Nikon | COOLPIX A1000 | Nikon COOLPIX A1000 Pikaopas

Nikon COOLPIX A1000 Pikaopas
DIGITAALIKAMERA
Pikaopas
Johdanto
Kameran osat
Käytön aloittaminen
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Muut toiminnot
Teknisiä huomautuksia
ii
1
3
10
16
20
• Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kameran
käyttöä.
• Lue ”Turvallisuudesta”-osio (sivu vi), jotta osaat käyttää
kameraa asianmukaisesti.
• Kun olet lukenut käyttöoppaan, säilytä sitä niin, että se on
tarvittaessa helppo löytää.
Johdanto
Lue tämä ensin
Kiitämme Nikon COOLPIX A1000 -digitaalikameran hankkimisesta.
Tarkempia tietoja
Tämän asiakirjan lisäksi tietoja tämän tuotteen käytöstä on käyttöoppaassa (PDF-muoto). Lataa
käyttöopas latauskeskuksesta alla olevasta osoitteesta ja tallenna se älylaitteeseen tai
tietokoneeseen myöhempää käyttöä varten.
• Käyttöopasta voidaan tarkastella Adobe Acrobat Reader -ohjelmalla (ladattavissa
Adobe-verkkosivustosta) tai iBooks-sovelluksella (iOS-sovellus).
Kuvien katselu tietokoneella tai älylaitteella
Käytä seuraavaa ohjelmistoa tai sovellusta.
Ohjelmisto tietokoneille
Lataa ohjelmisto latauskeskuksesta alla olevasta osoitteesta.
• ViewNX-i: Tällä ohjelmistolla voi siirtää kuvia ja elokuvia tietokoneeseen niiden katselua ja
muokkausta varten.
• Capture NX-D: Tämän ohjelmiston avulla voit säätää tietokoneeseen siirrettyjä kuvia ja
käsitellä RAW-kuvia.
Sovellus älylaitteille
• SnapBridge: Kun muodostat langattoman yhteyden, tällä sovelluksella voi ladata kuvia ja
elokuvia älylaitteeseen. Tietoja sovelluksen lataamisesta ja yhteyden muodostamisesta
on SnapBridge Yhteysopas -oppaassa.
Käy latauskeskuksessa
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Verkkosivustostamme voi ladata Nikonin kuvaustuotteiden,
tietokoneohjelmistojen ja laiteohjelmien oppaita.
Nikonin käyttäjätuki
Rekisteröi kamerasi alla olevassa sivustossa, jossa on uusimpia tuotetietoja. Täältä löydät
vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) ja voit pyytää teknistä apua.
https://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX A1000 Model Name: N1721
ii
Johdanto
Pakkauksen sisällön tarkastus
Jos pakkauksesta puuttuu osia, ota yhteys kameran ostopaikkaan.
COOLPIX A1000
-digitaalikamera
Hihna
Verkkovirtalaturi EH-73P*
USB -kaapeli UC-E21
Pikaopas
(tämä opas)
SnapBridge Yhteysopas
Ladattava litiumioniakku
EN-EL12
Takuu (painettu tämän
käyttöoppaan takakanteen)
* Pistokesovitin toimitetaan mukana ostomaasta tai -alueesta riippuen. Pistokesovittimen muoto
vaihtelee ostomaan tai -alueen mukaan (A5).
HUOMAUTUS: Kameran mukana ei toimiteta muistikorttia. SD-, SDHC- ja
SDXC-muistikortteja kutsutaan tässä käyttöoppaassa ”muistikorteiksi”.
Johdanto
iii
Tietoja ja varotoimia
Oppia ikä kaikki
Nikon tarjoaa jatkuvaa tuotetukea ja -koulutusta oman ”Oppia ikä kaikki” -ohjelmansa mukaisesti, ja
päivitettyjä tietoja on saatavissa seuraavista sivustoista:
• Yhdysvalloissa asuville käyttäjille: https://www.nikonusa.com/
• Euroopassa asuville käyttäjille: https://www.europe-nikon.com/support/
• Aasiassa, Oseaniassa, Lähi-idässä ja Afrikassa asuville käyttäjille: http://www.nikon-asia.com/
Näissä sivustoissa on uusimpia tuotetietoja, vihjeitä, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja
yleisiä ohjeita digitaalisesta kuvankäsittelystä ja valokuvauksesta. Voit kysyä lisätietoja myös
paikallisilta Nikon-edustajilta. Katso yhteystiedot alla olevasta Internet-sivustosta.
https://imaging.nikon.com/
Käytä vain Nikon-valmisteisia elektronisia lisävarusteita
Nikon COOLPIX -kamerat on suunniteltu vaativimpien standardien mukaan, ja ne sisältävät
monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikonin valmistamat elektroniset lisävarusteet (kuten akkulaturit,
akut, verkkolaitteet ja USB-kaapelit), jotka Nikon on sertifioinut käytettäviksi erityisesti tämän
Nikon-digitaalikameran kanssa, on valmistettu ja testattu niin, että niiden käyttö voidaan taata
tämän elektronisen laitteen toimintaan ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti.
MUIDEN KUIN NIKONIN ELEKTRONISTEN LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAHINGOITTAA KAMERAA
JA SAATTAA JOHTAA NIKON-TAKUUN RAUKEAMISEEN.
Muiden valmistajien litiumioniakkujen, joissa ei ole Nikon-hologrammia, käyttäminen saattaa
haitata kameran normaaleja toimintoja ja aiheuttaa akkujen ylikuumenemista, syttymistä,
halkeamista tai vuotamista.
Hologrammi: Vahvistaa, että kyseessä
on aito Nikon-tuote.
Lisätietoja Nikon-lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä.
Ennen tärkeiden kuvien ottamista
Varmista kameran normaali toiminta ottamalla testikuva ennen tärkeiden kuvien ottamista
(esimerkiksi ennen häitä tai kameran ottamista mukaan matkalle). Nikon ei ole vastuussa
vahingoista tai menetetyistä tuloista, jotka saattavat aiheutua tuotteen toimintahäiriöstä.
iv
Johdanto
Tietoja oppaista
• Käyttöoppaiden mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tietojen noutojärjestelmään, siirtää tai
kääntää vieraalle kielelle ilman Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.
• Tämän käyttöoppaan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
• Nikon pidättää oikeuden muuttaa tässä asiakirjassa mainittuja laitteiston teknisiä tietoja tai
ohjelmistojen ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
• Nikon ei ota vastuuta tämän tuotteen käytöstä aiheutuvista vahingoista.
• Näiden oppaiden tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin
huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä, pyydämme ilmoittamaan niistä paikalliselle Nikonin
edustajalle (osoite toimitetaan erikseen).
Noudata tekijänoikeusilmoituksia
Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeuden alaisista teoksista kameralla otettuja valokuvia tai
tallenteita ei saa käyttää ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa. Henkilökohtaiseen käyttöön
sovelletaan poikkeuksia, mutta huomaa, että myös henkilökohtaista käyttöä saatetaan rajoittaa
näyttelyistä tai live-esityksistä otettujen valokuvien tai tallenteiden tapauksessa.
Tallennusvälineiden hävittäminen
Ota huomioon, että kuvien poistaminen tai muistikorttien ja muiden tallennusvälineiden, kuten
kameran sisäisen muistin, alustaminen ei aina hävitä alkuperäisiä kuvatietoja. Joissakin tapauksissa
poistetut tiedostot voidaan palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen
avulla. Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus.
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla.
Ennen kuin hävität tallennusvälineen tai luovutat sen toiselle henkilölle, palauta kaikki kameran
asetukset asetusvalikon (A18) kohdassa Palauta perusas.. Palauttamisen jälkeen poista
tallennusvälineestä tiedot pysyvästi käyttämällä jotain kaupallista poisto-ohjelmaa tai alusta
tallennusväline asetusvalikon (A18) kohdassa Alusta muisti tai Alusta kortti ja täytä se
kuvatiedostoilla, joissa ei ole henkilökohtaista tietoa (esimerkiksi kuvilla, joissa on vain taivasta). Ole
varovainen hävittäessäsi muistikortteja fyysisesti, jotta välttäisit loukkaantumisen ja
omaisuusvahingot.
Vaatimustenmukaisuus
Tuo jotkin kameran täyttämät vaatimustenmukaisuusmerkinnät näyttöön toimimalla seuraavasti.
Paina d-painiketta M z-valikkokuvake M Vaatimustenmukaisuus M k-painike
Johdanto
v
Turvallisuudesta
Lue “Turvallisuudesta” kokonaan ennen tuotteen käyttöä estääksesi omaisuusvahingot ja
itsesi tai muiden loukkaantumisen.
Säilytä näitä turvallisuusohjeita paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien
luettavissa.
VAARA
Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien
noudattamatta jättämiseen liittyy
merkittävä kuoleman tai vakavan
loukkaantumisen riski.
VAROITUS
Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMAUTUS
Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoja.
VAROITUS
• Älä käytä tuotetta, kun kävelet tai ajat ajoneuvoa. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen.
• Älä pura tai muuntele tuotetta. Älä koske sisäosiin, jotka paljastuvat
putoamisen tai muun vahingon seurauksena. Näiden varotoimien noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai muun loukkaantumisen.
• Jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten tuotteesta tulevaa savua, kuumuutta tai
epätavallista hajua, irrota heti akku tai virtalähde. Käytön jatkaminen voi
aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun loukkaantumisen.
• Pidä kuivana. Älä käsittele märin käsin. Älä käsittele pistoketta märin käsin.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa kosketukseen ihon kanssa, kun tuote on päällä
tai kytketty pistorasiaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
lieviä palovammoja.
• Älä käytä tuotetta helposti syttyvän pölyn tai kaasun, kuten propaanin,
bensiinin tai aerosolien, lähellä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
• Älä kohdista salamaa moottoriajoneuvon kuljettajaan. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden.
vi
Johdanto
• Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa loukkaantumisen tai tuotteen toimintahäiriön. Huomaa myös, että pieniin
osiin voi tukehtua. Jos lapsi nielee jonkin tuotteen osan, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä kiedo hihnoja kaulasi ympärille. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa onnettomuuden.
• Älä käytä akkuja, latureita, verkkolaitteita tai USB-kaapeleita, joita ei ole
tarkoitettu nimenomaan tämän tuotteen kanssa käytettäväksi. Kun käytät
akkuja, latureita, verkkolaitteita ja USB-kaapeleita, jotka on tarkoitettu
käytettäväksi tämän tuotteen kanssa, älä:
- Vahingoita, muokkaa tai vedä tai taivuta johtoja tai kaapeleita
voimakkaasti, aseta niitä painavien esineiden alle tai altista niitä lämmölle
tai tulelle.
- Käytä matkamuuntajia, jännitteestä toiseen muuntavia sovittimia tai
vaihtosuuntaajia.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä käsittele pistoketta, kun lataat tuotetta tai käytät verkkolaitetta ukkosella.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä käsittele paljain käsin paikoissa, joiden lämpötila voi olla erittäin korkea tai
matala. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai
paleltumia.
HUOMAUTUS
• Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen
valonlähteeseen. Objektiivin kokoama valo voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa
tuotteen sisäosia. Kun kuvaat vastavalossa olevia kohteita, pidä aurinko riittävästi
rajauksen ulkopuolella.
• Sammuta tuote, kun sen käyttö on kielletty. Poista langattomat toiminnot
käytöstä, kun langattomien laitteiden käyttö on kielletty. Tuotteen lähettämät
radioaallot voivat häiritä lentokoneen tai sairaaloiden tai muiden lääketieteellisten
laitosten laitteita.
• Poista akku ja irrota verkkolaite, jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
tuotteen toimintahäiriön.
• Älä koske objektiivin liikkuviin osiin tai muihin liikkuviin osiin. Tämän
varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
• Älä laukaise salamaa ihon tai esineiden lähellä tai kosketuksessa niihin. Tämän
varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
Johdanto
vii
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa paikkoihin, joiden lämpötila on erittäin korkea,
kuten suljettuun autoon tai suoraan auringonvaloon. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön.
• Älä kuljeta kameraa kiinnitettynä jalustaan tai vastaavaan lisävarusteeseen.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai
tuotteen toimintahäiriön.
Akkujen VAARA
• Älä käsittele akkuja väärin. Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, akut voivat vuotaa,
ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan:
- Käytä vain tämän tuotteen kanssa käytettäväksi hyväksyttyjä akkuja.
- Älä altista akkuja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Älä pura osiin.
- Älä aiheuta liittimiin oikosulkua koskettamalla niitä kaulakoruihin, hiuspinneihin tai
muihin metalliesineisiin.
- Älä altista akkuja tai tuotteita, joissa niitä käytetään, voimakkaille fyysisille iskuille.
• Lataa vain osoitetulla tavalla. Jos tätä varotoimea ei noudateta, akut voivat vuotaa,
ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan.
• Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla puhtaalla vedellä ja
hakeudu heti lääkäriin. Viivyttely voi aiheuttaa silmävammoja.
Akkujen VAROITUS
• Pidä akut lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielee akun, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä upota akkuja veteen tai altista niitä sateelle. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön. Jos tuote
kastuu, kuivaa se heti pyyhkeellä tai vastaavalla.
• Lopeta käyttö heti, jos huomaat akuissa muutoksia, kuten värjäytymiä tai
vääntymiä. Lopeta EN-EL12-akkujen lataaminen, jos ne eivät lataudu
ilmoitetussa ajassa. Älä heitä akkuja tai tuotteita, joissa on akkuja, äläkä kohdista niihin
voimakkaita iskuja.
• Kun akkuja ei enää tarvita, eristä liittimet teipillä. Metalliesineiden osuminen
liittimiin voi aiheuttaa ylikuumenemisen, halkeamisen tai tulipalon.
viii
Johdanto
• Jos akkunestettä joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele likaantunut alue heti
runsaalla puhtaalla vedellä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa ihoärsytystä.
Johdanto
ix
x
Johdanto
Kameran osat
Kameran runko
1 23 4
5
6
9 10 11 12 13 14
15
16
17
8
7
22 21 20 19 18
1
Komentokiekko
13 K (salaman ponnautus) -vipu
2
Laukaisin
3
Zoomaussäädin
Virtakytkin / virran merkkivalo
14 (latausmerkkivalo)
4
Tilanvalitsin
15 c (toisto) -painike
5
Salamavalo
6
q (palautuva zoomaus) -painike
7
Zoomauksen sivusäädin
8
w (toiminto)-painike
9
Silmätunnistin
10 Elektroninen etsin
11 Diopterin säädin
12 x (näyttö) -painike
Käännettävä monivalitsin
16 (monivalitsin)*
17 k (vahvista valinta) -painike
18 l (poisto) -painike
19 d (valikko) -painike
20 b (e elokuvan tallennus) -painike
21 g (AE-L/AF-L)-painike
22 Näyttö
* Tässä oppaassa monivalitsimella ylös, alas, vasemmalle ja oikealle painaminen ilmaistaan
symboleilla H, I, J tai K.
Kameran osat
1
Kosketusnäytön käyttäminen
Kameran näyttö on kosketusnäyttö. Voit käyttää sitä koskettamalla sitä sormillasi.
Koskettaminen
Kosketa kosketusnäyttöä
kevyesti.
Näpäyttäminen
Siirrä sormeasi
kosketusnäytöllä ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle.
Liu’uttaminen
Kosketa kosketusnäyttöä, siirrä
sormeasi ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle ja
sitten irrota sormi näytöltä.
Käyttö kahdella sormella
Kosketa kosketusnäyttöä kahdella sormella ja loitonna tai
lähennä niitä.
C
Kosketustoiminnon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä
Voit ottaa kosketustoiminnon käyttöön tai pois käytöstä toiminnolla Kosketusnäytön painikk.
asetusvalikossa (A18).
2
Kameran osat
Käytön aloittaminen
Hihnan kiinnitys
• Hihna voidaan kiinnittää kameran rungon molemmilla puolilla (vasen ja oikea) oleviin
lenkkeihin.
Käytön aloittaminen
3
Akun ja muistikortin asettaminen paikalleen
Akkusalpa
Muistikorttipaikka
• Kun akun plus- ja miinusnapa on asetettu oikein päin, työnnä oranssia akkusalpaa (3) ja
aseta akku kokonaan paikalleen (4).
• Työnnä muistikortti paikalleen niin, että kortti napsahtaa paikalleen (5).
• Varmista, että et työnnä akkua tai muistikorttia ylösalaisin tai väärin päin, sillä tämä saattaa
aiheuttaa toimintahäiriön.
• Jos muistikortin kirjoitussuojauskytkin on lukitusasennossa, et voi kuvata, poistaa kuvia tai
alustaa muistikorttia.
• Kameran tiedot, kuvat ja elokuvat mukaan lukien, voi tallentaa muistikortille tai sisäiseen
muistiin. Jos haluat käyttää sisäistä muistia, poista muistikortti.
B
Muistikortin alustaminen
Kun asetat tähän kameraan aikaisemmin toisessa laitteessa käytetyn muistikortin, muista alustaa se
tällä kameralla.
• Huomaa, että muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki kuvat ja muut
muistikortin tiedot. Ennen muistikortin alustamista kopioi kuvat, jotka haluat säilyttää.
• Aseta muistikortti kameraan, paina d-painiketta ja valitse toiminto Alusta kortti
asetusvalikosta (A18).
Akun ja muistikortin poistaminen
Katkaise kameran virta ja varmista, että virran merkkivalo ja näyttö ovat sammuneet. Avaa
sitten akkutilan/muistikorttipaikan kansi.
• Poista akku liikuttamalla akkusalpaa.
• Paina muistikorttia varovasti kamerassa sisäänpäin, jolloin se tulee osittain ulos.
• Käsittele kameraa, akkua ja muistikorttia varovasti heti kameran käyttämisen jälkeen, sillä
ne saattavat olla kuumia.
4
Käytön aloittaminen
Akun lataaminen
Verkkovirtalaturi*
Pistorasia
USB-kaapeli (sisältyy toimitukseen)
Virran merkkivalo (latauksen merkkivalo)
* Pistokesovitin toimitetaan mukana ostomaasta tai -alueesta riippuen. Pistokesovittimen
muoto vaihtelee ostomaan tai -alueen mukaan.
• Lataus alkaa, kun kamera kytketään pistorasiaan akun ollessa asetettuna kuvan mukaisesti.
Virran merkkivalo (latauksen merkkivalo) vilkkuu hitaasti, kun akku latautuu.
• Kun lataus on valmis, virran merkkivalo (latauksen merkkivalo) sammuu. Irrota
verkkovirtalaturi pistorasiasta ja irrota USB-kaapeli.
Kokonaan tyhjentyneen akun latausaika on noin 2 tuntia ja 30 minuuttia.
• Akkua ei voida ladata, kun virran merkkivalo (latauksen merkkivalo) vilkkuu nopeasti. Syy
voi olla jokin alla kuvatuista.
- Ympäristön lämpötila ei sovellu lataamiseen.
- USB-kaapeli tai verkkovirtalaturi ei ole kytketty oikein.
- Akku on vahingoittunut.
B
USB-kaapelia koskevia huomautuksia
• Käytä USB-kaapelina ainoastaan UC-E21-kaapelia. Muun USB-kaapelin kuin UC-E21 käyttö voi aiheuttaa
ylikuumenemisen, tulipalon tai sähköiskun.
• Tarkista liitinten muoto ja suunta äläkä kytke tai irrota liittimiä vinosti.
Käytön aloittaminen
5
B
Akun lataamista koskevia huomautuksia
• Kameraa voi käyttää akun lataamisen aikana, mutta tällöin latausaika pitenee. Virran merkkivalo
(latauksen merkkivalo) sammuu, kun kameraa käytetään.
- Elokuvia ei voida tallentaa akun latauksen aikana.
• Älä missään tapauksessa käytä muun merkkistä tai mallista verkkolaitetta kuin
EH-73P-verkkovirtalaturia äläkä käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta tai
matkapuhelimen akkulaturia. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
ylikuumentumisen tai kameran vahingoittumisen.
6
Käytön aloittaminen
Näytön kulman säätäminen
Näytön suuntaa ja kulmaa voidaan säätää.
Normaaliin kuvaukseen
Kuvattaessa matalalta
Kuvattaessa korkealta
Kuvattaessa omakuvia
B
Huomautuksia näytöstä
• Älä käytä liiallista voimaa, kun liikutat näyttöä, vaan siirrä näyttöä hitaasti sen säätöalueella, jotta
liitäntä ei vahingoitu.
• Älä kosketa näytön takaosaa. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tuotteen
toimintahäiriön.
Varo erityisesti, että et
kosketa näitä alueita.
Käytön aloittaminen
7
Kameran alkuasetukset
Kun kameraan kytketään virta ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee näyttöjä, joissa asetetaan
näytön kieli ja kameran kello.
1
Kytke kameraan virta.
• Käytä monivalitsinta valintojen tekemiseen ja asetusten säätämiseen.
Monivalitsin
Ylös
Vasemmalle
Virtakytkin
Oikealle
Alas
k-painike
(vahvista valinta)
• Kielen valintanäyttö tulee esiin. Korosta kieli
monivalitsimella HI ja valitse kieli painamalla
k-painiketta. Saatavilla olevat kielet vaihtelevat
maittain tai alueittain.
Kieli/Language
Peruuta
2
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
Valitaanko aikavyöhyke ja
asetetaanko päiväys ja aika?
Kyllä
Ei
Peruuta
8
Käytön aloittaminen
3
Korosta oma aikavyöhykkeesi ja paina
k-painiketta.
Oma aikavyöhyke
• Aseta kesäaika painamalla H-painiketta. Kun se on
käytössä, aika on tuntia aikaisempi ja W on
näytöllä. Kun otat sen pois käytöstä painamalla I,
aika siirtyy tunnin taaksepäin.
London, Casablanca
UTC+0
Tak.
4
Valitse päiväysmuoto painamalla HI-painiketta ja paina
k-painiketta.
5
Syötä nykyinen päivämäärä ja aika
kameran kelloa varten ja paina
k-painiketta.
Päiväys ja aika
P
• Korosta kohteita JK-painikkeella ja vaihda
asetusta HI-painikkeella.
• Valitse minuuttikenttä ja vahvista asetus
painamalla k-painiketta.
6
Vahvista
K
V
01 01 2019
h
m
00 00
Vahvista
Valitse pyydettäessä Kyllä ja paina k-painiketta.
• Kamera vaihtaa kuvausnäyttöön, kun asetukset on määritetty.
C
Kielen asetusten määrittäminen
Kielen voi valita milloin tahansa z asetusvalikon (A18) kohdassa Kieli/Language.
C
Aikavyöhykkeen ja päiväyksen muuttaminen
Valitse asetusvalikosta z asetukseksi Aikavyöhyke ja päiväys.
Aikavyöhyke:ssa, kun kesäaika on käytössä, aika on tuntia aikaisempi ja kun se on pois käytöstä,
aika siirtyy tunnilla taaksepäin.
Käytön aloittaminen
9
Kuvaamisen ja toiston
perustoiminnot
Kuvien ottaminen
A (automaattinen) -tilaa käytetään esimerkkinä. A (automaattinen) -tilaa voidaan käyttää
yleiskuvaukseen eri kuvausolosuhteissa.
1
Käännä tilanvalitsin kohtaan A.
• Akun varaustason ilmaisin
b: Akun varaustaso on korkea.
B: Akun varaustaso on alhainen.
• Jäljellä olevien kuvien määrä
C tulee näkyviin, kun kamerassa ei ole
muistikorttia ja kuvat tallennetaan sisäiseen
muistiin.
Jäljellä olevien kuvien määrä
100
1/250
F3.4
Akun varaustason ilmaisin
2
Pidä kameraa vakaasti.
• Varo, etteivät sormet tai muut esineet peitä objektiivia, salamaa, tarkennusapuvaloa,
silmätunnistinta, mikrofonia tai kaiutinta.
10
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
0.0
25m 0s
500
3
Rajaa kuva.
• Muuta objektiivin zoomausasentoa liikuttamalla zoomaussäädintä tai zoomauksen
sivusäädintä.
• Jos kohde katoaa, kun kuvaat objektiivin ollessa telekuvausasennossa, laajenna näkyvää
aluetta väliaikaisesti painamalla q (palautuva zoomaus) -painiketta. Näin kohteen rajaus
helpottuu.
Loitonna
Lähennä
Lähennä
Loitonna
4
Paina laukaisin puoleenväliin.
• Laukaisimen painaminen puoleenväliin tarkoittaa,
että painiketta painetaan ja pidetään painettuna
siinä kohdassa, jossa tunnet kevyen vastuksen.
• Kun olet tarkentanut kohteeseen, tarkennusalue tai
tarkennuksen ilmaisin näkyy vihreänä.
• Digitaalizoomausta käytettäessä kamera tarkentaa
tarkennusalueen keskelle, eikä tarkennusaluetta
näytetä.
• Jos tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin vilkkuu,
kamera ei voi tarkentaa. Muuta sommittelua ja yritä
painaa laukaisin uudelleen puoleenväliin.
1/250
F3.4
Tarkennusalue
5
Paina laukaisin pohjaan nostamatta
sormea välillä.
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
11
B
Kuvien tai elokuvien tallentamista koskevia huomautuksia
Jäljellä olevien kuvien määrän ilmaisin tai elokuvan jäljellä olevan tallennusajan ilmaisin vilkkuu, kun
kuvia tai elokuvia tallennetaan. Älä avaa akkutilan/muistikorttipaikan kantta tai poista
akkua tai muistikorttia, kun ilmaisin vilkkuu. Tämä saattaa aiheuttaa tietojen häviämistä tai
vahingoittaa kameraa tai muistikorttia.
C
Automaattinen sammutustoiminto
• Kun toimintoja ei suoriteta noin yhteen minuuttiin, näyttö sammuu, kamera siirtyy valmiustilaan
ja virran merkkivalo vilkkuu. Kamera sammuu oltuaan valmiustilassa noin kolme minuuttia.
• Voit kytkeä näyttöön virran uudelleen kameran ollessa valmiustilassa esimerkiksi painamalla
virtakytkintä tai laukaisinta.
C
Jalustaa käytettäessä
• Suosittelemme jalustan käyttöä kameran vakauttamiseen:
- Kun kuvataan heikossa valossa, ja salamatilana on W (pois)
- Kun zoomaus on telekuvaus-asennossa
• Kun käytät jalustaa kameran tukemiseen kuvaamisen aikana, aseta Valokuva-VR-asetukseksi
asetusvalikossa (A18) Pois estääksesi toiminnon aiheuttamat mahdolliset virheet.
Salaman käyttö
Jos tarvitset salamaa, esimerkiksi kuvatessasi
hämärässä tai kohteen ollessa vastavalossa, nosta
salama esiin työntämällä K (salaman
ponnautus) -vipua.
• Voit asettaa salaman painamalla
kuvausnäytössä monivalitsimella H (m). Aseta
salama välähtämään aina valitsemalla m
(täytesalama).
• Kun et käytä salamaa, paina se varovasti alas,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
Elokuvien tallentaminen
Aloita elokuvan tallennus tuomalla kuvausnäyttö näkyviin
ja painamalla b (e elokuvan tallennus) -painiketta.
Lopeta tallennus painamalla b (e) -painiketta uudelleen.
12
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kosketuskuvaus
Voit valita kosketuskuvauksen koskettamalla
kosketuskuvauskuvaketta kuvausnäytöllä.
• Oletusasetuksena A Kosketussuljin suljin laukeaa,
kun napsautat kohdetta näytöllä käyttämättä
laukaisinta.
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
Vaihtaminen näytön ja etsimen käytön välillä
On suositeltavaa käyttää etsintä, kun näyttöä on vaikea
nähdä kirkkaissa olosuhteissa, kuten ulkona
auringonvalossa.
• Kun kasvosi lähenevät etsintä, silmätunnistin
havaitsee sen, etsin kytkeytyy päälle ja näyttö
sammuu (oletusasetus).
• Voit myös painaa x (näyttö) -painiketta, jos haluat
vaihtaa näytön ja etsimen käytön välillä.
Silmätunnistin
Etsin
Etsimen diopterin säätö
Jos etsimen näyttöä on vaikea nähdä, säädä kääntämällä
diopterin säädintä ja katsomalla samalla etsimen läpi.
• Ole varovainen, jotta et raapaise silmääsi sormenpäällä
tai kynnellä.
Diopterin säädin
B
Kuvan värien tarkistusta ja säätöä koskevia huomautuksia
Käytä kameran takana olevaa näyttöä, koska näytössä on parempi värintoisto kuin etsimessä.
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
13
Kuvien toistaminen
1
Siirry toistotilaan painamalla c (toisto)
-painiketta.
• Jos painat c-painiketta ja pidät sen painettuna, kun
kameran virta on katkaistu, kameran virta kytkeytyy
toistotilassa.
2
Valitse näytettävä kuva monivalitsimella.
• Selaa kuvia nopeasti painamalla HIJK ja
pitämällä painike painettuna.
• Voit valita kuvia myös kääntämällä monivalitsinta tai
komentokiekkoa.
• Voit toistaa tallennetun elokuvan painamalla
k-painiketta.
• Palaa kuvaustilaan painamalla c-painiketta tai
laukaisinta.
• Voit lähentää kuvaa liikuttamalla
zoomaussäädintä suuntaan g (i)
täyskuvatoistotilassa.
Näytä edellinen kuva
Näytä seuraava kuva
3.0
• Siirry täyskuvatoistotilasta
pienoiskuvien toistotilaan, jolloin
näytössä näytetään useita kuvia,
liikuttamalla zoomaussäädintä
suuntaan f (h).
C
Kosketusnäytön käyttäminen toistonäytöllä
Voit käyttää kosketusnäyttöä toistonäytöllä (A2).
14
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
1/20
Kuvien poistaminen
1
Toistotilassa paina l (poisto)-painiketta,
kun haluat poistaa näytöllä olevan kuvan.
2
Valitse haluamasi poistotapa
painamalla monivalitsimella HI ja
paina k-painiketta.
Nykyinen kuva
• Poistu poistamatta painamalla d-painiketta.
Poista val. kuvat
Poista
Kaikki kuvat
3
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
• Poistettuja kuvia ei voi palauttaa.
Poista 1 kuva?
Kyllä
Ei
B
RAW- ja JPEG-muodoissa yhtä aikaa tallennettujen kuvien poistamista
koskevia huomautuksia
Kun kameraa käytetään poistamaan kuvia, jotka on otettu toiminnoilla RAW + Fine tai RAW +
Normal asetuksessa Kuvanlaatu, molemmat yhtä aikaa tallennetut RAW- ja JPEG-kuvat
poistetaan. Vain yhtä muotoa ei voi poistaa.
B
Peräkkäin otettujen kuvien poistaminen (sarja)
• Sarjana otetut kuvat tai oma kollaasi -toiminnolla otetut
kuvat tallennetaan sarjana, josta vain yksi kuva (avainkuva)
näytetään toistotilassa (oletusasetus).
• Jos painat l-painiketta, kun kuvasarjan avainkuva näytetään,
kaikki sarjan kuvat poistetaan.
• Poista sarjasta yksittäisiä kuvia painamalla k-painiketta, jolloin
kuvat näytetään yksitellen, ja painamalla sitten l-painiketta.
1/5
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
C
Kuvatun kuvan poistaminen kuvaustilassa
Voit poistaa viimeksi tallennetun kuvan kuvaustilassa painamalla l-painiketta.
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
15
Muut toiminnot
Kuvaustilan valinta
Valitse kuvaustila kääntämällä tilanvalitsinta siten, että
haluttu kuvaustila on kameran rungossa olevan
ilmaisinmerkin kohdalla.
• A (Automaattinen) -tila
Valitse tämä tila yleiseen kuvaukseen erilaisissa kuvausolosuhteissa.
• o (Luova) -tila
Käytä tehosteita kuvissa kuvauksen aikana.
• y Tila (kuvausohjelmat)
Voit painaa d-painiketta ja valita olosuhteisiin sopivia asetuksia käyttävän
kuvausohjelman.
Kun Autom. kuvausohjelma (oletusasetus) on valittuna, kamera tunnistaa
kuvausolosuhteet, kun rajaat kuvan, jotta voit ottaa kuvia olosuhteisiin sopivilla
asetuksilla.
• M (Lyhytelokuvaesitys) -tila
Kamera luo enintään 30 sekunnin pituisen elokuvan (e1080/30p tai S1080/25p)
tallentamalla useita muutaman sekunnin pituisia elokuvakatkelmia, jotka yhdistetään
automaattisesti.
• A-, B-, C- ja D -tilat
Valitse jokin näistä tiloista, jos haluat säätää suljinaikaa ja aukkoarvoa itse.
C
Ohjeen näyttäminen
Toimintojen kuvaukset tulevat näkyviin kuvaustilaa vaihdettaessa tai kun asetusnäyttö on näkyvissä.
Voit siirtyä kuvaustilaan nopeasti painamalla laukaisimen puoliväliin. Voit näyttää tai piilottaa
kuvaukset asetusvalikon kohdassa Näytön asetukset valitsemalla Ohjeen näyttäminen.
16
Muut toiminnot
Kuvaustoimintojen asettaminen
monivalitsimella (m/n/p/o)
Voit asettaa alla kuvaillut toiminnot painamalla kuvausnäytössä monivalitsimella H (m)
J (n) I (p) K (o).
• m Salamatila
Kun salama on nostettu, voit asettaa kuvausolosuhteisiin sopivan salamatilan. Salama
välähtää aina kun m (täytesalama) tai m (tavallinen salama) on valittuna.
• n Itselaukaisin/Omakuva-ajastin
Kamera laukaisee sulkimen sen jälkeen, kun asetettu sekuntimäärä on kulunut
laukaisimen painamisesta.
• pTarkennustila
A (automaattitarkennus) tai D (makrokuvaustila) voidaan asettaa kohteen etäisyyden
perusteella. E (käsitarkennus) voidaan myös asettaa, kun kuvaustila on A, B, C tai D,
tai kun kuvausohjelma on Urheilu tai Ilotulitus.
• o Liukusäädin/Valotuksen korjaus
- Liukusäädin: Kuvaustilassa A, B, C tai D voit säätää kirkkautta (valotuksen korjaus),
värikkyyttä, sävyä ja Aktiivinen D-Lighting -toimintoa.
- Valotuksen korjaus: Kun kuvaustilana on muu kuin A, B, C tai D, voit säätää
kirkkautta (valotuksen korjaus).
Muutettavissa olevat asetukset vaihtelevat valitun kuvaustilan mukaan.
Muut toiminnot
17
Valikkotoiminnot
Voit asettaa alla luetellut valikot painamalla d (valikko) -painiketta.
•
•
•
•
•
A Kuvausvalikko1, 2
e Elokuvavalikko1
c Toistovalikko3
J Verkkovalikko
z Asetusvalikko
1
2
3
Paina d-painiketta, kun näytössä on kuvausnäyttö.
Valikkokuvakkeet ja käytettävissä olevat asetusvaihtoehdot vaihtelevat kuvaustilan mukaan.
Paina d-painiketta, kun näytössä on toistonäyttö.
1
Paina d (valikko) -painiketta.
• Valikko tulee näyttöön.
2
Paina monivalitsimella J.
• Nykyinen valikkokuvake näkyy
keltaisena.
Kuvausvalikko
Kuvanlaatu
Kuvakoko
Valikkokuvakkeet
3
Valitse valikkokuvake ja
paina k-painiketta.
• Voit valita valikon vaihtoehdoista.
18
Muut toiminnot
Asetukset
Aikavyöhyke ja päiväys
Näytön asetukset
EVF:n automaatt. vaihto
Päivämääräleima
Itselaukaisin: lauk. jälkeen
Valokuva-VR
Tarkennusapu
4
Valitse valikon kohta ja
paina k-painiketta.
• Joitakin valikkovaihtoehtoja ei voi
valita kaikissa kuvaustiloissa tai
kameran käyttötiloissa.
5
Valitse asetus ja paina
k-painiketta.
• Valitsemasi asetus otetaan
käyttöön.
• Kun et enää tarvitse valikkoa, paina
d-painiketta.
• Kun näytössä on valikko, voit
siirtyä kuvaustilaan painamalla
laukaisinta tai b (e) -painiketta.
C
Asetukset
Aikavyöhyke ja päiväys
Näytön asetukset
EVF:n automaatt. vaihto
Päivämääräleima
Itselaukaisin: lauk. jälkeen
Valokuva-VR
Tarkennusapu
Päivämääräleima
Päiväys
Päiväys ja aika
Pois
Komentokiekon tai monivalitsimen toiminta, kun näytössä on valikko
Kun näytössä näkyy valikko tai asetuskohta, voit valita valikkokohdan myös pyörittämällä
komentokiekkoa tai monivalitsinta.
C
Kosketusnäytön käyttäminen valikoissa
Voit käyttää kosketusnäyttöä valikoissa (A2).
w (toiminto)-painikkeen käyttäminen
Jos painat w-painiketta tilassa A, B, C tai
D, esitallennetut valikkoasetukset voidaan
määrittää nopeasti (oletusasetus on
Sarjakuvaus). Aseta eri valikkoasetus
valitsemalla U Fn-painike ja valitsemalla
sitten haluttu valikkoasetus.
Muut toiminnot
19
Teknisiä huomautuksia
Huomautuksia
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
VAROITUS: AKUN/PARISTON KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKU-/
PARISTOTYYPILLÄ SAATTAA JOHTAA RÄJÄHDYKSEEN.
Tämä merkintä osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erillään
muusta jätteestä.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi erikseen asianmukaisessa
keräyspisteessä. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.
• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja estämään
haittoja, joita voi aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos laitteita ei hävitetä
asianmukaisesti.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT/PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.
Tämä symboli akussa/paristossa osoittaa, että akku/paristo tulee kerätä talteen
erikseen.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Kaikki akut/paristot, olipa niissä tämä symboli tai ei, on vietävä erikseen niille
tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
20
Teknisiä huomautuksia
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia
huomautuksia
Langattomia laitteita koskevat rajoitukset
Tähän laitteeseen sisältyvä langaton lähetin-vastaanotin on myyntimaansa langattomia
laitteita koskevien säädösten mukainen eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi muissa maissa
(EU- tai EFTA-maissa ostettuja tuotteita saa käyttää kaikissa EU- ja EFTA-maissa). Nikon ei ole
vastuussa käytöstä muissa maissa. Käyttäjien, jotka eivät ole varmoja alkuperäisestä
myyntimaasta, tulee ottaa yhteys paikalliseen Nikon-huoltokeskukseen tai Nikonin
valtuuttamaan huoltoedustajaan. Tämä rajoitus koskee ainoastaan langatonta toimintaa, ei
tuotteen muuta käyttöä.
Suojaus
Yksi tämän tuotteen eduista on se, että muut voivat vapaasti yhdistää laitteensa langatonta
tiedonsiirtoa varten missä tahansa kantoalueen sisällä. Jos tietoturva ei ole kunnossa,
seurauksena voi olla jokin seuraavista:
• Tietovarkaus: Pahantahtoiset ulkopuoliset tahot voivat siepata langattomia lähetyksiä ja
varastaa käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita henkilökohtaisia
• tietoja. Luvaton käyttö: Luvattomat käyttäjät voivat päästä verkkoon ja muuttaa tietoja tai
suorittaa muuta ilkivaltaa. Huomaa, että langattomien verkkojen rakenteen vuoksi
erityiset hyökkäysteknologiat voivat mahdollistaa luvattoman käytön, vaikka suojaus olisi
käytössä. Nikon ei ole vastuussa data- tai tietovuodoista, joita saattaa sattua tiedonsiirron
aikana.
• Älä käytä verkkoja, joiden käyttöön sinulla ei ole lupaa, vaikka ne näkyisivät älypuhelimella
tai tabletilla. Sitä voidaan pitää luvattomana käyttönä. Käytä vain verkkoja, joiden
käyttöön sinulla on lupa.
Henkilökohtaisten tietojen hallinta ja vastuuvapauslauseke
• Tuotteeseen tallennetut ja määritetyt käyttäjätiedot, mukaan lukien langattoman
lähiverkon yhteysasetukset ja muut henkilökohtaiset tiedot, saattavat muuttua tai kadota
käyttövirheen, staattisen sähkön, onnettomuuden, toimintahäiriön, korjauksen tai muun
käsittelyn vuoksi. Säilytä tärkeistä tiedoista aina erilliset kopiot. Nikon ei ole vastuussa
suorista tai epäsuorista vahingonkorvauksista tai saamatta jääneistä voitoista, jotka
aiheutuvat sisällön häviöstä, joka ei ole Nikonin aiheuttama.
• Poista kaikki tuotteeseen rekisteröidyt ja määritetyt käyttäjätiedot, mukaan lukien
langattoman lähiverkon yhteysasetukset ja muut henkilökohtaiset tiedot, valitsemalla
asetusvalikossa Palauta perusas. (A18) ennen tuotteen hävittämistä tai sen siirtämistä
uudelle omistajalle.
• Nikon ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen luvattomasta
käytöstä ulkopuolisten taholta siinä tapauksessa, että tuote on varastettu tai kadonnut.
Teknisiä huomautuksia
21
Varotoimet vietäessä tai kuljetettaessa tuote ulkomaille
Tähän tuotteeseen sovelletaan Yhdysvaltain vientihallinnon säännöksiä. Yhdysvaltain
hallitukselta on hankittava lupa vain, jos tuote viedään tämän käyttöoppaan laatimishetkellä
seuraaviin kauppasaarrossa tai erityisrajoitusten alaisena oleviin maihin: Kuuba, Iran,
Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria (luetteloa voidaan muuttaa).
Huomautus Euroopassa asuville asiakkaille
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Eurooppa)
Nikon Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyyppi COOLPIX A1000 noudattaa direktiiviä
2014/53/EU.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan seuraavasta
internet-osoitteesta: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1721.pdf.
• Suurin teho:
- Wi-Fi: 9,98 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,54 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 2,98 dBm (EIRP)
• Käyttötaajuus:
- Wi-Fi: 2 412–2 462 MHz (kanavat 1–11)
- Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
22
Teknisiä huomautuksia
Tuotteen hoito
Noudata laitteen käytössä ja säilytyksessä seuraavia ohjeita sekä kohdassa ”Turvallisuudesta”
(Avi–ix) olevia varoituksia.
Kamera
Älä kohdista kameraan voimakkaita iskuja
Laite saattaa mennä epäkuntoon, jos siihen kohdistuu voimakas isku tai tärähdys. Älä myöskään
kosketa tai käytä voimaa objektiivin tai objektiivin suojuksen käsittelyssä.
Suojaa laite kosteudelta
Laite vahingoittuu, jos se upotetaan veteen tai jos sitä säilytetään liian kosteassa ympäristössä.
Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia
Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi siirryttäessä kylmänä päivänä lämpimään rakennukseen
tai sieltä ulos, voivat saada kosteuden tiivistymään laitteen sisään. Kosteuden tiivistymisen
välttämiseksi pidä laitetta kameralaukussa tai muovipussissa, ennen kuin altistat sen äkilliselle
lämpötilan muutokselle.
Vältä voimakkaita magneettikenttiä
Älä käytä tai säilytä tätä laitetta lähellä laitteita, jotka tuottavat voimakasta sähkömagneettista
säteilyä tai voimakkaita magneettikenttiä. Tämä saattaa aiheuttaa tietojen katoamista tai kameran
toimintahäiriöitä.
Älä pidä objektiivia kauan kohdistettuna voimakkaaseen
valonlähteeseen
Älä kohdista objektiivia pitkiksi ajoiksi aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin, kun käytät
tai säilytät kameraa. Voimakas valo voi vahingoittaa kuvakennoa ja aiheuttaa valokuviin valkoisen
hunnun.
Katkaise virta, ennen kuin poistat tai irrotat virtalähteen tai
muistikortin
Älä poista akkua, kun laitteen virta on kytkettynä tai kun kuvien tallennus tai poisto on kesken. Jos
virta katkaistaan tällaisissa tilanteissa, tietoja saattaa kadota tai muistikortti tai laitteen virtapiirit
saattavat vahingoittua.
Teknisiä huomautuksia
23
Huomautuksia näytöstä
• Näytöt (mukaan lukien elektroniset etsimet) rakennetaan erittäin huolellisesti; vähintään 99,99%
kuvapisteistä on tehollisia ja korkeintaan 0,01% puuttuu tai on viallisia. Näytöissä saattaa olla
joitakin kuvapisteitä, jotka ovat aina valaistuina (valkoinen, punainen, sininen tai vihreä) tai aina
pimeinä (musta). Ilmiö ei ole toimintahäiriö eikä vaikuta tallennettaviin kuviin.
• Näytön kuvaa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa valaistuksessa.
• Älä paina näyttöä, sillä näyttö saattaa vahingoittua tai toimia väärin. Jos näyttö rikkoutuu, varo,
ettet saa haavoja lasinsiruista ja etteivät näytön sisältämät nestekiteet kosketa ihoa tai pääse
silmiin tai suuhun.
Akku
Käyttöä koskevia varotoimia
• Huomaa, että akku saattaa kuumentua käytössä.
• Älä käytä akkua alle 0°C:n tai yli 40°C:n lämpötilassa, sillä tällöin akku saattaa vahingoittua tai
toimia virheellisesti.
• Jos havaitset epätavallisia ilmiöitä, kuten akun liiallista lämpenemistä tai akusta tulevaa savua tai
epätavallista hajua, lopeta käyttäminen heti ja ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun
Nikon-huoltoedustajaan.
• Kun olet irrottanut akun kamerasta tai valinnaisesta akkulaturista, eristä akku asettamalla se
esimerkiksi muovipussiin.
Akun lataaminen
Tarkista akun varaus ennen kameran käyttöä ja vaihda tai lataa akku tarvittaessa.
• Lataa akku ennen käyttöä sisätilassa 5–35°C:n lämpötilassa.
• Akun korkea lämpötila saattaa estää akun oikean tai täydellisen latautumisen ja saattaa heikentää
akun suorituskykyä. Koska akku voi kuumentua käytön jälkeen, anna sen jäähtyä ennen lataamista.
Kun lataat tähän kameraan asetettua akkua verkkovirtalaturilla tai tietokoneella, akku ei lataudu,
jos lämpötila on alle 0°C tai yli 50°C.
• Lopeta lataaminen, kun akku on täynnä, sillä muuten akun suorituskyky voi heiketä.
• Akku saattaa lämmetä lataamisen aikana. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
Vara-akkujen pitäminen mukana
Sinun kannattaa pitää mukanasi täyteen varattuja vara-akkuja, kun lähdet kuvaamaan jotakin
tärkeää tilaisuutta.
Akun käyttäminen kylmissä olosuhteissa
Akkujen kapasiteetti pienenee kylmässä. Jos lähes tyhjää akkua käytetään alhaisissa lämpötiloissa, kamera
ei ehkä käynnisty. Säilytä vara-akut lämpimässä ja vaihda akku tarvittaessa. Osa kylmän akun varauksesta
palaa ennalleen lämpimässä.
24
Teknisiä huomautuksia
Akun liittimet
Akun liittimiin tarttunut lika voi haitata kameran toimintaa. Jos akun liittimet likaantuvat, pyyhi ne
ennen käyttöä kuivaksi puhtaalla, kuivalla liinalla.
Tyhjentyneen akun lataaminen
Jos kameran virta kytketään tai katkaistaan, kun kameran akku on lähes tyhjä, akun kesto voi
lyhentyä. Lataa tyhjentynyt akku ennen käyttöä.
Akun säilyttäminen
• Irrota akku tai valinnainen akkulaturi kamerasta aina, kun kameraa ei käytetä. Kamera kuluttaa
pieniä määriä virtaa, kun akku on kamerassa, vaikka kameraa ei käytettäisikään. Akku voi tällöin
syväpurkautua, minkä jälkeen se ei enää toimi.
• On suositeltavaa ladata käytetty akku kuuden kuukauden sisällä. Kun akku on käyttämättömänä
pitkiä aikoja, lataa akku täyteen vähintään puolen vuoden välein ja käytä kameraa kunnes akun
varaustila on B, ennen kuin palautat sen säilytyspaikkaan.
• Eristä akku panemalla se muovipussiin tai vastaavaan ja säilytä sitä viileässä paikassa. Akkua on
säilytettävä kuivassa tilassa, jonka lämpötila on 15–25°C. Älä säilytä akkua kuumassa tai liian kylmässä
tilassa.
Akun käyttöikä
Kun täyteen ladatun akun toiminta-aika huoneenlämpötilassa on selvästi lyhentynyt, akku on
vaihdettava uuteen. Hanki uusi akku.
Käytettyjen akkujen kierrättäminen
Kierrätä akut paikallisten määräysten mukaisesti varmistaen ensin, että liittimet on eristetty teipillä.
Verkkovirtalaturi
• Verkkovirtalaturi EH-73P on tarkoitettu käytettäväksi vain yhteensopivien laitteiden kanssa. Älä
käytä sitä toisen merkkisen tai mallisen laitteen kanssa.
• Käytä USB-kaapelina ainoastaan UC-E21-kaapelia. Muun USB-kaapelin kuin UC-E21-kaapelin
käyttäminen saattaa aiheuttaa ylikuumenemista, tulipalon tai sähköiskun.
• Älä missään tapauksessa käytä muun merkkistä tai mallista verkkolaitetta kuin
EH-73P-verkkovirtalaturia äläkä käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta tai
matkapuhelimen akkulaturia. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
ylikuumentumisen tai kameran vahingoittumisen.
• EH-73P on yhteensopiva 100–240 V:n ja 50/60 Hz:n vaihtovirtapistorasioiden kanssa. Kun käytät
laitetta ulkomailla, käytä tarvittaessa pistokesovitinta (saatavissa kaupoista). Lisätietoja
pistokesovittimista saa matkatoimistosta.
• Tässä tuotteessa olevat symbolit tarkoittavat seuraavaa:
D AC, E DC, F Luokan II laite (tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen eristys.)
Teknisiä huomautuksia
25
Puhdistus ja säilytys
Puhdistus
Älä käytä alkoholia, ohennetta tai muita haihtuvia kemikaaleja.
Objektiivi/
etsin
Vältä koskettamasta lasiosia sormin. Poista tomu tai nukka puhaltimella (se on pieni
putkimainen laite, jonka päästä tulee ilmavirta, kun toisessa päässä olevaa
kumipalloa puristetaan). Jos objektiivissa on sormenjälkiä tai muuta likaa, joka ei
irtoa puhaltimella, pyyhi se pehmeällä liinalla pyörivin liikkein, jotka suuntautuvat
objektiivin keskeltä reunoja kohti. Jos lika ei lähde tälläkään menetelmällä, pyyhi
objektiivi liinalla, jota on hieman kostutettu linssinpuhdistusnesteellä.
Näyttö
Poista pöly tai nukka puhaltimella. Poista sormenjäljet ja muut tahrat
puhdistamalla näyttö kevyesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
Runko
Poista pöly, lika tai hiekka puhaltimella ja pyyhi sitten varovasti pehmeällä, kuivalla
liinalla. Kun olet käyttänyt kameraa rannalla tai muussa hiekkaisessa tai pölyisessä
paikassa, pyyhi hiekka, pöly tai suola pois liinalla, jota olet hieman kostuttanut
puhtaalla vedellä, ja kuivaa huolellisesti. Huomaa, että kameran sisään päässyt
lika voi aiheuttaa vaurioita, joita takuu ei korvaa.
Säilytys
Poista akku, jos kameraa ei tarvita pitkään aikaan. Ota kamera pois säilytyspaikastaan ainakin
kerran kuukaudessa, jotta siihen ei keräänny hometta.
Kytke kameraan virta ja paina laukaisinta muutamia kertoja, ennen kuin panet kameran
takaisin säilytyspaikkaansa. Älä säilytä kameraa seuraavissa paikoissa:
• Paikoissa, joissa ilmanvaihto on huono tai kosteus on yli 60%
• Yli 50°C:n tai alle –10°C:n lämpötiloissa
• Lähellä voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavia laitteita, kuten televisioita tai
radioita
Noudata akun säilytyksessä kohdassa ”Akku” (A24) ”Tuotteen hoito” (A23) annettuja
ohjeita.
26
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
Jos kamera ei toimi odotetulla tavalla, tutki seuraavaa tavanomaisten ongelmien luetteloa,
ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoon.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näiden ohjeiden avulla, lue lisätietoja käyttöoppaasta
(PDF-muoto) (Aii) tai alueesi Nikon-verkkosivustolta.
Ongelma
Kamera on päällä,
mutta ei reagoi.
Syy/Ratkaisu
• Odota tallennuksen päättymistä.
• Jos ongelma ei katoa, kytke kamera pois päältä.
Jos kamera ei kytkeydy pois päältä, irrota akku tai paristot ja
aseta takaisin paikalleen tai, jos käytät verkkolaitetta, irrota ja
kytke verkkolaite uudelleen.
Huomaa, että tieto, jota oltiin tallentamassa menetetään,
mutta virtalähteen irrottaminen ja uudelleen kytkeminen ei
vaikuta jo tallennettuun tietoon.
• Akku on tyhjä.
Kameraa ei voi
käynnistää.
Kamerasta katkeaa
virta varoittamatta.
Näytössä tai
etsimessä ei näy
mitään.
Kamera kuumenee.
• Virtakytkin otetaan käyttöön muutaman sekunnin kuluttua
akun paikalleen asettamisen jälkeen. Odota muutama sekunti
ennen virtakytkimen painamista.
A
–
4, 5,
24
–
• Kamera sammuu virran säästämiseksi automaattisesti
12
(automaattinen virrankatkaisu -toiminto).
• Kamera ja akku eivät ehkä toimi oikein matalissa lämpötiloissa. 24
• Kameran sisäosa on kuumentunut. Odota, että kameran
–
sisäosa on jäähtynyt, ennen kuin käynnistät sen uudelleen.
• Kameran virtaa ei ole kytketty.
• Akku on tyhjä.
• Kamera sammuu virran säästämiseksi automaattisesti
(automaattinen virrankatkaisu -toiminto).
• Et voi käyttää näyttöä ja etsintä samanaikaisesti. Vaihtaminen
näytön ja etsimen välillä saattaa kestää jonkin aikaa.
• Kamera on kytkettynä tietokoneeseen.
8
10
12
• Ajastettu kuvaus tai kuvaus Ajastettu elokuva tai Kirkas
päällekk.valotus -kuvausohjelmalla on käynnissä.
–
Kamera saattaa kuumentua, jos sitä käytetään pitkään esimerkiksi
elokuvaa tallennettaessa tai kuvien lähettämisessä, tai jos sitä
käytetään kuumassa ympäristössä. Kyse ei ole toimintahäiriöstä.
–
Teknisiä huomautuksia
–
–
27
Mahdolliset muistikortit
Kamerassa voidaan käyttää SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja.
• Kamera tukee UHS-I-muistikortteja.
• Suosittelemme elokuvien tallennukseen muistikortteja, joiden SD-nopeusluokka on
vähintään 6 (videon nopeusluokka V6). Suosittelemme käyttämään muistikortteja, joiden
UHS-nopeusluokka on vähintään 3 (videon nopeusluokka V30), kun
Elokuvavaihtoehdot on d 2160/30p (4K UHD) tai c 2160/25p (4K UHD).
Elokuvan tallentaminen saattaa keskeytyä odottamatta, jos käytät muistikorttia, jonka
nopeusluokitus on alhainen.
• Jos käytät kortinlukijaa, varmista, että se on yhteensopiva muistikorttisi kanssa.
• Kysy valmistajalta tietoja ominaisuuksista, toiminnasta ja käyttörajoituksista.
Tietoja tavaramerkeistä
• Windows on joko Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja Nikon Corporation käyttää niitä lisenssillä.
• Apple®, App Store®, Apple-logot, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® ja
iBooks ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
Android-robotti on kopioitu tai muokattu Googlen luomasta ja jakamasta
alkuperäistyöstä. Sen käyttö on Creative Commons Nimeä 3.0 -lisenssin mukaista.
• iOS on Cisco Systems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä.
• Adobe, Adobe-logo, Acrobat ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• SDXC-, SDHC- ja SD-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
• PictBridge on tavaramerkki.
28
Teknisiä huomautuksia
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing,
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliance -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tässä käyttöoppaassa ja muissa Nikon-tuotteen mukana toimitetuissa
dokumenteissa mainitut kauppanimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Tämä tuote on lisensoitu AVC Patent Portfolio License -lisenssin alaisena kuluttajan
henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Tuotetta voi käyttää (i) AVC-standardin
mukaisen videokuvan (”AVC-video”) koodaukseen ja/tai (ii) AVC-videon koodauksen
purkuun, jos videon on koodannut kuluttaja henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön
ja/tai se on hankittu videoiden toimittajalta, jolla on lisenssi AVC-videoiden levittämiseen.
Muita käyttötarkoituksia varten ei myönnetä suoraa tai epäsuoraa lupaa. Lisätietoja antaa
MPEG LA, L.L.C.
Katso http://www.mpegla.com.
FreeType-lisenssi (FreeType2)
Osia tästä ohjelmistosta on suojattu FreeType Project tekijänoikeuksilla © 2012
(https://www.freetype.org). Kaikki oikeudet pidätetään.
MIT-lisenssi (HarfBuzz)
Osia tästä ohjelmistosta on suojattu HarfBuzz Project tekijänoikeuksilla © 2019
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kaikki oikeudet pidätetään.
Teknisiä huomautuksia
29
30
Teknisiä huomautuksia
Teknisiä huomautuksia
31
Takuuehdot - Nikonin Euroopan huoltotakuu
Hyvä Nikonin asiakas
Kiitos, että hankit tämän Nikonin tuotteen. Jos Nikon-tuotteesi tarvitsee
takuuhuoltoa, ota yhteys tuotteen myyjään tai johonkin valtuutettujen
huoltotoimipaikkojen verkostoon kuuluvaan yritykseen Nikon Europe B.V.:n
myyntialueella (esim. Euroopassa/Venäjällä/muualla). Katso tarkempia tietoja
seuraavasta osoitteesta:
https://www.europe-nikon.com/support
Turhan vaivan välttämiseksi suosittelemme käyttöoppaiden huolellista lukemista
ennen yhteydenottoa myyjään tai valtuutettuun huoltotoimipaikkaan.
Valmistaja myöntää Nikon-laitteelle valmistusvikoja koskevan takuun, jonka kesto
on yksi vuosi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lähtien. Jos tuotteessa
ilmenee takuuaikana virheellisestä materiaalista tai työstä johtuvia vikoja,
valtuutettu huoltotoimipaikkojen verkostomme Nikon Europe B.V.:n alueella
korjaa tuotteen laskuttamatta työstä tai osista jäljempänä esitettyjen ehtojen
mukaisesti. Nikon pidättää itsellään oikeuden vaihtaa tai korjata tuotteen.
1. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuotteen mukana toimitetaan täytetty
takuukortti sekä alkuperäinen ostotosite, josta käy ilmi ostopäivämäärä,
tuotteen tyyppi sekä jälleenmyyjän nimi. Nikon pidättää itsellään oikeuden
kieltäytyä ilmaisesta takuuhuollosta, jos edellä mainittuja asiakirjoja ei esitetä
tai jos niissä olevat tiedot ovat puutteellisia tai lukukelvottomia.
2. Tämä takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Osien normaalin kulumisen edellyttämä huolto ja korjaus tai vaihto.
• Tuotteen muokkaaminen tai päivittäminen muuhun kuin käyttöoppaassa
kuvattuun tarkoitukseen ilman Nikonin etukäteistä kirjallista lupaa.
• Tuotetakuuseen suoraan tai epäsuorasti liittyvät kuljetuskustannukset ja
kuljetusriski.
32
Teknisiä huomautuksia
• Tuotteeseen ilman Nikonin etukäteistä kirjallista lupaa tehdyistä sellaisista
muokkauksista tai säädöistä aiheutuvat vahingot, joiden tarkoituksena on
tehdä tuotteesta muun kuin alkuperäisen myynti- tai valmistusmaan
paikallisten ja kansallisten määräysten mukainen.
3. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Vahinko on aiheutunut virheellisestä käytöstä, mukaan lukien seuraavat
tilanteet mutta ei rajoittuen niihin: tuotteen käyttö muuhun kuin
tavanmukaiseen tarkoitukseen tai muuten kuin käyttöoppaan käyttö- ja
huolto-ohjeiden mukaisesti sekä tuotteen asentaminen tai käyttö
käyttömaassa voimassa olevien turvallisuusnormien vastaisesti.
• Vahinko on syntynyt onnettomuuden, esimerkiksi salamaniskun, veden tai
tulen, tai väärinkäytösten tai huolimattomuuden vuoksi.
• Tuotteen malli- tai sarjanumeroa on muutettu tai se on poistettu tai
turmeltu lukukelvottomaksi.
• Vahingot ovat aiheutuneet valtuuttamattoman huoltoyrityksen tai
henkilön tekemistä korjauksista tai säädöistä.
• Tuote on liitetty puutteelliseen järjestelmään tai sitä on käytetty
puutteellisen järjestelmän kanssa.
4. Tämä huoltotakuu ei vaikuta kuluttajan kansallisten lakien mukaisiin oikeuksiin
eikä kuluttajan ja jälleenmyyjän väliseen osto- tai myyntisopimukseen liittyviin
kuluttajan oikeuksiin.
Huomautuksia: Kaikki valtuutetut Nikon-huollot löytyvät sivustosta
(https://www.europe-nikon.com/service/ ).
Teknisiä huomautuksia
33
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun
ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai esittelyihin) missään
muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa kirjallista
lupaa.
2019
CT8K02(1C)
6MQ0121C-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising