Nikon | COOLPIX A1000 | Nikon COOLPIX A1000 Käyttöopas (täydet ohjeet)

Nikon COOLPIX A1000 Käyttöopas (täydet ohjeet)
DIGITAALIKAMERA
Käyttöopas
• Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kameran
käyttöä.
• Lue ”Turvallisuudesta”-osio (sivu vi), jotta osaat käyttää
kameraa asianmukaisesti.
• Kun olet lukenut käyttöoppaan, säilytä sitä niin, että se on
tarvittaessa helppo löytää.
Nopea aihehaku
Voit palata tälle sivulle koskettamalla tai napsauttamalla
alakulmassa.
minkä tahansa sivun oikeassa
Pääaiheet
Johdanto............................................................................................................................................. iii
Sisällysluettelo................................................................................................................................... x
Kameran osat ..................................................................................................................................... 1
Käytön aloittaminen......................................................................................................................14
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot ..................................................................................22
Kuvaustoiminnot ............................................................................................................................30
Toistotoiminnot ..............................................................................................................................83
Elokuvat .............................................................................................................................................95
Kameran liittäminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen ........................... 109
Valikon käyttö ............................................................................................................................... 119
Teknisiä huomautuksia.............................................................................................................. 181
Yleisiä aiheita
Turvallisuudesta
Vinkkejä
valotuksen
asetukseen
Käsitarkennus
Luova tila
Säätimien
toiminnot
Toiminnot, jotka
eivät ole
käytettävissä
samanaikaisesti
Vianmääritys
Hakemisto
ii
Johdanto
Lue tämä ensin
Kiitämme Nikon COOLPIX A1000 -digitaalikameran hankkimisesta.
Tässä oppaassa käytetyt symbolit ja esitystavat
• Näytä ”Nopea aihehaku” (Aii) koskettamalla tai napsauttamalla
oikeassa alakulmassa.
• Symbolit
Kuvake
kunkin sivun
Kuvaus
Tällä kuvakkeella on merkitty varoitukset ja tiedot, jotka kannattaa lukea
ennen kameran käyttämistä.
Tällä kuvakkeella on merkitty huomautukset ja tiedot, jotka kannattaa lukea
ennen kameran käyttämistä.
Tällä kuvakkeella on merkitty muut sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja.
•
•
•
•
SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja kutsutaan tässä käyttöoppaassa ”muistikorteiksi”.
Älypuhelimia ja tabletteja kutsutaan älylaitteiksi.
Kamerassa sen hankintahetkellä käytössä olleita asetuksia kutsutaan ”oletusasetuksiksi”.
Kameran näytössä näkyvät valikon kohdat ja tietokoneen näytössä näkyvät painikkeiden
nimet tai viestit on lihavoitu.
• Tässä käyttöoppaassa näytön esimerkkinäytöistä on joskus jätetty pois kuvia, jotta näytön
ilmaisimet näkyisivät selvemmin.
iii
Johdanto
Lue tämä ensin
Tietoja ja varotoimia
Oppia ikä kaikki
Nikon tarjoaa jatkuvaa tuotetukea ja -koulutusta oman ”Oppia ikä kaikki” -ohjelmansa mukaisesti, ja
päivitettyjä tietoja on saatavissa seuraavista sivustoista:
• Yhdysvalloissa asuville käyttäjille: https://www.nikonusa.com/
• Euroopassa asuville käyttäjille: https://www.europe-nikon.com/support/
• Aasiassa, Oseaniassa, Lähi-idässä ja Afrikassa asuville käyttäjille: http://www.nikon-asia.com/
Näissä sivustoissa on uusimpia tuotetietoja, vihjeitä, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja
yleisiä ohjeita digitaalisesta kuvankäsittelystä ja valokuvauksesta. Voit kysyä lisätietoja myös
paikallisilta Nikon-edustajilta. Katso yhteystiedot alla olevasta Internet-sivustosta.
https://imaging.nikon.com/
Käytä vain Nikon-valmisteisia elektronisia lisävarusteita
Nikon COOLPIX -kamerat on suunniteltu vaativimpien standardien mukaan, ja ne sisältävät
monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikonin valmistamat elektroniset lisävarusteet (kuten akkulaturit,
akut, verkkolaitteet ja USB-kaapelit), jotka Nikon on sertifioinut käytettäviksi erityisesti tämän
Nikon-digitaalikameran kanssa, on valmistettu ja testattu niin, että niiden käyttö voidaan taata
tämän elektronisen laitteen toimintaan ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti.
MUIDEN KUIN NIKONIN ELEKTRONISTEN LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAHINGOITTAA KAMERAA
JA SAATTAA JOHTAA NIKON-TAKUUN RAUKEAMISEEN.
Muiden valmistajien litiumioniakkujen, joissa ei ole Nikon-hologrammia, käyttäminen saattaa
haitata kameran normaaleja toimintoja ja aiheuttaa akkujen ylikuumenemista, syttymistä,
halkeamista tai vuotamista.
Hologrammi: Vahvistaa, että kyseessä
on aito Nikon-tuote.
Lisätietoja Nikon-lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä.
Ennen tärkeiden kuvien ottamista
Varmista kameran normaali toiminta ottamalla testikuva ennen tärkeiden kuvien ottamista
(esimerkiksi ennen häitä tai kameran ottamista mukaan matkalle). Nikon ei ole vastuussa
vahingoista tai menetetyistä tuloista, jotka saattavat aiheutua tuotteen toimintahäiriöstä.
iv
Johdanto
Lue tämä ensin
Tietoja oppaista
• Käyttöoppaiden mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tietojen noutojärjestelmään, siirtää tai
kääntää vieraalle kielelle ilman Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.
• Tämän käyttöoppaan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
• Nikon pidättää oikeuden muuttaa tässä asiakirjassa mainittuja laitteiston teknisiä tietoja tai
ohjelmistojen ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
• Nikon ei ota vastuuta tämän tuotteen käytöstä aiheutuvista vahingoista.
• Näiden oppaiden tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin
huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä, pyydämme ilmoittamaan niistä paikalliselle Nikonin
edustajalle (osoite toimitetaan erikseen).
Noudata tekijänoikeusilmoituksia
Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeuden alaisista teoksista kameralla otettuja valokuvia tai
tallenteita ei saa käyttää ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa. Henkilökohtaiseen käyttöön
sovelletaan poikkeuksia, mutta huomaa, että myös henkilökohtaista käyttöä saatetaan rajoittaa
näyttelyistä tai live-esityksistä otettujen valokuvien tai tallenteiden tapauksessa.
Tallennusvälineiden hävittäminen
Ota huomioon, että kuvien poistaminen tai muistikorttien ja muiden tallennusvälineiden, kuten
kameran sisäisen muistin, alustaminen ei aina hävitä alkuperäisiä kuvatietoja. Joissakin tapauksissa
poistetut tiedostot voidaan palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen
avulla. Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus.
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla.
Ennen kuin hävität tallennusvälineen tai luovutat sen toiselle henkilölle, palauta kaikki kameran
asetukset asetusvalikon (A120) kohdassa Palauta perusas.. Palauttamisen jälkeen poista
tallennusvälineestä tiedot pysyvästi käyttämällä jotain kaupallista poisto-ohjelmaa tai alusta
tallennusväline asetusvalikon (A120) kohdassa Alusta muisti tai Alusta kortti ja täytä se
kuvatiedostoilla, joissa ei ole henkilökohtaista tietoa (esimerkiksi kuvilla, joissa on vain taivasta). Ole
varovainen hävittäessäsi muistikortteja fyysisesti, jotta välttäisit loukkaantumisen ja
omaisuusvahingot.
Vaatimustenmukaisuus
Tuo jotkin kameran täyttämät vaatimustenmukaisuusmerkinnät näyttöön toimimalla seuraavasti.
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Vaatimustenmukaisuus M k-painike
v
Johdanto
Lue tämä ensin
Turvallisuudesta
Lue ”Turvallisuudesta” kokonaan ennen tuotteen käyttöä estääksesi omaisuusvahingot ja
itsesi tai muiden loukkaantumisen.
Säilytä näitä turvallisuusohjeita paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien
luettavissa.
VAARA
Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien
noudattamatta jättämiseen liittyy
merkittävä kuoleman tai vakavan
loukkaantumisen riski.
VAROITUS
Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMAUTUS
Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoja.
VAROITUS
• Älä käytä tuotetta, kun kävelet tai ajat ajoneuvoa. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen.
• Älä pura tai muuntele tuotetta. Älä koske sisäosiin, jotka paljastuvat
putoamisen tai muun vahingon seurauksena. Näiden varotoimien noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai muun loukkaantumisen.
• Jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten tuotteesta tulevaa savua, kuumuutta tai
epätavallista hajua, irrota heti akku tai virtalähde. Käytön jatkaminen voi
aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun loukkaantumisen.
• Pidä kuivana. Älä käsittele märin käsin. Älä käsittele pistoketta märin käsin.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa kosketukseen ihon kanssa, kun tuote on päällä
tai kytketty pistorasiaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
lieviä palovammoja.
• Älä käytä tuotetta helposti syttyvän pölyn tai kaasun, kuten propaanin,
bensiinin tai aerosolien, lähellä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
• Älä kohdista salamaa moottoriajoneuvon kuljettajaan. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden.
vi
Johdanto
Turvallisuudesta
• Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa loukkaantumisen tai tuotteen toimintahäiriön. Huomaa myös, että pieniin
osiin voi tukehtua. Jos lapsi nielee jonkin tuotteen osan, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä kiedo hihnoja kaulasi ympärille. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa onnettomuuden.
• Älä käytä akkuja, latureita, verkkolaitteita tai USB-kaapeleita, joita ei ole
tarkoitettu nimenomaan tämän tuotteen kanssa käytettäväksi. Kun käytät
akkuja, latureita, verkkolaitteita ja USB-kaapeleita, jotka on tarkoitettu
käytettäväksi tämän tuotteen kanssa, älä:
- Vahingoita, muokkaa tai vedä tai taivuta johtoja tai kaapeleita
voimakkaasti, aseta niitä painavien esineiden alle tai altista niitä lämmölle
tai tulelle.
- Käytä matkamuuntajia, jännitteestä toiseen muuntavia sovittimia tai
vaihtosuuntaajia.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä käsittele pistoketta, kun lataat tuotetta tai käytät verkkolaitetta ukkosella.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä käsittele paljain käsin paikoissa, joiden lämpötila voi olla erittäin korkea tai
matala. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai
paleltumia.
HUOMAUTUS
• Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen
valonlähteeseen. Objektiivin kokoama valo voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa
tuotteen sisäosia. Kun kuvaat vastavalossa olevia kohteita, pidä aurinko riittävästi
rajauksen ulkopuolella.
• Sammuta tuote, kun sen käyttö on kielletty. Poista langattomat toiminnot
käytöstä, kun langattomien laitteiden käyttö on kielletty. Tuotteen lähettämät
radioaallot voivat häiritä lentokoneen tai sairaaloiden tai muiden lääketieteellisten
laitosten laitteita.
• Poista akku ja irrota verkkolaite, jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
tuotteen toimintahäiriön.
• Älä koske objektiivin liikkuviin osiin tai muihin liikkuviin osiin. Tämän
varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
• Älä laukaise salamaa ihon tai esineiden lähellä tai kosketuksessa niihin. Tämän
varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
vii
Johdanto
Turvallisuudesta
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa paikkoihin, joiden lämpötila on erittäin korkea,
kuten suljettuun autoon tai suoraan auringonvaloon. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön.
• Älä kuljeta kameraa kiinnitettynä jalustaan tai vastaavaan lisävarusteeseen.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai
tuotteen toimintahäiriön.
Akkujen VAARA
• Älä käsittele akkuja väärin. Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, akut voivat vuotaa,
ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan:
- Käytä vain tämän tuotteen kanssa käytettäväksi hyväksyttyjä akkuja.
- Älä altista akkuja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Älä pura osiin.
- Älä aiheuta liittimiin oikosulkua koskettamalla niitä kaulakoruihin, hiuspinneihin tai
muihin metalliesineisiin.
- Älä altista akkuja tai tuotteita, joissa niitä käytetään, voimakkaille fyysisille iskuille.
• Lataa vain osoitetulla tavalla. Jos tätä varotoimea ei noudateta, akut voivat vuotaa,
ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan.
• Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla puhtaalla vedellä ja
hakeudu heti lääkäriin. Viivyttely voi aiheuttaa silmävammoja.
Akkujen VAROITUS
• Pidä akut lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielee akun, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä upota akkuja veteen tai altista niitä sateelle. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön. Jos tuote
kastuu, kuivaa se heti pyyhkeellä tai vastaavalla.
• Lopeta käyttö heti, jos huomaat akuissa muutoksia, kuten värjäytymiä tai
vääntymiä. Lopeta EN-EL12-akkujen lataaminen, jos ne eivät lataudu
ilmoitetussa ajassa. Älä heitä akkuja tai tuotteita, joissa on akkuja, äläkä kohdista niihin
voimakkaita iskuja.
• Kun akkuja ei enää tarvita, eristä liittimet teipillä. Metalliesineiden osuminen
liittimiin voi aiheuttaa ylikuumenemisen, halkeamisen tai tulipalon.
viii
Johdanto
Turvallisuudesta
• Jos akkunestettä joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele likaantunut alue heti
runsaalla puhtaalla vedellä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa ihoärsytystä.
ix
Johdanto
Turvallisuudesta
Sisällysluettelo
Nopea aihehaku............................................................................................................................... ii
Pääaiheet........................................................................................................................................................................................... ii
Yleisiä aiheita................................................................................................................................................................................... ii
Johdanto............................................................................................................................................ iii
Lue tämä ensin..................................................................................................................................................... iii
Tässä oppaassa käytetyt symbolit ja esitystavat ...................................................................................................... iii
Tietoja ja varotoimia................................................................................................................................................................. iv
Turvallisuudesta .................................................................................................................................................. vi
Kameran osat .................................................................................................................................... 1
Kameran runko...................................................................................................................................................... 2
Säätimien ensisijaiset toiminnot .................................................................................................................... 4
Kosketusnäytön käyttäminen.......................................................................................................................... 7
Näyttö/etsin ........................................................................................................................................................ 10
Kuvaus.............................................................................................................................................................................................. 10
Toisto ................................................................................................................................................................................................ 13
Käytön aloittaminen..................................................................................................................... 14
Hihnan kiinnitys................................................................................................................................................. 15
Akun ja muistikortin asettaminen paikalleen ......................................................................................... 16
Akun ja muistikortin poistaminen .................................................................................................................................. 16
Akun lataaminen ............................................................................................................................................... 17
Näytön kulman säätäminen .......................................................................................................................... 19
Kameran alkuasetukset................................................................................................................................... 20
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot ................................................................................. 22
Kuvien ottaminen ............................................................................................................................................. 23
Salaman käyttö ........................................................................................................................................................................... 25
Elokuvien tallentaminen....................................................................................................................................................... 25
Kosketuskuvaus.......................................................................................................................................................................... 26
Vaihtaminen näytön ja etsimen käytön välillä ........................................................................................................ 26
Kuvien toistaminen .......................................................................................................................................... 27
Kuvien poistaminen ......................................................................................................................................... 28
Kuvanvalintanäyttö poistamista varten....................................................................................................................... 29
x
Sisällysluettelo
Kuvaustoiminnot ........................................................................................................................... 30
Kuvaustilan valinta ........................................................................................................................................... 31
A (Automaattinen) -tila................................................................................................................................ 32
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus) ................................................................. 33
Kuvausohjelmaa koskevia vinkkejä ja huomautuksia ......................................................................................... 34
Kuvaaminen Helppo panoraama -toiminnolla....................................................................................................... 42
Toisto Helppo panoraama -toiminnolla ..................................................................................................................... 44
Älymuotokuvatilassa kuvaus (kasvojen tehostaminen kuvattaessa) ........................................................ 45
Luova tila (tehosteiden käyttäminen kuvattaessa)............................................................................... 51
Tilat A, B, C ja D (kuvauksen valotuksen asetus) ............................................................................... 53
Vinkkejä valotuksen asetukseen....................................................................................................................................... 54
Suljinajan säätöalue (tilat A, B, C ja D) .................................................................................................................... 56
Kuvaustoimintojen asettaminen monivalitsimella (m/n/p/o).................................................... 57
Salamatila............................................................................................................................................................. 58
Itselaukaisin......................................................................................................................................................... 61
Tarkennustila ...................................................................................................................................................... 63
Käsitarkennuksen käyttö....................................................................................................................................................... 64
Liukusäätimen käyttäminen.......................................................................................................................... 66
Valotuksen korjaus (Kirkkauden säätö) ..................................................................................................... 68
w (toiminto) -painikkeen käyttäminen .................................................................................................. 69
Zoomauksen käyttäminen............................................................................................................................. 70
Kosketuskuvauksen käyttö ............................................................................................................................ 72
Tarkentaminen................................................................................................................................................... 73
Laukaisin ......................................................................................................................................................................................... 73
Kohteen hakeva AF -toiminnon käyttäminen......................................................................................................... 74
Kasvojen tunnistuksen käyttäminen............................................................................................................................. 75
Automaattitarkennukseen soveltumattomat kohteet....................................................................................... 76
Tarkennuksen lukitus .............................................................................................................................................................. 77
Oletusasetukset (salamatila, Itselaukaisin ja tarkennustila)............................................................... 78
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti kuvattaessa............................................................. 80
Toistotoiminnot ............................................................................................................................. 83
Toiston zoomaus ............................................................................................................................................... 84
Pienoiskuvien toisto/kalenterinäyttö ........................................................................................................ 85
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen ja poistaminen .............................................................. 86
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien näyttäminen ............................................................................................................ 86
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien poistaminen............................................................................................................. 87
xi
Sisällysluettelo
Kuvien muokkaaminen (valokuvat)............................................................................................................ 88
Ennen kuvien muokkaamista ............................................................................................................................................ 88
Pikamuokkaus: Kontrastin ja värikylläisyyden parantaminen ........................................................................ 89
D-Lighting: Kirkkauden ja kontrastin parantaminen ........................................................................................... 89
Punasilm. korjaus: Punasilmäisyyden korjaaminen salaman avulla kuvattaessa ............................... 90
Glamour-muokkaus: Ihmiskasvojen tehostaminen............................................................................................. 90
Suodatintehosteet: Digitaalisten suodatintehosteiden käyttö..................................................................... 92
Rajaus: Rajatun kopion luominen ................................................................................................................................... 94
Elokuvat ............................................................................................................................................ 95
Elokuvien tallennuksen ja elokuvan toiston perustoiminnot........................................................... 96
Valokuvien ottaminen elokuvien tallennuksen aikana ..................................................................... 100
Ajastettujen elokuvien kuvaaminen ........................................................................................................ 101
Lyhytelokuvaesitys-tila (elokuvaleikkeiden yhdistäminen lyhytelokuvien luomiseksi)........ 103
Toiminnot elokuvan toiston aikana.......................................................................................................... 106
Elokuvien muokkaus...................................................................................................................................... 107
Ainoastaan elokuvan halutun osan erottaminen .............................................................................................. 107
Elokuvan ruudun tallentaminen valokuvana........................................................................................................ 108
Kameran liittäminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen .......................... 109
Kuvien käyttö.................................................................................................................................................... 110
Kuvien katselu televisiossa .......................................................................................................................... 111
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta ............................................................................................... 112
Kameran liittäminen tulostimeen................................................................................................................................ 112
Kuvien tulostaminen yksitellen ..................................................................................................................................... 113
Useiden kuvien tulostaminen ........................................................................................................................................ 114
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i) ................................................................................................ 116
ViewNX-i-ohjelmiston asentaminen .......................................................................................................................... 116
Kuvien siirtäminen tietokoneeseen............................................................................................................................ 116
Valikon käyttö .............................................................................................................................. 119
Valikkotoiminnot............................................................................................................................................. 120
Kuvanvalintanäyttö............................................................................................................................................................... 122
Valikkoluettelot................................................................................................................................................ 123
Kuvausvalikko ........................................................................................................................................................................... 123
Elokuvavalikko.......................................................................................................................................................................... 124
Toistovalikko.............................................................................................................................................................................. 124
Verkkovalikko ............................................................................................................................................................................ 125
Asetusvalikko ............................................................................................................................................................................ 126
Kuvausvalikko (yhteinen eri kuvaustiloille) ........................................................................................... 127
Kuvanlaatu.................................................................................................................................................................................. 127
Kuvakoko..................................................................................................................................................................................... 129
xii
Sisällysluettelo
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)............................................................................................................ 130
Valkotasapaino (värisävyn säätö).................................................................................................................................. 130
Mittaus.......................................................................................................................................................................................... 133
Sarjakuvaus ................................................................................................................................................................................ 134
Herkkyys....................................................................................................................................................................................... 138
Valotuksen haarukointi....................................................................................................................................................... 139
Tarkennusaluetila................................................................................................................................................................... 140
Autom. tarkennustila ........................................................................................................................................................... 143
Kohinanvähennyssuodin................................................................................................................................................... 144
M-valotuksen esikatselu..................................................................................................................................................... 144
Elokuvavalikko.................................................................................................................................................. 145
Elokuvavaihtoehdot ............................................................................................................................................................. 145
Autom. tarkennustila ........................................................................................................................................................... 150
Elokuva-VR.................................................................................................................................................................................. 151
Tuuliäänen vaimennus ....................................................................................................................................................... 152
Kuvataajuus................................................................................................................................................................................ 152
Toistovalikko..................................................................................................................................................... 153
Merkitse ladattavaksi............................................................................................................................................................ 153
Diaesitys....................................................................................................................................................................................... 154
Suojaa............................................................................................................................................................................................ 155
Kierrä kuvaa................................................................................................................................................................................ 155
Kopioi (Kopiointi muistikortin ja sisäisen muistin välillä)............................................................................... 156
Sarjan näyttöasetukset........................................................................................................................................................ 157
Verkkovalikko ................................................................................................................................................... 158
Tekstinsyöttönäppäimistön käyttö ............................................................................................................................. 160
Asetusvalikko.................................................................................................................................................... 161
Aikavyöhyke ja päiväys ....................................................................................................................................................... 161
Näytön asetukset.................................................................................................................................................................... 163
EVF:n automaatt. vaihto (automaattinen vaihto näytöstä etsimeen).................................................... 165
Päivämääräleima .................................................................................................................................................................... 166
Itselaukaisin: lauk. jälkeen.................................................................................................................................................. 167
Valokuva-VR............................................................................................................................................................................... 168
Tarkennusapu........................................................................................................................................................................... 169
Digitaalizoomaus ................................................................................................................................................................... 169
Zoomauksen sivusäädin.................................................................................................................................................... 170
AE/AF-lukituspainike............................................................................................................................................................ 171
Ääniasetukset ........................................................................................................................................................................... 172
Autom. sammutus................................................................................................................................................................. 172
Alusta kortti/Alusta muisti ................................................................................................................................................ 173
Kieli/Language......................................................................................................................................................................... 174
HDMI-lähtö................................................................................................................................................................................. 174
Lataus tietokoneesta............................................................................................................................................................ 175
xiii
Sisällysluettelo
Kuvaselitys .................................................................................................................................................................................. 176
Tekijänoikeustiedot............................................................................................................................................................... 177
Sijaintitiedot .............................................................................................................................................................................. 178
Vaihda Av/Tv-valintaa.......................................................................................................................................................... 178
MF-ääriviivakorostus............................................................................................................................................................. 179
Palauta perusas. ...................................................................................................................................................................... 179
Kosketusnäytön painikk. .................................................................................................................................................... 179
Vaatimustenmukaisuus...................................................................................................................................................... 180
Laiteohjelmaversio................................................................................................................................................................ 180
Teknisiä huomautuksia............................................................................................................. 181
Huomautuksia .................................................................................................................................................. 182
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia huomautuksia ........................................................ 183
Tuotteen hoito ................................................................................................................................................. 185
Kamera.......................................................................................................................................................................................... 185
Akku................................................................................................................................................................................................ 186
Verkkovirtalaturi ...................................................................................................................................................................... 187
Muistikortit ................................................................................................................................................................................. 188
Puhdistus ja säilytys ....................................................................................................................................... 189
Puhdistus..................................................................................................................................................................................... 189
Säilytys .......................................................................................................................................................................................... 189
Virheilmoitukset .............................................................................................................................................. 190
Vianmääritys ..................................................................................................................................................... 193
Tiedostonimet .................................................................................................................................................. 204
Lisävarusteet..................................................................................................................................................... 205
ML-L7-kauko-ohjain.............................................................................................................................................................. 206
Tekniset tiedot ................................................................................................................................................. 210
Mahdolliset muistikortit ..................................................................................................................................................... 214
Hakemisto.......................................................................................................................................................... 216
xiv
Sisällysluettelo
Kameran osat
Kameran runko.................................................................................................................................. 2
Säätimien ensisijaiset toiminnot................................................................................................. 4
Kosketusnäytön käyttäminen ...................................................................................................... 7
Näyttö/etsin......................................................................................................................................10
1
Kameran osat
Kameran runko
1 2 34 5
6
1
Salama nostettu
7
8
13
9
10
12
11
Objektiivin suojus suljettu
1
Hihnan kiinnike...................................................15
7
Salama.............................................................. 25, 58
2
Komentokiekko .........................................................53
8
q (palautuva zoomaus) -painike ........... 71
3
Laukaisin .........................................................24, 73
9
Zoomauksen sivusäädin ............................... 70
f : Laajakulma ........................................ 70
g : Telekuvaus......................................... 70
4
Zoomaussäädin ..................................................70
f : Laajakulma.........................................70
g : Telekuvaus .........................................70
h : Pienoiskuvien toisto.....................85
i : Toiston zoomaus............................84
5
Tilanvalitsin....................................................23, 31
6
Itselaukaisimen merkkivalo.........................61
Tarkennusapuvalo..........................................169
10 Objektiivin suojus
11 Objektiivi
12 w (toiminto) -painike .................................. 69
13 Mikrofoni (stereo)
2
Kameran osat
Kameran runko
1
2
3 4 5
6
8
7
9
10
11
12
17 16 15 14 13
18
19
20
22
21
1
Silmätunnistin......................................................26
12 k (vahvista valinta) -painike...................120
2
Elektroninen etsin .............................................26
13 l (poisto) -painike........................................... 28
3
Diopterin säädin.................................................26
14 d (valikko) -painike..................................120
4
x (näyttö) -painike........................................26
15 b (e elokuvan tallennus) -painike..... 96
5
K (salaman ponnautus) -vipu.......25, 58
16 g (AE-L/AF-L) -painike ......................... 6, 171
6
Virtakytkin/virran merkkivalo (latauksen
merkkivalo).................................................., 17, 20
17 Näyttö............................................................... 10, 19
7
Liitännän suojus ............................................. 17, 110
Virtaliitännän kansi (lisävarusteena
18 saatavaa verkkolaitetta varten)
8
USB-mikroliitäntä.................................... 17, 110
19 Akkutilan/muistikorttipaikan kansi ........ 16
9
HDMI-mikroliitin (tyyppi D) ......................110
20 Lukitusvipu............................................................ 16
10 c (toisto) -painike...........................................27
21 Jalustakierre
Käännettävä monivalitsin (monivalitsin)*
11 ............................................................................ 57, 120
22 Kaiutin
* Tässä oppaassa monivalitsimella ylös, alas, vasemmalle ja oikealle painaminen ilmaistaan
symboleilla H, I, J tai K.
3
Kameran osat
Kameran runko
Säätimien ensisijaiset toiminnot
Säädin
Päätoiminto
Kuvaus
Valitse kuvaustila (A31).
Kuvaus
Lähentää kohteeseen käännettäessä suuntaan
g (i) (telekuvaus) ja loitontaa ja näyttää
laajemman alueen käännettäessä suuntaan
f (h) (laajakulma).
Toisto
• Lähentää kuvaa liikuttamalla suuntaan g (i)
ja näyttää pienoiskuvat tai kalenterin
liikuttamalla suuntaan f (h).
• Säätää elokuvan toiston äänenvoimakkuutta.
Kuvaus
Laajentaa kuvakulmaa väliaikaisesti.
Kuvaus
Käyttää kohdassa Zoomauksen sivusäädin
määritettyä toimintoa.
• Zoomaus (oletusasetus): Lähentää
kohteeseen käännettäessä suuntaan
g (telekuvaus) ja loitontaa ja näyttää
laajemman alueen käännettäessä suuntaan
f (laajakulma).
• Käsitarkennus: Kun tarkennustilana on
E (käsitarkennus), säätää tarkennusta.
• Aseta aukkoarvo, ISO-herkkyys, valotuksen
korjaus tai valkotasapaino.
Kuvaus
Kun painike painetaan puoleenväliin:
Tarkennuksen ja valotuksen asetus.
Kun painike painetaan pohjaan: Sulkimen
laukaisu.
Toisto
Kamera palaa kuvaustilaan.
Tilanvalitsin
Zoomaussäädin
q (palautuva
zoomaus) -painike
Zoomauksen sivusäädin
Laukaisin
4
Kameran osat
Säätimien ensisijaiset toiminnot
Säädin
Päätoiminto
Kuvaus
Aloittaa ja lopettaa elokuvan tallennuksen.
Toisto
Kamera palaa kuvaustilaan.
Kuvaus
• Kun näytössä on kuvausnäyttö:
Näyttää seuraavat asetusnäytöt, kun
painetaan:
- ylös (H): m (salamatila)
- vasemmalle (J): n (itselaukaisin)
- alas (I): p (tarkennustila)
- oikealle (K): o (valotuksen korjaus/
kirkkaus, värikkyys, värisävy, Aktiivinen
D-Lighting)
• Kuvaustilassa A (A53): Aseta joustava
ohjelma kiertämällä monivalitsinta.
• Kuvaustilassa B (A53): Aseta suljinaika
kiertämällä monivalitsinta.
• Kuvaustilassa C tai D: Aseta aukkoarvo
kiertämällä monivalitsinta.
Toisto
• Kun näytössä on toistonäyttö: Vaihtaa
näytettävää kuvaa painamalla ylös (H),
vasemmalle (J), alas (I) tai oikealle (K) tai
kääntämällä monivalitsinta.
• Kun näytössä on lähennetty kuva: Siirtyy
näyttämään kuvan eri kohtaa.
Asetus
• Valitse kohta painamalla HIJK tai
kääntämällä monivalitsinta ja vahvista sitten
valinta painamalla k-painiketta.
Toisto
• Näyttää sarjan yksittäiset kuvat
täyskuvatoistotilassa (A28).
• Vierittää toiminnolla Helppo panoraama
tallennettua kuvaa.
• Toistaa elokuvia.
• Siirtyy pienoiskuvien toistosta tai lähennetyn
kuvan näytöstä täyskuvatoistoon.
Asetus
Vahvista valittu kohde monivalitsinta
käyttämällä.
b (e elokuvan tallennus) -painike
Monivalitsin
k (vahvista valinta) -painike
5
Kameran osat
Säätimien ensisijaiset toiminnot
Säädin
Päätoiminto
Kuvaus
• Kuvaustilassa A (A53): Aseta joustava
ohjelma.
• Kuvaustilassa B tai D (A53): Aseta
suljinaika.
• Kuvaustilassa C (A53): Aseta aukkoarvo.
Toisto
• Kun näytössä on toistonäyttö: Vaihda
näkyvissä olevaa kuvaa.
• Kun näytössä on lähennetty kuva: Muuta
suurennussuhdetta.
Asetus
Valitse kohde.
Komentokiekko
Kuvaus/toisto
Näyttää tai sulkee valikon (A120).
d (valikko) -painike
Kuvaus
Kuvaustilassa A, B, C tai D:
Näyttää tai sulkee asetusvalikot, kuten
Sarjakuvaus tai Valokuva-VR.
Kuvaus
Korjaa valotuksen ja/tai tarkennuksen AE/AFlukituspainike-asetuksen mukaan.
w (toiminto) -painike
g (AE-L/AF-L) -painike
Kuvaus/toisto
Vaihda näytön ja etsimen käytön välillä (A26).
x (näyttö) -painike
Kuvaus
Toistaa kuvia (A27).
Toisto
• Kun kameran virta on katkaistu, tämän
painikkeen painaminen ja pitäminen
painettuna kytkee kameraan virran
toistotilassa (A27).
• Kamera palaa kuvaustilaan.
Kuvaus
Poistaa viimeksi tallennetun kuvan (A28).
Toisto
Poistaa kuvia (A28).
c (toisto) -painike
l (poisto) -painike
6
Kameran osat
Säätimien ensisijaiset toiminnot
Kosketusnäytön käyttäminen
Kameran näyttö on kosketusnäyttö. Voit käyttää sitä koskettamalla sitä sormillasi.
Koskettaminen
Kosketa kosketusnäyttöä kevyesti.
• Valitse kuvausnäytön ja valikoiden kohteet koskettamalla.
• Valitse kuvat koskettamalla pienoiskuvien toistotilassa.
• Lähennä kuvia koskettamalla nopeasti kaksi kertaa
täyskuvatoistotilassa. Peruuta toiston aikainen zoomaus
koskettamalla suurennettuja kuvia nopeasti kaksi kertaa.
• Käytä kosketuskuvaustoimintoa koskettamalla.
• Syötä merkkejä näppäimistön avulla koskettamalla
näyttöä.
Voit koskettaa seuraavia kohteita (vaihtelee kameran asetusten ja tilan mukaan).
• Kuvausnäyttö: Alueet, joissa on harmaa kehys jne.
• Valikot: Valikkokuvakkeet, valikkokohteet, alueet, joissa on harmaa kehys jne.
Palaa edelliseen näyttöön
asetuksia muuttamatta
100
1/250
F3.4
Suodatintehosteet
Muotokuvapehmennys
Valikoiva väri
Tähtisuodin
Kalansilmä
Miniatyyritehoste
Maalaus
Vinjetointi
0.0
25m 0s
500
Vahvista
Kuvausnäyttö
Valikko
7
Kameran osat
Kosketusnäytön käyttäminen
Näpäyttäminen
Siirrä sormeasi kosketusnäytöllä ylös, alas, vasemmalle tai
oikealle.
• Näyttää edellisen tai seuraavan kuvan toiston aikana
(täyskuvatoisto).
• Vierittää näyttöä valikoiden ja pienoiskuvien toiston
avulla.
Liu’uttaminen
Kosketa kosketusnäyttöä, siirrä sormeasi ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle ja sitten irrota sormi näytöltä.
• Vierittää näyttöä valikoiden ja pienoiskuvien toiston
avulla.
• Siirtää näyttöalaa, kun näytössä on lähennetty kuva.
• Ohjaa esimerkiksi liukusäätimessä olevia liukusäätimiä.
• Säätää aloitus- tai päättymiskohtaa elokuvien
muokkauksen aikana.
Käyttö kahdella sormella
Kosketa kosketusnäyttöä kahdella sormella ja loitonna tai
lähennä niitä.
• Vaihda pienoiskuvien toistossa näytettävien
pienoiskuvien määrää.
• Suurentaa tai pienentää kuvaa toiston aikana.
8
Kameran osat
Kosketusnäytön käyttäminen
B
Kosketusnäyttöä koskevat huomautukset
• Tämän kameran kosketusnäyttö on kapasitiivinen. Se ei välttämättä reagoi kosketettaessa
kynnellä tai käsineen sisällä olevalla sormella.
• Älä paina kosketusnäyttöä teräväkärkisillä, kovilla esineillä.
• Älä paina tai hiero kosketusnäyttöä voimakkaasti.
• Kosketusnäyttö ei välttämättä reagoi, mikäli se on suojattu kaupallisella suojakalvolla.
B
Kosketusnäytön käyttämistä koskevat huomautukset
• Kamera ei välttämättä toimi oikein, mikäli sormesi koskettavat edelleen kosketusnäyttöä tai jokin
muu esine koskettaa kosketusnäytön toista kohtaa samalla, kun kosketat näyttöä.
• Kamera ei välttämättä toimi oikein, mikäli teet jonkin seuraavista asioista liu’utuksen, levityksen tai
nipistyksen aikana.
- Lyöt kosketusnäyttöä
- Sormiesi kulkema matka on liian lyhyt
- Kosketa kosketusnäyttöä kevyesti samalla, kun liikutat sormiasi
- Sormesi liikkuvat liian nopeasti
- Kahden sormen levityksen tai nipistyksen välinen aikaero on liian suuri
C
Kosketustoiminnon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä
Voit ottaa kosketustoiminnon käyttöön tai pois käytöstä toiminnolla Kosketusnäytön painikk.
asetusvalikossa (A120).
9
Kameran osat
Kosketusnäytön käyttäminen
Näyttö/etsin
Kuvaus- tai toistonäytössä näkyvät tiedot vaihtelevat kameran asetusten ja käyttötilan
mukaan.
Oletusarvon mukaan tiedot näytetään, kun kameran virta kytketään päälle ja kun kameraa
käytetään ja tiedot poistuvat näytöstä muutaman sekunnin kuluttua (kun kohdan Näytön
asetukset Kuvatiedot-asetus on Autom. tiedot (A163)).
Kuvaus
11
4
3
7
AF
56
2
1
840mm
10
12
8 9 10
13
14
x2.0
15
16
17
18
100
1/250
F3.4
0.0
29m 0s
999
1
Kuvaustila............................................................... 31
Tehosteryhmä (luova tila) ............................ 51
2
Salamatila............................................................... 58
3
Tarkennustila........................................................ 63
4
Äärettömyyslukitus.......................................... 40
5
Zoomauksen ilmaisin ..............................63, 70
6
Polttoväli (35mm:n [135] muodossa).... 70
7
Tarkennuksen ilmaisin.................................... 24
8
Digitaalizoomauksen suurennus............. 70
16 Tärinänvaimennuksen kuvake..... 151, 168
17 Tuuliäänen vaimennus................................ 152
9
AF-L..........................................................................171
18 Kohinanvähennyssuodin........................... 144
10 AE-L ......................................................................... 171
Elokuvavaihtoehdot
11 (normaalinopeuksiset elokuvat)............ 146
12 Elokuvavaihtoehdot (HS-elokuvat)...... 147
13 Kuvanlaatu.......................................................... 127
14 Kuvakoko ............................................................. 129
15 Helppo panoraama..........................................42
10
Kameran osat
Näyttö/etsin
44
43
840mm
10
20
x2.0
19
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
100
1/250
F3.4
27
26
28
29
30
31
32
19 Väripalkki ..............................................36, 39, 104
20 Valotusilmaisin.................................................... 55
0.0
29m 0s
999
21
22
23
25
999
9999
24
33 Päiväysleima....................................................... 166
34 Matkakohde-kuvake..................................... 161
21 Valotuksen korjausarvo ..................45, 66, 68
Jäljellä oleva elokuvan tallennuksen aika
22 ...............................................................................96, 98
35
Päivämäärää ei ole asetettu -ilmaisin
................................................................................... 194
36 Bluetooth-tiedonsiirron ilmaisin ........... 159
37 Wi-Fi-tiedonsiirron ilmaisin....................... 159
23 Valmiusvalo........................................................... 58
Jäljellä olevien kuvien määrä (valokuvat)
24 ...................................................................................... 23
38 Bluetooth-kauko-ohjain yhdistetty..... 208
39 Lentokonetila .................................................... 158
25 Sisäisen muistin ilmaisin ............................... 23
26 Aukkoarvo ............................................................. 53
40 Kosketuskuvaus ..................................................72
41 Aktiivinen D-Lighting......................................66
27 Suljinaika................................................................. 53
28 ISO-herkkyys ......................................................138
42 Pehmeä....................................................................45
43 Valkotasapaino................................................. 130
ISO-herkkyyden automaattinen ilmaisin
29 ....................................................................................138
44 Pohjustus ................................................................45
30 ISO-herkkyyden ilmaisin.............................138
31 Akun varaustason ilmaisin........................... 23
Verkkovirtalaturin verkkoyhteyden
32 ilmaisin
Verkkolaitteen verkkoyhteyden ilmaisin
11
Kameran osat
Näyttö/etsin
55
54
53
52
51
50
49
±0.3
±1.0
120
2m30s
61
60
59
58
57
56
±0.7
5
10
3
62
60
840mm
10
x2.0
63
48
64
47
65
46
45
100
1/250
F3.4
0.0
29m 0s
999
66
67
45 Värisävy.............................................................45, 66
46 Ihon tasoitus ........................................................ 45
58 Automaattinen laukaisu................................38
59 Oma kollaasi .........................................................47
47 Erikoistehosteet................................................104
48 Värikkyys ..........................................................45, 66
60 Hymylaukaisin .....................................................50
Valokuvan tallennus (elokuvan
61 tallennuksen aikana) ................................... 100
49 Sarjakuvaustila ..........................................38, 134
50 Valotuksen haarukointi................................139
Tarkennusalue (kasvojen tunnistus,
62 lemmikkien tunnistus)..........38, 50, 75, 140
51 Käsivara/jalusta............................................35, 36
52 Vastavalo (HDR).................................................. 37
63
53 Ajastettu elokuva ............................................101
54 Kirkas päällekk.valotus ................................... 40
64 Tarkennusalue (kohteen seuranta) ...... 141
Tarkennusalue (kohteen hakeva AF)
65 ........................................................................... 74, 141
55 Silmänräpäystunnistuksen kuvake......... 49
56 Itselaukaisimen ilmaisin ................................ 61
66 Keskustapainotteinen alue....................... 133
67 Pistemittausalue.............................................. 133
57 Omakuva-ajastin................................................ 61
12
Kameran osat
Näyttö/etsin
Tarkennusalue (käsitarkennus, keskialue)
........................................................................... 77, 141
Toisto
1 2345678
9
999/999
999/999
9999/9999
29m00s
29m00s
24
23
22
21
11
12
13
14
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
20
10
19 18
16 15
17
1
Suojauskuvake ...................................................155
14 Elokuvavaihtoehdot......................................145
2
Sarjan näyttöasetukset (kun Yksittäiset
kuvat on valittuna)....................................... 157
15 Kuvanlaatu ..........................................................127
3
Suodatintehosteiden kuvake..................... 92
4
Glamour-muokkaus-kuvake .......................90
5
D-Lighting-kuvake............................................89
6
Pikamuokkauskuvake ..................................... 89
7
Punasilmäisyyden korjauskuvake............ 90
19 Tallennusaika
8
Merkitty latausta varten -kuvake .......... 153
20 Tallennuspäivä
9
Sisäisen muistin ilmaisin ...............................23
21 Akun varaustason ilmaisin ...........................23
16 Rajauskuvake................................................84, 94
17 Äänenvoimakkuuden ilmaisin................106
Elokuvan toistamisen ohje
18 Sarjan toistamisen ohje
Helppo panoraama -toiston ohje
Verkkovirtalaturin verkkoyhteyden
22 ilmaisin
Verkkolaitteen verkkoyhteyden ilmaisin
Nykyisen kuvan numero/kuvien
10 kokonaismäärä
11 Elokuvan pituus tai kulunut toistoaika
23 Kansion nimi ......................................................204
12 Kuvakoko............................................................. 129
24 Tiedoston numero ja tyyppi ....................204
13 Helppo panoraama.......................................... 44
13
Kameran osat
Näyttö/etsin
Käytön aloittaminen
Hihnan kiinnitys ..............................................................................................................................15
Akun ja muistikortin asettaminen paikalleen.......................................................................16
Akun lataaminen.............................................................................................................................17
Näytön kulman säätäminen .......................................................................................................19
Kameran alkuasetukset......................................................................................................................... 20
14
Käytön aloittaminen
Hihnan kiinnitys
• Hihna voidaan kiinnittää kameran rungon molemmilla puolilla (vasen ja oikea) oleviin
lenkkeihin.
15
Käytön aloittaminen
Hihnan kiinnitys
Akun ja muistikortin asettaminen paikalleen
Akkusalpa
Muistikorttipaikka
• Kun akun plus- ja miinusnapa on asetettu oikein päin, työnnä oranssia akkusalpaa (3) ja
aseta akku kokonaan paikalleen (4).
• Työnnä muistikortti paikalleen niin, että kortti napsahtaa paikalleen (5).
• Varmista, että et työnnä akkua tai muistikorttia ylösalaisin tai väärin päin, sillä tämä saattaa
aiheuttaa toimintahäiriön.
• Jos muistikortin kirjoitussuojauskytkin on lukitusasennossa, et voi kuvata, poistaa kuvia tai
alustaa muistikorttia.
• Kameran tiedot, kuvat ja elokuvat mukaan lukien, voi tallentaa muistikortille tai sisäiseen
muistiin. Jos haluat käyttää sisäistä muistia, poista muistikortti.
B
Muistikortin alustaminen
Kun asetat tähän kameraan aikaisemmin toisessa laitteessa käytetyn muistikortin, muista alustaa se
tällä kameralla.
• Huomaa, että muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki kuvat ja muut
muistikortin tiedot. Ennen muistikortin alustamista kopioi kuvat, jotka haluat säilyttää.
• Aseta muistikortti kameraan, paina d-painiketta ja valitse toiminto Alusta kortti
asetusvalikosta (A120).
Akun ja muistikortin poistaminen
Katkaise kameran virta ja varmista, että virran merkkivalo ja näyttö ovat sammuneet. Avaa
sitten akkutilan/muistikorttipaikan kansi.
• Poista akku liikuttamalla akkusalpaa.
• Paina muistikorttia varovasti kamerassa sisäänpäin, jolloin se tulee osittain ulos.
• Käsittele kameraa, akkua ja muistikorttia varovasti heti kameran käyttämisen jälkeen, sillä
ne saattavat olla kuumia.
16
Käytön aloittaminen
Akun ja muistikortin asettaminen paikalleen
Akun lataaminen
Verkkovirtalaturi*
Pistorasia
USB-kaapeli (sisältyy toimitukseen)
Virran merkkivalo (latauksen merkkivalo)
* Pistokesovitin toimitetaan mukana ostomaasta tai -alueesta riippuen. Pistokesovittimen
muoto vaihtelee ostomaan tai -alueen mukaan.
• Lataus alkaa, kun kamera kytketään pistorasiaan akun ollessa asetettuna kuvan mukaisesti.
Virran merkkivalo (latauksen merkkivalo) vilkkuu hitaasti, kun akku latautuu.
• Kun lataus on valmis, virran merkkivalo (latauksen merkkivalo) sammuu. Irrota
verkkovirtalaturi pistorasiasta ja irrota USB-kaapeli.
Kokonaan tyhjentyneen akun latausaika on noin 2 tuntia ja 30 minuuttia.
• Akkua ei voida ladata, kun virran merkkivalo (latauksen merkkivalo) vilkkuu nopeasti. Syy
voi olla jokin alla kuvatuista.
- Ympäristön lämpötila ei sovellu lataamiseen.
- USB-kaapelia tai verkkovirtalaturia ei ole kytketty oikein.
- Akku on vahingoittunut.
B
USB-kaapelia koskevia huomautuksia
• Käytä USB-kaapelina ainoastaan UC-E21-kaapelia. Muun USB-kaapelin kuin UC-E21 käyttö voi aiheuttaa
ylikuumenemisen, tulipalon tai sähköiskun.
• Tarkista liitinten muoto ja suunta äläkä kytke tai irrota liittimiä vinosti.
17
Käytön aloittaminen
Akun lataaminen
B
Akun lataamista koskevia huomautuksia
• Kameraa voi käyttää akun lataamisen aikana, mutta tällöin latausaika pitenee. Virran merkkivalo
(latauksen merkkivalo) sammuu, kun kameraa käytetään.
- Elokuvia ei voida tallentaa akun latauksen aikana.
• Älä missään tapauksessa käytä muun merkkistä tai mallista verkkolaitetta kuin
EH-73P-verkkovirtalaturia äläkä käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta tai
matkapuhelimen akkulaturia. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
ylikuumentumisen tai kameran vahingoittumisen.
18
Käytön aloittaminen
Akun lataaminen
Näytön kulman säätäminen
Näytön suuntaa ja kulmaa voidaan säätää.
Normaaliin kuvaukseen
Kuvattaessa matalalta
Kuvattaessa korkealta
Kuvattaessa omakuvia
B
Huomautuksia näytöstä
• Älä käytä liiallista voimaa, kun liikutat näyttöä, vaan siirrä näyttöä hitaasti sen säätöalueella, jotta
liitäntä ei vahingoitu.
• Älä kosketa näytön takaosaa. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tuotteen
toimintahäiriön.
Varo erityisesti, että et
kosketa näitä alueita.
19
Käytön aloittaminen
Näytön kulman säätäminen
Kameran alkuasetukset
Kun kameraan kytketään virta ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee näyttöjä, joissa asetetaan
näytön kieli ja kameran kello.
1
Kytke kameraan virta.
• Käytä monivalitsinta valintojen tekemiseen ja asetusten säätämiseen.
Monivalitsin
Ylös
Vasemmalle
Virtakytkin
Oikealle
Alas
k-painike
(vahvista valinta)
• Kielen valintanäyttö tulee esiin. Korosta kieli
monivalitsimella HI ja valitse kieli painamalla
k-painiketta. Saatavilla olevat kielet vaihtelevat
maittain tai alueittain.
Kieli/Language
Peruuta
2
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
Valitaanko aikavyöhyke ja
asetetaanko päiväys ja aika?
Kyllä
Ei
Peruuta
20
Käytön aloittaminen
Kameran alkuasetukset
3
Korosta oma aikavyöhykkeesi ja paina
k-painiketta.
Oma aikavyöhyke
• Aseta kesäaika painamalla H-painiketta. Kun se on
käytössä, aika on tuntia aikaisempi ja W on
näytöllä. Kun otat sen pois käytöstä painamalla I,
aika siirtyy tunnin taaksepäin.
London, Casablanca
UTC+0
Tak.
4
Valitse päiväysmuoto painamalla HI-painiketta ja paina
k-painiketta.
5
Syötä nykyinen päiväys ja aika kameran
kelloa varten ja paina k-painiketta.
Vahvista
Päiväys ja aika
• Korosta kohteita JK-painikkeella ja vaihda
asetusta HI-painikkeella.
• Valitse minuuttikenttä ja vahvista asetus
painamalla k-painiketta.
P
K
V
01 01 2019
h
m
00 00
Vahvista
6
Valitse pyydettäessä Kyllä ja paina k-painiketta.
• Kamera vaihtaa kuvausnäyttöön, kun asetukset on määritetty.
C
Kielen asetusten määrittäminen
Kielen voi valita milloin tahansa z asetusvalikon (A120) kohdassa Kieli/Language.
C
Aikavyöhykkeen ja päiväyksen muuttaminen
Valitse asetusvalikosta z asetukseksi Aikavyöhyke ja päiväys.
Aikavyöhyke:ssa, kun kesäaika on käytössä, aika on tuntia aikaisempi ja kun se on pois käytöstä,
aika siirtyy tunnilla taaksepäin.
21
Käytön aloittaminen
Kameran alkuasetukset
Kuvaamisen ja toiston
perustoiminnot
Kuvien ottaminen...........................................................................................................................23
Kuvien toistaminen........................................................................................................................27
Kuvien poistaminen.......................................................................................................................28
22
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kuvien ottaminen
A (automaattinen) -tilaa käytetään esimerkkinä. A (automaattinen) -tilaa voidaan käyttää
yleiskuvaukseen eri kuvausolosuhteissa.
1
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A.
• Akun varaustason ilmaisin
b: Akun varaustaso on korkea.
B: Akun varaustaso on alhainen.
• Jäljellä olevien kuvien määrä
C tulee näkyviin, kun kamerassa ei ole
muistikorttia ja kuvat tallennetaan sisäiseen
muistiin.
Jäljellä olevien
kuvien määrä
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Akun varaustason ilmaisin
2
Pidä kameraa vakaasti.
• Varo, etteivät sormet tai muut esineet peitä objektiivia, salamaa, AF-tarkennusapuvaloa,
silmätunnistinta, mikrofonia tai kaiutinta.
23
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kuvien ottaminen
3
Rajaa kuva.
• Muuta objektiivin zoomausasentoa liikuttamalla zoomaussäädintä tai zoomauksen
sivusäädintä.
• Jos kohde katoaa, kun kuvaat objektiivin ollessa telekuvausasennossa, laajenna näkyvää
aluetta väliaikaisesti painamalla q (palautuva zoomaus) -painiketta. Näin kohteen rajaus
helpottuu.
Loitonna
Lähennä
Lähennä
Loitonna
4
Paina laukaisin puoleenväliin.
• Laukaisimen painaminen puoleenväliin tarkoittaa,
että painiketta painetaan ja pidetään painettuna
siinä kohdassa, jossa tunnet kevyen vastuksen.
• Kun olet tarkentanut kohteeseen, tarkennusalue tai
tarkennuksen ilmaisin näkyy vihreänä.
• Digitaalizoomausta käytettäessä kamera tarkentaa
tarkennusalueen keskelle, eikä tarkennusaluetta
näytetä.
• Jos tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin vilkkuu,
kamera ei voi tarkentaa. Muuta sommittelua ja yritä
painaa laukaisin uudelleen puoleenväliin.
1/250
F3.4
Tarkennusalue
5
Paina laukaisin pohjaan nostamatta
sormea välillä.
24
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kuvien ottaminen
B
Kuvien tai elokuvien tallentamista koskevia huomautuksia
Jäljellä olevien kuvien määrän ilmaisin tai elokuvan jäljellä olevan tallennusajan ilmaisin vilkkuu, kun
kuvia tai elokuvia tallennetaan. Älä avaa akkutilan/muistikorttipaikan kantta tai poista
akkua tai muistikorttia, kun ilmaisin vilkkuu. Tämä saattaa aiheuttaa tietojen häviämistä tai
vahingoittaa kameraa tai muistikorttia.
C
Automaattinen sammutustoiminto
• Kun toimintoja ei suoriteta noin yhteen minuuttiin, näyttö sammuu, kamera siirtyy valmiustilaan
ja virran merkkivalo vilkkuu. Kamera sammuu oltuaan valmiustilassa noin kolme minuuttia.
• Voit kytkeä näyttöön virran uudelleen kameran ollessa valmiustilassa esimerkiksi painamalla
virtakytkintä tai laukaisinta.
C
Jalustaa käytettäessä
• Suosittelemme jalustan käyttöä kameran vakauttamiseen:
- Kun kuvataan heikossa valossa, ja salamatilana on W (pois)
- Kun zoomaus on telekuvaus-asennossa
• Kun käytät jalustaa kameran tukemiseen kuvaamisen aikana, aseta Valokuva-VR-asetukseksi
asetusvalikossa (A120) Pois estääksesi toiminnon aiheuttamat mahdolliset virheet.
Salaman käyttö
Jos tarvitset salamaa, esimerkiksi kuvatessasi
hämärässä tai kohteen ollessa vastavalossa, nosta
salama esiin työntämällä K (salaman
ponnautus) -vipua.
• Voit asettaa salaman painamalla
kuvausnäytössä monivalitsimella H (m). Aseta
salama välähtämään aina valitsemalla m
(täytesalama).
• Kun et käytä salamaa, paina se varovasti alas,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
Elokuvien tallentaminen
Aloita elokuvan tallennus tuomalla kuvausnäyttö näkyviin
ja painamalla b (e elokuvan tallennus) -painiketta.
Lopeta tallennus painamalla b (e) -painiketta uudelleen.
25
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kuvien ottaminen
Kosketuskuvaus
Voit valita kosketuskuvauksen koskettamalla
kosketuskuvauskuvaketta kuvausnäytöllä.
• Oletusasetuksena A Kosketussuljin suljin laukeaa,
kun kosketat kohdetta näytöllä käyttämättä
laukaisinta.
100
1/250
F3.4
Vaihtaminen näytön ja etsimen käytön välillä
On suositeltavaa käyttää etsintä, kun näyttöä on vaikea
nähdä kirkkaissa olosuhteissa, kuten ulkona
auringonvalossa.
• Kun kasvosi lähenevät etsintä, silmätunnistin
havaitsee sen, etsin kytkeytyy päälle ja näyttö
sammuu (oletusasetus).
• Voit myös painaa x (näyttö) -painiketta, jos haluat
vaihtaa näytön ja etsimen käytön välillä.
Silmätunnistin
Etsin
Etsimen diopterin säätö
Jos etsimen näyttöä on vaikea nähdä, säädä kääntämällä
diopterin säädintä ja katsomalla samalla etsimen läpi.
• Ole varovainen, jotta et raapaise silmääsi sormenpäällä
tai kynnellä.
Diopterin säädin
B
Kuvan värien tarkistusta ja säätöä koskevia huomautuksia
Käytä kameran takana olevaa näyttöä, koska näytössä on parempi värintoisto kuin etsimessä.
26
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kuvien ottaminen
0.0
25m 0s
500
Kuvien toistaminen
1
Siirry toistotilaan painamalla
c (toisto) -painiketta.
• Jos painat c-painiketta ja pidät sen painettuna, kun
kameran virta on katkaistu, kameran virta kytkeytyy
toistotilassa.
2
Valitse näytettävä kuva monivalitsimella.
• Selaa kuvia nopeasti painamalla HIJK ja
pitämällä painike painettuna.
• Voit valita kuvia myös kääntämällä monivalitsinta tai
komentokiekkoa.
• Voit toistaa tallennetun elokuvan painamalla
k-painiketta.
• Palaa kuvaustilaan painamalla c-painiketta tai
laukaisinta.
• Voit lähentää kuvaa liikuttamalla
zoomaussäädintä suuntaan g (i)
täyskuvatoistotilassa.
Näytä edellinen kuva
Näytä seuraava kuva
3.0
• Siirry täyskuvatoistotilasta
pienoiskuvien toistotilaan, jolloin
näytössä näytetään useita kuvia,
liikuttamalla zoomaussäädintä
suuntaan f (h).
C
1/20
Kosketusnäytön käyttäminen toistonäytöllä
Voit käyttää kosketusnäyttöä toistonäytöllä (A7).
27
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kuvien toistaminen
Kuvien poistaminen
1
Toistotilassa paina l (poisto)-painiketta,
kun haluat poistaa näytöllä olevan kuvan.
2
Valitse haluamasi poistotapa
painamalla monivalitsimella HI ja
paina k-painiketta.
Nykyinen kuva
• Poistu poistamatta painamalla d-painiketta.
Poista val. kuvat
Poista
Kaikki kuvat
3
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
• Poistettuja kuvia ei voi palauttaa.
Poista 1 kuva?
Kyllä
Ei
B
RAW- ja JPEG-muodoissa yhtä aikaa tallennettujen kuvien poistamista
koskevia huomautuksia
Kun kameraa käytetään poistamaan kuvia, jotka on otettu toiminnoilla RAW + Fine tai RAW +
Normal asetuksessa Kuvanlaatu (A123), molemmat yhtä aikaa tallennetut RAW- ja JPEG-kuvat
poistetaan. Vain yhtä muotoa ei voi poistaa.
B
Peräkkäin otettujen kuvien poistaminen (sarja)
• Sarjana otetut kuvat tai oma kollaasi -toiminnolla otetut
kuvat tallennetaan sarjana, josta vain yksi kuva (avainkuva)
näytetään toistotilassa (oletusasetus).
• Jos painat l-painiketta, kun kuvasarjan avainkuva näytetään,
kaikki sarjan kuvat poistetaan.
• Poista sarjasta yksittäisiä kuvia painamalla k-painiketta, jolloin
kuvat näytetään yksitellen, ja painamalla sitten l-painiketta.
C
Kuvatun kuvan poistaminen kuvaustilassa
1/5
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Voit poistaa viimeksi tallennetun kuvan kuvaustilassa painamalla l-painiketta.
28
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kuvien poistaminen
Kuvanvalintanäyttö poistamista varten
1
Valitse poistettava kuva painamalla
monivalitsimella JK tai kiertämällä
sitä.
Poista val. kuvat
• Siirry täyskuvatoistoon liikuttamalla
zoomaussäädintä (A2) suuntaan g (i) tai
pienoiskuvien toistoon liikuttamalla suuntaan
f (h).
Tak.
2
Paina HI ja valitse siten ON tai OFF.
ON/OFF
Vahvista
ON/OFF
Vahvista
Poista val. kuvat
• Kun ON on valittu, valitun kuvan alla näkyy kuvake.
Valitse lisää kuvia toistamalla vaiheet 1–2.
Tak.
3
Vahvista kuvavalinta painamalla k-painiketta.
• Vahvistusnäyttö avautuu. Käytä noudattamalla näytön ohjeita.
29
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kuvien poistaminen
Kuvaustoiminnot
Kuvaustilan valinta.........................................................................................................................31
A (Automaattinen) -tila .............................................................................................................32
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)...............................................33
Luova tila (tehosteiden käyttäminen kuvattaessa) ............................................................51
Tilat A, B, C ja D (kuvauksen valotuksen asetus).............................................................53
Kuvaustoimintojen asettaminen monivalitsimella (m/n/p/o) .................................57
Salamatila ..........................................................................................................................................58
Itselaukaisin ......................................................................................................................................61
Tarkennustila....................................................................................................................................63
Liukusäätimen käyttäminen .......................................................................................................66
Valotuksen korjaus (Kirkkauden säätö)...................................................................................68
w (toiminto) -painikkeen käyttäminen................................................................................69
Zoomauksen käyttäminen ..........................................................................................................70
Kosketuskuvauksen käyttö .........................................................................................................72
Tarkentaminen ................................................................................................................................73
Oletusasetukset (salamatila, Itselaukaisin ja tarkennustila) ............................................78
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti kuvattaessa ..........................................80
30
Kuvaustoiminnot
Kuvaustilan valinta
Haluttu kuvaustila voidaan kohdistaa kameran rungon
ilmaisinmerkkiin kiertämällä tilanvalitsinta.
• A (Automaattinen) -tila
Valitse tämä tila yleiseen kuvaukseen erilaisissa kuvausolosuhteissa.
• o (Luova) -tila
Käytä tehosteita kuvissa kuvauksen aikana.
• y Tila (kuvausohjelmat)
Voit painaa d-painiketta ja valita olosuhteisiin sopivia asetuksia käyttävän
kuvausohjelman.
Kun Autom. kuvausohjelma (oletusasetus) on valittuna, kamera tunnistaa
kuvausolosuhteet, kun rajaat kuvan, jotta voit ottaa kuvia olosuhteisiin sopivilla
asetuksilla.
• M (Lyhytelokuvaesitys) -tila
Kamera luo enintään 30 sekunnin pituisen lyhytelokuvan (e1080/30p tai S1080/
25p) tallentamalla useita muutaman sekunnin pituisia elokuvakatkelmia, jotka
yhdistetään automaattisesti.
• A-, B-, C- ja D -tilat
Valitse jokin näistä tiloista, jos haluat säätää suljinaikaa ja aukkoarvoa itse.
C
Ohjeen näyttäminen
Toimintojen kuvaukset tulevat näkyviin kuvaustilaa vaihdettaessa tai kun asetusnäyttö on näkyvissä.
Voit siirtyä kuvaustilaan nopeasti painamalla laukaisimen puoliväliin. Voit näyttää tai piilottaa
kuvaukset asetusvalikon kohdassa Näytön asetukset (A126) valitsemalla Ohjeen näyttäminen.
31
Kuvaustoiminnot
Kuvaustilan valinta
A (Automaattinen) -tila
Valitse tämä tila yleiseen kuvaukseen erilaisissa
kuvausolosuhteissa.
• Kun kamera tunnistaa henkilön kasvot, se tarkentaa
kasvoihin (A75).
Tilassa A (automaattinen) käytettävissä olevat toiminnot
•
•
•
•
•
Salamatila (A58)
Itselaukaisin (A61)
Tarkennustila (A63)
Valotuksen korjaus (A68)
Kuvausvalikko (yhteinen eri kuvausohjelmien välillä) (A127)
32
Kuvaustoiminnot
A (Automaattinen) -tila
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen
kuvaus)
Valitse kuvausohjelma kuvausolosuhteiden mukaan, niin voit ottaa kuvia kyseisille
olosuhteille sopivilla asetuksilla.
Kuvausohjelmavalikko
Autom. kuvausohjelma
Muotokuva
Maisema
Ajastettu elokuva
Urheilu
Yömuotokuva
Juhlat/sisätila
Tuo kuvausohjelmavalikko näyttöön painamalla d-painiketta ja valitse jokin seuraavista
kuvausohjelmista monivalitsimella.
oAutom. kuvausohjelma (oletusasetus)
(A34)
j Yömaisema (A36)1
b Muotokuva
k Lähikuva (A36)
c Maisema1
u Ruoka (A36)
N Ajastettu elokuva (A101)
m Ilotulitus (A37)3, 4
d Urheilu (A34)2
o Vastavalo (A37)1
e Yömuotokuva (A35)
p Helppo panoraama (A42)1
f Juhlat/sisätila (A35)1
O Lemmikkikuva (A38)
Z Ranta1
O Pehmeä (A39)1
z Lumi1
I Valikoiva väri (A39)1
h Auringonlasku1, 3
i Ilta-/aamuhämärä
1
2
3
4
5
U Kirkas päällekk.valotus (A40)5
1, 3
F Älymuotokuva (A45)
Kamera tarkentaa tarkennusalueen keskellä olevalle alueelle.
Kamera tarkentaa tarkennusalueen keskellä olevalle alueelle (automaattitarkennuksen aikana).
Suosittelemme jalustan käyttöä, sillä suljinaika on pitkä. Valitse asetusvalikon
Valokuva-VR-asetukseksi (A168) Pois, kun käytät kuvattaessa kameran vakauttamiseen
jalustaa.
Kamera tarkentaa äärettömyyteen (automaattitarkennuksen aikana).
Suosittelemme jalustan käyttöä, sillä suljinaika on pitkä.
33
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Kuvausohjelmaa koskevia vinkkejä ja huomautuksia
y M o Autom. kuvausohjelma
• Kamera tunnistaa kuvausolosuhteet, kun rajaat kuvan, jotta voit ottaa kuvia olosuhteisiin
sopivilla asetuksilla.
A
Muotokuva (lähimuotokuvien ottamiseen yhdestä tai kahdesta ihmisestä)
B
Muotokuva (muotokuvien ottamiseen useista ihmisistä tai kuviin, joissa tausta
muodostaa suuren osan kuva-alasta)
C
Maisema
D
Yömuotokuva (lähimuotokuvien ottamiseen yhdestä tai kahdesta ihmisestä)
E
Yömuotokuva (muotokuvien ottamiseen useista ihmisistä tai kuviin, joissa tausta
muodostaa suuren osan kuva-alasta)
F
Yömaisema
G
Lähikuva
H
Vastavalo (kuvien ottamiseen muista kohteista kuin ihmisistä)
I
Vastavalo (muotokuvien ottamiseen)
J
Muut kuvausolosuhteet
• Kamera ei ehkä kaikissa kuvausolosuhteissa valitse haluttuja asetuksia. Valitse tällöin toinen
kuvaustila (A31).
• Kun digitaalizoomaus on käytössä, kuvaustilan kuvake on J.
y M d Urheilu
• Kuvia otetaan jatkuvasti, kun laukaisinta pidetään pohjaan asti painettuna.
• Kamera voi ottaa noin 10 kuvaa sarjakuvauksena 10 kuvan sekuntinopeudella (kun on valittu
Normal (kuvanlaatu) ja i 4 608×3 456 (kuvakoko)).
• Kuvausnopeus sarjakuvaustilassa saattaa hidastua kuvanlaadun ja kuvakoon asetusten,
käytettävän muistikortin ja kuvausolosuhteiden mukaan.
• Toisen ja sitä seuraavien kuvien tarkennus, valotus ja värisävy määräytyvät ensimmäisen kuvan
arvojen mukaan.
34
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
y M e Yömuotokuva
• Nosta salama ennen kuvausta.
• Kun olet valinnut toiminnon e Yömuotokuva, valitse esiin tulevalta näytöltä u Käsivara
tai w Jalusta.
• u Käsivara:
- Kun e-kuvake kuvausnäytössä näkyy vihreänä, paina laukaisin pohjaan ja ota sarja kuvia,
jotka yhdistetään yhdeksi tallennettavaksi kuvaksi.
- Kun kuvausnäytön e-kuvake näkyy valkoisena, paina laukaisinta pohjaan saakka yhden
valokuvan ottamiseksi.
- Kun painat laukaisimen pohjaan, pitele kameraa vakaasti, kunnes näyttöön tulee valokuva.
Älä katkaise kameran virtaa kuvan ottamisen jälkeen, ennen kuin näyttö on siirtynyt
kuvausnäyttöön.
- Jos kohde liikkuu kameran ottaessa jatkuvasti kuvia kuva saattaa vääristyä, mennä päällekkäin
tai muuttua epätarkaksi.
- Tallennetussa kuvassa näkyvä kuvakulma (eli rajauksen sisällä näkyvä alue) on kapeampi kuin
miltä se näytti kuvausnäytössä.
- Sarjakuvaus ei ehkä ole mahdollista tietyissä kuvausolosuhteissa.
• w Jalusta:
- Yksi kuva otetaan pitkällä suljinajalla, kun laukaisin painetaan pohjaan.
- Tärinänvaimennus poistetaan käytöstä asetusvalikon Valokuva-VR-asetuksesta (A168)
riippumatta.
y M f Juhlat/sisätila
• Pidä kameraa tukevasti kameran tärähtämisen estämiseksi. Valitse asetusvalikon
Valokuva-VR-asetukseksi (A168) Pois, kun käytät kuvattaessa kameran vakauttamiseen
jalustaa.
35
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
y M j Yömaisema
• Kun olet valinnut toiminnon j Yömaisema, valitse esiin tulevalta näytöltä u Käsivara tai
w Jalusta.
• u Käsivara:
- Kun j-kuvake kuvausnäytössä näkyy vihreänä, paina laukaisin pohjaan ja ota sarja kuvia,
jotka yhdistetään yhdeksi tallennettavaksi kuvaksi.
- Kun kuvausnäytön j-kuvake näkyy valkoisena, paina laukaisinta pohjaan saakka yhden
valokuvan ottamiseksi.
- Kun painat laukaisimen pohjaan, pitele kameraa vakaasti, kunnes näyttöön tulee valokuva.
Älä katkaise kameran virtaa kuvan ottamisen jälkeen, ennen kuin näyttö on siirtynyt
kuvausnäyttöön.
- Tallennetussa kuvassa näkyvä kuvakulma (eli rajauksen sisällä näkyvä alue) on kapeampi kuin
miltä se näytti kuvausnäytössä.
- Sarjakuvaus ei ehkä ole mahdollista tietyissä kuvausolosuhteissa.
• w Jalusta:
- Yksi kuva otetaan pitkällä suljinajalla, kun laukaisin painetaan pohjaan.
- Tärinänvaimennus poistetaan käytöstä asetusvalikon Valokuva-VR-asetuksesta (A168)
riippumatta.
y M k Lähikuva
• Tarkennustilan asetukseksi (A63) vaihtuu p (makrokuvaustila), ja kamera lähentää
automaattisesti lähimpään asentoon, jolla tarkennus onnistuu.
• Voit siirtää tarkennusaluetta. Siirrä tarkennusaluetta painamalla k-painiketta ja kiertämällä
monivalitsinta tai painamalla HIJK. Ota sitten asetus käyttöön painamalla k-painiketta.
y M u Ruoka
• Tarkennustilan asetukseksi (A63) vaihtuu p (makrokuvaustila), ja kamera lähentää
automaattisesti lähimpään asentoon, jolla tarkennus onnistuu.
• Voit säätää värisävyä kiertämällä komentokiekkoa tai
monivalitsinta. Värisävyn asetus säilyy kameran
muistissa, vaikka kamerasta katkaistaan virta.
• Voit siirtää tarkennusaluetta. Siirrä tarkennusaluetta
painamalla k-painiketta ja kiertämällä monivalitsinta
tai painamalla HIJK. Ota sitten asetus käyttöön
painamalla k-painiketta.
100
36
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
y M m Ilotulitus
• Voit tarkentaa käsitarkennuksella painamalla k-painiketta, kun näytössä on kuvausnäyttö.
Lisätietoja on kohdan ”Käsitarkennuksen käyttö” (A64) vaiheessa 2.
• Suljinaika on aina neljä sekuntia.
• Valotuksen korjausta ei voi käyttää (A68).
y M o Vastavalo
• Kun olet valinnut toiminnon o Vastavalo, valitse näkyviin tulevassa näytössä Päällä tai Pois,
kun haluat ottaa HDR-toiminnon (suuri dynaaminen toiminta-alue) käyttöön tai pois käytöstä
kuvausolosuhteiden mukaan.
• Pois: Salama välähtää, jotta aihe ei jää varjoon. Nosta salama esiin, kun otat kuvia.
- Ota yksi kuva painamalla laukaisin pohjaan.
• Päällä: Käytä tätä asetusta kuviin, joissa on sekä erittäin tummia että erittäin kirkkaita alueita.
- Kun laukaisin painetaan pohjaan, kamera ottaa kuvia sarjana ja tallentaa seuraavat kaksi
kuvaa.
- Yhdistetyn ei-HDR-kuvan
- Yhdistetyn HDR-kuvan, jossa on vähennetty valo- ja varjoalueiden yksityiskohtien
katoamista
- Jos muisti riittää vain yhden kuvan tallentamiseen, kamera tallentaa vain
D-Lighting-toiminnolla (A89) käsitellyn kuvan, jossa kuvan tummia alueita on korjattu.
- Kun painat laukaisimen pohjaan, pitele kameraa vakaasti, kunnes näyttöön tulee valokuva.
Älä katkaise kameran virtaa kuvan ottamisen jälkeen, ennen kuin näyttö on siirtynyt
kuvausnäyttöön.
- Tallennetussa kuvassa näkyvä kuvakulma (eli rajauksen sisällä näkyvä alue) on kapeampi kuin
miltä se näytti kuvausnäytössä.
- Joissain kuvausolosuhteissa kirkkaiden kohteiden ympärillä saattaa näkyä tummia varjoja tai
tummien kohteiden ympärillä kirkkaita alueita.
B
HDR-toimintoa koskevia huomautuksia
Suosittelemme jalustan käyttöä. Valitse asetusvalikon Valokuva-VR-asetukseksi (A168)
Pois, kun käytät kameran vakauttamiseen jalustaa.
37
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
y M O Lemmikkikuva
• Kun kamera suunnataan koiraan tai kissaan, kamera tunnistaa koiran tai kissan naaman ja
tarkentaa niihin. Oletuksena suljin laukaistaan automaattisesti, kun kamera havaitsee koiran tai
kissan naaman (automaattinen laukaisu).
• Kun olet valinnut toiminnon O Lemmikkikuva, valitse esiin tulevalta näytöltä
U Yksittäiskuvaus tai V Sarjakuvaus.
- U Yksittäiskuvaus: Kun kamera havaitsee koiran tai kissan naaman, kamera ottaa yhden
kuvan.
- V Sarjakuvaus: Kun kamera havaitsee koiran tai kissan naaman, kamera ottaa kolme kuvaa
sarjana.
B
Lemmikkikuvan automaattinen laukaisu ja omakuva-ajastin
Seuraavia asetuksia voidaan käyttää monivalitsinta J (n) painamalla.
• Y Automaattinen laukaisu: Kamera laukaisee sulkimen automaattisesti, kun se havaitsee
koiran tai kissan naaman.
- Lemmikkikuvan automaattinen laukaisu asettuu tilaan k, kun viisi sarjaa on kuvattu.
- Suljin voidaan laukaista myös painamalla laukaisinta. Kun V Sarjakuvaus on valittuna, kuvia
otetaan jatkuvasti, kun laukaisinta pidetään pohjaan asti painettuna.
• r5s Omakuva-ajastin: suljin laukeaa 5 sekunnin kuluttua sen jälkeen, kun laukaisin on painettu
pohjaan.
Rajaa kuva sen jälkeen, kun olet painanut laukaisimen pohjaan.
- Lisätietoja on kohdassa ”Itselaukaisin” (A61).
- Kamera tarkentaa koiran kissan tai ihmisen kasvoihin, kun se havaitsee ne.
- Kameralla ei voi ottaa kuvia sarjana.
• k: Kamera laukaisee sulkimen, kun laukaisin painetaan pohjaan.
- Kamera tarkentaa koiran kissan tai ihmisen kasvoihin, kun se havaitsee ne.
- Kun V Sarjakuvaus on valittuna, kuvia otetaan jatkuvasti, kun laukaisinta pidetään pohjaan
asti painettuna.
B
Tarkennusalue
• Kun kamera tunnistaa kasvot, ne ympäröidään keltaisella
viivalla. Kun kamera tarkentaa kaksoisviivalla
ympäröityihin (tarkennusalue) kasvoihin, kaksoisviiva
muuttuu vihreäksi. Jos kamera ei tunnista kasvoja, se
tarkentaa kuvan keskellä olevaan kohteeseen.
• Joissakin kuvausolosuhteissa kamera ei ehkä havaitse
koiran, kissan tai ihmisen kasvoja ja reunuksen sisällä voi
näkyä muita kohteita.
38
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
y M O Pehmeä
• Pehmentää koko rajattua kuvaa kevyellä pehmeäpiirtotehosteella.
• Jotkin Elokuvavaihtoehdot (A145) eivät ole käytettävissä.
y M I Valikoiva väri
• Säilyttää vain valitun värin ja muuttaa muut värit mustavalkoiseksi.
• Valitse haluamasi väri kiertämällä komentokiekkoa.
100
39
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
y M U Kirkas päällekk.valotus
• Kamera tallentaa automaattisesti liikkuvat kohteet säännöllisin välein, vertaa kutakin kuvaa ja
yhdistää vain niiden kirkkaat alueet ja tallentaa ne sitten yhdeksi kuvaksi. Näin voidaan
tallentaa valojuovia, kuten auton valojen tai tähtien liike.
• Kun olet valinnut toiminnon U Kirkas päällekk.valotus, valitse esiin tulevalta näytöltä
V Yömaisema + valoraid., W Yömais. + tähtiraidat tai S Tähtiraidat.
Asetus
Kuvaus
V Yömaisema +
valoraid.
Tallenna auton valojen liike öistä maisemataustaa vasten.
• Kamera tarkentaa tarkennusalueen keskellä olevalle alueelle.
• Kuvien välinen aikaväli voidaan asettaa komentokiekkoa tai
monivalitsinta kiertämällä. Asetetusta aikavälistä tulee suljinaika. Voit
määrittää suljinajan myös koskettamalla kuvausnäytöllä näkyvää
suljinajan ilmaisinta. Kun on otettu 50 kuvaa, kamera lopettaa
kuvaamisen automaattisesti.
• Jokaista otettua 10 kuvaa kohden tallennetaan automaattisesti
yhdistelmäkuva päällekkäisistä juovista kuvauksen alusta lähtien.
W Yömais. +
tähtiraidat
Tallenna tähtien liike öisessä maisemassa.
• Tarkennus on pysyvästi äärettömässä. R näytetään
kuvausnäytöllä.
• Zoomaus siirtyy takaisin laajakulman äärimmäisasentoon
automaattisesti.
• Kuvia otetaan 20 sekunnin suljinajalla 5 sekunnin välein. Kun on
otettu 300 kuvaa, kamera lopettaa kuvaamisen automaattisesti.
• Jokaista otettua 30 kuvaa kohden tallennetaan automaattisesti
yhdistelmäkuva päällekkäisistä juovista kuvauksen alusta lähtien.
S Tähtiraidat
Tallenna tähtien liike.
• Tarkennus on pysyvästi äärettömässä. R näytetään
kuvausnäytöllä.
• Zoomaus siirtyy takaisin laajakulman äärimmäisasentoon
automaattisesti.
• Kuvia otetaan 25 sekunnin suljinajalla 5 sekunnin välein. Kun on
otettu 300 kuvaa, kamera lopettaa kuvaamisen automaattisesti.
• Jokaista otettua 30 kuvaa kohden tallennetaan automaattisesti
yhdistelmäkuva päällekkäisistä juovista kuvauksen alusta lähtien.
• Näyttö voi sammua kuvausvälin aikana. Virran merkkivalo palaa, kun näyttö on
sammuksissa.
• Lopeta kuvaus ennen sen automaattista lopetusta painamalla k-painiketta silloin, kun näyttö
on päällä.
• Kun halutut radat on saatu, lopeta kuvaus. Jos kuvausta jatketaan, yhdistettyjen alueiden
yksityiskohtia saattaa kadota.
40
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
B
Kirkasta päällekkäisvalotusta koskevia huomautuksia
•
•
•
•
•
Kamera ei voi ottaa kuvia, jos muistikorttia ei ole asetettu paikalleen.
Älä kierrä tilanvalitsinta tai irrota muistikorttia ennen kuvauksen loppumista.
Estä kameran odottamaton sammuminen käyttämällä riittävästi ladattua akkua.
Valotuksen korjausta ei voi käyttää (A68).
Kun käytössä on kuvausohjelma W Yömais. + tähtiraidat tai S Tähtiraidat,
telekuvausasento rajoittuu kuvakulmaan, joka vastaa noin 300 mm objektiivin (35mm:n [135]
muodon) kuvakulmaa.
• Tärinänvaimennus poistetaan käytöstä asetusvalikon Valokuva-VR-asetuksesta (A168)
riippumatta.
C
Jäljellä oleva aika
Voit tarkistaa näytöstä jäljellä olevan ajan ennen kuvauksen
automaattista päättymistä.
10m 0s
Lopeta tallennus
41
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Kuvaaminen Helppo panoraama -toiminnolla
Kierrä tilanvalitsin kohtaan y M d-painike M p Helppo panoraama M
k-painike
1
Valitse kuvausalaksi W Normaali tai
X Laaja ja paina k-painiketta.
Helppo panoraama
Normaali
Laaja
2
Rajaa panoraamakuvan ensimmäinen
reuna ja tarkenna painamalla laukaisin
puoleenväliin.
• Zoomausasennoksi valitaan pysyvästi laajakulma.
• Kamera tarkentaa tarkennusalueen keskelle.
100
3
1/250
F3.4
Paina laukaisin pohjaan ja nosta
sormesi laukaisimelta.
• KLJI näkyvät näytöllä ja ilmaisevat kameran
liikesuunnan.
4
Siirrä kameraa johonkin neljästä
suunnasta, kunnes ohjaimen ilmaisin
saavuttaa lopun.
• Kun kamera tunnistaa, mihin suuntaan se liikkuu,
kuvaaminen alkaa.
• Kuvaaminen päättyy, kun kamera on ottanut kuvan
valitulta alueelta.
• Tarkennus ja valotus lukitaan, kunnes kuvaaminen
päättyy.
42
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Ohjain
0.0
25m 0s
500
Esimerkki kameran liikkeestä
• Käytä kehoasi kiertoakselina ja liikuta kameraa hitaasti
kaarena ilmaisimen suuntaan (KLJI).
• Kuvaus päättyy, jos opas ei saavuta reunaa noin
15 sekunnin kuluessa (kun W Normaali on valittu)
tai noin 30 sekunnin kuluessa (kun X Laaja on
valittu) kuvauksen alkamisesta.
B
Helppo panoraama -toimintoa koskevia huomautuksia
• Tallennetun kuvan kuva-alue on näytössä kuvaushetkellä näkyvää kuvakulmaa kapeampi.
• Jos kameraa liikutetaan liian nopeasti tai se tärähtää liian voimakkaasti, tai jos kohde on liian
yhtenäinen (esimerkiksi seinät tai pimeys), tapahtuu virhe.
• Jos kuvaaminen keskeytetään ennen kuin kamera pääsee panoraama-alueen puoliväliin,
panoraamakuvaa ei tallenneta.
C
Helpon panoraaman kuvakoko
Enimmäiskuvakokoja on neljä erilaista (kuvapisteinä) seuraavasti. Jos panoraama-alueesta on
kuvattu yli puolet, mutta kuvaaminen keskeytetään, ennen kuin kamera pääsee alueen reunaan,
kuvakoosta tulee pienempi alla kuvatulla tavalla.
Kun W Normaali on asetettu
4 800
920
1 536
Kun X Laaja on asetettu
9 600
920
1 536
43
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Toisto Helppo panoraama -toiminnolla
Siirry toistotilaan (A27), tuo näytölle helpolla
panoraamalla otettu kuva täyskuvatoistotilassa ja vieritä
sitten kuvaa sen kuvaussuunnassa painamalla
k-painiketta.
• Siirry toistossa eteen- tai taaksepäin kiertämällä
monivalitsinta tai komentokiekkoa.
4/4
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Toistosäätimet näkyvät näytössä toiston aikana.
Valitse säädin painamalla monivalitsimella JK ja
suorita sitten alla kuvatut toiminnot painamalla
k-painiketta.
Kun haluat
Kuvake
Kelata
taaksepäin
Kuvaus
A
Vieritä taaksepäin toistossa pitämällä k-painiketta painettuna.*
Kelaa
eteenpäin
B
Vieritä eteenpäin toistossa pitämällä k-painiketta painettuna.*
Keskeytä toisto. Seuraavat toimet voi tehdä toiston ollessa keskeytettynä.
Keskeytä
Lopeta
E
G
C
Siirry taaksepäin pitämällä k-painiketta painettuna.*
D
Vieritä pitämällä k-painiketta painettuna.*
F
Jatka automaattista vieritystä.
Palaa täyskuvatoistotilaan.
* Voit käyttää näitä toimintoja myös kiertämällä monivalitsinta tai komentokiekkoa.
B
Helppo panoraama -toiminnolla otettujen kuvien tulostamista koskevia
huomautuksia
• Kuvia ei voi muokata tässä kamerassa.
• Tämä kamera ei ehkä pysty vierittämään toisenmerkkisen tai -mallisen digitaalikameran Helppo
panoraama -toiminnolla otettujen kuvien toistoa tai lähentämään näihin kuviin.
B
Panoraamakuvien tulostamista koskevia huomautuksia
Koko kuvaa ei ehkä voi tulostaa tulostimen asetuksista riippuen. Tulostaminen ei myöskään ehkä ole
mahdollista kaikilla tulostimilla.
44
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Älymuotokuvatilassa kuvaus (kasvojen tehostaminen
kuvattaessa)
Voit tehostaa ihmiskasvoja ottamalla kuvan glamour-muokkaus-toiminnon avulla.
Kierrä tilanvalitsin kohtaan y M d-painike M F Älymuotokuva M
k-painike M d-painike
1
Ota tehoste käyttöön painamalla
monivalitsimella K.
• Valitse haluamasi tehoste painamalla JK.
• Valitse tehosteen määrä painamalla HI.
• Voit käyttää samanaikaisesti useita tehosteita.
B Ihon tasoitus, l Pohjustus, Q Pehmeä,
G Värikkyys, o Kirkkaus (Val. +/-)
• Piilota liukusäädin valitsemalla f Poistu.
• Kun olet määrittänyt haluamasi tehosteet, ota ne
käyttöön painamalla k-painiketta tai valitse
f Poistu.
Liukusäädin
Ihon tasoitus
OK
5
4
3
2
1
OFF
Tehosteet
2
Rajaa kuva ja paina laukaisinta.
B
Älymuotokuvatilaa koskevia huomautuksia
• Kun asetus on Pehmeä, jotkin Elokuvavaihtoehdot (A145) eivät ole käytettävissä.
• Tehosteen määrä saattaa vaihdella kuvausnäytön kuvan ja tallennetun kuvan välillä.
C
Glamour-muokkaus-asetukset
Näyttöön tulee histogrammi, kun Kirkkaus (Val. +/-) valitaan.
Lisätietoja on kohdassa ”Histogrammin käyttäminen” (A68).
45
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Älymuotokuvan käytettävissä olevat toiminnot
•
•
•
•
•
•
•
Glamour-muokkaus (A45)
oma kollaasi (A47)
Silmänräpäystunnistus (A49)
Hymylaukaisin (A50)
Salamatila (A58)
Itselaukaisin (A61)
Kuvausvalikko (yhteinen eri kuvausohjelmien välillä) (A127)
Ihon tasoitus- ja Pohjustus-toimintojen käyttäminen
• Kun Älymuotokuva-kuvausohjelmaksi on asetettu Ihon tasoitus tai Pohjustus ja
kamera havaitsee ihmiskasvot, se käsittelee kuvaa kasvojen ihonvärin pehmentämiseksi
tai säätämiseksi ennen kuvan tallentamista (korkeintaan kolmet kasvot).
• Lisäksi kuvia voi tallentaa Ihon tasoitus -tehosteen ollessa käytössä kuvattaessa Autom.
kuvausohjelma-, Muotokuva- tai Yömuotokuva-kuvausohjelmalla. Tehosteen
määrää voi säätää.
• Glamour-muokkaus -näytön Ihon tasoitus- tai Pohjustus-tehosteita voi käyttää
myös toistovalikossa kuvauksen jälkeen (A90).
B
Ihon tasoitusta koskevia huomautuksia
• Kuvien tallentaminen voi viedä tavallista enemmän aikaa niiden ottamisen jälkeen.
• Joissakin kuvausolosuhteissa ei ehkä saavuteta haluttuja tuloksia tai tehosteita saatetaan käyttää
kuvassa alueille, joilla ei ole kasvoja.
46
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Oma kollaasi -toiminnon käyttäminen
Kamera voi ottaa neljän tai yhdeksän kuvan sarjan
tietyin aikavälein ja tallentaa ne yhtenä kuvana
(kollaasikuvana).
Kierrä tilanvalitsin kohtaan y M d-painike M F Älymuotokuva M
k-painike M oma kollaasi M k-painike
1
Määritä oma kollaasi.
• Kuvamäärä : Määritä, miten monta kuvaa kamera ottaa automaattisesti (koostettua kuvaa
varten otettujen kuvien määrä). 4 (oletusasetus) tai 9 on valittavissa.
• Väli: Määritä yksittäisten kuvien ottamisen välinen aika. Lyhyt, Keskipitkä (oletusasetus)
tai Pitkä on valittavissa.
• Sulkimen ääni: Määritä, käytetäänkö Oma kollaasi -toimintoa käytettäessä sulkimen ääntä.
Oletus, Järjestelmäkamera, Taika (oletusasetus) tai Pois on valittavissa. Jos valitset
muun asetuksen kuin Pois, kuuluu ajastinääni.
Tälle asetukselle ei käytetä asetusvalikon Ääniasetukset-kohdassa valittua Sulkimen
ääni -asetusta.
• Kun asetukset ovat valmiit, poistu valikosta painamalla d-painiketta tai laukaisinta.
2
Paina monivalitsimella J, valitse
n oma kollaasi ja paina
k-painiketta.
• Vahvistusnäyttö avautuu.
• Jos haluat käyttää kuvaamisen aikana
glamour-muokkaus-toimintoa, aseta tehoste
ennen oma kollaasi -vaihtoehdon valitsemista
(A45).
oma kollaasi
OK
47
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
3
Ota kuva.
• Kun painat laukaisinta, ajan laskenta (noin viisi
sekuntia) alkaa ja suljin laukeaa automaattisesti.
• Kamera laukaisee sulkimen automaattisesti jäljellä
oleville kuville. Ajan laskenta alkaa noin kolme
sekuntia ennen kuvan ottamista.
• Kuvamäärän ilmaisee näytössä U. Se näkyy
keltaisena kuvaamisen aikana, ja se muuttuu
valkoiseksi kuvaamisen jälkeen.
4
2
Kun kamera on ottanut määritetyn määrän kuvia, valitse esiin
tulevalta näytöltä Kyllä ja paina k-painiketta.
• Kollaasikuva tallennetaan.
• Kukin otettu kuva tallennetaan kollaasikuvasta erillisensä yksittäisenä kuvana. Kuvat
ryhmitellään sarjaksi, ja yhden ruudun kollaasikuvaa käytetään avainkuvana (A86).
• Jos valitaan Ei, kollaasikuvaa ei tallenneta.
B
Oma kollaasi -toimintoa koskevia huomautuksia
• Jos suoritat alla mainittuja toimintoja ennen kuin kamera on ottanut määritetyn määrän kuvia,
kuvaaminen peruutetaan eikä kollaasikuvaa tallenneta. Ennen kuvaamisen peruuttamista otetut
kuvat tallennetaan yksittäisinä kuvina.
- Paina laukaisinta
- Nosta tai laske salamavaloa
• Jos kuvat on otettu Päivämääräleima (A166) -toiminnon avulla, päiväys ja aika leimataan vain
koostetun kuvan oikeaan alakulmaan. Päiväystä ja aikaa ei voida leimata kaikkiin koostetun kuvan
sisältämiin kuviin.
• Tätä toimintoa ei välttämättä voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa (A80).
48
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Silmänräpäystunnistuksen käyttö
Kamera laukaisee sulkimen automaattisesti kaksi kertaa
joka kuvaa varten ja tallentaa yhden kuvan, jossa
kohteen silmät ovat auki.
• Jos kamera tallentaa kuvan, jossa kohteen silmät
saattavat olla kiinni, näkyviin tulee oikealla näkyvä
varoitus muutamaksi sekunniksi.
Joku räpäytti silmiään juuri
otetussa kuvassa.
Kierrä tilanvalitsin kohtaan y M d-painike M F Älymuotokuva M
k-painike M Silmänräpäystunnistus M k-painike
Valitse Päällä tai Pois (oletusasetus) kohdassa Silmänräpäystunnistus
ja paina k-painiketta.
B
Silmänräpäystunnistusta koskevia huomautuksia
Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa (A80).
49
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Hymylaukaisimen käyttäminen
Joka kerta kun kamera tunnistaa hymyilevät kasvot, se laukaisee sulkimen automaattisesti.
Kierrä tilanvalitsin kohtaan y M d-painike M F Älymuotokuva M
k-painike M d-painike
Paina monivalitsimella J, valitse
a Hymylaukaisin ja paina k-painiketta.
• Aseta glamour-muokkaus-toiminto ennen
hymylaukaisimen valitsemista (A45).
• Hymylaukaisin-toiminto lopetetaan, kun otat kuvan
painamalla laukaisinta.
Hymylaukaisin
OK
B
Hymylaukaisinta koskevia huomautuksia
• Joissakin kuvausolosuhteissa kamera ei välttämättä tunnista kasvoja tai hymyjä (A75).
Laukaisinta voi käyttää kuvaamiseen.
• Tätä toimintoa ei välttämättä voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa (A80).
C
Itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu
Itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu hitaasti, kun hymylaukaisin on käytössä ja kamera tunnistaa
kasvot, ja se vilkkuu nopeasti välittömästi sulkimen laukaisemisen jälkeen.
50
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Luova tila (tehosteiden käyttäminen kuvattaessa)
Käytä tehosteita kuvissa kuvauksen aikana.
• Käytettävissä on viisi tehosteryhmää: Pirteä
(oletusasetus), Syvällinen, Muistelu, Klassinen ja
Noir.
1
Paina k-painiketta.
• Tehosteen valintanäyttö tulee näkyviin.
2
Valitse tehoste monivalitsimella J K.
Tehosteryhmä
• Tehosteryhmää voidaan muuttaa kiertämällä
komentokiekkoa.
• Poistu tallentamatta valintaa painamalla H.
Pirteä
Unelma
Tak.
Säädä
Vahvista
Säädä
Vahvista
Tehosteet
3
Säädä tehostetta painamalla I.
• Jos et halua säätää tehostetta, siirry vaiheeseen
6 painamalla k-painiketta.
Pirteä
Pop
Tak.
4
Korosta haluttu vaihtoehto
monivalitsimella JK ja paina sitten I.
• Valitse Valotuksen korjaus, Kontrasti, Sävy,
Värikylläisyys tai Reunojen valaistus. Valittavissa
olevat asetukset vaihtelevat ryhmän mukaan.
Valotuksen korjaus
Tak.
51
Kuvaustoiminnot
Luova tila (tehosteiden käyttäminen kuvattaessa)
Säädä
Nollaa
5
Säädä tehosteen tasoa
monivalitsimella J K ja paina sitten
k-painiketta.
Kontrasti
50
Tak.
Liukusäädin
6
Kuvaa painamalla laukaisinta tai
b (e elokuvan tallennus) -painiketta.
• Kamera tunnistaa pääkohteen ja tarkentaa siihen (kohteen hakeva AF) (A74). Jos
ihmiskasvot havaitaan, kamera tarkentaa ensisijaisesti niihin.
C
Tehosteryhmän valinta
Voit myös valita tehosteryhmän painamalla d-painiketta, kun vaiheen 1 näyttö on esillä.
Luovassa tilassa käytettävissä olevat toiminnot
•
•
•
•
•
Salamatila (A58)
Itselaukaisin (A61)
Tarkennustila (A63)
Valotuksen korjaus (A68)
Kuvausvalikko (yhteinen eri kuvausohjelmien välillä) (A127)
52
Kuvaustoiminnot
Luova tila (tehosteiden käyttäminen kuvattaessa)
Vahvista
Tilat A, B, C ja D (kuvauksen valotuksen asetus)
Tiloissa A, B, C ja D valotus voidaan asettaa (suljinajan
ja aukkoarvon yhdistelmä) kuvausolosuhteiden
mukaan. Kuvien ottamista voidaan lisäksi hallita
paremmin asettamalla kuvausvalikon asetukset
(A120).
Kuvaustila
1
2
3
Kuvaus
A Ohjelm. automatiikka
Voit antaa kameran säätää suljinajan ja aukkoarvon.
• Voit muuttaa suljinajan ja aukkoarvon yhdistelmää kiertämällä
komentokiekkoa tai monivalitsinta (joustava ohjelma). Kun
joustava ohjelma on käytössä, O (joustavan ohjelman merkki)
näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa.
• Jos haluat peruuttaa joustavan ohjelman, kierrä
komentokiekkoa tai monivalitsinta päinvastaiseen suuntaan,
kunnes O häviää, vaihda kuvaustilaa tai katkaise kameran virta.
B Suljinaj. esivalinta-aut.
Aseta suljinaika kiertämällä komentokiekkoa tai monivalitsinta.1 Kamera
määrittää automaattisesti aukkoarvon.
C Aukon esival.-autom.
Aseta aukkoarvo kiertämällä komentokiekkoa tai monivalitsinta.2
Kamera määrittää automaattisesti suljinajan.
D Käsinsäätö3
Aseta suljinaika ja aukkoarvo. Aseta suljinaika kiertämällä
komentokiekkoa.1 Aseta aukkoarvo kiertämällä monivalitsinta.2
Voit määrittää tämän toiminnon myös koskettamalla kuvausnäytöllä näkyvää suljinajan ilmaisinta.
Voit määrittää tämän toiminnon myös koskettamalla kuvausnäytöllä näkyvää aukkoarvon
ilmaisinta.
Valotuksen asetuksen säätimiä voidaan muuttaa Vaihda Av/Tv-valintaa -toiminnolla
asetusvalikossa (A120).
Joustava ohjelma on käytössä.
Komentokiekko
100
Monivalitsin
1/250
Suljinaika
53
Kuvaustoiminnot
Tilat A, B, C ja D (kuvauksen valotuksen asetus)
F3.4
0.0
25m 0s
500
Aukkoarvo
Vinkkejä valotuksen asetukseen
Dynaamisuus ja taustan epätarkkuus otettavissa kohteissa vaihtelevat suljinajan ja
aukkoarvon yhdistelmien mukaan, vaikka valotus pysyisi samana.
Suljinajan vaikutus
Kamera voi saada nopeasti liikkuvan kohteen näyttämään paikallaan olevalta lyhyellä
suljinajalla tai korostaa liikkuvan kohteen liikettä pitkällä suljinajalla.
Lyhyempi
1/1 000 s
Pidempi
1/30 s
Aukkoarvon vaikutus
Kamera voi tarkentaa kohteesta, etualasta ja taustasta teräviä tai luoda tarkoituksellisesti
liike-epäterävyyttä kohteen taustaan.
Suuri aukkoarvo
(pienempi aukko)
f/8
Pieni aukkoarvo
(suurempi aukko)
f/3.4
C
Suljinaika ja aukkoarvo
• Suljinajan säätöalue vaihtelee zoomausasennon, aukkoarvon tai herkkyysasetuksen mukaan.
• Tämän kameran aukkoarvo muuttuu myös zoomausasennon mukaan.
• Jos zoomausta käytetään valotuksen asettamisen jälkeen, valotusyhdistelmä tai aukkoarvo
saattaa muuttua.
• Suuret aukot (joita ilmaistaan pienillä aukkoarvoilla) päästävät kameraan enemmän valoa kuin
pienet aukot (suuret aukkoarvot). Pienin aukkoarvo tarkoittaa suurinta aukkoa ja suurin aukkoarvo
pienintä aukkoa.
54
Kuvaustoiminnot
Tilat A, B, C ja D (kuvauksen valotuksen asetus)
B
Valotuksen asettamista koskevia huomautuksia
Jos kohde on liian tumma tai liian kirkas, valotusta ei ehkä saa säädettyä oikeaksi. Tällaisissa
tilanteissa suljinajan tai aukkoarvon ilmaisin vilkkuu (tiloissa A, B ja C) tai valotusilmaisin näkyy
punaisena (tilassa D), kun laukaisin painetaan puoleenväliin. Muuta suljinaika-asetusta tai
aukkoarvoa.
B
Valotuksen asetus elokuvan tallennuksen aikana
Kun elokuvia tallennetaan A-, B-, C- tai D-tilassa, suljinaika- ja aukkoarvoasetuksia ei käytetä.
Valotusilmaisin (D-tilassa)
Kameran mittaama ero säädetyn valotusarvon ja
optimaalisen valotusarvon välillä näkyy näytön
valotusilmaisimessa. Ero kuvataan valotusilmaisimessa
EV-arvona (asteikolla -2 – +2 EV, 1/3 EV:n välein).
100
1/250
F3.4
25m 0s
500
Valotusilmaisin
B
ISO-herkkyyttä koskevia huomautuksia
Kun Herkkyys (A123) on asetettu tilaan Automaattinen (oletusasetus) tai Kiinteän alueen
autom., tilassa D ISO-herkkyys on aina ISO 100.
Tiloissa A, B, C ja D käytettävissä olevat toiminnot
•
•
•
•
•
•
Salamatila (A57)
Itselaukaisin (A57)
Tarkennustila (A57)
Liukusäädin (A57)
Kuvausvalikko (A120)
Toiminnot, jotka voidaan määrittää w (toiminto) -painikkeen avulla (A121)
C
Tarkennusalue
Automaattitarkennuksen tarkennusalue vaihtelee Tarkennusaluetila-asetuksen (A123) mukaan
kuvausvalikossa. Kun asetuksena on Kohteen hakeva AF (oletusasetus), kamera tunnistaa
pääkohteen ja tarkentaa tähän. Jos ihmiskasvot havaitaan, kamera tarkentaa ensisijaisesti niihin.
55
Kuvaustoiminnot
Tilat A, B, C ja D (kuvauksen valotuksen asetus)
Suljinajan säätöalue (tilat A, B, C ja D)
Suljinajan säätöalue vaihtelee zoomausasennon, aukkoarvon tai herkkyysasetuksen mukaan.
Lisäksi säätöalue vaihtelee seuraavilla sarjakuvausasetuksilla.
Asetus
Säätöalue (sekunteina)
A-tila
B-tila
C-tila
Automaattinen2
Herkkyys1
(A138)
ISO 100–4002,
ISO 100–8002
1/2000–1 s
Nopea
sarjakuvaus,
Keskinopea
sarjak., Hidas
sarjakuvaus
Sarjakuvaus
(A134)
1/2000–1 s
Esikuv. välimuisti
1/4000–1/125 s
Nopea sarjakuv.:
120 k/s
1/4000–1/125 s
Nopea sarjakuv.:
60 k/s
1/4000–1/60 s
Kuvaus ajastim.
1
2
1/2000–8 s
ISO 100, 200,
400, 800, 1 600,
3 200, 6 400
Sama kuin asetuksella Yksittäiskuvaus
Herkkyysasetusta rajoitetaan sarjakuvausasetuksen mukaan (A81).
Tilassa D ISO-herkkyys on aina ISO 100.
56
Kuvaustoiminnot
Tilat A, B, C ja D (kuvauksen valotuksen asetus)
D-tila
Kuvaustoimintojen asettaminen
monivalitsimella (m/n/p/o)
Voit asettaa alla kuvaillut toiminnot painamalla kuvausnäytössä monivalitsimella H (m)
J (n) I (p) K (o).
• m Salamatila
Kun salama on nostettu, voit asettaa kuvausolosuhteisiin sopivan salamatilan. Salama
välähtää aina kun m (täytesalama) tai m (tavallinen salama) on valittuna.
• n Itselaukaisin/Omakuva-ajastin
Kamera laukaisee sulkimen sen jälkeen, kun asetettu sekuntimäärä on kulunut
laukaisimen painamisesta.
• pTarkennustila
A (automaattitarkennus) tai D (makrokuvaustila) voidaan asettaa kohteen etäisyyden
perusteella. E (käsitarkennus) voidaan myös asettaa, kun kuvaustila on A, B, C tai D,
tai kun kuvausohjelma on Urheilu tai Ilotulitus.
• o Liukusäädin/Valotuksen korjaus
- Liukusäädin: Kuvaustilassa A, B, C tai D voit säätää kirkkautta (valotuksen korjaus),
värikkyyttä, sävyä ja Aktiivinen D-Lighting -toimintoa.
- Valotuksen korjaus: Kun kuvaustilana on muu kuin A, B, C tai D, voit säätää
kirkkautta (valotuksen korjaus).
Muutettavissa olevat asetukset vaihtelevat valitun kuvaustilan mukaan.
57
Kuvaustoiminnot
Kuvaustoimintojen asettaminen monivalitsimella (m/n/p/o)
Salamatila
Kun salama on nostettu, voit asettaa kuvausolosuhteisiin sopivan salamatilan.
1
Nosta salama ylös työntämällä
K (salaman ponnautus) -vipua.
• Kun salama on laskettu alas, se ei ole
käytössä ja näytössä näkyy S.
2
Paina monivalitsimella H (m).
3
Valitse haluamasi salamatila (A59) ja
paina k-painiketta.
Automaattinen
• Jos asetusta ei vahvisteta painamalla k-painiketta,
valinta peruuntuu.
OK
B
Valmiusvalo
Kun salama latautuu, K vilkkuu. Kameralla ei voi ottaa kuvia.
Kun lataus on valmis, K palaa tasaisesti.
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Valmiusvalo
58
Kuvaustoiminnot
Salamatila
Käytettävissä olevat salamatilat
U
Automaattinen
Salama välähtää tarvittaessa, esimerkiksi hämärässä valaistuksessa.
• Salamatilan ilmaisin näkyy vain heti asetuksen jälkeen kuvausnäytössä.
Autom. ja punasilm. väh./Punasilm. vähennys
V
Vähentää salaman aiheuttamaa punasilmäisyyttä muotokuvissa (A60).
• Kun Punasilm. vähennys on valittu, salama välähtää aina, kun otetaan kuva.
Täytesalama/Tavallinen salama
X
Salama välähtää aina kuvaa otettaessa.
Y
Täsmäys pitkiin suljinaik.
Soveltuu illalla tai yöllä otettuihin muotokuviin, joissa on taustamaisema. Salama valaisee
tarvittaessa pääkohteen, ja kamera käyttää pitkää suljinaikaa, jotta taustakin valottuu
yöllä tai himmeässä valaistuksessa.
B
Salaman kanssa kuvausta koskevia huomautuksia
Kun käytät salamaa laajakulmazoomausasennossa, kuvan reuna saattaa olla tumma riippuen
kuvausetäisyydestä.
Tätä voidaan parantaa säätämällä zoomausta hieman telekuvausasentoon.
C
Salamatilan asetus
Käytettävissä olevat salamatilat vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
Salamatila
U Automaattinen
V
A1
B1
C1
–
–
–
–
–
w
–
–
–
–
–
w
y
D1
–
w
w
w
w
–
–
–
–
–
Tavallinen salama
–
–
w
w
w
w
Y Täsmäys pitkiin suljinaik.
w
–
w
–
w
–
X
1
2
Autom. ja punasilm. väh.
n
w
A, o
Punasilm. vähennys
Täytesalama
–
2
Asetus säilyy kameran muistissa kuvaustiloissa A, B, C ja D, vaikka kamerasta katkaistaan virta.
Riippuu asetuksesta, onko toiminto käytettävissä. Lisätietoja on kohdassa ”Oletusasetukset
(salamatila, Itselaukaisin ja tarkennustila)” (A78).
59
Kuvaustoiminnot
Salamatila
C
Automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys/Punasilmäisyyden
vähennys
Jos kamera havaitsee punasilmäisyyden kuvan tallennuksen yhteydessä, aluetta käsitellään
punasilmäisyyden vähentämiseksi ennen kuvan tallennusta.
Ota seuraavat seikat kuvattaessa huomioon:
• Kuvien tallentamiseen vaaditaan tavallista enemmän aikaa.
• Punasilmäisyyden vähennys ei ehkä kaikissa tilanteissa tuota haluttua lopputulosta.
• Punasilmäisyyden vähennystä saatetaan harvinaisissa tapauksissa käyttää turhaan kuvan muihin
alueisiin. Valitse tällöin toinen salamatila ja ota kuva uudelleen.
60
Kuvaustoiminnot
Salamatila
Itselaukaisin
Kamera laukaisee sulkimen sen jälkeen, kun asetettu sekuntimäärä on kulunut laukaisimen
painamisesta. Valitse asetusvalikon Valokuva-VR-asetukseksi (A168) Pois, kun käytät
kuvattaessa kameran vakauttamiseen jalustaa.
1
Paina monivalitsimella J (n).
2
Valitse sekuntimäärä sulkimen
laukaisuun ja paina k-painiketta.
Itselaukaisin
• n10s (10 sekuntia): Käytä tärkeissä tapahtumissa,
kuten häissä.
• n3s (3 sekuntia): Käytä kameran tärähtämisen
estämiseen.
• r5s (5 sekuntia, omakuva-ajastin): käytä
omakuviin.
• Jos asetusta ei vahvisteta painamalla k-painiketta, valinta peruuntuu.
3
OK
Rajaa kuva ja paina laukaisin puoliväliin.
• Kun valittuna on n10s (10 sekuntia) tai n3s (3 sekuntia), varmista, että kohteet on
tarkennettu.
• Kun valittuna on r5s (5 sekuntia, omakuva-ajastin), paina laukaisin pohjaan vaiheessa 4 ja
rajaa sitten kuva.
4
Paina laukaisin pohjaan.
9
• Ajan laskeminen alkaa. Itselaukaisimen
merkkivalo vilkkuu ja palaa sitten
yhtenäisenä noin sekunnin ennen
sulkimen laukaisemista.
• Voit lopettaa ajan laskemisen
painamalla laukaisinta uudelleen.
61
Kuvaustoiminnot
Itselaukaisin
C
Tarkennus ja valotus itselaukaisimella kuvattaessa
• n10s/n3s: tarkennus ja valotus lukittuvat, kun laukaisin painetaan kokonaan pohjaan.
• r5s: tarkennus ja valotus asetetaan juuri ennen sulkimen laukaisua.
C
Itselaukaisimen asetus
• Asetus ei ehkä ole käytettävissä kaikissa kuvaustiloissa (A78).
• Voit käyttää määritysvalikon kohtaa Itselaukaisin: lauk. jälkeen (A167) sen määrittämiseen,
peruutetaanko itselaukaisin sen jälkeen, kun sitä on käytetty kuvaamiseen.
62
Kuvaustoiminnot
Itselaukaisin
Tarkennustila
Voit valita kuvausetäisyyteen sopivan tarkennustilan.
1
Paina monivalitsimella I (p).
2
Valitse haluamasi tarkennustila (A63)
ja paina k-painiketta.
Automaattitarkennus
• Jos asetusta ei vahvisteta painamalla k-painiketta,
valinta peruuntuu.
OK
Käytettävissä olevat tarkennustilat
A
Automaattitarkennus
Käytä tätä vaihtoehtoa, kun kohteen etäisyys objektiivista on vähintään 50 cm tai
äärimmäisessä telezoomausasennossa vähintään 2,0 m.
D
Makrokuvaustila
Aseta, kun otat lähikuvia.
Kun zoomauskerroin on kohdassa, jossa F ja zoomauksen ilmaisin näkyvät vihreänä,
kamera voi tarkentaa noin 10 cm:n etäisyydelle objektiivista. Kun zoomaus on asennossa,
jossa kuvakulma on laajempi kuin missä G näytetään, kamera pystyy tarkentamaan
kohteisiin, jotka ovat vain noin 1 cm:n etäisyydellä objektiivista.
Äärimmäisessä telezoomauksen asennossa kamera voi tarkentaa kohteisiin jopa noin
2,0 m:n päässä objektiivista.
E
Käsitarkennus
Kamera voi tarkentaa mihin tahansa kohteeseen, joka on noin 1 cm:n ja äärettömyyden
(∞) välisellä etäisyysalueella objektiivista (A64). Lähin etäisyys, jolta kamera pystyy
tarkentamaan, vaihtelee zoomausasennon mukaan.
C
Tarkennustilan asetus
• Asetus ei ehkä ole käytettävissä kaikissa kuvaustiloissa (A78).
• Asetus säilyy kameran muistissa kuvaustiloissa A, B, C ja D, vaikka kamerasta katkaistaan virta.
63
Kuvaustoiminnot
Tarkennustila
Käsitarkennuksen käyttö
Käytettävissä seuraavissa kuvaustiloissa.
• A-, B-, C- ja D-tilat
• Urheilu- tai Ilotulitus -kuvausohjelma
1
Paina monivalitsimella
I (p), valitse
E (käsitarkennus) ja paina
sitten k-painiketta.
Käsitarkennus
OK
2
Säädä tarkennusta monivalitsimella,
samalla kun tarkastelet suurennettua
kuvaa.
5
4
0.5m
3
• Kuvan keskialue näytetään suurennettuna. Siirry 2-,
2
4- ja 1-kertaisen näkymän välillä painamalla K.
1
0
x4
AF
Valmis
• Tarkenna lähellä oleviin kohteisiin kiertämällä
1/250 F3.4
500
monivalitsinta myötäpäivään tai kaukana oleviin
kohteisiin kääntämällä sitä vastapäivään. Tarkennus
Ääriviivakorostuksen taso
voidaan säätää yksityiskohtaisemmin kiertämällä
monivalitsinta hitaasti. Voit säätää tarkennusta
myös kiertämällä komentokiekkoa.
• Kun painat J, kamera tarkentaa ruudun keskellä olevaan kohteeseen
automaattitarkennuksella. Käsitarkennusta voidaan käyttää sen jälkeen, kun kamera on
tarkentanut automaattitarkennuksella.
• Tarkennusta helpotetaan korostamalla tarkennetut alueet valkoisella (ääriviivakorostus)
(A65). Säädä ääriviivakorostuksen tasoa painamalla HI.
• Vahvista kuvan sommittelu painamalla laukaisin puoleenväliin. Ota kuva painamalla
laukaisin pohjaan.
3
Paina k-painiketta.
• Asetettu tarkennus on lukittu.
• Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.
• Jos haluat säätää tarkennusta uudelleen, tuo
vaiheen 2 näyttö näkyviin painamalla
k-painiketta.
MF-säätö
100
64
Kuvaustoiminnot
Tarkennustila
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
C
E (käsitarkennus)
• Vaiheessa 2 näytössä oikealla näkyvä ilmaisimen lukema auttaa määrittämään, millä etäisyydellä
kohde tarkentuu, kun ilmaisin on lähellä keskikohtaa.
• Lähin etäisyys, jolta kamera pystyy tarkentamaan, vaihtelee zoomausasennon mukaan.
Äärimmäisessä zoomauksen laajakulma-asennossa kamera voi tarkentaa kohteisiin jopa noin
1 cm:n päässä objektiivista. Äärimmäisessä telezoomauksen asennossa kamera voi tarkentaa
kohteisiin jopa noin 2,0 m:n päässä objektiivista.
• Todellinen etäisyys, jolla kohde tarkentuu, vaihtelee aukkoarvon ja zoomausasennon mukaan.
Tarkista kuvasta sen oton jälkeen, että kohde on tarkentunut.
• Aseta Zoomauksen sivusäädin (A126) asetusvalikossa tilaan Käsitarkennus, jos haluat
tarkentaa zoomauksen sivusäätimellä monivalitsimen sijaan vaiheessa 2.
C
Käsitarkennus elokuvan tallennuksen aikana
Jos määrität tarkennustilaksi E ja painat b (e elokuvan tallennus) -painiketta, voit tarkentaa
elokuvan tallennuksen aikana käyttämällä komentokiekkoa tai monivalitsinta.
C
Ääriviivakorostus
• Voit muuttaa tarkennettuna pidettyä kontrastitasoaluetta säätämällä ääriviivakorostuksen tasoa.
Taso kannattaa säätää matalaksi suurikontrastisille kohteille ja korkeaksi pienikontrastisille
kohteille.
• Ääriviivakorostus korostaa kuvan suurikontrastiset alueet valkoisella. Joissain kuvausolosuhteista
korostus ei ehkä toimi kunnolla tai korostetaan alueita, jotka eivät ole tarkentuneet.
• Voit poistaa ääriviivakorostusnäytön käytöstä toiminnolla MF-ääriviivakorostus (A126)
asetusvalikossa.
• Kun elokuvavalikon Elokuvavaihtoehdot (A124) -asetukseksi on määritetty HS-elokuva,
ääriviivakorostusta ei voida näyttää elokuvien tallennuksen aikana.
C
Kosketusnäytön käyttäminen käsitarkennuksen kuvausnäytössä
Voit käyttää kosketusnäyttöä näytön käyttämiseen (A7).
• Kun näytössä on lähennetty kuva, levitä tai nipistä muuttaaksesi kuvan suurennussuhdetta.
• Kun näytössä on lähennetty kuva, liu’uta näyttääksesi toisen alueen kuvasta. Kun kosketat kohtaa
E, näyttöalue palaa kuvan keskelle.
C
Tarkennus ML-L7-kauko-ohjaimen (saatavana erikseen) avulla
• Voit painaa kauko-ohjaimen monivalitsimella HI ja säätää tarkennusta silloin, kun käytössä on
käsitarkennus.
• Jos painat kauko-ohjaimen k-painiketta, voit lukita kameran tarkennuksen.
65
Kuvaustoiminnot
Tarkennustila
Liukusäätimen käyttäminen
Kuvaustilassa A, B, C tai D voit säätää kirkkautta (valotuksen korjaus), värikkyyttä, sävyä ja
Aktiivinen D-Lighting -toimintoa kuvauksen aikana.
1
Paina monivalitsimella K (o).
2
Valitse haluamasi vaihtoehto
painamalla JK.
Kirkkaus (Val. +/-)
OK
• F Sävy: Säädä koko kuvan värisävyä (punertava/
sinertävä).
• G Värikkyys: Säädä koko kuvan värikkyyttä.
• o Kirkkaus (Val. +/-): Säädä koko kuvan
kirkkautta.
• J Aktiivinen D-Lighting: Vähennä valo- ja
varjoalueiden yksityiskohtien katoamista. Valitse tehosteen määrä: w (Suuri),
x (Normaali), y (Pieni).
3
Säädä tasoa painamalla HI.
Liukusäädin
• Tulokset voidaan esikatsella näytössä.
• Voit asettaa toisen kohdan palaamalla vaiheeseen
2.
• Piilota liukusäädin valitsemalla f Poistu.
• Peruuta kaikki asetukset valitsemalla g Nollaa ja
painamalla k-painiketta. Palaa vaiheeseen 2 ja
säädä asetuksia uudelleen.
Kirkkaus (Val. +/-)
OK
Histogrammi
4
Paina k-painiketta, kun asetus on valmis.
• Asetukset otetaan käyttöön ja kamera palaa kuvausnäyttöön.
66
Kuvaustoiminnot
Liukusäätimen käyttäminen
C
Liukusäätimen asetukset
• Kun kuvaustilaksi asetetaan D-tila, Kirkkaus (Val. +/-) ei ole käytettävissä.
• Aktiivinen D-Lighting ei ole käytettävissä elokuvissa, jotka tallennetaan niin, että
Elokuvavaihtoehdot-asetuksena on h HS 720/4×.
• Kun käytössä on Aktiivinen D-Lighting, melu (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet, utu ja viivat)
saattaa korostua ja joissain kuvausolosuhteissa kirkkaiden kohteiden ympärillä saattaa näkyä
tummia varjoja tai tummien kohteiden ympärillä kirkkaita alueita.
• Kun käytössä on Aktiivinen D-Lighting, sävytyksen ohitus saattaa esiintyä kuvattavasta
kohteesta riippuen.
• Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa (A80).
• Seuraavat asennukset säilyvät kameran muistissa, vaikka kamerasta katkaistaan virta.
- Sävy
- Värikkyys
- Kirkkaus (Val. +/-)
- Aktiivinen D-Lighting
• Lisätietoja on kohdassa ”Histogrammin käyttäminen” (A68).
C
Aktiivinen D-Lighting vs. D-Lighting
• Kuvausvalikon Aktiivinen D-Lighting -vaihtoehdolla otetaan kuvia vähentämällä samalla
valoalueiden yksityiskohtien katoamista sekä säädetään sävyä kuvia tallennettaessa.
• Toistovalikon D-Lighting (A89) -vaihtoehdolla säädetään tallennettujen kuvien sävyä.
67
Kuvaustoiminnot
Liukusäätimen käyttäminen
Valotuksen korjaus (Kirkkauden säätö)
Kun kuvaustilana on A (automaattinen), kuvausohjelma, luova tila tai lyhytelokuvaesitystila,
voit säätää kirkkautta (valotuksen korjaus).
1
Paina monivalitsimella K (o).
2
Valitse korjausarvo ja paina
k-painiketta.
Liukusäädin
Valotuksen korjaus
• Tee kuvasta kirkkaampi asettamalla positiivinen (+)
arvo.
• Tee kuvasta tummempi asettamalla negatiivinen
(–) arvo.
• Korjausarvo otetaan käyttöön, vaikka k-painiketta
ei painettaisi.
• Kun kuvaustilana on
Älymuotokuva-kuvausohjelma,
glamour-muokkaus-näyttö tulee näkyviin
valotuksen korjaus -näytön sijasta (A45).
C
OK
Histogrammi
Valotuksen korjausarvo
• Valotuksen korjausta ei voi käyttää seuraavissa kuvausohjelmissa:
- Ajastettu elokuva (kun käytössä on Yötaivas (150 min) tai Tähtiradat (150 min))
- Ilotulitus
- Kirkas päällekk.valotus
• Jos valotuksen korjaus asetetaan käytettäessä salamaa, korjausta käytetään sekä taustan
valotukseen että salaman tehoon.
C
Histogrammin käyttäminen
Histogrammi on kaavio, joka näyttää kuvan sävyjen jakautumisen. Sitä voi käyttää ohjeena
valotuksen korjausta käytettäessä ja kuvattaessa ilman salamaa.
• Vaaka-akseli vastaa kuvapisteiden kirkkautta siten, että tummat sävyt ovat vasemmalla ja kirkkaat
sävyt ovat oikealla. Pystyakseli näyttää kuvapisteiden määrän.
• Valotuksen korjausarvon suurentaminen siirtää sävyjakaumaa oikealle ja sen vähentäminen siirtää
sävyjakaumaa vasemmale.
68
Kuvaustoiminnot
Valotuksen korjaus (Kirkkauden säätö)
w (toiminto) -painikkeen käyttäminen
Jos painat w-painiketta tilassa A, B, C tai D, esitallennetut valikkoasetukset voidaan
määrittää nopeasti.
• Alla luetellut valikkoasetukset voidaan tallentaa.
Kuvanlaatu (A127)
Kuvakoko (A129)
Valkotasapaino (A130)
Mittaus (A133)
1
Sarjakuvaus (A134)
Herkkyys (A138)
Tarkennusaluetila (A140)
Valokuva-VR (A168)
Paina w (toiminto) -painiketta, kun näytössä on kuvausnäyttö.
• Asetetun valikon asetusvaihtoehdot (oletusasetus on Sarjakuvaus) ja U Fn-painike
voidaan valita.
Yksittäiskuvaus
OK
2
Valitse asetus monivalitsinta
käyttämällä ja paina k-painiketta.
• Jos asetusta ei vahvisteta painamalla k-painiketta,
valinta peruuntuu.
Vahvista valinta
• Palaa kuvausnäyttöön asetuksia muuttamatta
painamalla w-painiketta tai laukaisinta.
• Aseta eri valikkoasetus valitsemalla U Fn-painike
ja painamalla k-painiketta. Valitse haluttu valikkoasetus ja aseta se painamalla
k-painiketta.
69
Kuvaustoiminnot
w (toiminto) -painikkeen käyttäminen
Zoomauksen käyttäminen
Zoom-objektiivin asento muuttuu, kun siirrät zoomaussäädintä tai zoomauksen sivusäädintä.
• Lähentäminen: Liikuta suuntaan g.
• Loitontaminen: Liikuta suuntaan f.
Zoom siirtyy laajakulmaisimpaan asentoonsa, kun kytket kameraan virran.
Loitonna
Lähennä
Lähennä
Loitonna
Zoomaussäädin
Zoomauksen sivusäädin
• Zoomauksen ilmaisin ja polttoväli (35mm:n [135]
muodossa) näkyvät kuvausnäytössä silloin, kun
zoomaussäädintä tai zoomauksen sivusäädintä
Optinen Digitaalizoomaus
liikutetaan.
zoomaus
• Digitaalizoomauksella kohdetta voidaan suurentaa vielä
noin neljä kertaa äärimmäistä optista zoomaussuhdetta
enemmän. Se voidaan aktivoida liikuttamalla zoomaussäädintä tai zoomauksen
sivusäädintä suuntaan g ja pitämällä se samassa suunnassa, kun kameralla on lähennetty
optisen zoomauksen ääriasentoon.
• Zoomaussäätimen kiertäminen koko matkan jompaankumpaan suuntaan säätää
zoomausta nopeasti (paitsi elokuvan tallennuksen aikana).
• Zoomauksen sivusäätimen toiminto voidaan asettaa asetusvalikon kohdassa
Zoomauksen sivusäädin (A170).
• Kun käytössä on ML-L7-kauko-ohjain (saatavana erikseen), kamera suurentaa, kun kauko-ohjaimen
+ -painiketta painetaan, ja loitontaa, kun kameran – -painiketta painetaan.
C
Digitaalizoomaus
Zoomauksen ilmaisin muuttuu siniseksi, kun digitaalizoomaus aktivoidaan, ja se muuttuu
keltaiseksi, kun zoomauksen suurennosta lisätään.
• Zoomauksen ilmaisin on sininen: Kuvanlaatu ei heikkene huomattavasti käyttämällä Dynamic Fine
Zoom -ominaisuutta.
• Zoomauksen ilmaisin on keltainen: Joissakin tapauksissa kuvanlaatu saattaa heikentyä
huomattavasti.
• Ilmaisin pysyy sinisenä laajemmalla alueella, kun kuvakoko on pienempi.
• Zoomauksen ilmaisin ei muutu siniseksi seuraavissa tilanteissa.
- kun Valotuksen haarukointi on asetettu
- elokuvia tallennettaessa
• Zoomauksen ilmaisin ei ehkä muutu siniseksi, kun käytetään tiettyjä sarjakuvausasetuksia tai
muita asetuksia.
70
Kuvaustoiminnot
Zoomauksen käyttäminen
Palautuvan zoomauksen käyttö
Jos kohde katoaa näkyvistä telekuvausasennossa, paina
q (palautuva zoomaus) -painiketta, jotta näkyvä ala
(kuvakulma) laajenee väliaikaisesti ja voit rajata kohteen
helpommin.
• Rajaa kohde kuvausnäytön rajauskehyksen sisään ja
paina samalla q-painiketta. Jos haluat laajentaa
näkyvää aluetta, liikuta zoomaussäädintä tai
zoomauksen sivusäädintä suuntaan f ja paina
samalla q-painiketta.
• Palaa alkuperäiseen zoomausasentoon
vapauttamalla q-painike.
• Palautuva zoomaus ei ole käytettävissä elokuvien
tallennuksen aikana.
70mm
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Rajauskehys
71
Kuvaustoiminnot
Zoomauksen käyttäminen
Kosketuskuvauksen käyttö
Voit valita kosketuskuvauksen koskettamalla
kosketuskuvauskuvaketta kuvausnäytöllä.
100
Asetus
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Kuvaus
A Kosketussuljin
(oletusasetus)
Kamera tarkentaa kosketettuun kohteeseen
automaattitarkennuksella ja laukaisee sulkimen.
• Kun kamera tunnistaa kasvot (A75), se tarkentaa näkyvään
kohteeseen kaksoisrajatun tarkennusalueen avulla.
• Laukaisinta voi käyttää kuvaamiseen.
B Autom. kosketustark.
Valitse automaattitarkennuksen automaattitarkennusalue
koskettamalla seuraavissa tilanteissa:
• A-, B-, C- tai D-tilassa asetuksen Tarkennusaluetila (A140)
arvoksi on määritetty Manuaalinen (piste), Manuaalinen
(normaali) tai Manuaalinen (leveä)
• Lähikuva- tai Ruoka -kuvausohjelma
C Kosketuskuvaus:
kohteen seuranta
A-, B-, C- tai D-tilassa Tarkennusaluetila -asetuksen ollessa
Kohteen seuranta voit rekisteröidä kohteen, jota haluat seurata,
koskettamalla sitä.
D Kosketuskuvaus pois
Poistaa kosketuskuvauksen käytöstä.
B
Kosketuskuvausta koskevia huomautuksia
• Näytettävät kohteet vaihtelevat kuvaustilan ja käytettävien asetusten mukaan.
• Automaattitarkennusalue, joka voidaan määrittää koskettamalla, vaihtelee käytettävän
kuvausohjelman ja asetusten mukaan.
• Kun tarkennustilana on E (käsitarkennus), kamera ei säädä tarkennusta edes silloin, kun kosketat
näyttöä.
• Kun P on näkyvissä, kamera ei säädä tarkennusta edes silloin, kun kosketat näyttöä, sillä
tarkennus on lukittu.
• Vain yksi kuva otetaan silloin, kun sarjakuvaus on käytössä. Jos haluat tallentaa kuvia sarjana, paina
laukaisinta.
• Et voi käyttää kosketuskuvaamista elokuvien tallennuksen aikana.
72
Kuvaustoiminnot
Kosketuskuvauksen käyttö
Tarkentaminen
Laukaisin
Paina
puoliväliin
Laukaisimen painaminen puoleenväliin tarkoittaa, että painiketta
painetaan ja pidetään painettuna siinä kohdassa, jossa tunnet
kevyen vastuksen.
• Tarkennus ja valotus (suljinaika ja aukkoarvo) asetetaan, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin. Tarkennus ja valotus pysyvät
lukittuina niin kauan kuin painike on painettuna puoleenväliin.
• Tarkennusalue vaihtelee kuvaustilan mukaan.
Paina pohjaan
Laukaisimen pohjaan painaminen tarkoittaa painikkeen
painamista kokonaan alas.
• Suljin laukeaa laukaisimen pohjaan painamisen jälkeen.
• Älä paina laukaisinta voimakkaasti, sillä muutoin kamera voi
tärähtää ja kuvasta voi tulla epätarkka. Paina painiketta
varovasti.
73
Kuvaustoiminnot
Tarkentaminen
Kohteen hakeva AF -toiminnon käyttäminen
Kun Tarkennusaluetila (A140) -toiminnon asetukseksi on määritetty Kohteen hakeva
AF tilassa A, B, C tai D tai kun käytössä on luova tila, kamera tarkentaa seuraavasti, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin.
• Kamera tunnistaa pääkohteen ja tarkentaa siihen.
Kun olet tarkentanut kohteeseen, tarkennusalue
näkyy vihreänä. Jos ihmiskasvot havaitaan, kamera
tarkentaa ensisijaisesti niihin.
1/250
F3.4
Tarkennusalueet
• Jos pääkohdetta ei tunnisteta, kamera valitsee
automaattisesti yhden tai useamman
tarkennusalueen (yhdeksästä mahdollisesta
alueesta), jolla on kameraa lähinnä oleva kohde. Kun
kohteeseen on tarkennettu, tarkennetut
tarkennusalueet näkyvät vihreinä.
1/250
F3.4
Tarkennusalueet
B
Kohteen hakeva AF -toimintoa koskevia huomautuksia
• Joissakin kuvausolosuhteissa kohde, jonka kamera katsoo pääkohteeksi, saattaa vaihdella.
• Joillakin Valkotasapaino-asetuksilla tai luova tila -tehosteryhmillä pääkohdetta ei välttämättä
tunnisteta.
• Kamera ei ehkä pysty tunnistamaan pääkohdetta oikein, jos:
- kohde on hyvin tumma tai kirkas
- pääkohteessa ei ole selvästi erottuvia värejä
- kuva on rajattu siten, että pääkohde sijaitsee näytössä näkyvän alueen reunalla
- pääkohde muodostuu toistuvasta kuviosta.
74
Kuvaustoiminnot
Tarkentaminen
Kasvojen tunnistuksen käyttäminen
Seuraavilla asetuksilla kamera tarkentaa automaattisesti
ihmiskasvoihin kasvojentunnistuksen avulla.
• A (automaattinen) tila (A31)
• Autom. kuvausohjelma, Muotokuva,
Yömuotokuva tai Älymuotokuva-kuvausohjelma
(A33)
0.0
• Lyhytelokuvaesitys-tila (A103)
25m 0s
1/250 F3.4
500
100
• Kun toiminnon Tarkennusaluetila (A140)
asetuksena on Kasvotarkennus
Jos kamera tunnistaa useat kasvot, se rajaa kaksoisviivalla sen henkilön kasvot, johon kamera
tarkentaa, ja muut kasvot yksinkertaisilla viivoilla.
Jos laukaisin painetaan puoleenväliin, kun kamera ei havaitse yksiäkään kasvoja:
• A (automaattinen) -tilassa, lyhytelokuvaesitys-tilassa tai kun
Tarkennusaluetila -asetuksena on Kasvotarkennus, kamera valitsee tarkennusalueen,
jossa on kameraa lähinnä oleva kohde.
• Kun Autom. kuvausohjelma on valittu, tarkennusalue muuttuu kameran tunnistamien
kuvausolosuhteiden mukaan.
• Tiloissa Muotokuva, Yömuotokuva ja Älymuotokuva kamera tarkentaa ruudun
keskellä olevalle alueelle.
B
Kasvojen tunnistusta koskevia huomautuksia
• Kameran kyky tunnistaa kasvot vaihtelee monien seikkojen mukaan, esimerkiksi kasvojen
suunnan mukaan.
• Kamera ei pysty tunnistamaan kasvoja, jos:
- kasvot ovat aurinkolasien tai muun esteen takana
- kasvojen osuus kuva-alasta on liian suuri tai liian pieni.
75
Kuvaustoiminnot
Tarkentaminen
Automaattitarkennukseen soveltumattomat kohteet
Kamera ei aina tarkenna odotetulla tavalla seuraavissa tilanteissa. Harvinaisissa tapauksissa
voi käydä niin, että kohde ei ole tarkentunut, vaikka tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin
on vihreä:
• Kohde on erittäin tumma.
• Kuvausolosuhteissa kohteiden kirkkaudessa on merkittäviä eroja (esimerkiksi aurinko on
kohteen takana ja saa kohteen näyttämään hyvin tummalta).
• Kohteen ja ympäristön välinen kontrasti on pieni (esimerkiksi kohde seisoo valkoisen
seinän edessä yllään valkoinen paita).
• Kohteet ovat eri etäisyyksillä kamerasta (esimerkiksi kohteet ovat häkissä).
• Kohteissa on toistuvia kuvioita (sälekaihtimet, rakennukset, joissa on monia samanlaisten
ikkunoiden rivejä ja niin edelleen).
• Kohde liikkuu nopeasti.
Yritä edellä kuvatuissa tilanteissa tarkentaa useita kertoja painamalla laukaisinta toistuvasti
puoleenväliin tai tarkenna toiseen kohteeseen, joka on samalla etäisyydellä kamerasta kuin
kuvauskohde, ja käytä tarkennuksen lukitusta (A77).
Kamera voidaan tarkentaa myös käsitarkennuksella (A63, 64).
76
Kuvaustoiminnot
Tarkentaminen
Tarkennuksen lukitus
Tarkennuksen lukituksen avulla voit kuvata luovia sommitteluja, vaikka tarkennusalue on
asetettu rajauksen keskelle.
1
Sommittele kohde kuvan
keskelle ja paina laukaisin
puoleenväliin.
• Kamera tarkentaa kohteeseen, ja
tarkennusalue näkyy vihreänä.
• Myös valotus lukitaan.
2
1/250
F3.4
1/250
F3.4
Sommittele kuva uudelleen
nostamatta sormeasi laukaisimelta.
• Varmista, että kameran ja kohteen välinen etäisyys
ei muutu.
3
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.
C
Tarkennusalueen siirtäminen haluttuun paikkaan
Kuvaustiloissa A, B, C ja D tarkennusaluetta voidaan siirtää monivalitsimella asettamalla
Tarkennusaluetila (A140) kuvausvalikossa johonkin käsisäätöasetukseen.
C
g (AE-L/AF-L) -painikkeen käyttö
Voit myös käyttää g-painiketta valotuksen tai tarkennuksen lukitsemiseen sen sijaan, että pitäisit
laukaisinta puoliksi painettuna (A171).
77
Kuvaustoiminnot
Tarkentaminen
Oletusasetukset (salamatila, Itselaukaisin ja
tarkennustila)
Kunkin kuvaustilan oletusasetukset on lueteltu seuraavassa taulukossa.
Salamatila
(A57)
Itselaukaisin
(A57)
Tarkennustila
(A57)
A (automaattinen)
U
k
A1
o (luova tila)
U
k
A1
o (autom. kuvausohjelma)
U2
k
A3
b (muotokuva)
V
k
y (kuvausohjelma)
A3
c (maisema)
W
3
4
k
N (ajastettu elokuva)
W3
A3
k
d (urheilu)
W3
k3
A5
e (yömuotokuva)
V3
k
A3
f (juhlat/sisätila)
V6
k
A3
Z (ranta)
U
k
A1
z (lumi)
U
k
A1
h (auringonlasku)
W3
k
A3
i (ilta-/aamuhämärä)
W3
k4
j (yömaisema)
W
3
k
4
k (lähikuva)
U
k
u (ruoka)
W3
k
A3
A3
A3
p3
p3
m (ilotulitus)
W
3
k
o (vastavalo)
X/W7
k
A3
p (helppo panoraama)
W3
k3
A3
O (lemmikkikuva)
W3
Y8
A1
O (pehmeä)
U
k
A1
I (valikoiva väri)
U
k
A1
U (kirkas päällekk.valotus)
W3
n3s
A3
F (älymuotokuva)
U9
k10
A3
M (lyhytelokuvaesitys)
W3
k
A1
A, B, C ja D
X
k
A
78
Kuvaustoiminnot
Oletusasetukset (salamatila, Itselaukaisin ja tarkennustila)
3
E3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
E (käsitarkennus) ei ole valittavissa.
Kamera valitsee automaattisesti salamatila-asetuksen, joka sopii kameran valitsemiin
kuvausolosuhteisiin. W (pois) voidaan valita manuaalisesti.
Ei voi muuttaa.
r5s Omakuva-ajastin ei ole käytettävissä.
A (automaattitarkennus) tai E (käsitarkennus) voidaan valita.
Voi vaihtaa täsmäys pitkiin suljinaikoihin- ja punasilmäisyyden vähennys -salamatilaan.
Kun HDR on tilassa Pois, salamatilana on aina X (täytesalama). Kun HDR on tilassa Päällä,
salamatilana on aina W (pois).
Y Automaattinen laukaisu ja r5s Omakuva-ajastin ovat käytettävissä. n10s tai n3s ei
ole käytettävissä.
Ei voida käyttää, jos Silmänräpäystunnistus-asetus on Päällä.
Asetuksia a Hymylaukaisin ja n oma kollaasi voidaan käyttää asetusten n10s, n3s tai
r5s Omakuva-ajastin lisäksi.
79
Kuvaustoiminnot
Oletusasetukset (salamatila, Itselaukaisin ja tarkennustila)
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti
kuvattaessa
Joitakin toimintoja ei voi käyttää kaikkien valikon asetusten kanssa.
Rajoitettu
toiminto
Asetus
Kuvaus
Kuvanlaatu
(A127)
RAW-kuvia tallennettaessa punasilmäisyyttä ei
vähennetä, vaikka V (automaattisalama ja
punasilmäisyyden vähennys/punasilmäisyyden
vähennys) on asetettu (mukaan lukien samanaikaisesti
tallennetut JPEG-kuvat).
Sarjakuvaus
(A134)
Salamaa ei voi käyttää, kun valittuna on Nopea
sarjakuvaus, Keskinopea sarjak., Hidas
sarjakuvaus, Esikuv. välimuisti, Nopea sarjakuv.:
120 k/s tai Nopea sarjakuv.: 60 k/s.
Valotuksen
haarukointi
(A139)
Salamaa ei voi käyttää.
Silmänräpäystunnistus
(A49)
Kun Silmänräpäystunnistus-asetuksena on Päällä,
salamaa ei voi käyttää.
Itselaukaisin
Tarkennusaluetila
(A140)
Kun Kohteen seuranta on valittuna, itselaukaisinta ei
voi käyttää.
Sävy/värikkyys
(liukusäätimen
käyttäminen)
Kuvanlaatu
(A127)
Kun RAW, RAW + Fine tai RAW + Normal on
valittuna, värisävyä ja värikkyyttä ei voida määrittää
liukusäätimellä.
Kuvanlaatu
Sarjakuvaus
(A134)
• Kun Esikuv. välimuisti on valittu, Kuvanlaatu on
aina Normal.
• Kun Nopea sarjakuv.: 120 k/s tai Nopea
sarjakuv.: 60 k/s on valittu, toimintoja RAW, RAW
+ Fine ja RAW + Normal ei voi käyttää.
Kuvanlaatu
(A127)
• Kun RAW on valittu, Kuvakoko on aina
i 4 608×3 456.
• Kun RAW + Fine tai RAW + Normal on valittu,
kuvia, joiden Kuvakoko on JPEG, voidaan asettaa.
Asetuksia e 4 608×2 592, J 4 608×3 072 tai
H 3 456×3 456 ei voi kuitenkaan valita.
Sarjakuvaus
(A134)
Kuvakoko asetetaan sarjakuvausasetuksesta riippuen
seuraavasti:
• Esikuv. välimuisti: B 1 600×1 200
• Nopea sarjakuv.: 120 k/s: B 1 600×1 200
• Nopea sarjakuv.: 60 k/s: B 1 600×1 200
Salamatila
Kuvakoko
80
Kuvaustoiminnot
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti kuvattaessa
Rajoitettu
toiminto
Asetus
Kuvaus
Valkotasapaino
Sävy
(liukusäätimen
käyttö) (A66)
Kun värisävyä säädetään liukusäätimellä, kuvausvalikon
Valkotasapaino-asetusta ei voida määrittää. Jos
haluat määrittää asetuksen Valkotasapaino, valitse
g liukusäätimen asetusnäytössä ja nollaa kirkkaus,
värikkyys, sävy ja Aktiivinen D-Lighting.
Mittaus
Aktiivinen DLighting
(liukusäätimen
käyttö) (A66)
Kun käytössä on Aktiivinen D-Lighting, Mittaus
nollataan asetukseen Matriisi.
Itselaukaisin
(A61)
Jos itselaukaisinta käytetään, kun Esikuv. välimuisti
on valittu, asetuksena on aina Yksittäiskuvaus.
Kuvanlaatu
(A127)
Kun RAW, RAW + Fine tai RAW + Normal on valittu,
toimintoja Esikuv. välimuisti, Nopea sarjakuv.: 120 k/s
ja Nopea sarjakuv.: 60 k/s ei voi käyttää.
Valotuksen
haarukointi
(A139)
Ei voida käyttää samaan aikaan.
Sarjakuvaus
(A134)
Kun Esikuv. välimuisti, Nopea sarjakuv.: 120 k/s
tai Nopea sarjakuv.: 60 k/s on valittu, Herkkyys
määräytyy automaattisesti kirkkauden mukaan.
Itselaukaisin
(A61)
Valotuksen haarukointi ei ole käytettävissä.
Sarjakuvaus
(A134)
Ei voida käyttää samaan aikaan.
Tarkennustila
(A63)
Kun E (käsitarkennus) on valittu, Tarkennusaluetila
ei ole asetettavissa.
Sävy
(liukusäätimen
käyttö) (A66)
Kun värisävyä säädetään liukusäätimellä Kohteen
hakeva AF -tilassa, kamera ei tunnista pääkohdetta.
Jotta pääkohde voidaan tunnistaa, valitse
liukusäätimen asetusnäytössä g kirkkauden,
värikkyyden, värisävyn ja Aktiivinen D-Lighting -arvon
palauttamista varten.
Valkotasapaino
(A130)
Kun Valkotasapaino-asetukselle on valittu muu
vaihtoehto kuin Automaattinen Kohteen hakeva
AF -tilassa, kamera ei tunnista pääkohdetta.
Tarkennustila
(A63)
Kun E (käsitarkennus) on valittu, Autom.
tarkennustila ei ole asetettavissa.
Sarjakuvaus
Herkkyys
Valotuksen
haarukointi
Tarkennusaluetila
Autom.
tarkennustila
81
Kuvaustoiminnot
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti kuvattaessa
Rajoitettu
toiminto
Silmänräpäystunnistus
Päivämääräleima
Digitaalizoomaus
Sulkimen ääni
B
Asetus
Kuvaus
oma kollaasi
(A47)
Kun oma kollaasi on asetettu,
Silmänräpäystunnistus ei ole käytettävissä.
Hymylaukaisin
(A50)
Kun Hymylaukaisin on asetettu,
Silmänräpäystunnistus ei ole käytettävissä.
Kuvanlaatu
(A127)
Kun RAW, RAW + Fine tai RAW + Normal on valittu,
päiväystä ja aikaa ei voida merkitä kuviin.
Sarjakuvaus
(A134)
Kun Esikuv. välimuisti, Nopea sarjakuv.: 120 k/s
tai Nopea sarjakuv.: 60 k/s on valittu, päiväystä ja
aikaa ei voida merkitä kuviin.
Kuvanlaatu
(A127)
Kun RAW, RAW + Fine tai RAW + Normal on valittu,
digitaalizoomaus ei ole käytettävissä.
Tarkennusaluetila
(A140)
Kun Kohteen seuranta on valittuna,
digitaalizoomausta ei voi käyttää.
Valotuksen
haarukointi
(A139)
Sulkimen ääni ei ole käytössä.
Digitaalizoomausta koskevia huomautuksia
• Digitaalizoomaus ei ehkä ole käytettävissä kuvaustilan tai käytössä olevien asetusten mukaan
(A169).
• Kun digitaalizoomaus on käytössä, kamera tarkentaa tarkennusalueen keskelle.
82
Kuvaustoiminnot
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti kuvattaessa
Toistotoiminnot
Toiston zoomaus ............................................................................................................................84
Pienoiskuvien toisto/kalenterinäyttö......................................................................................85
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen ja poistaminen ...........................................86
Kuvien muokkaaminen (valokuvat) .........................................................................................88
83
Toistotoiminnot
Toiston zoomaus
Voit lähentää kuvaa liikuttamalla zoomaussäädintä
suuntaan g (i toiston zoomaus) täyskuvatoistotilassa
(A27).
g (i)
4/4
g (i)
f (h)
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
3.0
Täyskuvatoisto
Näytetyn
alueen ohjain
Kuvaa lähennetään.
• Voit säätää suurennussuhdetta liikuttamalla zoomaussäädintä suuntaan f (h) tai
g (i). Voit säätää zoomausta myös kiertämällä komentokiekkoa.
• Katsele kuvan muuta osaa painamalla monivalitsimella HIJK.
• Kun kuva näytetään lähennettynä, voit palata täyskuvatoistotilaan painamalla
k-painiketta.
C
Kuvien rajaaminen
Kun näytössä on lähennetty kuva, voit rajata kuvan, niin että se sisältää vain näytöllä näkyvän osan,
ja tallentaa sen erillisenä tiedostona painamalla d-painiketta (A94).
C
Kosketusnäytön käyttäminen toistonäytöllä
Voit käyttää kosketusnäyttöä toistonäytöllä (A7).
84
Toistotoiminnot
Toiston zoomaus
Pienoiskuvien toisto/kalenterinäyttö
Zoomaussäätimen liikuttaminen suuntaan
f (h pienoiskuvien toisto) täyskuvatoistotilassa (A27)
tuo kuvat näytölle pienoiskuvina.
4/4
1/20
f (h)
f (h)
f (h)
Sun
Mon
Tue
1
2 0 1 9 11
Wed
Thu
Fri
Sat
1
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Täyskuvatoisto
g (i)
g (i)
Pienoiskuvien toisto
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
24
Kalenterinäyttö
• Voit muuttaa näytettävien pienoiskuvien lukumäärää liikuttamalla zoomaussäädintä
suuntaan f (h) tai g (i).
• Kun käytössä on pienoiskuvien toistotila, valitse kuva kiertämällä monivalitsinta
HIJK tai painamalla sitä ja tuo valittu kuva sitten näytölle täyskuvatoistotilassa
painamalla k-painiketta.
• Kun näytössä on kalenteri, valitse päiväys painamalla HIJK tai kiertämällä sitä ja tuo
valittuna päivänä otetut kuvat sitten näytölle painamalla k-painiketta.
• Voit valita kuvan myös kiertämällä komentokiekkoa.
B
Huomautuksia kalenterinäytöstä
Ennen kameran päiväyksen asettamista otettujen kuvien päivämääräksi merkitään tammikuun 1.
päivä 2019.
C
Kosketusnäytön käyttäminen toistonäytöllä
Voit käyttää kosketusnäyttöä toistonäytöllä (A7).
85
Toistotoiminnot
Pienoiskuvien toisto/kalenterinäyttö
2
9
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen ja
poistaminen
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien näyttäminen
Sarjana tai oma kollaasi -toiminnolla otetut kuvat tallennetaan kuvasarjana.
Täyskuvatoistotilassa tai pienoiskuvien toistotilassa yksi
kuvasarjan kuva on avainkuva, joka edustaa sarjaan
kuuluvia kuvia.
Jos haluat näkyviin kunkin sarjan kuvan yksitellen, paina
k-painiketta.
1/5
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Kun olet painanut k-painiketta, alla luetellut toiminnot
ovat käytettävissä.
• Tuo edellinen tai seuraava kuva näytölle kiertämällä
monivalitsinta tai painamalla JK.
• Tuo näytölle muita kuin sarjan kuvia palaamalla
avainkuvan näyttöön painamalla H.
Tak.
• Voit näyttää sarjan kuvat pienoiskuvina tai toistaa ne
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
diaesityksenä asettamalla toistovalikossa Sarjan
näyttöasetukset (A157) -asetukseksi Yksittäiset kuvat.
B
Sarjan näyttöasetukset
Muilla kuin tällä kameralla otettuja kuvia ei voi katsoa sarjana.
C
Sarjatoiminnon kanssa käytettävissä olevat toistovalikon asetukset
• Kun sarjan kuvat näytetään täyskuvatoistotilassa, paina d-painiketta ja valitse toimintoja
toistovalikosta (A153).
• Jos painat d-painiketta, kun näytössä on avainkuva, seuraavia asetuksia voidaan käyttää
kaikkiin sarjan kuviin:
- Merkitse ladattavaksi, Suojaa, Kopioi
86
Toistotoiminnot
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen ja poistaminen
1/5
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien poistaminen
Kun l (poisto) -painiketta painetaan sarjan kuvien poistoa varten, poistettavat kuvat
vaihtelevat riippuen sarjojen näyttötavasta.
• Kun avainkuva näytetään:
- Nykyinen kuva: Kaikki näytetyn sarjan kuvat poistetaan.
- Poista val. kuvat: Kun valitset valittujen kuvien poistonäytössä (A29) avainkuvan,
kaikki kuvasarjaan kuuluvat kuvat poistetaan.
- Kaikki kuvat:
Kaikki muistikortilla tai sisäisessä muistissa olevat kuvat poistetaan.
• Kun sarjan kuvat näytetään täyskuvatoistotilassa:
- Nykyinen kuva: Näytössä oleva kuva poistetaan.
- Poista val. kuvat: Sarjassa valitut kuvat poistetaan.
- Koko sarja:
Kaikki näytetyn sarjan kuvat poistetaan.
87
Toistotoiminnot
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen ja poistaminen
Kuvien muokkaaminen (valokuvat)
Ennen kuvien muokkaamista
Voit muokata tämän kameran kuvia helposti. Muokatut kopiot tallennetaan erillisinä
tiedostoina.
Muokatut kopiot tallennetaan alkuperäisen kuvan tallennuspäiväyksellä ja kellonajalla.
C
Kuvan muokkausta koskevia rajoituksia
• RAW-kuvia ei voi muokata.
• JPEG-kuvaa voidaan muokata enintään 10 kertaa. Elokuvaa muokkaamalla luotua valokuvaa voi
muokata enintään 9 kertaa.
• Et ehkä pysty muokkaamaan tietyn kokoisia kuvia tai käyttämään tiettyjä muokkaustoimintoja.
88
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaaminen (valokuvat)
Pikamuokkaus: Kontrastin ja värikylläisyyden
parantaminen
Paina c-painiketta (toistotila) M valitse kuva M d-painike M Pikamuokkaus M
k-painike
Valitse haluamasi tehosteen taso
painamalla monivalitsimella HI ja paina
k-painiketta.
Pikamuokkaus
• Muokattu versio näytetään oikealla.
• Poistu tallentamatta kopiota painamalla J.
Normaali
Tallenna
D-Lighting: Kirkkauden ja kontrastin parantaminen
Paina c-painiketta (toistotila) M valitse kuva M d-painike M D-Lighting M
k-painike
Valitse haluamasi tehosteen taso
painamalla monivalitsimella HI ja paina
k-painiketta.
• Muokattu versio näytetään oikealla.
• Poistu tallentamatta kopiota painamalla J.
D-Lighting
Normaali
Tallenna
89
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaaminen (valokuvat)
Punasilm. korjaus: Punasilmäisyyden korjaaminen
salaman avulla kuvattaessa
Paina c-painiketta (toistotila) M Valitse kuva M d-painike M Punasilm. korjaus M
k-painike
Esikatsele tulos ja paina k-painiketta.
Punasilm. korjaus
• Poistu tallentamatta kopiota painamalla monivalitsimella
J.
Tak.
B
Tallenna
Punasilmäisyyden korjausta koskevia huomautuksia
• Punasilmäisyyden korjausta voi käyttää ainoastaan kuviin, joissa on havaittu punasilmäisyyttä.
• Punasilmäisyyden korjausta saatetaan käyttää lemmikkeihin (koiriin tai kissoihin), vaikka niiden
silmät eivät olisi punaisia.
• Punasilmäisyyden korjaus ei ehkä tuota kaikissa kuvissa haluttua lopputulosta.
• Harvinaisissa tapauksissa punasilmäisyyden korjausta saatetaan käyttää turhaan kuvan muilla
alueilla.
Glamour-muokkaus: Ihmiskasvojen tehostaminen
Paina c-painiketta (toistotila) M Valitse kuva M d-painike M Glamour-muokkaus
M k-painike
1
Valitse muokattavat kasvot painamalla
monivalitsimella HIJK ja paina
k-painiketta.
Kohteen valinta
• Siirry vaiheeseen 2, jos ainoastaan yhdet kasvot on
tunnistettu.
Tak.
90
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaaminen (valokuvat)
Vahvista
2
Valitse tehoste painamalla JK, valitse
tehosteen taso painamalla HI ja
paina k-painiketta.
Pienet kasvot
• Voit käyttää samanaikaisesti useita tehosteita.
Säädä kaikkien tehosteiden asetuksia tai tarkista ne,
ennen kuin painat k-painiketta.
F Pienet kasvot, B Ihon tasoitus,
Tak.
Esikatselu
l Pohjustus, m Kiillon vähennys, E Piilota
silmäpussit, A Suurenna silmiä, G Vaalenna silmät, n Silmien varjostus,
o Maskara, H Valkaise hampaat, p Huulipuna, D Lisää poskiin punaa
• Palaa henkilön valinnan näyttöön painamalla d-painiketta.
3
Esikatsele tulos ja paina k-painiketta.
Esikatselu
• Muuta asetuksia painamalla J ja palaamalla
vaiheeseen 2.
• Poistu tallentamatta muokattua kuvaa painamalla
d-painiketta.
Tallenna
4
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
• Muokattu kopio luodaan.
Tallennetaanko?
Kyllä
Ei
B
Glamour-muokkausta koskevia huomautuksia
• Vain yksiä kasvoja voi muokata kerrallaan. Käytä glamour-muokkausta toisiin kasvoihin
muokkaamalla muokattua kuvaa uudelleen.
• Kamera ei ehkä pysty tunnistamaan tarkasti kasvoja niiden katselusuunnasta tai kirkkaudesta
riippuen tai glamour-muokkaus-toiminto ei ehkä toimi odotetulla tavalla.
• Jos kasvoja ei havaita, näyttöön tulee varoitus ja näyttö palaa toistovalikkoon.
• Glamour-muokkaustoiminto on käytettävissä vain kuviin, jotka on otettu enintään
ISO-herkkyysasetuksella 1 600 ja joiden kuvakoko on vähintään 640 × 480.
91
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaaminen (valokuvat)
Suodatintehosteet: Digitaalisten suodatintehosteiden
käyttö
Paina c-painiketta (toistotila) M valitse kuva M d-painike M Suodatintehosteet
M k-painike
Asetus
Kuvaus
Muotokuvapehmennys
Tekee taustasta epäterävän ihmisten takana. Kun ihmisiä ei tunnisteta,
pitää rajauksen keskialueen tarkennettuna ja tekee ympäröivästä alueesta
epäterävän.
Valikoiva väri
Säilyttää vain valitun värin ja muuttaa muut värit mustavalkoiseksi.
Tähtisuodin
Muodostaa valonsäteistä tähtimäisen kuvion, joka säteilee ulospäin
kirkkaista kohteista, kuten auringonvalon heijastuksista ja kaupungin
valoista. Soveltuu pimeällä kuvattaviin kohteisiin.
Kalansilmä
Luo kuvia, jotka näyttävät kalansilmäobjektiivilla kuvatuilta. Soveltuu
makrotilassa otettuihin kuviin.
Miniatyyritehoste
Luo kuvia, jotka näyttävät dioraamasta otetuilta lähikuvilta. Soveltuu
korkealta alaspäin otetuille kuville, joiden pääkohde on lähellä rajauksen
keskustaa.
Maalaus
Luo kuvia, joissa on maalauksen tunnelma.
Vinjetointi
Vähentää reuna-alueen valon voimakkuutta keskeltä kuvan reunoja kohti.
Kuvituskuva
Korostaa ääriviivoja ja vähentää värien määrää ja tekee kuvasta siten
kuvituksen kaltaisen.
Muotokuva (väri +
MV)
Tekee ihmisten takana olevasta taustasta mustavalkoisen. Kun ihmisiä ei
tunnisteta, säilyttää rajauksen keskialueen värit ja tekee ympäröivästä
alueesta mustavalkoisen.
1
Valitse haluamasi suodatintehoste
painamalla monivalitsimella HI ja
paina k-painiketta.
• Jos valitset muun tehosteen kuin Valikoiva väri,
jatka vaiheeseen 3.
Suodatintehosteet
Muotokuvapehmennys
Valikoiva väri
Tähtisuodin
Kalansilmä
Miniatyyritehoste
Maalaus
Vinjetointi
Vahvista
92
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaaminen (valokuvat)
2
Valitse säilytettävä väri painamalla
HI ja paina k-painiketta.
Valikoiva väri
OK
3
Esikatsele tulos ja paina k-painiketta.
Esikatselu
• Muokattu kopio luodaan.
• Poistu tallentamatta kopiota painamalla J.
Tak.
93
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaaminen (valokuvat)
Tallenna
Rajaus: Rajatun kopion luominen
1
2
Suurenna kuvaa siirtämällä zoomaussäädintä (A84).
Säädä kuvaa, niin että vain säilytettävä
osa näkyy näytöllä, ja paina sitten
d (valikko) -painiketta.
• Voit säätää suurennussuhdetta liikuttamalla
zoomaussäädintä suuntaan g (i) tai f (h).
Aseta suurennussuhde, jolla u näytetään.
• Selaa kuvan näytettävään osaan painamalla
monivalitsimella HIJK.
3
Vahvista alue, jonka haluat säilyttää, ja
paina k-painiketta.
3.0
Rajaa
• Valitse rajausalue uudelleen painamalla J, jolloin
palaat vaiheeseen 2.
• Poistu tallentamatta rajattua kuvaa painamalla
d-painiketta.
Tak.
4
Tallenna
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
• Muokattu kopio luodaan.
Tallenna kuva tällaisena?
Kyllä
Ei
B
Rajausta koskevia huomautuksia
Helppo panoraama -kuvat eivät ole muokattavissa.
C
Kuvakoko
• Rajatun kopion kuvasuhde (vaakasuunta suhteessa pystysuuntaan) on sama kuin alkuperäisellä
kuvalla.
• Kun rajatun kopion kuvakoko on enintään 320 × 240, kuva näytetään pienemmässä koossa
toiston aikana.
94
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaaminen (valokuvat)
Elokuvat
Elokuvien tallennuksen ja elokuvan toiston perustoiminnot ........................................96
Valokuvien ottaminen elokuvien tallennuksen aikana.................................................. 100
Ajastettujen elokuvien kuvaaminen..................................................................................... 101
Lyhytelokuvaesitys-tila (elokuvaleikkeiden yhdistäminen lyhytelokuvien
luomiseksi)............................................................................................................................................. 103
Toiminnot elokuvan toiston aikana ...................................................................................... 106
Elokuvien muokkaus .................................................................................................................. 107
95
Elokuvat
Elokuvien tallennuksen ja elokuvan toiston
perustoiminnot
1
Avaa kuvausnäyttö.
Jäljellä oleva elokuvan
tallennuksen aika
• Tarkista elokuvan jäljellä oleva tallennusaika.
• On suositeltavaa näyttää elokuvan rajaus, joka
osoittaa elokuvaan tallennettavan alueen (A97).
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Elokuvan rajaus
2
Aloita elokuvan tallennus painamalla
b (e elokuvan tallennus) -painiketta.
• Kamera tarkentaa tarkennusalueen keskelle.
• Keskeytä tallennus painamalla k-painiketta ja
jatka tallennusta painamalla k-painiketta
uudelleen (paitsi jos HS-elokuvavaihtoehto on
valittu kohdassa Elokuvavaihtoehdot). Tallennus
loppuu automaattisesti, jos se on keskeytettynä
noin viiden minuutin ajan.
• Voit ottaa valokuvan painamalla laukaisinta elokuvan
tallennuksen aikana (A100).
3
4
AF
25m 0s
Lopeta tallennus painamalla b (e) -painiketta uudelleen.
Toista elokuva valitsemalla se
täyskuvatoistotilassa ja painamalla
k-painiketta.
10s
• Kuva, jonka kohdalla näkyy
Elokuvavaihtoehdot-kuvake, on elokuva.
100-0005.MP4
15/11/2019 15:30
Elokuvavaihtoehdot
96
Elokuvat
Elokuvien tallennuksen ja elokuvan toiston perustoiminnot
Elokuvan rajaus
• Näytä elokuvan rajaus valitsemalla asetusvalikon Näytön asetukset -kohdassa (A163)
Kuvatiedot-asetukseksi Elok.ruutu+autom. info. Tarkista elokuvan alue rajauksessa
ennen elokuvan tallentamista.
• Elokuvaan tallentuva alue vaihtelee elokuvavalikon kohdan Elokuvavaihtoehdot tai
Elokuva-VR asetusten mukaan.
Tarkennus ja valotus elokuvien tallennuksen aikana
• Tarkennusta voidaan säätää elokuvan tallennuksen aikana seuraavalla tavalla
elokuvavalikon asetuksen Autom. tarkennustila (A143) mukaisesti.
- A Kertatarkennus (oletusasetus): Tarkennus lukittuu, kun elokuvan tallennus
alkaa. Käytä automaattitarkennusta elokuvan tallennuksen aikana painamalla
monivalitsimella J.
- B Kokoaikainen AF: Tarkennusta säädetään toistamiseen myös elokuvan
tallennuksen aikana. Kun painat g-painiketta elokuvan tallennuksen aikana, valotus
tai tarkennus lukitaan. Poista lukitus painamalla g-painiketta uudelleen.
• Kun tarkennustilana (A63) on E (käsitarkennus), säädä tarkennusta käsin. Tarkennusta
voidaan säätää elokuvien tallennuksen aikana kiertämällä monivalitsinta vastapäivään,
jolloin tarkennetaan kaukana oleviin kohteisiin, tai myötäpäivään, jolloin tarkennetaan
lähellä oleviin kohteisiin. Voit säätää tarkennusta myös kiertämällä komentokiekkoa. Aseta
Zoomauksen sivusäädin (A170) asetusvalikossa tilaan Käsitarkennus, jos haluat
tarkentaa zoomauksen sivusäätimellä.
• Kamera jatkaa valotuksen käyttöä elokuvien tallennuksen aikana. Kun painat
g-painiketta, valotus tai tarkennus lukitaan.
• K-painikkeen toiminto painettaessa elokuvan tallennuksen aikana vaihtelee
asetusvalikon AE/AF-lukituspainike (A171) -asetuksen mukaan.
- Kun asetuksena on Vain AE-lukitus tai AE-lukitus (pito): Painikkeen K painaminen
lukitsee tarkennuksen. Vapauta lukitus painamalla uudestaan K.
- Kun asetuksena on Vain AF-lukitus: Painikkeen K painaminen lukitsee valotuksen.
Vapauta lukitus painamalla uudestaan K.
97
Elokuvat
Elokuvien tallennuksen ja elokuvan toiston perustoiminnot
Pisin elokuvan tallennuksen aika
Yksittäisen elokuvatiedoston enimmäispituus on 29 minuuttia, vaikka muistikortilla olisi
riittävästi vapaata tilaa pidempään tallennukseen.
Yhden elokuvatiedoston enimmäiskoko on 4 Gt. Jos tiedoston koko on yli 4 Gt silloinkin, kun
tallennuksen kesto on alle 29 minuuttia, se jaetaan useisiin tiedostoihin eikä sitä voida toistaa
yhtenäisesti (A145).
• Yksittäisen elokuvan suurin pituus näytetään kuvausnäytössä.
• Tallennus saattaa päättyä, ennen kuin jompikumpi raja saavutetaan, jos kameran
lämpötila nousee.
• Elokuvan todellinen jäljellä oleva tallennuksen aika voi vaihdella myös elokuvan sisällön,
kohteen liikkeen tai muistikortin tyypin mukaan.
• Suosittelemme elokuvien tallennukseen muistikortteja, joiden SD-nopeusluokka on
vähintään 6 (videon nopeusluokka V6). Suosittelemme käyttämään muistikortteja, joiden
UHS-nopeusluokka on vähintään 3 (videon nopeusluokka V30), kun
Elokuvavaihtoehdot on d 2160/30p (4K UHD) tai c 2160/25p (4K UHD).
Elokuvan tallentaminen saattaa keskeytyä odottamatta, jos käytät muistikorttia, jonka
nopeusluokitus on alhainen.
B
Kameran lämpötila
• Kamera saattaa lämmetä, jos elokuvien tallentaminen jatkuu pitkään tai jos kameraa käytetään
kuumissa olosuhteissa.
• Jos kamera kuumenee elokuvan tallennuksen aikana liikaa, tallennus lopetetaan automaattisesti.
Näytöllä näkyy aika, jonka kuluttua kamera lopettaa tallennuksen (B10s).
Kamera sammuu, kun se lopettaa tallentamisen.
Anna kameran olla virta katkaistuna, kunnes kameran sisäosat ovat jäähtyneet.
Elokuvien tallennusta koskevia huomautuksia
B
Kuvien tai elokuvien tallentamista koskevia huomautuksia
• Jäljellä olevien kuvien määrän ilmaisin tai elokuvan jäljellä olevan tallennusajan ilmaisin vilkkuu,
kun kuvia tai elokuvia tallennetaan. Älä avaa akkutilan/muistikorttipaikan kantta tai poista
akkua tai muistikorttia, kun ilmaisin vilkkuu. Tämä saattaa aiheuttaa tietojen häviämistä tai
vahingoittaa kameraa tai muistikorttia.
• Elokuvien tallennus voi kestää jonkin aikaa, kun käytössä on kameran sisäinen muisti.
• Määrättyjä Elokuvavaihtoehdot-asetuksia käytettäessä elokuvaa ei ehkä voida tallentaa
sisäiseen muistiin tai kopioida sitä muistikortilta sisäiseen muistiin.
98
Elokuvat
Elokuvien tallennuksen ja elokuvan toiston perustoiminnot
B
Tallennettuja elokuvia koskevia huomautuksia
• Kuvanlaatu saattaa heikentyä jonkin verran digitaalizoomausta käytettäessä.
• Zoomaussäätimen käytön, zoomauksen, automaattitarkennuksen objektiivin liikkeen moottorin,
elokuvan tärinänvaimennuksen ja aukon toiminnan äänet kirkkauden muuttuessa saattavat
tallentua.
• Näytössä voi näkyä seuraavia ilmiöitä elokuvien tallennuksen aikana. Nämä ilmiöt tallentuvat
tallennettaviin elokuviin.
- Loisteputki-, elohopeahöyrylamppu- ja natriumhöyrylamppuvalaistuksessa kuvissa voi näkyä
raitoja.
- Kuvan yhdeltä toiselle puolelle nopeasti liikkuvat kohteet, kuten liikkuva juna tai auto, voivat
näyttää olevan vinossa.
- Koko elokuva voi näyttää olevan vinossa, kun kameralla panoroidaan.
- Valaistuihin tai muihin kirkkaisiin alueisiin voi jäädä haamukuvia, kun kameraa liikutetaan.
• Kohteen etäisyyden tai käytetyn zoomaussuhteen mukaan kohteissa, joissa on toistuvia kuvioita
(kankaat, ristikkoikkunat jne), voi esiintyä värillisiä juovia elokuvan tallennuksen ja toiston aikana.
Tämä tapahtuu, kun kohteen kuvio ja kuvakennon rakenne häiritsevät toisiaan; se ei ole vika.
B
Tärinänvaimennusta elokuvan tallennuksen aikana koskevia huomautuksia
• Kun elokuvavalikon (A151) Elokuva-VR-asetuksen arvoksi on asetettu Päällä (yhdistelmä),
kuvakulma (kuvassa näkyvä alue) pienenee elokuvan tallennuksen aikana.
• Kun vakautat kameran jalustalle tallennuksen ajaksi, aseta Elokuva-VR tilaan Pois, jotta toiminto
ei aiheuta mahdollisia virheitä.
B
Elokuvien tallennuksen automaattitarkennusta koskevia huomautuksia
Automaattitarkennus ei aina toimi odotetulla tavalla (A76). Jos näin käy, tarkenna
käsitarkennuksella (A63, 64) tai toimi seuraavasti:
1. Aseta Autom. tarkennustila tilaan Kertatarkennus (oletusasetus) elokuvavalikossa ennen
elokuvan tallennuksen aloitusta.
2. Rajaa ruudun keskelle toinen kohde, joka on samalla etäisyydellä kamerasta kuin varsinainen
kohde, aloita tallennus painamalla b (e) -painiketta ja muuta sommittelua.
99
Elokuvat
Elokuvien tallennuksen ja elokuvan toiston perustoiminnot
Valokuvien ottaminen elokuvien tallennuksen
aikana
Jos laukaisin painetaan pohjaan elokuvan tallennuksen
aikana, yksi kuva tallennetaan valokuvana (JPEG-kuva).
Elokuvan tallennus jatkuu, kun valokuvaa tallennetaan.
• Valokuva voidaan ottaa, kun Q näkyy näytössä. Jos
z näytetään, valokuvaa ei voida ottaa.
• Tallennetun valokuvan koko on sama kuin elokuvan
kuvakoko (A146). Kuvanlaatu on aina Normal.
B
AF
25m 0s
Valokuvien ottamista elokuvan tallennuksen aikana koskevia huomautuksia
• Valokuvia ei voi tallentaa elokuvan tallennuksen aikana, kun
- jäljellä oleva elokuvan tallennusaika on alle viisi sekuntia
- kohdan Elokuvavaihtoehdot (A145) asetuksena on HS-elokuva.
• Elokuvan kuvat, jotka on tallennettu valokuvan ottamisen aikana, eivät ehkä toistu tasaisesti.
• Laukaisimen käytön aiheuttama ääni valokuvan tallennuksen yhteydessä voi kuulua tallennetussa
elokuvassa.
• Jos kamera liikkuu laukaisinta painettaessa, kuva saattaa tärähtää.
C
Valokuvien otto kosketusnäytön painikkeiden avulla
Voit myös ottaa valokuvia elokuvan tallennuksen aikana
koskettamalla näytöltä kohtaa Q.
AF
100
Elokuvat
Valokuvien ottaminen elokuvien tallennuksen aikana
25m 0s
Ajastettujen elokuvien kuvaaminen
Kamera voi kuvata automaattisesti valokuvia määritetyin välein noin 10 sekunnin pituisten
ajastettujen elokuvien luomiseksi.
• Kun elokuvavalikon kohdan Kuvataajuus asetuksena on 30 k/s (30p/60p), otetaan
300 kuvaa, jotka tallennetaan asetuksella e 1080/30p. Kun asetuksena on 25 k/s
(25p/50p), otetaan 250 kuvaa, jotka tallennetaan asetuksella S 1080/25p.
Kierrä tilanvalitsin kohtaan y M d-painike M N Ajastettu elokuva M
k-painike
Välin pituus
Tyyppi (tarvittava kuvausaika)
1
2
3
4
5
30 k/s (30p/60p)
25 k/s (25p/50p)
O Kaupunkikuva (10 min)1
2s
P Maisemakuva (25 min)2
5s
6s
Q Auringonlasku (50 min)2
10 s
12 s
R Yötaivas (150 min)3, 4
30 s
36 s
S Tähtiradat (150 min)4, 5
30 s
36 s
Kamera tarkentaa tarkennusalueen keskellä olevalle alueelle.
Kamera tarkentaa äärettömyyteen.
Sopii tähtien liikkeen tallentamiseen. Tarkennus on pysyvästi äärettömässä.
Zoomaus siirtyy takaisin laajakulman äärimmäisasentoon automaattisesti. Telezoomasento
rajoittuu kuvakulmaan, joka vastaa noin 300 mm objektiivin (35mm:n [135] muodon)
kuvakulmaa.
Tähtien liike näkyy kuvankäsittelyn vuoksi viivoina. Tarkennus on pysyvästi äärettömässä.
1
Valitse tyyppi painamalla
monivalitsimella HI ja paina
k-painiketta.
101
Elokuvat
Ajastettujen elokuvien kuvaaminen
Ajastettu elokuva
Kaupunkikuva (10 min)
Maisemakuva (25 min)
Auringonlasku (50 min)
Yötaivas (150 min)
Tähtiradat (150 min)
2,4 s
2
Valitse, lukitaanko valotus (kirkkaus), ja
paina k-painiketta (pois lukien
Tähtiradat (150 min) ja
Yötaivas (150 min)).
Maisemakuva (25 min)
AE-lukitus päällä
AE-lukitus pois
• Kun AE-lukitus päällä on valittu, ensimmäisessä
kuvassa käytettyä valotusta käytetään kaikissa
kuvissa. Kun kirkkaus muuttuu yllättäen esimerkiksi
illan hämärtyessä, suosittelemme käyttämään
asetusta AE-lukitus pois.
3
4
Vakauta kamera esimerkiksi jalustan kaltaisella välineellä.
Ota ensimmäinen kuva painamalla
laukaisinta.
25m 0s
• Aseta valotuksen korjaus (A68) ennen sulkimen
painamista ensimmäistä kuvaa varten. Valotuksen
korjausta ei voi muuttaa ensimmäisen kuvan
0.0
ottamisen jälkeen. Tarkennus ja värisävy lukitaan,
25m 0s
kun ensimmäinen kuva otetaan.
1/250 F3.4
500
100
• Suljin laukaistaan automaattisesti toista ja muita
kuvia varten.
• Näyttö saattaa sammua, kun kamera ei ota kuvia. Virran merkkivalo vilkkuu, kun näyttö on
sammuksissa.
• Kuvaaminen loppuu automaattisesti, kun kamera on ottanut 300 tai 250 kuvaa.
• Lopeta kuvaus, ennen kuin vaadittu kuvausaika on kulunut, painamalla k-painiketta ja luo
ajastettu elokuva.
• Ääntä ja valokuvia ei voi tallentaa.
B
•
•
•
•
•
Ajastettua elokuvaa koskevia huomautuksia
Kamera ei voi ottaa kuvia, jos muistikorttia ei ole asetettu paikalleen.
Älä kierrä tilanvalitsinta tai irrota muistikorttia ennen kuvauksen loppumista.
Estä kameran odottamaton sammuminen käyttämällä riittävästi ladattua akkua.
Ajastettua elokuvaa ei voida tallentaa painamalla b (e) -painiketta.
Tärinänvaimennus poistetaan käytöstä asetusvalikon Valokuva-VR-asetuksesta (A168)
riippumatta.
102
Elokuvat
Ajastettujen elokuvien kuvaaminen
Lyhytelokuvaesitys-tila (elokuvaleikkeiden
yhdistäminen lyhytelokuvien luomiseksi)
Kamera luo enintään 30 sekunnin pituisen
lyhytelokuvan (e1080/30p tai S1080/25p)
tallentamalla useita muutaman sekunnin pituisia
elokuvakatkelmia, jotka yhdistetään automaattisesti.
1
Paina d (valikko) -painiketta ja
määritä elokuvien tallennusasetukset.
Lyhytelokuvaesitys
Kuvamäärä
Erikoistehosteet
Taustamusiikki
Lopeta tallennus
• Kuvamäärä : Määritä, miten monta
elokuvaleikettä kamera tallentaa, ja kunkin
elokuvaleikkeen pituus. Oletusarvon mukaan
kamera tallentaa 15, 2 sekunnin pituista
elokuvaleikettä 30 sekunnin pituisen lyhytelokuvan
luomiseksi.
• Erikoistehosteet (A104): Käytä kuvaamisen
aikana erilaisia tehosteita.
Tehosteet voi vaihtaa kullekin elokuvaleikkeelle.
• Taustamusiikki: Valitse taustamusiikki. Esikatsele liikuttamalla zoomaussäädintä (A2)
suuntaan g (i).
• Kun asetukset ovat valmiit, poistu valikosta painamalla d-painiketta tai laukaisinta.
2
Tallenna elokuvakatkelma painamalla
b (e elokuvan tallennus) -painiketta.
• Kamera lopettaa elokuvaleikkeen tallentamisen
automaattisesti, kun vaiheessa 1 määritetty aika on
kulunut.
• Elokuvaleikkeen tallentamisen voi keskeyttää
tilapäisesti.
Katso kohta ”Elokuvan tallennuksen
keskeyttäminen” (A105).
3
0
15
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Valitse tallennettu elokuvaleike tai
poista se.
• Tarkista painamalla k-painiketta.
• Poista painamalla l-painiketta. Edellisen
tallennetun elokuvaleikkeen tai kaikki
elokuvaleikkeet voi poistaa.
• Jatka elokuvaleikkeiden tallentamista toistamalla
vaiheen 2 toimet.
• Muuta tehosteita palaamalla vaiheeseen 1.
12
15
Esikatselu
100
1/250
F3.4
0.0
24m36s
500
Tallennettujen elokuvaleikkeiden
määrä
103
Elokuvat
Lyhytelokuvaesitys-tila (elokuvaleikkeiden yhdistäminen lyhytelokuvien
luomiseksi)
4
Tallenna lyhytelokuvaesitys.
• Lyhytelokuvaesitys tallennetaan, kun kamera on tallentanut määritetyn määrän
elokuvaleikkeitä.
• Voit tallentaa lyhytelokuvaesityksen ennen kuin kamera on tallentanut määritetyn määrän
elokuvaleikkeitä painamalla d-painiketta, kun kuvaamisen valmiusnäyttö tulee näkyviin,
ja valitsemalla sitten Lopeta tallennus.
• Elokuvaleikkeet poistetaan, kun lyhytelokuvaesitys tallennetaan.
Erikoistehosteet
Toiminto
Kuvaus
O Pehmeä
Pehmentää kuvaa luomalla koko kuvaan hieman
liike-epäterävyyttä.
P Nostalginen seepia
Lisää seepiasävyn ja vähentää kontrastia luodakseen vanhan
valokuvan vaikutelman.
F Suurikontr. yksivärinen
Luo mustavalkoisen valokuvan, jossa on voimakas kontrasti.
I Valikoiva väri
Säilyttää vain valitun värin ja muuttaa muut värit mustavalkoiseksi.
l Pop
Luo kirkkaan ulkoasun lisäämällä koko kuvan värikylläisyyttä.
o Ristikehitys
Tuottaa kuvaan tiettyyn väriin perustuvan salaperäisen ulkoasun.
m Lelukameratehoste 1
Tuottaa koko kuvaan kellertävän värisävyn ja tummentaa kuvan
reunoja.
n Lelukameratehoste 2
Vähentää värikylläisyyttä koko kuvassa ja tummentaa kuvan
reunoja.
b Peili
Heijastaa kuvan vasemman sivun keskeltä symmetrisen kuvan
luomiseksi.
k Pois (oletusasetus)
Kuvassa ei käytetä tehosteita.
• Kun valitset toiminnon Valikoiva väri tai
Ristikehitys, valitse haluamasi väri painamalla
monivalitsimella HI ja vahvista värivalinta
painamalla k-painiketta.
Valikoiva väri
OK
104
Elokuvat
Lyhytelokuvaesitys-tila (elokuvaleikkeiden yhdistäminen lyhytelokuvien
luomiseksi)
Toiminnot elokuvaleikkeen toiston aikana
Voit säätää äänenvoimakkuutta siirtämällä
zoomaussäädintä elokuvaleikkeen toiston aikana (A2).
Toistosäätimet näkyvät näytössä.
Voit käyttää alla kuvattuja toimintoja valitsemalla
säätimen painamalla monivalitsimella JK ja
painamalla sitten k-painiketta.
Toiminto
Kuvake
Toistosäätimet
Kuvaus
Kelata
taaksepäin
A
Siirry elokuvassa taaksepäin pitämällä k-painiketta painettuna.
Kelaa
eteenpäin
B
Siirry elokuvassa eteenpäin pitämällä k-painiketta painettuna.
Keskeytä toisto. Seuraavat toimet voi tehdä toiston ollessa
keskeytettynä.
Keskeytä
C
Kelaa elokuvaa yksi ruutu taaksepäin. Siirry jatkuvasti
taaksepäin pitämällä k-painiketta painettuna.
D
Kelaa elokuvaa yksi ruutu eteenpäin. Siirry jatkuvasti
eteenpäin pitämällä k-painiketta painettuna.
F
Jatka toistoa.
E
Lopettaa
toiston
G
Palaa kuvausnäyttöön.
Lopettaa
tallennuksen
p
Tallenna lyhytelokuvaesitys käyttämällä tallennettuja elokuvaleikkeitä.
B
Lyhytelokuvaesityksen tallentamista koskevia huomautuksia
• Kamera ei voi tallentaa elokuvia, jos muistikorttia ei ole asetettu paikalleen.
• Älä vaihda muistikorttia, ennen kuin lyhytelokuvaesitys on tallennettu.
C
Elokuvan tallennuksen keskeyttäminen
• Voit ottaa valokuvan, jonka kuvanlaatu on Normal ja kuvankoko e 4 608×2 592 painamalla
laukaisinta, kun kuvauksen valmiustilanäyttö on näkyvissä.
• Voit keskeyttää elokuvan tallentamisen ja toistaa kuvia tai siirtyä muihin kuvaustiloihin ottamaan
valokuvia. Elokuvan tallennus jatkuu, kun siirryt lyhytelokuvaesitys-tilaan uudelleen.
Lyhytelokuvaesitys-tilassa käytettävissä olevat toiminnot
•
•
•
•
•
Itselaukaisin (A61)
Tarkennustila (A63)
Valotuksen korjaus (A68)
Lyhytelokuvaesitys-valikko (A103)
Elokuvavaihtoehdot-valikko (A145)
105
Elokuvat
Lyhytelokuvaesitys-tila (elokuvaleikkeiden yhdistäminen lyhytelokuvien
luomiseksi)
Toiminnot elokuvan toiston aikana
Voit säätää äänenvoimakkuutta siirtämällä
zoomaussäädintä elokuvan toiston aikana (A2).
Siirry eteen- tai taaksepäin kiertämällä monivalitsinta tai
komentokiekkoa.
Äänenvoimakkuuden ilmaisin
Toistosäätimet näkyvät näytössä.
Voit käyttää alla kuvattuja toimintoja valitsemalla
säätimen painamalla monivalitsimella JK ja
painamalla sitten k-painiketta.
Tauon aikana
Toiminto
Kuvake
Kelata
taaksepäin
A
Siirry elokuvassa taaksepäin pitämällä k-painiketta painettuna.
Kuvaus
Kelaa
eteenpäin
B
Siirry elokuvassa eteenpäin pitämällä k-painiketta painettuna.
Keskeytä toisto. Seuraavat toimet voi tehdä toiston ollessa keskeytettynä.
Keskeytä
Lopeta
C
Kelaa elokuvaa yksi ruutu taaksepäin. Siirry jatkuvasti taaksepäin
pitämällä k-painiketta painettuna.*
D
Kelaa elokuvaa yksi ruutu eteenpäin. Siirry jatkuvasti eteenpäin
pitämällä k-painiketta painettuna.*
F
Jatka toistoa.
I
Erota elokuvan haluttu osa ja tallenna se erillisenä tiedostona.
H
Erota elokuvasta yksittäiskuva ja tallenna se valokuvana.
E
G
Palaa täyskuvatoistotilaan.
* Elokuvaa voi siirtää kuva kuvalta eteen- tai taaksepäin myös kiertämällä monivalitsinta tai
komentokiekkoa.
C
Kosketusnäytön käyttäminen elokuvan toiston aikana
Keskeytä elokuvan toisto koskettamalla näyttöä toiston aikana (A7). Jatka elokuvan toistoa
koskettamalla näyttöä silloin, kun toisto on keskeytetty.
106
Elokuvat
Toiminnot elokuvan toiston aikana
Elokuvien muokkaus
Kun muokkaat elokuvia, käytä riittävän täyteen ladattua akkua, jotta kameran virta ei katkea
muokkauksen aikana. Jos akun varaustason ilmaisin on B, elokuvan muokkaus ei ole
mahdollista.
Ainoastaan elokuvan halutun osan erottaminen
Tallennetun elokuvan halutun osan voi tallentaa erillisenä tiedostona.
1
Toista haluttu elokuva ja keskeytä toisto kohdassa, josta haluat
erillisen tiedoston alkavan (A106).
2
Valitse I-säädin painamalla
monivalitsimella JK ja paina sitten
k-painiketta.
3
Valitse M (valitse aloituskohta)
painamalla HI.
• Siirrä aloituskohtaa kiertämällä komentokiekkoa tai
painamalla JK. Voi säätää sitä myös liu’uttamalla
aloituspistekuvaketta (A7).
• Peruuta muokkaus valitsemalla O (takaisin) ja
painamalla k-painiketta.
1m30s
Valitse aloituskohta
1m 0s
Aloituspiste
4
Valitse N (valitse lopetuskohta)
painamalla HI.
• Siirrä lopetuskohtaa kiertämällä komentokiekkoa
tai painamalla JK. Voi säätää sitä myös
liu’uttamalla lopetuspistekuvaketta.
• Esikatsele määrittämäsi katkelma painamalla
HI ja valitsemalla siten F ja painamalla
k-painiketta. Lopeta esikatselu painamalla
k-painiketta uudelleen.
107
Elokuvat
Elokuvien muokkaus
Valitse lopetuskohta
30s
Lopetuspiste
5
Valitse m (tallenna) painamalla HI ja
paina k-painiketta.
Tallenna
• Tallenna elokuva toimimalla näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
30s
B
Elokuvan osan poimintaa koskevia huomautuksia
• Muokkaamalla luotua elokuvaa ei voi muokata uudelleen.
• Elokuvan varsinainen leikattu osuus voi erota hieman aloitus- ja lopetuskohtia käyttämällä
valitusta.
• Elokuvia ei voi leikata alle kahden sekunnin pituisiksi.
Elokuvan ruudun tallentaminen valokuvana
Tallennetun elokuvan halutun ruudun voi erottaa ja tallentaa valokuvana.
• Keskeytä elokuva ja tuo erotettava ruutu näyttöön
(A106).
• Valitse H-säädin painamalla monivalitsimella
JK ja paina sitten k-painiketta.
• Valitse Kyllä, kun näytössä näkyy vahvistusikkuna, ja
tallenna kuva painamalla k-painiketta.
• Valokuva tallentuu kuvanlaadun asetuksella
Normal. Kuvakoko määräytyy alkuperäisen
elokuvan kuvakoon mukaan (A146).
1m30s
Kopioidaanko kuva stillkuvaksi?
Kyllä
Ei
B
Valokuvien poiminnan rajoitukset
Valokuvia ei voida poimia elokuvista, jotka on tallennettu HS-elokuva-asetuksella.
108
Elokuvat
Elokuvien muokkaus
Kameran liittäminen televisioon,
tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien käyttö ................................................................................................................................ 110
Kuvien katselu televisiossa....................................................................................................... 111
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta............................................................................ 112
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)............................................................................. 116
109
Kameran liittäminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien käyttö
SnapBridge-sovelluksen avulla kuvista nauttimisen lisäksi voit käyttää kuvia myös muilla
tavoilla kytkemällä kameran seuraaviin laitteisiin.
Kuvien katselu televisiossa
Kameralla otettuja kuvia ja elokuvia voi katsella television avulla.
Kytkentätapa: Kytke kaupoista saatava HDMI-kaapeli television
HDMI-tuloliitäntään.
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta
Jos kytket kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen, voit tulostaa
kuvia ilman tietokonetta.
Kytkentätapa: Kytke kamera USB-kaapelilla suoraan tulostimen
USB-tuloliitäntään.
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)
Voit siirtää kuvia ja elokuvia tietokoneeseen katselua ja muokkausta varten.
Kytkentätapa: Kytke kamera USB-kaapelilla tietokoneen USB-liitäntään.
• Ennen kuin kytket kameran tietokoneeseen, asenna tietokoneeseen
ViewNX-i.
B
Huomautuksia kaapeleiden kytkemisestä kameraan
USB-mikroliitäntä
HDMI-mikroliitin
(tyyppi D)
Avaa liitännän suojus.
Kytke liitin.
• Varmista ennen kaapeleiden kytkemistä tai irrottamista, että kameran virta on katkaistu. Tarkista
liitinten muoto ja suunta äläkä kytke tai irrota liittimiä vinosti.
• Varmista, että kameran akun varaustaso on riittävä. Jos käytetään EH-62F-verkkolaitetta
(saatavana erikseen), kamera voi saada virtaa pistorasiasta. Älä missään olosuhteissa käytä muuta
kuin EH-62F-verkkolaitetta. Tämän varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa kameran
ylikuumenemisen tai vaurioitumisen.
• Lisätietoja kytkentätavoista ja kameran kytkennän jälkeen suoritettavista toiminnoista on tämän
asiakirjan lisäksi laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa.
110
Kameran liittäminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien käyttö
Kuvien katselu televisiossa
1
Katkaise kameran virta ja liitä se televisioon.
• Tarkista liitinten muoto ja suunta äläkä kytke tai irrota liittimiä vinosti.
HDMI-mikroliitin (tyyppi D)
2
HDMI-liitäntään
Aseta television tulo ulkoiselle tulolle.
• Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.
3
Kytke kameraan virta pitämällä
c (toisto) -painiketta painettuna.
• Kuvat näytetään televisiossa.
• Asetuksella d 2160/30p (4K UHD) tai c 2160/
25p (4K UHD) kuvattujen elokuvien toistoon 4K UHD
-laadulla tarvitaan 4K-tuella varustettu TV ja
HDMI-kaapeli.
B
Huomautuksia koskien tilannetta, jossa HDMI-kaapeli on kytketty
• Kun vaihdat kameran kuvaustilaan, kuvausnäyttö tulee näkyviin mutta kuvaus ei onnistu silloin,
kun HDMI-kaapeli on kytketty.
• Kameran kuvausnäyttö näkyy näytöllä HDMI-lähtöä varten, mutta ääni ei ole lähtötilassa.
• Kuvaus- ja valokuvatietoja ei näytetä näytöllä HDMI-lähtöä varten.
• Kosketustoimintoja ei voida suorittaa, kun HDMI-kaapeli on kytketty.
• Verkkovalikko ei ole valittavissa silloin, kun HDMI-kaapeli on kytketty.
111
Kameran liittäminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien katselu televisiossa
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta
Käyttäjä voi kytkeä PictBridge-yhteensopivan tulostimen suoraan kameraan ja tulostaa kuvia
ilman tietokonetta.
Kameran liittäminen tulostimeen
1
2
Kytke tulostimeen virta.
Sammuta kameran virta ja kytke kamera tulostimeen USB-kaapelilla.
• Tarkista liitinten muoto ja suunta äläkä kytke tai irrota liittimiä vinosti.
3
Kameraan kytketään automaattisesti virta.
• PictBridge-aloitusnäyttö (1) näkyy kameran näytössä. Sen jälkeen näkyy Tulosta
valitut -näyttö (2).
1
2
Tulosta valitut
15/11/2019
No. 32
32
Vahvista
B
Jos PictBridge-aloitusnäyttö ei tule näyttöön
Kun Automaattinen on valittuna asetukselle Lataus tietokoneesta (A175), joillakin
tulostimilla ei voi tulostaa kuvia, vaikka kamera olisi kytketty suoraan tulostimeen. Jos
PictBridge-aloitusnäyttö ei näy, kun kameraan on kytketty virta, sammuta kameran virta ja
irrota USB-kaapeli. Valitse Lataus tietokoneesta-asetukseksi Pois ja kytke kamera uudelleen
tulostimeen.
112
Kameran liittäminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta
Kuvien tulostaminen yksitellen
1
Valitse haluamasi kuva painamalla
monivalitsimella JK ja paina
k-painiketta.
Tulosta valitut
15/11/2019
No. 32
32
• Siirry pienoiskuvien toistoon liikuttamalla
zoomaussäädintä suuntaan f (h) tai
täyskuvatoistoon liikuttamalla suuntaan g (i).
Vahvista
2
Valitse Kopiot painamalla HI ja
paina k-painiketta.
• Valitse haluamasi kopioiden määrä (enintään
yhdeksän) painamalla HI ja paina k-painiketta.
PictBridge
1 tulostetta
Aloita tulostus
Kopiot
Paperikoko
3
Valitse Paperikoko ja paina
k-painiketta.
PictBridge
• Valitse haluamasi paperikoko ja paina
k-painiketta.
• Voit tulostaa tulostimeen määritetyllä paperikoolla
valitsemalla Oletusarvo.
• Kamerassa käytettävissä olevat paperikoon
asetukset vaihtelevat käyttämäsi tulostimen
mukaan.
4
Valitse Aloita tulostus ja paina
k-painiketta.
• Tulostus alkaa.
4 tulostetta
Aloita tulostus
Kopiot
Paperikoko
PictBridge
4 tulostetta
Aloita tulostus
Kopiot
Paperikoko
113
Kameran liittäminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta
Useiden kuvien tulostaminen
1
Kun näyttöön tulee Tulosta
valitut -näyttö, paina
d (valikko) -painiketta.
Tulosta valitut
15/11/2019
No. 32
32
Vahvista
2
Valitse Paperikoko painamalla
monivalitsimella HI ja paina
k-painiketta.
Tulostusvalikko
Tulosta valitut
Tul. kaikki kuvat
Paperikoko
• Valitse haluamasi paperikoko ja paina
k-painiketta.
• Voit tulostaa tulostimeen määritetyllä paperikoolla
valitsemalla Oletusarvo.
• Kamerassa käytettävissä olevat paperikoon
asetukset vaihtelevat käyttämäsi tulostimen mukaan.
• Poistu tulostusvalikosta d-painikkeella.
3
Valitse Tulosta valitut tai Tul. kaikki
kuvat ja paina k-painiketta.
Tulostusvalikko
Tulosta valitut
Tul. kaikki kuvat
Paperikoko
114
Kameran liittäminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta
Tulosta valitut
Valitse kuvat (enintään 99) ja kunkin kuvan
5
Tulosta valitut
kopiomäärä (enintään 9).
• Valitse kuvat painamalla monivalitsimella
JK ja määritä tulostettavien kopioiden
1
lukumäärä painamalla HI.
• Tulostettaviksi valitut kuvat ilmaistaan
kuvakkeella a, ja numero kertoo
3
tulostettavien kopioiden määrän. Peruuta
Vahvista
tulostusvalinta asettamalla kopioiden
määräksi 0.
• Siirry täyskuvatoistoon liikuttamalla zoomaussäädintä suuntaan g (i) tai
pienoiskuvien toistoon liikuttamalla suuntaan f(h).
• Paina k-painiketta, kun asetus on valmis. Kun näytöllä näkyy tulostettavien
kopioiden lukumäärän vahvistava näyttö, aloita tulostus valitsemalla Aloita
tulostus ja painamalla k-painiketta.
1
Tul. kaikki kuvat
Kaikista sisäiseen muistiin tai muistikortille tallennetuista kuvista tulostetaan yksi
kopio.
• Kun näytöllä näkyy tulostettavien kopioiden lukumäärän vahvistava näyttö, aloita
tulostus valitsemalla Aloita tulostus ja painamalla k-painiketta.
115
Kameran liittäminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien tulostaminen ilman tietokonetta
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)
ViewNX-i-ohjelmiston asentaminen
ViewNX-i on Nikon-ohjelmisto, jonka avulla voi siirtää kuvia ja elokuvia tietokoneeseen
niiden katselua ja muokkausta varten.
Asenna ViewNX-i lataamalla ViewNX-i-asennusohjelman uusin versio seuraavasta
verkkosivustosta ja suorita asennus loppuun näytön ohjeiden avulla.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Katso järjestelmävaatimukset ja muut tiedot alueesi Nikon-sivustosta.
Kuvien siirtäminen tietokoneeseen
Tietokoneen näytössä näkyvät kohteet voivat muuttua, kun käyttöjärjestelmän tai
ohjelmiston versio päivitetään.
1
Valmistele kuvia sisältävä muistikortti.
Voit käyttää mitä tahansa seuraavista menetelmistä kuvien siirtämiseen muistikortilta
tietokoneeseen.
• SD-muistikorttipaikka/kortinlukija: Aseta muistikortti tietokoneesi korttipaikkaan tai
tietokoneeseen yhdistettyyn kortinlukijaan (saatavana kaupallisesti).
• Suora USB-yhteys: Katkaise kamerasta virta ja varmista, että muistikortti on asetettu
kameraan. Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kameraan käynnistyy automaattisesti.
Voit siirtää kameran sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia poistamalla muistikortin
kamerasta ennen kameran kytkemistä tietokoneeseen.
B
Huomautuksia kameran liittämisestä tietokoneeseen
Kytke kaikki muut USB-laitteet irti tietokoneesta. Kameran ja muiden USB-laitteiden
samanaikainen liittäminen tietokoneeseen voi johtaa kameran toimintahäiriöihin tai liialliseen
virransyöttöön tietokoneesta, mikä voi vahingoittaa kameraa tai muistikorttia.
116
Kameran liittäminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)
Jos näyttöön tulee viesti, jossa sinua kehotetaan valitsemaan ohjelma, valitse Nikon Transfer 2.
• Kun käytössä on Windows 7
Jos oikealla kuvattu valintaikkuna tulee
esiin, valitse Nikon Transfer 2 seuraavien
vaiheiden mukaisesti.
1 Valitse Import pictures and videos
(Tuo kuvia ja videoita) -kohdassa
Change program (Vaihda
ohjelmaa). Ohjelmanvalinnan
valintaikkuna avautuu; valitse Nikon
Transfer 2 ja napsauta OK.
2 Kaksoisnapsauta Nikon Transfer 2-kuvaketta.
• Kun käytössä on Windows 10 tai Windows 8.1
Jos oikealla näkyvä valintaikkuna tulee näkyviin, osoita
valintaikkunaa ja osoita sitten Import File (Lisää
tiedosto)/Nikon Transfer 2.
• Kun käytössä on OS X tai macOS
Jos Nikon Transfer 2 ei käynnisty automaattisesti, käynnistä Mac-tietokoneen mukana
toimitettu Image Capture (Kuvan tallennus) -sovellus kameran ollessa kytkettynä
tietokoneeseen ja valitse kameran tietokoneeseen kytkemisen yhteydessä oletuksena
avattavaksi sovellukseksi Nikon Transfer 2.
Jos muistikortilla on paljon kuvia, Nikon Transfer 2 -ohjelma saattaa käynnistyä hitaasti. Odota,
kunnes Nikon Transfer 2 on käynnistynyt.
B
USB-kaapelin kytkemistä koskevia huomautuksia
Jos kamera on kytketty tietokoneeseen USB-keskittimen avulla, yhteyttä ei välttämättä tunnisteta.
C
ViewNX-i-sovelluksen käyttö
Katso online-ohjeesta lisätietoja.
117
Kameran liittäminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)
2
Valitse Start Transfer (Aloita siirto), kun Nikon Transfer 2 on
käynnistynyt.
Start Transfer
(Aloita siirto)
• Kuvien siirtäminen alkaa. Kun kuvat on siirretty, ViewNX-i käynnistyy ja siirretyt kuvat
näytetään.
3
Katkaise yhteys.
• Jos käytät kortinlukijaa tai korttipaikkaa, valitse tietokoneen käyttöjärjestelmästä oikea
vaihtoehto muistikorttia vastaavan siirrettävän levyn poistamiseksi ja poista sitten
muistikortti kortinlukijasta tai korttipaikasta.
• Jos kamera on kytketty tietokoneeseen, katkaise kamerasta virta ja irrota USB-kaapeli.
C
Capture NX-D
Nikonin Capture NX-D -ohjelmistolla voidaan hienosäätää valokuvia tai muuttaa RAW-kuvien
asetuksia ja tallentaa ne muissa muodoissa. Sen voi ladata seuraavalta sivustolta:
https://downloadcenter.nikonimglib.com
118
Kameran liittäminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)
Valikon käyttö
Valikkotoiminnot ......................................................................................................................... 120
Valikkoluettelot ............................................................................................................................ 123
Kuvausvalikko (yhteinen eri kuvaustiloille)........................................................................ 127
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D) ........................................................................................ 130
Elokuvavalikko.............................................................................................................................. 145
Toistovalikko ................................................................................................................................. 153
Verkkovalikko................................................................................................................................ 158
Asetusvalikko ................................................................................................................................ 161
119
Valikon käyttö
Valikkotoiminnot
Voit asettaa alla luetellut valikot painamalla d (valikko) -painiketta.
•
•
•
•
•
A Kuvausvalikko1, 2
e Elokuvavalikko1
c Toistovalikko3
J Verkkovalikko
z Asetusvalikko
1
2
3
Paina d-painiketta, kun näytössä on kuvausnäyttö.
Valikkokuvakkeet ja käytettävissä olevat asetusvaihtoehdot vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
Paina d-painiketta, kun näytössä on toistonäyttö.
1
Paina d (valikko) -painiketta.
• Valikko tulee näyttöön.
2
Paina monivalitsimella J.
Kuvausvalikko
• Nykyinen valikkokuvake näkyy
keltaisena.
Kuvanlaatu
Kuvakoko
Valikkokuvakkeet
3
Valitse valikkokuvake ja
paina k-painiketta.
Asetukset
Aikavyöhyke ja päiväys
Näytön asetukset
EVF:n automaatt. vaihto
Päivämääräleima
Itselaukaisin: lauk. jälkeen
Valokuva-VR
Tarkennusapu
• Voit valita valikon asetuksista.
120
Valikon käyttö
Valikkotoiminnot
4
Valitse valikkoasetus ja
paina k-painiketta.
Asetukset
Aikavyöhyke ja päiväys
Näytön asetukset
EVF:n automaatt. vaihto
Päivämääräleima
Itselaukaisin: lauk. jälkeen
Valokuva-VR
Tarkennusapu
• Joitakin valikon asetuksia ei voi
valita kaikissa kuvaustiloissa tai
kameran käyttötiloissa.
5
Valitse asetus ja paina
k-painiketta.
Päivämääräleima
• Valitsemasi asetus otetaan
käyttöön.
• Kun et enää tarvitse valikkoa, paina
d-painiketta.
• Kun näytössä on valikko, voit
siirtyä kuvaustilaan painamalla
laukaisinta tai b (e) -painiketta.
C
Päiväys
Päiväys ja aika
Pois
Komentokiekon tai monivalitsimen toiminta, kun näytössä on valikko
Kun näytössä näkyy valikko tai asetuskohta, voit valita valikon asetuksen myös pyörittämällä
komentokiekkoa tai monivalitsinta.
C
Kosketusnäytön käyttäminen valikoissa
Voit käyttää kosketusnäyttöä valikoissa (A7).
w (toiminto) -painikkeen käyttäminen
Jos painat w-painiketta tilassa A, B, C tai
D, esitallennetut valikkoasetukset voidaan
määrittää nopeasti (oletusasetus on
Sarjakuvaus). Aseta eri valikkoasetus
valitsemalla U Fn-painike ja valitsemalla
sitten haluttu valikkoasetus.
121
Valikon käyttö
Valikkotoiminnot
Kuvanvalintanäyttö
Kun oikealla olevan näytön kaltainen
kuvanvalintanäyttö tulee näkyviin kameran valikkoa
käytettäessä, valitse kuvat alla kuvatulla tavalla.
Poista val. kuvat
Tak.
1
Valitse haluamasi kuva kiertämällä
monivalitsinta tai painamalla JK.
Paina HI ja valitse siten ON tai OFF.
Vahvista
ON/OFF
Vahvista
ON/OFF
Vahvista
Poista val. kuvat
• Siirry täyskuvatoistoon liikuttamalla
zoomaussäädintä (A2) suuntaan g (i) tai
pienoiskuvien toistoon liikuttamalla suuntaan
f (h).
• Kierrä kuvaa -toiminnolle voi valita vain yhden
kuvan.
Siirry vaiheeseen 3.
2
ON/OFF
Tak.
Poista val. kuvat
• Kun ON on valittu, valitun kuvan alla näkyy kuvake.
Valitse lisää kuvia toistamalla vaiheet 1–2.
Tak.
3
Vahvista kuvavalinta painamalla k-painiketta.
• Jatka toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kun vahvistusvalintaikkuna tulee
näkyviin.
122
Valikon käyttö
Valikkotoiminnot
Valikkoluettelot
Kuvausvalikko
Siirry kuvaustilaan M d-painike
Yleiset asetukset
Asetus
Oletusasetus
A
Kuvanlaatu*
Normal
127
Kuvakoko*
i 4 608×3 456
129
* Määritettävissä myös painamalla w (toiminto) -painiketta (A121).
Tilat A, B, C ja D
Asetus
Oletusasetus
A
Valkotasapaino*
Autom. (normaali)
130
Mittaus*
Matriisi
133
Sarjakuvaus*
Yksittäiskuvaus
134
Herkkyys*
Automaattinen
138
Valotuksen haarukointi
• Kuvien määrä: Haarukointi pois
• Haarukointiväli: ±0,3
139
Tarkennusaluetila*
Kohteen hakeva AF
140
Autom. tarkennustila
Esitarkennus
143
Kohinanvähennyssuodin
Normaali
144
M-valotuksen esikatselu
Päällä
144
* Määritettävissä myös painamalla w (toiminto) -painiketta (A121).
123
Valikon käyttö
Valikkoluettelot
Elokuvavalikko
Siirry kuvaustilaan M d-painike M e-valikkokuvake M k-painike
Asetus
Oletusasetus
A
Elokuvavaihtoehdot
e 1080/30p tai S 1080/25p
145
Autom. tarkennustila
Kertatarkennus
150
Elokuva-VR
Päällä (yhdistelmä)
151
Tuuliäänen vaimennus
Pois
152
Kuvataajuus
–
152
Toistovalikko
Paina c-painiketta (toistotila) M d-painike
Asetus
1
2
A
Merkitse ladattavaksi1
153
Pikamuokkaus2
89
D-Lighting2
89
Punasilm. korjaus2
90
Glamour-muokkaus2
90
Suodatintehosteet2
92
Diaesitys
154
Suojaa1
155
Kierrä kuvaa1
155
Kopioi1
156
Sarjan näyttöasetukset
157
Valitse kuva kuvanvalintanäytössä. Lisätietoja on kohdassa ”Kuvanvalintanäyttö” (A122).
Muokatut kuvat tallennetaan erillisinä tiedostoina. Joitakin kuvia ei voi muokata.
124
Valikon käyttö
Valikkoluettelot
Verkkovalikko
Paina d-painiketta M J-valikkokuvake M k-painike
Asetus
A
Lentokonetila
158
Valitse yhteys
158
Muodosta yhteys älylaitt.
158
Yhteys kauko-ohjaimeen
158
Autom. lähet. asetukset
158
Wi-Fi
159
Bluetooth
159
Palauta oletusasetukset
159
125
Valikon käyttö
Valikkoluettelot
Asetusvalikko
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M k-painike
Asetus
A
Aikavyöhyke ja päiväys
161
Näytön asetukset
163
EVF:n automaatt. vaihto
165
Päivämääräleima
166
Itselaukaisin: lauk. jälkeen
167
Valokuva-VR*
168
Tarkennusapu
169
Digitaalizoomaus
169
Zoomauksen sivusäädin
170
AE/AF-lukituspainike
171
Ääniasetukset
172
Autom. sammutus
172
Alusta kortti/Alusta muisti
173
Kieli/Language
174
HDMI-lähtö
174
Lataus tietokoneesta
175
Kuvaselitys
176
Tekijänoikeustiedot
177
Sijaintitiedot
178
Vaihda Av/Tv-valintaa
178
MF-ääriviivakorostus
179
Palauta perusas.
179
Kosketusnäytön painikk.
179
Vaatimustenmukaisuus
180
Laiteohjelmaversio
180
* Määritettävissä myös painamalla w (toiminto) -painiketta (A121).
126
Valikon käyttö
Valikkoluettelot
Kuvausvalikko (yhteinen eri kuvaustiloille)
Kuvanlaatu
Siirry kuvaustilaan M d-painike M Kuvanlaatu M k-painike
Aseta kuvien tallennukseen käytettävä kuvanlaatu (pakkaussuhde).
Pienemmällä pakkaussuhteella saadaan korkealaatuisempia kuvia, mutta kuvia voidaan
tallentaa vähemmän.
Asetusta käytetään myös muissa kuvaustiloissa.
Asetus
Kuvaus
a Fine
Hienompi kuvanlaatu kuin Normal.
Pakkaussuhde noin 1:4
b Normal
(oletusasetus)
Tavallinen kuvanlaatu, sopii useimpiin käyttötilanteisiin.
Pakkaussuhde noin 1:8
F RAW
Kuvakennon raakatiedot tallennetaan ilman lisäkäsittelyä. Tietokoneella
voidaan muuttaa asetuksia, jotka asetettiin kuvauksen aikana, kuten
valkotasapaino ja kontrasti.
• Kuvakoko on aina i 4 608×3 456
Tiedostomuoto: RAW (NRW), Nikonin oma tiedostomuoto
G RAW + Fine
Kaksi kuvaa tallennetaan samaan aikaan: yksi RAW-kuva ja yksi
korkealaatuinen JPEG-kuva.
H RAW + Normal
Kaksi kuvaa tallennetaan samaan aikaan: yksi RAW-kuva ja yksi
normaalilaatuinen JPEG-kuva.
B
Kuvanlaatua koskevia huomautuksia
• Kuvanlaatua ei voi määrittää seuraavissa kuvaustiloissa:
- Ajastettu elokuva- ja Helppo panoraama -kuvausohjelmat
- Lyhytelokuvaesitys-tila
• RAW-kuvia ei voi tallentaa seuraavissa kuvaustiloissa:
- Kuvausohjelmat
- Luova tila
- Lyhytelokuvaesitys-tila
Jos vaihdat kuvaustilan johonkin yllä mainituista kuvaustiloista RAW-kuvanlaadun ollessa
valittuna, kuvanlaaduksi vaihtuu Fine tai Normal.
• Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa (A80).
127
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (yhteinen eri kuvaustiloille)
C
Tämän kameran RAW-kuvat
• Tällä kameralla ei voi käsitellä RAW-kuvia.
• ViewNX-i (A116) on asennettava tietokoneeseen, jotta tietokoneella voidaan katsella
RAW-kuvia.
• RAW-kuvia ei voi muokata tai tulostaa suoraan. Kuvia voidaan säätää tai RAW-kuvia käsitellä, jos
RAW-kuvat siirretään tietokoneeseen ja sitten käytetään ohjelmistoa, kuten Capture NX-D
(A118)
C
RAW- ja JPEG-kuvien tallentaminen samaan aikaan
• Samaan aikaan tallennettavilla RAW- ja JPEG-kuvilla on sama tiedostonumero, mutta eri
tunnisteet: ”.NRW” ja ”.JPG” (A204).
• Kameralla toistettaessa vain JPEG-kuva näkyy.
• Kun JPEG-kuva poistetaan, samaan aikaan tallennettu RAW-kuva poistetaan myös.
C
Tallennettavien kuvien määrä
• Tallennettavien kuvien likimääräinen enimmäismäärä voidaan tarkistaa näytöstä kuvauksen
aikana (A23).
• Huomaa, että JPEG-pakkauksen vuoksi tallennettavissa olevien kuvien määrä voi vaihdella
huomattavasti kuvien sisällöstä riippuen, vaikka muistikorttien kapasiteetti, kuvanlaatu ja
kuvakoko pysyisivät samana. Lisäksi tallennettavien kuvien määrä voi vaihdella muistikortin
merkin mukaan.
• Jos jäljellä olevien kuvien määrä on 10 000 tai enemmän, jäljellä olevien kuvien määräksi
näytetään 9999.
128
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (yhteinen eri kuvaustiloille)
Kuvakoko
Siirry kuvaustilaan M d-painike M Kuvakoko M k-painike
Aseta kuvakoko (kuvapisteiden määrä) JPEG-kuvien tallennusta varten.
Mitä suurempi kuvakoko, sitä suurempana kuva voidaan tulostaa, mutta kuvia voidaan
tallentaa vähemmän.
Asetusta käytetään myös muissa kuvaustiloissa.
Kuvasuhde (vaakasuunnan ja pystysuunnan
suhde)
Asetus*
i 4 608×3 456 (oletusasetus)
4:3
I 3 264×2 448
4:3
L 2 272×1 704
4:3
B 1 600×1 200
4:3
e 4 608×2 592
16:9
J 4 608×3 072
3:2
H 3 456×3 456
1:1
* Numeeriset arvot ilmaisevat tallennettavien kuvapisteiden määrän.
Esimerkki: i 4 608×3 456 = noin 16 miljoonaa kuvapistettä, 4 608×3 456 kuvapistettä
B
Kuvien 1:1-kuvasuhteisina tulostamista koskevia huomautuksia
Vaihda tulostimen asetukseksi reunusten tulostus, kun tulostat kuvia 1:1-kuvasuhteisina.
Kaikki tulostimet eivät voit tulostaa kuvia 1:1-kuvasuhteisina.
B
Kuvakokoa koskevia huomautuksia
• Kuvakokoa ei voi asettaa seuraavissa kuvaustiloissa:
- Ajastettu elokuva- ja Helppo panoraama -kuvausohjelmat
- Lyhytelokuvaesitys-tila
• Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa (A80).
129
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (yhteinen eri kuvaustiloille)
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
• Katso kohdat ”Kuvanlaatu” (A127) ja ”Kuvakoko” (A129), jotta saat lisätietoja
asetuksista Kuvanlaatu ja Kuvakoko.
Valkotasapaino (värisävyn säätö)
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A, B, C tai D M d-painike M A, B, C tai
D-valikkokuvake M Valkotasapaino M k-painike
Säädä valkotasapaino säätilalle tai valonlähteelle sopivaksi saadaksesi värit ihmissilmän
näkemien kaltaisiksi.
Asetus
a Autom. (normaali)
(oletusasetus)
a2 Autom. (lämmin
valaist.)
Kuvaus
Valkotasapainoa säädetään automaattisesti.
Tilassa Autom. (lämmin valaist.) hehkulampun valossa otetuissa
kuvissa säilytetään lämpimät värit. Kun käytät salamaa,
valkotasapaino säädetään salaman valon mukaan.
b Esiasetus käsin
Käytä, kun haluttua tulosta ei saavuteta asetuksella Autom.
(normaali), Autom. (lämmin valaist.), Hehkuvalo jne. (A132).
c Päivänvalo*
Käytä suorassa auringonvalossa.
d Hehkuvalo*
Hehkuvaloon sopiva valkotasapaino.
e Loisteputkivalo
Sopii useimpiin loisteputkivalotyyppeihin. Valitse jokin seuraavista:
1 (viileä valkoinen loisteputki), 2 (päivänvalon valkoinen loisteputki)
tai 3 (päivänvaloloisteputki).
f Pilvinen*
Käytä kuvatessasi pilvisessä säässä.
g Salamavalo*
Käytetään salaman kanssa.
x Valitse värilämpöt.
Käytä, kun haluat määrittää värilämpötilan (A131) erikseen.
* Hienosäätöjä voidaan suorittaa seitsemässä vaiheessa. Lisää sinistä sävyä positiivisella (+) säädöllä
ja punaista sävyä negatiivisella (–) säädöllä.
B
Valkotasapaino-asetusta koskevia huomautuksia
• Paina salama alas, kun valkotasapaino on asetettu muuhun asetukseen kuin Autom. (normaali),
Autom. (lämmin valaist.) tai Salamavalo (A25).
• Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa (A80).
130
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
C
Värilämpötila
Värilämpötila on valonlähteiden värien puolueeton mittari, ja lämpötilat ilmaistaan absoluuttisen
lämpötilan yksiköissä (K: kelvin). Valonlähteet, joiden värilämpötila on matalampi, näyttävät
punaisemmilta, kun taas valonlähteet, joiden värilämpötila on korkeampi, näyttävät sinisemmiltä.
Punainen
Sininen
3000
1
2
4000
3
4
5000
6000
567 8
8000
9
0 a
1 Natriumlamppu: 2700K
7 Salama: 5400K
Hehkulamppu/
2 Lämmin valkoinen loisteputki: 3000K
8 Pilvinen: 6000K
3 Valkoinen loisteputki: 3700K
10000 [K]
9 Päivänvaloloisteputki: 6500K
4 Viileä valkoinen loisteputki: 4200K
Korkean lämpötilan
0 elohopeahöyrylamppu: 7200K
5 Päivänvalkoinen loisteputki: 5000K
a Varjo: 8000K
6 Suora auringonvalo: 5200K
131
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
Esiasetus käsin -toiminnon käyttäminen
Mittaa valkotasapainon arvo kuvaustilanteessa käytetyssä valaistuksessa noudattamalla
seuraavia ohjeita.
1
Aseta valkoinen tai harmaa vertailuesine valaistukseen, jota aiot
käyttää kuvauksen aikana.
2
Valitse Esiasetus käsin painamalla
monivalitsimella HI ja paina
k-painiketta.
Valkotasapaino
Autom. (normaali)
Autom. (lämmin valaist.)
Esiasetus käsin
Päivänvalo
Hehkuvalo
Loisteputkivalo
Pilvinen
• Objektiivi pidentyy zoomausasentoon mittausta
varten.
3
Valitse Mittaa.
Esiasetus käsin
• Ota viimeisin mitattu arvo käyttöön valitsemalla
Peruuta ja painamalla k-painiketta.
Peruuta
Mittaa
4
Rajaa valkoinen tai harmaa
vertailuesine mittausikkunaan ja mittaa
arvo painamalla k-painiketta.
Esiasetus käsin
• Suljin laukeaa ja mittaus on valmis (kuvaa ei
tallenneta).
Peruuta
Mittaa
Mittausikkuna
B
Esiasetus käsin -toimintoa koskevia huomautuksia
Esiasetus käsin-toiminnolla ei voi mitata valkotasapainon arvoa salamakuvausta varten. Kun
kuvaat salamalla, aseta Valkotasapaino tilaan Autom. (normaali), Autom. (lämmin valaist.) tai
Salamavalo.
132
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
Mittaus
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A, B, C tai D M d-painike M A, B, C tai
D-valikkokuvake M Mittaus M k-painike
Kohteen kirkkauden mittaaminen valotuksen määrittämiseksi tunnetaan nimellä mittaus.
Aseta tällä vaihtoehdolla kameran käyttämä valotuksen mittaustapa.
Asetus
Kuvaus
G Matriisi
(oletusasetus)
Kamera käyttää mittaukseen laajaa aluetta näytöllä.
Suositellaan tyypilliseen kuvaukseen.
q Keskustapainotus
Kamera mittaa koko kuva-alalta, mutta painottaa ruudun keskellä
olevaa kohdetta. Perinteinen muotokuvien mittaustapa, joka säilyttää
taustan yksityiskohdat ja säätää valotuksen kuva-alan keskikohdan
valoisuuden mukaan.*
r Pistemittaus
Kamera mittaa ruudun keskellä näkyvästä ympyrästä. Tätä voidaan
käyttää, jos kohde on taustaa huomattavasti kirkkaampi tai tummempi.
Varmista, että kohde on ympyrän alueella kuvauksen aikana.*
* Kun haluat asettaa tarkennuksen ja valotuksen kohteelle, joka ei ole keskellä, aseta
Tarkennusaluetila käsisäätötilaan ja tarkennusalue rajauksen keskelle ja käytä sitten
tarkennuksen lukitusta (A77).
B
Mittausta koskevia huomautuksia
• Kun digitaalizoomaus on käytössä, Keskustapainotus tai Pistemittaus valitaan riippuen
zoomaussuhteesta.
• Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa (A80).
C
Näyttö kuvausnäytöllä
Kun Keskustapainotus tai Pistemittaus on valittuna, näytetään mittausalueen opas (A12).
133
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
Sarjakuvaus
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A, B, C tai D M d-painike M A, B, C tai
D-valikkokuvake M Sarjakuvaus M k-painike
Asetus
Kuvaus
U Yksittäiskuvaus
(oletusasetus)
Kamera ottaa yhden kuvan aina, kun laukaisinta painetaan.
k Nopea
sarjakuvaus
Kuvia otetaan jatkuvasti, kun laukaisinta pidetään pohjaan asti
painettuna.
• Kamera voi ottaa noin 10 kuvaa sarjakuvauksena 10 kuvan
sekuntinopeudella (kun on valittu Normal (kuvanlaatu) ja
i 4 608×3 456 (kuvakoko)).
K Keskinopea
sarjak.
Kuvia otetaan jatkuvasti, kun laukaisinta pidetään pohjaan asti
painettuna.
• Kamera voi ottaa noin 200 kuvaa sarjakuvauksena 7 kuvan
sekuntinopeudella (kun on valittu Fine tai Normal (kuvanlaatu) ja
i 4 608×3 456 (kuvakoko)).
m Hidas sarjakuvaus
Kuvia otetaan jatkuvasti, kun laukaisinta pidetään pohjaan asti
painettuna.
• Kamera voi ottaa noin 200 kuvaa sarjakuvauksena 3 kuvan
sekuntinopeudella (kun on valittu Fine tai Normal (kuvanlaatu) ja
i 4 608×3 456 (kuvakoko)).
L Esikuv. välimuisti
Kuvaus esikuvauksen välimuistilla alkaa, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin. Kun laukaisin painetaan pohjaan, kamera tallentaa nykyisen
kuvan sekä juuri ennen laukaisimen painamista otetut kuvat (A135).
Esikuvauksen välimuistin avulla on helppoa saada täydellisiä otoksia.
• Kamera voi ottaa enintään noin 10 kuvaa sarjana nopeudella noin
15 kuvaa/s (mukaan lukien enintään 5 kuvaa esikuvauksen
välimuistissa).
• Kuvanlaatu on aina Normal, ja kuvakoko on aina B 1 600×1 200.
n Nopea sarjakuv.:
120 k/s
Kamera ottaa kuvia sarjana lyhyellä suljinajalla, kun laukaisin painetaan
pohjaan.
• Kamera voi ottaa noin 60 kuvaa sarjana nopeudella noin 120 kuvaa/s.
• Kuvakoko on aina B 1 600×1 200.
j Nopea sarjakuv.:
60 k/s
Kamera ottaa kuvia sarjana lyhyellä suljinajalla, kun laukaisin painetaan
pohjaan.
• Kamera voi ottaa noin 60 kuvaa sarjana nopeudella noin 60 kuvaa/s.
• Kuvakoko on aina B 1 600×1 200.
M Kuvaus ajastim.
Kamera ottaa automaattisesti valokuvia sarjana määritetyllä aikavälillä
(A136).
134
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
B
Sarjakuvaus-toimintoa koskeva huomautus
• Tarkennus, valotus ja valkotasapaino ovat samat kuin kunkin sarjan ensimmäisessä kuvassa (pois
lukien Kuvaus ajastim.).
• Kuvien tallentaminen voi viedä jonkin verran aikaa niiden ottamisen jälkeen.
• ISO-herkkyyden lisääntyessä kuviin voi tulla kohinaa.
• Kuvausnopeus saattaa olla hitaampi kuvanlaadusta, kuvakoosta, muistikorttityypistä tai
kuvausolosuhteista riippuen (kuten RAW-kuvia tallennettaessa).
• Kun käytössä on Esikuv. välimuisti-, Nopea sarjakuv.: 120 k/s- tai Nopea sarjakuv.: 60 k/s
-asetus, nopeasti vilkkuvassa valaistuksessa, esimerkiksi loisteputki-, elohopeahöyrylamppu- ja
natriumhöyrylamppuvalaistuksessa, otetuissa kuvissa voi näkyä raitoja sekä kirkkaus- tai
värisävyvaihteluita.
• Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa (A80).
C
Esikuv. välimuisti
Kun laukaisin painetaan puoleenväliin tai pohjaan, kuvat tallennetaan edellä kuvatulla tavalla.
Paina puoleenväliin
Paina pohjaan
Ennen pohjaan painamista
tallennetut kuvat
Pohjaan painamalla
tallennetut kuvat
• Esikuvauksen välimuistin kuvake (N) muuttuu vihreäksi kuvausnäytöllä, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin.
135
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
Ajastettu kuvaus
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A, B, C tai D M d-painike M A, B, C tai
D-valikkokuvake M Sarjakuvaus M k-painike M Kuvaus ajastim. M k-painike
1
Aseta haluamasi kuvien välinen aika.
Kuvaus ajastim.
• Valitse kohta painamalla JK ja aseta aika
painamalla HI.
• Paina k-painiketta, kun asetus on valmis.
m
s
02 30
Vahvista
2
3
Tuo kuvausnäyttö näkyviin painamalla d (valikko) -painiketta.
Ota ensimmäinen kuva painamalla
laukaisinta.
2m30s
• Suljin laukeaa automaattisesti määritetyin väliajoin,
ja kamera ottaa toisen ja seuraavat kuvat.
• Näyttö sammuu ja virran merkkivalo vilkkuu
kuvauksen välisinä aikoina.
100
4
1/250
F3.4
Kun haluttu määrä kuvia on otettu, paina laukaisinta.
• Kuvaus päättyy.
• Kuvaaminen loppuu automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
- Kun muistikortti täyttyy
- Kun sarjakuvauksena otettujen kuvien määrä on jatkuvasti suurempi kuin 9999
136
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
0.0
25m 0s
500
B
Ajastettua kuvausta koskevia huomautuksia
• Käytä tarpeeksi ladattua akkua, jotta kamerasta ei yllättäen katkea virta kuvauksen aikana.
• Jos käytät verkkolaitetta EH-62F (saatavana erikseen; A205), tämä kamera saa virran
pistorasiasta. Älä missään olosuhteissa käytä muuta kuin EH-62F-verkkolaitetta. Tämän
varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa kameran ylikuumenemisen tai vaurioitumisen.
• Älä kierrä tilanvalitsinta toiseen asentoon ajastetun kuvauksen ollessa käynnissä. Kuvaaminen
päättyy.
• Jos suljinaika on pitkä ja kuvan tallennus kestää kauan suhteessa määritettyyn kuvaväliin,
joidenkin ajastetun kuvauksen aikana otettavien kuvien kuvaus saattaa peruuntua.
• Voit myös käyttää ML-L7-kauko-ohjaimen (saatavana erikseen) laukaisinta kuvauksen
aloittamiseksi muttet sen päättämiseksi. Lopeta kuvaaminen painamalla kameran laukaisinta.
137
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
Herkkyys
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A, B, C tai D M d-painike M A, B, C tai
D-valikkokuvake M Herkkyys M k-painike
Korkeampi ISO-herkkyys mahdollistaa tummempien kohteiden kuvaamisen. Kirkkaudeltaan
samanlaisten kohteiden tapauksessa kuvia voidaan ottaa lyhyemmällä suljinajalla ja siten
vähentää kameran tärähtämisen sekä kohteen liikahtamisen aiheuttamaa epäterävyyttä.
• Kuvissa saattaa korkeampia ISO-herkkyyksiä käytettäessä olla kohinaa.
Asetus
Kuvaus
a Automaattinen
(oletusasetus)
Herkkyys valitaan automaattisesti alueelta ISO 100-1 600.
I Kiinteän alueen
autom.
Alue, jolla kamera säätää ISO-herkkyyttä automaattisesti, voidaan
valita vaihtoehdoista ISO 100–400 tai ISO 100–800.
100, 200, 400, 800,
1 600, 3 200, 6 400
ISO-herkkyys on lukittu määritettyyn arvoon.
C
ISO-herkkyyttä koskevia huomautuksia
• Tilassa D (käsinsäätö), kun asetuksena on Automaattinen, ISO 100–400 tai ISO 100–800,
ISO-herkkyys on aina ISO100.
• Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa (A80).
C
Kuvausnäytössä näkyvä ISO-herkkyys
• Kun Automaattinen tai Kiinteän alueen autom. on valittuna, näytetään automaattisesti
määritetty ISO-herkkyyden arvo.
• Voit määrittää tämän toiminnon myös napauttamalla kuvausnäytöllä näkyvää
ISO-herkkyysnäyttöä.
138
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
Valotuksen haarukointi
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A, B tai C M d-painike M A, B tai C-valikkokuvake M
Valotuksen haarukointi M k-painike
Valotusta (kirkkautta) voidaan muuttaa automaattisesti sarjakuvauksen aikana. Tämä on
kätevää, kun kuvan kirkkautta on vaikea säätää.
Asetus
Kuvaus
Kuvien määrä
Valitse Haarukointi pois (oletusasetus), 3 tai 5 sarjakuvauksella
otettavien kuvien lukumääräksi.
Haarukointiväli
Valitse ±0,3 (oletusasetus), ±0,7 tai ±1,0 valotuksen korjauksessa
käytettävälle vaiheleveydelle.
Asetusten ja kuvausjärjestyksen väliset suhteet on mainittu alla.
Kuvien määrä
3
5
B
Haarukointiväli
Kuvausjärjestys
±0,3
0, -0,3, +0,3
±0,7
0, -0,7, +0,7
±1,0
0, -1,0, +1,0
±0,3
0, -0,7, -0,3, +0,3, +0,7
±0,7
0, -1,3, -0,7, +0,7, +1,3
±1,0
0, -2,0, -1,0, +1,0, +2,0
Valotuksen haarukointia koskevia huomautuksia
• Valotuksen haarukointi ei ole käytettävissä tilassa D (käsinsäätö).
• Kun valotuksen korjaus (A66) ja ±0,3, ±0,7 tai ±1,0 kohdassa Haarukointiväli on asetettu
samanaikaisesti, käytetään niiden yhdistettyjä valotuksen korjausarvoja.
• Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa (A80).
139
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
Tarkennusaluetila
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A, B, C tai D M d-painike M A, B, C tai
D-valikkokuvake M Tarkennusaluetila M k-painike
Aseta, miten kamera valitsee automaattitarkennuksen tarkennusalueen.
Asetus
Kuvaus
Kun kamera tunnistaa kasvot, se
tarkentaa kasvoihin. Lisätietoja on
kohdassa ”Kasvojen tunnistuksen
käyttäminen” (A75).
100
1/250
F3.4
Tarkennusalue
a Kasvotarkennus
Kun sommittelet kuvaa, jossa ei ole
ihmisiä tai tunnistettuja kasvoja,
kamera valitsee automaattisesti
yhden tai useamman
tarkennusalueen yhdeksästä
mahdollisesta alueesta, jolla on
kameraa lähinnä oleva kohde, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin.
1/250
F3.4
Tarkennusalue
140
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
0.0
25m 0s
500
Asetus
Kuvaus
Siirrä tarkennusalue haluamallesi tarkennettavalle alueelle painamalla
monivalitsimella HIJK.
Jos haluat määrittää salamatilan tai muita asetuksia monivalitsimella, paina
k-painiketta. Voit palata tarkennusalueen siirtoon painamalla
k-painiketta uudelleen.
N Manuaalinen
(piste)
x Manuaalinen
(normaali)
O Manuaalinen
(leveä)
Siirrettävä tarkennusalueen ala
Tarkennusalue (keskitetty)
s Kohteen
seuranta
Käytä tätä toimintoa kuvien
ottamiseen liikkuvista kohteista.
Rekisteröi kohde, johon haluat
kameran tarkentavan.
Tarkennusalue alkaa
automaattisesti seurata kohdetta.
Lisätietoja on kohdassa ”Kohteen
seurannan käyttäminen” (A142).
Tarkennusalue (liikkuva)
Poistu
100
1/250
F3.4
Tarkennusalue
M Kohteen
hakeva AF
(oletusasetus)
Kun kamera tunnistaa pääkohteen,
se tarkentaa siihen.
Lisätietoja on kohdassa ”Kohteen
hakeva AF -toiminnon
käyttäminen” (A74).
1/250
F3.4
Tarkennusalueet
B
Tarkennusaluetilaa koskevia huomautuksia
• Kun digitaalizoomaus on käytössä, kamera tarkentaa rajauksen keskellä olevalle alueelle
Tarkennusaluetila-asetuksesta huolimatta.
• Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa (A80).
141
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
0.0
25m 0s
500
Kohteen seurannan käyttäminen
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A, B, C tai D M d-painike M A, B, C tai
D-valikkokuvake M Tarkennusaluetila M k-painike M s Kohteen seuranta M
k-painike M d-painike
1
Rekisteröi kohde.
• Kohdista seurattava kohde näytön keskellä olevaan
kehykseen ja paina k-painiketta.
• Kun kohde on rekisteröity, sen ympärillä näkyy
keltainen viiva (tarkennusalue), ja kamera alkaa
seurata kohdetta.
• Jos kohdetta ei voi rekisteröidä, viiva näkyy
punaisena. Muuta sommittelua ja yritä rekisteröidä
kohde uudelleen.
• Peruuta kohteen rekisteröinti painamalla
k-painiketta.
• Jos kamera ei enää voi seurata rekisteröityä
kohdetta, tarkennusalue poistuu näytöstä.
Rekisteröi kohde uudelleen.
Aloita
F3.4
100
1/250
100
1/250
F3.4
1/250
F3.4
Poistu
2
0.0
25m 0s
500
0.0
25m 0s
500
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.
• Jos laukaisinta painetaan, kun tarkennusaluetta ei
näy, kamera tarkentaa kuvan keskellä olevaan
kohteeseen.
B
Kohteen seuranta -tilaa koskevia huomautuksia
• Jos teet zoomauksen kaltaisia toimia kameran seuratessa kohdetta, rekisteröinti peruutetaan.
• Kohteen seuranta ei ehkä ole mahdollista tietyissä kuvausolosuhteissa.
142
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
Autom. tarkennustila
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A, B, C tai D M d-painike M A, B, C tai
D-valikkokuvake M Autom. tarkennustila M k-painike
Valitse, miten kamera tarkentaa valokuvia otettaessa.
Asetus
Kuvaus
A Kertatarkennus
Kamera tarkentaa ainoastaan, kun laukaisin painetaan puoleenväliin.
B Kokoaikainen
AF
Kamera tarkentaa aina, vaikka laukaisinta ei paineta puoleenväliin.
Kameran objektiivin moottorin ääni kuuluu, kun kamera tarkentaa.
a Esitarkennus
(oletusasetus)
Vaikka kameran laukaisin ei olisi painettuna puoleenväliin, kamera
tarkentaa havaitessaan kohteen liikkuvan tai jos rajatun kuvan
sommittelu muuttuu merkittävästi.
B
Automaattitarkennustilaa koskevia huomautuksia
Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää yhdessä muiden toimintojen kanssa (A80).
C
Lyhytelokuvaesitystilan tai elokuvien tallennuksen automaattitarkennustila
Voit asettaa automaattitarkennustilan lyhytelokuvaesitystilaa tai elokuvan tallennusta varten
elokuvavalikon kohdassa Autom. tarkennustila (A150).
143
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
Kohinanvähennyssuodin
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A, B, C tai D M d-painike M A, B, C tai
D-valikkokuvake M Kohinanvähennyssuodin M k-painike
Aseta kuvien tallennuksen yhteydessä normaalisti tehtävän kohinan vähennyksen
voimakkuus.
Asetus
Kuvaus
Q Suuri
Kohinan vähennyksen voimakkuus on vakiotasoa korkeampi.
M Normaali
(oletusasetus)
Kohinan vähennyksen voimakkuus on vakio.
R Pieni
Kohinan vähennyksen voimakkuus on vakiotasoa matalampi.
M-valotuksen esikatselu
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A, B, C tai D M d-painike M A, B, C tai
D-valikkokuvake M M-valotuksen esikatselu M k-painike
Aseta, muuttuuko kuvausnäytön kirkkaus valotuksen mukaan, kun valotusta muutetaan
tilassa D (käsinsäätö).
Asetus
Kuvaus
Päällä (oletusasetus)
Kirkkaus näytetään kuvausnäytöllä.
Pois
Kirkkautta ei näytetä kuvausnäytöllä.
144
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (tila A, B, C tai D)
Elokuvavalikko
Elokuvavaihtoehdot
Siirry kuvaustilaan M d-painike M e-valikkokuvake M Elokuvavaihtoehdot M
k-painike
Valitse haluttu elokuvavaihtoehto tallennusta varten. Tallenna elokuva normaalinopeudella
valitsemalla normaalinopeuksiset elokuvavaihtoehdot tai HS-elokuvavaihtoehdot (A147),
jos haluat tallentaa hidastetun tai nopeutetun elokuvan. Valittavissa olevat
elokuvavaihtoehdot vaihtelevat Kuvataajuus-asetuksen (A152) mukaan.
• Suosittelemme elokuvien (A214) tallennukseen muistikortteja, joiden SD-nopeusluokka
on vähintään 6 (videon nopeusluokka V6). Suosittelemme käyttämään muistikortteja,
joiden UHS-nopeusluokka on vähintään 3 (videon nopeusluokka V30), kun
Elokuvavaihtoehdot on d 2160/30p (4K UHD) tai c 2160/25p (4K UHD).
145
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
Normaalinopeuksiset elokuvavaihtoehdot
Kuvakoko
Kuvasuhde
(vaakasuunnan ja
pystysuunnan
suhde)
Enimmäistallennusaika
tiedostoa kohti
(noin)
d 2160/30p (4K UHD)1, 2
c 2160/25p (4K UHD)1, 2
3 840 × 2 160
16:9
9 min
e 1080/30p
S 1080/25p
(oletusasetus)
1 920 × 1 080
16:9
25 min
e 1080/60p2
f 1080/50p2
1 920 × 1 080
16:9
13 min
f 720/30p
V 720/25p
1 280 × 720
16:9
29 min
i 720/60p
X 720/50p
1 280 × 720
16:9
27 min
Asetus (Kuvakoko/
Kuvataajuus, Tiedostomuoto)
1
2
Ei valittavissa, kun sisäinen muisti on käytössä.
Ei valittavissa Pehmeä- tai Älymuotokuva (kun asetuksena on Pehmeä) -kuvausohjelmassa.
• Yksittäisen elokuvatiedoston enimmäispituus on 29 minuuttia, vaikka muistikortilla olisi
riittävästi vapaata tilaa pidempään tallennukseen. Yhden elokuvatiedoston
enimmäiskoko on 4 Gt. Jos tiedoston koko on yli 4 Gt silloinkin, kun tallennuksen kesto on
alle 29 minuuttia, se jaetaan useisiin tiedostoihin eikä sitä voida toistaa yhtenäisesti.
• Elokuvan todellinen jäljellä oleva tallennuksen aika voi vaihdella myös elokuvan sisällön,
kohteen liikkeen tai muistikortin tyypin mukaan.
146
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
HS-elokuvavaihtoehdot
Tallennetut elokuvat toistetaan nopeutettuna tai hidastettuna.
Katso kohta ”Hidastettujen ja nopeutettujen elokuvien tallentaminen (HS-elokuva)” (A149).
Kuvakoko
Kuvasuhde
(vaakasuunta suhteessa
pystysuuntaan)
Asetus
1 280 × 720
16:9
1/4-nopeuksisten hidastettujen elokuvien
tallentaminen
• Enimmäistallennusaika2:
7 minuuttia ja 15 sekuntia (toistoaika:
29 minuuttia)
U HS 1 080/2×
1 920 × 1 080
16:9
1/2-nopeuksisten hidastettujen elokuvien
tallentaminen
• Enimmäistallennusaika2:
14 minuuttia ja 30 sekuntia (toistoaika:
29 minuuttia)
V HS 1 080/0,5×
1 920 × 1 080
16:9
Kaksinkertaiselle nopeudelle nopeutetut
elokuvat
• Enimmäistallennusaika2:
29 minuuttia (toistoaika: 14 minuuttia ja
30 sekuntia)
h HS 720/4×1
1
1
2
Ei valittavissa Pehmeä- tai Älymuotokuva (kun asetuksena on Pehmeä) -kuvausohjelmassa.
Elokuvien tallennuksen aikana kameran voi siirtää normaalinopeuksisesta elokuvan
tallennuksesta hidastettuun tai nopeutettuun elokuvan tallennukseen. Tässä näkyvä
enimmäistallennusaika viittaa tilanteeseen, jossa tallennus jatkuu ilman, että sitä siirretään
normaalinopeudelle.
B
•
•
•
•
Kuvaus
HS-elokuvaa koskevia huomautuksia
Ääntä ei tallenneta.
Valokuvia ei voi tallentaa elokuvan tallennuksen aikana.
Elokuvan tallennusta ei voi keskeyttää.
Zoomausasento, tarkennus, valotus ja valkotasapaino lukitaan, kun kamera aloittaa elokuvan
tallennuksen.
147
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
C
Toistaminen hidastettuna ja nopeutettuna
Normaalinopeudella tallennettaessa:
Tallennusaika
10 s
Toistoaika
10 s
Tallennettaessa asetuksella h HS 720/4×:
Elokuvat tallennetaan nelinkertaisina normaalinopeuteen nähden.
Ne toistetaan hidastettuna neljä kertaa hitaammalla nopeudella.
10 s
Tallennusaika
40 s
Toistoaika
Hidastettu toisto
Tallennettaessa asetuksella V HS 1 080/0,5×:
Elokuvat tallennetaan 1/2-normaalinopeudella.
Ne toistetaan nopeutettuina kaksinkertaisella nopeudella.
10 s
Tallennusaika
5s
Toistoaika
Nopeutettu toisto
148
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
Hidastettujen ja nopeutettujen elokuvien tallentaminen
(HS-elokuva)
Siirry kuvaustilaan M d-painike M e-valikkokuvake M Elokuvavaihtoehdot M
k-painike
HS-elokuva-asetusta käyttäen tallennetut elokuvat voi toistaa hidastettuna 1/4- tai
1/2-kertaisella nopeudella normaaliin toistonopeuteen verrattuna tai nopeutettuna kaksi
kertaa normaalia toistonopeutta suuremmalla nopeudella.
1
Valitse HS-elokuvavaihtoehto (A147)
painamalla monivalitsimella HI ja
paina k-painiketta.
• Kun olet ottanut asetuksen käyttöön, palaa
kuvausnäyttöön painamalla d-painiketta.
2
Elokuvavaihtoehdot
2160/30p
1080/30p
1080/60p
720/30p
720/60p
HS 720/4×
HS 1 080/2×
Aloita tallennus painamalla
b (e elokuvan tallennus) -painiketta.
• Kamera aloittaa HS-elokuvan tallennuksen.
• Kamera siirtyy normaalinopeuksisen elokuvan
tallennuksen ja HS-elokuvan tallennuksen välillä,
joka kerta kun k-painiketta painetaan.
• Elokuvavaihtoehtojen kuvake muuttuu
vaihdettaessa HS-elokuvan tallennuksen ja
tavallisen elokuvan tallennuksen välillä.
3
Lopeta tallennus painamalla b (e) -painiketta.
149
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
5s
Autom. tarkennustila
Siirry kuvaustilaan M d-painike M e-valikkokuvake M Autom. tarkennustila M
k-painike
Määritä, miten kamera tarkentaa lyhytelokuvaesitystilassa tai elokuvan tallennuksen aikana.
Asetus
Kuvaus
Tarkennus lukitaan, kun elokuvan tallennus alkaa.
A Kertatarkennus
Valitse tämä vaihtoehto, jos kameran ja kohteen välinen etäisyys pysyy
(oletusasetus)
suunnilleen samana.
B Kokoaikainen
AF
B
Kamera tarkentaa jatkuvasti.
Valitse tämä vaihtoehto, jos kameran ja kohteen välinen etäisyys
muuttuu merkittävästi tallennuksen aikana. Tallennetussa elokuvassa voi
kuulua kameran tarkennusääni. Jotta kameran tarkennusääni ei häiritsisi
tallennusta, on suositeltavaa käyttää Kertatarkennus-vaihtoehtoa.
Automaattitarkennustilaa koskevia huomautuksia
Kun kohdassa Elokuvavaihtoehdot valitaan HS-elokuvavaihtoehto, asetuksena on pysyvästi
Kertatarkennus.
150
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
Elokuva-VR
Siirry kuvaustilaan M d-painike M e-valikkokuvake M Elokuva-VR M k-painike
Valitse tärinän vaimennusasetus, jota käytetään lyhytelokuvaesitys-tilassa tai elokuvia
tallennettaessa.
Valitse Pois, kun vakautat kameran jalustalle tallennuksen aikana.
Asetus
Kuvaus
V Päällä
(yhdistelmä)
(oletusasetus)
Korjaa kameran tärähtämistä optisesti linssin siirto -tärinänvaimennuksen
avulla. Käyttää myös elektronisen VR:n kuvan käsittelyä. Kuvakulma (eli
rajauksen sisällä näkyvä alue) kaventuu.
g Päällä
Korjaa kameran tärähtämistä linssin siirto -tärinänvaimennuksen avulla.
Pois
Kameran tärähtämistä ei korjata.
B
Elokuva-VR-toimintoa koskevia huomautuksia
• Kun kohdassa Elokuvavaihtoehdot valitaan HS-elokuvavaihtoehto, asetuksena on pysyvästi
Pois.
• Joissakin tilanteissa kameran tärähtämisen vaikutuksia ei ehkä poisteta täysin.
151
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
Tuuliäänen vaimennus
Siirry kuvaustilaan M d-painike M e-valikkokuvake M Tuuliäänen vaimennus M
k-painike
Asetus
Kuvaus
Y Päällä
Vähentää ääntä, joka kuuluu, kun tuuli puhaltaa mikrofoniin
elokuvan tallennuksen aikana. Muita ääniä voi olla vaikea kuulla
toiston aikana.
Pois (oletusasetus)
Tuuliäänen vaimennus on poistettu käytöstä.
B
Tuuliäänen vaimennusta koskevia huomautuksia
Kun kohdassa Elokuvavaihtoehdot valitaan HS-elokuvavaihtoehto, asetuksena on pysyvästi Pois.
Kuvataajuus
Siirry kuvaustilaan M d-painike M e-valikkokuvake M Kuvataajuus M k-painike
Valitse kuvataajuus, jota käytetään ajastetussa elokuvassa, lyhytelokuvaesitystilassa tai
elokuvan tallennuksen aikana. Kun kuvataajuus-asetusta muutetaan,
Elokuvavaihtoehdot-kohdassa (A145) asetettavat elokuvien vaihtoehdot muuttuvat.
Asetus
Kuvaus
30 k/s (30p/60p)
Sopii toistettavaksi NTSC-standardia käyttävissä televisoissa.
25 k/s (25p/50p)
Sopii toistettavaksi PAL-standardia käyttävissä televisoissa.
152
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
Toistovalikko
Lisätietoja kuvien muokkaustoiminnoista on kohdassa Kuvien muokkaaminen (valokuvat)
(A88).
Merkitse ladattavaksi
Paina c-painiketta (toistotila) M d-painike M Merkitse ladattavaksi M k-painike
Valitse valokuvat kamerasta ja lataa ne älylaitteeseen, jolla on muodostettu langaton
verkkoyhteys SnapBridge-sovellukseen.
Valitse kuvia tai poista valintoja ladattavaksi palvelimelle kuvanvalintanäytössä (A122).
• Ladattavien kuvien enimmäiskoko on 2 megapikseliä. Jos haluat lähettää valokuvia
alkuperäisessä koossa, käytä SnapBridge-sovelluksen toimintoa Download pictures
(Lataa kuvat).
• RAW-kuvia tai elokuvia ei voi valita. Jos haluat lähettää elokuvia älylaitteeseen, käytä
SnapBridge-sovelluksen toimintoa Download pictures (Lataa kuvat).
• Huomaa, että kun valitset Palauta perusas. (A179) asetusvalikossa tai Palauta
oletusasetukset (A159) verkkovalikossa, tehdyt Merkitse ladattavaksi -asetukset
peruuntuvat.
153
Valikon käyttö
Toistovalikko
Diaesitys
Paina c-painiketta (toistotila) M d-painike M Diaesitys M k-painike
Toista kuvat yksi kerrallaan automaattisena diaesityksenä. Kun elokuvatiedostoja toistetaan
diaesityksenä, ainoastaan kunkin elokuvan ensimmäinen ruutu näytetään.
1
Valitse Aloita painamalla
monivalitsimella HI ja paina
k-painiketta.
Diaesitys
Aloita
Kuvaväli
• Diaesitys alkaa.
Jatk. toisto
• Voit muuttaa kuvien näyttöaikaa valitsemalla
asetuksen Kuvaväli ja painamalla k-painiketta ja
valitsemalla halutun aikavälin ennen
Keskeytä
Aloita-toiminnon valintaa.
• Voit toistaa diaesitystä jatkuvasti valitsemalla Jatk. toisto -asetuksen ja painamalla
k-painiketta ennen Aloita-valintaa.
• Pisin mahdollinen toistoaika on noin 30 minuuttia, vaikka Jatk. toisto olisi otettu käyttöön.
2
Lopeta diaesitys tai käynnistä se
uudelleen.
• Oikealla näkyvä näyttö tulee näkyviin, kun diaesitys
loppuu tai se keskeytetään. Poistu esityksestä
valitsemalla G ja paina sitten k-painiketta. Jatka
diaesitystä valitsemalla F ja paina sitten
k-painiketta.
Toiminnot toiston aikana
• Tuo edellinen/seuraava kuva näytölle painamalla monivalitsimella HIJK. Siirry
nopeasti eteen- tai taaksepäin kuvissa pitämällä painikkeita painettuna.
• Keskeytä tai lopeta diaesitys painamalla k-painiketta.
154
Valikon käyttö
Toistovalikko
Suojaa
Paina c-painiketta (toistotila) M d-painike M Suojaa M k-painike
Kamera suojaa valitut kuvat tahattomalta poistamiselta.
Valitse suojattavat kuvat tai peruuta suojaus kuvanvalintanäytössä (A122).
Huomaa, että muistikortin tai kameran sisäisen muistin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki
tiedot, myös suojatut tiedostot (A173).
Kierrä kuvaa
Paina c-painiketta (toistotila) M d-painike M Kierrä kuvaa M k-painike
Määritä, missä asennossa tallennetut valokuvat näytetään toistonäkymässä.
Valitse kuvanvalintanäytössä kuva (A122). Kun näytössä on kierrä kuvaa -näyttö, kierrä
kuvaa 90 astetta kiertämällä tai painamalla monivalitsinta JK.
Kierrä kuvaa
Kierrä kuvaa
Tak.
Kierrä
Vahvista
Kierrä kuvaa
Tak.
Kierrä
Kierrä 90 astetta
vastapäivään
Vahvista
Tak.
Viimeistele näyttösuunta painamalla k-painiketta ja tallenna kuvan suuntatieto.
155
Valikon käyttö
Toistovalikko
Kierrä
Vahvista
Kierrä 90 astetta
myötäpäivään
Kopioi (Kopiointi muistikortin ja sisäisen muistin välillä)
Paina c-painiketta (toistotila) M d-painike M Kopioi M k-painike
Kuvia voi kopioida muistikortin ja sisäisen muistin välillä.
• Kun kameraan asetetaan muistikortti, jossa ei ole kuvia, ja kamera siirretään toistotilaan, viesti
Muistissa ei kuvia tulee näkyviin. Paina siinä tapauksessa d-painiketta ja valitse Kopioi.
1
2
Valitse kohdemuisti, johon kuvat
kopioidaan, painamalla
monivalitsimella HI ja painamalla
k-painiketta.
Valitse kopiointivaihtoehto ja paina
k-painiketta.
• Jos valitset Valitut kuvat -vaihtoehdon, määritä
kuvat kuvanvalintanäytön avulla (A122).
Kopioi
Kamerasta kortille
Kortilta kameraan
Kamerasta kortille
Valitut kuvat
Kaikki kuvat
B
Kuvien kopioimista koskevia huomautuksia
• Ainoastaan tämän kameran tukemia tiedostomuotoja voi kopioida.
• Toimivuutta ei taata, jos kuvat on otettu muunmerkkisellä kameralla tai niitä on muokattu
tietokoneella.
C
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien kopioiminen
• Jos valitset kuvasarjan avainkuvan kohdassa Valitut kuvat, kaikki sarjan kuvat kopioidaan.
• Jos painat d-painiketta, kun sarjan kuvat näytetään, vain kopiointivaihtoehto Kortilta
kameraan on käytettävissä. Kaikki kuvasarjan kuvat kopioidaan, jos valitset Nykyinen sarja.
156
Valikon käyttö
Toistovalikko
Sarjan näyttöasetukset
Paina c-painiketta (toistotila) M d-painike M Sarjan näyttöasetukset M
k-painike
Valitse sarjan kuvien näyttötapa (A86).
Asetus
Kuvaus
Q Yksittäiset kuvat
Näyttää sarjan kunkin kuvan yksitellen.
F näytetään toistonäytöllä.
C Vain avainkuva
(oletusasetus)
Näyttää ainoastaan kuvasarjan avainkuvan.
Asetuksia käytetään kaikkiin sarjoihin, ja asetus säilyy kameran muistissa myös kameran virran
katkaisun jälkeen.
157
Valikon käyttö
Toistovalikko
Verkkovalikko
Paina d-painiketta M J-valikkokuvake M k-painike
Määritä langattoman verkon asetukset yhdistääksesi kamera älylaitteeseen tai
ML-L7-kauko-ohjaimeen (saatavana erikseen).
• Kun muodostat langattoman verkkoyhteyden kameran ja älylaitteen välille
SnapBridge-sovelluksella, voit ladata kameralla otettuja kuvia älylaitteeseen tai käyttää
etävalokuvausta. Mukana toimitetussa ”SnapBridge Yhteysopas”-oppaassa on ohjeet
verkkoyhteyden muodostamiseen.
• Joitain asetuksia ei voi muuttaa, kun langaton verkkoyhteys on muodostettu. Jos haluat
muuttaa niitä, katkaise langaton verkkoyhteys.
Asetus
Kuvaus
Lentokonetila
Poista kaikki langattomat verkkoyhteydet käytöstä valitsemalla
Päällä.
Valitse yhteys
Valitse, yhdistetäänkö kamera älylaitteeseen tai
ML-L7-kauko-ohjaimeen (saatavana erikseen).
Muodosta yhteys älylaitt.
Valitse tämä SnapBridge-sovellusta käytettäessä kameran ja
älylaitteen yhdistämiseksi. Toimitukseen kuuluvassa
”SnapBridge Yhteysopas”-oppaassa on lisätietoja.
• Valitse Älylaite kohdassa Valitse yhteys ennen tämän
vaihtoehdon valintaa.
Yhteys kauko-ohjaimeen
Valitse silloin, kun ML-L7-kauko-ohjain (saatavana erikseen)
yhdistetään kameraan. Kamera odottaa yhteyden
muodostamista (A208).
• Valitse Kauko-ohjaus kohdassa Valitse yhteys ennen
tämän vaihtoehdon valintaa.
Autom. lähet. asetukset
Määritä ehdot, jolloin kuvat lähetetään automaattisesti
älylaitteeseen.
• Ladattavien kuvien enimmäiskoko on 2 megapikseliä. Jos
haluat lähettää valokuvia alkuperäisessä koossa, käytä
SnapBridge-sovelluksen toimintoa Download pictures
(Lataa kuvat).
158
Valikon käyttö
Verkkovalikko
Asetus
Kuvaus
SSID*: Muuta SSID. Määritä aakkosnumeerinen SSID, jossa on
1–32 merkkiä.
Wi-Fi
Wi-Fi-yhteyden
tyyppi
Todennus/salaus: Valitse, salataanko kameran ja siihen
yhteydessä olevan älylaitteen välinen tiedonsiirto.
Tiedonsiirtoa ei salata, kun Avoin on valittuna.
Salasana*: Aseta salasana. Määritä aakkosnumeerinen salasana,
jossa on 8–36 merkkiä.
Kanava: Valitse kanava, jota Wi-Fi-yhteys käyttää. Jos
tiedonsiirron laatu on heikko tai kuvan latausnopeus on erittäin
hidas Wi-Fi-yhteyden käytön aikana, kokeile käyttää toista
kanavaa.
Bluetooth
Nykyiset
asetukset
Näytä nykyiset asetukset.
Verkkoyhteys
Poista Bluetooth-yhteys käytöstä valitsemalla Ei käytössä.
Pariliitetyt
laitteet
Vaihda yhdistettävä älylaite tai poista yhdistetty älylaite.
Tämä kamera voidaan pariliittää jopa viiteen älylaitteeseen,
mutta se voi muodostaa yhteyden vain yhteen laitteeseen
kerrallaan.
Lähetä
sammutettuna
Määritä, saako kamera olla yhteydessä älylaitteeseen, kun
kameran virta on katkaistu tai kun se on valmiustilassa (A25).
Palauta oletusasetukset
Palauta kaikki verkkovalikon asetukset oletusarvoihin.
* Lisätietoja aakkosnumeeristen merkkien antamisesta on kohdassa Tekstinsyöttönäppäimistön
käyttö (A160).
C
Bluetooth Tiedonsiirron ilmaisin kuvausnäytössä
• Palaa: Kamera on kytkettynä älylaitteeseen Bluetoothin kautta.
• Vilkkuu: Kamera odottaa, että yhteys älylaitteeseen muodostetaan uudelleen. Se vilkkuu myös
silloin, kun Bluetooth tietoliikenne on katkaistu kuvien lataamisen ajaksi (A201).
159
Valikon käyttö
Verkkovalikko
Tekstinsyöttönäppäimistön käyttö
• Valitse numeroita ja kirjaimia painamalla
monivalitsimella HIJK. Syötä valittu merkki
tekstikenttään painamalla k-painiketta ja siirrä
kohdistin seuraavaan kohtaan.
• Valitse Vaihda merkkityyppi -kuvake ja vaihda
merkkityyppi painamalla k-painiketta.
• Jos haluat liikuttaa kohdistinta tekstikentässä, kierrä
komentokiekkoa.
• Jos haluat poistaa merkkejä, siirrä osoitinta siihen
tekstikenttään, jonka haluat poistaa, ja paina
l-painiketta.
• Ota asetus käyttöön valitsemalla näppäimistössä P ja
painamalla k-painiketta.
C
Tekstikenttä
Poista
Kosketusnäytön käyttäminen on tekstinsyöttöön tarkoitetulla
näppäimistöllä
Voit syöttää merkkejä napauttamalla tekstikenttään, näppäimistöä tai Vaihda merkkityyppi
-kuvaketta.
160
Valikon käyttö
Verkkovalikko
Syötä
Näppäimistö
Vaihda merkkityyppi -kuvake
Asetusvalikko
Aikavyöhyke ja päiväys
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Aikavyöhyke ja päiväys M k-painike
Aseta kameran kello.
Asetus
Kuvaus
Synkr.
älylaitteen
kanssa
Synkronoi päiväyksen ja ajan asetukset älylaitteen kanssa valitsemalla Päällä.
Ota kellon synkronointitoiminto käyttöön SnapBridge-sovelluksessa.
Päiväys ja aika*
• Valitse kenttä: Paina
monivalitsimella JK.
• Muokkaa päiväystä ja aikaa: Paina
HI. Päiväyksen ja ajan voi
muuttaa myös kiertämällä
monivalitsinta tai komentokiekkoa.
• Käytä asetusta: Valitse
minuuttikenttä ja paina
k-painiketta.
Päiväys ja aika
P
K
V
01 01 2019
h
m
00 00
Vahvista
Päiväysmuoto
Valitse Vuosi/kuukausi/päivä, Kuukausi/päivä/vuosi tai Päivä/
kuukausi/vuosi.
Aikavyöhyke*
Aseta aikavyöhyke ja kesäaika.
• Kun Matkakohde (x) asetetaan oman aikavyöhykkeen (w) asetuksen
jälkeen, aikaero matkakohteen ja oman aikavyöhykkeen välillä lasketaan
automaattisesti ja valitun alueen päiväys ja aika tallennetaan.
* Voidaan asettaa vain, kun Synkr. älylaitteen kanssa -asetuksena on Pois.
Aikavyöhykkeen asettaminen
1
Valitse Aikavyöhyke painamalla
monivalitsimella HI ja paina
k-painiketta.
Aikavyöhyke ja päiväys
Synkr. älylaitteen kanssa
Päiväys ja aika
Päiväysmuoto
Aikavyöhyke
London, Casablanca
UTC+0
161
Valikon käyttö
Asetusvalikko
15/11/2019 15:30
2
Valitse w Oma aikavyöhyke tai
x Matkakohde ja paina
k-painiketta.
• Näytössä näkyvä päiväys ja aika muuttuvat sen
mukaan, onko valittuna oma aikavyöhyke vai
matkakohde.
3
Paina K.
Aikavyöhyke
Oma aikavyöhyke
Matkakohde
London, Casablanca
UTC+0
15/11/2019 15:30
Aikavyöhyke
Oma aikavyöhyke
Matkakohde
London, Casablanca
UTC+0
4
Valitse aikavyöhyke painamalla JK.
• Ota kesäaika käyttöön painamalla H, jolloin
näytöllä näkyy W. Ota kesäaika pois käytöstä
painamalla I.
• Ota aikavyöhyke käyttöön k-painikkeella.
• Jos oman aikavyöhykkeen tai matkakohteen
aikavyöhykkeen oikea aika ei näy, aseta vastaava
aika kohdassa Päiväys ja aika.
162
Valikon käyttö
Asetusvalikko
15/11/2019 15:30
Matkakohde
New York, Toronto, Lima
UTC-5
15/11/2019 10:30
Tak.
Vahvista
Näytön asetukset
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Näytön asetukset M k-painike
Asetus
Kuvaus
Kuvatiedot
Määritä, näytetäänkö tiedot näytössä.
Näytön kirkkaus
Säädä näytön kirkkautta.
• Oletusasetus: 3
EVF-kirkkaus
Säädä etsimen kirkkautta.
• Oletusasetus: 3
Ohjeen näyttäminen
Toimintojen kuvaukset tulevat näkyviin kuvaustilaa vaihdettaessa tai kun
asetusnäyttö on näkyvissä.
• Oletusasetus: Päällä
Kuvan tarkastelu
Määritä, näytetäänkö otettu kuva heti kuvaamisen jälkeen.
• Oletusasetus: Päällä
Kuvatiedot
Kuvaustila
Toistotila
4/4
Näytä tiedot
100
Autom. tiedot
(oletusasetus)
1/250
F3.4
163
Valikon käyttö
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Näytössä näytetään samat tiedot kuin kohdassa Näytä tiedot on esitetty,
ja tiedot piilotetaan kohdassa Piilota tiedot esitetyllä tavalla, jos mitään
toimia ei tehdä pariin sekuntiin. Tiedot näytetään uudelleen jotakin
toimintoa suoritettaessa.
Piilota tiedot
Asetusvalikko
0.0
25m 0s
500
Kuvaustila
Toistotila
4/4
Rajausrist.+autom.
info
100
1/250
0.0
25m 0s
500
F3.4
Kohdassa Autom. tiedot
näytettyjen tietojen lisäksi näyttöön
tulee rajausruudukko, joka auttaa
kuvien rajaamisessa.
Rajausruudukko ei näy elokuvia
tallennettaessa.
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Sama kuin Autom. tiedot.
4/4
Elok.ruutu+autom.
info
100
1/250
0.0
25m 0s
500
F3.4
Kohdassa Autom. tiedot
näytettyjen tietojen lisäksi elokuvia
tallennettaessa tallentuvaa aluetta
vastaava kehys näkyy näytössä
ennen elokuvan tallennuksen
aloittamista.
Elokuvaruutu ei näy elokuvia
tallennettaessa.
164
Valikon käyttö
Asetusvalikko
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
Sama kuin Autom. tiedot.
EVF:n automaatt. vaihto (automaattinen vaihto näytöstä
etsimeen)
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M EVF:n automaatt. vaihto M k-painike
Asetus
Kuvaus
Päällä
(oletusasetus)
Silmätunnistin havaitsee, kun kasvosi lähenevät etsintä, ja kamera siirtyy
automaattisesti näytön käytöstä etsimen käyttöön.
Pois
Vaikka kasvosi lähenevät etsintä, näyttö ei vaihdu etsimen käyttöön.
165
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Päivämääräleima
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Päivämääräleima M k-painike
Kuvauspäiväyksen ja -ajan voi leimata kuviin kuvauksen
aikana.
15.11.2019
Asetus
Kuvaus
W Päiväys
Kuviin tulostetaan päiväysleima.
X Päiväys ja aika
Kuviin tulostetaan päiväys- ja aikaleima.
Pois (oletusasetus)
Kuviin ei tulosteta päiväys- eikä aikaleimaa.
B
Päiväysleima-toimintoa koskevia huomautuksia
• Päiväys- ja aikaleima muuttuvat kuvan pysyväksi osaksi eikä niitä voi poistaa. Päiväystä ja aikaa ei
voi leimata kuviin sen jälkeen, kun kuvat on otettu.
• Päiväystä ja aikaa ei voi leimata seuraavissa tilanteissa:
- kun kuvausohjelmaksi on asetettu Yömuotokuva (kun asetuksena on Käsivara), Yömaisema
(kun asetuksena on Käsivara), Vastavalo (kun HDR-asetuksena on Päällä), Helppo
panoraama tai Kirkas päällekk.valotus
- kun Kuvanlaatu (A127) on RAW, RAW + Fine tai RAW + Normal
- kun Sarjakuvaus (A134) on Esikuv. välimuisti, Nopea sarjakuv.: 120 k/s tai Nopea
sarjakuv.: 60 k/s
- elokuvia tallennettaessa
- tallennettaessa valokuvia elokuvien tallennuksen aikana
- kun elokuvasta poimitaan valokuvia elokuvan toiston aikana.
• Leimattu päiväys ja aika voivat pientä kuvakokoa käytettäessä olla vaikeita lukea.
166
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Itselaukaisin: lauk. jälkeen
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Itselaukaisin: lauk. jälkeen M k-painike
Määritä, peruutetaanko itselaukaisin sen jälkeen, kun sitä on käytetty kuvaamiseen (A61).
Asetus
Kuvaus
o Poistu itselaukaisintilasta
(oletusasetus)
Itselaukaisin on peruutettu kuvaamisen jälkeen.
• Kun kuvaaminen on tehty
Kirkas päällekk.valotus-kuvausohjelmassa,
itselaukaisinta ei peruuteta. Lopeta itselaukaisimen käyttö
määrittämällä manuaalisesti itselaukaisimen asetukseksi
k.
• Automaattinen laukaisu- ja Hymylaukaisin -toimintoja
ei peruuteta.
k Pysy itselaukaisintilassa
Itselaukaisimella tehty valokuvaus jatkuu kuvaamisen jälkeen.
• Kun kamera on sammutettu, itselaukaisin peruutetaan.
• oma kollaasi on peruutettu.
167
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Valokuva-VR
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Valokuva-VR M k-painike
Valitse valokuvien tallennuksessa käytettävä tärinänvaimennuksen asetus.
Valitse Pois, kun vakautat kameran jalustalle kuvauksen aikana.
Asetus
Kuvaus
Päällä
(oletusasetus)
Korjaa kameran tärähtämistä linssin siirto -tärinänvaimennuksen
avulla.
Pois
Kameran tärähtämistä ei korjata.
B
Valokuva-VR -toimintoa koskevia huomautuksia
• Kun olet kytkenyt kameraan virran tai kun olet vaihtanut toistotilasta kuvaustilaan, odota ennen
kuvien ottamista, että kuvausnäyttö on valmis.
• Kuvat voivat näkyä näytössä epäterävinä heti kuvauksen jälkeen.
• Tärinänvaimennus ei välttämättä kykene joissakin tilanteissa poistamaan kokonaan kameran
tärähtämisen vaikutuksia.
168
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Tarkennusapu
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Tarkennusapu M k-painike
Asetus
Kuvaus
a Automaattinen
(oletusasetus)
Tarkennusapuvalo syttyy automaattisesti, kun painat laukaisinta
hämärässä valaistuksessa. Apuvalon kantama on noin 3,5 m, kun
zoomaus on laajakulman ääriasennossa, ja noin 5,0 m, kun
zoomaus on telekuvauksen ääriasennossa.
• Tarkennusalueen sijainnin tai valitun kuvaustilan mukaan
tarkennusapuvalo ei ehkä syty.
Pois
Tarkennusapuvalo ei syty.
Digitaalizoomaus
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Digitaalizoomaus M k-painike
Asetus
Kuvaus
Päällä
(oletusasetus)
Digitaalizoomaus on käytössä.
Pois
Digitaalizoomaus ei ole käytössä.
B
Digitaalizoomausta koskevia huomautuksia
• Digitaalizoomausta ei voida käyttää seuraavissa kuvausohjelmissa:
- Muotokuva, Yömuotokuva, Yömaisema, Vastavalo (kun HDR-asetuksena on Päällä),
Helppo panoraama, Lemmikkikuva, Älymuotokuva
• Digitaalizoomausta ei voi käyttää muissa kuvaustiloissa käytettäessä tiettyjä asetuksia (A82).
169
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Zoomauksen sivusäädin
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Zoomauksen sivusäädin M k-painike
Valitse kuvauksen aikana suoritettava toiminto, kun zoomauksen sivusäädintä liikutetaan.
Asetus
1
2
3
4
5
Kuvaus
Y Zoomaus (oletusasetus)
Säädä zoomausta (A70).
E Käsitarkennus1
Tarkenna zoomauksen sivusäätimellä, kun tarkennustilaksi on
asetettu E (käsitarkennus) (A64).
• Tarkenna kaukaisiin kohteisiin liikuttamalla zoomauksen
sivusäädintä suuntaan g.
• Tarkenna läheisiin kohteisiin liikuttamalla zoomauksen
sivusäädintä suuntaan f.
Z Aukko2
Aseta aukkoarvo (A53).
b ISO-herkkyys3
Näytä ISO-herkkyyden asetusnäyttö (A138).
Valitse kohde siirtämällä zoomauksen sivusäädintä silloin, kun
asetusnäyttö on näkyvissä.
o Valotuksen korjaus4
Näytä valotuksen korjausasetusnäyttö (A66, 68).
Valitse korjausarvo siirtämällä zoomauksen sivusäädintä
silloin, kun asetusnäyttö on näkyvissä.
c Valkotasapaino5
Näytä valkotasapainon asetusnäyttö (A130).
Valitse kohde siirtämällä zoomauksen sivusäädintä silloin, kun
asetusnäyttö on näkyvissä.
k Ei mitään
Zoomauksen sivusäädin ei toimi, vaikka sitä siirretään.
Kun tarkennustilaksi on määritetty jokin muu kuin E, zoomauksen sivusäätimen käyttö on
estetty.
Kuvausohjelmissa, joissa aukkoarvo ei ole määritettävissä, zoomauksen sivusäätimen käyttö on
estetty.
Kun ISO-herkkyys ei ole määritettävissä, zoomauksen sivusäätimen käyttö on estetty.
Kun valotuksen korjaus ei ole määritettävissä, zoomauksen sivusäätimen käyttö on estetty.
Kun valkotasapaino ei ole määritettävissä, zoomauksen sivusäätimen käyttö on estetty.
170
Valikon käyttö
Asetusvalikko
AE/AF-lukituspainike
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M AE/AF-lukituspainike M k-painike
Valitse toiminto, joka suoritetaan kuvauksen aikana silloin, kun g (automaattinen valotus/
automaattitarkennus) -painiketta (A3) painetaan.
Asetus
Kuvaus
a AE/AF-lukitus
(oletusasetus)
Pidä g-painiketta painettuna sekä tarkennuksen että valotuksen
lukitsemiseksi.1
b Vain AE-lukitus
Lukitse valotus pitämällä g-painiketta alas painettuna.2
Lukitse valotus painamalla g-painiketta. Valotuksen lukitusta ei
c AE-lukitus (pito) vapauteta edes silloin, kun painat laukaisinta.3
Vapauta valotuksen lukitus painamalla g-painiketta.
d Vain AF-lukitus
1
2
3
4
Lukitse tarkennus pitämällä g-painiketta alas painettuna.4
Kun valotuksen korjauksen asetusnäyttö tulee näkyviin, tarkennuksen ja valotuksen lukitus
vapautetaan.
Kun valotuksen korjauksen asetusnäyttö tulee näkyviin, valotuksen lukitus laukeaa.
Kun valotuksen korjausta muutetaan, valotuksen lukitus laukeaa.
Kun valotuksen korjauksen asetusnäyttö tulee näkyviin, tarkennuksen lukitus laukeaa.
B
Automaattisen valotuksen/automaattitarkennuksen lukituspainiketta
koskevia huomautuksia
• Valotusta ei lukita edes silloin, kun painat g-painiketta seuraavissa kuvausohjelmissa.
- D (käsinsäätö) -tila
- Ajastettu elokuva (kun käytössä on Yötaivas (150 min) tai Tähtiradat (150 min)),
Ilotulitus- tai Kirkas päällekk.valotus-kuvausohjelma
• Kun tarkennustilana (A63) on E (käsitarkennus), tarkennusta ei lukita edes silloin, kun painat
g-painiketta.
171
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Ääniasetukset
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Ääniasetukset M k-painike
Asetus
Kuvaus
Painikeääni
Kun Päällä (oletusasetus) on valittu, kamera tuottaa yhden
äänimerkin, kun toimia tehdään, kaksi äänimerkkiä, kun kamera on
tarkentanut ja kolme äänimerkkiä, jos esiintyy virhe. Kamerassa
näkyy myös tervetulonäyttö.
• Äänet poistetaan käytöstä, kun
Lemmikkikuva-kuvausohjelma on käytössä.
Sulkimen ääni
Kun Päällä (oletusasetus) on valittu, sulkimen ääni kuuluu, kun
suljin laukaistaan.
• Sulkimen ääntä ei kuulu tallennettaessa elokuvia eikä
käytettäessä kuvausohjelmia Helppo panoraama tai
Lemmikkikuva.
Autom. sammutus
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Autom. sammutus M k-painike
Määritä aikaviive (A25) ennen kameran siirtymistä valmiustilaan.
Valitse 30 s, 1 min (oletusasetus), 5 min tai 30 min.
C
Automaattisen virrankatkaisun määrittäminen
Kameran valmiustilaan siirtymisen aikaviive on seuraavissa tilanteissa kiinteä:
• Kun näytössä on valikko: 3 minuuttia (kun automaattisen virrankatkaisun arvoksi on asetettu 30 s
tai 1 min)
• Kuvattaessa toiminnolla Automaattinen laukaisu: 5 minuuttia (kun automaattisen
sammutuksen asetuksena on 30 s tai 1 min)
• Kuvattaessa toiminnolla Hymylaukaisin: 5 minuuttia (kun automaattisen virrankatkaisun arvoksi
on asetettu 30 s tai 1 min)
• Kun verkkolaite on kytketty kameraan: 30 minuuttia
• Kun valittuna on Muodosta yhteys älylaitt. ja yhteyden muodostamista odotetaan:
30 minuuttia
172
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Alusta kortti/Alusta muisti
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Alusta kortti/Alusta muisti M k-painike
Tämän vaihtoehdon avulla voit alustaa muistikortin tai sisäisen muistin.
Muistikorttien tai sisäisen muistin alustaminen poistaa kaikki tiedot pysyvästi.
Poistettuja tietoja ei voi palauttaa. Muista tallentaa tärkeät kuvat tietokoneelle ennen
alustamista.
• Et voi ehkä valita tätä asetusta, kun langatonta yhteyttä muodostetaan.
Muistikortin alustaminen
• Aseta muistikortti kameraan.
• Valitse Alusta kortti asetusvalikossa ja paina sitten k-painiketta.
Sisäisen muistin alustaminen
• Poista muistikortti kamerasta.
• Valitse Alusta muisti asetusvalikossa ja paina sitten k-painiketta.
Aloita alustus valitsemalla Alusta näytössä olevassa näkymässä ja painamalla k-painiketta.
• Älä katkaise kamerasta virtaa tai avaa akkutilan/muistikorttipaikan kantta alustuksen
aikana.
173
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Kieli/Language
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Kieli/Language M k-painike
Valitse kameran valikoiden ja viestien kieli.
HDMI-lähtö
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M HDMI-lähtö M k-painike
Valitse kuvan tarkkuus silloin, kun tulostukseen käytetään kohdetta HDMI.
Kun Automaattinen (oletusasetus) on valittuna, 2160p, 1080p tai 720p valitaan
automaattisesti tarkkuudelle, jota yhdistetty TV tukee.
174
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Lataus tietokoneesta
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Lataus tietokoneesta M k-painike
Asetus
Kuvaus
a
Automaattinen
(oletusasetus)
Kun kamera kytketään käynnissä olevaan tietokoneeseen (A110),
kamerassa olevaa akkua ladataan automaattisesti tietokoneesta saatavalla
virralla.
• Virran merkkivalo (latauksen merkkivalo) vilkkuu hitaasti, kun akku
latautuu. Kun lataus on valmis, virran merkkivalo (latauksen merkkivalo)
muuttuu vilkkuvasta tasaisesti palavaksi.
Pois
Kamerassa olevaa akkua ei ladata, kun kamera on kytkettynä
tietokoneeseen.
B
Tietokoneen avulla lataamista koskevia huomautuksia
• Kun kamera on kytketty tietokoneeseen, se käynnistyy automaattisesti ja aloittaa lataamisen. Jos
kameran virta katkaistaan, lataaminen lopetetaan.
• Täysin tyhjentyneen akun lataus kestää noin 5 tuntia. Latausaika pitenee, jos akun lataamisen
aikana siirretään kuvia.
• Kameran virta katkeaa automaattisesti, jos tietokoneen kanssa ei siirretä tietoja 30 minuuttiin
akun lataamisen päättymisen jälkeen.
B
Kun virran merkkivalo (latauksen merkkivalo) vilkkuu nopeasti
Akkua ei voi ladata, luultavasti syynä on jokin seuraavista.
• Ympäristön lämpötila ei sovellu lataamiseen. Lataa akku sisätilassa 5–35°C:n lämpötilassa.
• USB-kaapelia ei ole kytketty oikein tai akku on viallinen. Varmista, että USB-kaapeli on liitetty
oikein, tai vaihda akku tarvittaessa.
• Tietokone on lepotilassa eikä se syötä virtaa. Herätä tietokone.
• Akkua ei voi ladata, sillä tietokoneen tekniset ominaisuudet tai asetukset eivät tue virransyöttöä
kameraan.
175
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Kuvaselitys
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Kuvaselitys M k-painike
Lisää aikaisemmin rekisteröity kommentti otettaviin kuviin.
Liitetyn kommentin voi merkitä kuviin, jotka lähetetään älylaitteeseen
SnapBridge-sovelluksella. SnapBridge-sovelluksen asetukset on määritettävä etukäteen.
Katso lisätietoja SnapBridge-sovelluksen online-ohjeesta.
Voit myös tarkistaa liitetyn kommentin käyttämällä ViewNX-i-metatietoja.
Asetus
Liitä selitys
Kirjoita selitys
B
Kuvaus
Kuviin liitetään Kirjoita
selitys -toiminnolla
rekisteröity kommentti.
• Valitse Liitä selitys,
paina K ja valitse
valintaruutu (w). Kun
painat k-painiketta,
asetus on päällä ja selitys
liitetään myöhemmin
otettaviin kuviin.
Kuvakommentteja koskevia huomautuksia
C
Kuvaselitys-näyttö
Kuvaselityksiä ei näytetä, vaikka kuvat toistetaan kamerassa.
176
Valikon käyttö
Liitä selitys
Kirjoita selitys
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Aseta
Vahvista
Voit rekisteröidä kommentin, jossa on enimmillään
36 aakkosnumeerista merkkiä.
• Valitse Kirjoita selitys ja paina K, jolloin syöttönäyttö tulee
esiin.
Lisätietoja syöttömenetelmästä on kohdassa
Tekstinsyöttönäppäimistön käyttö (A160).
Elokuviin ei voida liittää kuvakommentteja.
Asetusvalikko
Kuvaselitys
Tekijänoikeustiedot
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Tekijänoikeustiedot M k-painike
Lisää aikaisemmin rekisteröidyt tekijänoikeustiedot otettaviin kuviin.
Liitetyt tekijänoikeustiedot voi merkitä kuviin, jotka lähetetään älylaitteeseen
SnapBridge-sovelluksella. SnapBridge-sovelluksen asetukset on määritettävä etukäteen.
Katso lisätietoja SnapBridge-sovelluksen online-ohjeesta.
Voit myös tarkistaa liitetyt tekijänoikeustiedot käyttämällä ViewNX-i-metatietoja.
Asetus
Kuvaus
Liitä
tekijänoikeustiedot
Kuvaaja- ja
Tekijänoikeustiedot
Tekijänoikeus-toiminnoilla
Liitä tekijänoikeustiedot
rekisteröidyt tekijänoikeustiedot
Kuvaaja
lisätään kuviin.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
• Valitse Liitä
Tekijänoikeus
tekijänoikeustiedot, paina
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K ja valitse valintaruutu
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(w). Kun painat
Aseta
Vahvista
k-painiketta, asetus on
päällä ja tekijänoikeustiedot
liitetään myöhemmin otettaviin kuviin.
Kuvaaja
Voit rekisteröidä kuvaajan nimen, jossa on enimmillään
36 aakkosnumeerista merkkiä.
• Valitse Kuvaaja ja paina K, jolloin syöttönäyttö tulee esiin.
Lisätietoja syöttömenetelmästä on kohdassa
Tekstinsyöttönäppäimistön käyttö (A160).
Tekijänoikeus
Voit rekisteröidä tekijänoikeuksien omistajan nimen, jossa on
enimmillään 54 aakkosnumeerista merkkiä.
• Valitse Tekijänoikeus ja paina K, jolloin syöttönäyttö tulee esiin.
Lisätietoja syöttömenetelmästä on kohdassa
Tekstinsyöttönäppäimistön käyttö (A160).
B
Tekijänoikeustietoja koskevia huomautuksia
• Elokuviin ei voi liittää tekijänoikeustietoja.
• Liitä tekijänoikeustiedot-asetus on poistettava käytöstä, kun kamera vaihtaa käyttäjää tai
omistajaa, jotta vältetään kuvaajien ja tekijänoikeuksien omistajien nimien luvaton käyttö. Samalla
on varmistettava, että kuvaajan nimi ja tekijänoikeuksien omistajan nimi ovat tyhjiä.
• Nikon ei ole vastuussa mistään Tekijänoikeustiedot-kohdassa olevien tietojen aiheuttamista
ongelmista tai vahingoista.
C
Tekijänoikeustietojen näyttö
• Tekijänoikeustietoja ei näytetä, vaikka kuvat toistetaan kamerassa.
• Jos syötät sekä Kuvaaja- että Tekijänoikeus-tiedon, vain tekijänoikeuksien omistajan nimi
merkitään kuviin SnapBridge-sovelluksessa.
177
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Sijaintitiedot
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Sijaintitiedot M k-painike
Aseta, lisätäänkö kuvauksen sijaintitiedot otettaviin kuviin.
Asetus
Kuvaus
Hae älylaitteesta
Valitse Kyllä, jos haluat lisätä sijaintitiedot älylaitteesta ottamiisi
kuviin. Ota SnapBridge-sovelluksen sijaintitiedot käyttöön.
Sijainti
Näytä saadut sijaintitiedot.
• Tietoja ei päivitetä niiden näytön aikana.
Jos haluat päivittää tiedot, suorita Sijainti uudelleen.
Vaihda Av/Tv-valintaa
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Vaihda Av/Tv-valintaa M k-painike
Vaihda, mitä säätimiä käytetään valotuksen asetukseen tilassa D.
Asetus
Kuvaus
k Älä vaihda valintaa
(oletusasetus)
Aseta suljinaika (Tv) komentokiekolla ja aukkoarvo (Av)
monivalitsimella.
o Vaihda valinta
Aseta suljinaika (Tv) monivalitsimella ja aukkoarvo (Av)
komentokiekolla.
178
Valikon käyttö
Asetusvalikko
MF-ääriviivakorostus
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M MF-ääriviivakorostus M k-painike
Asetus
Kuvaus
Päällä
(oletusasetus)
Kun E (käsitarkennus) on käytössä, tarkennusta helpotetaan
korostamalla näytössä näkyvässä kuvassa valkoisella alueet, jotka on
tarkennettu (A64, 65).
Pois
Ääriviivakorostus ei ole käytössä.
Palauta perusas.
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Palauta perusas. M k-painike
Kameran oletusasetukset palautetaan, kun Perusas. pal. valitaan.
• Myös verkkovalikon asetukset palautetaan oletusarvoihin.
• Joitakin asetuksia, kuten Aikavyöhyke ja päiväys tai Kieli/Language, ei palauteta
perusasetuksiin.
• Et voi ehkä valita tätä asetusta, kun langatonta yhteyttä muodostetaan.
C
Tiedostojen numeroinnin palauttaminen
Jos haluat nollata tiedostonumeroinnin takaisin numeroon ”0001”, poista kaikki sisäiseen muistiin tai
muistikortille tallennetut kuvat, ennen kuin valitset toiminnon Palauta perusas..
Kosketusnäytön painikk.
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Kosketusnäytön painikk. M k-painike
Määritä, otetaanko kosketussäätimet käyttöön (A7).
Oletusasetus: Käytössä
179
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Vaatimustenmukaisuus
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Vaatimustenmukaisuus M k-painike
Näytä joitakin vaatimustenmukaisuusmerkintöjä, jotka kamera täyttää.
Laiteohjelmaversio
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Laiteohjelmaversio M k-painike
Näytä kameran nykyinen laiteohjelmaversio.
• Et voi ehkä valita tätä asetusta, kun langatonta yhteyttä muodostetaan.
180
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Teknisiä huomautuksia
Huomautuksia .............................................................................................................................. 182
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia huomautuksia..................................... 183
Tuotteen hoito.............................................................................................................................. 185
Kamera ................................................................................................................................... 185
Akku......................................................................................................................................... 186
Verkkovirtalaturi ................................................................................................................. 187
Muistikortit............................................................................................................................ 188
Puhdistus ja säilytys.................................................................................................................... 189
Puhdistus............................................................................................................................... 189
Säilytys.................................................................................................................................... 189
Virheilmoitukset........................................................................................................................... 190
Vianmääritys.................................................................................................................................. 193
Tiedostonimet .............................................................................................................................. 204
Lisävarusteet ................................................................................................................................. 205
ML-L7-kauko-ohjain .......................................................................................................... 206
Tekniset tiedot.............................................................................................................................. 210
Mahdolliset muistikortit................................................................................................... 214
Hakemisto ...................................................................................................................................... 216
181
Teknisiä huomautuksia
Huomautuksia
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
VAROITUS: AKUN/PARISTON KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKU-/
PARISTOTYYPILLÄ SAATTAA JOHTAA RÄJÄHDYKSEEN.
Tämä merkintä osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erillään
muusta jätteestä.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi erikseen asianmukaisessa
keräyspisteessä. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.
• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja estämään
haittoja, joita voi aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos laitteita ei hävitetä
asianmukaisesti.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT/PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.
Tämä symboli akussa/paristossa osoittaa, että akku/paristo tulee kerätä talteen
erikseen.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Kaikki akut/paristot, olipa niissä tämä symboli tai ei, on vietävä erikseen niille
tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
182
Teknisiä huomautuksia
Huomautuksia
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia
huomautuksia
Langattomia laitteita koskevat rajoitukset
Tähän laitteeseen sisältyvä langaton lähetin-vastaanotin on myyntimaansa langattomia
laitteita koskevien säädösten mukainen eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi muissa maissa
(EU- tai EFTA-maissa ostettuja tuotteita saa käyttää kaikissa EU- ja EFTA-maissa). Nikon ei ole
vastuussa käytöstä muissa maissa. Käyttäjien, jotka eivät ole varmoja alkuperäisestä
myyntimaasta, tulee ottaa yhteys paikalliseen Nikon-huoltokeskukseen tai Nikonin
valtuuttamaan huoltoedustajaan. Tämä rajoitus koskee ainoastaan langatonta toimintaa, ei
tuotteen muuta käyttöä.
Suojaus
Yksi tämän tuotteen eduista on se, että muut voivat vapaasti yhdistää laitteensa langatonta
tiedonsiirtoa varten missä tahansa kantoalueen sisällä. Jos tietoturva ei ole kunnossa,
seurauksena voi olla jokin seuraavista:
• Tietovarkaus: Pahantahtoiset ulkopuoliset tahot voivat siepata langattomia lähetyksiä ja
varastaa käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita henkilökohtaisia tietoja.
• Luvaton käyttö: Luvattomat käyttäjät voivat päästä verkkoon ja muuttaa tietoja tai
suorittaa muuta ilkivaltaa. Huomaa, että langattomien verkkojen rakenteen vuoksi
erityiset hyökkäysteknologiat voivat mahdollistaa luvattoman käytön, vaikka suojaus olisi
käytössä. Nikon ei ole vastuussa data- tai tietovuodoista, joita saattaa sattua tiedonsiirron
aikana.
• Älä käytä verkkoja, joiden käyttöön sinulla ei ole lupaa, vaikka ne näkyisivät älypuhelimella
tai tabletilla. Sitä voidaan pitää luvattomana käyttönä. Käytä vain verkkoja, joiden
käyttöön sinulla on lupa.
Henkilökohtaisten tietojen hallinta ja vastuuvapauslauseke
• Tuotteeseen tallennetut ja määritetyt käyttäjätiedot, mukaan lukien langattoman
lähiverkon verkkoyhteysasetukset ja muut henkilökohtaiset tiedot, saattavat muuttua tai
kadota käyttövirheen, staattisen sähkön, onnettomuuden, toimintahäiriön, korjauksen tai
muun käsittelyn vuoksi. Säilytä tärkeistä tiedoista aina erilliset kopiot. Nikon ei ole
vastuussa suorista tai epäsuorista vahingonkorvauksista tai saamatta jääneistä voitoista,
jotka aiheutuvat sisällön häviöstä, joka ei ole Nikonin aiheuttama.
• Poista kaikki tuotteeseen rekisteröidyt ja määritetyt käyttäjätiedot, mukaan lukien
langattoman lähiverkon verkkoyhteysasetukset ja muut henkilökohtaiset tiedot,
valitsemalla asetusvalikossa Palauta perusas. (A120) ennen tuotteen hävittämistä tai
sen siirtämistä uudelle omistajalle.
• Nikon ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen luvattomasta
käytöstä ulkopuolisten taholta siinä tapauksessa, että tuote on varastettu tai kadonnut.
183
Teknisiä huomautuksia
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia huomautuksia
Varotoimet vietäessä tai kuljetettaessa tuote ulkomaille
Tähän tuotteeseen sovelletaan Yhdysvaltain vientihallinnon (EAR) säännöksiä. Yhdysvaltain
hallitukselta on hankittava lupa vain, jos tuote viedään tämän käyttöoppaan laatimishetkellä
seuraaviin kauppasaarrossa tai erityisrajoitusten alaisena oleviin maihin: Kuuba, Iran,
Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria (luetteloa voidaan muuttaa).
Huomautus Euroopassa asuville asiakkaille
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Eurooppa)
Nikon Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyyppi COOLPIX A1000 noudattaa direktiiviä
2014/53/EU.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan seuraavasta
internet-osoitteesta: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1721.pdf.
• Suurin teho:
- Wi-Fi: 9,98 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,54 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 2,98 dBm (EIRP)
• Käyttötaajuus:
- Wi-Fi: 2 412 – 2 462 MHz (kanavat 1–11)
- Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2 402 – 2 480 MHz
184
Teknisiä huomautuksia
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia huomautuksia
Tuotteen hoito
Noudata laitteen käytössä ja säilytyksessä seuraavia ohjeita sekä kohdassa ”Turvallisuudesta”
(Avi–ix) olevia varoituksia.
Kamera
Älä kohdista kameraan voimakkaita iskuja
Laite saattaa mennä epäkuntoon, jos siihen kohdistuu voimakas isku tai tärähdys. Älä myöskään
kosketa tai käytä voimaa objektiivin tai objektiivin suojuksen käsittelyssä.
Pidä laite kuivana
Laite vahingoittuu, jos se upotetaan veteen tai jos sitä säilytetään liian kosteassa ympäristössä.
Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia
Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi siirryttäessä kylmänä päivänä lämpimään rakennukseen
tai sieltä ulos, voivat saada kosteuden tiivistymään laitteen sisään. Kosteuden tiivistymisen
välttämiseksi pidä laitetta kantolaukussa tai muovipussissa, ennen kuin altistat sen äkilliselle
lämpötilan muutokselle.
Vältä voimakkaita magneettikenttiä
Älä käytä tai säilytä tätä laitetta lähellä laitteita, jotka tuottavat voimakasta sähkömagneettista
säteilyä tai voimakkaita magneettikenttiä. Tämä saattaa aiheuttaa tietojen katoamista tai kameran
toimintahäiriöitä.
Älä pidä objektiivia kauan kohdistettuna voimakkaaseen
valonlähteeseen
Älä kohdista objektiivia pitkiksi ajoiksi aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin, kun käytät
tai säilytät kameraa. Voimakas valo voi vahingoittaa kuvakennoa ja aiheuttaa valokuviin valkoisen
hunnun.
Katkaise virta, ennen kuin poistat tai irrotat virtalähteen tai
muistikortin
Älä poista akkua, kun laitteen virta on kytkettynä tai kun kuvien tallennus tai poisto on kesken. Jos
virta katkaistaan tällaisissa tilanteissa, tietoja saattaa kadota tai muistikortti tai laitteen virtapiirit
saattavat vahingoittua.
185
Teknisiä huomautuksia
Tuotteen hoito
Huomautuksia näytöstä
• Näytöt (mukaan lukien elektroniset etsimet) rakennetaan erittäin huolellisesti; vähintään 99,99%
kuvapisteistä on tehollisia ja korkeintaan 0,01% puuttuu tai on viallisia. Näytöissä saattaa olla
joitakin kuvapisteitä, jotka ovat aina valaistuina (valkoinen, punainen, sininen tai vihreä) tai aina
pimeinä (musta). Ilmiö ei ole toimintahäiriö eikä vaikuta tallennettaviin kuviin.
• Näytön kuvaa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa valaistuksessa.
• Älä paina näyttöä, sillä näyttö saattaa vahingoittua tai toimia väärin. Jos näyttö rikkoutuu, varo,
ettet saa haavoja lasinsiruista ja etteivät näytön sisältämät nestekiteet kosketa ihoa tai pääse
silmiin tai suuhun.
Akku
Käyttöä koskevia varotoimia
• Huomaa, että akku saattaa kuumentua käytössä.
• Älä käytä akkua alle 0°C:n tai yli 40°C:n lämpötilassa, sillä tällöin akku saattaa vahingoittua tai
toimia virheellisesti.
• Jos havaitset epätavallisia ilmiöitä, kuten akun liiallista lämpenemistä tai akusta tulevaa savua tai
epätavallista hajua, lopeta käyttäminen heti ja ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun
Nikon-huoltoedustajaan.
• Kun olet irrottanut akun kamerasta tai lisävarusteena saatavasta akkulaturista, eristä akku
asettamalla se esimerkiksi muovipussiin.
Akun lataaminen
Tarkista akun varaus ennen kameran käyttöä ja vaihda tai lataa akku tarvittaessa.
• Lataa akku ennen käyttöä sisätilassa 5–35°C:n lämpötilassa.
• Akun korkea lämpötila saattaa estää akun oikean tai täydellisen latautumisen ja saattaa heikentää
akun suorituskykyä. Koska akku voi kuumentua käytön jälkeen, anna sen jäähtyä ennen lataamista.
Kun lataat tähän kameraan asetettua akkua verkkovirtalaturilla tai tietokoneella, akku ei lataudu,
jos lämpötila on alle 0°C tai yli 50°C.
• Lopeta lataaminen, kun akku on täynnä, sillä muuten akun suorituskyky voi heiketä.
• Akku saattaa lämmetä lataamisen aikana. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
Vara-akkujen pitäminen mukana
Sinun kannattaa pitää mukanasi täyteen varattuja vara-akkuja, kun lähdet kuvaamaan jotakin
tärkeää tilaisuutta.
Akun käyttäminen kylmissä olosuhteissa
Akkujen kapasiteetti pienenee kylmässä. Jos lähes tyhjää akkua käytetään alhaisissa lämpötiloissa, kamera
ei ehkä käynnisty. Säilytä vara-akut lämpimässä ja vaihda akku tarvittaessa. Osa kylmän akun varauksesta
palaa ennalleen lämpimässä.
186
Teknisiä huomautuksia
Tuotteen hoito
Akun liittimet
Akun liittimiin tarttunut lika voi haitata kameran toimintaa. Jos akun liittimet likaantuvat, pyyhi ne
ennen käyttöä kuivaksi puhtaalla, kuivalla liinalla.
Tyhjentyneen akun lataaminen
Jos kameran virta kytketään tai katkaistaan, kun kameran akku on lähes tyhjä, akun kesto voi
lyhentyä. Lataa tyhjentynyt akku ennen käyttöä.
Akun säilyttäminen
• Irrota akku tai lisävarusteena saatava akkulaturi kamerasta aina, kun kameraa ei käytetä. Kamera
kuluttaa pieniä määriä virtaa, kun akku on kamerassa, vaikka kameraa ei käytettäisikään. Akku voi
tällöin syväpurkautua, minkä jälkeen se ei enää toimi.
• On suositeltavaa ladata käytetty akku kuuden kuukauden sisällä. Kun akku on käyttämättömänä
pitkiä aikoja, lataa akku täyteen vähintään puolen vuoden välein ja käytä kameraa kunnes akun
varaustason ilmaisin on B, ennen kuin palautat sen säilytyspaikkaan.
• Eristä akku panemalla se muovipussiin tai vastaavaan ja säilytä sitä viileässä paikassa. Akkua on
säilytettävä kuivassa tilassa, jonka lämpötila on 15–25°C. Älä säilytä akkua kuumassa tai liian kylmässä
tilassa.
Akun kesto
Kun täyteen ladatun akun toiminta-aika huoneenlämpötilassa on selvästi lyhentynyt, akku on
vaihdettava uuteen. Hanki uusi akku.
Käytettyjen akkujen kierrättäminen
Kierrätä akut paikallisten määräysten mukaisesti varmistaen ensin, että liittimet on eristetty teipillä.
Verkkovirtalaturi
• Verkkovirtalaturi EH-73P on tarkoitettu käytettäväksi vain yhteensopivien laitteiden kanssa. Älä
käytä sitä toisen merkkisen tai mallisen laitteen kanssa.
• Käytä USB-kaapelina ainoastaan UC-E21-kaapelia. Muun USB-kaapelin kuin UC-E21-kaapelin
käyttäminen saattaa aiheuttaa ylikuumenemista, tulipalon tai sähköiskun.
• Älä missään tapauksessa käytä muun merkkistä tai mallista verkkolaitetta kuin EH73P-verkkovirtalaturia äläkä käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta tai
matkapuhelimen akkulaturia. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
ylikuumentumisen tai kameran vahingoittumisen.
• EH-73P on yhteensopiva 100–240 V:n ja 50/60 Hz:n vaihtovirtapistorasioiden kanssa. Kun käytät
laitetta ulkomailla, käytä tarvittaessa pistokesovitinta (saatavissa kaupoista). Lisätietoja
pistokesovittimista saa matkatoimistosta.
187
Teknisiä huomautuksia
Tuotteen hoito
Muistikortit
Käyttöä koskevia varotoimia
• Käytä vain Secure Digital -muistikortteja (A214).
• Noudata muistikortin mukana toimitetuissa ohjeissa kuvattuja turvatoimia.
• Jos muistikortin kirjoitussuojauskytkin on lukitusasennossa, et voi
kuvata, poistaa kuvia tai alustaa muistikorttia.
• Älä kiinnitä muistikortteihin tarroja tai etikettejä.
16GB
Kirjoitussuojauskytkin
Alustus
• Älä alusta muistikorttia tietokoneella.
• Kun asetat tähän kameraan aikaisemmin toisessa laitteessa käytetyn muistikortin, muista alustaa
se tällä kameralla. Suosittelemme uusien muistikorttien alustamista tällä kameralla ennen niiden
käyttämistä tässä kamerassa.
• Huomaa, että muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki kuvat ja muut
muistikortin tiedot. Ennen muistikortin alustamista kopioi kuvat, jotka haluat säilyttää.
• Jos ilmoitus Korttia ei ole alustettu. Alusta kortti? tulee näyttöön, kun kameraan kytketään
virta, muistikortti on alustettava. Jos muistikortissa on tietoja, jotka haluat säilyttää, valitse Ei.
Kopioi tärkeät kuvat esimerkiksi tietokoneeseen. Jos haluat alustaa muistikortin, valitse Kyllä.
Vahvistusvalintaikkuna avautuu. Aloita alustus painamalla k-painiketta.
• Älä tee seuraavassa mainittuja toimia alustamisen aikana, kun muistikorttiin kirjoitetaan tietoja tai
niitä poistetaan kortista tai kun tietoja siirretään tietokoneeseen. Tämän varotoimen jättäminen
noudattamatta voi aiheuttaa tietojen häviämisen tai kameran tai muistikortin vahingoittumisen:
- Avaa akkutilan/muistikorttipaikan kansi tai poista akku tai muistikortti.
- Katkaise kameran virta.
- Irrota verkkolaite.
188
Teknisiä huomautuksia
Tuotteen hoito
Puhdistus ja säilytys
Puhdistus
Älä käytä alkoholia, ohennetta tai muita haihtuvia kemikaaleja.
Objektiivi/
etsin
Vältä koskettamasta lasiosia sormin. Poista tomu tai nukka puhaltimella (se on pieni
putkimainen laite, jonka päästä tulee ilmavirta, kun toisessa päässä olevaa
kumipalloa puristetaan). Jos objektiivissa on sormenjälkiä tai muuta likaa, joka ei
irtoa puhaltimella, pyyhi se pehmeällä liinalla pyörivin liikkein, jotka suuntautuvat
objektiivin keskeltä reunoja kohti. Jos lika ei lähde tälläkään menetelmällä, pyyhi
objektiivi liinalla, jota on hieman kostutettu objektiivinpuhdistusnesteellä.
Näyttö
Poista pöly tai nukka puhaltimella. Poista sormenjäljet ja muut tahrat
puhdistamalla näyttö kevyesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
Runko
Poista pöly, lika tai hiekka puhaltimella ja pyyhi sitten varovasti pehmeällä, kuivalla
liinalla. Kun olet käyttänyt kameraa rannalla tai muussa hiekkaisessa tai pölyisessä
paikassa, pyyhi hiekka, pöly tai suola pois liinalla, jota olet hieman kostuttanut
puhtaalla vedellä, ja kuivaa huolellisesti. Huomaa, että kameran sisään päässyt
lika voi aiheuttaa vaurioita, joita takuu ei korvaa.
Säilytys
Poista akku, jos kameraa ei tarvita pitkään aikaan. Ota kamera pois säilytyspaikastaan ainakin
kerran kuukaudessa, jotta siihen ei keräänny hometta.
Kytke kameraan virta ja paina laukaisinta muutamia kertoja, ennen kuin panet kameran
takaisin säilytyspaikkaansa. Älä säilytä kameraa seuraavissa paikoissa:
• Paikoissa, joissa ilmanvaihto on huono tai kosteus on yli 60 %
• Yli 50 °C:n tai alle -10 °C:n lämpötiloissa
• Lähellä voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavia laitteita, kuten televisioita tai
radioita
Noudata akun säilytyksessä kohdassa ”Akku” (A186) ”Tuotteen hoito” (A185) annettuja
ohjeita.
189
Teknisiä huomautuksia
Puhdistus ja säilytys
Virheilmoitukset
Katso seuraava taulukko, jos näyttöön tulee virheilmoitus.
Näyttö
Akku on
kuumentunut.
Kameran virta
katkaistaan.
Kameran virta
katkaistaan
ylikuumentumisen
ehkäisemiseksi.
Muistikortissa
kirjoituksen esto.
Korttia ei voida käyttää
Korttia ei voida lukea.
Korttia ei ole alustettu.
Alusta kortti?
Muisti lopussa
A
Syy/Ratkaisu
Kameran virta katkeaa automaattisesti. Odota, että kamera
tai akku jäähtyy, ennen kuin jatkat kameran käyttöä.
–
Kirjoitussuojauskytkin on lukittu. Poista lukitus.
188
Muistikorttia käytettäessä tapahtui virhe.
• Käytä hyväksyttyä muistikorttia.
• Tarkista, että liittimet ovat puhtaat.
• Vahvista, että muistikortti on asetettu oikein.
16, 214
Muistikorttia ei ole alustettu kamerassa käytettäväksi.
Alustaminen poistaa kaikki muistikortille tallennetut tiedot.
Jos haluat säilyttää kuvien kopiot, valitse Ei ja tallenna
kopiot tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen
ennen muistikortin alustamista. Alusta muistikortti
valitsemalla Kyllä ja painamalla k-painiketta.
16, 188
Poista kuvia tai aseta kameraan uusi muistikortti.
16, 28
Virhe tallennettaessa kuvaa.
Aseta kameraan uusi muistikortti tai alusta muistikortti tai
sisäinen muisti.
16, 173
Kamera on käyttänyt kaikki tiedostonumerot.
Aseta kameraan uusi muistikortti tai alusta muistikortti tai
sisäinen muisti.
16, 173
Tallennustila ei riitä kopion tallentamiseen.
Poista kuvat kohteesta.
28
Kuvaa ei voi muokata.
Tarkista, että kuvia voi muokata.
88, 199
Ei voi tallentaa
elokuvaa.
Elokuvaa muistikortille tallennettaessa tapahtui
aikakatkaisuvirhe.
Valitse muistikortti, jonka kirjoitusnopeus on suurempi.
98, 214
Kuvaa ei voi tallentaa.
190
Teknisiä huomautuksia
Virheilmoitukset
Näyttö
A
Syy/Ratkaisu
Muistissa ei kuvia
Sisäisessä muistissa tai muistikortilla ei ole kuvia.
• Toista kameran sisäisessä muistissa olevat kuvat
poistamalla muistikortti.
• Jotta voit kopioida kameran sisäiseen muistiin
tallennettuja kuvia muistikortille, paina d-painiketta ja
valitse Kopioi toistovalikosta.
Tiedostossa ei
kuvatietoja
Tiedostoa ei ole luotu tai muokattu tällä kameralla.
Tiedostoa ei voi katsella tällä kameralla.
Katsele tiedostoa tietokoneella tai laitteella, jolla tiedosto
on luotu tai jolla sitä on muokattu.
–
Tätä kuvaa ei voi valita.
RAW-kuvia ja muilla kameroilla otettuja kuvia ei voida
merkitä ladattaviksi.
–
Kaikki kuvat piilossa
Kuvia ei ole käytettävissä diaesitystä tai vastaavaa varten.
–
Kuvaa ei voida poistaa.
Kuva on suojattu.
Poista suojaus.
155
Salamavalo on laskettu
alas.
Kuvausohjelmassa Autom. kuvausohjelma voit ottaa
kuvan, vaikka salama on laskettuna, mutta salama ei
välähdä.
34
Nosta salama.
Nosta salama ylös kuvan ottamista varten
kuvausohjelmassa Yömuotokuva tai Vastavalo, kun HDR
on tilassa Pois.
35, 37
Ei korttia
Aseta muistikortti paikalleen, kun kuvausohjelmana on
Ajastettu elokuva tai Kirkas päällekk.valotus tai kun
kuvaustilaksi on valittu lyhytelokuvaesitystila.
–
Sammuta kamera ja
käynnistä kamera
uudelleen.
Objektiivin toiminnassa ilmeni virhe.
Älä käytä objektiivia käsitellessäsi voimakkaita otteita.
Jos katkaiset kameran virran ja kytket sen jälleen päälle,
objektiivin toiminta palaa normaaliksi.
Jos ongelma ei korjaannu edes sen jälkeen, kun kamerasta
on sammutettu virta ja kamera on käynnistetty sen jälkeen
uudelleen, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai Nikonin
valtuutettuun palveluedustajaan.
–
Viestintävirhe
Tiedonsiirtoyhteydessä tulostimen kanssa on tapahtunut virhe.
Katkaise kamerasta virta ja kiinnitä USB-kaapeli uudelleen.
112
Järjestelmävirhe
Kameran virtapiireissä on tapahtunut virhe.
Katkaise kamerasta virta, poista akku, aseta akku takaisin ja
kytke kameraan virta. Jos virhe ei poistu, ota yhteys
jälleenmyyjääsi tai valtuutettuun Nikon-huoltoon.
193
191
Teknisiä huomautuksia
Virheilmoitukset
16
120
Näyttö
A
Syy/Ratkaisu
Tulostusvirhe: tarkista
tulostimen tila.
Kun ongelma on ratkennut, jatka tulostusta valitsemalla
Jatka ja painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe: tarkista
paperi.
Aseta määritetyn kokoista paperia tulostimeen ja jatka
tulostusta valitsemalla Jatka ja painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe:
paperitukos.
Poista juuttunut paperi ja jatka tulostusta valitsemalla Jatka
ja painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe: ei
paperia.
Aseta määritetyn kokoista paperia tulostimeen ja jatka
tulostusta valitsemalla Jatka ja painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe: tarkista
muste.
Tulostimen muste on aiheuttanut ongelman.
Tarkista muste ja jatka tulostusta valitsemalla Jatka ja
painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe: muste
loppu.
Vaihda mustekasetti ja jatka tulostusta valitsemalla Jatka ja
painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe:
virheellinen tiedosto.
Tulostinvirhe: virheellinen tiedosto.
Peruuta tulostus valitsemalla Peruuta ja painamalla
k-painiketta.*
–
* Katso tulostimen mukana toimitetuista asiakirjoista lisäohjeita ja -tietoa.
192
Teknisiä huomautuksia
Virheilmoitukset
Vianmääritys
Jos kamera ei toimi odotetulla tavalla, tutki seuraavaa tavanomaisten ongelmien luetteloa,
ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoon.
Virta-, näyttö- ja asetusongelmat
Ongelma
Kamera on päällä,
mutta ei reagoi.
• Akku on tyhjä.
Kameraa ei voi
käynnistää.
Kamerasta katkeaa
virta varoittamatta.
Näytössä tai
etsimessä ei näy
mitään.
Kamera kuumenee.
• Virtakytkin otetaan käyttöön muutaman sekunnin kuluttua
akun paikalleen asettamisen jälkeen. Odota muutama sekunti
ennen virtakytkimen painamista.
–
16, 17,
186
–
• Kamera sammuu virran säästämiseksi automaattisesti
25
(automaattinen virrankatkaisu -toiminto).
• Kamera ja akku eivät ehkä toimi oikein matalissa lämpötiloissa. 186
• Kameran sisäosa on kuumentunut. Odota, että kameran
–
sisäosa on jäähtynyt, ennen kuin käynnistät sen uudelleen.
• Kameran virtaa ei ole kytketty.
• Akku on tyhjä.
• Kamera sammuu virran säästämiseksi automaattisesti
(automaattinen virrankatkaisu -toiminto).
• Et voi käyttää näyttöä ja etsintä samanaikaisesti. Vaihtaminen
näytön ja etsimen välillä saattaa kestää jonkin aikaa.
• Kamera on kytkettynä tietokoneeseen.
20
23
25
–
–
• Ajastettu kuvaus tai kuvaus Ajastettu elokuva tai Kirkas
päällekk.valotus -kuvausohjelmalla on käynnissä.
–
Kamera saattaa kuumentua, jos sitä käytetään pitkään esimerkiksi
elokuvaa tallennettaessa tai kuvien lähettämisessä, tai jos sitä
käytetään kuumassa ympäristössä. Kyse ei ole toimintahäiriöstä.
–
193
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
A
Syy/Ratkaisu
• Odota tallennuksen päättymistä.
• Jos ongelma ei katoa, kytke kamera pois päältä.
Jos kamera ei kytkeydy pois päältä, irrota akku tai paristot ja
aseta takaisin paikalleen tai, jos käytät verkkolaitetta, irrota ja
kytke verkkolaite uudelleen.
Huomaa, että tieto, jota oltiin tallentamassa menetetään,
mutta virtalähteen irrottaminen ja uudelleen kytkeminen ei
vaikuta jo tallennettuun tietoon.
Ongelma
Kameraan
asetettua akkua ei
voi ladata.
A
Syy/Ratkaisu
• Vahvista kaikki liitännät.
• Kun kamera on kytketty tietokoneeseen, se ei ehkä lataudu
seuraavassa kuvatuista syistä.
- Pois on valittu Lataus tietokoneesta -asetukseksi
asetusvalikossa.
- Jos kameran virta katkaistaan, akun lataaminen lopetetaan.
- Akun lataaminen ei ole mahdollista, jos kameran näytön
kieltä sekä päiväystä ja aikaa ei ole asetettu tai päiväys ja
kellonaika ovat nollautuneet kameran kellon akun
tyhjennyttyä. Käytä akun lataamiseen verkkovirtalaturia.
- Akun lataaminen saattaa pysähtyä, jos tietokone on
lepotilassa.
- Akun lataaminen ei ehkä ole mahdollista tietokoneen
teknisten tietojen, asetusten ja tilan mukaan.
17
175
–
20
–
–
• Ympäröivä alue on liian kirkas.
- Siirry hämärämpään paikkaan.
- Käytä etsintä.
• Säädä näytön kirkkautta.
26
Näyttöä on vaikea
nähdä.
Etsintä on vaikea
nähdä.
• Säädä etsimen diopteria.
• Säädä etsimen kirkkautta.
26
163
Kamera ei vaihda
näytön ja etsimen
käytön välillä.
• Näyttö ei vaihdu seuraavissa tilanteissa:
- Kun zoomaus on käytössä elokuvia tallennettaessa
- Elokuvan toiston aikana
- Elokuvien muokkauksen aikana
• Näyttö ei välttämättä vaihdu silloin, kun kameraa käytetään.
–
O vilkkuu
näytössä.
• Jos kameran kelloa ei ole asetettu, O vilkkuu kuvausnäytössä
ja ennen kellon asetusta tallennetut kuvat päivätään 00/00/
0000 00:00 ja elokuvat päivätään 01/01/2019 00:00.
Valitse oikea kellonaika ja päiväys asetusvalikon Aikavyöhyke
ja päiväys -toiminnolla.
Tallennuksen
päiväys ja aika eivät
ole oikeat.
• Kameran kello ei ole yhtä tarkka kuin tavalliset rannekellot tai
muut kellot. Vertaa ajoittain kameran kelloa tarkempaan kelloon
ja aseta se tarvittaessa uudelleen aikaan.
194
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
163
11, 161
Ongelma
A
Syy/Ratkaisu
Näytössä ei näy
mitään tietoja.
Piilota tiedot on valittu toiminnon Kuvatiedot asetukseksi
asetusvalikon kohdassa Näytön asetukset.
163
Päivämääräleima
ei käytettävissä.
Aikavyöhyke ja päiväys ovat asettamatta asetusvalikossa.
161
Päiväystä ei leimata
kuviin, vaikka
Päivämääräleima
on käytössä.
• Päiväystä ei voida lisätä tietyissä kuvaustiloissa tai muiden
toimintojen tietyillä asetuksilla.
• Päiväystä ei voi leimata elokuviin.
80, 166
Kellon akku on tyhjentynyt ja kaikki asetukset on palautettu
oletusarvoihin. Määritä kameran asetukset uudelleen.
• Sisäisen kellon akku antaa virtaa kameran kellolle ja säilyttää
tietyt asetukset. Kellon akun latausaika on noin 10 tuntia akun
asennuksesta tai verkkolaitteen (saatavana erikseen)
kytkemisestä kameraan, ja kellon akku toimii useita päiviä
kameran akun irrottamisen jälkeen.
–
Aikavyöhykkeen ja
päiväyksen
asetusnäyttö
avautuu, kun
kameraan
kytketään virta.
Kameran asetukset
palautuvat
oletusarvoihin.
Kamerasta kuuluu
ääniä.
Valikkoa ei ole
valittavissa.
Toiminnon Autom. tarkennustila asetuksesta tai kuvaustilasta
riippuen kamerasta voi kuulua tarkennusääni.
31,
143,
150
• Joitakin toimintoja ei voi käyttää kaikkien valikon asetusten
kanssa.
• Jotkin valikot eivät ole käytettävissä silloin, kun langaton
yhteys on muodostettu. Katkaise langaton yhteys.
• Verkkovalikko ei ole valittavissa silloin, kun HDMI-kaapeli on
kytketty.
80
195
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
–
–
Kuvausongelmia
Ongelma
Kamera ei pysty
siirtymään
kuvaustilaan.
Kuvia ei voi ottaa
eikä elokuvia
tallentaa.
Kamera ei pysty
tarkentamaan.
Värillisiä raitoja
näkyy näytössä
kuvauksen aikana.
Irrota USB-kaapeli.
110
• Jos kamera on toistotilassa, paina c-painiketta, laukaisinta tai
b (e) -painiketta.
• Jos näytössä on valikko, paina d-painiketta.
• Salama latautuu, kun K vilkkuu.
• Elokuvia ei voida tallentaa, kun kamera on liitetty
verkkovirtalaturiin.
• Kuvaaminen ei ole mahdollista, kun kamera on liitetty
HDMI-kaapelilla.
• Aseta riittävästi tallennustilaa sisältävä muistikortti kameraan.
• Akku on tyhjä.
2, 27
• Kohde on liian lähellä. Käytä kuvaukseen kuvausohjelmaa
Autom. kuvausohjelma tai Lähikuva tai tarkennustilaa
makrokuvaustila.
• Virheellinen tarkennustilan asetus. Tarkista tai vaihda asetus.
• Kohteeseen on vaikea tarkentaa.
• Valitse asetusvalikosta Tarkennusapu-asetukseksi
Automaattinen.
• Tarkennustilana on E (käsitarkennus).
• Sammuta kamera ja käynnistä kamera uudelleen.
33, 34,
36, 63
63
76
169
Värillisiä raitoja saattaa esiintyä kuvattaessa toistuvista kuvioista
koostuvia kohteita (esim. ikkunan kaihtimet); kyse ei ole
toimintahäiriöstä.
–
196
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
A
Syy/Ratkaisu
121
58
18
111
16
16, 17,
186
63, 64
–
Ongelma
Syy/Ratkaisu
A
Kuvat ovat
epätarkkoja.
• Käytä salamaa.
• Käytä suurempaa ISO-herkkyyttä.
• Ota Valokuva-VR käyttöön, kun otat valokuvia. Ota
Elokuva-VR käyttöön tallentaessasi elokuvia.
• Kameran voi vakauttaa käyttämällä jalustaa (sen kanssa on
suositeltavaa käyttää itselaukaisinta).
58
138
151,
168
61
Salamalla otetuissa
kuvissa on kirkkaita
pisteitä.
Salama heijastuu ilmassa leijuvista hiukkasista. Paina salama alas
ja aseta salamatilaksi W (pois).
58
Salama ei välähdä.
• Salamavalo on laskettu alas.
• Salama ei välähdä tietyissä kuvaustiloissa tai muiden
toimintojen tietyillä asetuksilla.
25, 58
78, 80
Digitaalizoomaus ei
toimi.
• Digitaalizoomaus on tilassa Pois asetusvalikossa.
• Digitaalizoomausta ei voida käyttää tietyissä kuvaustiloissa tai
muiden toimintojen tietyillä asetuksilla.
82, 169
Kuvakoko ei
käytettävissä.
Toimintoa Kuvakoko ei voida käyttää tietyissä kuvaustiloissa tai
muiden toimintojen tietyillä asetuksilla.
80, 129
Suljinääntä ei kuulu
kuvaa otettaessa.
Pois on valittu toiminnon Sulkimen ääni asetukseksi
asetusvalikon kohdassa Ääniasetukset. Joissakin kuvaustiloissa
ja joillakin asetuksilla ääntä ei kuulu, vaikka Päällä olisi valittuna.
172
Tarkennusapuvalo
ei syty.
Pois on valittu asetukseksi asetusvalikon kohdassa
Tarkennusapu. Tarkennusapuvalo ei ehkä syty riippuen
tarkennusalueen sijainnista tai kuvaustilasta, vaikka
Automaattinen olisi valittu.
169
Kuvissa näkyy
tahroja.
Objektiivi on likainen. Puhdista objektiivi.
189
Värit eivät ole
luonnollisia.
Valkotasapaino tai värisävy on säädetty väärin.
36, 66,
130
Kuvassa esiintyy
satunnaisia
kirkkaita pisteitä
(kohinaa).
Suljinaika on liian pitkä tai ISO-herkkyys on liian suuri, koska
kohde on tumma. Kohinaa voi vähentää seuraavilla tavoilla:
• Käyttämällä salamaa
• Valitsemalla pienemmän ISO-herkkyysasetuksen
197
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
169
25, 58
138
Syy/Ratkaisu
A
Kuvat ovat liian
tummia
(alivalottuneita).
• Salama on laskettu tai valittuna on kuvaustila, jossa salaman
käyttöä on rajoitettu.
• Jokin peittää salaman.
• Kohde on salaman toiminta-alueen ulkopuolella.
• Säädä valotuksen korjausta.
• Käytä suurempaa ISO-herkkyyttä.
• Kohde on vastavalossa. Valitse Vastavalo-kuvausohjelma tai
nosta salama ja aseta salamatilaksi X (täytesalama/tavallinen
salama).
25, 58,
78
23
211
66, 68
138
37, 58
Kuvat ovat liian
vaaleita
(ylivalottuneita).
Säädä valotuksen korjausta.
66, 68
Muut alueet
punasilmäisyyttä
lukuun ottamatta
korjataan.
Käytä jotakin muuta kuvaustilaa kuin Yömuotokuva ja vaihda
salama-asetukseksi muu kuin V (automaattisalama ja
punasilmäisyyden vähennys/punasilmäisyyden vähennys) ja ota
sitten uusi kuva.
58, 78
Ihonvärit eivät ole
tasaiset.
• Joissakin kuvausolosuhteissa kasvojen ihonväriä ei tasoiteta.
• Jos kuvassa on vähintään neljät kasvot, käytä toistovalikon
kohdan Ihon tasoitus toimintoa Glamour-muokkaus.
46
90
Kuvien
tallentaminen vie
aikaa.
Seuraavissa tilanteissa kuvien tallentaminen voi viedä tavallista
enemmän aikaa:
• Kohinan vähennystoiminto on käytössä esimerkiksi
kuvattaessa pimeissä olosuhteissa
• Kun salama-asetuksena on V (automaattisalama ja
punasilmäisyyden vähennys/punasilmäisyyden vähennys)
• Kun otat kuvia seuraavissa kuvausohjelmissa:
- Käsivara kohdassa Yömuotokuva
- Käsivara kohdassa Yömaisema
- HDR on asetettu tilaan Päällä kohdassa Vastavalo
- Helppo panoraama
• kun Kuvanlaatu on RAW, RAW + Fine tai RAW + Normal
• Kuvattaessa käytetään ihon tasoitustoimintoa
• Käytettäessä sarjakuvaustilaa
Ongelma
198
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
–
59
35
36
37
42
127
46
134
Ongelma
Syy/Ratkaisu
Näytössä tai kuvissa
näkyy kehän
muotoinen alue tai
sateenkaaren
värinen raita.
Kun kuvaat vastavaloon tai kun kuvassa tai sen ulkopuolella on
voimakas valonlähde (esimerkiksi aurinko), kuvaan voi ilmestyä
kehän muotoinen alue tai sateenkaaren värinen raita
(haamukuva). Muuta valonlähteen paikkaa tai rajaa kuva niin, että
valonlähde jää kuvan ulkopuolelle, ja yritä uudelleen.
A
–
Toiston ongelmat
Ongelma
Tiedostoa ei voi
toistaa.
Kuvaa ei voi
lähentää.
• Toiston zoomausta ei voi käyttää elokuvissa.
• Tämä kamera ei ehkä pysty lähentämään muunmerkkisellä tai
-mallisella digitaalikameralla otettuihin kuviin.
• Kun pienikokoista kuvaa lähennetään, näytöllä näkyvä
suurennussuhde saattaa poiketa kuvan todellisesta
suurennussuhteesta.
Kuvaa ei voi
muokata.
• Joitakin kuvia ei voi muokata. Jo muokattuja kuvia ei voi
muokata uudelleen.
• Muistikortilla tai sisäisessä muistissa ei ole riittävästi
tallennustilaa.
• Tällä kameralla ei voi muokata muilla kameroilla otettuja kuvia.
• Kuville käytettävät muokkaustoiminnot eivät ole käytettävissä
elokuville.
Kuvaa ei voi kiertää.
Tällä kameralla ei voi kiertää muunmerkkisellä tai -mallisella
digitaalikameralla otettuja kuvia.
199
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
A
Syy/Ratkaisu
• Tämä kamera ei ehkä pysty toistamaan valokuvia, jotka on
tallennettu muunmerkkisellä tai -mallisella digitaalikameralla.
• Kamera ei voi toistaa RAW-kuvia tai elokuvia, jotka on
tallennettu merkiltään tai malliltaan erilaisella
digitaalikameralla.
• Tämä kamera ei ehkä pysty toistamaan tietokoneessa
muokattuja tietoja.
• Tiedostoja ei voida toistaa ajastetun kuvauksen aikana.
–
–
–
134
–
44, 88
–
–
–
–
Ulkoisiin laitteisiin liittyvät ongelmat
Ongelma
Langatonta
yhteyttä ei voi
muodostaa
älylaitteella.1
200
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
A
Syy/Ratkaisu
• Kun muodostetaan langaton yhteys ensimmäisen kerran,
noudata mukana toimitetun
”SnapBridge Yhteysopas” -oppaan ohjeita.
• Jos langaton yhteys on muodostettu, suorita seuraavat
toimet.
- Sammuta kamera ja käynnistä kamera uudelleen.
- Käynnistä SnapBridge-sovellus uudelleen.
- Peruuta yhteys ja muodosta yhteys sitten uudelleen.
• Tarkista kameran Verkkovalikko -asetukset.
- Aseta Lentokonetila -asetukseksi Pois.
- Aseta Bluetooth M Verkkoyhteys -asetukseksi Käytössä.
- Aseta Valitse yhteys -asetukseksi Älylaite.
• Jos kamera on rekisteröity kahteen tai useampaan
älylaitteeseen, valitse yhdistettävä älylaite kamerassa kohdassa
Verkkovalikko M Bluetooth M Pariliitetyt laitteet. Jos
SnapBridge-sovelluksessa on rekisteröity kaksi tai useampia
kameroita, vaihda yhteys sovelluksessa.
• Käytä riittävästi ladattua akkua.
• Aseta riittävästi tallennustilaa sisältävä muistikortti kameraan.
• Irrota HDMI- tai USB-kaapeli.
• Ota käyttöön Bluetooth, Wi-Fi ja sijaintitietotoiminnot
älylaitteessa.
• SnapBridge-sovelluksen välilehdessä A M Auto link
options (Automaattisen linkin asetukset) M ota käyttöön
Auto link (Automaattinen linkki). Jos se on pois käytöstä,
Download pictures (Lataa kuvat)- ja Remote
Photography (Etävalokuvaus)-toimintoja voi käyttää,
mutta kuvia ei voi ladata automaattisesti.
–
–
158
159
–
16
110
–
–
Ongelma
Syy/Ratkaisu
Kuvia ei voi ladata
älylaitteeseen, josta on
muodostettu langaton
yhteys
SnapBridge-sovellukseen.1
• Tee alla kuvatut toimet, kun kuvat ladataan palvelimelle
automaattisesti.
- Aseta Verkkovalikko M Autom. lähet. asetukset M
Valokuvat -asetukseksi kamerassa Kyllä.
- SnapBridge-sovelluksen välilehdessä A M Auto link
options (Automaattisen linkin asetukset) M ota
käyttöön Auto link (Automaattinen linkki).
- SnapBridge-sovelluksen välilehdessä A M Auto link
options (Automaattisen linkin asetukset) M ota
käyttöön Auto download (Automaattinen lataus).
- Jos Verkkovalikko M Bluetooth M Lähetä
sammutettuna -asetukseksi kamerassa on asetettu Pois,
kytke kameran virta tai vaihda asetukseksi Päällä.
• Kun Bluetooth-tiedonsiirron aikana on ladattava suuri määrä
kuvia, yhteys saattaa katketa kuvien lataamisen aikana. Jos
katkaiset kameran virran ja kytket sen sitten uudelleen, kameran
yhdistetään uudelleen älylaitteeseen. Kuvien lataus jatkuu, mikäli
kamera yhdistetään uudelleen älylaitteeseen seuraavissa
tilanteissa.
- Kun kameran Verkkovalikko M Autom. lähet.
asetukset M Valokuvat -asetukseksi on määritetty Kyllä
- Kun kuvat on merkitty ladattavaksi kameran sijainnissa
Toistovalikko M Merkitse ladattavaksi
• Et voi ehkä ladata kuvia palvelimelle tai lataus voi peruuntua,
kun kamera on käytössä.
A
158
–
–
159
–
–
–
• Etävalokuvaus ei ole mahdollista, jos sisäisessä muistissa tai
Etävalokuvausta ei voi
muistikortissa ei ole vapaata tilaa. Poista tarpeettomia kuvia tai
suorittaa älylaitteesta,
aseta kameraan muistikortti, jolla on riittävästi vapaata tilaa.
josta on muodostettu
langaton yhteys
• Et voi ehkä suorittaa etävalokuvausta, kun kamera on käytössä. –
1
SnapBridge-sovellukseen.
Valokuvia ei voi ladata
alkuperäisessä koossa
SnapBridge-sovelluksessa.1
Kameran Autom. lähet. asetukset - ja Merkitse ladattavaksi
-toiminnoissa ladattavissa olevien kuvien koko on rajoitettu
2 megapikseliin. Jos haluat ladata valokuvia alkuperäisessä
koossa, käytä SnapBridge-sovelluksen toimintoa Download
pictures (Lataa kuvat).
–
Tietoliikenneyhteyden
laatu on heikko tai
kuvan latausnopeus on
erittäin hidas silloin,
kun käytössä on
langaton yhteys ja
SnapBridge-sovellus.1
Kokeile vaihtaa kameran kanava kohdassa Verkkovalikko M
Wi-Fi M Wi-Fi-yhteyden tyyppi.
159
201
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
A
Ongelma
Syy/Ratkaisu
Kamera ei reagoi
ML-L7-kauko-ohjaimen
komentoihin.2
• Kameraa ei ole yhdistetty ML-L7-kauko-ohjaimeen (hankittava
erikseen). Muodosta yhteys painamalla kauko-ohjaimen
virtapainiketta. Jos M ei ole näkyvissä kuvausnäytössä,
muodosta laitepari uudelleen.
• Kauko-ohjainta voidaan käyttää vain kuvaustoimintaan.
• Kauko-ohjaimen w1/w2-painikkeet eivät ole käytettävissä
tämän kameran kanssa.
Laiteparin muodostus
ML-L7-kauko-ohjaimen
kanssa ei onnistu.2
Tarkista kameran Verkkovalikko -asetukset.
• Aseta Valitse yhteys -asetukseksi Kauko-ohjaus.
• Aseta Lentokonetila -asetukseksi Pois.
• Aseta Bluetooth M Verkkoyhteys -asetukseksi Käytössä.
158
Kameraan tallennetut
kuvat eivät näy
liitetyssä älylaitteessa
tai tietokoneessa.
Jos kameran muistikortille tallennettujen kuvien määrä on yli
10 000, tämän määrän jälkeen otetut kuvat eivät ehkä näy
liitetyssä laitteessa.
• Pienennä muistikortille tallennettujen kuvien määrää. Kopioi
tarvittavat kuvat esimerkiksi tietokoneelle.
–
Kuvat eivät näy
televisiossa.
• Kameraan on kytketty tietokone tai tulostin.
• Muistikortilla ei ole kuvia.
• Toista kameran sisäisessä muistissa olevat kuvat poistamalla
muistikortti.
–
–
16
• Kameran virtaa ei ole kytketty.
• Akku on tyhjä.
–
16, 17,
186
110,
116
–
–
Nikon Transfer 2 ei
käynnisty, kun
kamera kytketään
tietokoneeseen.
• USB-kaapelia ei ole kytketty oikein.
• Tietokone ei tunnista kameraa.
• Tietokonetta ei ole asetettu käynnistämään
Nikon Transfer 2 -ohjelmaa automaattisesti. Lisätietoja Nikon
Transfer 2 -ohjelmasta on ViewNX-i -ohjelman ohjeissa.
208
206
206
PictBridge-näyttö ei
tule näkyviin, kun
kamera on liitetty
tulostimeen.
Joissakin PictBridge-yhteensopivissa tulostimissa
PictBridge-aloitusnäyttö ei tule näyttöön eikä kuvia ehkä voi
tulostaa, kun asetusvalikon Automaattinen-asetukseksi on
valittu Lataus tietokoneesta. Valitse
Lataus tietokoneesta-asetukseksi Pois ja kytke kamera
uudelleen tulostimeen.
175
Tulostettavia kuvia
ei näy.
• Muistikortilla ei ole kuvia.
• Poista muistikortti, jotta voit tulostaa kameran sisäisessä
muistissa olevia kuvia.
–
16
202
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
Ongelma
Paperikoon
valitseminen
kamerasta ei
onnistu.
1
2
A
Syy/Ratkaisu
Seuraavissa tilanteissa paperikokoa ei voi valita kamerasta, vaikka
tulostamiseen käytetään PictBridge-yhteensopivaa tulostinta.
Käytä tulostinta paperikoon valitsemiseen.
• Tulostin ei tue kameran määrittämiä paperikokoja.
• Tulostin valitsee paperikoon automaattisesti.
–
Katso mukana toimitetusta ”SnapBridge Yhteysopas” -oppaasta ja SnapBridge-sovelluksen
online-ohjeesta.
Katso ML-L7-kauko-ohjaimen (saatavana erikseen) mukana toimitettuja käyttöohjeita.
203
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
Tiedostonimet
Kuvat tai elokuvat nimetään seuraavasti.
Tiedoston nimi: DSCN 0001 .JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Tunniste
Ei näy kameran näytössä.
• DSCN: Alkuperäiset valokuvat, elokuvat ja elokuvia muokkaamalla
luodut valokuvat
• RSCN: Rajatut kopiot
• FSCN: Muilla muokkaustoiminnoilla kuin rajaustoiminnolla luodut kopiot
sekä elokuvien muokkaustoiminnolla luodut elokuvat
(2) Tiedoston
numero
Määritetään kasvavassa järjestyksessä, alkaen numerosta ”0001” ja päättyen
numeroon ”9999”.
• Uusi kansio luodaan joka kerta kun otetaan kuvasarja ajastetulla
kuvauksella. Kuvat tallennetaan luotuun kansioon, ja ensimmäinen
tiedostonumero on ”0001”.
(3) Tiedostotunniste
Ilmaisee tiedostotyypin.
• .JPG: JPEG-valokuvat
• .NRW: RAW-valokuvat
• .MP4: Elokuvat
B
Huomautuksia
Kun kuvia otetaan Kuvanlaatu-asetuksen (A127) ollessa RAW + Fine tai RAW + Normal,
samaan aikaan tallennettaville RAW- ja JPEG-kuville annetaan sama alkuosa ja tiedostonumero.
Kuvapari tallennetaan samaan kansioon ja lasketaan yhdeksi tiedostoksi.
C
Tiedostojen tallennuskansiot
Tällä kameralla kuvatut tai tallennetut valokuvat ja elokuvat tallentuvat muistikortin kansioihin tai
sisäiseen muistiin.
• Kansioiden nimiin lisätään sarjanumerot nousevassa järjestyksessä ”100”–”999”.
• Uusi kansio luodaan seuraavissa tilanteissa:
- kun kansiossa on 999 tiedostoa
- kun kansiossa olevan tiedoston numero on ”9999”
204
Teknisiä huomautuksia
Tiedostonimet
Lisävarusteet
Akkulaturi
MH-65 akkulaturi
Kokonaan tyhjentynyt akku latautuu noin 2 tunnissa ja 30 minuutissa.
EH-62F Verkkolaite
(kytke kuvassa esitetyllä tavalla)
Verkkolaite
Varmista, että virtaliitännän johto on työnnetty kokonaan virtaliittimen
paikkaan ennen verkkolaitteen asettamista akkutilaan. Varmista myös, että
virtaliitännän johto on asetettu akkutilan uraan, ennen kuin suljet akkutilan/
muistikorttipaikan kannen. Jos johto tulee ulos urista, kansi tai johto saattaa
vaurioitua, kun kansi suljetaan.
Kauko-ohjaimen
lisävarusteet
ML-L7-kauko-ohjain
Katso ohjeet sen käyttämiseen kohdasta ”ML-L7-kauko-ohjain” (A206).
Saatavuus saattaa vaihdella maittain tai alueittain.
Katso uusimmat tiedot Internet-sivustostamme tai esitteistämme.
205
Teknisiä huomautuksia
Lisävarusteet
ML-L7-kauko-ohjain
Voit muodostaa laiteparin (A208) erikseen saatavana olevasta ML-L7-kauko-ohjaimesta ja
kamerasta, ja käyttää kauko-ohjainta kameran ohjaamiseen. Kohdassa ”Kauko-ohjaimen osat
ja toiminnot (COOLPIX A1000)” (A206) kuvatut toiminnot voidaan suorittaa tällä kameralla
kuvattaessa.
• Kamera voidaan liittää pariksi vain yhden kauko-ohjaimen kanssa kerrallaan. Kun kamera
on yhdistetty laitepariksi toisen kauko-ohjaimen kanssa, vain viimeksi yhdistetty
kauko-ohjain on käytössä.
• Katso ML-L7-kauko-ohjaimen mukana toimitettuja käyttöohjeita.
Kauko-ohjaimen osat ja toiminnot (COOLPIX A1000)
1
5
2
6
3
7
8
4
Säädin
Kun haluat
1
– -painike/+ -painike
Kun näytössä on kuvausnäyttö, näkymä
pienenee – -painiketta painettaessa ja
suurenee + -painiketta painettaessa.
2
Elokuvan tallennuspainike
Aloittaa elokuvan tallennuksen silloin, kun painiketta
painetaan, ja lopettaa tallennuksen silloin, kun painiketta
painetaan uudelleen.
Monivalitsin
• Toimii samaan tapaan kuin kameran monivalitsin,
minkä ansiosta voit määrittää kuvausnäytön asetuksia,
kuten salamatilan (A58), itselaukaisimen (A61),
tarkennustilan (A63), liukusäätimen (A66) ja
valotuksen korjauksen (A68).
• Kun käytössä on käsitarkennus, tarkennusta voidaan
säätää HI (A64) -toiminnolla.
3
206
Teknisiä huomautuksia
Lisävarusteet
Säädin
Kun haluat
4
Virtapainike
Paina tätä painiketta kytkeäksesi kauko-ohjain päälle ja
etsiäksesi kameran, joka on jo yhdistetty laitepariin. Etsi
uutta laitepariin yhdistettävää kameraa pitämällä
painiketta painettuna (vähintään 3 sekunnin ajan). Poista
kauko-ohjain käytöstä painamalla painiketta uudelleen.
5
Tilan merkkivalo
Ilmaisee kauko-ohjaimen tilan tai kuvausistunnon tilan
merkkivalon värin ja käytöksen mukaan. Lisätietoja on
kohdassa ”Tilan merkkivalo kauko-ohjaimessa (COOLPIX
A1000)” (A207).
6
Laukaisin
Toimii samaan tapaan kuin kameran laukaisin.
• Puolittainen painaminen ja painettuna pitäminen
eivät ole käytettävissä.
• Kun käytössä on itselaukaisin, voit painaa painiketta
ajastimen päällä ollessa kuvauksen peruuttamiseksi.
7
k (vahvista valinta) -painike
Käyttää valittua kohdetta. Kun säädät käsitarkennusta,
lopeta tarkennus painamalla tätä painiketta.
8
w1 (toiminto 1) / w2
(toiminto 2) -painikkeet
Ei ole käytettävissä tämän kameran kanssa.
Tilan merkkivalo kauko-ohjaimessa (COOLPIX A1000)
Väri
Tila
Kuvaus
Vihreä
Vilkkuu noin kerran sekunnissa
Kauko-ohjain etsii kameraa, joka on jo
yhdistetty laitepariksi.
Vihreä
Vilkkuu nopeasti (noin 0,5 sekunnin
välein)
Laiteparin muodostus on käynnissä.
Vihreä
Vilkkuu 3 sekunnin välein
Kauko-ohjaimen ja kameran välinen
yhteys on muodostettu.
Oranssi
Vilkkuu kerran
Valokuvan otto käynnistyy.
Oranssi
Vilkkuu kahdesti
Valokuvan otto päättyy (Ajastettu
elokuva, Kirkas päällekk.valotus).
Punainen
Vilkkuu kerran
Elokuvan tallennus alkaa.
Punainen
Vilkkuu kahdesti
Elokuvan tallennus päättyy.
207
Teknisiä huomautuksia
Lisävarusteet
Laiteparin muodostus kameran ja kauko-ohjaimen välille
Ennen kauko-ohjaimen ensimmäistä käyttökertaa sen ja kameran välille on muodostettava
laitepari.
1
2
3
4
Paina kameran d-painiketta.
Paina monivalitsimella J, käytä HI-painiketta valikkokohteen
J valintaan ja paina k-painiketta.
Valitse Valitse yhteys ja paina
k-painiketta.
Valitse Kauko-ohjaus ja paina
k-painiketta.
Verkkovalikko
Lentokonetila
Valitse yhteys
Muodosta yhteys älylaitt.
Yhteys kauko-ohjaimeen
Autom. lähet. asetukset
Wi-Fi
Bluetooth
Valitse yhteys
Kauko-ohjaus
Älylaite
5
Valitse Yhteys kauko-ohjaimeen ja
paina k-painiketta.
• Laiteparin muodostus on käytössä, ja kamera
odottaa yhteyden muodostamista.
208
Teknisiä huomautuksia
Lisävarusteet
Verkkovalikko
Lentokonetila
Valitse yhteys
Muodosta yhteys älylaitt.
Yhteys kauko-ohjaimeen
Autom. lähet. asetukset
Wi-Fi
Bluetooth
6
Pidä kauko-ohjaimen virtapainiketta painettuna (vähintään
3 sekuntia).
• Laiteparin muodostus kameran ja kauko-ohjaimen välille alkaa. Prosessin aikana tilan
merkkivalo kauko-ohjaimessa vilkkuu noin 0,5 sekunnin välein.
• Kun laiteparin muodostus on valmis, kameran ja
kauko-ohjaimen välille luodaan yhteys. Kun
kuvaustila käynnistetään, M näytetään
kuvausnäytöllä.
• Jos näkyviin tulee ilmoitus laiteparin
muodostuksen epäonnistumisesta, suorita
toimenpide uudelleen vaiheesta 5.
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Yhteyden vaihtaminen älylaitteeseen
• Vaihda yhteysasetus arvosta Kauko-ohjaus arvoon Älylaite kameran verkkovalikon
(A158, 208) sijainnissa Valitse yhteys.
• Kun SnapBridge-sovellus käynnistetään älylaitteella ja yhteys muodostetaan kameran ja
älylaitteen välille, L näkyy kuvausnäytössä.
• Kun muodostat älylaitteella langatonta yhteyttä ensimmäisen kerran, katso mukana
toimitettu ”SnapBridge Yhteysopas”.
209
Teknisiä huomautuksia
Lisävarusteet
Tekniset tiedot
Nikon COOLPIX A1000 -digitaalikamera
Tyyppi
Tehollisten kuvapisteiden
lukumäärä
Kuvakenno
Objektiivi
Polttoväli
Aukkoarvo
Rakenne
Digitaalizoomauksen
suurennus
Tärinänvaimennus
Automaattitarkennus
Objektiivin
tarkennusalue
Tarkennusalueen
valinta
Etsin
Kuva-ala (kuvaustila)
Kuva-ala (toistotila)
Näyttö
Kuva-ala (kuvaustila)
Kuva-ala (toistotila)
Tallennus
Tallennusväline
Tiedostojärjestelmä
Tiedostomuodot
Pienikokoinen digitaalikamera
16,0 miljoonaa (kuvankäsittely saattaa vähentää tehollisten
kuvapisteiden määrää)
1/2,3-tuuman CMOS-tyyppinen; noin 16,79 miljoonaa kuvapistettä
NIKKOR-objektiivi, 35-kertainen optinen zoomaus
4.3–151 mm (kuvakulma vastaa 24–840 mm:n objektiivia 35mm:n
kinokoossa [135])
f/3.4–6.9
13 linssiä 11 ryhmässä (4 ED-objektiivielementtiä)
Enintään nelinkertainen (kuvakulma vastaa noin 3 360 mm:n objektiivia
35mm:n [135] kinokoossa)
Objektiivin siirto (valokuvat)
Linssin siirron ja elektronisen VR:n yhdistelmä (elokuvat)
Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus
• [W]: Noin 50 cm–∞,
[T]: Noin 2,0 m–∞
• Makrokuvaustila:
[W]: Noin 1 cm–∞,
[T]: Noin 2,0 m–∞
(Kaikki etäisyydet on mitattu objektiivin etupinnan keskustasta)
Kasvotarkennus, manuaalinen (piste), manuaalinen (normaali),
manuaalinen (leveä), kohteen seuranta, kohteen hakeva AF
Elektroninen etsin, 0,5 cm:n (0,2 tuuman) noin 1 166 000 pistettä
vastaava nestekide-etsin, jossa diopterin säätötoiminto (–4 – +4 m-1)
Vaakasuunnassa ja pystysuunnassa n. 98% (lopulliseen kuvaan
verrattuna)
Vaakasuunnassa ja pystysuunnassa n. 98% (lopulliseen kuvaan
verrattuna)
7,6 cm:n (3 tuuman), noin 1 036 000 pisteen laajan katselukulman
TFT-nestekidenäyttö -kosketusnäyttö, heijastamaton pinnoite ja
5-tasoinen kirkkauden säätö, kallistuva TFT-nestekidenäyttö
Vaakasuunnassa ja pystysuunnassa n. 98% (lopulliseen kuvaan
verrattuna)
Vaakasuunnassa ja pystysuunnassa n. 98% (lopulliseen kuvaan
verrattuna)
Sisäinen muisti (noin 81 Mt), SD/SDHC/SDXC-muistikortti
DCF- ja Exif 2.31 -yhteensopiva
Valokuvat: JPEG, RAW (NRW), (Nikonin oma tiedostomuoto)
Elokuvat: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, ääni: AAC stereo)
210
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
Kuvakoko
Valokuvat
Elokuvat
ISO-herkkyys
(vakioherkkyys)
Valotus
Mittaustila
Valotussäätö
Suljin
Nopeus
Aukko
Etäisyys
Itselaukaisin
Salama
Etäisyys (noin)
(ISO-herkkyys:
Automaattinen)
Salaman ohjaus
Liitäntä
USB-liitin
HDMI-lähtöliitin
16 M 4 608×3 456, 8 M 3 264×2 448,
4 M 2 272×1 704, 2 M 1 600×1 200,
16:9 12 M 4 608×2 592, 3:2 14 M 4 608×3 072,
1:1 3 456×3 456
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD),
1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p,
720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p,
HS 720/4×, HS 1 080/2×, HS 1 080/0,5×
• ISO 100–1 600
• ISO 3 200, 6 400 (käytettävissä tiloissa A, B, C ja D)
Matriisi, keskustapainotteinen, piste
Ohjelmoitu automaattivalotus ja joustava ohjelma, suljinajan
esivalinta-automatiikka, aukon esivalinta-automatiikka, käsinsäätö,
valotuksen haarukointi ja valotuksen korjaus (–3,0 – +3,0 EV
1/3 EV:n välein)
Mekaaninen ja elektroninen CMOS-suljin
• 1/2000–1 s
• 1/2000–8 s (B-, C- tai D-tila)
• 1/4000 s (nopein aika nopean sarjakuvauksen aikana)
• 25 s (Tähtiraidat Kirkas päällekk.valotus -kuvausohjelmassa)
Sähkömagneettinen 3-lehtinen himmennin
7 aukkoarvoa 1/3 EV:n välein (W) (C, D tila)
• 10 s, 3 s
• 5 s (omakuva-ajastin)
[W]: 0,5–6,0 m
[T]: 2,0–3,0 m
Automaattinen TTL-salama ja esisalamapeilaus
USB-mikroliitäntä (käytä USB-kaapelina ainoastaan mukana
toimitettua UC-E21-USB-kaapelia), Hi-Speed USB
• Tukee Direct Print -toimintoa (PictBridge)
HDMI-mikroliitin (tyyppi D)
211
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
Wi-Fi (Langaton
lähiverkko)
Standardit
Käyttötaajuus
Suurin teho
Todennus
Bluetooth
Tiedonsiirtoprotokollat
Käyttötaajuus
Suurin teho
Virtalähteet
Latausaika
Akun kesto1
Valokuvat
Elokuvan tallennus
(todellinen akun kesto
tallennusta varten)2
Jalustakierre
Mitat
(L × K × S)
Paino
Käyttöympäristö
Lämpötila
Kosteus
IEEE 802.11b/g (langattoman lähiverkon standardiprotokolla)
2 412–2 462 MHz (kanavat 1–11)
9,98 dBm (EIRP)
Avoin järjestelmä, WPA2-PSK
Bluetooth-määrityksen versio 4.1
Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2 402 – 2 480 MHz
Bluetooth: 3,54 dBm (EIRP)
Bluetooth Low Energy: 2,98 dBm (EIRP)
Yksi EN-EL12-Litiumioniakku (sisältyy toimitukseen)
EH-62F Verkkolaite (saatavana erikseen)
Noin 2 h 30 min (EH-73P-verkkovirtalaturia käytettäessä, kun akku
on täysin tyhjä)
Noin 250 kuvaa käytettäessä EN-EL12-akkua
Noin 55 min (kun käytössä on EN-EL12)
1/4 (ISO 1 222)
Noin 114,2 × 71,7 × 40,5 mm
(ei sisällä ulkonevia osia)
Noin 330 g (mukaan lukien akku ja muistikortti)
0–40°C
Alle 85% (ei tiivistymistä)
• Kaikki mittaukset on tehty kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA:n (Camera and Imaging
Products Association) standardien tai ohjeiden mukaisesti.
1
2
Akun kestossa ei huomioida SnapBridgen käyttöä, ja se saattaa vaihdella käyttöolosuhteiden
mukaan, mukaan lukien lämpötila, kuvien välinen aikaväli ja valikoiden ja kuvien näyttöaika.
Yksittäisen elokuvatiedoston enimmäispituus on 29 minuuttia, vaikka muistikortilla olisi riittävästi
vapaata tilaa pidempään tallennukseen. Yhden elokuvatiedoston enimmäiskoko on 4 Gt. Jos
tiedoston koko on yli 4 Gt silloinkin, kun tallennuksen kesto on alle 29 minuuttia, se jaetaan useisiin
tiedostoihin eikä sitä voida toistaa yhtenäisesti.
212
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
EN-EL12 Litiumioniakku
Tyyppi
Litiumioniakku
Nimelliskapasiteetti
DC 3,7 V, 1 050 mAh
Käyttölämpötila
0–40 °C
Mitat (L × K × S)
Noin 32 × 43,8 × 7,9 mm
Paino
Noin 22,5 g
EH-73P Verkkovirtalaturi
Nimellinen tuloteho
AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0,14 A
Nimellinen lähtöjännite
DC 5,0 V, 1,0 A
Käyttölämpötila
0–40 °C
Mitat (L × K × S)
Noin 55 × 22 × 54 mm (ei sisällä pistokesovitinta)
Paino
Noin 51 g (ei sisällä pistokesovitinta)
Tässä tuotteessa olevat symbolit tarkoittavat seuraavaa:
D AC, E DC, F Luokan II laite (tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen eristys.)
• Nikon ei ota vastuuta tässä käyttöoppaassa mahdollisesti olevista virheistä.
• Tuotteen ulkoasuun ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta.
• Kamerassa näkyvät näytekuvat ja käyttöoppaassa olevat kuvat ja havainnekuvat ovat vain
havainnollistamista varten.
213
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
Mahdolliset muistikortit
Kamerassa voidaan käyttää SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja.
• Kamera tukee UHS-I-muistikortteja.
• Suosittelemme elokuvien tallennukseen muistikortteja, joiden SD-nopeusluokka on
vähintään 6 (videon nopeusluokka V6). Suosittelemme käyttämään muistikortteja, joiden
UHS-nopeusluokka on vähintään 3 (videon nopeusluokka V30), kun
Elokuvavaihtoehdot on d 2160/30p (4K UHD) tai c 2160/25p (4K UHD).
Elokuvan tallentaminen saattaa keskeytyä odottamatta, jos käytät muistikorttia, jonka
nopeusluokitus on alhainen.
• Jos käytät kortinlukijaa, varmista, että se on yhteensopiva muistikorttisi kanssa.
• Kysy valmistajalta tietoja ominaisuuksista, toiminnasta ja käyttörajoituksista.
Tietoja tavaramerkeistä
• Windows on joko Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja Nikon Corporation käyttää niitä lisenssillä.
• Apple®, App Store®, Apple-logot, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® ja
iBooks ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
Android-robotti on kopioitu tai muokattu Googlen luomasta ja jakamasta
alkuperäistyöstä. Sen käyttö on Creative Commons Nimeä 3.0 -lisenssin mukaista.
• iOS on Cisco Systems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä.
• Adobe, Adobe-logo, Acrobat ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• SDXC-, SDHC- ja SD-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
• PictBridge on tavaramerkki.
214
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing,
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliance -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tässä käyttöoppaassa ja muissa Nikon-tuotteen mukana toimitetuissa
dokumenteissa mainitut kauppanimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Tämä tuote on lisensoitu AVC Patent Portfolio License -lisenssin alaisena kuluttajan
henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Tuotetta voi käyttää (i) AVC-standardin
mukaisen videokuvan (”AVC-video”) koodaukseen ja/tai (ii) AVC-videon koodauksen
purkuun, jos videon on koodannut kuluttaja henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön
ja/tai se on hankittu videoiden toimittajalta, jolla on lisenssi AVC-videoiden levittämiseen.
Muita käyttötarkoituksia varten ei myönnetä suoraa tai epäsuoraa lupaa. Lisätietoja antaa
MPEG LA, L.L.C.
Katso http://www.mpegla.com.
FreeType-lisenssi (FreeType2)
Osia tästä ohjelmistosta on suojattu FreeType Projectin tekijänoikeuksilla © 2012
(https://www.freetype.org). Kaikki oikeudet pidätetään.
MIT-lisenssi (HarfBuzz)
Osia tästä ohjelmistosta on suojattu HarfBuzz Projectin tekijänoikeuksilla © 2019
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kaikki oikeudet pidätetään.
215
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
Hakemisto
Symbolit
A Automaattinen tila .......................... 31, 32
o Luova tila............................................ 31, 51
y Kuvausohjelma ....................... 31, 33
C Aukon esivalinta-automatiikka -tila
.............................................................................. 31, 53
B Suljinajan esivalinta-automatiikka -tila
.............................................................................. 31, 53
n Lyhytelokuvaesitystila .................. 31, 103
A Ohjelmoitu automatiikka -tila...... 31, 53
D Käsinsäätötila ........................................ 31, 53
c Toistotila......................................................... 27
i Toiston zoomaus ................................ 27, 84
f (Laajakulma)................................... 2, 24, 70
h Pienoiskuvien toisto....................... 27, 85
g (Telekuvaus) ..................................... 2, 24, 70
g AE-L/AF-L-painike......................... 3, 6, 171
q palautuva zoomaus -painike.... 2, 4, 71
k Vahvista valinta -painike.......... 3, 5, 120
c Toistopainike .................................... 3, 6, 27
l Poistopainike ...................................... 3, 6, 28
b (e Elokuvan tallennus) painike
........................................................................... 3, 5, 25
w toimintopainike ............................ 2, 6, 69
K Salaman ponnautusvipu...... 3, 25, 58
d Valikkopainike............................ 3, 6, 120
x Näyttöpainike................................. 3, 6, 26
o Liukusäädin........................................... 57, 66
n Itselaukaisin ........................................... 57, 61
p Tarkennustila........................................ 57, 63
m Salamatila................................................. 57, 58
o Valotuksen korjaus ......... 45, 57, 66, 68
A
AE/AF-lukituspainike......................... 126, 171
Aikaero................................................................... 161
Aikavyöhyke............................................... 21, 161
Aikavyöhyke ja päiväys ........... 20, 126, 161
Ajastettu elokuva N............................ 33, 101
Ajastettu kuvaus ................................. 134, 136
Akku..................................... vi, 16, 17, 186, 212
Akkulaturi ............................................................ 205
Akkutilan/muistikorttipaikan kansi
.............................................................. 3, 16, 17, 110
Aktiivinen D-Lighting..................................... 66
Akun varaustason ilmaisin........................... 23
Alusta kortti..................................... 16, 126, 173
Alusta muisti........................................... 126, 173
Alusta muistikortit.................................. 16, 173
Alusta sisäinen muisti .................................. 173
Alustus .......................................................... 16, 173
Asetusvalikko ......................................... 120, 161
Aukkoarvo.............................................................. 53
Aukon esivalinta-automatiikka -tila
.............................................................................. 31, 53
Auringonlasku h ............................................. 33
Autom. kuvausohjelma o.............. 33, 34
Autom. lähet. asetukset................... 125, 158
Autom. tarkennustila
................................................. 123, 124, 143, 150
Automaattinen laukaisu................................ 38
Automaattinen sammutus... 25, 126, 172
Automaattinen tila ................................... 31, 32
Automaattisalama ............................................ 59
Automaattisalama ja punasilmäisyyden
vähennys ....................................................... 59, 60
Automaattitarkennus
............................... 63, 76, 123, 124, 143, 150
B
Bluetooth ................................................. 125, 159
C
Capture NX-D .................................................... 118
D
Diaesitys................................................... 124, 154
Digitaalizoomaus ....................... 70, 126, 169
216
Teknisiä huomautuksia
Hakemisto
Diopterin säädin .......................................... 3, 26
Direct Print................................................ 110, 112
D-Lighting.................................................. 89, 124
Itselaukaisimen merkkivalo .................... 2, 61
Itselaukaisin................................................... 57, 61
Itselaukaisin: laukaisun jälkeen.... 126, 167
E
J
Elokuvan tallennus .................................. 25, 96
Elokuvan toistaminen................ 27, 96, 106
Elokuvavaihtoehdot ......................... 124, 145
Elokuvavalikko...................................... 120, 145
Elokuva-VR............................................... 124, 151
Elokuvien muokkaus .................................... 107
Erikoistehosteet................................... 103, 104
Esiasetus käsin.................................................. 132
Esikuv. välimuisti .................................. 134, 135
Esitarkennus....................................................... 143
Etsin ................................................. 3, 10, 26, 189
EVF:n automaattinen vaihto......... 126, 165
EVF-kirkkaus ....................................................... 163
Jalustakierre.................................................. 3, 212
Juhlat/sisätila f....................................... 33, 35
Jäljellä oleva elokuvan tallennusaika
............................................................................. 96, 98
Jäljellä olevien kuvien määrä ......... 23, 128
F
Fn-painike ............................................................. 69
G
Glamour-muokkaus.................... 45, 90, 124
H
HDMI-kaapeli .......................................... 110, 111
HDMI-mikroliitin......................................... 3, 110
HDMI-tulostus ...................................... 126, 174
HDR............................................................................ 37
Helppo panoraama p......................... 33, 42
Helppo panoraama -toisto......................... 44
Hidastetut elokuvat........................... 147, 149
Hihna......................................................................... 15
Hihnan kiinnike.............................................. 2, 15
Histogrammi .............................................. 66, 68
HS-elokuva ............................................. 147, 149
Hymylaukaisin ..................................................... 50
I
Ihon tasoitus............................................... 45, 46
Ilotulitus m.................................................. 33, 37
Ilta-/aamuhämärä i...................................... 33
ISO-herkkyys .................................. 69, 123, 138
K
Kaiutin ......................................................................... 3
Kalenterinäyttö ................................................... 85
Kasvojen tunnistus ........................................... 75
Kasvotarkennus ............................................... 140
Kauko-ohjain .................................................... 206
Kello................................................................ 20, 161
Kertatarkennus...................................... 143, 150
Kesäaika........................................................ 21, 162
Kieli/Language..................................... 126, 174
Kierrä kuvaa............................................. 124, 155
Kiinteän alueen autom. .............................. 138
Kirkas päällekk.valotus U................... 33, 40
Kohinanvähennyssuodin............... 123, 144
Kohteen hakeva AF.............................. 74, 141
Kohteen seuranta................................ 141, 142
Kokoaikainen AF .................................. 143, 150
Komentokiekko ....................................... 2, 6, 53
Kopioi......................................................... 124, 156
Kosketa ....................................................................... 7
Kosketuskuvaus......................................... 26, 72
Kosketusnäyttö...................................................... 7
Kosketusnäytön painikkeet........... 126, 179
Kuvakoko......................................... 69, 123, 129
Kuvamäärä................................................. 47, 103
Kuvan tarkastelu.............................................. 163
Kuvanlaatu...................................... 69, 123, 127
Kuvaselitys ............................................... 126, 176
Kuvataajuus ............................................ 124, 152
Kuvatiedot .......................................................... 163
Kuvaus..................................................... 23, 31, 96
217
Teknisiä huomautuksia
Hakemisto
Kuvausohjelma -tila ................................. 31, 33
Kuvaustila............................................................... 31
Kuvausvalikko ............................ 120, 127, 130
Käsinsäätötila ............................................... 31, 53
Käsitarkennus............................................. 63, 64
Käännettävä monivalitsin........................... 3, 5
L
Laajakulma............................................................. 70
Laiteohjelmaversio............................ 126, 180
Latauksen merkkivalo ................................ 3, 17
Lataus tietokoneesta......................... 126, 175
Laukaisin ............................................ 2, 4, 24, 73
Lemmikkikuva O..................................... 33, 38
Lentokonetila......................................... 125, 158
Liitännän suojus................................. 3, 17, 110
Lisävarusteet .................................................... 205
Litiumioniakku............... vi, 16, 17, 186, 213
Liu’uta.......................................................................... 7
Liukusäädin .................................................. 57, 66
Lopettaa tallennuksen ................................ 104
Lumi z ................................................................... 33
Luova tila ........................................................ 31, 51
Lyhytelokuvaesitys-tila........................ 31, 103
Lyhytelokuvaesitys-valikko ....................... 103
Lähikuva k.................................................. 33, 36
M
Maisema c .......................................................... 33
Makrokuvaustila ................................................. 63
Merkitse ladattavaksi......................... 124, 153
MF-ääriviivakorostus.......................... 126, 179
Mikrofoni (stereo)................................................. 2
Mittaus .............................................. 69, 123, 133
Monivalitsin............................................. 3, 5, 120
Muistikapasiteetti ..................................... 23, 96
Muistikortti ..................................... 16, 188, 214
Muistikorttipaikka.............................................. 16
Muodosta yhteys älylaitt................. 125, 158
Muotokuva b ..................................................... 33
M-valotuksen esikatselu................. 123, 144
N
Nopea sarjakuvaus ........................................ 134
Nopeutetut elokuvat ....................... 147, 149
Näpäytä ...................................................................... 7
Näyttö.............................................. 3, 10, 19, 189
Näytön asetukset................................. 126, 163
Näytön kirkkaus ............................................... 163
O
Objektiivi......................................................... 2, 210
Ohjeen näyttäminen.................................... 163
Ohjelmoitu automatiikka -tila............ 31, 53
Oma kollaasi ........................................................ 47
Omakuva-ajastin................................................ 61
P
Painaminen puoliväliin................... 4, 24, 73
Painikeääni ......................................................... 172
Palauta oletusasetukset................... 125, 159
Palauta perusas. ................................... 126, 179
Paperikoko................................................ 113, 114
Pehmeä ................................................................... 45
Pehmeä O.......................................... 33, 39
PictBridge.................................................. 110, 112
Pienoiskuvien toisto ............................... 27, 85
Pikamuokkaus ......................................... 89, 124
Pohjustus...................................................... 45, 46
Poista ............................................................... 28, 87
Polttoväli..................................................... 70, 210
Punasilm. korjaus................................... 90, 124
Punasilmäisyyden vähennys............. 59, 60
Päiväys ja aika ........................................... 20, 161
Päiväysleima.......................................... 126, 166
Päiväysmuoto............................................ 21, 161
R
Rajaus.............................................................. 84, 94
Ranta Z.................................................................. 33
Ruoka u ......................................................... 33, 36
S
Salamatila...................................................... 57, 58
Salamavalo .............................................. 2, 25, 58
218
Teknisiä huomautuksia
Hakemisto
Sarja .................................................................. 28, 86
Sarjakuvaus .................................... 69, 123, 134
Sarjan näyttöasetukset............ 86, 124, 157
SD-muistikortti ............................. 16, 188, 214
Sijaintitiedot........................................... 126, 178
Silmänräpäystunnistus.................................. 49
Silmätunnistin ............................................... 3, 26
Sisäinen muisti .................................................... 16
Sisäisen muistin ilmaisin ........................ 11, 13
SnapBridge-sovellus..................................... 158
Sovellus ................................................................ 158
Suljinaika........................................................ 53, 56
Suljinajan esivalinta-automatiikka -tila
.............................................................................. 31, 53
Sulkimen ääni .......................................... 47, 172
Suodatintehosteet................................ 92, 124
Suojaa......................................................... 124, 155
Synkr. älylaitteen kanssa.............................. 161
T
Tarkennuksen ilmaisin.................................... 10
Tarkennuksen lukitus ...................................... 77
Tarkennus................... 24, 73, 140, 143, 150
Tarkennusalue............................................ 12, 24
Tarkennusaluetila ...................... 69, 123, 140
Tarkennusapu....................................... 126, 169
Tarkennusapuvalo ............................................... 2
Tarkennustila............................................... 57, 63
Taustamusiikki.................................................. 103
Tavallinen salama.............................................. 59
Tekijänoikeustiedot............................ 126, 177
Telekuvaus............................................................. 70
Tiedoston nimi................................................ 204
Tietokone .................................................. 110, 116
Tilanvalitsin........................................ 2, 4, 23, 31
Toiminnot, joita ei voi käyttää
samanaikaisesti.................................................. 80
Toisto ................................................... 27, 86, 106
Toiston zoomaus...................................... 27, 84
Toistotila ................................................................. 27
Toistovalikko........................................... 120, 153
Tulostaminen............................... 110, 113, 114
Tulostin....................................................... 110, 112
Tuuliäänen vaimennus .................... 124, 152
TV .................................................................... 110, 111
Täsmäys pitkiin suljinaikoihin .................... 59
Täyskuvatoisto .......................... 13, 27, 84, 85
Täytesalama.......................................................... 59
U
Urheilu d...................................................... 33, 34
USB-kaapeli ........................... 17, 110, 112, 116
USB-mikroliitäntä.......... 3, 17, 110, 112, 116
V
Vaatimustenmukaisuus.................. 126, 180
Vaihda Av/Tv-valintaa....................... 126, 178
Valikoiva väri I ........................................ 33, 39
Valitse yhteys ......................................... 125, 158
Valkotasapaino............................. 69, 123, 130
Valmiusvalo........................................................... 58
Valokuva-VR........................................... 126, 168
Valokuvien muokkaus .................................... 88
Valokuvien ottaminen elokuvien
tallennuksen aikana...................................... 100
Valokuvien poimiminen................. 106, 108
Valotuksen haarukointi.................... 123, 139
Valotuksen korjaus................. 45, 57, 66, 68
Vastavalo o................................................ 33, 37
Verkkolaite ............................................... 110, 205
Verkkovalikko ......................................... 120, 158
Verkkovirtalaturi ................... vi, 17, 187, 213
ViewNX-i ............................................................... 116
Virta............................................................................ 20
Virtakytkin/virran merkkivalo................ 3, 20
Väli ............................................................................. 47
Värikkyys........................................................ 45, 66
Värilämpötila ...................................................... 131
Värisävy................................................................... 66
W
Wi-Fi............................................................. 125, 159
219
Teknisiä huomautuksia
Hakemisto
Y
Yhteys kaukosäätimeen .................. 125, 158
Yksittäiskuvaus ................................................. 134
Yömaisema j........................................... 33, 36
Yömuotokuva e ..................................... 33, 35
Z
Zoomauksen sivusäädin
................................................... 2, 4, 24, 126, 170
Zoomaus ...................................................... 24, 70
Zoomaussäädin............................. 2, 4, 24, 70
Ä
Älymuotokuva F ................................... 33, 45
Äänenvoimakkuus......................................... 106
Ääniasetukset ........................................ 126, 172
220
Teknisiä huomautuksia
Hakemisto
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun
ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai esittelyihin) missään
muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa kirjallista
lupaa.
2019
CT8L01(1C)
6MQ0081C-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising