Nikon | D5600 | Nikon D500 Tillæg til brugervejledningen

Nikon D500 Tillæg til brugervejledningen
SB9D01(1E)
6MB4541E-01
Dk
Tillæg til Brugervejledning
3 Smartenhed: Tryk på Wi-Fi connection (Wi-Fi-forbindelse), når du
bliver bedt om det.
Smartenheden beder dig om at gøre kameraet klar. Tænd for kameraet,
og fortsæt til næste trin.
*Du må ikke trykke på Next (Næste), før du har fuldført trin 4.
Punktet Wi-Fi i opsætningsmenuen for det kamera, du har købt, har
den nye indstilling Opret Wi-Fi-forbindelse, som kan anvendes til at
etablere direkte Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og en smartphone
eller tablet (herunder "smartenhed"), der kører app’en SnapBridge.
App’en SnapBridge
Anvend SnapBridge til at downloade billeder eller styre
kameraet via fjernadgang fra din smartenhed. Før du fortsætter,
skal du være opmærksom på, at:
• Du skal sørge for kun at anvende den seneste version af app’en.
• App’en SnapBridge kan downloades i Apple
App Store® eller på Google Play™.
• De seneste oplysninger om SnapBridge er
tilgængelige på Nikons hjemmeside.
• Oplysninger om brugen af app’en er
tilgængelige via online-hjælp, som kan ses på:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
Tilslutning til kameraet direkte via Wi-Fi
4 Kamera: I kameraets opsætningsmenu skal du
vælge Wi-Fi, derefter markere Opret Wi-Fiforbindelse og trykke på J.
Kameraets SSID og adgangskode vises.
D Før tilslutning
Før du fortsætter:
• Aktivér Wi-Fi på smartenheden (for detaljer, se den dokumentation, der fulgte
med enheden).
• Sørg for, at batterierne i kameraet og smartenheden er fuldt opladede for at
undgå uventet slukning af enhederne.
• Kontrollér, at der er ledig plads på kameraets hukommelseskort.
1 Smartenhed: Start app’en SnapBridge, og tryk på
Skip (Spring over).
• Hvis du før har startet app’en, vises
velkomstdialogboksen ikke; fortsæt til trin 2.
• Ved tryk på Connect to camera (Forbind
til kamera) vises dialogboksen for
sammenkædning med Bluetooth. Tryk på
knappen i øverste venstre hjørne for at
vende tilbage til velkomstdialogboksen. Se
online-hjælp for information om Bluetoothforbindelser.
2 Smartenhed: Åbn fanen
, tryk på
5 Smartenhed: Vend tilbage til smartenheden, og
tryk på Next (Næste).
Instruktionerne for Wi-Fi connection (Wi-Fiforbindelse) vises.
6 Smartenhed: Når du har læst instruktionerne,
, og vælg Wi-Fi mode (Wi-Fi-
tilstand).
2
1
3
D Ingen "Wi-Fi mode (Wi-Fi-tilstand)"-valgmulighed?
Kontrollér, at app’en SnapBridge er opdateret. Hvis du anvender den seneste
version, og valgmuligheden Wi-Fi mode (Wi-Fi-tilstand) stadig ikke er der, skal
du afslutte app’en og bekræfte, at den ikke kører i baggrunden. Herefter skal du
kontrollere, at enheden er tilsluttet til internettet og genstarte app’en.
skal du trykke på View options (Vis
indstillinger).
Den viste dialogboks varierer med smartenhed
og styresystem:
• På Android-enheder vises smartenhedens
dialogboks med Wi-Fi-indstillinger, når du
trykker på View options (Vis indstillinger).
• På iOS-enheder startes app’en med iOS-indstillinger, når du trykker på
View options (Vis indstillinger). Tryk på < Settings (< Indstillinger)
for at få vist app’en med indstillinger, rul derefter op, og tryk på Wi-Fi,
som du finder næsten øverste oppe i listen med indstillinger.
7 Smartenhed: Vælg det SSID, kameraet viser i trin 4, og indtast
adgangskoden.
Alt efter smartenheden og styresystemet kan visningerne afvige fra
dem, der vises herunder.
Android
Varemærkeinformation
Apple®, App Store®, Apple-logoerne, iPhone®, iPad®, iPod touch®, Mac,
macOS og OS X er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA
og andre lande. iPhone-varemærket anvendes under licens fra Aiphone
Co., Ltd. Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker
tilhørende Google LLC. Android-robotten gengives eller ændres ved
arbejde oprettet og delt af Google og anvendes i henhold til vilkårene
beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution-licensen. IOS er et
varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. i
USA og/eller andre lande og anvendes under licens.
iOS
D Fornyet tilslutning
Medmindre adgangskoden er ændret i mellemtiden, bliver du ikke bedt om at
indtaste adgangskoden, næste gang du opretter forbindelse til kameraet.
8 Smartenhed: Vend tilbage til app’en SnapBridge.
Når der er etableret Wi-Fi-forbindelse, viser
app’en valgmulighederne for Wi-Fi-tilstand. Se
online-hjælp for information om anvendelse af
app’en SnapBridge.
D Afslutning af Wi-Fi-forbindelser
For at afslutte Wi-Fi-forbindelsen skal du trykke på
. Når ikonet ændres til , skal du trykke på og
vælge Exit Wi-Fi mode (Afslut Wi-Fi-tilstand).
© 2019 Nikon Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising