
t
153
❚❚ Päällekkäisvalotuksen keskeyttäminen
Keskeyttääksesi päällekkäisvalotuksen, ennen
kuin valittu määrä valotuksia on otettu, valitse
päällekkäisvalotustilaksi Pois. Jos kuvaus
päättyy, ennen kuin valittu määrä valotuksia on
otettu, päällekkäisvalotus luodaan siihen
mennessä tallennetuista valotuksista. Jos
Automaattinen säätö on päällä, herkkyys säädetään vastaamaan
tallennettujen valotusten määrää. Huomaa, että kuvaus päättyy
automaattisesti, jos:
• Palautus kahdella painikkeella suoritetaan (0 133)
• Kamera sammutetaan
• Akku tyhjenee
• Kuvia poistetaan
t
154
D Päällekkäisvalotukset
Älä poista tai vaihda muistikorttia, kun päällekkäisvalotusta tallennetaan.
Toiston yhteydessä näytettävät kuvan tiedot (mukaan lukien
tallennuspäivämäärä ja kameran asento) ovat samat kuin
päällekkäisvalotuksen ensimmäisellä kuvalla.
ISO-herkkyys pysyy kunkin sarjan ensimmäisen kuvan arvossa; ISOherkkyyden valitsimen kiertämisellä ei ole vaikutusta kuvauksen ollessa
käynnissä.
A Ajastettu kuvaus
Jos ajastettu kuvaus otetaan käyttöön ennen ensimmäisen valotuksen
ottamista, kamera tallentaa valotuksia valitulla aikavälillä, kunnes
päällekkäisvalotusvalikossa valittu määrä valotuksia on otettu (ajastetun
kuvauksen valikossa valittua kuvamäärää ei oteta huomioon). Nämä
valotukset tallennetaan yhdeksi valokuvaksi, ja ajastettu kuvaus päättyy
(päällekkäisvalotuskuvaus päättyy automaattisesti myös, jos Päällä (yksi
kuva) on valittu päällekkäisvalotustilaksi).
A Muut asetukset
Kun päällekkäisvalotusta kuvataan, muistikorttia ei voi alustaa, ja osa
valikon kohdista näkyy harmaana eikä niitä voi muuttaa.
t
155
Ajastettu kuvaus
Kameralla voi ottaa valokuvia automaattisesti ennalta asetetuin
aikavälein.
D Ennen kuvausta
Älä valitse itselaukaisinta (E) tai MUP-kuvanottotapaa, kun käytät ajastettua
kuvausta. Ennen kuin aloitat ajastetun kuvauksen, ota testikuva nykyisillä
asetuksilla ja tarkista tulos näytöltä.
Ennen kuin valitset aloitusajan, valitse asetusvalikosta Aikavyöhyke ja
päivämäärä ja varmista, että kameran kelloon on asetettu oikea kellonaika
ja päivämäärä (0 276).
Jalustan käyttöä suositellaan. Kiinnitä kamera jalustalle ennen kuvauksen
aloittamista. Varmista, että kameran akku on ladattu täyteen, jotta kuvaus ei
keskeydy. Jos olet epävarma, lataa akku ennen käyttöä tai käytä
verkkolaitetta ja virtaliitäntää (saatavilla erikseen).
1
Valitse Ajastettu kuvaus
kuvausvalikosta.
Näytä valikot painamalla
G-painiketta. Korosta
kuvausvalikossa Ajastettu
kuvaus ja paina 2.
t
156
G-painike
2
3
Valitse aloitusaika.
Valitse seuraavista
aloitusvaihtoehdoista.
• Aloittaaksesi kuvauksen välittömästi
korosta Nyt ja paina 2. Kuvaus
alkaa noin 3 s:n kuluttua siitä,
kun asetukset on tehty; siirry vaiheeseen 3.
• Valitaksesi aloitusajan korosta
Aloitusaika ja paina 2
näyttääksesi oikealla näkyvät
aloitusajan vaihtoehdot.
Korosta tunnit tai minuutit
painamalla 4 tai 2 ja muuta
niitä painamalla 1 tai 3. Paina 2 jatkaaksesi.
Valitse aikaväli.
Korosta tunnit, minuutit tai
sekunnit painamalla 4 tai 2;
muuta painamalla 1 tai 3.
Valitse aikaväli, joka on pidempi
kuin aika, joka tarvitaan vaiheessa
4 valitun kuvamäärän ottamiseen. Jos aikaväli on liian lyhyt,
otettujen valokuvien määrä saattaa olla pienempi kuin vaiheessa
4 valittu kokonaismäärä (aikavälien lukumäärä kerrottuna kuvien
määrällä per aikaväli). Paina 2 jatkaaksesi.
t
157
4
Valitse aikavälien määrä ja
kuvien määrä per aikaväli.
Korosta aikavälien määrä tai
kuvien määrä painamalla 4 tai 2;
muuta painamalla 1 tai 3. Paina
2 jatkaaksesi.
Aikavälien Kuvien
määrä määrä/
aikaväli
5
t
158
Kuvien
kokonaismäärä
Aloita kuvaus.
Korosta Päällä ja paina J (palaa
kuvausvalikkoon käynnistämättä
ajastinta korostamalla Pois ja
painamalla J). Ensimmäinen
kuvasarja otetaan määritettynä
aloitusaikana tai noin 3 s:n kuluttua, jos Nyt valittiin kohtaan
Valitse aloitusaika vaiheessa 2. Kuvaus jatkuu valituin aikavälein,
kunnes kaikki kuvat on otettu. Huomaa, että suljinaika,
kuvausnopeus ja kuvien tallentamiseen kuluva aika voivat
vaihdella aikavälien välillä, joten aikavälin loppumisen ja
seuraavan aikavälin alkamisen väliin jäävä aika voi vaihdella. Jos
kuvausta ei voida jatkaa nykyisillä asetuksilla (jos esimerkiksi B
(bulb-aikavalotus) tai T (time-aikavalotus) on valittu suljinajaksi
käsisäätöisessä valotustilassa tai jos aloitusaika on alle minuutin
kuluttua), näytöllä näkyy varoitus.
D Muisti täynnä
Jos muistikortti on täynnä, ajastettu kuvaus pysyy käytössä, mutta kuvia ei
oteta. Jatka kuvausta (0 161) sen jälkeen kun olet poistanut kuvia tai
sammuttanut kameran ja asettanut siihen toisen muistikortin.
A Peitä etsin
Estääksesi etsimen kautta pääsevää valoa vaikuttamasta valokuviin ja
valotukseen peitä etsin mukana toimitetulla DK-26-okulaarisuojuksella
(0 23).
A Ajastettu kuvaus
Ajastettua kuvausta ei voi yhdistää pitkiin valotusaikoihin (0 44) eikä
reaaliaikanäkymään (0 172).
A Kuvanottotapa
Kamera ottaa valitun määrän kuvia jokaisella aikavälillä valitusta
kuvanottotavasta riippumatta.
A Haarukointi
Säädä haarukointiasetukset ennen ajastetun kuvauksen aloittamista. Jos
valotuksen tai salaman haarukointi tai ADL-haarukointi on käytössä
ajastetun kuvauksen aikana, kamera ottaa haarukointiohjelmassa valitun
määrän kuvia jokaisella aikavälillä riippumatta ajastetun kuvauksen
valikossa valitusta kuvamäärästä. Jos valkotasapainon haarukointi on
käytössä ajastetun kuvauksen aikana, kamera ottaa yhden kuvan jokaisella
aikavälillä ja käsittelee sitä luodakseen haarukointiohjelmassa valitun
määrän kopioita.
t
159
A Kuvauksen aikana
Tietonäytön Q-kuvake vilkkuu ajastetun
kuvauksen aikana. Juuri ennen seuraavan
kuvausaikavälin alkamista ohjauspaneelissa
olevalla suljinajan näytöllä näkyy jäljellä olevien
aikavälien määrä, ja aukon näytöllä näkyy
nykyisessä aikavälissä jäljellä olevien kuvien
määrä. Muulloin jäljellä olevien aikavälien määrän
ja aikavälissä jäljellä olevien kuvien määrän voi tarkistaa painamalla
laukaisimen puoleenväliin (kun laukaisin vapautetaan, suljinaika ja aukko
näkyvät, kunnes valmiustila-ajastimen aika kuluu loppuun).
Näytä nykyiset ajastetun kuvauksen asetukset
valitsemalla Ajastettu kuvaus kuvien välillä. Kun
ajastettu kuvaus on käynnissä, ajastetun
kuvauksen valikko näyttää aloitusajan,
kuvausaikavälin sekä jäljellä olevien aikavälien ja
kuvien määrän. Näitä kohtia ei voi muuttaa, kun
ajastettu kuvaus on käynnissä.
Kun ajastettu kuvaus on käynnissä, kuvia voi toistaa ja kuvaus- ja
valikkoasetuksia voi säätää vapaasti. Näyttö sammuu automaattisesti noin
neljä sekuntia ennen kunkin aikavälin alkamista.
t
160
❚❚ Ajastetun kuvauksen keskeyttäminen
Ajastetun kuvauksen voi keskeyttää:
• Painamalla J-painiketta aikavälien välillä
• Korostamalla ajastetun kuvauksen valikossa Aloita > Keskeytä ja
painamalla J
• Sammuttamalla kameran ja käynnistämällä sen uudelleen
(muistikortin voi tarvittaessa vaihtaa, kun kamera on pois päältä)
• Valitsemalla itselaukaisin- (E) tai MUP-kuvanottotavan
Jatkaaksesi kuvausta:
1
Valitse uusi aloitusaika.
2
Jatka kuvausta.
Valitse uusi aloitusaika sivun 157
ohjeiden mukaisesti.
Korosta Käynnistä uud. ja paina
J. Huomaa, että jos ajastettu
kuvaus keskeytettiin kuvauksen
aikana, nykyisen aikavälin jäljellä
olevat kuvat peruutetaan.
t
161
❚❚ Ajastetun kuvauksen lopettaminen
Ajastettu kuvaus päättyy automaattisesti, jos akku tyhjenee. Ajastetun
kuvauksen voi lopettaa myös:
• Valitsemalla ajastetun kuvauksen valikossa Aloita > Pois
• Suorittamalla palautuksen kahdella painikkeella (0 133)
• Nollaamalla nykyisen kuvausvalikon muistipaikan asetukset
käyttämällä kuvausvalikon kohtaa Kuvausvalikon muistipaikka
(0 236)
• Muuttamalla haarukointiasetuksia (0 136)
Normaali kuvaus jatkuu, kun ajastettu kuvaus päättyy.
❚❚ Ei valokuvaa
Kamera ohittaa nykyisen aikavälin, jos jokin seuraavista tilanteista
jatkuu vähintään kahdeksan sekunnin ajan sen jälkeen, kun aikavälin
oli määrä alkaa: edellisen aikavälin valokuvaa tai valokuvia ei ole vielä
otettu, puskurimuisti on täynnä tai kamera ei pysty tarkentamaan AF-Stilassa (huomaa, että kamera tarkentaa uudelleen ennen jokaista
kuvaa). Kuvaus jatkuu seuraavasta aikavälistä.
t
162
Ei-mikroprosessoriohjatut
objektiivit
Ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja voi käyttää valotustiloissa A ja
M, ja aukko asetetaan käyttämällä objektiivin himmenninrengasta.
Kun objektiivin tiedot (objektiivin polttoväli ja suurin aukko) on
määritetty, käyttäjä voi käyttää seuraavia mikroprosessoriohjattujen
objektiivien toimintoja.
Jos objektiivin polttoväli on tiedossa:
• Sähköistä zoomausta voi käyttää lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden kanssa (0 119)
• Objektiivin polttoväli ilmoitetaan (asteriskilla merkittynä) toiston
yhteydessä näytettävissä kuvan tiedoissa
Jos objektiivin suurin aukko on tiedossa:
• Aukkoarvo näytetään ohjauspaneelissa ja etsimessä
• Salaman tehoa säädetään aukon muutosten mukaan, jos
salamalaite tukee AA-tilaa (automaattinen aukko)
• Aukko ilmoitetaan (asteriskilla merkittynä) toiston yhteydessä
näytettävissä kuvan tiedoissa
Sekä objektiivin polttovälin että suurimman aukon määrittäminen:
• Mahdollistaa värimatriisimittauksen (huomaa, että joillain
objektiiveilla, mukaan lukien Reflex-NIKKOR-objektiivit, tarkkojen
tulosten saavuttaminen saattaa edellyttää keskustapainotteisen
mittauksen tai pistemittauksen käyttöä)
• Parantaa keskustapainotteisen mittauksen ja pistemittauksen sekä
digitaalisen järjestelmäkameran tasapainotetun i-TTL-täytesalaman
tarkkuutta
t
163
❚❚ Ei-mikroprosessoriohjatun objektiivin tietojen tallentaminen
Kameraan voidaan tallentaa enintään yhdeksän eimikroprosessoriohjatun objektiivin tiedot. Ei-mikroprosessoriohjatun
objektiivin tietojen syöttäminen tai muokkaaminen:
1
Valitse Ei-CPUobjektiivin tiedot.
Näytä valikot painamalla
G-painiketta. Korosta
asetusvalikossa Ei-CPUobjektiivin tiedot ja paina
2.
2
t
164
G-painike
Valitse objektiivin numero.
Korosta Objektiivin numero ja
paina 4 tai 2 valitaksesi
objektiivin numeron väliltä 1 ja 9.
3
Syötä polttoväli ja aukko.
Korosta Polttoväli (mm) tai
Suurin aukko ja paina 4 tai 2
muokataksesi korostettua kohtaa.
Polttovälin voi valita väliltä 6 ja
4000 mm ja suurimman aukon
väliltä f/1.2 ja f/22.
A Polttoväliä ei ole luettelossa
Jos oikeaa polttoväliä ei ole luettelossa, valitse lähin arvo, joka on
suurempi kuin objektiivin todellinen polttoväli.
A Telejatkeet ja zoom-objektiivit
Telejatkeen suurin aukko on telejatkeen ja objektiivin yhdistetty suurin
aukko. Huomaa, että objektiivin tietoja ei säädetä, kun eimikroprosessoriohjatulla objektiivilla lähennetään tai loitonnetaan. Eri
polttovälien tiedot voi syöttää erillisinä objektiivin numeroina, tai
objektiivin tietoja voi muokata vastaamaan objektiivin polttovälin ja
suurimman aukon uusia arvoja joka kerta kun zoomausta säädetään.
4
Valitse mittarin liitäntätapa.
Korosta Valotusmittarin liitäntä
ja paina 2, paina sitten 1 tai 3
korostaaksesi kohdan AIobjektiivi ja valitse painamalla J
(valitse Muu kuin AI-objektiivi
vain, jos objektiivissa ei ole AImekanismia; 0 167).
t
165
5
Valitse Valmis.
Korosta Valmis ja paina J.
Määritetty polttoväli ja aukko
tallennetaan valitun objektiivin
numeron kohdalle.
❚❚ Ei-mikroprosessoriohjatun objektiivin tietojen hakeminen
Valittujen ei-mikroprosessoriohjattujen objektiivien tiedot voi hakea
objektiivin numeron perusteella alla kuvatulla tavalla.
1
Määritä ei-mikroprosessoriohjatun objektiivin numeron
valinta kameran painikkeen tehtäväksi.
Valitse Valitse ei-CPU-objektiivin nro ”ja komentokiekot”
-asetukseksi Mukautettuun asetukseen f4 (Fn-painikkeen
tehtävä, 0 263), Mukautettuun asetukseen f5
(Esikatselupainikkeen teht., 0 266) tai f6 (AE-L/AF-Lpainikkeen teht., 0 267).
2
Valitse objektiivin numero valitulla painikkeella.
Paina valittua painiketta ja kierrä pääkomentokiekkoa, kunnes
haluamasi objektiivin numero näkyy tietonäytöllä.
Polttoväli Suurin aukko
t
Pääkomentokiekko
166
Objektiivin
numero
Muut kuin AI-objektiivit
Kameraa voi käyttää muiden kuin AI-objektiivien kanssa (ts.
objektiivit, joissa ei ole AI-mekanismia). Ennen kuin kiinnität
objektiivin, muista nostaa valonmittauksen kytkentävipu; jos tätä
varotoimea ei noudateta, kamera tai objektiivi voi vahingoittua.
Valonmittauksen kytkentävipu
❚❚ AI-objektiivit ja muut kuin AI-objektiivit
”Ei-mikroprosessoriohjatut” objektiivit jaetaan objektiiveihin, joissa on
AI-mekanismi (”AI-objektiivit”), ja objektiiveihin, joissa sitä ei ole
(”muut kuin AI-objektiivit”).
AI-objektiivi
Muu kuin AI-objektiivi
t
Valonmittauksen kytkentäuloke
Ei valonmittauksen
kytkentäuloketta
A Yhteensopimattomat objektiivit
Joitain ei-AI-objektiiveja ei voi kiinnittää silloinkaan, kun valonmittauksen
kytkentävipu on nostettu. Katso lisätietoja sivulta 320.
A AI-objektiivit
Laske valonmittauksen kytkentävipu ennen AI-objektiivien kiinnittämistä.
167
❚❚ Kuvaaminen muilla kuin AI-objektiiveilla
Jos objektiivissa ei ole AI-mekanismia, aukkoa ei voi asettaa kameran
säätimillä, kun kameraan on kiinnitetty muu kuin AI-objektiivi.
Optimaalisen valotuksen saavuttamiseksi kameran aukon asetus on
säädettävä käsin objektiivin asetusta vastaavaksi.
1
Kiinnitä objektiivi.
2
Valitse objektiivin numero (0 166).
Kiinnitä sellainen muu kuin AI-objektiivi, jonka tiedot on syötetty
aikaisemmin (0 164).
Varmista, että Muu kuin AI-objektiivi on
valittu kohtaan Ei-CPU-objektiivin tiedot
> Valotusmittarin liitäntä.
Ohjauspaneelissa vilkkuu ”F”, ja f tulee
näkyviin tietonäytölle.
3
4
Valitse valotustila A tai M.
Kierrä valotustilan valitsin asentoon A tai
M.
Säädä aukkoa.
Valitse aukko käyttämällä objektiivin
himmenninrengasta.
t
5
Säädä kameran aukon asetus
vastaamaan objektiivia.
Kun valotusmittarit ovat päällä, kierrä
sivukomentokiekkoa asettaaksesi
kameraan vaiheessa 4 valitun aukon.
168
6
Ota kuvia.
Toista tarvittaessa vaiheet 4 ja 5
muuttaaksesi aukkoa kuvauksen aikana.
t
169
Sijaintitiedot
Lisävarusteena saatavat GPS-laitteet GP-1 ja GP-1A (0 325) lisäävät
seuraavat tiedot valokuviin, jotka otetaan laitteen ollessa
kiinnitettynä: pituuspiiri, leveyspiiri, korkeus ja UTC-aika. Nämä tiedot
näytetään kuvan tietojen sijaintitietosivulla (0 188).
❚❚ GPS-laitteen kiinnittäminen
Sammuta kamera ja liitä GPS-laite lisälaiteliitäntään (0 325) laitteen
mukana toimitetulla kaapelilla. Katso lisätietoja GPS-laitteen
käyttöoppaasta.
❚❚ Asetusvalikon asetukset
Asetusvalikon kohta Sijaintitiedot sisältää alla luetellut asetukset.
• Valmiustila-ajastin: Valitse, kytkeytyvätkö valotusmittarit
automaattisesti pois päältä, kun GPS-laite on kiinnitetty.
Asetus
Kuvaus
Valotusmittarit kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jos
mitään toimintoja ei tehdä Mukautetussa asetuksessa c2 valitun
ajan kuluessa (Valmiustila-ajastin, 0 251; jotta kamera ehtii
Käytössä
hakea sijaintitiedot, viivettä pidennetään enintään yhdellä
minuutilla sen jälkeen kun valotusmittarit on aktivoitu tai
kamera on kytketty päälle). Tämä vähentää akun kulutusta.
Ei
Valotusmittarit eivät kytkeydy pois päältä, kun GPS-laite on
käytössä liitetty.
t
170
• Sijainti: Tämä kohta on käytettävissä vain, jos GPS-laite on liitetty,
jolloin se näyttää nykyisen leveyspiirin, pituuspiirin, korkeuden ja
UTC-ajan GPS-laitteesta saatavien tietojen mukaisesti.
• Aseta kello satelliitista: Valitse Kyllä, jos haluat synkronoida kameran
kellon GPS-laitteen ilmoittaman ajan kanssa.
A UTC-aika
UTC-tiedot saadaan GPS-laitteelta, eivätkä ne ole yhteydessä kameran
kelloon.
A o-kuvake
Yhteyden tila näytetään o-kuvakkeella:
• o (muuttumaton): Kamera on muodostanut
yhteyden GPS-laitteella. Tämän kuvakkeen
näkyessä otettavien kuvien tiedoissa on erillinen
sivu sijaintitiedoille (0 194).
• o (vilkkuu): GPS-laite etsii signaalia. Kuvat, jotka
otetaan tämän kuvakkeen vilkkuessa, eivät sisällä
sijaintitietoja.
• Ei kuvaketta: GPS-laitteelta ei ole vastaanotettu uusia sijaintitietoja
vähintään kahteen sekuntiin. Kuvat, jotka otetaan, kun o-kuvaketta ei
näy, eivät sisällä sijaintitietoja.
t
171
x
Kuvaus
reaaliaikanäkymässä
Noudata alla olevia ohjeita ottaaksesi valokuvia reaaliaikanäkymässä.
D Peitä etsin
Estääksesi etsimen kautta pääsevää valoa vaikuttamasta valokuviin tai
valotukseen peitä etsin mukana toimitetulla DK-26-okulaarisuojuksella
ennen kuvausta (0 23).
1
Paina a-painiketta.
Peili nostetaan, ja näkymä objektiivin läpi
näytetään kameran näytöllä. Kohde ei enää
näy etsimessä.
a-painike
2
x
172
Aseta tarkennuspiste.
Aseta tarkennuspiste kohteen kohdalle sivun 175 ohjeiden
mukaisesti.
3
Tarkenna.
Tarkenna painamalla laukaisin
puoleenväliin.
Tarkennuspiste vilkkuu vihreänä, kun
A AE-L/AF-L -painike
kamera tarkentaa. Jos kamera pystyy
tarkentamaan, tarkennuspiste näkyy
vihreänä; jos kamera ei pysty tarkentamaan,
tarkennuspiste vilkkuu punaisena (huomaa,
että kuvia voi ottaa, vaikka tarkennuspiste
vilkkuu punaisena; tarkista tarkennus
näytöltä ennen kuvan ottamista). Valotuksen voi lukita
painamalla A AE-L/AF-L -painiketta (0 77); tarkennus lukittuu, kun
laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin. Valotustilassa M
valotusta voi säätää valotusilmaisimen avulla (0 43).
4
Ota kuva.
5
Poistu reaaliaikanäkymätilasta.
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan asti.
Näyttö sammuu.
Poistu reaaliaikanäkymätilasta painamalla
a-painiketta.
x
173
A Valotuksen esikatselu (vain valotustila M)
Valotustilassa M voit Pv-painiketta painamalla
esikatsella, miten nykyiset suljinajan, aukon ja ISOherkkyyden asetukset vaikuttavat valotukseen.
Pv-painike
D Reaaliaikanäkymän päättäminen
Reaaliaikanäkymä päättyy automaattisesti, jos objektiivi irrotetaan.
Reaaliaikanäkymä saattaa myös päättyä automaattisesti kameran sisäisten
virtapiirien vahingoittumisen estämiseksi; poistu reaaliaikanäkymästä, kun
kameraa ei käytetä. Huomaa, että kameran sisäisten virtapiirien lämpötila
saattaa nousta, ja kohinaa (kirkkaita pisteitä, satunnaisia kirkkaita
kuvapisteitä tai utua) saattaa esiintyä seuraavissa tapauksissa (kamera voi
myös lämmetä huomattavasti, mutta kyse ei ole viasta):
• Ympäristön lämpötila on korkea
• Reaaliaikanäkymää on käytetty pitkään
• Kameraa on käytetty pitkään sarjakuvaustilassa
Jos reaaliaikanäkymä ei käynnisty, kun painat a-painiketta, anna sisäisten
virtapiirien jäähtyä ja yritä sitten uudelleen.
x
174
Tarkennus reaaliaikanäkymässä
Käyttääksesi tarkennukseen
automaattitarkennusta kierrä
tarkennustilan valitsin asentoon AF ja
noudata alla olevia ohjeita valitaksesi
automaattitarkennus- ja
tarkennusaluetilan. Katso tietoa
käsitarkennuksesta sivulta 183.
Tarkennustilan valitsin
❚❚ Tarkennustilan valitseminen
Seuraavat automaattitarkennustilat ovat käytettävissä
reaaliaikanäkymässä:
Tila
AF-S
AF-F
Kuvaus
Kertatarkennus: Paikallaan oleville kohteille. Tarkennus lukittuu, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin.
Kokoaikainen automaattitarkennus: Liikkuville kohteille. Kamera tarkentaa
jatkuvasti, kunnes laukaisinta painetaan. Tarkennus lukittuu, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin.
Valitse automaattitarkennustila painamalla tarkennustilapainiketta ja
kiertämällä pääkomentokiekkoa, kunnes haluamasi tila näkyy
näytöllä.
Tarkennustilapainike
Pääkomentokiekko
Näyttö
x
175
D Automaattitarkennuksen käyttö reaaliaikanäkymässä
Käytä AF-S-objektiivia. Haluttuja tuloksia ei välttämättä saavuteta muilla
objektiiveilla tai telejatkeilla. Huomaa, että automaattitarkennus on
reaaliaikanäkymässä hitaampaa, ja näyttö saattaa kirkastua tai tummentua
kameran tarkentaessa. Tarkennuspiste saattaa joskus näkyä vihreänä, vaikka
kamera ei pysty tarkentamaan. Kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan
seuraavissa tilanteissa:
• Kohteessa on viivoja, jotka ovat yhdensuuntaisia kuvan pitkän sivun
kanssa
• Kohteen kontrasti on heikko
• Tarkennuspisteessä olevassa kohteessa on alueita, joiden kirkkaudessa on
merkittäviä eroja, tai se sisältää kohdevalon tai neonkyltin tai muun
valonlähteen, jonka kirkkaus vaihtelee
• Välkyntää tai juovia esiintyy loisteputki-, elohopeahöyrylamppu- tai
natriumlamppuvalossa tai vastaavassa valaistuksessa
• Ristikkosuodin (tähtisuodin) tai muu erikoissuodin on käytössä
• Kohde näkyy pienempänä kuin tarkennuspiste
• Kohteessa on hallitsevia säännöllisiä geometrisia kuvioita (esim. kaihtimet
tai rivi pilvenpiirtäjän ikkunoita)
• Kohde liikkuu
x
176
❚❚ Tarkennusaluetilan valitseminen
Reaaliaikanäkymässä voi valita seuraavat tarkennusaluetilat:
Tila
!
$
%
&
Kuvaus
Automaattinen kasvotarkennus: Käytä muotokuvissa. Kamera tunnistaa
muotokuvakohteet ja tarkentaa niihin automaattisesti; valittu kohde
ilmaistaan kaksinkertaisella keltaisella reunuksella (jos kamera
havaitsee useita kasvoja, enintään 35, se tarkentaa lähimpänä
olevaan kohteeseen; valitse eri kohde käyttämällä monivalitsinta).
Jos kamera ei enää havaitse kohdetta (jos kohde on esimerkiksi
kääntynyt poispäin kamerasta), reunusta ei enää näytetä.
Leveä alue: Käytä käsivaralla otettaviin maisemakuviin ja muihin kuin
muotokuvakohteisiin. Siirrä tarkennuspiste mihin tahansa kuvassa
monivalitsimen avulla tai siirrä tarkennuspiste kuvan keskelle
painamalla J.
Normaali alue: Käytä tarkentaaksesi tarkasti valittuun pisteeseen
kuvassa. Siirrä tarkennuspiste mihin tahansa kuvassa monivalitsimen
avulla tai siirrä tarkennuspiste kuvan keskelle painamalla J. Jalustan
käyttöä suositellaan.
Kohteen seuranta: Sijoita tarkennuspiste kohteen kohdalle ja paina J.
Tarkennuspiste seuraa valittua kohdetta sen liikkuessa kuva-alueella.
Lopeta seuranta painamalla uudelleen J. Huomaa, että kamera ei
välttämättä pysty seuraamaan kohteita, jos ne liikkuvat nopeasti,
häviävät kuvasta tai ovat toisten kohteiden peitossa, muuttavat
huomattavasti kokoa, väriä tai kirkkautta, ovat liian pieniä, suuria,
kirkkaita tai tummia tai samanvärisiä tai yhtä kirkkaita kuin tausta.
x
177
Valitse tarkennusaluetila painamalla tarkennustilapainiketta ja
kiertämällä sivukomentokiekkoa, kunnes haluamasi tila näkyy
näytöllä.
Tarkennustilapainike
x
178
Sivukomentokiekko
Näyttö
P-painikkeen käyttäminen
Alla lueteltuja asetuksia pääsee
säätämään painamalla Ppainiketta reaaliaikanäkymässä
kuvattaessa. Korosta kohtia
monivalitsimella ja paina 2
näyttääksesi korostettuun
P-painike
kohtaan liittyvät vaihtoehdot.
Valittuasi haluamasi asetuksen poistu painamalla J.
Asetus
Kuvanlaatu
Kuvakoko
Kuvaus
Valitse kuvanlaatu (0 55).
Valitse kuvakoko (0 58).
Valitse Picture Control (0 100).
Aseta Picture Control
Aktiivinen D-Lighting
Näytön kirkkaus
Säädä Aktiivista D-Lightingia säilyttääksesi valoalueiden
ja varjojen yksityiskohdat (0 110).
Säädä reaaliaikanäkymän näytön
kirkkautta painamalla 1 tai 3.
Näytön kirkkauden
muuttaminen ei vaikuta
kameralla tallennettaviin
valokuviin.
x
179
Reaaliaikanäkymän näyttö: kuvaus
reaaliaikanäkymässä
we
q
r
t
Kohta
Kuvaus
Ennen reaaliaikanäkymän automaattista
q Jäljellä oleva aika
päättymistä jäljellä oleva aika. Näkyy, jos
kuvaus päättyy alle 30 s:n kuluessa.
w Automaattitarkennustila Nykyinen automaattitarkennustila.
Nykyinen tarkennusaluetila.
e Tarkennusaluetila
Nykyinen tarkennuspiste. Näyttö vaihtelee
r Tarkennuspiste
valitun tarkennusaluetilan mukaan (0 177).
Ilmaisee, tulisiko valokuvasta nykyisillä
t Valotusilmaisin
asetuksilla ali- tai ylivalottunut (vain
valotustilassa M).
x
180
0
184
175
177
172
43
D Reaaliaikanäkymän näyttö
Vaikka ne eivät näy lopullisessa kuvassa, näytöllä voi näkyä epätasaisia
reunoja, vääristyneitä värejä, moiré-ilmiötä ja kirkkaita pisteitä, minkä lisäksi
kirkkaita juovia voi näkyä alueilla, joilla on välkkyviä kylttejä tai muita
katkonaisia valonlähteitä, tai jos kohde valaistaan hetkellisesti
stroboskoopilla tai muulla kirkkaalla hetkellisellä valolla. Lisäksi vääristymiä
voi esiintyä, jos kameraa panoroidaan vaakasuunnassa tai jos kohde liikkuu
nopeasti kuvan poikki. Välkyntää ja juovaisuutta, jota näkyy näytöllä
loisteputkivalossa tai elohopeahöyrylampun tai natriumlampun valossa, voi
vähentää käyttämällä Välkynnänvähennys-toimintoa (0 276), mutta niitä
saattaa silti näkyä lopullisessa valokuvassa joillain suljinajoilla. Vältä
osoittamasta kameralla aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin
kuvatessasi reaaliaikanäkymätilassa. Tämän varotoimen noudattamatta
jättäminen voi vahingoittaa kameran sisäisiä virtapiirejä.
A Valotus
Kuvausohjelmasta riippuen valotus voi olla erilainen kuin silloin kun
reaaliaikanäkymää ei käytetä. Reaaliaikanäkymässä mittausta säädetään
reaaliaikanäkymän näytön mukaiseksi, jolloin valokuvien valotus on lähellä
näytöllä näkyvää valotusta.
x
181
Tietonäyttö: kuvaus reaaliaikanäkymässä
Näytön ilmaisimet voi piilottaa tai näyttää reaaliaikanäkymässä
painamalla R-painiketta.
Tiedot päällä
Tiedot pois päältä
16-soluinen
rajausruudukko
9-soluinen
rajausruudukko
1 : 1 -kuvasuhde
x
182
16 : 9 -kuvasuhde
Näennäishorisontti
(0 282)
Käsitarkennus
Tarkenna käsitarkennustilassa (0 68)
kiertämällä objektiivin tarkennusrengasta,
kunnes kohde on tarkentunut.
Näytön näkymää voi suurentaa tarkempaa
tarkennusta varten enintään noin 15×
painamalla X (T) -painiketta. Kun
objektiivin näkymää lähennetään, näytön
oikeaan alakulmaan ilmestyy harmaareunainen
navigointi-ikkuna. Käytä monivalitsinta
X (T) -painike
vierittääksesi kuvaa alueille, jotka eivät näy
näytöllä (käytettävissä vain, jos leveä tai
normaali alue on valittu tarkennusaluetilaksi),
tai loitonna painamalla W (M).
Navigointi-ikkuna
x
183
D Ajastimen näyttö
Ajastin näytetään 30 s ennen reaaliaikanäkymän automaattista päättymistä
(0 180; ajastin muuttuu punaiseksi, jos reaaliaikanäkymä on päättymässä
sisäisten virtapiirien suojaamiseksi tai jos jokin muu asetus kuin Ei rajaa on
valittu Mukautettuun asetukseen c4—Näytön virrankatkaisun viive >
Reaaliaikanäkymä; 0 253—5 s ennen kuin näytön on määrä sammua
automaattisesti). Kuvausolosuhteista riippuen ajastin voi ilmestyä näytölle
heti, kun reaaliaikanäkymä valitaan. Huomaa, että vaikka ajastin ei näy
toiston aikana, reaaliaikanäkymä päättyy silti automaattisesti, kun ajastimen
aika kuluu loppuun.
A HDMI
Jos kamera liitetään HDMI-videolaitteeseen
reaaliaikanäkymässä kuvattaessa, kameran
näyttö pysyy päällä ja videolaite näyttää
näkymän objektiivin läpi oikealla olevan
kuvan mukaisesti. Jos laite tukee HDMICEC-ohjausta, valitse Pois asetusvalikon
kohtaan HDMI > Laitehallinta (0 223)
ennen reaaliaikanäkymässä kuvausta.
A Katso myös
Katso tietoa J-painikkeen käyttämisestä keskitarkennuspisteen
valitsemiseen tai tarkennuksen zoomauksen vaihtamiseen Mukautetusta
asetuksesta f2 (OK-painike; 0 261). Katso sivuilta 276 ja 93 tietoa
välkynnän vähentämisestä tai valkotasapainon pistemittauksesta
reaaliaikanäkymässä.
x
184
ILisää toistosta
Täyskuvatoisto
Näytä valokuvia painamalla Kpainiketta. Viimeksi otettu
valokuva näytetään näytöllä.
K-painike
O-painike
Monivalitsin
Sivukomentokiekko
K-painike
G-painike
L (U) -painike
X (T) -painike
W (M) -painike
P-painike
J-painike
Pääkomentokiekko
I
185
Toiminto
Käytä
Näytä lisää
valokuvia
Paina 1 tai 3 näyttääksesi tietoja
nykyisestä valokuvasta (0 188).
Näytä kuvan tiedot
Näytä
pienoiskuvat
Lähennä
valokuvaa
W (M)
Katso lisätietoja sivulta 196.
X (T)
Katso lisätietoja sivulta 199.
Poista kuvia
O
Vaihda suojaustila
L (U)
Palaa kuvaustilaan
Muokkaa
valokuvaa
I
186
Kuvaus
Paina 2 näyttääksesi valokuvat
tallennusjärjestyksessä ja 4 näyttääksesi
kuvat käänteisessä järjestyksessä.
/K
P
Vahvistusikkuna tulee näkyviin. Poista
valokuva painamalla uudelleen O (0 203).
Suojaa kuva tai poista suojatun kuvan
suojaus painamalla L (U) (0 201).
Näyttö sammuu. Valokuvia voi ottaa
välittömästi.
Luo muokattu kopio nykyisestä valokuvasta
(0 287).
A Käännä pysty
Näyttääksesi pystysuuntaiset (muotokuvasuunta)
valokuvat pystysuunnassa valitse Päällä
toistovalikon kohtaan Käännä pysty (0 233).
A Kuvan tarkastelu
Kun Päällä on valittu toistovalikon kohtaan Kuvan tarkastelu (0 232),
valokuvat näytetään näytöllä automaattisesti kuvauksen jälkeen noin 4 s:n
ajan (kuvia ei käännetä automaattisesti kuvan tarkastelun aikana, koska
kamera on jo oikeassa asennossa). Sarjakuvaustilassa kuvat näytetään, kun
kuvaus päättyy, ja ensin näytetään nykyisen sarjan ensimmäinen valokuva.
A Katso myös
Katso Mukautetusta asetuksesta c4 (Näytön virrankatkaisun viive, 0 253),
miten valitaan, kauanko näyttö pysyy päällä, kun mitään toimintoja ei
tehdä.
I
187
Kuvan tiedot
Kuvan tiedot näytetään kuvan päällä täyskuvatoistossa. Paina 1 tai 3
selataksesi kuvan tietoja alla kuvatulla tavalla. Huomaa, että ”vain
kuva”, kuvaustiedot, RGB-histogrammit, valoalueet ja yleiskatsaus
näytetään vain, jos vastaava asetus on valittuna kohdassa Toiston
näyttöasetukset (0 232). Sijaintitiedot näytetään vain, jos valokuvaa
otettaessa käytettiin lisävarusteena saatavaa GP-1- tai GP-1A-GPSlaitetta.
1/ 12
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D f
100
50mm
0, 0
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Tiedoston tiedot
Ei mitään (vain kuva)
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Yleiskatsaus
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
N I KON D f
100-1
Sijaintitiedot
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
: , 1 / 1 25 , F 5 . 6
: , 100
: 0. 0 , + 1 / 6
: 5 0 mm
: 50
/ 1. 8
:S
:
:
:
N I KON D f
I
188
Valoalueet
RGB-histogrammi
Kuvaustiedot
100-1
❚❚ Tiedoston tiedot
12 3
4
5
1
2
3
4
5
1/ 12
12
11
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
10
9
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
8 7
6
6
7
8
9
10
11
12
Suojaustila......................................... 201
Muokkausilmaisin............................ 287
Tarkennuspiste 1, 2 ..............................64
Tarkennusalueen merkit 1.................28
Kuvan numero / kuvien
kokonaismäärä
Kuvanlaatu ...........................................55
Kuvakoko ..............................................58
Kuva-ala 3 ..............................................51
Tallennusaika..............................27, 276
Tallennuspäivämäärä ...............27, 276
Kansion nimi ..................................... 237
Tiedostonimi..................................... 239
1 Näkyy vain, jos Tarkennuspiste on valittu kohdassa Toiston näyttöasetukset
(0 232).
2 Jos valokuva on otettu AF-S-tilassa, näytöllä näkyy piste, jossa tarkennus
ensimmäiseksi lukittui. Jos valokuva otettiin AF-C-tilassa, tarkennuspiste näkyy
vain, jos tarkennustilana oli jokin muu kuin automaattinen tarkennusalueen
valinta ja kamera pystyi tarkentamaan.
3 Näkyy keltaisena, jos kuva on DX-kokoinen (0 51).
I
189
❚❚ Valoalueet
1
2
1 Kuvan valoalueet 1
2 Kansion numero—kuvan numero 2
.............................................................. 237
3 Nykyinen kanava 1
3
1 Vilkkuvat alueet osoittavat nykyisen kanavan
valoalueet (mahdollisesti ylivalottuneet alueet).
Pidä W (M) -painiketta painettuna ja paina 4 tai 2
selataksesi kanavia seuraavasti:
W (M) -painike
RGB
(kaikki kanavat)
R
(punainen)
G
(vihreä)
2 Näkyy keltaisena, jos kuva on DX-kokoinen (0 51).
I
190
B
(sininen)
❚❚ RGB-histogrammi
1 Kuvan valoalueet 1
2 Kansion numero—kuvan numero 2
.............................................................. 237
3 Valkotasapaino....................................81
Värilämpötila ...................................88
Valkotasapainon hienosäätö .......84
Esiasetus käsin.................................90
4 Nykyinen kanava 1
5 Histogrammi (RGB-kanava). Kaikissa
histogrammeissa vaaka-akseli
näyttää kuvapisteen kirkkauden ja
pystyakseli kuvapisteiden määrän.
6 Histogrammi (punainen kanava)
7 Histogrammi (vihreä kanava)
8 Histogrammi (sininen kanava)
1 Vilkkuvat alueet osoittavat nykyisen kanavan
valoalueet (mahdollisesti ylivalottuneet alueet).
Pidä W (M) -painiketta painettuna ja paina 4 tai 2
selataksesi kanavia seuraavasti:
W (M) -painike
RGB
(kaikki kanavat)
R
(punainen)
G
(vihreä)
B
(sininen)
Valoaluenäyttö pois päältä
2 Näkyy keltaisena, jos kuva on DX-kokoinen (0 51).
I
191
A Toiston zoomaus
Lähennä valokuvaa histogrammin ollessa näkyvissä
painamalla X (T). Lähennä ja loitonna kuvaa X
(T)- ja W (M) -painikkeilla ja vieritä kuvaa
monivalitsimella. Histogrammi päivitetään
näyttämään vain näytöllä näkyvää kuvan osaa
koskevat tiedot.
A Histogrammit
Kameran histogrammit ovat vain ohjeellisia, ja ne voivat erota
kuvankäsittelyohjelmien histogrammeista. Alla on esimerkkejä
histogrammeista:
Jos kuvassa on kirkkaudeltaan hyvin
erilaisia kohteita, sävyjakauma on
suhteellisen tasainen.
Jos kuva on tumma, sävyjakauma siirtyy
vasemmalle.
Jos kuva on kirkas, sävyjakauma siirtyy
oikealle.
Valotuksen korjauksen lisääminen siirtää sävyjakaumaa oikealle ja
valotuksen korjauksen vähentäminen vasemmalle. Histogrammeista saa
yleiskuvan kokonaisvalotuksesta, kun valokuvia on vaikea nähdä näytöllä
kirkkaasti valaistussa ympäristössä.
I
192
❚❚ Kuvaustiedot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
: , 1 / 4 0 0 0 , F 2. 8
: , H i 0. 3,
: + 1. 3, + 5 / 6
: 5 0 mm
: 50
/ 1. 8
: S / VR -O n
: Op t i o n a l
: S L OW
: T T L -B L , + 1. 0
N I KON D f
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P AC E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
N I KON D f
100-1
: AU T O 1 , 0 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
100-1
11
12
1 Mittaus ..................................................75
Suljinaika .......................................39, 42
Aukko..............................................41, 42
2 Valotustila.............................................36
ISO-herkkyys 1 ......................................70
3 Valotuksen korjaus.............................79
Optimaalisen valotuksen säätö 2
.............................................................. 250
4 Polttoväli................................... 163, 322
5 Objektiivin tiedot............................. 163
6 Tarkennustila ................................59, 68
Objektiivin VR (tärinänvaimennus) 3
7 Salaman tyyppi 4 .............................. 116
Ohjaintila 4
8 Salamatila 4 ........................................ 125
9 Salaman ohjaus 4............ 118, 121, 258
Salaman korjaus 4 ............................ 128
10 Kameran nimi
11 Kuva-ala 5 ..............................................51
12 Kansion numero—kuvan numero 5
.............................................................. 237
13 Valkotasapaino....................................81
Värilämpötila ...................................88
Valkotasapainon hienosäätö .......84
Esiasetus käsin.................................90
14 Väriavaruus ....................................... 240
15 Picture Control ................................. 100
16 Pikasäätö 6 ......................................... 103
Alkuperäinen Picture Control 7 ..... 108
17 Terävöittäminen .............................. 103
18 Kontrasti............................................. 103
19 Kirkkaus.............................................. 103
20 Värikylläisyys 8 .................................. 103
Suodintehosteet 9 ............................ 103
21 Värisävy 8............................................ 103
Sävytys 9 .................................... 103, 105
I
193
22
23
24
25
26
27
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
W ARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
N I KON D f
28
29
100-1
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
N I KON D f
22 Suuren ISO-herkkyyden kohinan
vähennys ........................................... 242
Pitkän valotusajan kohinan
vähennys ........................................... 242
23 Aktiivinen D-Lighting ..................... 110
24 HDR-valotusero................................ 112
HDR-tasoitus..................................... 112
25 Vinjetoinnin korjaus........................ 241
26 Kuvan muokkaushistoria ............... 287
27 Kuvaselitys......................................... 278
28 Kuvaajan nimi 10 ............................... 279
29 Tekijänoikeuksien haltija 10 ........... 279
100-1
1 Näkyy punaisena, jos automaattinen ISO-herkkyyssäätö oli päällä valokuvaa
otettaessa.
2 Näkyy, jos Mukautetun asetuksen b2 (Optimaal. valot. hienosäätö, 0 250)
arvoksi on asetettu jokin muu kuin nolla mille tahansa mittausmenetelmälle.
3 Näkyy vain, jos VR-objektiivi on kiinnitetty.
4 Näkyy vain, jos lisävarusteena saatava salamalaite (0 116) on käytössä.
5 Näkyy keltaisena, jos kuva on DX-kokoinen (0 51).
6 Vain Picture Control -säätimet Vakio, Värikäs, Muotokuva ja Maisema.
7 Neutraali, Yksivärinen ja mukautetut Picture Control -säätimet.
8 Ei näytetä yksiväristen Picture Control -säätimien yhteydessä.
9 Vain yksiväriset Picture Control -säätimet.
10 Kuvaustietojen neljäs sivu näytetään vain, jos valokuvaan on tallennettu
tekijänoikeustiedot sivun 279 ohjeiden mukaisesti.
❚❚ Sijaintitiedot
I
1
2
3
4
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
N I KON D f
194
1
2
3
4
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
100-1
Leveyspiiri
Pituuspiiri
Korkeus
UTC-aika
❚❚ Yleiskatsauksen tiedot
1
23
1/ 12
NIKON D f
4
5
–1. 3
12
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
0, 0
100NC _ DF
DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2013 10: 02: 28
11
10 9 8
50mm
N
NOR
ORMAL
AL
4928x3280
13 14 15 16 17
27
26
–1. 3
0, 0
25
6
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
24 23
50mm
N
18
19
20
22 21
7
1 Kuvan numero / kuvien
kokonaismäärä
2 Suojaustila .........................................201
3 Muokkausilmaisin............................287
4 Kameran nimi
5 Histogrammi, joka näyttää kuvan
sävyjakauman (0 192).
6 Kuvanlaatu........................................... 55
7 Kuvakoko ............................................. 58
8 Kuva-ala 1 ............................................. 51
9 Tiedostonimi .....................................239
10 Tallennusaika ............................. 27, 276
11 Tallennuspäivämäärä............... 27, 276
12 Kansion nimi .....................................237
13 Mittaus.................................................. 75
14 Valotustila............................................ 36
Suljinaika .......................................39, 42
Aukko..............................................41, 42
ISO-herkkyys 2 ......................................70
Polttoväli................................... 163, 322
Sijaintitietojen ilmaisin .................. 170
Kuvaselityksen ilmaisin .................. 278
Aktiivinen D-Lighting ..................... 110
Picture Control ................................. 100
Väriavaruus ....................................... 240
Salamatila 3 ........................................ 125
Valkotasapaino....................................81
Värilämpötila ...................................88
Valkotasapainon hienosäätö .......84
Esiasetus käsin.................................90
26 Salaman korjaus 3 ............................ 128
Ohjaintila 3
27 Valotuksen korjaus.............................79
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1 DX-muoto näytetään keltaisena (0 51).
2 Näkyy punaisena, jos automaattinen ISO-herkkyyssäätö oli päällä valokuvaa
otettaessa.
3 Näkyy vain, jos valokuva otettiin lisävarusteena saatavan salamalaitteen ollessa
käytössä (0 116).
I
195
Pienoiskuvien toisto
Näytä kuvat neljän, yhdeksän tai 72 kuvan luetteloissa painamalla W
(M) -painiketta.
W (M)
W (M)
X (T)
X (T)
Täyskuvatoisto
Pienoiskuvien toisto
Toiminto
Käytä
Näytä enemmän kuvia
W (M)
Näytä vähemmän kuvia
X (T)
Korosta kuvia
Näytä korostettu kuva
J
Poista korostettu kuva
Vaihda korostetun kuvan
suojaustila
O
L (U)
Palaa kuvaustilaan
I
196
Muokkaa valokuvaa
/K
P
Kalenteritoisto
Kuvaus
Kasvata näytettävien kuvien määrää
painamalla W (M).
Pienennä näytettävien kuvien
määrää painamalla X (T). Kun
näytöllä näkyy neljä kuvaa, paina
näyttääksesi korostetun kuvan koko
näytön kokoisena.
Korosta kuvia monivalitsimella
täyskuvatoistoa, toiston zoomausta
(0 199), poistoa (0 203) tai
suojausta (0 201) varten.
Paina J näyttääksesi korostetun
kuvan koko näytön kokoisena.
Katso lisätietoja sivulta 203.
Katso lisätietoja sivulta 201.
Näyttö sammuu. Valokuvia voi ottaa
välittömästi.
Luo muokattu kopio nykyisestä
valokuvasta (0 287).
Kalenteritoisto
Näytä valittuna päivänä otetut kuvat painamalla W (M) -painiketta,
kun näytöllä näkyy 72 kuvaa.
W (M)
W (M)
X (T)
X (T)
Täyskuvatoisto
Pienoiskuvien toisto
Päivämääräluettelo
Pienoiskuvaluettelo
Kalenteritoisto
Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat siitä, onko kohdistin
päivämäärä- vai pienoiskuvaluettelossa:
Toiminto
Vaihda
päivämääräluettelon
ja
pienoiskuvaluettelon
välillä
Poistu pienoiskuvien
toistoon / Lähennä
korostettua valokuvaa
Käytä
W (M)/J
X (T)
Korosta päivämääriä /
Korosta kuvia
Vaihda
täyskuvatoistoon
J
Poista korostetut
kuvat
O
Vaihda korostetun
valokuvan suojaustila
L (U)
Kuvaus
Paina W (M)- tai J-painiketta
päivämääräluettelossa siirtääksesi
kohdistimen pienoiskuvaluetteloon.
Paina uudelleen W (M) palataksesi
päivämääräluetteloon.
• Päivämääräluettelo: Poistu 72 kuvan
toistotilaan.
• Pienoiskuvaluettelo: Paina ja pidä X
(T) -painiketta painettuna
lähentääksesi korostettua kuvaa.
• Päivämääräluettelo: Korosta
päivämäärä.
• Pienoiskuvaluettelo: Korosta kuva.
Pienoiskuvaluettelo: Näytä korostettu
kuva.
• Päivämääräluettelo: Poista kaikki
valittuna päivänä otetut kuvat.
• Pienoiskuvaluettelo: Poista korostettu
kuva (0 203).
I
Katso lisätietoja sivulta 201.
197
Toiminto
Käytä
Palaa kuvaustilaan
Muokkaa valokuvaa
I
198
/K
P
Kuvaus
Näyttö sammuu. Valokuvia voi ottaa
välittömästi.
Pienoiskuvaluettelo: Luo muokattu kopio
valokuvasta, joka on korostettu
pienoiskuvaluettelossa (0 287).
Lähempi tarkastelu: toiston
zoomaus
Paina X (T) -painiketta lähentääksesi täyskuvatoistossa näkyvää
kuvaa tai pienoiskuvien toistossa korostettuna olevaa kuvaa.
Seuraavia toimintoja voi käyttää zoomauksen aikana:
Toiminto
Lähennä tai
loitonna
Näytä kuvan
muita alueita
Valitse kasvot
Käytä
Kuvaus
Paina X (T)
lähentääksesi kuvaa
X (T)/ enintään noin 30×
W (M)
(36 × 24/3 : 2
-muodossa olevat
suuret kuvat), 23×
(keskikokoiset kuvat)
tai 15× (pienet kuvat). Paina W (M)
loitontaaksesi. Kun kuvaa on lähennetty,
näytön ulkopuolelle jäävät kuvan alueet voi
näyttää käyttämällä monivalitsinta. Pidä
monivalitsinta painettuna vierittääksesi
nopeasti kuvan muille alueille. Navigointiikkuna näytetään, kun zoomaussuhdetta
muutetaan; näytöllä kulloinkin näkyvä alue on
merkitty keltaisella reunuksella.
Zoomauksen aikana
havaitut kasvot
(enintään 35)
merkitään navigointiikkunassa valkoisilla
reunuksilla. Näytä
muita kasvoja
kiertämällä
sivukomentokiekkoa.
I
199
Toiminto
Käytä
Kierrä pääkomentokiekkoa näyttääksesi
saman kohdan muissa valokuvissa nykyisellä
zoomaussuhteella.
Näytä muut
kuvat
Vaihda
suojaustila
L (U)
Palaa
kuvaustilaan
Muokkaa
valokuvaa
I
200
Kuvaus
/K
P
Katso lisätietoja sivulta 201.
Näyttö sammuu. Valokuvia voi ottaa
välittömästi.
Luo muokattu kopio nykyisestä valokuvasta
(0 287).
Valokuvien suojaaminen
poistolta
Täyskuvatoistossa, zoomauksessa ja pienoiskuva- ja kalenteritoistossa
L (U) -painiketta voi käyttää valokuvien suojaamiseen
tahattomalta poistolta. Suojattuja tiedostoja ei voi poistaa Opainikkeella eikä toistovalikon Poista-toiminnolla. Huomaa, että
suojatut kuvat poistetaan, kun muistikortti alustetaan (0 22, 272).
Valokuvan suojaaminen:
1
Valitse kuva.
Näytä kuva täyskuvatoistossa tai toiston zoomauksessa tai
korosta se pienoiskuva- tai kalenteritoiston
pienoiskuvaluettelossa.
Täyskuvatoisto
Pienoiskuvien toisto
Kalenteritoisto
I
201
2
Paina L (U)
-painiketta.
Valokuva merkitään Pkuvakkeella. Poistaaksesi
valokuvan suojauksen niin,
että kuvan voi poistaa, näytä
L (U) -painike
valokuva tai korosta se
pienoiskuvaluettelossa ja paina sitten L (U) -painiketta.
I
A Kaikkien kuvien suojauksen poistaminen
Poistaaksesi suojauksen kaikilta kuvilta, jotka ovat Toistokansio-valikossa
valitussa kansiossa tai kansioissa, paina L (U)- ja O-painikkeita yhtä aikaa
noin kahden sekunnin ajan toiston aikana.
202
Valokuvien poistaminen
Paina O-painiketta poistaaksesi valokuvan, joka näkyy
täyskuvatoistossa tai on korostettu pienoiskuvaluettelossa. Poista
useita valittuja valokuvia, kaikki tiettynä päivänä otetut valokuvat tai
kaikki nykyisen toistokansion valokuvat käyttämällä toistovalikon
Poista-toimintoa. Poistettuja valokuvia ei voi palauttaa. Huomaa, että
suojattuja tai piilotettuja kuvia ei voi poistaa.
Täyskuva-, pienoiskuva- ja kalenteritoisto
Poista nykyinen valokuva painamalla O-painiketta.
1
Valitse kuva.
2
Paina O-painiketta.
Näytä kuva tai korosta se pienoiskuva- tai kalenteritoiston
pienoiskuvaluettelossa.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin.
O-painike
Täyskuvatoisto
Pienoiskuvien toisto
Kalenteritoisto
(pienoiskuvaluettelo)
I
203
3
Paina uudelleen O-painiketta.
Poista valokuva painamalla O-painiketta.
Poistu poistamatta valokuvaa painamalla
K-painiketta.
O-painike
A Kalenteritoisto
I Kalenteritoiston
aikana kaikki tiettynä päivänä otetut valokuvat voi poistaa
korostamalla päivämäärän päivämääräluettelossa ja painamalla Opainiketta (0 197).
A Katso myös
Toistovalikon Poiston jälkeen -asetuksella valitaan, näytetäänkö kuvan
poistamisen jälkeen edellinen vai seuraava kuva (0 233).
204
Toistovalikko
Toistovalikon kohta Poista sisältää seuraavat vaihtoehdot. Huomaa,
että kuvien määrästä riippuen poistaminen saattaa kestää jonkin
aikaa.
Vaihtoehto
Q Valitut
Valitse
n
päivämäärä
R Kaikki
Kuvaus
Poista valitut kuvat.
Poista kaikki valittuna päivänä otetut kuvat (0 206).
Poista kaikki kuvat nykyisestä
toistokansiosta (0 230).
❚❚ Valitut: valittujen valokuvien poistaminen
1
Valitse Valitut
toistovalikon kohdassa
Poista.
Paina G-painiketta ja
valitse toistovalikosta
Poista. Korosta Valitut ja
paina 2.
2
G-painike
Korosta kuva.
Korosta kuva monivalitsimella.
Näytä korostettu kuva koko
näytön kokoisena painamalla ja
pitämällä X (T) -painiketta
painettuna.
I
205
3
4
Valitse korostettu kuva.
Valitse korostettu kuva
painamalla W (M)
-painiketta. Valitut kuvat
merkitään O-kuvakkeella.
Valitse lisää kuvia toistamalla
W (M) -painike
vaiheet 2 ja 3; poista kuvan
valinta korostamalla kuva ja painamalla W (M).
Päätä toiminto painamalla
J.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin;
korosta Kyllä ja paina J.
❚❚ Valitse päivämäärä: valittuna päivänä otettujen valokuvien
poistaminen
1
I
206
Valitse Valitse päivämäärä.
Korosta poistovalikossa Valitse
päivämäärä ja paina 2.
2
Korosta päivämäärä.
Korosta päivämäärä painamalla
1 tai 3.
Näytä korostettuna päivänä
otetut kuvat painamalla W
(M). Selaa kuvia
monivalitsimella tai paina X
(T) ja pidä sitä
painettuna näyttääksesi
W (M) -painike
nykyisen kuvan koko näytön
kokoisena. Paina W (M) palataksesi päivämääräluetteloon.
3
Valitse korostettu
päivämäärä.
Valitse kaikki korostettuna
päivänä otetut kuvat painamalla
2. Valitut päivämäärät merkitään
M-kuvakkeella. Valitse lisää
päivämääriä toistamalla vaiheet 2 ja 3; poista päivämäärän valinta
korostamalla päivämäärä ja painamalla 2.
4
Päätä toiminto painamalla
J.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin;
korosta Kyllä ja paina J.
I
207
Q
Liitännät
ViewNX 2:n asentaminen
Asenna mukana toimitettu
ViewNX 2TM
ohjelmisto katsellaksesi ja
muokataksesi tietokoneelle
kopioituja valokuvia ja
elokuvia. Varmista ennen
ViewNX 2:n asentamista,
että tietokoneesi täyttää
Oma kuvankäsittelytyökalusi
sivulla 210 luetellut
järjestelmävaatimukset. Käytä ViewNX 2:n uusinta versiota, jonka voi
ladata sivulla xvii luetelluilta verkkosivuilta, koska vanhemmat versiot,
jotka eivät tue Df-mallia, eivät välttämättä pysty siirtämään NEF (RAW)
-kuvia oikein.
1
Q
208
Käynnistä asennusohjelma.
Käynnistä tietokone, aseta ViewNX 2
-asennus-CD levyasemaan ja
käynnistä asennusohjelma.
2
3
Valitse kieli.
q Valitse alue (tarvittaessa)
Jos haluttu kieli ei ole
käytettävissä, valitse
eri alue
napsauttamalla
Region Selection
(Aluevalinta) ja
valitse sitten haluttu
kieli (aluevalinta ei ole
käytettävissä eurooppalaisessa versiossa).
5
e Napsauta
Next
(Seuraava)
Käynnistä asennusohjelma.
Napsauta Install (Asenna) ja
noudata näytön ohjeita.
D Asennusopas
Jos tarvitset apua ViewNX 2:n
asentamisessa, napsauta Installation
Guide (Asennusopas) vaiheessa 3.
4
w Valitse
kieli
Napsauta Install (Asenna)
Lopeta asennusohjelma.
Windows
Mac OS
Napsauta Yes (Kyllä)
Napsauta OK
Poista asennus-CD-levy CD-ROM-asemasta.
Q
A
Windows
Siirry Nikonin verkkosivuille ViewNX 2:n asentamisen jälkeen valitsemalla
All Programs (Kaikki ohjelmat) > Link to Nikon (Linkki Nikonin sivuille)
Windowsin käynnistysvalikosta (vaatii Internet-yhteyden).
209
A
Q
210
Järjestelmävaatimukset
Windows
Mac OS
• Valokuvat: Intel Celeron,
• Valokuvat: Intel Core- tai
Pentium 4 tai Core-sarja,
Xeon-sarja
1,6 GHz tai parempi
• Elokuvat (toisto): Core Duo 2
• Elokuvat (toisto): 3,0 GHz:n tai
GHz tai parempi; Intel Core
parempi Pentium D; Intel
i5:tä tai parempaa
Core i5:tä tai parempaa
suositellaan katsottaessa
suositellaan katsottaessa
elokuvia, joiden kuvakoko on
elokuvia, joiden kuvakoko on
Keskusyksikkö
1280 × 720 tai suurempi,
1280 × 720 tai suurempi,
kuvataajuudella 30 kuvaa/s
kuvataajuudella 30 kuvaa/s
tai enemmän tai elokuvia,
tai enemmän tai elokuvia,
joiden kuvakoko on 1920 ×
joiden kuvakoko on 1920 ×
1080 tai suurempi
1080 tai suurempi
• Elokuvat (muokkaus): Intel Core
• Elokuvat (muokkaus): Intel Core
i5 tai parempi
i5 tai parempi
Esiasennettu Windows 8,
Windows 7, Windows Vista ja
OS X 10.8 tai 10.7, Mac OS X
Käyttöjärjestelmä Windows XP; huomaa, että 6410.6
bittisiä Windows XP -versioita
ei tueta
• 32-bittinen Windows 8, Windows 7
tai Windows Vista: 1 Gt tai
enemmän (suositus 2 Gt tai
• OS X 10.8, 10.7: 2 Gt tai
enemmän)
enemmän (suositus 4 Gt tai
• 64-bittinen Windows 8, Windows 7
enemmän)
Muisti
tai Windows Vista: 2 Gt tai
• Mac OS X 10.6: 1 Gt tai
(RAM)
enemmän (suositus 4 Gt tai
enemmän (suositus 4 Gt tai
enemmän)
enemmän)
• Windows XP: 512 Mt tai
enemmän (suositus 2 Gt tai
enemmän)
Käynnistyslevyllä käytettävissä vähintään 1 Gt (suositus 3 Gt tai
Kiintolevytila
enemmän)
Tarkkuus: 1024 × 768
Tarkkuus: 1024 × 768
kuvapistettä (XGA) tai
kuvapistettä (XGA) tai
enemmän (suositus 1280 × 1024
enemmän (suositus 1280 × 1024
Grafiikka
kuvapistettä tai enemmän)
kuvapistettä tai enemmän)
Väri: 24-bittiset värit (True Color) Väri: 24-bittiset värit (miljoonia
värejä) tai enemmän
tai enemmän
Katso viimeisimmät tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä sivulla xvii luetelluilta
verkkosivuilta.
ViewNX 2:n käyttö
Kopioi kuvia tietokoneelle
Varmista ennen jatkamista, että olet asentanut kameran mukana
toimitetun ViewNX 2 -CD-levyn ohjelmiston (0 208).
1
Valitse, miten kuvat kopioidaan tietokoneelle.
Valitse jokin seuraavista tavoista:
• Suora USB-liitäntä: Sammuta kamera ja varmista, että kamerassa
on muistikortti. Liitä kamera tietokoneeseen mukana
toimitetulla USB-kaapelilla ja kytke kamera päälle.
A Käytä luotettavaa virtalähdettä
Varmistaaksesi, että tiedonsiirto ei keskeydy, varmista että kameran
akku on ladattu täyteen. Jos olet epävarma, lataa akku ennen käyttöä
tai käytä verkkolaitetta ja virtaliitäntää (saatavilla erikseen).
A USB-keskittimet
Liitä kamera suoraan tietokoneeseen; älä liitä kaapelia USBkeskittimen tai näppäimistön kautta.
• SD-korttipaikka: Jos tietokoneessa on SD-korttipaikka, kortin voi
asettaa suoraan korttipaikkaan.
• SD-kortinlukija: Kytke kortinlukija (saatavilla erikseen muilta
toimittajilta) tietokoneeseen ja aseta muistikortti lukijaan.
Q
211
2
Käynnistä ViewNX 2:een kuuluva Nikon Transfer 2.
Jos näkyviin tulee viesti, jossa kehotetaan valitsemaan ohjelma,
valitse Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Jos seuraava ikkuna tulee näkyviin, valitse Nikon Transfer 2 alla olevien
ohjeiden mukaan.
1 Kohdassa Import pictures and
videos (Tuo kuvia ja videoita)
napsauta Change program
(Vaihda ohjelma). Ohjelman
valintaikkuna tulee näkyviin;
valitse Import File using
Nikon Transfer 2 (Tuo
tiedosto käyttäen ohjelmaa
Nikon Transfer 2) ja napsauta OK.
2 Kaksoisnapsauta Import file (Tuo tiedosto).
3
Napsauta Start Transfer
(Aloita siirto).
Oletusarvoisesti kaikki
muistikortin kuvat kopioidaan
tietokoneelle.
Start Transfer (Aloita siirto)
4
Q
212
Katkaise yhteys.
Jos kamera on liitetty tietokoneeseen, sammuta kamera ja irrota
USB-kaapeli. Jos käytät kortinlukijaa tai korttipaikkaa, valitse
tietokoneen käyttöjärjestelmästä sopiva vaihtoehto, jolla voi
poistaa muistikorttia vastaavan siirrettävän levyn, ja poista kortti
kortinlukijasta tai korttipaikasta.
Katsele kuvia
Kuvat näkyvät ViewNX 2:ssa, kun
siirto on valmis.
A
ViewNX 2:n käynnistäminen
manuaalisesti
• Windows: Kaksoisnapsauta
työpöydän ViewNX 2
-pikakuvaketta.
• Mac OS: Napsauta Dock-palkin
ViewNX 2 -kuvaketta.
❚❚ Valokuvien muokkaaminen
Rajataksesi kuvia ja säätääksesi esimerkiksi
terävyyttä ja sävytasoja napsauta ViewNX 2:n
työkalurivin Edit (Muokkaa) -painiketta.
❚❚ Kuvien tulostaminen
Napsauta ViewNX 2:n työkalurivin Print
(Tulosta) -painiketta. Näkyviin tulee
valintaikkuna, jonka avulla kuvia voi tulostaa
tietokoneeseen liitetyllä tulostimella.
A Lisätietoja
Katso lisätietoja ViewNX 2:n käytöstä
verkko-oppaasta.
A Kaapelien liittäminen
Varmista, että kamera on pois päältä, kun liität tai irrotat liitäntäkaapeleita.
Älä käytä voimaa äläkä yritä asettaa liittimiä vinoon. Sulje liitännän suojus,
kun liitäntä ei ole käytössä.
Q
D Tiedonsiirron aikana
Älä sammuta kameraa tai irrota USB-kaapelia, kun siirto on käynnissä.
213
Valokuvien tulostaminen
Valitut JPEG-kuvat voi tulostaa suoraan kameraan liitetyn PictBridgetulostimen (0 362) avulla.
Tulostimen liittäminen
Liitä kamera käyttämällä mukana toimitettua USB-kaapelia.
1
2
Sammuta kamera.
Liitä USB-kaapeli.
Kytke tulostin päälle ja liitä USB-kaapeli kuvan mukaisesti. Älä
käytä voimaa äläkä yritä asettaa liittimiä vinoon.
D USB-keskittimet
Liitä kamera suoraan tulostimeen; älä liitä kaapelia USB-keskittimen
kautta.
3
Q
214
Kytke kamera päälle.
Näytölle tulee näkyviin aloitusviesti ja sen jälkeen PictBridgetoistonäyttö.
A Tulostaminen suoran USB-liitännän kautta
Varmista, että akku on täyteen ladattu, tai käytä lisävarusteena saatavaa
verkkolaitetta ja virtaliitäntää. Kun otat valokuvia tulostettavaksi suoran
USB-liitännän kautta, aseta kohdan Väriavaruus asetukseksi sRGB (0 240).
D Tulostettavien valokuvien valitseminen
Kuvanlaadulla NEF (RAW) tai TIFF (RGB) (0 55) otettuja kuvia ei voi valita
tulostettavaksi. NEF (RAW) -kuvista voi luoda JPEG-kopioita käyttämällä
muokkausvalikon vaihtoehtoa NEF (RAW) -käsittely (0 300).
A Katso myös
Katso sivulta 351, mitä tehdä, jos tulostuksen aikana tapahtuu virhe.
Kuvien tulostaminen yksitellen
1
Valitse kuva.
2
Näytä tulostusasetukset.
Näytä lisää kuvia painamalla 4 tai 2. Paina
X (T) -painiketta lähentääksesi nykyistä
kuvaa (0 199; paina K poistuaksesi
zoomauksesta). Näytä kuusi kuvaa kerralla painamalla W (M)
-painiketta. Korosta kuvia monivalitsimella tai paina X (T)
näyttääksesi korostetun kuvan koko näytön kokoisena.
Näytä PictBridge-tulostusasetukset
painamalla J.
Q
215
3
Säädä tulostusasetuksia.
Korosta asetus painamalla 1 tai 3 ja valitse painamalla 2.
Asetus
Kuvaus
Korosta sivukoko (luettelossa näytetään vain nykyisen
tulostimen tukemat koot) ja paina J vahvistaaksesi valinnan
Sivukoko
ja poistuaksesi edelliseen valikkoon (käyttääksesi nykyisen
tulostimen oletussivukokoa valitse Tulostinoletukset).
Valitse kopioiden määrä (enintään 99) painamalla 1 tai 3 ja
Kopioiden
paina sitten J vahvistaaksesi valinnan ja palataksesi
määrä
edelliseen valikkoon.
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tulostin tukee sitä.
Korosta Tulostinoletukset (käytä tulostimen nykyisiä
Reunus asetuksia), Tulosta reunukset (tulosta valokuvaan valkoinen
reunus) tai Ei reunusta ja paina J vahvistaaksesi valinnan ja
poistuaksesi edelliseen valikkoon.
Korosta Tulostinoletukset (käytä tulostimen nykyisiä
asetuksia), Tulosta aikaleima (tulosta valokuviin
Aikaleima
tallennusaika ja -päivämäärä) tai Ei aikaleimaa ja paina J
vahvistaaksesi valinnan ja palataksesi edelliseen valikkoon.
Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tulostin tukee sitä.
Poistu rajaamatta kuvaa korostamalla Ei rajausta ja
painamalla J. Rajataksesi nykyistä kuvaa korosta Rajaa ja
paina 2.
Rajaus Rajauksen valintaikkuna tulee näkyviin; suurenna rajauksen
kokoa painamalla X (T) ja pienennä painamalla W (M).
Valitse rajauksen sijainti monivalitsimella ja paina J.
Huomaa, että tulostuslaatu voi heikentyä, jos pieniä rajauksia
tulostetaan suurikokoisena.
4
Q
216
Aloita tulostus.
Valitse Aloita tulostus ja paina J
aloittaaksesi tulostuksen. Peruuta tulostus
ennen kaikkien kopioiden tulostumista
painamalla J.
Useiden kuvien tulostaminen
1
Näytä PictBridge-valikko.
Paina G-painiketta PictBridgetoistonäytössä (katso vaihe 3 sivulla 214).
G-painike
2
Valitse vaihtoehto.
Korosta jokin seuraavista vaihtoehdoista ja
paina 2.
• Tulostuksen valinta: Valitse tulostettavat
kuvat.
• Valitse päivämäärä: Tulosta yksi kopio kaikista valittuna päivänä
otetuista kuvista.
• Tulosta (DPOF): Tulosta toistovalikon DPOF-tulostustilaustoiminnolla luotu olemassa oleva tulostustilaus (0 219).
Nykyinen tulostustilaus näytetään vaiheessa 3.
• Luettelokuva: Luodaksesi luettelokuvan kaikista muistikortilla
olevista JPEG-kuvista (0 55) siirry vaiheeseen 4. Huomaa, että
jos muistikortilla on yli 256 kuvaa, vain ensimmäiset 256 kuvaa
tulostetaan.
Q
217
3
Q
218
Valitse kuvat tai päivämäärä.
Jos valitsit Tulostuksen valinta tai
Tulosta (DPOF) vaiheessa 2, selaa
muistikortilla olevia kuvia
monivalitsimen avulla. Näytä
nykyinen kuva koko näytön
kokoisena painamalla ja pitämällä
W (M) + 13: Valitse kopioiden
X (T) -painiketta painettuna. määrä
Valitse nykyinen kuva
tulostettavaksi pitämällä W (M)
-painiketta painettuna ja
painamalla 1. Kuva merkitään Zkuvakkeella ja tulostettavien
kopioiden määräksi asetetaan 1.
Pidä W (M) -painiketta
X (T) -painike: Näytä valokuva
koko näytön kokoisena
painettuna ja paina 1 tai 3
määrittääksesi kopioiden määrän
(enintään 99; poista kuvan valinta
painamalla 3, kun kopioiden
lukumäärä on 1). Jatka, kunnes kaikki halutut kuvat on valittu.
Jos valitsit Valitse päivämäärä
vaiheessa 2, paina 1 tai 3
korostaaksesi päivämäärän ja
paina 2 vaihtaaksesi
päivämäärän valinnan päälle tai
pois. Näytä valittuna päivänä
otetut kuvat painamalla W (M).
Selaa kuvia monivalitsimella tai
paina X (T) ja pidä sitä
painettuna näyttääksesi nykyisen
kuvan koko näytön kokoisena.
Paina uudelleen W (M)
palataksesi päivämäärän
valintaikkunaan.
X (T) -painike: Näytä
korostettu valokuva koko
näytön kokoisena
W (M) -painike: Näytä valitun
päivän kuvat
4
Näytä tulostusasetukset.
5
Säädä tulostusasetuksia.
6
Aloita tulostus.
Näytä PictBridge-tulostusasetukset
painamalla J.
Valitse sivukoon, reunuksen ja aikaleiman asetukset sivun 216
ohjeiden mukaan (varoitus tulee näkyviin, jos valittu sivukoko on
liian pieni luettelokuvalle).
Valitse Aloita tulostus ja paina J
aloittaaksesi tulostuksen. Peruuta tulostus
ennen kaikkien kopioiden tulostumista
painamalla J.
DPOF-tulostustilauksen luominen:
tulostuksen asetus
Toistovalikon DPOF-tulostustilaus-toiminnolla luodaan digitaalisia
”tulostustilauksia” PictBridge-yhteensopiville tulostimille ja laitteille,
jotka tukevat DPOF-standardia.
1
Valitse Valitse/aseta
toistovalikon kohdassa
DPOF-tulostustilaus.
Paina G-painiketta ja
valitse toistovalikosta
DPOF-tulostustilaus.
G-painike
Korosta Valitse/aseta ja
paina 2 (poista kaikki valokuvat tulostustilauksesta valitsemalla
Poista kaikkien valinta).
Q
219
2
3
Q
220
Valitse kuvat.
Selaa muistikortilla olevia
kuvia monivalitsimella.
Näytä nykyinen kuva koko
näytön kokoisena
painamalla ja pitämällä
X (T) -painiketta
painettuna. Valitse nykyinen
kuva tulostettavaksi
pitämällä W (M) -painiketta
painettuna ja painamalla 1.
Kuva merkitään ZW (M) + 13: Valitse kopioiden määrä
kuvakkeella ja tulostettavien
kopioiden määräksi
asetetaan 1. Pidä W (M)
-painiketta painettuna ja
paina 1 tai 3 määrittääksesi
kopioiden määrän (enintään
X (T) -painike: Näytä valokuva koko
99; poista kuvan valinta
näytön kokoisena
painamalla 3, kun
kopioiden lukumäärä on 1).
Jatka, kunnes kaikki halutut
kuvat on valittu.
Näytä merkintäasetukset.
Näytä tulostusmerkintöjen
asetukset painamalla J.
4
Valitse merkintäasetukset.
5
Päätä tulostustilauksen luominen.
Korosta seuraavat asetukset ja paina 2
vaihtaaksesi korostetun asetuksen valinnan
päälle tai pois (päättääksesi
tulostustilauksen luomisen lisäämättä näitä
tietoja siirry vaiheeseen 5).
• Merkitse kuvaustiedot: Tulosta suljinaika ja aukko kaikkiin
tulostustilauksen kuviin.
• Merkitse päivämäärä: Tulosta tallennuspäivämäärä kaikkiin
tulostustilauksen kuviin.
Korosta Valmis ja paina J päättääksesi
tulostustilauksen luomisen.
D DPOF-tulostustilaus
Tulostaaksesi nykyisen tulostustilauksen kameran ollessa liitettynä
PictBridge-tulostimeen valitse PictBridge-valikosta Tulosta (DPOF) ja
noudata kohdan ”Useiden kuvien tulostaminen” ohjeita muokataksesi
nykyistä tilausta ja tulostaaksesi sen (0 217). DPOF-tulostuspäivämäärää ja
kuvaustietojen asetuksia ei tueta tulostettaessa suoran USB-liitännän
kautta; tulostaaksesi tallennuspäivämäärän nykyisen tulostustilauksen
valokuviin käytä PictBridgen Aikaleima-asetusta.
DPOF-tulostustilaus-toimintoa ei voi käyttää, jos muistikortilla ei ole
riittävästi tilaa tulostustilauksen tallentamiseen.
NEF (RAW) -valokuvia (0 55) ei voi valita tällä vaihtoehdolla. NEF (RAW)
-kuvista voi luoda JPEG-kopioita käyttämällä muokkausvalikon vaihtoehtoa
NEF (RAW) -käsittely (0 300).
Q
Tulostustilaukset eivät välttämättä tulostu oikein, jos kuvia poistetaan
tietokoneella tai muulla laitteella tulostustilauksen luomisen jälkeen.
221
Valokuvien katseleminen
televisiosta
C-tyypin miniliitännällä varustettua High-Definition Multimedia
Interface (HDMI) -kaapelia (saatavilla erikseen jälleenmyyjiltä) voi
käyttää kameran liittämiseen teräväpiirtovideolaitteisiin.
1
Sammuta kamera.
2
Liitä HDMI-kaapeli kuvan mukaisesti.
Sammuta kamera aina ennen kuin liität tai irrotat HDMI-kaapelin.
Liitä teräväpiirtolaitteeseen
(valitse kaapeli,
jossa on liitin
HDMI-laitteelle)
Liitä
kameraan
3
4
Viritä laite HDMI-kanavalle.
Kytke kamera päälle ja paina Kpainiketta.
Kuvat näytetään toiston aikana television
näytöllä.
K-painike
Q
A HDMI ja reaaliaikanäkymä
HDMI-kaapelilla liitettyjä HDMI-näyttöjä voi käyttää reaaliaikanäkymässä
(0 172).
222
❚❚ HDMI-asetukset
Asetusvalikon vaihtoehdolla HDMI (0 271) ohjataan lähdön
tarkkuutta, ja sen avulla voi ottaa käyttöön kameran kauko-ohjauksen
laitteilla, jotka tukevat HDMI-CEC-ohjausta (High-Definition
Multimedia Interface–Consumer Electronics Control, standardi, jonka
avulla HDMI-laitteilla voi ohjata lisälaitteita, joihin ne on liitetty).
Lähdön tarkkuus
Valitse HDMI-laitteeseen lähetettävien kuvien
muoto. Jos Automaattinen on valittu, kamera
valitsee automaattisesti sopivan muodon.
Laitehallinta
Jos Päällä on valittu asetusvalikon kohtaan HDMI > Laitehallinta,
kun kamera on liitetty HDMI-CEC-standardia tukevaan televisioon ja
sekä kamera että televisio ovat päällä, television kaukosäädintä voi
käyttää kameran monivalitsimen ja J-painikkeen sijaan
täyskuvatoistossa ja kuvaesityksissä. Jos Pois on valittu, television
kaukosäädintä ei voi käyttää kameran ohjaamiseen.
A HDMI-CEC-laitteet
Kun kamera on liitetty HDMI-CEC-laitteeseen, ohjauspaneelissa näkyy )
jäljellä olevien kuvien määrän sijaan.
A Laitehallinta
Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.
A Televisiotoisto
Verkkolaitteen ja virtaliitännän (saatavilla erikseen) käyttöä suositellaan
pitkään jatkuvaan toistoon. Televisio näyttää kuvat koko ruudun kokoisena,
jos kuvan tiedot on piilotettu täyskuvatoiston ajaksi (0 188). Huomaa, että
kuvien reunat eivät välttämättä näy, kun valokuvia katsellaan televisiosta.
Q
223
U
Valikko-opas
Oletusarvot
Kameran valikoiden asetusten oletusarvot luetellaan alla. Katso tietoa
kahdella painikkeella tehtävästä palautuksesta sivulta 133.
❚❚ Toistovalikon oletusarvot
Asetus
Toistokansio (0 230)
Kuvan tarkastelu (0 232)
Poiston jälkeen (0 233)
Käännä pysty (0 233)
Kuvaesitys (0 234)
Kuvaväli
Oletusarvo
NC_DF
Pois
Näytä seuraava
Päällä
2s
❚❚ Kuvausvalikon oletusarvot 1
Asetus
Tiedoston nimeäminen (0 239)
Kuvanlaatu (0 55)
Kuvakoko (0 58)
Kuva-ala
Valitse kuva-ala (0 52)
Automaattinen DX-rajaus (0 52)
JPEG-pakkaus (0 57)
NEF (RAW) -tallennus (0 57)
Tyyppi
NEF (RAW) -värisyvyys
U
224
Oletusarvo
DSC
JPEG, normaali
Suuri
FX (36×24) 1.0×
Päällä
Pieni koko
Häviöttä pakattu
14-bittinen
Asetus
Valkotasapaino (0 81)
Hienosäätö (0 84)
Valitse värilämpötila (0 88)
Esiasetus käsin (0 90)
Aseta Picture Control (0 100)
Väriavaruus (0 240)
Aktiivinen D-Lighting (0 110)
HDR (laaja dynaaminen alue)
HDR-tila (0 113)
Valotusero (0 114)
Tasoitus (0 114)
Vinjetoinnin korjaus (0 241)
Autom. vääristymien korjaus (0 241)
Kohinan väh. kun pitkä valotus (0 242)
Kohinan väh. kun suuri ISO (0 242)
Autom. ISO-herkkyyssäätö (0 72)
Päällekkäisvalotus 2
Päällekkäisvalotustila (0 149)
Kuvien määrä (0 151)
Automaattinen säätö (0 152)
Ajastettu kuvaus (0 156)
Oletusarvo
Automaattinen > Normaali
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Vakio
sRGB
Pois
Pois
Automaattinen
Normaali
Normaali
Pois
Pois
Normaali
Pois
Pois
2
Päällä
Nollaa 3
1 Oletusasetukset voi palauttaa käyttämällä kohtaa Kuvausvalikon muistipaikka
(0 236). Lukuun ottamatta kohtia Päällekkäisvalotus ja Ajastettu kuvaus vain
nykyisen kuvausvalikon muistipaikan asetukset nollataan.
2 Koskee kaikkia muistipaikkoja. Kuvausvalikon asetuksia ei voi palauttaa, kun
kuvaus on käynnissä.
3 Koskee kaikkia muistipaikkoja. Aloitusajaksi palautetaan Nyt, aikaväliksi 1
minuutti, aikavälien ja kuvien määräksi 1 ja Aloita-kohdan asetukseksi Pois.
Kuvaus päättyy, kun asetukset nollataan.
U
225
❚❚ Mukautetut asetukset -valikon oletusarvot *
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b1
b2
c1
c2
c3
c4
d1
d2
d3
U
226
Asetus
AF-C-tilan ensisij. valinta (0 246)
AF-S-tilan ensisij. valinta (0 246)
Tarkenn. seuranta ja lukitus (0 247)
AFn käynnistys (0 247)
Tarkennuspisteen valaistus (0 248)
Tarkennuspisteen valaistus
Käsitarkennustila
Tarkennuspisteen kierto (0 249)
Tarkennuspisteiden määrä (0 249)
Keskustapainotteinen alue (0 250)
Optimaal. valot. hienosäätö (0 250)
Matriisimittaus
Keskustapainotteinen
Pistemittaus
Valotuslukitus laukaisimella (0 251)
Valmiustila-ajastin (0 251)
Itselaukaisin (0 252)
Itselaukaisuviive
Kuvien määrä
Kuvien välinen aikaväli
Näytön virrankatkaisun viive (0 253)
Toisto
Valikot
Tietonäyttö
Kuvan tarkastelu
Reaaliaikanäkymä
Äänimerkki (0 253)
Etsimen ruudukon näyttö (0 253)
ISO-näyttö (0 254)
Oletusarvo
Laukaisu
Tarkennus
3 (Normaali)
Laukaisin/AF-ON
Automaattinen
Päällä
Ei kiertoa
39 pistettä
ø12 mm
0
0
0
Pois
6s
10 s
1
0,5 s
10 s
1 minuutti
10 s
4s
10 minuuttia
Pois
Pois
Pois
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
f1
f2
f3
f4
f5
f6
Asetus
Näyttövihjeet (0 254)
Hidas sarjakuvausnopeus (0 254)
Sarjakuvaus enintään (0 254)
Tiedostojen numerointi (0 255)
Tietonäyttö (0 256)
Näytön valaistus (0 256)
Valotuksen viivetila (0 256)
Salamatäsmäysnopeus (0 257)
Suljinaika salamakuv. (0 258)
Valinnainen salama (0 258)
Valot. korj. salamakuvissa (0 259)
Muotoilusalama (0 259)
Autom. haarukoinnin asetus (0 259)
Autom. haarukointi (M-tila) (0 260)
Haarukoinnin järjestys (0 260)
D-painike (0 261)
OK-painike (0 261)
Kuvaustila
Toistotila
Reaaliaikanäkymä
Monivalitsin (0 262)
Fn-painikkeen tehtävä (0 263)
Painallus
Painallus ja komentokiekot
Esikatselupainikkeen teht. (0 266)
Painallus
Painallus ja komentokiekot
AE-L/AF-L-painikkeen teht. (0 267)
Painallus
Painallus ja komentokiekot
Oletusarvo
Päällä
3 kuvaa/s
100
Päällä
Automaattinen
Pois
Pois
1/200 s
1/60 s
TTL
Koko kuva
Päällä
Valotus ja salama
Salama/aika
Mitattu > ali > yli
Näytön taustavalo (D)
Valitse keskitarkennuspiste
Pienoiskuva päällä/pois
Valitse keskitarkennuspiste
Älä tee mitään
Ei mitään
Valitse kuva-ala
Katsele
Ei mitään
AE/AF-lukitus
Ei mitään
U
227
Asetus
f7 Komentokiekkojen mukautt. (0 267)
Käänteinen kääntö
Vaihda pää/sivu
Aukon asetus
Valikot ja toisto
f8 Vap. painike kiekon käytt. (0 269)
f9 Laukaisu muistikortitta (0 269)
f10 Käänteiset ilmaisimet (0 269)
f11 Helppo suljinajan säätö (0 270)
Oletusarvo
Ei
Pois
Sivukomentokiekko
Pois
Ei
Suljin toiminnassa
Pois
* Nykyisen Mukautettujen asetusten muistipaikan oletusasetukset voi palauttaa
kohdassa Mukaut. aset. muistipaikka (0 245).
❚❚ Asetusvalikon oletusarvot
Asetus
Näytön kirkkaus (0 273)
Automaattinen tietonäyttö (0 273)
Puhdista kuvakenno (0 329)
Puhdista käynn./samm.
Välkynnänvähennys (0 276)
Aikavyöhyke ja päivämäärä
Kesäaika (0 276)
Automaattinen kuvan kääntö (0 277)
HDMI (0 223)
Lähdön tarkkuus
Laitehallinta
Sijaintitiedot (0 170)
Valmiustila-ajastin
Aseta kello satelliitista
Kauko-ohj. Fn-painikk. teht. (0 284)
Langaton mobiiliyhteyssovitin (0 284)
Eye-Fi-lataus (0 285)
U
228
Oletusarvo
0
Pois
Puhdista käynn. ja samm.
Automaattinen
Pois
Päällä
Automaattinen
Päällä
Käytössä
Kyllä
Kuten kameran Fn-painike
Käytössä
Käytössä
D Toistovalikko:
kuvien hallinta
Avaa toistovalikko painamalla G ja valitsemalla D (toistovalikko)
-välilehti.
G-painike
Toistovalikko sisältää seuraavat asetukset:
Asetus
Poista
Toistokansio
Piilota kuva
Toiston näyttöasetukset
Kuvan tarkastelu
0
205
230
230
232
232
Asetus
Poiston jälkeen
Käännä pysty
Kuvaesitys
DPOF-tulostustilaus
0
233
233
234
219
A Katso myös
Valikon oletusasetukset luetellaan sivulla 224.
U
229
Toistokansio
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse toistossa käytettävä kansio (0 185):
Asetus
NC_DF
Kaikki
Nykyinen
Kuvaus
Kaikissa Df-kameralla luoduissa kansioissa olevat kuvat
näkyvät toiston aikana.
Kaikkien kansioiden kuvat näytetään toiston aikana.
Vain käytössä olevan kansion kuvat näytetään toiston aikana.
Piilota kuva
G-painike ➜ D toistovalikko
Piilota tai näytä kuvia. Piilotetut kuvat näkyvät vain Piilota kuva
-valikossa, ja ne voi poistaa vain alustamalla muistikortin.
Asetus
Valitse/aseta
Valitse
päivämäärä
Kuvaus
Piilota tai näytä valitut kuvat.
Tämän vaihtoehdon valitseminen tuo
näkyviin päivämääräluettelon. Piilota
kaikki tiettynä päivänä otetut kuvat
korostamalla päivämäärä ja
painamalla 2. Valitut päivämäärät
merkitään L-kuvakkeella; tuodaksesi
näkyviin kaikki valittuna päivänä
otetut kuvat korosta päivämäärä ja
paina 2. Päätä toiminto painamalla
J.
Poista kaikkien
Näytä kaikki kuvat.
valinta
D Suojatut ja piilotetut kuvat
Suojatun kuvan näyttäminen poistaa samalla kuvan suojauksen.
U
230
Noudata alla olevia ohjeita piilottaaksesi tai näyttääksesi valitut kuvat.
1
Valitse Valitse/aseta.
2
Valitse kuvat.
3
Korosta Valitse/aseta ja paina 2.
Selaa muistikortilla olevia
kuvia monivalitsimella
(näytä korostettu kuva koko
näytön kokoisena
painamalla X (T)
W (M) -painike
-painiketta ja pitämällä sitä
painettuna) ja paina W (M) valitaksesi nykyisen kuvan. Valitut
kuvat merkitään R-kuvakkeella; poista kuvan valinta
korostamalla se ja painamalla uudelleen W (M). Jatka, kunnes
kaikki halutut kuvat on valittu.
Paina J.
Päätä toiminto painamalla J.
U
231
Toiston näyttöasetukset
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse toiston yhteydessä näytettävät
kuvan tiedot (0 188). Paina 1 tai 3
korostaaksesi vaihtoehdon ja paina
sitten 2 valitaksesi vaihtoehdon
näytettäväksi kuvan tiedoissa.
Valittujen kohtien vieressä näkyy L;
poista kohdan valinta korostamalla se
ja painamalla 2. Palaa toistovalikkoon
korostamalla Valmis ja painamalla J.
Kuvan tarkastelu
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse, näytetäänkö kuvat automaattisesti näytöllä kuvan ottamisen
jälkeen. Jos Pois on valittu, kuvat voi näyttää vain painamalla Kpainiketta.
U
232
Poiston jälkeen
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse kuvan poistamisen jälkeen näytettävä kuva.
Asetus
S Näytä seuraava
T Näytä edellinen
U Jatka kuten ennen
Käännä pysty
Kuvaus
Näytä seuraava kuva. Jos poistettu kuva oli
viimeinen kuva, näytetään edellinen kuva.
Näytä edellinen kuva. Jos poistettu kuva oli
ensimmäinen kuva, näytetään seuraava kuva.
Jos kuvia selattiin tallennusjärjestyksessä, seuraava
kuva näytetään kohdan Näytä seuraava
mukaisesti. Jos kuvia selattiin käänteisessä
järjestyksessä, edellinen kuva näytetään kohdan
Näytä edellinen mukaisesti.
G-painike ➜ D toistovalikko
Valitse, käännetäänkö pystysuuntaiset (muotokuvasuunta) kuvat
näytöllä toiston aikana. Huomaa, että koska kamera on valmiiksi
oikeassa asennossa kuvauksen aikana, kuvia ei käännetä
automaattisesti kuvan tarkastelun aikana.
Asetus
Päällä
Pois
Kuvaus
Pystysuuntaiset (muotokuvasuunta) kuvat käännetään
automaattisesti kameran näytöllä toiston aikana. Kuvat, jotka on
otettu vaihtoehdon Pois ollessa valittuna kohdassa
Automaattinen kuvan kääntö (0 277), näytetään
vaakasuuntaisina (maisemasuunta).
Pystysuuntaiset (muotokuvasuunta) kuvat näytetään
vaakasuuntaisina (maisemasuunta).
U
233
Kuvaesitys
G-painike ➜ D toistovalikko
Luo kuvaesitys nykyisen toistokansion kuvista (0 230). Piilotettuja
kuvia (0 230) ei näytetä.
Asetus
Aloita
Kuvaväli
Kuvaus
Aloita kuvaesitys.
Valitse, kauanko kukin kuva näkyy.
Aloita kuvaesitys korostamalla Aloita ja painamalla J. Seuraavat
toiminnot ovat käytettävissä, kun kuvaesitys on käynnissä:
Toiminto
Paina
Kuvaus
Siirry taaksepäin /
siirry eteenpäin
Palaa edelliseen kuvaan painamalla 4 tai
siirry seuraavaan kuvaan painamalla 2.
Näytä lisätietoja
kuvasta
Vaihda tai piilota näytettävät kuvan tiedot
(0 188).
Keskeytä/jatka
Poistu
toistovalikkoon
Poistu toistotilaan
Poistu kuvaustilaan
J
G
K
Keskeytä kuvaesitys tai jatka sitä.
Lopeta kuvaesitys ja palaa toistovalikkoon.
Lopeta esitys ja palaa toistotilaan.
Palaa kuvaustilaan painamalla laukaisin
puoleenväliin.
Oikealla näkyvä valintaikkuna näytetään, kun
kuvaesitys päättyy. Valitse Käynnistä
uudelleen käynnistääksesi esityksen uudelleen
tai Poistu palataksesi toistovalikkoon.
U
234
C Kuvausvalikko:
kuvausasetukset
Avaa kuvausvalikko painamalla G ja valitsemalla C (kuvausvalikko)
-välilehti.
G-painike
Kuvausvalikko sisältää seuraavat asetukset:
Asetus
Kuvausvalikon muistipaikka
Tallennuskansio
Tiedoston nimeäminen
Kuvanlaatu
Kuvakoko
Kuva-ala
JPEG-pakkaus
NEF (RAW) -tallennus
Valkotasapaino
Aseta Picture Control
Muokk. Picture Control -säät.
0
236
237
239
55
58
51
57
57
81
100
106
Asetus
Väriavaruus
Aktiivinen D-Lighting
HDR (laaja dynaaminen alue)
Vinjetoinnin korjaus
Autom. vääristymien korjaus
Kohinan väh. kun pitkä valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO
Autom. ISO-herkkyyssäätö
Päällekkäisvalotus
Ajastettu kuvaus
0
240
110
112
241
241
242
242
70
149
156
A Katso myös
Valikon oletusasetukset luetellaan sivulla 224.
U
235
Kuvausvalikon muistipaikka
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Kuvausvalikon asetukset tallennetaan yhteen neljästä muistipaikasta.
Lukuun ottamatta kohtia Päällekkäisvalotus ja Ajastettu kuvaus
sekä Picture Control -säätimien muutoksia (pikasäätö ja muut käsin
tehtävät säädöt) yhden muistipaikan asetusten muutoksilla ei ole
vaikutusta muihin. Tallentaaksesi haluamasi yhdistelmän usein
käytettyjä asetuksia valitse jokin neljästä muistipaikasta ja aseta kamera
kyseisiin asetuksiin. Uudet asetukset säilyvät muistipaikassa, vaikka
kamera sammutetaan, ja ne palautetaan, kun muistipaikka seuraavan
kerran valitaan. Muihin muistipaikkoihin voi tallentaa eri
asetusyhdistelmiä, joten käyttäjä voi vaihtaa nopeasti yhdistelmästä
toiseen valitsemalla muistipaikkavalikosta sopivan muistipaikan.
Kuvausvalikon neljän muistipaikan oletusnimet ovat A, B, C ja D.
Kuvaavan otsikon, jossa on enintään 20 merkkiä, voi lisätä sivun 107
ohjeiden mukaan korostamalla valikon muistipaikan ja painamalla 2.
A Kuvausvalikon muistipaikka
Nykyinen kuvausvalikon muistipaikka näkyy
tietonäytöllä.
❚❚ Oletusasetusten palauttaminen
U
236
Palauta oletusasetukset
korostamalla muistipaikka
Kuvausvalikon muistipaikka
-valikossa ja painamalla O.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin;
korosta Kyllä ja paina J
O-painike
palauttaaksesi valitun
muistipaikan oletusasetukset.
Katso oletusasetusten luettelo sivulta 224.
Tallennuskansio
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Valitse kansio, johon jatkossa otettavat kuvat tallennetaan.
❚❚ Kansioiden valitseminen kansion numeron perusteella
1
Valitse Valitse kansio nron
perusteella.
Korosta Valitse kansio nron
perusteella ja paina 2. Oikealla
oleva valintaikkuna tulee
näkyviin.
2
3
Valitse kansion numero.
Korosta numero painamalla 4 tai 2 ja muuta painamalla 1 tai 3.
Jos valitun numeroinen kansio on jo olemassa, kansion numeron
vasemmalla puolella näytetään W-, X- tai Y-kuvake:
• W : Kansio on tyhjä.
• X : Kansiossa on tiedostoja.
• Y : Kansiossa on 999 kuvaa tai kuva, jonka numero on 9999.
Kansioon ei voi tallentaa enempää kuvia.
Tallenna muutokset ja poistu.
Paina J päättääksesi toiminnon ja palataksesi kuvausvalikkoon
(poistu valitsematta tallennuskansiota painamalla Gpainiketta). Jos valitun numeroista kansiota ei ole olemassa,
luodaan uusi kansio. Jatkossa otettavat valokuvat tallennetaan
valittuun kansioon, paitsi jos se on jo täynnä.
U
237
D Kansioiden ja tiedostojen numerot
Jos nykyisen kansion numero on 999 ja kansiossa on 999 kuvaa tai kuva,
jonka numero on 9999, sulkimen laukaisu estetään eikä enempää valokuvia
voi ottaa. Jatkaaksesi kuvausta luo kansio, jonka numero on pienempi kuin
999, tai valitse olemassa oleva kansio, jonka numero on pienempi kuin 999
ja jossa on alle 999 kuvaa.
A Käynnistymisaika
Kameran käynnistyminen voi kestää kauemmin, jos muistikortilla on paljon
tiedostoja tai kansioita.
❚❚ Kansioiden valitseminen luettelosta
1
Valitse Valitse kansio
luettelosta.
Korosta Valitse kansio
luettelosta ja paina 2.
U
238
2
Korosta kansio.
3
Valitse korostettu kansio.
Korosta kansio painamalla 1 tai 3.
Paina J valitaksesi korostetun kansion ja palataksesi
kuvausvalikkoon. Jatkossa otettavat valokuvat tallennetaan
valittuun kansioon.
Tiedoston nimeäminen
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Valokuvat tallennetaan käyttämällä tiedostonimiä, jotka koostuvat
tunnisteesta ”DSC_”, tai Adobe RGB -väriavaruutta käyttävillä kuvilla
tunnisteesta ”_DSC”, sekä nelinumeroisesta luvusta ja
kolmikirjaimisesta tunnisteesta (esim. ”DSC_0001.JPG”). Kohdassa
Tiedoston nimeäminen voi valita kolme kirjainta, joilla
tiedostonimen ”DSC”-osa korvataan. Katso tietoa tiedostonimien
muokkaamisesta sivulta 107.
A Tunnisteet
Seuraavia tunnisteita käytetään: NEF (RAW) -kuvilla ”.NEF”, TIFF (RGB)
-kuvilla ”.TIF”, JPEG-kuvilla ”.JPG” ja pölynpoiston viitetiedoilla ”.NDF”.
Jokaisessa valokuvaparissa, joka tallennetaan NEF (RAW) + JPEG
-kuvanlaatuasetuksella, NEF- ja JPEG-kuvilla on samat tiedostonimet, mutta
eri tunnisteet.
U
239
Väriavaruus
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Väriavaruus määrittää värintoistossa käytettävissä olevan väriskaalan.
Valitse sRGB valokuville, jotka tulostetaan tai joita käytetään
sellaisenaan muokkaamatta niitä enempää. Asetuksen Adobe RGB
väriskaala on laajempi, ja sitä suositellaan kuville, joita käsitellään tai
muokataan voimakkaasti kamerasta siirtämisen jälkeen.
A Väriavaruus
Väriavaruudet määrittävät, miten värit ja niitä digitaalisessa kuvatiedostossa
edustavat numeeriset arvot vastaavat toisiaan. Yleisesti käytetään sRGBväriavaruutta, kun taas Adobe RGB -väriavaruutta käytetään tyypillisesti
kustannustoiminnassa ja kaupallisessa painatuksessa. Asetusta sRGB
suositellaan, kun otetaan valokuvia, jotka tulostetaan muokkaamattomina
tai joita katsellaan sovelluksissa, jotka eivät tue värinhallintaa, tai kun
otetaan valokuvia, jotka tulostetaan ExifPrintillä, joissain kotitulostimissa
olevalla suoratulostustoiminnolla tai tulostuskioskeissa tai muissa
kaupallisissa tulostuspalveluissa. Myös Adobe RGB -valokuvia voi tulostaa
näiden vaihtoehtojen avulla, mutta tällöin värit eivät ole yhtä eloisia.
Adobe RGB -väriavaruudella otetut JPEG-valokuvat ovat DCF-yhteensopivia;
DCF-standardia tukevat sovellukset ja tulostimet valitsevat automaattisesti
oikean väriavaruuden. Jos sovellus tai laite ei tue DCF-standardia, valitse
oikea väriavaruus manuaalisesti. Adobe RGB -väriavaruudella otettaviin
TIFF-valokuviin lisätään ICC-väriprofiili, jolloin värinhallintaa tukevat
sovellukset valitsevat automaattisesti oikean väriavaruuden. Katso
lisätietoja sovelluksen tai laitteen mukana toimitetusta dokumentaatiosta.
A Nikon-ohjelmisto
ViewNX 2 (toimitetaan kameran mukana) ja Capture NX 2 (saatavilla
erikseen) valitsevat automaattisesti oikean väriavaruuden, kun niissä
avataan tällä kameralla luotuja valokuvia.
U
240
Vinjetoinnin korjaus
G-painike ➜ C kuvausvalikko
”Vinjetointi” tarkoittaa valokuvan reunojen tummumista.
Vinjetoinnin korjaus vähentää vinjetointia G-, E- ja D-tyypin
objektiiveilla (DX- ja PC-objektiiveja lukuun ottamatta). Sen
vaikutukset vaihtelevat eri objektiiveilla ja ovat näkyvimmät suurinta
aukkoa käytettäessä. Valitse Suuri, Normaali, Pieni tai Pois.
A Vinjetoinnin korjaus
Kuvausohjelmasta, kuvausolosuhteista ja objektiivityypistä riippuen TIFF- ja
JPEG-kuvissa saattaa näkyä kohinaa (utua) tai reuna-alueiden kirkkauden
vaihtelua, eivätkä mukautetut Picture Control -säätimet ja esiasetetut
Picture Control -säätimet, joita on muokattu oletusasetuksista, välttämättä
tuota toivottua vaikutusta. Ota testikuvia ja tarkista tulos näytöltä.
Vinjetoinnin korjausta ei sovelleta päällekkäisvalotuksiin (0 149) eikä DXkokoisiin kuviin (0 52).
Autom. vääristymien korjaus
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Valitse Päällä vähentääksesi tynnyrivääristymää kuvatessasi
laajakulmaobjektiiveilla ja vähentääksesi tyynyvääristymää
kuvatessasi pitkillä objektiiveilla (huomaa, että etsimessä näkyvän
alueen reunat saattavat rajautua pois lopullisesta valokuvasta, ja
valokuvien käsittelyyn ennen tallennusta tarvittava aika saattaa
kasvaa). Tämä asetus on käytettävissä vain G-, E- ja D-tyypin
objektiiveilla (lukuun ottamatta PC- ja kalansilmäobjektiiveja ja
tiettyjä muita objektiiveja); tuloksia ei taata muilla objektiiveilla.
Ennen kuin käytät automaattista vääristymien korjausta DXobjektiiveilla, valitse Päällä kohtaan Automaattinen DX-rajaus tai
valitse kuva-alaksi DX (24x16) 1.5x (0 52); muiden asetusten
valitseminen saattaa tuottaa voimakkaasti rajattuja valokuvia tai
valokuvia, joiden reuna-alueilla on huomattavia vääristymiä.
A Muokkaus: vääristymän korjaus
Katso sivulta 305, miten olemassa olevista valokuvista luodaan kopioita,
joissa tynnyri- ja tyynyvääristymää on korjattu.
U
241
Kohinan väh. kun pitkä valotus
(pitkän valotusajan kohinan
vähennys)
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Jos Päällä on valittu, pidemmillä kuin 1 s:n
suljinajoilla otettavia valokuvia käsitellään
kohinan (kirkkaat pisteet, satunnaiset
kirkkaat kuvapisteet tai utu) vähentämiseksi.
Käsittelyyn tarvittava aika on noin
kaksinkertainen; käsittelyn aikana suljinajan/
aukon näytöissä vilkkuu ”l m” eikä kuvia
voi ottaa (jos kamera sammutetaan, ennen kuin käsittely on valmis,
kuva tallennetaan, mutta kohinan vähennystä ei tehdä).
Sarjakuvaustilassa kuvausnopeus hidastuu, ja valokuvien käsittelyn
aikana puskurimuistin kapasiteetti laskee.
Kohinan väh. kun suuri ISO
G-painike ➜ C kuvausvalikko
Suurilla ISO-herkkyyksillä otettuja valokuvia voidaan käsitellä
”kohinan” vähentämiseksi.
Asetus
Kuvaus
Suuri
Vähennä kohinaa (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet, viivat tai utu)
Normaali erityisesti suurilla ISO-herkkyyksillä otettavissa valokuvissa. Valitse
kohinan vähennyksen määräksi Suuri, Normaali tai Pieni.
Pieni
Kohinan vähennystä käytetään vain, kun ISO-herkkyys on ISO 3200
Pois
tai suurempi. Kohinan vähennyksen määrä on pienempi kuin
silloin kun Pieni on valittu kohtaan Kohinan väh. kun suuri ISO.
U
242
A Mukautetut asetukset:
kameran asetusten hienosäätö
Avaa Mukautetut asetukset -valikko painamalla G ja valitsemalla
A (Mukautetut asetukset -valikko) -välilehti.
G-painike
Mukautetuilla asetuksilla kameran asetuksia muokataan
käyttäjälle mieleisiksi.
Mukautettujen asetusten
ryhmät
Päävalikko
Mukaut. aset.
muistipaikka
(0 245)
U
243
Seuraavat Mukautetut asetukset ovat käytettävissä:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b
b1
b2
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
Mukautettu asetus
Mukaut. aset. muistipaikka
Automaattitarkennus
AF-C-tilan ensisij. valinta
AF-S-tilan ensisij. valinta
Tarkenn. seuranta ja lukitus
AFn käynnistys
Tarkennuspisteen valaistus
Tarkennuspisteen kierto
Tarkennuspisteiden määrä
Mittaus/valotus
Keskustapainotteinen alue
Optimaal. valot. hienosäätö
Ajastimet/valotuslukitus
Valotuslukitus laukaisimella
Valmiustila-ajastin
Itselaukaisin
Näytön virrankatkaisun viive
Kuvaus/näyttö
Äänimerkki
Etsimen ruudukon näyttö
ISO-näyttö
Näyttövihjeet
Hidas sarjakuvausnopeus
Sarjakuvaus enintään
Tiedostojen numerointi
Tietonäyttö
Näytön valaistus
Valotuksen viivetila
0
245
246
246
247
247
248
249
249
250
250
251
251
252
253
253
253
254
254
254
254
255
256
256
256
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
Mukautettu asetus
Haarukointi/salama
Salamatäsmäysnopeus
Suljinaika salamakuv.
Valinnainen salama
Valot. korj. salamakuvissa
Muotoilusalama
Autom. haarukoinnin asetus
Autom. haarukointi (M-tila)
Haarukoinnin järjestys
Painikkeet
D-painike
OK-painike
Monivalitsin
Fn-painikkeen tehtävä
Esikatselupainikkeen teht.
AE-L/AF-L-painikkeen teht.
Komentokiekkojen mukautt.
Vap. painike kiekon käytt.
Laukaisu muistikortitta
Käänteiset ilmaisimet
Helppo suljinajan säätö
0
257
258
258
259
259
259
260
260
261
261
262
263
266
267
267
269
269
269
270
Huomaa: Jos nykyisen muistipaikan asetuksia on muokattu oletusasetuksista
(0 226), muutettujen asetusten vieressä näkyy asteriski Mukautettujen
asetusten valikon toisella tasolla.
U
244
Mukaut. aset. muistipaikka
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Mukautetut asetukset tallennetaan yhteen neljästä muistipaikasta.
Yhden muistipaikan asetusten muuttaminen ei vaikuta muihin
muistipaikkoihin. Tallentaaksesi haluamasi yhdistelmän usein
käytettyjä asetuksia valitse jokin neljästä muistipaikasta ja aseta
kamera kyseisiin asetuksiin. Uudet asetukset säilyvät muistipaikassa,
vaikka kamera sammutetaan, ja ne palautetaan, kun muistipaikka
seuraavan kerran valitaan. Muihin muistipaikkoihin voi tallentaa eri
asetusyhdistelmiä, joten käyttäjä voi vaihtaa nopeasti yhdistelmästä
toiseen valitsemalla muistipaikkavalikosta sopivan muistipaikan.
Mukautettujen asetusten neljän muistipaikan oletusnimet ovat A, B, C
ja D. Kuvaavan otsikon, jossa on enintään 20 merkkiä, voi lisätä sivun
107 ohjeiden mukaan korostamalla valikon muistipaikan ja
painamalla 2.
❚❚ Oletusasetusten palauttaminen
Palauta oletusasetukset
korostamalla muistipaikka
Mukaut. aset. muistipaikka
-valikossa ja painamalla O.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin;
korosta Kyllä ja paina J
palauttaaksesi valitun
muistipaikan oletusasetukset
(0 226).
O-painike
A Mukautettujen asetusten muistipaikka
Nykyinen Mukautettujen asetusten muistipaikka
näkyy tietonäytöllä.
U
245
a: Automaattitarkennus
a1: AF-C-tilan ensisij. valinta
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Kun AF-C on valittu etsinvalokuvauksessa (0 59), tällä asetuksella
määritetään, voiko valokuvia ottaa aina kun laukaisinta painetaan
(laukaisu ensisijainen) vai vain silloin, kun kamera on tarkentanut
(tarkennus ensisijainen).
Asetus
G Laukaisu
Kuvaus
Valokuvia voi ottaa aina kun laukaisinta painetaan.
Valokuvia voi ottaa vain, kun tarkentumisen ilmaisin (I)
F Tarkennus
näkyy.
Valitusta asetuksesta riippumatta tarkennus ei lukitu, kun AF-C on
valittu automaattitarkennustilaksi. Kamera jatkaa tarkennuksen
säätämistä, kunnes suljin laukaistaan.
a2: AF-S-tilan ensisij. valinta
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Kun AF-S on valittu etsinvalokuvauksessa (0 59), tällä asetuksella
säädetään, voiko valokuvia ottaa vain silloin, kun kamera on
tarkentanut (tarkennus ensisijainen), vai aina kun laukaisinta painetaan
(laukaisu ensisijainen).
Asetus
G Laukaisu
Kuvaus
Valokuvia voi ottaa aina kun laukaisinta painetaan.
Valokuvia voi ottaa vain, kun tarkentumisen ilmaisin (I)
F Tarkennus
näkyy.
Jos tarkentumisen ilmaisin (I) näkyy, kun AF-S on valittu
automaattitarkennustilaksi, tarkennus lukittuu valitusta asetuksesta
riippumatta, kun laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin.
Tarkennus pysyy lukittuna, kunnes suljin laukaistaan.
U
246
a3: Tarkenn. seuranta ja lukitus
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Tällä asetuksella määritetään, miten automaattitarkennus sopeutuu
kohteen etäisyyden äkilliseen huomattavaan muutokseen, kun AF-C on
valittu etsinvalokuvauksen (0 59) aikana.
Asetus
Kuvaus
C 5 (Pitkä)
Kun kohteen etäisyys muuttuu yllättäen, kamera odottaa
määritetyn ajan, ennen kuin se mukautuu kohteen
D 3 (Normaali) etäisyyteen. Tämä estää kameraa muuttamasta tarkennusta
silloin, kun kuvauskohde jää hetkeksi kuvan poikki kulkevien
) 2
kohteiden peittoon.
E 1 (Lyhyt)
( 4
Pois
Kamera säätää tarkennusta heti, kun kohteen etäisyys
muuttuu. Käytä tätä asetusta kuvatessasi monia eri
etäisyyksillä olevia kohteita peräkkäin.
a4: AFn käynnistys
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Jos Laukaisin/AF-ON on valittu, automaattitarkennuksen voi
käynnistää sekä laukaisimella että B-painikkeella. Valitse Vain
AF-ON estääksesi kameraa tarkentamasta silloin, kun laukaisin
painetaan puoleenväliin.
U
247
a5: Tarkennuspisteen valaistus
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Tämän valikon asetuksilla määritetään, valaistaanko tarkennuspisteet.
❚❚ Tarkennuspisteen valaistus
Valitse, korostetaanko aktiivinen tarkennuspiste punaisella etsimessä.
Asetus
Kuvaus
Valittu tarkennuspiste korostetaan tarvittaessa
Automaattinen
automaattisesti, jotta se erottuu taustasta.
Valittu tarkennuspiste korostetaan aina taustan kirkkaudesta
Päällä
riippumatta. Taustan kirkkaudesta riippuen valittua
tarkennuspistettä voi olla vaikea nähdä.
Valittua tarkennuspistettä ei korosteta. Nykyisen rajauksen
Pois
ulkopuolelle jäävä alue näkyy harmaana (0 52).
❚❚ Käsitarkennustila
Valitse Päällä näyttääksesi aktiivisen tarkennuspisteen
käsitarkennustilassa.
U
248
a6: Tarkennuspisteen kierto
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse, ”kiertyykö” tarkennuspisteen valinta etsimen reunasta toiseen.
Asetus
Kuvaus
Tarkennuspisteen valinta ”kiertää”
ylhäältä alas, alhaalta ylös, oikealta
w
q
vasemmalle ja vasemmalta oikealle
Kierto
niin, että esimerkiksi painikkeen 2
painaminen, kun näytön oikeassa
reunassa oleva tarkennuspiste on korostettu (q), valitsee näytön
vasemmassa reunassa olevan vastaavan tarkennuspisteen (w).
Tarkennuspisteen näyttö rajoittuu uloimpiin tarkennuspisteisiin
niin, että esimerkiksi silloin, kun painetaan 2 näytön oikeassa
Ei kiertoa
reunassa olevan tarkennuspisteen ollessa valittuna, mitään ei
tapahdu.
a7: Tarkennuspisteiden määrä
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse manuaalisessa tarkennuspisteen valinnassa käytettävissä
olevien tarkennuspisteiden määrä.
Asetus
Kuvaus
Valitse oikealla näkyvistä 39
# 39 pistettä
tarkennuspisteestä.
Valitse oikealla näkyvistä 11
A 11 pistettä tarkennuspisteestä. Käytä valitaksesi
tarkennuspisteen nopeasti.
U
249
b: Mittaus/valotus
b1: Keskustapainotteinen alue
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valotusta laskettaessa keskustapainotteinen
mittaus antaa suurimman painotuksen kuvan
keskellä olevalle ympyrälle. Tämän ympyrän
halkaisijaksi (φ) voi valita 8, 12, 15 tai 20 mm tai
koko kuvan keskiarvon.
Huomaa, että halkaisija on aina 12 mm, kun
käytetään ei-mikroprosessoriohjattua objektiivia, riippumatta
asetusvalikon kohtaan Ei-CPU-objektiivin tiedot valitusta
asetuksesta (0 163).
b2: Optimaal. valot. hienosäätö
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Käytä tätä asetusta kameran valitseman
valotusarvon hienosäätöön. Valotusta voi
hienosäätää erikseen kullekin
mittausmenetelmälle välillä +1 ja –1 EV 1/6 EV:n
porrastuksella.
D Valotuksen hienosäätö
Valotusta voi hienosäätää erikseen kussakin Mukautettujen asetusten
muistipaikassa, eikä palautus kahdella painikkeella vaikuta siihen. Huomaa,
että valotuksen korjauksen kuvaketta (E) ei näytetä, joten ainoa tapa
selvittää, paljonko valotusta on muutettu, on tarkistaa määrä
hienosäätövalikosta. Valotuksen korjaus (0 79) on parempi vaihtoehto
useimmissa tilanteissa.
U
250
c: Ajastimet/valotuslukitus
c1: Valotuslukitus laukaisimella
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Jos Päällä on valittu, valotus lukittuu, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin.
c2: Valmiustila-ajastin
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse, kauanko kamera jatkaa valotuksen
mittaamista, kun mitään toimintoja ei suoriteta.
Ohjauspaneelin ja etsimen suljinajan ja aukon
näytöt sammuvat automaattisesti, kun
ajastimen aika kuluu loppuun.
Valitse lyhyempi valmiustila-ajastimen viive
lisätäksesi akun kestoa.
U
251
c3: Itselaukaisin
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse itselaukaisintilan laukaisuviive,
otettavien kuvien määrä ja kuvien välinen
aikaväli.
• Itselaukaisuviive: Valitse laukaisuviive (0 48).
• Kuvien määrä: Paina 1 ja 3 valitaksesi, montako
kuvaa otetaan joka kerta kun laukaisinta
painetaan.
• Kuvien välinen aikaväli: Valitse kuvien välinen
aikaväli, kun Kuvien määrä on suurempi kuin 1.
U
252
c4: Näytön virrankatkaisun viive
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse, kauanko näyttö pysyy päällä, kun mitään
toimintoja ei tehdä toiston (Toisto; oletuksena
10 s) tai kuvan tarkastelun (Kuvan tarkastelu;
oletuksena 4 s) aikana tai kun valikot (Valikot;
oletuksena 1 minuutti) tai tietonäyttö
(Tietonäyttö; oletuksena 10 s) ovat näkyvissä
tai reaaliaikanäkymän (Reaaliaikanäkymä; oletuksena 10 minuuttia)
aikana. Valitse lyhyempi näytön virrankatkaisun viive lisätäksesi akun
kestoa.
d: Kuvaus/näyttö
d1: Äänimerkki
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse korkeus äänimerkille, joka kuuluu, kun
kamera tarkentaa kertatarkennuksella (AF-S;
0 59), kun tarkennus lukittuu, kun
laukaisuajastin on käynnissä itselaukaisintilassa
(0 48) tai kun valokuvaa yritetään ottaa
muistikortin ollessa lukittu (0 22).
Poista äänimerkki käytöstä valitsemalla Pois. Tietonäytöllä näkyy c,
kun jokin muu asetus kuin Pois on valittu. Huomaa, että valitusta
asetuksesta riippumatta äänimerkki ei kuulu hiljaisen laukaisun tilassa
(tila J; 0 46).
d2: Etsimen ruudukon näyttö
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse Päällä näyttääksesi etsimessä tarvittaessa ruudukkoviivat,
jotka helpottavat valokuvien sommittelua (0 9).
U
253
d3: ISO-näyttö
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Jos Päällä on valittu, etsimessä näkyy jäljellä olevien kuvien määrän
sijaan ISO-herkkyys.
d4: Näyttövihjeet
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse Päällä näyttääksesi tietonäytöllä valittuihin kohteisiin liittyvät
näyttövihjeet (0 14).
d5: Hidas sarjakuvausnopeus
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse CL (sarjakuvaus, hidas) -tilan
enimmäiskuvausnopeus (0 46; ajastetussa
kuvauksessa tämä asetus määrittää myös
yksittäiskuvauksen kuvausnopeuden).
d6: Sarjakuvaus enintään
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Yhdessä sarjassa otettavien kuvien enimmäismääräksi
sarjakuvauksessa voi määrittää minkä tahansa arvon väliltä 1 ja 100.
A Puskurimuisti
Mukautettuun asetukseen d6 valitusta asetuksesta riippumatta kuvaus
hidastuu, kun puskurimuisti täyttyy (tAA). Katso lisätietoja puskurimuistin
kapasiteetista sivulta 364.
U
254
d7: Tiedostojen numerointi
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Kun valokuva otetaan, kamera nimeää tiedoston
kasvattamalla viimeksi käytettyä
tiedostonumeroa yhdellä. Tällä asetuksella
määritetään, jatkuuko tiedostojen numerointi
viimeksi käytetystä numerosta, kun uusi kansio
luodaan, muistikortti alustetaan tai kameraan
asetetaan uusi muistikortti.
Asetus
Päällä
Pois
Nollaa
Kuvaus
Kun uusi kansio luodaan, muistikortti alustetaan tai kameraan
asetetaan uusi muistikortti, tiedostojen numerointi jatkuu
viimeksi käytetystä numerosta tai nykyisen kansion suurimmasta
tiedostonumerosta sen mukaan, kumpi on suurempi. Jos
valokuvaa otettaessa nykyinen kansio sisältää valokuvan, jonka
numero on 9999, uusi kansio luodaan automaattisesti ja
tiedostojen numerointi alkaa uudelleen numerosta 0001.
Tiedostojen numerointi nollataan arvoon 0001, kun uusi kansio
luodaan, muistikortti alustetaan tai kameraan asetetaan uusi
muistikortti. Huomaa, että uusi kansio luodaan automaattisesti,
jos valokuvaa otettaessa nykyisessä kansiossa on 999 valokuvaa.
Samoin kuin asetus Päällä, mutta seuraavan valokuvan
tiedostonumero määritetään kasvattamalla nykyisen kansion
suurinta tiedostonumeroa yhdellä. Jos kansio on tyhjä,
tiedostojen numerointi aloitetaan uudelleen numerosta 0001.
D Tiedostojen numerointi
Jos nykyisen kansion numero on 999 ja kansio sisältää joko 999 valokuvaa
tai valokuvan, jonka numero on 9999, laukaisin lukittuu eikä enempää
valokuvia voi ottaa. Valitse Nollaa Mukautettuun asetukseen d7
(Tiedostojen numerointi) ja alusta nykyinen muistikortti tai aseta
kameraan uusi muistikortti.
U
255
d8: Tietonäyttö
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Jos Automaattinen (v) on valittu, tietonäytön (0 11) tekstin väri
vaihtuu automaattisesti mustasta valkoiseksi tai valkoisesta mustaksi
taustan kontrastin säilyttämiseksi. Jos haluat tekstin olevan aina
samanvärinen, valitse Käsisäätö ja valitse Tumma vaalealla (w; musta
teksti) tai Vaalea tummalla (x; valkoinen teksti). Näytön kirkkautta
säädetään automaattisesti niin, että valitun tekstivärin ja taustan
välillä on mahdollisimman suuri kontrasti.
Tumma vaalealla
d9: Näytön valaistus
Vaalea tummalla
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Jos Pois on valittu, ohjauspaneelin taustavalo (näytön valaistus) syttyy
vain, kun D-painiketta painetaan. Jos Päällä on valittu, ohjauspaneeli
pysyy valaistuna niin kauan kuin valmiustila-ajastin on aktiivinen (0 5;
huomaa, että valitusta asetuksesta riippumatta taustavalo sammuu,
kun laukaisinta pidetään painettuna). Lisää akun kestoa valitsemalla
Pois.
d10: Valotuksen viivetila
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Kun pienikin kameran liike voi aiheuttaa kuviin
liike-epäterävyyttä, valitse 1 s, 2 s tai 3 s, jolloin
sulkimen laukaisua viivästetään yhdellä,
kahdella tai kolmella sekunnilla peilin
nostamisen jälkeen.
U
256
e: Haarukointi/salama
e1: Salamatäsmäysnopeus
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Tämä asetus ohjaa salamatäsmäysnopeutta.
Asetus
Kuvaus
Automaattista nopeaa FP-täsmäystä käytetään, kun
yhteensopiva salamalaite on kiinnitetty (0 119). Muita
1/250 s
salamalaitteita käytettäessä suljinajaksi asetetaan 1/250 s. Kun
(automaattinen
kamera ilmoittaa suljinajaksi 1/250 s valotustilassa P tai A,
FP)
automaattinen nopea FP-täsmäys otetaan käyttöön, jos
todellinen suljinaika on lyhyempi kuin 1/250 s.
Automaattista nopeaa FP-täsmäystä käytetään, kun
yhteensopiva salamalaite on kiinnitetty (0 119). Muita
1/200 s
salamalaitteita käytettäessä suljinajaksi asetetaan 1/200 s. Kun
(automaattinen
kamera ilmoittaa suljinajaksi 1/200 s valotustilassa P tai A,
FP)
automaattinen nopea FP-täsmäys otetaan käyttöön, jos
todellinen suljinaika on lyhyempi kuin 1/200 s.
1/200 s–1/60 s Salamatäsmäysnopeus asetettu valittuun arvoon.
A Suljinajan kiinnittäminen salamatäsmäysnopeuden raja-arvoon
Kiinnitä suljinaika täsmäysnopeuden
raja-arvoon valotustilassa S tai M
kiertämällä suljinajan valitsin
asentoon X. Etsimessä ja
ohjauspaneelissa näytetään X
(salamatäsmäyksen ilmaisin).
A Automaattinen nopea FP-täsmäys
Mahdollistaa salaman käyttämisen kameran lyhimmällä suljinajalla, jolloin
on mahdollista valita suurin mahdollinen aukko ja siten pienempi
syväterävyys, vaikka kohde olisi vastavalossa kirkkaassa auringonvalossa.
Tietonäytön salamatilan ilmaisimessa näkyy ”FP”, kun automaattinen nopea
FP-täsmäys on käytössä (0 123).
U
257
e2: Suljinaika salamakuv.
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Tällä asetuksella määritetään pisin käytettävissä
oleva suljinaika käytettäessä etu- tai jälkiverhon
täsmäystä tai punasilmäisyyden vähennystä
valotustilassa P tai A (valitusta asetuksesta
riippumatta suljinaika voi olla pisimmillään 30 s
S- ja M-tiloissa tai kun salama-asetuksena on
täsmäys pitkiin suljinaikoihin, hidas jälkiverhon täsmäys tai
punasilmäisyyden vähennys ja täsmäys pitkiin suljinaikoihin).
Asetuksen voi valita väliltä 1/60 s (1/60 s) ja 30 s (30 s).
e3: Valinnainen salama
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse salaman ohjaustila lisävarusteena saataville SB-400- tai SB-300salamalaitteille.
Asetus
Kuvaus
Salaman tehoa säädetään automaattisesti
1 TTL
kuvausolosuhteiden mukaan (0 124).
2 Käsisäätö Valitse salaman teho. Esisalamapeilausta ei lähetetä.
A Salaman ohjaustila
Salaman ohjaustila näkyy tietonäytöllä (0 11,
123).
U
258
e4: Valot. korj. salamakuvissa
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse, miten kamera säätää salaman tehoa, kun valotuksen korjaus
on käytössä.
Asetus
YE Koko kuva
E
Vain tausta
Kuvaus
Sekä salaman tehoa että valotuksen korjausta
säädetään koko kuvan valotuksen muuttamiseksi.
Valotuksen korjaus vaikuttaa vain taustaan.
e5: Muotoilusalama
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Jos Päällä on valittuna, kun kameraa käytetään Nikonin luovaa
valaistusjärjestelmää (0 118) tukevan lisävarusteena saatavan
salamalaitteen kanssa, muotoilusalama tuotetaan, kun kameran Pvpainiketta painetaan (0 41). Muotoilusalamaa ei tuoteta, jos Pois on
valittuna.
e6: Autom. haarukoinnin asetus
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse asetus tai asetukset, joita haarukoidaan, kun automaattinen
haarukointi (0 136) on käytössä. Valitse Valotus ja salama (j)
haarukoidaksesi sekä valotusta että salaman tehoa, Vain valotus (k)
haarukoidaksesi vain valotusta, Vain salama (l) haarukoidaksesi vain
salaman tehoa, Valkotasap. haarukointi (m) haarukoidaksesi
valkotasapainoa (0 141) tai ADL-haarukointi (y) haarukoidaksesi
Aktiivista D-Lightingia (0 145). Huomaa, että valkotasapainon
haarukointia ei voi käyttää, kun kuvanlaadun asetuksena on NEF
(RAW) tai NEF (RAW) + JPEG.
U
259
e7: Autom. haarukointi (M-tila)
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Tällä asetuksella määritetään asetukset, joihin käsisäätöisessä
valotustilassa valittu Mukautetun asetuksen e6 asetus Valotus ja
salama tai Vain valotus vaikuttaa.
Asetus
F
Salama/aika
G
Salama/aika/
aukko
H
Salama/aukko
I
Vain salama
Kuvaus
Kamera vaihtelee suljinaikaa (Mukautetun asetuksen
e6 asetus Vain valotus) tai suljinaikaa ja salaman
tehoa (Mukautetun asetuksen e6 asetus Valotus ja
salama).
Kamera vaihtelee suljinaikaa ja aukkoa (Mukautetun
asetuksen e6 asetus Vain valotus) tai suljinaikaa,
aukkoa ja salaman tehoa (Mukautetun asetuksen e6
asetus Valotus ja salama).
Kamera vaihtelee aukkoa (Mukautetun asetuksen e6
asetus Vain valotus) tai aukkoa ja salaman tehoa
(Mukautetun asetuksen e6 asetus Valotus ja
salama).
Kamera vaihtelee ainoastaan salaman tehoa
(Mukautetun asetuksen e6 asetus Valotus ja
salama).
Salamaa haarukoidaan vain i-TTL- tai AA-salamaohjauksella. Jos jokin
muu asetus kuin Vain salama on valittu eikä salamaa käytetä, ISOherkkyys pysyy ensimmäisen kuvan arvossa riippumatta
automaattisen ISO-herkkyyssäädön asetuksesta (0 72).
e8: Haarukoinnin järjestys
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Oletusasetuksella Mitattu > ali > yli (H) valotusta, salamaa ja
valkotasapainoa haarukoidaan sivuilla 137 ja 141 kuvatussa
järjestyksessä. Jos Ali > mitattu > yli (I) on valittu, kuvataan
järjestyksessä pienimmästä arvosta suurimpaan. Tämä asetus ei
vaikuta ADL-haarukointiin.
U
260
f: Painikkeet
f1: D-painike
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse D-painikkeen tehtävä: ohjauspaneelin taustavalon
kytkeminen päälle tai pois (D Näytön taustavalo (D) päällä/pois) tai
ohjauspaneelin ja tietonäytön kytkeminen päälle tai pois (DR D ja
tietonäyttö päällä/pois).
f2: OK-painike
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Tällä asetuksella määritetään J-painikkeen tehtävä
etsinvalokuvauksessa, toistossa ja reaaliaikanäkymässä.
❚❚ Kuvaustila
Asetus
J Valitse keskitarkennuspiste
K Korosta aktiivinen tark.piste
Ei käytössä
J-painikkeen tehtävä
Valitse keskitarkennuspiste.
Korosta aktiivinen tarkennuspiste.
Ei mitään.
❚❚ Toistotila
Q
Asetus
Pienoiskuva
päällä/pois
R
Histogrammien
tarkastelu
S
Zoom päällä/pois
T
Valitse kansio
J-painikkeen tehtävä
Vaihda täyskuvatoiston ja pienoiskuvien toiston välillä.
Sekä täyskuvatoistossa että pienoiskuvien toistossa
näytetään histogrammi (0 192), kun J-painiketta
pidetään painettuna.
Vaihda täyskuvatoiston tai pienoiskuvien toiston ja
toiston zoomauksen välillä. Valitse zoomauksen
alkuasetukseksi Pieni suurennus, Keskisuuri
suurennus tai Suuri suurennus. Zoomausnäyttö
keskitetään aktiiviseen tarkennuspisteeseen (jos kuva
on otettu etsinvalokuvauksessa) tai kuvan keskelle (jos
kuva on otettu reaaliaikanäkymässä).
Näytä kansion valintaikkuna.
U
261
❚❚ Reaaliaikanäkymä
J
S
Asetus
J-painikkeen tehtävä
Valitse
Kun J-painiketta painetaan reaaliaikanäkymässä,
keskitarkennuspiste keskitarkennuspiste valitaan.
Kytke zoomaus päälle ja pois päältä painamalla
J-painiketta. Valitse zoomauksen alkuasetukseksi
Zoom päällä/pois
Pieni suurennus, Keskisuuri suurennus tai Suuri
suurennus. Zoomausnäyttö keskitetään
aktiiviseen tarkennuspisteeseen.
J-painikkeen painamisella ei ole vaikutusta
Ei käytössä
reaaliaikanäkymässä.
f3: Monivalitsin
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Jos Käynn. valmiustila-ajastin uud. on valittu, monivalitsimen
käyttäminen, kun valmiustila-ajastimen aika loppuu (0 33), aktivoi
mittarit ja käynnistää valmiustila-ajastimen. Jos Älä tee mitään on
valittu, ajastin ei käynnisty, kun monivalitsinta painetaan.
U
262
f4: Fn-painikkeen tehtävä
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse, mikä on Fn-painikkeen tehtävä, kun
pelkästään sitä painetaan (Painallus) tai kun
sitä käytetään yhdessä komentokiekkojen
kanssa (Painallus ja komentokiekot).
❚❚ Painallus
Valitsemalla Painallus seuraavat asetukset tulevat näkyviin:
Asetus
q Katsele
r Salamavalon lukitus
B AE/AF-lukitus
C Vain AE-lukitus
D
AE-lukitus (palautus
laukaist.)
E AE-lukitus (pito)
F Vain AF-lukitus
A AF-ON
s Ei salamaa
Kuvaus
Paina Fn-painiketta esikatsellaksesi syväterävyyttä
(0 41).
Paina Fn-painiketta lukitaksesi salaman arvon (vain
tuetut salamalaitteet, 0 118). Peruuta salamavalon
lukitus (0 130) painamalla painiketta uudelleen.
Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun Fn-painiketta
pidetään painettuna.
Valotus lukittuu, kun Fn-painiketta pidetään
painettuna.
Valotus lukittuu, kun Fn-painiketta painetaan, ja
pysyy lukittuna, kunnes painiketta painetaan
uudelleen, suljin laukaistaan tai valmiustilaajastimen aika kuluu loppuun.
Valotus lukittuu, kun Fn-painiketta painetaan, ja
pysyy lukittuna, kunnes painiketta painetaan
uudelleen tai valmiustila-ajastimen aika kuluu
loppuun.
Tarkennus lukittuu, kun Fn-painiketta pidetään
painettuna.
Fn-painikkeen painaminen käynnistää
automaattitarkennuksen.
Salama ei välähdä valokuvissa, jotka otetaan, kun
Fn-painiketta pidetään painettuna.
U
263
Asetus
Kuvaus
Jos Fn-painiketta painetaan, kun valotuksen tai
salaman haarukointi tai ADL-haarukointi on käytössä
yksittäiskuvaus- tai hiljainen laukaisu -tilassa, kaikki
nykyisen haarukointiohjelman kuvat otetaan joka
t Haarukointisarja
kerta kun laukaisinta painetaan. Jos valkotasapainon
haarukointi on käytössä tai sarjakuvaustila (tila CH tai
CL) on valittuna, kamera toistaa haarukointisarjaa, kun
laukaisinta pidetään painettuna.
Jos kuvanlaadun asetuksena on JPEG, hieno; JPEG,
normaali tai JPEG, perus, ohjauspaneelissa näkyy
”RAW” ja NEF (RAW) -kopio tallennetaan
seuraavasta kuvasta, joka otetaan Fn-painikkeen
e + NEF (RAW)
painamisen jälkeen (tallenna NEF/RAW-kopio
useista valokuvista pitämällä laukaisinta painettuna
puoleenväliin kuvien välillä). Paina Fn-painiketta
uudelleen poistuaksesi tallentamatta NEF (RAW)
-kopiota.
Matriisimittaus aktivoituu, kun Fn-painiketta
L Matriisimittaus
pidetään painettuna.
Keskustapainotteinen mittaus aktivoituu, kun
M Keskustapainotteinen
Fn-painiketta pidetään painettuna.
Pistemittaus aktivoituu, kun Fn-painiketta pidetään
N Pistemittaus
painettuna.
Etsimen ruudukon
Paina Fn-painiketta kytkeäksesi etsimen
9 näyttö
rajausruudukon näytön päälle tai pois päältä (0 9).
Etsimen
Paina Fn-painiketta näyttääksesi etsimessä
m
näennäishorisontti
näennäishorisontin näytön (0 265).
Fn-painikkeen painaminen avaa ”OMAN VALIKON”
n OMA VALIKKO
(0 313).
Paina Fn-painiketta siirtyäksesi ”OMAN VALIKON”
OMAN VALIKON 1.
ensimmäiseen kohtaan. Valitsemalla tämän
6
kohta
asetuksen pääset käyttämään nopeasti usein
käytettyä valikon kohtaa.
U
264
Asetus
K Toisto
Ei mitään
Kuvaus
Fn-painike suorittaa saman toiminnon kuin Kpainike. Valitse käyttäessäsi teleobjektiivia tai
muissa tilanteissa, joissa K-painiketta on vaikea
käyttää vasemmalla kädellä.
Painikkeen painamisella ei ole vaikutusta.
A Yhteensopimattomat asetukset
Jos kohtaan Painallus valittua asetusta ei voi käyttää kohtaan Painallus ja
komentokiekot valitun asetuksen kanssa, näytetään viesti ja asetuksista
Painallus ja Painallus ja komentokiekot ensimmäisenä valittu asetetaan
arvoon Ei mitään.
A Etsimen näennäishorisontti
Kun Etsimen näennäishorisontti on valittu Mukautettuun asetukseen f4
(Fn-painikkeen tehtävä) > Painallus, Fn-painikkeen painaminen muuttaa
etsimen valotusilmaisimen sivuttaiskallistuksen näytöksi. Paina painiketta
uudelleen palauttaaksesi ilmaisimen normaalin toiminnon.
Kameraa kallistettu
Kameraa kallistettu
Kamera vaakatasossa
oikealle
vasemmalle
Etsin
Huomaa, että näyttö ei välttämättä ole tarkka, kun kameraa kallistetaan
jyrkästi eteenpäin tai taaksepäin. Saadaksesi näkyviin sekä pysty- että
sivusuuntaisen kallistuksen käytä asetusvalikon Näennäishorisonttivaihtoehtoa (0 282).
U
265
❚❚ Painallus ja komentokiekot
Valitsemalla Painallus ja komentokiekot seuraavat asetukset tulevat
näkyviin:
Asetus
5
w
y
U
V
W
Kuvaus
Pidä Fn-painiketta painettuna ja kierrä
Valitse kuva-ala
komentokiekkoa valitaksesi kuva-alan (0 51).
Pidä Fn-painiketta painettuna ja kierrä
Valitse ei-CPUkomentokiekkoa valitaksesi Ei-CPU-objektiivin tiedot
objektiivin nro
-kohdassa (0 163) määritetyn objektiivin numeron.
Pidä Fn-painiketta painettuna ja kierrä
Aktiivinen
komentokiekkoa säätääksesi Aktiivista D-Lightingia
D-Lighting
(0 110).
Pidä Fn-painiketta painettuna ja kierrä
HDR (laaja
pääkomentokiekkoa valitaksesi HDR-tila-asetuksen
dynaaminen
ja sivukomentokiekkoa valitaksesi Valotuseroalue)
asetuksen (0 112).
Pidä Fn-painiketta painettuna ja kierrä
Autom. ISOkomentokiekkoa ottaaksesi automaattisen ISOherkkyyssäätö
herkkyyssäädön käyttöön tai pois käytöstä (0 72).
Pidä Fn-painiketta painettuna ja kierrä
pääkomentokiekkoa valitaksesi päällekkäisvalotustilan;
Päällekkäisvalotus
paina Fn-painiketta ja kierrä sivukomentokiekkoa
valitaksesi valotusten määrän (0 149).
Mitään toimintoa ei tehdä, kun komentokiekkoja
Ei mitään
kierretään Fn-painikkeen ollessa painettuna.
f5: Esikatselupainikkeen teht.
U
266
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse, mikä on Pv-painikkeen tehtävä, kun
pelkästään sitä painetaan (Painallus) tai kun
sitä käytetään yhdessä komentokiekkojen
kanssa (Painallus ja komentokiekot).
Käytettävissä olevat asetukset ovat samat kuin
kohdassa Fn-painikkeen tehtävä (0 263).
Kohtien Painallus ja Painallus ja komentokiekot oletusasetukset
ovat Katsele (0 41) ja Ei mitään.
f6: AE-L/AF-L-painikkeen teht.
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitse, mikä on A AE-L/AF-L -painikkeen tehtävä,
kun pelkästään sitä painetaan (Painallus) tai
kun sitä käytetään yhdessä komentokiekkojen
kanssa (Painallus ja komentokiekot).
Käytettävissä olevat asetukset ovat samat kuin
kohdassa Fn-painikkeen tehtävä (0 263),
paitsi että asetuksia HDR (laaja dynaaminen alue) ja
Päällekkäisvalotus ei voi valita kohtaan Painallus ja
komentokiekot. Kohtien Painallus ja Painallus ja komentokiekot
oletusasetukset ovat AE/AF-lukitus ja Ei mitään.
f7: Komentokiekkojen mukautt.
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Tällä asetuksella säädetään pää- ja sivukomentokiekkojen toimintaa.
• Käänteinen kääntö: Käännä komentokiekkojen kiertosuunta.
• Vaihda pää/sivu: Jos Pois on valittu,
pääkomentokiekolla ohjataan suljinaikaa ja
sivukomentokiekolla aukkoa. Jos Päällä on
valittu, pääkomentokiekolla ohjataan aukkoa
ja sivukomentokiekolla suljinaikaa. Jos Päällä
(A-tila) on valittu, pääkomentokiekkoa
käytetään aukon asettamiseen vain valotustilassa A.
U
267
• Aukon asetus: Jos Sivukomentokiekko on valittu, aukkoa voi säätää
vain sivukomentokiekolla (tai pääkomentokiekolla, jos Päällä on
valittu kohtaan Vaihda pää/sivu). Jos Himmenninrengas on
valittu, aukkoa voi säätää vain objektiivin himmenninrenkaalla, ja
kameran aukon näyttö näyttää aukon 1 EV:n porrastuksella (G- ja Etyypin objektiiveilla aukko asetetaan yhä käyttämällä
sivukomentokiekkoa). Huomaa, että valitusta asetuksesta
riippumatta aukkoa on säädettävä himmenninrenkaalla, kun
kamerassa on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi.
• Valikot ja toisto: Jos Pois on valittu, monivalitsinta käytetään
täyskuvatoistossa näytettävän kuvan valitsemiseen, pienoiskuvien
korostamiseen ja valikoissa liikkumiseen. Jos Päällä tai Päällä
(kuvan tarkastelu pois) on valittu, pääkomentokiekolla voi valita
täyskuvatoistossa näytettävän kuvan, siirtää kohdistinta vasemmalle
tai oikealle pienoiskuvien toistossa ja siirtää valikon korostuspalkkia
ylöspäin tai alaspäin. Sivukomentokiekolla näytetään lisää kuvan
tietoja täyskuvatoistossa ja siirretään kohdistinta ylöspäin tai
alaspäin pienoiskuvien toistossa. Valitse Päällä (kuvan tarkastelu
pois) estääksesi komentokiekkojen käytön toistoon kuvan
tarkastelun aikana. Kun valikot ovat näkyvissä, sivukomentokiekon
kiertäminen oikealle tuo näkyviin valitun vaihtoehdon alivalikon ja
sivukomentokiekon kiertäminen vasemmalle tuo näkyviin edellisen
valikon. Valitse kohde painamalla 2 tai J.
U
268
f8: Vap. painike kiekon käytt.
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Valitsemalla Kyllä säädöt, jotka normaalisti tehdään pitämällä W (M)-,
X (T)-, L (U)-, tarkennustila- tai D-painiketta painettuna ja
kiertämällä komentokiekkoa, voi tehdä painamalla painiketta ja
kiertämällä komentokiekkoa sen jälkeen (tämä koskee myös Fn-, Pv- ja
A AE-L/AF-L -painikkeita, jos niille on määrätty jokin muu
“ja komentokiekot” -toiminto kuin Valitse kuva-ala, Valitse ei-CPUobjektiivin nro tai Autom. ISO-herkkyyssäätö Mukautetulla
asetuksella f4, Fn-painikkeen tehtävä, f5, Esikatselupainikkeen
teht. tai f6 AE-L/AF-L-painikkeen teht.). Asetus päättyy, kun
painiketta painetaan uudelleen, valmiustila-ajastimen aika kuluu
loppuun tai kun laukaisin painetaan puoleenväliin.
f9: Laukaisu muistikortitta
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Kun Suljin toiminnassa on valittu, sulkimen voi laukaista, vaikka
kamerassa ei ole muistikorttia, tosin tällöin kuvia ei tallenneta (ne
kuitenkin näytetään näytöllä esittelytilassa). Jos Suljin lukittu on
valittu, laukaisin on käytössä vain silloin, kun kamerassa on
muistikortti.
f10: Käänteiset ilmaisimet
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Jos
(W) on valittu, etsimen ja tietonäytön
valotusilmaisimien negatiiviset arvot näkyvät vasemmalla ja
positiiviset arvot oikealla. Valitse
(V), jos haluat
positiivisten arvojen näkyvän vasemmalla ja negatiivisten oikealla.
U
269
f11: Helppo suljinajan säätö
G-painike ➜ A mukautetut asetukset
Jos Päällä on valittu, pääkomentokiekolla voi säätää suljinajan
valitsimella valittua suljinaikaa ± 2/3 EV 1/3 EV:n porrastuksella. Jos
suljinajan valitsin on asennossa 4 (4 s, merkitty punaisella),
pääkomentokiekolla voi valita suljinajaksi pisimmillään 30 s.
U
270
B Asetusvalikko: kameran asetukset
Avaa asetusvalikko painamalla G ja valitsemalla B (asetusvalikko)
-välilehti.
G-painike
Asetusvalikko sisältää seuraavat asetukset:
Asetus
Alusta muistikortti
Näytön kirkkaus
Automaattinen tietonäyttö
Puhdista kuvakenno
Peilin nosto puhdistusta varten 1
Pölynpoiston viitekuva
Välkynnänvähennys
Aikavyöhyke ja päivämäärä
Kieli (Language)
Automaattinen kuvan kääntö
Kuvaselitys
0
272
273
273
329
331
274
276
276
277
277
278
Asetus
Tekijänoikeustiedot
Tallenna/lataa asetukset
Näennäishorisontti
Ei-CPU-objektiivin tiedot
Tarkennuksen hienosäätö
HDMI
Sijaintitiedot
Kauko-ohj. Fn-painikk. teht.
Langaton mobiiliyhteyssovitin
Eye-Fi-lataus 2
Laiteohjelmaversio
0
279
280
282
163
283
223
170
284
284
285
286
1 Ei käytettävissä, kun akun varaus on vähissä.
2 Näytetään vain, kun kamerassa on yhteensopiva Eye-Fi-muistikortti (0 285).
A Katso myös
Valikon oletusasetukset luetellaan sivulla 228.
U
271
Alusta muistikortti
G-painike ➜ B asetusvalikko
Muistikortit on alustettava ennen ensimmäistä käyttöä, tai jos ne on
alustettu muissa laitteissa. Alusta kortti alla kuvatulla tavalla.
D Muistikorttien alustaminen
Muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki kortilla olevat tiedot. Kopioi
ennen jatkamista tietokoneelle kaikki valokuvat ja muut tiedot, jotka haluat
säilyttää (0 211).
1
2
U
272
Korosta Kyllä.
Poistuaksesi alustamatta
muistikorttia korosta Ei ja paina
J.
Paina J.
Käynnistä alustus painamalla J. Älä poista
muistikorttia tai poista tai irrota
virtalähdettä, ennen kuin alustus on
päättynyt.
Näytön kirkkaus
G-painike ➜ B asetusvalikko
Paina 1 tai 3 valitaksesi näytön kirkkauden
toistoa, valikoita ja tietonäyttöä varten. Valitse
suurempi arvo lisätäksesi kirkkautta ja pienempi
arvo vähentääksesi.
A Katso myös
Katso tietoa näytön kirkkauden säätämisestä reaaliaikanäkymässä
sivulta 179.
Automaattinen tietonäyttö
G-painike ➜ B asetusvalikko
Jos Automaattinen tietonäyttö on valittu, kuvaustiedot näytetään
näytöllä automaattisesti, kun laukaisin palautuu alkuasentoon sen
jälkeen kun se on painettu puoleenväliin.
U
273
Pölynpoiston viitekuva
G-painike ➜ B asetusvalikko
Hanki viitetiedot Capture NX 2:n (saatavilla erikseen; katso lisätietoja
Capture NX 2:n käyttöoppaasta) pölynpoistotoimintoa varten.
Pölynpoiston viitekuva on käytettävissä vain silloin, kun kameraan
on kiinnitetty mikroprosessoriohjattu objektiivi. Suosittelemme
käyttämään muuta kuin DX-objektiivia, jonka polttoväli on vähintään
50 mm. Jos käytössä on zoom-objektiivi, zoomaa niin lähelle kuin
mahdollista.
1
Valitse aloitusasetus.
Korosta jokin seuraavista
vaihtoehdoista ja paina J. Poistu
hankkimatta pölynpoiston
viitetietoja painamalla G.
• Aloita: Oikealla oleva ilmoitus
näytetään, ja etsimen ja ohjauspaneelin
näytöille ilmestyy teksti ”rEF”.
• Puhdista kenno ja käynnistä: Valitse tämä
vaihtoehto puhdistaaksesi kuvakennon
ennen aloittamista. Oikealla oleva
ilmoitus näytetään, ja etsimen ja
ohjauspaneelin näytöille ilmestyy teksti
”rEF”, kun puhdistus on valmis.
2
U
274
Rajaa etsimeen kuvioton valkoinen kohde.
Pidä objektiivi noin kymmenen senttimetrin päässä hyvin
valaistusta kuviottomasta valkoisesta kohteesta, rajaa kohde niin,
että se täyttää etsimen, ja paina laukaisin puoleenväliin.
Automaattitarkennustilassa tarkennus säädetään automaattisesti
äärettömyyteen; säädä tarkennus käsitarkennustilassa
äärettömään manuaalisesti.
3
Hanki pölynpoiston viitetiedot.
Paina laukaisin pohjaan hankkiaksesi pölynpoiston viitetiedot.
Näyttö sammuu, kun laukaisinta painetaan. Huomaa, että
kohinan vähennys suoritetaan, jos kohde on heikosti valaistu,
mikä pidentää tallennusaikaa.
Jos vertailukohde on liian kirkas tai liian
tumma, kamera ei välttämättä pysty
hankkimaan pölynpoiston viitetietoja, ja
näytölle tulee oikealla oleva ilmoitus. Valitse
jokin muu vertailukohde ja toista menettely
alkaen vaiheesta 1.
D Kuvakennon puhdistaminen
Ennen kuvakennon puhdistusta tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei
voida käyttää valokuvissa, jotka otetaan kuvakennon puhdistuksen jälkeen.
Valitse Puhdista kenno ja käynnistä vain, jos pölynpoiston viitetietoja ei
käytetä olemassa olevissa valokuvissa.
D Pölynpoiston viitetiedot
Samoja viitetietoja voi käyttää eri objektiiveilla tai
eri aukoilla otetuissa valokuvissa. Viitekuvia ei voi
katsella tietokoneen kuvankäsittelyohjelmistolla.
Kun viitekuvia katsellaan kameralla, näytöllä näkyy
ruudukko.
U
275
Välkynnänvähennys
G-painike ➜ B asetusvalikko
Vähennä välkyntää ja juovaisuutta, joita esiintyy kuvattaessa
loisteputkivalossa tai elohopeahöyrylampun valossa
reaaliaikanäkymässä. Valitse Automaattinen, jolloin kamera valitsee
automaattisesti oikean taajuuden, tai säädä taajuus käsin vastaamaan
paikallisen verkkovirtalähteen taajuutta.
A Välkynnänvähennys
Jos Automaattinen ei tuota haluttua tulosta, etkä ole varma paikallisen
virtalähteen taajuudesta, kokeile sekä 50 että 60 Hz:n asetuksia ja valitse se,
joka tuottaa parhaan tuloksen. Välkynnänvähennys ei välttämättä tuota
toivottuja tuloksia, jos kohde on erittäin kirkas, jolloin voi yrittää valita
pienemmän aukon (suuremman aukkoarvon).
Aikavyöhyke ja päivämäärä
G-painike ➜ B asetusvalikko
Vaihda aikavyöhykettä, aseta kameran kello, valitse päiväyksen
esitysjärjestys ja ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä (0 27).
Asetus
Kuvaus
Valitse aikavyöhyke. Kameran kello asetetaan
Aikavyöhyke
automaattisesti uuden aikavyöhykkeen aikaan.
Aseta kameran kellonaika. Jos kellonaikaa ei ole asetettu,
Päivämäärä ja aika
vilkkuva Y-kuvake ilmestyy tietonäytölle.
Valitse, missä järjestyksessä päivä, kuukausi ja vuosi
Päiväysmuoto
näytetään.
Ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä. Kameran kello
Kesäaika
siirtyy automaattisesti tunnin eteenpäin tai taaksepäin.
Oletusasetus on Pois.
U
276
Kieli (Language)
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valitse kameran valikoiden ja ilmoitusten kieli.
Automaattinen kuvan kääntö
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valokuvat, jotka on otettu, kun Päällä on valittuna, sisältävät tiedon
kameran asennosta, joten ne voidaan kääntää automaattisesti toiston
aikana (0 187) tai kun niitä katsellaan ViewNX 2:ssa (toimitetaan
kameran mukana) tai Capture NX 2:ssa (saatavilla erikseen; 0 325).
Seuraavat asennot tallennetaan:
Maisemasuunta (laaja)
Kameraa käännetty 90°
myötäpäivään
Kameraa käännetty 90°
vastapäivään
Kameran asentoa ei tallenneta, kun Pois on valittu. Valitse tämä
asetus, kun panoroit tai otat valokuvia niin, että objektiivi osoittaa
ylöspäin tai alaspäin.
A Käännä pysty
Kääntääksesi pystysuuntaiset (muotokuvasuunta) valokuvat
automaattisesti toiston aikana valitse Päällä toistovalikon kohtaan Käännä
pysty (0 233).
U
277
Kuvaselitys
G-painike ➜ B asetusvalikko
Lisää selitys uusiin valokuviin sitä mukaa kuin kuvia otetaan. Selitykset
voi näyttää metatietoina ViewNX 2:ssa (toimitetaan kameran mukana)
tai Capture NX 2:ssa (saatavilla erikseen; 0 325). Selitys näkyy myös
kuvaustietojen sivulla kuvan tietojen näytössä (0 193).
• Valmis: Tallenna muutokset ja palaa asetusvalikkoon.
• Lisää selitys: Lisää kuvaselitys sivulla 107 olevien ohjeiden mukaan.
Selityksen enimmäispituus on 36 merkkiä.
• Liitä selitys: Valitse tämä vaihtoehto
liittääksesi selityksen kaikkiin jatkossa
otettaviin valokuviin. Liitä selitys -toiminnon
voi ottaa käyttöön ja pois käytöstä
korostamalla sen ja painamalla 2.
U
278
Tekijänoikeustiedot
G-painike ➜ B asetusvalikko
Lisää tekijänoikeustiedot uusiin valokuviin sitä mukaa kuin kuvia otetaan.
Tekijänoikeustiedot näkyvät kuvan tietojen näytön kuvaustiedoissa
(0 193), ja ne voidaan näyttää metatietoina ViewNX 2:ssa (toimitetaan
kameran mukana) tai Capture NX 2:ssa (saatavilla erikseen; 0 325).
• Valmis: Tallenna muutokset ja palaa asetusvalikkoon.
• Kuvaaja: Syötä kuvaajan nimi sivun 107 ohjeiden mukaisesti.
Kuvaajan nimen enimmäispituus on 36 merkkiä.
• Tekijänoikeus: Syötä tekijänoikeuden haltijan nimi sivun 107
ohjeiden mukaisesti. Tekijänoikeuden haltijan nimen
enimmäispituus on 54 merkkiä.
• Liitä tekijänoikeustiedot: Valitse tämä
vaihtoehto liittääksesi tekijänoikeustiedot
kaikkiin jatkossa otettaviin valokuviin. Liitä
tekijänoikeustiedot -toiminnon voi ottaa
käyttöön ja pois käytöstä korostamalla sen ja
painamalla 2.
D Tekijänoikeustiedot
Estääksesi kuvaajan tai tekijänoikeuksien haltijan nimen luvattoman käytön
varmista, että Liitä tekijänoikeustiedot ei ole valittuna ja että Kuvaaja- ja
Tekijänoikeus-kentät ovat tyhjät, ennen kuin lainaat kameraa tai luovutat
sen toiselle henkilölle. Nikon ei vastaa Tekijänoikeustiedot-asetuksen
käytöstä syntyvistä vahingoista tai kiistoista.
U
279
Tallenna/lataa asetukset
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valitse Tallenna asetukset tallentaaksesi seuraavat asetukset
muistikortille (jos kortti on täynnä, näytetään virheilmoitus). Käytä tätä
vaihtoehtoa siirtääksesi asetuksia muihin Df-kameroihin.
Valikko
Toisto
Kuvaus
(kaikki
muistipaikat)
U
280
Asetus
Toiston näyttöasetukset
Kuvan tarkastelu
Poiston jälkeen
Käännä pysty
Kuvausvalikon muistipaikka
Tiedoston nimeäminen
Kuvanlaatu
Kuvakoko
Kuva-ala
JPEG-pakkaus
NEF (RAW) -tallennus
Valkotasapaino (mukaan lukien hienosäätö ja
esiasetukset d-1–d-4)
Aseta Picture Control
Väriavaruus
Aktiivinen D-Lighting
Vinjetoinnin korjaus
Autom. vääristymien korjaus
Kohinan väh. kun pitkä valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO
Autom. ISO-herkkyyssäätö
Valikko
Mukautetut
asetukset (kaikki
muistipaikat)
Asetukset
OMA VALIKKO /
VIIMEISIMMÄT
ASETUKSET
Asetus
Kaikki mukautetut asetukset
Automaattinen tietonäyttö
Puhdista kuvakenno
Välkynnänvähennys
Aikavyöhyke ja päivämäärä (paitsi päivämäärä ja aika)
Kieli (Language)
Automaattinen kuvan kääntö
Kuvaselitys
Tekijänoikeustiedot
Ei-CPU-objektiivin tiedot
HDMI
Sijaintitiedot
Kauko-ohj. Fn-painikk. teht.
Langaton mobiiliyhteyssovitin
Eye-Fi-lataus
Kaikki Oman valikon kohdat
Kaikki viimeisimmät asetukset
Valitse välilehti
Tämänmallisella kameralla tallennetut asetukset voi palauttaa
valitsemalla Lataa asetukset. Huomaa, että Tallenna/lataa
asetukset on käytettävissä vain, kun kamerassa on muistikortti, ja että
Lataa asetukset on käytettävissä vain, kun kortilla on tallennettuja
asetuksia.
A Tallennetut asetukset
Asetukset tallennetaan tiedostoon nimeltä NCSETUPD. Kamera ei pysty
lataamaan asetuksia, jos tiedostonimeä muutetaan.
U
281
Näennäishorisontti
G-painike ➜ B asetusvalikko
Näytä sivu- ja pystysuuntaisen kallistuksen tiedot, jotka perustuvat
kameran kallistusanturista saataviin tietoihin. Jos kameraa ei ole
kallistettu vasemmalle eikä oikealle, sivusuuntaisen kallistuksen
referenssiviiva muuttuu vihreäksi, ja jos kameraa ei ole kallistettu
eteenpäin eikä taaksepäin, näytön keskellä oleva piste muuttuu
vihreäksi. Jokainen osio vastaa 5°:ta.
Kamera vaakatasossa
Kameraa kallistettu
vasemmalle tai
oikealle
Kameraa kallistettu
eteenpäin tai
taaksepäin
D Kameran kallistaminen
Näennäishorisontin näyttö ei ole tarkka, kun kameraa kallistetaan jyrkästi
eteenpäin tai taaksepäin. Kallistusmäärää ei näytetä, jos kamera ei pysty
mittaamaan kallistusta.
A Katso myös
Katso tietoa sivuttaiskallistuksen ilmaisimen näyttämisestä etsimessä
Mukautetusta asetuksesta f4 (Fn-painikkeen tehtävä; 0 263, 265). Katso
tietoa näennäishorisontin näyttämisestä reaaliaikanäkymässä sivulta 182.
U
282
Tarkennuksen hienosäätö
G-painike ➜ B asetusvalikko
Hienosäädä enintään 12 objektiivityypin tarkennusta. Tarkennuksen
hienosäätöä ei yleensä suositella, ja se voi häiritä normaalia
tarkennusta; käytä sitä vain tarvittaessa.
Asetus
Päällä/Pois
Tallennettu
arvo
Oletusarvo
Kuvaus
• Päällä: Ota tarkennuksen hienosäätö käyttöön.
• Pois: Poista tarkennuksen hienosäätö käytöstä.
Hienosäädä nykyisen objektiivin
tarkennusta (vain
Siirrä
polttopistettä
mikroprosessoriohjatut
poispäin
objektiivit). Paina 1 tai 3
valitaksesi arvon väliltä +20 ja –20. kamerasta.
Enintään 12 objektiivityypin arvo
voidaan tallentaa. Kullekin
objektiivityypille voi tallentaa vain
yhden arvon.
Valitse tarkennuksen
hienosäätöarvo, jota käytetään,
jos nykyiselle objektiiville ei ole
aiemmin tallennettu arvoa (vain
mikroprosessoriohjatut
objektiivit).
Siirrä
polttopistettä
kameraan päin.
Nykyinen
arvo
Edellinen
arvo
Näytä luettelo aiemmin tallennetuista tarkennuksen
hienosäätöarvoista. Poista objektiivi luettelosta korostamalla
haluamasi objektiivi ja painamalla O. Muuttaaksesi objektiivin
tunnisteen (valitaksesi esimerkiksi tunnisteen, joka on sama
kuin objektiivin sarjanumeron kaksi viimeistä numeroa,
objektiivin erottamiseksi muista samantyyppisistä
objektiiveista, sillä kohtaa Tallennettu arvo voi käyttää vain
Tallennettujen yhdellä kunkin tyyppisellä objektiivilla) korosta haluamasi
arvojen lista objektiivi ja paina 2.
Oikealla oleva valikko tulee näkyviin;
valitse tunniste painamalla 1 tai 3 ja
tallenna muutokset ja poistu
painamalla J.
U
283
D Tarkennuksen hienosäätö
Kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan lyhimmälle etäisyydelle tai
äärettömään, kun tarkennuksen hienosäätöä käytetään.
D Reaaliaikanäkymä
Hienosäätöä ei käytetä automaattitarkennuksessa reaaliaikanäkymän
aikana.
A Tallennettu arvo
Kullekin objektiivityypille voi tallentaa vain yhden arvon. Jos telejatketta
käytetään, jokaiselle objektiivin ja telejatkeen yhdistelmälle voi tallentaa
erillisen arvon.
Kauko-ohj. Fn-painikk. teht.
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valitse lisävarusteena saatavien WR-1- ja
WR-T10- (0 325) langattomien kaukoohjainten Fn-painikkeiden tehtävä.
Langaton mobiiliyhteyssovitin
G-painike ➜ B asetusvalikko
Valitse, muodostaako kamera langattoman yhteyden älylaitteisiin,
kun lisävarusteena saatava langaton mobiiliyhteyssovitin WU-1a
(0 324) on liitetty kameran USB-liitäntään.
Asetus
Kuvaus
Ota käyttöön langattomat yhteydet älylaitteisiin, joissa on
Käytössä
Wireless Mobile Utility.
Estä langattomat yhteydet älylaitteisiin. Valitse tämä asetus
paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttö on kielletty.
Ei käytössä
Tämän asetuksen valitseminen myös vähentää kameran akun
kulutusta.
U
284
Eye-Fi-lataus
G-painike ➜ B asetusvalikko
Tämä asetus näkyy vain, kun kamerassa on Eye-Fi-muistikortti
(saatavilla erikseen muilta toimittajilta). Valitse Käytössä ladataksesi
valokuvat ennalta valittuun kohteeseen. Huomaa, että kuvia ei ladata,
jos signaalin voimakkuus ei ole riittävä.
Noudata kaikkia langattomia laitteita koskevia paikallisia määräyksiä
ja valitse Ei käytössä paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttö
on kielletty.
Kun kamerassa on Eye-Fi-kortti, sen tila
näytetään tietonäytöllä kuvakkeella:
• d: Eye-Fi-lataus ei ole käytössä.
• e: Eye-Fi-lataus on käytössä, mutta ladattavia
kuvia ei ole käytettävissä.
• f (muuttumaton): Eye-Fi-lataus on käytössä;
latauksen alkamista odotetaan.
• f (animoitu): Eye-Fi-lataus on käytössä; tietoja ladataan.
• g: Virhe — kamera ei pysty ohjaamaan Eye-Fi-korttia. Jos vilkkuva
W näkyy ohjauspaneelissa tai etsimessä, katso sivu 349; jos
kyseinen ilmaisin ei vilku, kuvia voi ottaa normaalisti, mutta Eye-Fiasetuksia ei välttämättä voi muuttaa.
U
285
D Eye-Fi-kortit
Eye-Fi-kortit saattavat lähettää langattomia signaaleja, kun Ei käytössä on
valittu. Jos näytöllä näkyy varoitus (0 349), sammuta kamera ja poista
muistikortti.
Katso lisätietoja Eye-Fi-kortin mukana toimitetusta käyttöoppaasta ja osoita
mahdolliset tiedustelut valmistajalle. Kameraa voi käyttää Eye-Fi-korttien
kytkemiseen päälle ja pois päältä, mutta kamera ei välttämättä tue muita
Eye-Fi-toimintoja.
Kaikkia kortteja ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla
alueilla; pyydä lisätietoja valmistajalta. Eye-Fi-kortit on tarkoitettu
käytettäviksi vain ostomaassa. Varmista, että Eye-Fi-kortin laiteohjelma on
päivitetty uusimpaan versioon.
A Eye-Fi-korttien käyttäminen ad hoc -tilassa
Yhteyden muodostamiseen saatetaan tarvita enemmän aikaa, kun käytössä
on ad hoc -tilaa tukeva Eye-Fi-kortti. Aseta Mukautetun asetuksen c2
(Valmiustila-ajastin, 0 251) asetukseksi 30 s tai pidempi.
Laiteohjelmaversio
Näytä kameran nykyinen laiteohjelmaversio.
U
286
G-painike ➜ B asetusvalikko
N Muokkausvalikko:
muokattujen kopioiden luominen
Avaa muokkausvalikko painamalla G ja valitsemalla N
(muokkausvalikko) -välilehti.
G-painike
Muokkausvalikon toimintojen avulla kuvista voi luoda rajattuja tai
muokattuja kopioita. Muokkausvalikko näkyy vain silloin, kun
kamerassa on valokuvia sisältävä muistikortti.
i
j
k
l
m
n
o
7
8
&
Asetus
D-Lighting
Punasilmäisyyden korjaus
Rajaa
Yksivärinen
Suodintehosteet
Väritasapaino
Kuvan sulautus 1
NEF (RAW) -käsittely
Muuta kokoa
Pikamuokkaus
0
291
292
293
294
295
296
297
300
302
304
e
(
)
f
g
h
i
u
p
Asetus
Suorista
Vääristymän korjaus
Kalansilmä
Väritysääriviivat
Väriluonnos
Perspektiivin korjaus
Miniatyyritehoste
Valikoiva väri
Vertailu vierekkäin 2
0
304
305
305
306
306
307
308
309
311
1 Voidaan valita vain painamalla G ja valitsemalla N-välilehti.
2 Käytettävissä vain, jos P-painiketta painetaan täyskuvatoistossa, kun muokattu
tai alkuperäinen kuva on näkyvissä.
U
287
D Kopioiden muokkaus
Useimpia toimintoja voi käyttää kopioihin, jotka on luotu käyttämällä muita
muokkausvaihtoehtoja, mutta (vaihtoehtoa Kuvan sulautus lukuun
ottamatta) kutakin vaihtoehtoa voi käyttää vain kerran (huomaa, että useat
muokkaukset voivat aiheuttaa yksityiskohtien häviämistä). Vaihtoehdot,
joita ei voi käyttää nykyiseen kuvaan, näkyvät harmaina, eikä niitä voi valita.
A Kuvanlaatu
Rajaa-, Kuvan sulautus-, NEF (RAW) -käsittely- ja Muuta kokoa
-toiminnoilla luotuja kopioita lukuun ottamatta JPEG-kuvista luodut kopiot
ovat samankokoisia ja -laatuisia kuin alkuperäinen kuva, kun taas NEF (RAW)
-valokuvista luodut kopiot tallennetaan suurina hienolaatuisina JPEGkuvina, ja TIFF (RGB) -valokuvista luodut kopiot tallennetaan hienolaatuisina
JPEG-kuvina, jotka ovat samankokoisia kuin alkuperäinen kuva. JPEGmuodossa tallennettavissa kopioissa käytetään pientä kokoa suosivaa
pakkausta.
U
288
Muokattujen kopioiden luominen
Muokatun kopion luominen:
1
Valitse muokkausvalikon
kohta.
Korosta kohta painamalla 1 tai 3
ja valitse se painamalla 2.
2
Valitse kuva.
Korosta kuva ja paina J. Näytä
korostettu kuva koko näytön
kokoisena painamalla X (T)
-painiketta ja pitämällä sitä
painettuna.
A Muokkaus
Kun muokataan NEF + JPEG -kuvanlaadulla (0 56) tallennettuja kuvia,
vain NEF (RAW) -kuvaa muokataan. Kamera ei välttämättä pysty
näyttämään tai muokkaamaan kuvia, jotka on luotu muilla laitteilla.
3
Valitse muokkausvaihtoehdot.
Katso lisätietoja valittua kohtaa koskevasta
osasta. Poistu luomatta muokattua kopiota
painamalla G.
A Näytön virrankatkaisun viive
Jos mitään toimintoja ei tehdä vähään aikaan, näyttö sammuu ja
toiminto peruuntuu. Kaikki tallentamattomat muutokset menetetään.
Jos haluat näytön pysyvän päällä pidempään, valitse pidempi valikon
näyttöaika Mukautettuun asetukseen c4 (Näytön virrankatkaisun
viive; 0 253).
U
289
4
Luo muokattu kopio.
Luo muokattu kopio painamalla
J. Muokatut kopiot on merkitty
o-kuvakkeella.
A Muokattujen kopioiden luominen toiston aikana
Muokattuja kopioita voi luoda myös toiston aikana.
Näytä kuva koko
näytön kokoisena ja
paina P.
U
290
Korosta vaihtoehto ja
paina J.
Luo muokattu kopio.
D-Lighting
G-painike ➜ N muokkausvalikko
D-Lighting kirkastaa varjoja, joten se sopii hyvin tummille tai
vastavalossa otetuille valokuville.
Ennen
Jälkeen
Valitse korjauksen määrä painamalla 1 tai 3.
Vaikutusta voi esikatsella muokkausnäytöllä.
Kopioi valokuva painamalla J.
U
291
Punasilmäisyyden korjaus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Tällä toiminnolla korjataan salaman aiheuttamaa ”punasilmäisyyttä”,
ja se on käytettävissä vain valokuvissa, jotka on otettu käyttäen
salamaa. Punasilmäisyyden korjaukseen valittua valokuvaa voi
esikatsella muokkausnäytöllä. Vahvista punasilmäisyyden korjauksen
vaikutus ja luo kopio seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.
Huomaa, että punasilmäisyyden korjaus ei aina tuota haluttuja
tuloksia, ja sitä voidaan erittäin harvinaisissa tapauksissa soveltaa
myös kuvan sellaisiin kohtiin, joissa punasilmäisyyttä ei ole; tarkista
esikatselukuva huolellisesti, ennen kuin jatkat.
Toiminto
Lähennä
Loitonna
Näytä kuvan
muita alueita
Peruuta
zoomaus
Luo kopio
U
292
Käytä
Kuvaus
X (T) Lähennä painamalla X (T) ja loitonna
painamalla W (M). Kun kuvaa on lähennetty,
W (M) näytön ulkopuolelle jäävät kuvan alueet voi
näyttää käyttämällä monivalitsinta. Pidä
monivalitsinta painettuna vierittääksesi nopeasti
kuvan muille alueille. Navigointi-ikkuna näytetään,
kun zoomauspainikkeita tai monivalitsinta
painetaan; näytöllä näkyvä alue on merkitty
J
keltaisella reunuksella. Peruuta zoomaus
painamalla J.
Jos kamera havaitsee valitussa valokuvassa
punasilmäisyyttä, kuvasta luodaan muokattu
J
kopio, jossa punasilmäisyyttä on vähennetty.
Kopiota ei luoda, jos kamera ei havaitse
punasilmäisyyttä.
Rajaa
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo rajattu kopio valitusta valokuvasta. Valittu
valokuva näytetään niin, että valittu rajaus
näkyy keltaisena; luo rajattu kopio seuraavassa
taulukossa kuvatulla tavalla.
Toiminto
Käytä
Kuvaus
Pienennä
W (M) Pienennä rajauksen kokoa painamalla W (M).
rajauksen kokoa
Suurenna
X (T) Suurenna rajauksen kokoa painamalla X (T).
rajauksen kokoa
Kierrä pääkomentokiekkoa vaihtaaksesi
kuvasuhteiden 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 ja 16 : 9 välillä.
Vaihda rajauksen
kuvasuhde
Valitse rajauksen
sijainti
Luo kopio
J
Siirrä rajausta monivalitsimella. Siirrä rajaus
nopeasti haluamaasi paikkaan painamalla ja
pitämällä painiketta painettuna.
Tallenna nykyinen rajaus erillisenä tiedostona.
A Rajaa: kuvanlaatu ja kuvakoko
NEF (RAW)-, NEF (RAW) + JPEG- tai TIFF (RGB)
-valokuvista luotujen kopioiden kuvanlaatu (0 55)
on JPEG, hieno; JPEG-valokuvista luotujen
rajattujen kopioiden kuvanlaatu on sama kuin
alkuperäisellä kuvalla. Kopion koko vaihtelee
rajauksen koon ja kuvasuhteen mukaan, ja se
näkyy rajausnäytön vasemmassa yläkulmassa.
A Rajattujen kopioiden katselu
Toiston zoomaus ei välttämättä ole käytettävissä, kun rajattuja kopioita
katsellaan.
U
293
Yksivärinen
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo valokuvista kopioita, joiden sävynä on
Mustavalkoinen, Seepia tai Sinikopio
(sinivalkoinen yksivärinen).
Vaihtoehdon Seepia tai Sinikopio
Lisää värikylläisyyttä
valitseminen avaa valitun kuvan
esikatselun; paina 1 lisätäksesi
värikylläisyyttä ja 3 vähentääksesi
sitä. Luo yksivärinen kopio painamalla
J.
Vähennä
värikylläisyyttä
U
294
Suodintehosteet
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Valitse seuraavista suodintehosteista. Säädä suodintehosteita alla
kuvatulla tavalla ja kopioi valokuva painamalla J.
Asetus
Kuvaus
Luo skylight-suotimen vaikutuksen,
mikä vähentää kuvan sinisyyttä.
Skylight
Vaikutusta voi esikatsella näytöllä
oikealla olevan kuvan mukaisesti.
Luo kopion käyttäen
lämminsävysuodintehostetta, jonka
Lämminsävysuodin ansiosta kopiossa on ”lämmin”,
punertava sävy. Vaikutusta voi
esikatsella näytöllä.
Punaisen
Voimista punaisia (Punaisen
voimistaminen voimistaminen), vihreitä (Vihreän
voimistaminen) tai sinisiä (Sinisen
Vihreän
voimistaminen voimistaminen) sävyjä. Paina 1
lisätäksesi tehosteen vaikutusta ja 3
Sinisen
voimistaminen vähentääksesi.
Lisää tähtisadetehoste
valonlähteisiin.
• Pisteiden määrä: Valitse neljä, kuusi
tai kahdeksan.
• Suodatusmäärä: Valitse kohteena
olevien valonlähteiden kirkkaus.
Tähtisuodin
• Suotimen kulma: Valitse pisteiden
kulma.
• Pisteiden pituus: Valitse pisteiden pituus.
• Vahvista: Esikatsele suotimen vaikutuksia. Paina X (T)
katsellaksesi kopiota koko näytön kokoisena.
• Tallenna: Luo muokattu kopio.
Lisää pehmeäpiirtosuodintehoste.
Valitse suotimen voimakkuus
painamalla 1 tai 3.
Pehmeäpiirto
U
295
Väritasapaino
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Käytä monivalitsinta luodaksesi kopion, jonka
väritasapainoa on muokattu, alla kuvatulla
tavalla. Vaikutus näkyy näytöllä yhdessä
punaisen, vihreän ja sinisen sävyjakaumia
kuvaavien histogrammien (0 192) kanssa.
Lisää vihreän määrää
Luo muokattu kopio
Lisää sinisen määrää
Lisää kullanruskean määrää
Lisää magentan määrää
A
Zoomaus
Lähennä näytöllä näkyvää kuvaa painamalla X (T).
Histogrammi päivitetään näyttämään vain kuvan
näytöllä näkyvän osan tiedot. Kun kuvaa on
lähennetty, vaihda zoomauksesta väritasapainoon ja
takaisin painamalla L (U). Kun zoomaus on valittu,
voit lähentää ja loitontaa kuvaa painamalla X (T)
ja W (M) ja vierittää kuvaa monivalitsimella.
U
296
Kuvan sulautus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Kuvan sulautus yhdistää kaksi olemassa olevaa NEF (RAW) -valokuvaa
yhdeksi kuvaksi, joka tallennetaan erilleen alkuperäisistä; lopputulos,
jossa hyödynnetään kameran kuvakennon RAW-tietoja, on
huomattavasti parempi kuin kuvankäsittelysovelluksilla luodut
sulautukset. Uusi kuva tallennetaan nykyisillä kuvanlaadun ja
kuvakoon asetuksilla; aseta kuvanlaatu ja kuvakoko ennen
sulautuksen luomista (0 55, 58; kaikki asetukset ovat käytettävissä).
Luo NEF (RAW) -kopio valitsemalla kuvanlaaduksi NEF (RAW).
+
1
Valitse Kuvan sulautus.
Korosta muokkausvalikossa
Kuvan sulautus ja paina 2.
Oikealla oleva valintaikkuna tulee
näkyviin, ja Kuva 1 on korostettu;
paina J näyttääksesi luettelon
tällä kameralla luoduista NEFkuvista.
U
297
2
U
298
Valitse ensimmäinen kuva.
Korosta sulautuksen
ensimmäinen valokuva
käyttämällä monivalitsinta. Näytä
korostettu valokuva koko näytön
kokoisena painamalla X (T)
-painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Paina J valitaksesi
korostetun valokuvan ja palataksesi esikatselunäyttöön.
3
Valitse toinen kuva.
4
Säädä herkkyys.
5
Esikatsele sulautusta.
Valittu kuva tulee näkyviin kohtaan Kuva 1. Korosta Kuva 2 ja
paina J ja valitse sitten toinen valokuva vaiheessa 2 kuvatulla
tavalla.
Korosta Kuva 1 tai Kuva 2 ja
optimoi sulautuksen valotus
painamalla 1 tai 3 valitaksesi
herkkyyden väliltä 0,1 ja 2,0.
Toista sama toiselle kuvalle.
Oletusarvo on 1,0; puolita herkkyys valitsemalla 0,5 tai
kaksinkertaista se valitsemalla 2,0. Vaikutus näkyy Katselesarakkeessa.
Paina 4 tai 2 siirtääksesi
kohdistimen Katselesarakkeeseen ja paina 1 tai 3
korostaaksesi kohdan Sulauta.
Paina J esikatsellaksesi
sulautusta oikealla kuvatulla tavalla (tallenna sulautus
näyttämättä esikatselua valitsemalla Tallenna). Palaa vaiheeseen
4 valitaksesi uusia valokuvia tai säätääksesi herkkyyttä painamalla
W (M).
6
Tallenna sulautus.
Tallenna sulautus painamalla J,
kun esikatselukuva on näytöllä.
Kun sulautus on luotu, valmis
kuva näkyy näytöllä koko näytön
kokoisena.
D
Kuvan sulautus
Vain NEF (RAW) -valokuvia, joilla on sama kuva-ala ja värisyvyys, voidaan
yhdistää.
Sulautuksen kuvatiedot (mukaan lukien tallennuspäivämäärä, mittaus,
suljinaika, aukko, valotustila, valotuksen korjaus, polttoväli ja kuvan suunta)
sekä valkotasapaino- ja Picture Control -arvot ovat samat kuin kohtaan Kuva 1
valitulla valokuvalla. Nykyinen kuvaselitys liitetään sulautukseen tallennuksen
yhteydessä; tekijänoikeustietoja ei kuitenkaan kopioida. NEF (RAW)
-muodossa tallennettavissa sulautuksissa käytetään pakkaustapaa, joka on
valittu NEF (RAW) -tallennus -valikon kohtaan Tyyppi, ja niiden värisyvyys on
sama kuin alkuperäisissä kuvissa; JPEG-sulautukset tallennetaan käyttäen
pientä kokoa suosivaa pakkausta.
U
299
NEF (RAW) -käsittely
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo NEF (RAW) -valokuvista JPEG-kopioita.
U
300
1
Valitse NEF (RAW) -käsittely.
2
Valitse valokuva.
Korosta muokkausvalikossa NEF
(RAW) -käsittely ja paina 2
näyttääksesi
kuvanvalintaikkunan, jossa
luetellaan vain tällä kameralla
luodut NEF (RAW) -kuvat.
Korosta valokuva (näytä
korostettu valokuva koko näytön
kokoisena painamalla X (T)
-painiketta ja pitämällä sitä
painettuna). Paina J valitaksesi
korostetun valokuvan ja siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.
3
Valitse JPEG-kopion asetukset.
Säädä alla lueteltuja asetuksia. Huomaa, että valkotasapaino ja
vinjetoinnin korjaus eivät ole käytettävissä
päällekkäisvalotuksissa tai kuvan sulautuksella luoduissa kuvissa,
ja valotuksen korjausarvon voi valita vain väliltä –2 ja +2 EV.
Picture Control -ruudukkoa ei näytetä, kun Picture Control
-säätimiä säädetään.
Kuvanlaatu (0 55)
Kuvakoko (0 58)
Valkotasapaino (0 81)
Valotuksen korjaus (0 79)
Aseta Picture Control (0 100)
Kohinan väh. kun suuri ISO
(0 242)
Väriavaruus (0 240)
Vinjetoinnin korjaus (0 241)
D-Lighting (0 291)
4
Kopioi valokuva.
Korosta EXE ja paina J
luodaksesi JPEG-kopion valitusta
valokuvasta (poistu kopioimatta
valokuvaa painamalla Gpainiketta).
U
301
Muuta kokoa
Luo valituista valokuvista pieniä kopioita.
1
2
Valitse Muuta kokoa.
Muuttaaksesi valittujen kuvien
kokoa paina G avataksesi
valikot ja valitse
muokkausvalikosta Muuta
kokoa.
Valitse koko.
Korosta Valitse koko ja paina 2.
Oikealla olevat vaihtoehdot
tulevat näkyviin; korosta
vaihtoehto ja paina J.
U
302
G-painike ➜ N muokkausvalikko
3
Valitse kuvat.
Korosta Valitse kuva ja paina 2.
Oikealla oleva valintaikkuna tulee
näkyviin; korosta kuvia
monivalitsimella ja paina W (M)
-painiketta valitaksesi kuvan tai
poistaaksesi valinnan (näytä
korostettu kuva koko näytön
kokoisena painamalla ja pitämällä X (T) -painiketta
painettuna). Valitut kuvat merkitään 8-kuvakkeella. Paina J,
kun valinnat on tehty.
4
Tallenna kopiot, joiden kokoa on
muutettu.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin. Korosta
Kyllä ja paina J tallentaaksesi kopiot,
joiden kokoa on muutettu.
A Kooltaan muutettujen kopioiden katselu
Toiston zoomaus ei välttämättä ole käytettävissä, kun katsellaan kopioita,
joiden kokoa on muutettu.
A Kuvanlaatu
NEF (RAW)-, NEF (RAW) + JPEG- tai TIFF (RGB) -valokuvista luotujen
kopioiden kuvanlaatu (0 55) on JPEG, hieno; JPEG-valokuvista luotujen
kopioiden kuvanlaatu on sama kuin alkuperäisellä kuvalla.
U
303
Pikamuokkaus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopioita, joiden värikylläisyyttä ja kontrastia
on parannettu. D-Lighting-toimintoa käytetään
tarvittaessa kirkastamaan tummia tai
vastavalossa olevia kohteita.
Valitse korjauksen määrä painamalla 1 tai 3.
Vaikutusta voi esikatsella muokkausnäytöllä.
Kopioi valokuva painamalla J.
Suorista
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo suoristettu kopio valitusta kuvasta. Paina 2
kiertääksesi kuvaa myötäpäivään enintään viisi
astetta noin 0,25 asteen välein tai paina 4
kiertääksesi kuvaa vastapäivään (vaikutusta voi
esikatsella muokkausnäytöllä; huomaa, että
kuvan reunat rajataan pois suorakulmaisen
kopion luomiseksi). Kopioi valokuva painamalla J tai paina K
poistuaksesi toistoon luomatta kopiota.
U
304
Vääristymän korjaus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopioita, joissa reuna-alueen vääristymää
on vähennetty. Anna kameran korjata
vääristymä automaattisesti valitsemalla
Automaattinen ja hienosäädä lopputulosta
monivalitsimella, tai korjaa vääristymä itse
valitsemalla Käsisäätö (huomaa että
vaihtoehtoa Automaattinen ei voi käyttää kuvissa, jotka on otettu
käyttäen automaattista vääristymien korjausta; katso sivu 241). Paina
2 vähentääksesi tynnyrivääristymää ja 4 vähentääksesi
tyynyvääristymää (vaikutusta voi esikatsella muokkausnäytöllä;
huomaa, että mitä enemmän vääristymää korjataan, sitä enemmän
kuvan reunoja rajataan pois). Kopioi valokuva painamalla J tai paina
K poistuaksesi toistoon luomatta kopiota. Huomaa, että vääristymän
korjaus saattaa rajata tai vääristää kopion reunoja huomattavasti, jos
kopio luodaan valokuvasta, joka on otettu DX-objektiivilla kuva-alan
asetuksen ollessa FX (36×24) 1.0×.
A
Automaattinen
Automaattinen on tarkoitettu käytettäväksi vain kuvissa, jotka on otettu G-,
E- ja D-tyypin objektiiveilla (pois lukien PC-, kalansilmä- ja tietyt muut
objektiivit). Tuloksia ei taata muilla objektiiveilla.
Kalansilmä
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopioita, jotka näyttävät
kalansilmäobjektiivilla otetuilta. Paina 2
lisätäksesi tehosteen vaikutusta (tällöin myös
kuvan reunoja rajataan pois enemmän) ja 4
vähentääksesi. Vaikutusta voi esikatsella
muokkausnäytöllä. Kopioi valokuva painamalla
J tai paina K poistuaksesi toistoon luomatta kopiota.
U
305
Väritysääriviivat
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo valokuvasta ääriviivakopio, jota voi käyttää
pohjana maalaukselle. Vaikutusta voi esikatsella
muokkausnäytöllä. Kopioi valokuva painamalla
J.
Ennen
Väriluonnos
Jälkeen
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo valokuvasta kopio, joka muistuttaa
värikynillä tehtyä luonnosta. Paina 1 tai 3
korostaaksesi kohdan Värikkyys tai Ääriviivat
ja paina 4 tai 2 muuttaaksesi kohtaa.
Värikkyyttä voi lisätä värikylläisyyden
lisäämiseksi tai vähentää puhki palaneen,
yksivärisen vaikutelman luomiseksi, ja ääriviivoja voi muokata
paksummaksi tai ohuemmaksi. Paksummat ääriviivat tekevät väreistä
kylläisempiä. Tuloksia voi esikatsella muokkausnäytöllä. Kopioi
valokuva painamalla J tai paina K poistuaksesi toistoon luomatta
kopiota.
U
306
Perspektiivin korjaus
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopioita, joissa on korjattu perspektiivin
vaikutusta korkean kohteen juurelta otetuissa
kuvissa. Säädä perspektiiviä monivalitsimella
(huomaa, että mitä enemmän perspektiiviä
korjataan, sitä enemmän kuvan reunoja rajataan
pois). Tuloksia voi esikatsella muokkausnäytöllä.
Kopioi valokuva painamalla J tai paina K poistuaksesi toistoon
luomatta kopiota.
Ennen
Jälkeen
U
307
Miniatyyritehoste
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopio, joka näyttää dioraamasta otetulta valokuvalta. Toimii
parhaiten korkealta näköalapaikalta otetuissa valokuvissa. Kopiossa
tarkennettuna näkyvä alue merkitään keltaisella kehyksellä.
Toiminto
Paina
Valitse suunta
W (M)
Kuvaus
Paina W (M) valitaksesi tarkennetun alueen
suunnan.
Jos vaikutusalue on
vaakasuuntainen, paina
1 tai 3 siirtääksesi
kehystä, joka osoittaa
kopiossa tarkennettuna
näkyvän alueen.
Valitse sijainti
Tarkennettava alue
Jos vaikutusalue on
pystysuuntainen, paina
4 tai 2 siirtääksesi
kehystä, joka osoittaa
kopiossa tarkennettuna
näkyvän alueen.
Jos vaikutusalue on vaakasuuntainen, valitse
korkeus painamalla 4 tai 2.
Valitse koko
Jos vaikutusalue on pystysuuntainen, valitse
leveys painamalla 1 tai 3.
Esikatsele
kopiota
Peruuta
Luo kopio
U
308
X (T) Esikatsele kopiota.
K
J
Poistu toistoon luomatta kopiota.
Luo kopio.
Valikoiva väri
G-painike ➜ N muokkausvalikko
Luo kopio, jossa vain valitut värisävyt näkyvät värillisinä.
1
Valitse Valikoiva väri.
2
Valitse valokuva.
3
Korosta muokkausvalikossa
Valikoiva väri ja paina 2
näyttääksesi
kuvanvalintaikkunan.
Korosta valokuva (näytä
korostettu valokuva koko näytön
kokoisena painamalla X (T)
-painiketta ja pitämällä sitä
painettuna). Paina J valitaksesi
korostetun valokuvan ja siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.
Valitse väri.
Valittu väri
Siirrä kohdistin
monivalitsimella kohteen
päälle ja paina A AE-L/AF-L
-painiketta valitaksesi
kohteen värin lopullisessa
kopiossa säilytettäväksi
A AE-L/AF-L -painike
väriksi (kamera ei
välttämättä havaitse
kunnolla haaleita värejä; valitse kylläinen väri). Valitaksesi värin
tarkemmin lähennä kuvaa painamalla X (T). Paina W (M)
loitontaaksesi.
U
309
U
310
4
Korosta värialue.
5
Valitse värialue.
6
Valitse lisää värejä.
7
Tallenna muokattu kopio.
Värialue
Kierrä pääkomentokiekkoa
korostaaksesi valitun värin
värialueen.
Paina 1 tai 3 kasvattaaksesi tai
pienentääksesi lopulliseen
valokuvaan sisällytettävää
samankaltaisten värisävyjen
skaalaa. Valitse arvo väliltä 1 ja 7;
huomaa, että suuremmat arvot saattavat sisältää värisävyjä
muista väreistä. Vaikutusta voi esikatsella muokkausnäytöllä.
Valitaksesi lisää värejä kierrä
pääkomentokiekkoa
korostaaksesi jonkin näytön
yläosassa olevista kolmesta
värilaatikosta ja toista vaiheet 3–5
valitaksesi toisen värin. Toista halutessasi myös kolmannelle
värille. Poista korostetun värin valinta painamalla O tai poista
kaikki värit painamalla O ja pitämällä sitä painettuna.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin; valitse Kyllä.
Kopioi valokuva painamalla J.
Vertailu vierekkäin
Vertaa muokattuja kopioita alkuperäisiin valokuviin. Tämä vaihtoehto
on käytettävissä vain, jos P-painiketta painetaan muokkausvalikon
näyttämiseksi, kun kopio tai alkuperäinen kuva näkyy koko näytön
kokoisena.
1
Valitse kuva.
Valitse täyskuvatoistossa
muokattu kopio (merkitty
o-kuvakkeella) tai valokuva,
jota on muokattu, ja paina P.
P-painike
2
Valitse Vertailu vierekkäin.
Korosta Vertailu vierekkäin ja
paina J.
U
311
3
Vertaa kopiota
alkuperäiseen.
Kopion luomisessa
käytetyt asetukset
Lähdekuva näytetään
vasemmalla ja muokattu kopio
oikealla, ja kopion luomisessa
käytetyt asetukset luetellaan
näytön yläosassa. Paina 4 tai 2
vaihtaaksesi lähdekuvan ja
Lähdekuva Muokattu
kopio
muokatun kopion välillä. Näytä
korostettu kuva koko näytön
kokoisena painamalla ja pitämällä X (T) -painiketta
painettuna. Jos kopio on luotu kahdesta lähdekuvasta Kuvan
sulautus -toiminnolla tai jos lähdekuvasta on useita kopioita,
näytä muut lähdekuvat tai kopiot painamalla 1 tai 3. Poistu
toistotilaan painamalla K-painiketta tai paina J poistuaksesi
toistoon niin, että korostettu kuva pysyy valittuna.
D Kuvien vertailu vierekkäin
Lähdekuvaa ei näytetä, jos kopio on luotu valokuvasta, joka oli suojattu
(0 201) tai joka on sittemmin poistettu tai piilotettu (0 230).
U
312
O Oma valikko/m Viimeisimmät
asetukset
Avaa Oma valikko painamalla G ja valitsemalla O (Oma valikko)
-välilehti.
G-painike
Vaihtoehdolla OMA VALIKKO voi luoda ja muokata mukautettua
asetusluetteloa, jonka kautta pääsee käyttämään nopeasti toisto-,
kuvaus-, Mukautetut asetukset-, asetus- ja muokkausvalikoista
valittuja asetuksia (enintään 20 kohtaa). Halutessasi voit näyttää
viimeisimmät asetukset Oman valikon sijaan (0 317).
Asetuksia voi lisätä, poistaa ja järjestää seuraavilla sivuilla kuvatulla
tavalla.
U
313
❚❚ Asetusten lisääminen Omaan valikkoon
1
Valitse Lisää kohteita.
Korosta Omassa valikossa (O)
Lisää kohteita ja paina 2.
2
Valitse valikko.
3
Valitse kohde.
4
Korosta lisättävän asetuksen
sisältävän valikon nimi ja paina 2.
Korosta haluamasi valikon kohta
ja paina J.
Valitse uuden kohteen
paikka.
Siirrä uutta kohdetta ylöspäin tai
alaspäin Omassa valikossa
painamalla 1 tai 3. Lisää uusi
kohde painamalla J.
5
U
314
Lisää muita kohteita.
Omassa valikossa olevat kohteet on
merkitty valintamerkillä. Kohteita, jotka on
merkitty V-kuvakkeella, ei voi valita. Valitse
lisää kohteita toistamalla vaiheet 1–4.
❚❚ Asetusten poistaminen Omasta valikosta
1
Valitse Poista kohteita.
2
Valitse kohteet.
3
Valitse Valmis.
4
Poista valitut kohteet.
Korosta Omassa valikossa (O) Poista kohteita ja paina 2.
Korosta kohteita ja valitse kohde
tai poista sen valinta painamalla
2. Valitut kohteet merkitään
valintamerkillä.
Korosta Valmis ja paina J.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin.
Paina J poistaaksesi valitut
kohteet.
A Oman valikon kohteiden poistaminen
Poista Omassa valikossa korostettuna oleva kohde painamalla O-painiketta.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin; poista valittu kohde Omasta valikosta
painamalla uudelleen O.
U
315
❚❚ Oman valikon kohteiden järjestäminen
1
Valitse Aseta kohteiden järjestys.
Korosta Omassa valikossa (O) Aseta kohteiden järjestys ja paina
2.
2
Valitse kohde.
3
Valitse kohteen paikka.
4
Korosta kohde, jota haluat siirtää,
ja paina J.
Siirrä kohdetta ylöspäin tai
alaspäin Omassa valikossa
painamalla 1 tai 3 ja paina J.
Toista vaiheet 2–3 siirtääksesi
muita kohtia.
Poistu Omaan valikkoon.
Palaa Omaan valikkoon
painamalla G-painiketta.
G-painike
U
316
Viimeisimmät asetukset
Näytä 20 viimeksi käytettyä asetusta valitsemalla m VIIMEISIMMÄT
ASETUKSET kohtaan O OMA VALIKKO > Valitse välilehti.
1
2
Valitse Valitse välilehti.
Korosta Omassa valikossa (O)
Valitse välilehti ja paina 2.
Valitse m VIIMEISIMMÄT
ASETUKSET.
Korosta m VIIMEISIMMÄT
ASETUKSET ja paina J. Valikon
nimi vaihtuu nimestä ”OMA
VALIKKO” nimeen ”VIIMEISIMMÄT
ASETUKSET”.
Valikoiden kohtia lisätään viimeisimpien asetusten valikon kärkeen
sitä mukaa kuin niitä käytetään. Palauta Oma valikko näkyviin
valitsemalla O OMA VALIKKO kohtaan m VIIMEISIMMÄT
ASETUKSET > Valitse välilehti.
A Kohteiden poistaminen Viimeisimmät asetukset -valikosta
Poista kohde Viimeisimmät asetukset -valikosta korostamalla kohde ja
painamalla O-painiketta. Vahvistusikkuna tulee näkyviin; paina uudelleen O
poistaaksesi valitun kohteen.
U
317
n
Tekniset lisätiedot
Tässä luvussa on tietoa yhteensopivista lisävarusteista ja kameran
puhdistamisesta ja säilytyksestä, minkä lisäksi luvussa kerrotaan,
miten tulee toimia, jos kamerassa näkyy virheilmoitus tai jos kameran
käytössä ilmenee ongelmia.
Yhteensopivat objektiivit
Kameran asetus
Mikroprosessoriohjatut objektiivit 1 Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit 11
Objektiivi/lisävaruste
G-, E- tai D-tyypin AF NIKKOR 2
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR -sarja 4
PC Micro 85 mm f/2.8D 6
AF-S-/AF-I-telejatke 8
Muu AF NIKKOR (F3AF:n
objektiiveja lukuun ottamatta)
n
318
1
2
3
4
AF
Tarkennustila
M (elektronisella
etäisyysmittarilla)
Valotustila
P
A
S
M
Mittausjärjestelmä
L
M
N
3D
Väri
✔
✔
✔
✔
—
✔3
✔5
✔5
M
✔
✔
—
—
✔
✔5
✔5
✔
✔
✔
✔
✔5
—
✔
✔7
✔
✔
✔
—
—
—
✔ 3,5
✔ 3,5
✔3
✔9
✔9
✔
✔
✔
—
✔
✔3
AI-P NIKKOR
—
✔10
✔
✔
✔
—
✔
✔3
AI-, AI-muokatut, NIKKOR- tai
Nikonin E-sarjan objektiivit 12
Muut kuin AI-objektiivit
Medical-NIKKOR 120 mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
AI-tyypin telejatke 19
PB-6-automaattipalje 21
—
✔ 10
✔
—
✔ 13
—
✔ 14
✔ 15
—
—
—
—
—
—
✔ 10
✔
—
✔5
✔ 20
✔ 20
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔ 16
✔ 17
✔ 13
✔ 18
✔ 13
✔ 22
—
—
—
—
—
—
✔ 16
—
—
—
✔ 14
—
✔ 15
—
✔ 15
✔
✔ 15
✔
—
✔ 20
✔
—
✔ 13
—
—
✔
Automaattiset loittorenkaat (PKsarjan mallit 11A, 12 tai 13; PN-11)
IX-NIKKOR-objektiiveja ei voi käyttää.
Tärinänvaimennusta (VR) tuetaan VR-objektiiveilla.
Pistemittaus mittaa valitun tarkennuspisteen (0 75).
Ole varovainen kallistaessasi tai siirtäessäsi PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED -objektiiveja,
koska ne voivat osua kameran runkoon ja aiheuttaa laite- tai henkilövahinkoja.
5 Ei voida käyttää siirrettäessä tai kallistettaessa.
6 Kameran valotusmittaus- ja salamaohjausjärjestelmät eivät toimi oikein, kun
objektiivia siirretään ja/tai kallistetaan tai kun käytetään muuta kuin suurinta aukkoa.
7 Vain käsisäätöinen valotustila.
8 Käytettävissä vain AF-S- ja AF-I-objektiiveilla (0 321). Katso tietoa
automaattitarkennuksessa ja elektronisessa etäisyysmittauksessa käytettävissä
olevista tarkennuspisteistä sivulta 321.
9 Kun AF 80–200 mm f/2.8-, AF 35–70 mm f/2.8-, AF 28–85 mm f/3.5–4.5- <Uusi> tai
AF 28–85 mm f/3.5–4.5 -objektiivilla tarkennetaan lyhimmälle tarkennusetäisyydelle
suurimmalla zoomauksella, tarkentumisen ilmaisin saattaa tulla näkyviin, kun
etsimen mattalasin kuvaa ei ole tarkennettu. Säädä tarkennusta käsin, kunnes
etsimen kuva on tarkennettu.
10 Kun suurin aukko on vähintään f/5.6.
11 Joitain objektiiveja ei voida käyttää (katso sivu 320).
12 Kameran runko rajoittaa AI 80–200 mm f/2.8 ED:n jalustakiinnikkeen kiertosädettä.
Suotimia ei voi vaihtaa, kun kameraan on kiinnitetty AI 200–400 mm f/4 ED -objektiivi.
13 Jos suurin aukko määritetään kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 163),
aukkoarvo näkyy etsimessä ja ohjauspaneelissa.
14 Voidaan käyttää vain, jos objektiivin polttoväli ja suurin aukko määritetään kohdassa
Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 163). Käytä pistemittausta tai keskustapainotteista
mittausta, jos haluttuja tuloksia ei saavuteta.
15 Parantaaksesi tarkkuutta määritä objektiivin polttoväli ja suurin aukko kohdassa
Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 163).
16 Voidaan käyttää vain, jos kohdassa Ei-CPU-objektiivin tiedot (0 163) on määritetty
objektiivin polttoväli ja suurin aukko ja asetettu valotusmittarin liitännän asetukseksi
Muu kuin AI-objektiivi (0 167). Säädä kameran aukon asetus vastaamaan
objektiivin himmenninrenkaalla valittua arvoa.
17 Voidaan käyttää käsisäätöisessä valotustilassa, kun suljinaika on vähintään
yhden askelen pidempi kuin salamatäsmäysnopeus.
18 Valotus määritetään esiasettamalla objektiivin aukko. Esiaseta aukko aukon
esivalinta-automatiikkatilassa objektiivin himmenninrenkaan avulla ennen
valotuksen lukitusta ja objektiivin siirtämistä. Esiaseta aukko käsisäätöisessä
valotustilassa objektiivin himmenninrenkaan avulla ja määritä valotus ennen
objektiivin siirtämistä.
19 Valotuksen korjausta edellytetään käytettäessä mallin AI 28–85 mm f/3.5–4.5, AI 35–
105 mm f/3.5–4.5, AI 35–135 mm f/3.5–4.5 tai AF-S 80–200 mm f/2.8D kanssa. Katso
yksityiskohdat telejatkeen käyttöoppaasta.
20 Kun suurin tehollinen aukko on vähintään f/5.6.
21 Edellyttää PK-12- tai PK-13- automaattista loittorengasta. PB-6D saatetaan tarvita
kameran asennosta riippuen.
22 Käytä esiasetettua aukkoa. Säädä aukko aukon esivalinta-automatiikkatilassa
automaattipalkeen avulla ennen valotuksen määrittämistä ja valokuvan ottamista.
• PF-4-reprokuvauslaite vaatii PA-4-kamerapidikkeen.
• Kun automaattitarkennusta käytetään suurilla ISO-herkkyyksillä, kuvissa voi
esiintyä viivoina näkyvää kohinaa. Käytä käsitarkennusta tai tarkennuksen
lukitusta.
n
319
A
Mikroprosessoriohjattujen sekä G-, E- ja D-tyypin objektiivien
tunnistaminen
Mikroprosessoriohjattujen objektiivien (erityisesti tyypit G, E ja D) käyttöä
suositellaan, mutta huomaa, että IX-NIKKOR-objektiiveja ei voi käyttää.
Mikroprosessoriohjatut objektiivit tunnistaa CPU-liitännästä ja G-, E- ja Dtyypin objektiivit objektiivin putkessa olevasta kirjaimesta. G- ja E-tyypin
objektiiveissa ei ole objektiivin himmenninrengasta.
CPU-liitännät
Mikroprosessoriohjattu
objektiivi
Himmenninrengas
G-/E-tyypin objektiivi
D-tyypin objektiivi
A Objektiivin aukkoarvo
Objektiivin nimessä oleva aukkoarvo kertoo objektiivin suurimman aukon.
D
Yhteensopimattomat lisävarusteet ja ei-mikroprosessoriohjatut
objektiivit
Seuraavia laitteita EI voi käyttää Df:n kanssa:
• TC-16AS AF -telejatke
• Objektiivit, jotka vaativat AU-1tarkennusyksikön (400 mm f/4.5,
600 mm f/5.6, 800 mm f/8, 1200 mm
f/11)
• Kalansilmä (6 mm f/5.6, 7,5 mm f/5.6,
8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6)
• 2,1 cm f/4
• Loittorengas K2
• F3AF:n AF-objektiivit (AF 80 mm f/2.8,
AF 200 mm f/3.5 ED, AF-telejatke
TC-16)
• PC 35 mm f/3.5 (vanha malli)
• Reflex 1000 mm f/6.3 (vanha malli)
• NIKKOR-H Auto 2,8 cm/3.5 (28 mm/
3.5) -objektiivit, joiden sarjanumero
on pienempi kuin 362000
n
320
• NIKKOR-S Auto 3,5 cm/2.8 (35 mm/
2.8) -objektiivit, joiden sarjanumero
on pienempi kuin 928000
• NIKKOR-S Auto 5 cm/2 (50 mm/2)
• NIKKOR-Q Auto 13,5 cm/3.5
(135 mm/3.5) -objektiivit, joiden
sarjanumero on pienempi kuin
753000
• Micro-NIKKOR 5,5 cm/3.5
• Medical-NIKKOR Auto 200 mm/f5.6
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
85–250 mm/f4–4.5
• Auto NIKKOR Telephoto-Zoom
200–600 mm/f9.5–10.5
Objektiivin kunnosta riippuen yksittäisiä muuntyyppisiä objektiiveja ei
välttämättä voi käyttää. Älä yritä kiinnittää väkisin objektiivia, joka ei sovi hyvin
kameran bajonettiin.
A AF-S-/AF-I-telejatkeet
Alla olevassa taulukossa näkyviä tarkennuspisteitä voi käyttää
automaattitarkennuksessa ja elektronisessa etäisyysmittauksessa, kun AF-S/AF-I-telejatke on kiinnitetty. Huomaa, että kamera ei välttämättä pysty
tarkentamaan tummiin tai pienikontrastisiin kohteisiin, jos yhdistetty aukko
on pienempi kuin f/5.6. Automaattitarkennusta ei voi käyttää, kun
telejatkeita käytetään AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED:n kanssa.
Lisävaruste
TC-14E,
TC-14E II
Objektiivin
Tarkennuspisteet
suurin aukko
f/4 tai
suurempi
1
f/5.6
f/2.8 tai
suurempi
TC-20E,
TC-20E II,
TC-20E III f/4
TC-8001.25E ED
f/5.6
1
—3
2
2
f/4
f/5.6
Objektiivin
Tarkennuspisteet
suurin aukko
f/5.6
f/2.8 tai
suurempi
TC-17E II
Lisävaruste
—3
1 Tarkennustiedot muille tarkennuspisteille kuin keskitarkennuspisteelle
saadaan viiva-antureilta.
2 Pistetarkennusta käytetään, kun kolmiulotteinen seuranta tai automaattinen
tarkennusalueen valinta on valittu tarkennusaluetilaksi (0 62).
3 Automaattitarkennus ei ole käytettävissä.
n
321
A
Kuvakulman laskeminen
Df-kameraa voi käyttää 35 mm:n koon kameroille tarkoitettujen Nikonobjektiivien kanssa. Jos Automaattinen DX-rajaus on käytössä (0 52) ja
35 mm:n koon objektiivi on kiinnitetty, kuvakulma on sama kuin 35 mm:n
filmin rajauksella (36,0 × 23,9 mm); jos DX-objektiivi on kiinnitetty,
kuvakulma säädetään automaattisesti asetukseen 23,4 × 15,5 mm (DXmuoto).
Jos 35 mm:n koon objektiivi on kiinnitetty, kuvakulmaa voi pienentää 1,5×
poistamalla asetuksen Automaattinen DX-rajaus käytöstä ja valitsemalla
DX (24×16).
FX (36×24) -kuvakoko (36,0 × 23,9 mm, vastaa
35 mm:n koon kameraa)
Objektiivi
Kuvan lävistäjä
DX (24×16) -kuvakoko (23,4 × 15,5 mm,
vastaa DX-kokoista kameraa)
Kuvakulma (FX (36×24); 35 mm:n koko)
Kuvakulma (DX (24×16); DX-kokoinen)
DX (24×16) -kuvakulma on noin 1,5 kertaa pienempi kuin 35 mm:n koon
kuvakulma. Laske 35 mm:n koon objektiivien polttoväli asetuksen DX
(24×16) ollessa valittuna kertomalla objektiivin polttoväli noin 1,5:llä
(esimerkiksi 50 mm:n objektiivin tehollinen polttoväli 35 mm:n koossa olisi
75 mm, kun DX (24×16) on valittu).
n
322
Muut lisävarusteet
Käyttöoppaan laadintahetkellä seuraavat lisävarusteet olivat
saatavilla Df-kameraan.
• Litiumioniakku EN-EL14a (0 18, 19): Myös EN-EL14-akkuja voi
käyttää. EN-EL14a-vara-akkuja on saatavilla paikallisilta
jälleenmyyjiltä ja valtuutetuilta Nikon-huoltoedustajilta.
• Akkulaturi MH-24 (0 18): Lataa EN-EL14a- ja EN-EL14-akut.
Virtalähteet
• Virtaliitäntä EP-5A, verkkolaite EH-5b: Näitä lisävarusteita voi
käyttää kameran kestävinä virtalähteinä (myös EH-5a- ja
EH-5-verkkolaitteita voi käyttää). EP-5A tarvitaan kameran
liittämiseksi EH-5b:hen; katso tarkemmat tiedot sivulta
326.
Lankalaukaisin AR-3: Lankalaukaisin kiinnitetään
Lankalaukaisimet laukaisinreikään, ja se auttaa estämään kameran
tärähtämistä lähikuvissa tai heikossa valaistuksessa.
• Erikoistehosteita hyödyntävään valokuvaukseen
tarkoitetut suotimet saattavat häiritä
automaattitarkennusta tai elektronista etäisyysmittaria.
• Df:ää ei voi käyttää lineaaripolarisaatiosuotimien kanssa.
Käytä sen sijaan C-PL- tai C-PL II -pyöröpolarisaatiosuotimia.
• Käytä neutraalivärisuotimia objektiivin suojaamiseksi.
• Haamukuvien välttämiseksi suotimen käyttöä ei suositella,
Suotimet
kun kohde on rajattu kirkasta valoa vasten tai kun kuvassa
on kirkas valonlähde.
• Keskustapainotteista mittausta suositellaan suotimille,
joiden valotuskerroin (suodinkerroin) on yli 1× (Y44, Y48,
Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S,
ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Katso lisätiedot suotimen
käyttöoppaasta.
Saatavuus voi vaihdella maittain tai alueittain. Katso viimeisimmät tiedot
verkkosivuiltamme tai esitteistämme.
n
323
• Kuminen silmäsuppilo DK-19: DK-19 helpottaa etsimen kuvan
näkemistä ja estää silmien väsymistä.
• Etsimen diopterin säätölinssi DK-17C: Yksilöllisten näköerojen
huomioimiseksi etsimen säätölinssejä on saatavilla
dioptereilla –3, –2, 0, +1 ja +2 m–1. Käytä diopterin
säätölinssejä vain, jos haluttu tarkennus ei onnistu
yhdysrakenteisen diopterin säätimen (–3 – +1 m–1) avulla.
Kokeile diopterin säätölinssejä ennen ostamista
varmistaaksesi, että haluamasi tarkennus onnistuu niillä.
• Suurentava okulaari DK-17M: DK-17M suurentaa etsimen
näkymää noin 1,2×, jotta rajaus voidaan tehdä tarkemmin.
• Suurentava okulaari DG-2: DG-2 suurentaa etsimen keskustan
Etsimen
näkymää, jolloin tarkennus voidaan tehdä tarkemmin.
okulaarin
Edellyttää DK-18-okulaarisovitinta (saatavilla erikseen).
lisävarusteet
• Okulaarisovitin DK-18: DK-18:aa käytetään, kun DG-2suurentava okulaari tai DR-3-kulmatähtäin kiinnitetään
Df:ään.
• Huurtumaton okulaari DK-14 / huurtumaton okulaari DK-17A: Nämä
etsimen okulaarit estävät huurtumista kosteissa tai
kylmissä olosuhteissa.
• Kulmatähtäin DR-5 / kulmatähtäin DR-4: DR-5 ja DR-4
kiinnitetään etsimen okulaariin suorassa kulmassa, minkä
ansiosta etsimen kuvaa voi katsoa ylhäältä päin kameran
ollessa vaaka-asennossa. DR-5 tukee diopterin säätöä ja voi
myös suurentaa etsimen näkymää 2×, jotta rajaus voidaan
tehdä tarkemmin (huomaa, että rajauksen reunat eivät näy,
kun näkymää on suurennettu).
Rungon suojus BF-1B / rungon suojus BF-1A: Rungon suojus suojaa
Rungon suojus
peiliä, etsinlasia ja alipäästösuodinta pölyltä, kun objektiivi ei
ole paikallaan.
Langaton mobiiliyhteyssovitin WU-1a: Tukee kaksisuuntaista
Langattomat
tiedonsiirtoa kameran ja Wireless Mobile Utility -sovelluksella
mobiiliyhteysso- varustettujen älylaitteiden välillä. Käytä Wireless Mobile
vittimet
Utility -sovellusta ottaaksesi kuvia etänä tai ladataksesi
olemassa olevia kuvia älylaitteeseen.
n
324
Ohjelmisto
• Capture NX 2: Täydellinen valokuvien muokkauspaketti, jonka
edistyneitä muokkausominaisuuksia ovat esimerkiksi
tarkistuspisteiden valinta ja automaattinen
muokkaussivellin.
• Camera Control Pro 2: Kauko-ohjaa kameraa tietokoneella
ottaaksesi valokuvia ja tallentaaksesi ne suoraan
tietokoneen kiintolevylle. Kun valokuvat tallennetaan
suoraan tietokoneelle Camera Control Pro 2:lla, PCyhteyden ilmaisin c näkyy ohjauspaneelissa.
Huomaa: Käytä Nikon-ohjelmistojen uusimpia versioita; katso
viimeisimmät tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä sivulla xvii
luetelluilta verkkosivuilta. Oletusasetuksilla Nikon Message
Center 2 tarkistaa Nikon-ohjelmistojen ja -laiteohjelmien
päivitysten saatavuuden säännöllisesti, kun olet
kirjautuneena tilille tietokoneella ja tietokone on yhteydessä
Internetiin. Päivityksen löytyessä näytetään automaattisesti
viesti.
• Langaton kauko-ohjain WR-R10/WR-T10: Kun WR-R10- langaton
kauko-ohjain on kiinnitetty kameran lisälaiteliitäntään,
kameraa voi ohjata langattomasti käyttämällä WR-T10langatonta kauko-ohjainta.
Langattomat
• Langaton kauko-ohjain WR-1: WR-1-laitteita käytetään kahden
kauko-ohjaimet
tai useamman laitteen ryhmissä niin, että yksi laite toimii
lähettimenä ja loput vastaanottimina. Vastaanottimet
kiinnitetään kameroiden lisälaiteliitäntöihin, jolloin
lähettimellä voi laukaista kameroiden sulkimet tai säätää
niiden asetuksia etänä.
Df:ssä on lisälaiteliitäntä MC-DC2langallisille kauko-ohjaimille (0 44)
ja GP-1- ja GP-1A-GPS-laitteille
Lisälaiteliitännän (0 170), jotka liitetään
lisävarusteet
kohdistamalla liittimen 4-merkki
lisälaiteliitännän vieressä olevan
2-merkin kanssa (sulje kameran
liitännän suojus, kun liitäntää ei käytetä).
n
325
Virtaliitännän ja verkkolaitteen
kiinnittäminen
Sammuta kamera ennen lisävarusteena saatavan virtaliitännän ja
verkkolaitteen kiinnittämistä.
1
2
Valmistele kamera.
Avaa akkutilan/
muistikorttipaikan (q) ja
virtaliitännän (w) kannet.
Työnnä EP-5A-virtaliitäntä
paikalleen.
Varmista, että liitäntä on kuvan
osoittamassa asennossa, ja paina
akkusalpaa sivulle liitännän
avulla. Salpa lukitsee liitännän
paikalleen, kun liitäntä on
työnnetty kokonaan sisään.
3
Sulje akkutilan/
muistikorttipaikan kansi.
Aseta virtaliitännän johto niin,
että se kulkee virtaliitännän
aukon läpi, ja sulje akkutilan/
muistikorttipaikan kansi.
n
326
4
Liitä EH-5b-verkkolaite.
Liitä verkkolaitteen virtajohto verkkolaitteen verkkovirtaliitäntään
(q) ja EP-5A:n virtajohto tasavirtaliitäntään (w). Näytöllä näkyy
V-kuvake, kun kamera saa virtaa verkkolaitteen ja virtaliitännän
kautta.
n
327
Kameran hoito
Säilytys
Kun kameraa ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, poista akku ja
säilytä akkua viileässä, kuivassa paikassa liitinsuojus paikallaan. Estä
homeen tai härmän muodostuminen säilyttämällä kameraa kuivassa,
hyvin ilmastoidussa paikassa. Älä säilytä kameraa paikassa, jossa on
naftaliini- tai kamferipohjaista koimyrkkyä, tai:
• huonosti ilmastoiduissa tiloissa tai tiloissa, joissa ilmankosteus on yli
60 %
• televisioiden, radioiden tai muiden voimakkaita sähkömagneettisia
kenttiä tuottavien laitteiden lähellä
• paikoissa, joiden lämpötila voi olla yli 50 °C tai alle –10 °C
Puhdistaminen
Kameran
runko
Objektiivi,
peili ja etsin
Näyttö
Poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi sitten varovasti
pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun kameraa on käytetty rannalla tai
meren äärellä, pyyhi hiekka tai suola pois puhtaaseen veteen
kastetulla nihkeällä liinalla ja kuivaa huolellisesti. Tärkeää:
Kameran sisälle pääsevä pöly tai muu lika saattaa aiheuttaa
vaurion, jota takuu ei kata.
Nämä lasielementit vahingoittuvat helposti. Poista pöly ja nukka
puhaltimella. Jos käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo
pystyasennossa estääksesi nesteen vuotamisen. Poista
sormenjäljet ja muut tahrat kostuttamalla pehmeä liina pienellä
määrällä linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä varovasti.
Poista pöly ja nukka puhaltimella. Poista sormenjäljet ja muut
tahrat pyyhkimällä pinta kevyesti pehmeällä liinalla tai
säämiskällä. Älä paina näyttöä, jotta se ei vahingoitu.
Älä käytä alkoholia, tinneriä tai muita haihtuvia kemikaaleja.
n
328
Alipäästösuodin
Kuvakennossa, joka toimii kameran kuvaelementtinä, on
alipäästösuodin moiré-ilmiön estämiseksi. Jos epäilet, että suotimessa
on likaa tai pölyä, joka näkyy valokuvissa, voit puhdistaa suotimen
asetusvalikon Puhdista kuvakenno -toiminnolla. Suotimen voi
puhdistaa milloin tahansa käyttämällä Puhdista nyt -vaihtoehtoa, tai
puhdistus voidaan suorittaa automaattisesti, kun kamera kytketään
päälle tai pois päältä.
❚❚ ”Puhdista nyt”
1
Valitse asetusvalikosta
Puhdista kuvakenno.
Näytä valikot painamalla
G-painiketta. Korosta
asetusvalikossa Puhdista
kuvakenno ja paina 2.
2
G-painike
Valitse Puhdista nyt.
Kamera tarkastaa kuvakennon ja
aloittaa sitten puhdistuksen.
Puhdistuksen aikana
ohjauspaneelissa vilkkuu P
eikä muita toimintoja voi
suorittaa. Älä poista tai irrota
virtalähdettä, ennen kuin
puhdistus on päättynyt ja P
on hävinnyt näytöltä.
n
329
❚❚ ”Puhdista käynn./samm.”
Valitse jokin seuraavista asetuksista:
Asetus
Puhdista
5
käynnistäessä
6
Puhdista
sammuttaessa
7
Puhdista käynn. ja
samm.
Ei puhdistusta
1
Kuvaus
Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti joka kerta
kun kamera kytketään päälle.
Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti
sammutuksen aikana joka kerta kun kamera
kytketään pois päältä.
Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti, kun
kamera kytketään päälle ja pois päältä.
Kuvakennon automaattinen puhdistus on pois
käytöstä.
Valitse Puhdista käynn./
samm.
Näytä Puhdista kuvakenno
-valikko edellisen sivun vaiheessa
2 olevien ohjeiden mukaan.
Korosta Puhdista käynn./samm.
ja paina 2.
2
Valitse vaihtoehto.
Korosta vaihtoehto ja paina J.
A Aseta kamera pohja alaspäin
Kuvakennon puhdistus toimii parhaiten, kun
kamera on asetettu pohja alaspäin, kuten oikealla
olevassa kuvassa.
n
330
D Kuvakennon puhdistaminen
Jos kameran säätimiä käytetään käynnistyksen aikana, kuvakennon
puhdistus keskeytyy.
Puhdistus tehdään tärisyttämällä alipäästösuodinta. Jos kaikkea pölyä ei
voida poistaa käyttämällä Puhdista kuvakenno -valikon toimintoja,
puhdista kuvakenno käsin tai ota yhteyttä valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
Jos kuvakenno puhdistetaan useita kertoja peräkkäin, kuvakennon
puhdistus voi tilapäisesti kytkeytyä pois käytöstä kameran sisäisten piirien
suojaamiseksi. Puhdistuksen voi suorittaa uudelleen lyhyen tauon jälkeen.
❚❚ Puhdistaminen käsin
Jos asetusvalikon Puhdista kuvakenno -toiminto (0 329) ei riitä lian
poistamiseen alipäästösuotimesta, suotimen voi puhdistaa käsin alla
olevien ohjeiden mukaan. Huomaa kuitenkin, että suodin on erittäin
herkkä ja vahingoittuu helposti. Nikon suosittelee, että suotimen
puhdistaa vain valtuutettu Nikon-huoltohenkilöstö.
1
Lataa akku tai kiinnitä verkkolaite.
2
Irrota objektiivi.
Alipäästösuotimen tarkastamiseen tai puhdistukseen tarvitaan
luotettava virtalähde. Sammuta kamera ja aseta siihen täyteen
ladattu akku tai liitä lisävarusteena saatava verkkolaite ja
virtaliitäntä. Asetusvalikon vaihtoehto Peilin nosto puhdistusta
varten on käytettävissä vain, kun akun varaustaso on yli H.
Sammuta kamera ja irrota objektiivi.
n
331
3
Valitse Peilin nosto
puhdistusta varten.
Käynnistä kamera ja avaa
valikot painamalla Gpainiketta. Korosta
asetusvalikossa Peilin nosto G-painike
puhdistusta varten ja paina
2.
n
332
4
Paina J.
5
Nosta peili.
Näytölle tulee oikealla oleva viesti, ja
ohjauspaneelissa ja etsimessä näkyy
viivarivi. Palauta normaali toiminta
tarkastamatta alipäästösuodinta
sammuttamalla kamera.
Paina laukaisin pohjaan. Peili
nostetaan ja suljinverho
avautuu, jolloin
alipäästösuodin paljastuu.
Etsimen näyttö kytkeytyy pois päältä, ja ohjauspaneelissa näkyvä
viivarivi vilkkuu.
6
Tarkasta alipäästösuodin.
7
Puhdista suodin.
8
Sammuta kamera.
Pidä kameraa niin, että valo osuu
alipäästösuotimeen, ja tutki, onko
suotimessa pölyä tai nukkaa. Jos likaa ei
näy, siirry vaiheeseen 8.
Puhdista suotimessa oleva pöly ja nukka
puhaltimella. Älä käytä puhallusharjaa, sillä
harjakset voivat vahingoittaa suodinta.
Lian, jota ei saada pois puhaltimella, saa
poistaa vain valtuutettu Nikonhuoltohenkilöstö. Älä missään tapauksessa koske suotimeen tai
pyyhi sitä.
Peili palaa ala-asentoon, ja suljinverho sulkeutuu. Aseta objektiivi
tai rungon suojus paikalleen.
A Käytä luotettavaa virtalähdettä
Suljinverho on herkkä ja vahingoittuu helposti. Jos kamera sammuu peilin
ollessa nostettuna, suljinverho sulkeutuu automaattisesti. Noudata
seuraavia varotoimia estääksesi verhon vahingoittumisen:
• Älä sammuta kameraa tai poista tai irrota virtalähdettä, kun peili on
nostettu.
• Jos akkuvirta on loppumassa, kun peili on nostettuna, kamera antaa
äänimerkin ja itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu varoitukseksi siitä, että
suljinverho sulkeutuu ja peili laskeutuu noin kahden minuutin kuluttua.
Lopeta puhdistus tai tarkastus välittömästi.
n
333
D Alipäästösuotimen likaantuminen
Nikon pyrkii kaikin mahdollisin keinoin estämään alipäästösuotimen
likaantumisen tuotanto- ja toimitusvaiheessa. Df on kuitenkin tarkoitettu
käytettäväksi vaihdettavien objektiivien kanssa, joten kameraan saattaa
päästä likaa, kun objektiiveja irrotetaan tai vaihdetaan. Jos kameran sisälle
pääsee likaa, se saattaa tarttua alipäästösuotimeen, jolloin lika saattaa näkyä
tietyissä olosuhteissa otettavissa valokuvissa. Kun kamerassa ei ole
objektiivia, suojaa kamera asettamalla sen mukana toimitettu rungon
suojus paikalleen poistettuasi ensin rungon suojukseen mahdollisesti
tarttuneen pölyn ja muun lian. Vältä objektiivien vaihtamista pölyisissä
olosuhteissa.
Jos alipäästösuotimeen pääsee likaa, puhdista suodin yllä kuvatulla tavalla
tai vie se puhdistettavaksi valtuutetulle Nikon-huoltohenkilöstölle.
Likaantuneella suotimella otettuja valokuvia voi muokata Capture NX 2:lla
(saatavilla erikseen; 0 325) tai joillakin muiden valmistajien
kuvankäsittelysovellusten kuvanpuhdistustoiminnoilla.
D Kameran ja lisävarusteiden huolto
Kamera on tarkkuuslaite, joka vaatii säännöllistä huoltoa. Nikon suosittelee
tarkastuttamaan kameran alkuperäisellä jälleenmyyjällä tai valtuutetulla
Nikon-huoltoedustajalla yhden tai kahden vuoden välein ja huollattamaan
sen 3–5 vuoden välein (huomaa, että nämä palvelut ovat maksullisia).
Säännöllistä tarkastusta ja huoltoa suositellaan erityisesti, jos kameraa
käytetään ammatillisiin tarkoituksiin. Suosittelemme ottamaan mukaan
kaikki kameran kanssa säännöllisesti käytettävät lisävarusteet, kuten
objektiivit ja salamalaitteet, kun kamera viedään tarkastukseen tai huoltoon.
n
334
Kameran ja akun hoito:
varoitukset
Älä pudota: Tuote saattaa mennä epäkuntoon, jos se altistuu voimakkaille
iskuille tai tärinälle.
Pidä kuivana: Tuote ei ole vedenkestävä ja saattaa mennä epäkuntoon, jos se
upotetaan veteen tai altistetaan korkealle kosteudelle. Sisäosien ruostuminen
voi aiheuttaa pysyviä vaurioita.
Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia: Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi
siirryttäessä kylmänä päivänä lämpimään rakennukseen tai sieltä ulos,
saattavat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä laitteen sisälle. Estä kosteuden
tiivistyminen asettamalla laite kantolaukkuun tai muovipussiin, ennen kuin se
altistetaan äkilliselle lämpötilan muutokselle.
Pidä erillään voimakkaista magneettikentistä: Älä käytä tai säilytä laitetta voimakasta
sähkömagneettista säteilyä tai magneettikenttiä tuottavien laitteiden
lähettyvillä. Esimerkiksi radiolähettimien tuottama voimakas staattinen
sähkövaraus tai magneettikenttä voi häiritä näytön toimintaa, vahingoittaa
muistikortille tallennettuja tietoja tai vaikuttaa tuotteen sisäisiin virtapiireihin.
Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon: Älä jätä objektiivia suunnatuksi
aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen valonlähteeseen pitkäksi aikaa.
Voimakas valo voi vahingoittaa kuvakennoa tai aiheuttaa valokuviin valkoista
epäterävyyttä.
Sammuta tuote, ennen kuin poistat tai irrotat virtalähteen: Älä irrota virtajohtoa tai
poista akkua, kun tuote on päällä tai kun kuvien tallentaminen tai poistaminen
on kesken. Virran äkillinen katkaisu näissä tilanteissa voi johtaa tietojen
menettämiseen tai tuotteen muisti- tai virtapiirien vahingoittumiseen.
Estääksesi virran tahattoman katkeamisen vältä siirtämästä tuotetta, kun se on
liitetty verkkolaitteeseen.
n
335
Puhdistus: Kun puhdistat kameran runkoa, poista pöly ja nukka varovasti
puhaltimella ja pyyhi sitten varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun kameraa
on käytetty rannalla tai meren äärellä, pyyhi hiekka tai suola pois puhtaaseen
veteen kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa kamera huolellisesti. Staattinen
sähkö saattaa harvoissa tapauksissa saada nestekidenäytön kirkastumaan tai
tummentumaan. Tämä ei ole merkki viasta, ja näyttö palaa pian normaaliksi.
Objektiivi ja peili vahingoittuvat helposti. Pöly ja nukka tulee poistaa varovasti
puhaltimella. Kun käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo pystyasennossa
estääksesi nesteen vuotamisen. Poista sormenjäljet ja muut tahrat
objektiivista kostuttamalla pehmeä liina pieneen määrään
linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä objektiivi varovasti.
Katso tietoa alipäästösuotimen puhdistamisesta kohdasta ”Alipäästösuodin”
(0 329, 331).
Objektiivin liittimet: Pidä objektiivin liittimet puhtaana.
Älä koske suljinverhoon: Suljinverho on erittäin ohut ja vahingoittuu helposti. Älä
missään tapauksessa paina suljinverhoa, koske siihen puhdistusvälineillä tai
suuntaa siihen voimakasta ilmavirtaa puhaltimella. Muuten verho saattaa
naarmuuntua, vääntyä tai revetä.
Säilytys: Estä homeen tai härmän muodostuminen säilyttämällä kameraa
kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa. Jos käytät verkkolaitetta, irrota se
pistorasiasta tulipalojen estämiseksi. Jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, poista akku, jotta se ei pääse vuotamaan, ja säilytä kameraa
muovipussissa, jossa on kuivatusainetta. Älä kuitenkaan säilytä kameralaukkua
muovipussissa, sillä se voi vahingoittaa laukun materiaalia. Huomaa, että ajan
mittaan kuivatusaine menettää kykynsä sitoa kosteutta, joten se on
vaihdettava säännöllisesti.
Ota kamera pois säilytyspaikasta ainakin kerran kuussa, jottei siihen pääse
kehittymään hometta tai härmää. Kytke kamera päälle ja laukaise suljin
muutaman kerran, ennen kuin panet kameran takaisin säilytyspaikkaan.
Säilytä akkua kuivassa, viileässä paikassa. Aseta liitinsuojus paikalleen ennen
akun varastoimista.
n
336
Näyttöä koskevia huomautuksia: Näyttö on valmistettu erittäin tarkasti; vähintään
99,99 % kuvapisteistä on tehollisia ja enintään 0,01 % puuttuu tai on viallisia.
Siten, vaikka näytöissä voi olla kuvapisteitä, jotka ovat aina päällä (valkoinen,
punainen, sininen tai vihreä) tai aina pois päältä (musta), kyse ei ole viasta, eikä
tällä ole vaikutusta laitteella tallennettaviin kuviin.
Näytön kuvaa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa valossa.
Älä paina näyttöä, jotta se ei vahingoitu. Näytössä olevan pölyn tai nukan voi
poistaa puhaltimella. Tahrat voi poistaa pyyhkimällä kevyesti pehmeällä
liinalla tai säämiskällä. Jos näyttö rikkoutuu, varo rikkoutunutta lasia ja
huolehdi, ettei näytön nestekiteitä pääse iholle, silmiin tai suuhun.
Akut: Akut voivat vuotaa tai räjähtää, jos niitä käsitellään väärin. Noudata
seuraavia varotoimenpiteitä käsitellessäsi akkuja:
• Käytä vain akkuja, jotka on hyväksytty käytettäväksi tässä laitteessa.
• Suojaa akku tulelta ja voimakkaalta kuumuudelta.
• Pidä akun liittimet puhtaana.
• Sammuta tuote, ennen kuin vaihdat akun.
• Poista akku kamerasta tai laturista, kun laite ei ole käytössä, ja aseta
liitinsuojus paikalleen. Nämä laitteet kuluttavat varausta vähitellen myös
ollessaan pois päältä ja voivat tyhjentää akun niin, että se ei enää toimi. Jos
akkua ei käytetä vähään aikaan, aseta se kameraan ja käytä akun varaus
loppuun, ennen kuin poistat sen ja varastoit sen paikkaan, jonka lämpötila
on 15 °C – 25 °C; vältä kuumia tai erittäin kylmiä paikkoja. Toista tämä
vähintään puolen vuoden välein.
• Jos kamera käynnistetään ja sammutetaan monta kertaa peräkkäin, kun
akku on täysin tyhjä, akun kesto lyhenee. Jos akku on täysin tyhjä, se täytyy
ladata ennen käyttöä.
• Akun sisäinen lämpötila voi nousta käytön aikana. Jos akkua yritetään ladata
sen sisäisen lämpötilan ollessa koholla, akun suorituskyky heikentyy, ja se
voi jäädä latautumatta tai latautua vain osittain. Anna akun jäähtyä ennen
latausta.
n
337
• Akun suorituskyky voi heikentyä, jos sen lataamista jatketaan vielä senkin
jälkeen, kun akku on täyteen latautunut.
• Jos täyteen ladatun akun kesto lyhenee huomattavasti
huoneenlämpötilassa käytettynä, akku on vaihdettava. Osta uusi akku.
• Lataa akku ennen käyttöä. Kun otat valokuvia tärkeistä tilanteista, pidä
saatavilla täyteen ladattu vara-akku. Paikasta riippuen vara-akkuja voi olla
vaikeaa hankkia lyhyellä varoitusajalla. Huomaa, että akkujen kapasiteetilla
on taipumus laskea kylmällä säällä. Käytä täyteen ladattua akkua, kun otat
valokuvia ulkona kylmässä säässä. Pidä vara-akku lämpimässä paikassa ja ota
se tarvittaessa käyttöön. Kun kylmä akku lämpenee, osa sen varauksesta voi
palautua.
• Käytetyt akut ovat arvokasta raaka-ainetta; kierrätä ne paikallisten
määräysten mukaisesti.
n
338
Valotusohjelma (tila P)
Tilan P valotusohjelma näkyy alla olevassa kuvaajassa:
14
f/1
13
11
12
9
10
8
7
5
6
3
2
4
0
1
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiivin suurin aukko f/1.4 ja pienin aukko f/16
(esim. AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G)
16 15
f/1.4
17
18
19
20
f/5.6
f/8
f/1.4 − f/16
Aukko
f/2.8
f/4
16
1
/3
f/2
21
f/11
22
f/16
f/32
23
f/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
2
4
8
15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Suljinaika (sekuntia)
EV:n suurin ja pienin arvo riippuvat ISO-herkkyydestä; yllä olevassa
kuvaajassa oletetaan, että ISO-herkkyys vastaa arvoa ISO 100. Kun
matriisimittausta käytetään, yli 161/3 EV:n olevat arvot lasketaan
arvoon 161/3 EV.
n
339
Vianmääritys
Jos kamera ei toimi oikein, yritä selvittää häiriön syy alla olevan
yleisten ongelmien luettelon avulla, ennen kuin otat yhteyttä
jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
Akku/näyttö
Kamera on päällä, muttei reagoi: Odota, että tallennus päättyy. Jos ongelma ei
poistu, sammuta kamera. Jos kamera ei sammu, poista akku ja aseta se takaisin
paikalleen, tai jos käytät verkkolaitetta, irrota se ja kytke takaisin. Huomaa, että
vaikka tallennettavana olevat tiedot menetetään, virtalähteen poistaminen tai
irrottaminen ei vaikuta tietoihin, jotka on jo tallennettu.
Etsimen kuva on epätarkka: Säädä etsimen tarkennusta tai käytä lisävarusteena
saatavia okulaarin korjauslinssejä (0 28, 324).
Etsin on tumma: Aseta kameraan täyteen ladattu akku (0 18, 29).
Näytöt sammuvat varoittamatta: Valitse pidempi viive Mukautettuun asetukseen
c2 (Valmiustila-ajastin) tai c4 (Näytön virrankatkaisun viive) (0 251, 253).
Ohjauspaneelin ja etsimen näytöt reagoivat hitaasti ja ovat himmeitä: Näyttöjen
reagointinopeus ja kirkkaus vaihtelevat lämpötilan mukaan.
Aktiivisen tarkennuspisteen ympärillä näkyy ohuita viivoja tai näyttö muuttuu punaiseksi,
kun tarkennuspiste korostetaan: Kyseiset ilmiöt ovat normaaleja tämäntyyppisessä
etsimessä, eivätkä ne ole merkki viasta.
n
340
Kuvaus
Kamera käynnistyy hitaasti: Poista tiedostoja tai kansioita.
Sulkimen laukaisu on estetty:
• Muistikortti on lukittu tai täynnä, tai kamerassa ei ole muistikorttia (0 19,
29).
• Suljin lukittu on valittu Mukautettuun asetukseen f9 (Laukaisu
muistikortitta; 0 269).
• Kamera ei ole tarkentanut (0 32).
• Mikroprosessoriohjatun objektiivin himmenninrengasta ei ole lukittu
suurimpaan aukkoarvoon (ei koske G- ja E-tyypin objektiiveja). Jos
ohjauspaneelissa näkyy B, valitse Himmenninrengas Mukautettuun
asetukseen f7 (Komentokiekkojen mukautt.) > Aukon asetus käyttääksesi
objektiivin himmenninrengasta aukon säätämiseen (0 267).
• Mikroprosessoriohjattu objektiivi on kiinnitetty, vaikka valonmittauksen
kytkentävipu on ylhäällä (ei koske G- ja E-tyypin objektiiveja; 0 167).
Kamera reagoi laukaisimeen hitaasti: Valitse Pois Mukautettuun asetukseen d10
(Valotuksen viivetila; 0 256).
Kamera ottaa vain yhden kuvan joka kerta kun laukaisinta painetaan sarjakuvaustilassa:
Kytke HDR pois päältä (0 112).
Valokuvat ovat epätarkkoja:
• Kierrä tarkennustilan valitsin asentoon AF (0 59).
• Kamera ei pysty tarkentamaan automaattitarkennuksella: käytä
käsitarkennusta tai tarkennuksen lukitusta (0 66, 68).
• Laukaisinta ei voi käyttää tarkennukseen, kun AF-ON on määritetty
Painallus-asetukseksi Mukautettuun asetukseen f4 (Fn-painikkeen
tehtävä, 0 263), f5 (Esikatselupainikkeen teht., 0 266) tai f6 (AE-L/AF-Lpainikkeen teht., 0 267). Käytä painiketta, jonka tehtäväksi AF-ON on
määritetty.
Suljinaikaa ei voi säätää komentokiekoilla: Salama on käytössä.
Salamatäsmäysnopeuden voi valita Mukautetulla asetuksella e1
(Salamatäsmäysnopeus); käyttäessäsi yhteensopivia salamalaitteita valitse
1/250 s (automaattinen FP) tai 1/200 s (automaattinen FP) saadaksesi
käyttöön kaikki suljinajat (0 257).
Tarkennus ei lukitu, kun laukaisin painetaan puoleenväliin: Käytä A AE-L/AF-L -painiketta
lukitaksesi tarkennuksen, kun AF-C on valittu tarkennustilaksi.
n
341
Tarkennuspisteen valinta ei onnistu:
• Vapauta tarkennusalueen lukitsin (0 64).
• Automaattinen tarkennusalueen valinta (0 62) tai automaattinen
kasvotarkennus (0 177) on valittu tarkennusaluetilaksi: valitse jokin muu
tila.
• Kamera on toistotilassa (0 185) tai valikot ovat käytössä (0 224).
• Paina laukaisin puoleenväliin käynnistääksesi valmiustila-ajastimen (0 33).
Tarkennusaluetilan valinta ei onnistu: Käsitarkennus on valittu (0 68, 183).
Kuvakokoa ei voi muuttaa: Kuvanlaatu-asetuksena on NEF (RAW) (0 55).
Kamera tallentaa valokuvat hitaasti: Poista pitkän valotusajan kohinan vähennys
käytöstä (0 242).
Valokuvissa näkyy kohinaa (kirkkaita pisteitä, satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai
viivoja):
• Valitse pienempi ISO-herkkyys tai käytä suuren ISO-herkkyyden kohinan
vähennystä (0 70, 242).
• Suljinaika on pidempi kuin 1 s: käytä pitkän valotusajan kohinan vähennystä
(0 242).
• Poista Aktiivinen D-Lighting käytöstä välttääksesi kohinan vaikutusten
tehostumisen (0 110).
Valokuvissa näkyy tahroja: Puhdista objektiivin etu- ja takaelementit. Jos ongelma
ei poistu, puhdista kuvakenno (0 329).
Värit näyttävät epäluonnollisilta:
• Säädä valkotasapainoa valonlähteen mukaan (0 81).
• Säädä Aseta Picture Control -asetuksia (0 100).
Valkotasapainoa ei voi mitata: Kohde on liian tumma tai liian kirkas (0 92).
Kuvaa ei voi valita valkotasapainon esiasetuksen lähteeksi: Kuvaa ei ole luotu Df:llä
(0 96).
Valkotasapainon haarukointi ei ole käytettävissä:
• Kuvanlaaduksi on valittu NEF (RAW)- tai NEF + JPEG-asetus (0 55, 141).
• Päällekkäisvalotustila on käytössä (0 155).
Picture Control -säätimen vaikutus vaihtelee kuvasta toiseen: Terävöittämisen,
kontrastin tai värikylläisyyden asetuksena on A (automaattinen). Valitse jokin
muu asetus saadaksesi yhdenmukaisia tuloksia kuvasarjoissa (0 103).
Mittausta ei voi vaihtaa: Valotuksen lukitus on käytössä (0 77).
n
342
Valotuksen korjausta ei voi käyttää: Valitse valotustilaksi P, S tai A (0 38, 39, 41).
Pitkillä valotusajoilla esiintyy kohinaa (punertavia alueita tai muita häiriöitä): Ota pitkän
valotusajan kohinan vähennys käyttöön (0 242).
Näytöllä näkyvän kuvan kirkkaus eroaa reaaliaikanäkymässä otettujen valokuvien
valotuksesta:
• Keskustapainotteinen mittaus tai pistemittaus on valittu (0 75).
• Kamera on valotustilassa M (0 174).
• Kohde on liian kirkas tai liian tumma.
• Aktiivinen D-Lighting on käytössä (0 110).
• Valokuva on otettu pitkällä valotusajalla (0 44).
• Salama on käytössä (0 116).
Reaaliaikanäkymässä näkyy välkyntää tai juovia: Valitse kohtaan
Välkynnänvähennys asetus, joka vastaa paikallisen verkkovirtalähteen
taajuutta (0 276).
Reaaliaikanäkymässä näkyy kirkkaita kaistaleita: Reaaliaikanäkymän aikana käytettiin
vilkkuvaa kylttiä, salamaa tai muuta hetkellistä valonlähdettä.
Toisto
NEF (RAW) -kuva ei näy: Valokuva on otettu kuvanlaadulla NEF + JPEG (0 55).
Muilla kameroilla otettujen kuvien katselu ei onnistu: Muunmerkkisillä kameroilla
tallennetut kuvat eivät välttämättä näy oikein.
Jotkin valokuvat eivät näy toiston aikana: Valitse Kaikki kohtaan Toistokansio
(0 230).
Pystysuuntaiset (muotokuva) kuvat näkyvät vaakasuuntaisina (maisema):
• Valitse Päällä kohtaan Käännä pysty (0 233).
• Valokuvaa otettaessa kohdan Automaattinen kuvan kääntö (0 277)
asetuksena oli Pois.
• Kamera osoitti ylöspäin tai alaspäin valokuvaa otettaessa (0 277).
• Valokuva näkyy kuvan tarkastelussa (0 232).
Kuvaa ei voi poistaa:
• Kuva on suojattu: poista suojaus (0 201).
• Muistikortti on lukittu (0 22).
n
343
Kuvaa ei voi muokata: Valokuvaa ei voi muokata enempää tällä kameralla (0 289).
Näkyviin tulee ilmoitus, jonka mukaan toistettavia kuvia ei ole: Valitse Kaikki kohtaan
Toistokansio (0 230).
Tulostustilausta ei voi muuttaa:
• Muistikortti on täynnä: poista kuvia (0 35, 203).
• Muistikortti on lukittu (0 22).
Valokuvia ei voi tulostaa: NEF (RAW)- ja TIFF-valokuvia ei voi tulostaa suoralla
USB-liitännällä. Siirrä valokuvat tietokoneelle ja tulosta ne ViewNX 2:n
(toimitetaan kameran mukana) tai Capture NX 2:n (saatavilla erikseen; 0 325)
avulla. NEF (RAW) -valokuvat voi tallentaa JPEG-muodossa käyttämällä
toimintoa NEF (RAW) -käsittely (0 300).
Valokuva ei näy teräväpiirtovideolaitteessa: Varmista, että HDMI-kaapeli (saatavilla
erikseen) on liitetty (0 222).
Kamera ei reagoi HDMI-CEC-television kaukosäätimeen:
• Valitse Päällä asetusvalikon kohtaan HDMI > Laitehallinta (0 223).
• Säädä television HDMI-CEC-asetuksia laitteen mukana toimitettujen
ohjeiden mukaan.
Valokuvia ei voi siirtää tietokoneelle: Käyttöjärjestelmä ei sovi yhteen kameran tai
siirto-ohjelmiston kanssa. Kopioi valokuvat tietokoneelle käyttämällä
kortinlukijaa (0 325).
Valokuvat eivät näy Capture NX 2:ssa: Päivitä viimeisimpään versioon (0 325).
Capture NX 2:n pölynpoistotoiminnolla ei ole toivottua vaikutusta: Kuvakennon
puhdistus siirtää alipäästösuotimessa olevaa pölyä. Ennen kuvakennon
puhdistusta tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei voida käyttää
valokuvissa, jotka otetaan kuvakennon puhdistuksen jälkeen. Kuvakennon
puhdistuksen jälkeen tallennettuja pölynpoiston viitetietoja ei voida käyttää
valokuvissa, jotka on otettu ennen kuvakennon puhdistusta (0 275).
NEF (RAW) -kuvat näkyvät tietokoneessa erilaisina kuin kamerassa: Muiden valmistajien
ohjelmistot eivät näytä Picture Control -säätimien tai Aktiivisen D-Lightingin
vaikutuksia. Käytä ViewNX 2:ta (toimitetaan kameran mukana) tai valinnaista
Nikon-ohjelmistoa, kuten Capture NX 2:ta (saatavilla erikseen).
n
344
Muut
Tallennuspäivämäärä on väärä: Aseta kameran kello (0 27, 276).
Valikon kohtaa ei voi valita: Jotkin vaihtoehdot eivät ole käytettävissä tietyillä
asetusyhdistelmillä tai kun kamerassa ei ole muistikorttia.
n
345
Virheilmoitukset
Tässä osiossa luetellaan etsimessä, ohjauspaneelissa ja näytöllä
näkyvät ilmaisimet ja virheilmoitukset.
Ilmaisin
OhjausEtsin
paneeli
Ongelma
Ratkaisu
0
• Objektiivin
• Aseta rengas
25
himmenninrengasta ei pienimpään aukkoon
ole asetettu
(suurimpaan
pienimpään aukkoon.
aukkoarvoon).
• Mikroprosessoriohjattu • Irrota objektiivi, laske
167
B
AI-objektiivi on
valonmittauksen
(vilkkuu)
kiinnitetty, vaikka
kytkentävipu ja
kameran
kiinnitä objektiivi
valonmittauksen
uudelleen.
kytkentävipu on
ylhäällä (ei koske G- ja
E-tyypin objektiiveja).
Varaudu ottamaan
H
d Akun varaus on vähissä. käyttöön täyteen ladattu
29
vara-akku.
• Akku on tyhjä.
• Lataa tai vaihda akku.
• Akkua ei voi käyttää. • Ota yhteyttä
valtuutettuun NikonH
d
xvi, 18,
huoltoedustajaan.
(vilkkuu) (vilkkuu)
19
• Vaihda akku tai lataa
akku, jos litiumioniakku
on tyhjä.
Kamerassa ei ole
objektiivia, tai eimikroprosessoriohjattu
objektiivi on kiinnitetty Aukkoarvo näkyy, jos
F
määrittämättä sen
suurin aukko on
163
suurinta aukkoa. Aukko määritetty.
näkyy askelten määränä
suurimmasta aukosta
laskettuna.
n
346
Ilmaisin
OhjausEtsin
paneeli
Ongelma
Ratkaisu
Kamera ei pysty
2 4
Muuta sommittelua tai
—
tarkentamaan
(vilkkuu)
tarkenna käsin.
automaattitarkennuksella.
• Käytä pienempää ISOherkkyyttä
• Valotustilassa:
P Käytä
Kohde on liian kirkas;
lisävarusteena
valokuvasta tulee
saatavaa
ylivalottunut.
harmaasuodinta
S Lyhennä suljinaikaa
(Valotusilmaisimet
A Valitse pienempi
ja suljinajan tai
aukko (suurempi
aukon näyttö
aukkoarvo)
vilkkuvat)
• Käytä suurempaa ISOherkkyyttä
• Valotustilassa:
Kohde on liian tumma;
P Käytä salamaa
valokuvasta tulee
S Pidennä suljinaikaa
alivalottunut.
A Valitse suurempi
aukko (pienempi
aukkoarvo)
A
B (Bulb-aikavalotus)
Muuta suljinaikaa tai
(vilkkuu)
valittu valotustilassa S. valitse valotustilaksi M.
%
T (Time-aikavalotus)
Muuta suljinaikaa tai
(vilkkuu)
valittu valotustilassa S. valitse valotustilaksi M.
P k Kuvien käsittely on
Odota, että käsittely
(vilkkuu) (vilkkuu) käynnissä.
päättyy.
0
61, 68
70
38, 323
39
41
70
38, 116
39
41
39, 42
39, 42
—
n
347
Ilmaisin
OhjausEtsin
paneeli
Ratkaisu
0
Tarkista valokuva
Jos ilmaisin vilkkuu 3 s
näytöllä; jos se on
c
salaman välähtämisen
—
alivalottunut, säädä
121
(vilkkuu) jälkeen, valokuva saattaa
asetuksia ja yritä
olla alivalottunut.
uudelleen.
Muisti ei riitä kuvien
• Pienennä laatua tai
55, 58
tallentamiseen nykyisillä kokoa.
n
j asetuksilla, tai vapaat
• Poista valokuvia.
203
(vilkkuu) (vilkkuu) tiedosto- tai
• Aseta uusi muistikortti.
19
kansionumerot ovat
loppuneet kamerasta.
Laukaise suljin. Jos virhe
ei häviä tai toistuu usein,
O
Kameran toimintahäiriö. ota yhteyttä
—
(vilkkuu)
valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
n
348
Ongelma
Ilmaisin
Näyttö
Ei muistikorttia.
Ohjauspaneeli
S
Ongelma
Kamera ei tunnista
muistikorttia.
• Virhe tapahtui,
kun muistikorttia
yritettiin käyttää.
Tätä muistikorttia
ei voi käyttää.
W,
Kortti voi olla
O
vahingoittunut.
(vilkkuu)
Aseta toinen
• Uutta kansiota ei
kortti.
voida luoda.
g
Muistikortti on
lukittu. Aseta
lukko
kirjoitusasentoon.
Ei käytössä, jos
Eye-Fi-kortti on
lukittu.
W, Kamera ei pysty
O ohjaamaan Eye-Fi(vilkkuu) korttia.
Ratkaisu
0
Sammuta kamera ja
varmista, että kortti on
19
asetettu oikein.
• Käytä Nikonin
363
hyväksymää korttia.
• Tarkista, että liittimet
—
ovat puhtaat. Jos
kortti on
vahingoittunut, ota
yhteyttä
jälleenmyyjään tai
valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
• Poista tiedostoja tai 19, 203
aseta uusi
muistikortti sen
jälkeen kun olet
kopioinut tärkeät
kuvat tietokoneelle
tai muuhun
laitteeseen.
• Tarkista, että Eye-Fi285
kortin laiteohjelma
on päivitetty.
• Kopioi Eye-Fi-kortilla
19
olevat tiedostot
tietokoneelle tai
muuhun laitteeseen
ja alusta kortti tai
aseta uusi kortti.
W, Muistikortti on
X lukittu
(vilkkuu) (kirjoitussuojattu). Työnnä kortin
kirjoitussuojauskytkin
kirjoitusasentoon.
W, Eye-Fi-kortti on
O lukittu
(vilkkuu) (kirjoitussuojattu).
22
n
349
Ilmaisin
Näyttö
Ohjauspaneeli
Ongelma
Muistikorttia ei ole
Tätä korttia ei ole
[C] alustettu
alustettu. Alusta
(vilkkuu) kamerassa käyttöä
kortti.
varten.
Kameran
Kello on nollattu
—
kellonaikaa ei ole
asetettu.
Salamalaitteen
laiteohjelman
päivitys
Kameraan
epäonnistui.
kiinnitetyn
Salamaa ei voi
—
salamalaitteen
käyttää. Ota
laiteohjelmaa ei
yhteys
päivitetty oikein.
valtuutettuun
Nikonhuoltoedustajaan.
Reaaliaikanäkymää
ei voi käynnistää.
Odota.
Kansiossa ei ole
kuvia.
Kaikki kuvat on
piilotettu.
n
350
—
Kameran sisäinen
lämpötila on
korkea.
—
Muistikortilla tai
toistoon valitussa
kansiossa (tai
kansioissa) ei ole
kuvia.
—
Kaikki nykyisessä
kansiossa olevat
valokuvat on
piilotettu.
Ratkaisu
Alusta muistikortti tai
aseta kameraan uusi
muistikortti.
Aseta kameran
kellonaika.
Ota yhteyttä
valtuutettuun Nikonhuoltoedustajaan.
0
19
27, 276
—
Anna sisäisten
virtapiirien jäähtyä
ennen
174
reaaliaikanäkymän
jatkamista.
Valitse Toistokansiovalikossa kansio, jossa
on kuvia, tai aseta
19, 230
kameraan kuvia
sisältävä muistikortti.
Kuvia ei voida toistaa,
ennen kuin jokin muu
kansio valitaan tai
Piilota kuva
230
-toiminnolla sallitaan
vähintään yhden
kuvan näyttäminen.
Ilmaisin
Näyttö
Ohjauspaneeli
Tätä tiedostoa ei
voi näyttää.
—
Tätä tiedostoa ei
voi valita.
—
Tarkista tulostin.
—
Tarkista paperi.
—
Paperitukos.
—
Paperi lopussa.
—
Tarkista musteen
syöttö.
—
Muste lopussa.
—
Ongelma
Tiedosto on luotu
tai sitä on
muokattu
tietokoneella tai
muunmerkkisellä
kameralla, tai
tiedosto on
vahingoittunut.
Valittua kuvaa ei
voi muokata.
Ratkaisu
Tiedostoa ei voida
toistaa kameralla.
Muilla laitteilla luotuja
kuvia ei voi muokata.
Tarkista tulostin. Jatka
Tulostinvirhe.
valitsemalla Jatka (jos
valittavissa).
Tulostimessa oleva Aseta tulostimeen
paperi ei ole
oikeankokoista paperia
valitun kokoista.
ja valitse Jatka.
Tulostimessa on
Poista tukos ja valitse
paperitukos.
Jatka.
Aseta tulostimeen
Tulostimessa ei ole valitun kokoista
paperia.
paperia ja valitse
Jatka.
Tarkista muste. Jatka
Mustevirhe.
valitsemalla Jatka.
Tulostimessa ei ole Vaihda muste ja valitse
mustetta.
Jatka.
0
—
289
214 *
214 *
214 *
214 *
214 *
214 *
* Katso lisätietoja tulostimen käyttöoppaasta.
n
351
Tekniset tiedot
❚❚ Nikon Df -digitaalikamera
Tyyppi
Tyyppi
Objektiivin kiinnike
Tehollinen kuvakulma
Digitaalinen yksisilmäinen peiliheijastuskamera
Nikonin F-bajonetti (jossa AF-kytkentä ja AF-koskettimet)
Nikonin FX-muoto
Teholliset kuvapisteet
Teholliset kuvapisteet
16,2 miljoonaa
Kuvakenno
Kuvakenno
Kuvapisteitä yhteensä
Pölynpoistojärjestelmä
n
352
36,0 × 23,9 mm:n CMOS-kenno
16,6 miljoonaa
Kuvakennon puhdistus, pölynpoiston viitetiedot
(edellyttää lisävarusteena saatavaa Capture NX 2
-ohjelmistoa)
Tallennus
Kuvakoko (kuvapisteinä) • FX (36×24) -kuva-ala
4928 × 3280 (#) 3696 × 2456 ($) 2464 × 1640 (%)
• DX (24×16) -kuva-ala
3200 × 2128 (#) 2400 × 1592 ($) 1600 × 1064 (%)
Tiedostomuoto
• NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen, häviöttä pakattu, pakattu tai
pakkaamaton
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva hienolla (noin 1 : 4),
normaalilla (noin 1 : 8) tai peruslaatuisella (noin 1 : 16)
pakkaussuhteella (Pieni koko); Paras laatu -pakkaus
käytettävissä
• NEF (RAW) + JPEG: Yksittäinen valokuva tallennetaan sekä
NEF (RAW)- että JPEG-muodossa
Picture Control
Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva,
-järjestelmä
Maisema; valittua Picture Control -säädintä voi muokata;
mukautettujen Picture Control -säätimien tallennus
Tallennusväline
SD- (Secure Digital) sekä UHS-I-yhteensopivat SDHC- ja
SDXC-muistikortit
Tiedostojärjestelmä
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF
(Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Etsin
Etsin
Kuva-ala
Suurennus
Katselupiste
Diopterin säätö
Tähyslasi
Peili
Syväterävyyden
esikatselu
Objektiivin aukko
Silmän tasolla oleva yksisilmäinen
pentaprismapeiliheijastusetsin
• FX (36×24): Noin 100 % vaakasuunnassa ja 100 %
pystysuunnassa
• DX (24×16): Noin 97 % vaakasuunnassa ja 97 %
pystysuunnassa
Noin 0,7× (äärettömään tarkennetulla 50 mm f/1.4
-objektiivilla, –1,0 m–1)
15 mm (–1,0 m–1; etsimen okulaarin linssin keskipinnalta)
–3 – +1 m–1
B-tyypin BriteView Clear Matte Mark VIII -tähyslasi, jossa
tarkennusalueen merkit (rajausruudukko näkyy
tarvittaessa)
Pikapalautus
Pv-painikkeen painaminen asettaa objektiivin aukon
käyttäjän (valotustilat A ja M) tai kameran (valotustilat P ja S)
valitsemaan arvoon
Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
Objektiivi
Yhteensopivat objektiivit Yhteensopiva AF NIKKOR -objektiivien kanssa, mukaan
lukien G-, E- ja D-tyypin objektiivit (PC-objektiiveja
koskevat jotkin rajoitukset) ja DX-objektiivit (kun käytetään
DX 24 × 16 1,5× -kuva-alaa), AI-P NIKKOR -objektiivit ja eimikroprosessoriohjatut objektiivit. IX NIKKOR -objektiiveja
ja F3AF:n objektiiveja ei voi käyttää. Elektronista
etäisyysmittaria voi käyttää, jos objektiivin suurin aukko on
vähintään f/5.6 (elektroninen etäisyysmittari tukee 7:ää
keskitarkennuspistettä objektiiveilla, joiden suurin aukko
on vähintään f/8, ja 33:a keskitarkennuspistettä
objektiiveilla, joiden suurin aukko on vähintään f/7.1).
Suljin
Tyyppi
Nopeus
Salamatäsmäysnopeus
Elektronisesti ohjattu pystysuunnassa liikkuva verhosuljin
1 EV:n porrastuksella (1/4000–30 s 1/3 EV:n
porrastuksella pääkomentokiekkoa käyttämällä), X200
(vain suljinajan valitsimella), bulb-aikavalotus, timeaikavalotus
X = 1/200 s; synkronoituu sulkimen kanssa asetuksella 1/250 s
tai pidemmällä (salaman kantama lyhenee välillä 1/200 ja
1/250 s)
1/4000–4 s
n
353
Laukaisu
Kuvanottotapa
Kuvausnopeus
Itselaukaisin
Valotus
Mittaus
Mittaustapa
Alue (ISO 100, f/1.4objektiivi, 20 °C)
Valotusmittarin liitäntä
Valotustila
Valotuksen korjaus
Valotuksen haarukointi
Salaman haarukointi
Valkotasapainon
haarukointi
ADL-haarukointi
Valotuksen lukitus
n
354
S (yksittäiskuva), CL (sarjakuvaus, hidas), CH (sarjakuvaus,
nopea), J (hiljainen laukaisu), E (itselaukaisin), MUP (peilin
nosto)
1–5 kuvaa/s (CL) tai 5,5 kuvaa/s (CH)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 kuvaa 0,5; 1; 2 tai 3 s:n välein
TTL-valotusmittaus 2016 kuvapisteen RGB-kennon avulla
• Matriisi: Kolmiulotteinen värimatriisimittaus II (G-, E- ja Dtyypin objektiivit); värimatriisimittaus II (muut
mikroprosessoriohjatut objektiivit); värimatriisimittausta
voi käyttää ei-mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla, jos
käyttäjä syöttää objektiivin tiedot
• Keskustapainotteinen: 75 %:n painotus annetaan kuvan
keskellä olevalle 12 mm:n ympyrälle. Ympyrän halkaisijaksi
voi vaihtaa 8, 15 tai 20 mm, tai painotus voi perustua koko
kuvan keskiarvoon (ei-mikroprosessoriohjatuilla
objektiiveilla käytetään 12 mm:n ympyrää)
• Piste: Mittaa 4 mm:n ympyrän (noin 1,5 % kuva-alasta),
joka keskitetään valittuun tarkennuspisteeseen
(keskitarkennuspisteeseen, kun käytössä on eimikroprosessoriohjattu objektiivi)
• Matriisimittaus tai keskustapainotteinen mittaus: 0–20 EV
• Pistemittaus: 2–20 EV
Yhdistetty CPU ja AI (kokoontaitettava valonmittauksen
kytkentävipu)
Ohjelmoitu automatiikka joustavalla ohjelmalla (P);
suljinajan esivalinta-automatiikka (S); aukon esivalintaautomatiikka (A); käsisäätö (M)
–3 – +3 EV 1/3 EV:n porrastuksella
2–5 kuvaa 1/3, 2/3, 1, 2 tai 3 EV:n porrastuksella
2–5 kuvaa 1/3, 2/3, 1, 2 tai 3 EV:n porrastuksella
2–3 kuvaa porrastuksella 1, 2 tai 3
2 kuvaa käyttäen yhdelle kuvalle valittua arvoa tai 3–5
kuvaa käyttäen esiasetettuja arvoja kaikissa kuvissa
Valoisuus lukitaan havaittuun arvoon A AE-L/AF-L
-painikkeella
Valotus
ISO-herkkyys (suositeltu
valotusindeksi)
Aktiivinen D-Lighting
Tarkennus
Automaattitarkennus
Herkkyysalue
Objektiivin moottori
Tarkennuspiste
Tarkennusaluetila
Tarkennuksen lukitus
Salama
Salaman ohjaus
Salamatila
ISO 100–12800 1/3 EV:n porrastuksella. Voidaan asettaa
myös noin 0,3; 0,7 tai 1 EV (vastaa ISO 50:tä) alle ISO 100:n
tai noin 0,3; 0,7; 1; 2; 3 tai 4 EV (vastaa ISO 204800:aa) yli
ISO 12800:n; automaattinen ISO-herkkyyssäätö
käytettävissä
Asetukseksi voi valita Automaattinen, Erittäin suuri
+2/+1, Suuri, Normaali, Pieni tai Pois
Nikon Multi-CAM 4800 -automaattitarkennusmoduuli,
jossa TTL-vaiheentunnistus, hienosäätö ja 39
tarkennuspistettä (mukaan lukien 9 ristikkäistyyppistä
anturia; keskimmäiset 33 pistettä ovat käytettävissä, kun
aukko on vähintään f/5.6 ja enintään f/8, ja keskimmäiset 7
pistettä ovat käytettävissä aukolla f/8)
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S); jatkuva
tarkennus (AF-C); ennakoiva tarkennuksen seuranta
aktivoituu automaattisesti kohteen tilan mukaan
• Käsitarkennus (M): Elektroninen etäisyysmittari on
käytettävissä
Voidaan valita 39 tai 11 tarkennuspisteestä
Pistetarkennus; 9, 21 tai 39 pisteen dynaaminen tarkennus,
kolmiulotteinen seuranta, automaattinen tarkennusalueen
valinta
Tarkennuksen voi lukita painamalla laukaisimen puoleenväliin
(kertatarkennus) tai painamalla A AE-L/AF-L -painiketta
TTL: i-TTL-salamaohjaus, jossa käytetään 2016 kuvapisteen
RGB-kennoa, on käytettävissä salamalaitteiden SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 ja SB-300 kanssa;
digitaalisen järjestelmäkameran tasapainotettua i-TTLtäytesalamaa käytetään matriisimittauksen ja
keskustapainotteisen mittauksen kanssa, ja digitaalisen
järjestelmäkameran vakio-i-TTL-salamaa käytetään
pistemittauksen kanssa
Etuverhon täsmäys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin,
jälkiverhon täsmäys, punasilmäisyyden vähennys,
punasilmäisyyden vähennys ja täsmäys pitkiin
suljinaikoihin, hidas jälkiverhon täsmäys, automaattista
nopeaa FP-täsmäystä tuetaan
n
355
Salama
Salaman korjaus
–3 – +1 EV 1/3 EV:n porrastuksella
Salaman valmiusilmaisin Syttyy, kun lisävarusteena saatava salamalaite on
kokonaan latautunut; vilkkuu, kun salama on välähtänyt
täydellä teholla
Varusteluisti
ISO 518 -luisti, jossa täsmäys- ja dataliitännät ja turvalukitus
Nikonin luova
Kehittynyttä langatonta valaistusta tuetaan, kun SB-910,
valaistusjärjestelmä (CLS) SB-900, SB-800 tai SB-700 toimii pääsalamana ja SB-600 tai
SB-R200 etälaitteena tai kun SU-800 toimii ohjaimena;
kaikki CLS-yhteensopivat salamalaitteet SB-400:aa ja
SB-300:aa lukuun ottamatta tukevat automaattista nopeaa
FP-täsmäystä ja muotoiluvaloa; kaikki CLS-yhteensopivat
salamalaitteet tukevat salaman väritietojen välitystä ja
salamavalon lukitusta
Täsmäysliitäntä
ISO 519 -täsmäysliitäntä lukituskierteellä
Valkotasapaino
Valkotasapaino
Reaaliaikanäkymä
Objektiivin moottori
Tarkennusaluetila
Automaattitarkennus
Näyttö
Näyttö
n
356
Automaattinen (2 tyyppiä), hehkulamppu, loisteputkivalo
(7 tyyppiä), suora auringonvalo, salama, pilvinen, varjo,
esiasetus käsin (enintään 4 arvoa voidaan tallentaa,
valkotasapainon pistemittaus käytettävissä
reaaliaikanäkymässä), valitse värilämpötila (2500 K–10 000 K),
kaikissa asetuksissa hienosäätö
• Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S);
kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F)
• Käsitarkennus (M)
Automaattinen kasvotarkennus, leveä alue, normaali alue,
kohteen seuranta
Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus koko kuvaalueella (kamera valitsee tarkennuspisteen
automaattisesti, kun automaattinen kasvotarkennus tai
kohteen seuranta on valittu)
8 cm:n/3,2 tuuman, noin 921 000 pisteen (VGA) matalan
lämpötilan polypii-TFT-nestekidenäyttö, jossa noin 170°:n
katselukulma, noin 100 %:n kuva-ala ja kirkkauden säätö
Toisto
Toisto
Liitännät
USB
HDMI-lähtö
Lisälaiteliitäntä
Tuetut kielet
Tuetut kielet
Virtalähde
Akku
Verkkolaite
Jalustakierre
Jalustakierre
Mitat/paino
Mitat (L × K × S)
Paino
Täyskuvatoisto ja pienoiskuvien (4, 9 tai 72 kuvaa tai
kalenteri) toisto, joissa toiston zoomaus, kuvaesitykset
valokuvista, histogramminäyttö, valoalueet, kuvan
tiedot, sijaintitietojen näyttö sekä automaattinen kuvan
kääntö
Hi-Speed USB
C-tyypin HDMI-miniliitäntä
Langattomat kauko-ohjaimet: WR-R10 ja WR-1 (saatavilla
erikseen)
Langallinen kauko-ohjain: MC-DC2 (saatavilla erikseen)
GPS-laite: GP-1/GP-1A (saatavilla erikseen)
Arabia, englanti, espanja, hindi, hollanti, indonesia, italia,
japani, kiina (yksinkertaistettu ja perinteinen), kreikka,
korea, norja, portugali (Portugali ja Brasilia), puola, ranska,
romania, ruotsi, saksa, suomi, tanska, thai, tšekki, turkki,
ukraina, unkari, venäjä
Yksi EN-EL14a-litiumioniakku
EH-5b-verkkolaite; vaatii EP-5A-virtaliitännän (saatavilla
erikseen)
1/ 4
tuumaa (ISO 1222)
Noin 143,5 × 110 × 66,5 mm
Noin 765 g akun ja muistikortin kanssa, mutta ilman
rungon suojusta; noin 710 g (vain kameran runko)
n
357
Käyttöympäristö
Lämpötila
Kosteus
0 °C – 40 °C
85 % tai alle (ei tiivistymistä)
• Ellei toisin mainita, kaikki luvut koskevat kameraa, jota käytetään täyteen
ladatulla akulla lämpötilassa, jonka määrittää kamera- ja kuvalaitealan järjestö
CIPA (Camera and Imaging Products Association): 23 ±3 °C.
• Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa kuvailtujen laitteistojen ja
ohjelmistojen teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei
vastaa tässä käyttöoppaassa mahdollisesti olevien virheiden aiheuttamista
vahingoista.
MH-24-akkulaturi
Nimellinen tuloteho
Nimellinen lähtöjännite
Tuetut akut
Latausaika
n
358
Käyttölämpötila
Mitat (L × K × S)
Paino
AC 100–240 V, 50/60 Hz, enintään 0,2 A
DC 8,4 V / 0,9 A
Nikonin litiumioniakku EN-EL14a
Noin 1 tunti ja 50 minuuttia, kun ympäristön lämpötila on
25 °C ja akku on täysin tyhjä
0 °C – 40 °C
Noin 70 × 26 × 97 mm ilman pistokesovitinta
Noin 96 g ilman pistokesovitinta
EN-EL14a-litiumioniakku
Tyyppi
Nimelliskapasiteetti
Käyttölämpötila
Mitat (L × K × S)
Paino
Litiumioniakku
7,2 V / 1230 mAh
0 °C – 40 °C
Noin 38 × 53 × 14 mm
Noin 49 g ilman liitinsuojusta
AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G (Special Edition)
Tyyppi
G-tyypin AF-S-objektiivi, jossa yhdysrakenteinen CPU ja
F-bajonetti
Polttoväli
50 mm
Suurin aukko
f/1.8
Objektiivin rakenne
7 elementtiä 6 ryhmässä (mukaan lukien 1 asfäärinen
linssielementti)
Kuvakulma
• Nikonin filmi-SLR-kamerat ja FX-muodon D-SLR-kamerat: 47°
• Nikonin DX-muodon D-SLR-kamerat: 31° 30´
Etäisyystiedot
Tulostus kameraan
Tarkennus
SWM-ultraäänimoottorilla ohjattava automaattitarkennus
ja erillinen tarkennusrengas käsitarkennukseen
Tarkennusetäisyyden
0,45 m:stä äärettömään (∞)
ilmaisin
Lyhin tarkennusetäisyys 0,45 m polttotasosta
Himmentimen lamellit
7 (pyöristetty himmenninaukko)
Himmennin
Täysin automaattinen
Aukkoalue
f/1.8–16
Mittaus
Täysi aukko
Suodinkoko
58 mm (P = 0,75 mm)
Mitat
Noin 73 mm:n suurin halkaisija × 52,5 mm (etäisyys
kameran objektiivin kiinnitysrenkaasta)
Paino
Noin 190 g
n
359
AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G
(Special Edition)
Alla olevassa kuvassa näkyvät AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G (Special
Edition):n osat.
Tarkennusetäisyyden
ilmaisin
Tarkennusetäisyyden merkki
Vastavalosuojan
kiinnitysmerkki
Objektiivin kiinnitysmerkki
Objektiivin suojus
Objektiivin
takasuojus
Tarkennusrengas
(0 68, 183)
Tarkennustilan
kytkin (0 25, 68)
n
360
Objektiivin
kumitiiviste
CPU-liitännät (0 320)
D Objektiivin hoito
• Kun vastavalosuoja on kiinnitetty, älä nosta tai pidä objektiivia tai kameraa
pelkästään suojan varassa.
• Pidä CPU-liitännät puhtaana.
• Jos objektiivin kumitiiviste vahingoittuu, lopeta käyttö välittömästi ja vie
objektiivi korjattavaksi valtuutettuun Nikon-huoltoon.
• Poista pöly ja nukka objektiivin pinnoilta puhaltimella. Poista tahrat ja
sormenjäljet kostuttamalla pehmeä, puhdas puuvillaliina tai
linssinpuhdistusliina pieneen määrään etanolia tai linssinpuhdistusainetta
ja pyyhkimällä keskustasta ulospäin kiertävin liikkein varoen jättämästä
tahroja tai koskemasta lasia sormilla.
• Älä koskaan käytä objektiivin puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten
tinneriä tai bentseeniä.
• Objektiivin etuelementtiä voi suojata käyttämällä vastavalosuojaa tai
neutraalivärisuotimia.
• Kiinnitä etu- ja takasuojukset, ennen kuin asetat objektiivin sille
tarkoitettuun joustavaan suojapussiin.
• Jos objektiivia ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, säilytä sitä viileässä,
kuivassa paikassa estääksesi homeen ja ruosteen muodostumisen. Älä
säilytä sitä suorassa auringonvalossa tai naftaliini- tai kamferipohjaisen
koimyrkyn kanssa.
• Pidä objektiivi kuivana. Sisäosien ruostuminen voi aiheuttaa pysyviä
vaurioita.
• Jos objektiivi jätetään erittäin kuumaan paikkaan, vahvistetusta muovista
valmistetut osat saattavat vahingoittua tai vääntyä.
A
•
•
•
•
Mukana toimitettavat varusteet
58 mm:n paikalleen napsautettava objektiivin etusuojus LC-58
Objektiivin takasuojus LF-4
Joustava objektiivin suojapussi CL-1013
Vastavalosuoja HB-47 (kiinnitetään kuvan mukaisesti)
A Valinnaiset lisävarusteet
• 58 mm:n kierrettävät suotimet
n
361
A Tuetut standardit
• DCF-versio 2.0: Digitaalisissa kameroissa yleisesti käytössä oleva Design Rule
for Camera File Systems (DCF) -standardi takaa eri valmistajien
kameroiden yhteensopivuuden.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) on alanlaajuinen standardi, joka
mahdollistaa kuvien tulostamisen muistikortille tallennetuista
tulostustilauksista.
• Exif-versio 2.3: Kamera tukee Exif (Exchangeable Image File Format for
Digital Still Cameras) -standardin versiota 2.3. Exif on standardi, jossa
valokuviin tallennettuja tietoja käytetään värintoiston optimointiin, kun
kuvia tulostetaan Exif-yhteensopivilla tulostimilla.
• PictBridge: Digitaalikameroiden ja tulostimien valmistajien yhdessä
kehittämä standardi, jonka avulla valokuvat voi siirtää suoraan
tulostimeen siirtämättä kuvia ensin tietokoneeseen.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface on kuluttajaelektroniikassa ja
AV-laitteissa käytettävä multimedialiitäntästandardi, joka mahdollistaa
audiovisuaalisten tietojen ja hallintasignaalien siirtämisen HDMIyhteensopiviin laitteisiin yhden kaapelin avulla.
A Tavaramerkkitiedot
Mac OS ja OS X ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Microsoft, Windows ja Windows Vista
ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. PictBridge on
tavaramerkki. SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaikki muut tässä käyttöoppaassa tai muussa Nikonin käyttäjälle
toimittamassa dokumentaatiossa mainitut kauppanimet ovat vastaavien
haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
n
362
Hyväksytyt muistikortit
Kamera tukee SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja, mukaan
lukien UHS-I:n kanssa yhteensopivia SDHC- ja SDXCkortteja. Valitessasi kortteja käytettäväksi kortinlukijassa varmista
niiden yhteensopivuus laitteen kanssa. Ota yhteyttä valmistajaan
saadaksesi tietoja ominaisuuksista, toiminnoista ja käytön
rajoituksista.
n
363
Muistikortin kapasiteetti
Seuraavassa taulukossa näkyy 8 Gt:n SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I
-kortille mahtuvien kuvien arvioitu määrä erilaisilla kuvanlaadun
(0 55), kuvakoon (0 58) ja kuva-alan (0 51) asetuksilla.
❚❚ FX (36×24) -kuva-ala *
Kuvanlaatu
NEF (RAW), Häviöttä
pakattu, 12-bittinen
NEF (RAW), Häviöttä
pakattu, 14-bittinen
NEF (RAW), Pakattu,
12-bittinen
NEF (RAW), Pakattu,
14-bittinen
NEF (RAW),
Pakkaamaton,
12-bittinen
NEF (RAW),
Pakkaamaton,
14-bittinen
Kuvakoko
Tiedostokoko 1
Kuvien määrä 1
Puskurimuistin
kapasiteetti 2
—
15,4 Mt
279
37
—
19,4 Mt
216
29
—
13,9 Mt
377
47
—
17,0 Mt
315
38
—
26,5 Mt
279
30
—
34,3 Mt
216
25
Suuri
49,1 Mt
151
21
Keskikoko
28,3 Mt
265
25
Pieni
13,2 Mt
566
36
Suuri
7,9 Mt
729
100
Keskikoko
5,4 Mt
1100
100
JPEG, hieno 3
Pieni
3,0 Mt
2200
100
Suuri
4,5 Mt
1400
100
JPEG, normaali 3
Keskikoko
2,8 Mt
2300
100
Pieni
1,6 Mt
4300
100
Suuri
2,2 Mt
2800
100
JPEG, perus 3
Keskikoko
1,5 Mt
4600
100
Pieni
0,9 Mt
8000
100
* Sisältää kuvat, jotka otetaan muilla kuin DX-objektiiveilla, kun Päällä on valittu
kohtaan Automaattinen DX-rajaus.
TIFF (RGB)
n
364
❚❚ DX (24×16) -kuva-ala *
Kuvanlaatu
NEF (RAW), Häviöttä
pakattu, 12-bittinen
NEF (RAW), Häviöttä
pakattu, 14-bittinen
NEF (RAW), Pakattu,
12-bittinen
NEF (RAW), Pakattu,
14-bittinen
NEF (RAW),
Pakkaamaton,
12-bittinen
NEF (RAW),
Pakkaamaton,
14-bittinen
Kuvakoko
Tiedostokoko 1
Kuvien määrä 1
Puskurimuistin
kapasiteetti 2
—
7,2 Mt
618
100
—
8,9 Mt
484
96
—
6,6 Mt
818
100
—
7,9 Mt
692
100
—
12,0 Mt
618
72
—
15,3 Mt
484
53
Suuri
21,5 Mt
349
29
Keskikoko
12,6 Mt
593
39
Pieni
6,2 Mt
1100
69
Suuri
3,7 Mt
1500
100
Keskikoko
2,8 Mt
2200
100
JPEG, hieno 3
Pieni
1,9 Mt
3600
100
Suuri
2,3 Mt
2900
100
JPEG, normaali 3
Keskikoko
1,6 Mt
4400
100
Pieni
1,1 Mt
7100
100
Suuri
1,2 Mt
5700
100
JPEG, perus 3
Keskikoko
0,9 Mt
8600
100
Pieni
0,7 Mt
12100
100
* Sisältää kuvat, jotka otetaan DX-objektiiveilla, kun Päällä on valittu kohtaan
Automaattinen DX-rajaus.
TIFF (RGB)
1 Kaikki luvut ovat likimääräisiä. Tiedostokoko vaihtelee kuvausohjelman mukaan.
2 Puskurimuistiin mahtuvien kuvien enimmäismäärä asetuksella ISO 100. Laskee,
jos Paras laatu valitaan kohtaan JPEG-pakkaus (0 57), NEF (RAW) -valokuvia
otetaan ISO-herkkyyden ollessa Hi 0,3 tai suurempi tai jos pitkän valotusajan
kohinan vähennys tai automaattinen vääristymien korjaus on päällä.
3 Lukuja laskettaessa on oletettu, että kohdan JPEG-pakkaus asetuksena on Pieni
koko. Asetuksen Paras laatu valitseminen kasvattaa JPEG-kuvien tiedostokokoa;
kuvien määrä ja puskurimuistin kapasiteetti vastaavasti laskevat.
n
365
A d6—Sarjakuvaus enintään (0 254)
Yhdessä sarjassa otettavien valokuvien enimmäismääräksi voi asettaa
minkä tahansa arvon väliltä 1 ja 100.
n
366
Akun kesto
Täyteen ladatulla EN-EL14a-akulla otettavissa olevien kuvien määrä
vaihtelee akun tilan, lämpötilan ja kameran käyttötavan mukaan. Alla
on esimerkkilukuja.
• CIPA-standardi 1: Noin 1400 kuvaa
• Nikon-standardi 2: Noin 2900 kuvaa
1 Mitattu lämpötilassa 23 °C (±2 °C) AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G (Special
Edition) -objektiivilla seuraavissa testiolosuhteissa: objektiivi kierretty
äärettömästä lyhimmälle etäisyydelle ja yksi valokuva otettu
oletusasetuksilla 30 s:n välein. Reaaliaikanäkymää ei käytetty.
2 Mitattu 20 °C:ssa AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G (Special Edition) -objektiivilla
seuraavissa testiolosuhteissa: kuvanlaatuna peruslaatuinen JPEG,
kuvakokona M (keskikoko), suljinaikana 1/250 s, laukaisin painettu
puoleenväliin kolmen sekunnin ajaksi ja tarkennus kierretty äärettömästä
lyhimmälle etäisyydelle kolme kertaa; sen jälkeen otettu kuusi kuvaa
peräkkäin ja näyttö kytketty päälle viiden sekunnin ajaksi ja sitten
sammutettu; jakso toistettu valmiustila-ajastimen nollauduttua.
Akun kestoa voivat lyhentää:
• Näytön käyttäminen
• Laukaisimen pitäminen puoleenväliin painettuna
• Toistuva automaattitarkennuksen käyttäminen
• NEF (RAW)- tai TIFF (RGB) -valokuvien ottaminen
• Pitkät suljinajat
• GP-1- tai GP-1A-GPS-laitteen käyttäminen
• Eye-Fi-kortin käyttäminen
• Langattoman mobiiliyhteyssovittimen WU-1a tai langattomien
kauko-ohjainten WR-R10/WR-1 käyttäminen
• Tärinänvaimennuksen (VR) käyttäminen VR-objektiiveilla
Varmistaaksesi, että Nikonin EN-EL14a-akut kestävät mahdollisimman
kauan:
• Pidä akun liittimet puhtaana. Likaiset liittimet voivat heikentää akun
suorituskykyä.
• Ota akut käyttöön heti lataamisen jälkeen. Akut menettävät
varaustaan, jos niitä ei käytetä.
n
367
Hakemisto
Symbolit
P (Ohjelmoitu automatiikka) .................... 38
S (Suljinajan esivalinta-automatiikka) .... 39
A (Aukon esivalinta-automatiikka).......... 41
M (Käsisäätö) ................................................ 42
B (Bulb-aikavalotus) ................................... 44
T (Time-aikavalotus) ................................... 44
1/3 STEP ........................................................... 40
S (Yksittäiskuva) ...................................... 7, 46
CL (Sarjakuvaus, hidas) ................. 7, 46, 254
CH (Sarjakuvaus, nopea) ........................ 7, 46
J (Hiljainen laukaisu) ........................... 7, 46
E (Itselaukaisin) ............................... 7, 46, 48
MUP (Peilin nosto) ............................. 7, 46, 50
! (Automaattinen kasvotarkennus) .. 177
$ (Leveä alue) .......................................... 177
% (Normaali alue) .................................... 177
& (Kohteen seuranta) .......................... 177
a (Matriisi) .................................................. 75
Z (Keskustapainotteinen) ....................... 75
b (Piste) ....................................................... 75
Fn-painike .................................................. 263
Pv-painike .......................... 41, 174, 259, 266
D-painike ........... 137, 138, 141, 142, 145
R (tieto) -painike .............................. 11, 182
P-painike..................................... 14, 179, 290
a (Reaaliaikanäkymä) -painike ..... 93, 172
d (Ohje) ........................................................ 15
D-painike ............................ 5, 133, 256, 261
t (Puskurimuisti) ................................. 32, 47
Numerot
12-bittinen ................................................... 57
14-bittinen ................................................... 57
2016 kuvapisteen RGB-kenno ..... 354, 355
A
n
368
ADL-haarukointi (Autom. haarukoinnin
asetus) ............................................. 145, 259
Adobe RGB ................................................ 240
AE-L/AF-L-painike .......................... 66, 77, 267
AE-L/AF-L-painikkeen teht. ................... 267
AE-lukitus ..................................................... 77
AF ......................................... 59–67, 175–178
AF-C ...................................................... 59, 246
AF-C-tilan ensisij. valinta ........................ 246
AF-F ............................................................. 175
AFn käynnistys .......................................... 247
B-painike ................................ 60, 67, 247
AF-S ............................................. 59, 175, 246
AF-S-tilan ensisij. valinta......................... 246
Aikaleima (PictBridge) ............................. 216
Aikavyöhyke ....................................... 26, 276
Aikavyöhyke ja päivämäärä ............ 26, 276
Ajastettu kuvaus ....................................... 156
Ajastin .................................................. 48, 156
Akku......................................... 18, 19, 29, 358
Akkulaturi ............................................ 18, 358
Aktiivinen D-Lighting ..................... 110, 145
Akun lataaminen ........................................ 18
Alipäästösuodin........................................ 329
Aloita tulostus (PictBridge) ........... 216, 219
Alusta muistikortti ............................ 22, 272
Aseta kohteiden järjestys (Oma valikko) ....
316
Aseta Picture Control .............................. 100
Asetusvalikko ............................................ 271
Aukko ............................................ 41–43, 268
Aukkoarvo ........................................... 37, 320
Aukon esivalinta-automatiikka ............... 41
Autom. haarukoinnin asetus ................. 259
Autom. haarukointi (M-tila) ................... 260
Autom. vääristymien korjaus ................ 241
Automaattinen (Valkotasapaino) ........... 81
Automaattinen DX-rajaus ................. 52, 53
Automaattinen haarukointi . 136, 259, 260
Automaattinen ISO-herkkyyssäätö ........ 72
Automaattinen kasvotarkennus ........... 177
Automaattinen kuvan kääntö ............... 277
Automaattinen nopea FP-täsmäys ..... 119,
257
Automaattinen tarkennusalueen valinta ...
63, 64
Automaattinen tietonäyttö ................... 273
Automaattitarkennus ....... 59–67, 175–178
Automaattitarkennustila ................. 59, 175
B
Bulb-aikavalotus ......................................... 44
C
H
Camera Control Pro 2 .............................. 325
Capture NX 2
................. 56, 109, 240, 274, 277–279, 325
CEC ............................................................... 223
CLS ............................................................... 118
CPU-liitännät .................................... 320, 360
D
Haarukoinnin järjestys ............................ 260
Haarukointi ............ 136, 141, 145, 259, 260
HDMI ......................................... 184, 222, 362
HDMI-CEC .................................................. 223
HDMI-miniliitäntä .................................... 222
Hehkulamppu (Valkotasapaino) ............ 81
Helppo suljinajan säätö .......................... 270
Herkkyys ................................................. 70, 72
Hi (Herkkyys) ............................................... 71
Hidas sarjakuvausnopeus ...................... 254
Hiljainen laukaisu ................................... 7, 46
Histogrammi ........................... 191, 192, 261
Häviöttä pakattu (Tyyppi) ........................ 57
I
DCF ..................................................... 240, 362
Digitaalisen järjestelmäkameran vakio-iTTL-salama ...................................... 119, 124
Digital Print Order Format ... 217, 219, 362
Diopteri ....................................................... 324
Diopterin säädin ......................................... 28
D-Lighting .................................................. 291
DPOF ......................................... 217, 219, 362
DPOF-tulostustilaus ................................. 219
D-tyypin objektiivi........................... 318, 320
DX (24×16) 1.5× .......................................... 52
DX-muoto..................................................... 52
Dynaaminen tarkennus ..................... 62, 64
E
Ei-CPU-objektiivin tiedot ........................ 163
Ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi .... 25,
163, 318
Elektroninen etäisyysmittari .................... 69
Ennakoiva tarkennuksen seuranta ......... 60
Esiasetus käsin (Valkotasapaino) ..... 82, 90
Esikatselupainikkeen teht. ..................... 266
Esisalamapeilaus.............................. 130, 131
Etsimen ruudukon näyttö ...................... 253
Etsimen tarkennus ............................ 28, 324
Etsin ......................................... 9, 28, 324, 353
Etuverhon täsmäys .................................. 125
E-tyypin objektiivi ........................... 318, 320
Exif................................................................ 362
Eye-Fi-lataus .............................................. 285
F
Fn-painikkeen tehtävä ............................ 263
FX (36×24) 1.0×........................................... 52
FX-muoto ..................................................... 52
G
GPS-laite ............................................ 170, 325
G-tyypin objektiivi ........................... 318, 320
ISO-herkkyyden valitsimen lukituksen
vapautin ..................................................... 70
ISO-herkkyyden valitsin ............................ 70
ISO-herkkyys.......................................... 70, 72
ISO-näyttö .................................................. 254
Itselaukaisin ............................. 7, 46, 48, 252
i-TTL .................................................... 119, 124
J
Jalusta .............................................................. 3
Jatkuva tarkennus ............................. 59, 246
Joustava ohjelma ....................................... 38
JPEG......................................................... 55, 57
JPEG, hieno .................................................. 55
JPEG, normaali ............................................ 55
JPEG, perus .................................................. 55
JPEG-pakkaus .............................................. 57
Jälkiverhon täsmäys ................................ 125
K
Kalansilmä.................................................. 305
Kalenteritoisto .......................................... 197
Kallistus pystysuunnassa........................ 282
Kallistus sivusuunnassa ................. 265, 282
Kauko-ohj. Fn-painikk. teht. .................. 284
Kello...................................................... 26, 276
Kellon akku .................................................. 27
Kertatarkennus ......................... 59, 175, 246
Keskustapainotteinen ...................... 75, 250
Keskustapainotteinen alue .................... 250
Kesäaika ............................................... 27, 276
Kieli (Language)................................. 26, 277
Kohinan väh. kun pitkä valotus ............ 242
n
369
Kohinan väh. kun suuri ISO ................... 242
Kohinan vähennys................................... 242
Kohteen seuranta .................................... 177
Koko ............................................................... 58
Kokoaikainen automaattitarkennus ... 175
Kolmiulotteinen seuranta .......... 62, 63, 64
Komentokiekkojen mukautt. ................ 267
Kopioiden määrä (PictBridge) .............. 216
Kuva-ala .................................... 25, 51, 53, 58
Kuvaesitys.................................................. 234
Kuvakoko ...................................................... 58
Kuvakulma ................................................ 322
Kuvan koko ............................................... 322
Kuvan sulautus ......................................... 297
Kuvan tarkastelu ............................. 187, 232
Kuvan tiedot .................................... 188, 232
Kuvanlaatu ................................................... 55
Kuvanottotapa ....................................... 7, 46
Kuvanottotavan valitsin ....................... 7, 46
Kuvaselitys ................................................ 278
Kuvasuhde ................................................ 293
Kuvaus reaaliaikanäkymässä ................ 172
Kuvaustiedot ............................................ 193
Kuvausvalikko........................................... 235
Kuvausvalikon muistipaikka ................. 236
Kuvaväli (Kuvaesitys) .............................. 234
Käsisäätö ....................................................... 42
Käsitarkennus ..................................... 68, 183
Käännä pysty ............................................ 233
Käänteiset ilmaisimet ............................. 269
L
n
370
L (suuri) .......................................................... 58
Laaja dynaaminen alue (HDR) .............. 112
Laitehallinta (HDMI) ................................ 223
Laiteohjelmaversio.................................. 286
Langallinen kauko-ohjain ......... 44, 50, 325
Langaton kauko-ohjain .................... 44, 325
Langaton mobiiliyhteyssovitin ... 284, 324
Lankalaukaisin .......................................... 323
Laukaisin .......................... 31, 33, 66, 77, 131
Laukaisu muistikortitta .......................... 269
Leveä alue ................................................. 177
Lisälaiteliitäntä ................................ 170, 325
Lisävarusteet............................................. 323
Lisää kohteita (Oma valikko) ................. 314
Lo (Herkkyys) ............................................... 71
Loisteputkivalo (Valkotasapaino) ........... 81
Luettelokuva ............................................. 217
Luova valaistusjärjestelmä .................... 118
Lähdön tarkkuus (HDMI) ........................ 223
Lämminsävysuodin (Suodintehosteet) ......
295
M
M (keskikoko) ............................................... 58
Maisema (Aseta Picture Control) .......... 100
Matriisi .......................................................... 75
Mikroprosessoriohjattu objektiivi 25, 318,
320
Miniatyyritehoste ..................................... 308
Mired-arvo ................................................... 87
Mittaus .......................................................... 75
Mittaustavan valitsin ................................. 76
Monivalitsin ............................................... 262
Muistikortin kapasiteetti ........................ 364
Muistikortti ................ 19, 22, 272, 363, 364
Mukaut. aset. muistipaikka .................... 245
Mukautetut asetukset ............................. 243
Muokk. Picture Control -säät. ................ 106
Muokkausvalikko ..................................... 287
Muotoilusalama ........................................ 259
Muotokuva (Aseta Picture Control) ..... 100
Mustavalkoinen (Yksivärinen) ............... 294
Muu kuin AI-objektiivi...................... 25, 167
Muuta kokoa ............................................. 302
N
NEF (RAW) .................................... 55, 57, 300
NEF (RAW) -käsittely ................................ 300
NEF (RAW) -tallennus ................................ 57
NEF (RAW) -värisyvyys (NEF (RAW)
-tallennus) .................................................. 57
Neutraali (Aseta Picture Control) ......... 100
Nollaa ........................................ 133, 236, 245
Normaali alue ............................................ 177
Näennäishorisontti ................ 182, 265, 282
Näyttö ......................... 11, 34, 172, 185, 273
Näyttövihjeet ............................................ 254
Näytön kirkkaus ........................................ 273
Näytön valaistus .................................. 5, 256
Näytön virrankatkaisun viive ................. 253
O
Objektiivi .................... 24–25, 163, 283, 318
Objektiivin irrottaminen ........................... 25
Objektiivin kiinnike .................................... 69
Objektiivin kiinnittäminen ....................... 24
Objektiivin kiinnitysmerkki .................... 360
Objektiivin suojus .................................... 360
Objektiivin tarkennusrengas . 68, 183, 360
Ohjauspaneeli ............................................... 8
Ohje ............................................................... 15
Ohjelmoitu automatiikka ......................... 38
OK-painike ................................................. 261
Okulaarisuojus .......................................... 159
Oletusasetukset ............................... 133, 224
Oletusasetusten palauttaminen . 133, 224,
236, 245
Oma valikko ............................................... 313
Optimaal. valot. hienosäätö................... 250
P
Paina laukaisin pohjaan asti .................... 33
Paina laukaisin puoleenväliin .................. 33
Pakattu (Tyyppi).......................................... 57
Pakkaamaton (Tyyppi) .............................. 57
Palautus kahdella painikkeella .............. 133
Paras laatu (JPEG-pakkaus) ...................... 57
Pehmeäpiirto (Suodintehosteet) .......... 295
Peili ....................................................... 50, 332
Peilin nosto ....................................... 7, 46, 50
Peilin nosto puhdistusta varten............ 332
Perspektiivin korjaus ............................... 307
PictBridge .......................................... 214, 362
Picture Control -säätimet .............. 100, 102
Picture Control Utility .............................. 109
Pieni koko (JPEG-pakkaus) ....................... 57
Pienin aukko ......................................... 25, 37
Pienoiskuva ................................................ 261
Pienoiskuvien toisto ................................ 196
Piilota kuva................................................. 230
Pikamuokkaus ........................................... 304
Pilvinen (Valkotasapaino) ......................... 82
Pisin suljinaika ............................................. 73
Piste ............................................................... 75
Pistetarkennus ..................................... 62, 64
Pitkät valotusajat ........................................ 44
Poista .................................................... 35, 203
Poista kaikki kuvat .................................... 205
Poista kohteita (Oma valikko) ............... 315
Poista nykyinen kuva ........................ 35, 203
Poista valitut kuvat .................................. 205
Poiston jälkeen.......................................... 233
Polttotason merkki..................................... 69
Polttoväli ........................................... 165, 322
L (Esiasetus käsin) ........................... 82, 90
Puhdista kuvakenno ................................ 329
Punaisen voimistaminen
(Suodintehosteet)................................... 295
Punasilmäisyyden korjaus ..................... 292
Punasilmäisyyden vähennys ................. 125
Punasilmäisyyden vähennys ja täsmäys
pitkiin suljinaikoihin .............................. 125
Puskurimuisti ........................................ 32, 47
Päivämäärä ja aika ............................ 26, 276
Päiväysmuoto .................................... 26, 276
Päällekkäisvalotus .................................... 149
Pölynpoiston viitekuva ........................... 274
R
Rajaa ............................................................ 293
Rajaus (PictBridge) ................................... 216
Reaaliaikanäkymä ........................... 172–184
Reunus (PictBridge) ................................. 216
RGB ..................................................... 191, 240
Rungon suojus .......................................... 324
S
S (pieni) ......................................................... 58
Salama ............................. 116, 125, 128, 130
Salama (Valkotasapaino) .......................... 82
Salaman haarukointi ............. 136, 259, 260
Salaman korjaus ....................................... 128
Salaman ohjaus ........................................ 124
Salaman valmiusilmaisin ............... 121, 131
Salamatila ......................................... 125, 126
Salamatäsmäysliitäntä ............................ 117
Salamatäsmäysnopeus .................. 127, 257
Salamavalon lukitus ................................ 130
Sarja .................................................... 153, 254
Sarjakuvaus enintään .............................. 254
Sarjakuvaus, hidas ........................ 7, 46, 254
Sarjakuvaus, nopea................................ 7, 46
Sarjakuvaustila........................................ 7, 46
SD-muistikortti .......... 19, 22, 272, 363, 364
Seepia (Yksivärinen) ................................ 294
Sijaintitiedot ..................................... 170, 194
Sinikopio (Yksivärinen) ........................... 294
Sinisen voimistaminen (Suodintehosteet)
295
Sivukoko (PictBridge) .............................. 216
Skylight (Suodintehosteet) .................... 295
sRGB ............................................................ 240
Suljinaika ......................................... 39, 40, 42
Suljinaika salamakuv. .............................. 258
Suljinajan esivalinta-automatiikka ......... 39
Suljinajan valitsimen lukituksen vapautin .
39, 42
Suljinajan valitsin .......................... 39, 40, 42
n
371
Suodintehosteet ...................................... 295
Suora auringonvalo (Valkotasapaino) ... 81
Suorista ...................................................... 304
Suurin aukko .............................. 69, 122, 320
Suurin herkkyys........................................... 73
Syväterävyys ................................................ 41
Säädä etsimen tarkennus ......................... 28
T
n
372
Tallenna asetukset .................................. 280
Tallenna/lataa asetukset ........................ 280
Tallennuskansio ....................................... 237
Tarkenn. seuranta ja lukitus .................. 247
Tarkennuksen hienosäätö ..................... 283
Tarkennuksen ilmaisin ................ 31, 66, 69
Tarkennuksen lukitus ................................ 66
Tarkennuksen seuranta ................... 60, 247
Tarkennusalueen merkit ........................... 28
Tarkennusaluetila .............................. 62, 177
Tarkennusapuvalo................................... 122
Tarkennusetäisyyden ilmaisin .............. 360
Tarkennusetäisyyden merkki................ 360
Tarkennuspiste..... 31, 62, 64, 69, 177, 248,
249
Tarkennuspisteen kierto ........................ 249
Tarkennuspisteen valaistus................... 248
Tarkennuspisteiden määrä ................... 249
Tarkennusrengas ..................................... 360
Tarkennustila ...................................... 59, 175
Tarkennustilan kytkin ................ 25, 68, 360
Tarkennustilan valitsin ..... 59, 68, 175, 183
Tarkennustilapainike ........ 60, 63, 175, 178
Tarkentumisen ilmaisin ............... 32, 66, 69
Taustavalo ................................................. 256
Tekijänoikeus ............................................ 279
Tekijänoikeustiedot ................................ 279
Televisio ..................................................... 222
Teräväpiirto ...................................... 222, 362
Tiedostojen numerointi ......................... 255
Tiedoston nimeäminen.......................... 239
Tiedoston tiedot ...................................... 189
Tiedot ................................................... 11, 188
Tietonäyttö.......................................... 11, 256
TIFF................................................................. 55
Time-aikavalotus ........................................ 44
Toisto .................................................... 34, 185
Toistokansio .............................................. 230
Toiston näyttöasetukset ........................ 232
Toiston zoomaus ..................................... 199
Toistotiedot ..................................... 188, 232
Toistovalikko ............................................. 229
Tulosta (DPOF) .......................................... 217
Tulostaminen ............................................ 214
Tulostuksen valinta.................................. 217
Tyyppi (NEF (RAW) -tallennus) ................ 57
Tähtisuodin (Suodintehosteet) ............. 295
Täsmäys pitkiin suljinaikoihin ............... 125
Täsmäysliitäntä ......................................... 117
Täyskuvatoisto .......................................... 185
U
USB-kaapeli....................................... 211, 214
UTC .............................................. 26, 171, 194
V
Vain salama (Autom. haarukoinnin asetus)
136, 259
Vain valotus (Autom. haarukoinnin
asetus) .............................................. 136, 259
Vakio (Aseta Picture Control) ................ 100
Valikoiva väri ............................................. 309
Valinnainen salama ................................. 258
Valitse kuva-ala .................................... 52, 53
Valitse päivämäärä ................. 206, 217, 230
Valitse värilämpötila (Valkotasapaino) 82,
88
Valkotasap. haarukointi (Autom.
haarukoinnin asetus) .................... 141, 259
Valkotasapaino .................................. 81, 141
Valkotasapainon haarukointi ................ 141
Valkotasapainon hienosäätö ................... 84
Valkotasapainon pistemittaus ................ 93
Valmiustila-ajastin.................... 33, 170, 251
Valoalueet .................................................. 190
Valokuvien määrä ............................. 30, 364
Valokuvien suojaaminen ........................ 201
Valot. korj. salamakuvissa ...................... 259
Valotuksen haarukointi......... 136, 259, 260
Valotuksen korjauksen valitsimen
lukituksen vapautin ................................. 79
Valotuksen korjauksen valitsin ............... 79
Valotuksen korjaus .................................... 79
Valotuksen lukitus...................................... 77
Valotuksen viivetila.................................. 256
Valotus .......................................... 75–80, 136
Valotus ja salama (Autom. haarukoinnin
asetus) .............................................. 136, 259
Valotusilmaisin ........................................... 43
Valotuslukitus laukaisimella .................. 251
Valotusmittarit ................................... 33, 251
Valotusohjelma ......................................... 339
Valotustila ......................................... 6, 30, 36
Valotustilan valitsin......................... 6, 30, 36
Vap. painike kiekon käytt. ...................... 269
Varjo (Valkotasapaino) .............................. 82
Varusteluisti ............................................... 116
Verkkolaite ........................................ 323, 326
Vertailu vierekkäin ................................... 311
ViewNX 2
................. 56, 109, 208, 211, 240, 277–279
Vihreän voimistaminen (Suodintehosteet)
295
Viimeisimmät asetukset.......................... 317
Vinjetoinnin korjaus................................. 241
Virtakytkin ...................................................... 5
Virtaliitäntä ....................................... 323, 326
Välkynnänvähennys ................................ 276
Väriavaruus ................................................ 240
Värikäs (Aseta Picture Control).............. 100
Väriluonnos................................................ 306
Värilämpötila .................................. 82, 83, 88
Väritasapaino............................................. 296
Väritysääriviivat......................................... 306
Vääristymän korjaus ................................ 305
W
WB ......................................................... 81, 141
Y
Yhteensopivat objektiivit ....................... 318
Yksittäiskuva ............................................ 7, 46
Yksivärinen................................................. 294
Yksivärinen (Aseta Picture Control) ..... 100
Yleiskatsauksen tiedot ............................ 195
Ä
Äänimerkki ................................................. 253
n
373
Takuuehdot - Nikonin Euroopan
huoltotakuu
n
374
Hyvä Nikonin asiakas,
Kiitos, että hankit tämän Nikonin tuotteen. Jos Nikon-tuotteesi
tarvitsee takuuhuoltoa, ota yhteys tuotteen myyjään tai johonkin
valtuutettujen huoltotoimipaikkojen verkostoon kuuluvaan
yritykseen Nikon Europe B.V.:n myyntialueella (esim. Euroopassa/
Venäjällä/muualla). Katso tarkempia tietoja seuraavasta osoitteesta:
http://www.europe-nikon.com/support
Turhan vaivan välttämiseksi suosittelemme käyttöoppaiden
huolellista lukemista ennen yhteydenottoa myyjään tai valtuutettuun
huoltotoimipaikkaan.
Valmistaja myöntää Nikon-laitteelle valmistusvikoja koskevan takuun,
jonka kesto on yksi vuosi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lähtien.
Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana virheellisestä materiaalista tai
työstä johtuvia vikoja, valtuutettu huoltotoimipaikkojen
verkostomme Nikon Europe B.V.:n alueella korjaa tuotteen
laskuttamatta työstä tai osista jäljempänä esitettyjen ehtojen
mukaisesti. Nikon pidättää itsellään oikeuden vaihtaa tai korjata
tuotteen.
1. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuotteen mukana toimitetaan
täytetty takuukortti sekä alkuperäinen ostotosite, josta käy ilmi
ostopäivämäärä, tuotteen tyyppi sekä jälleenmyyjän nimi. Nikon
pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä ilmaisesta takuuhuollosta,
jos edellä mainittuja asiakirjoja ei esitetä tai jos niissä olevat tiedot
ovat puutteellisia tai lukukelvottomia.
2. Tämä takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Osien normaalin kulumisen edellyttämä huolto ja korjaus tai
vaihto.
• Tuotteen muokkaaminen tai päivittäminen muuhun kuin
käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen ilman Nikonin
etukäteistä kirjallista lupaa.
• Tuotetakuuseen suoraan tai epäsuorasti liittyvät
kuljetuskustannukset ja kuljetusriski.
• Tuotteeseen ilman Nikonin etukäteistä kirjallista lupaa tehdyistä
sellaisista muokkauksista tai säädöistä aiheutuvat vahingot,
joiden tarkoituksena on tehdä tuotteesta muun kuin
alkuperäisen myynti- tai valmistusmaan paikallisten ja
kansallisten määräysten mukainen.
3. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Vahinko on aiheutunut virheellisestä käytöstä, mukaan lukien
seuraavat tilanteet mutta ei rajoittuen niihin: tuotteen käyttö
muuhun kuin tavanmukaiseen tarkoitukseen tai muuten kuin
käyttöoppaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti sekä
tuotteen asentaminen tai käyttö käyttömaassa voimassa olevien
turvallisuusnormien vastaisesti.
• Vahinko on syntynyt onnettomuuden, esimerkiksi salamaniskun,
veden tai tulen, tai väärinkäytösten tai huolimattomuuden
vuoksi.
• Tuotteen malli- tai sarjanumeroa on muutettu tai se on poistettu
tai turmeltu lukukelvottomaksi.
• Vahingot ovat aiheutuneet valtuuttamattoman huoltoyrityksen
tai henkilön tekemistä korjauksista tai säädöistä.
• Tuote on liitetty puutteelliseen järjestelmään tai sitä on käytetty
puutteellisen järjestelmän kanssa.
4. Tämä huoltotakuu ei vaikuta kuluttajan kansallisten lakien
mukaisiin oikeuksiin eikä kuluttajan ja jälleenmyyjän väliseen ostotai myyntisopimukseen liittyviin kuluttajan oikeuksiin.
Huomautuksia: Kaikki valtuutetut Nikon-huollot löytyvät sivustosta
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
n
375
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun
ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai esittelyihin) missään
muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa kirjallista lupaa.
DIGITAALIKAMERA
Käyttöohje
Nikonin käyttäjätuki
Rekisteröi kamerasi alla olevassa sivustossa, jossa on uusimpia tuotetietoja.
Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) ja voit pyytää
teknistä apua.
http://www.europe-nikon.com/support
Painettu Euroopassa
SB8L03(1C)
6MB1921C-03
Fi
AMA15548
Fi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising