Nikon | D7200 | Nikon D7200 Brugervejledning

Nikon D7200 Brugervejledning
Q1230UM_EU(Dk)01_cover.fm Page 1
Monday, February 9, 2015
4:37 PM
Nikon D7200
DIGITALKAMERA
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i nogen
form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller anmeldelser)
uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.
Brugervejledning
(med garantibevis)
AMA16331
Trykt i Europa
Dk_01
Dk
SB5B01(1E)
6MB2721E-01
Dk
Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af
kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er
tilgængelig for alle personer, der anvender produktet.
Menuoversigten
For yderligere information om menuindstillinger og emner som tilslutning af
kameraet til printer eller fjernsyn, download kameraets Menuoversigt fra
Nikons hjemmeside som beskrevet herunder. Menuoversigten er i PDFformat, som du kan få vist ved hjælp af Adobe Reader eller Adobe Acrobat
Reader.
1 På din computer skal du starte en webbrowser og åbne hjemmesiden for
download af Nikon-vejledningen på http://nikonimglib.com/manual/
2 Navigér til siden med det ønskede produkt, og download
brugervejledningen.
Nikon Brugersupport
Besøg følgende websted for at registere dit kamera og holde dig opdateret
med de seneste produktoplysninger. Du kan finde svar på ofte stillede
spørgsmål (FAQ), og du kan kontakte os for teknisk assistance.
http://www.europe-nikon.com/support
AFor din sikkerheds skyld
Før du bruger kameraet for første gang, skal du læse
sikkerhedsanvisningerne i afsnittet "For din sikkerheds skyld" (0 x–xiii).
Symboler og konventioner
For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger anvendes der
følgende symboler og konventioner:
D
Dette ikon markerer forholdsregler; information, der bør læses,
inden kameraet tages i brug, for at undgå at beskadige det.
A
Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør læses,
inden kameraet tages i brug.
0
Dette ikon angiver henvisninger til andre sider i denne
brugervejledning.
Menuelementer, indstillinger og meddelelser på kameraets skærm vises med
fed.
Kameraindstillinger
Forklaringerne i denne brugervejledning tager udgangspunkt i, at kameraets
standardindstillinger benyttes.
i
Pakkens indhold
Kontrollér, at det her opstillede indhold fulgte med dit kamera.
DK-23 gummiøjestykke
(0 70)
BF-1B kamerahusdæksel
(0 23, 319)
D7200 kamera (0 1)
Genopladeligt Li-ion-batteri af typen EN-EL15 med poldæksel (0 21, 22)
MH-25a batterioplader (leveres med enten stikadapter eller netledning af en
type og udformning, der varierer alt efter salgsland eller -område; 0 21)
DK-5 øjestykkedæksel (0 70)
Garantibevis (trykt på bagsiden af
UC-E17 USB-kabel
denne brugervejledning)
AN-DC1 BK håndledsrem (0 20)
Brugervejledning (denne
vejledning)
Hukommelseskort forhandles separat. På kameraer købt i Japan vises menuer
og meddelelser kun på engelsk og japansk; øvrige sprog understøttes ikke. Vi
beklager enhver ulejlighed, dette måtte medføre.
A Softwaren ViewNX-i og Capture NX-D
Anvend ViewNX-i til at kopiere billeder og videoer over på en computer til
visning. ViewNX-i er tilgængelig for download på følgende hjemmeside:
http://nikonimglib.com/nvnxi/
Anvend Capture NX-D til at finindstille billeder, der er blevet kopieret over
på computer og til at konvertere NEF-billeder (RAW) til andre formater.
Capture NX-D er tilgængelig for download på:
http://nikonimglib.com/ncnxd/
For at få de seneste oplysninger om Nikon-software, herunder systemkrav,
skal du gå på hjemmesiderne opstillet på side xix.
ii
Indholdsfortegnelse
Pakkens indhold.................................................................................. ii
For din sikkerheds skyld .................................................................... x
Bemærkninger .................................................................................. xiv
Trådløs................................................................................................. xx
Indledning
1
Lær dit nye kamera at kende ............................................................ 1
Multivælgeren .................................................................................. 15
Kameramenuer................................................................................. 16
Anvendelse af kameraets menuer ....................................................... 17
De første trin ..................................................................................... 20
Grundlæggende fotografering og billedvisning
30
"Peg og skyd"-fotografering (indstillingerne i og j)............. 30
Grundlæggende billedvisning ...................................................... 39
Sletning af uønskede billeder ................................................................ 40
Tilpasning af indstillinger til motiv eller situation
(Motivprogram)
41
Specialeffekter
44
Tilgængelige indstillinger i Live View ................................................. 46
P-, S-, A- og M-indstillinger
51
P: Programautomatik ................................................................................ 52
S: Lukkertidsprioriteret automatik........................................................ 53
A: Blændeprioriteret automatik ............................................................. 54
M: Manuel ...................................................................................................... 56
Langtidseksponeringer (kun indstilling M)................................ 58
iii
Brugerindstillinger: Indstillingerne U1 og U2
62
Lagring af personlige indstillinger....................................................... 62
Hentning af personlige indstillinger ................................................... 64
Nulstilling af personlige indstillinger.................................................. 65
Udløserindstilling
66
Valg af udløserindstilling ................................................................ 66
Billedfremføringshastighed ................................................................... 67
Selvudløserindstilling (E)............................................................... 69
Indstillingen Hævet spejl (MUP)....................................................... 71
Indstillinger for billedoptagelse
73
Billedområde ..................................................................................... 73
Billedkvalitet og -størrelse.............................................................. 77
Billedkvalitet ................................................................................................ 77
Billedstørrelse.............................................................................................. 81
Anvendelse af to hukommelseskort ............................................. 82
Fokus
83
Autofokus........................................................................................... 83
Autofokusindstilling.................................................................................. 83
Indstilling af AF-metode.......................................................................... 86
Fokuslås ......................................................................................................... 93
Manuelt fokus ................................................................................... 97
ISO-følsomhed
99
Automatisk ISO-følsomhedsstyring............................................ 102
iv
Eksponering
105
Lysmåling......................................................................................... 105
Autoeksponeringslås .................................................................... 107
Eksponeringskompensation ........................................................ 109
Hvidbalance
111
Finindstilling af hvidbalance ....................................................... 114
Valg af farvetemperatur ............................................................... 117
Forudindstillet manuelt ................................................................ 120
Søgerfotografering ................................................................................. 120
Live View (Punkthvidbalance) ............................................................ 124
Håndtering af forudindstillinger........................................................ 127
Billedforbedring
130
Picture Controls.............................................................................. 130
Valg af Picture Control........................................................................... 130
Redigering af Picture Controls............................................................ 132
Oprettelse af brugerdefinerede Picture Controls........................ 135
Bevarelse af detaljer i markeringer og skygger ....................... 139
Aktiv D-Lighting....................................................................................... 139
High Dynamic Range (HDR)................................................................. 141
Flashfotografering
144
Anvendelse af den indbyggede flash......................................... 144
Automatiske pop op-indstillinger ..................................................... 144
Manuelle pop op-indstillinger............................................................ 146
Flashkompensation ....................................................................... 151
FV-lås ................................................................................................ 153
v
Optagelse med fjernbetjening
156
Anvendelse af ekstra ML-L3-fjernbetjening.............................. 156
Trådløse fjernbetjeninger............................................................. 160
Trådløse fjernbetjeninger af typen WR-1 ....................................... 160
Trådløse fjernbetjeninger af typerne WR-R10/WR-T10............. 160
Optagelse og visning af videoer
161
Optagelse af videoer...................................................................... 161
Live View-visningen: Videoer ............................................................. 165
Maksimal længde.................................................................................... 166
Indekser ...................................................................................................... 167
Billedområde ............................................................................................ 168
Tag billeder i videoindstilling ............................................................. 169
Time-lapse fotografering .............................................................. 171
Visning af videoer........................................................................... 177
Redigering af video ........................................................................ 179
Beskæring af videoer ............................................................................. 179
Lagring af valgte billeder ..................................................................... 183
Andre optageindstillinger
185
Knappen R (Søgerfotografering) ............................................... 185
Knappen i........................................................................................ 189
Menu for knappen i (søgerfotografering) .................................... 190
Menu for knappen i (Live View) ....................................................... 191
To-knaps-nulstilling: Gendannelse af
standardindstillinger ............................................................... 194
Bracketing........................................................................................ 197
Multieksponering ........................................................................... 211
Intervaloptagelse ........................................................................... 217
Ikke-CPU-objektiver....................................................................... 224
Lokationsdata ................................................................................. 227
vi
Mere om billedvisning
229
Visning af billeder .......................................................................... 229
Fuldskærmsvisning................................................................................. 229
Miniaturevisning...................................................................................... 231
Kalendervisning ....................................................................................... 232
Knappen i.................................................................................................. 233
Billedinformation ........................................................................... 234
Se det tættere på: Zoom under billedvisning........................... 243
Beskyttelse af billeder mod sletning .......................................... 245
Sletning af billeder......................................................................... 246
Fuldskærms-, miniature- og kalendervisning ............................... 246
Billedvisningsmenuen ........................................................................... 248
Wi-Fi
250
Det kan Wi-Fi anvendes til............................................................ 250
Adgang til kameraet...................................................................... 251
Android og iOS: Tilslutning via SSID................................................. 251
Android: Tilslutning via NFC................................................................ 254
Android: Andre indstillinger for Wi-Fi-forbindelse...................... 256
Gendannelse af standardindstillinger ............................................. 256
Trådløs sikkerhed .................................................................................... 257
Valg af billeder til overførsel........................................................ 263
Valg af enkeltstående billeder til overførsel .................................. 263
Valg af flere billeder til overførsel...................................................... 264
Valg af billeder til overførsel via NFC................................................ 264
Download af valgte billeder til smartenheden ........................ 265
vii
Menuliste
266
D Billedvisningsmenuen: Håndtering af billeder ............................ 266
C Billedoptagemenuen: Optageindstillinger for billeder ................. 268
1 Videooptagemenuen: Optageindstillinger for video ..................... 273
A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger............... 276
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning....................................... 289
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier............ 294
O Min Menu/m Seneste indstillinger ......................................... 297
Indstillinger for retoucheringsmenu .......................................... 298
Beskær......................................................................................................... 298
Billedsandwich......................................................................................... 299
NEF-behandling (RAW) ......................................................................... 302
Tekniske bemærkninger
304
Kompatible objektiver................................................................... 304
Ekstra flashenheder (Speedlights) .............................................. 311
Nikon Creative Lighting System (CLS)............................................. 311
Andet tilbehør................................................................................. 319
Vedligeholdelse af kameraet ....................................................... 320
Opbevaring ............................................................................................... 320
Rengøring .................................................................................................. 320
Rensning af billedsensoren ................................................................. 321
Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forholdsregler.... 328
viii
Fejlfinding ....................................................................................... 333
Batteri/visning .......................................................................................... 333
Optagelse (alle indstillinger) ............................................................... 334
Optagelse (P, S, A, M) ............................................................................... 337
Billedvisning.............................................................................................. 338
Wi-Fi (Trådløse netværk)....................................................................... 340
Diverse......................................................................................................... 340
Fejlmeddelelser .............................................................................. 341
Specifikationer................................................................................ 348
Objektiver........................................................................................ 363
Godkendte hukommelseskort..................................................... 379
Hukommelseskortets kapacitet .................................................. 380
Batteribrugstid ............................................................................... 382
Indeks ............................................................................................... 384
Garantivilkår - Nikons europæiske servicegaranti .................. 393
ix
For din sikkerheds skyld
Læs de medfølgende sikkerhedsanvisninger før du tager udstyret i brug for at
undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Opbevar disse
sikkerhedsinstrukser et sted, hvor alle, der benytter produktet, har adgang til dem.
Konsekvensen af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne (angivet i
dette afsnit) beskrives med følgende symbol:
ikon indikerer advarsler. For at forhindre eventuelle skader skal du
A Dette
læse alle advarsler, inden du anvender dette Nikon-produkt.
❚❚ ADVARSLER
A Hold sollyset væk fra billedet
Sørg for, at solen ikke kommer i
nærheden af billedet, når du tager
billeder af motiver i modlys. Hvis sollyset
fokuseres i kameraet, når solen er i eller
tæt på billedet, kan det medføre brand.
A Se ikke på solen gennem søgeren
Hvis du ser på solen eller andre kraftige
lyskilder gennem søgeren, kan det give
varige skader på dit syn.
A Brug søgerens dioptrijustering
Når du anvender søgerens
dioptrijustering med øjet mod søgeren,
skal du passe på ikke at få en finger eller
en fingernegl i øjet ved et uheld.
A Sluk omgående for kameraet, hvis det
ikke fungerer korrekt
Hvis der kommer røg eller usædvanlig
lugt fra udstyret eller lysnetadapteren
(ekstraudstyr), skal du straks afbryde
lysnetadapteren og tage det
genopladelige batteri ud. Pas på, at du
ikke får forbrændinger. Fortsat
betjening af kameraet kan resultere i
skader. Når du har fjernet det
genopladelige batteri, skal du aflevere
udstyret til et Nikon-autoriseret
servicecenter til nærmere eftersyn.
A Undgå brug i nærheden af brændbar gas
Brug ikke elektronisk udstyr i nærheden
af brændbar gas, da dette kan medføre
eksplosion eller brand.
A Opbevares utilgængeligt for børn
Hvis denne anvisning ikke overholdes,
kan det føre til personskade. Desuden
bør du bemærke, at små dele udgør
kvælningsfare. Hvis et barn kommer til
at sluge noget af dette udstyr, skal du
omgående søge lægehjælp.
x
A Skil ikke kameraet ad
Berøring af kameraets interne dele kan
medføre skader. I tilfælde af
funktionsfejl, må produktet kun
repareres af en kvalificeret tekniker. Hvis
produktet går i stykker, hvis det bliver
tabt, eller der sker et andet uheld, skal
du tage stikket ud af stikkontakten og/
eller fjerne det genopladelige batteri.
Indlevér derefter produktet til eftersyn
hos et Nikon-autoriseret servicecenter.
A Undgå at anbringe remmen rundt om
halsen på et barn
Kameraremmen kan kvæle et barn.
A Rør ikke ved kameraet, det
genopladelige batteri eller
batteriopladeren i længere tid, når
enhederne er tændt eller i brug
Enhedens dele bliver varme.
Vedvarende kontakt med huden kan
medføre småforbrændinger.
A Vær forsigtig ved brug af flashen
• Hvis flashen kommer meget tæt på
huden eller andre genstande, kan der
opstå forbrænding.
• Brug af flashen tæt på motivets øjne
kan forårsage midlertidig synsskade.
Flashen bør være mindst én meter væk
fra motivet. Vær særligt opmærksom,
når du fotograferer spædbørn.
A Undgå kontakt med flydende krystaller
Hvis skærmen går i stykker, skal du
passe på ikke at skære dig på glasset og
undgå at få væsken med flydende
krystaller fra skærmen på huden, i
øjnene eller i munden.
A Bær ikke stativer med objektiv eller
kamera monteret
Du kan snuble eller utilsigtet ramme
andre personer, der kan komme til
skade.
A Efterlad ikke produktet på steder, hvor
det udsættes for meget høje
temperaturer, som i et lukket køretøj
eller i direkte sollys
Manglende overholdelse af denne
sikkerhedsanvisning kan medføre
beskadigelse eller brand.
A Ret ikke flashen mod føreren af et køretøj
Hvis denne anvisning ikke overholdes,
kan det medføre trafikuheld.
xi
A Overhold sikkerhedsanvisningerne i
forbindelse med håndtering af
genopladelige batterier
Genopladelige batterier kan lække eller
eksplodere, hvis de håndteres ukorrekt.
Overhold nedenstående anvisninger,
når du håndterer genopladelige
batterier til dette produkt:
• Brug kun genopladelige batterier, der
er godkendt til brug i dette udstyr.
• Det genopladelige batteri må ikke
kortsluttes eller skilles ad.
• Sørg for, at kameraet er slukket, inden
det genopladelige batteri udskiftes.
Hvis du anvender en lysnetadapter,
må den ikke være tilkoblet.
• Sørg altid for, at det genopladeelige
batteri vender rigtigt, når det isættes.
• Det genopladelige batteri må ikke
udsættes for åben ild eller høj varme.
• Det genopladelige batteri må ikke
nedsænkes i vand.
• Udskift poldækslet, når det
genopladelige batteri transporteres.
Det genopladelige batteri må ikke
opbevares eller transporteres sammen
med metalgenstande som f. eks.
halskæder eller hårnåle.
• Genopladelige batterier er tilbøjelige
til at lække, når de er helt afladede. Det
genopladelige batteri skal fjernes, når
det er afladet, for at undgå
beskadigelse af produktet.
xii
• Når det genopladelige batteri ikke
anvendes, skal poldækslet være
monteret. Opbevar det genopladelige
batteri på et tørt og køligt sted.
• Det genopladelige batteri kan være
meget varmt umiddelbart efter brug,
eller når produktet bruges med
genopladeligt batteri i længere tid.
Sluk for kameraet, og lad det
genopladelige batteri køle af, inden du
fjerner det.
• Hvis du opdager, at et genopladeligt
batteri er blevet misfarvet eller
deformeret, skal du øjeblikkeligt
stoppe med at bruge kameraet.
A Overhold sikkerhedsanvisningerne i
forbindelse med håndtering af opladeren
• Hold den tør. Overholdes denne
sikkerhedsanvisning ikke, kan det
medføre tilskadekomst eller
funktionsfejl i produktet som følge af
brand eller elektrisk stød.
• Kortslut ikke opladerterminalerne.
Manglende overholdelse af denne
sikkerhedsanvisning kan medføre
overophedning og beskadigelse af
opladeren.
• Støv på eller i nærheden af stikkets
metaldele skal fjernes med en tør klud.
Fortsat anvendelse kan resultere i
brand.
• Du må ikke håndtere netledningen
eller gå tæt på opladeren i tordenvejr.
Hvis denne anvisning ikke overholdes,
kan det medføre elektrisk stød.
• Du må ikke beskadige, ændre eller
med kraft trække i eller bukke
netledningen. Placér det ikke under
tunge genstande eller udsæt det for
varme eller ild. Hvis isoleringen bliver
beskadiget, og kobbertrådene bliver
synlige, skal du tage netledningen til
en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant. Hvis denne
anvisning ikke overholdes, kan det
medføre brand eller elektrisk stød.
• Betjen ikke stikket eller
batteriopladeren med våde hænder.
Overholdes denne
sikkerhedsanvisning ikke, kan det
medføre tilskadekomst eller
funktionsfejl i produktet som følge af
brand eller elektrisk stød.
• Brug ikke med rejseomformere eller
adaptere, der er fremstillet til at
konvertere fra en spænding til en
anden eller med DC-til-AC-omformere.
Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke
overholdes, kan det medføre
beskadigelse af produktet og/eller
forårsage overophedning eller brand.
A Brug de passende kabler
Når der sluttes kabler til ind- og
udgangsstikkene, må der kun anvendes
de kabler, der medfølger eller kan købes
hos Nikon til dette formål. Dermed
sikres det, at den gældende lovgivning
overholdes.
A Følg instruktionerne fra luftfarts- og
hospitalspersonale
xiii
Bemærkninger
• Ingen dele af de medfølgende
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
brugsanvisninger til dette produkt må skader, der forårsages af brugen af
gengives, overføres, omskrives,
dette produkt.
gemmes på et søgesystem eller
• Der er gjort alt for at sikre, at
oversættes til noget sprog i nogen
oplysningerne i disse brugsanvisninger
form eller via noget medie, uden
er så nøjagtige som muligt. Skulle du
forudgående skriftlig tilladelse fra
finde fejl eller udeladelser, er du
Nikon.
velkommen til at kontakte den lokale
• Nikon forbeholder sig ret til uden
Nikon-repræsentant (adressen
forudgående varsel at ændre
medfølger separat).
specifikationerne for den hardware og
software, der beskrives i disse
brugsanvisninger.
xiv
Meddelelser til kunder i Europa
ADVARSEL: DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN
UKORREKT TYPE. AFSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
Dette symbol angiver, at
elektrisk og elektronisk
udstyr skal indleveres
separat.
Følgende gælder kun for
brugere i europæiske
lande:
• Dette produkt er beregnet til separat
indlevering hos et særligt anlæg for
denne slags affald. Må ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald.
• Separat indlevering og genbrug
hjælper med til at bevare naturlige
ressourcer og forebygger negative
konsekvenser for folkesundhed og
miljø, der kan opstå som følge af
forkert bortskaffelse.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du kontakte forhandleren eller de
lokale myndigheder, som er ansvarlige
for affaldshåndtering.
Dette symbol på batteriet
indikerer, at batteriet skal
bortskaffes separat.
Følgende gælder kun for
brugere i europæiske
lande:
• Alle batterier, hvad enten de er mærket
med dette symbol eller ej, er beregnet
til separat indsamling ved et passende
indsamlingspunkt. Smid ikke batteriet
ud sammen med husholdningsaffald.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du kontakte forhandleren eller de
lokale myndigheder, som er ansvarlige
for affaldshåndtering.
xv
Bemærkning om forbud mod kopiering eller gengivelse
Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, der er digitalt
kopieret eller gengivet med en scanner, digitalkamera eller andet, er strafbart.
• Enheder, der ved lov er forbudt at kopiere eller • Advarsel vedrørende visse kopier og
gengive
gengivelser
Man må ikke kopiere eller reproducere
De offentlige myndigheder har advaret
pengesedler, mønter, værdipapirer,
om fremstilling af kopier eller
statsobligationer eller lokale
gengivelser af værdipapirer udstedt af
statsobligationer, selvom sådanne
private virksomheder (aktier, regninger,
kopier eller gengivelser er stemplet
checks, gavebeviser osv.), pendlerkort
"Sample".
eller kuponer, undtagen hvis en
virksomhed skal bruge et minimum af
Kopiering eller gengivelse af
nødvendige kopier til forretningsbrug.
pengesedler, mønter eller
Kopiér eller gengiv heller ikke pas
værdipapirer, der er udstedt i et andet
udstedt af myndighederne, licenser
land, er forbudt.
udstedt af offentlige institutioner og
Medmindre man har fået tilladelse af
private grupper, ID-kort og billetter,
myndighederne, er kopiering eller
såsom adgangsbilletter og
gengivelse af ubrugte frimærker eller
måltidskuponer.
postkort, der er udstedt af
• Overholdelse af loven om ophavsret
myndighederne, forbudt.
Kopiering eller gengivelse af
Kopiering eller gengivelse af
ophavsretligt beskyttede kreative
frimærker, der er udstedt af
værker som f. eks. bøger, musik, malerier,
myndighederne, og certificerede
træaftryk, kort, tegninger, video og
dokumenter, der er betinget af loven,
billeder reguleres af den nationale og
er forbudt.
internationale lovgivning vedrørende
ophavsret. Anvend ikke dette produkt
med det formål at producere ulovlige
kopier eller at overtræde love om
ophavsret.
xvi
Bortskaffelse af datalagringsudstyr
Vær opmærksom på, at sletning af billeder eller formatering af hukommelseskort
eller andet datalagringsudstyr ikke fuldstændigt fjerner de originale billeddata. Det
er sommetider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved
hjælp af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan
medføre misbrug af personlige billeddata. Det er slutbrugerens ansvar at sikre
fortroligheden af sådanne data.
Inden en dataopbevaringsenhed kasseres eller overdrages til en anden person,
skal du slette alle data ved hjælp af kommerciel software til sletning eller formatere
enheden og derefter fylde den igen med billeder, der ikke indeholder personlige
oplysninger (for eksempel billeder kun bestående af himmel). Sørg også for at
erstatte billeder, der er valgt til forudindstillet manuelt (0 127). Før bortskaffelse af
kameraet eller overdragelse til en anden person skal du også bruge indstillingen
Wi-Fi > Netværksindstillinger > Nulstil netværksindstillinger (0 256) og
Netværk > Netværksindstillinger i kameraets opsætningsmenu til at slette alle
personlige netværksoplysninger. For yderligere information om menuen Netværk,
se dokumentationen, der fulgte med den ekstra kommunikationsenhed. Udvis
forsigtighed, når en dataopbevaringsenhed ødelægges fysisk for at undgå at
komme til skade.
xvii
AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL EN FORBRUGERS
PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVCSTANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODE AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN
FORBRUGER I FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER
TILVEJEBRAGT FRA EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL TILVEJEBRINGELSE AF AVC VIDEO. INGEN
LICENS ER TILDELT OG VIL IKKE VÆRE UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE
OPLYSNINGER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com
Anvend kun elektronisk udstyr fra Nikon
Nikon-kameraer er designet i henhold til de højeste standarder og indeholder
komplekse elektroniske kredsløb. Kun elektronisk udstyr fra Nikon (deriblandt
batteriopladere, genopladelige batterier, lysnetadaptere og flashudstyr), som er
godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalkamera, er
udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb.
Anvendelse af udstyr, der ikke er produceret af Nikon, kan
beskadige kameraet og gøre din Nikon-garanti ugyldig. Brug af
genopladelige Li-ion-batterier fra andre producenter, som ikke er
forsynet med Nikons holografiske godkendelsesmærke (vist til
højre), kan give problemer i forbindelse med normal brug af kameraet eller
medføre, at genopladelige batterier overophedes, antændes, eksploderer eller
lækker.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon-ekstraudstyr, kan du kontakte en
lokal autoriseret Nikon-forhandler.
xviii
D Anvend kun originalt tilbehør fra Nikon
Kun tilbehør fra Nikon, som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen
med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og
sikkerhedskravene. ANVENDELSE AF TILBEHØR, DER IKKE ER PRODUCERET AF NIKON,
KAN BESKADIGE KAMERAET OG GØRE DIN NIKON-GARANTI UGYLDIG.
A Før du tager vigtige billeder
Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f. eks. til bryllupper eller før du
tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre,
at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for
skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med
brugen af produktet.
A Vær opdateret – hele tiden
I overensstemmelse med Nikons "Vær opdateret – hele tiden"-målsætning
om at tilbyde vores kunder vedvarende, relevant produktsupport og
undervisning, kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der
regelmæssigt opdateres, på følgende websteder:
• Brugere i USA: http://www.nikonusa.com/
• Brugere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: http://www.nikon-asia.com/
Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste
produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle
råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere oplysninger
hos den lokale Nikon-repræsentant. Kontaktoplysninger findes på
følgende webside: http://imaging.nikon.com/
xix
Trådløs
Dette produkt, som indeholder krypteringssoftware udviklet i USA, kontrolleres af
den amerikanske eksportlovgivning og må ikke eksporteres eller videreeksporteres
til lande, som USA har handelsembargoer med. Følgende lande er i øjeblikket
underlagt handelsembargo: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien.
Anvendelse af trådløse enheder kan være forbudt i nogle lande eller regioner.
Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, før du anvender de trådløse
funktioner på dette produkt uden for det land, hvor kameraet er købt.
xx
Bemærkning til kunder i Europa
Nikon Corporation erklærer hermed, at D7200 er i overensstemmelse
med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv
1999/5/EC. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_D7200.pdf
xxi
Sikkerhed
Selvom en af fordelene ved dette produkt er, at andre personer frit kan koble sig på
den trådløse dataudveksling overalt inden for rækkevidden, kan følgende opstå,
hvis sikkerheden ikke er aktiveret:
• Datatyveri: Tredjepart i ond tro kan opfange trådløse afsendelser for at stjæle
bruger-ID'er, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
• Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere opnår muligvis adgang til netværket
og ændrer data eller udfører andre handlinger i ond tro. Bemærk, at som følge af
designet på trådløse netværk kan særangreb give uautoriseret adgang, selv når
sikkerheden er aktiveret.
xxii
Indledning
Lær dit nye kamera at kende
Brug lidt tid på at sætte dig ind i kameraets knapper og visninger.
Det kan være nyttigt at sætte et bogmærke ved dette afsnit og
bruge det som reference, når du læser resten af brugervejledningen.
Kamerahuset
1 Stereomikrofon ............. 163, 192, 273
2 Hjul til valg af udløserindstilling
3
4
5
6
.......................................................... 8, 66
Programhjul ..........................................6
Oplåsningsknap for programhjul ....6
Øsken til kamerarem........................ 20
Oplåsningsknap til hjul til valg af
udløserindstilling......................... 8, 66
7 Tilbehørssko (til ekstra flashenhed)
.................................................. 311, 319
8 Knappen Z/Q..................... 106, 289
9 Videooptageknap........................... 163
10 Afbryder ......................................... 5, 24
11 Udløserknap.................................34, 35
12 Knappen E ............................. 109, 194
13 Fokusplanets markering (E).........98
14 Kontrolpanel .........................................9
1
Kamerahuset (Fortsat)
1 Indbygget flash .........................36, 144 11 Objektivudløserknap ........................29
2 Spejl .............................................71, 324 12 Knappen AF-indstilling ............. 84, 90
3 Målerkoblingsarm .......................... 352 13 Knappen til valg af fokusindstilling
4 Objektivmonteringsmærke.............23
....................................................... 83, 97
5 Knappen M/Y .............. 144, 146, 151 14 Stik til ekstern mikrofon
6 Infrarød modtager (foran) ............ 157
7 Knappen D ................ 198, 203, 207
.................................................. 193, 319
15 USB-stik
16 HDMI-stik.......................................... 319
mikrofon ................................ 193, 319 17 Tilbehørsstik............................ 160, 227
9 Dæksel til HDMI-stik....................... 319 18 Stik til hovedtelefoner................... 193
10 Dæksel til tilbehørsstik og stik til
hovedtelefoner ............ 160, 193, 227
8 Dæksel til stik til USB og ekstern
A Lukning af stikdækslet
Luk stikdækslet, når stikkene ikke anvendes. Fremmedlegemer i stikkene
kan forstyrre dataoverførsel.
2
1 AF-hjælpelys ............................. 34, 277
2
3
4
5
6
7
Selvudløserlampe ............................. 69
Rød-øje-reduktionslys ......... 145, 147
Sekundært kommandohjul .......... 285
Knappen Pv ............. 55, 167, 285, 288
Knappen Fn ...................... 76, 284, 288
N-Mark (NFC-antenne) .................. 254
Batterikammerdæksel ..............22, 28
Lås til batterikammerdæksel....22, 28
8 Kontaktdæksel til ekstra MB-D15
batterigreb...................................... 319
9 Dæksel til stik til lysnetadapter
10 CPU-kontakter
11 Objektivfatning ...........................23, 98
12 AF-kobling
13 Stativgevind
14 Kamerahusdæksel ............... ii, 23, 319
3
Kamerahuset (Fortsat)
1 Søgerøjestykke ............................10, 25 12 Knappen i............................... 189, 233
2 Gummiøjestykke................................70 13 Knappen R (info) ....................13, 185
3 Dioptrijustering..................................25 14 Primært kommandohjul ............... 285
4 Knappen A ..............94, 107, 285, 288 15 Multivælger.................................. 15, 17
5 Knappen O/Q.................40, 246, 289 16 Knappen J (OK) ............... 15, 17, 284
6 Knappen K................................39, 229 17 Fokuspunktlås ....................................89
7 Skærm.................31, 39, 161, 185, 229 18 Dæksel til hukommelseskort ... 22, 28
8 Knappen G............................16, 266 19 Hukommelseskortlampe ........35, 220
9 Knappen L/U
20 Knappen a ........................ 12, 31, 161
.................17, 112, 115, 119, 121, 245 21 Infrarød modtager (bagved)........ 157
10 Knappen X/T ...... 38, 78, 81, 243 22 Live View-vælger ............... 12, 31, 161
11 Knappen W/S
23 Højttaler........................................ 5, 178
...................... 100, 104, 194, 231, 232
4
A LCD-baggrundsbelysning
Når afbryderen drejes hen mod D, aktiveres standbytimeren
og kontrolpanelets baggrundslys (LCD-baggrundsbelysning)
og gør det lettere at læse visningen i mørke. Når du har
sluppet afbryderen, forbliver baggrundslyset tændt i nogle få
sekunder, mens standbytimeren er aktiv, eller indtil lukkeren
udløses, eller afbryderen igen drejes hen mod D.
Afbryder
D Højttaleren
Placér ikke højttaleren tæt på magnetiske enheder. Hvis denne anvisning
ikke overholdes, kan det påvirke data gemt på de magnetiske enheder.
5
Programhjulet
Kameraet tilbyder nedenfor opstillede indstillinger. For at vælge
indstilling skal du trykke på oplåsningsknappen for programhjul og
dreje programhjulet.
Programhjul
Oplåsningsknap for programhjul
Indstillingerne e, f, g og h:
• e—Programautomatik (0 52)
• f—Lukkertidsprioriteret automatik (0 53)
• g—Blændeprioriteret automatik (0 54)
• h—Manuel (0 56)
Automatiske indstillinger:
• i Auto (0 30)
• j Auto (flash slukket) (0 30)
Motivprogrammer (0 41)
Indstillingerne j og k (0 62)
Indstillinger for specialeffekter (0 44)
6
A Ikke-CPU-objektiver
Ikke-CPU-objektiver (0 305) kan kun anvendes i indstillingerne A og M. Valg
af andre indstillinger med et ikke-CPU-objektiv monteret deaktiverer
lukkerudløsningen.
7
Hjulet til valg af udløserindstilling
For at vælge en udløserindstilling skal du trykke på
oplåsningsknappen for hjulet til valg af udløserindstilling og dreje
hjulet til valg af udløserindstilling hen på den ønskede indstilling
(0 66).
Oplåsningsknap til hjul til valg af udløserindstilling
Hjul til valg af udløserindstilling
1
8
2
3 4 5
6
1 S Enkeltbillede ...................................66
4 J Dæmpet lukkerlyd ........................66
2 T Kontinuerlig lav hastighed........66
5 E Selvudløser.............................. 66, 69
3 U Kontinuerlig høj hastighed.......66
6 V Hævet spejl ........................ 66, 71
Kontrolpanelet
Kontrolpanelet viser en række kameraindstillinger, når kameraet er
tændt. De punkter, der vises her, ses første gang kameraet tændes;
information om andre indstillinger kan findes i de relevante afsnit af
denne brugervejledning.
1
2
3
9
8
4
5
7
6
1 Lukkertid .......................................53, 56
6 Antal resterende billeder.................27
2 Batteriindikator ................................. 26
7 ISO-følsomhed....................................99
3 Blændeåbning (blændeværdi)
8 Lysmåling ......................................... 105
........................................................54, 56
4 Indikator for hukommelseskort
(Plads 1)........................................27, 82
5 Indikator for hukommelseskort
(Plads 2)........................................27, 82
9 Indikator for ISO-følsomhed .......... 99
Indikator for automatisk ISOfølsomhed ....................................... 103
A Visning af "Kamera slukket"
Hvis kameraet slukkes med batteri og
hukommelseskort isat, vises ikonet for
hukommelseskort og antal resterende billeder
(nogle hukommelseskort viser i sjældne
tilfælde muligvis kun denne information, når
kameraet er tændt).
Kontrolpanel
9
Søgeren
5
6
7
1
2
8
9
3
4
10
11 12 13 14
23 24
15 16 17 18 19 20
25
1 Indikator for specialeffekt-
indstilling............................................44
2 Indikator for monokrom .........44, 130
3 AF-punktets markeringer .........25, 33
26
27 28 29
21 22
30
7 Fokuspunkter...................... 34, 89, 277
8 Indikator for DX-beskæring på 1,3×
...................................................... 73, 74
9 Rulleindikator (portrætretning) *
10 Rulleindikator (landskabsretning) *
hukommelseskort"...........................29 11 Fokusindikator ..................... 34, 93, 98
5 DX-beskæring på 1,3× ..............73, 74 12 AE-lås (autoeksponering) ............. 107
6 Gitterlinjer (vises, når Til er valgt for 13 Indikator for fleksibelt program.....52
brugerindstilling d7,
Gitterlinjer i søgeren)............. 280
4 Indikator for "Intet
10
14 Lukkertid .......................................53, 56 23 Indikator for FV-lås ......................... 154
15 Blændeåbning (blændeværdi)
24 Flashsynkroniseringsindikator .... 282
........................................................54, 56 25 Blændestopindikator...............54, 308
Blændeåbning (antal stop).... 54, 308 26
Eksponeringsindikator .....................57
16 HDR-indikator .................................. 142
Eksponeringskompensationsvisning
17 Indikator for aktiv D-Lighting........................................................... 109
bracketing ....................................... 140 27 Flashkompensationsindikator..... 151
18 Indikator for eksponering/
28 Eksponeringskompensationsindikator
flash-bracketing............................. 198
........................................................... 110
Indikator for WB-bracketing......... 203 29
Indikator for automatisk ISOIndikator for Aktiv D-Lightingfølsomhed ....................................... 103
bracketing ....................................... 207
30 Antal resterende billeder.................27
19 Advarsel om lavt batteriniveau ..... 26
Antal resterende billeder, før
20 Indikator for ISO-følsomhed........ 100
hukommelsesbufferen er fuld
21 "k" (vises, når der er ledig
.....................................................68, 380
Indikator for optagelse med
hukommelse til over 1000
forudindstillet manuel hvidbalance
eksponeringer)................................. 27
........................................................... 122
22 Flashindikator ........................... 36, 280
* Når Virtuel horisont i søger er valgt for brugerindstilling f2 (Tilknyt knappen Fn,
0 284) eller f3 (Tilknyt dybdeskarphedsknap, 0 285) > Tryk, kan den valgte knap
anvendes til visning af en rulleindikator i søgeren.
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
D Intet batteri
Når batteriet er fuldstændig afladet, eller der ikke er isat noget batteri,
dæmpes visningen i søgeren. Dette er normalt og er ikke tegn på
funktionsfejl. Søgervisningen bliver normal igen, når et fuldt opladet
batteri er sat i.
D Kontrolpanelet og søgervisningerne
Lysstyrken på kontrolpanelet og i søgervisningerne varierer afhængigt af
temperaturen, og visningernes reaktionstider kan være langsommere ved
lave temperaturer. Dette er normalt og er ikke tegn på funktionsfejl.
11
Skærmen (Live View)
For at komponere billeder eller videoer på
skærmen skal du dreje Live View-vælgeren
hen på C (Live View af billede) eller 1 (Live
View af video) og trykke på knappen a.
Knappen a
Live View-vælger drejet hen på C
Live View-vælger drejet hen på 1
D Nedtællingsvisningen
Der vises en nedtælling, 30 sek. før, Live View slutter automatisk (timeren
bliver rød, hvis Live View er ved at slutte, for at beskytte de indvendige
kredsløb eller, hvis der er valgt en anden indstilling end Ingen grænse for
brugerindstilling c4—Tid for slukning af skærmen > Live View; 0 279—
5 sek., før skærmen er sat til at slukke automatisk). Afhængigt af
optageforholdene vises timeren muligvis straks, når Live View vælges.
Videooptagelsen slutter automatisk, når timeren udløber, uanset den
tilgængelige optagetid.
12
❚❚ Vis og skjul indikatorer
Tryk på knappen R for at skjule eller vise
indikatorer på skærmen.
Knappen R
Indstilling C
Hvis Live View-vælgeren drejes hen på C (Live View af billede),
bladres der ved tryk på knappen R gennem følgende visninger.
Virtuel horisont
Information til
Kompositionslinjer
Information fra
13
Indstilling 1
Hvis Live View-vælgeren drejes hen på 1 (Live View af video),
bladres der ved tryk på knappen R gennem følgende visninger.
Virtuel horisont
Information til
Histogram
14
Information fra
Kompositionslinjer
Multivælgeren
I denne brugervejledning repræsenteres funktioner udført med
multivælgeren af ikonerne 1, 3, 4 og 2.
1: Tryk multivælgeren op
Knappen J
4: Tryk multivælgeren
mod venstre
2: Tryk multivælgeren
mod højre
3: Tryk multivælgeren ned
15
Kameramenuer
Du kan få adgang til de fleste optage-,
billedvisnings- og opsætningsindstillinger
via kameraets menuer. Tryk på knappen
G for at få vist menuerne.
Knappen G
Faneblade
Vælg mellem følgende menuer:
• D: Billedvisning (0 266)
• C: Optagelse af billeder (0 268)
• 1: Optagelse af video (0 273)
• A: Brugerindstillinger (0 276)
• B: Opsætning (0 289)
• N: Retouchering (0 294)
• O/m: MIN MENU eller SENESTE
INDSTILLINGER (har MIN MENU som
standard; 0 297)
Skyderen viser positionen i den
aktuelle menu.
De aktuelle indstillinger vises med
ikoner.
Menuindstillinger
Indstillinger i den aktuelle menu.
Ikonet Hjælp (0 17)
16
Anvendelse af kameraets menuer
❚❚ Menuknapper
Multivælgeren og knappen J anvendes til at navigere rundt i
kameramenuerne.
1: Flyt markør op
Knappen J: Vælg
markeret punkt
4: Annullér, og vend tilbage
til den forrige menu
2: Vælg det markerede
punkt, eller få vist en
undermenu
3: Flyt markør ned
A Ikonet d (Hjælp)
Hvis ikonet d vises i skærmens nederste venstre hjørne, kan du få vist hjælp
ved at trykke på knappen L (U).
Derefter vises en beskrivelse af den aktuelt valgte indstilling eller menu, så
længe knappen trykkes ned. Tryk på 1 eller 3 for at rulle gennem
visningen.
Knappen L (U)
17
❚❚ Navigér rundt i menuerne
Følg nedenstående trin for at navigere i menuerne.
1 Få vist menuerne.
Tryk på knappen G for at få vist
menuerne.
Knappen G
2 Markér ikonet for den
aktuelle menu.
Tryk på 4 for at markere
ikonet for den aktuelle
menu.
3 Vælg en menu.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge den ønskede menu.
4 Placér markøren i den
valgte menu.
Tryk på 2 for at placere
markøren i den valgte menu.
18
5 Markér et menuelement.
Tryk på 1 eller 3 for at
markere et menuelement.
6 Få vist indstillingerne.
Tryk på 2 for at få vist
indstillingerne for det valgte
menuelement.
7 Markér en indstilling.
Tryk på 1 eller 3 for at
markere en indstilling.
8 Vælg det markerede punkt.
Tryk på J for at vælge det markerede punkt. Tryk på
knappen G for at afslutte uden at foretage et valg.
Bemærk følgende:
• Menuelementer, der vises med gråt, er ikke tilgængelige i
øjeblikket.
• Når du trykker på 2, har det overordnet set samme virkning som
at trykke på J, men i visse tilfælde er det kun muligt at foretage et
valg ved at trykke på J.
• Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte menuerne og vende
tilbage til optageindstillingen.
19
De første trin
Følg de syv trin herunder for at gøre kameraet klar til brug.
1 Montér remmen.
Montér remmen som vist. Gentag proceduren for den anden
øsken.
20
2 Oplad batteriet.
Isæt batteriet, og sæt opladeren til (alt efter land eller område
leveres opladeren med enten stikadapter eller netledning). Det
tager omtrent to timer og 35 minutter at oplade et helt afladet
batteri.
• Stikadapter: Sæt stikadapteren i opladerens lysnetindgang (q).
Skub stikadapterens lås i som vist (w), og drej adapteren 90° for
at sætte den på plads (e). Isæt batteriet, og sæt opladeren til.
Stikadapterens lås
90°
• Netledning: Efter tilslutning af netledningen med stikket i den
viste retning skal du isætte batteriet og sætte opladeren til.
Lampen CHARGE blinker, mens batteriet lades op.
Batteriopladning
Opladning fuldført
21
3 Isæt batteri og hukommelseskort.
Før isætning eller fjernelse af batteri eller hukommelseskort skal
du bekræfte, at afbryderen er i positionen OFF. Isæt batteriet i den
viste retning, og anvend batteriet til at holde den orange
batterilås til siden. Låsen låser batteriet på plads, når det er sat
helt i.
Batterilås
Hvis du kun anvender ét hukommelseskort, skal du sætte det i
plads 1 (0 27). Skub hukommelseskortet ind, til det klikker på
plads.
A Batteri og batterioplader
Læs og overhold advarslerne og forholdsreglerne på side x–xiii og 330–332 i
denne brugervejledning.
22
4 Montér et objektiv.
Pas på, at der ikke kommer støv ind i kameraet, når objektivet
eller kamerahusdækslet fjernes. Der benyttes generelt et AF-S DX
NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR-objektiv til illustrationerne
i denne brugervejledning.
Fjern
kamerahusdækslet
Fjern bagdækslet
Monteringsmærke (kamera)
Få monteringsmærkerne
til at flugte
Monteringsmærke
(objektiv)
Drej objektivet som vist, til det falder i hak
Sørg for at fjerne objektivdækslet, før du tager billeder.
23
5 Tænd kameraet.
Afbryder
Kontrolpanelet lyser. Hvis
det er første gang, du
tænder kameraet, vises der
en dialogboks for valg af
sprog.
Kontrolpanel
A Rensning af billedsensoren
Kameraet ryster billedsensoren for at fjerne støv, når du tænder eller
slukker kameraet (0 321).
6 Vælg et sprog, og indstil
Flyt markør op
kameraets ur.
Knappen J: Vælg
Anvend multivælgeren og
markeret punkt
knappen J til at vælge
Vælg det markerede
sprog og indstille kameraets
punkt, eller få vist en
ur. Ved indstilling af
undermenu
kameraets ur bliver du bedt
om at vælge tidszone,
Flyt markør ned
datoformat og indstilling
for sommertid, før du
indstiller tid og dato; bemærk, at kameraet anvender et 24 timers
ur. Indstillinger for sprog og dato/tid kan til hver en tid ændres
ved hjælp af indstillingerne Sprog (Language) (0 290) og
Tidszone og dato (0 290) i opsætningsmenuen.
24
7 Fokusér med søgeren.
Drej dioptrijusteringen,
indtil fokuspunktets
markeringer er i skarpt
fokus. Når du anvender
dioptrijusteringen med
øjet mod søgeren, skal du
passe på ikke at få en finger
eller en fingernegl i øjet.
AF-punktets
markeringer
Søgeren er ikke i fokus
Søgeren er i fokus
Kameraet er nu klar til brug. Fortsæt til side 30 for information
om optagelse af billeder.
25
❚❚ Batteriniveau
Batteriniveauet vises på kontrolpanelet og i søgeren.
Kontrolpanel
Kontrolpanel
L
K
J
I
H
26
Søger
—
Søger
Beskrivelse
Batteriet er ladet helt op.
—
—
Batteriet er delvist afladet.
—
d
H
d
(blinker)
(blinker)
Lavt batteriniveau. Oplad batteriet, eller hav
et ekstra batteri klar.
Udløserknap deaktiveret. Oplad eller udskift
batteriet.
❚❚ Antal resterende billeder
Kameraet har to hukommelseskortpladser:
plads 1 og plads 2. Plads 1 er til det primære
kort; kortet i plads 2 fungerer som
sikkerhedskopiering eller sekundær
funktion. Hvis standardindstillingen
Overflow er valgt for Funktion af kortet i
plads 2 (0 82), når der er isat to
hukommelseskort, anvendes kortet i plads
2 kun, når kortet i plads 1 er fuldt.
Kontrolpanelet viser pladsen eller
pladserne, hvor der aktuelt er isat
hukommelseskort (eksemplet til højre
viser ikonerne, der ses, når der er isat
hukommelseskort i begge pladser). Hvis
hukommelseskortet er fuldt eller låst, eller
der er sket en fejl, blinker ikonet for det
pågældende kort (0 344).
Kontrolpanelet og søgeren viser det antal
billeder, der kan optages med de aktuelle
indstillinger (værdier over 1000 rundes
ned til nærmeste hundrede; fx vises
værdier mellem 1800 og 1899 som 1,8 k).
Hvis der er isat to hukommelseskort, viser
visningerne den ledige plads på kortet i
plads 1.
Plads 1
Plads 2
Kontrolpanel
Antal resterende billeder
Kontrolpanel
Søger
27
❚❚ Fjernelse af batteri og hukommelseskort
Fjernelse af batteriet
Sluk kameraet, og åbn
batterikammerdækslet. Tryk batterilåsen i
retningen vist af pilen for at frigøre
batteriet, og fjern det derefter med
fingrene.
Når du har bekræftet, at
hukommelseskortlampen ikke lyser mere,
skal du slukke kameraet, åbne dækslet til
hukommelseskortet, trykke kortet og
derefter udløse det (q). Derefter kan kortet
tages ud med fingrene (w).
16GB
Fjernelse af hukommelseskort
D Hukommelseskort
• Hukommelseskort kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du tager
hukommelseskort ud af kameraet.
• Sluk for kameraet, inden du isætter eller fjerner hukommelseskort. Undgå
at tage hukommelseskort ud af kameraet, slukke kameraet eller afbryde
strømmen under formatering, eller når data optages, slettes eller kopieres
over på en computer. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det
medføre tab af data eller beskadigelse af kameraet eller
hukommelseskortet.
• Undgå at røre ved kortstikkene med fingrene eller metalgenstande.
• Undgå at bøje kortet, tabe det eller udsætte det for kraftige slag.
• Brug ikke vold mod kortholderen. Hvis denne anvisning ikke overholdes,
kan det beskadige kortet.
• Må ikke udsættes for vand, varme, høje luftfugtighedsniveauer eller
direkte sollys.
• Formatér ikke hukommelseskortene i en computer.
28
A Intet hukommelseskort
Hvis der ikke er isat noget
hukommelseskort, vises S på
kontrolpanelet og i søgeren. Hvis kameraet
slukkes med et opladet batteri, men uden
hukommelseskort isat, vises S i
kontrolpanelet.
B
16G
A Skrivebeskyttelsesknappen
SD-hukommelseskort er udstyret
med en skrivebeskyttelsesknap for at
undgå utilsigtet sletning af data. Når
denne knap er i positionen "låst", kan
Skrivebeskyttelsesknap
hukommelseskortet ikke formateres,
og der kan ikke slettes eller optages
(der vises en advarsel på skærmen, hvis du forsøger at udløse lukkeren).
Hvis du ønsker at låse hukommelseskortet op, skal du skubbe knappen over
i positionen "skriv".
❚❚ Afmontering af objektivet
Kameraet skal være slukket ved fjernelse
eller udskiftning af objektiver. Objektivet
afmonteres ved at trykke på
objektivudløserknappen (q) og holde den
nede, mens objektivet drejes med uret (w).
Når du har fjernet objektivet, skal du sætte
objektivdæksel og kamerahusdæksel på
igen.
D CPU-objektiver med blænderinge
Hvis der er tale om CPU-objektiver med blændering (0 307), skal blænden
fastlåses ved minimumindstillingen (højeste blændeværdi).
29
Grundlæggende fotografering og
billedvisning
"Peg og skyd"-fotografering (indstillingerne
i og j)
Dette afsnit beskriver, hvordan du tager billeder i
indstillingerne i og j. i og j er automatiske
"peg-og-skyd"-indstillinger, hvor de fleste af
indstillingerne kontrolleres af kameraet i forhold til
optageforholdene.
1 Tænd kameraet.
Kontrolpanelet lyser.
30
Afbryder
2 Mens du trykker på
Programhjul
oplåsningsknappen for
programhjulet oven på
kameraet, skal du dreje
programhjulet hen på i
eller j.
Oplåsningsknap for programhjul
Du kan komponere billeder i søgeren
eller på skærmen (Live View). For at
starte Live View skal du dreje Live Viewvælgeren hen på C og trykke på
knappen a.
Live View-vælger
Knappen a
Komposition af billeder i
søgeren
Komposition af billeder på
skærmen (Live View)
31
3 Klargør kameraet.
Søgerfotografering: Når du komponerer billeder i søgeren, skal du
holde grebet i højre hånd og holde kamerahuset eller objektivet
med venstre hånd. Hold albuerne ind langs med kroppen.
Live View: Når du komponerer billeder på skærmen, skal du holde
grebet i højre hånd og holde kamerahuset eller objektivet med
venstre hånd.
A Komposition af billeder i portræt (højt) format
Når du komponerer billeder i højt (portræt) format, skal du holde
kameraet som vist herunder.
Komposition af billeder i
søgeren
32
Komposition af billeder
på skærmen
4 Komponér billedet.
Søgerfotografering: Komponér et billede i
søgeren med hovedmotivet i
AF-punktets markeringer.
AF-punktets markeringer
Live View: Ved standardindstillingerne
registrerer kameraet automatisk
ansigter og vælger fokuspunktet. Hvis
der ikke registreres et ansigt, skal du
anvende multivælgeren til at placere
fokuspunktet over hovedmotivet.
Fokuspunkt
A Brug af zoomobjektiv
Anvend zoomringen til at zoome ind på
motiver, så de udfylder et større område af
billedet, eller zoom ud for at forøge det synlige
område på det endelige billede (vælg længere
brændvidder på objektivets brændviddeskala
for at zoome ind eller kortere brændvidder for
at zoome ud).
Zoome ind
Zoome ud
Zoomring
33
5 Tryk udløserknappen halvt ned.
Søgerfotografering: Tryk udløserknappen
halvt ned (AF-hjælpelyset lyser muligvis,
hvis motivet er dårligt oplyst). Efter endt
fokusering vises det aktive fokuspunkt
og fokusindikatoren (I) i søgeren.
Fokusindikator
I
F
H
F H
(blinker)
Fokuspunkt
Fokusindikator
Beskrivelse
Motivet i fokus.
Fokuspunktet er mellem kameraet og motivet.
Fokuspunktet er bagved motivet.
Kameraet er ude af stand til at fokusere ved hjælp af
autofokus. Se side 96.
Live View: Fokuspunktet blinker grønt,
mens kameraet fokuserer. Hvis
kameraet er i stand til at fokusere, vises
fokuspunktet med grønt; ellers blinker
fokuspunktet rødt.
Fokuspunkt
34
6 Optag.
Tryk langsomt
udløserknappen helt ned for
at tage billedet.
Hukommelseskortlampen
lyser, og billedet vises på
skærmen i nogle få
sekunder. Du må ikke tage
Hukommelseskortlampe
hukommelseskortet ud eller
fjerne eller frakoble
strømforsyningen, før lampen er slukket, og optagelsen er færdig.
For at afslutte Live View skal du trykke
på knappen a.
Knappen a
35
A Den indbyggede flash
Hvis ekstra belysning er nødvendig for korrekt
eksponering i indstillingen i, åbnes den
indbyggede flash automatisk, når
udløserknappen trykkes halvt ned. Hvis flashen
er hævet, kan der udelukkende tages billeder,
når flashindikatoren (M) vises. Hvis
flashindikatoren ikke vises, oplader flashen; flyt
kortvarigt din finger fra udløserknappen, og
prøv igen.
Søger
For at spare strøm, når flashen ikke anvendes,
skal du forsigtigt trykke den nedad, til låsen
falder i hak.
36
Live View
A Standbytimeren (søgerfotografering)
Indikatorvisningen i søgeren og lukkertids- og
blændevisningen på kontrolpanelet slukker for at spare
batteri, hvis der ikke udføres nogen handlinger i cirka seks
sekunder. Tryk udløserknappen halvt ned for at aktivere
visningen igen. Det tidsrum, der går, inden standbytimeren
automatisk udløber, kan vælges med brugerindstilling c2 (Standbytimer,
0 279).
Lysmåling er deaktiveret
Lysmåling er aktiveret
A Tid for slukning af skærmen (Live View)
Skærmen slukker, hvis der ikke udføres nogen handlinger i omkring ti
minutter. Det tidsrum, der går, inden skærmen slukker automatisk, kan
vælges med brugerindstilling c4 (Tid for slukning af skærmen, 0 279) >
Live View.
D Tildæk søgeren
For at forhindre at det lys, der kommer ind via søgeren, forstyrrer billeder og
eksponering, kan du fjerne gummiøjestykket og tildække søgeren med det
medfølgende øjestykkedæksel, inden optagelsen påbegyndes (0 70).
37
A Eksempelvisning af zoom i Live View
Tryk på knappen X (T) for at zoome det valgte fokuspunkt ind til en
maksimal forstørrelse på omtrent 19×. Der vises et navigationsvindue i en
grå ramme i visningens nederste højre hjørne. Anvend multivælgeren til at
rulle for at flytte fokuspunktet, eller tryk på W (S) for at zoome ud.
Knappen X (T)
Navigationsvindue
A Eksponering
Alt efter motivtypen kan eksponeringen afvige fra den, der kunne opnås,
når Live View ikke anvendes.
D Optagelse i Live View
Selv om det ikke kan ses på det endelige billede, vises forvrængede kanter,
farveskygger, moiré og lyse pletter muligvis på skærmen, mens lyse
områder eller streger muligvis vises i nogle områder med blinkende skilte
og andre periodiske lyskilder, eller hvis motivet kortvarigt oplyses af
stroboskoplys eller en anden stærk, forbigående lyskilde. Derudover kan
der opstå forvrængning ved motiver i bevægelse, hvis kameraet panoreres
vandret, eller en genstand bevæger sig vandret gennem billedet med høj
hastighed. Støjstriber og streger, der er synlige på skærmen under
lysstofrør, kviksølvbelysning eller natriumlamper, kan reduceres ved hjælp
af Reduktion af støjstriber (0 290), selvom de muligvis stadig er synlige
på det endelige billede ved visse lukkertider. Undgå at rette kameraet mod
solen eller andre stærke lyskilder. Overholdes denne anvisning ikke, kan der
ske skade på kameraets indre kredsløb.
38
Grundlæggende billedvisning
1 Tryk på knappen K.
Der vises et billede på skærmen. Det
hukommelseskort med billedet, der
aktuelt ses, vises med et ikon.
Knappen K
2 Få vist flere billeder.
Du kan få vist flere billeder
ved at trykke på 4 eller 2.
Du kan afslutte billedvisningen og vende tilbage til
optageindstillingen ved at trykke udløserknappen halvt ned.
A Billedtjek
Når Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 267), vises
billederne automatisk på skærmen i nogle få sekunder efter optagelse.
A Se også
Se side 233 for information om valg af hukommelseskortplads.
39
Sletning af uønskede billeder
For at slette det aktuelt viste billede på skærmen skal du trykke på
knappen O (Q). Bemærk, at når et billede er blevet slettet, kan det ikke
gendannes.
1 Få vist billedet.
Få vist det billede, du ønsker at slette,
som beskrevet på foregående side.
Knappen K
2 Slet billedet.
Tryk på knappen O (Q). Der vises en
dialogboks for bekræftelse; tryk på
knappen O (Q) igen for at slette
billedet og vende tilbage til
billedvisning. For at afslutte uden at
slette billedet skal du trykke på K.
Knappen O (Q)
A Slet
For at slette valgte billeder (0 248), alle billeder taget på en valgt dato
(0 249) eller alle billeder på en valgt placering på et valgt
hukommelseskort (0 248) skal du anvende indstillingen Slet i
billedvisningsmenuen.
40
Tilpasning af indstillinger til motiv
eller situation (Motivprogram)
Kameraet tilbyder en række motivprogrammer. Når du vælger et
motivprogram, optimeres indstillingerne automatisk, så de passer til
det valgte motiv. Det gør det nemt at tage kreative billeder ved at
vælge en indstilling, komponere et billede og tage billedet som
beskrevet på side 30–35.
For at få vist den aktuelt valgte motivtype skal du dreje
programhjulet hen på SCENE og trykke på knappen R. For at vælge
en anden motivtype skal du dreje det primære kommandohjul.
Programhjul
Primært
kommandohjul
Skærm
Bemærk, at motivtypen ikke kan ændres under Live View, mens Live
View-vælgeren er i positionen 1.
41
❚❚ Motivtyper
Indstilling
42
k
Portræt
l
Landskab
p
Barn
m
Sport
n
Makro
o
Aftenportræt
r
Aftenlandskab
s
Fest/indendørs
t
Strand/sne
Beskrivelse
Anvendes til portrætter med bløde, naturlige
hudfarver. Hvis motivet befinder sig langt væk fra
baggrunden, eller der anvendes teleobjektiv, gøres
baggrundsdetaljerne blødere for at give
kompositionen dybde.
Anvendes til levende landskabsbilleder taget i
dagslys. 1, 2
Anvendes til snapshots af børn. Tøj og
baggrundsdetaljer gengives på levende vis, mens
hudfarverne forbliver bløde og naturlige.
Korte lukkertider fastfryser bevægelse for dynamiske
sportsoptagelser, hvor hovedmotivet skal være klart. 1, 2
Anvendes til makro-optagelser af blomster, insekter og
andre små motiver (et makro-objektiv kan anvendes til
at fokusere på meget tæt hold).
Anvendes for naturlig balance mellem hovedmotivet
og baggrunden på portrætter taget ved lav belysning.
Reducerer støj og unaturlige farver ved fotografering af
aftenlandskaber, herunder gadebelysning og
neonskilte. 1, 2
Fang effekterne af indendørs baggrundsbelysning.
Anvendes til fester og andre indendørs motivtyper.
Fang styrken i sollys, der reflekteres i vand, sne eller
sand. 1, 2
Indstilling
u
v
w
x
Beskrivelse
Bevarer den dybe farveglød i solnedgange og
solopgange. 1, 2
Skumring/
Bevarer farverne i det svage, naturlige lys før daggry
morgengry
eller efter solnedgang. 1, 2
Kæledyrsportræt Anvendes til portrætter af aktive kæledyr. 2
Solnedgang
Levende lys
y
Blomsterflor
z
Efterårsfarver
0
Mad
Til billeder taget i stearinlysets skær. 1
Anvendes til billeder af blomsterenge, blomstrende
frugtplantager og andre landskaber med blomsterflor. 1
Fanger skinnende røde og gule farver i efterårsblade. 1
Anvendes til levende billeder af mad. For
flashfotografering skal du trykke på knappen M (Y) for
at hæve flashen (0 146).
1 Den indbyggede flash slukker.
2 AF-hjælpelyset slukker.
A Sådan forhindres slør
Anvend et stativ for at undgå slør som følge af kamerarystelse ved lange
lukkertider.
43
Specialeffekter
Specialeffekterne kan anvendes ved optagelse af billeder og
videoer.
For at få vist den aktuelt valgte effekt skal du dreje programhjulet
hen på EFFECTS og trykke på knappen R. For at vælge en anden
effekt skal du dreje det primære kommandohjul.
Programhjul
Primært
kommandohjul
Skærm
Bemærk, at effekten ikke kan ændres under Live View, mens Live
View-vælgeren er i positionen 1.
❚❚ Specialeffekter
Indstilling
44
%
Nattesyn
g
Farveskitse
Beskrivelse
Anvendes under mørke forhold til at optage
monokrome billeder ved høje ISO-følsomheder
(manuelt fokus er tilgængeligt, hvis kameraet er ude af
stand til at fokusere). 1
Kameraet registrerer og farvelægger omrids for
farveskitse-effekt. Effekten kan justeres i Live View
(0 46). Bemærk, at videoer optaget i denne indstilling
afspilles som slideshow lavet af en serie stillbilleder.
Indstilling
i Miniatureeffekt
u
Selektiv farve
1
Silhuet
2
High key
3
Low key
Beskrivelse
Opret billeder, der ser ud til at være billeder af
dioramaer. Virker bedst ved optagelse fra et højt
udsigtspunkt. Videoer med miniatureeffekt afspilles
ved høj hastighed og komprimerer omtrent 45
minutters optagelser lavet ved 1920 × 1080/30p til en
stumfilm, der afspilles på omtrent tre minutter.
Effekten kan justeres i Live View (0 47). 1, 2
Alle andre end de valgte farver optages i sort og hvid.
Effekten kan justeres i Live View (0 49). 1
Silhuetmotiver mod lyse baggrunde. 1
Anvendes ved optagelse af lyse motiver for at skabe
lyse billeder, der synes at være fyldt med lys. 1
Anvendes ved optagelse af mørke motivtyper for at
skabe mørke, low key-billeder med tydelige
markeringer. 1
1 Den indbyggede flash slukker.
2 AF-hjælpelyset slukker.
A Sådan forhindres slør
Anvend et stativ for at undgå slør som følge af kamerarystelse ved lange
lukkertider.
A NEF (RAW)
NEF-optagelse (RAW) er ikke tilgængelig i indstillingerne %, g, i og u.
Billeder taget med en NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG-indstilling valgt i
disse indstillinger optages som JPEG-billeder. JPEG-billeder oprettet ved
indstillingerne NEF (RAW) + JPEG optages ved den valgte JPEG-kvalitet,
mens billeder optaget ved indstillingen NEF (RAW) optages som
finkvalitetsbilleder.
A Indstillingerne g og i
Autofokus er ikke tilgængeligt under optagelse af video.
Opdateringshastigheden for Live View falder i takt med billedhastigheden
for kontinuerlig udløserindstilling; anvendelse af autofokus under Live
View forstyrrer eksempelvisningen.
45
Tilgængelige indstillinger i Live View
Indstillingerne for den valgte indstilling justeres i Live Viewvisningen, men gælder under Live View- og søgerfotografering og
optagelse af video.
❚❚ g Farveskitse
1 Vælg Live View.
Tryk på knappen a. Billedet, der ses
gennem objektivet, vises på skærmen.
Knappen a
2 Justér indstillingerne.
Tryk på J for at få vist indstillingerne til
højre. Tryk på 1 eller 3 for at markere
Intensitet eller Omrids, og tryk på 4
eller 2 for at ændre dem. Intensiteten
kan øges for at mætte farverne mere
eller reduceres for en udvasket
monokrom effekt, mens omrids kan gøres tykkere eller tyndere.
Forøgelse af stregernes tykkelse gør ligeledes farverne mere
mættede.
3 Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte, når
indstillingerne er som ønsket. For at
genoptage søgerfotografering skal du
trykke på knappen a.
46
❚❚ i Miniatureeffekt
1 Vælg Live View.
Tryk på knappen a. Billedet, der ses
gennem objektivet, vises på skærmen.
Knappen a
2 Placér fokuspunktet.
Anvend multivælgeren til at placere
fokuspunktet i området, der kommer til
at være i fokus, og tryk derefter
udløserknappen halvt ned for at
kontrollere fokus. For midlertidigt at få
indstillingerne for miniatureeffekt til at
forsvinde fra visningen og forstørre visningen på skærmen for
præcist fokus skal du trykke på X (T). Tryk på W (S) for at
gendanne visningen af miniatureeffekt.
3 Få vist indstillingerne.
Tryk på J for at få vist indstillingerne for
miniatureeffekt.
47
4 Justér indstillingerne.
Tryk på 4 eller 2 for at vælge retning
for området, der kommer til at være i
fokus, og tryk på 1 eller 3 for at justere
bredden.
5 Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte, når
indstillingerne er som ønsket. For at
genoptage søgerfotografering skal du
trykke på knappen a.
48
❚❚ u Selektiv farve
1 Vælg Live View.
Tryk på knappen a. Billedet, der ses
gennem objektivet, vises på skærmen.
Knappen a
2 Få vist indstillingerne.
Tryk på J for at få vist indstillingerne for
selektiv farve.
3 Vælg en farve.
Valgt farve
Komponér et motiv i den hvide firkant
midt i visningen, og tryk på 1 for at
vælge farven på motivet som blivende
farve på det endelige billede (kameraet
kan have vanskeligt ved at registrere
umættede farver; vælg en mættet farve).
For at zoome ind på midten af visningen
for mere præcist farvevalg skal du trykke på X (T). Tryk på
W (S) for at zoome ud.
49
4 Vælg farveskalaen.
Farveskala
Tryk på 1 eller 3 for at øge eller
reducere skalaen for en lignende
farveglød, der skal med på det endelige
billede. Vælg mellem værdier fra 1 til 7;
bemærk, at høje værdier muligvis
medtager farveglød fra andre farver.
5 Vælg flere farver.
For at vælge flere farver skal
du dreje det primære
kommandohjul for at
markere en anden af de tre
farvebokse øverst i visningen
og gentage trin 3 og 4 for at
vælge en anden farve. Gentag proceduren for en tredje farve,
hvis du ønsker det. For at fravælge den markerede farve skal du
trykke på knappen O (Q). For at fjerne alle farver skal du trykke
på knappen O (Q) og holde den nede. Der vises en dialogboks
for bekræftelse; vælg Ja.
6 Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte, når
indstillingerne er som ønsket. Under
optagelse optages kun motiver med
den valgte farveglød i farver; alle øvrige
farver optages i sort-hvid. For at
genoptage søgerfotografering skal du trykke på knappen a.
50
P-, S-, A- og M-indstillinger
Indstillingerne P, S, A og M tilbyder forskellige
grader af kontrol over lukkertid og blænde.
Indstilling
P
S
A
M
Beskrivelse
Programautomatik (0 52): Kameraet indstiller lukkertid og blænde,
så der opnås optimal eksponering. Anbefales til snapshots og
andre situationer, hvor der ikke er ret meget tid til at justere
kameraindstillingerne.
Lukkertidsprioriteret automatik (0 53): Brugeren vælger lukkertid;
kameraet vælger blænde, så der opnås det bedste resultat.
Anvendes til at fastfryse eller sløre bevægelse.
Blændeprioriteret automatik (0 54): Brugeren vælger blænde;
kameraet vælger lukkertid, så der opnås det bedste resultat.
Anvendes til at sløre baggrunden eller bringe både for- og
baggrund i fokus.
Manuel (0 56): Brugeren styrer både lukkertid og blænde. Indstil
lukkertiden til Bulb (A) eller Langtidseksponering (%) ved
langtidseksponeringer.
A Objektivtyper
Ved anvendelse af CPU-objektiv med blændering (0 307) skal du låse
blænderingen ved mindste blænde (højeste blændeværdi). Type G- og Eobjektiver har ikke en blændering.
Ikke-CPU-objektiver kan kun anvendes i indstillingerne A
(blændeprioriteret automatik) og M (manuel), når blænden kun kan justeres
ved hjælp af objektivblænderingen. Valg af andre indstillinger deaktiverer
lukkerudløsningen. For yderligere information, se "Kompatible objektiver"
(0 304).
51
P: Programautomatik
I denne indstilling justerer kameraet automatisk lukkertid og
blændeåbning i henhold til et indbygget program for at sikre
optimal eksponering i de fleste situationer.
A Fleksibelt program
I indstilling P kan forskellige kombinationer af
lukkertid og blænde vælges ved at dreje det
primære kommandohjul, mens lysmålerne er
tændt ("fleksibelt program"). Drej hjulet til
højre for at få store blænder (lave
blændeværdier), der slører detaljer i
baggrunden, eller korte lukketider, der
"fastfryser" bevægelser. Drej hjulet til venstre
for at opnå små blænder (høje
blændeværdier), der giver øget
dybdeskarphed eller lange lukkertider, der
slører bevægelser. Alle kombinationer giver
samme eksponering. Mens det fleksible
program er aktivt, vises indikatoren for
fleksibelt program (O eller E). For at gendanne
standardindstillingerne for lukkertid og
blænde skal du dreje det primære
kommandohjul, indtil indikatoren ikke
længere vises, vælge en anden indstilling eller
slukke kameraet.
52
Primært kommandohjul
Søger
Skærm
S: Lukkertidsprioriteret automatik
I lukkertidsprioriteret automatik vælger du lukkertiden, mens
kameraet automatisk vælger den blændeåbning, der giver den
optimale eksponering.
For at vælge en lukkertid skal du dreje det
primære kommandohjul, mens lysmålerne
er tændt. Lukkertiden kan indstilles til
"v" eller til værdier på mellem 30
sekunder og 1/8000 sekund.
Primært kommandohjul
Kontrolpanel
Skærm
A Se også
Se side 343 for information om, hvad du skal gøre, hvis den blinkende
indikator "A" eller "%" ses i lukkertidsvisningerne.
53
A: Blændeprioriteret automatik
I blændeprioriteret automatik vælger du blænden, mens kameraet
automatisk vælger den lukkertid, der giver den optimale
eksponering.
Drej det sekundære kommandohjul, mens
lysmålerne er tændt, for at vælge en
blændeåbning mellem mindste og største
værdi for objektivet.
Sekundært
kommandohjul
Kontrolpanel
Skærm
A Ikke-CPU-objektiver (0 308)
Anvend objektivblænderingen til at justere
blænden. Hvis objektivets maksimumblænde
er angivet med punktet Data om ikke-CPU
objektiv i opsætningsmenuen (0 224), når
der er monteret et ikke-CPU-objektiv, vises
den aktuelle blændeværdi, afrundet til
nærmeste stopværdi. Ellers viser
blændevisningerne kun antallet af stop (F med maksimumblænden vist
som FA), og blændeværdien skal aflæses på objektivblænderingen.
54
A Eksempelvisning på dybdeskarphed (søgerfotografering)
For at se effekten af blænden skal du trykke på
knappen Pv og holde den nede. Objektivet
nedjusteres til den blænde, der er valgt af
kameraet (indstillingerne P og S) eller den
brugervalgte værdi (indstillingerne A og M),
hvilket muliggør eksempelvisning af
dybdeskarphed i søgeren.
Knappen Pv
A Brugerindstilling e5—Pilotlys (søgerfotografering; 0 284)
Denne indstilling styrer, hvorvidt den indbyggede flash og ekstra
flashenheder, der understøtter Nikon Creative Lighting System (CLS;
0 311), udsender pilotlys, når der trykkes på knappen Pv.
55
M: Manuel
l manuel eksponeringsindstilling styrer du både lukkertid og
blænde. Drej det primære kommandohjul for at vælge lukkertid og
det sekundære kommandohjul for at indstille blændeåbningen, når
lysmålerne er tændt. Lukkertiden kan indstilles til "v" eller til
værdier på mellem 30 sekunder og 1/8000 sekund, eller lukkeren kan
holdes åben på ubestemt tid i forbindelse med langtidseksponering
(A eller %, 0 58). Blænden kan indstilles til værdier mellem
objektivets minimum- og maksimumværdi. Anvend
eksponeringsindikatorerne for at kontrollere eksponeringen.
Sekundært
kommandohjul
Blændeåbning
Lukkertid
Primært kommandohjul
A AF Micro NIKKOR-objektiver
Såfremt en ekstern lysmåler anvendes, tages eksponeringsforholdet kun i
betragtning, når objektivets blændering anvendes til at indstille blænden.
56
A Eksponeringsindikatorerne
Hvis der er valgt en anden lukkertid end "bulb" eller "langtidseksponering",
viser eksponeringsindikatorerne, hvorvidt billedet bliver under- eller
overeksponeret ved de aktuelle indstillinger. Afhængigt af indstillingen
valgt for brugerindstilling b2 (EV-trin for eksp. kontrol, 0 278) vises
graden af under- eller overeksponering i trin på 1/3 EV eller 1/2 EV. Hvis
begrænsningerne for lysmålingssystemet overskrides, blinker visningerne
for eksponeringsindikatorerne og lukkertiden (indstillingerne P og A) og/
eller blænden (indstillingerne P og S).
Brugerindstilling b2 indstillet til 1/3 trin
Optimal
Undereksponeret
Overeksponeret
eksponering
med 1/3 EV
med 2 EV
Kontrolpanel
Søger
(søgerfotografering)
Skærm (Live View)
A Se også
For information om spejlvending af eksponeringsindikatorerne, så
negative værdier vises til højre og positive værdier til venstre, se
brugerindstilling f8 (Spejlvend indikatorer, 0 286).
57
Langtidseksponeringer (kun indstilling M)
Vælg følgende lukkertider for
langtidseksponering af billeder med
lyskilder i bevægelse, stjerner, nattehimmel
eller fyrværkeri.
• Bulb (A): Lukkeren forbliver åben,
mens udløserknappen holdes nede. For at
Eksponeringslængde:
undgå slør skal du anvende et stativ, en
35 sek.
ekstra trådløs fjernbetjening (0 160, 319)
Blænde: f/25
eller en fjernbetjeningsledning (0 319).
• Langtidseksponering (%): Start eksponeringen ved hjælp af
udløserknappen på kameraet eller en ekstra fjernbetjening,
fjernbetjeningsledning eller trådløs fjernbetjening. Lukkeren
forbliver åben, indtil der trykkes på knappen igen.
Før du fortsætter, skal du montere kameraet på et stativ eller
anbringe det på et stabilt og plant underlag. For at forhindre at det
lys, der kommer ind via søgeren, ses på billedet eller forstyrrer
eksponering, skal du fjerne gummiøjestykket og tildække søgeren
med det medfølgende øjestykkedæksel (0 70). Bemærk, at støj (lyse
pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels eller tåge) kan forekomme ved
langtidseksponeringer. Lyse pletter kan reduceres ved at vælge Til
for Støjreduk. ved langtidseksp. i billedoptagemenuen (0 271).
58
❚❚ Bulb
1 Drej programhjulet over på
Programhjul
M.
2 Vælg en lukkertid.
Drej det primære kommandohjul, når lysmålerne er tændt, for at
vælge lukkertiden "Bulb" (A).
Primært
kommandohjul
Kontrolpanel
Skærm
3 Tag billedet.
Efter fokusering skal du trykke udløserknappen på enten
kameraet eller på den ekstra trådløse fjernbetjening eller
fjernbetjeningsledningen helt ned. Flyt fingeren fra
udløserknappen, når eksponeringen er færdig.
59
❚❚ Langtidseksponering
1 Drej programhjulet over på
Programhjul
M.
2 Vælg en lukkertid.
Drej det primære kommandohjul til venstre, når lysmålerne er
tændt, for at vælge lukkertiden "Langtidseksponering" (%).
Primært
kommandohjul
Kontrolpanel
Skærm
3 Åbn lukkeren.
Efter fokusering skal du trykke udløserknappen på enten
kameraet, den ekstra fjernbetjening, fjernbetjeningsledningen
eller den trådløse fjernbetjening helt ned.
4 Luk lukkeren.
Gentag handlingen udført i trin 3.
60
A ML-L3-fjernbetjeninger
Hvis du anvender en ML-L3-fjernbetjening, skal du vælge
fjernbetjeningsindstilling (Forsinket fjernbetjening, Fjernbetj. med
hurtig respons eller Hæv spejl med fjernbetjening) ved hjælp af
indstillingen Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3) i optagemenuen for
billeder (0 156). Bemærk, at hvis du anvender en ML-L3-fjernbetjening,
tages billederne i indstillingen "Langtidseksponering", selv når "Bulb"/
A er valgt som lukkertid. Eksponeringen starter, når der trykkes på
udløserknappen på fjernbetjeningen og slutter efter 30 minutter, eller når
der trykkes på knappen igen.
61
Brugerindstillinger: Indstillingerne U1
og U2
Tilknyt ofte benyttede indstillinger til positionerne U1 og U2 på
programhjulet.
Lagring af personlige indstillinger
1 Vælg en indstilling.
Programhjul
Drej programhjulet over på
den ønskede indstilling.
2 Justér indstillingerne.
Foretag de ønskede justeringer af fleksibelt program (indstilling
P), lukkertid (indstillingerne S og M), blænde (indstillingerne A og
M), eksponering og flashkompensation, flashindstilling,
fokuspunkt, lysmåling, autofokus og indstillinger af AF-metode,
bracketing og indstillinger i menuerne for optagelse og
brugerindstillinger.
A Brugerindstillinger
Ikke inkluderet i de indstillinger, der gemmes i U1 eller U2.
Billedoptagemenu:
Videooptagemenu:
• Nulstil billedoptagemenu
• Nulstil videooptagemenu
• Lagermappe
• Billedområde
• Billedområde
• Håndter Picture Control
• Håndter Picture Control
• Time-lapse fotografering
• Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)
• Multieksponering
• Intervaloptagelse
62
3 Vælg Gem personlige indstillinger.
Tryk på knappen G for at få vist
menuerne. Markér Gem personlige
indstillinger i opsætningsmenuen, og
tryk på 2.
Knappen G
4 Vælg Gem på U1 eller Gem på U2.
Markér Gem på U1 eller Gem på U2, og
tryk på 2.
5 Gem personlige indstillinger.
Markér Gem indstillinger, og tryk på J
for at knytte indstillingerne valgt i trin 1
og 2 til den position på programhjulet,
du valgte i trin 4.
63
Hentning af personlige indstillinger
Drej blot programhjulet hen på
U1 for at hente de indstillinger,
der er knyttet til Gem på U1,
eller hen på U2 for at hente de
indstillinger, der er knyttet til
Gem på U2.
64
Programhjul
Nulstilling af personlige indstillinger
For at nulstille indstillingerne for U1 eller U2 til standardværdier:
1 Vælg Nulstil personlige indstillinger.
Tryk på knappen G for at få vist
menuerne. Markér Nulstil personlige
indstillinger i opsætningsmenuen, og
tryk på 2.
Knappen G
2 Vælg Nulstil U1 eller Nulstil U2.
Markér Nulstil U1 eller Nulstil U2, og
tryk på 2.
3 Nulstil personlige indstillinger.
Markér Nulstil, og tryk på J.
65
Udløserindstilling
Valg af udløserindstilling
For at vælge en udløserindstilling skal du
trykke på oplåsningsknappen for hjulet til
valg af udløserindstilling og dreje hjulet til
valg af udløserindstilling hen på den
ønskede indstilling.
Indstilling
S
CL
CH
Q
E
MUP
66
Beskrivelse
Enkeltbillede: Kameraet tager ét enkelt billede, hver gang der
trykkes på udløserknappen.
Kontinuerlig lav hastighed: Når udløserknappen holdes nede,
optager kameraet billeder ved billedhastigheden valgt for
brugerindstilling d2 (Kontinuerlig lav hastighed, 0 67, 280).
Bemærk, at der kun tages ét billede, hvis flashen går af.
Kontinuerlig høj hastighed: Når udløserknappen holdes nede,
optager kameraet billeder ved billedhastigheden angivet på side
67. Anvendes til aktive motiver. Bemærk, at der kun tages ét
billede, hvis flashen går af.
Dæmpet lukkerlyd: Som for enkeltbillede, bortset fra at spejlet ikke
klikker tilbage på plads, når udløserknappen er trykket helt ned.
Det betyder, at brugeren kan styre timingen af spejlets kliklyd,
som også er mere stille end i enkeltbilledindstilling. Desuden
lyder bippet ikke uanset indstillingen valgt for brugerindstilling
d1 (Bip; 0 280).
Selvudløser: Tag billeder med selvudløseren (0 69).
Hævet spejl: Vælg denne indstilling for at minimere
kamerarystelser i tele- eller makrofotografering eller i andre
situationer, hvor den mindste bevægelse af kameraet kan skabe
slørede billeder (0 71).
Billedfremføringshastighed
Billedhastigheden for kontinuerlig optagelse (lav og høj hastighed)
varierer med den valgte hastighed for billedområde (0 73) og, når
der er valgt en NEF (RAW)-billedkvalitetsindstilling, med
farvedybden for NEF (RAW) (0 80). Tabellen herunder giver de
omtrentlige billedhastigheder for et fuldt opladet EN-EL15-batteri,
kontinuerlig AF, eksponeringsindstillingerne manuel eller
lukkertidsprioriteret auto, en lukkertid på 1/250 sek. eller kortere og de
resterende indstillinger ved standardværdier.
Billedområde
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Billedkvalitet
JPEG/12 bits NEF (RAW)
14 bits NEF (RAW)
JPEG/12 bits NEF (RAW)
14 bits NEF (RAW)
Omtrentlig
billedfremføringshastighed
CL
CH
1–6 bps
6 bps
1–5 bps
5 bps
7 bps
1–6 bps
6 bps
Billedhastighederne falder muligvis ved meget små blænder (høje
blændeværdier) eller lange lukkertider, når vibrationsreduktion
(tilgængelig med VR-objektiver) eller auto ISO-følsomhedsstyring
(0 102) er slået til, eller når batteriniveauet er lavt, når et ikke-CPUobjektiv er monteret, eller når der er valgt Blændering for
brugerindstilling f5 (Tilpas kommandohjul) > Blændeindstilling
(0 285). Den maksimale billedhastighed i Live View er 3,7 bps.
67
A Hukommelsesbufferen
Kameraet er udstyret med en hukommelsesbuffer til midlertidig lagring, så
du kan blive ved med at fotografere, mens der gemmes billeder på
hukommelseskortet. Billedhastigheden falder, når bufferen er fuld (tAA).
Det omtrentlige antal billeder, der kan lagres i bufferen ved de aktuelle
indstillinger, vises i billedtællerne, mens der trykkes på udløserknappen.
Illustrationen herunder viser visningen, når der endnu er plads i bufferen til
omkring 42 billeder.
Mens billederne optages over på hukommelseskortet, lyser
hukommelseskortlampen. Afhængigt af optageforholdene og
hukommelseskortets ydeevne kan optagelsen tage fra få sekunder til få
minutter. Du må ikke tage hukommelseskortet ud eller fjerne eller frakoble
strømforsyningen, før hukommelseskortlampen er slukket. Hvis kameraet
slukkes, mens der stadig er data i bufferen, slukker strømmen ikke, før alle
billeder i bufferen er blevet optaget. Hvis batteriet aflades, mens der stadig
er billeder i bufferen, deaktiveres udløseren, og billederne bliver overført til
hukommelseskortet.
A Live View
Hvis der anvendes en kontinuerlig udløserindstilling under Live View, vises
billederne i stedet for billedet, der ses gennem objektivet, når der trykkes
på udløserknappen.
A Se også
For information om det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt
billedserie, se brugerindstilling d3 (Maks. kont. udløsning, 0 280). For
information om antallet af billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, se
side 380.
68
Selvudløserindstilling (E)
Selvudløseren kan bruges til at reducere kamerarystelser eller i
forbindelse med selvportrætter.
1 Montér kameraet på et stativ.
Montér kameraet på et stativ, eller anbring kameraet på et stabilt
og plant underlag.
2 Vælg selvudløserindstilling.
Tryk på oplåsningsknappen
på hjul til valg af
udløserindstilling, og drej
hjulet til valg af
udløserindstilling hen på E.
Hjul til valg af udløserindstilling
3 Komponér billedet, og fokusér.
Selvudløseren kan ikke anvendes, hvis kameraet er
ude af stand til at fokusere ved hjælp af single AF eller
i andre situationer, hvor lukkeren ikke kan udløses.
4 Start timeren.
Tryk helt ned på
udløserknappen for at starte
timeren. Selvudløserlampen
begynder at blinke. To
sekunder før billedet tages, holder selvudløserlampen op med at
blinke. Lukkeren udløses, ti sekunder efter at timeren starter.
For at slå selvudløseren fra, inden der tages et billede, skal du dreje
hjulet til valg af udløserindstilling til en anden indstilling.
69
A Tildæk søgeren
Når du tager billeder uden at sætte øjet til søgeren, skal du fjerne
gummiøjestykket (q) og isætte det medfølgende øjestykkedæksel som
vist (w). Dette forhindrer lys i at komme ind gennem søgeren og være
synligt på billederne eller forstyrre eksponeringen. Hold godt fast i
kameraet, når du fjerner gummiøjestykket.
Gummiøjestykke
Øjestykkedæksel
D Anvendelse af den indbyggede flash
Før du tager et billede med flash i indstillinger, der kræver, at flashen hæves
manuelt, skal du trykke på knappen M (Y) for at hæve flashen og vente på,
at flashindikatoren (M) vises (0 146). Optagelsen afbrydes, hvis flashen
hæves, efter at selvudløseren er startet. Bemærk, at der kun tages ét billede,
når flashen går af, uanset det valgte antal eksponeringer i brugerindstilling
c3 (Selvudløser; 0 279).
A Se også
For information om valg af varighed af selvudløser, antal billeder taget og
intervallet mellem billeder, se brugerindstilling c3 (Selvudløser; 0 279).
For information om styring af biplydene, der lyder ved anvendelse af
selvudløser, se brugerindstilling d1 (Bip; 0 280).
70
Indstillingen Hævet spejl (MUP)
Vælg denne indstilling for at minimere slør som følge af
kamerabevægelser, når spejlet hæves. For at anvende indstillingen
Hævet spejl skal du trykke på oplåsningsknappen til hjulet til valg af
udløserindstilling og dreje hjulet til valg af udløserindstilling over på
MUP (hævet spejl).
Oplåsningsknap til hjul til valg af udløserindstilling
Hjul til valg af udløserindstilling
Når du har trykket udløserknappen halvt ned for at indstille fokus og
eksponering, skal du trykke udløserknappen helt ned. Søgeren eller
skærmen slukker; i søgerfotografering hæves spejlet. Tryk igen
udløserknappen helt ned for at tage billedet. Enten genoptages Live
View, eller også sænkes spejlet (i søgerfotografering), når
optagelsen slutter.
D Hævet spejl
Når spejlet er hævet, kan billeder ikke indrammes i søgeren, og der udføres
ikke autofokus og lysmåling.
A Indstillingen Hævet spejl
Der tages automatisk et billede, hvis der ikke udføres nogen handlinger i
omkring 30 sek. med hævet spejl.
71
A Sådan forhindres slør
For at undgå slør som følge af kamerabevægelser skal du trykke forsigtigt
på udløserknappen eller anvende en ekstra fjernbetjeningsledning
(0 319). For information om anvendelse af den ekstra ML-L3fjernbetjening til fotografering med hævet spejl, se side 156. Det anbefales
at anvende stativ.
72
Indstillinger for billedoptagelse
Billedområde
Vælg et billedområde blandt DX (24×16) og 1,3× (18×12).
Indstilling
a
DX (24×16)
Z
1,3× (18×12)
Beskrivelse
Billederne optages med et billedområde på 23,5 ×
15,6 mm (DX-format).
Billederne optages med et billedområde på 18,8 ×
12,5 mm, hvilket giver telefotoeffekt, uden at du
behøver at skifte objektiv. Kameraet kan også optage
flere billeder pr. sekund under kontinuerlig optagelse
(0 67).
Søgervisning
Billede med DX-billedområde
(24×16)
Billede med billedområde på
1,3× (18×12)
73
A Billedområde
Den valgte indstilling ses i visningen.
Informationsvisning
Optagevisning
A Søgervisningen
Søgervisningen for DX-beskæringen på 1,3×
vises til højre. Ikonet s vises i søgeren, når DXbeskæringen på 1,3× er valgt.
DX-beskæring på 1,3×
A Se også
Se side 168 for information om tilgængelige beskæringer, når Live Viewvælgeren drejes hen på 1. Se side 380 for information om det antal
billeder, der kan lagres ved forskellige billedområdeindstillinger.
74
Billedområdet kan vælges ved hjælp af indstillingen Billedområde i
optagemenuerne eller ved at trykke på en knap og dreje et
kommandohjul.
❚❚ Menuen for billedområde
1 Vælg Billedområde.
Markér Billedområde i én af
optagemenuerne, og tryk på 2.
2 Justér indstillingerne.
Vælg en indstilling, og tryk på J. Den
valgte beskæring vises i søgeren (0 74).
A Billedstørrelse
Billedstørrelsen varierer med indstillingen valgt for billedområde (0 81).
75
❚❚ Kameraknapper
I søgerfotografering kan du også vælge billedområdet med
knappen Fn og kommandohjulene.
1 Tildel valg af billedområde til en kameraknap.
Vælg Vælg billedområde som indstillingen "Tryk +
kommandohjul" for en kameraknap i brugerindstillingsmenuen.
Valg af billedområde kan knyttes til knappen Fn
(brugerindstilling f2, Tilknyt knappen Fn, 0 284), knappen Pv
(brugerindstilling f3, Tilknyt dybdeskarphedsknap, 0 285),
knappen A AE-L/AF-L (brugerindstilling f4, Tilknyt knappen
AE-L/AF-L, 0 285).
2 Anvend den valgte knap til at vælge et billedområde.
Du kan vælge billedområde
ved at trykke på den valgte
knap og dreje det primære
eller sekundære
kommandohjul, indtil den
ønskede beskæring vises i
søgeren (0 74).
Knappen Fn
Du kan få vist den aktuelt valgte
indstilling for billedområde ved at
trykke på knappen, der viser
billedområdet på kontrolpanelet, i
søgeren eller i informationsvisningen.
76
Primært
kommandohjul
Billedkvalitet og -størrelse
Tilsammen afgør billedkvalitet og -størrelse, hvor meget plads hvert
billede optager på hukommelseskortet. Større billeder i højere
kvalitet kan udskrives i store størrelser, men kræver også mere
hukommelse. Det betyder, at der kan lagres færre sådanne billeder
på hukommelseskortet (0 380).
Billedkvalitet
Vælg et filformat og en komprimeringsgrad (billedkvalitet).
Indstilling
Filtype
NEF (RAW)
NEF
JPEG fine
JPEG normal
JPEG
JPEG basic
NEF (RAW) + JPEG
fine
NEF (RAW) + JPEG
normal
NEF (RAW) + JPEG
basic
NEF/
JPEG
Beskrivelse
Raw-data fra billedsensoren gemmes uden
yderligere billedbehandling. Indstillinger som
hvidbalance og kontrast kan justeres efter
optagelse.
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
på cirka 1 : 4 (fin kvalitet). *
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
på cirka 1 : 8 (normal kvalitet). *
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad
på cirka 1 : 16 (basiskvalitet). *
Der optages to billeder, et NEF-billede (RAW) og
et JPEG-billede i fin kvalitet.
Der optages to billeder, ét i NEF (RAW) og et
JPEG-billede i normal kvalitet.
Der optages to billeder, ét i NEF (RAW) og et
JPEG-billede i basiskvalitet.
* Størrelsesprioritet valgt for JPEG-komprimering. Komprimeringsgraden er kun
vejledende; det faktiske forhold varierer med ISO-følsomheden og den optagede motivtype.
77
Billedkvaliteten kan indstilles ved at trykke på knappen X (T) og
dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling
vises i informationsvisningen.
Knappen
X (T)
Primært
kommandohjul
Informationsvisning
A NEF-billeder (RAW)
Den valgte indstilling for billedstørrelse påvirker størrelsen på NEF-billeder
(RAW). JPEG-kopier af NEF-billeder (RAW) kan oprettes ved hjælp af
Capture NX-D eller anden software eller med indstillingen NEFbehandling (RAW) i retoucheringsmenuen (0 295).
A NEF + JPEG
Når billeder taget ved indstillingen NEF (RAW) + JPEG vises på kameraet
med kun ét hukommelseskort isat, vises kun JPEG-billedet. Hvis begge
kopier er optaget på det samme hukommelseskort, slettes begge kopier,
når billedet slettes. Hvis JPEG-kopien optages over på et separat
hukommelseskort med indstillingen Funktion af kortet i plads 2 > RAW
plads 1 - JPEG plads 2, er sletning af JPEG-kopien ikke ensbetydende med
sletning af NEF-billedet (RAW).
78
A + NEF (RAW)
Hvis + NEF (RAW) er knyttet til knappen Fn ved hjælp af brugerindstilling f2
(Tilknyt knappen Fn, 0 284) > Tryk, og der er valgt en JPEG-indstilling
som billedkvalitet, optages der en NEF-kopi (RAW) med det næste billede,
der tages, efter at der trykkes på knappen Fn (den oprindelige indstilling for
billedkvalitet gendannes, når du fjerner fingeren fra udløserknappen). For
at afslutte uden at optage en NEF (RAW)-kopi skal du igen trykke på
knappen Fn.
A Optagemenuen for billeder
Billedkvalitet kan også justeres ved hjælp af indstillingen Billedkvalitet i
billedoptagemenuen (0 268).
79
❚❚ JPEG-komprimering
For at vælge komprimeringstype for JPEG-billederne skal du
markere JPEG-komprimering i billedoptagemenuen og trykke på
2.
Indstilling
O
P
Beskrivelse
Billederne komprimeres, så de har en nogenlunde
Størrelsesprioritet
ensartet filstørrelse.
Optimal billedkvalitet. Filstørrelsen varierer,
Optimal kvalitet
afhængigt af det motiv der optages.
❚❚ Type
For at vælge komprimeringstype for NEF-billederne (RAW) skal du
markere NEF-optagelse (RAW) > Type i billedoptagemenuen og
trykke på 2.
Indstilling
N
O
Beskrivelse
NEF-billeder komprimeres ved hjælp af en
Komprimeret uden reversibel algoritme, som reducerer filstørrelsen
tab
med omkring 20–40 % uden at påvirke
billedkvaliteten.
NEF-billeder komprimeres ved hjælp af en ikkereversibel algoritme, som reducerer filstørrelsen
Komprimeret
med omkring 35–55 % næsten uden at påvirke
billedkvaliteten.
❚❚ Farvedybde for NEF (RAW)
For at vælge farvedybde for NEF-billederne (RAW) skal du markere
NEF-optagelse (RAW) > Farvedybde for NEF (RAW) i
optagemenuen for billeder og trykke på 2.
Indstilling
80
q
12 bit
r
14 bit
Beskrivelse
NEF-billederne (RAW) optages ved en farvedybde
på 12 bits.
NEF-billeder (RAW) optages med en farvedybde på
14 bit, hvilket giver større filer end dem med en
farvedybde på 12 bit, men som øger de optagede
farvedata.
Billedstørrelse
Billedstørrelsen måles i pixels. Vælg mellem # Large, $ Medium
eller % Small (bemærk, at billedstørrelsen varierer alt efter den
valgte indstilling for Billedområde, 0 73):
Billedområde
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Indstilling
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Størrelse (pixels)
6000 × 4000
4496 × 3000
2992 × 2000
4800 × 3200
3600 × 2400
2400 × 1600
Udskriftsstørrelse (cm) *
50,8 × 33,9
38,1 × 25,4
25,3 × 16,9
40,6 × 27,1
30,5 × 20,3
20,3 × 13,5
* Omtrentlig størrelse, når der skrives ud ved 300 dpi. Udskriftsstørrelsen i tommer svarer til
billedstørrelsen i pixels divideret med printeropløsningen i dots per inch (dpi; 1 tomme = cirka
2,54 cm).
Billedstørrelsen kan indstilles ved at trykke på knappen X (T) og
dreje det sekundære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling
vises i informationsvisningen.
Knappen
X (T)
Sekundært
kommandohjul
Informationsvisning
A Billedoptagemenuen
Billedstørrelsen kan også justeres ved hjælp af indstillingen Billedstørrelse
i billedoptagemenuen (0 269).
81
Anvendelse af to hukommelseskort
Når der er sat to hukommelseskort i kameraet, kan du anvende
punktet Funktion af kortet i plads 2 i optagemenuen for billeder
for at vælge funktionen for kortet i plads 2. Vælg mellem Overflow
(kortet i plads 2 anvendes kun, når kortet i plads 1 er fuldt),
Sikkerhedskopiering (hvert billede optages to gange, én gang på
kortet i plads 1 og igen over på kortet i plads 2) og RAW Plads 1 JPEG Plads 2 (som for Sikkerhedskopiering, bortset fra at NEF/
RAW-kopierne af billeder optaget ved indstillingerne NEF/RAW +
JPEG kun optages på kortet i plads 1, og JPEG-kopierne kun på
kortet i plads 2).
A "Sikkerhedskopiering" og "RAW plads 1 - JPEG plads 2"
Kameraet viser antallet af resterende billeder på kortet med den mindste
mængde ledig hukommelse. Udløsning af lukkeren deaktiveres, når begge
kort er fulde.
A Optagelse af videoer
Når der er sat to hukommelseskort i kameraet, kan pladsen anvendt til
optagelse af videoer vælges ved hjælp af indstillingen Destination i
optagemenuen for video (0 273).
82
Fokus
Fokus kan justeres automatisk (se herunder) eller manuelt (0 97).
Brugeren kan også vælge fokuspunktet til automatisk eller manuelt
fokus (0 89) eller anvende fokuslås for at komponere billederne
igen efter fokusering (0 93).
Autofokus
For at anvende autofokus skal
du dreje knappen til valg af
fokusindstilling om på AF.
Knappen til valg af fokusindstilling
Autofokusindstilling
Følgende autofokusindstillinger kan vælges under
søgerfotografering:
Indstilling
AF-A
AF-S
AF-C
Beskrivelse
Auto AF: Kameraet vælger automatisk single autofokus, hvis
motivet er stationært, og kontinuerlig autofokus, hvis motivet
bevæger sig.
Single AF: Til stationære motiver. Fokus låser, når udløserknappen
trykkes halvt ned. I standardindstillingerne kan lukkeren kun
udløses, når fokusindikatoren (I) vises (fokusprioritet; 0 276).
Kontinuerlig AF: Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer
kontinuerligt, når udløserknappen trykkes halvt ned; hvis
motivet bevæger sig, iværksætter kameraet intelligent fokustracking (0 85) for at forudsige den endelige afstand til motivet
og justere fokus efter behov. I standardindstillingerne kan
lukkeren udløses, hvad enten motivet er i fokus eller ej
(udløserprioritet; 0 276).
83
Følgende autofokusindstillinger kan vælges under Live View:
Indstilling
AF-S
AF-F
Beskrivelse
Single AF: Til stationære motiver. Fokus låser, når udløserknappen
trykkes halvt ned.
Altid aktiveret AF: Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer
kontinuerligt, indtil der trykkes på udløserknappen. Fokus låser,
når udløserknappen trykkes halvt ned.
Autofokusindstilling kan vælges
ved at trykke på knappen
AF-metode og dreje det primære
kommandohjul, indtil den
ønskede indstilling vises.
Knappen
AF-indstilling
Kontrolpanel
Søger
84
Skærm
Primært
kommandohjul
A Intelligent fokus-tracking (søgerfotografering)
I indstillingen AF-C eller når kontinuerligt autofokus er valgt i indstillingen
AF-A, starter kameraet intelligent fokus-tracking, hvis motivet bevæger sig
hen mod eller væk fra kameraet, mens udløserknappen er trykket halvt ned.
På den måde kan kameraet spore fokus, mens det prøver at forudsige, hvor
motivet er, når lukkeren udløses.
A Se også
For information om anvendelse af fokusprioritet i kontinuerlig AF, se
brugerindstilling a1 (Valg af AF-C-prioritering, 0 276). For information
om anvendelse af udløserprioritet i single AF, se brugerindstilling a2 (Valg
af AF-S-prioritering, 0 276). Se brugerindstilling f5 (Tilpas
kommandohjul) > Skift primært/sekundært (0 285) for information om
anvendelse af det sekundære kommandohjul til valg af fokusindstillingen.
85
Indstilling af AF-metode
Indstillingen af AF-metode styrer, hvordan kameraet vælger
fokuspunkt til autofokus. Følgende indstillinger er tilgængelige
under søgerfotografering:
• Enkeltpunkts-AF: Vælg fokuspunkt som beskrevet på side 89;
kameraet fokuserer udelukkende på motivet i det valgte
fokuspunkt. Anvendes til stationære motiver.
• Dynamisk område-AF: Vælg fokuspunktet som beskrevet på side 89. I
fokusindstillingerne AF-A og AF-C fokuserer kameraet baseret på
information fra de omkringliggende fokuspunkter, hvis motivet
forlader det valgte punkt kortvarigt. Antallet af fokuspunkter
varierer med den valgte indstilling:
- 9-punkts dynamisk område-AF: Vælges, når der er tid til at komponere
billedet eller ved fotografering af motiver, der bevæger sig
forudsigeligt (eksempelvis løbere eller racerbiler på en bane).
- 21-punkts dynamisk område-AF: Vælges ved fotografering af motiver,
der bevæger sig uforudsigeligt (f.eks. spillere i en fodboldkamp).
- 51-punkts dynamisk område-AF: Vælges ved fotografering af motiver,
der bevæger sig hurtigt, og som kun vanskeligt lader sig
komponere i søgeren (eksempelvis fugle).
86
• 3D-tracking: Vælg fokuspunktet som beskrevet på side 89. I
fokusindstillingerne AF-A og AF-C sporer kameraet motiver, der
forlader det valgte fokuspunkt, og vælger nye fokuspunkter efter
behov. Anvendes for hurtigt at komponere billeder af motiver, der
bevæger sig uregelmæssigt fra side til side (eksempelvis
tennisspillere). Hvis motivet forlader søgeren, skal du fjerne din
finger fra udløserknappen og komponere billedet igen med
motivet i det valgte fokuspunkt.
• Autopunkts-AF: Kameraet registrerer
automatisk motivet og vælger
fokuspunktet (i tilfælde af portrætmotiver
er kameraet i stand til at skelne mellem
motivet og baggrunden for forbedret
registrering af motiv). De aktive
fokuspunkter markeres kortvarigt, efter at
kameraet fokuserer; i indstillingen AF-C eller når der er valgt
kontinuerlig autofokus i indstillingen AF-A forbliver det primære
fokuspunkt markeret, når de andre fokuspunkter slukker.
A 3D-tracking
Når udløserknappen trykkes halvt ned, lagres farverne i området omkring
fokuspunktet i kameraet. Som følge heraf kan du muligvis ikke opnå det
ønskede resultat med 3D-tracking, hvis motiverne har samme farve som
baggrunden, eller hvis de fylder en meget lille del af billedet.
87
Følgende indstillinger af AF-metode kan vælges under Live View:
• ! Ansigtsprioriteret AF: Anvendes til
portrætter. Kameraet registrerer
automatisk portrætmotiver og fokuserer
på dem; det valgte motiv indikeres af en
dobbelt gul ramme (hvis der registreres
flere ansigter, fokuserer kameraet på det
motiv, der er tættest på; for at vælge et
andet motiv skal du anvende multivælgeren). Hvis kameraet ikke
længere er i stand til at registrere motivet (fordi motivet
eksempelvis har vendt ansigtet væk fra kameraet), vises rammen
ikke længere.
• $ Bredt område-AF: Anvendes til
håndholdte billeder af landskaber og
andre ikke-portrætmotiver.
• % Normalt område-AF: Anvendes til pinpoint fokus på et valgt sted i billedet. Det
anbefales at anvende stativ.
88
• & Følg motiv-AF: Anvend multivælgeren til
at placere fokuspunktet over dit motiv, og
tryk på J for at starte sporing.
Fokuspunktet følger det valgte motiv, når
det bevæger sig igennem billedet. For at
afslutte sporing skal du endnu en gang
trykke på J. Bemærk, at kameraet
muligvis er ude af stand til at følge motiver, hvis de bevæger sig
hurtigt, går ud af billedet eller dækkes af andre genstande. Det
samme gør sig gældende, hvis motiverne synligt ændrer størrelse,
farve eller lysstyrke, eller hvis de er for små, for store, for lyse, for
mørke, eller de har samme farve eller lysstyrke som baggrunden.
A Valg af manuelt fokuspunkt
Multivælgeren kan anvendes til at
vælge fokuspunktet. Ved drejning
af fokuspunktlåsen hen på L
deaktiveres valg af manuelt
fokuspunkt.
Fokuspunktlås
89
Indstillingen af AF-metode kan
vælges ved at trykke på knappen
AF-indstilling og dreje det
sekundære kommandohjul, indtil
den ønskede indstilling vises.
Knappen
AF-indstilling
Kontrolpanel
Søger
Sekundært
kommandohjul
Skærm
A Indstilling af AF-metode (søgerfotografering)
Indstilling af AF-metode vises på kontrolpanelet og i søgeren.
Indstilling af AF-metode
Kontrolpanel
Søger
Enkeltpunkts-AF
9-punkts dynamisk område-AF *
21-punkts dynamisk område-AF *
51-punkts dynamisk område-AF *
3D-tracking
Autopunkts-AF
* Kun det aktive fokuspunkt vises i søgeren. Resterende fokuspunkter giver information for at
assistere fokuseringen.
90
D Anvendelse af autofokus i Live View
Anvend et AF-S-objektiv. De ønskede resultater kan muligvis ikke opnås
med andre objektiver eller telekonvertere. Bemærk, at autofokus er
langsommere i Live View, og at skærmen kan blive lysere eller mørkere,
mens kameraet fokuserer. Bemærk, at fokuspunktet nogle gange vises med
grønt, når kameraet ikke kan fokusere. Kameraet kan muligvis ikke fokusere
i følgende situationer:
• Motivet indeholder linjer, der er parallelle med billedets længste led
• Motivet mangler kontrast
• Motivet i fokuspunktet indeholder områder med skarpt kontrasterende
lysstyrke eller indeholder spotlys, et neonskilt eller en anden form for
lyskilde, hvis lysstyrke varierer
• Støjstriber eller streger fremkommer under lysstofrør, kviksølvlamper,
natriumlamper eller lignende belysning
• Der anvendes et krydsfilter (stjernefilter) eller andet specialfilter
• Motivet fremstår mindre end fokuspunktet
• Motivet domineres af ensartede geometriske mønstre (eksempelvis en
række vinduer i en skyskraber)
• Motivet bevæger sig
A Valg af fokuspunkt
Undtagen i Følg motiv-AF vælger tryk på J under valg af fokuspunkt det
midterste fokuspunkt. I Følg motiv-AF starter tryk på J Følg motiv i stedet
for. Valg af manuelt fokuspunkt er ikke tilgængeligt i autopunkts-AF, eller
hvis der registreres et ansigt, når der er valgt ansigtsprioriteret AF i Live
View.
91
A Se også
Søgerfotografering: For information om valg af, hvornår fokuspunktet skal
fremhæves, se brugerindstilling a5 (Visning af fokuspunkt) >
Fremhævelse af fokuspunkt (0 277). For information om indstilling af
valg af fokuspunkt til "wrap around", se brugerindstilling a6 (Fokuspunkt
wrap-around, 0 277). For information om valg af antal fokuspunkter, der
kan vælges med multivælgeren, se brugerindstilling a7 (Antal
fokuspunkter, 0 277). For information om valg af separate fokuspunkter
til både lodret og vandret retning, se brugerindstilling a8 (Gem punkter
efter orientering, 0 277).
Søgerfotografering/Live View: Se brugerindstilling f5 (Tilpas kommandohjul) >
Skift primært/sekundært (0 285) for information om anvendelse af det
primære kommandohjul til valg af indstillingen af AF-metode.
92
Fokuslås
Fokuslås kan anvendes til at ændre kompositionen efter fokusering,
hvilket gør det muligt at fokusere på et motiv, som ikke vil være i et
fokuspunkt i den endelige komposition. Hvis kameraet er ude af
stand til at fokusere i autofokus (0 96), kan fokuslås ligeledes
anvendes til at komponere billedet igen efter fokusering på et andet
motiv på samme afstand som dit oprindelige motiv. Fokuslås er
mest effektiv, når der vælges en anden indstilling end autopunktsAF for indstilling af AF-metode (0 86).
1 Fokus.
Anbring motivet i det valgte fokuspunkt, og tryk
udløserknappen halvt ned for at påbegynde
fokusering. Kontrollér, at fokusindikatoren (I) vises i
søgeren (søgerfotografering), eller at fokuspunktet er blevet
grønt (Live View).
Søgerfotografering
Live View
93
2 Lås fokus.
Fokusindstillingerne AF-A og AF-C
(søgerfotografering): Med udløserknappen
trykket halvt ned (q) skal du trykke på
knappen A AE-L/AF-L (w) for at låse
fokus. Fokus forbliver låst, mens der
trykkes på knappen A AE-L/AF-L, selv hvis
du senere fjerner din finger fra
udløserknappen.
Udløserknap
Knappen A AE-L/AF-L
AF-S (søgerfotografering) og Live View: Fokus låser automatisk og
forbliver låst, indtil du fjerner din finger fra udløserknappen.
Fokus kan også låses ved at trykke på knappen A AE-L/AF-L (se
ovenfor).
94
3 Komponér billedet igen, og optag.
Fokus forbliver låst mellem billeder, hvis du holder
udløserknappen trykket halvt ned (AF-S og Live View)
eller holder knappen A AE-L/AF-L nede, så der kan
tages flere billeder i træk ved samme fokusindstilling.
Søgerfotografering
Live View
Du må ikke ændre afstanden mellem kameraet og motivet, mens
fokuslås anvendes. Hvis motivet bevæger sig, skal du fokusere igen
ved den nye afstand.
A Se også
Tryk på knappen A AE-L/AF-L i trin 2 låser også eksponeringen (0 107).
Brugerindstilling f4 (Tilknyt knappen AE-L/AF-L, 0 285) for information
om valg af funktion for knappen A AE-L/AF-L.
95
A Opnå gode resultater med autofokus
Autofokus fungerer ikke tilfredsstillende i de situationer, der er angivet
nedenfor. Udløseren kan deaktiveres, hvis kameraet er ude af stand til at
fokusere under disse forhold, eller fokusindikatoren (I) kan vises, og
kameraet kan afgive et bip, så lukkeren kan udløses, selvom motivet ikke er
i fokus. I disse tilfælde skal du fokusere manuelt (0 97) eller anvende
fokuslås (0 93) for at fokusere på et andet motiv på samme afstand og
derefter komponere billedet igen.
Der er kun lidt eller ingen kontrast mellem motivet og
baggrunden.
Eksempel: Motivet har samme farve som baggrunden.
Fokuspunktet indeholder motiver med forskellig
afstand til kameraet.
Eksempel: Motivet er inde i et bur.
Motivet domineres af regulære geometriske mønstre.
Eksempel: Persienner eller rækker af vinduer i en
skyskraber.
Fokuspunktet indeholder områder med skarpt
kontrasterende lysstyrke.
Eksempel: Motivet er halvt inde i skyggen.
Baggrundsobjekterne synes større end motivet.
Eksempel: Der er en bygning i billedet bag motivet.
Motivet indeholder mange fine detaljer.
Eksempel: En blomstermark eller andre motiver, som
er små eller mangler variation i lysstyrken.
96
Manuelt fokus
Manuelt fokus er tilgængeligt for objektiver, der ikke understøtter
autofokus (ikke-AF NIKKOR-objektiver), eller når autofokus ikke
giver de ønskede resultater (0 96).
• AF-objektiver: Indstil objektivets Knappen til valg af fokusindstilling
knap til valg af fokusindstilling
(hvis muligt) og kameraets
knap til valg af fokusindstilling
til M.
D AF-objektiver
Anvend ikke AF-objektiver med objektivets knap til fokusindstilling sat til
M og kameraets knap til valg af fokusindstilling sat til AF. Manglende
overholdelse af denne anvisning kan beskadige kameraet eller objektivet.
Dette gælder ikke for AF-S-objektiver, der kan anvendes i indstilling M
uden at indstille kameraets knap til valg af fokusindstilling på M.
• Objektiver med manuelt fokus: Fokusér manuelt.
For at fokusere manuelt skal du justere
objektivfokusringen, til motivet er i fokus.
Der kan tages billeder på et hvilket som
helst tidspunkt, selv når billedet ikke er i
fokus.
97
❚❚ Den elektroniske afstandsmåler (søgerfotografering)
Søgerens fokusindikator kan anvendes til at
bekræfte, om motivet i det valgte
fokuspunkt er i fokus (fokuspunktet kan
vælges blandt hvilket som helst af de 51
punkter). Efter placering af motivet i det
valgte fokuspunkt skal du trykke
udløserknappen halvt ned og dreje
objektivfokusringen, indtil fokusindikatoren (I) vises. Bemærk, at
med de opstillede motiver på side 96 vises fokusindikatoren
muligvis nogle gange, når motivet ikke er i fokus; bekræft fokus i
søgeren, før du tager billedet. For information om anvendelse af den
elektroniske afstandsmåler med ekstra AF-S-/AF-I-telekonvertere, se
side 307.
A Fokusplanets placering
For at fastsætte afstanden mellem dit
motiv og kameraet skal du måle fra
fokusplanets markering (E) på
kamerahuset. Afstanden mellem
objektivfatningsplanet og fokusplanet er
46,5 mm.
46,5 mm
Fokusplanets markering
A Live View
Tryk på knappen X (T) for at zoome ind og
opnå præcist fokus i Live View (0 38).
Knappen X (T)
98
ISO-følsomhed
Kameraets følsomhed over for lys kan justeres i henhold til den
tilgængelige mængde lys. Vælg mellem indstillinger, som rækker fra
ISO 100 til ISO 25600 i trin svarende til 1/3 EV. Indstillingerne Auto,
Motivtype og Specialeffekter tilbyder også indstillingen AUTO, så
kameraet automatisk kan indstille ISO-følsomheden i henhold til
lysforholdene. Indstillingerne Høj SH1 (svarende til ISO 51200) og
Høj SH2 (svarende til ISO 102400) er også tilgængelige; bemærk
dog, at billeder taget med én af disse indstillinger optages i
monokrom ved hjælp af indstillingerne valgt for Indstil Picture
Control > Monokrom i billedoptagemenuen (0 130). Jo højere
ISO-følsomhed, jo mindre lys kræves der for at lave en eksponering,
der tillader høje lukkertider eller mindre blænder.
Indstillinger
P, S, A, M
Indstillinger
100–25600; Høj SH1 og Høj SH2
Auto
%
Andre
Auto; 100–25600
optageindstillinger
99
ISO-følsomheden kan justeres
ved at trykke på knappen W (S)
og dreje det primære
kommandohjul, indtil den
ønskede indstilling vises.
Knappen W (S)
Primært
kommandohjul
Kontrolpanel
Søger
Informationsvisning
A Billedoptagemenuen
ISO-følsomheden kan også justeres i billedoptagemenuen. Vælg ISOfølsomhedsindstillinger i billedoptagemenuen for at justere
indstillingerne for billeder (0 271).
A Live View
I Live View vises den valgte værdi på skærmen.
100
❚❚ Høj SH1/Høj SH2
I indstillingerne P, S, A og M kan Høj SH1 og
Høj SH2 vælges ved hjælp af indstillingen
ISO-følsomhedsindstillinger (0 271) >
ISO-følsomhed i billedoptagemenuen.
A Adg. til kommandohjul til høj ISO
Hvis Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Adg. til
kommandohjul til høj ISO (0 271), kan Høj SH1 og Høj SH2 vælges ved at
trykke på knappen W (S) og dreje det primære kommandohjul. Hvis Fra
er valgt for Adg. til kommandohjul til høj ISO, mens Høj SH1 eller Høj SH2
vælges, har det ingen effekt at dreje det primære kommandohjul, men ISOfølsomheden kan stadig justeres i menuerne.
A Restriktioner for Høj SH1 og Høj SH2
Bemærk følgende restriktioner ved anvendelse af Høj SH1 eller Høj SH2:
• Billedkvalitet og størrelse kan ikke ændres, når Høj SH1 eller Høj SH2 er
valgt. Billeder taget med NEF (RAW) valgt som billedkvalitet optages i
finkvalitets JPEG-format. Hvis der er valgt en indstilling af NEF (RAW) +
JPEG, optages kun JPEG-billedet.
• Auto ISO-følsomhedsstyring (0 102), Aktiv D-Lighting (0 139), HDR
(0 141), multieksponering (0 211) og time-lapse fotografering (0 171)
er ikke tilgængelige.
A Se også
For information om valg af størrelse for ISO-trin, se brugerindstilling b1
(ISO-trinforøgelse; 0 278). For information om at justere ISO-følsomhed
uden at anvende knappen W (S), se brugerindstilling d8 (Nem ISO,
0 281). For information om anvendelse af indstillingen Støjreduktion ved
høj ISO i optagemenuerne for at reducere støj ved høje ISO-følsomheder,
se side 271 og 275.
101
Automatisk ISO-følsomhedsstyring
(Kun indstillingerne P, S, A og M)
Hvis Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISOfølsomhedsstyring i billedoptagemenuen, justeres ISOfølsomheden automatisk, hvis der ikke kan opnås optimal
eksponering ved værdien valgt af brugeren (ISO-følsomheden
justeres tilsvarende, når der anvendes flash).
1 Vælg Auto ISO-følsomhedsstyring.
Vælg ISO-følsomhedsindstillinger i
billedoptagemenuen, markér Auto ISOfølsomhedsstyring, og tryk på 2.
2 Vælg Til.
Markér Til, og tryk på J (hvis Fra er
valgt, forbliver ISO-følsomheden fastsat
til brugervalgte værdi).
102
3 Justér indstillingerne.
Den højeste værdi for auto ISOfølsomhed kan vælges ved hjælp af
Maksimal følsomhed (bemærk, at hvis
ISO-følsomheden valgt af brugeren er
højere end den valgt for Maksimal
følsomhed, anvendes den brugervalgte
værdi i stedet). I indstillingerne P og A justeres følsomheden kun,
hvis billedet ville blive undereksponeret ved lukkertiden valgt for
Mindste lukkertid (1/4000–30 sek. eller Auto; i indstillingerne S og
M justeres ISO-følsomheden for optimal eksponering ved
lukkertiden valgt af brugeren). Hvis Auto er valgt, vælger
kameraet den mindste lukkertid baseret på objektivets
brændvidde. Tryk på J for at afslutte, når indstillingerne er som
ønsket.
ISO AUTO vises, når Til er valgt. Når
følsomheden ændres fra den
brugervalgte værdi, blinker disse
indikatorer, og den ændrede værdi ses på
kontrolpanelet.
A Live View
I Live View vises indikatoren for auto ISO-følsomhedsstyring på skærmen.
103
A Mindste lukkertid
Automatisk valg af lukkertid kan finindstilles ved at markere Auto og trykke
på 2: eksempelvis kan værdier, der er kortere end de sædvanligvis
automatisk valgte, anvendes med teleobjektiver for at reducere slør.
Bemærk dog, at Auto kun fungerer med CPU-objektiver; hvis et ikke-CPUobjektiv anvendes uden objektivdata, fastsættes mindste lukkertid ved
1/30 sek. Lukkertiderne kan falde til under det valgte minimum, hvis der ikke
kan opnås optimal eksponering ved ISO-følsomheden valgt for Maksimal
følsomhed.
A Automatisk ISO-følsomhedsstyring
Når der anvendes flash, indstilles den mindste lukkertid til værdien valgt for
Mindste lukkertid, medmindre denne værdi er kortere end
brugerindstilling e1 (Flashsynk. hastighed, 0 282) eller længere end
brugerindstilling e2 (Flashlukkertid, 0 283); i givet fald anvendes værdien
valgt for brugerindstilling e2 i stedet for. Bemærk, at ISO-følsomheden
muligvis øges automatisk, når auto ISO-følsomhedsstyring anvendes
sammen med flashindstillinger med langtidssynkronisering (tilgængelig
med den indbyggede flash og de ekstra flashenheder, der er opstillet på
side 311), hvilket muligvis forhindrer kameraet i at vælge lange lukkertider.
A Aktivering og deaktivering af auto ISO-følsomhedsstyring
Du kan slå auto ISO-følsomhedsstyring til eller fra ved at trykke på knappen
W (S) og dreje det sekundære kommandohjul. ISO AUTO vises, når auto
ISO-følsomhedsstyring er slået til.
104
Eksponering
Lysmåling
(Kun indstillingerne P, S, A og M)
Vælg, hvordan kameraet indstiller eksponeringen i indstillingerne P,
S, A og M (i øvrige indstillinger vælger kameraet automatisk
lysmålingsmetoden).
Indstilling
a
Z
b
Beskrivelse
Matrix: Frembringer naturlige resultater i de fleste situationer.
Kameraet måler et bredt område af billedet og indstiller
eksponeringen i henhold til tonefordeling, farve, komposition,
og, ved type G-, E- eller D-objektiver (0 307),
afstandsinformation (3D color matrix-lysmåling II; ved andre
CPU-objektiver anvender kameraet color matrix-lysmåling II, der
ikke omfatter 3D-afstandsinformation).
Centervægtet: Kameraet måler lys i hele billedet, men lægger størst
vægt på det midterste område (hvis et CPU-objektiv er monteret,
kan størrelsen af området for søgerfotografering vælges med
brugerindstilling b4, Centervægtet område, 0 278; hvis et ikkeCPU-objektiv er monteret, svarer området til en cirkel med en
diameter på 8 mm). Klassisk lysmåling til portrætter; anbefales,
når du anvender filtre med en eksponeringsfaktor (filterfaktor)
på over 1×.
Spot: Kameraet måler cirklen centreret om det aktuelle
fokuspunkt, hvilket gør det muligt at måle motiver, der ikke er i
midten (hvis der anvendes ikke-CPU-objektiver, eller hvis
autopunkts-AF er aktiv, måler kameraet det midterste
fokuspunkt). Diameteren for cirklen til søgerfotografering er
3,5 mm, eller ca. 2,5 % af billedet. Denne indstilling sikrer, at
motivet eksponeres korrekt, selvom baggrunden er meget lysere
eller mørkere.
105
For at vælge en lysmålingsindstilling skal du trykke på knappen
Z (Q) og dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede
indstilling vises.
Knappen Z (Q)
Primært
kommandohjul
Kontrolpanel
A Live View
I Live View vises den valgte indstilling på skærmen.
A Data om ikke-CPU objektiv
Angivelse af brændvidde og maksimumblænde for ikke-CPU-objektiver
ved hjælp af indstillingen Data om ikke-CPU objektiv i
opsætningsmenuen (0 225) gør det muligt for kameraet at anvende
matrix-farvelysmåling, når der er valgt matrix. Centervægtet lysmåling
anvendes, hvis der er valgt matrix-lysmåling med ikke-CPU-objektiver uden
tilhørende objektivdata.
A Se også
For information om at lave separate justeringer for optimal eksponering til
hver lysmålingsmetode, se brugerindstilling b5 (Finindstill. af optimal
eksp., 0 278).
106
Autoeksponeringslås
Anvend autoeksponeringslås til at komponere billederne igen efter
anvendelse af centervægtet lysmåling og spotmåling (0 105) for at
måle eksponeringen.
1 Lås eksponeringen.
Udløserknap
Placér motivet i det valgte fokuspunkt,
og tryk udløserknappen halvt ned.
Mens du holder udløserknappen
trykket halvt ned og motivet placeret i
fokuspunktet, skal du trykke på
knappen A AE-L/AF-L for at låse fokus
og eksponering (hvis du anvender
autofokus, skal du bekræfte, at
kameraet er i fokus; 0 34).
Knappen A AE-L/AF-L
Når eksponeringslåsen er aktiveret,
vises indikatoren AE-L i søgeren og på
skærmen.
2 Komponér billedet igen.
Mens du holder knappen
A AE-L/AF-L nede, skal du
komponere billedet igen og
optage.
107
A Spotmåling
I spotmåling låses eksponeringen på den målte værdi ved det valgte
fokuspunkt (0 105).
A Justering af lukkertid og blænde
Når eksponeringslåsen er aktiveret, er det muligt at justere følgende
indstillinger uden at ændre den målte eksponeringsværdi:
Indstilling
P
S
A
Indstilling
Lukkertid og blændeåbning (fleksibelt program; 0 52)
Lukkertid
Blænde
Bemærk, at lysmålingen ikke kan ændres, når eksponeringslåsen er aktiv.
A Se også
Hvis Til er valgt for brugerindstilling c1 (Udløserknap AE-L, 0 279), låses
eksponeringen, når udløserknappen trykkes halvt ned. For information om
skift af funktion for knappen A AE-L/AF-L, se brugerindstilling f4 (Tilknyt
knappen AE-L/AF-L, 0 285).
108
Eksponeringskompensation
(Kun indstillingerne P, S, A, M, SCENE og %)
Eksponeringskompensation anvendes til at ændre eksponeringen
fra den værdi, kameraet foreslår, så billeder gøres lysere eller
mørkere. Funktionen er mest effektiv, når den anvendes sammen
med centervægtet lysmåling eller spotmåling (0 105). Vælg mellem
værdier på –5 EV (undereksponering) og +5 EV (overeksponering) i
trin på 1/3 EV. Generelt gør plusværdier motivet lysere, mens
minusværdier gør det mørkere.
–1 EV
Ingen
eksponeringskompensation
For at vælge en værdi for
eksponeringskompensation skal du trykke
på knappen E og dreje det primære
kommandohjul, indtil den ønskede værdi
vises.
+1 EV
Knappen E
Primært kommandohjul
±0 EV
–0,3 (–1/3) EV
+2,0 EV
109
Ved andre værdier end ±0,0 blinker 0 midt
i eksponeringsindikatorerne
(indstillingerne P, S, A, SCENE og %), og
ikonet E vises på kontrolpanelet og i
søgeren, når du har sluppet knappen E.
Den aktuelle værdi for
eksponeringskompensation kan
bekræftes i eksponeringsindikatoren ved
at trykke på knappen E.
Den normale eksponering kan gendannes ved at indstille
eksponeringskompensationen til ±0. Undtagen i indstillingerne
SCENE og % nulstilles eksponeringskompensationen ikke, når
kameraet slukkes (i indstillingerne SCENE og % nulstilles
eksponeringskompensationen, når der vælges en anden indstilling,
eller kameraet slukkes).
A Indstilling M
I indstilling M påvirker eksponeringskompensationen kun
eksponeringsindikatoren; lukkertid og blænde ændres ikke.
A Eksponeringskompensation (Live View)
Når Live View-vælgeren drejes hen på C, kan eksponeringskompensationen
indstilles til værdier på mellem –5 og +5 EV, men du kan kun få vist eksempler
på værdier mellem –3 og +3 på skærmen.
A Se også
For information om valg af trinstørrelser tilgængelige for
eksponeringskompensation, se brugerindstilling b2 (EV-trin for eksp.
kontrol, 0 278). For information om at justere eksponeringskompensation
uden at trykke på knappen E, se brugerindstilling b3 (Nem
eksponeringskomp., 0 278). For information om begrænsning af
eksponeringskompensationens effekter på baggrunden ved anvendelse af
flash til forgrundsbelysning, se brugerindstilling e4 (Eksponeringskomp.
til flash, 0 283). For information om automatisk variation af eksponering,
flashniveau, hvidbalance eller Aktiv D-Lighting, se side 197.
110
Hvidbalance
(Kun indstillingerne P, S, A og M)
Hvidbalance sikrer, at farverne ikke påvirkes af lyskildens farve. I
andre indstillinger end P, S, A og M indstilles hvidbalancen
automatisk af kameraet. Automatisk hvidbalance anbefales til de
fleste lyskilder i indstillingerne P, S, A og M, men andre værdier kan
om nødvendigt vælges i henhold til kildetype:
Indstilling
v
J
I
H
N
G
M
K
L
Auto
Normal
Bevar farver fra varmt lys
Glødelampe
Farvetemp. *
3500–8000 K
3000 K
Lysstofrør
Natriumdamplamper
2700 K
Varmt, hvidt fluorescerende
3000 K
Hvidt fluorescerende
3700 K
Koldt, hvidt fluorescerende
4200 K
Hvidt fluorescerende i dagslys
5000 K
Fluorescerende i dagslys
6500 K
Højtemp.-kviksølvdamp
7200 K
Direkte sollys
5200 K
Flash
5400 K
Overskyet
6000 K
Skygge
8000 K
Vælg farvetemperatur (0 117)
2500–10000 K
Forudindstillet manuelt (0 120)
—
* Alle tallene er omtrentlige og afspejler ikke finindstilling (hvis mulig).
111
Hvidbalancen indstilles ved at trykke på knappen L (U) og dreje
det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises.
Knappen
L (U)
Primært
kommandohjul
Informationsvisning
A Live View
I Live View vises den valgte indstilling på skærmen.
A Optagemenuerne
Hvidbalance kan også justeres ved hjælp af indstillingen Hvidbalance i én
af optagemenuerne (0 269, 274), som også kan anvendes til at finindstille
hvidbalance (0 114) eller måle en værdi for forudindstillet hvidbalance
(0 120). Indstillingen Auto i menuen Hvidbalance tilbyder et valg mellem
Normal og Bevar farver fra varmt lys, som bevarer de varme farver, der
skabes af glødelys, mens indstillingen I Lysstofrør kan anvendes til at
vælge lyskilde blandt bulb-typerne. Punktet i optagemenuen for video
tilbyder indstillingen Samme som billedindstillinger, der indstiller
hvidbalancen i videoer til den samme, som anvendes til billeder.
A Belysning med studieflash
Automatisk hvidbalance kan muligvis ikke producere de ønskede resultater
med store studieflashenheder. Anvend forudindstillet manuel hvidbalance,
eller sæt hvidbalance til Flash, og anvend finindstilling til at justere
hvidbalancen.
112
A Farvetemperatur
Den farve, der opfattes fra en lyskilde, varierer, afhængigt af søgeren og
andre forhold. Farvetemperaturen er et objektivt udtryk for en lyskildes
farve, som defineres med henvisning til den temperatur, en genstand skulle
opvarmes til for at udstråle lys med samme bølgelængder. Lyskilder med
en farvetemperatur i omegnen af 5000–5500 K fremstår som hvide, mens
lyskilder med en lavere farvetemperatur, f.eks. pærer i glødelamper,
fremstår let gule eller røde. Lyskilder med en højere farvetemperatur
fremstår let blålige.
"Varmere" (mere røde) farver
"Koldere" (mere blå) farver
q I (natriumdamplamper): 2700 K
w J (glødelampe)/I (varmt, hvidt fluorescerende): 3000 K
e I (hvidt fluorescerende): 3700 K
r I (koldt, hvidt fluorescerende): 4200 K
t I (hvidt fluorescerende i dagslys): 5000 K
y H (direkte sollys): 5200 K
u N (flash): 5400 K
i G (overskyet): 6000 K
o I (fluorescerende i dagslys): 6500 K
!0 I (højtemp.-kviksølvdamp): 7200 K
!1 M (skygge): 8000 K
Bemærk: Alle tal er omtrentlige.
113
Finindstilling af hvidbalance
Ved andre indstillinger end K (Vælg farvetemperatur) kan
hvidbalancen "finindstilles" til at kompensere for variationer i
lyskildens farve eller til at anvende et bestemt farvestik i et billede.
❚❚ Hvidbalancemenuen
For at finindstille hvidbalancen i optagemenuerne skal du vælge
Hvidbalance og følge nedenstående trin.
1 Få vist indstillingerne for finindstilling.
Markér en hvidbalanceindstilling, og
tryk på 2 (hvis der vises en undermenu,
skal du vælge den ønskede indstilling
og trykke på 2 igen for at få vist
indstillingerne for finindstilling; for
information om finindstilling af
forudindstillet manuel hvidbalance, se side 129).
2 Finindstil hvidbalancen.
Anvend multivælgeren til at finindstille
hvidbalancen. Hvidbalancen kan
finindstilles på aksen for gul (A)–blå (B) i
trin på 0,5 og på aksen for grøn (G)–lilla
(M) i trin på 0,25. Den vandrette (blågule) akse svarer til farvetemperatur,
Koordinater
mens den lodrette (grøn–lilla) akse har
Justering
effekter, der ligner dem i farvekompensationsfiltrene (CC). Den
vandrette akse styres i trin svarende til omtrent 5 mired, og den
lodrette akse styres i trin på 0,05 enheder for spredning af
tæthed.
114
3 Tryk på J.
Tryk på J for at gemme indstillingerne og vende tilbage til
optagemenuerne.
❚❚ Knappen L (U)
Ved andre indstillinger end K
(Vælg farvetemperatur) og L
(Forudindstillet manuelt) kan
knappen L (U) anvendes til
finindstilling af hvidbalance på
den gule (A)–blå (B) akse (0 114;
for at finindstille hvidbalance, når Knappen
Sekundært
L er valgt, skal du anvende
L (U)
kommandohjul
optagemenuen som beskrevet på
side 129). Tryk på knappen L (U), og drej det sekundære
kommandohjul for at finindstille hvidbalancen i trin på 0,5 (hvor
hvert fuldt trin svarer til omtrent 5 mired), indtil den ønskede værdi
vises. Ved at dreje det sekundære kommandohjul til venstre forøges
mængden af gul (A). Ved at dreje det sekundære kommandohjul til
højre forøges mængden af blå (B).
Kontrolpanel
Informationsvisning
A Live View
I Live View vises den valgte værdi på skærmen.
115
A Finindstilling af hvidbalance
Hvis hvidbalancen er blevet finindstillet, vises en asterisk ("E") ved siden af
indstillingen for hvidbalance. Bemærk, at farverne på akserne til
finindstilling er relative og ikke absolutte. Hvis du for eksempel flytter
markøren til B (blå), når der er valgt en "varm" indstilling såsom
J (glødelampe) for hvidbalance, bliver billederne en smule "køligere", men
de bliver rent faktisk ikke blå.
Informationsvisning
Optagevisning
A "Mired"
Enhver ændring af farvetemperatur producerer en større forskel i farven
ved lave farvetemperaturer end ved høje farvetemperaturer. For eksempel
medfører en ændring på 1000 K en meget større farveændring ved 3000 K
end ved 6000 K. Mired, der beregnes ved at gange den omvendte
farvetemperatur med 10 6, er et mål for farvetemperatur, der tager højde for
sådanne variationer, og er som sådan enheden, der anvendes i
kompensationsfiltre til farvetemperatur. F.eks.:
• 4000 K–3000 K (en forskel på 1000 K) = 83 mired
• 7000 K–6000 K (en forskel på 1000 K) = 24 mired
A Se også
Når WB-bracketing er valgt for brugerindstilling e6 (Indst. af autobracketing, 0 284), opretter kameraet flere billeder, hver gang lukkeren
udløses. Hvidbalance varieres for hvert billede og "bracketerer" den aktuelt
valgte værdi for hvidbalance (0 202).
116
Valg af farvetemperatur
Følg nedenstående trin for at vælge en farvetemperatur, når
K (Vælg farvetemperatur) er valgt for hvidbalance.
D Vælg farvetemperatur
Bemærk, at de ønskede resultater ikke kan opnås med flash eller belysning
med lysstofrør. Vælg N (Flash) eller I (Lysstofrør) for disse lyskilder. Ved
andre lyskilder skal du tage et testbillede for at afgøre, om den valgte værdi
er tilstrækkelig.
❚❚ Hvidbalancemenuen
Farvetemperaturen kan vælges ved hjælp af valgmulighederne for
Hvidbalance i optagemenuerne. Indtast værdier for akserne gul–
blå og grøn–lilla (0 114) som beskrevet herunder.
1 Vælg Vælg farvetemperatur
Vælg Hvidbalance i én af
optagemenuerne, markér dernæst
Vælg farvetemperatur, og tryk på 2.
2 Vælg en værdi for gul–blå.
Tryk på 4 eller 2 for at markere tallene,
og tryk på 1 eller 3 for at ændre dem.
Værdi for aksen
gul (A)–blå (B)
117
3 Vælg en værdi for grøn–lilla.
Tryk på 4 eller 2 for at markere akserne
G (grøn) eller M (lilla), og tryk på 1 eller
3 for at vælge en værdi.
Værdi for aksen
grøn (G)–lilla (M)
4 Tryk på J.
Tryk på J for at gemme ændringerne
og vende tilbage til optagemenuerne.
Hvis der er valgt en anden værdi end 0
for den grøn (G)–lilla (M) akse, vises en
asterisk ("E") ved siden af ikonet K.
118
❚❚ Knappen L (U)
Når K (Vælg farvetemperatur)
er valgt, kan du anvende knappen
L (U) til at vælge
farvetemperatur, dog kun for den
gul (A)–blå (B) akse. Tryk på
knappen L (U), og drej det
sekundære kommandohjul, indtil Knappen
den ønskede værdi vises
L (U)
(justeringerne foretages i mireds;
0 116). For at indtaste en
farvetemperatur direkte skal du
trykke på knappen L (U) og
trykke på 4 eller 2 for at markere
et tal og trykke på 1 eller 3 for at ændre den.
Kontrolpanel
Sekundært
kommandohjul
Informationsvisning
A Live View
I Live View vises den valgte værdi på skærmen.
119
Forudindstillet manuelt
Forudindstillet manuelt anvendes til at optage og hente
brugerdefinerede hvidbalanceindstillinger til fotografering i
blandet belysning eller for at kompensere for lyskilder med et stærkt
farveskær. Kameraet kan lagre op til seks værdier for forudindstillet
manuel hvidbalance i forudindstillingerne d-1 til d-6. Der findes to
metoder til indstilling af forudindstillet manuel hvidbalance:
Metode
Beskrivelse
En neutral grå eller hvid genstand placeres i den
belysning, der skal anvendes til det endelige billede,
Direkte måling
og kameraet måler hvidbalancen. I Live View kan
hvidbalance måles i et valgt område af billedet
(punkthvidbalance, 0 124).
Kopiér fra eksisterende Hvidbalancen kopieres fra et billede på
billede
hukommelseskortet (0 127).
Søgerfotografering
1 Belys en referencegenstand.
Placér en neutral grå eller hvid genstand under den belysning,
som skal anvendes i det endelige billede. Der kan anvendes
almindelig grå karton som referencegenstand i et studie.
Bemærk, at eksponeringen automatisk forøges med 1 EV ved
målingen af hvidbalance; i indstilling M skal du justere
eksponeringen, så eksponeringsindikatoren viser ±0 (0 57).
120
2 Indstil hvidbalance til L (Forudindstillet manuelt).
Tryk på knappen L (U), og drej det primære kommandohjul,
indtil L vises i informationsvisningen.
Knappen
L (U)
Primært
kommandohjul
Informationsvisning
3 Vælg en forudindstilling.
Tryk på knappen L (U), og drej det sekundære
kommandohjul, indtil den ønskede forudindstilling af
hvidbalance (d-1 til d-6) vises i informationsvisningen.
Knappen
L (U)
Sekundært
kommandohjul
Informationsvisning
A Måling af forudindstillet manuel hvidbalance (søgerfotografering)
Forudindstillet manuel hvidbalance kan ikke måles, mens du er ved at tage
et HDR-billede (0 141) eller en multieksponering (0 211), eller når Optag
videoer er valgt for brugerindstilling g4 (Tilknyt udløserknap, 0 288), og
Live View-vælgeren er drejet om på 1.
121
4 Vælg indstillingen direkte måling.
Slip knappen L (U) kortvarigt, og
tryk derefter på knappen, indtil ikonet
D begynder at blinke på
kontrolpanelet og i søgeren.
Kontrolpanel
Søger
5 Mål hvidbalancen.
I sekunderne før indikatoren holder op
med at blinke, skal du komponere
referencegenstanden, så den fylder
søgeren ud, og derefter trykke udløserknappen helt ned.
Kameraet måler en værdi for hvidbalance og gemmer den i
forudindstillingen valgt i trin 3. Der optages intet billede;
hvidbalancen kan måles nøjagtigt, selv når kameraet ikke
fokuserer.
A Beskyttede forudindstillinger
Hvis den aktuelle forudindstilling er beskyttet (0 129), blinker 3 eller Prt
på kontrolpanelet, i søgeren og informationsvisningen, hvis du forsøger at
måle en ny værdi.
122
6 Kontrollér resultaterne.
Hvis kameraet var i stand til at måle en
værdi for hvidbalance, blinker C
på kontrolpanelet, mens søgeren viser
et blinkende a. Tryk udløserknappen
halvt ned for at afslutte og gå til
optageindstilling.
Kontrolpanel
Søger
Hvis belysningen er for mørk eller for
lys, kan kameraet muligvis ikke måle
hvidbalancen. Et blinkende b a
vises på kontrolpanelet og i søgeren.
Tryk udløserknappen halvt ned for at
vende tilbage til trin 5 og måle
hvidbalancen igen.
Kontrolpanel
Søger
D Indstillingen direkte måling
Hvis der ikke udføres nogen handlinger under søgerfotografering, mens
visningerne blinker, afsluttes indstillingen direkte måling efter det tidsrum,
der er valgt for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 279).
A Valg af forudindstilling
Valg af Forudindstillet manuelt for
indstillingen Hvidbalance i én af
optagemenuerne frembringer dialogboksen til
højre; markér en forudindstilling, og tryk på J.
Hvis der ikke aktuelt eksisterer en værdi for den
valgte forudindstilling, indstilles hvidbalancen
til 5200 K, det samme som Direkte sollys.
123
Live View (Punkthvidbalance)
Under Live View kan hvidbalancen måles direkte fra en vilkårlig hvid
eller grå genstand i billedet.
1 Tryk på knappen a.
Spejlet hæves, og motivet, der ses
gennem objektivet, vises på
kameraskærmen.
Knappen a
2 Indstil hvidbalance til L (Forudindstillet manuelt).
Tryk på knappen L (U), og drej det primære kommandohjul,
indtil L vises på skærmen.
Knappen
L (U)
124
Primært
kommandohjul
Skærm
3 Vælg en forudindstilling.
Tryk på knappen L (U), og drej det sekundære
kommandohjul, indtil den ønskede forudindstilling af
hvidbalance (d-1 til d-6) vises på skærmen.
Knappen
L (U)
Sekundært
kommandohjul
Skærm
4 Vælg indstillingen direkte måling.
Slip knappen L (U) kortvarigt, og
tryk derefter på knappen, indtil ikonet
L på skærmen begynder at blinke. Et
mål for punkthvidbalance (r) vises ved
det valgte fokuspunkt.
Skærm
5 Placér målet over et gråt eller hvidt område.
Mens L blinker i visningen, skal du
anvende multivælgeren til at placere r
over et hvidt eller gråt område af
motivet. For at zoome ind på midten af
visningen for en mere præcis placering
skal du trykke på knappen X (T).
125
6 Mål hvidbalancen.
Tryk på J, eller tryk udløserknappen
helt ned for at måle hvidbalancen. Den
tid, der er til rådighed for måling af
hvidbalance, er den valgt for
brugerindstilling c4 (Tid for slukning af
skærmen) > Live View (0 279).
Hvis kameraet er ude af stand til at måle
hvidbalancen, vises meddelelsen til
højre. Vælg et nyt mål for hvidbalance,
og gentag processen fra trin 5.
7 Afslut indstillingen Direkte måling.
Tryk på knappen L (U) for at afslutte indstillingen Direkte
måling.
Når Forudindstillet manuelt er valgt
for Hvidbalance i én af
optagemenuerne, vises placeringen af
målet til måling af den forudindstillede
manuelle hvidbalance på
forudindstillinger optaget under Live
View.
A Måling af forudindstillet manuel hvidbalance (Live View)
Forudindstillet manuel hvidbalance kan ikke måles, når Optag videoer er
valgt for brugerindstilling g4 (Tilknyt udløserknap, 0 288), og Live Viewvælgeren drejes over på 1. Forudindstillet manuel hvidbalance kan ikke
indstilles, mens en HDR-eksponering er i gang (0 141).
126
Håndtering af forudindstillinger
❚❚ Kopiering af hvidbalance fra et billede
Følg nedenstående trin for at kopiere en værdi for hvidbalance fra et
eksisterende billede til en valgt forudindstilling.
1 Vælg Forudindstillet manuelt.
Vælg Hvidbalance i én af
optagemenuerne, markér dernæst
Forudindstillet manuelt, og tryk på 2.
2 Vælg en destination.
Markér forudindstillingen (d-1 til d-6),
der er destination, og tryk på W (S).
Knappen W (S)
3 Vælg Vælg et billede.
Markér Vælg et billede, og tryk på 2.
127
4 Markér et kildebillede.
Markér kildebilledet.
5 Kopiér hvidbalancen.
Tryk på J for at kopiere værdien for hvidbalance i det markerede
billede til den valgte forudindstilling. Hvis det markerede billede
har en kommentar (0 291), kopieres kommentaren til
kommentaren for den valgte forudindstilling.
A Valg af kildebillede
Tryk på knappen X (T), og hold den nede for at få vist det markerede
billede i trin 4 i fuldskærmsvisning.
Knappen X (T)
128
A Valg af forudindstillet hvidbalance
Tryk på 1 for at markere den aktuelle
forudindstilling for hvidbalance (d-1–d-6), og
tryk på 2 for at vælge en anden
forudindstilling.
A Finindstilling af forudindstillet manuel hvidbalance
Den valgte forudindstilling kan finindstilles
ved at vælge Finindstil og justere
hvidbalancen som beskrevet på side 114.
A Rediger kommentar
For at indtaste en beskrivende kommentar på
op til 36 tegn for den aktuelle forudindstilling af
hvidbalance skal du vælge Rediger
kommentar i menuen for forudindstillet
manuel hvidbalance og indtaste en kommentar
som beskrevet på side 136.
A Beskyt
For at beskytte den aktuelle forudindstilling af
hvidbalance skal du vælge Beskyt i menuen for
forudindstillet manuel hvidbalance, derefter
markere Til og trykke på J. Beskyttede
forudindstillinger kan ikke ændres, og
indstillingerne Finindstil og Rediger
kommentar kan ikke anvendes.
129
Billedforbedring
Picture Controls
(Kun indstillingerne P, S, A og M)
I indstillingerne P, S, A og M afgør dit valg af Picture Control, hvordan
billederne behandles (i andre indstillinger vælger kameraet
automatisk en Picture Control).
Valg af Picture Control
Vælg en Picture Control i henhold til motivet eller motivtypen.
Indstilling
Q
Standard
R
Neutral
S
Levende
T
Monokrom
e
Portræt
f
Landskab
q
Jævn
Beskrivelse
Standardbehandling, der giver afbalancerede
resultater. Anbefales til de fleste situationer.
Minimal behandling, der giver naturlige billeder.
Vælges til billeder, der senere skal behandles eller
retoucheres.
Billederne forbedres, så der opnås en levende
fotoudskriftseffekt. Vælges til billeder, hvor der lægges
vægt på primærfarver.
Tag monokrome billeder.
Efterbehandl portrætter for at opnå hud med naturlig
tekstur og afrundethed.
Giver livlige landskaber og bybilleder.
Detaljerne bevares over et bredt toneområde, fra
markeringer til skygger. Vælges til billeder, der senere
skal behandles eller retoucheres meget.
A Videooptagemenuen
Indstillingen Indstil Picture Control i optagemenuen for video tilbyder
også indstillingen Samme som billedindstillinger, der indstiller Picture
Control i videoer til den samme, som anvendes til billeder.
130
1 Vælg Indstil Picture Control.
Markér Indstil Picture Control i én af
optagemenuerne, og tryk på 2.
2 Vælg en Picture Control.
Markér en Picture Control, og tryk på J.
A Brugerdefinerede Picture Controls
Brugerdefinerede Picture Controls oprettes ved ændringer af eksisterende
Picture Controls ved hjælp af indstillingen Håndter Picture Control i
optagemenuerne (0 135). Brugerdefinerede Picture Controls kan gemmes
på et hukommelseskort, så de kan deles med andre kameraer af samme
model og med kompatibel software (0 138).
A Picture Control-indikatoren
Den aktuelle Picture Control ses på visningen.
Informationsvisning
Optagevisning
131
Redigering af Picture Controls
Eksisterende forudindstillede eller brugerdefinerede Picture
Controls (0 135) kan redigeres, så de passer til motivet eller
brugerens kreative ønsker. Vælg en afbalanceret kombination af
indstillinger ved hjælp af Hurtig justering, eller foretag manuelle
justeringer af individuelle indstillinger.
1 Vælg en Picture Control.
Markér den ønskede Picture Control på
listen over Picture Controls (0 130), og
tryk på 2.
2 Justér indstillingerne.
Tryk på 1 eller 3 for at markere den
ønskede indstilling, og tryk på 4 eller 2
for at vælge en værdi i trin på 1, eller drej
det sekundære kommandohjul for at
vælge en værdi i trin på 0,25 (0 133).
Gentag dette trin, indtil alle indstillinger
er justerede, eller vælg en forudindstillet kombination af
indstillinger ved hjælp multivælgeren for at vælge Hurtig
justering. Du kan gendanne standardindstillingerne ved at
trykke på knappen O (Q).
3 Tryk på J.
A Ændringer af oprindelige Picture Controls
De Picture Controls, der er blevet ændret i
forhold til standardindstillingerne, angives med
en asterisk ("E").
132
❚❚ Picture Control-indstillinger
Indstilling
Hurtig justering
Skarphed
Manuelle justeringer
(alle Picture Controls)
Klarhed
Kontrast
Lysstyrke
Beskrivelse
Slå effekten af den valgte Picture Control fra, eller
forøg den (bemærk, at alle manuelle justeringer
derved nulstilles). Ikke tilgængelig med Neutral,
Monokrom, Jævn eller brugerdefinerede Picture
Controls (0 135).
Denne indstilling bestemmer omridsets skarphed.
Vælg A for automatisk justering af skarpheden i
henhold til motivtypen.
Justér klarheden manuelt, eller vælg A for at lade
kameraet justere klarheden automatisk. Afhængigt af
motivtypen kan der forekomme skygger omkring lyse
motiver, eller der kan forekomme glorier omkring
mørke motiver ved visse indstillinger. Klarhed
anvendes ikke på videoer.
Justér kontrasten manuelt, eller vælg A for automatisk
at lade kameraet justere kontrasten.
Hæv eller sænk lysstyrken uden tab af detaljer i
markeringer eller skygger.
Manuelle justeringer
(kun ikke-monokrom)
Manuelle justeringer
(kun monokrom)
Farvemætning
Bestemmer farvernes intensitet. Vælg A for
automatisk justering af farvemætning i henhold til
motivtypen.
Farveglød
Justér farveglød.
Filtereffekter
Simulerer effekten af farvefiltre på monokrome
billeder (0 134).
Toning
Vælg det farveskær, der anvendes på monokrome
billeder (0 135).
133
D "A" (Auto)
Resultaterne af automatisk skarphed, klarhed, kontrast og farvemætning
varierer afhængigt af eksponeringen og motivets placering på billedet.
Anvend et type G-, E- eller D-objektiv for bedste resultat.
A Skift mellem Manuel og Auto
Tryk på knappen X (T) for at skifte frem og
tilbage mellem indstillingerne Manuel og Auto
(A) for skarphed, klarhed, kontrast og
farvemætning.
A Indstillinger for brugerdefinerede Picture Controls
De tilgængelige indstillinger i brugerdefinerede Picture Controls er de
samme som dem, de brugerdefinerede Picture Controls blev baseret på.
A Forrige indstillinger
Indikatoren j under værdivisningen i
indstillingsmenuen for Picture Controls
indikerer indstillingens forrige værdi. Anvend
den som reference ved justering af
indstillingerne.
A Filtereffekter (kun Monokrom)
Indstillingerne i denne menu simulerer effekten af farvefiltre på
monokrome billeder. Du kan vælge mellem følgende filtereffekter:
Y
O
R
G
Indstilling
Gul
Orange
Rød
Grøn
Beskrivelse
Øger kontrasten. Kan anvendes til at reducere himlens
lysstyrke på landskabsbilleder. Orange giver større
kontrast end gul, og rød giver større kontrast end orange.
Gør hudtoner blødere. Kan anvendes til portrætter.
Bemærk, at de effekter, der opnås med Filtereffekter, er mere udtalte end
dem, der frembringes ved brug af fysiske glasfiltre.
134
A Toning (kun Monokrom)
Hvis du trykker på 3, når Toning er valgt, vises
indstillingerne for farvemætning. Tryk på 4
eller 2 for at justere farvemætningen.
Farvemætningskontrollen er ikke tilgængelig,
når B&W (sort-hvid) er valgt.
Oprettelse af brugerdefinerede Picture Controls
De Picture Controls, der følger med kameraet, kan ændres og
gemmes som brugerdefinerede Picture Controls.
1 Vælg Håndter Picture Control.
Markér Håndter Picture Control i én af
optagemenuerne, og tryk på 2.
2 Vælg Gem/rediger.
Markér Gem/rediger, og tryk på 2.
3 Vælg en Picture Control.
Markér en eksisterende Picture Control,
og tryk på 2, eller tryk på J for at
fortsætte til trin 5 for at gemme en kopi
af den markerede Picture Control uden
videre ændringer.
135
4 Redigér den valgte Picture Control.
Se side 133 for at få yderligere
oplysninger. For at slette alle ændringer
og starte forfra fra
standardindstillingerne skal du trykke
på knappen O (Q). Tryk på J for at
afslutte, når indstillingerne er som
ønsket.
5 Vælg en destination.
Vælg en destination til den
brugerdefinerede Picture Control (C-1 til
C-9), og tryk på 2.
6 Navngiv Picture Control.
Tastaturfelt
Dialogboksen til indtastning af tekst til
højre vises. Som standard navngives nye
Picture Controls ved at tilføje et tocifret
tal (tildeles automatisk) til navnet på
den eksisterende Picture Control; for at
anvende standardnavnet skal du
fortsætte til trin 7. For at flytte markøren
Navnefelt
rundt i navneområdet skal du holde
knappen W (S) nede og trykke på 4
eller 2. For at indtaste et nyt bogstav på markørens aktuelle
position skal du anvende multivælgeren til at markere det
ønskede tegn i tastaturfeltet og trykke på J. For at slette tegnet
på den aktuelle markørposition skal du trykke på knappen
O (Q).
Navnene på brugerdefinerede Picture Controls kan have en
længde på op til 19 tegn. Alle tegn efter det 19. slettes.
136
7 Tryk på X (T).
Tryk på knappen X (T) for at gemme
ændringerne og afslutte. Den nye
Picture Control vises på Picture Controllisten.
Knappen X (T)
A Håndter Picture Control > Omdøb
Brugerdefinerede Picture Controls kan
omdøbes til hver en tid ved hjælp af
indstillingen Omdøb i menuen Håndter
Picture Control.
A Håndter Picture Control > Slet
Indstillingen Slet i menuen Håndter Picture
Control kan anvendes til at slette valgte
brugerdefinerede Picture Controls, når de ikke
længere skal anvendes.
A Ikonet for den oprindelige Picture Control
Den oprindelige forudindstillede Picture
Control, som den brugerdefinerede Picture
Control er baseret på, indikeres af et ikon i
øverste højre hjørne af redigeringsvisningen.
Ikon for oprindelig Picture
Control
137
A Deling af brugerdefinerede Picture Controls
Punktet Indlæs/gem i menuen Håndter
Picture Control tilbyder indstillingerne, der er
anført nedenfor. Anvend disse indstillinger til at
kopiere brugerdefinerede Picture Controls over
på og fra hukommelseskort (disse indstillinger
er kun tilgængelige til hukommelseskortet i
plads 1 og kan ikke benyttes til kortet i plads 2).
Når Picture Controls er kopieret over på
hukommelseskortene, kan de anvendes med andre kameraer eller
kompatibel software.
• Kopier til kort: Kopiér en brugerdefineret Picture Control (C-1 til C-9) fra
kameraet til en valgt destination (1 til 99) på hukommelseskortet.
• Kopier til kamera: Kopiér brugerdefinerede Picture Controls fra
hukommelseskortet til brugerdefinerede Picture Controls C-1 til C-9 på
kameraet, og vælg et navn til dem.
• Slet fra kort: Slet valgte, brugerdefinerede Picture Controls fra
hukommelseskortet.
138
Bevarelse af detaljer i markeringer og
skygger
(Kun indstillingerne P, S, A og M)
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i markeringer og skygger og giver
billeder med naturlig kontrast. Funktionen kan anvendes til
motivtyper med høj kontrast, for eksempel ved fotografering af
meget oplyste udendørsmotiver gennem en dør eller et vindue eller
ved fotografering af motiver i skygge på en solskinsdag. Funktionen
er mest effektiv, når den anvendes sammen med matrix-lysmåling
(0 105).
Aktiv D-Lighting fra
Aktiv D-Lighting: Y Auto
D "Aktiv D-Lighting" sammenlignet med "D-Lighting"
Indstillingen Aktiv D-Lighting i optagemenuen for billeder justerer
eksponeringen før optagelse for at optimere det dynamiske område, mens
indstillingen D-Lighting i retoucheringsmenuen (0 294) lysner skygger på
billederne efter optagelse.
139
For at anvende Aktiv D-Lighting:
1 Vælg Aktiv D-Lighting.
Markér Aktiv D-Lighting i
billedoptagemenuen, og tryk på 2.
2 Vælg en indstilling.
Markér den ønskede indstilling, og tryk
på J. Hvis Y Auto er valgt, justerer
kameraet automatisk Aktiv D-Lighting i
henhold til optageforholdene (i
indstilling M svarer Y Auto dog til
Q Normal).
D Aktiv D-Lighting
Ved nogle motiver kan du opleve ujævne skygger, skygger omkring lyse
genstande eller glorier omkring mørke genstande.
A Se også
Når Aktiv D-Lighting-bracketing er valgt for brugerindstilling e6 (Indst.
af auto-bracketing, 0 284), varierer kameraet Aktiv D-Lighting over en
serie af billeder (0 207). Hvis du ønsker det, kan du anvende knappen Fn og
det primære kommandohjul til at vælge Aktiv D-Lighting; for yderligere
information, se brugerindstilling f2 (Tilknyt knappen Fn, 0 284).
140
High Dynamic Range (HDR)
Når High Dynamic Range (HDR) anvendes til motiver med høj
kontrast, bevarer den detaljer i markeringer og skygger ved at
kombinere to billeder taget ved forskellig eksponering. HDR er mest
effektiv, når den anvendes sammen med matrix-lysmåling (0 105;
ved spotmåling eller centervægtet lysmåling og anvendelse af ikkeCPU objektiv svarer en styrke på Auto til Normal). Den kan ikke
anvendes til optagelse af NEF (RAW)-billeder. Flashbelysning,
bracketing (0 197), multieksponering (0 211) og time-lapse
fotografering (0 171) kan ikke anvendes, når HDR er slået til, og
lukkertiderne A og % er ikke tilgængelige.
+
Første eksponering
(mørkere)
Anden eksponering
(lysere)
Kombineret HDR-billede
1 Vælg HDR (high dynamic range).
Markér HDR (high dynamic range) i
optagemenuen for billeder, og tryk på
2.
141
2 Vælg en indstilling.
Markér HDR-indstilling, og tryk på 2.
Markér én af følgende, og tryk på J.
• For at tage en serie af HDR-billeder skal du
vælge 6 Til (serie). HDR-optagelsen
fortsætter, til du vælger Fra for
HDR-indstilling.
• For at tage ét HDR-billede skal du vælge Til
(enkelt billede). Normal optagelse
genoptages automatisk efter oprettelsen af et enkelt
HDR-billede.
• For at afslutte uden at oprette flere HDR-billeder skal du vælge Fra.
Hvis Til (serie) eller Til (enkelt billede)
er valgt, vises ikonet l i søgeren.
3 Vælg HDR-styrke.
For at vælge forskellen i eksponering
mellem de to billeder (HDR-styrke) skal
du markere HDR-styrke og trykke på 2.
Markér den ønskede indstilling, og tryk
på J. Hvis Auto er valgt, justerer
kameraet automatisk HDR-styrken, så
den passer til motivtypen.
142
Søger
4 Komponér et billede, fokusér, og optag.
Kameraet tager to eksponeringer, når
udløserknappen trykkes helt ned.
l j blinker på kontrolpanelet, og
l l blinker i søgeren, mens
billederne kombineres; der kan først
tages billeder efter endt optagelse.
Uanset den aktuelt valgte indstilling for
udløserindstilling tages der kun ét
billede, hver gang udløserknappen
trykkes ned.
Kontrolpanel
Søger
Hvis Til (serie) er valgt, slukker HDR kun, når Fra er valgt for
HDR-indstilling; hvis Til (enkelt billede) er valgt, slukker HDR
automatisk, når billedet er taget. Ikonet l forsvinder fra
visningen, når HDR-optagelsen afsluttes.
D Komposition af HDR-billeder
Billedets kanter skæres væk. De ønskede resultater kan muligvis ikke opnås,
hvis kameraet eller motivet bevæger sig under optagelsen. Det anbefales at
anvende stativ. Alt efter motivtypen kan effekten muligvis ikke ses, der kan
forekomme skygger omkring lyse genstande, eller der kan forekomme
glorier omkring mørke genstande. Ujævne skygger er muligvis synlige ved
nogle motiver.
A Intervaloptagelse
Hvis Til (serie) er valgt for HDR-indstilling, før intervaloptagelsen starter,
bliver kameraet ved med at optage HDR-billeder ved det valgte interval
(hvis Til (enkelt billede) er valgt, slutter intervaloptagelse efter et enkelt
billede).
143
Flashfotografering
Anvendelse af den indbyggede flash
Den indbyggede flash kan ikke alene anvendes i situationer, hvor
det naturlige lys er utilstrækkeligt, men også til at udfylde skygger
og motiver i modlys eller til at gøre motivets øjne til blikfang på
billedet.
Automatiske pop op-indstillinger
I indstillingerne i, k, p, n, o, s, w og g popper den indbyggede
flash automatisk op og går af efter behov.
1 Vælg en flashindstilling.
Mens du holder knappen M (Y) nede, skal du dreje det primære
kommandohjul, indtil den ønskede flashindstilling vises.
Knappen M (Y)
Primært
kommandohjul
Informationsvisning
A Live View
I Live View vises den valgte indstilling på skærmen.
144
2 Tag billeder.
Flashen popper op som
ønsket, når udløserknappen
trykkes halvt ned, og går af,
når der tages et billede. Hvis
flashen ikke popper op
automatisk, MÅ DU IKKE forsøge
at hæve den manuelt. Overholdes denne anvisning ikke, kan det
beskadige flashen.
❚❚ Flashindstillinger
Du kan vælge mellem følgende flashindstillinger:
Automatisk flash: Hvis belysningen er dårlig, eller motivet er taget i
modlys, popper flashen automatisk op, når udløserknappen
trykkes halvt ned, og går af efter behov. Ikke tilgængelig i
indstillingen o.
Auto med rød-øje-reduktion: Anvendes til portrætter. Flashen popper
op og går af efter behov, men før den går af, lyser rød-øjereduktionslyset for at hjælpe med at reducere "rød-øje". Ikke
tilgængelig i indstillingen o.
Automatisk langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion: Som for auto
med rød-øje-reduktion, bortset fra at lange lukkertider anvendes
til at opfange baggrundsbelysning. Anvendes til portrætter taget
om aftenen eller ved ringe belysning. Tilgængelig i indstillingen
o.
Automatisk langtidssynkronisering: Lange lukkertider anvendes til at
opfange baggrundsbelysningen på billeder taget om aftenen
eller ved ringe belysning. Tilgængelig i indstillingen o.
j
Fra: Flashen går ikke af.
145
Manuelle pop op-indstillinger
I indstillingerne P, S, A, M og 0 skal flashen hæves manuelt. Flashen
går ikke af, hvis den ikke hæves.
1 Hæv flashen.
Tryk på knappen M (Y) for at hæve
flashen. Bemærk, at hvis flashen er
slukket, eller der er monteret en ekstern
flashenhed, popper den indbyggede
flash ikke op; fortsæt til trin 2.
Knappen M (Y)
2 Vælg en flashindstilling (kun indstillingerne P, S, A og M).
Mens du holder knappen M (Y) nede, skal du dreje det primære
kommandohjul, indtil den ønskede flashindstilling vises.
Knappen M (Y)
Primært
kommandohjul
Informationsvisning
3 Tag billeder.
Hvis der er valgt en anden indstilling end j, går flashen af, hver
gang der tages et billede.
A Live View
I Live View vises den valgte indstilling på skærmen.
146
❚❚ Flashindstillinger
Du kan vælge mellem følgende flashindstillinger:
Udfyldningsflash: Flashen går af ved hvert billede.
Rød-øje-reduktion: Anvendes til portrætter. Flashen går af ved hvert
billede, men før den går af, lyser rød-øje-reduktionslyset for at
hjælpe med at reducere "rød-øje". Ikke tilgængelig i indstillingen 0.
Rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering: Som for "rød-øjereduktion" ovenfor, bortset fra at lukkertiden automatisk forlænges
for at opfange baggrundsbelysning om aftenen eller ved svag
belysning. Anvendes, når du ønsker at medtage
baggrundsbelysning på portrætter. Ikke tilgængelig i
indstillingerne S, M og 0.
Langtidssynkronisering: Som for "udfyldningsflash" ovenfor, bortset fra
at lukkertiden automatisk forlænges for at fange
baggrundsbelysning om aftenen eller ved ringe belysning.
Anvendes, når du ønsker at fange både motiv og baggrund. Ikke
tilgængelig i indstillingerne S, M og 0.
Langtidssynkronisering med bageste lukkergardin: Som for "synkronisering
med bageste lukkergardin" nedenfor, bortset fra at lukkertiden
automatisk forlænges for at fange baggrundsbelysning om aftenen
eller ved ringe belysning. Anvendes, når du ønsker at fange både
motiv og baggrund. Ikke tilgængelig i indstillingerne S, M og 0.
S vises, når indstillingerne er som ønsket.
Synkronisering med bageste lukkergardin: Flashen går af, lige før lukkeren
lukker, og skaber en strøm af lys bag lyskilder, der bevæger sig som
nedenfor til højre. Ikke tilgængelig i indstillingerne P, A og 0.
Synkronisering med forreste
lukkergardin
j
Synkronisering med bageste
lukkergardin
Fra: Flashen går ikke af. Ikke tilgængelig i indstillingen 0.
147
A Sænkning af den indbyggede flash
For at spare strøm, når flashen ikke anvendes,
skal du forsigtigt trykke den nedad, til låsen
falder i hak.
D Den indbyggede flash
Fjern modlysblænderne for at undgå skygger. Flashen har en
minimumsrækkevidde på 0,6 m og kan ikke anvendes i makroområdet på
zoomobjektiver med makrofunktion. i-TTL-flashstyring er tilgængelig ved
ISO-følsomheder på mellem 100 og 12800; ved værdier på over 12800 kan
de ønskede resultater muligvis ikke opnås ved visse afstande eller
blændeværdier.
Hvis flashen går af i kontinuerlige udløserindstillinger (0 66), tages der kun
ét billede, hver gang udløserknappen trykkes ned.
Udløseren deaktiveres muligvis kortvarigt for at beskytte flashen, efter at
den er blevet anvendt til adskillige optagelser i træk. Flashen kan anvendes
igen efter en kort pause.
A Tilgængelige lukkertider med den indbyggede flash
Følgende lukkertider er tilgængelige med den indbyggede flash.
Indstilling
i, p, n, s, w, 0, g, P *, A *
k
o
S*
M*
*
Lukkertid
/ / sek.
1/250–1/30 sek.
1/250–1 sek.
1/250–30 sek.
1 250–1 60
/
1 250–30
sek., A, %
/
Tider helt ned til 1 8000 sek. er tilgængelige med de ekstra flashenheder, der understøtter auto FP
High-Speed-synkronisering, når 1/320 sek. (Auto FP) eller 1/250 sek. (Auto FP) er
valgt for brugerindstilling e1 (Flashsynk. hastighed, 0 282). Når 1/320 sek. (Auto
FP) er valgt, er lukkertider helt ned til 1/320 sek. tilgængelige med den indbyggede flash.
148
A Flashstyringsindstilling
Kameraet understøtter følgende i-TTL-flashstyringsindstillinger:
• i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer: Flashen
udsender en serie af næsten usynlige præ-flash (skærm præ-flash)
umiddelbart før den primære flash. Præflash reflekteret fra genstande
overalt i billedet opfanges af en 2016-pixels RGB-sensor og analyseres
kombineret med afstandsinformation fra matrix-lysmålingssystemet for
at justere flashudladningen for naturlig balance mellem hovedmotivet og
den omgivende baggrundsbelysning. Hvis type G-, E- eller D-objektiver
anvendes, bliver afstandsinformationen medtaget ved beregning af
flashens udladning. Præcisionen af beregningen kan øges for ikke-CPUobjektiver ved at angive objektivdata (brændvidde og
maksimumblænde; se side 224). Ikke tilgængelig, når der anvendes
spotmåling.
• Standard i-TTL-udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer: Flashudladningen
justeres for at give en belysning i billedet ved standardniveau;
baggrundens lysstyrke tages ikke i betragtning. Anbefales til billeder,
hvor hovedmotivet fremhæves på bekostning af detaljer i baggrunden,
eller når der anvendes eksponeringskompensation. Standard i-TTLudfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer aktiveres automatisk,
når der anvendes spotmåling.
A Lysmåling
Vælg matrix eller centervægtet eller lysmåling for at aktivere i-TTLafbalanceret udfyldningsflash på digitale spejlreflekskameraer. Standard
i-TTL-udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer aktiveres
automatisk, når der anvendes spotmåling.
149
A Blænde, følsomhed og flashområde
Flashområdet varierer med følsomhed (ækvivalent til ISO) og blænde.
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
200
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
Blænde ved ISO-ækvivalens på
400
800
1600 3200
2.8
4
5.6
8
4
5.6
8
11
5.6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
Omtrentlig
rækkevidde
m
0,7–8,5
0,6–6,0
0,6–4,2
0,6–3,0
0,6–2,1
0,6–1,5
0,6–1,1
0,6–0,8
12800
16
22
32
—
—
—
—
—
Den indbyggede flash har en minimumsrækkevidde på 0,6 m.
I indstilling P er maksimumblænden (mindste blændeværdi) begrænset i
henhold til ISO-følsomhed som vist herunder:
100
2.8
200
3.5
Maksimumblænde ved ISO-ækvivalens på:
400
800
1600
3200
4
5
5.6
7.1
6400
8
12800
10
Hvis den maksimale blænde på objektivet er mindre, end hvad der er
angivet herover, er blændens maksimale værdi den maksimale blænde for
objektivet.
A Se også
Se side 153 for information om låsning af flashværdien (FV) for et lysmålt
motiv, inden du komponerer et billede igen.
Menuindstillinger med relevans for dette afsnit er opstillet nedenfor.
• Brugerindstilling e1 (Flashsynk.hastighed): Aktiver eller deaktiver auto FP
High-Speed-synkronisering, og vælg en flashsynkroniseringshastighed
(0 282)
• Brugerindstilling e2 (Flashlukkertid): Vælg den længst mulige lukkertid ved
anvendelse af flash (0 283)
• Brugerindstilling e3 (Flashstyring af indb. flash): Vælg
flashstyringsindstilling (0 283)
150
Flashkompensation (Kun indstillingerne P, S, A, M og SCENE)
Flashkompensation anvendes for at ændre flashudladningen med
fra –3 EV til +1 EV i trin på 1/3 EV, hvilket ændrer hovedmotivets
lysstyrke i forhold til baggrunden. Flashudladningen kan øges for at
få hovedmotivet til at fremstå lysere eller sænkes for at undgå
uønskede markeringer eller refleksioner.
Tryk på knappen M (Y), og drej
det sekundære kommandohjul,
indtil den ønskede værdi vises.
Generelt skal man anvende
plusværdier til at gøre motivet
lysere og minusværdier til at gøre
det mørkere.
Kontrolpanel
±0 EV
Knappen M (Y)
Sekundært
kommandohjul
Informationsvisning
–0,3 (–1/3) EV
+1,0 EV
A Live View
I Live View vises den valgte værdi på skærmen.
151
Ved andre værdier end ±0,0 vises ikonet Y, efter at du har udløst
knappen M (Y). Den aktuelle værdi for flashkompensation kan
bekræftes ved at trykke på knappen M (Y).
Den normale flashudladning kan gendannes ved at indstille
flashkompensationen til ±0,0. Undtagen i indstillingen SCENE
nulstilles flashkompensationen ikke, når kameraet slukkes (i
indstillingen SCENE nulstilles flashkompensationen, når der vælges
en anden indstilling, eller kameraet slukkes).
A Ekstra flashenheder
Flashkompensation valgt med den ekstra flashenhed føjes til den
flashkompensation, der vælges med kameraet.
A Se også
For information om valg af trinstørrelser tilgængelige for
flashkompensation, se brugerindstilling b2 (EV-trin for eksp. kontrol,
0 278). For information om valg af, hvordan flash og
eksponeringskompensation kombineres, se brugerindstilling e4
(Eksponeringskomp. til flash, 0 283). For information om automatisk
ændring af flashniveau over en serie af billeder, se side 197.
152
FV-lås
Denne funktion anvendes til at låse flashudladningen, så billederne
kan komponeres igen uden at ændre flashniveauet samt sikre, at
flashudladningen passer til motivet, selv når motivet ikke er placeret
i midten af billedet. Flashudladningen justeres automatisk ved hver
ændring af ISO-følsomhed og blændeåbning.
For anvendelse af FV-lås:
1 Tilknyt FV-lås til en kameraknap.
Vælg FV-lås som indstillingen "Tryk" for
brugerindstilling f2 (Tilknyt knappen
Fn, 0 284), f3 (Tilknyt
dybdeskarphedsknap, 0 285) eller f4
(Tilknyt knappen AE-L/AF-L, 0 285).
2 Hæv flashen.
I indstillingerne P, S, A, M og 0 kan du
hæve flashen ved at trykke på knappen
M (Y). I indstillingerne i, k, p, n, o,
s, w og g popper flashen automatisk
op efter behov.
Knappen M (Y)
3 Fokusér.
Placér motivet i midten af
billedet, og tryk
udløserknappen halvt ned
for at fokusere.
153
4 Lås flashniveau.
Når du har bekræftet, at
flashindikatoren (M) vises, skal du
trykke på den knap, du valgte i trin 1.
Flashen udsender en præ-flash på skærmen for at bestemme et
passende flashniveau. Flashudladningen låses på dette niveau,
og ikonet for FV-lås (e) ses i visningen.
5 Komponér billedet igen.
6 Tag billedet.
Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet. Hvis ønsket,
kan der tages flere billeder uden at fjerne FV-låsen.
7 Fjern FV-lås.
Tryk på knappen, du valgte i trin 1, for at fjerne FV-låsen. Bekræft,
at ikonet for FV-lås (e) ikke længere vises.
A Anvendelse af FV-lås med den indbyggede flash
FV-lås er kun tilgængelig med den indbyggede flash, når TTL er valgt for
brugerindstilling e3 (Flashstyring af indb. flash, 0 283). Bemærk, at når
der er valgt commander-indstilling for brugerindstilling e3, er du nødt til at
indstille flashstyringsindstilling for masteren eller indstille mindst én
fjernstyringsgruppe til TTL eller AA.
154
A Lysmåling
Når der anvendes FV-lås med den indbyggede flash uden nogen ekstra
flashenheder, måler kameraet en cirkel på 4 mm midt i billedet. Når den
indbyggede flash anvendes med ekstra flashenheder (Advanced Wireless
Lighting), måler kameraet hele billedet.
155
Optagelse med fjernbetjening
Anvendelse af ekstra ML-L3-fjernbetjening
Den ekstra fjernbetjening ML-L3 (0 319) kan anvendes til at
reducere kamerarystelse eller til selvportrætter.
1 Vælg Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3).
Markér Fjernbetjeningsindstilling
(ML-L3) i billedoptagemenuen, og tryk
på 2.
2 Vælg fjernbetjeningsindstilling.
Markér en af følgende indstillinger, og tryk på J.
$
Indstilling
Forsinket
fjernbetjening
Fjernbetj. med
hurtig respons
&
Hæv spejl med
fjernbetjening
7
Fra
%
Beskrivelse
Lukkeren udløses, 2 sek. efter at der trykkes på
udløserknappen på ML-L3.
Lukkeren udløses, når der trykkes på
udløserknappen på ML-L3.
Tryk én gang på udløserknappen på ML-L3 for at
hæve spejlet, og tryk endnu engang for at udløse
lukkeren og tage billedet. Forhindrer slør som
følge af kamerabevægelser, når spejlet hæves.
Lukkeren kan ikke udløses ved hjælp af ML-L3.
3 Komponér billedet.
Montér kameraet på et stativ, eller anbring kameraet på et stabilt
og plant underlag.
156
4 Tag billedet.
I en afstand af 5 m eller derunder skal du
rette senderen på ML-L3 mod en af
kameraets infrarøde modtagere (0 2, 4)
og trykke på udløserknappen på ML-L3.
I indstillingen Forsinket fjernbetjening
lyser selvudløserlampen i omtrent to
sekunder, før lukkeren udløses. I
indstillingen Fjernbetjening med hurtig respons blinker
selvudløserlampen, når lukkeren er udløst. I indstillingen Hæv
spejl med fjernbetjening hæver et enkelt tryk på udløserknappen
på ML-L3 spejlet; lukkeren udløses, og selvudløserlampen
blinker efter 30 sek., eller når der trykkes på knappen igen.
A Udløserindstilling
Når du anvender en ekstra ML-L3-fjernbetjening, ignoreres
udløserindstillingen valgt med hjulet til valg af udløserindstilling (0 66) til
fordel for indstillingen valgt for Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3) i
billedoptagemenuen.
D Inden anvendelse af ekstra ML-L3-fjernbetjeninger
Før du anvender fjernbetjeningen første gang, skal du fjerne
batteriisoleringsstykket i klar plast.
157
A Anvendelse af den indbyggede flash
Før du tager et billede med flash i manuelle pop op-flashindstillinger
(0 146), skal du trykke på knappen M (Y) for at hæve flashen og vente på,
at flashindikatoren (M) vises (0 36). Optagelsen afbrydes, hvis flashen
hæves, mens fjernbetjeningsindstillingen er aktiv. Hvis flashen er
nødvendig, reagerer kameraet først på udløserknappen på ML-L3, når
flashen er ladet op. I automatiske pop op-indstillinger (0 144) begynder
flashen at lade op, når der er valgt en fjernbetjeningsindstilling; når flashen
er ladet op, popper den automatisk op og går af efter behov.
I flashindstillinger, der understøtter rød-øje-reduktion, lyser rød-øjereduktionslyset i omtrent ét sekund, før lukkeren udløses. I indstillingen
Forsinket fjernbetjening lyser selvudløserlampen i to sekunder efterfulgt af
rød-øje-reduktionslyset, der lyser i ét sekund, før lukkeren udløses.
A Fokusering i fjernbetjeningsindstilling
Kameraet justerer ikke fokus kontinuerligt, når der er valgt kontinuerlig
autofokus; bemærk dog, at du uanset den valgte autofokusindstilling kan
fokusere ved at trykke kameraets udløserknap halvt ned før optagelse. Hvis
der er valgt automatisk eller single autofokus, eller kameraet er i Live View i
forsinket fjernbetjening eller fjernbetjening med hurtig respons, justerer
kameraet automatisk fokus før optagelse; hvis kameraet er ude af stand til
at fokusere i søgerfotografering, vender det tilbage til standby uden at
udløse lukkeren.
A Indstillingen Hæv spejl med fjernbetjening
Når spejlet er hævet, kan billeder ikke indrammes i søgeren, og der udføres
ikke autofokus og lysmåling.
158
A Afslutning af fjernbetjeningsindstilling
Fjernbetjeningen annulleres automatisk, hvis der ikke tages noget billede
inden det valgte tidsrum for brugerindstilling c5 (Ventetid fjernbetjening
(ML-L3), 0 279), hvis Fra er valgt for Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3),
hvis der udføres to-knaps-nulstilling (0 194), eller optageindstillingerne
nulstilles ved hjælp af Nulstil billedoptagemenu (0 268).
D Tilknyt udløserknap
Hvis Optag videoer er valgt for brugerindstilling g4 (Tilknyt udløserknap,
0 288), kan ML-L3 ikke anvendes, når Live View-vælgeren drejes hen på 1.
A Tildæk søgeren
For at forhindre at det lys, der kommer ind via søgeren, ses på billederne
eller forstyrrer eksponering, skal du fjerne gummiøjestykket og tildække
søgeren med det medfølgende øjestykkedæksel (0 70).
A Se også
For information om valg af længden på det tidsrum, hvor kameraet
forbliver i standby-indstilling, mens det afventer signal fra
fjernbetjeningen, se brugerindstilling c5 (Ventetid fjernbetjening
(ML-L3); 0 279). For information om styring af biplydene, der lyder ved
anvendelse af fjernbetjening, se brugerindstilling d1 (Bip; 0 280).
159
Trådløse fjernbetjeninger
Når kameraet anvendes med ekstra trådløse fjernbetjeninger af
typerne WR-1 og WR-R10/WR-T10 (0 319), udfører
udløserknapperne på WR-1 og WR-T10 samme funktioner som
kameraets udløserknap og muliggør kontinuerlig fotografering
med fjernbetjening og selvudløserfotografering.
Trådløse fjernbetjeninger af typen WR-1
WR-1 kan fungere enten som sender eller modtager og anvendes i
kombination med enten en anden WR-1 eller en trådløs
fjernbetjening af typen WR-R10 eller WR-T10. Eksempelvis kan en
WR-1 tilsluttes til tilbehørsstikket og anvendes som modtager, så
kameraindstillingerne kan ændres, eller lukkeren kan udløses via
fjernadgang af en anden WR-1, der fungerer som sender.
Trådløse fjernbetjeninger af typerne WR-R10/
WR-T10
Når der er tilsluttet en WR-R10 (sendemodtager) til kameraet, kan
lukkeren udløses ved hjælp af en WR-T10 (sender).
160
Optagelse og visning af videoer
Optagelse af videoer
Video kan optages i Live View.
1 Drej Live View-vælgeren hen på 1.
A Valg af blænde (indstillingerne A og M)
I indstillingerne A og M skal du vælge en
blænde, før du trykker på knappen a for at
starte Live View.
Live View-vælger
2 Tryk på knappen a.
Spejlet hæves, og motivet, der ses
gennem objektivet, vises på
kameraskærmen, som det ville se ud på
den faktiske video, ændret til
eksponeringens virkninger. Motivet er
ikke længere synligt i søgeren.
Knappen a
A Ikonet 0
Ikonet 0 (0 165) viser, at der ikke kan optages video.
161
3 Fokus.
Komponér åbningsbilledet, og fokusér
(tryk på knappen X/T for at zoome
ind og opnå præcist fokus som
beskrevet på side 38; for yderligere information om fokusering
under optagelse af video, se side 83). Bemærk, at antallet af
motiver, som kan registreres i ansigtsprioriteret AF, falder under
optagelse af video.
A Eksponering
De tilgængelige eksponeringsindstillinger varierer alt efter
optageindstillingen:
—
—
✔
—
ISOfølsomhed
(0 275)
—
—
✔
—
—
—
Lukkertid
P, S
A
M
SCENE, %
Andre
optageindstillinger
Eksponeringskompensation
Lysmåling
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
—
—
I indstilling M kan lukkertiden indstilles til værdier mellem / sek. og
1/8000 sek. (den længst mulige lukkertid varierer med billedhastigheden;
0 166). Spotmåling er ikke tilgængelig. Hvis resultatet er over- eller
undereksponeret, skal du afslutte og genstarte Live View.
1 25
A Hvidbalance
I indstillingerne P, S, A og M kan du til hver en tid indstille hvidbalancen
ved at trykke på knappen L (U) og dreje det primære
kommandohjul (0 111).
162
4 Start optagelsen.
Tryk på videooptageknappen for at
starte optagelse. Der vises en
optageindikator og den resterende tid
på skærmen. Du kan låse eksponeringen
ved at trykke på knappen A AE-L/AF-L
(0 107) eller ændre den med op til
Videooptageknap
±3 EV i trin på 1/3 EV ved hjælp af
Optageindikator
eksponeringskompensation (0 109). I
autofokusindstilling kan kameraet
fokuseres igen ved at trykke
udløserknappen halvt ned.
Resterende tid
A Lyd
Kameraet kan både optage video og lyd; dæk ikke mikrofonen foran på
kameraet til under optagelse af video (0 1). Bemærk, at den
indbyggede mikrofon muligvis optager støj fra kameraet eller
objektivet under autofokus eller vibrationsreduktion (VR).
163
5 Afslut optagelse.
Tryk på videooptageknappen igen for at
afslutte optagelsen. Optagelsen
afsluttes automatisk, når den maksimale
længde er nået, eller når
hukommelseskortet er fuldt.
A Maksimal længde
Den maksimale længde på enkeltstående videofiler er 4 GB (for
maksimale optagetider, se side 166); bemærk, at optagelsen muligvis
slutter, før denne længde er nået alt efter hukommelseskortets
skrivehastighed (0 379).
6 Afslut Live View.
For at afslutte Live View skal du trykke
på knappen a.
164
Live View-visningen: Videoer
q
w
e
r
ui
o
t
y
Punkt
Beskrivelse
0
—
q Ikonet "Ingen video" Viser, at der ikke kan optages video.
Lydstyrke for lydudladning til hovedtelefoner.
Hovedtelefonens
Vises, når der er tilsluttet hovedtelefoner købt 193
w lydstyrke
hos tredjepartsforhandlere.
192,
e Mikrofonfølsomhed Mikrofonfølsomhed.
273
Niveau for optagelse af lyd. Vises med rødt,
hvis niveauet er for højt; justér
—
r Lydniveau
mikrofonfølsomheden efter det.
192,
Den aktuelle frekvensrespons.
t Frekvensrespons
274
192,
y Reduktion af vindstøj Vises, når reduktion af vindstøj er slået til.
274
Resterende tid
163
u (Live View af video) Den tilgængelige optagetid for video.
166
i Videobilledstørrelse Billedstørrelse for optagelse af video.
Indikator for
Vises,
når
højlysvisning
er
aktiveret.
193
o højlysvisning
165
Maksimal længde
Den maksimale længde varierer med indstillingerne valgt for
Videokvalitet og Billedstr./billedhastighed i
videooptagemenuen (0 273) som vist herunder.
Videokvalitet Billedstr./billedhastighed * Maksimal længde
Høj kvalitet
Normal
v 1920 × 1080; 60p
w 1920 × 1080; 50p
o 1920 × 1080; 30p
p 1920 × 1080; 25p
q 1920 × 1080; 24p
r 1280 × 720; 60p
s 1280 × 720; 50p
y 1920 × 1080; 60p
z 1920 × 1080; 50p
1 1920 × 1080; 30p
2 1920 × 1080; 25p
3 1920 × 1080; 24p
4 1280 × 720; 60p
5 1280 × 720; 50p
Maksimal bithastighed
(Mbps)
10 min.
42
20 min.
24
29 min. og
59 sek.
12
* Opstillede værdier. De faktiske billedhastigheder for henholdsvis 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er 59,94,
50, 29,97, 25 og 23,976 bps.
A Billedstørrelse og -hastighed
Indstillinger af 1920×1080; 60p og 1920×1080; 50p er ikke tilgængelige
for Billedstr./billedhastighed, når DX (24×16) er valgt for Billedområde i
videooptagemenuen (0 168). Du kan få adgang til disse indstillinger ved at
indstille Billedområde til 1,3× (18×12). Valg af DX (24×16) for
Billedområde, når én af disse indstillinger er slået til, nulstiller Billedstr./
billedhastighed til 1920×1080; 30p (hvis 1920×1080; 60p er valgt) eller
til 1920×1080; 25p (hvis 1920×1080; 50p er valgt).
166
Indekser
Hvis Indeksmarkering er valgt som
indstillingen "Tryk" for brugerindstilling g1
(Tilknyt knappen Fn, 0 288), g2 (Tilknyt
dybdeskarphedsknap, 0 288) eller g3
(Tilknyt knappen AE-L/AF-L, 0 288), kan
du trykke på den valgte knap under
optagelse for at tilføje indekser, der kan
anvendes til at finde frem til billeder i
forbindelse med redigering og
billedvisning (0 178; bemærk, at der ikke
kan tilføjes indekser i indstilling i). Der
kan føjes op til 20 indekser til hver video.
Knappen Pv
Indeks
A Se også
Indstillingerne Billedstørrelse, Billedhastighed, Mikrofonfølsomhed,
Kortplads og ISO-følsomhed er tilgængelige i menuen Indstillinger for
video (0 273). Du kan vælge funktioner for knapperne J, Fn, Pv og A AE-L/
AF-L henholdsvis ved hjælp af brugerindstillingerne f1 (Knappen OK;
0 284), g1 (Tilknyt knappen Fn; 0 288), g2 (Tilknyt
dybdeskarphedsknap; 0 288) og g3 (Tilknyt knappen AE-L/AF-L,
0 288) (de sidste tre indstillinger gør det også muligt for dig at låse
eksponeringen uden at skulle holde en knap trykket ned). Brugerindstilling
g4 (Tilknyt udløserknap; 0 288) kontrollerer, hvorvidt udløserknappen
kan anvendes til at starte Live View af video eller til at starte og afslutte
optagelse af video.
167
Billedområde
Valg af 1,3× (18×12) for Billedområde i videooptagemenuen
(0 274) reducerer billedvinklen og øger objektivets umiddelbare
brændvidde. Bemærk, at videoer optaget ved samme
billedstørrelse, men med andre billedområder, muligvis ikke har
samme opløsning.
DX (24×16)
168
1,3× (18×12)
Tag billeder i videoindstilling
Hvis Tag billeder er valgt for brugerindstilling g4
(Tilknyt udløserknap, 0 288), og Live View er aktiveret
med Live View-vælgeren drejet hen på 1, kan der tages
billeder på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke
udløserknappen helt ned. Hvis videooptagelse er i gang, slutter
optagelsen, og det hidtil optagede klip gemmes. Billedet bliver
optaget ved den aktuelle indstilling for billedområde ved hjælp af
en beskæring med et højde-breddeforhold på 16 : 9. Billedkvaliteten
afhænger af indstillingen valgt for Billedkvalitet i
billedoptagemenuen (0 77, 268). Bemærk, at du ikke kan få vist
eksempler på eksponering ved billeder, mens Live View-vælgeren
drejes hen på 1; for nøjagtige resultater ved optagelse indstilling M
skal du dreje vælgeren hen på C, justere eksponeringen og derefter
dreje vælgeren tilbage til 1 og starte Live View. Kontrollér
billedområdet før optagelse.
A Billedstørrelse
Du kan vælge mellem følgende størrelser:
Billedområde
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Billedstørrelse
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Størrelse (pixels)
6000 × 3368
4496 × 2528
2992 × 1680
4800 × 2696
3600 × 2024
2400 × 1344
Udskriftsstørrelse (cm) *
50,8 × 28,5
38,1 × 21,4
25,3 × 14,2
40,6 × 22,8
30,5 × 17,1
20,3 × 11,4
* Omtrentlig størrelse, når der skrives ud ved 300 dpi. Udskriftsstørrelsen i tommer svarer til
billedstørrelsen i pixels divideret med printeropløsningen i dots per inch (dpi; 1 tomme = cirka
2,54 cm).
169
A HDMI
For at anvende Live View når kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed, skal
du vælge Fra for HDMI > Enhedsstyring i opsætningsmenuen (0 292).
A Trådløse fjernbetjeninger og fjernbetjeningsledninger
Hvis Optag videoer er valgt for brugerindstilling g4 (Tilknyt udløserknap,
0 288), og Live View-vælgeren drejes hen på 1, kan udløserknapperne på
de ekstra trådløse fjernbetjeninger (0 160, 319) og
fjernbetjeningsledninger (0 319) anvendes til at starte Live View samt til at
starte og afslutte optagelse af video.
D Optagelse af videoer
Videoer optages i sRGB-farverummet. Støjstriber, streger eller
forvrængning kan være synlige på skærmen og på den færdige video under
lysstofrør, kviksølv- eller natriumlamper, eller ved motiver i bevægelse, især
hvis kameraet er panoreret vandret, eller et motiv bevæger sig vandret ved
høj hastighed gennem billedet (for information om reduktion af støjstriber
og streger, se Reduktion af støjstriber, 0 290). Forvrængede hjørner,
falske farver, moiré og lyse pletter kan ligeledes forekomme. Lyse områder
eller streger kan forekomme i nogle områder af billedet med blinkende
skilte og andre periodiske lyskilder, eller hvis motivet kortvarigt oplyses af
stroboskoplys eller en anden kraftig, momentan lyskilde. Undgå at rette
kameraet mod solen eller andre stærke lyskilder. Overholdes denne
anvisning ikke, kan der ske skade på kameraets indre kredsløb.
Der kan ikke anvendes flashbelysning.
Optagelsen slutter automatisk, hvis du drejer programhjulet.
170
Time-lapse fotografering
(Kun indstillingerne i, j, P, S, A, M og SCENE)
Kameraet tager automatisk billeder ved de valgte intervaller for at
oprette en intervaloptagelsesstumfilm ved billedstørrelsen og
billedhastigheden, der aktuelt er valgt i optagemenuen for video
(0 273). For information om billedområdet, der anvendes til timelapse videoer, se side 168.
A Før optagelse
Før du påbegynder time-lapse fotografering, skal du tage et testbillede ved
de aktuelle indstillinger (komponér billedet i søgeren for et nøjagtigt vist
eksempel af eksponeringen) og få vist resultatet på skærmen. For ensartede
farver skal du vælge en anden hvidbalanceindstilling end Auto (0 111). Når
indstillingerne er som ønsket, skal du fjerne gummiøjestykket og dække
søgeren med det medfølgende øjestykkedæksel for at hindre lys, der
kommer ind igennem søgeren, i at påvirke billederne og eksponeringen
(0 70).
Det anbefales at anvende stativ. Montér kameraet på et stativ, før
optagelsen starter. For at sikre at optagelsen ikke afbrydes, skal du anvende
en ekstra lysnetadapter og et stik til lysnetadapter eller et fuldt opladet
batteri.
1 Vælg Time-lapse fotografering.
Markér Time-lapse fotografering i
videooptagemenuen for video, og tryk
på 2 for at få vist indstillingerne for
Time-lapse fotografering.
171
2 Justér indstillingerne for time-lapse fotografering.
Vælg interval, samlet optagetid og indstilling for udjævning af
eksponering.
• For at vælge interval mellem billeder:
Markér Interval, og tryk på 2.
Vælg et længere interval end den
langsomst ventede lukkertid
(minutter og sekunder), og tryk
på J.
• For at vælge den samlede optagetid:
Markér Optagetid, og tryk på 2.
172
Vælg optagetid (op til 7 timer og
59 minutter), og tryk på J.
• For at aktivere eller deaktivere udjævning af eksponering:
Markér Udjævning af
eksponering, og tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk
på J.
Valg af Til udjævner pludselige ændringer i eksponering i
andre indstillinger end M (bemærk, at udjævning af
eksponering kun træder i kraft i indstillingen M, hvis auto ISOfølsomhedsstyring er slået til).
3 Start optagelse.
Markér Start, og tryk på J. Time-lapse
fotografering begynder efter 3 sek.
Kameraet tager billeder ved det valgte
interval i den valgte optagetid. Når timelapse-videoerne er færdige, optages de
over på det hukommelseskort, der er
valgt for Destination i optagemenuen for video (0 273).
173
❚❚ Afslutning af time-lapse fotografering
For at afslutte time-lapse fotografering, før alle billeder er taget, skal
du markere Fra i menuen for time-lapse fotografering og trykke på
J eller trykke på J mellem billederne, eller straks efter at et billede
er optaget. Der oprettes en video af de billeder, der er optaget, før
time-lapse fotografering sluttede. Bemærk, at time-lapse
fotografering afsluttes, og at der ingen video optages, hvis
strømkilden fjernes eller frakobles, eller hukommelseskortet, der er
destination, skubbes ud.
❚❚ Intet billede
Kameraet springer over det aktuelle billede, hvis det ikke kan
fokusere ved hjælp af single autofokus (AF-S eller single autofokus
valgt for AF-A; bemærk, at kameraet fokuserer igen før hvert billede).
Optagelse genoptages ved næste billede.
D Time-lapse fotografering
Time-lapse er ikke tilgængelig i Live View (0 31, 161), ved lukkertiden
A eller % (0 58), eller når bracketing (0 197), High Dynamic Range
(HDR, 0 141), multieksponering (0 211) eller intervaloptagelse (0 217) er
aktive. Bemærk, at idet lukkertid og den nødvendige tid til at optage
billedet på hukommelseskortet kan variere fra billede til billede, varierer
intervallet muligvis mellem et billedes optagelse og starten på næste
billede. Optagelsen starter ikke, hvis der ikke kan optages en time-lapse
video ved de aktuelle indstillinger (hvis eksempelvis hukommelseskortet er
fuldt, hvis intervallet eller optagetiden er nul, eller hvis intervallet er
længere end optagetiden).
Time-lapse fotografering slutter muligvis, hvis kameraets knapper
anvendes, hvis indstillingerne ændres, eller HDMI-kablet tilsluttes. Der
oprettes en video af de billeder, der er optaget, før time-lapse fotografering
sluttede.
174
A Beregning af den endelige videos længde
Det samlede antal billeder i den endelige
video kan anslås ved at dividere optagetiden
med intervallet og runde op. Den endelige
videos længde kan derefter beregnes ved at
dividere antal billeder med billedhastigheden
valgt for Billedstr./billedhastighed i
optagemenuen for video (0 166, 273). En
video med 48 billeder optaget ved
1920×1080; 24p får eksempelvis en længde
på cirka to sekunder. Den maksimale længde
for videoer optaget med time-lapse
fotografering er 20 minutter.
Optaget længde/
maksimal længde
Indikator for
hukommelseskort
Billedstr./
billedhastighed
A Under optagelse
Under time-lapse fotografering lyser
hukommelseskortlampen, og indikatoren for
time-lapse-optagelse vises på kontrolpanelet.
Den resterende tid (i timer og minutter) vises i
lukkertidsvisningen lige før optagelse af hvert
billede. Ellers kan du få vist den resterende tid
ved at trykke udløserknappen halvt ned.
Uanset den valgte indstilling for brugerindstilling c2 (Standbytimer,
0 279) udløber standbytimeren ikke under optagelse.
For at få vist de aktuelle indstillinger for timelapse fotografering eller afslutte time-lapse
fotografering skal du trykke på knappen G
mellem billederne.
175
A Billedtjek
Knappen K kan ikke anvendes til at få vist billeder, mens time-lapse
fotografering er i gang, men det aktuelle billede vises i nogle få sekunder
efter hvert billede, hvis Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen
(0 267). Der kan ikke udføres andre billedvisningsfunktioner, mens billedet
vises.
A Flashfotografering
For at anvende flashen under time-lapse fotografering skal du vælge
indstillingen P, S, A eller M og trykke på knappen M (Y) for at hæve flashen,
før optagelsen begynder.
A Udløserindstilling
Uafhængigt af den valgte udløserindstilling tager kameraet ét billede ved
hvert interval. Der kan ikke anvendes selvudløser.
A Se også
For information om indstilling af bippet, der lyder, når time-lapse
fotografering er fuldført, se brugerindstilling d1 (Bip, 0 280).
176
Visning af videoer
Videoer er indikeret med ikonet 1 i fuldskærmsvisning (0 229).
Tryk på J for at starte billedvisning; din aktuelle position indikeres
af videoens statuslinje.
Ikonet 1
Længde
Aktuel position/totallængde
Statuslinje
for video
Lydstyrke
Guide
Følgende funktioner kan udføres:
For at
Anvend
Pause
Afspille
Spole tilbage/
frem
Beskrivelse
Sæt billedvisningen på pause.
J
Genoptag billedvisningen, når videoen
er sat på pause eller under
tilbagespoling/fremadspoling.
Hastigheden
øges for hvert
tryk, fra 2× til
4× til 8× til 16×; hold knappen nede for
at springe til starten eller slutningen af
videoen (det første billede indikeres af h
i skærmens øverste højre hjørne, sidste
billede indikeres af i). Hvis
billedvisningen er sat på pause, spoles
videoen tilbage eller frem ét billede ad
gangen; hold knappen nede for
kontinuerlig tilbage- eller fremadspoling.
177
For at
Anvend
Beskrivelse
Springe 10 sek.
Drej det primære kommandohjul ét stop
for at springe 10 sek. frem eller tilbage.
Springe frem/
tilbage
Drej det sekundære kommandohjul for at
springe til næste eller forrige indeks eller
for at springe til sidste eller første billede,
hvis videoen ikke indeholder indekser.
Regulere lyd
X (T)/
W (S)
Beskære video
i
Afslutte
Gå tilbage til
optageindstilling
K/
Tryk på X (T) for at øge lydstyrken, og
tryk på W (S) for at mindske den.
Se side 179 for at få yderligere
oplysninger.
Afslut, og gå til fuldskærmsvisning.
Tryk udløserknappen halvt ned for at
afslutte og gå til optageindstilling.
A Ikonet p
Videoer med indekser (0 167) indikeres af
ikonet p i fuldskærmsvisning.
178
Redigering af video
Beskær optagelserne for at oprette redigerede kopier af videoer
eller gemme udvalgte billeder som JPEG-stillbilleder.
Indstilling
9
Vælg start-/slutpunkt
4
Gem valgt billede
Beskrivelse
Opret en kopi, hvorfra uønskede optagelser er
blevet fjernet.
Gem et udvalgt billede som JPEG-stillbillede.
Beskæring af videoer
For at oprette beskårne kopier af videoer:
1 Vis en video på fuld skærm (0 229).
2 Sæt videoen på pause på det nye
åbningsbillede.
Afspil videoen som beskrevet på side
177, mens du trykker på J for at starte
og genoptage afspilning og trykker på
3 for at sætte videoen på pause og
trykker på 4 eller 2 eller drejer det
Statuslinje for video
primære eller sekundære
kommandohjul for at finde frem til det
ønskede billede. Du kan konstatere din omtrentlige placering i
videoen ved at se på statuslinjen for video. Sæt afspilningen på
pause, når du når til det nye åbningsbillede.
179
3 Vælg Vælg start-/slutpunkt.
Tryk på knappen i.
Knappen i
Markér Vælg start-/slutpunkt.
4 Vælg Startpunkt.
For at oprette en kopi, der starter fra det
aktuelle billede, skal du markere
Startpunkt og trykke på J. Billederne
før det aktuelle billede fjernes, når du
gemmer kopien i trin 9.
Startpunkt
180
5 Bekræft det nye startpunkt.
Hvis det ønskede billede ikke aktuelt
vises, skal du trykke på 4 eller 2 for at
spole frem eller tilbage (for at springe
10 sek. frem eller tilbage skal du dreje
det primære kommandohjul ét stop; for
at springe til et indeks eller til det første
eller sidste billede, hvis videoen ikke indeholder indekser, skal du
dreje det sekundære kommandohjul).
6 Vælg slutpunkt.
Tryk på L (U) for at skifte fra
værktøjet til valg af startpunkt (w) til
værktøjet til valg af slutpunkt (x), og
vælg derefter afslutningsbilledet som
beskrevet i trin 5. Billederne efter det
valgte billede fjernes, når du gemmer
kopien i trin 9.
Knappen L (U)
Slutpunkt
7 Opret kopien.
Når det ønskede afslutningsbillede vises, skal du trykke på 1.
181
8 Få vist et eksempel på videoen.
For at få vist et eksempel på kopien skal
du markere Dybdeskarphed og trykke
på J (for at afbryde eksempelvisningen
og vende tilbage til menuen for lagring
af indstillinger skal du trykke på 1). For
at annullere den aktuelle kopi og vælge
et nyt startpunkt eller slutpunkt som beskrevet på de foregående
sider skal du markere Annuller og trykke på J; for at gemme
kopien skal du fortsætte til trin 9.
9 Gem kopien.
Markér Gem som ny fil, og tryk på J for
at gemme kopien i en ny fil. For at
erstatte den originale videofil med den
redigerede kopi skal du markere
Overskriv eksisterende fil og trykke på
J.
A Beskæring af videoer
Videoer skal have en længde på mindst to sekunder. Kopien gemmes ikke,
hvis der ikke er plads nok på hukommelseskortet.
Kopierne har samme oprettelsestidspunkt og -dato som originalen.
A Fjernelse af åbnings- eller afslutningsoptagelse
For kun at fjerne åbningsoptagelsen fra videoen skal du fortsætte til trin 7
uden at trykke på knappen L (U) i trin 6. For kun at fjerne
afslutningsoptagelsen skal du vælge Slutpunkt i trin 4, vælge
afslutningsbilledet og fortsætte til trin 7 uden at trykke på knappen
L (U) i trin 6.
A Retoucheringsmenuen
Videoer kan også redigeres ved at anvende indstillingen Rediger video i
retoucheringsmenuen (0 296).
182
Lagring af valgte billeder
For at gemme en kopi af et valgt billede som JPEG-stillbillede:
1 Sæt videoen på pause på det ønskede
billede.
Afspil videoen som beskrevet på side
177 ved at trykke på J for at starte og
genoptage billedvisning og på 3 for at
sætte den på pause. Sæt videoen på
pause ved det billede, du agter at
kopiere.
2 Vælg Gem valgt billede.
Tryk på knappen i, markér derefter
Gem valgt billede, og tryk på J.
Knappen i
3 Opret en stillbillede-kopi.
Tryk på 1 for at oprette en stillbilledkopi
af det aktuelle billede.
183
4 Gem kopien.
Markér Ja, og tryk på J for at oprette en
JPEG-kopi i fin kvalitet (0 77) af det
valgte billede.
A Gem valgt billede
JPEG video-stillbilleder oprettet med indstillingen Gem valgt billede kan
ikke retoucheres. JPEG-videostillbilleder mangler visse kategorier af
billedinformation (0 234).
184
Andre optageindstillinger
Knappen R (Søgerfotografering)
Tryk på knappen R under
søgerfotografering viser
optageinformation på skærmen, herunder
lukkertid, blænde, antal resterende billeder
og indstilling af AF-metode.
Knappen R
1
2 3
4
5
6
7
8
9
1 Optageindstilling .................................6
7 Eksponeringsindikator .....................57
2 Indikator for fleksibelt program .... 52
Eksponeringskompensationsvisning
........................................................... 109
Indikator for bracketing-status
Eksponerings- og flashbracketing .............................. 198
WB-bracketing .......................... 203
8 Indikator for Aktiv D-Lighting ..... 140
9 Picture Control-indikator.............. 131
3 Flashsynkroniseringsindikator..... 282
4 Lukkertid .......................................53, 56
5 Blændestopindikator .............. 54, 308
6 Blændeåbning (blændeværdi)
........................................................54, 56
Blændeåbning (antal stop).... 54, 308
185
Informationsvisningen (Fortsat)
25
24
23
22
21
10
11
12
13
20 19 18
17 16 15 14
10 Hvidbalance ..................................... 112 18 Billedstørrelse.....................................81
11
12
13
14
15
16
17
Indikator for finindstilling af
hvidbalance .................................... 115
HDR-indikator .................................. 142
HDR-styrke........................................ 142
Multieksponeringsindikator......... 214
Bip-indikator .................................... 280
"k" (vises, når der er ledig
hukommelse til over 1000
eksponeringer)................................. 27
Indikator for billedkommentar.... 291
Copyrightoplysninger.................... 291
Indikator for "Uret er ikke indstillet"
............................................................ 188
Billedkvalitet ...................................... 78
Funktion af kortet i plads 2............. 82
19 Autofokusindstilling .........................83
20 Tilknytning af knappen Pv............ 285
21 Udløserindstilling ......................... 8, 66
Kontinuerlig optagehastighed.......67
22 Indikator for billedområde ..............74
23 Lysmåling ......................................... 105
24 Indikator for eksponerings- og
flash-bracketing............................. 198
Indikator for WB-bracketing ........ 203
Indikator for Aktiv D-Lightingbracketing ....................................... 207
25 Grad af Aktiv D-Lighting-bracketing
........................................................... 208
A Slukning af skærm
For at fjerne optageinformation fra skærmen skal du trykke på knappen R
igen eller trykke udløserknappen halvt ned. Skærmen slukker automatisk,
hvis der ikke udføres nogen handlinger i omkring 10 sekunder.
186
Informationsvisningen (Fortsat)
26 27 28 29 30 31 32 33
34
43
42
41
35
40
36
39 38
37
26 Indikator for Wi-Fi-forbindelse.... 252 36 Antal resterende billeder ................27
Indikator for Eye-Fi-forbindelse
Indikator for time-lapse-optagelse
........................................................... 293
........................................................... 175
27 Indikator for satellitsignal............. 228 37 Tilknytning af knappen Fn............ 284
28 Indikator for støjreduktion ved
38 Tilknytning af knappen AE-L/AF-L
langtidseksponering..................... 271
........................................................... 285
29 Indikator for vignetteringskontrol
39 Indikator for indstilling af
........................................................... 271
AF-metode .........................................86
30 Auto forvrængningskontrol ......... 271 40 Flashindstilling....................... 144, 146
31 Eksp. forsinkelsesindstilling ......... 280 41 Indikator for FV-lås......................... 154
32 Indikator for intervaltimer ............ 217 42 Flashkompensationsindikator..... 151
Indikator for time-lapse ................ 171
Flashkompensationsværdi........... 151
Fjernbetjeningsindstilling
43 Eksponeringskompensationsindikator
(ML-L3)............................................. 156
........................................................... 110
33 Visning af MB-D15-batteritype ... 281
Eksponeringskompensationsværdi
Indikator for MB-D15-batteri ....... 319
........................................................... 109
34 Indikator for kamerabatteri......22, 26
35 Indikator for ISO-følsomhed ....... 100
ISO-følsomhed................................. 100
Indikator for automatisk
ISO-følsomhed ............................... 103
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
187
A Se også
For information om valg af hvor længe skærmen skal forblive tændt, se
brugerindstilling c4 (Tid for slukning af skærmen, 0 279). For
information om ændring af farven på teksten i informationsvisningen, se
brugerindstilling d9 (Informationsvisning, 0 281).
A Ikonet Y ("Uret er ikke indstillet")
Kameraets ur drives af en uafhængig, genopladelig strømkilde, der oplades
efter behov, når det primære batteri er isat, eller kameraet forsynes af et
ekstra stik til lysnetadapter og en lysnetadapter (0 319). To dages
opladning er nok til at forsyne uret i cirka tre måneder. Hvis ikonet Y
blinker i informationsvisningen, er uret blevet nulstillet, og den dato og tid,
der er optaget med alle nye billeder, er ikke korrekt. Anvend indstillingen
Tidszone og dato > Dato og tid i opsætningsmenuen for at indstille uret
til den korrekte tid og dato (0 290).
188
Knappen i
For hurtig adgang til ofte anvendte
indstillinger skal du trykke på knappen i.
Markér punkter, og tryk på 2 for at få vist
indstillingerne, markér derefter den
ønskede indstilling, og tryk på J for at
vælge. For at afslutte menuen for knappen
i og vende tilbage til optagevisningen skal Knappen i
du trykke på knappen i.
Søgerfotografering
Live View
Menu for knappen i
Menu for knappen i (Live Menu for knappen i (Live
View-vælger drejet hen
View-vælger drejet hen
på C)
på 1)
189
Menu for knappen i (søgerfotografering)
Tryk på knappen i under søgerfotografering viser en menu med
følgende indstillinger:
Indstilling
Beskrivelse
Vælg mellem billedområderne DX (24×16) og 1,3×
Billedområde
(18×12) (0 73).
Indstil Picture Control Vælg Picture Control (0 130).
Aktiv D-Lighting
Justér Aktiv D-Lighting (0 139).
Kameraet kombinerer to billeder taget med
HDR (high dynamic range) forskellig eksponering for forbedring af detaljer i
markeringer og skygger (0 141).
Fjernbetjeningsindstilling
Vælg fjernbetjeningsindstilling (0 156).
(ML-L3)
Vælg, hvilken funktion knappen Fn (0 284) skal have,
enten når den bruges alene (Tryk), eller når den
Tilknyt knappen Fn
bruges i kombination med kommandohjulene (Tryk
+ kommandohjul).
Vælg, hvilken funktion knappen Pv skal have (0 285),
Tilknyt
enten når den bruges alene (Tryk), eller når den
dybdeskarphedsknap bruges i kombination med kommandohjulene (Tryk
+ kommandohjul).
Vælg, hvilken funktion knappen A AE-L/AF-L (0 285)
skal have, enten når den bruges alene (Tryk), eller
Tilknyt knappen AE-L/AF-L
når den bruges i kombination med
kommandohjulene (Tryk + kommandohjul).
Støjreduk. ved
Reducerer støj (lyse pletter eller tåge) ved lange
langtidseksp.
lukkertider (0 271).
Reducerer støj (tilfældigt spredte, lyse pixels), der har
Støjreduktion ved høj ISO tendens til at forekomme, når ISO-følsomheden øges
(0 271).
190
Menu for knappen i (Live View)
De tilgængelige indstillinger i menuen for knappen i i Live View
varierer alt efter Live View-vælgerens position.
Hvis Live View-vælgeren drejes hen på C, indeholder menuen for
knappen i de nedenfor opstillede punkter.
Indstilling
Billedområde
Beskrivelse
Vælg mellem billedområderne DX (24×16) og 1,3×
(18×12) (0 73).
Vælg billedkvalitet (0 77).
Vælg billedstørrelse (0 81).
Billedkvalitet
Billedstørrelse
Indstil Picture
Vælg Picture Control (0 130).
Control
Aktiv D-Lighting Justér Aktiv D-Lighting (0 139).
FjernbetjeningsVælg fjernbetjeningsindstilling (0 156).
indstilling (ML-L3)
Tryk på 1 eller 3 for at
justere skærmens lysstyrke til
Live View (bemærk, at dette
kun påvirker Live View og
ingen effekt har på billeder
Skærmens lysstyrke eller videoer eller på
skærmens lysstyrke i menuer
eller billedvisning; for at
justere skærmens lysstyrke i menuer og billedvisning
uden at påvirke Live View skal du anvende indstillingen
Skærmens lysstyrke i opsætningsmenuen (0 289)).
191
Hvis Live View-vælgeren drejes hen på 1, indeholder menuen for knappen
i de nedenfor opstillede punkter. Mikrofonfølsomhed,
Frekvensrespons, Reduktion af vindstøj og Højlysvisning kan
justeres, mens optagelsen er i gang.
Indstilling
Billedområde
Billedstr./
billedhastighed
Videokvalitet
Beskrivelse
Vælg mellem billedområderne DX (24×16) og 1,3×
(18×12) (0 168).
Vælg en billedstørrelse og billedhastighed (0 166).
Vælg videokvalitet (0 166).
Tryk på 1 eller 3 for at
justere
mikrofonfølsomheden. Både
Mikrofonfølsomhed den indbyggede og den
ekstra stereomikrofon
påvirkes.
Kontrollér frekvensresponsen for den indbyggede
mikrofon eller ekstra stereomikrofoner (0 274).
Reduktion af
Aktivér eller deaktivér reduktion af vindstøj ved hjælp af
vindstøj
den indbyggede mikrofons low-cut filter (0 274).
Indstil Picture
Vælg Picture Control (0 130). Parameteren Klarhed
Control
anvendes ikke på videoer.
Når der er isat to hukommelseskort, kan du vælge, hvilket
Destination
kort videoer optages på (0 273).
Tryk på 1 eller 3 for at
justere skærmens lysstyrke til
Live View (bemærk, at dette
kun påvirker Live View og
Skærmens lysstyrke
ingen effekt har på billeder
eller videoer eller på
skærmens lysstyrke i menuer
og billedvisning; 0 191).
Frekvensrespons
192
Indstilling
Højlysvisning
Hovedtelefonens
lydstyrke
Beskrivelse
Vælg, hvorvidt de mest lyse
områder af billedet
(markeringer) vises med skrå
linjer i Live View-visningen.
For at få adgang til denne
indstilling skal du vælge
indstillingen P, S, A eller M.
Højlys
Tryk på 1 eller 3 for at
justere hovedtelefonens
lydstyrke.
A Anvendelse af ekstern mikrofon
Den ekstra stereomikrofon kan anvendes til at optage lyd i stereo eller til at
undgå at optage fokusstøj og andre lyde fra objektivet (0 319).
A Hovedtelefoner
Der kan anvendes tredjepartshovedtelefoner. Bemærk, at høje lydniveauer
kan medføre høj lydstyrke; vær særligt forsigtig ved anvendelse af
hovedtelefoner.
193
To-knaps-nulstilling: Gendannelse af
standardindstillinger
Kameraindstillingerne opstillet
herunder kan gendannes til
standardværdier ved at holde
knapperne W (S) og E nede
samtidigt i mere end to sekunder
(disse knapper er markeret med
et grønt punkt). Kontrolpanelet
slukker kortvarigt, når
Knappen W (S)
indstillingerne nulstilles.
Knappen E
❚❚ Menuindstillinger
Indstilling
Billedkvalitet
Billedstørrelse
Hvidbalance
Finindstilling
Picture Control-indstillinger 1
HDR (high dynamic range)
ISO-følsomhedsindstillinger
ISO-følsomhed
P, S, A, M
Andre indstillinger
Adg. til kommandohjul til høj ISO
Auto ISO-følsomhedsstyring
Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)
Multieksponering
Intervaloptagelse
Eksp.forsinkelsesindstilling
194
Standard
JPEG normal
Large
Auto > Normal
A-B: 0, G-M: 0
Uændret
Fra 2
0
77
81
111
114
130
141
100
Auto
Fra
Fra
Fra
Fra 3
Fra 4
Fra
101
102
156
211
217
280
99
1 Kun monokrom Picture Control.
2 HDR-styrken nulstilles ikke.
3 Hvis multieksponering aktuelt er i gang, afsluttes optagelsen, og multieksponeringen oprettes af
hidtil optagede eksponeringer. Forøgelsen og antallet af billeder nulstilles ikke.
4 Hvis intervaloptagelse aktuelt er i gang, slutter optagelsen. Starttid, optageinterval, antal intervaller
og billeder samt udjævning af eksponering nulstilles ikke.
❚❚ Andre indstillinger
Indstilling
Autofokus (søger)
Autofokusindstilling
%
Andre indstillinger
Indstilling af AF-metode
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z,
g, u, P, S, A, M
Autofokus (Live View)
Autofokusindstilling
Indstilling af AF-metode
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
Fokuspunkt 1
Højlysvisning
Hovedtelefonens lydstyrke
Lysmåling
AE-lås hold
Bracketing
Standard
0
AF-S
AF-A
83
Enkeltpunkts-AF
51-punkts dynamisk område-AF
86
Autopunkts-AF
AF-S
Bredt område-AF
Normalt område-AF
Ansigtsprioriteret AF
Midterste
Fra
15
Matrix
Fra
Fra 2
84
88
89
193
193
105
93, 107
197
195
Indstilling
Flashkompensation
Eksponeringskompensation
Flashindstilling
i, k, p, n, w, g
s
o
0, P, S, A, M
FV-lås
Fleksibelt program
+ NEF (RAW)
Standard
Fra
Fra
Auto
Auto + rød-øje-reduktion
Auto + langtidssynkronisering
Udfyldningsflash
Fra
Fra
Fra
0
151
109
145,
147
153
52
79
1 Fokuspunkt vises ikke, hvis autopunkts-AF er valgt for indstilling af AF-metode.
2 Antal billeder nulstilles til nul. Bracketingforøgelsen nulstilles til 1 EV (eksponering/flashbracketing)
eller 1 (hvidbalance-bracketing). Y Auto er valgt for andet billede i Aktiv D-Lighting-bracketingprogrammer med to-billedfunktion.
196
Bracketing
(Kun indstillingerne P, S, A og M)
Bracketing varierer automatisk eksponering, flashniveau, Aktiv
D-Lighting (ADL) eller hvidbalance en anelse for hver optagelse og
"bracketerer" den aktuelle værdi. Vælges i situationer, hvor det er
vanskeligt at indstille eksponering, flashniveau (i-TTL og, hvis
understøttet, kun flashstyringsindstillinger med automatisk
blænde; se side 149, 283 og 313), hvidbalance eller Aktiv D-Lighting,
og hvor der ikke er tid til at kontrollere resultaterne og justere
indstillingerne ved hvert billede eller til at eksperimentere med
forskellige indstillinger for samme motiv.
❚❚ Eksponerings- og flash-bracketing
Variér eksponering og/eller flashniveau over en serie af billeder.
Eksponering ændret
med: 0 EV
Eksponering ændret
med: –1 EV
Eksponering ændret
med: +1 EV
1 Vælg flash- eller eksponeringsbracketing.
Vælg brugerindstilling e6 (Indst. af
auto-bracketing) i
brugerindstillingsmenuen, markér en
indstilling, og tryk på J. Vælg AE &
flash for at variere både eksponering og
flashniveau, Kun AE for kun at variere
eksponering eller Kun flash for kun at
variere flashniveauet.
197
2 Vælg antal billeder.
Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen
BKT, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen.
Antal
billeder
Knappen BKT
Primært
kommandohjul
Indikator for
eksponerings- og
flash-bracketing
Informationsvisning
Ved andre indstillinger end nul vises
ikonet M på kontrolpanelet. D vises i
Søger
søgeren, mens informationsvisningen
giver dig en bracketing-indikator og et
ikon, der viser bracketing-typen: v (eksponering og flashbracketing), w (kun eksponerings-bracketing) eller x (kun
flash-bracketing).
A Live View
I Live View vises bracketing-indstillingerne på skærmen.
198
3 Vælg en eksponeringsforøgelse.
Mens du trykker på knappen BKT, skal du dreje det sekundære
kommandohjul for at vælge eksponeringsforøgelsen.
Eksponeringsforøgelse
Knappen BKT
Sekundært
kommandohjul
Informationsvisning
Ved standardindstillingerne kan størrelsen på den trinvise
forøgelse vælges mellem 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 og 3 EV. Bracketingprogrammer med en trinforøgelse på 0,3 (1/3) EV er opstillet
nedenfor.
Informationsvisning
Billedantal Bracketing-rækkefølge (EV-trin)
0
0
3
0/+0,3/+0,7
3
0/–0,7/–0,3
2
0/+0,3
2
0/–0,3
3
0/–0,3/+0,3
5
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
7
0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/
9
+1,0/+1,3
Bemærk, at det maksimale antal billeder for eksponeringstrin på
2 EV eller derover er 5; hvis der blev valgt en højere værdi i trin 2,
indstilles antal billeder automatisk til 5.
199
4 Komponér et billede, fokusér, og optag.
Kameraet varierer eksponering og/eller flashniveau
optagelse efter optagelse i henhold til det valgte
bracketing-program. Ændringer af eksponering
bliver lagt oven i dem lavet med eksponeringskompensation (se
side 109).
Der vises en indikator for bracketing-status, mens bracketing er
slået til. Der forsvinder en del af indikatoren efter hvert billede.
Antal billeder: 3; trin: 0,7
Visning efter første billede
A Se også
For information om valg af størrelsen på forøgelsen, se brugerindstilling b2
(EV-trin for eksp. kontrol, 0 278). For information om valg af rækkefølge
for bracketing, se brugerindstilling e7 (Bracketing-rækkefølge, 0 284).
200
❚❚ Annullering af bracketing
For at annullere bracketing skal du trykke på knappen BKT og dreje
det primære kommandohjul, indtil der ikke resterer flere billeder i
bracketing-sekvensen. Det program, der senest var aktivt,
gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også
annulleres ved at foretage to-knaps-nulstilling (0 194), selvom
bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke gendannes, næste gang
bracketing aktiveres.
A Nul billeder
Live View-visningen viser "–/–", når der ikke resterer billeder i bracketingsekvensen.
A Eksponerings- og flash-bracketing
I kontinuerlige udløserindstillinger (0 66) sættes optagelsen på pause,
efter der er blevet taget det antal billeder, som er angivet i bracketingprogrammet. Optagelse genoptages, næste gang udløserknappen trykkes
ned. I selvudløserindstilling tager kameraet det antal billeder, der er valgt i
trin 2 på side 198, hver gang udløserknappen trykkes ned, uanset den
valgte indstilling for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder
(0 279); intervallet mellem billederne styres dog af brugerindstilling c3
(Selvudløser) > Interval mellem billeder. I andre indstillinger tages der ét
billede, hver gang udløserknappen trykkes ned.
Hvis hukommelseskortet bliver fyldt, inden alle billeder i sekvensen er
blevet taget, kan optagelse genoptages fra næste billede i sekvensen, efter
at hukommelseskortet er blevet skiftet ud, eller billeder er blevet slettet for
at skabe mere plads på kortet. Hvis kameraet slukkes, inden alle billeder i
sekvensen er blevet taget, genoptages bracketing fra næste billede i
sekvensen, når kameraet tændes.
201
A Eksponerings-bracketing
Kameraet ændrer eksponeringen ved at variere lukkertid og blænde
(indstilling P), blænde (indstilling S) eller lukkertid (indstillingerne A og M).
Hvis Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISOfølsomhedsstyring (0 102) i indstillingerne P, S og A, varierer kameraet
automatisk ISO-følsomheden for optimal eksponering, når grænserne for
kameraets eksponeringssystem overskrides; i indstilling M anvender
kameraets først auto ISO-følsomhedsstyring til at bringe eksponeringen
tættest muligt på det optimale og derefter bracketeres denne eksponering
ved at variere lukkertiden.
❚❚ Hvidbalance-bracketing
Kameraet opretter flere kopier af hvert billede, hver med forskellig
hvidbalance. Du kan finde yderligere oplysninger om hvidbalance
på side 111.
1 Vælg hvidbalance-bracketing.
Vælg WB-bracketing for
brugerindstilling e6 (Indst. af autobracketing).
202
2 Vælg antal billeder.
Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen
BKT, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen.
Antal
billeder
Knappen BKT
Primært
kommandohjul
Indikator for WBbracketing
Informationsvisning
Ved andre indstillinger end nul vises M
og D henholdsvis på kontrolpanelet
og i søgeren; ikonet y og en
bracketing-indikator vises i
informationsvisningen.
Søger
A Live View
I Live View vises bracketing-indstillingerne på skærmen.
203
3 Vælg forøgelse af hvidbalance.
Mens du trykker på knappen BKT, skal du dreje det sekundære
kommandohjul for at vælge mellem trin på 1, 2 eller 3 (svarer
henholdsvis til ca. 5, 10 eller 15 mired). Værdien B indikerer
mængden af blå, mens værdien A indikerer mængden af gul
(0 114).
Forøgelse af hvidbalance
Knappen BKT
Sekundært
kommandohjul
Informationsvisning
Bracketing-programmer med en forøgelse på 1 vises herunder.
Informationsvisning
Billedantal
2
2
3
204
Forøgelse af
hvidbalance
1B
1A
1 A, 1 B
Bracketingrækkefølge
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
4 Komponér et billede, fokusér, og
optag.
Hvert billede behandles for at oprette
det antal kopier, der er angivet i
bracketing-programmet, og hver kopi får forskellig hvidbalance.
Ændringer af hvidbalancen føjes til de hvidbalancejusteringer,
der er foretaget med finindstilling af hvidbalance.
Hvis antal billeder i bracketingprogrammet er større end antal
resterende billeder, blinker n og
ikonet for det pågældende kort på
kontrolpanelet, det blinkende ikon
j vises i søgeren som vist til højre,
og lukkerudløsning deaktiveres.
Optagelse kan begynde, når et nyt
hukommelseskort er isat.
205
❚❚ Annullering af bracketing
For at annullere bracketing skal du trykke på knappen BKT og dreje
det primære kommandohjul, indtil der ikke resterer flere billeder i
bracketing-sekvensen. Det program, der senest var aktivt,
gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også
annulleres ved at foretage to-knaps-nulstilling (0 194), selvom
bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke gendannes, næste gang
bracketing aktiveres.
A Nul billeder
Live View-visningen viser "–/–", når der ikke resterer billeder i bracketingsekvensen.
A Hvidbalance-bracketing
Hvidbalance-bracketing er ikke tilgængelig ved billedkvaliteten NEF (RAW).
Hvidbalance-bracketing annulleres ved at vælge NEF (RAW), NEF (RAW) +
JPEG fine, NEF (RAW) + JPEG normal eller NEF (RAW) + JPEG basic.
Hvidbalance-bracketing påvirker kun farvetemperaturen (den gule-blå
akse i visningen af finindstilling af hvidbalance, 0 114). Ingen justeringer
udføres på den grønne-lilla akse.
I selvudløserindstilling (0 69) oprettes det antal kopier, der er angivet i
hvidbalanceprogrammet, hver gang lukkeren udløses, uafhængigt af
indstillingen valgt for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder
(0 279).
Hvis kameraet slukkes, mens hukommelseskortlampen er tændt, afbryder
kameraet først strømmen, når alle billeder i sekvensen er blevet optaget.
206
❚❚ Aktiv D-Lighting-bracketing
Kameraet varierer Aktiv D-Lighting over en serie af billeder. Du kan
finde yderligere oplysninger om Aktiv D-Lighting på side 139.
1 Vælg Aktiv D-Lighting-bracketing.
Vælg Aktiv D-Lighting-bracketing for
brugerindstilling e6 (Indst. af autobracketing).
2 Vælg antal billeder.
Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen
BKT, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen.
Grad af Aktiv
D-Lightingbracketing
Knappen BKT
Primært
kommandohjul
Antal billeder
Informationsvisning
Ved andre indstillinger end nul vises M
og D henholdsvis på kontrolpanelet
og i søgeren; ikonet z og
bracketing-mængden vises i
informationsvisningen.
Søger
207
Vælg to billeder for at tage et billede med Aktiv D-Lighting slået
fra og et andet ved den valgte værdi. Vælg 3–5 billeder for at
tage en serie af billeder med Aktiv D-Lighting indstillet til Fra,
Lav og Normal (tre billeder), Fra, Lav, Normal og Høj (fire
billeder) eller Fra, Lav, Normal, Høj og Ekstra høj (fem billeder).
Hvis du vælger mere end to billeder, skal du fortsætte til trin 4.
3 Vælg Aktiv D-Lighting.
Mens du holder knappen BKT
nede, skal du dreje det
sekundære kommandohjul for
at vælge Aktiv D-Lighting.
Knappen BKT
Sekundært
kommandohjul
Aktiv D-Lighting vises i informationsvisningen og på
kontrolpanelet.
Aktiv D-Lighting
208
Y
Auto
R
Lav
Q
Normal
P
Høj
Z
Ekstra høj
Informationsvisning
Kontrolpanelvisning
4 Komponér et billede, fokusér, og optag.
Kameraet varierer Aktiv D-Lighting for hvert billede i
henhold til det valgte bracketing-program. Der vises
en indikator for bracketing-status, mens bracketing
er slået til. Der forsvinder en del af indikatoren efter hvert billede.
Antal billeder: 3
Visning efter første billede
A Live View
I Live View vises bracketing-indstillingerne på skærmen.
209
❚❚ Annullering af bracketing
For at annullere bracketing skal du trykke på knappen BKT og dreje
det primære kommandohjul, indtil der ikke resterer flere billeder i
bracketing-sekvensen. Det program, der senest var aktivt,
gendannes, næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også
annulleres ved at foretage to-knaps-nulstilling (0 194), selvom
bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke gendannes, næste gang
bracketing aktiveres.
A Nul billeder
Live View-visningen viser "–/–", når der ikke resterer billeder i bracketingsekvensen.
A Aktiv D-Lighting-bracketing
I kontinuerlige udløserindstillinger (0 66) sættes optagelsen på pause,
efter der er blevet taget det antal billeder, som er angivet i bracketingprogrammet. Optagelse genoptages, næste gang udløserknappen trykkes
ned. I selvudløserindstilling tager kameraet det antal billeder, der er valgt i
trin 2 på side 207, hver gang udløserknappen trykkes ned, uanset den
valgte indstilling for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder
(0 279); intervallet mellem billederne styres dog af brugerindstilling c3
(Selvudløser) > Interval mellem billeder. I andre indstillinger tages der ét
billede, hver gang udløserknappen trykkes ned.
Hvis hukommelseskortet bliver fyldt, inden alle billeder i sekvensen er
blevet taget, kan optagelse genoptages fra næste billede i sekvensen, efter
at hukommelseskortet er blevet skiftet ud, eller billeder er blevet slettet for
at skabe mere plads på kortet. Hvis kameraet slukkes, inden alle billeder i
sekvensen er blevet taget, genoptages bracketing fra næste billede i
sekvensen, når kameraet tændes.
210
Multieksponering
(Kun indstillingerne P, S, A og M)
Følg nedenstående trin for at optage en serie på to eller tre NEFeksponeringer (RAW) i ét enkelt billede.
❚❚ Oprettelse af multieksponering
Der kan ikke optages multieksponeringer i Live View. Afslut Live
View, før du fortsætter. Bemærk, at i standardindstillingerne
afsluttes optagelsen, og der optages automatisk en
multieksponering, hvis der ikke udføres nogen handlinger i omtrent
30 sek.
A Udvidede optagetider
Hvis skærmen slukker under billedvisning eller menufunktioner, og der
ingen handlinger udføres i 30 sek., afsluttes optagelsen, og der oprettes en
multieksponering af de hidtil optagede eksponeringer. Den tid, der er til
rådighed til optagelse af næste eksponering, kan forlænges ved at vælge
længere tider for brugerindstilling c2 (Standbytimer, 0 279).
1 Vælg Multieksponering.
Markér Multieksponering i
billedoptagemenuen, og tryk på 2.
211
2 Vælg en indstilling.
Markér Multieksponeringstilstand, og
tryk på 2.
Markér én af følgende, og tryk på J.
• For at tage en serie af multieksponeringer
skal du vælge 6 Til (serie).
Optagelsen af multieksponeringerne
fortsætter, indtil du vælger Fra for
Multieksponeringstilstand.
• For at tage en multieksponering skal du
vælge Til (enkelt billede). Normal optagelse genoptages
automatisk efter oprettelsen af en enkelt multieksponering.
• For at afslutte uden at oprette flere multieksponeringer skal du vælge
Fra.
Hvis Til (serie) eller Til (enkelt billede)
er valgt, vises ikonet n på
kontrolpanelet.
212
3 Vælg antal billeder.
Markér Antal billeder, og tryk på 2.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge antal
eksponeringer, der skal kombineres for
at danne et enkelt billede, og tryk på J.
4 Vælg graden af forøgelse.
Markér Automatisk forøgelse, og tryk
på 2.
Følgende indstillinger vises. Markér en
indstilling, og tryk på J.
• Til: Forøgelsen justeres i henhold til det
faktisk optagede antal eksponeringer
(forøgelsen for hver eksponering
indstilles til 1/2 for 2 eksponeringer og
1/3 for 3 eksponeringer).
• Fra: Forøgelsen justeres ikke ved optagelse af
multieksponeringer.
213
5 Komponér et billede, fokusér, og optag.
I kontinuerlige udløserindstillinger (0 66) optager
kameraet alle eksponeringer i en enkelt billedserie.
Hvis Til (serie) er valgt, bliver kameraet ved med at
optage multieksponeringer, mens der trykkes på
udløserknappen; hvis Til (enkelt billede) er valgt, afsluttes
optagelsen af multieksponering efter det første billede. I
selvudløserindstilling optager kameraet automatisk det antal
billeder, der er valgt i trin 3 på side 213, uanset den valgte
indstilling for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal
billeder (0 279); intervallet mellem billederne styres imidlertid
af brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Interval mellem
billeder. I andre udløserindstillinger tages der ét billede, hver
gang der trykkes på udløserknappen; fortsæt optagelse, indtil
alle billeder er blevet optaget (for information om afbrydelse af
multieksponering, inden alle billeder er optaget, se side 215).
Ikonet n blinker, indtil optagelsen
afsluttes. Hvis Til (serie) er valgt,
afsluttes optagelsen af
multieksponeringer kun, når Fra er valgt
for multieksponeringstilstand; hvis Til
(enkelt billede) er valgt, afsluttes
optagelsen af multieksponeringer automatisk, når
multieksponeringen er fuldført. Ikonet n forsvinder fra
visningen, når optagelsen af multieksponeringerne afsluttes.
214
❚❚ Afbrydelse af multieksponeringer
For at afbryde en multieksponering, inden det angivne antal
eksponeringer er blevet optaget, skal du vælge Fra for
multieksponeringstilstand. Hvis optagelsen slutter, før det angivne
antal eksponeringer er blevet optaget, oprettes der en
multieksponering af de hidtil optagede eksponeringer. Hvis
Automatisk forøgelse er aktiveret, justeres forøgelsen, så den
afspejler det antal eksponeringer, der rent faktisk er optaget.
Bemærk, at optagelsen automatisk slutter, hvis:
• Der udføres en to-knaps-nulstilling (0 194)
• Kameraet slukkes
• Batteriet er afladet
• Billeder slettes
215
D Multieksponeringer
Fjern eller udskift ikke hukommelseskortet under optagelse af en
multieksponering.
Live View er ikke tilgængelig, mens optagelsen er i gang. Valg af Live View
nulstiller Multieksponeringstilstand til Fra.
Optageinformationen opstillet i billedinformationsvisningen ved
billedvisning (herunder lysmåling, eksponering, optageindstilling,
brændvidde, dato for optagelse og kameraets retning) gælder det første
billede i multieksponeringen.
A Intervaloptagelse
Hvis intervaloptagelse er aktiveret, inden den første eksponering optages,
optager kameraet eksponeringer ved det valgte interval, indtil antallet af
eksponeringer angivet i multieksponeringsmenuen er blevet optaget
(antallet af billeder opstillet i menuen for intervaloptagelse ignoreres).
Disse eksponeringer optages så som et enkelt billede, og
intervaloptagelsen afsluttes (hvis Til (enkelt billede) er valgt for
multieksponeringstilstand, afsluttes optagelsen af multieksponeringerne
ligeledes automatisk).
A Andre indstillinger
Når der optages en multieksponering, kan du ikke formatere
hukommelseskort, og visse menuelementer er gråmelerede og kan ikke
ændres.
216
Intervaloptagelse
Kameraet er i stand til at tage billeder automatisk ved
forudindstillede intervaller.
D Før optagelse
Vælg en anden udløserindstilling end selvudløser (E) og MUP ved
anvendelse af intervaltimer. Før du påbegynder intervaloptagelse, skal du
tage et testbillede ved de aktuelle indstillinger og få vist resultaterne på
skærmen. Når indstillingerne er som ønsket, skal du fjerne
gummiøjestykket og dække søgeren med det medfølgende
øjestykkedæksel for at hindre lys, der kommer ind igennem søgeren, i at
påvirke billederne og eksponeringen (0 70).
Før valg af starttidspunkt skal du vælge Tidszone og dato i
opsætningsmenuen og sørge for, at kameraets ur er indstillet til korrekt tid
og dato (0 290).
Det anbefales at anvende stativ. Montér kameraet på et stativ, før
optagelsen starter. For at sikre at optagelsen ikke afbrydes, skal du sørge
for, at kameraets batteri er fuldt opladet. I tvivlstilfælde skal du oplade
batteriet før brug eller anvende en lysnetadapter og et stik til lysnetadapter
(forhandles separat).
1 Vælg Intervaloptagelse.
Markér Intervaloptagelse i
optagemenuen for billeder, og tryk på
2 for at få vist indstillingerne for
intervaltimer.
217
2 Justér indstillingerne for intervaltimer.
Vælg startindstilling, interval, antal billeder pr. interval og
indstilling for udjævning af eksponering.
• For at vælge startindstilling:
Markér Startindstillinger, og
tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk
på J.
For at starte optagelse med det samme skal du vælge Nu. For at
starte optagelse på en valgt dato og tid skal du vælge Vælg
startdato og starttid, derefter vælge dato og tid og trykke på
J.
• For at vælge interval mellem billeder:
Markér Interval, og tryk på 2.
218
Vælg et interval (timer, minutter
og sekunder), og tryk på J.
• For at vælge antal billeder pr. interval:
Markér Antal intervaller ×
billeder/interval, og tryk på 2.
Vælg antallet af intervaller og
antallet af billeder pr. interval, og
tryk på J.
I indstillingen S (enkeltbillede) tages billederne for hvert
interval ved hastigheden valgt i brugerindstilling d2
(Kontinuerlig lav hastighed, 0 280).
• For at aktivere eller deaktivere udjævning af eksponering:
Markér Udjævning af
eksponering, og tryk på 2.
Markér en indstilling, og tryk på
J.
Valg af Til gør det muligt for kameraet at justere
eksponeringen, så den passer til forrige billede i andre
indstillinger end M (bemærk, at udjævning af eksponering kun
træder i kraft i indstillingen M, hvis auto ISO-følsomhedsstyring
er slået til).
219
3 Start optagelse.
Markér Start, og tryk på J. Den første
serie billeder tages på det angivne
starttidspunkt eller efter omtrent 3 sek.,
hvis Nu blev valgt for Startindstillinger
i trin 2. Optagelsen fortsætter ved det
valgte interval, indtil alle billeder er
taget.
A Under optagelse
Under intervaloptagelse blinker
hukommelseskortlampen. Umiddelbart før
næste optageinterval begynder, viser
lukkertidsvisningen antal resterende
intervaller, og blændevisningen viser det antal
billeder, der er tilbage i det aktuelle interval. På
andre tidspunkter kan du få vist antal
resterende intervaller og billeder i hvert interval
ved at trykke udløserknappen halvt ned (når
knappen slippes, vises lukkertid og
blændeåbning, indtil standbytimeren udløber).
Hukommelseskortlampe
Indstillingerne kan justeres, menuerne anvendes, og billederne vises, mens
intervaloptagelse er i gang. Skærmen slukker automatisk omkring fire
sekunder før hvert interval. Bemærk, at optagelsen muligvis slutter, hvis du
ændrer kameraindstillingerne, mens intervaltimeren er aktiv.
A Udløserindstilling
Uanset den valgte udløserindstilling, tager kameraet det angivne antal
billeder ved hvert interval.
220
❚❚ Pause under intervaloptagelse
Intervaloptagelsen kan sættes på pause mellem intervallerne ved at
trykke på J eller vælge Pause i intervaltimermenuen.
❚❚ Genoptagelse af intervaloptagelse
For at genoptage optagelse:
Start nu
Markér Genstart, og
tryk på J.
Start på et bestemt tidspunkt
For Startindstillinger
skal du markere Vælg
startdato og starttid
og trykke på 2.
Vælg en startdato og et
starttidspunkt, og tryk
på J.
Markér Genstart, og
tryk på J.
❚❚ Afslutning af intervaloptagelse
For at afslutte intervaloptagelse, før alle billeder er taget, skal du
vælge Fra i intervaltimermenuen.
221
❚❚ Intet billede
Kameraet springer over det aktuelle interval, hvis én af følgende
situationer optræder i otte sekunder eller mere, efter at intervallet
skulle være startet: Du mangler at tage et billede eller nogle billeder
til det forrige interval, hukommelseskortet er fuldt, eller kameraet er
ude af stand til at fokusere i AF-S, eller når single AF er valgt i AF-A
(bemærk, at kameraet fokuserer igen før hvert billede). Optagelsen
genoptages ved næste interval.
D Mangler hukommelse
Hvis hukommelseskortet er fuldt, forbliver intervaltimeren aktiv, men der
tages ikke nogen billeder. Genoptag optagelse (0 221) efter sletning af
nogle billeder eller efter slukning af kameraet og isætning af et andet
hukommelseskort.
A Intervaloptagelse
Vælg et længere interval end det, der kræves for at tage det valgte antal
billeder. Hvis intervallet er for kort, bliver antal optagede billeder muligvis
mindre end det samlede antal opstillet i trin 2 (antal intervaller ganget med
antal billeder pr. interval). Intervaloptagelse kan ikke kombineres med
langtidseksponeringer (optagelse med bulb eller langtidseksponering,
0 58) eller time-lapse fotografering (0 171) og er ikke tilgængelig i Live
View (0 31, 161), eller når Optag videoer er valgt for brugerindstilling g4
(Tilknyt udløserknap, 0 288). Bemærk, at idet lukkertid, billedhastighed
og tiden påkrævet for at optage billeder kan variere fra et interval til det
næste, kan tiden fra slutningen af ét interval til begyndelsen af det næste
variere. Hvis optagelse ikke kan fortsætte ved de aktuelle indstillinger (hvis
der eksempelvis aktuelt er valgt en lukkertid på A eller % i manuel
eksponeringsindstilling, intervallet er nul, eller starttidspunktet er om
mindre end et minut), vises en advarsel på skærmen.
Intervaloptagelse sættes på pause, når indstillingen E (selvudløser) eller
MUP er valgt, eller hvis kameraet slukkes og tændes igen (når kameraet er
slukket, kan du udskifte batterier og hukommelseskort uden at afslutte
intervaloptagelse). Pause under optagelsen påvirker ikke indstillingerne for
intervaltimeren.
222
A Bracketing
Justér bracketing-indstillingerne før intervaloptagelse. Hvis eksponering,
flash eller Aktiv D-Lighting-bracketing er aktive, når intervaloptagelse er i
gang, tager kameraet det antal billeder, der er i bracketing-programmet i
hvert interval, uanset hvor mange billeder der er angivet i
intervaloptagelsesmenuen. Hvis hvidbalance-bracketing er aktiv, når
intervaloptagelse er i gang, tager kameraet ét billede i hvert interval og
behandler det for at oprette det antal kopier, der er angivet i bracketingprogrammet.
223
Ikke-CPU-objektiver
Ikke-CPU-objektiver kan anvendes i indstillingerne A og M med
blænden indstillet ved hjælp af objektivblænderingen. Ved at
angive objektivdata (objektivets brændvidde og
maksimumblænde) kan brugeren opnå adgang til følgende
funktioner for CPU-objektiver.
Hvis objektivets brændvidde kendes:
• Power-zoom kan anvendes med ekstra flashenheder
• Objektivets brændvidde er opstillet (med en asterisk) i
billedinformationsvisningen under billedvisning
Hvis objektivets maksimumblænde kendes:
• Blændeværdien vises på kontrolpanelet og i søgeren
• Flashniveauet justeres for ændringer i blændeåbningen, hvis
flashenheden understøtter indstillingen AA (automatisk
blændeåbning)
• Blænden opstilles (med en asterisk) i billedinformationsvisningen
under billedvisning
Angivelse af både brændvidde og maksimumblænde for objektivet:
• Muliggør color matrix-lysmåling (bemærk, at det kan være
nødvendigt at anvende centervægtet lysmåling eller spotmåling
for at opnå nøjagtige resultater med visse objektiver, inklusive
Reflex-NIKKOR-objektiver)
• Forbedrer præcisionen af centervægtet lysmåling, spotmåling og
i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale
spejlreflekskameraer
A Telekonvertere og zoom-objektiver
Maksimumblænden for telekonvertere er telekonverterens og objektivets
kombinerede maksimumblænde. Bemærk, at objektivdata ikke justeres,
når du zoomer ind eller ud med ikke-CPU-objektiver. Data for forskellige
brændvidder kan indtastes som separate objektivnumre, eller data for
objektivet kan redigeres, så de afspejler de nye værdier for objektivets
brændvidde og maksimumblænde, hver gang zoom justeres.
224
Kameraet kan gemme data for op til ni ikke-CPU-objektiver. For at
indtaste eller redigere data for et ikke-CPU-objektiv:
1 Vælg Data om ikke-CPU objektiv.
Markér Data om ikke-CPU objektiv i
opsætningsmenuen, og tryk på 2.
2 Vælg et objektivnummer.
Markér Objektivnummer, og tryk på 4
eller 2 for at vælge et objektivnummer.
3 Indtast brændvidde og blændeåbning.
Markér Brændvidde (mm) eller
Maksimumblænde, og tryk på 4 eller
2 for at redigere det markerede punkt.
4 Gem indstillingerne, og afslut.
Tryk på J. Den angivne brændvidde og blændeåbning gemmes
under det valgte objektivnummer.
A Brændvidde ikke opstillet
Hvis den korrekte brændvidde ikke er opstillet, skal du vælge den
nærmeste værdi større end objektivets faktiske brændvidde.
225
For at indlæse objektivdata ved anvendelse af et ikke-CPU-objektiv:
1 Tilknyt valg af ikke-CPU objektivnummer til en kameraknap.
Vælg Vælg ikke-CPU objektivnummer som indstillingen "Tryk
+ kommandohjul" for en kameraknap i
brugerindstillingsmenuen. Valg af ikke-CPU objektivnummer
kan knyttes til knappen Fn (brugerindstilling f2, Tilknyt knappen
Fn, 0 284), knappen Pv (brugerindstilling f3, Tilknyt
dybdeskarphedsknap, 0 285), knappen A AE-L/AF-L
(brugerindstilling f4, Tilknyt knappen AE-L/AF-L, 0 285).
2 Anvend den valgte knap til at vælge objektivnummeret.
Tryk på den valgte knap, og drej det primære kommandohjul,
indtil det ønskede objektivnummer vises på kontrolpanelet.
Brændvidde
Maksimumblænde
Objektivnummer
Knappen Fn
226
Primært
kommandohjul
Kontrolpanel
Lokationsdata
GPS-enheden GP-1/GP-1A (forhandles separat) kan tilsluttes til
kameraets tilbehørsstik (0 2) ved hjælp af kablet, der følger med
GP-1/GP-1A, så du kan optage information om kameraets aktuelle
position, når der tages billeder. Sluk kameraet, før du tilslutter GP-1/
GP-1A; for yderligere information, se brugervejledningen til GP-1/
GP-1A.
❚❚ Indstillinger i opsætningsmenuen
Punktet Lokationsdata i opsætningsmenuen indeholder
indstillingerne, der er anført nedenfor.
• Standbytimer: Vælg, om lysmålere slukker automatisk eller ej, når der
er monteret en GP-1/GP-1A.
Indstilling
Beskrivelse
Lysmålerne slukker automatisk, hvis der ikke udføres nogen
handlinger i det tidsrum, der er angivet i brugerindstilling c2
(Standbytimer, 0 279; for at kameraet kan få tid til at
Aktiver
indhente lokationsdata, udvides forsinkelsen med op til ét
minut efter aktivering af lysmålerne, eller når kameraet
tændes). Dette sparer batteri.
Deaktiver Lysmålerne slukker ikke, mens GP-1/GP-1A er tilsluttet.
• Position: Dette punkt er kun tilgængeligt, hvis der er tilsluttet en
GP-1/GP-1A, når den aktuelle breddegrad, længdegrad, højde
over havet og UTC (Coordinated Universal Time) vises som
registreret af GP-1/GP-1A.
• Indstil klokkeslæt via satellit: Vælg Ja for at synkronisere kameraets ur
med tiden fra GPS-enheden.
227
A UTC (Coordinated Universal Time)
GPS-enheden registrerer UTC-data, som ikke er afhængige af kameraets ur.
A Ikonet o
Forbindelsesstatus vises af ikonet o:
• o (statisk): Kameraet har etableret kommunikation med GP-1/GP-1A.
Billedinformation for billeder, der er taget, mens dette ikon vises,
indeholder yderligere en side med lokationsdata (0 241).
• o (blinker): GP-1/GP-1A søger efter signal. Billeder, der tages, mens ikonet
blinker, indeholder ikke lokationsdata.
• Intet ikon: Der er ikke modtaget nye lokationsdata fra GP-1/GP-1A i mindst
to sekunder. Billeder, der tages, når ikonet o ikke vises, indeholder ikke
lokationsdata.
Informationsvisning
228
Optagevisning
Mere om billedvisning
Visning af billeder
Fuldskærmsvisning
Tryk på knappen K for at få vist billeder.
Det nyeste billede vises på skærmen.
Knappen K
For at
Anvend
Få vist flere
billeder
Få vist
billedinformation
Gå tilbage til
optageindstilling
Afspil video
K/
J
Beskrivelse
Tryk på 2 for at få vist billederne i den
rækkefølge, de er taget, og tryk på 4 for
at få vist billederne i omvendt
rækkefølge.
Tryk på knappen 1 eller 3 for at få vist
information om det aktuelle billede
(0 234).
Tryk på knappen K, eller tryk
udløserknappen halvt ned for at afslutte
og gå til optageindstilling.
Hvis det aktuelle billede er markeret
med ikonet 1 for at vise, at det er en
video, skal du trykke på J for at starte
videoafspilning (0 177).
229
A Roter lodret
For at få vist "høje" (portræt) billeder i lodret
format skal du vælge Til for indstillingen Roter
lodret i billedvisningsmenuen (0 267).
A Billedtjek
Når Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 267), vises
billederne automatisk på skærmen efter optagelsen (idet kameraet allerede
vender rigtigt, roteres billederne ikke automatisk i billedtjek). I
kontinuerlige udløserindstillinger begynder visningen, når optagelsen
slutter, og det første billede i den aktuelle serie vises.
230
Miniaturevisning
For at få vist billeder på "kontaktark" med fire, ni eller 72 billeder skal
du trykke på knappen W (S).
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Fuldskærmsvisning
For at
Miniaturevisning
Anvend
Markere billeder
Få vist markeret
billede
Gå tilbage til
optageindstilling
J
K/
Kalendervisning
Beskrivelse
Anvend multivælgeren til at markere
billeder til fuldskærmsvisning, zoom
under billedvisning (0 243), sletning
(0 246) eller beskyttelse (0 245).
Tryk på J for at se det markerede
billede i fuldskærmsvisning.
Tryk på knappen K, eller tryk
udløserknappen halvt ned for at
afslutte og gå til optageindstilling.
231
Kalendervisning
Hvis du ønsker at se billeder, som er optaget på den valgte dato, skal
du trykke på knappen W (S), når der vises 72 billeder.
Datoliste
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
Miniatureliste
Fuldskærmsvisning
Miniaturevisning
Kalendervisning
Handlingerne, der kan udføres, afhænger af, om markøren er i
datolisten eller miniaturelisten:
For at
Anvend
Skifte mellem
datoliste og
miniatureliste
W (S)/J
Afslutte og gå til
miniaturevisning/
zoome ind på
markeret billede
X (T)
Markere datoer/
markere billeder
• Datoliste: Markér dato.
• Miniatureliste: Markér billede.
Skifte til
fuldskærmsvisning
Gå tilbage til
optageindstilling
232
Beskrivelse
Tryk på knappen W (S) eller J i
datolisten for at placere markøren i
miniaturelisten. Tryk igen på
W (S) for at vende tilbage til
datolisten.
• Datoliste: Afslut, og gå til 72billedvisning.
• Miniatureliste: Tryk på knappen
X (T), og hold den nede for at
zoome ind på det markerede
billede.
J
K/
Miniatureliste: Få vist det markerede
billede.
Tryk på knappen K, eller tryk
udløserknappen halvt ned for at
afslutte og gå til optageindstilling.
Knappen i
Tryk på knappen i under fuldskærms- eller
miniaturevisning viser de indstillinger, der
er anført nedenfor.
• Billedvisningsplads og -mappe: Vælg en
mappe til billedvisning. Markér en plads,
og tryk på 2 for at udforme en liste over
mapper på det valgte kort, markér
Knappen i
derefter en mappe, og tryk på J for at få
vist billederne i den markerede mappe.
• Retouchering (kun billeder): Anvend
indstillingerne i retoucheringsmenuen
(0 294) til at oprette en retoucheret kopi
af det aktuelle billede.
• Rediger video (kun videoer): Redigér videoer
ved hjælp af indstillingerne i menuen
Rediger video (0 179). Videoer kan også redigeres ved at trykke på
knappen i, når videoafspilningen er sat på pause.
• Vælg til afs. t. smartenhed/fjern mark.: Vælg billeder til overførsel til en
smartenhed (0 263).
For at afslutte menuen for knappen i og vende tilbage til
billedvisning skal du igen trykke på knappen i.
233
Billedinformation
Der vises billedinformation på billederne, når de vises i
fuldskærmsvisning. Tryk på 1 eller 3 for at gennemgå
billedinformationen som vist nedenfor. Bemærk, at "kun billede",
optagedata, RGB-histogrammer, markeringer og dataoversigt kun
vises, hvis der er valgt en tilsvarende indstilling for
Billedvisningsindstillinger (0 266). Lokationsdata vises kun, hvis
der blev anvendt en GP-1/GP-1A, da billedet blev taget (0 227).
Filinformation
234
Ingen (kun billede)
Dataoversigt
Højlys
Lokationsdata
RGB-histogram
Optagedata
❚❚ Filoplysninger
12 34
5
14
13
12
6
7
11
10
9 8
1 Beskyttelsesstatus........................... 245
8 Billedstørrelse.....................................81
2 Retoucheringsindikator................. 294
9 Billedområde ......................................73
3 Overførselsmarkering .................... 263 10 Tidspunkt for optagelse..........24, 290
4 Fokuspunkt 1, 2 .................................... 89 11 Dato for optagelse....................24, 290
5 AF-punktets markeringer 1 ............. 33 12 Aktuel kortplads.................................82
6 Billednummer/antal billeder i alt
13 Mappenavn ...................................... 268
7 Billedkvalitet ...................................... 77 14 Filnavn............................................... 268
1 Vises kun, hvis Fokuspunkt er valgt for Billedvisningsindstillinger (0 266), og det
valgte billede blev taget ved hjælp af søgeren.
2 Hvis billedet blev taget med AF-S eller med single autofokus valgt under AF-A, viser visningen det
punkt, hvor fokus låste første gang. Hvis billedet blev taget med AF-C eller med kontinuerlig
autofokus valgt under AF-A, vises fokuspunktet kun, hvis der blev valgt en anden indstilling end
autopunkts-AF for indstilling af AF-metode.
235
❚❚ Højlys
1
2
3
1 Billedmarkeringer *
3 Aktuel kanal *
2 Mappenummer—billednummer
........................................................... 268
* Blinkende områder indikerer markeringer (områder, der
muligvis er overeksponerede) for den aktuelle kanal. Hold
knappen W (S) nede, og tryk på 4 eller 2 for at
bladre igennem kanalerne som følger:
Knappen W (S)
RGB
(alle kanaler)
236
R
(rød)
G
(grøn)
B
(blå)
❚❚ RGB-histogram
5
6
7
8
1
2
3
4
1 Billedmarkeringer *
5 Histogram (RGB-kanal). I alle
2 Mappenummer—billednummer
histogrammer angiver den
vandrette akse pixellysstyrken og
den lodrette akse antal pixels.
6 Histogram (rød kanal)
7 Histogram (grøn kanal)
8 Histogram (blå kanal)
............................................................ 268
3 Hvidbalance ..................................... 111
Farvetemperatur ...................... 117
Finindstilling af hvidbalance
................................................... 114
Forudindstillet manuelt.......... 120
4 Aktuel kanal *
* Blinkende områder indikerer markeringer (områder, der
muligvis er overeksponerede) for den aktuelle kanal. Hold
knappen W (S) nede, og tryk på 4 eller 2 for at
bladre igennem kanalerne som følger:
Knappen W (S)
RGB
(alle kanaler)
R
(rød)
G
(grøn)
B
(blå)
Højlysvisning slukket
237
A Zoom under billedvisning
For at zoome ind på billedet ved visning af
histogrammet skal du trykke på X (T).
Anvend knapperne X (T) og W (S) til at
zoome ind og ud samt rulle gennem billedet
med multivælgeren. Histogrammet opdateres
for kun at vise den del af billedet, der kan ses på
skærmen.
A Histogrammer
Kameraets histogrammer er kun vejledende og kan variere i forhold til dem,
der vises i billedbehandlingsprogrammer. Nedenfor er der vist eksempler
på histogrammer:
Hvis billedet indeholder genstande
med et bredt udvalg af lysstyrker,
bliver fordelingen af tonerne
forholdsvis jævn.
Hvis billedet er mørkt, forrykkes
tonefordelingen til venstre.
Hvis billedet er lyst, forrykkes
tonefordelingen til højre.
Øget eksponeringskompensation forrykker fordelingen af toner til højre,
mens reduktion af eksponeringskompensationen forrykker fordelingen til
venstre. Histogrammer kan give et fingerpeg om den overordnede
eksponering, hvis kraftigt omgivende lys gør det svært at se billederne på
skærmen.
238
❚❚ Optagedata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Lysmåling.......................................... 105
2
3
4
5
6
7 Flashtype ................................. 144, 311
Lukkertid .......................................53, 56
Commander-indstilling................. 283
Blændeåbning .............................54, 56 8 Flashindstilling ....................... 145, 147
Optageindstilling .................................6 9 Flashstyring.................... 149, 283, 313
ISO-følsomhedsindstillinger 1 ........ 99
Flashkompensation........................ 151
Eksponeringskompensation ........ 109 10 Kameranavn
Indstilling af optimal eksponering 2
11 Billedområde ......................................73
............................................................ 278
12 Mappenummer—billednummer
Brændvidde............................. 224, 310
........................................................... 268
Objektivdata..................................... 224
Fokusindstilling ...........................83, 97
Objektiv-VR (vibrationsreduktion) 3
13
14
15
13 Hvidbalance ..................................... 111 14 Farverum........................................... 270
Farvetemperatur ...................... 117 15 Picture Control 4 .............................. 130
Finindstilling af hvidbalance
................................................... 114
Forudindstillet manuelt.......... 120
239
16
17
18
19
20
21
16 Støjreduktion ved høj ISO............. 271 19 Vignetteringskontrol ..................... 271
Støjreduktion ved
20 Retoucheringshistorik ................... 294
langtidseksponering..................... 271 21
Billedkommentar............................ 291
17 Aktiv D-Lighting.............................. 139
18 HDR-styrke........................................ 141
22
23
22 Navn på fotograf 5 ........................... 291 23 Indehaver af copyright 5................ 291
1 Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk ISO-følsomhedsstyring slået til.
2 Vises, hvis brugerindstilling b5 (Finindstill. af optimal eksp., 0 278) er blevet indstillet
til en anden værdi end nul for en vilkårlig lysmålingsmetode.
3 Vises kun, hvis der er monteret et VR-objektiv.
4 De viste punkter varierer med den valgte Picture Control.
5 Den fjerde side med optagedata vises kun, hvis copyrightoplysningerne blev optaget med billedet ved
hjælp af indstillingen Copyrightoplysninger i opsætningsmenuen.
240
❚❚ Lokationsdata * (0 227)
1
2
3
4
1 Breddegrad
3 Højde
2 Længdegrad
4 UTC (Coordinated Universal Time)
* Videodata er for starten af optagelsen.
241
❚❚ Dataoversigt
1 2 345
6
17 18 19 20 21
7
8 29
28
9
16
27
22
23
26 25 24
15 141312 11 10
1 Billednummer/antal billeder i alt
17 Lysmåling ......................................... 105
2 Overførselsmarkering .................... 263 18 Optageindstilling................................. 6
3 Beskyttelsesstatus .......................... 245 19 Lukkertid....................................... 53, 56
4 Retoucheringsindikator ................ 294 20 Blændeåbning............................. 54, 56
5 Kameranavn
21 ISO-følsomhed *..................................99
6 Indikator for billedkommentar.... 291 22 Brændvidde ............................ 224, 310
7 Indikator for lokationsdata........... 227 23 Aktiv D-Lighting.............................. 139
8 Histogram, der viser fordelingen af
9
10
toner på billedet (0 238).
Billedkvalitet .......................................77
Billedstørrelse .....................................81
Billedområde ......................................73
Filnavn............................................... 268
Tidspunkt for optagelse..........24, 290
Mappenavn ...................................... 268
Dato for optagelse....................24, 290
Aktuel kortplads.................................82
24 Picture Control ................................ 130
25 Farverum .......................................... 270
26 Flashindstilling....................... 145, 147
27 Hvidbalance ..................................... 111
Farvetemperatur ...................... 117
Finindstilling af hvidbalance
.................................................. 114
13
Forudindstillet manuelt.......... 120
14
28 Flashkompensation ....................... 151
15
Commander-indstilling................. 283
16
29 Eksponeringskompensation........ 109
* Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk ISO-følsomhedsstyring slået til.
11
12
242
Se det tættere på: Zoom under billedvisning
Tryk på knappen X (T) for at zoome ind
på det billede, der vises i
fuldskærmsvisning. Følgende funktioner
kan udføres, mens zoom er aktiveret:
Knappen X (T)
For at
Anvend
Zoome ind eller
ud
X (T)/
W (S)
Få vist andre
områder af
billedet
Beskrivelse
Tryk på X (T)
for at zoome ind
til maksimum på
omtrent 38×
(store billeder i
24 × 16/
DX-format), 28×
(mellemstore
billeder) eller 19× (små billeder). Tryk på
W (S) for at zoome ud. Mens billedet er
zoomet ind, skal du anvende multivælgeren
for at få vist billedområder, der ikke er
synlige på skærmen. Hold multivælgeren
nede for hurtigt at rulle til andre områder af
billedet. Navigationsruden vises, når
zoomforholdet ændres; det område, der
aktuelt er synligt på skærmen, vises med en
gul ramme. Bjælken under
navigationsvinduet viser zoomforholdet;
bliver grøn ved forholdet 1 : 1.
243
For at
Anvend
Vælge ansigter
Få vist andre
billeder
Gå tilbage til
optageindstilling
244
K/
Beskrivelse
Ansigter, der
findes under
zoom, vises med
hvid ramme i
navigationsvinduet. Drej det
sekundære
kommandohjul
for at få vist andre ansigter.
Drej det primære kommandohjul for at få
vist det samme område på andre billeder
med det aktuelle zoomforhold. Zoom under
billedvisning annulleres ved visning af en
video.
Tryk på knappen K, eller tryk
udløserknappen halvt ned for at afslutte og
gå til optageindstilling.
Beskyttelse af billeder mod sletning
I fuldskærms-, zoom-, miniature- og kalendervisning skal du trykke
på knappen L (U) for at beskytte det aktuelle billede mod
utilsigtet sletning. Beskyttede filer markeres med ikonet P og kan
ikke slettes med knappen O (Q) eller indstillingen Slet i
billedvisningsmenuen. Bemærk, at beskyttede billeder bliver slettet,
når hukommelseskortet formateres (0 289). For at fjerne
beskyttelsen fra et billede, så det kan slettes, skal du få vist eller
markere det og trykke på knappen L (U).
Knappen L (U)
A Fjernelse af beskyttelse af alle billeder
For at fjerne beskyttelsen fra alle billeder i mappen eller mapperne, der
aktuelt er valgt i menuen Billedvisningsmappe, skal du trykke på
knapperne L (U) og O (Q) samtidigt i cirka to sekunder under
billedvisning.
245
Sletning af billeder
For at slette billedet vist i fuldskærmsvisning eller markeret i
miniaturelisten, skal du trykke på knappen O (Q). For at slette flere
valgte billeder, alle billeder taget på en valgt dato eller alle billeder i
den aktuelle billedvisningsmappe skal du anvende indstillingen
Slet i billedvisningsmenuen. Når billeder er blevet slettet, kan de
ikke gendannes. Bemærk, at du ikke kan slette billeder, der er
beskyttede eller skjulte.
Fuldskærms-, miniature- og kalendervisning
Tryk på knappen O (Q) for at slette det aktuelle billede.
1 Tryk på knappen O (Q).
Der vises en dialogboks for bekræftelse.
Knappen O (Q)
2 Tryk igen på knappen O (Q).
For at slette billedet skal du trykke på
knappen O (Q). Tryk på knappen K for
at afslutte uden at slette billedet.
Knappen O (Q)
246
A Kalendervisning
Under kalendervisning kan du slette alle billeder, der er taget på en valgt
dato, ved at markere datoen i datolisten og trykke på knappen O (Q)
(0 232).
A Se også
Indstillingen Efter sletning i billedvisningsmenuen afgør, om det næste
billede eller det forrige billede vises, efter at et billede slettes (0 267).
247
Billedvisningsmenuen
Indstillingen Slet i billedvisningsmenuen indeholder følgende
indstillinger. Bemærk, at det nogle gange kan tage et stykke tid at
slette, afhængigt af antal billeder.
Indstilling
Q
Valgte
n
Vælg dato
R
Alle
Beskrivelse
Slet valgte billeder.
Slet alle billeder, som er taget på den valgte dato
(0 249).
Slet alle billeder i den
mappe, der aktuelt er valgt
til billedvisning (0 266). Hvis
der er isat to kort, kan du
vælge, hvilket kort billederne
skal slettes fra.
❚❚ Valgte: Sletning af valgte billeder
1 Vælg billeder.
Anvend multivælgeren til at markere et
billede, og tryk på knappen W (S) for
at vælge eller fravælge. Valgte billeder
markeres med ikonet O. Gentag efter
behov for at vælge ekstra billeder.
Knappen W (S)
248
2 Slet de valgte billeder.
Tryk på J. Der vises en dialogboks for
bekræftelse; markér Ja, og tryk på J.
❚❚ Vælg dato: Sletning af billeder taget på en valgt dato
1 Vælg datoer.
Markér en dato, og tryk på 2 for at
vælge alle billeder, der er taget på den
markerede dato. Valgte billeder
markeres med ikonet M. Gentag efter
behov for at vælge flere datoer; for at
fravælge en dato, skal du markere den
og trykke på 2.
2 Slet de valgte billeder.
Tryk på J. Der vises en dialogboks for
bekræftelse; markér Ja, og tryk på J.
249
Wi-Fi
Det kan Wi-Fi anvendes til
Kameraet kan tilsluttes via trådløse Wi-Fi-netværk til kompatible
smartenheder (smartphone eller tablet) med Nikons særlige app
Wireless Mobile Utility (0 263).
Download billeder
Fjernbetjening
A Installation af app'en Wireless Mobile Utility
1 Find app'en.
På smartenheden skal du koble dig til tjenesten Google Play, App Store eller
en anden markedsplads for apps og søge efter "Wireless Mobile Utility". For
yderligere information, se instruktionerne, der følger med smartenheden.
2 Installér app'en.
Læs beskrivelsen af app'en, og installér app'en. Du kan downloade en
brugervejledning for Wireless Mobile Utility i PDF-format på følgende
URL'er:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
Android
250
iOS
Adgang til kameraet
Før tilslutning via Wi-Fi (trådløst LAN) skal du installere
Wireless Mobile Utility på din kompatible Android- eller iOSsmartenhed.
Android og iOS: Tilslutning via SSID
Aktivér Wi-Fi på smartenheden før tilslutning. For detaljer, se
dokumentationen, der følger med smartenheden.
1 Aktiver kameraets indbyggede Wi-Fi.
Markér Wi-Fi i opsætningsmenuen, og
tryk på 2. Markér
Netværksforbindelse, og tryk på 2,
markér derefter Aktiver, og tryk på J.
Vent et par sekunder på, at Wi-Fi
aktiveres.
2 Få vist kameraets SSID.
Markér Netværksindstillinger, og tryk
på 2.
251
Markér Se SSID, og tryk på 2.
3 Vælg kameraets SSID.
På smartenheden skal du vælge Indstillinger > Wi-Fi og vælge
kameraets SSID for at tilslutte via Wi-Fi.
4 Start Wireless Mobile Utility.
Start Wireless Mobile Utility på smartenheden.
5 Aktivér trådløs sikkerhed.
Forbindelsen er til at begynde med ubeskyttet af adgangskoder
eller andre sikkerhedsfunktioner. Aktivér sikkerheden ved hjælp
af Wireless Mobile Utility på smartenheden (0 257).
A Wi-Fi-visningen
Mens Wi-Fi er aktiveret, blinker ikonet g i visningen. Ikonet holder op med
at blinke, når der er etableret forbindelse, og kameraet udveksler data med
smartenheden.
Kontrolpanel
252
Skærm
D Sikkerhed
Selvom én af fordelene ved en trådløst aktiveret enhed er, at den giver
andre personer mulighed for fri tilslutning til den trådløse udveksling af
data overalt inden for rækkevidden, kan følgende opstå, hvis sikkerheden
ikke er aktiveret:
• Datatyveri: Tredjepart kan i ond tro opfange trådløse sendinger og stjæle
bruger-ID, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
• Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværket og
ændre data eller udføre andre handlinger i ond tro. Bemærk, at som følge
af trådløse netværks design, kan særangreb give uautoriseret adgang,
selv når sikkerheden er aktiveret.
A Beskyttelse af adgangskode
Du kan blive bedt om at indtaste en adgangskode, første gang du tilslutter
efter ændring af indstillingerne for adgangskode.
253
Android: Tilslutning via NFC
Hvis smartenheden understøtter NFC (Near Field Communication),
kan der etableres en Wi-Fi-forbindelse ved blot at lade logoet N (NMark) på kameraet røre ved NFC-antennen på smartenheden. Før
du påbegynder tilslutning, skal du aktivere NFC (Near Field
Communication) og Wi-Fi på smartenheden som beskrevet i
dokumentationen, der fulgte med smartenheden.
1 Etablér en Wi-Fi-forbindelse.
I søgerfotografering med standbytimeren tændt skal du lade
logoet N (N-Mark) på kameraet røre ved NFC-antennen på
smartenheden (for placering af NFC-antennen, se
dokumentationen, der fulgte med smartenheden). Oprethold
kontakten, til kameraet viser en meddelelse om, at der er blevet
registreret en NFC-enhed, og at der er blevet etableret en Wi-Fiforbindelse.
Wireless Mobile Utility starter automatisk.
2 Aktivér trådløs sikkerhed.
Forbindelsen er til at begynde med ubeskyttet af adgangskoder
eller andre sikkerhedsfunktioner. Aktivér sikkerheden ved hjælp
af Wireless Mobile Utility på smartenheden (0 257).
254
D Sikkerhed
Selvom én af fordelene ved en trådløst aktiveret enhed er, at den giver
andre personer mulighed for fri tilslutning til den trådløse udveksling af
data overalt inden for rækkevidden, kan følgende opstå, hvis sikkerheden
ikke er aktiveret:
• Datatyveri: Tredjepart kan i ond tro opfange trådløse sendinger og stjæle
bruger-ID, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
• Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværket og
ændre data eller udføre andre handlinger i ond tro. Bemærk, at som følge
af trådløse netværks design, kan særangreb give uautoriseret adgang,
selv når sikkerheden er aktiveret.
A NFC
NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs
kommunikationsteknologi med kort rækkevidde.
A Wi-Fi
Opkobling til en smartenhed via NFC aktiverer automatisk indstillingen
Wi-Fi > Netværksforbindelse i kameraets opsætningsmenu.
A Ingen forbindelse
Hvis du ikke kan etablere forbindelse ved hjælp af NFC som beskrevet
ovenfor, skal du koble dig på ved hjælp af en anden metode (0 251).
A Deaktivering af NFC
Indstillingen NFC i opsætningsmenuen anvendes til at slå NFC til og fra.
Vælg Deaktiver for at deaktivere NFC-forbindelserne.
255
Android: Andre indstillinger for Wi-Fi-forbindelse
WPS kan anvendes til kompatible smartenheder. Trådløs sikkerhed
aktiveres automatisk.
❚❚ Knappen WPS
Justér indstillingerne som følger for at
tilslutte ved ét enkelt tryk på en knap:
• Kamera: Vælg Wi-Fi >
Netværksindstillinger > Knappen WPS i
opsætningsmenuen.
• Smartenhed: Vælg Tilslutning af WPSknap i menuen Wi-Fi-indstillinger.
❚❚ PIN-kode WPS
For at tilslutte til en smartenhed ved hjælp
af en PIN skal du vælge Wi-Fi >
Netværksindstillinger > PIN-kode WPS i
kameraets opsætningsmenu og indtaste
den PIN, der vises på smartenheden.
Gendannelse af standardindstillinger
For at gendanne standardindstillingerne for netværk skal du vælge
Wi-Fi > Netværksindstillinger > Nulstil netværksindstillinger.
Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér Ja, og tryk på J for
at gendanne standardindstillingerne for netværk.
A Afbrydelse af forbindelsen
Wi-Fi kan deaktiveres ved:
• Valg af Wi-Fi > Netværksforbindelse > Deaktiver i kameraets
opsætningsmenu
• Start af videooptagelse
• Tilslutning af ekstra UT-1 kommunikationsenhed
• Slukning af kameraet
256
Trådløs sikkerhed
Justér sikkerhedsindstillingerne efter etablering af en Wi-Fiforbindelse. I tilfælde af WPS-tilslutninger (0 256) aktiveres
sikkerheden automatisk; det er ikke nødvendigt at foretage
yderligere justeringer af indstillingerne.
❚❚ Android OS
1 Få vist indstillingerne for
Wireless Mobile Utility.
På smartenheden skal du vælge ikonet c i
visningens øverste højre hjørne eller åbne
indstillingsmenuen i startvisningen for
Wireless Mobile Utility.
2 Vælg Wireless Mobile Adapter settings
(Indstillinger for trådløs mobiladapter).
257
3 Vælg Authentication/encryption
(Godkendelse/kryptering).
4 Vælg WPA2-PSK-AES.
Vælg WPA2-PSK-AES, og vælg OK.
5 Vælg Password (Adgangskode).
258
6 Indtast en adgangskode.
Indtast en adgangskode, og vælg Save
(Gem). Adgangskoder kan bestå af mellem
8 og 63 tegn.
7 Aktivér trådløs sikkerhed.
Vælg b. Der vises en dialogboks for bekræftelse; vælg OK.
A Visning af trådløse sikkerhedsindstillinger
For at få vist den aktuelle adgangskode og indstillingerne for godkendelse/
kryptering skal du vælge Current settings (Aktuelle indstillinger) i
menuen for Wireless Mobile Adapter settings (Indstillinger for trådløs
mobiladapter).
259
❚❚ iOS
1 Få vist indstillingerne for
Wireless Mobile Utility.
På smartenheden skal du vælge ikonet c i
startvisningen for Wireless Mobile Utility.
2 Vælg WMA settings (WMAindstillinger).
3 Vælg Authentication (Godkendelse).
260
4 Vælg WPA2-PSK-AES.
Vælg WPA2-PSK-AES.
Vælg WMA settings (WMA-indstillinger)
for at vende tilbage til menuen for WMAindstillinger.
Hvis du bliver bedt om at indtaste en
adgangskode, skal du vælge OK.
5 Vælg Password (Adgangskode).
6 Indtast en adgangskode.
Indtast en adgangskode, og vælg WMA
settings (WMA-indstillinger).
Adgangskoder kan bestå af mellem 8 og
63 tegn.
261
7 Aktivér trådløs sikkerhed.
Vælg Settings (Indstillinger). Der vises en dialogboks for
bekræftelse; vælg OK.
Smartenheden beder dig om denne adgangskode, næste gang
du tilslutter til kameraet via Wi-Fi.
D Wi-Fi
Læs advarslerne på side xx til xxii, før du anvender funktionen for Wi-Fi. For
at deaktivere Wi-Fi i indstillinger, hvor anvendelsen er forbudt, skal du
vælge Wi-Fi > Netværksforbindelse > Deaktiver i kameraets
opsætningsmenu. Bemærk, at Eye-Fi-kort ikke kan anvendes, mens Wi-Fi er
aktiveret, og at standbytimeren ikke slukker, mens app'en
Wireless Mobile Utility på smartenheden kommunikerer med kameraet.
Hvis der ingen data udveksles i omkring 5 minutter, slukker
standbytimeren. Kameraets funktion for Wi-Fi er kun tilgængelig, når der er
isat et hukommelseskort, og kan ikke anvendes, når der er tilsluttet et USBeller HDMI-kabel. For at undgå strømtab under tilslutning skal du lade
batteriet op, før du aktiverer netværksforbindelsen.
262
Valg af billeder til overførsel
Følg nedenstående trin for at vælge billeder til overførsel til
smartenheden. Der kan ikke vælges videoer til overførsel.
Valg af enkeltstående billeder til overførsel
1 Vælg et billede.
Få vist billedet, eller markér det på miniaturelisten i miniatureeller kalendervisning.
2 Få vist billedvisningsindstillingerne.
Tryk på knappen i for at få vist
billedvisningsindstillinger.
Knappen i
3 Vælg Vælg til afs. t. smartenhed/fjern
mark.
Markér Vælg til afs. t. smartenhed/
fjern mark., og tryk på J. Billeder valgt
til overførsel indikeres af ikonet &; for
at fravælge skal du få vist eller markere
billedet og gentage trin 2 og 3.
263
Valg af flere billeder til overførsel
Følg nedenstående trin for at ændre status for overførsel af flere
billeder.
1 Vælg Vælg til afs. til smartenhed.
Markér Wi-Fi i opsætningsmenuen, markér derefter Vælg til afs.
til smartenhed, og tryk på 2.
2 Vælg billeder.
Anvend multivælgeren til at markere
billeder, og tryk på W (S) for at vælge
eller fravælge. Valgte billeder markeres
med ikonet &.
3 Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte handlingen.
Valg af billeder til overførsel via NFC
Hvis der etableres en NFC-forbindelse (0 254) under billedvisning,
markeres det billede, der aktuelt vises i fuldskærmsvisning eller er
markeret i miniaturelisten eller kalendervisning, automatisk til
overførsel.
1 Få vist eller markér det ønskede billede.
Få vist billedet i fuldskærmsvisning, eller markér det på
miniaturelisten eller i kalendervisning.
2 Tilslut.
Lad logoet N (N-Mark) på kameraet røre ved NFC-antennen på
smartenheden, indtil kameraet viser en meddelelse om, at der er
blevet registreret en NFC-enhed. Billedet markeres med ikonet
& for at vise, at det er blevet valgt til overførsel.
264
Download af valgte billeder til
smartenheden
For at downloade de valgte billeder til smartenheden skal du
etablere en Wi-Fi-forbindelse til kameraet (0 251) og vælge View
photos (Vis billeder) i Wireless Mobile Utility. Der vises en
dialogboks for bekræftelse; vælg OK for at starte download.
Android OS
iOS
265
Menuliste
Dette afsnit opstiller de tilgængelige indstillinger i
kameramenuerne. For yderligere information, se Menuoversigt.
D Billedvisningsmenuen: Håndtering af billeder
Slet
Valgte
Vælg dato
Alle
Billedvisningsmappe
D7200
Alle
Aktuel
Skjul billede
Vælg/indstil
Vælg dato
Fjern markering af alle
Billedvisningsindstillinger
Grundlæggende billedinformation
Fokuspunkt
Yderligere billedinformation
Ingen (kun billede)
Højlys
RGB-histogram
Optagedata
Oversigt
266
Slet flere billeder (0 248).
(har D7200 som standard)
Vælg en mappe til billedvisning.
Skjul eller fremhæv billeder. Skjulte
billeder vises kun i menuen "Skjul billede"
og kan ikke afspilles.
Vælg den tilgængelige information i
billedinformationsvisningen i
billedvisning (0 234).
Kopier billede(r)
Vælg kilde
Vælg billede(r)
Vælg destinationsmappe
Kopier billede(r)?
Billedtjek
Til
Fra
Efter sletning
Vis næste
Vis forrige
Fortsæt som før
Roter lodret
Til
Fra
Slideshow
Start
Billedtype
Billedinterval
DPOF-udskriftsbestilling
Vælg/indstil
Fjern markering af alle
Kopiér billeder fra et hukommelseskort til
et andet. Denne indstilling er kun
tilgængelig, når der er sat to
hukommelseskort i kameraet.
(har Fra som standard)
Vælg, om billederne automatisk skal vises
på skærmen umiddelbart efter optagelse
(0 230).
(har Vis næste som standard)
Vælg det billede, der vises, efter at et
billede er blevet slettet.
(har Til som standard)
Vælg, om billeder, der er taget i "højt"
(portræt) format, skal roteres under
billedvisning (0 230).
Få vist et slideshow med billederne i den
aktuelle billedvisningsmappe.
Vælg billeder til udskrivning med en
DPOF-kompatibel udskrivningsservice
eller printer, og vælg antal udskrifter.
267
C Billedoptagemenuen: Optageindstillinger for
billeder
Nulstil billedoptagemenu
Ja
Nej
Lagermappe
Vælg mappe efter nummer
Vælg en mappe på listen
Filnavngivning
Filnavngivning
Funktion af kortet i plads 2
Overflow
Sikkerhedskopiering
RAW plads 1 – JPEG plads 2
Billedkvalitet
NEF (RAW) + JPEG fine
NEF (RAW) + JPEG normal
NEF (RAW) + JPEG basic
NEF (RAW)
JPEG fine
JPEG normal
JPEG basic
268
Vælg Ja for at gendanne indstillingerne i
optagemenuen for billeder til deres
standardværdier.
Vælg den mappe, hvor de efterfølgende
billeder skal gemmes.
Vælg præfikset på tre bogstaver, der
anvendes i navngivning af billedfilerne,
hvor billederne er lagret. Standard-præfiks
er "DSC".
(har Overflow som standard)
Vælg funktion for kortet i plads 2, når der
er sat to hukommelseskort i kameraet
(0 82).
(har JPEG normal som standard)
Vælg et filformat og en
komprimeringsgrad (billedkvalitet, 0 77).
Billedstørrelse
Large
Medium
Small
Billedområde
DX (24×16)
1,3× (18×12)
JPEG-komprimering
Størrelsesprioritet
Optimal kvalitet
NEF-optagelse (RAW)
Type
Farvedybde for NEF (RAW)
Hvidbalance
Auto
Glødelampe
Lysstofrør
Direkte sollys
Flash
Overskyet
Skygge
Vælg farvetemperatur
Forudindstillet manuelt
(har Large som standard)
Vælg billedstørrelsen, i pixels (0 81).
(har DX (24×16) som standard)
Vælg billedområdet (0 73).
(har Størrelsesprioritet som standard)
Vælg en komprimeringstype til JPEGbilleder (0 80).
Vælg typen af komprimering og
farvedybden for NEF-billeder (RAW)
(0 80).
(har Auto som standard)
Få hvidbalancen til at passe til lyskilden
(0 111).
269
Indstil Picture Control
(har Standard som standard)
Standard
Vælg, hvordan nye billeder skal behandles.
Vælg i henhold til motivtypen eller dit
Neutral
kreative ønske (0 130).
Levende
Monokrom
Portræt
Landskab
Jævn
Håndter Picture Control
Gem/rediger
Opret brugerdefinerede Picture Controls
(0 135).
Omdøb
Slet
Indlæs/gem
Farverum
(har sRGB som standard)
sRGB
Vælg et farverum til billederne.
Adobe RGB
Aktiv D-Lighting (har Fra som standard (indstillingerne P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2 og 3)
eller Auto (øvrige indstillinger))
Auto
Bevarer detaljer i markeringer og skygger
og giver billeder med naturlig kontrast
Ekstra høj
(0 139).
Høj
Normal
Lav
Fra
HDR (high dynamic range)
HDR-indstilling
HDR-styrke
270
Bevarer detaljer i markeringer og skygger
ved fotografering af motivtyper med høj
kontrast (0 141).
Vignetteringskontrol
Høj
Normal
Lav
Fra
Auto forvrængningskontrol
Til
Fra
Støjreduk. ved langtidseksp.
Til
Fra
Støjreduktion ved høj ISO
Høj
Normal
Lav
Fra
ISO-følsomhedsindstillinger
ISO-følsomhed
Adg. til kommandohjul til høj ISO
Auto ISO-følsomhedsstyring
(har Normal som standard)
Reducerer fald i lysstyrke i kanten af
billeder ved anvendelse af objektiver af
typerne G, E og D (PC-objektiver
undtaget). Effekten er mest udtalt ved
maksimumblænde.
(har Fra som standard)
Reducerer tøndeforvrængning ved
optagelse med vidvinkelobjektiver og
reducerer pudeformet forvrængning ved
optagelse med lange objektiver.
(har Fra som standard)
Reducerer "støj" (lyse pletter eller tåge) på
billeder taget ved lange lukkertider.
(har Normal som standard)
Reducerer "støj" (tilfældigt spredte, lyse
pixels) på billeder taget ved høje ISOfølsomheder.
Justér ISO-følsomhedsindstillingerne for
billeder (0 99, 102).
271
Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)
Forsinket fjernbetjening
Fjernbetj. med hurtig respons
Hæv spejl med fjernbetjening
Fra
Multieksponering
Multieksponeringstilstand
Antal billeder
Automatisk forøgelse
Intervaloptagelse
Start
Startindstillinger
Interval
Antal intervaller × billeder/interval
Udjævning af eksponering
272
(har Fra som standard)
Vælg, hvordan kameraet agerer, når det
anvendes med en ML-L3-fjernbetjening.
Optag to eller tre NEF-eksponeringer
(RAW) som ét enkelt billede (0 211).
Tag billeder ved det valgte interval, indtil
det angivne antal billeder er blevet
optaget (0 217).
1 Videooptagemenuen: Optageindstillinger for
video
Nulstil videooptagemenu
Ja
Nej
Vælg Ja for at gendanne indstillingerne i
videooptagemenuen til deres
standardværdier.
Filnavngivning
Destination
Plads 1
Plads 2
Billedstr./billedhastighed
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
Videokvalitet
Høj kvalitet
Normal
Mikrofonfølsomhed
Automatisk følsomhed
Manuel følsomhed
Mikrofon fra
Vælg præfikset på tre bogstaver, der
anvendes i navngivning af billedfilerne,
hvor videoerne er lagret. Standard-præfiks
er "DSC".
(har Plads 1 som standard)
Vælg den plads, som videoer optages til.
(har 1920×1080; 30p som standard)
Vælg videobilledstørrelse (i pixels) og
billedhastighed (0 166).
(har Normal som standard)
Vælg videokvalitet (0 166).
(har Automatisk følsomhed som standard)
Slå den indbyggede eller ekstra
stereomikrofon til eller fra, eller justér
mikrofonfølsomheden.
273
Frekvensrespons
Bredt område
Vokalområde
Reduktion af vindstøj
Til
Fra
Billedområde
DX (24×16)
1,3× (18×12)
Hvidbalance
Samme som billedindstillinger
Auto
Glødelampe
Lysstofrør
Direkte sollys
Overskyet
Skygge
Vælg farvetemperatur
Forudindstillet manuelt
274
(har Bredt område som standard)
Vælg frekvensresponsen for den
indbyggede mikrofon og ekstra
stereomikrofoner.
(har Fra som standard)
Vælg, om den indbyggede mikrofons lowcut filter skal aktiveres for at reducere
vindstøj.
(har DX (24×16) som standard)
Vælg billedområdet (0 168).
(har Samme som billedindstillinger som standard)
Vælg hvidbalance for videoer (0 112).
Vælg Samme som billedindstillinger for
at anvende den aktuelt valgte indstilling
for billeder.
Indstil Picture Control
Samme som billedindstillinger
Standard
Neutral
Levende
Monokrom
Portræt
Landskab
Jævn
Håndter Picture Control
Gem/rediger
Omdøb
Slet
Indlæs/gem
Støjreduktion ved høj ISO
Høj
Normal
Lav
Fra
Video ISO-følsomhedsindstilling.
ISO-følsomhed (indstilling M)
Auto ISO-styring (indstilling M)
Maksimal følsomhed
Time-lapse fotografering
Start
Interval
Optagetid
Udjævning af eksponering
(har Samme som billedindstillinger som standard)
Vælg Picture Control for videoer (0 130).
Vælg Samme som billedindstillinger for
at anvende den aktuelt valgte indstilling
for billeder.
Opret brugerdefinerede Picture Controls
(0 132).
(har Normal som standard)
Reducerer "støj" (tilfældigt spredte, lyse
pixels) i videoer optaget ved høje ISOfølsomheder.
Justér ISO-følsomhedsindstillingerne for
videoer.
Kameraet tager automatisk billeder ved de
valgte intervaller for at oprette en
intervaloptagelsesstumfilm (0 171).
275
A Brugerindstillinger: Finindstilling af
kameraindstillinger
Nulstil brugerindstillinger
Ja
Nej
a Autofokus
a1 Valg af AF-C-prioritering
Udløser
Fokus
a2 Valg af AF-S-prioritering
Udløser
Fokus
a3 Fokus-tracking med Lock-On
5 (Lang)
4
3 (Normal)
2
1 (Kort)
Fra
276
Vælg Ja for at gendanne
brugerindstillingerne til deres
standardværdier.
(har Udløser som standard)
Når AF-C er valgt for søgerfotografering,
styrer denne indstilling, hvorvidt der kan
tages billeder, hver gang der trykkes på
udløserknappen (udløserprioritet) eller
kun, når kameraet fokuserer
(fokusprioritet).
(har Fokus som standard)
Når AF-S er valgt for søgerfotografering,
styrer denne indstilling, om der kun kan
tages billeder, når kameraet fokuserer
(fokusprioritet), eller hver gang der trykkes
på udløserknappen (udløserprioritet).
(har 3 (Normal) som standard)
Vælg, hvordan kontinuerlig autofokus
tilpasser sig pludselige, store ændringer i
afstanden til motivet (kontinuerlig AF
træder i kraft, når AF-C er valgt som
fokusindstilling under søgerfotografering,
eller hvis kameraet vælger kontinuerlig i
indstillingen AF-A).
a4 AF-aktivering
Lukker/AF-ON
Kun AF-ON
a5 Visning af fokuspunkt
Fremhævelse af fokuspunkt
Manuel fokusindstilling
a6 Fokuspunkt wrap-around
Wrap
Ingen wrap
a7 Antal fokuspunkter
51 punkter
11 punkter
a8 Gem punkter efter orientering
Ja
Nej
a9 Indbygget AF-hjælpelys
Til
Fra
(har Lukker/AF-ON som standard)
Vælg, om kameraet fokuserer, når
udløserknappen trykkes halvt ned. Hvis
Kun AF-ON er valgt, fokuserer kameraet
ikke, når udløserknappen trykkes halvt
ned.
Aktiver eller deaktiver visning af
fokuspunkt i søgeren.
(har Ingen wrap som standard)
Vælg, om valg af fokuspunkt i søgeren
"pakker ind" fra den ene side af visningen
til den anden.
(har 51 punkter som standard)
Vælg det tilgængelige antal fokuspunkter
for manuelt valg af fokuspunkt i søgeren.
(har Nej som standard)
Vælg, om søgeren lagrer fokuspunkterne
til lodrette og vandrette retninger særskilt.
(har Til som standard)
Vælg, om det indbyggede AF-hjælpelys
skal lyse for at støtte fokuseringen i
tilfælde af dårlig belysning.
277
b Lysmåling/eksponering
b1 ISO-trinforøgelse
1/3 trin
1/2 trin
b2 EV-trin for eksp. kontrol
1/3 trin
1/2 trin
b3 Nem eksponeringskomp.
Til (automatisk nulstilling)
Til
Fra
b4 Centervægtet område
 6 mm
 8 mm
 10 mm
 13 mm
Gennemsnit
b5 Finindstill. af optimal eksp.
Ja
Nej
278
(har 1/3 trin som standard)
Vælg de trin, som anvendes ved
justeringer af ISO-følsomheden.
(har 1/3 trin som standard)
Vælg de trin, der anvendes ved justering af
lukkertid, blænde, eksponering og
flashkompensation samt bracketing.
(har Fra som standard)
Hvis der er valgt Til (automatisk
nulstilling) eller Til, kan du justere
eksponeringskompensationen i
indstillingerne P og S ved at dreje det
sekundære kommandohjul eller i
indstillingen A ved at dreje det primære
kommandohjul.
(har  8 mm som standard)
Vælg størrelse på det område, der
tillægges størst vægt i centervægtet
lysmåling. Hvis et ikke-CPU objektiv er
monteret, er områdets størrelse fastsat til
8 mm.
(har Nej som standard)
Finindstil eksponeringen for hver
lysmålingsmetode. Høje værdier giver
lysere eksponeringer, og lave værdier
giver mørkere eksponeringer.
c Timere/AE-lås
c1 Udløserknap AE-L
Til
Fra
c2 Standbytimer
4 sek.
6 sek.
10 sek.
30 sek.
1 min.
5 min.
10 min.
30 min.
Ingen grænse
c3 Selvudløser
Selvudløserforsinkelse
Antal billeder
Interval mellem billeder
c4 Tid for slukning af skærmen
Billedvisning
Menuer
Informationsvisning
Billedtjek
Live View
c5 Ventetid fjernbetjening (ML-L3)
1 min.
5 min.
10 min.
15 min.
(har Fra som standard)
Vælg, om eksponeringen låser, når
udløserknappen trykkes halvt ned.
(har 6 sek. som standard)
Vælg, hvor længe kameraet fortsætter
med at måle eksponeringen, når der ikke
udføres nogen handlinger (0 37).
Vælg længden af udløserforsinkelse, antal
optagede billeder samt intervallet mellem
billeder i selvudløserindstilling.
Vælg, hvor længe skærmen forbliver
tændt, når der ikke udføres nogen
handlinger.
(har 1 min. som standard)
Vælg længden på den tid, kameraet venter
på signal fra fjernbetjeningen, før
fjernbetjeningsindstillingen annulleres
(0 156).
279
d Optagelse/visning
d1 Bip
Lydstyrke
Tonehøjde
d2 Kontinuerlig lav hastighed
6 bps
5 bps
4 bps
3 bps
2 bps
1 bps
d3 Maks. kont. udløsning
1–100
d4 Eksp. forsinkelsesindstilling
3 sek.
2 sek.
1 sek.
Fra
d5 Flashadvarsel
Til
Fra
d6 Filnummereringssekvens
Til
Fra
Nulstil
d7 Gitterlinjer i søgeren
Til
Fra
280
Vælg tonehøjde og lydstyrke for bippet.
(har 3 bps som standard)
Vælg den maksimale
billedfremføringshastighed i indstillingen
CL (bemærk, at
billedfremføringshastigheden i Live View
ikke overstiger 3,7 bps, selv når der er valgt
værdier på 4 bps eller hurtigere).
(har 100 som standard)
Vælg det maksimale antal billeder, der kan
tages i en enkelt billedserie i kontinuerlig
udløserindstilling.
(har Fra som standard)
I situationer, hvor selv den mindste
kamerabevægelse kan sløre billederne,
skal du vælge 1 sek., 2 sek. eller 3 sek. for
at udsætte lukkerudløsning med
omtrentligt ét, to eller tre sekunder, når
spejlet er blevet hævet.
(har Til som standard)
Hvis Til er valgt, blinker flashindikatoren
(M), hvis flashen er nødvendig for at sikre
optimal eksponering.
(har Til som standard)
Vælg, hvordan kameraet tildeler filnumre.
(har Fra som standard)
Vælg, om der skal vises gitterlinjer i
søgeren.
d8 Nem ISO
Til
Fra
d9 Informationsvisning
Auto
Manuel
d10 LCD-lys
Til
Fra
d11 MB-D15-batteritype
LR6 (AA alkalisk)
HR6 Ni-MH-batteri (AA)
FR6 (AA litium)
d12 Batterirækkefølge
Brug MB-D15-batterier først
Brug kamerabatterier først
(har Fra som standard)
Hvis der er valgt Til, kan du indstille ISOfølsomheden i indstillingerne P og S ved at
dreje det sekundære kommandohjul eller i
indstillingen A ved at dreje det primære
kommandohjul.
(har Auto som standard)
Skift udseendet på informationsvisningen
(0 185) i forbindelse med forhold, der gør
skærmen svær at læse (eksempelvis ved
for lys eller for mørk belysning).
(har Fra som standard)
Vælg, om kontrolpanelet skal lyse, hver
gang standbytimeren er aktiv.
(har LR6 (AA alkalisk) som standard)
For at sikre at kameraet fungerer som
forventet, når det ekstra batterigreb
MB-D15 anvendes med AA-batterier, skal
du få den valgte indstilling i denne menu
til at stemme overens med typen af
batterier i batterigrebet. Det er ikke
nødvendigt at justere denne indstilling
ved anvendelse af EN-EL15b/EN-EL15a/
EN-EL15-batterier.
(har Brug MB-D15-batterier først som standard)
Vælg, om batteriet i kameraet eller
batterierne i batterigrebet anvendes først,
når der er monteret et ekstra MB-D15batterigreb.
281
e Bracketing/flash
e1 Flashsynk.hastighed
1/320 sek. (Auto FP)
1/250 sek. (Auto FP)
1/250 sek.
1/200 sek.
1/160 sek.
1/125 sek.
1/100 sek.
1/80 sek.
1/60 sek.
(har 1/250 sek. som standard)
Vælg en flashsynkroniseringshastighed.
A Fastsættelse af lukkertiden ved grænsen for flashsynkroniseringshastighed
For at fastsætte lukkertiden ved grænsen for synkroniseringshastighed i
indstillingen S eller M skal du vælge den næstlængste lukkertid efter den
længst mulige lukkertid (30 sek. eller %). Der vises et X
(flashsynkroniseringsindikator) i søgeren og på kontrolpanelet.
A Auto FP High-Speed-synkronisering
Valg af en indstilling af "Auto FP" gør det muligt at anvende kompatible
flashenheder ved den højeste lukkertid, som kameraet understøtter
(0 314). Auto FP High-Speed-synkronisering aktiveres automatisk ved
kortere lukkertider end den valgte flashsynkroniseringshastighed (1/320 sek.
eller 1/250 sek. alt efter den valgte indstilling) og tillader bredere
blændeåbninger for reduceret dybdeskarphed i dagslys. Hvis
lukkertidsvisningerne på kontrolpanelet og i søgeren viser en værdi
svarende til flashsynkroniseringshastigheden i indstilling P og A, aktiveres
auto FP High-Speed-synkronisering stadig, hvis den faktiske lukkertid er
blot en smule kortere.
282
e2 Flashlukkertid
1/60 sek.
1/30 sek.
1/15 sek.
1/8 sek.
1/4 sek.
1/2 sek.
1 sek.
2 sek.
4 sek.
8 sek.
15 sek.
30 sek.
e3 Flashstyring af indb. flash
TTL
Manuel
Stroboskopflash
Commander-indstilling
e3 Ekstra flash
TTL
Manuel
Commander-indstilling
e4 Eksponeringskomp. til flash
Hele billedet
Kun baggrunden
(har 1/60 sek. som standard)
Vælg den længst mulige lukkertid, når
flashen anvendes i indstillingerne P og A.
(har TTL som standard)
Vælg flashstyringsindstilling for den
indbyggede flash.
(har TTL som standard)
Vælg flashstyringsindstilling for de ekstra
flashenheder.
(har Hele billedet som standard)
Vælg, hvordan kameraet justerer
flashniveauet ved anvendelse af
eksponeringskompensation.
283
e5 Pilotlys
Til
Fra
e6 Indst. af auto-bracketing
AE & flash
Kun AE
Kun flash
WB-bracketing
Aktiv D-Lighting-bracketing
e7 Bracketing-rækkefølge
Målt værdi > under > over
Under > Målt værdi > over
f Knapper
f1 Knappen OK
Optageindstilling
Billedvisningsindstilling
Live View
f2 Tilknyt knappen Fn
Tryk
Tryk + kommandohjul
284
(har Til som standard)
Vælg, om den indbyggede flashenhed og
de ekstra CLS-kompatible flashenheder
(0 144, 311) udsender et pilotlys, når der
trykkes på knappen Pv på kameraet under
søgerfotografering (0 55).
(har AE & flash som standard)
Vælg den eller de indstillinger, der
bracketeres, når auto-bracketing er aktiv
(0 197).
(har Målt værdi > under > over som standard)
Vælg bracketing-rækkefølge for
eksponering, flash og hvidbalancebracketing.
Vælg funktionerne for knappen J under
søgerfotografering, billedvisning og Live
View.
Vælg, hvilken funktion knappen Fn skal
have, enten når den bruges alene (Tryk),
eller når den bruges i kombination med
kommandohjulene (Tryk +
kommandohjul).
f3 Tilknyt dybdeskarphedsknap
Tryk
Tryk + kommandohjul
f4 Tilknyt knappen AE-L/AF-L
Tryk
Tryk + kommandohjul
f5 Tilpas kommandohjul
Skift drejeretning
Skift primært/sekundært
Blændeindstilling
Menuer og billedvisning
Sekund. hjul, billed. frem/tilbage
f6 Slip knap for at bruge hjul
Ja
Nej
Vælg, hvilken funktion knappen Pv skal
have, enten når den bruges alene (Tryk),
eller når den bruges i kombination med
kommandohjulene (Tryk +
kommandohjul).
Vælg, hvilken funktion knappen A AE-L/AF-L
skal have, enten når den bruges alene
(Tryk), eller når den bruges i kombination
med kommandohjulene (Tryk +
kommandohjul).
Vælg funktionerne for det primære og
sekundære kommandohjul.
(har Nej som standard)
Valg af Ja tillader justeringer, der normalt
foretages ved at holde en knap nede og
dreje et kommandohjul, at blive foretaget
ved at dreje kommandohjulet, efter at du
har sluppet knappen. Indstillingen
afsluttes, når der igen trykkes på knappen,
når udløserknappen trykkes halvt ned,
eller standbytimeren udløber.
285
f7 Kortplads tom, frigør lås
Udløser låst
Muliggør udløsning
f8 Spejlvend indikatorer
f9 Tilknyt videooptageknap
Tryk + kommandohjul
f10 Tilknyt MB-D15 4
AE/AF-lås
Kun AE-lås
AE-lås (hold)
Kun AF-lås
AF-ON
FV-lås
Samme som knp. Fn på kameraet
286
(har Muliggør udløsning som standard)
Vælg, om lukkeren kan udløses, når der
ikke er isat et hukommelseskort.
(har
som standard)
Hvis
(W) er valgt, vises
eksponeringsindikatorerne på
kontrolpanelet, i søgeren og i
informationsvisningen med negative
værdier til venstre og positive værdier til
højre. Vælg
(V) for at
få vist positive værdier til venstre og
negative værdier til højre.
Vælg funktionen for videooptageknappen
og kommandohjulene under
søgerfotografering og Live View af billede.
(har AE/AF-lås som standard)
Vælg funktionen for knappen A AE-L/AF-L
på det ekstra batterigreb MB-D15.
f11 Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap
Dybdeskarphed
FV-lås
AE/AF-lås
Kun AE-lås
AE-lås (hold)
Kun AF-lås
Flash slukket
+ NEF (RAW)
Live View
Samme som knp. Fn på kameraet
Samme som knp. Pv på kameraet
Samme som knp. 4 på kamer.
Ingen
(har Ingen som standard)
Vælg funktionen for knappen Fn på den
ekstra trådløse fjernbetjening.
287
g Video
g1 Tilknyt knappen Fn
Tryk
g2 Tilknyt dybdeskarphedsknap
Tryk
g3 Tilknyt knappen AE-L/AF-L
Tryk
g4 Tilknyt udløserknap
Tag billeder
Optag videoer
Vælg funktionen for knappen Fn, når der er
valgt 1 med Live View-vælgeren i Live
View.
Vælg funktionen for knappen Pv, når der er
valgt 1 med Live View-vælgeren i Live
View.
Vælg funktionen for knappen A AE-L/AF-L,
når der er valgt 1 med Live View-vælgeren
i Live View.
(har Tag billeder som standard)
Vælg funktionen for udløserknappen, når
der er valgt 1 med Live View-vælgeren.
Hvis der er valgt Optag videoer, starter
Live View, når udløserknappen trykkes
halvt ned. Du kan derefter trykke
udløserknappen halvt ned for at fokusere
(kun autofokusindstilling) og trykke den
helt ned for at starte eller afslutte
optagelse af video. For at afslutte Live
View skal du trykke på knappen a.
A g4: Tilknyt udløserknap > Optag Videoer
For at anvende udløserknappen til andre funktioner end optagelse af video
skal du dreje Live View-vælgeren hen på C.
288
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning
Formater hukommelseskort
Plads 1
Plads 2
Gem personlige indstillinger
Gem på U1
Gem på U2
Nulstil personlige indstillinger
Nulstil U1
Nulstil U2
Skærmens lysstyrke
–5–+5
For at påbegynde formatering skal du
vælge en hukommelseskortplads og
vælge Ja. Bemærk, at formatering
permanent sletter alle billeder og andre data
på kortet i den valgte plads. Før formatering
skal du huske at lave sikkerhedskopier
efter behov.
Tilknyt ofte benyttede indstillinger til
positionerne U1 og U2 på programhjulet
(0 63).
For at nulstille indstillingerne for U1 eller U2
til standardværdier (0 65).
(har 0 som standard)
Justér lysstyrken i menu-, billedvisningsog informationsvisningerne.
A Formatering af hukommelseskort
Sluk ikke kameraet, og fjern ikke batteri eller hukommelseskort under
formatering.
Ud over indstillingen Formater hukommelseskort i opsætningsmenuen
kan du også anvende knapperne O (Q) og Z (Q) til formatering af
hukommelseskort: Hold begge knapper nede samtidigt, indtil
formateringsindikatorerne vises, og tryk derefter igen på knapperne for at
formatere kortet. Hvis der er isat to hukommelseskort, når der første gang
trykkes på knapperne, vises det kort, der skal formateres, med et blinkende
ikon. Drej det primære kommandohjul for at vælge en anden plads.
289
Skærmens farvebalance
Rens billedsensor
Rens nu
Rens ved kamera tænd/sluk
Lås spejl i hævet pos. ved rens
Start
Støvfrit referencebillede
Start
Rens sensor, og start
Reduktion af støjstriber
Auto
50 Hz
60 Hz
Tidszone og dato
Tidszone
Dato og tid
Datoformat
Sommertid
Sprog (Language)
Se side 357.
Automatisk billedrotation
Til
Fra
290
(har 0 som standard)
Justér skærmens farvebalance.
Vibrér billedsensoren for at fjerne støv
(0 321).
Lås spejlet i hævet position, så støvet kan
fjernes fra billedsensoren med en
pustebørste. Kan ikke benyttes, hvis
batteriet er ved at være afladet (J eller
derunder).
Rekvirér referencedata for indstillingen
image dust off i Capture NX-D (0 ii).
(har Auto som standard)
Reducér støjstriber og streger ved
optagelse under lysstofrør eller i
kviksølvsbelysning under Live View.
Skift tidszoner, indstil kameraets ur, vælg
datovisningsrækkefølgen, og slå
sommertid til eller fra.
Vælg et sprog til kameraets menuer og
meddelelser.
(har Til som standard)
Vælg, om kameraretningen skal optages,
når du tager billeder.
Batterioplysninger
Få vist information om det batteri, der
aktuelt sidder i kameraet eller i det ekstra
batterigreb MB-D15.
Billedkommentar
Vedhæft kommentar
Indsæt kommentar
Copyrightoplysninger
Vedhæft copyrightoplysninger
Kunstner
Copyright
Gem/indlæs indstillinger
Gem indstillinger
Indlæs indstillinger
Føj en kommentar til nye billeder, når de
tages. Du kan få vist kommentarerne som
metadata i ViewNX-i eller Capture NX-D
(0 ii).
Føj copyrightoplysninger til nye billeder,
når de tages. Du kan få vist
copyrightoplysningerne som metadata i
ViewNX-i eller Capture NX-D (0 ii).
Gem kameraindstillingerne på eller indlæs
dem fra et hukommelseskort. Filerne med
indstillinger kan deles med andre D7200kameraer.
Virtuel horisont
Få vist en virtuel horisont med en
rullevisning baseret på information fra
kameraets tiltsensor.
Data om ikke-CPU objektiv
Objektivnummer
Brændvidde (mm)
Maksimumblænde
Optag brændvidden og
maksimumblænden for ikke-CPU
objektiver, så de kan anvendes ved
funktioner, der normalt er forbeholdt CPUobjektiver (0 224).
291
Finindstilling af AF
Finindstilling af AF (Til/Fra)
Gemt værdi
Standard
Liste med gemte værdier
HDMI
Udgangsopløsning
Enhedsstyring
Avanceret
Lokationsdata
Standbytimer
Position
Indstil klokkeslæt via satellit
Wi-Fi
Netværksforbindelse
Netværksindstillinger
Vælg til afs. til smartenhed
NFC
Aktiver
Deaktiver
292
Finindstil fokus for forskellige
objektivtyper. Indstilling af AF anbefales
ikke i de fleste situationer og kan påvirke
normalt fokus; anvend den derfor kun om
nødvendigt.
Vælg en udgangsopløsning, eller aktivér
kameraet for styring via fjernadgang fra
enheder, der understøtter HDMI-CEC.
Justér indstillingerne for de ekstra GPSenheder GP-1 og GP-1A.
Justér Wi-Fi-indstillingerne (trådløst LAN)
for tilslutning til en Android eller iOS
smartenhed, eller vælg billeder for
overførsel til en smartenhed (0 251).
(har Aktiver som standard)
Hvis der er valgt Aktiver, kan der etableres
trådløse forbindelser ved blot at lade
kameraets logo N (N-Mark) røre ved de
kompatible smartenheders NFC-antenner
(0 254).
Netværk
Vælg hardware
Netværksindstillinger
Indstillinger
Eye-Fi-overførsel
Plads 1
Plads 2
Justér FTP og netværksindstillingerne for
Ethernet og trådløse LAN-netværk, når der
er tilsluttet en ekstra UT-1
kommunikationsenhed (0 319).
Overfør billeder til en forhåndsvalgt
destination. Denne indstilling vises kun,
når et kompatibelt Eye-Fi-kort er isat.
Overensstemmelsesmærkning
Få vist et udvalg af de standarder,
kameraet overholder.
Firmwareversion
Få vist kameraets aktuelle
firmwareversion.
293
N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af
retoucherede kopier
D-Lighting
Lysn skygger. Vælges til mørke billeder
eller billeder taget i modlys.
Rød-øje-korrektion
Korrigér "rød-øje" på billeder taget med
flash.
Beskær
Opret en beskåret kopi af det valgte
billede (0 298).
Monokrom
Sort-hvid
Sepia
Cyanotypi
Filtereffekter
Skylightfilter
Varmt filter
Stjernefilter
Softfilter
Kopiér billeder i Sort-hvid, Sepia eller
Cyanotypi (blå og hvid monokrom).
Opret effekterne af følgende filtre:
• Skylightfilter: Skylightfiltereffekt
• Varmt filter: Filtereffekt med varm tone
• Stjernefilter: Tilføjer stjerneeffekter til
lyskilder
• Softfilter: Tilføj en softfiltereffekt
Billedsandwich
Billedsandwich kombinerer to
eksisterende NEF-billeder (RAW) for at
oprette et enkelt billede, der gemmes
særskilt fra originalerne (0 299).
Billedsandwich kan kun vælges ved at
trykke på knappen G og vælge fanen N.
294
NEF-behandling (RAW)
Opret JPEG-kopier af NEF (RAW)-billeder
(0 302).
Skift størrelse
Vælg et billede
Vælg destination
Vælg størrelse
Hurtig retouchering
Opret små kopier af valgte billeder.
Opret kopier med udvidet farvemætning
og kontrast.
Opretning
Lav oprettede kopier. Kopierne kan rettes
op med op til 5° i trin på omtrent 0,25°.
Forvrængningskontrol
Auto
Manuel
Opret kopier med reducerede ydre
forvrængninger. Anvendes til at reducere
tøndeforvrængning på billeder taget med
vidvinkelobjektiver eller pudeformet
forvrængning på billeder taget med
teleobjektiver. Vælg Auto for at lade
kameraet korrigere forvrængningen
automatisk.
Fiskeøje
Opret kopier, der synes at være taget med
fiskeøjeobjektiv.
Farvelægningsskitse
Opret en oversigtskopi over billedet, der
skal anvendes som basis for maling.
Farveskitse
Opret en kopi af et billede, der ligner en
skitse lavet med farveblyanter.
295
Perspektivkontrol
Opret kopier, som reducerer
perspektiveffekterne for billeder taget
nedefra af et højt motiv.
Miniatureeffekt
Opret en kopi, der virker som et billede af
et diorama. Anvend multivælgeren til at
vælge position for og retning på området,
der er i fokus. Virker bedst med billeder
taget fra et udsigtspunkt.
Selektiv farve
Oprette en kopi, hvor kun udvalgt
farveglød vises i farver. Anbring markøren
over genstande med de ønskede farver, og
tryk på knappen A AE-L/AF-L. De valgte
farver (højst tre) vises i rammerne øverst i
visningen; drej det primære
kommandohjul for at markere en ramme,
og tryk på 1 eller 3 for at øge eller
reducere området for valgt farveglød.
Rediger video
Vælg start-/slutpunkt
Gem valgt billede
Beskær optagelserne for at oprette
redigerede kopier af videoer eller gemme
udvalgte billeder som JPEG-stillbilleder
(0 179).
Sammenligning side om side
Sammenlign retoucherede kopier med de
originale billeder. Sammenligning side
om side er kun tilgængelig, hvis
retoucheringsmenuen vises ved tryk på i
og valg af Retouchering i
fuldskærmsvisning, når der vises et
retoucheret billede eller originalen.
296
O Min Menu/m Seneste indstillinger
Tilføj elementer
BILLEDVISNINGSMENU
BILLEDOPTAGEMENU
VIDEOOPTAGEMENU
BRUGERINDSTILLINGSMENU
OPSÆTNINGSMENU
RETOUCHERINGSMENU
Fjern elementer
Opret en brugerdefineret menu af op til 20
elementer valgt i menuerne for
billedvisning, optagelse af billeder,
optagelse af video, brugerindstilling,
opsætning og retouchering.
Slet elementer fra Min menu.
Opstil elementer
Vælg fane
MIN MENU
SENESTE INDSTILLINGER
Opstil elementer i Min menu.
(har MIN MENU som standard)
Vælg menuen, der vises på fanen "Min
Menu/Seneste indstillinger". Vælg
SENESTE INDSTILLINGER for at få vist en
menu, der opstiller de 20 senest anvendte
indstillinger.
297
Indstillinger for retoucheringsmenu
Dette afsnit beskriver indstillingerne i retoucheringsmenuen i
detaljer.
Beskær
Opret en beskåret kopi af det valgte billede. Det valgte billede vises
med den valgte beskæring i gult; opret en beskåret kopi som
beskrevet i følgende tabel.
For at
Reducere
beskæringens
størrelse
Øge beskæringens
størrelse
Anvend
W (S)
Tryk på W (S) for at reducere
beskæringens størrelse.
X (T)
Tryk på X (T) for at øge beskæringens
størrelse.
Drej det primære kommandohjul for at
vælge højde/bredde-forholdet.
Ændre beskæringens
højde-breddeforhold
Placere beskæringen
Oprette en kopi
Beskrivelse
J
Anvend multivælgeren til at placere
beskæringen. Tryk på beskæringen, og
hold den nede for hurtigt at flytte den til
den ønskede position.
Gem den aktuelle beskæring som en
separat fil.
A Beskær: Billedkvalitet og -størrelse
Kopier oprettet af NEF (RAW), NEF (RAW) +
JPEG-billeder har billedkvaliteten (0 77) JPEG
fine; beskårne kopier oprettet af JPEG-billeder
har samme billedkvalitet som originalen.
Kopistørrelsen varierer med beskæringens
størrelse og højde-breddeforhold og vises
øverst til venstre i beskæringsvisningen.
A Visning af beskårne kopier
Zoom under billedvisning er muligvis ikke tilgængeligt, når beskårne
kopier vises.
298
Billedsandwich
Billedsandwich kombinerer to eksisterende NEF (RAW)-billeder for
at oprette et enkelt billede, der gemmes separat fra originalerne;
resultaterne, der gør brug af RAW-data fra kameraets billedsensor,
er markant bedre end billedsandwiches, der er oprettet i
billedprogrammer. Det nye billede gemmes ved de aktuelle
indstillinger for billedkvalitet og -størrelse; før oprettelse af en
billedsandwich skal du indstille billedkvalitet og -størrelse (0 77, 81;
alle indstillinger er tilgængelige). Du kan oprette en NEF (RAW)-kopi
ved at vælge billedkvaliteten NEF (RAW).
+
1 Vælg Billedsandwich.
Markér Billedsandwich i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2.
Dialogboksen til højre vises. Med
Billede 1 markeret skal du trykke på J
for at få vist en dialogboks for billedvalg,
hvor udelukkende NEF (RAW)-billeder
oprettet med dette kamera er opstillet.
2 Vælg det første billede.
Anvend multivælgeren til at markere
det første billede i billedsandwich. Tryk
på knappen X (T), og hold den nede
for at få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning. Tryk på J for at
vælge det markerede billede og vende
tilbage til eksempelvisningen.
299
3 Vælg det andet billede.
Det valgte billede vises som Billede 1. Markér Billede 2, og tryk
på J, og vælg derefter det andet billede som beskrevet i trin 2.
4 Justér forøgelse.
Markér Billede 1 eller Billede 2, og
optimér eksponeringen for
billedsandwichen ved at trykke på 1
eller 3 for at vælge forøgelsen blandt
værdier mellem 0,1 og 2,0. Gentag
proceduren for det andet billede.
Standardværdien er 1,0; vælg 0,5 for at halvere forøgelsen eller
2,0 for at fordoble den. Effekterne kan ses i kolonnen Eks.
5 Få vist et eksempel på billedsandwich.
For at få vist et eksempel på
kompositionen som vist til højre skal du
trykke på 4 eller 2 for at placere
markøren i kolonnen Eks., derefter
trykke på 1 eller 3 for at markere
Bill.swch og trykke på J (bemærk, at
farver og lysstyrke i eksempelvisningen kan afvige fra det
endelige billede). For at gemme billedsandwichen uden at få vist
et eksempel skal du vælge Gem. For at vende tilbage til trin 4 og
vælge nye billeder eller justere forøgelsen skal du trykke på W
(S).
6 Gem billedsandwich.
Tryk på J, mens eksemplet vises, for at
gemme billedsandwichen. Når der er
blevet oprettet en billedsandwich, vises
det resulterende billede i
fuldskærmsvisning på skærmen.
300
D Billedsandwich
Der kan kun kombineres NEF-billeder (RAW) med ens billedområde og
farvedybde.
Billedsandwichen har de samme billedinformationer (inklusive dato for
optagelse, lysmåling, lukkertid, blænde, optageindstilling,
eksponeringskompensation, brændvidde og billedretning) og værdier for
hvidbalance og Picture Control som billedet valgt som Billede 1. Den
aktuelle billedkommentar vedhæftes til billedsandwichen, når den
gemmes; dog kopieres copyrightoplysninger ikke. Billedsandwiches gemt i
NEF (RAW)-format anvender komprimeringen valgt for Type i menuen
NEF-optagelse (RAW) og har samme farvedybde som de originale billeder;
JPEG-billedsandwiches gemmes med størrelsestilpasset komprimering.
301
NEF-behandling (RAW)
Opret JPEG-kopier af NEF (RAW)-billeder.
1 Vælg NEF-behandling (RAW).
Markér NEF-behandling (RAW) i
retoucheringsmenuen, og tryk på 2 for
at få vist en dialogboks med billedvalg,
hvor der er en liste udelukkende med
NEF (RAW)-billeder, der er oprettet med
dette kamera.
2 Vælg et billede.
Anvend multivælgeren til at markere et
billede (tryk på knappen X/T, og
hold den nede for at få vist det
markerede billede i fuldskærmsvisning).
Tryk på J for at vælge det markerede
billede og fortsætte til næste trin.
302
3 Vælg indstillingerne for JPEG-kopien.
Justér indstillingerne, der er opstillet nedenfor. Bemærk, at
hvidbalance og vignetteringskontrol ikke er tilgængelige ved
multieksponeringer eller billeder oprettet med billedsandwich,
samt at eksponeringskompensation kun kan indstilles til værdier
mellem –2 og +2 EV.
Billedkvalitet (0 77)
Billedstørrelse (0 81)
Hvidbalance (0 111)
Eksponeringskompensation (0 109)
Indstil Picture Control (0 130)
Støjreduktion ved høj ISO (0 271)
Farverum (0 270)
Vignetteringskontrol (0 271)
D-Lighting (0 294)
4 Kopiér billedet.
Markér OK, og tryk på J for at oprette
en JPEG-kopi af det valgte billede (for at
afslutte uden at kopiere billedet skal du
trykke knappen G).
303
Tekniske bemærkninger
Læs dette kapitel for information om kompatibelt tilbehør,
rengøring og opbevaring af kameraet, og om hvad du skal gøre, hvis
der vises en fejlmeddelelse, eller du har problemer med kameraet.
Kompatible objektiver
Kameraindstilling
CPU-objektiver 5
Objektiv/tilbehør
Type G, E eller D AF
NIKKOR 6
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR-serien 8
PC Micro 85mm
f/2.8D 10
AF-S/
AF-I-telekonverter 12
Andre AF NIKKOR
(med undtagelse af
objektiver til F3AF)
AI-P NIKKOR
304
Fokusindstilling
Optageindstilling Lysmålingssystem
L2
M (med elektronisk
P
A
M3
AF
afstandsmåler) 1
S
M
3D Farve N 4
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔7
—
✔9
✔9
✔9
✔9
—
✔ 7, 9
—
✔9
—
✔ 11
✔
—
✔ 7, 9
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔7
✔ 13
✔ 13
✔
✔
—
✔
✔7
—
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔7
Kameraindstilling
Ikke-CPU-objektiver 15
Objektiv/tilbehør
AI-, AI-ændret
NIKKOR- eller Nikon
Serie E-objektiver 16
Medical-NIKKOR
120mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
AI-type
telekonverter 22
PB-6 Bælgudstyr 24
Mellemringe
(PK-serie 11A,
12 eller 13; PN-11)
Fokusindstilling
Optageindstilling Lysmålingssystem
L2
M (med elektronisk
P
A
M3
AF
afstandsmåler) 1
S
M
3D Farve N 4
—
✔ 14
—
✔ 17
—
✔ 18 ✔ 19
—
✔
—
✔ 20
—
—
—
—
—
—
✔9
—
—
✔ 17
✔ 21
—
—
—
—
✔ 19
✔
—
✔ 23
—
✔ 17
—
✔ 18 ✔ 19
—
✔ 23
—
✔ 25
—
—
✔
—
✔ 23
—
✔ 17
—
—
✔
1
2
3
4
5
6
7
8
Manuelt fokus tilgængeligt med alle objektiver.
Matrix.
Centervægtet.
Spot.
IX-NIKKOR-objektiver kan ikke anvendes.
Vibrationsreduktion (VR) understøttet med VR-objektiver.
Spotmåling måler det valgte fokuspunkt (0 105).
Tiltgrebet på PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED kan komme i berøring med kamerahuset, når objektivet
drejes.
9 Kan ikke anvendes med shifting eller tiltning.
10 Kameraets lysmålings- og flashstyringssystemer fungerer ikke ordentligt ved shifting og/eller
tiltning af objektivet, eller når der anvendes en anden blænde end maksimumblænde.
11 Kun manuel optageindstilling.
305
12 Kan kun anvendes med AF-S- og AF-I-objektiver (0 307). For information om tilgængelige
fokuspunkter for autofokus og elektronisk afstandsmåling, se side 307.
13 Når der fokuseres på mindste fokusafstand med AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–
85mm f/3.5–4.5 <Ny> eller AF 28–85mm f/3.5–4.5-objektiv ved maksimalt zoom, vises
fokusindikatoren (I) muligvis, når billedet på matskiven i søgeren ikke er i fokus. Justér fokus
manuelt, indtil billedet i søgeren er i fokus.
14 Med en maksimumblænde på f/5.6 eller hurtigere.
15 Visse objektiver kan ikke anvendes (se side 308).
16 Rotationsradius for AI 80–200mm f/2.8 ED stativgevind begrænses af kamerahuset. Du kan ikke
skifte filtre ud, når AI 200–400mm f/4 ED er monteret på kameraet.
17 Hvis maksimumblænden angives ved hjælp af Data om ikke-CPU objektiv (0 225),
vises blændeværdien i søgeren og på kontrolpanelet.
18 Kan kun anvendes, hvis objektivets brændvidde og maksimumblænde angives ved hjælp af Data
om ikke-CPU objektiv (0 225). Anvend spot- eller centervægtet lysmåling, hvis de
ønskede resultater ikke opnås.
19 For forbedret præcision skal du angive objektivets brændvidde og maksimumblænde ved hjælp af
Data om ikke-CPU objektiv (0 225).
20 Kan anvendes i indstilling M ved lukkertider, der er et eller flere trin længere end
flashsynkroniseringshastigheden.
21 Eksponering bestemmes af den forudindstillede objektivblænde. I indstilling A skal du forudindstille
blænden ved hjælp af objektivblænderingen, før du sætter AE-lås til og flytter objektivet. I
indstilling M skal du forudindstille blænden ved hjælp af objektivblænderingen og bestemme
eksponering, før du flytter objektivet.
22 Eksponeringskompensation er påkrævet, når den anvendes med AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–
105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 eller AF-S 80–200mm f/2.8D.
23 Med største effektive blænde på f/5.6 eller hurtigere.
24 Kræver mellemringene PK-12 eller PK-13. PB-6D er muligvis nødvendig alt efter kameraretning.
25 Anvend forudindstillet blænde. I indstilling A skal du indstille blænden ved hjælp af
fokuseringsudstyret, før du bestemmer eksponering og tager billeder.
• PF-4 kopieringsudstyr kræver PA-4 kameraholder.
• Ved visse objektiver kan der forekomme støj i form af streger i autofokus ved høje ISO-følsomheder.
Anvend manuelt fokus eller fokuslås.
306
A Identifikation af CPU-objektiver og objektiver af typerne G, E og D
CPU-objektiver (i særdeleshed type G, E og D) anbefales; bemærk dog, at
IX-NIKKOR-objektiver ikke kan anvendes. CPU-objektiver kan genkendes på
deres CPU-kontakter, og type G-, E- og D-objektiver kan kendes på et
bogstav på objektivhuset. Type G- og E-objektiver er ikke forsynet med
objektivblændering.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Blændering
Type G-/E-objektiv
Type D-objektiv
A AF-S/AF-I-telekonvertere
Hvis den kombinerede blænde, når kameraet anvendes
med en AF-S-/AF-I-telekonverter, er langsommere end
f/5.6, men lig med eller hurtigere end f/8, er autofokus og
elektronisk afstandsmåling kun tilgængelig med det midterste fokuspunkt,
og kameraet kan være ude af stand til at fokusere på mørke motiver eller
motiver med lav kontrast. Enkeltpunkts-AF anvendes, når 3D-tracking eller
autopunkts-AF er valgt for indstilling af AF-metode (0 86). Autofokus er
ikke tilgængeligt, når telekonvertere anvendes med objektiver af typen
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Hvis telekonverterne TC-17E II,
TC-20E, TC-20E II eller TC-20E III anvendes med AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF
ED VR, er autofokus kun tilgængeligt i indstillingen AF-S.
A Objektivets blændeværdi
Blændeværdien i objektivnavne er objektivets maksimumblænde.
307
A Kompatible ikke-CPU-objektiver
Data om ikke-CPU objektiv (0 225) kan anvendes til at aktivere mange af
de funktioner, der er tilgængelige med CPU-objektiver, herunder color
matrix-lysmåling; hvis der ingen data er, anvendes centervægtet lysmåling
i stedet for color matrix-lysmåling, men hvis maksimumblænden ikke er
angivet, viser kameraets blændevisning antal stop fra maksimumblænden,
og den faktiske blændeværdi skal aflæses på objektivets blændering.
D Inkompatibelt tilbehør og inkompatible ikke-CPU-objektiver
Følgende kan IKKE anvendes med D7200:
• TC-16A AF-telekonverter
• Ikke-AI-objektiver
• Objektiver, der kræver fokusenheden AU-1
(400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8,
1200mm f/11)
• Fiskeøje (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6, 8mm f/8,
OP 10mm f/5.6)
• 2,1cm f/4
• Mellemring K2
• 180–600mm f/8 ED (serienummer 174041–
174180)
• 360–1200mm f/11 ED (serienummer 174031–
174127)
• 200–600mm f/9.5 (serienummer 280001–
300490)
• AF-objektiver til F3AF (AF 80mm f/2.8, AF
200mm f/3.5 ED, AF telekonverter TC-16)
• PC 28mm f/4 (serienummer 180900 eller
tidligere)
• PC 35mm f/2.8 (serienummer 851001–
906200)
• PC 35mm f/3.5 (gammel type)
• Reflex 1000mm f/6.3 (gammel type)
• Reflex 1000mm f/11 (serienummer 142361–
143000)
• Reflex 2000mm f/11 (serienummer 200111–
200310)
D Rød-øje-reduktion
Objektiver, der blokerer motivets udsyn til rød-øje-reduktionslyset, kan
påvirke rød-øje-reduktion.
308
A AF-hjælpelys
AF-hjælpelyset har en rækkevidde på omtrent 0,5–3,0 m; ved anvendelse af
hjælpelyset skal du benytte et objektiv med en brændvidde på 18–200 mm.
Nogle objektiver kan blokere hjælpelyset ved visse fokusafstande. Fjern
modlysblænderne ved anvendelse af hjælpelyset. Du kan finde yderligere
information om objektiver, der kan anvendes med AF-hjælpelyset, i
kameraets Menuoversigt, som kan downloades fra følgende hjemmeside:
http://nikonimglib.com/manual/
A Den indbyggede flash
Den indbyggede flash har en mindste rækkevidde på 0,6 m og kan ikke
anvendes i makrozoomobjektivers makroområde. Den kan anvendes med
CPU-objektiver med brændvidder på 16–300 mm, selvom flashen i nogle
tilfælde kan være ude af stand til at oplyse motivet helt ved visse afstande
eller brændvidder som følge af skygger fra objektivet. Følgende
illustrationer viser vignetteringseffekten som følge af skygger fra
objektivet, når der anvendes flash.
Skygge
Vignettering
Fjern modlysblænderne for at undgå skygger. Du kan finde yderligere
information om objektiver, der kan anvendes med den indbyggede flash, i
kameraets Menuoversigt, som kan downloades fra følgende hjemmeside:
http://nikonimglib.com/manual/
309
A Beregning af billedvinkel
Størrelsen på det område, der eksponeres af et 35 mm-kamera er 36 ×
24 mm. Størrelsen på det område, der eksponeres af D7200, når DX
(24×16) er valgt som Billedområde i billedoptagemenuen er i
modsætning hertil 23,5 × 15,6 mm, hvilket betyder, at billedvinklen på et
35 mm kamera er omtrent 1,5 gange så stor som den på D7200 (når 1,3×
(18×12) er valgt, reduceres størrelsen på det eksponerede område, hvilket
reducerer billedvinklen yderligere med omtrent 1,3×).
Billedstørrelse i 35 mm-format (36 × 24 mm)
Billedstørrelse, når DX (24×16) er valgt som
Billedområde (23,5 × 15,6 mm)
Billedstørrelse, når 1,3× (18×12) er valgt som
Billedområde (18,8 × 12,5 mm)
Objektiv
Billeddiagonal
Billedvinkel i 35 mm-format
Billedvinkel, når DX (24×16) er valgt som Billedområde
Billedvinkel, når 1,3× (18×12) er valgt som Billedområde
310
Ekstra flashenheder (Speedlights)
Kameraet understøtter Nikon Creative Lighting System (CLS) og kan
anvendes med CLS-kompatible flashenheder. Den indbyggede flash
går ikke af, når der er monteret en ekstra flashenhed.
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avancerede Creative Lighting System (CLS) giver bedre
kommunikation mellem kameraet og kompatible flashenheder, så
der opnås forbedret flashfotografering.
❚❚ CLS-kompatible flashenheder
Kameraet kan anvendes med følgende CLS-kompatible
flashenheder:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 og SB-R200:
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 2
SB-400 3
SB-300 3
SB-R200 4
Funktion
Ledetal (ISO 100) 5
SB-910,
SB-900 1
Flashenhed
34
38
28
30
24
21
18
10
1 Hvis der er monteret et farvefilter på SB-910, SB-900 eller SB-700, når v eller M (flash) er valgt for
hvidbalance, registrerer kameraet automatisk filteret og justerer hvidbalancen derefter.
2 Brugere af LED-lampen kan indstille kameraets hvidbalance til v eller M for optimale resultater.
3 Trådløs flashstyring er ikke tilgængelig.
4 Fjernstyres med indbygget flash i commander-indstilling eller ved hjælp af de ekstra flashenheder
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-500 eller med SU-800 trådløs Speedlight-commander.
5 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 og SB-600 35 mm zoomhovedposition; SB-910, SB-900 og
SB-700 med standardbelysning.
311
• SU-800 Trådløs Speedlight-commander: Ved montering på et CLSkompatibelt kamera kan SU-800 anvendes som commander for de
fjernstyrede flashenheder SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-500 eller SB-R200 i op til tre grupper. SU-800 er ikke i sig selv
udstyret med en flash.
A Ledetal
Flashens arbejdsområde ved fuld flash kan beregnes ved at dividere
ledetallet med blænden. Hvis f.eks. flashenheden har et ledetal på 34 m
(ISO 100, 20 °C), vil dens rækkevidde ved en blænde på f/5.6 være 34 ÷ 5,6
eller omtrent 6,1 meter. For hver fordobling af ISO-følsomheden skal du
gange ledetallet med kvadratroden af to (ca. 1,4).
A AS-15 synkroniseringsadapteren
Når AS-15 synkroniseringsadapteren (forhandles separat) er monteret i
kameraets tilbehørssko, kan flashtilbehør tilsluttes via et
synkroniseringsstik.
312
Følgende funktioner er tilgængelige med CLS-kompatible
flashenheder:
z z2 z — — z z
z3
z3
z
z
z
z
z
—
z6
z
z
z
z
z
z6
z
z
z
z
—
—
—
z
z
—
z
z
z
—
—
z
—
z
z
—
—
z
z
z
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
z
z
—
—
—
—
z4
—
z4
z4
—
—
—
z4
—
z
z
—
—
z
z
z
z
—
—
—
—
—
z
—
z5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
—
—
—
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
SB-300
z2
SB-400
z z — — z z
SB-R200
z
SU-800
SB-600
z
SB-500
SB-700
Fjernbetjent
Master
Advanced Wireless Lighting
SB-910, SB-900,
SB-800
Enkelt flash
i-TTL-afbalanceret
udfyldningsflash til digitale
spejlreflekskameraer 1
i-TTL
Standard i-TTLudfyldningsflash til digitale
spejlreflekskameraer
AA Automatisk blænde
A Ikke-TTL-automatik
GN Afstandsprioriteret manuel
M Manuel
RPT Stroboskopflash
Fjernbetjent flashstyring
i-TTL i-TTL
[A:B] Hurtig trådløs flashstyring
AA Automatisk blænde
A Ikke-TTL-automatik
M Manuel
RPT Stroboskopflash
i-TTL i-TTL
[A:B] Hurtig trådløs flashstyring
AA Automatisk blænde
A Ikke-TTL-automatik
M Manuel
RPT Stroboskopflash
Farveinformation (flash)
Farveinformation (LED-lampe)
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
313
SB-400
SB-300
z
z
z
z
z
—
—
SB-R200
SB-600
z
z
z
z
z
—
z
SB-500
SB-700
z
z
z
z
z
—
z 10
SU-800
SB-910, SB-900,
SB-800
Auto FP High-Speed-synkronisering 7
FV-lås 8
AF-hjælpelys ved multiområde-AF
Rød-øje-reduktion
Kameraets pilotlys
Valg af indstilling til kameraflash
Opdatering af firmware til kameraets flashenhed
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z9
—
z
—
—
z
z
—
—
z
—
—
—
z
—
z
—
z
—
—
z
—
—
—
z
z
1
2
3
Ikke tilgængelig med spotmåling.
Kan også vælges med flashenheden.
Valg af indstilling AA/A udført på flashenheden ved hjælp af brugerindstillinger. Medmindre der er
angivet objektivdata med indstillingen Data om ikke-CPU objektiv i
opsætningsmenuen, vælges "A", når der anvendes et ikke-CPU-objektiv.
4 Kan kun vælges med kameraet.
5 Kun tilgængelig under makrofotografering.
6 Medmindre der er angivet objektivdata ved hjælp af indstillingen Data om ikke-CPU
objektiv i opsætningsmenuen, anvendes der ikke-TTL auto (A) til ikke-CPU-objektiver, uanset
indstillingen valgt med flashenheden.
7 Kun tilgængelig i flashstyringsindstillingerne i-TTL, AA, A, GN og M.
8 Kun tilgængelig i flashstyringsindstillingerne i-TTL, AA og A.
9 Kun tilgængelig i commander-indstilling.
10 Firmwareopdateringer af SB-910 og SB-900 kan udføres fra kameraet.
A Anvendelse af FV-lås med ekstra flashenheder
FV-lås (0 153) er tilgængelig med ekstra flashenheder i TTL og (hvis
understøttet) i flashstyringsindstillingerne præ-flash AA på skærmen og
præ-flash A på skærmen. Bemærk, at når der anvendes Advanced Wireless
Lighting til fjernstyring af flashenhederne, er du nødt til at indstille
flashstyringsindstilling for masteren eller indstille mindst én
fjernstyringsgruppe til TTL eller AA.
314
❚❚ Andre flashenheder
Følgende flashenheder kan anvendes i indstillingerne ikke-TTL
automatik og manuel.
SB-80DX,
SB-30, SB-27 2,
SB-23,
SB-28DX, SB-28,
SB-22S, SB-22,
SB-29 3,
SB-26, SB-25,
SB-20, SB-16B, SB-21B 3,
Flashindstilling
SB-24
SB-50DX 1
SB-15
SB-29S 3
A Ikke-TTL-automatik
✔
—
✔
—
M Manuel
✔
✔
✔
✔
G Stroboskopflash
✔
—
—
—
Synkronisering med
REAR bagerste
✔
✔
✔
✔
lukkergardin 4
1 Vælg indstillingerne P, S, A eller M, sænk den indbyggede flash, og anvend udelukkende den ekstra
flashenhed.
2 Flashindstillingen indstilles automatisk til TTL, og lukkerudløsningen deaktiveres. Indstil
flashenheden til A (ikke-TTL-automatisk flash).
3 Autofokus er kun tilgængeligt med objektiverne AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED og AF-S
Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
4 Tilgængeligt, når der vælges flashindstilling med kameraet.
Flashenhed
A Lysmåling
De målte områder for FV-lås ved anvendelse af ekstra flashenhed er som
følger:
Flashenhed
Enkeltstående
flashenhed
Anvendt med andre
flashenheder
(Advanced Wireless
Lighting)
Flashindstilling
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (masterflash)
Målt område
4-mm cirkel i midten af billedet
Område målt af flash-lysmåler
Hele billedet
Område målt af flash-lysmåler
315
D Bemærkninger vedrørende ekstra flashenheder
Yderligere information kan findes i brugervejledningen til flashenheden. Se
afsnittet om CLS-kompatible digitale spejlreflekskameraer, hvis
flashenheden understøtter CLS. D7200 er ikke med på listen over digitale
spejlreflekskameraer i brugervejledningerne til SB-80DX, SB-28DX og
SB-50DX.
Hvis en ekstra flashenhed er monteret i andre optageindstillinger end j, %
og u, blinker flashen ved hvert billede, selv i indstillinger, hvor den
indbyggede flash ikke kan anvendes.
i-TTL flashstyring kan anvendes ved ISO-følsomheder mellem 100 og
12800. Ved værdier på over 12800 kan du muligvis ikke opnå de ønskede
resultater ved visse afstande eller blændeindstillinger. Hvis
flashindikatoren (M) blinker i omkring tre sekunder, efter at der er taget et
billede i de automatiske indstillinger i-TTL eller ikke-TTL, er flashen gået af
ved fuld styrke, og billedet kan være undereksponeret (kun CLS-kompatible
objektiver; for information om indikatorerne for eksponering og
flashladning på andre enheder, se brugervejledningen, der følger med
flashen).
Når der anvendes et synkroniseringskabel i SC-serierne 17, 28 eller 29 til
fotografering med ekstern flash, kan der muligvis ikke opnås korrekt
eksponering i i-TTL-indstilling. Vi anbefaler, at du vælger standard i-TTLudfyldningsflashstyring. Tag et testbillede, og kontrollér resultatet på
skærmen.
I i-TTL-indstilling bør du benytte den flashskærm eller indirekte flashadapter, der følger med flashenheden. Anvend ikke andre skærme som
diffusorer, da dette kan give forkert eksponering.
316
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 sørger for rødøje-reduktion, mens SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SU-800
sørger for AF-hjælpelys med følgende begrænsninger:
• SB-910 og SB-900: AF-hjælpelys er tilgængeligt ved
anvendelse af 17–135 mm AF-objektiver med de
fokuspunkter, der vises til højre.
• SB-800, SB-600 og SU-800: AF-hjælpelys er
24–34 mm
tilgængeligt ved anvendelses af 24–105 mm
AF-objektiver med de fokuspunkter, der vises
35–49 mm
til højre.
50–105 mm
• SB-700: AF-hjælpelys er tilgængeligt ved anvendelse af 24–
135 mm AF-objektiver med de fokuspunkter, der vises til
højre.
Alt efter anvendt objektiv og optaget motivtype vises fokusindikatoren (I)
muligvis, når motivet ikke er i fokus, eller hvis kameraet er ude af stand til at
fokusere, og lukkerudløseren deaktiveres.
I indstilling P er maksimumblænden (mindste blændeværdi) begrænset i
henhold til ISO-følsomhed som vist herunder:
Maksimumblænde ved ISO-ækvivalens på:
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
4
5
5.6
7.1
8
10
11
13
Hvis den maksimale blænde på objektivet er mindre, end hvad der er
angivet herover, er blændens maksimale værdi den maksimale blænde for
objektivet.
317
A Flashstyringsindstilling
Informationsvisningen viser flashstyringsindstillingen for de ekstra
flashenheder, der er monteret på kameraets tilbehørssko, som følger:
Flashsynkronisering
Auto FP (0 282)
i-TTL
Automatisk blænde (AA)
Ikke-TTL auto flash (A)
Afstandsprioriteret
manuel (GN)
Manuel
Stroboskopflash
—
Advanced Wireless
Lighting
D Anvend kun flashtilbehør fra Nikon
Anvend kun flashenheder fra Nikon. Negativ spænding eller en spænding på
over 250 V til tilbehørsskoen kan ikke alene betyde, at normal betjening
ikke er mulig, men beskadige synkroniseringskredsløbet i kamera eller
flash. Før du anvender en Nikon-flashenhed, der ikke er nævnt i dette afsnit,
skal du kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant for yderligere
information.
318
Andet tilbehør
På tidspunktet for udgivelsen af denne brugervejledning var
følgende tilbehør til D7200 tilgængeligt.
• Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15 (0 21, 22;
genopladelige EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier
kan også anvendes)
Strømkilder
• MH-25a batterioplader (0 21)
• Multifunktionsbatterigreb MB-D15
• Stik til lysnetadapter EP-5B, lysnetadapter EH-5b
• DK-20C Dioptrijusteringsobjektiver
• Øjestykkeforstørrer DK-21M
Tilbehør til søgerens
• Forstørrer DG-2
øjestykke
• Øjestykkeadapter DK-22
• Retvendt vinkelsøger DR-6
• Trådløse fjernbetjening ML-L3 (0 156)
Fjernbetjeninger/trådløse • Trådløse fjernbetjeninger WR-T10 og WR-R10
fjernbetjeninger/
(0 160)
fjernbetjeningsledninger • Trådløs fjernbetjening WR-1 (0 160)
• Fjernbetjeningsledning MC-DC2 (0 58)
GPS-enheder
• GPS-enheden GP-1/GPS-enheden GP-1A (0 227)
• Kommunikationsenhed UT-1
LAN-adaptere
• Trådløs sender WT-5
HDMI-kabler
HDMI-kabel HC-E1
Mikrofoner
Stereomikrofon ME-1 (0 193)
Dæksler til tilbehørssko Dæksel til tilbehørssko BS-1
Kamerahusdæksel
Kamerahusdæksel BF-1B/kamerahusdæksel BF-1A
• Camera Control Pro 2
Software
• ViewNX-i
• Capture NX-D
Tilgængeligheden afhænger af land eller region. Se vores hjemmeside eller brochurer for seneste
information.
319
Vedligeholdelse af kameraet
Opbevaring
Hvis kameraet ikke anvendes i længere tid, skal du tage batteriet ud
og opbevare det et tørt og køligt sted med poldæksel påmonteret.
Kameraet skal opbevares på et tørt og godt ventileret sted for at
undgå mugdannelse. Kameraet må ikke opbevares, hvor der
anvendes mølkugler med naftalen eller kamfer eller på steder, der:
• har dårlig ventilation, eller hvor luftfugtigheden er højere end
60 %
• er i nærheden af udstyr, der genererer kraftige elektromagnetiske
felter, f.eks. et tv eller en radio
• udsættes for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
Rengøring
Fjern støv eller lignende med en pustebørste, og tør forsigtigt
med en blød, tør klud. Når du har taget billeder på stranden
eller ved kysten, skal du fjerne eventuelt sand eller salt med en
Kamerahus
klud, der er let fugtet med destilleret vand. Tør det grundigt af.
Vigtigt: Støv eller andre fremmedlegemer i kameraet kan medføre
skader, som ikke dækkes af garantien.
Disse glasdele beskadiges nemt. Fjern støv eller lignende med
en pustebørste. Hvis du anvender en aerosoldåse, skal du
Objektiv,
holde den lodret, så der ikke kommer væde ud. For at fjerne
spejl og søger
fingeraftryk og andre pletter, skal du putte en smule
objektivrens på en blød klud og tørre forsigtigt af.
Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Når du fjerner
fingeraftryk og andre pletter, skal du tørre forsigtigt af med en
Skærm
blød klud eller et vaskeskind. Undlad at trykke hårdt, da dette
kan resultere i beskadigelse eller funktionsfejl.
Undgå at anvende alkohol, opløsningsmiddel eller andre flygtige
kemikalier.
320
Rensning af billedsensoren
Hvis du har mistanke om, at der sidder snavs eller støv på
billedsensoren, som er synligt på billederne, kan du rense sensoren
ved hjælp af indstillingen Rens billedsensor i opsætningsmenuen.
Du kan altid rense sensoren ved hjælp af indstillingen Rens nu, men
ellers kan rensningen foretages automatisk, når kameraet tændes
eller slukkes.
❚❚ "Rens nu"
Mens du holder kameraet med bunden
nedad, skal du vælge Rens billedsensor i
opsætningsmenuen, derefter markere
Rens nu og trykke på J. Kameraet
kontrollerer billedsensoren og påbegynder
derefter rensning. P blinker på
kontrolpanelet, og der kan ikke udføres
andre funktioner, mens rensningen er i
gang. Fjern og frakobl ikke strømkilden, før
rensningen er færdig, og
opsætningsmenuen vises.
321
❚❚ "Rens ved kamera tænd/sluk"
Vælg mellem følgende indstillinger:
5
6
7
Indstilling
Rens, når kameraet
tændes
Rens, når kameraet
slukkes
Rens ved kamera
tænd og sluk
Rens fra
Beskrivelse
Billedsensoren renses automatisk, hver gang
kameraet tændes.
Billedsensoren renses automatisk, hver gang
kameraet slukkes.
Billedsensoren renses automatisk, når kameraet
tændes og slukkes.
Funktionen til automatisk rensning af
billedsensoren er slået fra.
1 Vælg Rens ved kamera tænd/sluk.
Få vist menuen Rens billedsensor som
beskrevet side 321. Markér Rens ved
kamera tænd/sluk, og tryk på 2.
2 Vælg en indstilling.
Markér en indstilling, og tryk på J.
322
D Rensning af billedsensoren
Anvendelse af kameraets knapper under opstart afbryder rensning af
billedsensoren. Rensning af billedsensor udføres muligvis ikke ved opstart,
hvis flashen lader op.
Hvis det ikke er muligt at fjerne alt støv ved hjælp af indstillingerne i
menuen Rens billedsensor, skal du rense billedsensoren manuelt (0 324)
eller kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
Hvis billedsensoren renses flere gange i træk, deaktiveres rensning af
billedsensoren muligvis midlertidigt for at beskytte kameraets indre
kredsløb. Rensning kan foretages igen efter kort tid.
323
❚❚ Manuel rensning
Hvis det ikke er muligt at fjerne fremmedlegemer fra billedsensoren
ved hjælp af indstillingen Rens billedsensor i opsætningsmenuen
(0 321), kan sensoren renses manuelt som beskrevet nedenfor.
Bemærk dog, at sensoren er meget skrøbelig og let beskadiges.
Nikon anbefaler, at sensoren kun renses af en Nikon-autoriseret
servicetekniker.
1 Oplad batteriet, eller tilslut en lysnetadapter.
Der skal anvendes en pålidelig strømkilde ved eftersyn eller
rengøring af billedsensoren. Sluk kameraet, og isæt et fuldt
opladet batteri, eller tilslut en ekstra lysnetadapter og et stik til
lysnetadapter. Indstillingen Lås spejl i hævet pos. ved rens er
kun tilgængelig i opsætningsmenuen ved batteriniveauer over
J.
2 Fjern objektivet.
Sluk kameraet, og fjern objektivet.
3 Vælg Lås spejl i hævet pos. ved rens.
Tænd kameraet, markér Lås spejl i
hævet pos. ved rens i
opsætningsmenuen, og tryk på 2.
324
4 Tryk på J.
Meddelelsen til højre vises på skærmen,
og en række tankestreger vises på
kontrolpanelet og i søgeren. For at
gendanne normal betjening uden at
kontrollere billedsensoren skal du
slukke kameraet.
5 Hæv spejlet.
Tryk udløserknappen helt ned. Spejlet
hæves, og lukkergardinet åbner, så
billedsensoren kommer frem.
Visningen i søgeren slukker, og
rækken af tankestreger på
kontrolpanelet blinker.
6 Undersøg billedsensoren.
Hold kameraet, så lyset falder på
billedsensoren, og undersøg sensoren
for støv og lignende. Fortsæt til trin 8,
hvis der ikke findes nogen
fremmedlegemer.
325
7 Rens sensoren.
Fjern støv og lignende fra sensoren med
en pustebørste. Undgå at anvende en
pustebørste med pensel, da hårene kan
beskadige sensoren. Snavs, som ikke
kan fjernes med en pustebørste, må kun
fjernes af en Nikon-autoriseret
servicetekniker. Du må under ingen omstændigheder røre ved
sensoren eller tørre den af.
8 Sluk kameraet.
Spejlet vender tilbage til nederste position, og lukkergardinet
lukker. Sæt objektiv eller kamerahusdæksel på igen.
A Anvend en pålidelig strømkilde
Lukkergardinet er sart og beskadiges nemt. Hvis kameraet slukkes, mens
spejlet er hævet, lukker gardinet automatisk. Overhold nedenstående
anvisninger, så gardinet ikke beskadiges:
• Undgå at slukke kameraet eller fjerne eller frakoble strømkilden, mens
spejlet er hævet.
• Hvis batteriet aflades, mens spejlet er hævet, lyder der et bip, og
selvudløserlampen blinker for at advare om, at lukkergardinet lukker, og
at spejlet sænkes om ca. to minutter. Afslut straks rengøringen eller
kontrollen.
326
D Fremmedlegeme på billedsensoren
Fremmedlegemer, som kommer ind i kameraet, når objektivet eller
kamerahusdækslet fjernes eller skiftes (eller i sjældne tilfælde smøremiddel
eller fine partikler fra selve kameraet) kan sætte sig fast på billedsensoren
og være synlige på billeder taget under bestemte forhold. For at beskytte
kameraet, når der ikke er monteret et objektiv, skal du sørge for at sætte det
kamerahusdæksel på, der fulgte med kameraet, og sørge for at fjerne alt
støv og andre fremmedlegemer først, som måtte sidde på
kamerafatningen, objektivfatningen og kamerahusdækslet. Undgå at
montere kamerahusdæksel eller skifte objektiv i støvede omgivelser.
Hvis der trænger fremmedlegemer ind i billedsensoren, skal du anvende
indstillingen for rensning af billedsensor som beskrevet på side 321. Hvis
problemet varer ved, skal du rense sensoren manuelt (0 324) eller få
sensoren renset af en Nikon-autoriseret servicetekniker. Billeder, der er
påvirket af tilstedeværelsen af fremmedlegemer på sensoren, kan
retoucheres med de billedrensningsmuligheder, der er tilgængelige i nogle
billedbehandlingsprogrammer.
D Serviceeftersyn af kameraet og dets tilbehør
Kameraet er præcisionsudstyr, der kræver regelmæssige eftersyn. Nikon
anbefaler, at kameraet indleveres til kontrol hos forhandleren eller en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant hvert eller hvert andet år, og at det
gennemgår et decideret serviceeftersyn hvert tredje til femte år (bemærk,
at disse eftersyn ikke er gratis). Regelmæssig service er særlig vigtig, hvis
kameraet benyttes i professionelt øjemed. Alt tilbehør, der ofte benyttes
sammen med kameraet, for eksempel objektiver eller ekstra flashenheder,
bør indleveres sammen med kameraet, når det gennemgår eftersyn.
327
Vedligeholdelse af kameraet og batteriet:
Forholdsregler
Må ikke tabes: Produktet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis det udsættes for
kraftige stød eller rystelser.
Skal holdes tørt: Dette produkt er ikke vandtæt og vil muligvis ikke fungere
korrekt, hvis det nedsænkes i vand eller udsættes for høj luftfugtighed. Rust i
kameraets indvendige dele kan forårsage skader, der ikke kan udbedres.
Undgå pludselige temperaturændringer: Pludselige temperaturændringer, f.eks.
når du går ind i eller forlader en opvarmet bygning på en kold dag, kan
forårsage kondens inde i kameraet. Anbring kameraet i en taske eller i en
bærepose, før det udsættes for pludselige temperaturændringer, så
kondensering i kameraet undgås.
Skal holdes væk fra stærke magnetfelter: Kameraet må ikke anvendes eller
opbevares i nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk
stråling eller kraftige magnetfelter. Kraftige statiske udladninger eller
magnetfelter fra udstyr som radiosendere kan påvirke skærmen, beskadige
data på hukommelseskortet eller påvirke kameraets interne kredsløb.
Lad ikke objektivet ligge rettet mod solen: Lad ikke kameraet ligge med objektivet
rettet mod solen eller en anden stærk lyskilde i længere tid. Kraftigt lys kan
beskadige billedsensoren, så den ødelægges eller giver et hvidt skær på
billederne.
Sluk kameraet før fjernelse eller frakobling strømkilden: Undgå at trække stikket ud af
kameraet eller fjerne batteriet, mens kameraet er tændt, eller mens du
optager eller sletter billeder. Pludselig afbrydelse af strømmen kan medføre
tab af data eller beskadige produktets hukommelse eller indre kredsløb. Du
kan undgå at afbryde strømtilslutningen utilsigtet ved ikke at flytte kameraet,
mens lysnetadapteren er tilsluttet.
328
Rengøring: Kamerahuset rengøres ved forsigtigt at fjerne støv eller lignende
med en pustebørste og tørre forsigtigt med en blød, tør klud. Når du har taget
billeder på stranden eller ved kysten, skal du fjerne eventuelt sand eller salt
med en klud, der er let fugtet med rent vand og derefter tørre kameraet
grundigt. I sjældne tilfælde kan statisk elektricitet få LCD-skærmene til at lyse
op eller gå ud. Dette indikerer ikke en funktionsfejl, og visningen bliver snart
normal.
Objektivet og spejlet beskadiges nemt. Støv og lignende fjernes forsigtigt
med en pustebørste. Hvis du anvender en aerosoldåse med luft, skal dåsen
holdes lodret, så der ikke kommer væde ud. Hvis der kommer fingeraftryk
eller andet snavs på objektivet, fjernes det ved at tørre objektivet forsigtigt af
med en blød klud, der er fugtet med lidt objektivvæske.
Se "Rensning af billedsensoren" (0 321, 324) for information om rensning af
billedsensoren.
Objektivkontakter: Sørg for at holde objektivkontakterne rene.
Rør ikke ved lukkergardinet: Lukkergardinet er ekstremt tyndt og beskadiges let.
Du må under ingen omstændigheder udøve tryk på gardinet, støde til det
med rengøringsredskaber eller udsætte det for kraftige pust med en
pustebørste. Dette kan ridse gardinet eller betyde, at det bliver deformt eller
går i stykker.
Opbevaring: Kameraet skal opbevares et tørt sted med god ventilation for at
undgå mugdannelse. Hvis du anvender en lysnetadapter, skal du frakoble
adapteren for at undgå brand. Hvis produktet ikke skal anvendes i længere
tid, skal du fjerne batteriet for at undgå lækage og opbevare kameraet i en
plasticpose indeholdende et tørremiddel. Opbevar dog ikke kameraets
bæretaske i en plastpose, da dette kan nedbryde materialet. Bemærk, at
tørremidlet gradvist mister sin evne til at opsuge fugt og derfor bør udskiftes
med jævne mellemrum.
Undgå, at der dannes mug på kameraet ved at tage det frem mindst én gang
om måneden. Tænd kameraet, og udløs lukkeren et par gange, før kameraet
lægges væk igen.
Opbevar batteriet et tørt og køligt sted. Sæt poldækslet på, før batteriet
lægges væk igen.
329
Bemærkninger om skærmen: Skærmen er konstrueret med meget høj præcision;
højst 0,01 % af det samlede antal pixels mangler eller er defekte, mens mindst
99,99 % af det samlede antal pixels er effektive. Der er derfor ikke tale om
funktionsfejl, hvis visningerne muligvis indeholder pixels, der altid lyser
(hvide, røde, blå eller grønne) eller aldrig lyser (sorte), og det har ingen
indflydelse på billeder taget med enheden.
Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
Tryk ikke på skærmen, da den kan blive beskadiget, eller der kan opstå
funktionsfejl. Støv eller lignende på skærmen kan fjernes med en
pustebørste. Pletter kan fjernes ved at tørre let med en blød klud eller et
vaskeskind. Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig
på glasset. Undgå også at få væsken med flydende krystal fra skærmen på
huden, i øjnene eller i munden.
Batteriet og opladeren: Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de håndteres
forkert. Læs og overhold advarslerne og forholdsreglerne på side x–xiii i denne
brugervejledning. Overhold følgende sikkerhedsanvisninger i forbindelse
med håndtering af batterier:
• Brug kun batterier, der er godkendt til brug i dette udstyr.
• Batteriet må ikke udsættes for åben ild eller høj varme.
• Sørg for, at batteripolerne er rene.
• Sluk kameraet, før du udskifter batteriet.
• Fjern batteriet fra kameraet eller opladeren, når det ikke anvendes, og sæt
poldækslet på. Disse enheder trækker en vis mængde ladning, selv når de er
slukket, og kan dræne batteriet så meget, at det ikke længere virker. Hvis
batteriet ikke skal anvendes i længere tid, skal du sætte det i kameraet og
aflade det helt, før du tager det ud af kameraet og lægger det til
opbevaring. Batteriet bør opbevares et køligt sted med en omgivende
temperatur på 15 °C til 25 °C (undgå varme eller meget kolde steder).
Gentag denne proces mindst én gang hvert halve år.
• Hvis du tænder og slukker kameraet mange gange i træk, når batteriet er
helt afladet, afkortes batteribrugstiden. Batterier, der er blevet afladet helt,
skal lades op før brug.
330
• Den indvendige temperatur i et batteri kan stige, når batteriet er i brug.
Forsøg på at oplade batteriet, når den indvendige temperatur er høj,
forringer batteriets ydeevne, og batteriet oplades muligvis ikke eller
oplades kun delvist. Vent, indtil batteriet er kølet af, før det genoplades.
• Oplad batteriet indendørs ved omgivende temperaturer på 5 °C–35 °C.
Anvend ikke batteriet ved temperaturer under 0 °C eller over 40 °C; hvis
denne forholdsregel ikke overholdes, kan batteriet tage skade eller forringe
sin ydeevne. Kapaciteten reduceres muligvis, og opladningstiderne
forlænges ved batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra 45 °C til 60 °C.
Batteriet lades ikke op, hvis temperaturen er under 0 °C eller over 60 °C.
• Hvis lampen CHARGE blinker hurtigt (omtrent otte gange i sekundet) under
opladning, skal du bekræfte, at temperaturen ligger i det korrekte område
og derefter frakoble opladeren og fjerne og genindsætte batteriet. Hvis
problemet varer ved, skal du indstille brugen øjeblikkeligt og indlevere
batteri og oplader hos din forhandler eller en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
• Flyt ikke batteriopladeren, og rør ikke ved batteriet, når det lades op.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan i meget sjældne tilfælde
føre til, at opladeren viser, at opladningen er færdig, selv om batteriet kun er
delvist opladet. Fjern og genindsæt batteriet for at oplade batteriet igen.
• Batteriets kapacitet kan midlertidigt dale, hvis batteriet oplades ved lave
temperaturer eller anvendes ved en temperatur, der er lavere end den, det
blev opladet ved. Hvis batteriet lades op ved en temperatur på under 5 °C,
kan indikatoren for batteribrugstiden i visningen Batterioplysninger
(0 291) udvise en midlertidig forringelse.
• Hvis batteriet ikke fjernes fra opladeren, når det er fuldt opladet, kan
batteriets ydeevne forringes.
331
• Et markant fald i den tid, et fuldt opladet batteri bevarer sin ladning, når det
anvendes ved stuetemperatur, indikerer, at det skal skiftes ud. Køb et nyt
batteri.
• Den medfølgende netledning og stikadapter er kun til anvendelse med
MH-25a. Opladeren må kun anvendes med kompatible batterier. Tag stikket
ud, når opladeren ikke anvendes.
• Oplad batteriet før brug. Når du tager billeder ved vigtige lejligheder, bør
du medbringe et ekstra batteri, som er fuldt opladet. Visse steder kan det
være vanskeligt at købe ekstra batterier i nødstilfælde. Bemærk, at
batteriernes kapacitet synes at falde, når det er koldt. Kontrollér, at batteriet
er fuldt opladet, før du tager billeder udendørs i koldt vejr. Opbevar et
ekstra batteri på et lunt sted, og udskift batteriet efter behov. Når et koldt
batteri bliver varmt, kan det genvinde en del af sin ydeevne.
• Brugte batterier er en værdifuld ressource; bortskaf brugte batterier i
henhold til lokal lovgivning.
332
Fejlfinding
Hvis dit kamera ikke virker som forventet, skal du kontrollere
nedenstående liste over almindelige problemer, før du kontakter
din forhandler eller Nikon-autoriserede servicerepræsentant.
Batteri/visning
Kameraet er tændt, men reagerer ikke: Afvent, at optagelsen slutter. Hvis
problemet varer ved, skal du slukke kameraet. Hvis kameraet ikke slukker, skal
du tage batteriet ud og sætte det i igen, eller, hvis du anvender lysnetadapter,
skal du koble den fra og til igen. Bemærk, at selvom data, der lige nu bliver
optaget, går tabt, påvirkes allerede optagede data ikke ved fjernelse eller
frakobling af strømkilden.
Søgeren er ude af fokus: Justér søgerfokus (0 25). Hvis dette ikke løser
problemet, skal du vælge single autofokus (AF-S; 0 83), enkeltpunkts-AF
(0 86) og midterste fokuspunkt (0 91) og derefter komponere et motiv med
høj kontrast i midterste fokuspunkt og trykke udløserknappen halvt ned for
at få kameraet til at fokusere. Med kameraet i fokus anvendes
dioptrijusteringen for at få motivet til at fremstå i klart fokus i søgeren. Hvis
det er nødvendigt, kan søgerfokus justeres yderligere ved hjælp af ekstra
korrigerende objektiver (0 319).
Søgeren er mørk: Isæt et fuldt opladet batteri (0 21, 26).
Visningerne slukker uden varsel: Vælg længere forsinkelser for brugerindstilling c2
(Standbytimer) eller c4 (Tid for slukning af skærmen; 0 279).
Visningerne på kontrolpanelet og søgeren reagerer ikke og er nedtonede: Reaktionstiden
og lysstyrken for disse visninger afhænger af temperaturen.
Der vises fine streger omkring det aktive fokuspunkt, eller visningen bliver rød, når
fokuspunktet markeres: Disse fænomener er normale for denne type søger og
indikerer ikke funktionsfejl.
333
Optagelse (alle indstillinger)
Kameraet er lang tid om at tænde: Slet filer eller mapper.
Udløseren er deaktiveret:
• Hukommelseskortet er låst, fuldt eller ikke isat (0 22, 29).
• Udløser låst er valgt for brugerindstilling f7 (Kortplads tom, frigør lås;
0 286), og der er ikke isat noget hukommelseskort (0 29).
• Den indbyggede flash lader op (0 36).
• Kameraet er ikke i fokus (0 34).
• CPU-objektivets blændering er ikke låst ved højeste blændeværdi (gælder
ikke for type G- og E-objektiver). Hvis B vises på kontrolpanelet, skal du
vælge Blændering for brugerindstilling f5 (Tilpas kommandohjul) >
Blændeindstilling for at anvende objektivblænderingen til at justere
blænden (0 285).
• Ikke-CPU-objektiv er monteret, men kameraet er ikke i indstillingen A eller M
(0 51).
Kameraet er længe om at reagere på udløserknappen: Vælg Fra for brugerindstilling
d4 (Eksp. forsinkelsesindstilling; 0 280).
Intet billede tages ved tryk på fjernbetjeningens udløserknap:
• Udskift batteriet i fjernbetjeningen.
• Vælg en anden indstilling end Fra for Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)
(0 156).
• Flashen lader op (0 158).
• Tidsrummet valgt for brugerindstilling c5 (Ventetid fjernbetjening
(ML-L3), 0 279) er udløbet.
• Stærkt lys påvirker fjernbetjeningen.
Billederne er ikke fokuserede:
• Drej knappen til valg af fokusindstilling hen på AF (0 83).
• Kameraet kan ikke fokusere ved hjælp af autofokus: Anvend manuelt fokus
eller fokuslås (0 93, 97).
Fokus låser ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned: Anvend knappen A AE-L/AF-L
til at låse fokus, når AF-C er valgt som fokusindstilling, eller når du tager
billeder af motiver i bevægelse i indstillingen AF-A.
334
Kan ikke vælge fokuspunkt:
• Lås fokuspunktlåsen op (0 89).
• Autopunkts-AF eller ansigtsprioriteret AF valgt for indstilling af AF-metode;
vælg en anden indstilling (0 86, 88).
• Kameraet er i billedvisningsindstilling (0 229), eller menuerne er i brug
(0 266).
• Tryk udløserknappen halvt ned for at starte standbytimeren (0 37).
Kan ikke vælge AF-indstilling: Manuelt fokus valgt (0 83, 97).
Kan ikke vælge indstilling af AF-metode: Manuelt fokus valgt (0 83, 97).
Der tages kun ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen i kontinuerlig
udløserindstilling: Kontinuerlig optagelse er ikke tilgængelig, hvis den
indbyggede flash går af (0 148).
Billedstørrelsen kan ikke ændres: Billedkvalitet indstillet til NEF (RAW) (0 77).
Kameraet er længe om at optage billeder: Slå støjreduktion ved
langtidseksponering fra (0 271).
AF-hjælpelyset lyser ikke:
• AF-hjælpelyset lyser ikke, hvis AF-C er valgt som autofokusindstilling (0 83),
eller hvis kontinuerlig autofokus er valgt, når kameraet er i indstillingen AF-A.
Vælg AF-S. Hvis der er valgt en anden indstilling end autopunkts-AF for
Indstilling af AF-metode, skal du vælge midterste fokuspunkt (0 91).
• Kameraet er aktuelt i Live View.
• Fra er valgt for brugerindstilling a9 (Indbygget AF-hjælpelys, 0 277).
• Hjælpelyset er slukket automatisk. Hjælpelyset kan blive varmt ved længere
tids anvendelse; vent på, at det køler af.
Pletter forekommer på billederne: Rens forreste og bagerste objektivelementer.
Hvis problemet varer ved, skal du udføre rensning af billedsensoren (0 321).
335
Støj (lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) forekommer på
billederne:
• Lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge og streger kan reduceres
ved at sænke ISO-følsomheden.
• Anvend indstillingen Støjreduk. ved langtidseksp. i billedoptagemenuen
for at begrænse forekomsten af lyse pletter eller tåge på billeder taget ved
lukkertider på mere end 1 sek. (0 271).
• Tåge og lyse pletter kan indikere, at kameraets indvendige temperatur er
blevet forhøjet som følge af høje omgivende temperaturer,
langtidseksponeringer eller lignende årsager: Sluk kameraet, og lad det køle
af, før du genoptager optagelsen.
• Ved høje ISO-følsomheder kan der forekomme streger på billeder taget
med visse ekstra flashenheder; hvis det sker, skal du vælge en lavere værdi.
• Ved høje ISO-følsomheder, herunder Høj SH1 eller Høj SH2 og høje værdier
valgt med auto ISO-følsomhedsstyring, kan tilfældigt spredte, lyse pixels
reduceres ved at vælge Høj, Normal eller Lav for Støjreduktion ved høj
ISO i billed- eller videooptagemenuen (0 271, 275).
• Ved høje ISO-følsomheder kan lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels,
tåge eller streger være mere udtalt på langtidseksponeringer,
multieksponeringer og billeder taget ved høje omgivende temperaturer
eller med aktiv D-Lighting aktiveret, Jævn valgt for Indstil Picture Control
(0 130) eller ekstreme værdier valgt for Picture Control-parametrene
(0 133).
• I indstilling % kan tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger være mere
udtalt på billeder taget i ringe belysning.
Støjstriber og streger forekommer i Live View: Vælg en indstilling for Reduktion af
støjstriber, der passer til frekvensen på den lokale strømforsyning (0 290).
Lyse områder forekommer i Live View: Et blinkende skilt, en flash eller en anden
lyskilde med kort varighed blev anvendt under Live View.
Der optages ikke lyd på videoer: Mikrofon fra er valgt for Mikrofonfølsomhed i
videooptagemenuen (0 273).
336
Live View slutter uventet eller starter ikke: Live View slutter muligvis automatisk for
at undgå at beskadige kameraets indre kredsløb, hvis:
• Den omgivende temperatur er høj
• Kameraet har været anvendt til Live View eller til videooptagelse i længere
tid
• Kameraet har været anvendt i kontinuerlige udløserindstillinger i længere
tid
Hvis Live View ikke starter, når du trykker på knappen a, skal du vente, til de
indre kredsløb er kølet ned og derefter prøve igen. Bemærk, at kameraet kan
føles varmt at røre ved, men dette indikerer ikke en funktionsfejl.
Billedfejl forekommer under Live View: "Støj" (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge
eller streger) og uventede farver kan forekomme, hvis du zoomer ind på
billedet, der ses gennem objektivet (0 38) under Live View; i videoer påvirkes
mængden og fordelingen af tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge og lyse pletter
af billedstørrelsen og billedhastigheden (0 166). Tilfældigt spredte, lyse
pixels, tåge eller lyse pletter kan også opstå som følge af
temperaturstigninger i kameraets indvendige kredsløb under Live View;
afslut Live View, når kameraet ikke er i brug.
Menuelement kan ikke vælges: Visse valgmuligheder er ikke tilgængelige i alle
indstillinger.
Optagelse (P, S, A, M)
Udløseren er deaktiveret:
• Ikke-CPU objektiv er monteret: Drej kameraets programhjul over på A eller M
(0 51).
• Programhjulet drejet hen på S efter valg af lukkertiden A eller % i
indstilling M: Vælg en ny lukkertid (0 53).
Fuldt område af lukkertider ikke tilgængeligt: Flashen er i brug.
Flashsynkroniseringshastigheden kan vælges med brugerindstilling e1
(Flashsynk. hastighed); ved anvendelse af kompatible flashenheder skal du
vælge 1/320 sek. (Auto FP) eller 1/250 sek. (Auto FP) for fuldt område af
lukkertider (0 282).
337
Farverne er unaturlige:
• Justér hvidbalancen, så den passer til lyskilden (0 111).
• Justér indstillingerne for Indstil Picture Control (0 130).
Kan ikke måle hvidbalance: Motivet er for mørkt eller for lyst (0 123).
Billedet kan ikke vælges som kilde for den manuelle, forudindstillede hvidbalance: Billedet
blev ikke taget med D7200 (0 127).
Hvidbalance-bracketing utilgængelig:
• NEF (RAW) eller NEF + JPEG-billedkvalitetsindstilling valgt for billedkvalitet
(0 77).
• Multieksponeringstilstand er slået til (0 211).
Effekterne af Picture Control varierer fra billede til billede: A (auto) er valgt for
skarphed, klarhed, kontrast eller farvemætning. Vælg en anden indstilling
(0 133) for et ensartet resultat for en serie af billeder.
Lysmåling kan ikke ændres: Autoeksponeringslås er slået til (0 107).
Eksponeringskompensation kan ikke anvendes: Kameraet er i indstilling M. Vælg en
anden indstilling.
Støj (rødlige områder eller andre elementer) optræder ved langtidseksponeringer: Aktiver
støjreduktion ved langtidseksponering (0 271).
Billedvisning
NEF-billeder (RAW) kan ikke vises: Billedet blev taget ved billedkvaliteten NEF +
JPEG (0 77).
Kan ikke få vist billeder optaget med andre kameraer: Billeder taget med andre
kameramærker kan muligvis ikke vises korrekt.
Nogle billeder vises ikke under billedvisning: Vælg Alle for Billedvisningsmappe
(0 266).
338
Kameraet viser en meddelelse om, at mappen ikke indeholder billeder: Anvend
indstillingen Billedvisningsmappe i billedvisningsmenuen for at vælge en
mappe, der indeholder billeder (0 266).
Billeder, der er taget i "højt" (portræt) format, vises i "bredt" (landskab) format:
• Vælg Til for Roter lodret (0 267).
• Billedet blev taget med Fra valgt for Automatisk billedrotation (0 290).
• Kameraet pegede opad eller nedad, da billedet blev taget.
• Billedet vises i billedtjek (0 230).
Billedet kan ikke slettes:
• Billedet er beskyttet: Fjern beskyttelsen (0 245).
• Hukommelseskortet er låst (0 29).
Billedet kan ikke retoucheres: Billedet kan ikke redigeres yderligere med dette
kamera (0 346).
Udskriftsbestillingen kan ikke ændres:
• Hukommelseskortet er fuldt: Slet billeder (0 40, 246).
• Hukommelseskortet er låst (0 29).
Billedet kan ikke vælges til udskrivning: Billedet er i NEF (RAW)-format. Overfør
billeder til computer, og udskriv dem ved hjælp af Capture NX-D (0 ii). NEFbilleder (RAW) kan gemmes i JPEG-format ved NEF-behandling (RAW)
(0 302).
Billedet vises ikke på videoenheder med høj opløsning: Bekræft, at HDMI-kablet er
tilsluttet.
Kameraet reagerer ikke på fjernbetjeningen til HDMI-CEC-fjernsyn:
• Vælg Til for HDMI > Enhedsstyring i opsætningsmenuen (0 292).
• Justér fjernsynets HDMI-CEC-indstillinger som beskrevet i enhedens
dokumentation.
Kan ikke overføre billeder til computer: Operativsystem ikke kompatibelt med
kameraet eller overførselssoftwaren. Anvend kortlæser til at kopiere billeder
over på computeren.
339
Indstillingen Image Dust Off i Capture NX-D har ikke den ønskede effekt: Rensningen af
billedsensoren ændrer støvets position på billedsensoren. Støvfri
referencedata, som er optaget før billedsensorrensningen udføres, kan ikke
anvendes sammen med billeder, som er taget efter billedsensorrensningen
er udført. Støvfri referencedata, som er optaget efter billedsensorrensningen
udføres, kan ikke anvendes sammen med billeder, som er taget før
billedsensorrensningen er udført.
Computeren viser NEF-billeder (RAW) anderledes end på kameraet: Tredjepartssoftware
viser ikke effekterne af Picture Controls, Aktiv D-Lighting eller
vignetteringskontrol. Anvend Capture NX-D (0 ii).
Wi-Fi (Trådløse netværk)
Smartenhederne viser ikke kameraets SSID (netværksnavn):
• Bekræft, at Aktiver er valgt for Wi-Fi > Netværksforbindelse i kameraets
opsætningsmenu (0 251).
• Prøv at slukke for smartenhedens Wi-Fi, og tænd den igen.
Kan ikke tilslutte til smartenheder ved hjælp af NFC (0 254): Vælg en anden
tilslutningsmetode (0 251).
Diverse
Datoen for optagelse er ikke korrekt: Kameraets ur er mindre præcist end de fleste
andre ure og vægure. Kontrollér uret i forhold til mere præcise ure med jævne
mellemrum, og stil det efter behov.
Menuelement kan ikke vælges: Nogle valgmuligheder er ikke tilgængelige i visse
kombinationer af indstillinger, eller hvis der ikke er isat hukommelseskort.
Bemærk, at indstillingen Batterioplysninger ikke er tilgængelig, når
kameraet får strøm fra et ekstra stik til lysnetadapter og en lysnetadapter.
340
Fejlmeddelelser
I dette afsnit beskrives de indikatorer og fejlmeddelelser, der vises i
søgeren, på kontrolpanelet og på skærmen.
Indikator
Kontrol
panel Søger
Problem
Løsningsforslag
0
Objektivblænderingen er Indstil ringen til den
ikke indstillet til den
mindste blændeåbning
29
mindste blænde.
(højeste blændeværdi).
Klargør et fuldt opladet
H
d Lavt batteriniveau.
21
ekstrabatteri.
• Batteriet er afladet.
• Genoplad eller udskift
batteriet.
• Batteriet kan ikke
• Kontakt en Nikonanvendes.
autoriseret
servicerepræsentant.
•
Der
sidder
et
meget
•
Udskift batteriet, eller xviii, 21,
H
d
genoplad batteriet, hvis 22, 319
(blinker) (blinker) afladet, genopladeligt
Li-ion-batteri eller et
det genopladelige
batteri købt hos
Li-ion-batteri er afladet.
tredjepartsforhandler,
enten i kameraet eller i
det ekstra MB-D15batterigreb.
Intet objektiv monteret
eller et ikke-CPU objektiv
Blændeværdien vises,
er monteret uden
angivelse af
hvis maksimumblænden 224
F
maksimumblænde.
er angivet.
Blændeåbning vist i stop
fra maksimumblænde.
B
(blinker)
341
Indikator
Kontrol
panel Søger
i
(blinker)
—
F H
(blinker)
(Eksponeringsindika
torer og lukkertidseller blændevisning
blinker)
342
Problem
Løsningsforslag
0
• Intet objektiv monteret. • Montér ikke-IX Nikkor- 23, 304
objektiv. Hvis der er
monteret et CPUobjektiv, skal du fjerne
objektivet og montere
det igen.
• Ikke-CPU objektiv er
• Vælg indstilling A eller
51
monteret.
M.
Kameraet er ude af stand
Komponér om, eller
til at fokusere ved hjælp
96, 97
fokusér manuelt.
af autofokus.
• Anvend en lavere ISO99
følsomhed.
• I optageindstilling:
P Anvend et ND-filter
—
købt hos en
tredjepartsforhandler
Motiv for lyst; billedet
bliver overeksponeret.
S Forøg lukkertid
53
A Vælg en mindre
54
blænde (højere
blændeværdi)
% Vælg en anden
6
optageindstilling
• Anvend en højere ISO99
følsomhed.
• I optageindstilling:
P Anvend flash
146
Motiv for mørkt; billedet
S Anvend længere
53
bliver undereksponeret.
lukkertid
A Vælg en større
54
blænde (mindre
blændeværdi)
Indikator
Kontrol
panel Søger
A
(blinker)
%
(blinker)
P k
(blinker) (blinker)
Løsningsforslag
0
Skift lukkertid, eller vælg
A valgt i indstilling S.
53, 56
indstilling M.
Skift lukkertid, eller vælg
% valgt i indstilling S.
53, 56
indstilling M.
Billedbehandlingen er i Vent, til behandlingen er
—
gang.
færdig.
Kontrollér billedet på
Hvis indikatoren blinker i
skærmen; hvis det er
M
3 sek., efter at flashen
—
undereksponeret, skal du 229
(blinker) udløses, kan billedet
ændre indstillingerne og
blive undereksponeret.
prøve igen.
• Reducér kvaliteten eller 77, 81
Hukommelse
størrelsen.
utilstrækkelig til at
• Slet vigtige billeder, når 246
optage flere billeder ved
de er kopieret over på
n j
de aktuelle indstillinger,
en computer eller en
(blinker) (blinker)
eller kameraet er løbet
anden enhed.
tør for fil- eller
•
Isæt et nyt
22
mappenumre.
hukommelseskort.
Udløs lukkeren. Hvis
fejlen varer ved eller
forekommer jævnligt,
O
—
Funktionsfejl i kamera.
skal du kontakte en
(blinker)
Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
Problem
343
Indikator
Skærm
Intet
hukommelseskort.
Dette
hukommelseskort
kan ikke anvendes.
Kortet kan være
beskadiget. Isæt et
andet kort.
g
344
Kontrol
panel
Problem
Kameraet kan ikke
S registrere
hukommelseskort.
• Fejl i adgang til
hukommelseskort.
W,
O
(blinker)
W,
O
(blinker)
Løsningsforslag
Sluk kameraet, og
bekræft, at kortet
sidder korrekt.
• Anvend et Nikongodkendt kort.
• Kontrollér, at
kontakterne er rene.
Hvis kortet er
beskadiget, skal du
kontakte din
forhandler eller din
Nikon-autoriserede
servicerepræsentant.
• Ude af stand til at • Slet nogle filer, eller
oprette ny
isæt et nyt
mappe.
hukommelseskort,
når du har kopieret
vigtige billeder over
på en computer eller
en anden enhed.
• Kontrollér, at Eye-Fikortets firmware er
opdateret.
Kameraet kan ikke • Kopiér filerne på
håndtere Eye-FiEye-Fi-kortet over på
kort.
en computer eller en
anden enhed, og
formatér kortet, eller
isæt et nyt.
0
22
379
—
22,
246
—
22,
293
Indikator
Kontrol
Skærm
panel
Problem
Hukommelseskortet
W, Hukommelseser låst. Slå kontakten
X kortet er låst
til skrivebeskyttelse
(blinker) (skrivebeskyttet).
fra.
W,
Ikke tilgængelig, hvis
Eye-Fi-kortet er låst
O
Eye-Fi-kortet er låst.
(skrivebeskyttet).
(blinker)
Hukommelseskortet er ikke
Dette kort er ikke
[C]
formateret til
formateret. Formater
(blinker)
anvendelse i
kortet.
kameraet.
Uret er blevet
Kameraets ur er
—
nulstillet.
ikke indstillet.
Live View kan ikke
startes. Vent et
øjeblik.
—
Mappen indeholder
ingen billeder.
—
Alle billeder er
skjulte.
—
Løsningsforslag
0
Skub kortets
skrivebeskyttelsesknap
fra.
29
Formatér
hukommelseskortet,
eller isæt et nyt
hukommelseskort.
22,
289
Indstil kameraets ur.
24,
290
Vent, til de indre
Kameraets
kredsløb er kølet ned,
indvendige
inden Live View
temperatur er høj.
genoptages.
Vælg mappe med
Der er ingen
billeder fra menuen
billeder valgt til
Billedvisningsmappe,
billedvisning fra
eller isæt et andet
hukommelseskort
hukommelseskort med
eller mappe(r).
billeder på.
Der kan ikke vises
nogen billeder, før der
er valgt en anden
Alle billeder i den
mappe, eller Skjul
aktuelle mappe er
billede har været
skjulte.
anvendt til at tillade
visning af mindst ét
billede.
337
22,
266
266
345
Indikator
Skærm
346
Kontrol
panel
Denne fil kan ikke
vises.
—
Denne fil kan ikke
vælges.
—
Denne video kan ikke
redigeres.
—
Der kunne ikke
oprettes forbindelse;
flere enheder
registreret. Prøv igen
senere.
—
Fejl
—
Problem
Filen er blevet
oprettet eller
ændret på en
computer eller
med et kamera fra
en anden
producent, eller
filen er beskadiget.
Det valgte billede
kan ikke
retoucheres.
Løsningsforslag
Filen kan ikke vises på
kameraet.
0
—
Billeder oprettet med
andre enheder kan ikke —
retoucheres.
• Videoer oprettet med —
andre enheder kan
ikke redigeres.
Den valgte video
kan ikke redigeres. • Videoer skal have en 182
længde på mindst to
sekunder.
Flere
smartenheder
Vent et par minutter,
—
forsøger at koble
før du prøver igen.
sig til kameraet
samtidigt.
Vælg Deaktiver for
Wi-Fi >
Wi-Fi-fejl.
Netværksforbindelse, 256
og vælg derefter
Aktiver igen.
Indikator
Skærm
Kontrol
panel
Problem
Netværksforbindelse
kan ikke oprettes, før
kameraet er kølet af.
—
Kameraets
indvendige
temperatur er høj.
Kontrollér printer.
—
Printerfejl.
Kontrollér papir.
—
Papirstop.
—
Mangler papir.
—
Printeren er løbet
tør for papir.
Kontrollér blæk.
—
Blækfejl.
Mangler blæk.
—
Printeren mangler
blæk.
Papiret i printeren
har ikke den valgte
størrelse.
Papiret sidder fast i
printeren.
Løsningsforslag
Sluk kameraet, og prøv
igen, når du har ventet
på, at kameraet er kølet
af.
Kontrollér printer. For
at genoptage skal du
vælge Fortsæt (hvis
tilgængelig).
Ilæg papir i den
korrekte størrelse, og
vælg Fortsæt.
Afhjælp papirstoppet,
og vælg Fortsæt.
Ilæg papir i den valgte
størrelse, og vælg
Fortsæt.
Kontrollér blæk. For at
genoptage skal du
vælge Fortsæt.
Isæt nye blækpatroner,
og vælg Fortsæt.
0
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
* Se brugervejledningen til printeren for yderligere information.
347
Specifikationer
❚❚ Nikon D7200-digitalkamera
Type
Type
Objektivfatning
Effektiv billedvinkel
Effektive pixels
Effektive pixels
Billedsensor
Billedsensor
Pixels i alt
System til støvreduktion
Opbevaring
Billedstørrelse (pixels)
348
Digitalt spejlreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Nikon DX-format; brændvidde i 35 mm [135]format svarende til ca. 1,5× den brændvidde, der er
på objektiver med billedvinkel i FX-format
24,2 millioner
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
24,72 millioner
Rensning af billedsensor, referencedata til image
dust off (Capture NX-D-software påkrævet)
• DX-billedområde (24 × 16)
6000 × 4000 (#)
4496 × 3000 ($)
2992 × 2000 (%)
• 1,3× (18 × 12) billedområde
4800 × 3200 (#)
3600 × 2400 ($)
2400 × 1600 (%)
• Billeder med billedområdet DX (24×16) taget med Live
View-vælgeren drejet hen på 1 i Live View
6000 × 3368 (#)
4496 × 2528 ($)
2992 × 1680 (%)
• Billeder med billedområdet 1,3× (18×12) taget med Live
View-vælgeren drejet hen på 1 i Live View
4800 × 2696 (#)
3600 × 2024 ($)
2400 × 1344 (%)
Opbevaring
Filformat
Picture Control-system
Medier
Dobbelt plads
Filsystem
Søger
Søger
Søgerdækning
Forstørrelse
Øjepunkt
Dioptrijustering
• NEF (RAW): 12 eller 14 bit, komprimeret uden tab
eller komprimeret
• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med fine
(ca. 1 : 4), normal (ca. 1 : 8) eller basic (ca. 1 : 16)
komprimering (Størrelsesprioritet); Optimal
kvalitet komprimering tilgængelig
• NEF (RAW) + JPEG: Enkelt billede taget i både NEF
(RAW)- og JPEG-format
Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt,
Landskab, Jævn; valgt Picture Control kan ændres;
opbevaring for brugerdefinerede Picture Controls
SD (Secure Digital)- og UHS-I kompatible SDHC- og
SDXC-hukommelseskort
Plads 2 kan anvendes til overflow eller lagring af
sikkerhedskopier eller til særskilt lagring af kopier
oprettet med NEF + JPEG; billederne kan kopieres
mellem kort.
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Spejlreflekssøger med pentaprisme i øjenhøjde
• DX (24 × 16) billedområde: Ca. 100 % horisontalt og
100 % vertikalt
• 1,3× (18×12) billedområde: Ca. 97 % horisontalt og
97 % vertikalt
Ca. 0,94× (50 mm f/1.4 objektiv ved uendelig,
–1,0 m–1)
19,5 mm (–1,0 m–1; fra midterste overflade på
objektivets søgerøjestykke)
–2–+1 m–1
349
Søger
Matskive
Spejl
Eksempelvisning af
dybdeskarphed
Objektivblænde
Objektiv
Kompatible objektiver
Type B BriteView Clear Matte II-skærm med
markeringer af fokuspunkt (du kan få vist
gitterlinjer)
Automatisk
Tryk på knappen Pv runder objektivblænden ned til
den brugervalgte værdi (indstillingerne A og M)
eller til værdien valgt af kameraet (andre
indstillinger)
Øjeblikkelig tilbagevenden, elektronisk styret
Kompatible med AF NIKKOR-objektiver, herunder
type G-, E- og D-objektiver (der gælder visse
restriktioner for PC-objektiver) og DX-objektiver,
AI-P NIKKOR-objektiver og ikke-CPU AI-objektiver
(kun indstillingerne A og M). IX NIKKOR-objektiver,
objektiver til F3AF og ikke-AI-objektiver kan ikke
anvendes.
Den elektroniske afstandsmåler kan anvendes ved
objektiver med en maksimumblænde på f/5.6 eller
hurtigere (den elektroniske afstandsmåler
understøtter fokuspunktet midt 1 ved objektiver
med en maksimumblænde på f/8 eller hurtigere).
350
Lukker
Type
Hastighed
Elektronisk styret, lodretgående spaltelukker
1
/8000–30 sek. i trin på 1/3 eller 1/2 EV, bulb,
langtidseksponering, X250
Flashsynkroniseringshastig- X = 1/250 sek.; synkroniserer med lukker ved
1/320 sek. eller længere (flashens rækkevidde falder
hed
ved mellem 1/250 og 1/320 sek.)
Udløser
Udløserindstilling
S (enkeltbillede), CL (kontinuerlig lav hastighed),
CH (kontinuerlig høj hastighed), Q (dæmpet
lukkerlyd), E (selvudløser), MUP (hævet spejl)
Omtrentlig
• JPEG og 12 bits NEF-billeder (RAW) optaget med DX (24×16)
billedfremføringshastighed valgt som billedområde
CL: 1–6 bps
CH: 6 bps
• JPEG og 12 bits NEF-billeder (RAW) optaget med 1,3×
(18×12) valgt som billedområde
CL: 1–6 bps
CH: 7 bps
• 14 bits NEF-billeder (RAW) optaget med DX (24×16) valgt
som billedområde
CL: 1–5 bps
CH: 5 bps
• 14 bits NEF-billeder (RAW) optaget med 1,3× (18×12) valgt
som billedområde
CL: 1–6 bps
CH: 6 bps
Bemærk: Den maksimale billedhastighed i Live View
er 3,7 bps.
Selvudløser
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 eksponeringer i
intervaller af 0,5, 1, 2 eller 3 sek.
Fjernbetjeningsindstillinger Forsinket fjernbetjening, fjernbetjening med
(ML-L3)
hurtig respons, hæv spejl med fjernbetjening
351
Eksponering
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Område (ISO 100, f/1.4objektiv, 20 °C)
Lysmålerkobling
Indstilling
352
TTL-lysmåling ved brug af 2016-pixels RGB-sensor
• Matrix: 3D color matrix-lysmåling II (objektiver af
type G, E og D); color matrix lysmåling II (andre
CPU-objektiver); color matrix-lysmåling
tilgængelig med ikke-CPU-objektiver, hvis
brugeren angiver objektivdata
• Centervægtet: Vægtning på omtrent 75 % til 8 mmcirklen midt på billedet. Cirklens diameter kan
ændres til 6, 10 eller 13 mm, eller vægtningen
kan baseres på et gennemsnit af hele billedet
(ikke-CPU objektiver anvender 8 mm-cirklen)
• Spot: Måler i en cirkel med diameter på omtrent
3,5 mm (cirka 2,5 % af billedet) med
hovedvægten på det valgte fokuspunkt (på
midterste fokuspunkt, når der anvendes ikkeCPU objektiv)
• Matrix eller centervægtet lysmåling: 0–20 EV
• Spotmåling: 2–20 EV
Kombineret CPU og AI
Automatiske indstillinger (i Auto; j Auto (flash
slukket)); motivprogrammer (k Portræt; l Landskab;
p Barn; m Sport; n Makro; o Aftenportræt; r Aftenlandskab;
s Fest/indendørs; t Strand/sne; u Solnedgang; v Skumring/
morgengry; w Kæledyrsportræt; x Levende lys; y Blomsterflor;
z Efterårsfarver; 0 Mad); specialeffekt-indstillinger
(% Nattesyn; g Farveskitse; i Miniatureeffekt; u Selektiv
farve; 1 Silhuet; 2 High key; 3 Low key);
Programautomatik med fleksibelt program (P);
Lukkertidsprioriteret automatik (S);
Blændeprioriteret automatik (A); Manuel (M);
U1 (Brugerindstillinger 1); U2 (Brugerindstillinger 2)
Eksponering
Eksponeringskompensation Kan justeres med –5–+5 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV i
indstillingerne P, S, A, M, SCENE og %
Eksponeringslås
Lysstyrke låst ved den registrerede værdi med
knappen A AE-L/AF-L
ISO-følsomhed (anbefalet ISO 100–25600 i trin på 1/3 eller 1/2 EV. I
eksponeringsindeks)
indstillingerne P, S, A og M kan ISO-følsomheden
også indstilles til omtrent 1 eller 2 EV (svarende ISO
102400; kun monokrom) over ISO 25600; auto ISOfølsomhedsstyring tilgængelig
Aktiv D-Lighting
Auto, Ekstra høj, Høj, Normal, Lav, Fra
Fokus
Autofokus
Måleområde
Objektivmotor
Fokuspunkt
Indstilling af AF-metode
Fokuslås
Nikons avancerede Multi-CAM 3500 II autofokussensormodul med TTL-fasedetektion, finindstilling
og 51 fokuspunkter (herunder 15 sensorer af
krydstypen; f/8 understøttes af 1 sensor) og
AF-hjælpelys (rækkevidde på ca. 0,5–3 m)
–3–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); kontinuerlig AF
(AF-C); autovalg af AF-S/AF-C (AF-A); intelligent
fokus-tracking aktiveres automatisk i henhold til
motivstatus
• Manuel fokus (M): Elektronisk afstandsmåler kan
anvendes
Der kan vælges mellem 51 eller 11 fokuspunkter
Enkeltpunkts-AF; 9-, 21- eller 51-punkts dynamisk
område-AF, 3D-tracking, autopunkts-AF
Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen
halvt ned (single AF) eller ved at trykke på knappen
A AE-L/AF-L
353
Flash
Indbygget flash
Ledetal
Flashstyring
Flashindstilling
Flashkompensation
Flashindikator
Tilbehørssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Synkroniseringsstik
354
i, k, p, n, o, s, w, g: Automatisk flash med
automatisk pop-op
P, S, A, M, 0: Manuel pop-op med knapudløsning
Ca. 12, 12 med manuel flash (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL-flashstyring ved hjælp af 2016-pixels
sensor er tilgængelig med indbygget flash; i-TTLafbalanceret udfyldningsflash til digitale
spejlreflekskameraer anvendes med matrix- eller
centervægtet lysmåling, standard i-TTLudfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer
anvendes med spotmåling
Auto, auto med rød-øje-reduktion, automatisk
langtidssynkronisering, automatisk
langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion,
udfyldningsflash, rød-øje-reduktion,
langtidssynkronisering, langtidssynkronisering
med rød-øje-reduktion, langtidssynkronisering
med bageste lukkergardin, synkronisering med
bageste lukkergardin, fra; Auto FP High-SpeedSynkronisering understøttes
–3–+1 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV
Lyser, når den indbyggede flash eller ekstra
flashenhed er ladet helt op; blinker, når flashen er
udløst ved fuld styrke
ISO 518 hot-shoe med synkronisering og
datakontakter samt sikkerhedslås
Nikon CLS understøttes; funktion for commanderindstilling tilgængelig
Synkroniseringsadapter AS-15 (forhandles separat)
Hvidbalance
Hvidbalance
Bracketing
Bracketing-typer
Live View
Indstillinger
Objektivmotor
Indstilling af AF-metode
Autofokus
Video
Lysmåling
Lysmålingsmetode
Billedstørrelse (pixels) og
billedhastighed
Auto (2 typer), glødelampe, lysstofrør (7 typer),
direkte sollys, flash, overskyet, skygge,
forudindstillet manuelt (der kan lagres op til 6
værdier, måling af punkthvidbalance tilgængelig
under Live View), vælg farvetemperatur (2500 K–
10000 K), alle med finindstilling
Eksponering, flash, hvidbalance og Aktiv
D-Lighting-bracketing
C (Live View af billede), 1 (Live View af video)
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); altid aktiveret AF
(AF-F)
• Manuel fokus (M)
Ansigtsprioriteret AF, bredt område AF, normalt
område AF, følg motiv AF
Kontrastbaseret AF hvor som helst i billedet
(kameraet vælger fokuspunkter automatisk, når
ansigtsprioriteret AF eller følg motiv AF er valgt)
TTL-lysmåling ved brug af primær billedsensor
Matrix eller centervægtet
• 1920 × 1080; 60p (progressivt), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
De faktiske billedhastigheder for 60p, 50p, 30p,
25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og
23,976 bps; indstillingerne understøtter både ★høj
og normal billedkvalitet
1920 × 1080; 60p og 50p er kun tilgængelige, når
1,3× (18×12) er valgt som Billedområde i
videooptagemenuen
355
Video
Filformat
Videokomprimering
Format for optagelse af lyd
Enhed til lydoptagelse
Andre indstillinger
Skærm
Skærm
Billedvisning
Billedvisning
Grænseflade
USB
HDMI-udgang
Tilbehørsstik
Lydindgang
Lydudgang
356
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineær PCM
Indbygget eller ekstern stereomikrofon;
følsomhed justerbar
Indeksmarkering, time-lapse-fotografering
8-cm/3,2 tommer, ca. 1229 k-punkts (VGA; 640 ×
RGBW × 480 = 1.228.800 punkter), TFT-skærm med
170° synsvinkel, ca. 100 % søgerdækning og
justering af lysstyrke
Fuldskærms- og miniaturevisning (4, 9 eller 72
billeder eller kalender) med zoom under
billedvisning, videobilledvisning, slideshows af
billeder og/eller video, histogramvisning,
markeringer, billedinformation, visning af
lokationsdata og automatisk billedrotation
Højhastigheds-USB; tilslutning til indbygget
USB-port anbefales
HDMI-stik af typen C
• Trådløse fjernbetjeninger: WR-1, WR-R10 (forhandles
separat)
• Fjernbetjeningsledning: MC-DC2 (forhandles
separat)
• GPS-enhed: GP-1/GP-1A (forhandles separat)
Stereo mini-pin-stik (3,5 mm i diameter; plug-ineffekt understøttes)
Stereo mini-pin stik (3,5 mm i diameter)
Trådløs
Standarder
Driftsfrekvens
Rækkevidde (synsfelt)
Godkendelse
Trådløs opsætning
Adgangsprotokoller
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
2412–2462 MHz (kanalerne 1–11)
Ca. 30 m (antager ingen interferens; området
varierer alt efter signalstyrke, og afhængigt af om
der er forhindringer eller ej)
54 Mbps
Maksimalt logiske datahastigheder i henhold til
IEEE-standarden. De faktiske hastigheder kan
afvige.
Åbent system, WPA2-PSK
Understøtter WPS
Infrastruktur
NFC
Funktion
Type 3-kode i NFC-forum
Datahastighed
Understøttede sprog
Understøttede sprog
Arabisk, bengalsk, bulgarsk, kinesisk (forenklet og
traditionelt), tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk,
finsk, fransk, tysk, græsk, hindi, ungarsk,
indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, marathi,
norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og
Brasilien), rumænsk, russisk, serbisk, spansk,
svensk, tamilsk, telugu, thailandsk, tyrkisk,
ukrainsk, vietnamesisk
357
Strømkilde
Batteri
Batterigreb
Lysnetadapter
Stativgevind
Stativgevind
Mål/vægt
Mål (B × H × D)
Vægt
Et genopladeligt Li-ion EN-EL15-batteri;
genopladelige EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier
kan også anvendes
Ekstra MB-D15 multifunktionsbatterigreb med et
genopladeligt Nikon EN-EL15 Li-ion-batteri eller
seks AA alkaliske, Ni-MH eller litium-batterier.
Genopladelige EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier
kan også anvendes.
EH-5b lysnetadapter; kræver EP-5B-stik til
lysnetadapter (forhandles separat)
/ tom. (ISO 1222)
14
Ca. 135,5 × 106,5 × 76 mm
Ca. 755 g med batteri og hukommelseskort, men
uden kamerahusdæksel; ca. 675 g (kun kamerahus)
Anvendelsesområde
Temperatur
0 °C–40 °C
Luftfugtighed
85 % eller derunder (ingen kondensering)
• Medmindre andet er angivet, udføres alle målinger i overensstemmelse med Camera and Imaging
Products Association (CIPA)-retningslinjerne.
• Alle tal gælder for et kamera med et fuldt opladet batteri.
• Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre specifikationerne for hardwaren og softwaren i
denne brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der
skyldes fejl i denne brugervejledning.
358
❚❚ MH-25a batterioplader
100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 0,23–0,12 A
8,4 V jævnstrøm/1,2 A
Nikon genopladelige Li-ion-batterier EN-EL15b,
EN-EL15a og EN-EL15
Opladningstid
Ca. 2 timer og 35 minutter ved en omgivende
temperatur på 25 °C, når der ikke er ladning tilbage
Driftstemperatur
0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)
Ca. 95 × 33,5 × 71 mm, eksklusive projektioner
Længde på netledning (hvis Ca. 1,5 m
en sådan medfølger)
Vægt
Ca. 115 g, eksklusive medfølgende stik til
lysnetadapter (netledning eller stikadapter)
Nominel indgangseffekt
Nominel udgangseffekt
Understøttede batterier
❚❚ Genopladeligt EN-EL15 Li-ion-batteri
Type
Nominel ydelse
Driftstemperatur
Mål (B × H × D)
Vægt
Genopladeligt Li-ion-batteri
7,0 V/1900 mAh
0 °C–40 °C
Ca. 40 × 56 × 20,5 mm
Ca. 78 g, eksklusive poldæksel
359
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR-objektiv
Type
Brændvidde
Maksimumblænde
Objektivets konstruktion
Billedvinkel
Brændviddeskala
Afstandsinformation
Zoom
Fokusering
Vibrationsreduktion (VR)
Tætteste fokusafstand
Blændeblade
Blænde
Blændeområde
Lysmåling
Filterstørrelse
Mål
Vægt
360
Type G AF-S DX-objektiv med indbygget CPU og
F-fatning
18–105 mm
f/3.5–5.6
15 elementer i 11 grupper (herunder 1 EDobjektivelement, 1 asfærisk objektivelement)
76°–15° 20´
Gradueret i millimeter (18, 24, 35, 50, 70, 105)
Udlæst til kamera
Manuelt zoom ved hjælp af selvstændig zoomring
Nikon Internal Focusing (IF) System med autofokus
kontrolleret af Silent Wave-motor og særskilt
fokusring for manuelt fokus
Objektivudskiftning ved hjælp af objektivets sving
spole motorer (VCM´er)
0,45 m fra fokusplanet (0 98) ved alle
zoompositioner
7 (afrundet blændeåbning)
Fuldautomatisk
• 18 mm brændvidde: f/3.5–22
• 105 mm brændvidde: f/5.6–38
Den mindste blænde, der vises, kan variere alt efter
størrelsen på eksponeringsforøgelsen valgt med
kameraet.
Fuld blænde
67 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 76 mm i diameter × 89 mm (afstand fra
kameraets objektivfatningsplan)
Ca. 420 g
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR-objektiv
Type
Brændvidde
Maksimumblænde
Objektivets konstruktion
Billedvinkel
Brændviddeskala
Afstandsinformation
Zoom
Fokusering
Vibrationsreduktion (VR)
Tætteste fokusafstand
Blændeblade
Blænde
Blændeområde
Lysmåling
Filterstørrelse
Mål
Vægt
Type G AF-S DX-objektiv med indbygget CPU og
F-fatning
18–140 mm
f/3.5–5.6
17 elementer i 12 grupper (herunder 1 EDobjektivelement, 1 asfærisk objektivelement)
76°–11° 30´
Gradueret i millimeter (18, 24, 35, 50, 70, 140)
Udlæst til kamera
Manuelt zoom ved hjælp af selvstændig zoomring
Nikon Internal Focusing (IF) System med autofokus
kontrolleret af Silent Wave-motor og særskilt
fokusring for manuelt fokus
Objektivudskiftning ved hjælp af objektivets sving
spole motorer (VCM´er)
0,45 m fra fokusplanet (0 98) ved alle
zoompositioner
7 (afrundet blændeåbning)
Fuldautomatisk
• 18 mm brændvidde: f/3.5–22
• 140 mm brændvidde: f/5.6–38
Den mindste blænde, der vises, kan variere alt efter
størrelsen på eksponeringsforøgelsen valgt med
kameraet.
Fuld blænde
67 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 78 mm i maksimal diameter × 97 mm (afstand
fra kameraets objektivfatningsplan)
Ca. 490 g
361
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II-objektiv
Type G AF-S DX-objektiv med indbygget CPU og
F-fatning
Brændvidde
18–200 mm
Maksimumblænde
f/3.5–5.6
Objektivets konstruktion
16 elementer i 12 grupper (herunder 2 EDobjektivelementer, 3 asfæriske objektivelementer)
Billedvinkel
76°–8°
Brændviddeskala
Gradueret i millimeter (18, 24, 35, 50, 70, 135, 200)
Afstandsinformation
Udlæst til kamera
Zoom
Manuelt zoom ved hjælp af selvstændig zoomring
Fokusering
Nikon Internal Focusing (IF) System med autofokus
kontrolleret af Silent Wave-motor og særskilt
fokusring for manuelt fokus
Vibrationsreduktion (VR)
Objektivudskiftning ved hjælp af objektivets sving
spole motorer (VCM´er)
Fokusafstandsvisning
0,5 m til uendeligt (∞)
Tætteste fokusafstand
0,5 m fra fokusplanet (0 98) ved alle
zoompositioner
Blændeblade
7 (afrundet blændeåbning)
Blænde
Fuldautomatisk
Blændeområde
• 18 mm brændvidde: f/3.5–22
• 200 mm brændvidde: f/5.6–36
Den mindste blænde, der vises, kan variere alt efter
størrelsen på eksponeringsforøgelsen valgt med
kameraet.
Lysmåling
Fuld blænde
Filterstørrelse
72 mm (P = 0,75 mm)
Mål
Ca. 77 mm i maksimal diameter × 96,5 mm (afstand
fra kameraets objektivfatningsplan)
Vægt
Ca. 565 g
Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre specifikationerne for hardwaren og softwaren i denne
brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes fejl i
denne brugervejledning.
Type
362
Objektiver
Dette afsnit beskriver de tilgængelige funktioner med objektiverne
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR, AF-S DX NIKKOR 18–
140mm f/3.5–5.6G ED VR og AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G
ED VR II. Generelt benyttes AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G
ED VR-objektivet til illustrationerne i denne brugervejledning.
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
Brændviddemærke
Brændviddeskala
Objektivdæksel
Objektivmonteringsmærke
(0 23)
CPU-kontakter
(0 307)
Bagdæksel
Zoomring (0 33)
Fokusring (0 97)
Knappen til skift af A-Mindstilling (0 97)
Kontakt til Vibrationsreduktion
TIL/FRA (0 367)
363
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
Brændviddemærke
Brændviddeskala
Objektivdæksel
Objektivmonteringsmærke
(0 23)
CPU-kontakter
(0 307)
Bagdæksel
Zoomring (0 33)
Fokusring (0 97)
364
Knappen til skift af A-Mindstilling (0 97)
Kontakt til Vibrationsreduktion
TIL/FRA (0 367)
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
Fokusafstandsvisning
Brændviddemærke
Fokuseringsmærke
Objektivmonteringsmærke
(0 23)
Brændviddeskala
CPU-kontakter (0 307)
Objektivdæksel
Bagdæksel
LOCK
18
Zoomring (0 33)
Kontakt for zoomlås
Fokusring (0 97)
Knappen til valg af
fokusindstilling (0 97)
Kontakt til
Vibrationsreduktion TIL/FRA
(0 367)
Kontakt til indstilling af
vibrationsreduktion (VR)
(0 368)
A Kontakt for zoomlås
For at låse zoomringen skal du dreje den til 18 mm-positionen og skubbe
kontakten for zoomlås over på LOCK. Dette hindrer, at objektivet forlænges
under sin egen vægt, mens kameraet bæres fra det ene sted til det andet.
D Fokusafstandsvisning
Bemærk, at fokusafstandsvisningen kun er vejledende og ikke
nødvendigvis indikerer den nøjagtige afstand til motivet. Som følge af
dybdeskarphed eller andre faktorer viser den sandsynligvis ikke ∞, når
kameraet fokuserer på en fjerntliggende genstand.
365
Objektiverne AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR, AF-S DX
NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR og AF-S DX NIKKOR 18–
200mm f/3.5–5.6G ED VR II er udelukkende til brug med
digitalkameraer med Nikons DX-format.
D Pleje af objektiv
• Hold CPU-kontakterne rene.
• Fjern støv eller lignende fra objektivets overflader med en pustebørste.
For at fjerne snavs og fingeraftryk skal du anvende et smule alkohol eller
objektivrens på en blød, ren bomuldsklud eller objektivrenseserviet og
rengøre fra midten og udad med cirkelbevægelser, mens du passer på
ikke at efterlade udtværinger eller at røre glasset med fingrene.
• Anvend aldrig organiske opløsningsmidler som malingsfortynder eller
benzol til at rense objektivet.
• Modlysblænden eller NC-filtrene kan anvendes til at beskytte det forreste
objektivelement.
• Montér forreste og bageste dæksler inden placering af objektivet i dets
fleksible taske.
• Når der er monteret en modlysblænde, må du ikke samle objektivet eller
kameraet op eller holde dem ved kun at tage fat i modlysblænden.
• Hvis objektivet ikke anvendes i længere tid, skal du opbevare det et tørt
og køligt sted for at undgå mug og rust. Må ikke opbevares i direkte sollys,
eller hvor der anvendes mølkugler med naftalen eller kamfer.
• Hold objektivet tørt. Rust i kameraets indvendige dele kan forårsage
skader, der ikke kan udbedres.
• Hvis du lader objektivet ligge på meget varme steder, kan det blive
beskadiget eller få dele presset ud af form på grund af armeret plastik.
366
❚❚ Vibrationsreduktion (VR)
Objektiverne beskrevet i dette afsnit understøtter
vibrationsreduktion (VR), hvilket reducerer slør forårsaget af
kamerarystelser, selv når kameraet panoreres, og muliggør
forlængelse af lukkertider for kameraer i DX-format med ca. 3,5 stop
(AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR og AF-S DX NIKKOR
18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II) eller 4,0 stop (AF-S DX NIKKOR 18–
140mm f/3.5–5.6G ED VR) ved maksimal zoomposition (i henhold til
Camera and Imaging Products Association [CIPA]-standarderne;
effekterne varierer alt efter fotograf og optageforhold). Dette øger
udvalget af tilgængelige lukkertider og tillader håndholdt
fotografering uden stativ i en lang række situationer.
For at anvende vibrationsreduktion skal du
skubbe kontakten til vibrationsreduktion
(VR) hen på ON. Vibrationsreduktion (VR)
aktiveres, når udløserknappen trykkes halvt
ned, hvilket reducerer effekterne af
kamerarystelse på billedet i søgeren, og gør
det nemmere at komponere motivet og
fokusere i indstillingerne autofokus og
manuel fokus. Når kameraet panoreres, er
vibrationsreduktionen udelukkende
effektiv ved bevægelser, der ikke panoreres
(hvis f.eks. kameraet panoreres vandret, er
vibrationsreduktion kun effektiv ved lodrette rystelser), hvilket gør
det meget nemmere at panorere kameraet i en blød bue.
Sluk vibrationsreduktion, når kameraet er sikkert monteret på et
stativ, men lad den være tændt, hvis stativhovedet ikke er sikret eller
ved anvendelse af et enkeltfodet stativ.
367
D Vibrationsreduktion (VR)
Sluk ikke kameraet, og fjern ikke objektivet, når vibrationsreduktionen er
aktiv.
Vibrationsreduktion deaktiveres, men den indbyggede flash lader op. Når
vibrationsreduktion er aktiv, bliver billedet i søgeren muligvis sløret, når
lukkeren udløses. Dette er ikke tegn på funktionsfejl; afvent, at billedet i
søgeren stabiliseres før optagelse.
A Kontakten til indstilling af vibrationsreduktion (AF-S DX NIKKOR 18–200mm
f/3.5–5.6G ED VR II-objektiver)
Kontakten til indstilling af vibrationsreduktion anvendes til at vælge
vibrationsreduktionsindstillingen, når vibrationsreduktion er slået til.
• Vælg NORMAL for at reducere effekterne af vibration, når du fotograferer fra
en fast position og i andre situationer med relativt ringe
kamerabevægelse.
• Vælg ACTIVE for at reducere effekterne af vibration, når du fotograferer fra
et køretøj i bevægelse, mens du går eller i andre situationer med aktiv
kamerabevægelse.
Skub kontakten til indstilling af vibrationsreduktion over på NORMAL for
panorering af billeder. Når kameraet panoreres, er vibrationsreduktionen
udelukkende effektiv ved bevægelser, der ikke panoreres (hvis f.eks.
kameraet panoreres vandret, er vibrationsreduktion kun effektiv ved
lodrette rystelser), hvilket gør det meget nemmere at panorere kameraet i
en blød bue.
368
A Anvendelse af den indbyggede flash
Ved anvendelse af den indbyggede flash skal du sørge for, at motivet er
mindst 0,6 m væk, og fjerne modlysblænden for at undgå vignettering
(skygger dannet på det sted, hvor enden af objektivet blokerer den
indbyggede flash).
Skygge
Vignettering
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR:
Kamera
D5300/D5000/D3100/
D3000
D5200/D5100/D3200
D5500/D3300
D7200/D7100/D7000/
D300-serien/D200/D100/
D80
D90/D70-serien
D50
D60/D40-serien
Zoomposition
18 mm
24 mm
18 mm
24 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
Mindste afstand uden vignettering
2,5 m
1,0 m
3,0 m
1,0 m
2,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
Alle
Ingen vignettering
18 mm
24–105 mm
18 mm
24–105 mm
18 mm
24 mm
35–105 mm
1,5 m
Ingen vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
2,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
369
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR:
Kamera
D7200/D7100/D7000/
D300-serien/D200/D100
D90/D80/D50
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
D70-serien/D60/
D40-serien
Zoomposition
18 mm
24–140 mm
18 mm
24 mm
35–140 mm
Mindste afstand uden vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
2,5 m
1,0 m
Ingen vignettering
18 mm
1,0 m
24 mm
1,0 m
35–140 mm
Ingen vignettering
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II:
Kamera
D7200/D7100/D7000/
D300-serien/D200/D100
D90/D80
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
D70-serien/D60/D50/
D40-serien
Zoomposition
18 mm
24–200 mm
24 mm
35 mm
50–200 mm
Mindste afstand uden vignettering
1,0 m
Ingen vignettering
1,0 m
1,0 m
Ingen vignettering
24 mm
1,0 m
35–200 mm
Ingen vignettering
Idet de indbyggede flashenheder til D100 og D70 kun kan dække
billedvinklen på et objektiv med en brændvidde på 20 mm eller derover,
opstår der vignettering ved en brændvidde på 18 mm.
370
A Medfølgende tilbehør til AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• 67 mm snap-on dæksel til forreste objektiv LC-67
• Bagdæksel
• Fleksibel objektivtaske CL-1018
• Bajonetblænde HB-32
Få monteringsmærket for modlysblænde (●) til at flugte med
justeringsmærket for modlysblænde (
) som vist i figur q, og drej
derefter modlysblænden (w), til mærket ● flugter med låsemærket for
modlysblænde (—).
Ved montering eller fjernelse af modlysblænden skal du holde fat i den
tæt på symbolet i bunden af den, dog uden at dit greb bliver for
krampagtigt. Der kan forekomme vignettering, hvis modlysblænden ikke
er korrekt monteret.
Modlysblænden kan vendes om og monteres på objektivet, når den ikke
anvendes.
A Ekstra tilbehør til AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• 67 mm filtre, der kan skrues på
• LF-1 og LF-4 bagdæksler
371
A Medfølgende tilbehør til AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
• 67 mm snap-on dæksel til forreste objektiv LC-67
• Bagdæksel
A Ekstra tilbehør til AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
• 67 mm filtre, der kan skrues på
• LF-1 og LF-4 bagdæksler
• Fleksibel objektivtaske CL-1018
• Bajonetblænde HB-32
Få monteringsmærket for modlysblænde (●) til at flugte med
justeringsmærket for modlysblænde (
) som vist i figur q, og drej
derefter modlysblænden (w), til mærket ● flugter med låsemærket for
modlysblænde (—).
Ved montering eller fjernelse af modlysblænden skal du holde fat i den
tæt på symbolet i bunden af den, dog uden at dit greb bliver for
krampagtigt. Der kan forekomme vignettering, hvis modlysblænden ikke
er korrekt monteret.
Modlysblænden kan vendes om og monteres på objektivet, når den ikke
anvendes.
372
A Medfølgende tilbehør til AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• 72 mm snap-on dæksel til forreste objektiv LC-72
• Bagdæksel
• Fleksibel objektivtaske CL-1018
• Bajonetblænde HB-35
Få monteringsmærket for modlysblænde (●) til at flugte med
justeringsmærket for modlysblænde (
) som vist i figur q, og drej
derefter modlysblænden (w), til mærket ● flugter med låsemærket for
modlysblænde (—).
NORMAL
ACTIVE
Ved montering eller fjernelse af modlysblænden skal du holde fat i den
tæt på symbolet i bunden af den, dog uden at dit greb bliver for
krampagtigt. Der kan forekomme vignettering, hvis modlysblænden ikke
er korrekt monteret.
Modlysblænden kan vendes om og monteres på objektivet, når den ikke
anvendes.
A Ekstra tilbehør til AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• 72 mm filtre, der kan skrues på
• LF-1 og LF-4 bagdæksler
373
A Bemærkning om vidvinkel- og supervidvinkelobjektiver
Autofokus giver muligvis ikke de ønskede resultater i situationer som dem,
der vises herunder.
1 Genstande i baggrunden optager mere af fokuspunktet end hovedmotivet:
Hvis fokuspunktet indeholder
genstande i både for- og baggrunden,
fokuserer kameraet på baggrunden,
og motivet kan være ude af fokus.
Eksempel: Et portrætmotiv på
lang afstand et stykke væk fra
baggrunden
2 Motivet indeholder mange fine detaljer.
Kameraet kan have svært ved at
fokusere på motiver, der mangler
kontrast eller synes mindre end
genstande i baggrunden.
Eksempel: En mark med blomster
I disse tilfælde skal du anvende manuelt fokus eller anvende fokuslås for at
fokusere på et andet motiv på samme afstand og derefter komponere
billedet igen. For yderligere information, se "Opnå gode resultater med
autofokus" (0 96).
374
A Anvendelse af M/A (autofokus med manuel prioritering) med objektiverne AF-S DX
NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
For at fokusere ved hjælp af autofokus med manuel prioritering (M/A):
1 Skub objektivets knap til fokusindstilling (0 365) over på M/A.
2 Fokusér.
Hvis du ønsker det, kan du tilsidesætte autofokus ved at dreje
objektivfokusringen, mens du holder udløserknappen trykket halvt ned
(eller mens du trykker på den knap, som AF-ON er knyttet til i
brugerindstillingsmenuen). For at fokusere igen ved hjælp af autofokus skal
du trykke udløserknappen halvt ned (eller trykke på knappen igen).
A Fokusering med objektiverne AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR og AF-S DX
NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
Når single AF (AF-S) er valgt som kameraets fokusindstilling, og objektivets
A-M-vælger er indstillet til A, kan fokus justeres ved at holde
udløserknappen trykket halvt ned efter autofokushandlingen er fuldført og
manuelt dreje fokusringen. Drej ikke fokusringen, før autofokushandlingen
er fuldført. For at fokusere igen ved hjælp af autofokus skal du igen trykke
udløserknappen halvt ned.
375
❚❚ Understøttede standarder
• DCF version 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) er en
standard, der anvendes bredt i digitalkameraindustrien for at sikre
kompatibilitet mellem de forskellige mærker.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) er en industristandard til
udskrivning af billeder fra udskriftsbestillinger lagret på
hukommelseskortet.
• Exif version 2.3: Kameraet understøtter Exif (Exchangeable Image
File Format til digitale stillbilledkameraer) version 2.3; en standard,
der gør det muligt at anvende information, som er gemt sammen
med billederne, til at optimere farvegengivelsen ved udskrivning
på Exif-kompatible printere.
• PictBridge: En standard, der er udviklet i samarbejde mellem
digitalkamera- og printerindustrien, som gør det muligt at
udskrive billeder direkte på en printer uden først at overføre dem
til en computer.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for
multimediegrænseflader, som anvendes inden for
forbrugerelektronik og A/V-enheder, og som kan overføre
audiovisuelle data- og styresignaler til HDMI-kompatible enheder
via en enkelt kabeltilslutning.
376
Varemærkeinformation
IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems,
Inc., i USA og/eller andre lande og anvendes under licens. Windows er enten
et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande. PictBridge er et varemærke. SD-,
SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. HDMI, HDMIlogoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance. N-Mark er et registreret varemærke tilhørende NFC
Forum, Inc. i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker nævnt i denne
vejledning eller anden dokumentation, der følger med dit Nikon-produkt, er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.
A Overensstemmelsesmærkning
Du kan få vist standarderne, som kameraet lever op til, ved hjælp af
indstillingen Overensstemmelsesmærkning i opsætningsmenuen
(0 293).
A FreeType-licens (FreeType2)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttede © 2012 The FreeType
Project (http://www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.
A MIT-licens (HarfBuzz)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttede © 2015 The HarfBuzz
Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle
rettigheder forbeholdes.
377
A Certifikater
378
Godkendte hukommelseskort
Kameraet understøtter SD-, SDHC- og SDXChukommelseskort, herunder SDHC- og SDXC-kort
kompatible med UHS-I. Kort, der er klassificeret SDhastighedsklasse 6 eller bedre, anbefales til optagelse af video;
anvendelse af langsommere kort kan afbryde optagelsen. Når du
vælger kort til brug i kortlæsere, skal du sørge for, at de er
kompatible med enheden. Kontakt producenten for information om
funktioner, drift og begrænsninger for anvendelse.
379
Hukommelseskortets kapacitet
Følgende tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan lagres på
et 16 GB SanDisk Extreme Pro 95 MB/sek. UHS-I SDHC-kort ved
forskellige indstillinger for billedkvalitet (0 77), billedstørrelse
(0 81) og billedområde (gældende fra marts 2015; 0 73).
❚❚ DX-billedområde (24 × 16)
Billedkvalitet
Billedstørrelse Filstørrelse 1 Antal billeder 1 Bufferkapacitet 2
NEF (RAW), komprimeret
—
22,2 MB
379
27
uden tab, 12 bit
NEF (RAW), komprimeret
—
28,0 MB
294
18
uden tab, 14 bit
NEF (RAW), komprimeret,
—
20,6 MB
511
35
12 bit
NEF (RAW), komprimeret,
—
25,4 MB
428
26
14 bit
Large
12,7 MB
929
100
Medium
7,7 MB
1500
100
JPEG fine 3
Small
3,9 MB
2900
100
Large
6,5 MB
1800
100
Medium
3,9 MB
3000
100
JPEG normal 3
Small
2,1 MB
5600
100
Large
2,7 MB
3500
100
JPEG basic 3
Medium
1,9 MB
5700
100
Small
1,1 MB
10300
100
380
❚❚ 1,3× (18 × 12) billedområde
Billedkvalitet
Billedstørrelse Filstørrelse 1 Antal billeder 1 Bufferkapacitet 2
NEF (RAW), komprimeret
—
15,0 MB
575
44
uden tab, 12 bit
NEF (RAW), komprimeret
—
18,7 MB
449
29
uden tab, 14 bit
NEF (RAW), komprimeret,
—
13,8 MB
770
67
12 bit
NEF (RAW), komprimeret,
—
16,9 MB
648
46
14 bit
Large
8,6 MB
1300
100
Medium
5,3 MB
2200
100
JPEG fine 3
Small
2,9 MB
4000
100
Large
4,3 MB
2600
100
Medium
2,8 MB
4300
100
JPEG normal 3
Small
1,5 MB
7400
100
Large
2,0 MB
5100
100
JPEG basic 3
Medium
1,4 MB
7900
100
Small
0,9 MB
13100
100
1 Alle tallene er omtrentlige. Filstørrelsen varierer afhængigt af det motiv, der optages.
2 Højeste antal eksponeringer, der kan lagres i hukommelsesbufferen ved ISO 100. Falder, hvis
Optimal kvalitet er valgt for JPEG-komprimering (0 80), ISO-følsomheden er
indstillet til 12800 eller derover, eller støjreduktion ved langtidseksponering eller automatisk
forvrængningskontrol er slået til.
3 Tallene forudsætter, at JPEG-komprimering er indstillet til Størrelsesprioritet. Valg
af Optimal kvalitet øger filstørrelsen på JPEG-billeder; antal billeder og bufferkapaciteten
falder tilsvarende.
A d3—Maks. kont. udløsning (0 280)
Det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, kan
indstilles til en vilkårlig værdi mellem 1 og 100.
381
Batteribrugstid
De videooptagelser eller det antal billeder, der kan optages ved
hjælp af fuldt opladede batterier, varierer afhængigt af batteriets
tilstand, temperatur, interval mellem billeder og den tid, som
menuerne vises i. Ved AA-batterier varierer kapaciteten ligeledes alt
efter mærke og opbevaringsforhold; visse batterier kan ikke
anvendes. Stikprøvetal for kameraet og det ekstra MB-D15multifunktionsbatterigreb er angivet nedenfor.
• Billeder, udløserindstillingen Enkeltbillede (CIPA-standard 1)
Et EN-EL15-batteri 2 (kamera): Ca. 1110 billeder
Et EN-EL15-batteri 2 (MB-D15): Ca. 1110 billeder
Seks AA alkaliske genopladelige batterier (MB-D15): Ca. 630 billeder
• Billeder, kontinuerlig udløserindstilling (Nikon-standard 3)
Et EN-EL15-batteri 2 (kamera): Ca. 4090 billeder
Et EN-EL15-batteri 2 (MB-D15): Ca. 4090 billeder
Seks AA alkaliske genopladelige batterier (MB-D15): Ca. 1510 billeder
• Videoer 4
Et EN-EL15-batteri 2 (kamera): Ca. 80 minutters optagelse i HD
Et EN-EL15-batteri 2 (MB-D15): Ca. 80 minutters optagelse i HD
Seks AA alkaliske genopladelige batterier (MB-D15): Ca. 30 minutters
optagelse i HD
382
1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-S NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR-objektiv under følgende
testbetingelser: Objektivet drejet fra uendeligt til mindste afstand og ét billede taget ved
standardindstillingerne hvert 30. sek.; flash udløst ved hvert andet billede. Live View blev ikke
anvendt.
2 Genopladelige EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier kan også anvendes i stedet for EN-EL15.
3 Målt ved 20 °C med et AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR-objektiv under følgende
testbetingelser: Billedkvalitet indstillet til JPEG basic, billedstørrelse indstillet til M (medium),
lukkertid 1/250 sek., udløserknappen trykket halvt ned i tre sekunder, og fokus drejet fra uendeligt til
mindste afstand tre gange; seks billeder tages så efter hinanden, og skærmen slås til i fem sekunder
og slukkes derefter; cyklus gentaget, når standbytimer er udløbet.
4 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et kamera med standardindstillinger og et AF-S DX NIKKOR 18–105mm
f/3.5–5.6G ED VR-objektiv under betingelserne angivet af Camera and Imaging Products Association
(CIPA). Enkeltstående videoer kan vare op til 29 minutter og 59 sekunder (1080/30p) eller have en
størrelse på 4 GB; optagelsen slutter muligvis, før disse grænser er nået, hvis kameraets temperatur
stiger.
Følgende kan reducere batteribrugstiden:
• Anvendelse af skærmen
• Når udløserknappen holdes trykket halvt ned
• Gentagne anvendelser af autofokus
• Optagelse af NEF-billeder (RAW)
• Lange lukkertider
• Anvendelse af kameraets Wi-Fi-funktioner (trådløst LAN)
• Anvendelse af kameraet med ekstra tilbehør
• Brug af VR-indstilling (vibrationsreduktion) med VR-objektiver
Sådan får du mest muligt ud af genopladelige Nikon EN-EL15 Li-ionbatterier:
• Sørg for, at batterikontakterne er rene. Snavsede poler kan
reducere batteriets ydeevne.
• Anvend batterierne med det samme, når de er blevet opladet.
Batterierne aflades, hvis de ikke anvendes.
383
Indeks
Symboler
i (Automatisk indstilling)...................30
j (Automatisk indstilling (flash
slukket))..................................................30
SCENE (Motivtilstand) .............................41
EFFECTS (Specialeffekter) .......................44
k (Portræt) ..............................................42
l (Landskab) ..........................................42
p (Barn) ...................................................42
m (Sport) ..................................................42
n (Makro) ................................................42
o (Aftenportræt) ...................................42
r (Aftenlandskab) .................................42
s (Fest/indendørs)................................42
t (Strand/sne) .......................................42
u (Solnedgang) .....................................43
v (Skumring/morgengry) ...................43
w (Kæledyrsportræt) ............................43
x (Levende lys) .......................................43
y (Blomsterflor) .....................................43
z (Efterårsfarver) ...................................43
0 (Mad) ....................................................43
% (Nattesyn) ...........................................44
g (Farveskitse) ............................... 44, 46
i (Miniatureeffekt) ...................... 45, 47
u (Selektiv farve) ............................ 45, 49
1 (Silhuet) ...............................................45
2 (High key) ...........................................45
3 (Low key).............................................45
P (Programautomatik) ..........................52
S (Lukkertidsprioriteret automatik) ...53
A (Blændeprioriteret automatik) ........54
M (Manuel) ...............................................56
U1/U2. ........................................................62
S (Enkeltbillede) .....................................66
CI (Kontinuerlig lav hastighed) ...........66
CH (Kontinuerlig høj hastighed) ..........66
Q (Dæmpet lukkerlyd) ...........................66
E (Selvudløser) ............................... 66, 69
MUP (Hævet spejl) ............................ 66, 71
! (Ansigtsprioriteret AF) .....................88
384
$ (Bredt område-AF) ........................... 88
% (Normalt område-AF) ...................... 88
& (Følg motiv-AF) ............................... 89
a (Matrix) .............................................105
Z (Centervægtet)...............................105
b (Spot) ................................................105
AUTO (Automatisk flash)......................145
Y (Rød-øje-reduktion) .............145, 147
SLOW (Langtidssynkronisering) 145, 147
REAR (Synkronisering med bageste
lukkergardin) ......................................147
E (Eksponeringskompensation) .....109
Y (Flashkompensation) ...................151
O (Fleksibelt program) ......................... 52
Knappen a (Live View) ....... 12, 31, 161
Knappen i.......................................189, 233
Knappen R (Info) ........................ 13, 185
Knappen J....................................... 17, 284
Kontakten D................................................. 5
L (Forudindstillet manuelt) .111, 120
D (Bracketing) ..................................197
I (Fokusindikator) ..................34, 93, 98
t (Hukommelsesbuffer) ...................... 68
M (Flashindikator) .................................. 36
Numerisk
1,3× (18×12) .........................73, 168, 169
12 bit ........................................................ 80
14 bit ........................................................ 80
3D-tracking .......................................87, 90
A
Adg. til kommandohjul til høj ISO ...101
AE & flash (indst. af auto-bracketing) .....
197
AE-lås .....................................................107
AF ....................................................... 83–95
AF-A .......................................................... 83
AF-aktivering ........................................277
AF-C ................................................. 83, 276
AF-F .......................................................... 84
AF-hjælpelys................................277, 317
AF-punktets markeringer ....10, 25, 235
AF-S ...........................................83, 84, 276
Aktiv D-Lighting ................139, 207, 270
Aktiv D-Lighting-bracketing ............ 207
Altid aktiveret AF ...................................84
Ansigtsprioriteret AF.............................88
Antal billeder ....................................... 382
Antal fokuspunkter ............................ 277
Auto (Hvidbalance) ...................111, 112
Auto AF ....................................................83
Auto forvrængningskontrol ............. 271
Auto ISO-følsomhedsstyring............ 102
Auto-bracketing.........................197, 284
Autoeksponeringslås ......................... 107
Autofokus .........................................83–95
Autofokusindstilling .............................83
Automatisk billedrotation ................ 290
Automatisk flash ................................. 145
Autopunkts-AF ................................87, 90
B
Baggrundslys ............................................ 5
Batteri ...................... 21, 22, 26, 291, 359
Batteribrugstid .................................... 382
Batterigreb ........................................... 319
Beskyttelse af billeder ........................ 245
Beskær ..........................................294, 298
Beskæring af videoer ......................... 179
Billedinformation ................................ 234
Billedkommentar ................................ 291
Billedkvalitet ................................. 77, 268
Billedområde 73, 75, 81, 168, 169, 269,
274
Billedoptagemenu ............................. 268
Billedsandwich ...........................294, 299
Billedstr./billedhastighed166, 192, 273
Billedstørrelse .............81, 169, 269, 310
Billedtjek .............................176, 230, 267
Billedvinkel ........................................... 310
Billedvisning ................................. 39, 229
Billedvisningsindstillinger .......234, 266
Billedvisningsinformation ................ 234
Billedvisningsmappe ......................... 266
Billedvisningsmenu............................ 266
Billedvisningsplads og -mappe .......233
Bip ...........................................................280
Blændeprioriteret automatik ............. 54
Blændeværdi ........................................307
blændeværdi ................................... 52, 54
Blændeåbning ................................54–56
Bracketing ................................... 197, 284
Bredt område-AF ................................... 88
Brugerindstillinger .......................62, 276
Brændvidde ................................ 225, 309
Brændviddeskala .............. 363, 364, 365
Bulb ................................................... 58, 59
C
Camera Control Pro 2 .........................319
Capture NX-D ............................................ii
Centervægtet ............................. 105, 278
CLS ..........................................................311
Copyright .................................... 240, 291
CPU-kontakter......................................307
CPU-objektiv .................................29, 304
Creative Lighting System ..................311
D
Data om ikke-CPU objektiv ...............224
Dataoversigt .........................................242
Dato og tid .....................................24, 290
DCF .........................................................376
Destination ................................. 192, 273
Digital Print Order Format ................376
Dioptrijustering ...................25, 319, 333
Direkte sollys (Hvidbalance) .............111
D-Lighting .............................................294
DPOF ............................................ 267, 376
DX (24×16) ............................73, 168, 169
Dybdeskarphed ..................................... 55
Dybdeskarphedsknap .......55, 167, 285,
288
Dynamisk område-AF ................... 86, 90
Dæmpet lukkerlyd ................................ 66
E
Efter sletning ........................................267
Eksp.forsinkelsesindstilling ...............280
385
Eksponering ................................105–110
Eksponerings-bracketing ................. 197
Eksponeringsindikator ................57, 286
Eksponeringskompensation .. 109, 278,
283
Eksponeringslås .................................. 107
Ekstern mikrofon ................................ 193
Ekstra flash .................................. 283, 311
Elektronisk afstandsmåler ...................98
Enkelt billede ..........................................66
Enkeltpunkts-AF ............................. 86, 90
EV-trin for eksp.kontrol ..................... 278
Exif.......................................................... 376
Eye-Fi-overførsel ................................. 293
F
Farvedybde for NEF (RAW) ..................80
Farvelægningsskitse .......................... 295
Farverum .............................................. 270
Farveskitse ..............................44, 46, 295
Farvetemperatur...............111, 113, 117
Filnavngivning ........................... 268, 273
Filnummereringssekvens ................. 280
Filtereffekter ............................... 134, 294
Finindstill. af optimal eksp. .............. 278
Finindstilling af AF ............................. 292
Finindstilling af hvidbalance ........... 114
Firmwareversion ................................. 293
Fiskeøje ................................................. 295
Fjernbetjening ........................... 156, 319
Fjernbetjening med hurtig respons
(Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)) ....
156
Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3) .156,
272
Fjernbetjeningsledning .......................58
Fjernelse af objektivet fra kameraet .29
Flash........... 36, 144, 145, 151, 153, 311
Flash (Hvidbalance)............................ 111
Flash-bracketing ................................. 197
Flashindikator.............36, 154, 280, 316
Flashindstilling ........................... 145, 147
Flashkompensation ........................... 151
Flashlukkertid ............................. 148, 283
386
Flashområde ........................................150
Flashstyring af indb. flash .................283
Flashsynk.hastighed ..................282, 351
Fleksibelt program................................ 52
Fokusindikator ..........................34, 93, 98
Fokusindstilling ..................................... 83
Fokuslås ................................................... 93
Fokusplanets markering ...................... 98
Fokuspunkt .........33, 34, 86, 89, 98, 277
Fokus-tracking .............................. 85, 276
Formater hukommelseskort .............289
Forsinket fjernbetjening
(Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)) .....
156
Forudindstillet manuelt (Hvidbalance) .
111, 120
Forvrængningskontrol.......................295
Frekvensrespons ........................192, 274
Fuldskærmsvisning.............................229
Funktion af kortet i plads 2 ........ 82, 268
FV-lås ......................................................153
Følg motiv-AF ........................................ 89
Følsomhed ..................................... 99, 102
G
Gem personlige indstillinger .............. 62
Gem punkter efter orientering ........277
Gem valgt billede .......................179, 183
Gem/indlæs indstillinger...................291
Gendannelse af standardindstillinger....
194
Gitterlinjer i søgeren ..........................280
Glødelampe (Hvidbalance) ...............111
GPS ................................................227, 241
H
H.264 ......................................................356
HDMI ................................... 170, 292, 376
HDMI-stik ...................................................2
High Dynamic Range (HDR) ....141, 270
Histogram ....................................237, 238
Hjul til valg af udløserindstilling .... 8, 66
Hjælp ........................................................ 17
Hovedtelefonens lydstyrke...............193
Hovedtelefoner ................................... 193
Hukommelsesbuffer .............................68
Hukommelseskort 22, 27, 82, 379, 380
Hukommelseskortets kapacitet ...... 380
Hurtig retouchering ........................... 295
Hvidbalance ............. 111, 202, 269, 274
Hæv spejl med fjernbetjening
(Fjernbetjeningsindstilling (ML-L3)) ....
156
Hævet spejl ......................................66, 71
Høj definition ....................................... 376
Højde-breddeforhold ........................ 298
Højlys ..................................................... 236
Højlysvisning ....................................... 193
Højttaler ..................................................... 4
Håndter Picture Control ..135, 270, 275
I
Ikke-CPU objektiv .............224, 305, 308
Indbygget flash ............................ 36, 144
Indeksmarkering ........................167, 178
Indstil klokkeslæt via satellit ............ 227
Indstil Picture Control ......130, 270, 275
Indstilling af AF-metode ......................86
Information .................................185, 234
Informationsvisning ........... 13, 185, 281
Intelligent fokus-tracking ....................85
Intervaloptagelse.......................217, 272
ISO-følsomhed .................... 99, 102, 281
ISO-følsomhedsindstillinger ...102, 271
ISO-trinforøgelse ................................ 278
i-TTL ....................................................... 149
J
JPEG ...................................................77, 80
JPEG basic................................................77
JPEG fine ..................................................77
JPEG normal ............................................77
JPEG-komprimering .................... 80, 269
Jævn (Indstil Picture Control) .......... 130
K
Kalendervisning .................................. 232
Kamerahusdæksel ..........................3, 319
Knappen AE-L/AF-L......... 94, 107, 285, 288
Knappen AF-indstilling ................. 84, 90
Knappen Fn ..............................76, 284, 288
Knappen OK ..................................17, 284
Knappen Pv .................... 55, 167, 285, 288
Knappen til valg af fokusindstilling .. 83
Kommandohjul ....................................285
Kommunikationsenhed .....................319
Kompatible objektiver .......................304
Kompositionslinjer ......................... 13, 14
Komprimeret (Type) ............................. 80
Komprimeret uden tab (Type) ........... 80
Kontinuerlig AF ...................................... 83
Kontinuerlig høj hastighed ................. 66
Kontinuerlig lav hastighed.........66, 280
Kontinuerlig udløserindstilling .......... 66
Kontrolpanel .............................................9
Kopier billede(r) ...................................267
Kortplads tom, frigør lås ....................286
Kun AE (indstilling af auto-bracketing)..
197
Kun flash (indstilling af autobracketing) ..........................................197
L
L (large) ...........................................81, 169
Lagermappe .........................................268
LAN-adaptere .......................................319
Landskab (Indstil Picture Control) ...130
Langtidseksponering .... 24, 58, 60, 290
Langtidssynkronisering ........... 145, 147
LCD-lys .............................................. 5, 281
Levende (Indstil Picture Control) .....130
Live View .............................. 31, 161–170
Live View af video ...............................161
Live View-vælger ..........................31, 161
Lokationsdata ............................ 227, 241
Lukkertid .......................................... 53, 56
Lukkertidsprioriteret automatik ........ 53
Lydstyrke ...............................................178
Lysmålere ................................................ 37
Lysmåling ..............................................105
Lysnetadapter ......................................319
Lysstofrør (Hvidbalance) ...................111
387
Lås spejl i hævet pos. ved rens ........ 324
M
M (medium) ....................................81, 169
Maks. kont. udløsning ....................... 280
Maksimal følsomhed ......................... 103
Maksimumblænde ...........150, 307, 317
Manuel .............................................. 56, 97
Manuel fokus ..........................................97
Matrix-lysmåling ................................. 105
Matskive................................................ 350
MB-D15 ...............................281, 286, 319
Mikrofon ............................................... 193
Mikrofonfølsomhed .................. 192, 273
MIN MENU ............................................ 297
Mindste blænde.............................. 29, 51
Mindste lukkertid ............................... 103
Miniatureeffekt ......................45, 47, 296
Miniaturevisning................................. 231
Mired ..................................................... 116
Monokrom .................................. 130, 294
Monteringsmærke ...........363, 364, 365
Motivprogram ........................................41
Multieksponering ...................... 211, 272
N
NEF (RAW) ...............................77, 80, 302
NEF-behandling (RAW) ............ 295, 302
NEF-optagelse (RAW) ..................80, 269
Netværk ................................................ 293
Neutral (Indstil Picture Control) ...... 130
NFC ............................................... 254, 264
Normalt område-AF ..............................88
Nulstil .................................................... 194
Nulstil billedoptagemenu ................ 268
Nulstil brugerindstillinger ................ 276
Nulstil personlige indstillinger ...........65
Nulstil videooptagemenu ................ 273
O
Objektiv ................ 23, 29, 224, 304, 363
Objektivets kontakt til
vibrationsreduktion (VR) ................. 367
Objektivfatning ..................................3, 98
388
Objektivfokusring ..... 97, 363, 364, 365
Opladning af batteriet ......................... 21
Oplåsningsknap for programhjul .........6
Oplåsningsknap til hjul til valg af
udløserindstilling ............................8, 66
Opretning .............................................295
Opsætningsmenu ...............................289
Optagedata ..........................................239
Optimal kvalitet (JPEG-komprimering) .
80
Overensstemmelsesmærkning .......293,
377
Overflow (Funktion af kortet i plads 2) ..
82
Overskyet (Hvidbalance) ...................111
P
Perspektivkontrol ................................296
PictBridge..............................................376
Picture Controls ..........................130, 132
Pilotlys ............................................ 55, 284
Plads ......................................... 27, 82, 233
Portræt (Indstil Picture Control) ......130
Programautomatik ............................... 52
Programhjul ..............................................6
Præflash på skærmen................149, 154
Punkthvidbalance ...............................124
R
RAW Plads 1 - JPEG Plads 2 (Funktion af
kortet i plads 2) .................................... 82
Rediger video .................... 179, 233, 296
Reduktion af støjstriber .....................290
Reduktion af vindstøj ................192, 274
Rens billedsensor ................................321
Retoucheringsmenu..................233, 294
RGB .........................................................237
Roter lodret ..........................................267
Rød-øje-korrektion .............................294
Rød-øje-reduktion .....................145, 147
S
S (small) ........................................... 81, 169
Sammenligning side om side...........296
SD-hukommelseskort ...22, 27, 82, 379,
380
Se SSID .................................................. 251
Selektiv farve ..........................45, 49, 296
Selvudløser..............................66, 69, 279
SENESTE INDSTILLINGER ................... 297
Sikkerhedskopiering (Funktion af
kortet i plads 2).....................................82
Single AF ...........................................83, 84
Skift størrelse ....................................... 295
Skjul billede .......................................... 266
Skygge (Hvidbalance) ........................ 111
Skærm ......................................12, 39, 229
Skærmens farvebalance .................... 290
Skærmens lysstyrke..........191, 192, 289
Slet .................................................. 40, 246
Slet aktuelt billede....................... 40, 246
Slet alle billeder................................... 248
Slet valgte billeder.............................. 248
Slideshow ............................................. 267
Slip knap for at bruge hjul ................ 285
Smartenhed ......................................... 250
Specialeffekter........................................44
Speedlight ............................................ 311
Spejl ....................................... 71, 156, 324
Spejlvend indikatorer ........................ 286
Spot ........................................................ 105
Sprog (Language) ......................290, 357
SSID ........................................................ 251
Standard (Indstil Picture Control) ... 130
Standard i-TTL-udfyldningsflash til
digitale spejlreflekskameraer 149, 313
Standardindstillinger ......................... 194
Standbytimer ....................... 37, 227, 279
Stativ ........................................................... 3
Stik til ekstern mikrofon ......................... 2
Stik til lysnetadapter .......................... 319
Støjreduk. ved langtidseksp............. 271
Støjreduktion ved høj ISO .......271, 275
Størrelse ......................................... 81, 169
Størrelsesprioritet (JPEGkomprimering) .....................................80
Støvfrit referencebillede ................... 290
Synkronisering med bageste
lukkergardin ....................................... 147
Synkronisering med forreste
lukkergardin .......................................147
Søger ...............................10, 25, 319, 349
Søgerfokus .....................................25, 319
Søgerøjestykke ...................................... 70
Søgerøjestykkedæksel ......................... 70
T
Tid for slukning af skærmen .............279
Tidszone og dato..........................24, 290
Tilbehør .................................................319
Time-lapse fotografering ........ 171, 275
Timer ...............................................69, 217
To-knaps-nulstilling ............................194
Toning .......................................... 133, 135
Tryk udløserknappen halvt ned ......... 34
Tryk udløserknappen helt ned ........... 35
Trådløs fjernbetjening .... 160, 287, 319
Trådløs sender .....................................319
Trådløst netværk ....................... 250, 319
Type D-objektiv ......................... 304, 307
Type E-objektiv .......................... 304, 307
Type G-objektiv ......................... 304, 307
U
Udløserindstilling ..............................8, 66
Udløserknap ........ 35, 93, 107, 279, 288
Udløserknap AE-L ................................279
Urets batteri..........................................188
UT-1 ........................................................319
UTC ............................................... 228, 241
V
Ventetid fjernbetjening (ML-L3) ......279
Vibrationsreduktion (VR) ...................367
Video ISO-følsomhedsindstilling. ....275
Videoer ..................................................161
Videokvalitet ..................... 166, 192, 273
Videooptageknap ..................... 163, 286
Videooptagemenu ..............................273
ViewNX-i .....................................................ii
Vignetteringskontrol ..........................271
Virtuel horisont ...................... 13, 14, 291
Vælg dato .................................... 249, 266
389
Vælg farvetemperatur (Hvidbalance)....
111, 117
Vælg start-/slutpunkt ........................ 179
Vælg til afs. t. smartenhed/fjern mark...
233, 263
W
WB (Hvidbalance) ...................... 111, 202
WB-bracketing (Indst. af autobracketing) ......................................... 202
Wi-Fi ....................................................... 250
Wireless Mobile Utility.............. 250, 251
WT-5 ...................................................... 319
Z
Zoom under billedvisning ................ 243
390
391
392
Garantivilkår - Nikons europæiske
servicegaranti
Kære Nikon-kunde,
Tak, fordi du har købt dette Nikon-produkt. Hvis dit Nikon-produkt
får behov for service i henhold til garantien, skal du kontakte den
forhandler, hvor du har købt produktet, eller et medlem af vores
netværk af autoriserede serviceværksteder inden for Nikon Europe
B.V.'s salgsområde (eksempelvis Europa/Rusland/andre). Se detaljer
under:
http://www.europe-nikon.com/support
For at undgå unødig ulejlighed anbefaler vi, at du læser
brugervejledningerne grundigt, før du kontakter forhandleren eller
vores netværk af autoriserede serviceværksteder.
Dit Nikon-udstyr garanteres at være fri for produktionsdefekter i ét
år fra den oprindelige købsdato. Hvis produktet viser sig at være
defekt pga. materiale- eller konstruktionsfejl i denne periode, vil
vores netværk af autoriserede serviceværksteder inden for Nikon
Europe B.V.’s salgsområde reparere produktet gratis i henhold til
nedenstående betingelser og vilkår. Nikon forbeholder sig ret til
(efter eget skøn) at udskifte eller reparere produktet.
1. Denne garanti gælder kun ved fremvisning af det udfyldte
garantikort og den originale faktura eller købskvittering med
udfyldt købsdato, produkttype og navn på forhandleren samt
produktet. Nikon forbeholder sig ret til at afvise gratis service i
henhold til garantien, hvis ovenstående dokumenter ikke
forefindes, eller hvis dokumenterne ikke er udfyldt korrekt eller er
ulæselige.
393
2. Denne garanti dækker ikke følgende:
• nødvendig vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af
dele pga. normal slitage.
• ændringer med henblik på at opgradere produktet fra dets
normale formål som beskrevet i brugervejledningerne uden
forudgående skriftligt samtykke fra Nikon.
• transportomkostninger og alle transportrisici, som er direkte
eller indirekte relateret til produkternes garanti.
• skader, som skyldes ændringer eller justeringer, der foretages
på produktet uden forudgående skriftligt samtykke fra Nikon,
med det formål at overholde lokale eller nationale tekniske
standarder, som måtte være gældende i andre lande end dem,
hvor produktet oprindeligt blev udviklet og/eller fremstillet.
3. Garantien dækker ikke i tilfælde af følgende:
• skader, som skyldes misbrug, herunder, men ikke begrænset til,
undladelse af at anvende produktet til dets normale formål
eller i henhold til anvisningerne vedrørende korrekt brug og
vedligeholdelse, og installation eller brug af produktet i strid
med de gældende sikkerhedsstandarder i det land, hvor
produktet anvendes.
• skader, som skyldes ulykker, heriblandt, men ikke begrænset til,
lyn, vand, brand, misbrug eller forsømmelse.
• ændring, ødelæggelse, ulæselighed eller fjernelse af
produktets modelnummer eller serienummer.
• skader, som skyldes reparationer eller justeringer, som er
foretaget af uautoriserede serviceorganisationer eller personer.
• defekter i systemer, hvor produktet benyttes, eller som det
benyttes sammen med.
394
4. Denne servicegaranti påvirker ikke kundens lovmæssige
rettigheder i henhold til den gældende nationale lovgivning og ej
heller kundens rettigheder over for forhandleren i forbindelse
med salgs-/købskontrakten.
Bemærk!: Du finder en oversigt over alle autoriserede Nikon serviceværksteder online på følgende link
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
395
E
L
P
Nikon D7200
M
SA
DIGITALKAMERA
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i nogen
form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller anmeldelser)
uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.
Brugervejledning
(med garantibevis)
AMA16331
Trykt i Europa
Dk
SB9A03(1E)
6MB2721E-03
Dk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising