Nikon | D3400 | Nikon D3400 Komplet kameravejledning

Nikon D3400 Komplet kameravejledning
DIGITALKAMERA
Komplet kameravejledning
• Læs denne brugervejledning grundigt, før du anvender
kameraet.
• For at sikre korrekt brug af kameraet skal du sørge for at
læse "For din sikkerheds skyld" (side xi).
• Når du har læst denne brugervejledning, skal du opbevare
den på et let tilgængeligt sted til fremtidig brug.
Dk
Dine billeder. Verden. Connected
Velkommen til SnapBridge — Nikons nye vifte af tjenester, der
beriger din billedoplevelse. SnapBridge fjerner barrieren mellem dit
kamera og den kompatible smartenhed med en kombination af
energibesparende Bluetooth®-teknologi (BLE) og en tilegnet app. De
historier, du fanger med dit Nikon-kamera og -objektiver overføres
automatisk til enheden, efterhånden som de tages. De kan endda
ubesværet overføres til skybaserede lagertjenester, der muliggør
adgang på tværs af alle dine enheder. Du kan dele din oplevelse,
hvor og hvornår det skal være.
Download app´en SnapBridge, og kom i gang!
Drag fordel af det vidtrækkende og
praktiske i at downloade app´en SnapBridge
på din smartenhed nu. Med nogle få simple
trin tilslutter denne app dine Nikonkameraer til en kompatibel iPhone®, iPad®
og/eller iPod touch® eller på smartenheder
med Android™-styresystem. SnapBridge er
gratis tilgængelig i Apple App Store®, på
Google Play™ og på følgende hjemmeside:
http://snapbridge.nikon.com
For de seneste oplysninger om SnapBridge,
gå på Nikons hjemmeside for dit område (0 xix).
D3400 Model Name: N1510
Den spændende billedoplevelse, som SnapBridge
tilbyder…
Automatisk overførsel af billeder fra kameraet til
smartenheden takket være den konstante
forbindelse mellem de to enheder — og gør deling
af billeder online nemmere end nogensinde før
Overførsel af fotos og miniaturer til den
skybaserede tjeneste NIKON IMAGE SPACE
En række tjenester, der beriger dit liv i billeder, herunder:
• Indfotografering af op til to
kreditoplysninger (eksempelvis copyright,
kommentarer, tekst og logoer) på billeder
• Automatisk opdatering af kameraets
information om dato og tid samt
placering
• Modtagelse af kameraets
firmwareopdateringer
i
Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af
kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er
tilgængelig for alle personer, der anvender produktet.
Symboler og konventioner
For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger anvendes der
følgende symboler og konventioner:
D
Dette ikon markerer forholdsregler; information, der bør læses, inden
kameraet tages i brug, for at undgå at beskadige det.
A
Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør læses,
inden kameraet tages i brug.
ikon angiver henvisninger til andre sider i denne
0 Dette
brugervejledning.
Menuelementer, indstillinger og meddelelser på kameraets skærm vises med
fed.
Kameraindstillinger
Forklaringerne i denne brugervejledning tager udgangspunkt i, at kameraets
standardindstillinger benyttes.
A For din sikkerheds skyld
Før du bruger kameraet for første gang, skal du læse
sikkerhedsanvisningerne i afsnittet "For din sikkerheds skyld" (0 xi–xiv).
ii
Indholdsfortegnelse
For din sikkerheds skyld ................................................................... xi
Bemærkninger ................................................................................... xv
Bluetooth ............................................................................................ xx
Indledning
1
Lær dit nye kamera at kende ............................................................ 1
Kamerahuset .................................................................................................. 1
Søgeren............................................................................................................ 4
Programhjulet................................................................................................ 5
Knappen R (Info)......................................................................................... 6
Knappen P..................................................................................................... 11
De første trin
12
Montér kameraremmen........................................................................... 12
Oplad batteriet............................................................................................ 12
Isæt batteriet og et hukommelseskort ............................................... 13
Montér et objektiv ..................................................................................... 15
Kameraopsætning ..................................................................................... 18
Fokusér med søgeren ............................................................................... 26
Selvstudie
27
Kameramenuer: Oversigt ............................................................... 27
Anvendelse af kameraets menuer ....................................................... 28
Batteriniveau og antal resterende billeder................................. 31
Grundlæggende fotografering og billedvisning
32
"Peg og skyd"-indstillinger (i og j) ........................................... 32
Grundlæggende billedvisning ...................................................... 40
Sletning af uønskede billeder ................................................................ 41
iii
Guide-indstilling
42
Guiden ................................................................................................ 42
Menuer for guide-indstilling.................................................................. 43
Anvendelse af guiden .............................................................................. 46
Tilpasning af indstillinger til motiv eller situation
(Motivprogram)
k Portræt ..............................................................................................
l Landskab..........................................................................................
p Barn....................................................................................................
m Sport...................................................................................................
n Makro.................................................................................................
o Aftenportræt...................................................................................
Specialeffekter
% Nattesyn ...........................................................................................
S Meget levende................................................................................
T Pop ....................................................................................................
U Billedillustration.............................................................................
' Legetøjskameraeffekt..................................................................
( Miniatureeffekt ..............................................................................
3 Selektiv farve ..................................................................................
1 Silhuet ...............................................................................................
2 High key............................................................................................
3 Low key.............................................................................................
Tilgængelige indstillinger i Live View.................................................
Mere om fotografering
48
48
49
49
49
50
50
51
52
52
52
53
53
53
54
54
54
55
56
62
Valg af udløserindstilling ................................................................ 62
Kontinuerlig optagelse (Indstilling for billedserie).................... 63
Dæmpet lukkerlyd............................................................................ 65
Selvudløserindstilling...................................................................... 66
iv
Fokus .................................................................................................. 69
Fokusindstilling........................................................................................... 69
Indstilling af AF-metode .......................................................................... 74
Fokuslås ......................................................................................................... 79
Manuel fokus................................................................................................ 81
Billedkvalitet og -størrelse ............................................................. 84
Billedkvalitet................................................................................................. 84
Billedstørrelse .............................................................................................. 86
Anvendelse af den indbyggede flash........................................... 87
Automatiske pop op-indstillinger ........................................................ 87
Manuelle pop op-indstillinger............................................................... 89
ISO-følsomhed .................................................................................. 93
Optagelse med fjernbetjening ...................................................... 95
Anvendelse af ekstra ML-L3-fjernbetjening ..................................... 95
P-, S-, A- og M-indstillinger
98
Lukkertid og blænde ....................................................................... 98
Indstilling P (Programautomatik) ......................................................... 99
Indstilling S (Lukkertidsprioriteret automatik) ............................. 101
Indstilling A (Blændeprioriteret automatik) .................................. 103
Indstilling M (Manuel)............................................................................ 105
Langtidseksponeringer (kun M-indstilling) ................................... 107
Eksponering .................................................................................... 111
Lysmåling ................................................................................................... 111
Autoeksponeringslås ............................................................................. 113
Eksponeringskompensation ............................................................... 115
Flashkompensation ................................................................................ 117
Bevarelse af detaljer i højlys og skygger ................................... 119
Aktiv D-Lighting....................................................................................... 119
v
Hvidbalance..................................................................................... 121
Finindstilling af hvidbalance............................................................... 124
Forudindstillet manuelt........................................................................ 126
Picture Controls .............................................................................. 132
Valg af Picture Control .......................................................................... 132
Redigering af Picture Controls ........................................................... 134
Optagelse og visning af videoer
138
Optagelse af videoer...................................................................... 138
Indstillinger for video ............................................................................ 141
Visning af videoer........................................................................... 144
Redigering af videoer .................................................................... 146
Beskæring af videoer ............................................................................. 146
Gem valgte billeder................................................................................ 150
Billedvisning og sletning
152
Fuldskærmsvisning ........................................................................ 152
Miniaturevisning ..................................................................................... 153
Kalendervisning....................................................................................... 154
Knappen P ................................................................................................. 155
Billedinformation ........................................................................... 156
Se det tættere på: Zoom under billedvisning ........................... 165
Beskyttelse af billeder mod sletning .......................................... 168
Klassificering af billeder ................................................................ 169
Klassificering af enkelte billeder........................................................ 169
Klassificering af flere billeder.............................................................. 170
Sletning af billeder ......................................................................... 171
Under billedvisning................................................................................ 171
Billedvisningsmenuen........................................................................... 172
Slideshows ....................................................................................... 174
Indstillinger for slideshow ................................................................... 176
vi
Forbindelser
177
Installation af ViewNX-i................................................................. 177
Kopiering af billeder over på computer .................................... 178
Udskrivning af billeder.................................................................. 181
Tilslutning af printer............................................................................... 181
Udskriv billeder ét af gangen.............................................................. 182
Udskrivning af flere billeder ................................................................ 183
Visning af billeder på et fjernsyn ................................................ 184
Kameramenuer
186
D Billedvisningsmenu: Håndtering af billeder ................................ 186
Billedvisningsindstillinger .................................................................... 186
Billedvisningsmappe...................................................................... 187
Billedvisningsindstillinger ............................................................ 187
Billedtjek ............................................................................................. 188
Automatisk billedrotation ............................................................ 188
Roter lodret........................................................................................ 189
Vælg til afs. til smartenhed........................................................... 189
C Optagemenuen: Optageindstillinger ........................................... 190
Indstillinger i optagemenu .................................................................. 190
Nulstil optagemenu........................................................................ 192
ISO-følsomhedsindstillinger........................................................ 192
Farverum ............................................................................................ 194
Støjreduktion .................................................................................... 195
Vignetteringskontrol...................................................................... 195
Auto forvrængningskontrol......................................................... 196
Indbygget AF-hjælpelys................................................................ 196
Flashstyring af indb. flash/Ekstra flash..................................... 197
Optisk VR ............................................................................................ 198
vii
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning....................................... 199
Indstillinger i opsætningsmenu......................................................... 199
Nulstil opsætningsindst................................................................ 201
Formater hukommelseskort........................................................ 201
Datostempel ..................................................................................... 202
Tidszone og dato............................................................................. 205
Sprog (Language) ........................................................................... 205
Skærmens lysstyrke........................................................................ 205
Layout for informationsvisning.................................................. 206
Auto. informationsvisning ........................................................... 206
Timere for autoslukning ............................................................... 207
Selvudløser ........................................................................................ 208
Ventetid fjernbetj. (ML-L3)........................................................... 208
Støvfrit referencebillede............................................................... 209
Billedkommentar............................................................................. 211
Copyrightoplysninger ................................................................... 212
Bip......................................................................................................... 213
Reduktion af støjstriber................................................................. 213
Knapper .............................................................................................. 214
Afstandsmåler .................................................................................. 216
Manuel fokusring i AF-tilstand ................................................... 217
Filnummereringssekvens ............................................................. 218
Lagermappe...................................................................................... 219
Filnavngivning ................................................................................. 221
Lokationsdata................................................................................... 221
Flytilstand .......................................................................................... 222
Tilslut til smartenhed ..................................................................... 222
Send til smartenhed (automatisk)............................................. 223
Bluetooth ........................................................................................... 223
Eye-Fi-overførsel.............................................................................. 224
Overensstemmelsesmærkning .................................................. 225
Kortplads tom, frigør lås ............................................................... 226
Nulstil alle indstillinger.................................................................. 226
Firmwareversion.............................................................................. 226
viii
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier ........... 227
Indstillinger i retoucheringsmenu .................................................... 227
Oprettelse af retoucherede kopier.................................................... 228
NEF-behandling (RAW).................................................................. 230
Beskær ................................................................................................. 232
Skift størrelse..................................................................................... 233
D-Lighting .......................................................................................... 235
Hurtig retouchering........................................................................ 236
Rød-øje-korrektion.......................................................................... 236
Opretning........................................................................................... 237
Forvrængningskontrol .................................................................. 237
Perspektivkontrol ............................................................................ 238
Fiskeøje ............................................................................................... 238
Filtereffekter...................................................................................... 239
Monokrom ......................................................................................... 240
Billedsandwich ................................................................................. 241
Farvelægningsskitse....................................................................... 243
Billedillustration ............................................................................... 244
Farveskitse ......................................................................................... 244
Miniatureeffekt................................................................................. 245
Selektiv farve..................................................................................... 246
Maleri ................................................................................................... 248
Sammenligning side om side...................................................... 249
m Seneste indstillinger ................................................................. 251
Tekniske bemærkninger
252
Kompatible objektiver .................................................................. 252
Kompatible CPU-objektiver................................................................. 252
Kompatible ikke-CPU-objektiver ....................................................... 254
Nikon Creative Lighting System (CLS) ....................................... 262
Andet tilbehør ................................................................................ 267
Tilslutning af stik til lysnetadapter samt lysnetadapter ............ 270
ix
Vedligeholdelse af kameraet ....................................................... 272
Opbevaring ............................................................................................... 272
Rengøring .................................................................................................. 272
Rensning af billedsensoren ................................................................. 273
Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forholdsregler.... 276
Tilgængelige indstillinger............................................................. 281
Fejlfinding........................................................................................ 282
Batteri/visning.......................................................................................... 282
Optagelse (alle indstillinger)............................................................... 283
Optagelse (P, S, A, M)............................................................................ 287
Billedvisning.............................................................................................. 288
Bluetooth ................................................................................................... 289
Diverse ........................................................................................................ 289
Fejlmeddelelser .............................................................................. 290
Specifikationer ................................................................................ 295
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR- og
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G-objektiver............. 306
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR- og
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED-objektiver..... 312
AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5.6G ED VR II-objektiver..... 317
Hukommelseskortets kapacitet................................................... 323
Batteribrugstid................................................................................ 324
Indeks................................................................................................ 326
x
For din sikkerheds skyld
For at undgå beskadigelse af ejendom eller tilskadekomst for dig selv og andre skal
du læse "For din sikkerheds skyld" i sin helhed før anvendelse af dette produkt.
Opbevar disse sikkerhedsanvisninger på et sted, hvor alle, der anvender dette
produkt, har adgang til dem.
FARE: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon
medfører en høj risiko for dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.
ADVARSEL: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon
kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.
FORSIGTIG: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon
kan medføre tilskadekomst eller beskadigelse af ejendom.
ADVARSEL
• Må ikke anvendes, mens du går eller betjener et motorkøretøj.
Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan medføre ulykker eller andre
skader.
• Du må ikke skille dette produkt ad eller ændre det. Rør ikke ved indvendige
dele, der bliver synlige som følge af, at du taber produktet, eller der sker
andre uheld.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød eller
anden tilskadekomst.
• Hvis du observerer noget unormalt, som hvis det begynder at ryge fra
produktet, det bliver varmt, eller der forekommer usædvanlige lugte, skal
du omgående frakoble det genopladelige batteri eller strømkilden.
Fortsat brug kan medføre brand, forbrændinger eller andre skader.
• Skal holdes tørt. Må ikke håndteres med våde hænder. Håndtér ikke stikket
med våde hænder.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller elektrisk
stød.
• Produktet må ikke være i berøring med din hud i længere tid, når det er
tændt eller sat til.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger ved lav
temperatur.
• Anvend ikke dette produkt i nærheden af brændbart støv eller brændbar
gas såsom propan, benzin eller aerosoler.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre eksplosion eller
brand.
xi
• Kig ikke direkte på solen eller en anden stærk lyskilde gennem objektivet
eller kameraet.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre nedsat syn.
• Ret ikke flashen eller AF-hjælpelyset mod føreren af et motorkøretøj.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre ulykker.
• Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst eller
funktionsfejl ved produktet. Desuden skal du være opmærksom på, at små dele
udgør kvælningsfare. Hvis et barn sluger dele af dette produkt, skal du
omgående søge lægehjælp.
• Vikl, sno eller drej ikke remmene rundt om din hals.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre ulykker.
• Anvend ikke genopladelige batterier, opladere eller lysnetadaptere, der
ikke er specifikt beregnet til brug med dette produkt. Ved anvendelse af
genopladelige batterier, opladere og lysnetadaptere, der er beregnet til
brug med dette produkt, må du ikke:
- Beskadige, ændre, rykke hårdt i eller bøje ledninger eller kabler, placere
dem under tunge genstande eller udsætte dem for varme eller åben ild.
- Anvend rejsekonvertere eller adaptere, der er beregnet til at konvertere
fra én spænding til en anden, eller anvend dem med jævnstrøm-tilvekselstrømsomformere.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller elektrisk
stød.
• Håndtér ikke stikket under opladning af produktet, og anvend ikke
lysnetadapteren i tordenvejr.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød.
• Må ikke håndteres med de bare hænder på steder, der udsættes for meget
høje eller meget lave temperaturer.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger eller
forfrysninger.
FORSIGTIG
• Efterlad ikke objektivet, mens det peger i retning af solen eller en anden
stærk lyskilde.
Lys fokuseret af objektivet kan medføre brand i eller beskadigelse af produktets
indvendige dele. Ved optagelse af motiver i modlys skal du sørge for, at solen
ikke kommer ind i billedet. Sollys fokuseret i kameraet, når solen er tæt på
billedet, kan medføre brand.
xii
• Sluk dette produkt, når anvendelse af det er forbudt. Deaktivér de trådløse
funktioner, når anvendelse af trådløst udstyr er forbudt.
De radiofrekvenser, som produktet udsender, kan forstyrre udstyr ombord på fly
eller hospitaler eller i andre medicinske faciliteter.
• Fjern det genopladelige batteri, og kobl lysnetadapteren fra, hvis dette
produkt ikke skal anvendes i længere tid.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller
funktionsfejl ved produktet.
• Rør ikke ved de bevægelige dele på objektivet eller andre bevægelige dele.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst.
• Lad ikke flashen gå af, når den rører ved eller er i nærheden af din hud eller
andre genstande.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger eller
brand.
• Efterlad ikke produktet på steder, hvor det udsættes for meget høje
temperaturer i længere tid, såsom i et lukket køretøj eller i direkte sollys.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller
funktionsfejl ved produktet.
FARE (Genopladelige batterier)
• Håndtér ikke genopladelige batterier forkert.
Manglende overholdelse af følgende anvisninger kan medføre lækage i,
overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier:
- Anvend kun genopladelige batterier, der er godkendt til brug i dette produkt.
- Udsæt ikke de genopladelige batterier for åben ild eller overdreven varme.
- Må ikke skilles ad.
- Kortslut ikke polerne ved at lade dem berøre halskæder, hårnåle eller andre
metalgenstande.
- Udsæt ikke de genopladelige batterier eller de produkter, de sidder i, for
kraftige fysiske stød.
• Forsøg ikke at genoplade genopladelige batterier af typen EN-EL14a ved
hjælp af opladere, der ikke specifikt er beregnet til dette formål.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre lækage i,
overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier.
• Hvis væske fra det genopladelige batteri kommer i kontakt med øjnene,
skal du skylle med rigelige mængder rent vand og øjeblikkeligt søge
lægehjælp.
Hvis du forhaler forholdsreglerne, kan det medføre øjenskader.
xiii
ADVARSEL (Genopladelige batterier)
• Opbevar genopladelige batterier utilgængeligt for børn.
Hvis et barn sluger et genopladeligt batteri, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
• Nedsænk ikke genopladelige batterier i vand, og udsæt dem ikke for regn.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller
funktionsfejl ved produktet. Tør med det samme produktet af med et håndklæde
eller lignende klæde, hvis det bliver vådt.
• Indstil brugen, hvis du oplever ændringer i de genopladelige batterier,
såsom misfarvning eller misformethed. Indstil opladningen af
genopladelige batterier af typen EN-EL14a, hvis de ikke lader op inden for
det angivne tidsrum.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre lækage i,
overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier.
• Før bortskaffelse skal du isolere polerne på det genopladelige batteri med
tape.
Det kan medføre overophedning af, brud på eller brand i polerne, hvis
metalgenstande rører ved dem. Genbrug eller bortskaf genopladelige batterier i
henhold til lokale bestemmelser.
• Hvis væske fra et genopladeligt batteri kommer i kontakt med en persons
hud eller tøj, skal du øjeblikkeligt skylle det pågældende område med
rigelige mængder vand.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre hudirritation.
xiv
Bemærkninger
• Ingen dele af de medfølgende
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
brugsanvisninger til dette produkt må
skader, der forårsages af brugen af
gengives, overføres, omskrives,
dette produkt.
gemmes på et søgesystem eller
• Der er gjort alt for at sikre, at
oversættes til noget sprog i nogen
oplysningerne i disse brugsanvisninger
form eller via noget medie, uden
er så nøjagtige som muligt. Skulle du
forudgående skriftlig tilladelse fra
finde fejl eller udeladelser, er du
Nikon.
velkommen til at kontakte den lokale
• Nikon forbeholder sig ret til når som
Nikon-repræsentant (adressen
helst at ændre udseendet på og
medfølger separat).
specifikationerne for hardwaren og
softwaren beskrevet i disse
brugervejledninger uden forudgående
varsel.
Meddelelser til kunder i Europa
ADVARSEL: DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN
UKORREKT TYPE. AFSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
Dette symbol angiver, at
elektrisk og elektronisk
udstyr skal indleveres
separat.
Følgende gælder kun for
brugere i europæiske
lande:
• Dette produkt er beregnet til separat
indlevering hos et særligt anlæg for
denne slags affald. Må ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald.
• Separat indlevering og genbrug
hjælper med til at bevare naturlige
ressourcer og forebygger negative
konsekvenser for folkesundhed og
miljø, der kan opstå som følge af
forkert bortskaffelse.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du kontakte forhandleren eller de
lokale myndigheder, som er ansvarlige
for affaldshåndtering.
Dette symbol på batteriet
indikerer, at batteriet skal
bortskaffes separat.
Følgende gælder kun for
brugere i europæiske
lande:
• Alle batterier, hvad enten de er mærket
med dette symbol eller ej, er beregnet
til separat indsamling ved et passende
indsamlingspunkt. Smid ikke batteriet
ud sammen med husholdningsaffald.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du kontakte forhandleren eller de
lokale myndigheder, som er ansvarlige
for affaldshåndtering.
xv
Bemærkning om forbud mod kopiering eller gengivelse
Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, der er digitalt
kopieret eller gengivet med en scanner, digitalkamera eller andet, er strafbart.
• Enheder, der ved lov er forbudt at kopiere eller • Advarsel vedrørende visse kopier og
gengive
gengivelser
Man må ikke kopiere eller reproducere De offentlige myndigheder har advaret
pengesedler, mønter, værdipapirer,
om fremstilling af kopier eller
statsobligationer eller lokale
gengivelser af værdipapirer udstedt af
statsobligationer, selvom sådanne
private virksomheder (aktier,
kopier eller gengivelser er stemplet
regninger, checks, gavebeviser osv.),
"Sample".
pendlerkort eller kuponer, undtagen
hvis en virksomhed skal bruge et
Kopiering eller gengivelse af
minimum af nødvendige kopier til
pengesedler, mønter eller
forretningsbrug. Kopiér eller gengiv
værdipapirer, der er udstedt i et andet
heller ikke pas udstedt af
land, er forbudt.
myndighederne, licenser udstedt af
Medmindre man har fået tilladelse af
offentlige institutioner og private
myndighederne, er kopiering eller
grupper, ID-kort og billetter, såsom
gengivelse af ubrugte frimærker eller
adgangsbilletter og måltidskuponer.
postkort, der er udstedt af
• Overholdelse af loven om ophavsret
myndighederne, forbudt.
I henhold til ophavsret kan billeder
Kopiering eller gengivelse af
eller optagelser oprettet med
frimærker, der er udstedt af
kameraet og beskyttet af ophavsret
myndighederne, og certificerede
ikke anvendes uden tilladelse fra
dokumenter, der er betinget af loven,
indehaveren af ophavsretten.
er forbudt.
Undtagelser er gældende for privat
brug, men vær dog opmærksom på, at
selv privat brug kan være underlagt
restriktioner i tilfælde af billeder af
udstillinger eller live-optrædener.
xvi
Bortskaffelse af datalagringsudstyr
Vær opmærksom på, at sletning af billeder eller formatering af hukommelseskort
eller andet datalagringsudstyr ikke fuldstændigt fjerner de originale billeddata. Det
er sommetider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved
hjælp af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan
medføre misbrug af personlige billeddata. Det er slutbrugerens ansvar at sikre
fortroligheden af sådanne data.
Inden en dataopbevaringsenhed kasseres eller overdrages til en anden person,
skal alle data slettes ved hjælp af kommerciel slettesoftware, eller enheden skal
formateres og derefter fyldes helt op med billeder, som ikke indeholder private
informationer (for eksempel billeder kun bestående af himmel). Udvis forsigtighed,
nar en dataopbevaringsenhed odelagges fysisk for at undgå at komme til skade.
Før bortskaffelse af kameraet eller overdragelse af ejerskabet til en anden person
bør du ligeledes anvende indstillingen Nulstil alle indstillinger i kameraets
opsætningsmenu til at slette personlige netværksoplysninger.
AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL EN FORBRUGERS
PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVCSTANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODE AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN
FORBRUGER I FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER
TILVEJEBRAGT FRA EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL TILVEJEBRINGELSE AF AVC VIDEO. INGEN
LICENS ER TILDELT OG VIL IKKE VÆRE UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE
OPLYSNINGER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com
xvii
Anvend kun elektronisk udstyr fra Nikon
Nikon-kameraer er designet i henhold til de højeste standarder og indeholder
komplekse elektroniske kredsløb. Kun elektronisk udstyr fra Nikon (deriblandt
batteriopladere, genopladelige batterier, lysnetadaptere og flashudstyr), som er
godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalkamera, er
udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb.
Anvendelse af udstyr, der ikke er produceret af Nikon, kan
beskadige kameraet og gøre din Nikon-garanti ugyldig. Brug af
genopladelige Li-ion-batterier fra andre producenter, som ikke er
forsynet med Nikons holografiske godkendelsesmærke (vist til
højre), kan give problemer i forbindelse med normal brug af kameraet eller
medføre, at genopladelige batterier overophedes, antændes, eksploderer eller
lækker.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon-ekstraudstyr, kan du kontakte en
lokal autoriseret Nikon-forhandler.
xviii
D Anvend kun originalt tilbehør fra Nikon
Kun tilbehør fra Nikon, som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen
med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og
sikkerhedskravene. ANVENDELSE AF TILBEHØR, DER IKKE ER PRODUCERET AF NIKON,
KAN BESKADIGE KAMERAET OG GØRE DIN NIKON-GARANTI UGYLDIG.
A Før du tager vigtige billeder
Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f. eks. til bryllupper eller før du
tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at
kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader
eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen
af produktet.
A Vær opdateret – hele tiden
I overensstemmelse med Nikons "Vær opdateret – hele tiden"-målsætning
om at tilbyde vores kunder vedvarende, relevant produktsupport og
undervisning, kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der
regelmæssigt opdateres, på følgende websteder:
• Brugere i USA: http://www.nikonusa.com/
• Brugere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: http://www.nikon-asia.com/
Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste
produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle
råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere oplysninger
hos den lokale Nikon-repræsentant. Kontaktoplysninger findes på følgende
webside: http://imaging.nikon.com/
xix
Bluetooth
Dette produkt kontrolleres af den amerikanske eksportlovgivning (Export
Administration Regulations; EAR). En tilladelse fra den amerikanske regering er ikke
påkrævet ved eksport til andre lande end følgende, der i skrivende stund er
underlagt handelsembargo eller særlig kontrol: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og
Syrien (forbehold for ændringer af listen).
Anvendelse af trådløse enheder kan være forbudt i nogle lande eller regioner.
Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, før du anvender de trådløse
funktioner på dette produkt uden for det land, hvor kameraet er købt.
xx
Bemærkning til kunder i Europa
Nikon Corporation erklærer hermed, at radioudstyret af typen D3400
er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
Du kan finde EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd på
følgende internetadresse:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D3400.pdf.
Sikkerhed
Selvom én af fordelene ved dette produkt er, at det giver andre personer mulighed
for fri tilslutning til den trådløse udveksling af data overalt inden for rækkevidden,
kan følgende opstå, hvis sikkerheden ikke er aktiveret:
• Datatyveri: Tredjepart kan i ond tro opfange trådløse sendinger og stjæle
bruger-ID, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
• Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværket og
ændre data eller udføre andre handlinger i ond tro. Bemærk, at som følge af
trådløse netværks design, kan særangreb give uautoriseret adgang, selv når
sikkerheden er aktiveret.
• Ikke sikrede netværk: Tilslutning til åbne netværk kan medføre uautoriseret
adgang. Anvend kun sikre netværk.
xxi
xxii
Indledning
Lær dit nye kamera at kende
Brug lidt tid på at sætte dig ind i kameraets knapper og visninger.
Det kan være nyttigt at sætte et bogmærke ved dette afsnit og
bruge det som reference, når du læser resten af brugervejledningen.
Kamerahuset
1
6
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
1 Videooptageknap .......................... 139
8 Kommandohjul
2 Afbryder .............................................. 19
9 Programhjul ..........................................5
3 Udløserknap.................................35, 36 10 Knappen A/L......80, 113, 168, 215
4 Knappen E/N............... 106, 116, 117 11 Tilbehørssko (til ekstra
5 Knappen R (information).... 6, 8, 143
flashenheder) ........................ 262, 268
6 Øskener til kamerarem .................... 12 12 Fokusplanets markering (E)..........82
7 Højttaler
D Højttaleren
Placér ikke højttaleren tæt på magnetiske enheder. Hvis denne anvisning
ikke overholdes, kan det påvirke data gemt på de magnetiske enheder.
Indledning
1
2
1
3
4
14
9
5
13
10
11
12
1 AF-hjælpelys ..............................73, 196
Selvudløserlampe..............................67
Rød-øje-reduktionslys ...............88, 90
6
15
7
8
8 Monteringsmærke.............................15
9 Infrarød modtager til ML-L3-
fjernbetjening ...................................96
2 Indbygget flash ..................................87 10 CPU-kontakter
3 Knappen M/Y...................87, 89, 117 11 Spejl ................................................... 274
4 Mikrofon................................... 139, 141 12 Objektivfatning ........................... 15, 82
5 Stikdæksel
13 Kamerahusdæksel....................15, 268
6 Knappen Fn....................................... 214 14 USB-stik.................................... 178, 181
7 Objektivudløserknap ........................16 15 HDMI-stik.......................................... 184
D Luk stikdækslet
Luk stikdækslet, når stikkene ikke er i brug. Fremmedlegemer i stikkene kan
påvirke dataoverførslen.
2
Indledning
2
1
3
9
10
11
12
13
14
4
5
6
7
8
19
16
18
20
21
15
17
1 Gummiøjekop.................................... 68 13 Knappen O .................................41, 171
2 Søgerøjestykke ....................... 4, 26, 68 14 Hukommelseskortlampe ..........14, 36
3 Dioptrijustering................................. 26 15 Lås til batterikammerdæksel ...13, 14
4 Knappen K............................... 40, 152 16 Batterikammerdæksel ...............13, 14
5 Knappen G ........................... 27, 186 17 Knappen I/E/#.... 62, 63, 65, 66, 95
6 Knappen X ....................................... 165 18 Stativgevind
7 Knappen W/Q ................ 28, 153, 165 19 Skærm......................6, 32, 40, 138, 152
8 Knappen P................................. 11, 155 20 Batterilås .......................................13, 14
9 Knappen a............................... 32, 138 21 Dæksel til stik til lysnetadapter (til
10 Knappen J (OK)............................... 28
ekstra stik til lysnetadapter) ....... 270
11 Multivælger ........................................ 28
12 Dæksel til hukommelseskort....13, 14
Indledning
3
Søgeren
1 Fokuspunkter..................26, 34, 74, 76
2 Fokusindikator.............................35, 82
3 Indikator for AE-lås
9 "k" (vises, når der er ledig
hukommelse til over 1000 billeder)
..............................................................31
(autoeksponering) ........................ 113 10 Flashindikator.....................................38
4 Lukkertid............................98, 101, 105 11 Indikator for fleksibelt program
........................................................... 100
............................................98, 103, 105 12 Eksponeringsindikator .................. 106
Eksponeringskompensationsvisning
6 Indikator for specialeffekt-indstilling
........................................................... 115
..............................................................51
Elektronisk afstandsmåler ............ 216
7 Advarsel om lavt batteriniveau......31
13 Flashkompensationsindikator..... 117
8 Antal resterende billeder.................31
14 Eksponeringskompensationsindikator
Antal resterende billeder, før
........................................................... 115
hukommelsesbufferen er fuld.......64
15
Indikator
for automatisk
Indikator for optagelse med
ISO-følsomhed ............................... 193
hvidbalance ........................... 126, 127
5 Blændeåbning (blændeværdi)
16 Advarselsindikator ......................... 290
Eksponeringskompensationsværdi
........................................................... 115
Flashkompensationsværdi ........... 117
ISO-følsomhed...........................93, 192
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative
formål.
4
Indledning
Programhjulet
Kameraet giver mulighed for at vælge mellem følgende
optageindstillinger og indstillingen g:
P-, S-, A- og M-indstillinger
• P—Programautomatik (0 99)
• S—Lukkertidsprioriteret automatik (0 101)
• A—Blændeprioriteret automatik (0 103)
• M—Manuel (0 105)
Indstillinger for specialeffekter
(0 51)
Indstillingen g (0 42)
Automatiske indstillinger
• i Auto (0 32)
• j Auto (flash slukket) (0 32)
Motivprogrammer
• k Portræt (0 48)
• l Landskab (0 49)
• p Barn (0 49)
• m Sport (0 49)
• n Makro (0 50)
• o Aftenportræt (0 50)
Indledning
5
Knappen R (Info)
Tryk på knappen R for at få vist informationsvisningen eller bladre
igennem visningsindstillingerne.
❚❚ Søgerfotografering
For at få vist lukkertid, blænde, antal
resterende billeder, indstilling af
AF-metode og anden optageinformation
på skærmen skal du trykke på knappen R.
Knappen R
1 Optageindstilling
i auto/
j auto (flash slukket) ................32
Motivprogrammer ......................48
Specialeffektindstilling ..............51
Indstillingerne P, S, A og M ........98
2 Indikator for Eye-Fi-forbindelse ... 224
3 Indikator for Bluetooth-forbindelse
.....................................................20, 223
Flytilstand ......................................... 222
4 Indikator for vignetteringskontrol
........................................................... 195
5 Indikator for datostempel ............ 202
6 Indikator for vibrationsreduktion
(VR).......................................................17
7 Flashstyringsindikator................... 197
Flashkompensationsindikator for
ekstra flashenheder ...................... 265
8 Udløserindstilling ..............................62
9 Bip-indikator.................................... 213
6
Indledning
10 Blændeåbning (blændeværdi)
............................................ 98, 103, 105
Blændevisning........................ 104, 106
16 Antal resterende billeder.................31
Indikator for optagelse med
hvidbalance .................................... 126
11 Lukkertid ........................... 98, 101, 105 17 "k" (vises, når der er ledig
Lukkertidsvisning................... 102, 106
12 Indikator for AE-lås
hukommelse til over 1000 billeder)
..............................................................31
(autoeksponering)......................... 113 18 Eksponeringsindikator .................. 106
Eksponeringskompensationsindikator
........................................................... 115
AF-metode ........................................ 74
13 Indikator for indstilling af
Fokuspunkt......................................... 76 19 Ikon for Hjælp .................................. 290
14 Batteriindikator ................................. 31
15 ISO-følsomhed................................... 93
ISO-følsomhedsvisning .......... 93, 194
Indikator for automatisk
ISO-følsomhed ............................... 193
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative
formål.
A Slukning af skærmen
For at fjerne optageinformationen fra skærmen skal du trykke på knappen
R eller trykke udløserknappen halvt ned. Skærmen slukker automatisk,
hvis der ikke udføres nogen handlinger i omtrent 8 sekunder (for
information om at vælge hvor længe skærmen forbliver tændt, se Timere
for autoslukning på side 207).
Indledning
7
❚❚ Live View og indstilling for video
For at starte Live View skal du trykke på
knappen a under søgerfotografering. Du
kan derefter trykke på knappen R for at
bladre igennem visningsindstillingerne
som vist nedenfor.
Knappen a
Knappen R
Vis billedindikatorer
Vis videoindikatorer
(0 138, 143) *
Gitterlinjer*
Skjul indikatorer*
* En beskæring, der viser det optagede område, vises under optagelse af
video; områder i cirkler angiver kanterne af videobilledbeskæringen
(området uden for videobilledbeskæringen er gråmeleret ved visning af
videoindikatorerne).
8
Indledning
Live View-visningen
Punkt
q Optageindstilling
Indikator for
w manuelle
videoindstillinger
0
32, 48,
51, 98
Beskrivelse
Den aktuelle indstilling, der er valgt med
programhjulet.
Vises, når Til er valgt for Manuelle
videoindstillinger i indstillingen M.
142
Resterende tid, før Live View automatisk
afsluttes. Vises, hvis optagelsen slutter inden
for 30 sek. eller derunder.
Vises, når Til er valgt for Indstillinger for
Reduktion af
video > Reduktion af vindstøj i
r
vindstøj
optagemenuen.
t Mikrofonfølsomhed Mikrofonfølsomhed for optagelse af video.
Niveau for optagelse af lyd. Vises med rødt,
y Lydniveau
hvis niveauet er for højt; justér
mikrofonfølsomheden efter det.
Billedstørrelsen på videoer optaget i
u Videobilledstørrelse
videoindstilling.
i Fokusindstilling
Den aktuelle fokusindstilling.
Indstilling af
Den aktuelle indstilling af AF-metode.
o
AF-metode
e Resterende tid
10
142
141
141
141
70
75
Indledning
9
Punkt
Resterende tid
!0
(videoindstilling)
Ikonet "Ingen
!1
video"
!2 Fokuspunkt
!3
Eksponeringsindikator
Beskrivelse
Den resterende tid til optagelse i
videoindstilling.
Viser, at der ikke kan optages video.
Det aktuelle fokuspunkt. Visningen varierer
afhængigt af den valgte mulighed for
indstilling af AF-metode (0 75).
Indikerer, hvorvidt billedet bliver under- eller
overeksponeret ved de aktuelle indstillinger
(kun indstilling M).
0
139
—
75
106
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative
formål.
D Nedtællingsvisningen
Der vises en nedtælling, 30 sek. før Live View slutter automatisk (0 9);
timeren bliver rød, 5 sek. før timeren for autoslukning udløber (0 207), eller
hvis Live View er ved at slutte for at beskytte de indre kredsløb. Afhængigt
af optageforholdene vises timeren muligvis straks, når Live View vælges.
Optagelse af video slutter automatisk, når timeren udløber, uanset den
tilgængelige optagetid.
10 Indledning
Knappen P
For at ændre indstillingerne i bunden af
informationsvisningen skal du trykke på
knappen P, derefter markere punkter med
multivælgeren og trykke på J for at få vist
indstillingerne for det markerede punkt. Du
kan også ændre indstillingerne ved at
trykke på knappen P under Live View.
Knappen P
• Billedkvalitet (0 84)
• Billedstørrelse (0 86)
• Hvidbalance (0 121)
• Aktiv D-Lighting (0 119)
• Flashindstilling (0 88, 90)
• ISO-følsomhed (0 93)
• Fokusindstilling (0 69)
• Indstilling af AF-metode (0 74)
• Lysmåling (0 111)
• Indstil Picture Control (0 132)
• Flashkompensation (0 117)
• Eksponeringskompensation (0 115)
Indledning 11
De første trin
Montér kameraremmen
Montér remmen sikkert i de to kameraøskener.
Oplad batteriet
Hvis der følger en stikadapter med, skal du hæve elstikket og sætte
stikadapteren i som vist nedenfor til venstre og kontrollere, at
stikket er sat helt i. Isæt batteriet, og sæt opladeren til. Det tager
omtrent en time og 50 minutter at lade et helt afladet batteri op.
Batteriopladning
Opladning fuldført
D Batteriet og opladeren
Læs og følg advarslerne og forholdsreglerne på siderne xi–xiv og 276–280 i
denne brugervejledning.
12 De første trin
Isæt batteriet og et hukommelseskort
Før du isætter eller fjerner batteriet eller hukommelseskort, skal du
bekræfte, at afbryderen er i positionen OFF (FRA). Isæt batteriet som
vist, og anvend batteriet til at holde den orange batterilås til siden.
Låsen låser batteriet på plads, når det er sat helt i.
Batterilås
Hold hukommelseskortet i den viste retning, og skub det ind, til det
klikker på plads.
A Urets batteri
Kameraets ur drives af en uafhængig, genopladelig energikilde, som
oplades efter behov, når det primære batteri er isat. Tre dages opladning er
nok til at forsyne uret i ca. en måned. Hvis der vises en advarselsmeddelelse
om, at uret ikke er indstillet, når kameraet tændes, er urets batteri afladet,
og uret er blevet nulstillet. Indstil uret til den korrekte tid og dato.
De første trin 13
❚❚ Fjernelse af batteri og hukommelseskort
Fjernelse af batteriet
For at fjerne batteriet skal du slukke
kameraet og åbne batterikammerdækslet.
Tryk batterilåsen i retningen vist af pilen for
at frigøre batteriet, og fjern det derefter
med fingrene.
Fjernelse af hukommelseskort
Når du har bekræftet, at
hukommelseskortlampen ikke lyser mere,
skal du slukke kameraet, åbne dækslet til
hukommelseskortet og trykke kortet ind for
at få det ud (q). Derefter kan kortet tages
ud med fingrene (w).
D Hukommelseskort
• Hukommelseskort kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du tager
hukommelseskort ud af kameraet.
• Undgå at tage hukommelseskort ud af kameraet, slukke kameraet eller
afbryde strømmen under formatering, eller når data optages, slettes eller
kopieres over på en computer. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan
det medføre tab af data eller beskadigelse af kameraet eller
hukommelseskortet.
• Undgå at røre ved kortstikkene med fingrene eller metalgenstande.
• Undgå at bøje kortet, tabe det eller udsætte det for kraftige slag.
• Brug ikke vold mod kortholderen. Hvis denne anvisning ikke overholdes,
kan det beskadige kortet.
• Må ikke udsættes for vand, varme, høje luftfugtighedsniveauer eller
direkte sollys.
• Formatér ikke hukommelseskortene i en computer.
14 De første trin
Montér et objektiv
Pas på, at der ikke kommer støv ind i kameraet, når objektivet eller
kamerahusdækslet fjernes. Der benyttes generelt et objektiv af
typen AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR til illustrative formål
i denne brugervejledning.
Fjern
kamerahusdækslet
Fjern bagdækslet
Monteringsmærke (kamera)
Få monteringsmærkerne
Monteringsmærke (objektiv)
til at flugte
Drej objektivet som vist, til det klikker på plads.
Sørg for at fjerne objektivdækslet, før du tager billeder.
De første trin 15
A Objektiver med knapper til sammentrækkeligt objektivhus
Før du anvender kameraet, skal du låse objektivet op og trække det ud.
Mens du holder knappen til sammentrækkeligt objektivhus nede (q), skal
du dreje zoomringen som vist (w).
Knap til sammentrækkeligt objektivhus
Der kan ikke tages billeder, når objektivet er
sammentrukket; hvis der vises en
fejlmeddelelse, fordi kameraet er blevet tændt
med objektivet trukket sammen, skal du dreje
zoomringen, til meddelelsen ikke længere
vises.
A Afmontering af objektivet
Kameraet skal være slukket ved fjernelse eller
udskiftning af objektiver. Objektivet
afmonteres ved at trykke på
objektivudløserknappen (q) og holde den
nede, mens objektivet drejes med uret (w). Når
du har fjernet objektivet, skal du sætte
objektivdæksel og kamerahusdæksel på igen.
16 De første trin
A Vibrationsreduktion (VR)
Du kan aktivere vibrationsreduktion (VR) ved at
vælge Til for Optisk VR i optagemenuen
(0 198), hvis objektivet understøtter denne
indstilling, eller ved at skubbe objektivets
kontakt for vibrationsreduktion (VR) over på
ON (TIL), hvis objektivet har en kontakt til
vibrationsreduktion (VR). Der vises en indikator
for vibrationsreduktion (VR) i
informationsvisningen, når vibrationsreduktion
(VR) er aktiveret.
A Sammentrækning af objektiver med knapper til sammentrækkeligt objektivhus
For at trække objektivet sammen, når kameraet
ikke er i brug, skal du holde knappen til
sammentrækkeligt objektivhus nede (q) og
dreje zoomringen hen på positionen "L" (låst)
som vist (w). Træk objektivet sammen, før du
fjerner det fra kameraet, og pas på ikke at trykke
på knappen til sammentrækkeligt objektivhus
ved montering eller fjernelse af objektivet.
De første trin 17
Kameraopsætning
❚❚ Opsætning ved hjælp af en smartphone eller tablet
Før du fortsætter, skal du kontrollere kameraet for at
sikre, at batteriet er fuldt opladet, og at der er ledig plads
på hukommelseskortet. På din smartphone eller tablet
(nedenfor kaldet "smartenhed") skal du installere app´en
SnapBridge som beskrevet på indersiden af frontdækslet og
aktivere Bluetooth. Bemærk, at den faktiske tilslutning til kameraet
foretages ved hjælp af app´en SnapBridge; anvend ikke Bluetoothindstillingerne i app´en med indstillinger på din smartenhed.
Følgende instruktioner refererer til version 2.0 af app´en
SnapBridge; for information om seneste version, se SnapBridge
Forbindelsesvejledning (pdf), der kan downloades på følgende
hjemmeside:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
18 De første trin
De faktiske visninger på kamera og smartenhed kan afvige fra dem,
der vises nedenfor.
1 Kamera: Tænd for kameraet. Der vises
en dialogboks til valg af sprog.
Anvend multivælgeren og knappen J til at navigere rundt i
menuerne.
Afbryder
1 Op
Knappen J (Vælg)
2 Højre
4 Venstre
3 Ned
Multivælger
Tryk på 1 og 3 for at markere et sprog, og tryk på J for at vælge
det. Du kan til enhver tid ændre sprog ved hjælp af indstillingen
Sprog (Language) i opsætningsmenuen.
De første trin 19
2 Kamera: Tryk på J når dialogboksen til
højre vises. Hvis dialogboksen til højre
ikke vises, eller hvis du ønsker at
konfigurere kameraet igen, skal du
markere Tilslut til smartenhed i
opsætningsmenuen og trykke på J.
Hvis du ikke ønsker at anvende en
smartenhed til at konfigurere kameraet, skal du manuelt
indstille uret (0 25).
3 Kamera/smartenhed: Start sammenkædning.
Kameraet venter på forbindelse; start app´en SnapBridge på
smartenheden, og følg instruktionerne på skærmen for at trykke
navnet ind på det kamera, du ønsker at foretage
sammenkædning med.
4 Kamera: Bekræft, at kameraet viser den
meddelelse, der ses til højre, og
klargør smartenheden.
5 Smartenhed: Start app´en SnapBridge,
og tryk på Pair with camera (Kæd
sammen med kamera). Hvis du bliver
bedt om at vælge kamera, skal du
trykke på kameraets navn.
20 De første trin
6 Smartenhed: Tryk på kameraets navn i
dialogboksen "Pair with camera (Kæd
sammen med kamera)". Brugere, som
kæder et kamera sammen med en iOSenhed for første gang, præsenteres
først for instruktioner i
sammenkædning; når du har læst
instruktionerne, skal du rulle ned i
bunden af visningen og trykke på
Understood (Forstået). Hvis du bliver
bedt om at vælge tilbehør, skal du trykke på kameraets navn
igen (det kan tage et stykke tid, før kameraets navn vises).
7 Kamera/smartenhed: Kontrollér, at kamera og smartenhed viser
det samme sekscifrede nummer. Visse versioner af iOS viser
måske ikke et nummer; hvis intet nummer vises, skal du
fortsætte til trin 8.
De første trin 21
8 Kamera/smartenhed: Tryk på J på kameraet, og tryk på PAIR
(KÆD SAMMEN) på smartenhed (visningen varer med enhed
og styresystem).
9 Kamera/smartenhed: Fuldfør sammenkædning.
• Kamera: Tryk på J ved visning af
meddelelsen til højre.
• Smartenhed: Tryk på OK ved visning af
meddelelsen til højre.
22 De første trin
10 Kamera: Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre
opsætningen.
• For at tillade kameraet at tilføje lokationsdata på billeder skal du vælge
Ja som svar på "Download placeringsdata fra smartenhed?" og
derefter aktivere lokationstjenesterne på smartenheden og
aktivere Auto link options (Indstillinger for automatisk
forbindelse) > Synchronize location data (Synkronisér
lokationsdata) på fanen App´en SnapBridge .
• For at synkronisere kameraets ur med den tid, der leveres af smartenheden
skal du vælge Ja som svar på "Synkroniser ur med
smartenhed?" og derefter aktivere Auto link options
(Indstillinger for automatisk forbindelse) > Synchronize
clocks (Synkronisér ure) på fanen App´en SnapBridge .
Smartenheden og kameraet er nu forbundet. Alle de billeder, du tager
med kameraet, overføres automatisk til smartenheden.
De første trin 23
❚❚ Opsætning i kameraets menuer
Kameraets ur kan indstilles manuelt.
1 Tænd kameraet.
Der vises en dialogboks til valg af sprog.
Anvend multivælgeren og knappen J til at navigere rundt i
menuerne.
Afbryder
1 Op
Knappen J (Vælg)
4 Venstre
2 Højre
3 Ned
Multivælger
Tryk på 1 og 3 for at markere et sprog, og tryk på J for at vælge
det. Du kan til enhver tid ændre sprog ved hjælp af indstillingen
Sprog (Language) i opsætningsmenuen.
24 De første trin
2 Tryk på G, når dialogboksen til højre
vises.
Knappen G
3 Indstil kameraets ur.
Anvend multivælgeren og knappen J for at indstille kameraets
ur.
q
w
Vælg tidszone
e
Vælg indstilling for sommertid
Vælg datoformat
r
Indstil tid og dato (bemærk, at
kameraet anvender 24-timers ur)
Uret kan indstilles til enhver tid ved hjælp af indstillingen
Tidszone og dato > Dato og tid i opsætningsmenuen.
De første trin 25
Fokusér med søgeren
Når du har fjernet
objektivdækslet, skal du dreje
dioptrijusteringen, indtil
fokuspunkterne er i skarpt
fokus. Når du anvender
dioptrijusteringen med øjet
mod søgeren, skal du passe på
ikke at få en finger eller en fingernegl i øjet.
Fokuspunkter
Søgeren er ikke i fokus
26 De første trin
Søgeren er i fokus
Selvstudie
Kameramenuer: Oversigt
Du kan få adgang til de fleste optage-,
billedvisnings- og opsætningsindstillinger
via kameraets menuer. Tryk på knappen
G for at få vist menuerne.
Knappen G
Faneblade
Vælg mellem følgende menuer:
• D: Billedvisning (0 186)
• N: Retouchering (0 227)
• C: Optagelse (0 190)
• m: Seneste indstillinger (0 251)
• B: Opsætning (0 199)
Skyderen viser positionen i den
aktuelle menu.
De aktuelle indstillinger vises
med ikoner.
Menuindstillinger
Indstillinger i den aktuelle menu.
Ikon for Hjælp (0 28)
Selvstudie 27
Anvendelse af kameraets menuer
Multivælgeren og knappen J anvendes til at navigere rundt i
kameramenuerne.
1: Flyt markør op
Knappen J: Vælg
markeret punkt
4: Annullér, og vend tilbage
til den forrige menu
2: Vælg det markerede
punkt, eller få vist en
undermenu
3: Flyt markør ned
A Ikonet d (Hjælp)
Hvis ikonet d vises i skærmens nederste venstre hjørne, kan du få vist en
beskrivelse af den aktuelt valgte indstilling eller menu ved at trykke på
knappen W (Q). Tryk på 1 eller 3 for at rulle gennem visningen. Tryk igen
på W (Q) for at vende tilbage til menuerne.
Knappen W (Q)
28 Selvstudie
❚❚ Navigere rundt i menuerne
Følg nedenstående trin for at navigere i menuerne.
1 Få vist menuerne.
Tryk på knappen G for at få vist
menuerne.
Knappen G
2 Markér ikonet for den
aktuelle menu.
Tryk på 4 for at markere
ikonet for den aktuelle
menu.
3 Vælg en menu.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge den ønskede menu.
4 Placér markøren i den
valgte menu.
Tryk på 2 for at placere
markøren i den valgte menu.
Selvstudie 29
5 Markér et menuelement.
Tryk på 1 eller 3 for at
markere et menuelement.
6 Få vist indstillingerne.
Tryk på 2 for at få vist
indstillingerne for det valgte
menuelement.
7 Markér en indstilling.
Tryk på 1 eller 3 for at
markere en indstilling.
8 Vælg det markerede punkt.
Tryk på J for at vælge det markerede
punkt. Tryk på knappen G for at
afslutte uden at foretage et valg.
Bemærk følgende:
• Menuelementer, der vises med gråt, er ikke tilgængelige i
øjeblikket.
• Når du trykker på 2, har det overordnet set samme virkning som
at trykke på J, men i visse tilfælde er det kun muligt at foretage
et valg ved at trykke på J.
• Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte menuerne og gå
tilbage til optageindstilling (0 36).
30 Selvstudie
Batteriniveau og antal resterende billeder
Tryk på knappen R, og kontrollér batteriniveauet og antal
resterende billeder i informationsvisningen.
Batteriniveau
Knappen R
Antal resterende billeder
Batteriniveau
Hvis batteriniveauet er lavt, vises der også en advarsel i søgeren.
Hvis informationsvisningen ikke vises ved tryk på knappen R, er
batteriet afladet og skal genoplades.
Informationsvisning
L
K
Søger
—
—
H
d
H
(blinker)
d
(blinker)
Beskrivelse
Batteriet er ladet helt op.
Batteriet er delvist afladet.
Lavt batteriniveau. Vær klar til at oplade
batteriet, eller hav et ekstra batteri klar.
Batteriet er afladet. Oplad batteri.
Antal resterende billeder
Værdier over 1000 vises i tusinder og indikeres af bogstavet "k".
Selvstudie 31
Grundlæggende fotografering og
billedvisning
"Peg og skyd"-indstillinger (i og j)
Dette afsnit beskriver, hvordan du tager billeder i
indstillingerne i og j. i og j er automatiske
"peg-og-skyd"-indstillinger, hvor de fleste af
indstillingerne styres af kameraet som reaktion på
optageforholdene; den eneste forskel mellem de
to er, at flashen ikke går af i indstilling j.
1 Drej programhjulet hen på
Programhjul
i eller j.
Billeder kan komponeres i søgeren eller
på skærmen (Live View). For at starte
Live View skal du trykke på knappen a.
Knappen a
Komposition af billeder i
søgeren
Komposition af billeder på
skærmen (Live View)
32 Grundlæggende fotografering og billedvisning
2 Klargør kameraet.
Søgerfotografering: Når du komponerer billeder i søgeren, skal du
holde grebet i højre hånd og holde kamerahuset eller objektivet
med venstre hånd. Hold albuerne ind langs med kroppen.
Live View: Når du komponerer billeder på skærmen, skal du holde
grebet i højre hånd og holde objektivet med venstre hånd.
A Komposition af billeder i højt (portræt) format
Når du komponerer billeder i højt (portræt) format, skal du holde kameraet
som vist nedenfor.
Komposition af billeder i søgeren
Komposition af billeder på skærmen
Grundlæggende fotografering og billedvisning 33
3 Komponér billedet.
Søgerfotografering: Komponér et billede i
søgeren med hovedmotivet i mindst ét
af de 11 fokuspunkter.
Fokuspunkt
Live View: Ved standardindstillingerne
registrerer kameraet automatisk
ansigter og vælger fokuspunktet. Hvis
der ikke er registreret et ansigt,
fokuserer kameraet på motiver tæt på
midten af billedet.
Fokuspunkt
A Brug af zoomobjektiv
Før du fokuserer, skal du dreje zoomringen for Zoome ind
at justere brændvidden og komponere
billedet. Anvend zoomringen til at zoome ind
på motiver, så de udfylder et større område af
billedet, eller zoom ud for at forøge det synlige
område på det endelige billede (vælg længere
brændvidder på objektivets brændviddeskala
for at zoome ind eller kortere brændvidder for
at zoome ud).
34 Grundlæggende fotografering og billedvisning
Zoomring
Zoome ud
4 Tryk udløserknappen halvt
ned.
Søgerfotografering: Tryk
udløserknappen halvt ned for
at fokusere (hvis motivet er
dårligt belyst, kan flashen
poppe op, og AF-hjælpelyset
Fokusindikator
lyser muligvis). Efter endt
fokusering lyder der et bip (der lyder muligvis ikke et bip, hvis
motivet bevæger sig), og fokusindikatoren (I) vises i søgeren.
Fokusindikator
I
I
(blinker)
Beskrivelse
Motivet er i fokus.
Kameraet er ude af stand til at fokusere ved hjælp af
autofokus. Se side 72.
Live View: Fokuspunktet blinker grønt,
mens kameraet fokuserer. Hvis
kameraet er i stand til at fokusere, vises
fokuspunktet med grønt; ellers blinker
fokuspunktet rødt.
Grundlæggende fotografering og billedvisning 35
5 Optag.
Tryk langsomt
udløserknappen helt ned for
at tage billedet.
Hukommelseskortlampen
lyser, og billedet vises på
skærmen i nogle få sekunder.
Du må ikke tage
hukommelseskortet ud eller
fjerne eller frakoble
strømforsyningen, før lampen
er slukket, og optagelsen er
færdig.
Hukommelseskortlampe
For at afslutte Live View skal du trykke
på knappen a.
A Udløserknappen
Kameraet har en 2-trins-udløserknap. Kameraet fokuserer, når
udløserknappen trykkes halvt ned. Tryk udløserknappen helt ned for at
tage billedet.
Fokusér: Tryk
udløserknappen halvt
ned
Optag: Tryk
udløserknappen helt
ned
Ved at trykke udløserknappen halvt ned afsluttes billedvisning, og
kameraet gøres klar til umiddelbar anvendelse.
36 Grundlæggende fotografering og billedvisning
A Automatisk valg af motiv (Automatisk motivvælger)
Hvis Live View er valgt i indstillingen i eller j,
analyserer kameraet automatisk motivet og
vælger en passende optageindstilling, når
udløserknappen trykkes halvt ned for at
fokusere ved hjælp af autofokus. Den valgte
indstilling vises på skærmen.
c
d
e
f
Z
Portræt
Landskab
Makro
Aftenportræt
Auto
Auto
b
(flash slukket)
Menneskelige portrætmotiver
Landskaber og bybilleder
Motiver tæt på kameraet
Portrætmotiver komponeret mod en mørk baggrund
Motiver, som passer til indstillingerne i eller j, eller
som ikke falder ind under de ovenfor opstillede
kategorier
A Standbytimeren (Søgerfotografering)
Søgeren og informationsvisningen slukkes automatisk, hvis
der ikke foretages nogen handlinger i omtrent otte sekunder,
for at spare batteri. Tryk udløserknappen halvt ned for at
aktivere visningen igen. Tidsrummet, før standbytimeren
automatisk udløber, kan vælges automatisk ved hjælp af
indstillingen Timere for autoslukning i opsætningsmenuen (0 207).
Lysmålere er deaktiveret
Lysmålere er aktiveret
A Standbytimeren (Live View)
Skærmen slukker, hvis der ikke udføres nogen handlinger i cirka ti minutter.
Tidsrummet, før skærmen slukker automatisk, kan vælges ved hjælp af
indstillingen Timere for autoslukning i opsætningsmenuen (0 207).
Grundlæggende fotografering og billedvisning 37
A Den indbyggede flash
Hvis ekstra belysning er nødvendig for korrekt
eksponering i indstillingen i, popper den
indbyggede flash automatisk op, når
udløserknappen trykkes halvt ned (0 87). Hvis
flashen er hævet, kan der udelukkende tages
billeder, når flashindikatoren (M) vises. Hvis
flashindikatoren ikke vises, oplader flashen;
flyt kortvarigt din finger fra udløserknappen,
og prøv igen.
Når flashen ikke anvendes, skal du vippe den
tilbage i lukket position og skubbe den
forsigtigt på plads, til låsen falder i hak.
A Eksempel på zoom i Live View
For at forstørre billedet på skærmen op til ca. 8,3× for præcist fokus skal du
trykke på knappen X. Mens billedet, der ses gennem objektivet, zoomes
ind, vises et navigationsvindue i en grå ramme i nederste højre hjørne af
visningen. Anvend multivælgeren til at rulle til de områder af billedet, der
ikke kan ses på skærmen, eller tryk på W (Q) for at zoome ud.
Knappen X
38 Grundlæggende fotografering og billedvisning
Navigationsvindue
A Eksponering
Afhængigt af motivtypen kan eksponering afvige fra det resultat, der
kunne opnås, når Live View ikke anvendes.
A Optagelse i Live View
Selv om det ikke kommer til at kunne ses på det endelige billede, vises
forvrængede kanter, farveskygger, moiré og lyse pletter muligvis på
skærmen, mens lyse områder eller streger kan forekomme i visse områder
af billedet med blinkende skilte og andre periodiske lyskilder, eller hvis
motivet kortvarigt oplyses af et stroboskoplys eller en anden stærk,
momentan lyskilde. Derudover kan der opstå forvrængning ved motiver i
bevægelse, især hvis kameraet panoreres vandret, eller en genstand
bevæger sig vandret ved høj hastighed gennem billedet. Støjstriber og
streger, der er synlige på skærmen under lysstofrør, kviksølv- eller
natriumlamper, kan reduceres ved hjælp af Reduktion af støjstriber
(0 213), selvom de muligvis stadig kan ses på det endelige billede ved
visse lukkertider. Undgå at rette kameraet mod solen eller andre stærke
lyskilder. Overholdes denne anvisning ikke, kan der ske skade på kameraets
indre kredsløb. Live View slutter automatisk, hvis programhjulet drejes hen
på g, eller programhjulet drejes fra g og over på en anden
indstilling.
For at forhindre at det lys, der kommer ind via søgeren, forekommer på
billedet eller forstyrrer eksponeringen, anbefaler vi, at du dækker søgeren
med din hånd eller andre genstande som et ekstra øjestykkedæksel, før du
tager billeder uden at sætte øjet mod søgeren (0 68).
A HDMI
Når kameraet er tilsluttet en HDMI-videoenhed, viser videoenheden det
billede, der ses gennem objektivet. Hvis enheden understøtter HDMI-CEC,
skal du vælge Fra for indstillingen HDMI > Enhedsstyring i
opsætningsmenuen (0 185), før du optager i Live View.
Grundlæggende fotografering og billedvisning 39
Grundlæggende billedvisning
1 Tryk på knappen K.
Et billede vises på skærmen.
Knappen K
2 Få vist flere billeder.
Du kan få vist flere billeder ved
at trykke på 4 eller 2.
Du kan afslutte billedvisningen og gå til optageindstillingen ved
at trykke udløserknappen halvt ned.
40 Grundlæggende fotografering og billedvisning
Sletning af uønskede billeder
For at slette billedet, der aktuelt vises på skærmen, skal du trykke på
knappen O. Bemærk, at når billeder er blevet slettet, kan de ikke
gendannes.
1 Få vist billedet.
Få vist billedet, du ønsker at slette.
Knappen K
2 Slet billedet.
Tryk på knappen O. Der vises en
dialogboks for bekræftelse; tryk på
knappen O igen for at slette billedet og
vende tilbage til billedvisning.
Knappen O
A Slet
Indstillingen Slet i billedvisningsmenuen kan anvendes til at slette flere
billeder (0 172).
Grundlæggende fotografering og billedvisning 41
Guide-indstilling
Guiden
Guide-indstilling giver adgang til en række ofte
anvendte og nyttige funktioner. Det øverste af
guiden vises, når programhjulet drejes hen på
g.
Batteriindikator (0 31)
Antal resterende billeder (0 31)
Optageindstilling: En indikator for guideindstilling vises på ikonet for
optageindstilling.
Vælg mellem følgende punkter:
Tag billeder.
Tag bill.
Vis/slet
Vis og/eller slet billeder.
Retouchering
Retouchér billeder.
Opsætning
Skift kameraindstillinger.
42 Guide-indstilling
Menuer for guide-indstilling
For at opnå adgang til disse menuer skal du markere Tag bill.,
Vis/slet, Retouchering eller Opsætning og trykke på J.
❚❚ Tag bill.
Nem betjening
4 Auto
5 Ingen flash
Motiver, der er
9
langt væk
! Nærbilleder
8
9
7
6
"
Sovende ansigter
Motiver i bevægelse
Landskaber
Portrætter
Aftenportræt
Fotografering af
5
aftenlandskaber
Avanceret betjening
Opblød baggrunde
#
Få mere i fokus
Fastfrys bevægelse
(personer)
$ Fastfrys bevægelse
(køretøjer)
Vis strømmende vand
Indfanger røde farver i
solopg. *
*
H Tag lyse billeder
Tag mørke (low key)
billeder. *
Justér blænden.
Vælg en lukkertid.
Justér hvidbalancen, så
farverne i solnedgange
opfanges intenst.
Justér eksponeringskompensationen for at
tage lyse (high key)
eller mørke (low key)
billeder.
* Påvirker andre elementer af Avanceret betjening. For at gendanne
standardindstillingerne skal du slukke kameraet og derefter tænde det igen.
Guide-indstilling 43
"Start optagelse"
Markér en indstilling, og tryk på J.
• Brug søgeren
• Brug Live View
• Tag video
"Flere indstillinger"
Hvis Flere indstillinger vises, kan du
markere denne indstilling og trykke på 2 for
at få adgang til følgende indstillinger (de
tilgængelige indstillinger varierer med den
valgte optageindstilling):
• Flashindstillinger > Flashindstilling
• Flashindstillinger > Flashkompensation
• Udløserindstilling
• ISO-følsomhedsindstillinger >
ISO-følsomhed
• ISO-følsomhedsindstillinger > Auto
ISO-følsomhedsstyring
• Indstil Picture Control
• Eksponeringskompensation
• Hvidbalance
❚❚ Vis/slet
Vis billederne et for et
Vis flere billeder
Vælg en dato
Vis et slideshow
Slet billeder
A Guide-indstilling
Guide-indstillingen nulstilles til Nem betjening > Auto, når programhjulet
drejes hen på en anden indstilling, eller kameraet slukkes.
44 Guide-indstilling
❚❚ Retouchering
Beskær
Filtereffekter (stjernefilter)
Filtereffekter (softfilter)
Billedillustration
Miniatureeffekt
Selektiv farve
❚❚ Opsætning
Billedkvalitet
Billedstørrelse
Timere for autoslukning
Datostempel
Visnings- og lydindstillinger
Skærmens lysstyrke
Info-baggrundsfarve
Auto. informationsvisning
Bip
Indstillinger for video
Billedstr./billedhastighed
Videokvalitet
Mikrofon
Reduktion af vindstøj
Reduktion af støjstriber
Billedvisningsindstillinger
Ur og sprog (Language)
Formater hukommelseskort
HDMI
Flytilstand
Tilslutning til smartenhed
Eye-Fi-overførsel *
Kortplads tom, frigør lås
* Kun tilgængelig, når et kompatibelt Eye-Fi-hukommelseskort er isat
(0 224).
Med undtagelse af Reduktion af støjstriber, Ur og sprog
(Language), Formater hukommelseskort, HDMI, Flytilstand,
Tilslutning til smartenhed, Eye-Fi-overførsel og Kortplads tom,
frigør lås, gælder ændringer af indstillinger kun i guide-indstilling
og afspejles ikke i andre optageindstillinger.
Guide-indstilling 45
Anvendelse af guiden
Følgende handlinger kan foretages, mens guiden vises:
For at
Anvend
Vende tilbage til
det øverste af
guiden
Tænde skærmen
Markere en menu
Beskrivelse
Tryk på G for at tænde skærmen eller
vende tilbage til det øverste af guiden.
Knappen G
Tryk på 1, 3, 4 eller 2 for at markere
en menu.
Tryk på 1 eller 3 for at markere
indstillinger i menuerne.
Markere
indstillinger
Vælge markeret
menu eller
indstilling
46 Guide-indstilling
Tryk på 1, 3, 4 eller 2 for at markere
indstillinger i visninger som den vist
nedenfor.
Tryk på J for at vælge den markerede
menu eller indstilling.
For at
Anvend
Beskrivelse
Tryk på 4 for at vende tilbage til forrige
visning.
For at annullere og vende tilbage til
forrige visning fra visninger som den
vist nedenfor skal du markere & og
trykke på J.
Vende tilbage til
forrige visning
Hvis ikonet d vises i nederste venstre
hjørne af skærmen, kan du få vist Hjælp
ved at trykke på knappen W (Q). Tryk
på 1 eller 3 for at rulle gennem
visningen, eller tryk på W (Q) igen for at
afslutte.
Få vist Hjælp
Knappen
W (Q)
Ikonet d (hjælp)
Guide-indstilling 47
Tilpasning af indstillinger til motiv
eller situation (Motivprogram)
Kameraet tilbyder en række motivprogrammer. Det gør det nemt at
tage kreative billeder ved at vælge en indstilling, komponere et
billede og tage billedet som beskrevet på side 32.
Du kan vælge følgende motivprogrammer med
programhjulet:
k Portræt
m Sport
l Landskab
n Makro
p Barn
o Aftenportræt
k Portræt
Anvendes til portrætter med bløde,
naturlige hudfarver. Hvis motivet
befinder sig langt væk fra baggrunden,
eller der anvendes teleobjektiv, gøres
baggrundsdetaljerne blødere for at
give kompositionen dybde.
48 Tilpasning af indstillinger til motiv eller situation (Motivprogram)
l Landskab
Anvendes til levende
landskabsbilleder taget i dagslys.
A Bemærk
Den indbyggede flash og AF-hjælpelyset slukker.
p Barn
Anvendes til snapshots af børn. Tøj og
baggrundsdetaljer gengives på
levende vis, mens hudfarverne
forbliver bløde og naturlige.
m Sport
Korte lukkertider fastfryser bevægelse
for dynamiske sportsoptagelser, hvor
hovedmotivet skal være klart.
A Bemærk
Den indbyggede flash og AF-hjælpelyset slukker.
Tilpasning af indstillinger til motiv eller situation (Motivprogram) 49
n Makro
Anvendes til makro-optagelser af
blomster, insekter og andre små
motiver (et makro-objektiv kan
anvendes til at fokusere meget tæt på).
o Aftenportræt
Anvendes for naturlig balance mellem
hovedmotivet og baggrunden på
portrætter taget ved lav belysning.
A Sådan forhindres slør
Anvend et stativ for at undgå slør som følge af kamerarystelse ved lange
lukkertider.
50 Tilpasning af indstillinger til motiv eller situation (Motivprogram)
Specialeffekter
Specialeffekter kan anvendes, når du tager billeder og optager
video.
Du kan vælge følgende effekter ved at dreje programhjulet hen på
q og dreje kommandohjulet, til den ønskede indstilling vises på
skærmen.
Programhjul
Kommandohjul
% Nattesyn
Skærm
( Miniatureeffekt
S Meget levende
3 Selektiv farve
T Pop
1 Silhuet
U Billedillustration
2 High key
' Legetøjskameraeffekt
3 Low key
Specialeffekter 51
% Nattesyn
Anvendes under mørke forhold til at
optage monokrome billeder ved høje
ISO-følsomheder.
A Bemærk
Autofokus er kun tilgængeligt i Live View; manuelt fokus kan anvendes, hvis
kameraet er ude af stand til at fokusere. Den indbyggede flash og
AF-hjælpelyset slukker.
S Meget levende
Overordnet farvemætning og kontrast
øges for et mere levende billede.
T Pop
Overordnet farvemætning øges for et
mere livligt billede.
52 Specialeffekter
U Billedillustration
Gør omrids skarpere, og gør farvning
lettere for plakatlignende effekt, der
kan justeres i Live View (0 56).
A Bemærk
Videoer optaget i denne indstilling afspilles som slideshow lavet af en serie
stillbilleder.
' Legetøjskameraeffekt
Opret billeder og videoer, der synes at
være taget med et legetøjskamera.
Effekten kan justeres i Live View
(0 57).
( Miniatureeffekt
Opret billeder, der ser ud til at være
billeder af dioramaer. Virker bedst ved
optagelse fra et højt udsigtspunkt.
Videoer med miniatureeffekt afspilles
ved høj hastighed og komprimerer
omtrent 45 minutters optagelser lavet
ved 1920 × 1080/30p til en video, der
afspilles på omtrent tre minutter.
Effekten kan justeres i Live View
(0 58).
A Bemærk
Der optages ikke lyd på videoer. Den indbyggede flash og AF-hjælpelyset
slukker.
Specialeffekter 53
3 Selektiv farve
Alle andre end de valgte farver
optages i sort og hvid. Effekten kan
justeres i Live View (0 60).
A Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
1 Silhuet
Silhuetmotiver mod lyse baggrunde.
A Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
2 High key
Anvendes ved lyse motiver for at skabe
lyse billeder, der synes at være fyldt
med lys.
A Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
54 Specialeffekter
3 Low key
Anvendes ved mørke motivtyper for at
skabe mørke, low-key-billeder med
tydelige højlysområder.
A Bemærk
Den indbyggede flash slukker.
A Sådan forhindres slør
Anvend et stativ for at undgå slør som følge af kamerarystelse ved lange
lukkertider.
A NEF (RAW)
NEF-optagelse (RAW) er ikke tilgængelig i indstillingerne %, S, T, U, ', (
og 3. Billeder taget, når der er valgt en NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG
fine-indstilling i disse indstillinger, optages som JPEG-billeder. JPEGbilleder oprettet ved disse indstillinger optages som finkvalitetsbilleder.
A Indstillingerne U og (
Autofokus er ikke tilgængeligt under optagelse af video.
Opdateringshastigheden for Live View falder i takt med billedhastigheden
for kontinuerlig udløserindstilling; anvendelse af autofokus under Live
View-fotografering forstyrrer eksempelvisningen.
Specialeffekter 55
Tilgængelige indstillinger i Live View
Indstillingerne for den valgte effekt justeres i Live View-visningen.
❚❚ U Billedillustration
1 Vælg Live View.
Tryk på knappen a. Billedet, der ses
gennem objektivet, vises på skærmen.
Knappen a
2 Justér tykkelsen på omrids.
Tryk på J for at få vist indstillingerne til
højre. Tryk på 4 eller 2 for at gøre
omrids tykkere eller tyndere.
3 Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte, når indstillingerne er som ønsket. For at
afslutte Live View skal du trykke på knappen a.
56 Specialeffekter
❚❚ ' Legetøjskameraeffekt
1 Vælg Live View.
Tryk på knappen a. Billedet, der ses
gennem objektivet, vises på skærmen.
Knappen a
2 Justér indstillingerne.
Tryk på J for at få vist indstillingerne til
højre. Tryk på 1 eller 3 for at markere
Intensitet eller Vignettering, og tryk på
4 eller 2 for at ændre det. Justér
intensiteten for at gøre farverne mere
eller mindre mættede, og justér
vignettering for at styre mængden af vignettering.
3 Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte, når indstillingerne er som ønsket. For at
afslutte Live View skal du trykke på knappen a.
Specialeffekter 57
❚❚ ( Miniatureeffekt
1 Vælg Live View.
Tryk på knappen a. Billedet, der ses
gennem objektivet, vises på skærmen.
Knappen a
2 Placér fokuspunktet.
Anvend multivælgeren til at placere
fokuspunktet i området, der kommer til
at være i fokus, og tryk derefter
udløserknappen halvt ned for at
fokusere. For midlertidigt at få
indstillingerne for miniatureeffekt til at
forsvinde fra visningen og forstørre visningen på skærmen for
præcist fokus skal du trykke på X. Tryk på W (Q) for at gendanne
visningen af miniatureeffekt.
3 Få vist indstillingerne.
Tryk på J for at få vist indstillingerne for
miniatureeffekt.
58 Specialeffekter
4 Justér indstillingerne.
Tryk på 4 eller 2 for at vælge retning
for området, der kommer til at være i
fokus, og tryk på 1 eller 3 for at justere
bredden.
5 Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte, når indstillingerne er som ønsket. For at
afslutte Live View skal du trykke på knappen a.
Specialeffekter 59
❚❚ 3 Selektiv farve
1 Vælg Live View.
Tryk på knappen a. Billedet, der ses
gennem objektivet, vises på skærmen.
Knappen a
2 Få vist indstillingerne.
Tryk på J for at få vist indstillingerne for
selektiv farve.
3 Vælg en farve.
Valgt farve
Komponér et motiv i den hvide firkant
midt i visningen, og tryk på 1 for at
vælge farven på motivet som blivende
farve på det endelige billede (kameraet
kan have vanskeligt ved at registrere
umættede farver; vælg en mættet
farve). For at zoome ind på midten af
visningen for mere præcist farvevalg
skal du trykke på X. Tryk på W (Q) for at zoome ud.
60 Specialeffekter
4 Vælg farveskalaen.
Farveskala
Tryk på 1 eller 3 for at øge eller
reducere skalaen for en lignende
farveglød, der skal med på det endelige
billede. Vælg mellem værdier fra 1 til 7;
bemærk, at høje værdier muligvis
medtager farveglød fra andre farver.
5 Vælg flere farver.
For at vælge flere farver skal du dreje
kommandohjulet for at markere en
anden af de tre farvebokse øverst i
visningen og gentage trin 3 og 4 for at
vælge en anden farve. Gentag
proceduren for en tredje farve, hvis du
ønsker det. For at fravælge den markerede farve skal du trykke på
O (for at fjerne alle farver skal du trykke på O og holde den nede.
Der vises en dialogboks for bekræftelse; vælg Ja).
6 Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte, når indstillingerne er som ønsket. Under
optagelse optages kun motiver med den valgte farveglød i
farver; alle øvrige farver optages i sort-hvid. For at afslutte Live
View skal du trykke på knappen a.
Specialeffekter 61
Mere om fotografering
Valg af udløserindstilling
For at vælge, hvordan lukkeren udløses
(udløserindstilling), skal du trykke på
knappen I (E/#), derefter anvende
multivælgeren til at markere den ønskede
indstilling og trykke på J.
Knappen I (E/#)
Indstilling
8
I
J
E
"
#
Beskrivelse
Enkeltbillede: Kameraet tager ét enkelt billede, hver gang der
trykkes på udløserknappen.
Kontinuerlig: Kameraet tager billeder, mens der trykkes på
udløserknappen (0 63).
Dæmpet lukkerlyd: Som for enkeltbillede, bortset fra at kamerastøj
reduceres (0 65).
Selvudløser: Tag billeder med selvudløser (0 66).
Forsinket fjernb. (ML-L3): Lukkeren udløses 2 sek. efter, at der trykkes
på udløserknappen på den ekstra fjernbetjening ML-L3 (0 95).
Fjernb. med hurt. resp. (ML-L3): Lukkeren udløses, efter at der trykkes
på udløserknappen på den ekstra fjernbetjening ML-L3 (0 95).
62 Mere om fotografering
Kontinuerlig optagelse (Indstilling for
billedserie)
I indstillingen I (Kontinuerlig) tager kameraet billeder
kontinuerligt, når udløserknappen trykkes helt ned.
1 Tryk på knappen I (E/#).
Knappen I (E/#)
2 Vælg I (Kontinuerlig).
Markér I (Kontinuerlig), og tryk på J.
3 Fokusér.
Komponér billedet, og fokusér.
4 Tag billeder.
Kameraet tager billeder, når
udløserknappen trykkes helt ned.
Mere om fotografering 63
A Hukommelsesbufferen
Kameraet er udstyret med en hukommelsesbuffer til midlertidig lagring, så
du kan blive ved med at fotografere, mens der gemmes billeder på
hukommelseskortet. Der kan tages op til 100 billeder efter hinanden (en
undtagelse er, hvis en lukkertid på 4 sekunder eller længere er valgt i
indstilling S eller M, når der ikke er noget loft på antallet af billeder, der kan
tages i en enkelt billedserie). Hvis batteriet aflades, mens der stadig er
billeder i bufferen, deaktiveres udløseren, og billederne bliver overført til
hukommelseskortet.
A Billedhastighed
For oplysninger om antallet af billeder, der kan tages i kontinuerlig
udløserindstilling, se side 296. Billedhastighederne falder muligvis, når
hukommelsesbufferen er fuld, eller batteriniveauet er lavt.
A Den indbyggede flash
Kontinuerlig udløserindstilling kan ikke anvendes sammen med den
indbyggede flash; drej programhjulet hen på j (0 32), eller sluk for flashen
(0 87).
A Bufferstørrelse
Det omtrentlige antal billeder, der kan lagres i
hukommelsesbufferen med de aktuelle
indstillinger, vises i billedtælleren i søgeren,
når der trykkes på udløserknappen.
64 Mere om fotografering
Dæmpet lukkerlyd
Vælg denne indstilling for at holde kamerastøjen på et minimum.
Der lyder intet bip, når kameraet fokuserer.
1 Tryk på knappen I (E/#).
Knappen I (E/#)
2 Vælg J (Dæmpet lukkerlyd).
Markér J (Dæmpet lukkerlyd), og tryk
på J.
3 Tag billeder.
Tryk udløserknappen helt ned for at
optage.
Mere om fotografering 65
Selvudløserindstilling
Selvudløseren kan anvendes til selvportrætter eller gruppebilleder,
der inkluderer fotografen. Før du fortsætter, skal du montere
kameraet på et stativ eller anbringe det på et stabilt og plant
underlag.
1 Tryk på knappen I (E/#).
Knappen I (E/#)
2 Vælg indstillingen E (Selvudløser).
Markér E (Selvudløser), og tryk på J.
3 Komponér billedet.
66 Mere om fotografering
4 Tag billedet.
Tryk udløserknappen halvt
ned for at fokusere, og tryk
den derefter helt ned.
Selvudløserlampen begynder
at blinke, og der lyder et bip.
To sekunder før billedet
tages, holder lampen op med at blinke, og biplyden bliver
hurtigere. Lukkeren udløses ti sekunder efter, at timeren starter.
Bemærk, at timeren muligvis ikke starter, eller at et billede muligvis
ikke kan tages, hvis kameraet er ude af stand til at fokusere eller i
andre situationer, hvor lukkeren ikke kan udløses. For at stoppe
timeren uden at tage et billede skal du slukke kameraet.
Mere om fotografering 67
A Tildæk søgeren
For at forhindre at det lys, der kommer ind via søgeren, forekommer på
billedet eller forstyrrer eksponeringen, anbefaler vi, at du dækker søgeren
med din hånd eller andre genstande som et ekstra øjestykkedæksel
(0 268), når du tager billeder uden at sætte øjet mod søgeren. For at
montere dækslet skal du fjerne gummiøjekoppen (q) og indsætte dækslet
som vist (w). Hold godt fast i kameraet, når du fjerner gummiøjekoppen.
Gummiøjekop
Øjestykkedæksel
A Anvendelse af den indbyggede flash
Før du tager et billede med flash i indstillinger, der kræver, at flashen hæves
manuelt, skal du trykke på knappen M (Y) for at hæve flashen og vente på,
at indikatoren M vises i søgeren (0 38). Optagelsen afbrydes, hvis flashen
hæves, efter at selvudløseren er startet.
A Selvudløserindstilling i opsætningsmenuen
For information om valg af selvudløserens varighed og antal optagede
billeder, se indstillingen Selvudløser i opsætningsmenuen (0 208).
68 Mere om fotografering
Fokus
Fokus kan justeres automatisk (se nedenfor) eller manuelt (0 81).
Brugeren kan også vælge fokuspunktet til automatisk eller manuelt
fokus (0 76) eller anvende fokuslås for at komponere billederne
igen efter fokusering (0 79).
Fokusindstilling
Følgende fokusindstillinger kan vælges under søgerfotografering:
Valgmulighed
AF-A
AF-S
AF-C
MF
Beskrivelse
Kameraet vælger automatisk single autofokus, hvis
motivet er stationært, og kontinuerlig autofokus,
Auto AF
hvis motivet bevæger sig. Lukkeren kan kun
udløses, hvis kameraet er i stand til at fokusere.
Til stationære motiver. Fokus låser, når
Single AF
udløserknappen trykkes halvt ned. Lukkeren kan
kun udløses, hvis kameraet er i stand til at fokusere.
Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer
kontinuerligt, mens udløserknappen trykkes halvt
Kontinuerlig AF
ned. Lukkeren kan kun udløses, hvis kameraet er i
stand til at fokusere.
Manuel fokus
Fokusér manuelt (0 81).
Bemærk, at AF-S og AF-C kun er tilgængelige i indstillingerne P, S, A
og M.
Mere om fotografering 69
Følgende fokusindstillinger kan vælges under Live View:
Valgmulighed
Beskrivelse
Til stationære motiver. Fokus låser, når
AF-S Single AF
udløserknappen trykkes halvt ned.
Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer
kontinuerligt, indtil der trykkes på
AF-F Altid aktiveret AF
udløserknappen. Fokus låser, når
udløserknappen trykkes halvt ned.
MF Manuel fokus
Fokusér manuelt (0 81).
Bemærk, at AF-F ikke er tilgængelig i indstillingerne U, ' og (.
❚❚ Valg af fokusindstilling
Følg nedenstående trin for at vælge fokusindstilling.
1 Få vist fokusindstillinger.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle fokusindstilling i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
Søgerfotografering
70 Mere om fotografering
Live View
2 Vælg en fokusindstilling.
Markér en fokusindstilling, og tryk på J.
Søgerfotografering
Live View
A Intelligent fokus-tracking
I indstillingen AF-C eller når kontinuerligt autofokus er valgt i indstillingen
AF-A under søgerfotografering, starter kameraet intelligent fokus-tracking,
hvis motivet bevæger sig hen mod kameraet, mens udløserknappen er
trykket halvt ned. På den måde kan kameraet spore fokus, mens det prøver
at forudsige, hvor motivet er, når lukkeren udløses.
D Kontinuerlig autofokus
I indstillingen AF-C eller når kontinuerlig autofokus er valgt i indstillingen
AF-A, prioriterer kameraet fokusrespons (som har et større fokusområde) i
højere grad end i indstillingen AF-S, og lukkeren udløses muligvis, før
fokusindikatoren vises.
Mere om fotografering 71
A Opnå gode resultater med autofokus
Autofokus fungerer ikke tilfredsstillende i de situationer, der er angivet
nedenfor. Udløseren kan deaktiveres, hvis kameraet er ude af stand til at
fokusere under disse forhold, eller fokusindikatoren (I) kan vises, og
kameraet kan afgive et bip, så lukkeren kan udløses, selvom motivet ikke er
i fokus. I disse tilfælde skal du fokusere manuelt (0 81) eller anvende
fokuslås (0 79) for at fokusere på et andet motiv på samme afstand og
derefter komponere billedet igen.
Der er kun lidt eller ingen kontrast mellem motivet og
baggrunden.
Eksempel: Motivet har samme farve som baggrunden.
Fokuspunktet indeholder motiver med forskellig afstand
til kameraet.
Eksempel: Motivet er inde i et bur.
Motivet domineres af regulære geometriske mønstre.
Eksempel: Persienner eller rækker af vinduer i en
skyskraber.
Fokuspunktet indeholder områder med skarpt
kontrasterende lysstyrke.
Eksempel: Motivet er halvt inde i skyggen.
Baggrundsobjekterne synes større end motivet.
Eksempel: Der er en bygning i billedet bag motivet.
Motivet indeholder mange fine detaljer.
Eksempel: En blomstermark eller andre motiver, som er
små eller mangler variation i lysstyrken.
72 Mere om fotografering
A AF-hjælpelyset
Hvis motivet er dårligt belyst, lyser
AF-hjælpelyset automatisk for at hjælpe
autofokus-funktionen, når udløserknappen
trykkes halvt ned (visse restriktioner er
gældende; 0 284). Bemærk, at hjælpelyset kan
blive varmt, når det anvendes flere gange
hurtigt efter hinanden og slukker automatisk
for at beskytte lampen efter en periode med
kontinuerlig anvendelse. Normal funktion
genoptages efter en kort pause.
AF-hjælpelys
Mere om fotografering 73
Indstilling af AF-metode
Vælg, hvordan fokuspunktet for autofokus udvælges. Følgende
indstillinger er tilgængelige under søgerfotografering:
Valgmulighed
c
EnkeltpunktsAF
d
Dynamisk
AF-område
f
3D-tracking
(11 punkter)
e
Autovalg af
AF-område
Beskrivelse
Til stationære motiver. Fokuspunktet vælges
manuelt; kameraet fokuserer udelukkende på
motivet i det valgte fokuspunkt.
Til ikke-stationære motiver. I fokusindstillingerne AF-A
og AF-C vælger brugeren fokuspunktet med
multivælgeren (0 76), men kameraet fokuserer på
baggrund af information fra omgivende
fokuspunkter, hvis motivet kortvarigt flytter sig fra
det valgte punkt.
I fokusindstillingerne AF-A og AF-C vælger brugeren
fokuspunktet med multivælgeren (0 76). Hvis
motivet bevæger sig, efter at kameraet har
fokuseret, anvender kameraet 3D-tracking til at
vælge et nyt fokuspunkt og holde fokus låst på det
oprindelige motiv, mens udløserknappen trykkes
halvt ned.
Kameraet registrerer automatisk motivet og vælger
fokuspunkt.
Bemærk, at indstillingerne af AF-metode d (Dynamisk
AF-område) og f (3D-tracking (11 punkter)) ikke er
tilgængelige, når AF-S er valgt for fokusindstilling.
A 3D-tracking (11 punkter)
Hvis motivet forlader søgeren, skal du fjerne din finger fra udløserknappen
og komponere billedet igen med motivet i det valgte fokuspunkt. Bemærk,
at når udløserknappen trykkes halvt ned, lagres farverne i området omkring
fokuspunktet i kameraet. Derfor giver 3D-tracking muligvis ikke de ønskede
resultater ved motiver, der har samme farve som baggrunden, eller som
fylder et meget lille område af billedet.
74 Mere om fotografering
I andre indstillinger end i, j og ( kan følgende indstillinger af
AF-metode vælges i Live View:
Valgmulighed
Beskrivelse
Anvendes til portrætter.
Kameraet registrerer
automatisk portrætmotiver
og fokuserer på dem; det
valgte motiv indikeres af en
dobbelt gul ramme (hvis der
Ansigtsprio6
registreres flere ansigter,
riteret AF
fokuserer kameraet på det
motiv, der er tættest på; for at vælge et andet motiv skal
du anvende multivælgeren). Hvis kameraet ikke længere
er i stand til at registrere motivet (fordi motivet
eksempelvis har vendt ansigtet væk fra kameraet), vises
rammen ikke længere.
Anvendes til håndholdte
billeder af landskaber og
andre motiver, der ikke er
Bredt
7
portrætter.
område AF
8
Normalt
område AF
Anvendes til pin-point-fokus
i et valgt spot i billedet. Det
anbefales at anvende stativ.
Mere om fotografering 75
Valgmulighed
9
Følg motiv
AF
Beskrivelse
Brug multivælgeren til at
placere fokuspunktet over
dit motiv, og tryk på J for at
starte sporing. Fokuspunktet
følger det valgte motiv, når
det bevæger sig gennem
billedet. For at afslutte
sporing skal du trykke på J
igen. Bemærk, at kameraet kan være ude af stand til at
følge motiver, hvis de bevæger sig hurtigt, går ud af
billedet eller dækkes af andre genstande. Det samme
gør sig gældende, hvis motiverne synligt ændrer
størrelse, farve eller lysstyrke, eller hvis de er for små, for
store, for lyse, for mørke, eller de har samme farve eller
lysstyrke som baggrunden.
Bemærk, at Følg motiv AF ikke er tilgængelig i indstillingerne %, U,
' og 3.
A Valg af manuelt fokuspunkt
Multivælgeren kan anvendes til at vælge fokuspunktet. Undtagen i Følg
motiv AF vælger tryk på J under valg af fokuspunkt det midterste
fokuspunkt. I Følg motiv AF starter tryk på J sporing af motivet i stedet for.
Valg af manuelt fokuspunkt er ikke tilgængeligt i Autovalg af AF-område.
76 Mere om fotografering
❚❚ Valg af indstilling af AF-metode
Følg nedenstående trin for at vælge indstilling af AF-metode.
1 Få vist valgmuligheder i
indstillingerne for AF-metode.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle indstilling af AF-metode i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
Søgerfotografering
Live View
2 Vælg en indstilling af AF-metode.
Markér en indstilling, og tryk på J.
Søgerfotografering
Live View
A Indstilling af AF-metode
Valg af indstilling af AF-metode i andre optageindstillinger end P, S, A eller M
nulstilles, når der vælges en anden optageindstilling.
Mere om fotografering 77
D Anvendelse af autofokus i Live View
De ønskede resultater kan muligvis ikke opnås med telekonvertere (0 252).
Bemærk, at i Live View er autofokus langsommere, og skærmen kan blive
lysere eller mørkere, mens kameraet fokuserer. Bemærk, at fokuspunktet
nogle gange vises med grønt, når kameraet er ude af stand til at fokusere.
Kameraet kan muligvis ikke fokusere i følgende situationer:
• Motivet indeholder linjer, der er parallelle med billedets længste led
• Motivet mangler kontrast
• Motivet i fokuspunktet indeholder områder med lysstyrke med skarp
kontrast, eller motivet belyses ved hjælp af spotlys, et neonskilt eller en
anden form for lyskilde, hvis lysstyrke varierer
• Støjstriber eller streger fremkommer under lysstofrør, kviksølvlamper,
natriumlamper eller lignende belysning
• Der anvendes et krydsfilter (stjernefilter) eller andet specialfilter
• Motivet fremstår mindre end fokuspunktet
• Motivet domineres af ensartede geometriske mønstre (eksempelvis en
række vinduer i en skyskraber)
• Motivet bevæger sig
78 Mere om fotografering
Fokuslås
Fokuslås kan anvendes til at ændre kompositionen efter fokusering
i fokusindstillingerne AF-A, AF-S og AF-C (0 69), så det bliver muligt at
fokusere på et motiv, som ikke kommer til at være i et fokuspunkt i
den endelige komposition. Hvis kameraet er ude af stand til at
fokusere i autofokus (0 72), kan fokuslås ligeledes anvendes til at
komponere billedet igen efter fokusering på et andet motiv på
samme afstand som dit oprindelige motiv. Fokuslås er mest effektiv,
når der vælges en anden indstilling end e (Autovalg af
AF-område) for indstilling af AF-metode (0 74).
1 Fokusér.
Anbring motivet i det valgte fokuspunkt, og tryk
udløserknappen halvt ned for at påbegynde
fokusering. Kontrollér, at fokusindikatoren (I) vises i
søgeren (søgerfotografering), eller at fokuspunktet er
blevet grønt (Live View).
Søgerfotografering
Live View
A Autoeksponeringslås
Tryk på knappen A (L) i trin 2 låser også eksponeringen (0 113).
Mere om fotografering 79
2 Lås fokus.
Fokusindstillingerne AF-A og AF-C
(søgerfotografering): Med udløserknappen
trykket halvt ned (q) skal du trykke på
knappen A (L) (w) for at låse fokus.
Fokus forbliver låst, mens der trykkes på
knappen A (L), selv hvis du senere
fjerner fingeren fra udløserknappen.
Udløserknap
Knappen A (L)
AF-S (søgerfotografering) og Live View: Fokus låser automatisk og
forbliver låst, til du fjerner fingeren fra udløserknappen. Fokus
kan også låses ved at trykke på knappen A (L) (se ovenfor).
3 Komponér billedet igen, og optag.
Fokus forbliver låst mellem billederne, hvis du holder
udløserknappen trykket halvt ned (AF-S) eller holder
knappen A (L) nede, så du kan optage mange
billeder i træk ved samme fokusindstilling.
Du må ikke ændre afstanden mellem kameraet og motivet, mens
fokuslås anvendes. Hvis motivet bevæger sig, skal du fokusere
igen ved den nye afstand.
Søgerfotografering
80 Mere om fotografering
Live View
Manuel fokus
Manuelt fokus kan anvendes, når autofokus ikke er tilgængeligt eller
ikke giver de ønskede resultater (0 72).
1 Vælg manuel fokus.
Hvis objektivet er udstyret med en knap til skift af A-M-, M/A-Meller A/M-M-indstilling, skal du skubbe kontakten over på M.
Knappen til skift af
A-M-indstilling
Knappen til skift af
M/A-M-indstilling
Hvis objektivet ikke har en knap til fokusindstilling, skal du vælge
MF (manuel fokus) som Fokusindstilling (0 69).
2 Fokusér.
For at fokusere manuelt skal du justere
objektivfokusringen, indtil det viste
billede på det gennemsigtige matte felt
i søgeren er i fokus. Der kan tages
billeder på et hvilket som helst
tidspunkt, selv når billedet ikke er i
fokus.
A AF-P-objektiver
Når et AF-P-objektiv (0 252) anvendes i manuel fokusindstilling, blinker
fokusindikatoren (I) i søgeren (eller i Live View blinker fokuspunktet på
skærmen) for at advare om, at motivet ikke kommer i fokus, hvis du bliver
ved med at dreje fokusringen i den aktuelle retning.
Mere om fotografering 81
❚❚ Den elektroniske afstandsmåler (søgerfotografering)
Indikatoren for søgerfokus kan anvendes til
at bekræfte, om motivet i det valgte
fokuspunkt er i fokus (du kan vælge ét
hvilket som helst af de 11 fokuspunkter).
Efter placering af motivet i det valgte
fokuspunkt skal du trykke udløserknappen
halvt ned og dreje objektivfokusringen,
indtil fokusindikatoren (I) vises. Bemærk, at med de opstillede
motiver på side 72, vises fokusindikatoren muligvis nogle gange, når
motivet ikke er i fokus; bekræft fokus i søgeren, før du tager billedet.
A Valg af manuelt fokus med kameraet
Hvis objektivet understøtter M/A (autofokus
med manuel prioritering) eller A/M (autofokus
med manuel prioritering/AF-prioritet), kan du
også vælge manuelt fokus ved at indstille
kameraets fokusindstilling til MF (manuelt fokus;
0 69). Fokus kan derefter justeres manuelt,
uanset hvilken indstilling der er valgt med
objektivet.
A Fokusplanets placering
For at bestemme afstanden mellem motivet og
kameraet skal du måle fra fokusplanets
markering (E) på kamerahuset. Afstanden
mellem objektivfatningsplanet og fokusplanet
er 46,5 mm.
46,5 mm
Fokusplanets markering
82 Mere om fotografering
A Live View
Tryk på knappen X for at zoome ind og opnå
præcist fokus i Live View (0 38).
Knappen X
Mere om fotografering 83
Billedkvalitet og -størrelse
Tilsammen afgør billedkvalitet og -størrelse, hvor meget plads hvert
billede optager på hukommelseskortet. Større billeder i højere
kvalitet kan udskrives i store størrelser, men kræver også mere
hukommelse. Det betyder, at der kan lagres færre sådanne billeder
på hukommelseskortet (0 323).
Billedkvalitet
Vælg et filformat og en komprimeringsgrad (billedkvalitet).
Valgmulighed
Filtype
Beskrivelse
NEF (RAW) +
Der optages to billeder: Et NEF-billede (RAW) og
NEF/JPEG
JPEG fine
et JPEG-billede i høj kvalitet.
Rå data fra billedsensoren gemmes direkte på
hukommelseskortet. Indstillinger som
NEF (RAW)
NEF
hvidbalance og kontrast kan justeres efter
optagelse.
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
JPEG fine
på cirka 1 : 4 (fin kvalitet).
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
JPEG normal
JPEG
på cirka 1 : 8 (normal kvalitet).
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
JPEG basic
på cirka 1 : 16 (basiskvalitet).
A NEF (RAW) + JPEG
Når billeder taget ved NEF (RAW) + JPEG fine vises på kameraet, vises kun
JPEG-billederne. Når der slettes billeder, der er taget ved disse indstillinger,
slettes både NEF- og JPEG-billeder.
84 Mere om fotografering
1 Vis indstillingerne for billedkvalitet.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle billedkvalitet i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
2 Vælg en filtype.
Markér en indstilling, og tryk på J.
A NEF (RAW)-billeder
Valg af NEF (RAW) for Billedkvalitet fastsætter Billedstørrelse til Large
(0 86). Datostempel (0 202) er ikke tilgængeligt i
billedkvalitetsindstillingerne NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG fine.
A Konvertering af NEF-billeder (RAW) til andre formater
JPEG-kopier af NEF-billeder (RAW) kan oprettes med indstillingen NEFbehandling (RAW) i retoucheringsmenuen (0 230) eller software såsom
Capture NX-D (0 177).
Mere om fotografering 85
Billedstørrelse
Billedstørrelse måles i pixels. Vælg mellem # Large, $ Medium
eller % Small:
Billedstørrelse
Størrelse (pixels)
Udskriftsstørrelse (cm) *
# Large
6000 × 4000
50,8 × 33,9
$ Medium
4496 × 3000
38,1 × 25,4
% Small
2992 × 2000
25,3 × 16,9
* Omtrentlig størrelse, når der skrives ud ved 300 dpi. Udskriftstørrelsen i
tommer svarer til billedstørrelsen i pixels divideret med printeropløsning i
dots per inch (dpi; 1 tomme=cirka 2,54 cm).
1 Vis indstillingerne for billedstørrelse.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle billedstørrelse i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
2 Vælg en billedstørrelse.
Markér en indstilling, og tryk på J.
86 Mere om fotografering
Anvendelse af den indbyggede flash
Kameraet understøtter en lang række flashindstillinger for
fotografering ved dårligt lys eller motiver i modlys.
Automatiske pop op-indstillinger
I indstillingerne i, k, p, n, o, S, T, U og ' popper den
indbyggede flash automatisk op og går af efter behov.
1 Vælg en flashindstilling.
Mens du holder knappen M (Y) nede, skal du dreje
kommandohjulet, indtil den ønskede flashindstilling vises i
informationsvisningen.
+
Knappen M (Y)
Kommandohjul
Informationsvisning
2 Tag billeder.
Flashen popper op som
ønsket, når udløserknappen
trykkes halvt ned, og affyres,
når der tages et billede. Hvis
flashen ikke popper op
automatisk, MÅ DU IKKE forsøge
at hæve den manuelt. Overholdes denne anvisning ikke, kan det
beskadige flashen.
Mere om fotografering 87
❚❚ Flashindstillinger
Du kan vælge mellem følgende flashindstillinger:
• No (auto): Når belysningen er dårlig, eller motivet er taget i
modlys, popper flashen automatisk op, når udløserknappen
trykkes halvt ned, og affyres efter behov. Ikke tilgængelig i
indstillingen o.
• Njo (auto + rød-øje-reduktion): Anvendes til portrætter.
Flashen popper op og affyres efter behov, men før den affyres,
lyser rød-øje-reduktionslyset for at hjælpe med at reducere "rødøje". Ikke tilgængelig i indstillingen o.
• Njr (automatisk langtidssynkronisering + rød-øje): Som
for auto med rød-øje-reduktion, bortset fra at lange lukkertider
anvendes til at opfange baggrundsbelysning. Anvendes til
portrætter taget om aftenen eller ved lav belysning. Tilgængelig i
indstillingen o.
• Nr (automatisk langtidssynkronisering): Lange lukkertider
anvendes til at opfange baggrundsbelysningen på billeder taget
om aftenen eller ved ringe belysning. Tilgængelig i indstillingen
o.
• j (flash slukket): Flashen affyres ikke.
A Informationsvisningen
Du kan også vælge flashindstilling i
informationvisningen.
88 Mere om fotografering
Manuelle pop op-indstillinger
I indstillingerne P, S, A, M skal flashen hæves manuelt. Flashen affyres
ikke, hvis den ikke hæves.
1 Hæv flashen.
Tryk på knappen M (Y) for at hæve
flashen.
Knappen M (Y)
2 Vælg en flashindstilling.
Mens du holder knappen M (Y) nede, skal du dreje
kommandohjulet, indtil den ønskede flashindstilling vises i
informationsvisningen.
+
Knappen M (Y)
Kommandohjul
Informationsvisning
3 Tag billeder.
Flashen aktiveres, når der tages et billede.
Mere om fotografering 89
❚❚ Flashindstillinger
Du kan vælge mellem følgende flashindstillinger:
• N (udfyldningsflash): Flashen affyres ved hvert billede.
• Nj (rød-øje-reduktion): Anvendes til portrætter. Flashen affyres
ved hvert billede, men før den affyres, lyser rød-øjereduktionslyset for at hjælpe med at reducere "rød-øje".
• Njp (langtidssynkronisering + rød-øje): Som for "rød-øjereduktion" ovenfor, bortset fra at lukkertiden automatisk
forlænges for at opfange baggrundsbelysning om aftenen eller
ved lav belysning. Anvendes, når du ønsker at medtage
baggrundsbelysning på portrætter. Ikke tilgængelig i
indstillingerne S og M.
• Np (langtidssynkronisering): Som for "udfyldningsflash"
ovenfor, bortset fra at lukkertiden automatisk forlænges for at
fange baggrundsbelysning om aftenen eller ved ringe belysning.
Anvendes, når du ønsker at fange både motiv og baggrund. Ikke
tilgængelig i indstillingerne S og M.
• Nt (bageste lukkergardin+lang synk.): Som for
"synkronisering med bageste lukkergardin" nedenfor, bortset fra
at lukkertiden automatisk forlænges for at opfange
baggrundsbelysning om aftenen eller ved lav belysning.
Anvendes, når du ønsker at fange både motiv og baggrund. Ikke
tilgængelig i indstillingerne S og M.
• Nq (synkronisering med bageste lukkergardin): Flashen
affyres, lige før lukkeren lukker, og skaber en strøm af lys bag
lyskilder, der bevæger sig som nedenfor til højre. Ikke tilgængelig
i indstillingerne P og A.
Synkronisering med forreste
lukkergardin
90 Mere om fotografering
Synkronisering med bageste
lukkergardin
A Sænkning af den indbyggede flash
For at spare strøm, når flashen ikke anvendes,
skal du forsigtigt trykke den nedad, til låsen
falder i hak.
A Den indbyggede flash
For information om de objektiver, der kan anvendes med den indbyggede
flash, se side 258. Fjern modlysblænderne for at undgå skygger. Flashen har
en minimumrækkevidde på 0,6 m og kan ikke anvendes i makroområdet på
zoomobjektiver med makrofunktion.
Udløseren deaktiveres muligvis kortvarigt for at beskytte flashen, efter at
den er blevet anvendt til adskillige optagelser i træk. Flashen kan anvendes
igen efter en kort pause.
A Tilgængelige lukkertider med den indbyggede flash
Lukkertid er begrænset til følgende områder ved anvendelse af indbygget
flash:
Indstilling
i, k, p, n, S, T, U, ', P, A
o
S
M
Lukkertid
/ / sek.
1/200–1 sek.
1/200–30 sek.
1 200–1 60
/
1 200–30
s, bulb, langtidseksponering
Mere om fotografering 91
A Blænde, følsomhed og flashområde
Flashområdet varierer med følsomhed (ækvivalent til ISO) og blænde.
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
200
2
2.8
4
5.6
8
11
—
Blænde ved ISO-ækvivalens på
400
800
1600 3200
2.8
4
5.6
8
4
5.6
8
11
5.6
8
11
—
8
11
—
—
11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
92 Mere om fotografering
6400
11
—
—
—
—
—
—
Omtrentlig rækkevidde
m
1,0–6,0
0,7–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,7
ISO-følsomhed
Kameraets følsomhed overfor lys kan justeres i henhold til
mængden af det tilgængelige lys. Jo højere ISO-følsomhed, jo
mindre lys kræves der for at lave en eksponering, der tillader høje
lukkertider eller mindre blænder. Valg af Auto giver kameraet
mulighed for automatisk at indstille ISO-følsomheden i forhold til
lysforholdene; for at anvende auto i indstillingerne P, S, A og M skal
du vælge Auto ISO-følsomhedsstyring for punktet
ISO-følsomhedsindstillinger i optagemenuen (0 193).
Indstilling
i, j, %
P, S, A, M
Andre optageindstillinger
ISO-følsomhed
Auto
ISO 100–25600 i trin på 1 EV
Auto; 100–25600 i trin på 1 EV
1 Få vist indstillinger for
ISO-følsomhed.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle ISO-følsomhedsindstilling i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
Mere om fotografering 93
2 Vælg en ISO-følsomhed.
Markér en indstilling, og tryk på J.
94 Mere om fotografering
Optagelse med fjernbetjening
Anvendelse af ekstra ML-L3-fjernbetjening
Den ekstra fjernbetjening ML-L3 (0 269) kan anvendes til at
reducere kamerarystelse eller til selvportrætter. Før du fortsætter,
skal du montere kameraet på et stativ eller anbringe det på et stabilt
og plant underlag.
1 Tryk på knappen I (E/#).
Knappen I (E/#)
2 Vælg en fjernbetjeningsindstilling.
Markér " (Forsinket fjernb. (ML-L3))
eller # (Fjernb. med hurt. resp.
(ML-L3)), og tryk på J.
Mere om fotografering 95
3 Komponér billedet.
Kontrollér fokus ved at trykke
udløserknappen halvt ned.
4 Tag billedet.
I en afstand af 5 m eller derunder skal du
rette senderen på ML-L3 mod en af
kameraets infrarøde modtagere (0 2)
og trykke på udløserknappen ML-L3.
I indstillingen Forsinket fjernbetjening
lyser selvudløserlampen i omtrent to
sekunder, før lukkeren udløses.
I indstillingen Fjernbetjening med hurtig respons blinker
selvudløserlampen, når lukkeren er udløst.
Bemærk, at timeren muligvis ikke starter, eller at et billede muligvis
ikke kan tages, hvis kameraet er ude af stand til at fokusere eller i
andre situationer, hvor lukkeren ikke kan udløses.
A Inden anvendelse af ML-L3-fjernbetjeningen
Før du anvender ML-L3-fjernbetjeningen første gang, skal du fjerne
batteriisoleringsstykket i klar plast.
A Tildæk søgeren
For at forhindre at det lys, der kommer ind via søgeren, forekommer på
billedet eller forstyrrer eksponeringen, anbefaler vi, at du dækker søgeren
med et ekstra øjestykkedæksel (0 268), før du tager billeder uden at sætte
øjet mod søgeren (0 68).
96 Mere om fotografering
A Kameraets udløserknap
Hvis den fjernbetjente udløserindstilling ML-L3 er valgt, og lukkeren
udløses ved tryk på kameraets udløserknap, fungerer kameraet i
udløserindstillingen Enkeltbillede.
A Afslutning af fjernbetjeningsindstilling
Fjernbetjeningsindstillingen annulleres automatisk, hvis der ikke tages
noget billede før tidsrummet valgt for indstillingen Ventetid fjernbetj.
(ML-L3) i opsætningsmenuen (0 208). Fjernbetjeningsindstillingen
annulleres ligeledes, hvis kameraet slukkes, eller hvis optageindstillingerne
nulstilles ved hjælp af Nulstil optagemenu.
A Anvendelse af den indbyggede flash
Før du tager et billede med flash i manuelle flashindstillinger (0 89), skal du
trykke på knappen M (Y) for at hæve flashen og vente på, at indikatoren M
vises i søgeren (0 38). Optagelsen afbrydes, hvis flashen hæves, når der er
trykket på udløserknappen på ML-L3. Hvis flashen er nødvendig, reagerer
kameraet først på udløserknappen på ML-L3, når flashen er ladet op. I
automatiske pop op-indstillinger begynder flashen at lade op, når der er
valgt en fjernbetjeningsindstilling; når flashen er ladet op, popper den
automatisk op og affyres efter behov.
Mere om fotografering 97
P-, S-, A- og M-indstillinger
Lukkertid og blænde
Indstillingerne P, S, A og M tilbyder forskellige
grader af kontrol over lukkertid og blænde:
Indstilling
P
Programautomatik
(0 99)
S
Lukkertidsprioriteret
automatik (0 101)
A
Blændeprioriteret
automatik (0 103)
M Manuel (0 105)
98 P-, S-, A- og M-indstillinger
Beskrivelse
Anbefales til snapshots og andre situationer,
hvor der ikke er ret meget tid til at justere
kameraindstillingerne. Kameraet indstiller
lukkertid og blænde, så der opnås optimal
eksponering.
Anvendes til at fastfryse eller sløre bevægelse.
Brugeren vælger lukkertid; kameraet vælger
blænde, så der opnås det bedste resultat.
Anvendes til at sløre baggrunden eller bringe
både for- og baggrund i fokus. Brugeren vælger
blænde; kameraet vælger lukkertid, så der
opnås det bedste resultat.
Brugeren styrer både lukkertid og blænde.
Indstil lukkertiden til "Bulb" eller "Time"
("Langtidseksponering") ved
langtidseksponeringer.
Indstilling P (Programautomatik)
Denne indstilling anbefales til
Programhjul
snapshots, eller når du ønsker at
lade kameraet håndtere
indstilling af lukkertid og
blænde. Kameraet regulerer
automatisk lukkertid og blænde
for en optimal eksponering i de
fleste situationer.
For at tage billeder i indstillingen Programautomatik skal du dreje
programhjulet over på P.
P-, S-, A- og M-indstillinger 99
A Fleksibelt program
I indstillingen P kan du vælge forskellige kombinationer af lukkertid og
blænde ved at dreje kommandohjulet ("fleksibelt program"). Drej hjulet til
højre for store blænder (lave blændeværdier) og korte lukkertider, og drej
hjulet til venstre for små blænder (høje blændeværdier) og lange
lukkertider. Alle kombinationer giver samme eksponering.
Drej hjulet til højre for at sløre
baggrundsdetaljerne eller fastfryse bevægelse.
Kommandohjul
Drej hjulet til venstre for at øge
dybdeskarpheden eller sløre bevægelse.
Mens det fleksible program er aktivt, vises
indikatoren U (R) i søgeren og
informationsvisningen. For at gendanne
standardindstillingerne for lukkertid og blænde
skal du dreje kommandohjulet, indtil
indikatoren ikke længere vises, vælge en anden
indstilling eller slukke kameraet.
100 P-, S-, A- og M-indstillinger
Indstilling S (Lukkertidsprioriteret automatik)
Denne indstilling lader dig styre lukkertiden: Vælg kortere
lukkertider for at "fastfryse" bevægelse, og vælg lange lukkertider
for at skabe bevægelse ved at sløre motiver i bevægelse. Kameraet
justerer automatisk lukkertid og blænde, så der opnås optimal
eksponering.
Korte lukkertider (f.eks. 1/1600 sek.)
fastfryser bevægelse.
Lang lukkertider (f.eks. 1 sek.) slører
bevægelse.
For at vælge en lukkertid:
1 Drej programhjulet over på
Programhjul
S.
P-, S-, A- og M-indstillinger 101
2 Vælg en lukkertid.
Drej kommandohjulet for at vælge den
ønskede lukkertid: Drej mod højre for
korte lukkertider, og drej mod venstre
for længere lukkertider.
Kommandohjul
102 P-, S-, A- og M-indstillinger
Indstilling A (Blændeprioriteret automatik)
I denne indstilling kan du justere blænden for at kontrollere
dybdeskarpheden (afstanden foran og bagved hovedmotivet, der
ser ud til at være i fokus). Kameraet justerer automatisk lukkertiden
for optimal eksponering.
Store blænder (lave blændeværdier,
f.eks. f/5.6) slører detaljerne foran og
bagved hovedmotivet.
Små blænder (høje blændeværdier,
f.eks. f/22) bringer forgrund og
baggrund i fokus.
For at vælge en blænde:
1 Drej programhjulet over på
Programhjul
A.
P-, S-, A- og M-indstillinger 103
2 Vælg en blænde.
Drej kommandohjulet til venstre for
store blænder (lave blændeværdier), og
drej det til højre for små blænder (høje
blændeværdier).
Kommandohjul
104 P-, S-, A- og M-indstillinger
Indstilling M (Manuel)
I manuel indstilling styrer du både lukkertid og blænde.
Lukkertiderne "Bulb" og "Time" ("Langtidseksponering") er
tilgængelige for langtidseksponeringer af lyskilder i bevægelse,
stjerner, nattehimmel eller fyrværkeri (0 107).
1 Drej programhjulet over på
Programhjul
M.
P-, S-, A- og M-indstillinger 105
2 Vælg blændeåbning og lukkertid.
Under kontrol af eksponeringsindikatoren (se nedenfor) skal du
justere lukkertid og blændeåbning. Lukkertiden vælges ved at
dreje kommandohjulet (mod højre for korte lukkertider, mod
venstre for længere lukkertider). For at justere blænden skal du
holde knappen E (N) nede, mens du drejer kommandohjulet
(mod venstre for store blænder/lave blændeværdier og mod
højre for små blænder/høje blændeværdier).
Lukkertid
Kommandohjul
Blændeåbning
Knappen E (N)
Kommandohjul
A Eksponeringsindikatoren
Hvis der er monteret et objektiv af typen E eller G (0 252), og der er valgt en
anden lukkertid end "Bulb" eller "Langtidseksponering" (0 107), viser
eksponeringsindikatoren i søgeren og informationsvisningen, hvorvidt
billedet bliver under- eller overeksponeret ved de aktuelle indstillinger.
Optimal eksponering
Undereksponeret med 1/3 EV
106 P-, S-, A- og M-indstillinger
Overeksponeret med mere
end 2 EV
Langtidseksponeringer (kun M-indstilling)
Vælg følgende lukkertider for
langtidseksponering af billeder med
lyskilder i bevægelse, stjerner, nattehimmel
eller fyrværkeri.
• Bulb (A): Lukkeren forbliver åben,
Eksponeringslængde:
mens udløserknappen trykkes helt ned.
35 sek.
Brug et stativ for at undgå slør.
Blændeåbning: f/25
• Langtidseksponering (&): Start
eksponering ved hjælp af
udløserknappen på kameraet eller på en ekstra fjernbetjening.
Lukkeren forbliver åben i tredive minutter, eller indtil der trykkes
på knappen igen.
Før du fortsætter, skal du montere kameraet på et stativ eller
anbringe det på et stabilt og plant underlag. For at forhindre at det
lys, der kommer ind via søgeren, forekommer på billedet eller
forstyrrer eksponeringen, anbefaler vi, at du dækker søgeren med
din hånd eller andre genstande som et ekstra øjestykkedæksel
(0 268), før du tager billeder uden at sætte øjet mod søgeren
(0 68). For at undgå strømtab inden eksponeringen er færdig, skal
du anvende et fuldt opladet batteri. Bemærk, at støj (lyse pletter,
tilfældigt spredte lyse pixels eller tåge) kan forekomme ved
langtidseksponeringer.
P-, S-, A- og M-indstillinger 107
❚❚ Bulb
1 Drej programhjulet over på
Programhjul
M.
2 Vælg lukkertiden.
Drej kommandohjulet for at vælge
lukkertiden Bulb (A).
Kommandohjul
3 Tag billedet.
Efter fokusering skal du trykke udløserknappen på kameraet helt
ned. Flyt fingeren fra udløserknappen, når eksponeringen er
færdig.
108 P-, S-, A- og M-indstillinger
❚❚ Langtidseksponering
1 Drej programhjulet over på
Programhjul
M.
2 Vælg lukkertiden.
Drej kommandohjulet for at vælge
lukkertiden "Langtidseksponering" (&).
Kommandohjul
3 Åbn lukkeren.
Efter fokusering skal du trykke udløserknappen på kameraet eller
den ekstra fjernbetjening helt ned.
4 Luk lukkeren.
Gentag handlingen udført i trin 3.
P-, S-, A- og M-indstillinger 109
A ML-L3-fjernbetjeninger
Hvis du skal anvende en ML-L3-fjernbetjening, skal du vælge én af følgende
fjernbetjeningsindstillinger som beskrevet på side 95: " (Forsinket
fjernb. (ML-L3)) eller # (Fjernb. med hurt. resp. (ML-L3)). Bemærk, at
billederne tages i indstillingen "Langtidseksponering", selvom "Bulb"/
A er valgt for lukkertid. Eksponeringen starter, når der trykkes på
udløserknappen på fjernbetjeningen og slutter efter 30 minutter, eller når
der trykkes på knappen igen.
110 P-, S-, A- og M-indstillinger
Eksponering
Lysmåling
Vælg, hvordan kameraet indstiller eksponeringen.
Metode
L Matrix-lysmåling
M
Centervægtet
lysmåling
N Spotmåling
Beskrivelse
Frembringer naturlige resultater i de fleste
situationer. Kameraet måler et bredt område af
billedet og indstiller eksponeringen i henhold til
tonefordeling, farve, komposition og afstand.
Klassisk lysmåling til portrætter. Kameraet måler hele
billedet, men lægger størst vægt på området midt på
billedet. Anbefales, når du anvender filtre med en
eksponeringsfaktor (filterfaktor) på over 1×.
Vælg denne indstilling for at sikre, at motivet
eksponeres korrekt, selv når baggrunden er meget
lysere eller mørkere. Kameraet måler aktuelt
fokuspunkt; anvendes til måling af motiver, der ikke er
midt i billedet.
P-, S-, A- og M-indstillinger 111
1 Få vist lysmålingsindstillingerne.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle lysmålingsmetode i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
2 Vælg en lysmålingsmetode.
Markér en indstilling, og tryk på J.
A Spotmåling
Hvis e (Autovalg af AF-område) er valgt for Indstilling af AF-metode
under søgerfotografering (0 74), måler kameraet det midterste
fokuspunkt.
112 P-, S-, A- og M-indstillinger
Autoeksponeringslås
Anvend autoeksponeringslåsen til at komponere billederne igen,
når du har anvendt M (Centervægtet lysmåling) og
N (Spotmåling) til måling af eksponering; bemærk, at
autoeksponeringslåsen ikke er tilgængelig i indstillingerne i eller
j.
1 Lås eksponeringen.
Udløserknap
Anbring motivet i det valgte fokuspunkt,
og tryk udløserknappen halvt ned. Mens
udløserknappen er trykket halvt ned, og
motivet er placeret i fokuspunktet, skal
du trykke på knappen A (L) for at låse
eksponeringen.
Knappen A (L)
Når eksponeringslåsen er aktiveret,
vises indikatoren AE-L i søgeren og på
skærmen.
P-, S-, A- og M-indstillinger 113
2 Komponér billedet igen.
Mens du holder knappen
A (L) nede, skal du
komponere billedet igen og
optage.
A Justering af lukkertid og blænde
Når eksponeringslåsen er aktiveret, er det muligt at justere følgende
indstillinger uden at ændre den målte eksponeringsværdi:
Indstilling
Indstilling
Lukkertid og blændeåbning
Programautomatik
(fleksibelt program; 0 100)
Lukkertidsprioriteret automatik
Lukkertid
Blændeprioriteret automatik
Blændeåbning
Selve lysmålingsmetoden kan ikke ændres, mens eksponeringslåsen er
aktiv.
114 P-, S-, A- og M-indstillinger
Eksponeringskompensation
Eksponeringskompensation anvendes til at ændre eksponeringen
fra den værdi, kameraet foreslår, så billeder gøres lysere eller
mørkere (0 297). Generelt skal du anvende plusværdier til at gøre
motivet lysere og minusværdier til at gøre det mørkere. Den er mest
effektiv, når den anvendes med M (Centervægtet lysmåling) eller
N (Spotmåling) (0 111).
–1 EV
Ingen eksponeringskompensation
+1 EV
P-, S-, A- og M-indstillinger 115
For at vælge en værdi for eksponeringskompensation skal du holde
knappen E (N) nede og dreje kommandohjulet, indtil den ønskede
værdi er valgt i søgeren eller informationsvisningen.
+
Knappen E (N)
Kommandohjul
–0,3 EV
Informationsvisning
+2 EV
Normal eksponering kan gendannes ved at indstille
eksponeringskompensationen til ±0. I indstillingerne P, S, A og M
nulstilles eksponeringskompensationen ikke, når kameraet slukkes.
I motivprogrammerne og indstillingerne % nulstilles
eksponeringskompensationen, når der vælges en anden indstilling,
eller kameraet slukkes.
A Informationsvisningen
Du kan også få adgang til indstillingerne for
eksponeringskompensation i
informationsvisningen (0 11).
A Indstilling M
I indstilling M påvirker eksponeringskompensationen kun
eksponeringsindikatoren.
A Anvendelse af flash
Når der anvendes flash, påvirker eksponeringskompensationen både
baggrundseksponering og flashniveau.
116 P-, S-, A- og M-indstillinger
Flashkompensation
Flashkompensation anvendes for at ændre flashudladningen fra det
niveau, der foreslås af kameraet, ved at ændre hovedmotivets
lysstyrke i forhold til baggrunden. Flashudladningen kan forøges for
at få hovedmotivet til at fremstå lysere eller reduceres for at undgå
uønskede højlysområder eller refleksioner (0 299).
Hold begge knapperne M (Y) og E (N) nede, og drej
kommandohjulet, indtil den ønskede værdi er valgt i søgeren eller
informationsvisningen. Generelt skal du anvende plusværdier til at
få hovedmotivet til at fremstå lysere og minusværdier til at få det til
at fremstå mørkere. Den normale flashudladning kan gendannes
ved at indstille flashkompensationen til ±0. Flashkompensationen
nulstilles ikke, når kameraet slukker (i motivprogrammet nulstilles
flashkompensationen, når der vælges en anden indstilling, eller der
slukkes for kameraet).
Knappen M (Y)
+
Kommandohjul
Informationsvisning
Knappen E (N)
–0,3 EV
+1 EV
P-, S-, A- og M-indstillinger 117
A Informationsvisningen
Du kan også få adgang til indstillingerne for
flashkompensation i informationsvisningen
(0 11).
A Ekstra flashenheder
Flashkompensation er også tilgængelig med de ekstra flashenheder, der
understøtter Nikon Creative Lighting System (CLS; se side 262).
Flashkompensation valgt med den ekstra flashenhed føjes til den
flashkompensation, der vælges med kameraet.
118 P-, S-, A- og M-indstillinger
Bevarelse af detaljer i højlys og skygger
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i højlys og skygger og giver
billeder med naturlig kontrast. Funktionen kan anvendes til
motivtyper med høj kontrast, for eksempel ved fotografering af
meget oplyste udendørsmotiver gennem en dør eller et vindue eller
ved fotografering af motiver i skygge på en solskinsdag. Aktiv
D-Lighting anbefales ikke i indstillingen M; i andre indstillinger er det
mest effektivt, når det anvendes med L (Matrix-lysmåling; 0 111).
Aktiv D-Lighting: Fra
Aktiv D-Lighting: Til
1 Få vist indstillinger for Aktiv
D-Lighting.
Tryk på knappen P, markér derefter
Aktiv D-Lighting i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
P-, S-, A- og M-indstillinger 119
2 Vælg en indstilling.
Markér Til eller Fra, og tryk på J.
D Aktiv D-Lighting
Ved nogle motiver kan du opleve ujævne skygger, skygger omkring lyse
genstande eller glorier omkring mørke genstande. Aktiv D-Lighting er ikke
tilgængelig med videoer.
A "Aktiv D-Lighting" sammenlignet med "D-Lighting"
Aktiv D-Lighting justerer eksponeringen før optagelse for at optimere det
dynamiske område, mens indstillingen D-Lighting i retoucheringsmenuen
(0 235) lysner skygger på billederne efter optagelse.
120 P-, S-, A- og M-indstillinger
Hvidbalance
Hvidbalance sikrer, at farverne ikke påvirkes af lyskildens farve.
Automatisk hvidbalance anbefales til de fleste lyskilder; andre
værdier kan om nødvendigt vælges i henhold til kildetype:
Valgmulighed
v Auto
J Glødelampe
I Lysstofrør
H
N
G
M
Direkte sollys
Flash
Overskyet
Skygge
Forudindstillet
L
manuelt
Beskrivelse
Automatisk justering af hvidbalance. Anbefales til de
fleste situationer.
Anvendes under glødelampebelysning.
Anvendes med lyskilderne, som er opstillet på
side 123.
Anvendes ved motiver, som er oplyst af direkte sollys.
Anvendes med flashen.
Anvendes i dagslys med overskyet himmel.
Anvendes i dagslys med motiver i skygge.
Mål hvidbalancen, eller kopiér hvidbalancen fra et
eksisterende billede (0 126).
P-, S-, A- og M-indstillinger 121
1 Få vist indstillinger for hvidbalance.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle indstilling for hvidbalance i
informationsvisningen, og tryk på J.
Knappen P
2 Vælg en hvidbalanceindstilling.
Markér en indstilling, og tryk på J.
122 P-, S-, A- og M-indstillinger
A Optagemenuen
Hvidbalancen kan vælges ved hjælp af
indstillingen Hvidbalance i optagemenuen
(0 190), som også kan anvendes til at
finindstille hvidbalance (0 124) eller måle en
værdi for forudindstillet hvidbalance (0 126).
Indstillingen I Lysstofrør i menuen
Hvidbalance kan anvendes til at vælge
lyskilden blandt bulb-typerne vist til højre.
A Farvetemperatur
Den farve, der opfattes fra en lyskilde, varierer afhængigt af søgeren og
andre forhold. Farvetemperaturen er et objektivt udtryk for en lyskildes
farve, som defineres med henvisning til den temperatur, en genstand skulle
opvarmes til for at udstråle lys med samme bølgelængder. Lyskilder med
en farvetemperatur i omegnen af 5000–5500 K fremstår som hvide, mens
lyskilder med en lavere farvetemperatur, f.eks. pærer i glødelamper,
fremstår let gule eller røde. Lyskilder med en højere farvetemperatur
fremstår let blålige. Kameraets indstillinger for hvidbalance er tilpasset
følgende farvetemperaturer (alle tal er omtrentlige):
• I (natriumdamplamper): 2700 K
• H (direkte sollys): 5200 K
• J (glødelampe)/I (varmt, hvidt
• N (flash): 5400 K
fluorescerende): 3000 K
• G (overskyet): 6000 K
• I (hvidt fluorescerende): 3700 K
• I (fluorescerende i dagslys):
• I (Koldt, hvidt fluorescerende):
6500 K
4200 K
• I (højtemp.-kviksølvdamp):
• I (hvidt fluorescerende i
7200 K
dagslys): 5000 K
• M (skygge): 8000 K
P-, S-, A- og M-indstillinger 123
Finindstilling af hvidbalance
Det er muligt at "finindstille" hvidbalancen til at kompensere for
variationer i lyskildens farve eller til at anvende et bestemt farvestik
i et billede. Hvidbalance finindstilles ved hjælp af indstillingen
Hvidbalance i optagemenuen.
1 Få vist valgmulighederne for
finindstilling.
Markér en indstilling for hvidbalance,
og tryk på 2 (hvis der er valgt
Lysstofrør, skal du markere den
ønskede belysningstype og trykke på
2; bemærk, at finindstilling ikke er
tilgængelig med Forudindstillet
manuelt).
2 Finindstil hvidbalancen.
Anvend multivælgeren til at finindstille
Koordinater
hvidbalancen. Hvidbalance kan
finindstilles på den gul (A)-blå (B) akse i
trin på 0,5 og på den grøn (G)–lilla (M)
akse i trin på 0,25. Den vandrette (gulblå) akse svarer til farvetemperatur,
mens den lodrette (grøn-lilla) akse har
effekter, der ligner dem, der opnås med
Justering
de tilsvarende farvekompensationsfiltre
(CC-filtre). Den vandrette akse styres i trin svarende til omtrent
5 mired, og den lodrette akse styres i trin på 0,05 enheder for
spredning af tæthed.
3 Gem ændringerne, og afslut.
Tryk på J.
124 P-, S-, A- og M-indstillinger
A Finindstilling af hvidbalance
Farverne på akserne til finindstilling er relative og ikke absolutte. Hvis du for
eksempel flytter markøren til B (blå), når der er valgt en "varm" indstilling
såsom J (glødelampe), bliver billederne en smule "køligere", men de bliver
rent faktisk ikke blå.
A "Mired"
Enhver ændring af farvetemperatur giver en større forskel i farven ved lav
farvetemperaturer end ved høje farvetemperaturer. Eksempelvis medfører
en ændring på 1000 K en meget større farveændring ved 3000 K end ved
6000 K. Mired, der beregnes ved at gange den reciprokke værdi af
farvetemperaturen med 10 6, er et mål for farvetemperatur, der tager højde
for sådanne variationer, og som sådan er enheden, der anvendes i
kompensationsfiltre til farvetemperatur. F.eks:
• 4000 K – 3000 K (en forskel på 1000 K) = 83 mired
• 7000 K – 6000 K (en forskel på 1000 K) = 24 mired
P-, S-, A- og M-indstillinger 125
Forudindstillet manuelt
Forudindstillet manuelt anvendes til at optage og hente
brugerdefinerede hvidbalanceindstillinger til fotografering i
blandet belysning eller for at kompensere for lyskilder med et stærkt
farveskær. Der findes to metoder til forudindstilling af hvidbalancen:
Metode
Beskrivelse
En neutral grå eller hvid genstand placeres i den belysning, der
Mål
skal anvendes til det endelige billede, og kameraet måler
hvidbalancen (se nedenfor).
Hvidbalancen kopieres fra et billede på hukommelseskortet
Brug billede
(0 130).
❚❚ Måling af en værdi for forudindstillet hvidbalance
1 Belys en referencegenstand.
Placér en neutral grå eller hvid genstand under den belysning,
som skal anvendes i det endelige billede.
2 Få vist indstillinger for hvidbalance.
Markér Hvidbalance i optagemenuen,
og tryk på 2 for at få vist
indstillingerne for hvidbalance. Markér
Forudindstillet manuelt, og tryk på
2.
3 Vælg Mål.
Markér Mål, og tryk på 2.
126 P-, S-, A- og M-indstillinger
4 Vælg Ja.
Menuen til højre vises; markér Ja, og tryk
på J.
Kameraet går derefter i indstillingen
Forudindstillet måling.
Når kameraet er klar til at måle
hvidbalancen, vises et blinkende D
(L) i søgeren og
informationsvisningen.
5 Mål hvidbalancen.
Før indikatoren holder op med at blinke,
skal du komponere
referencegenstanden, så den fylder
søgeren ud, og derefter trykke udløserknappen helt ned. Der
optages intet billede; hvidbalancen kan måles nøjagtigt, selv når
kameraet ikke fokuserer.
P-, S-, A- og M-indstillinger 127
6 Kontrollér resultaterne.
Hvis kameraet var i stand til at måle en
værdi for hvidbalancen, vises
meddelelsen til højre, a blinker i
søgeren, og kameraet vender tilbage til
optageindstilling. Tryk udløserknappen
halvt ned for at vende tilbage til
optageindstillingen med det samme.
Hvis belysningen er for mørk eller for
lys, kan kameraet muligvis ikke måle
hvidbalancen. En meddelelse vises i
informationsvisningen, og et blinkende
b a vises i søgeren. Vend tilbage til
trin 5, og mål hvidbalancen igen.
128 P-, S-, A- og M-indstillinger
D Måling af forudindstillet hvidbalance
Hvis der ikke udføres nogen handlinger, mens visningerne blinker, afsluttes
indstillingen direkte måling efter det tidsrum, der er valgt for indstillingen
Timere for autoslukning i opsætningsmenuen (0 207).
D Forudindstilling af hvidbalance
Kameraet kan kun gemme én værdi for forudindstillet hvidbalance ad
gangen; den eksisterende værdi erstattes, når en ny værdi måles. Bemærk,
at eksponeringen automatisk forøges med 1 EV ved målingen af
hvidbalance; når der optages i indstilling M, skal du justere eksponeringen,
så eksponeringsindikatoren viser ±0 (0 106).
A Andre metoder til måling af forudindstillet hvidbalance
For at komme i forudindstillet målingsindstilling (se ovenfor), efter du har
valgt forudindstillet hvidbalance i informationsvisningen (0 122), skal du
trykke på J i nogle få sekunder. Hvis hvidbalance er blevet knyttet til
knappen Fn (0 214), kan du aktivere indstillingen for måling af
forudindstillet hvidbalance ved at holde knappen Fn nede i nogle få
sekunder, når du har valgt forudindstillet hvidbalance med knappen Fn og
kommandohjulet.
A Grå karton
For mere nøjagtige resultater skal du måle hvidbalancen ved hjælp af et
stykke almindeligt grå karton.
P-, S-, A- og M-indstillinger 129
❚❚ Kopiering af hvidbalance fra et billede
Følg trinene nedenfor for at kopiere en værdi for hvidbalancen fra et
billede på hukommelseskortet.
1 Vælg Forudindstillet manuelt.
Markér Hvidbalance i optagemenuen,
og tryk på 2 for at få vist indstillingerne
for hvidbalance. Markér Forudindstillet
manuelt, og tryk på 2.
2 Vælg Brug billede.
Markér Brug billede, og tryk på 2.
3 Vælg Vælg et billede.
Markér Vælg et billede, og tryk på 2
(for at springe over de resterende trin og
anvende det billede, der sidst blev valgt
til forudindstillet hvidbalance, skal du
vælge Dette billede).
4 Vælg en mappe.
Markér den mappe, der indeholder
kildebilledet, og tryk på 2.
130 P-, S-, A- og M-indstillinger
5 Markér kildebilledet.
Tryk på knappen X, og hold den nede
for at få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning.
6 Kopiér hvidbalancen.
Tryk på J for at indstille forudindstillet hvidbalance til
hvidbalanceværdien for det markerede billede.
P-, S-, A- og M-indstillinger 131
Picture Controls
Picture Controls er forudindstillede kombinationer af
billedbehandlingsindstillinger, der omfatter skarphed, klarhed,
kontrast, lysstyrke, farvemætning og farveglød. Du kan vælge en
Picture Control, der passer til motivtypen, eller brugertilpasse
indstillingerne, så de passer til dine kreative ønsker.
Valg af Picture Control
Vælg en Picture Control i henhold til motivet eller motivtypen.
Valgmulighed
Q Standard
R Neutral
S Levende
T Monokrom
e Portræt
f Landskab
q Jævn
Beskrivelse
Anbefales til de fleste situationer, idet denne indstilling
anvender standardbehandling for afbalancerede
resultater.
Et godt valg til billeder, der senere skal behandles eller
retoucheres, idet denne indstilling anvender minimal
behandling for naturlige resultater.
Vælg denne indstilling til billeder, hvor der lægges
vægt på primærfarver. Billederne forbedres, så der
opnås en levende fotoudskriftseffekt.
Tag monokrome billeder.
Efterbehandl portrætter for at opnå hud med naturlig
tekstur og afrundethed.
Giver livlige landskaber og bybilleder.
Vælges til billeder, der senere skal behandles eller
retoucheres meget. Detaljerne bevares over et bredt
toneområde, fra højlys til skygger.
132 P-, S-, A- og M-indstillinger
1 Få vist indstillingerne for Picture
Control.
Tryk på knappen P, markér derefter den
aktuelle Picture Control, og tryk på J.
Knappen P
2 Vælg en Picture Control.
Markér en Picture Control, og tryk på J.
P-, S-, A- og M-indstillinger 133
Redigering af Picture Controls
Picture Controls kan redigeres, så de passer til motivet eller
brugerens kreative ønsker. Vælg en afbalanceret kombination af
indstillinger ved hjælp af Hurtig justering, eller foretag manuelle
justeringer af individuelle indstillinger.
1 Vælg en Picture Control.
Markér Indstil Picture Control i
optagemenuen, og tryk på 2. Markér
den ønskede Picture Control, og tryk på
2.
2 Justér indstillingerne.
Tryk på 1 eller 3 for at markere den
ønskede indstilling, og tryk på 4 eller 2
for at vælge en værdi i trin på 1, eller drej
kommandohjulet for at vælge en værdi i
trin på 0,25 (0 135). Gentag dette trin,
indtil alle indstillinger er blevet justeret,
eller vælg en forudindstillet kombination af indstillinger ved
hjælp af multivælgeren for at vælge Hurtig justering. Du kan
gendanne standardindstillingerne ved at trykke på knappen O.
3 Gem ændringerne, og afslut.
Tryk på J.
De Picture Controls, der er blevet
ændret i forhold til
standardindstillingerne, angives med en
asterisk ("*").
134 P-, S-, A- og M-indstillinger
❚❚ Picture Control-indstillinger
Valgmulighed
Hurtig justering
Skarphed
Manuelle justeringer
(alle Picture Controls)
Klarhed
Kontrast
Lysstyrke
Beskrivelse
Slå effekten af den valgte Picture Control fra, eller forøg
den (bemærk, at alle manuelle justeringer derved
nulstilles). Ikke tilgængelig med Picture Controls
Neutral, Monokrom eller Jævn.
Denne indstilling bestemmer omridsets skarphed.
Vælg A for automatisk justering af skarpheden i
henhold til motivtypen.
Justér klarheden manuelt, eller vælg A for automatisk
at lade kameraet justere klarheden. Alt efter
motivtypen kan der forekomme skygger omkring lyse
genstande, eller der kan være glorier rundt om mørke
genstande ved visse indstillinger. Klarhed anvendes
ikke i videoer.
Justér kontrasten manuelt, eller vælg A for automatisk
at lade kameraet justere kontrasten.
Hæv eller sænk lysstyrken uden tab af detaljer i højlys
eller skygger.
Manuelle justeringer
(kun ikke-monokrom)
Manuelle justeringer
(kun monokrom)
Farvemætning
Bestemmer farvernes intensitet. Vælg A for automatisk
justering af farvemætning i henhold til motivtypen.
Farveglød
Justér farveglød.
Filtereffekter
Simulerer effekten af farvefiltre på monokrome billeder
(0 137).
Toning
Vælg det farveskær, der anvendes på monokrome
billeder (0 137).
P-, S-, A- og M-indstillinger 135
D "A" (Auto)
Resultaterne af automatisk skarphed, klarhed, kontrast og farvemætning
varierer afhængigt af eksponeringen og motivets placering og størrelse i
forhold til billedet.
A Skift mellem Manuel og Auto
Tryk på knappen X for at skifte frem og tilbage
mellem indstillingerne manuel og auto (A) for
skarphed, klarhed, kontrast og farvemætning.
A Forrige indstillinger
Indikatoren j under værdien, der vises i
menuen for Picture Control-indstillinger,
angiver indstillingens forrige værdi. Anvend
denne som reference ved justering af
indstillingerne.
136 P-, S-, A- og M-indstillinger
A Filtereffekter (kun Monokrom)
Indstillingerne i denne menu simulerer effekten af farvefiltre på
monokrome billeder. Du kan vælge mellem følgende filtereffekter:
Valgmulighed
Y
Gul
O
Orange
R
Rød
G
Grøn
Beskrivelse
Øger kontrasten. Kan anvendes til at reducere himlens
lysstyrke på landskabsbilleder. Orange giver større
kontrast end gul, og rød giver større kontrast end
orange.
Gør hudtoner blødere. Kan anvendes til portrætter.
A Toning (kun Monokrom)
Tryk på 3, når Toning er valgt, viser
indstillingerne for farvemætning. Tryk på 4
eller 2 for at justere farvemætning i trin på 1,
eller drej kommandohjulet for at vælge en
værdi i trin på 0,25. Farvemætningskontrollen
er ikke tilgængelig, når B&W (sort-hvid) er valgt.
P-, S-, A- og M-indstillinger 137
Optagelse og visning af videoer
Optagelse af videoer
Videoer kan optages i Live View-indstilling.
1 Tryk på knappen a.
Billedet, der ses gennem objektivet,
vises på skærmen.
D Ikonet 0
Ikonet 0 (0 10) viser, at der ikke kan
optages video.
A Før optagelse
Indstil blænden før optagelse i
indstillingerne A eller M (0 103, 105).
2 Fokusér.
Komponér åbningsbilledet, og fokusér.
Bemærk, at antallet af motiver, som kan
registreres i ansigtsprioriteret AF, falder
under optagelse af video.
138 Optagelse og visning af videoer
Knappen a
3 Start optagelsen.
Tryk på videooptageknappen for at
starte optagelse. Der vises en
optageindikator og den resterende tid
på skærmen. Lyd optages via den
indbyggede Mikrofon (0 2); pas på ikke
at tildække mikrofonen under
Videooptageknap
optagelsen. Undtagen i indstillingerne
Optageindikator
i og j kan eksponeringen låses ved
tryk på knappen A (L) (0 113) eller
(med motivprogrammerne og
indstilling P, S, A og %) ændres med op til
±3 EV i trin på 1/3 EV ved tryk på knappen
E (N) og drejning af kommandohjulet
(0 116; bemærk, at ændringer af
eksponering muligvis ikke kan ses alt
Resterende tid
efter motivets lysstyrke).
4 Afslut optagelse.
Tryk på videooptageknappen igen for at afslutte optagelsen.
Optagelsen slutter automatisk, når den maksimale længde er
nået, hukommelseskortet er fuldt, eller der er valgt en anden
indstilling.
5 Afslut Live View.
Tryk på knappen a for at afslutte Live View.
A Fotografering under videooptagelse
For at afslutte optagelse af video skal du tage et billede, afslutte og gå til
Live View. Derefter skal du trykke udløserknappen helt ned og holde den
nede, indtil lukkeren udløses.
Optagelse og visning af videoer 139
A Maksimal længde
Den maksimale længde på enkeltstående videofiler er 4 GB (for maksimale
optagetider, se side 141); bemærk, at optagelsen muligvis slutter, før denne
længde er nået alt efter hukommelseskortets skrivehastighed (0 269).
D Optagelse af videoer
Støjstriber, streger eller forvrængning kan være synligt på skærmen og på
den færdige video under lysstofrør, kviksølv- eller natriumlamper, eller ved
motiver i bevægelse, især hvis kameraet panoreres vandret, eller en
genstand bevæger sig vandret ved høj hastighed gennem billedet (for
information om reduktion af støjstriber og streger, se Reduktion af
støjstriber; 0 213). Forvrængede hjørner, falske farver, moiré og lyse
pletter kan ligeledes opstå. Lyse områder eller streger kan forekomme i
visse områder af billedet med blinkende skilte og andre periodiske
lyskilder, eller hvis motivet kortvarigt oplyses af et stroboskoplys eller en
anden stærk, momentan lyskilde. Undgå at rette kameraet mod solen eller
andre stærke lyskilder. Overholdes denne anvisning ikke, kan der ske skade
på kameraets indre kredsløb.
Kameraet kan optage både video og lyd; dæk ikke mikrofonen til under
optagelse. Bemærk, at den indbyggede mikrofon muligvis optager støj fra
objektivet i autofokus og vibrationsreduktion.
Der kan ikke anvendes flashbelysning under optagelse af video.
Matrix-lysmåling anvendes uafhængigt af den valgte lysmålingsmetode.
Lukkertid og ISO-følsomhed justeres automatisk, medmindre Til er valgt for
Manuelle videoindstillinger (0 142), og kameraet er i indstilling M.
140 Optagelse og visning af videoer
Indstillinger for video
Kameraet tilbyder følgende indstillinger for video.
• Billedstr./billedhastighed og Videokvalitet: Den maksimale
længde varierer alt efter de valgte indstillinger.
Billedstr./billedhastighed 1
Maksimal længde 2
L 1920×1080; 60p
10 min.
M 1920×1080; 50p
N 1920×1080; 30p
Høj kvalitet
O 1920×1080; 25p
P 1920×1080; 24p
20 min.
Q 1280× 720; 60p
R 1280× 720; 50p
t 1920×1080; 60p
20 min.
u 1920×1080; 50p
r 1920×1080; 30p
Normal
s 1920×1080; 25p
k 1920×1080; 24p
29 min. 59 sek.
l 1280× 720; 60p
o 1280× 720; 50p
1 Opstillet værdi. De faktiske billedhastigheder for henholdsvis 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er 59,94, 50,
29,97, 25 og 23,976 bps.
2 Videoer optaget i indstillingen for miniatureeffekt er op til tre minutter lange, når de vises.
Videokvalitet
• Mikrofon: Slå den indbyggede mikrofon til eller fra, eller justér
mikrofonfølsomheden. Vælg Automatisk følsomhed for at
justere følsomheden automatisk, vælg Mikrofon fra for at slå
lydoptagelse fra; for manuelt at vælge mikrofonfølsomheden skal
du vælge Manuel følsomhed og vælge en følsomhed.
Optagelse og visning af videoer 141
• Reduktion af vindstøj: Vælg Til for at aktivere low-cut filteret for
den indbyggede mikrofon, der reducerer støj frembragt af
vinden, der blæser hen over mikrofonen (bemærk, at andre lyde
også kan påvirkes).
• Manuelle videoindstillinger: Vælg Til for at tillade manuelle
justeringer af lukkertid og ISO-følsomhed, når kameraet er i
indstillingen M. Du kan indstille lukkertiden til værdier på helt ned
til 1/4000 sek.; den længste tilgængelige lukkertid varierer alt efter
billedhastigheden: 1/30 sek. for billedhastighederne 24p, 25p og
30p, 1/50 sek. for 50p og 1/60 sek. for 60p. Hvis lukkertiden ikke ligger
i dette interval, når Live View starter, indstilles den automatisk til
en understøttet værdi og forbliver på denne værdi, når Live View
slutter. Bemærk, at ISO-følsomheden fastsættes ved den valgte
værdi; kameraet justerer ikke ISO-følsomheden automatisk, når
Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto
ISO-følsomhedsstyring i optagemenuen (0 193).
1 Vælg Indstillinger for video.
Tryk på knappen G for at få vist
menuerne. Markér Indstillinger for
video i optagemenuen, og tryk på 2.
2 Vælg videoindstillinger.
Markér det ønskede punkt, og tryk på 2.
Markér derefter en indstilling, og tryk på
J.
A HDMI
Når kameraet er tilsluttet en HDMI-videoenhed, viser videoenheden det
billede, der ses gennem objektivet. Hvis enheden understøtter HDMI-CEC,
skal du vælge Fra for indstillingen HDMI > Enhedsstyring i
opsætningsmenuen (0 185), før du optager i Live View.
142 Optagelse og visning af videoer
A Live View-visningen
Du kan få vist videobeskæringen i Live View ved
at trykke på knappen R for at vælge
visningerne "vis videoindikatorer", "skjul
indikatorer" eller "gitterlinjer" (0 8). Når der
vises videoindikatorer, kan du få adgang til
følgende indstillinger for video ved at trykke på
knappen P: Videobilledstørrelse/kvalitet,
hvidbalance (0 121), mikrofonfølsomhed
Knappen P
(0 141), eksponeringskompensation (0 115),
fokusindstilling (0 70), indstilling af
AF-metode (0 75), reduktion af vindstøj
(0 142) og Picture Control (0 132). Hvis Til er
valgt for Indstillinger for video > Manuelle
videoindstillinger (0 142) i indstilling M, kan
ISO-følsomhed (0 93) justeres i stedet for
eksponeringskompensation.
Valg af 1920×1080; 60p eller 1920×1080; 50p for Billedstr./
billedhastighed (0 141) reducerer videobeskæringens størrelse.
Beskæringen vises på skærmen.
Informationsvisning
(1920×1080; 60p/
1920×1080; 50p)
Under optagelse
Optagelse og visning af videoer 143
Visning af videoer
Videoer indikeres af ikonet 1 i fuldskærmsvisning (0 152). Tryk på
J for at starte afspilning; din aktuelle position indikeres af videoens
statuslinje.
Ikonet 1
Længde
Aktuel position/totallængde
Statuslinje for video
Guide
Lydstyrke
Følgende funktioner kan udføres:
For at
Anvend
Pause
Afspille
Spole frem/tilbage
Starte afspilning i
slowmotion
144 Optagelse og visning af videoer
Beskrivelse
Sæt billedvisningen på pause.
Genoptag afspilningen, når videoen er
sat på pause eller under tilbagespoling/
fremadspoling.
Hastigheden øges for hvert tryk, fra 2×
til 4× til 8× til 16×; knappen holdes nede
for at springe til starten eller slutningen
af videoen (det første billede indikeres
af h i skærmens øverste højre hjørne,
og det sidste billede indikeres af i).
Hvis billedvisningen er sat på pause,
spoles videoen tilbage eller frem ét
billede ad gangen; hold knappen nede
for kontinuerlig tilbage- eller
fremadspoling.
Tryk på 3, mens videoen er sat på
pause, for at starte afspilning i
slowmotion.
For at
Anvend
Springe 10 sek.
Regulere lyd
Beskrivelse
Drej kommandohjulet for at springe
10 sek. fremad eller bagud.
X/W (Q)
Vende tilbage til
K/
fuldskærmsvisning
Tryk på X for at øge lydstyrken, og tryk
på W (Q) for at mindske den.
Tryk på K eller 1 for at afslutte og gå til
fuldskærmsvisning.
Optagelse og visning af videoer 145
Redigering af videoer
Beskær optagelserne for at oprette redigerede kopier af videoer
eller gemme udvalgte billeder som JPEG-stillbilleder.
Valgmulighed
f Vælg start-/slutpunkt
g Gem valgt billede
Beskrivelse
Opret en kopi, hvorfra uønskede optagelser er
blevet fjernet.
Gem et udvalgt billede som JPEG-stillbillede.
Beskæring af videoer
For at oprette beskårne kopier af videoer:
1 Få vist en video på fuld skærm.
2 Sæt videoen på pause på det nye
åbningsbillede.
Afspil videoen som beskrevet på
side 144 ved at trykke på J for at starte
og genoptage afspilning, trykke på 3
for at sætte videoen på pause og trykke
på 4 eller 2 eller dreje på
Statuslinje for video
kommandohjulet for at finde det
ønskede billede. Din omtrentlige position i videoen kan
konstateres ud fra videoens statuslinje. Sæt afspilningen på
pause, når du når til det nye åbningsbillede.
146 Optagelse og visning af videoer
3 Vælg Vælg start-/slutpunkt.
Tryk på knappen P, markér derefter
Vælg start-/slutpunkt, og tryk på 2.
Knappen P
4 Vælg Startpunkt.
For at oprette en kopi, der begynder fra
det aktuelle billede, skal du markere
Startpunkt og trykke på J. Billederne
før det aktuelle billede fjernes, når du
gemmer kopien i trin 9.
Startpunkt
Optagelse og visning af videoer 147
5 Bekræft det nye startpunkt.
Hvis det ønskede billede ikke aktuelt
vises, skal du trykke på 4 eller 2 for at
spole frem eller tilbage (for at springe
10 sek. frem eller tilbage skal du dreje
kommandohjulet).
6 Vælg slutpunkt.
Tryk på A (L) for at skifte markeringsværktøjet fra valg af
startpunkt (w) til valg af slutpunkt (x) og derefter vælge
afslutningsbilledet som beskrevet i trin 5. Billederne efter det
valgte billede fjernes, når du gemmer kopien i trin 9.
Slutpunkt
7 Opret kopien.
Når det ønskede billede vises, skal du trykke på 1.
8 Få vist et eksempel på videoen.
For at få vist et eksempel på kopien skal
du markere Dybdeskarphed og trykke
på J (for at afbryde eksempelvisningen
og vende tilbage til indstillingsmenuen
for lagring skal du trykke på 1). For at
kassere den aktuelle kopi og vælge nyt
startpunkt eller slutpunkt som beskrevet på de foregående sider
skal du markere Annuller og trykke på J; for at gemme kopien
skal du fortsætte til trin 9.
148 Optagelse og visning af videoer
9 Gem kopien.
Markér Gem som ny fil, og tryk på J for
at gemme kopien i en ny fil. For at
erstatte den oprindelige videofil med
den redigerede kopi skal du markere
Overskriv eksisterende fil og trykke på
J.
D Beskæring af videoer
Videoer skal have en længde på mindst to sekunder. Kopien gemmes ikke,
hvis der ikke er plads nok på hukommelseskortet.
Kopierne har samme oprettelsestidspunkt og -dato som originalen.
A Fjernelse af åbnings- eller afslutningsoptagelser
For kun at fjerne åbningsoptagelserne fra videoen skal du fortsætte til trin 7
uden at trykke på knappen A (L) i trin 6. For kun at fjerne
afslutningsoptagelserne skal du vælge Slutpunkt i trin 4, vælge
afslutningsbilledet og fortsætte til trin 7 uden at trykke på knappen A (L)
i trin 6.
Optagelse og visning af videoer 149
Gem valgte billeder
For at gemme en kopi af et valgt billede som JPEG-stillbillede:
1 Sæt videoen på pause på det ønskede
billede.
Afspil videoen som beskrevet på side
144 ved at trykke på J for at starte og
genoptage billedvisning og på 3 for at
sætte den på pause. Sæt videoen på
pause ved det billede, du agter at
kopiere.
2 Vælg Gem valgt billede.
Tryk på knappen P, markér derefter
Gem valgt billede, og tryk på 2.
Knappen P
150 Optagelse og visning af videoer
3 Opret en stillbillede-kopi.
Tryk på 1 for at oprette en stillbilledekopi af det aktuelle billede.
4 Gem kopien.
Markér Ja, og tryk på J for at oprette en
JPEG-kopi i fin kvalitet (0 84) af det
valgte billede.
A Gem valgt billede
JPEG-videostillbilleder oprettet med indstillingen Gem valgt billede kan
ikke retoucheres. JPEG-videostillbilleder mangler visse kategorier af
billedinformation (0 156).
Optagelse og visning af videoer 151
Billedvisning og sletning
Fuldskærmsvisning
Tryk på knappen K for at få vist billeder. Det nyeste billede vises på
skærmen.
Knappen K
For at
Anvend
Få vist flere
billeder
Få vist yderligere
billedinformation
Vende tilbage til
optageindstilling
Beskrivelse
Tryk på 2 for at få vist billederne i den
rækkefølge, de er optaget, og tryk på 4
for at få vist billederne i omvendt
rækkefølge.
Skift den viste billedinformation (0 156).
K/
Afspille video
152 Billedvisning og sletning
Tryk på knappen K, eller tryk
udløserknappen halvt ned for at afslutte
og gå til optageindstilling.
Hvis det aktuelle billede er markeret med
ikonet 1 for at vise, at det er en video,
skal du trykke på J for at starte
videoafspilning (0 144).
Miniaturevisning
For at få vist billeder på "kontaktark" med 4, 9 eller 72 billeder skal du
trykke på knappen W (Q).
W (Q)
W (Q)
X
X
Fuldskærmsvisning
For at
Miniaturevisning
Anvend
Markere billeder
Beskrivelse
Anvend multivælgeren eller
kommandohjulet til at markere
billederne.
Tryk på J for at se det markerede
billede i fuldskærmsvisning.
Få vist markeret
billede
Vende tilbage til
optageindstilling
Kalendervisning
K/
Tryk på knappen K, eller tryk
udløserknappen halvt ned for at
afslutte og gå til optageindstilling.
Billedvisning og sletning 153
Kalendervisning
Hvis du ønsker at se billeder, som er optaget på den valgte dato, skal
du trykke på knappen W (Q), når der vises 72 billeder.
W (Q)
W (Q) Datoliste
X
X
Fuldskærmsvisning
Miniaturevisning
Miniatureliste
Kalendervisning
Handlingerne, der kan udføres, afhænger af, om markøren er i
datolisten eller miniaturelisten:
For at
Anvend
W (Q)
Skifte mellem
datoliste og
miniatureliste
Afslutte og gå til
miniaturevisning/
zoome ind på
markeret billede
X
Markere datoer/
markere billeder
• Datoliste: Markér dato.
• Miniatureliste: Markér billede.
Skifte til
fuldskærmsvisning
Vende tilbage til
optageindstilling
Beskrivelse
Tryk på knappen W (Q) eller J i
datolisten for at placere markøren i
miniaturelisten. Tryk igen på W (Q) for
at vende tilbage til datolisten.
• Datoliste: Afslut, og gå til
72-billedvisning.
• Miniatureliste: Tryk på knappen X, og
hold den nede for at zoome ind på
det markerede billede.
Miniatureliste: Få vist markeret billede.
K/
154 Billedvisning og sletning
Tryk på knappen K, eller tryk
udløserknappen halvt ned for at
afslutte og gå til optageindstilling.
Knappen P
Tryk på knappen P i fuldskærms-,
miniature- eller kalendervisning viser
nedenfor opstillede indstillinger. Markér
punkter, og tryk på 2 for at få vist
indstillinger.
• Klassificering: Klassificér det aktuelle
billede (0 169).
Knappen P
• Retouchering (kun billeder): Anvend
indstillingerne i retoucheringsmenuen
(0 227) til at oprette en retoucheret kopi
af det aktuelle billede.
• Rediger video (kun videoer): Redigér videoer
ved hjælp af indstillingerne i menuen
Rediger video (0 146). Videoer kan også
redigeres ved at trykke på knappen P,
når videoafspilningen er sat på pause.
• Vælg til afs. t. smartenhed/fjern mark. (kun billeder): Vælg billeder for
overførsel til en smartenhed.
For at afslutte menuen for knappen P og vende tilbage til
billedvisning skal du trykke på knappen P.
Billedvisning og sletning 155
Billedinformation
Der vises billedinformation på billederne, når de vises i
fuldskærmsvisning. Tryk på 1 eller 3 for at bladre igennem
billedinformationen som vist nedenfor. Bemærk, at "kun billede",
optagedata, RGB-histogrammer, højlys og dataoversigt kun vises,
hvis der er valgt en tilsvarende indstilling for
Billedvisningsindstillinger (0 187). Lokationsdata vises kun, hvis
de er indlejret i billedet (0 221).
Filinformation
Ingen (kun billede)
Oversigt
Højlys
Lokationsdata
RGB-histogram
Optagedata
156 Billedvisning og sletning
❚❚ Filinformation
1 Beskyttelsesstatus........................... 168
7 Billedstørrelse.....................................86
2 Retoucheringsindikator................. 228
8 Tidspunkt for optagelse..........25, 205
3 Overførselsmarkering ........... 155, 189
4 Billednummer/antal billeder i alt
9 Dato for optagelse....................25, 205
10 Mappenavn ...................................... 219
5 Filnavn ............................................... 221 11 Klassificering.................................... 169
6 Billedkvalitet ...................................... 84
❚❚ Højlys *
1 Højlysområder i billedet
2 Mappenummer–billednummer
* Blinkende områder indikerer højlys (områder, der muligvis er
overeksponerede).
Billedvisning og sletning 157
❚❚ RGB-histogram
1 Histogram (RGB-kanal). I alle
histogrammer angiver den
vandrette akse pixellysstyrken og
den lodrette akse antal pixels.
2 Histogram (rød kanal)
3 Histogram (grøn kanal)
4 Histogram (blå kanal)
5 Hvidbalance ..................................... 121
Finindstilling af hvidbalance ....... 124
Forudindstillet manuelt ................ 126
A Zoom under billedvisning
For at zoome ind på billedet ved visning af
histogrammet skal du trykke på X. Anvend
knapperne X og W (Q) for at zoome ind og ud,
og rul gennem billedet med multivælgeren.
Histogrammet opdateres for kun at vise den del
af billedet, der kan ses på skærmen.
158 Billedvisning og sletning
A Histogrammer
Kameraets histogrammer er kun vejledende og kan variere i forhold til dem,
der vises i billedbehandlingsprogrammer. Nedenfor er der vist eksempler
på histogrammer:
Hvis billedet indeholder genstande
med et bredt udvalg af lysstyrker,
bliver fordelingen af tonerne
forholdsvis jævn.
Hvis billedet er mørkt, forrykkes
tonefordelingen til venstre.
Hvis billedet er lyst, forrykkes
tonefordelingen til højre.
Øget eksponeringskompensation forrykker fordelingen af toner til højre,
mens reduktion af eksponeringskompensationen forrykker fordelingen til
venstre. Histogrammer kan give et fingerpeg om den overordnede
eksponering, hvis kraftigt omgivende lys gør det svært at se billederne på
skærmen.
Billedvisning og sletning 159
❚❚ Optagedata
1 Lysmåling.......................................... 111
7 Flashtype ................................. 197, 262
Lukkertid ............................................. 98
Blændeåbning ................................... 98
8 Flashindstilling ............................88, 90
2 Optageindstilling .......... 32, 48, 51, 98
9 Flashstyring...................................... 197
ISO-følsomhed 1 ................................. 93
Commander-indstilling 2
Flashkompensation........................ 117
3 Eksponeringskompensation ........ 115 10 Kameranavn
4 Brændvidde...................................... 261
5 Objektivdata
6 Fokusindstilling ................................. 69
Objektiv-VR (vibrationsreduktion
(VR)) 2 ......................................... 17, 198
1 Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk
ISO-følsomhedsstyring slået til.
2 Vises kun på billeder taget med tilbehør, der understøtter denne funktion.
160 Billedvisning og sletning
11 Hvidbalance ..................................... 121 12 Farverum .......................................... 194
Finindstilling af hvidbalance........ 124 13 Picture Control * .............................. 132
Forudindstillet manuelt ................ 126
* De viste punkter varierer alt efter den valgte Picture Control.
14 Støjreduktion................................... 195 17 Retoucheringshistorik ................... 227
15 Aktiv D-Lighting * ............................ 119 18 Billedkommentar............................ 211
16 Vignetteringskontrol ..................... 195
* AUTO vises, hvis billedet blev taget med Aktiv D-Lighting slået til.
Billedvisning og sletning 161
19 Navn på fotograf * ........................... 212 20 Copyrightindehaver * ..................... 212
* Copyrightoplysninger vises kun, hvis de er optaget med billedet ved hjælp
af indstillingen Copyrightoplysninger i opsætningsmenuen.
162 Billedvisning og sletning
❚❚ Dataoversigt
1 Billednummer/antal billeder i alt
16 Lysmåling ......................................... 111
2 Overførselsmarkering ........... 155, 189 17 Optageindstilling...........32, 48, 51, 98
3 Beskyttelsesstatus........................... 168 18 Lukkertid..............................................98
4 Retoucheringsindikator................. 228 19 Blændeåbning....................................98
5 Kameranavn
20 ISO-følsomhed 1 .................................93
6 Indikator for billedkommentar.... 211 21 Brændvidde...................................... 261
7 Indikator for lokationsdata........... 221 22 Aktiv D-Lighting 2 ............................ 119
8 Histogram, der viser fordelingen af
23 Picture Control ................................ 132
toner på billedet (0 159).
24 Farverum........................................... 194
9 Billedkvalitet ...................................... 84 25 Flashindstilling ............................88, 90
10 Billedstørrelse .................................... 86 26 Flashkompensation........................ 117
11 Filnavn ............................................... 221
Commander-indstilling 3
12 Tidspunkt for optagelse ......... 25, 205 27 Hvidbalance ..................................... 121
13 Dato for optagelse................... 25, 205
14 Mappenavn ...................................... 219
15 Klassificering .................................... 169
Finindstilling af hvidbalance ....... 124
Forudindstillet manuelt ................ 126
28 Eksponeringskompensation ........ 115
1 Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk styring af
ISO-følsomheden slået til.
2 AUTO vises, hvis billedet blev taget med Aktiv D-Lighting slået til.
3 Vises kun på billeder taget med tilbehør, der understøtter denne funktion.
Billedvisning og sletning 163
❚❚ Lokationsdata
Breddegrad, længdegrad og andre lokationsdata leveres af og
varierer med smartenheden (0 221). I tilfælde af videoer giver
dataene placeringen ved optagelsens start.
164 Billedvisning og sletning
Se det tættere på: Zoom under billedvisning
Tryk på knappen X for at zoome ind på billedet, der vises i
fuldskærmsvisning eller på billedet, der aktuelt er markeret i
miniature- eller kalendervisning. Følgende funktioner kan udføres,
mens zoom er aktiveret:
For at
Zoome ind eller
ud
Få vist andre
områder af
billedet
Anvend
Beskrivelse
Tryk på X for at zoome ind til et maksimum på
ca. 38× (store billeder), 28× (mellemstore
X/
billeder) eller 19× (små billeder). Tryk på W (Q)
W (Q) for at zoome ud. Mens billedet er zoomet ind,
skal du anvende multivælgeren for at få vist
billedområder, der ikke er synlige på skærmen.
Hold multivælgeren nede for hurtigt at rulle til
andre områder af billedet. Navigationsvinduet
vises kortvarigt, når zoomforholdet ændres; det
område, der aktuelt er synligt på skærmen, vises
med en gul ramme. Zoomforholdet vises med
en bjælke i bunden af navigationsvinduet; når
zoomforholdet er 100 %, vises bjælken med
grønt.
Beskære billede
P
Zoome ind på
ansigter
P
For at beskære billedet, så det passer på det
aktuelt synlige område på skærmen, skal du
trykke på P og vælge Beskær (0 166).
For at zoome ind på ansigter registreret af
kameraet skal du trykke på P og vælge
Ansigtszoom (0 167). Denne indstilling er kun
tilgængelig, hvis der registreres ansigter. Hvis
der registreres ansigter, når visningen af RGBhistogram (0 158) er zoomet ind, er
Ansigtszoom tilgængelig i menuen for
knappen P (Beskær er dog ikke tilgængelig).
Billedvisning og sletning 165
For at
Anvend
Få vist andre
billeder
Annullere zoom
Beskrivelse
Drej kommandohjulet for at få vist det samme
område på andre billeder med det aktuelle
zoomforhold. Zoom under billedvisning
annulleres ved visning af en video.
Annullér zoom, og vend tilbage til
fuldskærmsvisning.
Skifte beskyttelA (L) Se side 168 for at få yderligere oplysninger.
sesstatus
❚❚ Beskæring af billeder
Følg nedenstående trin for at beskære billeder, der vises i zoom
under billedvisning, til det synlige område på skærmen.
1 Tryk på P.
Når du har justeret og rullet igennem
billedet, indtil kun det område du
ønsker at beholde, er synligt på
skærmen, skal du trykke på knappen P.
Knappen P
2 Vælg Beskær.
Markér Beskær, og tryk på 2.
3 Vælg Udført.
Markér Udført, og tryk på J for at
oprette en beskåret kopi, der kun
indeholder det område af billedet, som
vises på skærmen.
166 Billedvisning og sletning
❚❚ Ansigtszoom
For at zoome ind på et ansigt registreret af
kameraet skal du trykke på knappen P i
zoomvisningen og derefter markere
Ansigtszoom og trykke på J.
Knappen P
Det aktuelle motiv indikeres af en hvid
ramme i navigationsvinduet. Tryk på X eller
W (Q) for at zoome ind eller ud eller
anvende multivælgeren for at få vist andre
ansigter.
Billedvisning og sletning 167
Beskyttelse af billeder mod sletning
Tryk på knappen A (L) for at beskytte det aktuelle billede mod
utilsigtet sletning. Beskyttede filer markeres med ikonet P og kan
ikke slettes med knappen O eller indstillingen Slet i
billedvisningsmenuen. Bemærk, at beskyttede billeder bliver slettet,
når hukommelseskortet formateres (0 201). For at fjerne
beskyttelsen fra et billede, så det kan slettes, skal du få vist eller
markere det og trykke på knappen A (L).
Knappen A (L)
A Fjernelse af beskyttelse fra alle billeder
For at fjerne beskyttelsen af alle billeder i mappen eller mapperne, der
aktuelt er valgt i menuen Billedvisningsmappe (0 187), skal du trykke
samtidig på knapperne A (L) og O og holde dem nede i cirka to sekunder
under billedvisning.
168 Billedvisning og sletning
Klassificering af billeder
Klassificér billederne, eller markér dem til eventuel senere sletning.
Du kan også få vist klassificeringerne i ViewNX-i og Capture NX-D.
Klassificering er ikke tilgængelig ved beskyttede billeder.
Klassificering af enkelte billeder
1 Vælg et billede.
Få vist eller markér billedet.
2 Få vist billedvisningsindstillingerne.
Tryk på knappen P for at få vist
billedvisningsindstillingerne.
Knappen P
3 Vælg Klassificering.
Markér Klassificering, og tryk på 2.
4 Vælg en klassificering.
Tryk på 4 eller 2 for at vælge en
klassificering mellem nul og fem
stjerner, eller vælg ) for at markere
billedet til eventuel senere sletning. Tryk
på J for at afslutte handlingen.
Billedvisning og sletning 169
Klassificering af flere billeder
Anvend indstillingen Klassificering i billedvisningsmenuen for at
klassificere flere billeder.
1 Vælg Klassificering.
Markér Klassificering i
billedvisningsmenuen, og tryk på 2.
2 Klassificér billeder.
Anvend multivælgeren til at markere
billeder (for at få vist det aktuelt
markerede billede i fuldskærmsvisning
skal du trykke på knappen X og holde
den nede), og mens du holder knappen
W (Q) nede, skal du trykke på 1 eller 3
for at vælge en klassificering på mellem nul og fem stjerner eller
vælge ) for at markere billedet til eventuel senere sletning. Tryk
på J for at afslutte handlingen.
170 Billedvisning og sletning
Sletning af billeder
Slet billedet ved at trykke på knappen O igen. For at slette flere
valgte billeder, alle billeder taget på en valgt dato eller alle billeder i
den aktuelle billedvisningsmappe skal du anvende indstillingen
Slet i billedvisningsmenuen. Når billeder er blevet slettet, kan de
ikke gendannes. Bemærk, at beskyttede billeder ikke kan slettes.
Under billedvisning
Tryk på knappen O for at slette det aktuelle billede.
1 Tryk på knappen O.
Der vises en dialogboks for bekræftelse.
Knappen O
2 Tryk på knappen O igen.
Slet billedet ved at trykke på knappen O
igen. Tryk på knappen K for at afslutte
uden at slette billedet.
A Kalendervisning
Under kalendervisning kan du slette alle billeder, der er taget på en valgt
dato, ved at markere datoen i datolisten og trykke på knappen O (0 154).
Billedvisning og sletning 171
Billedvisningsmenuen
Indstillingen Slet i billedvisningsmenuen indeholder følgende
indstillinger. Bemærk, at det nogle gange kan tage et stykke tid at
slette afhængigt af antal billeder.
Valgmulighed
Q Valgte
n Vælg dato
R Alle
Beskrivelse
Slet valgte billeder.
Slet alle billeder, som er taget på en valgt dato (0 173).
Slet alle billeder i den mappe, der aktuelt er valgt til
billedvisning (0 187).
❚❚ Valgte: Sletning af valgte billeder
1 Vælg det markerede billede.
Anvend multivælgeren til at markere et
billede, og tryk på knappen W (Q) for at
vælge eller fravælge (for at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning
skal du trykke på knappen X og holde
den nede). Valgte billeder markeres
Knappen W (Q)
med ikonet O. Gentag som ønsket for at
vælge flere billeder.
2 Tryk på J for at afslutte handlingen.
Der vises en dialogboks for bekræftelse;
markér Ja, og tryk på J.
172 Billedvisning og sletning
❚❚ Vælg dato: Sletning af billeder taget på en valgt dato
1 Vælg datoer.
Markér en dato, og tryk på 2 for at
vælge alle billeder taget på den
markerede dato. Valgte datoer markeres
med flueben. Gentag som ønsket for at
vælge flere datoer; for at fravælge en
dato skal du markere den og trykke på
2.
2 Tryk på J for at afslutte handlingen.
Der vises en dialogboks for bekræftelse;
markér Ja, og tryk på J.
Billedvisning og sletning 173
Slideshows
Indstillingen Slideshow i billedvisningsmenuen anvendes til
visning af et slideshow med billeder fra den aktuelle
billedvisningsmappe (0 187).
1 Vælg Slideshow.
Markér Slideshow i
billedvisningsmenuen, og tryk på 2.
2 Start slideshowet.
Markér Start i slideshow-menuen, og
tryk på J.
Følgende handlinger kan foretages, mens slideshowet er i gang:
For at
Anvend
Springe frem/
tilbage
Beskrivelse
Tryk på 4 for at vende tilbage til det
forrige billede, og tryk på 2 for at
springe til det næste billede.
Få vist yderligere
billedinformation
Skift den viste billedinformation (0 156).
Pause
Sæt showet på pause. Vælg Genstart for
at genoptage.
Hæve/sænke
lydstyrke
Tryk på X under videoafspilning for at
X / W (Q) øge lydstyrken, og tryk på W (Q) for at
mindske den.
Afslutte og gå til
billedvisningsindstilling
174 Billedvisning og sletning
K
Afslut showet, og vend tilbage til
billedvisningsindstilling.
Dialogboksen til højre vises, når showet er
færdigt. Vælg Genstart for at genstarte,
eller vælg Afslut for at vende tilbage til
billedvisningsmenuen.
Billedvisning og sletning 175
Indstillinger for slideshow
Før du starter et slideshow, kan du anvende indstillingerne i
slideshow-menuen til at vælge billederne, der vises efter type eller
klassificering og vælge, hvor længe hvert billede vises.
• Billedtype: Vælg mellem Stillbilleder
og videoer, Kun stillbilleder, Kun
videoer og I henhold til klassificering.
For kun at medtage billeder med valgte
klassificeringer skal du markere
I henhold til klassificering og trykke på
2. Der vises en klassificeringsliste;
markér klassificeringerne, og tryk på 2
for at vælge eller fravælge billeder med
den markerede klassificering for
indbefatning i slideshowet. De valgte
klassificeringer markeres med et flueben.
Tryk på J for at afslutte, når de ønskede
klassificeringer er valgt.
• Billedinterval: Vælg, hvor længe
stillbilleder vises.
176 Billedvisning og sletning
Forbindelser
Installation af ViewNX-i
For at finjustere billeder samt overføre og få vist billeder, skal du
downloade den nyeste version af installationsprogrammet til
ViewNX-i på følgende hjemmeside og følge instruktionerne på
skærmen for at fuldføre installationen. En internetforbindelse er
påkrævet. For systemkrav og anden information, se Nikons
hjemmeside for dit område.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
Anvend Nikons software Capture NX-D til finindstilling af billeder eller til
skift af indstillinger for NEF-billeder (RAW), og gem dem i andre formater.
Capture NX-D er tilgængelig for download på:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Forbindelser 177
Kopiering af billeder over på computer
Før du fortsætter, skal du sørge for at have installeret ViewNX-i
(0 177).
1 Tilslut USB-kablet.
Når du har slukket kameraet og sikret dig, at der er isat et
hukommelseskort, skal du tilslutte et USB-kabel (forhandles
separat) som vist og derefter tænde kameraet.
D USB-hubs
Tilslut kameraet direkte til computeren; tilslut ikke kablet via en
USB-hub eller et tastatur.
A Anvend en pålidelig strømkilde
For at sikre at dataoverførslen ikke afbrydes skal du sørge for, at
kameraets batteri er fuldt opladet.
A Tilslutning af kabler
Sørg for, at kameraet er slukket, når du tilslutter eller fjerner
forbindelseskabler. Anvend ikke vold, og sæt stikkene lige i.
178 Forbindelser
2 Start Nikon Transfer 2-komponenten i ViewNX-i.
Hvis der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at vælge
program, skal du vælge Nikon Transfer 2.
D Under overførsel
Sluk ikke kameraet, og frakobl ikke USB-kablet, når overførsel er i gang.
A Windows 7
Hvis følgende dialogboks vises, skal du vælge Nikon Transfer 2 som
beskrevet herunder.
1 Under Import pictures and videos
(Importér billeder og videoer) skal du
klikke på Change program (Skift
program). Der vises en dialogboks til
valg af program; vælg Nikon Transfer 2,
og klik på OK.
2 Dobbeltklik på
.
A Windows 10 og Windows 8.1
Windows 10 og Windows 8.1 kan vise en
påmindelse, der afspilles automatisk, når
kameraet tilsluttes. Tryk eller klik på
dialogboksen, og klik eller tryk derefter på
Nikon Transfer 2 for at vælge
Nikon Transfer 2.
A OS X
Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, skal du bekræfte, at
kameraet er tilsluttet, derefter starte Billedoverførsel (et program, der
leveres med OS X) og vælge Nikon Transfer 2 som det program, der
åbner, når kameraet registreres.
Forbindelser 179
3 Klik på Start Transfer (Start overførsel).
Billeder på hukommelseskortet kopieres over på computeren.
Start Transfer (Start overførsel)
4 Afbryd forbindelsen.
Efter endt overførsel skal du slukke kameraet og frakoble
USB-kablet.
A For yderligere information
Kontakt online-hjælp for yderligere information om ViewNX-i.
180 Forbindelser
Udskrivning af billeder
Udvalgte JPEG-billeder kan udskrives på en PictBridge-printer
(0 303), der er tilsluttet direkte til kameraet.
Tilslutning af printer
Tilslut kameraet ved hjælp af et USB-kabel (forhandles separat).
Anvend ikke vold, og sæt stikkene lige i.
Når kameraet og printeren er slået til, vises et opstartsbillede på
skærmen efterfulgt af et PictBridge-billedvisningsdisplay.
D Valg af billeder til udskrivning
NEF (RAW)-billeder (0 84) kan ikke vælges til udskrivning. JPEG-kopier af
NEF (RAW)-billeder kan oprettes med indstillingen NEF-behandling (RAW)
i retoucheringsmenuen (0 230).
D Datoindfotografering
Hvis du vælger Til for Udskriv dato i PictBridge-menuen, når du udskriver
billeder, der indeholder datoinformation optaget med Datostempel i
opsætningsmenuen (0 202), vises datoen to gange. Den indfotograferede
dato kan dog skæres væk, hvis billederne er beskårede eller udskrevet uden
kant.
Forbindelser 181
Udskriv billeder ét af gangen
1 Få vist det ønskede billede.
Tryk på 4 eller 2 for at få vist flere billeder. Tryk på knappen X for
at zoome ind på det aktuelle billede (0 165; tryk på K for at afslutte
zoom). For at få vist seks billeder ad gangen skal du trykke på
knappen W (Q). Anvend multivælgeren til at markere billeder, eller
tryk på X for at få vist det markerede billede i fuldskærmsvisning.
2 Justér printerindstillingerne.
Tryk på J for at få vist følgende punkter, tryk derefter på 1 eller
3 for at markere et punkt, og tryk på 2 for at få vist indstillingerne
(kun indstillinger understøttet af den aktuelle printer er opstillede;
for at anvende standardindstillingen skal du vælge
Printerstandard). Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på
J for at vende tilbage til menuen med printerindstillinger.
Valgmulighed
Beskrivelse
Papirstørrelse Vælg en papirstørrelse.
Denne indstilling er kun opstillet, når billederne udskrives
Antal kopier ét ad gangen. Tryk på 1 eller 3 for at vælge antal kopier
(højst 99).
Vælg, om du ønsker at komponere billederne med hvide
Kant
kanter.
Vælg, om du ønsker at udskrive tidspunkter og datoer for
Udskriv dato
optagelse på billederne.
Denne indstilling er kun opstillet, når billederne udskrives
ét ad gangen. For at afslutte uden beskæring skal du
markere Ingen beskæring og trykke på J. For at beskære
det aktuelle billede skal du markere Beskær og trykke på
Beskæring 2. Der vises en dialogboks til valg af beskæring; tryk på X
for at øge størrelsen på beskæringen, tryk på W (Q) for at
reducere den, og anvend multivælgeren til at placere
beskæringen. Bemærk, at udskriftskvaliteten muligvis
falder, hvis små beskæringer udskrives i store størrelser.
3 Start udskrivning.
Vælg Start udskrivning, og tryk på J for at starte udskrivningen.
For at annullere, før alle kopier er udskrevet, skal du trykke på J.
182 Forbindelser
Udskrivning af flere billeder
1 Få vist PictBridge-menuen.
Tryk på knappen G i PictBridge-billedvisningsdisplayet.
2 Vælg en indstilling.
Markér en af følgende indstillinger, og tryk på 2.
• Udskriv markeret: Vælg billeder til udskrivning. Anvend
multivælgeren til at markere billeder (tryk på knappen X og
hold den nede for at få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning), og mens du holder knappen W (Q) nede,
skal du trykke på 1 eller 3 for at vælge antal udskrifter. For at
fravælge et billede skal du indstille antal udskrifter til nul.
• Vælg dato: Udskriv en kopi af alle billeder, der er taget på de
valgte datoer. Tryk på 1 eller 3 for at markere datoer, og tryk
på 2 for at vælge eller fravælge. Hvis du ønsker at se billederne,
der er taget på den valgte dato, skal du trykke på W (Q).
Anvend multivælgeren for at rulle gennem billederne, eller tryk
på X, og hold den nede for at få vist det aktuelle billede i
fuldskærmsvisning. Tryk igen på W (Q) for at vende tilbage til
dialogboksen for valg af dato.
• Indeksudskrift: For at oprette en indeksudskrift af alle JPEGbilleder på hukommelseskortet skal du fortsætte til trin 3.
Bemærk, at hvis der er flere end 256 billeder på
hukommelseskortet, udskrives kun de første 256 billeder. Der
vises en advarsel, hvis papirstørrelsen valgt i trin 3 er for lille til
en indeksudskrift.
3 Justér printerindstillingerne.
Justér printerindstillingerne som beskrevet i trin 2 på side 182.
4 Start udskrivning.
Vælg Start udskrivning, og tryk på J for at starte
udskrivningen. For at annullere, før alle kopier er udskrevet, skal
du trykke på J.
Forbindelser 183
Visning af billeder på et fjernsyn
Det ekstra High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabel
(0 268) kan anvendes til at tilslutte kameraet til HD-videoenheder.
Sluk altid kameraet, før du tilslutter eller frakobler et HDMI-kabel.
Forbind til kameraet
Tilslut til en enhed med høj definition
(vælg kabel med stik til HDMI-enhed)
Indstil enheden til HDMI-kanalen, tænd derefter kameraet, og
tryk på knappen K. Under billedvisning vises billederne på
fjernsynsskærmen. Bemærk, at billedernes kanter muligvis ikke
vises.
A Lydstyrke under afspilning
Lydstyrken kan justeres med fjernsynets knapper; kameraknapperne kan
ikke anvendes.
A Billedvisning på et fjernsyn
Det anbefales at anvende lysnetadapter (forhandles separat) ved længere
tids billedvisning.
184 Forbindelser
❚❚ Valg af udgangsopløsning
For at vælge formatet for billeder udlæst til
HDMI-enheden skal du vælge HDMI >
Udgangsopløsning i kameraets
opsætningsmenu (0 199). Hvis Auto er
valgt, vælger kameraet automatisk det
passende format.
❚❚ Kontrol af kameraet med fjernsynets fjernbetjening
Hvis Til er valgt for HDMI > Enhedsstyring i opsætningsmenuen
(0 199), når kameraet er tilsluttet til et fjernsyn, der understøtter
HDMI-CEC, og både kameraet og fjernsynet er tændt, kan
fjernsynets fjernbetjening anvendes i stedet for kameraets
multivælger og knappen J under fuldskærmsvisning og
slideshows. Hvis Fra er valgt, kan fjernsynets fjernbetjening ikke
anvendes til at styre kameraet, men kameraet kan anvendes til at
optage billeder og videoer i Live View.
A HDMI-CEC-enheder
HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics
Control) er en standard, der gør det muligt for HDMI-enheder at styre de
perifere enheder, som de er tilsluttet. Når kameraet er tilsluttet til en HDMICEC-enhed, vises ) i søgeren i stedet for antal resterende billeder.
A 1920 × 1080 60p/50p
Valg af 1920×1080; 60p eller 1920×1080; 50p for Indstillinger for
video > Billedstr./billedhastighed kan medføre variationer i opløsning og
billedhastighed for dataudlæsningen til HDMI-enhederne under optagelse.
A HDMI > Udgangsopløsning
Videoer kan ikke overføres ved opløsningerne 1920×1080; 60p eller
1920×1080; 50p. Nogle enheder understøtter muligvis ikke en indstilling
af Udgangsopløsning på Auto.
Forbindelser 185
Kameramenuer
D Billedvisningsmenu: Håndtering af billeder
For at få vist billedvisningsmenuen skal du trykke på G og vælge
fanen D (billedvisningsmenu).
Knappen G
Billedvisningsindstillinger
Billedvisningsmenuen indeholder følgende indstillinger:
Valgmulighed
Slet
Billedvisningsmappe
Billedvisningsindstillinger
Billedtjek
Automatisk billedrotation
Roter lodret
Slideshow
Billedtype
Billedinterval
Klassificering
Vælg til afs. til smartenhed
Standard
—
Alle
—
Til
Til
Til
Stillbilleder og videoer
2 sek.
—
—
186 D Billedvisningsmenu: Håndtering af billeder
0
172
187
187
188
188
189
174
170
189
Billedvisningsmappe
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg en mappe til billedvisning:
Valgmulighed
D3400
Alle
Aktuel
Beskrivelse
Billeder i alle mapper oprettet med D3400 er synlige under
billedvisning.
Billeder i alle mapper er synlige under billedvisning.
Under billedvisning vises der udelukkende billeder fra den
mappe, der aktuelt er valgt til Lagermappe i
opsætningsmenuen (0 219).
Billedvisningsindstillinger
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg den tilgængelige information på
billedvisningens billedinformationsvisning
(0 156). Tryk på 1 eller 3 for at markere
datoer, og tryk på 2 for at vælge eller
fravælge. Valgte elementer markeres med
flueben. For at vende tilbage til
billedvisningsmenuen skal du trykke på J.
D Billedvisningsmenu: Håndtering af billeder 187
Billedtjek
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg, om billederne automatisk skal vises på skærmen umiddelbart
efter optagelse. Hvis Fra er valgt, kan du kun få vist billeder ved at
trykke på knappen D.
Automatisk billedrotation
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Billeder taget, mens Til er valgt, indeholder information om
kameraretning. Dette gør det muligt at rotere billederne automatisk
under billedvisning eller under visning i ViewNX-i eller
Capture NX-D. Følgende retninger optages:
Landskab (bredt) format
Kamera drejet 90° med
uret
Kamera drejet 90° mod
uret
Kameraets retning optages ikke, når Fra er valgt. Vælg denne
indstilling, når du panorerer eller tager billeder med objektivet
pegende opad eller nedad.
188 D Billedvisningsmenu: Håndtering af billeder
Roter lodret
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Hvis Til er valgt, roteres "høje" (portrætformat) billeder automatisk
til visning på skærmen (billeder taget med Fra valgt for Automatisk
billedrotation vises stadig i landskabsformat). Bemærk, at eftersom
selve kameraet allerede vender rigtigt under optagelse, roteres
billederne ikke automatisk i billedtjek.
Vælg til afs. til smartenhed
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg billeder til overførsel til smartenheden. Der kan ikke vælges
videoer til overførsel.
Valgmulighed
Beskrivelse
Vælg billede(r) Markér billeder for overførsel til smartenhed.
Fjern markering Fjern overførselsmarkeringerne fra alle billeder.
af alle
D Billedvisningsmenu: Håndtering af billeder 189
C Optagemenuen: Optageindstillinger
For at få vist optagemenuen skal du trykke på G og vælge fanen
C (optagemenu).
Knappen G
Indstillinger i optagemenu
Optagemenuen indeholder følgende indstillinger:
Valgmulighed
Nulstil optagemenu
Billedkvalitet
Billedstørrelse
ISO-følsomhedsindstillinger
P, S, A, M
ISO-følsomhed
Andre indstillinger
Auto ISO-følsomhedsstyring
Maksimal følsomhed
Mindste lukkertid
Hvidbalance
Lysstofrør
Indstil Picture Control
Farverum
Aktiv D-Lighting
Støjreduktion
Vignetteringskontrol
190 C Optagemenuen: Optageindstillinger
Standard
—
JPEG normal
Large
100
Auto
Til
25600
Auto
Auto
Koldt, hvidt
fluorescerende
Standard
sRGB
Til
Til
Normal
0
192
84
86
93
193
121
123
132
194
119
195
195
Valgmulighed
Auto forvrængningskontrol
Fokusindstilling
Søger
Live View/video
Indstilling af AF-metode
n, 1, 2, 3
Søger
m
Andre indstillinger
k, l, p, o
Live View/
n
video
Andre indstillinger
Indbygget AF-hjælpelys
Lysmåling
Flashstyring af indb. flash/Ekstra flash
Optisk VR *
Indstillinger for video
Billedstr./billedhastighed
Videokvalitet
Mikrofon
Reduktion af vindstøj
Manuelle videoindstillinger
Standard
Fra
0
196
Auto AF
Single AF
69
70
Enkeltpunkts-AF
Dynamisk AF-område
Autovalg af AF-område
Ansigtsprioriteret AF
Normalt område AF
Bredt område AF
Til
Matrix-lysmåling
TTL
Til
1920×1080; 60p
Normal
Automatisk følsomhed
Fra
Fra
74
75
196
111
197
198
141,
142
* Kun tilgængeligt med objektiver, der understøtter dette punkt.
Bemærk: Alt efter kameraindstillingerne kan visse punkter være
gråmelerede og utilgængelige.
C Optagemenuen: Optageindstillinger 191
Nulstil optagemenu
Knappen G ➜ C optagemenu
Vælg Ja for at nulstille optagemenuens indstillinger.
A Nulstil optageindstillinger
Valg af Ja for Nulstil optagemenu gendanner også Picture Controlindstillingerne til deres standardværdier (0 134) og nulstiller følgende:
Valgmulighed
Udløserindstilling
m
Andre indstillinger
Fokuspunkt
Fleksibelt program
Hold knappen A (L) nede
Flashindstilling
i, k, p, n, S, T, '
o
U
P, S, A, M
Eksponeringskompensation
Flashkompensation
Standard
Kontinuerlig
Enkeltbillede
Midterste
Fra
Fra
Auto
Automatisk
langtidssynkronisering
Flash slukket
Udfyldningsflash
Fra
Fra
0
62
76
100
215
87, 89
115
117
ISO-følsomhedsindstillinger
Knappen G ➜ C optagemenu
Justér ISO-følsomheden (0 93).
192 C Optagemenuen: Optageindstillinger
❚❚ Auto ISO-følsomhedsstyring
Denne indstilling er tilgængelig med objektiver af type E og G
(0 253), når kameraet er i indstillingerne P, S, A eller M. Hvis Fra er
valgt, forbliver ISO-følsomheden fastsat ved den værdi, brugeren
har valgt (0 93). Når Til er valgt, justeres ISO-følsomheden
automatisk, hvis der ikke kan opnås optimal eksponering ved den
værdi, som brugeren har valgt. Den maksimale værdi for auto
ISO-følsomhed kan vælges ved hjælp af indstillingen Maksimal
følsomhed i menuen Auto ISO-følsomhedsstyring (vælg lave
værdier for at forebygge støj (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge
eller streger), men bemærk, at hvis den ISO-følsomhed, brugeren
valgte, er højere end den valgt for Maksimal følsomhed, anvendes
i stedet værdien valgt af brugeren; mindsteværdien for auto
ISO-følsomhed indstilles automatisk til ISO 100). I indstillingerne P
og A justeres følsomheden kun, hvis der opstår undereksponering
ved lukkertiden valgt for Mindste lukkertid (1/2000–30 sek. eller
Auto; i indstillingerne S og M justeres følsomheden for optimal
eksponering ved den brugervalgte lukkertid). Hvis Auto er valgt,
vælger kameraet den korteste lukkertid på baggrund af objektivets
brændvidde. Længere lukkertider anvendes kun, hvis optimal
eksponering ikke kan opnås ved den ISO-følsomhedsværdi, der er
valgt for Maksimal følsomhed.
Når Til er valgt, viser søgeren ISO AUTO og
informationsvisningen ISO-A. Disse
indikatorer blinker ved ændring af
følsomheden fra den brugervalgte værdi.
C Optagemenuen: Optageindstillinger 193
A Maksimal følsomhed/Korteste lukkertid
Når Auto ISO-følsomhedsstyring er aktiveret,
viser grafikkerne for ISO-følsomhed og
lukkertid i informationsvisningen den
maksimale følsomhed og den korteste
lukkertid.
Maksimal følsomhed
Korteste lukkertid
A Automatisk ISO-følsomhedsstyring
Bemærk, at ISO-følsomheden muligvis øges automatisk, når auto
ISO-følsomhedsstyring anvendes sammen med flashindstillinger med
langtidssynkronisering (tilgængelig med den indbyggede flash og de
ekstra flashenheder, der er opstillet på side 262), hvilket muligvis forhindrer
kameraet i at vælge lange lukkertider. Auto ISO-følsomhedsstyring er kun
tilgængelig i i-TTL-flashstyringsindstilling (0 197, 262); i andre indstillinger
anvendes værdien valgt for ISO-følsomhed til billeder taget med den
indbyggede flash eller ekstra flashenheder.
Farverum
Knappen G ➜ C optagemenu
Farverummet bestemmer det farvespektrum, der benyttes til
farvegengivelse. sRGB anbefales til almindelig udskrivning og
visning; Adobe RGB, med dets bredere farvespektrum, anbefales til
professionel udgivelse og kommerciel trykning. Uanset den valgte
indstilling optages videoer i sRGB.
A Adobe RGB
For nøjagtig farvegengivelse kræver Adobe RGB-billeder programmer,
skærme og printere, der understøtter farvestyring.
A Farverum
ViewNX-i og Capture NX-D vælger automatisk det rigtige farverum ved
åbning af billeder taget med dette kamera. Der kan ikke garanteres
resultater med tredjepartssoftware.
194 C Optagemenuen: Optageindstillinger
Støjreduktion
Knappen G ➜ C optagemenu
Vælg Til for at reducere støj (lyse pletter,
tilfældigt spredte, lyse pixels eller tåge).
Støjreduktion træder i kraft ved alle
ISO-følsomheder, men er mest udtalt ved
højere værdier. Den nødvendige tid til billedbehandling ved
lukkertider længere end omtrent 1 sek. fordobles groft sagt; under
billedbehandlingen blinker "l m" i søgeren, og der kan ikke
tages billeder. Støjreduktion udføres ikke, hvis kameraet slukkes, før
behandlingen er færdig.
Hvis Fra er valgt, udføres støjreduktion kun efter behov; graden af
støjreduktion er mindre end den, der udføres, når Til er valgt.
Vignetteringskontrol
Knappen G ➜ C optagemenu
"Vignettering" er et fald i lysstyrke i kanterne af et billede.
Vignetteringskontrol reducerer vignettering for objektiver af
typen E og G (0 253). Effekterne af dette varierer fra objektiv til
objektiv og er mest synlige ved maksimumblænde. Vælg mellem
Høj, Normal, Lav og Fra.
A Vignetteringskontrol
Alt efter motivtype, optageforhold og objektivtype kan der forekomme støj
på JPEG-billeder (tåge) eller variationer i perifer lysstyrke, mens
forudindstillede Picture Controls, der er ændret fra standardindstillingerne,
muligvis ikke giver den ønskede effekt. Tag et testbilleder, og kontrollér
resultatet på skærmen. Vignetteringskontrol gælder ikke for videoer
(0 138) eller for billeder taget med objektiver, der understøtter FX-format.
C Optagemenuen: Optageindstillinger 195
Auto forvrængningskontrol
Knappen G ➜ C optagemenu
Vælg Til for at reducere tøndeforvrængning ved optagelse med
vidvinkelobjektiver og for at reducere pudeformet forvrængning
ved optagelse med teleobjektiver (bemærk, at kanterne af det
område, der ses i søgeren, muligvis skæres væk på det endelige
billede, og at billedbehandlingen muligvis tager længere tid, før
optagelsen kan begynde). Denne indstilling gælder ikke for videoer
og er kun tilgængelig ved objektiver af type E og G (fiskeøje og visse
andre objektiver undtaget); resultater garanteres ikke med andre
objektiver.
A Retouchering: Forvrængningskontrol
For information om oprettelse af kopier af eksisterende billeder med
reduceret tønde- og pudeformet forvrængning, se side 237.
Indbygget AF-hjælpelys
Knappen G ➜ C optagemenu
Vælg, om det indbyggede AF-hjælpelys
skal lyse for at støtte fokuseringen i tilfælde
af dårlig belysning.
Valgmulighed
Til
Fra
AF-hjælpelys
Beskrivelse
AF-hjælpelyset lyser ved dårlig belysning (for yderligere
information, se side 284).
AF-hjælpelyset lyser ikke for at støtte fokuseringen. Kameraet
kan muligvis ikke fokusere ved hjælp af autofokus, hvis
belysningen er dårlig.
196 C Optagemenuen: Optageindstillinger
Flashstyring af indb. flash/Ekstra flash
Knappen G ➜ C optagemenu
Vælg flashindstillingen for den indbyggede flash i indstillingerne P,
S, A og M. Når den ekstra flashenhed SB-500, SB-400 eller SB-300 er
monteret og tændt, skifter denne indstilling til Ekstra flash og
anvende til at vælge flashindstilling for den ekstra flashenhed.
Valgmulighed
1 TTL
2 Manuel
Beskrivelse
Flashudladningen justeres automatisk i henhold til
optageforholdene.
Vælg et flashniveau. Ved fuld styrke har den indbyggede
flash et ledetal på omtrent 8 (m, ISO 100, 20 °C).
A Manuel
Ikonet Y blinker i søgeren, og 0 vises i
informationsvisningen, når Manuel er valgt,
og flashen er hævet.
C Optagemenuen: Optageindstillinger 197
A TTL-flashstyring
Følgende typer flashstyring understøttes, hvis et objektiv af typen E eller G
anvendes sammen med den indbyggede flash (0 87) eller ekstra
flashenheder (0 262).
• i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitalt spejlreflekskamera: Information fra
420-pixel RGB-sensoren anvendes til at justere flashudladning for naturlig
balance mellem hovedmotivet og baggrunden.
• i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitalt spejlreflekskamera:
Flashudladningen justeres for hovedmotivet; baggrundens lysstyrke
tages ikke i betragtning.
Standard i-TTL flashstyring anvendes med spotmåling, eller når den er valgt
med den ekstra flashenhed. i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale
spejlreflekskameraer anvendes i alle andre tilfælde.
Optisk VR
Knappen G ➜ C optagemenu
Dette punkt vises kun med objektiver, der understøtter det. Valg af
Til aktiverer vibrationsreduktion (VR), der træder i kraft, når
udløserknappen trykkes halvt ned (0 309, 314, 318). Vælg Fra for at
deaktivere vibrationsreduktion (VR).
A Indikator for vibrationsreduktion (VR)
Der vises en indikator for vibrationsreduktion
(VR) i informationsvisningen, når Til er valgt for
Optisk VR.
198 C Optagemenuen: Optageindstillinger
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
For at få vist opsætningsmenuen skal du trykke på G og vælge
fanen B (opsætningsmenu).
Knappen G
Indstillinger i opsætningsmenu
Opsætningsmenuen indeholder følgende indstillinger:
Valgmulighed
Nulstil opsætningsindst.
Formater hukommelseskort
Datostempel
Tidszone og dato 1
Synkroniser med smartenhed
Sommertid
Sprog (Language) 1
Skærmens lysstyrke
Layout for informationsvisning
AUTO/SCENE/EFFECTS
P/S/A/M
Auto. informationsvisning
Timere for autoslukning
Selvudløser
Selvudløserforsinkelse
Antal billeder
Standard
—
—
Fra
0
201
201
202
Fra
Fra
—
0
205
205
205
205
Grafik
Grafik
Til
Normal
10 sek.
1
206
206
207
208
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 199
Valgmulighed
Ventetid fjernbetj. (ML-L3)
Lås spejl i hævet pos. ved rens 2
Støvfrit referencebillede
Billedkommentar
Copyrightoplysninger
Bip
Reduktion af støjstriber
Knapper
Tilknyt knappen Fn
Tilknyt knappen AE-L/AF-L
Udløserknap AE-L
AF-aktivering
Afstandsmåler
Manuel fokusring i AF-tilstand 3
Filnummereringssekvens
Lagermappe
Filnavngivning
HDMI
Udgangsopløsning
Enhedsstyring
Lokationsdata
Download fra smartenhed
Position
Flytilstand
Tilslut til smartenhed
Send til smartenhed (automatisk)
Bluetooth
Netværksforbindelse
Parrede enheder
Send ved tilstanden "Fra"
200 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Standard
1 min.
—
—
—
—
Lav
Auto
0
208
273
209
211
212
213
213
ISO-følsomhed
AE/AF-lås
Fra
Aktiver
Fra
Aktiver
Fra
—
DSC
214
215
215
215
216
217
218
219
221
Auto
Til
185
Nej
—
Deaktiver
—
Fra
Deaktiver
—
Til
221
222
222
223
223
Valgmulighed
Eye-Fi-overførsel 4
Overensstemmelsesmærkning
Kortplads tom, frigør lås
Nulstil alle indstillinger
Firmwareversion
1
2
3
4
Standard
Aktiver
—
Udløser låst
—
—
0
224
225
226
226
226
Standarden varierer alt efter det land, hvor kameraet er købt.
Kan ikke benyttes, hvis batteriet er ved at være afladet.
Kun tilgængeligt med objektiver, der understøtter dette punkt.
Kun tilgængelig, når et kompatibelt Eye-Fi-hukommelseskort er isat
(0 224).
Bemærk: Alt efter kameraindstillingerne kan visse punkter være
gråmelerede og utilgængelige.
Nulstil opsætningsindst.
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg Ja for at nulstille alle indstillinger i opsætningsmenuen
undtagen Tidszone og dato, Sprog (Language), Lagermappe og
Bluetooth > Parrede enheder til standardværdierne opstillet
ovenfor.
Formater hukommelseskort
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Hukommelseskort skal formateres, før de anvendes første gang,
eller når de er blevet formateret i andre enheder. Formatér kortet
som beskrevet nedenfor.
D Formatering af hukommelseskort
Når hukommelseskort formateres, slettes alle data på dem permanent. Sørg
for at kopiere alle billeder og andre data, du vil beholde, over på en
computer, før du fortsætter (0 178).
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 201
1 Markér Ja.
Du kan afslutte uden at formatere
hukommelseskortet ved at markere Nej
og trykke på J.
2 Tryk på J.
Meddelelsen til højre vises under
formateringen af hukommelseskortet.
Du må ikke fjerne hukommelseskortet
eller afbryde strømmen under
formateringen.
Datostempel
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg den datoinformation, der skal indfotograferes på billeder, når
de tages. Datostempler kan ikke føjes til eller fjernes fra eksisterende
billeder.
Valgmulighed
Fra
a Dato
b Dato og tid
c Datotæller
Beskrivelse
Klokkeslæt og dato fremgår ikke af billederne.
Datoen eller datoen og
15 . 04 . 2016
klokkeslættet
indfotograferes på
15 . 04 . 2016 10 : 02
billeder taget, mens
denne indstilling er
aktiveret.
Nye billeder indfotograferes med et tidsstempel, der
viser antallet af dage mellem den dato, hvor billedet
blev taget, og en dato valgt af brugeren (0 203).
202 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Ved andre indstillinger end Fra indikeres
den valgte indstilling af ikonet d i
informationsvisningen.
A Datostempel
Datoen registreres i den rækkefølge, der er valgt for Tidszone og dato
(0 205). Den indfotograferede dato skæres muligvis væk eller kan være
ulæselig på kopier oprettet ved retouchering af billeder (0 227). Datoen
vises ikke på NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG-billeder.
❚❚ Datotæller
Billeder taget, mens denne indstilling er
aktiveret, indfotograferes med antal
resterende dage til en kommende dato
eller antal forløbne dage siden en passeret
dato. Anvend den til at kortlægge et barns
vækst eller til at tælle dage ned til en
fødselsdag eller et bryllup.
02 / 15 . 04 . 2016
Kommende dato
(der resterer to dage)
02 / 19 . 04 . 2016
Passeret dato
(der er gået to dage)
Kameraet tilbyder tre pladser til lagring af datoer.
1 Indtast den første dato.
Første gang du vælger Datotæller,
bliver du bedt om at indtaste en dato for
den første plads. Indtast en dato ved
hjælp af multivælgeren, og tryk på J for
at afslutte og gå til datolisten.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 203
2 Indtast flere datoer eller redigér
eksisterende datoer.
For at ændre en dato eller indtaste flere
datoer, skal du markere en plads, trykke
på 2 og indtaste en dato som beskrevet
ovenfor.
3 Vælg en dato.
Markér en plads på datolisten, og tryk på J.
4 Vælg format for datotæller.
Markér Visningsindstillinger, og tryk
på 2. Markér derefter et datoformat, og
tryk på J.
5 Afslut menuen for datotæller.
Tryk på J for at afslutte menuen for datotæller.
204 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Tidszone og dato
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Skift tidszoner, synkronisér uret med uret på en smartenhed, indstil
kameraets ur, vælg datovisningsrækkefølge, og slå sommertid til
eller fra.
Valgmulighed
Beskrivelse
Vælg en tidszone. Kameraets ur indstilles automatisk
Tidszone
til klokkeslættet i den nye tidszone.
Dato og tid
Indstil kameraets ur (0 25).
Vælg, om kameraets ur opdateres til den tid
Synkroniser med
(Coordinated Universal Time eller UTC), tidszone og
smartenhed
standard eller sommertid leveret af smartenheden.
Datoformat
Vælg rækkefølge for, hvordan dag, måned og år vises.
Slå sommertid til eller fra. Kameraets ur stilles
Sommertid
automatisk en time frem eller tilbage.
Sprog (Language)
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg et sprog til kameraets menuer og meddelelser.
Skærmens lysstyrke
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Tryk på 1 eller 3 for at vælge skærmens lysstyrke. Vælg højere
værdier for at øge lysstyrken og lavere værdier for at reducere
lysstyrken.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 205
Layout for informationsvisning
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg et layout for informationsvisning (0 6). Formaterne kan
vælges særskilt for auto, motivtype og specialeffekt-indstillinger
samt for indstillingerne P, S, A og M.
Klassisk
Grafik
1 Vælg en valgmulighed i
optageindstillingerne.
Markér AUTO/SCENE/EFFECTS eller
P/S/A/M, og tryk på 2.
2 Vælg et design.
Markér et design, og tryk på J.
Auto. informationsvisning
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Hvis Til er valgt, vises informationsvisningen, når udløserknappen
trykkes halvt ned. Hvis Fra er valgt, kan du få vist
informationsvisningen ved at trykke på knappen R.
206 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Timere for autoslukning
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Denne indstilling bestemmer, hvor længe skærmen forbliver tændt,
hvis der ikke udføres handlinger under menuvisning og
billedvisning (Billedvisning/menuer), når billeder vises på
skærmen efter optagelse (Billedtjek) og under Live View (Live
View), og hvor længe standbytimeren, søgeren og
informationsvisningen forbliver tændte, når der ikke foretages
nogen handlinger (Standbytimer). Vælg kortere forsinkelser af
automatisk slukning for at spare batteri.
Valgmulighed
C Kort
D Normal
E Lang
F Brugerdefineret
Beskrivelse (alle tidsangivelser er omtrentlige)
Timere for autoslukning er indstillet til følgende værdier:
Billedvisning/
Billedtjek
Live View Standbytimer
menuer
Kort
20 sek.
4 sek.
5 min.
4 sek.
Normal
5 min.
4 sek.
10 min.
8 sek.
Lang
10 min.
20 sek.
20 min.
1 min.
Vælg særskilte forsinkelser for Billedvisning/menuer,
Billedtjek, Live View og Standbytimer. Når
indstillingerne er som ønsket, skal du trykke på J.
A Timere for autoslukning
Skærmen og søgeren slukker ikke automatisk, hvis kameraet er tilsluttet til
en computer eller en printer via USB.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 207
Selvudløser
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg længden af udløserforsinkelsen og antal optagede billeder.
• Selvudløserforsinkelse: Vælg længden af udløserforsinkelsen.
• Antal billeder: Tryk på 1 og 3 for at vælge antallet af billeder, der
tages, hver gang du trykker på udløserknappen (mellem 1 og 9;
hvis der er valgt en anden værdi end 1, tages billederne ved
intervaller på omtrent 4 sekunder).
Ventetid fjernbetj. (ML-L3)
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg, hvor længe kameraet venter på signal fra den ekstra
fjernbetjening ML-L3, før udløserindstillingen Fjernbetjening
annulleres. Vælg kortere tidsrum for forlænget batteribrugstid.
Denne indstilling gælder kun under søgerfotografering.
208 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Støvfrit referencebillede
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Hent referencedata for indstillingen Image Dust Off i Capture NX-D
(for yderligere information, se online-hjælp til Capture NX-D).
Støvfrit referencebillede er kun tilgængeligt, når der er monteret
et objektiv af typen E eller G på kameraet. Det anbefales at anvende
et objektiv med en brændvidde på mindst 50 mm. Når du anvender
zoomobjektiv, skal du zoome helt ind.
1 Vælg Start.
Markér Start, og tryk på J. For at
afslutte uden at hente støvfri
referencedata skal du trykke på G.
Meddelelsen til højre vises, og "rEF"
vises i søgeren.
2 Komponér et billede med en hvid genstand uden struktur i
søgeren.
Placér objektivet cirka 10 centimeter fra en godt oplyst, hvid
genstand uden struktur. Komponér billedet, så genstanden
fylder søgeren, og tryk derefter udløserknappen halvt ned.
I autofokusindstillingen indstilles fokus automatisk til uendeligt;
i manuel fokusindstilling skal du selv indstille fokus til uendeligt.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 209
3 Optag støvfri referencedata fra billederne.
Tryk udløserknappen helt ned for at finde referencedata til
støvfrit billede. Skærmen slukker, når der trykkes på
udløserknappen.
Hvis referencegenstanden er for lys eller
for mørk, kan kameraet muligvis ikke
finde støvfri referencedata, og
meddelelsen til højre vises. Vælg en
anden referencegenstand, og gentag
processen fra trin 1.
D Støvfri referencedata
De samme referencedata kan benyttes til
billeder taget med andre objektiver eller med
andre blænder. Referencebilleder kan ikke vises
ved hjælp af billedbehandlingssoftware på en
computer. Der forekommer gitterlinjer, når der
vises referencebilleder på kameraet.
210 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Billedkommentar
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Føj en kommentar til nye billeder, når de tages. Du kan få vist
kommentarer som metadata i ViewNX-i ellerr Capture NX-D.
Kommentaren kan også ses på siden med optagedata i
billedinformationsvisningen (0 161). Du kan vælge mellem
følgende indstillinger:
• Indsæt kommentar: Indsæt en kommentar som beskrevet nedenfor.
Kommentarer kan bestå af op til 36 tegn.
• Vedhæft kommentar: Vælg denne indstilling
for at vedhæfte kommentaren til alle
efterfølgende billeder. Vedhæft
kommentar kan slås til og fra ved at
markere indstillingen og trykke på 2.
Når du har valgt den ønskede indstilling,
skal du trykke på J for at afslutte.
A Tekstindtastning
Dialogboksen til højre vises, når
tekstindtastning er påkrævet. Anvend
multivælgeren til at markere det ønskede tegn i
tastaturområdet, og tryk på J for at indsætte
det markerede tegn på den aktuelle
markørposition (bemærk, at hvis der indtastes
et tegn i et fyldt felt, slettes det sidste tegn i
feltet). For at slette tegnet under markøren skal
du trykke på knappen O. For at flytte markøren
til en ny position skal du dreje
kommandohjulet. For at fuldføre indtastningen
og vende tilbage til forrige menu skal du trykke
på X. Tryk på G for at afslutte uden at
fuldføre tekstindtastningen.
Tekstvisningsområde
Tastaturfelt
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 211
Copyrightoplysninger
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Føj copyrightoplysninger til nye billeder, når de tages.
Copyrightoplysningerne er inkluderet i de optagedata, der vises i
billedinformationsvisningen, og du kan få dem vist som metadata i
ViewNX-i eller i Capture NX-D. Følgende indstillinger er
tilgængelige:
• Kunstner: Indtast et navn på fotograf som beskrevet på side 211.
Navne på fotografer kan indeholde op til 36 tegn.
• Copyright: Indtast navnet på copyrightindehaveren som beskrevet
på side 211. Navne på copyrightindehavere kan indeholde op til
54 tegn.
• Vedhæft copyrightoplysninger: Vælg denne
indstilling for at vedhæfte
copyrightoplysninger til alle
efterfølgende billeder. Vedhæft
copyrightoplysninger kan slås til og fra
ved at markere indstillingen og trykke på
2. Når du har valgt den ønskede
indstilling, skal du trykke på J for at afslutte.
D Copyrightoplysninger
For at hindre uautoriseret brug af kunstnerens eller copyrightindehaverens
navn skal du sørge for, at Vedhæft copyrightoplysninger ikke er valgt, og
at felterne Kunstner og Copyright er tomme før udlån eller overdragelse
af kameraet til en anden person. Nikon påtager sig intet ansvar for skader
eller uenigheder, der måtte udspringe af indstillingen
Copyrightoplysninger.
212 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Bip
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg tonehøjden (Høj eller Lav) for det bip, der lyder, når kameraet
fokuserer samt i indstillingerne Selvudløser og Fjernbetjening. Vælg
Fra, så der intet bip høres.
Den aktuelle indstilling vises i
informationsvisningen: 3 vises, når bippet
er slået til, og 2 vises, når det er slået fra.
Reduktion af støjstriber
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Reducér støjstriber og streger ved optagelse under lysstofrør eller
kviksølvlamper under Live View (0 39) eller optagelse af video
(0 138). Vælg Auto, så kameraet automatisk kan vælge den rigtige
frekvens, eller indstil frekvensen manuelt, så den kommer til at
passe med frekvensen på det lokale lysnet.
A Reduktion af støjstriber
Hvis Auto ikke giver de ønskede resultater, og du er usikker på frekvensen
på det lokale lysnet, skal du teste begge indstillinger på 50 og 60 Hz og
vælge den, som giver det bedste resultat. Reduktion af støjstriber giver
muligvis ikke de ønskede resultater, hvis motivet er meget lyst. I så fald bør
du vælge indstillingerne A eller M og vælge en mindre blænde (højere
blændeværdi), før du starter Live View. Bemærk, at reduktion af støjstriber
ikke er tilgængelig, når Til er valgt for Indstillinger for video > Manuelle
videoindstillinger (0 142) i indstilling M.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 213
Knapper
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
❚❚ Tilknyt knappen Fn
Vælg, hvilken funktion knappen Fn skal
have.
Knappen Fn
Valgmulighed
Beskrivelse
Mens du holder knappen Fn nede, skal du dreje
Billedkvalitet/
v
kommandohjulet for at vælge billedkvalitet og
-størrelse
-størrelse (0 84).
Mens du holder knappen Fn nede, skal du dreje
w ISO-følsomhed
kommandohjulet for at vælge ISO-følsomhed (0 93).
Mens du holder knappen Fn nede, skal du dreje
m Hvidbalance
kommandohjulet for at vælge hvidbalance (kun
indstillingerne P, S, A og M; 0 121).
Mens du holder knappen Fn nede, skal du dreje
Aktiv
kommandohjulet for at vælge Aktiv D-Lighting (kun
!
D-Lighting
indstillingerne P, S, A og M; 0 119).
214 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
❚❚ Tilknyt knappen AE-L/AF-L
Vælg funktion for knappen A (L).
Knappen A (L)
Valgmulighed
Beskrivelse
Fokus og eksponering låser, når der trykkes på
B AE/AF-lås
knappen A (L).
Eksponering låser, mens der trykkes på knappen
C Kun AE-lås
A (L).
Eksponeringen låser, når der trykkes på knappen
E AE-lås (hold) A (L), og forbliver låst, indtil der trykkes på
knappen anden gang, eller standbytimeren udløber.
F Kun AF-lås
Fokus låser, mens der trykkes på knappen A (L).
A AF-ON
Knappen A (L) starter autofokus.
❚❚ Udløserknap AE-L
Hvis Til er valgt, låser eksponeringen, når udløserknappen trykkes
halvt ned.
❚❚ AF-aktivering
Vælg, om kameraet skal fokusere, når udløserknappen trykkes halvt
ned.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 215
Afstandsmåler
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg Til for at anvende eksponeringsindikatoren til at afgøre, om
kameraet er korrekt fokuseret i manuel fokusindstilling (0 81;
bemærk, at denne funktion ikke er tilgængelig i optageindstilling M,
hvor eksponeringsindikatoren i stedet viser, om motivet er korrekt
eksponeret).
Indikator
Beskrivelse
Motivet er i fokus.
Fokuspunktet er en anelse foran motivet.
Fokuspunktet er langt foran motivet.
Fokuspunktet er en anelse bagved motivet.
Fokuspunktet er langt bagved motivet.
Kameraet kan ikke bestemme korrekt fokus.
A Anvendelse af den elektroniske afstandsmåler
Den elektroniske afstandsmåler kræver et objektiv med en
maksimumblænde på f/5.6 eller kortere. Du kan muligvis ikke opnå de
ønskede resultater i situationer, hvor kameraet er ude af stand til at
fokusere ved hjælp af autofokus (0 72). Den elektroniske afstandsmåler er
ikke tilgængelig under Live View.
216 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Manuel fokusring i AF-tilstand
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Dette punkt vises kun med objektiver, der understøtter det. Valg af
Aktiver gør det muligt at anvende objektivfokusringen til manuelt
fokus, når kameraet er i autofokusindstilling; dette er kendt som
"autofokus med manuel prioritering" (M/A). Når du har trykket
udløserknappen halvt ned for at fokusere, skal du holde knappen
trykket halvt ned og justere fokus ved hjælp af fokusringen. For at
fokusere igen ved hjælp af autofokus skal du fjerne fingeren fra
udløserknappen og derefter trykke den halvt ned igen. For at undgå,
at objektivfokusringen anvendes til manuel fokus, når kameraet er i
autofokusindstilling, skal du vælge Deaktiver.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 217
Filnummereringssekvens
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Når der tages et billede, navngiver kameraet filen ved at lægge én til
det sidst anvendte filnummer. Denne indstilling bestemmer, om
filnummereringen fortsætter fra det sidste nummer, der blev
anvendt, når der oprettes en ny mappe, når hukommelseskortet
formateres, eller der sættes et nyt hukommelseskort i kameraet.
Valgmulighed
Til
Fra
Nulstil
Beskrivelse
Når der oprettes en ny mappe, når hukommelseskortet
formateres, eller når der sættes et nyt hukommelseskort i
kameraet, fortsætter filnummereringen fra det sidst anvendte
nummer eller fra det højeste filnummer i den aktuelle mappe,
alt efter hvad der er højest. Hvis der tages et billede, mens den
aktuelle mappe indeholder et billede med nummeret 9999,
oprettes der automatisk en ny mappe, og filnummereringen
starter forfra med 0001.
Filnummereringen nulstilles til 0001, når der oprettes en ny
mappe, hukommelseskortet formateres, eller der sættes et nyt
hukommelseskort i kameraet. Bemærk, at der automatisk
oprettes en ny mappe, hvis der tages et billede, når den
aktuelle mappe indeholder 999 billeder.
Som for Til bortset fra, at det næste billede, der tages, tildeles
et filnummer ved at lægge én til det højeste filnummer i den
aktuelle mappe. Hvis mappen er tom, nulstilles
filnummereringen til 0001.
D Filnummereringssekvens
Hvis den aktuelle mappe har nummeret 999 og indeholder enten 999
billeder eller et billede med nummeret 9999, deaktiveres udløserknappen,
og der kan ikke tages flere billeder. Vælg Nulstil for
Filnummereringssekvens, og formatér derefter det aktuelle
hukommelseskort, eller isæt et nyt.
218 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Lagermappe
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg den mappe, hvor de efterfølgende billeder skal gemmes.
❚❚ Valg af mapper efter mappenummer
1 Vælg Vælg mappe efter nummer.
Markér Vælg mappe efter nummer, og tryk på 2.
2 Vælg et mappenummer.
Tryk på 4 eller 2 for at markere et tal, og tryk på 1 eller 3 for at
ændre det. Hvis der allerede eksisterer en mappe med det valgte
nummer, vises ikonet W, X eller Y til venstre for
mappenummeret:
• W: Mappen er tom.
• X: Mappen er delvist tom.
• Y: Mappen indeholder 999 billeder eller et billede med
nummeret 9999. Der kan ikke lagres flere billeder i denne
mappe.
3 Gem ændringerne, og afslut.
Tryk på J for at fuldføre handlingen og vende tilbage til
hovedmenuen (for at afslutte uden at vælge lagermappe skal du
trykke på knappen G). Hvis en mappe med det angivne
nummer ikke allerede eksisterer, oprettes der en ny mappe. De
efterfølgende billeder gemmes i den valgte mappe, medmindre
den allerede er fyldt.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 219
❚❚ Valg af mapper på en liste
1 Vælg Vælg en mappe på listen.
Markér Vælg en mappe på listen, og
tryk på 2.
2 Markér en mappe.
Tryk på 1 eller 3 for at markere en mappe.
3 Vælg den markerede mappe.
Tryk på J for at vælge den markerede mappe og vende tilbage
til hovedmenuen. De efterfølgende billeder gemmes i den valgte
mappe.
D Mappe- og filnumre
Hvis den aktuelle mappe har nummeret 999 og indeholder 999 billeder
eller et billede med nummeret 9999, deaktiveres udløserknappen, og der
kan ikke tages flere billeder. For at fortsætte optagelsen skal du oprette en
mappe med et nummer, der er mindre end 999 eller vælge en eksisterende
mappe med et nummer, der er mindre end 999, og som indeholder færre
end 999 billeder.
A Opstartstid
Ekstra tid kan være påkrævet opstart af kameraet, hvis hukommelseskortet
indeholder et meget højt antal filer eller mapper.
220 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Filnavngivning
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Billederne gemmes ved hjælp af filnavne, der består af "DSC_", eller
hvis det er billeder, der anvender Adobe RGB-farverum (0 194), af
"_DSC" efterfulgt af et firecifret nummer og en tilføjelse på tre
bogstaver (eksempelvis "DSC_0001.JPG"). Indstillingen
Filnavngivning anvendes til at vælge tre bogstaver, der erstatter
"DSC"-delen af filnavnet. For information om redigering af filnavne,
se side 211.
A Filtilføjelser
Der anvendes følgende filtypenavne: ".NEF" for NEF-billeder (RAW), ".JPG"
for JPEG-billeder, ".MOV" for videoer og ".NDF" for støvfri referencedata.
I hvert billedpar taget ved billedkvalitetsindstillingerne NEF (RAW) + JPEG,
har NEF- og JPEG-billeder samme filnavne, men forskellige tilføjelser.
Lokationsdata
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Justér indstillingerne for lokationsdata til brug, når kameraet er
tilsluttet til en smartenhed.
Valgmulighed
Beskrivelse
Vælg Ja for at hente lokationsdata fra smartenheden og
Download fra indlejre dem i billeder taget i løbet af de næste to timer.
smartenhed Lokationsdata kan ikke hentes, hvis kameraet er slukket,
eller standbytimeren er udløbet.
Få vist de lokationsdata, der leveres af en smartenhed (de
Position
viste punkter varierer alt efter enheden). Dataene for
videoer er dem, der rapporteres i starten af optagelsen.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 221
Flytilstand
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg Aktiver for at deaktivere de trådløse funktioner for Eye-Fi-kort
og Bluetooth-forbindelser til smartenheder.
Tilslut til smartenhed
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Juster indstillingerne for tilslutning til
smartenheder.
A Sikkerhed
Selvom én af fordelene ved dette produkt er, at andre mennesker har
mulighed for fri opkobling med henblik på trådløs udveksling af data
overalt inden for rækkevidden, kan følgende opstå, hvis sikkerheden ikke er
aktiveret:
• Datatyveri: Tredjepart kan i ond tro opfange trådløse sendinger og stjæle
bruger-ID, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
• Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere opnår muligvis adgang til
netværket og kan ændre data eller udføre andre handlinger i ond tro.
Bemærk, at som følge af det trådløse netværks design kan særangreb give
uautoriseret adgang, selv når sikkerheden er aktiveret.
222 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Send til smartenhed (automatisk)
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Hvis Til er valgt, overføres nye billeder automatisk til smartenheden
(hvis kameraet ikke aktuelt er tilsluttet til smartenheden, markeres
billederne til overførsel og overføres, næste gang der etableres en
trådløs forbindelse). Videoer overføres ikke.
A Overførselsmarkering
Der kan kun markeres 1000 billeder til overførsel ad gangen.
Før du ændrer klassificering for billeder, der er markeret til overførsel, skal
du vælge Deaktiver for Bluetooth > Netværksforbindelse eller slå
trådløs fra ved at vælge Aktiver for Flytilstand.
Bluetooth
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Opstil parrede enheder, og justér indstillingerne for tilslutning til
smartenheder.
Valgmulighed
Beskrivelse
Netværksforbindelse Aktiver eller deaktiver Bluetooth.
Parrede enheder
Få vist parrede enheder.
Vælg Fra for at suspendere trådløse afsendelser,
Send ved tilstanden
når kameraet er slukket, eller standbytimeren
"Fra"
udløber.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 223
Eye-Fi-overførsel
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Denne valgmulighed vises kun, når et Eye-Fi-hukommelseskort
(forhandles separat hos tredjepartsforhandlere) er sat i kameraet.
Vælg Aktiver for at overføre billeder til en forhåndsvalgt
destination. Bemærk, at billederne ikke overføres, hvis signalstyrken
er utilstrækkelig. Før du overfører billeder via Eye-Fi skal du vælge
Deaktiver for Flytilstand (0 222) og Bluetooth >
Netværksforbindelse (0 223).
Overhold alle lokale lovgivninger vedrørende trådløse enheder, og
vælg Deaktiver, hvor trådløse enheder er forbudt.
D Eye-Fi-kort
Eye-Fi-kort kan udsende trådløse signaler, når Deaktiver er valgt. Ikonet g
vist, når der er valgt Deaktiver, indikerer, at kameraet er ude af stand til at
styre Eye-Fi-kortet (0 291); sluk kameraet, og fjern kortet.
Vælg længere værdier for Timere for autoslukning > Standbytimer i
opsætningsmenuen ved anvendelse af Eye-Fi-kort.
Se brugervejledningen til Eye-Fi-kortet, og ret eventuelle henvendelser til
producenten. Kameraet kan anvendes til at slå Eye-Fi-kort til og fra, men
understøtter muligvis ikke andre Eye-Fi-funktioner.
D Flytilstand (0 222)
Aktivering af flytilstand deaktiverer Eye-Fi-overførsel. For at genoptage
Eye-Fi-overførsel skal du vælge Deaktiver for Flytilstand, du vælger
Aktiver for Eye-Fi-overførsel.
224 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Når et Eye-Fi-kort isættes, vises dets status
ved hjælp af et ikon i
informationsvisningen:
• d: Eye-Fi-overførsel deaktiveret.
• e: Eye-Fi-overførsel aktiveret, men ingen
billeder er tilgængelige for overførsel.
• f (statisk): Eye-Fi-overførsel aktiveret;
venter på at starte overførsel.
• f (animeret): Eye-Fi-overførsel aktiveret; overfører data.
• g: Fejl — kameraet kan ikke styre Eye-Fi-kortet. Hvis der vises en
blinkende ( i søgeren, skal du kontrollere, at Eye-Fi-kortets
firmware er tidssvarende; hvis fejlen varer ved efter opdatering af
kortets firmware, skal du sætte et andet kort i eller formatere
kortet i kameraet, når du har kopieret eventuelle billeder på det
over på computer eller en anden lagerenhed. Hvis indikatoren (
ikke blinker, kan du tage billeder normalt, men du kan muligvis
ikke ændre Eye-Fi-indstillingerne.
A Understøttede Eye-Fi-kort
Nogle kort er muligvis ikke tilgængelige i visse lande eller områder; rådfør
dig med producenten for yderligere information. Eye-Fi-kort er kun til
anvendelse i det land, hvor produktet er købt. Sørg for, at Eye-Fi-kortets
firmware er blevet opdateret til den nyeste version.
Overensstemmelsesmærkning
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Få vist et udvalg af de standarder, kameraet overholder.
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning 225
Kortplads tom, frigør lås
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Hvis Udløser låst er valgt, aktiveres udløserknappen kun, når der
sidder et hukommelseskort i kameraet. Ved at vælge Muliggør
udløsning, kan lukkeren udløses, selvom der ikke er isat et
hukommelseskort, men der optages ingen billeder (de vises dog på
skærmen i demonstrationsindstillingen).
Nulstil alle indstillinger
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Nulstil alle indstillinger undtagen Sprog (Language), Tidszone og
dato og valgmuligheder for indstilling g til deres
standardværdier (0 190, 192, 201). Copyrightoplysninger,
billedkommentarer og andre brugergenererede indtastninger
nulstilles også. Udvis forsigtighed, når du anvender denne
indstilling: Når indstillingerne er nulstillet, kan de kun gendannes
ved særskilte manuelle justeringer af hvert af de pågældende
elementer.
Firmwareversion
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Få vist kameraets aktuelle firmwareversion.
226 B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af
retoucherede kopier
For at få vist retoucheringsmenuen skal du trykke på G og vælge
fanen N (retoucheringsmenu).
Knappen G
Indstillinger i retoucheringsmenu
Indstillingerne i retoucheringsmenuen anvendes til at oprette
beskårne og retoucherede kopier af eksisterende billeder.
Retoucheringsmenuen vises kun, når et hukommelseskort med
billeder er sat i kameraet.
Valgmulighed
0
Valgmulighed
0
0 NEF-behandling (RAW) 230 l Monokrom
240
241
k Beskær
232 o Billedsandwich
1 Skift størrelse
233 q Farvelægningsskitse
243
U Billedillustration
244
i D-Lighting
235
2 Hurtig retouchering
236
g Farveskitse
244
245
j Rød-øje-korrektion
236 u Miniatureeffekt
e Opretning
237
3 Selektiv farve
246
( Forvrængningskontrol 237
) Maleri
248
r Perspektivkontrol
238
f Rediger video
146
) Fiskeøje
238
Sammenligning side om
p
249
side *
m Filtereffekter
239
* Kun tilgængelig, hvis retoucheringsmenuen vises ved tryk på P og valg af
Retouchering, når der vises et retoucheret billede eller originalen i
fuldskærmsvisning.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 227
Oprettelse af retoucherede kopier
Sådan oprettes en retoucheret kopi:
1 Få vist retoucheringsindstillingerne.
Markér det ønskede punkt i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2.
2 Vælg et billede.
Markér et billede, og tryk på J (for at få
vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning skal du trykke på
knappen X og holde den nede).
A Retouchering
Kameraet kan muligvis ikke vise eller retouchere billeder taget med
andre enheder. Hvis billedet blev optaget ved
billedkvalitetsindstillingen NEF (RAW) + JPEG (0 84), gælder
retoucheringsindstillingerne kun for RAW-kopien.
3 Vælg retoucheringsmuligheder.
For yderligere information, se afsnittet om det valgte punkt. Tryk
på G for at afslutte uden at oprette en retoucheret kopi.
4 Opret en retoucheret kopi.
Tryk på J for at oprette en retoucheret
kopi. Undtagen på billedinformationens
side "kun billede" (0 156), indikeres
retoucherede kopier af ikonet Z.
228 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
A Oprettelse af retoucherede kopier under billedvisning
For at oprette en retoucheret kopi af det aktuelt viste billede i
fuldskærmsvisning (0 152) skal du trykke på P, derefter markere
Retouchering, trykke på 2 og vælge en retoucheringsindstilling
(Billedsandwich undtaget).
A Retouchering af kopier
De fleste indstillinger kan anvendes til kopier oprettet ved hjælp af andre
retoucheringsindstillinger, selvom hver indstilling kun kan anvendes én
gang med undtagelse af Billedsandwich og Rediger video > Vælg start-/
slutpunkt (bemærk, at flere redigeringer kan resultere i tab af detaljer).
Indstillinger, som ikke kan anvendes til det aktuelle billede, er gråmelerede
og utilgængelige.
A Billedkvalitet og -størrelse
Undtagen for kopier oprettet med Beskær og Skift størrelse har kopier af
JPEG-billeder samme størrelse og kvalitet som originalen, mens kopier af
NEF-billeder (RAW) gemmes som store fin-kvalitets JPEG-billeder.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 229
NEF-behandling (RAW)
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret JPEG-kopier af NEF-billeder (RAW).
1 Vælg NEF-behandling (RAW).
Markér NEF-behandling (RAW) i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2 for
at få vist en dialogboks med billedvalg,
hvor der er en liste udelukkende med
NEF-billeder (RAW), der er oprettet med
dette kamera.
2 Vælg et billede.
Anvend multivælgeren til at markere et
billede (tryk på knappen X, og hold den
nede for at få vist det markerede billede
i fuldskærmsvisning). Tryk på J for at
vælge det markerede billede og
fortsætte til næste trin.
230 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
3 Vælg indstillinger for JPEG-kopien.
Justér indstillingerne, der er opstillet nedenfor. Bemærk, at
hvidbalance og vignetteringskontrol ikke er tilgængelige med
billeder oprettet med billedsandwich (0 241), og at
eksponeringskompensationens effekter muligvis afviger fra
dem, der var forventet, da billedet blev taget.
Billedkvalitet (0 84)
Billedstørrelse (0 86)
Hvidbalance (0 121)
Eksponeringskompensation (0 115)
Picture Control (0 132)
Støjreduktion ved høj ISO
Farverum (0 194)
Vignetteringskontrol (0 195)
D-Lighting (0 235)
4 Kopiér billedet.
Markér OK, og tryk på J for at oprette
en JPEG-kopi af det valgte billede. Tryk
på knappen G for at afslutte uden at
kopiere billedet.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 231
Beskær
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en beskåret kopi af det valgte billede.
Det valgte billede vises med den valgte
beskæring i gult; opret en beskåret kopi
som beskrevet i følgende tabel.
For at
Øge beskæringens
størrelse
Reducere beskæringens
størrelse
Ændre beskæringens
højde-breddeforhold
Flytte beskæringen
Oprette en kopi
Anvend
X
W (Q)
Beskrivelse
Tryk på knappen X for at øge
beskæringens størrelse.
Tryk på knappen W (Q) for at reducere
beskæringens størrelse.
Drej kommandohjulet for at vælge
højde-breddeforholdet.
Anvend multivælger til at placere
beskæringen. Tryk på beskæringen, og
hold den nede for hurtigt at flytte
beskæringen til den ønskede position.
Gem den aktuelle beskæring som en
separat fil.
A Billedstørrelse
Kopiens størrelse (som varierer alt efter beskæringens størrelse og højdebreddeforhold) vises øverst til venstre i beskæringsvisningen.
A Visning af beskårne kopier
Zoom under billedvisning er muligvis ikke tilgængeligt, når beskårne
kopier vises.
A Se også
Se side 166 for information om beskæring af billeder i zoom under
billedvisning.
232 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
Skift størrelse
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret små kopier af valgte billeder.
1 Vælg Skift størrelse.
For at skifte størrelse på valgte billeder
skal du markere Skift størrelse i
retoucheringsmenuen og trykke på 2.
2 Vælg en størrelse.
Markér Vælg størrelse, og tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på J.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 233
3 Vælg billeder.
Markér Vælg et billede, og tryk på 2.
Markér billederne med multivælgeren,
og tryk på knappen W (Q) for at vælge
eller fravælge (for at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning
skal du trykke på knappen X og holde
den nede). Valgte billeder markeres
med ikonet 1. Tryk på J, når valget er
truffet.
Knappen W (Q)
4 Gem kopierne med tilpassede
størrelser.
Der vises en dialogboks for bekræftelse.
Markér Ja, og tryk på J for at gemme
kopierne med tilpasset størrelse.
A Visning af kopier med tilpasset størrelse
Zoom under billedvisning er muligvis ikke tilgængelig, når kopier med
tilpasset størrelse vises.
234 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
D-Lighting
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
D-Lighting lysner skygger, hvilket gør funktionen ideel til mørke
billeder eller billeder taget i modlys.
Før
D-Lighting
(U Portræt deaktiveret)
D-Lighting
(M Portræt aktiveret)
Tryk på 4 eller 2 for at vælge hvor meget korrektion, der skal
udføres; du kan få vist et eksempel på effekten i
redigeringsvisningen. Tryk på J for at kopiere billedet.
❚❚ "Portræt"
For at aktivere eller deaktivere denne
indstilling skal du markere Portræt og
trykke på 2. Når Portræt er aktiveret,
anvender kameraet kun D-Lighting til
menneskelige portrætmotiver ved at lysne
tre sådanne motiver op, mens baggrunden
lades urørt, så der opnås en effekt, der
ligner den, der opnås med en reflektor.
A Portrætmotiver
Kameraet vælger automatisk op til tre motiver til D-Lighting i portrætter
(bemærk, at D-Lighting i portrætter ikke kan anvendes til billeder taget
med Fra valgt for Automatisk billedrotation i billedvisningsmenuen;
0 188). Alt efter kompositionen og motivernes posering kan du muligvis
ikke opnå de ønskede resultater; hvis du ikke er tilfreds, skal du fjerne
fluebenet fra Portræt.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 235
Hurtig retouchering
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret kopier med forøget farvemætning og
kontrast. D-Lighting anvendes efter behov
for at lysne mørke motiver eller motiver
taget i modlys.
Tryk på 4 eller 2 for at vælge størrelsen på
forøgelsen. Tryk på J for at kopiere
billedet.
Rød-øje-korrektion
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Denne indstilling anvendes til at udbedre "rød-øje", der skyldes
brug af flash, og den kan kun benyttes til billeder, der er taget med
brug af flash. I redigeringsvisningen kan du få vist et eksempel på
billedet, der skal udbedres med rød-øje-korrektion. Bekræft
effekterne af rød-øje-korrektion, og tryk på J for at oprette en kopi.
Bemærk, at rød-øje-korrektion muligvis ikke altid giver de
forventede resultater og i meget sjældne tilfælde kan anvendes til
dele af billedet, hvor der ikke forekommer rød-øje. Kontrollér
eksemplet grundigt, før du fortsætter.
236 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
Opretning
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en kopi af det valgte billede. Tryk på
2 for at rotere billedet op til fem grader i
trin på omtrent 0,25 grader med uret, og
tryk på 4 for at rotere det mod uret
(bemærk, at billedets kanter beskæres for at
oprette en firkantet kopi). Tryk på J for at
gemme den retoucherede kopi.
Forvrængningskontrol
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret kopier med reducerede ydre
forvrængninger. Vælg Auto for at lade
kameraet korrigere forvrængningerne
automatisk og derefter foretage
finjusteringer ved hjælp af multivælgeren,
eller vælg Manuel for at reducere
forvrængningen manuelt (bemærk, at Auto
ikke er tilgængelig for billeder taget ved hjælp af automatisk
forvrængningskontrol; se side 196).
Tryk på 2 for at reducere tøndeforvrængning, og tryk på 4 for at
reducere pudeformet forvrængning (bemærk, at jo større
forvrængningskontrollen er, desto mere bliver der skåret af
kanterne). Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi.
D Auto
Auto anvendes udelukkende til billeder, der er taget med objektiver af
typen E og G (undtagen fiskeøje og visse andre objektiver); der garanteres
ikke for resultater med andre objektiver.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 237
Perspektivkontrol
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret kopier, som reducerer
perspektiveffekterne for billeder taget
nedefra af et højt motiv. Anvend
multivælgeren til at tilpasse perspektivet
(bemærk, at flittigere brug af
perspektivkontrol medfører afskæring af
flere kanter). Tryk på J for at gemme den
retoucherede kopi.
Før
Efter
Fiskeøje
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret kopier, der synes at være taget med
fiskeøjeobjektiv. Tryk på 2 for at øge
effekten (dette øger ligeledes det område,
der skæres væk fra billedets kanter), og tryk
på 4 for at øge reducere den. Tryk på J for
at gemme den retoucherede kopi.
238 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
Filtereffekter
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Når du har justeret filtereffekterne som beskrevet nedenfor, skal du
trykke på J for at kopiere billedet.
Valgmulighed
Beskrivelse
Giver samme effekt som et filter
Skylightfilter med himmellys, hvilket gør
billedet mindre blåt.
Opretter en kopi med varme
Varmt filter tonefiltereffekter, hvilket giver
kopien et "varmt" rødt skær.
Tilføj stjerneeffekter til lyskilder.
• Antal punkter: Vælg mellem fire,
seks eller otte.
• Filteromfang: Vælg lysstyrke for
de pågældende lyskilder.
• Filtervinkel: Vælg punkternes
Stjernefilter
vinkel.
• Punktlængde: Vælg
punktlængden.
• Bekræft: Få vist et eksempel på filterets effekter. Tryk på X
for at få vist et eksempel på kopien i fuldskærmsvisning.
• Gem: Opret en retoucheret kopi.
Tilføj en softfiltereffekt. Tryk på
4 eller 2 for at vælge
filterstyrke.
Softfilter
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 239
Monokrom
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Kopiér billeder i Sort-hvid, Sepia eller
Cyanotypi (blå og hvid monokrom).
Valg af Sepia eller Cyanotypi viser et
eksempel på det valgte billede; tryk på 1
for at forøge farvemætningen, og tryk på 3
for at reducere den. Tryk på J for at oprette
en monokrom kopi.
Forøg farvemætning
Reducér farvemætning
240 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
Billedsandwich
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Billedsandwich kombinerer to eksisterende NEF (RAW)-billeder for
at oprette et enkelt billede, der gemmes separat fra originalerne;
resultaterne, der gør brug af RAW-data fra kameraets billedsensor,
er markant bedre end billedsandwiches, der er oprettet i
billedprogrammer. Det nye billede gemmes ved de aktuelle
indstillinger for billedkvalitet og -størrelse; før oprettelse af en
billedsandwich skal du indstille billedkvalitet og -størrelse (0 84, 86;
alle indstillinger er tilgængelige). Du kan oprette en NEF (RAW)-kopi
ved at vælge billedkvaliteten NEF (RAW).
+
1 Vælg Billedsandwich.
Markér Billedsandwich i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2.
Dialogboksen til højre vises. Med
Billede 1 markeret skal du trykke på J
for at få vist en liste over NEF-billeder
(RAW) oprettet med dette kamera.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 241
2 Vælg det første billede.
Anvend multivælgeren til at markere
det første billede i billedsandwich. Tryk
på knappen X, og hold den nede for at
få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning. Tryk på J for at
vælge det markerede billede og vende
tilbage til eksempelvisningen.
3 Vælg det andet billede.
Det valgte billede vises som Billede 1. Markér Billede 2, og tryk
på J, vælg derefter det andet billede som beskrevet i trin 2.
4 Justér forøgelse.
Markér Billede 1 eller Billede 2, og
optimér eksponeringen for
billedsandwichen ved at trykke på 1
eller 3 for at vælge forøgelsen blandt
værdier fra 0,1 til 2,0. Gentag
proceduren for det andet billede.
Standardværdien er 1,0; vælg 0,5 for at halvere forøgelsen eller
2,0 for at fordoble den. Effekterne af forøgelsen ses i kolonnen
Eks.
5 Få vist et eksempel på billedsandwich.
For at få vist et eksempel på
kompositionen som det til højre skal du
trykke på 4 eller 2 for at placere
markøren i kolonnen Eks., derefter
trykke på 1 eller 3 for at markere
Bill.swch og trykke på J (bemærk, at
farver og lysstyrke i eksempelvisningen kan afvige fra det
endelige billede). For at gemme billedsandwich uden at få vist et
eksempel skal du vælge Gem. For at vende tilbage til trin 4 og
vælge nye billeder eller justere forøgelsen skal du trykke på
W (Q).
242 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
6 Gem billedsandwich.
Tryk på J, mens eksemplet vises, for at
gemme billedsandwichen. Når der er
blevet oprettet en billedsandwich, vises
det resulterende billede i
fuldskærmsvisning på skærmen.
D Billedsandwich
Billedsandwichen har samme billedinformation som det billede, der er
valgt som Billede 1. Den aktuelle billedkommentar vedhæftes til
billedsandwich, når den gemmes; copyrightoplysningerne kopieres dog
ikke.
Farvelægningsskitse
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en oversigtskopi over billedet, der
skal anvendes som basis for maleri. Tryk på
J for at gemme den retoucherede kopi.
Før
Efter
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 243
Billedillustration
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Gør omrids skarpere og forenkler farvning
for en plakatlignende effekt. Tryk på 2 eller
4 for at gøre omrids tykkere eller tyndere.
Tryk på J for at gemme den retoucherede
kopi.
Før
Efter
Farveskitse
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en kopi af et billede, der ligner en
skitse lavet med farveblyanter. Tryk på 1
eller 3 for at markere Intensitet eller
Omrids, og tryk på 4 eller 2 for at ændre
det. Intensiteten kan øges for at mætte
farverne mere eller reduceres for en
udvisket monokrom effekt, mens omrids
kan gøres tykkere eller tyndere. Tykkere omrids gør farverne mere
mættede. Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi.
244 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
Miniatureeffekt
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en kopi, der virker som et billede af et diorama. Virker bedst
med billeder taget fra et udsigtspunkt. Området, som kommer i
fokus på kopien, indikeres af en gul ramme.
For at
Vælge
retning
Vælge
område i
fokus
Vælge
størrelse
Oprette en
kopi
Tryk på
W (Q)
Beskrivelse
Tryk på W (Q) for at vælge retning på området, der
er i fokus.
Hvis billedet er vist i
bredt format, skal du
trykke på 1 eller 3 for at
placere rammen med
det område af kopien,
som kommer til at være i
fokus.
Område i fokus
Hvis billedet er vist i højt
format, skal du trykke på
4 eller 2 for at placere
rammen med det
område af kopien, der
kommer til at være i
fokus.
Hvis det pågældende område er i bredt format, skal
du trykke på 4 eller 2 for at vælge højde.
Hvis det pågældende område er i højt format, skal
du trykke på 1 eller 3 for at vælge bredde.
Oprette en kopi.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 245
Selektiv farve
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en kopi, hvor kun udvalgt farveglød vises i farver.
1 Vælg Selektiv farve.
Markér Selektiv farve i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2.
2 Vælg et billede.
Markér et billede, og tryk på J (for at få
vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning skal du trykke på
knappen X og holde den nede).
3 Vælg en farve.
Anvend multivælgeren til at placere
markøren over en genstand, og tryk på
A (L) for at vælge genstandens farve
som én, der forbliver den samme på den
endelige kopi (kameraet kan have svært
ved at registrere umættede farver; vælg Knappen A (L)
en mættet farve). For at zoome ind på
Valgt farve
billedet for præcist farvevalg skal du
trykke på X. Tryk på W (Q) for at zoome
ud.
246 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
4 Markér farveskalaen.
Farveskala
Drej kommandohjulet for at
markere den valgte farves
farveskala.
5 Vælg farveskalaen.
Tryk på 1 eller 3 for at øge eller
reducere skalaen for en lignende
farveglød, der skal med på det endelige
billede. Vælg mellem værdier fra 1 til 7;
bemærk, at høje værdier muligvis
medtager farveglød fra andre farver.
6 Vælg flere farver.
For at vælge flere farver skal
du dreje kommandohjulet for
at markere en anden af de tre
farvebokse øverst i visningen
og gentage trin 3–5 for at
vælge en anden farve.
Gentag proceduren for en tredje farve, hvis du ønsker det. For at
fravælge den markerede farve skal du trykke på O (for at fjerne
alle farver skal du trykke på O og holde den nede. Der vises en
dialogboks for bekræftelse; vælg Ja).
7 Gem den redigerede kopi.
Tryk på J for at kopiere billedet.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 247
Maleri
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en kopi, der fremhæver detalje og
farve for maleriagtig effekt. Tryk på J for at
gemme den retoucherede kopi.
Før
Efter
248 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
Sammenligning side om side
Sammenlign retoucherede kopier med de originale billeder. Denne
indstilling er kun tilgængelig, hvis retoucheringsmenuen vises, ved
tryk på knappen P og valg af Retouchering, når der vises en kopi
eller original i fuldskærmsvisning.
1 Vælg et billede.
Vælg en retoucheret kopi (vist ved
ikonet Z) eller et billede, der er
retoucheret i fuldskærmsvisning. Tryk
på P, markér derefter Retouchering, og
tryk på 2.
Knappen P
2 Vælg Sammenligning side om side.
Markér Sammenligning side om side i
retoucheringsmenuen, og tryk på J.
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier 249
3 Sammenlign kopien med originalen.
Valg for at oprette kopi
Kildebilledet vises i venstre side, den
retoucherede kopi vises i højre side, og
indstillingerne, der blev anvendt til at
oprette kopien, vises øverst i displayet.
Tryk på 4 eller 2 for at skifte mellem
kildebilledet og den retoucherede kopi.
Tryk på knappen X, og hold den nede
Kildebillede Retoucheret
for at få vist det markerede billede i
kopi
fuldskærmsvisning. Hvis kopien blev
oprettet ud fra to billeder ved hjælp af
Billedsandwich, skal du trykke på 1 eller 3 for at få vist det
andet kildebillede. Hvis der eksisterer flere kopier af det aktuelle
kildebillede, skal du trykke på 1 eller 3 for at få vist de andre
kopier. Tryk på J for at vende tilbage til billedvisning med det
markerede billede vist.
D Sammenligning side om side
Kildebilledet vises ikke, hvis kopien blev oprettet ud fra et billede, der siden
er blevet slettet eller var beskyttet, da kopien blev oprettet (0 168).
250 N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier
m Seneste indstillinger
For at få vist menuen Seneste indstillinger skal du trykke på G og
vælge fanen m (seneste indstillinger).
Knappen G
Menuen for seneste indstillinger opstiller
de 20 senest anvendte indstillinger. Tryk på
1 eller 3 for at markere en indstilling, og
tryk på 2 for at vælge den.
A Fjernelse af elementer fra menuen Seneste Indstillinger
For at fjerne et element fra menuen Seneste indstillinger skal du markere
det og trykke på knappen O. Der vises en dialogboks for bekræftelse; tryk
på O igen for at slette det valgte element.
m Seneste indstillinger 251
Tekniske bemærkninger
Læs dette kapitel for information om kompatibelt tilbehør,
rengøring og opbevaring af kameraet og om, hvad du skal gøre, hvis
der vises en fejlmeddelelse, eller du har problemer med kameraet.
Kompatible objektiver
Kompatible CPU-objektiver
Dette kamera understøtter kun autofokus med AF-P-objektiver samt
AF-S-objektiver af type E og G. AF-S-objektiver har navne, der
begynder med AF-S og AF-P-objektiver har navne, der begynder
med AF-P; for information om bestemmelse af objektivtype (D, E, G
eller CPU), se side 253. Autofokus understøttes ikke med andre
autofokus (AF)-objektiver. Følgende tabel opstiller de tilgængelige
funktioner for kompatible objektiver i søgerfotografering:
Kameraindstilling
Fokusindstilling
Lysmålingssystem
z
z
—
—
—
—
MF (med
elektronisk
afstandsmåler)
z
z
z
z
z6
z6
—
z8
z
z3
—
—
—
—
z9
z
z3
—
—
—
AF
Objektiv 1
Type E-objektiv
Type G AF-S/AF-P NIKKOR
Type G AF NIKKOR
Type D-objektiv
PC-E NIKKOR-serien 4, 5
PC Micro 85mm f/2.8D 7
Andre AF NIKKOR (med
undtagelse af objektiver til
F3AF)
AI-P NIKKOR
Optageindstilling
MF
M
Andre
indstillinger
L
M
N
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z3
z
z3
z
z
z
—
z
—
z
z
z
—
z
z
z2
z2
z2
—
z2
z2
1 Antager en kombineret blændeåbning på f/5.6 eller hurtigere, når AF-S-telekonverteren er monteret.
2 Spotmåling måler det valgte fokuspunkt (0 111).
3 Eksponeringsindikator deaktiveret.
252 Tekniske bemærkninger
4 Omskiftergrebet på PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED kan komme i berøring med kamerahuset, når
objektivet drejes.
5 Shifting og/eller tilting af objektivet forstyrrer eksponeringen.
6 Kan ikke anvendes med shifting eller tiltning.
7 Der kan kun opnås optimal eksponering, hvis objektivet er ved maksimumblænde, og objektivet ikke
shiftes eller tiltes.
8 Når der fokuseres med objektiverne AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5
(Ny) eller AF 28–85mm f/3.5–4.5 ved maksimalt zoom og tætteste fokusafstand, vises
fokusindikatoren (I) muligvis, når billedet på matskiven i søgeren ikke er i fokus. Før optagelse skal
du bekræfte, at billedet på skærmen i søgeren er i fokus.
9 Med en maksimumblænde på f/5.6 eller hurtigere.
• Støj i form af linjer kan forekomme under autofokus, når der optages
videoer ved høje ISO-følsomheder. Anvend manuelt fokus eller
fokuslås.
D IX NIKKOR-objektiver
IX NIKKOR-objektiver kan ikke anvendes. Forsøg på montering af et
IX NIKKOR-objektiv kan beskadige objektivet eller kameraet.
A Identifikation af CPU- og Type G-, E- og D-objektiver
CPU-objektiver kan genkendes på deres CPU-kontakter, og type G-, E- og Dobjektiver kan kendes på et bogstav på objektivhuset. Type G- og Eobjektiver er ikke forsynet med objektivblændering.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Blændering
Type G- eller E-objektiv
Type D-objektiv
A Type D-objektiver
Type D-objektiver kan kun anvendes, når kameraet er i indstillingen M. Valg
af en anden indstilling deaktiverer lukkerudløsningen. Blænden skal
justeres manuelt via objektivblænderingen og kameraets
lysmålingssystem, og i-TTL-flashstyring kan ikke anvendes.
Tekniske bemærkninger 253
Kompatible ikke-CPU-objektiver
Ikke-CPU-objektiver kan kun anvendes, når kameraet er i
indstillingen M. Valg af en anden indstilling deaktiverer
lukkerudløsningen. Blænden skal tilpasses manuelt via
objektivblænderingen og kameraets lysmålingssystem; i-TTLflashstyring og andre funktioner, som kræver et CPU-objektiv, kan
ikke anvendes. Visse ikke-CPU objektiver kan ikke anvendes; se
"Inkompatibelt tilbehør og ikke-CPU objektiver" nedenfor.
Kameraindstilling
Objektiv/tilbehør
AI-, AI-ændret NIKKOR eller
objektiver fra Nikons E-serie
AF
Fokus
MF (med elektronisk
afstandsmåler)
MF
M
Indstilling
Andre
indstillinger
—
z1
z
z2
—
Ikke-AI-objektiver
—
z
1
z
z
—
Medical NIKKOR 120mm f/4
Reflex NIKKOR
PC NIKKOR
Type AI-telekonverter
PB-6 Bælgudstyr 6
Auto mellemringe (PK serie 11A, 12
eller 13; PN-11)
—
—
—
—
—
z
—
z4
z5
z1
z
z
z
z
z
z 2, 3
z2
z2
z2
z2
—
—
—
—
—
—
z1
z
z2
—
1
2
3
4
5
6
2
Med en maksimumblænde på f/5.6 eller hurtigere.
Eksponeringsindikator kan ikke anvendes.
Kan anvendes ved lukkertider, der er et eller flere trin længere end flashsynkroniseringshastigheden.
Kan ikke anvendes med shifting eller tiltning.
Med største effektive blænde på f/5.6 eller hurtigere.
Monteres lodret (kan anvendes i vandret position efter montering).
254 Tekniske bemærkninger
D Inkompatibelt tilbehør og inkompatible ikke-CPU-objektiver
Følgende tilbehør og ikke-CPU objektiver kan IKKE anvendes med D3400:
• TC-16A AF-telekonverter
• Objektiver, der kræver fokusenheden AU-1 (400mm f/4.5, 600mm f/5.6,
800mm f/8, 1200mm f/11)
• Fiskeøje (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2,1 cm f/4
• Mellemring K2
• 180–600mm f/8 ED (serienummer 174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (serienummer 174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (serienummer 280001–300490)
• AF-objektiver til F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED,
AF-telekonverter TC-16)
• PC 28mm f/4 (serienummer 180900 eller tidligere)
• PC 35mm f/2.8 (serienummer 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (gammel type)
• Reflex 1000mm f/6.3 (gammel type)
• Reflex 1000mm f/11 (serienummer 142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (serienummer 200111–200310)
Tekniske bemærkninger 255
D AF-hjælpelys
AF-hjælpelyset har en rækkevidde på cirka 0,5–3,0 m; ved anvendelse af
hjælpelyset skal du anvende et objektiv med en brændvidde på
18–200 mm og fjerne modlysblænden. AF-hjælpelys er ikke tilgængeligt
med følgende objektiver:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR
256 Tekniske bemærkninger
Ved rækkevidder på under 1 m kan følgende objektiver blokere
AF-hjælpelyset og påvirke autofokus, når belysningen er dårlig:
• AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
Tekniske bemærkninger 257
D Den indbyggede flash
Den indbyggede flash kan anvendes til objektiver med brændvidder på
18–300 mm, dog kan der være tilfælde, hvor flashen ikke er i stand til at
oplyse motivet helt ved nogle afstande eller brændvidder på grund af
skygger fra objektivet (se illustration nedenfor), mens objektiver, som
blokerer motivets udsyn til rød-øje-reduktionslyset, kan påvirke rød-øjereduktionen. Fjern modlysblænderne for at undgå skygger.
Skygge
Vignettering
Flashen har en mindste rækkevidde på 0,6 m og kan ikke anvendes i
makrozoomobjektivers makroområde. Flashen er muligvis ude af stand til
at oplyse hele motivet med følgende objektiver ved mindre rækkevidder
end dem, der er anført nedenfor:
Objektiv
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
258 Tekniske bemærkninger
Zoomposition
24 mm
24 mm
35 mm
24 mm
35–80 mm
24–85 mm
28 mm
35 mm
Minimumafstand uden
vignettering
1,5 m
1,0 m
1,0 m
1,0 m
Ingen vignettering
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
Objektiv
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D IF-ED
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70mm
f/3.5–4.5G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105mm
f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135mm
f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140mm
f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm
f/3.5–5.6G IF-ED,
AF S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300mm
f/3.5–5.6G ED VR
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
28 mm
35 mm
45–55 mm
24 mm
28–35 mm
24 mm
28–35 mm
18 mm
24–55 mm
18 mm
24–70 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
18 mm
24–135 mm
24 mm
35–140 mm
Minimumafstand uden
vignettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
2,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
2,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
24 mm
1,0 m
35–200 mm
Ingen vignettering
35 mm
50 mm
105–300 mm
24 mm
28 mm
35 mm
24 mm
35 mm
50–70 mm
1,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
2,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
1,5 m
Ingen vignettering
Zoomposition
Tekniske bemærkninger 259
Objektiv
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm
f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED,
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED *
Zoomposition
50 mm
70 mm
24 mm
28–120 mm
24 mm
28 mm
35–120 mm
35 mm
50–70 mm
28 mm
35 mm
50–300 mm
200 mm
250 mm
300 mm
24 mm
Minimumafstand uden
vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
1,5 m
Ingen vignettering
1,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
4,0 m
3,0 m
2,5 m
3,0 m
* Når ikke shiftet eller tiltet.
Ved brug sammen med AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED kan flashen ikke
oplyse hele motivet ved alle afstande.
260 Tekniske bemærkninger
A Beregning af billedvinkel
Størrelsen på det eksponerede område ved et 35 mm-kamera er
36 × 24 mm. Størrelsen på det område, der eksponeres af et D3400 er
derimod 23,5 × 15,6 mm, hvilket betyder, at billedvinklen på et 35 mmkamera er ca. 1,5 gange så stor som den i D3400. Den omtrentlige
brændvidde for D3400-objektiver i 35 mm-format kan beregnes ved at
gange objektivets brændvidde med ca. 1,5.
Billedstørrelse (35 mm-format)
(36 × 24 mm)
Objektiv
Billeddiagonal
Billedstørrelse (D3400)
(23,5 × 15,6 mm)
Billedvinkel (35 mm-format)
Billedvinkel (D3400)
Tekniske bemærkninger 261
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avancerede Creative Lighting System (CLS) giver bedre
kommunikation mellem kameraet og kompatible flashenheder, så
der opnås forbedret flashfotografering. Den indbyggede flash
affyres ikke, når der er monteret en ekstra flashenhed.
❚❚ CLS-kompatible flashenheder
Følgende funktioner er tilgængelige med CLS-kompatible
flashenheder:
—
—
z
z
—
z
z
z — — z — — —
—
—
—
z
—
—
—
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z5
—
SB-300
z z3
—4 z3
z z
z z
z z
SB-400
z z2 z — — z z
SU-800
z2 z2
SB-R200
z z z — — z z
SB-500
z
SB-600
z
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
Master
Optisk Advanced Wireless Lighting
Fjernbetjent flashstyring
SB-5000
Enkelt flash
i-TTL-afbalanceret
udfyldningsflash til digitale
spejlreflekskameraer 1
i-TTL
Standard i-TTL
udfyldningsflash til digitale
spejlreflekskameraer
%A Automatisk blænde
A Ikke-TTL-automatik
GN Afstandsprioriteret manuel
M Manuel
RPT Stroboskopflash
—
—
—
z5
—
i-TTL i-TTL
z
z
z — — — — — —
[A:B] Hurtig trådløs flashstyring
z
—
z — — z6 — — —
— — — — — — —
z
z7
A
Ikke-TTL-automatik
—
z
— — — — — — —
M
Brugervejledning
z
z
z — — — — — —
z
z
— — — — — — —
%A Automatisk blænde
RPT Stroboskopflash
262 Tekniske bemærkninger
z z z — z — —
%A/A Auto blænde/Ikke-TTL Auto z 8 z 7
— — — — — — —
M
Manuel
RPT Stroboskopflash
Radiostyret Advanced Wireless Lighting
Color Information Communication (flash)
Color Information Communication (LED-lampe)
AF-hjælpelys ved multiområde-AF
Rød-øje-reduktion
Valg af indstilling til kameraflash
Opdatering af firmware til kameraets flashenhed
z
z
z
z
— —
z z
— —
z z
z z
— —
z z 10
SB-300
z
SB-400
z
SB-R200
[A:B] Hurtig trådløs flashstyring
SB-500
z z z — z — —
SU-800
z
SB-600
SB-910, SB-900,
SB-800
z
SB-700
SB-5000
Fjernbetjening
Optisk Advanced Wireless Lighting
i-TTL i-TTL
z z z — z — —
z z z — — — —
—
z
—
z
z
—
z
—
z
—
z
z
—
—
—
z
z
—
z
z
z
—
—
—
z9
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
z
z
—
—
z
—
—
—
z
z
1
2
3
Ikke tilgængelig med spotmåling.
Kan også vælges med flashenheden.
Valg af indstilling %A/A udført på flashenheden ved hjælp af brugerindstillinger. "A" vælges, hvis
objektivtypen ikke er E eller G.
4 "A" vælges, hvis objektivtypen ikke er E eller G.
5 Kan kun vælges med kameraet (0 197).
6 Kun tilgængelig under fotografering af nærbilleder.
7 "A" vælges, hvis objektivtypen ikke er E eller G, uanset indstillingen valgt med flashenheden.
8 Valg af %A og A afhænger af indstillingen valgt med masterflashen.
9 Kun tilgængelig i commander-indstilling.
10 Firmwareopdateringer af SB-910 og SB-900 kan udføres fra kameraet.
Den trådløse speedlight-commander SU-800: Ved montering på et CLSkompatibelt kamera kan SU-800 anvendes som commander for
flashenhederne SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-500 eller SB-R200 i op til tre grupper. SU-800 er ikke i sig selv
udstyret med en flash.
Tekniske bemærkninger 263
❚❚ Andre flashenheder
Følgende flashenheder kan anvendes med indstillingerne ikke-TTL
auto og manuel. Anvendes med kameraet i indstillingen S eller M og
med en lukkertid på 1/200 sek. eller længere valgt.
SB-80DX,
SB-30, SB-27 2,
SB-23, SB-29 3,
SB-28DX, SB-28,
1 SB-22S, SB-22,
SB-50DX
SB-21B 3,
SB-26, SB-25,
SB-20, SB-16B,
SB-29S 3
Flashindstilling
SB-24
SB-15
A Ikke-TTL-automatik
z
—
z
—
M Manuel
z
z
z
z
G Stroboskopflash
z
—
—
—
Synkronisering med
REAR bageste
z
z
z
z
lukkergardin 4
1 Vælg indstillingerne P, S, A eller M, sænk den indbyggede flash, og anvend udelukkende den ekstra
flashenhed.
2 Flashindstillingen indstilles automatisk til TTL, og lukkerudløsningen deaktiveres. Indstil
flashenheden til A (ikke-TTL-automatisk flash).
3 Autofokus er kun tilgængeligt med objektiverne AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED og
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
4 Tilgængeligt, når der vælges flashindstilling med kameraet.
Flashenhed
A AS-15 synkroniseringsadapteren
Når AS-15 synkroniseringsadapteren (forhandles separat) er monteret i
kameraets tilbehørssko, kan flashtilbehør tilsluttes via et
synkroniseringskabel.
D Anvend kun flashtilbehør fra Nikon
Anvend kun flashenheder fra Nikon. Hvis tilbehørsskoen udsættes for
negativ spænding eller en spænding på over 250 V, kan det ikke alene
betyde, at normal betjening ikke er mulig, men kameraets eller flashens
synkroniseringskredsløb kan også beskadiges. Før du anvender en Nikonflashenhed, der ikke er nævnt i dette afsnit, skal du kontakte en Nikonautoriseret servicerepræsentant for yderligere information.
264 Tekniske bemærkninger
D Bemærkninger vedrørende ekstra flashenheder
Yderligere oplysninger kan findes i Speedlight-brugervejledningen. Se
afsnittet om CLS-kompatible digitale spejlreflekskameraer, hvis
flashenheden understøtter CLS. D3400 er ikke med på listen over digitale
spejlreflekskameraer i brugervejledningerne til SB-80DX, SB-28DX og
SB-50DX.
Hvis en ekstra flashenhed er monteret i andre optageindstillinger end j, %
og 3, affyres flashen ved hvert billede, selv i indstillinger hvor den
indbyggede flash ikke kan anvendes.
i-TTL flashstyring kan anvendes ved ISO-følsomheder mellem 100 og
12800. Ved høje ISO-følsomheder kan der opstå støj (streger) på billeder
taget med visse ekstra flashenheder; sker dette, skal du vælge en lavere
værdi. Hvis flashindikatoren blinker i cirka tre sekunder, efter at der er taget
et billede, er flashen udløst ved fuld styrke, og billedet kan være
undereksponeret (kun CLS-kompatible flashenheder; for information om
eksponerings- og flashopladningsindikatorerne på andre enheder, se
brugervejledningen, der følger med flashen).
Når der anvendes et synkroniseringskabel i SC-serien, model 17, 28 eller 29,
til fotografering med ekstern flash, kan der muligvis ikke opnås korrekt
eksponering i i-TTL-indstilling. Vi anbefaler, at du vælger spotmåling til at
vælge standard-i-TTL-flashstyring. Tag et testbillede, og kontrollér
resultatet på skærmen.
I i-TTL-indstilling bør du benytte den flashskærm eller indirekte flashadapter, der følger med flashenheden. Anvend ikke andre skærme som
diffusorer, da dette kan give forkert eksponering.
Hvis knapperne på de ekstra flashenheder SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700 eller SB-600 eller den trådløse Speedlight-commander SU-800
anvendes til indstilling af flashkompensation, vises Y i
informationsvisningen.
Tekniske bemærkninger 265
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 sørger
for rød-øje-reduktion, mens SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 og SU-800 sørger for AF-hjælpelys med følgende begrænsninger:
• SB-5000: Ved 24–135 mm
AF-objektiver er AF-hjælpelyset
tilgængeligt med de fokuspunkter,
der er vist til højre.
24–37 mm
• SB-910 og SB-900: Ved 17–135 mm
AF-objektiver er AF-hjælpelyset
tilgængeligt med de fokuspunkter,
der er vist til højre.
• SB-800, SB-600 og SU-800: Ved
24–105 mm AF-objektiver er
AF-hjælpelyset tilgængeligt med
de fokuspunkter, der er vist til
højre.
• SB-700: Ved 24–135 mm
AF-objektiver er AF-hjælpelyset
tilgængeligt med de fokuspunkter,
der er vist til højre.
38–135 mm
17–135 mm
24 mm
25–105 mm
24–135 mm
Alt efter det anvendte objektiv og den optagede motivtype kan
fokusindikatoren (I) vises, når motivet ikke er i fokus, eller kameraet kan
være ude af stand til at fokusere, og lukkerudløsningen deaktiveres.
266 Tekniske bemærkninger
Andet tilbehør
På tidspunktet for udgivelsen af denne brugervejledning var
følgende tilbehør til D3400 tilgængeligt.
Strømkilder
Filtre
• EN-EL14a Genopladeligt Li-ion-batteri (0 12): Ekstra EN-EL14abatterier sælges hos lokale forhandlere og Nikonautoriserede servicerepræsentanter. Der kan også anvendes
EN-EL14-batterier.
• MH-24 Batterioplader (0 12): Genoplader EN-EL14a- og
EN-EL14-batterier.
• EP-5A Stik til lysnetadapter, EH-5b lysnetadapter: Dette tilbehør kan
anvendes som strømkilde for kameraet ved længere tids
anvendelse (EH-5a- og EH-5-lysnetadaptere kan også
anvendes). Der kræves et EP-5A-stik til lysnetadapter for at
tilslutte kameraet til EH-5b, EH-5a eller EH-5; se side 270 for
detaljer.
• Filtre beregnet til optagelse med specialeffekter kan påvirke
autofokus eller den elektroniske afstandsmåler.
• D3400 kan ikke anvendes med lineære polarisationsfiltre.
Anvend i stedet C-PL eller C-PL II cirkulære polarisationsfiltre.
• NC-filtre anbefales for at beskytte objektivet.
• For at undgå ghosting anbefales det ikke at anvende et filter,
når motivet er i modlys, eller hvis der er en kraftig lyskilde i
billedet.
• Centervægtet lysmåling anbefales til filtre med en
eksponeringsfaktor (filterfaktor) på mere end 1× (Y44, Y48,
Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S,
ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Du kan finde yderligere
information i brugervejledningen til filteret.
Tekniske bemærkninger 267
• DK-5 Øjestykkedæksel (0 68): Forhindrer lys, der kommer ind
gennem søgeren, i at forekomme på billedet eller forstyrre
eksponeringen.
• DK-20C Dioptriøjestykker: Øjestykkerne er tilgængelige med
dioptrier på –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 og +3 m–1, når
kameraets dioptrijustering er i den neutrale position (–1 m–1).
Anvend kun dioptriøjestykker, hvis det ønskede fokus ikke
kan opnås med den indbyggede dioptrijustering (–1,7 til
Tilbehør til
+0,5 m–1). Test dioptriøjestykkerne, inden du køber dem, for
søgerens
at sikre, at du kan opnå det ønskede fokus. Gummiøjekoppen
øjestykke
kan ikke anvendes med dioptriøjestykker.
• DG-2 Forstørrer: DG-2 forstørrer den viste motivtype i midten af
søgeren for at øge præcisionen under fokusering.
Øjestykkeadapter påkrævet (forhandles separat).
• DK-22 Øjestykkeadapter: DK-22 anvendes ved montering af DG-2
forstørrer.
• DR-6 Retvendt vinkelsøger: DR-6 monteres på søgerøjestykket i
en ret vinkel, så billedet i søgeren ses retvinklet på objektivet
(for eksempel lige fra oven, når kameraet er vandret).
BF-1B Kamerahusdæksel/BF-1A Kamerahusdæksel: Kamerahusdækslet
Kamerahusholder spejlet, søgerskærmen og billedsensoren fri for støv, når
dæksel
der ikke er monteret et objektiv.
BS-1 Dæksel til tilbehørssko: Et dæksel, der beskytter
Dæksler til
tilbehørsskoen. Tilbehørsskoen anvendes til ekstra
tilbehørssko
flashenheder.
USB-kabler UC-E20 USB-kabel (0 178, 181)
HC-E1 HDMI-kabel (0 184): Et HDMI-kabel med et type C-stik for
HDMI-kabler tilslutning til kameraet og et type A-stik for tilslutning til HDMIenheder.
268 Tekniske bemærkninger
ML-L3 Trådløs fjernbetjening (0 95): ML-L3 anvender et 3 V
CR2025-batteri.
Fjernbetjeninger
Mens du trykker batterikammerlåsen til højre (q), skal du
sætte en fingernegl i sprækken og åbne batterikammeret (w).
Sørg for at vende batteriet rigtigt (r).
❚❚ Godkendte hukommelseskort
Kameraet understøtter SD-, SDHC- og SDXChukommelseskort, herunder SDHC- og SDXC-kort
kompatible med UHS-I. Kort, der er klassificeret SDhastighedsklasse 6 eller bedre, anbefales til optagelse af video;
anvendelse af langsommere kort kan afbryde optagelsen. Når du
vælger kort til brug i kortlæsere, skal du sørge for, at de er
kompatible med enheden. Kontakt producenten for information om
funktioner, drift og begrænsninger for anvendelse.
A Ekstratilbehør
Tilgængeligheden afhænger af land eller region. Se vores hjemmeside eller
brochurer for seneste information.
Tekniske bemærkninger 269
Tilslutning af stik til lysnetadapter samt
lysnetadapter
Sluk kameraet inden montering af ekstra stik til lysnetadapter og
lysnetadapter.
1 Klargør kameraet.
Åbn dækslerne til
batterikammeret (q) og
stikket til lysnetadapteren
(w).
2 Isæt EP-5A-stikket til lysnetadapter.
Sørg for at isætte stikket i den viste
retning, så det kan anvendes til at holde
den orange batterilås trykket til den ene
side. Sørg for, at stikket er sat helt i.
3 Luk batterikammerdækslet.
Placér ledningen til stikket til
lysnetadapter, således at
den går igennem pladsen til
stikket til lysnetadapter, og
luk batterikammerdækslet.
270 Tekniske bemærkninger
4 Tilslut EH-5b-lysnetadapteren.
Tilslut netledningen fra lysnetadapteren til vekselstrømsstikket
på lysnetadapteren (e) og netledningen til jævnstrømsstikket
(r). Ikonet P vises på skærmen, når kameraet får strøm fra
lysnetadapteren og stikket til lysnetadapter.
Tekniske bemærkninger 271
Vedligeholdelse af kameraet
Opbevaring
Hvis kameraet ikke anvendes i længere tid, skal du tage batteriet ud
og opbevare det et tørt og køligt sted med poldæksel påmonteret.
Kameraet skal opbevares et tørt sted med god ventilation for at
undgå mugdannelse. Kameraet må ikke opbevares, hvor der
anvendes mølkugler med naftalen eller kamfer eller på steder, der:
• har dårlig ventilation, eller hvor luftfugtigheden er højere end
60 %
• er i nærheden af udstyr, der genererer kraftige elektromagnetiske
felter, f.eks. et tv eller en radio
• udsættes for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
Rengøring
Fjern støv eller lignende med en pustebørste, og tør forsigtigt
med en blød, tør klud. Når du har taget billeder på stranden
eller ved kysten, skal du fjerne eventuelt sand eller salt med en
Kamerahus
klud, der er let fugtet med destilleret vand. Tør det grundigt af.
Vigtigt: Støv eller andre fremmedlegemer i kameraet kan medføre
skader, som ikke dækkes af garantien.
Disse glaselementer beskadiges nemt. Fjern støv eller lignende
med en pustebørste. Hvis du anvender en aerosoldåse, skal du
Objektiv,
holde den lodret, så der ikke kommer væde ud. For at fjerne
spejl og søger
fingeraftryk og andre pletter, skal du putte en smule
objektivrens på en blød klud og tørre forsigtigt af.
Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Når du fjerner
fingeraftryk og andre pletter, skal du tørre forsigtigt af med en
Skærm
blød klud eller et vaskeskind. Undlad at trykke hårdt, da dette
kan resultere i beskadigelse eller funktionsfejl.
Undgå at anvende alkohol, opløsningsmiddel eller andre flygtige
kemikalier.
272 Tekniske bemærkninger
Rensning af billedsensoren
Hvis du har mistanke om, at der sidder snavs eller støv på
billedsensoren, som er synligt på billederne, kan sensoren renses
manuelt som beskrevet nedenfor. Bemærk dog, at sensoren er
meget skrøbelig og let beskadiges. Nikon anbefaler, at sensoren kun
renses af en Nikon-autoriseret servicetekniker.
1 Oplad batteriet.
Der skal anvendes en pålidelig strømkilde ved eftersyn eller
rengøring af billedsensoren. Kontrollér, at batteriet er fuldt
opladet, før du fortsætter.
2 Fjern objektivet.
Sluk kameraet, og fjern objektivet.
3 Vælg Lås spejl i hævet pos. ved rens.
Tænd kameraet, og markér Lås spejl i
hævet pos. ved rens i
opsætningsmenuen, og tryk på 2
(bemærk, at denne indstilling ikke kan
benyttes ved batteriniveauet H eller
lavere).
4 Tryk på J.
Meddelelsen til højre vises på skærmen.
Tekniske bemærkninger 273
5 Hæv spejlet.
Tryk udløserknappen helt ned. Spejlet
hæves, og lukkergardinet åbnes, så der
er adgang til billedsensoren.
6 Undersøg billedsensoren.
Hold kameraet, så lyset falder på
billedsensoren, og undersøg kameraet
indvendigt for støv og lignende. Fortsæt
til trin 8, hvis der ikke findes nogen
fremmedlegemer.
7 Rens billedsensoren.
Fjern støv og lignende fra sensoren med
en pustebørste. Undgå at anvende en
pustebørste med pensel, da hårene kan
beskadige sensoren. Snavs, som ikke
kan fjernes med en pustebørste, må kun
fjernes af en Nikon-autoriseret
servicetekniker. Du må under ingen omstændigheder røre ved
sensoren eller tørre den af.
8 Sluk kameraet.
Spejlet vender tilbage til nederste position, og lukkergardinet
lukker. Sæt objektiv eller kamerahusdæksel på igen.
274 Tekniske bemærkninger
A Anvend en pålidelig strømkilde
Lukkergardinet er sart og beskadiges nemt. Hvis kameraet slukkes, mens
spejlet er hævet, lukker gardinet automatisk. Overhold nedenstående
anvisninger, så gardinet ikke beskadiges:
• Undgå at slukke kameraet eller fjerne eller frakoble strømkilden, mens
spejlet er hævet.
• Hvis batteriet aflades, mens spejlet er hævet, lyder der et bip, og
selvudløserlampen blinker for at advare om, at lukkergardinet lukker, og
at spejlet sænkes om ca. to minutter. Afslut straks rengøringen eller
kontrollen.
D Fremmedlegeme på billedsensoren
Fremmedlegemer, som kommer ind i kameraet, når objektivet eller
kamerahusdækslet fjernes eller skiftes (eller i sjældne tilfælde smøremiddel
eller fine partikler fra selve kameraet), kan sætte sig fast på billedsensoren
og være synlige på billeder taget under bestemte forhold. For at beskytte
kameraet, når der ikke er monteret et objektiv, skal du sørge for at sætte det
kamerahusdæksel på, der fulgte med kameraet, og sørge for at fjerne alt
støv og andre fremmedlegemer først, som måtte sidde på
kamerafatningen, objektivfatningen og kamerahusdækslet. Undgå at
montere kamerahusdæksel eller skifte objektiv i støvede omgivelser.
Hvis der trænger fremmedlegemer ind i billedsensoren, skal du rense
sensoren manuelt (0 273) eller få sensoren renset af en Nikon-autoriseret
servicetekniker. Billeder, der er påvirket af tilstedeværelsen af
fremmedlegemer på sensoren, kan retoucheres med de
billedrensningsmuligheder, der er tilgængelige i nogle
billedbehandlingsprogrammer.
D Serviceeftersyn af kameraet og dets tilbehør
Kameraet er præcisionsudstyr, der kræver regelmæssige eftersyn. Nikon
anbefaler, at kameraet indleveres til kontrol hos forhandleren eller en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant hvert eller hvert andet år, og at det
gennemgår et decideret serviceeftersyn hvert tredje til femte år (bemærk,
at disse eftersyn ikke er gratis). Regelmæssig service er særlig vigtig, hvis
kameraet benyttes i professionelt øjemed. Alt tilbehør, der ofte benyttes
sammen med kameraet, for eksempel objektiver eller ekstra flashenheder,
bør indleveres sammen med kameraet, når det gennemgår eftersyn.
Tekniske bemærkninger 275
Vedligeholdelse af kameraet og batteriet:
Forholdsregler
Tab det ikke: Produktet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det udsættes for
kraftige stød eller rystelser.
Hold det tørt: Dette produkt er ikke vandtæt og fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis det nedsænkes i vand eller udsættes for høj luftfugtighed. Rust i
kameraets indvendige dele kan forårsage skader, der ikke kan udbedres.
Undgå pludselige temperaturændringer: Pludselige temperaturændringer, f.eks.
når du går ind i eller forlader en opvarmet bygning på en kold dag, kan
forårsage kondens inde i kameraet. Anbring kameraet i en taske eller i en
bærepose, før det udsættes for pludselige temperaturændringer, så
kondensering i kameraet undgås.
Hold det væk fra stærke magnetfelter: Kameraet må ikke anvendes eller opbevares
i nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk stråling eller
kraftige magnetfelter. Kraftige statiske udladninger eller magnetfelter fra
udstyr som radiosendere kan påvirke skærmen, beskadige data på
hukommelseskortet eller påvirke kameraets interne kredsløb.
Lad ikke kameraet ligge med objektivet rettet mod solen: Lad ikke kameraet ligge med
objektivet rettet mod solen eller en anden stærk lyskilde i længere tid.
Kraftigt lys kan beskadige billedsensoren, så den ødelægges eller giver et
hvidt skær på billederne.
Sluk kameraet før fjernelse eller frakobling af strømkilden: Undgå at trække stikket ud
af kameraet eller fjerne batteriet, mens kameraet er tændt, eller mens du
optager eller sletter billeder. Pludselig afbrydelse af strømmen kan medføre
tab af data eller beskadige produktets hukommelse eller indre kredsløb. Du
kan undgå at afbryde strømtilslutningen utilsigtet ved ikke at flytte kameraet,
mens lysnetadapteren er tilsluttet.
276 Tekniske bemærkninger
Rengøring: Kamerahuset rengøres ved forsigtigt at fjerne støv eller lignende
med en pustebørste og tørre forsigtigt med en blød, tør klud. Når du har taget
billeder på stranden eller ved kysten, skal du fjerne eventuelt sand eller salt
med en klud, der er let fugtet med rent vand og derefter tørre kameraet
grundigt.
Objektivet og spejlet beskadiges nemt. Støv og lignende fjernes forsigtigt
med en pustebørste. Hvis du anvender en aerosoldåse med luft, skal dåsen
holdes lodret, så der ikke kommer væde ud. Hvis der kommer fingeraftryk
eller andet snavs på objektivet, fjernes det ved at tørre objektivet forsigtigt af
med en blød klud, der er fugtet med lidt objektivvæske.
Se "Rensning af billedsensoren" (0 273) for information om rensning af
billedsensoren.
Undlad at røre ved lukkergardinet: Lukkergardinet er ekstremt tyndt og
beskadiges let. Du må under ingen omstændigheder udøve tryk på gardinet,
støde til det med rengøringsredskaber eller udsætte det for kraftige pust med
en pustebørste. Dette kan ridse gardinet eller betyde, at det bliver deformt
eller går i stykker.
Opbevaring: Kameraet skal opbevares et tørt sted med god ventilation for at
undgå mugdannelse. Hvis du anvender en lysnetadapter, skal du frakoble
adapteren for at undgå brand. Hvis produktet ikke skal anvendes i længere
tid, skal du fjerne batteriet for at undgå lækage og opbevare kameraet i en
plasticpose indeholdende et tørremiddel. Opbevar dog ikke kameraets
bæretaske i en plastpose, da dette kan nedbryde materialet. Bemærk, at
tørremidlet gradvist mister sin evne til at opsuge fugt og derfor bør udskiftes
med jævne mellemrum.
Undgå, at der dannes mug på kameraet ved at tage det frem mindst én gang
om måneden. Tænd kameraet, og udløs lukkeren et par gange, før kameraet
lægges væk igen.
Opbevar batteriet et tørt og køligt sted. Sæt poldækslet på, før batteriet
lægges væk igen.
Tekniske bemærkninger 277
Bemærkninger om skærmen: Skærmen er konstrueret med meget høj præcision;
højst 0,01 % af det samlede antal pixels mangler eller er defekte, mens mindst
99,99 % af det samlede antal pixels er effektive. Der er derfor ikke tale om
funktionsfejl, hvis visningerne muligvis indeholder pixels, der altid lyser
(hvide, røde, blå eller grønne) eller aldrig lyser (sorte), og det har ingen
indflydelse på billeder taget med enheden.
Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
Tryk ikke på skærmen, da den kan blive beskadiget, eller der kan opstå
funktionsfejl. Støv eller lignende på skærmen kan fjernes med en
pustebørste. Pletter kan fjernes ved at tørre let med en blød klud eller et
vaskeskind. Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig
på glasset. Undgå også at få væsken med flydende krystal fra skærmen på
huden, i øjnene eller i munden.
Moiré: Moiré er et interfererende mønster opstået gennem vekselvirkning
mellem et billede med regulære, gentagende gitterlinjer, som f.eks. mønstret
i vævet stof eller vinduer i en bygning, og med gitterlinjerne i kameraets
billedsensor. Hvis du bemærker moiré på dine billeder, skal du prøve at
ændre afstanden til motivet ved at zoome ind og ud eller ændre vinklen
mellem motiv og kamera.
Batteriet og opladeren: Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de håndteres
forkert. Læs og følg advarslerne og forholdsreglerne på siderne xi–xiv og i
denne brugervejledning. Overhold følgende sikkerhedsanvisninger i
forbindelse med håndtering af batterier og opladere:
• Anvend kun batterier, der er godkendt til brug i dette udstyr.
• Batteriet må ikke udsættes for åben ild eller høj varme.
• Sørg for, at batteripolerne er rene.
• Sluk kameraet, før du udskifter batteriet.
• Fjern batteriet fra kameraet eller opladeren, når det ikke anvendes, og sæt
poldækslet på. Disse enheder trækker en vis mængde ladning, selv når de er
slukket, og kan dræne batteriet så meget, at det ikke længere virker. Hvis
batteriet ikke skal anvendes i et stykke tid, skal du sætte det i kameraet og
aflade det helt, før det fjernes fra kameraet og lægges til opbevaring på et
sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 25 °C; (undgå
varme eller meget kolde steder). Gentag denne proces mindst én gang
hvert halve år.
278 Tekniske bemærkninger
• Hvis du tænder og slukker kameraet mange gange i træk, når batteriet er
helt afladet, afkortes batteribrugstiden. Batterier, der er blevet afladet helt,
skal lades op før brug.
• Den indvendige temperatur i et batteri kan stige, når batteriet er i brug.
Forsøg på at oplade batteriet, når den indvendige temperatur er høj,
forringer batteriets ydeevne, og batteriet oplades muligvis ikke eller
oplades kun delvist. Vent, indtil batteriet er kølet af, før det genoplades.
• Oplad batteriet indendørs ved omgivende temperaturer på 5 °C – 35 °C.
Anvend ikke batteriet ved omgivende temperaturer på under 0 °C eller på
over 40 °C; hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan batteriet tage
skade eller forringe sin ydeevne. Kapaciteten kan reduceres, og
opladningstiderne kan blive forøget ved batteritemperaturer fra 0 °C til
15 °C og fra 45 °C til 60 °C. Batteriet lades ikke op, hvis dets temperatur
ligger under 0 °C eller over 60 °C.
• Hvis lampen CHARGE (Opladning) blinker hurtigt (omtrent otte gange i
sekundet) under opladning, skal du bekræfte, at temperaturen ligger i det
rigtige område og dernæst frakoble batteriopladeren, tage batteriet ud og
sætte det i igen. Hvis problemet varer ved, skal du indstille brugen
øjeblikkeligt og indlevere batteri og oplader hos din forhandler eller en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
• Flyt ikke batteriopladeren, og rør ikke ved batteriet, når det lades op.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan i meget sjældne tilfælde
føre til, at opladeren viser, at opladningen er færdig, selv om batteriet kun er
delvist opladet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen for at genoptage
opladning.
• Hvis batteriet ikke fjernes fra opladeren, når det er fuldt opladet, kan
batteriets ydeevne forringes.
• Et markant fald i den tid, et fuldt opladet batteri bevarer sin ladning, når det
anvendes ved stuetemperatur, indikerer, at det skal skiftes ud. Køb et nyt
EN-EL14a-batteri.
• Opladeren må kun anvendes med kompatible batterier. Tag stikket ud, når
opladeren ikke anvendes.
• Kortslut ikke opladerterminalerne. Manglende overholdelse af denne
sikkerhedsanvisning kan medføre overophedning og beskadigelse af
opladeren.
Tekniske bemærkninger 279
• Oplad batteriet før brug. Når du tager billeder ved vigtige lejligheder, bør
du medbringe et ekstra batteri, som er fuldt opladet. Visse steder kan det
være vanskeligt at købe ekstra batterier i nødstilfælde. Bemærk, at
batteriernes kapacitet synes at falde, når det er koldt. Kontrollér, at batteriet
er fuldt opladet, før du tager billeder udendørs i koldt vejr. Opbevar et
ekstra batteri på et lunt sted, og udskift batteriet efter behov. Når et koldt
batteri bliver varmt, kan det genvinde en del af sin ydeevne.
• Brugte batterier er en værdifuld ressource; bortskaf brugte batterier i
henhold til lokal lovgivning.
280 Tekniske bemærkninger
Tilgængelige indstillinger
Følgende tabel viser de indstillinger, der kan justeres i hver enkelt
indstilling. Bemærk, at visse indstillinger kan være utilgængelige alt
efter de valgte indstillinger.
Optagemenu
i
ISO-følsomhed
—
Hvidbalance
—
Indstil Picture Control —
Aktiv D-Lighting
—2
Støjreduktion
z
Fokusindstilling
z
(søger)
Fokusindstilling
z
(Live View/video)
Indstilling af
z
AF-metode (søger)
Indstilling af
AF-metode
—
(Live View/video)
Indbygget
z
AF-hjælpelys
Lysmåling
—
Flashstyring af indb.
—
flash/Ekstra flash
Andre indstillinger
Flashkompensation
j
—
—
—
—2
z
P, S,
A, M
z
z
z
z
z
k,
p,
n,
o
z1
—
—
—2
z
l,
m
z1
—
—
—2
z
%
—
—
—
—
—
S,
T
z1
—
—
—
z
U
z1
—
—
—2
z
'
z1
—
—
—
z
(
z1
—
—
—
z
3
z1
—
—
—
z
1,
2,
3
z1
—
—
—
z
z
z z z — z z z z
z z
z
z z z z
z z
z
z z z — z z z — z z
z z z z
— z z z z3 z z3 z3 — z3 z
z
z z — — z z z — z z
— z — — — — — — — — —
— z — — — — — — — — —
— — z z z — — — — — — —
Eksponeringskompen— — z z z z — — — — — —
sation
Flashindstilling
z — z z — — z z z — — —
1 Auto ISO-følsomhedsstyring er ikke tilgængelig.
2 Fastsat til Til.
3 Følg motiv AF er ikke tilgængelig.
Tekniske bemærkninger 281
Fejlfinding
Hvis dit kamera ikke virker som forventet, skal du kontrollere
nedenstående liste over almindelige problemer, før du kontakter
din forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
Batteri/visning
Kameraet er tændt, men reagerer ikke: Afvent, at optagelsen slutter. Hvis
problemet varer ved, skal du slukke kameraet. Hvis kameraet ikke slukker, skal
du tage batteriet ud og sætte det i igen, eller, hvis du anvender lysnetadapter,
skal du koble den fra og til igen. Bemærk, at selvom data, der lige nu bliver
optaget, går tabt, påvirkes allerede optagede data ikke ved fjernelse eller
frakobling af strømkilden.
Kameraet er længe om at slukke: Kameraet foretager kontrol af billedsensoren.
Fjern ikke batteriet, og kobl ikke lysnetadapteren, før kameraet er slukket.
Søgeren er ude af fokus: Justér søgerfokus (0 26). Hvis dette ikke retter
problemet, skal du vælge single autofokus (AF-S; 0 69), enkeltpunkts-AF
(c; 0 74) og det midterste fokuspunkt, derefter komponere et motiv med
høj kontrast i det midterste fokuspunkt og trykke udløserknappen halvt ned
for at få kameraet til at fokusere. Med kameraet i fokus anvendes
dioptrijusteringen for at få motivet til at fremstå i klart fokus i søgeren. Hvis
det er nødvendigt, kan søgerfokus justeres yderligere ved hjælp af ekstra
øjestykker (0 268).
Visningerne slukker uden varsel: Vælg længere forsinkelser for Timere for
autoslukning (0 207).
Informationvisningen ses ikke på skærmen: Udløserknappen er trykket halvt ned.
Hvis informationsvisningen ikke vises, når du fjerner fingeren fra
udløserknappen, skal du bekræfte, at Til er valgt for Auto.
informationsvisning (0 206), og at batteriet lades op.
Søgervisningen reagerer ikke og er nedtonet: Reaktionstiderne og lysstyrken på
denne visning varierer i forhold til temperaturen.
282 Tekniske bemærkninger
Optagelse (alle indstillinger)
Kameraet er lang tid om at tænde: Slet filer eller mapper.
Lukkerudløsningen er deaktiveret:
• Hukommelseskortet er låst, fuldt eller ikke isat (0 13, 292).
• Udløser låst er valgt for Kortplads tom, frigør lås (0 226), og der er ikke
isat et hukommelseskort (0 13).
• Den indbyggede flash lader op (0 38).
• Kameraet fokuserer ikke (0 35).
• Det monterede objektiv er ikke af typen E eller G, og kameraet er ikke i
indstilling M (0 253).
Der tages kun ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen i kontinuerlig
optageindstilling: Kontinuerlig optagelse er ikke tilgængelig, hvis den
indbyggede flash affyres (0 64, 87).
Det endelige billede er større end området, der vises i søgeren: Søgerens vandrette og
lodrette billeddækning er omtrent 95 %.
Billederne er ikke fokuserede:
• Det monterede objektiv kan ikke anvendes med autofokus: Fokusér
manuelt, eller skift til et objektiv, der kan anvendes med autofokus (0 81,
253).
• Kameraet kan ikke fokusere ved hjælp af autofokus: Anvend manuelt fokus
eller fokuslås (0 72, 79, 81).
• Kameraet er i manuel fokusindstilling: Fokusér manuelt (0 81).
Fokus låser ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned: Anvend knappen A (L) til at
låse fokus, når Live View er slået fra, og AF-C er valgt for fokusindstilling, eller
når du tager billeder af motiver i bevægelse i indstillingen AF-A (0 79).
Kan ikke vælge fokuspunkt:
• e (Autovalg af AF-område; 0 74) er valgt: Vælg en anden indstilling af
AF-metode.
• Tryk udløserknappen halvt ned for at starte standbytimeren (0 37).
Kan ikke vælge indstilling af AF-metode: Manuelt fokus er valgt (0 69, 81).
Tekniske bemærkninger 283
AF-hjælpelyset lyser ikke:
• AF-hjælpelyset lyser ikke, hvis AF-C er valgt som autofokusindstilling
(0 69), eller hvis kontinuerlig autofokus er valgt, når kameraet er i
indstillingen AF-A. Vælg AF-S. Hvis en anden indstilling end e (Autovalg af
AF-område) er valgt for indstilling af AF-metode, skal du vælge midterste
fokuspunkt (0 74, 76).
• Kameraet er aktuelt i Live View.
• Fra er valgt for Indbygget AF-hjælpelys (0 196).
• Hjælpelyset er slukket automatisk. Hjælpelyset kan blive varmt ved længere
tids anvendelse; vent på, at det køler af.
Billedstørrelsen kan ikke ændres: Billedkvalitet indstillet til NEF (RAW) (0 85).
Kameraet er længe om at tage billeder:
• Alt efter optageforhold og hukommelseskortets ydeevne lyser
hukommelseskortlampen muligvis i op til omkring ét minut efter endt
optagelse i kontinuerlig udløserindstilling.
• Slå støjreduktion af fra (0 195).
284 Tekniske bemærkninger
Støj (lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) forekommer på
billederne:
• Lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge og streger kan reduceres
ved at sænke ISO-følsomheden.
• Anvend indstillingen Støjreduktion i optagemenuen for at begrænse
forekomsten af lyse pletter eller tåge på billeder taget ved længere
lukkertider end 1 sek. (0 195).
• Tåge og lyse pletter kan indikere, at kameraets indvendige temperatur er
blevet forhøjet som følge af høje omgivende temperaturer,
langtidseksponeringer eller lignende årsager: Sluk kameraet, og vent på, at
det køler af, før du genoptager optagelsen.
• Ved høje ISO-følsomheder kan der opstå streger på billeder taget med visse
ekstra flashenheder; sker dette, skal du vælge en lavere værdi.
• Ved høje ISO-følsomheder, herunder høje værdier valgt med auto
ISO-følsomhedsstyring, kan du reducere tilfældigt spredte lyse pixels ved at
slå Støjreduktion til (0 195).
• Ved høje ISO-følsomheder kan lyse pletter, tilfældigt spredte lyse pixels,
tåge eller streger være mere markante i langtidseksponeringer og på
billeder taget ved høje omgivende temperaturer eller med aktiv D-Lighting
aktiveret, Jævn valgt for Indstil Picture Control (0 132) eller ekstreme
værdier valgt for Picture Control-parametrene (0 135).
• I indstillingen % kan tilfældigt spredte lyse pixels, tåge eller streger være
mere markante på billeder taget ved lav belysning.
Intet billede tages ved tryk på fjernbetjeningens udløserknap:
• Udskift batteriet i fjernbetjeningen (0 269).
• Vælg udløserindstillingen Fjernbetjening (0 95).
• Flashen lader op (0 38).
• Tidsrummet valgt for Ventetid fjernbetj. (ML-L3) (0 208) er udløbet.
• Stærkt lys påvirker ML-L3-fjernbetjeningen.
Der lyder intet bip:
• Fra er valgt for Bip (0 213).
• Kameraet er i indstillingen Dæmpet lukkerlyd (0 65), eller der optages
video (0 138).
• MF eller AF-C er valgt som fokusindstilling, eller motivet bevæger sig, når AF-A
er valgt (0 69).
Tekniske bemærkninger 285
Pletter forekommer på billederne: Rens forreste og bagerste objektivelementer.
Hvis problemet varer ved, skal du rense billedsensoren manuelt (0 273) eller
kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
Datoen er ikke indfotograferet på billederne: Der er valgt en NEF (RAW)-indstilling
som billedkvalitet (0 85, 202).
Der optages ikke lyd på videoer: Mikrofon fra er valgt for Indstillinger for video >
Mikrofon (0 141).
Live View slutter uventet eller starter ikke: Live View kan slutte automatisk for at
forhindre beskadigelse af kameraets indvendige kredsløb, hvis:
• Den omgivende temperatur er høj
• Kameraet har været anvendt til Live View eller til videooptagelse i længere
tid
• Kameraet har været anvendt i kontinuerlige udløserindstillinger i længere
tid. Hvis Live View ikke starter, når du forsøger at starte funktionen, skal du
vente, til de indre kredsløb er kølet ned og derefter prøve igen. Bemærk, at
kameraet kan føles varmt at røre ved, men dette er ikke ensbetydende med
en funktionsfejl.
Forstyrrende elementer forekommer på billederne under Live View: "Støj" (tilfældigt
spredte, lyse pixels, tåge eller streger) og uventede farver kan forekomme,
hvis du zoomer ind på billedet, der ses gennem objektivet (0 38) under Live
View; i videoer påvirkes mængden og fordelingen af tilfældigt spredte, lyse
pixels, tåge og lyse pletter af billedstørrelsen og -hastigheden (0 141).
Tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller lyse pletter kan også opstå som følge
af temperaturstigninger i kameraets indvendige kredsløb under Live View;
afslut Live View, når kameraet ikke er i brug.
Støjstriber og streger forekommer under Live View eller optagelse af video: Vælg en
indstilling for Reduktion af støjstriber, der passer til frekvensen på den
lokale strømforsyning (0 213).
Lyse striber forekommer under Live View eller optagelse af video: et blinkende skilt, en
flash eller en anden lyskilde med kort varighed blev anvendt under Live View
eller videooptagelse.
Menuelement kan ikke vælges: Visse valgmuligheder er ikke tilgængelige i alle
indstillinger.
286 Tekniske bemærkninger
Optagelse (P, S, A, M)
Lukkerudløsningen er deaktiveret:
• Det monterede objektiv er ikke af typen E eller G: Drej kameraets
programhjul hen på M (0 105, 253).
• Programhjulet drejet hen på S efter valg af lukkertiden "Bulb" eller
"Langtidseksponering" i indstilling M: Vælg en ny lukkertid (0 101).
Komplet udvalg af lukkertider ikke tilgængeligt:
• Flashen anvendes (0 91).
• Når Til er valgt for Indstillinger for video > Manuelle videoindstillinger i
optagemenuen, varierer udvalget af tilgængelige lukkertider med
billedhastigheden (0 142).
Kan ikke vælge ønsket blænde: Udvalget af tilgængelige blænder varierer med det
anvendte objektiv.
Farverne er unaturlige:
• Justér hvidbalancen, så den passer til lyskilden (0 121).
• Justér indstillingerne for Indstil Picture Control (0 132).
Kan ikke måle hvidbalancen: Motivet er for mørkt eller for lyst (0 128).
Billedet kan ikke vælges som kilde for den forudindstillede hvidbalance: Billedet blev
ikke oprettet med D3400 (0 130).
Effekterne af Picture Control varierer fra billede til billede: A (auto) er valgt for
skarphed, klarhed, kontrast eller farvemætning. Vælg en anden indstilling
(0 136) for et ensartet resultat for en serie af billeder.
Lysmålingen kan ikke ændres: Autoeksponeringslåsen er aktiv (0 113).
Eksponeringskompensation kan ikke anvendes: Kameraet er i indstilling M. Vælg en
anden indstilling (0 98, 116).
Støj (rødlige områder eller andre elementer) optræder ved langtidseksponeringer: Slå
støjreduktion til (0 195).
Tekniske bemærkninger 287
Billedvisning
NEF-billedet (RAW) vises ikke: Billedet blev taget ved billedkvaliteten NEF (RAW) +
JPEG (0 84).
Kan ikke vise billeder optaget med andre kameraer: Billeder optager med andre typer
kameraer kan ikke vises korrekt.
Nogle billeder vises ikke under billedvisning: Vælg Alle for Billedvisningsmappe
(0 187).
Billeder, der er taget i "højt" (portræt) format, vises i "bredt" (landskab) format:
• Vælg Til for Roter lodret (0 189).
• Billedet blev taget med Fra valgt for Automatisk billedrotation (0 188).
• Billedet vises i billedtjek (0 188, 189).
• Kameraet pegede opad eller nedad, da billedet blev taget (0 188).
Billedet kan ikke slettes:
• Billedet er beskyttet: Fjern beskyttelsen (0 168).
• Hukommelseskortet er låst (0 291).
Kan ikke retouchere billede: Billedet kan ikke redigeres yderligere med dette
kamera (0 228).
Billedet kan ikke vælges til udskrivning: Billedet er i NEF (RAW)-format. Overfør
billederne til computeren, og udskriv dem ved hjælp af Capture NX-D
(0 177). NEF-billeder (RAW) kan gemmes i JPEG-format ved hjælp
NEF-behandling (RAW) (0 230).
Billedet vises ikke på TV: HDMI-kablet (0 184) er ikke tilsluttet korrekt.
Kameraet reagerer ikke på fjernbetjeningen til HDMI-CEC-fjernsyn:
• Vælg Til for HDMI > Enhedsstyring i opsætningsmenuen (0 185).
• Justér fjernsynets HDMI-CEC-indstillinger som beskrevet i enhedens
dokumentation.
Kan ikke overføre billeder til computer: Operativsystemet er ikke kompatibelt med
kameraet eller overførselssoftwaren. Anvend kortlæser til at kopiere billeder
over på computeren (0 177).
Computeren viser NEF-billeder (RAW) anderledes end på kameraet:
Tredjepartssoftwaren viser ikke effekterne af Picture Controls, Aktiv
D-Lighting eller vignetteringskontrol. Anvend Capture NX-D (0 177).
288 Tekniske bemærkninger
Bluetooth
Hukommelseskortlampen (0 36) lyser, når kameraet er slukket: Kameraet overfører
data til en smartenhed. Dette er ikke en funktionsfejl.
Kan ikke forbinde til trådløse printere og andre trådløse enheder: Dette kamera kan kun
oprette forbindelse til enheder, der har app'en SnapBridge installeret.
Diverse
Datoen for optagelsen er ikke korrekt: Indstil kameraets ur (0 25, 205).
Menuelement kan ikke vælges: Nogle valgmuligheder er ikke tilgængelige i visse
kombinationer af indstillinger, eller når der ikke er isat hukommelseskort
(0 13, 227, 281).
Tekniske bemærkninger 289
Fejlmeddelelser
I dette afsnit beskrives de indikatorer og fejlmeddelelser, der vises i
søgeren og på skærmen.
A Advarselsikoner
Et blinkende d på skærmen eller s i søgeren indikerer, at du kan få vist en
advarsel eller fejlmeddelelse på skærmen ved at trykke på knappen W (Q).
Indikator
Skærm
Søger
Intet objektiv monteret
F/s
(blinker)
Før du tager billeder,
skal du dreje
zoomringen for at
forlænge objektivet.
F
(blinker)
Løsningsforslag
0
• Montér et kompatibelt objektiv.
252
• Hvis objektivet ikke er af typen E
105
eller G, skal du vælge indstilling M.
Der er monteret et objektiv med en
knap til sammentrækkeligt
objektivhus med sammentrukket
objektivhus. Tryk på knappen til
16
sammentrækkeligt objektivhus, og
drej zoomringen for at forlænge
objektivet.
Udløserknap
d/s Sluk kameraet, og genoplad eller
deaktiveret. Genoplad
12, 13
(blinker) udskift batteriet.
batteriet.
Batteriet kan ikke
bruges, da det ikke
komm. korrekt med
d
dette kamera. Vælg et
Anvend et Nikon-godkendt batteri. 267
(blinker)
batteri, der er beregnet
til brug med dette
kamera.
Sluk kameraet, fjern og udskift
Initialiseringsfejl. Sluk
d/k
kameraet, og tænd det
batteriet, og tænd så kameraet
13, 18
(blinker)
igen.
igen.
290 Tekniske bemærkninger
Indikator
Skærm
Lavt batteriniveau.
Afslut handlingen, og
sluk kameraet med det
samme.
Søger
Løsningsforslag
0
—
Afslut rengøring, sluk kameraet, og
genoplad eller udskift batteriet.
275
s
Indstil kameraets ur.
(blinker)
Intet hukommelseskort S/s Sluk kameraet, og bekræft, at kortet
isat
(blinker) sidder korrekt.
Hukommelseskortet er
Hukommelseskortet er låst
(
låst. Slå kontakten til
(skrivebeskyttet). Skub kortets
(blinker)
skrivebeskyttelse fra.
skrivebeskyttelsesknap fra.
• Brug et godkendt kort.
• Formater kort. Kortet kan være
beskadiget, hvis problemet varer
ved. Kontakt en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
• Fejl ved oprettelse af ny mappe.
Dette hukommelseskort
Slet nogle filer, eller isæt et nyt
kan ikke anvendes.
(/k
hukommelseskort.
Kortet kan være
(blinker)
beskadiget. Isæt et
• Isæt et nyt hukommelseskort.
andet kort.
• Eye-Fi-kortet udsender stadig
trådløse signaler, efter at
Deaktiver er valgt for Eye-Fioverførsel. Sluk kameraet, og
fjern kortet for at stoppe trådløse
signaler.
Eye-Fi-kortet er låst
Ikke tilgængelig, hvis
(/k
(skrivebeskyttet). Skub kortets
Eye-Fi-kortet er låst.
(blinker)
skrivebeskyttelsesknap fra.
Dette kort er ikke
Formatér hukommelseskortet, eller
T
formateret. Formater
sluk kameraet, og isæt et nyt
(blinker)
kortet.
hukommelseskort.
Uret er ikke indstillet
25,
205
13
—
269
201
13,
171
13
224
—
13,
201
Tekniske bemærkninger 291
Indikator
Skærm
Kortet er fuldt
—
Motivet er for lyst
Motivet er for mørkt
Ingen "Bulb" i
S-indstilling
Ingen "Langtidseksp."
iS
—
Løsningsforslag
• Reducér kvaliteten eller
j/A/s størrelsen.
(blinker) • Slet nogle billeder.
• Isæt et nyt hukommelseskort.
Kameraet kan ikke fokusere ved
●
hjælp af autofokus. Komponér om,
(blinker)
eller fokusér manuelt.
• Anvend en lavere ISO-følsomhed.
• Anvend kommercielt ND-filter.
• I indstilling:
S Forøg lukkertid
A Vælg en mindre blænde
(højere blændeværdi)
s
% Vælg en anden
(blinker)
optageindstilling
• Anvend en højere ISO-følsomhed.
• Anvend flash.
• I indstilling:
S Anvend længere lukkertid
A Vælg en større blænde
(mindre blændeværdi)
A/s
(blinker) Skift lukkertid, eller vælg
&/s indstilling M.
(blinker)
Flashen er affyret ved fuld styrke.
Kontrollér billedet på skærmen;
N
hvis det er undereksponeret, skal
(blinker)
du ændre indstillingerne og prøve
igen.
292 Tekniske bemærkninger
Søger
0
84
171
13
35,
72, 81
93
267
102
104
5
93
87
102
104
102,
105
—
Indikator
Skærm
—
Søger
N/s
(blinker)
Fejl. Tryk på
udløserknappen igen.
Fejl ved opstart. Kontakt
en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
Fejl ved lysmåling
Live View kan ikke
startes. Vent, til
kameraet er kølet af.
Mappen indeholder
ingen billeder.
O
(blinker)
Løsningsforslag
• Anvend flashen.
• Skift afstand til motiv, blænde,
flashområde eller ISO-følsomhed.
• Objektivets brændvidde er
mindre end 18 mm: Anvend en
længere brændvidde.
• Ekstra flashenhed af typen SB-400
eller SB-300 monteret: Flashen er i
indirekte position, eller
fokusafstanden er meget kort.
Fortsæt optagelse; forøg om
nødvendigt fokusafstanden for at
undgå skygger på billedet.
Udløs lukkeren. Hvis fejlen varer
ved eller forekommer jævnligt, skal
du kontakte en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
Kontakt en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
—
—
Vent, til de indre kredsløb er kølet
ned, inden Live View eller
videooptagelse genoptages.
Der er ingen billeder i mappen, som
er valgt til billedvisning. Vælg
mappe med billeder i menuen
Billedvisningsmappe, eller isæt et
hukommelseskort med billeder.
0
87
92,
93,
104
—
—
—
—
286
13,
187
Tekniske bemærkninger 293
Indikator
Skærm
Denne fil kan ikke vises.
Denne fil kan ikke
vælges.
Søger
—
—
Denne video kan ikke
redigeres.
—
Der er ingen billeder,
der kan retoucheres.
—
Netværksforbindelse
kan ikke oprettes, før
kameraet er kølet af.
—
Løsningsforslag
Filen kan ikke vises på kameraet.
Billeder oprettet med andre
enheder kan ikke retoucheres.
• Videoer oprettet med andre
enheder kan ikke redigeres.
• Videoer skal have en længde på
mindst to sekunder.
Hukommelseskortet indeholder
ingen NEF-billeder (RAW) til
NEF-behandling (RAW).
Sluk kameraet, og prøv igen, når du
har ladet kameraet køle af.
Kontrollér printer. For at genoptage
skal du vælge Fortsæt (hvis
tilgængelig).
Papiret har ikke den valgte
Kontrollér papir.
—
størrelse. Ilæg papir i den korrekte
størrelse, og vælg Fortsæt.
Afhjælp papirstoppet, og vælg
Papirstop.
—
Fortsæt.
Ilæg papir i den valgte størrelse, og
Mangler papir.
—
vælg Fortsæt.
Kontrollér blæk. For at genoptage
Kontrollér blæk.
—
skal du vælge Fortsæt.
Isæt nye blækpatroner, og vælg
Mangler blæk.
—
Fortsæt.
* Se brugervejledningen til printeren for yderligere information.
Kontrollér printer.
294 Tekniske bemærkninger
—
0
—
228
138
149
230
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
Specifikationer
❚❚ Nikon D3400-digitalkamera
Type
Type
Objektivfatning
Effektiv billedvinkel
Effektive pixels
Effektive pixels
Digitalt spejlreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kontakter)
Nikon DX-format; brændvidde svarende til omtrent
1,5× billedvinklen på objektiver med FX-format
24,2 millioner
Billedsensor
Billedsensor
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
Pixels i alt
24,72 millioner
System til støvreduktion Referencedata til image dust off (softwaren
Capture NX-D påkrævet)
Opbevaring
Billedstørrelse (pixels)
Filformat
Picture Control-system
Medier
Filsystem
• 6000 × 4000 (Large)
• 4496 × 3000 (Medium)
• 2992 × 2000 (Small)
• NEF (RAW): 12 bit, komprimeret
• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med fine (ca. 1 : 4),
normal (ca. 1 : 8) eller basic (ca. 1 : 16)
komprimering
• NEF (RAW) + JPEG: Enkelt billede taget i både
NEF (RAW)- og JPEG-format
Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt,
Landskab, Jævn; valgt Picture Control kan ændres
SD (Secure Digital)- og UHS-I kompatible SDHC- og
SDXC-hukommelseskort
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Tekniske bemærkninger 295
Søger
Søger
Søgerdækning
Forstørrelse
Dioptrijustering
Matskive
Spejl
Objektivblænde
Spejlreflekssøger med pentaspejl i øjenhøjde
Ca. 95 % horisontalt og 95 % vertikalt
Ca. 0,85× (50mm f/1.4 objektiv ved uendelig,
–1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; fra midten af overfladen på
søgerøjestykkelinsen)
–1,7–+0,5 m–1
Type B BriteView Clear Matte Mark VII-matskive
Automatisk
Øjeblikkelig tilbagevendende, elektronisk styret
Objektiv
Understøttelse af
autofokus
Autofokus er tilgængeligt med AF-P og type E og G
AF-S-objektiver.
Øjepunkt
Lukker
Type
Hastighed
Flashsynkroniseringshastighed
Udløser
Udløserindstilling
Billedfremføringshastighed
Selvudløser
Elektronisk styret, lodretgående spaltelukker
1/4000 –30 sek. i trin på 1/3 EV; Bulb;
Langtidseksponering
X= 1/200 sek.; synkroniserer med lukker ved 1/200 sek.
eller længere
8 (enkeltbillede), I (kontinuerlig), J (dæmpet
lukkerlyd), E (selvudløser), " (forsinket
fjernbetjening; ML-L3), # (fjernbetjening med hurtig
respons; ML-L3)
Op til 5 bps
Bemærk: Billedhastighederne antager manuelt fokus,
eksponeringerne manuel eller lukkertidsprioriteret
automatik, en lukkertid på 1/250 sek. eller kortere, og
øvrige indstillinger ved standardværdierne.
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 eksponeringer
296 Tekniske bemærkninger
Eksponering
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Område (ISO 100,
f/1.4-objektiv, 20 °C)
Lysmålerkobling
Indstilling
Eksponeringskompensation
Eksponeringslås
ISO-følsomhed
(anbefalet
eksponeringsindeks)
Aktiv D-Lighting
TTL-lysmåling med 420-pixels RGB-sensor
• Matrix-lysmåling: 3D Color Matrix II-lysmåling (type Eog G-objektiver)
• Centervægtet lysmåling: Vægtning på 75 % til en 8 mm
cirkel midt på billedet
• Spotmåling: Måler en 3,5 mm cirkel (cirka 2,5 % af
billedet) centreret på valgt fokuspunkt
• Matrix eller centervægtet lysmåling: 0–20 EV
• Spotmåling: 2–20 EV
CPU
Automatiske indstillinger (i auto; j auto, flash
slukket); programautomatik med fleksibelt program
(P); lukkertidsprioriteret automatik (S);
blændeprioriteret automatik (A); manuel (M);
motivprogrammer (k portræt; l landskab; p barn;
m sport; n makro; o aftenportræt); specialeffektindstillinger (% nattesyn; S meget levende; T pop;
U billedillustration; ' legetøjskameraeffekt;
( miniatureeffekt; 3 selektiv farve; 1 silhuet; 2 high
key; 3 low key)
Kan justeres med –5 – +5 EV i trin på 1/3 EV i
indstillingerne P, S, A, M, motivprogrammer og
indstilling %
Lysstyrke låst ved den registrerede værdi med
knappen A (L)
ISO 100–25600 i trin på 1 EV. Auto
ISO-følsomhedsstyring tilgængelig
Til, fra
Tekniske bemærkninger 297
Fokusere
Autofokus
Nikon Multi-CAM 1000 autofokus-sensormodul med
TTL-fasedetektion, 11 fokuspunkter (herunder
krydstypesensor) og AF-hjælpelys (rækkevidde ca.
0,5–3 m)
Måleområde
–1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivmotor
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); kontinuerlig AF (AF-C);
autovalg af AF-S/AF-C (AF-A); intelligent fokustracking aktiveres automatisk i henhold til
motivstatus
• Manuelt fokus (MF): Elektronisk afstandsmåler kan
anvendes
Fokuspunkt
Der kan vælges mellem 11 fokuspunkter
Indstilling af AF-metode Enkeltpunkts-AF, dynamisk område-AF, autovalg af
AF-område, 3D-tracking (11 punkter)
Fokuslås
Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt
ned (single AF) eller ved at trykke på knappen A (L)
Flash
Indbygget flash
Ledetal
Flashstyring
Flashindstilling
i, k, p, n, o, S, T, U, ': Automatisk flash med
automatisk pop-op
P, S, A, M: Manuel pop-op med knapudløsning
Ca. 7, 8 med manuel flash (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL-flashstyring med 420-pixel RGB-sensor er
tilgængelig med den indbyggede flash; i-TTLafbalanceret udfyldningsflash til digitale
spejlreflekskameraer anvendes med matrix- og
centervægtet lysmåling, standard i-TTL-flash til
digitale spejlreflekskameraer anvendes med
spotmåling
Automatisk, auto med rød-øje-reduktion, automatisk
langtidssynkronisering, automatisk
langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion,
udfyldningsflash, rød-øje-reduktion,
langtidssynkronisering, langtidssynkronisering med
rød-øje-reduktion, synkronisering med bageste
lukkergardin og langtidssynkronisering,
synkronisering med bageste lukkergardin, fra
298 Tekniske bemærkninger
Flash
Flashkompensation
Flashindikator
Tilbehørssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Synkroniseringsstik
Hvidbalance
Hvidbalance
Kan justeres med −3–+1 EV i trin på 1/3 EV i
indstillingerne P, S, A, M og motivprogrammer
Lyser, når den indbyggede flash eller den ekstra
flashenhed er ladet helt op; blinker, efter at flashen er
affyret ved fuld styrke
ISO 518 hot-shoe med synkronisering og
datakontakter samt sikkerhedslås
Nikon CLS understøttes
Synkroniseringsadapter AS-15 (forhandles separat)
Auto, glødelampe, lysstofrør (7 typer), direkte sollys,
flash, overskyet, skygge, forudindstillet manuelt, alle
undtagen forudindstillet manuelt med finjustering
Live View
Objektivmotor
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); altid aktiveret AF (AF-F)
• Manuelt fokus (MF)
Indstilling af AF-metode Ansigtsprioriteret AF, bredt område AF, normalt
område AF, følg motiv AF
Autofokus
Kontrastbaseret AF hvor som helst i billedet
(kameraet vælger fokuspunktet automatisk, når
ansigtsprioriteret AF eller følg motiv AF er valgt)
Automatisk valg af motiv Tilgængelig i indstillingerne i og j
Video
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Billedstørrelse (pixels) og
billedhastighed
TTL-lysmåling ved brug af primær billedsensor
Matrix
• 1920 × 1080; 60p (progressivt), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
De faktiske billedhastigheder for 60p, 50p, 30p, 25p
og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og
23,976 bps; indstillingerne understøtter både ★ høj
og normal billedkvalitet
Tekniske bemærkninger 299
Video
Filformat
Videokomprimering
Format for optagelse af
lyd
Enhed til lydoptagelse
ISO-følsomhed
Skærm
Skærm
Billedvisning
Billedvisning
Grænseflade
USB
HDMI-udgang
Bluetooth
Kommunikationsprotokoller
Driftsfrekvens
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineær PCM
Indbygget monomikrofon; følsomhed justerbar
ISO 100–25600
7,5-cm (3 tommer.), ca. 921k-punkts (VGA) TFT LCD
med 170° synsvinkel, ca. 100 % søgerdækning og
justering af lysstyrke
Fuldskærmsvisning og miniaturevisning (4, 9 eller
72 billeder eller kalender) med zoom under
billedvisning, beskæring af zoom under
billedvisning, billedvisning af ansigtszoom,
videobilledvisning, slideshows af billeder og/eller
video, histogramvisning, højlys, billedinformation,
visning af lokationsdata, automatisk billedrotation,
klassificering af billeder samt billedkommentar (op til
36 tegn)
Højhastigheds-USB med mikro-USB-stik; tilslutning
til indbygget USB-port anbefales
Type C HDMI-stik
Bluetooth-specifikation, version 4.1
• Bluetooth: 2402–2480 MHz
• Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
8,1 dBm (EIRP)
Maksimal
udladningseffekt
Rækkevidde (frit udsyn) Ca. 10 m uden interferens; rækkevidden kan variere
med signalstyrken og tilstedeværelsen af eller
manglen på forhindringer
300 Tekniske bemærkninger
Understøttede sprog
Understøttede sprog
Strømkilde
Batteri
Lysnetadapter
Stativgevind
Stativgevind
Mål/vægt
Mål (B × H × D)
Vægt
Anvendelsesområde
Temperatur
Luftfugtighed
Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk,
fransk, græsk, hindi, hollandsk, indonesisk, italiensk,
japansk, kinesisk (forenklet og traditionelt), koreansk,
marathi, norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal
og Brasilien), rumænsk, russisk, serbisk, spansk,
svensk, tamilsk, telugu, thailandsk, tjekkisk, tyrkisk,
tysk, ukrainsk, ungarsk, vietnamesisk
Et EN-EL14a genopladeligt Li-ion-batteri
EH-5b lysnetadapter; kræver EP-5A-stik til
lysnetadapter (forhandles separat)
/ tommer (ISO 1222)
14
Ca. 124 × 98 × 75,5 mm
Ca. 445 g med batteri og hukommelseskort, men
uden kamerahusdæksel; ca. 395 g (kun kamerahus)
0 °C–40 °C
85 % eller derunder (ingen kondensering)
• Medmindre andet er angivet, udføres alle målinger i overensstemmelse med standarderne og
retningslinjerne for Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Alle tal gælder for et kamera med et fuldt opladet, genopladeligt batteri.
• Prøvebillederne, der vises på kameraet, samt billederne og illustrationerne i brugervejledningen er
kun til eksponeringsformål.
• Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre udseendet på og specifikationerne for hardwaren
og softwaren beskrevet i denne brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes
ansvarlig for skader, der skyldes fejl i denne brugervejledning.
Tekniske bemærkninger 301
❚❚ MH-24 batterioplader
100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 0,2 A maksimum
8,4 V jævnstrøm/0,9 A
EN-EL14a Nikon genopladelige Li-ion-batterier
Ca. 1 time og 50 minutter ved en omgivende
temperatur på 25 °C, når der ikke er ladning tilbage
Driftstemperatur
0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)
Ca. 70 × 26 × 97 mm, eksklusive stikadapter
Vægt
Ca. 96 g, eksklusive stikadapter
Symbolerne på dette produkt repræsenterer følgende:
m Vekselstrøm, p Jævnstrøm, q Klasse II-udstyr (konstruktionen af produktet er dobbeltisoleret).
Nominel indgangseffekt
Nominel udgangseffekt
Understøttede batterier
Opladningstid
❚❚ Genopladeligt EN-EL14a Li-ion-batteri
Type
Genopladeligt Li-ion-batteri
Nominel ydelse
7,2 V/1230 mAh
Driftstemperatur
0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)
Ca. 38 × 53 × 14 mm
Vægt
Ca. 49 g, eksklusive poldæksel
Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre udseendet på og specifikationerne for hardwaren og
softwaren beskrevet i denne brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig
for skader, der skyldes fejl i denne brugervejledning.
302 Tekniske bemærkninger
❚❚ Understøttede standarder
• DCF Version 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) er en
standard, der anvendes bredt i digitalkameraindustrien for at
sikre kompatibilitet mellem de forskellige mærker.
• Exif version 2.3: D3400 understøtter Exif (Exchangeable Image File
Format til digitale stillbilledkameraer) version 2.3; en standard,
der gør det muligt at anvende information, som er gemt sammen
med billederne, til at optimere farvegengivelsen ved udskrivning
af billeder på Exif-kompatible printere.
• PictBridge: En standard, der er udviklet i samarbejde mellem
digitalkamera- og printerindustrien, som gør det muligt at
udskrive billeder direkte på en printer uden først at overføre dem
til en computer.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for
multimediegrænseflader, som anvendes inden for
forbrugerelektronik og A/V-enheder, og som kan overføre
audiovisuelle data- og styresignaler til HDMI-kompatible enheder
via en enkelt kabelforbindelse.
Tekniske bemærkninger 303
A Varemærkeinformation
IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems,
Inc., i USA og/eller andre lande og anvendes under licens. Windows er
enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande. Mac, OS X, Apple®, App Store®,
Apple-logoerne, iPhone®, iPad® og iPod touch® er varemærker tilhørende
Apple Inc. registreret i USA og/eller andre lande. Android er et varemærke
tilhørende Google Inc. Android-robotten reproduceres eller modificeres via
arbejde oprettet og delt af Google og anvendes i henhold til de vilkår, der
er beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License. PictBridge-logoet
er et varemærke. SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende
SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
Bluetooth ®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af Nikon Corporation er
under licens.
Alle andre varemærker nævnt i denne vejledning eller anden
dokumentation, der følger med dit Nikon-produkt, er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this
device or its compliance with safety and regulatory standards. Please
note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
A Overensstemmelsesmærkning
De standarder, som kameraet opfylder, kan vises ved hjælp af indstillingen
Overensstemmelsesmærkning i opsætningsmenuen (0 225).
304 Tekniske bemærkninger
A FreeType-licens (FreeType2)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2012 af Projektet
FreeType (http://www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.
A MIT-licens (HarfBuzz)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2016 af Projektet
HarfBuzz (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle
rettigheder forbeholdes.
A Certifikater
Tekniske bemærkninger 305
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR- og
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6Gobjektiver
Læs dette afsnit, hvis du købte kameraet sammen med AF-P DX
NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR- eller AF-P DX NIKKOR 18–55mm
f/3.5–5.6G-objektivsættet, der er tilgængeligt i visse lande eller
områder. Objektivets dele er opstillet herunder.
1 Objektivdæksel
6 Objektivmonteringsmærke.............15
2 Monteringsmærke for
7 CPU-kontakter................................. 253
modlysblænde
3 Knap til sammentrækkeligt
objektivhus ........................................16
4 Brændviddeskala
8 Fokusring.............................................81
9 Zoomring.............................................34
10 Bagdæksel
5 Brændviddemærke
Disse sammentrækkelige objektiver er udelukkende beregnet til brug
med digitale Nikon spejlreflekskameraer i DX-format;
spejlreflekskameraer til film samt digitale spejlreflekskameraer i D3serien, D2-serien, D1-serien, D700, D300-serien, D200, D100, D90,
D80, D70-serien, D60, D50, D40-serien og digitale
spejlreflekskameraer af typen D7000, D5100, D5000, D3200, D3100
og D3000 understøttes ikke. Når du anvender objektiver med et
kamera af typen D5, D4-serien, D810-serien, D800-serien, Df, D750,
D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300 eller D3300, skal du sikre
dig, at kameraets firmware er blevet opdateret til den nyeste version.
306 Tekniske bemærkninger
❚❚ Fokusering
Fokusindstillingen kan vælges ved hjælp af kameraets knapper
(0 69).
Autofokus
Fokus justeres automatisk, når kameraet er i autofokusindstilling
(0 69). Fokusringen kan også anvendes til at få kameraet til at
fokusere, hvis udløserknappen holdes trykket halvt ned (eller hvis
knappen AF-ON holdes nede); dette kaldes "autofokus med manuel
prioritering" (M/A). Autofokus genoptages, når udløserknappen
trykkes halvt ned (eller der trykkes på knappen AF-ON) endnu en
gang. Bemærk, at berøring af fokusringen, mens autofokus er aktivt,
ændrer fokuspositionen.
Manuel fokus
Når kameraet er i manuel fokusindstilling, kan fokus justeres ved at
dreje objektivets fokusring (0 81). Når kameraet er slukket, eller
standbytimeren er udløbet, kan fokusringen ikke anvendes til at
fokusere, og drejning af zoomringen ændrer fokuspositionen; før du
fokuserer, skal du tænde kameraet eller trykke på udløserknappen
for at aktivere standbytimeren igen.
Brugere af kameraer af type D5200 skal være opmærksom på, at hvis
standbytimeren får lov at løbe ud, ændres fokuspositionen ved
genstart af timeren. Fokusér igen før optagelse. Længere standbytider anbefales til manuel fokus samt i andre situationer, hvor du
måske ikke udløser lukkeren straks efter fokusering.
Tekniske bemærkninger 307
❚❚ Anvendelse af den indbyggede flash
Når du anvender indbygget flash, skal du sørge for, at motivet er
mindst 0,6 m væk og fjerne modlysblænden for at undgå
vignettering (skygger dannet på det sted, hvor enden af objektivet
blokerer den indbyggede flash).
Skygge
Kamera
D5500/D5300/D5200/
D3400/D3300
308 Tekniske bemærkninger
Vignettering
Zoomposition
18 mm
24, 35, 45 og
55 mm
Minimumafstand uden
vignettering
1,0 m
Ingen
vignettering
❚❚ Vibrationsreduktion (VR) (kun ved VR, AF-P DX NIKKOR 18–55mm
f/3.5–5.6G VR)
Når der er monteret et objektiv af typen AF-P DX NIKKOR 18–55mm
f/3.5–5.6G VR på kameraet, kan du aktivere eller deaktivere
vibrationsreduktion (VR) ved hjælp af indstillingen Optisk VR i
optagemenuen (0 198). Hvis Til er valgt, træder
vibrationsreduktion (VR) i kraft, når udløserknappen trykkes halvt
ned. Vibrationsreduktion (VR) reducerer slør forårsaget af
kamerarystelse, hvilket giver mulighed for lukkertider op til 4,0 trin
længere, end det ellers ville være tilfældet, og øger udvalget af
tilgængelige lukkertider. Effekterne af VR på lukkertiden måles i
henhold til Camera and Imaging Products Association (CIPA)standarderne; objektiver i FX-format måles ved hjælp af digitale
spejlreflekskameraer i FX-format, objektiver i DX-format ved hjælp
af kameraer i DX-format. Zoomobjektiver måles ved maksimalt
zoom.
D Vibrationsreduktion (VR)
• Ved anvendelse af vibrationsreduktion (VR), skal du trykke
udløserknappen halvt ned og afvente, at billedet i søgeren stabiliseres, før
du trykker udløserknappen resten af vejen ned.
• Når vibrationsreduktion (VR) er aktiv, bliver billedet i søgeren muligvis
sløret, når lukkeren udløses. Dette er ikke en funktionsfejl.
• Når kameraet panoreres, er vibrationsreduktion (VR) udelukkende effektiv
ved bevægelser, der ikke panoreres (hvis kameraet eksempelvis
panoreres vandret, fungerer vibrationsreduktion (VR) udelukkende
lodret). Det gør det meget nemmere at panorere kameraet i en stor, blød
bue.
• Hvis kameraet er udstyret med indbygget flash, deaktiveres
vibrationsreduktion (VR), mens flashen lader op.
• Vibrationsreduktion (VR) anbefales generelt, når kameraet er monteret på
et stativ, selv om du måske foretrækker at slå det fra alt efter
optageforhold og stativtype.
• Vibrationsreduktion (VR) anbefales, når kameraet er monteret på et
enkeltfodet stativ.
Tekniske bemærkninger 309
❚❚ Medfølgende tilbehør
• LC-55A 55 mm objektivfrontdæksel, der kan klikkes på
• Bagdæksel
❚❚ Kompatibelt tilbehør
•
•
•
•
55 mm screw-on filtre
LF-4 Bagdæksel
CL-0815 Objektivetui
HB-N106 Bajonetblænde
Få monteringsmærket for modlysblænde på objektivet (●) til at
flugte med justeringsmærket på modlysblænden ( ) som vist i
Figur q, og drej derefter modlysblænden (w), til mærket ●
flugter med låsemærket på modlysblænden (—).
Ved montering eller fjernelse af modlysblænden skal du holde fat
i den tæt ved symbolet i bunden af den, uden at dit greb bliver for
krampagtigt. Der kan forekomme vignettering, hvis
modlysblænden ikke er monteret korrekt. Du kan vende
modlysblænden om og sætte den på objektivet, når den ikke
anvendes.
310 Tekniske bemærkninger
❚❚ Specifikationer
Type
Brændvidde
Maksimumblænde
Objektivets konstruktion
Billedvinkel
Brændviddeskala
Afstandsinformation
Zoom
Fokusering
Vibrationsreduktion (VR)
(kun AF-P DX NIKKOR
18–55mm f/3.5–5.6G VR)
Tætteste fokusafstand
Blændeblade
Blænde
Blændeområde
Lysmåling
Filterstørrelse
Mål
Vægt
AF-P DX-objektiv af typen G med indbygget CPU
og F-fatning
18–55 mm
f/3.5–5.6
12 elementer i 9 grupper (2 asfæriske
linseelementer)
76° – 28° 50´
Gradueret i millimeter (18, 24, 35, 45, 55)
Overføres til kameraet
Manuelt zoom med uafhængig zoomring
Autofokus kontrolleret af stepmotor; separat
fokusring for manuelt fokus
Objektivforskydning svingspolemotorer
0,25 m fra fokusplanet (0 82) ved alle
zoompositioner
7 (afrundet blændeåbning)
Fuldautomatisk
• 18 mm brændvidde: f/3.5–22
• 55 mm brændvidde: f/5.6–38
Den mindste blænde, der vises, kan variere alt
efter størrelsen på eksponeringstrinnet valgt med
kameraet.
Fuld blænde
55 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 64,5 mm i maksimal diameter × 62,5 mm
(afstand fra kameraets objektivfatningsplan, når
objektivet er sammentrukket)
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR: Ca. 205 g
• AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G: Ca. 195 g
Tekniske bemærkninger 311
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G
ED VR- og AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4.5–6.3G ED-objektiver
Læs dette afsnit, hvis du købte kameraet sammen med AF-P DX
NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR- eller AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4.5–6.3G ED-objektivsættet, der er tilgængeligt i visse
lande eller områder. Objektivets dele er opstillet herunder.
1 Objektivdæksel
6 Brændviddemærke
2 Monteringsmærke for
7 Objektivmonteringsmærke.............15
modlysblænde
3 Fokusring .............................................81
8 CPU-kontakter................................. 253
9 Bagdæksel
4 Zoomring .............................................34
5 Brændviddeskala
Disse objektiver er udelukkende beregnet til brug med digitale
Nikon spejlreflekskameraer i DX-format; spejlreflekskameraer til film
samt digitale spejlreflekskameraer i D3-serien, D2-serien, D1-serien,
D700, D300-serien, D200, D100, D90, D80, D70-serien, D60, D50,
D40-serien og digitale spejlreflekskameraer af typen D7000, D5100,
D5000, D3200, D3100 og D3000 understøttes ikke. Når du anvender
objektiver med et kamera af typen D5, D4-serien, D810-serien,
D800-serien, Df, D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300
eller D3300, skal du sikre dig, at kameraets firmware er blevet
opdateret til den nyeste version.
312 Tekniske bemærkninger
❚❚ Fokusering
Fokusindstillingen kan vælges ved hjælp af kameraets knapper
(0 69). Funktionerne for autofokus og afstandsfinder understøttes
ved alle brændvidder. Når du anvender dette objektiv, skal du se
bort fra eventuelle dele af kameraets brugervejledning, hvor der er
opstillet begrænsninger for autofokus og afstandsfinder for
objektiver med en maksimumblænde, der er langsommere end
f/5.6.
Autofokus
Fokus justeres automatisk, når kameraet er i autofokusindstilling
(0 69). Fokusringen kan også anvendes til at få kameraet til at
fokusere, hvis udløserknappen holdes trykket halvt ned (eller hvis
knappen AF-ON holdes nede); dette kaldes "autofokus med manuel
prioritering" (M/A). Autofokus genoptages, når udløserknappen
trykkes halvt ned (eller der trykkes på knappen AF-ON) endnu en
gang. Bemærk, at berøring af fokusringen, mens autofokus er aktivt,
ændrer fokuspositionen.
Manuel fokus
Når kameraet er i manuel fokusindstilling, kan fokus justeres ved at
dreje objektivets fokusring (0 81). Når kameraet er slukket, eller
standbytimeren er udløbet, kan fokusringen ikke anvendes til at
fokusere, og drejning af zoomringen ændrer fokuspositionen; før du
fokuserer, skal du tænde kameraet eller trykke på udløserknappen
for at aktivere standbytimeren igen.
Brugere af kameraer af type D5200 skal være opmærksom på, at hvis
standbytimeren får lov at løbe ud, ændres fokuspositionen ved
genstart af timeren. Fokusér igen før optagelse. Længere standbytider anbefales til manuel fokus samt i andre situationer, hvor du
måske ikke udløser lukkeren straks efter fokusering.
Tekniske bemærkninger 313
❚❚ Vibrationsreduktion (VR) (kun ved VR, AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4.5–6.3G ED VR)
Når der er monteret et objektiv af typen AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4.5–6.3G ED VR på kameraet, kan du aktivere eller deaktivere
vibrationsreduktion (VR) ved hjælp af indstillingen Optisk VR i
optagemenuen (0 198). Hvis Til er valgt, træder
vibrationsreduktion (VR) i kraft, når udløserknappen trykkes halvt
ned. Vibrationsreduktion (VR) reducerer slør forårsaget af
kamerarystelse, hvilket giver mulighed for lukkertider op til 4,0 trin
længere, end det ellers ville være tilfældet, og øger udvalget af
tilgængelige lukkertider. Effekterne af VR på lukkertiden måles i
henhold til Camera and Imaging Products Association (CIPA)standarderne; objektiver i FX-format måles ved hjælp af digitale
spejlreflekskameraer i FX-format, objektiver i DX-format ved hjælp
af kameraer i DX-format. Zoomobjektiver måles ved maksimalt
zoom.
D Vibrationsreduktion (VR)
• Ved anvendelse af vibrationsreduktion (VR) skal du trykke
udløserknappen halvt ned og afvente, at billedet i søgeren stabiliseres, før
du trykker udløserknappen resten af vejen ned.
• Når vibrationsreduktion (VR) er aktiv, bliver billedet i søgeren muligvis
sløret, når lukkeren udløses. Dette er ikke en funktionsfejl.
• Når kameraet panoreres, er vibrationsreduktion (VR) udelukkende effektiv
ved bevægelser, der ikke panoreres (hvis kameraet eksempelvis
panoreres vandret, fungerer vibrationsreduktion (VR) udelukkende
lodret). Det gør det meget nemmere at panorere kameraet i en stor, blød
bue.
• Hvis kameraet er udstyret med indbygget flash, deaktiveres
vibrationsreduktion (VR), mens flashen lader op.
• Vibrationsreduktion (VR) anbefales generelt, når kameraet er monteret på
et stativ, selv om du måske foretrækker at slå det fra alt efter
optageforhold og stativtype.
• Vibrationsreduktion (VR) anbefales, når kameraet er monteret på et
enkeltfodet stativ.
314 Tekniske bemærkninger
❚❚ Medfølgende tilbehør
• LC-58 58 mm objektivfrontdæksel, der kan klikkes på
• Bagdæksel
❚❚ Kompatibelt tilbehør
•
•
•
•
58 mm screw-on filtre
LF-4 Bagdæksel
CL-1020 Objektivetui
HB-77 Bajonetblænde
Få monteringsmærket for modlysblænde på objektivet (●) til at
flugte med justeringsmærket på modlysblænden ( ) som vist i
Figur q, og drej derefter modlysblænden (w), til mærket ●
flugter med låsemærket på modlysblænden (—).
Ved montering eller fjernelse af modlysblænden skal du holde fat
i den tæt ved symbolet i bunden af den, uden at dit greb bliver for
krampagtigt. Der kan forekomme vignettering, hvis
modlysblænden ikke er monteret korrekt. Du kan vende
modlysblænden om og sætte den på objektivet, når den ikke
anvendes. Når modlysblænden vendes om, kan den monteres og
fjernes ved, at du drejer den, mens du holder den tæt ved
låsemærket (—).
Tekniske bemærkninger 315
❚❚ Specifikationer
Type
Brændvidde
Maksimumblænde
Objektivets konstruktion
Billedvinkel
Brændviddeskala
Afstandsinformation
Zoom
Fokusering
AF-P DX-objektiv af typen G med indbygget CPU
og F-fatning
70–300 mm
f/4.5–6.3
14 elementer i 10 grupper (inklusive 1 EDlinseelement)
22° 50´ – 5° 20´
Gradueret i millimeter (70, 100, 135, 200, 300)
Overføres til kameraet
Manuelt zoom med uafhængig zoomring
Autofokus kontrolleret af stepmotor; separat
fokusring for manuelt fokus
Objektivforskydning med svingspolemotorer
Vibrationsreduktion (VR)
(kun AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4.5–6.3G ED VR)
Tætteste fokusafstand
1,1 m fra fokusplanet (0 82) ved alle
zoompositioner
Blændeblade
7 (afrundet blændeåbning)
Blænde
Fuldautomatisk
Blændeområde
• 70 mm brændvidde: f/4.5–22
• 300 mm brændvidde: f/6.3–32
Den mindste blænde, der vises, kan variere alt efter
størrelsen på eksponeringstrinnet valgt med
kameraet.
Lysmåling
Fuld blænde
Filterstørrelse
58 mm (P = 0,75 mm)
Mål
Ca. 72 mm i maksimal diameter × 125 mm (afstand
fra kameraets objektivfatningsplan)
Vægt
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR: Ca. 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED: Ca. 400 g
316 Tekniske bemærkninger
AF-S DX NIKKOR 55–200mm f/4–5.6G ED VR IIobjektiver
Læs dette afsnit, hvis du købte kameraet sammen med AF-S DX
NIKKOR 55–200mm f/4–5.6G ED VR II-objektivsættet, der er
tilgængeligt i visse lande eller områder. Objektivets dele er opstillet
herunder.
1 Objektivdæksel
7 Brændviddemærke
2 Monteringsmærke for
8 Objektivmonteringsmærke.............15
modlysblænde
9 CPU-kontakter ................................. 253
3 Fokusring ............................................ 81 10 Knap til skift af
4 Zoomring ............................................ 34
A-M-indstilling ..................................81
5 Knap til sammentrækkeligt
objektivhus ....................................... 16
6 Brændviddeskala
11 Kontakt til vibrationsreduktion (VR)
ON/OFF ............................................ 318
12 Bagdæksel
Dette objektiv er udelukkende til brug med Nikon digitalkameraer
med DX-format.
❚❚ Fokusering
Fokusindstillingen bestemmes af kameraets fokusindstilling og
positionen for kameraets knap til skift af A-M-indstilling (0 81).
Tekniske bemærkninger 317
❚❚ Vibrationsreduktion (VR)
Vibrationsreduktion (VR) kan aktiveres ved at skubbe
kontakten for vibrationsreduktion (VR) over på ON (TIL)
og træder i kraft, når udløserknappen trykkes halvt
ned. Vibrationsreduktion (VR) reducerer slør
forårsaget af kamerarystelse, hvilket giver mulighed
for lukkertider op til 4,0 trin længere, end det ellers ville være
tilfældet, og øger udvalget af tilgængelige lukkertider. Effekterne af
VR på lukkertiden måles i henhold til Camera and Imaging Products
Association (CIPA) -standarderne; objektiver i FX-format måles ved
hjælp af digitale spejlreflekskameraer i FX-format, objektiver i DXformat ved hjælp af kameraer i DX-format. Zoomobjektiver måles
ved maksimalt zoom.
D Vibrationsreduktion (VR)
• Ved anvendelse af vibrationsreduktion (VR), skal du trykke
udløserknappen halvt ned og afvente, at billedet i søgeren stabiliseres, før
du trykker udløserknappen resten af vejen ned.
• Når vibrationsreduktion (VR) er aktiv, bliver billedet i søgeren muligvis
sløret, når lukkeren udløses. Dette er ikke en funktionsfejl.
• Når kameraet panoreres, er vibrationsreduktion (VR) udelukkende effektiv
ved bevægelser, der ikke panoreres (hvis kameraet eksempelvis
panoreres vandret, fungerer vibrationsreduktion (VR) udelukkende
lodret). Det gør det meget nemmere at panorere kameraet i en stor, blød
bue.
• Sluk ikke kameraet, og fjern ikke objektivet, mens vibrationsreduktion
(VR) er aktiv.
• Hvis kameraet er udstyret med indbygget flash, deaktiveres
vibrationsreduktion (VR), mens flashen lader op.
• Vælg OFF (FRA), når kameraet er monteret på et stativ, medmindre
stativhovedet ikke er afsikret, eller kameraet er monteret på et
enkeltfodet stativ. I så fald anbefales ON (TIL).
318 Tekniske bemærkninger
❚❚ Medfølgende tilbehør
• LC-52 52 mm objektivfrontdæksel, der kan klikkes på
• Bagdæksel
❚❚ Kompatibelt tilbehør
•
•
•
•
52 mm screw-on filtre
LF-4 Bagdæksel
CL-0915 Fleksibel objektivtaske
HB-37 Bajonetblænde
Få monteringsmærket for modlysblænde på objektivet (●) til at
flugte med justeringsmærket på modlysblænden ( ) som vist i
Figur q, og drej derefter modlysblænden (w), til mærket ●
flugter med låsemærket på modlysblænden (—).
Ved montering eller fjernelse af modlysblænden skal du holde fat
i den tæt ved symbolet i bunden af den, uden at dit greb bliver for
krampagtigt. Der kan forekomme vignettering, hvis
modlysblænden ikke er monteret korrekt. Du kan vende
modlysblænden om og sætte den på objektivet, når den ikke
anvendes. Når modlysblænden vendes om, kan den monteres og
fjernes ved, at du drejer den, mens du holder den tæt ved
låsemærket (—).
Tekniske bemærkninger 319
❚❚ Specifikationer
Type
Brændvidde
Maksimumblænde
Objektivets konstruktion
Billedvinkel
Brændviddeskala
Afstandsinformation
Zoom
Fokusering
Vibrationsreduktion (VR)
Tætteste fokusafstand
Blændeblade
Blænde
Blændeområde
Lysmåling
Filterstørrelse
Mål
Vægt
AF-S DX-objektiv af typen G med indbygget CPU
og F-fatning
55–200 mm
f/4–5.6
13 elementer i 9 grupper (inklusive
1 ED-linseelement)
28° 50´ – 8°
Gradueret i millimeter (55, 70, 85, 105, 135, 200)
Overføres til kameraet
Manuelt zoom med uafhængig zoomring
Nikon Internal Focusing (IF)-system med
autofokus kontrolleret af Silent Wave-motor og
særskilt fokusring for manuel fokus
Objektivforskydning med voice coil motors (VCMs)
1,1 m fra fokusplanet (0 82) ved alle
zoompositioner
7 (afrundet blændeåbning)
Fuldautomatisk
• 55 mm brændvidde: f/4–22
• 200 mm brændvidde: f/5.6–32
Fuld blænde
52 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 70,5 mm i maksimal diameter × 83 mm
(afstand fra kameraets objektivfatningsplan, når
objektivet er sammentrukket)
Ca. 300 g
Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre udseendet på og specifikationerne for hardwaren og
softwaren beskrevet i denne brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig
for skader, der skyldes fejl i denne brugervejledning.
320 Tekniske bemærkninger
D Vedligeholdelse af objektiv
• Sørg for, at CPU-kontakterne er rene.
• Fjern støv og lignende fra objektivets overflader med en pustebørste.
Kom en lille smule alkohol eller objektivrens på en blød, ren bomuldsklud
eller renseserviet til objektiver, og rengør fra midten og udad med
cirkelbevægelser for at fjerne snavs og fingeraftryk.
• Undgå at anvende organiske opløsningsmidler, fortynder eller benzol til
at rense objektivet.
• Modlysblænden eller NC-filtre kan anvendes til at beskytte det forreste
objektivelement.
• Montér forreste og bageste dæksler inden placering af objektivet i dets
fleksible etui.
• Når der er monteret modlysblænde, må du ikke samle kameraet op eller
holde objektivet kun ved at tage fat i modlysblænden.
• Opbevar objektivet på et tørt og køligt sted, hvis det ikke skal anvendes i
længere tid, for at undgå mug og rust. Opbevar det ikke i direkte sollys
eller med nafta eller kamfermølkugler.
• Hold objektivet tørt. Rust i kameraets indvendige dele kan forårsage
skader, der ikke kan udbedres.
• Efterlades objektivet i ekstremt varme omgivelser, kan det blive
beskadiget eller få dele af armeret plastic presset ud af form.
Tekniske bemærkninger 321
A Bemærkning vedrørende vidvinkel- og supervidvinkelobjektiver
Autofokus giver muligvis ikke de ønskede resultater i situationer som dem
vist nedenfor.
1 Genstande i baggrunden optager mere af fokuspunktet end hovedmotivet:
Hvis fokuspunktet indeholder både forog baggrundsgenstande, fokuserer
kameraet muligvis på baggrunden, og
motivet kan komme ud af fokus, især
med vidvinkel- og
supervidvinkelobjektiver.
Eksempel: Et portrætmotiv langt
væk med nogen afstand til
baggrunden
2 Motivet indeholder mange fine detaljer.
Kameraet kan have svært ved at
fokusere på motiver, der indeholder
mange fine detaljer.
Eksempel: En blomstereng
I sådanne tilfælde anvendes manuelt fokus eller fokuslås for at fokusere på
et andet motiv på den samme afstand og derefter komponere billedet igen.
For yderligere information, se "Opnå gode resultater med Autofokus"
(0 72).
322 Tekniske bemærkninger
Hukommelseskortets kapacitet
Nedenstående tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan
gemmes på et 16 GB SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I-kort, alt efter
billedkvalitet og størrelsesindstillinger.
Billedkvalitet
Billedstørrelse
NEF (RAW) + JPEG fine 3
Large
NEF (RAW)
—
Large
JPEG fine
Medium
Small
Large
JPEG normal
Medium
Small
Large
JPEG basic
Medium
Small
Filstørrelse 1 Antal billeder 1 Bufferkapacitet 2
33,0 MB
320
6
20,5 MB
505
17
12,6 MB
920
100
7,6 MB
1500
100
3,9 MB
2900
100
6,5 MB
1800
100
3,9 MB
3000
100
2,0 MB
5600
100
2,5 MB
3500
100
1,8 MB
5700
100
1,1 MB
10300
100
1 Alle tallene er omtrentlige. Resultaterne varierer efter korttype, kameraindstillinger og den optagede
motivtype.
2 Maksimalt antal billeder, der kan lagres i hukommelsesbufferen ved ISO 100. Falder, når
støjreduktion (0 195), automatisk forvrængningskontrol (0 196) eller Datostempel
(0 202) er slået til.
3 Billedstørrelsen gælder kun for JPEG-billeder. Størrelsen på NEF-billeder (RAW) kan ikke ændres.
Filstørrelsen er totalen for NEF (RAW)- og JPEG-billeder.
Tekniske bemærkninger 323
Batteribrugstid
Videooptagelser eller antal billeder, der kan tages vha. fuldt
opladede batterier, varierer afhængigt af batteriets tilstand,
temperatur, intervallet mellem billederne samt af tidslængden på
menuvisninger. Testværdier for EN-EL14a (1230 mAh)-batterier er
angivet nedenfor.
• Billeder, udløserindstillingen Enkeltbillede (CIPA-standard 1):
Omtrent 1200 billeder
• Videoer: Omtrent 60 minutter ved 1080/60p 2
1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR-objektiv under følgende
testomstændigheder: Objektiv drejet fra uendeligt til mindste afstand og et billede taget ved
standardindstillingerne hvert 30 sek.; når billedet er taget, er skærmen tændt i 4 sek.; testpersonen
afventer, at standbytimeren udløber, når skærmen slukkes; flash udløst ved fuld styrke ved hvert
andet billede. Live View blev ikke anvendt.
2 Målt ved 23 °C (±2 °C) med kameraet i standardindstillingerne og et AF-P DX NIKKOR 18–55mm
f/3.5–5.6G VR-objektiv under betingelserne angivet af Camera and Imaging Products Association
(CIPA). Særskilte videoer kan have en længde på op til 20 minutter eller en størrelse på 4 GB;
optagelsen slutter muligvis, før disse grænser er nået, hvis kameraets temperatur stiger.
324 Tekniske bemærkninger
Følgende kan reducere batteribrugstiden:
• Anvendelse af skærmen
• Når udløserknappen holdes trykket halvt ned
• Gentagne anvendelser af autofokus
• Optagelse af NEF-billeder (RAW)
• Lange lukkertider
• Anvendelse af kameraets Bluetooth-funktioner
• Anvendelse af kameraet med ekstra tilbehør tilsluttet
• Brug af VR-indstilling (vibrationsreduktion) med VR-objektiver
• Zoom ind og ud gentagne gange med et AF-P-objektiv.
Sådan sikrer du, at du får mest muligt ud af genopladelige Nikon
EN-EL14a-batterier:
• Sørg for, at batteripolerne er rene. Snavsede poler kan reducere
batteriets ydeevne.
• Anvend batterierne med det samme, når de er blevet opladet.
Batterierne aflades, hvis de ikke anvendes.
Tekniske bemærkninger 325
Indeks
Symboler
i (Automatisk indstilling)................ 5, 32
j (Indstillingen Auto (flash slukket)) . 5,
32
k (Portræt)............................................. 5, 48
l (Landskab)......................................... 5, 49
p (Barn)................................................... 5, 49
m (Sport) ................................................. 5, 49
n (Makro) ............................................... 5, 50
o (Aftenportræt).................................. 5, 50
q (Specialeffekter)....................... 5, 51
% (Nattesyn) ...............................................52
S (Meget levende) ...................................52
T (Pop) ........................................................52
U (Billedillustration) .........................53, 56
' (Legetøjskameraeffekt)...............53, 57
( (Miniatureeffekt)...........................53, 58
3 (Selektiv farve) ...............................54, 60
1 (Silhuet) ...................................................54
2 (High key) ...............................................54
3 (Low key).................................................55
P (Programautomatik)................. 5, 98, 99
S (Lukkertidsprioriteret automatik) ..... 5,
98, 101
A (Blændeprioriteret automatik).... 5, 98,
103
M (Manuel).....................................5, 98, 105
g (Guide) ..............................................42
U (fleksibelt program) .......................... 100
8 (Enkeltbillede)......................................62
I (Kontinuerlig) ................................62, 63
E (Selvudløser)...................................62, 66
J (Dæmpet lukkerlyd)....................62, 65
" (Forsinket fjernb. (ML-L3))..............95
# (Fjernbetjening med hurtig respons
(ML-L3)) ...............................................62, 95
c (Enkeltpunkts-AF) ..............................74
d (Dynamisk område-AF)....................74
e (Autovalg af AF-område) ................74
f (3D-tracking)........................................74
6 (Ansigtsprioriteret AF) .......................75
326 Tekniske bemærkninger
7 (Bredt område AF)...............................75
8 (Normalt område AF) .........................75
9 (Følg motiv AF) ..................................76
L (Matrix-lysmåling) ............................ 111
M (Centervægtet lysmåling) ............. 111
N (Spotmåling) ...................................... 111
o (automatisk flash).........................88
j (rød-øje-reduktion)....................88, 90
p (langtidssynkronisering) ....88, 90
q (synkroniser. med bageste
lukkergardin)............................................90
Y (Flashkompensation) .................... 117
E (Eksponeringskompensation)...... 115
m (Hvidbalance).................................... 121
L (Forudindstillet manuelt)............ 126
3 (Bip-indikator)..................................... 213
I (fokusindikator)......................35, 79, 82
N (flashindikator) ........................4, 38, 265
Knappen a (Live View)................ 32, 138
Knappen P................................11, 143, 155
Knappen R................................................... 6
t (Hukommelsesbuffer)............... 64, 323
Numerisk
3D-tracking (Indstilling af AF-metode)..
74
420-pixel RGB-sensor ........ 198, 297, 298
A
Adobe RGB............................................... 194
AE-L............................................................. 113
AE-lås ......................................................... 113
AF ........................................................... 69–80
AF-A...............................................................69
AF-aktivering........................................... 215
AF-C ...............................................................69
AF-F................................................................70
AF-hjælpelys............................73, 196, 256
AF-S.........................................................69, 70
Afstandsmåler.................................. 82, 216
Aktiv D-Lighting..................................... 119
Altid aktiveret AF ......................................70
Ansigtsprioriteret AF .............................. 75
Ansigtszoom............................................ 167
Antal billeder...........................................324
Antal kopier (PictBridge) ..................... 182
Antal resterende billeder ...................... 31
Auto (Hvidbalance) ............................... 121
Auto AF........................................................ 69
Auto ISO-følsomhedsstyring ....193, 194
Auto. informationsvisning.................. 206
Autoeksponeringslås............................ 113
Autofokus ............................................ 69–80
Automatisk billedrotation .................. 188
Automatisk flash ...................................... 88
Automatisk forvrængningskontrol . 196
Automatisk motivvælger ...................... 37
Autovalg af AF-område (indstilling af
AF-metode).............................................. 74
B
Batteri.................................................... 12, 31
Beskyttelse af billeder .......................... 168
Beskære............................................166, 232
Beskæring (PictBridge) ........................182
Beskæring af videoer............................ 146
Billedillustration .............................. 56, 244
Billedinformation..........................156, 187
Billedinterval (Slideshow) ................... 176
Billedkommentar ................................... 211
Billedkvalitet.............................................. 84
Billedsandwich........................................ 241
Billedserie ................................................... 63
Billedstr./billedhastighed.................... 141
Billedstørrelse............................................ 86
Billedtjek ...................................................188
Billedtype (Slideshow) .........................176
Billedvinkel............................................... 261
Billedvisning ..................................... 40, 152
Billedvisningsindstillinger .................. 187
Billedvisningsinformation .........156, 187
Billedvisningsmappe ............................ 187
Billedvisningsmenu............................... 186
Bip ............................................................... 213
Bluetooth............................................xx, 223
Blænde..............................................103, 106
Blændeprioriteret automatik ............ 103
blændeværdi........................................... 103
Bredt område AF.......................................75
Brugervejledning................................... 105
Brændvidde ............................................. 261
Brændviddeskala ................ 306, 312, 317
Bulb............................................................. 107
C
Capture NX-D.......................................... 177
CEC.............................................................. 185
Centervægtet lysmåling ..................... 111
CLS .............................................................. 262
Copyrightoplysninger.......................... 212
CPU-kontakter ........................................ 253
CPU-objektiv ........................................... 252
Creative Lighting System.................... 262
Cyanotypi ................................................. 240
D
Dataoversigt............................................ 163
Dato og tid ............................................... 205
Datoformat ....................................... 25, 205
Datostempel............................................ 202
Datotæller .......................................202, 203
DCF-version 2.0 ...................................... 303
Dioptrijustering............................... 26, 268
Direkte sollys (Hvidbalance) .............. 121
D-Lighting ................................................ 235
Dynamisk område-AF .............................74
Dæmpet lukkerlyd ............................62, 65
E
Eksponering.......................... 111, 113, 115
Eksponeringsindikator.................. 10, 106
Eksponeringsindstilling..........................98
Eksponeringskompensation.............. 115
Eksponeringslås ..................................... 113
Ekstra flash ......................................197, 262
Elektronisk afstandsmåler ........... 82, 216
Enhedsstyring (HDMI).......................... 185
Enkeltbillede (Udløserindstilling) .......62
Enkeltpunkts-AF (Indstilling af AFmetode)......................................................74
Tekniske bemærkninger 327
Exif version 2.3 ........................................ 303
Eye-Fi-overførsel .................................... 224
F
Farvelægningsskitse............................. 243
Farverum................................................... 194
Farveskitse................................................ 244
Farvetemperatur.................................... 123
Filinformation ................................156, 157
Filnavngivning........................................ 221
Filnummereringssekvens.................... 218
Filtereffekter ......................... 135, 137, 239
Filtre............................................................ 267
Finindstilling af hvidbalance ............. 124
Firmwareversion .................................... 226
Fiskeøje...................................................... 238
Fjernb. med hurt. resp. (ML-L3) ....62, 95
Fjernbetjening ................................. 95, 269
Flash ....................................38, 87, 197, 262
Flash (Hvidbalance)............................... 121
Flashindikator ..............................4, 38, 265
Flashindstilling....................................88, 90
Flashkompensation .............................. 117
Flashområde...............................................92
Flashstyring.............................................. 198
Flashstyring af indb. flash ................... 197
Flashsynkroniseringshastighed. 91, 296
Fleksibelt program ................................ 100
Flytilstand ................................................. 222
Fokus ..................................................... 69–83
Fokusering af søgeren ............................26
Fokusindikator.............................35, 79, 82
Fokusindstilling .........................................69
Fokuslås........................................................79
Fokusplanets markering ........................82
Fokuspunkt ............................34, 74, 76, 82
Formater hukommelseskort .............. 201
Forsinket fjernb. (ML-L3) .................62, 95
Forudindstillet manuelt (Hvidbalance).
121, 126
Forvrængningskontrol......................... 237
Fuldskærmsvisning ............................... 152
Følg motiv AF.............................................76
Følsomhed ........................................ 93, 192
328 Tekniske bemærkninger
G
Gem valgt billede .................................. 150
Genopladeligt batteri ..........13, 267, 302
Gitterlinjer ..................................................... 8
Glødelampe (Hvidbalance) ................ 121
Guide-indstilling .......................................42
H
H.264 .......................................................... 300
HDMI .................................................184, 303
HDMI-CEC................................................. 185
Histogram........................................158, 187
Hjælp.............................................................28
Hukommelsesbuffer...................... 64, 323
Hukommelseskort ....... 13, 201, 269, 323
Hukommelseskortets kapacitet ....... 323
Hukommelseskortlampe .......................36
Hurtig retouchering.............................. 236
Hvidbalance............................................. 121
Høj (Følsomhed) .......................................93
Høj definition .................................184, 303
Højlys ................................................157, 187
I
Ikke-CPU objektiv .................................. 254
indbygget AF-hjælpelys......73, 196, 256
Indbygget flash ........................ 38, 87, 258
Indstil Picture Control .......................... 134
Indstilling af AF-metode ........................74
Indstillinger for video........................... 141
Informationsvisning .........................6, 206
Infrarød modtager....................................96
ISO-følsomhed................................. 93, 192
i-TTL ......................................... 197, 198, 262
i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til
digitale spejlreflekskameraer .198, 262
J
JPEG...............................................................84
JPEG basic....................................................84
JPEG fine ......................................................84
JPEG normal ...............................................84
Jævn (Indstil Picture Control)............ 132
K
Kalendervisning ..................................... 154
Kamerahusdæksel ............................ 2, 268
Kant (PictBridge) .................................... 182
Klassificering...................................169, 176
Knap til fokusindstilling......................... 81
Knap til sammentrækkeligt
objektivhus .....................16, 17, 306, 317
Knappen AE-L/AF-L...................80, 113, 215
Knappen Fn............................................... 214
Knappen til skift af A-M-indstilling... 81,
317
Knapper..................................................... 214
Kompatible objektiver .........................252
Kontinuerlig (Udløserindstilling). 62, 63
Kontinuerlig AF......................................... 69
Kortplads tom, frigør lås...................... 226
L
Lagermappe ............................................ 219
Landskab (Indstil Picture Control) ... 132
Langtidseksponering ........................... 107
Langtidssynkronisering.................. 88, 90
Large (Billedstørrelse) ............................ 86
Layout for informationsvisning ........ 206
Levende (Indstil Picture Control) .....132
Live View ............................................ 32, 138
Lokationsdata ................................164, 221
Lukkertidsprioriteret automatik .......101
Lydstyrke..........................................145, 174
Lysmålere.................................................... 37
Lysmåling ................................................. 111
Lysnetadapter ................................267, 270
Lysstofrør (Hvidbalance) ............121, 123
Lås spejl i hævet pos. ved rens.......... 273
M
Maksimal følsomhed ............................ 193
Maleri ......................................................... 248
Manuel......................................................... 81
Manuel fokus................................69, 70, 81
Manuel fokusring i AF-tilstand.......... 217
Manuelle videoindstillinger ...............142
Matrix-lysmåling .................................... 111
Matskive.................................................... 296
Medium (Billedstørrelse)........................86
Mikrofon ................................................... 141
Mindste lukkertid................................... 193
Miniatureeffekt................................ 58, 245
Miniaturevisning.................................... 153
Mired.......................................................... 125
Monokrom ............................................... 240
Monokrom (Indstil Picture Control) 132
Monteringsmærke ...... 15, 306, 312, 317
Motivprogram............................................48
N
NEF (RAW) ................................84, 221, 230
NEF-behandling (RAW)........................ 230
Neutral (Indstil Picture Control) ....... 132
Nikon Transfer 2..................................... 179
Normalt område AF .................................75
Nulstil...................................... 192, 201, 226
Nulstil alle indstillinger........................ 226
Nulstil opsætningsindst. ..................... 201
Nulstil optagemenu.............................. 192
O
Objektiv.....................................15, 252, 306
Objektivets kontakt til
vibrationsreduktion (VR)............ 17, 318
Objektivfatning ............................. 2, 15, 82
Objektivfokusring........ 81, 306, 312, 317
Oplader .....................................12, 267, 302
Opretning................................................. 237
Opsætningsmenu.................................. 199
Optagedata.............................................. 160
Optagemenu........................................... 190
Optisk VR .................................................. 198
Overensstemmelsesmærkning ........ 225
Overskyet (Hvidbalance)..................... 121
P
Papirstørrelse (PictBridge).................. 182
Perspektivkontrol .................................. 238
PictBridge ........................................181, 303
Picture Controls.............................132, 134
Tekniske bemærkninger 329
Portræt (Indstil Picture Control) ....... 132
Programautomatik...................................99
Programhjul.................................................. 5
R
Rediger video .................................146, 150
Reduktion af støjstriber ..............140, 213
Reduktion af vindstøj ........................... 142
Retoucheringsmenu............................. 227
RGB.....................................................158, 194
RGB-histogram ....................................... 158
Roter lodret.............................................. 189
Rød-øje-korrektion................................ 236
Rød-øje-reduktion.............................88, 90
S
Sammenligning side om side............ 249
Selektiv farve .................................... 60, 246
Selvudløser................................. 62, 66, 208
Send til smartenhed (automatisk) ... 223
Seneste indstillinger ............................. 251
Sepia........................................................... 240
Single AF ...............................................69, 70
Skift størrelse........................................... 233
Skygge (Hvidbalance) .......................... 121
Skylight (Filtereffekter) ........................ 239
Skærm...............................................152, 205
Skærmens lysstyrke .............................. 205
Slet ....................................................... 41, 171
Slet aktuelt billede................................. 171
Slet alle billeder...................................... 172
Slet valgte billeder ................................ 172
Slideshow ................................................. 174
Small (Billedstørrelse)..............................86
SnapBridge.............................................. i, 18
Soft (Filtereffekter) ................................ 239
Sommertid ........................................ 25, 205
Sort-hvid ................................................... 240
Specialeffekt-indstilling..........................51
Speedlight................................................ 262
Spejl........................................................2, 273
Spotmåling............................................... 111
Sprog (Language)........................... 19, 205
sRGB............................................................ 194
330 Tekniske bemærkninger
Standard (indstil Picture Control) .... 132
Standard i-TTL udfyldningsflash til
digitale spejlreflekskameraer .198, 262
Standbytimer ................................... 37, 207
Start udskrivning (PictBridge)..182, 183
Stik til lysnetadapter....................267, 270
Stjernefilter (Filtereffekter)................. 239
Støjreduktion .......................................... 195
Størrelse ............................................. 86, 141
Støvfrit referencebillede ..................... 209
Synkroniser med smartenhed........... 205
Synkronisering med bageste
lukkergardin .............................................90
Synkronisering med forreste
lukkergardin .............................................90
Søger...............................................4, 26, 296
Søgerøjestykkedæksel............................68
T
Tidszone............................................. 25, 205
Tidszone og dato ............................ 25, 205
Tilbehør..................................................... 267
Tilgængelige indstillinger .................. 281
Tilslut til smartenhed ........................... 222
Timer .............................................................66
Timere for autoslukning...................... 207
Toning ..............................................135, 137
Tryk udløserknappen halvt ned ...35, 36
Tryk udløserknappen helt ned ............36
TV................................................................. 184
Type D-objektiv...................................... 253
Type E-objektiv....................................... 253
Type G-objektiv...................................... 253
U
Udgangsopløsning (HDMI) ................ 185
Udløserindstilling .....................................62
Udløserknap .....................36, 79, 113, 215
Udskriv dato (PictBridge).................... 182
Udskriv markeret ................................... 183
Udskrivning ............................................. 181
Ur .......................................................... 25, 205
Urets batteri................................................13
USB-kabel .............................. 178, 181, 268
V
Varmt filter (Filtereffekter).................. 239
Ventetid fjernbetj. (ML-L3) ................. 208
Vibrationsreduktion (VR)....17, 198, 309,
314, 318
Videoer ...................................................... 138
Videokvalitet............................................ 141
Videooptageknap..................................139
ViewNX-i....................................................177
Vignetteringskontrol ............................ 195
Vælg start-/slutpunkt ........................... 146
Vælg til afs. til smartenhed................. 189
Z
Zoom under billedvisning.................. 165
Tekniske bemærkninger 331
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i nogen
form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller anmeldelser)
uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.
SB8I03(1E)
6MB3541E-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising