Nikon | COOLPIX W150 | Nikon COOLPIX W150 Pikaopas

Nikon COOLPIX W150 Pikaopas
DIGITAALIKAMERA
Pikaopas
Johdanto
Kameran valmistelu
A Kuvaus
B Näytä
Hauskoja lisätoimintoja
Muodosta yhteys älylaitteeseen
Turvallisuudesta
Teknisiä huomautuksia
2
7
13
15
17
21
23
41
• Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kameran käyttöä.
• Lue ”Turvallisuudesta”-osio (sivu 23) ja ”<Tärkeää>
Iskunkestävyyttä, vesi- ja pölytiiviyttä ja kondensoitumista
koskevia huomautuksia” (sivu 28), jotta osaat käyttää
kameraa asianmukaisesti.
• Kun olet lukenut käyttöoppaan, säilytä sitä niin, että se on
tarvittaessa helppo löytää.
Johdanto
Käyttöopastyypit
Pikaopas (tämä käyttöopas)
Tässä käyttöoppaassa selitetään kuvauksen valmistelu ja
perustoiminnot.
Verkko-opas (HTML)
Tätä yksityiskohtaista käyttöopasta voi tarkastella tietokoneella
tai älylaitteella.
Se sisältää seuraavanlaista sisältöä.
• Yksityiskohtaiset selitykset kuvaustoiminnoista,
toistotoiminnoista ja valikkokohdista
• Yhteyden muodostaminen televisioon, tulostimeen,
tietokoneeseen tai älylaitteeseen
• Ratkaisut, kun ilmenee ongelmia tai kun näyttöön tulee virheilmoituksia
https://onlinemanual.nikonimglib.com/w150/fi/
nikon verkko-opas W150
SnapBridgen verkko-ohje (HTML)
Ohjeessa on yksityiskohtaisia tietoja älylaitteille tarkoitetun sovelluksen käytöstä,
”SnapBridge”.
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
COOLPIX W150 Model Name: N1838
2
Käy latauskeskuksessa
Verkkosivustostamme voi ladata Nikonin kuvaustuotteiden, tietokoneohjelmistojen ja
laiteohjelmien oppaita.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
nikon latauskeskus W150
Kuvien katselu tietokoneella tai älylaitteella
Käytä alla olevaa ohjelmistoa tai sovellusta.
Ohjelmisto tietokoneille
Lataa ohjelmisto latauskeskuksesta (sivu 3).
• ViewNX-i: Tällä ohjelmistolla voi siirtää kuvia ja elokuvia tietokoneeseen niiden katselua ja
muokkausta varten.
Sovellus älylaitteille
• SnapBridge: Kun muodostat langattoman yhteyden, tällä sovelluksella voi ladata kuvia ja
elokuvia älylaitteeseen.
Katso ”Muodosta yhteys älylaitteeseen” (sivu 21).
Nikonin käyttäjätuki
Rekisteröi kamerasi alla olevassa sivustossa, jossa on uusimpia tuotetietoja. Täältä löydät
vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) ja voit pyytää teknistä apua.
https://www.europe-nikon.com/support
Johdanto
3
Pakkauksen sisällön tarkastus
Jos pakkauksesta puuttuu osia, ota yhteys kameran ostopaikkaan.
COOLPIX W150
-digitaalikamera
Hihna1
(kiinnitysohje)
2
1
2
Ladattava litiumioniakku
EN-EL19
Verkkovirtalaturi EH-73P
Harja3
Pikaopas (tämä käyttöopas)
USB-kaapeli UC-E21
Takuu (painettu tämän käyttöoppaan takakanteen)
1
2
3
•
•
4
Älä heiluta kameraa hihnasta. Kamera saattaa osua esineisiin tai ihmisiin,
mikä voi vaurioittaa kameraa tai aiheuttaa loukkaantumisia.
Pistokesovitin toimitetaan mukana ostomaasta tai -alueesta riippuen.
Pistokesovittimen muoto vaihtelee ostomaan tai -alueen mukaan (sivu 9).
Harjalla puhdistetaan vedenpitävä tiiviste.
Lisävarusteet eivät ole vedenpitäviä.
Kameran mukana ei toimiteta muistikorttia. SD-, SDHC- ja
SDXC-muistikortteja kutsutaan tässä käyttöoppaassa muistikorteiksi.
Johdanto
Kameran osat
1 2
3 4
10
9
5
11 9
999
29m 0s
8
7
6
15
1 Laukaisin
9 Hihnan kiinnike
2 Virtakytkin/virran
merkkivalo
10 Mikrofoni
3 Salamavalo
4 Tarkennusapuvalo/
itselaukaisimen merkkivalo
5 b (e elokuvan
tallennus) -painike
6 Kaiutin
13 12
14
11 Latauksen merkkivalo/
salaman merkkivalo
12 Monivalitsin
13 c (kuvaus-/
toistotila) -painike
14 Näyttö (ruutu)
15 Joustavat painikkeet*
7 Objektiivi
8 Akkutilan/
muistikorttipaikan kansi
* Joustaviin painikkeisiin viitataan toisinaan tässä oppaassa numeroilla
1–4 (ylhäältä alaspäin).
Johdanto
5
Näytön käyttö
Akun varaustila
• S: Akun varaustaso on riittävä.
• U: Akun varaustila on alhainen.
999
29m 0s
Elokuvan
enimmäistallennusaika
Joustavat painikkeet
Paina valitaksesi näytössä näkyvän kohteen.
6
Johdanto
Jäljellä olevien
kuvien määrä
Kameran valmistelu
Tee valmistelut aikuisen kanssa.
Akun ja muistikortin asettaminen paikalleen
1
Avaa akkutilan/muistikorttipaikan kansi.
1
2
2
3
Aseta akku ja muistikortti paikalleen.
1
2
3
• Kun akun plus- ja miinusnavat on asetettu oikein päin, työnnä
keltaista akkusalpaa (1) ja aseta akku kokonaan paikalleen (2).
• Kun muistikortti on asetettu oikein, työnnä se muistikorttipaikkaan
niin, että kortti napsahtaa paikalleen (3).
• Kun asetat tähän kameraan ensimmäistä kertaa aikaisemmin
toisessa laitteessa käytetyn muistikortin, alusta se kameran
asetusvalikossa M [Alusta kortti].
7
3
Sulje akkutilan/muistikorttipaikan
kansi.
• Laske kansi täysin litteäksi nuolen (1)
osoittamaan suuntaan ja liu’uta se
kokonaan sisään (2).
1
2
Akkutilan/muistikorttipaikan kannen avaamista ja sulkemista
koskevia huomautuksia
• Varmista, että kamera ja kädet ovat kuivat.
• Varmista, ettei akkutilan/muistikorttipaikan kannen sisäpuolella ole
roskia tai muuta vastaavaa.
• Varmista, että akkutilan/muistikorttipaikan kansi on tiukasti kiinni.
Akun ja muistikortin poistaminen
Katkaise kameran virta ja varmista, että virran merkkivalo ja näyttö ovat
sammuneet. Avaa sitten akkutilan/muistikorttipaikan kansi.
• Poista akku liikuttamalla keltaista akkusalpaa.
• Irrota muistikortti painamalla sitä kevyesti kameran sisään.
• Ole varovainen, kun käsittelet kameraa, akkua ja muistikorttia
välittömästi kameran käytön jälkeen, koska ne saattavat olla kuumia.
8
Kameran valmistelu
Akun lataaminen
1
Kytke verkkovirtalaturi USB-kaapelilla (kuuluu
toimitukseen) kameraan, jossa on akku paikallaan.
Verkkovirtalaturi
2
Kytke verkkovirtalaturin pistoke pistorasiaan.
• Pistokesovitin toimitetaan mukana ostomaasta tai -alueesta
riippuen. Pistokesovittimen muoto vaihtelee ostomaan tai -alueen
mukaan.
• Akun lataus alkaa ja latauksen merkkivalo vilkkuu.
• Kun lataus on päättynyt, latauksen merkkivalo sammuu.
3
Kun lataus on valmis, irrota verkkovirtalaturi pistorasiasta ja
irrota USB-kaapeli.
Kameran valmistelu
9
Akun lataamista ja vaihtoa koskevia huomautuksia
• Vain aikuinen saa ladata ja vaihtaa akun.
• Älä käytä muuta USB-kaapelia kuin UC-E21. Muun kaapelin käyttö voi
aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon tai sähköiskun.
• Tarkista pistokkeiden muoto ja suunta. Älä kytke tai irrota pistokkeita
viistossa asennossa.
• Älä missään tapauksessa käytä muun merkkistä tai mallista
verkkolaitetta kuin EH-73P-verkkovirtalaturia äläkä käytä kaupallisesti
saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta tai matkapuhelimen akkulaturia.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kameran
ylikuumentumisen tai vahingoittumisen.
• Tutustu kohtien ”Turvallisuudesta” (sivu 23) ja ”Tuotteen hoito” (sivu 34)
tietoihin.
10
Kameran valmistelu
Kameran asetusten määrittäminen
Kun kytket kameraan virran ensimmäistä kertaa, kamera pyytää asettamaan
muun muassa näytön kielen ja kameran kellonajan.
1
Kytke kameraan virta
painamalla virtakytkintä.
2
Korosta kieli painamalla
monivalitsimella J tai K ja
paina O.
Kieli/Language
• Saatavilla olevat kielet
vaihtelevat maittain tai
alueittain.
3
Suomi
Paina R [Kyllä].
Aseta aika ja päiväys?
Kyllä
Ei
4
Valitse päiväysmuoto.
Kameran valmistelu
11
5
Aseta päiväys ja aika ja paina
O.
Päiväys ja aika
• Valitse kenttä painamalla
P
K
V
h
m
monivalitsimella J tai K ja aseta
sitten päivämäärä ja kellonaika
painamalla H tai I.
• Valitse minuuttikenttä ja vahvista
asetus painamalla O.
• Paina m, jotta m tulee näkyviin, ja ota kesäaika käyttöön. Poista
kesäaika käytöstä painamalla m uudelleen.
01
6
Kun vahvistusviesti näkyy, paina R [Kyllä].
7
Valitse haluamasi näytön
tyyppi painamalla
monivalitsimella J tai K ja
paina O.
8
01
2019
00
00
Valikon tausta
Vahvista vedenpitävyyteen
liittyvät viestit ja paina K.
Vesitiiviyden varmistaminen
9
Vahvista oikealla näkyvä
näyttöviesti ja paina O.
• Näyttö kuvien ottamista varten
tulee esiin.
12
Kameran valmistelu
Kuivaa kamera huolellisesti ja
poista jäljellä olevat pisarat
merkityiltä alueilta liinalla.
A Kuvaus
Kuvien ottaminen
1
Pitele kameraa ja suuntaa se
niin, että näet kohteen
näytössä.
• Laita toinen käsi hihnan läpi ja
pidä kameraa vakaasti
molemmin käsin.
• Varo, ettet peitä salamaa
tai objektiivia sormilla.
2
Paina laukaisinta kevyesti
(puoliväliin).
• Kamera tarkentaa.
500
25m 0s
3
Paina laukaisin pohjaan.
• Kamera ottaa kuvan.
1/250
F3.3
13
Zoomauksen käyttäminen
H: Suurentaa kuvan kohdetta.
I: Näkymä laajenee.
500
25m 0s
Elokuvien tallennus
1
Kun A näkyy näytön oikeassa
alareunassa, suuntaa kamera
siten, että näet kohteen
näytössä.
• Älä peitä mikrofonia.
2
Paina b (e elokuvan
tallennus) -painiketta.
• Kamera aloittaa elokuvan
tallentamisen.
500
25m 0s
3
Paina b (e elokuvan tallennus) -painiketta uudelleen.
• Kamera lopettaa elokuvan tallentamisen.
14
A Kuvaus
B Näytä
Kuvien katselu
1
Paina c (kuvaus-/
toistotila) -painiketta.
• B näkyy näytön oikeassa
alareunassa.
• Viimeksi otettu kuva tulee
näkyviin.
500
25m 0s
15/11/2019
15:30
10
2
Voit katsoa edellisen tai
seuraavan kuvan painamalla
monivalitsimella J tai K.
• Jos painat c-painiketta
uudelleen, A tulee näkyviin
näytön oikeaan alareunaan ja
kamera palaa kuvausnäyttöön.
15/11/2019
15:30
10
15
Elokuvien katselu
Näytä tallennettu elokuva ja aloita toisto
painamalla H.
Voit muuttaa äänenvoimakkuutta
painamalla H tai I elokuvan toiston
aikana.
15/11/2019
15:30
20s
Elokuvan toisto-opas
Kuvien poistaminen
1
Etsi poistettava kuva ja paina
n.
15/11/2019
15:30
10
2
Paina n [Poista vain tämä
kuva].
• Paina j, jos haluat poistua
poistamatta kuvaa.
Poista
Poista vain tämä kuva
Poista valitut kuvat
Poista kaikki kuvat
3
Paina R [Kyllä].
• Poistettua kuvaa ei voi palauttaa.
Poistetaanko 1 kuva?
Kyllä
Ei
16
B Näytä
Hauskoja lisätoimintoja
Tärkeimmät asiat, mitä voit tehdä kuvauksen
aikana
1
2
3
4
500
25m 0s
1 A Helppo tapa ottaa hienoja kuvia.
2 Z x [Salamavalo]: Voit asettaa salaman.
i [Itselaukaisin]: Voit käyttää itselaukaisinta.
3 g g [Valitse tyyli]: Voit kuvata valittuun tyyliin sopivilla asetuksilla.
A [Koristele]: Voit lisätä kuviin reunuksia.
d [Vaihda värejä]: Voit muuttaa kirkkautta.
4
l
u [Vaihda ääniä]: Voit asettaa suljinäänen ja painikeäänen.
C [Valitse koko]: Voit määrittää koon, johon kuvat
tallennetaan.
l [Kameran asetukset]: Voit muuttaa kameran asetuksia.
Jos valitset l M [Kameran asetukset] M Aseta [Laaja valikko] asetukseksi [Päällä], kaikki toiminnot ovat käytettävissä.
17
Kuvaa veden alla (g M g M J)*
Voit laittaa kameran veden alle ja ottaa kuvia.
Asetukset muuttuvat automaattisesti
vedenalaiseen kuvaukseen sopiviksi.
Peili (g M g M L)
Voit kuvata pysty- tai sivusuunnassa
symmetrisiä kuvia, aivan kuin näytön
keskelle olisi sijoitettu peili.
Koristele (g M A)
Voit lisätä kuvien ympärille reunuksen.
Voit valita 10 reunustyypistä.
* Lue ”<Tärkeää> Iskunkestävyyttä, vesi- ja pölytiiviyttä ja kondensoitumista
koskevia huomautuksia” (sivu 28) huolellisesti ennen kameran käyttöä
veden alla. Kun olet käyttänyt kameraa veden alla, lue ”Kameran
puhdistaminen vedenalaisen käytön jälkeen” (sivu 39) huolellisesti ja
puhdista kamera.
18
Hauskoja lisätoimintoja
Tärkeimmät asiat, mitä voit tehdä katselun aikana
1
2
3
4
15/11/2019
15:30
10
1 V E [Vaihda viestejä]: Voit lisätä kuviin ääniviestejä. Voit myös
vastata viesteihin.
V [Kuvaleikki]: Voit muokata kuvia.
A [Arvostelu] tai I [Suosikit]: Voit suojata kuvia tahattomalta
poistamiselta.
2 Z G [Näytä päivän mukaan]: Voit tarkastella kuvia valitsemalla
päivämäärän.
m [Diaesitys]: Voit näyttää kuvia järjestyksessä.
3
4
n
Voit poistaa kuvia.
l
E [Merkitse ladattavaksi]: Voit valita kuvia ja ladata ne
älylaitteeseen.
y [Parantelu]: Voit kopioida tai kääntää kuvia.
l [Kameran asetukset]: Voit muuttaa kameran asetuksia.
Jos valitset l M [Kameran asetukset] M Aseta [Laaja valikko] asetukseksi [Päällä], kaikki toiminnot ovat käytettävissä.
Hauskoja lisätoimintoja
19
Lisää ehostus (V M V M K)
Voit muuttaa tehosteita, kuten lisätä väriä
poskille, käyttää meikkivoidetta tai
suurentaa silmiä.
Järjestä kuvat (V M V M p)
Voit järjestää neljä otettua kuvaa yhdeksi
kuvaksi.
Leimaa (V M V M G)
Voit lisätä kuviin leimoja.
Voit tehdä isoja tai pieniä leimoja ja siirtää
niitä minne tahansa.
Diaesitys (Z M m)
Voit toistaa hauskoja diaesityksiä, joissa on animoituja hahmoja ja
musiikkia.
20
Hauskoja lisätoimintoja
Muodosta yhteys älylaitteeseen
SnapBridge-sovelluksen asennus
Asentamalla SnapBridge-sovelluksen ja yhdistämällä kameran
ja älylaitteen langattomasti voit lähettää kameralla otetut kuvat
ja elokuvat älylaitteeseen. Älylaitteella kameraa voidaan myös
hallita etänä ja ottaa kuvia.
• Lataa sovellus Apple App Store® -kaupasta (iOS) tai Google
Play™ -kaupasta (Android™). ”SnapBridge 360/170 -sovellusta” ei voi
käyttää tämän kameran kanssa.
• Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmäversioista saa siirtymällä
lataussivustoon.
• Lisätietoja älylaitteen käyttämisestä on älylaitteen omassa
käyttöoppaassa.
21
Kameran ja älylaitteen yhdistäminen
• Aseta kameraan muistikortti, jossa on riittävästi vapaata tilaa.
• Varmista, että kameran ja älylaitteen akuissa on riittävästi latausta jäljellä.
• Ota Bluetooth käyttöön älylaitteessa.
1
2
Paina l ja paina sitten
l [Kameran asetukset] M
C [Verkkovalikko] M
V [Muodosta yhteys
älylaitt.].
Käynnistä SnapBridge-sovellus,
kun oikealla oleva
valintaikkuna tulee näkyviin.
500
25m 0s
Sovellus
SnapBridge
Kamera
Camera name_XXXXXXXX
Mene älylaitteella sovelluskauppaan
ja etsi SnapBridge. Asenna
SnapBridge-sovellus ja käynnistä se.
• Noudata kamerassa ja SnapBridge-sovelluksessa näkyviä ohjeita.
• Lisätietoja yhteyden muodostamisesta on ”Verkko-oppaan”
kohdassa ”Yhteyden muodostaminen älylaitteeseen (SnapBridge)”
(sivu 2).
• Lisätietoja SnapBridge-sovelluksen käytöstä on ”SnapBridgen
verkko-ohje” (sivu 2).
22
Muodosta yhteys älylaitteeseen
Turvallisuudesta
Turvallisuudesta
Lue ”Turvallisuudesta” kokonaan ennen tuotteen käyttöä estääksesi omaisuusvahingot ja
itsesi tai muiden loukkaantumisen.
Säilytä näitä turvallisuusohjeita paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien luettavissa.
VAARA
Tällä kuvakkeella merkittyjen
varotoimien noudattamatta jättämiseen
liittyy merkittävä kuoleman tai vakavan
loukkaantumisen riski.
VAROITUS
Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMAUTUS
Tällä kuvakkeella merkittyjen
varotoimien noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa loukkaantumisen tai
omaisuusvahinkoja.
VAROITUS
• Älä käytä tuotetta, kun kävelet tai ajat ajoneuvoa. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden tai loukkaantumisen.
• Älä pura tai muuntele tuotetta. Älä koske sisäosiin, jotka paljastuvat
putoamisen tai muun vahingon seurauksena. Näiden varotoimien noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai muun loukkaantumisen.
• Jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten tuotteesta tulevaa savua, kuumuutta tai
epätavallista hajua, irrota heti akku tai virtalähde. Käytön jatkaminen voi
aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun loukkaantumisen.
• Älä käsittele pistoketta märin käsin. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa kosketukseen ihon kanssa, kun tuote on päällä
tai kytketty pistorasiaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
lieviä palovammoja.
23
• Älä käytä tuotetta helposti syttyvän pölyn tai kaasun, kuten propaanin,
bensiinin tai aerosolien, lähellä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
• Älä kohdista salamaa moottoriajoneuvon kuljettajaan. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden.
• Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa loukkaantumisen tai tuotteen toimintahäiriön. Huomaa myös, että pieniin
osiin voi tukehtua. Jos lapsi nielee jonkin tuotteen osan, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä kiedo hihnoja kaulasi ympärille. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa onnettomuuden.
• Älä käytä akkuja, latureita, verkkolaitteita tai USB-kaapeleita, joita ei ole
tarkoitettu nimenomaan tämän tuotteen kanssa käytettäväksi. Kun käytät
akkuja, latureita, verkkolaitteita ja USB-kaapeleita, jotka on tarkoitettu
käytettäväksi tämän tuotteen kanssa, älä:
- Vahingoita, muokkaa tai vedä tai taivuta johtoja tai kaapeleita
voimakkaasti, aseta niitä painavien esineiden alle tai altista niitä lämmölle
tai tulelle.
- Käytä matkamuuntajia, jännitteestä toiseen muuntavia sovittimia tai
vaihtosuuntaajia.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
• Älä käsittele pistoketta, kun lataat tuotetta tai käytät verkkolaitetta ukkosella.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.
• Älä käsittele paljain käsin paikoissa, joiden lämpötila voi olla erittäin korkea tai
matala. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai paleltumia.
HUOMAUTUS
• Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen
valonlähteeseen. Objektiivin kokoama valo voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa
tuotteen sisäosia. Kun kuvaat vastavalossa olevia kohteita, pidä aurinko riittävästi
rajauksen ulkopuolella.
• Sammuta tuote, kun sen käyttö on kielletty. Poista langattomat toiminnot
käytöstä, kun langattomien laitteiden käyttö on kielletty. Tuotteen lähettämät
radioaallot voivat häiritä lentokoneen tai sairaaloiden tai muiden lääketieteellisten
laitosten laitteita.
• Poista akku ja irrota verkkolaite, jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
tuotteen toimintahäiriön.
24
Turvallisuudesta
• Älä laukaise salamaa ihon tai esineiden lähellä tai kosketuksessa niihin. Tämän
varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa paikkoihin, joiden lämpötila on erittäin korkea,
kuten suljettuun autoon tai suoraan auringonvaloon. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön.
• Älä kuljeta kameraa kiinnitettynä jalustaan tai vastaavaan lisävarusteeseen.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai
tuotteen toimintahäiriön.
Akkujen VAARA
• Älä käsittele akkuja väärin. Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, akut voivat vuotaa,
ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan:
- Käytä vain tämän tuotteen kanssa käytettäväksi hyväksyttyjä akkuja.
- Älä altista akkuja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Älä pura osiin.
- Älä aiheuta liittimiin oikosulkua koskettamalla niitä kaulakoruihin, hiuspinneihin tai
muihin metalliesineisiin.
- Älä altista akkuja tai tuotteita, joissa niitä käytetään, voimakkaille fyysisille iskuille.
• Lataa vain osoitetulla tavalla. Jos tätä varotoimea ei noudateta, akut voivat vuotaa,
ylikuumentua, haljeta tai syttyä palamaan.
• Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla puhtaalla vedellä ja
hakeudu heti lääkäriin. Viivyttely voi aiheuttaa silmävammoja.
Akkujen VAROITUS
• Pidä akut lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielee akun, ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Älä upota akkuja veteen tai altista niitä sateelle. Tämän varotoimen
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön. Jos tuote
kastuu, kuivaa se heti pyyhkeellä tai vastaavalla.
• Lopeta käyttö heti, jos huomaat akuissa muutoksia, kuten värjäytymiä tai
vääntymiä. Lopeta EN-EL19-akkujen lataaminen, jos ne eivät lataudu
ilmoitetussa ajassa. Älä heitä akkuja tai tuotteita, joissa on akkuja, äläkä kohdista niihin
voimakkaita iskuja.
Turvallisuudesta
25
• Kun akkuja ei enää tarvita, eristä liittimet teipillä. Metalliesineiden osuminen
liittimiin voi aiheuttaa ylikuumenemisen, halkeamisen tai tulipalon.
• Jos akkunestettä joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele likaantunut alue heti
runsaalla puhtaalla vedellä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa ihoärsytystä.
26
Turvallisuudesta
Ilmoituksia
Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
VAROITUS: AKUN/PARISTON KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKU-/
PARISTOTYYPILLÄ SAATTAA JOHTAA RÄJÄHDYKSEEN.
Tämä merkintä osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erillään
muusta jätteestä.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi erikseen asianmukaisessa
keräyspisteessä. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.
• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja estämään
haittoja, joita voi aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos laitteita ei hävitetä
asianmukaisesti.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT/PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.
Tämä symboli akussa/paristossa osoittaa, että akku/paristo tulee kerätä talteen
erikseen.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Kaikki akut/paristot, olipa niissä tämä symboli tai ei, on vietävä erikseen niille
tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
Turvallisuudesta
27
<Tärkeää> Iskunkestävyyttä, vesi- ja pölytiiviyttä
ja kondensoitumista koskevia huomautuksia
• Tässä kuvattu iskunkestävyys, vesitiiviys ja pölytiiviys eivät takaa, että kamera pysyy täysin
vesitiiviinä tai vahingoittumattomana ja ongelmattomana kaikissa olosuhteissa.
• Kameraan ei saa kohdistaa voimakkaita iskuja, tärinää tai painetta pudottamalla, iskemällä
tai asettamalla raskas esine sen päälle. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa kameran muodonmuutoksia, veden pääsyn kameran sisään tai ilmatiiviiden
tiivisteiden vaurioitumisen, mistä voi olla seurauksena kameran toimintahäiriö.
• Nikon-takuu ei välttämättä kata ongelmia, jotka aiheutuvat veden pääsystä kameran
sisään kameran vääränlaisen käsittelyn takia.
Iskunkestävyyttä koskevia huomautuksia
Tämä kamera on läpäissyt Nikonin tekemän testin (pudotustesti 180 cm:n korkeudelta 5 cm
paksulle vaneripaneelille), joka on MIL-STD-810G w/Change 1 Method 516.7-Shock* standardin mukainen.
Nikonin tekemässä testissä ei mitata ulkomuodon muutoksia, kuten kameran maalipinnan
lohkeilua ja kameran muodonmuutoksia.
* Yhdysvaltain puolustusministeriön testimenetelmästandardi. Tämä testi määritetään
valmistelemalla 5 kameraa ja varmistamalla, että testi läpäistään 5 kameralla pudottamalla
26 suunnassa (8 kulmaa, 12 reunaa ja 6 pintaa) 122 cm:n korkeudelta.
Vesi- ja pölytiiviyttä koskevia huomautuksia
Kamera on luokiteltu vastaamaan JIS/IEC-vesitiiviysluokkaa 8 (IPX8) ja
JIS/IEC-pölytiiviysluokkaa 6 (IP6X), ja sillä voidaan kuvata veden alla 10 m:n syvyydessä
60 minuutin ajan.*
* Tämä luokitus ilmaisee, että kamera on suunniteltu kestämään tiettyä vedenpainetta määritetyn
ajan, kun kameraa käytetään Nikonin määrittämien menetelmien mukaisesti.
• Tämän kameran vesitiiviys testattiin vain makeassa vedessä (uima-altaat, joet ja järvet) ja
suolaisessa vedessä.
• Kameran sisäosat eivät ole vesitiiviitä. Kameran sisään pääsevä vesi saattaa ruostuttaa osia,
mistä voi olla seurauksena korkeita korjauskustannuksia tai korjaamattomia vaurioita.
• Lisävarusteet eivät ole vedenpitäviä.
B
Puhdistusta koskevat varotoimet
• Älä puhkaise mikrofonin tai kaiuttimien aukkoja terävällä esineellä. Jos kameran sisäosa
vahingoittuu, vesitiiviys huononee.
• Älä käytä saippuaa, neutraaleja pesuaineita tai kemikaaleja, kuten bentseeniä.
28
Turvallisuudesta
Iskunkestävyyttä sekä vesi- ja pölytiiviyttä koskevia
huomautuksia
• Älä pudota kameraa, iske sitä kiveä tai muuta kovaa vasten äläkä heitä sitä veden pintaa
vasten.
• Älä altista kameraa iskuille veden alla.
- Älä altista kameraa vedenpaineelle käyttämällä sitä koskissa tai vesiputouksissa.
- Älä käytä yli 10 m:n syvyydessä.
- Älä pudota kameraa veteen. Tämä kamera ei kellu vedessä.
• Älä käytä kameraa veden alla yli 60 minuuttia yhtäjaksoisesti.
• Älä aseta kameraan märkää muistikorttia tai akkua.
- Älä avaa akkutilan/muistikorttipaikan kantta, kun kamera tai kätesi ovat märät. Muuten
kameran sisään saattaa päästä vettä tai kameraan saattaa tulla toimintahäiriö.
• Älä avaa akkutilan/muistikorttipaikan kantta veden alla.
• Jos kameran ulkopinnalle tai akkutilan/
muistikorttipaikan kannen sisäpuolelle
pääsee kosteutta esimerkiksi vesipisaroina,
pyyhi kosteus välittömästi pois pehmeällä
ja kuivalla liinalla.
- Jos kameran ulkopinnalle tai akkutilan/
muistikorttipaikan kannen sisäpuolelle
kiinnittyy vierasta ainetta, poista se
välittömästi puhaltimella tai pehmeällä
liinalla.
- Jos vieraita esineitä on tarttunut
Vedenpitävä tiiviste
akkutilan/muistikorttipaikan kannen sisällä
olevaan vedenpitävään tiivisteeseen, poista ne
kameran mukana toimitetulla harjalla. Älä käytä
harjaa mihinkään muuhun kuin vedenpitävän
tiivisteen puhdistamiseen.
• Älä jätä kameraa kylmään tai kuumaan, yli 40°C:n
lämpötilaan pitkäksi aikaa.
- Muuten vesitiiviys saattaa kärsiä.
- Jos kameraa käytetään vedenpinnan alapuolella,
veden lämpötilan on oltava 0°C–40°C.
• Älä käytä kameraa kuumissa lähteissä.
Turvallisuudesta
29
Ennen kameran vedenalaista käyttöä
Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti ennen kameran käyttämistä veden alla.
• Varmista, että akkutilan/muistikorttipaikan kannen sisäpuolella ei ole likaa tai muuta
ylimääräistä.
• Varmista, että akkutilan/muistikorttipaikan kannen vedenpitävä tiiviste ei ole haljennut tai
vääntynyt.
- Varmista, että vedenpitävä tiiviste ei ole irronnut kamerasta.
• Varmista, että akkutilan/muistikorttipaikan kansi on tiukasti kiinni.
- Työnnä kantta, kunnes se lukittuu paikalleen ja kuuluu napsahdus.
Käyttölämpötilaa, kosteutta ja kondensoitumista
koskevia huomautuksia
Tämän kameran toiminta on testattu –10…+40°C:n lämpötilassa.
Noudata seuraavia varotoimia käyttäessäsi kameraa kylmän ilmaston alueilla tai korkeissa
paikoissa.
• Akun suorituskyky heikkenee tilapäisesti akun ollessa kylmä. Pidä kamera ja akut
lämpimänä vaatteidesi alla ennen käyttöä.
• Kameran suorituskyky saattaa heikentyä tilapäisesti, jos kamera on ollut erittäin kylmässä
pitkän aikaa. Näyttö voi esimerkiksi näyttää normaalia tummemmalta välittömästi
kameran virran kytkemisen jälkeen tai näyttöön voi jäädä haamukuvia.
● Ympäristön olosuhteet, jotka todennäköisesti aiheuttavat kondensoitumista
Huurua (kosteuden tiivistymistä) saattaa ilmetä näytön tai objektiivin sisäpuolella, kun
lämpötila muuttuu äkillisesti tai jos ilma on erityisen kostea, kuten alla kuvatuissa
ympäristöolosuhteissa. Tämä ei tarkoita, että kamera on epäkunnossa tai että siinä on vika.
• Kamera upotetaan äkillisesti kylmään veteen sen jälkeen, kun se on ollut kuumassa
paikassa kuivalla maalla.
• Kamera tuodaan rakennuksen sisälle tai muuhun lämpimään paikkaan sen jälkeen, kun se
on ollut kylmässä ulkoilmassa.
• Akkutilan/muistikorttipaikan kansi avataan tai suljetaan ympäristössä, jossa on suuri
ilmankosteus.
● Kondensoitumisen vähentäminen
• Avaa akkutilan/muistikorttipaikan kansi, aseta kamera ja kuivatusaine (saatavilla
kaupoista) astiaan, kuten muovipussiin, ja sulje astia tiiviisti.
Kondensoituminen on epätodennäköisempää, jos kameran sisäistä kosteutta
vähennetään.
• Ennen kameran käyttämistä veden alla, vältä sen säilytystä paikoissa, joissa se voi
kuumentua (kuten suorassa auringonvalossa).
Jos kamera upotetaan kuumana veteen, äkillinen lämpötilan muutos voi aiheuttaa
kondensoitumista.
30
Turvallisuudesta
● Huurun poistaminen
• Katkaise kameran virta ja avaa akkutilan/muistikorttipaikan kansi paikassa, jossa
ympäröivä lämpötila on vakaa (vältä erittäin kuumia, erittäin kosteita, hiekkaisia tai
pölyisiä paikkoja).
Huuru häviää, kun poistat akun ja muistikortin ja jätät akkutilan/muistikorttipaikan kannen
auki, jolloin kamera mukautuu ympäröivään lämpötilaan.
Tarkastus ja korjaus
• Jos kameraan on kohdistunut isku, on suositeltavaa ottaa yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan, jotta vesitiiviys voidaan varmistaa (maksullinen
palvelu).
• Jos vesitiiviin tiivisteen kunto alkaa huonontua, ota yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan. Vesitiiviin tiivisteen vesitiiviys saattaa alkaa
heiketä vuoden jälkeen.
• Jos kameran sisään pääsee vettä, lopeta kameran käyttö välittömästi ja vie kamera
valtuutetulle Nikon-huoltoedustajalle.
Turvallisuudesta
31
Langattomia tiedonsiirtotoimintoja koskevia
huomautuksia
Langattomia laitteita koskevat rajoitukset
Tähän tuotteeseen kuuluva langaton lähetin/vastaanotin on myyntimaansa langattomia
tiedonsiirtolaitteita koskevien säädösten mukainen eikä sitä saa käyttää muissa maissa
(EU- tai EFTA-maassa ostettua laitetta saa käyttää kaikkialla EU:n ja EFTA:n alueella). Nikon ei
hyväksy vastuuta käytöstä muissa maissa. Käyttäjien, jotka ovat epävarmoja alkuperäisestä
myyntimaasta, on otettava yhteys paikalliseen Nikon-palvelukeskukseen tai valtuutettuun
Nikon-huoltoedustajaan. Tämä rajoitus koskee ainoastaan langatonta käyttöä, ei tuotteen
muuta käyttöä.
Suojaus
Yksi tämän tuotteen eduista on se, että muut voivat vapaasti yhdistää laitteensa langatonta
tiedonsiirtoa varten missä tahansa kantoalueen sisällä. Seuraavaa voi kuitenkin tapahtua, jos
tietoturva ei ole kunnossa:
• Tietovarkaus: Pahantahtoiset ulkopuoliset tahot voivat siepata langattomia lähetyksiä ja
varastaa käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita henkilökohtaisia tietoja.
• Luvaton käyttö: Luvattomat käyttäjät voivat päästä verkkoon ja muuttaa tietoja tai tehdä
muuta ilkivaltaa. Huomaa, että langattomien verkkojen rakenteen vuoksi erikoistuneet
iskut voivat mahdollistaa luvattoman käytön, vaikka suojaus olisi käytössä. Nikon ei ole
vastuussa data- tai tietovuodoista, joita saattaa sattua tiedonsiirron aikana.
• Älä käytä verkkoja, joiden käyttöön sinulla ei ole lupaa, vaikka ne näkyisivät älypuhelimella
tai tabletilla. Sitä voidaan pitää luvattomana käyttönä. Käytä vain verkkoja, joiden
käyttöön sinulla on lupa.
Henkilökohtaisten tietojen hallinta ja vastuuvapauslauseke
• Tuotteeseen rekisteröidyt ja määritetyt käyttäjän tiedot, kuten langattoman lähiverkon
yhteysasetukset ja muut henkilökohtaiset tiedot, saattavat muuttua ja hävitä
käyttövirheen, staattisen sähkön, onnettomuuden, toimintahäiriön, korjauksen tai muun
käsittelyn seurauksena. Säilytä tärkeistä tiedoista aina erilliset kopiot. Nikon ei ole
vastuussa suorista tai epäsuorista vahingonkorvauksista tai voittojen menetyksistä, jotka
aiheutuvat sisällön muuttamisesta tai häviämisestä, joka ei aiheudu Nikonin toimista.
• Poista ennen tämän tuotteen hävittämistä tai sen siirtämistä toiselle omistajalle kaikki
tuotteeseen rekisteröidyt ja määritetyt käyttäjätiedot, mukaan lukien langattoman
lähiverkon yhdistämisasetukset ja muut henkilötiedot, käyttämällä kameran
asetusvalikkoa M [Palauta perusas.].
• Nikon ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen luvattomasta
käytöstä ulkopuolisten taholta siinä tapauksessa, että tuote on varastettu tai kadonnut.
32
Turvallisuudesta
Varotoimet vietäessä tai kuljetettaessa tuote ulkomaille
Tähän tuotteeseen sovelletaan Yhdysvaltain vientihallinnon säännöksiä. Yhdysvaltain
valtiolta on hankittava lupa vain, jos tuotetta viedään tämän käyttöoppaan laatimishetkellä
seuraaviin kauppasaarrossa tai erityisrajoitusten alaisena oleviin maihin: Kuuba, Iran,
Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria (luetteloa voidaan muuttaa).
Ilmoitus Euroopassa asuville asiakkaille
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Eurooppa)
Nikon Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyyppi COOLPIX W150 noudattaa direktiiviä
2014/53/EU.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan seuraavasta internetosoitteesta: https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1838.pdf.
• Suurin teho:
- Wi-Fi: 12,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP)
• Käyttötaajuus:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanavaa)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
Turvallisuudesta
33
Tuotteen hoito
Noudata laitteen käytössä ja säilytyksessä seuraavia ohjeita sekä kohdan ”Turvallisuudesta” (sivut
23–26) ja ”<Tärkeää> Iskunkestävyyttä, vesi- ja pölytiiviyttä ja kondensoitumista koskevia
huomautuksia” (sivut 28–31) varoituksia.
Kamera
Älä kohdista kameraan voimakkaita iskuja
Laite saattaa mennä epäkuntoon, jos siihen kohdistuu voimakas isku tai se tärisee rajusti. Älä
kosketa objektiivia tai käsittele sitä rajusti.
Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia
Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi siirryttäessä kylmänä päivänä lämpimään
rakennukseen tai sieltä ulos, voivat saada kosteuden tiivistymään laitteen sisään. Kosteuden
tiivistymisen välttämiseksi pidä laitetta kantolaukussa tai muovipussissa, ennen kuin altistat
sen äkilliselle lämpötilan muutokselle.
Vältä voimakkaita magneettikenttiä
Älä käytä tai säilytä tätä laitetta lähellä laitteita, jotka tuottavat voimakasta
sähkömagneettista säteilyä tai voimakkaita magneettikenttiä. Jos näin tehdään, tietoja
saattaa kadota tai kameraan voit tulla toimintahäiriö.
Älä pidä objektiivia pitkään kohdistettuna voimakkaaseen valonlähteeseen
Älä kohdista objektiivia pitkiksi ajoiksi aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valonlähteisiin, kun
käytät tai säilytät kameraa. Voimakas valo saattaa heikentää kuvakennoa tai aiheuttaa
valokuviin valkoisen hunnun.
Katkaise virta, ennen kuin poistat tai irrotat virtalähteen tai muistikortin
Älä poista akkua, kun laitteen virta on kytkettynä tai kun kuvien tallennus tai poisto on
kesken. Jos katkaiset virran näissä tilanteissa, tietoja voi hävitä tai muistikortti tai virtapiirit
voivat vaurioitua.
Huomautuksia näytöstä
• Näytöt (mukaan lukien elektroniset etsimet) rakennetaan erittäin huolellisesti; vähintään
99,99% kuvapisteistä on tehollisia, korkeintaan 0,01%:n puuttuessa tai ollessa viallisia.
Näytöissä saattaa olla joitakin kuvapisteitä, jotka ovat aina valaistuina (valkoinen,
punainen, sininen tai vihreä) tai aina pimeinä (musta). Ilmiö ei ole toimintahäiriö eikä
vaikuta tallennettaviin kuviin.
• Näytön kuvaa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa valaistuksessa.
• Älä paina näyttöä, sillä tämä voi aiheuttaa vahingon tai toimintahäiriön. Jos näyttö
rikkoutuu, varo, ettet saa haavoja lasinsiruista ja etteivät näytön sisältämät nestekiteet
kosketa ihoa tai pääse silmiin tai suuhun.
34
Turvallisuudesta
Akku
Käyttöä koskevia varotoimia
• Huomaa, että akku voi olla kuuma käytön jälkeen.
• Älä käytä akkua lämpötilassa, joka on alle 0°C tai yli 40°C, sillä se voi vaurioitua tai siihen
voi tulla toimintahäiriö.
• Jos havaitset esimerkiksi liiallista kuumentumista tai akusta tulevan savua tai epätavallista
hajua, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun
Nikon-huoltoedustajaan.
• Kun olet irrottanut akun kamerasta tai valinnaisesta akkulaturista, eristä akku asettamalla
se esimerkiksi muovipussiin.
Akun lataaminen
Tarkista akun varaus ennen kameran käyttöä ja vaihda tai lataa akku tarvittaessa.
• Lataa akku ennen käyttöä sisätilassa, jossa lämpötila on 5°C–35°C.
• Akun korkea lämpötila saattaa estää sen kunnollisen tai täydellisen latauksen ja voi
heikentää akun suorituskykyä. Huomaa, että akku saattaa kuumentua käytössä, joten
anna akun jäähtyä ennen latausta.
Kun tässä kamerassa olevaa akkua ladataan verkkovirtalaturilla tai tietokoneella, akku ei
lataudu, jos sen lämpötila on alle 5°C tai yli 55°C.
• Kun akun lämpötila on 45°C–55°C, latauskapasiteetti voi heikentyä.
• Älä jatka lataamista, kun akku on jo täyteen latautunut, sillä se heikentää akun
suorituskykyä.
• Akun lämpötila voi nousta latauksen aikana. Kyse ei kuitenkaan ole toimintahäiriöstä.
Vara-akkujen pitäminen mukana
Aina kun mahdollista, pidä mukanasi täyteen ladattuja vara-akkuja ottaessasi kuvia tärkeissä
tilaisuuksissa.
Akun käyttäminen kylmissä olosuhteissa
Akkujen kapasiteetti pienenee kylmässä. Jos lähes tyhjää akkua käytetään alhaisissa
lämpötiloissa, kamera ei ehkä käynnisty. Pidä vara-akkuja lämpimässä paikassa ja vaihda
tarvittaessa. Osa kylmän akun varauksesta palaa ennalleen lämpimässä.
Akun navat
Akun napoihin tarttunut lika saattaa haitata kameran toimintaa. Jos akun navat likaantuvat,
pyyhi ne puhtaalla ja kuivalla liinalla ennen käyttöä.
Turvallisuudesta
35
Tyhjentyneen akun lataaminen
Jos kameran virta kytketään tai katkaistaan, kun siinä oleva akku on tyhjentynyt, akun kesto
saattaa heikentyä. Lataa tyhjentynyt akku ennen käyttöä.
Akun säilyttäminen
• Poista akku aina kamerasta tai lisävarusteena saatavasta akkulaturista, kun sitä ei käytetä.
Akusta purkautuu hiljalleen virta akun ollessa kamerassa, vaikka kamera ei olisi käytössä.
Akku voi tällöin syväpurkautua, minkä jälkeen se ei enää toimi.
• On suositeltavaa ladata käytetty akku kuuden kuukauden kuluessa. Kun akku on
käyttämättömänä pitkiä aikoja, lataa akku täyteen vähintään puolen vuoden välein ja
käytä kameraa, kunnes akun varaustila on U, ennen kuin palautat sen säilytyspaikkaan.
• Eristä akku asettamalla se esimerkiksi muovipussiin ja säilytä akkua viileässä. Akkua on
säilytettävä kuivassa tilassa, jonka lämpötila on 15°C–25°C. Älä varastoi akkua kuumassa
tai liian kylmässä tilassa.
Akun kesto
Kun täyteen ladatun akun toiminta-aika huoneenlämpötilassa on selvästi lyhentynyt, akku
on vaihdettava uuteen. Hanki uusi akku.
Käytettyjen akkujen kierrättäminen
Kierrätä akut paikallisten määräysten mukaisesti varmistaen ensin, että liittimet on eristetty
teipillä.
Verkkovirtalaturi
• Verkkovirtalaturi EH-73P on tarkoitettu käytettäväksi vain yhteensopivien laitteiden
kanssa. Älä käytä sitä toisen merkkisen tai mallisen laitteen kanssa.
• Käytä USB-kaapelina ainoastaan UC-E21-kaapelia. Muun USB-kaapelin kuin UC-E21 käyttö
voi aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon tai sähköiskun.
• Älä missään tapauksessa käytä muun merkkistä tai mallista verkkolaitetta kuin
EH-73P-verkkovirtalaturia äläkä käytä kaupallisesti saatavilla olevaa USB-verkkolaitetta tai
matkapuhelimen akkulaturia. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
kameran ylikuumentumisen tai vahingoittumisen.
• EH-73P on yhteensopiva 100–240 V:n ja 50/60 Hz:n vaihtovirtapistorasioiden kanssa. Kun
käytät laitetta ulkomailla, käytä tarvittaessa pistokesovitinta (saatavissa kaupoista).
Lisätietoja pistokesovittimista saa matkatoimistosta.
• Tässä tuotteessa olevat symbolit tarkoittavat seuraavaa:
D AC, E DC, F Luokan II laite (tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen eristys.)
36
Turvallisuudesta
Tietoja ja varotoimia
Oppia ikä kaikki
Nikon tarjoaa jatkuvaa tuotetukea ja -koulutusta oman ”Oppia ikä kaikki”-ohjelmansa mukaisesti, ja
päivitettyjä tietoja on saatavissa seuraavista sivustoista:
• Yhdysvalloissa asuville käyttäjille: https://www.nikonusa.com/
• Euroopassa asuville käyttäjille: https://www.europe-nikon.com/support/
• Aasiassa, Oseaniassa, Lähi-idässä ja Afrikassa asuville käyttäjille: http://www.nikon-asia.com/
Näissä verkkosivustoissa on uusimpia tuotetietoja, vihjeitä, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
ja yleisiä ohjeita digitaalisesta kuvankäsittelystä ja valokuvauksesta. Voit kysyä lisätietoja myös
paikallisilta Nikon-edustajilta. Katso yhteystiedot ovat alla olevasta verkkosivustosta.
https://imaging.nikon.com/
Ennen tärkeiden kuvien ottamista
Ennen tärkeitä kuvaustilanteita (esimerkiksi ennen hääkuvien ottamista tai matkalle lähtöä) ota
koekuva varmistaaksesi, että kamera toimii oikein. Nikon ei vastaa vahingoista tai rahallisista
tappioista, jotka ovat seurausta tuotteen toimintahäiriöistä.
Käytä vain Nikon-valmisteisia elektronisia lisävarusteita
Nikon COOLPIX -kamerat on suunniteltu vaativimpien standardien mukaan, ja ne sisältävät
monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikon-valmisteiset elektroniset lisävarusteet (kuten akkulaturit,
akut, verkkovirtalaturit, verkkolaitteet ja USB-kaapelit), jotka Nikon on sertifioinut käytettäviksi
erityisesti tämän Nikon-digitaalikameran kanssa, on testattu niin, että niiden voidaan taata toimivan
toimintaan ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti tämän elektronisen laitteen kanssa.
MUIDEN KUIN NIKONIN ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAHINGOITTAA KAMERAA JA
SAATTAA JOHTAA NIKON-TAKUUN RAUKEAMISEEN.
Litiumioniakkuun on kiinnitetty hologrammi, joka osoittaa lisävarusteen olevan
aito Nikon-tuote.
Jos käytetään muun valmistajan ladattavaa litiumioniakkuja, joissa ei ole
Nikon-hologrammia, kameran normaali toiminta saattaa häiriintyä tai akut voivat
ylikuumeta, syttyä, puhjeta tai vuotaa.
Lisätietoja Nikon-lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-jälleenmyyjältä.
Turvallisuudesta
37
Tietoja käyttöoppaista
• Tämän tuotteen mukana toimitettujen käyttöoppaiden mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa
tietojen noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää vieraalle kielelle missään muodossa tai millään
tavalla ilman Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.
• Tässä käyttöoppaassa olevat kuvat ja näyttöjen sisällöt voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
• Nikon pidättää oikeuden muuttaa tässä asiakirjassa mainittuja laitteiston teknisiä tietoja tai
ohjelmistojen ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
• Nikon ei vastaa tämän tuotteen käytöstä aiheutuvista vahingoista.
• Näiden käyttöoppaiden tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattaviksi ja oikeiksi. Jos
kuitenkin huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä, pyydämme ilmoittamaan niistä paikalliselle
Nikonin edustajalle (osoite toimitetaan erikseen).
Noudata tekijänoikeusilmoituksia
Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeuden alaisista teoksista kameralla otettuja valokuvia tai
tallenteita ei saa käyttää ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa. Henkilökohtaiseen käyttöön
sovelletaan poikkeuksia, mutta huomaa, että myös henkilökohtaista käyttöä saatetaan rajoittaa
näyttelyistä tai live-esityksistä otettujen valokuvien tai tallenteiden tapauksessa.
Tallennusvälineiden hävittäminen
Ota huomioon, että kuvien poistaminen tai muistikorttien, kameran sisäisen muistin ja muiden
tallennusvälineiden alustaminen ei aina hävitä alkuperäisiä kuvatietoja. Joissakin tapauksissa
poistetut tiedostot voidaan palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen
avulla. Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus.
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla.
Ennen kuin hävität tallennusvälineen tai luovutat sen toiselle henkilölle, palauta kaikki kameran
asetukset kameran asetusvalikossa M [Palauta perusas.]. Palauttamisen jälkeen poista
tallennusvälineen tiedot pysyvästi käyttämällä jotakin kaupallista poisto-ohjelmaa tai alustamalla
tallennusväline kameran asetusvalikossa M [Alusta muisti] tai [Alusta kortti], ja täytä se
kuvatiedostoilla, joissa ei ole henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi kuvilla, joissa on vain taivasta).
Korvaa samoin kameran asetusvalikon M [Aloitusnäyttö] M [Päällä: valokuva] kuva toisella
kuvalla, ennen kuin hävität kameran tai luovutat sen toiselle henkilölle.
Ole varovainen hävittäessäsi muistikortteja fyysisesti, jotta välttäisit loukkaantumisen ja
omaisuusvahingot.
Vaatimustenmukaisuus
Seuraavien ohjeiden avulla voi saada näkyviin kameran vaatimustenmukaisuuteen liittyviä
merkintöjä.
Siirry kuvaustilaan tai toistotilaan M joustava painike 4 (l) M l Kameran asetukset M k
Vaatimustenmukaisuus
38
Turvallisuudesta
Puhdistus ja säilytys
Kameran puhdistaminen vedenalaisen käytön jälkeen
Huuhtele kamera makealla vedellä 60 minuutin sisällä siitä, kun sitä on käytetty veden alla tai
uimarannalla.
1. Pidä akkutilan/muistikorttipaikan kansi
suljettuna ja huuhtele kamera puhtaalla
vedellä.
• Upota kamera makealla vedellä täytettyyn
matalaan astiaan 10 minuutin ajaksi.
• Upota kamera makeaan veteen ja ravistele
sitä vedessä niin, että kaikki vieraat aineet
lähtevät kamerasta.
• Kun kamera on upotettuna veteen, kameran mikrofonin ja kaiuttimien aukoista ja
muista vedenpoistoaukoista saattaa tulla joitain ilmakuplia. Kyseessä ei ole
toimintahäiriö.
2. Pyyhi vesipisarat pehmeällä liinalla ja kuivaa kamera varjoisassa paikassa, jossa
on hyvä ilmanvaihto.
• Kuivaa kamera asettamalla se pehmeälle liinalle.
• Älä kuivaa kameraa hiusten- tai vaatteidenkuivaimen kuumalla ilmalla.
3. Sen jälkeen kun olet varmistanut, ettei kameran pinnalla ole vesipisaroita, avaa
akkutilan/muistikorttipaikan kansi ja pyyhi vesitiiviissä tiivisteessä tai kameran
sisällä mahdollisesti oleva vesi tai hiekka pehmeällä ja kuivalla liinalla.
• Jos suojus on kiinni, kun sisäpuoli on märkä, seurauksena voi olla kosteuden
tiivistymistä tai toimintahäiriö.
Kameran puhdistaminen muun kuin vedenalaisen
käytön jälkeen
Poista objektiiviin, näyttöön tai kameran runkoon kiinnittynyt pöly tai nukka puhaltimella. Pyyhi
varovasti pehmeällä ja kuivalla liinalla sormenjäljet ja muut tahrat, jotka eivät lähde puhaltimella. Jos
käytät pyyhkimiseen liian kovaa painetta tai karkeaa liinaa, kamera voi vaurioitua tai siihen voi tulla
toimintahäiriö.
Turvallisuudesta
39
Säilytys
Poista akku, jos kameraa ei tarvita pitkään aikaan. Ota kamera pois säilytyspaikastaan ainakin
kerran kuukaudessa, jotta siihen ei kerry hometta.
Kytke kameraan virta ja paina laukaisinta muutamia kertoja, ennen kuin panet kameran
takaisin säilytyspaikkaansa. Älä säilytä kameraa seuraavissa paikoissa:
• paikassa, jossa ilmanvaihto on huono tai kosteus on yli 60%
• paikassa, jonka lämpötila voi nousta yli 50°C:een tai laskea alle –10°C:een
• paikassa, joka on lähellä voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavia laitteita, kuten
televisioita tai radioita
Noudata akun säilytyksessä kohdan ”Akku” (sivu 35) ”Tuotteen hoito” (sivu 34) ohjeita.
40
Turvallisuudesta
Teknisiä huomautuksia
Vianmääritys
Jos kamera ei toimi odotetulla tavalla, tutki seuraavaa tavanomaisten ongelmien luetteloa,
ennen kuin otat yhteyden jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-huoltoon.
• Kameran virran katkaisu kerran saattaa ratkaista ongelman.
• Jos et löydä etsimääsi aihetta, lisätietoja on yksityiskohtaisen verkko-oppaan kohdassa
”Ongelman ilmetessä” (sivu 2) ja alueesi Nikon-verkkosivustossa.
Ongelma
Kamera on päällä, mutta ei
reagoi.
Syy/ratkaisu
• Odota tallennuksen päättymistä.
• Jos ongelma ei katoa, kytke kamera pois päältä.
Jos kamerasta ei katkea virta, irrota akut ja aseta ne takaisin
paikalleen, tai jos käytät verkkolaitetta, irrota ja kytke
verkkolaite uudelleen.
Huomaa, että parhaillaan tallennettavat tiedot häviävät, mutta
virtalähteen irrottaminen ja uudelleen kytkeminen ei vaikuta jo
tallennettuihin tietoihin.
Kameran virtaa ei voi kytkeä.
Akku on tyhjentynyt.
Kamerasta katkeaa virta
varoittamatta.
• Kamera säästää virtaa katkaisemalla virran automaattisesti
(automaattinen virrankatkaisutoiminto).
• Kamera ja akku eivät ehkä toimi kunnolla matalissa
lämpötiloissa.
• Kameran tai akun sisäpuoli on kuumentunut. Älä kytke
kameraan virtaa, ennen kuin sen sisäosat ovat jäähtyneet.
Yritä sitten kytkeä virta uudelleen.
Näyttö on pimeä.
• Kameraan ei ole kytketty virtaa.
• Akku on tyhjentynyt.
• Kamera säästää virtaa katkaisemalla virran automaattisesti
(automaattinen virrankatkaisutoiminto).
• Kamera on kytketty televisioon tai tietokoneeseen.
• Kamera kuvaa, kun [Valitse tyyli] -asetuksena on [Kuvaa
tietyin aikavälein].
• Kamera kuvaa, kun [Valitse tyyli] -asetuksena on [Lisää
valoraidat].
Kamera kuumenee.
Kamera saattaa kuumentua, jos sitä käytetään pitkään
esimerkiksi elokuvaa tallennettaessa tai jos sitä käytetään
kuumassa ympäristössä. Kyse ei ole toimintahäiriöstä.
41
Mahdolliset muistikortit
Kamera tukee SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja.
• Suosittelemme elokuvien tallennukseen muistikortteja, joiden SD-nopeusluokka on
vähintään 6 (videon nopeusluokka V6). Elokuvan tallennus voi keskeytyä odottamatta, jos
käytetyn muistikortin nopeusluokka on tätä pienempi.
• Jos käytät kortinlukijaa, varmista, että se on yhteensopiva muistikortin kanssa.
• Valmistajalta saa lisätietoja ominaisuuksista, käytöstä ja rajoituksista.
Tietoja tavaramerkeistä
• Windows on Microsoft Corporationin -yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja Nikon Corporation käyttää niitä lisenssillä.
• Apple®, App Store®, Apple-logot, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® ja iBooks
ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Androidrobotti on kopioitu tai muokattu Googlen luomasta ja jakamasta alkuperäistyöstä. Sen
käyttö on Creative Commons Nimeä 3.0 -lisenssin mukaista.
• iOS on Cisco Systems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa, ja sitä käytetään lisenssillä.
• Adobe, Adobe-logo, Acrobat ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• SDXC-, SDHC- ja SD-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
• PictBridge on tavaramerkki.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
42
Teknisiä huomautuksia
• Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliance -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tässä käyttöoppaassa ja muissa Nikonin tuotteen mukana toimitetuissa
dokumenteissa mainitut kauppanimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Tämä tuote on lisensoitu AVC Patent Portfolio License -lisenssin alaisena kuluttajan
henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Tuotetta voi käyttää (i) AVC-standardin
mukaisen videokuvan (”AVC-video”) koodaukseen ja/tai (ii) AVC-videon koodauksen
purkuun, jos videon on koodannut kuluttaja henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön
ja/tai se on hankittu videoiden toimittajalta, jolla on lupa AVC-videoiden levittämiseen.
Muita käyttötarkoituksia varten ei myönnetä suoraa tai epäsuoraa lupaa. Lisätietoja antaa
MPEG LA, L.L.C.
Katso https://www.mpegla.com.
FreeType-lisenssi (FreeType2)
Osia tästä ohjelmistosta on suojattu FreeType Projectin tekijänoikeuksilla © 2012
(https://www.freetype.org). Kaikki oikeudet pidätetään.
MIT Lisenssi (HarfBuzz)
Osia tästä ohjelmistosta on suojattu HarfBuzz Projectin tekijänoikeuksilla © 2019
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kaikki oikeudet pidätetään.
Teknisiä huomautuksia
43
44
Teknisiä huomautuksia
Teknisiä huomautuksia
45
Takuuehdot - Nikonin Euroopan huoltotakuu
Hyvä Nikonin asiakas
Kiitos, että hankit tämän Nikonin tuotteen. Jos Nikon-tuotteesi tarvitsee
takuuhuoltoa, ota yhteys tuotteen myyjään tai johonkin valtuutettujen
huoltotoimipaikkojen verkostoon kuuluvaan yritykseen Nikon Europe B.V.:n
myyntialueella (esim. Euroopassa/Venäjällä/muualla). Katso tarkempia tietoja
seuraavasta osoitteesta:
https://www.europe-nikon.com/support
Turhan vaivan välttämiseksi suosittelemme käyttöoppaiden huolellista lukemista
ennen yhteydenottoa myyjään tai valtuutettuun huoltotoimipaikkaan.
Valmistaja myöntää Nikon-laitteelle valmistusvikoja koskevan takuun, jonka kesto
on yksi vuosi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lähtien. Jos tuotteessa
ilmenee takuuaikana virheellisestä materiaalista tai työstä johtuvia vikoja,
valtuutettu huoltotoimipaikkojen verkostomme Nikon Europe B.V.:n alueella
korjaa tuotteen laskuttamatta työstä tai osista jäljempänä esitettyjen ehtojen
mukaisesti. Nikon pidättää itsellään oikeuden vaihtaa tai korjata tuotteen.
1. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuotteen mukana toimitetaan täytetty
takuukortti sekä alkuperäinen ostotosite, josta käy ilmi ostopäivämäärä,
tuotteen tyyppi sekä jälleenmyyjän nimi. Nikon pidättää itsellään oikeuden
kieltäytyä ilmaisesta takuuhuollosta, jos edellä mainittuja asiakirjoja ei esitetä
tai jos niissä olevat tiedot ovat puutteellisia tai lukukelvottomia.
2. Tämä takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Osien normaalin kulumisen edellyttämä huolto ja korjaus tai vaihto.
• Tuotteen muokkaaminen tai päivittäminen muuhun kuin käyttöoppaassa
kuvattuun tarkoitukseen ilman Nikonin etukäteistä kirjallista lupaa.
• Tuotetakuuseen suoraan tai epäsuorasti liittyvät kuljetuskustannukset ja
kuljetusriski.
46
Teknisiä huomautuksia
• Tuotteeseen ilman Nikonin etukäteistä kirjallista lupaa tehdyistä sellaisista
muokkauksista tai säädöistä aiheutuvat vahingot, joiden tarkoituksena on
tehdä tuotteesta muun kuin alkuperäisen myynti- tai valmistusmaan
paikallisten ja kansallisten määräysten mukainen.
3. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Vahinko on aiheutunut virheellisestä käytöstä, mukaan lukien seuraavat
tilanteet mutta ei rajoittuen niihin: tuotteen käyttö muuhun kuin
tavanmukaiseen tarkoitukseen tai muuten kuin käyttöoppaan käyttö- ja
huolto-ohjeiden mukaisesti sekä tuotteen asentaminen tai käyttö
käyttömaassa voimassa olevien turvallisuusnormien vastaisesti.
• Vahinko on syntynyt onnettomuuden, esimerkiksi salamaniskun, veden tai
tulen, tai väärinkäytösten tai huolimattomuuden vuoksi.
• Tuotteen malli- tai sarjanumeroa on muutettu tai se on poistettu tai
turmeltu lukukelvottomaksi.
• Vahingot ovat aiheutuneet valtuuttamattoman huoltoyrityksen tai
henkilön tekemistä korjauksista tai säädöistä.
• Tuote on liitetty puutteelliseen järjestelmään tai sitä on käytetty
puutteellisen järjestelmän kanssa.
4. Tämä huoltotakuu ei vaikuta kuluttajan kansallisten lakien mukaisiin oikeuksiin
eikä kuluttajan ja jälleenmyyjän väliseen osto- tai myyntisopimukseen liittyviin
kuluttajan oikeuksiin.
Huomautuksia: Kaikki valtuutetut Nikon-huollot löytyvät sivustosta
(https://www.europe-nikon.com/service/ ).
Teknisiä huomautuksia
47
Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun
ottamatta lyhyitä lainauksia arvosteluihin tai esittelyihin)
missään muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa
kirjallista lupaa.
CT9D01(1C)
2019
6MQ0441C-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising