Nikon | D500 | Nikon D500 Brugervejledning

Nikon D500 Brugervejledning
Nikon D500
DIGITALKAMERA
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i nogen
form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller anmeldelser)
uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.
Brugervejledning
(med garantibevis)
AMA16549
Trykt i Europa
Dk
SB6F02(1E)
6MB3431E-02
• Læs denne brugervejledning grundigt, før du anvender
kameraet.
• For at sikre korrekt brug af kameraet skal du sørge for at
læse "For din sikkerheds skyld" (side xiii).
• Når du har læst denne brugervejledning, skal du opbevare
den på et let tilgængeligt sted til fremtidig brug.
Dk
Dine billeder. Verden. Connected
Velkommen til SnapBridge — Nikons nye vifte af tjenester, der
beriger din billedoplevelse. SnapBridge fjerner barrieren mellem dit
kamera og den kompatible smartenhed med en kombination af
energibesparende Bluetooth®-teknologi (BLE) og en tilegnet app. De
historier, du fanger med dit Nikon-kamera og -objektiver overføres
automatisk til enheden, efterhånden som de tages. De kan endda
ubesværet overføres til skybaserede lagertjenester, der muliggør
adgang på tværs af alle dine enheder. Du kan dele din oplevelse,
hvor og hvornår det skal være.
Download app´en SnapBridge, og kom i gang!
Drag fordel af det vidtrækkende og
praktiske i at downloade app´en SnapBridge
på din smartenhed nu. Med nogle få simple
trin tilslutter denne app dine Nikonkameraer til en kompatibel iPhone®, iPad®
og/eller iPod touch® eller på smartenheder
med Android™-styresystem. SnapBridge er
gratis tilgængelig i Apple App Store®, på
Google Play™ og på følgende hjemmeside:
http://snapbridge.nikon.com
For de seneste oplysninger om SnapBridge,
gå på Nikons hjemmeside for dit område (0 xxi).
D500 Model Name: N1501
Den spændende billedoplevelse, som SnapBridge
tilbyder…
Automatisk overførsel af billeder fra kameraet til
smartenheden takket være den konstante
forbindelse mellem de to enheder — og gør deling
af billeder online nemmere end nogensinde før
Overførsel af fotos og miniaturer til den
skybaserede tjeneste NIKON IMAGE SPACE
En række tjenester, der beriger dit liv i billeder, herunder:
• Fjernbetjening af kamera
• Indfotografering af op til to
kreditoplysninger (eksempelvis copyright,
kommentarer, tekst og logoer) på billeder
• Automatisk opdatering af kameraets
information om dato og tid samt placering
• Modtagelse af kameraets
firmwareopdateringer
i
Læs alle anvisningerne nøje for at få størst mulig glæde af kameraet,
og opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er tilgængelig for
alle dem, der anvender produktet.
Menuvejledningen
For yderligere information om menuindstillinger og emner såsom tilslutning
af kamera til printer eller TV skal du downloade kameraets Menuvejledning på
Nikons hjemmeside som beskrevet herunder. Menuvejledningen er i PDFformat, og du kan få dem vist ved hjælp af Adobe Reader eller Adobe Acrobat
Reader.
1 På din computer skal du starte en web-browser og åbne hjemmesiden for
download af Nikon-vejledninger på
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
2 Navigér til siden for det ønskede produkt, og download brugervejledning.
A For din sikkerheds skyld
Før du bruger kameraet for første gang, skal du læse
sikkerhedsanvisningerne i afsnittet "For din sikkerheds skyld" (0 xiii–xvi).
ii
Symboler og konventioner
For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger anvendes der
følgende symboler og konventioner:
D
Dette ikon markerer forholdsregler; information, der bør læses,
inden kameraet tages i brug for at undgå at beskadige det.
A
Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør læses,
inden kameraet tages i brug.
0
Dette ikon angiver henvisninger til andre sider i denne
brugervejledning.
Menuelementer, indstillinger og meddelelser på kameraets skærm vises med
fed skrift.
Kameraindstillinger
Forklaringerne i denne brugervejledning tager udgangspunkt i, at kameraets
standardindstillinger benyttes.
Nikon Brugersupport
Besøg følgende websted for at registere dit kamera og holde dig opdateret
med de seneste produktoplysninger. Du kan finde svar på ofte stillede
spørgsmål (FAQ), og du kan kontakte os for teknisk assistance.
http://www.europe-nikon.com/support
iii
Pakkens indhold
Kontrollér, at det her opstillede indhold fulgte med dit kamera.
BF-1B kamerahusdæksel (0 18,
335)
D500 digitalkamera
(0 1)
Genopladeligt Li-ion-batteri af typen EN-EL15 med poldæksel
(0 13, 15)
MH-25a batterioplader (leveres med enten stikadapter eller
netledning af en type og udformning, der varierer alt efter
salgsland eller -region; 0 13)
Clips til USB-kabel
Clips til HDMI-kabel
UC-E22 USB-kabel
AN-DC17 rem (0 13)
Brugervejledning (denne
vejledning)
Garantibevis (trykt på bagsiden af
denne brugervejledning)
Købere af pakken med objektivudstyr bør kontrollere, at pakken
også indeholder et objektiv. Hukommelseskort forhandles separat. På
kameraer købt i Japan vises menuer og meddelelser kun på engelsk
og japansk; øvrige sprog understøttes ikke. Vi beklager enhver
ulejlighed, dette måtte medføre.
iv
A Softwaren ViewNX-i og Capture NX-D
Anvend ViewNX-i til finindstilling af billeder eller til at kopiere billeder over
på computer til visning. ViewNX-i er tilgængelig for download på følgende
hjemmeside: http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Anvend Capture NX-D til at finindstille billeder, der er blevet kopieret over
på en computer, og til at konvertere NEF-billeder (RAW) til andre formater.
Capture NX-D er tilgængelig for download på:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
Du kan også besøge denne hjemmeside, hvor du kan finde de seneste
oplysninger om Nikon-software, herunder systemkrav.
v
Indholdsfortegnelse
Pakkens indhold................................................................................. iv
For din sikkerheds skyld ................................................................. xiii
Bemærkninger ................................................................................ xvii
Bluetooth og Wi-Fi (trådløst LAN)................................................ xxii
Indledning
1
Lær dit nye kamera at kende ............................................................ 1
Kamerahus ...................................................................................................... 1
Kontrolpanelet .............................................................................................. 5
Søgervisningen ............................................................................................. 7
Anvendelse af vippeskærmen ................................................................. 9
Anvendelse af berøringsskærmen ....................................................... 11
De første trin
13
Montér kameraremmen........................................................................... 13
Oplad batteriet............................................................................................ 13
Isæt batteriet og et hukommelseskort ............................................... 15
Montér et objektiv ..................................................................................... 18
Kameraopsætning ..................................................................................... 20
Fokusér med søgeren ............................................................................... 29
Selvstudie
30
Kameramenuer................................................................................. 30
Anvendelse af kameraets menuer ....................................................... 31
Grundlæggende fotografering og billedvisning ....................... 35
Batteriniveau og antal resterende billeder ....................................... 35
"Peg og skyd"-fotografering................................................................... 37
Visning af billeder....................................................................................... 40
vi
Live View-fotografering
43
Autofokus...................................................................................................... 47
Manuelt fokus .............................................................................................. 49
Anvendelse af knappen i ....................................................................... 50
Live View-visning........................................................................................ 53
Informationsvisningen ............................................................................. 54
Berøringsfotografering (Ét-trykslukker) ............................................. 55
Videoer
58
Optagelse af video ........................................................................... 58
Indekser ......................................................................................................... 63
Anvendelse af knappen i ....................................................................... 64
Live View-visning........................................................................................ 66
Billedstørrelse, billedhastighed og videokvalitet ........................... 68
Informationsvisningen ............................................................................. 69
Beskæring af video..................................................................................... 70
Fotografering i videoindstilling ............................................................ 71
Time-lapse-videoer.......................................................................... 74
Visning af video ................................................................................ 80
Redigering af videoer...................................................................... 82
Beskæring af videoer................................................................................. 82
Lagring af valgte billeder......................................................................... 86
Indstillinger for billedoptagelse
Billedområde.....................................................................................
Billedkvalitet .....................................................................................
Billedstørrelse ...................................................................................
Anvendelse af to hukommelseskort.............................................
88
88
91
94
96
vii
Fokus
97
Autofokus........................................................................................... 97
Autofokusindstilling............................................................................... 101
Indstilling af AF-metode....................................................................... 103
Valg af fokuspunkt.................................................................................. 108
Fokuslås ...................................................................................................... 111
Manuelt fokus ................................................................................. 114
Udløserindstilling
116
Valg af udløserindstilling .............................................................. 116
Selvudløserindstilling.................................................................... 119
Indstillingen Hævet spejl .............................................................. 121
ISO-følsomhed
123
Manuel justering............................................................................. 123
Auto ISO-følsomhedsstyring ........................................................ 125
Eksponering
128
Lysmåling ......................................................................................... 128
Eksponeringsindstilling ................................................................ 130
P: Programautomatik ............................................................................. 132
S: Lukkertidsprioriteret automatik .................................................... 133
A: Blændeprioriteret Automatik ......................................................... 134
M: Manuel ................................................................................................... 135
Langtidseksponeringer (kun indstilling M)................................ 137
Lukkertids- og blændelås ............................................................. 140
AE-lås (autoeksponering).............................................................. 141
Eksponeringskompensation ........................................................ 143
Bracketing........................................................................................ 146
viii
Hvidbalance
159
Indstillinger for hvidbalance........................................................ 159
Finindstilling af hvidbalance ....................................................... 163
Valg af farvetemperatur ............................................................... 166
Forudindstillet manuelt ................................................................ 169
Søgerfotografering ................................................................................. 170
Live View (Punkthvidbalance) ............................................................ 174
Håndtering af forudindstillinger........................................................ 177
Billedforbedring
180
Picture Controls.............................................................................. 180
Valg af Picture Control........................................................................... 180
Ændring af Picture Controls ................................................................ 182
Oprettelse af brugerdefinerede Picture Controls........................ 185
Bevarelse af detaljer i markeringer og skygger ....................... 189
Aktiv D-Lighting....................................................................................... 189
High Dynamic Range (HDR)................................................................. 191
Flashfotografering
196
Anvendelse af flash........................................................................ 196
Fotografering med flash på kamera........................................... 199
Flashindstillinger............................................................................ 201
Flashkompensation ....................................................................... 203
FV-lås ................................................................................................ 205
Fjernbetjent flashfotografering .................................................. 208
Opsætning ................................................................................................. 209
Tag billeder................................................................................................ 214
Visning af information om flash.................................................. 222
ix
Andre optageindstillinger
226
Knappen R ...................................................................................... 226
Knappen i........................................................................................ 229
To-Knaps-nulstilling: Gendannelse af
standardindstillinger ............................................................... 230
Reduktion af støjstriber................................................................. 234
Multieksponering ........................................................................... 236
Intervaloptagelse ........................................................................... 243
Ikke-CPU-objektiver....................................................................... 250
Lokationsdata ................................................................................. 253
Mere om billedvisning
255
Visning af billeder........................................................................... 255
Fuldskærmsvisning ................................................................................ 255
Miniaturevisning ..................................................................................... 255
Billedvisningsknapper........................................................................... 256
Anvendelse af berøringsskærmen.................................................... 258
Knappen i ................................................................................................. 260
Billedinformation ........................................................................... 261
Se det tættere på: Zoom under billedvisning ........................... 271
Beskyttelse af billeder mod sletning .......................................... 273
Klassificering af billeder ................................................................ 274
Valg af billeder til overførsel ........................................................ 276
Valg af enkelte billeder ......................................................................... 276
Valg af flere billeder ............................................................................... 277
Sletning af billeder ......................................................................... 278
Fuldskærms- og miniaturevisning.................................................... 278
Billedvisningsmenuen........................................................................... 279
x
Menuliste
281
D Billedvisningsmenuen: Håndtering af billeder................... 281
C Billedoptagemenuen: Optageindstillinger ......................... 283
1 Videooptagemenuen: Videooptageindstillinger................ 288
A Brugerindstillinger: Finindstilling af
kameraindstillinger.................................................................. 292
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning............................... 304
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af
retoucherede kopier ................................................................ 313
O Min Menu/m Seneste Indstillinger......................................... 315
Indstillinger for retoucheringsmenu.......................................... 316
NEF-behandling (RAW).......................................................................... 316
Beskær ......................................................................................................... 318
Billedsandwich ......................................................................................... 319
Tekniske bemærkninger
322
Kompatible objektiver .................................................................. 322
Nikon Creative Lighting System (CLS) ....................................... 328
Andet tilbehør ................................................................................ 335
Vedligeholdelse af kameraet ....................................................... 337
Opbevaring................................................................................................ 337
Rengøring .................................................................................................. 337
Rensning af billedsensor....................................................................... 338
Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forholdsregler ... 345
xi
Fejlfinding........................................................................................ 350
Batteri/visning.......................................................................................... 350
Optagelse................................................................................................... 351
Billedvisning.............................................................................................. 354
Bluetooth og Wi-Fi (trådløse netværk)............................................ 356
Diverse ........................................................................................................ 356
Fejlmeddelelser .............................................................................. 357
Specifikationer ................................................................................ 364
AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR-objektiver........... 377
Godkendte hukommelseskort ..................................................... 387
Hukommelseskortets kapacitet................................................... 389
Batteribrugstid................................................................................ 392
Indeks................................................................................................ 394
Garantivilkår - Nikons europæiske servicegaranti................... 403
xii
For din sikkerheds skyld
Læs de medfølgende sikkerhedsanvisninger før du tager udstyret i brug for at
undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Opbevar disse
sikkerhedsinstrukser et sted, hvor alle, der benytter produktet, har adgang til dem.
Konsekvensen af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne (angivet i
dette afsnit) beskrives med følgende symbol:
ikon indikerer advarsler. For at forhindre eventuelle skader skal du
A Dette
læse alle advarsler, inden du anvender dette Nikon-produkt.
❚❚ ADVARSLER
A Hold sollyset væk fra billedet
Sørg for, at solen ikke kommer i
nærheden af billedet, når du tager
billeder af motiver i modlys. Hvis sollyset
fokuseres i kameraet, når solen er i eller
tæt på billedet, kan det medføre brand.
A Se ikke på solen gennem søgeren
Hvis du ser på solen eller andre kraftige
lyskilder gennem søgeren, kan det give
varige skader på dit syn.
A Brug søgerens dioptrijustering
Når du anvender søgerens
dioptrijustering med øjet mod søgeren,
skal du passe på ikke at få en finger eller
en fingernegl i øjet ved et uheld.
A Sluk omgående for kameraet, hvis det
ikke fungerer korrekt
Hvis der kommer røg eller usædvanlig
lugt fra udstyret eller lysnetadapteren
(ekstraudstyr), skal du straks afbryde
lysnetadapteren og tage det
genopladelige batteri ud. Pas på, at du
ikke får forbrændinger. Fortsat
betjening af kameraet kan resultere i
skader. Når du har fjernet det
genopladelige batteri, skal du aflevere
udstyret til et Nikon-autoriseret
servicecenter til nærmere eftersyn.
A Undgå brug i nærheden af brændbar gas
Brug ikke elektronisk udstyr i nærheden
af brændbar gas, da dette kan medføre
eksplosion eller brand.
A Opbevares utilgængeligt for børn
Hvis denne anvisning ikke overholdes,
kan det føre til personskade. Desuden
bør du bemærke, at små dele udgør
kvælningsfare. Hvis et barn kommer til
at sluge noget af dette udstyr, skal du
omgående søge lægehjælp.
xiii
A Skil ikke kameraet ad
Berøring af kameraets interne dele kan
medføre skader. I tilfælde af
funktionsfejl, må produktet kun
repareres af en kvalificeret tekniker. Hvis
produktet går i stykker, hvis det bliver
tabt, eller der sker et andet uheld, skal
du tage stikket ud af stikkontakten og/
eller fjerne det genopladelige batteri.
Indlevér derefter produktet til eftersyn
hos et Nikon-autoriseret servicecenter.
A Undgå at anbringe remmen rundt om
halsen på et barn
Kameraremmen kan kvæle et barn.
A Rør ikke ved kameraet, det
genopladelige batteri eller
batteriopladeren i længere tid, når
enhederne er tændt eller i brug
Enhedens dele bliver varme.
Vedvarende kontakt med huden kan
medføre småforbrændinger.
A Efterlad ikke produktet på steder, hvor
det udsættes for meget høje
temperaturer, som i et lukket køretøj
eller i direkte sollys
Manglende overholdelse af denne
sikkerhedsanvisning kan medføre
beskadigelse eller brand.
A Ret ikke flashen mod føreren af et køretøj
Hvis denne anvisning ikke overholdes,
kan det medføre trafikuheld.
xiv
A Vær forsigtig ved brug af flashen
• Hvis flashen kommer meget tæt på
huden eller andre genstande, kan der
opstå forbrænding.
• Brug af flashen tæt på motivets øjne
kan forårsage midlertidig synsskade.
Flashen bør være mindst én meter væk
fra motivet. Vær særligt opmærksom,
når du fotograferer spædbørn.
A Undgå kontakt med flydende krystaller
Hvis skærmen går i stykker, skal du
passe på ikke at skære dig på glasset og
undgå at få væsken med flydende
krystaller fra skærmen på huden, i
øjnene eller i munden.
A Bær ikke stativer med objektiv eller
kamera monteret
Du kan snuble eller utilsigtet ramme
andre personer, der kan komme til
skade.
A Overhold sikkerhedsanvisningerne i
forbindelse med håndtering af
genopladelige batterier
Genopladelige batterier kan lække, blive
overophedede, sprænges eller bryde i
brand, hvis de håndteres forkert.
Overhold følgende
sikkerhedsanvisninger i forbindelse
med håndtering af genopladelige
batterier i dette produkt:
• Brug kun genopladelige batterier, der
er godkendt til brug i dette udstyr.
• Det genopladelige batteri må ikke
kortsluttes eller skilles ad.
• Udsæt ikke det genopladelige batteri
eller det kamera, batteriet er sat i, for
kraftige fysiske stød.
• Sørg for, at kameraet er slukket, inden
det genopladelige batteri udskiftes.
Hvis du anvender en lysnetadapter,
må den ikke være tilkoblet.
• Sørg altid for, at det genopladeelige
batteri vender rigtigt, når det isættes.
• Det genopladelige batteri må ikke
udsættes for åben ild eller høj varme.
• Det genopladelige batteri må ikke
nedsænkes i vand.
• Udskift poldækslet, når det
genopladelige batteri transporteres.
Det genopladelige batteri må ikke
opbevares eller transporteres sammen
med metalgenstande som f. eks.
halskæder eller hårnåle.
• Genopladelige batterier er tilbøjelige
til at lække, når de er helt afladede. Det
genopladelige batteri skal fjernes, når
det er afladet, for at undgå
beskadigelse af produktet.
• Når det genopladelige batteri ikke
anvendes, skal poldækslet være
monteret. Opbevar det genopladelige
batteri på et tørt og køligt sted.
• Det genopladelige batteri kan være
meget varmt umiddelbart efter brug,
eller når produktet bruges med
genopladeligt batteri i længere tid.
Sluk for kameraet, og lad det
genopladelige batteri køle af, inden du
fjerner det.
• Hvis du opdager, at et genopladeligt
batteri er blevet misfarvet eller
deformeret, skal du øjeblikkeligt
stoppe med at bruge kameraet.
A Overhold sikkerhedsanvisningerne i
forbindelse med håndtering af opladeren
• Hold den tør. Overholdes denne
sikkerhedsanvisning ikke, kan det
medføre tilskadekomst eller
funktionsfejl i produktet som følge af
brand eller elektrisk stød.
• Kortslut ikke opladerterminalerne.
Manglende overholdelse af denne
sikkerhedsanvisning kan medføre
overophedning og beskadigelse af
opladeren.
• Støv på eller i nærheden af stikkets
metaldele skal fjernes med en tør klud.
Fortsat anvendelse kan resultere i
brand.
xv
• Du må ikke håndtere netledningen
eller gå tæt på opladeren i tordenvejr.
Hvis denne anvisning ikke overholdes,
kan det medføre elektrisk stød.
• Du må ikke beskadige, ændre eller
med kraft trække i eller bukke
netledningen. Placér det ikke under
tunge genstande eller udsæt det for
varme eller ild. Hvis isoleringen bliver
beskadiget, og kobbertrådene bliver
synlige, skal du tage netledningen til
en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant. Hvis denne
anvisning ikke overholdes, kan det
medføre brand eller elektrisk stød.
• Betjen ikke stikket eller
batteriopladeren med våde hænder.
Overholdes denne
sikkerhedsanvisning ikke, kan det
medføre tilskadekomst eller
funktionsfejl i produktet som følge af
brand eller elektrisk stød.
• Brug ikke med rejseomformere eller
adaptere, der er fremstillet til at
konvertere fra en spænding til en
anden eller med DC-til-AC-omformere.
Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke
overholdes, kan det medføre
beskadigelse af produktet og/eller
forårsage overophedning eller brand.
xvi
A Brug de passende kabler
Når der sluttes kabler til ind- og
udgangsstikkene, må der kun anvendes
de kabler, der medfølger eller kan købes
hos Nikon til dette formål. Dermed
sikres det, at den gældende lovgivning
overholdes.
A Følg instruktionerne fra luftfarts- og
hospitalspersonale
Bemærkninger
• Ingen dele af de medfølgende
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
brugsanvisninger til dette produkt må
skader, der forårsages af brugen af
gengives, overføres, omskrives,
dette produkt.
gemmes på et søgesystem eller
• Der er gjort alt for at sikre, at
oversættes til noget sprog i nogen
oplysningerne i disse brugsanvisninger
form eller via noget medie, uden
er så nøjagtige som muligt. Skulle du
forudgående skriftlig tilladelse fra
finde fejl eller udeladelser, er du
Nikon.
velkommen til at kontakte den lokale
• Nikon forbeholder sig ret til når som
Nikon-repræsentant (adressen
helst at ændre udseendet på og
medfølger separat).
specifikationerne for hardwaren og
softwaren beskrevet i disse
brugervejledninger uden forudgående
varsel.
xvii
Meddelelser til kunder i Europa
ADVARSEL: DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN
UKORREKT TYPE. AFSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
Dette symbol angiver, at
elektrisk og elektronisk
udstyr skal indleveres
separat.
Følgende gælder kun for
brugere i europæiske
lande:
• Dette produkt er beregnet til separat
indlevering hos et særligt anlæg for
denne slags affald. Må ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald.
• Separat indlevering og genbrug
hjælper med til at bevare naturlige
ressourcer og forebygger negative
konsekvenser for folkesundhed og
miljø, der kan opstå som følge af
forkert bortskaffelse.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du kontakte forhandleren eller de
lokale myndigheder, som er ansvarlige
for affaldshåndtering.
xviii
Dette symbol på batteriet
indikerer, at batteriet skal
bortskaffes separat.
Følgende gælder kun for
brugere i europæiske
lande:
• Alle batterier, hvad enten de er mærket
med dette symbol eller ej, er beregnet
til separat indsamling ved et passende
indsamlingspunkt. Smid ikke batteriet
ud sammen med husholdningsaffald.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du kontakte forhandleren eller de
lokale myndigheder, som er ansvarlige
for affaldshåndtering.
Bemærkning om forbud mod kopiering eller gengivelse
Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, der er digitalt
kopieret eller gengivet med en scanner, digitalkamera eller andet, er strafbart.
• Enheder, der ved lov er forbudt at kopiere eller • Advarsel vedrørende visse kopier og
gengive
gengivelser
Man må ikke kopiere eller reproducere
De offentlige myndigheder har advaret
pengesedler, mønter, værdipapirer,
om fremstilling af kopier eller
statsobligationer eller lokale
gengivelser af værdipapirer udstedt af
statsobligationer, selvom sådanne
private virksomheder (aktier, regninger,
kopier eller gengivelser er stemplet
checks, gavebeviser osv.), pendlerkort
"Sample".
eller kuponer, undtagen hvis en
virksomhed skal bruge et minimum af
Kopiering eller gengivelse af
nødvendige kopier til forretningsbrug.
pengesedler, mønter eller
Kopiér eller gengiv heller ikke pas
værdipapirer, der er udstedt i et andet
udstedt af myndighederne, licenser
land, er forbudt.
udstedt af offentlige institutioner og
Medmindre man har fået tilladelse af
private grupper, ID-kort og billetter,
myndighederne, er kopiering eller
såsom adgangsbilletter og
gengivelse af ubrugte frimærker eller
måltidskuponer.
postkort, der er udstedt af
• Overholdelse af loven om ophavsret
myndighederne, forbudt.
I henhold til ophavsret kan billeder eller
Kopiering eller gengivelse af
optagelser oprettet med kameraet og
frimærker, der er udstedt af
beskyttet af ophavsret ikke anvendes
myndighederne, og certificerede
uden tilladelse fra indehaveren af
dokumenter, der er betinget af loven,
ophavsretten. Undtagelser er gældende
er forbudt.
for privat brug, men vær dog
opmærksom på, at selv privat brug kan
være underlagt restriktioner i tilfælde af
billeder af udstillinger eller liveoptrædener.
xix
Bortskaffelse af datalagringsudstyr
Vær opmærksom på, at sletning af billeder eller formatering af hukommelseskort
eller andet datalagringsudstyr ikke fuldstændigt fjerner de originale billeddata. Det
er sommetider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved
hjælp af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan
medføre misbrug af personlige billeddata. Det er slutbrugerens ansvar at sikre
fortroligheden af sådanne data.
Inden en dataopbevaringsenhed kasseres eller overdrages til en anden person,
skal alle data slettes ved hjælp af kommerciel slettesoftware, eller enheden skal
formateres og derefter fyldes helt op med billeder, som ikke indeholder private
informationer (for eksempel billeder kun bestående af himmel). Udvis forsigtighed,
nar en dataopbevaringsenhed odelagges fysisk for at undga at komme til skade.
Før bortskaffelse af kameraet eller overdragelse af ejerskabet til en anden person
bør du ligeledes anvende indstillingen Nulstil alle indstillinger i kameraets
opsætningsmenu til at slette personlige netværksoplysninger.
AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL EN FORBRUGERS
PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVCSTANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODE AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN
FORBRUGER I FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER
TILVEJEBRAGT FRA EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL TILVEJEBRINGELSE AF AVC VIDEO. INGEN
LICENS ER TILDELT OG VIL IKKE VÆRE UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE
OPLYSNINGER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com
Anvend kun elektronisk udstyr fra Nikon
Nikon-kameraer er designet i henhold til de højeste standarder og indeholder
komplekse elektroniske kredsløb. Kun elektronisk udstyr fra Nikon (deriblandt
batteriopladere, genopladelige batterier, lysnetadaptere og flashudstyr), som er
godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalkamera, er
udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb.
Anvendelse af udstyr, der ikke er produceret af Nikon, kan
beskadige kameraet og gøre din Nikon-garanti ugyldig. Brug af
genopladelige Li-ion-batterier fra andre producenter, som ikke er
forsynet med Nikons holografiske godkendelsesmærke (vist til
højre), kan give problemer i forbindelse med normal brug af kameraet eller
medføre, at genopladelige batterier overophedes, antændes, eksploderer eller
lækker.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon-ekstraudstyr, kan du kontakte en
lokal autoriseret Nikon-forhandler.
xx
D Anvend kun originalt tilbehør fra Nikon
Kun tilbehør fra Nikon, som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen
med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og
sikkerhedskravene. ANVENDELSE AF TILBEHØR, DER IKKE ER PRODUCERET AF NIKON,
KAN BESKADIGE KAMERAET OG GØRE DIN NIKON-GARANTI UGYLDIG.
A Før du tager vigtige billeder
Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f. eks. til bryllupper eller før du
tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at
kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader
eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen
af produktet.
A Vær opdateret – hele tiden
I overensstemmelse med Nikons "Vær opdateret – hele tiden"-målsætning
om at tilbyde vores kunder vedvarende, relevant produktsupport og
undervisning, kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der
regelmæssigt opdateres, på følgende websteder:
• Brugere i USA: http://www.nikonusa.com/
• Brugere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: http://www.nikon-asia.com/
Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste
produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle
råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere oplysninger
hos den lokale Nikon-repræsentant. Kontaktoplysninger findes på følgende
webside: http://imaging.nikon.com/
xxi
Bluetooth og Wi-Fi (trådløst LAN)
Dette produkt kontrolleres af den amerikanske eksportlovgivning (Export
Administration Regulations; EAR). En tilladelse fra den amerikanske regering er ikke
påkrævet ved eksport til andre lande end følgende, der i skrivende stund er
underlagt handelsembargo eller særlig kontrol: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og
Syrien (forbehold for ændringer af listen).
Anvendelse af trådløse enheder kan være forbudt i nogle lande eller regioner.
Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, før du anvender de trådløse
funktioner på dette produkt uden for det land, hvor kameraet er købt.
xxii
Bemærkninger til kunder i Europa
Nikon Corporation erklærer hermed, at radioudstyret af typen D500 er
i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
Du kan finde EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd på
følgende internetadresse:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D500.pdf.
Sikkerhed
Selvom én af fordelene ved dette produkt er, at det giver andre personer mulighed
for fri tilslutning til den trådløse udveksling af data overalt inden for rækkevidden,
kan følgende opstå, hvis sikkerheden ikke er aktiveret:
• Datatyveri: Tredjepart kan i ond tro opfange trådløse sendinger og stjæle
bruger-ID, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
• Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværket og
ændre data eller udføre andre handlinger i ond tro. Bemærk, at som følge af
trådløse netværks design, kan særangreb give uautoriseret adgang, selv når
sikkerheden er aktiveret.
xxiii
xxiv
Indledning
Lær dit nye kamera at kende
Brug lidt tid på at sætte dig ind i kameraets knapper og visninger.
Det kan være nyttigt at sætte et bogmærke ved dette afsnit og
bruge det som reference, når du læser resten af brugervejledningen.
Kamerahus
8
1
9
10
2
11
3
12
4
4
5
13
6
7
16
15
14
1 Knappen T ..................92, 95, 230 9 Afbryder .......................................... 6, 20
2 Oplåsningsknap til hjul til valg af
10 Udløserknap...............................38, 303
udløserindstilling .......................... 116 11 Knappen E.............................. 143, 230
12 Knappen S/Q ......... 123, 127, 304
............................................................ 116 13 Kontrolpanel .........................................5
Øsken til kamerarem........................ 13 14 Dioptrijustering..................................29
Knappen U......... 159, 164, 168, 170 15 Fokusplanets markering (E)...... 115
Knappen I.................................. 130 16 Tilbehørssko
Knappen Y ...................................... 129
(til ekstra flashenheder)..... 196, 335
Videooptageknap .................... 60, 301
3 Hjul til valg af udløserindstilling
4
5
6
7
8
1
Kamerahus (Fortsat)
4
2
1
5
15
6
16
2
3
21
14
13 12
11
10
7
17
8
18
9
19
20
1 Selvudløserlampe........................... 120 11 Fokusindstillingsvælger
............................................. 47, 97, 114
2 Stereomikrofon ..................60, 64, 290
3 Målerkoblingsarm .......................... 367 12 Objektivudløserknap ........................19
4 Knappen BKT
5
6
7
8
9
10
............. 147, 151, 155, 195, 238, 301
Dæksel til flashsynkroniseringsstik
........................................................... 197
Dæksel til 10-bens multistik
................................................. 253, 336
USB-stikdæksel
Stikdæksel til lyd ...................... 65, 336
HDMI-stikdæksel
Knappen AF-indstilling
.....................................47, 49, 101, 105
13 Objektivmonteringsmærke.............18
14 Spejl .......................................... 121, 341
15 Flashsynkroniseringsstik............... 197
16 10-bens multistik .................. 253, 336
17 USB-stik
18 Stik til ekstern mikrofon......... 65, 336
19 HDMI-stik.......................................... 335
20 Stik til hovedtelefoner............... 65, 67
21 Kamerahusdæksel....................18, 335
D Lukning af stikdækslet
Luk stikdækslet, når stikkene ikke anvendes. Fremmedlegemer i stikkene
kan forstyrre dataoverførsel.
2
1
8
2
9
3
10
4
11
5
6
7
1 Knappen Pv.............. 49, 131, 301, 303
2 Sekundært kommandohjul .......... 302
7 Lås til batterikammerdæksel ..........15
8 Objektivfatning .........................18, 115
3 Knappen Fn1 .......................... 301, 303 9 CPU-kontakter
4 N-Mark (NFC-antenne) .................... 22 10 Kontaktdæksel til ekstra
multifunktionsbatterigreb MB-D17
5 Dæksel til stik til lysnetadapter
6 Batterikammerdæksel ...............15, 17
........................................................... 335
11 Stativgevind
D Højttaleren
Placér ikke højttaleren tæt på magnetiske enheder. Hvis denne anvisning
ikke overholdes, kan det påvirke data gemt på de magnetiske enheder.
3
Kamerahus (Fortsat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
23
22
1 Søger....................................... 7, 29, 119 14 Sekundær vælger
....................... 109, 111, 141, 301, 303
2 Øjestykkets udløserarm ................ 119
3 Knappen O/Q ................42, 278, 304 15 Knappen AF-ON .... 102, 112, 293, 301
4 Knappen K................................40, 255 16 Primært kommandohjul ............... 302
5 Knappen G .......................... 30, 281 17 Multivælger................ 31, 39, 301, 302
6 Knappen L /Z/Q.......31, 181, 273 18 Fokuspunktlås ................................. 108
7 Knappen X ................................46, 271 19 Dæksel til hukommelseskort ... 15, 17
8 Knappen W/M .... 202, 203, 255, 271 20 Knappen R (info)..... 54, 69, 222, 226
9 Knappen J (OK) ......................31, 256 21 Live view-vælger......................... 43, 58
10 Knappen Fn2 .................. 275, 301, 303 22 Knappen a ............... 43, 58, 174, 303
23 Knappen i.................. 50, 64, 229, 260
11 Vippeskærm
................. 9, 11, 43, 58, 255, 304, 305 24 Hukommelseskortlampe .......38, 118
12 Søgerøjestykke ..........................29, 119
13 Højttaler .......................................... 3, 81
4
Kontrolpanelet
Kontrolpanelet viser en række kameraindstillinger, når kameraet er
slået til. De punkter, der vises her, ses første gang der tændes for
kameraet; du kan finde information om andre indstillinger i de
relevante afsnit i denne brugervejledning.
1 2
3
4
5
15
14
6
7
13
12
11
10 9
8
1 Eksponeringsindstilling................. 130 9 Indstilling af AF-metode ............... 103
2 Billedoptagemenuhukomm. ....... 283 10 Autofokusindstilling ...................... 101
3 Lukkertid ................................. 133, 135 11 Hvidbalance ..................................... 159
4 Batteriindikator ................................. 35 12 Billedstørrelse (JPEG- og TIFFbilleder)...............................................94
5 Blænde (blændeværdi)........ 134, 135
6 Ikon for XQD-kort........................15, 96 13 Billedkvalitet .......................................91
7 Ikon for SD-kort ...........................15, 96 14 Indikatoren B
8 Antal resterende billeder ...... 36, 389 15 Lysmåling ......................................... 129
A Indikatoren B
Kameraets ur drives af en uafhængig, genopladelig energikilde, som
oplades, såfremt det er nødvendigt, når det primære batteri er isat, eller når
kameraet drives af et ekstra stik til lysnetadapter og en lysnetadapter
(0 335). To dages opladning er nok til at forsyne uret i cirka tre måneder.
Hvis ikonet B blinker på kontrolpanelet, er uret blevet nulstillet, og den
dato og tid, der er optaget med alle nye billeder, er ikke korrekt. Indstil uret
til den korrekte tid og dato ved hjælp af indstillingen Tidszone og dato >
Dato og tid i opsætningsmenuen (0 304).
5
A LCD-baggrundsbelysning
Når afbryderen drejes hen mod D, Afbryder
aktiveres baggrundslyset i
knapperne og kontrolpanelet og
gør det lettere at anvende
kameraet i mørke. Når du har
sluppet afbryderen, forbliver
baggrundslyset tændt i nogle få
sekunder, mens standbytimeren
er aktiv (0 296), eller indtil
lukkeren udløses, eller afbryderen igen drejes hen mod D.
D Kontrolpanelet og søgervisningerne
Lysstyrken på kontrolpanelet og i søgervisningerne varierer afhængigt af
temperaturen, og visningernes reaktionstider kan være langsommere ved
lave temperaturer. Dette er normalt og er ikke tegn på funktionsfejl.
6
Søgervisningen
4
5
6
1
2
7
8
9
3
13
10 11 12 14
23 24
15
16
17 18 19 20
25
26
27 28
21 22
29
1 Indikator for monokrom................ 180 10 Fokusindikator..................38, 111, 115
2 AF-punktets markeringer ............... 29 11 Lysmåling ......................................... 128
3 Rulleindikator 1, 2
12 AE-lås (autoeksponering) ............. 141
4 1,3× DX-beskæring ....................88, 89 13 Ikon for lukkertidslås............. 140, 302
5 Gitterlinjer (vises, når Til er valgt for 14 Lukkertid................................. 133, 135
6
7
8
9
brugerindstilling d8, Gitterlinjer i
Autofokusindstilling ...................... 101
søgeren) ........................................ 298 15 Ikon for blændelås................. 140, 302
Fokuspunkter .................. 97, 108, 293 16 Blænde (blændeværdi) ....... 134, 135
Indikator for 1,3× DX-beskæring
Blænde (antal stop).............. 134, 325
........................................................88, 89
Indikator for hældning 1, 3
Registrering af støjstriber .... 234, 287
7
17 Eksponeringsindstilling................. 130 27 Flashkompensationsindikator..... 203
18 Indikator for eksponerings-/flash28 Eksponeringskompensationsindikator
bracketing ....................................... 147
........................................................... 143
Indikator for WB-bracketing ........ 151 29 Antal resterende billeder....... 36, 389
Indikator for Aktiv D-LightingAntal resterende billeder, før
bracketing ....................................... 155
hukommelsesbufferen er fuld
19 Advarsel om lavt batteriniveau......35
................................................. 118, 389
ISO-følsomhed ................................ 123
20 Indikator for ISO-følsomhed ........ 123
Indikator for optagelse med
Indikator for automatisk ISOforudindstillet hvidbalance ........ 171
følsomhed ....................................... 126
Grad af Aktiv D-Lighting
21 "k" (vises, når der er ledig
Indstilling af AF-metode ...... 105, 106
hukommelse til over 1000 billeder)
Eksponeringskompensationsværdi
..............................................................36
........................................................... 143
4
22 Flashindikator ............. 196, 206, 369
Flashkompensationsværdi........... 203
23 Indikator for FV-lås ......................... 206
Indikator for pc-indstilling
24 Flashsynkroniseringsindikator .... 299
25 Blændestopindikator ............ 134, 325
26 Eksponeringsindikator .................. 136
Eksponeringskompensationsvisning
........................................................... 143
1 Kan vises ved tryk på en knap, som Virtuel horisont i søger er blevet knyttet til ved hjælp af
brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 301).
2 Fungerer som indikator for hældning, når kameraet drejes for optagelse af billeder i "højt" (portræt)
format.
3 Fungerer som rulleindikator, når kameraet drejes for optagelse af billeder i "højt" (portræt) format.
4 Vises, når en ekstra flashenhed er monteret (0 196). Flashindikatoren lyser, når flashen er ladet op.
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
D Intet batteri
Når batteriet er fuldstændig afladet, eller der ikke er isat noget batteri,
dæmpes visningen i søgeren. Dette er normalt og er ikke tegn på
funktionsfejl. Søgervisningen bliver normal igen, når et fuldt opladet
batteri er sat i.
8
Anvendelse af vippeskærmen
Skærmen kan vinkles og drejes som vist nedenfor.
Normal anvendelse: Skærmen
anvendes normalt i
opbevaringsposition.
Lavvinklede billeder: Vip skærmen
opad for at tage billeder i Live
View, hvor kameraet holdes lavt.
Højvinklede billeder: Vip skærmen
nedad for at tage billeder i Live
View, hvor kameraet holdes højt.
9
D Anvendelse af skærmen
Drej skærmen forsigtigt, indtil du mærker modstand. Brug ikke voldsomhed.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan beskadige kameraet eller
skærmen. Hvis kameraet er monteret på et stativ, skal du passe på, at
skærmen ikke rører ved stativet.
Løft eller bær ikke kameraet ved at holde fast i skærmen. Hvis denne
anvisning ikke overholdes, kan det beskadige kameraet. Hvis skærmen ikke
anvendes til at tage billeder, skal du sætte den tilbage i
opbevaringsposition.
Rør ikke ved området bag på skærmen, og lad
ikke væske komme i berøring med den
indvendige overflade. Manglende overholdelse
af disse anvisninger kan medføre funktionsfejl i
produktet.
Pas især på ikke at røre ved
dette område.
10
Anvendelse af berøringsskærmen
Den berøringsfølsomme skærm understøtter følgende funktioner:
Svirp
Svirp en finger lidt til venstre eller højre hen
over skærmen.
Skub
Stryg en finger over skærmen.
Spred ud/klem sammen
Anbring to fingre på skærmen, og spred
dem fra hinanden, eller klem dem sammen.
11
❚❚ Anvendelse af berøringsskærmen
Under billedvisning (0 258) kan du anvende berøringsskærmen til
at:
• Få vist andre billeder
• Zoome ind eller ud
• Få vist miniaturer
• Få vist videoer
Under Live View kan berøringsskærmen anvendes til at tage billeder
(ét-trykslukker; 0 55) eller til at måle en værdi for punkthvidbalance
(0 175). Berøringsskærmen kan også anvendes til at skrive (0 186).
D Berøringsskærmen
Berøringsskærmen reagerer på statisk elektricitet og reagerer muligvis ikke,
når den er dækket med beskyttende film fra tredjepartsforhandlere, eller
når den berøres med fingernegle eller handskeklædte hænder. Anvend
ikke overdreven voldsomhed, og berør ikke skærmen med skarpe
genstande.
D Anvendelse af berøringsskærmen
Berøringsskærmen reagerer muligvis ikke som forventet, hvis du forsøger
at anvende den, mens din håndflade eller andre fingre hviler et andet sted
på skærmen. Den registrerer muligvis ikke andre bevægelser, hvis din
berøring er for blød, hvis du flytter dine fingre for hurtigt eller over en for
kort afstand, hvis dine fingre ikke vedbliver at have kontakt med skærmen,
eller hvis bevægelsen af to fingre, der klemmes sammen eller spredes fra
hinanden, ikke koordineres rigtigt.
A Aktivering eller deaktivering af berøringsknapper
Berøringsknapperne kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af
indstillingen Berøringsknapper i opsætningsmenuen (0 306).
A Se også
Indstillingen Berøringsknapper i opsætningsmenuen kan anvendes til at
vælge den retning, du svirper fingeren i for at få vist andre billeder i
fuldskærmsvisning (0 306).
12
De første trin
Montér kameraremmen
Montér remmen sikkert i kameraets øskener.
Oplad batteriet
Isæt batteriet, og sæt opladeren til (alt efter land eller område
leveres opladeren med enten stikadapter eller netledning). Et
afladet batteri kan lades helt op på cirka 2 timer og 35 minutter.
• Stikadapter: Sæt stikadapteren i opladerens lysnetindgang (q).
Skub stikadapterens lås i som vist (w), og drej adapteren 90 ° for at
sætte den på plads (e). Isæt batteriet, og sæt opladeren til.
Stikadapterens lås
90°
13
• Netledning: Efter tilslutning af netledningen med stikket i den viste
retning skal du isætte batteriet og sætte opladeren til.
Lampen CHARGE blinker, mens batteriet oplades.
Opladning af batteri
Opladning fuldført
D Batteri og batterioplader
Læs og overhold advarslerne og forholdsreglerne på side xiii–xvi og 345–349 i
denne brugervejledning.
14
Isæt batteriet og et hukommelseskort
Før isætning eller fjernelse af batteriet eller hukommelseskort skal
du bekræfte, at afbryderen er i positionen OFF. Isæt batteriet i den
viste retning, og anvend batteriet til at holde den orange batterilås
trykket til den ene side. Låsen låser det genopladelige batteri på
plads, når det er sat helt i.
Batterilås
Hukommelseskort isættes som vist herunder. Skub kortet ind, indtil
det klikker på plads.
• XQD-hukommelseskort:
16GB
• SD-hukommelseskort:
15
D Hukommelseskort
• Hukommelseskort kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du tager
hukommelseskort ud af kameraet.
• Sluk altid for strømmen, før du isætter hukommelseskort eller tager dem
ud. Undgå at tage hukommelseskort ud af kameraet, slukke kameraet
eller fjerne og frakoble strømkilden under formatering, eller når data
optages, slettes eller kopieres over på en computer. Hvis disse
anvisninger ikke overholdes, kan det medføre tab af data eller
beskadigelse af kameraet eller hukommelseskortet.
• Undgå at røre ved kortstikkene med fingrene eller metalgenstande.
• Undgå at bøje kortet, tabe det eller udsætte det for kraftige slag.
• Anvend ikke vold mod kortholderen. Hvis denne anvisning ikke
overholdes, kan det beskadige kortet.
• Må ikke udsættes for vand, høje luftfugtighedsniveauer eller direkte
sollys.
• Formatér ikke hukommelseskortene i en computer.
A Skrivebeskyttelsesknappen
SD-hukommelseskort er udstyret
med en skrivebeskyttelsesknap for at
undgå utilsigtet sletning af data. Når
denne kontakt befinder sig i
Skrivebeskyttelsesknap
positionen "lås", kan
hukommelseskortet ikke formateres,
og du kan ikke slette eller tage billeder (der vises en advarsel på skærmen,
hvis du forsøger at udløse lukkeren). For at låse hukommelseskortet op skal
du skubbe kontakten over i positionen "skriv".
A Intet hukommelseskort
Hvis der ikke er isat noget hukommelseskort,
vises S på kontrolpanelet og i søgeren.
Hvis kameraet slukkes med et opladet batteri,
men uden hukommelseskort isat, vises S
på kontrolpanelet.
16
❚❚ Fjernelse af batteriet og hukommelseskort
Fjernelse af batteriet
Sluk kameraet, og åbn
batterikammerdækslet. Tryk batterilåsen i
retningen vist af pilen for at udløse
batteriet, og fjern derefter batteriet med
fingrene.
16GB
Fjernelse af hukommelseskort
Når du har bekræftet, at hukommelseskortlampen ikke lyser mere,
skal du slukke kameraet og åbne hukommelseskortdækslet. Tryk
kortet ind for at udløse det (q). Hukommelseskortet kan derefter
tages ud med fingrene (w).
XQD-hukommelseskort
SD-hukommelseskort
17
Montér et objektiv
Pas på, at der ikke kommer støv ind i kameraet, når objektivet eller
kamerahusdækslet fjernes. Der benyttes generelt et AF-S DX
NIKKOR 16–80mm f/2.8G–4E ED VR-objektiv til illustrationerne i
denne brugervejledning.
Fjern
kamerahusdækslet
Fjern bagdækslet på objektivet
Monteringsmærke (kamera)
Få monteringsmærkerne til at flugte
Monteringsmærke (objektiv)
Drej objektivet som vist, indtil det falder i hak
Sørg for at fjerne objektivdækslet, før du tager billeder.
18
A Afmontering af objektivet
Kameraet skal være slukket ved afmontering og
udskiftning af objektiver. Objektivet
afmonteres ved at trykke på
objektivudløserknappen (q) og holde den
nede, mens objektivet drejes med uret (w). Når
du har fjernet objektivet, skal du sætte
objektivdæksel og kamerahusdæksel på igen.
D CPU-objektiver med blænderinge
Hvis der er tale om CPU-objektiver med blændering (0 325), skal blænden
fastlåses ved minimumindstillingen (højeste blændeværdi).
19
Kameraopsætning
❚❚ Opsætning ved hjælp af en smartphone eller tablet
Før du fortsætter, skal du kontrollere kameraet for at
sikre, at batteriet er fuldt opladet, og at der er ledig plads
på hukommelseskortet. På din smartphone eller tablet
(nedenfor kaldet "smartenhed") skal du installere app´en
SnapBridge som beskrevet på indersiden af frontdækslet og
aktivere Bluetooth og Wi-Fi. Bemærk, at den faktiske tilslutning til
kameraet foretages ved hjælp af app´en SnapBridge; anvend ikke
Bluetooth-indstillingerne i app´en med indstillinger på din
smartenhed. Følgende instruktioner refererer til version 2.0 af
app´en SnapBridge; for information om seneste version, se
SnapBridge Forbindelsesvejledning (pdf), der kan downloades på
følgende hjemmeside:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
De faktiske visninger på kamera og smartenhed kan afvige fra dem,
der vises nedenfor.
1 Kamera: Tænd for kameraet. Der vises
en dialogboks til valg af sprog.
20
Anvend multivælgeren og knappen J til at navigere rundt i
menuerne.
Afbryder
Op
Mod
venstre
Knappen J (vælg)
Mod
højre
Ned
Multivælger
Tryk på 1 og 3 for at markere et sprog (language), og tryk på J
for at vælge. Du kan til hver en tid ændre sprog ved hjælp af
indstillingen Sprog (Language) i opsætningsmenuen.
2 Kamera: Ved visning af dialogboksen til
højre skal du trykke på J. Hvis du ikke
ønsker at anvende en smartenhed til at
konfigurere kameraet skal du trykke
på G (0 27). Hvis dialogboksen til
højre ikke vises, skal du vælge Tilslut
til smartenhed i opsætningsmenuen,
derefter markere Start og trykke på J.
21
3 Kamera/smartenhed: Start
sammenkædning.
• Android-enheder med NFC-support: Når du
har kontrolleret, at NFC er aktiveret på
smartenheden, skal du lade kameraets
N (N-Mark) røre ved NFC-antennen på
smartenheden for at starte app´en
SnapBridge og følge instruktionerne
på skærmen, før du fortsætter til trin 7.
Hvis siden for download af SnapBridge vises, skal du
downloade og installere app´en før gentagelse af ovenstående
trin.
• iOS-enheder og Android-enheder, der ikke understøtter NFC: Tryk på
knappen J på kameraet for at gøre kameraet klar til
sammenkædning.
22
4 Kamera: Bekræft, at kameraet viser den
meddelelse, der ses til højre, og
klargør smartenheden.
5 Smartenhed: Start app´en SnapBridge,
og tryk på Pair with camera (Kæd
sammen med kamera). Hvis du bliver
bedt om at vælge kamera, skal du
trykke på kameraets navn.
6 Smartenhed: Tryk på kameraets navn i
dialogboksen "Pair with camera (Kæd
sammen med kamera)". Brugere, som
kæder et kamera sammen med en iOSenhed for første gang, præsenteres
først for instruktioner i
sammenkædning; når du har læst
instruktionerne, skal du rulle ned i
bunden af visningen og trykke på
Understood (Forstået). Hvis du bliver
bedt om at vælge tilbehør, skal du trykke på kameraets navn
igen (det kan tage et stykke tid, før kameraets navn vises).
23
7 Kamera/smartenhed: Kontrollér, at kamera og smartenhed viser
det samme sekscifrede nummer. Visse versioner af iOS viser
måske ikke et nummer; hvis intet nummer vises, skal du
fortsætte til trin 8.
8 Kamera/smartenhed: Tryk på J på kameraet, og tryk på PAIR
(KÆD SAMMEN) på smartenhed (visningen varer med enhed
og styresystem).
24
9 Kamera/smartenhed: Fuldfør sammenkædning.
• Kamera: Tryk på J ved visning af
meddelelsen til højre.
• Smartenhed: Tryk på OK ved visning af
meddelelsen til højre.
10 Kamera: Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre
opsætningen.
• For at tillade kameraet at tilføje lokationsdata på billeder skal du vælge
Ja som svar på "Download placeringsdata fra smartenhed?" og
derefter aktivere lokationstjenesterne på smartenheden og
aktivere Auto link options (Indstillinger for automatisk
forbindelse) > Synchronize location data (Synkronisér
lokationsdata) på fanen App´en SnapBridge .
• For at synkronisere kameraets ur med den tid, der leveres af smartenheden
skal du vælge Ja som svar på "Synkroniser ur med
smartenhed?" og derefter aktivere Auto link options
(Indstillinger for automatisk forbindelse) > Synchronize
clocks (Synkronisér ure) på fanen App´en SnapBridge .
Smartenheden og kameraet er nu forbundet. Alle de billeder, du tager
med kameraet, overføres automatisk til smartenheden.
25
❚❚ Opsætning fra kameraets menuer
Kameraets ur kan indstilles manuelt.
1 Tænd kameraet.
Der vises en dialogboks for sprog/
Language.
Anvend multivælgeren og knappen J til at navigere rundt i
menuerne.
Afbryder
Op
Mod
venstre
Knappen J (vælg)
Mod
højre
Ned
Multivælger
Tryk på 1 og 3 for at markere et sprog (language), og tryk på J
for at vælge. Du kan til hver en tid ændre sprog ved hjælp af
indstillingen Sprog/Language i opsætningsmenuen.
26
2 Tryk på G ved visning af
dialogboksen til højre.
Knappen G
3 Indstil kameraets ur.
Tryk på knappen G for at få vist
opsætningsmenuen.
Knappen G
Markér Tidszone og dato, og tryk på 2
(opsætningsmenuen vises automatisk
med Tidszone og dato markeret, første
gang menuerne vises; for yderligere
information om anvendelse af
menuerne, se side 304).
27
Når du har anvendt Tidszone for at
vælge en tidszone, og (hvis relevant)
Sommertid for at aktivere sommertid,
skal du markere Dato og tid og trykke
på 2.
Tryk på 4 eller 2 for at markere
punkter, tryk på 1 eller 3 for at ændre
dem, og tryk derefter på J for at
indstille uret, når justeringerne er
gennemført. Uret kan justeres til hver en
tid ved hjælp af indstillingen Tidszone
og dato > Dato og tid i
opsætningsmenuen (0 304).
A Datoformat
For at vælge den rækkefølge, som datoen vises i, skal du anvende
indstillingen Datoformat i menuen Tidszone og dato (0 304).
28
Fokusér med søgeren
Løft dioptrijusteringen, og drej den, indtil
søgervisningen, fokuspunkterne og
AF-punktets markeringer er i skarpt fokus.
Når du anvender dioptrijusteringen med
øjet mod søgeren, skal du passe på ikke at
få en finger eller en fingernegl i øjet. Skub
dioptrijusteringen ind igen, når du har
justeret fokus som ønsket.
Fokuspunkt
AF-punktets
markeringer
Søgeren er ikke i fokus
Søgeren er i fokus
A Dioptrijusteringslinser
Korrigerende objektiver (forhandles separat;
0 335) kan anvendes til videre justering af
søgerdioptri. Før montering af en
dioptrijusteringslinse skal du fjerne DK-17F
søgerøjestykket ved at lukke søgerens lukker
for at udløse øjestykkets lås (q) og derefter
tage let fat om øjestykket med pege- og
tommelfinger og skrue det af som vist til højre
(w).
29
Selvstudie
Kameramenuer
Du kan få adgang til de fleste optage-,
billedvisnings- og opsætningsindstillinger
via kameraets menuer. For at få vist
menuerne skal du trykke på knappen G.
Knappen G
Faneblade
Vælg mellem følgende menuer:
• D: Billedvisning (0 281)
• C: Billedoptagelse (0 283)
• 1: Optagelse af video (0 288)
• A: Brugerindstillinger (0 292)
• B: Opsætning (0 304)
• N: Retouchering (0 313)
• O/m: MIN MENU eller SENESTE
INDSTILLINGER (har MIN MENU som
standard; 0 315)
Skyderen viser positionen i den
aktuelle menu.
De aktuelle indstillinger vises med
ikoner.
Menuindstillinger
Indstillinger i den aktuelle menu.
Ikonet Hjælp (0 31)
30
Anvendelse af kameraets menuer
❚❚ Menuknapper
Multivælgeren og knappen J anvendes til at navigere rundt i
menuerne.
Multivælger
Flyt markør op
Vælg det markerede
punkt
Annullér, og vend
tilbage til den
forrige menu
Vælg det markerede
punkt, eller få vist en
undermenu
Flyt markør ned
Knappen J
Vælg det markerede
punkt
A Ikonet d (Hjælp)
Hvis ikonet d vises i skærmens nederste venstre hjørne, kan du få vist Hjælp
ved at trykke på knappen L (Z/Q).
Derefter vises en beskrivelse af den aktuelt valgte indstilling eller menu, så
længe knappen trykkes ned. Tryk på 1 eller 3 for at rulle gennem
visningen.
Knappen L (Z/Q)
31
❚❚ Navigér rundt i menuerne
Følg nedenstående trin for at navigere i menuerne.
1 Få vist menuerne.
Tryk på knappen G for at få vist
menuerne.
Knappen G
2 Markér ikonet for den
aktuelle menu.
Tryk på 4 for at markere
ikonet for den aktuelle
menu.
3 Vælg en menu.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge den ønskede menu.
4 Placér markøren i den
valgte menu.
Tryk på 2 for at placere
markøren i den valgte menu.
32
5 Markér et menuelement.
Tryk på 1 eller 3 for at
markere et menuelement.
6 Få vist indstillingerne.
Tryk på 2 for at få vist
indstillingerne for det valgte
menuelement.
7 Markér en indstilling.
Tryk på 1 eller 3 for at
markere en indstilling.
8 Vælg det markerede punkt.
Tryk på J for at vælge det markerede
punkt. Tryk på knappen G for at
afslutte uden at foretage et valg.
Knappen J
33
Bemærk følgende:
• Menuelementer, der vises med gråt, er ikke tilgængelige i
øjeblikket.
• Når du trykker på 2 eller midt på multivælgeren, har det
overordnet set samme virkning som at trykke på J, men visse
punkter kan kun vælges ved at trykke på J.
• Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte menuerne og vende
tilbage til optageindstillingen.
34
Grundlæggende fotografering og billedvisning
Batteriniveau og antal resterende billeder
Før du tager billeder, skal du kontrollere batteriniveauet og antal
resterende billeder som beskrevet nedenfor.
❚❚ Batteriniveau
Batteriniveauet vises på kontrolpanelet
og i søgeren.
Kontrolpanel
Søger
Ikon
Kontrolpanel
L
K
J
I
H
H (blinker)
Søger
—
—
—
—
Beskrivelse
Batteriet er ladet helt op.
Batteriet er delvist afladet.
Lavt batteriniveau. Oplad batteriet, eller hav et
ekstra batteri klar.
Lukkerudløsning er deaktiveret. Oplad eller
d (blinker)
udskift batteriet.
d
A Visning af "Kamera slukket"
Hvis kameraet slukkes med batteri og
hukommelseskort isat, vises ikonet for
hukommelseskort og antal resterende billeder
(i sjældne tilfælde viser visse hukommelseskort
muligvis kun denne information, når kameraet
er tændt).
Kontrolpanel
35
❚❚ Antal resterende billeder
Kameraet har to hukommelseskortpladser:
Én til XQD-kort og en anden til SD-kort. Når
der er isat to kort, afgør indstillingerne valgt
for Valg af primær plads og Funktion for
sekundær plads hvilken funktion, kortene
hver især skal have; når Funktion for
sekundær plads er sat som standardværdi
for Overflow (0 96), anvendes kortet i den
sekundære plads kun, når kortet i den
primære plads er fuldt.
XQD-kortplads
SD-kortplads
Kontrolpanelet viser, hvilke kort der aktuelt
er isat (eksemplet her viser visningen som
den ser ud, når der er isat kort i begge
pladser). Hvis der opstår en fejl
(eksempelvis hvis hukommelseskortet er
fuldt, eller kortet i SD-pladsen er låst),
blinker ikonet for det pågældende kort (0 357).
Kontrolpanelet og søgeren viser det antal
billeder, der kan optages med de aktuelle
indstillinger (værdier over 1000 rundes ned
til nærmeste hundrede; fx vises værdier
mellem 2100 og 2199 som 2,1 k).
Kontrolpanel
Antal resterende billeder
Kontrolpanel
Søger
36
"Peg og skyd"-fotografering
1 Klargør kameraet.
Når du komponerer billeder i søgeren,
skal du holde grebet i højre hånd og
holde kamerahuset eller objektivet med
venstre hånd.
Når du komponerer billeder i højt
(portræt) format, skal du holde
kameraet som vist til højre.
2 Komponér billedet.
Som standardindstilling fokuserer
kameraet på motivet i det midterste
fokuspunkt. Komponér et billede i
søgeren med hovedmotivet i det
midterste fokuspunkt.
Fokuspunkt
37
3 Tryk udløserknappen halvt
ned.
Tryk udløserknappen halvt
ned for at fokusere.
Fokusindikatoren (I) vises i
søgeren, når fokus er
fuldført.
Søgervisning
I
F
H
F H
(blinker)
Fokusindikator
Beskrivelse
Motivet i fokus.
Fokuspunktet er mellem kameraet og motivet.
Fokuspunktet er bagved motivet.
Kameraet er ude af stand til at fokusere på motivet i
fokuspunktet ved hjælp af autofokus. Se side 113.
4 Optag.
Tryk forsigtigt
udløserknappen helt ned for
at tage billedet.
Hukommelseskortlampen
lyser, og billedet vises på
skærmen i et par sekunder.
Hukommelseskortlampe
Du må ikke tage
hukommelseskortet ud eller
fjerne eller frakoble strømforsyningen, før lampen er slukket, og
optagelsen er færdig.
38
A Standbytimeren (søgerfotografering)
Lukkertids- og blændevisningerne på kontrolpanelet og i søgeren slukker
for at spare batteri, hvis der ikke udføres nogen handlinger i cirka seks
sekunder. Tryk udløserknappen halvt ned for at aktivere visningerne igen.
Lysmåling er aktiveret
Lysmåling er deaktiveret
Det tidsrum, der går, inden standbytimeren automatisk slukker, kan
justeres med brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 296).
A Multivælgeren
Multivælgeren kan anvendes til at vælge
fokuspunktet, når lysmålingen er slået til
(0 108).
Multivælger
39
Visning af billeder
1 Tryk på knappen K.
Der vises et billede på skærmen. Det
hukommelseskort med billedet, der
aktuelt ses, vises med et ikon.
Knappen K
2 Få vist flere billeder.
Du kan få vist flere billeder ved at trykke
på 4 eller 2 eller ved at svirpe en finger
hen over skærmen mod venstre eller
højre (0 258). Du kan få vist yderligere
oplysninger om det aktuelle billede ved
at trykke på 1 og 3 (0 261).
Du kan afslutte billedvisningen og vende tilbage til
optageindstillingen ved at trykke udløserknappen halvt ned.
40
A Billedtjek
Når Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 282), vises
billederne automatisk på skærmen efter optagelse.
A Se også
Se side 256 og 257 for information om valg af hukommelseskortplads.
41
❚❚ Sletning af uønskede billeder
For at slette det billede, der aktuelt vises på skærmen, skal du trykke
på knappen O (Q). Bemærk, at når et billede er blevet slettet, kan det
ikke gendannes.
1 Få vist billedet.
Få vist det billede, du ønsker at slette
som beskrevet på foregående side. Det
aktuelle billedes placering vises af et
ikon i visningens nederste venstre
hjørne.
2 Slet billedet.
Tryk på knappen O (Q). Der vises en
dialogboks for bekræftelse; tryk på
knappen O (Q) igen for at slette
billedet og vende tilbage til
billedvisning. For at afslutte uden at
slette billedet skal du trykke på K.
Knappen O (Q)
A Slet
For at slette flere billeder eller for at vælge det hukommelseskort,
billederne skal slettes fra, skal du anvende indstillingen Slet i
billedvisningsmenuen (0 279).
42
Live View-fotografering
Følg nedenstående trin for at tage billeder i Live View.
1 Drej Live View-vælgeren hen på C
(Live View-fotografering).
Live View-vælger
2 Tryk på knappen a.
Spejlet hæves, og motivet, der ses
gennem objektivet, vises på
kameraskærmen. Motivet er ikke
længere synligt i søgeren.
Knappen a
3 Placér fokuspunktet.
Placér fokuspunktet over dit motiv som beskrevet på side 48.
43
4 Fokusér.
Tryk udløserknappen halvt ned for at
fokusere.
Fokuspunktet blinker grønt, og
lukkerudløsningen deaktiveres, mens kameraet fokuserer. Hvis
kameraet er i stand til at fokusere, vises fokuspunktet med grønt;
hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere, blinker fokuspunktet
rødt (bemærk, at der kan tages billeder, selv hvis fokuspunktet
blinker rødt; kontrollér fokus på skærmen inden optagelse).
Eksponeringen kan låses ved at trykke midt på den sekundære
vælger (0 141); fokus låser, mens udløserknappen trykkes halvt
ned.
D Anvendelse af autofokus i Live View
Anvend et AF-S- eller AF-P-objektiv. De ønskede resultater kan muligvis
ikke opnås med andre objektiver eller telekonvertere. Bemærk, at
autofokus er langsommere i Live View, og at skærmen kan blive lysere
eller mørkere, mens kameraet fokuserer. Bemærk, at fokuspunktet
nogle gange vises med grønt, når kameraet ikke kan fokusere. Kameraet
kan muligvis ikke fokusere i følgende situationer:
• Motivet indeholder linjer, der er parallelle med billedets lange led
• Motivet mangler kontrast
• Motivet i fokuspunktet indeholder områder med skarpt
kontrasterende lysstyrke eller indeholder spotlys, et neonskilt eller en
anden form for lyskilde, hvis lysstyrke varierer
• Flimren eller striber fremkommer under lysstofrør, kviksølvlampe,
natriumlampe eller lignende belysning
• Der anvendes et krydsfilter (stjernefilter) eller andet specialfilter
• Motivet fremstår mindre end fokuspunktet
• Motivet domineres af ensartede geometriske mønstre (f.eks.
persienner eller en række vinduer i en skyskraber)
• Motivet bevæger sig
44
5 Tag billedet.
Tryk udløserknappen helt ned for at
tage billedet. Skærmen slukkes.
6 Afslut Live View.
For at afslutte Live View skal du trykke
på knappen a.
A Eksempelvisning af eksponering
I Live View kan du trykke på J for at få vist
eksempler på, hvilke effekter lukkertid,
blænde og ISO-følsomhed har på
eksponeringen. Eksponeringen kan justeres
med ±5 EV (0 143), selvom kun værdier
mellem –3 og +3 EV afspejles i
eksempelvisningen. Bemærk, at
eksempelvisningen muligvis ikke afspejler de
endelige resultater nøjagtigt, når der anvendes flashbelysning, når Aktiv
D-Lighting (0 189), High Dynamic Range (HDR; 0 191) eller bracketing er
slået til, når A (auto) er valgt for Picture Control-parameteren Kontrast
(0 183), eller når p er valgt for lukkertid. Hvis motivet er meget lyst
eller meget mørkt, blinker eksponeringsindikatorerne for at advare om, at
eksempelvisningen muligvis ikke afspejler eksponeringen helt nøjagtigt.
Eksempelvisning af eksponering er ikke tilgængelig, når A eller % er
valgt for lukkertid.
45
A Eksempelvisning af zoom i Live View
Tryk på knappen X for at forstørre visningen på skærmen op til et
maksimum på omtrent 11×. Der vises et navigationsvindue i en grå ramme
i visningens nederste højre hjørne. Anvend multivælgeren til at rulle til
områder i billedet, der ikke kan ses på skærmen, eller tryk på W (M) for at
zoome ud.
Knappen X
Navigationsvindue
A HDMI
Hvis kameraet tilsluttes til en HDMI-videoenhed under Live Viewfotografering, forbliver kameraets skærm tændt, og videoenheden viser
billedet, der ses gennem objektivet.
A Se også
Se brugerindstilling c4 (Tid for slukning af skærmen, 0 296) for
information om valg af, hvor længe skærmen forbliver tændt under Live
View. For information om valg af funktioner for videooptageknappen og
kommandohjulene samt for midten af multivælgeren, se
brugerindstillingerne f1 (Brugerd. knaptilknytning) > Videooptageknap
+ y (0 301) og f2 (Multivælgers midterknap, 0 301). For information om
hindring af utilsigtet anvendelse af knappen a, se brugerindstilling f8
(Indst. til Live View-knappen; 0 303).
46
Autofokus
For at tage billeder ved hjælp af Fokusindstillingsvælger
autofokus skal du dreje
fokusindstillingsvælger om på
AF.
❚❚ Valg af fokusindstilling
Følgende autofokusindstillinger er tilgængelige i Live View:
Indstilling
AF-S
AF-F
Beskrivelse
Single AF: Til stationære motiver. Fokus låser, når udløserknappen
trykkes halvt ned.
Altid aktiveret AF: Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer
kontinuerligt, indtil der trykkes på udløserknappen. Fokus låser,
når udløserknappen trykkes halvt ned.
For at vælge en autofokusindstilling skal du trykke på knappen
AF-metode og dreje det primære kommandohjul, indtil den
ønskede indstilling vises på skærmen.
Knappen
AF-indstilling
Primært
kommandohjul
Skærm
47
❚❚ Valg af indstilling af AF-metode
Følgende autofokusindstillinger er tilgængelige i Live View:
Indstilling
!
5
6
&
48
Beskrivelse
Ansigtsprioriteret AF: Anvendes til portrætter. Kameraet registrerer
automatisk portrætmotiver og fokuserer på dem; det valgte
motiv indikeres af en dobbelt gul ramme (hvis der registreres
flere ansigter, op til højst 35, fokuserer kameraet på det motiv,
der er tættest på; for at vælge et andet motiv skal du anvende
multivælgeren). Hvis kameraet ikke længere er i stand til at
registrere motivet (fordi motivet eksempelvis har vendt ansigtet
væk fra kameraet), vises rammen ikke længere.
Bredt område-AF: Anvendes til håndholdte billeder af landskaber
og andre portrætmotiver. Anvend multivælgeren til at flytte
fokuspunktet til et hvilket som helst sted i billedet, eller tryk midt
på multivælgeren for at placere fokuspunktet midt i billedet.
Normalt område-AF: Anvendes til pin-point fokus på et valgt sted i
billedet. Anvend multivælgeren til at flytte fokuspunktet til et
hvilket som helst sted i billedet, eller tryk midt på multivælgeren
for at placere fokuspunktet midt i billedet. Det anbefales at
anvende stativ.
Følg motiv AF: Placér fokuspunktet over motivet, og tryk midt på
multivælgeren. Fokuspunktet følger det valgte motiv, når det
bevæger sig igennem billedet. For ikke længere at følge motivet
skal du trykke midt på multivælgeren igen. Bemærk, at kameraet
muligvis er ude af stand til at følge motiver, hvis de bevæger sig
hurtigt, går ud af billedet eller dækkes af andre genstande. Det
samme gør sig gældende, hvis motiverne synligt ændrer
størrelse, farve eller lysstyrke, eller hvis de er for små, for store, for
lyse, for mørke, eller de har samme farve eller lysstyrke som
baggrunden.
For at vælge en indstilling af AF-metode skal du trykke på knappen
AF-metode og dreje det sekundære kommandohjul, indtil den
ønskede indstilling vises på skærmen.
Knappen
AF-indstilling
Sekundært
kommandohjul
Skærm
Manuelt fokus
For at fokusere i manuel fokusindstilling
(0 114) skal du dreje objektivets fokusring,
til motivet er i fokus. For at forstørre billedet
på skærmen for præcist fokus skal du trykke
på knappen X (0 46).
Knappen X
A Eksempelvisning af fokus under Live View
For midlertidigt at vælge maksimumblænde for forbedret eksempelvisning
af fokus under Live View skal du trykke på knappen Pv; indikatoren for
maksimumblænde (0 53) vises. For at sætte blænden tilbage til den
oprindelige værdi skal du trykke på knappen igen eller fokusere ved hjælp
af autofokus. Hvis udløserknappen er trykket helt ned for at tage et billede
under eksempelvisning af fokus, vender blænden tilbage til den
oprindelige værdi, fra før billedet blev taget.
49
Anvendelse af knappen i
Du kan få adgang til de nedenfor opstillede
indstillinger ved at trykke på knappen i
under Live View-fotografering. Markér
elementerne med multivælgeren, og tryk
på 2 for at få vist indstillingerne for det
markerede element. Når du har valgt den
ønskede indstilling, skal du trykke på J for
at vende tilbage til menuen for knappen i.
Tryk på knappen i igen for at afslutte og gå
til optagevisningen.
Indstilling
Vælg billedområde
Aktiv D-Lighting
Elektr. forr.
lukkergardinudløsn.
Knappen i
Beskrivelse
Vælg et billedområde til Live View-fotografering (0 88).
Justér Aktiv D-Lighting (0 189).
Aktiver eller deaktiver elektronisk forreste lukkergardinudløsning for fotografering med hævet spejl (0 298).
Tryk på 1 eller 3 for at
justere skærmens lysstyrke til
Live View (bemærk, at dette
kun påvirker Live View og
ingen effekt har på billeder
eller videoer eller på
Skærmens lysstyrke
lysstyrken på skærmen for
menuer eller billedvisning;
for at justere lysstyrken på skærmen for menuer og
billedvisning skal du anvende indstillingen Skærmens
lysstyrke i opsætningsmenuen som beskrevet på side
304).
50
Indstilling
Beskrivelse
Under Live Viewfotografering kan skærmens
hvidbalance (farveglød)
indstilles til en anden værdi
end den, der anvendes til
billeder (0 159). Dette kan
være effektivt, hvis den
belysning billederne
komponeres under, er anderledes end den, der anvendes,
WB-just. under Live når billederne tages, som det nogle gange er tilfældet
View-billedvis. ved anvendelse af flash eller forudindstillet manuel
hvidbalance. Justering af hvidbalancen i Live Viewvisning af billeder for at skabe en effekt, der ligner den,
som anvendes til de faktiske billeder, gør det lettere at
forestille sig resultaterne. For at anvende samme
hvidbalance til både visningen på skærmen og til billedet
skal du vælge Ingen. Skærmens hvidbalance nulstilles,
når kameraet slukkes, men den senest anvendte værdi
kan vælges ved at trykke på knappen a, mens du trykker
på knappen U og holder den nede.
Få vist to særskilte områder af
billedet side om side (0 52).
Denne indstilling kan
Zoom med opdelt
anvendes til eksempelvis at få
skærm
bygninger til at flugte med
horisonten.
51
❚❚ Zoom med opdelt skærm
Ved valg af Zoom med opdelt skærm i
Live View-fotografering opdeler menuen
for knappen i visningen i to bokse, der
viser særskilte områder af billedet side om
side ved et højt zoomforhold.
Placeringerne af de forstørrede områder
vises i navigationsvinduet.
Navigationsvindue
Anvend knapperne X og W (M) til at
zoome ind og ud, eller anvend knappen
L (Z/Q) til at vælge en boks, og tryk på
4 eller 2 for at rulle til venstre eller højre i
det valgte område. Tryk på 1 eller 3 ruller
begge områder op eller ned samtidigt. For
at fokusere på motivet i midten af det
Område i fokus
valgte område skal du trykke
udløserknappen halvt ned. For at afslutte visningen med opdelt
skærm skal du trykke på knappen i.
52
Live View-visning
r t
q
y
w
e
Punkt
q Resterende tid
Indikator for
hvidbalance i Live
w View-visning af
billeder
Indikator for
e maksimumblænde
Autofokusindstilr ling
Indstilling af
t AF-metode
y Fokuspunkt
Beskrivelse
Den resterende tid, før Live View automatisk
afsluttes. Vises, hvis optagelsen afsluttes inden
for 30 sek. eller derunder.
0
—
Skærmens farveglød (hvidbalance i Live Viewvisning af billeder).
51
Vises, når der trykkes på knappen Pv for at
vælge maksimumblænde.
49
Den aktuelle autofokusindstilling.
47
Den aktuelle indstilling af AF-metode.
48
Det aktuelle fokuspunkt. Visningen varierer
afhængigt af den valgte indstilling af
AF-metode.
48
D Nedtællingsvisningen
Der vises en nedtælling, 30 sek. før Live View slutter automatisk (timeren
bliver rød, hvis Live View er ved at slutte for at beskytte de indvendige
kredsløb eller, hvis der er valgt en anden indstilling end Ingen grænse for
brugerindstilling c4—Tid for slukning af skærmen > Live View; 0 296—
5 sek., før skærmen er sat til at slukke automatisk). Alt efter
optageforholdene kan timeren komme til syne med det samme, når der
vælges Live View.
53
Informationsvisningen
For at skjule eller vise indikatorer på skærmen skal du trykke på
knappen R.
Virtuel horisont
(0 305)
Information til
Histogram (kun
eksempelvisning af
eksponering; 0 45)
54
Information fra
Kompositionslinjer
Berøringsfotografering (Ét-trykslukker)
Rør ved skærmen for at fokusere, og løft
fingeren for at tage billedet.
Tryk på ikonet til højre for at vælge
funktion for tryk på skærmen i
optageindstilling. Vælg mellem følgende
indstillinger:
Indstilling
W
(Ét-trykslukker/AF:
Til)
V (Ét-tryks-AF: Til)
(Ét-trykslukker/AF:
X Fra)
Beskrivelse
Rør ved skærmen for at placere fokuspunktet,
og fokusér (kun autofokus; ét-trykslukkeren
kan ikke anvendes til at fokusere, når
fokusindstillingsvælger drejes hen på M for at
vælge manuelt fokus som beskrevet på side
114). Fokus låser, mens din finger forbliver på
skærmen; for at udløse lukkeren skal du løfte
fingeren fra skærmen.
Som ovenfor, bortset fra, at lukkeren ikke
udløses, når du løfter fingeren fra skærmen.
Hvis Følg motiv (0 48) er aktiv, kan du fokusere
på det aktuelle motiv ved at trykke på
skærmen.
Ét-trykslukker og AF deaktiveret.
55
D Fotografering med indstillinger for optagelse ved tryk
Undgå at bevæge kameraet ved udløsning af lukkeren. Bevægelse af
kameraet kan medføre slørede billeder.
Udløserknappen kan anvendes til at fokusere og tage billeder, selv når
ikonet W ses, for at vise, at indstillingerne for berøringsoptagelse er aktive.
Anvend udløserknappen til at tage billeder i kontinuerlig optageindstilling
(0 116) og under optagelse af video. Indstillingerne for
berøringsoptagelse kan kun anvendes til at tage billeder ét ad gangen i
kontinuerlig optageindstilling og kan ikke anvendes til at tage billeder
under optagelse af video.
Berøringsskærmen kan ikke anvendes til at placere fokuspunktet, når
fokuspunktlåsen er i positionen L (lås) (0 108), men den kan stadig
anvendes til at vælge motiv, når ansigtsprioriteret AF er valgt for indstilling
af AF-metode (0 48).
I selvudløserindstilling (0 119) låser fokus på det valgte motiv, når du rører
ved skærmen, og timeren starter, når du løfter fingeren fra skærmen. Ved
standardindstillingerne udløses lukkeren omtrent 10 sek. efter, at timeren
starter; forsinkelse og antal billeder kan ændres ved hjælp af
brugerindstilling c3 (Selvudløser, 0 296). Hvis indstillingen valgt for Antal
billeder er større end 1, tager kameraet automatisk billederne ét efter ét,
indtil det valgte antal er optaget.
56
D Optagelse i Live View
For at forhindre at det lys, der kommer ind gennem søgeren, påvirker
billeder eller eksponering, skal du lukke søgerøjestykkets lukker (0 119).
Selv om det ikke kan ses på det endelige billede, vises forvrængede kanter,
farveskygger, moiré og lyse pletter muligvis på skærmen, mens lyse streger
muligvis vises i nogle områder med blinkende skilte og andre periodiske
lyskilder, eller hvis motivet kortvarigt oplyses af stroboskoplys eller en
anden stærk, forbigående lyskilde. Derudover kan der opstå forvrængning,
hvis kameraet panoreres vandret, eller en genstand bevæger sig gennem
billedet med høj hastighed. Støjstriber, der er synlige på skærmen under
lysstofrør, kviksølvsbelysning eller natriumlamper, kan reduceres ved hjælp
af indstillingen Reduktion af støjstriber i videooptagemenuen (0 290),
selvom de muligvis stadig er synlige på det endelige billede ved visse
lukkertider. Når du tager billeder i Live View, skal du undgå at rette
kameraet mod solen eller andre stærke lyskilder. Overholdes denne
anvisning ikke, kan der ske skade på kameraets indre kredsløb.
Uanset den valgte indstilling for brugerindstilling c2 (Standbytimer,
0 296) udløber standbytimeren ikke under optagelse.
57
Videoer
Læs dette afsnit for information om optagelse og visning af videoer.
Optagelse af video
Video kan optages i Live View.
1 Drej Live View-vælgeren hen på 1
(Live View af video).
Live View-vælger
2 Tryk på knappen a.
Spejlet hæves, og motivet, der ses
gennem objektivet, vises på
kameraskærmen, ændret til
eksponeringens virkninger. Motivet er
ikke længere synligt i søgeren.
Knappen a
D Ikonet 0
Ikonet 0 (0 66) viser, at der ikke kan optages video.
A Hvidbalance
Hvidbalancen kan til enhver tid indstilles ved at trykke på knappen U
og dreje det primære kommandohjul (0 159).
58
3 Vælg en fokusindstilling (0 47).
4 Vælg indstilling af AF-metode (0 48).
5 Fokusér.
Komponér åbningsbilledet, og tryk på
knappen AF-ON for at fokusere. Bemærk,
at antallet af motiver, som kan
registreres i ansigtsprioriteret AF, falder
under optagelse af video.
Knappen AF-ON
A Fokusering
Fokus kan også justeres ved at trykke udløserknappen halvt ned, før du
begynder at optage, eller du kan fokusere manuelt som beskrevet på
side 49.
59
6 Start optagelsen.
Tryk på videooptageknappen for at
starte optagelse. En optageindikator og
den resterende tid vises på skærmen.
Eksponering kan låses ved at trykke midt
på den sekundære vælger (0 141) eller
ændres med op til ±3 EV ved hjælp af
Videooptageknap
eksponeringskompensation (0 143);
Optageindikator
spotmåling er ikke tilgængelig. I
autofokusindstilling kan kameraet
fokuseres igen ved tryk på knappen
AF-ON eller ved tryk på dit motiv på
skærmen.
Resterende tid
A Lyd
Kameraet kan både optage video og lyd; dæk ikke mikrofonen foran på
kameraet til under optagelse af video. Bemærk, at den indbyggede
mikrofon muligvis optager støj fra kameraet eller objektivet under
autofokus, vibrationsreduktion (VR) eller ændring af blænde.
60
7 Afslut optagelse.
Tryk på videooptageknappen igen for at
afslutte optagelsen. Optagelsen slutter
automatisk, når den maksimale længde
er nået, eller hukommelseskortet er
fuldt (bemærk, at optagelsen muligvis
slutter, før den maksimale længde er
nået, afhængigt af hukommelseskortets skrivehastighed).
8 Afslut Live View.
For at afslutte Live View skal du trykke
på knappen a.
61
A Eksponeringsindstilling
Følgende eksponeringsindstillinger kan justeres i videoindstilling:
P, S
A
M
Blændeåbning
—
✔
✔
Lukkertid
—
—
✔
ISO-følsomhed
— 1, 2
— 1, 2
✔ 2, 3
1 Den øvre grænse for ISO-følsomhed kan vælges ved at anvende indstillingen ISOfølsomhedsindstillinger > Maksimal følsomhed i videooptagemenuen
(0 289).
2 Uanset indstillingen valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Maksimal
følsomhed eller for ISO-følsomhed (indstill. M) er den øvre grænse ISO 51200, når
Til er valgt for Elektronisk VR i videooptagemenuen.
3 Hvis Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISO-styring
(indstill. M) i videooptagemenuen, kan den øvre grænse for ISO-følsomhed vælges med
indstillingen Maksimal følsomhed.
I eksponeringsindstilling M kan lukkertiden indstilles til værdier mellem
1/25 sek. og 1/8000 sek. (den langsomst tilgængelige lukkertid varierer med
billedhastigheden; 0 68). I andre eksponeringsindstillinger justeres
lukkertid automatisk. Hvis motivet er over- eller undereksponeret i
indstillingerne P eller S, skal du afslutte Live View og starte Live View igen
eller vælge eksponeringsindstilling A og justere blænden.
62
Indekser
Hvis Indeksmarkering er knyttet til en
knap ved hjælp af brugerindstilling g1
(Brugerd. knaptilknytning, 0 303), kan
du trykke på den valgte knap under
optagelse for at tilføje indekser, der kan
anvendes til at finde frem til billeder i
forbindelse med redigering og
billedvisning (0 81). Der kan føjes op til 20
indekser til hver video.
Indeks
A Se også
Funktionen for midten af multivælgeren kan vælges ved hjælp af
brugerindstilling f2 (Multivælgers midterknap; 0 301), og funktionerne
for knapperne Fn1, Fn2 og Pv og midten af multivælgeren kan vælges ved
hjælp af brugerindstilling g1 (Brugerd. knaptilknytning; 0 303).
Brugerindstilling g1 (Brugerd. knaptilknytning) > Udløserknap
kontrollerer, hvorvidt udløserknappen kan anvendes til at starte Live View
eller til at starte og afslutte optagelse af video. For information om hindring
af utilsigtet anvendelse af knappen a, se brugerindstilling f8 (Indst. til
Live View-knappen; 0 303).
63
Anvendelse af knappen i
Du kan få adgang til de nedenfor opstillede
indstillinger ved at trykke på knappen i i
videoindstilling. Markér elementerne med
multivælgeren, og tryk på 2 for at få vist
indstillingerne for det markerede element.
Når du har valgt den ønskede indstilling,
skal du trykke på J for at vende tilbage til
menuen for knappen i. Tryk på knappen i
igen for at afslutte og gå til
optagevisningen.
Indstilling
Vælg billedområde
Billedstr./
billedhastighed
Knappen i
Beskrivelse
Vælg billedområde for videoer (0 70).
Vælg en billedstørrelse og -hastighed (0 68).
Justér Aktiv D-Lighting (0 189). Ikke tilgængelig ved
billedstørrelsen 3840 × 2160 (0 68).
Videokvalitet
Vælg videokvalitet (0 68).
Tryk 1 eller 3 for at
justere
mikrofonfølsomheden
Mikrofonfølsomhed (0 290). Både den
indbyggede og den
eksterne mikrofon (0 336)
påvirkes.
Kontrollér frekvensresponsen for den indbyggede eller
Frekvensrespons
den eksterne mikrofon (0 291).
Aktiver eller deaktiver reduktion af vindstøj ved hjælp
Reduktion af vindstøj
af den indbyggede mikrofons low-cut filter (0 291).
Aktiv D-Lighting
64
Indstilling
Destination
Skærmens lysstyrke
Powerblænde via
multivælger
Højlysvisning
Hovedtelefonens
lydstyrke
Elektronisk VR
Beskrivelse
Hvis der er isat to hukommelseskort, kan du vælge det
kort, som videoerne optages på (0 288).
Tryk på 1 eller 3 for at justere skærmens lysstyrke
(bemærk, at dette kun påvirker Live View og ingen
effekt har på billeder eller videoer eller på skærmens
lysstyrke i menuer eller billedvisning; 0 50).
Vælg Aktiver for at aktivere powerblænden. Tryk på 1
for at udvide blænden, og tryk på 3 for at indsnævre
den.
Vælg, hvorvidt de mest
Højlys
lyse områder af billedet
(højlys) vises med skrå
linjer i visningen.
Tryk på 1 eller 3 for at justere hovedtelefonens
lydstyrke.
Vælg Til for at aktivere elektronisk vibrationsreduktion
(VR) i indstillingen video. Ikke tilgængelig ved
billedstørrelsen 3840 × 2160 (0 68). Bemærk, at hvis
elektronisk vibrationsreduktion (VR) er slået til, og DX
er valgt for Vælg billedområde, reduceres
billedvinklen, og billedets kanter skæres væk.
A Anvendelse af ekstern mikrofon
Den ekstra stereomikrofon ME-1 eller den trådløse mikrofon ME-W1 kan
anvendes til at optage lyd til videoer (0 336).
A Hovedtelefoner
Der kan anvendes tredjepartshovedtelefoner. Bemærk, at høje lydniveauer
kan medføre høj lydstyrke; vær særligt forsigtig ved anvendelse af
hovedtelefoner.
65
Live View-visning
q
y
u
i
w
e
o
r
!1
!0
t
Punkt
q Ikonet "Ingen video"
0
—
w
67
e
r
t
y
u
i
o
!0
!1
66
Beskrivelse
Viser, at der ikke kan optages video.
Lydstyrke for lydudgang til hovedtelefoner.
Hovedtelefonens
Vises, når der er tilsluttet hovedtelefoner fra
lydstyrke
tredjepartsforhandlere.
Mikrofonfølsomhed
Mikrofonfølsomhed.
Niveau for optagelse af lyd. Vises med rødt,
Lydniveau
hvis niveauet er for højt; justér
mikrofonfølsomheden efter det.
Frekvensrespons
Den aktuelle frekvensrespons.
Reduktion af vindstøj
Vises, når reduktion af vindstøj er slået til.
Resterende tid
Den tilgængelige optagetid for video.
Videobilledstørrelse
Billedstørrelse for optagelse af video.
Indikator for Elektronisk Vises, når elektronisk vibrationsreduktion
VR
(VR) er slået til.
Indikator for
Vises, når højlysvisning er slået til.
højlysvisning
Indikator for "Ingen
Indikerer, at powerblænden ikke kan
powerblænde"
anvendes.
64
—
64
64
60
68
65
65
65
D Nedtællingsvisningen
Der vises en nedtælling, 30 sek. før Live View slutter automatisk (0 53).
Afhængigt af optageforholdene kan timeren komme til syne med det
samme, når videooptagelse begynder. Bemærk, at uanset tilgængelig
optagetid, afsluttes Live View stadig automatisk, når timeren løber ud.
Vent, til de indre kredsløb er kølet ned, inden optagelse af video
genoptages.
A Justering af indstillinger under optagelse af video
Hovedtelefonens lydstyrke kan ikke justeres under optagelse. Hvis en
anden indstilling end I (mikrofon fra) aktuelt er valgt, kan du ændre
mikrofonfølsomheden til en anden indstilling end I, mens optagelsen er i
gang.
67
Billedstørrelse, billedhastighed og videokvalitet
Indstillingen Billedstr./billedhastighed i optagemenuen for video
anvendes til at vælge videobilledstørrelse (i pixels) og
billedhastighed. Du kan også vælge mellem to indstillinger af
Videokvalitet: Høj og Normal. Disse indstillinger bestemmer
tilsammen den maksimale bithastighed, som vist i følgende tabel.
Maksimal
bithastighed (Mbps)
(★ Høj kvalitet/
Normal)
Indstilling 1
Maksimal længde
r 3840×2160 (4 K UHD); 30p 2
144
s 3840×2160 (4 K UHD); 25p 2
t 3840×2160 (4 K UHD); 24p 2
y/y 1920×1080; 60p
48/24
z/z 1920×1080; 50p
29 min. 59 sek. 3
1/1 1920×1080; 30p
2/2 1920×1080; 25p
24/12
3/3 1920×1080; 24p
4/4 1280×720; 60p
5/5 1280×720; 50p
1 Den faktiske billedhastighed er 29,97 bps for værdier opstillet som 30p, 23,976 bps for værdier
opstillet som 24p og 59,94 bps for værdier opstillet som 60p.
2 Når denne indstilling er valgt, vises k på skærmen, og videokvaliteten fastsættes til "høj".
3 Hver video optages på tværs af op til 8 filer med en størrelse på op til 4 GB hver. Antallet af filer og
længden på hver enkelt fil varierer med indstillingerne valgt for Billedstr./billedhastighed
og Videokvalitet.
68
Informationsvisningen
For at skjule eller vise indikatorer på skærmen skal du trykke på
knappen R.
Virtuel horisont
(0 305)
Information til
Histogram
Information fra
Kompositionslinjer
A HDMI
Hvis kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed, vises billedet, der ses gennem
objektivet, på både kameraets skærm og på HDMI-enheden.
69
Beskæring af video
Videoer har et højde/bredde-forhold på 16 : 9 og optages ved hjælp
af en beskæring, der varierer alt efter billedstørrelsen og
indstillingen valgt for Vælg billedområde i videooptagemenuen
(0 68, 288).
1920 × 1080 og 1280 ×
720 (DX)
1920 × 1080 og 1280 ×
720 (1,3×)
3840 × 2160
Størrelser på videobeskæringer er anført nedenfor:
• Ved en billedstørrelse på 3840 × 2160 er videobeskæringen
omtrent 16,2 × 9,1 mm, uanset indstillingen valgt for Vælg
billedområde. Den umiddelbare brændvidde er omtrent 1,5×
større end den for DX-format.
• Med DX valgt for Vælg billedområde og en billedstørrelse på
1920 × 1080 eller 1280 × 720 er videobeskæringen omtrent 23,5 ×
13,3 mm.
• Med 1,3× valgt for Vælg billedområde og en billedstørrelse på
1920 × 1080 eller 1280 × 720 er videobeskæringen omtrent 18,0 ×
10,1 mm. Den umiddelbare brændvidde er omtrent 1,3× større
end den for DX-format.
70
Fotografering i videoindstilling
For at tage billeder i videoindstilling (enten i Live View
eller under optagelse af video) skal du vælge Tag
billeder for brugerindstilling g1 (Brugerd.
knaptilknytning) > Udløserknap (0 303). Billeder med
et højde/bredde-forhold på 16 : 9 kan derefter tages til hver en tid
ved at trykke udløserknappen helt ned. Hvis videooptagelse er i
gang, slutter optagelsen, og det hidtil optagede klip gemmes.
Undtagen ved billedstørrelsen 3840 × 2160 (0 68) optages
billederne i formatet valgt for Billedkvalitet i billedoptagemenuen
(0 91); billeder taget ved billedstørrelsen 3840 × 2160 optages i
billedkvaliteten JPEG fine★. For information om billedstørrelse, se
side 72. Bemærk, at du ikke kan få vist et eksempel på billedernes
eksponering, når Live View-vælgeren drejes hen på 1; indstilling P,
S eller A anbefales, men nøjagtige resultater kan opnås i indstillingen
M ved at få vist et eksempel på eksponering med Live Viewvælgeren drejet hen på C.
71
❚❚ Billedstørrelse
Størrelsen på billeder taget i videoindstilling varierer alt efter
videobilledstørrelsen (0 68) og, i tilfælde af billeder med
billedstørrelser på 1920 × 1080 og 1280 × 720, alt efter
billedområdet og indstillingen valgt for Billedstørrelse > JPEG/
TIFF i billedoptagemenuen (0 94).
Billedstørrelse
3840 × 2160
Billedområde
Billedstørrelse
—
DX
1920 × 1080
1280 × 720
1,3×
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Størrelse (pixels)
3840 × 2160
5568 × 3128
4176 × 2344
2784 × 1560
4272 × 2400
3200 × 1800
2128 × 1192
D Optagelse af video
Der optages videoer i sRGB-farverummet. Støjstriber, streger eller
forvrængning kan være synlige på skærmen og på den færdige video under
lysstofrør, kviksølv- eller natriumlamper, eller hvis kameraet er panoreret
vandret, eller et motiv bevæger sig ved høj hastighed gennem billedet (for
information om reduktion af støjstriber, se Reduktion af støjstriber,
0 290). Der kan også forekomme støjstriber, når powerblænden anvendes.
Forvrængede hjørner, falske farver, moiré og lyse pletter kan ligeledes
forekomme. Lyse streger kan forekomme i nogle områder af billedet med
blinkende skilte og andre periodiske lyskilder, eller hvis motivet kortvarigt
oplyses af stroboskoplys eller en anden kraftig, momentan lyskilde. Når du
optager video, skal du undgå at rette kameraet mod solen eller andre
stærke lyskilder. Overholdes denne anvisning ikke, kan der ske skade på
kameraets indre kredsløb. Bemærk, at støj (tilfældigt spredte, lyse pixels,
tåge eller streger) og uventede farver kan forekomme, hvis du zoomer ind
på billedet, der ses gennem objektivet (0 46) i videoindstilling.
Flashbelysning kan ikke anvendes.
Optagelsen slutter automatisk, hvis objektivet fjernes, eller Live Viewvælgeren drejes hen på en ny indstilling.
72
A Trådløse fjernbetjeninger og fjernbetjeningsledninger
Hvis Optag videoer er valgt for brugerindstilling g1 (Brugerd.
knaptilknytning) > Udløserknap (0 303), kan udløserknapperne på de
ekstra trådløse fjernbetjeninger og fjernbetjeningsledninger (0 335, 336)
anvendes til at starte Live View samt til at starte og afslutte optagelse af
video.
73
Time-lapse-videoer
Kameraet tager automatisk billeder ved de valgte intervaller for at
oprette en tavs time-lapse-video ved hjælp af indstillingerne, der
aktuelt er valgt for Vælg billedområde, Billedstr./
billedhastighed, Videokvalitet og Destination i
videooptagemenuen (0 288).
A Før optagelse
Før optagelse af en time-lapse-video skal du tage et testbillede med de
aktuelle indstillinger og få vist resultatet på skærmen (time-lapse-videoer
optages med videobeskæring; anvend Live View, så du kan kontrollere
kompositionen). For ensartede farver skal du vælge en anden
hvidbalanceindstilling end auto (0 159).
Det anbefales at anvende stativ. Montér kameraet på et stativ, før
optagelsen starter. For at sikre at optagelsen ikke afbrydes, skal du anvende
en ekstra lysnetadapter og et stik til lysnetadapter eller et fuldt opladet
batteri. For at forhindre at det lys, der kommer ind gennem søgeren,
påvirker billeder og eksponering, skal du lukke søgerøjestykkets lukker
(0 119).
1 Vælg Time-lapse-video.
Markér Time-lapse-video i
videooptagemenuen, og tryk på 2 for
at få vist indstillingerne for time-lapsevideo.
74
2 Justér indstillingerne for time-lapse-video.
Vælg interval, samlet optagetid og indstilling for udjævning af
eksponering.
• For at vælge interval mellem billeder:
Markér Interval, og tryk på 2.
Vælg et interval, der er længere
end den langsomst forventede
lukkertid (minutter og sekunder),
og tryk på J.
• For at vælge den samlede optagetid:
Markér Optagetid, og tryk på 2.
Vælg optagetid (op til 7 timer og
59 minutter), og tryk på J.
75
• For at aktivere eller deaktivere udjævning af eksponering:
Markér Udjævning af
eksponering, og tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på J.
Valg af Til udjævner pludselige ændringer i eksponeringen i
andre indstillinger end M (bemærk, at udjævning af
eksponering kun træder i kraft i indstilling M, hvis Auto ISOfølsomhedsstyring er aktiveret i billedoptagemenuen).
3 Start optagelse.
Markér Start, og tryk på J. Optagelsen
starter efter omtrent 3 sek. Kameraet
tager billeder ved det valgte interval i
den valgte optagetid. Når time-lapsevideoerne er færdige, optages de over
på det hukommelseskort, der er valgt
for Destination i videooptagemenuen (0 288).
A 3840 × 2160
Hvis en indstilling med en billedstørrelse på 3840 × 2160 er valgt for
Billedstr./billedhastighed i videooptagemenuen, vises indikatoren for
1,3× DX-beskæring og 1,3× DX-beskæring i søgeren; drej Live Viewvælgeren hen på 1, og komponér billedet i Live View (0 70).
76
A Beregning af den endelige videos længde
Det samlede antal billeder i den endelige video Optaget længde/
kan beregnes ved at dividere optagetiden med maksimal længde
intervallet og runde op. Den endelige videos
længde kan derefter beregnes ved at dividere
antal billeder med billedhastigheden valgt for
Billedstr./billedhastighed i
videooptagemenuen (0 68). En video med 48
billeder optaget ved 1920×1080; 24p får
eksempelvis en længde på cirka to sekunder.
Den maksimale længde for
Indikator for
intervaloptagelsesvideoer er 20 minutter.
hukommelseskort
Billedstr./billedhastighed
77
❚❚ Afslutning af optagelse
For at afslutte optagelsen, før alle billeder er taget, skal du markere
Fra i menuen for time-lapse-video og trykke på J eller trykke på J
mellem billederne eller umiddelbart efter, at et billede er optaget.
Der oprettes en video af de billeder, der er optaget, før optagelsen
sluttede. Bemærk, at optagelsen afsluttes, og at der ingen video
optages, hvis strømkilden fjernes eller frakobles, eller
hukommelseskortet, der er destination, skubbes ud.
❚❚ Intet billede
Hvis kameraet er ude af stand til at fokusere i AF-S, springer det over
det aktuelle billede (bemærk, at kameraet fokuserer igen før hvert
billede). Optagelse genoptages ved næste billede.
D Time-lapse-videoer
Time-lapse er ikke tilgængelig under Live View (0 43) eller optagelse af
video (0 58), ved lukkertiden A eller % (0 137), eller når bracketing
(0 146), High Dynamic Range (HDR, 0 191), multieksponering (0 236)
eller intervaloptagelse (0 243) er aktive. Bemærk, at idet lukkertid og den
nødvendige tid til at optage billedet på hukommelseskortet kan variere fra
billede til billede, varierer intervallet muligvis mellem et billedes optagelse
og starten på næste billede. Optagelsen starter ikke, hvis der ikke kan
optages en time-lapse video ved de aktuelle indstillinger (hvis eksempelvis
hukommelseskortet er fuldt, hvis intervallet eller optagetiden er nul, eller
hvis intervallet er længere end optagetiden).
Optagelsen slutter muligvis, hvis kameraets knapper anvendes, hvis
indstillingerne ændres, eller HDMI-kablet er tilsluttet. Der oprettes en video
af de billeder, der er optaget, før optagelsen sluttede. For at afslutte
optagelsen og tage et billede skal du trykke udløserknappen helt ned.
78
A Under optagelse
Under optagelsen blinker ikonet Q, og
indikatoren for time-lapse-optagelse vises på
kontrolpanelet. Den resterende tid (i timer og
minutter) vises i lukkertidsvisningen lige før
optagelse af hvert billede. Ellers kan du få vist
den resterende tid ved at trykke udløserknappen halvt ned. Uanset den
valgte indstilling for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 296) udløber
standbytimeren ikke under optagelse.
For at få vist de aktuelle indstillinger for timelapse-video eller afslutte optagelsen (0 78)
skal du trykke på knappen G mellem
billederne. Mens optagelsen er i gang, viser
menuen for time-lapse-video udjævning af
eksponering, intervallet og den resterende tid.
Disse indstillinger kan ikke ændres, mens
optagelsen er i gang, og der kan heller ikke
vises billeder eller justeres andre menuindstillinger.
A Billedtjek
Knappen K kan ikke anvendes til at få vist billeder, mens optagelsen er i
gang, men det aktuelle billede vises i nogle få sekunder efter hvert billede,
hvis Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 282). Der kan ikke
udføres andre billedvisningsfunktioner, mens billedet vises.
A Udløserindstilling
Uafhængigt af den valgte udløserindstilling, tager kameraet ét billede ved
hvert interval. Der kan ikke anvendes selvudløser.
A Se også
Indstillingen Bip i opsætningsmenuen kontrollerer, om der lyder et bip, når
optagelsen er færdig (0 306).
79
Visning af video
Videoer er indikeret med ikonet 1 i fuldskærmsvisning (0 255).
Tryk på ikonet a på skærmen, eller tryk midt på multivælgeren for
at starte billedvisning; din aktuelle position angives af statuslinjen
for video.
Ikonet 1
Længde
Ikonet a
Aktuel position/totallængde
Statuslinje for video Lydstyrke Guide
Følgende funktioner kan udføres:
For at
Sætte på pause
Afspille
Spole tilbage/
frem
80
Anvend
Beskrivelse
Sæt billedvisningen på pause.
Genoptag afspilningen, når videoen er sat på
pause eller under tilbagespoling/
fremadspoling.
Hastigheden øges
for hvert tryk, fra
2× til 4× til 8× til
16×; hold knappen nede for at springe til
starten eller slutningen af videoen (det første
billede indikeres af h i skærmens øverste
højre hjørne, sidste billede indikeres af i).
Hvis billedvisningen er sat på pause, spoles
videoen tilbage eller frem ét billede ad
gangen; hold knappen nede for kontinuerlig
tilbage- eller fremadspoling.
For at
Starte
billedvisning i
slowmotion
Anvend
Drej det primære kommandohjul for at
springe 10 sek. frem eller tilbage.
Springe 10 sek.
Springe frem/
tilbage
Regulere
lydstyrke
X/W (M)
Beskære video
i/J
Afslutte
Gå tilbage til
optageindstilling
Beskrivelse
Tryk på 3, mens videoen er sat på pause for
at starte billedvisning i slowmotion.
/K
Drej det sekundære kommandohjul for at
springe til næste eller forrige indeks eller for
at springe til sidste eller første billede, hvis
videoen ikke indeholder indekser.
Tryk på X for at øge lydstyrken og på W (M)
for at mindske den.
Se side 82 for yderligere information.
Afslut og gå til fuldskærmsvisning.
Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte
og gå til optageindstilling.
A Ikonet p
Videoer med indekser (0 63) indikeres af
ikonet p i fuldskærmsvisning.
A Ikonet 2
2 vises i fuld størrelse og videoafspilning, hvis
videoen blev optaget uden lyd (0 290).
81
Redigering af videoer
Beskær optagelserne for at oprette redigerede kopier af videoer
eller gemme udvalgte billeder som JPEG-stillbilleder.
Indstilling
9
Vælg start-/slutpunkt
4
Gem valgt billede
Beskrivelse
Opret en kopi, hvorfra uønskede optagelser er
blevet fjernet.
Gem et udvalgt billede som JPEG-stillbillede.
Beskæring af videoer
For at oprette beskårne kopier af videoer:
1 Vis en video på fuld skærm (0 255).
2 Sæt videoen på pause på det nye
åbningsbillede.
Afspil videoen som beskrevet på side 80,
mens du trykker midt på multivælgeren
for at starte og genoptage afspilning og
trykker på 3 for at sætte videoen på
pause og trykker på 4 eller 2 eller
Statuslinje for video
drejer det primære eller sekundære
kommandohjul for at finde frem til det ønskede billede. Du kan
konstatere din omtrentlige placering i videoen ved at se på
statuslinjen for video. Sæt afspilning på pause, når du når det nye
åbningsbillede.
82
3 Vælg Vælg start-/slutpunkt.
Tryk på i eller J, markér derefter Vælg
start-/slutpunkt, og tryk på 2.
4 Vælg Startpunkt.
For at oprette en kopi, der starter fra det
aktuelle billede skal du markere
Startpunkt og trykke på J. Billederne
før det aktuelle billede fjernes, når du
gemmer kopien i trin 9.
Startpunkt
5 Bekræft det nye startpunkt.
Hvis det ønskede billede ikke aktuelt
vises, skal du trykke på 4 eller 2 for at
spole frem eller tilbage (for at springe
10 sek. frem eller tilbage skal du dreje
det primære kommandohjul; for at
springe til et indeks eller til det første
eller sidste billede, hvis videoen ikke indeholder indekser, skal du
dreje det sekundære kommandohjul).
83
6 Vælg slutpunkt.
Tryk L (Z/Q) for at skifte
markeringsværktøjet fra startpunkt (w) til
slutpunkt (x) og derefter vælge
afslutningsbilledet som beskrevet i trin
5. Billederne efter det valgte billede
fjernes, når du gemmer kopien i trin 9.
Knappen L (Z/Q)
Slutpunkt
7 Opret kopien.
Når det ønskede billede vises, skal du trykke på 1.
8 Få vist et eksempel på videoen.
For at få vist et eksempel på kopien skal
du markere Dybdeskarphed og trykke
på J (for at afbryde eksempelvisningen
og vende tilbage til menuen for lagring
af indstillinger skal du trykke på 1). For
at annullere den aktuelle kopi og vælge
et nyt start- eller slutpunkt som beskrevet på de foregående sider
skal du markere Annuller og trykke på J; for at gemme kopien
skal du fortsætte til trin 9.
84
9 Gem kopien.
Markér Gem som ny fil, og tryk på J for
at gemme kopien i en ny fil. For at
erstatte den originale videofil med den
redigerede videofil skal du markere
Overskriv eksisterende fil og trykke
på J.
D Beskæring af videoer
Videoer skal have en længde på mindst to sekunder. Kopien gemmes ikke,
hvis der ikke er plads nok på hukommelseskortet.
Kopierne har samme oprettelsestidspunkt og -dato som originalen.
A Fjernelse af åbnings- eller afslutningsoptagelser
For kun at fjerne åbningsoptagelserne fra videoen skal du fortsætte til trin
7 uden at trykke på knappen L (Z/Q) i trin 6. For kun at fjerne
afslutningsoptagelserne skal du vælge Slutpunkt i trin 4, vælge
afslutningsbilledet og fortsætte til trin 7 uden at trykke på knappen
L (Z/Q) i trin 6.
85
Lagring af valgte billeder
For at gemme en kopi af et valgt billede som JPEG-stillbillede:
1 Sæt videoen på pause på det ønskede
billede.
Afspil videoen som beskrevet på side 80
ved at trykke midt på multivælgeren for
at starte og genoptage afspilning, og på
3 for at sætte den på pause. Sæt
videoen på pause ved det billede, du
agter at kopiere.
2 Vælg Gem valgt billede.
Tryk på i eller J, markér derefter Gem
valgt billede, og tryk på 2.
3 Opret en stillbilledkopi.
Tryk på 1 for at oprette en stillbilledkopi
af det aktuelle billede.
4 Gem kopien.
Markér Ja, og tryk på J for at oprette en
JPEG-kopi i finkvaliteten★ (0 91) af det
valgte billede.
86
A Gem valgt billede
JPEG video-stillbilleder oprettet med indstillingen Gem valgt billede kan
ikke retoucheres. JPEG video-stillbilleder mangler visse kategorier af
billedinformation (0 261).
A Retoucheringsmenuen
Videoer kan også redigeres ved at anvende indstillingen Rediger video i
retoucheringsmenuen (0 314).
87
Indstillinger for billedoptagelse
Billedområde
Vælg billedområde mellem DX (24×16) og 1,3× (18×12).
Indstilling
a
DX (24×16)
Z
1,3× (18×12)
Beskrivelse
Billederne optages med et billedområde på 23,5 ×
15,7 mm (DX-format).
Billederne optages med et billedområde på 18,0 ×
12,0 mm, der giver telefotoeffekt uden, at det er
nødvendigt at skifte objektiv.
Søgervisning
Billede med DX-billedområde
(24×16)
A Billedområde
Den valgte indstilling vises i
informationsvisningen.
88
Billede med billedområde på
1,3× (18×12)
Billedområdet kan vælges ved hjælp af indstillingen Vælg
billedområde i billedoptagemenuen eller ved at trykke på en knap
eller dreje et kommandohjul.
❚❚ Menuen for Vælg billedområde
1 Vælg Vælg billedområde.
Markér Vælg billedområde i
billedoptagemenuen, og tryk på 2.
2 Justér indstillingerne.
Vælg en indstilling, og tryk på J. Den
valgte beskæring vises i søgeren.
A Søgervisningen
Søgervisningen for DX-beskæringen på 1,3×
vises til højre. Ikonet Z vises i søgeren, når DXbeskæringen på 1,3× er valgt.
1,3× DX-beskæring
A Billedstørrelse
Billedstørrelsen varierer med indstillingen valgt for billedområde.
89
❚❚ Kameraknapper
1 Tildel valg af billedområde til en kameraknap.
Anvend brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 301)
for at knytte Vælg billedområde til en knap.
2 Anvend den valgte knap til at vælge et billedområde.
Du kan vælge billedområde ved at trykke på den valgte knap og
dreje det primære eller sekundære kommandohjul, indtil den
ønskede beskæring vises i søgeren (0 88).
Du kan få vist den aktuelt valgte
indstilling for billedområde ved at
trykke på knappen, der viser
billedområdet på kontrolpanelet eller i
informationsvisningen. DX-format vises
som "24z16" og 1,3× som "18z12".
A Se også
Se side 70 for information om tilgængelige beskæringer ved optagelse af
video.
90
Billedkvalitet
D500 understøtter følgende billedkvalitetsindstillinger. Se side 389
for information om antallet af billeder, der kan lagres ved forskellige
billedkvaliteter og -størrelser.
Indstilling
Filtype
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW)+
JPEG fine★/ NEF
(RAW)+ JPEG
fine
NEF (RAW)+
JPEG normal★/
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW)+
JPEG basic★/
NEF (RAW)+
JPEG basic
JPEG fine★/
JPEG fine
JPEG normal★/
JPEG normal
JPEG basic★/
JPEG basic
TIFF (RGB)
Beskrivelse
RAW-data fra billedsensoren gemmes uden
yderligere billedbehandling. Indstillinger som
hvidbalance og kontrast kan justeres efter
optagelse.
Der optages to billeder, et NEF-billede (RAW) og
et JPEG-billede i fin kvalitet.
NEF/
JPEG
Der optages to billeder, ét i NEF (RAW) og et
JPEG-billede i normal kvalitet.
Der optages to billeder, ét i NEF (RAW) og et
JPEG-billede i basiskvalitet.
JPEG
TIFF
(RGB)
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
på cirka 1 : 4 (fin kvalitet).
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
på cirka 1 : 8 (normal kvalitet).
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
på cirka 1 : 16 (basis billedkvalitet).
Optag ukomprimerede TIFF-RGB-billeder ved en
farvedybde på 8 bit pr. kanal (24-bit farve). TIFF
understøttes af en bred vifte af
billedbehandlingsprogrammer.
91
Billedkvaliteten indstilles ved at trykke på knappen T og dreje
det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises på
kontrolpanelet.
Knappen T
Primært
kommandohjul
Kontrolpanel
A JPEG-komprimering
Billedkvalitetsindstillingerne med en stjerne ("★") anvender komprimering
for at sikre maksimal kvalitet; størrelsen på filer varierer alt efter
motivtypen. Indstillinger uden stjerne bruger en type komprimering
designet til at give mindre filer; filer har tendens til at have stort set samme
størrelse uanset den optagede motivtype.
A NEF+JPEG
Når billeder taget ved indstillingen NEF (RAW) + JPEG vises på kameraet
med kun ét hukommelseskort isat, vises kun JPEG-billedet. Hvis begge
kopier er optaget på det samme hukommelseskort, slettes begge kopier,
når billedet slettes. Hvis JPEG-kopien optages over på et separat
hukommelseskort med indstillingen Funktion for sekundær plads > RAW
primær – JPEG sekundær, skal hver enkelt kopi slettes særskilt.
A Billedkvalitetsmenuen
Billedkvalitet kan også justeres ved hjælp af indstillingen Billedkvalitet i
billedoptagemenuen (0 284).
92
❚❚ NEF-komprimering (RAW)
For at vælge typen af komprimering for NEF-billeder (RAW) skal du
markere NEF-optagelse (RAW) > NEF-komprimering (RAW) i
billedoptagemenuen og trykke på 2.
Indstilling
N
Komprimeret
uden tab
O
Komprimeret
Beskrivelse
NEF-billeder komprimeres ved hjælp af en reversibel
algoritme, som reducerer filstørrelsen med omkring
20–40 % uden at påvirke billedkvaliteten.
NEF-billeder komprimeres ved hjælp af en ikkereversibel algoritme, som reducerer filstørrelsen med
omkring 35–55 % næsten uden at påvirke
billedkvaliteten.
Ukomprimeret NEF-billeder komprimeres ikke.
❚❚ Farvedybde for NEF (RAW)
For at vælge farvedybde for NEF-billeder (RAW) skal du markere
NEF-optagelse (RAW) > Farvedybde for NEF (RAW) i
billedoptagemenuen og trykke på 2.
Indstilling
12 bit
q
r
14 bit
Beskrivelse
NEF-billeder (RAW) optages ved en farvedybde på 12 bit.
NEF-billeder (RAW) optages med en farvedybde på 14 bit,
hvilket giver større filer end dem med en farvedybde på
12 bit, men som øger de optagede farvedata.
A NEF-billeder (RAW)
JPEG-kopier af NEF-billeder (RAW) kan oprettes med Capture NX-D eller
anden software eller indstillingen NEF-behandling (RAW) i
retoucheringsmenuen (0 313).
93
Billedstørrelse
Billedstørrelsen måles i pixels. Vælg mellem # Large, $ Medium
eller % Small (bemærk, at billedstørrelsen varierer alt efter den
valgte indstilling for Vælg billedområde, 0 88):
Billedområde
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Indstilling
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Størrelse (pixels)
5568 × 3712
4176 × 2784
2784 × 1856
4272 × 2848
3200 × 2136
2128 × 1424
Udskriftsstørrelse (cm) *
47,1 × 31,4
35,4 × 23,6
23,6 × 15,7
36,2 × 24,1
27,1 × 18,1
18,0 × 12,1
* Omtrentlig størrelse, når der skrives ud ved 300 dpi. Udskriftsstørrelsen i tommer svarer til
billedstørrelsen i pixels divideret med printeropløsningen i dots per inch (dpi; 1 tomme = cirka
2,54 cm).
94
Billedstørrelsen for JPEG- og TIFF-billeder indstilles ved at trykke på
knappen T og dreje det sekundære kommandohjul, indtil den
ønskede indstilling vises på kontrolpanelet. For at vælge størrelsen
på NEF-billeder (RAW) skal du anvende indstillingen Billedstørrelse
> NEF (RAW) i billedoptagemenuen.
Knappen T
Sekundært
kommandohjul
Kontrolpanel
A Billedstørrelsesmenuen
Billedstørrelsen for JPEG- og TIFF-billeder kan
også justeres ved hjælp af indstillingen
Billedstørrelse > JPEG/TIFF i
billedoptagemenuen (0 284). NEF-billeder
(RAW) i størrelserne Small og Medium optages i
ukomprimeret 12-bits format, uanset de valgte
indstillinger for NEF-komprimering (RAW) og
Farvedybde for NEF (RAW) i menuen NEFoptagelse (RAW).
95
Anvendelse af to hukommelseskort
Når der er sat to hukommelseskort i kameraet, kan du vælge ét som
det primære kort ved hjælp af punktet Valg af primær plads i
billedoptagemenuen. Vælg XQD-kortplads for at udpege kortet i
XQD-kortpladsen som primært kort, og vælg SD-kortplads for at
vælge SD-kortet. Funktionerne for det primære og det sekundære
kort kan vælges ved hjælp af indstillingen Funktion for sekundær
plads i billedoptagemenuen. Vælg mellem Overflow (det
sekundære kort anvendes kun, når det primære kort er fuldt),
Sikkerhedskopiering (hvert billede optages på både det primære
og det sekundære kort) og RAW primær – JPEG sekundær (som for
Sikkerhedskopiering, bortset fra, at NEF/RAW-kopierne af billeder
optaget ved indstillingerne NEF/RAW + JPEG kun optages på det
primære kort, og JPEG-kopierne kun på det sekundære kort).
A "Sikkerhedskopiering" og "RAW primær – JPEG sekundær"
Kameraet viser antal resterende billeder på kortet med den mindste
mængde ledige hukommelse. Udløsning af lukkeren deaktiveres, når
begge kort er fulde.
A Optagelse af video
Når der er sat to hukommelseskort i kameraet, kan pladsen anvendt til
optagelse af video vælges ved hjælp af indstillingen Destination i
videooptagemenuen (0 288).
96
Fokus
Dette afsnit beskriver de tilgængelige fokusindstillinger, når
billederne komponeres i søgeren. Fokus kan justeres automatisk (se
herunder) eller manuelt (0 114). Brugeren kan også vælge
fokuspunkt til automatisk eller manuelt fokus (0 108) eller anvende
fokuslås og komponere billederne igen efter fokusering (0 111).
Autofokus
For at anvende autofokus skal
Fokusindstillingsvælger
du dreje fokusindstillingsvælger
om på AF.
Kameraet fokuserer ved hjælp af 153
fokuspunkter, hvoraf 55, der vises med r i
illustrationen til højre, kan vælges af
brugeren (0 108).
Fokuspunkter, som
brugeren kan vælge
A 1,3× (18×12)
Når 1,3× (18×12) er valgt for Vælg
billedområde (0 89), fokuserer kameraet ved
hjælp af 117 fokuspunkter, hvoraf 45 kan
vælges af brugeren. De resterende
fokuspunkter i venstre og højre kant af
fokuspunktvisningen anvendes ikke.
Tilgængelige
fokuspunkter, når
1,3× (18×12) er valgt
97
A Krydssensorer
Tilgængeligheden af fokuspunkter for krydssensoren varierer med det
anvendte objektiv.
Objektiv
Krydssensorer (fokuspunkter i
krydssensoren er markeret med
gråt 2, 3)
Andre AF-S-objektiver end de nedenfor
opstillede med maksimumblænder på f/4
eller kortere 1
99 krydssensorer
• AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IFED
• AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
• AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II
• AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED
• AF-S-objektiver med maksimumblænder
på f/4 eller længere 1
• Non–AF-S-objektiver
63 krydssensorer
45 krydssensorer
1 Ved maksimalt zoom i tilfælde af zoom-objektiver.
2 Andre fokuspunkter anvender linjesensorer, der registrerer vandrette linjer.
3 Fokuspunkterne i venstre og højre kant af fokuspunktvisningen anvendes ikke, når 1,3× (18×12)
er valgt for Vælg billedområde (0 89).
98
A AF-S/AF-I telekonvertere og tilgængelige fokuspunkter
Når der er monteret en AF-S eller AF-I telekonverter, kan de fokuspunkter,
der vises i illustrationerne, anvendes til autofokus og elektronisk
afstandsmåling (bemærk, at kameraet muligvis ikke er i stand til at fokusere
på mørke motiver eller motiver med lav kontrast ved maksimalt
kombinerede blænder, der er længere end f/5.6).
Telekonverter
Maks.
objektivbl
ænde 1
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/2.8
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/2.8
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/4
TC-17E II
f/4
TC-800-1.25E ED
f/5.6
Tilgængelige fokuspunkter
(fokuspunkter i krydssensoren er
markeret med gråt 2)
153 fokuspunkter (55 af dem
kan vælges) med 99
krydssensorer
153 fokuspunkter (55 af dem
kan vælges) med 45
krydssensorer
37 fokuspunkter (17 af dem kan
vælges) med 25 krydssensorer
99
Telekonverter
Maks.
objektivbl
ænde 1
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/4
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
f/5.6
Tilgængelige fokuspunkter
(fokuspunkter i krydssensoren er
markeret med gråt 2)
15 fokuspunkter (9 af dem kan
vælges) med 5 krydssensorer
1 Ved maksimalt zoom i tilfælde af zoom-objektiver.
2 Andre fokuspunkter anvender linjesensorer, der registrerer
vandrette linjer, men bemærk, at hvis der kun er 5
krydssensorer, er det kun dem, der er markeret med ■, som
registrerer lodrette linjer.
Autofokus er ikke tilgængeligt, når der anvendes telekonvertere med
objektiver af typen AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED.
100
Autofokusindstilling
Vælg mellem følgende autofokusindstillinger:
Indstilling
AF-S
AF-C
Beskrivelse
Single AF: Til stationære motiver. Fokus låser, når udløserknappen
trykkes halvt ned. I standardindstillingerne kan lukkeren kun
udløses, når fokusindikatoren (I) vises (fokusprioritet; 0 292).
Kontinuerlig AF: Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer
kontinuerligt, når udløserknappen trykkes halvt ned; hvis
motivet bevæger sig, iværksætter kameraet intelligent fokustracking (0 102) for at forudsige den endelige afstand til motivet
og justere fokus efter behov. I standardindstillingerne kan
lukkeren udløses, hvad enten motivet er i fokus eller ej
(udløserprioritet; 0 292).
Autofokusindstilling kan vælges ved at trykke på knappen
AF-metode og dreje det primære kommandohjul, indtil den
ønskede indstilling vises i søgeren og på kontrolpanelet.
Kontrolpanel
Knappen
AF-indstilling
Primært
kommandohjul
Søger
101
A Se også
For information om anvendelse af fokusprioritet i kontinuerlig AF, se
brugerindstilling a1 (Valg af AF-C-prioritering, 0 292). For information
om anvendelse af udløserprioritet i enkelt AF, se brugerindstilling a2 (Valg
af AF-S-prioritering, 0 292). For information om at forhindre kameraet i at
fokusere, når udløserknappen trykkes halvt ned, se brugerindstilling a8
(AF-aktivering, 0 293). Se brugerindstilling a10 (Begræns. af
autofokusindstil., 0 294) for information om at begrænse valg af
fokusindstilling til AF-S eller AF-C og f4 (Tilpas kommandohjul) > Skift
primært/sekundært (0 302) for information om anvendelse af det
sekundære kommandohjul til valg af fokusindstilling. Se side 47 for
information om tilgængelige autofokusindstillinger i Live View eller under
optagelse af video.
A Knappen AF-ON
Hvis formålet er at fokusere kameraet, har tryk
på knappen AF-ON samme effekt som at trykke
udløserknappen halvt ned.
Knappen AF-ON
A Intelligent fokus-tracking
I indstillingen AF-C starter kameraet Intelligent fokus-tracking, hvis motivet
flytter sig hen mod eller væk fra kameraet, når udløserknappen trykkes
halvt ned, eller der trykkes på knappen AF-ON. Dette tillader kameraet at
spore fokus, mens det prøver at forudsige, hvor motivet er, når lukkeren
udløses.
102
Indstilling af AF-metode
Vælg, hvordan fokuspunktet for autofokus udvælges.
• Enkeltpunkts-AF: Vælg fokuspunkt som beskrevet på side 108;
kameraet fokuserer udelukkende på motivet i det valgte
fokuspunkt. Anvendes til stationære motiver.
• Dynamisk område-AF: Vælg fokuspunktet som beskrevet på side 108.
I fokusindstillingen AF-C fokuserer kameraet baseret på information
fra de omkringliggende fokuspunkter, hvis motivet forlader det
valgte punkt kortvarigt. Antallet af fokuspunkter varierer med den
valgte indstilling:
- 25-punkts dynamisk område-AF: Vælges, når der er tid til at
komponere billedet eller ved fotografering af motiver, der
bevæger sig forudsigeligt (eksempelvis løbere eller racerbiler på
en bane).
- 72-punkts dynamisk område-AF: Vælges ved fotografering af motiver,
der bevæger sig uforudsigeligt (eksempelvis spillere i en
fodboldkamp).
- 153-punkts dynamisk område-AF *: Vælges ved fotografering af
motiver, der bevæger sig hurtigt, og som kun vanskeligt lader sig
komponere i søgeren (eksempelvis fugle).
103
• 3D-tracking *: Vælg fokuspunktet som beskrevet på side 108. I
fokusindstillingen AF-C sporer kameraet motiver, der forlader det
valgte fokuspunkt, og vælger nye fokuspunkter efter behov.
Anvendes for hurtigt at komponere billeder af motiver, der
bevæger sig uregelmæssigt fra side til side (eksempelvis
tennisspillere). Hvis motivet forlader søgeren, skal du fjerne din
finger fra udløserknappen og komponere billedet igen med
motivet i det valgte fokuspunkt.
• Gruppepunkts-AF: Kameraet fokuserer ved hjælp af en gruppe
brugervalgte fokuspunkter, hvorved risikoen for, at kameraet
fokuserer på baggrunden i stedet for på hovedmotivet, reduceres.
Vælges til motiver, der er vanskelige at fotografere ved hjælp af et
enkelt fokuspunkt. Hvis der registreres ansigter i fokusindstillingen
AF-S, prioriterer kameraet portrætmotiver.
• Autopunkts-AF: Kameraet registrerer
automatisk motivet og vælger
fokuspunktet; hvis der registreres et
ansigt, prioriterer kameraet
portrætmotivet. De aktive fokuspunkter
markeres kortvarigt, efter at kameraet
fokuserer; i indstillingen AF-C vises det
primære fokuspunkt, når de andre fokuspunkter slukker.
* Bemærk, at når 1,3× (18×12) er valgt for Vælg billedområde (0 89), fokuserer
kameraet ved hjælp af 117 fokuspunkter. De resterende fokuspunkter i venstre og højre kant af
fokuspunktvisningen anvendes ikke.
104
Du kan vælge indstilling af AF-metode ved at trykke på knappen
AF-metode og dreje det sekundære kommandohjul, indtil den
ønskede indstilling vises i søgeren og på kontrolpanelet.
Kontrolpanel
Knappen
AF-indstilling
Sekundært
kommandohjul
Søger
A 3D-tracking
Når udløserknappen trykkes halvt ned, lagres farverne i området omkring
fokuspunktet i kameraet. Som følge heraf kan du muligvis ikke opnå det
ønskede resultat med 3D-tracking, hvis motiverne har samme farve som
baggrunden, eller hvis de fylder en meget lille del af billedet.
105
A Indstilling af AF-metode
Indstilling af AF-metode vises på kontrolpanelet og i søgeren.
Indstilling af AF-metode
Kontrolpanel
Søger
Fokuspunktvisning i
søgeren
Enkeltpunkts-AF
25-punkts dynamisk
AF-område *
72-punkts dynamisk
AF-område *
153-punkts
dynamisk
AF-område *
3D-tracking
Gruppepunkts-AF
Autopunkts-AF
* Kun det aktive fokuspunkt vises i søgeren. Resterende fokuspunkter giver information for at
assistere fokuseringen.
106
A AF-S-/AF-I-telekonvertere
Hvis der er valgt 3D-tracking eller autopunkts-AF for indstilling af
AF-metode, når der anvendes en AF-S-/AF-I-telekonverter, vælges
enkeltpunkts-AF automatisk ved kombinerede blænder langsommere end
f/5.6.
A Manuel fokus
Enkeltpunkts-AF vælges automatisk, når der anvendes manuel fokus.
A Se også
For information om, hvordan autofokus tilpasser sig til ændringer i afstand
til motivet, se brugerindstilling a3 (Fokus-tracking med Lock-On, 0 292).
For at justere indstillingerne for 3D-tracking skal du anvende
brugerindstilling a4 (3D-tracking, ansigtsgenkendelse, 0 293) og a5
(Reg.område for 3D-tracking, 0 293). Se brugerindstilling a7 (Gem efter
orientering, 0 293) for information om valg af forskellige fokuspunkter
og/eller indstillinger af AF-metode til billeder i portræt- og
landskabsretning, a9 (Begræns valg af AF-metode, 0 293) for
information om begrænsning af valg af AF-metode, a12
(Fokuspunktindstillinger, 0 294) for information om valg af visning af
fokuspunkt og f4 (Tilpas kommandohjul) > Skift primært/sekundært
(0 302) for information om anvendelse af det primære kommandohjul til
valg af indstilling af AF-metode. Se side 48 for information om tilgængelige
autofokusindstillinger i Live View eller under optagelse af video.
107
Valg af fokuspunkt
Kameraet fokuserer ved hjælp af 153
fokuspunkter, hvoraf de 55, der vises til
højre, kan vælges manuelt, så du kan
komponere billedernes med hovedmotivet
placeret næsten hvor som helst i billedet
(når 1,3× (18×12) er valgt for Vælg billedområde, fokuserer
kameraet ved hjælp af 117 fokuspunkter, hvor de 45 kan vælges
manuelt; 0 89). Følg nedenstående trin for at vælge fokuspunkt (i
gruppepunkts-AF kan du følge disse trin for at vælge en gruppe
fokuspunkter).
1 Drej fokuspunktlåsen om
på ●.
Dette betyder, at
multivælgeren kan
anvendes til at vælge
fokuspunktet.
Fokuspunktlås
2 Vælg fokuspunktet.
Anvend multivælgeren til at
vælge fokuspunktet i
søgeren, mens lysmålerne er
sat til. Du kan vælge det
midterste fokuspunkt ved at
trykke midt på
multivælgeren.
108
Fokuspunktlåsen kan drejes
om til låst (L) position efter
valg for at undgå, at det
valgte fokuspunkt ændrer
sig, når multivælgeren
trykkes ned.
A Den sekundære vælger
Sekundærvælgeren kan anvendes
i stedet for multivælgeren til valg
af fokuspunkt. Fokus og
eksponering låser, når der trykkes
midt på den sekundære vælger
(0 111, 141). Anvend
sekundærvælgeren som vist til
Sekundær vælger
højre; tryk på siderne af den har
muligvis ikke den ønskede effekt.
Pas på ikke at få en finger eller en fingernegl i øjet, når du anvender
sekundærvælgeren.
A Autovalg af AF-område
Fokuspunktet for autovalg af AF-område vælges automatisk; manuelt valg
af fokuspunkt er ikke muligt.
109
A Se også
For information om valg af antal fokuspunkter, der kan vælges med
multivælgeren, se brugerindstilling a6 (Antal fokuspunkter, 0 293). For
information om valg af separate lodrette og vandrette fokuspunkter og/
eller indstillinger af AF-metode, se brugerindstilling a7 (Gem efter
orientering, 0 293). For information om indstilling af valg af fokuspunkt til
"wrap around", se brugerindstilling a11 (Fokuspunkt wrap-around,
0 294). For information om valg af, hvornår fokuspunktet skal fremhæves,
se brugerindstilling a12 (Fokuspunktindstillinger, 0 294). For
information om ændring af funktionen for den sekundære vælger, se
brugerindstillingerne f1 (Brugerd. knaptilknytning) > Sekundær vælger
(0 301) og Sekundær vælgers midte (0 301). For information om,
hvordan du skifter funktion for multivælgerens midterknap, se
brugerindstilling f2 (Multivælgers midterknap, 0 301).
110
Fokuslås
Fokuslås kan anvendes til at ændre kompositionen efter fokusering,
hvilket gør det muligt at fokusere på et motiv, som ikke vil være i et
fokuspunkt i den endelige komposition. Hvis kameraet er ude af
stand til at fokusere i autofokus (0 113), kan fokuslås ligeledes
anvendes til at komponere billedet igen efter fokusering på et andet
motiv på samme afstand som dit oprindelige motiv. Fokuslås er
mest effektiv, når der vælges en anden indstilling end autopunktsAF for indstilling af AF-metode (0 103).
1 Fokusér.
Placér motivet i det valgte
fokuspunkt, og tryk
udløserknappen halvt ned
for at påbegynde fokusering.
Kontrollér, at
fokusindikatoren (I)
fremkommer i søgeren.
2 Lås fokus.
Fokusindstillingen AF-C (0 101): Mens
udløserknappen er trykket halvt ned
(q), skal du trykke på den sekundære
vælgers midte (w) for at låse både
fokus og eksponering (ikonet AE-L
vises i søgeren). Fokus forbliver låst,
mens der trykkes på den sekundære
vælgers midte, selv hvis du senere
fjerner din finger fra udløserknappen.
Udløserknap
Sekundær vælger
111
Fokusindstillingen AF-S: Fokus låser automatisk, når
fokusindikatoren (I) vises, og forbliver låst, indtil du fjerner
fingeren fra udløserknappen. Fokus kan også låses ved at trykke
på den sekundære vælgers midterknap som beskrevet på
foregående side.
3 Komponér billedet igen, og
optag.
Fokus forbliver låst mellem
billeder, hvis du holder
udløserknappen trykket
halvt ned (AF-S) eller holder
den sekundære vælgers
midterknap nede, så der kan tages flere billeder i træk ved
samme fokusindstilling.
Du må ikke ændre afstanden mellem kameraet og motivet, mens
fokuslås anvendes. Hvis motivet bevæger sig, skal du fokusere igen
ved den nye afstand.
A Låsning af fokus med knappen AF-ON
Under søgerfotografering kan du låse fokus med knappen AF-ON i stedet for
udløserknappen (0 102). Hvis Kun AF-ON er valgt for brugerindstilling a8
(AF-aktivering, 0 293), fokuserer kameraet ikke, når udløserknappen
trykkes halvt ned; i stedet fokuserer kameraet, når der trykkes på knappen
AF-ON, hvorved fokus låser og forbliver låst, indtil der trykkes på knappen
AF-ON igen.
A Se også
Se brugerindstilling c1 (Udløserknap AE-L, 0 296) for information om
anvendelse af udløserknappen til låsning af eksponering.
112
A Opnå gode resultater med autofokus
Autofokus fungerer ikke tilfredsstillende i de situationer, der er angivet
nedenfor. Lukkerudløsning deaktiveres muligvis, hvis kameraet er ude af
stand til at fokusere under disse forhold, eller fokusindikatoren (●) vises
muligvis, og kameraet bipper, så lukkeren kan udløses, selv når motivet ikke
er i fokus. I disse tilfælde skal du fokusere manuelt (0 114) eller anvende
fokuslås (0 111) for at fokusere på et andet motiv på samme afstand og
derefter komponere billedet igen.
Der er kun lidt eller ingen kontrast mellem motivet og
baggrunden.
Eksempel: Motivet har samme farve som baggrunden.
Fokuspunktet indeholder motiver med forskellig
afstand til kameraet.
Eksempel: Motivet er inde i et bur.
Motivet domineres af regulære geometriske mønstre.
Eksempel: Persienner eller rækker af vinduer i en skyskraber.
Fokuspunktet indeholder områder med skarpt
kontrasterende lysstyrke.
Eksempel: Motivet er halvt inde i skyggen.
Baggrundsobjekter synes større end motivet.
Eksempel: Der er en bygning i billedet bag motivet.
Motivet indeholder mange fine detaljer.
Eksempel: En blomstermark eller andre motiver, som er små eller
mangler variation i lysstyrken.
113
Manuelt fokus
Manuel fokus er tilgængeligt for objektiver, der ikke understøtter
autofokus (ikke-AF NIKKOR-objektiver), eller når autofokus ikke
giver de ønskede resultater (0 113).
• AF-objektiver: Indstil objektivets Fokusindstillingsvælger
knap til fokusindstilling (hvis
muligt) og kameraets
fokusindstillingsvælger til M.
D AF-objektiver
Anvend ikke AF-objektiver med objektivets knap til fokusindstilling sat til
M og kameraets fokusindstillingsvælger sat til AF. Manglende
overholdelse af denne anvisning kan beskadige kameraet eller objektivet.
Dette gælder ikke for AF-S-objektiver, der kan anvendes i indstilling M
uden at indstille kameraets fokusindstillingsvælger til M.
• Objektiver med manuelt fokus: Fokusér manuelt.
For at fokusere manuelt skal du justere
objektivfokusringen, indtil det viste billede
på den gennemsigtige matskive i søgeren
er i fokus. Der kan tages billeder på et
hvilket som helst tidspunkt, selv når
billedet ikke er i fokus.
114
❚❚ Den elektroniske afstandsmåler
Søgerens fokusindikator kan anvendes til at
bekræfte, om motivet i det valgte fokuspunkt
er i fokus. Vælg mellem 55 fokuspunkter eller
fra 45 punkter, hvis 1,3× (18×12) er valgt for
Vælg billedområde (0 89). Efter placering
af motivet i det valgte fokuspunkt skal du
trykke udløserknappen halvt ned og dreje
objektivets fokusring, indtil fokusindikatoren (I) vises. Bemærk, at
med de opstillede motiver på side 113, vises fokusindikatoren muligvis
nogle gange, når motivet ikke er i fokus; bekræft fokus i søgeren, før du
tager billedet. For information om anvendelse af den elektroniske
afstandsmåler med ekstra AF-S-/AF-I-telekonvertere, se side 99.
A Objektiver af typen AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G og G VR
Når der anvendes et objektiv af typen AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–
5.6G VR eller AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G i manuel
fokusindstilling, blinker fokusindikatoren i søgeren (eller i Live View blinker
fokuspunktet på skærmen) for at advare om, at motivet ikke bringes i fokus,
hvis du bliver ved med at dreje fokusringen i den aktuelle retning.
A Fokusplanets placering
For at fastsætte afstanden mellem dit
motiv og kameraet skal du måle fra
fokusplanets markering (E) på
kamerahuset. Afstanden mellem
objektivfatningsplanet og fokusplanet er
46,5 mm.
46,5 mm
Fokusplanets markering
115
Udløserindstilling
Valg af udløserindstilling
For at vælge en udløserindstilling skal du
trykke på oplåsningsknappen for hjulet til
valg af udløserindstilling og dreje hjulet til
valg af udløserindstilling, så markøren
flugter med den ønskede indstilling.
Markør
Indstilling
S
CL
CH
Q
QC
116
Beskrivelse
Enkeltbillede: Kameraet tager ét billede, hver gang der trykkes på
udløserknappen.
Kontinuerlig lav hastighed: Mens udløserknappen holdes nede,
optager kameraet 1–9 billeder pr. sekund. * Billedhastigheden
kan vælges ved hjælp af brugerindstilling d1 (Optagehast. for
CL-indst., 0 297).
Kontinuerlig høj hastighed: Mens udløserknappen holdes nede,
optager kameraet op til 10 billeder pr. sekund. * Anvendes til
stationære motiver.
Dæmpet lukkerlyd: Som for enkeltbillede, bortset fra, at spejlet ikke
klikker tilbage på plads, når udløserknappen er trykket helt ned.
Det betyder, at brugeren kan styre timingen af spejlets kliklyd,
som også er mere stille end i enkeltbilledindstilling. Desuden
lyder der ikke et bip uanset indstillingen valgt for Bip i
opsætningsmenuen (0 306).
QC (kontinuerlig høj hastighed) lukkerudløsning: Mens udløserknappen
holdes nede, optager kameraet op til 3 billeder pr. sekund. *
Kamerastøj reduceres.
Indstilling
E
MUP
Beskrivelse
Selvudløser: Tag billeder med selvudløseren (0 119).
Hævet spejl: Vælg denne indstilling for at minimere
kamerarystelser i tele- eller makrofotografering eller i andre
situationer, hvor den mindste bevægelse af kameraet kan skabe
slørede billeder (0 121).
* Gennemsnitlig billedhastighed med et EN-EL15-batteri, kontinuerlig AF, manuel
eksponeringsindstilling eller lukkertidsprioriteret auto, en lukkertid på 1/250 sek. eller kortere,
resterende indstillinger (eller i CL andre resterende indstillinger end brugerindstilling d1) ved
standardværdier og resterende hukommelse i hukommelsesbufferen. De angivne hastigheder er
muligvis ikke tilgængelige i visse tilfælde. Billedhastighederne falder muligvis ved høje ISOfølsomheder (Høj 0,3–Høj 5) eller ved meget små blænder (høje blændeværdier) eller lange
lukkertider, når vibrationsreduktion (VR) (tilgængelig ved VR-objektiver) eller auto ISOfølsomhedsstyring (0 125) er slået til, eller hvis batteriniveauet er lavt, hvis der er monteret et ikkeCPU objektiv, hvis der er valgt Blændering for brugerindstilling f4 (Tilpas
kommandohjul) > Blændeindstilling (0 302) eller der registreres støjstriber ved
aktivering af reduktion af støjstriber i billedoptagemenuen (0 234).
117
A Hukommelsesbufferen
Kameraet er udstyret med en hukommelsesbuffer til midlertidig lagring, så
du kan blive ved med at fotografere, mens der gemmes billeder på
hukommelseskortet. Bemærk dog, at billedhastigheden falder, når
bufferen er fuld (tAA).
Det omtrentlige antal billeder, der kan lagres
i hukommelsesbufferen ved de aktuelle
indstillinger i billedtællerne i søgeren og på
kontrolpanelet, mens udløserknappen er
trykket halvt ned. Illustrationen til højre viser
visningen, når der endnu er plads i bufferen
til omkring 99 billeder.
Mens billederne optages over på hukommelseskortet, lyser
hukommelseskortlampen. Afhængigt af optageforholdene og
hukommelseskortets ydeevne kan optagelsen tage fra få sekunder til få
minutter. Du må ikke tage hukommelseskortet ud eller fjerne eller frakoble
strømforsyningen, før hukommelseskortlampen er slukket. Hvis kameraet
slukkes, mens der stadig er data i bufferen, slukker strømmen ikke, før alle
billeder i bufferen er blevet optaget. Hvis batteriet aflades, mens der stadig
er billeder i bufferen, deaktiveres udløseren, og billederne bliver overført til
hukommelseskortet.
A Se også
For information om valg af rækkefølge for visning af billede i hver
billedserie efter optagelse, se Vis dette efter billedserie: (0 282). For
information om det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt
billedserie, se brugerindstilling d2 (Maks. kont. udløsning, 0 297). For
information om antallet af billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, se
side 389.
118
Selvudløserindstilling
Selvudløseren kan bruges til at reducere kamerarystelser eller i
forbindelse med selvportrætter.
1 Vælg selvudløserindstilling.
Tryk på oplåsningsknappen på hjul til
valg af udløserindstilling, og drej hjulet
til valg af udløserindstilling hen på E.
2 Komponér billedet, og fokusér.
I single AF (0 101) kan der kun tages
billeder, hvis fokusindikatoren (I) vises i
søgeren.
A Luk søgerøjestykkets lukker
Når du tager billeder uden at sætte øjet
mod søgeren, skal du lukke
søgerøjestykkets lukker for at hindre lys, der
kommer ind igennem søgeren, i at
forekomme på billeder eller påvirke
eksponeringen.
119
3 Start timeren.
Tryk helt ned på
udløserknappen for at starte
timeren. Selvudløserlampen
begynder at blinke. To
sekunder før billedet tages, holder selvudløserlampen op med at
blinke. Lukkeren udløses, ti sekunder efter at timeren starter.
For at slå selvudløseren fra, inden der tages et billede, skal du dreje
hjulet til valg af udløserindstilling til en anden indstilling.
A Se også
For information om valg af varighed af selvudløser, antal billeder taget og
intervallet mellem billeder, se brugerindstilling c3 (Selvudløser, 0 296).
Biplydene, der lyder, når selvudløseren anvendes, kan styres ved hjælp af
indstillingen Bip i opsætningsmenuen (0 306).
120
Indstillingen Hævet spejl
Vælg denne indstilling for at minimere slør
som følge af kamerabevægelser, når spejlet
hæves. For at anvende indstillingen Hævet
spejl skal du trykke på oplåsningsknappen
til hjulet til valg af udløserindstilling og
dreje hjulet til valg af udløserindstilling hen
på MUP (hævet spejl). Når du har trykket
udløserknappen halvt ned for at indstille
fokus og eksponering, skal du trykke
udløserknappen helt ned for at hæve
spejlet. Z vises på kontrolpanelet; tryk
igen udløserknappen helt ned for at tage billedet (i Live View er det
ikke nødvendigt at hæve spejlet; billedet tages, første gang
udløserknappen trykkes helt ned). Der lyder et bip, medmindre Fra
er valgt for Bip i opsætningsmenuen (0 306). Spejlet sænkes, når
optagelsen er færdig.
121
D Hævet spejl
Når spejlet er hævet, kan billeder ikke indrammes i søgeren, og der udføres
ikke autofokus og lysmåling.
A Indstillingen Hævet spejl
Der tages automatisk et billede, hvis der ikke udføres nogen handlinger i
omkring 30 sek., efter at spejlet er blevet hævet.
A Hindring af slør
For at undgå slør som følge af kamerabevægelser skal du trykke forsigtigt
på udløserknappen. Det anbefales at anvende stativ.
A Se også
For information om anvendelse af den elektroniske forreste lukkergardinudløsning for yderligere at reducere slør, se brugerindstilling d6 (Elektr.
forr. lukkergardin-udløsn., 0 298).
122
ISO-følsomhed
Manuel justering
Kameraets følsomhed over for lys kan justeres i henhold til den
tilgængelige mængde lys. Vælg mellem indstillinger, som rækker fra
ISO 100 til ISO 51200 i trin svarende til 1/3 EV. Der er ligeledes
indstillinger mellem cirka 0,3 og 1 EV under ISO 100 og 0,3 til 5 EV
over ISO 51200 tilgængelige ved specielle situationer. Jo højere ISOfølsomhed, desto mindre lys er påkrævet for at foretage en
eksponering, hvilket muliggør hurtigere lukkertider eller mindre
blændeåbninger.
ISO-følsomheden kan justeres ved at trykke på knappen S (Q) og
dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling
vises på kontrolpanelet og i søgeren.
Knappen S (Q)
Kontrolpanel
Søger
Primært kommandohjul
A Menuen for ISO-følsomhed
ISO-følsomhed kan også justeres ved at
anvende indstillingen ISOfølsomhedsindstillinger i
billedoptagemenuen (0 285).
123
A ISO-følsomhed
Jo højere ISO-følsomhed, desto mindre lys er der påkrævet for at foretage
en eksponering, der tillader kortere lukkertider eller mindre blænder, men
jo større sandsynlighed er der også for, at billedet påvirkes af støj (tilfældigt
spredte, lyse pixels, tåge eller streger). Støj er især sandsynlig i indstillinger
mellem Høj 0,3 og Høj 5.
A Høj 0,3–Høj 5
Indstillingerne Høj 0,3 til Høj 5 svarer til ISO-følsomhederne 0,3–5 EV over
ISO 51200 (svarende til ISO 64000–1640000).
A Lav 0,3–Lav 1
Indstillingerne Lav 0,3 til Lav 1 svarer til ISO-følsomhederne 0,3–1 EV under
ISO 100 (svarende til ISO 80–50). Anvendes til større blænder ved stærk
belysning. Kontrasten er lidt højere end normalt; i de fleste tilfælde
anbefales ISO-følsomheder på ISO 100 eller derover.
A Se også
For information om valg af størrelse for ISO-følsomhedstrin, se
brugerindstilling b1 (ISO-trinforøgelse; 0 294). Se brugerindstilling d3
(ISO-visning; 0 297) for information om visning af ISO-følsomhed på
kontrolpanelet og i søgeren. For information om anvendelse af
indstillingerne Støjreduktion ved høj ISO i optagemenuerne for billeder
og video for at reducere støj ved høje ISO-følsomheder, se side 286
(billeder) og 290 (videoer).
124
Auto ISO-følsomhedsstyring
Hvis Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISOfølsomhedsstyring i billedoptagemenuen, justeres ISOfølsomheden automatisk, hvis der ikke kan opnås optimal
eksponering ved værdien valgt af brugeren (ISO-følsomheden
justeres tilsvarende, når der anvendes flash).
1 Vælg Auto ISO-følsomhedsstyring.
Vælg ISO-følsomhedsindstillinger i
billedoptagemenuen, markér Auto ISOfølsomhedsstyring, og tryk på 2.
2 Vælg Til.
Markér Til, og tryk på J (hvis Fra er
valgt, forbliver ISO-følsomheden fastsat
til brugervalgte værdi).
125
3 Justér indstillingerne.
Den højeste værdi for auto ISOfølsomhed kan vælges ved hjælp af
Maksimal følsomhed (mindsteværdien
for auto ISO-følsomhed indstilles
automatisk til ISO 100; bemærk, at hvis
ISO-følsomheden valgt af brugeren er
højere end den valgt for Maksimal følsomhed, anvendes den
brugervalgte værdi i stedet). I eksponeringsindstillingerne P og A
justeres følsomheden kun, hvis billedet ville blive
undereksponeret ved lukkertiden valgt for Mindste lukkertid
(1/4000–30 sek. eller Auto; i indstillingerne S og M, justeres ISOfølsomheden for optimal eksponering ved lukkertiden valgt af
brugeren). Hvis Auto er valgt, vælger kameraet den længste
lukkertid baseret på objektivets brændvidde. Tryk på J for at
afslutte, når indstillingerne er som ønsket.
For at vælge den maksimale ISO-følsomhed til billeder taget ved
hjælp af en ekstra flashenhed (0 328) skal du anvende
Maksimal følsomhed med M. Valg af Samme som uden flash
indstiller den maksimale ISO-følsomhed for flash-fotografering
til den værdi, der aktuelt er valgt for Maksimal følsomhed.
Når Til er valgt, vises ISO-AUTO i søgeren
og på kontrolpanelet. Når følsomheden
ændres fra den brugervalgte værdi,
blinker disse indikatorer, og den
ændrede værdi vises i søgeren og på
kontrolpanelet.
126
A Mindste lukkertid
Automatisk valg af lukkertid kan finindstilles ved at markere Auto og trykke
på 2: eksempelvis kan værdier, der er kortere end de sædvanligvis
automatisk valgte, anvendes med teleobjektiver for at reducere slør.
Bemærk dog, at funktionerne Auto kun er tilgængelige med CPUobjektiver; hvis et ikke-CPU-objektiv anvendes uden objektivdata,
fastsættes længste lukkertid ved 1/30 sek. Lukkertiderne kan falde til under
det valgte minimum, hvis der ikke kan opnås optimal eksponering ved ISOfølsomheden valgt for Maksimal følsomhed.
A Slå Auto ISO-følsomhedsstyring til eller fra
Du kan slå auto ISO-følsomhedsstyring til
eller fra ved at trykke på knappen S (Q) og
dreje det sekundære kommandohjul.
Kontrolpanelet og søgeren viser ikonerne
ISO-AUTO, når auto ISO-følsomhedsstyring er
slået til, og ISO, når den er slået fra.
A Auto ISO-følsomhedsstyring
Når der anvendes flash, indstilles den længste lukkertid til værdien valgt for
Mindste lukkertid, medmindre denne værdi er kortere end
brugerindstilling e1 (Flashsynk.hastighed, 0 299) eller længere end
brugerindstilling e2 (Flashlukkertid, 0 300); i givet fald anvendes værdien
valgt for brugerindstilling e2 i stedet for. Bemærk, at ISO-følsomhed
muligvis øges automatisk, når auto ISO-følsomhedsstyring anvendes i
kombination med flashindstillinger i langtidssynkronisering (tilgængelige
med ekstra flashenheder; 0 201), hvilket muligvis hindrer kameraet i at
vælge lange lukkertider.
A Se også
For information om valg af den reference, der anvendes til at indstille
eksponeringen ved brug af flash sammen med auto ISOfølsomhedsstyring, se brugerindstilling e4 (Auto M ISO-lsomhedsstyr.,
0 300).
127
Eksponering
Lysmåling
Lysmålingen afgør, hvordan kameraet indstiller eksponeringen. Du
kan vælge mellem følgende indstillinger:
Indstilling
L
M
N
t
128
Beskrivelse
Matrix: Frembringer naturlige resultater i de fleste situationer.
Kameraet måler et bredt område af billedet og indstiller
eksponeringen i henhold til tonefordeling, farve, komposition,
og, ved type G-, E- eller D-objektiver (0 322),
afstandsinformation (3D color matrix-lysmåling III; ved andre
CPU-objektiver anvender kameraet color matrix-lysmåling III, der
ikke omfatter 3D-afstandsinformation).
Centervægtet: Kameraet måler lys i hele billedet, men lægger størst
vægt på det midterste område (hvis et CPU-objektiv er monteret,
kan størrelsen af området vælges med brugerindstilling b6,
Centervægtet område, 0 295; hvis et ikke-CPU-objektiv er
monteret, har området en diameter svarende til en cirkel på
8 mm). Klassisk lysmåling til portrætter; anbefales, når du
anvender filtre med en eksponeringsfaktor (filterfaktor) på over
1×.
Spotmåling: Kameraet måler cirklen, der har en diameter på
3,5 mm (omtrent 2,5 % af billedet). Cirklen er centreret om det
aktuelle fokuspunkt, hvilket gør det muligt at måle motiver, der
ikke er i midten (hvis der anvendes ikke-CPU-objektiver, eller hvis
autopunkts-AF er aktiv, måler kameraet det midterste
fokuspunkt). Denne indstilling sikrer, at motivet eksponeres
korrekt, selvom baggrunden er meget lysere eller mørkere.
Højlysvægtet: Kameraet tillægger højlys størst vægt. Anvendes til
at reducere tab af detaljer i højlys, eksempelvis ved fotografering
af kunstnere i projektørlys på scenen.
For at vælge en lysmålingsindstilling skal du trykke på knappen Y
og dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling
vises i søgeren og på kontrolpanelet.
Kontrolpanel
Knappen Y
Primært
kommandohjul
Søger
A Data om ikke-CPU objektiv
Ved at angive brændvidde og maksimumblænde for ikke-CPU-objektiver
ved hjælp af indstilling Data om ikke-CPU objektiv i opsætningsmenuen
(0 251) gør du det muligt for kameraet at anvende color matrix-lysmåling,
når der er valgt matrix, som forbedrer nøjagtigheden af centervægtet
lysmåling og spotmåling. Centervægtet lysmåling anvendes, hvis
højlysvægtet lysmåling er valgt med ikke-CPU-objektiver, eller hvis matrixlysmåling er valgt med ikke-CPU-objektiver uden tilhørende objektivdata.
Bemærk, at centervægtet lysmåling muligvis også anvendes, hvis
højlysvægtet lysmåling er valgt med visse CPU-objektiver (AI-P NIKKORobjektiver og AF-objektiver, der ikke er af typen G, E eller D; 0 325).
A Se også
Se brugerindstilling b5 (Matrix-lysmåling, 0 295) for information om
anvendelse af ansigtsregistrering i matrix-lysmåling. For information om at
lave separate justeringer for optimal eksponering til hver
lysmålingsmetode, se brugerindstilling b7 (Finindstill. af optimal eksp.,
0 295).
129
Eksponeringsindstilling
For at afgøre, hvordan kameraet indstiller lukkertid og blænde ved
justering af eksponering, skal du trykke på knappen I og dreje
det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises på
kontrolpanelet.
Knappen I
Indstilling
e
f
g
h
130
Primært
kommandohjul
Kontrolpanel
Beskrivelse
Programautomatik (0 132): Kameraet indstiller lukkertid og
blænde, så der opnås optimal eksponering. Anbefales til
snapshots og andre situationer, hvor der ikke er ret meget tid til
at justere kameraindstillingerne.
Lukkertidsprioriteret automatik (0 133): Brugeren vælger lukkertid;
kameraet vælger blænde, så der opnås det bedste resultat.
Anvendes til at fastfryse eller sløre bevægelse.
Blændeprioriteret automatik (0 134): Brugeren vælger blænde;
kameraet vælger lukkertid, så der opnås det bedste resultat.
Anvendes til at sløre baggrunden eller bringe både for- og
baggrund i fokus.
Manuel (0 135): Brugeren styrer både lukkertid og blænde. Indstil
lukkertiden til Bulb (A) eller Time (%) ved
langtidseksponeringer.
A Objektivtyper
Ved anvendelse af CPU-objektiv med blændering (0 325) skal du låse
blænderingen ved mindste blænde (højeste blændeværdi). Type G- og Eobjektiver har ikke en blændering.
Ved anvendelse af ikke-CPU objektiver (0 250) skal du vælge
eksponeringsindstilling A (blændeprioriteret automatik) eller M (manuel). I
andre indstillinger vælges eksponeringsindstilling A automatisk, når der er
monteret et ikke-CPU-objektiv (0 325). Indikatoren for
eksponeringsindstilling (P eller S) blinker på kontrolpanelet, og A vises i
søgeren.
A Eksempelvisning af dybdeskarphed
For at se effekten af blænden skal du trykke på
knappen Pv og holde den nede. Objektivet
nedjusteres til den blænde, der er valgt af
kameraet (indstillingerne P og S) eller den
brugervalgte værdi (indstillingerne A og M),
hvilket muliggør visning af dybdeskarphed i
søgeren.
Knappen Pv
A Brugerindstilling e5—Pilotlys
Denne indstilling styrer, hvorvidt ekstra flashenheder, der understøtter
Nikon Creative Lighting System (CLS; 0 328), udsender pilotlys, når der
trykkes på knappen Pv.
131
P: Programautomatik
I denne indstilling justerer kameraet automatisk lukkertid og
blændeåbning i henhold til et indbygget program for at sikre
optimal eksponering i de fleste situationer.
A Fleksibelt program
I eksponeringsindstilling P kan forskellige
kombinationer af lukkertid og blænde vælges
ved at dreje det primære kommandohjul, mens
lysmålerne er tændt ("fleksibelt program"). Alle
kombinationer giver samme eksponering.
Mens det fleksible program er aktivt, vises en
asterisk ("U") på kontrolpanelet.
Standardindstillingerne for lukkertid og
Primært kommandohjul
blænde kan gendannes ved at dreje hjulet,
indtil asterisken ikke længere vises, vælge en anden indstilling eller slukke
kameraet.
A Se også
For information om aktivering af lysmålerne, se "Standbytimeren"
(søgerfotografering) på side 39.
132
S: Lukkertidsprioriteret automatik
I lukkertidsprioriteret automatik vælger du lukkertiden, mens
kameraet automatisk vælger den blændeåbning, der giver den
optimale eksponering.
For at vælge en lukkertid skal du dreje det
primære kommandohjul, mens lysmålerne
er tændt. Lukkertiden kan indstilles til
"p" eller til værdier på mellem
30 sekunder og 1/8000 sekund. Lukkeren kan
låses ved den valgte indstilling (0 140).
Primært kommandohjul
133
A: Blændeprioriteret Automatik
I blændeprioriteret automatik vælger du blænden, mens kameraet
automatisk vælger den lukkertid, der giver den optimale
eksponering.
Drej det sekundære kommandohjul, mens
lysmålerne er tændt, for at vælge en
blændeåbning mellem mindste og største
værdi for objektivet. Blænden kan låses ved
den valgte indstilling (0 140).
Sekundært
kommandohjul
A Ikke-CPU-objektiver (0 323, 325)
Anvend objektivblænderingen til at justere
blænden. Hvis objektivets
maksimumblænde er angivet med punktet
Data om ikke-CPU objektiv i
opsætningsmenuen (0 251), når der er
monteret et ikke-CPU-objektiv, vises den
aktuelle blændeværdi i søgeren og på
kontrolpanelet, afrundet til nærmeste
stopværdi. Ellers viser blændevisningerne kun antallet af stop (F med
maksimumblænden vist som FA), og blændeværdien skal aflæses på
objektivblænderingen.
134
M: Manuel
l manuel eksponeringsindstilling styrer du både lukkertid og
blænde. Drej det primære kommandohjul for at vælge lukkertid og
det sekundære kommandohjul for at indstille blændeåbningen, når
lysmålerne er tændt. Lukkertiden kan indstilles til "p" eller til
værdier på mellem 30 sekunder og 1/8000 sekund, eller lukkeren kan
holdes åben på ubestemt tid i forbindelse med langtidseksponering
(A eller %, 0 137). Blænden kan indstilles til værdier mellem
objektivets minimum- og maksimumværdi. Anvend
eksponeringsindikatorerne for at kontrollere eksponeringen.
Blænde
Sekundært
kommandohjul
Lukkertid
Primært kommandohjul
Lukkertid og blænde kan låses ved den valgte indstilling (0 140).
135
A AF Micro NIKKOR-objektiver
Såfremt en ekstern lysmåler anvendes, tages eksponeringsforholdet kun i
betragtning, når objektivets blændering anvendes til at indstille blænden.
A Eksponeringsindikatorer
Eksponeringsindikatorerne i søgeren og på kontrolpanelet viser, hvorvidt
billedet bliver under- eller overeksponeret ved de aktuelle indstillinger.
Afhængigt af indstillingen valgt for brugerindstilling b2 (EV-trin for
eksp.kontrol, 0 294) vises graden af under- eller overeksponering i trin på
1/3 EV, 1/2 EV eller 1 EV. Hvis lysmålingssystemets grænser er overskredet,
blinker visningerne.
Brugerindstilling b2 indstillet til 1/3 trin
Undereksponeret med Overeksponeret med
1/3 EV
mere end 3 EV
Optimal eksponering
Kontrolpanel
Søger
A Se også
For information om spejlvending af eksponeringsindikatorerne, så
negative værdier vises til højre og positive værdier til venstre, se
brugerindstilling f7 (Spejlvend indikatorer, 0 303).
136
Langtidseksponeringer (kun indstilling M)
Vælg følgende lukkertider for langtidseksponeringer af lyskilder i
bevægelse, stjerner, nattehimmel eller fyrværkeri.
• Bulb (A): Lukkeren forbliver åben, mens udløserknappen
holdes nede. For at undgå slør skal du anvende et stativ, en ekstra
trådløs fjernbetjening (0 335) eller en fjernbetjeningsledning
(0 336).
• Langtidseksponering (%): Start eksponeringen ved at anvende
udløserknappen på kameraet, en ekstra fjernbetjeningsledning
eller en trådløs fjernbetjening. Lukkeren forbliver åben, indtil der
trykkes på knappen endnu en gang.
Eksponeringslængde: 35 sek.
Blænde: f/25
1 Klargør kameraet.
Montér kameraet på et stativ, eller anbring det på et stabilt og
plant underlag.
A Langtidseksponeringer
Luk søgerøjestykkets lukker for at hindre, at billedet påvirkes af det lys,
der kommer ind via søgeren (0 119). Nikon anbefaler, at du anvender
et fuldt opladet batteri eller en ekstra lysnetadapter og stik til
lysnetadapter for at undgå strømtab, når lukkeren er åben. Bemærk, at
støj (lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels eller tåge) kan
forekomme på langtidseksponeringer. Lyse pletter og tåge kan
reduceres ved at vælge Til for Støjreduk. ved langtidseksp. i
billedoptagemenuen (0 286).
137
2 Vælg eksponeringsindstilling M.
Tryk på knappen I, og drej det primære kommandohjul, indtil
M vises på kontrolpanelet.
Knappen I
Primært
kommandohjul
Kontrolpanel
3 Vælg en lukkertid.
Drej det primære kommandohjul, når
lysmålerne er tændt, for at vælge
lukkertiden Bulb (A) eller
Langtidseksponering (%).
Eksponeringsindikatorerne vises ikke,
når Bulb (A) eller
Langtidseksponering (%) er valgt.
Bulb
Langtidseksponering
4 Åbn lukkeren.
Bulb: Tryk udløserknappen på enten kameraet, den ekstra
fjernbetjeningsledning eller den trådløse fjernbetjening helt ned
efter fokusering. Hold udløserknappen nede, indtil
eksponeringen er færdig.
Langtidseksponering: Tryk udløserknappen helt ned.
138
5 Luk lukkeren.
Bulb: Flyt fingeren fra udløserknappen.
Langtidseksponering: Tryk udløserknappen helt ned.
139
Lukkertids- og blændelås
Lukkertidslås er tilgængelig i lukkertidsprioriteret automatik og
manuelle eksponeringsindstillinger; blændelås er tilgængelig i
blændeprioriteret automatik og manuelle
eksponeringsindstillinger. Lukkertids- og blændelås er ikke
tilgængelige i eksponeringsindstillingen programautomatik.
1 Tilknyt lukkertids- og blændelås til en kameraknap.
Tilknyt Lukkertids- og blændelås til en knap ved hjælp af
brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 301).
2 Lås lukkertid og/eller blænde.
Lukkertid (eksponeringsindstillingerne S og M):
Tryk på den valgte knap, og drej det
primære kommandohjul, indtil ikonerne
F vises i søgeren og på kontrolpanelet.
For at låse lukkertiden op skal du trykke
på knappen og dreje det primære
kommandohjul, indtil ikonerne F
forsvinder fra visningerne.
Blænde (eksponeringsindstillingerne A og M):
Tryk på den valgte knap, og drej det
sekundære kommandohjul, indtil
ikonerne F vises i søgeren og på
kontrolpanelet.
For at låse blænden op skal du trykke på
knappen og dreje det sekundære
kommandohjul, indtil ikonerne F forsvinder fra visningerne.
A Se også
Anvend brugerindstilling f3 (Lukkertids- og blændelås; 0 302) for at
holde lukkertid og/eller blænde låst på de valgte værdier.
140
AE-lås (autoeksponering)
Anvend autoeksponeringslås til at komponere billederne igen efter
anvendelse af centervægtet lysmåling og spotmåling (0 128) for at
måle eksponeringen.
1 Lås eksponeringen.
Udløserknap
Placér motivet i det valgte fokuspunkt,
og tryk udløserknappen halvt ned. Mens
du holder udløserknappen trykket halvt
ned og motivet placeret i fokuspunktet,
skal du trykke på den sekundære
vælgers midterknap for at låse
eksponering (hvis du anvender
autofokus, skal du bekræfte, at
fokusindikatoren I vises i søgeren).
Når eksponeringslåsen er aktiveret, vises
indikatoren AE-L i søgeren.
Sekundær vælger
2 Komponér billedet igen.
Mens du holder den
sekundære vælgers
midterknap nede, skal du
komponere billedet igen og
optage.
141
A Målt område
I spotmåling låses eksponeringen ved den målte værdi ved det valgte
fokuspunkt (0 128). I centervægtet lysmåling låses eksponeringen på den
målte værdi i en 8 mm-cirkel midt i søgeren.
A Justering af lukkertid og blænde
Når eksponeringslåsen er aktiveret, kan følgende indstillinger ændres uden
at ændre den målte eksponeringsværdi:
Eksponeringsindstilling
P
S
A
Indstilling
Lukkertid og blændeåbning (fleksibelt program;
0 132)
Lukkertid
Blænde
De nye værdier kan bekræftes i søgeren og på kontrolpanelet. Bemærk, at
lysmålingsmetoden ikke kan ændres, når eksponeringslåsen er aktiv.
A Se også
Hvis Til (tryk halvvejs ned) er valgt for brugerindstilling c1 (Udløserknap
AE-L, 0 296), låses eksponeringen, når udløserknappen trykkes halvt ned.
142
Eksponeringskompensation
Eksponeringskompensation anvendes til at ændre eksponeringen
fra den værdi, kameraet foreslår, så billeder gøres lysere eller
mørkere. Funktionen er mest effektiv, når den anvendes sammen
med centervægtet lysmåling eller spotmåling (0 128). Vælg mellem
værdier på –5 EV (undereksponering) og +5 EV (overeksponering) i
trin på 1/3 EV. Generelt gør plusværdier motivet lysere, mens
minusværdier gør det mørkere.
–1 EV
Ingen eksponeringskompensation
+1 EV
For at vælge en værdi for eksponeringskompensation skal du trykke
på knappen E og dreje det primære kommandohjul, indtil den
ønskede værdi vises i søgeren eller på kontrolpanelet.
Knappen E
Primært kommandohjul
Kontrolpanel
143
±0 EV (knappen E
trykket ned)
–0,3 EV
+2,0 EV
Ved andre værdier end ±0,0, blinker 0
midt i eksponeringsindikatorerne (kun
eksponeringsindstillingerne P, S og A), og
ikonet E vises i søgeren og på
kontrolpanelet, når du har sluppet
knappen E. Den aktuelle værdi for
eksponeringskompensation kan
bekræftes i eksponeringsindikatoren ved at trykke på knappen E.
Den normale eksponering kan gendannes ved at indstille
eksponeringskompensationen til ±0,0. Eksponeringskompensation
nulstilles ikke, når kameraet slukkes.
A Eksponeringsindstilling M
I eksponeringsindstilling M påvirker eksponeringskompensationen kun
eksponeringsindikatoren; lukkertid og blænde ændres ikke.
A Anvendelse af flash
Når der anvendes flash, påvirker eksponeringskompensation både
flashniveau og eksponering, hvorved både hovedmotivets og
baggrundens lysstyrke ændres. Brugerindstilling e3 (Eksponeringskomp.
til flash, 0 300) kan anvendes til kun at begrænse effekterne af
eksponeringskompensationen på baggrunden.
144
A Se også
For information om valg af trinstørrelser tilgængelige for
eksponeringskompensation, se brugerindstilling b3 (Eksp.-/
flashkomp.trinværdi, 0 294). For information om at justere
eksponeringskompensation uden at trykke på knappen E, se
brugerindstilling b4 (Nem eksponeringskomp., 0 295). For information
om automatisk variation af eksponering, flashniveau, hvidbalance eller
Aktiv D-Lighting, se side 147.
145
Bracketing
Bracketing varierer automatisk eksponering, flashniveau, Aktiv
D-Lighting (ADL) eller hvidbalance en anelse for hver optagelse og
"bracketerer" den aktuelle værdi. Vælges i situationer, hvor det er
vanskeligt at få de rette indstillinger, og der ikke er tid til at
kontrollere resultatet og justere indstillingerne for hvert billede eller
til at eksperimentere med forskellige indstillinger til samme motiv.
Bracketing justeres ved hjælp af
indstillingen Indst. af auto-bracketing i
billedoptagemenuen, der indeholder
følgende indstillinger:
• AE & flash: Kameraet varierer eksponering
og flashniveau over en serie af billeder
(0 147). Bemærk, at flash-bracketing kun
er tilgængelig i i-TTL og, hvis understøttet,
flashstyringsindstillinger med automatisk blænde (qA) (0 198,
328).
• Kun AE: Kameraet varierer eksponeringen over en serie af billeder.
• Kun flash: Kameraet varierer flashniveauet over en serie af billeder.
• WB-bracketing: Kameraet opretter flere kopier af hvert billede, hver
med forskellig hvidbalance (0 151).
• Aktiv D-Lighting-bracketing: Kameraet varierer Aktiv D-Lighting over
en serie af billeder (0 155).
146
❚❚ Eksponerings- og flash-bracketing
For at ændre eksponering og/eller flashniveau over en serie af
billeder:
Eksponering ændret
med: 0 EV
Eksponering ændret
med: –1 EV
Eksponering ændret
med: +1 EV
1 Vælg antal billeder.
Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen
BKT, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen. Antal
billeder vises på kontrolpanelet.
Antal billeder
Knappen BKT
Primært
kommandohjul
Kontrolpanel
Indikator for eksponeringsog flash-bracketing
Ved andre indstillinger end nul, vises
ikonet M og indikatoren for
eksponerings- og flash-bracketing på kontrolpanelet, og BKT
vises i søgeren.
147
2 Vælg en eksponeringsforøgelse.
Mens du trykker på knappen BKT, skal du dreje det sekundære
kommandohjul for at vælge eksponeringsforøgelsen.
Eksponeringsforøgelse
Knappen BKT
Sekundært
kommandohjul
Kontrolpanel
Ved standardindstillingerne kan størrelsen på den trinvise
forøgelse vælges mellem 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 og 3 EV. Bracketingprogrammer med en trinforøgelse på 0,3 (1/3) EV er opstillet
nedenfor.
Kontrolpanelvisning
Billedantal
0
3
3
2
2
3
5
7
9
Bracketing-rækkefølge
(EV-trin)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/
+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/
+0,3/+0,7/+1,0/+1,3
Bemærk, at det maksimale antal billeder for eksponeringstrin på
2 EV eller derover er 5; hvis der blev valgt en højere værdi i trin 1,
indstilles antal billeder automatisk til 5.
148
3 Komponér et billede, fokusér og optag.
Kameraet varierer eksponering og/eller flashniveau optagelse
efter optagelse i henhold til det valgte bracketing-program.
Ændringer af eksponering bliver lagt oven i dem lavet med
eksponeringskompensation (se side 143).
Når bracketing er aktiv, vises indikatoren for bracketing-status i
søgeren og på kontrolpanelet. Der forsvinder en del af
indikatoren efter hvert billede.
Antal billeder: 3; forøgelse: 0,7
Visning efter første billede
❚❚ Annullering af bracketing
For at annullere bracketing skal du trykke på knappen BKT og dreje
det primære kommandohjul, indtil antal billeder i bracketingsekvensen er nul (r), og M ikke længere vises. Det program, der
senest var aktivt, gendannes, næste gang bracketing aktiveres.
Bracketing kan også annulleres ved at foretage to-knapsnulstilling
(0 230), selvom bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke
gendannes, næste gang bracketing aktiveres.
A Se også
For information om valg af størrelsen på eksponeringsforøgelsen, se
brugerindstilling b2 (EV-trin for eksp.kontrol, 0 294). For information om
valg af rækkefølge for bracketing, se brugerindstilling e7 (Bracketingrækkefølge, 0 301). For information om valg af funktion for knappen BKT,
se brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning) > Knappen BKT + y
(0 301).
149
A Eksponerings- og flash-bracketing
I udløserindstillingerne kontinuerlig lav hastighed, kontinuerlig høj
hastighed og kontinuerlig dæmpet sættes optagelsen på pause, efter der
er blevet taget det antal billeder, som er angivet i bracketing-programmet.
Optagelse genoptages, næste gang udløserknappen trykkes ned. I
selvudløserindstilling tager kameraet det antal billeder, der er valgt i trin 1
på side 147, hver gang udløserknappen trykkes ned, uanset den valgte
indstilling for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder (0 296);
intervallet mellem billederne styres dog af brugerindstilling c3
(Selvudløser) > Interval mellem billeder. I andre indstillinger tages der ét
billede, hver gang udløserknappen trykkes ned.
Hvis hukommelseskortet bliver fyldt, inden alle billeder i sekvensen er
blevet taget, kan optagelse genoptages fra næste billede i sekvensen, efter
at hukommelseskortet er blevet skiftet ud, eller billeder er blevet slettet for
at skabe mere plads på kortet. Hvis kameraet slukkes, inden alle billeder i
sekvensen er blevet taget, genoptages bracketing fra næste billede i
sekvensen, når kameraet tændes.
A Eksponerings-bracketing
Kameraet ændrer eksponeringen ved at variere lukkertid og blænde
(programautomatik), blænde (lukkertidsprioriteret automatik) eller
lukkertid (blændeprioriteret automatik, manuel eksponeringsindstilling).
Hvis Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISOfølsomhedsstyring (0 125) i indstillingerne P, S og A, varierer kameraet
automatisk ISO-følsomheden for optimal eksponering, når grænserne for
kameraets eksponeringssystem; i indstilling M anvender kameraet først
auto ISO-følsomhedsstyring til at bringe eksponeringen tættest muligt på
det optimale og bracketerer derefter denne eksponering ved at variere
lukkertiden. Brugerindstilling e6 (Auto-bracketing (indstill. M), 0 301)
kan anvendes til ændring af kameraets eksponerings- og flash-bracketing i
manuel eksponeringsindstilling. Bracketing kan udføres ved at variere
flashniveauet sammen med lukkertid og/eller blænde eller ved
udelukkende at variere flashniveauet.
150
❚❚ Hvidbalance-bracketing
Kameraet opretter flere kopier af hvert billede, hver med forskellig
hvidbalance.
1 Vælg antal billeder.
Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen
BKT, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen. Antal
billeder vises på kontrolpanelet.
Antal billeder
Knappen BKT
Primært
kommandohjul
Kontrolpanel
Indikator for WB-bracketing
Ved andre indstillinger end nul, vises
ikonet W og WBbracketingindikatoren på kontrolpanelet, og BKT vises i søgeren.
151
2 Vælg forøgelse af hvidbalance.
Mens du trykker på knappen BKT, skal du dreje det sekundære
kommandohjul for at vælge justeringen af hvidbalancen. Hver
forøgelse svarer groft sagt til 5 mired.
Forøgelse af hvidbalance
Knappen BKT
Sekundært
kommandohjul
Kontrolpanel
Vælg mellem forøgelser på 1 (5 mired), 2 (10 mired) eller
3 (15 mired). Højere B-værdier svarer til en øget mængde blå,
højere A-værdier svarer til en øget mængde gul (0 163).
Bracketing-programmer med en forøgelse på 1 vises herunder.
Kontrolpanelvisning
152
Billedan- Forøgelse af
tal
hvidbalance
0
1
3
1B
3
1A
2
1B
2
1A
3
1 A, 1 B
5
1 A, 1 B
7
1 A, 1 B
9
1 A, 1 B
Bracketingrækkefølge
0
0/1 B/2 B
0/2 A/1 A
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
0/2 A/1 A/1 B/2 B
0/3 A/2 A/1 A/1 B/
2 B/3 B
0/4 A/3 A/2 A/
1 A/1 B/2 B/3 B/4 B
3 Komponér et billede, fokusér og optag.
Hvert billede behandles for at oprette det antal kopier, der er
angivet i bracketing-programmet, og hver kopi får forskellig
hvidbalance. Ændringer af hvidbalancen føjes til de
hvidbalancejusteringer, der er foretaget med finindstilling af
hvidbalance.
Hvis antal billeder i bracketingprogrammet er større end antal
resterende billeder, blinker n og
ikonet for det pågældende kort på
kontrolpanelet, det blinkende ikon
j vises i søgeren som vist til højre,
og lukkerudløsning deaktiveres.
Optagelse kan begynde, når et nyt
hukommelseskort er isat.
153
❚❚ Annullering af bracketing
For at annullere bracketing skal du trykke på knappen BKT og dreje
det primære kommandohjul, indtil antal billeder i bracketingsekvensen er nul (r), og W ikke længere vises. Det program,
der senest var aktivt, gendannes, næste gang bracketing aktiveres.
Bracketing kan også annulleres ved at foretage to-knapsnulstilling
(0 230), selvom bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke
gendannes, næste gang bracketing aktiveres.
A Hvidbalance-bracketing
Hvidbalance-bracketing er ikke tilgængelig ved billedkvaliteten NEF (RAW).
Valg af en indstilling af typen NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG annullerer
hvidbalance-bracketing.
Hvidbalance-bracketing påvirker kun farvetemperaturen (den gule-blå
akse i visningen af finindstilling af hvidbalance, 0 163). Ingen justeringer
udføres på den grønne-lilla akse.
I selvudløserindstilling oprettes det antal kopier, der er angivet i
bracketing-programmet, hver gang lukkeren udløses, uafhængigt af
indstillingen valgt for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder
(0 296).
Hvis kameraet slukkes, mens hukommelseskortlampen er tændt, afbryder
kameraet først strømmen, når alle billeder i sekvensen er blevet optaget.
154
❚❚ Aktiv D-Lighting-bracketing
Kameraet varierer Aktiv D-Lighting over en serie af billeder.
1 Vælg antal billeder.
Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen
BKT, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen. Antal
billeder vises på kontrolpanelet.
Antal billeder
Knappen BKT
Primært
kommandohjul
Kontrolpanel
Indikator for Aktiv
D-Lighting-bracketing
Ved andre indstillinger end nul, vises ikonet d og
indikatoren for Aktiv D-Lighting-bracketing på kontrolpanelet,
og BKT vises i søgeren. Vælg to billeder for at tage et billede med
Aktiv D-Lighting slået fra, og et andet ved den valgte værdi. Vælg
tre til fem billeder for at tage en serie af billeder med Aktiv
D-Lighting indstillet til Fra, Lav og Normal (tre billeder), Fra,
Lav, Normal og Høj (fire billeder) eller Fra, Lav, Normal, Høj og
Ekstra høj (fem billeder). Hvis du vælger mere end to billeder,
skal du fortsætte til trin 3.
155
2 Vælg Aktiv D-Lighting.
Mens du holder knappen BKT nede, skal du dreje det sekundære
kommandohjul for at vælge Aktiv D-Lighting.
Knappen BKT
Sekundært
kommandohjul
Aktiv D-Lighting vises på kontrolpanelet.
Kontrolpanelvisning
Aktiv D-Lighting
Y Auto
R Lav
Q Normal
P Høj
Z Ekstra høj
156
3 Komponér et billede, fokusér og optag.
Kameraet varierer Aktiv D-Lighting for hvert billede i henhold til
det valgte bracketing-program. Når bracketing er aktiv, vises
indikatoren for bracketing-status på kontrolpanelet. Der
forsvinder en del af indikatoren efter hvert billede.
Antal billeder: 3
Visning efter første billede
157
❚❚ Annullering af bracketing
For at annullere bracketing skal du trykke på knappen BKT og dreje
det primære kommandohjul, indtil antal billeder i bracketingsekvensen er nul (r), og d ikke længere vises. Det program,
der senest var aktivt, gendannes, næste gang bracketing aktiveres.
Bracketing kan også annulleres ved at foretage to-knapsnulstilling
(0 230), selvom bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke
gendannes, næste gang bracketing aktiveres.
A Aktiv D-Lighting-bracketing
I udløserindstillingerne kontinuerlig lav hastighed, kontinuerlig høj
hastighed og kontinuerlig dæmpet sættes optagelsen på pause, efter der
er blevet taget det antal billeder, som er angivet i bracketing-programmet.
Optagelse genoptages, næste gang udløserknappen trykkes ned. I
selvudløserindstilling tager kameraet det antal billeder, der er valgt i trin 1
på side 155, hver gang udløserknappen trykkes ned, uanset den valgte
indstilling for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder (0 296);
intervallet mellem billederne styres dog af brugerindstilling c3
(Selvudløser) > Interval mellem billeder. I andre indstillinger tages der ét
billede, hver gang udløserknappen trykkes ned.
Hvis hukommelseskortet bliver fyldt, inden alle billeder i sekvensen er
blevet taget, kan optagelse genoptages fra næste billede i sekvensen, efter
at hukommelseskortet er blevet skiftet ud, eller billeder er blevet slettet for
at skabe mere plads på kortet. Hvis kameraet slukkes, inden alle billeder i
sekvensen er blevet taget, genoptages bracketing fra næste billede i
sekvensen, når kameraet tændes.
158
Hvidbalance
Indstillinger for hvidbalance
Hvidbalance sikrer, at farverne ikke påvirkes af lyskildens farve.
Automatisk hvidbalance anbefales ved de fleste lyskilder. Hvis de
ønskede resultater ikke kan opnås med automatisk hvidbalance,
skal du vælge en indstilling i listen herunder eller anvende
forindstillet hvidbalance.
v
Indstilling
Auto
Bev. far. fra hvi. lys
(begr. va. far.)
Normal
Farvetemp. *
3500–
8000 K
Bevar farver fra varmt
lys
J
Glødelampe
I
Lysstofrør
Natriumdamplamper
Varmt, hvidt
fluorescerende
Hvidt fluorescerende
Koldt, hvidt
fluorescerende
Hvidt fluorescer. i
dagslys
Fluorescerende i
dagslys
Højtemp.kviksølvdamp
3000 K
Beskrivelse
Hvidbalance justeres automatisk.
Anvend et type G-, E- eller Dobjektiv for de bedste resultater.
Hvis en ekstra flash går af, justeres
resultaterne efter det.
Anvendes under glødelysbelysning.
Anvendes med:
3700 K
• Lys med natriumdampe (findes på
sportssteder).
• Varmt, hvidt fluorescerende
belysningstyper.
• Hvidt fluorescerende lys.
4200 K
• Koldt, hvidt fluorescerende lys.
5000 K
• Dagslys med hvidt fluorescerende
lys.
6500 K
• Fluorescerende i dagslys.
7200 K
• Lyskilder med høj farvetemperatur
(f.eks. kviksølvsdamplamper).
2700 K
3000 K
159
Indstilling
Farvetemp. *
H
Direkte sollys
5200 K
N
Flash
5400 K
Beskrivelse
Anvendes med motiver, som er
oplyst af direkte sollys.
Anvendes med ekstra flashenheder.
Anvendes i dagslys med overskyet
himmel.
Anvendes i dagslys med motiver i
8000 K
M Skygge
skygge.
2500–
Vælg farvetemperatur på en liste
K Vælg farvetemperatur 10000 K over værdier (0 166).
Anvend motiv, lyskilde eller
Forudindstillet
—
eksisterende billede som reference
L manuelt
for hvidbalance (0 169).
* Alle tallene er omtrentlige og afspejler ikke finindstilling (hvis mulig).
G
Overskyet
6000 K
Hvidbalancen vælges ved at trykke på knappen U og dreje det
primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises på
kontrolpanelet.
Knappen U
160
Primært
kommandohjul
Kontrolpanel
A Billedoptagemenuen
Hvidbalance kan også justeres ved hjælp af indstillingen Hvidbalance i
optagemenuen for billeder eller video (0 285, 289), som også kan
anvendes til at finindstille hvidbalance (0 163) eller styre forudindstillede
hvidbalancer (0 169). Indstillingen Auto i menuen Hvidbalance tilbyder
valg mellem Bev. far. fra hvi. lys (begr. va. far.), Normal og Bevar farver
fra varmt lys. Bev. far. fra hvi. lys (begr. va. far.) får hvide farver optaget
under glødelampe-belysning til at se hvide ud, mens Bevar farver fra
varmt lys bevarer de varme nuancer, vi normalt opfatter under
glødelampe-belysning. Indstillingen I Lysstofrør kan også anvendes til at
vælge lyskilde blandt typerne af bulb.
A Belysning med studieflash
Automatisk hvidbalance kan muligvis ikke producere de ønskede resultater
med store studieflashenheder. Anvend forudindstillet hvidbalance, eller
sæt hvidbalance til Flash, og anvend finindstilling til at justere
hvidbalancen.
A Se også
Hvidbalance-bracketing (0 151) opretter flere kopier af hvert billede, der
tages, og varierer hvidbalance for at "bracketere" den aktuelle værdi.
161
A Farvetemperatur
Den farve, der opfattes fra en lyskilde, varierer afhængigt af søgeren og
andre forhold. Farvetemperaturen er et objektivt udtryk for en lyskildes
farve, som defineres med henvisning til den temperatur, en genstand skulle
opvarmes til for at udstråle lys med samme bølgelængde. Lyskilder med en
farvetemperatur i omegnen af 5000–5500 K fremstår som hvide, mens
lyskilder med en lavere farvetemperatur, f.eks. pærer i glødelamper
fremstår let gule eller røde. Lyskilder med en højere farvetemperatur
fremstår let blålige.
"Varmere" (mere rødlige) farver
3000
q
w
4000
e
r
"Koldere" (mere blå) farver
5000
6000
tyu i
8000
o
!0
!1
q I (natriumdamplamper): 2700 K
w J (glødelampe)/I (varmt, hvidt fluorescerende): 3000 K
e I (hvidt fluorescerende): 3700 K
r I (koldt, hvidt fluorescerende): 4200 K
t I (hvidt fluorescerende i dagslys): 5000 K
y H (direkte sollys): 5200 K
u N (flash): 5400 K
i G (overskyet): 6000 K
o I (fluorescerende i dagslys): 6500 K
!0 I (højtemp.-kviksølvdamp): 7200 K
!1 M (skygge): 8000 K
Bemærk: Alle tal er omtrentlige.
162
10000
[K]
Finindstilling af hvidbalance
Ved andre indstillinger end K (Vælg farvetemperatur) kan
hvidbalancen "finindstilles" til at kompensere for variationer i
lyskildens farve eller til at anvende et bestemt farvestik i et billede.
❚❚ Hvidbalancemenuen
For at finindstille hvidbalancen fra billedoptagemenuen skal du
vælge Hvidbalance og følge nedenstående trin.
1 Få vist indstillinger for finindstilling.
Markér en hvidbalance-indstilling, og
tryk på 2 (hvis der vises en undermenu,
skal du vælge den ønskede indstilling
og trykke på 2 igen for at få vist
indstillingerne for finindstilling; for
information om finindstilling af
forudindstillet manuel hvidbalance, se side 179).
2 Finindstil hvidbalancen.
Anvend multivælgeren til at finindstille
hvidbalancen. Hvidbalancen kan
finindstilles på aksen for gul (A)–blå (B) i
trin på 0,5 og på aksen for grøn (G)–lilla
(M) i trin på 0,25. Den vandrette (blågule) akse svarer til farvetemperatur,
Koordinater
mens den lodrette (grøn-lilla) akse har
Justering
effekter, der ligner dem i farve
kompensationsfiltrene (CC). Den
vandrette akse styres i trin svarende til omtrent 5 mired, og den
lodrette akse styres i trin på 0,05 enheder for spredning af
tæthed.
163
3 Tryk på J.
Tryk på J for at gemme indstillingerne
og vende tilbage til
billedoptagemenuen. Hvis
hvidbalancen er blevet finindstillet,
vises en asterisk ("U") på kontrolpanelet.
❚❚ Knappen U
Ved andre indstillinger end K (Vælg farvetemperatur) og L
(Forudindstillet manuelt) kan knappen U anvendes til
finindstilling af hvidbalance på den gule (A)–blå (B) akse (0 163; for
at finindstille hvidbalance når L er valgt, skal du anvende
billedoptagemenuen som beskrevet på side 179). Tryk på knappen
U, og drej det sekundære kommandohjul for at finindstille
hvidbalancen i trin på 0,5 (hvor hvert fuldt trin svarer til 5 mired),
indtil den ønskede værdi vises på kontrolpanelet. Ved at dreje det
sekundære kommandohjul til venstre forøges mængden af gul (A).
Ved at dreje det sekundære kommandohjul til højre forøges
mængden af blå (B). En asterisk ("U") vises på kontrolpanelet ved
andre indstillinger end 0.
Knappen U
164
Sekundært
kommandohjul
Kontrolpanel
A Informationsvisningen
Under søgerfotografering kan du trykke på
knappen U for at justere hvidbalanceindstillingerne i informationsvisningen. Drej
det primære kommandohjul for at vælge
hvidbalance-indstilling, og drej det sekundære
kommandohjul for at vælge farvetemperatur
(indstilling K, "vælg farvetemperatur") eller
forudindstillet hvidbalance (forudindstillet
manuel indstilling), eller anvend multivælgeren til at finindstille
hvidbalancen på den gule (A)–blå (B) akse og grøn (G)–lilla (M) akse (andre
hvidbalanceindstillinger).
A Finindstilling af hvidbalance
Farverne på akserne til finindstilling er relative og ikke absolutte. Hvis du for
eksempel flytter markøren til B (blå), når der er valgt en "varm" indstilling
såsom J (Glødelampe) for hvidbalance, bliver billederne en smule
"køligere", men de bliver rent faktisk ikke blå.
A "Mired"
Enhver ændring af farvetemperatur producerer en større forskel i farven
ved lave farvetemperaturer end ved høje farvetemperaturer. For eksempel
medfører en ændring på 1000 K en meget større farveændring ved 3000 K
end ved 6000 K. Mired, der beregnes ved at gange den omvendte
farvetemperatur med 10 6, er et mål for farvetemperatur, der tager højde for
sådanne variationer, og er som sådan enheden, der anvendes i
kompensationsfiltre til farvetemperatur. F.eks.:
• 4000 K – 3000 K (en forskel på 1000 K) = 83 mired
• 7000 K – 6000 K (en forskel på 1000 K) = 24 mired
165
Valg af farvetemperatur
Følg trinene herunder for at vælge farvetemperatur, når K (Vælg
farvetemperatur) er valgt for hvidbalance.
D Vælg farvetemperatur
Bemærk, at de ønskede resultater ikke kan opnås med flash eller belysning
med lysstofrør. Vælg N (Flash) eller I (Lysstofrør) for disse lyskilder. Ved
andre lyskilder skal du tage et testbillede for at afgøre, om den valgte værdi
er tilstrækkelig.
❚❚ Hvidbalancemenuen
Farvetemperaturen kan vælges ved hjælp af indstillingerne
Hvidbalance i billedoptagemenuen. Indtast værdier for akserne
gul-blå og grøn-lilla som beskrevet herunder.
1 Vælg Vælg farvetemperatur
Vælg Hvidbalance i billedoptagemenuen, markér dernæst Vælg
farvetemperatur, og tryk på 2.
2 Vælg en værdi for gul-blå.
Tryk på 4 eller 2 for at markere tallene,
og tryk på 1 eller 3 for at ændre dem.
Værdi for aksen gul (A)–blå
(B)
166
3 Vælg en værdi for grøn-lilla.
Tryk på 4 eller 2 for at markere akserne
G (grøn) eller M (lilla), og tryk på 1 eller
3 for at vælge en værdi.
Værdi for aksen grøn (G)–
lilla (M)
4 Tryk på J.
Tryk på J for at gemme ændringerne
og vende tilbage til
billedoptagemenuen. Hvis der er valgt
en anden værdi end 0 for den grøn (G)–
lilla (M) akse, vises en asterisk ("U") på kontrolpanelet.
167
❚❚ Knappen U
Når K (Vælg farvetemperatur) er valgt kan knappen U anvendes
til at vælge farvetemperatur, selvom det kun er for den gul (A)–blå
(B) akse. Tryk på knappen U, og drej det sekundære
kommandohjul, indtil den ønskede værdi vises på kontrolpanelet
(justeringerne foretages i mireds; 0 165). For at indtaste en
farvetemperatur direkte skal du trykke på knappen U og trykke på
4 eller 2 for at markere et tal og trykke på 1 eller 3 for at ændre
den.
Knappen U
Sekundært
kommandohjul
Kontrolpanel
168
Forudindstillet manuelt
Forudindstillet manuelt anvendes til at optage og hente
brugerdefinerede hvidbalanceindstillinger til fotografering i
blandet belysning eller for at kompensere for lyskilder med et stærkt
farveskær. Kameraet kan lagre op til seks værdier for forudindstillet
hvidbalance i forudindstillingerne d-1 til d-6. Der findes to metoder
til forudindstilling af hvidbalancen:
Metode
Beskrivelse
En neutral grå eller hvid genstand placeres i den
belysning, der skal anvendes til det endelige billede,
Direkte måling
og kameraet måler hvidbalancen (0 170). Under Live
View (0 43, 58) kan hvidbalance måles i et valgt
område af billedet (punkthvidbalance, 0 174).
Kopiér fra eksisterende Hvidbalancen kopieres fra et billede på
billede
hukommelseskortet (0 177).
A Forudindstillinger af hvidbalance
Ændringer af forudindstillinger af hvidbalance gælder for alle
billedoptagemenuhukommelser (0 283).
169
Søgerfotografering
1 Belys en referencegenstand.
Placér en neutral grå eller hvid genstand under den lyskilde, som
skal anvendes i det endelige billede. Der kan anvendes
almindelig grå karton som referencegenstand i et studie.
Bemærk, at eksponeringen automatisk forøges med 1 EV ved
målingen af hvidbalance; i eksponeringsindstilling M skal du
justere eksponeringen, så eksponeringsindikatoren viser ±0
(0 136).
2 Indstil hvidbalance til L (Forudindstillet manuelt).
Tryk på knappen U, og drej det primære kommandohjul, indtil
L vises på kontrolpanelet.
Knappen U
Primært
kommandohjul
Kontrolpanel
A Måling af forudindstillet manuel hvidbalance (søgerfotografering)
Forudindstillet manuel hvidbalance kan ikke måles, mens du er ved at tage
et HDR-billede (0 191) eller en multieksponering (0 236).
170
3 Vælg en forudindstilling.
Tryk på knappen U, og drej det sekundære kommandohjul,
indtil den ønskede forudindstilling af hvidbalance (d-1 til d-6)
vises på kontrolpanelet.
Knappen U
Sekundært
kommandohjul
Kontrolpanel
4 Vælg indstillingen direkte måling.
Slip kortvarigt knappen U, og tryk
derefter på den, indtil ikonet L på
kontrolpanelet begynder at blinke. Et
blinkende D vises også i søgeren.
Kontrolpanel
Søger
5 Mål hvidbalancen.
I sekunderne før indikatorerne holder op med at
blinke, skal du komponere referencegenstanden, så
den fylder søgeren ud, og derefter trykke
udløserknappen helt ned. Kameraet måler en værdi for
hvidbalance og gemmer den i forudindstillingen valgt i trin 3.
Der optages ikke noget billede; hvidbalancen kan måles
nøjagtigt, selv når kameraet ikke fokuserer.
171
6 Kontrollér resultaterne.
Hvis kameraet var i stand til at måle en
værdi for hvidbalance, blinker C
på kontrolpanelet, mens søgeren
viser et blinkende a. Tryk
udløserknappen halvt ned for at
afslutte og gå til optageindstilling.
Kontrolpanel
Søger
Hvis belysningen er for mørk eller for
lys, kan kameraet muligvis ikke måle
hvidbalancen. Et blinkende b a
vises på kontrolpanelet og i søgeren.
Tryk udløserknappen halvt ned for at
vende tilbage til trin 5 og måle
hvidbalancen igen.
Kontrolpanel
Søger
D Indstillingen direkte måling
Hvis der ikke udføres nogen handlinger under søgerfotografering, mens
visningerne blinker, afsluttes indstillingen direkte måling efter det tidsrum,
der er valgt for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 296).
A Beskyttede forudindstillinger
Hvis den aktuelle forudindstilling er beskyttet (0 179), blinker 3 på
kontrolpanelet og i søgeren, hvis du forsøger at måle en ny værdi.
172
A Valg af forudindstilling
Valg af Forudindstillet manuelt for
indstillingen Hvidbalance i
billedoptagemenuen frembringer
dialogboksen til højre; markér en
forudindstilling, og tryk på J. Hvis der ikke
aktuelt eksisterer en værdi for den valgte
forudindstilling, indstilles hvidbalancen til
5200 K, det samme som Direkte sollys.
173
Live View (Punkthvidbalance)
Under Live View (0 43, 58) kan hvidbalance måles i et valgt område
af billedet, hvilket gør det unødvendigt at forberede en
referencegenstand eller at skifte objektiv under telefotofotografering.
1 Tryk på knappen a.
Spejlet hæves, og motivet, der ses gennem objektivet, vises på
kameraskærmen.
2 Indstil hvidbalance til L (Forudindstillet manuelt).
Tryk på knappen U, og drej det primære kommandohjul, indtil
L vises på skærmen.
Knappen U
174
Primært
kommandohjul
Skærm
3 Vælg en forudindstilling.
Tryk på knappen U, og drej det sekundære kommandohjul,
indtil den ønskede forudindstilling af hvidbalance (d-1 til d-6)
vises på skærmen.
Knappen U
Sekundært
kommandohjul
Skærm
4 Vælg indstillingen direkte måling.
Slip kortvarigt knappen U, og tryk
derefter på den, indtil ikonet L på
skærmen begynder at blinke. Et mål for
punkthvidbalance (r) vises ved det
valgte fokuspunkt.
5 Placér målet over et gråt eller hvidt område.
Mens L blinker i visningen, skal du
anvende multivælgeren til at placere r
over et hvidt eller gråt område af
motivet. For at zoome ind på midten af
visningen for en mere præcis placering
skal du trykke på X. Du kan også måle
hvidbalance hvor som helst på billedet
ved at trykke på dit motiv på skærmen, og det er i så fald ikke
nødvendigt at trykke midt på multivælgeren eller på
udløserknappen som beskrevet i trin 6.
175
6 Mål hvidbalancen.
Tryk midt på multivælgeren, eller tryk
udløserknappen helt ned for at måle
hvidbalancen (du kan måle
hvidbalancen hvor som helst på billedet
ved at trykke på motivet på skærmen).
Den tid, der er til rådighed for måling af
hvidbalance, er den valgt for
brugerindstilling c4 (Tid for slukning af skærmen) > Live View
(0 296).
Hvis kameraet er ude af stand til at måle
hvidbalancen, vises meddelelsen til
højre. Vælg et nyt mål for hvidbalance,
og gentag processen fra trin 5.
7 Afslut indstillingen Direkte måling.
Tryk på knappen U for at afslutte indstillingen Direkte måling.
Du kan få vist forudindstillinger af
hvidbalance ved at vælge
Forudindstillet manuelt for
Hvidbalance i optagemenuen for
billeder eller video. Positionen for de
mål, der anvendes til at måle
forudindstillet hvidbalance, vises på
forudindstillinger optaget under Live View.
D Måling af forudindstillet manuel hvidbalance (Live View)
Forudindstillet manuelt hvidbalance kan ikke måles, mens en HDReksponering er i gang (0 191), eller når Ingen er valgt til WB-just. under
Live View-billedvis. (0 51).
176
Håndtering af forudindstillinger
❚❚ Kopiering af hvidbalance fra et billede
Følg nedenstående trin for at kopiere en værdi for hvidbalance fra et
eksisterende billede til en valgt forudindstilling.
1 Vælg Forudindstillet manuelt.
Vælg Hvidbalance i
billedoptagemenuen, markér dernæst
Forudindstillet manuelt, og tryk på 2.
2 Vælg en destination.
Markér forudindstillingen (d-1 til d-6),
der er destination, og tryk midt på
multivælgeren.
3 Vælg Vælg et billede.
Markér Vælg et billede, og tryk på 2.
177
4 Markér et kildebillede.
Markér kildebilledet. Tryk på knappen X,
og hold den nede for at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning.
For at få vist billeder med andre
placeringer skal du trykke på W (M) og
vælge det ønskede kort og den ønskede
mappe (0 256).
5 Kopiér hvidbalance.
Tryk på J for at kopiere værdien for hvidbalance i det markerede
billede til den valgte forudindstilling. Hvis det markerede billede
har en kommentar (0 306), kopieres kommentaren til
kommentaren for den valgte forudindstilling.
178
A Valg af forudindstillet hvidbalance
Markér den aktuelle forudindstilling for
hvidbalance (d-1–d-6), og tryk på 2 for at
vælge en anden forudindstilling.
A Finindstilling af forudindstillet hvidbalance
Den valgte forudindstilling kan finindstilles ved
at vælge Finindstil og justere hvidbalancen
som beskrevet på side 163.
A Rediger kommentar
For at indtaste en beskrivende kommentar på
op til 36 tegn for den aktuelle forudindstilling af
hvidbalance skal du vælge Rediger
kommentar i menuen for forudindstillet
manuel hvidbalance og indtaste en kommentar
som beskrevet på side 186.
A Beskyt
For at beskytte den aktuelle forudindstilling af
hvidbalance skal du vælge Beskyt i menuen for
forudindstillet manuel hvidbalance, derefter
markere Til og trykke på J. Beskyttede
forudindstillinger kan ikke ændres, og
indstillingerne Finindstil og Rediger
kommentar kan ikke anvendes.
179
Billedforbedring
Picture Controls
Valg af Picture Control
Vælg en Picture Control i henhold til motiv eller motivtype.
Indstilling
180
Q
Standard
R
Neutral
S
Levende
T
Monokrom
o
Portræt
p
Landskab
q
Jævn
Beskrivelse
Standardbehandling, der giver afbalancerede
resultater. Anbefales til de fleste situationer.
Minimal behandling, der giver naturlige billeder.
Vælges til billeder, der senere skal behandles eller
retoucheres.
Billederne forbedres for en levende fotoudskriftseffekt.
Vælges til billeder, hvor der lægges vægt på
primærfarver.
Tag monokrome billeder.
Behandl billederne for hud med naturlig struktur og en
afrundet følelse.
Giver livlige landskaber og bybilleder.
Detaljerne bevares over et bredt toneområde, fra
højlys til skygger. Vælges til billeder, der senere skal
behandles eller retoucheres meget.
1 Tryk på L (Z/Q).
Der vises en liste over Picture Controls.
Knappen L (Z/Q)
2 Vælg en Picture Control.
Markér den ønskede Picture Control, og
tryk på J.
A Brugerdefinerede Picture Controls
Brugerdefinerede Picture Controls oprettes ved ændringer af eksisterende
Picture Controls ved hjælp af indstillingen Håndter Picture Control i
optagemenuen for billeder eller video (0 185). Brugerdefinerede Picture
Controls kan gemmes på et hukommelseskort, så de kan deles med andre
kameraer af samme model og med kompatibel software.
A Picture Control-indikator
Den aktuelle Picture Control vises i
informationsvisningen, når der trykkes på
knappen R.
Picture Control-indikator
A Optagemenuerne
Picture Controls kan også vælges ved at anvende indstillingen Indstil
Picture Control i optagemenuen for billeder eller video (0 285, 289).
181
Ændring af Picture Controls
Eksisterende forudindstillede eller brugerdefinerede Picture
Controls (0 185) kan ændres, så de passer til motivtypen eller
brugerens kreative ønsker. Vælg en afbalanceret kombination af
indstillinger med Hurtig justering, eller foretag manuelle
justeringer af individuelle indstillinger.
1 Vælg en Picture Control.
Markér den ønskede Picture Control på
listen over Picture Controls (0 180), og
tryk på 2.
2 Justér indstillingerne.
Tryk på 1 eller 3 for at markere den
ønskede indstilling, og tryk på 4 eller 2
for at vælge en værdi i trin på 1, eller drej
det sekundære kommandohjul for at
vælge en værdi i trin på 0,25 (0 183).
Gentag dette trin, indtil alle indstillinger
er justerede, eller vælg en forudindstillet kombination af
indstillinger ved at markere Hurtig justering og trykke på 4
eller 2. Du kan gendanne standardindstillingerne ved at trykke
på knappen O (Q).
3 Tryk på J.
A Ændringer af oprindelige Picture Controls
Picture Controls, der er blevet ændret fra
standardindstillingerne, indikeres af en asterisk
("U") i menuen Indstil Picture Control.
182
❚❚ Picture Control-indstillinger
Indstilling
Hurtig justering
Skarphed
Manuelle justeringer
(alle Picture Controls)
Klarhed
Kontrast
Lysstyrke
Beskrivelse
Slå effekten af den valgte Picture Control fra eller øg
den (bemærk, at dette nulstiller alle manuelle
justeringer). Ikke tilgængelig med Neutral,
Monokrom, Jævn eller brugerdefinerede Picture
Controls (0 185).
Kontrollér skarpheden af omrids. Vælg A for at justere
skarpheden automatisk i henhold til motivtypen.
Justér klarheden manuelt, eller vælg A for at lade
kameraet justere klarheden automatisk. Afhængigt af
motivtypen kan der forekomme skygger omkring lyse
motiver, eller der kan forekomme glorier omkring
mørke motiver ved visse indstillinger. Klarheden
anvendes ikke til videoer.
Justér kontrasten manuelt, eller vælg A for at lade
kameraet justere kontrasten automatisk.
Øg eller sænk lysstyrken uden tab af detaljer i højlys
eller skygger.
Manuelle justeringer Manuelle justeringer
(kun ikke-monokrom) (kun monokrom)
Farvemætning
Kontrollér farveintensiteten. Vælg A for at justere
farvemætningen automatisk i henhold til motivtypen.
Farveglød
Justér farveglød.
Filtereffekter
Simulerer effekten af farvefiltre på monokrome
billeder (0 184).
Toning
Vælg den anvendte farvetone på monokrome billeder
(0 184).
183
D "A" (Auto)
Resultaterne af automatisk skarphed, klarhed, kontrast og farvemætning
varierer afhængigt af eksponeringen og motivets placering på billedet.
Anvend et type G-, E- eller D-objektiv for bedste resultat.
A Skift mellem Manuel og Auto
Tryk på knappen X for at skifte frem og tilbage
mellem indstillingerne manuel og auto (A) for
skarphed, klarhed, kontrast og farvemætning.
A Forrige indstillinger
Indikatoren j under værdivisningen i
indstillingsmenuen for Picture Controls
indikerer indstillingens forrige værdi. Anvend
den som reference ved justering af
indstillingerne.
A Filtereffekter (kun monokrom)
Denne menus indstillinger efterligner farvefiltres effekt på monokrome
billeder. Følgende filtereffekter er tilgængelige:
Y
O
R
G
Indstilling
Gul
Orange
Rød
Grøn
Beskrivelse
Øger kontrasten. Kan anvendes til at nedtone himlens
lysstyrke på landskabsbilleder. Orange giver større kontrast
end gul, og rød giver større kontrast end orange.
Gør hudtoner blødere. Kan anvendes til portrætter.
A Toning (kun monokrom)
Hvis du trykker på 3, når Toning er valgt, vises
indstillingerne for farvemætning. Tryk på 4
eller 2 for at justere farvemætning.
Farvemætningskontrollen kan ikke anvendes,
når B&W (sort-hvid) er valgt.
A Indstillinger for brugerdefinerede Picture Controls
De tilgængelige indstillinger i brugerdefinerede Picture Controls er de
samme som dem, de brugerdefinerede Picture Controls blev baseret på.
184
Oprettelse af brugerdefinerede Picture Controls
De Picture Controls, der følger med kameraet, kan ændres og
gemmes som brugerdefinerede Picture Controls.
1 Vælg Håndter Picture Control.
Markér Håndter Picture Control i
billedoptagemenuen, og tryk på 2.
2 Vælg Gem/rediger.
Markér Gem/rediger, og tryk på 2.
3 Vælg en Picture Control.
Markér en eksisterende Picture Control,
og tryk på 2, eller tryk på J for at
fortsætte til trin 5 for at gemme en kopi
af den markerede Picture Control uden
videre ændringer.
4 Redigér den valgte Picture Control.
Se side 183 for yderligere information.
For at slette alle ændringer og starte
forfra fra standardindstillingerne skal du
trykke på knappen O (Q). Tryk på J, når
indstillingerne er som ønsket.
185
5 Vælg en destination.
Vælg en destination til den
brugerdefinerede Picture Control (C-1 til
C-9), og tryk på 2.
6 Navngiv Picture Control.
Navnefelt
Dialogboksen til indtastning af tekst til
højre vises. Som standard navngives nye
Picture Controls ved at tilføje et tocifret
tal (tildeles automatisk) til navnet på
den eksisterende Picture Control; for at
anvende standardnavnet skal du
fortsætte til trin 7. For at flytte markøren
Valg af tastatur
rundt i navneområdet skal du trykke på
visningen eller holde knappen W (M)
nede og trykke på 4 eller 2. For at
Tastaturfelt
indtaste et nyt bogstav på markørens
aktuelle placering skal du trykke på bogstaver på tastaturet på
berøringsskærmen (tryk på knappen til valg af tastatur for at rulle
igennem tastaturerne med store bogstaver, små bogstaver og
symboler). Du kan også anvende multivælgeren til at markere
det ønskede tegn i tastaturområdet og trykke midt på
multivælgeren. For at slette tegnet på markørens aktuelle
placering skal du trykke på knappen O (Q).
Navne på brugerdefinerede Picture Controls kan have op til
nitten tegn. Alle tegn efter det 19. slettes.
186
7 Gem ændringerne, og afslut.
Tryk på J for at gemme ændringerne
og afslutte. Den nye Picture Control
vises på Picture Control-listen.
A Håndter Picture Control > Omdøb
Brugerdefinerede Picture Controls kan
omdøbes til hver en tid ved hjælp af
indstillingen Omdøb i menuen Håndter
Picture Control.
A Håndter Picture Control > Slet
Indstillingen Slet i menuen Håndter Picture
Control kan anvendes til at slette valgte
brugerdefinerede Picture Controls, når de ikke længere skal anvendes.
A Ikonet for oprindelig Picture Control
Den oprindelige forudindstillede Picture
Control, som den brugerdefinerede Picture
Control er baseret på, indikeres af et ikon i
redigeringsvisningens øverste højre hjørne.
Ikon for oprindelig Picture
Control
187
A Deling af brugerdefinerede Picture Controls
Punktet Indlæs/gem i menuen Håndter
Picture Control tilbyder indstillingerne, der er
anført nedenfor. Anvend disse indstillinger til at
kopiere brugerdefinerede Picture Controls over
på og fra hukommelseskort (hvis der er isat to
hukommelseskort, anvendes kortet i den
primære plads; 0 96). Når Picture Controls er
kopieret over på hukommelseskort, kan de
anvendes til andre kameraer eller kompatibel software.
• Kopier til kamera: Kopiér brugerdefinerede Picture Controls fra
hukommelseskortet til brugerdefinerede Picture Controls C-1 til C-9 på
kameraet, og vælg et navn til dem.
• Slet fra kort: Slet valgte, brugerdefinerede Picture Controls fra
hukommelseskortet.
• Kopier til kort: Kopiér en brugerdefineret Picture Control (C-1 til C-9) fra
kameraet til en valgt destination (1 til 99) på hukommelseskortet.
188
Bevarelse af detaljer i markeringer og
skygger
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i markeringer og skygger og
opretter billeder med naturlig kontrast. Funktionen kan anvendes til
motivtyper med høj kontrast, for eksempel ved fotografering af
meget oplyste udendørsmotiver gennem en dør eller et vindue eller
ved fotografering af motiver i skygge på en solskinsdag. Funktionen
er mest effektiv, når den anvendes sammen med matrix-lysmåling
(0 128).
Aktiv D-Lighting fra
Aktiv D-Lighting: Y Auto
A "Aktiv D-Lighting" sammenlignet med "D-Lighting"
Indstillingerne Aktiv D-Lighting i billedoptagemenuen og
videooptagemenuen justerer eksponeringen før optagelse for at optimere
det dynamiske område, mens indstillingen D-Lighting i
retoucheringsmenuen (0 313) lysner skygger på billederne efter
optagelse.
D Aktiv D-Lighting
Støj (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) kan forekomme på
billeder taget med Aktiv D-Lighting. Ujævne skygger er muligvis synlige
ved nogle motiver. Aktiv D-Lighting kan ikke anvendes ved høje ISOfølsomheder (Høj 0,3–Høj 5).
189
For at anvende Aktiv D-Lighting:
1 Vælg Aktiv D-Lighting.
Markér Aktiv D-Lighting i
billedoptagemenuen, og tryk på 2.
2 Vælg en indstilling.
Markér den ønskede indstilling, og tryk
på J. Hvis Y Auto er valgt, justerer
kameraet automatisk Aktiv D-Lighting i
henhold til optageforholdene (i
eksponeringsindstilling M svarer Y
Auto dog til Q Normal).
A Aktiv D-Lighting og videoer
Hvis Samme som billedindstillinger er valgt for Aktiv D-Lighting i
videooptagemenuen, og Auto er valgt i billedoptagemenuen, optages
videoer ved en indstilling svarende til Normal. Aktiv D-Lighting kan ikke
anvendes ved billedstørrelsen 3840 × 2160.
A Se også
Når Aktiv D-Lighting-bracketing er valgt for (Indst. af auto-bracketing i
billedoptagemenuen (0 146), varierer kameraet Aktiv D-Lighting over en
serie af billeder (0 155).
190
High Dynamic Range (HDR)
Når High Dynamic Range (HDR) anvendes til motiver med høj
kontrast, bevarer den detaljer i markeringer og skygger ved at
kombinere to billeder taget ved forskellig eksponering. HDR er mest
effektiv, når den anvendes sammen med matrix-lysmåling (0 128;
ved spotmåling eller centervægtet lysmåling og anvendelse af ikkeCPU objektiv svarer en eksponeringsforskel på Auto til cirka 2 EV).
Den kan ikke anvendes til at optage NEF-billeder (RAW).
Flashbelysning (0 196), bracketing (0 146), multieksponering
(0 236) og time-lapse (0 74) og time-lapse kan ikke anvendes, når
HDR er slået til, og lukkertiderne A og % er ikke tilgængelige.
+
Første eksponering
(mørkere)
Anden eksponering
(lysere)
Kombineret HDRbillede
1 Vælg HDR (high dynamic range).
Markér HDR (high dynamic range) i
billedoptagemenuen, og tryk på 2.
191
2 Vælg en indstilling.
Markér HDR-indstilling, og tryk på 2.
Markér én af følgende, og tryk på J.
• For at tage en serie af HDR-billeder skal du
vælge 0 Til (serie). HDR-optagelsen
fortsætter, til du vælger Fra for HDRindstilling.
• For at tage ét HDR-billede skal du vælge Til
(enkelt billede). Normal optagelse
genoptages automatisk efter oprettelsen af et enkelt HDRbillede.
• For at afslutte uden at oprette flere HDR-billeder skal du vælge Fra.
Hvis Til (serie) eller Til (enkelt billede)
er valgt, vises ikonet y på
kontrolpanelet.
192
3 Vælg eksponeringsforskellen.
For at vælge forskellen i eksponering
mellem de to billeder skal du markere
Eksponeringsforskel og trykke på 2.
Indstillingerne til højre vises. Markér en
indstilling, og tryk på J. Vælg høje
værdier for motiver med høj kontrast;
bemærk dog, at ved valg af en højere
værdi end der kræves, opnås muligvis
ikke de ønskede resultater; hvis Auto er
valgt, justerer kameraet automatisk
eksponeringen, så den passer til motivtypen.
4 Vælg graden af udjævning.
For at vælge graden af udjævning for
grænserne mellem de to billeder skal du
markere Udjævning og trykke på 2.
Indstillingerne til højre vises. Markér en
indstilling, og tryk på J. Høje værdier
giver et mere jævnt komponeret billede.
Ujævne skygger er muligvis synlige ved
nogle motiver.
193
5 Komponér et billede, fokusér og optag.
Kameraet tager to eksponeringer, når
udløserknappen trykkes helt ned.
"l y" blinker på kontrolpanelet,
og l u blinker i søgeren, når
billederne kombineres; der kan ikke
tages billeder, før optagelsen er
fuldført. Uanset den aktuelt valgte
indstilling for udløserindstilling tages
der kun ét billede, hver gang
udløserknappen trykkes ned.
Kontrolpanel
Søger
Hvis Til (serie) er valgt, slukker HDR kun, når Fra er valgt for
HDR-indstilling; hvis Til (enkelt billede) er valgt, slukker HDR
automatisk, når billedet er taget. Ikonet y forsvinder fra
visningen, når HDR-optagelsen afsluttes.
D Komposition af HDR-billeder
Billedets kanter beskæres. De ønskede resultater kan muligvis ikke opnås,
hvis kameraet eller motivet bevæger sig under optagelsen. Det anbefales at
anvende stativ. Afhængigt af motivtypen er effekten muligvis ikke synlig,
der kan forekomme skygger omkring lyse motiver, eller der kan forekomme
glorier omkring mørke motiver; denne effekt kan reduceres ved at justere
graden af udjævning.
194
A Knappen BKT
Hvis HDR (high dynamic range) er valgt for
brugerindstilling f1 (Brugerd.
knaptilknytning) > Knappen BKT + y
(0 301), kan du vælge HDR-indstilling ved at
trykke på knappen BKT og dreje det primære
kommandohjul, og du kan vælge
eksponeringsforskel ved at trykke på knappen
BKT og dreje det sekundære kommandohjul.
Indstillingen og eksponeringsforskellen vises
på kontrolpanelet: Ikonerne, der repræsenterer
indstillingen er a for Fra, B for Til (enkelt
billede) og b for Til (serie).
A Intervaloptagelse
Hvis Til (serie) er valgt for HDR-indstilling før intervaloptagelsen starter,
bliver kameraet ved med at optage HDR-billeder ved det valgte interval
(hvis Til (enkelt billede) er valgt, slutter intervaloptagelse efter et enkelt
billede).
A Billedoptagemenuhukommelser
HDR-indstillingerne kan justeres særskilt for hver hukommelse (0 283),
men skift til en hukommelse, hvor HDR er aktiv under multieksponering
(0 236) eller intervaloptagelse (0 243), deaktiverer HDR. HDR deaktiveres
også, hvis du skifter til en hukommelse, hvor der er valgt en NEF (RAW)indstilling for billedkvalitet.
195
Flashfotografering
For at tage billeder med flash skal du montere en ekstra flashenhed
(0 328) på kameraets tilbehørssko. Du kan også anvende én eller
flere ekstra flashenheder for optagelse med ekstern flash. For
information om anvendelse af flashenheder, se dokumentationen til
enheden.
Anvendelse af flash
Følg nedenstående trin for at montere en ekstra flashenhed på
kameraet og tage billeder ved hjælp af flashen.
1 Montér enheden på tilbehørsskoen.
Se enhedens brugervejledning for at få
flere oplysninger.
2 Tænd kameraet og flashenheden.
Flashen begynder at lade op; flashindikatoren (c) vises i søgeren,
når opladningen er færdig.
3 Justér indstillingerne for flash.
Vælg flashindstilling (0 201) og flashstyringsindstilling (0 199).
196
4 Justér lukkertid og blænde.
5 Tag billeder.
D Anvend kun flashtilbehør fra Nikon
Anvend kun flashenheder fra Nikon. Negativ spænding eller en spænding på
over 250 V til tilbehørsskoen kan ikke alene betyde, at normal betjening
ikke er mulig, men beskadige synkroniseringskredsløbet i kamera eller
flash. Før du anvender en Nikon-flashenhed, der ikke er nævnt i dette afsnit,
skal du kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant for yderligere
information.
A Lukkertid
Lukkertid kan indstilles som følger, når der anvendes en ekstra flashenhed:
Indstilling
P, A
S
M
Lukkertid
Automatisk indstillet af kameraet (1/250 sek.–1/60 sek.) *
Værdi valgt af bruger (1/250 sek.–30 sek.)
Værdi valgt af bruger (1/250 sek.–30 sek., Bulb (A),
Langtidseksponering (%))
* Lukkertiden kan indstilles på helt op til 30 sek., hvis flashindstillingerne langtidssynkronisering,
langtidssynkronisering med bagerste lukkergardin eller langtidssynkronisering med rød-øjereduktion er valgt som flashindstilling.
A Synk.-stikket
Der kan tilsluttes et synkroniseringskabel til
synk.-stikket efter behov. Tilslut ikke yderligere
flashenheder via synkroniseringskabel ved
udførelse af synkronisering med bagerste
lukkergardin i flash-fotografering med en
flashenhed monteret på kameraets
tilbehørssko.
A Samlet flashstyring
Samlet flashstyring gør det muligt for kamera og flashenhed at dele
indstillinger. Hvis der er monteret en flashenhed på kameraet, som
understøtter samlet flashstyring, afspejles ændringer af flashindstillingerne
foretaget med enten kameraet eller flashenheden på begge enheder, som
er de ændringer, der er foretaget med den ekstra software
Camera Control Pro 2.
197
A i-TTL-flashstyring
Når en CLS-kompatibel flashenhed indstilles til TTL, vælger kameraet
automatisk en af følgende typer flashstyring:
• i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer: Flashenheden
udsender en serie af næsten usynlige præ-flash (skærm præ-flash)
umiddelbart før den primære flash. Præflash reflekteret fra genstande
overalt i billedet opfanges af en RGB-sensor med omtrent 180 K (180000)
pixels og analyseres kombineret med afstandsinformation fra matrixlysmålingssystemet for at justere flashudladningen for naturlig balance
mellem hovedmotivet og den omgivende baggrundsbelysning. Hvis type
G-, E- eller D-objektiver anvendes, bliver afstandsinformationen medtaget
ved beregning af flashens udladning. Præcisionen af beregningen kan
øges for ikke-CPU-objektiver ved at angive objektivdata (brændvidde og
maksimumblænde; se side 250). Ikke tilgængelig, når der anvendes
spotmåling.
• Standard i-TTL-udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer: Flashudladningen
justeres for at give en belysning i billedet ved standardniveau;
baggrundens lysstyrke tages ikke i betragtning. Anbefales til billeder,
hvor hovedmotivet fremhæves på bekostning af detaljer i baggrunden,
eller når der anvendes eksponeringskompensation. Standard i-TTLudfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer aktiveres automatisk,
når der anvendes spotmåling.
198
Fotografering med flash på kamera
Når der er monteret en flashenhed af typen
SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300 på
kameraet, kan flashstyringsindstilling,
flashniveau og andre flashindstillinger
justeres ved hjælp af punktet Flashstyring
> Flashstyringsindstilling i
billedoptagemenuen (ved SB-5000 kan
disse indstillinger også justeres ved hjælp af knapperne på
flashenheden). De tilgængelige indstillinger varierer med den
anvendte flash (0 328), mens de indstillinger, der vises under
Flashstyringsindstilling varierer med den valgte indstilling.
Indstillingerne for andre flashenheder kan kun justeres ved hjælp af
knapperne på flashenheden.
• TTL: Indstillingen i-TTL. Ved brug af SB-500, SB-400 og SB-300 kan
flashkompensationen justeres ved hjælp af knappen W (M)
(0 203).
• Automatisk ekstern flash: I denne indstilling justeres flasheffekten
automatisk i henhold til den mængde lys, der reflekteres af
motivet; flashkompensation er også tilgængelig. Automatisk
ekstern flash understøtter indstillingerne "automatisk blænde"
(qA) og "ikke-TTL auto" (A); ikke-TTL auto vælges automatisk, hvis
der er monteret et ikke-CPU-objektiv uden angivelse af
brændvidde og maksimumblænde ved hjælp af indstillingen Data
om ikke-CPU objektiv i opsætningsmenuen (0 250). Du kan
finde yderligere information i brugervejledningen til
flashenheden.
• Manuel afstandsprioritering: Vælg afstanden til motivet; flasheffekten
justeres automatisk. Flashkompensation er også tilgængelig.
199
• Manuel: Vælg flashniveauet manuelt.
• Stroboskopflash: Flashen går af gentagne gange, når lukkeren er
åben og giver multieksponeringseffekt. Vælg flashniveau
(Udladning), antal gange, enhederne går af (Ant. gange) og antal
gange, flashen går af pr. sekund (Hyppighed målt i hertz).
Bemærk, at det antal gange flashen går af i alt kan variere alt efter
indstillingerne valgt for Udladning og Hyppighed; se
dokumentationen, der følger med flashenheden for detaljer.
200
Flashindstillinger
Kameraet understøtter følgende flashindstillinger:
Flashindstilling
Synkronisering
med forreste
lukkergardin
Rød-øjereduktion
Rød-øjereduktion med
langtidssynkronisering
Langtidssynkronisering
Synkronisering
med bagerste
lukkergardin
Flash slukket
Beskrivelse
Denne indstilling anbefales til de fleste situationer. I
indstillingerne programautomatik og blændeprioriteret
automatik indstilles lukkertiden automatisk til værdier
mellem 1/250 og 1/60 sek. (1/8000 til 1/60 sek. med Auto FP
High-Speed-synkronisering; 0 299).
Hvis flashenheden understøtter rød-øje-reduktion, skal du
vælge denne indstilling for at reducere effekten af "rødøje", der nogle gange skyldes brug af flash. Anbefales ikke
til motiver i bevægelse eller i andre situationer, der kræver
hurtig reaktion fra lukkeren. Flyt ikke kameraet, mens du
optager.
Kombinerer rød-øje-reduktion med
langtidssynkronisering. Anvendes ved portrætter taget
med aftenbelysning som baggrund. Denne indstilling er
kun tilgængelig i eksponeringsindstillingerne
programautomatik og blændeprioriteret automatik. Det
anbefales at anvende stativ for at undgå slør som følge af
kamerarystelse.
Flashen kombineres med lukkertider helt op til 30 sek. for
at fange både motiv og baggrund om aftenen eller i
dæmpet belysning. Denne indstilling er kun tilgængelig i
eksponeringsindstillingerne programautomatik og
blændeprioriteret automatik. Det anbefales at anvende
stativ for at undgå slør som følge af kamerarystelse.
I lukkertidsprioriteret automatik eller manuel
eksponeringsindstilling går flashen af, lige før lukkeren
lukker. Anvendes til at oprette en strøm af lys bag ved
genstande i bevægelse. I programautomatik og
blændeprioriteret automatik anvendes synkronisering
med bagerste lukkergardin til at fange både motiv og
baggrund. Det anbefales at anvende stativ for at undgå
slør som følge af kamerarystelse.
Flash går ikke af.
201
❚❚ Valg af flashindstilling
For at vælge flashindstillingen
skal du trykke på knappen W (M)
og dreje det primære
kommandohjul, indtil den
ønskede flashindstilling er valgt
på kontrolpanelet:
Knappen W (M)
Synkronisering med
forreste lukkergardin
Flash slukket
Rød-øje-reduktion 1
Primært
kommandohjul
Rød-øje-reduktion med
langtidssynkronisering 1, 2
Synkronisering med Langtidssynkronisering 3
bagerste lukkergardin 4
1 Ikonet Y blinker, hvis flashenheden ikke understøtter rød-øje-reduktion.
2 Rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering er kun tilgængelig i eksponeringsindstillingerne P og
A. I indstillingerne S og M bliver rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering til rød-øje-reduktion.
3 Kun tilgængelig i eksponeringsindstillingerne P og A. I indstillingerne S og M bliver
langtidssynkronisering til synkronisering med forreste lukkergardin.
4 I eksponeringsindstillingerne P og A indstilles flashsynkroniseringsindstillingen til
langtidssynkronisering med bagerste lukkergardin, når knappen W (M) udløses.
A Systemer med studieflash
Synkronisering med bagerste lukkergardin kan ikke anvendes i systemer
med studieflash, idet den korrekte synkronisering ikke kan opnås.
202
Flashkompensation
Flashkompensation anvendes for at ændre flashudladningen med
fra –3 EV til +1 EV i trin på 1/3 EV, hvilket ændrer hovedmotivets
lysstyrke i forhold til baggrunden. Flashudladningen kan øges for at
få hovedmotivet til at fremstå lysere eller sænkes for at undgå
uønskede markeringer eller refleksioner. Generelt skal man anvende
plusværdier til at gøre motivet lysere og minusværdier til at gøre det
mørkere.
For at vælge en værdi for
eksponeringskompensation skal
du trykke på knappen W (M) og
dreje det sekundære
kommandohjul, indtil den
ønskede værdi vises på
kontrolpanelet.
±0 EV (knappen W (M)
trykket ned)
Knappen W (M)
–0,3 EV
Sekundært
kommandohjul
+1,0 EV
Ved andre værdier end ±0,0 vises ikonet Y på kontrolpanelet og i
søgeren, efter at du har sluppet knappen W (M). Den aktuelle værdi
for flashkompensation kan bekræftes ved at trykke på knappen W
(M).
Den normale flashudladning kan gendannes ved at indstille
flashkompensationen til ±0,0. Flashkompensationen nulstilles ikke,
når kameraet slukkes.
203
A Ekstra flashenheder
I flashstyringsindstillingerne i-TTL og automatisk blændeåbning (qA) føjes
flashkompensationen valgt med den ekstra flashenhed eller indstillingen
Flashstyring i billedoptagemenuen til flashkompensation valgt med
knappen W (M) og kommandohjul.
A Se også
For information om valg af trinstørrelser tilgængelige for
flashkompensation, se brugerindstilling b3 (Eksp.-/flashkomp.trinværdi,
0 294). For information om valg af, hvorvidt flashkompensation skal
anvendes som supplement til eksponeringskompensation ved anvendelse
af flash, se brugerindstilling e3 (Eksponeringskomp. til flash, 0 300). For
information om automatisk ændring af flashniveau over en serie af billeder,
se side 147.
204
FV-lås
Denne funktion anvendes til at låse flashudladningen, så billederne
kan komponeres igen uden at ændre flashniveauet samt sikre, at
flashudladningen passer til motivet, selv når motivet ikke er placeret
i midten af billedet. Flashudladningen justeres automatisk ved hver
ændring af ISO-følsomhed og blændeåbning. FV-lås er kun
tilgængelig med CLS-kompatible flashenheder (0 328, 330).
For anvendelse af FV-lås:
1 Tilknyt FV-lås til en kameraknap.
Tilknyt FV-lås til en knap ved hjælp af
brugerindstilling f1 (Brugerd.
knaptilknytning, 0 301).
2 Montér en CLS-kompatibel flashenhed.
Montér en CLS-kompatibel flashenhed (0 328) på kameraets
tilbehørssko.
3 Indstil flashenheden til den rette indstilling.
Tænd flashenheden, og sæt flashindstillingen til TTL, skærmpræflash qA eller skærm-præflash A. Se dokumentationen, der
følger med flashenheden for detaljer.
4 Fokusér.
Placér motivet i midten af
billedet, og tryk
udløserknappen halvt ned
for at fokusere.
205
5 Lås flashniveau.
Når du har bekræftet, at
flashindikatoren (M) vises i søgeren, skal du trykke på den knap,
du valgte i trin 1. Flashen udsender en præ-flash på skærmen for
at bestemme et passende flashniveau. Flashudladningen låses
på dette niveau, og ikonet for FV-lås (e) vises i søgeren.
6 Komponér billedet igen.
7 Tag billedet.
Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet. Hvis ønsket,
kan der tages flere billeder uden at fjerne FV-låsen.
8 Fjern FV-lås.
Tryk på knappen, du valgte i trin 1, for at fjerne FV-låsen. Bekræft,
at ikonet for FV-lås (e) ikke længere vises i søgeren.
206
A Lysmåling
FV-låsens målingsområder er som følger:
Flashenhed
Enkeltstående
flashenhed
Anvendt med andre
flashenheder
(Advanced Wireless
Lighting)
Flashindstilling
i-TTL
qA
i-TTL
qA
A (masterflash)
Målt område
6-mm cirkel i midten af billedet
Område målt af flash-lysmåler
Hele billedet
Område målt af flash-lysmåler
207
Fjernbetjent flashfotografering
Anvend fjernbetjente flashenheder til
belysning eksternt for kameraet (Advanced
Wireless Lighting eller AWL; 0 328).
Kameraet understøtter to former for
fjernbetjent flashstyring: Optisk AWL, hvor
masterflashen styrer de fjernbetjente
flashenheder ved hjælp af optiske signaler
(lyssvage impulser) og radiobølgestyret AWL, hvor de fjernbetjente
flashenheder styres ved hjælp af radiosignaler udsendt af en
WR-R10 monteret på kameraet. Når en ekstra flashenhed af typen
SB-5000 eller SB-500 eller den trådløse fjernbetjening WR-R10 er
monteret på kameraet, kan indstillingen Fjernbetjent flashstyring
vælges ved hjælp af punktet Flashstyring > Indstillinger for
trådløs flash i kameraets billedoptagemenu.
Indstilling
Beskrivelse
De fjernbetjente flashenheder styres ved hjælp af flash med
lav intensitet udsendt af masterflashen. Kun tilgængelig
Optisk AWL
med en SB-5000 eller SB-500 monteret på kameraets
tilbehørssko og fjernbetjente flashenheder, der
understøtter optisk AWL (0 209).
Denne indstilling er til fotografering med flash ved hjælp af
både optisk og radiobølgestyrede flashenheder og er
Optisk/
tilgængelig, når der er tilsluttet en WR-R10, og hvor en
radiobølgestyret SB-500 eller en SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SU-800
konfigureret til at fungere som masterflash er monteret på
AWL
kameraets tilbehørssko (0 213). Fjernbetjent flashstyring
er automatisk indstillet til Gruppeflash (0 214).
De fjernbetjente flashenheder styres af radiosignaler
Radiobølgestyret udsendt af en WR-R10 tilsluttet til kameraet (0 210). Kun
AWL
tilgængelig med WR-R10 og de fjernbetjente flashenheder,
der understøtter radiobølgestyret AWL.
Fra
Fjernbetjent flashfotografering deaktiveret.
208
Opsætning
Dette afsnit beskriver de trin, der indgår i opsætning af en WR-R10
eller en masterflash monteret på kameraets tilbehørssko (C) og
fjernbetjente flashenheder (f) til trådløs flashfotografering. Du kan
finde yderligere information om anvendelse af ekstra flashenheder i
dokumentationen, der følger med enhederne.
❚❚ Optisk AWL
Følgende instruktioner er baseret på, at masterflash er en SB-5000
eller SB-500. Når SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SU-800
anvendes som masterflash, skal indstillingerne justeres ved hjælp af
knapperne på de enkelte flashenheder; se brugervejledningen til
flashenheden for detaljer.
1 C: Tilslut masterflashen.
Montér en SB-5000 eller SB-500 på kameraets tilbehørssko.
2 C: Aktiver optisk AWL.
I billedoptagemenuen skal du vælge Optisk AWL for
Flashstyring > Indstillinger for trådløs flash.
Du kan nu tage billeder som beskrevet på side 214.
209
❚❚ Radiobølgestyret AWL
Radiobølgestyret AWL er tilgængelig med kompatible fjernbetjente
flashenheder, når der er monteret en WR-R10 på kameraet.
1 C: Tilslut WR-R10.
For yderligere information, se dokumentationen, der følger med
WR-R10.
2 C: Aktiver radiobølgestyret AWL.
I billedoptagemenuen skal du vælge Radiobølgestyret AWL for
Flashstyring > Indstillinger for trådløs flash.
3 C: Indstil WR-R10 til den ønskede
kanal.
Indstil kanalvælgeren for WR-R10 til den
ønskede kanal.
A Radiobølgestyret AWL
En WR-A10-adapter er påkrævet ved anvendelse af WR-R10. Sørg for at
opdatere firmwaren til WR-R10 til seneste version; for information om
firmwareopdateringer, se Nikons hjemmeside for dit område.
210
4 C: Vælg en forbindelsesindstilling.
Vælg Indst. for trådløs fjernbetj. (WR) >
Forbindelsesindstilling i
opsætningsmenuen (0 307), og vælg
mellem følgende indstillinger:
• Parring: Kæd flashenheden sammen
med WR-R10.
• PIN-kode: Forbind kameraet og flashenheden ved hjælp af en
firecifret PIN-kode.
5 f: Etablér en trådløs forbindelse.
Indstil flashenheder til fjernbetjeningsindstilling, og indstil
enhederne til den kanal, du valgte i trin 3, par derefter
flashenhederne med WR-R10 i henhold til indstillingen valgt i
trin 4:
• Parring: Start parring på flashenheden, og tryk på
parringsknappen på WR-R10. Parringen er fuldført, når
lamperne FORBINDELSE på WR-R10 og flashenheden blinker
orange og grønt; når der er etableret en forbindelse, lyser
lampen FORBINDELSE på flashenheden grønt.
• PIN-kode: Anvend knapperne på flashenheden til at indtaste den
PIN-kode, du valgte i trin 4. Lampen FORBINDELSE på
flashenheden lyser grønt, når der er etableret en forbindelse.
Gentag trin 5, indtil alle fjernbetjente flashenheder er blevet
parret.
Du kan nu tage billeder som beskrevet på side 214.
211
A Ny tilslutning
Så længe kanal, forbindelsestilstand og andre indstillinger forbliver det
samme, opretter kameraet automatisk forbindelse til tidligere parrede
flashenheder, når du vælger fjernbetjeningsindstilling, og trin 3–5 kan
udelades. Lampen FORBINDELSE på flashenheden lyser grønt, når der er
etableret en forbindelse.
A Radiobølgestyrede flashenheder
Radiobølgestyrede flashenheder kan kombineres med en vilkårlig af
følgende flashenheder, der er monteret på kameraets tilbehørssko:
• SB-5000: Før du monterer flashenheden skal du indstille den til
indstillingen Radiobølgestyret masterflash (ikonet d ses i visningens
øverste venstre hjørne) og vælge gruppe eller fjernbetjent
stroboskopflashstyring. Når enheden er monteret, kan indstillingerne
justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden eller indstillingerne
opstillet i kameraets menuer under Gruppeflashindstillinger >
Masterflash eller under "M" i visningen til Indst. for fjernb.
stroboskopflash.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700: Konfigurér flashen for til selvstændigt brug, og
anvend knapperne på flashenheden til justering af flashindstillingerne.
• SB-500, SB-400, SB-300: Montér enheden på kameraet, og justér
indstillingerne ved hjælp af indstillingen Gruppeflashindstillinger >
Masterflash på kameraet.
212
❚❚ Optisk/radiobølgestyret AWL
For fjernstyret flash-belysning, der omfatter både optisk styrede og
radiobølgestyrede flashenheder, skal du vælge Optisk/
radiobølgestyret AWL for Flashstyring > Indstillinger for trådløs
flash i billedoptagemenuen og sætte de radiobølgestyrede
enheder op som beskrevet under "Radiobølgestyret AWL" (0 210).
Anbring optisk styrede enheder i gruppe A, B eller C og
radiobølgestyrede enheder i gruppe D, E eller F. Du kan nu tage
billeder som beskrevet på side 214.
A Information om fjernbetjent flash
For at få vist flashenhederne, der aktuelt styres
ved hjælp af radiobølgestyret AWL, skal du
vælge Flashstyring > Opl. om radiobølgeb.
fj. flash i billedoptagemenuen. Identifikatoren
("navn på fjernbetjent flash") for hver enhed
kan ændres ved hjælp af knapperne på
flashenheden.
213
Tag billeder
Punktet Flashstyring > Fjernbetjent flashstyring i
billedoptagemenuen tilbyder tre indstillinger for fjernstyret
flashfotografering: Gruppeflash, Hurtig trådløs betjening og
Fjernbetjent stroboskopflash.
❚❚ Gruppeflash
Vælg denne indstilling for at justere indstillingerne særskilt for hver
gruppe.
1 C: Vælg Gruppeflashindstillinger.
Markér Gruppeflashindstillinger i
flashstyringsvisningen, og tryk på 2.
2 C: Vælg flashstyringsindstilling.
Vælg flashstyringsindstilling og
flashniveau for masterflashen og
flashenhederne i hver gruppe:
• TTL: i-TTL-flashstyring (0 198).
• qA: Automatisk blænde (kun
tilgængelig med kompatible
flashenheder).
• M: Vælg flashniveauet manuelt.
• – – (fra): Enhederne går ikke af, og flashniveauet kan ikke
justeres.
214
Hvis Optisk AWL eller Optisk/
radiobølgestyret AWL er valgt for
Flashstyring > Indstillinger for
trådløs flash i billedoptagemenuen
(0 284), skal du vælge en kanal til
masterflashen. Hvis de fjernbetjente
flashenheder omfatter en SB-500, skal
du vælge kanal 3, men ellers kan du vælge en vilkårlig kanal
mellem 1 og 4.
3 f: Indstil kanalen (kun optisk AWL).
Indstil de fjernbetjente flashenheder til kanalen valgt i trin 2.
4 f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.
Optisk AWL
Vælg en gruppe (A, B eller C, eller hvis du anvender en SB-500
masterflash, A eller B) for hver fjernbetjent flashenhed. Selvom
der ikke er nogen grænse på antallet af fjernbetjente
flashenheder, der kan anvendes, er det praktiske maksimum tre
pr. gruppe. Med flere end dette antal påvirker lyset udsendt af de
fjernbetjente flashenheder ydeevnen.
Radiobølgestyret AWL
Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder.
Masterflashen kan styre op til 18 flashenheder i vilkårlige
kombinationer.
215
5 C/f: Komponér billedet.
Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se
flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når
du har opstillet enhederne, skal du tage et testbillede for at
bekræfte, at alle flashenheder fungerer. Du kan også afprøve
udløsning af de radiobølgestyrede flashenheder ved at trykke på
knappen i i flashinformationsvisningen (0 222) og vælge
M – testudløsning af flash.
6 C/f: Komponér billedet, fokusér og optag.
I radiobølgestyret AWL lyser
flashindikatoren i kameraets søger
(0 196) eller i
flashinformationsvisningen, når alle
flashenheder er klar. Du kan også få vist
status på de radiobølgestyrede enheder
ved at vælge Flashstyring > Opl. om
radiobølgeb. fj. flash i billedoptagemenuen.
❚❚ Hurtig trådløs betjening
Vælg denne indstilling for at styre flashkompensationen for, og den
relative balance imellem, grupperne A og B, mens du indstiller
udladningen for gruppe C manuelt.
1 C: Vælg Indstill. for hurtig trådløs
betj.
Markér Indstill. for hurtig trådløs betj.
i flashstyringsvisningen, og tryk på 2.
216
2 C: Justér indstillingerne for flash.
Vælg balancen mellem gruppe A og B.
Justér flashkompensationen for gruppe
A og B.
Vælg en flashstyringsindstilling og et
flashniveau for enhederne i gruppe C:
• M: Vælg flashniveauet manuelt.
• – –: Enhederne i gruppe C går ikke af.
Hvis Optisk AWL er valgt for
Flashstyring > Indstillinger for
trådløs flash i billedoptagemenuen
(0 284), skal du vælge en kanal til
masterflashen. Hvis de fjernbetjente
flashenheder omfatter en SB-500, skal
du vælge kanal 3, men ellers kan du
vælge en vilkårlig kanal mellem 1 og 4.
3 f: Indstil kanalen (kun optisk AWL).
Indstil de fjernbetjente flashenheder til kanalen valgt i trin 2.
217
4 f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.
Vælg en gruppe (A, B eller C).
Optisk AWL
Selvom der ikke er nogen grænse på antallet af fjernbetjente
flashenheder, der kan anvendes, er det praktiske maksimum tre
pr. gruppe. Med flere end dette antal påvirker lyset udsendt af de
fjernbetjente flashenheder ydeevnen.
Radiobølgestyret AWL
Masterflashen kan styre op til 18 flashenheder i vilkårlige
kombinationer.
5 C/f: Komponér billedet.
Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se
flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når
du har opstillet enhederne, skal du tage et testbillede for at
bekræfte, at alle flashenheder fungerer. Du kan også afprøve
udløsning af de radiobølgestyrede flashenheder ved at trykke på
knappen i i flashinformationsvisningen (0 222) og vælge
M – testudløsning af flash.
6 C/f: Komponér billedet, fokusér og optag.
I radiobølgestyret AWL lyser
flashindikatoren i kameraets søger
(0 196) eller i
flashinformationsvisningen, når alle
flashenheder er klar. Du kan også få vist
status på de radiobølgestyrede enheder
ved at vælge Flashstyring > Opl. om
radiobølgeb. fj. flash i billedoptagemenuen.
218
❚❚ Fjernbetjent stroboskopflash
Når denne indstilling er valgt, går flashenhederne af gentagne
gange, mens lukkeren er åben, og giver multieksponeringseffekt.
1 C: Vælg Indst. for fjernb.
stroboskopflash.
Markér Indst. for fjernb.
stroboskopflash i
flashstyringsvisningens menu, og tryk
på 2.
2 C: Justér indstillingerne for flash.
Vælg flashniveau (Udladning), det
maksimale antal gange, flashenhederne
går af (Ant. gange) og antal gange,
flashen går af pr. sekund (Hyppighed).
Aktiver eller deaktiver valgte grupper.
Vælg ON for at aktivere den valgte
gruppe, og vælg – – for at deaktivere
den valgte gruppe.
Hvis Optisk AWL er valgt for
Flashstyring > Indstillinger for
trådløs flash i billedoptagemenuen
(0 284), skal du vælge en kanal til
masterflashen. Hvis de fjernbetjente
flashenheder omfatter en SB-500, skal
du vælge kanal 3, men ellers kan du
vælge en vilkårlig kanal mellem 1 og 4.
219
3 f: Indstil kanalen (kun optisk AWL).
Indstil de fjernbetjente flashenheder til kanalen valgt i trin 2.
4 f: Gruppér de fjernbetjente flashenheder.
Optisk AWL
Vælg en gruppe (A, B eller C) for hver fjernbetjent flashenhed.
Selvom der ikke er nogen grænse på antallet af fjernbetjente
flashenheder, der kan anvendes, er det praktiske maksimum tre
pr. gruppe. Med flere end dette antal påvirker lyset udsendt af de
fjernbetjente flashenheder ydeevnen.
Radiobølgestyret AWL
Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder.
Masterflashen kan styre op til 18 flashenheder i vilkårlige
kombinationer.
5 C/f: Komponér billedet.
Komponér billedet, og opstil flashenhederne. Se
flashenhedernes dokumentation for yderligere information. Når
du har opstillet enhederne, skal du tage et testbillede for at
bekræfte, at alle flashenheder fungerer. Du kan også afprøve
udløsning af de radiobølgestyrede flashenheder ved at trykke på
knappen i i flashinformationsvisningen (0 222) og vælge
M – testudløsning af flash.
6 C/f: Komponér billedet, fokusér og optag.
I radiobølgestyret AWL lyser
flashindikatoren i kameraets søger
(0 196) eller i
flashinformationsvisningen, når alle
flashenheder er klar. Du kan også få vist
status på de radiobølgestyrede enheder
ved at vælge Flashstyring > Opl. om
radiobølgeb. fj. flash i billedoptagemenuen.
220
A Optisk AWL
Placér sensorruderne på de fjernbetjente enheder, så de fanger lyset fra
masterflashen (pas ekstra godt på, hvis kameraet ikke er monteret på et
stativ). Sørg for, at direkte lys eller stærke refleksioner fra de fjernbetjente
flashenheder ikke kommer ind i kameraets objektiv (i TTL-indstilling) eller
fotocellerne på de fjernbetjente flashenheder (indstilling qA), idet dette
kan påvirke eksponeringen. For at forhindre, at flash med lav intensitet
udsendt af masterflashen forekommer på billeder taget på tæt hold, skal du
vælge lave ISO-følsomheder eller små blænder (høje blændeværdier) eller
dreje flashhovedet på masterflashen, så det peger opad. Når du har
placeret de fjernbetjente flashenheder, skal du tage et testbillede og få vist
resultaterne på kameraets skærm.
A Flashkompensation
Værdien af flashkompensationen valgt med knappen W (M) og det
sekundære kommandohjul føjes til flashkompensationsværdierne valgt i
menuen for indstillinger for trådløs flash. Ikonerne Y blinker på
kontrolpanelet og i søgeren, når der er valgt en anden
flashkompensationsværdi end ±0 for masterflashen eller de fjernbetjente
flashenheder i TTL-indstilling eller indstilling qA.
221
Visning af information om flash
Kameraet kan vise flashinformation for flashenhederne SB-5000,
SB-500, SB-400 og SB-300 monteret på kameraets tilbehørssko samt
for fjernbetjente flashenheder styret via radiobølgestyret AWL ved
hjælp af en WR-R10. For at få vist flashinformation skal du trykke på
knappen R i informationsvisningen (0 226). Den viste information
varierer alt efter flashstyringsindstillingen.
❚❚ TTL
123
4
5
1 Flashindikator.................................. 196
2 Ikon for indirekte flash (vises, hvis
flashhovedet er vippet)
3 Advarsel om flashvinkel (vises, hvis
belysningsvinklen ikke er optimal)
4 Flashstyringsindstilling ................. 199
6
7
FP-indikator ..................................... 299
5 Flashkompensation (TTL) ... 199, 203
6 Flashindstilling................................ 201
7 Flashkompensation ....................... 203
❚❚ Automatisk ekstern flash
1 Flashstyringsindstilling ................. 199
1
2
222
FP-indikator ..................................... 299
2 Flashkompensation (automatisk
blændeåbning) .................... 199, 203
❚❚ Manuel afstandsprioritering
1 Flashstyringsindstilling ................. 199
1
2
3
FP-indikator...................................... 299
2 Flashkompensation (manuel
afstandsprioritering)........... 199, 203
3 Afstand .............................................. 199
❚❚ Manuel
1 Flashstyringsindstilling ........ 199, 200
1
2
FP-indikator...................................... 299
2 Flashniveau ...................................... 200
❚❚ Stroboskopflash
1
2
3
1 Flashstyringsindstilling ........ 199, 200
2 Flashniveau (udladning) ............... 200
3 Antal udsendt (gange) .................. 200
Hyppighed........................................ 200
A Flashinformation og kameraindstillinger
Flashinformationsvisningen viser de valgte
kameraindstillinger, herunder
eksponeringsindstilling, lukkertid, blænde og
ISO-følsomhed.
223
❚❚ Gruppeflash
1
2
3
5
1 Flashindikator 1 ................................ 196
2 Fjernbetjent flashstyring .............. 214
6
3 Indstilling 2 for fjernbetjent
flashstyring ..................................... 208
4
4 Styreindstilling for gruppeflash 2, 3
........................................................... 214
Indstilling for gruppeflash............ 214
Flashniveau/flashkompensation
.................................................. 203, 214
5 Kanal 2 .............................. 210, 211, 215
6 Forbindelsesindstilling.................. 211
❚❚ Hurtig trådløs betjening
1
3
4
5
6
2
7
1 Flashindikator 1 ................................ 196
2 Fjernbetjent flashstyring ..... 214, 216
8
3 Indstilling 2 for fjernbetjent
flashstyring ..................................... 208
4 Forhold A : B..................................... 217
5 Flashkompensation............... 203, 217
6 Flashstyringsindstilling og
flashniveau i gruppe C ................. 217
7 Kanal 2 .............................. 210, 211, 217
8 Forbindelsesindstilling.................. 211
224
❚❚ Fjernbetjent stroboskopflash
1
3
4
5
2
6
7
1 Flashindikator 1................................ 196
2 Fjernbetjent flashstyring ..... 214, 219
Flashniveau (udladning)............... 219
3 Indstilling 2 for fjernbetjent
flashstyring ..................................... 208
4 Antal udsendt (gange) .................. 219
Hyppighed ....................................... 219
5 Gruppestatus
(aktiveret/deaktiveret)................. 219
6 Kanal 2 .............................. 210, 211, 220
7 Forbindelsesindstilling.................. 211
1 Vises i radiobølgestyret AWL, når alle flashenheder er klar.
2 Optisk AWL indikeres med Y, radiobølgestyret AWL med Z, fælles optisk og radiobølgestyret
AWL indikeres med Y og Z. Kanalen til optisk AWL for fælles optisk og radiobølgestyret AWL vises
kun, når SB-500 anvendes som masterflash.
3 Der vises ikoner for hver gruppe, når der anvendes fælles optisk og radiobølgestyret AWL.
A Ændring af indstillinger for flash
Flashindstillingerne kan ændres ved at trykke
på knappen i i informationsvisningen for flash.
De tilgængelige indstillinger varierer alt efter
flashenheden og de valgte indstillinger. Du kan
også lade flashen gå af ved en prøve.
225
Andre optageindstillinger
Knappen R
Tryk på knappen R under søgerfotografering viser
optageinformation på skærmen, herunder lukkertid, blænde, antal
resterende billeder og indstilling af AF-metode.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
16
12
17
14
1 Indikator for Bluetooth-forbindelse
2
3
4
5
6
7
226
........................................................... 308
Flytilstand ......................................... 307
Indikator for Wi-Fi-forbindelse.... 308
Indikator for Eye-Fi-forbindelse
........................................................... 308
Indikator for satellitsignal............. 253
Indikator for støjreduktion ved
langtidseksponering..................... 286
Indikator for vignetteringskontrol
........................................................... 286
Auto forvrængningskontrol ......... 286
Elektr. forr. lukkergardin-udløsn.
.......................................................... 298
13
8 Eksp.forsinkelsesindstilling .......... 297
9 Indikator for intervaltimer............ 246
10
11
12
13
14
15
16
17
Indikator for time-lapse ...................74
Indikatoren & ............................ 5, 304
Bip-indikator.................................... 306
Indikator for kameraets batteri ......35
Visning af MB-D17-batteritype ... 309
Batteriindikator MB-D17
Hvidbalance ..................................... 159
Picture Control-indikator.............. 181
Indikator for Aktiv D-Lighting ..... 190
Billedoptagemenuhukomm. ....... 283
Indikator for billedområde..............88
Udløserindstilling ........................... 116
18 19 20
27
28
29
30
31
21 22
23
24
25
26
18 Flashsynkroniseringsindikator .... 299 28 Eksponeringsindstilling ................ 130
19 Ikon for lukkertidslås...................... 140 29 Position for aktuelt billede i
bracketing-sekvens ............ 149, 153
20 Lukkertid................................. 133, 135
Grad af Aktiv D-Lighting-bracketing
........................................................... 156
HDR-eksponeringsforskel............. 195
Blænde (antal stop).............. 134, 325
Indikator for HDR (serie) ............... 192
Eksponeringsindikator .................. 136
Antal eksponeringer
Eksponeringskompensationsvisning
(multieksponering)....................... 238
........................................................... 143
Indikator for multieksponering
Indikator for bracketing-status:
(serie)................................................ 237
Eksponerings- og flash30 Indikator for eksponerings- og flashbracketing .............................. 147
bracketing....................................... 147
WB-bracketing .......................... 151
Indikator for WB-bracketing ........ 151
Indikator for billedkommentar.... 306
Indikator for Aktiv D-LightingIndikator for copyrightoplysninger
bracketing....................................... 155
........................................................... 306
HDR-indikator.................................. 192
IPTC-indikator.................................. 306
Multieksponeringsindikator ........ 237
31 Flashindstilling................................ 201
Indikator for fleksibelt program
........................................................... 132
21 Blændestopindikator ............ 134, 325
22 Blænde (blændeværdi) ....... 134, 135
23
24
25
26
27
A Slukning af skærm
For at fjerne optage- eller flashinformation fra skærmen skal du trykke på
knappen R eller trykke udløserknappen halvt ned. Skærmen slukker
automatisk, hvis der ikke udføres nogen handlinger i omkring 10 sekunder.
227
36
32
33
34
35
37
38
42 41
40
39
32 Eksponeringskompensationsindikator 38 "k" (vises, når der er ledig
33
34
35
36
37
............................................................ 143
Eksponeringskompensationsværdi
............................................................ 143
Flashkompensationsindikator .... 203
Flashkompensationsværdi ........... 203
Indikator for FV-lås ......................... 206
Lysmåling.......................................... 128
Ikon for blændelås.......................... 140
ISO-følsomhed................................. 123
Indikator for ISO-følsomhed......... 123
Indikator for automatisk ISOfølsomhed ...................................... 127
39
40
41
42
hukommelse til over 1000 billeder)
..............................................................36
Antal resterende billeder....... 36, 389
Nummer på manuelt objektiv ..... 252
Billedkvalitet .......................................91
Funktion for sekundær plads..........96
Billedstørrelse.....................................94
Ikon for XQD-kort........................15, 96
Ikon for SD-kort...........................15, 96
Autofokusindstilling ...................... 101
Indstilling af AF-metode ...... 103, 106
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
A Se også
For information om valg af hvor længe skærmen skal forblive tændt, se
brugerindstilling c4 (Tid for slukning af skærmen, 0 296). Skriftfarven i
informationsvisningen kan ændres ved af hjælp af indstillingen
Informationsvisning i opsætningsmenuen (0 305).
228
Knappen i
For at få adgang til nedenstående
indstillinger skal du trykke på knappen i
under søgerfotografering. Markér
elementerne med multivælgeren, og tryk
på J for at få vist indstillingerne for det
markerede element. For at vende tilbage til
optageindstilling skal du trykke
udløserknappen halvt ned.
Indstilling
Billedoptagemenuhukomm.
Brugerindstillingshukomm.
Brugerd. knaptilknytning
Aktiv D-Lighting
Vælg billedområde
Støjreduk. ved langtidseksp.
Støjreduktion ved høj ISO
Knappen i
0
283
292
301
190
89
286
286
229
To-Knaps-nulstilling: Gendannelse af
standardindstillinger
Kameraindstillingerne opstillet
herunder kan gendannes til
standardværdier ved at holde
knapperne T og E nede
samtidig i mere end to sekunder
(disse knapper er markeret med
en grøn prik). Kontrolpanelet
slukker kortvarigt, når
indstillingerne nulstilles.
230
Knappen T
Knappen E
❚❚ Indstillinger tilgængelige fra billedoptagemenuen 1
Indstilling
Standard
Udvidede billedmenuhuk.
Fra
Billedkvalitet
JPEG normal
Billedstørrelse
JPEG/TIFF
Large
NEF (RAW)
Large
ISO-følsomhedsindstillinger
ISO-følsomhed
100
Auto ISO-følsomhedsstyring
Fra
Hvidbalance
Auto > Bev. far. fra hvi. lys (begr. va. far.)
Finindstilling
A-B: 0, G-M: 0
Picture Control-indstillinger 2
Uændret
Multieksponering
Fra 3
HDR (high dynamic range)
Fra 4
Intervaloptagelse
Fra 5
Reduktion af støjstriber
Indstilling til red. af støjstriber
Deaktiver
Indikator for red. af støjstriber
Til
1 Med undtagelse af indstillingerne multieksponering og intervaltimer nulstilles kun indstillinger i den
hukommelse, der aktuelt er valgt med indstillingen Billedoptagemenuhukomm.
(0 283). Indstillingerne i de resterende hukommelser påvirkes ikke.
2 Kun aktuel Picture Control.
3 Hvis multieksponering aktuelt er i gang, afsluttes optagelsen, og multieksponeringen oprettes af
hidtil optagede eksponeringer. Billedsandwichindstilling og antallet af billeder nulstilles ikke.
4 Eksponeringsforskellen og udjævningen nulstilles ikke.
5 Hvis intervaloptagelse aktuelt er i gang, slutter optagelsen. Starttid, optageinterval, antal intervaller
og billeder samt udjævning af eksponering nulstilles ikke.
231
❚❚ Indstillinger tilgængelige fra videooptagemenuen
Indstilling
ISO-følsomhedsindstillinger
ISO-følsomhed (indstill. M)
Auto ISO-styring (indstill. M)
Maksimal følsomhed
Hvidbalance
Aktiv D-Lighting
Elektronisk VR
Standard
100
Fra
51200
Samme som billedindstillinger
Fra
Fra
❚❚ Andre indstillinger
Indstilling
Fokuspunkt 1
Forudindstilling af fokuspunkt
Eksponeringsindstilling
Fleksibelt program
Eksponeringskompensation
AE-lås hold
Lukkertidslås
Blændelås
Autofokusindstilling
Indstilling af AF-metode
Søger
Live View
WB-just. under Live View-billedvis.
Powerblænde via multivælger
Højlysvisning
232
Standard
Midterste
Midterste
Programautomatik
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
AF-S
Enkeltpunkts-AF
Normalt område-AF
Ingen
Deaktiver
Fra
Indstilling
Hovedtelefonens lydstyrke
Lysmåling
Bracketing
Flashindstilling
Flashkompensation
FV-lås
Eksp.forsinkelsesindstilling
Standard
15
Matrix-lysmåling
Fra 2
Synkronisering med forreste lukkergardin
Fra
Fra
Fra 3
1 Fokuspunkt vises ikke, hvis autopunkts-AF er valgt for indstilling af AF-metode.
2 Antal billeder nulstilles til nul. Bracketingforøgelsen nulstilles til 1 EV (eksponering/flashbracketing)
eller 1 (hvidbalance-bracketing). Y Auto er valgt for andet billede i Aktiv D-Lighting-bracketingprogrammer med to-billedfunktion.
3 Kun indstillingerne i den hukommelse, der aktuelt er valgt ved hjælp af indstillingen
Brugerindstillingshukomm., nulstilles (0 292). Indstillingerne i de resterende
hukommelser påvirkes ikke.
233
Reduktion af støjstriber
Kameraet har to indstillinger for Reduktion af støjstriber for
reduktion af effekterne af støjstriber som følge af belysning med
lysstofrør eller kviksølvlamper. Den første er placeret i
billedoptagemenuen og anvendes til at reducere støjstriber på
billeder taget under søgerfotografering, mens den anden forefindes
i videooptagemenuen og anvendes til at reducere støjstriber i Live
View og indstilling for video.
❚❚ Søgerfotografering
Vælg mellem følgende indstillinger:
• Indstilling til red. af støjstriber: Når Aktiver er
valgt, tidsindstiller kameraet billederne
for at reducere effekterne af støjstriber.
• Indikator for red. af støjstriber: Når Til er valgt,
vises ikonet FLICKER i søgeren, hvis der
registreres støjstriber, når
udløserknappen trykkes halvt ned. Hvis
der registreres støjstriber, når Deaktiver
er valgt for Indstilling til red. af
støjstriber, blinker ikonet; for at aktivere
reduktion af støjstriber, skal du vælge
Aktiver for Indstilling til red. af
støjstriber.
❚❚ Live View og indstilling for video
Indstillingen Reduktion af støjstriber i
videooptagemenuen kan anvendes til at
reducere støjstriber og streger under Live
View og optagelse af video (0 290).
234
Ikonet FLICKER
A Reduktion af støjstriber i billedoptagemenuen
Tag et testbillede, og få vist resultaterne, før du tager flere billeder.
Reduktion af støjstriber kan registrere støjstriber ved 100 og 120 Hz (i
sammenhæng med henholdsvis 50 og 60 Hz vekselstrømforsyning).
Støjstriber registreres muligvis ikke, eller de ønskede resultater kan ikke
opnås med mørke baggrunde, stærke lyskilder eller visninger med
dekorativ belysning og anden ikke-standard belysning. Alt efter lyskilden
kan der være en lille forsinkelse, før lukkeren udløses. Under serieoptagelse
kan billedhastigheden forringes eller blive uregelmæssig; derudover kan
de ønskede resultater muligvis ikke opnås, hvis frekvensen på
strømforsyningen ændres under optagelse.
Registreringen af støjstriber træder ikke i kraft ved længere lukkertider end
1/100 sek. (herunder Bulb og Langtidseksponering), eller når MUP er valgt som
udløserindstilling, eller eksp.forsinkelsesindstilling er slået til. Registrering
af støjstriber er tilgængelig under flashfotografering, men kan ikke
anvendes med fjernbetjente, trådløse flashenheder.
235
Multieksponering
Følg trinene herunder for at optage en serie af to til ti eksponeringer
i en enkelt optagelse.
❚❚ Oprettelse af multieksponering
Multieksponeringer kan ikke optages i Live View. Afslut Live View,
inden du fortsætter.
A Udvidede optagetider
Hvis skærmen slukker under billedvisning eller menufunktioner, og der
ingen handlinger udføres i 30 sek., afsluttes optagelsen, og der oprettes en
multieksponering af de hidtil optagede eksponeringer. Den tilgængelige
tid til optagelse af næste eksponering kan forlænges ved at vælge længere
tider for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 296).
1 Vælg Multieksponering.
Markér Multieksponering i
billedoptagemenuen, og tryk på 2.
236
2 Vælg en indstilling.
Markér Multieksponeringstilstand, og
tryk på 2.
Markér én af følgende, og tryk på J:
• For at tage en serie af multieksponeringer
skal du vælge 0 Til (serie).
Optagelsen af multieksponeringerne
fortsætter, indtil du vælger Fra for
Multieksponeringstilstand.
• For at tage en multieksponering skal du
vælge Til (enkelt billede). Normal optagelse genoptages
automatisk efter oprettelsen af en enkelt multieksponering.
• For at afslutte uden at oprette flere multieksponeringer skal du vælge
Fra.
Hvis Til (serie) eller Til (enkelt billede)
er valgt, vises ikonet n på
kontrolpanelet.
237
3 Vælg antal billeder.
Markér Antal billeder, og tryk på 2.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge antal
eksponeringer, der skal kombineres for
at danne et enkelt billede, og tryk på J.
A Knappen BKT
Hvis Multieksponering er valgt for
brugerindstilling f1 (Brugerd.
knaptilknytning) > Knappen BKT + y
(0 301), kan du vælge
multieksponeringstilstand ved at trykke på
knappen BKT og dreje det primære
kommandohjul, og du kan vælge antal
billeder ved at trykke på knappen BKT og
dreje det sekundære kommandohjul.
Indstillingen og antal billeder vises på
kontrolpanelet: Ikonerne, der
repræsenterer indstillingen er a for Fra, B for Til (enkelt billede) og b
for Til (serie).
238
4 Vælg billedsandwichindstilling.
Markér Billedsandwichindstilling, og
tryk på 2.
Følgende indstillinger vises. Markér en
indstilling, og tryk på J.
• Tilføj: Der oprettes billedsandwiches af
eksponeringerne uden ændring;
forøgelsen justeres ikke.
• Middel: Før der oprettes
billedsandwiches af eksponeringerne,
divideres forøgelsen for hver med det samlede antal optagede
eksponeringer (forøgelsen for hver eksponering indstilles til 1/2
for 2 eksponeringer, 1/3 for 3 eksponeringer, osv.).
• Lysere: Kameraet sammenligner pixels i hver eksponering og
anvender kun de mest lyse.
+
• Mørkere: Kameraet sammenligner pixels i hver eksponering og
anvender kun de mest mørke.
+
239
5 Komponér et billede, fokusér og optag.
I kontinuerlige udløserindstillinger (0 116) optager
kameraet alle eksponeringer i en enkelt billedserie.
Hvis Til (serie) er valgt, bliver kameraet ved med at
optage multieksponeringer, mens der trykkes på
udløserknappen; hvis Til (enkelt billede) er valgt, afsluttes
optagelsen af multieksponering efter det første billede. I
selvudløserindstilling optager kameraet automatisk det antal
billeder, der er valgt i trin 3 på side 238, uanset den valgte
indstilling for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal
billeder (0 296); intervallet mellem billederne styres imidlertid
af brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Interval mellem
billeder. I andre udløserindstillinger tages der ét billede, hver
gang der trykkes på udløserknappen; fortsæt optagelse, indtil
alle billeder er blevet optaget (for information om afbrydelse af
multieksponering, inden alle billeder er optaget, se side 241).
Ikonet n blinker, indtil optagelsen
afsluttes. Hvis Til (serie) er valgt,
afsluttes optagelsen af
multieksponeringer kun, når Fra er valgt
for multieksponeringstilstand; hvis Til
(enkelt billede) er valgt, afsluttes optagelsen af
multieksponeringer automatisk, når multieksponeringen er
fuldført. Ikonet n forsvinder fra visningen, når optagelsen af
multieksponeringerne afsluttes.
240
❚❚ Afslutning af multieksponeringer
For at afslutte en multieksponering, inden
det angivne antal eksponeringer er blevet
optaget, skal du vælge Fra for
multieksponeringstilstand. Hvis optagelsen
slutter, før det angivne antal eksponeringer
er blevet optaget, oprettes der en
multieksponering af de hidtil optagede
eksponeringer. Hvis Middel er valgt for Billedsandwichindstilling,
justeres forøgelsen, så den afspejler det antal eksponeringer, der
rent faktisk er optaget. Bemærk, at optagelsen automatisk slutter,
hvis:
• En to-knaps-nulstilling udføres (0 230)
• Kameraet slukkes
• Batteriet er afladet
• Billeder slettes
D Multieksponering
Multieksponeringerne kan påvirkes af støj (tilfældigt spredte, lyse pixels,
tåge eller streger).
Fjern eller udskift ikke hukommelseskortet under optagelse af en
multieksponering.
Live View er ikke tilgængelig, mens der optages. Valg af Live View nulstiller
Multieksponeringstilstand til Fra.
Optageinformationen opstillet i billedinformationsvisningen ved
billedvisning (inklusive lysmåling, eksponering, eksponeringsindstilling,
brændvidde, dato for optagelse og kameraets retning) gælder det første
billede i multieksponeringen.
241
A Intervaloptagelse
Hvis intervaloptagelse er aktiveret, inden den første eksponering optages,
optager kameraet eksponeringer ved det valgte interval, indtil antallet af
eksponeringer angivet i multieksponeringsmenuen er blevet optaget
(antallet af billeder opstillet i menuen for intervaloptagelse ignoreres).
Disse eksponeringer optages så som et enkelt billede, og
intervaloptagelsen afsluttes (hvis Til (enkelt billede) er valgt for
multieksponeringstilstand, afsluttes optagelsen af multieksponeringerne
ligeledes automatisk).
A Andre indstillinger
Når der optages en multieksponering, kan du ikke formatere
hukommelseskort, og visse menuelementer er gråmelerede og kan ikke
ændres.
242
Intervaloptagelse
Kameraet er i stand til at tage billeder automatisk med
foruddefinerede intervaller.
D Før optagelse
Vælg en anden udløserindstilling end selvudløser (E) ved anvendelse af
intervaltimer. Før intervaloptagelse påbegyndes, skal du tage et testbillede
med de aktuelle indstillinger og få vist resultatet på skærmen. Når
indstillingerne er som ønsket, skal du lukke søgerøjestykkets lukker for at
hindre lys, der kommer ind igennem søgeren, i at påvirke billederne og
eksponeringen (0 119).
Før valg af starttidspunkt skal du vælge Tidszone og dato i
opsætningsmenuen og sørge for, at kameraets ur er indstillet til korrekt tid
og dato (0 304).
Det anbefales at anvende stativ. Montér kameraet på et stativ, før
optagelsen starter. For at sikre, at optagelsen ikke afbrydes, skal du sørge
for, at kameraets batteri er fuldt opladet. I tvivlstilfælde skal du oplade
batteriet før brug eller anvende en lysnetadapter og et stik til lysnetadapter
(forhandles separat).
1 Vælg Intervaloptagelse.
Markér Intervaloptagelse i
billedoptagemenuen, og tryk på 2 for
at få vist indstillingerne for
intervaloptagelse.
243
2 Justér indstillingerne for intervaloptagelse.
Vælg startindstilling, interval, antal billeder pr. interval og
indstilling for udjævning af eksponering.
• For at vælge startindstilling:
Markér Startindstillinger, og tryk
på 2.
Markér en indstilling, og tryk på J.
For at starte optagelsen straks skal du vælge Nu. For at starte
optagelsen på den valgte dato og tid skal du vælge Vælg
startdato og starttid, derefter vælge dato og tid og trykke på
J.
• For at vælge interval mellem billeder:
Markér Interval, og tryk på 2.
244
Vælg et interval (timer, minutter
og sekunder), og tryk på J.
• For at vælge antal billeder pr. interval:
Markér Antal intervaller ×
billeder/interval, og tryk på 2.
Vælg antallet af intervaller og
antallet af billeder pr. interval, og
tryk på J.
I indstillingen S (enkeltbillede) tages billederne for hvert
interval ved hastigheden valgt for brugerindstilling d1
(Optagehast. for CL-indst.; 0 297).
• For at aktivere eller deaktivere udjævning af eksponering:
Markér Udjævning af
eksponering, og tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på J.
Valg af Til gør det muligt for kameraet at justere
eksponeringen, så den passer til det forrige i andre indstillinger
end M (bemærk, at udjævning af eksponering kun træder i kraft
i indstillingen M, hvis auto ISO-følsomhedsstyring er slået til).
245
3 Start optagelse.
Markér Start, og tryk på J. Den første
serie billeder tages på det angivne
starttidspunkt eller efter omtrent 3 sek.,
hvis Nu blev valgt for Startindstillinger
i trin 2. Optagelsen fortsætter ved det
valgte interval, indtil alle billeder er
taget.
A Under optagelse
Ikonet Q blinker på kontrolpanelet under
intervaloptagelse. Umiddelbart før næste
optageinterval begynder, viser
lukkertidsvisningen antal resterende
intervaller, og blændevisningen viser det antal
billeder, der er tilbage i det aktuelle interval. På andre tidspunkter kan du få
vist antal resterende intervaller og billeder i hvert interval ved at trykke
udløserknappen halvt ned (når knappen slippes, vises lukkertid og
blændeåbning, indtil standbytimeren udløber).
Indstillingerne kan justeres, menuerne anvendes og billederne vises, mens
intervaloptagelse er i gang. Skærmen slukker automatisk omkring fire
sekunder før hvert interval. Bemærk, at ændring af kameraindstillingerne,
mens intervaltimeren er aktiv, kan optagelsen til at slutte.
A Udløserindstilling
Uanset den valgte udløserindstilling, tager kameraet det angivne antal
billeder ved hvert interval.
246
❚❚ Pause under intervaloptagelse
Du kan sætte intervaloptagelsen på pause mellem intervallerne ved
at trykke på J eller vælge Pause i intervaltimermenuen.
❚❚ Genoptagelse af intervaloptagelse
For at genoptage optagelse:
• Start nu
Markér Genstart, og
tryk på J.
• Start på et angivet tidspunkt
For Startindstillinger
skal du markere Vælg
startdato og starttid
og trykke på 2.
Vælg en startdato og
tid, og tryk på J.
Markér Genstart, og
tryk på J.
❚❚ Afslutning af intervaloptagelse
For at afslutte intervaloptagelse, før alle billeder er taget, skal du
vælge Fra i intervaltimermenuen.
247
❚❚ Intet billede
Kameraet springer over det aktuelle interval, hvis én af følgende
situationer optræder i otte sekunder eller mere, efter at intervallet
skulle være startet: Du mangler at tage et billede eller nogle billeder
til det forrige interval, hukommelseskortet er fuldt, eller kameraet er
ude af stand til at fokusere i AF-S (bemærk, at kameraet fokuserer
igen før hvert billede). Optagelsen genoptages ved næste interval.
D Mangler hukommelse
Hvis hukommelseskortet er fuldt, forbliver intervaltimeren aktiv, men der
tages ikke nogen billeder. Genoptag optagelse (0 247) efter sletning af
nogle billeder eller efter slukning af kameraet og isætning af et andet
hukommelseskort.
A Billedoptagemenuhukommelser
Ændringerne af intervaltimerindstillinger gælder for alle
billedoptagemenuhukommelser (0 283). Det betyder, at
intervaloptagelsen fortsætter, selv hvis du skifter menuhukommelser. Hvis
billedoptagemenuindstillingerne nulstilles med punktet
Billedoptagemenuhukomm. i billedoptagemenuen, slutter
intervaloptagelse, og intervaltimerindstillingerne nulstilles som følger:
• Startindstillinger: Nu
• Antal billeder: 1
• Interval: 00:01':00"
• Udjævning af eksponering: Fra
• Antal intervaller: 1
A Bracketing
Justér bracketing-indstillingerne før intervaloptagelse. Hvis eksponering,
flash eller Aktiv D-Lighting-bracketing er aktive, når intervaloptagelse er i
gang, tager kameraet det antal billeder, der er i bracketing-programmet i
hvert interval, uanset hvor mange billeder, der er angivet i
intervaloptagelsesmenuen. Hvis hvidbalance-bracketing er aktiv, når
intervaloptagelse er i gang, tager kameraet ét billede i hvert interval og
behandler det for at oprette det antal kopier, der er angivet i bracketingprogrammet.
248
A Intervaloptagelse
Vælg et længere interval end den tid, der kræves for at tage det valgte antal
billeder, og, hvis du anvender flash, den tid, der kræves for opladning af
flashen. Hvis intervallet er for kort, bliver antal optagede billeder muligvis
mindre end det samlede antal opstillet i trin 2 (antal intervaller ganget med
antal billeder pr. interval), eller flashen kan gå af ved mindre end den
nødvendige mængde strøm for fuld eksponering. Flashudladningen kan
også falde til under det ønskede niveau, hvis der tages mere end ét billede
pr. interval. Intervaloptagelse kan ikke kombineres med
langtidseksponeringer (bulb eller fotografering af langtidseksponering,
0 137) eller time-lapse-videoer (0 74) og er ikke tilgængelig i Live View
(0 43, 58), eller når Optag videoer er valgt for brugerindstilling g1
(Brugerd. knaptilknytning) > Udløserknap (0 303). Bemærk, at idet
lukkertid, billedhastighed og tiden påkrævet for at optage billeder kan
variere fra et interval til det næste, kan tiden fra slutningen af ét interval til
begyndelsen af det næste variere. Hvis optagelse ikke kan fortsætte ved de
aktuelle indstillinger (hvis eksempelvis lukkertiden A eller % aktuelt er
valgt i manuel eksponeringsindstilling, intervallet er nul, eller
starttidspunktet er om mindre end ét minut), vises en advarsel på skærmen.
Intervaloptagelse sættes på pause, når E (selvudløser) er valgt, eller hvis
kameraet slukkes og derefter tændes igen (når kameraet er slukket, kan du
udskifte batterier og hukommelseskort uden at afslutte intervaloptagelse).
Intervaltimerindstillingerne påvirkes ikke, når optagelsen sættes på pause.
249
Ikke-CPU-objektiver
Ikke-CPU-objektiver kan anvendes i eksponeringsindstillingerne A
og M med blænden indstillet ved hjælp af objektivblænderingen.
Ved at angive objektivdata (objektivets brændvidde og
maksimumblænde) kan brugeren opnå adgang til følgende
funktioner for CPU-objektiver.
Hvis objektivets brændvidde kendes:
• Power-zoom kan anvendes med ekstra flashenheder
• Objektivets brændvidde er opstillet (med en asterisk) i
billedinformationsvisningen under billedvisning
Hvis objektivets maksimumblænde kendes:
• Blændeværdien vises på kontrolpanelet og i søgeren
• Flashniveauet justeres for ændringer i blændeåbningen, hvis
flashenheden understøtter indstillingen qA (automatisk
blændeåbning)
• Blænden opstilles (med en asterisk) i billedinformationsvisningen
under billedvisning
Angivelse af både brændvidde og maksimumblænde for objektivet:
• Muliggør color matrix-lysmåling (bemærk, at det kan være
nødvendigt at anvende centervægtet lysmåling eller spotmåling
for at opnå nøjagtige resultater med visse objektiver, inklusive
Reflex-NIKKOR-objektiver)
• Forbedrer præcisionen af centervægtet lysmåling, spotmåling og
i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale
spejlreflekskameraer
250
For at indtaste eller redigere data for et ikke-CPU-objektiv:
1 Vælg Data om ikke-CPU objektiv.
Markér Data om ikke-CPU objektiv i
opsætningsmenuen, og tryk på 2.
2 Vælg et objektivnummer.
Markér Objektivnummer, og tryk på 4
eller 2 for at vælge et objektivnummer.
3 Indtast brændvidde og blændeåbning.
Markér Brændvidde (mm) eller
Maksimumblænde, og tryk på 4 eller
2 for at redigere det markerede punkt.
4 Gem indstillingerne, og afslut.
Tryk på J. Den angivne brændvidde og blændeåbning gemmes
under det valgte objektivnummer.
251
For at indlæse objektivdata ved anvendelse af et ikke-CPU-objektiv:
1 Tilknyt valg af ikke-CPU objektivnummer til en kameraknap.
Tilknyt Vælg ikke-CPU objektivnr. til en knap ved hjælp af
brugerindstilling f1 (Brugerd. knaptilknytning, 0 301).
2 Anvend den valgte knap til at vælge et objektivnummer.
Tryk på den valgte knap, og drej det primære eller sekundære
kommandohjul, indtil det ønskede objektivnummer vises på
kontrolpanelet.
Brændvidde
Primært kommandohjul
Maksimumblænde
Objektivnummer
A Brændvidde ikke opstillet
Hvis den korrekte brændvidde ikke er opstillet, skal du vælge den
nærmeste værdi større end objektivets faktiske brændvidde.
A Telekonvertere og zoom-objektiver
Maksimumblænden for telekonvertere er telekonverterens og objektivets
kombinerede maksimumblænde. Bemærk, at objektivdata ikke justeres,
når du zoomer ind eller ud med ikke-CPU-objektiver. Data for forskellige
brændvidder kan indtastes som separate objektivnumre, eller data for
objektivet kan redigeres, så de afspejler de nye værdier for objektivets
brændvidde og maksimumblænde, hver gang zoom justeres.
252
Lokationsdata
Der kan tilsluttes en GPS-enhed til 10-bens multistikket, så den
aktuelle breddegrad, længdegrad, højde over havet, Coordinated
Universal Time (UTC) og kurs kan optages med hvert billede, der
tages. Kameraet kan anvendes med den ekstra GPS-enhed, GP-1 og
GP-1A (se nedenfor; bemærk, at disse enheder ikke angiver
kompassets kurs) eller med kompatible tredjepartsenheder tilsluttet
via et ekstra MC-35 GPS-adapterkabel (0 336).
❚❚ GPS-enhederne GP-1/GP-1A
Disse ekstra GPS-enheder er beregnet til anvendelse med Nikon
digitalkameraer. For information om tilslutning af enheden, se
brugervejledningen til enheden.
A Ikonet o
Forbindelsesstatus vises af ikonet o i
informationsvisningen:
• o (statisk): Lokationsdata indhentet.
• o (blinker): GPS-enheden søger efter signal.
Billeder, der tages, mens ikonet blinker,
indeholder ikke lokationsdata.
• Intet ikon: Der er ikke modtaget nye
lokationsdata fra GPS-enheden i mindst to
sekunder. Billeder, der tages, når ikonet o ikke vises, indeholder ikke
lokationsdata.
A Smartenheder
For at downloade lokationsdata fra en smartenhed og indlejre dem på
efterfølgende billeder skal du etablere en trådløs forbindelse og vælge Ja
for Lokationsdata > Download fra smartenhed i opsætningsmenuen
(0 307).
A UTC (Coordinated Universal Time)
GPS-enheden registrerer UTC-data, som ikke er afhængige af kameraets ur.
253
❚❚ Indstillinger i opsætningsmenuen
Punktet Lokationsdata i opsætningsmenuen indeholder
indstillingerne, der er anført nedenfor.
• Position: Den aktuelle breddegrad, længdegrad, højde over havet,
UTC (Coordinated Universal Time) og kurs (hvis understøttet) vises
som registreret af kildeenheden.
• Indstill. for ekstern GPS-enhed > Standbytimer: Vælg, om standbytimeren
aktiveres eller ej, når der er monteret en GPS-enhed.
Indstilling
Beskrivelse
Standbytimer aktiveret. Timeren udløber automatisk, hvis der
ikke foretages nogen handlinger i perioden angivet i
brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 296) for at spare på det
genopladelige batteri. Hvis der er tilsluttet en GP-1- eller
Aktiver GP-1A-enhed, forbliver enheden aktiv i en indstillet periode
efter timerens udløb; for at gøre det muligt for kameraets
langtidseksponering at hente lokationsdata, forlænges
forsinkelsen med op til ét minut, efter at lysmålerne aktiveres,
eller kameraet tændes.
Standbytimer deaktiveret, hvilket sikrer uafbrudt optagelse af
Deaktiver
lokationsdata.
• Indstill. for ekstern GPS-enhed > Indstil klokkeslæt via satellit: Vælg Ja for at
synkronisere kameraets ur med tiden fra GPS-enheden.
A Kurs
Kursen optages kun, hvis GPS-enheden er
udstyret med et digitalt kompas (bemærk, at
GP-1 og GP-1A ikke er udstyret med et kompas).
GPS-enheden skal blive ved med at pege i
samme retning som objektivet og være mindst
20 cm fra kameraet.
254
Mere om billedvisning
Visning af billeder
W
W
W
X
X
X
Fuldskærmsvisning
Miniaturevisning
Fuldskærmsvisning
Tryk på knappen K for at få vist billeder.
Det nyeste billede vises på skærmen. Du
kan få vist flere billeder ved at svirpe
fingeren mod venstre eller højre eller trykke
på 4 eller 2; for at få vist yderligere
information om det aktuelle billede skal du
trykke på 1 eller 3 (0 261).
Knappen K
Miniaturevisning
For at få vist flere billeder skal du trykke på
knappen W (M), når et billede vises i
fuldskærmsvisning. Det viste antal billeder
øges fra 4 til 9 til 72 for hver gang, du
trykker på knappen W (M) og reduceres for
hvert tryk på knappen X. Stryg en finger
over berøringsskærmen for at rulle op eller Knappen W (M)
ned, eller anvend multivælgeren til at
markere billederne.
255
Billedvisningsknapper
O (Q): Slet det aktuelle billede
(0 278)
G: Få vist menuerne (0 281)
L (Z/Q): Beskyt det aktuelle billede
(0 273)
X: Zoom ind (0 271)
W (M): Få vist flere billeder
(0 255)
J: Anvendes i kombination
med multivælgeren som
beskrevet nedenfor
256
J+
Få vist dialogboksen for valg af plads/mappe. For at vælge
kortet og mappen, hvorfra billederne skal vises, skal du
markere pladsen og trykke på 2 for at vist en liste over
mapper, derefter markere mappen og trykke på J.
J+
Opret en retoucheret kopi af det aktuelle billede, eller opret
en redigeret kopi af den aktuelle video (0 82, 313).
J+
Få vist IPTC-forudindstillinger, der er lagret på kameraet
(0 306). For at indlejre IPTC-forudindstillingen i det aktuelle
billede skal du markere forudindstillingen og trykke på J
(alle i forvejen indlejrede forudindstillinger udskiftes på
billedet).
J+
Overfør billederne via et trådløst netværk eller Ethernetnetværk, når der er monteret en WT-7 på kameraet (0 335).
A To hukommelseskort
Hvis der er isat to hukommelseskort, kan du vælge et hukommelseskort til
billedvisning ved at trykke på knappen W (M), når der vises 72 miniaturer.
A Roter lodret
For at få vist "høje" (portræt) billeder i lodret
format skal du vælge Til for indstillingen Roter
lodret i billedvisningsmenuen (0 282).
A Billedtjek
Når Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 282), vises
billederne automatisk på skærmen efter optagelsen (idet kameraet allerede
vender rigtigt, roteres billederne ikke automatisk i billedtjek). I kontinuerlig
udløserindstilling begynder visningen, når optagelsen slutter, og det første
billede i den aktuelle serie vises.
A Se også
For information om hvor længe skærmen forbliver tændt, når der ikke
foretages nogen handlinger, se brugerindstilling c4 (Tid for slukning af
skærmen, 0 296). For information om valg af funktion for midten af
multivælgeren, se brugerindstilling f2 (Multivælgers midterknap, 0 301).
For information om anvendelse af kommandohjulene til navigering i
billeder eller menuer, se brugerindstilling f4 (Tilpas kommandohjul) >
Menuer og billedvisning (0 302).
257
Anvendelse af berøringsskærmen
Under billedvisning kan den berøringsfølsomme skærm anvendes
til at:
Få vist andre
billeder
Svirp en finger til venstre eller
højre for at få vist andre
billeder.
I fuldskærmsvisning kan du
røre ved bunden af visningen
for at få vist en linje for billeder i
fremadgående retning og
derefter køre fingeren til
venstre eller højre for hurtigt at
rulle hen til andre billeder.
Rulle hurtigt hen
til andre billeder
Linje for billeder i
fremadgående retning
Zoome ind (kun
billeder)
258
Anvend fingerbevægelserne
Spred ud/klem sammen for at
zoome ind og ud, og skub for at
rulle (0 271). Du kan også give
visningen to hurtige tryk for at
zoome ind fra
fuldskærmsvisning eller
annullere zoom.
For at "zoome ud" til
miniaturevisning (0 255) skal
du anvende fingerbevægelsen
Klem sammen i
Få vist miniaturer fuldskærmsvisning. Anvend
fingerbevægelserne Klem
sammen og Spred ud for at
vælge antal viste billeder
blandt 4, 9 og 72 billeder.
Tryk på vejledningen på
skærmen for at starte
videobilledvisning (videoer
indikeres af ikonet 1). Tryk på
visningen for at sætte den på
pause eller genoptage den,
eller tryk på Z for at afslutte og
gå til fuldskærmsvisning
Få vist videoer
(bemærk, at nogle af ikonerne
ikke reagerer på handlinger på
berøringsskærmen).
Guide
259
Knappen i
Tryk på knappen i under fuldskærms- eller
miniaturevisning viser nedenfor opstillede
indstillinger.
• Klassificering: Klassificér det aktuelle billede
(0 274).
• Vælg til afs. t. smartenhed/fjern mark. (kun
billeder): Vælg billeder for overførsel til en
Knappen i
smartenhed.
• IPTC (kun billeder): Indlejr en IPTCforudindstilling i det aktuelle billede
(0 306).
• Retouchering (kun billeder): Anvend
indstillingerne i retoucheringsmenuen
(0 313) til at oprette en retoucheret kopi
af det aktuelle billede.
• Rediger video (kun videoer): Redigér videoer ved hjælp af
indstillingerne i menuen Rediger video (0 82). Videoerne kan
også redigeres ved knappen i, når videobilledvisningen er sat på
pause.
• Vælg plads og mappe: Vælg en mappe til billedvisning. Markér en
plads, og tryk på 2 for at opstille mapperne på det valgte kort,
markér derefter en mappe, og tryk på J for at få vist billeder i den
markerede mappe.
For at afslutte og gå ud af menuen for knappen i og vende tilbage
til billedvisning skal du trykke på knappen i igen.
260
Billedinformation
Der vises billedinformation på billederne, når de vises i
fuldskærmsvisning. Tryk på 1 eller 3 for at gennemgå
billedinformationen som vist nedenfor. Bemærk, at "kun billede",
optagedata, RGB-histogrammer og markeringer kun vises, hvis der
er valgt en tilsvarende indstilling for Billedvisningsindstillinger
(0 281). Lokationsdata (0 253) og IPTC-forudindstillinger (0 306)
vises kun, hvis de er indlejret på billedet.
Filinformation
Ingen (kun billede)
Højlys
RGB-histogram
Dataoversigt
IPTC-forudindstilling
Optagedata
Lokationsdata
261
❚❚ Filinformation
12 3 4
5
6
7
16
15
14
13
8
12
11
10 9
1 Beskyttelsesstatus .......................... 273 9 Billedstørrelse.....................................94
2 Retoucheringsindikator ................ 313 10 Billedområde ......................................88
3 Overførselsmarkering .................... 276 11 Tidspunkt for optagelse................ 304
4 Indikator for IPTC-forudindstilling
5
6
7
8
.................................................. 256, 306
Fokuspunkt 1, 2............................97, 108
Billednummer/antal billeder i alt
AF-punktets markeringer 1 ..............29
Billedkvalitet .......................................91
12 Dato for optagelse.......................... 304
13 Aktuel kortplads.......................... 40, 96
14 Klassificering.................................... 274
15 Mappenavn...................................... 283
16 Filnavn............................................... 283
1 Vises kun, hvis Fokuspunkt er valgt for Billedvisningsindstillinger (0 281), og det
valgte billede blev taget ved hjælp af søgeren.
2 Hvis billedet blev taget ved hjælp af manuelt fokus eller enkeltpunkts-AF, dynamisk område-AF eller
gruppepunkts-AF, viser visningen det fokuspunkt, der er valgt af brugeren. Hvis billedet blev taget
ved hjælp af 3D-tracking eller autopunkts-AF, viser visningen det fokuspunkt, der er valgt af
kameraet.
262
❚❚ Højlys
1
2
3
*
1 Billedmarkeringer
2 Mappenummer–billednummer
3 Aktuel kanal *
* Blinkende områder indikerer markeringer (områder, der
muligvis er overeksponerede) for aktuel kanal. Hold
knappen W (M) nede, og tryk på 4 eller 2 for at
bladre igennem kanalerne som følger:
Knappen W (M)
RGB
(alle kanaler)
R
(rød)
G
(grøn)
B
(blå)
263
❚❚ RGB-histogram
5
1
6
2
7
3
4
8
1 Billedmarkeringer *
2 Mappenummer–billednummer
5 Histogram (RGB-kanal). I alle
3 Hvidbalance ..................................... 159
Farvetemperatur ...................... 166
Finindstilling af hvidbalance
.................................................. 163
Forudindstillet manuelt.......... 169
4 Aktuel kanal *
histogrammer angiver den
vandrette akse pixellysstyrken og
den lodrette akse antal pixels.
6 Histogram (rød kanal)
7 Histogram (grøn kanal)
8 Histogram (blå kanal)
* Blinkende områder indikerer markeringer (områder, der
muligvis er overeksponerede) for aktuel kanal. Hold
knappen W (M) nede, og tryk på 4 eller 2 for at
bladre igennem kanalerne som følger:
Knappen W (M)
RGB
(alle kanaler)
R
(rød)
G
(grøn)
Højlysvisning slukket
264
B
(blå)
A Zoom under billedvisning
For at zoome ind på billedet ved visning af
histogrammet skal du trykke på X. Anvend
knapperne X og W (M) for at zoome ind og ud
samt rulle gennem billedet med
multivælgeren. Histogrammet opdateres for
kun at vise data for den del af billedet, der er
synlig på skærmen.
A Histogrammer
Kameraets histogrammer er kun vejledende og kan variere i forhold til dem,
der vises i billedbehandlingsprogrammer. Nedenfor er der vist
prøveeksempler på histogrammer:
Hvis billedet indeholder
genstande med et bredt
udvalg af lysstyrker, bliver
fordelingen af tonerne
forholdsvis jævn.
Hvis billedet er mørkt,
forrykkes tonefordelingen til
venstre.
Hvis billedet er lyst, forrykkes
tonefordelingen til højre.
Øget eksponeringskompensation forrykker fordelingen af toner til højre,
mens reduktion af eksponeringskompensationen forrykker fordelingen til
venstre. Histogrammer kan give et fingerpeg om den overordnede
eksponering, hvis kraftigt omgivende lys gør det svært at se billederne på
skærmen.
265
❚❚ Optagedata
1
2
3
4
5
6
7
1 Lysmåling ......................................... 128
Lukkertid................................. 133, 135
Blændeåbning........................ 134, 135
2 Eksponeringsindstilling................. 130
ISO-følsomhed 1............................... 123
3 Eksponeringskompensation ........ 143
Indstilling af optimal eksponering 2
........................................................... 295
4 Brændvidde...................................... 250
8
9
5 Objektivdata .................................... 250
6 Fokusindstilling........................... 47, 97
Objektiv-VR (vibrationsreduktion) 3
7 Kameranavn
8 Billedområde ......................................88
9 Mappenummer–billednummer
10
11
12
13
10 Flashtype 4
13 Flashindstillinger 4 ................. 199, 214
Flashkompensation 4 ..................... 203
11 Fjernbetjent flashstyring 4 ............ 208
12 Flashindstilling 4 .............................. 201
266
14
15
16
14 Hvidbalance ..................................... 159 15 Farverum........................................... 286
Farvetemperatur ...................... 166 16 Picture Control 5 .............................. 180
Finindstilling af hvidbalance
................................................... 163
Forudindstillet manuelt.......... 169
17
18
19
20
21
22
17 Støjreduktion ved høj ISO............. 286 19 HDR-eksponeringsforskel............. 193
Støjreduktion ved
HDR-udjævning .............................. 193
langtidseksponering..................... 286 20 Vignetteringskontrol ..................... 286
18 Aktiv D-Lighting.............................. 189 21 Retoucheringshistorik ................... 313
22 Billedkommentar............................ 306
267
23
24
23 Navn på fotograf 6 ........................... 306 24 Indehaver af copyright 6................ 306
1 Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk ISO-følsomhedsstyring slået til.
2 Vises, hvis brugerindstilling b7 (Finindstill. af optimal eksp., 0 295) er blevet indstillet
til en anden værdi end nul for en vilkårlig lysmålingsmetode.
3 Vises kun, hvis der er monteret et VR-objektiv.
4 Vises kun, når en ekstra flashenhed (0 196) er monteret.
5 De viste punkter varierer alt efter den Picture Control, der blev valgt, da billedet blev taget.
6 Copyrightoplysninger vises kun, hvis de blev optaget med billedet ved hjælp af indstillingen
Copyrightoplysninger i opsætningsmenuen.
❚❚ Lokationsdata * (0 253)
1
2
3
4
5
1 Breddegrad
2 Længdegrad
4 UTC (Coordinated Universal Time)
5 Kurs
3 Højde
* Videodata er for starten af optagelsen. De optagede elementer varierer med den enhed, de blev
rekvireret fra.
268
❚❚ IPTC-forudindstilling (0 306)
1
2
3
4
5
6
7
1 Billedtekst
2 ID for begivenhed
5 By
6 Delstat
3 Overskrift
4 Navn på motiv
7 Land
8
9
10
11
12
13
14
8 Kategori
9 Supplerende kategorier (suppl. kat.)
10 Forfatterlinje
11 Forfatterlinjens Titel
12 Forfatter/Redaktør
13 Kredit
14 Kilde
269
❚❚ Dataoversigt
1 2 3 45 6
18
7
19 20 21 22 23
8
9 31
30
29
17
28 27
24
25
26
16 15 14 13 12 11 10
1 Indikator for billedkommentar.... 306 17 Aktuel kortplads..........................40, 96
2 Billednummer/antal billeder i alt
18 Klassificering.................................... 274
3 Beskyttelsesstatus........................... 273 19 Lysmåling ......................................... 128
4 Retoucheringsindikator................. 313 20 Eksponeringsindstilling................. 130
5 Overførselsmarkering .................... 276 21 Lukkertid................................. 133, 135
6 Kameranavn
22 Blændeåbning........................ 134, 135
7 Indikator for IPTC-forudindstilling
8
9
10
11
12
13
14
15
16
................................................... 256, 306
Indikator for lokationsdata........... 253
Histogram, der viser fordelingen af
toner på billedet (0 265).
Billedkvalitet ...................................... 91
Billedstørrelse .................................... 94
Billedområde...................................... 88
Filnavn ............................................... 283
Tidspunkt for optagelse ................ 304
Mappenavn ...................................... 283
Dato for optagelse.......................... 304
23 ISO-følsomhed 1 .............................. 123
24 Brændvidde...................................... 250
25 Aktiv D-Lighting.............................. 189
26 Picture Control ................................ 180
27 Farverum........................................... 286
28 Flashindstilling 2 .............................. 201
29 Hvidbalance ..................................... 159
Farvetemperatur ...................... 166
Finindstilling af hvidbalance
.................................................. 163
Forudindstillet manuelt.......... 169
30 Flashkompensation 2 ..................... 203
Commander-indstilling 2
31 Eksponeringskompensation ........ 143
1 Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk ISO-følsomhedsstyring slået til.
2 Vises kun, hvis billedet blev taget med ekstra flashenhed (0 196).
270
Se det tættere på: Zoom under billedvisning
For at zoome ind på et billede, der vises i
fuldskærmsvisning, skal du trykke knappen
X eller midten af multivælgeren eller trykke
hurtigt to gange på visningen. Følgende
funktioner kan udføres, mens zoom er slået
til:
Knappen X
For at
Zoome ind
eller ud
Få vist
andre
områder af
billedet
Anvend
X/W (M)/
/
/
Beskrivelse
Tryk på X, eller anvend fingerbevægelsen
Spred ud for at zoome ind til et
maksimum på omtrent 21× (store billeder
på 24×16/DX-format), 16× (mellemstore
billeder) eller 10× (små billeder). Tryk på
W (M), eller fingerbevægelsen Klem
sammen for at zoome ud. Mens billedet er
zoomet ind, skal du anvende
multivælgeren eller køre fingeren over
skærmen for at få vist billedområder, der
ikke er synlige på skærmen. Hold
multivælgeren nede for hurtigt at rulle til
andre områder af billedet.
Navigationsvinduet vises, når
zoomforholdet ændres; det område, der
aktuelt er synligt på skærmen, vises med
en gul ramme. Bjælken under
navigationsvindue viser zoomforholdet;
bliver grøn ved forholdet 1 : 1.
271
For at
Anvend
Beskrivelse
Ansigter (op til 35), der registreres under
zoom, vises med hvid ramme i
navigationsvinduet. Drej det sekundære
kommandohjul, eller tryk på vejledningen
på skærmen for at få vist andre ansigter.
Vejledning på skærm
Vælge
ansigter
Drej det primære kommandohjul, eller
tryk på ikonerne e eller f i bunden af
visningen for at få vist det samme område
på andre billeder med det aktuelle
zoomforhold. Zoom under billedvisning
annulleres, når der vises video.
Få vist
andre
billeder
Ændre
beskyttelsesstatus
Gå tilbage
til optageindstilling
Få vist
menuer
272
L (Z/Q)
/K
G
Se side 273 for yderligere information.
Tryk udløserknappen halvt ned, eller tryk
på knappen K for at afslutte og gå til
optageindstilling.
Se side 281 for yderligere information.
Beskyttelse af billeder mod sletning
I fuldskærms-, zoom- og miniaturevisning kan knappen L (Z/Q)
anvendes til at beskytte billeder mod utilsigtet sletning. Beskyttede
filer kan ikke slettes med knappen O (Q) eller indstillingen Slet i
billedvisningsmenuen. Bemærk, at beskyttede billeder bliver slettet,
når hukommelseskortet formateres (0 304).
Sådan beskyttes et billede:
1 Vælg et billede.
Få vist billedet i fuldskærmsvisning eller zoom under
billedvisning, eller markér det på miniaturelisten.
2 Tryk på knappen L (Z/Q).
Billedet markeres med ikonet P. For at
fjerne beskyttelsen fra billedet, så det
kan slettes, skal du få vist billedet eller
markere det i miniaturelisten og
derefter trykke på knappen L (Z/Q).
Knappen L (Z/Q)
A Fjernelse af beskyttelse af alle billeder
For at fjerne beskyttelsen fra alle billeder i mappen eller mapperne, der
aktuelt er valgt i menuen Billedvisningsmappe, skal du trykke på
knapperne L (Z/Q) og O (Q) samtidigt i cirka to sekunder under
billedvisning.
273
Klassificering af billeder
Klassificér billeder, eller markér dem til eventuel senere sletning. Du
kan også få vist klassificeringerne i ViewNX-i og Capture NX-D.
Klassificering er ikke tilgængelig ved beskyttede billeder.
1 Vælg et billede.
Få vist billedet, eller markér det på miniaturelisten i
miniaturevisning.
2 Vis billedvisningsindstillingerne.
Tryk på knappen i for at få vist
billedvisningsindstillingerne.
Knappen i
3 Vælg Klassificering.
Markér Klassificering, og tryk på 2.
4 Vælg en klassificering.
Tryk på 4 eller 2 for at vælge en
klassificering mellem nul og fem
stjerner, eller vælg d for at markere
billedet til eventuel senere sletning. Tryk
på J for at afslutte handlingen.
274
A Klassificering af billeder ved hjælp af knappen Fn2
Hvis Klassificering er valgt for brugerindstilling f1 (Brugerd.
knaptilknytning) > Knappen Fn2, kan billederne klassificeres ved at holde
knappen Fn2 nede og trykke på 4 eller 2 (0 301).
275
Valg af billeder til overførsel
Følg nedenstående trin for at vælge billeder for overførsel til
smartenheden før tilslutning. Der kan ikke vælges videoer til
overførsel.
Valg af enkelte billeder
1 Vælg et billede.
Få vist billedet, eller markér det på miniaturelisten i
miniaturevisning.
2 Vis billedvisningsindstillingerne.
Tryk på knappen i for at få vist
billedvisningsindstillingerne.
Knappen i
3 Vælg Vælg til afs. t. smartenhed/fjern
mark.
Markér Vælg til afs. t. smartenhed/
fjern mark., og tryk på J. Billeder valgt
til overførsel indikeres af ikonet W; for
at fravælge skal du få vist eller markere
billedet og gentage trin 2 og 3.
276
Valg af flere billeder
Følg nedenstående trin for at ændre overførselsstatus for flere
billeder.
1 Vælg Vælg billede(r).
I billedvisningsmenuen skal du vælge
Vælg til afs. til smartenhed, derefter
markere Vælg billede(r) og trykke på
2.
2 Vælg billeder.
Anvend multivælgeren til at markere billeder, og tryk midt på
multivælgeren for at vælge eller fravælge (for at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning skal du trykke på
knappen X og holde den nede). Valgte billeder er markeret med
ikonet W.
3 Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte handlingen.
277
Sletning af billeder
For at slette alle billeder i den aktuelle mappe eller det billede, der
vises i fuldskærmsvisning eller er markeret i miniaturelisten, skal du
trykke på knappen O (Q). For at slette flere valgte billeder skal du
anvende indstillingen Slet i billedvisningsmenuen. Når billeder er
blevet slettet, kan de ikke gendannes. Bemærk, at du ikke kan slette
billeder, der er beskyttede eller skjulte.
Fuldskærms- og miniaturevisning
Tryk på knappen O (Q) for at slette det aktuelle billede.
1 Tryk på knappen O (Q).
Der vises en dialogboks for bekræftelse.
Knappen O (Q)
2 Tryk igen på knappen O (Q).
For at slette billedet skal du trykke på
knappen O (Q). For at afslutte uden at
slette billedet skal du trykke på knappen
K.
Knappen O (Q)
A Se også
Indstillingen Efter sletning i billedvisningsmenuen afgør, om det næste
billede eller det forrige billede vises, efter at et billede slettes (0 282).
278
Billedvisningsmenuen
Punktet Slet i billedvisningsmenuen indeholder følgende
indstillinger. Bemærk, at det nogle gange kan tage et stykke tid at
slette afhængigt af antal billeder.
Indstilling
Beskrivelse
Q
Valgte
Slet valgte billeder.
R
Alle
Slet alle billeder i den mappe, der aktuelt er valgt til
billedvisning (0 281). Hvis der er isat to kort, kan du
vælge hvilket kort, billederne skal slettes fra.
❚❚ Valgte: Sletning af valgte billeder
1 Vælg Slet > Valgte.
Vælg Slet i billedvisningsmenuen.
Markér Valgte, og tryk på 2.
2 Markér et billede.
Anvend multivælgeren til at
markere et billede (for at få
vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning skal du
trykke på knappen X og
holde den nede).
279
3 Vælg det markerede
billede.
Tryk midt på multivælgeren
for at vælge det markerede
billede. Valgte billeder er
markeret med ikonet O.
Gentag trin 2 og 3 for at
vælge flere billeder; for at fravælge et billede skal du markere det
og trykke midt på multivælgeren.
4 Tryk på J for at afslutte handlingen.
Der vises en dialogboks for bekræftelse;
markér Ja, og tryk på J.
280
Menuliste
Dette afsnit opstiller de tilgængelige indstillinger i kameraets
menuer. For yderligere information, se Menuvejledning.
D Billedvisningsmenuen: Håndtering af
billeder
Slet
Valgte
Alle
Billedvisningsmappe
(Mappenavn)
Alle
Aktuel
Skjul billede
Vælg/indstil
Fjern markering af alle
Billedvisningsindstillinger
Grundlæggende billedinformation
Fokuspunkt
Yderligere billedinformation
Ingen (kun billede)
Højlys
RGB-histogram
Optagedata
Oversigt
Slet flere billeder (0 279).
(har Alle som standard)
Vælg en mappe til billedvisning.
Skjul eller fremhæv billeder. Skjulte
billeder vises kun i menuen "Skjul billede"
og kan ikke vises.
Vælg de oplysninger, der er tilgængelige
på billedinformationsvisningen i
billedvisning (0 261).
281
Kopier billede(r)
Vælg kilde
Vælg billede(r)
Vælg destinationsmappe
Kopier billede(r)?
Billedtjek
Til
Fra
Efter sletning
Vis næste
Vis forrige
Fortsæt som før
Vis dette efter billedserie:
Første billede i billedserien
Sidste billede i billedserien
Automatisk billedrotation
Til
Fra
Roter lodret
Til
Fra
Slideshow
Start
Billedtype
Billedinterval
Vælg til afs. til smartenhed
Vælg billede(r)
Fjern markering af alle
282
Kopiér billeder fra et hukommelseskort til
et andet. Denne indstilling er kun
tilgængelig, når der er sat to
hukommelseskort i kameraet.
(har Fra som standard)
Vælg, om billederne automatisk vises på
skærmen umiddelbart efter optagelse
(0 257).
(har Vis næste som standard)
Vælg det billede, der vises, efter at et
billede er blevet slettet.
(har Sidste billede i billedserien som standard)
Vælg, om kameraet viser det første eller
det sidste billede i billedserien efter, at der
er taget billeder i kontinuerlig
udløserindstilling.
(har Til som standard)
Vælg, om kameraretningen skal optages,
når der tages billeder.
(har Til som standard)
Vælg, om billeder, der er taget i "højt"
(portræt) format, skal roteres under
billedvisning (0 257).
Få vist et slideshow med billederne i den
aktuelle billedvisningsmappe.
Vælg billeder for overførsel til en
smartenhed (0 277).
C Billedoptagemenuen: Optageindstillinger
Billedoptagemenuhukomm.
A
B
C
D
Udvidede billedmenuhuk.
Til
Fra
Lagermappe
Omdøb
Vælg mappe efter nummer
Vælg en mappe på listen
Filnavngivning
Filnavngivning
Valg af primær plads
XQD-kortplads
SD-kortplads
Funktion for sekundær plads
Overflow
Sikkerhedskopiering
RAW primær – JPEG sekundær
Hent indstillingerne i
billedoptagemenuen, der tidligere blev
gemt i billedoptagemenuhukommelse.
Ændringer af indstillingerne lagres den
aktuelle hukommelse.
(har Fra som standard)
Vælg, om
billedoptagemenuhukommelserne lagrer
eksponeringsindstilling, lukkertid
(eksponeringsindstillingerne S og M),
blænde (indstillingerne A og M) samt
flashindstilling.
Vælg den mappe, hvor de efterfølgende
billeder skal gemmes.
Vælg præfikset på tre bogstaver, der
anvendes i navngivning af de billedfiler,
hvor der lagres billeder. Standardpræfikset
er "DSC".
(har XQD-kortplads som standard)
Vælg den plads, der skal være primær
plads, når der er isat to hukommelseskort.
(har Overflow som standard)
Vælg funktionen for kortet i den
sekundære plads, når der er isat to
hukommelseskort (0 96).
283
Flashstyring
Flashstyringsindstilling
Indstillinger for trådløs flash
Fjernbetjent flashstyring
Opl. om radiobølgeb. fj. flash
Vælg billedområde
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Billedkvalitet
NEF (RAW) + JPEG fine★
NEF (RAW) + JPEG fine
NEF (RAW) + JPEG normal★
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG basic★
NEF (RAW) + JPEG basic
NEF (RAW)
JPEG fine★
JPEG fine
JPEG normal★
JPEG normal
JPEG basic★
JPEG basic
TIFF (RGB)
Billedstørrelse
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
284
Vælg flashstyringsindstilling for ekstra
flashenheder monteret på kameraets
tilbehørssko, eller justér indstillingerne for
trådløs flashfotografering (0 199, 208).
(har DX (24×16) som standard)
Vælg billedområdet (0 88).
(har JPEG normal som standard)
Vælg filformat og komprimeringsgrad
(billedkvalitet, 0 91). Komprimeringen af
indstillinger indikeret med en stjerne ("★")
prioriterer kvalitet, mens komprimeringen
af billeder uden en stjerne prioriterer
reduktion af filstørrelsen.
Vælg billedstørrelsen i pixels (0 94).
Forskellige indstillinger er tilgængelige for
JPEG/TIFF og for NEF-billeder (RAW).
NEF-optagelse (RAW)
NEF-komprimering (RAW)
Farvedybde for NEF (RAW)
ISO-følsomhedsindstillinger
ISO-følsomhed
Auto ISO-følsomhedsstyring
Hvidbalance
Auto
Glødelampe
Lysstofrør
Direkte sollys
Flash
Overskyet
Skygge
Vælg farvetemperatur
Forudindstillet manuelt
Indstil Picture Control
Standard
Neutral
Levende
Monokrom
Portræt
Landskab
Jævn
Håndter Picture Control
Gem/rediger
Omdøb
Slet
Indlæs/gem
Vælg komprimeringstype og farvedybde
for NEF-billeder (RAW) (0 93).
Justér ISO-følsomhedsindstillinger for
billederne (0 123, 125).
(har Auto som standard)
Få hvidbalancen til at passe sammen med
lyskilden (0 159).
(har Standard som standard)
Vælg, hvordan nye billeder skal behandles.
Vælges i henhold til motivtypen eller dine
kreative ønsker (0 180).
Opret brugerdefinerede Picture Controls
(0 185).
285
Farverum
sRGB
Adobe RGB
Aktiv D-Lighting
Auto
Ekstra høj
Høj
Normal
Lav
Fra
Støjreduk. ved langtidseksp.
Til
Fra
Støjreduktion ved høj ISO
Høj
Normal
Lav
Fra
Vignetteringskontrol
Høj
Normal
Lav
Fra
Auto forvrængningskontrol
Til
Fra
286
(har sRGB som standard)
Vælg et farverum til billederne.
(har Fra som standard)
Bevarer detaljer i højlys og skygger og
opretter billeder med naturlig kontrast
(0 189).
(har Fra som standard)
Reducér "støj" (lyse pletter eller tåge) på
billeder taget ved lange lukkertider.
(har Normal som standard)
Reducér "støj" (tilfældigt spredte, lyse
pixels) på billeder taget ved høje ISOfølsomheder.
(har Normal som standard)
Reducér faldet i lysstyrken ved billedernes
kanter, når der anvendes objektiver af
typerne G, E og D-objektiver (PCobjektiver undtaget). Effekten er mest
udtalt ved maksimumblænde.
(har Fra som standard)
Reducér tøndeforvrængning ved
optagelse med vidvinkelobjektiver, og
reducér pudeformet forvrængning ved
optagelse med lange objektiver.
Reduktion af støjstriber
Indstilling til red. af støjstriber
Indikator for red. af støjstriber
Indst. af auto-bracketing
AE & flash
Kun AE
Kun flash
WB-bracketing
Aktiv D-Lighting-bracketing
Multieksponering
Multieksponeringstilstand
Antal billeder
Billedsandwichindstilling
HDR (high dynamic range)
HDR-indstilling
Eksponeringsforskel
Udjævning
Intervaloptagelse
Start
Startindstillinger
Interval
Antal intervaller × billeder/interval
Udjævning af eksponering
Denne indstilling træder i kraft under
søgerfotografering (0 234). Vælg Aktiver
for Indstilling til red. af støjstriber for at
justere, så afpasningen af tiden til billeder
reducerer effekterne af støjstriber ved
belysning med lysstofrør eller
kviksølvlamper. Punktet Indikator for red.
af støjstriber styrer, om ikonet FLICKER
vises i søgeren ved registrering af
støjstriber.
(har AE & flash som standard)
Vælg den eller de indstillinger, der
bracketeres, når auto-bracketing er aktiv
(0 146).
Optag fra to til ti NEF-eksponeringer (RAW)
som ét enkeltbillede (0 236).
Bevarer detaljer i højlys og skygger ved
fotografering af motivtyper med høj
kontrast (0 191).
Tag billeder ved det valgte interval, indtil
det angivne antal billeder er blevet
optaget (0 243).
287
1 Videooptagemenuen:
Videooptageindstillinger
Nulstil videooptagemenu
Ja
Nej
Vælg Ja for at nulstille indstillingerne for
videooptagemenuen til deres
standardværdier.
Filnavngivning
Destination
XQD-kortplads
SD-kortplads
Vælg billedområde
DX
1,3×
Billedstr./billedhastighed
3840×2160; 30p
3840×2160; 25p
3840×2160; 24p
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280×720; 60p
1280×720; 50p
288
Vælg præfikset på tre bogstaver, der
anvendes i navngivning af de billedfiler,
hvor der lagres videoer. Standardpræfikset
er "DSC".
(har XQD-kortplads som standard)
Vælg den plads, som videoer optages til.
(har DX som standard)
Vælg billedområdet (0 70).
(har 1920×1080; 60p som standard)
Vælg videobilledstørrelse (pixels) og
billedhastighed (0 68).
Videokvalitet
Høj kvalitet
Normal
ISO-følsomhedsindstillinger
ISO-følsomhed (indstill. M)
Auto ISO-styring (indstill. M)
Maksimal følsomhed
Hvidbalance
Samme som billedindstillinger
Auto
Glødelampe
Lysstofrør
Direkte sollys
Overskyet
Skygge
Vælg farvetemperatur
Forudindstillet manuelt
Indstil Picture Control
Samme som billedindstillinger
Standard
Neutral
Levende
Monokrom
Portræt
Landskab
Jævn
(har Høj kvalitet som standard)
Vælg videokvalitet (0 68).
Justér ISO-følsomhedsindstillinger for
videoer.
(har Samme som billedindstillinger som standard)
Vælg hvidbalance for videoer (0 159).
Vælg Samme som billedindstillinger for
at anvende den aktuelt valgte indstilling
for billeder.
(har Samme som billedindstillinger som standard)
Vælg en Picture Control til videoer
(0 180). Vælg Samme som
billedindstillinger for at anvende den
aktuelt valgte indstilling for billeder.
289
Håndter Picture Control
Gem/rediger
Omdøb
Slet
Indlæs/gem
Aktiv D-Lighting
Samme som billedindstillinger
Ekstra høj
Høj
Normal
Lav
Fra
Støjreduktion ved høj ISO
Høj
Normal
Lav
Fra
Reduktion af støjstriber
Auto
50 Hz
60 Hz
Mikrofonfølsomhed
Automatisk følsomhed
Manuel følsomhed
Mikrofon fra
290
Opret brugerdefinerede Picture Controls
(0 185).
(har Fra som standard)
Bevarer detaljer i højlys og skygger og
opretter videoer med naturlig kontrast
(0 189). Vælg Samme som
billedindstillinger for at anvende den
aktuelt valgte indstilling for billeder.
(har Normal som standard)
Reducér "støj" (tilfældigt spredte, lyse
pixels) på videoer optaget ved høje ISOfølsomheder.
(har Auto som standard)
Reducér støjstriber og streger, der skyldes
belysning med lysstofrør eller
kviksølvlamper under Live View (0 43) og
optagelse af video (0 58).
(har Automatisk følsomhed som standard)
Slå den indbyggede eller den eksterne
mikrofon (0 336) til eller fra, eller justér
mikrofonfølsomheden.
Frekvensrespons
Bredt område
Vokalområde
Reduktion af vindstøj
Til
Fra
Time-lapse-video
Start
Interval
Optagetid
Udjævning af eksponering
Elektronisk VR
Til
Fra
(har Bredt område som standard)
Vælg frekvensresponsen for den
indbyggede og den eksterne mikrofon
(0 336).
(har Fra som standard)
Vælg, om low-cut filteret på den
indbyggede mikrofon skal aktiveres for at
reducere vindstøj.
Kameraet tager automatisk billeder ved de
valgte intervaller for at oprette en tavs
time-lapse-video (0 74). Kun tilgængelig
med søgerfotografering.
(har Fra som standard)
Vælg, om elektronisk vibrationsreduktion
(VR) skal aktiveres i indstillingen video.
291
A Brugerindstillinger: Finindstilling af
kameraindstillinger
Brugerindstillingshukomm.
A
B
C
D
a Autofokus
a1 Valg af AF-C-prioritering
Udløser
Fokus + udløser
Udløser + fokus
Fokus
a2 Valg af AF-S-prioritering
Udløser
Fokus
a3 Fokus-tracking med Lock-On
AF-respons ved motivblokering
Motivbevægelse
292
Hent brugerindstillinger, der tidligere er
blevet lagret i en hukommelse for
brugerindstillingsmenu. Ændringer af
indstillingerne lagres den aktuelle
hukommelse.
(har Udløser som standard)
Når AF-C er valgt for søgerfotografering,
styrer denne indstilling, hvorvidt der kan
tages billeder, hver gang der trykkes på
udløserknappen (udløserprioritet) eller
kun, når kameraet fokuserer
(fokusprioritet).
(har Fokus som standard)
Når AF-S er valgt for søgerfotografering,
styrer denne indstilling, om der kun kan
tages billeder, når kameraet fokuserer
(fokusprioritet), eller hver gang der trykkes
på udløserknappen (udløserprioritet).
Styrer, hvordan autofokus tilpasses
ændringer i afstanden til motivet, når AF-C
vælges for søgerfotografering.
a4 3D-tracking, ansigtsgenkendelse
(har Fra som standard)
Til
Vælg, om kameraet registrerer ansigter og
fokuserer på dem, når 3D-tracking er valgt
Fra
som indstilling af AF-metode (0 104).
a5 Reg.område for 3D-tracking
(har Normal som standard)
Bredt
Vælg det område, der vises, når
udløserknappen trykkes halvt ned med
Normal
3D-tracking valgt som indstilling af
AF-metode (0 104).
a6 Antal fokuspunkter
(har 55 punkter som standard)
55 punkter
Vælg det tilgængelige antal fokuspunkter
for manuelt valg af fokuspunkt i søgeren.
15 punkter
a7 Gem efter orientering
Fokuspunkt
Fokuspunkt og indstil. af AF-metode
Fra
a8 AF-aktivering
Lukker/AF-ON
Kun AF-ON
a9 Begræns valg af AF-metode
Enkeltpunkts-AF
Dynamisk AF-omr. (25 pkt.)
Dynamisk AF-omr. (72 pkt.)
Dynamisk AF-omr. (153 pkt.)
3D-tracking
Gruppepunkts-AF
Autovalg af AF-område
(har Fra som standard)
Vælg, om søgeren lagrer fokuspunkterne
og indstillingen af AF-metode særskilt for
lodrette og vandrette retninger.
(har Lukker/AF-ON som standard)
Vælg, om kameraet fokuserer, når
udløserknappen trykkes halvt ned. Hvis
Kun AF-ON er valgt, fokuserer kameraet
ikke, når udløserknappen trykkes halvt
ned.
Vælg indstillinger af AF-metode, der kan
vælges med knappen AF-indstilling og det
sekundære kommandohjul i
søgerfotografering (0 103).
293
a10 Begræns. af autofokusindstil.
AF-S
AF-C
Ingen begrænsninger
a11 Fokuspunkt wrap-around
Wrap
Ingen wrap
a12 Fokuspunktindstillinger
Manuel fokusindstilling
Hjælp til dynamisk AF-omr.
Visning af gruppepunkts-AF
Fremhævelse af fokuspunkt
a13 Manuel fokusring i AF-tilstand
Aktiver
Deaktiver
b Lysmåling/eksponering
b1 ISO-trinforøgelse
1/3 trin
1/2 trin
1 trin
b2 EV-trin for eksp.kontrol
1/3 trin
1/2 trin
1 trin
b3 Eksp.-/flashkomp.trinværdi
1/3 trin
1/2 trin
1 trin
294
(har Ingen begrænsninger som standard)
Vælg de tilgængelige
autofokusindstillinger i søgerfotografering
(0 101).
(har Ingen wrap som standard)
Vælg, om valg af fokuspunkt i søgeren
"pakker ind" fra den ene side af visningen
til den anden.
Justér indstillingerne for visningen af
fokuspunkt i søgeren.
(har Aktiver som standard)
Den indstilling er tilgængelig med
kompatible objektiver. Vælg Deaktiver for
at deaktivere fokusringen ved hjælp af
fokusring i autofokusindstilling.
(har 1/3 trin som standard)
Vælg de trin, som anvendes ved
justeringer af ISO-følsomheden.
(har 1/3 trin som standard)
Vælg de trin, som anvendes ved
justeringer af lukkertid, blænde og
bracketing.
(har 1/3 trin som standard)
Vælg de trin, som anvendes ved
justeringer af eksponering og
flashkompensation.
b4 Nem eksponeringskomp.
Til (automatisk nulstilling)
Til
Fra
b5 Matrix-lysmåling
Ansigtsgenkendelse slået til
Ansigtsgenkendelse slået fra
b6 Centervægtet område
 6 mm
 8 mm
 10 mm
 13 mm
Gennemsnit
b7 Finindstill. af optimal eksp.
Matrix-lysmåling
Centervægtet lysmåling
Spotmåling
Højlysvægtet lysmåling
(har Fra som standard)
Vælg, om eksponeringskompensationen
kan justeres udelukkende ved at dreje et
kommandohjul uden at trykke på knappen
E.
(har Ansigtsgenkendelse slået til som standard)
Vælg Ansigtsgenkendelse slået til for at
aktivere ansigtsgenkendelse ved
optagelse af portrætter med matrixlysmåling under søgerfotografering
(0 128).
(har  8 mm som standard)
Vælg størrelse på det område, der
tillægges størst vægt, når centervægtet
lysmåling anvendes i søgerfotografering.
Hvis der er monteret et ikke-CPU-objektiv,
er områdets størrelse fastsat til 8 mm.
Finindstil eksponering for
lysmålingsmetode. Høje værdier giver
lysere eksponeringer, og lave værdier
giver mørkere eksponeringer.
295
c Timere/AE-lås
c1 Udløserknap AE-L
Til (tryk halvvejs ned)
Til (billedserieindstilling)
Fra
c2 Standbytimer
4 sek.
6 sek.
10 sek.
30 sek.
1 min.
5 min.
10 min.
30 min.
Ingen grænse
c3 Selvudløser
Selvudløserforsinkelse
Antal billeder
Interval mellem billeder
c4 Tid for slukning af skærmen
Billedvisning
Menuer
Informationsvisning
Billedtjek
Live View
296
(har Fra som standard)
Vælg, om eksponeringen låser, når der
trykkes på udløserknappen.
(har 6 sek. som standard)
Vælg, hvor længe kameraet fortsætter
med at måle eksponeringen, når der ikke
udføres nogen handlinger (0 39).
Vælg længden af udløserforsinkelse, antal
optagede billeder samt intervallet mellem
billeder i selvudløserindstilling.
Vælg, hvor længe skærmen forbliver
tændt, når der ikke udføres nogen
handlinger.
d Optagelse/visning
d1 Optagehast. for CL-indst.
9 bps
8 bps
7 bps
6 bps
5 bps
4 bps
3 bps
2 bps
1 bps
d2 Maks. kont. udløsning
1–200
d3 ISO-visning
Vis ISO-følsomhed
Vis billedantal, der kan tages
d4 Indstill. for synkr. udløsning
Synkr.
Ingen synkr.
d5 Eksp.forsinkelsesindstilling
3 sek.
2 sek.
1 sek.
Fra
(har 5 bps som standard)
Vælg billedfremføringshastigheden for
indstillingen CL (kontinuerlig lav
hastighed).
(har 200 som standard)
Vælg det maksimale antal billeder, der kan
tages i en enkelt billedserie i kontinuerlig
udløserindstilling.
(har Vis billedantal, der kan tages som standard)
Vælg, om ISO-følsomheden vises på
kontrolpanelet og i søgeren i stedet for
antal resterende billeder.
(har Synkr. som standard)
Vælg, om fjernstyrede kameraers
lukkerudløsninger synkroniserer med
lukkerudløsningen på masterkameraet.
(har Fra som standard)
I situationer, hvor selv den mindste
kamerabevægelse kan sløre billederne,
skal du vælge 1 sek., 2 sek. eller 3 sek. for
at udsætte lukkerudløsning med omtrent
et, to eller tre sekunder, når spejlet er
blevet hævet.
297
d6 Elektr. forr. lukkergardin-udløsn.
(har Deaktiver som standard)
Aktiver
Aktiver eller deaktiver elektronisk forreste
lukkergardin-udløsning i indstillingen MUP
Deaktiver
for at fjerne slør som følge af
lukkerbevægelse.
d7 Filnummereringssekvens
(har Til som standard)
Til
Vælg, hvordan kameraet tildeler filnumre.
Fra
Nulstil
d8 Gitterlinjer i søgeren
(har Fra som standard)
Til
Vælg, om der skal vises gitterlinjer i
søgeren.
Fra
d9 LCD-lys
(har Fra som standard)
Til
Vælg, om kontrolpanelet og knappen til
baggrundslys lyser, mens standbytimeren
Fra
er aktiv.
d10 Optisk VR
(har Til som standard)
Til
Slå vibrationsstyring til eller fra. Dette
punkt er kun tilgængeligt på objektiver,
Fra
der understøtter det.
A Den elektroniske forreste lukkergardinudløsning
Et objektiv af typerne G, E eller D anbefales; vælg Deaktiver, hvis du
oplever streger eller tåge ved optagelse med andre objektiver. Den
hurtigste lukkertid og maksimale ISO-følsomhed, der er tilgængelig med
elektronisk forreste lukkergardin-udløsning er henholdsvis 1/2000 sek. og
ISO 51200.
298
e Bracketing/flash
e1 Flashsynk.hastighed
1/250 sek. (Auto FP)
1/250 sek.
1/200 sek.
1/160 sek.
1/125 sek.
1/100 sek.
1/80 sek.
1/60 sek.
(har 1/250 sek. som standard)
Vælg en flashsynkroniseringshastighed.
A Fastsættelse af lukkertiden ved grænsen for flashsynkroniseringshastighed
For at fastsætte lukkertiden ved grænsen for synkroniseringshastighed i
eksponeringsindstillingerne lukkertidsprioriteret automatik eller manuel
skal du vælge den næstlangsomste lukkertid efter den langsomst mulige
lukkertid (30 sek. eller %). Der vises et X (flashsynkroniseringsindikator) i
søgeren og på kontrolpanelet.
A Auto FP High-Speed-synkronisering
Auto FP High-Speed-synkronisering gør det muligt at anvende flashen ved
den højeste lukkertid, som kameraet understøtter, og vælge
maksimumblænden for reduceret dybdeskarphed, selv når motivet er
taget i modlys ved høj sol. Flashindikatoren i informationsvisningen viser
"FP", når auto FP High-Speed-synkronisering er aktiveret.
299
e2 Flashlukkertid
1/60 sek.
1/30 sek.
1/15 sek.
1/8 sek.
1/4 sek.
1/2 sek.
1 sek.
2 sek.
4 sek.
8 sek.
15 sek.
30 sek.
e3 Eksponeringskomp. til flash
Hele billedet
Kun baggrunden
e4 Auto M ISO-følsomhedsstyr.
Motiv og baggrund
Kun motiv
e5 Pilotlys
Til
Fra
300
(har 1/60 sek. som standard)
Vælg den længst mulige lukkertid, når der
anvendes flash i indstillingerne P og A.
(har Hele billedet som standard)
Vælg, hvordan kameraet justerer
flashniveauet ved anvendelse af
eksponeringskompensation.
(har Motiv og baggrund som standard)
Vælg, om auto ISO-følsomhedsstyring for
flashfotografering justeres for korrekt at
eksponere både motiv og baggrund eller
kun hovedmotivet.
(har Til som standard)
Vælg, om de ekstra CLS-kompatible
flashenheder (0 328) udsender et pilotlys,
når der trykkes på knappen Pv på kameraet
under søgerfotografering.
e6 Auto-bracketing (indstill. M)
Flash/hastighed
Flash/hastighed/blænde
Flash/blænde
Kun flash
e7 Bracketing-rækkefølge
Målt værdi > under > over
Under > Målt værdi > over
f Knapper
f1 Brugerd. knaptilknytning
Knappen dybdeskarphed
Knappen dybdeskarphed + y
Knappen Fn1
Knappen Fn1 + y
Knappen Fn2
Knappen AF-ON
Sekundær vælger
Sekundær vælgers midte
Sekundær vælgers midte + y
Knappen BKT + y
Videooptageknap + y
Obj. fokusfunktionsknap.
f2 Multivælgers midterknap
Optageindstilling
Billedvisningsindstilling
Live View
(har Flash/hastighed som standard)
Vælg de indstillinger, der påvirkes, når
eksponering/flash-bracketing aktiveres i
eksponeringsindstilling M.
(har Målt værdi > under > over som standard)
Vælg bracketing-rækkefølge for
eksponering, flash og hvidbalancebracketing.
Vælg funktionerne for kameraets knapper,
enten alene eller i kombination med
kommandohjulene.
Vælg funktionen for knappen for midten af
multivælgeren.
301
f3 Lukkertids- og blændelås
Lukkertidslås
Blændelås
f4 Tilpas kommandohjul
Skift drejeretning
Skift primært/sekundært
Blændeindstilling
Menuer og billedvisning
Sekund. hjul, billed. frem/tilbage
f5 Multivælger
Genstart standbytimeren
Gør intet
f6 Slip knap for at bruge hjul
Ja
Nej
302
Lås lukkertiden ved den aktuelt valgte
værdi i indstilling S eller M, eller lås
blænden ved den aktuelt valgte værdi i
indstilling A eller M.
Vælg funktionerne for det primære og
sekundære kommandohjul.
(har Gør intet som standard)
Vælg, om brug af multivælgeren aktiverer
standbytimeren (0 39).
(har Nej som standard)
Valg af Ja tillader justeringer, der normalt
foretages ved at holde en knap nede og
dreje på et kommandohjul, at blive
foretaget ved at dreje kommandohjulet
efter, at knappen slippes. Indstillingen
afsluttes, når der igen trykkes på knappen,
når udløserknappen trykkes halvt ned,
eller når standbytimeren udløber.
f7 Spejlvend indikatorer
f8 Indst. til Live View-knappen
Aktiver
Aktiver (standbytimer aktiv)
Deaktiver
f9 Knappen D
LCD-baggrundsbelysning (D)
D og informationsvisning
f10 Tilknyt MB-D17-knapper
Knappen Fn
Knappen Fn + y
Knappen AF-ON
Multivælger
g Video
g1 Brugerd. knaptilknytning
Knappen dybdeskarphed
Knappen dybdeskarphed + y
Knappen Fn1
Knappen Fn1 + y
Knappen Fn2
Sekundær vælgers midte
Sekundær vælgers midte + y
Udløserknap
(har
som standard)
Hvis
(W) er valgt, vises
eksponeringsindikatorerne på
kontrolpanelet, i søgeren og i
informationsvisningen med negative
værdier til venstre og positive værdier til
højre. Vælg
(V) for at få
vist positive værdier til venstre og negative
værdier til højre.
(har Aktiver som standard)
Knappen a kan deaktiveres for at hindre
utilsigtet start af Live View.
(har LCD-baggrundsbelysning (D) som standard)
Vælg de visninger, der oplyses ved at dreje
afbryderen hen på D.
Vælg de funktioner, der knyttes til
knapperne på det ekstra
multifunktionsbatterigreb MB-D17.
Vælg funktionerne for kameraets knapper,
enten alene eller i kombination med
kommandohjulene, når Live Viewvælgeren drejes hen på 1 i Live View.
Bemærk, at hvis Optag videoer er valgt for
Udløserknap, kan udløserknappen kun
anvendes til optagelse af videoer.
303
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Formater hukommelseskort
XQD-kortplads
SD-kortplads
For at starte formatering skal du vælge en
hukommelseskortplads og vælge Ja.
Bemærk, at formatering sletter alle billeder
og andre data på kortet på den valgte plads
permanent. Før formatering skal du huske
at lave sikkerhedskopier efter behov.
Sprog (Language)
Vælg et sprog til kameraets menuer og
meddelelser.
Tidszone og dato
Tidszone
Dato og tid
Synkroniser med smartenhed
Datoformat
Sommertid
Skærmens lysstyrke
Menuer/billedvisning
Live View
Skift tidszoner, indstil kameraets ur,
synkronisér uret med uret på en
smartenhed, vælg
datovisningsrækkefølge, og slå sommertid
til eller fra.
Justér lysstyrken i visningerne for menu,
billedvisning og Live View.
A Formatering af hukommelseskort
Sluk ikke for kameraet, og fjern ikke batteriet og hukommelseskortene
under formatering.
Ud over indstillingen Formater hukommelseskort i opsætningsmenuen
kan hukommelseskort formateres ved hjælp af knapperne S (Q) og O
(Q): Hold begge knapper nede samtidigt, indtil formateringsindikatorerne
vises, og tryk derefter på knapperne igen for at formatere kortet. Hvis der er
isat to hukommelseskort, når der trykkes på knapperne første gang, vises
det kort, der skal formateres, med et blinkende ikon. Drej det primære
kommandohjul for at vælge en anden plads.
304
Skærmens farvebalance
Justér skærmens farvebalance.
Virtuel horisont
Informationsvisning
Auto
Manuel
Finindstilling af AF
Finindstilling af AF (Til/Fra)
Gemt værdi
Standard
Liste med gemte værdier
Data om ikke-CPU objektiv
Objektivnummer
Brændvidde (mm)
Maksimumblænde
Rens billedsensor
Rens nu
Rens ved kamera tænd/sluk
Lås spejl i hævet pos. ved rens
Få vist en virtuel horisont baseret på
information fra kameraets tiltsensor.
(har Auto som standard)
Justér informationsvisningen til forskellige
visningsforhold.
Finindstil fokus for forskellige
objektivtyper; for information om auto
finindstilling af AF, se side 310. Indstilling
af AF anbefales ikke i de fleste situationer
og kan påvirke normalt fokus; anvend den
derfor kun om nødvendigt.
Optag brændvidden og
maksimumblænden for ikke-CPUobjektiver, så de kan anvendes med
funktioner, der normalt er forbeholdt CPUobjektiver (0 251).
Vibrér billedsensoren for at fjerne støv
(0 338).
Lås spejlet i hævet position, så du kan
fjerne støv fra billedsensoren med en
pustebørste (0 341). Ikke tilgængelig, når
batteriniveauet er lavt (J eller derunder),
eller når kameraet er tilsluttet til en
smartenhed via Bluetooth eller til et
trådløst netværk eller Ethernet-netværk.
305
Støvfrit referencebillede
Start
Rens sensor, og start
Billedkommentar
Vedhæft kommentar
Indsæt kommentar
Copyrightoplysninger
Vedhæft copyrightoplysninger
Kunstner
Copyright
IPTC
Rediger/gem
Slet
Autoindsæt under optagelse
Indlæs/gem
Bip
Lydstyrke
Tonehøjde
Berøringsknapper
Aktiver/deakt. berøringsknapper
Bladreretning for fuldskærmsvis.
HDMI
Udgangsopløsning
Avanceret
306
Opnå referencedata til indstillingen Image
Dust Off i Capture NX-D (0 v).
Føj en kommentar til nye billeder, når de
tages. Du kan få vist kommentarerne som
metadata i ViewNX-i eller Capture NX-D
(0 v).
Føj copyrightoplysninger til nye billeder,
når de tages. Du kan få vist
copyrightoplysningerne som metadata i
ViewNX-i eller Capture NX-D (0 v).
Du skal oprette eller ændre IPTCforudindstillinger og vælge, om de skal
indlejres i nye billeder.
Vælg tonehøjde og lydstyrke for bippet.
Justér indstillingerne for
berøringsknapperne (0 11).
Justér indstillingerne for tilslutning til
HDMI-enheder.
Lokationsdata
Download fra smartenhed
Position
Indstill. for ekstern GPS-enhed
Indst. for trådløs fjernbetj. (WR)
LED-indikator
Forbindelsesindstilling
Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap
Dybdeskarphed
FV-lås
AE/AF-lås
Kun AE-lås
AE-lås (nulstil ved udløsning)
Kun AF-lås
AF-ON
MDeaktiver/aktiver
+ NEF (RAW)
Live View
Ingen
Flytilstand
Aktiver
Deaktiver
Justér indstillingerne for lokationsdata
(0 253).
Justér LED-indikatoren og indstillingerne
for forbindelsesindstilling for ekstra
trådløse fjernbetjeninger.
(har Ingen som standard)
Vælg funktionen for knappen Fn på de
ekstra trådløse fjernbetjeninger.
(har Deaktiver som standard)
Aktiver flytilstand for at deaktivere de
trådløse funktioner på Eye-Fi-kort samt
Bluetooth- og Wi-Fi-forbindelser på
smartenheder. Forbindelser til andre
enheder, der anvender en trådløs sender
kan kun deaktiveres ved at fjerne senderen
fra kameraet.
307
Tilslut til smartenhed
Start
Adgangskodebeskyttelse
Send til smartenhed (automatisk)
Til
Fra
Wi-Fi
Netværksindstillinger
Aktuelle indstillinger
Nulstil forbindelsesindstillinger
Bluetooth
Netværksforbindelse
Parrede enheder
Send ved tilstanden "Fra"
Netværk
Vælg hardware
Netværksindstillinger
Indstillinger
Eye-Fi-overførsel
Aktiver
Deaktiver
308
For at tilslutte en smartenhed skal du
vælge Start og følge vejledningen på
skærmen. Adgangskodebeskyttelse
styrer, om Bluetooth-forbindelser er
beskyttet med adgangskode.
(har Fra som standard)
Vælg Til for at overføre billeder til en
smartenhed, efterhånden som de tages.
Juster Wi-Fi-indstillingerne (trådløst LAN)
for tilslutning til smartenhederne.
Justér indstillingerne for Bluetoothforbindelser til smartenheder.
Justér FTP- og netværksindstillinger for
Ethernet og trådløse LAN-netværk ved
hjælp af en WT-7. Denne indstilling er kun
tilgængelig med en WT-7 monteret.
(har Aktiver som standard)
Overfør billeder til en forhåndsvalgt
destination. Denne indstilling vises kun,
når der er isat et understøttet Eye-Fi-kort.
Overensstemmelsesmærkning
MB-D17-batteritype
LR6 (AA alkalisk)
HR6 Ni-MH-batteri (AA)
FR6 (AA litium)
Batterirækkefølge
Brug MB-D17-batterier først
Brug kamerabatterier først
Få vist et udvalg af de standarder,
kameraet overholder.
(har LR6 (AA alkalisk) som standard)
For at sikre, at kameraet fungerer som
forventet, når det ekstra
multifunktionsbatterigreb MB-D17
anvendes med AA-batterier, skal du få den
valgte indstilling i denne menu til at passe
med den type batterier, der sidder i
batterigrebet. Det er ikke nødvendigt at
justere denne indstilling ved anvendelse af
batterier af typerne EN-EL15b/EN-EL15a/
EN-EL15 eller ekstra EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a/EN-EL18.
(har Brug MB-D17-batterier først som standard)
Vælg, om batteriet i kameraet eller
batterierne i batterigrebet anvendes først,
når det ekstra multifunktionsbatterigreb
MB-D17 er monteret.
Batterioplysninger
Kortplads tom, frigør lås
Udløser låst
Muliggør udløsning
Gem/indlæs indstillinger
Gem indstillinger
Indlæs indstillinger
Få vist information om det batteri, der
aktuelt sidder i kameraet.
(har Muliggør udløsning som standard)
Vælg, om lukkeren kan udløses, når der
ikke er isat et hukommelseskort.
Gem kameraindstillinger på, eller indlæs
dem fra et hukommelseskort. Filerne med
indstillinger kan deles med andre D500kameraer.
309
Nulstil alle indstillinger
Nulstil
Nulstil ikke
Nulstil alle indstillinger, bortset fra
indstillingerne valgt for Sprog
(Language) og Tidszone og dato i
opsætningsmenuen.
Firmwareversion
Få vist kameraets aktuelle
firmwareversion.
D Nulstil alle indstillinger
Copyrightoplysninger, IPTC-forudindstillinger og andre brugergenererede
indtastninger nulstilles også. Vi anbefaler dig at gemme indstillingerne ved
hjælp af indstillingen Gem/indlæs indstillinger i opsætningsmenuen, før
du foretager en nulstilling.
❚❚ Auto finindstilling af AF
Auto finindstilling af AF udføres som beskrevet herunder.
1 Klargør kameraet.
Montér kameraet på et stativ, og ret det mod et fladt motiv med
høj kontrast, der er parallelt med kameraets fokusplan. Bemærk,
at auto finindstilling af AF fungerer bedst ved maksimumblænde
og muligvis ikke fungerer i mørke omgivelser.
310
2 Start Live View.
Drej Live View-vælgeren hen på C, og
tryk på knappen a.
3 Justér fokusindstillingerne.
Drej fokusindstillingsvælger hen på AF,
og anvend knappen AF-indstilling og
kommandohjulene til at vælge
følgende:
• Autofokusindstilling: AF-S
• Indstilling af AF-metode: 5 (bred) eller 6
(normal)
4 Vælg midterste fokuspunkt.
Tryk midt på multivælgeren for at vælge
midterste fokuspunkt.
5 Fokusér.
Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere, og zoom derefter
ind på billedet, der ses gennem objektivet for at bekræfte, at
motivet er i fokus.
311
6 Udfør auto finindstilling af AF.
Tryk på knappen AF-indstilling og på
videooptageknapperne samtidigt, og
hold dem nede, indtil dialogboksen, der
ses i trin 7, vises (dette skulle tage lidt
over to sekunder).
Knappen AF-indstilling
Videooptageknap
7 Gem den nye værdi.
Markér Ja, og tryk på J for at tilføje
værdien for finindstilling af AF for det
aktuelle objektiv på listen over gemte
værdier (kun CPU-objektiver). Bemærk,
at der kun kan lagres én værdi for hver
objektivtype.
8 Aktivér finindstilling af AF.
I kameraets opsætningsmenu skal du
vælge Finindstilling af AF >
Finindstilling af AF (Til/Fra), derefter
markere Til og trykke på J.
312
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af
retoucherede kopier
NEF-behandling (RAW)
Opret JPEG-kopier af NEF-billeder (RAW)
(0 316).
Beskær
Opret en beskåret kopi af det valgte
billede (0 318).
Skift størrelse
Vælg et billede
Vælg destination
Vælg størrelse
D-Lighting
Opret små kopier af valgte billeder.
Lysn skygger. Vælges til mørke billeder
eller billeder taget i modlys.
Rød-øje-korrektion
Korrigér "rød-øje" på billeder taget med
flash.
Opretning
Lav oprettede kopier. Kopier kan rettes op
med op til 5° i trin på omtrent 0,25°.
Forvrængningskontrol
Auto
Manuel
Opret kopier med reducerede ydre
forvrængninger. Anvendes til at reducere
tøndeforvrængning på billeder taget med
vidvinkelobjektiver eller pudeformet
forvrængning på billeder taget med
telefotoobjektiver. Vælg Auto for at lade
kameraet korrigere forvrængningen
automatisk.
313
Perspektivkontrol
Opret kopier, som reducerer
perspektiveffekterne for billeder taget
nedefra af et højt motiv.
Filtereffekter
Skylightfilter
Varmt filter
Monokrom
Sort-hvid
Sepia
Cyanotypi
Billedsandwich
Opret effekterne af følgende filtre:
• Skylightfilter: Skylightfiltereffekt
• Varmt filter: Filtereffekt med varm tone
Kopiér billeder i Sort-hvid, Sepia eller
Cyanotypi (blå og hvid monokrom).
Billedsandwichen kombinerer to
eksisterende NEF-billeder (RAW) for at
oprette ét enkelt billede, der gemmes
særskilt fra originalerne (0 319).
Billedsandwich kan kun vælges ved at
trykke på knappen G og vælge fanen N.
Rediger video
Vælg start-/slutpunkt
Gem valgt billede
Beskær optagelserne for at oprette
redigerede kopier af videoer eller gemme
udvalgte billeder som JPEG-stillbilleder
(0 82).
Sammenligning side om side
Sammenlign retoucherede kopier med de
originale billeder. Sammenligning side
om side er kun tilgængelig, hvis
retoucheringsmenuen vises ved tryk på 2,
mens du trykker på knappen J og holder
den nede eller ved at trykke på i og vælge
Retouchering i fuldskærmsvisning ved
visning af et retoucheret billede eller en
retoucheret original.
314
O Min Menu/m Seneste Indstillinger
Tilføj elementer
BILLEDVISNINGSMENU
BILLEDOPTAGEMENU
VIDEOOPTAGEMENU
BRUGERINDSTILLINGSMENU
OPSÆTNINGSMENU
RETOUCHERINGSMENU
Fjern elementer
Opret en brugerdefineret menu på op til
20 elementer valgt i menuerne
billedvisning, optagelse af billeder,
optagelse af video, brugerindstilling,
opsætning og retouchering.
Slet elementer fra Min menu.
Opstil elementer
Vælg fane
MIN MENU
SENESTE INDSTILLINGER
Opstil elementer i Min menu.
(har MIN MENU som standard)
Vælg den menu, der vises på fanen "Min
menu/Seneste indstillinger". Vælg
SENESTE INDSTILLINGER for at få vist en
menu, der opstiller de 20 senest anvendte
indstillinger.
315
Indstillinger for retoucheringsmenu
NEF-behandling (RAW)
Opret JPEG-kopier af NEF-billeder (RAW).
1 Vælg NEF-behandling (RAW).
Markér NEF-behandling (RAW) i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2 for
at få vist en dialogboks med billedvalg,
hvor der er en liste udelukkende med
NEF-billeder (RAW), der er oprettet med
dette kamera.
2 Vælg et billede.
Anvend multivælgeren til at markere et
billede (for at få vist det markerede
billede i fuldskærmsvisning skal du
trykke på knappen X og holde den
nede). Tryk på J for at vælge det
markerede billede og fortsætte til næste
trin.
316
3 Vælg indstillingerne for JPEG-kopien.
Justér indstillingerne, der er opstillet nedenfor. Bemærk, at
hvidbalance og vignetteringskontrol ikke er tilgængelige ved
multieksponeringer eller billeder oprettet med billedsandwich,
samt at eksponeringskompensation kun kan indstilles til værdier
mellem –2 og +2 EV.
Billedkvalitet (0 91)
Billedstørrelse (0 94)
Hvidbalance (0 159)
Eksponeringskompensation (0 143)
Indstil Picture Control (0 180)
Støjreduktion ved høj ISO (0 286)
Farverum (0 286)
Vignetteringskontrol (0 286)
D-Lighting (0 313)
4 Kopiér billedet.
Markér OK, og tryk på J for at oprette
en JPEG-kopi af det valgte billede. For at
afslutte uden at kopiere billedet skal du
trykke på knappen G.
317
Beskær
Opret en beskåret kopi af det valgte billede. Det valgte billede vises
med den valgte beskæring i gult; opret en beskåret kopi som
beskrevet i følgende tabel.
For at
Reducere
beskæringens
størrelse
Øge
beskæringens
størrelse
Ændre udsnittets
højdebreddeforhold
Anvend
Beskrivelse
W (M)
Tryk på W (M) for at reducere beskæringens
størrelse.
X
Tryk på X for at øge beskæringens størrelse.
Drej det primære kommandohjul for at vælge
højde/bredde-forholdet.
Placere
beskæringen
Anvend multivælgeren til at placere
beskæringen. Tryk på beskæringen, og hold den
nede for hurtigt at flytte den til den ønskede
position.
Få vist et
eksempel på
beskæring
Tryk midt på multivælgeren for at få vist et
eksempel af det beskårne billede.
Oprette en kopi
J
Gem den aktuelle beskæring som en separat fil.
A Beskær: Billedkvalitet og -størrelse
Kopier oprettet af NEF (RAW), NEF (RAW) +
JPEG- eller TIFF (RGB)-billeder har
billedkvaliteten (0 91) JPEG fine★; beskårne
kopier oprettet af JPEG-billeder har samme
billedkvalitet som originalen. Kopistørrelsen
varierer med beskæringens størrelse og
højde-breddeforhold og vises øverst til
venstre i beskæringsvisningen.
A Visning af beskårne kopier
Zoom under billedvisning er muligvis ikke tilgængeligt, når beskårne
kopier vises.
318
Billedsandwich
Billedsandwich kombinerer to eksisterende NEF (RAW)-billeder for
at oprette et enkelt billede, der gemmes separat fra originalerne;
resultaterne, der gør brug af RAW-data fra kameraets billedsensor,
er synligt bedre end billeder, der kombineres i billedprogrammer.
Det nye billede gemmes ved de aktuelle indstillinger for
billedkvalitet og -størrelse; før oprettelse af en billedsandwich skal
du indstille billedkvalitet og -størrelse (0 91, 94; alle indstillinger er
tilgængelige). For at oprette en NEF-kopi (RAW) skal du vælge
billedkvaliteten NEF (RAW) og billedstørrelsen Large
(billedsandwichen gemmes som et stort NEF/RAW-billede, selv hvis
der er valgt Small eller Medium).
+
1 Vælg Billedsandwich.
Markér Billedsandwich i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2.
Dialogboksen til højre vises. Med
Billede 1 markeret skal du trykke på J
for at få vist en dialogboks for billedvalg
af udelukkende store NEF-billeder
(RAW), der er oprettet med dette kamera (du kan ikke vælge
small og medium NEF/RAW-billeder).
319
2 Vælg det første billede.
Anvend multivælgeren til at markere
det første billede i billedsandwichen.
Tryk på knappen X, og hold den nede
for at få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning. For at få vist billeder
med andre placeringer skal du trykke på
W (M) og vælge det ønskede kort og den ønskede mappe som
beskrevet på side 256. Tryk på J for at vælge det markerede
billede og gå tilbage til eksempelvisningen.
3 Vælg det andet billede.
Det valgte billede vises som Billede 1. Markér Billede 2, og tryk
på J, og vælg derefter det andet billede som beskrevet i trin 2.
4 Justér forøgelse.
Markér Billede 1 eller Billede 2, og
optimér eksponeringen for
billedsandwichen ved at trykke på 1
eller 3 for at vælge forøgelsen blandt
værdier mellem 0,1 og 2,0. Gentag
proceduren for det andet billede.
Standardværdien er 1,0; vælg 0,5 for at halvere forøgelsen eller
2,0 for at fordoble den. Effekterne af forøgelsen kan ses i
kolonnen Eks.
320
5 Få vist et eksempel på billedsandwich.
For at få vist et eksempel på
kompositionen som vist til højre skal du
trykke på 4 eller 2 for at placere
markøren i kolonnen Eks., derefter
trykke på 1 eller 3 for at markere
Bill.swch og trykke på J (bemærk, at
farverne og lysstyrken kan afvige fra dem på det endelige
billede). For at gemme billedsandwichen uden at få vist et
eksempel skal du vælge Gem. For at vende tilbage til trin 4 og
vælge nye billeder eller justere forøgelsen skal du trykke på
W (M).
6 Gem billedsandwich.
Tryk på J, mens eksemplet vises, for at
gemme billedsandwichen. Når der er
blevet oprettet en billedsandwich, vises
det resulterende billede i
fuldskærmsvisning på skærmen.
D Billedsandwich
Der kan kun kombineres store NEF-billeder (RAW) med ens billedområde
og farvedybde.
Billedsandwichen har de samme billedinformationer (inklusive dato for
optagelse, lysmåling, lukkertid, blænde, eksponeringsindstilling,
eksponeringskompensation, brændvidde og billedretning) og værdier for
hvidbalance og Picture Control som billedet valgt som Billede 1. Den
aktuelle billedkommentar vedhæftes til billedsandwichen, når den
gemmes; dog kopieres copyrightoplysninger ikke. Billedsandwiches gemt i
NEF-format (RAW) anvender komprimeringen valgt for NEFkomprimering (RAW) i menuen NEF-optagelse (RAW) og har samme
farvedybde som de originale billeder.
321
Tekniske bemærkninger
Læs dette kapitel for information om kompatibelt tilbehør,
rengøring og opbevaring af kameraet og om, hvad du skal gøre, hvis
der vises en fejlmeddelelse, eller du har problemer med kameraet.
Kompatible objektiver
Kameraindstilling
Fokusindstilling
CPU-objektiver 6
Objektiv/tilbehør
Type G, E eller D AF
NIKKOR 7
AF-S, AF-P, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR-serien
PC Micro 85mm f/2.8D 10
AF-S/AF-I-telekonverter 12
Andre AF NIKKOR (med
undtagelse af objektiver
til F3AF)
AI-P NIKKOR
322
Eksponeringsindstilling
Lysmålingssystem
L2
AF
M (med
elektronisk
afstandsmåler) 1
P
S
A
M
3D Farve
M3 t5
N4
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
—
—
✔9
✔9
✔9 ✔9 ✔9
— ✔ 11 ✔
—
—
✔ 8, 9
✔ 8, 9
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 13
✔ 13
✔
✔
—
✔
✔8
—
—
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
Kameraindstilling
Fokusindstilling
Ikke-CPU-objektiver 15
Objektiv/tilbehør
AI-, AI-ændret NIKKOReller Nikon Serie Eobjektiver 16
Medical-NIKKOR
120mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
AI-type telekonverter 22
PB-6 Bælgudstyr 24
Auto mellemringe (PKserien 11A, 12 eller 13;
PN-11)
Eksponeringsindstilling
Lysmålingssystem
L2
AF
M (med
elektronisk
afstandsmåler) 1
P
S
A
M
—
✔ 14
—
✔ 17
—
✔ 18 ✔ 19
—
—
✔
—
✔ 20
—
—
—
—
—
—
—
—
3D Farve
M3 t5
N4
—
—
—
—
—
✔9
✔ 23
✔ 23
—
—
—
—
✔ 17
✔ 21
✔ 17
✔ 25
—
—
—
—
— ✔
— ✔
✔ 18 ✔ 19
— ✔
—
✔ 23
—
✔ 17
—
—
19
✔
—
1 Manuelt fokus er tilgængeligt med alle objektiver.
2 Matrix.
3 Centervægtet.
4 Spot.
5 Højlysvægtet.
6 IX-NIKKOR-objektiver kan ikke anvendes.
7 Vibrationsreduktion (VR) understøttet med VR-objektiver.
8 Spotmåling måler det valgte fokuspunkt (0 128).
9 Kan ikke anvendes med shifting eller tiltning.
10 Kameraets lysmålings- og flashstyringssystemer fungerer ikke ordentligt ved shifting og/eller tiltning
af objektivet, eller når der anvendes en anden blænde end maksimumblænde.
11 Kun manuel eksponeringsindstilling.
12 For information om tilgængelige fokuspunkter for autofokus og elektronisk afstandsmåling, se side
99.
323
13 Når der fokuseres på mindste fokusafstand med AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–
85mm f/3.5–4.5 <Ny> eller AF 28–85mm f/3.5–4.5-objektiv ved maksimalt zoom, vises
fokusindikatoren muligvis, når billedet på matskiven i søgeren ikke er i fokus. Justér fokus manuelt,
indtil billedet i søgeren er i fokus.
14 Med en maksimumblænde på f/5.6 eller kortere.
15 Visse objektiver kan ikke anvendes (se side 326).
16 Rotationsradius for AI 80–200mm f/2.8 ED stativgevind begrænses af kamerahuset. Du kan ikke skifte
filtre ud, når AI 200–400mm f/4 ED er monteret på kameraet.
17 Hvis maksimumblænden angives ved hjælp af Data om ikke-CPU objektiv (0 250), vises
blændeværdien i søgeren og på kontrolpanelet.
18 Kan kun anvendes, hvis objektivets brændvidde og maksimumblænde angives ved hjælp af Data
om ikke-CPU objektiv (0 250). Anvend spot- eller centervægtet lysmåling, hvis de
ønskede resultater ikke opnås.
19 For forbedret præcision skal du angive objektivets brændvidde og maksimumblænde ved hjælp af
Data om ikke-CPU objektiv (0 250).
20 Kan anvendes i manuelle eksponeringsindstillinger ved lukkertider, der er et eller flere trin længere
end flashsynkroniseringshastigheden.
21 Eksponering bestemmes af den forudindstillede objektivblænde. I eksponeringsindstillingen
blændeprioriteret automatik skal du forudindstille blænden ved hjælp af objektivblænderingen, før
du sætter AE-lås til og flytter objektivet. I manuel eksponeringsindstilling skal du forudindstille
blænden ved hjælp af objektivblænderingen og bestemme eksponering, før du flytter objektivet.
22 Eksponeringskompensation er påkrævet, når den anvendes med AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–
105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 eller AF-S 80–200mm f/2.8D.
23 Med største effektive blænde på f/5.6 eller kortere.
24 Kræver mellemringene PK-12 eller PK-13. PB-6D er muligvis nødvendig alt efter kameraretning.
25 Anvend forudindstillet blænde. I eksponeringsindstillingen blændeprioriteret automatik skal du
indstille blænden ved hjælp af fokuseringsudstyret, før du bestemmer eksponering og tager billeder.
• PF-4 kopieringsudstyr kræver PA-4 kameraholder.
• Støj i form af streger kan forekomme i autofokus ved høje ISO-følsomheder. Anvend manuelt fokus
eller fokuslås. Streger kan ligeledes forekomme ved høje ISO-følsomheder, når blænden justeres
under optagelse af video eller Live View-fotografering.
324
A Identifikation af CPU-objektiver og objektiver af typerne G, E og D
CPU-objektiver (i særdeleshed type G, E og D) anbefales. Bemærk dog, at
IX-NIKKOR-objektiver ikke kan anvendes. CPU-objektiver kan genkendes på
deres CPU-kontakter, og type G-, E- og D-objektiver kan kendes på et
bogstav på objektivhuset. Type G- og E-objektiver har ikke en
objektivblændering.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Blændering
Type G-/E-objektiv
Type D-objektiv
A Objektivets blændeværdi
Blændeværdien i objektivnavne er objektivets maksimumblænde.
A Kompatible ikke-CPU-objektiver
Data om ikke-CPU objektiv (0 250) kan anvendes til at aktivere mange af
de funktioner, der er tilgængelige med CPU-objektiver, herunder color
matrix-lysmåling; hvis der ingen data er, anvendes centervægtet lysmåling
i stedet for color matrix-lysmåling, men hvis maksimumblænden ikke er
angivet, viser kameraets blændevisning antal stop fra maksimumblænden,
og den faktiske blændeværdi skal aflæses på objektivets blændering.
325
D Inkompatibelt tilbehør og inkompatible ikke-CPU-objektiver
Følgende kan IKKE anvendes med D500:
• TC-16A AF-telekonverter
•
• Ikke-AI-objektiver
• Objektiver, der kræver fokusenheden AU-1
•
(400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8,
1200mm f/11)
•
• Fiskeøje (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6, 8mm f/8,
OP 10mm f/5.6)
•
• 2,1 cm f/4
•
• Mellemring K2
•
• 180–600mm f/8 ED (serienummer
174041–174180)
•
• 360–1200mm f/11 ED (serienummer
174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (serienummer
280001–300490)
AF-objektiver til F3AF (AF 80mm f/2.8, AF
200mm f/3.5 ED, AF telekonverter TC-16)
PC 28mm f/4 (serienummer 180900 eller
tidligere)
PC 35mm f/2.8 (serienummer
851001–906200)
PC 35mm f/3.5 (gammel type)
Reflex 1000mm f/6.3 (gammel type)
Reflex 1000mm f/11 (serienummer
142361–143000)
Reflex 2000mm f/11 (serienummer
200111–200310)
A VR-objektiver
Nedenfor opstillede objektiver anbefales ikke til langtidseksponeringer
eller billeder taget ved høje ISO-følsomheder, idet de resulterende billeder
kan blive skæmmet af tåge som følge af designet af kontrolsystemet til
vibrationsreduktion (VR). Vi anbefaler, at du slukker for vibrationsreduktion
VR ved anvendelse af andre VR-objektiver.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G • AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
IF-ED
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED • AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300mm f/4.5–5.6G
f/3.5–5.6G IF-ED
IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED
II
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
326
A Beregning af billedvinkel
Størrelsen på det område, der eksponeres af et 35 mm-kamera er 36 × 24 mm.
Størrelsen på det område, der eksponeres af D500, når DX (24×16) er valgt for
Vælg billedområde i billedoptagemenuen, derimod, er 23,5 × 15,7 mm. Det
betyder, at billedvinklen på et 35 mm-kamera er omtrent 1,5 gange større end
den på D500 (når 1,3× (18×12) er valgt, mindskes størrelsen på det område, der
eksponeres og reducerer billedvinklen med yderligere omtrent 1,3×).
Billedstørrelse i 35 mm-format (36 × 24 mm)
Billedstørrelse, når DX (24×16) er valgt for
Vælg billedområde (23,5 × 15,7 mm)
Billedstørrelse, når 1,3× (18×12) er valgt for
Vælg billedområde (18,0 × 12,0 mm)
Objektiv
Billeddiagonal
Billedvinkel i 35 mm-format
Billedvinkel, når DX (24×16) er valgt for
Vælg billedområde
Billedvinkel, når 1,3× (18×12) er valgt for
Vælg billedområde
327
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avancerede Creative Lighting System (CLS) giver bedre
kommunikation mellem kameraet og kompatible flashenheder, så
der opnås forbedret flashfotografering.
❚❚ CLS-kompatible flashenheder
Følgende funktioner er tilgængelige med CLS-kompatible
flashenheder:
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Enkelt flash
328
i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til
digitale spejlreflekskameraer 1
i-TTL
Standard i-TTLudfyldningsflash til digitale
spejlreflekskameraer
Automatisk
qA
blænde
Ikke-TTLA
automatik
Manuel
GN afstandsprioritering
M Manuel
StroboskopRPT
flash
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
✔2
✔2
✔
✔2
✔
—
—
✔
✔
✔
✔3
—
—
—
—
—
—
—
—4
✔3
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔5 —
— ✔5 ✔5
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Master
Optisk Advanced Wireless Lighting
Fjernbetjent
flashstyring
i-TTL i-TTL
Hurtig trådløs
[A:B]
flashstyring
Automatisk
qA
blænde
Ikke-TTLA
automatik
M Manuel
StroboskopRPT
flash
i-TTL i-TTL
Hurtig trådløs
[A:B]
flashstyring
Automatisk
qA/A blænde/IkkeTTL-automatik
M Manuel
StroboskopRPT
flash
Radiostyret Advanced Wireless
Lighting
Farveinformation (flash)
Farveinformation (LED-lampe)
✔
✔
✔
— ✔5
✔
—
—
—
✔
✔
✔
— ✔5 —
—
—
—
—
—
—
✔
—
✔
—
—
✔6
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
—
—7
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
— ✔
—
—
—
—
5
Fjernbetjent
✔
✔
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔8
✔8
—
—
—
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔9
—
—
—
—
—
—
—
—
✔
—
✔
—
✔
—
✔
—
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
✔
—
329
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
Auto FP High-Speed-synkronisering 10
FV-lås 11
AF-hjælpelys ved multiområde-AF
Rød-øje-reduktion
Kameraets pilotlys
Samlet flashstyring
Opdatering af firmware til kameraets
flashenhed
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔ ✔
✔ ✔
— ✔ 12
✔ —
✔ ✔
✔ —
✔
✔
—
—
✔
—
—
✔
—
✔
—
✔
—
✔
—
—
—
✔
✔
✔ 13
✔
—
✔
—
—
✔
—
1 Ikke tilgængelig med spotmåling.
2 Kan også vælges med flashenheden.
3 Valg af qA/A-indstilling udført på flashenheden ved hjælp af brugerindstillinger. Medmindre der er
angivet objektivdata med indstillingen Data om ikke-CPU objektiv i opsætningsmenuen,
vælges "A", når der anvendes et ikke-CPU-objektiv.
4 Medmindre der er angivet objektivdata med indstillingen Data om ikke-CPU objektiv i
opsætningsmenuen, vælges ikke-TTL auto, når der anvendes et ikke-CPU-objektiv.
5 Kan kun vælges med kameraet.
6 Kun tilgængelig under makrofotografering.
7 Medmindre der er angivet objektivdata ved hjælp af indstillingen Data om ikke-CPU
objektiv i opsætningsmenuen, anvendes der ikke-TTL auto (A) til ikke-CPU-objektiver, uanset
indstillingen valgt med flashenheden.
8 Valg af qA og A afhænger af den indstilling, der er valgt med masterflashen.
9 Understøtter de samme funktioner som fjernbetjente flashenheder med optisk AWL.
10 Kun tilgængelig i flashstyringsindstillingerne i-TTL, qA, A, GN og M.
11 Kun tilgængelig i flashstyringsindstillingen i-TTL, eller når flashen er indstillet til at udsende præflash
i flashstyringsindstilling qA eller A.
12 Kun tilgængelig i commander-indstilling.
13 Firmwareopdateringer af SB-910 og SB-900 kan udføres fra kameraet.
330
SU-800 Trådløs Speedlight-commanderen: Ved montering på et CLSkompatibelt kamera kan SU-800 anvendes som commander for
flashenhederne SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-500 eller SB-R200 i op til tre grupper. SU-800 er i sig selv ikke
udstyret med en flash.
A Pilotlys
CLS-kompatible flashenheder udsender et pilotlys, når der trykkes på
knappen Pv på kameraet. Denne funktion kan anvendes med Advanced
Wireless Lighting for eksempelvisning af den samlede lyseffekt, der opnås
med flere flashenheder. Pilotlyset kan slås fra med brugerindstilling e5
(Pilotlys, 0 300).
331
❚❚ Andre flashenheder
Følgende flashenheder kan anvendes i indstillingerne ikke-TTL
automatik og manuel.
SB-80DX,
SB-30, SB-27 1,
SB-28DX,
SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 2,
SB-28, SB-26,
SB-20, SB-16B,
SB-21B 2,
Flashindstilling
SB-25, SB-24 SB-50DX
SB-15
SB-29S 2
A Ikke-TTL-automatik
✔
—
✔
—
M Manuel
✔
✔
✔
✔
G Stroboskopflash
✔
—
—
—
Synkronisering
REAR med bagerste
✔
✔
✔
✔
lukkergardin 3
1 Flashindstillingen indstilles automatisk til TTL, og lukkerudløsningen deaktiveres. Indstil
flashenheden til A (ikke-TTL-automatisk flash).
2 Autofokus er kun tilgængeligt med objektiverne AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED og AF-S
Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
3 Tilgængelig, når der vælges flashindstilling med kameraet.
Flashenhed
332
D Bemærkninger vedrørende ekstra flashenheder
Yderligere information kan findes i brugervejledningen til flashenheden.
Hvis flashenheden understøtter CLS, skal du se afsnittet om CLSkompatible digitale spejlreflekskameraer. D500 er ikke med på listen over
digitale spejlreflekskameraer i brugervejledningerne til SB-80DX, SB-28DX
og SB-50DX.
i-TTL-flashstyring kan anvendes ved ISO-følsomheder på mellem 100 og
12800. Ved værdier på over 12800 kan du muligvis ikke opnå de ønskede
resultater ved visse afstande eller blændeindstillinger. Hvis
flashindikatoren (M) blinker i omkring tre sekunder efter, at der er taget et
billede i de automatiske indstillinger i-TTL eller ikke-TTL, er flashen gået af
ved fuld styrke, og billedet kan være undereksponeret (kun CLS-kompatible
flashenheder).
Når der anvendes et synkroniseringskabel i SC-serierne 17, 28 eller 29 til
optagelse med ekstern flash, kan der muligvis ikke opnås korrekt
eksponering i i-TTL-indstilling. Vi anbefaler, at du vælger standard i-TTLudfyldningsflash. Tag et testbillede, og kontrollér resultatet på skærmen.
I i-TTL-indstilling bør du benytte den flashskærm eller indirekte flashadapter, der følger med flashenheden. Anvend ikke andre skærme som
diffusorer, da dette kan give forkert eksponering.
I eksponeringsindstilling P er den maksimale blænde (mindste
blændeværdi) begrænset i henhold til ISO-følsomhed som vist herunder:
100
4
200
5
Maksimumblænde ved ISO-ækvivalens på:
400
800
1600
3200
5.6
7.1
8
10
6400
11
12800
13
Hvis den maksimale blænde på objektivet er mindre, end hvad der er
angivet herover, er blændens maksimale værdi den maksimale blænde for
objektivet.
Støj i form af streger kan forekomme på billeder, der er taget med flash med
forsyningsenheden SD-9 eller SD-8A direkte monteret til kameraet.
Reducér ISO-følsomheden, eller forøg afstanden mellem kamera og
forsyningsenheden.
333
A Bemærkninger vedrørende ekstra flashenheder (Fortsat)
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 sørger
for rød-øje-reduktion, mens SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 og SU-800 sørger for AF-hjælpelys med følgende begrænsninger:
• SB-5000: AF-hjælpelys er tilgængeligt, når der anvendes 24–135 mm
AF-objektiver med de fokuspunkter, der vises nedenfor.
24–49 mm
50–84 mm
85–135 mm
• SB-910 og SB-900: AF-hjælpelys er tilgængeligt, når der anvendes 17–
135 mm AF-objektiver med de fokuspunkter, der vises nedenfor.
17–19 mm
20–135 mm
• SB-800, SB-600 og SU-800: AF-hjælpelys er tilgængeligt, når der anvendes 24–
105 mm AF-objektiver med de fokuspunkter, der vises nedenfor.
24–34 mm
35–49 mm
50–105 mm
• SB-700: AF-hjælpelys er tilgængeligt, når der anvendes 24–135 mm
AF-objektiver med de fokuspunkter, der vises nedenfor.
24–27 mm
28–135 mm
Alt efter anvendt objektiv og optaget motivtype vises fokusindikatoren (I)
muligvis, når motivet ikke er i fokus, eller kameraet kan være ude af stand til
at fokusere, og lukkerudløsningen deaktiveres.
334
Andet tilbehør
På tidspunktet for udgivelsen af denne brugervejledning var
følgende tilbehør til D500 tilgængeligt.
• Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15 (0 13, 375;
genopladelige EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier
kan også anvendes)
• Batterioplader MH-25a (0 13, 375)
• Multifunktionsbatterigreb MB-D17
• Stik til lysnetadapter EP-5B, lysnetadapter EH-5b
Trådløse sendere (0 308) Trådløs sender WT-7
Trådløse fjernbetjeninger • Trådløs fjernbetjening WR-R10/WR-T10
• Trådløs fjernbetjening WR-1
Tilbehør til søgerens
• Gummiøjekop DK-19
øjestykke
• Dioptrijusteringslinse DK-17C
• Øjestykkeforstørrer DK-17M
• Øjestykkeforstørrer DG-2
• Øjestykkeadapter DK-18
• Antidug-øjestykke DK-14/Antidug-øjestykke
DK-17A
• Fluorbelagt øjestykke DK-17F
• Retvendt vinkelsøger DR-5/Retvendt vinkelsøger
DR-4
HDMI-kabler
HDMI-kabel HC-E1
Dæksler til tilbehørssko • Dæksel til tilbehørssko BS-3
• Dæksel til tilbehørssko BS-1
Kamerahusdæksler
Kamerahusdæksel BF-1B/Kamerahusdæksel BF-1A
Strømkilder
335
Camera Control Pro 2
• Fjernbetjeningsledning MC-22/MC-22A (længde
1 m*)
• Fjernbetjeningsledning MC-30/MC-30A (længde
80 cm*)
• Fjernbetjeningsledning MC-36/MC-36A (længde
85 cm*)
• Forlængerkabel MC-21/MC-21A (længde 3 m*)
• Tilslutningskabel MC-23/MC-23A (længde 40 cm*)
• Adapterkabel MC-25/MC-25A (længde 20 cm*)
• WR-adapter WR-A10
• GPS-enhed GP-1/GP-1A (0 253)
• GPS-adapterkabel MC-35 (længde 35 cm*)
• Modulite-fjernbetjeningssæt ML-3
* Alle værdier er omtrentlige.
Mikrofon (0 65)
• Stereomikrofon ME-1
• Trådløs mikrofon ME-W1
Stikdæksler
• UF-8 Stikdæksel til kabler til stereo ministik
• USB-stikdæksel UF-7
Tilgængeligheden afhænger af land eller region. Se vores hjemmeside eller brochurer for seneste
information.
Software
Tilbehør til multistik
336
Vedligeholdelse af kameraet
Opbevaring
Hvis kameraet ikke anvendes i længere tid, skal du tage batteriet ud
og opbevare det et tørt og køligt sted med poldækslet påmonteret.
Kameraet skal opbevares på et tørt og godt ventileret sted for at
undgå mugdannelse. Kameraet må ikke opbevares, hvor der
anvendes mølkugler med naftalen eller kamfer eller på steder, der:
• har dårlig ventilation, eller hvor luftfugtigheden er højere end
60 %
• befinder sig i nærheden af udstyr, der genererer kraftige
elektromagnetiske felter, f.eks. et TV eller en radio
• udsættes for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
Rengøring
Kamerahus
Objektiv, spejl
og søger
Skærm
Fjern støv eller lignende med en pustebørste, og tør
forsigtigt med en blød, tør klud. Når du har taget billeder på
stranden eller ved kysten, skal du fjerne eventuelt sand eller
salt med en klud, der er let fugtet med destilleret vand. Tør
det grundigt af.
Vigtigt: Støv eller andre fremmedlegemer i kameraet kan
medføre skader, som ikke dækkes af garantien.
Disse glasdele beskadiges nemt. Fjern støv eller lignende
med en pustebørste. Hvis du anvender en aerosoldåse, skal
du holde den lodret, så der ikke kommer væde ud. For at
fjerne fingeraftryk og andre pletter, skal du putte en smule
objektivrens på en blød klud og tørre forsigtigt af.
Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Når du fjerner
fingeraftryk og andre pletter, skal du tørre forsigtigt af med
en blød klud eller et vaskeskind. Undlad at trykke hårdt, da
dette kan resultere i beskadigelse eller funktionsfejl.
Undgå at bruge alkohol, opløsningsmiddel eller andre flygtige
kemikalier.
337
Rensning af billedsensor
Hvis du har mistanke om, at der sidder snavs eller støv på
billedsensoren, som er synligt på billederne, kan du rense sensoren
ved hjælp af indstillingen Rens billedsensor i opsætningsmenuen.
Du kan altid rense sensoren ved hjælp af indstillingen Rens nu, men
ellers kan rensningen foretages automatisk, når kameraet tændes
eller slukkes.
❚❚ "Rens nu"
Mens du holder kameraet med bunden
nedad, skal du vælge Rens billedsensor i
opsætningsmenuen, derefter markere
Rens nu og trykke på J. Kameraet
kontrollerer billedsensoren og påbegynder
derefter rensning. 1 blinker på
kontrolpanelet, og der kan ikke udføres
andre handlinger, mens rensningen er i
gang. Fjern og frakobl ikke strømkilden, før
rensningen slutter, og opsætningsmenuen
vises.
338
❚❚ "Rens ved kamera tænd/sluk"
Vælg mellem følgende indstillinger:
5
6
7
Indstilling
Rens, når
kameraet tændes
Rens, når
kameraet slukkes
Rens ved kamera
tænd og sluk
Rens fra
Beskrivelse
Billedsensoren renses automatisk, hver gang
kameraet tændes.
Billedsensoren renses automatisk, hver gang
kameraet slukkes.
Billedsensoren renses automatisk, når kameraet
tændes og slukkes.
Funktionen til automatisk rensning af
billedsensoren er slået fra.
1 Vælg Rens ved kamera tænd/sluk.
Få vist menuen Rens billedsensor som
beskrevet side 338. Markér Rens ved
kamera tænd/sluk, og tryk på 2.
2 Vælg en indstilling.
Markér en indstilling, og tryk på J.
339
D Rensning af billedsensoren
Anvendelse af kameraets knapper under opstart afbryder rensning af
billedsensoren.
Hvis det ikke er muligt at fjerne alt støv ved hjælp af indstillingerne i
menuen Rens billedsensor, skal du rense billedsensoren manuelt (0 341)
eller kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
Hvis billedsensoren renses flere gange i træk, deaktiveres rensning af
billedsensoren muligvis midlertidigt for at beskytte kameraets indre
kredsløb. Rensning kan foretages igen efter kort tid.
340
❚❚ Manuel rensning
Hvis det ikke er muligt at fjerne fremmedlegemer fra billedsensoren
ved hjælp af indstillingen Rens billedsensor (0 338) i
opsætningsmenuen, kan sensoren renses manuelt som beskrevet
nedenfor. Bemærk dog, at sensoren er meget skrøbeligt og let
beskadiges. Nikon anbefaler, at sensoren kun renses af en Nikonautoriseret servicetekniker.
1 Oplad batteriet, eller tilslut en lysnetadapter.
Der skal anvendes en pålidelig strømkilde ved eftersyn eller
rengøring af billedsensoren. Sluk kameraet, og isæt et fuldt
opladet batteri, eller tilslut en ekstra lysnetadapter og et stik til
lysnetadapter. Indstillingen Lås spejl i hævet pos. ved rens er
kun tilgængelig i opsætningsmenuen ved batteriniveauer over
J.
2 Fjern objektivet.
Sluk kameraet, og fjern objektivet.
3 Vælg Lås spejl i hævet pos. ved rens.
Tænd kameraet, og markér Lås spejl i
hævet pos. ved rens i
opsætningsmenuen, og tryk på 2.
341
4 Tryk på J.
Meddelelsen til højre vises på
skærmen, og en række tankestreger
vises på kontrolpanelet og i søgeren.
For at gendanne normal betjening
uden at kontrollere billedsensoren
skal du slukke kameraet.
5 Hæv spejlet.
Tryk udløserknappen helt
ned. Spejlet hæves, og
lukkergardinet åbner, så
billedsensoren kommer
frem. Visningen i søgeren slukker, og rækken af tankestreger på
kontrolpanelet blinker.
6 Undersøg billedsensoren.
Hold kameraet, så lyset falder på
billedsensoren, og undersøg sensoren
for støv og lignende. Fortsæt til trin 8,
hvis der ikke findes nogen
fremmedlegemer.
342
7 Rens sensoren.
Fjern støv og lignende fra sensoren med
en pustebørste. Undlad at anvende en
børste, da børsterne kan beskadige
sensoren. Snavs, som ikke kan fjernes
med en pustebørste, må kun fjernes af
en Nikon-autoriseret servicetekniker. Du
må under ingen omstændigheder røre ved sensoren eller tørre
den af.
8 Sluk kameraet.
Spejlet vender tilbage til lukket position, og lukkergardinet
lukker. Sæt objektiv eller kamerahusdæksel på igen.
D Anvend en pålidelig strømkilde
Lukkergardinet er sart og beskadiges nemt. Hvis kameraet slukkes, mens
spejlet er hævet, lukker gardinet automatisk. Overhold nedenstående
anvisninger, så gardinet ikke beskadiges:
• Undgå at slukke kameraet eller fjerne eller frakoble strømkilden, mens
spejlet er hævet.
• Hvis batteriet aflades, mens spejlet er hævet, lyder der et bip, og
selvudløserlampen blinker for at advare om, at lukkergardinet lukker, og
at spejlet sænkes om ca. to minutter. Afslut straks rengøringen eller
kontrollen.
343
D Fremmedlegemer på billedsensoren
Fremmedlegemer, som kommer ind i kameraet, når objektivet eller
kamerahusdækslet fjernes eller skiftes (eller i sjældne tilfælde smøremiddel
eller fine partikler fra selve kameraet) kan sætte sig fast på billedsensoren
og være synlige på billeder taget under bestemte forhold. For at beskytte
kameraet, når der ikke er monteret et objektiv, skal du sørge for at sætte det
kamerahusdæksel på, der fulgte med kameraet, og sørge for at fjerne alt
støv og andre fremmedlegemer først, som måtte sidde på
kamerafatningen, objektivfatningen og kamerahusdækslet. Undgå at
montere kamerahusdæksel eller skifte objektiv i støvede omgivelser.
Hvis der trænger fremmedlegemer ind i billedsensoren, skal du anvende
indstillingen for rensning af billedsensor som beskrevet på side 338. Hvis
problemet varer ved, skal du rense sensoren manuelt (0 341) eller få
sensoren renset af en Nikon-autoriseret servicetekniker. Billeder, der er
påvirket af tilstedeværelsen af fremmedlegemer på sensoren, kan
retoucheres med de billedrensningsmuligheder, der er tilgængelige i nogle
billedbehandlingsprogrammer.
D Serviceeftersyn af kameraet og dets tilbehør
Kameraet er præcisionsudstyr, der kræver regelmæssige eftersyn. Nikon
anbefaler, at kameraet indleveres til kontrol hos forhandleren eller en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant hvert eller hvert andet år, og at det
gennemgår et decideret serviceeftersyn hvert tredje til femte år (bemærk,
at disse eftersyn ikke er gratis). Regelmæssig service er særlig vigtig, hvis
kameraet benyttes i professionelt øjemed. Alt tilbehør, der ofte benyttes
sammen med kameraet, for eksempel objektiver eller ekstra flashenheder,
bør indleveres sammen med kameraet, når det gennemgår eftersyn.
344
Vedligeholdelse af kameraet og batteriet:
Forholdsregler
Tab det ikke: Produktet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det udsættes for
kraftige stød eller rystelser.
Hold det tørt: Dette produkt er ikke vandtæt og fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis det nedsænkes i vand eller udsættes for høj luftfugtighed. Rust i
kameraets indvendige, mekaniske dele kan forårsage skader, der ikke kan
udbedres.
Undgå pludselige temperaturændringer: Pludselige temperaturændringer, f.eks.
når du går ind i eller forlader en opvarmet bygning på en kold dag, kan
forårsage kondens inde i kameraet. Anbring kameraet i en taske eller i en
bærepose, før det udsættes for pludselige temperaturændringer, så
kondensering i kameraet undgås.
Holdes væk fra stærke magnetfelter: Kameraet må ikke anvendes eller opbevares i
nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk stråling eller
kraftige magnetfelter. Kraftige statiske udladninger eller magnetfelter fra
udstyr som radiosendere kan påvirke skærmen, beskadige data på
hukommelseskortet eller påvirke kameraets interne kredsløb.
Lad ikke kameraet ligge med objektivet rettet mod solen: Lad ikke kameraet ligge med
objektivet rettet mod solen eller en anden stærk lyskilde i længere tid.
Kraftigt lys kan beskadige billedsensoren, så den ødelægges eller giver et
hvidt skær på billederne.
345
Rengøring: Kamerahuset rengøres ved forsigtigt at fjerne støv eller lignende
med en pustebørste og tørre forsigtigt med en blød, tør klud. Når du har taget
billeder på stranden eller ved kysten, skal du fjerne eventuelt sand eller salt
med en klud, der er let fugtet med rent vand og derefter tørre kameraet
grundigt. I sjældne tilfælde kan statisk elektricitet få LCD-skærmene til at lyse
op eller gå ud. Dette indikerer ikke en funktionsfejl, og visningen bliver snart
normal.
Objektivet og spejlet beskadiges nemt. Støv og lignende fjernes forsigtigt
med en pustebørste. Hvis du anvender en aerosoldåse med luft, skal dåsen
holdes lodret, så der ikke kommer væde ud. Hvis der kommer fingeraftryk
eller andet snavs på objektivet, fjernes det ved at tørre objektivet forsigtigt af
med en blød klud, der er fugtet med lidt objektivvæske.
Se "Rensning af billedsensor" (0 338, 341) for information om rensning af
billedsensoren.
Objektivkontakter: Sørg for at holde objektivkontakterne rene.
Undlad at røre ved lukkergardinet: Lukkergardinet er ekstremt tyndt og
beskadiges let. Du må under ingen omstændigheder udøve tryk på gardinet,
støde til det med rengøringsredskaber eller udsætte det for kraftige pust med
en pustebørste. Dette kan ridse gardinet eller betyde, at det bliver deformt
eller går i stykker.
Lukkergardinet kan se ud til at være ujævnt i farven, men dette har ingen
effekt på billederne, og indikerer ikke funktionsfejl.
346
Opbevaring: Kameraet skal opbevares på et tørt og godt ventileret sted for at
undgå mugdannelse. Hvis du anvender en lysnetadapter, skal du frakoble
adapteren for at undgå brand. Hvis produktet ikke skal anvendes i længere
tid, skal du fjerne batteriet for at undgå lækage og opbevare kameraet i en
plasticpose indeholdende et tørremiddel. Opbevar dog ikke kameraets
bæretaske i en plastpose, da dette kan nedbryde materialet. Bemærk, at
tørremidlet gradvist mister sin evne til at opsuge fugt og derfor bør udskiftes
med jævne mellemrum.
Undgå, at der dannes mug på kameraet ved at tage det frem mindst en gang
om måneden. Tænd kameraet, og udløs lukkeren et par gange, før kameraet
lægges væk igen.
Opbevar batteriet et tørt og køligt sted. Sæt poldækslet på, før batteriet
lægges væk igen.
Sluk produktet før fjernelse eller frakobling af strømkilden: Undgå at trække stikket ud
af kameraet eller fjerne batteriet, mens kameraet er tændt, eller mens du
optager eller sletter billeder. Pludselig afbrydelse af strømmen kan medføre
tab af data eller beskadige produktets hukommelse eller indre kredsløb. Du
kan undgå at afbryde strømtilslutningen utilsigtet ved ikke at flytte kameraet,
mens lysnetadapteren er tilsluttet.
Bemærkninger om skærmen: Skærmen er konstrueret med meget høj præcision;
mindst 99,99 % af det samlede antal pixels er effektive, mens højst 0,01 %
mangler eller er defekte. Der er derfor ikke tale om funktionsfejl, hvis disse
visninger indeholder pixels, der altid lyser (hvide, røde, blå eller grønne) eller
aldrig lyser (sorte), og det har ingen effekt på billeder optaget med denne
enhed.
Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
Tryk ikke på skærmen, da den kan blive beskadiget, eller der kan opstå
funktionsfejl. Støv eller lignende på skærmen kan fjernes med en
pustebørste. Pletter kan fjernes ved at tørre let med en blød klud eller et
vaskeskind. Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig
på glasset. Undgå også at få væsken med flydende krystal fra skærmen på
huden, i øjnene eller i munden.
347
Batteri og oplader: Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de håndteres
forkert. Overhold følgende sikkerhedsanvisninger i forbindelse med
håndtering af batterier og opladere:
• Brug kun batterier, der er godkendt til brug i dette udstyr.
• Batteriet må ikke udsættes for åben ild eller høj varme.
• Sørg for, at batteripolerne er rene.
• Sluk kameraet, før du udskifter batteriet.
• Fjern batteriet fra kameraet eller opladeren, når det ikke anvendes, og sæt
poldækslet på. Disse enheder trækker en vis mængde ladning, selv når de er
slukket, og kan dræne batteriet så meget, at det ikke længere virker. Hvis
batteriet ikke skal anvendes i længere tid, skal du sætte det i kameraet og
aflade det helt, før du tager det ud af kameraet og lægger det til
opbevaring. Batteriet bør opbevares et køligt sted med en omgivende
temperatur på 15 til 25 °C (undgå varme eller meget kolde steder). Gentag
denne proces mindst én gang hvert halve år.
• Hvis du tænder og slukker kameraet mange gange i træk, når batteriet er
helt afladet, afkortes batteribrugstiden. Batterier, der er blevet afladet helt,
skal lades op før brug.
• Den indvendige temperatur i et batteri kan stige, når batteriet er i brug.
Forsøg på at oplade batteriet, når den indvendige temperatur er høj,
forringer batteriets ydeevne, og batteriet oplades muligvis ikke eller
oplades kun delvist. Vent med at oplade batteriet, til det er kølet af.
• Oplad batteriet indendørs ved omgivende temperaturer på 5 °C–35 °C.
Anvend ikke batteriet ved temperaturer under 0 °C eller over 40 °C; hvis
denne forholdsregel ikke overholdes, kan batteriet tage skade eller forringe
sin ydeevne. Kapaciteten reduceres muligvis, og opladningstiderne
forlænges ved batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra 45 °C til 60 °C.
Batteriet lades ikke op, hvis dets temperatur ligger under 0 °C eller over
60 °C.
348
• Hvis lampen CHARGE blinker hurtigt (omtrent otte gange i sekundet) under
opladning, skal du bekræfte, at temperaturen ligger i det korrekte område
og derefter frakoble opladeren, tage batteriet ud og sætte det i igen. Hvis
problemet varer ved, skal du øjeblikkeligt indstille brugen og indlevere
batteri og oplader til eftersyn hos din forhandler eller en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
• Flyt ikke opladeren, og rør ikke ved batteriet under opladningen.
Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan i meget sjældne
tilfælde føre til, at opladeren viser, at opladningen er færdig, selv om
batteriet kun er delvist opladet. Fjern og genindsæt batteriet for at oplade
det genopladelige batteri igen.
• Batteriets kapacitet kan midlertidigt dale, hvis batteriet oplades ved lave
temperaturer eller anvendes ved en temperatur, der er lavere end den, det
blev opladet ved. Hvis batteriet lades op ved en temperatur på under 5 °C,
kan indikatoren for batteribrugstiden i visningen Batterioplysninger
(0 309) udvise en midlertidig forringelse.
• Hvis batteriet ikke fjernes fra opladeren, når det er fuldt opladet, kan
batteriets ydeevne forringes.
• Et markant fald i den tid, et fuldt opladet batteri bevarer sin ladning, når det
anvendes ved stuetemperatur, indikerer, at det skal skiftes ud. Køb et nyt
batteri.
• Den medfølgende netledning og stikadapter er kun til anvendelse med
MH-25a. Opladeren må kun anvendes med kompatible batterier. Tag stikket
ud, når opladeren ikke anvendes.
• Oplad batteriet før brug. Når du tager billeder ved vigtige lejligheder, bør
du medbringe et ekstra batteri, som er fuldt opladet. Visse steder kan det
være vanskeligt at købe ekstra batterier i nødstilfælde. Bemærk, at
batteriernes kapacitet synes at falde, når det er koldt. Kontrollér, at batteriet
er fuldt opladet, før du tager billeder udendørs i koldt vejr. Opbevar et
ekstra batteri på et lunt sted, og udskift batteriet efter behov. Når et koldt
batteri bliver varmt, kan det genvinde en del af sin ydeevne.
• Brugte batterier er en værdifuld ressource; bortskaf brugte batterier i
henhold til lokal lovgivning.
349
Fejlfinding
Hvis dit kamera ikke virker som forventet, skal du kontrollere
nedenstående liste over almindelige problemer, før du kontakter
din forhandler eller Nikon-autoriserede servicerepræsentant.
Batteri/visning
Kameraet er tændt, men reagerer ikke: Afvent, at optagelsen slutter. Afvent, at
optagelsen slutter. Hvis problemet varer ved, skal du slukke kameraet. Hvis
kameraet ikke slukker, skal du tage batteriet ud og sætte det i igen, eller, hvis
du anvender lysnetadapter, skal du koble den fra og til igen. Bemærk, at
selvom data, der lige nu bliver optaget, går tabt, påvirkes allerede optagede
data ikke ved fjernelse eller frakobling af strømkilden.
Søgeren er ude af fokus: Justér søgerfokus (0 29). Hvis dette ikke løser
problemet, skal du vælge single AF (AF-S; 0 101), enkeltpunkts-AF (0 103) og
midterste fokuspunkt (0 108) og derefter komponere et motiv med høj
kontrast i midterste fokuspunkt og trykke udløserknappen halvt ned for at få
kameraet til at fokusere. Med kameraet i fokus anvendes dioptrijusteringen
for at få motivet til at fremstå i klart fokus i søgeren. Hvis det er nødvendigt,
kan søgerfokus justeres yderligere ved hjælp af ekstra korrigerende
objektiver (0 335).
Søgeren er mørk: Isæt et fuldt opladet batteri (0 13, 35).
Visningerne slukker uden varsel: Vælg længere forsinkelser for brugerindstilling c2
(Standbytimer) eller c4 (Tid for slukning af skærmen) (0 296).
Visningerne på kontrolpanelet eller i søgeren reagerer ikke og er nedtonede:
Reaktionstiderne for og lysstyrken på disse visninger varierer afhængigt af
temperaturen.
350
Optagelse
Kameraet er lang tid om at tænde: Slet filer eller mapper.
Udløseren er deaktiveret:
• Hukommelseskortet er låst (kun SD-kort; 0 16), fuldt eller ikke isat (0 36).
• Udløser låst er valgt for Kortplads tom, frigør lås i opsætningsmenuen
(0 309), og der er ikke isat noget hukommelseskort (0 15).
• CPU-objektivets blændering er ikke låst ved højeste blændeværdi (gælder
ikke for type G- og E-objektiver). Hvis B vises på kontrolpanelet, skal du
vælge Blændering for brugerindstilling f4 (Tilpas kommandohjul) >
Blændeindstilling for at anvende objektivblænderingen til at justere
blænden (0 302).
• Eksponeringsindstilling S valgt med A eller % for lukkertid (0 359).
Kameraet er længe om at reagere på udløserknappen: Vælg Fra for brugerindstilling
d5 (Eksp.forsinkelsesindstilling; 0 297).
Der tages kun ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen i kontinuerlig
udløserindstilling: Slå HDR fra (0 191).
Billederne er ikke fokuserede:
• Drej fokusindstillingsvælger hen på AF(0 97).
• Kameraet kan ikke fokusere ved hjælp af autofokus: Anvend manuelt fokus
eller fokuslås (0 111, 114).
Der lyder ikke et bip:
• Fra er valgt for Bip i opsætningsmenuen (0 306).
• AF-C er valgt for AF-indstilling (0 101).
Fuldt område af lukkertider ikke tilgængeligt: Flashen er i brug.
Flashsynkroniseringshastigheden kan vælges med brugerindstilling e1
(Flashsynk.hastighed); ved anvendelse af kompatible flashenheder skal du
vælge 1/250 sek. (Auto FP) for komplet udvalg af lukkertider (0 299).
Fokus låser ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned: Kameraet er i
fokusindstillingen AF-C: Anvend sekundærvælgerens midte til at låse fokus
(0 111).
351
Kan ikke vælge fokuspunkt:
• Lås fokuspunktlåsen op (0 108).
• Autovalg af AF-område valgt for indstilling af AF-metode eller
ansigtsprioriteret AF valgt i Live View; vælg en anden indstilling (0 48, 103).
• Kameraet er i billedvisningsindstilling (0 255).
• Menuerne er i brug (0 281).
• Tryk udløserknappen halvt ned for at starte standbytimeren (0 39).
AF-indstilling kan ikke vælges: Vælg Ingen begrænsninger for brugerindstilling
a10 (Begræns. af autofokusindstil., 0 294).
Kameraet er længe om at optage billeder: Slå støjreduktion ved
langtidseksponering fra (0 286).
Støj (lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) optræder på billederne:
• Lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger kan reduceres
ved at sænke ISO-følsomheden.
• Anvend indstillingen Støjreduk. ved langtidseksp. i billedoptagemenuen
for at begrænse forekomsten af lyse pletter eller tåge på billeder taget ved
længere lukkertider end 1 sek. (0 286).
• Tåge og lyse pletter kan indikere, at kameraets indvendige temperatur er
blevet forhøjet som følge af høje omgivende temperaturer,
langtidseksponeringer eller lignende årsager: Sluk kameraet, og lad det køle
af, før du genoptager optagelsen.
• Ved høje ISO-følsomheder kan der forekomme streger på billeder taget
med visse ekstra flashenheder; hvis det sker, skal du vælge en lavere værdi.
• Ved høje ISO-følsomheder, herunder høje værdier valgt med auto ISOfølsomhedsstyring, kan tilfældigt spredte lyse pixels reduceres ved at vælge
Høj, Normal eller Lav for Støjreduktion ved høj ISO i
billedoptagemenuen eller videooptagemenuen (0 286, 290).
• Ved høje ISO-følsomheder kan lyse pletter, tilfældigt spredte lyse pixels,
tåge eller streger være mere udtalt på langtidseksponeringer,
multieksponeringer og billeder taget ved høje omgivende temperatur eller
med Aktiv D-Lighting aktiveret, Jævn valgt for Indstil Picture Control
(0 180) eller ekstreme værdier valgt for Picture Control-parametre (0 183).
352
Støjstriber og streger forekommer under optagelse af video: Vælg en indstilling for
Reduktion af støjstriber, der svarer til frekvensen på den lokale
vekselstrømsforsyning (0 290).
Lyse områder eller bånd forekommer i Live View: Et blinkende skilt, en flash eller en
anden lyskilde med kort varighed blev anvendt i Live View.
Pletter forekommer på billederne: Rens forreste og bagerste objektivelementer.
Hvis problemet varer ved, skal du udføre rensning af billedsensoren (0 338).
Live View slutter uventet eller starter ikke: Live View kan slutte automatisk for at
hindre beskadigelse af kameraets indre kredsløb, hvis:
• Den omgivende temperatur er høj
• Kameraet har været anvendt til Live View eller til videooptagelse i lang tid
• Kameraet har været anvendt i kontinuerlige udløserindstillinger i længere
tid
Hvis Live View ikke starter, når du trykker på knappen a, skal du vente, til de
indre kredsløb er kølet ned og derefter prøve igen. Bemærk, at kameraet kan
føles varmt at røre ved, men dette indikerer ikke funktionsfejl.
Forstyrrende elementer forekommer på billederne i Live View: "Støj" (tilfældigt spredte
lyse pixels, tåge eller streger) og uventede farver kan forekomme, hvis du
zoomer ind på det billede, der ses gennem objektivet (0 46) i Live View; på
videoer påvirkes antallet og fordelingen af tilfældigt spredte lyse pixels, tåge
og lyse pletter af billedstørrelsen og -hastigheden (0 68). Tilfældigt spredte
lyse pixels, tåge eller lyse pletter kan også opstå som følge af
temperaturstigninger i kameraets indre kredsløb i Live View; afslut Live View,
når kameraet ikke anvendes.
Kan ikke måle hvidbalance: Motivet er for mørkt eller for lyst (0 170).
Billedet kan ikke vælges som kilde for den forudindstillede hvidbalance: Billedet blev
ikke oprettet med D500 (0 177).
353
Hvidbalance-bracketing utilgængelig:
• NEF (RAW) eller NEF+JPEG-billedkvalitetsindstilling valgt for billedkvalitet
(0 91).
• Multieksponeringstilstand er slået til (0 236).
Billeder og videoer ser ikke ud til at have samme eksponering som eksempelvisningen, der
ses på skærmen i Live View: Ændringer af skærmens lysstyrke under Live View har
ingen effekt på billeder optaget med kameraet (0 50).
Effekterne af Picture Control varierer fra billede til billede: A (auto) er valgt for
skarphed, klarhed, kontrast eller farvemætning. For ensartede resultater over
en serie af billeder skal du vælge en anden indstilling (0 184).
Lysmåling kan ikke ændres: Autoeksponeringslåsen er aktiv (0 142).
Eksponeringskompensation kan ikke anvendes: Vælg eksponeringsindstilling P, S
eller A (0 130, 144).
Støj (rødlige områder eller andre forstyrrende elementer) forekommer på
langtidseksponeringer: Aktivér støjreduktion ved langtidseksponering (0 286).
Der optages ikke lyd på videoer: Mikrofon fra er valgt for Mikrofonfølsomhed i
videooptagemenuen (0 290).
Billedvisning
NEF (RAW)-billedet kan ikke vises: Billedet blev taget ved billedkvaliteten
NEF+JPEG (0 92).
Kan ikke vise billeder optaget med andre kameraer: Billeder taget med andre
kameramærker kan muligvis ikke vises korrekt.
Visse billeder vises ikke under billedvisning: Vælg Alle for Billedvisningsmappe
(0 281).
Billeder, der er taget i "højt" (portræt) format, vises i "bredt" (landskab) format:
• Billedet blev taget med Fra valgt for Automatisk billedrotation (0 282).
• Vælg Til for Roter lodret (0 282).
• Billedet vises i billedtjek (0 282).
• Kameraet pegede opad eller nedad, da billedet blev taget.
354
Billedet kan ikke slettes: Billedet er beskyttet. Fjern beskyttelsen (0 273).
Billedet kan ikke retoucheres: Billedet kan ikke redigeres yderligere med dette
kamera (0 362).
Kameraet viser en meddelelse om, at mappen ikke indeholder nogen billeder: Vælg Alle
for Billedvisningsmappe (0 281).
Kan ikke udskrive billeder: NEF (RAW)- og TIFF-billeder kan ikke udskrives via
direkte USB-forbindelse. Overfør billeder til computer, og udskriv dem ved
hjælp af Capture NX-D (0 v). NEF-billeder (RAW) kan gemmes i JPEG-format
ved hjælp NEF-behandling (RAW) (0 313).
Billedet vises ikke på videoenheder med høj opløsning: Bekræft, at HDMI-kablet
(forhandles separat) er tilsluttet (0 335).
Indstillingen Image Dust Off i Capture NX-D har ikke den ønskede effekt:
Billedsensorrensningen ændrer støvets placering på billedsensoren. Støvfri
referencedata, som er optaget før billedsensorrensningen udføres, kan ikke
anvendes sammen med billeder, som er taget efter billedsensorrensningen
er udført. Støvfri referencedata, som er optaget efter billedsensorrensningen
udføres, kan ikke anvendes sammen med billeder, som er taget før
billedsensorrensningen er udført (0 305).
Computeren viser NEF-billeder (RAW) anderledes end på kameraet: Tredjepartssoftware
viser ikke effekterne af Picture Controls, Aktiv D-Lighting eller
vignetteringskontrol. Anvend Capture NX-D (0 v).
Kan ikke overføre billeder til computer: Operativsystemet er ikke kompatibelt med
kamera eller overførselssoftware. Anvend kortlæser til at kopiere billeder over
på computeren.
355
Bluetooth og Wi-Fi (trådløse netværk)
Smartenhederne viser ikke kameraets SSID (navn på netværk):
• Bekræft, at Deaktiver er valgt for Flytilstand i kameraets opsætningsmenu
(0 307).
• Bekræft, at Aktiver er valgt for Bluetooth > Netværksforbindelse i
kameraets opsætningsmenu.
• Prøv at slå smartenhedens Wi-Fi fra og derefter til igen.
Kan ikke tilslutte smartenheder ved hjælp af NFC: Vælg en anden tilslutningsmetode.
Kan ikke oprette forbindelse til trådløse printere og andre trådløse enheder: Dette
kamera kan kun oprette forbindelse til enheder, hvor app’en SnapBridge er
blevet installeret.
Diverse
Datoen for optagelsen er ikke korrekt: Indstil kameraets ur (0 304).
Menuelement kan ikke vælges: Nogle valgmuligheder er ikke tilgængelige i visse
kombinationer af indstillinger, eller hvis der ikke er isat hukommelseskort.
Bemærk, at indstillingen Batterioplysninger ikke er tilgængelig, når
kameraet får strøm fra et ekstra stik til lysnetadapter og en lysnetadapter.
356
Fejlmeddelelser
I dette afsnit beskrives de indikatorer og fejlmeddelelser, der vises i
søgeren, på kontrolpanelet og på skærmen.
Indikator
Kontrol
Søger
panel
Problem
Løsningsforslag
0
Objektivblænderingen er Indstil ringen til den
ikke indstillet til den
mindste blændeåbning
131
mindste blænde.
(højeste blændeværdi).
Klargør et fuldt opladet
H
d Lavt batteriniveau.
13, 35
ekstrabatteri.
• Batteriet er afladet.
• Genoplad eller udskift
batteriet.
• Batteriet kan ikke
• Kontakt en Nikonanvendes.
autoriseret
servicerepræsentant.
• Udskift batteriet, eller
• Der sidder et meget
xx, 13,
genoplad batteriet, hvis 35, 335
afladet, genopladeligt
H
d
det genopladelige LiLi-ion-batteri eller et
(blinker) (blinker)
batteri købt hos tredje- ion-batteri er afladet.
partsforhandler, enten i
kameraet eller i det ekstra multifunktionsbatterigreb MB-D17.
• Batteriets temperatur er • Fjern batteriet, og vent, —
høj.
til det er kølet af.
B
(blinker)
357
Indikator
Kontrol
Søger
panel
Problem
Intet objektiv monteret
eller et ikke-CPU objektiv
er monteret uden
F
angivelse af
maksimumblænde.
Blænde vist i stop fra
maksimumblænde.
Kameraet kan ikke
FH
—
fokusere ved hjælp af
(blinker)
autofokus.
Løsningsforslag
0
Blændeværdien vises,
hvis maksimumblænden
er angivet.
250
Komponér om, eller
fokusér manuelt.
• Anvend en lavere ISOfølsomhed.
• Anvend ekstra ND-filter.
I eksponeringsindstilMotiv for lyst; billedet
ling:
bliver overeksponeret.
S Forøg lukkertid
A Vælg en mindre
blænde (højere
(Eksponeringsindika
blændeværdi)
torer og lukkertids• Anvend en højere ISOeller blændevisning
følsomhed.
blinker)
• Anvend ekstra flash. I
eksponeringsindstilling:
Motiv for mørkt; billedet
bliver undereksponeret.
S Brug en længere
lukkertid
A Vælg en større
blænde (lavere
blændeværdi)
358
38, 114
123
133
134
123
196
133
134
Indikator
Kontrol
Søger
panel
Problem
Løsningsforslag
Skift lukkertiden, eller
A
A valgt i
vælg manuel
(blinker)
eksponeringsindstilling S.
eksponeringsindstilling.
Skift lukkertiden, eller
%
% valgt i
vælg manuel
(blinker)
eksponeringsindstilling S.
eksponeringsindstilling.
1 k Billedbehandlingen er i Vent, til behandlingen er
(blinker) (blinker) gang.
færdig.
Kontrollér billedet på
Billedet kan være
undereksponeret, hvis
skærmen; hvis det er
c
indikatoren blinker i 3
undereksponeret, skal du
—
(blinker)
sek., efter at flashen
justere indstillingerne og
udløses.
prøve igen.
Der er monteret en
Skift
flashenhed, der ikke
flashsynkroniseringsindst
understøtter rød-øjeilling, eller anvend en
Y
— reduktion, og
flashenhed, der
(blinker)
flashsynkroniseringsindst
understøtter rød-øjeillingen er indstillet til
reduktion.
rød-øje-reduktion.
• Reducér kvaliteten eller
Hukommelse
størrelsen.
utilstrækkelig til at
• Slet vigtige billeder, når
optage flere billeder ved
de er kopieret over på
n j
de aktuelle indstillinger,
en computer eller en
(blinker) (blinker)
eller kameraet er løbet
anden enhed.
tør for fil- eller
• Isæt et nyt
mappenumre.
hukommelseskort.
Udløs lukkeren. Hvis
fejlen varer ved eller
O
forekommer jævnligt,
Funktionsfejl i kamera.
(blinker)
skal du kontakte en
Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
0
133,
135
133,
135
—
333
202,
330
91, 94
278
15
—
359
Indikator
Skærm
Intet
hukommelseskort.
360
Kontrol
panel
Løsningsforslag
0
Sluk kameraet, og
bekræft, at kortet
15
sidder korrekt.
• Anvend et Nikon387
godkendt kort.
• Kontrollér, at
—
kontakterne er
rene. Hvis kortet er
beskadiget, skal du
kontakte din
forhandler eller din
Nikon-autoriserede
servicerepræsenta
nt.
15, 278,
• Ude af stand til at • Slet nogle filer,
387
oprette ny
eller isæt et nyt
mappe.
hukommelseskort,
når du har kopieret
vigtige billeder
over på en
computer eller en
anden enhed.
• Kontrollér, at
—
Eye-Fi-kortets
firmware er
opdateret.
Kameraet kan ikke
• Kopiér filer til
—
håndtere Eye-FiEye-Fi-kortet over
kort.
på en computer
eller anden enhed,
og formatér kortet,
eller isæt et nyt.
Problem
Kameraet kan ikke
S registrere
hukommelseskort.
• Fejl i adgang til
hukommelseskort.
Der er ingen adgang
til dette
hukommelseskort.
Isæt et andet kort.
W,
R
(blinker)
m
W,
O
(blinker)
Indikator
Kontrol
Skærm
panel
Problem
Hukommelseskortet
W, Hukommelseskort
er låst. Slå kontakten
X et er låst
til skrivebeskyttelse
(blinker) (skrivebeskyttet).
fra.
W,
Ikke tilgængelig, hvis
Eye-Fi-kortet er låst
O
Eye-Fi-kortet er låst.
(skrivebeskyttet).
(blinker)
Hukommelseskort
et er ikke
Dette kort er ikke
[C]
formateret til
formateret. Formater
(blinker)
anvendelse i
kortet.
kameraet.
Live View kan ikke
startes. Vent et
øjeblik.
—
Mappen indeholder
ingen billeder.
—
Alle billeder er
skjulte.
—
Løsningsforslag
0
Skub kortets
skrivebeskyttelseskn
ap over i positionen
"skriv".
16
Formatér
hukommelseskortet,
eller isæt et nyt
hukommelseskort.
304,
387
Vent til de indre
kredsløb er kølet
Kameraets
ned, inden Live
353
indvendige
View-fotografering
temperatur er høj.
eller optagelse af
video genoptages.
Vælg mappe med
Der er ingen
billeder fra menuen
billeder valgt til
Billedvisningsmappe,
billedvisning fra
15, 281
eller isæt et andet
hukommelseskort
hukommelseskort med
eller mappe(r).
billeder på.
Der kan ikke vises
nogen billeder, før
der er valgt en
Alle billeder i den
anden mappe, eller
aktuelle mappe er
281
Skjul billede har
skjulte.
været anvendt til at
tillade visning af
mindst ét billede.
361
Indikator
Skærm
362
Kontrol
panel
Denne fil kan ikke
vises.
—
Denne fil kan ikke
vælges.
—
Denne video kan ikke
redigeres.
—
Kontrollér printer.
—
Kontrollér papir.
—
Problem
Løsningsforslag
Filen er blevet
oprettet eller
ændret på en
computer eller
Filen kan ikke vises
med et kamera fra på kameraet.
en anden
producent, eller
filen er beskadiget.
Billeder oprettet
Det valgte billede
med andre enheder
kan ikke
kan ikke
retoucheres.
retoucheres.
• Videoer oprettet
med andre
enheder kan ikke
redigeres.
Den valgte video
kan ikke redigeres. • Videoer skal have
en længde på
mindst to
sekunder.
Kontrollér printer.
Genoptag
Printerfejl.
udskrivning ved at
vælge Fortsæt (hvis
tilgængelig).
Papiret i printeren Ilæg papir i den
har ikke den valgte korrekte størrelse,
størrelse.
og vælg Fortsæt.
0
—
—
—
85
—*
—*
Indikator
Skærm
Kontrol
panel
Papirstop.
—
Mangler papir.
—
Kontrollér blæk.
—
Mangler blæk.
—
Problem
Løsningsforslag
Afhjælp
Papiret sidder fast i
papirstoppet, og
printeren.
vælg Fortsæt.
Ilæg papir i den
Printeren er løbet
valgte størrelse, og
tør for papir.
vælg Fortsæt.
Kontrollér blæk. For
at genoptage
Blækfejl.
udskrivning skal du
vælge Fortsæt.
Isæt nye
Printeren mangler
blækpatroner, og
blæk.
vælg Fortsæt.
0
—*
—*
—*
—*
* Se brugervejledningen til printeren for yderligere information.
363
Specifikationer
❚❚ Nikon D500-digitalkamera
Type
Type
Objektivfatning
Effektiv billedvinkel
Effektive pixels
Effektive pixels
Billedsensor
Billedsensor
Pixels i alt
System til støvreduktion
Opbevaring
Billedstørrelse (pixels)
364
Digitalt spejlreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Nikon DX-format; brændvidde i 35 mm [135]format svarende til omtrent 1,5× billedvinklen på
objektiver med billedvinkel i FX-format
20,9 millioner
23,5 × 15,7 mm CMOS-sensor
21,51 millioner
Rensning af billedsensor, referencedata til image
dust off (softwaren Capture NX-D er påkrævet)
• DX-billedområde (24×16)
5568 × 3712 (#)
4176 × 2784 ($)
2784 × 1856 (%)
• Billedområde 1,3× (18×12)
4272 × 2848 (#)
3200 × 2136 ($)
2128 × 1424 (%)
• Billeder med billedområdet DX taget under optagelse af
video
5568 × 3128 (#)
4176 × 2344 ($)
2784 × 1560 (%)
• Billeder med billedområde på 1,3× taget under optagelse
af video
4272 × 2400 (#)
3200 × 1800 ($)
2128 × 1192 (%)
• Billeder taget under optagelse af video ved
billedstørrelsen 3840 × 2160: 3840 × 2160
Opbevaring
Filformat
Picture Control-system
Medier
Dobbelte kortpladser
Filsystem
Søger
Søger
Søgerdækning
Forstørrelse
• NEF (RAW): 12 eller 14 bit (komprimeret uden tab,
komprimeret eller ukomprimeret); stor,
mellemstor og lille tilgængelig (mellemstore og
små billeder optages ved en farvedybde på 12 bit
ved hjælp af komprimering uden tab)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med fine (ca.
1 : 4), normal (ca. 1 : 8) eller basic (ca. 1 : 16)
komprimering; komprimering af optimal kvalitet
tilgængelig
• NEF (RAW) + JPEG: Enkelt billede taget i både NEF
(RAW) og JPEG-format
Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt,
Landskab, Jævn; valgt Picture Control kan ændres;
opbevaring for brugerdefinerede Picture Controls
XQD- og SD (Secure Digital)- samt UHS-IIkompatible SDHC- og SDXC-hukommelseskort
Begge kort kan anvendes til primær eller
sikkerhedskopieringsmæssig lagring eller til
særskilt lagring af NEF (RAW)- og JPEG-billeder;
billederne kan kopieres mellem kort.
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Spejlreflekssøger med pentaprisme i øjenhøjde
• DX-billedområde (24×16): Ca. 100 % horisontalt og
100 % vertikalt
• Billedområde 1,3× (18×12): Ca. 98 % horisontalt og
98 % vertikalt
Ca. 1,0× (50 mm f/1.4 objektiv ved uendelig,
–1,0 m–1)
365
Søger
Øjepunkt
Dioptrijustering
Matskive
Spejl
Eksempelvisning af
dybdeskarphed
Objektivblænde
Objektiv
Kompatible objektiver
16 mm (–1,0 m–1; fra midterste overflade på
objektivets søgerøjestykke)
–2–+1 m–1
Type B BriteView Clear Matte II-skærm med
markeringer af fokuspunkt (du kan få vist
gitterlinjer)
Hurtig tilbage
Tryk på knappen Pv runder objektivblænden ned til
den brugervalgte værdi (indstillingerne A og M)
eller til værdien valgt af kameraet (indstillingerne P
og S)
Øjeblikkelig tilbagevenden, elektronisk styret
Kompatible med AF NIKKOR-objektiver, herunder
type G-, E- og D-objektiver (der kan gælde
restriktioner for PC-objektiver), AI-P NIKKORobjektiver og ikke-CPU AI-objektiver (kun
eksponeringsindstillingerne A og M). IX NIKKORobjektiver, objektiver til F3AF og ikke-AI-objektiver
kan ikke anvendes.
Den elektroniske afstandsmåler kan anvendes med
objektiver, der har en maksimumblænde på f/5.6
eller kortere (den elektroniske afstandsmåler
understøtter 15 fokuspunkter med objektiver, der
har en maksimumblænde på f/8 eller kortere,
hvoraf 9 punkter kan vælges).
Lukker
Type
Hastighed
Flashsynk.hastighed
366
Elektronisk styret lodretgående mekanisk lukker
på fokusplanet; elektr. forr. lukkergardin-udløsn.
tilgængelig i udløserindstillingen Hævet spejl
1
/8000–30 sek. i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb,
langtidseksponering, X250
X = 1/250 sek.; synkroniserer med lukker ved
1/250 sek. eller længere
Udløser
Udløserindstilling
Omtrentlig billedfremføringshastighed
Selvudløser
Eksponering
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Område (ISO 100, f/1.4objektiv, 20 °C)
Lysmålerkobling
S (enkeltbillede), CL (kontinuerlig lav hastighed),
CH (kontinuerlig høj hastighed), Q (dæmpet
lukkerlyd), QC (dæmpet kontinuerlig lukkerlyd),
E (selvudløser), MUP (hævet spejl)
• CL: 1–9 bps
• CH: 10 bps
• QC: 3 bps
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 eksponeringer i
intervaller af 0,5, 1, 2 eller 3 sek.
TTL-lysmåling ved hjælp af RGB-sensor med
omtrent 180K (180000) pixels
• Matrix: 3D color matrix-lysmåling III (objektiver af
type G, E og D); color matrix lysmåling III (andre
CPU-objektiver); color matrix-lysmåling
tilgængelig med ikke-CPU-objektiver, hvis
brugeren angiver objektivdata
• Centervægtet: Vægtning på 75 % til 8 mm-cirklen
midt på billedet. Cirklens diameter kan ændres til
6, 10 eller 13 mm, eller vægtningen kan baseres
på et gennemsnit af hele billedet (ikke-CPU
objektiver anvender 8 mm-cirklen)
• Spot: Måler i en 3,5 mm-cirkel (cirka 2,5 % af
billedet) med hovedvægten på det valgte
fokuspunkt (på midterste fokuspunkt, når der
anvendes ikke-CPU objektiv)
• Højlysvægtet: Tilgængelig med objektiver af
typerne G, E og D
• Matrix eller centervægtet lysmåling: –3–+20 EV
• Spotmåling: 2–20 EV
• Højlysvægtet lysmåling: 0–20 EV
Kombineret CPU og AI
367
Eksponering
Eksponeringsindstilling
Programautomatik med fleksibelt program (P);
lukkertidsprioriteret automatik (S);
blændeprioriteret automatik (A); manuel (M)
Eksponeringskompensation –5–+5 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Eksponeringslås
Lysstyrke låst ved den registrerede værdi
ISO-følsomhed (anbefalet ISO 100–51200 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV. Kan også
eksponeringsindeks)
indstilles til ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV (svarende til
ISO 50) under ISO 100 eller til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3,
4 eller 5 EV (svarende til ISO 1640000) over
ISO 51200; automatisk ISO-følsomhedsstyring
tilgængelig
Aktiv D-Lighting
Du kan vælge mellem Auto, Ekstra høj, Høj,
Normal, Lav eller Fra
Fokus
Autofokus
Måleområde
Objektivmotor
Fokuspunkt
368
Multi-CAM 20K autofokus-sensormodul med TTLfasedetektion, finindstilling og 153 fokuspunkter
(herunder 99 sensorer af krydstypen og 15
sensorer, der understøtter f/8), hvoraf 55 (35
sensorer af krydstypen og 9 f/8-sensorer) kan
vælges
–4–+20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); kontinuerlig AF
(AF-C); intelligent fokus-tracking aktiveret
automatisk i henhold til motivstatus
• Manuel fokus (M): Elektronisk afstandsmåler kan
anvendes
153 fokuspunkter, hvoraf 55 eller 15 kan vælges
Fokus
Indstilling af AF-metode
Fokuslås
Flash
Flashstyring
Flashindstilling
Flashkompensation
Flashindikator
Tilbehørssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Synkroniseringsstik
Enkeltpunkts-AF, 25-, 72- eller 153- punkts
dynamisk område-AF, 3D-tracking, gruppepunktsAF, autopunkts-AF
Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen
halvt ned (single AF) eller ved at trykke på midt på
sekundærvælgeren
TTL: i-TTL-flashstyring ved hjælp af RGB-sensor med
omtrent 180K (180000) pixels; i-TTL-afbalanceret
udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer
anvendes med matrix-, centervægtet lysmåling og
højlysvægtet lysmåling, standard i-TTLudfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer
med spotmåling
Synkronisering med forreste lukkergardin,
langtidssynkronisering, synkronisering med
bagerste lukkergardin, rød-øje-reduktion, rød-øjereduktion med langtidssynkronisering,
langtidssynkronisering med bagerste
lukkergardin, fra, Auto FP High-Speedsynkronisering understøttes
-3–+1 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Lyser, når den ekstra flashenhed er ladet helt op;
blinker, når flashen er udløst ved fuld styrke
ISO 518 hot-shoe med synkronisering og
datakontakter samt sikkerhedslås
i-TTL-flashstyring, radiobølgestyret Advanced
Wireless Lighting, optisk Advanced Wireless
Lighting, pilotlys, FV-lås, farveinformation, Auto FP
High-Speed-synkronisering, AF-hjælpelys ved
multiområde-AF, samlet flashstyring
ISO 519 synk.-stik med låsegevind
369
Hvidbalance
Hvidbalance
Bracketing
Bracketing-typer
Live View
Indstillinger
Objektivmotor
Indstilling af AF-metode
Autofokus
Video
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Billedstørrelse (pixels) og
billedhastighed
370
Auto (3 typer), glødelampe, lysstofrør (7 typer),
direkte sollys, flash, overskyet, skygge,
forudindstillet manuelt (der kan lagres op til 6
værdier, måling af punkthvidbalance tilgængelig
under Live View), vælg farvetemperatur (2500 K–
10000 K), alle med finindstilling.
Eksponering, flash, hvidbalance og Aktiv
D-Lighting
C (Live View af billeder), 1 (Live View af video)
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); altid aktiveret AF
(AF-F)
• Manuel fokus (M)
Ansigtsprioriteret AF, bredt område AF, normalt
område-AF, følg motiv AF
Kontrastbaseret AF hvor som helst i billedet
(kameraet vælger fokuspunkter automatisk, når
ansigtsprioriteret AF eller følg motiv AF er valgt)
TTL-lysmåling ved anvendelse af primær
billedsensor
Matrix, centervægtet eller højlysvægtet
• 3840 × 2160 (4 K UHD); 30p (progressivt), 25p,
24p
• 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
De faktiske billedhastigheder for 60p, 50p, 30p,
25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og
23,976 bps; ★ høj kvalitet er tilgængelig ved alle
billedstørrelser, og normal kvalitet er tilgængelig
ved alle størrelser undtagen 3840 × 2160
Video
Filformat
Videokomprimering
Format for optagelse af lyd
Enhed til lydoptagelse
ISO-følsomhed
Aktiv D-Lighting
Andre indstillinger
Skærm
Skærm
Billedvisning
Billedvisning
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineær PCM
Indbygget stereomikrofon eller ekstern
stereomikrofon; følsomhed justerbar
• Eksponeringsindstillingerne P, S og A: Auto ISOfølsomhedsstyring (ISO 100 til Høj 5) med valgbar
øvre grænse
• Eksponeringsindstilling M: Auto ISOfølsomhedsstyring (ISO 100 til Høj 5) tilgængelig
med valgbar øvre grænse; manuelt valg (ISO 100
til 51200 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV) med ekstra
indstillinger tilgængelige svarende til omtrent
0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV (svarende til
ISO 1640000) over ISO 51200
Du kan vælge mellem Ekstra høj, Høj, Normal,
Lav eller Fra
Indeksmarkering, time-lapse-videoer, elektronisk
vibrationsreduktion (VR)
8 cm/3,2 tommer., ca. 2359k-punkts (XGA)
vippeskærm af typen TFT berøringsfølsom LCD
med billedvinkel på 170°, ca. 100 % søgerdækning
og manuel styring af skærmens lysstyrke
Fuldskærms- og miniaturevisning (4, 9 eller 72
billeder) med zoom under billedvisning,
videobilledvisning, slideshows af billeder og/eller
video, histogramvisning, markeringer,
billedinformation, visning af lokationsdata,
automatisk billedrotation, klassificering af billeder
samt indlejring og visning af IPTC-information
371
Grænseflade
USB
HDMI-udgang
Lydindgang
Lydudgang
10-bens multistik
Trådløs/Bluetooth
Trådløs
Bluetooth
Rækkevidde (synsvidde)
NFC
Drift
Driftsfrekvens
372
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-stik); tilslutning
til indbygget USB-port anbefales
HDMI-stik af typen C
Stereo mini-pin-stik (3,5 mm i diameter; plug-ineffekt understøttes)
Stereo mini-pin stik (3,5 mm i diameter)
Kan anvendes til at tilslutte ekstra
fjernbetjeningsenheder, de trådløse
fjernbetjeninger WR-R10 (kræver WR-A10-adapter)
eller WR-1, GPS-enheden GP-1/GP-1A eller GPSenheder, der er kompatible med NMEA0183
version 2.01 eller 3.01 (MC-35 GPS-adapterkabel og
kabel med D-sub 9-bensstik er påkrævet)
• Standarder: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• Driftsfrekvens: 2412–2462 MHz (kanaler 1–11)
• Maksimal udladningseffekt: 3,0 dBm (EIRP)
• Verificering: Åbent system, WPA2-PSK
• Kommunikationsprotokoller: Specifikation for
Bluetooth version 4.1
• Driftsfrekvens:
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
• Maksimal udladningseffekt (EIRP):
Bluetooth: 1,0 dBm
Bluetooth Low Energy: 1,0 dBm
Ca. 10 m uden interferens; området kan variere
med signalstyrken og tilstedeværelse af eller
mangel på forhindringer
Type 3-kode i NFC-forum
13,56 MHz
Understøttede sprog
Understøttede sprog
Strømkilde
Batteri
Batterigreb
Lysnetadapter
Stativgevind
Stativgevind
Arabisk, bengalsk, bulgarsk, kinesisk (forenklet og
traditionelt), tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk,
finsk, fransk, tysk, græsk, hindi, ungarsk,
indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, marathi,
norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og
Brasilien), rumænsk, russisk, serbisk, spansk,
svensk, tamilsk, telugu, thailandsk, tyrkisk,
ukrainsk, vietnamesisk
Et genopladeligt Li-ion EN-EL15-batteri;
genopladelige EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier
kan også anvendes
Ekstra MB-D17 multifunktionsbatterigreb med et
genopladeligt Nikon EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a/EN-EL18 Li-ion-batteri (forhandles
separat), et genopladeligt Nikon EN-EL15 Li-ionbatteri eller otte AA alkaliske, Ni-MH- eller lithiumbatterier. En MH-26a- eller MH-26-batterioplader
og et BL-5 batterikammerdæksel (begge
forhandles separat) er påkrævet ved brug af
genopladelige EN-EL18c-, EN-EL18b-, EN-EL18aeller EN-EL18-batterier (bemærk, at der kan tages
færre billeder på en enkelt opladning med et
genopladeligt EN-EL18 end med et genopladeligt
EN-EL18c-, EN-EL18b- eller EN-EL18a-batteri).
Genopladelige EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier
kan også anvendes.
EH-5b lysnetadapter; kræver EP-5B-stik til
lysnetadapter (forhandles separat)
/ tom. (ISO 1222)
14
373
Mål/vægt
Mål (B × H × D)
Vægt
Anvendelsesområde
Temperatur
Luftfugtighed
Ca. 147 × 115 × 81 mm
Ca. 850 g med batteri og XQD-hukommelseskort,
men uden kamerahusdæksel; ca. 760 g (kun
kamerahus)
0 °C–40 °C
85 % eller derunder (ingen kondensering)
• Medmindre andet er angivet, udføres alle målinger i overensstemmelse med standarderne og
retningslinjerne for Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Alle tal gælder for et kamera med et fuldt opladet batteri.
• Prøvebillederne, der vises på kameraet, samt billederne og illustrationerne i brugervejledningen er
kun til eksponeringsformål.
• Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre udseendet på og specifikationerne for hardwaren
og softwaren beskrevet i denne brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes
ansvarlig for skader, der skyldes fejl i denne brugervejledning.
374
❚❚ MH-25a batterioplader
100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
DC 8,4 V/1,2 A
Nikon genopladelige Li-ion-batterier EN-EL15b,
EN-EL15a og EN-EL15
Opladningstid
Ca. 2 timer og 35 minutter ved en omgivende
temperatur på 25 °C, når der ikke er ladning tilbage
Driftstemperatur
0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)
Ca. 95 × 33,5 × 71 mm, eksklusive projektioner
Længde på netledning (hvis Ca. 1,5 m
en sådan medfølger)
Vægt
Ca. 115 g, eksklusive medfølgende stik til
lysnetadapter (netledning eller stikadapter)
Nominel indgangseffekt
Nominel udgangseffekt
Understøttede batterier
Symbolerne på dette produkt repræsenterer følgende:
m Vekselstrøm, p Jævnstrøm, q Klasse II-udstyr (konstruktionen af produktet er dobbeltisoleret).
❚❚ Genopladeligt EN-EL15 Li-ion-batteri
Type
Nominel ydelse
Driftstemperatur
Mål (B × H × D)
Vægt
Genopladeligt litium-ion-batteri
7,0 V/1900 mAh
0 °C–40 °C
Ca. 40 × 56 × 20,5 mm
Ca. 78 g, eksklusive poldæksel
375
❚❚ AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR-objektiv
Type E AF-S DX-objektiv med indbygget CPU og
F-fatning
Brændvidde
16–80 mm
Maksimumblænde
f/2.8–4
Objektivkonstruktion
17 elementer i 13 grupper (herunder 4 EDelementer, 3 asfæriske elementer og elementer
med nanokrystalbelægning eller fluorbelægning)
Billedvinkel
83°–20°
Brændviddeskala
Gradueret i millimeter (16, 24, 35, 50, 80)
Afstandsinformation
Udladning til kamera
Zoom
Manuelt zoom med uafhængig zoomring
Fokusering
Nikon Internal Focusing (IF)-system med autofokus
kontrolleret af Silent Wave-motor og særskilt
fokusring til manuelt fokus
Vibrationsreduktion (VR)
Objektivforskydning med sving spole motorer
(VCMs)
Fokusafstandsvisning
0,35 m–∞
Tætteste fokusafstand
0,35 m fra fokusplanet (0 115) ved alle
zoompositioner
Blændeblade
7 (afrundet blændeåbning)
Blænde
Automatisk, elektronisk blændestyring
Blændeområde
• 16 mm brændvidde: f/2.8–22
• 80 mm brændvidde: f/4–32
Den mindste blænde, der vises, kan variere alt efter
størrelsen på eksponeringstrinnet valgt med
kameraet.
Lysmåling
Fuld blænde
Filterstørrelse
72 mm (P = 0,75 mm)
Mål
Ca. 80 mm i maksimal diameter × 85,5 mm (afstand
fra kameraets objektivfatningsplan)
Vægt
Ca. 480 g
Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre udseendet på og specifikationerne for hardwaren og
softwaren beskrevet i denne brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig
for skader, der skyldes fejl i denne brugervejledning.
Type
376
AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED
VR-objektiver
Læs dette afsnit, hvis du købte kameraet sammen med AF-S DX
NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR-objektivsættet, der er
tilgængeligt i visse lande eller områder. Objektivets dele er opstillet
herunder.
1
2 3 4
5 6 7 8
10 11 12 13
1 Objektivdæksel
2 Zoomring
3 Brændviddemærke
4 Fokusafstandsvisning
9
14
9 CPU-kontakter..................................325
10 Brændviddeskala
11 Knap til fokusindstilling........114, 378
12 Kontakt til vibrationsreduktion (VR)
............................................................380
5 Fokuseringsmærke
6 Fokusring...........................................114 13 Indstillingskontakt til
vibrationsreduktion (VR)..............381
7 Objektivmonteringsmærke ............18
14 Bagdæksel
8 Gummipakning på objektivbajonet
Objektivet AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR er kun til brug
med digitale Nikon-kameraer med DX-format. Spejlreflekskameraer
til film samt digitale spejlreflekskameraer i serierne D2- og D1serien, D200, D100, D90, D80, D70, D60, D50, D40 og digitale
spejlreflekskameraer af typen D3000 understøttes ikke.
377
D Fokusafstandsvisning
Bemærk, at fokusafstandsindikatoren kun er vejledende og muligvis ikke
nøjagtigt viser afstanden til motivet, og kan som følge af dybdeskarphed
eller andre faktorer, ikke vise ∞, når kameraet fokuserer på en
fjerntliggende genstand.
A Anvendelse af M/A (autofokus med manuel prioritering) med AF-S DX NIKKOR 16–
80mm f/2.8–4E ED VR-objektiver
For at fokusere ved hjælp af autofokus med manuel prioritering (M/A):
1 Skub objektivets knap til fokusindstilling (0 377) over på M/A.
2 Fokusér.
Hvis du ønsker det, kan du tilsidesætte autofokus ved at dreje
objektivfokusringen, mens du holder udløserknappen trykket halvt ned
(eller, hvis kameraet er udstyret med knappen AF-ON, mens der trykkes på
knappen AF-ON). For at fokusere igen ved hjælp af autofokus skal du trykke
udløserknappen halvt ned eller trykke på knappen AF-ON igen.
378
D Vedligeholdelse af objektiv
• Objektivet vender tilbage til maksimumblænde, når det fjernes fra
kameraet. For at beskytte objektivets indre skal du opbevare det væk fra
direkte sollys eller sætte objektivdækslerne på igen.
• Saml ikke objektivet op, og hold ikke fast i det eller kameraet ved
udelukkende at holde fast i modlysblænden.
• Sørg for, at CPU-kontakterne er rene.
• Hvis gummipakningen på objektivbajonetten bliver beskadiget, skal du
omgående indstille brugen og indlevere objektivet til reparation hos et
Nikon-autoriseret servicecenter.
• Fjern støv eller lignende med en pustebørste fra objektivets overflader.
• Det forreste og bagerste fluorbelagte element kan rengøres bare ved at
tørre dem med en tør klud. Snavs og fingeraftryk kan fjernes med en blød,
ren bomuldsklud eller objektivrenseserviet; rengør fra midten og udad
med cirkelbevægelser, mens du passer på ikke at efterlade udtværinger
eller at røre glasset med fingrene. For at fjerne vanskelige pletter skal du
tørre forsigtigt af med en blød klud fugtet med en lille smule destilleret
vand, alkohol eller objektivrens. Dråbeformede pletter på de vand- og
olieafvisende fluorbelagte elementer kan fjernes med en tør klud.
• Anvend aldrig organiske opløsningsmidler som fortynder eller benzol til
at rense objektivet.
• Modlysblænden eller NC-filtrene kan anvendes til at beskytte det forreste
objektivelement.
• Montér forreste og bageste dæksler inden placering af objektivet i dets
fleksible taske.
• Hvis objektivet ikke anvendes i længere tid, skal du opbevare det et tørt
og køligt sted for at undgå mug og rust. Må ikke opbevares i direkte sollys
eller sammen med mølkugler med naftalen eller kamfer.
• Hold objektivet tørt. Rust i kameraets indvendige, mekaniske dele kan
forårsage skader, der ikke kan udbedres.
• Hvis du lader objektivet ligge på meget varme steder, kan det blive
beskadiget eller få dele presset ud af form på grund af armeret plastik.
379
❚❚ Vibrationsreduktion (VR)
AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR-objektiver understøtter
vibrationsreduktion (VR), hvilket reducerer slør forårsaget af
kamerabevægelser, selv når kameraet panoreres, så lukkertiderne
kan forlænges med omtrent 4,0 stop. Dette øger udvalget af
tilgængelige lukkertider og tillader håndholdt fotografering uden
stativ i en lang række situationer. Den angivne værdi til 4,0 stop er
baseret på målinger foretaget i indstillingen NORMAL i henhold til
Camera and Imaging Products Association (CIPA) -standarderne;
Objektiver i FX-format vurderes ved hjælp af digitalkameraer i
FX-format, objektiver med DX-format vurderes ved hjælp af
kameraer i DX-formatkameraer og zoomobjektiver ved maksimalt
zoom.
For at anvende vibrationsreduktion (VR)
skal du skubbe VR-kontakten over på ON.
Vibrationsreduktion (VR) aktiveres, når
udløserknappen trykkes halvt ned, hvilket
reducerer effekterne af kamerarystelser på
billedet i søgeren, og gør det nemmere at
komponere motivet og fokusere.
380
D Vibrationsreduktion (VR)
• Ved anvendelse af vibrationsreduktion (VR) skal du trykke
udløserknappen halvt ned og afvente, at billedet i søgeren stabiliserer sig,
før du trykker udløserknappen helt ned.
• Når vibrationsreduktion (VR) er aktiv, bliver billedet i søgeren muligvis
sløret, når lukkeren udløses. Dette er ikke tegn på funktionsfejl.
• Sluk ikke kameraet, og fjern ikke objektivet, mens vibrationsreduktion
(VR) er aktiv. Hvis strømmen til objektivet afbrydes, mens
vibrationsreduktion (VR) er slået til, kan objektivet rasle, når det rystes.
Dette er ikke en funktionsfejl og kan korrigeres ved genmontering af
objektivet samt ved at tænde kameraet.
• Hvis kameraet er udstyret med indbygget flash, deaktiveres
vibrationsreduktion (VR), mens flashen lader op.
• ON anbefales generelt, når kameraet er monteret på et enkeltfodet stativ
eller på et stativ med et ikke-afsikret hoved, selvom OFF muligvis
foretrækkes alt efter optageforhold og stativtype.
A Indstillingskontakten til vibrationsreduktion (VR) (AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E
ED VR-objektiver)
Indstillingskontakten til vibrationsreduktion (VR) anvendes til at vælge
vibrationsreduktionsindstillingen, når vibrationsreduktion er slået til.
• Vælg NORMAL for at reducere effekterne af rystelse, når du fotograferer fra
en fast position og i andre situationer med forholdsvist ringe
kamerabevægelse.
• Vælg ACTIVE for at reducere effekterne af rystelse ved optagelse fra et
køretøj i bevægelse, når du går eller i andre situationer med megen
kamerabevægelse.
Skub indstillingskontakten til vibrationsreduktion (VR) over på NORMAL for
panorering af billeder. Når kameraet panoreres, er vibrationsreduktionen
(VR) udelukkende effektiv ved bevægelser, der ikke panoreres (hvis f.eks.
kameraet panoreres vandret, er vibrationsreduktion (VR) kun effektiv ved
lodrette rystelser), hvilket gør det meget nemmere at panorere kameraet i
en blød bue.
381
A Anvendelse af indbyggede flashenheder
Hvis kameraet er udstyret med indbygget flash, skal du sørge for, at motivet
er mindst 0,6 m væk og fjerne modlysblænden for at undgå vignettering
(skygger dannet på det sted, hvor enden af objektivet blokerer den
indbyggede flash).
Skygge
Kamera
D7200, D7100, D7000
D5500, D5300, D5200,
D5100, D5000, D3300,
D3200, D3100
D300-serien
382
Vignettering
Zoomposition
18 mm
24 mm, 35 mm,
50 mm, 80 mm
24 mm
35 mm, 50 mm,
80 mm
18 mm
24 mm, 35 mm,
50 mm, 80 mm
Mindste afstand uden
vignettering
1,0 m
0,6 m
1,0 m
0,6 m
1,5 m
0,6 m
A Medfølgende tilbehør til AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR-objektiver
• 72 mm snap-on forreste objektivdæksel LC-72
• Bagdæksel LF-4
• Bajonetblænde HB-75
Få monteringsmærket for modlysblænde på objektivet (●) til at flugte
med justeringsmærket for modlysblænde (
) som vist i Figur q, og drej
derefter modlysblænden (w), til mærket ● flugter med låsemærket for
modlysblænde på objektivet (—).
Ved montering eller fjernelse af modlysblænden skal du holde ved den
tæt på symbolet i bunden af den, dog uden at dit greb bliver for
krampagtigt. Der kan forekomme vignettering, hvis modlysblænden ikke
er korrekt monteret. Modlysblænden kan vendes om og monteres på
objektivet, når den ikke anvendes.
For at afmontere modlysblænden skal du trykke på oplåsningsknappen til
modlysblænden (q), dreje modlysblænden i den retning, pilen viser (w)
og fjerne den som vist (e).
383
A Ekstra tilbehør til AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR-objektiver
• 72 mm filtre, der skal skrues på
• Objektivetui CL-1218
A Bemærkning om vidvinkel- og supervidvinkelobjektiver
Autofokus giver muligvis ikke de ønskede resultater i situationer som dem
vist nedenfor.
1 Objekter i baggrunden optager mere af fokuspunktet end hovedmotivet:
Hvis fokuspunkt indeholder både
forgrunds- og baggrundsmotiver,
fokuserer kameraet muligvis på
baggrunden, og motivet kan være ude
af fokus.
Eksempel: Portrætmotiv på lang
afstand et stykke væk fra
baggrunden
2 Motivet indeholder mange fine detaljer.
Kameraet kan have svært ved at
fokusere på motiver, der mangler
kontrast eller synes mindre end
objekter i baggrunden.
Eksempel: En blomstermark
I disse tilfælde skal du anvende manuelt fokus eller anvende fokuslås for
at fokusere på et andet motiv på samme afstand og derefter komponere
billedet igen. For yderligere information, se "Opnå gode resultater med
autofokus " (0 113).
384
A Varemærkeinformation
IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems,
Inc., i USA og/eller andre lande og anvendes under licens. Windows er
enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande. Mac, OS X, Apple®, App Store®,
Apple-logoerne, iPhone®, iPad® og iPod touch® er varemærker tilhørende
Apple Inc. registreret i USA og/eller andre lande. Android, Google Play og
Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC. Androidrobotten reproduceres eller ændres baseret på værker, der er udviklet og
delt af Google, og bruges i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i
Creative Commons Attribution 3.0-licens. PictBridge er et varemærke. XQD
er et varemærke tilhørende Sony Corporation. SD-, SDHC- og SDXClogoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoet og
High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance. N-Mark er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc., i USA og/eller andre lande.
Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af
Bluetooth SIG, Inc. og enhver anvendelse af sådanne mærker hos Nikon
Corporation er under licens.
Alle andre varemærker nævnt i denne brugervejledning eller anden
dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this
device or its compliance with safety and regulatory standards. Please
note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
385
A Understøttede standarder
• DCF version 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) er en standard,
der anvendes bredt i digitalkameraindustrien for at sikre kompatibilitet
mellem de forskellige mærker.
• Exif version 2.3: Kameraet understøtter Exif (Exchangeable Image File
Format til digitale stillbilledkameraer) version 2.3, en standard, der gør det
muligt at anvende information, som er gemt sammen med billederne, til
at optimere farvegengivelsen ved udskrivning på Exif-kompatible
printere.
• PictBridge: En standard, der er udviklet i samarbejde mellem digitalkameraog printerindustrien, som gør det muligt at udskrive billeder direkte på en
printer uden først at overføre dem til en computer.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for
multimediegrænseflader, som anvendes inden for forbrugerelektronik og
A/V-enheder, og som kan overføre audiovisuelle data- og styresignaler til
HDMI-kompatible enheder via en enkelt kabeltilslutning.
A Overensstemmelsesmærkning
De standarder, kameraet overholder kan ses ved hjælp af indstillingen
Overensstemmelsesmærkning i opsætningsmenuen (0 309).
A FreeType-licens (FreeType2)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttede © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.
A MIT-licens (HarfBuzz)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttede © 2016 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle
rettigheder forbeholdes.
386
Godkendte hukommelseskort
❚❚ XQD-hukommelseskort
Kameraet kan anvendes med XQD-hukommelseskort. Kort med
skrivehastigheder på 45 MB/sek. (300×) eller bedre anbefales til
optagelse af video; langsommere hastigheder kan afbryde
optagelse eller medføre afspilning i ryk eller ujævn billedvisning. For
information om kompatibilitet og betjening, kontakt producenten.
387
❚❚ SD-hukommelseskort
Kameraet understøtter SD-, SDHC- samt SDXChukommelseskort, herunder SDHC- og SDXC-kort i
overensstemmelse med UHS-I og UHS-II. Kort, der
klassificeres som UHS hastighedsklasse 3 eller bedre, anbefales til
optagelse af video; anvendelse af langsommere kort kan resultere i,
at optagelsen bliver afbrudt. Når du vælger kort til brug i kortlæsere,
skal du sørge for, at de er kompatible med enheden. Kontakt
producenten for flere oplysninger om funktioner, drift og
begrænsninger af brug.
388
Hukommelseskortets kapacitet
Følgende tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan lagres på
et 64 GB Lexar Professional 2933× XQD 2.0-kort ved forskellige
indstillinger for billedkvalitet, billedstørrelse og billedområde
(gældende fra april 2016).
❚❚ DX (24×16) Billedområde
Billedkvalitet
NEF (RAW), Komprimeret
uden tab, 12 bit
NEF (RAW), Komprimeret
uden tab, 14 bit
NEF (RAW),
Komprimeret, 12 bit
NEF (RAW),
Komprimeret, 14 bit
NEF (RAW),
Ukomprimeret, 12 bit
NEF (RAW),
Ukomprimeret, 14 bit
TIFF (RGB)
JPEG fine 3
JPEG normal 3
JPEG basic 3
BilledstørFilstørrelse 1 Antal billeder 1
relse
Large
20,1 MB
1700
Medium
14,5 MB
2400
Small
11,0 MB
3200
Bufferkapacitet 2
200
200
200
Large
25,0 MB
1300
200
Large
17,2 MB
2400
200
Large
21,3 MB
2000
200
Large
33,1 MB
1700
200
Large
43,1 MB
1300
79
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
62,5 MB
35,6 MB
16,4 MB
10,4 MB
6,4 MB
3,4 MB
5,3 MB
3,3 MB
1,8 MB
2,8 MB
1,8 MB
1,0 MB
975
1600
3600
4400
7300
13700
8600
14100
25900
16600
26600
46500
48
56
64
200
200
200
200
200
200
200
200
200
389
❚❚ Billedområde 1,3× (18×12)
Billedkvalitet
NEF (RAW), Komprimeret
uden tab, 12 bit
NEF (RAW), Komprimeret
uden tab, 14 bit
NEF (RAW),
Komprimeret, 12 bit
NEF (RAW),
Komprimeret, 14 bit
NEF (RAW),
Ukomprimeret, 12 bit
NEF (RAW),
Ukomprimeret, 14 bit
BilledstørFilstørrelse 1 Antal billeder 1
relse
Large
12,4 MB
2900
Medium
9,1 MB
3900
Small
7,0 MB
5100
Bufferkapacitet 2
200
200
200
Large
15,4 MB
2300
200
Large
10,7 MB
3900
200
Large
13,1 MB
3300
200
Large
20,1 MB
2900
200
Large
25,9 MB
2300
200
Large
37,2 MB
1600
135
Medium
21,4 MB
2700
200
Small
10,0 MB
5700
200
Large
6,5 MB
7000
200
JPEG fine 3
Medium
4,2 MB
11100
200
Small
2,4 MB
19200
200
Large
3,4 MB
13600
200
JPEG normal 3
Medium
2,2 MB
21200
200
Small
1,3 MB
35700
200
Large
1,8 MB
25600
200
JPEG basic 3
Medium
1,2 MB
39200
200
Small
0,8 MB
60600
200
1 Alle tal er omtrentlige. Filstørrelsen varierer afhængigt af det motiv, der optages.
2 Højeste antal eksponeringer, der kan lagres i hukommelsesbufferen ved ISO 100. Falder ved
billedkvaliteter, der er markeret med en stjerne ("★"), eller hvis auto forvrængningskontrol er slået
til.
3 Tallene forudsætter størrelsesprioriteret JPEG-komprimering. Valg af en billedkvalitetsindstilling, der
er markeret med en stjerne ("★"; optimal komprimering) øger filstørrelsen på JPEG-billeder; antal
billeder og bufferkapaciteten falder tilsvarende.
TIFF (RGB)
390
A d2—Maks. kont. udløsning (0 297)
Det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, kan
indstilles til en vilkårlig værdi mellem 1 og 200.
391
Batteribrugstid
De videooptagelser eller det antal billeder, der kan optages ved
hjælp af fuldt opladede batterier, varierer afhængigt af batteriets
tilstand og temperaturen, interval mellem billeder og den tid, som
menuerne vises i. I tilfælde af AA-batterier varierer kapaciteten også
med mærke og opbevaringsforhold; visse batterier kan ikke
anvendes. Stikprøvetal for kameraet og det ekstra
multifunktionsbatterigreb MB-D17 er anført nedenfor.
• Billeder, udløserindstillingen Enkeltbillede (CIPA-standard 1)
- Et EN-EL15-batteri 2 (kamera): Ca. 1240 billeder
- Et EN-EL15-batteri 2 (MB-D17): Ca. 1240 billeder
- Et EN-EL18a-batteri 3 (MB-D17): Ca. 2510 billeder
- Otte AA alkaliske batterier (MB-D17): Ca. 1140 billeder
• Billeder, kontinuerlig udløserindstilling (Nikon-standard 4)
- Et EN-EL15-batteri 2 (kamera): Ca. 2740 billeder
- Et EN-EL15-batteri 2 (MB-D17): Ca. 2740 billeder
- Et EN-EL18a-batteri 3 (MB-D17): Ca. 6570 billeder
- Otte AA alkaliske batterier (MB-D17): Ca. 2620 billeder
• Videoer 5
- Et EN-EL15-batteri 2 (kamera): Ca. 50 minutters optagelser i HD
- Et EN-EL15-batteri 2 (MB-D17): Ca. 50 minutters optagelse i HD
- Et EN-EL18a-batteri 3 (MB-D17): Ca. 130 minutters optagelse i HD
- Otte AA alkaliske batterier (MB-D17): Ca. 60 minutters optagelse i HD
392
1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-S DX NIKKOR 16–80mm f/2.8–4E ED VR-objektiv under følgende
testbetingelser: Objektivet drejet fra uendeligt til mindste afstand og ét billede taget ved
standardindstillingerne hvert 30. sek. Live View ikke anvendt.
2 Genopladelige EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier kan også anvendes i stedet for EN-EL15.
3 Kræver MH-26a eller MH-26 batterioplader og BL-5 batterikammerdæksel (begge forhandles
separat). Genopladelige EN-EL18c-, EN-EL18b- og EN-EL18-batterier kan anvendes i stedet for
EN-EL18a, men bemærk, at der kan tages færre billeder på en enkelt opladning med et genopladeligt
EN-EL18-batteri end med genopladelige EN-EL18c-/EN-EL18b-/EN-EL18a-batterier.
4 Målt ved 23 °C med et AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II-objektiv under følgende
testbetingelser: Vibrationsreduktion slået fra, billedkvalitet indstillet til JPEG normal, billedstørrelse
indstillet til Large, lukkertid 1/250 sek., fokus drejet fra uendeligt til mindste afstand tre gange, når
udløserknappen har været trykket halvt ned i 3 sek.; seks billeder tages så efter hinanden, og
skærmen slås til i 5 sek. og slukkes derefter; cyklus gentaget, når standbytimer er udløbet.
5 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et kamera med standardindstillinger og et AF-S DX NIKKOR 16–80mm
f/2.8–4E ED VR-objektiv under betingelserne angivet af Camera and Imaging Products Association
(CIPA). Enkeltstående videoer er sammensat af én eller filer, hver med en størrelse på op til 4 GB og
kan vare op til 29 minutter og 59 sekunder; optagelsen slutter muligvis, før disse grænser er nået, hvis
kameraets temperatur stiger.
Følgende kan reducere batteribrugstiden:
• Anvendelse af skærmen
• Når udløserknappen holdes trykket halvt ned
• Gentagne anvendelser af autofokus
• Optagelse af NEF (RAW)- eller TIFF (RGB)-billeder
• Lange lukkertider
• Anvendelse af kameraets funktioner for Wi-Fi (trådløst LAN) og
Bluetooth
• Anvendelse af kameraet med ekstra tilbehør tilsluttet
• Anvendelse af VR-indstilling (vibrationsreduktion) med VRobjektiver
• Zoom ind og ud gentagne gange med et AF-P-objektiv.
Sådan får du mest muligt ud af genopladelige Nikon EN-EL15batterier:
• Sørg for, at batteripolerne er rene. Snavsede poler kan reducere
batteriets ydeevne.
• Anvend batterierne straks efter endt opladning. Batterierne
aflades, hvis de ikke anvendes.
393
Indeks
Symboler
P (Programautomatik).................130, 132
S (Lukkertidsprioriteret automatik) 130,
133
A (Blændeprioriteret automatik)...... 130,
134
M (Manuel).......................................130, 135
S (Enkeltbillede) ...................................... 116
CL (Kontinuerlig lav hastighed).116, 297
CH (Kontinuerlig høj hastighed)......... 116
Q (Dæmpet lukkerlyd)........................... 116
QC (Dæmpet kontinuerlig lukkerlyd)116
E (Selvudløser).................... 117, 119, 296
MUP ......................................................117, 121
K (Enkeltpunkts-AF)............................ 103
I (Dynamisk område-AF).................. 103
T (3D-tracking) ..................................... 104
N (Gruppepunkts-AF) ......................... 104
H (Autopunkts-AF)............................... 104
! (Ansigtsprioriteret AF) .......................48
5 (Bredt område-AF)...............................48
6 (Normalt område-AF) .........................48
& (Følg motiv AF)...................................48
L (Matrix) ................................................. 128
M (Centervægtet).................................. 128
N (Spotmåling) ...................................... 128
t (Højlysvægtet).................................. 128
Knappen R (Info) .................... 54, 69, 226
a (Live View) ...................43, 58, 174, 303
Q (Hjælp) ......................................................31
t (Hukommelsesbuffer) .............118, 389
Knappen i............... 50, 64, 225, 229, 260
Kontakten D........................................6, 303
I (Fokusindikator) ................38, 111, 115
L (Forudindstillet manuelt) ..160, 169
Numerisk
1,3× ..................................................70, 88, 97
394
10-bens multistik ..................... 2, 253, 336
12 bit .............................................................93
14 bit .............................................................93
3D-color matrix-lysmåling III ............. 128
3D-tracking ........................... 104, 105, 293
3D-tracking, ansigtsgenkendelse .... 293
A
Adobe RGB............................................... 286
Advanced Wireless Lighting.............. 208
AE & flash (indst. af auto-bracketing) .....
146, 147
AF ....................... 47–49, 97–113, 292–294
AF-aktivering........................................... 293
AF-C ...................................................101, 292
AF-F................................................................47
AF-punktets markeringer ................. 7, 29
AF-respons ved motivblokering ...... 292
AF-S.............................................47, 101, 292
Aktiv D-Lighting... 50, 64, 155, 189, 286,
290
Aktiv D-Lighting-bracketing (Indst. af
auto-bracketing) .........................146, 155
Altid aktiveret AF ......................................47
Ansigtsgenkendelse ....................293, 295
Ansigtsprioriteret AF ...............................48
Antal fokuspunkter ............................... 293
Auto (Hvidbalance)......................159, 161
Auto forvrængningskontrol .............. 286
Auto FP High-Speed-synkronisering......
299
Auto ISO-følsomhedsstyring ....125, 289
Auto M ISO-følsomhedsstyring ......... 300
Auto-bracketing.................. 146, 287, 301
Auto-bracketing (indstill. M).............. 301
Autofokus........ 47–49, 97–113, 292–294
Autofokusindstilling.............47, 101, 294
Automatisk billedrotation .................. 282
Automatisk ekstern flash ...........199, 222
Autovalg af AF-område ..............104, 106
B
Baggrundslys................................................6
Batteri.................................................. 13, 375
Batterigreb ............................ 303, 309, 335
Batterioplysninger.................................309
Batterirækkefølge ..................................309
Begræns valg af AF-metode ..............293
Begræns. af autofokusindstil. ............ 294
Berøringsknapper........ 11, 186, 258, 306
Berøringsskærm ..............11, 55, 186, 258
Beskyttelse af billeder .......................... 273
Beskær ..............................................313, 318
Beskære..................................................... 318
Beskæring................................................... 70
Billedhastighed......................................... 68
Billedinformation..........................261, 281
Billedinterval (slideshow).................... 282
Billedkommentar ................................... 306
Billedkvalitet..................................... 91, 284
Billedområde50, 64, 88, 89, 94, 284, 288
Billedoptagemenu.................................283
Billedoptagemenuhukomm. ............. 283
Billedsandwich...............................314, 319
Billedsandwichindstilling.................... 239
Billedserie ........................................282, 297
Billedstr./billedhastighed............. 68, 288
Billedstørrelse................................... 94, 284
Billedtjek ..........................................257, 282
Billedvinkel............................................... 327
Billedvisning .............................. 40, 80, 255
Billedvisning i slowmotion ................... 81
Billedvisningsindstillinger .................. 281
Billedvisningsmappe ............................ 281
Billedvisningsmenu............................... 281
Bip ............................................................... 306
Bladreretning for fuldskærmsvis......306
Bluetooth......................................... xxii, 308
Blænde..............................................135, 302
Blændelås ........................................140, 302
Blændeprioriteret automatik............. 134
blændeværdi..................................134, 325
Blændeåbning ...............................134, 140
Bracketing ............................. 146, 287, 301
Bracketing-rækkefølge ........................ 301
Bredt område-AF ......................................48
Brugerd. knaptilknytning...........301, 303
Brugerindstillinger ................................ 292
Brugerindstillingshukomm................ 292
Brændvidde ............................................. 252
Brændviddeskala ................................... 377
Bulb............................................................. 137
C
Camera Control Pro 2........................... 336
Capture NX-D............................................... v
Centervægtet lysmåling ............128, 295
CLS .............................................................. 328
Copyrightoplysninger.......................... 306
CPU-kontakter ........................................ 325
CPU-objektiv ...........................19, 322, 325
Creative Lighting System.................... 328
Cyanotypi (Monokrom) ....................... 314
D
Data om ikke-CPU objektiv ......250, 251,
305
Dataoversigt............................................ 270
Dato og tid ............................................... 304
Datoformat .............................................. 304
DCF ............................................................. 386
Destination .............................................. 288
Dioptri................................................. 29, 335
Direkte sollys (Hvidbalance) .............. 160
D-Lighting ................................................ 313
DX-format.............................................70, 88
Dybdeskarphed...................................... 131
Dynamisk område-AF ....... 103, 106, 294
Dæmpet kontinuerlig lukkerlyd....... 116
Dæmpet lukkerlyd ................................ 116
E
Efter sletning ........................................... 282
395
Eksempelvisning af eksponering ........45
Eksp.-/flashkomp.trinværdi................ 294
Eksp.forsinkelsesindstilling ................ 297
Eksponering....... 128, 130, 141, 143, 294
Eksponerings-bracketing 146, 147, 287,
301
Eksponeringsforskel ............................. 193
Eksponeringsindikator......................... 136
Eksponeringsindstilling....................... 130
Eksponeringskomp. til flash............... 300
Eksponeringskompensation.....143, 295
Eksponeringslås ..................................... 141
Ekstern mikrofon............................. 65, 336
Elektr. forr. lukkergardin-udløsn.........50,
298
Elektronisk afstandsmåler .................. 115
Elektronisk VR................................... 65, 291
Enkeltbillede............................................ 116
Enkeltpunkts-AF............................103, 106
Ét-trykslukker .............................................55
EV-trin for eksp.kontrol........................ 294
Exif............................................................... 386
Eye-Fi-overførsel .................................... 308
F
Farvedybde for NEF (RAW)....................93
Farverum................................................... 286
Farvetemperatur........159, 160, 162, 166
Filinformation ......................................... 262
Filnavngivning...............................283, 288
Filnummereringssekvens.................... 298
Filtereffekter ...................................184, 314
Finindstill. af optimal eksp. ................ 295
Finindstilling af AF................................. 305
Firmwareversion .................................... 310
Fjern elementer (Min Menu).............. 315
Fjernbetjeningsledning.......73, 137, 336
Fjernbetjent flashfotografering........ 208
Fjernbetjent flashstyring..................... 214
Fjernbetjent stroboskopflash...219, 225
Fjernelse af objektivet fra kameraet ..19
Flash .. 196, 201, 203, 205, 208, 299, 328
396
Flash (Hvidbalance) .............................. 160
Flash-bracketing ........146, 147, 287, 301
Flashindikator .............196, 206, 333, 369
Flashindstilling ..............................201, 202
Flashkompensation .............................. 203
Flashlukkertid ......................................... 300
Flashstyring .................198, 199, 214, 284
Flashsynk.hastighed............................. 299
Flashsynkroniseringsstik..................... 197
Fleksibelt program................................ 132
Flytilstand................................................. 307
Fokus................. 47–49, 97–115, 292–294
Fokusindikator........................38, 111, 115
Fokusindstilling........................ 47, 97, 114
Fokusindstillingsvælger ........ 47, 97, 114
Fokuslås .................................................... 111
Fokusplanets markering ..................... 115
Fokuspunkt..... 37, 48, 97, 103, 108, 293,
294
Fokuspunkt wrap-around................... 294
Fokuspunktindstillinger...................... 294
Fokus-tracking...............................102, 292
Fokus-tracking med Lock-On............ 292
Forbindelsesindstilling ...............211, 307
Formatér ................................................... 304
Formater hukommelseskort.............. 304
Forudindstillet manuelt (Hvidbalance) .
160, 169
Forvrængningskontrol ........................ 313
Frekvensrespons............................. 64, 291
Fuldskærmsvisning............................... 255
Funktion for sekundær plads ..... 96, 283
FV-lås.......................................................... 205
Følsomhed ...................123, 125, 285, 289
G
Gem efter orientering .......................... 293
Gem valgt billede ..............................82, 86
Gem/indlæs indstillinger .................... 309
Gendannelse af standardindstillinger....
230, 288, 310
Genopladeligt batteri ............ 15, 35, 309
Genopladeligt Li-ion-batteri... iv, 13, 35,
375
Gitterlinjer i søgeren............................. 298
Glødelampe (Hvidbalance) ................159
GPS........................................... 253, 254, 268
GPS-enhed ......................................253, 336
Gruppeflash ....................................214, 224
Gruppepunkts-AF ............... 104, 106, 294
H
H.264 .......................................................... 371
HDMI..................................................306, 386
HDR (high dynamic range)................. 191
High Dynamic Range (HDR)......191, 287
Histogram..........................54, 69, 264, 265
Hjælp ............................................................ 31
Hovedtelefonens lydstyrke .................. 65
Hovedtelefoner ........................................ 65
Hukommelsesbuffer ............................. 118
Hukommelseskort ..........15, 96, 304, 387
Hukommelseskortets kapacitet........ 389
Hurtig trådløs betjening.............216, 224
Hvidbalance.................151, 159, 285, 289
Hvidbalance-bracketing.............146, 151
Høj............................................................... 124
Høj opløsning..........................................386
Højde-breddeforhold.................... 70, 318
Højlys.......................................................... 263
Højlysvisning ............................................. 65
Højlysvægtet lysmåling.......................128
Håndter Picture Control ... 185, 285, 290
I
Ikke-CPU objektiv................ 250, 323, 325
Indeksmarkering ...................................... 63
Indst. af auto-bracketing............146, 287
Indst. for trådløs fjernbetj. (WR)........ 307
Indst. til Live View-knappen...............303
Indstil klokkeslæt via satellit ..............254
Indstil Picture Control ....... 180, 285, 289
Indstill. for ekstern GPS-enhed 254, 307
Indstill. for synkr. udløsning............... 297
Indstilling af AF-metode .....48, 103, 293
Indstillingen Hævet spejl...........117, 121
Information om billedvisning ..261, 281
Information om flash............................ 222
Informationsvisning .....54, 69, 222, 226,
305
Intelligent fokus-tracking ................... 102
Intervaloptagelse..........................243, 287
IPTC.................................256, 260, 269, 306
ISO-følsomhed............123, 125, 285, 289
ISO-følsomhedsindstillinger.....285, 289
ISO-trinforøgelse.................................... 294
ISO-visning............................................... 297
i-TTL ...................... 198, 199, 214, 222, 328
J
JPEG.....................................91, 95, 313, 316
JPEG basic....................................................91
JPEG fine ......................................................91
JPEG normal ...............................................91
Jævn (Indstil Picture Control)............ 180
K
Kamerahusdæksel................................. 335
Klassificering ........................................... 274
Knap til baggrundslys ......................6, 298
Knap til fokusindstilling....................... 114
Knappen AF-ON ..................... 102, 293, 301
Knappen BKT ..... 147, 148, 151, 152, 155,
156, 195, 238, 301
Knappen Fn1 ...................................301, 303
Knappen Fn2 ......................... 275, 301, 303
Knappen Pv ...........49, 131, 300, 301, 303
Kompatible objektiver......................... 322
Komprimeret (NEF-komprimering
(RAW)) .........................................................93
Komprimeret uden tab (NEFkomprimering (RAW)) ...........................93
Kontinuerlig AF .............................101, 292
Kontinuerlig høj hastighed ................ 116
397
Kontinuerlig lav hastighed........116, 297
Kontinuerlig udløserindstilling......... 116
Kontrolpanel................................................. 5
Kopier billede(r)...................................... 282
Kortplads tom, frigør lås...................... 309
Kun AE (indstilling af auto-bracketing).
146, 147
Kun flash (indstilling af autobracketing)............................................. 146
L
L (large) ..................................................72, 94
Lagermappe ............................................ 283
LAN ............................................................. 335
Landskab (Indstil Picture Control) ... 180
Langtidseksponering ........................... 304
Langtidssynkronisering....................... 201
Lav............................................................... 124
LCD-lys...................................................6, 298
LED-indikator .......................................... 307
Levende (Indstil Picture Control) ..... 180
Live View...............................................43, 58
Live View-fotografering.................. 43–57
Live View-vælger................................43, 58
Lokationsdata ................................253, 268
Lukkertid................................ 133, 135, 140
Lukkertidslås...................................140, 302
Lukkertidsprioriteret automatik....... 133
Lyd..................................................................60
Lydudgang............................................... 372
Lysmålere........................................... 39, 296
Lysmåling ................................................. 128
Lysnetadapter ......................................... 335
Lysstofrør (Hvidbalance) ..................... 159
Lås spejl i hævet pos. ved rens.305, 341
M
M (Manuelt fokus) ........................... 49, 114
M (medium) ..........................................72, 94
Maks. kont. udløsning.......................... 297
Maksimal følsomhed ...................126, 289
Maksimumblænde49, 53, 250, 325, 333
398
Manuel (eksponeringsindstilling).... 135
Manuel (Flashstyring)........ 200, 214, 223
Manuel afstandsprioritering....199, 223,
328
Manuel fokus.................................... 49, 114
Manuel fokusring i AF-tilstand ......... 294
Matrix-lysmåling ...........................128, 295
Matskive.................................................... 366
Mikrofon ....................... 2, 64, 65, 290, 336
Mikrofonfølsomhed....................... 64, 290
Min menu ................................................. 315
Mindste blænde.............................. 19, 131
Mindste lukkertid................................... 126
Miniature .................................................. 255
Mired.......................................................... 165
Monokrom ......................................180, 314
Montering af objektivet .........................18
Monteringsmærke ......................... 18, 377
Motivbevægelse .................................... 292
Multieksponering .........................236, 287
Multifunktionsbatterigreb .......303, 309,
335
Multivælger .............................31, 301, 302
Multivælgers midterknap................... 301
N
NEF (RAW) ..................91, 93, 95, 313, 316
NEF-behandling (RAW)...............313, 316
NEF-komprimering (RAW).....................93
NEF-optagelse (RAW) .................... 93, 285
Nem eksponeringskomp. ................... 295
Netværk..................................................... 308
Neutral (Indstil Picture Control) ....... 180
Normalt område-AF.................................48
Nulstil...................................... 230, 288, 310
Nulstil alle indstillinger........................ 310
Nulstil videooptagemenu .................. 288
O
Objektiv...........18, 19, 250, 305, 322, 377
Objektivets kontakt til
vibrationsreduktion (VR)................... 380
Objektivfatning ...........................3, 18, 115
Objektivfokusring..................49, 114, 377
Objektivmonteringsmærke..............2, 18
Opl. om radiobølgeb. fj. flash ............ 213
Opladning af batteriet ........................... 13
Opretning ................................................. 313
Opstil elementer (Min Menu) ............ 315
Opsætningsmenu..................................304
Optagedata.............................................. 266
Optagehast. for CL-indst..................... 297
Optisk AWL......................................208, 209
Optisk VR...................................................298
Optisk/radiobølgestyret AWL ..208, 213
Overensstemmelsesmærkning309, 386
Overflow (Funktion for sekundær
plads).......................................................... 96
Overskyet (Hvidbalance)..................... 160
P
Perspektivkontrol ..................................314
PictBridge ................................................. 386
Picture Controls...................................... 180
Pilotlys...............................................131, 300
PIN-kode ...................................................211
Plads ...........................................96, 256, 288
Portræt (Indstil Picture Control) .......180
Powerblænde............................................ 65
Powerblænde via multivælger ........... 65
Programautomatik................................132
Punkthvidbalance .................................174
R
Radiobølgestyret AWL ................208, 210
RAW primær – JPEG sekundær
(Funktion for sekundær plads).......... 96
Rediger video ............................ 82, 86, 314
Reduktion af støjstriber .... 234, 287, 290
Reduktion af vindstøj .................... 64, 291
Reg.område for 3D-tracking ..............293
Rens billedsensor..........................305, 338
Retoucheringsmenu............................. 313
RGB..............................................91, 264, 286
RGB-histogram ....................................... 264
Roter lodret.............................................. 282
Rød-øje-korrektion................................ 313
Rød-øje-reduktion................................. 201
S
S (small)..................................................72, 94
Sammenkædning.................................. 211
Sammenligning side om side............ 314
SD-hukommelseskort ......................15, 96
Sekund. hjul, billed. frem/tilbage .... 302
Sekundær vælger .....109, 111, 141, 301,
303
Selvudløser ........................... 117, 119, 296
Send til smartenhed (automatisk)... 308
Seneste indstillinger............................. 315
Sikkerhedskopiering (Funktion for
sekundær plads)......................................96
Single AF...................................47, 101, 292
Skift størrelse........................................... 313
Skjul billede ............................................. 281
Skygge (Hvidbalance) .......................... 160
Skylightfilter ............................................ 314
Skærm......... 9, 11, 43, 255, 296, 304, 305
Skærmens farvebalance...................... 305
Skærmens lysstyrke ................ 50, 65, 304
Slet ....................................................... 42, 278
Slet aktuelt billede ......................... 42, 278
Slet alle billeder...................................... 279
Slideshow ................................................. 282
Slip knap for at bruge hjul.................. 302
Smartenhed.......................... 253, 282, 308
Sommertid ............................................... 304
Sort-hvid (Monokrom) ......................... 314
Speedlights.....................................196, 328
Spejl......................................... 117, 121, 341
Spejlvend indikatorer........................... 303
Spot ............................................................ 128
Sprog (Language).................................. 304
sRGB ........................................................... 286
Standard (Indstil Picture Control).... 180
399
Standard i-TTL-udfyldningsflash til
digitale spejlreflekskameraer .198, 328
Standardindstillinger......... 230, 288, 310
Standbytimer ..........................39, 254, 296
Stik til ekstern mikrofon ........................... 2
Stik til lysnetadapter............................. 335
Stroboskopflash ............................200, 223
Støjreduk. ved langtidseksp. ............. 286
Støjreduktion ved høj ISO .........286, 290
Størrelse .............................72, 94, 313, 318
Støvfrit referencebillede ..................... 306
Svirp..................................................... 11, 306
Synkroniser med smartenhed........... 304
Synkroniseret udløsning ..................... 297
Synkronisering med bageste
lukkergardin .......................................... 201
Synkronisering med forreste
lukkergardin .......................................... 201
Søger ...............................................7, 29, 365
Søgerfokus ........................................ 29, 335
Søgerøjestykke ................................ 29, 119
T
Tid for slukning af skærmen .............. 296
Tidszone.................................................... 304
Tidszone og dato ................................... 304
TIFF (RGB)..............................................91, 95
Tilbehør ..................................................... 335
Tilbehørssko ...................................196, 335
Tilføj elementer (Min Menu) .............. 315
Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap ......... 307
Tilknyt MB-D17-knapper..................... 303
Tilpas kommandohjul .......................... 302
Tilslut til smartenhed............................ 308
Time-lapse-video ............................ 74, 291
Timer .................................................119, 243
To-knaps-nulstilling .............................. 230
Toning (Indstil Picture Control) ........ 184
Tryk udløserknappen halvt ned ..........38
Trådløs fjernbetjening73, 210, 307, 335
Trådløs sender ........................................ 335
Type D-objektiv .............................322, 325
400
Type E-objektiv..............................322, 325
Type G-objektiv.............................322, 325
U
Udjævning ............................................... 193
Udjævning af eksponering ......... 76, 245
Udløserindstilling .................................. 116
Udløserknap .................. 38, 111, 141, 303
Udløserknap AE-L .................................. 296
Udvidede billedmenuhuk. ................. 283
Ukomprimeret (NEF-komprimering
(RAW)).........................................................93
USB-kabel ..................................................... iv
UTC ....................................................253, 268
V
Valg af plads ..................................... 96, 257
Valg af primær plads ..................... 96, 283
Varmt filter ............................................... 314
Vibrationsreduktion (VR) ...65, 291, 298,
380
Videoindstilling ......................58, 288, 303
Videokvalitet .................................... 68, 289
Videooptageknap........................... 60, 301
Videooptagemenu................................ 288
ViewNX-i ........................................................ v
Vignetteringskontrol............................ 286
Vippeskærm ................................................. 9
Virtuel horisont......................... 54, 69, 305
Vis dette efter billedserie
.................................................................. 282
Vælg billedområde ........70, 89, 284, 288
Vælg fane.................................................. 315
Vælg farvetemperatur (Hvidbalance) ....
160, 166
Vælg start-/slutpunkt..............................82
Vælg til afs. til smartenhed................. 282
W
WB ...................................151, 159, 285, 289
WB-bracketing (indst. af autobracketing)....................................146, 151
WB-just. under Live View-billedvis. ... 51
Wi-Fi................................................... xxii, 308
X
XQD-kort ..................................... 15, 96, 387
Z
Zoom med opdelt skærm.............. 51, 52
Zoom under billedvisning.................. 271
401
402
Garantivilkår - Nikons europæiske
servicegaranti
Kære Nikon-kunde,
Tak, fordi du har købt dette Nikon-produkt. Hvis dit Nikon-produkt
får behov for service i henhold til garantien, skal du kontakte den
forhandler, hvor du har købt produktet, eller et medlem af vores
netværk af autoriserede serviceværksteder inden for Nikon Europe
B.V.'s salgsområde (eksempelvis Europa/Rusland/andre). Se detaljer
under:
http://www.europe-nikon.com/support
For at undgå unødig ulejlighed anbefaler vi, at du læser
brugervejledningerne grundigt, før du kontakter forhandleren eller
vores netværk af autoriserede serviceværksteder.
Dit Nikon-udstyr garanteres at være fri for produktionsdefekter i ét
år fra den oprindelige købsdato. Hvis produktet viser sig at være
defekt pga. materiale- eller konstruktionsfejl i denne periode, vil
vores netværk af autoriserede serviceværksteder inden for Nikon
Europe B.V.’s salgsområde reparere produktet gratis i henhold til
nedenstående betingelser og vilkår. Nikon forbeholder sig ret til
(efter eget skøn) at udskifte eller reparere produktet.
1. Denne garanti gælder kun ved fremvisning af det udfyldte
garantikort og den originale faktura eller købskvittering med
udfyldt købsdato, produkttype og navn på forhandleren samt
produktet. Nikon forbeholder sig ret til at afvise gratis service i
henhold til garantien, hvis ovenstående dokumenter ikke
forefindes, eller hvis dokumenterne ikke er udfyldt korrekt eller er
ulæselige.
403
2. Denne garanti dækker ikke følgende:
• nødvendig vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af
dele pga. normal slitage.
• ændringer med henblik på at opgradere produktet fra dets
normale formål som beskrevet i brugervejledningerne uden
forudgående skriftligt samtykke fra Nikon.
• transportomkostninger og alle transportrisici, som er direkte
eller indirekte relateret til produkternes garanti.
• skader, som skyldes ændringer eller justeringer, der foretages
på produktet uden forudgående skriftligt samtykke fra Nikon,
med det formål at overholde lokale eller nationale tekniske
standarder, som måtte være gældende i andre lande end dem,
hvor produktet oprindeligt blev udviklet og/eller fremstillet.
3. Garantien dækker ikke i tilfælde af følgende:
• skader, som skyldes misbrug, herunder, men ikke begrænset til,
undladelse af at anvende produktet til dets normale formål
eller i henhold til anvisningerne vedrørende korrekt brug og
vedligeholdelse, og installation eller brug af produktet i strid
med de gældende sikkerhedsstandarder i det land, hvor
produktet anvendes.
• skader, som skyldes ulykker, heriblandt, men ikke begrænset til,
lyn, vand, brand, misbrug eller forsømmelse.
• ændring, ødelæggelse, ulæselighed eller fjernelse af
produktets modelnummer eller serienummer.
• skader, som skyldes reparationer eller justeringer, som er
foretaget af uautoriserede serviceorganisationer eller personer.
• defekter i systemer, hvor produktet benyttes, eller som det
benyttes sammen med.
404
4. Denne servicegaranti påvirker ikke kundens lovmæssige
rettigheder i henhold til den gældende nationale lovgivning og ej
heller kundens rettigheder over for forhandleren i forbindelse
med salgs-/købskontrakten.
Bemærk!: Du finder en oversigt over alle autoriserede Nikon serviceværksteder online på følgende link
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
405
E
L
P
Nikon D500
S
M
A
DIGITALKAMERA
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i nogen
form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller anmeldelser)
uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.
Brugervejledning
(med garantibevis)
AMA16549
Trykt i Europa
Dk
SB9B04(1E)
6MB3431E-04
• Læs denne brugervejledning grundigt, før du anvender
kameraet.
• For at sikre korrekt brug af kameraet skal du sørge for at
læse "For din sikkerheds skyld" (side xiii).
• Når du har læst denne brugervejledning, skal du opbevare
den på et let tilgængeligt sted til fremtidig brug.
Dk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising