Nikon | COOLPIX B600 | Nikon COOLPIX B600 Käyttöopas (täydet ohjeet)

Nikon COOLPIX B600 Käyttöopas (täydet ohjeet)
DIGITAALIKAMERA
Käyttöopas
• Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kameran
käyttöä.
• Lue ”Turvallisuudesta”-osio (sivu vi), jotta osaat käyttää
kameraa asianmukaisesti.
• Kun olet lukenut käyttöoppaan, säilytä sitä niin, että se on
tarvittaessa helppo löytää.
Nopea aihehaku
Voit palata tälle sivulle koskettamalla tai napsauttamalla
alakulmassa.
minkä tahansa sivun oikeassa
Pääaiheet
Johdanto............................................................................................................................................. iii
Sisällysluettelo................................................................................................................................... x
Kameran osat ..................................................................................................................................... 1
Käytön aloittaminen......................................................................................................................10
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot ..................................................................................16
Kuvaustoiminnot ............................................................................................................................23
Toistotoiminnot ..............................................................................................................................63
Elokuvat .............................................................................................................................................75
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen ............................86
Valikon käyttö ..................................................................................................................................96
Ongelman ilmetessä................................................................................................................... 147
Teknisiä huomautuksia.............................................................................................................. 160
Yleisiä aiheita
Turvallisuudesta
Luova tila
Itselaukaisin
Makrotila
Zoomaus
Sarjakuvaus
Vianmääritys
Hakemisto
ii
Johdanto
Lue tämä ensin
Tässä oppaassa käytetyt symbolit ja esitystavat
• Kosketa tai napsauta
aihehaku” (Aii).
• Symbolit
kunkin sivun oikeassa alakulmassa, niin näkyviin tulee ”Nopea
Kuvake
Kuvaus
Tällä kuvakkeella on merkitty varoitukset ja tiedot, jotka on luettava ennen
kameran käyttöä.
Tällä kuvakkeella on merkitty huomautukset ja tiedot, jotka on luettava ennen
kameran käyttöä.
Tällä kuvakkeella on merkitty asiaankuuluvia tietoja sisältävät muut sivut.
•
•
•
•
SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja kutsutaan tässä käyttöoppaassa ”muistikorteiksi”.
Älypuhelimia ja tabletteja kutsutaan älylaitteiksi.
Kamerassa sen hankintahetkellä käytössä olleita asetuksia kutsutaan oletusasetuksiksi.
Kameran näytössä näkyvät valikon kohdat ja tietokoneen näytössä näkyvät painikkeiden
nimet tai viestit on lihavoitu.
• Tässä käyttöoppaassa näytön esimerkkinäytöistä on joskus jätetty pois kuvia, jotta näytön
ilmaisimet näkyisivät selvemmin.
iii
Johdanto
Lue tämä ensin
Tietoja ja varotoimia
Oppia ikä kaikki
Nikon tarjoaa jatkuvaa tuotetukea ja -koulutusta oman ”Oppia ikä kaikki” -ohjelmansa mukaisesti, ja
päivitettyjä tietoja on saatavissa seuraavista sivustoista:
• Yhdysvalloissa asuville käyttäjille: https://www.nikonusa.com/
• Euroopassa asuville käyttäjille: https://www.europe-nikon.com/support/
• Aasiassa, Oseaniassa, Lähi-idässä ja Afrikassa asuville käyttäjille: http://www.nikon-asia.com/
Näissä sivustoissa on uusimpia tuotetietoja, vihjeitä, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja
yleisiä ohjeita digitaalisesta kuvankäsittelystä ja valokuvauksesta. Voit kysyä lisätietoja myös
paikallisilta Nikon-edustajilta. Katso yhteystiedot alla olevasta Internet-sivustosta.
https://imaging.nikon.com/
Käytä vain Nikon-valmisteisia elektronisia lisävarusteita
Nikon COOLPIX -kamerat on suunniteltu vaativimpien standardien mukaan, ja ne sisältävät
monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikonin valmistamat elektroniset lisävarusteet (kuten akkulaturit,
akut, verkkolaitteet ja USB-kaapelit), jotka Nikon on sertifioinut käytettäviksi erityisesti tämän
Nikon-digitaalikameran kanssa, on valmistettu ja testattu niin, että niiden käyttö voidaan taata
tämän elektronisen laitteen toimintaan ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti.
MUIDEN KUIN NIKONIN ELEKTRONISTEN LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAHINGOITTAA KAMERAA
JA SAATTAA JOHTAA NIKON-TAKUUN RAUKEAMISEEN.
Muiden valmistajien litiumioniakkujen, joissa ei ole Nikon-hologrammia, käyttäminen saattaa
haitata kameran normaaleja toimintoja ja aiheuttaa akkujen ylikuumenemista, syttymistä,
halkeamista tai vuotamista.
Hologrammi: Vahvistaa, että kyseessä
on aito Nikon-tuote.
Lisätietoja Nikon-lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä.
Ennen tärkeiden kuvien ottamista
Varmista kameran normaali toiminta ottamalla testikuva ennen tärkeiden kuvien ottamista
(esimerkiksi ennen häitä tai kameran ottamista mukaan matkalle). Nikon ei ole vastuussa
vahingoista tai menetetyistä tuloista, jotka saattavat aiheutua tuotteen toimintahäiriöstä.
iv
Johdanto
Lue tämä ensin
Tietoja oppaista
• Käyttöoppaiden mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tietojen noutojärjestelmään, siirtää tai
kääntää vieraalle kielelle ilman Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.
• Tämän käyttöoppaan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
• Nikon pidättää oikeuden muuttaa tässä asiakirjassa mainittuja laitteiston teknisiä tietoja tai
ohjelmistojen ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
• Nikon ei ota vastuuta tämän tuotteen käytöstä aiheutuvista vahingoista.
• Näiden oppaiden tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin
huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä, pyydämme ilmoittamaan niistä paikalliselle Nikonin
edustajalle (osoite toimitetaan erikseen).
Noudata tekijänoikeusilmoituksia
Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeuden alaisista teoksista kameralla otettuja valokuvia tai
tallenteita ei saa käyttää ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa. Henkilökohtaiseen käyttöön
sovelletaan poikkeuksia, mutta huomaa, että myös henkilökohtaista käyttöä saatetaan rajoittaa
näyttelyistä tai live-esityksistä otettujen valokuvien tai tallenteiden tapauksessa.
Tallennusvälineiden hävittäminen
Ota huomioon, että kuvien poistaminen tai muistikorttien ja muiden tallennusvälineiden, kuten
kameran sisäisen muistin, alustaminen ei aina hävitä alkuperäisiä kuvatietoja. Joissakin tapauksissa
poistetut tiedostot voidaan palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen
avulla. Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus.
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla.
Ennen kuin hävität tallennusvälineen tai luovutat sen toiselle henkilölle, palauta kaikki kameran
asetukset asetusvalikon (A97) kohdassa Palauta perusas.. Palauttamisen jälkeen poista
tallennusvälineestä tiedot pysyvästi käyttämällä jotain kaupallista poisto-ohjelmaa tai alusta
tallennusväline asetusvalikon (A97) kohdassa Alusta muisti tai Alusta kortti ja täytä se
kuvatiedostoilla, joissa ei ole henkilökohtaista tietoa (esimerkiksi kuvilla, joissa on vain taivasta).
Ole varovainen hävittäessäsi muistikortteja fyysisesti, jotta välttäisit loukkaantumisen ja
omaisuusvahingot.
Vaatimustenmukaisuus
Tuo jotkin kameran täyttämät vaatimustenmukaisuusmerkinnät näyttöön toimimalla
seuraavasti.
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Vaatimustenmukaisuus M k-painike
v
Johdanto
Lue tämä ensin
Turvallisuudesta
Lue “Turvallisuudesta” kokonaan ennen tuotteen käyttöä estääksesi omaisuusvahingot ja
itsesi tai muiden loukkaantumisen.
Säilytä näitä turvallisuusohjeita paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien
luettavissa.
VAARA
Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien
noudattamatta jättämiseen liittyy
merkittävä kuoleman tai vakavan
loukkaantumisen riski.
VAROITUS
Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMAUTUS
Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoja.
VAROITUS
• Älä käytä tuotetta, kun kävelet tai ajat ajoneuvoa. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen.
• Älä pura tai muuntele tuotetta. Älä koske sisäosiin, jotka paljastuvat
putoamisen tai muun vahingon seurauksena. Näiden varotoimien noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai muun loukkaantumisen.
• Jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten tuotteesta tulevaa savua, kuumuutta tai
epätavallista hajua, irrota heti akku tai virtalähde. Käytön jatkaminen voi
aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun loukkaantumisen.
• Pidä kuivana. Älä käsittele märin käsin. Älä käsittele pistoketta märin käsin.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa kosketukseen ihon kanssa, kun tuote on päällä
tai kytketty pistorasiaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
lieviä palovammoja.
• Älä käytä tuotetta helposti syttyvän pölyn tai kaasun, kuten propaanin,
bensiinin tai aerosolien, lähellä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
• Älä kohdista salamaa moottoriajoneuvon kuljettajaan. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden.
vi
Johdanto
Turvallisuudesta
• Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa loukkaantumisen tai tuotteen toimintahäiriön. Huomaa myös, että pieniin
osiin voi tukehtua. Jos lapsi nielee jonkin tuotteen osan, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä kiedo hihnoja kaulasi ympärille. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa onnettomuuden.
• Älä käytä akkuja, latureita, verkkolaitteita tai USB-kaapeleita, joita ei ole
tarkoitettu nimenomaan tämän tuotteen kanssa käytettäväksi. Kun käytät
akkuja, latureita, verkkolaitteita ja USB-kaapeleita, jotka on tarkoitettu
käytettäväksi tämän tuotteen kanssa, älä:
- Vahingoita, muokkaa tai vedä tai taivuta johtoja tai kaapeleita
voimakkaasti, aseta niitä painavien esineiden alle tai altista niitä lämmölle
tai tulelle.
- Käytä matkamuuntajia, jännitteestä toiseen muuntavia sovittimia tai
vaihtosuuntaajia.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä käsittele pistoketta, kun lataat tuotetta tai käytät verkkolaitetta ukkosella.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä käsittele paljain käsin paikoissa, joiden lämpötila voi olla erittäin korkea tai
matala. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai
paleltumia.
HUOMAUTUS
• Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen
valonlähteeseen. Objektiivin kokoama valo voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa
tuotteen sisäosia. Kun kuvaat vastavalossa olevia kohteita, pidä aurinko riittävästi
rajauksen ulkopuolella.
• Sammuta tuote, kun sen käyttö on kielletty. Poista langattomat toiminnot
käytöstä, kun langattomien laitteiden käyttö on kielletty. Tuotteen lähettämät
radioaallot voivat häiritä lentokoneen tai sairaaloiden tai muiden lääketieteellisten
laitosten laitteita.
• Poista akku ja irrota verkkolaite, jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
tuotteen toimintahäiriön.
• Älä koske objektiivin liikkuviin osiin tai muihin liikkuviin osiin. Tämän
varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
• Älä laukaise salamaa ihon tai esineiden lähellä tai kosketuksessa niihin. Tämän
varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
vii
Johdanto
Turvallisuudesta
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa paikkoihin, joiden lämpötila on erittäin korkea,
kuten suljettuun autoon tai suoraan auringonvaloon. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön.
• Älä kuljeta kameraa kiinnitettynä jalustaan tai vastaavaan lisävarusteeseen.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai
tuotteen toimintahäiriön.
Akkujen VAARA
• Älä käsittele akkuja väärin. Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, akut voivat vuotaa,
ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan:
- Käytä vain tämän tuotteen kanssa käytettäväksi hyväksyttyjä akkuja.
- Älä altista akkuja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Älä pura osiin.
- Älä aiheuta liittimiin oikosulkua koskettamalla niitä kaulakoruihin, hiuspinneihin tai
muihin metalliesineisiin.
- Älä altista akkuja tai tuotteita, joissa niitä käytetään, voimakkaille fyysisille iskuille.
• Lataa vain osoitetulla tavalla. Jos tätä varotoimea ei noudateta, akut voivat vuotaa,
ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan.
• Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla puhtaalla vedellä ja
hakeudu heti lääkäriin. Viivyttely voi aiheuttaa silmävammoja.
Akkujen VAROITUS
• Pidä akut lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielee akun, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä upota akkuja veteen tai altista niitä sateelle. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön. Jos tuote
kastuu, kuivaa se heti pyyhkeellä tai vastaavalla.
• Lopeta käyttö heti, jos huomaat akuissa muutoksia, kuten värjäytymiä tai
vääntymiä. Lopeta EN-EL12-akkujen lataaminen, jos ne eivät lataudu
ilmoitetussa ajassa. Älä heitä akkuja tai tuotteita, joissa on akkuja, äläkä kohdista niihin
voimakkaita iskuja.
• Kun akkuja ei enää tarvita, eristä liittimet teipillä. Metalliesineiden osuminen
liittimiin voi aiheuttaa ylikuumenemisen, halkeamisen tai tulipalon.
viii
Johdanto
Turvallisuudesta
• Jos akkunestettä joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele likaantunut alue heti
runsaalla puhtaalla vedellä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa ihoärsytystä.
ix
Johdanto
Turvallisuudesta
Sisällysluettelo
Nopea aihehaku............................................................................................................................... ii
Pääaiheet........................................................................................................................................................................................... ii
Yleisiä aiheita................................................................................................................................................................................... ii
Johdanto............................................................................................................................................ iii
Lue tämä ensin..................................................................................................................................................... iii
Tässä oppaassa käytetyt symbolit ja esitystavat ...................................................................................................... iii
Tietoja ja varotoimia................................................................................................................................................................. iv
Turvallisuudesta .................................................................................................................................................. vi
Kameran osat .................................................................................................................................... 1
Kameran runko...................................................................................................................................................... 2
Näyttö....................................................................................................................................................................... 4
Näytössä näkyvien tietojen muuttaminen (s-painike)............................................................................... 4
Kuvaus................................................................................................................................................................................................ 5
Toisto .................................................................................................................................................................................................. 8
Käytön aloittaminen..................................................................................................................... 10
Hihnan ja objektiivin suojuksen kiinnittäminen .................................................................................... 11
Akun ja muistikortin asettaminen paikalleen ......................................................................................... 12
Akun ja muistikortin poistaminen .................................................................................................................................. 12
Akun lataaminen ............................................................................................................................................... 13
Kameran alkuasetukset................................................................................................................................... 14
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot ................................................................................. 16
Kuvien ottaminen ............................................................................................................................................. 17
Salaman käyttö ........................................................................................................................................................................... 19
Elokuvien tallennus.................................................................................................................................................................. 19
Kuvien toisto....................................................................................................................................................... 20
Kuvien poistaminen ......................................................................................................................................... 21
Kuvanvalintanäyttö poistamista varten....................................................................................................................... 22
Kuvaustoiminnot ........................................................................................................................... 23
Kuvaustilan valinta ........................................................................................................................................... 24
A (automaattinen) -tila ................................................................................................................................ 25
Liukusäätimen käyttö ............................................................................................................................................................. 25
x
Sisällysluettelo
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus) ................................................................. 27
Kuvausohjelmaa koskevia vinkkejä ja huomautuksia ......................................................................................... 28
Kuvaaminen Helppo panoraama -toiminnolla....................................................................................................... 36
Toisto Helppo panoraama -toiminnolla ..................................................................................................................... 38
Luova tila (tehosteiden käyttäminen kuvattaessa)............................................................................... 39
Älymuotokuvatila (ihmiskasvojen parantaminen kuvattaessa)....................................................... 41
Hymylaukaisimen käyttö ...................................................................................................................................................... 43
Oman kollaasin käyttö............................................................................................................................................................ 44
Salamatilan asetus, Itselaukaisin, Makrotila, ja valotuksen korjaus ................................................ 46
Salamatila............................................................................................................................................................. 47
Itselaukaisin......................................................................................................................................................... 49
Makrotila (Lähikuvien ottaminen)............................................................................................................... 50
Valotuksen korjaus (Kirkkauden säätäminen)......................................................................................... 51
Zoomauksen käyttäminen............................................................................................................................. 52
Tarkennus ............................................................................................................................................................ 54
Laukaisin ......................................................................................................................................................................................... 54
Kohteen hakevan AF:n käyttö ........................................................................................................................................... 55
Kasvojentunnistuksen käyttö............................................................................................................................................. 56
Kohteet, jotka eivät sovi automaattitarkennukseen............................................................................................ 57
Tarkennuksen lukitus .............................................................................................................................................................. 58
Oletusasetukset (salamatila, Itselaukaisin ja makrotila)...................................................................... 59
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti kuvattaessa............................................................. 61
Toistotoiminnot ............................................................................................................................. 63
Toiston zoomaus ............................................................................................................................................... 64
Pienoiskuvien toisto/kalenterinäyttö ........................................................................................................ 65
Listaa päiväjärjest. -tila .................................................................................................................................... 66
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen ja poistaminen .............................................................. 67
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen............................................................................................................... 67
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien poistaminen............................................................................................................. 68
Kuvien muokkaus (valokuvat) ...................................................................................................................... 69
Ennen kuvien muokkausta.................................................................................................................................................. 69
Pikatehosteet: Värisävyn tai tunnelman muuttaminen..................................................................................... 69
Pikamuokkaus: kontrastin ja värikylläisyyden parantaminen......................................................................... 70
D-Lighting: kirkkauden ja kontrastin parantaminen............................................................................................ 70
Punasilm. korjaus: punasilmäisyyden korjaus salamalla kuvattaessa........................................................ 71
Glamour-muokkaus: ihmiskasvojen parantaminen............................................................................................. 71
Pikkukuva: kuvan koon pienennys ................................................................................................................................. 73
Rajaus: rajatun kopion luominen..................................................................................................................................... 74
xi
Sisällysluettelo
Elokuvat ............................................................................................................................................ 75
Elokuvien tallentamisen ja elokuvan toiston perustoiminnot.......................................................... 76
Valokuvien ottaminen elokuvien tallentamisen aikana...................................................................... 79
Lyhytelokuvaesitystila (elokuvaleikkeiden yhdistäminen lyhytelokuviksi) ................................. 80
Elokuvan toiston aikaiset toiminnot .......................................................................................................... 83
Elokuvien muokkaus........................................................................................................................................ 84
Vain elokuvan halutun osan poiminta......................................................................................................................... 84
Elokuvan yhden ruudun tallentaminen valokuvana........................................................................................... 85
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen ........................... 86
Kuvien käyttö...................................................................................................................................................... 87
Kuvien katselu televisiossa ............................................................................................................................ 88
Kuvien tulostus ilman tietokonetta ............................................................................................................ 89
Kameran kytkeminen tulostimeen................................................................................................................................. 89
Kuvien tulostaminen yksi kerrallaan.............................................................................................................................. 90
Useiden kuvien tulostus ....................................................................................................................................................... 91
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i) .................................................................................................. 93
ViewNX-i -ohjelmiston asennus....................................................................................................................................... 93
Kuvien siirto tietokoneeseen ............................................................................................................................................. 93
Valikon käyttö ................................................................................................................................. 96
Valikkotoiminnot............................................................................................................................................... 97
Kuvanvalintanäyttö.................................................................................................................................................................. 99
Valikkoluettelot................................................................................................................................................ 100
Kuvausvalikko ........................................................................................................................................................................... 100
Elokuvavalikko.......................................................................................................................................................................... 101
Toistovalikko.............................................................................................................................................................................. 101
Verkkovalikko ............................................................................................................................................................................ 102
Asetusvalikko ............................................................................................................................................................................ 103
Kuvausvalikko (samanlainen kaikissa kuvaustiloissa) ........................................................................ 104
Kuvatila (Kuvakoko ja -laatu) ........................................................................................................................................... 104
Kuvausvalikko (A automaattinen tila) .................................................................................................. 106
Valkotasapaino (värisävyn säätö).................................................................................................................................. 106
Sarjakuvaus ................................................................................................................................................................................ 108
Herkkyys....................................................................................................................................................................................... 110
Tarkennusaluetila................................................................................................................................................................... 111
Autom. tarkennustila ........................................................................................................................................................... 114
xii
Sisällysluettelo
Älymuotokuvavalikko.................................................................................................................................... 115
oma kollaasi............................................................................................................................................................................... 115
Silmänräpäystunnistus........................................................................................................................................................ 116
Elokuvavalikko.................................................................................................................................................. 117
Elokuvavaihtoehdot ............................................................................................................................................................. 117
Autom. tarkennustila ........................................................................................................................................................... 121
Elokuva-VR.................................................................................................................................................................................. 122
Tuuliäänen vaimennus ....................................................................................................................................................... 123
Kuvataajuus................................................................................................................................................................................ 123
Toistovalikko..................................................................................................................................................... 124
Merkitse ladattavaksi............................................................................................................................................................ 124
Diaesitys....................................................................................................................................................................................... 125
Suojaa............................................................................................................................................................................................ 126
Kierrä kuvaa................................................................................................................................................................................ 126
Kopioi (kopiointi muistikortin ja sisäisen muistin välillä) ............................................................................... 127
Sarjan näyttöasetukset........................................................................................................................................................ 128
Verkkovalikko ................................................................................................................................................... 129
Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen............................................................................................................. 129
Yhdistäminen kauko-ohjaimeen .................................................................................................................................. 129
Verkkovalikkoluettelo........................................................................................................................................................... 130
Näppäimistön käyttö ........................................................................................................................................................... 132
Asetusvalikko.................................................................................................................................................... 133
Aikavyöhyke ja päiväys ....................................................................................................................................................... 133
Näytön asetukset.................................................................................................................................................................... 135
Päivämääräleima .................................................................................................................................................................... 136
Itselaukaisin: lauk. jälkeen.................................................................................................................................................. 137
Valokuva-VR............................................................................................................................................................................... 138
Tarkennusapu........................................................................................................................................................................... 138
Digitaalizoomaus ................................................................................................................................................................... 139
Ääniasetukset ........................................................................................................................................................................... 139
Autom. sammutus................................................................................................................................................................. 140
Alusta kortti/Alusta muisti ................................................................................................................................................ 141
Kieli/Language......................................................................................................................................................................... 141
Kuvaselitys .................................................................................................................................................................................. 142
Tekijänoikeustiedot............................................................................................................................................................... 143
Sijaintitietojen näyttö .......................................................................................................................................................... 144
Lataus tietokoneesta............................................................................................................................................................ 145
Palauta perusas. ...................................................................................................................................................................... 146
Vaatimustenmukaisuus...................................................................................................................................................... 146
Laiteohjelmaversio................................................................................................................................................................ 146
xiii
Sisällysluettelo
Ongelman ilmetessä.................................................................................................................. 147
Vianmääritys ..................................................................................................................................................... 148
Virheilmoitukset .............................................................................................................................................. 157
Teknisiä huomautuksia............................................................................................................. 160
Huomautuksia .................................................................................................................................................. 161
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia huomautuksia ........................................................ 162
Tuotteen hoito ................................................................................................................................................. 164
Kamera.......................................................................................................................................................................................... 164
Akku................................................................................................................................................................................................ 165
Verkkovirtalaturi ...................................................................................................................................................................... 166
Muistikortit ................................................................................................................................................................................. 167
Puhdistus ja säilytys ....................................................................................................................................... 168
Puhdistus..................................................................................................................................................................................... 168
Säilytys .......................................................................................................................................................................................... 168
Tiedostojen nimet........................................................................................................................................... 169
Lisävarusteet..................................................................................................................................................... 170
ML-L7-kauko-ohjain.............................................................................................................................................................. 171
Tekniset tiedot ................................................................................................................................................. 175
Mahdolliset muistikortit ..................................................................................................................................................... 179
Hakemisto.......................................................................................................................................................... 181
xiv
Sisällysluettelo
Kameran osat
Kameran runko.................................................................................................................................. 2
Näyttö ................................................................................................................................................... 4
1
Kameran osat
Kameran runko
3 45 6
3
7
8
2
1
11
1
10 9
Zoomaussäädin.................................................. 52
f : Laajakulma............................................. 52
g : Telekuvaus ............................................. 52
h : Pienoiskuvien toisto.........................65
i : Toiston zoomaus ...............................64
5
Itselaukaisimen merkkivalo .........................49
Tarkennusapuvalo..........................................138
6
Tilanvalitsin ....................................................17, 24
7
Mikrofoni (stereo)
2
Laukaisin ......................................................... 18, 54
8
Salamavalo.....................................................19, 47
3
Hihnan kiinnike...................................................11
9
Zoomauksen sivusäädin................................52
4
Virtakytkin/virran merkkivalo
(latausmerkkivalo).... 13, 14, 19, 31, 131, 145
10
q (palautuva zoomaus) -painike............53
11
Objektiivi
2
Kameran osat
Kameran runko
1
2
3
4
5
6
7
8
12 11 10 9
16
15
13
14
1
Kaiutin
10
d (valikko) -painike.....................................97
2
b (e elokuvan tallennus) -painike .....76
11
s (tiedot) -painike....................................... 4
3
c (toisto) -painike ..........................................20
12
Näyttö ......................................................................... 4
4
Mikro-USB-liitäntä ..................................... 13, 87
13
5
HDMI-mikroliitäntä (tyyppi D)................... 87
Virtaliitännän kansi (lisävarusteena
saatavaa verkkolaitetta varten)...............170
6
Liitännän suojus ......................................... 13, 87
14
Lukitusvipu ............................................................12
7
Monivalitsin* ........................................................97
15
Akkutilan/
muistikorttipaikan kansi ................................12
8
k (vahvista valinta) -painike .....................97
16
Jalustakierre........................................................177
9
l (poisto) -painike...........................................21
* Tässä oppaassa monivalitsimella ylös, alas, vasemmalle ja oikealle painaminen ilmaistaan
symboleilla H, I, J tai K.
3
Kameran osat
Kameran runko
Näyttö
Kuvaus- tai toistonäytössä näkyvät tiedot vaihtelevat kameran asetusten ja käyttötilan
mukaan.
Näytössä näkyvien tietojen muuttaminen (s-painike)
Vaihda kuvauksen ja toiston aikana näkyvää tietonäyttöä
painamalla s (tiedot) -painiketta.
Kuvaus
25m 0s
500
Näytä tiedot
25m 0s
500
Elokuvan rajaus
Näytä elokuvan alue
rajauksessa.
Piilota tiedot
Toisto
4/4
4/4
1/250
125
F 3.3
0.0
0004. JPG
15/11/2019 15:30
Näytä tiedot
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Sävytasotiedot (paitsi
elokuvat)
Näytä histogrammi,
sävytaso ja kuvaustiedot
(A9).
4
Kameran osat
Näyttö
Piilota tiedot
Kuvaus
3
4 5
2
1
1440mm
10
24
23
200
22
8
6 AF
1/250
7
9
10
x2.0
11
12
13
+1.0
29m 0s
999
F 3.3
21 20 19
999
9999
18
14
15
16
17
1
Kuvaustila ...............................................................24
14
Tuuliäänen vaimennus................................123
2
Salamatila...............................................................47
15
Valotuksen korjausarvo ..................25, 41, 51
3
Makrotila ................................................................. 50
16
Jäljellä oleva elokuvan tallennusaika.....76
4
Zoomauksen ilmaisin.............................. 50, 52
17
Salaman valmiusilmaisin...............................47
5
Polttoväli (35mm:n [135] muodossa)......52
18
6
Tarkennuksen ilmaisin....................................18
Jäljellä olevien kuvien määrä
(valokuvat)..............................................................17
7
Digitaalizoomauksen suurennus ............52
19
Sisäisen muistin ilmaisin................................17
20
Aukkoarvo ..............................................................54
8
Elokuvavaihtoehdot
(normaalinopeuksiset elokuvat)............ 117
21
Suljinaika .................................................................54
9
Elokuvavaihtoehdot (HS-elokuvat)...... 118
22
ISO-herkkyys ......................................................110
10
Kuvatila ................................................................. 104
23
Akun varaustason ilmaisin............................17
11
Helppo panoraama..........................................36
24
12
Valokuva-VR-kuvake...................................... 138
Verkkovirtalaturin liitännän ilmaisin
Verkkolaitteen liitännän ilmaisin
13
Elokuva-VR-kuvake ........................................ 122
5
Kameran osat
Näyttö
41
39
38
37
36 PRE
35
34
33
1440mm
10
x2.0
40
32
31
30
29
28
200
1/250
F 3.3
+1.0
29m 0s
999
27
26
25
25
Päivämääräleima............................................. 136
33
Pehmeä....................................................................41
26
Matkakohde-kuvake..................................... 133
34
Aktiivinen D-Lighting......................................25
27
Päivämäärää ei ole asetettu -ilmaisin .... 149
35
Pohjustus ................................................................41
28
Wi-Fi-yhteyden ilmaisin .............................. 130
36
Valkotasapaino .................................................106
29
Bluetooth-yhteyden ilmaisin................... 131
37
Värisävy.....................................................................25
30
Bluetooth-kauko-ohjain yhdistetty..... 173
38
Ihon tasoitus .........................................................41
31
Sijaintitietoja haetaan .................................. 144
39
Erikoistehosteet ..................................................81
32
Lentokonetila.................................................... 130
40
Värikkyys..................................................................25
41
Rajausruudukko...............................................135
6
Kameran osat
Näyttö
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
1440mm
10
10
53
54
3
55
HDR
H
120
L
60
200
1/250
42
Sarjakuvaustila.......................................... 34, 108
43
Silmänräpäystunnistus-kuvake.............. 116
44
Käsivara/jalusta ........................................... 28, 29
45
Vastavalo (HDR) .................................................. 30
46
Kirkas päällekk.valotus....................................31
47
Itselaukaisimen ilmaisin ................................49
48
Automaattinen laukaisu................................34
49
Hymylaukaisin .....................................................43
50
Oma kollaasi .............................................. 44, 115
51
Valokuvan ottaminen
(elokuvan tallennuksen aikana)................79
7
Kameran osat
Näyttö
x2.0
F 3.3
+1.0
29m 0s
999
56
52
Rajauksen reunus (Kuu- tai
Linnut-kuvausohjelma tai palautuva
zoomaus) ........................................................35, 53
53
Tarkennusalue (käsitarkennus, keskialue)
............................................................................58, 111
54
Tarkennusalue (kasvojentunnistus,
lemmikin tunnistus) .............. 34, 41, 56, 111
55
Tarkennusalue (kohteen hakeva AF)
............................................................................55, 112
56
Tarkennusalue (kohteen seuranta)
......................................................................... 112, 113
Toisto
1 2 3 4 56 7 8
9
999/999
25
24
23
22
999/999 10
9999/9999
29m 0s 11
29m 0s
12
9999.JPG
15/11/2019 12:00
21
17 16
20
13
14
15
19 18
1
Listaa päiväjärjest. -kuvake ..........................66
14
Elokuvavaihtoehdot......................................117
2
Suojauskuvake ................................................. 126
15
Helppo panoraama ..........................................38
3
Sarjan näyttö (kun Yksittäiset kuvat on
valittuna).............................................................. 128
16
Pikkukuvan kuvake............................................73
17
Rajauksen kuvake.......................................64, 74
18
Helpon panoraaman toisto-opas
Sarjan toisto-opas
Elokuvan toisto-opas
4
Glamour-muokkauksen kuvake ...............71
5
Pikatehosteiden kuvake ................................69
6
D-Lighting-kuvake............................................ 70
7
Pikamuokkauksen kuvake............................70
19
Pikatehosteiden opas
8
Punasilmäisyyden korjauskuvake............71
20
Tallennusaika
9
Sisäisen muistin ilmaisin ...............................17
21
Tallennuspäivämäärä
22
Akun varaustason ilmaisin............................17
10
Valittuna olevan kuvan numero/
kuvien kokonaismäärä
23
Verkkovirtalaturin liitännän ilmaisin
Verkkolaitteen liitännän ilmaisin
11
Elokuvan pituus tai kulunut toistoaika
12
Äänenvoimakkuuden ilmaisin................... 83
24
Tallennettujen sijaintitietojen ilmaisin ...144
13
Kuvatila ................................................................. 104
25
Tiedoston numero ja tyyppi ....................169
8
Kameran osat
Näyttö
Sävytasotietojen näyttö
Voit tarkistaa kontrastin yksityiskohtien katoamisen huippuvalokohdissa ja varjoissa
näkyvissä olevasta histogrammista tai sävytason näytön. Nämä opastavat kuvan kirkkauden
säädössä esimerkiksi valotuksen korjaus -toiminnolla.
4/4
13
12
11
10
9
1/250
0004.JPG
15/11/2019 15:30
8
1
1
2
125
F 3.3
0.0
1
2
3
4
5
6
7
Valittuna olevan kuvan numero/
kuvien kokonaismäärä
2
Histogrammi1
3
Sävytaso2
4
ISO-herkkyys...................................................... 110
5
Valkotasapaino................................................. 106
6
Kuvatila ................................................................. 104
7
Tallennusaika............................................. 14, 133
8
Tallennuspäivämäärä............................14, 133
9
Tiedoston numero ja tyyppi ....................169
10
Valotuksen korjausarvo ..................................51
11
Kuvaustila................................................................24
12
Suljinaika .................................................................54
13
Aukkoarvo ..............................................................54
Histogrammi on kaavio, jossa näytetään kuvan sävyjen jakauma. Vaaka-akseli näyttää
kuvapistekirkkauden: tummat sävyt ovat vasemmalla ja kirkkaat sävyt oikealla. Pystyakseli näyttää
kuvapisteiden lukumäärän.
Sävytaso osoittaa kirkkaustason.
9
Kameran osat
Näyttö
Käytön aloittaminen
Hihnan ja objektiivin suojuksen kiinnittäminen .................................................................11
Akun ja muistikortin asettaminen paikalleen.......................................................................12
Akun lataaminen.............................................................................................................................13
Kameran alkuasetukset ................................................................................................................14
10
Käytön aloittaminen
Hihnan ja objektiivin suojuksen kiinnittäminen
Kiinnitä objektiivin suojus hihnaan ja kiinnitä sitten hihna kameraan.
Kiinnitä hihna kahdesta kohdasta.
B
Objektiivin suojus
Kun kamera ei ole käytössä, kiinnitä objektiivin suojus objektiiviin.
11
Käytön aloittaminen
Hihnan ja objektiivin suojuksen kiinnittäminen
Akun ja muistikortin asettaminen paikalleen
Akkusalpa
Muistikorttipaikka
• Kun akun plus- ja miinusnapa on asetettu oikein päin, työnnä oranssia akkusalpaa (3) ja
aseta akku kokonaan paikalleen (4).
• Työnnä muistikortti paikalleen niin, että kortti napsahtaa paikalleen (5).
• Varmista, että et työnnä akkua tai muistikorttia ylösalaisin tai väärin päin, sillä tämä saattaa
aiheuttaa toimintahäiriön.
• Jos muistikortin kirjoitussuojauskytkin on lukitusasennossa, et voi kuvata, poistaa kuvia tai
alustaa muistikorttia.
• Kameran tiedot, kuvat ja elokuvat mukaan lukien, voi tallentaa muistikortille tai sisäiseen
muistiin. Jos haluat käyttää sisäistä muistia, poista muistikortti.
B
Muistikortin alustaminen
Kun asetat tähän kameraan aikaisemmin toisessa laitteessa käytetyn muistikortin, muista alustaa se
tällä kameralla.
• Huomaa, että muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki kuvat ja muut
muistikortin tiedot. Ennen muistikortin alustamista kopioi kuvat, jotka haluat säilyttää.
• Aseta muistikortti kameraan, paina d-painiketta ja valitse toiminto Alusta kortti
asetusvalikosta (A97).
Akun ja muistikortin poistaminen
Katkaise kameran virta ja varmista, että virran merkkivalo ja näyttö ovat sammuneet. Avaa
sitten akkutilan/muistikorttipaikan kansi.
• Poista akku liikuttamalla akkusalpaa.
• Paina muistikorttia varovasti kamerassa sisäänpäin, jolloin se tulee osittain ulos.
• Käsittele kameraa, akkua ja muistikorttia varovasti heti kameran käyttämisen jälkeen, sillä
ne saattavat olla kuumia.
• Kun kamera on yhteydessä älylaitteeseen verkkovalikon toiminnolla Bluetooth (A97)
M Lähetä sammutettuna, virran merkkivalo syttyy, vaikka kamera on pois päältä.
12
Käytön aloittaminen
Akun ja muistikortin asettaminen paikalleen
Akun lataaminen
Verkkovirtalaturi*
Pistorasia
Virran merkkivalo (latauksen merkkivalo)
USB-kaapeli (sisältyy toimitukseen)
* Pistokesovitin toimitetaan mukana ostomaasta tai -alueesta riippuen. Pistokesovittimen
muoto vaihtelee ostomaan tai -alueen mukaan.
• Lataus alkaa, kun kamera kytketään pistorasiaan akun ollessa asetettuna kuvan mukaisesti.
Virran merkkivalo (latauksen merkkivalo) vilkkuu hitaasti, kun akku latautuu.
• Kun lataus on valmis, virran merkkivalo (latauksen merkkivalo) sammuu. Irrota
verkkovirtalaturi pistorasiasta ja irrota USB-kaapeli.
Latausaika on noin 2 tuntia, jos akku on täysin lopussa.
• Akkua ei voida ladata, kun virran merkkivalo (latauksen merkkivalo) vilkkuu nopeasti. Syy
voi olla jokin alla kuvatuista.
- Ympäristön lämpötila ei sovellu lataamiseen.
- USB-kaapeli tai verkkovirtalaturi ei ole kytketty oikein.
- Akku on vahingoittunut.
B
USB-kaapelia koskevia huomautuksia
• Käytä USB-kaapelina ainoastaan UC-E21-kaapelia. Muun USB-kaapelin kuin UC-E21 käyttö voi
aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon tai sähköiskun.
• Tarkista liitinten muoto ja suunta äläkä kytke tai irrota liittimiä vinosti.
13
Käytön aloittaminen
Akun lataaminen
B
Akun lataamista koskevia huomautuksia
• Kameraa voi käyttää akun lataamisen aikana, mutta tällöin latausaika pitenee. Virran merkkivalo
(latauksen merkkivalo) sammuu, kun kameraa käytetään.
• Älä missään tapauksessa käytä muun merkkistä tai mallista verkkolaitetta kuin
EH-73P-verkkovirtalaturia äläkä käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta tai
matkapuhelimen akkulaturia. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
ylikuumentumisen tai kameran vahingoittumisen.
Kameran alkuasetukset
Kun kameraan kytketään virta ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee näyttöjä, joissa asetetaan
näytön kieli ja kameran kello.
1
Kytke kameraan virta.
• Käytä monivalitsinta valintojen tekemiseen ja asetusten säätämiseen.
Monivalitsin
Ylös
Vasemmalle
Oikealle
Alas
Virtakytkin
k-painike
(vahvista valinta)
• Kielen valintanäyttö tulee esiin. Korosta kieli
monivalitsimella HI ja valitse kieli painamalla
k-painiketta. Saatavilla olevat kielet vaihtelevat
maittain tai alueittain.
Kieli/Language
Peruuta
2
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
Valitaanko aikavyöhyke ja
asetetaanko päiväys ja aika?
Kyllä
Ei
Peruuta
14
Käytön aloittaminen
Kameran alkuasetukset
3
Korosta oma aikavyöhykkeesi ja paina
k-painiketta.
London, Casablanca
• Aseta kesäaika painamalla H-painiketta. Kun se on
käytössä, aika on tuntia aikaisempi ja W on näytöllä.
Kun otat sen pois käytöstä painamalla I, aika siirtyy
tunnin taaksepäin.
Tak.
4
Valitse päiväysmuoto painamalla HI-painiketta ja paina
k-painiketta.
5
Syötä nykyinen päiväys ja aika kameran
kelloa varten ja paina k-painiketta.
• Korosta kohteita JK-painikkeella ja vaihda asetusta
HI-painikkeella.
• Valitse minuuttikenttä ja vahvista asetus painamalla
k-painiketta.
Päiväys ja aika
P
K
V
01 01 2019
h
m
00 00
Muuta
6
Valitse pyydettäessä Kyllä ja paina k-painiketta.
• Kamera vaihtaa kuvausnäyttöön, kun asetukset on määritetty.
C
Kielen asetusten määrittäminen
Kielen voi valita milloin tahansa z asetusvalikon (A97) kohdassa Kieli/Language.
C
Aikavyöhykkeen ja päiväyksen muuttaminen
Valitse asetusvalikosta z asetukseksi Aikavyöhyke ja päiväys.
Aikavyöhyke:ssa, kun kesäaika on käytössä, aika on tuntia aikaisempi ja kun se on pois käytöstä,
aika siirtyy tunnilla taaksepäin.
15
Käytön aloittaminen
Kameran alkuasetukset
Kuvaamisen ja toiston
perustoiminnot
Kuvien ottaminen...........................................................................................................................17
Kuvien toisto ....................................................................................................................................20
Kuvien poistaminen.......................................................................................................................21
16
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kuvien ottaminen
A (automaattinen) -tilaa käytetään esimerkkinä. A (automaattinen) -tilaa voidaan käyttää
yleiskuvaukseen eri kuvausolosuhteissa.
1
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A.
• Akun varaustason ilmaisin
b: Akun varaustaso on korkea.
B: Akun varaustaso on alhainen.
• Jäljellä olevien kuvien lukumäärä
C näkyy, kun kamerassa ei ole muistikorttia. Kuvat
tallennetaan sisäiseen muistiin.
• Vaihda tietonäytöstä toiseen painamalla
s (tiedot) -painiketta.
25m 0s
500
Akun varaustason ilmaisin
Jäljellä olevien kuvien määrä
2
Pitele kameraa vakaasti.
• Varo, etteivät sormet tai muut esineet peitä objektiivia, salamaa, tarkennusapuvaloa,
mikrofonia tai kaiutinta.
17
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kuvien ottaminen
3
Rajaa kuva.
• Muuta objektiivin zoomausasentoa liikuttamalla zoomaussäädintä tai zoomauksen
sivusäädintä.
• Jos kohde katoaa, kun kuvaat objektiivin ollessa telekuvausasennossa, laajenna näkyvää
aluetta väliaikaisesti painamalla q (palautuva zoomaus) -painiketta. Näin kohteen rajaus
helpottuu.
Loitonna
Lähennä
Lähennä
Loitonna
q-painike
4
Paina laukaisin puoliväliin.
• Laukaisimen painaminen puoleenväliin tarkoittaa, että
painiketta painetaan ja pidetään painettuna siinä
kohdassa, jossa tunnet kevyen vastuksen.
• Kun kohteeseen on tarkennettu, tarkennusalue tai
tarkennuksen ilmaisin näkyy vihreänä.
• Digitaalizoomausta käytettäessä kamera tarkentaa
tarkennusalueen keskelle, eikä tarkennusaluetta
näytetä.
• Jos tarkennusalue tai tarkennuksen ilmaisin vilkkuu,
kamera ei voi tarkentaa. Muuta sommittelua ja yritä
painaa laukaisin uudelleen puoleenväliin.
1/250
F 3.3
Tarkennusalue
5
Paina laukaisin pohjaan nostamatta
sormea välillä.
18
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kuvien ottaminen
B
Kuvien tai elokuvien tallentamista koskevia huomautuksia
Jäljellä olevien kuvien määrän ilmaisin tai elokuvan jäljellä olevan tallennusajan ilmaisin vilkkuu tai
Odota, kunnes kamera lopettaa tallennuksen. näkyy, kun kuvia tai elokuvia tallennetaan. Älä
avaa akkutilan/muistikorttipaikan kantta tai poista akkua tai muistikorttia, kun ilmaisin
vilkkuu. Tämä saattaa aiheuttaa tietojen häviämistä tai vahingoittaa kameraa tai muistikorttia.
C
Automaattinen sammutustoiminto
• Kun toimintoja ei suoriteta noin yhteen minuuttiin, näyttö sammuu, kamera siirtyy valmiustilaan
ja virran merkkivalo vilkkuu. Kamera sammuu oltuaan valmiustilassa noin kolme minuuttia.
• Voit kytkeä näyttöön virran uudelleen kameran ollessa valmiustilassa esimerkiksi painamalla
virtakytkintä tai laukaisinta.
C
Jalustaa käytettäessä
• Suosittelemme jalustan käyttöä kameran vakauttamiseen:
- kun salama on laskettuna pimeissä kuvauspaikoissa tai käytettäessä kuvaustilaa, jossa salama ei
välähdä
- Kun zoomaus on telekuvaus-asennossa
• Kun käytät jalustaa kameran tukemiseen kuvaamisen aikana, aseta Valokuva-VR-asetukseksi
asetusvalikossa (A97) Pois estääksesi toiminnon aiheuttamat mahdolliset virheet.
Salaman käyttö
Jos tarvitset salamaa, esimerkiksi kuvatessasi hämärässä tai
kohteen ollessa vastavalossa, nosta salama esiin kädelläsi.
• Voit asettaa salaman painamalla kuvausnäytössä
monivalitsimella H (m). Aseta salama välähtämään aina
valitsemalla m (täytesalama).
• Kun et käytä salamaa, paina se varovasti alas.
Elokuvien tallennus
Aloita elokuvan tallennus tuomalla kuvausnäyttö näkyviin
ja painamalla b (e elokuvan tallennus) -painiketta.
Lopeta tallennus painamalla b (e) -painiketta uudelleen.
19
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kuvien ottaminen
Kuvien toisto
1
Siirry toistotilaan painamalla
c (toisto) -painiketta.
• Jos painat c-painiketta ja pidät sen painettuna, kun
kameran virta on katkaistu, kameran virta kytkeytyy
toistotilassa.
2
Valitse näytettävä kuva monivalitsimella.
• Selaa kuvia nopeasti painamalla HIJK ja pitämällä
painike painettuna.
• Vaihda tietonäytöstä toiseen painamalla
s (tiedot) -painiketta.
• Toista tallennettu elokuva painamalla k-painiketta.
• Palaa kuvaustilaan painamalla c-painiketta tai
laukaisinta.
Näytä edellinen kuva
Näytä seuraava kuva
• Kun täyskuvatoistotilassa näkyy e, tehostetta
voidaan käyttää kuvaan painamalla k-painiketta.
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
• Siirrä zoomaussäädintä suuntaan g (i)
täyskuvatoistotilassa, kun haluat
lähentää kuvaa.
x3.0
• Vaihda pienoiskuvien toiston tilaan ja
näytä useita kuvia näytössä siirtämällä
täyskuvatoistotilassa zoomaussäädintä
suuntaan f (h).
1/20
20
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kuvien toisto
Kuvien poistaminen
1
Toistotilassa paina l (poisto) -painiketta,
kun haluat poistaa näytöllä olevan kuvan.
2
Valitse monivalitsimella HI haluamasi
poistomenetelmä ja paina k-painiketta.
• Poistu poistamatta painamalla d-painiketta.
Poista
Nykyinen kuva
Poista val. kuvat
Kaikki kuvat
3
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
• Poistettuja kuvia ei voi palauttaa.
Poista 1 kuva?
Kyllä
Ei
B
Peräkkäin otettujen kuvien poistaminen (sarja)
• Sarjana otetut kuvat tai monivalotustilassa, luovassa tilassa tai
oma kollaasi -toiminnolla otetut kuvat tallennetaan sarjana,
josta vain yksi kuva (avainkuva) näytetään toistotilassa
(oletusasetus).
• Jos painat l-painiketta, kun kuvasarjan avainkuva näytetään,
kaikki sarjan kuvat poistetaan.
• Sarjan yksittäisiä kuvia voi poistaa painamalla k-painiketta,
jolloin kuvat tulevat näkyviin yksitellen, ja painamalla
l-painiketta.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Kuvatun kuvan poistaminen kuvaustilassa
Voit poistaa viimeksi tallennetun kuvan kuvaustilassa painamalla l-painiketta.
21
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kuvien poistaminen
Kuvanvalintanäyttö poistamista varten
1
Valitse poistettava kuva monivalitsimella
JK.
Poista val. kuvat
• Siirry täyskuvatoistoon kiertämällä zoomaussäädintä
(A2) suuntaan g (i) tai siirry pienoiskuvien toistoon
kiertämällä sitä suuntaan f (h).
Tak.
2
Valitse ON tai OFF monivalitsimella HI.
Poista val. kuvat
• Kun ON on valittu, valitun kuvan alla näkyy kuvake.
Valitse lisää kuvia toistamalla vaiheet 1 ja 2.
Tak.
3
Ota valitut kuvat käyttöön painamalla k-painiketta.
• Näkyviin tulee vahvistusikkuna. Käytä noudattamalla näytön ohjeita.
22
Kuvaamisen ja toiston perustoiminnot
Kuvien poistaminen
Kuvaustoiminnot
Kuvaustilan valinta.........................................................................................................................24
A (automaattinen) -tila..............................................................................................................25
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)...............................................27
Luova tila (tehosteiden käyttäminen kuvattaessa) ............................................................39
Älymuotokuvatila (ihmiskasvojen parantaminen kuvattaessa) ....................................41
Salamatilan asetus, Itselaukaisin, Makrotila, ja valotuksen korjaus..............................46
Salamatila ..........................................................................................................................................47
Itselaukaisin ......................................................................................................................................49
Makrotila (Lähikuvien ottaminen) ............................................................................................50
Valotuksen korjaus (Kirkkauden säätäminen)......................................................................51
Zoomauksen käyttäminen ..........................................................................................................52
Tarkennus..........................................................................................................................................54
Oletusasetukset (salamatila, Itselaukaisin ja makrotila) ...................................................59
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti kuvattaessa ..........................................61
23
Kuvaustoiminnot
Kuvaustilan valinta
Haluttu kuvaustila voidaan kohdistaa kameran rungon
ilmaisinmerkkiin kääntämällä tilanvalitsinta.
• A (Automaattinen) -tila
Valitse tämä tila yleiseen kuvaukseen erilaisissa
kuvausolosuhteissa.
• y, B, j, e, o, d -(Kuvaus) ohjelmat
Valitse kuvausohjelma kuvausolosuhteiden mukaan,
niin voit ottaa kuvia kyseisille olosuhteille sopivilla asetuksilla.
- y: Paina d-painiketta ja valitse kuvausohjelma.
- B (autom. kuvausohjelma): Kamera tunnistaa kuvausolosuhteet kuvaa rajattaessa, ja
voit ottaa kuvia olosuhteiden mukaan.
- j (yömaisema): Käytä tätä tilaa yömaisemien kuvaamiseen.
- e (yömuotokuva): Käytä tätä tilaa taustamaisemia sisältävien muotokuvien
ottamiseen illalla ja yöllä.
- o (vastavalo): Käytä tätä tilaa vastavalossa olevien kohteiden kuvaamiseen.
- d (urheilu): Käytä tätä tilaa urheilukuvien ottamiseen.
• s (Luova) -tila
Kamera tallentaa neljä kuvaa tehosteiden kanssa ja yhden kuvan ilman tehosteita
samanaikaisesti yhdellä kuvanottokerralla.
• F (Älymuotokuva) -tila
Paranna ihmiskasvoja kuvauksen aikana glamour-muokkauksella ja ota kuvia
hymylaukaisimella tai oma kollaasi -toiminnolla.
• M (Lyhytelokuvaesitys) -tila
Kamera luo enintään 30 sekunnin pituisen lyhytelokuvan (e 1080/30p tai
S 1080/25p) tallentamalla ja yhdistämällä automaattisesti useita elokuvaleikkeitä,
jotka ovat useiden sekunnin pituisia.
C
Ohjeen näyttäminen
Toimintojen kuvaukset tulevat näkyviin kuvaustilaa vaihdettaessa tai kun asetusnäyttö on näkyvissä.
Voit siirtyä kuvaustilaan nopeasti painamalla laukaisimen puoliväliin. Voit näyttää tai piilottaa
kuvaukset asetusvalikon kohdassa Näytön asetukset valitsemalla Ohjeen näyttäminen (A97).
24
Kuvaustoiminnot
Kuvaustilan valinta
A (automaattinen) -tila
Valitse tämä tila yleiseen kuvaukseen erilaisissa
kuvausolosuhteissa.
• Automaattitarkennuksen tarkennusalue vaihtelee
Tarkennusaluetila-asetuksen mukaan (A111).
Oletusasetus on Kohteen hakeva AF (A55).
A (automaattinen) -tilan toiminnot
•
•
•
•
•
Liukusäädin (A25)
Salamatila (A47)
Itselaukaisin (A49)
Makrotila (A50)
Kuvausvalikko (A104, 106)
Liukusäätimen käyttö
Voit säätää kirkkautta (valotuksen korjausta), värikkyyttä, värisävyä ja Aktiivinen
D-Lighting -arvoa kuvauksen aikana.
1
Paina monivalitsinta K (o).
2
Valitse kohde monivalitsimella JK.
• F Sävy: Säädä koko kuvan värisävyä (punertava/
sinertävä).
• G Värikkyys: Säädä koko kuvan värikkyyttä.
• o Kirkkaus (Val. +/-): Säädä koko kuvan kirkkautta.
• J Aktiivinen D-Lighting: Vähennä valo- ja
varjoalueiden yksityiskohtien katoamista. Määritä
tehosteen taso valitsemalla w (suuri), x (normaali)
tai y (pieni).
25
Kuvaustoiminnot
A (automaattinen) -tila
Kirkkaus (Val. +/-)
+2.0
+0.3
-2.0
3
Säädä tasoa monivalitsimella HI.
•
•
•
•
Tulokset voidaan esikatsella näytössä.
Määritä toinen kohde palaamalla vaiheeseen 2.
Piilota liukusäädin valitsemalla f Poistu.
Peruuta kaikki asetukset valitsemalla g Nollaa ja
painamalla k-painiketta. Palaa vaiheeseen 2 ja säädä
asetuksia uudelleen.
Liukusäädin
Kirkkaus (Val. +/-)
+2.0
+0.3
-2.0
Histogrammi
4
Kun asetukset on tehty, paina k-painiketta.
• Asetukset sovelletaan, ja kamera palaa kuvausnäyttöön.
C
Liukusäätimen asetukset
• Kun käytössä on Aktiivinen D-Lighting, kohina (satunnaiset kirkkaat kuvapisteet, utu, viivat) voi
korostua, kirkkaiden kohteiden ympärillä voi näkyä tummia varjoja tai tummien kohteiden
ympärillä voi näkyä vaaleita alueita joissakin kuvausolosuhteissa.
• Kun käytössä on Aktiivinen D-Lighting, liukusävyjen ohittamista voi ilmetä kohteesta riippuen.
• Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A61).
• Seuraavat asetukset säilyvät kameran muistissa, vaikka kamerasta katkaistaan virta.
- Sävy
- Värikkyys
- Kirkkaus (Val. +/-)
- Aktiivinen D-Lighting
• Katso lisätietoja kohdasta ”Histogrammin käyttö” (A51).
C
Aktiivinen D-Lighting vs. D-Lighting
• Aktiivinen D-Lighting -vaihtoehto ottaa kuvia, vähentää valoalueiden yksityiskohtien
menettämistä ja säätää sävyä kuvia tallennettaessa.
• Toistovalikon D-Lighting (A70) -vaihtoehdolla säädeään tallennettujen kuvien sävyä.
26
Kuvaustoiminnot
A (automaattinen) -tila
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Valitse kuvausohjelma kuvausolosuhteiden mukaan, niin voit ottaa kuvia kyseisille
olosuhteille sopivilla asetuksilla.
j Yömaisema1, 2 (A28),
e Yömuotokuva (A29),
o Vastavalo2 (A30),
d Urheilu2 (A30)
B (autom. kuvausohjelma)
(A28)
Kamera tunnistaa
kuvausolosuhteet kuvaa
rajattaessa, ja voit ottaa kuvia
olosuhteiden mukaan.
Kierrä tilanvalitsin kohtaan j,
e, o tai d ja ota kuvia.
y
Muotokuva
Maisema
Kirkas päällekk.valotus
Juhlat/sisätila
Ranta
Lumi
Näytä kuvausohjelmavalikko painamalla d-painiketta ja valitse monivalitsimella jokin
seuraavista kuvausohjelmista.
b Muotokuva (oletusasetus)
k Lähikuva (A32)
c Maisema1, 2
u Ruoka (A33)
U Kirkas päällekk.valotus3 (A31)
m Ilotulitus4, 5 (A33)
f Juhlat/sisätila2 (A32)
V Helppo panoraama2 (A36)
Z Ranta2
O Lemmikkikuva (A34)
z Lumi2
L Kuu2 (A35)
h
Auringonlasku2, 4
l Linnut2 (A35)
i Ilta-/aamuhämärä1, 2, 4
1
2
3
4
5
Kamera tarkentaa äärettömyyteen.
Kamera tarkentaa rajauksen keskellä olevalle alueelle.
Kamera kannattaa sijoittaa jalustalle, sillä suljinaika on pitkä.
Kamera kannattaa sijoittaa jalustalle, sillä suljinaika on pitkä. Jos käytät kuvauksen aikana jalustaa
kameran vakauttamiseksi, määritä asetusvalikossa Valokuva-VR (A138) -asetukseksi Pois.
Kiinteä tarkennus äärettömään.
27
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Kuvausohjelmaa koskevia vinkkejä ja huomautuksia
B Autom. kuvausohjelma
• Kamera tunnistaa kuvausolosuhteet kuvaa rajattaessa, ja voit ottaa kuvia olosuhteiden
mukaan.
e
Muotokuva (lähimuotokuvien ottamiseen yhdestä tai kahdesta henkilöstä)
b
Muotokuva (muotokuvien ottamiseen monista henkilöistä tai kuviin, joissa tausta vie
suuren osan kuvasta)
f
Maisema
h
Yömuotokuva* (lähimuotokuvien ottamiseen yhdestä tai kahdesta henkilöstä)
c
Yömuotokuva* (muotokuvien ottamiseen monista henkilöistä tai kuviin, joissa tausta
vie suuren osan kuvasta)
g
Yömaisema*
i
Lähikuva
j
Vastavalo (kuvien ottamiseen kohteista, jotka eivät ole ihmisiä)
d
Vastavalo (muotokuvien ottamiseen)
d
Muut kuvausolosuhteet
* Kamera ottaa pitkällä suljinajalla yhden kuvan.
• Kamera ei ehkä kaikissa kuvausolosuhteissa valitse haluttuja asetuksia. Valitse tällöin toinen
kuvaustila (A24).
• Kun digitaalizoomaus on käytössä, kuvaustilan kuvakkeeksi vaihtuu d.
j Yömaisema
• Paina d-painiketta ja valitse Yömaisema-kuvausohjelmassa Y Käsivara tai Z Jalusta.
• Y Käsivara (oletusasetus):
- Kun kuvausnäytössä oleva j-kuvake näkyy vihreänä, painamalla laukaisimen pohjaan voit
kuvata kuvien sarjan, jonka kamera yhdistää ja tallentaa yhdeksi kuvaksi.
- Kun kuvausnäytöllä näkyy j-kuvake valkoisena, ota yksi kuva painamalla laukaisinta
pohjaan saakka.
- Kun painat laukaisimen pohjaan, pitele kameraa vakaasti äläkä liiku, ennen kuin näyttöön
tulee valokuva. Älä katkaise kameran virtaa kuvan ottamisen jälkeen, ennen kuin näyttö on
siirtynyt kuvausnäyttöön.
- Tallennetussa kuvassa näkyvä kuvakulma (eli rajauksen sisällä näkyvä alue) voi olla kapeampi
kuin miltä se näytti kuvausnäytössä.
- Sarjakuvaus ei ehkä ole mahdollista tietyissä kuvausolosuhteissa.
• Z Jalusta:
- Kamera ottaa pitkällä suljinajalla yhden kuvan, kun laukaisin painetaan pohjaan.
- Tärinänvaimennustoiminto ei ole käytössä, vaikka asetusvalikon Valokuva-VR-asetukseksi (A138)
on asetettu Päällä.
28
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
e Yömuotokuva
• Nosta salama ennen kuvaamista.
• Paina d-painiketta ja valitse Yömuotokuva-kuvausohjelmassa Y Käsivara tai Z Jalusta.
• Y Käsivara (oletusasetus):
- Kun kuvausnäytössä oleva e-kuvake näkyy vihreänä, painamalla laukaisimen pohjaan voit
kuvata kuvien sarjan, jonka kamera yhdistää ja tallentaa yhdeksi kuvaksi.
- Kun kuvausnäytöllä näkyy e-kuvake valkoisena, ota yksi kuva painamalla laukaisinta
pohjaan saakka.
- Kun painat laukaisimen pohjaan, pitele kameraa vakaasti äläkä liiku, ennen kuin näyttöön
tulee valokuva. Älä katkaise kameran virtaa kuvan ottamisen jälkeen, ennen kuin näyttö on
siirtynyt kuvausnäyttöön.
- Jos kohde liikkuu samalla, kun kamera ottaa kuvia sarjana, kuvasta voi tulla vääristynyt,
limittäinen tai epätarkka.
- Sarjakuvaus ei ehkä ole mahdollista tietyissä kuvausolosuhteissa.
• Z Jalusta:
- Kamera ottaa pitkällä suljinajalla yhden kuvan, kun laukaisin painetaan pohjaan.
- Tärinänvaimennustoiminto ei ole käytössä, vaikka asetusvalikon Valokuva-VR-asetukseksi
(A138) on asetettu Päällä.
29
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
o Vastavalo
• Ota HDR-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä kuvausolosuhteiden mukaan valitsemalla
HDR-kohdassa Päällä tai Pois painamalla d-painiketta.
• Pois (oletusasetus): Salama välähtää, jottei kohde jää varjoon. Nosta salama ennen kuvaamista.
- Ota yksi kuva painamalla laukaisin pohjaan.
• Päällä: Käytetään silloin, kun samassa kuvassa on sekä hyvin kirkkaita että tummia alueita.
- Jos kirkkaiden ja tummien alueiden välillä on suuri kontrasti, kuvausnäytön HDR-kuvake
muuttuu vihreäksi.
- Kun laukaisin painetaan pohjaan, kamera ottaa kuvia sarjana ja tallentaa seuraavat kaksi
kuvaa.
- ei-HDR-komposiittikuva
- HDR-komposiittikuva, jossa vaaleiden ja tummien sävyjen yksityiskohtien häipyminen on
minimoitu.
- Kun painat laukaisimen pohjaan, pitele kameraa vakaasti äläkä liiku, ennen kuin näyttöön
tulee valokuva. Älä katkaise kameran virtaa kuvan ottamisen jälkeen, ennen kuin näyttö on
siirtynyt kuvausnäyttöön.
- Tallennetussa kuvassa näkyvä kuvakulma (eli rajauksen sisällä näkyvä alue) voi olla kapeampi
kuin miltä se näytti kuvausnäytössä.
- Joissakin kuvausolosuhteissa kirkkaiden kohteiden ympärillä voi näkyä tummia varjoja tai
tummien kohteiden ympärillä voi näkyä vaaleita alueita.
- Jos HDR-kompositointia ei voida suorittaa, kamera tallentaa ei-HDR-komposiittikuvan ja
kuvan, jossa D-Lighting (A70) korjaa tummat alueet.
- Jos muistitilaa riittää vain yhden kuvan tallennukseen, tallennetaan vain
D-Lighting-asetuksella kuvaushetkellä käsitelty kuva, jossa on korjattu tummat alueet.
B
HDR-toimintoa koskevia huomautuksia
Kamera kannattaa sijoittaa jalustalle. Jos käytät kuvauksen aikana jalustaa kameran vakauttamiseksi,
määritä asetusvalikossa Valokuva-VR (A138) -asetukseksi Pois.
d Urheilu
• Kun laukaisinta pidetään kokonaan pohjaan painettuna, kamera ottaa kuvia sarjana.
• Kamera voi ottaa enimmillään noin 7 kuvaa sarjana noin 7,7 kuvaa/s (kun Kuvatila-asetuksena
on P 4 608×3 456).
• Sarjakuvauksen kuvataajuus saattaa hidastua kuvatila-asetuksen, käytetyn muistikortin tai
kuvausolosuhteiden mukaan.
• Toisen ja sitä seuraavien kuvien tarkennus, valotus ja värisävy määräytyvät ensimmäisen kuvan
arvojen mukaan.
30
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
y M U Kirkastava päällekk.valotus
• Kamera tallentaa automaattisesti liikkuvat kohteet säännöllisin välein, vertaa kutakin kuvaa ja
yhdistää vain niiden kirkkaat alueet ja tallentaa ne sitten yhdeksi kuvaksi. Näin voidaan tallentaa
valojuovia, kuten auton valojen tai tähtien liike.
• Valitse U Kirkastava päällekk.valotus -kuvatilan valinnan myötä näkyvässä näytössä
V Yömaisema + valoraid., W Yömais. + tähtiraidat tai S Tähtiraidat.
Asetus
Kuvaus
V Yömaisema
+ valoraid.
Tallenna auton valojen liike öistä maisemataustaa vasten.
• Kamera tarkentaa rajauksen keskellä olevalle alueelle.
• Kuvia otetaan 4 sekunnin suljinajalla. Kun on otettu 50 kuvaa, kamera
lopettaa kuvaamisen automaattisesti.
• Jokaista otettua 10 kuvaa kohden tallennetaan automaattisesti
yhdistelmäkuva päällekkäisistä juovista kuvauksen alusta lähtien.
W Yömais.
+ tähtiraidat
Tallenna tähtien liike öisessä maisemassa.
• Kiinteä tarkennus äärettömään.
• Kuvia otetaan 20 sekunnin suljinajalla noin 5 sekunnin välein. Kun on
otettu 300 kuvaa, kamera lopettaa kuvaamisen automaattisesti.
• Jokaista otettua 30 kuvaa kohden tallennetaan automaattisesti
yhdistelmäkuva päällekkäisistä juovista kuvauksen alusta lähtien.
S Tähtiraidat
Tallenna tähtien liike.
• Kiinteä tarkennus äärettömään.
• Kuvia otetaan 25 sekunnin suljinajalla noin 5 sekunnin välein. Kun on
otettu 300 kuvaa, kamera lopettaa kuvaamisen automaattisesti.
• Jokaista otettua 30 kuvaa kohden tallennetaan automaattisesti
yhdistelmäkuva päällekkäisistä juovista kuvauksen alusta lähtien.
• Näyttö voi sammua kuvausvälin aikana. Virran merkkivalo syttyy, kun näyttö on sammunut.
• Kuvauksen voi lopettaa ennen automaattista päättymistä painamalla k-painiketta, kun näyttö
on päällä.
• Kun halutut radat on saatu, lopeta kuvaus. Jos kuvausta jatketaan, yhdistettyjen alueiden
yksityiskohtia saattaa kadota.
• Automaattisesti kuvauksen aikana tallennetut kuvat ja kuvauksen päättyessä yhdistetty kuva
ryhmitellään sarjaksi, ja ensimmäistä tallennettua kuvaa käytetään avainkuvana (A67).
31
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
B
Kirkasta päällekkäisvalotusta koskevia huomautuksia
•
•
•
•
•
Kamera ei voi tallentaa kuvia, jos muistikortti ei ole paikallaan.
Älä kierrä tilanvalitsinta tai poista muistikorttia ennen kuvauksen päättymistä.
Käytä tarpeeksi ladattua akkua, jotta kameran virta ei katkea yllättäen.
Valotuksen korjausta ei voi käyttää (A51).
Kun käytössä on W Yömais. + tähtiraidat tai S Tähtiraidat, telezoomausasento on rajoitettu
kuvakulmaan, joka vastaa noin 500 mm:n objektiivin kuvakulmaa (35mm:n [135] muodossa).
• Tärinän vaimennusta ei käytetä riippumatta asetusvalikon asetuksesta Valokuva-VR (A138).
C
Jäljellä oleva aika
Voit tarkistaa näytöstä jäljellä olevan ajan ennen kuvauksen
automaattista päättymistä.
10m 0s
Lopeta tallennus
y M f Juhlat/sisätila
• Vältä kameran tärähtämisen vaikutus pitelemällä kameraa vakaasti. Jos käytät kuvauksen
aikana jalustaa kameran vakauttamiseksi, määritä asetusvalikossa Valokuva-VR
(A138) -asetukseksi Pois.
y M k Lähikuva
• Makrotila (A50) tulee käyttöön ja kamera zoomaa automaattisesti lähimpään mahdolliseen
tarkennuskohteeseen.
• Voit siirtää tarkennusaluetta. Paina k-painiketta, siirrä tarkennusaluetta monivalitsimella
HIJK ja ota asetus käyttöön painamalla k-painiketta.
32
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
y M u Ruoka
• Makrotila (A50) tulee käyttöön ja kamera zoomaa automaattisesti lähimpään mahdolliseen
tarkennuskohteeseen.
• Värisävyä voi säätää monivalitsimella HI. Värisävyasetus
säilyy kameran muistissa, vaikka kamerasta katkaistaan virta.
• Voit siirtää tarkennusaluetta. Paina k-painiketta, siirrä
tarkennusaluetta monivalitsimella HIJK ja ota asetus
käyttöön painamalla k-painiketta.
25m 0s
500
y M m Ilotulitus
• Suljinaika on aina 4 sekuntia.
• Telezoomausasento on rajoitettu kuvakulmaan, joka vastaa noin 500 mm:n objektiivin
kuvakulmaa (35mm:n [135] muodossa).
• Valotuksen korjausta ei voi käyttää (A51).
33
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
y M O Lemmikkikuva
• Kun kamera suunnataan koiraan tai kissaan, kamera tunnistaa koiran tai kissan naaman ja
tarkentaa niihin. Oletuksena suljin laukaistaan automaattisesti, kun kamera havaitsee koiran tai
kissan naaman (automaattinen laukaisu).
• Valitse O Lemmikkikuva -kuvatilan valinnan myötä näkyvässä näytössä U Yksittäiskuvaus
tai V Sarjakuvaus.
- U Yksittäiskuvaus: Kun kamera havaitsee koiran tai kissan naaman, kamera ottaa yhden
kuvan.
- V Sarjakuvaus: Kun kamera havaitsee koiran tai kissan naaman, kamera ottaa kolme kuvaa
sarjana.
B
Automaattinen laukaisu
Seuraavia asetuksia voidaan käyttää painamalla monivalitsinta J (n).
• Y Automaattinen laukaisu: Kamera laukaisee sulkimen automaattisesti, kun se havaitsee
koiran tai kissan naaman.
- Viiden kuvasarjan ottamisen jälkeen automaattinen laukaisu asetetaan tilaan k.
- Suljin voidaan laukaista myös painamalla laukaisinta. Jos V Sarjakuvaus on valittuna, kamera
ottaa kuvia sarjana, kun laukaisinta pidetään kokonaan pohjaan painettuna.
• k: Kamera laukaisee sulkimen, kun laukaisin painetaan pohjaan.
- Kamera tarkentaa koiran kissan tai ihmisen kasvoihin, kun se havaitsee ne.
- Jos V Sarjakuvaus on valittu, kuvia otetaan sarjana, kun laukaisinta pidetään pohjaan
painettuna.
B
Tarkennusalue
• Kun kamera havaitsee naaman, se näkyy keltaisen reunuksen
sisällä. Kun kamera on tarkentanut keltaisella kaksoisviivalla
(tarkennusalue) rajattuun naamaan, kaksoisviiva muuttuu
vihreäksi. Jos kamera ei havaitse naamaa, se tarkentaa
automaattisesti rajauksen keskellä olevaan kohteeseen.
• Joissakin kuvausolosuhteissa kamera ei ehkä havaitse koiran,
kissan tai ihmisen kasvoja ja reunuksen sisällä voi näkyä muita
kohteita.
34
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
25m 0s
500
y M L Kuu
• Laajakulmaisessa zoomausasennossa rajauksen reunus näytetään osoittamaan kuvakulmaa,
joka vastaa 1440 mm:n objektiivia (35mm:n kinokoossa [135]). Kun rajaat kuun rajauksen
reunuksen sisäpuolelle ja painat k-painiketta, kuvakulma muuttuu vastaamaan 1440 mm
objektiivia.
• Värisävyä voi säätää monivalitsimella HI. Värisävyasetus säilyy kameran muistissa, vaikka
kamerasta katkaistaan virta.
• Säädä kirkkautta valotuksen korjauksella (A51) kuvausolosuhteiden mukaan (mm. kasvava tai
vähenevä kuu ja kuvausvaatimukset).
y M l Linnut
• Valitse l Linnut -kuvatilan valinnan myötä näkyvässä näytössä U Yksittäiskuvaus tai
V Sarjakuvaus.
• U Yksittäiskuvaus: Kamera ottaa yhden kuvan aina, kun laukaisinta painetaan.
• V Sarjakuvaus: Kun laukaisinta pidetään kokonaan pohjaan painettuna, kamera ottaa kuvia
sarjana.
Kamera voi ottaa enimmillään noin 7 kuvaa sarjana nopeudella noin 7,7 kuvaa/s (kun
Kuvatila-asetuksena on P 4 608×3 456).
• Laajakulmaisessa zoomausasennossa rajauksen reunus näytetään osoittamaan kuvakulmaa,
joka vastaa 800 mm:n objektiivia (35mm:n kinokoossa [135]). Kun rajaat linnun rajauksen
reunuksen sisäpuolelle ja painat k-painiketta, kuvakulma muuttuu vastaamaan 800 mm
objektiivia.
35
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Kuvaaminen Helppo panoraama -toiminnolla
Kierrä tilanvalitsin kohtaan y M d-painike M V (helppo panoraama) M
k-painike
1
Valitse kuvausalueeksi W Normaali
tai X Laaja ja paina k-painiketta.
Helppo panoraama
Normaali
Laaja
2
Rajaa panoraamakuvan ensimmäinen
reuna ja tarkenna painamalla laukaisin
puoleenväliin.
• Zoomausasennoksi valitaan pysyvästi laajakulma.
• Kamera tarkentaa rajauksen keskelle.
25m 0s
500
3
Paina laukaisin kokonaan pohjaan ja nosta
sormi laukaisimelta.
• Näyttöön tulee KLJI, jotka osoittavat kameran
liikkeen suunnan.
4
Liikuta kameraa yhteen neljästä
suunnasta, kunnes ohjainilmaisin ei enää
liiku.
• Kun kamera tunnistaa, mihin suuntaan se liikkuu,
kuvaaminen alkaa.
• Kuvaaminen päättyy, kun kamera on ottanut kuvan
valitulta alueelta.
• Tarkennus ja valotus lukitaan, kunnes kuvaus loppuu.
36
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Ohjain
Esimerkki kameran liikkeestä
• Liikuta kameraa hitaasti kaaressa merkinnän (KLJI)
suuntaan liikkumatta paikaltasi.
• Kuvaus keskeytyy, jos ohjain ei saavuta kuvan reunaa
noin 15 sekunnissa (jos W Normaali on valittuna) tai
noin 30 sekunnissa (jos X Laaja on valittuna)
kuvauksen aloittamisesta.
B
Helppo panoraama -kuvausta koskevia huomautuksia
• Tallennetun kuvan kuva-alue on näytössä kuvaushetkellä näkyvää kuvakulmaa kapeampi.
• Jos kameraa liikutetaan liian nopeasti tai se tärähtää liian voimakkaasti, tai jos kohde on liian
yhtenäinen (esimerkiksi seinät tai pimeys), saattaa tapahtua virhe.
• Jos kuvaaminen keskeytetään, ennen kuin kamera pääsee panoraama-alueen puoliväliin,
panoraamakuvaa ei tallenneta.
C
Helppo panoraama -tilan kuvakoko
Enimmäiskuvakokoja on neljä erilaista (kuvapisteinä) seuraavasti. Jos panoraama-alueesta on
kuvattu yli puolet, mutta kuvaaminen keskeytetään, ennen kuin kamera pääsee alueen reunaan,
kuvakoosta tulee pienempi kuin jäljempänä määritellään.
Kun W Normaali on asetettu
4800
920
1536
Kun X Laaja on asetettu
9600
920
1536
37
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Toisto Helppo panoraama -toiminnolla
Siirry toistotilaan (A20), tuo täyskuvatoistotilassa
näyttöön Helppo panoraama -toiminnolla kuvattu kuva ja
vieritä kuvaa kuvaustilanteessa käytettyyn suuntaan
painamalla k-painiketta.
4/4
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Toistosäätimet näkyvät näytössä toiston aikana. Valitse
säädin monivalitsimella JK ja tee alla kuvatut toiminnot
painamalla sitten k-painiketta.
Toiminto
Kuvake
Kuvaus
Kelaa taaksepäin
A
Kelaa vierityksen toistoa taaksepäin pitämällä k-painiketta
painettuna.
Kelaa eteenpäin
B
Kelaa vierityksen toistoa eteenpäin pitämällä k-painiketta
painettuna.
Keskeyttää toiston. Seuraavat toiminnot ovat käytössä pysäytyksen
aikana.
Keskeytä
Lopeta
B
E
G
C
Kelaa taaksepäin pitämällä k-painiketta painettuna.
D
Vieritä pitämällä k-painiketta painettuna.
F
Jatkaa automaattista vieritystä.
Palaa täyskuvatoistoon.
Helppo panoraama -kuvia koskevia huomautuksia
• Kuvia ei voi muokata tässä kamerassa.
• Tällä kameralla ei ehkä voi vierittää tai lähentää toistettaessa Helppo panoraama -kuvia, jotka on
otettu toisenmerkkisellä tai -mallisella digitaalikameralla.
B
Huomautuksia panoraamakuvien tulostamisesta
Koko kuvaa ei ehkä voi tulostaa tiettyjä tulostimen asetuksia käytettäessä. Tulostaminen ei
myöskään ehkä ole mahdollista kaikilla tulostimilla.
38
Kuvaustoiminnot
Kuvausohjelma (kuvausolosuhteiden mukainen kuvaus)
Luova tila (tehosteiden käyttäminen kuvattaessa)
Kamera tallentaa neljä kuvaa tehosteiden kanssa ja yhden
kuvan ilman tehosteita samanaikaisesti yhdellä
kuvanottokerralla.
• Kamera tarkentaa rajauksen keskelle.
1
Paina k-painiketta.
Erikoinen
• Tehosteryhmän valintanäyttö tulee näkyviin.
25m 0s
Valitse tehoste
2
Valitse monivalitsimella HI haluamasi
tehosteryhmä ja paina k-painiketta.
500
Erikoinen
• Voit valita Erikoinen, Valikoiva väri (punainen),
Valikoiva väri (vihreä), Valikoiva väri (sininen),
25m 0s
Pirteä (oletusasetus), Syvällinen, Muistelu,
Klassinen tai Noir.
• Jos valitset tehosteryhmän, näytön yläosassa näkyy
Valmis
500
kuva ilman tehosteita. Näytön alaosassa näkyy neljä
kuvaa, joissa on käytetty tehosteita.
• Elokuvaan voi käyttää vain yhtä tehostetyyppiä. Valitse haluttu tehoste painamalla JK ja
sen jälkeen k-painiketta.
3
Kuvaa painamalla laukaisinta tai b (e elokuvan tallennus)
-painiketta.
• Viittä tallennettua kuvaa käsitellään sarjana. Yhtä kuvaa, jossa on käytetty tehostetta,
käytetään avainkuvana (A67).
B
Luovaa tilaa koskevia huomautuksia
Jos tehosteryhmäksi on valittu Erikoinen, tietyt Elokuvavaihtoehdot (A117) eivät ole
käytettävissä riippuen elokuvassa käytettävästä tehosteesta.
39
Kuvaustoiminnot
Luova tila (tehosteiden käyttäminen kuvattaessa)
Luovassa tilassa käytettävissä olevat toiminnot
•
•
•
•
•
Salamatila (A47)
Itselaukaisin (A49)
Makrotila (A50)
Valotuksen korjaus (A51)
Kuvausvalikko (yhteinen kuvausohjelmissa) (A104)
40
Kuvaustoiminnot
Luova tila (tehosteiden käyttäminen kuvattaessa)
Älymuotokuvatila (ihmiskasvojen parantaminen
kuvattaessa)
Voit parantaa ihmiskasvoja ottamalla kuvan
glamour-muokkauksella.
1
Paina monivalitsinta K.
2
Käytä tehostetta.
Liukusäädin
• Valitse haluttu tehoste monivalitsimella JK.
• Valitse haluttu tehosteen määrä monivalitsimella HI.
• Samaan aikaan voi käyttää monia tehosteita.
B Ihon tasoitus, l Pohjustus, Q Pehmeä,
G Värikkyys, o Kirkkaus (Val. +/-)
• Piilota liukusäädin valitsemalla f Poistu.
• Haluttujen tehosteiden määrityksen jälkeen paina
k-painiketta tai valitse f Poistu.
Ihon tasoitus
5
4
3
2
1
OFF
Tehosteet
3
Rajaa kuva ja paina laukaisinta.
B
Älymuotokuvatilaa koskevia huomautuksia
• Tehosteen määrä voi vaihdella kuvausnäytössä olevan kuvan ja tallennetun kuvan välillä.
• Kun asetus on Pehmeä, jotkin Elokuvavaihtoehdot (A117) eivät ole käytettävissä.
C
Glamour-muokkauksen asetukset
Näyttöön tulee histogrammi, kun valitset Kirkkaus (Val. +/-).
Katso lisätietoja kohdasta ”Histogrammin käyttö” (A51).
41
Kuvaustoiminnot
Älymuotokuvatila (ihmiskasvojen parantaminen kuvattaessa)
Älymuotokuvatilan toiminnot
•
•
•
•
•
•
Glamour-muokkaus (A41)
Hymylaukaisin (A43)
oma kollaasi (A44)
Salamatila (A47)
Itselaukaisin (A49)
Älymuotokuvavalikko (A115)
Ihon tasoitus- ja Pohjustus-toimintojen käyttäminen
Jos kamera havaitsee ihmiskasvot seuraavissa kuvaustiloissa, se käsittelee kuvaa kasvojen
ihonvärin tasoittamiseksi ennen kuvan tallentamista (korkeintaan kolmet kasvot).
• Jos Ihon tasoitus tai Pohjustus on valittuna älymuotokuvatilassa, kamera käsittelee
kuvaa kasvojen ihonvärin pehmentämiseksi tai kasvojen värien säätämiseksi ennen kuvan
tallentamista (enintään kolmet kasvot), kun ihmiskasvot havaitaan.
• Ihon tasoitus-tehosteen vaikutukset otetaan käyttöön myös kuvattaessa B (autom.
kuvausohjelma) -tilassa, e (yömuotokuva) -tilassa tai Muotokuva-kuvausohjelmalla.
Tehosteen määrää ei voi säätää.
• Glamour-muokkaus -näytön Ihon tasoitus- tai Pohjustus-tehosteita voi käyttää
myös toistovalikossa kuvauksen jälkeen (A71).
B
Ihon tasoitus- ja Pohjustus-toimintoja koskevia huomautuksia
• Kuvien tallentamiseen kuvaamisen jälkeen voi kulua tavallista kauemmin.
• Joissain kuvausolosuhteissa ei välttämättä saavuteta haluttua ihon tasoitusvaikutusta tai ihon
tasoitus voi levitä kuvan kohtiin, joissa ei ole kasvoja.
42
Kuvaustoiminnot
Älymuotokuvatila (ihmiskasvojen parantaminen kuvattaessa)
Hymylaukaisimen käyttö
Kun valitset a Hymylaukaisin -tilan monivalitsimella
J ja painat k-painiketta, kamera laukaisee automaattisesti
sulkimen, kun havaitaan hymyilevät kasvot.
• Aseta glamour-muokkaus ennen hymylaukaisimen
valitsemista (A41).
• Kun otat kuvan laukaisinta painamalla, hymylaukaisin
lopetetaan.
B
Hymylaukaisin
Hymylaukaisinta koskevia huomautuksia
Joissakin kuvausolosuhteissa kamera ei ehkä pysty tunnistamaan kasvoja tai hymyä (A56). Kuva
voidaan ottaa myös painamalla laukaisinta.
C
Itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu
Hymylaukaisinta käytettäessä itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu, kun kamera havaitsee kasvot, ja se
vilkkuu nopeasti heti sulkimen laukaisun jälkeen.
43
Kuvaustoiminnot
Älymuotokuvatila (ihmiskasvojen parantaminen kuvattaessa)
Oman kollaasin käyttö
Kamera voi ottaa neljän tai yhdeksän kuvan sarjan tietyin
välein ja tallentaa ne yhden ruudun kuvaksi
(kollaasikuvaksi).
1
Valitse monivalitsimella J toiminto
n oma kollaasi ja paina k-painiketta.
• Näkyviin tulee vahvistusikkuna.
• Kun painat d-painiketta ja valitset oma
kollaasi -toiminnon ennen monivalitsimen J
painamista, voit määrittää seuraavat asetukset:
Kuvamäärä , Väli ja Sulkimen ääni (A115).
• Jos haluat käyttää glamour-muokkausta kuvattaessa,
määritä tehoste ennen oman kollaasin valintaa (A41).
2
oma kollaasi
Ota kuva.
• Kun painat laukaisinta, ajastin aloittaa laskennan (noin
viisi sekuntia) ja suljin laukeaa automaattisesti.
• Kamera laukaisee sulkimen automaattisesti jäljellä
oleville kuville. Ajastin alkaa noin kolme sekuntia ennen
kuvausta.
• Kuvamäärän ilmaisee näytössä U. Se näkyy keltaisena
kuvaamisen aikana, ja se muuttuu valkoiseksi
kuvaamisen jälkeen.
3
Valitse Kuvamäärä-asetuksen mukaisen kuvamäärän ottamisen
jälkeen näkyvässä näytössä Kyllä ja paina k-painiketta.
• Kollaasikuva tallennetaan.
• Jokainen otettu kuva tallennetaan yksittäisenä kuvana erillään kollaasikuvasta. Kuvat
ryhmitellään sarjaksi, ja yhden ruudun kollaasikuvaa käytetään avainkuvana (A67).
• Jos valitaan Ei, kollaasikuvaa ei tallenneta.
44
Kuvaustoiminnot
Älymuotokuvatila (ihmiskasvojen parantaminen kuvattaessa)
2
B
Omaa kollaasia koskevia huomautuksia
• Toisen ja sitä seuraavien kuvien valotus ja värisävy määräytyvät ensimmäisen kuvan arvojen
mukaan.
• Jos suoritat alla luetellut toimenpiteet, ennen kuin kamera ottaa määritetyn määrän kuvia, kuvaus
peruutetaan eikä kollaasikuvaa tallenneta. Ennen kuvauksen peruutusta otetut kuvat tallennetaan
yksittäisinä kuvina.
- Paina laukaisinta
- Nosta tai laske salama
- Kierrä tilanvalitsinta
- Paina virtakytkintä
• Jos kuvia otetaan käyttämällä Päivämääräleima-toimintoa (A136), päiväys ja kellonaika
merkitään ainoastaan koontikuvan oikeaan alakulmaan. Päiväystä ja kellonaikaa ei voi merkitä
jokaiseen koontikuvan kuvaan.
• Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A61).
45
Kuvaustoiminnot
Älymuotokuvatila (ihmiskasvojen parantaminen kuvattaessa)
Salamatilan asetus, Itselaukaisin, Makrotila, ja
valotuksen korjaus
Kun kuvausnäyttö on näkyvissä, voit painaa monivalitsinta H (m) J (n) I (p) K (o) ja
määrittää alla kuvatut toiminnot.
1
2
4
3
1
Salamatila
Kun salama on nostettu, voit asettaa kuvausolosuhteisiin sopivan salamatilan.
Salama välähtää, aina kun m (täytesalama) on valittuna.
2
Itselaukaisin
Kamera laukaisee sulkimen sen jälkeen, kun asetettu sekuntimäärä on kulunut laukaisimen
painamisesta.
3
Makrotila
Käytä makrotilaa ottaessasi lähikuvia.
4
• Liukusäädin
Kuvaustilassa A (automaattinen) voit säätää kirkkautta (valotuksen korjaus), värikkyyttä,
värisävyä ja Aktiivinen D-Lighting -toimintoa.
• Valotuksen korjaus
Kun kuvaustilana on muu kuin A (automaattinen) -tila, voit säätää kirkkautta
(valotuksen korjaus).
Muutettavissa olevat asetukset vaihtelevat valitun kuvaustilan mukaan.
46
Kuvaustoiminnot
Salamatilan asetus, Itselaukaisin, Makrotila, ja valotuksen korjaus
Salamatila
Kun salama on nostettu, voit asettaa kuvausolosuhteisiin sopivan salamatilan.
1
Nosta salama kädelläsi.
• Salaman ollessa laskettuna salamaa ei käytetä ja S on
näkyvissä.
2
Paina monivalitsinta H (X).
3
Valitse haluamasi salamatila (A48) ja
paina k-painiketta.
Automaattinen
• Jos asetusta ei vahvisteta painamalla k-painiketta,
valinta peruuntuu.
B
Salaman valmiusilmaisin
Kun salama latautuu, Q vilkkuu. Kameralla ei voi ottaa kuvia. Jos
lataus on valmis, Q näkyy jatkuvasti, kun painat laukaisimen
puoleenväliin.
25m 0s
500
Salaman valmiusilmaisin
47
Kuvaustoiminnot
Salamatila
Käytettävissä olevat salamatilat
U
Automaattinen
Salama välähtää tarvittaessa esimerkiksi himmeässä valaistuksessa.
• Salamatilan ilmaisin näkyy vain heti asetuksen jälkeen kuvausnäytössä.
V
Autom. ja punasilm. vähennys
Vähentää salaman aiheuttamaa punasilmäisyyttä muotokuvissa.
X
Täytesalama
Salama välähtää aina kuvaa otettaessa. Tämä vaalentaa varjoja ja vastavalossa kuvattuja
kohteita.
Y
Täsmäys pitkiin suljinaikoihin
Soveltuu illalla tai yöllä otettuihin muotokuviin, joissa on taustamaisema. Salama
valaisee tarvittaessa pääkohteen ja kamera käyttää pitkää suljinaikaa, jotta taustakin
valottuu yöllä tai heikossa valaistuksessa.
B
Salaman kanssa kuvausta koskevia huomautuksia
Kun käytät salamaa laajakulmazoomausasennossa, kuvan reuna voi olla tumma riippuen
kuvausetäisyydestä.
Voit yrittää korjata sitä säätämällä zoomausta hieman telekuvausasentoon.
C
Salamatilan asetus
• Asetus ei ehkä ole käytettävissä kaikissa kuvaustiloissa (A59).
• Käytetty asetus säilyy A (automaattinen) -tilassa kameran muistissa, vaikka kamerasta
katkaistaan virta.
C
Punasilmäisyyden vähennys
Jos kamera havaitsee kuvaa tallentaessaan punasilmäisyyttä, se käsittelee alueen punasilmäisyyden
vähentämiseksi ennen kuvan tallentamista.
Ota seuraavat seikat huomioon kuvauksen aikana:
• Kuvien tallentamiseen vaaditaan tavallista enemmän aikaa.
• Punasilmäisyyden vähennys ei ehkä aina tuota haluttua lopputulosta.
• Punasilmäisyyden vähennystä saatetaan harvinaisissa tapauksissa käyttää turhaan kuvan muihin
alueisiin. Valitse tällöin toinen salamatila ja ota kuva uudelleen.
48
Kuvaustoiminnot
Salamatila
Itselaukaisin
Kamera laukaisee sulkimen sen jälkeen, kun asetettu sekuntimäärä on kulunut laukaisimen
painamisesta.
Jos käytät kuvauksen aikana jalustaa kameran vakauttamiseksi, määritä asetusvalikossa
Valokuva-VR (A138) -asetukseksi Pois.
1
Paina monivalitsinta J (n).
2
Valitse sekuntimäärä sulkimen laukaisuun
ja paina k-painiketta.
Itselaukaisin
• n10s (10 sekuntia): Käytä häissä ja muissa tärkeissä
tilaisuuksissa.
• n3s (3 sekuntia): Käytä kameran tärähtämisen
estämiseen.
• Jos asetusta ei vahvisteta painamalla k-painiketta,
valinta peruuntuu.
3
Rajaa kuva ja paina laukaisin puoleenväliin.
• Vahvista, että kohteeseen on tarkennettu.
4
Paina laukaisin pohjaan.
• Ajastin aloittaa laskennan. Itselaukaisimen
merkkivalo vilkkuu ja jää palamaan noin
sekunniksi ennen sulkimen laukeamista.
• Voit pysäyttää ajastimen painamalla
laukaisinta uudelleen.
9
1/250
C
F 3.3
Itselaukaisimen asetus
• Asetus ei ehkä ole käytettävissä kaikissa kuvaustiloissa (A59).
• Käyttämällä Itselaukaisin: lauk. jälkeen (A137) asetusvalikossa voit määrittää, peruutetaanko
itselaukaisin, kun sitä on käytetty kuvaamiseen.
49
Kuvaustoiminnot
Itselaukaisin
Makrotila (Lähikuvien ottaminen)
Käytä makrotilaa ottaessasi lähikuvia.
1
Paina monivalitsinta I (p).
2
Valitse o ja paina k-painiketta.
Makrotila
• Jos asetusta ei vahvisteta painamalla k-painiketta,
valinta peruuntuu.
3
Liikuta zoomaussäädintä ja valitse
zoomauskerroin, jossa F ja zoomauksen
ilmaisin näkyvät vihreinä.
• Kun zoomauskerroin on kohdassa, jossa F ja zoomauksen ilmaisin näkyvät vihreänä,
kamera voi tarkentaa noin 10 cm:n etäisyydelle objektiivista. Kun zoomaus on asennossa,
jossa kuvakulma on laajempi kuin missä G näytetään, kamera pystyy tarkentamaan
kohteisiin, jotka ovat vain noin 1 cm:n etäisyydellä objektiivista.
C
Makrotilan asetus
• Asetus ei ehkä ole käytettävissä kaikissa kuvaustiloissa (A59).
• Käytetty asetus säilyy A (automaattinen) -tilassa kameran muistissa, vaikka kamerasta
katkaistaan virta.
50
Kuvaustoiminnot
Makrotila (Lähikuvien ottaminen)
Valotuksen korjaus (Kirkkauden säätäminen)
Kuvan yleistä kirkkautta voi säätää.
1
Paina monivalitsinta K (o).
• Kun kuvaustila on älymuotokuvatila,
glamour-muokkauksen näyttö näkyy valotuksen
korjauksen näytön sijaan (A41).
• Kun kuvaustila on A (automaattinen) -tila, liukusäädin
näkyy valotuksen korjauksen näytön sijaan (A25).
2
Valitse korjausarvo ja paina k-painiketta.
Valotuksen korjaus
• Säädä kuvaa kirkkaammaksi asettamalla positiivinen (+)
arvo.
• Tummenna kuvaa asettamalla negatiivinen (–) arvo.
• Korjausarvo otetaan käyttöön, vaikka k-painiketta ei
painettaisi.
+2.0
+0.3
-2.0
Histogrammi
C
Valotuksen korjaus -asetus
Valotuksen korjausta ei voi käyttää seuraavissa kuvausohjelmissa:
• Kirkastava päällekk.valotus
• Ilotulitus
C
Histogrammin käyttö
Histogrammi on kaavio, jossa näytetään kuvan sävyjen jakauma. Sitä voidaan käyttää apuna
valotuksen korjausta käytettäessä ja kuvattaessa ilman salamaa.
• Vaaka-akseli näyttää kuvapistekirkkauden: tummat sävyt ovat vasemmalla ja kirkkaat sävyt
oikealla. Pystyakseli näyttää kuvapisteiden lukumäärän.
• Valotuksen korjausarvon lisääminen siirtää sävyjakaumaa oikealle ja sen vähentäminen siirtää
sävyjakaumaa vasemmalle.
51
Kuvaustoiminnot
Valotuksen korjaus (Kirkkauden säätäminen)
Zoomauksen käyttäminen
Kun zoomaussäädintä tai zoomauksen sivusäädintä liikutetaan, objektiivin asento muuttuu.
• Lähennä: Liikuta suuntaan g.
• Loitonna: Liikuta suuntaan f.
Kun kameraan kytketään virta, zoomaus siirtyy laajakulman ääriasentoon.
Loitonna
Lähennä
Lähennä
Loitonna
• Kun zoomaussäädintä tai zoomauksen
sivusäädintä liikutetaan, kuvausnäytöllä
esitetään zoomauksen ilmaisin, polttoväli
Optinen
Digitaalizoomaus
(35 mm:n [135] muodossa) ja
zoomaus
digitaalizoomauksen suurennus.
• Digitaalizoomaus, jonka avulla kohde
saadaan vielä 4 kertaa lähemmäksi kuin optisella zoomauskertoimella, voidaan aktivoida
liikuttamalla ja pitämällä zoomaussäädintä tai zoomauksen sivusäädintä suunnassa g,
kun kameran äärimmäinen optinen zoomausasento on saavutettu.
• Zoomaussäätimen liikuttaminen kumpaan tahansa ääriasentoon säätää zoomausta
nopeasti (zoomausta ei voi säätää nopeasti liikuttamalla zoomauksen sivusäädintä
ääriasentoon).
• Jos käytössä on ML-L7-kauko-ohjain (myydään erikseen), kamera lähentää zoomausta, jos
kauko-ohjaimen +-painiketta painetaan, ja loitontaa zoomausta, jos –-painiketta
painetaan.
C
Digitaalinen zoom ja Dynamic Fine Zoom
Zoomauksen ilmaisin muuttuu siniseksi, kun digitaalizoomaus aktivoidaan, ja se muuttuu
keltaiseksi, kun zoomauksen suurennosta lisätään.
• Zoomauksen ilmaisin on sininen: kuvanlaatu ei heikkene huomattavasti käyttämällä Dynamic
Fine Zoom -ominaisuutta.
• Zoomauksen ilmaisin on keltainen: Saattaa olla tapauksia, joissa kuvanlaatu heikkenee
merkittävästi verrattuna tapauksiin, joissa zoomauksen ilmaisin on sininen.
• Ilmaisin pysyy sinisenä laajemmalla alueella, kun kuvakoko on pienempi.
• Zoomauksen ilmaisin ei ehkä muutu siniseksi tiettyjä sarjakuvauksen asetuksia tai muita asetuksia
käytettäessä.
52
Kuvaustoiminnot
Zoomauksen käyttäminen
Palautuvan zoomauksen käyttö
Jos kohde katoaa, kun kuvaat objektiivin ollessa telekuvausasennossa, laajenna näkyvää
aluetta väliaikaisesti painamalla q (palautuva zoomaus) -painiketta. Näin kohteen rajaus
helpottuu.
360mm
25m 0s
500
q-painike
Rajauksen reunus
• Rajaa kohde kuvausnäytön rajauksen reunuksen sisään q-painiketta painettaessa. Voit
muuttaa näkyvää aluetta liikuttamalla zoomaussäädintä tai zoomauksen sivusäädintä,
samalla kun painat q-painiketta.
• Palaa alkuperäiseen zoomausasentoon vapauttamalla q-painike.
• Palautuva zoomaus ei ole käytettävissä seuraavissa tapauksissa.
- Kun laukaisinta painetaan puoliväliin
- Elokuvan tallennuksen aikana
53
Kuvaustoiminnot
Zoomauksen käyttäminen
Tarkennus
Laukaisin
Paina
puoliväliin
Laukaisimen painaminen puoleenväliin tarkoittaa, että painiketta
painetaan ja pidetään painettuna siinä kohdassa, jossa tunnet
kevyen vastuksen.
• Tarkennus ja valotus (suljinaika ja aukkoarvo) asetetaan, kun
laukaisin painetaan puoleenväliin. Tarkennus ja valotus pysyvät
lukittuina niin kauan kuin painike on painettuna puoleenväliin.
• Tarkennusalue vaihtelee kuvaustilan mukaan.
Paina pohjaan
Laukaisimen pohjaan painaminen tarkoittaa painikkeen
painamista kokonaan alas.
• Suljin laukeaa laukaisimen pohjaan painamisen jälkeen.
• Älä paina laukaisinta voimakkaasti, sillä tällöin kamera voi
tärähtää ja kuvasta voi tulla epätarkka. Paina painiketta kevyesti.
54
Kuvaustoiminnot
Tarkennus
Kohteen hakevan AF:n käyttö
Kun Tarkennusaluetila (A111) -asetuksena A (automaattinen) -tilassa on Kohteen
hakeva AF, kamera säätää tarkennusta seuraavalla tavalla painettaessa laukaisin puoliväliin.
• Kamera havaitsee pääkohteen ja tarkentaa siihen. Kun
kohteeseen on tarkennettu, tarkennusalue näkyy
vihreänä. Jos kamera havaitsee ihmiskasvot, se tarkentaa
ensisijaisesti niihin.
1/250
F 3.3
Tarkennusalueet
• Jos kamera ei tunnista pääkohdetta, se valitsee
automaattisesti jonkin kameraa lähinnä olevista kohteen
sisältävistä yhdeksästä tarkennusalueesta. Kun
kohteeseen on tarkennettu, tarkennusalueet näkyvät
vihreinä.
1/250
F 3.3
Tarkennusalueet
B
Kohteen hakevaa AF:ää koskevia huomautuksia
• Kuvausolosuhteista riippuen kamera saattaa valita eri pääkohteita.
• Kamera ei välttämättä havaitse pääkohdetta oikein seuraavissa tilanteissa:
- Kohde on erittäin kirkas tai tumma.
- Pääkohde ei sisällä selkeästi erottuvia värejä.
- Kuva on rajattu siten, että pääkohde sijaitsee näytössä näkyvän alueen reunalla.
- Pääkohde sisältää toistuvan kuvion.
• Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A61).
55
Kuvaustoiminnot
Tarkennus
Kasvojentunnistuksen käyttö
Seuraavilla asetuksilla kamera tarkentaa automaattisesti
ihmiskasvoihin kasvojentunnistuksen avulla.
• B (autom. kuvausohjelma) -tila (A28)
• e (yömuotokuva)- tai Muotokuva-kuvausohjelma
(A27)
• Älymuotokuvatila (A41)
• Kun Tarkennusaluetila-asetukseksi (A111) on
asetettu A (automaattinen) -tilassa (A25)
Kasvotarkennus
25m 0s
500
Jos kamera havaitsee useat kasvot, se rajaa tarkennettavat kasvot kaksoisviivalla ja muut
kasvot yksinkertaisilla viivoilla.
Jos laukaisin painetaan puoleenväliin, kun kamera ei havaitse yksiäkään kasvoja:
• B (autom. kuvausohjelma) -tilassa tarkennusalue vaihtuu kameran tunnistamien
kuvausolosuhteiden mukaisesti.
• e (yömuotokuva)- ja Muotokuva-kuvausohjelmissa tai älymuotokuvatilassa kamera
tarkentaa rajauksen keskelle.
• A (automaattinen) -tilassa kamera valitsee tarkennusalueen, joka sisältää kameraa
lähinnä olevan kohteen.
B
Kasvojentunnistusta koskevia huomautuksia
• Moni seikka vaikuttaa kameran kasvojen tunnistamiskykyyn. Tällainen seikka on esimerkiksi se,
mihin suuntaan kasvot on suunnattu.
• Kamera ei pysty tunnistamaan kasvoja, jos
- kasvot ovat osittain aurinkolasien tai muun esineen peitossa
- kasvojen osuus kuva-alasta on liian suuri tai liian pieni
56
Kuvaustoiminnot
Tarkennus
Kohteet, jotka eivät sovi automaattitarkennukseen
Kamera ei välttämättä tarkenna odotetulla tavalla seuraavissa tilanteissa. Harvinaisissa
tapauksissa voi käydä niin, että kohde ei ole tarkentunut, vaikka tarkennusalue ja
tarkennuksen ilmaisin näkyvät vihreinä:
• Kohde on erittäin tumma.
• Kuvausolosuhteissa kohteiden kirkkaudessa on merkittäviä eroja (esimerkiksi aurinko on
kohteen takana saa kohteen näyttämään hyvin tummalta).
• Kohteen ja ympäristön välinen kontrasti on pieni (esimerkiksi kohde seisoo valkoisen
seinän edessä yllään valkoinen paita).
• Kohdevalonlähteet, kuten juhlavalaistukset ja yönäkymät, tai kohteet, joissa kirkkaus
muuttuu, kuten neonvalot.
• Kohteet ovat eri etäisyyksillä kamerasta (esimerkiksi kohde on häkissä).
• Kohteissa on toistuvia kuvioita (sälekaihtimet, rakennukset, joissa on useita rivejä
samanlaisia ikkunoita jne.).
• Kohde liikkuu nopeasti.
Koeta edellä kuvatuissa tilanteissa tarkentaa useita kertoja painamalla laukaisinta toistuvasti
puoliväliin tai tarkenna toiseen kohteeseen, joka on samalla etäisyydellä kamerasta kuin
varsinainen kohde, ja käytä tarkennuksen lukitusta (A58).
57
Kuvaustoiminnot
Tarkennus
Tarkennuksen lukitus
Tarkennuksen lukitusta on suositeltavaa käyttää, kun kamera ei ota käyttöön
tarkennusaluetta, jolla haluttu kohde sijaitsee.
1
Aseta Tarkennusaluetila-asetukseksi Keskusta
A (automaattinen) -tilassa (A111).
2
Sijoita kohde rajauksen keskelle ja
paina laukaisin puoliväliin.
• Kamera tarkentaa kohteeseen, ja
tarkennusalue näkyy vihreänä.
• Myös valotus lukitaan.
3
1/250
F 3.3
1/250
F 3.3
Sommittele kuva uudelleen päästämättä
irti laukaisimesta.
• Varmista, että kameran ja kohteen välinen etäisyys
pysyy samana.
4
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.
58
Kuvaustoiminnot
Tarkennus
Oletusasetukset (salamatila, Itselaukaisin ja
makrotila)
Kunkin kuvaustilan oletusasetukset on lueteltu seuraavassa taulukossa.
Salamatila
(A47)
Itselaukaisin
(A49)
Makrotila
(A50)
A (automaattinen)
U
k
k
B (autom. kuvausohjelma)
U1
k
k2
j (yömaisema)
W3
k
k3
e (yömuotokuva)
V4
k
k3
o (vastavalo)
X/W5
k
k3
d (urheilu)
W3
k3
k3
Kuvausohjelmat
b (muotokuva)
V
k
k3
c (maisema)
W3
k
k3
U (kirkas päällekk.valotus)
W3
n 3s
k3
f (juhlat/sisätila)
V6
k
k3
Z (ranta)
U
k
k3
z (lumi)
U
k
k3
h (auringonlasku)
W3
k
k3
i (ilta-/aamuhämärä)
W3
k
k3
k (lähikuva)
U
k
o3
u (ruoka)
W3
k
o3
m (ilotulitus)
W3
k3
k3
V (helppo panoraama)
W3
k3
k3
O (lemmikkikuva)
W3
7
Y
k
L (kuu)
W3
n 3s
k3
l (linnut)
W3
k
k
s (luova tila)
U
k
k
F (älymuotokuva)
U8
k9
k3
M (lyhytelokuvaesitys)
W3
k
k
59
Kuvaustoiminnot
Oletusasetukset (salamatila, Itselaukaisin ja makrotila)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kamera valitsee automaattisesti salamatila-asetuksen, joka sopii kameran valitsemiin
kuvausolosuhteisiin. W (pois) voidaan valita manuaalisesti.
Ei voida muuttaa. Kamera siirtyy makrotilaan, kun i on valittu.
Ei voida muuttaa.
Ei voida muuttaa. Kun asetuksena on Käsivara, salamatilan asetus on aina automaattisalama ja
punasilmäisyyden vähennys. Kun asetuksena on Jalusta, salamatilan asetus on aina
automaattinen sekä täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys.
Kun HDR on tilassa Pois, salamatilana on aina X (täytesalama). Salama ei välähdä, kun
HDR-asetus on Päällä.
Voi vaihtaa täsmäys pitkiin suljinaikoihin- ja punasilmäisyyden vähennys -salamatilaan.
Y Automaattinen laukaisu on käytettävissä (A34). n10s ja n3s eivät ole käytettävissä.
Kun Silmänräpäystunnistus-asetus on Päällä, salamaa ei voi käyttää.
Toimintoja a Hymylaukaisin (A43) ja n oma kollaasi (A44) voidaan käyttää toimintojen
n10s tai n3s lisäksi.
60
Kuvaustoiminnot
Oletusasetukset (salamatila, Itselaukaisin ja makrotila)
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti
kuvattaessa
Joitakin toimintoja ei voi käyttää kaikkien valikon asetusten kanssa.
Rajoitettu
toiminto
Asetus
Kuvaus
Sarjakuvaus (A108)
Jos asetukseksi on valittu jokin muu kuin
Yksittäiskuvaus, salamaa ei voi käyttää.
Silmänräpäystunnistus
(A116)
Kun Silmänräpäystunnistus-asetus on Päällä,
salamaa ei voi käyttää.
Itselaukaisin
Tarkennusaluetila
(A111)
Itselaukaisinta ei voi käyttää, kun Kohteen
seuranta on valittuna.
Makrotila
Tarkennusaluetila
(A111)
Kun Kohteen seuranta on valittu, makrotilaa ei
voi käyttää.
Sarjakuvaus (A108)
Kuvatila -asetuksena on sarjakuvausasetusten
mukaan jokin seuraavista:
• Esikuv. välimuisti: q (kuvakoko:
1600 × 1200 kuvapistettä)
• Nopea sarjakuv.: 120 k/s: O (kuvakoko:
640 × 480 kuvapistettä)
• Nopea sarjakuv.: 60 k/s: M (kuvakoko:
1280 × 960 kuvapistettä)
Sävy (liukusäätimen
käyttö) (A25)
Kun värisävyä säädetään liukusäätimellä,
kuvausvalikon Valkotasapaino-asetusta ei voida
määrittää. Määritä Valkotasapaino valitsemalla
g liukusäätimen asetusnäytössä kirkkauden,
värikkyyden, värisävyn ja Aktiivinen
D-Lighting -arvon palauttamista varten.
Sarjakuvaus
Itselaukaisin (A49)
• Jos laukaisin laukaistaan, sen jälkeen kun
itselaukaisimen laskenta alkaa, kamera ei ota
kuvaa sarjana, vaikka Nopea sarjakuvaus tai
Hidas sarjakuvaus olisi valittu.
• Kamera ei kuvaa sarjana, vaikka Esikuv.
välimuisti olisi valittu.
Herkkyys
Sarjakuvaus (A108)
Kun Esikuv. välimuisti, Nopea sarjakuv.:
120 k/s tai Nopea sarjakuv.: 60 k/s on
valittuna, Herkkyys on aina Automaattinen.
Salamatila
Kuvatila
Valkotasapaino
61
Kuvaustoiminnot
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti kuvattaessa
Rajoitettu
toiminto
Asetus
Kuvaus
Sävy (liukusäätimen
käyttö) (A25)
Kun värisävyä säädetään liukusäätimellä Kohteen
hakeva AF-tilassa, kamera ei tunnista
pääkohdetta ihmiskasvoja lukuun ottamatta.
Määritä pääkohde valitsemalla g liukusäätimen
asetusnäytössä kirkkauden, värikkyyden, värisävyn
ja Aktiivinen D-Lighting -arvon palauttamista
varten.
Valkotasapaino
(A106)
Kun Kohteen hakeva AF -tilan
Valkotasapaino-asetukseksi on valittu jokin
muu kuin Automaattinen, kamera ei havaitse
pääkohdetta lukuun ottamatta ihmiskasvoja.
Silmänräpäystunnistus
oma kollaasi (A44)
Kun oma kollaasi on valittuna,
Silmänräpäystunnistus ei ole käytössä.
Päivämääräleima
Sarjakuvaus (A108)
Kun Esikuv. välimuisti, Nopea sarjakuv.:
120 k/s tai Nopea sarjakuv.: 60 k/s on
valittuna, päiväystä ja aikaa ei voi leimata kuviin.
Digitaalizoomaus
Tarkennusaluetila
(A111)
Kun Kohteen seuranta on valittu,
digitaalizoomausta ei voi käyttää.
Tarkennusaluetila
B
Digitaalizoomausta koskevia huomautuksia
• Digitaalizoomaus ei ehkä ole käytettävissä kuvaustilan tai nykyisten asetusten mukaan (A139).
• Kun digitaalizoomaus on käytössä, kamera tarkentaa rajauksen keskelle.
62
Kuvaustoiminnot
Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti kuvattaessa
Toistotoiminnot
Toiston zoomaus ............................................................................................................................64
Pienoiskuvien toisto/kalenterinäyttö......................................................................................65
Listaa päiväjärjest. -tila .................................................................................................................66
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen ja poistaminen ...........................................67
Kuvien muokkaus (valokuvat)....................................................................................................69
63
Toistotoiminnot
Toiston zoomaus
Lähennä kuvaa täyskuvatoistotilassa (A20) liikuttamalla
zoomaussäädintä suuntaan g (i toiston zoomaus).
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
Täyskuvatoisto
g (i)
g
(i)
f
(h)
x3.0
Näkyvän alueen
opas
Kuva on lähennetty.
• Suurennoskerrointa voi muuttaa liikuttamalla zoomaussäädintä suuntaan f (h) tai
g (i).
• Toista kuvan aluetta voi katsella painamalla monivalitsinta HIJK.
• Kun näytössä on zoomattu kuva, palaa täyskuvatoistotilaan painamalla k-painiketta.
C
Kuvien rajaus
Kun näytössä on zoomattu kuva, d-painiketta painamalla voidaan rajata kuva ja tallentaa vain
näkyvä alue erillisenä tiedostona (A74).
64
Toistotoiminnot
Toiston zoomaus
Pienoiskuvien toisto/kalenterinäyttö
Kun zoomaussäädintä liikutetaan suuntaan f (h pienoiskuvien
toisto) täyskuvatoistotilassa (A20), kuvat näytetään pienoiskuvina.
1/20
0001. JPG
15/11/2019 15:30
Täyskuvatoisto
f
(h)
g
(i)
1/20
Pienoiskuvien toisto
f
(h)
g
(i)
f (h)
Sun Mon
2 0 1 9 11
Tue Wed Thu
1
Fri
1
Sat
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
6
Kalenterinäyttö
• Pienoiskuvien määrää voi vaihtaa liikuttamalla zoomaussäädintä suuntaan f (h) tai
g (i).
• Kun käytössä on pienoiskuvien toistotila, valitse kuva painamalla monivalitsinta
HIJK ja näytä kuva täyskuvatoistotilassa painamalla k-painiketta.
• Valitse päivämäärä kalenterinäytössä painamalla monivalitsinta HIJK ja näytä
kyseisenä päivänä otetut kuvat painamalla k-painiketta.
B
Kalenterinäyttöä koskevia huomautuksia
Jos kameralla kuvataan ilman, että päiväystä on asetettu, kuvauspäiväksi määritetään 1. tammikuuta
2019.
65
Toistotoiminnot
Pienoiskuvien toisto/kalenterinäyttö
Listaa päiväjärjest. -tila
Paina c-painiketta siirtyäksesi toistotilaan M d-painikeM valitse N (toistotila)
M C Listaa päiväjärjest. M k-painike
Valitse monivalitsimella HI päivämäärä ja toista valittuna
päivämääränä otetut kuvat painamalla sitten k-painiketta.
• Toistovalikon (A124) toimintoja voidaan käyttää
valitun päivämäärän kuville (paitsi Kopioi).
• Seuraavat toiminnot ovat saatavilla kuvauspäivämäärän
valintanäytön ollessa näkyvissä.
- d-painike: Alla luetellut toiminnot ovat
käytettävissä.
• Diaesitys
• Suojaa*
Listaa päiväjärjest.
20/11/2019
3
15/11/2019
1
05/11/2019
2
04/11/2019
10
* Samaa asetusta voidaan soveltaa kaikkiin valittuna päivämääränä otettuihin kuviin.
- l-painike: Poistaa kaikki valittuna päivämääränä otetut kuvat.
B
Listaa päiväjärjest. -tilaa koskevia huomautuksia
• Korkeintaan 29 viimeisintä päivämäärää voidaan valita. Jos kuvia on useammalla kuin
29 päivämäärällä, kaikki 29 viimeisintä päivämäärää ennen tallennetut kuvat yhdistetään
kohteeseen Muut.
• 9 000 viimeisintä kuvaa voidaan näyttää.
• Jos kameralla kuvataan ilman, että päiväystä on asetettu, kuvauspäiväksi määritetään 1.
tammikuuta 2019.
66
Toistotoiminnot
Listaa päiväjärjest. -tila
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen ja
poistaminen
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen
Sarjana tai kirkas päällekkäisvalotus-, luova tila- tai oma kollaasi -toiminnolla otetut kuvat
tallennetaan kuvasarjana.
Täyskuvatoistotilassa tai pienoiskuvien toistotilassa yksi
kuvasarjan kuva on avainkuva, joka edustaa sarjaan
kuuluvia kuvia.
Voit katsoa sarjaan kuuluvat kuvat yksittäin painamalla
k-painiketta.
1/5
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Kun olet painanut k-painiketta, jäljempänä mainitut
toiminnot tulevat käyttöön.
• Voit katsoa edellisen tai seuraavan kuvan painamalla
monivalitsinta JK.
• Jos haluat näyttää sarjaan kuulumattomia kuvia, palaa
avainkuvanäyttöön painamalla H-painiketta.
• Tuo sarjan kuvat näyttöön pienoiskuvina tai toista ne
diaesityksenä asettamalla toiminto Sarjan
näyttöasetukset (A128) tilaan Yksittäiset kuvat
toistovalikossa.
B
1/5
Tak.
0004.JPG
15/11/2019 15:30
Sarjan näyttöasetukset
Muilla kuin tällä kameralla otettuja kuvia ei voi katsoa sarjana.
C
Sarjatoiminnon kanssa käytettävissä olevat toistovalikon asetukset
• Kun sarjan valokuvia katsellaan täyskuvatoistotilassa, d-painiketta painamalla voidaan valita
toistovalikon toimintoja (A124).
• Jos seuraavissa toistovalikon asetuksissa valitset kuvien valintanäkymässä avainkuvan, asetusta
käytetään kaikkiin kuvasarjan kuviin.
- Merkitse ladattavaksi, Suojaa, Kopioi
67
Toistotoiminnot
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen ja poistaminen
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien poistaminen
Kun kuvasarjassa painetaan l (poisto) -painiketta, poistettavat kuvat vaihtelevat sen
mukaan, miten sarjat on näytetty.
• Näkyvissä on avainkuva:
- Nykyinen kuva: Kaikki näkyvissä olevan sarjan kuvat poistetaan.
- Poista val. kuvat: Kun valittujen kuvien poistonäytöstä (A22) valitaan avainkuva,
kaikki sarjan kuvat poistetaan.
- Kaikki kuvat:
Kaikki muistikortissa tai sisäisessä muistissa olevat kuvat
poistetaan.
• Sarjan kuvia katsellaan täyskuvatoistotilassa:
- Nykyinen kuva: Näytössä oleva kuva poistetaan.
- Poista val. kuvat: Sarjasta valitut kuvat poistetaan.
- Koko sarja:
Kaikki näkyvissä olevan sarjan kuvat poistetaan.
68
Toistotoiminnot
Kuvasarjaan kuuluvien kuvien katsominen ja poistaminen
Kuvien muokkaus (valokuvat)
Ennen kuvien muokkausta
Tällä kameralla voidaan muokata kuvia helposti. Muokatut kopiot tallennetaan erillisinä
tiedostoina.
Muokatut kopiot tallennetaan alkuperäisen kuvan tallennuspäivämäärällä ja kellonajalla.
C
Kuvan muokkausta koskevia rajoituksia
• Kuvaa voidaan muokata korkeintaan 10 kertaa. Elokuvaa muokkaamalla luotua valokuvaa voi
muokata enintään 9 kertaa.
• Kuvien muokkaus ei ehkä ole mahdollista tietynkokoisille kuville tai tietyillä muokkaustoiminnoilla.
Pikatehosteet: Värisävyn tai tunnelman muuttaminen
Käsittele kuvia erilaisilla tehosteilla.
Voit valita Maalaus, Kuvituskuva, Muotokuva- pehmennys, Muotokuva (väri + MV),
Kalansilmä, Tähtisuodin tai Miniatyyri- tehoste.
1
2
Näytä kuva, johon haluat käyttää
tehostetta, täyskuvatoistotilassa ja
paina k-painiketta.
Valitse monivalitsimella
HIJK haluamasi tehoste ja paina
k-painiketta.
• Kierrä zoomaussäädintä (A2) suuntaan g (i), jos
haluat siirtyä täyskuvatoistoon, ja suuntaan f (h),
jos haluat siirtyä pienoiskuvien toistoon.
• Voit poistua tallentamatta muokattua kuvaa
painamalla d-painiketta.
3
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
• Kamera luo muokatun kopion.
69
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaus (valokuvat)
0004. JPG
15/11/2019 15:30
Pikatehosteet
Maalaus
Kuvituskuva
Muotokuvapehmennys
Muotokuva
(väri + MV)
Kalansilmä
Tähtisuodin
Peruuta
Tarkista
Pikamuokkaus: kontrastin ja värikylläisyyden
parantaminen
Paina c-painiketta siirtyäksesi toistotilaan M Valitse kuva M d-painike M
Pikamuokkaus M k-painike
Valitse monivalitsimella HI haluamasi
tehostetaso ja paina k-painiketta.
Pikamuokkaus
• Muokattu kuva näkyy oikealla.
• Poistu tallentamatta kopiota painamalla J.
Normaali
Taso
D-Lighting: kirkkauden ja kontrastin parantaminen
Paina c-painiketta siirtyäksesi toistotilaan M Valitse kuva M d-painike M
D-Lighting M k-painike
Valitse monivalitsimella HI toiminto OK ja
paina k-painiketta.
D-Lighting
• Muokattu kuva näkyy oikealla.
• Jos haluat poistua tallentamatta kuvaa, valitse Peruuta ja
paina k-painiketta.
OK
Peruuta
70
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaus (valokuvat)
Punasilm. korjaus: punasilmäisyyden korjaus salamalla
kuvattaessa
Paina c-painiketta siirtyäksesi toistotilaan M Valitse kuva M d-painike M
Punasilm. korjaus M k-painike
Tarkista tulos ja paina k-painiketta.
Punasilmäisyyden korjaus
• Poistu tallentamatta kopiota painamalla monivalitsinta J.
Tak.
B
Tallenna
Punasilmäisyyden korjausta koskevia huomautuksia
• Jos punasilmäisyyttä ei havaita, näytetään varoitus ja näkymä palaa toistovalikkoon.
• Punasilmäisyyden korjausta voidaan käyttää lemmikkeihin (koiriin tai kissoihin), vaikka niiden
silmät eivät ole punaisia.
• Punasilmäisyyden korjaus ei ehkä tuota haluttua lopputulosta joissakin kuvissa.
• Punasilmäisyyden korjausta saatetaan harvinaisissa tapauksissa käyttää turhaan kuvan muihin
alueisiin.
Glamour-muokkaus: ihmiskasvojen parantaminen
Paina c-painiketta siirtyäksesi toistotilaan M Valitse kuva M d-painike M
Glamour-muokkaus M k-painike
1
Valitse monivalitsimella
HIJK käsiteltävät kasvot ja paina
k-painiketta.
Kohteen valinta
• Kun vain yhdet kasvot havaitaan, siirry vaiheeseen 2.
Tak.
71
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaus (valokuvat)
2
Valitse monivalitsimella JK tehoste,
valitse monivalitsimella HI tehostetaso
ja paina k-painiketta.
Pienet kasvot
• Samaan aikaan voi käyttää monia tehosteita.
Säädä tai tarkista kaikkien tehosteiden asetukset
ennen k-painikkeen painamista.
Tak.
F Pienet kasvot, B Ihon tasoitus, l Pohjustus,
m Kiillon vähennys, E Piilota silmäpussit,
A Suurenna silmiä, G Vaalenna silmät, n Silmien varjostus, o Maskara,
H Valkaise hampaat, p Huulipuna, D Lisää poskiin punaa
• Palaa henkilön valinnan näyttöön painamalla d-painiketta.
3
Tarkista tulos ja paina k-painiketta.
Esikatselu
• Vaihda asetuksia ja palaa vaiheeseen 2 painamalla
monivalitsinta J.
• Voit poistua tallentamatta muokattua kuvaa
painamalla d-painiketta.
Tallenna
4
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
• Kamera luo muokatun kopion.
Tallennetaanko?
Kyllä
Ei
B
Glamour-muokkausta koskevia huomautuksia
• Kerralla voidaan muokata vain yksiä kasvoja. Käytä glamour-muokkausta toisiin kasvoihin
muokkaamalla muokattua kuvaa uudelleen.
• Kamera ei ehkä havaitse kasvoja oikein tai glamour-muokkaus saattaa toimia odottamattomalla
tavalla kasvojen suunnan tai kohteen kirkkauden takia.
• Jos kasvoja ei havaita, näytetään varoitus ja näyttö palaa toistovalikkoon.
• Glamour-muokkaus on käytettävissä vain kuvissa, joiden ISO-herkkyys on 1600 tai pienempi ja
joiden kuvakoko on 640 × 480 tai suurempi.
72
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaus (valokuvat)
Pikkukuva: kuvan koon pienennys
Paina c-painiketta siirtyäksesi toistotilaan M Valitse kuva M d-painike M
Pikkukuva M k-painike
1
Valitse monivalitsimella HI haluamasi
kopion koko ja paina k-painiketta.
• Kuvatila-asetuksella l 4 608×2 592 otetuissa kuvissa
näkyy vain 640×360, ja kuvatila-asetuksella
s 3 456×3 456 otetuissa kuvissa näkyy vain
480×480.
2
Pikkukuva
640×480
320×240
160×120
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
• Kamera luo muokatun kopion (pakkaussuhde noin 1:8).
Luo pikkukuvatiedosto?
Kyllä
Ei
73
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaus (valokuvat)
Rajaus: rajatun kopion luominen
1
2
Suurenna kuvaa liikuttamalla zoomaussäädintä (A64).
Säädä kuvaa niin, että vain säilytettäväksi
tarkoitettu osa näkyy, ja paina sitten
d (valikko) -painiketta.
• Liikuta zoomaussäädintä suuntaan g (i) tai f (h),
jos haluat muuttaa suurennoskerrointa. Määritä
suurennoskerroin, jossa näkyy u.
• Vieritä monivalitsimella HIJK kuvan osaan, jonka
haluat näyttää.
3
Vahvista säilytettävä alue ja
paina k-painiketta.
x3.0
Rajaa
• Määritä alue uudelleen painamalla J.
Tallenna
4
Valitse Kyllä ja paina k-painiketta.
• Kamera luo muokatun kopion.
Tallenna kuva tällaisena?
Kyllä
Ei
B
Huomautuksia rajauksesta
Helppo panoraama -kuvia ei voi muokata.
C
Kuvakoko
Rajatun kopion kuvasuhde (vaakasuunta : pystysuunta) on sama kuin alkuperäisen.
74
Toistotoiminnot
Kuvien muokkaus (valokuvat)
Elokuvat
Elokuvien tallentamisen ja elokuvan toiston perustoiminnot.......................................76
Valokuvien ottaminen elokuvien tallentamisen aikana ...................................................79
Lyhytelokuvaesitystila (elokuvaleikkeiden yhdistäminen lyhytelokuviksi)...............80
Elokuvan toiston aikaiset toiminnot........................................................................................83
Elokuvien muokkaus .....................................................................................................................84
75
Elokuvat
Elokuvien tallentamisen ja elokuvan toiston
perustoiminnot
1
Avaa kuvausnäyttö.
Jäljellä oleva elokuvan
tallennusaika
• Tarkista jäljellä oleva elokuvan tallennusaika.
• On suositeltavaa näyttää elokuvan rajaus, joka osoittaa
elokuvaan tallennettavan alueen (A77).
25m 0s
500
Elokuvan rajaus
2
Laske salamavalo alas (A19).
• Elokuvien tallentaminen salaman ollessa nostettuna saattaa vaimentaa äänen.
3
Käynnistä elokuvan tallennus painamalla
b (e elokuvan tallennus) painiketta.
• Kamera tarkentaa rajauksen keskelle.
• Keskeytä tallennus painamalla monivalitsinta K ja jatka
tallentamista painamalla K uudelleen (paitsi jos
HS-elokuvavaihtoehto on valittu kohdassa
Elokuvavaihtoehdot). Tallennus loppuu
automaattisesti, jos se on keskeytetty noin viiden
minuutin ajan.
• Valokuva voidaan ottaa painamalla laukaisinta
elokuvaa tallennettaessa (A79).
4
5
12m30s
Lopeta tallennus painamalla b (e) -painiketta uudelleen.
Valitse elokuva täyskuvatoistotilassa ja
toista se painamalla k-painiketta.
10s
• Elokuvakuvakkeella varustettu kuva on elokuva.
0010. MP4
15/11/2019 15:30
76
Elokuvat
Elokuvien tallentamisen ja elokuvan toiston perustoiminnot
Elokuvan rajaus
• Näytä elokuvan rajaus painamalla s-painiketta (A4). Tarkista elokuvan alue
rajauksessa ennen elokuvan tallentamista.
• Elokuvassa tallennettu alue vaihtelee elokuvavalikon Elokuvavaihtoehdot- tai
Elokuva-VR -asetusten mukaan.
Elokuvan enimmäistallennusaika
Yksittäisten elokuvatiedostojen enimmäispituus on 29 minuuttia, vaikka muistikortilla olisi
riittävästi vapaata tilaa pidemmille tallenteille. Yksittäisen elokuvatiedoston enimmäiskoko
on 4 Gt.
Jos tiedoston koko ylittää 4 Gt vaikka tallenteen pituus olisi vähemmän kuin 29 minuuttia,
tallennus päättyy.
• Yksittäisen elokuvan jäljellä oleva tallennusaika näkyy kuvausnäytössä.
• Elokuvan todellinen jäljellä oleva tallennusaika voi vaihdella elokuvan sisällön, kohteen
liikkumisen ja muistikortin tyypin mukaan.
• Suosittelemme elokuvien tallennukseen (A179) muistikortteja, joiden SD-nopeusluokka
on vähintään 6 (videon nopeusluokka V6). Elokuvan tallennus voi keskeytyä odottamatta,
jos käytetään pienemmän nopeusluokan muistikorttia.
B
Kameran lämpötila
• Kamera saattaa lämmetä, jos elokuvien tallentaminen jatkuu pitkään tai jos kameraa käytetään
kuumissa olosuhteissa.
• Jos kameran sisätila kuumenee erittäin paljon elokuvien tallentamisen aikana, kamera lopettaa
tallentamisen automaattisesti. Näytössä näkyy, kuinka paljon aikaa on jäljellä, ja laskuri käynnistyy,
ennen kuin kamera lopettaa tallentamisen (B10 s).
Kamera sammuu tallennuksen lopettamisen jälkeen.
Älä kytke kameraan virtaa, ennen kuin sen sisätila on jäähtynyt.
77
Elokuvat
Elokuvien tallentamisen ja elokuvan toiston perustoiminnot
Elokuvan tallennusta koskevia huomautuksia
B
Kuvien tai elokuvien tallentamista koskevia huomautuksia
• Jäljellä olevien kuvien määrän ilmaisin tai elokuvan jäljellä olevan tallennusajan ilmaisin vilkkuu tai
Odota, kunnes kamera lopettaa tallennuksen. näkyy, kun kuvia tai elokuvia tallennetaan.
Älä avaa akkutilan/muistikorttipaikan kantta tai poista akkua tai muistikorttia, kun
ilmaisin vilkkuu. Tämä saattaa aiheuttaa tietojen häviämistä tai vahingoittaa kameraa tai
muistikorttia.
• Käytettäessä kameran sisäistä muistia elokuvien tallentaminen saattaa kestää jonkin aikaa.
B
Tallennettuja elokuvia koskevia huomautuksia
• Digitaalizoomausta käytettäessä kuvanlaatu voi heiketä jonkin verran.
• Zoomaussäätimen käytöstä, zoomauksesta, automaattitarkennuksen aiheuttamasta objektiivin
liikkeestä, elokuvan tärinänvaimennuksesta ja kirkkauden muutosten aiheuttamasta aukon
säätelystä syntyvät äänet voivat tallentua.
• Näytössä voi näkyä seuraavia ilmiöitä elokuvien tallennuksen aikana. Nämä ilmiöt tallentuvat
tallennettaviin elokuviin.
- Loisteputki-, elohopeahöyrylamppu- ja natriumhöyrylamppuvalaistuksessa kuvissa voi näkyä
raitoja.
- Kuvan yhdeltä toiselle puolelle nopeasti liikkuvat kohteet, kuten liikkuva juna tai auto, voivat
näyttää olevan vinossa.
- Koko elokuva voi näyttää olevan vinossa, kun kameralla panoroidaan.
- Valaistuihin tai muihin kirkkaisiin alueisiin voi jäädä haamukuvia, kun kameraa liikutetaan.
• Toistuvia kuvioita sisältäviin kohteisiin (kankaat, ristikkoikkunat jne.) saattaa ilmestyä väriraitoja
elokuvan tallennuksen ja toiston aikana kohteeseen olevan etäisyyden tai käytetyn zoomauksen
mukaan. Tämä johtuu kohteen kuvion ja kuvakennon rakenteen interferenssistä, eikä se ole
toimintahäiriö.
B
Huomautuksia tärinänvaimennuksesta elokuvan tallennuksen aikana
• Kun Elokuva-VR-asetuksena (A122) elokuvavalikossa on Päällä (yhdistelmä), kuvakulma (eli
rajauksessa näkyvä alue) kapenee elokuvan tallennuksen aikana.
• Jos käytät tallennuksen aikana jalustaa kameran vakauttamiseksi, estä toiminnon mahdollisesti
aiheuttamat virheet määrittämällä Elokuva-VR-asetukseksi Pois.
B
Automaattitarkennuksen käyttöä elokuvan tallennuksen aikana koskevia
huomautuksia
Automaattitarkennus ei aina toimi odotetulla tavalla (A57). Toimi tällöin seuraavasti:
1. Aseta elokuvavalikossa Autom. tarkennustila-asetuksen arvoksi Kertatarkennus
(oletusasetus) ennen elokuvan tallennuksen aloittamista.
2. Rajaa kuvan keskelle jokin toinen kohde (joka on yhtä kaukana kamerasta kuin kuvan varsinainen
kohde), aloita tallennus painamalla b (e elokuvan tallennus) -painiketta ja muuta sommittelua.
78
Elokuvat
Elokuvien tallentamisen ja elokuvan toiston perustoiminnot
Valokuvien ottaminen elokuvien tallentamisen
aikana
Jos laukaisin painetaan pohjaan elokuvan tallentamisen
aikana, kamera tallentaa yhden ruudun valokuvana.
Elokuvan tallentaminen jatkuu valokuvan tallentamisen
aikana.
• Valokuvan voi tallentaa, kun näytössä näkyy y. Kun
näytössä näkyy z, valokuvaa ei voi tallentaa.
• Tallennetun valokuvan koko on sama kuin elokuvan
kuvakoko (A117).
B
12m30s
Valokuvien ottamista elokuvan tallennuksen aikana koskevia huomautuksia
• Valokuvia ei voi tallentaa elokuvan tallennuksen aikana, kun
- jäljellä oleva elokuvan tallennusaika on alle viisi sekuntia
- Elokuvavaihtoehdot (A117) -asetuksena on Z 1080/60i, U 1080/50i, g 480/
30p, W 480/25p tai HS-elokuva.
• Laukaisimen käytön aiheuttama ääni valokuvan tallennuksen yhteydessä voi kuulua tallennetussa
elokuvassa.
• Jos kamera liikkuu laukaisimen painamisen aikana, kuvasta saattaa tulla epätarkka.
79
Elokuvat
Valokuvien ottaminen elokuvien tallentamisen aikana
Lyhytelokuvaesitystila (elokuvaleikkeiden
yhdistäminen lyhytelokuviksi)
Kamera luo enintään 30 sekunnin pituisen lyhytelokuvan
(e 1080/30p tai S 1080/25p) tallentamalla ja
yhdistämällä automaattisesti useita elokuvaleikkeitä, jotka
ovat useiden sekuntien pituisia.
1
Paina d (valikko) -painiketta ja määritä
elokuvien tallennuksen asetukset.
Kuvamäärä
Erikoistehosteet
• Kuvamäärä : Määritä tallennettavien elokuvaleikkeiden
Taustamusiikki
määrä ja kunkin elokuvaleikkeen tallennusaika. Kamera
Lopeta tallennus
tallentaa oletuksena 15 elokuvaleikettä, jotka ovat
2 sekunnin pituisia, 30 sekunnin lyhytelokuvaksi.
• Erikoistehosteet (A81): Käytä erilaisia tehosteita
elokuviin kuvauksen aikana. Tehosteita voidaan
muuttaa kullekin elokuvaleikkeelle.
• Taustamusiikki: Valitse taustamusiikki. Siirrä zoomaussäädintä (A2) kohti g (i), jos
haluat esikatsella sen.
• Kun asetukset on määritetty, poistu valikosta painamalla d-painiketta tai laukaisinta.
2
Tallenna elokuvaleike painamalla
b (e elokuvan tallennus) painiketta.
• Kamera lopettaa elokuvaleikkeen tallentamisen
automaattisesti, kun vaiheessa 1 määritetty aika on
kulunut.
• Elokuvaleikkeen tallentaminen voidaan keskeyttää
väliaikaisesti.
Katso kohta ”Elokuvan tallennuksen keskeytys” (A82).
3
0
15
25m 0s
500
Tarkista tallennettu elokuvaleike tai poista
se.
• Tarkista se painamalla k-painiketta.
• Poista se painamalla l-painiketta. Viimeiseksi
tallennettu elokuvaleike tai kaikki elokuvaleikkeet
voidaan poistaa.
• Jatka elokuvaleikkeiden tallentamista toistamalla
vaiheen 2 menettely.
• Vaihda tehosteita palaamalla vaiheeseen 1.
12
15
Esikatselu
24m36s
500
Tallennettujen
elokuvaleikkeiden määrä
80
Elokuvat
Lyhytelokuvaesitystila (elokuvaleikkeiden yhdistäminen lyhytelokuviksi)
4
Tallenna lyhytelokuvaesitys.
• Lyhytelokuvaesitys tallennetaan, kun kamera on tallentanut määritetyn määrän
elokuvaleikkeitä.
• Tallenna lyhytelokuvaesitys ennen kuin kamera lopettaa määritetyn elokuvaleikemäärän
tallentamisen painamalla d-painiketta kuvauksen valmiusnäytön ollessa näkyvissä ja
valitse sitten Lopeta tallennus.
• Elokuvaleikkeet poistetaan, kun lyhytelokuvaesitys tallennetaan.
Erikoistehosteet
Tyyppi
Kuvaus
O Pehmeä
Pehmentää kuvaa muuttamalla sen kokonaan hieman epäteräväksi.
P Nostalginen
seepia
Lisää kuvaan seepian sävyä ja vähentää kontrastia, jolloin kuva
mukailee vanhojen valokuvien tyyliä.
F Suurikontr.
yksivärinen
Luo mustavalkoisen valokuvan, jossa on voimakas kontrasti.
I Valikoiva väri
Säilyttää vain valitun värin ja muuttaa muut värit mustavalkoiseksi.
l Pop
Lisää koko kuvan värikylläisyyttä kirkkaan vaikutelman luomiseksi.
o Ristikehitys
Antaa kuvalle tiettyyn väriin perustuvan arvoituksellisen vaikutelman.
m Lelukameratehoste 1
Tekee koko kuvan kellertäväksi ja tummentaa kuvan reunaosia.
n Lelukameratehoste 2
Vähentää koko kuvan värikylläisyyttä ja tummentaa kuvan reunoja.
b Peili
Luo symmetrisen kuvan heijastamalla kuvan vasemman puolen
keskeltä.
k Pois
(oletusasetus)
Kuvassa ei käytetä tehosteita.
• Kun Valikoiva väri tai Ristikehitys on valittu, valitse
monivalitsimella HI haluttu väri ja käytä väriä
painamalla k-painiketta.
Valikoiva väri
Tallenna
81
Elokuvat
Lyhytelokuvaesitystila (elokuvaleikkeiden yhdistäminen lyhytelokuviksi)
Elokuvaleikkeiden toiston aikaiset toiminnot
Säädä äänenvoimakkuutta zoomaussäätimellä (A2)
elokuvaleikettä toistettaessa.
Toistosäätimet näkyvät näytössä.
Jäljempänä kuvatut toiminnot voidaan valita
monivalitsimella JK ja painamalla sitten k-painiketta.
Toiminto
Kuvake
Toistosäätimet
Kuvaus
Kelaa
taaksepäin
A
Kelaa elokuvaa taaksepäin pitämällä k-painiketta painettuna.
Kelaa
eteenpäin
B
Kelaa elokuvaa eteenpäin pitämällä k-painiketta painettuna.
Keskeyttää toiston. Seuraavat toiminnot ovat käytössä pysäytyksen
aikana.
Keskeytä
C
Kelaa elokuvaa taaksepäin yhden ruudun verran. Kelaa
elokuvaa jatkuvasti taaksepäin pitämällä k-painiketta
painettuna.
D
Kelaa elokuvaa eteenpäin yhden ruudun verran. Kelaa
elokuvaa jatkuvasti eteenpäin pitämällä k-painiketta
painettuna.
F
Jatka toistoa.
E
Lopeta toisto
G
Palaa kuvausnäyttöön.
Lopeta
tallennus
p
Tallenna lyhytelokuvaesitys tallennettuja elokuvaleikkeitä käyttämällä.
B
Lyhytelokuvaesityksen tallentamista koskevia huomautuksia
• Kamera ei voi tallentaa elokuvia, jos muistikortti ei ole paikallaan.
• Älä vaihda muistikorttia ennen kuin lyhytelokuvaesitys tallennetaan.
C
Elokuvan tallennuksen keskeytys
• Valokuva (l 4 608×2 592) voidaan ottaa, jos painat laukaisinta kuvauksen valmiusnäytön
ollessa näkyvissä.
• Elokuvan tallennus voidaan keskeyttää ja toistaa kuvia tai siirtyä muihin kuvaustiloihin kuvien
ottamista varten. Elokuvan tallennus jatkuu, kun siirryt uudelleen lyhytelokuvaesitystilaan.
Lyhytelokuvaesitystilan toiminnot
•
•
•
•
•
Itselaukaisin (A49)
Makrotila (A50)
Valotuksen korjaus (A51)
Lyhytelokuvaesitystilan valikko (A80)
Elokuvavaihtoehtojen valikko (A117)
82
Elokuvat
Lyhytelokuvaesitystila (elokuvaleikkeiden yhdistäminen lyhytelokuviksi)
Elokuvan toiston aikaiset toiminnot
Säädä äänenvoimakkuutta zoomaussäätimellä elokuvaa
toistettaessa (A2).
Äänenvoimakkuuden ilmaisin
Toistosäätimet näkyvät näytössä.
Jäljempänä kuvatut toiminnot voidaan valita
monivalitsimella JK ja painamalla sitten k-painiketta.
Keskeytettynä
Toiminto
Kuvake
Kuvaus
Kelaa
taaksepäin
A
Kelaa elokuvaa taaksepäin pitämällä k-painiketta painettuna.
Kelaa
eteenpäin
B
Kelaa elokuvaa eteenpäin pitämällä k-painiketta painettuna.
Keskeyttää toiston. Seuraavat toiminnot ovat käytössä pysäytyksen
aikana.
Keskeytä
Lopeta
E
G
C
Kelaa elokuvaa taaksepäin yhden ruudun verran. Kelaa
elokuvaa jatkuvasti taaksepäin pitämällä k-painiketta
painettuna.
D
Kelaa elokuvaa eteenpäin yhden ruudun verran. Kelaa
elokuvaa jatkuvasti eteenpäin pitämällä k-painiketta
painettuna.
I
Määritä elokuvasta haluamasi osa ja tallenna se erillisenä
tiedostona.
H
Poimi elokuvasta yksittäiskuva ja tallenna se valokuvaksi.
F
Jatka toistoa.
Palaa täyskuvatoistoon.
83
Elokuvat
Elokuvan toiston aikaiset toiminnot
Elokuvien muokkaus
Kun muokkaat elokuvia, käytä riittävän täyteen ladattua akkua, jotta kameran virta ei katkea
muokkauksen aikana. Kun akun varaustason ilmaisin on B, elokuvan muokkaus ei ole
mahdollista.
Vain elokuvan halutun osan poiminta
Tallennetun elokuvan haluttu osa voidaan tallentaa erillisenä tiedostona.
1
Toista haluttu elokuva ja keskeytä toisto kohdassa, josta haluat
erillisen tiedoston alkavan (A83).
2
Valitse I-säädin monivalitsimella JK ja
paina sitten k-painiketta.
3
Valitse monivalitsimella HI kohde
M (valitse aloituskohta).
1m30s
Valitse aloituskohta
• Muuta aloituskohtaa monivalitsimella JK.
• Peruuta muokkaus valitsemalla O (takaisin) ja
paina k-painiketta.
1m 0s
4
Valitse N (valitse lopetuskohta)
monivalitsimella HI.
Valitse lopetuskohta
• Muuta lopetuskohtaa JK-painikkeilla.
• Esikatsele valittu osa valitsemalla G ja paina sitten
k-painiketta. Voit pysäyttää esikatselun painamalla
k-painiketta uudelleen.
30s
84
Elokuvat
Elokuvien muokkaus
5
Valitse m (tallenna) painamalla HI ja
paina k-painiketta.
Tallenna
• Tallenna elokuva näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.
30s
B
Elokuvan osan poimintaa koskevia huomautuksia
• Muokkaamalla luotua elokuvaa ei voi muokata uudelleen.
• Elokuvan todellinen leikattu kohta saattaa erota hieman valitusta aloitus- ja lopetuskohdasta.
• Elokuvia ei voi leikata alle kahden sekunnin pituisiksi.
Elokuvan yhden ruudun tallentaminen valokuvana
Tallennetun elokuvan haluttu ruutu voidaan poimia ja tallentaa valokuvana.
• Keskeytä elokuva ja näytä poimittava ruutu (A83).
• Valitse H-säädin monivalitsimella JK ja paina
k-painiketta.
• Valitse Kyllä, kun vahvistusikkuna on näkyvissä, ja
tallenna kuva painamalla k-painiketta.
• Tallennettavien valokuvien kuvanlaatu on normaali
(pakkaussuhde on noin 1:8). Kuvakoko määräytyy
alkuperäisen elokuvan kuvakoon mukaan (A117).
1m30s
Kopioidaanko kuva stillkuvaksi?
Kyllä
Ei
B
Valokuvien poimintaa koskevat rajoitukset
Valokuvia ei voida poimia elokuvista, jotka on tallennettu Z 1080/60i-, U 1080/50i-,
g 480/30p-, W 480/25p- tai HS-elokuva-asetuksella.
85
Elokuvat
Elokuvien muokkaus
Kameran kytkeminen televisioon,
tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien käyttö ...................................................................................................................................87
Kuvien katselu televisiossa..........................................................................................................88
Kuvien tulostus ilman tietokonetta .........................................................................................89
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)................................................................................93
86
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien käyttö
SnapBridge-sovelluksen avulla kuvista nauttimisen lisäksi voit käyttää kuvia myös muilla
tavoilla kytkemällä kameran seuraaviin laitteisiin.
Kuvien katselu televisiossa
Kameralla kuvattuja kuvia ja elokuvia voidaan katsella televisiossa.
Kytkentätapa: Liitä kaupallinen HDMI-kaapeli television
HDMI-tuloliitäntään.
Kuvien tulostus ilman tietokonetta
Kameran voi kytkeä PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen, jonka jälkeen
kuvia voi tulostaa ilman tietokonetta.
Kytkentätapa: Liitä kamera suoraan tulostimen USB-liitäntään
USB-kaapelilla.
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)
Voit siirtää kuvia ja elokuvia tietokoneeseen katselua ja muokkausta varten.
Kytkentätapa: Kytke kamera tietokoneen USB-porttiin USB-kaapelilla.
• Ennen kuin kytket kameran tietokoneeseen, asenna tietokoneeseen
ViewNX-i.
B
Huomautuksia kaapeleiden kytkemisestä kameraan
USB-mikroliitäntä
HDMI-mikroliitäntä (tyyppi D)
Avaa liitännän suojus.
Kytke liitin.
• Varmista ennen kaapeleiden kytkemistä tai irrottamista, että kameran virta on katkaistu. Tarkista
liitinten muoto ja suunta äläkä kytke tai irrota liittimiä vinosti.
• Varmista, että kameran akussa on riittävästi varausta. Jos käytetään EH-62F-verkkolaitetta
(saatavana erikseen), kamera voi saada virtaa pistorasiasta. Älä missään olosuhteissa käytä muuta
kuin EH-62F-verkkolaitetta. Tämän varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa kameran
ylikuumenemisen tai vaurioitumisen.
• Lisätietoja kytkentätavoista ja muista toimista on tämän oppaan lisäksi laitteen mukana
toimitetuissa ohjeissa.
87
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien käyttö
Kuvien katselu televisiossa
1
Katkaise kamerasta virta ja liitä kamera televisioon erikseen
myytävällä HDMI-kaapelilla.
• Tarkista liitinten muoto ja suunta äläkä kytke tai irrota liittimiä vinosti.
HDMI-mikroliitäntä (tyyppi D)
2
HDMI-liitäntään
Aseta television tuloksi ulkoinen tulo.
• Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.
3
Kytke kameraan virta pitämällä
c (toisto) -painiketta painettuna.
• Kuvat näkyvät televisiossa.
• Kameran näyttö ei käynnisty.
88
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien katselu televisiossa
Kuvien tulostus ilman tietokonetta
Jos tulostin on PictBridge-yhteensopiva, kamera voidaan kytkeä suoraan tulostimeen ja
kuvia voidaan tulostaa ilman tietokonetta.
Kameran kytkeminen tulostimeen
1
2
Kytke tulostimeen virta.
Katkaise kamerasta virta ja kytke se tulostimeen USB-kaapelilla.
• Tarkista liitinten muoto ja suunta äläkä kytke tai irrota liittimiä vinosti.
3
Kamera kytkeytyy päälle automaattisesti.
• Kameran näyttöön tulee ensin PictBridge-aloitusnäyttö (1) ja sen jälkeen Tulosta
valitut -näyttö (2).
1
2
Tulosta valitut
15/11/2019
B
No. 32
32
Jos PictBridge-aloitusnäyttöä ei näytetä
Kun Automaattinen on valittu kohdassa Lataus tietokoneesta (A145), kuvien tulostus
kameran suoralla liitännällä joihinkin tulostimiin saattaa olla mahdotonta. Jos
PictBridge-aloitusnäyttöä ei näytetä kameran virrankytkennän jälkeen, katkaise kameran virta
ja irrota USB-kaapeli. Aseta Lataus tietokoneesta tilaan Pois ja kytke kamera tulostimeen
uudelleen.
89
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien tulostus ilman tietokonetta
Kuvien tulostaminen yksi kerrallaan
1
Valitse haluamasi kuva monivalitsimella
JK ja paina k-painiketta.
Tulosta valitut
15/11/2019
No. 32
• Vaihda pienoiskuvien toistoon siirtämällä
zoomaussäädintä suuntaan f (h) tai
täyskuvatoistoon siirtämällä säädintä suuntaan g (i).
2
Valitse monivalitsimella HI Kopiot ja
paina k-painiketta.
• Valitse haluamasi kopioiden määrä (enintään
yhdeksän) monivalitsimella HI ja paina sitten
k-painiketta.
PictBridge
1 tulostetta
Aloita tulostus
Kopiot
Paperikoko
3
Valitse Paperikoko ja paina k-painiketta.
• Valitse paperikoko ja paina sitten k-painiketta.
• Valitsemalla Oletusarvo tulostetaan niin, että
paperikokoasetus määritetään tulostimessa.
• Kamerassa olevat paperikokovaihtoehdot vaihtelevat
käytössä olevan tulostimen mukaan.
PictBridge
4 tulostetta
Aloita tulostus
Kopiot
Paperikoko
4
Valitse Aloita tulostus ja paina
k-painiketta.
PictBridge
• Tulostus alkaa.
4 tulostetta
Aloita tulostus
Kopiot
Paperikoko
90
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien tulostus ilman tietokonetta
32
Useiden kuvien tulostus
1
2
Kun näyttö Tulosta valitut tulee esiin,
paina d (valikko) -painiketta.
Valitse monivalitsimella HI Paperikoko
ja paina k-painiketta.
• Valitse paperikoko ja paina sitten k-painiketta.
• Valitsemalla Oletusarvo tulostetaan niin, että
paperikokoasetus määritetään tulostimessa.
• Kamerassa olevat paperikokovaihtoehdot vaihtelevat
käytössä olevan tulostimen mukaan.
• Poistu tulostusvalikosta painamalla d-painiketta.
3
Valitse Tulosta valitut tai Tul. kaikki
kuvat ja paina k-painiketta.
Tulosta valitut
15/11/2019
No. 32
Tulostusvalikko
Tulosta valitut
Tul. kaikki kuvat
Paperikoko
Tulostusvalikko
Tulosta valitut
Tul. kaikki kuvat
Paperikoko
91
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien tulostus ilman tietokonetta
32
Tulosta valitut
Valitse kuvat (enintään 99) ja kunkin kuvan
Tulosta valitut
5
kopiomäärä (enintään 9).
• Valitse monivalitsimella JK kuvia ja määritä
tulostettavien kopioiden määrä
1
1
HI-painikkeilla.
• Tulostettaviksi valitut kuvat varustetaan
a-kuvakkeella ja tulostettavien kopioiden
3
määrän ilmoittavalla numerolla. Peruuta
Tak.
tulostusvalinta asettamalla kopioiden
määräksi 0.
• Kierrä zoomaussäädintä suuntaan g (i), jos haluat siirtyä täyskuvatoistoon, ja
suuntaan f (h), jos haluat siirtyä pienoiskuvien toistoon.
• Kun asetukset on tehty, paina k-painiketta. Kun tulostettavien kopioiden
määrän vahvistava näyttö tulee esiin, aloita tulostus valitsemalla Aloita
tulostus ja painamalla k-painiketta.
Tul. kaikki kuvat
Kaikista sisäiseen muistiin tai muistikortille tallennetuista kuvista tulostetaan yksi
kopio.
• Kun tulostettavien kopioiden määrän vahvistava näyttö tulee esiin, aloita
tulostus valitsemalla Aloita tulostus ja painamalla k-painiketta.
92
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien tulostus ilman tietokonetta
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)
ViewNX-i -ohjelmiston asennus
ViewNX-i on Nikon-ohjelmisto, jonka avulla voi siirtää kuvia ja elokuvia tietokoneeseen
niiden katselua ja muokkausta varten.
Asenna ViewNX-i lataamalla ViewNX-i-asennusohjelman uusin versio seuraavasta
verkkosivustosta ja suorita asennus loppuun näytön ohjeiden avulla.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Näet järjestelmävaatimukset ja muita tietoja käymällä alueesi Nikon-verkkosivuilla.
Kuvien siirto tietokoneeseen
Tietokoneen näytössä näkyvät kohteet voivat muuttua, kun käyttöjärjestelmän tai
ohjelmiston versio päivitetään.
1
Käytä muistikorttia, jossa ei ole kuvia.
Voit käyttää alla olevia tapoja kuvien siirtoon muistikortilta tietokoneeseen.
• SD-muistikorttipaikka/kortinlukija: Aseta muistikortti tietokoneen korttipaikkaan tai
tietokoneeseen kytkettyyn kortinlukijaan (erikseen hankittava).
• Suora USB-yhteys: Katkaise kameran virta ja varmista, että muistikortti on asetettu
kameraan. Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla. Kamera kytkeytyy päälle
automaattisesti.
Jos haluat siirtää kameran sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia, irrota muistikortti
kamerasta, ennen kuin kytket kameran tietokoneeseen.
B
Kameran tietokoneeseen liittämistä koskevia huomautuksia
Irrota kaikki USB-käyttöiset laitteet tietokoneesta. Jos kamera ja muu USB-liitännän avulla
virran saava laite kytketään tietokoneeseen samanaikaisesti, kameraan saattaa tulla
toimintahäiriö tai virransyöttö tietokoneelta voi olla liiallinen, mikä voi vaurioittaa kameraa tai
muistikorttia.
93
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)
Jos näyttöön tulee viesti, joka kehottaa sinua valitsemaan ohjelman, valitse Nikon Transfer 2.
• Kun käytössä on Windows 7
Jos oikealla kuvattu valintaikkuna tulee
esiin, valitse Nikon Transfer 2 seuraavien
vaiheiden mukaisesti.
1 Napsauta kohdan Import pictures
and videos (Tuo kuvia ja videoita)
alla Change program (Vaihda
ohjelmaa). Ohjelman valintaikkuna
tulee esiin. Valitse Nikon Transfer 2 ja
napsauta OK.
2 Kaksoisnapsauta Nikon Transfer 2-kuvaketta.
• Kun käytössä on Windows 10 tai Windows 8.1
Jos oikealla näkyvä valintaikkuna tulee näkyviin, osoita
valintaikkunaa ja osoita sitten Import File (Lisää
tiedosto)/Nikon Transfer 2.
• Kun käytössä on OS X tai macOS
Jos Nikon Transfer 2 ei käynnisty automaattisesti, käynnistä Mac-tietokoneen mukana
toimitettu Image Capture (Kuvan tallennus) -sovellus kameran ollessa kytkettynä
tietokoneeseen ja valitse kameran tietokoneeseen kytkemisen yhteydessä oletuksena
avattavaksi sovellukseksi Nikon Transfer 2.
Jos muistikortissa on paljon kuvia, Nikon Transfer 2 -ohjelman käynnistyminen voi viedä
hetken. Odota, kunnes Nikon Transfer 2 käynnistyy.
B
USB-kaapelin kytkemistä koskevia huomautuksia
Toimivuutta ei taata, jos kamera kytketään tietokoneeseen USB-keskittimen avulla.
C
ViewNX-i-sovelluksen käyttö
Katso online-ohjeesta lisätietoja.
94
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)
2
Kun Nikon Transfer 2 on käynnistynyt, napsauta Start Transfer
(Aloita siirto).
Start Transfer
(Aloita siirto)
• Kuvien siirto alkaa. Kun siirto on valmis, ViewNX-i käynnistyy ja siirretyt kuvat näytetään.
3
Katkaise yhteys.
• Jos käytät kortinlukijaa tai korttipaikkaa, valitse asianmukainen vaihtoehto tietokoneen
käyttöjärjestelmästä muistikorttia vastaavan siirrettävän levyn poistamiseksi ja poista
muistikortti sitten kortinlukijasta tai korttipaikasta.
• Jos kamera on kytketty tietokoneeseen, katkaise kamerasta virta ja irrota USB-kaapeli.
95
Kameran kytkeminen televisioon, tulostimeen tai tietokoneeseen
Kuvien siirto tietokoneeseen (ViewNX-i)
Valikon käyttö
Valikkotoiminnot ............................................................................................................................97
Valikkoluettelot ............................................................................................................................ 100
Kuvausvalikko (samanlainen kaikissa kuvaustiloissa) .................................................... 104
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)............................................................................... 106
Älymuotokuvavalikko ................................................................................................................ 115
Elokuvavalikko.............................................................................................................................. 117
Toistovalikko ................................................................................................................................. 124
Verkkovalikko................................................................................................................................ 129
Asetusvalikko ................................................................................................................................ 133
96
Valikon käyttö
Valikkotoiminnot
Voit avata valikkonäkymän ja muuttaa kameran asetuksia painamalla d (valikko)
-painiketta.
• Valikko on erilainen riippuen kameran tilasta (kuvaamisen tai toiston aikana).
• Valikon kohdat on luokiteltu kuvakkeittain näytön vasempaan laitaan.
Kuvauksen aikana
Toiston aikana
Toistovalikko
Kuvausvalikko
Kuvatila
Merkitse ladattavaksi
Valkotasapaino
Pikamuokkaus
Sarjakuvaus
D-Lighting
Herkkyys
Punasilm. korjaus
Tarkennusaluetila
Glamour-muokkaus
Autom. tarkennustila
Diaesitys
Valikon kategoriat
A Kuvausvalikko1
D Elokuvavalikko
J Verkkovalikko
z Asetusvalikko
•
•
•
•
1
2
Valikon kategoriat
•
•
•
•
N Toistotilan valikko
G Toistovalikko2
J Verkkovalikko
z Asetusvalikko
Kuvakkeet vaihtelevat kuvaustilasta riippuen.
Kuvakkeet vaihtelevat toistotilasta riippuen.
1
Tuo valikkonäyttö näkyviin
painamalla d (valikko)
-painiketta.
Kuvatila
Valkotasapaino
Sarjakuvaus
Herkkyys
Tarkennusaluetila
Autom. tarkennustila
2
Painamalla monivalitsinta J voit siirtyä
valikkokategorianvalinta-alueelle.
Kuvausvalikko
Kuvatila
Valkotasapaino
Sarjakuvaus
Herkkyys
Tarkennusaluetila
Autom. tarkennustila
97
Valikon käyttö
Valikkotoiminnot
3
Painamalla HI voit vaihtaa
valikkokategoriaa.
Asetukset
Aikavyöhyke ja päiväys
Näytön asetukset
Päivämääräleima
Itselaukaisin: lauk. jälkeen
Valokuva-VR
Tarkennusapu
4
Painamalla k-painiketta voit
vahvistaa valikkokategorian.
Aikavyöhyke ja päiväys
Näytön asetukset
• Valittua valikkokategoriaa vastaavat
valikon kohdat esitetään.
Päivämääräleima
Itselaukaisin: lauk. jälkeen
Valokuva-VR
Tarkennusapu
5
Painamalla HI voit valita
valikosta vaihtoehdon ja
painamalla k-painiketta voit
vahvistaa valinnan.
Aikavyöhyke ja päiväys
Näytön asetukset
Päivämääräleima
Itselaukaisin: lauk. jälkeen
• Joitakin vaihtoehtoja ei voi valita kaikissa
kuvaustiloissa tai kameran käyttötiloissa.
6
Painamalla HI voit valita
valikosta asetuksen ja
painamalla k-painiketta voit
vahvistaa valinnan.
Tarkennusapu
Päivämääräleima
Päiväys
Päiväys ja aika
• Kun olet lopettanut valikon käytön,
paina d-painiketta.
• Kun näytössä on valikko, voit palata
kuvaustilaan painamalla laukaisinta tai
b (e elokuvan tallennus) -painiketta.
C
Valokuva-VR
Pois
Salamavalotilan, itselaukaisimen, makrotilan ja valotuksen korjausasetusten
muuttaminen
Kun kuvausruutu on näkyvissä, voit muuttaa asetuksia, kuten salamatilaa tai itselaukaisinta (A46),
painamalla vastaavaa monivalitsimen kohtaa HIJK.
98
Valikon käyttö
Valikkotoiminnot
Kuvanvalintanäyttö
Kun oikealla olevan näytön kaltainen kuvanvalintanäyttö
tulee näkyviin kameran valikkoa käytettäessä, valitse kuvat
alla kuvatulla tavalla.
Suojaa
Tak.
1
2
Valitse haluamasi kuva monivalitsimella
JK.
Suojaa
• Siirry täyskuvatoistoon kiertämällä zoomaussäädintä
(A2) suuntaan g (i) tai siirry pienoiskuvien toistoon
kiertämällä sitä suuntaan f (h).
• Kierrä kuvaa -toimintoa varten voidaan valita vain
yksi kuva. Siirry vaiheeseen 3.
Tak.
Valitse ON tai OFF monivalitsimella HI.
Suojaa
• Kun ON on valittu, valitun kuvan alla näkyy kuvake.
Valitse lisää kuvia toistamalla vaiheet 1 ja 2.
Tak.
3
Ota valitut kuvat käyttöön painamalla k-painiketta.
• Kun vahvistusikkuna tulee näkyviin, suorita toiminto loppuun noudattamalla näytön
ohjeita.
99
Valikon käyttö
Valikkotoiminnot
Valikkoluettelot
Kuvausvalikko
Siirry kuvaustilaan M d-painike
Yleiset asetukset
Asetus
Oletusasetus
P 4 608×3 456
Kuvatila
A
104
A (automaattinen) -tila
Asetus
Oletusasetus
A
Valkotasapaino
Automaattinen
106
Sarjakuvaus
Yksittäiskuvaus
108
Herkkyys
Automaattinen
110
Tarkennusaluetila
Kohteen hakeva AF
111
Autom. tarkennustila
Esitarkennus
114
Älymuotokuvatila
Asetus
Oletusasetus
A
oma kollaasi
• Kuvamäärä : 4
• Väli: Keskipitkä
• Sulkimen ääni: Taika
115
Silmänräpäystunnistus
Pois
116
100
Valikon käyttö
Valikkoluettelot
Elokuvavalikko
Siirry kuvaustilaan M d-painike M valitse D (elokuvavalikko) M k-painike
Asetus
Oletusasetus
A
Elokuvavaihtoehdot
e 1080/30p tai S 1080/25p
117
Autom. tarkennustila
Kertatarkennus
121
Elokuva-VR
Päällä (yhdistelmä)
122
Tuuliäänen vaimennus
Pois
123
Kuvataajuus
–
123
Toistovalikko
Paina c-painiketta siirtyäksesi toistotilaan M d-painike
Asetus
1
2
A
Merkitse ladattavaksi1
124
Pikamuokkaus2
70
D-Lighting2
70
Punasilm. korjaus2
71
Glamour-muokkaus2
71
Diaesitys
125
Suojaa1
126
Kierrä kuvaa1
126
Pikkukuva2
73
Kopioi1
127
Sarjan näyttöasetukset
128
Valitse kuva kuvanvalintanäytössä. Katso lisätietoja kohdasta ”Kuvanvalintanäyttö” (A99).
Muokatut kuvat tallennetaan erillisinä tiedostoina. Joitakin kuvia ei voi muokata.
101
Valikon käyttö
Valikkoluettelot
Verkkovalikko
Paina d-painiketta M valitse J (verkkovalikko) M k-painike
Asetus
A
Lentokonetila
130
Valitse yhteys
130
Muodosta yhteys älylaitt.
130
Yhteys kauko-ohjaimeen
130
Autom. lähet. asetukset
130
Wi-Fi
130
Bluetooth
131
Palauta oletusasetukset
131
102
Valikon käyttö
Valikkoluettelot
Asetusvalikko
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M k-painike
Asetus
A
Aikavyöhyke ja päiväys
133
Näytön asetukset
135
Päivämääräleima
136
Itselaukaisin: lauk. jälkeen
137
Valokuva-VR
138
Tarkennusapu
138
Digitaalizoomaus
139
Ääniasetukset
139
Autom. sammutus
140
Alusta kortti/Alusta muisti
141
Kieli/Language
141
Kuvaselitys
142
Tekijänoikeustiedot
143
Sijaintitietojen näyttö
144
Lataus tietokoneesta
145
Palauta perusas.
146
Vaatimustenmukaisuus
146
Laiteohjelmaversio
146
103
Valikon käyttö
Valikkoluettelot
Kuvausvalikko (samanlainen kaikissa
kuvaustiloissa)
Kuvatila (Kuvakoko ja -laatu)
Siirry kuvaustilaan M d-painike M Kuvatila M k-painike
Valitse kuvien tallennuksessa käytettävä kuvakoko ja pakkaussuhde.
Mitä suurempi kuvatila-asetus valitaan, sitä suurempia kuvia voidaan tulostaa, ja mitä
pienempi pakkaussuhde on, sitä parempi kuvien laatu on, mutta tallennettavien kuvien
määrä on siinä tapauksessa rajallinen.
Asetusta käytetään muissakin kuvaustiloissa.
Pakkaussuhde
Kuvasuhde
(vaakasuunta :
pystysuunta)
Q 4 608×3 456P
Noin 1:4
4:3
P 4 608×3 456
(oletusasetus)
Noin 1:8
4:3
R 3 264×2 448
Noin 1:8
4:3
r 2 272×1 704
Noin 1:8
4:3
q 1 600×1 200
Noin 1:8
4:3
O 640×480
Noin 1:8
4:3
g 4 608×2 592
Noin 1:8
16:9
s 3 456×3 456
Noin 1:8
1:1
Asetus*
* Numeroarvot ilmaisevat tallennettavien kuvapisteiden määrän.
Esimerkki: P 4 608×3 456 = noin 16 miljoonaa kuvapistettä, 4608 × 3456 kuvapistettä
B
Kuvien tulostamista kuvasuhteella 1:1 koskevia huomautuksia
Muuta tulostimen asetukseksi ”Reunus” tulostettaessa kuvia kuvasuhteella 1:1. Joillakin tulostimilla
ei ehkä voida tulostaa kuvia kuvasuhteella 1:1.
B
Kuvatilaa koskevia huomautuksia
• Kuvatilaa ei voi asettaa seuraavissa kuvaustiloissa:
- Helppo panoraama kuvausohjelma
- Lyhytelokuvaesitys-tila
• Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A61).
104
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (samanlainen kaikissa kuvaustiloissa)
C
Tallennettavien kuvien enimmäismäärä
• Tallennettavien kuvien likimääräinen enimmäismäärä voidaan tarkistaa näytöstä kuvauksen
aikana (A17).
• Huomaa, että JPEG-pakkauksen vuoksi tallennettavien kuvien määrä voi vaihdella huomattavasti
kuvasisällön mukaan, vaikka käytössä olisi yhtä suuret muistikortit ja sama kuvatila-asetus. Lisäksi
tallennettavien kuvien lukumäärä voi vaihdella muistikortin valmistajan mukaan.
• Jos jäljellä olevien kuvien määrä on 10 000 tai enemmän, jäljellä olevien kuvien määräksi
näytetään ”9999”.
105
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (samanlainen kaikissa kuvaustiloissa)
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Valkotasapaino (värisävyn säätö)
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A M d-painike M valitse A (kuvausvalikko) M
Valkotasapaino M k-painike
Säädä valkotasapainoa valonlähteen tai sään mukaan, jotta kuvan värit näyttäisivät samalta
kuin paljain silmin katsottaessa.
Asetus
Kuvaus
a Automaattinen
(oletusasetus)
Valkotasapaino säädetään automaattisesti.
b Esiasetus käsin
Käytä asetusta, kun asetuksilla Automaattinen, Hehkuvalo
jne. ei saada toivottua tulosta (A107).
c Päivänvalo
Käytetään suorassa auringonvalossa.
d Hehkuvalo
Käytetään hehkuvalossa.
e Loisteputkivalo
Käytetään loisteputkivalossa.
f Pilvinen
Käytetään pilvisellä säällä.
g Salamavalo
Käytetään salamavalon kanssa.
B
Valkotasapainoa koskevia huomautuksia
• Laske salama, kun valkotasapainon asetuksena on jokin muu kuin Automaattinen tai
Salamavalo (A19).
• Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A61).
106
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Esiasetus käsin -asetuksen käyttö
Mittaa valkotasapainon arvo kuvaustilanteessa käytetyssä valaistuksessa noudattamalla
seuraavia ohjeita.
1
Aseta valkoinen tai harmaa vertailukohde kuvaustilanteessa
käytettävään valaistukseen.
2
Valitse Esiasetus käsin painamalla
monivalitsimella HI ja paina
k-painiketta.
• Objektiivi pidentyy zoomausasentoon mittausta
varten.
Valkotasapaino
Automaattinen
Esiasetus käsin
Päivänvalo
Hehkuvalo
Loisteputkivalo
Pilvinen
3
Valitse Mittaa.
Esiasetus käsin
• Voit käyttää viimeksi mitattua arvoa valitsemalla
Peruuta ja painamalla k-painiketta.
Peruuta
Mittaa
4
Rajaa valkoinen tai harmaa vertailukohde
mittausikkunassa ja mittaa arvo
painamalla k-painiketta.
Esiasetus käsin
• Suljin laukeaa ja mittaus on valmis (kuvaa ei tallenneta).
Peruuta
Mittaa
Mittausikkuna
B
Esiasetus käsin -asetusta koskevia huomautuksia
Esiasetus käsin -toiminnolla ei voi mitata valkotasapainon arvoa salamakuvausta varten. Kun
kuvaat salaman avulla, aseta Valkotasapaino-asetukseksi Automaattinen tai Salamavalo.
107
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Sarjakuvaus
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A M d-painike M valitse A (kuvausvalikko) M
Sarjakuvaus M k-painike
Asetus
Kuvaus
U Yksittäiskuvaus
(oletusasetus)
Kamera ottaa yhden kuvan aina, kun laukaisinta painetaan.
k Nopea
sarjakuvaus
Kun laukaisinta pidetään kokonaan pohjaan painettuna, kamera ottaa
kuvia sarjana.
• Kamera voi ottaa enimmillään noin 7 kuvaa sarjana nopeudella noin
7,7 kuvaa/s (kun kuvatila-asetuksena on P 4 608×3 456).
m Hidas
sarjakuvaus
Kun laukaisinta pidetään kokonaan pohjaan painettuna, kamera ottaa
kuvia sarjana.
• Kamera voi ottaa enimmillään noin 14 kuvaa sarjana nopeudella noin
2 kuvaa/s (kun kuvatila-asetuksena on P 4 608×3 456). Jos
laukaisinta pidetään edelleen pohjassa, kuvausnopeus hidastuu.
q Esikuv. välimuisti
Kuvaus esikuvauksen välimuistilla alkaa, kun laukaisin painetaan
puoleenväliin. Kun laukaisin painetaan pohjaan, kamera tallentaa
nykyisen kuvan sekä juuri ennen laukaisimen painamista otetut kuvat
(A109). Esikuvauksen välimuistin avulla on helppoa saada täydellisiä
otoksia.
• Kamera voi ottaa enimmillään noin 25 kuvaa sarjana nopeudella noin
15 kuvaa/s (mukaan lukien enintään 4 kuvaa esikuvauksen
välimuistissa).
• Kuvatila on aina q (kuvakoko: 1600 × 1200 kuvapistettä).
n Nopea
sarjakuv.: 120 k/s
Kamera ottaa kuvia sarjana lyhyellä suljinajalla, kun laukaisin painetaan
pohjaan.
• Kamera voi ottaa noin 50 kuvaa sarjana nopeudella noin 120 kuvaa/s.
• Kuvatila on aina O (kuvakoko: 640 × 480 kuvapistettä).
j Nopea
sarjakuv.: 60 k/s
Kamera ottaa kuvia sarjana lyhyellä suljinajalla, kun laukaisin painetaan
pohjaan.
• Kamera voi ottaa noin 25 kuvaa sarjana nopeudella noin 60 kuvaa/s.
• Kuvatila on aina M (kuvakoko: 1280 × 960 kuvapistettä).
108
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
B
Sarjakuvausta koskevia huomautuksia
•
•
•
•
Tarkennus, valotus ja valkotasapaino ovat samat kuin kunkin sarjan ensimmäisessä kuvassa.
Kuvien tallentaminen voi viedä jonkin verran aikaa niiden ottamisen jälkeen.
ISO-herkkyyden lisääntyessä kuvat voivat muuttua rakeisiksi.
Kuvataajuus voi hidastua käytössä olevien kuvatilan asetusten, muistikortin tyypin tai
kuvausolosuhteiden mukaan.
• Kun käytössä on Esikuv. välimuisti-, Nopea sarjakuv.: 120 k/s- tai Nopea sarjakuv.: 60 k/s
-asetus, nopeasti vilkkuvassa valaistuksessa, esimerkiksi loisteputki-, elohopeahöyrylamppu- ja
natriumhöyrylamppuvalaistuksessa, otetuissa kuvissa voi näkyä raitoja sekä kirkkaus- tai
värisävyvaihteluita.
• Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A61).
C
Esikuv. välimuisti
Kun laukaisin on painettuna puoliväliin tai pohjaan, kuvat tallennetaan alla kuvatulla tavalla.
Paina puoliväliin
Paina pohjaan
Ennen pohjaan painamista tallennetut kuvat Pohjaan painamalla tallennetut
kuvat
• Esikuv. välimuisti -kuvake (Q) kuvausnäytössä muuttuu vihreäksi, kun laukaisin on painettuna
puoliväliin.
109
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Herkkyys
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A M d-painike M valitse A (kuvausvalikko) M
Herkkyys M k-painike
Suuremman ISO-herkkyyden avulla voidaan ottaa kuvia tummemmista kohteista. Lisäksi
kirkkaudeltaan samankaltaisista kohteista voidaan ottaa kuvia lyhyemmällä suljinajalla, ja
kameran tärähtämisen tai kohteen liikkumisen aiheuttamaa epätarkkuutta voidaan vähentää.
• Kun käytetään suurempaa ISO-herkkyyttä, kuvissa voi olla kohinaa.
Asetus
Kuvaus
a Automaattinen
(oletusasetus)
Herkkyys valitaan automaattisesti väliltä ISO 125 – 1 600.
I Kiinteän alueen autom.
Voit valita alueen, jolla kamera säätää ISO-herkkyyttä
automaattisesti, vaihtoehdoista ISO 125–400 ja
ISO 125–800.
125, 200, 400, 800, 1 600, 3 200,
6 400
Herkkyys on lukittu määritettyyn arvoon.
B
ISO-herkkyyttä koskevia huomautuksia
Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A61).
C
Kuvausnäytön ISO-herkkyysnäyttö
• Kun Automaattinen on valittu, E näytetään, kun ISO-herkkyys suurenee.
• Kun Kiinteän alueen autom. on valittu, näytössä näkyy ISO-herkkyyden enimmäisarvo.
110
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Tarkennusaluetila
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A M d-painike M valitse A (kuvausvalikko) M
Tarkennusaluetila M k-painike
Määritä, kuinka kamera valitsee automaattitarkennuksen tarkennusalueen.
Asetus
Kuvaus
Kun kamera havaitsee ihmiskasvot,
se tarkentaa kasvoihin. Katso
lisätietoja kohdasta
”Kasvojentunnistuksen käyttö”
(A56).
25m 0s
500
a Kasvotarkennus
Tarkennusalue
Rajattaessa sommittelua, jossa ei
ole ihmisiä eikä kameran
havaitsemia kasvoja, kamera
valitsee automaattisesti yhden tai
useamman yhdeksästä kameraa
lähinnä olevan kohteen
sisältävästä tarkennusalueesta, kun
laukaisin painetaan puoliväliin.
1/250
F 3.3
Tarkennusalueet
x Käsisäätö
Siirrä tarkennusalue
monivalitsimella
HIJK haluamaasi
tarkennuskohtaan.
• Jos haluat määrittää salamatilan
tai muita asetuksia
monivalitsimella,
paina k-painiketta. Voit palata
siirtämään tarkennusaluetta
painamalla k-painiketta
uudelleen.
Siirrettävän
tarkennusalueen raja
Tarkennusalue
111
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Asetus
Kuvaus
Kamera tarkentaa rajauksen
keskellä olevaan kohteeseen.
y Keskusta
25m 0s
500
Tarkennusalue
s Kohteen seuranta
Tällä toiminnolla voit ottaa kuvia
liikkuvista kohteista. Rekisteröi
kohde, johon kamera tarkentaa.
Tarkennusalue siirtyy
automaattisesti ja seuraa kohdetta.
Katso lisätietoja kohdasta ”Kohteen
seurannan käyttö” (A113).
Aloita
M Kohteen hakeva
AF
(oletusasetus)
Kun kamera havaitsee pääkohteen,
se tarkentaa kyseiseen kohteeseen.
Katso kohta ”Kohteen hakevan
AF:n käyttö” (A55).
1/250
F 3.3
Tarkennusalueet
B
Tarkennusaluetilaa koskevia huomautuksia
• Kun digitaalizoomaus on käytössä, kamera tarkentaa rajauksen keskellä olevalle alueelle
Tarkennusaluetila-asetuksesta huolimatta.
• Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A61).
112
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
25m 0s
500
Kohteen seurannan käyttö
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A M d-painike M valitse A (kuvausvalikko) M
Tarkennusaluetila M k-painike M s Kohteen seuranta M k-painike M
d-painike
1
Rekisteröi kohde.
• Kohdista seurattava kohde kehyksellä rajauksen
keskelle ja paina k-painiketta.
• Kun kohde on rekisteröity, sen ympärillä näkyy
keltainen reunus (tarkennusalue) ja kamera alkaa
seurata kohdetta.
• Jos kohdetta ei voi rekisteröidä, reunus näkyy
punaisena.
Muuta sommittelua ja yritä rekisteröidä kohde
uudelleen.
• Voit peruuttaa kohteen rekisteröinnin painamalla
k-painiketta.
• Jos kamera ei voi enää seurata rekisteröityä kohdetta,
tarkennusalue häviää. Rekisteröi kohde uudelleen.
2
Aloita
25m 0s
500
Poistu
25m 0s
500
Ota kuva painamalla laukaisin pohjaan.
• Jos laukaisinta painetaan, kun tarkennusalue ei näy
näytössä, kamera tarkentaa rajauksen keskellä olevaan
kohteeseen.
1/250
B
F 3.3
Kohteen seurantaa koskevia huomautuksia
• Jos zoomaat tai teet muita toimintoja kameran seuratessa kohdetta, rekisteröinti peruuntuu.
• Kohteen seuranta ei välttämättä ole mahdollista tietyissä kuvausolosuhteissa.
113
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Autom. tarkennustila
Kierrä tilanvalitsin kohtaan A M d-painike M valitse A (kuvausvalikko) M
Autom. tarkennustila M k-painike
Määritä, miten kamera tarkentaa valokuvia otettaessa.
Asetus
Kuvaus
A Kertatarkennus
Kamera tarkentaa vain, kun laukaisin on painettuna puoliväliin.
B Kokoaikainen AF
Kamera tarkentaa aina, vaikka laukaisinta ei paineta puoleenväliin.
Objektiivin liikkeen ääni kuuluu, kun kamera tarkentaa.
a Esitarkennus
(oletusasetus)
Vaikka kameran laukaisin ei olisi painettuna puoleenväliin, kamera
tarkentaa havaitessaan kohteen liikkuvan tai jos rajatun kuvan
sommittelu muuttuu merkittävästi.
C
Autom. tarkennustila elokuvan tallennukseen
Autom. tarkennustila elokuvan tallennukseen voidaan määrittää elokuvavalikon valinnalla Autom.
tarkennustila (A121).
114
Valikon käyttö
Kuvausvalikko (A automaattinen tila)
Älymuotokuvavalikko
• Lisätietoja Kuvatila-asetuksesta on kohdassa ”Kuvatila (Kuvakoko ja -laatu)” (A104).
oma kollaasi
Kierrä tilanvalitsin kohtaan F M d-painike M valitse F (älymuotokuva) M
oma kollaasi M k-painike
Asetus
Kuvaus
Kuvamäärä
Määritä kuvamäärä, jonka kamera ottaa automaattisesti (otettujen kuvien
määrä koontikuvaan).
• 4 (oletusasetus) tai 9 voidaan valita.
Väli
Määritä välit kuville.
• Lyhyt, Keskipitkä (oletusasetus) tai Pitkä voidaan valita.
Sulkimen ääni
Määritä, aktivoidaanko sulkimen ääni kuvattaessa oma
kollaasi -toiminnolla.
• Oletus, Järjestelmäkamera, Taika (oletusasetus) tai Pois voidaan
valita.
• Tälle asetukselle ei käytetä asetusvalikon Ääniasetukset-kohdassa
valittua Sulkimen ääni-asetusta.
115
Valikon käyttö
Älymuotokuvavalikko
Silmänräpäystunnistus
Kierrä tilanvalitsin kohtaan F M d-painike M valitse F (älymuotokuva) M
Silmänräpäystunnistus M k-painike
Asetus
Kuvaus
y Päällä
Kameran suljin laukeaa automaattisesti
kaksi kertaa jokaisen kuvan kohdalla, ja
kamera tallentaa kuvan, jossa kohteen
silmät ovat auki.
• Jos kamera tallentaa kuvan, jossa
kohteen silmät saattavat olla kiinni,
oikealla näkyvä varoitus tulee näkyviin
muutamaksi sekunniksi.
• Salamaa ei voi käyttää.
Pois
(oletusasetus)
Poistaa silmänräpäystunnistuksen käytöstä.
B
Joku räpäytti silmiään juuri
otetussa kuvassa.
Silmänräpäystunnistusta koskevia huomautuksia
Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä yhdessä muiden toimintojen kanssa (A61).
116
Valikon käyttö
Älymuotokuvavalikko
Elokuvavalikko
Elokuvavaihtoehdot
Siirry kuvaustilaan M d-painike M valitse D (elokuvavalikko) M
Elokuvavaihtoehdot M k-painike
Valitse haluamasi elokuvavaihtoehto tallennusta varten. Tallenna normaalinopeuksisia
elokuvia valitsemalla normaalinopeuksiset elokuvavaihtoehdot ja nopeutettuja tai
hidastettuja elokuvia valitsemalla HS-elokuvavaihtoehdot (A118). Valittavat
elokuvavaihtoehdot vaihtelevat Kuvataajuus-asetuksen mukaan (A123).
• Suosittelemme elokuvien tallennukseen (A179) muistikortteja, joiden SD-nopeusluokka
on vähintään 6 (videon nopeusluokka V6).
Normaalinopeuksiset elokuvavaihtoehdot
Asetus
(kuvakoko/kuvataajuus1,
tiedostomuoto)
1
2
Kuvakoko
Kuvasuhde
(vaakasuunta : pystysuunta)
e 1080/30p
S 1080/25p
(oletusasetus)
1920 × 1080
16:9
Z 1080/60i2
U 1080/50i2
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
V 720/25p
1280 × 720
16:9
g 480/30p
W 480/25p
640 × 480
4:3
Lomitettu muoto käyttää kenttiä/sekunti.
Asetus ei ole saatavilla käytettäessä tiettyjä tehosteita luovassa tilassa (A39) tai
glamour-muokkauksessa (A41).
117
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
HS-elokuvavaihtoehdot
Tallennetut elokuvat toistetaan nopeutetusti tai hidastetusti.
Katso kohta ”Elokuvien tallennus hidastettuna ja nopeutettuna (HS-elokuva)” (A120).
Asetus
f HS 480/4×1
V HS 1 080/0,5×1
1
2
Kuvaus
1/4-nopeuksiset hidastetut elokuvat
• Pisin tallennusaika2: 10 sekuntia
(toistoaika: 40 sekuntia)
640 × 480
4:3
2×-nopeuksiset elokuvat
• Pisin tallennusaika2: 2 minuuttia
(toistoaika: 1 minuutti)
1920 × 1080
16:9
Asetus ei ole saatavilla käytettäessä tiettyjä tehosteita luovassa tilassa (A39) tai
glamour-muokkauksessa (A41).
Elokuvia tallennettaessa kamera voidaan vaihtaa normaalinopeuksisesta elokuvan tallennuksesta
hidastukseen tai nopeutettuun elokuvan tallennukseen.
Tässä esitetty enimmäistallennusaika viittaa sellaiseen tapaukseen, jossa tallennus jatkuu niin,
ettei nopeutta vaihdeta normaaliksi.
B
•
•
•
•
Kuvakoko
Kuvasuhde
(vaakasuunta :
pystysuunta)
HS-elokuvia koskevia huomautuksia
Äänen tallennus ei onnistu.
Valokuvia ei voi tallentaa elokuvan tallennuksen aikana.
Elokuvan tallennusta ei voi keskeyttää.
Zoomausasennot ja tarkennus lukitaan, kun elokuvan tallennus alkaa.
118
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
C
Hidastettu ja nopeutettu toisto
Tallennus normaalilla nopeudella:
Tallennusaika
10 s
Toistoaika
10 s
Tallennus asetuksilla f HS 480/4×:
Elokuvat tallennetaan 4 kertaa normaalia suuremmalla nopeudella.
Ne toistetaan hidastetusti 4 kertaa hitaammalla nopeudella.
Tallennusaika
10 s
Toistoaika
40 s
Hidastettu toisto
Tallennus asetuksilla V HS 1 080/0,5×:
Elokuvat tallennetaan puolet normaalia hitaammalla nopeudella.
Ne toistetaan nopeutetusti 2 kertaa nopeammalla nopeudella.
Tallennusaika
10 s
Toistoaika
5s
Nopeutettu toisto
119
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
Elokuvien tallennus hidastettuna ja nopeutettuna (HS-elokuva)
Siirry kuvaustilaan M d-painike M valitse D (elokuvavalikko) M
Elokuvavaihtoehdot M k-painike
HS-elokuvaa käyttämällä tallennetut elokuvat voidaan toistaa hidastetusti 4 kertaa normaalia
toistonopeutta hitaammin tai nopeutetusti kaksi kertaa normaalia toistonopeutta
nopeammin.
1
Valitse monivalitsimella
HI HS-elokuvavaihtoehto (A118) ja
paina k-painiketta.
• Palaa vaihtoehdon valinnan jälkeen kuvausnäyttöön
painamalla d-painiketta.
Elokuvavaihtoehdot
1080/30p
1080/60i
720/30p
480/30p
HS 480/4×
HS 1 080/0,5×
2
Käynnistä tallennus painamalla
b (e elokuvan tallennus) painiketta.
• Kamera aloittaa HS-elokuvan tallentamisen.
• Kamera vaihtaa normaalinopeuksisen elokuvan
tallennuksen ja HS-elokuvan tallennuksen välillä
aina k-painiketta painettaessa.
• Elokuvavaihtoehdot-kuvake muuttuu, kun vaihdetaan
HS-elokuvan tallennuksen ja normaalinopeuksisen
5s
elokuvan tallennuksen välillä.
• Kun HS-elokuvien (A118) pisin mahdollinen
tallennusaika saavutetaan, kamera vaihtaa automaattisesti normaalinopeuksisen elokuvan
tallennukseen.
3
Lopeta tallennus painamalla b (e) -painiketta.
120
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
Autom. tarkennustila
Siirry kuvaustilaan M d-painike M valitse D (elokuvavalikko) M
Autom. tarkennustila M k-painike
Määritä, miten kamera tarkentaa elokuvia tallennettaessa.
Asetus
Kuvaus
A
Kertatarkennus
(oletusasetus)
Tarkennus lukitaan, kun elokuvan tallennus käynnistetään.
Valitse tämä vaihtoehto, jos kameran ja kohteen välinen etäisyys pysyy
suunnilleen samana.
B Kokoaikainen
AF
Kamera tarkentaa jatkuvasti.
Valitse tämä vaihtoehto, jos kameran ja kohteen välinen etäisyys muuttuu
merkittävästi tallennuksen aikana. Kameran tarkennusääni saattaa kuulua
tallennetussa elokuvassa. Jotta kameran tarkennusääni ei häiritsisi
tallennusta, on suositeltavaa käyttää Kertatarkennus-vaihtoehtoa.
C
Automaattista tarkennustilaa koskevia huomautuksia
Kun kohdassa Elokuvavaihtoehdot valitaan HS-elokuvavaihtoehto, asetuksena on aina
Kertatarkennus.
121
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
Elokuva-VR
Siirry kuvaustilaan M d-painike M valitse D (elokuvavalikko) M Elokuva-VR M
k-painike
Valitse tärinänvaimennusasetus elokuvien tallentamista varten.
Valitse Pois, kun vakautat kameran jalustalle tallennuksen aikana.
Asetus
Kuvaus
V Päällä
(yhdistelmä)
(oletusasetus)
Korjaa kameran tärähtämisen optisesti linssiä siirtämällä. Suorittaa lisäksi
elektronisen VR:n kuvankäsittelyn avulla. Kuvakulma (eli rajauksen sisällä
näkyvä alue) kaventuu.
g Päällä
Tekee korjauksen kameran tärähtämiselle käyttämällä objektiivin siirron
VR:ää.
Pois
Korjausta ei tehdä.
B
Elokuva-VR-asetusta koskevia huomautuksia
• Kun kohdassa Elokuvavaihtoehdot valitaan HS-elokuvavaihtoehto, asetuksena on aina Pois.
• Joissain tilanteissa kameran tärähtämisen vaikutuksia ei välttämättä voida täysin korjata.
122
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
Tuuliäänen vaimennus
Siirry kuvaustilaan M d-painike M valitse D (elokuvavalikko) M
Tuuliäänen vaimennus M k-painike
Asetus
Kuvaus
Y Päällä
Vähentää ääntä, joka syntyy tuulen puhaltaessa mikrofoniin elokuvan
tallennuksen aikana. Muita ääniä voi olla vaikea kuulla toiston aikana.
Pois
(oletusasetus)
Tuuliäänen vaimennus ei ole käytössä.
B
Huomautuksia tuuliäänen vaimennuksesta
Kun kohdassa Elokuvavaihtoehdot valitaan HS-elokuvavaihtoehto, asetuksena on aina Pois.
Kuvataajuus
Siirry kuvaustilaan M d-painike M valitse D (elokuvavalikko) M Kuvataajuus M
k-painike
Valitse elokuvien tallennukseen käytettävä kuvataajuus (kenttiä/sekunti lomitetulle
muodolle). Kun kuvataajuusasetus vaihdetaan, Elokuvavaihtoehdot-kohdassa (A117)
määritettävät asetukset muuttuvat.
Asetus
Kuvaus
30 k/s (30p/60i)
Sopii toistoon NTSC-standardin televisioissa.
25 k/s (25p/50i)
Sopii toistoon PAL-standardin televisioissa.
123
Valikon käyttö
Elokuvavalikko
Toistovalikko
• Lisätietoja kuvien muokkaustoiminnoista on kohdassa ”Kuvien muokkaus (valokuvat)”
(A69).
Merkitse ladattavaksi
Paina c-painiketta siirtyäksesi toistotilaan M d-painike M Merkitse ladattavaksi M
k-painike
Voit ladata valokuvat kameran toistonäkymästä automaattisesti älylaitteeseen valitsemalla
ne.
Lisätietoa yhteyksistä älylaitteisiin tai SnapBridge-sovelluksen käytöstä on oheisessa
”SnapBridge Yhteysopas” ja SnapBridge -verkko-ohjeessa.
1
Jos haluat ladata valokuvia älylaitteeseen, valitse haluamasi
valokuvat kuvanvalintanäkymässä (A99).
2
Muodosta Bluetooth-yhteys kameran ja älylaitteen välille
SnapBridge-sovelluksella.
3
A-välilehdellä SnapBridge-sovelluksessa M Auto link
(Automaattinen linkki) M ota käyttöön Auto download
(Automaattinen lataus)
• Valitut valokuvat ladataan älylaitteeseen.
B
Huomautuksia Merkitse ladattavaksi -toiminnosta
• Valokuvat ladataan 2 megapikselin kuvakoossa.
• Elokuvia ei voi ladata.
• Jos haluat lähettää valokuvia alkuperäisessä koossa tai ladata elokuvia, käytä
SnapBridge-sovelluksen toimintoa Download pictures (Lataa kuvat).
• Kun valitset Palauta perusas. (A146) asetusvalikossa tai Palauta oletusasetukset (A131)
verkon valikossa, tehdyt Merkitse ladattavaksi -asetukset peruuntuvat.
C
Lähetä kuvauksen aikana
Jos käytössä on Lähetä kuvauksen aikana (A130) verkkovalikossa, kamera voi lähettää
kameralla otetut valokuvat automaattisesti älylaitteeseen valokuvan ottamisen yhteydessä.
124
Valikon käyttö
Toistovalikko
Diaesitys
Paina c-painiketta siirtyäksesi toistotilaan M d-painike M Diaesitys M k-painike
Kuvia voidaan katsoa yksitellen automaattisena diaesityksenä. Kun diaesityksessä on
elokuvatiedostoja, elokuvista näkyy vain ensimmäinen kuva.
1
Valitse monivalitsimella HI Aloita ja
paina k-painiketta.
Diaesitys
• Diaesitys alkaa.
Aloita
• Muuta kuvien väliä valitsemalla Kuvaväli,
Kuvaväli
painamalla k-painiketta, määrittämällä haluttu väli ja
Jatk. toisto
valitsemalla Aloita.
• Voit toistaa diaesitystä jatkuvasti valitsemalla Jatk.
Keskeytä
toisto ja painamalla k-painiketta, ennen kuin valitset
Aloita.
• Pisin mahdollinen toistoaika on noin 30 minuuttia, vaikka Jatk. toisto olisi otettu käyttöön.
2
Päätä diaesitys tai aloita se uudelleen.
• Oikealla oleva näyttö tulee esiin, kun diaesitys loppuu
tai keskeytetään. Poistu esityksestä valitsemalla G ja
painamalla sitten k-painiketta. Jatka diaesitystä
valitsemalla F ja painamalla sitten k-painiketta.
Toiminnot toiston aikana
• Näytä edellinen tai seuraava kuva painamalla monivalitsinta HIJK. Pidä painiketta
painettuna, jos haluat kelata kuvia nopeasti eteen- tai taaksepäin.
• Keskeytä tai lopeta diaesitys painamalla k-painiketta.
125
Valikon käyttö
Toistovalikko
Suojaa
Paina c-painiketta siirtyäksesi toistotilaan M d-painike M Suojaa M k-painike
Kamera suojaa valitut kuvat tahattomalta poistamiselta.
Valitse suojattavat kuvat tai peruuta suojaus kuvanvalintanäytössä (A99).
Huomaa, että muistikortin tai kameran sisäisen muistin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki
tiedot, mukaan lukien suojatut tiedostot (A141).
Kierrä kuvaa
Paina c-painiketta siirtyäksesi toistotilaan M d-painike M Kierrä kuvaa M
k-painike
Määritä suunta, jossa tallennetut kuvat toistetaan.
Voit kiertää valokuvia 90 astetta myötäpäivään tai 90 astetta vastapäivään.
Valitse kuva kuvanvalintanäytössä (A99). Kun Kierrä kuvaa -näyttö tulee näkyviin, kierrä
kuvaa 90 astetta painamalla JK-monivalitsinta.
Kierrä kuvaa
Tak.
Kierrä kuvaa
Kierrä kuvaa
Kierrä
Kierrä
Tak.
Kierrä 90 astetta
vastapäivään.
Tak.
Kierrä 90 astetta
myötäpäivään.
Vahvista kuvan suunta painamalla k-painiketta ja tallenna suuntatiedot kuvan kanssa.
126
Valikon käyttö
Toistovalikko
Kierrä
Kopioi (kopiointi muistikortin ja sisäisen muistin välillä)
Paina c-painiketta siirtyäksesi toistotilaan M d-painike M Kopioi M k-painike
Kuvia voidaan kopioida muistikortin ja sisäisen muistin välillä.
• Kun kuvia sisältämätön muistikortti asetetaan paikalleen ja kamera kytketään toistotilaan,
Muistissa ei kuvia tulee näyttöön. Valitse tässä tapauksessa Kopioi painamalla
d-painiketta.
1
Valitse monivalitsimella
HI kohdevaihtoehto, johon kuvat
kopioidaan, ja paina k-painiketta.
Kopioi
Kamerasta kortille
Kortilta kameraan
2
Valitse haluamasi kopiointivaihtoehto ja
paina k-painiketta.
• Kun valitset Valitut kuvat, määritä kuvat
kuvanvalintanäytössä (A99).
B
Kamerasta kortille
Valitut kuvat
Kaikki kuvat
Kuvien kopiointia koskevia huomautuksia
• Vain kameran käyttämissä tiedostomuodoissa olevia tiedostoja voidaan kopioida.
• Toimivuutta ei taata, jos kuvat on otettu toisenmerkkisellä kameralla tai jos niitä on muokattu
tietokoneella.
C
Kuvasarjan kuvien kopiointi
• Jos valitset Valitut kuvat -asetusta käytettäessä kuvasarjasta avainkuvan, kaikki sarjaan kuuluvat
kuvat kopioidaan.
• Jos kuvasarjan kuvia katsellaan täyskuvatoistotilassa, Kamerasta kortille ei ole valittavissa.
• Jos kuvasarjan kuvia katsellaan täyskuvatoistotilassa, kaikki kuvasarjan kuvat kopioidaan, jos
valitset Nykyinen sarja kohdassa Kortilta kameraan.
127
Valikon käyttö
Toistovalikko
Sarjan näyttöasetukset
Paina c-painiketta siirtyäksesi toistotilaan M d-painike M Sarjan näyttöasetukset
M k-painike
Valitse tapa, jolla sarjan kuvat näytetään (A67).
Asetus
Kuvaus
Q Yksittäiset kuvat
Näyttää kaikki sarjan kuvat yksitellen. Toistonäyttöön ilmestyy F.
V Vain avainkuva
(oletusasetus)
Näyttää ainoastaan sarjan avainkuvan.
Asetuksia käytetään kaikkiin sarjoihin, ja asetus säilyy kameran muistissa myös kameran virran
katkaisun jälkeen.
128
Valikon käyttö
Toistovalikko
Verkkovalikko
Paina d-painiketta M valitse J (verkkovalikko) M k-painike
Määritä asetukset, kun muodostat langattoman yhteyden kamerasta älylaitteeseen tai
ML-L7-kauko-ohjaimeen (myydään erikseen).
Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen
Kun olet muodostanut yhteyden älylaitteeseen, voit ladata kameralla otettuja kuvia
älylaitteeseen tai kauko-ohjata kameraa älylaitteella.
Asenna SnapBridge-sovellus älylaitteeseen.
Aseta Valitse yhteys-asetukseksi (A130) verkkovalikossa Älylaite (oletusasetus)
etukäteen.
• Käytettävissä ovat seuraavat yhteystavat.
- Bluetooth-yhteys: Valokuvat voidaan ladata automaattisesti (2 megapikselin
kuvakoossa). Kun muodostat Bluetooth-yhteyden ensimmäisen kerran, muodosta
kamerasta ja älylaitteesta laitepari verkkovalikon toiminnolla Muodosta yhteys
älylaitt. (A130).
Lisäksi voit vaihtaa Wi-Fi-yhteyteen, kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden.
- Wi-Fi-yhteys: Voit ladata älylaitteelle valokuvia (2 megapikselin tai alkuperäisessä
koossa) ja elokuvia tai kuvata kauko-ohjaten.
• Lisätietoa yhteyksistä tai SnapBridge-sovelluksen käytöstä on oheisessa ”SnapBridge
Yhteysopas” ja SnapBridge-verkko-ohjeessa.
Yhdistäminen kauko-ohjaimeen
Aseta verkkovalikon Valitse yhteys-asetukseksi (A130) Kauko-ohjaus etukäteen.
Kamera ja kauko-ohjain yhdistetään Bluetooth-yhteydellä. Ensimmäisellä yhteyskerralla
muodosta kamerasta ja kauko-ohjaimesta laitepari.
Katso lisätietoja kauko-ohjaimesta kohdasta ”ML-L7-kauko-ohjain” (A171).
129
Valikon käyttö
Verkkovalikko
Verkkovalikkoluettelo
Joitain asetuksia ei voi muuttaa, kun langaton yhteys on muodostettu. Jos haluat muuttaa
niitä, katkaise langaton yhteys.
Asetus
Kuvaus
Lentokonetila
Poista kaikki langattomat yhteydet käytöstä valitsemalla Päällä.
Valitse yhteys
Valitse yhdistetäänkö kamera kohteeseen Älylaite
(oletusasetus) vai Kauko-ohjaus.
Muodosta yhteys älylaitt.
Muodosta laitepari, kun yhdistät älylaitteeseen
Bluetooth-yhteyden avulla ensimmäisen kerran.
Lisätietoa on oheisessa ”SnapBridge Yhteysopas” ja SnapBridge
-verkko-ohjeessa.
Yhteys kauko-ohjaimeen
Muodosta laitepari, kun yhdistät ML-L7-kauko-ohjaimeen
(saatavana erikseen) ensimmäisen kerran (A173).
Lähetä
kuvauksen
aikana
Valokuvat
Kyllä-asetuksella valokuva voidaan lähettää älylaitteeseen
Bluetooth-yhteyden kautta heti valokuvan ottamisen jälkeen.
• Automaattinen lähettäminen vaatii SnapBridge-sovelluksen
määrittämisen. SnapBridge-sovelluksen välilehdessä A M
Auto link (Automaattinen linkki) M ota käyttöön Auto
download (Automaattinen lataus).
• Valokuvat ladataan 2 megapikselin kuvakoossa. Jos haluat
lähettää alkuperäisessä koossa, käytä SnapBridge-sovelluksen
toimintoa Download pictures (Lataa kuvat).
• Jos toistovalikossa on otettu käyttöön Merkitse
ladattavaksi (A124), voit ladata valokuvat kameran
toistonäkymästä automaattisesti älylaitteeseen valitsemalla
ne.
Lataa
(valokuvat)
Määritä valokuvien automaattisen lähettämisen asetukset.
SSID*: Määritä aakkosnumeerinen SSID, jossa on 1–32 merkkiä.
Todennus/salaus: Valitse, salakirjoitetaanko viestintä.
Tiedonsiirtoa ei salata, kun Avoin on valittuna.
Wi-Fi
Wi-Fi-yhteyden
tyyppi
Salasana*: Määritä aakkosnumeerinen salasana, jossa on
8–36 merkkiä.
• Tietosuojan varmistamiseksi suositellaan vaihtamaan
salasana säännöllisesti.
Kanava: Valitse Wi-Fi-yhteyteen käytettävä kanava. Jos yhteys
on heikko tai kuvan latausnopeus on erittäin hidas
Wi-Fi-yhteydellä, kokeile kanavan vaihtamista.
Nykyiset
asetukset
Vahvista nykyinen Wi-Fi-yhteyden tyyppi luettelosta.
130
Valikon käyttö
Verkkovalikko
Asetus
Kuvaus
Yhteys
Valitse Käytössä tai Ei käytössä Bluetooth-tiedonsiirtoa
varten.
Pariliitetyt
laitteet
Näytä älylaitteet, joiden kanssa on muodostettu laitepari.
Voit vaihtaa älylaitetta, johon yhdistetään, tai poistaa laitepareja.
• Tämä kamera voi muodostaa laiteparin enintään viiteen
älylaitteeseen (yhteys voidaan muodostaa vain yhteen
laitteeseen kerrallaan).
Lähetä
sammutettuna
Määritä, saako kamera olla yhteydessä älylaitteeseen, kun
kameran virta on katkaistu tai kun se on valmiustilassa (A19),
valitsemalla Päällä tai Pois.
• Siirrettäessä tietoa Lähetä sammutettuna-yhteyden kautta
virran merkkivalo syttyy vaikka kameran virta on pois päältä.
Bluetooth
Palauta oletusasetukset
Palauta kaikki verkkovalikon asetukset oletusarvoihin.
* Lisätietoja syöttömenetelmästä on kohdassa ”Näppäimistön käyttö” (A132).
C
Bluetooth-yhteydenilmaisin ja Wi-Fi-yhteydenilmaisin kuvausnäkymässä
• Tietoa Bluetooth-yhteydenilmaisimesta
- Kun kamera on yhdistetty älylaitteeseen Bluetooth-yhteydellä, L on näkyvissä.
- Kun kamera odottaa yhteyden uudelleenmuodostamista älylaitteeseen, L vilkkuu. Lisäksi se
vilkkuu, kun Bluetooth-yhteys on katkennut kuvia ladattaessa (A155).
• Tietoa Wi-Fi-yhteydenilmaisimesta
- Kun kamera valmistautuu yhdistämään älylaitteeseen Wi-Fi-yhteyden kautta, h vilkkuu.
- Kun kamera on yhdistetty älylaitteeseen Wi-Fi-yhteydellä, h on näkyvissä.
131
Valikon käyttö
Verkkovalikko
Näppäimistön käyttö
• Valitse monivalitsimella HIJK aakkosnumeerisia
merkkejä. Siirrä valittu merkki tekstikenttään ja liikuta
kohdistinta eteenpäin painamalla k-painiketta.
• Siirrä kohdistinta tekstikentässä valitsemalla N tai
O näppäimistössä ja painamalla k-painiketta.
• Poista yksi merkki painamalla l-painiketta.
• Vahvista asetus valitsemalla P näppäimistössä ja
painamalla k-painiketta.
Tekstikenttä
SSID
Tak.
Poista
Näppäimistö
132
Valikon käyttö
Verkkovalikko
Asetusvalikko
Aikavyöhyke ja päiväys
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Aikavyöhyke ja päiväys M k-painike
Aseta kameran kellon aika.
Asetus
Päiväys ja aika
Kuvaus
• Valitse kenttä: Paina monivalitsinta
JK.
• Muuta päiväystä ja aikaa: paina HI.
• Vahvista asetus: Valitse
minuuttikenttä-asetus ja paina
k-painiketta.
Päiväys ja aika
P
K
V
01 01 2019
h
m
00 00
Muuta
Päiväysmuoto
Valitse Vuosi/kuukausi/päivä, Kuukausi/päivä/vuosi tai Päivä/
kuukausi/vuosi.
Aikavyöhyke
Aseta aikavyöhyke ja kesäaika.
• Kun Matkakohde (x) valitaan oman aikavyöhykkeen (w) määrittämisen
jälkeen, kamera laskee matkakohteen ja oman aikavyöhykkeen aikaeron
automaattisesti ja tallentaa valitun alueen päiväyksen ja ajan.
133
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Aikavyöhykkeen määrittäminen
1
Valitse monivalitsimella HI
Aikavyöhyke ja paina k-painiketta.
Aikavyöhyke ja päiväys
Päiväys ja aika
Päiväysmuoto
Aikavyöhyke
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
2
Valitse w Oma aikavyöhyke
tai x Matkakohde ja paina
k-painiketta.
Aikavyöhyke
Oma aikavyöhyke
Matkakohde
• Näytössä näkyvä päivämäärä ja aika muuttuvat sen
mukaan, onko valittuna oma aikavyöhyke vai
matkakohde.
3
Paina K.
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
Aikavyöhyke
Oma aikavyöhyke
Matkakohde
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
4
Valitse aikavyöhyke JK-painikkeilla.
• Ota kesäaika käyttöön painamalla H. Näkyviin tulee W.
Kesäaikatoiminnon voi poistaa käytöstä painamalla I.
• Ota aikavyöhyke käyttöön painamalla k-painiketta.
• Jos oman aikavyöhykkeen tai matkakohteen
asetuksissa on väärä aika, aseta oikea aika Päiväys ja
aika -asetuksissa.
New York, Toronto, Lima
10:30
Tak.
134
Valikon käyttö
Asetusvalikko
–05:00
Näytön asetukset
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Näytön asetukset M k-painike
Asetus
Kuvaus
Ohjeen
näyttäminen
Toimintojen kuvaukset tulevat näkyviin kuvaustilaa vaihdettaessa tai kun
asetusnäyttö on näkyvissä.
• Oletusasetus: Päällä
Kuvan tarkastelu
Valitse, näytetäänkö otettu kuva heti kuvauksen jälkeen.
• Oletusasetus: Päällä
Kirkkaus
Säädä kirkkautta.
• Oletusasetus: 3
Näytä/piilota
rajausrist.
Määritä, näytetäänkö kuvausnäytössä rajausta helpottavat viivat.
• Oletusasetus: Pois
135
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Päivämääräleima
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Päivämääräleima M k-painike
Kuvaushetken päiväys ja aika voidaan leimata kuviin
kuvattaessa.
15.11.2019
Asetus
Kuvaus
f Päiväys
Kuviin leimataan päiväys.
S Päiväys ja aika
Kuviin leimataan päiväys ja aika.
Pois
(oletusasetus)
Kuviin ei leimata päiväystä ja aikaa.
B
Päivämääräleimaa koskevia huomautuksia
• Päivämäärä- ja aikaleima muuttuvat kuvan pysyväksi osaksi eikä niitä voi poistaa. Päiväystä ja aikaa
ei voi leimata kuviin sen jälkeen, kun kuvat on otettu.
• Päiväystä ja aikaa ei voi leimata
- Kuvausohjelman asetuksen ollessa Yömaisema (kun asetuksena on Käsivara), Yömuotokuva
(kun asetuksena on Käsivara), Vastavalo (kun HDR-asetuksena on Päällä), Kirkastava
päällekk.valotus tai Helppo panoraama
- sarjakuvausasetuksen ollessa (A108) Esikuv. välimuisti, Nopea sarjakuv.: 120 k/s tai
Nopea sarjakuv.: 60 k/s
- elokuvia tallennettaessa
- tallennettaessa valokuvia elokuvien tallennuksen aikana
- luotaessa valokuvia elokuvia muokkaamalla.
• Leimattua päiväystä ja aikaa voi olla vaikea lukea, jos käytössä on pieni kuvakoko.
136
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Itselaukaisin: lauk. jälkeen
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Itselaukaisin: lauk. jälkeen M
k-painike
Määritä, peruutetaanko itselaukaisin, kun sitä on käytetty kuvaamiseen (A49).
Asetus
Kuvaus
Poistu itselaukaisintilasta
(oletusasetus)
Itselaukaisin peruutetaan kuvaamisen jälkeen.
• Kuu- tai Kirkas päällekk.valotus-kuvausohjelmalla
kuvaamisen jälkeen itselaukaisin asetetaan n3s-tilaan
(3 sekuntia). Voit lopettaa itselaukaisimen käytön valitsemalla
itselaukaisimen asetukseksi itse k.
• Automaattinen laukaisu ja Hymylaukaisin eivät peruunnu.
Pysy itselaukaisintilassa
Valokuvaus itselaukaisimella jatkuu kuvan ottamisen jälkeen.
• Kun kamera sammutetaan, itselaukaisin peruutetaan.
• oma kollaasi peruutetaan.
137
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Valokuva-VR
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Valokuva-VR M k-painike
Valitse tärinänvaimennusasetus, jota käytetään valokuvia kuvattaessa.
Valitse Pois, kun vakautat kameran jalustalle kuvauksen aikana.
Asetus
Kuvaus
g Päällä
(oletusasetus)
Tekee korjauksen kameran tärähtämiselle käyttämällä objektiivin
siirron VR:ää.
Pois
Korjausta ei tehdä.
B
Valokuva-VR-asetusta koskevia huomautuksia
• Kun olet kytkenyt kameraan virran tai kun olet vaihtanut toistotilasta kuvaustilaan, odota ennen
kuvien ottamista, että kuvausnäyttö on valmis.
• Kuvat voivat näkyä näytössä epäterävinä heti kuvauksen jälkeen.
• Tärinänvaimennus ei välttämättä kykene joissakin tilanteissa poistamaan kokonaan kameran
tärähtämisen vaikutuksia.
Tarkennusapu
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Tarkennusapu M k-painike
Asetus
Kuvaus
a
Automaattinen
(oletusasetus)
Tarkennusapuvalo syttyy automaattisesti, kun laukaisinta painetaan
hämärässä valaistuksessa. Valaisin ulottuu laajakulman ääriasennossa noin
1,5 metriin ja telekuvauksen ääriasennossa noin 3,0 metriin.
• Tarkennusalueen sijainnin tai valitun kuvaustilan mukaan
tarkennusapuvalo ei ehkä syty.
Pois
Tarkennusapuvalo ei syty.
138
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Digitaalizoomaus
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Digitaalizoomaus M k-painike
Asetus
Kuvaus
Päällä
(oletusasetus)
Digitaalizoomaus on käytössä.
Pois
Digitaalizoomaus ei ole käytössä.
B
Digitaalizoomausta koskevia huomautuksia
• Digitaalizoomausta ei voi käyttää seuraavissa kuvastiloissa:
- Yömaisema, Yömuotokuva, Vastavalo (kun HDR-asetuksena on Päällä), Muotokuva,
Kirkas päällekk.valotus (kun Yömais. + tähtiraidat tai Tähtiraidaton asetettu),
Ilotulitus-, Helppo panoraama- tai Lemmikkikuva-kuvausohjelma
- Luova tila
- Älymuotokuvatila
• Digitaalizoomausta ei voi käyttää muissa kuvaustiloissa tiettyjä asetuksia käytettäessä (A62).
Ääniasetukset
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Ääniasetukset M k-painike
Asetus
Kuvaus
Painikeääni
Kun valittuna on Päällä (oletusasetus), kamera antaa yhden äänimerkin,
kun toiminto suoritetaan, kaksi äänimerkkiä, kun se on tarkentanut
kohteeseen, ja kolme äänimerkkiä, jos tapahtuu virhe. Kamerassa näkyy
myös tervetulonäyttö.
• Äänet ovat pois käytöstä, kun kuvausohjelmana on Lemmikkikuva tai
Linnut.
Sulkimen ääni
Kun valittuna on Päällä (oletusasetus), suljinääni kuuluu, kun suljin
laukaistaan.
• Suljinääntä ei kuulu tallennettaessa elokuvia eikä käytettäessä
kuvausohjelmia Helppo panoraama, Lemmikkikuva tai Linnut.
139
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Autom. sammutus
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Autom. sammutus M k-painike
Määritä aika, jonka kuluttua kamera siirtyy valmiustilaan (A19).
Voit valita 30 s, 1 min (oletusasetus), 5 min tai 30 min.
C
Automaattisen virrankatkaisun määritys
Kameran valmiustilaan siirtymisen viivettä ei seuraavissa tilanteissa voi muuttaa:
• Valikon ollessa näkyvissä: 3 minuuttia (kun automaattisen virrankatkaisun asetuksena on 30 s tai
1 min)
• Kuvattaessa toiminnolla Automaattinen laukaisu: 5 minuuttia (kun automaattisen
virrankatkaisun asetuksena on 30 s tai 1 min)
• Kuvattaessa toiminnolla Hymylaukaisin: 5 minuuttia (kun automaattisen virrankatkaisun
asetuksena on 30 s tai 1 min)
• Kun HDMI-kaapeli on kytketty: 30 minuuttia
• Kun verkkolaite on kytketty kameraan: 30 minuuttia
• Kun odotetaan yhteyden muodostamista älylaitteen kanssa: 30 minuuttia
140
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Alusta kortti/Alusta muisti
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Alusta kortti/Alusta muistiM
k-painike
Tällä asetuksella voidaan alustaa muistikortti tai sisäinen muisti.
Muistikorttien tai kameran sisäisen muistin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki
tiedot. Poistettuja tietoja ei voi palauttaa. Muista tallentaa tärkeät kuvat
tietokoneeseen ennen alustamista.
• Et ehkä voi valita tätä asetusta, kun langaton yhteys on muodostettu.
Muistikortin alustaminen
• Aseta muistikortti paikalleen kameraan.
• Valitse Alusta kortti asetusvalikossa ja paina sitten k-painiketta.
Sisäisen muistin alustaminen
• Poista muistikortti kamerasta.
• Valitse Alusta muisti asetusvalikossa ja paina sitten k-painiketta.
Aloita alustaminen valitsemalla Alusta esiin tulevassa näytössä ja painamalla k-painiketta.
• Älä katkaise kamerasta virtaa tai avaa akkutilan/muistikorttipaikan kantta alustuksen
aikana.
Kieli/Language
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Kieli/Language M k-painike
Valitse kameran valikkojen ja ilmoitusten kieli.
141
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Kuvaselitys
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Kuvaselitys M k-painike
Lisää aikaisemmin rekisteröity kommentti otettaviin kuviin.
• Liitetyn kommentin voi merkitä kuviin, jotka lähetetään älylaitteeseen
SnapBridge-sovelluksella. SnapBridge-sovellus on määritettävä etukäteen. Katso
lisätietoja SnapBridge-sovelluksen verkko-ohjeista.
• Voit myös tarkistaa liitteenä olevan kommentin ViewNX-i-metatietojen avulla.
Asetus
Liitä selitys
Kirjoita selitys
B
Kuvaus
Kuviin liitetään Kirjoita
selitys -toiminnolla rekisteröity
kommentti.
• Valitse Liitä selitys, paina K ja valitse
valintaruutu (w). Asetus otetaan
käyttöön, kun painat k-painiketta, ja
kommentti lisätään sen jälkeen
otettuihin kuviin.
Huomautuksia kuvaselityksistä
Kuvaselitys-näyttö
Kuvaselityksiä ei näytetä, vaikka kuvat toistetaan kamerassa.
142
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Liitä selitys
Kirjoita selitys
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Aseta
Vahvista
Voit rekisteröidä kommentin, jossa on enimmillään 36 aakkosnumeerista
merkkiä.
• Valitse Kirjoita selitys ja paina K, jolloin syöttönäyttö tulee näkyviin.
Lisätietoja syöttömenetelmästä on kohdassa ”Näppäimistön käyttö”
(A132).
Kuvaselityksiä ei voida liittää elokuviin.
C
Kuvaselitys
Tekijänoikeustiedot
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Tekijänoikeustiedot M k-painike
Lisää aikaisemmin rekisteröidyt tekijänoikeustiedot otettaviin kuviin.
• Liitetyt tekijänoikeustiedot voi merkitä kuviin, jotka lähetetään älylaitteeseen
SnapBridge-sovelluksella. SnapBridge-sovellus on määritettävä etukäteen. Katso
lisätietoja SnapBridge-sovelluksen verkko-ohjeista.
• Voit myös tarkistaa liitteenä olevat tekijänoikeustiedot ViewNX-i-metatietojen avulla.
Asetus
Liitä
tekijänoikeustiedot
Kuvaus
Kuvaaja- ja
Tekijänoikeus-toiminnoilla
rekisteröidyt tekijänoikeustiedot
lisätään kuviin.
• Valitse Liitä tekijänoikeustiedot,
paina K ja valitse valintaruutu (w).
Asetus otetaan käyttöön, kun
painat k-painiketta, ja
tekijänoikeustiedot lisätään sen
jälkeen otettuihin kuviin.
Tekijänoikeustiedot
Liitä tekijänoikeustiedot
Kuvaaja
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tekijänoikeus
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Aseta
Vahvista
Kuvaaja
Voit rekisteröidä esittäjän nimen, jossa on enimmillään
36 aakkosnumeerista merkkiä.
• Valitse Kuvaaja ja paina K, jolloin syöttönäyttö tulee näkyviin.
Lisätietoja syöttömenetelmästä on kohdassa ”Näppäimistön käyttö”
(A132).
Tekijänoikeus
Voit rekisteröidä tekijänoikeuksien omistajan nimen, jossa on enimmillään
54 aakkosnumeerista merkkiä.
• Valitse Tekijänoikeus ja paina K, jolloin syöttönäyttö tulee näkyviin.
Lisätietoja syöttömenetelmästä on kohdassa ”Näppäimistön käyttö”
(A132).
B
Tekijänoikeustietoja koskevia huomautuksia
• Tekijänoikeustietoja ei voi liittää elokuviin.
• Liitä tekijänoikeustiedot -asetus on poistettava käytöstä, kun kamera vaihtaa käyttäjää tai
omistajaa, jotta vältetään kuvaajien ja tekijänoikeuksien omistajien nimien luvaton käyttö. Samalla
on varmistettava, että kuvaajan nimi ja tekijänoikeuksien omistajan nimi ovat tyhjiä.
• Nikon ei ole vastuussa mistään Tekijänoikeustiedot-kohdassa olevien tietojen aiheuttamista
ongelmista tai vahingoista.
C
Tekijänoikeustietojen näyttö
• Tekijänoikeustietoja ei näytetä, vaikka kuvat toistetaan kamerassa.
• Jos syötät sekä Kuvaaja- että Tekijänoikeus-tiedon, vain tekijänoikeuksien omistajan nimi
merkitään kuviin SnapBridge-sovelluksessa.
143
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Sijaintitietojen näyttö
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Sijaintitietojen näyttö M k-painike
Toiminnon avulla voit näyttää älylaitteesta noudettuja sijaintitietoja.
Sijaintitietojen noutaminen älylaitteesta
Lisätietoa yhteyksistä älylaitteisiin tai SnapBridge-sovelluksen käytöstä on oheisessa
”SnapBridge Yhteysopas” ja SnapBridge -verkko-ohjeessa.
1
Muodosta Bluetooth-yhteys kameran ja älylaitteen välille
SnapBridge-sovelluksella.
2
SnapBridge-sovelluksen välilehdessä A M Auto link
(Automaattinen linkki) M ota käyttöön Synchronize location
data (Synkronoi sijaintitiedot).
• Kun sijaintitietoja noudetaan, z esitetään kameran kuvausnäkymässä.
• Kun z on näkyvissä, sijaintitiedot tallennetaan otettuihin kuviin.
• Voit lopettaa tietojen noutamisen poistamalla Synchronize location data (Synkronoi
sijaintitiedot)-toiminnon käytöstä.
144
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Lataus tietokoneesta
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Lataus tietokoneesta M k-painike
Asetus
Kuvaus
a
Automaattinen
(oletusasetus)
Kun kamera on liitetty tietokoneeseen, jonka virta on kytketty (A93),
kamerassa oleva akku latautuu automaattisesti tietokoneelta saatavan
virran avulla.
• Virran merkkivalo (latauksen merkkivalo) vilkkuu hitaasti, kun akku
latautuu. Kun lataus on valmis, virran merkkivalo (latausmerkkivalo) alkaa
palaa yhtäjaksoisesti vilkkumisen sijaan.
Pois
Kamerassa oleva akku ei lataudu, kun kamera liitetään tietokoneeseen.
B
Latausta tietokoneesta koskevia huomautuksia
• Tietokoneliitännän yhteydessä kameran virta kytkeytyy ja akku alkaa latautua. Akun lataus päättyy,
jos kameran virta katkaistaan.
• Täysin tyhjentyneen akun lataus kestää noin 5 tuntia. Latausaika pitenee, jos kuvia siirretään akun
latauksen aikana.
• Kameran virta katkeaa automaattisesti, jos sen ja tietokoneen välillä ei ole tiedonsiirtoa
30 minuuttiin akun latauksen päätyttyä.
B
Kun virran merkkivalo (latauksen merkkivalo) vilkkuu nopeasti
Lataus ei onnistu. Syy voi olla jokin seuraavista.
• Ympäristön lämpötila ei sovellu lataamiseen. Lataa akku sisätilassa, jossa lämpötila on 5–35°C.
• USB-kaapelia ei ole liitetty oikein, tai akku on viallinen. Varmista, että USB-kaapeli on liitetty oikein,
tai vaihda akku tarvittaessa.
• Tietokone on lepotilassa eikä syötä virtaa. Aktivoi tietokone.
• Akkua ei voida ladata, koska tietokone ei voi syöttää kameraan virtaa tietokoneen asetusten tai
teknisten tietojen vuoksi.
145
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Palauta perusas.
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Palauta perusas. M k-painike
Kameran oletusasetukset palautuvat, kun Perusas. pal. valitaan.
• Myös verkkovalikon asetukset palautetaan oletusarvoihin.
• Joitakin asetuksia (kuten Aikavyöhyke ja päiväys ja Kieli/Language) ei palauteta.
• Et ehkä voi valita tätä asetusta, kun langaton yhteys on muodostettu.
C
Tiedostonumeroinnin palautus
Voit asettaa tiedoston numeroinnin alkamaan numerosta ”0001” poistamalla kaikki muistikortilla tai
sisäisessä muistissa olevat kuvat (A21), ennen kuin valitset Palauta perusas..
Vaatimustenmukaisuus
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Vaatimustenmukaisuus M k-painike
Näytä jotkin kameran täyttämät vaatimustenmukaisuusmerkinnät.
Laiteohjelmaversio
Paina d-painiketta M valitse z (asetukset) M Laiteohjelmaversio M k-painike
Voit tarkastaa kameran laiteohjelman version.
• Et ehkä voi valita tätä asetusta, kun langaton yhteys on muodostettu.
146
Valikon käyttö
Asetusvalikko
Ongelman ilmetessä
Vianmääritys.................................................................................................................................. 148
Virheilmoitukset........................................................................................................................... 157
147
Ongelman ilmetessä
Vianmääritys
Jos kamera ei toimi odotetulla tavalla, tutki seuraavaa tavanomaisten ongelmien luetteloa,
ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoon.
• Kameran virran katkaisu kerran saattaa ratkaista ongelman.
• Jos et löydä ongelmaan sopivaa ohjetta, lue myös ”Virheilmoitukset” (A157) tai alueesi
Nikon-verkkosivusto.
Virransaantiin, näyttöön ja asetuksiin liittyvät ongelmat
Ongelma
A
Syy/Ratkaisu
Kamera on päällä,
mutta ei reagoi.
• Odota tallennuksen päättymistä.
• Jos ongelma ei katoa, kytke kamera pois päältä.
Jos kamera ei kytkeydy pois päältä, irrota akku ja aseta
takaisin paikalleen tai, jos käytät verkkolaitetta, irrota ja kytke
verkkolaite uudelleen.
Huomaa, että tieto, jota oltiin tallentamassa menetetään,
mutta virtalähteen irrottaminen ja uudelleen kytkeminen ei
vaikuta jo tallennettuun tietoon.
–
Kameraa ei voi
käynnistää.
Akku on tyhjä.
12, 13,
165
19
Kamerasta katkeaa
virta varoittamatta.
• Kamera sammuu virran säästämiseksi automaattisesti
(automaattinen virrankatkaisu -toiminto).
• Kamera ja akku eivät ehkä toimi oikein matalissa
lämpötiloissa.
• Kameran tai akun sisäpuoli on kuumentunut. Odota, että
kameran sisäosa on jäähtynyt, ennen kuin käynnistät sen
uudelleen.
14
17
19
Näyttö on pimeä.
• Kameran virtaa ei ole kytketty.
• Akku on tyhjä.
• Kamera sammuu virran säästämiseksi automaattisesti
(automaattinen virrankatkaisu -toiminto).
• Kamera on kytketty televisioon tai tietokoneeseen.
• Kuvaus Kirkastava päällekk.valotus-kuvausohjelmalla on
kesken.
Kamera kuumenee.
Kamera saattaa kuumentua, jos esimerkiksi elokuvien
kuvaaminen jatkuu pitkään tai jos kameraa käytetään kuumissa
olosuhteissa. Tämä on normaalia.
148
Ongelman ilmetessä
Vianmääritys
165
–
–
–
–
Ongelma
Kamerassa olevaa
akkua ei voida
ladata.
Näyttöä on vaikea
nähdä.
A
Syy/Ratkaisu
• Varmista kaikki liitännät.
• Tietokoneliitännän aikana kamera ei ehkä lataa alla kuvatuista
syistä.
- Pois on valittu Lataus tietokoneesta -asetukseksi
asetusvalikossa.
- Akun lataus päättyy, jos kameran virta katkaistaan.
- Akun lataus ei ole mahdollista, jos kameran näytön kieltä
sekä päiväystä ja aikaa ei ole asetettu tai jos päiväys ja aika
ovat nollautuneet kameran kellon akun tyhjennyttyä. Lataa
akku verkkovirtalaturin avulla.
- Akun lataus saattaa päättyä, jos tietokone siirtyy lepotilaan.
- Akun lataus ei ehkä ole mahdollista tietokoneen teknisistä
tiedoista, asetuksista ja tilasta riippuen.
• Ympäröivä alue on liian kirkas.
- Siirry hämärämpään paikkaan.
• Säädä näytön kirkkautta.
13
145
–
14
–
–
–
135
• Jos kameran kelloa ei ole asetettu, O vilkkuu kuvausnäytössä
ja ennen kellon asettamista tallennettujen kuvien
päiväyksenä on ”00/00/0000 00:00” ja elokuvien päiväyksenä
”01/01/2019 00:00”. Valitse oikea aika ja päiväys asetusvalikon
Aikavyöhyke ja päiväys -asetuksista.
• Kameran kello ei ole yhtä tarkka kuin rannekellot tai tavalliset
kellot. Vertaa ajoittain kameran kelloa tarkempaan kelloon ja aseta
se tarvittaessa uudelleen aikaan.
4, 133
Näytössä ei näy
mitään tietoja.
Kuvaustiedot ja kuvan tiedot on voitu poistaa näkyvistä.
Paina s-painiketta, kunnes tiedot tulevat näkyviin.
4
Päivämääräleima
ei ole käytettävissä.
Aikavyöhyke ja päiväys -asetusta ei ole määritetty
asetusvalikossa.
133
Päivämäärää ei
leimata kuviin,
vaikka
Päivämääräleima
on käytössä.
• Päiväystä ei voi merkitä tiettyjen kuvaustilojen kanssa tai
tiettyjä asetuksia käytettäessä muissa toiminnoissa.
• Päivämäärää ei voi leimata elokuviin.
61, 136
O vilkkuu
ruudussa.
Tallennuksen
päivämäärä ja
kellonaika eivät ole
oikeat.
149
Ongelman ilmetessä
Vianmääritys
Ongelma
Aikavyöhykkeen ja
päiväyksen
asetusnäyttö tulee
näkyviin, kun
kameraan
kytketään virta.
Kameran asetukset
palautuvat
perusasetuksiin.
Kamerasta kuuluu
ääni.
A
Syy/Ratkaisu
Kellon akku on tyhjä. Kaikki asetukset on palautettu
oletusarvoihin. Määritä kameran asetukset uudelleen.
• Sisäisen kellon akku antaa virtaa kameran kellolle ja säilyttää
tietyt asetukset. Kellon akun latausaika on noin 10 tuntia, kun
akku asetetaan kameraan tai verkkolaite kytketään (saatavana
erikseen) kameraan. Kellon akku toimi usean päivän ajan,
vaikka kameran akku irrotettaisiin.
–
Kun Autom. tarkennustila -asetuksena on Kokoaikainen AF
tai jos käytössä ovat tietyt kuvaustilat, kamerasta saattaa kuulua
tarkennusääni.
24, 114,
121
Kuvaukseen liittyvät ongelmat
Ongelma
Kuvaustilaan
siirtyminen ei
onnistu.
Kuvien otto tai
elokuvien tallennus
ei onnistu.
Kamera ei pysty
tarkentamaan.
Irrota HDMI-kaapeli tai USB-kaapeli.
87
• Kun kamera on toistotilassa, paina c-painiketta, laukaisinta
tai b (e) -painiketta.
• Kun valikot ovat näkyvissä, paina d-painiketta.
• Salama latautuu, kun Q (salaman valmiusilmaisin) vilkkuu.
Odota, kunnes lataus on valmis.
• Aseta kameraan muistikortti, jossa on riittävästi vapaata tilaa.
• Akku on tyhjä.
2, 20
• Kohde on liian lähellä. Yritä kuvata käyttämällä autom.
kuvausohjelma -tilaa, Lähikuva-kuvausohjelmaa tai
makrotilaa.
• Kohteeseen on vaikeaa tarkentaa.
• Aseta asetusvalikossa Tarkennusapu-asetukseksi
Automaattinen.
• Katkaise kamerasta virta ja käynnistä se uudelleen.
24, 28,
32, 46,
50
57
138
150
Ongelman ilmetessä
Vianmääritys
A
Syy/Ratkaisu
97
47
12
12, 13,
165
–
Ongelma
A
Syy/Ratkaisu
Kuvat ovat
epätarkkoja.
• Käytä salamaa.
• Käytä suurempaa ISO-herkkyyden arvoa.
• Ota Valokuva-VR käyttöön valokuvia otettaessa. Ota
Elokuva-VR käyttöön elokuvia tallennettaessa.
• Käytä jalustaa, jotta kamera pysyy paikallaan (itselaukaisimen
käyttö samaan aikaan on tehokkaampaa).
47
110
122,
138
49
Salamalla otetuissa
kuvissa on kirkkaita
pisteitä.
Salama heijastuu ilmassa leijuvista hiukkasista. Laske salama.
19, 47
Salama ei välähdä.
• Salamavalo on laskettu alas.
• Salama ei välähdä tietyissä kuvaustiloissa tai käytettäessä
tiettyjä asetuksia muissa toiminnoissa.
19, 47
59, 61
Digitaalizoomaus ei
toimi.
• Digitaalizoomaus on Pois asetusvalikossa.
• Digitaalizoomausta ei voi käyttää tiettyjen kuvastilojen kanssa
tai tiettyjä asetuksia käytettäessä muissa toiminnoissa.
139
62, 139
Kuvatila ei ole
käytettävissä.
Kuvatila-tilaa ei voi valita tiettyjen kuvastilojen kanssa tai
tiettyjä asetuksia käytettäessä muissa toiminnoissa.
Ääntä ei kuulu, kun
suljin laukaistaan.
• Asetusvalikon kohdan Ääniasetukset Sulkimen
ääni-asetukseksi on valittu Pois. Joissakin kuvaustiloissa ei
kuulu ääntä, vaikka asetukseksi on valittu Päällä.
• Älä peitä kaiutinta.
Tarkennusapuvalo
ei syty.
Pois on valittu asetusvalikon kohdan Tarkennusapu
asetukseksi. Tarkennusapuvalo ei ehkä syty riippuen
tarkennusalueen sijainnista tai valitusta kuvausohjelmatilasta,
vaikka Automaattinen olisi valittu.
138
Kuvissa näkyy
häntimistä.
Objektiivi on likainen. Puhdista objektiivi.
168
Värit eivät ole
luonnollisia.
Valkotasapainoa tai värisävyä ei ole säädetty oikein.
33, 106
Kuvassa esiintyy
satunnaisia
kirkkaita
kuvapisteitä
(kohinaa).
Kohde on tumma, ja suljinaika on liian pitkä tai herkkyys on liian
suuri. Kohinaa voi vähentää seuraavilla tavoilla:
• Käyttämällä salamaa
• Valitsemalla pienemmän ISO-herkkyysasetuksen
47
110
151
Ongelman ilmetessä
Vianmääritys
61, 104
139
3
Ongelma
A
Syy/Ratkaisu
Kuvat ovat liian
tummia
(alivalottuneita).
• Salamavalo on laskettu alas tai valittuna on kuvaustila, jossa
salaman käyttöä on rajoitettu.
• Jokin peittää salaman.
• Kohde on salaman käyttöetäisyyden ulkopuolella.
• Säädä valotuksen korjausta.
• Käytä suurempaa ISO-herkkyyttä.
• Kohde on vastavalossa. Valitse Vastavalo-kuvausohjelma tai
nosta salama ja aseta salamatilaksi X (täytesalama).
19, 47,
59
17
176
51
110
30, 47
Kuvat ovat liian
vaaleita
(ylivalottuneita).
Säädä valotuksen korjausta.
51
Muita alueita kuin
punasilmäisyyttä ei
korjata.
Valitse jokin muu kuvaustila kuin Yömuotokuva, vaihda
salamatilaksi jokin muu kuin V (automaattisalama ja
punasilmäisyyden vähennys) ja yritä kuvata uudelleen.
47, 59
Ihonvärit eivät ole
tasaiset.
• Joissakin kuvausolosuhteissa kasvojen ihonväriä ei tasoiteta.
• Jos kuvassa on vähintään neljät kasvot, käytä toistovalikon
kohdan Glamour-muokkaus toimintoa Ihon tasoitus.
42
71
Kuvien
tallentaminen vie
aikaa.
Seuraavissa tilanteissa kuvien tallentaminen voi viedä tavallista
enemmän aikaa:
• Kohinan vähennys on käytössä esimerkiksi kuvattaessa
vähäisessä valossa.
• Salamatilana on V (automaattisalama ja punasilmäisyyden
vähennys).
• Kuvattaessa Yömaisema-, Yömuotokuva- tai Vastavalo
(kun HDR-asetuksena on Päällä) -kuvausohjelmalla.
• Kuvattaessa käytetään ihon tasoitus -toimintoa.
• Sarjakuvaustila on käytössä.
152
Ongelman ilmetessä
Vianmääritys
–
48
28, 29
41, 42
108
Toistoon liittyvät ongelmat
Ongelma
A
Syy/Ratkaisu
Tiedostoa ei voi
toistaa.
• Tällä kameralla ei ehkä voi toistaa kuvia, jotka on tallennettu
toisenmerkkisellä tai -mallisella digitaalikameralla.
• Tällä kameralla ei ehkä voi toistaa elokuvia, jotka on
tallennettu toisenmerkkisellä tai -mallisella digitaalikameralla.
• Tällä kameralla ei ehkä voi toistaa tietoja, joita on muokattu
tietokoneella.
–
Kuvaa ei voi
lähentää.
• Toiston zoomausta ei voi käyttää elokuviin.
• Zoomattaessa pienikokoista kuvaa näytössä näkyvä
suurennussuhde voi olla toinen kuin kuvan todellinen
suurennussuhde.
• Tällä kameralla ei ehkä voi lähentää kuvia, jotka on otettu
toisenmerkkisellä tai -mallisella digitaalikameralla.
–
Kuvaa ei voi
muokata.
• Joitakin kuvia ei voi muokata. Kertaalleen muokattuja kuvia ei
ehkä voida muokata uudelleen.
• Muistikortilla tai sisäisessä muistissa ei ole riittävästi vapaata
tilaa.
• Kameralla ei voi muokata toisilla kameroilla otettuja kuvia.
• Kuvissa käytettäviä muokkaustoimintoja ei voi käyttää
elokuvissa.
Kuvaa ei voi kiertää.
Kameralla ei voi kiertää kuvia, jotka on otettu toisenmerkkisellä
tai -mallisella digitaalikameralla.
153
Ongelman ilmetessä
Vianmääritys
38, 69
–
–
–
–
Ulkoisiin laitteisiin liittyvät ongelmat
Ongelma
A
Syy/Ratkaisu
–
Muodosta yhteys
älylaitt.:n valinta ei
onnistu.1/ Laiteparin
muodostaminen
älylaitteen kanssa
Muodosta yhteys
älylaitt.:n avulla ei
onnistu.1
• Katso oheinen ”SnapBridge Yhteysopas” langattoman
yhteyden ensimmäisen muodostuksen yhteydessä.
• Käytä riittävästi ladattua akkua.
• Aseta kameraan muistikortti, jossa on riittävästi vapaata
tilaa.
• Irrota HDMI-kaapeli tai USB-kaapeli.
• Aseta seuraava kameran kohdassa Verkkovalikko.
- Lentokonetila: Pois
- Valitse yhteys: Älylaite
- Bluetooth M Yhteys: Käytössä
• Ota Bluetooth käyttöön älylaitteessa.
129
Vaikka laitepari on
muodostettu, yhteyttä ei
muodosteta Bluetooth:n
kautta automaattisesti.1
• Aseta seuraava kameran kohdassa Verkkovalikko.
- Lentokonetila: Pois
- Valitse yhteys: Älylaite
- Bluetooth M Yhteys: Käytössä
• Jos kamera on muodostanut laiteparin usean
älylaitteen kanssa, valitse yhdistettävä älylaite
kamerassa kohdassa Verkkovalikko M Bluetooth M
Pariliitetyt laitteet.
• Jos SnapBridge-sovelluksessa on rekisteröity useita
kameroita, valitse kamera, johon haluat yhdistää,
SnapBridge-sovelluksella.
154
Ongelman ilmetessä
Vianmääritys
–
12
87
129
–
131
–
Ongelma
Syy/Ratkaisu
Kuvien lataaminen
älylaitteeseen, joka on
yhdistetty
SnapBridge-sovelluksella
ei onnistu.1
• Voit ladata automaattisesti automaattisen linkin
toiminnolla vain, jos Bluetooth-yhteys on muodostettu.
Voit ladata kuvia automaattisesti näin.
- Verkkovalikko M Lähetä kuvauksen aikana M
Valokuvat kamerassa: Kyllä
- A-välilehdellä SnapBridge-sovelluksessa M Auto
link (Automaattinen linkki) M Auto download
(Automaattinen lataus): Ota käyttöön
- Jos Verkkovalikko M Bluetooth M Lähetä
sammutettuna -asetukseksi kamerassa on asetettu
Pois, kytke kameran virta päälle tai vaihda asetukseksi
Päällä.
• Jos Bluetooth-yhteydellä ladattavia kuvia on paljon,
yhteys voi katketa kesken latauksen. Jos katkaiset
kameran virran ja kytket sen virran uudelleen päälle,
kamera muodostaa yhteyden älylaitteeseen uudelleen.
Lataaminen jatkuu, kun kamera on muodostanut
yhteyden uudelleen, seuraavissa tilanteissa.
- Kun Verkkovalikko M Lähetä kuvauksen aikana
M Valokuvat-asetukseksi kamerassa on valittu Kyllä
- Kun kuvat on merkitty ladattaviksi kameran kohdassa
Toistovalikko M Merkitse ladattavaksi
• Et ehkä pysty lataamaan kuvia tai lataus saattaa
peruuntua, kun kameraa käytetään.
A
130
–
131
–
–
Valokuvien lataaminen
alkuperäisessä koossa
SnapBridge-sovelluksen
kautta älylaitteelle ei
onnistu.1
Kameran Lähetä kuvauksen aikana- ja Merkitse
ladattavaksi -toimintoja varten valokuvat ladataan
2 megapikselin kuvakoossa. Jos haluat lähettää
alkuperäisessä koossa, käytä SnapBridge-sovelluksen
toimintoa Download pictures (Lataa kuvat).
–
Etävalokuvaus ei onnistu
älylaitteella, joka on
yhdistetty
SnapBridge-sovelluksella.1
• Etävalokuvaus ei ole mahdollista, jos sisäisessä muistissa
tai muistikortissa ei ole vapaata tilaa. Poista
tarpeettomia kuvia tai aseta kameraan muistikortti, jolla
on riittävästi vapaata tilaa.
• Etävalokuvaus ei välttämättä ole mahdollista, kun
kameraa käytetään.
–
Yhteys on heikko tai
kuvan latausnopeus on
erittäin hidas
Wi-Fi-yhteyden kautta
SnapBridge-sovelluksella.
Yritä vaihtaa kameralla kanavaa kohdassa Verkkovalikko
M Wi-Fi M Wi-Fi-yhteyden tyyppi M Kanava.
130
155
Ongelman ilmetessä
Vianmääritys
Ongelma
• Käytä riittävästi ladattua akkua.
• Aseta seuraava kameran kohdassa Verkkovalikko.
- Lentokonetila: Pois
- Valitse yhteys: Kauko-ohjaus
- Bluetooth M Yhteys: Käytössä
–
129
173
Kamera ei vastaa
ML-L7-kauko-ohjaimen
komentoihin.2
• Kameraa ei ole yhdistetty ML-L7-kauko-ohjaimeen
(myydään erikseen). Muodosta yhteys painamalla
kauko-ohjaimen virtapainiketta. Jos M ei ole näkyvissä
kuvausnäkymässä, muodosta laitepari uudelleen.
• Kauko-ohjainta voi käyttää vain kuvaamiseen.
• Kauko-ohjaimen painikkeita w1/w2 ei voi käyttää
tämän kameran kanssa.
Kuvia ei näytetä
televisiossa.
• Tietokone tai tulostin on liitetty kameraan.
• Muistikortilla ei ole kuvia.
• Poista muistikortti, jos haluat toistaa kameran sisäisessä
muistissa olevia kuvia.
–
–
12
•
•
•
•
•
–
87
87, 93
–
–
Nikon Transfer 2 ei
käynnisty, kun kamera
kytketään
tietokoneeseen.
1
2
A
Syy/Ratkaisu
Kohteen Yhteys
kauko-ohjaimeen
valinta ei onnistu.2 /
Kohteen Yhteys
kauko-ohjaimeen
käyttö laiteparin
muodostamiseksi
ML-L7-kauko-ohjaimen
kanssa ei onnistu.2
Kameran virtaa ei ole kytketty.
Akku on tyhjä.
USB-kaapelia ei ole kytketty oikein.
Tietokone ei tunnista kameraa.
Tietokonetta ei ole asetettu käynnistämään
Nikon Transfer 2 -ohjelmistoa automaattisesti. Katso
lisätietoja Nikon Transfer 2 -ohjelmistosta
ViewNX-i-ohjelmiston sisältämistä ohjeista.
171
171
PictBridge-näyttöä ei
näytetä, kun kamera
liitetään tulostimeen.
Joillakin PictBridge-yhteensopivilla tulostimilla
PictBridge-aloitusnäyttöä ei ehkä näytetä eikä kuvien
tulostus ehkä ole mahdollista, jos Automaattinen on
valittuna toiminnon Lataus tietokoneesta asetukseksi
asetusvalikossa. Aseta Lataus tietokoneesta tilaan Pois
ja kytke kamera tulostimeen uudelleen.
145
Tulostettavia kuvia ei
näy.
• Muistikortilla ei ole kuvia.
• Poista muistikortti, jotta voit tulostaa kameran sisäisessä
muistissa olevia kuvia.
–
12
Paperikoon valitseminen
kamerasta ei onnistu.
Paperikokoa ei voida valita kamerasta seuraavissa
tilanteissa, vaikka käytössä olisi PictBridge-yhteensopiva
tulostin. Valitse paperikoko tulostimessa.
• Tulostin ei tue kameralla määritettyjä paperikokoja.
• Tulostin valitsee paperikoon automaattisesti.
–
Katso oheinen ”SnapBridge Yhteysopas” ja SnapBridge -verkko-ohje.
Lisätietoa on käyttöohjeessa, joka tulee ML-L7 -kauko-ohjaimen mukana (myydään erikseen).
156
Ongelman ilmetessä
Vianmääritys
Virheilmoitukset
Jos näkyviin tulee virheilmoitus, katso tiedot seuraavasta taulukosta.
• Jos et löydä ongelmaan sopivaa ohjetta, lue myös ”Vianmääritys” (A148).
Näyttö
Akku on kuumentunut.
Kameran virta katkaistaan.
Kameran virta katkaistaan
ylikuumentumisen
ehkäisemiseksi.
Muistikortissa kirjoituksen
esto.
Korttia ei voida käyttää
Korttia ei voida lukea.
Korttia ei ole alustettu.
Alusta kortti?
Muisti lopussa
Kuvaa ei voi tallentaa.
Kuvaa ei voi muokata.
Kameran virta katkeaa automaattisesti. Odota kameran
tai akun jäähtymistä ennen käytön jatkamista.
–
Kirjoitussuojauskytkin on lukittu. Poista lukitus.
167
Muistikorttia luettaessa tapahtui virhe.
• Käytä hyväksyttyä muistikorttia.
• Tarkista, että liittimet ovat puhtaat.
• Tarkista, että muistikortti on asetettu oikein.
12, 179
Muistikorttia ei ole alustettu kamerassa käytettäväksi.
Alustaminen poistaa kaikki tiedot muistikortilta. Jos
haluat tehdä kuvista kopioita, muista valita Ei ja tallentaa
kuvat tietokoneelle tai muuhun tallennusvälineeseen
ennen muistikortin alustamista. Alusta muistikortti
valitsemalla Kyllä ja painamalla k-painiketta.
167
Poista kuvia tai aseta kameraan uusi muistikortti.
12, 21
Kuvaa tallennettaessa tapahtui virhe.
Aseta kameraan uusi muistikortti tai alusta muistikortti tai
sisäinen muisti.
12, 141
Kamera on käyttänyt kaikki tiedostonumerot.
Aseta kameraan uusi muistikortti tai alusta muistikortti tai
sisäinen muisti.
12, 141
Kopion tallentamiseen ei ole riittävästi tilaa.
Poista kohteesta kuvia.
21
Tarkista, että kuvia voi muokata.
69, 153
157
Ongelman ilmetessä
Virheilmoitukset
A
Syy/Ratkaisu
Näyttö
Ei voi tallentaa elokuvaa.
Muistissa ei kuvia
Kameran sisäisessä muistissa tai muistikortissa ei ole
kuvia.
• Poista muistikortti, jos haluat toistaa kameran
sisäisessä muistissa olevia kuvia.
• Valitse toistovalikossa Kopioi painamalla
d-painiketta, niin voit kopioida kameran sisäiseen
muistiin tallennetut kuvat muistikortille.
Tiedostossa ei kuvatietoja
A
Syy/Ratkaisu
Elokuvaa muistikortille tallennettaessa tapahtui
aikakatkaisuvirhe.
Käytä muistikorttia, jonka kirjoitusnopeus on suurempi.
Tiedostoa ei ole luotu tai muokattu tällä kameralla.
Tiedostoa ei voi katsella tällä kameralla.
Katsele tiedostoa tietokoneella tai laitteella, jolla tiedosto
on luotu tai jolla sitä on muokattu.
77, 179
12
127
–
Tätä kuvaa ei voi valita.
Muilla kameroilla otettuja kuvia ei voi merkitä ladattaviksi. –
Kaikki kuvat piilossa
Diaesitystä jne. varten ei ole kuvia.
125
Kuvaa ei voida poistaa.
Kuva on suojattu.
Poista suojaus.
126
Nosta salama.
Salamavalo on laskettu alas.
Nosta salama, ennen kuin kuvaat Yömuotokuva- tai
Vastavalo-kuvausohjelmalla (kun HDR-asetuksena on
Pois).
29, 47
Sammuta kamera ja
käynnistä kamera
uudelleen.
Objektiivin toimintahäiriö.
Älä kohdista objektiiviin liiallista voimaa.
Jos katkaiset kameran virran ja kytket sen uudelleen
päälle, objektiivin toiminta palautuu normaaliksi.
Jos ongelma ei häviä kameran uudelleenkäynnistyksen
jälkeen, ota yhteys vähittäismyyjään tai
huoltoammattilaiseen, jolla on Nikon-valtuutus.
148
Viestintävirhe
Tulostinyhteydessä tapahtui virhe.
Katkaise kamerasta virta ja kytke USB-kaapeli uudelleen.
89
Järjestelmävirhe
Kameran virtapiireissä tapahtui virhe.
Katkaise kamerasta virta, irrota akku, aseta se takaisin ja
kytke virta. Jos virhe toistuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun Nikon-huoltoon.
148
Tulostusvirhe: tarkista
tulostimen tila.
Kun olet ratkaissut ongelman, jatka tulostusta
valitsemalla Jatka ja painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe: tarkista
paperi.
Aseta tulostimeen tarvittavan kokoista paperia ja jatka
tulostusta valitsemalla Jatka ja
painamalla k-painiketta.*
–
158
Ongelman ilmetessä
Virheilmoitukset
Näyttö
A
Syy/Ratkaisu
Poista juuttunut paperi ja jatka tulostusta valitsemalla
Tulostinvirhe: paperitukos.
Jatka ja painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe: ei paperia.
Aseta tulostimeen tarvittavan kokoista paperia ja jatka
tulostusta valitsemalla Jatka ja
painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe: tarkista
muste.
Tulostimen mustekasetissa on ongelma.
Tarkista muste ja jatka tulostusta valitsemalla Jatka ja
painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe: muste
loppu.
Vaihda mustekasetti ja jatka tulostusta valitsemalla Jatka
ja painamalla k-painiketta.*
–
Tulostinvirhe: virheellinen
tiedosto.
Tulostettavassa kuvatiedostossa on ongelma.
Peruuta tulostus valitsemalla Peruuta ja painamalla
k-painiketta.
–
* Katso lisätietoja tulostimen käyttöohjeista.
159
Ongelman ilmetessä
Virheilmoitukset
Teknisiä huomautuksia
Huomautuksia .............................................................................................................................. 161
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia huomautuksia..................................... 162
Tuotteen hoito.............................................................................................................................. 164
Kamera ................................................................................................................................... 164
Akku......................................................................................................................................... 165
Verkkovirtalaturi ................................................................................................................. 166
Muistikortit............................................................................................................................ 167
Puhdistus ja säilytys.................................................................................................................... 168
Puhdistus............................................................................................................................... 168
Säilytys.................................................................................................................................... 168
Tiedostojen nimet ....................................................................................................................... 169
Lisävarusteet ................................................................................................................................. 170
ML-L7-kauko-ohjain .......................................................................................................... 171
Tekniset tiedot.............................................................................................................................. 175
Mahdolliset muistikortit................................................................................................... 179
Hakemisto ...................................................................................................................................... 181
160
Teknisiä huomautuksia
Huomautuksia
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
VAROITUS: AKUN/PARISTON KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKU-/
PARISTOTYYPILLÄ SAATTAA JOHTAA RÄJÄHDYKSEEN.
Tämä merkintä osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erillään
muusta jätteestä.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi erikseen asianmukaisessa
keräyspisteessä. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.
• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja estämään
haittoja, joita voi aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos laitteita ei hävitetä
asianmukaisesti.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT/PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.
Tämä symboli akussa/paristossa osoittaa, että akku/paristo tulee kerätä talteen
erikseen.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Kaikki akut/paristot, olipa niissä tämä symboli tai ei, on vietävä erikseen niille
tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
161
Teknisiä huomautuksia
Huomautuksia
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia
huomautuksia
Langattomia laitteita koskevat rajoitukset
Tähän laitteeseen sisältyvä langaton lähetin-vastaanotin on myyntimaansa langattomia
laitteita koskevien säädösten mukainen eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi muissa maissa
(EU- tai EFTA-maissa ostettuja tuotteita saa käyttää kaikissa EU- ja EFTA-maissa). Nikon ei ole
vastuussa käytöstä muissa maissa. Käyttäjien, jotka eivät ole varmoja alkuperäisestä
myyntimaasta, tulee ottaa yhteys paikalliseen Nikon-huoltokeskukseen tai Nikonin
valtuuttamaan huoltoedustajaan. Tämä rajoitus koskee ainoastaan langatonta toimintaa, ei
tuotteen muuta käyttöä.
Suojaus
Yksi tämän tuotteen eduista on se, että muut voivat vapaasti yhdistää laitteensa langatonta
tiedonsiirtoa varten missä tahansa kantoalueen sisällä. Jos tietoturva ei ole kunnossa,
seurauksena voi olla jokin seuraavista:
• Tietovarkaus: Pahantahtoiset ulkopuoliset tahot voivat siepata langattomia lähetyksiä ja
varastaa käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita henkilökohtaisia tietoja.
• Luvaton käyttö: Luvattomat käyttäjät voivat päästä verkkoon ja muuttaa tietoja tai
suorittaa muuta ilkivaltaa. Huomaa, että langattomien verkkojen rakenteen vuoksi
erityiset hyökkäysteknologiat voivat mahdollistaa luvattoman käytön, vaikka suojaus olisi
käytössä. Nikon ei ole vastuussa data- tai tietovuodoista, joita saattaa sattua tiedonsiirron
aikana.
• Älä käytä verkkoja, joiden käyttöön sinulla ei ole lupaa, vaikka ne näkyisivät älypuhelimella
tai tabletilla. Sitä voidaan pitää luvattomana käyttönä. Käytä vain verkkoja, joiden
käyttöön sinulla on lupa.
Henkilökohtaisten tietojen hallinta ja vastuuvapauslauseke
• Tuotteeseen tallennetut ja määritetyt käyttäjätiedot, mukaan lukien langattoman
lähiverkon yhteysasetukset ja muut henkilökohtaiset tiedot, saattavat muuttua tai kadota
käyttövirheen, staattisen sähkön, onnettomuuden, toimintahäiriön, korjauksen tai muun
käsittelyn vuoksi. Säilytä tärkeistä tiedoista aina erilliset kopiot. Nikon ei ole vastuussa
suorista tai epäsuorista vahingonkorvauksista tai saamatta jääneistä voitoista, jotka
aiheutuvat sisällön häviöstä, joka ei ole Nikonin aiheuttama.
• Poista kaikki tuotteeseen rekisteröidyt ja määritetyt käyttäjätiedot, mukaan lukien
langattoman lähiverkon yhteysasetukset ja muut henkilökohtaiset tiedot, valitsemalla
asetusvalikossa Palauta perusas. (A97) ennen tuotteen hävittämistä tai sen siirtämistä
uudelle omistajalle.
• Nikon ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen luvattomasta
käytöstä ulkopuolisten taholta siinä tapauksessa, että tuote on varastettu tai kadonnut.
162
Teknisiä huomautuksia
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia huomautuksia
Varotoimet vietäessä tai kuljetettaessa tuote ulkomaille
Tähän tuotteeseen sovelletaan Yhdysvaltain vientihallinnon säännöksiä. Yhdysvaltain
hallitukselta on hankittava lupa vain, jos tuote viedään tämän käyttöoppaan laatimishetkellä
seuraaviin kauppasaarrossa tai erityisrajoitusten alaisena oleviin maihin: Kuuba, Iran,
Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria (luetteloa voidaan muuttaa).
Huomautus Euroopassa asuville asiakkaille
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Eurooppa)
Nikon Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyyppi COOLPIX B600 noudattaa direktiiviä
2014/53/EU.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan seuraavasta
internet-osoitteesta: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1811.pdf.
• Suurin teho:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 2,12 dBm (EIRP)
• Käyttötaajuus:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanavaa)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
163
Teknisiä huomautuksia
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia huomautuksia
Tuotteen hoito
Noudata laitteen käytössä ja säilytyksessä seuraavia ohjeita sekä kohdassa ”Turvallisuudesta”
(Avi–ix) olevia varoituksia.
Kamera
Älä kohdista kameraan voimakkaita iskuja
Laite saattaa mennä epäkuntoon, jos siihen kohdistuu voimakas isku tai tärähdys. Älä kosketa
objektiivia tai käsittele sitä rajusti.
Suojaa laite kosteudelta
Laite vahingoittuu, jos se upotetaan veteen tai jos sitä säilytetään liian kosteassa ympäristössä.
Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia
Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi siirryttäessä kylmänä päivänä lämpimään rakennukseen
tai sieltä ulos, voivat saada kosteuden tiivistymään laitteen sisään. Kosteuden tiivistymisen
välttämiseksi pidä laitetta kameralaukussa tai muovipussissa, ennen kuin altistat sen äkilliselle
lämpötilan muutokselle.
Vältä voimakkaita magneettikenttiä
Älä käytä tai säilytä tätä laitetta lähellä laitteita, jotka tuottavat voimakasta sähkömagneettista
säteilyä tai voimakkaita magneettikenttiä. Tämä saattaa aiheuttaa tietojen katoamista tai kameran
toimintahäiriöitä.
Älä pidä objektiivia kauan kohdistettuna voimakkaaseen
valonlähteeseen
Älä kohdista objektiivia pitkiksi ajoiksi aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin, kun käytät
tai säilytät kameraa. Voimakas valo voi vahingoittaa kuvakennoa ja aiheuttaa valokuviin valkoisen
hunnun.
Katkaise virta, ennen kuin poistat tai irrotat virtalähteen tai
muistikortin
Älä poista akkua, kun laitteen virta on kytkettynä tai kun kuvien tallennus tai poisto on kesken. Jos
virta katkaistaan tällaisissa tilanteissa, tietoja saattaa kadota tai muistikortti tai laitteen virtapiirit
saattavat vahingoittua.
164
Teknisiä huomautuksia
Tuotteen hoito
Näyttöä koskevia huomautuksia
• Näytöt (mukaan lukien elektroniset etsimet) rakennetaan erittäin huolellisesti; vähintään 99,99%
kuvapisteistä on tehollisia ja korkeintaan 0,01% puuttuu tai on viallisia. Näytöissä saattaa olla
joitakin kuvapisteitä, jotka ovat aina valaistuina (valkoinen, punainen, sininen tai vihreä) tai aina
pimeinä (musta). Ilmiö ei ole toimintahäiriö eikä vaikuta tallennettaviin kuviin.
• Näytön kuvaa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa valaistuksessa.
• Älä paina näyttöä, sillä näyttö saattaa vahingoittua tai toimia väärin. Jos näyttö rikkoutuu, varo,
ettet saa haavoja lasinsiruista ja etteivät näytön sisältämät nestekiteet kosketa ihoa tai pääse silmiin
tai suuhun.
Akku
Käyttöä koskevia varotoimia
• Huomaa, että akku saattaa kuumentua käytössä.
• Älä käytä akkua alle 0°C:n tai yli 40°C:n lämpötilassa, sillä tällöin akku saattaa vahingoittua tai
toimia virheellisesti.
• Jos havaitset epätavallisia ilmiöitä, kuten akun liiallista lämpenemistä tai akusta tulevaa savua tai
epätavallista hajua, lopeta käyttäminen heti ja ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun
Nikon-huoltoedustajaan.
• Kun olet irrottanut akun kamerasta tai valinnaisesta akkulaturista, eristä akku asettamalla se
esimerkiksi muovipussiin.
Akun lataaminen
Tarkista akun varaus ennen kameran käyttöä ja vaihda tai lataa akku tarvittaessa.
• Lataa akku ennen käyttöä sisätilassa 5–35°C:n lämpötilassa.
• Akun korkea lämpötila saattaa estää akun oikean tai täydellisen latautumisen ja saattaa heikentää
akun suorituskykyä. Koska akku voi kuumentua käytön jälkeen, anna sen jäähtyä ennen lataamista.
Kun lataat tähän kameraan asetettua akkua verkkovirtalaturilla tai tietokoneella, akku ei lataudu,
jos lämpötila on alle 0°C tai yli 50°C.
• Lopeta lataaminen, kun akku on täynnä, sillä muuten akun suorituskyky voi heiketä.
• Akku saattaa lämmetä lataamisen aikana. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
Vara-akkujen pitäminen mukana
Sinun kannattaa pitää mukanasi täyteen varattuja vara-akkuja, kun lähdet kuvaamaan jotakin
tärkeää tilaisuutta.
Akun käyttäminen kylmissä olosuhteissa
Akkujen kapasiteetti pienenee kylmässä. Jos lähes tyhjää akkua käytetään alhaisissa lämpötiloissa, kamera
ei ehkä käynnisty. Säilytä vara-akut lämpimässä ja vaihda akku tarvittaessa. Osa kylmän akun varauksesta
palaa ennalleen lämpimässä.
165
Teknisiä huomautuksia
Tuotteen hoito
Akun liittimet
Akun liittimiin tarttunut lika voi haitata kameran toimintaa. Jos akun liittimet likaantuvat, pyyhi ne
ennen käyttöä kuivaksi puhtaalla, kuivalla liinalla.
Tyhjentyneen akun lataaminen
Jos kameran virta kytketään tai katkaistaan, kun kameran akku on lähes tyhjä, akun kesto voi
lyhentyä. Lataa tyhjentynyt akku ennen käyttöä.
Akun säilyttäminen
• Irrota akku tai valinnainen akkulaturi kamerasta aina, kun kameraa ei käytetä. Kamera kuluttaa
pieniä määriä virtaa, kun akku on kamerassa, vaikka kameraa ei käytettäisikään. Akku voi tällöin
syväpurkautua, minkä jälkeen se ei enää toimi.
• On suositeltavaa ladata käytetty akku kuuden kuukauden sisällä. Kun akku on käyttämättömänä
pitkiä aikoja, lataa akku täyteen vähintään puolen vuoden välein ja käytä kameraa kunnes akun
varaustila on B, ennen kuin palautat sen säilytyspaikkaan.
• Eristä akku panemalla se muovipussiin tai vastaavaan ja säilytä sitä viileässä paikassa. Akkua on
säilytettävä kuivassa tilassa, jonka lämpötila on 15–25°C. Älä säilytä akkua kuumassa tai liian kylmässä
tilassa.
Akun käyttöikä
Kun täyteen ladatun akun toiminta-aika huoneenlämpötilassa on selvästi lyhentynyt, akku on
vaihdettava uuteen. Hanki uusi akku.
Käytettyjen akkujen kierrättäminen
Kierrätä akut paikallisten määräysten mukaisesti varmistaen ensin, että liittimet on eristetty teipillä.
Verkkovirtalaturi
• Verkkovirtalaturi EH-73P on tarkoitettu käytettäväksi vain yhteensopivien laitteiden kanssa. Älä
käytä sitä toisen merkkisen tai mallisen laitteen kanssa.
• Käytä USB-kaapelina ainoastaan UC-E21-kaapelia. Muun USB-kaapelin kuin UC-E21-kaapelin
käyttäminen saattaa aiheuttaa ylikuumenemista, tulipalon tai sähköiskun.
• Älä missään tapauksessa käytä muun merkkistä tai mallista verkkolaitetta kuin
EH-73P-verkkovirtalaturia äläkä käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta tai
matkapuhelimen akkulaturia. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
ylikuumentumisen tai kameran vahingoittumisen.
• EH-73P on yhteensopiva 100–240 V:n ja 50/60 Hz:n vaihtovirtapistorasioiden kanssa. Kun käytät
laitetta ulkomailla, käytä tarvittaessa pistokesovitinta (saatavissa kaupoista). Lisätietoja
pistokesovittimista saa matkatoimistosta.
166
Teknisiä huomautuksia
Tuotteen hoito
Muistikortit
Käyttöä koskevia varotoimia
• Käytä vain Secure Digital -muistikortteja (A179).
• Noudata muistikortin ohjeissa kuvattuja varotoimia.
• Jos muistikortin kirjoitussuojauskytkin on lukitusasennossa, et voi
kuvata, poistaa kuvia etkä alustaa muistikorttia.
• Älä laita muistikorttiin tarroja.
16GB
Kirjoitussuojauskytkin
Alustaminen
• Älä alusta muistikorttia tietokoneella.
• Muista alustaa aikaisemmin muissa laitteissa käytetyt muistikortit tässä kamerassa, ennen kuin
käytät niitä ensimmäisen kerran. Suosittelemme uusien muistikorttien alustamista tässä
kamerassa ennen niiden käyttöä.
• Huomaa, että alustaminen poistaa pysyvästi kaikki kuvat ja muut tiedot muistikortista.
Ennen muistikortin alustamista kopioi kuvat, jotka haluat säilyttää.
• Jos viesti Korttia ei ole alustettu. Alusta kortti? tulee näyttöön, kun kameraan kytketään virta,
muistikortti on alustettava. Jos kortissa on tietoja, joita et halua poistaa, valitse Ei. Kopioi
tarvittavat tiedot esimerkiksi tietokoneeseen. Jos haluat alustaa muistikortin, valitse Kyllä.
Näkyviin tulee vahvistusikkuna. Aloita alustaminen painamalla k-painiketta.
• Älä suorita seuraavia toimintoja alustamisen, muistikortin tietojen kirjoituksen tai poiston tai
tietokoneeseen tehtävän tiedonsiirron aikana. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa
johtaa tietojen katoamiseen tai kameran tai muistikortin vahingoittumiseen.
- Akkutilan/muistikorttipaikan kannen avaus ja akun tai muistikortin poisto/asetus paikalleen.
- Virran katkaisu kamerasta
- Verkkolaitteen irrotus
167
Teknisiä huomautuksia
Tuotteen hoito
Puhdistus ja säilytys
Puhdistus
Älä käytä alkoholia, ohennetta tai muita haihtuvia kemikaaleja.
Objektiivi
Vältä koskettamasta lasiosia sormin. Poista tomu tai nukka puhaltimella (se on pieni
putkimainen laite, jonka päästä tulee ilmavirta, kun toisessa päässä olevaa
kumipalloa puristetaan). Jos objektiivissa on sormenjälkiä tai muuta likaa, joka ei
irtoa puhaltimella, pyyhi se pehmeällä liinalla pyörivin liikkein, jotka suuntautuvat
objektiivin keskeltä reunoja kohti. Jos lika ei lähde tälläkään menetelmällä, pyyhi
objektiivi liinalla, jota on hieman kostutettu linssinpuhdistusnesteellä.
Näyttö
Poista pöly tai nukka puhaltimella. Poista sormenjäljet ja muut tahrat
puhdistamalla näyttö kevyesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
Runko
Poista pöly, lika tai hiekka puhaltimella ja pyyhi sitten varovasti pehmeällä, kuivalla
liinalla. Kun olet käyttänyt kameraa rannalla tai muussa hiekkaisessa tai pölyisessä
paikassa, pyyhi hiekka, pöly tai suola pois liinalla, jota olet hieman kostuttanut
puhtaalla vedellä, ja kuivaa huolellisesti. Huomaa, että kameran sisään päässyt
lika voi aiheuttaa vaurioita, joita takuu ei korvaa.
Säilytys
Poista akku, jos kameraa ei tarvita pitkään aikaan. Ota kamera pois säilytyspaikastaan ainakin
kerran kuukaudessa, jotta siihen ei keräänny hometta.
Kytke kameraan virta ja paina laukaisinta muutamia kertoja, ennen kuin panet kameran
takaisin säilytyspaikkaansa. Älä säilytä kameraa seuraavissa paikoissa:
• Paikoissa, joissa ilmanvaihto on huono tai kosteus on yli 60%
• Yli 50°C:n tai alle –10°C:n lämpötiloissa
• Lähellä voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavia laitteita, kuten televisioita tai
radioita
Noudata akun säilytyksessä kohdassa ”Akku” (A165) ”Tuotteen hoito” (A164) annettuja
ohjeita.
168
Teknisiä huomautuksia
Puhdistus ja säilytys
Tiedostojen nimet
Kuville tai elokuville annetaan tiedostonimet alla kuvatulla tavalla.
Tiedoston nimi: DSCN 0001 .JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Tunniste
Ei näy kameran näytössä.
• DSCN: Alkuperäiset valokuvat, elokuvat ja elokuvia muokkaamalla
luodut valokuvat
• SSCN: Pikkukuvien kopiot
• RSCN: Rajatut kopiot
• FSCN: Kuvat, jotka on luotu jollakin muulla kuvanmuokkaustoiminnolla
kuin rajaus ja pikkukuva, sekä elokuvat, jotka on luotu elokuvien
muokkaustoiminnolla.
(2) Tiedoston
numero
Annetaan nousevassa järjestyksessä alkaen numerosta ”0001” ja päättyen
numeroon ”9999”.
(3) Pääte
Osoittaa tiedostomuodon.
• .JPG: Valokuvat
• .MP4: Elokuvat
169
Teknisiä huomautuksia
Tiedostojen nimet
Lisävarusteet
Akkulaturi
MH-65 akkulaturi
Kokonaan tyhjentyneen akun latausaika on noin 2 tuntia ja 30 minuuttia.
EH-62F Verkkolaite
(liitä kuvan mukaisesti)
Verkkolaite
Varmista, että virtajohto on asetettu kunnolla virtaliitännän uraan ennen
verkkolaitteen liittämistä akkutilaan. Varmista lisäksi, että virtajohto on
asetettu kunnolla akkutilan uraan ennen akkutilan/muistikorttipaikan
kannen sulkemista. Jos johto tulee ulos urista, kansi tai johto saattaa
vaurioitua, kun kansi suljetaan.
Kauko
-ohjauslisävarusteet
ML-L7-kauko-ohjain
Lisätietoja kauko-ohjaimen käyttämisestä on kohdassa ”ML-L7-kauko-ohjain”
(A171).
Käsihihna
AH-CP1-käsihihna
Saatavuus voi vaihdella alueittain tai maittain.
Katso uusimmat tiedot verkkosivustostamme tai esitteistämme.
170
Teknisiä huomautuksia
Lisävarusteet
ML-L7-kauko-ohjain
Voit muodostaa kamerasta ja erikseen myytävästä ML-L7-kauko-ohjaimesta laiteparin
(A173) ja käyttää kameraa kauko-ohjaimella. Tällä kameralla kuvattaessa voit suorittaa
toiminnot, jotka on määritelty kohdassa ”Kauko-ohjaimen osat ja toiminnot (COOLPIX B600)”
(A171).
• Kamera voidaan liittää pariksi vain yhden kauko-ohjaimen kanssa kerrallaan. Jos kamera
muodostaa laiteparin toisen kauko-ohjaimen kanssa, vain uusinta kauko-ohjainta voidaan
käyttää.
• Lisätietoa on käyttöohjeessa, joka tulee ML-L7-kauko-ohjaimen mukana.
Kauko-ohjaimen osat ja toiminnot (COOLPIX B600)
1
5
2
6
3
7
8
4
Säädin
Toiminto
1
–-painike/+-painike
Kuvausnäkymässä loitontaa painamalla –-painiketta ja
lähentää painamalla +-painiketta.
2
Elokuvantallennuspainike
Aloittaa elokuvan tallennuksen, kun painiketta painetaan,
ja lopettaa tallennuksen, kun painiketta painetaan
uudelleen.
3
Monivalitsin
Toimii kuten kameran monivalitsin, jolla voit määrittää
kuvausnäkymän asetuksia, kuten liukusäädin (A25),
salamatila (A47), itselaukaisin (A49), makrotila (A50)
ja valotuksen korjaus (A51).
171
Teknisiä huomautuksia
Lisävarusteet
Säädin
Toiminto
4
Virtapainike
Kytke kauko-ohjain päälle painamalla painiketta ja etsi
kamera, jonka kanssa on jo muodostettu laitepari. Etsi
uutta kameraa laitepariksi painamalla painiketta pitkään
(vähintään 3 sekuntia). Voit sammuttaa kauko-ohjaimen
painamalla painiketta uudelleen.
5
Tilan merkkivalo
Merkkivalon väri ja toiminta ilmaisevat kauko-ohjaimen
tilan tai kuvauksen tilan. Katso lisätietoja kohdasta
”Kauko-ohjaimen tilan merkkivalo (COOLPIX B600)”
(A172).
6
Laukaisin
Toimii kuten kameran laukaisin.
• Toimintoja ei voi suorittaa painamalla puoleen väliin
tai painamalla pitkään.
• Itselaukaisinta käytettäessä voit keskeyttää kuvan
ottamisen laskennan aikana painamalla painiketta.
7
k (vahvista valinta) -painike
Käyttää valitun kohteen.
8
w1 (toiminto 1) / w2
(toiminto 2) -painikkeet
Ei voi käyttää tämän kameran kanssa.
Kauko-ohjaimen tilan merkkivalo (COOLPIX B600)
Väri
Tila
Kuvaus
Vihreä
Vilkkuu noin kerran sekunnissa
Kauko-ohjain etsii kameraa, joka on jo
laitepari.
Vihreä
Vilkkuu nopeasti (noin kerran
0,5 sekunnissa)
Laiteparia muodostetaan.
Vihreä
Vilkkuu kerran noin 3 sekunnissa
Yhteys kauko-ohjaimen ja kameran välillä
on muodostettu.
Oranssi
Vilkkuu kerran
Valokuvan ottaminen alkaa.
Oranssi
Vilkkuu kaksi kertaa
Valokuvan ottaminen päättyy
(Kirkastava päällekk.valotus).
Punainen
Vilkkuu kerran
Elokuvan tallennus alkaa.
Punainen
Vilkkuu kaksi kertaa
Elokuvan tallennus päättyy.
172
Teknisiä huomautuksia
Lisävarusteet
Laiteparin muodostaminen kamerasta ja kauko-ohjaimesta
Ennen kauko-ohjaimen ensimmäistä käyttökertaa sen ja kameran on muodostettava
laitepari.
• Varmista, että akkujen varaustaso on riittävä.
1
2
3
Paina kameran d-painiketta.
Paina monivalitsimella J, käytä HI valitaksesi J (verkkovalikko)
ja paina k-painiketta.
Valitse Valitse yhteys ja paina
k-painiketta.
Lentokonetila
Valitse yhteys
Muodosta yhteys älylaitt.
Yhteys kauko-ohjaimeen
Autom. lähet. asetukset
Wi-Fi
4
Valitse Kauko-ohjaus ja paina
k-painiketta.
Valitse yhteys
Kauko-ohjaus
Älylaite
5
Valitse Yhteys kauko-ohjaimeen ja paina
k-painiketta.
• Laiteparin muodostus on käytössä, ja kamera odottaa
yhteyden muodostamista.
• Jos et voi valita Yhteys kauko-ohjaimeen, valitse
verkkovalikossa seuraavat asetukset.
- Lentokonetila: Pois
- Bluetooth M Yhteys M Käytössä
173
Teknisiä huomautuksia
Lisävarusteet
Lentokonetila
Valitse yhteys
Muodosta yhteys älylaitt.
Yhteys kauko-ohjaimeen
Autom. lähet. asetukset
Wi-Fi
6
Paina kauko-ohjaimen virtapainiketta pitkään (vähintään
3 sekuntia).
• Laiteparin muodostus kamerasta ja kauko-ohjaimesta alkaa. Parimuodostuksen aikana
kauko-ohjaimen tilan merkkivalo vilkkuu kerran noin 0,5 sekunnissa.
• Kun laitepari on muodostettu, kameran ja
kauko-ohjaimen välille muodostetaan yhteys. Kun
siirryt kuvaustilaan, M näkyy kuvausnäkymässä.
• Jos saat virheviestin laiteparin muodostamisesta,
muodosta laitepari uudelleen aloittaen vaiheesta 5.
25m 0s
500
Yhteyden vaihtaminen älylaitteeseen
• Vaihda Valitse yhteys (A130) verkkovalikossa asetuksesta Kauko-ohjaus asetukseen
Älylaite.
• Laiteparina olevat älylaitteet yhdistettään kameraan Bluetooth-yhteydellä, kun
SnapBridge-sovellus käynnistetään. L esitetään kameran kuvausnäkymässä.
• Lisätietoa yhteyksistä älylaitteisiin on oheisessa ”SnapBridge Yhteysopas” ja
SnapBridge -verkko-ohjeessa.
174
Teknisiä huomautuksia
Lisävarusteet
Tekniset tiedot
Nikon COOLPIX B600 -digitaalikamera
Tyyppi
Pienikokoinen digitaalikamera
Tehollisten kuvapisteiden
lukumäärä
16,0 miljoonaa (kuvankäsittely saattaa vähentää tehollisten
kuvapisteiden lukumäärää)
Kuvakenno
1/2,3 tuuman CMOS-kenno; kuvapisteitä noin 16,76 miljoonaa
Objektiivi
NIKKOR-objektiivi, 60-kertainen optinen zoomaus
Polttoväli
4.3–258 mm (vastaa 35mm:n [135] kameran kuvakulmaa
24–1440 mm:n objektiivilla)
Aukkoarvo
f/3.3–6.5
Rakenne
16 elementtiä 11 ryhmässä (4 ED-linssielementtiä ja 1 super
ED -linssielementti)
Digitaalizoomauksen
suurennus
Enintään 4× (kuvakulma vastaa noin 5760 mm:n objektiivia
35mm:n [135] kinokoossa)
Tärinänvaimennus
Objektiivin siirto (valokuvat)
Linssin siirron ja elektronisen VR:n yhdistelmä (elokuvat)
Automaattitarkennus
Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus
Objektiivin tarkennusalue
• [W]: Noin 50 cm–∞,
[T]: Noin 2,0 m–∞
• Makrotila:
[W]: Noin 1 cm–∞,
[T]: Noin 2,0 m–∞
(Etäisyydet mitattu objektiivin etupinnan keskipisteestä)
Tarkennusalueen valinta
Kasvotarkennus, manuaalinen ja 99 tarkennusaluetta, keskusta,
kohteen seuranta, kohteen hakeva AF
Näyttö
7,6 cm:n (3 tuuman), noin 921 000 pisteen laajan katselukulman
TFT-nestekidenäyttö-näyttö, heijastamaton pinnoite ja 5-asteinen
kirkkauden säätö
Kuva-ala (kuvaustila)
Noin 99% vaakasuunnassa ja pystysuunnassa (lopulliseen
kuvaan verrattuna)
Kuva-ala (toistotila)
Noin 99% vaakasuunnassa ja pystysuunnassa (lopulliseen
kuvaan verrattuna)
Tallennus
Tallennusväline
Sisäinen muisti (noin 83 Mt), SD-/SDHC-/SDXC-muistikortti
Tiedostojärjestelmä
DCF- ja Exif 2.3 -yhteensopiva
Tiedostomuodot
Valokuvat: JPEG
Elokuvat: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, ääni: AAC stereo)
175
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
Kuvakoko
Valokuvat
16 M (suuri) 4 608×3 456P, 16 M 4 608×3 456,
8 M 3 264×2 448, 4 M 2 272×1 704, 2 M 1 600×1 200,
VGA 640×480, 16:9 12 M 4 608×2 592, 1:1 3 456×3 456
Elokuvat
1080/30p, 1080/25p, 1080/60i, 1080/50i, 720/30p, 720/25p,
480/30p, 480/25p, HS 480/4×, HS 1 080/0,5×
ISO-herkkyys
(vakioherkkyys)
• ISO 125–1 600
• ISO 3 200, 6 400 (käytettävissä automaattisessa tilassa)
Valotus
Mittaustila
Matriisi, keskustapainotteinen (digitaalinen zoom alle 2×), piste
(digitaalinen zoom 2× tai enemmän)
Valotussäätö
Ohjelmoitu automaattivalotus ja valotuksen korjaus
(–2,0 – +2,0 EV 1/3 EV:n välein)
Suljin
Nopeus
Aukko
Etäisyys
Mekaaninen ja elektroninen CMOS-suljin
• 1/1600–1 s
• 1/4000 s (nopein aika nopean sarjakuvauksen aikana)
• 25 s (Tähtiraidat Kirkastava päällekk.valotus
-kuvausohjelmassa)
Sähkömagneettinen 6-lehtinen himmennin
8 aukkoarvoa 1/3 EV:n välein (W)
Itselaukaisin
10 s, 3 s
Salama
Etäisyys (noin)
(Herkkyys:
Automaattinen)
Salaman ohjaus
[W]: 0,5–6,8 m
[T]: 2,0–3,4 m
Automaattinen TTL-salama ja esisalamapeilaus
Liitäntä
USB-liitin
USB-mikroliitäntä (käytä USB-kaapelina ainoastaan mukana
toimitettua UC-E21-USB-kaapelia), Hi-Speed USB
• Direct Print -tuki (PictBridge)
HDMI-lähtöliitin
HDMI-mikroliitäntä (tyyppi D)
Wi-Fi (Langaton lähiverkko)
Standardit
IEEE 802.11b/g (langattoman lähiverkon standardiprotokolla)
Käyttötaajuus
2412–2462 MHz (1–11 kanavaa)
Suurin teho
11,3 dBm (EIRP)
Todennus
Avoin järjestelmä, WPA2-PSK
176
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
Bluetooth
Tiedonsiirtoprotokollat
Bluetooth Määrityksen versio 4.1
Käyttötaajuus
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
Suurin teho
Virtalähteet
Latausaika
Bluetooth: 3,1 dBm (EIRP)
Bluetooth Low Energy: 2,12 dBm (EIRP)
Yksi EN-EL12-Litiumioniakku (sisältyy toimitukseen)
EH-62F Verkkolaite (saatavana erikseen)
Noin 2 h (kun käytössä on EH-73P-Verkkovirtalaturi ja kun akku
on täysin tyhjentynyt)
Akun kesto1
Valokuvat
Elokuvan tallennus
(todellinen akun kesto
tallennusta varten)2
Jalustakierre
Noin 280 kuvaa, kun käytössä on EN-EL12
Noin 1 h 5 min (kun käytössä on EN-EL12)
1/4 (ISO 1222)
Mitat (L × K × S)
Noin 121,6 × 81,5 × 99,2 mm (ei sisällä ulkonevia osia)
Paino
Noin 500 g (mukaan lukien akku ja muistikortti)
Käyttöympäristö
Lämpötila
0–40°C
Kosteus
85% tai vähemmän (ei tiivistymistä)
• Kaikki mittaukset on tehty kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA:n (Camera and Imaging
Products Association) standardien tai ohjeiden mukaisesti.
1
2
Akun kestossa ei huomioida SnapBridgen käyttöä, ja se saattaa vaihdella käyttöolosuhteiden
mukaan, mukaan lukien lämpötila, kuvien välinen aikaväli ja valikoiden ja kuvien näyttöaika.
Yksittäisten elokuvatiedostojen enimmäispituus on 29 minuuttia, vaikka muistikortilla olisi
riittävästi vapaata tilaa pidemmille tallenteille. Yksittäisen elokuvatiedoston enimmäiskoko on
4 Gt. Jos tiedoston koko ylittää 4 Gt vaikka tallenteen pituus olisi vähemmän kuin 29 minuuttia,
tallennus päättyy.
177
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
EN-EL12 Litiumioniakku
Tyyppi
Litiumioniakku
Nimelliskapasiteetti
DC 3,7 V, 1050 mAh
Käyttölämpötila
0–40°C
Mitat (L × K × S)
Noin 32 × 43,8 × 7,9 mm
Paino
Noin 22,5 g
EH-73P Verkkovirtalaturi
Nimellinen tuloteho
AC 100–240 V, 50/60 Hz, enint. 0,14 A
Nimellinen lähtöjännite
DC 5,0 V, 1,0 A
Käyttölämpötila
0–40°C
Mitat (L × K × S)
Noin 55 × 22 × 54 mm (ilman pistokesovitinta)
Paino
Noin 51 g (ilman pistokesovitinta)
Tässä tuotteessa olevat symbolit tarkoittavat seuraavaa:
D AC, E DC, F Luokan II laite (tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen eristys.)
• Nikon ei ota vastuuta tässä käyttöoppaassa mahdollisesti olevista virheistä.
• Tuotteen ulkoasuun ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta.
• Kamerassa näytetyt näytekuvat ja käyttöoppaassa esitetyt kuvat ja kuvitukset ovat vain
havainnollistamista varten.
178
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
Mahdolliset muistikortit
Kamerassa voidaan käyttää SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja.
• Suosittelemme elokuvien tallennukseen muistikortteja, joiden SD-nopeusluokka on
vähintään 6 (videon nopeusluokka V6). Elokuvan tallentaminen saattaa keskeytyä
odottamatta, jos käytät muistikorttia, jonka nopeusluokitus on alhainen.
• Jos käytät kortinlukijaa, varmista, että se on yhteensopiva muistikorttisi kanssa.
• Kysy valmistajalta tietoja ominaisuuksista, toiminnasta ja käyttörajoituksista.
Tietoja tavaramerkeistä
• Windows on joko Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja Nikon Corporation käyttää niitä lisenssillä.
• Apple®, App Store®, Apple-logot, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® ja iBooks
ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
Android-robotti on kopioitu tai muokattu Googlen luomasta ja jakamasta
alkuperäistyöstä. Sen käyttö on Creative Commons Nimeä 3.0 -lisenssin mukaista.
• iOS on Cisco Systems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä.
• Adobe, Adobe-logo, Acrobat ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• SDXC-, SDHC- ja SD-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
• PictBridge on tavaramerkki.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
179
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
• Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tässä käyttöoppaassa ja muissa Nikon-tuotteen mukana toimitetuissa
dokumenteissa mainitut kauppanimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Tämä tuote on lisensoitu AVC Patent Portfolio License -lisenssin alaisena kuluttajan
henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Tuotetta voi käyttää (i) AVC-standardin
mukaisen videokuvan (”AVC-video”) koodaukseen ja/tai (ii) AVC-videon koodauksen
purkuun, jos videon on koodannut kuluttaja henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön
ja/tai se on hankittu videoiden toimittajalta, jolla on lisenssi AVC-videoiden levittämiseen.
Muita käyttötarkoituksia varten ei myönnetä suoraa tai epäsuoraa lupaa.
Lisätietoja saa MPEG LA, L.L.C:ltä.
Katso http://www.mpegla.com.
FreeType-lisenssi (FreeType2)
Osia tästä ohjelmistosta on suojattu FreeType Projectin tekijänoikeuksilla © 2012
(https://www.freetype.org). Kaikki oikeudet pidätetään.
MIT-lisenssi (HarfBuzz)
Osia tästä ohjelmistosta on suojattu HarfBuzz Projectin tekijänoikeuksilla © 2019
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kaikki oikeudet pidätetään.
180
Teknisiä huomautuksia
Tekniset tiedot
Hakemisto
Symbolit
A Automaattinen tila ......................... 24, 25
B Autom. kuvausohjelma -tila
.................................................................... 24, 27, 28
o Vastavalotila ................................ 24, 27, 30
s Luova tila ............................................ 24, 39
y Kuvausohjelma ...................... 24, 27
n Lyhytelokuvaesitystila ................... 24, 80
d Urheilutila...................................... 24, 27, 30
F Älymuotokuvatila ............................ 24, 41
e Yömuotokuvatila...................... 24, 27, 29
j Yömaisematila ........................... 24, 27, 28
c toistotila.......................................................... 20
C Listaa päiväjärjest. -tila ........................... 66
i toiston zoomaus ................................ 20, 64
f (laajakulma)................................................... 52
h Pienoiskuvien toisto....................... 20, 65
g (telekuvaus) ..................................................... 52
q Palautuva zoomaus -painike......... 2, 53
k Vahvista valinta -painike.................. 3, 97
c Toistopainike ......................................... 3, 20
l Poistopainike ............................................ 3, 21
b (e Elokuvan tallennus) -painike... 3, 19
s Tiedot-painike..................................... 3, 4
d Valikkopainike.................................... 3, 97
n Itselaukaisin ......................................... 46, 49
m Salamatila................................................ 46, 47
p Makrotila................................................ 46, 50
o Valotuksen korjaus .......... 25, 41, 46, 51
A
Aikaero.................................................................. 134
Aikavyöhyke............................................... 15, 133
Aikavyöhyke ja päiväys ........... 14, 103, 133
Akku..................................... vi, 12, 13, 165, 177
Akkujen varaustila............................................. 17
Akkulaturi ............................................................ 170
Akkutilan/muistikorttipaikan kansi .... 3, 13
Aktiivinen D-Lighting...................................... 25
Alusta kortti..................................... 12, 103, 141
Alusta muisti........................................... 103, 141
Alusta muistikortit.................................. 12, 141
Alustus .......................................................... 12, 141
Asetusvalikko ............................................ 97, 133
Aukkoarvo.............................................................. 54
Auringonlasku h ............................................. 27
Autom. kuvausohjelma -tila...... 24, 27, 28
Autom. lähet. asetukset................... 102, 130
Autom. tarkennustila... 100, 101, 114, 121
Automaattinen laukaisu................................ 34
Automaattinen sammutus... 19, 103, 140
Automaattinen tila .................................. 24, 25
Automaattisalama ........................................... 48
Automaattitarkennus .......................... 57, 121
B
Bluetooth ................................................. 102, 131
D
Diaesitys.................................................... 101, 125
Digitaalizoomaus ....................... 52, 103, 139
Direct Print ................................................... 87, 89
D-Lighting .................................................. 70, 101
Dynamic Fine Zoom........................................ 52
E
Elokuvan tallennus .................................. 19, 76
Elokuvan toistaminen................... 20, 76, 83
Elokuvavaihtoehdot ........................... 101, 117
Elokuvavalikko.......................................... 97, 117
Elokuva-VR............................................... 101, 122
Elokuvien muokkaus ...................................... 84
Erikoistehosteet......................................... 80, 81
Esiasetus käsin.................................................. 107
Esikuv. välimuisti................................. 108, 109
Esitarkennus ...................................................... 114
G
Glamour-muokkaus...................... 41, 71, 101
181
Teknisiä huomautuksia
Hakemisto
H
HDMI-kaapeli .............................................. 87, 88
HDMI-mikroliitäntä..................................... 3, 87
HDR............................................................................ 30
Helppo panoraama -toisto.......................... 38
Helppo panoraama V ......................... 27, 36
Hidastetut elokuvat............................ 118, 120
Hihna.......................................................................... 11
Histogrammi ................................................... 9, 51
HS-elokuva .............................................. 118, 120
Hymylaukaisin .................................................... 43
I
Ihon tasoitus................................................ 41, 42
Ilotulitus m.................................................. 27, 33
Ilta-/aamuhämärä i...................................... 27
ISO-herkkyys ........................................... 100, 110
Itselaukaisimen merkkivalo ................... 2, 49
Itselaukaisin................................................. 46, 49
lauk. jälkeen ............................................ 103, 137
J
Jalustakierre .................................................. 3, 177
Juhlat/sisätila f ....................................... 27, 32
Jäljellä oleva elokuvan tallennusaika
............................................................................. 76, 77
Jäljellä olevien kuvien määrä .......... 17, 105
K
Kaiutin ......................................................................... 3
Kalenterinäyttö ................................................... 65
Kasvojentunnistus............................................. 56
Kasvotarkennus ................................................ 111
Kauko-ohjain ...................................................... 171
Kello................................................................ 14, 133
Kertatarkennus....................................... 114, 121
Kesäaika........................................................ 15, 134
Kieli/Language...................................... 103, 141
Kierrä kuvaa............................................. 101, 126
Kiinteän alueen autom. ............................... 110
Kirkas päällekk.valotus U.................... 27, 31
Kirkkaus................................................................. 135
Kohteen hakeva AF............................... 55, 112
Kohteen seuranta................................. 112, 113
Kokoaikainen AF ................................... 114, 121
Kopioi.......................................................... 101, 127
Kuu L...................................................................... 35
Kuvaaminen ........................................ 17, 24, 76
Kuvamäärä.................................................. 80, 115
Kuvan tarkastelu.............................................. 135
Kuvaselitys .............................................. 103, 142
Kuvataajuus ............................................ 101, 123
Kuvatila ..................................................... 100, 104
Kuvausohjelma -tila ................................ 24, 27
Kuvaustiedot........................................................... 4
Kuvaustila.............................................................. 24
Kuvausvalikko .............................. 97, 104, 106
L
Laajakulma ............................................................ 52
Laiteohjelmaversio............................ 103, 146
Lataus tietokoneesta......................... 103, 145
Latausmerkkivalo.......................................... 2, 13
Laukaisin ................................................... 2, 18, 54
Lemmikkikuva O..................................... 27, 34
Lentokonetila......................................... 102, 130
Liitännän suojus................................... 3, 13, 87
Linnut l ............................................................... 35
Listaa päiväjärjest. -tila .................................. 66
Lisävarusteet ..................................................... 170
Litiumioniakku............... vi, 12, 13, 165, 178
Liukusäädin........................................................... 25
Lopeta tallennus................................................ 81
Lumi z ................................................................... 27
Luova tila ....................................................... 24, 39
Lyhytelokuvaesitys-tila......................... 24, 80
Lyhytelokuvaesitystilan valikko................. 80
Lähikuva k ................................................. 27, 32
M
Maisema c.......................................................... 27
Makrotila........................................................ 46, 50
Merkitse ladattavaksi......................... 101, 124
Mikrofoni (stereo)................................................. 2
182
Teknisiä huomautuksia
Hakemisto
Monivalitsin..................................................... 3, 97
Muistikortti ..................................... 12, 167, 179
Muistikorttipaikka.............................................. 12
Muodosta yhteys älylaitt................. 102, 130
Muotokuva b ..................................................... 27
N
Nopeutettu sarjakuvaus............................. 108
Nopeutetut elokuvat......................... 118, 120
Nykyiset asetukset ......................................... 130
Näyttö......................................................... 3, 4, 168
Näytä/piilota rajausrist. .......................... 6, 135
Näytön asetukset................................. 103, 135
O
Objektiivi......................................................... 2, 175
Ohjeen näyttäminen.................................... 135
Oma kollaasi .................................. 44, 100, 115
P
Painaminen puoliväliin ................................. 54
Painikeääni ......................................................... 139
Pakkaussuhde................................................... 104
Palauta oletusasetukset................... 102, 131
Palauta perusas.................................... 103, 146
Paperikoko.................................................... 90, 91
Pehmeä ................................................................... 41
PictBridge...................................................... 87, 89
Pienoiskuvien toisto ............................... 20, 65
Pikamuokkaus........................................... 70, 101
Pikatehosteet .............................................. 20, 69
Pikkukuva..................................................... 73, 101
Pohjustus....................................................... 41, 42
Poista................................................................ 21, 68
Polttoväli...................................................... 52, 175
Punasilmäisyyden korjaus................. 71, 101
Punasilmäisyyden vähennys ..................... 48
Päivämääräleima.................................. 103, 136
Päiväys ja aika ........................................... 14, 133
Päiväysmuoto........................................... 15, 133
R
Rajaus.............................................................. 64, 74
Rannehihna.............................................................. 2
Ranta Z.................................................................. 27
Ruoka u ......................................................... 27, 33
S
Salaman valmiusilmaisin ............................. 47
Salamatila..................................................... 46, 47
Salamavalo .............................................. 2, 19, 47
Sarja ................................................................... 21, 67
Sarjakuvaus ............................................ 100, 108
Sarjan näyttöasetukset............ 67, 101, 128
SD-muistikortti.............................. 12, 167, 179
Sijaintitietojen näyttö ...................... 103, 144
Silmänräpäystunnistus..................... 100, 116
Sisäinen muisti.................................................... 12
Sisäisen muistin alustaminen ................. 141
Sisäisen muistin ilmaisin .................................. 8
SnapBridge-sovellus..................................... 130
Sovellus ................................................................ 130
Suljinaika................................................................. 54
Sulkimen ääni ......................................... 115, 139
Suojaa......................................................... 101, 126
Sävytaso ..................................................................... 9
Sävytasotiedot ................................................. 4, 9
T
Tarkennuksen ilmaisin....................................... 5
Tarkennuksen lukitus ...................................... 58
Tarkennus............................................................... 54
Tarkennusalue..................................................... 18
Tarkennusaluetila................................. 100, 111
Tarkennusapu........................................ 103, 138
Tarkennusapuvalo ............................................... 2
Taustamusiikki..................................................... 80
Tekijänoikeustiedot............................ 103, 143
Telekuvaus............................................................. 52
Tiedostojen nimet ......................................... 169
Tietokone ...................................................... 87, 93
Tilanvalitsin ............................................. 2, 17, 24
Toisto ...................................................... 20, 67, 83
Toiston zoomaus..................................... 20, 64
Toistotila ................................................................. 20
183
Teknisiä huomautuksia
Hakemisto
Toistovalikko............................................. 97, 124
Tulostin........................................................... 87, 89
Tulostus................................................. 87, 90, 91
Tuuliäänen vaimennus .................... 101, 123
TV........................................................................ 87, 88
Täsmäys pitkiin suljinaikoihin ................... 48
Täyskuvatoisto..................................................... 20
Täytesalama......................................................... 48
U
Z
Zoomauksen sivusäädin................. 2, 18, 52
Zoomaus ................................................................ 52
Zoomaussäädin.................................... 2, 18, 52
Ä
Älymuotokuvatila..................................... 24, 41
Älymuotokuvavalikko .......................... 97, 115
Äänenvoimakkuus............................................ 83
Ääniasetukset ........................................ 103, 139
Urheilutila............................................. 24, 27, 30
USB-kaapeli ................................. 13, 87, 89, 93
USB-mikroliitäntä................ 3, 13, 87, 89, 93
V
Vaatimustenmukaisuus .................. 103, 146
Valitse yhteys ......................................... 102, 130
Valkotasapaino..................................... 100, 106
Valokuva-VR ............................................ 103, 138
Valokuvien muokkaus ................................... 69
Valokuvien ottaminen elokuvien
tallentamisen aikana ....................................... 79
Valokuvien poimiminen....................... 83, 85
Valotuksen korjaus.................. 25, 41, 46, 51
Vastavalotila........................................ 24, 27, 30
Verkkolaite ................................................. 87, 170
Verkkovalikko ........................................... 97, 129
Verkkovirtalaturi ................... vi, 13, 166, 178
ViewNX-i ................................................................. 93
Virtakytkin / virran merkkivalo ............. 2, 14
Väli ............................................................................ 115
Värikkyys......................................................... 25, 41
Värisävy.................................................................... 25
W
Wi-Fi............................................................. 102, 130
Y
Yhteys kauko-ohjaimeen................ 102, 130
Yksittäiskuvaus ................................................. 108
Yömaisematila................................... 24, 27, 28
Yömuotokuvatila ............................. 24, 27, 29
184
Teknisiä huomautuksia
Hakemisto
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun
ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai esittelyihin) missään
muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa kirjallista
lupaa.
CT9A01(1C)
2019
6MQ0191C-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising