Nikon | DF | Nikon Df Brugervejledning

Nikon Df Brugervejledning
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i
nogen form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller
anmeldelser) uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.
DIGITALKAMERA
Brugervejledning
Nikon Brugersupport
Besøg følgende websted for at registere dit kamera og holde dig opdateret
med de seneste produktoplysninger. Du kan finde svar på ofte stillede
spørgsmål (FAQ), og du kan kontakte os for teknisk assistance.
http://www.europe-nikon.com/support
Trykt i Europa
SB3J01(1E)
6MB1921E-01
Dk
AMA15550
Dk
Tak, fordi du har købt et digitalt Nikon-spejlreflekskamera (SLR). Læs
alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og
opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er tilgængelig for alle,
der anvender produktet.
Symboler og konventioner
For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger
anvendes der følgende symboler og konventioner:
D
Dette ikon markerer forholdsregler; information, der bør læses, inden
kameraet tages i brug for at undgå at beskadige det.
A
Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør læses, inden
kameraet tages i brug.
0
Dette ikon angiver henvisninger til andre sider i denne
brugervejledning.
Menuelementer, indstillinger og meddelelser på kameraets skærm vises med
fed.
Kameraindstillinger
Forklaringerne i denne brugervejledning tager udgangspunkt i, at kameraets
standardindstillinger benyttes.
Hjælp
Anvend kameraets indbyggede hjælpefunktioner for hjælp til menuelementer
og andre emner. Se side 15 for detaljer.
A For din sikkerheds skyld
Før du bruger kameraet for første gang, skal du læse
sikkerhedsanvisningerne i afsnittet "For din sikkerheds skyld"
(0 x–xii).
Pakkens indhold
Bekræft, at pakken indeholder følgende:
BS-1 dæksel til tilbehørssko
BF-1B kamerahusdæksel
Df kamera
EN-EL14a
genopladeligt Li-ionbatteri (med
poldæksel)
MH-24 batterioplader
(stikadapter medfølger i
lande eller regioner, hvor
den er påkrævet;
udformningen afhænger
af salgsland).
AN-DC9-rem (0 18)
DK-26
øjestykkedæksel
(0 23)
UC-E6 USB-kabel
Snor til øjestykkedæksel (0 23)
CD med ViewNX 2
Brugervejledning (denne vejledning)
Kunder, der har købt kameraet med objektivsæt, bør sikre sig, at der
også forefindes et objektiv i pakken. Hukommelseskort forhandles
separat (0 363). På kameraer købt i Japan vises menuer og
meddelelser kun på engelsk og japansk; øvrige sprog understøttes
ikke. Vi beklager enhver ulejlighed, dette måtte medføre.
i
Indholdsfortegnelse
For din sikkerheds skyld..............................................................................x
Bemærkninger............................................................................................ xiii
Indledning
1
Lær dit nye kamera at kende.................................................................... 1
Kameramenuer ...........................................................................................15
De første trin ................................................................................................18
Grundlæggende fotografering og billedvisning
29
Fotografering...............................................................................................29
Grundlæggende billedvisning ..............................................................34
Sletning af uønskede billeder................................................................35
Eksponeringsindstilling
36
P: Programautomatik............................................................................38
S: Lukkertidsprioriteret automatik ...................................................39
1/3 STEP (Eksponeringsindstillingerne S og M)...............................40
A: Blændeprioritet ..................................................................................41
M: Manuel..................................................................................................42
Langtidseksponeringer (kun indstilling M) ..............................44
Udløserindstilling
46
Valg af udløserindstilling.........................................................................46
Selvudløserindstilling ...............................................................................48
Indstillingen Hævet spejl.........................................................................50
ii
Indstillinger for billedoptagelse
51
Billedområde ............................................................................................... 51
Billedkvalitet og -størrelse ...................................................................... 55
Billedkvalitet ............................................................................................55
Billedstørrelse..........................................................................................58
Fokus
59
Autofokus ..................................................................................................... 59
Autofokusindstilling..............................................................................59
Indstilling af AF-metode......................................................................62
Valg af fokuspunkt.................................................................................64
Fokuslås .....................................................................................................66
Manuelt fokus.............................................................................................. 68
ISO-følsomhed
70
Hjul for ISO-følsomhed ............................................................................ 70
Auto ISO-følsomhedsstyring.................................................................. 72
Eksponering
75
Lysmåling...................................................................................................... 75
Autoeksponeringslås................................................................................ 77
Eksponeringskompensation .................................................................. 79
iii
Hvidbalance
81
Indstillinger for hvidbalance ..................................................................81
Finindstilling af hvidbalance..................................................................84
Valg af farvetemperatur...........................................................................88
Forudindstillet manuelt ...........................................................................90
Søgerfotografering................................................................................90
Live View (Punkthvidbalance)...........................................................93
Håndtering af forudindstillinger ......................................................96
Billedforbedring
100
Picture Controls ....................................................................................... 100
Oprettelse af brugerdefinerede Picture Controls ................... 106
Bevarelse af detaljer i markeringer og skygger ............................ 110
Aktiv D-Lighting .................................................................................. 110
High Dynamic Range (HDR) ............................................................ 112
Flashfotografering
116
Anvendelse af flash................................................................................. 116
i-TTL-flashstyring................................................................................. 124
Flashindstillinger ..................................................................................... 125
Flashkompensation ................................................................................ 128
FV-lås............................................................................................................ 130
Andre optageindstillinger
133
To-knapsnulstilling: Gendannelse af standardindstillinger..... 133
Bracketing .................................................................................................. 136
Multieksponering.................................................................................... 149
Intervaloptagelse .................................................................................... 156
Ikke-CPU-objektiver................................................................................ 163
Ikke-AI-objektiver................................................................................ 167
Lokationsdata ........................................................................................... 170
iv
Live View-fotografering
172
Fokusering i Live View....................................................................... 175
Anvendelse af knappen P ................................................................ 179
Live View-visningen: Live View-fotografering.......................... 180
Informationsvisningen: Live View-fotografering..................... 182
Manuelt fokus....................................................................................... 183
Mere om billedvisning
185
Fuldskærmsvisning .................................................................................185
Billedinformation ................................................................................ 188
Miniaturevisning ......................................................................................196
Kalendervisning........................................................................................197
Se det tættere på: Zoom under billedvisning................................199
Beskyttelse af billeder mod sletning.................................................201
Sletning af billeder ..................................................................................203
Fuldskærms-, miniature- og kalendervisning ........................... 203
Billedvisningsmenuen....................................................................... 205
Tilslutninger
208
Installation af ViewNX 2.........................................................................208
Anvendelse af ViewNX 2 .......................................................................211
Kopiering af billeder over på computer...................................... 211
Vis billeder ............................................................................................. 213
Udskrivning af billeder...........................................................................214
Visning af billeder på et fjernsyn........................................................222
v
Menuoversigt
224
Standarder ................................................................................................. 224
D Billedvisningsmenuen: Håndtering af billeder ...................... 229
Billedvisningsmappe .................................................................... 230
Skjul billede...................................................................................... 230
Billedvisningsindstillinger........................................................... 232
Billedtjek............................................................................................ 232
Efter sletning.................................................................................... 233
Roter lodret ...................................................................................... 233
Slideshow.......................................................................................... 234
C Optagemenuen: Optageindstillinger ........................................ 235
Optagemenuhukommelse ......................................................... 236
Lagermappe..................................................................................... 237
Filnavngivning ................................................................................ 239
Farverum ........................................................................................... 240
Vignetteringskontrol..................................................................... 241
Auto forvrængningskontrol ....................................................... 241
Støjreduk. ved langtidseksp. (støjreduktion ved
langtidseksponering)............................................................... 242
Støjreduktion ved høj ISO........................................................... 242
A Brugerindstillinger: Finindstilling af kameraindstillinger.... 243
Brugerindstillingshuk. .................................................................. 245
a: Autofokus .......................................................................................... 246
a1: Valg af AF-C-prioritering....................................................... 246
a2: Valg af AF-S-prioritering ....................................................... 246
a3: Fokus-tracking med Lock-On.............................................. 247
a4: AF-aktivering............................................................................. 247
a5: Fremhævelse af fokuspunkt................................................ 248
a6: Fokuspunkt wrap-around .................................................... 249
a7: Antal fokuspunkter................................................................. 249
b: Lysmåling/eksponering ............................................................... 250
b1: Centervægtet område .......................................................... 250
b2: Finindstill. af optimal eksp................................................... 250
c: Timere/AE-lås ................................................................................... 251
c1: Udløserknap AE-L .................................................................... 251
c2: Standbytimer ............................................................................ 251
c3: Selvudløser ................................................................................ 252
c4: Tid for slukning af skærmen ................................................ 253
vi
d: Optagelse/visning.......................................................................... 253
d1: Bip................................................................................................. 253
d2: Gitterlinjer i søgeren .............................................................. 253
d3: ISO-visning ................................................................................ 254
d4: Skærmtips.................................................................................. 254
d5: Optagehast. for CL-indst. ..................................................... 254
d6: Maks. kont. udløsning ........................................................... 254
d7: Filnummereringssekvens..................................................... 255
d8: Informationsvisning............................................................... 256
d9: LCD-lys ........................................................................................ 256
d10: Eksp.forsinkelsesindstilling ............................................... 256
e: Bracketing/flash .............................................................................. 257
e1: Flashsynk.hastighed............................................................... 257
e2: Flashlukkertid ........................................................................... 258
e3: Ekstra flash ................................................................................. 258
e4: Eksponeringskomp. til flash ................................................ 259
e5: Pilotlys ......................................................................................... 259
e6: Indst. af auto-bracketing ...................................................... 259
e7: Auto-bracketing (indst. M)................................................... 260
e8: Bracketing-rækkefølge .......................................................... 260
f: Knapper............................................................................................... 261
f1: Knappen D ................................................................................. 261
f2: Knappen OK ............................................................................... 261
f3: Multivælger ................................................................................ 262
f4: Tilknyt knappen Fn .................................................................. 263
f5: Tilknyt dybdeskarphedsknap............................................... 266
f6: Tilknyt knappen AE-L/AF-L ................................................... 267
f7: Tilpas kommandohjul............................................................. 267
f8: Slip knap for at bruge hjul..................................................... 269
f9: Kortplads tom, frigør lås ........................................................ 269
f10: Spejlvend indikatorer........................................................... 269
f11: Nem ændring af lukkertid................................................... 270
B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning....................................271
Formater hukommelseskort....................................................... 272
Skærmens lysstyrke ....................................................................... 273
Auto. informationsvisning .......................................................... 273
Støvfrit referencebillede .............................................................. 274
Reduktion af støjstriber................................................................ 276
vii
Tidszone og dato............................................................................ 276
Sprog (Language) .......................................................................... 277
Automatisk billedrotation........................................................... 277
Billedkommentar............................................................................ 278
Copyrightoplysninger .................................................................. 279
Gem/indlæs indstillinger............................................................. 280
Virtuel horisont ............................................................................... 282
Finindstilling af AF ......................................................................... 283
Tilknyt fjernbetjent Fn-knap ...................................................... 284
Trådløs mobiladapter ................................................................... 284
Eye-Fi-overførsel............................................................................. 285
Firmwareversion............................................................................. 286
N Retoucheringsmenu: Oprettelse af retoucherede kopier... 287
Oprettelse af retoucherede kopier ............................................... 289
D-Lighting......................................................................................... 291
Rød-øje-korrektion ........................................................................ 292
Beskær................................................................................................ 293
Monokrom........................................................................................ 294
Filtereffekter..................................................................................... 295
Farvebalance.................................................................................... 296
Billedsandwich ................................................................................ 297
NEF-behandling (RAW) ................................................................ 300
Skift størrelse ................................................................................... 302
Hurtig retouchering ...................................................................... 304
Opretning ......................................................................................... 304
Forvrængningskontrol ................................................................. 305
Fiskeøje .............................................................................................. 305
Farvelægningsskitse ..................................................................... 306
Farveskitse ........................................................................................ 306
Perspektivkontrol........................................................................... 307
Miniatureeffekt ............................................................................... 308
Selektiv farve.................................................................................... 309
Sammenligning side om side .................................................... 311
O Min menu/m Seneste indstillinger ............................................. 313
Seneste indstillinger .......................................................................... 317
viii
Tekniske bemærkninger
318
Kompatible objektiver ...........................................................................318
Andet tilbehør...........................................................................................323
Tilslutning af stik til lysnetadapter samt lysnetadapter ........ 326
Vedligeholdelse af kameraet ...............................................................328
Opbevaring ........................................................................................... 328
Rengøring .............................................................................................. 328
Lavpasfilteret ........................................................................................ 329
"Rens nu" ........................................................................................... 329
"Rens ved kamera tænd/sluk".................................................... 330
Manuel rensning............................................................................. 331
Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forholdsregler.......335
Eksponeringsprogram (indstilling P).................................................339
Fejlfinding...................................................................................................340
Batteri/visning...................................................................................... 340
Optagelse............................................................................................... 341
Billedvisning.......................................................................................... 343
Diverse .................................................................................................... 345
Fejlmeddelelser ........................................................................................346
Specifikationer ..........................................................................................352
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition) ............................. 360
Godkendte hukommelseskort ............................................................363
Hukommelseskortets kapacitet..........................................................364
Batteribrugstid..........................................................................................367
Index.............................................................................................................368
Garantivilkår - Nikons europæiske servicegaranti .......................374
ix
For din sikkerheds skyld
Læs de medfølgende sikkerhedsanvisninger før du tager udstyret i brug for at
undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Opbevar disse
sikkerhedsinstrukser et sted, hvor alle, der benytter produktet, har adgang til
dem.
Konsekvensen af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne
(angivet i dette afsnit) beskrives med følgende symbol:
Dette ikon indikerer advarsler. For at forhindre eventuelle skader skal du
A læse alle advarsler, inden du anvender dette Nikon-produkt.
❚❚ ADVARSLER
A Hold sollyset væk fra billedet
Sørg for, at solen ikke kommer i
nærheden af billedet, når du tager
billeder af motiver i modlys. Hvis
sollyset fokuseres i kameraet, når
solen er i eller tæt på billedet, kan
det medføre brand.
A Se ikke på solen gennem søgeren
Hvis du ser på solen eller andre
kraftige lyskilder gennem søgeren,
kan det give varige skader på dit
syn.
A Brug søgerens dioptrijustering
Når du anvender søgerens
dioptrijustering med øjet mod
søgeren, skal du passe på ikke at få
en finger eller en fingernegl i øjet
ved et uheld.
A Undgå brug i nærheden af brændbar gas
Brug ikke elektronisk udstyr i
nærheden af brændbar gas, da
dette kan medføre eksplosion eller
brand.
x
A Sluk omgående for kameraet, hvis det ikke
fungerer korrekt
Hvis der kommer røg eller
usædvanlig lugt fra udstyret eller
lysnetadapteren (ekstraudstyr), skal
du straks afbryde lysnetadapteren
og tage batteriet ud. Pas på, at du
ikke får forbrændinger. Fortsat
betjening af kameraet kan resultere
i skader. Når du har fjernet batteriet,
skal du aflevere udstyret til et Nikonautoriseret servicecenter til
nærmere eftersyn.
A Skil ikke kameraet ad
Berøring af kameraets interne dele
kan medføre skader. I tilfælde af
funktionsfejl, må produktet kun
repareres af en kvalificeret tekniker.
Hvis produktet går i stykker, hvis det
bliver tabt, eller der sker et andet
uheld, skal du tage stikket ud af
stikkontakten og/eller fjerne
batteriet. Indlevér derefter
produktet til eftersyn hos et Nikonautoriseret servicecenter.
A Opbevares utilgængeligt for børn
Hvis denne anvisning ikke
overholdes, kan det føre til
personskade. Desuden bør du
bemærke, at små dele udgør
kvælningsfare. Hvis et barn kommer
til at sluge noget af dette udstyr,
skal du omgående søge lægehjælp.
A Undgå at anbringe remmen rundt om
halsen på et barn
Kameraremmen kan kvæle et barn.
A Rør ikke ved kameraet, batteriet eller
batteriopladeren i længere tid, når
enhederne er tændt eller i brug
Enhedens dele bliver varme.
Vedvarende kontakt med huden
kan medføre småforbrændinger.
A Efterlad ikke produktet på steder, hvor det
udsættes for meget høje temperaturer,
som i et lukket køretøj eller i direkte sollys
Hvis denne anvisning ikke
overholdes, kan det medføre
beskadigelse eller brand.
A Overhold sikkerhedsanvisningerne i
forbindelse med håndtering af batterier
Batterier kan lække eller eksplodere,
hvis de håndteres ukorrekt.
Overhold nedenstående
anvisninger, når du håndterer
batterier til dette produkt:
• Brug kun batterier, der er godkendt
til brug i dette udstyr.
• Batteriet må ikke kortsluttes eller
skilles ad.
• Sørg for, at kameraet er slukket,
inden batteriet udskiftes. Hvis du
anvender en lysnetadapter, må den
ikke være tilkoblet.
• Sørg altid for, at batteriet vender
rigtigt, når det isættes.
• Batteriet må ikke udsættes for åben
ild eller høj varme.
• Batteriet må ikke nedsænkes i vand.
• Udskift poldækslet, når batteriet
transporteres. Batteriet må ikke
opbevares eller transporteres
sammen med metalgenstande som
f. eks. halskæder eller hårnåle.
• Batterier er tilbøjelige til at lække,
når de er helt afladede. Batteriet skal
fjernes, når det er afladet, for at
undgå beskadigelse af produktet.
• Når batteriet ikke anvendes, skal
poldækslet være monteret. Opbevar
batteriet på et tørt og køligt sted.
• Batteriet kan være meget varmt
umiddelbart efter brug, eller når
produktet bruges med batteri i
længere tid. Sluk for kameraet, og
lad batteriet køle af, inden du fjerner
det.
• Hvis du opdager, at et batteri er
blevet misfarvet eller deformeret,
skal du øjeblikkeligt stoppe med at
bruge kameraet.
xi
A Overhold sikkerhedsanvisningerne i
•
•
•
•
•
forbindelse med håndtering af opladeren
Hold det tørt. Overholdes denne
anvisning ikke, kan det medføre
personskade eller funktionsfejl ved
produktet som følge af brand eller
elektrisk stød.
Støv på eller i nærheden af stikkets
metaldele skal fjernes med en tør
klud. Fortsat anvendelse kan
resultere i brand.
Undgå at opholde dig i nærheden af
opladeren i tordenvejr. Manglende
overholdelse af denne
sikkerhedsanvisning kan medføre
elektrisk stød.
Håndtér ikke stikket eller opladeren
med våde hænder. Overholdes
denne anvisning ikke, kan det
medføre personskade eller
funktionsfejl ved produktet som
følge af brand eller elektrisk stød.
Brug ikke med rejseomformere eller
adapterer der er fremstillet til at
konvertere fra en spænding til en
anden eller med DC-til-AComformere. Hvis denne
sikkerhedsanvisning ikke
overholdes, kan det medføre
beskadigelse af produktet og/eller
forårsage overophedning eller
brand.
A Brug de passende kabler
Når der sluttes kabler til ind- og
udgangsstikkene, må der kun
anvendes de kabler, der medfølger
eller kan købes hos Nikon til dette
formål. Dermed sikres det, at den
gældende lovgivning overholdes.
A Cd-rom'er
Cd-rom’er, der indeholder software
eller brugsanvisninger, må ikke
afspilles på anlæg beregnet til
musik-cd’er. Afspilning af cd-rom'er
på en cd-afspiller kan medføre tab
af hørelsen eller beskadige udstyret.
xii
A Ret ikke flashen mod føreren af et køretøj
Hvis denne anvisning ikke
overholdes, kan det medføre
trafikuheld.
A Vær forsigtig ved brug af flashen
• Hvis den ekstra flash kommer meget
tæt på huden eller andre genstande,
kan der opstå forbrænding.
• Brug af ekstra flashenheder tæt på
motivets øjne kan forårsage
midlertidig synsskade. Flashen bør
være mindst én meter fra motivet.
Vær særligt opmærksom, når du
fotograferer spædbørn.
A Undgå kontakt med flydende krystaller
Hvis skærmen går i stykker, skal du
passe på ikke at skære dig på glasset
og undgå at få væsken med
flydende krystaller fra skærmen på
huden, i øjnene eller i munden.
A Bær ikke stativer med objektiv eller
kamera monteret
Du kan snuble eller utilsigtet ramme
andre personer, der kan komme til
skade.
A Følg instruktionerne fra luftfarts- og
hospitalspersonale
Dette kamera udsender
radiofrekvenser, der kan forstyrre
medicinsk udstyr eller
luftfartsnavigation. Deaktivér den
trådløse netværksfunktion, og fjern
alt trådløst tilbehør fra kameraet, før
du går ombord på et fly, og sluk
kameraet, før flyet letter eller lander.
På steder med medicinsk udstyr skal
du følge personalets instruktioner
vedrørende anvendelse af trådløse
enheder.
Bemærkninger
• Ingen dele af de medfølgende
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for
brugsanvisninger til dette produkt må
skader, der forårsages af brugen af
gengives, overføres, omskrives,
dette produkt.
gemmes på et søgesystem eller
• Der er gjort alt for at sikre, at
oversættes til noget sprog i nogen
oplysningerne i disse
form eller via noget medie, uden
brugsanvisninger er så nøjagtige som
forudgående skriftlig tilladelse fra
muligt. Skulle du finde fejl eller
Nikon.
udeladelser, er du velkommen til at
• Nikon forbeholder sig ret til uden
kontakte den lokale Nikonforudgående varsel at ændre
repræsentant (adressen medfølger
specifikationerne for den hardware og
separat).
software, der beskrives i disse
brugsanvisninger.
Meddelelser til kunder i Europa
ADVARSEL
DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT
TYPE. AFSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
Dette symbol angiver, at
elektrisk og elektronisk
udstyr skal indleveres
separat.
Dette symbol på batteriet
indikerer, at batteriet skal
bortskaffes separat.
Følgende gælder kun for
Følgende gælder kun for
brugere i europæiske lande:
brugere i europæiske lande:
• Alle batterier, hvad enten
• Dette produkt er beregnet til separat
de er mærket med dette symbol eller
indlevering hos et særligt anlæg for
ej, er beregnet til separat indsamling
denne slags affald. Må ikke bortskaffes
ved et passende indsamlingspunkt.
sammen med husholdningsaffald.
Smid ikke batteriet ud sammen med
• Separat indlevering og genbrug
husholdningsaffald.
hjælper med til at bevare naturlige
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
ressourcer og forebygger negative
kan du kontakte forhandleren eller de
konsekvenser for folkesundhed og
lokale myndigheder, som er ansvarlige
miljø, der kan opstå som følge af
for affaldshåndtering.
forkert bortskaffelse.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du kontakte forhandleren eller de
lokale myndigheder, som er ansvarlige
for affaldshåndtering.
xiii
Bortskaffelse af datalagringsudstyr
Vær opmærksom på, at sletning af billeder eller formatering af hukommelseskort
eller andet datalagringsudstyr ikke fuldstændigt fjerner de originale billeddata. Det
er sommetider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved
hjælp af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan
medføre misbrug af personlige billeddata. Det er slutbrugerens ansvar at sikre
fortroligheden af sådanne data.
Inden en dataopbevaringsenhed kasseres eller overdrages til en anden person, skal
alle data slettes ved hjælp af kommerciel slettesoftware, eller enheden skal
formateres og derefter fyldes helt op med billeder, som ikke indeholder private
informationer (for eksempel billeder kun bestående af himmel). Sørg også for at
erstatte billeder, der er valgt til forudindstillet manuelt (0 90). Udvis forsigtighed,
når en dataopbevaringsenhed ødelægges fysisk for at undgå at komme til skade.
xiv
Bemærkning om forbud mod kopiering eller gengivelse
Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, der er digitalt
kopieret eller gengivet med en scanner, digitalkamera eller andet, er strafbart.
• Enheder, der ved lov er forbudt at kopiere eller • Advarsel vedrørende visse kopier og
gengivelser
gengive
De offentlige myndigheder har
Man må ikke kopiere eller reproducere
advaret om fremstilling af kopier eller
pengesedler, mønter, værdipapirer,
gengivelser af værdipapirer udstedt af
statsobligationer eller lokale
private virksomheder (aktier,
statsobligationer, selvom sådanne
regninger, checks, gavebeviser osv.),
kopier eller gengivelser er stemplet
pendlerkort eller kuponer, undtagen
"Sample".
hvis en virksomhed skal bruge et
Kopiering eller gengivelse af
minimum af nødvendige kopier til
pengesedler, mønter eller
forretningsbrug. Kopiér eller gengiv
værdipapirer, der er udstedt i et andet
heller ikke pas udstedt af
land, er forbudt.
myndighederne, licenser udstedt af
offentlige institutioner og private
Medmindre man har fået tilladelse af
grupper, ID-kort og billetter, såsom
myndighederne, er kopiering eller
adgangsbilletter og måltidskuponer.
gengivelse af ubrugte frimærker eller
postkort, der er udstedt af
• Overholdelse af loven om ophavsret
myndighederne, forbudt.
Kopiering eller gengivelse af
Kopiering eller gengivelse af
frimærker, der er udstedt af
myndighederne, og certificerede
dokumenter, der er betinget af loven,
er forbudt.
ophavsretligt beskyttede kreative
værker som f. eks. bøger, musik,
malerier, træaftryk, kort, tegninger,
video og billeder reguleres af den
nationale og internationale lovgivning
vedrørende ophavsret. Anvend ikke
dette produkt med det formål at
producere ulovlige kopier eller at
overtræde love om ophavsret.
xv
Anvend kun elektronisk udstyr fra Nikon
Nikon-kameraer er designet i henhold til de højeste standarder og indeholder
komplekse elektroniske kredsløb. Kun elektronisk udstyr fra Nikon (deriblandt
batteriopladere, batterier, lysnetadaptere og flashudstyr), som er godkendt af
Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet i
henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb.
Anvendelse af udstyr, der ikke er produceret af Nikon, kan beskadige
kameraet og gøre din Nikon-garanti ugyldig. Brug af genopladelige
Li-ion-batterier fra andre producenter, som ikke er forsynet med
Nikons holografiske godkendelsesmærke (vist til højre), kan give
problemer i forbindelse med normal brug af kameraet eller medføre, at batterierne
overophedes, antændes, eksploderer eller lækker.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon-ekstraudstyr, kan du kontakte en
lokal autoriseret Nikon-forhandler.
xvi
D Anvend kun originalt tilbehør fra Nikon
Kun tilbehør fra Nikon, som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen
med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og
sikkerhedskravene. ANVENDELSE AF TILBEHØR, DER IKKE ER PRODUCERET AF NIKON,
KAN BESKADIGE KAMERAET OG GØRE DIN NIKON-GARANTI UGYLDIG.
D Serviceeftersyn af kameraet og dets tilbehør
Kameraet er præcisionsudstyr, der kræver regelmæssige eftersyn. Nikon
anbefaler, at kameraet indleveres til kontrol hos forhandleren eller en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant hvert eller hvert andet år, og at det
gennemgår et decideret serviceeftersyn hvert tredje til femte år (bemærk, at
disse eftersyn ikke er gratis). Regelmæssig service er særlig vigtig, hvis
kameraet benyttes i professionelt øjemed. Alt tilbehør, der ofte benyttes
sammen med kameraet, for eksempel objektiver eller ekstra flashenheder,
bør indleveres sammen med kameraet, når det gennemgår eftersyn.
A Før du tager vigtige billeder
Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f. eks. til bryllupper eller før du
tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at
kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader
eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen af
produktet.
A Vær opdateret – hele tiden
I overensstemmelse med Nikons "Vær opdateret – hele tiden"-målsætning
om at tilbyde vores kunder vedvarende, relevant produktsupport og
undervisning, kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der
regelmæssigt opdateres, på følgende websteder:
• Brugere i USA: http://www.nikonusa.com/
• Brugere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: http://www.nikon-asia.com/
Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste
produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle
råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere oplysninger
hos den lokale Nikon-repræsentant. Kontaktoplysninger findes på følgende
webside: http://imaging.nikon.com/
xvii
xviii
XIndledning
Lær dit nye kamera at kende
Brug lidt tid på at sætte dig ind i kameraets knapper og visninger. Det
kan være nyttigt at sætte et bogmærke ved dette afsnit og bruge det
som reference, når du læser resten af brugervejledningen.
X
Kamerahuset
9
10 11
1
1
2
12
3
13
4
14
5
6
7
8
1 Øsken til kamerarem
2 Eksponeringskompensationshjul
................................................................ 79
3 Oplåsningsknap til
eksponeringskompensationshjul
................................................................ 79
4 Hjul for ISO-følsomhed..................... 70
5 Oplåsningsknap for hjul for ISOfølsomhed............................................ 70
6 Fokusplanets markering (E) ......... 69
7 Tilbehørssko (til ekstra flashenheder)
..............................................................116
8 Dæksel til tilbehørssko ...................116
15
17
16
9 Oplåsningsknap til lukkertidshjul
.................................................................39
10 Afbryder ..................................................5
11 Udløserknap.........................................31
12 Udløserstik......................................... 323
13 Hjul for eksponeringsindstilling........6
14 Knappen D
LCD-baggrundsbelysning ..............5
To-knaps-nulstilling.................... 133
15 Kontrolpanel..........................................8
16 Hjul til valg af udløserindstilling.......7
17 Lukkertidshjul......................................39
1
Kamerahuset (Fortsat)
4
5
6
13
14
7
X
8
9
1
2
3
1 Spejl....................................................... 50
2 Målerkoblingsarm
(sammenklappelig) .........................167
3 Objektivmonteringsmærke............. 24
4 Knappen D
Bracketing.................... 137, 141, 145
5 Selvudløserlampe .............................. 48
6 Dæksel til flashsynkroniseringsstik
7 USB-stikdæksel
8 HDMI-stikdæksel
2
15
16
10
11
12
9 Dæksel til tilbehørsstik................... 325
10 Objektivudløserknap .........................25
11 Knappen AF-indstilling
........................................ 60, 63, 175, 176
12 Knappen til valg af fokusindstilling
................................................. 59, 68, 175
13 Flashsynkroniseringsstik................ 117
14 USB-stik..................................... 211, 214
15 HDMI-stik m. mini-ben................... 222
16 Tilbehørsstik..................................... 325
7
1
8
9
2
3
X
10
4
5
6
11
1 Sekundært kommandohjul ...........267 6 Dæksel til stik til lysnetadapter .... 326
2 Knappen Pv
7 CPU-kontakter
Anvendelse af knappen Pv
8 Objektivfatning ...................................24
......................................... 41, 174, 266 9 AF-kobling
3 Knappen Fn
10 Stativgevind
Anvendelse af knappen Fn
11 Kamerahusdæksel .....................24, 324
..........................................................263
4 Batterikammer-/
hukommelseskortdæksel................. 19
5 Lås til batterikammer-/
hukommelseskortdæksel................. 19
3
Kamerahuset (Fortsat)
10
9
11
12
1
13
2
3
4
X
5
6
7
8
14
15
16
17
18
19
20
21
1 Knappen O
7 Knappen W/M
Slet............................................ 35, 203
Zoom ud under billedvisning/
miniature .............................. 196, 197
2 Knappen K
To-knaps-nulstilling.................... 133
Billedvisning........................... 34, 185
Flashindstilling............................. 126
3 Skærm
Flashkompensation .................... 128
Visningsindstillinger ..................... 11
Visning af billeder.......................... 34 8 Knappen P
Ændring af indstillinger i
Live View........................................172
informationsvisningen..................14
Fuldskærmsvisning .....................185
Ændring af indstillinger under Live
4 Knappen G
View ................................................ 179
Menu........................................ 15, 224
Retouchering af billeder ............ 290
5 Knappen L/U
Hjælp................................................. 15 9 Søgerøjestykke....................................23
Beskyt .............................................201 10 Søger......................................................28
Hvidbalance .................................... 82 11 Dioptrijustering...................................28
6 Knappen X/T
12 Knappen A
Zoom ind under billedvisning
Anvendelse af knappen AE-/AF-lås
..........................................................199
............................................ 66, 77, 267
Billedkvalitet/-størrelse ..........56, 58
4
13 Knappen B
AF-ON ............................................... 60
14 Primært kommandohjul.................267
15 Lysmålingsvælger.............................. 76
16 Knappen J (OK) ...................... 16, 261
17 Multivælger ......................................... 16
18
19
20
21
Fokuspunktlås .....................................64
Hukommelseskortlampe ...........20, 32
Knappen R (info)...............................11
Knappen a ...................................... 172
X
A Afbryderen
Drej afbryderen som vist for at
tænde kameraet.
Drej afbryderen som vist for at
slukke kameraet.
A LCD-baggrundsbelysningen
Hvis der trykkes på knappen D, mens kameraet er
tændt, aktiveres kontrolpanelets baggrundslys
(LCD-baggrundsbelysning), så visningen kan ses i
mørke. Baggrundslyset forbliver tændt i omtrent 6
sekunder, eller indtil lukkeren udløses, eller der
igen trykkes på knappen D.
Knappen D
5
Hjul for eksponeringsindstilling
For at vælge med de nedenfor opstillede
indstillinger skal du løfte og dreje hjulet for
eksponeringsindstilling.
•
•
•
•
X
6
P—Programautomatik (0 38)
S—Lukkertidsprioriteret automatik (0 39)
A—Blændeprioriteret automatik (0 41)
M—Manuel (0 42)
Hjulet til valg af udløserindstilling
Drej hjulet til valg af
udløserindstilling for at
vælge en
udløserindstilling
(0 46).
Hjul til valg af udløserindstilling
Indstilling
Beskrivelse
X
Der tages ét billede, hver gang
der trykkes på udløserknappen.
S
Enkeltbillede
CL
Kameraet tager billeder ved
Kontinuerlig lav
langsom hastighed, når der
hastighed
trykkes på udløserknappen.
CH
Kameraet tager billeder ved
Kontinuerlig høj
hurtig hastighed, når der
hastighed
trykkes på udløserknappen.
J
Dæmpet
lukkerlyd
Som for enkeltbillede, bortset
fra at kamerastøjen er
reduceret.
E
Selvudløser
Tag billeder med selvudløseren.
MUP
Hævet spejl
Hæv spejlet, før du tager
billeder.
7
Kontrolpanelet
1
2
3
X
8
1 Lukkertid ........................................39, 42
Antal intervaller ved
intervaloptagelse.............................158
2 Batteriindikator .................................. 29
3 Indikator for eksponering og flashbracketing..........................................137
Indikator for WB-bracketing .........141
Indikator for Aktiv D-Lightingbracketing..........................................145
4 Multieksponeringsindikator..........150
5 Blændeåbning (blændeværdi)
..........................................................41, 42
Blændeåbning (antal stop).............. 37
Antal billeder pr. interval ...............158
Indikator for pc-indstilling.............325
4
5
6
7
8
6 Blændestopindikator.........................37
7 "k" (vises, når der er ledig
hukommelse til over 1000 billeder)
.................................................................30
8 Antal resterende billeder..................30
Antal resterende billeder, før
hukommelsesbufferen er fuld
................................................................ 47
Indikator for optagelse med
forudindstillet hvidbalance..............91
Indikator for billedtagningsfunktion
.............................................................. 325
Indikator for HDMI-CEC-forbindelse
.............................................................. 223
Søgeren
1
2
3
X
4
5
6 78
17
18
9
10
19
11 12 13 14 15
20
21 22 23 24
16
25
26
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
1 Gitterlinjer (vises, når Til er valgt for
8 Indikator for fleksibelt program......38
brugerindstilling d2) .......................253 9 Lukkertid........................................39, 42
2 Fokuspunkter............................. 64, 249
Autofokusindstilling ..........................59
Indstilling af AF-metode .................. 62 10 Blændeåbning (blændeværdi)
3 Fokuspunktets markeringer
..........................................................41, 42
....................................................... 28, 189
Blændeåbning (antal stop) ..............37
4 Fokusindikator..............................32, 69 11 Indikator for monokrom ................ 100
(vises, når Picture Control
5 Lysmåling............................................. 75
"Monokrom" eller en Picture Control
6 AE-lås (autoeksponering) ................ 77
baseret på monokrom er valgt)
7 Eksponeringsindstilling.................... 36
12 Advarsel om lavt batteriniveau.......29
9
13
14
15
16
17
18
19
20
X
21
22
Indikator for Aktiv D-Lighting.......111 23 Indikator for eksponering og flashbracketing ......................................... 137
HDR-indikator ...................................112
Indikator for WB-bracketing ......... 141
Indikator for ISO-følsomhed ........... 70
Indikator for Aktiv D-Lighting"k" (vises, når der er ledig
bracketing ......................................... 145
hukommelse til over 1000 billeder)
24
Indikator for automatisk ISO................................................................ 30
følsomhed ............................................72
Indikator for FV-lås ..........................131
25 Antal resterende billeder..................30
Flashsynkroniseringsindikator .....257
Antal resterende billeder, før
Blændestopindikator ........................ 37
hukommelsesbufferen er fuld........ 47
Eksponeringsindikator...................... 43
Indikator for optagelse med
Eksponeringskompensationsvisning
forudindstillet hvidbalance..............91
................................................................ 80
Eksponeringskompensationsværdi
Rulleindikator ...................................265
.................................................................80
Flashkompensationsværdi............ 128
Flashkompensationsindikator ......128
ISO-følsomhed ....................................70
Eksponeringskompensationsindikator
Indstilling af AF-metode ...................62
................................................................ 80
26 Flashindikator * ................................ 121
* Vises, når en ekstra flashenhed er monteret (0 118). Flashindikatoren lyser, når
flashen er ladet op.
D Intet batteri
Når batteriet er fuldstændig afladet, eller der ikke er isat noget batteri,
dæmpes visningen i søgeren. Dette er normalt og indikerer ikke
funktionsfejl. Søgervisningen bliver normal igen, når et fuldt opladet batteri
er sat i.
D Kontrolpanelet og søgervisningerne
Lysstyrken på kontrolpanelet og i søgervisningerne varierer afhængigt af
temperaturen, og visningernes reaktionstider kan være langsommere ved
lave temperaturer. Dette er normalt og er ikke et tegn på funktionsfejl.
10
Informationsvisningen
Tryk på knappen R for at få vist lukkertid,
blændeåbning, antal resterende billeder,
indstilling af AF-metode og anden
optageinformation på skærmen. Visningen lyser
automatisk, når indstillinger som hvidbalance
og billedkvalitet ændres ved tryk på en knap og
drejning af et kommandohjul.
1 23
4
56
Knappen R
7
8
9
10
11
12
13
25
24
23
22
21
X
14
15
20
19
18
17
16
Bemærk: Visningen ses med alle indikatorer tændt for illustrative formål.
1
2
3
4
Eksponeringsindstilling.................... 36
Indikator for fleksibelt program ..... 38
Flashsynkroniseringsindikator......257
Lukkertid ........................................39, 42
Antal billeder i bracketing-sekvensen
for eksponering og flash ................137
Antal billeder i WB-bracketing
sekvens ...............................................141
Antal eksponeringer
(multieksponering)..........................151
Brændvidde (ikke-CPU-objektiver)
..............................................................163
Farvetemperatur ................................ 88
5 Farvetemperaturindikator................88
6 Blændestopindikator.........................37
Indikator for ikke-AI-objektiv........ 168
7 Blændeåbning (blændeværdi)
..........................................................41, 42
Blændeåbning (antal stop) ..............37
Bracketing-trin ........................ 138, 142
Antal billeder i Aktiv D-Lightingbracketingsekvens .......................... 145
Multieksponeringstilstand ............ 150
Maksimumblænde (ikke-CPUobjektiver) ......................................... 166
11
X
8 Indikator for autopunkts-AF............ 64
Fokuspunktindikator......................... 64
Indikator for indstilling af AF-metode
................................................................ 64
Indikator for 3D-tracking ................. 64
9 Eksponeringsindikator...................... 43
Eksponeringskompensationsvisning
................................................................ 80
Indikator for bracketing-status
Eksponerings- og flash-bracketing
..........................................................137
WB-bracketing..............................141
10 "Bip"-indikator ..................................253
11 Indikator for satellitsignal..............171
12 Indikator for intervaltimer .............160
13 "k" (vises, når der er ledig
hukommelse til over 1000 billeder)
................................................................ 30
14 Antal resterende billeder ................. 30
Indikator for automatisk forøgelse
for multieksponering ......................152
Nummer på manuelt objektiv ......166
15 Indikator for "Uret er ikke indstillet"
........................................................27, 276
16 Tilknytning af knappen Fn ............ 263
17 Tilknytning af knappen AE-L/AF-L
.............................................................. 267
18 Picture Control-indikator............... 101
19 Indikator for støjreduktion ved
langtidseksponering....................... 242
20 Brugerindstillingshukommelse.... 245
21 Indikator for vignetteringskontrol
.............................................................. 241
22 Hvidbalance .........................................81
Indikator for finindstilling af
hvidbalance .........................................85
23 Billedkvalitet ........................................55
24 Billedstørrelse......................................58
25 Flashindstilling................................. 125
A Slukning af skærm
For at fjerne optageinformation fra skærmen skal du trykke på knappen R
eller trykke udløserknappen halvt ned. Skærmen slukker automatisk, hvis
der ikke udføres nogen handlinger i omkring 10 sekunder.
A Se også
For information om valg af hvor længe skærmen skal forblive tændt, se
brugerindstilling c4 (Tid for slukning af skærmen, 0 253). For information
om ændring af skriftfarve i informationsvisningen, se brugerindstilling d8
(Informationsvisning, 0 256). Informationsvisningen kan indstilles til at
tænde automatisk, når udløserknappen trykkes halvt ned; for yderligere
information, se side 273.
12
Informationsvisningen (Fortsat)
26 27
28 29 30 31 32
33
47
46
45
44
43
34
35
36
37
42
41
40
26 Indikator for billedområde .............. 52
27 Udløserindstilling...........................7, 46
Kontinuerlig optagehastighed .....254
28 Eksp.forsinkelsesindstilling ...........256
29 Indikator for FV-lås ..........................131
30 Flashkompensationsindikator ......128
Flashkompensationsværdi ............128
31 Multieksponeringsindikator..........153
32 Eksponeringskompensationsindikator
................................................................ 80
Eksponeringskompensationsværdi
................................................................ 80
33 Grad af Aktiv D-Lighting-bracketing
..............................................................111
34 Copyrightoplysninger.....................279
35 Kameraets batteriindikator ............. 29
36 Indikator for billedkommentar.....278
37 Indikator for ISO-følsomhed............ 70
ISO-følsomhed.................................... 70
Indikator for automatisk ISOfølsomhed............................................ 72
39
38
38 Tilknytning af knappen Pv ............ 266
39 HDR-indikator................................... 113
HDR-eksponeringsforskel.............. 114
40 Indikator for Aktiv D-Lighting ...... 111
41 Indikator for støjreduktion ved høj
ISO ....................................................... 242
42 Optagemenuhukommelse............ 236
43 Autofokusindstilling ..........................59
44 Indikator for Eye-Fi-forbindelse
.............................................................. 285
45 Auto forvrængningskontrol.......... 241
46 Lysmåling .............................................75
47 Indikator for eksponering og flashbracketing ......................................... 137
Indikator for WB-bracketing ......... 141
Indikator for Aktiv D-Lightingbracketing ......................................... 145
X
13
Knappen P
Anvend knappen P, så du kan få hurtig adgang
til ofte anvendte indstillinger i
billedvisningsindstilling og under søger- og Live
View-fotografering. Under søgerfotografering
kan du trykke på knappen P for at ændre
indstillingerne, der er opstillet nederst i
Knappen P
informationsvisningen. Markér elementerne
med multivælgeren, og tryk på J for at få vist
indstillingerne for det markerede element.
X
Optagemenuhukommelse........... 236
Støjreduktion ved høj ISO ............. 242
Aktiv D-Lighting............................... 110
HDR (high dynamic range)............ 112
Tilknytning af knappen Pv ............ 266
Tilknytning af knappen Fn ............ 263
Tilknytning af knappen AE-L/AF-L
.............................................................. 267
8 Picture Control ................................. 100
9 Støjreduktion ved
langtidseksponering....................... 242
10 Brugerindstillingshukommelse.... 245
1
2
3
4
5
6
7
A Værktøjstip
Et værktøjstip med navnet på det valgte element
vises i informationsvisningen. Værktøjstips kan slås
fra med brugerindstilling d4 (Skærmtips; 0 254).
A Se også
For information om anvendelse af knappen P for adgang til indstillinger
under Live View-fotografering, se side 179, eller se side 290 for information
om visning af retoucheringsindstillinger under fuldskærmsvisning.
14
Kameramenuer
Du kan få adgang til de fleste optage-,
billedvisnings- og opsætningsindstillinger via
kameraets menuer. For at få vist menuerne skal
du trykke på knappen G.
Knappen G
Faneblade
Vælg mellem følgende menuer:
• D: Billedvisning (0 229)
• C: Optagelse (0 235)
• A: Brugerindstillinger (0 243)
• B: Opsætning (0 271)
• N: Retouchering (0 287)
• O/m: MIN MENU eller SENESTE
INDSTILLINGER (har MIN MENU som
standard; 0 313)
X
Skyderen viser positionen i den
aktuelle menu.
De aktuelle indstillinger vises med
ikoner.
Menuindstillinger
Indstillinger i den aktuelle menu.
d
Hvis ikonet d vises i skærmens
nederste venstre hjørne, kan du få
vist hjælp ved at trykke på knappen
L (U). Derefter vises en
beskrivelse af den aktuelt valgte
indstilling eller menu, så længe
knappen trykkes ned. Tryk på 1 eller
Knappen L (U)
3 for at rulle gennem visningen.
15
❚❚ Anvendelse af kameraets menuer
Multivælgeren og knappen J anvendes til at navigere rundt i
kameraets menuer.
Flyt markør op
Knappen J: Vælg
markeret punkt
Annullér og vend tilbage til
den forrige menu
Vælg det markerede punkt,
eller få vist en undermenu
Flyt markør ned
X
Følg nedenstående trin for at navigere i menuerne.
1
Få vist menuerne.
Tryk på knappen G for at få vist
menuerne.
Knappen G
2
Markér ikonet for den
aktuelle menu.
Tryk på 4 for at markere ikonet
for den aktuelle menu.
3
Vælg en menu.
Tryk på 1, eller 3 for at vælge den ønskede menu.
16
4
Placér markøren i den valgte
menu.
Tryk på 2 for at placere markøren
i den valgte menu.
5
Markér et menuelement.
Tryk på 1 eller 3 for at markere
et menuelement.
X
6
Få vist indstillingerne.
Tryk på 2 for at få vist
indstillingerne for det valgte
menupunkt.
7
Markér en indstilling.
Tryk på 1 eller 3 for at markere
en indstilling.
8
Vælg det markerede punkt.
Tryk på J for at vælge det markerede
punkt. Tryk på knappen G for at afslutte
uden at foretage et valg.
Bemærk følgende:
• Menuelementer, der vises med gråt, er ikke tilgængelige i øjeblikket.
• Mens tryk på 2 overordnet set har samme effekt som at trykke på
J, kan valg i visse tilfælde kun træffes ved tryk på J.
• Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte menuerne og gå
tilbage til optageindstillingen (0 33).
17
De første trin
Montér kameraremmen
Montér remmen sikkert i øskenerne på kamerahuset.
X
Oplad batteriet
Kameraet drives af et EN-EL14a genopladeligt Li-ion-batteri
(medfølger). For at optimere optagetiden skal du oplade batteriet i
den medfølgende MH-24-batterioplader før anvendelse. Hvis der
følger en stikadapter med, skal du hæve elstikket, tilslutte
stikadapteren og sørge for, at stikket er sat helt i. Derefter skal du
sætte batteriet i og sætte opladeren til.
Batteriopladning
Opladning fuldført
Det kræver ca. én time og 50 minutter at genoplade batteriet helt, når
der ikke er nogen ladning tilbage. Tag opladeren ud af stikkontakten,
og fjern batteriet efter endt opladning.
D
Opladning af batteriet
Oplad batteriet indendørs ved omgivende temperaturer på mellem 5 °C –
35 °C. Batteriet oplades ikke, hvis temperaturen er under 0 °C eller over 60 °C.
18
Indsæt batteri og hukommelseskort
Før du sætter batterier eller hukommelseskort i, skal du dreje
afbryderen hen på FRA.
D Isætning og udtagning af batterier og hukommelseskort
Sluk altid kameraet, før du isætter batterier eller hukommelseskort eller
tager dem ud.
1
Åbn batterikammer-/
hukommelseskortdækslet.
Frigør (q), og åbn (w) batterikammer-/
hukommelseskortdækslet.
2
X
Isæt batteriet.
Isæt batteriet i den viste retning (q), og
anvend batteriet til at holde den orange
batterilås til siden. Låsen låser batteriet på
plads, når det er sat helt i (w).
Batterilås
A Intet hukommelseskort
Hvis kameraet slukkes med et opladet EN-EL14abatteri, men uden hukommelseskort isat, vises
S på kontrolpanelet og i søgeren.
19
Isæt hukommelseskortet.
Mens du holder hukommelseskortet som
vist til højre, skal du skubbe det ind, til det
klikker på plads. Hukommelseskortlampen
lyser i nogle få sekunder.
D Isætning af hukommelseskort
Hvis du vender hukommelseskortet forkert
eller sætter det baglæns i, kan kameraet eller
kortet tage skade. Kontrollér, at kortet
vender rigtigt. Dækslet lukker ikke, hvis
kortet ikke er sat rigtigt i.
X
4
Forside
16GB
3
Hukommelseskortlampe
Luk batterikammer-/
hukommelseskortdækslet.
A Fjernelse af batteriet
Sluk kameraet, og åbn batterikammer-/
hukommelseskortdækslet. Tryk batterilåsen i
retningen vist af pilen for at frigøre batteriet, og
fjern det derefter med fingrene.
20
16GB
A Fjernelse af hukommelseskort
Når du har bekræftet, at hukommelseskortlampen
ikke lyser mere, skal du slukke kameraet, åbne
batterikammer-/hukommelseskortdækslet og
trykke kortet ind for at få det ud (q). Kortet kan
derefter tages ud med fingrene (w).
D Batteri og batterioplader
Læs og overhold advarslerne og forholdsreglerne på side x–xii og 335–338 i
denne brugervejledning. Anvend ikke batteriet ved temperaturer under 0 °C
eller over 40 °C; hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det beskadige
batteriet eller forringe dets ydeevne. Kapaciteten reduceres muligvis, og
opladningstiderne forlænges ved batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra
45 °C til 60 °C.
Hvis lampen CHARGE (Opladning) blinker hurtigt (omkring otte gange i
sekundet) under opladning, skal du kontrollere, at temperaturen ligger i det
rigtige område og dernæst tage batteriopladeren ud af stikkontakten samt
fjerne og genindsætte batteriet. Hvis problemet varer ved, skal du indstille
brugen øjeblikkeligt og indlevere batteri og oplader hos din forhandler eller
en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
X
Kortslut ikke opladerens poler; overholdes denne anvisning ikke, kan der
opstå overophedning og ske skade på opladeren. Flyt ikke
batteriopladeren, og rør ikke ved batteriet, når det lades op. Manglende
overholdelse af denne anvisning kan i meget sjældne tilfælde føre til, at
opladeren viser, at opladningen er færdig, selv om batteriet kun er delvist
opladet. Fjern og genindsæt batteriet for at oplade det igen.
Opladeren må kun anvendes med kompatible batterier. Tag stikket ud, når
opladeren ikke anvendes.
21
A Formatering af hukommelseskort
Hvis det er første gang, du skal anvende
hukommelseskortet i kameraet, eller kortet er
blevet formateret i en anden enhed, skal du vælge
Formater hukommelseskort i
opsætningsmenuen og følge instruktionerne på
skærmen for at formatere kortet (0 272). Bemærk,
at dette permanent sletter alle data, kortet måtte
indeholde. Sørg for at kopiere alle billeder og andre data, du vil beholde,
over på en computer, før du fortsætter.
X
D Hukommelseskort
• Hukommelseskort kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du tager
hukommelseskort ud af kameraet.
• Sluk altid for strømmen, før du isætter hukommelseskort eller tager dem
ud. Undgå at tage hukommelseskort ud af kameraet, slukke kameraet eller
fjerne og frakoble strømkilden under formatering, eller når data optages,
slettes eller kopieres over på en computer. Hvis disse anvisninger ikke
overholdes, kan det medføre tab af data eller beskadigelse af kameraet
eller hukommelseskortet.
• Undgå at røre ved kortstikkene med fingrene eller metalgenstande.
• Undgå at bøje kortet, tabe det eller udsætte det for kraftige slag.
• Anvend ikke vold mod kortholderen. Hvis denne anvisning ikke
overholdes, kan det beskadige kortet.
• Må ikke udsættes for vand, høje luftfugtighedsniveauer eller direkte sollys.
• Formatér ikke hukommelseskortene i en computer.
B
16G
A Skrivebeskyttelsesknappen
SD-hukommelseskort er udstyret med en
skrivebeskyttelsesknap for at undgå
utilsigtet sletning af data. Når denne knap
befinder sig i "lock" position, kan
Skrivebeskyttelsesknap
hukommelseskortet ikke formateres, og du
kan ikke slette eller tage billeder (der vises
en advarsel på skærmen, hvis du prøver at udløse lukkeren). Skub knappen
over i "write" position for at låse hukommelseskortet op.
22
A Øjestykkedækslet
Anvend den medfølgende snor til at montere øjestykkedækslet på
kameraremmen som vist.
X
For at forhindre, at det lys, der kommer ind via søgeren, forstyrrer
eksponeringen, skal du montere øjestykkedækslet under Live View, ved
langtidseksponeringer, søgerfotografering samt i andre tilfælde, hvor du
ikke kommer til at kigge gennem søgeren, mens lukkeren er åben. For at
fjerne dækslet skal du trykke på clipsene og løfte det.
A Fjernelse af søgerøjestykket
Søgeøjestykket skal fjernes, før der kan monteres
dioptrijusteringsobjektiver. For at fjerne øjestykket
skal du tage let fat om det med pege- og
tommelfinger og dreje det som vist.
23
Montér et objektiv
Pas på, at der ikke kommer støv ind i kameraet, når objektivet fjernes.
Der benyttes generelt et AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)objektiv til illustrationerne i denne brugervejledning.
Montér objektivet som vist.
Fjern
kamerahusdækslet
X
Fjern bagdækslet
Monteringsmærke (kamera)
Få monteringsmærkerne
til at flugte
Monteringsmærke (objektiv)
Drej objektivet som vist, indtil det falder i hak
24
A Afmontering af objektivet
Kameraet skal være slukket ved afmontering og
udskiftning af objektiver. Objektivet afmonteres
ved at trykke på objektivudløserknappen (q) og
holde den nede, mens objektivet drejes med uret
(w). Når du har fjernet objektivet, skal du sætte
objektivdæksel og kamerahusdæksel på igen.
A Objektivets fokusindstilling
Hvis objektivet er udstyret med en knap til
fokusindstilling, skal du vælge
autofokusindstilling (A, M/A eller A/M).
X
D
CPU-objektiver med blænderinge
Hvis der er tale om CPU-objektiver med blændering (0 320), skal blænden
fastlåses ved minimumindstillingen (højeste blændeværdi).
A Ikke-CPU-/ikke-AI-objektiver
Kameraet kan anvendes med ikke-CPU-objektiver og objektiver uden AImekanismer (ikke-AI-objektiver; 0 163).
A Billedområde
Billedområdet i DX-format vælges automatisk, når
der er et DX-objektiv monteret (0 51).
Billedområde
25
Grundlæggende opsætning
Der vises en dialogboks for valg af sprog, første gang du tænder for
kameraet. Vælg et sprog, og indstil tid og dato. Der kan ikke tages
billeder, før du har indstillet tid og dato.
1
Tænd kameraet.
Der vises en dialogboks for valg af sprog.
2
Vælg et sprog.
Tryk på 1 eller 3 for at markere
det ønskede sprog, og tryk på J.
X
3
Vælg en tidszone.
Der vises en dialogboks for valg
af tidszone. Tryk på 4 eller 2 for
at markere den lokale tidszone
(feltet UTC viser forskellen
mellem den valgte tidszone og
Coordinated Universal Time, eller UTC, i timer), og tryk på J.
4
Vælg et datoformat.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge
den rækkefølge år, måned og dag
vises i. Tryk på J for at fortsætte
til næste trin.
26
5
Slå sommertid til eller fra.
Indstillingerne for sommertid
vises. Sommertid er slået fra som
standard; hvis sommertid er slået
til i den lokale tidszone, skal du
trykke på 1 for at markere Til og
trykke på J.
6
Indstil dato og tid.
Dialogboksen til højre vises. Tryk
på 4 eller 2 for at vælge et punkt,
og tryk på 1 eller 3 for at ændre.
Tryk på J for at indstille uret,
afslutte og gå til optageindstilling
(bemærk, at kameraet anvender et 24-timers ur).
X
A Indstilling af uret
Indstillingerne for sprog og dato/tid kan ændres til hver en tid ved hjælp af
indstillingerne Sprog (Language) (0 277) og Tidszone og dato (0 276) i
opsætningsmenuen. Kameraets ur kan også indstilles ved hjælp af data fra
en ekstra GPS-enhed (0 170).
A Urets batteri
Kameraets ur drives af en uafhængig, genopladelig energikilde, som
oplades, såfremt det er nødvendigt, når det primære batteri er isat, eller når
kameraet drives af et ekstra netstik og en lysnetadapter (0 323). To dages
opladning er nok til at forsyne uret i cirka tre måneder. Hvis kameraet viser
en advarsel ved opstart om, at uret ikke er indstillet, og ikonet Y blinker i
informationsvisningen, er urets batteri afladet, og uret er blevet nulstillet.
Indstil uret til den korrekte tid og dato.
A Kameraets ur
Kameraets ur er mindre præcist end de fleste andre ure og vægure.
Kontrollér uret i forhold til mere præcise ure med jævne mellemrum, og stil
det efter behov.
27
Justér søgerfokus
Kameraet er udstyret med dioptrijustering, der gør det muligt at tage
højde for forskelle i brugernes syn. Kontrollér, at visningen i søgeren
er i fokus, før du komponerer billeder i søgeren.
1
Tænd kameraet.
Fjern objektivdækslet, og tænd kameraet.
2
X
Fokusér med søgeren.
Drej dioptrijusteringen, til
fokuspunktets markeringer er i
skarpt fokus. Når du anvender
dioptrijusteringen med øjet mod
søgeren, skal du passe på ikke at
få en finger eller en fingernegl i øjet.
Fokuspunktets
markeringer
Søger er ikke i fokus
Søger i fokus
A Justering af søgerfokus
Hvis du ikke kan fokusere med søgeren som ovenfor beskrevet, skal du
vælge single autofokus (AF-S; 0 59), enkeltpunkts-AF (0 62) og midterste
fokuspunkt (0 65) og derefter komponere et motiv med høj kontrast i
midterste fokuspunkt og trykke udløserknappen halvt ned for at få
kameraet til at fokusere. Med kameraet i fokus anvendes dioptrijusteringen
for at få motivet til at fremstå i klart fokus i søgeren. Hvis det er nødvendigt,
kan søgerfokus justeres yderligere ved hjælp af ekstra korrigerende
objektiver (0 324).
28
sGrundlæggende
fotografering og
billedvisning
Fotografering
Tænd kameraet
s
Før du tager billeder, skal du tænde kameraet og kontrollere
batteriniveauet og antal resterende eksponeringer som beskrevet
nedenfor.
1
Tænd kameraet.
Afbryder
Tænd kameraet. Kontrolpanelet
tændes, og visningen i søgeren
lyser op.
2
Kontrollér batteriniveauet.
Kontrollér batteriniveauet på
kontrolpanelet eller i søgeren.
Ikon
Kontrolpanel
L
K
Søger
—
—
H
d
H
(blinker)
d
(blinker)
Beskrivelse
Batteriet er ladet helt op.
Batteriet er delvist afladet.
Lavt batteriniveau. Oplad batteriet, eller
hav et ekstra batteri klar.
Batteriet afladet; lukkerudløsning
deaktiveres. Oplad eller udskift batteriet.
29
3
Kontrollér antallet af resterende billeder.
Kontrolpanelet viser det antal billeder, der
kan optages med de aktuelle indstillinger
(værdier over 1000 rundes ned til
nærmeste hundrede, fx vises værdier
mellem 2900 og 2999 som 2,9 k). Når dette
antal når nul, blinker A i billedtælleren,
mens lukkertidsvisningerne viser et blinkende n eller j.
Isæt et andet hukommelseskort, eller slet nogle billeder.
Vælg en eksponeringsindstilling
s
Løft hjulet for eksponeringsindstilling, og drej
det til den ønskede indstilling.
A Rensning af billedsensoren
Kameraet vibrerer lavpasfilteret, der dækker billedsensoren, for at fjerne
støv, når kameraet tændes eller slukkes (0 329).
30
Klargør kameraet
Når du komponerer billeder i søgeren, skal du
holde grebet i højre hånd og holde
kamerahuset eller objektivet med venstre
hånd. Hold albuerne let ind til kroppen for at få
støtte, og anbring den ene fod et halvt skridt
foran den anden, så overkroppen holdes i ro.
Når du komponerer billeder i portræt (højt)
format, skal du holde kameraet som vist
nederst i de tre illustrationer til højre.
s
Fokusér, og optag
1
Tryk udløserknappen
halvt ned.
Fokuspunkt
Tryk udløserknappen
halvt ned for at fokusere.
Det aktive fokuspunkt
vises.
Fokusindikator Bufferkapacitet
31
2
Kontrollér indikatorerne i søgeren.
Når fokusering er udført, vises fokusindikatoren (I) i søgeren.
Søgervisning
I
2
4
2 4
(blinker)
Beskrivelse
Motiv i fokus.
Fokuspunktet er mellem kameraet og motivet.
Fokuspunktet er bagved motivet.
Kameraet er ude af stand til at fokusere på
motivet i fokuspunktet ved hjælp af autofokus.
Mens udløserknappen er trykket halvt ned, låser fokus,
og antallet af eksponeringer, der kan lagres i
hukommelsesbufferen ("t"; 0 47) vises i
søgervisningen.
s
For information om løsninger, hvis kameraet er ude af stand til at
fokusere med autofokus, se "Få gode resultater med autofokus"
(0 61).
3
Optag.
Tryk forsigtigt udløserknappen
helt ned for derefter at udløse
lukkeren og tage billedet. Mens
billedet optages på
hukommelseskortet, lyser
Hukommelseskortlampe
hukommelseskortlampen. Du
må ikke tage hukommelseskortet
ud eller fjerne eller frakoble strømforsyningen, før lampen er slukket,
og optagelsen er færdig.
32
A Udløserknappen
Kameraet har en to-trins-udløserknap. Kameraet fokuserer, når
udløserknappen trykkes halvt ned. Tryk udløserknappen helt ned for at tage
billedet.
Fokusér: Tryk
udløserknappen halvt
ned
Optag: Tryk
udløserknappen helt
ned
A Standbytimeren
Lukkertids- og blændevisningerne på kontrolpanelet og i søgeren slukker,
hvis der ikke udføres nogen handlinger i omtrent 6 sekunder, hvilket
reducerer belastningen af batteriet. Tryk udløserknappen halvt ned for at
aktivere visningen igen. Det tidsrum, der går, inden standbytimeren
automatisk udløber, kan vælges med brugerindstilling c2 (Standbytimer,
0 251).
Lysmåling er
aktiveret
Lysmåling er
deaktiveret
s
Lysmåling er
aktiveret
A Visning af "Kamera slukket"
Hvis der er isat et batteri og hukommelseskort,
vises antal resterende billeder, når kameraet
slukkes.
Kontrolpanel
33
Grundlæggende billedvisning
1
Tryk på knappen K.
Der vises et billede på
skærmen.
Knappen K
2
s
Få vist flere billeder.
Du kan få vist flere billeder ved at
trykke på 4 eller 2. Du kan få vist
yderligere oplysninger om det
aktuelle billede ved at trykke på
1 og 3 (0 188).
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D f
100
50mm
0, 0
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
Du kan afslutte billedvisningen
og gå tilbage til
optageindstillingen ved at trykke
udløserknappen halvt ned.
A Billedtjek
Når Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 232), vises
billederne automatisk på skærmen i nogle få sekunder efter optagelse.
34
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Sletning af uønskede billeder
For at slette billedet, der aktuelt vises på skærmen, skal du trykke på
knappen O. Bemærk, at når billeder er blevet slettet, kan de ikke
gendannes.
1
Få vist billedet.
Få vist det billede, du ønsker at slette, som
beskrevet på forrige side.
2
Slet billedet.
s
Tryk på knappen O. Der vises
en dialogboks for
bekræftelse; tryk igen på
knappen O for at slette
billedet og vende tilbage til
Knappen O
billedvisning. For at afslutte
uden at slette billedet skal du trykke på knappen K.
A Slet
For at slette flere valgte billeder (0 205), alle billeder taget på en valgt dato
(0 206) eller alle billeder i den aktuelle billedvisningsmappe (0 205) skal
du anvende indstillingen Slet i billedvisningsmenuen.
35
#
Eksponeringsindstilling
For at vælge eksponeringsindstilling skal du
løfte og dreje hjulet for
eksponeringsindstilling.
Indstilling
#
P
S
A
M
36
Beskrivelse
Programautomatik (0 38): Kameraet indstiller lukkertid og blænde, så
der opnås optimal eksponering. Anbefales til snapshots og andre
situationer, hvor der ikke er ret meget tid til at justere
kameraindstillingerne.
Lukkertidsprioriteret automatik (0 39): Brugeren vælger lukkertid;
kameraet vælger blænde, så der opnås det bedste resultat.
Anvendes til at fastfryse eller sløre bevægelse.
Blændeprioriteret automatik (0 41): Brugeren vælger lukkertid;
kameraet vælger blænde, så der opnås det bedste resultat.
Anvendes til at sløre baggrunden eller bringe både for- og
baggrund i fokus.
Manuel (0 42): Brugeren styrer både lukkertid og blænde. Indstil
lukkertiden til Bulb (B) eller Langtidseksponering (T) ved
langtidseksponeringer.
A Objektivtyper
Ved anvendelse af CPU-objektiv med blændering (0 320) skal du låse
blænderingen ved mindste blænde (højeste blændeværdi). Type G- og Eobjektiver har ikke en blændering.
Ved anvendelse af ikke-CPU-objektiver (0 163) skal du vælge
eksponeringsindstillingerne A eller M og justere blænden med
objektivblænderingen. Hvis eksponeringsindstilling P eller S er valgt med et
ikke-CPU-objektiv, fungerer kameraet i eksponeringsindstilling A og 7 vises i
søgeren. Se side 318 for yderligere information.
A Ikke-CPU-objektiver (0 163)
Anvend objektivblænderingen til at justere
blænden. Hvis objektivets maksimumblænde er
blevet angivet ved hjælp af punktet Data om
ikke-CPU objektiv i opsætningsmenuen
(0 163), når et ikke-CPU-objektiv er monteret,
vises den aktuelle blændeværdi i søgeren og på
kontrolpanelet, rundet op til det nærmeste hele
stop. Ellers viser blændevisningerne kun antallet
af stop (F med maksimumblænden vist som FA), og blændeværdien skal
aflæses på objektivblænderingen. Blænden for objektiver uden AImekanismer (ikke-AI-objektiver) justeres ved hjælp af
objektivblænderingen. Ændringer af blænden vises ikke i
kameravisningerne; anvend det sekundære kommandohjul til at indstille
kameraet til blænden valgt med blænderingen (0 168).
#
37
P: Programautomatik
I denne indstilling justerer kameraet automatisk
lukkertid og blændeåbning i henhold til et
indbygget program for at sikre optimal
eksponering i de fleste situationer.
#
A Fleksibelt program
I eksponeringsindstilling P kan forskellige
kombinationer af lukkertid og blænde vælges ved
at dreje det primære kommandohjul, mens
lysmålerne er tændt ("fleksibelt program"). Drej
hjulet til højre for at få store blænder (lave
blændeværdier), der slører detaljer i baggrunden,
eller korte lukketider, der "fastfryser" bevægelser.
Primært
Drej hjulet til venstre for at opnå små blænder
kommandohjul
(høje blændeværdier), der giver øget
dybdeskarphed eller lange lukkertider, der slører
bevægelser. Alle kombinationer giver samme
eksponering. Mens det fleksible program er aktivt,
Søger
vises indikatoren E i søgeren.
Standardindstillingerne for lukkertid og blændeåbning kan gendannes ved
at dreje det primære kommandohjul, indtil indikatoren ikke længere vises,
vælge en anden eksponeringsindstilling eller slukke kameraet.
A Se også
Se side 339 for information om det indbyggede eksponeringsprogram.
38
S: Lukkertidsprioriteret automatik
I lukkertidsprioriteret automatik drejer du
lukkertidshjulet, mens kameraet automatisk
vælger den blændeåbning, der giver den
optimale eksponering. Hjulet låser ved
indstillingerne 1/3 STEP, X og T; for at vælge en
anden indstilling skal du holde
oplåsningsknappen til lukkertidshjulet nede, mens du drejer hjulet.
Lukkertidshjul
#
Oplåsningsknap til lukkertidshjul
1/4000 sek.–1/2 sek.
Trin på 1/3 EV (0 40)
Flashsynkronisering
(0 257)
1–4 sek. (rød)
• Indstillingerne T (langtidseksponering, 0 44) og B (bulb, 0 44)
træder kun i kraft i eksponeringsindstilling M.
A Se også
For information om anvendelse af kommandohjulet til finindstilling af
lukkertiden valgt med lukkertidshjulet, se brugerindstilling f11 (Nem
ændring af lukkertid; 0 270). Se side 347 for information om, hvad du skal
gøre ved visning af de blinkende indikatorer "A" eller "%" i
lukkertidsvisningerne.
39
1/3 STEP (Eksponeringsindstillingerne S og M)
Når lukkertidshjulet drejes over på
1/3 STEP, kan lukkertiden justeres i trin
på 1/3 EV ved at dreje det primære
kommandohjul; den valgte lukkertid
vises på kontrolpanelet og i søgeren.
Vælg blandt værdier mellem 1/4000 og
30 sek. I eksponeringsindstilling M,
kan lukkertiderne "Bulb" og
"Langtidseksponering" anvendes til
optagelse af langtidseksponeringer.
#
40
Primært
kommandohjul
A: Blændeprioritet
I blændeprioriteret automatik vælger du
blænden, mens kameraet automatisk vælger
den lukkertid, der giver den optimale
eksponering. Drej det sekundære
kommandohjul, mens lysmålerne er tændt, for
at vælge en blændeåbning mellem mindste og
største værdi for objektivet. Den valgte blænde
vises på kontrolpanelet og i søgeren.
Sekundært
kommandohjul
#
A Objektiver med blænderinge
Hvis Blændering er valgt for brugerindstilling f7 (Tilpas kommandohjul) >
Blændeindstilling (0 268), kan du indstille blænden ved hjælp af
objektivblænderingen.
A Eksempelvisning af dybdeskarphed
For at se effekten af blænden skal du trykke på
knappen Pv og holde den nede. Objektivet
nedjusteres til den blændeværdi, der er valgt af
kameraet (eksponeringsindstillingerne P og S) eller
den brugervalgte værdi
(eksponeringsindstillingerne A og M), hvilket
muliggør eksempelvisning af dybdeskarphed i
søgeren.
Knappen Pv
A Brugerindstilling e5—Pilotlys
Denne indstilling styrer, hvorvidt ekstra flashenheder, der understøtter
Nikon Creative Lighting System (CLS; 0 118), udsender pilotlys, når der
trykkes på knappen Pv. Se side 259 for yderligere information.
41
M: Manuel
l manuel eksponeringsindstilling styrer du både
lukkertid og blænde. Når lysmålerne er slået til,
skal du dreje det sekundære kommandohjul for
at indstille blænden til værdier mellem
objektivets minimum- og maksimumværdier;
for at indstille lukkertiden skal du holde
oplåsningsknappen til lukkertidshjulet nede, mens du drejer på
lukkertidshjulet. Anvend eksponeringsindikatorerne for at kontrollere
eksponeringen.
#
Sekundært
kommandohjul
1/4000 sek.–1/2 sek.
Trin på 1/3 EV (0 40)
Flashsynkronisering
(0 257)
Lukkertidshjul Langtidseksponeringer
(0 44)
1–4 sek. (rød)
42
A Objektiver med blænderinge
Hvis Blændering er valgt for brugerindstilling f7 (Tilpas kommandohjul) >
Blændeindstilling (0 268), kan du indstille blænden ved hjælp af
objektivblænderingen.
A Eksponeringsindikatoren
Hvis der er valgt en anden lukkertid end "bulb" eller "langtidseksponering",
viser eksponeringsindikatoren i søgeren, hvorvidt billedet bliver under- eller
overeksponeret ved de aktuelle indstillinger. Hvis lysmålingssystemets
grænser er overskredet, blinker visningerne.
Optimal eksponering
Undereksponeret med
1/3 EV
Overeksponeret med mere
end 2 EV
A Se også
For information om anvendelse af kommandohjulet til finindstilling af
lukkertiden valgt med lukkertidshjulet, se brugerindstilling f11 (Nem
ændring af lukkertid; 0 270). For information om spejlvending af
eksponeringsindikatorerne, så negative værdier vises til højre og positive
værdier til venstre, se brugerindstilling f10 (Spejlvend indikatorer, 0 269).
#
43
❚❚ Langtidseksponeringer (kun indstilling M)
#
Vælg følgende lukkertider for
langtidseksponeringer af lyskilder i bevægelse,
stjerner, nattehimmel eller fyrværkeri.
• Bulb (B): Lukkeren forbliver åben, mens
udløserknappen holdes nede. For at undgå
slør skal du anvende et stativ, en ekstra trådløs Eksponeringslængde:
35 sek.
fjernbetjening (0 325) eller en
Blændeåbning: f/25
fjernbetjeningsledning (0 325).
• Langtidseksponering (T): Start eksponeringen ved
at anvende udløserknappen på kameraet, en ekstra
fjernbetjeningsledning eller en trådløs fjernbetjening. Lukkeren
forbliver åben i tredive minutter, eller indtil der trykkes på knappen
endnu en gang.
Montér kameraet på et stativ, eller anbring det på et stabilt og plant
underlag, før du fortsætter. For at undgå strømtab, før eksponeringen
er færdig, skal du anvende et fuldt opladet batteri eller en ekstra
lysnetadapter og et netstik. Bemærk, at støj (lyse pletter, tilfældigt
spredte, lyse pixels eller tåge) kan forekomme på
langtidseksponeringer; før optagelse skal du vælge Til for Støjreduk.
ved langtidseksp. i optagemenuen (0 242). For at forhindre at det
lys, der kommer ind via søgeren, forstyrrer billederne eller
eksponeringen, skal du tildække søgeren med det medfølgende
øjestykkedæksel (0 23).
1
44
Drej hjulet for
eksponeringsindstilling hen
på M.
Hjul for eksponeringsindstilling
2
Vælg en lukkertid.
Lukkertidshjul
Mens du holder
oplåsningsknappen til
lukkertidshjulet nede, skal du
dreje lukkertidshjulet hen på B
(bulb) eller T
(langtidseksponering; hvis du
Oplåsningsknap til
drejer lukkertidshjulet hen på
lukkertidshjul
1/3 STEP, kan du vælge lukkertiden
ved at dreje det primære
kommandohjul). Ved lukkertiden
"bulb" viser kontrolpanelet og
Bulb
søgeren A, mens der vises
% ved valg af
"langtidseksponering".
#
Langtidseksponering
3
Åbn lukkeren.
Bulb: Tryk udløserknappen på enten kameraet, den ekstra
fjernbetjeningsledning eller den trådløse fjernbetjening helt ned
efter fokusering. Hold udløserknappen nede, indtil
eksponeringen er færdig.
Langtidseksponering: Tryk udløserknappen helt ned.
4
Luk lukkeren.
Bulb: Flyt fingeren fra udløserknappen.
Langtidseksponering: Tryk udløserknappen helt ned. Optagelsen
slutter automatisk efter tredive minutter.
45
k
Udløserindstilling
Valg af udløserindstilling
For at vælge en udløserindstilling skal du dreje
hjulet til valg af udløserindstilling hen på den
ønskede indstilling (0 7).
Indstilling
k
S
CL
CH
J
E
MUP
Beskrivelse
Enkeltbillede: Kameraet tager ét billede, hver gang der trykkes på
udløserknappen.
Kontinuerlig lav hastighed: Mens udløserknappen holdes nede,
optager kameraet 1–5 billeder i sekundet. 1 Du kan vælge
billedhastighed ved hjælp af brugerindstilling d5 (Optagehast. for
CL-indst., 0 254).
Kontinuerlig høj hastighed: Mens udløserknappen holdes nede,
optager kameraet op til 5,5 billeder i sekundet. 2
Dæmpet lukkerlyd: Som for enkeltbillede, bortset fra, at spejlet ikke
klikker tilbage på plads, når udløserknappen er trykket helt ned.
Det betyder, at brugeren kan styre timingen af spejlets kliklyd, som
også er mere stille end i enkeltbilledindstilling. Desuden lyder
bippet ikke uanset indstillingen valgt for brugerindstilling d1 (Bip;
0 253).
Selvudløser: Tag billeder med selvudløseren (0 48).
Hævet spejl: Vælg denne indstilling for at minimere kamerarystelser i
tele- eller makrofotografering eller i andre situationer, hvor den
mindste bevægelse af kameraet kan skabe slørede billeder.
1 Gennemsnitlig billedhastighed med et EN-EL14a-batteri, kontinuerlig AF,
manuel eller lukkertidsprioriteret autoeksponering, en lukkertid på 1/200 sek. eller
kortere, andre resterende indstillinger end brugerindstilling d5 ved
standardværdier og resterende hukommelse i hukommelsesbufferen.
2 Gennemsnitlig billedhastighed med et EN-EL14a-batteri, kontinuerlig AF,
manuel eller lukkertidsprioriteret autoeksponering, en lukkertid på 1/200 sek. eller
kortere, andre indstillinger ved standardværdier og resterende hukommelse i
hukommelsesbufferen.
46
Billedhastigheden falder ved lange lukkertider eller meget små
blænder (høje blændeværdier), når modvirkning af rystelser
(tilgængelig med VR-objektiver) eller auto ISO-følsomhedsstyring er
slået til (0 70, 72), eller når batteriniveauet er lavt.
A Hukommelsesbufferen
Kameraet er udstyret med en hukommelsesbuffer
til midlertidig lagring, så du kan blive ved med at
fotografere, mens der gemmes billeder på
hukommelseskortet. Der kan tages op til 100
billeder i træk; bemærk dog, at billedhastigheden
falder, når bufferen er fuld (tAA). Det omtrentlige
antal billeder, der kan lagres i
hukommelsesbufferen med de aktuelle indstillinger, vises i billedtællerne i
søgeren og på kontrolpanelet, når der trykkes på udløserknappen.
Illustrationen til højre viser visningen, når der endnu er plads i bufferen til
omkring 55 billeder.
k
Mens billederne optages over på hukommelseskortet, lyser
hukommelseskortlampen. Afhængigt af optageforholdene og
hukommelseskortets ydeevne kan optagelsen tage fra få sekunder til få
minutter. Du må ikke tage hukommelseskortet ud eller fjerne eller frakoble
strømforsyningen, før hukommelseskortlampen er slukket. Hvis kameraet
slukkes, mens der stadig er data i bufferen, slukker strømmen ikke, før alle
billeder i bufferen er blevet optaget. Hvis batteriet aflades, mens der stadig
er billeder i bufferen, deaktiveres udløseren, og billederne bliver overført til
hukommelseskortet.
A Live View
Hvis der anvendes en kontinuerlig udløserindstilling i Live Viewfotografering (0 172), vises billederne i stedet for billedet, der ses gennem
objektivet, når der trykkes på udløserknappen.
A Se også
For information om valg af maksimalt antal billeder, der kan tages i en
enkelt billedserie, se brugerindstilling d6 (Maks. kont. udløsning, 0 254).
For information om antallet af billeder, der kan tages i en enkelt billedserie,
se side 364.
47
Selvudløserindstilling
Selvudløseren kan bruges til at reducere kamerarystelser eller i
forbindelse med selvportrætter.
1
Placér kameraet på et stativ.
Montér kameraet på et stativ, eller anbring kameraet på et stabilt
og plant underlag.
2
Vælg selvudløserindstilling.
Drej hjulet til valg af
udløserindstilling hen på E.
k
Hjul til valg af udløserindstilling
3
Komponér billedet.
A Tildæk søgeren
For at forhindre at det lys, der kommer ind via søgeren, forstyrrer
billederne og eksponeringen, skal du tildække søgeren med det
medfølgende DK-26-øjestykkedæksel (0 23).
4
Tag billedet.
Tryk udløserknappen halvt ned
for at fokusere, og tryk den
derefter helt ned for at starte
selvudløseren (bemærk, at timeren ikke starter, hvis kameraet er
ude af stand til at fokusere eller i andre situationer, hvor lukkeren
ikke kan udløses). Selvudløserlampen begynder at blinke. To
sekunder før billedet tages, holder selvudløserlampen op med at
blinke. Lukkeren udløses, ti sekunder efter at timeren starter. For
at annullere optagelse skal du vælge en anden udløserindstilling.
48
A Se også
For information om valg af varighed af selvudløser, antal billeder taget og
intervallet mellem optagelser, se brugerindstilling c3 (Selvudløser; 0 252).
For information om styring af biplydene, der lyder ved anvendelse af
selvudløser, se brugerindstilling d1 (Bip; 0 253).
k
49
Indstillingen Hævet spejl
Vælg denne indstilling for at minimere slør som følge af
kamerabevægelser, når spejlet hæves. Det anbefales at anvende
stativ.
1
Vælg indstillingen hævet
spejl.
Drej hjulet til valg af
udløserindstilling hen på MUP.
Hjul til valg af udløserindstilling
2
Hæv spejlet.
Komponér billedet, fokusér, og tryk derefter
udløserknappen helt ned for at hæve
spejlet.
k
D Hævet spejl
Når spejlet er hævet, kan billeder ikke indrammes i søgeren, og der
udføres ikke autofokus og lysmåling.
3
Tag et billede.
Tryk igen udløserknappen helt ned for at
tage et billede. For at undgå slør som følge
af kamerabevægelser skal du trykke
forsigtigt på udløserknappen. Spejlet sænkes, når optagelsen er
færdig.
A Indstillingen Hævet spejl
Der tages automatisk et billede, hvis der ikke udføres nogen handlinger i
omkring 30 sek., efter at spejlet er blevet hævet.
50
dIndstillinger for
billedoptagelse
Billedområde
Vælg et billedområde mellem fra FX (36×24) 1,0× og DX (24×16) 1,5×.
Søgervisning
d
Billede med FX
billedområde
(36×24)
Billede med DX
billedområde
(24×16)
A DX-objektiver
DX-objektiver er beregnet til anvendelse med DX-formatkameraer og har
en mindre billedvinkel end objektiverne til 35 mm-formatkameraer. Hvis
Automatisk DX-beskæring er slået fra, og FX (36×24) 1.0× (FX-format) er
valgt for Vælg billedområde, når et DX-objektiv er monteret, kan billedets
kanter formørkes. Dette kan muligvis ikke ses i søgeren, men når billederne
vises, kan du måske se et fald i opløsningen, eller at billedets kanter er
mørklagte.
51
❚❚ Vælg billedområde
Vælg billedområdet, der anvendes, når et ikkeDX-objektiv er monteret, eller et DX-objektiv
er monteret med Fra valgt for Automatisk
DX-beskæring (0 53).
Indstilling
FX (36×24)
c 1.0× (FXformat)
DX (24×16)
a 1.5× (DXformat)
d
Beskrivelse
Billederne optages i FX-format ved hjælp af hele
området i billedsensoren (36,0×23,9 mm) og giver en
billedvinkel svarende til et NIKKOR-objektiv på et 35
mm-kamera.
Et område midt i billedsensoren på 23,4×15,5 mm
anvendes til at optage billeder i DX-format. For at
beregne objektivets omtrentlige brændvidde i 35 mmformat skal du gange med 1,5.
❚❚ Automatisk DX-beskæring
Vælg, hvorvidt der automatisk skal vælges DXbeskæring, når der er monteret et DX-objektiv.
Indstilling
Til
Fra
Beskrivelse
Kameraet vælger automatisk DX-beskæring, når der er monteret et
DX-objektiv. Hvis der er monteret et andet objektiv, anvendes
beskæringen valgt for Vælg billedområde.
Beskæringen valgt for Vælg billedområde anvendes.
A Søgervisningen
Beskæringen i DX-format vises til højre; du kan få
vist området omkring beskæringen med gråt, når
Fra er valgt for brugerindstilling a5 (Fremhævelse
af fokuspunkt) > Fremhævelse af AF-punkt
(0 248).
DX-format
52
Billedområdet kan indstilles ved hjælp af indstillingen Billedområde i
optagemenuen eller ved at trykke på en knap eller dreje et
kommandohjul.
❚❚ Menuen for billedområde
1
Vælg Billedområde i
optagemenuen.
Tryk på G for at få vist
menuerne. Markér
Billedområde i
optagemenuen (0 235), og
tryk på 2.
2
3
Knappen G
Vælg en indstilling.
Markér Automatisk DXbeskæring eller Vælg
billedområde, og tryk på 2.
d
Justér indstillingerne.
Vælg en indstilling, og tryk på J.
Den valgte beskæring vises i
søgeren (0 52).
A Billedområde
Den valgte indstilling vises i informationsvisningen.
53
❚❚ Kameraknapper
1
2
Tildel valg af billedområde til en kameraknap.
Vælg Vælg billedområde som indstillingen "tryk +
kommandohjul" som kamerastyring i brugerindstillingsmenuen
(0 266). Valg af billedområde kan tildeles til knappen
Fn (brugerindstilling f4, Tilknyt knappen Fn, 0 263), knappen
Pv (brugerindstilling f5, Tilknyt dybdeskarphedsknap, 0 266)
eller knappen A AE-L/AF-L (brugerindstilling f6 Tilknyt knappen
AE-L/AF-L, 0 267).
Anvend den valgte knap til at vælge et billedområde.
Billedområdet kan vælges ved at trykke på den valgte knap og
dreje det primære eller sekundære kommandohjul, indtil den
ønskede beskæring vises i søgeren (0 51).
d
Du kan få vist den aktuelt valgte indstilling
for billedområde ved at trykke på knappen
for at få vist billedområdet i søgeren eller
informationsvisningen. FX-formatet vises
som "36 – 24" og DX-formatet som "24 – 16".
D Automatisk DX-beskæring
Den valgte knap kan ikke anvendes til valg af billedområde, når et DXobjektiv er monteret, og Automatisk DX-beskæring er slået til.
A Billedstørrelse
Billedstørrelsen varierer med indstillingen valgt for billedområde (0 58).
54
Billedkvalitet og -størrelse
Tilsammen bestemmer billedkvaliteten og -størrelsen, hvor meget
hvert billede fylder på hukommelseskortet. Store billeder med højere
kvalitet kan udskrives i store størrelser, men kræver samtidig mere
hukommelse. Det betyder, at der kan gemmes færre sådanne billeder
på hukommelseskortet (0 364).
Billedkvalitet
Vælg et filformat og en komprimeringsgrad (billedkvalitet).
Indstilling
NEF (RAW)
TIFF (RGB)
JPEG fine
JPEG normal
JPEG basic
NEF (RAW) +
JPEG fine
NEF (RAW) +
JPEG normal
NEF (RAW)+
JPEG basic
Filtype
Beskrivelse
Raw-data fra billedsensoren gemmes direkte på
NEF hukommelseskortet. Indstillinger som hvidbalance
og kontrast kan justeres efter optagelse.
Optag ukomprimerede TIFF-RGB-billeder ved en
TIFF farvedybde på 8 bits pr. kanal (24-bit farve). TIFF
(RGB) understøttes af en bred vifte af
billedbehandlingsprogrammer.
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad på
cirka 1:4 (fin kvalitet). *
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad på
JPEG
cirka 1:8 (normal kvalitet). *
Optag JPEG-billeder ved en komprimeringsgrad på
cirka 1:16 (basis billedkvalitet). *
Der optages to billeder, et NEF-billede (RAW) og et
JPEG-billede i fin kvalitet.
NEF/ Der optages to billeder, ét i NEF (RAW) og et JPEGJPEG billede i normal kvalitet.
Der optages to billeder, ét i NEF (RAW) og et JPEGbillede i basiskvalitet.
d
* Størrelsesprioritet valgt for JPEG-komprimering.
55
Billedkvaliteten vælges ved at trykke på knappen X (T) og dreje
det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises i
informationsvisningen.
Knappen X (T)
Primært
kommandohjul
Informationsvisning
d
A Optagemenuen
Billedkvalitet kan også justeres ved hjælp af
indstillingen Billedkvalitet i optagemenuen
(0 235).
A NEF-billeder (RAW)
Du kan få vist NEF-billeder (RAW) på kameraet eller ved hjælp af software
som Capture NX 2 (forhandles separat; 0 325) eller ViewNX 2 (tilgængelig
på den medfølgende ViewNX 2-CD). Bemærk, at indstillingen valgt for
billedstørrelse ikke påvirker størrelsen på NEF-billeder (RAW); når NEFbilleder (RAW) vises på en computer, har billederne samme mål som angivet
for store (størrelsen #) billeder i tabellen på side 58. JPEG-kopier af NEFbilleder (RAW) kan oprettes med indstillingen NEF-behandling (RAW) i
retoucheringsmenuen (0 300).
A NEF+JPEG
Når billeder taget ved indstillingen NEF (RAW) + JPEG vises på kameraet,
vises kun JPEG-billedet. Når billeder taget ved disse indstillinger slettes,
slettes både NEF- og JPEG-billeder.
56
Optagemenuen indeholder følgende indstillinger. Tryk på knappen
G for at få vist menuerne, markér den ønskede indstilling, og tryk
på 2.
❚❚ JPEG-komprimering
Vælg type af komprimering for JPEG-billeder.
Indstilling
Beskrivelse
Billederne komprimeres, så de har en nogenlunde
O Størrelsesprioritet ensartet filstørrelse.
Optimal billedkvalitet. Filstørrelsen varierer
P Optimal kvalitet
afhængigt af det motiv, der optages.
❚❚ NEF-optagelse (RAW) > Type
Vælg komprimeringstype for NEF-billeder (RAW).
Indstilling
N
Komprimeret
uden tab
O Komprimeret
Ukomprimeret
Beskrivelse
NEF-billeder komprimeres ved hjælp af en
reversibel algoritme, som reducerer filstørrelsen
med omkring 20–40 % uden at påvirke
billedkvaliteten.
NEF-billeder komprimeres ved hjælp af en ikkereversibel algoritme, som reducerer filstørrelsen
med omkring 35–55 % næsten uden at påvirke
billedkvaliteten.
NEF-billeder komprimeres ikke.
d
❚❚ NEF-optagelse (RAW) > Farvedybde for NEF (RAW)
Vælg en farvedybde for NEF-billeder (RAW).
Indstilling
q 12 bit
r 14 bit
Beskrivelse
NEF-billeder (RAW) optages ved en farvedybde på
12 bit.
NEF-billeder (RAW) optages med en farvedybde på
14 bit, hvilket giver større filer end dem med en
farvedybde på 12 bit, men som øger de optagede
farvedata.
57
Billedstørrelse
Billedstørrelsen måles i pixels. Vælg mellem # Large (stor),
$ Medium (mellem) eller % Small (lille) (bemærk, at billedstørrelsen
varierer alt efter indstillingen valgt for Billedområde, 0 51):
Billedområde
FX (36×24) 1.0×
(FX-format)
DX (24×16) 1.5×
(DX-format)
Indstilling
Large
Medium
Small
Large
Medium
Small
Størrelse (pixels)
4928 × 3280
3696 × 2456
2464 × 1640
3200 × 2128
2400 × 1592
1600 × 1064
Udskriftsstørrelse (cm) *
41,7 × 27,8
31,3 × 20,8
20,9 × 13,9
27,1 × 18,0
20,3 × 13,5
13,5 × 9,0
* Omtrentlig størrelse, når der skrives ud ved 300 dpi. Udskriftsstørrelsen i tommer
svarer til billedstørrelsen i pixels divideret med printeropløsning i dots per inch
(dpi; 1 tomme=cirka 2,54 cm).
d
Billedstørrelsen vælges ved at trykke på knappen X (T) og dreje
det sekundære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises i
informationsvisningen.
Knappen X (T)
Sekundært
kommandohjul
A Optagemenuen
Billedstørrelsen kan også justeres ved hjælp af
indstillingen Billedstørrelse i optagemenuen
(0 235).
58
Informationsvisning
NFokus
Dette afsnit beskriver de tilgængelige fokusindstillinger, når
billederne komponeres i søgeren. Fokus kan justeres automatisk (se
herunder) eller manuelt (0 68). Brugeren kan også vælge fokuspunkt
til automatisk eller manuelt fokus (0 64) eller anvende fokuslås for at
komponere billederne igen efter fokusering (0 66).
Autofokus
For at anvende autofokus skal du
dreje knappen til valg af
fokusindstilling om på AF.
Knappen til valg af
fokusindstilling
N
Autofokusindstilling
Vælg mellem følgende autofokusindstillinger:
Indstilling
AF-S
AF-C
Beskrivelse
Single AF: Til stationære motiver. Fokus låser, når udløserknappen
trykkes halvt ned. I standardindstillingerne kan lukkeren kun
udløses, når fokusindikatoren (I) vises (fokusprioritet; 0 246).
Kontinuerligt AF: Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer
kontinuerligt, når udløserknappen trykkes halvt ned; hvis motivet
bevæger sig, iværksætter kameraet intelligent fokus-tracking
(0 60) for at forudsige den endelige afstand til motivet og justere
fokus efter behov. I standardindstillingerne kan lukkeren udløses,
hvad enten motivet er i fokus eller ej (udløserprioritet; 0 246).
59
Autofokusindstillingen kan vælges ved at trykke på knappen AFmetode og dreje det primære kommandohjul, indtil den ønskede
indstilling vises i søgeren.
Knappen AF-metode
Primært
kommandohjul
AF-S
AF-C
A Knappen B
N Ved
tilsigtet fokusering af kameraet har tryk på
knappen B samme effekt som at trykke
udløserknappen halvt ned.
Knappen B
A Intelligent fokus-tracking
I indstillingen AF-C starter kameraet intelligent fokus-tracking, hvis motivet
flytter sig hen mod eller væk fra kameraet, når udløserknappen trykkes halvt
ned, eller der trykkes på en af knappen B. Dette tillader kameraet at
spore fokus, mens det prøver at forudsige, hvor motivet er, når lukkeren
udløses.
A Se også
For information om fokusprioritet i kontinuerlig AF, se brugerindstilling a1
(Valg af AF-C-prioritering, 0 246). For information om brug af
udløserprioritet i single AF, se brugerindstilling a2 (Valg af AF-Sprioritering, 0 246). Se side 175 for information om tilgængelige
autofokusindstillinger i Live View.
60
A Opnå gode resultater med autofokus
Autofokus fungerer ikke tilfredsstillende i de situationer, der er angivet
nedenfor. Lukkeren kan deaktiveres, hvis kameraet er ude af stand til at
fokusere under disse forhold, eller fokusindikatoren (I) kan vises, og
kameraet kan afgive et bip, så lukkeren kan udløses, selv når motivet ikke er
i fokus. I disse tilfælde skal du fokusere manuelt (0 68) eller anvende
fokuslås (0 66) for at fokusere på et andet motiv på samme afstand og
derefter komponere billedet igen.
Der er kun lidt eller ingen kontrast mellem motivet og
baggrunden.
Eksempel: Motivet har samme farve som baggrunden.
Fokuspunktet indeholder motiver med forskellig afstand til
kameraet.
Eksempel: Motivet er inde i et bur.
Motivet domineres af regulære geometriske mønstre.
Eksempel: Persienner eller rækker af vinduer i en
skyskraber.
N
Fokuspunktet indeholder områder med skarpt
kontrasterende lysstyrke.
Eksempel: Motivet er halvt inde i skyggen.
Baggrundsobjekter synes større end motivet.
Eksempel: Der er en bygning i billedet bag motivet.
Motivet indeholder mange fine detaljer.
Eksempel: En blomstermark eller andre motiver, som er
små eller mangler variation i lysstyrken.
61
Indstilling af AF-metode
N
62
Vælg, hvordan fokuspunktet for autofokus udvælges.
• Enkeltpunkts-AF: Vælg fokuspunkt som beskrevet på side 64; kameraet
fokuserer udelukkende på motivet i det valgte fokuspunkt.
Anvendes til stationære motiver.
• Dynamisk område-AF: Vælg fokuspunktet som beskrevet på side 64. I
fokusindstillingen AF-C fokuserer kameraet baseret på information
fra de omkringliggende fokuspunkter, hvis motivet forlader det
valgte punkt kortvarigt. Antallet af fokuspunkter varierer med den
valgte indstilling:
- 9-punkts dynamisk område-AF: Vælges, når der er tid til at komponere
billedet eller ved fotografering af motiver, der bevæger sig
forudsigeligt (eksempelvis løbere eller racerbiler på en bane).
- 21-punkts dynamisk område-AF: Vælges ved fotografering af motiver,
der bevæger sig uforudsigeligt (eksempelvis spillere i en
fodboldkamp).
- 39-punkts dynamisk område-AF: Vælges ved fotografering af motiver,
der bevæger sig hurtigt, og som kun vanskeligt lader sig
komponere i søgeren (eksempelvis fugle).
• 3D-tracking: Vælg fokuspunktet som beskrevet på side 64. I
fokusindstillingen AF-C sporer kameraet motiver, der forlader det
valgte fokuspunkt, og vælger nye fokuspunkter efter behov.
Anvendes for hurtigt at komponere billeder af motiver, der bevæger
sig uregelmæssigt fra side til side (eksempelvis tennisspillere). Hvis
motivet forlader søgeren, skal du fjerne din finger fra
udløserknappen og komponere billedet igen med motivet i det
valgte fokuspunkt.
• Autopunkts-AF: Kameraet registrerer automatisk
motivet og vælger fokuspunktet. Hvis der
anvendes et type G-, E- eller D-objektiv
(0 320), kan kameraet skelne
menneskemotiver fra baggrunden for
forbedret motivregistrering. De aktive
fokuspunkter markeres kortvarigt, efter at kameraet fokuserer; i
indstillingen AF-C forbliver det primære fokuspunkt markeret, når de
andre fokuspunkter slukker.
Indstillingen af AF-metode kan vælges ved at trykke på knappen AFmetode og dreje det sekundære kommandohjul, indtil den ønskede
indstilling vises i søgeren.
Knappen AF-metode
Sekundært
kommandohjul
Søger
N
A 3D-tracking
Når udløserknappen trykkes halvt ned, lagres farverne i området omkring
fokuspunktet i kameraet. Som følge heraf kan du muligvis ikke opnå det
ønskede resultat med 3D-tracking, hvis motiverne har samme farve som
baggrunden, eller hvis de fylder en meget lille del af billedet.
63
A Indstilling af AF-metode
Indstilling af AF-metode vises i søgeren.
Indstilling af AF-metode
Søger
Enkeltpunkts-AF
Indstilling af AF-metode
39-punkts dynamisk AFområde *
Søger
9-punkts dynamisk AF3D-tracking
område *
21-punkts dynamisk AFAutovalg af AF-område
område *
* Kun det aktive fokuspunkt vises i søgeren. Resterende fokuspunkter giver
information for at assistere fokuseringen.
A Manuelt fokus
Enkeltpunkts-AF vælges automatisk, når der anvendes manuelt fokus.
A Se også
For information om justering af, hvor længe kameraet skal vente, før det
fokuserer på ny, når en genstand bevæger sig foran kameraet, se
brugerindstilling a3 (Fokus-tracking med Lock-On, 0 247). Se side 177 for
information om tilgængelige autofokusindstillinger i Live View.
N Valg af fokuspunkt
Kameraet tilbyder et valg af 39 fokuspunkter, som kan anvendes til at
komponere billeder med det primære motiv placeret næsten hvor
som helst i billedet.
1
Drej fokuspunktlåsen om på ●.
Dette betyder, at multivælgeren kan
anvendes til at vælge fokuspunktet.
Fokuspunktlås
64
2
Vælg fokuspunktet.
Anvend multivælgeren til at
vælge fokuspunktet i søgeren,
mens lysmålerne er sat til. Tryk på
J for at vælge det midterste
fokuspunkt.
Fokuspunktlåsen kan drejes om
til låst (L) position efter valg for at
undgå, at det valgte fokuspunkt
ændrer sig, når multivælgeren
trykkes ned.
N
A Autopunkts-AF
Fokuspunktet for autovalg af AF-område vælges automatisk; manuelt valg
af fokuspunkt er ikke muligt.
A Se også
For information om valg af, hvornår fokuspunktet skal fremhæves, se
brugerindstilling a5 (Fremhævelse af fokuspunkt, 0 248). For information
om indstilling af valg af fokuspunkt til "wrap around", se brugerindstilling a6
(Fokuspunkt wrap-around, 0 249). For information om valg af antal
fokuspunkter, der kan vælges med multivælgeren, se brugerindstilling a7
(Antal fokuspunkter, 0 249). For information om ændring af funktion for
knappen J, se brugerindstilling f2 (Knappen OK, 0 261).
65
Fokuslås
Fokuslås kan anvendes til at ændre kompositionen efter fokusering,
hvilket gør det muligt at fokusere på et motiv, som ikke vil være i et
fokuspunkt i den endelige komposition. Hvis kameraet er ude af stand
til at fokusere i autofokus (0 61), kan fokuslås ligeledes anvendes til at
komponere billedet igen efter fokusering på et andet motiv på
samme afstand som dit oprindelige motiv. Fokuslås er mest effektiv,
når der vælges en anden indstilling end autopunkts-AF for indstilling
af AF-metode (0 62).
1
Fokus.
Placér motivet i det valgte
fokuspunkt, og tryk
udløserknappen halvt ned for at
påbegynde fokusering.
Kontrollér, at fokusindikatoren
(I) fremkommer i søgeren.
N 2
Lås fokus.
Fokusindstillingen AF-C: Mens du trykker
udløserknappen halvt ned (q) skal
du trykke på knappen A AE-L/AF-L
(w) for at låse både fokus og
eksponering (ikonet AE-L vises i
søgeren). Fokus forbliver låst, mens
der trykkes på knappen A AE-L/AF-L,
selv hvis du senere fjerner fingeren
fra udløserknappen.
Udløserknap
Knappen A AE-L/AF-L
Fokusindstillingen AF-S: Fokus låser
automatisk, når fokusindikatoren
(I) vises, og forbliver låst, indtil du
fjerner fingeren fra udløserknappen. Fokus kan også låses ved at
trykke på knappen A AE-L/AF-L (se ovenfor).
66
3
Komponér billedet igen, og
optag.
Fokus forbliver låst mellem
billederne, hvis du holder
udløserknappen trykket halvt
ned (AF-S) eller holder knappen
A AE-L/AF-L trykket ind, så du kan tage flere billeder i træk ved
samme fokusindstilling.
Du må ikke ændre afstanden mellem kameraet og motivet, mens
fokuslås anvendes. Hvis motivet bevæger sig, skal du fokusere igen
ved den nye afstand.
N
A Låsning af fokus med knappen B
Under søgerfotografering kan du låse fokus (0 60) med knappen B i
stedet for udløserknappen. Hvis Kun AF-ON er valgt for brugerindstilling a4
(AF-aktivering, 0 247), fokuserer kameraet ikke, når udløserknappen
trykkes halvt ned; i stedet fokuserer kameraet, når der trykkes på knappen
B, hvorved fokus låser og forbliver låst, indtil der igen trykkes på
knappen igen. Lukkeren kan udløses ved langtidseksponering, uanset de
valgte indstillinger for brugerindstilling a1 (Valg af AF-C-prioritering,
0 246) og a2 (Valg af AF-S-prioritering, 0 246), og fokusindikatoren (I)
vises ikke i søgeren.
A Se også
Se brugerindstilling c1 (Udløserknap AE-L, 0 251) for information om
anvendelse af udløserknappen til låsning af eksponering og
brugerindstilling f6 (Tilknyt knappen AE-L/AF-L, 0 267) for information
om valg af funktion for knappen A AE-L/AF-L.
67
Manuelt fokus
Manuelt fokus er tilgængeligt for objektiver, der ikke understøtter
autofokus (ikke-AF NIKKOR-objektiver), eller når autofokus ikke giver
de ønskede resultater (0 61).
• AF-S-objektiver: Indstil knappen til objektivets fokusindstilling til M.
• AF-objektiver: Indstil objektivets knap Knappen til valg af
fokusindstilling
til fokusindstilling (hvis muligt) og
kameraets knap til fokusindstilling
til M.
D AF-objektiver
Anvend ikke AF-objektiver med
objektivets knap til fokusindstilling
sat til M og kameraets knap til valg af
fokusindstilling sat til AF. Overholdes
denne anvisning ikke, kan det
beskadige kameraet eller objektivet.
N
68
• Manuelle fokusobjektiver: Indstil kameraets knap til fokusindstilling til M.
For at fokusere manuelt skal du justere
objektivfokusringen, indtil det viste billede på
den gennemsigtige matskive i søgeren er i
fokus. Der kan tages billeder på et hvilket som
helst tidspunkt, selv når billedet ikke er i fokus.
❚❚ Den elektroniske afstandsmåler
Søgerens fokusindikator kan anvendes til at
bekræfte, om motivet i det valgte fokuspunkt er
i fokus (fokuspunktet kan vælges blandt hvilket
som helst af de 39 punkter). Efter placering af
motivet i det valgte fokuspunkt skal du trykke
udløserknappen halvt ned og dreje objektivets
fokusring, indtil fokusindikatoren (I) vises. Bemærk, at med de
opstillede motiver på side 61, vises fokusindikatoren muligvis nogle
gange, når motivet ikke er i fokus; bekræft fokus i søgeren, før du
tager billedet. For information om anvendelse af den elektroniske
afstandsmåler med ekstra AF-S-/AF-I-telekonvertere, se side 321.
N
A Fokusplanets placering
For at fastsætte afstanden mellem dit motiv og
kameraet skal du måle fra fokusplanets
markering (E) på kamerahuset. Afstanden
mellem objektivfatningsplanet og fokusplanet
er 46,5 mm.
46,5 mm
Fokusplanets markering
69
S
ISO-følsomhed
Hjul for ISO-følsomhed
ISO-følsomheden kan indstilles til værdier mellem ISO 100 og ISO
12800 i trin på 1/3 EV eller vælges blandt indstillinger fra ca. 0,3 til 1 EV
under ISO 100 og 0,3 til 4 EV over ISO 12800 i visse situationer.
ISO-følsomheden vælges ved hjælp af hjulet for ISO-følsomhed. Mens
du holder oplåsningsknappen til hjulet for ISO-følsomhed nede, skal
du dreje hjulet hen på den ønskede indstilling.
Hjul for ISO-følsomhed
S
Oplåsningsknap for hjul for ISO-følsomhed
Den valgte værdi vises i søgeren, mens hjulet
bevæger sig.
70
A Høj 0,3–Høj 4
Indstillingerne Høj 0,3 til Høj 4 svarer til ISOfølsomhederne 0,3–4 EV over ISO 12800 (svarende til ISO
16000–204800). Billeder taget ved disse indstillinger er i
højere grad eksponerede for støj (tilfældigt spredte lyse
pixels, tåge eller streger).
A Lav 0,3–Lav 1
Indstillingerne Lav 0,3 til Lav 1 svarer til ISOfølsomhederne 0,3–1 EV under ISO 100 (svarende til ISO
80–50). Anvendes til større blænder ved stærk belysning.
Kontrasten er lidt højere end normalt; i de fleste tilfælde
anbefales ISO-følsomheder på ISO 100 eller derover.
A Se også
For information om anvendelse af indstillingen Støjreduktion ved høj ISO i
optagemenuen for at reducere støj ved høje ISO-følsomheder, se side 242.
S
71
Auto ISO-følsomhedsstyring
Hvis Til er valgt for Auto ISO-følsomhedsstyring > Auto ISOfølsomhedsstyring i optagemenuen, justeres ISO-følsomheden
automatisk, hvis der ikke kan opnås optimal eksponering ved værdien
valgt af brugeren (ISO-følsomheden justeres derefter, når der
anvendes flash).
1
Vælg Auto ISOfølsomhedsstyring for
Auto ISOfølsomhedsstyring i
optagemenuen.
Tryk på knappen G for at Knappen G
få vist menuerne. Vælg Auto
ISO-følsomhedsstyring i optagemenuen, markér Auto ISOfølsomhedsstyring, og tryk på 2. ISO-følsomhed viser værdien
valgt med hjulet for ISO-følsomhed.
S 2
72
Vælg Til.
Markér Til, og tryk på J (hvis Fra
er valgt, fastsættes ISOfølsomheden ved værdien valgt
med hjulet for ISO-følsomhed).
3
Justér indstillingerne.
Den højeste værdi for auto ISOfølsomhed kan vælges ved hjælp
af Maksimal følsomhed
(mindsteværdien for auto ISOfølsomhed indstilles automatisk til
ISO 100; bemærk, at hvis ISO-følsomheden valgt af brugeren er
højere end den valgt for Maksimal følsomhed, anvendes den
brugervalgte værdi i stedet). I eksponeringsindstillingerne P og A
justeres følsomheden kun, hvis billedet ville blive undereksponeret
ved lukkertiden valgt for Mindste lukkertid (1/2000–1 sek. eller
Auto; i eksponeringsindstillingerne S og M, justeres ISOfølsomheden for optimal eksponering ved lukkertiden valgt af
brugeren). Hvis Auto er valgt, vælger kameraet den mindste
lukkertid baseret på objektivets brændvidde. Tryk på J for at
afslutte, når indstillingerne er som ønsket.
S
73
A Mindste lukkertid
Automatisk valg af lukkertid kan finindstilles ved at markere Auto og trykke
på 2: eksempelvis kan værdier, der er kortere end de sædvanligvis
automatisk valgte, anvendes med telefotoobjektiver for at reducere slør.
Bemærk dog, at Auto kun er tilgængelig med CPU-objektiver, eller når der
angives objektivdata for ikke-CPU-objektiver; hvis et ikke-CPU-objektiv
anvendes uden objektivdata, fastsættes mindste lukkertid ved 1/30 sek.
Lukkertiderne kan falde til under det valgte minimum, hvis der ikke kan
opnås optimal eksponering ved ISO-følsomheden valgt for Maksimal
følsomhed.
A Auto ISO-følsomhedsstyring
Støj (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) ses oftere ved høje
følsomheder. Anvend indstillingen Støjreduktion ved høj ISO i
optagemenuen for at mindske støj (se side 242). Når der anvendes flash,
tilsidesættes værdien valgt for Mindste lukkertid til fordel for indstillingen
valgt for brugerindstilling e1 (Flashsynk.hastighed, 0 257). Bemærk, at
ISO-følsomhed muligvis øges automatisk, når auto ISO-følsomhedsstyring
anvendes i kombination med flashindstillinger i langtidssynkronisering
(tilgængelige med ekstra flashenheder; 0 116), hvilket muligvis hindrer
kameraet i at vælge lange lukkertider.
S
74
VEksponering
Lysmåling
Lysmålingen afgør, hvordan kameraet indstiller eksponeringen. Du
kan vælge mellem følgende indstillinger:
Indstilling
a
Z
b
Beskrivelse
Matrix: Frembringer naturlige resultater i de fleste situationer.
Kameraet måler lyset i et bredt område af billedet og indstiller
eksponering i henhold til tonefordeling, farve, komposition og, for
objektivtyperne G, E og D (0 320), afstandsinformation (3D color
matrix II-lysmåling; med andre CPU-objektiver anvender kameraet
color matrix II-lysmåling, som ikke indeholder 3Dafstandsinformation). Med ikke-CPU-objektiver anvender kameraet
color matrix-lysmåling, hvis brændvidde og maksimumblænde er
angivet med indstillingen Data om ikke-CPU objektiv i
opsætningsmenuen (0 164); ellers anvender kameraet
centervægtet lysmåling.
Centervægtet: Kameraet måler hele billedet, men lægger størst vægt
på det midterste område (hvis der er monteret CPU-objektiv, kan
du vælge områdets størrelse ved hjælp af brugerindstilling b1,
Centervægtet område, 0 250; hvis der er monteret ikke-CPU
objektiv, er området 12 mm i diameter). Klassisk lysmåling til
portrætter; anbefales, når du anvender filtre med en
eksponeringsfaktor (filterfaktor) på over 1×.
Spotmåling: Kameraet måler cirklen, der har en diameter på 4 mm
(omtrent 1,5 % af billedet). Cirklen er centreret om det aktuelle
fokuspunkt, hvilket gør det muligt at måle motiver, der ikke er i
midten (hvis der anvendes ikke-CPU-objektiver, eller hvis autovalg
af AF-område er aktiv, måler kameraet det midterste fokuspunkt).
Denne indstilling sikrer, at motivet eksponeres korrekt, selvom
baggrunden er meget lysere eller mørkere.
Z
75
For at vælge lysmålingsmetode skal
du dreje lysmålingsvælgeren, indtil
den ønskede indstilling vises i
søgeren.
Lysmålingsvælger
Z
A Se også
For information om valg af størrelse på det område, der lægges størst vægt
på ved centervægtet lysmåling, se brugerindstilling b1 (Centervægtet
område, 0 250). For information om at lave separate justeringer for
optimal eksponering til hver lysmålingsmetode, se brugerindstilling b2
(Finindstill. af optimal eksp., 0 250).
76
Autoeksponeringslås
Anvend autoeksponeringslåsen til at komponere billederne igen, når
du har anvendt centervægtet lysmåling og spotmåling til at måle
eksponeringen. Bemærk, at matrix-lysmåling ikke giver de ønskede
resultater.
1
Lås eksponeringen.
Udløserknap
Placér motivet i det valgte fokuspunkt, og
tryk udløserknappen halvt ned. Med
udløserknappen trykket halvt ned og
motivet placeret i fokuspunktet skal du
trykke på knappen A AE-L/AF-L for at låse
fokus og eksponering (hvis du anvender
autofokus, skal du bekræfte, at
fokusindikatoren I vises i søgeren).
Knappen A AE-L/AF-L
Når eksponeringslåsen er aktiveret, vises
indikatoren AE-L i søgeren.
Z
2
Komponér billedet igen.
Mens du holder knappen A AE-L/
AF-L nede, skal du komponere
billedet igen og optage.
77
A Målt område
I spotmåling låses eksponeringen ved den målte værdi i en 4 mm cirkel
centreret om det valgte fokuspunkt. I centervægtet lysmåling låses
eksponeringen på den målte værdi i en 12 mm-cirkel midt i søgeren.
A Justering af lukkertid og blænde
Når eksponeringslåsen er aktiveret, kan følgende indstillinger ændres uden
at ændre den målte eksponeringsværdi:
Eksponeringsindstilling
P
S
A
Indstilling
Lukkertid og blændeåbning (fleksibelt program; 0 38)
Lukkertid
Blændeåbning
De nye værdier kan bekræftes i søgeren og på kontrolpanelet. Bemærk, at
lysmålingen ikke kan ændres, mens eksponeringslåsen er aktiv.
A Se også
Hvis Til er valgt for brugerindstilling c1 (Udløserknap AE-L, 0 251), låses
eksponeringen, når udløserknappen trykkes halvt ned. For information om
skift af funktion for knappen A AE-L/AF-L, se brugerindstilling f6 (Tilknyt
knappen AE-L/AF-L, 0 267).
Z
78
Eksponeringskompensation
Eksponeringskompensation anvendes til at ændre eksponeringen fra
den værdi, kameraet foreslår, så billeder gøres lysere eller mørkere.
Funktionen er mest effektiv, når den anvendes sammen med
centervægtet lysmåling eller spotmåling (0 75). Vælg mellem værdier
på –3 EV (undereksponering) og +3 EV (overeksponering) i trin på 1/3 EV.
Generelt gør plusværdier motivet lysere, mens minusværdier gør det
mørkere.
–1 EV
Ingen
eksponeringskompensation
+1 EV
Eksponeringskompensationen justeres ved hjælp af
eksponeringskompensationshjul. Mens du holder oplåsningsknappen
til eksponeringskompensationshjulet nede, skal du dreje
eksponeringskompensationshjulet hen på den ønskede indstilling.
Eksponeringskompensationshjul
Z
Oplåsningsknap til eksponeringskompensationshjul
79
Den valgte værdi vises i søgeren, mens hjulet bevæger sig.
±0 EV
–0,3 EV
+2,0 EV
Ved andre værdier end 0, blinker 0 midt i
eksponeringsindikatorerne (kun
eksponeringsindstillingerne P, S og A), og ikonet
E vises, når der er valgt en værdi.
Den normale eksponering kan gendannes ved at indstille
eksponeringskompensationen til 0.
Z
A
Eksponeringsindstilling M
I eksponeringsindstilling M påvirker eksponeringskompensationen kun
eksponeringsindikatoren; lukkertid og blænde ændres ikke.
A Anvendelse af flash
Når der anvendes flash, påvirker eksponeringskompensation både
flashniveau og eksponering, hvorved både hovedmotivets og baggrundens
lysstyrke ændres. Brugerindstilling e4 (Eksponeringskomp. til flash,
0 259) kan anvendes til kun at begrænse effekterne af
eksponeringskompensationen på baggrunden.
A Se også
For information om automatisk variation af eksponering, flashniveau,
hvidbalance eller Aktiv D-Lighting, se side 136.
80
rHvidbalance
Indstillinger for hvidbalance
Hvidbalance sikrer, at farverne ikke påvirkes af lyskildens farve.
Automatisk hvidbalance anbefales ved de fleste lyskilder. Hvis de
ønskede resultater ikke kan opnås med automatisk hvidbalance, skal
du vælge en indstilling i listen herunder eller anvende forindstillet
hvidbalance.
Indstilling
v Auto
Normal
Farvetemperatur *
3500–8000 K
Bevar farver fra varmt lys
J Glødelampe
3000 K
I Lysstofrør
Natriumdamplamper
Varmt-hvidt
fluorescerende
Hvidt fluorescerende
Koldt, hvidt
fluorescerende
2700 K
3000 K
• Varmt, hvidt fluorescerende.
3700 K
• Hvidt fluorescerende lys.
• Koldt, hvidt fluorescerende
lys.
• Dagslys med hvidt
fluorescerende lys.
• Fluorescerende i dagslys.
• Lyskilder med høj
farvetemperatur (f.eks.
kviksølvsdamplamper).
Anvendes med motiver, som er
oplyst af direkte sollys.
4200 K
Hvidt fluorescer. i dagslys
5000 K
Fluorescerende i dagslys
6500 K
Højtemp.-kviksølvdamp
7200 K
H Direkte sollys
Beskrivelse
Hvidbalance justeres
automatisk. Anvend et type G-,
E- eller D-objektiv for de bedste
resultater. Hvis en ekstra flash
går af, justeres resultaterne efter
det.
Anvendes under glødelysbelysning.
Anvendes ved:
• Lys med natriumdampe
(findes på sportssteder).
5200 K
r
81
Indstilling
N
Flash
G Overskyet
M Skygge
K Vælg farvetemperatur
L Forudindstillet manuelt
Farvetemperatur *
Beskrivelse
Anvendes med ekstra
5400 K
flashenheder.
Anvendes i dagslys med
6000 K
overskyet himmel.
Anvendes i dagslys med
8000 K
motiver i skygge.
Vælg farvetemperatur på en
2500–10000 K
liste over værdier (0 88).
Anvend motiv, lyskilde eller
eksisterende billede som
—
reference for hvidbalance
(0 90).
* Alle tallene er omtrentlige og afspejler ikke finindstilling (hvis mulig).
Hvidbalance kan vælges ved at trykke på knappen L (U) og dreje
det primære kommandohjul, indtil den ønskede indstilling vises i
informationsvisningen.
r
Knappen L (U)
Primært
kommandohjul
Informationsvisning
A Optagemenuen
Hvidbalance kan også justeres ved hjælp af
indstillingen Hvidbalance i optagemenuen
(0 235), som også kan anvendes til at finindstille
hvidbalance (0 84) eller måle en værdi for
forudindstillet hvidbalance (0 90). Indstillingen
Auto i menuen Hvidbalance tilbyder et valg
mellem Normal og Bevar farver fra varmt lys,
som bevarer de varme farver, der skabes af
glødelys, mens indstillingen I Lysstofrør kan anvendes til at vælge lyskilde
blandt bulb-typerne.
82
A Belysning med studieflash
Automatisk hvidbalance kan muligvis ikke producere de ønskede resultater
med store studieflashenheder. Anvend forudindstillet hvidbalance, eller
indstil hvidbalancen til Flash, og anvend finindstilling til at justere
hvidbalancen.
A Farvetemperatur
Den farve, der opfattes fra en lyskilde, varierer afhængigt af søgeren og
andre forhold. Farvetemperaturen er et objektivt udtryk for en lyskildes
farve, som defineres med henvisning til den temperatur, en genstand skulle
opvarmes til for at udstråle lys med samme bølgelængde. Lyskilder med en
farvetemperatur i omegnen af 5000–5500 K fremstår som hvide, mens
lyskilder med en lavere farvetemperatur, f.eks. pærer i glødelamper,
fremstår let gule eller røde. Lyskilder med en højere farvetemperatur
fremstår let blålige. Kameraets indstillinger for hvidbalance er tilpasset
følgende farvetemperaturer:
• H (direkte sollys): 5200 K
• I (natriumdamplamper): 2700 K
• N (flash): 5400 K
• J (glødelampe)/
• G (overskyet): 6000 K
I (varmt-hvidt fluorescerende):
• I (hvidt fluorescerende): 6500 K
3000 K
• I (højtemp.-kviksølvdamp): 7200 K
• I (hvidt fluorescerende): 3700 K
• N (skygge): 8000 K
• I (koldt, hvidt fluorescerende):
4200 K
• I (hvidt fluorescer. i dagslys): 5000 K
r
83
Finindstilling af hvidbalance
Det er muligt at "finindstille" hvidbalancen til at kompensere for
variationer i lyskildens farve eller til at anvende et bestemt farvestik i et
billede. Hvidbalance finindstilles ved hjælp af indstillingen
Hvidbalance i optagemenuen eller ved at trykke på knappen L (U)
og dreje det sekundære kommandohjul.
❚❚ Hvidbalancemenuen
1
r
84
Vælg en indstilling for
hvidbalance i
optagemenuen.
Tryk på knappen G for at
få vist menuerne. Vælg
Hvidbalance i
Knappen G
optagemenuen, markér
dernæst en hvidbalanceindstilling, og tryk på 2. Hvis der er valgt
en anden indstilling end Auto, Lysstofrør, Vælg
farvetemperatur eller Forudindstillet manuelt, skal du
fortsætte til trin 2. Hvis Auto eller Lysstofrør er valgt, skal du
markere den ønskede indstilling og trykke på 2. For information
om finindstilling af hvidbalance, se side 97.
2
Finindstil hvidbalance.
Anvend multivælgeren til at
finindstille hvidbalancen.
Hvidbalancen kan finindstilles på
aksen for gul (A)–blå (B) og på
aksen for grøn (G)–lilla (M). Den
Koordinater
horisontale (gul-blå) akse svarer
Justering
til farvetemperatur, hvor hver
forøgelse svarer til omkring 5
mired. Den lodrette (grøn-lilla) akse har effekter, der ligner dem i
farvekompensationsfiltrene (CC).
Grøn (G)
Øger den grønne tone
Blå (B)
Øger den lilla tone
Gul (A)
Lilla (M)
Øger den blå tone
3
Tryk på J.
Øger den gule tone
r
Tryk på J for at gemme indstillingerne og
vende tilbage til optagemenuen.
Finindstilling indikeres af en asterisk ("E") i
informationsvisningen.
85
❚❚ Knappen L (U)
Ved andre indstillinger end K (Vælg farvetemperatur) og L
(Forudindstillet manuelt) kan knappen L (U) anvendes til at
finindstille hvidbalancen på den gule (A)–blå (B) akse (0 85; for at
finindstille hvidbalancen, når L er valgt, skal du anvende
optagemenuen som beskrevet på side 84). Seks indstillinger i begge
retninger er tilgængelige; hver forøgelse svarer til omkring 5 mired
(0 87). Tryk på knappen L (U), og drej det sekundære
kommandohjul, indtil den ønskede værdi vises i
informationsvisningen. Ved at dreje det sekundære kommandohjul til
venstre forøges mængden af gul (A). Ved at dreje det sekundære
kommandohjul til højre forøges mængden af blå (B). En asterisk ("E")
vises i informationsvisningen ved andre indstillinger end 0.
Knappen L (U)
r
86
Sekundært Informationsvisning
kommandohjul
A Finindstilling af hvidbalance
Farverne på akserne til finindstilling er relative og ikke absolutte. Hvis du for
eksempel flytter markøren til B (blå), når der er valgt en "varm" indstilling
såsom J (Glødelampe) for hvidbalance, bliver billederne en smule
"køligere", men de bliver rent faktisk ikke blå.
A "Mired"
Enhver ændring af farvetemperatur producerer en større forskel i farven ved
lave farvetemperaturer end ved høje farvetemperaturer. Eksempelvis giver
en ændring på 1000 K en meget større farveændring ved 3000 K end ved
6000 K. Mired, der beregnes ved at gange den omvendte farvetemperatur
med 106, er et mål for farvetemperatur, der tager højde for sådanne
variationer, og er som sådan enheden, der anvendes i kompensationsfiltre
til farvetemperatur. F.eks.:
• 4000 K–3000 K (en forskel på 1000 K) = 83 mired
• 7000 K–6000 K (en forskel på 1000 K) = 24 mired
A Se også
Når WB-bracketing er valgt for brugerindstilling e6 (Indst. af autobracketing, 0 259), opretter kameraet flere billeder, hver gang lukkeren
udløses. Hvidbalance varieres for hvert billede og "bracketerer" den aktuelt
valgte værdi for hvidbalance (0 141).
r
87
Valg af farvetemperatur
Når K (Vælg farvetemperatur) er valgt for hvidbalance, kan
farvetemperaturen vælges med indstillingen Hvidbalance i
optagemenuen eller ved anvendelse af knappen L (U),
multivælgeren og det sekundære kommandohjul.
D Vælg farvetemperatur
Bemærk, at de ønskede resultater ikke kan opnås med flash eller belysning
med lysstofrør. Vælg N (Flash) eller I (Lysstofrør) for disse lyskilder. Ved
andre lyskilder skal du tage et testbillede for at afgøre, om den valgte værdi
er tilstrækkelig.
❚❚ Hvidbalancemenuen
Indtast værdier for akserne gul-blå og grøn-lilla (0 85).
1
Vælg Vælg
farvetemperatur.
Tryk på knappen G, og
vælg Hvidbalance i
optagemenuen. Markér
Vælg farvetemperatur, og
tryk på 2.
r
2
Knappen G
Vælg en værdi for gul-blå.
Tryk på 4 eller 2 for at markere
tallene, og tryk på 1 eller 3 for at
ændre dem.
Værdi for aksen gul (A)–blå (B)
88
3
Vælg en værdi for grøn-lilla.
Tryk på 4 eller 2 for at markere
akserne G (grøn) eller M (lilla), og
tryk på 1 eller 3 for at vælge en
værdi.
Værdi for aksen grøn (G)–lilla (M)
4
Tryk på J.
Tryk på J for at gemme
ændringerne og vende tilbage
til optagemenuen. Hvis der er
valgt en anden værdi end 0 for
den grøn (G)–lilla (M) akse, vises
en asterisk ("E") i
informationsvisningen.
❚❚ Knappen L (U)
Knappen L (U) kan kun anvendes til at vælge farvetemperatur for
den gul (A)–blå (B) akse. Tryk på knappen L (U), og drej det
sekundære kommandohjul, indtil den ønskede værdi vises i
informationsvisningen (justeringerne foretages i mireds; 0 87). For at
indtaste en farvetemperatur direkte i trin på 10 K, skal du trykke på
knappen L (U) og trykke på 4 eller 2 for at markere et tal og
trykke på 1 eller 3 for at ændre den.
Knappen
L (U)
r
Sekundært Informationsvisning
kommandohjul
89
Forudindstillet manuelt
Forudindstillet manuelt anvendes til at optage og hente
brugerdefinerede hvidbalanceindstillinger til fotografering i blandet
belysning eller for at kompensere for lyskilder med et stærkt
farveskær. Kameraet kan lagre op til fire værdier for forudindstillet
hvidbalance i forudindstillingerne d-1 til d-4. Der findes to metoder til
forudindstilling af hvidbalancen:
Metode
Direkte måling
Kopiér fra eksisterende
billede
Beskrivelse
En neutral grå eller hvid genstand placeres i den
belysning, der skal anvendes til det endelige billede,
og kameraet måler hvidbalancen. I Live Viewfotografering (0 172) kan hvidbalance ikke måles i
et valgt område af billedet (punkthvidbalance,
0 93).
Hvidbalancen kopieres fra et billede på
hukommelseskortet (0 96).
Søgerfotografering
1
r
90
Belys en referencegenstand.
Placér en neutral grå eller hvid genstand under den lyskilde, som
skal anvendes i det endelige billede. Der kan anvendes almindelig
grå karton som referencegenstand i et studie. Bemærk, at
eksponeringen automatisk forøges med 1 EV ved målingen af
hvidbalance; i eksponeringsindstilling M skal du justere
eksponeringen, så eksponeringsindikatoren viser ±0 (0 43).
2
Indstil hvidbalance til L (Forudindstillet manuelt).
Tryk på knappen L (U), og drej det primære kommandohjul,
indtil L informationsvisningen.
Knappen L (U)
Primært
kommandohjul
Informationsvisning
A Måling af forudindstillet hvidbalance (søgerfotografering)
Forudindstillet manuel hvidbalance kan ikke måles under HDRfotografering eller multieksponering (0 112, 149).
3
Vælg en forudindstilling.
Tryk på knappen L (U), og drej det sekundære
kommandohjul, indtil den ønskede forudindstillede hvidbalance
(d-1 til d-4) vises i informationsvisningen.
r
Knappen L (U)
4
Sekundært Informationsvisning
kommandohjul
Vælg indstillingen direkte måling.
Slip L (U) kortvarigt, og tryk så
knappen ned, indtil ikonet D
begynder at blinke på kontrolpanel og i
søgeren.
Kontrolpanel
Søger
91
5
Mål hvidbalancen.
Før indikatoren holder op med at blinke,
skal du komponere referencegenstanden,
så den fylder søgeren ud, og derefter
trykke udløserknappen helt ned. Kameraet måler en værdi for
hvidbalance og gemmer den i forudindstillingen valgt i trin 3. Der
optages ikke noget billede; hvidbalancen kan måles nøjagtigt, selv
når kameraet ikke fokuserer.
6
Kontrollér resultaterne.
Hvis kameraet var i stand til at måle en
værdi for hvidbalance, blinker C på
kontrolpanelet i omkring seks sekunder,
mens søgeren viser et blinkende a.
Kontrolpanel
Søger
r
Hvis belysningen er for mørk eller for lys,
kan kameraet muligvis ikke måle
hvidbalancen. Et blinkende b a vises
på kontrolpanelet og i søgeren i omkring
seks sekunder. Tryk udløserknappen
halvt ned for at vende tilbage til trin 5 og
måle hvidbalancen igen.
Kontrolpanel
Søger
A Beskyttede forudindstillinger
Hvis den aktuelle forudindstilling er beskyttet (0 99), blinker 3 på
kontrolpanelet og i søgeren, hvis du forsøger at måle en ny værdi.
92
D Indstillingen direkte måling
Hvis der ikke udføres nogen handlinger under søgerfotografering, mens
visningerne blinker, afsluttes indstillingen direkte måling efter den samlede
tid, der er valgt for brugerindstillingerne c4 (Tid for slukning af
skærmen) > Informationsvisning (0 253) og brugerindstilling c2
(Standbytimer, 0 251).
A Valg af forudindstilling
Valg af Forudindstillet manuelt for indstillingen
Hvidbalance i optagemenuen frembringer
dialogboksen til højre; markér en forudindstilling,
og tryk på J. Hvis der ikke aktuelt eksisterer en
værdi for den valgte forudindstilling, indstilles
hvidbalancen til 5200 K, det samme som Direkte
sollys.
Live View (Punkthvidbalance)
I Live View kan hvidbalance ikke måles i et valgt område af billedet,
hvilket gør det unødvendigt at forberede en referencegenstand eller
at skifte objektiv under telefoto-fotografering.
1
Tryk på knappen a.
Spejlet hæves, og motivet, der ses gennem
objektivet, vises på kameraskærmen.
r
Knappen a
93
2
Indstil hvidbalance til L (Forudindstillet manuelt).
Tryk på knappen L (U), og drej det primære kommandohjul,
indtil L vises på skærmen.
Knappen L (U)
3
Primært
kommandohjul
Skærm
Vælg en forudindstilling.
Tryk på knappen L (U), og drej det sekundære
kommandohjul, indtil den ønskede, forudindstillede hvidbalance
(d-1 til d-4) vises på skærmen.
r
Knappen L (U)
4
Sekundært
kommandohjul
Vælg indstillingen direkte måling.
Slip knappen L (U) kortvarigt, og tryk
så knappen ned, indtil ikonet L på
kontrolpanelet begynder at blinke. Et mål
for punkthvidbalance (r) vises ved det
valgte fokuspunkt.
94
Skærm
Skærm
5
Placér målet over et gråt eller hvidt område.
Mens D blinker i visningen, skal du
anvende multivælgeren til at placere r
over et hvidt eller gråt område af motivet.
6
Mål hvidbalancen.
Tryk på J, eller tryk udløserknappen helt
ned for at måle hvidbalancen. Den tid, der
er til rådighed for måling af hvidbalance, er
den valgt for brugerindstilling c4 (Tid for
slukning af skærmen) > Live View
(0 253).
Hvis kameraet er ude af stand til at måle
hvidbalancen, vises meddelelsen til højre.
Vælg et nyt mål for hvidbalance, og gentag
processen fra trin 4.
Når Forudindstillet manuelt er valgt for
Hvidbalance i optagemenuen, vises
placeringen af målet til måling af den
forudindstillede hvidbalance på
forudindstillinger optaget under Live Viewfotografering.
r
A Måling af forudindstillet hvidbalance (Live View-fotografering)
Forudindstillet manuel hvidbalance kan ikke indstilles, mens der udføres en
HDR-eksponering (0 112).
95
Håndtering af forudindstillinger
❚❚ Kopiering af hvidbalance fra et billede
Følg nedenstående trin for at kopiere en værdi for hvidbalance fra et
eksisterende billede til en valgt forudindstilling.
1
Vælg L
(Forudindstillet
manuelt) for
Hvidbalance i
optagemenuen.
Tryk på knappen G, og
Knappen G
vælg Hvidbalance i
optagemenuen. Markér Forudindstillet manuelt, og tryk på 2.
2
Vælg en destination.
Markér forudindstillingen
(d-1 til d-4), der er
destination, og tryk på
W (M).
Knappen W (M)
r 3
4
Vælg Vælg et billede.
Markér Vælg et billede, og tryk
på 2.
Markér et kildebillede.
Markér kildebilledet.
96
5
Tryk på J.
Tryk på J for at kopiere værdien for
hvidbalance i det markerede billede til den
valgte forudindstilling. Hvis det markerede
billede har en kommentar (0 278), kopieres kommentaren til
kommentaren for den valgte forudindstilling.
A Valg af kildebillede
Tryk på knappen X (T), og hold den nede for at få vist billedet markeret i
trin 4 i fuldskærmsvisning.
A
Valg af forudindstillet hvidbalance
Tryk på 1 for at markere den aktuelle
forudindstilling for hvidbalance (d-1–d-4), og tryk
på 2 for at vælge en anden forudindstilling.
r
A Finindstilling af forudindstillet hvidbalance
Den valgte forudindstilling kan finindstilles ved at
vælge Finindstil og justere hvidbalancen som
beskrevet på side 85.
97
❚❚ Indtastning af kommentar
Følg trinene herunder for at indtaste en beskrivende kommentar på
op til 36 tegn for en valgt forudindstillet hvidbalance.
1
Vælg L (Forudindstillet
manuelt).
Markér Forudindstillet manuelt
i hvidbalancemenuen, og tryk på
2.
2
Vælg en forudindstilling.
Markér den ønskede
forudindstilling, og tryk på
W (M).
Knappen W (M)
3
Vælg Rediger kommentar.
4
Redigér kommentaren.
Markér Rediger kommentar, og
tryk på 2.
r
Redigér kommentaren som beskrevet på
side 107.
98
❚❚ Beskyttelse af forudindstillet hvidbalance
Følg nedenstående trin for at beskytte den valgte forudindstillede
hvidbalance. Beskyttede forudindstillinger kan ikke ændres, og
indstillingerne Finindstil og Rediger kommentar kan ikke anvendes.
1
Vælg L (Forudindstillet
manuelt).
Markér Forudindstillet manuelt
i hvidbalancemenuen, og tryk på
2.
2
Vælg en forudindstilling.
Markér den ønskede
forudindstilling, og tryk på
W (M).
Knappen W (M)
3
Vælg Beskyt.
Markér Beskyt, og tryk på 2.
r
4
Vælg Til.
Markér Til, og tryk på J for at
beskytte den valgte
forudindstillede hvidbalance. For
at fjerne beskyttelsen skal du
vælge Fra.
99
J
Billedforbedring
Picture Controls
Nikons unikke Picture Control-system gør det muligt at dele
billedbehandlingsindstillinger, herunder skarphed, kontrast, lysstyrke,
farvemætning og farveglød, med kompatible enheder og kompatibelt
software.
Valg af Picture Control
Kameraet lader dig vælge mellem en række forudindstillede Picture
Controls. Vælg en Picture Control i henhold til motiv eller motivtype.
Indstilling
Q Standard
R Neutral
S Levende
J
T Monokrom
e Portræt
f Landskab
100
Beskrivelse
Standardbehandling, der giver afbalancerede resultater.
Anbefales til de fleste situationer.
Minimal behandling, der giver naturlige billeder. Vælges
til billeder, der senere skal behandles eller retoucheres
meget.
Billederne forbedres for en levende fotoudskriftseffekt.
Vælges til billeder, hvor der lægges vægt på
primærfarver.
Tag monokrome billeder.
Behandl billederne for hud med naturlig struktur og en
afrundet følelse.
Giver livlige landskaber og bybilleder.
1
Vis Picture Controls.
Tryk på knappen G for at
få vist menuerne. Markér
Indstil Picture Control i
optagemenuen, og tryk på
2 for at få vist en liste med
Picture Controls.
2
Knappen G
Vælg en Picture Control.
Markér den ønskede Picture
Control, og tryk på J.
A Brugerdefinerede Picture Controls
Brugerdefinerede Picture Controls oprettes ved ændringer af eksisterende
Picture Controls ved hjælp af indstillingen Håndter Picture Control i
optagemenuen (0 106). Brugerdefinerede Picture Controls kan gemmes på
et hukommelseskort, så de kan deles med andre kameraer af samme model
og med kompatibel software (0 109).
J
A Picture Control-indikator
Den aktuelle Picture Control vises i
informationsvisningen, når der trykkes på knappen
R.
Picture Controlindikator
101
Ændring af Picture Controls
Eksisterende forudindstillede eller brugerdefinerede Picture Controls
(0 106) kan ændres, så de passer til motivtypen eller brugerens
kreative ønsker. Vælg en afbalanceret kombination af indstillinger
med Hurtig justering, eller foretag manuelle justeringer af
individuelle indstillinger.
1
Vælg en Picture Control.
Markér den ønskede Picture
Control på listen over Picture
Controls (0 100), og tryk på 2.
2
Justér indstillingerne.
Tryk på 1 eller 3 for at markere
den ønskede indstilling (0 103),
og tryk på 4 eller 2 for at vælge
en værdi. Gentag dette trin, indtil
alle indstillinger er justerede, eller
vælg Hurtig justering for at vælge en forudindstillet
kombination af indstillinger. Du kan gendanne
standardindstillingerne ved at trykke på knappen O.
J
3
Tryk på J.
A Ændringer af oprindelige Picture Controls
Picture Controls, der er ændret fra
standardindstillingerne, indikeres af en asterisk
("E").
102
❚❚ Picture Control-indstillinger
Indstilling
Manuelle justeringer
(alle Picture Controls)
Beskrivelse
Vælg mellem indstillingerne –2 og +2 for at reducere
eller forøge effekten af den valgte Picture Control
(bemærk, at dette nulstiller alle manuelle justeringer).
Hurtig justering
Valg af plusværdier for Levende gør eksempelvis
billederne mere intense. Ikke tilgængelig med Picture
Controls Neutral eller Monokrom.
Kontrollér skarpheden af omrids. Vælg A for at justere
skarpheden automatisk i henhold til motivtypen, eller
Skarphed
vælg mellem værdier fra 0 (ingen skarphed) til 9 (jo
højere værdi, desto større skarphed).
Vælg A for at justere kontrasten automatisk i henhold til
motivtypen, eller vælg blandt værdier mellem –3 og +3
(vælg lave værdier for at undgå, at markeringer på
Kontrast
portrætmotiver "udviskes" i direkte sollys, og vælg høje
værdier for at bevare detaljer i tågede landskaber og
andre motiver med lav kontrast).
Vælg –1 for reduceret lysstyrke, +1 for øget lysstyrke.
Lysstyrke
Eksponeringen påvirkes ikke.
Kontrollér farveintensiteten. Vælg A for at justere
farvemætningen automatisk i henhold til motivtypen,
Farvemætning
eller vælg blandt værdier mellem –3 og +3 (lave værdier
reducerer farvemætningen og høje værdier øger den).
Vælg minusværdier (ned til –3) for at gøre røde farver
mere lilla, blå farver mere grønne og grønne farver mere
Farveglød
gule, og vælg plusværdier (op til +3) for at gøre røde
farver mere orange, grønne farver mere blå og blå farver
mere lilla.
Simulerer effekten af farvefiltre på monokrome billeder.
Filtereffekter
Vælg mellem Off (Fra), gul, orange, rød og grøn (0 105).
Vælg farveskæret, der anvendes på monokrome billeder
blandt B&W (sort-hvid), Sepia, Cyanotype (Cyanotypi)
(monokrom med blåt farveskær), Red (Rød), Yellow
Toning
(Gul), Green (Grøn), Blue Green (Blågrøn), Blue (Blå),
Purple Blue (Lilla med blåt skær), Red Purple (Lilla
med rødt skær) (0 105).
Manuelle justeringer
(kun ikke-monokrom)
J
Manuelle justeringer
(kun monokrom)
103
D "A" (Auto)
Resultaterne af automatisk skarphed, kontrast og farvemætning varierer
afhængigt af eksponeringen og motivets placering på billedet. Anvend et
type G-, E- eller D-objektiv for bedste resultat.
A Brugerdefinerede Picture Controls
De tilgængelige indstillinger i brugerdefinerede Picture Controls er de
samme som dem, de brugerdefinerede Picture Controls blev baseret på.
A Picture Control-diagram
Hvis du trykker på knappen W (M) i trin 2 på side
102, vises et Picture Control-diagram med
kontrasten og farvemætningen for den valgte
Picture Control i forhold til de øvrige Picture
Controls (der vises kun kontrast, når Monokrom er
valgt). Slip knappen W (M) for at vende tilbage til
Picture Control-menuen.
Ikonerne for de Picture Controls, der anvender
automatisk kontrast og farvemætning, vises med
grønt i Picture Control-diagrammet, og der vises
linjer parallelt med diagrammets akser.
J
104
A Forrige indstillinger
Linjen under værdivisningen i indstillingsmenuen
for Picture Controls indikerer indstillingens forrige
værdi. Anvend den som reference ved justering af
indstillingerne.
A Filtereffekter (kun monokrom)
Denne menus indstillinger efterligner farvefiltres effekt på monokrome
billeder. Følgende filtereffekter er tilgængelige:
Indstilling
Y
Gul
O Orange
R
Rød
G
Grøn
Beskrivelse
Øger kontrasten. Kan anvendes til at nedtone himlens
lysstyrke på landskabsbilleder. Orange giver større kontrast
end gul, og rød giver større kontrast end orange.
Gør hudtoner blødere. Kan anvendes til portrætter.
Bemærk, at de effekter, der opnås med Filtereffekter, er mere udtalte end
dem, der frembringes ved brug af fysiske glasfiltre.
A Toning (kun monokrom)
Hvis du trykker på 3, når Toning er valgt, vises
indstillingerne for farvemætning. Tryk på 4 eller 2
for at justere farvemætning.
Farvemætningskontrollen kan ikke anvendes, når
B&W (sort-hvid) er valgt.
J
105
Oprettelse af brugerdefinerede Picture
Controls
De Picture Controls, der følger med kameraet, kan ændres og
gemmes som brugerdefinerede Picture Controls.
1
Vælg Håndter Picture
Control i
optagemenuen.
Tryk på knappen G for at
få vist menuerne. Markér
Håndter Picture Control i
optagemenuen, og tryk på
2.
2
3
J
106
Knappen G
Vælg Gem/rediger.
Markér Gem/rediger, og tryk på
2.
Vælg en Picture Control.
Markér en eksisterende Picture
Control, og tryk på 2, eller tryk på
J for at fortsætte til trin 5 for at
gemme en kopi af den markerede
Picture Control uden videre
ændringer.
4
Redigér den valgte Picture
Control.
Se side 103 for yderligere
information. For at slette alle
ændringer og starte forfra fra
standardindstillingerne skal du
trykke på knappen O. Tryk på J for at afslutte, når indstillingerne
er som ønsket.
5
Vælg en destination.
Vælg en destination til den
brugerdefinerede Picture Control
(C-1 til C-9), og tryk på 2.
6
Navngiv Picture Control.
Dialogboksen til indtastning
Tastaturfelt
af tekst til højre vises. Som
standard navngives nye
Navnefelt
Picture Controls ved at tilføje
et tocifret tal (tildeles
automatisk) til navnet på den eksisterende Picture Control; for at
anvende standardnavnet skal du fortsætte til trin 7. For at flytte
markøren i navnefeltet skal du holde knappen W (M) nede og
trykke på 4 eller 2. For at indtaste et nyt bogstav på den aktuelle
markørposition skal du anvende multivælgeren til at markere det
ønskede tegn i tastaturfeltet og trykke på J. For at slette tegnet
på den aktuelle markørposition skal du trykke på knappen O.
J
Navne på brugerdefinerede Picture Controls kan have op til
nitten tegn. Alle tegn efter det 19. slettes.
107
7
Tryk på X (T).
Tryk på knappen X (T)
for at gemme ændringerne
og afslutte. Den nye Picture
Control vises på Picture
Control-listen.
Knappen X (T)
A Håndter Picture Control > Omdøb
Brugerdefinerede Picture Controls kan omdøbes til
hver en tid ved hjælp af indstillingen Omdøb i
menuen Håndter Picture Control.
J A
Håndter Picture Control > Slet
Indstillingen Slet i menuen Håndter Picture Control kan anvendes til at
slette valgte brugerdefinerede Picture Controls, når de ikke længere skal
anvendes.
A Ikonet for oprindelig Picture Control
Den oprindelige forudindstillede Picture Control,
som den brugerdefinerede Picture Control er
baseret på, indikeres af et ikon i
redigeringsvisningens øverste højre hjørne.
108
Ikon for oprindelig
Picture Control
Deling af brugerdefinerede Picture
Controls
Brugerdefinerede Picture Controls oprettet ved hjælp af Picture
Control-værktøjet, der er tilgængeligt med ViewNX 2 eller ekstra
software som Capture NX 2, kan kopieres over på et hukommelseskort
eller indlæses i kameraet, eller brugerdefinerede Picture Controls
oprettet med kameraet kan kopieres over på hukommelseskortet og
anvendes i andre Df-kameraer og anden software, og du kan slette
dem, når de ikke længere skal anvendes.
For at kopiere brugerdefinerede
Picture Controls over på eller fra
hukommelseskortet eller for at slette
brugerdefinerede Picture Controls fra
hukommelseskortet skal du markere
Indlæs/gem i menuen Håndter
Picture Control og trykke på 2. Følgende indstillinger vises:
• Kopier til kamera: Kopiér brugerdefinerede Picture Controls fra
hukommelseskortet til brugerdefinerede Picture Controls C-1 til C-9
på kameraet, og vælg et navn til dem.
• Slet fra kort: Slet valgte,
brugerdefinerede Picture Controls
fra hukommelseskortet.
Dialogboksen til bekræftelse vist til
højre vises før sletning af en Picture
Control; for at slette den valgte
Picture Control skal du markere Ja og trykke på J.
• Kopier til kort: Kopiér en brugerdefineret Picture Control (C-1 til C-9)
fra kameraet til en valgt destination (1 til 99) på hukommelseskortet.
J
A Lagring af brugerdefinerede Picture Controls
Der kan lagres op til 99 brugerdefinerede Picture Controls på
hukommelseskortet ad gangen. Hukommelseskortet kan kun anvendes til
lagring af brugerdefinerede Picture Controls, der oprettes af brugeren. De
forudindstillede Picture Controls, der følger med kameraet (0 100), kan ikke
kopieres over på hukommelseskortet, omdøbes eller slettes.
109
Bevarelse af detaljer i
markeringer og skygger
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i markeringer og skygger og
opretter billeder med naturlig kontrast. Funktionen kan anvendes til
motivtyper med høj kontrast, for eksempel ved fotografering af
meget oplyste udendørsmotiver gennem en dør eller et vindue eller
ved fotografering af motiver i skygge på en solskinsdag. Funktionen
er mest effektiv, når den anvendes sammen med matrix-lysmåling
(0 75).
Aktiv D-Lighting fra
Aktiv D-Lighting: Y Auto
J
A "Aktiv D-Lighting" sammenlignet med "D-Lighting"
Indstillingen Aktiv D-Lighting i optagemenuen justerer eksponeringen før
optagelse for at optimere det dynamiske område, mens indstillingen
D-Lighting i retoucheringsmenuen (0 291) lysner skygger på billederne
efter optagelse.
110
For at anvende Aktiv D-Lighting:
1
Vælg Aktiv D-Lighting i
optagemenuen.
Tryk på knappen G for at
få vist menuerne. Markér
Aktiv D-Lighting i
optagemenuen, og tryk på
2.
2
Knappen G
Vælg en indstilling.
Markér den ønskede indstilling,
og tryk på J. Hvis Y Auto er
valgt, justerer kameraet
automatisk Aktiv D-Lighting i
henhold til optageforholdene (i
eksponeringsindstilling M svarer Y Auto dog til Q Normal).
J
D Aktiv D-Lighting
Støj (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) kan forekomme på
billeder taget med Aktiv D-Lighting. Ujævne skygger er muligvis synlige ved
nogle motiver. Aktiv D-Lighting kan ikke anvendes ved ISO-følsomheder på
Høj 0,3 eller derover.
A Se også
Når Aktiv D-Lighting-bracketinger valgt for brugerindstilling e6 (Indst. af
auto-bracketing, 0 259), varierer kameraet Aktiv D-Lighting over en serie
af billeder (0 145).
111
High Dynamic Range (HDR)
Når High Dynamic Range (HDR) anvendes til motiver med høj
kontrast, bevarer den detaljer i markeringer og skygger ved at
kombinere to billeder taget ved forskellig eksponering. HDR er mest
effektiv, når den anvendes sammen med matrix-lysmåling (0 75; ved
andre lysmålingsmetoder og anvendelse af ikke-CPU objektiv svarer
en eksponeringsforskel på Auto til cirka 2 EV). Den kan ikke anvendes
til at optage NEF-billeder (RAW). HDR kan ikke anvendes med
flashbelysning, bracketing (0 136), multieksponering (0 149) eller
lukkertiderne B (bulb) eller T (langtidseksponering).
+
Første eksponering
(mørkere)
1
J
112
Anden eksponering
(lysere)
Vælg HDR (high
dynamic range).
Tryk på knappen G for at
få vist menuerne. Markér
HDR (high dynamic range)
i optagemenuen, og tryk på Knappen G
2.
Kombineret HDRbillede
2
Vælg en indstilling.
Markér HDR-indstilling, og tryk
på 2.
Markér én af følgende, og tryk på
J.
• For at tage en serie af HDR-billeder
skal du vælge 6 Til (serie).
HDR-optagelsen fortsætter, til
du vælger Fra for HDRindstilling.
• For at tage ét HDR-billede skal du vælge Til (enkelt billede). Normal
optagelse genoptages automatisk efter oprettelsen af et enkelt
HDR-billede.
• For at afslutte uden at oprette flere HDR-billeder skal du vælge Fra.
u vises i søgeren, når HDR er aktiveret.
J
113
3
Vælg
eksponeringsforskellen.
For at vælge forskellen i
eksponering mellem de to
billeder skal du markere
Eksponeringsforskel og trykke
på 2.
Indstillingerne til højre vises.
Markér en indstilling, og tryk på
J. Vælg høje værdier for motiver
med høj kontrast; bemærk dog,
at ved valg af en højere værdi end
der kræves, opnås muligvis ikke
de ønskede resultater; hvis Auto er valgt, justerer kameraet
automatisk eksponeringen, så den passer til motivtypen.
4
Vælg graden af udjævning.
For at vælge graden af udjævning
for grænserne mellem de to
billeder skal du markere
Udjævning og trykke på 2.
J
114
Indstillingerne til højre vises.
Markér en indstilling, og tryk på
J. Høje værdier giver et mere
jævnt komponeret billede.
Ujævne skygger er muligvis
synlige ved nogle motiver.
5
Komponér et billede, fokusér og optag.
Kameraet tager to eksponeringer, når
udløserknappen trykkes helt ned. l
k vises på kontrolpanelet og l u
vises i søgeren, når billederne
kombineres; der kan ikke tages billeder,
før optagelsen er færdig. Uanset den
aktuelt valgte indstilling for
udløserindstilling tages der kun ét
billede, hver gang udløserknappen
trykkes ned.
Kontrolpanel
Søger
Hvis Til (serie) er valgt, slukker HDR kun, når Fra er valgt for HDRindstilling; hvis Til (enkelt billede) er valgt, slukker HDR
automatisk, når billedet er taget. Ikonet u forsvinder fra
visningen, når HDR-optagelsen afsluttes.
J
D Komposition af HDR-billeder
Billedets kanter skæres væk. De ønskede resultater kan muligvis ikke opnås,
hvis kameraet eller motivet bevæger sig under optagelsen. Det anbefales at
anvende stativ. Afhængigt af motivtypen kan der forekomme skygger
omkring lyse motiver, eller der kan forekomme glorier omkring mørke
motiver; denne effekt kan reduceres ved at justere graden af udjævning.
A Intervaloptagelse
Hvis Til (serie) er valgt for HDR-indstilling før intervaloptagelsen starter,
bliver kameraet ved med at optage HDR-billeder ved det valgte interval
(hvis Til (enkelt billede) er valgt, slutter intervaloptagelse efter et enkelt
billede).
115
l
Flashfotografering
Anvendelse af flash
Kameraet understøtter Nikon Creative Lighting System (CLS) og kan
anvendes med CLS-kompatible flashenheder. Ekstra flashenheder kan
monteres direkte på kameraets tilbehørssko som beskrevet nedenfor.
Tilbehørsskoen er udstyret med en sikkerhedslås til flashenheder, som
låser ved hjælp af en låsestift.
1
2
Fjern dækslet til tilbehørsskoen.
Montér flashenheden på
tilbehørsskoen.
Se flashenhedens brugervejledning for at få
flere oplysninger.
l
116
A Synk.-stikket
Der kan tilsluttes et synkroniseringskabel til synk.stikket efter behov. Tilslut ikke yderligere
flashenheder via synkroniseringskabel ved
udførelse af synkronisering med bagerste
lukkergardin i flash-fotografering med en
flashenhed monteret på kameraets tilbehørssko.
D Anvend kun flashtilbehør fra Nikon
Anvend kun flashenheder fra Nikon. Negativ spænding eller en spænding på
over 250 V til tilbehørsskoen kan ikke alene betyde, at normal betjening ikke
er mulig, men beskadige synkroniseringskredsløbet i kamera eller flash. Før
du anvender en Nikon-flashenhed, der ikke er nævnt i dette afsnit, skal du
kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant for yderligere
information.
l
117
Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avancerede Creative Lighting System (CLS) giver bedre
kommunikation mellem kameraet og kompatible flashenheder, så der
opnås forbedret flashfotografering.
❚❚ CLS-kompatible flashenheder
Kameraet kan anvendes med følgende CLS-kompatible flashenheder:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-300 og SB-R200:
Flashenhed
Funktion
Ledetal 4
ISO 100
ISO 200
SB-910 1 SB-900 1
34
34
48
48
SB-800
38
53
SB-700 1
28
39
SB-600
30
42
SB-400 2 SB-300 2 SB-R200 3
21
18
10
30
25
14
1 Hvis der er monteret et farvefilter på SB-910, SB-900 eller SB-700, når v eller
N (flash) er valgt for hvidbalance, registrerer kameraet automatisk filteret og
justerer hvidbalancen derefter.
2 Trådløs flashstyring er ikke tilgængelig.
3 Fjernstyres med de ekstra flashenheder SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700
eller med SU-800 trådløs Speedlight-commander.
4 m, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 og SB-600 35 mm
zoomhovedposition; SB-910, SB-900, SB-900 og SB-700 med
standardbelysning.
• SU-800 trådløs Speedlight-commander: Ved montering på et CLSkompatibelt kamera kan SU-800 anvendes som commander for de
fjernstyrede flashenheder SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600
eller SB-R200 i op til tre grupper. SU-800 er i sig selv ikke udstyret
med en flash.
l
A
Ledetal
Flashens rækkevidde ved fuld styrke kan beregnes ved at dividere ledetallet
med blænden. Hvis f.eks. flashenheden har et ledetal på 34 m (ISO 100, 20 °C),
vil dens rækkevidde ved en blænde på f/5.6 være 34÷5,6 eller omtrent 6,1
meter. For hver fordobling af ISO-følsomheden skal du gange ledetallet med
kvadratroden af to (ca. 1,4).
118
Følgende funktioner er tilgængelige med CLS-kompatible
flashenheder:
CLS-kompatible flashenheder
SU-800
SB-910
SB-900
MakrofotoSB-800 SB-700 SB-600 Commander grafering SB-R200 SB-400 SB-300
Enkelt flash
i-TTL-afbalanceret
udfyldningsflash til
digitale
i-TTL spejlreflekskameraer 1
Standard i-TTL-flash til
digitale
spejlreflekskameraer
AA Automatisk blænde
A Ikke-TTL-automatik
GN Afstandsprioriteret manuel
M Manuel
RPT Stroboskopflash
Fjernbetjent flashstyring
i-TTL i-TTL
[A:B] Hurtig trådløs flashstyring
AA Automatisk blænde
A Ikke-TTL-automatik
M Manuel
RPT Stroboskopflash
i-TTL i-TTL
[A:B] Hurtig trådløs flashstyring
AA Automatisk blænde
A Ikke-TTL-automatik
M Manuel
RPT Stroboskopflash
Flash-farveinformation
Auto FP high-Speed-synkronisering 6
FV-lås 7
AF-hjælpelys ved multiområde-AF
Rød-øje-reduktion
Kameraets pilotlys
Valg af indstilling til kameraflash
Opdatering af firmware til
kameraets flashenhed
Master
Fjernbetjening
Advanced Wireless Lighting
z
z
z
—
—
—
z
z
z2
z
z2
—
—
—
z
z
z3
z3
z
z
z
z
z
—
z5
z
z
z
z
z
z5
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
—
z
z
—
z
z
z
—
—
z
—
z
z
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
z
—
—
—
—
—
—
z
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
z
—
—
z
z
—
—
z
—
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
z
—
z
—
z
—
—
—
z4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
z
—
—
—
z
z8
z
—
—
—
—
—
z
l
119
1 Ikke tilgængelig med spotmåling.
2 Kan også vælges med flashenheden.
3 Valg af AA/A-indstilling udført på flashenheden ved hjælp af brugerindstillinger.
Medmindre der er angivet objektivdata med indstillingen Data om ikke-CPU
objektiv i opsætningsmenuen, vælges "A", når der anvendes et ikke-CPUobjektiv.
4 Kan kun vælges med kameraet.
5 Medmindre der er angivet objektivdata ved hjælp af indstillingen Data om ikkeCPU objektiv i opsætningsmenuen, anvendes der ikke-TTL auto (A) til ikke-CPUobjektiver, uanset indstillingen valgt med flashenheden.
6 Kun tilgængelig i flashstyringsindstillingerne i-TTL, AA, A, GN og M.
7 Kun tilgængelig i flashstyringsindstillingerne i-TTL, AA og A.
8 Firmwareopdateringer af SB-910 og SB-900 kan udføres fra kameraet.
l
A
Pilotlys
CLS-kompatible flashenheder som SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 og SB-600
udsender et pilotlys, når der trykkes på knappen Pv på kameraet. Denne
funktion kan anvendes med Advanced Wireless Lighting for
eksempelvisning af den samlede lyseffekt, der opnås med flere flashenheder.
Pilotlyset kan slås fra med brugerindstilling e5 Pilotlys (0 259).
120
❚❚ Andre flashenheder
Følgende flashenheder kan anvendes i indstillingerne ikke-TTL
automatik og manuel.
Flashenhed
SB-80DX,
SB-28DX, SB-28,
SB-26, SB-25,
SB-24
Flashindstilling
A Ikke-TTL-automatik
✔
M Manuel
✔
G Stroboskopflash
✔
Synkronisering med
✔
REAR bagerste
lukkergardin 3
SB-50DX
—
✔
—
✔
SB-30, SB-27 1,
SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 2,
SB-20, SB-16B,
SB-21B 2,
SB-15
SB-29S 2
✔
—
✔
✔
—
—
✔
✔
1 Flashindstillingen indstilles automatisk til TTL, og lukkerudløsningen deaktiveres.
Indstil flashenheden til A (ikke-TTL-automatisk flash).
2 Autofokus er kun tilgængeligt med objektiverne AF-S VR Micro-Nikkor 105mm
f/2.8G IF-ED og AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED.
3 Tilgængelig, når der vælges flashindstilling med kameraet.
D Bemærkninger vedrørende ekstra flashenheder
Yderligere oplysninger kan findes i Speedlight-brugervejledningen. Hvis
flashenheden understøtter CLS, skal du se afsnittet om CLS-kompatible
digitale spejlreflekskameraer. Df er ikke med på listen over digitale
spejlreflekskameraer i brugervejledningerne til SB-80DX, SB-28DX og
SB-50DX.
i-TTL flashstyring kan anvendes ved ISO-følsomheder mellem 100 og 12800.
Ved værdier over 12800 kan de ønskede resultater muligvis ikke opnås ved
visse rækkevidder eller blændeindstillinger. Hvis flashindikatoren blinker i
cirka tre sekunder, efter at der er taget et billede, er flashen udløst ved fuld
styrke, og billedet kan være undereksponeret.
l
Når der anvendes et synkroniseringskabel i SC-serierne 17, 28 eller 29 til
optagelse med ekstern flash, kan der muligvis ikke opnås korrekt
eksponering i i-TTL-indstilling. Vi anbefaler, at du vælger standard i-TTLflashstyring. Tag et testbillede, og kontrollér resultatet på skærmen.
I i-TTL-indstilling bør du benytte den flashskærm eller indirekte flashadapter, der følger med flashenheden. Anvend ikke andre skærme som
diffusorer, da dette kan give forkert eksponering.
121
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SB-400 sørger for rød-øjereduktion, mens SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SU-800 sørger
for AF-hjælpelys med følgende begrænsninger:
• SB-910 og SB-900: AF-hjælpelys er
tilgængeligt med 17–135 mm
AF-objektiver, dog er autofokus 17–19 mm
kun tilgængeligt med de
fokuspunkter, der vises til højre.
• SB-800, SB-600 og SU-800: AFhjælpelys er tilgængeligt med
24–34 mm
24–105 mm AF-objektiver, dog
er autofokus kun tilgængeligt
med de fokuspunkter, der vises til højre.
• SB-700: AF-hjælpelys er
tilgængeligt med 24–135 mm
AF-objektiver, dog er autofokus
kun tilgængeligt med de
fokuspunkter, der vises til højre.
20–105 mm 106–135 mm
35–49 mm
50–105 mm
24–135 mm
I eksponeringsindstilling P er den maksimale blænde (mindste
blændeværdi) begrænset i henhold til ISO-følsomhed som vist herunder:
Maksimumblænde ved ISO-ækvivalens på:
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
4
4.8
5.6
6.7
8
9.5
11
13
Hvis den maksimale blænde på objektivet er mindre, end hvad der er
angivet herover, er blændens maksimale værdi den maksimale blænde for
objektivet.
l
122
A Flashstyringsindstilling
Informationsvisningen viser flashstyringsindstillingen for ekstra
flashenheder monteret på kameraets tilbehørssko som følger:
Flashsynkronisering
Auto FP (0 257)
i-TTL
Automatisk blænde (AA)
Ikke-TTL auto flash (A)
Afstandsprioriteret manuel
(GN)
Manuel
Stroboskopflash
Advanced Wireless Lighting
—
l
123
i-TTL-flashstyring
Når en CLS-kompatibel flashenhed (0 118) indstilles til TTL, vælger
kameraet automatisk en af følgende typer flashstyring:
i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer: Flashenheden
udsender en serie af næsten usynlige præ-flash (skærm præ-flash)
umiddelbart før den primære flash. Præ-flash, der bliver reflekteret fra
genstande i alle områder af billedet, opfanges af en 2016-segments RGBsensor og bliver analyseret sammen med afstandsinformation fra matrixlysmålingen for at justere flashudladningen for naturlig balance mellem
hovedmotivet og den omgivende baggrundsbelysning. Hvis type G-, E- eller
D-objekter anvendes, bliver afstandsinformationen medtaget ved beregning
af flashens udladning. Præcisionen af beregningen kan øges for ikke-CPUobjekter ved at angive objektivdata (brændvidde og maksimumblænde; se
0 163). Ikke tilgængelig, når der anvendes spotmåling.
Standard i-TTL-flash til digitale spejlreflekskameraer: Flashudladningen justeres for
at give en belysning i billedet ved standardniveau; baggrundens lysstyrke
tages ikke i betragtning. Anbefales til billeder, hvor hovedmotivet
fremhæves på bekostning af detaljer i baggrunden, eller når der anvendes
eksponeringskompensation. Standard i-TTL-flash til digitale
spejlreflekskameraer aktiveres automatisk, når der anvendes spotmåling.
l
124
Flashindstillinger
Kameraet understøtter følgende flashindstillinger:
Flashindstilling
Synkronisering med
forreste lukkergardin
Rød-øje-reduktion
Rød-øje-reduktion
med
langtidssynkronisering
Langtidssynkronisering
Synkronisering med
bagerste lukkergardin
Beskrivelse
Denne indstilling anbefales til de fleste situationer. I
eksponeringsindstillingerne programautomatik og
blændeprioriteret automatik indstilles lukkertiden
automatisk til værdier mellem 1/200 og 1/60 sek. (1/4000
til 1/60 sek. med Auto FP High-Speed-synkronisering;
0 257).
Vælg denne indstilling (kun tilgængelig med SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SB-400) for at
reducere effekten af "rød-øje", som flashen nogle
gange frembringer. Anbefales ikke til motiver i
bevægelse eller i andre situationer, der kræver hurtig
reaktion fra lukkeren. Flyt ikke kameraet, mens du
optager.
Kombinerer rød-øje-reduktion med
langtidssynkronisering. Anvendes ved portrætter taget
med aftenbelysning som baggrund. Kun tilgængelig
med SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SB-400 i
eksponeringsindstillingerne programautomatik og
blændeprioriteret automatik. Det anbefales at anvende
stativ for at undgå slør forårsaget af kamerarystelse.
Flashen kombineres med lukkertider helt op til 30
sek. for at fange både motiv og baggrund om aftenen
eller i dæmpet belysning. Denne indstilling er kun
tilgængelig i eksponeringsindstillingerne
programautomatik og blændeprioriteret automatik.
Det anbefales at anvende stativ for at undgå slør som
følge af kamerarystelse.
I lukkertidsprioriteret automatik eller manuel
eksponeringsindstilling går flashen af, lige før
lukkeren lukker. Anvendes til at oprette en strøm af
lys bag ved genstande i bevægelse. I
programautomatik og blændeprioriteret automatik
anvendes synkronisering med bagerste lukkergardin
til at fange både motiv og baggrund. Det anbefales at
anvende stativ for at undgå slør som følge af
kamerarystelse.
l
125
❚❚ Valg af flashindstilling
For at vælge flashindstillingen skal
du trykke på knappen W (M) og
dreje det primære kommandohjul,
indtil den ønskede flashindstilling er
valgt i informationsvisningen:
Knappen W (M)
Synkronisering med
forreste lukkergardin
Rød-øje-reduktion 1
Synkronisering med
bagerste lukkergardin 4
l
126
Primært
kommandohjul
Rød-øje-reduktion med
langtidssynkronisering 1, 2
Langtidssynkronisering 3
1 Ikonet Y blinker, hvis flashenheden ikke understøtter rød-øje-reduktion.
2 Rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering er kun tilgængelig i
eksponeringsindstillingerne P og A. I eksponeringsindstillingerne S og M bliver
rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering til rød-øje-reduktion.
3 Kun tilgængelig i eksponeringsindstillingerne P og A. I
eksponeringsindstillingerne S og M bliver langtidssynkronisering til
synkronisering med forreste lukkergardin.
4 I eksponeringsindstillingerne P og A indstilles
flashsynkroniseringsindstillingen til langtidssynkronisering med bagerste
lukkergardin, når knappen W (M) udløses.
A Systemer med studieflash
Synkronisering med bagerste lukkergardin kan ikke anvendes i systemer
med studieflash, idet den korrekte synkronisering ikke kan opnås.
A Lukkertid og blænde
Lukkertid og blænde kan indstilles som følger, når der anvendes en ekstra
flashenhed:
Indstilling
P
S
A
M
Lukkertid
Automatisk indstillet af kameraet
(1/200 sek.–1/60 sek.) 1, 2
Værdi valgt af bruger
(1/200 sek.–30 sek.) 2
Automatisk indstillet af kameraet
(1/200 sek.–1/60 sek.) 1, 2
Værdi valgt af bruger
(1/200 sek.–30 sek., Bulb,
Langtidseksponering) 2
Blændeåbning
Se side
Automatisk
indstillet af
kameraet
38
39
41
Værdi valgt af
bruger 3
42
1 Lukkertiden kan indstilles på helt op til 30 sek. i flashindstillingerne
langtidssynkronisering, langtidssynkronisering med bagerste lukkergardin og
langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion.
2 Når 1/250 sek. (Auto FP) eller 1/200 sek. (Auto FP) er valgt for
brugerindstilling e1 (Flashsynk.hastighed, 0 257), er lukkertider helt ned til
1/4000 sek. med ekstra flashenheder, der understøtter auto FP High-Speedsynkronisering.
3 Flashområdet varierer med blænde og ISO-følsomhed. Ved indstilling af
blænde i eksponeringsindstillingerne A og M, skal du kontrollere skemaet med
flashområder, der følger med den ekstra flashenhed.
A Se også
For information om valg af flashsynkroniseringshastighed, se
brugerindstilling e1 (Flashsynk.hastighed, 0 257). For information om
valg af den længste lukkertid tilgængelig, når der anvendes flash, se
brugerindstilling e2 (Flashlukkertid, 0 258).
l
127
Flashkompensation
Flashkompensation anvendes for at ændre flashudladningen med fra
–3EV til +1EV i trin på 1/3 EV, hvilket ændrer hovedmotivets lysstyrke i
forhold til baggrunden. Flashudladningen kan øges for at få
hovedmotivet til at fremstå lysere eller sænkes for at undgå uønsket
højlys eller refleksioner.
Tryk på knappen W (M), og drej det
sekundære kommandohjul, indtil
den ønskede værdi vises i
informationsvisningen. Generelt skal
man anvende plusværdier til at gøre
motivet lysere og minusværdier til at
Knappen W (M)
gøre det mørkere.
Sekundært
kommandohjul
Ved andre værdier end ±0,0 vises ikonet Y i
informationsvisningen og søgeren, efter at
du har sluppet knappen W (M). Den aktuelle
værdi for flashkompensation kan bekræftes
ved at trykke på knappen W (M).
Den normale flashudladning kan gendannes
ved at indstille flashkompensationen til ±0,0.
Flashkompensationen nulstilles ikke, når
kameraet slukkes.
±0 EV
(Knappen W (M) trykket
ned)
l
–0,3 EV
+1,0 EV
128
A Ekstra flashenheder
Flashkompensationen valgt med den ekstra flashenhed føjes til
flashkompensationen valgt med kameraet.
A Se også
For information om valg af hvordan flash og eksponeringskompensation
kombineres, se brugerindstilling e4 (Eksponeringskomp. til flash, 0 259).
For information om automatisk ændring af flashniveau over en serie af
billeder, se side 136.
l
129
FV-lås
Denne funktion anvendes til at låse flashudladningen, så billederne
kan komponeres igen uden at ændre flashniveauet samt sikre, at
flashudladningen passer til motivet, selv når motivet ikke er placeret i
midten af billedet. Flashudladningen justeres automatisk ved hver
ændring af ISO-følsomhed og blændeåbning. FV-lås er kun
tilgængelig med CLS-kompatible flashenheder (0 118).
For anvendelse af FV-lås:
1
2
Tilknyt FV-lås til en kameraknap.
Vælg FV-lås som indstillingen "Tryk" for
brugerindstilling f4 (Tilknyt knappen Fn,
0 263), f5 (Tilknyt dybdeskarphedsknap,
0 266) eller f6 (Tilknyt knappen AE-L/AF-L,
0 267).
Montér en CLS-kompatibel flashenhed.
Montér en CLS-kompatibel flashenhed (0 118) på kameraets
tilbehørssko.
3
l
130
Indstil flashenheden til den rette indstilling.
Tænd flashenheden, og sæt flashindstillingen til TTL, skærmpræflash AA eller skærm-præflash A. Se instruktionsvejledningen
til Speedlight for detaljer.
4
Fokus.
Placér motivet i midten af
billedet, og tryk udløserknappen
halvt ned for at fokusere.
5
Lås flashniveau.
Når du har bekræftet, at flashindikatoren
(M) vises i søgeren, skal du trykke på den
knap, du valgte i trin 1. Flashen udsender
en præ-flash på skærmen for at bestemme et passende
flashniveau. Flashudladningen låses ved dette niveau, og ikonet
for FV-lås (e) vises i søgeren.
6
Komponér billedet igen.
7
Tag billedet.
Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet. Hvis ønsket,
kan der tages flere billeder uden at fjerne FV-låsen.
8
Fjern FV-lås.
Tryk på knappen, du valgte i trin 1, for at fjerne FV-låsen. Bekræft,
at ikonet for FV-lås (e) ikke længere vises i søgeren.
l
131
A Lysmåling
Lysmålingsområderne for FV-lås, når der benyttes ekstra flashenheder, er
som følger:
Flashenhed
Enkeltstående
flashenhed
Anvendt med andre
flashenheder
(Advanced Wireless
Lighting)
l
132
Flashindstilling
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (masterflash)
Målt område
5-mm cirkel i midten af billedet
Område målt af flash-lysmåler
Hele billedet
Område målt af flash-lysmåler
tAndre optageindstillinger
To-knapsnulstilling:
Gendannelse af
standardindstillinger
Kameraindstillingerne opstillet
herunder kan gendannes til
standardværdier ved at holde
knapperne W (M) og D nede
samtidig i mere end to sekunder
(disse knapper er markeret med en
grøn prik). Kontrolpanelet slukker
kortvarigt, når indstillingerne er
nulstillet.
Knappen D
Knappen W (M)
t
133
❚❚ Indstillinger tilgængelige fra optagemenuen 1
Indstilling
Billedkvalitet
Billedstørrelse
Hvidbalance
Finindstilling
HDR (high dynamic range)
Auto ISO-følsomhedsstyring
Intervaloptagelse
Picture Control-indstillinger 4
Multieksponering
Standard
JPEG normal
Large
Auto > Normal
A-B: 0, G-M: 0
Fra 2
Fra
Fra 3
Uændret
Fra 5
0
55
58
81
84
112
72
156
100
149
1 Med undtagelse af indstillingerne multieksponering og intervaltimer nulstilles
kun indstillinger i den hukommelse, der aktuelt er valgt med indstillingen
Optagemenuhukommelse (0 236). Indstillingerne i de resterende
hukommelser påvirkes ikke.
2 Eksponeringsforskellen og udjævningen nulstilles ikke.
3 Hvis intervaloptagelse aktuelt er i gang, slutter optagelsen. Starttid,
optageinterval samt antal intervaller og billeder nulstilles ikke.
4 Kun aktuel Picture Control.
5 Hvis multieksponering aktuelt er i gang, afsluttes optagelsen, og
multieksponeringen oprettes af hidtil optagede eksponeringer. Forøgelsen og
antallet af billeder nulstilles ikke.
t
134
❚❚ Andre indstillinger
Indstilling
Autofokus (søger)
Autofokusindstilling
Indstilling af AF-metode
Autofokus (Live View)
Autofokusindstilling
Indstilling af AF-metode
Fokuspunkt 1
AE-lås hold
Bracketing
Flashkompensation
Flashindstilling
Eksp.forsinkelsesindstilling 2
FV-lås
Fleksibelt program
+ NEF (RAW)
Standard
0
AF-S
Enkeltpunkts-AF
59
62
AF-S
Normalt område AF
Center
Fra
Fra
Fra
Synkronisering med forreste
lukkergardin
Fra
Fra
Fra
Fra
175
177
64
66, 77
136
128
125
256
130
38
264
1 Fokuspunkt vises ikke, hvis autopunkts-AF er valgt for indstilling af AF-metode.
2 Kun indstillingerne i den hukommelse, der aktuelt er valgt ved hjælp af
indstillingen Brugerindstillingshuk., nulstilles (0 245). Indstillingerne i de
resterende hukommelser påvirkes ikke.
t
135
Bracketing
Bracketing varierer automatisk eksponering, flashniveau, Aktiv D-Lighting
(ADL) eller hvidbalance en anelse for hver optagelse og "bracketerer" den
aktuelle værdi. Vælges i situationer, hvor det er vanskeligt at indstille
eksponering, flashniveau (i-TTL og, hvis understøttet, kun
flashstyringsindstillinger med automatisk blænde; se side 119 og 124),
Aktiv D-Lighting eller hvidbalance, og hvor der ikke er tid til at kontrollere
resultaterne og justere indstillingerne ved hvert billede eller til at
eksperimentere med forskellige indstillinger for samme motiv.
❚❚ Eksponerings- og flash-bracketing
For at ændre eksponering og/eller flashniveau over en serie af billeder:
Eksponering ændret
med: 0 EV
1
t
136
Eksponering ændret
med: –1 EV
Eksponering ændret
med: +1 EV
Vælg flash eller
eksponeringsbracketing for
brugerindstilling e6 (Indst.
af auto-bracketing) i
brugerindstillingsmenuen.
Tryk på knappen G for at få Knappen G
vist menuerne. Vælg
brugerindstilling e6 (Indst. af
auto-bracketing) i
brugerindstillingsmenuen,
markér en indstilling, og tryk
på J. Vælg AE & flash for at
variere både eksponering og
flashniveau, Kun AE for kun at variere eksponering eller Kun flash for
kun at variere flashniveauet.
2
Vælg antal billeder.
Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen
D, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen. Antallet af
billeder ses i informationsvisningen.
Antal billeder
Knappen D
Primært
kommandohjul
Informationsvisning
Indikator for eksponeringsog flash-bracketing
Ved andre indstillinger end r, vises ikonet
M i kontrolpanelet. D ses i søgeren,
Søger
mens informationsvisningen viser en
bracketing-indikator og et ikon for bracketingtype: v
(eksponerings- og flashbracketing), w (kun
eksponeringsbracketing) eller x (kun flashbracketing).
t
137
3
Vælg en eksponeringsforøgelse.
Mens du trykker på knappen D, skal du dreje det sekundære
kommandohjul for at vælge eksponeringsforøgelsen.
Eksponeringsforøgelse
Knappen D
Sekundært kommandohjul Informationsvisning
Ved standardindstillingerne kan størrelsen på den trinvise
forøgelse vælges mellem 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 og 3 EV.
Bracketing-programmer med en forøgelse på 1/3 EV vises
herunder.
Informationsvisning
Billedantal
0
3
3
2
2
3
5
Bracketing-rækkefølge (EV-trin)
0
0/+0,3/+0,7
0/–0,7/–0,3
0/+0,3
0/–0,3
0/–0,3/+0,3
0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
t
A Se også
For information om valg af rækkefølge for bracketing, se brugerindstilling
e8 (Bracketing-rækkefølge, 0 260).
138
4
Komponér et billede, fokusér og
optag.
Kameraet varierer eksponering og/eller flashniveau optagelse
efter optagelse i henhold til det valgte bracketing-program.
Ændringer af eksponering bliver lagt oven i dem lavet med
eksponeringskompensation (se side 79).
Du kan få vist en indikator for bracketing-status ved aktivering af
informationsvisningen. Der forsvinder en del af indikatoren efter
hvert billede.
Antal billeder: 3; forøgelse: 0,7
Visning efter første billede
❚❚ Annullering af bracketing
For at annullere bracketing skal du trykke på knappen D og dreje
det primære kommandohjul, indtil antal billeder i bracketingsekvensen er nul (r), og bracketing-ikonet (v, w eller x)
ikke længere vises. Det program, der senest var aktivt, gendannes,
næste gang bracketing aktiveres. Bracketing kan også annulleres ved
at foretage to-knapsnulstilling (0 133), selvom
bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke gendannes, næste gang
bracketing aktiveres.
t
139
A Eksponerings- og flash-bracketing
I udløserindstillingerne kontinuerlig lav hastighed og kontinuerlig høj
hastighed sættes optagelsen på pause, efter der er blevet taget det antal
billeder, som er angivet i bracketing-programmet. Optagelse genoptages,
næste gang udløserknappen trykkes ned. I selvudløserindstilling tager
kameraet det antal billeder, der er valgt i trin 2 på side 137, hver gang
udløserknappen trykkes ned, uanset den valgte indstilling for
brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder (0 252); intervallet
mellem billederne styres dog af brugerindstilling c3 (Selvudløser) >
Interval mellem billeder. I andre indstillinger tages der ét billede, hver
gang udløserknappen trykkes ned.
Hvis hukommelseskortet bliver fyldt, inden alle billeder i sekvensen er
blevet taget, kan optagelse genoptages fra næste billede i sekvensen, efter
at hukommelseskortet er blevet skiftet ud, eller billeder er blevet slettet for
at skabe mere plads på kortet. Hvis kameraet slukkes, inden alle billeder i
sekvensen er blevet taget, genoptages bracketing fra næste billede i
sekvensen, når kameraet tændes.
A Eksponeringsbracketing
Kameraet ændrer eksponeringen ved at variere lukkertid og blænde
(programautomatik), blænde (lukkertidsprioriteret automatik) eller
lukkertid (blændeprioriteret automatik, manuel eksponeringsindstilling).
Hvis der er valgt Til for Auto ISO-følsomhedsstyring > Auto ISOfølsomhedsstyring (0 72) i eksponeringsindstillingerne P, S og A, og der
ingen flash er monteret, ændrer kameraet eksponeringen ved at variere
ISO-følsomheden og kun variere lukkertid og/eller blænde, hvis
lysmålingssystemets grænser overskrides. Brugerindstilling e7 (Autobracketing (indst. M), 0 260) kan anvendes til ændring af kameraets
eksponerings- og flash-bracketing i manuel eksponeringsindstilling.
Bracketing kan udføres ved at variere flashniveauet sammen med lukkertid
og/eller blænde eller ved udelukkende at variere flashniveauet.
t
140
❚❚ Hvidbalance-bracketing
Kameraet opretter flere kopier af hvert billede, hver med forskellig
hvidbalance. Du kan finde yderligere oplysninger om hvidbalance på
side 81.
1
Vælg hvidbalance-bracketing.
2
Vælg antal billeder.
Vælg WB-bracketing for brugerindstilling
e6 Indst. af auto-bracketing.
Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen
D, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen. Antallet af
billeder ses i informationsvisningen.
Antal billeder
Knappen D
Primært
kommandohjul
Ved andre indstillinger end r, M, og D
vises på henholdsvis kontrolpanelet og i
søgeren; ikonet y og en bracketingindikator ses i informationsvisningen.
Informationsvisning
Indikator for WBbracketing
t
Søger
141
3
Vælg forøgelse af hvidbalance.
Mens du trykker på knappen D, skal du dreje det sekundære
kommandohjul for at vælge justeringen af hvidbalancen. Hver
forøgelse svarer groft sagt til 5 mired.
Forøgelse af
hvidbalance
Knappen D
Sekundært Informationsvisning
kommandohjul
Vælg mellem forøgelser på 1 (5 mired), 2 (10 mired) eller 3 (15
mired). Højere B-værdier svarer til en øget mængde blå, højere Aværdier svarer til en øget mængde gul (0 87). Bracketingprogrammer med en forøgelse på 1 vises herunder.
Informationsvisning
Billedantal
0
2
2
3
t
A Se også
Se side 87 for en definition på "mired".
142
Forøgelse af
hvidbalance
1
1B
1A
1 A, 1 B
Bracketingrækkefølge (EV-trin)
0
0 /1 B
0 /1 A
0 /1 A /1 B
4
Komponér et billede, fokusér og
optag.
Hvert billede behandles for at oprette det antal kopier, der er
angivet i bracketing-programmet, og hver kopi får forskellig
hvidbalance. Ændringer af hvidbalancen føjes til de
hvidbalancejusteringer, der er foretaget med finindstilling af
hvidbalance.
Hvis antallet af billeder i bracketingprogrammet er større end antallet af
resterende billeder, blinker n på
kontrolpanelet; det blinkende ikon j
vises i søgeren, som det ses til højre, og
udløseren deaktiveres. Optagelse kan
begynde, når et nyt hukommelseskort er
isat.
t
143
❚❚ Annullering af bracketing
For at annullere bracketing skal du trykke på knappen D og dreje
det primære kommandohjul, indtil antal billeder i bracketingsekvensen er nul (r), og y ikke længere vises. Det program, der
senest var aktivt, gendannes, næste gang bracketing aktiveres.
Bracketing kan også annulleres ved at foretage to-knapsnulstilling
(0 133), selvom bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke
gendannes, næste gang bracketing aktiveres.
t
A Hvidbalance-bracketing
Hvidbalance-bracketing er ikke tilgængelig ved billedkvaliteten NEF (RAW).
Hvidbalance-bracketing annulleres ved at vælge NEF (RAW), NEF (RAW) +
JPEG fine, NEF (RAW) + JPEG normal eller NEF (RAW) + JPEG basic.
Hvidbalance-bracketing påvirker kun farvetemperaturen (den gule-blå akse
i visningen af finindstilling af hvidbalance, 0 84). Ingen justeringer udføres
på den grønne-lilla akse.
I selvudløserindstilling (0 48) oprettes det antal kopier, der er angivet i
hvidbalanceprogrammet, hver gang lukkeren udløses, uafhængigt af
indstillingen valgt for brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder
(0 252).
Hvis kameraet slukkes, mens hukommelseskortlampen er tændt, afbryder
kameraet først strømmen, når alle billeder i sekvensen er blevet optaget.
144
❚❚ Aktiv D-Lighting-bracketing
Kameraet varierer Aktiv D-Lighting over en serie af eksponeringer. Du
kan finde yderligere oplysninger om Aktiv D-Lighting på side 110.
1
2
Vælg Aktiv D-Lighting-bracketing.
Vælg Aktiv D-Lighting-bracketing for
brugerindstilling e6 Indst. af autobracketing.
Vælg antal billeder.
Drej det primære kommandohjul, mens du trykker på knappen
D, for at vælge antal billeder i bracketing-sekvensen. Antallet af
billeder ses i informationsvisningen.
Antal billeder
Knappen D
Primært
kommandohjul
Informationsvisning
Indikator for Aktiv
D-Lighting-bracketing
Ved andre indstillinger end r, M, og D vises på henholdsvis
kontrolpanelet og i søgeren; ikonet z og en bracketingindikator ses i informationsvisningen. Vælg to billeder for at tage
et billede med Aktiv D-Lighting slået fra, og et andet ved den
valgte værdi. Vælg 3-5 billeder for at tage en serie af billeder med
Aktiv D-Lighting indstillet til værdier blandt Fra og Normal (tre
billeder), blandt Fra og Høj (fire billeder) eller blandt Fra og
Ekstra høj 1, eller Lav og Ekstra høj 2 (fem billeder), efter
hinanden. Hvis du vælger mere end to billeder, skal du fortsætte
til trin 4.
t
145
3
Vælg Aktiv D-Lighting.
Mens du holder knappen D nede, skal du dreje det sekundære
kommandohjul for at vælge Aktiv D-Lighting.
Knappen D
Sekundært kommandohjul
Aktiv D-Lighting vises i informationsvisningen.
Informationsvisning
t
146
Aktiv
D-Lighting
Informationsvisning
Aktiv
D-Lighting
Y
Auto
P
Høj
R
Lav
c
Ekstra høj 1
Q
Normal
d
Ekstra høj 2
4
Komponér et billede, fokusér og
optag.
Kameraet varierer Aktiv D-Lighting for hvert
billede i henhold til det valgte bracketingprogram. Du kan få vist en indikator for
bracketing-status ved aktivering af
informationsvisningen. Der forsvinder en
del af indikatoren efter hvert billede.
Antal billeder: 3
Visning efter første
billede
t
147
❚❚ Annullering af bracketing
For at annullere bracketing skal du trykke på knappen D og dreje
det primære kommandohjul, indtil antal billeder i bracketingsekvensen er nul (r), og z ikke længere vises. Det program, der
senest var aktivt, gendannes, næste gang bracketing aktiveres.
Bracketing kan også annulleres ved at foretage to-knapsnulstilling
(0 133), selvom bracketingprogrammet i dette tilfælde ikke
gendannes, næste gang bracketing aktiveres.
t
A Aktiv D-Lighting-bracketing
I udløserindstillingerne kontinuerlig lav hastighed og kontinuerlig høj
hastighed sættes optagelsen på pause, efter der er blevet taget det antal
billeder, som er angivet i bracketing-programmet. Optagelse genoptages,
næste gang udløserknappen trykkes ned. I selvudløserindstilling tager
kameraet det antal billeder, der er valgt i trin 2 på side 145, hver gang
udløserknappen trykkes ned, uanset den valgte indstilling for
brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder (0 252); intervallet
mellem billederne styres dog af brugerindstilling c3 (Selvudløser) >
Interval mellem billeder. I andre indstillinger tages der ét billede, hver
gang udløserknappen trykkes ned.
Hvis hukommelseskortet bliver fyldt, inden alle billeder i sekvensen er
blevet taget, kan optagelse genoptages fra næste billede i sekvensen, efter
at hukommelseskortet er blevet skiftet ud, eller billeder er blevet slettet for
at skabe mere plads på kortet. Hvis kameraet slukkes, inden alle billeder i
sekvensen er blevet taget, genoptages bracketing fra næste billede i
sekvensen, når kameraet tændes.
148
Multieksponering
Følg trinene herunder for at optage en serie af to til ti eksponeringer i
en enkelt optagelse. Multieksponeringer kan gøre brug af RAW-data
fra kameraets billedsensor for at producere farver, der er væsentligt
bedre end dem i software-genererede billedsandwiches.
❚❚ Oprettelse af multieksponering
Multieksponeringer kan ikke optages i Live View. Afslut Live View,
inden du fortsætter. Bemærk, at i standardindstillingerne afsluttes
optagelsen, og der optages automatisk en multieksponering, hvis der
ikke udføres nogen handlinger i 30 sek.
A Udvidede optagetider
For et interval mellem eksponeringerne på over 30 sek. skal du forlænge
forsinkelsen for lysmålingsafbrydelse ved hjælp af brugerindstilling c2
(Standbytimer, 0 251). Det størst mulige interval mellem eksponeringer er
30 sek. længere end indstillingen valgt for brugerindstilling c2. Hvis
skærmen slukkes under billedvisning eller betjening af menuerne, afsluttes
optagelsen 30 sek., efter at lysmålerne slukker. Der oprettes en
multieksponering af de hidtil optagede billeder.
1
Vælg Multieksponering
i optagemenuen.
Tryk på knappen G for at
få vist menuerne. Markér
Multieksponering i
optagemenuen, og tryk på
2.
Knappen G
t
149
2
Vælg en indstilling.
Markér
Multieksponeringstilstand, og
tryk på 2.
Markér én af følgende, og tryk på
J.
• For at tage en serie af
multieksponeringer skal du vælge
6 Til (serie). Optagelsen af
multieksponeringerne
fortsætter, indtil du vælger Fra for Multieksponeringstilstand.
• For at tage en multieksponering skal du vælge Til (enkelt billede).
Normal optagelse genoptages automatisk efter oprettelsen af
en enkelt multieksponering.
• For at afslutte uden at oprette flere multieksponeringer skal du vælge
Fra.
Hvis Til (serie) eller Til (enkelt billede) er
valgt, vises ikonet n på kontrolpanelet.
t
150
3
Vælg antal billeder.
Markér Antal billeder, og tryk på
2.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge
antal eksponeringer, der skal
kombineres for at danne et enkelt
billede, og tryk på J.
A Kommandohjulet
Hvis Multieksponering er valgt som indstillingen "+ kommandohjul" i brugerindstilling
f4 (Tilknyt knappen Fn, 0 263) eller
f5 (Tilknyt dybdeskarphedsknap, 0 266), kan
du vælge multieksponeringstilstand ved at
trykke på den valgte knap og dreje det
primære kommandohjul, og du kan vælge
antal billeder ved at trykke på knappen og
dreje det sekundære kommandohjul. Dit valg
vises i informationsvisningen; når multieksponering aktiveres, vises multieksponeringstilstanden som følger: n (med et B ude til højre)
for Til (enkelt billede) og n (med et o ude til
højre) for Til (serie).
t
151
4
Vælg graden af forøgelse.
Markér Automatisk forøgelse,
og tryk på 2.
Følgende indstillinger vises.
Markér en indstilling, og tryk på
J.
• Til: Forøgelsen justeres i
henhold til det faktisk optagede
antal eksponeringer
(forøgelsen for hver eksponering indstilles til 1/2 for 2
eksponeringer, 1/3 for 3 eksponeringer, osv.).
• Fra: Forøgelsen justeres ikke ved optagelse af multieksponering.
Anbefales, hvis baggrunden er mørk. Bemærk dog, at billederne
muligvis påvirkes af støj (tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller
streger).
t
152
5
Komponér et billede, fokusér og
optag.
I kontinuerlige udløserindstillinger (0 46)
optager kameraet alle eksponeringer i en
enkelt billedserie. Hvis Til (serie) er valgt, bliver kameraet ved
med at optage multieksponeringer, mens der trykkes på
udløserknappen; hvis Til (enkelt billede) er valgt, afsluttes
optagelsen af multieksponering efter det første billede. I
selvudløserindstilling optager kameraet automatisk det antal
billeder, der er valgt i trin 3, uanset den valgte indstilling for
brugerindstilling c3 (Selvudløser) > Antal billeder (0 252);
intervallet mellem billederne styres imidlertid af brugerindstilling
c3 (Selvudløser) > Interval mellem billeder. I andre
udløserindstillinger tages der ét billede, hver gang der trykkes på
udløserknappen; fortsæt optagelse, indtil alle billeder er blevet
optaget (for information om afbrydelse af multieksponering,
inden alle billeder er optaget, se side 154).
Ikonet n blinker, indtil optagelsen afsluttes.
Hvis Til (serie) er valgt, afsluttes optagelsen
af multieksponeringer kun, når Fra er valgt
for multieksponeringstilstand; hvis Til
(enkelt billede) er valgt, afsluttes optagelsen af
multieksponeringer automatisk, når multieksponeringen er
fuldført. Ikonet n forsvinder fra visningen, når optagelsen af
multieksponeringerne afsluttes.
t
153
❚❚ Afbrydelse af multieksponeringer
For at afbryde en multieksponering, inden det
angivne antal eksponeringer er blevet optaget,
skal du vælge Fra for multieksponeringstilstand.
Hvis optagelsen slutter, før det angivne antal
eksponeringer er blevet optaget, oprettes der
en multieksponering af de hidtil optagede
eksponeringer. Hvis Automatisk forøgelse er aktiveret, justeres
forøgelsen, så den afspejler det antal eksponeringer, der rent faktisk er
optaget. Bemærk, at optagelsen automatisk slutter, hvis:
• En to-knaps-nulstilling udføres (0 133)
• Kameraet slukkes
• Batteriet er afladet
• Billeder slettes
t
154
D Multieksponeringer
Fjern eller udskift ikke hukommelseskortet under optagelse af en
multieksponering.
Optageinformationen opstillet i billedinformationsvisningen ved
billedvisning (inklusive dato for optagelse og kameraets retning) gælder det
første billede i multieksponeringen.
ISO-følsomheden fastsættes ved værdien for det første billede i hver serie;
det har ingen effekt at dreje hjulet for ISO-følsomhed under igangværende
optagelse.
A Intervaloptagelse
Hvis intervaloptagelse er aktiveret, inden den første eksponering optages,
optager kameraet eksponeringer ved det valgte interval, indtil antallet af
eksponeringer angivet i multieksponeringsmenuen er blevet optaget
(antallet af billeder opstillet i menuen for intervaloptagelse ignoreres). Disse
eksponeringer optages så som et enkelt billede, og intervaloptagelsen
afsluttes (hvis Til (enkelt billede) er valgt for multieksponeringstilstand,
afsluttes optagelsen af multieksponeringerne ligeledes automatisk).
A Andre indstillinger
Når der optages en multieksponering, kan du ikke formatere
hukommelseskort, og visse menupunkter er gråmelerede og kan ikke
ændres.
t
155
Intervaloptagelse
Kameraet er i stand til at tage billeder automatisk med
foruddefinerede intervaller.
D Før optagelse
Vælg ikke udløserindstillingerne Selvudløser (E) eller MUP, når der anvendes
intervaltimer. Før intervaloptagelse påbegyndes, skal du tage et testbillede
med de aktuelle indstillinger og få vist resultatet på skærmen.
Før valg af starttidspunkt skal du vælge Tidszone og dato i
opsætningsmenuen og sørge for, at kameraets ur er indstillet til korrekt tid
og dato (0 276).
Det anbefales at anvende stativ. Montér kameraet på et stativ, før
optagelsen starter. For at sikre, at optagelsen ikke afbrydes, skal du sørge
for, at kameraets batteri er fuldt opladet. I tvivlstilfælde skal du oplade
batteriet før brug eller anvende en lysnetadapter og et stik til lysnetadapter
(forhandles separat).
1
Vælg Intervaloptagelse i
optagemenuen.
Tryk på knappen G for at
få vist menuerne. Markér
Intervaloptagelse i
optagemenuen, og tryk på
2.
t
156
Knappen G
2
Vælg et starttidspunkt.
Vælg mellem følgende
igangsættere.
• For at starte optagelsen med det
samme skal du markere Nu og
trykke på 2. Optagelse
begynder omkring 3 sek., efter at indstillingerne er udført;
fortsæt til trin 3.
• For at vælge et starttidspunkt skal
du markere Starttid og trykke
på 2 for at få vist
starttidsindstillingerne til højre.
Tryk på 4 eller 2 for at markere
timer eller minutter, og tryk på
1 eller 3 for at ændre det. Tryk på 2 for at fortsætte.
3
Vælg interval.
Tryk på 4 eller 2 for at markere
timer, minutter eller sekunder;
tryk på 1 eller 3 for at ændre.
Vælg et længere interval end det,
der kræves for at tage det antal
billeder, du valgte i trin 4. Hvis intervallet er for kort, bliver antal
optagede billeder muligvis mindre end det samlede antal
opstillet i trin 4 (antal intervaller ganget med antal billeder pr.
interval). Tryk på 2 for at fortsætte.
t
157
4
Vælg antallet af intervaller
og antallet af billeder pr.
interval.
Tryk på 4 eller 2 for at markere
antal intervaller eller antal
billeder; tryk på 1 eller 3 for at
ændre. Tryk på 2 for at fortsætte.
Antal
Antal
Totalt
intervaller billeder/ antal
intervaller billeder
5
t
158
Start optagelse.
Markér Til, og tryk på J (for at
vende tilbage til optagemenuen
uden at starte intervaltimeren
skal du markere Fra og trykke på
J). Den første serie af billeder
tages ved den angivne starttid eller efter cirka 3 sek., hvis Nu blev
valgt for Vælg starttid i trin 2. Optagelsen fortsætter ved det
valgte interval, indtil alle billeder er taget. Bemærk, at idet
lukkertid, billedhastighed og tiden påkrævet for at optage
billeder kan variere fra et interval til det næste, kan tiden fra
slutningen af ét interval til begyndelsen af det næste variere. Hvis
optagelse ikke kan fortsætte ved de aktuelle indstillinger (hvis der
eksempelvis aktuelt er valgt en lukkertid på B (bulb) eller T
(langtidseksponering) i manuel eksponeringsindstilling, eller
starttidspunktet er om mindre end ét minut), vises en advarsel på
skærmen.
D Mangler hukommelse
Hvis hukommelseskortet er fuldt, forbliver intervaltimeren aktiv, men der
tages ikke nogen billeder. Genoptag optagelse (0 161) efter sletning af
nogle billeder eller efter slukning af kameraet og indsættelse af et andet
hukommelseskort.
A Tildæk søgeren
For at forhindre at det lys, der kommer ind via søgeren, forstyrrer billederne
og eksponeringen, skal du tildække søgeren med det medfølgende DK-26øjestykkedæksel (0 23).
A Intervaloptagelse
Intervaloptagelse kan ikke kombineres med langtidseksponeringer (0 44)
eller Live View (0 172).
A Udløserindstilling
Uanset den valgte udløserindstilling, tager kameraet det angivne antal
billeder ved hvert interval.
A Bracketing
Justér bracketing-indstillingerne før intervaloptagelse. Hvis eksponering,
flash eller Aktiv D-Lighting-bracketing er aktive, når intervaloptagelse er i
gang, tager kameraet det antal billeder, der er i bracketing-programmet i
hvert interval, uanset hvor mange billeder, der er angivet i
intervaloptagelsesmenuen. Hvis hvidbalance-bracketing er aktiv, når
intervaloptagelse er i gang, tager kameraet ét billede i hvert interval og
behandler det for at oprette det antal kopier, der er angivet i bracketingprogrammet.
t
159
A Under optagelse
Ikonet Q blinker i informationsvisningen under
intervaloptagelse. Umiddelbart før næste
optageinterval begynder, viser
lukkertidsvisningen på kontrolpanelet antal
resterende intervaller, og blændevisningen viser
det antal billeder, der er tilbage i det aktuelle
interval. På andre tidspunkter kan du få vist antal
resterende intervaller og billeder i hvert interval ved at trykke
udløserknappen halvt ned (når knappen slippes, vises lukkertid og
blændeåbning, indtil standbytimeren udløber).
Vælg Intervaloptagelse mellem billederne for at
få vist de aktuelle indstillinger for
intervaloptagelse. Når intervaloptagelse er i gang,
viser intervalmenuen starttidspunktet,
optagelsesintervallet og antallet af resterende
intervaller og billeder. Ingen af disse punkter kan
ændres, når intervaloptagelse er i gang.
Billeder kan vises, og indstillingerne for optagelse og menuer kan frit
justeres, når intervaloptagelse er i gang. Skærmen slukker automatisk
omkring fire sekunder før hvert interval.
t
160
❚❚ Pause under intervaloptagelse
Intervaloptagelse kan sættes på pause ved at:
• Trykke på knappen J mellem intervaller
• Markere Start > Pause i intervaltimermenuen og trykke på J
• Slukke kameraet og tænde det igen (hvis ønsket, kan
hukommelseskortet skiftes ud, når kameraet er slukket)
• Vælge udløserindstillingerne Selvudløser (E) eller MUP
For at genoptage optagelse:
1
Vælg et nyt starttidspunkt.
Vælg et nyt starttidspunkt som
beskrevet på side 157.
2
Genoptag optagelse.
Markér Genstart, og tryk på J.
Bemærk, at hvis intervaloptagelse
blev midlertidigt afbrudt under
optagelse, annulleres resterende
billeder i det aktuelle interval.
t
161
❚❚ Afbrydelse af intervaloptagelse
Intervaloptagelse afsluttes automatisk, hvis batteriet er afladet.
Intervaloptagelse kan også afsluttes ved at:
• Vælge Start > Fra i intervaltimermenuen
• Udføre to-knaps-nulstilling (0 133)
• Nulstille indstillingerne for den aktuelle optagemenuhukommelse
med punktet Optagemenuhukommelse i optagemenuen (0 236)
• Ændre bracketing-indstillinger (0 136)
Normal optagelse genoptages, når intervaloptagelse slutter.
❚❚ Intet billede
Kameraet springer over det aktuelle interval, hvis én af følgende
situationer optræder i otte sekunder eller mere, efter at intervallet
skulle være startet: Du mangler at tage et billede eller nogle billeder til
det forrige interval, hukommelsesbufferen er fuld, eller kameraet er
ude af stand til at fokusere i AF-S (bemærk, at kameraet fokuserer igen
før hvert billede). Optagelsen genoptages ved næste interval.
t
162
Ikke-CPU-objektiver
Ikke-CPU-objektiver kan anvendes i eksponeringsindstillingerne A og
M med blænden indstillet ved hjælp af objektivblænderingen. Ved at
angive objektivdata (objektivets brændvidde og maksimumblænde)
kan brugeren opnå adgang til følgende funktioner for CPU-objektiver.
Hvis objektivets brændvidde kendes:
• Power-zoom kan anvendes med ekstra flashenheder (0 119)
• Objektivets brændvidde er opstillet (med en asterisk) i
billedinformationsvisningen under billedvisning
Hvis objektivets maksimumblænde kendes:
• Blændeværdien vises på kontrolpanelet og i søgeren
• Flashniveauet justeres for ændringer i blændeåbningen, hvis
flashenheden understøtter indstillingen AA (automatisk
blændeåbning)
• Blænden opstilles (med en asterisk) i billedinformationsvisningen
under billedvisning
Angivelse af både brændvidde og maksimumblænde for objektivet:
• Muliggør color matrix-lysmåling (bemærk, at det kan være
nødvendigt at anvende centervægtet lysmåling eller spotmåling for
at opnå nøjagtige resultater med visse objektiver, inklusive ReflexNIKKOR-objektiver)
• Forbedrer præcisionen af centervægtet lysmåling, spotmåling og i-TTLafbalanceret udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer
t
163
❚❚ Lagring af data om ikke-CPU objektiv
Kameraet kan gemme data for op til ni ikke-CPU-objektiver. For at
indtaste eller redigere data for et ikke-CPU-objektiv:
1
Vælg Data om ikke-CPU
objektiv.
Tryk på knappen G for at
få vist menuerne. Markér
Data om ikke-CPU objektiv
i opsætningsmenuen, og
Knappen G
tryk på 2.
2
t
164
Vælg et objektivnummer.
Markér Objektivnummer, og
tryk på 4 eller 2 for at vælge et
objektivnummer mellem 1 og 9.
3
Indtast brændvidde og
blændeåbning.
Markér Brændvidde (mm) eller
Maksimumblænde, og tryk på 4
eller 2 for at redigere det
markerede punkt. Brændvidde
kan vælges blandt værdier mellem 6 og 4000 mm,
maksimumblænde blandt værdier mellem f/1.2 og f/22.
A Brændvidde ikke opstillet
Hvis den korrekte brændvidde ikke er opstillet, skal du vælge den
nærmeste værdi større end objektivets faktiske brændvidde.
A Telekonvertere og zoom-objektiver
Maksimumblænden for telekonvertere er telekonverterens og
objektivets kombinerede maksimumblænde. Bemærk, at objektivdata
ikke justeres, når du zoomer ind eller ud med ikke-CPU-objektiver. Data
for forskellige brændvidder kan indtastes som separate objektivnumre,
eller data for objektivet kan redigeres, så de afspejler de nye værdier for
objektivets brændvidde og maksimumblænde, hver gang zoom
justeres.
4
Vælg metode for
lysmålerkobling.
Markér Lysmålerkobling, og tryk
på 2, tryk derefter på 1 eller 3
for at markere AI-objektiv, og
tryk på J for at vælge (vælg kun
Ikke-AI-objektiv, hvis objektivet
ikke er udstyret med AImekanisme; 0 167).
t
165
5
Vælg Udført.
Markér Udført, og tryk på J. Den
angivne brændvidde og blænde
gemmes under det valgte
objektivnummer.
❚❚ Hentning af data om ikke-CPU objektiv
Objektivdata for de valgte ikke-CPU-objektiver kan hentes ved hjælp
af objektivnummeret som beskrevet herunder.
1
Tilknyt valg af ikke-CPU objektivnummer til en
kameraknap.
Vælg Vælg ikke-CPU objektivnummer som indstilling for
"+ kommandohjul" for brugerindstilling f4 (Tilknyt knappen Fn,
0 263), brugerindstilling f5 (Tilknyt dybdeskarphedsknap,
0 266) eller f6 (Tilknyt knappen AE-L/AF-L, 0 267).
2
Anvend den valgte knap til at vælge et objektivnummer.
Tryk på den valgte knap, og drej det primære kommandohjul,
indtil det ønskede objektivnummer vises i informationsvisningen.
Brændvidde Maksimumblænde
t
Primært
kommandohjul
166
Objektivnummer
Ikke-AI-objektiver
Kameraet kan anvendes med ikke-AI-objektiver (dvs. objektiver uden
AI-mekanismer). Før montering af objektivet skal du sørge for at hæve
lysmålerkoblingsarmen; overholdes denne anvisning ikke, kan det
medføre beskadigelse af kameraet eller objektivet.
Målerkoblingsarm
❚❚ AI-objektiver sammenlignet med ikke-AI-objektiver
"Ikke-CPU"-objektiverne inddeles i objektiver med AI-mekanismer
("AI-objektiver") og objektiver uden AI-mekanismer ("ikke-AIobjektiver").
AI-objektiv
Ikke-AI-objektiv
t
Lysmålerkoblingskant
Ingen lysmålerkoblingskant
A Ikke-kompatible objektiver
Visse ikke-AI-objektiver kan ikke monteres selv med målerkoblingsarmen
hævet. Se side 320 for yderligere information.
A AI-objektiver
Sænk lysmålerkoblingsarmen, før du monterer AI-objektiver.
167
❚❚ Fotografering med ikke-AI-objektiver
Manglen på AI-mekanisme betyder, at kameraknapperne ikke kan
anvendes til indstilling af blænde, når der er monteret et ikke-AIobjektiv. For optimal eksponering skal du tilpasse kameraets
blændeindstilling manuelt til objektivet.
1
Montér objektivet.
Montér et ikke-AI-objektiv, som du tidligere har angivet
objektivdata for (0 164).
2
Vælg objektivnummeret (0 166).
Bekræft, at Ikke-AI-objektiv er valgt for
Data om ikke-CPU objektiv >
Lysmålerkobling.
"F" blinker på kontrolpanelet, og f vises i
informationsvisningen.
3
Vælg eksponeringsindstilling A eller
M.
Drej hjulet for eksponeringsindstilling hen
på A eller M.
4
Justér blænden.
Vælg en blænde ved hjælp af
objektivblænderingen.
t
5
Tilpas kameraets blændeindstilling
til objektivet.
Drej det sekundære kommandohjul, når
lysmålerne er tændt, for at indstille
kameraet til blænden valgt i trin 4.
168
6
Tag billeder.
Gentag trin 4 og 5 efter behov for at ændre
blænden under optagelse.
t
169
Lokationsdata
Ekstra GPS-enheder af typerne GP-1 og GP-1A (0 325) indlejrer
følgende information på billeder taget med enheden monteret:
Længdegrad, breddegrad, højde og UTC (Coordinated Universal
Time). Disse data vises på billedinformationens side med
lokationsdata (0 188).
❚❚ Montering af GPS-enhed
Sluk kameraet, og tilslut GPS-enheden til tilbehørsstikket (0 325) ved
hjælp af det kabel, der følger med enheden. Se brugervejledningen til
GPS-enheden for yderligere information.
❚❚ Indstillinger i opsætningsmenuen
Punktet Lokationsdata i opsætningsmenuen indeholder
indstillingerne, der er anført nedenfor.
• Standbytimer: Vælg, om lysmålerne skal slukke automatisk, når en
GPS-enhed er monteret.
Indstilling
Beskrivelse
Lysmålerne slukker automatisk, hvis der ikke udføres nogen
handlinger i det tidsrum, der er angivet i brugerindstilling c2
(Standbytimer, 0 251; for at give kameraet tid til at hente
Aktiver
GPS-data er forsinkelsen udvidet med op til ét minut, efter at
lysmålerne er blevet aktiveret, eller efter at kameraet er blevet
tændt). Dette reducerer belastningen af batteriet.
Deaktiver Lysmålerne slukker ikke, når der er tilsluttet en GPS-enhed.
t
170
• Position: Dette punkt er kun tilgængeligt, hvis der er tilsluttet en GPSenhed, når den aktuelle breddegrad, længdegrad, højde over havet
og UTC (Coordinated Universal Time) vises som registreret af GPSenheden.
• Brug satellit til urindstilling: Vælg Ja for at synkronisere kameraets ur
med tiden fra GPS-enheden.
A UTC (Coordinated Universal Time)
GPS-enheden registrerer UTC-data, som ikke er afhængige af kameraets ur.
A
Ikonet o
Forbindelsesstatus vises af ikonet o:
• o (statisk): Kameraet har etableret
kommunikation med GPS-enheden.
Billedinformation for billeder, der er taget, mens
dette ikon vises, indeholder yderligere en side
med lokationsdata (0 194).
• o (blinker): GPS-enheden søger efter signal.
Billeder, der tages, mens ikonet blinker, indeholder ikke lokationsdata.
• Intet ikon: Der er ikke modtaget nye lokationsdata fra GPS-enheden i
mindst to sekunder. Billeder, der tages, når ikonet o ikke vises, indeholder
ikke lokationsdata.
t
171
x
Live View-fotografering
Følg nedenstående trin for at tage billeder i Live View.
D Tildæk søgeren
For at forhindre at det lys, der kommer ind via søgeren, forstyrrer billederne
eller eksponeringen, skal du tildække søgeren med det medfølgende DK26-øjestykkedæksel før optagelse (0 23).
1
Tryk på knappen a.
Spejlet hæves, og motivet, der ses gennem
objektivet, vises på kameraskærmen.
Motivet er ikke længere synligt i søgeren.
Knappen a
2
Placér fokuspunktet.
Placér fokuspunktet over dit motiv som beskrevet på side 175.
x
172
3
Fokus.
Tryk udløserknappen halvt ned for at
fokusere.
Fokuspunktet blinker grønt, mens kameraet Knappen A AE-L/AF-L
fokuserer. Hvis kameraet er i stand til at
fokusere, vises fokuspunktet med grønt;
hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere,
blinker fokuspunktet rødt (bemærk, at der
kan tages billeder, selv hvis fokuspunktet
blinker rødt; kontrollér fokus på skærmen
inden optagelse). Du kan låse eksponeringen ved at trykke på
knappen A AE-L/AF-L (0 77); fokus låser, når udløserknappen
trykkes halvt ned. I eksponeringsindstilling M kan eksponeringen
justeres ved hjælp af en eksponeringsindikator (0 43).
4
Tag billedet.
Tryk udløserknappen helt ned for at tage
billedet. Skærmen slukkes.
5
Afslut Live View-indstilling.
For at afslutte Live View-indstilling skal du
trykke på knappen a.
x
173
A Eksempelvisning af eksponering (kun eksponeringsindstilling M)
I eksponeringsindstilling M bliver det ved tryk på
knappen Pv muligt for dig at få vist eksempler på,
hvordan de aktuelle indstillinger for lukkertid,
blænde og ISO-følsomhed påvirker eksponeringen.
Knappen Pv
D Afslutning af Live View
Live View afsluttes automatisk, hvis objektivet fjernes. For at undgå at
beskadige kameraets indre kredsløb kan Live View også slutte automatisk;
afslut Live View, når kameraet ikke er i brug. Bemærk, at temperaturen
inden i kameraets indre kredsløb kan forhøjes, og støj (lyse pletter, tilfældigt
spredte lyse pixels eller tåge) kan vises under følgende omstændigheder
(kameraet kan også blive meget varmt, men dette er ikke ensbetydende
med en funktionsfejl):
• Den omgivende temperatur er høj
• Live View har været anvendt i længere tid
• Kameraet har været anvendt i kontinuerlig udløserindstilling i længere tid
Hvis Live View ikke starter, når du trykker på knappen a, skal du vente, til de
indre kredsløb er kølet ned og derefter prøve igen.
x
174
Fokusering i Live View
For at fokusere ved hjælp af autofokus Knappen til valg af
fokusindstilling
skal du dreje knappen til valg af
fokusindstilling hen på AF og følge
nedenstående trin for at vælge
indstillinger for autofokus og AFmetode. For information om manuel
fokusering, se side 183.
❚❚ Valg af fokusindstilling
Følgende autofokusindstillinger er tilgængelige i Live View:
Indstilling
AF-S
AF-F
Beskrivelse
Single AF: Til stationære motiver. Fokus låser, når udløserknappen
trykkes halvt ned.
Altid aktiveret AF: Til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer
kontinuerligt, indtil der trykkes på udløserknappen. Fokus låser, når
udløserknappen trykkes halvt ned.
For at vælge en autofokusindstilling skal knappen AF-metode trykkes
ind, og det primære kommandohjul skal drejes, indtil den ønskede
indstilling vises på skærmen.
Knappen AF-metode
Primært
kommandohjul
Skærm
x
175
D Anvendelse af autofokus i Live View
Anvend et AF-S-objektiv. De ønskede resultater kan muligvis ikke opnås
med andre objektiver eller telekonvertere. Bemærk, at autofokus er
langsommere i Live View, og at skærmen kan blive lysere eller mørkere,
mens kameraet fokuserer. Bemærk, at fokuspunktet nogle gange vises med
grønt, når kameraet ikke kan fokusere. Kameraet kan muligvis ikke fokusere
i følgende situationer:
• Motivet indeholder linjer, der er parallelle med billedets lange led
• Motivet mangler kontrast
• Motivet i fokuspunktet indeholder områder med skarpt kontrasterende
lysstyrke eller indeholder spotlys, et neonskilt eller en anden form for
lyskilde, hvis lysstyrke varierer
• Flimren eller striber fremkommer under lysstofrør, kviksølvlampe,
natriumlampe eller lignende belysning
• Der anvendes et krydsfilter (stjernefilter) eller andet specialfilter
• Motivet fremstår mindre end fokuspunktet
• Motivet domineres af ensartede geometriske mønstre (f.eks. persienner
eller en række vinduer i en skyskraber)
• Motivet bevæger sig
x
176
❚❚ Valg af indstilling af AF-metode
Der kan vælges følgende indstillinger af AF-metode i Live View:
Indstilling
!
$
%
&
Beskrivelse
Ansigtsprioriteret AF: Anvendes til portrætter. Kameraet registrerer
automatisk portrætmotiver og fokuserer på dem; det valgte motiv
indikeres af en dobbelt gul ramme (hvis der registreres flere
ansigter, op til højst 35, fokuserer kameraet på det motiv, der er
tættest på; for at vælge et andet motiv skal du anvende
multivælgeren). Hvis kameraet ikke længere er i stand til at
registrere motivet (fordi motivet eksempelvis har vendt ansigtet
væk fra kameraet), vises rammen ikke længere.
Bredt område-AF: Anvendes til håndholdte billeder af landskaber og
andre motiver, der ikke er portrætter. Anvend multivælgeren for at
flytte fokuspunktet til et vilkårligt sted på billedet, eller tryk på J
for at placere fokuspunktet midt i billedet.
Normalt område-AF: Anvendes til pin-point fokus på et valgt punkt på
billedet. Anvend multivælgeren for at flytte fokuspunktet til et
vilkårligt sted på billedet, eller tryk på J for at placere
fokuspunktet midt i billedet. Det anbefales at anvende stativ.
Følg motiv-AF: Placér fokuspunktet over dit motiv, og tryk på J.
Fokuspunkt følger det valgte motiv, når det bevæger sig gennem
billedet. For at afslutte sporing skal du trykke på J igen. Bemærk,
at kameraet muligvis er ude af stand til at følge motiver, hvis de
bevæger sig hurtigt, går ud af billedet eller dækkes af andre
genstande. Det samme gør sig gældende, hvis motiverne synligt
ændrer størrelse, farve eller lysstyrke, eller hvis de er for små, for
store, for lyse, for mørke, eller de har samme farve eller lysstyrke
som baggrunden.
x
177
For at vælge en indstilling af AF-metode skal knappen AF-metode
trykkes ind, og det sekundære kommandohjul skal drejes, indtil den
ønskede indstilling vises på skærmen.
Knappen AF-metode
x
178
Sekundært
kommandohjul
Skærm
Anvendelse af knappen P
Du kan få adgang til de
indstillinger, der er anført
nedenfor, ved at trykke på
knappen P under Live Viewfotografering. Markér
elementerne med multivælgeren,
Knappen P
og tryk på 2 for at få vist
indstillingerne for det markerede element. Når du har valgt den
ønskede indstilling, skal du trykke på J for at afslutte.
Indstilling
Billedkvalitet
Billedstørrelse
Beskrivelse
Vælg billedkvalitet (0 55).
Vælg billedstørrelse (0 58).
Vælg en Picture Control (0 100).
Indstil Picture Control
Aktiv D-Lighting
Skærmens lysstyrke
Justér Aktiv D-Lighting for at bevare detaljerne i
markeringer og skygger (0 110).
Tryk på 1 eller 3 for at justere
skærmens lysstyrke til Live View.
Ændringer i skærmens lysstyrke
har ingen indflydelse på billeder,
der er optaget med kameraet.
x
179
Live View-visningen: Live Viewfotografering
we
q
r
t
Punkt
q Resterende tid
w Autofokusindstilling
Indstilling af AFe metode
184
Den aktuelle indstilling af AF-metode.
177
Det aktuelle fokuspunkt. Visningen varierer
afhængigt af den valgte indstilling af AFmetode (0 177).
Indikerer, hvorvidt billedet bliver under- eller
t Eksponeringsindikator overeksponeret ved de aktuelle indstillinger
(kun eksponeringsindstilling M).
r Fokuspunkt
x
180
0
Beskrivelse
Den resterende tid, før Live View automatisk
afsluttes. Vises, hvis optagelsen afsluttes
inden for 30 sek. eller mindre.
Den aktuelle autofokusindstilling.
175
172
43
D Live View-visningen
Selvom de ikke kommer til at være på det endelige billede, kan der
forekomme ujævne kanter, farveskygger, moiré og lyse pletter på skærmen,
mens der kan være lyse streger i visse områder af billedet med blinkende
skilte og andre periodiske lyskilder, eller hvis motivet kortvarigt oplyses af et
stroboskoplys eller en anden stærk, momentan lyskilde. Derudover kan der
opstå forvrængning, hvis kameraet panoreres vandret, eller en genstand
bevæger sig gennem billedet med høj hastighed. Støjstriber, der er synlige
på skærmen under lysstofrør, kviksølvsbelysning eller natriumlamper, kan
reduceres ved hjælp af Reduktion af støjstriber (0 276), selvom de
muligvis stadig er synlige på det endelige billede ved visse lukkertider. Når
du tager billeder i Live View-indstilling, skal du undgå at rette kameraet
mod solen eller andre stærke lyskilder. Overholdes denne anvisning ikke,
kan der ske skade på kameraets indre kredsløb.
A Eksponering
Afhængigt af motivet kan eksponering afvige fra det resultat, der kunne
opnås, når Live View ikke anvendes. Lysmåling i Live View justeres, så den
passer til Live View-visningen og giver billeder med eksponering tæt på
den, der ses på skærmen.
x
181
Informationsvisningen: Live Viewfotografering
For at skjule eller vise indikatorer på skærmen under Live Viewfotografering skal du trykke på knappen R.
Information til
Information fra
Gitterlinjer med
16 celler
Gitterlinjer med
9 celler
x
182
Højdebreddeforholdet 1 : 1
Højdebreddeforholdet 16 : 9
Virtuel horisont
(0 282)
Manuelt fokus
For at fokusere i manuel fokusindstilling (0 68)
skal du dreje objektivets fokusring, til motivet
er i fokus.
For at forstørre billedet på skærmen op til
omkring 15 × for præcist fokus skal du trykke
på knappen X (T). Mens billedet i
objektivet er zoomet ind, vises et
navigationsvindue i en grå ramme i visningens
nederste højre hjørne. Anvend multivælgeren
Knappen X (T)
til at rulle til de områder på billedet, der ikke
kan ses på skærmen (kun tilgængelig, hvis
bredt eller normalt område-AF er valgt for
indstilling af AF-metode), eller tryk på W (M) for
at zoome ud.
Navigationsvindue
x
183
D Nedtællingsvisningen
Der vises en nedtælling, 30 sek. før Live View slutter automatisk (0 180;
timeren bliver rød, hvis Live View er ved at slutte for at beskytte de indre
kredsløb, eller hvis en anden indstilling end Ingen grænse er valgt for
brugerindstilling c4—Tid for slukning af skærmen > Live View; 0 253—
5 sek., før skærmen er sat til at slukke automatisk). Afhængigt af
optageforholdene vises timeren muligvis straks, når Live View vælges.
Bemærk, at selv om nedtællingen ikke vises under billedvisning, afsluttes
Live View alligevel automatisk, når timeren udløber.
A HDMI
Hvis kameraet tilsluttes til en HDMIvideoenhed under Live View-fotografering,
forbliver kameraets skærm tændt, og
videoenheden viser billedet, der ses
gennem objektivet, som vist til højre. Hvis
enheden understøtter HDMI-CEC, skal du
vælge Fra for indstillingen HDMI >
Enhedsstyring i opsætningsmenuen
(0 223), før du optager i Live View.
A Se også
For information om anvendelse af knappen J til at vælge det midterste
fokuspunkt eller skifte fokuszoom, se brugerindstilling f2 (Knappen OK;
0 261). Se side 276 og 93 for information om reduktion af støj eller måling
af en værdi for punkthvidbalance under Live View.
x
184
IMere om billedvisning
Fuldskærmsvisning
Tryk på knappen K for at få vist
billeder. Det nyeste billede vises
på skærmen.
Knappen K
Knappen O
Sekundært
Multivælger kommandohjul
Knappen K
Knappen G
Knappen L (U)
Knappen X (T)
Knappen W (M)
Knappen P
Knappen J
Primært
kommandohjul
I
185
For at
Anvend
Få vist flere
billeder
Tryk på 1 eller 3 for at få vist information
om det aktuelle billede (0 188).
Få vist
billedinformation
Få vist miniaturer
Zoome ind på et
billede
W (M)
Se side 196 for yderligere information.
X (T)
Se side 199 for yderligere information.
Slette billeder
O
Ændre
beskyttelsesstatus
L (U)
Gå tilbage til
optageindstilling
Retouchere billede
I
186
Beskrivelse
Tryk på 2 for at få vist billederne i den
rækkefølge, de er taget. Tryk på 4 for at få
vist billederne i omvendt rækkefølge.
/K
P
Der vises en dialogboks for bekræftelse.
Tryk igen på O for at slette billedet (0 203).
For at beskytte billedet eller fjerne
beskyttelsen fra et beskyttet billede skal du
trykke på L (U) (0 201).
Skærmen slukkes. Der kan tages billeder
med det samme.
Opret en retoucheret kopi af det aktuelle
billede (0 287).
A Roter lodret
For at få vist "høje" (portræt) billeder i lodret format
skal du vælge Til for indstillingen Roter lodret i
billedvisningsmenuen (0 233).
A Billedtjek
Når Til er valgt for Billedtjek i billedvisningsmenuen (0 232), vises
billederne automatisk på skærmen i cirka 4 sek. efter optagelse (idet
kameraet allerede vender rigtigt, roteres billederne ikke automatisk i
billedtjek). I kontinuerlig udløserindstilling begynder visningen, når
optagelsen slutter, og det første billede i den aktuelle serie vises.
A Se også
For information om hvor længe skærmen forbliver tændt, når der ikke
foretages nogen handlinger, se brugerindstilling c4 (Tid for slukning af
skærmen, 0 253).
I
187
Billedinformation
Der vises billedinformation på billederne, når de vises i
fuldskærmsvisning. Tryk på 1 eller 3 for at gennemgå
billedinformationen som vist nedenfor. Bemærk, at "kun billede",
optagedata, RGB-histogrammer, markeringer og dataoversigt kun
vises, hvis der er valgt en tilsvarende indstilling for
Billedvisningsindstillinger (0 232). Lokationsdata vises kun, hvis
der blev anvendt en GPS-enhed af typen GP-1 eller GP-1A, da billedet
blev taget.
1/ 12
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D f
100
50mm
0, 0
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Filinformation
Ingen (kun billede)
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
Oversigt
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
N I KON D f
100-1
Lokationsdata
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
I
188
: , 1 / 1 25 , F 5 . 6
: , 100
: 0. 0 , + 1 / 6
: 5 0 mm
: 50
/ 1. 8
:S
:
:
:
N I KON D f
Markeringer
RGB-histogram
Optagedata
100-1
❚❚ Filinformation
12 3
4
5
1/ 12
12
11
100NC_DF
DSC_0001. JPG
15 / 10 / 2013 10: 02: 28
10
9
N OR
ORMAL
AL
4928x3280
8 7
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Beskyttelsesstatus ........................... 201
Retoucheringsindikator ................. 287
Fokuspunkt 1, 2 .....................................64
Fokuspunktets markeringer 1 ..........28
Billednummer/antal billeder i alt
Billedkvalitet ........................................55
Billedstørrelse......................................58
Billedområde 3 .....................................51
Tidspunkt for optagelse...........27, 276
Dato for optagelse.....................27, 276
Mappenavn....................................... 237
Filnavn................................................ 239
1 Vises kun, hvis Fokuspunkt er valgt for Billedvisningsindstillinger (0 232).
2 Hvis billedet blev taget med AF-S, viser visningen det punkt, hvor fokus låste
første gang. Hvis billedet blev taget med AF-C, vises fokuspunktet kun, hvis der
blev valgt en anden indstilling end autopunkts-AF for indstilling af AF-metode,
og kameraet var i stand til at fokusere.
3 Vises med gult, hvis billedet er i DX-format (0 51).
I
189
❚❚ Markeringer
1 Billedmarkeringer 1
2 Mappenummer–billednummer 2
.............................................................. 237
3 Aktuel kanal 1
1 Blinkende områder indikerer markeringer
(områder, der muligvis er overeksponerede) for
den aktuelle kanal. Hold knappen W (M) nede, og
tryk på 4 eller 2 for at rulle gennem kanalerne
som følger:
Knappen W (M)
RGB
(alle kanaler)
R
(rød)
G
(grøn)
2 Vises med gult, hvis billedet er i DX-format (0 51).
I
190
B
(blå)
❚❚ RGB-histogram
1 Billedmarkeringer 1
2 Mappenummer–billednummer 2
.............................................................. 237
3 Hvidbalance .........................................81
Farvetemperatur.............................88
Finindstilling af hvidbalance .......84
Forudindstillet manuelt ................90
4 Aktuel kanal 1
5 Histogram (RGB-kanal). I alle
histogrammer angiver den vandrette
akse pixellysstyrken og den lodrette
akse antal pixels.
6 Histogram (rød kanal)
7 Histogram (grøn kanal)
8 Histogram (blå kanal)
1 Blinkende områder indikerer markeringer
(områder, der muligvis er overeksponerede) for
den aktuelle kanal. Hold knappen W (M) nede, og
tryk på 4 eller 2 for at rulle gennem kanalerne
som følger:
Knappen W (M)
RGB
(alle kanaler)
R
(rød)
G
(grøn)
B
(blå)
Markeringsvisning slukket
2 Vises med gult, hvis billedet er i DX-format (0 51).
I
191
A Zoom under billedvisning
For at zoome ind på billedet ved visning af
histogrammet skal du trykke på X (T). Anvend
knapperne X (T) og W (M) for at zoome ind og
ud samt rulle gennem billedet med multivælgeren.
Histogrammet opdateres for kun at vise data for
den del af billedet, der er synlig på skærmen.
A Histogrammer
Kameraets histogrammer er kun vejledende og kan variere i forhold til dem,
der vises i billedbehandlingsprogrammer. Nedenfor er der vist
prøveeksempler på histogrammer:
Hvis billedet indeholder genstande med
et bredt udvalg af lysstyrker, bliver
fordelingen af tonerne forholdsvis jævn.
Hvis billedet er mørkt, forrykkes
tonefordelingen til venstre.
Hvis billedet er lyst, forrykkes
tonefordelingen til højre.
Øget eksponeringskompensation forrykker fordelingen af toner til højre,
mens reduktion af eksponeringskompensationen forrykker fordelingen til
venstre. Histogrammer kan give et fingerpeg om den overordnede
eksponering, hvis kraftigt omgivende lys gør det svært at se billederne på
skærmen.
I
192
❚❚ Optagedata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
: , 1 / 4 0 0 0 , F 2. 8
: , H i 0. 3,
: + 1. 3, + 5 / 6
: 5 0 mm
: 50
/ 1. 8
: S / VR -O n
: Op t i o n a l
: S L OW
: T T L -B L , + 1. 0
N I KON D f
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P AC E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
N I KON D f
100-1
: AU T O 1 , 0 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
100-1
11
12
1 Lysmåling .............................................75
Lukkertid........................................39, 42
Blænde ...........................................41, 42
2 Eksponeringsindstilling ....................36
ISO-følsomhed 1 ..................................70
3 Eksponeringskompensation ............79
Indstilling af optimal eksponering 2
.............................................................. 250
4 Brændvidde.............................. 163, 322
5 Objektivdata ..................................... 163
6 Fokusindstilling............................59, 68
Objektiv-VR (vibrationsreduktion) 3
7 Flashtype 4 ......................................... 116
Commander-indstilling 4
8 Flashindstilling 4 ............................... 125
9 Flashstyring 4 .................. 118, 121, 258
Flashkompensation 4 ...................... 128
10 Kameranavn
11 Billedområde 5 .....................................51
12 Mappenummer–billednummer 5
.............................................................. 237
13 Hvidbalance .........................................81
Farvetemperatur.............................88
Finindstilling af hvidbalance .......84
Forudindstillet manuelt ................90
14 Farverum............................................ 240
15 Picture Control ................................. 100
16 Hurtig justering 6.............................. 103
Oprindelig Picture Control 7 .......... 108
17 Skarphed............................................ 103
18 Kontrast.............................................. 103
19 Lysstyrke ............................................ 103
20 Farvemætning 8................................ 103
Filtereffekter 9 ................................... 103
21 Farveglød 8 ........................................ 103
Toning 9 ..................................... 103, 105
I
193
22
23
24
25
26
27
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
W ARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
N I KON D f
28
29
100-1
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
N I KON D f
22 Støjreduktion ved høj ISO ............. 242
Støjreduktion ved
langtidseksponering....................... 242
23 Aktiv D-Lighting............................... 110
24 HDR-eksponeringsforskel.............. 112
HDR-udjævning ............................... 112
25 Vignetteringskontrol ...................... 241
26 Retoucheringshistorik .................... 287
27 Billedkommentar............................. 278
28 Navn på fotograf 10 .......................... 279
29 Indehaver af copyright 10 ............... 279
100-1
1 Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk ISO-følsomhedsstyring
slået til.
2 Vises, hvis brugerindstilling b2 (Finindstill. af optimal eksp., 0 250) er blevet
indstillet til en anden værdi end nul for en vilkårlig lysmålingsmetode.
3 Vises kun, hvis der er monteret et VR-objektiv.
4 Vises kun, når en ekstra flashenhed (0 116) er monteret.
5 Vises med gult, hvis billedet er i DX-format (0 51).
6 Kun Picture Controls Standard, Levende, Portræt og Landskab.
7 Neutral, Monokrom og brugerdefinerede Picture Controls.
8 Vises ikke med monokrome Picture Controls.
9 Kun monokrome Picture Controls.
10 Den fjerde side med optagedata vises kun, hvis copyright-oplysningerne blev
optaget med billedet som beskrevet på side 279.
❚❚ Lokationsdata
I
1
2
3
4
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
N I KON D f
194
1
2
3
4
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 10 / 2013
: 01 : 15 : 00
100-1
Breddegrad
Længdegrad
Højde
UTC (Coordinated Universal Time)
❚❚ Dataoversigt
1
23
1/ 12
NIKON D f
4
5
–1. 3
12
0, 0
100NC _ DF
DSC_0001. JPG
15/ 10/ 2013 10: 02: 28
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
10 9 8
50mm
N
NOR
ORMAL
AL
4928x3280
13 14 15 16 17
27
26
–1. 3
0, 0
25
6
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
24 23
50mm
N
18
19
20
22 21
7
Billednummer/antal billeder i alt
Beskyttelsesstatus............................201
Retoucheringsindikator..................287
Kameranavn
Histogram, der viser fordelingen af
toner på billedet (0 192).
Billedkvalitet ....................................... 55
Billedstørrelse ..................................... 58
Billedområde 1 .................................... 51
Filnavn ................................................239
Tidspunkt for optagelse .......... 27, 276
Dato for optagelse.................... 27, 276
Mappenavn .......................................237
Lysmåling............................................. 75
Eksponeringsindstilling.................... 36
Lukkertid........................................39, 42
Blænde ...........................................41, 42
ISO-følsomhed 2 ..................................70
Brændvidde.............................. 163, 322
Indikator for lokationsdata............ 170
Indikator for billedkommentar..... 278
Aktiv D-Lighting............................... 110
Picture Control ................................. 100
Farverum............................................ 240
Flashindstilling 3 ............................... 125
Hvidbalance .........................................81
Farvetemperatur.............................88
Finindstilling af hvidbalance .......84
Forudindstillet manuelt ................90
26 Flashkompensation 3 ...................... 128
Commander-indstilling 3
27 Eksponeringskompensation ............79
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1 DX-format vises med gult (0 51).
2 Vises med rødt, hvis billedet blev taget med automatisk ISO-følsomhedsstyring
slået til.
3 Vises kun, hvis billedet blev taget med ekstra flashenhed (0 116).
I
195
Miniaturevisning
For at få vist billederne på "kontaktark" med fire, ni eller 72 billeder
skal du trykke på knappen W (M).
W (M)
W (M)
X (T)
X (T)
Fuldskærmsvisning
Miniaturevisning
For at
Anvend
Få vist flere billeder
W (M)
Få vist færre billeder
X (T)
Markere billeder
I
Få vist markeret billede
J
Slette markeret billede
O
Skifte det markerede
billedes
beskyttelsesstatus
L (U)
Gå tilbage til
optageindstilling
Retouchere billede
196
/K
P
Kalendervisning
Beskrivelse
Tryk på W (M) for at øge antal viste
billeder.
Tryk på X (T) for at reducere
antal viste billeder. Hvis der vises fire
billeder, skal du trykke på det
markerede billede for at få det vist
på hele skærmen.
Anvend multivælgeren til at
markere billeder til
fuldskærmsvisning, zoom under
billedvisning (0 199), sletning
(0 203) eller beskyttelse (0 201).
Tryk på J for at se det markerede
billede i fuldskærmsvisning.
Se side 203 for yderligere
information.
Se side 201 for yderligere
information.
Skærmen slukkes. Der kan tages
billeder med det samme.
Opret en retoucheret kopi af det
aktuelle billede (0 287).
Kalendervisning
For at få vist billeder taget på en valgt dato skal du trykke på knappen
W (M), når der vises 72 billeder.
Datoliste
W (M)
W (M)
X (T)
X (T)
Fuldskærmsvisning
Miniaturevisning
Miniatureliste
Kalendervisning
Funktionerne kan udføres, alt efter om markøren befinder sig i
datolisten eller miniaturelisten:
For at
Anvend
Skifte mellem
datoliste og
miniatureliste
W (M)/J
Afslutte og gå til
miniaturevisning/
Zoom ind på
markeret billede
X (T)
Beskrivelse
Tryk på knappen W (M) eller J i
datolisten for at placere markøren i
miniaturelisten. Tryk igen på W (M) for
at vende tilbage til datolisten.
• Datoliste: Afslut og gå til 72billedvisning.
• Miniatureliste: Tryk på knappen X (T),
og hold den nede for at zoome ind på
det markerede billede.
• Datoliste: Markér dato.
• Miniatureliste: Markér billede.
Markere datoer/
markere billeder
Skifte til
fuldskærmsvisning
J
Miniatureliste: Få vist markeret billede.
Slette markerede
billede(r)
O
• Datoliste: Slet alle billeder, som er taget
på den valgte dato.
• Miniatureliste: Slet markeret billede
(0 203).
Ændre et markeret
billedes
beskyttelsesstatus
L (U)
I
Se side 201 for yderligere information.
197
For at
Anvend
Gå tilbage til
optageindstilling
Retouchere billede
I
198
/K
P
Beskrivelse
Skærmen slukkes. Der kan tages billeder
med det samme.
Miniatureliste: Opret en retoucheret kopi
af det markerede billede i
miniaturelisten (0 287).
Se det tættere på: Zoom under
billedvisning
Tryk på knappen X (T) for at zoome ind på det billede, der vises i
fuldskærmsvisning, eller på det billede, der aktuelt er markeret i
miniaturevisning. Følgende funktioner kan udføres, mens zoom er
slået til:
For at
Zoome ind eller
ud
Få vist andre
områder af
billedet
Vælge ansigter
Anvend
Beskrivelse
Tryk på X (T) for
at zoome ind til et
X (T)/ maksimum på ca.
W (M)
30× (store billeder
36×24/3 : 2-format),
23× (mellemstore
billeder) eller 15×
(små billeder). Tryk på W (M) for at zoome ud.
Mens billedet er zoomet ind, skal du anvende
multivælgeren for at få vist billedområder,
der ikke er synlige på skærmen. Hold
multivælgeren nede for hurtigt at rulle til
andre områder af billedet.
Navigationsvinduet vises, når zoomforholdet
ændres; det område, der aktuelt er synligt på
skærmen, vises med en gul ramme.
Ansigter (op til 35),
der registreres under
zoom, vises med hvid
ramme i
navigationsvinduet.
Drej det sekundære
kommandohjul for at
få vist andre ansigter.
I
199
For at
Anvend
Drej det primære kommandohjul for at få
vist det samme område på andre billeder
med det aktuelle zoomforhold.
Få vist andre
billeder
Ændre
beskyttelsesstatus
L (U)
Gå tilbage til
optageindstilling
Retouchere
billede
I
200
Beskrivelse
/K
P
Se side 201 for yderligere information.
Skærmen slukkes. Der kan tages billeder
med det samme.
Opret en retoucheret kopi af det aktuelle
billede (0 287).
Beskyttelse af billeder mod
sletning
I fuldskærms-, zoom-, miniature- og kalendervisning kan knappen
L (U) anvendes til at beskytte billeder mod utilsigtet sletning.
Beskyttede filer kan ikke slettes med knappen O eller indstillingen
Slet i billedvisningsmenuen. Bemærk, at beskyttede billeder bliver
slettet, når hukommelseskortet formateres (0 22, 272).
Sådan beskyttes et billede:
1
Vælg et billede.
Få vist billedet i fuldskærmsvisning eller zoom under
billedvisning, eller markér det i miniaturelisten i miniature- eller
kalendervisning.
Fuldskærmsvisning
Miniaturevisning
Kalendervisning
I
201
2
Tryk på knappen
L (U).
Billedet markeres med
ikonet P. For at fjerne
beskyttelsen fra billedet, så
det kan slettes, skal du få vist
Knappen L (U)
billedet eller markere det i
miniaturelisten og derefter trykke på knappen L (U).
I
A Fjernelse af beskyttelse af alle billeder
For at fjerne beskyttelsen af alle billeder i mappen eller mapperne, der
aktuelt er valgt i menuen Billedvisningsmappe, skal du trykke samtidig på
knapperne L (U) og O i cirka to sekunder under visningen.
202
Sletning af billeder
For at slette det billede, der vises i fuldskærmsvisning, eller det billede,
der er markeret i miniaturelisten, skal du trykke på knappen O. For at
slette flere valgte billeder, alle billeder taget på en valgt dato eller alle
billeder i den aktuelle billedvisningsmappe skal du anvende
indstillingen Slet i billedvisningsmenuen. Når billeder er blevet
slettet, kan de ikke gendannes. Bemærk, at du ikke kan slette billeder,
der er beskyttede eller skjulte.
Fuldskærms-, miniature- og
kalendervisning
Tryk på knappen O for at slette det aktuelle billede.
1
Vælg et billede.
Få vist billedet, eller markér det på miniaturelisten i miniatureeller kalendervisning.
2
Tryk på knappen O.
Der vises en dialogboks for bekræftelse.
Knappen O
I
Fuldskærmsvisning
Miniaturevisning
Kalendervisning
(miniatureliste)
203
3
Tryk igen på knappen O.
Tryk på knappen O for at slette billedet. For
at afslutte uden at slette billedet skal du
trykke på knappen K.
Knappen O
I A
Kalendervisning
Under kalendervisning kan du slette alle billeder taget på en valgt dato ved
at markere datoen i datolisten og trykke på knappen O (0 197).
A Se også
Indstillingen Efter sletning i billedvisningsmenuen afgør, om det næste
billede eller det forrige billede vises, efter at et billede slettes (0 233).
204
Billedvisningsmenuen
Indstillingen Slet i billedvisningsmenuen indeholder følgende
muligheder. Bemærk, at det nogle gange kan tage et stykke tid at
slette afhængigt af antal billeder.
Indstilling
Q Valgte
n Vælg dato
Beskrivelse
Slet valgte billeder.
Slet alle billeder taget på en valgt dato (0 206).
R Alle
Slet alle billeder i den mappe,
der aktuelt er valgt til
billedvisning (0 230).
❚❚ Valgte: Sletning af valgte billeder
1
Vælg Valgte for
indstillingen Slet i
billedvisningsmenuen.
Tryk på knappen G, og
vælg Slet i
billedvisningsmenuen.
Knappen G
Markér Valgte, og tryk på 2.
2
Markér et billede.
Anvend multivælgeren til at
markere et billede. Tryk på
knappen X (T), og hold den
nede for at få vist det markerede
billede i fuldskærmsvisning.
I
205
3
Vælg det markerede
billede.
Tryk på knappen W (M) for at
vælge det markerede billede.
Valgte billeder er markeret
med ikonet O. Gentag trin 2 Knappen W (M)
og 3 for at vælge flere
billeder; for at fravælge et billede skal du markere det og trykke
på W (M).
4
Tryk på J for at afslutte
handlingen.
Der vises en dialogboks for
bekræftelse; markér Ja, og tryk på
J.
❚❚ Vælg dato: Sletning af billeder taget på en valgt dato
1
Vælg Vælg dato.
I slettemenuen skal du markere
Vælg dato og trykke på 2.
I
206
2
Markér en dato.
Tryk på 1 eller 3 for at markere
en dato.
For at få vist billeder taget
på den markerede dato skal
du trykke på W (M). Anvend
multivælgeren til at rulle
gennem billederne, eller tryk
på X (T) og hold den
Knappen W (M)
nede for at få vist det
aktuelle billede i fuld størrelse. Tryk på W (M) for at vende tilbage
til datolisten.
3
Vælg den markerede dato.
Tryk på 2 for at vælge alle
billeder taget på den markerede
dato. Valgte datoer er markeret
med ikonet M. Gentag trin 2 og 3
for at vælge flere datoer; for at
fravælge en dato skal du markere den og trykke på 2.
4
Tryk på J for at afslutte
handlingen.
Der vises en dialogboks for
bekræftelse; markér Ja, og tryk på
J.
I
207
Q
Tilslutninger
Installation af ViewNX 2
Installér den medfølgende
ViewNX 2TM
software for at få vist og
redigere billeder og
videoer, der er blevet
kopieret over på din
computer. Før du
installerer ViewNX 2, skal
Dit billedværktøj
du bekræfte, at din
computer opfylder systemkravene på side 210. Bemærk, at hvis der
anvendes ældre softwareversioner, der ikke understøtter Df, lykkes
det dig muligvis ikke at overføre NEF (RAW)-billederne til computeren.
Anvend den seneste version af ViewNX 2, der kan downloades på
hjemmesiderne, der er opstillet på side xvii.
1
Start installationsprogrammet.
Start computeren, indsæt ViewNX 2CD'en med installationsprogrammet,
og start det.
Q
208
2
Vælg et sprog.
q Vælg område (hvis påkrævet)
Hvis det ønskede
sprog ikke er
w Vælg
tilgængeligt, skal du
sprog
klikke på Region
Selection (Valg af
e Klik på
område) for at vælge
Next
(Næste)
et andet område og
derefter vælge det
ønskede sprog (valg af område er ikke tilgængeligt i den
europæiske udgave).
3
Start installationsprogrammet.
Klik på Install (Installér), og følg
instruktionerne på skærmen.
D Installationsvejledning
For hjælp til installation af ViewNX 2
skal du klikke på Installation Guide
(Installationsvejledning) i trin 3.
4
5
Klik på Install (Installér)
Afslut installationsprogrammet.
Windows
Mac OS
Klik på Yes (Ja)
Klik på OK
Fjern CD'en med installationsprogrammet fra CD-ROMdrevet.
Q
A
Windows
For at komme til Nikons hjemmeside efter installation af ViewNX 2 skal du
vælge All Programs (Alle programmer) > Link to Nikon (Link til Nikon) i
Windows-startmenuen (internetforbindelse påkrævet).
209
A
Q
210
Systemkrav
Windows
Mac OS
• Billeder: Intel Celeron, Pentium
• Billeder: Intel Core eller Xeon4 eller Core-serien, 1,6 GHz
serien
eller bedre
• Videoer (afspilning): Core Duo 2
• Videoer (afspilning): 3,0 GHz eller
GHz eller bedre; Intel Core i5
bedre Pentium D; Intel Core i5
eller bedre anbefales ved
eller bedre anbefales ved
visning af videoer med en
visning af videoer med en
billedstørrelse på 1280×720
billedstørrelse på 1280×720
CPU
eller derover ved en
eller derover ved en
billedhastighed på 30 bps
billedhastighed på 30 bps
eller derover eller videoer
eller derover eller videoer
med en billedstørrelse på
med en billedstørrelse på
1920×1080 eller derover
1920×1080 eller derover
• Videoer (redigering): Intel Core
• Videoer (redigering): Intel Core i5
i5 eller bedre
eller bedre
Forudinstallerede versioner af
Windows 8, Windows 7,
OS X 10.8 eller 10.7, Mac OS X
Operativsystem Windows Vista og Windows XP;
10.6
bemærk, at 64-bit-versioner af
Windows XP ikke understøttes
• 32-bits Windows 8, Windows 7 eller
Windows Vista: 1 GB eller
• OS X 10.8, 10.7: 2 GB eller
derover (2 GB eller derover anbefales) derover (4 GB eller derover
Hukommelse • 64-bits Windows 8, Windows 7 eller
anbefales)
(RAM)
• Mac OS X 10.6: 1 GB eller
Windows Vista: 2 GB eller
derover (4 GB eller derover anbefales) derover (4 GB eller derover
anbefales)
• Windows XP: 512 MB eller
derover (2 GB eller derover anbefales)
Plads på
Mindst 1 GB tilgængelig på disken ved opstart (3 GB eller derover
harddisk
anbefales)
Opløsning: 1024×768 pixels (XGA) Opløsning: 1024×768 pixels (XGA)
eller derover (1280×1024 pixels eller eller derover (1280×1024 pixels eller
derover anbefales)
Grafik
derover anbefales)
Farve: 24-bits farve (millioner af
Farve: 24-bits farve (True Color)
farver) eller derover
eller derover
Se hjemmesiderne opstillet på side xvii for seneste information om
understøttede operativsystemer.
Anvendelse af ViewNX 2
Kopiering af billeder over på computer
Før du fortsætter, skal du sørge for at have installeret softwaren på
den medfølgende ViewNX 2-CD (0 208).
1
Vælg, hvordan billederne skal kopieres over på
computeren.
Vælg en af følgende metoder:
• Direkte USB-forbindelse: Sluk kameraet, og kontrollér, at
hukommelseskortet er sat i kameraet. Tilslut kameraet direkte til
computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, og tænd
derefter kameraet.
A Anvend en pålidelig strømkilde
For at sikre, at dataoverførslen ikke afbrydes, skal du sørge for fuld
opladning af kameraets batteri. I tvivlstilfælde skal du oplade
batteriet før brug eller anvende en lysnetadapter og et stik til
lysnetadapter (forhandles separat).
A USB-hubs
Tilslut kameraet direkte til computeren; tilslut ikke kablet via en USBhub eller et tastatur.
• SD-kortplads: Hvis din computer er udstyret med en SD-kortplads,
kan hukommelseskortet sættes direkte i pladsen.
• SD-kortlæser: Tilslut en kortlæser (forhandles separat hos
tredjepartsforhandlere) til computeren, og sæt
hukommelseskortet i.
Q
211
2
Start Nikon Transfer 2-komponenten i ViewNX 2.
Hvis der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at vælge
program, skal du vælge Nikon Transfer 2.
A Windows 7
Hvis følgende dialog vises, skal du vælge Nikon Transfer 2 som
beskrevet herunder.
1 Under Import pictures and
videos (Importér billeder og
videoer) skal du klikke på
Change program (Skift
program). Der vises en
dialogboks til valg af program;
vælg Import file using
Nikon Transfer 2 (Importér fil
med Nikon Transfer 2), og klik på OK.
2 Dobbeltklik på Import file (Importér fil).
3
Klik på Start Transfer (Start
overførsel).
I standardindstillingerne
kopieres alle billeder på
hukommelseskortet over på
computeren.
Start Transfer (Start overførsel)
4
Q
212
Afbryd forbindelsen.
Hvis kameraet er tilsluttet til computeren, skal du slukke kameraet
og frakoble USB-kablet. Hvis du anvender kortlæser eller
kortplads, skal du vælge den tilhørende indstilling i computerens
styresystem for at skubbe den flytbare disk ud, der svarer til
hukommelseskortet, og derefter fjerne kortet fra kortlæseren eller
kortpladsen.
Vis billeder
Billederne vises i ViewNX 2, når
overførslen er fuldført.
A Manuel start af ViewNX 2
• Windows: Dobbeltklik på genvejen
til ViewNX 2 på skrivebordet.
• Mac OS: Klik på ikonet ViewNX 2 i
docken.
❚❚ Retouchering af billeder
For at beskære billeder og udføre justeringer af
skarphed og toneniveauer skal du klikke på
knappen Edit (Rediger) på værktøjslinjen i
ViewNX 2.
❚❚ Udskrivning af billeder
Klik på knappen Print (Udskriv) på
værktøjslinjen i ViewNX 2. Der vises en
dialogboks, der gør det muligt for dig at
udskrive billeder på en printer, der er tilsluttet til
computeren.
A For yderligere information
Kontakt online-hjælp for yderligere
information om ViewNX 2.
A Tilslutning af kabler
Sørg for, at kameraet er slukket, når du tilslutter eller frakobler
forbindelseskabler. Anvend ikke vold, og sæt stikkene lige i. Luk stikdækslet,
når stikket ikke anvendes.
Q
D Under overførsel
Sluk ikke kameraet, og frakobl ikke USB-kablet, når overførsel er i gang.
213
Udskrivning af billeder
Udvalgte JPEG-billeder kan udskrives på en PictBridge-printer
(0 362), der er tilsluttet direkte til kameraet.
Tilslutning af printer
Tilslut kameraet ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
1
2
Sluk kameraet.
Tilslut USB-kablet.
Tænd printeren, og tilslut USB-kablet som vist. Anvend ikke vold,
og sæt stikkene lige i.
D USB-hubs
Tilslut kameraet direkte til printeren; tilslut ikke kablet via en USB-hub.
3
Tænd kameraet.
Et opstartsbillede vises på skærmen efterfulgt af et PictBridgebilledvisningsdisplay.
Q
214
A Udskrivning via direkte USB-forbindelse
Sørg for, at batteriet er fuldt opladet, eller anvend en ekstra lysnetadapter
og et stik til lysnetadapter. Når du tager billeder til udskrivning via direkte
USB-forbindelse, skal du indstille Farverum til sRGB (0 240).
D Valg af billeder til udskrivning
Billeder oprettet ved billedkvalitetsindstillingerne NEF (RAW) eller TIFF
(RGB) (0 55) kan ikke vælges til udskrivning. JPEG-kopier af NEF-billeder
(RAW) kan oprettes med indstillingen NEF-behandling (RAW) i
retoucheringsmenuen (0 300).
A Se også
Se side 351 for information om, hvad du skal gøre, hvis der opstår en fejl
under udskrivning.
Udskriv billeder ét af gangen
1
Vælg et billede.
Tryk på 4 eller 2 for at få vist flere billeder.
Tryk på knappen X (T) for at zoome ind
på det aktuelle billede (0 199; tryk på K for
at afslutte zoom). For at få vist seks billeder ad gangen skal du
trykke på knappen W (M). Anvend multivælgeren til at markere
billeder, eller tryk på X (T) for at få vist det markerede billede i
fuldskærmsvisning.
2
Få vist udskriftsindstillinger.
Tryk på J for at få vist PictBridgeudskriftsindstillingerne.
Q
215
3
Justér printerindstillinger.
Tryk på 1 eller 3 for at markere en indstilling, og tryk på 2 for at
vælge.
Indstilling
Beskrivelse
Markér en papirstørrelse (kun størrelser understøttet af den
aktuelle printer er opstillede), og tryk på J for at vælge,
Papirstørrelse afslutte og gå til forrige menu (for at udskrive ved den
aktuelle printers standard papirstørrelse skal du vælge
Printerstandard).
Tryk på 1 eller 3 for at vælge antal kopier (højst 99), tryk
Antal kopier herefter på J for at vælge og vende tilbage til den forrige
menu.
Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis den understøttes
af printeren. Markér Printerstandard (anvend aktuelle
Kant
printerindstillinger), Udskrivning med kant (udskriv
billede med hvid kant) eller Ingen kant, og tryk på J for at
vælge, afslutte og gå til forrige menu.
Markér Printerstandard (anvend aktuelle
printerindstillinger), Udskriv tidsstempel (udskriv
Tidsstempel tidspunkter og datoer for optagelse på billederne) eller
Intet tidsstempel, og tryk på J for at vælge, afslutte og gå
til forrige menu.
Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis den understøttes
af printeren. For at afslutte uden beskæring skal du
markere Ingen beskæring og trykke på J. For at beskære
det aktuelle billede skal du markere Beskær og trykke
på 2.
Beskæring
Der vises en dialogboks til valg; tryk på X (T) for at øge
beskæringens størrelse, og tryk på W (M) for at reducere
den. Placér beskæringen ved hjælp af multivælgeren, og
tryk på J. Bemærk, at udskriftskvaliteten muligvis falder,
hvis små beskæringer udskrives i store størrelser.
4
Q
216
Start udskrivningen.
Vælg Start udskrivning, og tryk på J for at
starte udskrivningen. For at annullere, før
alle kopier er udskrevet, skal du trykke på
J.
Udskrivning af flere billeder
1
Få vist PictBridge-menuen.
Tryk på knappen G i PictBridgebilledvisning (se trin 3 på side 214).
Knappen G
2
Vælg en indstilling.
Markér én af følgende indstillinger, og tryk
på 2.
• Udskriv markeret: Vælg billeder til
udskrivning.
• Vælg dato: Udskriv en kopi af alle billeder, der er taget på den
valgte dato.
• Udskriv (DPOF): Udskriv en eksisterende udskriftsbestilling
oprettet med indstillingen DPOF-udskriftsbestilling i
billedvisningsmenuen (0 219). Den aktuelle udskriftsbestilling
vises i trin 3.
• Indeksudskrift: For at oprette en indeksudskrift af alle JPEGbilleder (0 55) på hukommelseskortet skal du fortsætte til trin
4. Bemærk, at hvis der er flere end 256 billeder på
hukommelseskortet, udskrives kun de første 256 billeder.
Q
217
3
Q
218
Vælg billeder, eller vælg en dato.
Hvis du valgte Udskriv markeret
eller Udskriv (DPOF) i trin 2, skal
du anvende multivælgeren til at
rulle gennem billederne på
hukommelseskortet. For at få vist
det aktuelle billede i
W (M) + 13: Vælg antal kopier
fuldskærmsvisning, skal du trykke
på knappen X (T) og holde
den nede. For at vælge det
aktuelle billede til udskrivning
skal du holde knappen W (M)
nede og trykke på 1. Billedet
markeres med ikonet Z, og antal Knappen X (T) : Få vist billedet
udskrifter indstilles til 1. Mens du på fuld skærm
holder knappen W (M) nede, skal
du trykke på 1 eller 3 for at
angive antal udskrifter (højst 99;
for at fravælge billedet skal du
trykke på 3, når antal udskrifter er 1). Fortsæt, til du har valgt alle
de ønskede billeder.
Hvis du valgte Vælg dato i trin 2, skal
du trykke på 1 eller 3 for at
markere en dato og trykke på 2
for at slå den markerede dato til
eller fra. For at få vist billeder
taget på den valgte dato skal du
trykke på W (M). Anvend
multivælgeren til at rulle gennem
billederne, eller tryk på X (T)
og hold den nede for at få vist det
aktuelle billede i fuld størrelse.
Tryk igen på W (M) for at vende
tilbage til dialogboksen for valg
af dato.
Knappen X (T) : Få vist
markeret billede på fuld skærm
Knappen W (M) : Få vist billeder
for valgt dato
4
Få vist udskriftsindstillinger.
Tryk på J for at få vist PictBridgeudskriftsindstillingerne.
5
Justér printerindstillinger.
Vælg indstillingerne for papirstørrelse, kant og tidsstempel som
beskrevet på side 216 (der vises en advarsel, hvis den valgte
papirstørrelse er for lille til en indeksudskrift).
6
Start udskrivningen.
Vælg Start udskrivning, og tryk på J for at
starte udskrivningen. For at annullere, før
alle kopier er udskrevet, skal du trykke på
J.
Oprettelse af DPOF-udskriftsbestilling:
Udskriv sæt
Indstillingen DPOF-udskriftsbestilling i billedvisningsmenuen
anvendes til at oprette digitale "udskriftsbestillinger" til PictBridgekompatible printere og enheder, der understøtter DPOF.
1
Vælg Vælg/indstil for
punktet DPOFudskriftsbestilling i
billedvisningsmenuen.
Tryk på knappen G, og
vælg DPOFKnappen G
udskriftsbestilling i
billedvisningsmenuen. Markér Vælg/indstil, og tryk på 2 (for at
fjerne alle billeder fra udskriftsbestillingen skal du vælge Fjern
markering af alle).
Q
219
2
Vælg billeder.
Anvend multivælgeren til at
rulle gennem billederne på
hukommelseskortet. For at
få vist det aktuelle billede i
fuldskærmsvisning skal du
trykke på knappen X (T)
og holde den nede. For at
vælge det aktuelle billede til
udskrivning skal du holde
knappen W (M) nede og
trykke på 1. Billedet
W (M) + 13: Vælg antal kopier
markeres med ikonet Z, og
antal udskrifter indstilles til
1. Mens du holder knappen
W (M) nede, skal du trykke
på 1 eller 3 for at angive
antal udskrifter (højst 99; for
at fravælge billedet skal du Knappen X (T) : Få vist billedet på
fuld skærm
trykke på 3, når antal
udskrifter er 1). Fortsæt, til
du har valgt alle de ønskede
billeder.
3
Få vist indstillingerne for
indfotografering.
Tryk på J for at få vist
indstillingerne for
indfotografering.
Q
220
4
Vælg indstillinger for
indfotografering.
Markér følgende indstillinger, og tryk på 2
for at slå den markerede indstilling til eller
fra (for at færdiggøre udskriftsbestillingen
uden at medtage denne information skal
du fortsætte til trin 5).
• Udskriv optagedata: Udskriv lukkertid og blænde på alle billeder i
udskriftsbestillingen.
• Udskriv dato: Udskriv dato for optagelse på alle billeder i
udskriftsbestillingen.
5
Færdiggør udskriftsbestillingen.
Markér Udført, og tryk på J for at
færdiggøre udskriftsbestillingen.
D DPOF-udskriftsbestilling
Du kan udskrive den aktuelle udskriftsbestilling, når kameraet er tilsluttet til
en PictBridge-printer ved at vælge Udskriv (DPOF) i PictBridge-menuen og
følge trinene i "Udskrivning af flere billeder" for at ændre og udskrive den
aktuelle bestilling (0 217). Indstillingerne for DPOF-datoindfotografering
og optagedata understøttes ikke, når der udskrives via en direkte USBforbindelse; anvend PictBridge-indstillingen Tidsstempel for at udskrive
datoen for optagelse på billederne i den aktuelle udskriftsbestilling.
Indstillingen DPOF-udskriftsbestilling kan ikke anvendes, hvis der ikke er
plads nok på hukommelseskortet til at gemme udskriftsbestillingen.
NEF-billeder (RAW) (0 55) kan ikke vælges ved hjælp af denne indstilling.
JPEG-kopier af NEF-billeder (RAW) kan oprettes med indstillingen NEFbehandling (RAW) i retoucheringsmenuen (0 300).
Q
Udskriftsbestillinger udskrives muligvis ikke korrekt, hvis der slettes billeder
vha. en computer eller anden enhed efter oprettelse af udskriftsbestillingen.
221
Visning af billeder på et fjernsyn
Et type C-ministik m. miniben High-Definition Multimedia Interface
(HDMI)-kabel (fås separate i handelen) kan anvendes til at tilslutte
kameraet til videoenheder med høj definition.
1
Sluk kameraet.
Sluk altid kameraet, før du tilslutter eller frakobler et HDMI-kabel.
2
Tilslut HDMI-kablet som vist.
Tilslut til HD-enhed
(vælg kabel med
stik til HDMIenhed)
Forbind til
kameraet
3
4
Indstil enheden til HDMI-kanalen.
Tænd kameraet, og tryk på knappen
K.
Under billedvisning vises billederne på
fjernsynsskærmen.
Knappen K
Q
A HDMI og Live View
HDMI-visninger tilsluttet via HDMI-kabel kan anvendes til Live View (0 172).
222
❚❚ HDMI-indstillinger
Indstillingen HDMI i opsætningsmenuen (0 271) styrer
udgangsopløsningen og kan anvendes til at aktivere kameraet som
fjernbetjening fra enheder, der understøtter HDMI-CEC (HighDefinition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control, en
standard, der gør det muligt at anvende HDMI-enheder til at styre
perifere enheder, som de er tilsluttet til).
Udgangsopløsning
Vælg formatet for billeder, der skal vises på
HDMI-enheden. Hvis Auto er valgt, vælger
kameraet automatisk det passende format.
Enhedsstyring
Hvis Til er valgt for HDMI > Enhedsstyring i opsætningsmenuen, når
kameraet er tilsluttet til et fjernsyn, der understøtter HDMI-CEC, og
både kameraet og fjernsynet er tændt, og fjernsynets fjernbetjening
kan anvendes i stedet for kameraets multivælger og knappen J
under fuldskærmsvisning og slideshows. Hvis Fra er valgt, kan
fjernsynets fjernbetjening ikke anvendes til at styre kameraet.
A HDMI-CEC-enheder
Når kameraet tilsluttes til en HDMI-CEC-enhed, vises ) på kontrolpanelet
i stedet for antal resterende billeder.
A Enhedsstyring
Se fjernsynets brugervejledning for detaljer.
A Billedvisning på et tv
Det anbefales at anvende en lysnetadapter og et stik til lysnetadapter
(forhandles separat) ved længere tids visning. Fjernsynet viser billederne i
fuld størrelse, hvis billedinformation er skjult i fuldskærmsvisning (0 188).
Bemærk, at kanterne muligvis ikke er synlige, når billederne vises på en
fjernsynsskærm.
Q
223
U
Menuoversigt
Standarder
Standardindstillingerne for indstillingerne i kameramenuerne er
opstillet herunder. For information om to-knaps-nulstilling, se
side 133.
❚❚ Standarder for billedvisningsmenu
Indstilling
Billedvisningsmappe (0 230)
Billedtjek (0 232)
Efter sletning (0 233)
Roter lodret (0 233)
Slideshow (0 234)
Billedinterval
Standard
NC_DF
Fra
Vis næste
Til
2 sek.
❚❚ Standardindstillinger for optagemenuen 1
Indstilling
Filnavngivning (0 239)
Billedkvalitet (0 55)
Billedstørrelse (0 58)
Billedområde
Vælg billedområde (0 52)
Automatisk DX-beskæring (0 52)
JPEG-komprimering (0 57)
NEF-optagelse (RAW) (0 57)
Type
Farvedybde for NEF (RAW)
U
224
Standard
DSC
JPEG normal
Large
FX (36×24) 1.0×
Til
Størrelsesprioritet
Komprimeret uden tab
14 bit
Indstilling
Hvidbalance (0 81)
Finindstilling (0 84)
Vælg farvetemperatur (0 88)
Forudindstillet manuelt (0 90)
Indstil Picture Control (0 100)
Farverum (0 240)
Aktiv D-Lighting (0 110)
HDR (high dynamic range)
HDR-indstilling (0 113)
Eksponeringsforskel (0 114)
Udjævning (0 114)
Vignetteringskontrol (0 241)
Auto forvrængningskontrol (0 241)
Støjreduk. ved langtidseksp. (0 242)
Støjreduktion ved høj ISO (0 242)
Auto ISO-følsomhedsstyring (0 72)
Multieksponering 2
Multieksponeringstilstand (0 149)
Antal billeder (0 151)
Automatisk forøgelse (0 152)
Intervaloptagelse (0 156)
Standard
Auto > Normal
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
Standard
sRGB
Fra
Fra
Auto
Normal
Normal
Fra
Fra
Normal
Fra
Fra
2
Til
Nulstil 3
1 Standardindstillingerne kan gendannes ved hjælp af Optagemenuhukommelse
(0 236). Med undtagelse af indstillingerne Multieksponering og
Intervaloptagelse nulstilles kun indstillinger i den aktuelle
optagemenuhukommelse.
2 Gælder alle hukommelser. Nulstilling af optagemenuen er ikke tilgængelig, mens
der optages.
3 Gælder alle hukommelser. Starttiden nulstilles til Nu, intervallet nulstilles til 1
minut, antal intervaller og antal billeder nulstilles til 1, og Start indstilles til Fra.
Optagelse slutter, når der udføres nulstilling.
U
225
❚❚ Standarder for brugerindstillingsmenu *
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b1
b2
c1
c2
c3
c4
d1
d2
d3
U
226
Indstilling
Valg af AF-C-prioritering (0 246)
Valg af AF-S-prioritering (0 246)
Fokus-tracking med Lock-On (0 247)
AF-aktivering (0 247)
Fremhævelse af fokuspunkt (0 248)
Fremhævelse af AF-punkt
Manuel fokusindstilling
Fokuspunkt wrap-around (0 249)
Antal fokuspunkter (0 249)
Centervægtet område (0 250)
Finindstill. af optimal eksp. (0 250)
Matrix-lysmåling
Centervægtet lysmåling
Spotmåling
Udløserknap AE-L (0 251)
Standbytimer (0 251)
Selvudløser (0 252)
Selvudløserforsinkelse
Antal billeder
Interval mellem billeder
Tid for slukning af skærmen (0 253)
Billedvisning
Menuer
Informationsvisning
Billedtjek
Live View
Bip (0 253)
Gitterlinjer i søgeren (0 253)
ISO-visning (0 254)
Standard
Udløser
Fokus
3 (Normal)
Lukker/AF-ON
Auto
Til
Ingen wrap
39 punkter
ø12 mm
0
0
0
Fra
6 sek.
10 sek.
1
0,5 sek.
10 sek.
1 min.
10 sek.
4 sek.
10 min.
Fra
Fra
Fra
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
f1
f2
f3
f4
f5
f6
Indstilling
Skærmtips (0 254)
Optagehast. for CL-indst. (0 254)
Maks. kont. udløsning (0 254)
Filnummereringssekvens (0 255)
Informationsvisning (0 256)
LCD-lys (0 256)
Eksp. forsinkelsesindstilling (0 256)
Flashsynk.hastighed (0 257)
Flashlukkertid (0 258)
Ekstra flash (0 258)
Eksponeringskomp. til flash (0 259)
Pilotlys (0 259)
Indst. af auto-bracketing (0 259)
Auto-bracketing (indst. M) (0 260)
Bracketing-rækkefølge (0 260)
Knappen D (0 261)
Knappen OK (0 261)
Optageindstilling
Billedvisningsindstilling
Live View
Multivælger (0 262)
Tilknyt knappen Fn (0 263)
Tryk
Tryk + kommandohjul
Tilknyt dybdeskarphedsknap (0 266)
Tryk
Tryk + kommandohjul
Tilknyt knappen AE-L/AF-L (0 267)
Tryk
Tryk + kommandohjul
Standard
Til
3 bps
100
Til
Auto
Fra
Fra
1/200 sek.
1/60 sek.
TTL
Hele billedet
Til
AE & flash
Flash/hastighed
Målt værdi > under > over
LCD-baggrundslys (D)
Vælg midterste fokuspunkt
Miniature til/fra
Vælg midterste fokuspunkt
Gør intet
Ingen
Vælg billedområde
Dybdeskarphed
Ingen
AE/AF-lås
Ingen
U
227
Indstilling
f7 Tilpas kommandohjul (0 267)
Skift drejeretning
Skift primært/sekundært
Blændeindstilling
Menuer og billedvisning
f8 Slip knap for at bruge hjul (0 269)
f9 Kortplads tom, frigør lås (0 269)
f10 Spejlvend indikatorer (0 269)
f11 Nem ændring af lukkertid (0 270)
Standard
Nej
Fra
Sekundært kommandohjul
Fra
Nej
Muliggør udløsning
Fra
* Den aktuelle brugerindstillingshukommelses standardindstillinger kan
gendannes ved hjælp af Brugerindstillingshuk. (0 245).
❚❚ Standarder for opsætningsmenu
Indstilling
Skærmens lysstyrke (0 273)
Auto. informationsvisning (0 273)
Rens billedsensor (0 329)
Rens ved kamera tænd/sluk
Reduktion af støjstriber (0 276)
Tidszone og dato
Sommertid (0 276)
Automatisk billedrotation (0 277)
HDMI (0 223)
Udgangsopløsning
Enhedsstyring
Lokationsdata (0 170)
Standbytimer
Brug satellit til urindstilling
Tilknyt fjernbetjent Fn-knap (0 284)
Trådløs mobiladapter (0 284)
Eye-Fi-overførsel (0 285)
U
228
Standard
0
Fra
Rens ved kamera tænd og sluk
Auto
Fra
Til
Auto
Til
Aktiver
Ja
Samme som knp. Fn på kamera
Aktiver
Aktiver
D Billedvisningsmenuen:
Håndtering af billeder
For at få vist billedvisningsmenuen skal du trykke på G og vælge
fanen D (billedvisningsmenu).
Knappen G
Billedvisningsmenuen indeholder følgende indstillinger:
Indstilling
Slet
Billedvisningsmappe
Skjul billede
Billedvisningsindstillinger
Billedtjek
0
205
230
230
232
232
Indstilling
Efter sletning
Roter lodret
Slideshow
DPOF-udskriftsbestilling
0
233
233
234
219
A Se også
Standardmenuerne er opstillet på side 224.
U
229
Billedvisningsmappe
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg en mappe til billedvisning (0 185):
Indstilling
NC_DF
Alle
Aktuel
Beskrivelse
Billederne i alle mapper oprettet med Df er synlige under
billedvisning.
Billederne i alle mapper er synlige under billedvisning.
Kun billederne i den aktuelle mappe er synlige under
billedvisning.
Skjul billede
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Skjul eller vis billeder. Skjulte billeder er kun synlige i menuen Skjul
billede og kan kun slettes ved formatering af hukommelseskortet.
Indstilling
Vælg/indstil
Vælg dato
Beskrivelse
Skjul eller vis valgte billeder.
Valg af denne indstilling viser en liste
med datoer. For at skjule alle billeder
på en dato skal du markere datoen
og trykke på 2. Valgte datoer
markeres med et L; for at lade alle
billeder på en valgt dato vise skal du
markere den og trykke på 2. Tryk på
J for at afslutte handlingen.
Fjern markering
Vis alle billeder.
af alle
D Beskyttede og skjulte billeder
Fremhævelse af et beskyttet billede fjerner også beskyttelsen fra billedet.
U
230
Følg nedenstående trin for at skjule eller vise valgte billeder.
1
Vælg Vælg/indstil.
2
Vælg billeder.
Markér Vælg/indstil, og tryk på
2.
Anvend multivælgeren til at
rulle gennem billederne på
hukommelseskortet (for at
få vist det markerede billede
i fuld størrelse skal du trykke
Knappen W (M)
på knappen X (T) og
holde den nede og trykke på W (M) for at vælge det aktuelle
billede. Valgte billeder er markeret med ikonet R; for at fravælge
et billede skal du markere det og trykke på W (M) igen. Fortsæt, til
du har valgt alle de ønskede billeder.
3
Tryk på J.
Tryk på J for at afslutte handlingen.
U
231
Billedvisningsindstillinger
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg den tilgængelige information i
billedinformationsvisningen (0 188).
Tryk på 1 eller 3 for at markere en
indstilling, og tryk herefter på 2 for at
vælge indstillingen for
billedinformationsvisningen. Der
vises et L ved siden af de valgte
punkter; for at fravælge skal du
markere dem og trykke på 2. For at
vende tilbage til
billedvisningsmenuen skal du
markere Udført og trykke på J.
Billedtjek
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg, om billederne automatisk skal vises på skærmen umiddelbart
efter optagelse. Hvis Fra er valgt, kan billeder kun vises ved at trykke
på knappen K.
U
232
Efter sletning
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg det billede, der vises, efter at et billede er blevet slettet.
Indstilling
S Vis næste
T Vis forrige
U Fortsæt som før
Roter lodret
Beskrivelse
Få vist det følgende billede. Hvis det sidste billede
blev slettet, vises det forrige billede.
Få vist forrige billede. Hvis det første billede blev
slettet, vises det følgende billede.
Hvis brugeren rullede gennem billederne i den
rækkefølge, de er taget, vises det følgende billede
som beskrevet for Vis næste. Hvis brugeren rullede
gennem billederne i omvendt rækkefølge, vises det
forrige billede som beskrevet for Vis forrige.
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Vælg, om billeder, der er taget i "højt" (portræt) format, skal roteres
under billedvisning. Bemærk, at eftersom selve kameraet allerede
vender rigtigt under optagelse, roteres billederne ikke automatisk i
billedtjek.
Indstilling
Til
Fra
Beskrivelse
Billeder taget i "højt" (portræt) format roteres automatisk, når de
vises på kameraets skærm. Billeder taget med Fra valgt for
Automatisk billedrotation (0 277) vises i "bredt" (landskab)
format.
Billeder taget i "højt" (portrætformat) vises i "bredt" (landskab)
format.
U
233
Slideshow
Knappen G ➜ D billedvisningsmenu
Opret et slideshow med billederne i den aktuelle billedvisningsmappe
(0 230). Skjulte billeder (0 230) vises ikke.
Indstilling
Start
Billedinterval
Beskrivelse
Start slideshow.
Vælg, hvor længe hvert billede skal vises.
Start slideshowet ved at markere Start og trykke på J. De følgende
funktioner kan udføres, mens slideshowet er i gang:
For at
Tryk
Spring tilbage/spring
frem
Få vist yderligere
billedinformation
Sætte på pause/
genoptage
Afslutte og gå til
billedvisningsmenuen
Afslutte og gå til
billedvisningsindstilling
Afslutte og gå til
optageindstilling
Beskrivelse
Tryk på 4 for at vende tilbage til det
forrige billede og på 2 for at springe til
det næste billede.
Skift eller skjul den viste
billedinformation (0 188).
J
G
K
Sæt slideshowet på pause, eller
genoptag det.
Afslut slideshowet, og gå tilbage til
billedvisningsmenuen.
Afslut slideshowet, og gå tilbage til
billedvisningsindstilling.
Tryk udløserknappen halvt ned for at
vende tilbage til optageindstilling.
Dialogboksen til højre vises, når showet er
færdigt. Vælg Genstart for at genstarte, eller
vælg Afslut for at vende tilbage til
billedvisningsmenuen.
U
234
C Optagemenuen:
Optageindstillinger
For at få vist optagemenuen skal du trykke på G og vælge fanen
C (optagemenu).
Knappen G
Optagemenuen indeholder følgende indstillinger:
Indstilling
Optagemenuhukommelse
Lagermappe
Filnavngivning
Billedkvalitet
Billedstørrelse
Billedområde
JPEG-komprimering
NEF-optagelse (RAW)
Hvidbalance
Indstil Picture Control
Håndter Picture Control
0
236
237
239
55
58
51
57
57
81
100
106
Indstilling
Farverum
Aktiv D-Lighting
HDR (high dynamic range)
Vignetteringskontrol
Auto forvrængningskontrol
Støjreduk. ved langtidseksp.
Støjreduktion ved høj ISO
Auto ISO-følsomhedsstyring
Multieksponering
Intervaloptagelse
0
240
110
112
241
241
242
242
70
149
156
A Se også
Standardmenuerne er opstillet på side 224.
U
235
Optagemenuhukommelse
Knappen G ➜ C optagemenu
Optagemenuindstillingerne lagres i en af de fire hukommelser. Med
undtagelse af Multieksponering, Intervaloptagelse samt ændringer
af Picture Controls (hurtig justering og andre manuelle justeringer),
har ændringer af indstillingerne i en hukommelse ingen effekt på de
andre. For at gemme en bestemt kombination af ofte anvendte
indstillinger skal du vælge en af de fire hukommelser og indstille
kameraet til disse indstillinger. De nye indstillinger lagres i
hukommelsen, selv når kameraet er slukket, og gendannes næste
gang hukommelsen vælges. Der kan lagres forskellige kombinationer
af indstillinger i andre hukommelser, så brugeren med det samme kan
skifte fra en kombination til en anden ved at vælge den relevante
hukommelse i hukommelsesmenuen.
Standardnavnene for de fire optagemenuhukommelser er A, B, C og
D. Der kan tilføjes en beskrivende billedtekst med en længde på op til
20 tegn som beskrevet på side 107 ved at markere
menuhukommelsen og trykke på 2.
A Optagemenuhukommelse
Informationsvisningen viser den aktuelle
optagemenuhukommelse.
❚❚ Gendannelse af standardindstillinger
U
236
For at gendanne standardindstillingerne skal du markere en
hukommelse i menuen Optagemenuhukommelse og trykke på
O. Der vises en dialogboks for
bekræftelse; markér Ja, og tryk på
Knappen O
J for at gendanne standardindstillingerne for den valgte
hukommelse. Se side 224 for en liste over standardindstillinger.
Lagermappe
Knappen G ➜ C optagemenu
Vælg den mappe, hvor de efterfølgende billeder skal gemmes.
❚❚ Valg af mapper efter mappenummer
1
Vælg Vælg mappe efter
nummer.
Markér Vælg mappe efter
nummer, og tryk på 2.
Dialogboksen til højre vises.
2
Vælg et mappenummer.
Tryk på 4 eller 2 for at markere et tal, tryk på 1 eller 3 for at
ændre det. Hvis der allerede eksisterer en mappe med det valgte
nummer, vises ikonerne W, X eller Y til venstre for
mappenummeret:
• W: Mappen er tom.
• X: Mappen er delvist fuld.
• Y: Mappen indeholder 999 billeder eller et billede med
nummeret 9999. Der kan ikke lagres flere billeder i denne
mappe.
3
Gem ændringerne, og afslut.
Tryk på J for at afslutte handlingen og vende tilbage til
optagemenuen (for at afslutte uden at vælge lagermappen skal
du trykke på knappen G). Hvis mappen med det valgte
nummer ikke allerede eksisterer, oprettes der en ny mappe.
Efterfølgende billeder lagres i den valgte mappe, medmindre
denne allerede er fuld.
U
237
D Mappe- og filnumre
Hvis den aktuelle mappe har nummeret 999 og indeholder enten 999
billeder eller et billede med nummeret 9999, deaktiveres udløserknappen,
og der kan ikke tages flere billeder. For at fortsætte optagelse skal du
oprette en mappe med et nummer, der er mindre end 999 eller vælge en
eksisterende mappe med et nummer, der er mindre end 999 og indeholder
færre end 999 billeder.
A Opstartstid
Det kan tage ekstra tid at starte kameraet op, hvis hukommelseskortet
indeholder et meget stort antal filer eller mapper.
❚❚ Valg af mapper på en liste
1
Vælg Vælg en mappe på
listen.
Markér Vælg en mappe på
listen, og tryk på 2.
2
Markér en mappe.
Tryk på 1 eller 3 for at markere en mappe.
3
Vælg den markerede mappe.
Tryk på J for at vælge den markerede mappe og vende tilbage til
optagemenuen. Efterfølgende billeder lagres i den valgte mappe.
U
238
Filnavngivning
Knappen G ➜ C optagemenu
Billederne gemmes ved hjælp af filnavne, der består af "DSC_" eller
hvis det er billeder, der anvender Adobe RGB-farverum, af "_DSC"
efterfulgt af et firecifret nummer og en tilføjelse på tre bogstaver (fx
"DSC_0001.JPG"). Indstillingen Filnavngivning anvendes til at vælge
tre bogstaver, der erstatter "DSC"-delen af filnavnet. For information
om redigering af filnavne, se side 107.
A Filtilføjelser
Der anvendes følgende filføjelser: ".NEF" for NEF (RAW)-billeder, ".TIF" for
TIFF (RGB)-billeder, ".JPG" for JPEG-billeder og ".NDF" for støvfri
referencedata. I hvert billedpar taget ved billedkvalitetsindstillingerne NEF
(RAW) + JPEG, har NEF- og JPEG-billeder samme filnavne, men forskellige
filtilføjelser.
U
239
Farverum
Knappen G ➜ C optagemenu
Farverummet bestemmer det farvespektrum, der benyttes til
farvegengivelse. Vælg sRGB til billeder, der skal udskrives eller
anvendes "som de er" uden videre ændringer. Adobe RGB har et
bredere farvespektrum og anbefales til billeder, der skal behandles
eller retoucheres meget efter optagelse.
A Farverum
Farverum definerer tilhørsforholdet mellem farverne og de numeriske
værdier, der repræsenterer dem i en digital billedfil. sRGB-farverummet er
vidt udbredt, mens Adobe RGB-farverummet typisk anvendes i
udgivelsestryk og kommerciel trykning. sRGB anbefales, når du tager
billeder, som skal udskrives uden yderligere ændringer eller vises i
programmer, som ikke understøtter farvestyring, eller ved billeder, der skal
udskrives med ExifPrint, den hurtige udskrivningsindstilling på visse
hjemmeprintere, eller kiosktryk eller andre kommercielle trykservices.
Adobe RGB-billeder kan også udskrives vha. disse indstillinger, men
farverne bliver ikke lige så levende.
JPEG-billeder taget i Adobe RGB-farverummet er kompatible med DCF;
programmer og printere, som understøtter DCF, vælger det rigtige
farverum automatisk. Hvis programmet eller enheden ikke understøtter
DCF, skal du vælge det passende farverum manuelt. Der inkorporeres en
ICC-farvefil i TIFF-billederne taget i Adobe RGB-farverummet, så
programmer, der understøtter farvestyring, automatisk vælger det rigtige
farverum. Se dokumentationen til programmet eller enheden for at få
yderligere information.
A Nikon-software
ViewNX 2 (medfølger) og Capture NX 2 (forhandles separat) vælger
automatisk det rigtige farverum ved åbning af billeder taget med dette
kamera.
U
240
Vignetteringskontrol
Knappen G ➜ C optagemenu
"Vignettering" er et fald i lysstyrke i kanterne af et billede.
Vignetteringskontrol reducerer vignettering for type G-, E- og Dobjektiver (eksklusive DX- og PC-objektiver). Vignetteringens effekter
varierer fra objektiv til objektiv og er mest udtalte ved
maksimumblænde. Vælg mellem Høj, Normal, Lav og Fra.
A Vignetteringskontrol
Alt efter motiv, optageforhold og objektivtype kan der forekomme støj
(tåge) på TIFF- og JPEG-billeder eller variationer i perifer lysstyrke, mens
brugerindstillede Picture Controls og forindstillede Picture Controls, der er
blevet ændret fra standardindstillingerne, muligvis ikke giver den ønskede
effekt. Tag nogle testbilleder, og kontrollér resultatet på skærmen.
Vignetteringskontrol gælder ikke for multieksponeringer (0 149) eller
billeder i DX-format (0 52).
Auto forvrængningskontrol
Knappen G ➜ C optagemenu
Vælg Til for at reducere tøndeforvrængning ved optagelse med
vidvinkelobjektiver og for at reducere pudeformet forvrængning ved
optagelse med lange objektiver (bemærk, at kanterne af det område,
der er synligt i søgeren, muligvis bliver skåret væk på det endelige
billede, og at billedbehandlingstiden før optagelse muligvis
forlænges). Denne indstilling er kun tilgængelig med objektiver af
typerne G, E og D (PC, fiskeøje og visse andre objektiver undtaget);
resultater garanteres ikke med andre objektiver. Før anvendelse af
auto forvrængningskontrol med DX-objektiver skal du vælge Til for
Automatisk DX-beskæring eller vælge et billedområde på DX
(24×16) 1.5× (0 52); valg af andre indstillinger kan medføre kraftigt
beskårede billeder eller billeder med udtalt perifer forvrængning.
A Retouchering: Forvrængningskontrol
For information om at oprette kopier af eksisterende billeder med reduceret
tønde- og pudeformet forvrængning, se side 305.
U
241
Støjreduk. ved langtidseksp.
(støjreduktion ved
langtidseksponering)
Knappen G ➜ C optagemenu
Hvis Til er valgt, behandles billeder taget ved
længere lukkertider end 1 sek. for at reducere
støj (lyse pletter, tilfældigt spredte lyse pixels
eller tåge). Den nødvendige tid til
billedbehandling fordobles groft sagt; under
behandling blinker "l m" i visningerne
af lukkertid/blændeåbning, og der kan ikke
tages billeder (hvis kameraet slukkes, før behandlingen er fuldført,
gemmes billedet, men der udføres ikke støjreduktion). I kontinuerlig
udløserindstilling mindskes billedhastigheden, og mens billederne
behandles, forringes hukommelsesbufferens kapacitet.
Støjreduktion ved høj ISO
Knappen G ➜ C optagemenu
Billeder taget ved høje ISO-følsomheder kan behandles for at
reducere "støj".
Indstilling
Beskrivelse
Høj
Reducér støj (tilfældigt spredte, lyse pixels, streger eller tåge), især
Normal på billeder taget ved høje ISO-følsomheder. Vælg graden af
støjreduktion, der udføres, mellem Høj, Normal og Lav.
Lav
Der udføres kun støjreduktion ved ISO-følsomheder på ISO 3200
Fra
og derover. Graden af støjreduktion er mindre end den, der
udføres, når Lav er valgt for Støjreduktion ved høj ISO.
U
242
A Brugerindstillinger:
Finindstilling af kameraindstillinger
For at få vist menuen Brugerindstillinger skal du trykke på G og
vælge fanen A (Brugerindstillingsmenu).
Knappen G
Brugerindstillingerne anvendes til at tilpasse
kameraindstillingerne, så de passer til individuelle ønsker.
Hovedmenu
Brugerindstillingsgrupper
Brugerindstillingshuk.
(0 245)
U
243
Følgende brugerindstillinger er tilgængelige:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b
b1
b2
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
Brugerindstilling
0
Brugerindstillingshuk.
Autofokus
Valg af AF-C-prioritering
Valg af AF-S-prioritering
Fokus-tracking med Lock-On
AF-aktivering
Fremhævelse af fokuspunkt
Fokuspunkt wrap-around
Antal fokuspunkter
Lysmåling/eksponering
Centervægtet område
Finindstill. af optimal eksp.
Timere/AE-lås
Udløserknap AE-L
Standbytimer
Selvudløser
Tid for slukning af skærmen
Optagelse/visning
Bip
Gitterlinjer i søgeren
ISO-visning
Skærmtips
Optagehast. for CL-indst.
Maks. kont. udløsning
Filnummereringssekvens
Informationsvisning
LCD-lys
Eksp.forsinkelsesindstilling
245
246
246
247
247
248
249
249
250
250
251
251
252
253
253
253
254
254
254
254
255
256
256
256
Brugerindstilling
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
0
Bracketing/flash
Flashsynk.hastighed
Flashlukkertid
Ekstra flash
Eksponeringskomp. til flash
Pilotlys
Indst. af auto-bracketing
Auto-bracketing (indst. M)
Bracketing-rækkefølge
257
258
258
259
259
259
260
260
Knapper
Knappen D
Knappen OK
Multivælger
Tilknyt knappen Fn
Tilknyt dybdeskarphedsknap
Tilknyt knappen AE-L/AF-L
Tilpas kommandohjul
Slip knap for at bruge hjul
Kortplads tom, frigør lås
Spejlvend indikatorer
Nem ændring af lukkertid
261
261
262
263
266
267
267
269
269
269
270
Bemærk: Hvis indstillingerne i den aktuelle hukommelse er blevet ændret fra
standardværdierne (0 226), vises en asterisk ved siden af de ændrede
indstillinger på brugerindstillingsmenuens andet niveau.
U
244
Brugerindstillingshuk.
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Brugerindstillingerne lagres i en af de fire hukommelser. Ændringer af
indstillingerne i én hukommelse har ingen effekt på de andre. For at
gemme en bestemt kombination af ofte anvendte indstillinger skal du
vælge en af de fire hukommelser og indstille kameraet til disse
indstillinger. De nye indstillinger lagres i hukommelsen, selv når
kameraet er slukket, og gendannes næste gang hukommelsen
vælges. Der kan lagres forskellige kombinationer af indstillinger i
andre hukommelser, så brugeren med det samme kan skifte fra en
kombination til en anden ved at vælge den relevante hukommelse i
hukommelsesmenuen.
Standardnavnene for de fire brugerindstillingshukommelser er A, B, C
og D. Der kan tilføjes en beskrivende billedtekst med en længde på op
til 20 tegn som beskrevet på side 107 ved at markere
menuhukommelsen og trykke på 2.
❚❚ Gendannelse af standardindstillinger
For at gendanne
standardindstillingerne skal du
markere en hukommelse i
menuen Brugerindstillingshuk.
og trykke på O. Der vises en
dialogboks for bekræftelse;
markér Ja, og tryk på J for at
gendanne
standardindstillingerne for den
valgte hukommelse (0 226).
Knappen O
A Brugerindstillingshukommelse
Informationsvisningen viser den aktuelle
brugerindstillingshukommelse.
U
245
a: Autofokus
a1: Valg af AF-C-prioritering
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Når AF-C er valgt for søgerfotografering (0 59), styrer denne
indstilling, hvorvidt der kan tages billeder, hver gang der trykkes på
udløserknappen (udløserprioritet) eller kun, når kameraet fokuserer
(fokusprioritet).
Indstilling
G Udløser
F Fokus
Beskrivelse
Der kan tages billeder, hver gang der trykkes på
udløserknappen.
Der kan kun tages billeder, når fokusindikatoren (I) vises.
Uanset den valgte indstilling låser fokus ikke, når AF-C er valgt for
autofokusindstilling. Kameraet fortsætter med at justere fokus, indtil
lukkeren udløses.
a2: Valg af AF-S-prioritering
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Når AF-S er valgt for søgerfotografering (0 59), styrer denne
indstilling, om der kun kan tages billeder, når kameraet fokuserer
(fokusprioritet), eller hver gang der trykkes på udløserknappen
(udløserprioritet).
Indstilling
G Udløser
F Fokus
Beskrivelse
Der kan tages billeder, hver gang der trykkes på
udløserknappen.
Der kan kun tages billeder, når fokusindikatoren (I) vises.
Den valgte indstilling uagtet, hvis fokusindikatoren (I) vises, når AF-S
er valgt for autofokusindstilling, låser fokus, når udløserknappen
trykkes halvt ned. Fokus forbliver låst, indtil lukkeren udløses.
U
246
a3: Fokus-tracking med Lock-On
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling styrer, hvordan autofokus tilpasses pludseligt
indtrufne, store ændringer i afstanden til motivet, når AF-C vælges
under søgerfotografering (0 59).
Indstilling
Beskrivelse
C 5 (Lang)
( 4
D 3 (Normal)
) 2
Når afstanden til motivet ændres pludseligt, venter kameraet
det angivne tidsrum, før det justerer afstanden til motivet.
Dette forhindrer kameraet i at fokusere igen, når motivet
dækkes kortvarigt af objekter, der passerer igennem billedet.
E 1 (Kort)
Fra
Kameraet justerer fokus øjeblikkeligt, når afstanden til
motivet ændrer sig. Anvendes ved fotografering af en serie
af motiver ved forskellige afstande hurtigt efter hinanden.
a4: AF-aktivering
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Lukker/AF-ON er valgt, kan både udløserknappen og knappen
B anvendes til at starte autofokus. Vælg Kun AF-ON for at hindre
kameraet i at fokusere, når udløserknappen trykkes halvt ned.
U
247
a5: Fremhævelse af fokuspunkt
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne menus indstillinger styrer, om fokuspunkterne fremhæves eller
ej.
❚❚ Fremhævelse af AF-punkt
Vælg, om det aktive fokuspunkt markeres med rødt i søgeren.
Indstilling
Auto
Til
Fra
Beskrivelse
Det valgte fokuspunkt markeres automatisk efter behov for at
lave kontrast til baggrunden.
Det valgte fokuspunkt markeres altid, uanset baggrundens
lysstyrke. Afhængigt af baggrundens lysstyrke kan det valgte
fokuspunkt være svært at se.
Det valgte fokuspunkt er ikke markeret. Området omkring den
aktuelle beskæring vises med gråt (0 52).
❚❚ Manuel fokusindstilling
Vælg Til for at få vist det aktive fokuspunkt i manuel fokusindstilling.
U
248
a6: Fokuspunkt wrap-around
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, om valg af fokuspunkt "pakker ind" fra den ene side af søgeren
til den anden.
Indstilling
Beskrivelse
Valg af fokuspunkt "pakker ind" fra
top til bund, bund til top, fra højre
w
q
mod venstre og venstre mod højre,
Wrap
således at hvis du for eksempel
trykker på 2, når der markeres et
fokuspunkt i højre side af visningen (q), vælges det tilsvarende
fokuspunkt i venstre side af visningen (w).
Visningen af fokuspunktet er bundet af de yderste fokuspunkter,
Ingen wrap således at hvis du for eksempel trykker på 2, når der vælges et
fokuspunkt i højre side af visningen, har det ingen effekt.
a7: Antal fokuspunkter
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg det tilgængelige antal fokuspunkter for manuelt valg af
fokuspunkt.
Indstilling
Beskrivelse
# 39 punkter Vælg mellem de 39 fokuspunkter til højre.
A 11 punkter
Vælg mellem de 11 fokuspunkter til højre.
Anvendes for hurtigt valg af fokuspunkt.
U
249
b: Lysmåling/eksponering
b1: Centervægtet område
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Ved beregning af eksponering tillægger
centervægtet lysmåling størst vægt til en cirkel
midt i billedet. Diameteren (φ) på cirklen kan
indstilles til 8, 12, 15 eller 20 mm eller til
gennemsnittet af hele billedet.
Bemærk, at diameteren er fastsat til 12 mm, når
der anvendes et ikke-CPU objektiv, uanset den valgte indstilling for
Data om ikke-CPU objektiv i opsætningsmenuen (0 163).
b2: Finindstill. af optimal eksp.
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Anvend denne indstilling til at finindstille den
eksponeringsværdi, kameraet har valgt.
Eksponeringen kan finindstilles separat for hver
lysmålingsmetode med fra +1 til –1 EV i trin på
1/6 EV.
D Finindstilling af eksponering
Eksponeringen kan finindstilles separat for hver
brugerindstillingshukommelse og påvirkes ikke af to-knapsnulstilling.
Bemærk, at eftersom eksponeringskompensationsikonet (E) ikke vises, kan
du kun afgøre, hvor meget eksponering er ændret ved at få vist graden af
ændring i finindstillingsmenuen. Eksponeringskompensation (0 79) er at
foretrække i de fleste situationer.
U
250
c: Timere/AE-lås
c1: Udløserknap AE-L
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Til er valgt, låses eksponeringen, når udløserknappen trykkes
halvt ned.
c2: Standbytimer
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvor længe kameraet fortsætter med at
måle eksponeringen, når der ikke udføres
nogen handlinger. Visningerne af lukkertid og
blændeåbning på kontrolpanelet og i søgeren
slukker automatisk, når timeren udløber.
Vælg en kortere forsinkelse for standbytimeren
for længere batteribrugstid.
U
251
c3: Selvudløser
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg længden af udløserforsinkelse, antal
optagede billeder samt intervallet mellem
billeder i selvudløserindstilling.
• Selvudløserforsinkelse: Vælg længden på
udløserforsinkelsen (0 48).
• Antal billeder: Tryk på 1 og 3 for at vælge det
antal billeder, der tages, hver gang der trykkes
på udløserknappen.
• Interval mellem billeder: Vælg intervallet mellem
billeder, når Antal billeder er over 1.
U
252
c4: Tid for slukning af skærmen
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvor længe skærmen forbliver tændt, når
der ikke udføres nogen handlinger under
billedvisning (Billedvisning; standardindstilling
10 sek.) og billedtjek (Billedtjek;
standardindstilling 4 sek.), når der vises menuer
(Menuer; standardindstilling 1 minut) eller
information (Informationsvisning; standardindstilling 10 sek.) eller
under Live View og videooptagelse (Live View; standardindstilling 10
minutter). Vælg en kortere tid for slukning af skærm for længere
batteribrugstid.
d: Optagelse/visning
d1: Bip
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg tonehøjde og lydstyrke for det bip, der
lyder, når kameraet fokuserer med single
autofokus (AF-S; 0 59), når fokus låser, mens
udløserens timer tæller ned i
selvudløserindstilling (0 48), eller hvis du
forsøger at tage et billede, når
hukommelseskortet er låst (0 22).
For at deaktivere bippet skal du vælge Fra. c ses i
informationsvisningen, når der er valgt en anden indstilling end Fra.
Bemærk, at der ikke lyder et bip i udløserindstillingen Dæmpet
lukkerlyd (indstilling J; 0 46), den valgte indstilling uagtet.
d2: Gitterlinjer i søgeren
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg Til for på foranledning at få vist gitterlinjer i søgeren som
reference under billedkomposition (0 9).
U
253
d3: ISO-visning
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Til er valgt, viser søgeren ISO-følsomheden i stedet for antal
resterende billeder.
d4: Skærmtips
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg Til for at få vist værktøjstips for punkter valgt i
informationsvisningen (0 14).
d5: Optagehast. for CL-indst.
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg den maksimale
billedfremføringshastighed i indstillingen CL
(kontinuerlig lav hastighed) (0 46; i
intervaloptagelse bestemmer denne indstilling
desuden billedfremføringshastigheden for
enkeltbillede).
d6: Maks. kont. udløsning
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie i
kontinuerlig indstilling, kan indstilles til en vilkårlig værdi mellem 1 og
100.
A Hukommelsesbufferen
Uanset den valgte indstilling for brugerindstilling d6, bliver optagelse
langsommere, efterhånden som hukommelsesbufferen bliver fyldt (tAA). Se
side 364 for yderligere information om hukommelsesbufferens kapacitet.
U
254
d7: Filnummereringssekvens
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Når der tages et billede, navngiver kameraet
filen ved at lægge 1 til det sidst anvendte
filnummer. Denne indstilling bestemmer, om
filnummereringen fortsætter fra det sidste
nummer, der blev anvendt, når der oprettes en
ny mappe, når hukommelseskortet formateres,
eller der sættes et nyt hukommelseskort i kameraet.
Indstilling
Til
Fra
Nulstil
Beskrivelse
Når der oprettes en ny mappe, når hukommelseskortet
formateres, eller når der sættes et nyt hukommelseskort i
kameraet, fortsætter filnummereringen fra det sidst anvendte
nummer eller fra det højeste filnummer i den aktuelle mappe,
afhængigt af hvad der er højest. Hvis der tages et billede, mens
den aktuelle mappe indeholder et billede med nummeret 9999,
oprettes der automatisk en ny mappe, og filnummereringen
starter forfra med 0001.
Filnummereringen nulstilles til 0001, når der oprettes en ny
mappe, hukommelseskortet formateres, eller der sættes et nyt
hukommelseskort i kameraet. Bemærk, at der automatisk
oprettes en ny mappe, hvis der tages et billede, når den aktuelle
mappe indeholder 999 billeder.
Som for Til bortset fra, at det næste billede, der tages, tildeles et
filnummer ved at føje 1 til det højeste filnummer i den aktuelle
mappe. Hvis mappen er tom, nulstilles filnummerering til 0001.
D Filnummereringssekvens
Hvis den aktuelle mappe har nummeret 999 og indeholder enten 999
billeder eller et billede med nummeret 9999, deaktiveres udløserknappen,
og der kan ikke tages flere billeder. Vælg Nulstil for brugerindstilling d7
(Filnummereringssekvens), og formatér derefter det aktuelle
hukommelseskort, eller isæt et nyt.
U
255
d8: Informationsvisning
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Auto (v) er valgt, skifter skriftfarven i informationsvisningen
(0 11) automatisk fra sort til hvid eller hvid til sort for at bevare
kontrasten til baggrunden. For altid at anvende samme skriftfarve skal
du vælge Manuel og vælge Mørkt på lyst (w; sort skriftfarve) eller
Lyst på mørkt (x; hvid skriftfarve). Skærmens lysstyrke justeres
automatisk for maksimal kontrast med den valgte tekstfarve.
Mørkt på lyst
d9: LCD-lys
Lyst på mørkt
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Fra er valgt, lyser kontrolpanelets baggrundslys (LCDbaggrundsbelysning) kun, når der trykkes på knappen D. Hvis Til er
valgt, tænder kontrolpanelet, hver gang standbytimeren er aktiv (0 5;
bemærk, at uanset den valgte indstilling slukker baggrundslysene,
mens der trykkes på udløserknappen). Vælg Fra for øget
batteribrugstid.
d10: Eksp.forsinkelsesindstilling
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
I situationer, hvor selv den mindste
kamerabevægelse kan sløre billederne, skal du
vælge 1 sek., 2 sek. eller 3 sek. for at udsætte
lukkerudløsning med et, to eller tre sekunder,
når spejlet er blevet hævet.
U
256
e: Bracketing/flash
e1: Flashsynk.hastighed
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling styrer flashsynkroniseringshastigheden.
Indstilling
Beskrivelse
Auto FP High-Speed-synkronisering anvendes, når der er
monteret en kompatibel flashenhed (0 119). Hvis der
anvendes andre flashenheder, indstilles lukkertiden til 1/250
1/250 sek. (Auto FP) sek. Når kameraet viser en lukkertid på 1/250 sek. i
eksponeringsindstillingerne P eller A, aktiveres auto FP
high-Speed-synkronisering, hvis den faktiske lukkertid er
kortere end 1/250 sek.
Auto FP High-Speed-synkronisering anvendes, når der er
monteret en kompatibel flashenhed (0 119). Hvis der
anvendes andre flashenheder, indstilles lukkertiden til 1/200
1/200 sek. (Auto FP) sek. Når kameraet viser en lukkertid på 1/200 sek. i
eksponeringsindstillingerne P eller A, aktiveres auto FP
high-Speed-synkronisering, hvis den faktiske lukkertid er
kortere end 1/200 sek.
Flashsynkroniseringshastigheden indstillet til en valgt
1/200 sek.–1/60 sek.
værdi.
A
Fastsættelse af lukkertiden ved grænsen for
flashsynkroniseringshastighed
For at fastsætte lukkertiden ved
synkroniseringshastighedens grænse i
eksponeringsindstillingen S eller M skal
du dreje lukkertidshjulet over på X. Der
vises et X (flashsynkroniseringsindikator) i søgeren og på kontrolpanelet.
A Auto FP High-Speed-synkronisering
Gør det muligt at anvende flashen ved den højeste lukkertid, som kameraet
understøtter, og vælge maksimumblænden for reduceret dybdeskarphed,
selv når motivet er taget i modlys ved høj sol. Flashindikatoren i
informationsvisningen viser "FP", når auto FP High-Speed-synkronisering er
aktiveret (0 123).
U
257
e2: Flashlukkertid
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling bestemmer den langsomste
tilgængelige lukkertid ved anvendelse af
synkronisering med forreste eller bagerste
lukkergardin eller rød-øje-reduktion i
eksponeringsindstillingerne P eller A (den valgte
indstilling uagtet, kan lukkertiderne være helt
op til 30 sek. i indstillingerne S og M eller ved flashindstillingerne
langtidssynkronisering, langtidssynkronisering med bagerste
lukkergardin eller rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering). Der
er indstillinger fra 1/60 sek. (1/60 sek.) til 30 sek. (30 sek.).
e3: Ekstra flash
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg en flashstyringsindstilling for de ekstra flashenheder SB-400 eller
SB-300.
Indstilling
Beskrivelse
Flashudladningen justeres automatisk i henhold til
1 TTL
optageforholdene (0 124).
2 Manuel Vælg flashniveauet. Der udsendes ikke skærm-præflash.
A Flashstyringsindstilling
Flashstyringsindstillingen vises i
informationsvisningen (0 11, 123).
U
258
e4: Eksponeringskomp. til flash
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvordan kameraet justerer flashniveauet ved anvendelse af
eksponeringskompensation.
Indstilling
YE Hele billedet
E
Kun baggrunden
Beskrivelse
Både flashniveau og eksponeringskompensation
justeres for at ændre eksponeringen over hele
billedet.
Eksponeringskompensation gælder kun
baggrunden.
e5: Pilotlys
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Til er valgt, når kameraet anvendes med en ekstra flashenhed,
der understøtter Nikon Creative Lighting system (0 118), udsendes
der et pilotlys, når der trykkes på knappen Pv på kameraet (0 41). Der
udsendes intet pilotlys, hvis Fra er valgt.
e6: Indst. af auto-bracketing
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg den eller de indstillinger, der bracketeres, når auto-bracketing
(0 136) er aktiv. Vælg AE & flash (j) for at udføre bracketing af både
eksponering og flashniveau, Kun AE (k) for kun at bracketere
eksponering, Kun flash (l) for kun at udføre bracketing af
flashniveauet, WB-bracketing (m) for at udføre bracketing af
hvidbalancen (0 141) eller Aktiv D-Lighting-bracketing (y) for at
udføre bracketing ved hjælp af Aktiv D-Lighting (0 145). Bemærk, at
hvidbalance-bracketing ikke er tilgængelig ved
billedkvalitetsindstillingerne NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG.
U
259
e7: Auto-bracketing (indst. M)
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling afgør, hvilke indstillinger der påvirkes, når AE & flash
eller Kun AE er valgt for brugerindstilling e6 i manuel
eksponeringsindstilling.
Indstilling
F
Flash/hastighed
G
Flash/hastighed/
blænde
H
Flash/blænde
I
Kun flash
Beskrivelse
Kameraet varierer lukkertiden (brugerindstilling e6
indstillet til Kun AE) eller lukkertid og flashniveau
(brugerindstilling e6 indstillet til AE & flash).
Kameraet varierer lukkertid og blænde
(brugerindstilling e6 indstillet til Kun AE) eller
lukkertid, blænde og flashniveau (brugerindstilling e6
indstillet til AE & flash).
Kameraet varierer blænden (brugerindstilling e6
indstillet til Kun AE) eller blænde og flashniveau
(brugerindstilling e6 indstillet til AE & flash).
Kameraet varierer kun flashniveauet
(brugerindstilling e6 indstillet til AE & flash).
Flash-bracketing udføres kun med i-TTL eller AA-flashstyring. Hvis en
anden indstilling end Kun flash er valgt, og flashen ikke anvendes,
fastsættes ISO-følsomhed ved værdien for det første billede, uanset
indstillingen valgt for auto ISO-følsomhedsstyring (0 72).
e8: Bracketing-rækkefølge
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Ved standardindstillingen Målt værdi > under > over (H) udføres
bracketing af eksponering, flash og hvidbalance i den rækkefølge, der
er beskrevet på side 137 og 141. Hvis Under > Målt værdi > over
(I) er valgt, fortsætter optagelsen i rækkefølge fra laveste til højeste
værdi. Denne indstilling har ingen effekt på Aktiv D-Lightingbracketing.
U
260
f: Knapper
f1: Knappen D
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg funktionen for knappen D: Slå baggrundslyset i kontrolpanelet
til eller fra (D LCD-baggrundslys (D) til/fra) eller slå kontrolpanelet og
informationsvisningen til eller fra (DR D og informationsvisning
til/fra).
f2: Knappen OK
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling afgør, hvilken funktion knappen J har under
søgerfotografering, billedvisning og Live View.
❚❚ Optageindstilling
Indstilling
J Vælg midterste fokuspunkt
K Markér aktivt fokuspunkt
Anvendes ikke
Funktion tildelt til knappen J
Vælg midterste fokuspunkt.
Markér det aktive fokuspunkt.
Ingen.
❚❚ Billedvisningsindstilling
Indstilling
Q
Miniature til/fra
R
Vis histogrammer
S
Zoom til/fra
T
Vælg mappe
Funktion tildelt til knappen J
Skift mellem fuld skærm og miniaturevisning.
I både fuldskærms- og miniaturevisning vises et
histogram (0 192), når der trykkes på knappen J.
Skift mellem fuldskærms- eller miniaturevisning og
zoom under billedvisning. Vælg en af
startindstillingerne for zoom blandt Lille forstørrelse,
Middel forstørrelse og Stor forstørrelse.
Zoomvisningen centreres om det aktive fokuspunkt
(hvis billedet blev taget i søgerfotografering) eller om
midten af billedet (hvis billedet blev taget i Live View).
Få vist en dialogboks for valg af mappe.
U
261
❚❚ Live View
Indstilling
J
S
Vælg midterste
fokuspunkt
Zoom til/fra
Anvendes ikke
f3: Multivælger
Funktion tildelt til knappen J
Ved tryk på knappen J i Live View vælges det
midterste fokuspunkt.
Tryk på knappen J for at skifte mellem zoom til og fra.
Vælg en af startindstillingerne for zoom blandt Lille
forstørrelse, Middel forstørrelse og Stor
forstørrelse. Zoomvisningen centreres om det aktive
fokuspunkt.
Tryk på knappen J har ingen indflydelse på Live View.
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Genstart standbytimeren er valgt, aktiverer anvendelse af
multivælgeren, når standbytimeren udløber (0 33), lysmålerne og
starter standbytimeren. Hvis Gør intet er valgt, starter timeren ikke,
når der trykkes på multivælgeren.
U
262
f4: Tilknyt knappen Fn
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg, hvilken funktion knappen Fn skal have,
enten når den bruges alene (Tryk), eller når den
bruges i kombination med kommandohjulene
(Tryk + kommandohjul).
❚❚ Tryk
Ved valg af Tryk vises følgende indstillinger:
Indstilling
Beskrivelse
Tryk på knappen Fn for at få vist et eksempel på
q Dybdeskarphed dybdeskarphed (0 41).
Tryk på knappen Fn for at låse flashværdien (kun
r FV-lås
understøttede flashenheder, 0 118). Tryk igen for at
annullere FV-lås (0 130).
Fokus og eksponering låser, når der trykkes på knappen
B AE/AF-lås
Fn.
C Kun AE-lås
Eksponering låser, mens der trykkes på knappen Fn.
Eksponeringen låses, når der trykkes på knappen Fn og
AE-lås (nulstil
D
forbliver låst, indtil der trykkes på knappen anden gang,
ved udløsning)
lukkeren udløses, eller standbytimeren udløber.
Eksponeringen låser, når der trykkes på knappen Fn, og
E AE-lås (hold)
forbliver låst, indtil der trykkes på knappen anden gang,
eller standbytimeren udløber.
F Kun AF-lås
Fokus låser, mens der trykkes på knappen Fn.
A AF-ON
Tryk på knappen Fn starter autofokus.
Flashen udløses ikke på billeder taget, mens der trykkes
s Flash slukket
på knappen Fn.
U
263
Indstilling
t
e
L
M
N
9
m
n
6
U
264
Beskrivelse
Hvis der trykkes på knappen Fn, mens eksponering, flash
eller Aktiv D-Lighting-bracketing er aktive i
udløserindstillingerne enkeltbillede eller dæmpet
lukkerlyd, tages alle billeder i det aktuelle bracketingBracketingprogram, hver gang der trykkes på udløserknappen. Hvis
billedserie
hvidbalance-bracketing er aktiv, eller kontinuerlig
udløserindstilling (indstilling CH eller CL) er valgt, gentager
kameraet bracketing-billedserien, mens udløserknappen
holdes nede.
Hvis billedkvaliteten er indstillet til JPEG fine, JPEG
normal eller JPEG basic, vises "RAW" på kontrolpanelet,
og en NEF (RAW)-kopi optages sammen med det næste
billede, der tages, efter at der trykkes på knappen Fn (for
+ NEF (RAW)
at optage NEF/RAW-kopier med en serie billeder skal du
holde udløserknappen trykket halvt ned mellem
billederne). For at afslutte uden at optage en NEF (RAW)kopi skal du trykke på knappen Fn igen.
MatrixMatrix-lysmåling er aktiveret, mens der trykkes på
lysmåling
knappen Fn.
Centervægtet Centervægtet lysmåling er aktiveret, mens der trykkes på
lysmåling
knappen Fn.
Spotmåling
Spotmåling er aktiveret, mens der trykkes på knappen Fn.
Gitterlinjer i
Tryk på knappen Fn for at slå visningen af gitterlinjer i
søgeren
søgeren til eller fra (0 9).
Virtuel horisont Tryk på knappen Fn for at få vist en virtuel horisont i
i søger
søgeren (0 265).
MIN MENU
Tryk på knappen Fn viser "MIN MENU" (0 313).
Tryk på knappen Fn for at springe til det øverste punkt i
Åbn toppunkt i
"MIN MENU". Vælg denne indstilling for hurtig adgang til
MIN MENU
et ofte anvendt menuelement.
Indstilling
K Billedvisning
Ingen
Beskrivelse
Knappen Fn udfører samme funktion som knappen K.
Vælges ved anvendelse af et teleobjektiv eller i andre
situationer, hvor det er svært at betjene knappen K med
venstre hånd.
Tryk på knappen har ingen effekt.
A Inkompatible indstillinger
Hvis den valgte mulighed for Tryk ikke kan anvendes i kombination med
den valgte indstilling for Tryk + kommandohjul, vises der en meddelelse,
og den af Tryk eller Tryk + kommandohjul, der blev valgt først, vil blive sat
til Ingen.
A Virtuel horisont i søger
Når Virtuel horisont i søger er valgt for brugerindstilling f4 (Tilknyt
knappen Fn) > Tryk, konverteres eksponeringsindikatoren i søgeren til en
rullevisning, hvis du trykker på knappen Fn. Tryk på knappen igen for at
nulstille indikatoren til normalfunktionen.
Kamera tiltet mod
Kamera tiltet mod
Kameraniveau
højre
venstre
Søger
Bemærk, at visningen muligvis ikke er nøjagtig, når kameraet er tiltet
fremad eller bagud i en skarp vinkel. For visning af både tonehøjde og
rulning skal du anvende indstillingen Virtuel horisont i
opsætningsmenuen (0 282).
U
265
❚❚ Tryk + kommandohjul
Valg af Tryk + kommandohjul viser følgende indstillinger:
Indstilling
5
w
y
U
V
W
Beskrivelse
Mens du holder knappen Fn nede, skal du dreje et
kommandohjul for at vælge billedområde (0 51).
Mens du holder knappen Fn nede, skal du dreje et
kommandohjul for at vælge et objektivnummer, som
Vælg ikke-CPU
objektivnummer angives ved hjælp af indstillingen Data om ikke-CPU
objektiv (0 163).
Mens du holder knappen Fn nede, skal du dreje et
Aktiv D-Lighting
kommandohjul for at justere Aktiv D-Lighting (0 110).
Mens du holder knappen Fn nede, skal du dreje det
primære kommandohjul for at vælge en HDRHDR (high
dynamic range)
indstilling og det sekundære kommandohjul for at
vælge Eksponeringsforskel (0 112).
Mens du holder knappen Fn nede, skal du dreje et
Auto ISOfølsomhedsstyring kommandohjul for at slå auto ISO-følsomhedsstyring
til eller fra (0 72).
Mens du holder knappen Fn nede, skal du dreje det
primære kommandohjul for at vælge
Multieksponering multieksponeringstilstand; tryk på knappen Fn, og drej
det sekundære kommandohjul for at vælge antal
eksponeringer (0 149).
Der udføres ingen handling, når kommandohjulene
Ingen
drejes, mens der trykkes på knappen Fn.
Vælg
billedområde
f5: Tilknyt
dybdeskarphedsknap
U
266
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg funktionen for knappen Pv, enten når den
bruges alene (Tryk), eller når den bruges i
kombination med kommandohjulene (Tryk +
kommandohjul). De tilgængelige indstillinger
er de samme som for Tilknyt knappen Fn
(0 263). Standardindstillingerne for Tryk og
Tryk + kommandohjul er henholdsvis Dybdeskarphed (0 41) og
Ingen.
f6: Tilknyt knappen AE-L/AF-L
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Vælg funktionen for knappen A AE-L/AF-L, enten
når den bruges alene (Tryk), eller når den
bruges i kombination med kommandohjulene
(Tryk + kommandohjul). De tilgængelige
indstillinger er de samme som for Tilknyt
knappen Fn (0 263), bortset fra, at HDR (high
dynamic range) og Multieksponering ikke er tilgængelige for Tryk
+ kommandohjul. Standardindstillingerne for Tryk og Tryk +
kommandohjul er henholdsvis AE/AF-lås og Ingen.
f7: Tilpas kommandohjul
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Denne indstilling styrer betjeningen af det primære og det sekundære
kommandohjul.
• Skift drejeretning: Skift rotationsretning for kommandohjulene.
• Skift primært/sekundært: Hvis der er valgt Fra,
styrer det primære kommandohjul
lukkertiden, og det sekundære
kommandohjul styrer blænden. Hvis der er
valgt Til, styrer det primære kommandohjul
blænden, og det sekundære kommandohjul
styrer lukkertiden. Hvis der er valgt Til (indstilling A), anvendes det
primære kommandohjul kun til indstilling af blænden i
eksponeringsindstilling A.
U
267
• Blændeindstilling: Hvis Sekundært kommandohjul er valgt, kan
blænden kun justeres med det sekundære kommandohjul (eller
med det primære kommandohjul, hvis Til er valgt for Skift
primært/sekundært). Hvis Blændering er valgt, kan blænden kun
justeres med objektivblænderingen, og kameraets blændevisning
viser blænden i trin på 1 EV (blænden for type G- og E-objektiver
indstilles stadig med det sekundære kommandohjul). Bemærk, at
uanset valgt indstilling skal blænderingen anvendes til justering af
blændeåbning, når et ikke-CPU-objektiv er monteret.
• Menuer og billedvisning: Hvis Fra er valgt, anvendes multivælgeren til at
vælge billedet vist i fuldskærmsvisning, til at markere miniaturer og
til at navigere i menuerne. Hvis Til eller Til (på nær billedtjek) er
valgt, kan det primære kommandohjul anvendes til at vælge
billedet vist i fuldskærmsvisning, til at flytte markøren til venstre
eller til højre under miniaturevisning og til at flytte markørbjælken i
menuerne op eller ned. Det sekundære kommandohjul anvendes til
at få vist yderligere billedinformation i fuldskærmsvisning og til at
flytte markøren op eller ned under miniaturevisning. Vælg Til (på
nær billedtjek) for at undgå, at kommandohjulene anvendes til
billedvisning under billedtjek. Under visning af menuer kan du ved
at dreje det sekundære kommandohjul til højre få vist den valgte
indstillings undermenu, og ved at dreje kommandohjulet til venstre
kan du få vist forrige menu. For at træffe et valg skal du trykke på 2
eller J.
U
268
f8: Slip knap for at bruge hjul
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Valg af Ja tillader justeringer, der normalt udføres ved at holde
knappen W (M), X (T), L (U), AF-indstilling eller knappen D
nede og dreje et kommandohjul, ved at dreje kommandohjulet efter
slip af knappen (dette gælder også knapperne Fn, Pv og A AE-L/AF-L,
hvis der er blevet tilknyttet en anden funktion af "+ kommandohjul"
end Vælg billedområde, Vælg ikke-CPU objektivnummer eller
Auto ISO-følsomhedsstyring ved hjælp af brugerindstilling f4,
Tilknyt knappen Fn, f5, Tilknyt dybdeskarphedsknap eller f6
Tilknyt knappen AE-L/AF-L). Indstillingen slutter, når der trykkes på
én af de pågældende knapper igen, standby-timeren udløber, eller
udløserknappen trykkes halvt ned.
f9: Kortplads tom, frigør lås
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Ved at vælge Muliggør udløsning kan du udløse lukkeren, selvom
der ikke er isat et hukommelseskort, men der optages ingen billeder
(de vises dog på skærmen i demonstrationsindstillingen). Hvis
Udløser låst er valgt, aktiveres udløserknappen kun, når der sidder et
hukommelseskort i kameraet.
f10: Spejlvend indikatorer
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis
(W) er valgt, vises eksponeringsindikatorerne
i søgeren og i informationsvisningen med negative værdier til venstre
og positive værdier til højre. Vælg
(V) for at få vist
positive værdier til venstre og negative værdier til højre.
U
269
f11: Nem ændring af lukkertid
Knappen G ➜ A Brugerindstillingsmenu
Hvis Til er valgt, kan det primære kommandohjul anvendes til
justering af lukkertiden valgt med lukkertidshjulet med ± 2/3 EV i trin
på 1/3 EV. Hvis lukkertidshjulet indstilles til 4 (4 sek., mærket med rødt),
kan det primære kommandohjul anvendes til at vælge lukkertider på
helt op til 30 sek.
U
270
B Opsætningsmenuen:
Kameraopsætning
For at få vist opsætningsmenuen skal du trykke på G og vælge
fanen B (opsætningsmenu).
Knappen G
Opsætningsmenuen indeholder følgende indstillinger:
Indstilling
Formater hukommelseskort
Skærmens lysstyrke
Auto. informationsvisning
Rens billedsensor
Lås spejl i hævet pos. ved rens 1
Støvfrit referencebillede
Reduktion af støjstriber
Tidszone og dato
Sprog (Language)
Automatisk billedrotation
Billedkommentar
0
272
273
273
329
331
274
276
276
277
277
278
Indstilling
Copyrightoplysninger
Gem/indlæs indstillinger
Virtuel horisont
Data om ikke-CPU objektiv
Finindstilling af AF
HDMI
Lokationsdata
Tilknyt fjernbetjent Fn-knap
Trådløs mobiladapter
Eye-Fi-overførsel 2
Firmwareversion
0
279
280
282
163
283
223
170
284
284
285
286
1 Kan ikke benyttes, hvis batteriet er ved at være afladet.
2 Vises kun, når et kompatibelt Eye-Fi-hukommelseskort er isat (0 285).
A Se også
Standardmenuerne er opstillet på side 228.
U
271
Formater hukommelseskort
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Hukommelseskortet skal formateres før anvendelse første gang, eller
når det er blevet formateret i andre enheder. Formatér kortet som
beskrevet nedenfor.
D Formatering af hukommelseskort
Når hukommelseskort formateres, slettes alle data på dem permanent. Sørg for
at kopiere alle billeder og andre data, du vil beholde, over på en computer,
før du fortsætter (0 211).
1
Markér Ja.
For at afslutte uden at formatere
hukommelseskortet skal du
markere Nej og trykke på J.
2
Tryk på J.
Tryk på J for at påbegynde formatering.
Du må ikke tage hukommelseskortet ud eller
fjerne eller frakoble strømforsyningen, før
formateringen er fuldført.
U
272
Skærmens lysstyrke
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Tryk på 1 eller 3 for at vælge skærmens
lysstyrke til billedvisning, menuer og
informationsvisning. Vælg højere værdier for at
øge lysstyrken og lavere værdier for at reducere
lysstyrken.
A Se også
Se side 179 for information om justering af skærmens lysstyrke i Live View.
Auto. informationsvisning
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Hvis Auto. informationsvisning er valgt, vises der automatisk
optageinformation på skærmen, når udløserknappen vender tilbage
til sin udgangsposition, når den har været trykket halvt ned.
U
273
Støvfrit referencebillede
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Optag referencedata til funktionen Image dust off i Capture NX 2
(forhandles separat; se brugervejledningen til Capture NX 2 for
yderligere information).
Støvfrit referencebillede er kun tilgængelig, når der er monteret et
CPU-objektiv på kameraet. Et ikke-DX-objektiv med en brændvidde
på mindst 50 mm anbefales. Zoom helt ind, når du anvender et
zoomobjektiv.
1
Vælg en startindstilling.
Markér én af følgende
indstillinger, og tryk på J. For at
afslutte uden at indhente data til
funktionen Image dust off skal du
trykke på G.
• Start: Meddelelsen til højre vises, og "rEF"
vises i søgeren og på kontrolpanelet.
• Rens sensor, og start: Vælg denne indstilling
for at rense billedsensoren før start.
Meddelelsen til højre vises, og "rEF" vises i
søgeren og på kontrolpanelet, når
rensningen er udført.
2
U
Komponér et billede med en hvid genstand uden
struktur i søgeren.
Placér objektivet cirka 10 centimeter fra en godt oplyst, hvid
genstand uden struktur. Komponér billedet, så genstanden fylder
søgeren, og tryk derefter udløserknappen halvt ned.
I autofokusindstillingen indstilles fokus automatisk til uendeligt; i
manuel fokusindstilling skal du selv indstille fokus til uendeligt.
274
3
Optag støvfri referencedata.
Tryk udløserknappen helt ned for at optage referencedata til
image dust off. Skærmen slukker, når du trykker på
udløserknappen. Bemærk, at der udføres støjreduktion, hvis
motivet er dårligt belyst, hvilket øger optagetiden.
Hvis referencegenstanden er for lys eller for
mørk, kan kameraet muligvis ikke optage
image dust off-referencedata, og
meddelelsen til højre vises. Vælg en anden
referencegenstand, og gentag processen
fra trin 1.
D Rensning af billedsensoren
Støvfri referencedata, som er optaget før billedsensorrensningen udføres,
kan ikke anvendes sammen med billeder, som er taget efter
billedsensorrensningen er udført. Vælg kun Rens sensor, og start, hvis
støvfri referencedata ikke skal anvendes med eksisterende billeder.
D Image dust off referencedata
De samme referencedata kan benyttes til billeder
taget med andre objektiver eller med andre
blændeåbninger. Referencebilleder kan ikke vises
ved hjælp af billedbehandlingssoftware på en
computer. Der forekommer gitterlinjer, når der
vises referencebilleder på kameraet.
U
275
Reduktion af støjstriber
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Reducér støjstriber og streger ved optagelse under lysstofrør eller i
kviksølvsbelysning under Live View. Vælg Auto, så kameraet
automatisk kan vælge den rigtige frekvens, eller indstil frekvensen
manuelt, så den kommer til at passe med frekvensen på det lokale
lysnet.
A Reduktion af støjstriber
Hvis Auto ikke giver de ønskede resultater, og du er usikker på frekvensen
på det lokale lysnet, skal du teste både indstillingen på 50 og 60 Hz og
vælge den, som giver det bedste resultat. Reduktion af støjstriber giver
muligvis ikke de ønskede resultater, hvis motivet er meget lyst; i dette
tilfælde bør du prøve at vælge en mindre blænde (højere blændeværdi).
Tidszone og dato
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Skift tidszoner, indstil kameraets ur, vælg datovisningsrækkefølge, og
slå sommertid til eller fra (0 27).
Indstilling
Tidszone
Dato og tid
Datoformat
Sommertid
U
276
Beskrivelse
Vælg en tidszone. Kameraets ur indstilles automatisk til
klokkeslættet i den nye tidszone.
Indstil kameraets ur. Hvis uret ikke er indstillet, vises det
blinkende ikon Y i informationsvisningen.
Vælg rækkefølge for, hvordan dag, måned og år vises.
Slå sommertid til eller fra. Kameraets ur stilles automatisk
en time frem eller tilbage. Standardindstillingen er Fra.
Sprog (Language)
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg et sprog til kameraets menuer og meddelelser.
Automatisk billedrotation
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Billeder, som tages, når Til er valgt, indeholder information om
kameraretning, og gør det muligt at dreje billederne automatisk
under billedvisning (0 187), eller når de vises i ViewNX 2 (medfølger)
eller i Capture NX 2 (forhandles separat; 0 325). Der optages følgende
retninger:
Landskab (bredt)
format
Kamera drejet 90° med
uret
Kamera drejet 90° mod
uret
Kameraets retning optages ikke, når Fra er valgt. Vælg denne
indstilling, hvis du panorerer eller tager billeder med objektivet
pegende opad eller nedad.
A Roter lodret
For automatisk rotation af "høje" (portræt) billeder til visning under
billedvisning, skal du vælge Til for indstillingen Roter lodret i
billedvisningsmenuen (0 233).
U
277
Billedkommentar
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Føj en kommentar til nye billeder, når de tages. Du kan få vist
kommentarerne som metadata i ViewNX 2 (medfølger) eller
Capture NX 2 (forhandles separat; 0 325). Du kan også få vist
kommentaren på siden med optagedata i
billedinformationsvisningen (0 193).
• Udført: Gem ændringerne, og gå tilbage til opsætningsmenuen.
• Indsæt kommentar: Indtast en kommentar som beskrevet på side
107. Kommentarer kan bestå af op til 36 tegn.
• Vedhæft kommentar: Vælg denne indstilling
for at vedhæfte kommentaren til alle
efterfølgende billeder. Vedhæft kommentar
kan slås til og fra ved at markere indstillingen
og trykke på 2.
U
278
Copyrightoplysninger
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Føj copyrightoplysninger til nye billeder, når de tages.
Copyrightoplysningerne er inkluderet i optagedata, der vises i
billedinformationsvisningen (0 193) og kan vises som metadata i
ViewNX 2 (medfølger) eller i Capture NX 2 (forhandles separat; 0 325).
• Udført: Gem ændringerne, og gå tilbage til opsætningsmenuen.
• Kunstner: Indtast et navn på fotografen som beskrevet på side 107.
Navne på fotografer kan bestå af op til 36 tegn.
• Copyright: Indtast navnet på indehaveren af ophavsretten som
beskrevet på side 107. Navne på indehavere af ophavsretten kan
bestå af op til 54 tegn.
• Vedhæft copyrightoplysninger: Vælg denne
indstilling for at vedhæfte copyrightoplysninger
til alle efterfølgende billeder. Vedhæft
copyrightoplysninger kan slås til og fra ved at
markere indstillingen og trykke på 2.
D Copyrightoplysninger
For at undgå uautoriseret anvendelse af navne på kunstner eller indehaver
af ophavsret skal du sørge for, at Vedhæft copyrightoplysninger ikke er
valgt, samt at felterne Kunstner og Copyright er tomme, før du låner eller
overdrager kameraet til en anden person. Nikon påtager sig intet ansvar for
skader eller strid, der hidrører fra anvendelse af indstillingen
Copyrightoplysninger.
U
279
Gem/indlæs indstillinger
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg Gem indstillinger for at gemme følgende indstillinger på
hukommelseskortet (hvis kortet er fuldt, vises en fejlmeddelelse).
Anvend denne indstilling til at dele indstillinger mellem Df-kameraer.
Menu
Indstilling
Billedvisningsindstillinger
Billedtjek
Billedvisning
Efter sletning
Roter lodret
Optagemenuhukommelse
Filnavngivning
Billedkvalitet
Billedstørrelse
Billedområde
JPEG-komprimering
NEF-optagelse (RAW)
Hvidbalance (med finindstilling og forudindstillingerne
Optagelse
d-1–d-4)
(alle hukommelser)
Indstil Picture Control
Farverum
Aktiv D-Lighting
Vignetteringskontrol
Auto forvrængningskontrol
Støjreduk. ved langtidseksp.
Støjreduktion ved høj ISO
Auto ISO-følsomhedsstyring
U
280
Menu
Indstilling
Brugerindstillinger
Alle brugerindstillinger
(alle hukommelser)
Auto. informationsvisning
Rens billedsensor
Reduktion af støjstriber
Tidszone og dato (dato og tid undtaget)
Sprog (Language)
Automatisk billedrotation
Billedkommentar
Opsætning
Copyrightoplysninger
Data om ikke-CPU objektiv
HDMI
Lokationsdata
Tilknyt fjernbetjent Fn-knap
Trådløs mobiladapter
Eye-Fi-overførsel
Alle punkter i Min menu
MIN MENU/
SENESTE
Alle de seneste indstillinger
INDSTILLINGER Vælg fane
Indstillinger gemt med denne kameramodel kan gendannes ved at
vælge Indlæs indstillinger. Bemærk, at Gem/indlæs indstillinger
kun er tilgængelig, når der er isat et hukommelseskort i kameraet,
samt at indstillingen Indlæs indstillinger kun er tilgængelig, hvis
kortet indeholder gemte indstillinger.
A Gemte indstillinger
Indstillingerne gemmes i en fil med navnet NCSETUPD. Kameraet er ikke i
stand til at indlæse indstillinger, hvis filnavnet ændres.
U
281
Virtuel horisont
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Få vist rulning og hældning baseret på information fra kameraets
tiltsensor. Hvis kameraet hverken tiltes mod venstre eller højre, bliver
referencelinjen for rulning grøn, mens prikken midt i visningen bliver
grøn, hvis kameraet hverken tiltes fremad eller bagud. Hvert trin
svarer til 5°.
Kameraniveau
Kamera tiltet mod
venstre eller højre
Kamera tiltet fremad
eller bagud
D Tilt af kameraet
Visningen af den virtuelle horisont er ikke nøjagtig, når kameraet er tiltet
fremad eller bagud i en skarp vinkel. Hvis kameraet er ude af stand til at
måle tilt, vises tiltgraden ikke.
A Se også
For information om visning af rulleindikator i søgeren, se brugerindstilling
f4 (Tilknyt knappen Fn; 0 263, 265). For information om visning af den
virtuelle horisont i Live View, se side 182.
U
282
Finindstilling af AF
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Finindstil fokus for op til 12 objektivtyper. Indstilling af AF anbefales
ikke i de fleste situationer og kan påvirke normalt fokus; anvend den
derfor kun om nødvendigt.
Indstilling
Beskrivelse
Finindstilling af • Til: Tænd for finindstilling af AF.
AF (Til/Fra) • Fra: Slå finindstilling af AF fra.
Indstil AF for det aktuelle objektiv Flyt
(kun CPU-objektiver). Tryk på 1
fokuspunkterne
eller 3 for at vælge en værdi
væk fra
kameraet.
Gemt værdi mellem +20 og –20. Der kan
lagres værdier for op til 12
objektivtyper. Der kan kun lagres
én værdi for hver objektivtype.
Standard
Liste med
gemte værdier
Vælg værdien for finindstilling af
AF, når der ikke eksisterer en
tidligere gemt værdi for det
aktuelle objektiv (kun CPUobjektiver).
Flyt
fokuspunkterne
hen mod
kameraet.
Aktuel
værdi
Forrige
værdi
Opstil tidligere gemte værdier for finindstilling af AF. For at
slette et objektiv fra listen skal du markere det ønskede
objektiv og trykke på O. For at ændre en objektiv-identifikator
(for eksempel vælge en identifikator, der er den samme som
de sidste to cifre i objektivets serienummer for at kunne skelne
mellem dette og andre objektiver af samme type, idet Gemt
værdi kun kan anvendes på ét objektiv af hver type) skal du
markere det ønskede objektiv og trykke på 2.
Menuen til højre vises; tryk på 1 eller
3 for at vælge en identifikator, og tryk
på J for at gemme ændringerne og
afslutte.
U
283
D Indstilling af AF
Kameraet er muligvis ude af stand til at fokusere på mindsterækkevidden
eller i uendeligt, når der anvendes indstilling af AF.
D Live View
Indstilling gælder ikke for autofokus under Live View.
A Gemt værdi
Der kan kun lagres én værdi for hver objektivtype. Hvis der anvendes
telekonverter, kan der lagres særskilte værdier for hver kombination af
objektiv og telekonverter.
Tilknyt fjernbetjent Fn-knap
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg funktionen for knapperne Fn på de ekstra
trådløse fjernbetjeninger WR-1 og WR-T10
(0 325).
Trådløs mobiladapter
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Vælg, hvorvidt kameraet etablerer trådløse forbindelser med
smartenheder, når der er monteret en trådløs mobiladapter af typen
WU-1a (0 324) i kameraets USB-stik.
Indstilling
Aktiver
Deaktiver
U
284
Beskrivelse
Aktivér trådløse forbindelser til smartenheder med Wireless
Mobile Utility.
Deaktivér de trådløse forbindelser til smartenhederne. Vælg
denne indstilling på steder, hvor anvendelse af trådløse enheder
er forbudt. Valg af denne indstilling sparer også på kameraets
batteri.
Eye-Fi-overførsel
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
Denne indstilling vises kun, hvis et Eye-Fi-hukommelseskort
(forhandles separat hos tredjepartsforhandlere) er sat i kameraet.
Vælg Aktiver for at overføre billeder til en forhåndsvalgt destination.
Bemærk, at hvis signalstyrken er utilstrækkelig, bliver der ikke overført
nogen billeder.
Overhold alle lokale lovgivninger vedrørende trådløse enheder, og
vælg Deaktiver, hvor trådløse enheder er forbudt.
Når et Eye-Fi-kort isættes, vises dets status ved
hjælp af et ikon i informationsvisningen:
• d: Eye Fi-overførsel deaktiveret.
• e: Eye-Fi-overførsel aktiveret, men ingen
billeder er tilgængelige for overførsel.
• f (statisk): Eye Fi-overførsel aktiveret; venter
på at starte overførsel.
• f (animeret): Eye Fi-overførsel aktiveret; overfører data.
• g: Fejl — kameraet kan ikke styre Eye-Fi-kort. Hvis der vises et
blinkende W på kontrolpanelet eller i søgeren, skal du se side
349; hvis denne indikator ikke blinker, kan der tages billeder
normalt, men du kan muligvis ikke ændre Eye-Fi-indstillingerne.
U
285
D Eye-Fi-kort
Eye-Fi-kort kan udsende trådløse signaler, når Deaktiver vælges. Hvis en
advarsel vises på skærmen (0 349), skal du slukke kameraet og fjerne
kortet.
Se brugervejledningen til Eye-Fi-kortet, og ret dine forespørgsler til
producenten. Kameraet kan anvendes til at slå Eye-Fi-kort til og fra, men
understøtter muligvis ikke andre Eye-Fi-funktioner.
Nogle kort er muligvis ikke tilgængelige i visse lande eller regioner; kontakt
producenten for yderligere information. Eye-Fi-kort er kun til anvendelse i
det land, hvor de er købt. Sørg for, at Eye-Fi-kortets firmware er opdateret til
nyeste version.
A Anvendelse af Eye-Fi-kort i ad hoc-indstilling
Det tager muligvis længere tid at koble på ved hjælp af Eye-Fi-kort, der
understøtter ad hoc-indstilling. Indstil brugerindstilling c2 (Standbytimer,
0 251) til 30 sekunder eller længere.
Firmwareversion
Få vist kameraets aktuelle firmwareversion.
U
286
Knappen G ➜ B opsætningsmenu
N Retoucheringsmenu:
Oprettelse af retoucherede kopier
For at få vist retoucheringsmenuen skal du trykke på G og vælge
fanen N (retoucheringsmenu).
Knappen G
Retoucheringsmenuens indstillinger anvendes til at oprette beskårne
eller retoucherede kopier af eksisterende billeder.
Retoucheringsmenuen vises kun, når et hukommelseskort med
billeder på er sat i kameraet.
i
j
k
l
m
n
o
7
8
&
Indstilling
D-Lighting
Rød-øje-korrektion
Beskær
Monokrom
Filtereffekter
Farvebalance
Billedsandwich 1
NEF-behandling (RAW)
Skift størrelse
Hurtig retouchering
0
291
292
293
294
295
296
297
300
302
304
e
(
)
f
g
h
i
u
p
Indstilling
Opretning
Forvrængningskontrol
Fiskeøje
Farvelægningsskitse
Farveskitse
Perspektivkontrol
Miniatureeffekt
Selektiv farve
Sammenligning side om side 2
0
304
305
305
306
306
307
308
309
311
1 Kan kun vælges ved at trykke på knappen G og vælge fanen N.
2 Kun tilgængelig ved tryk på knappen P i fuldskærmsvisning, når et retoucheret
billede eller en retoucheret original vises.
U
287
D Retouchering af kopier
De fleste indstillinger kan anvendes til kopier oprettet med andre
retoucheringsindstillinger, selvom (med undtagelse af Billedsandwich)
hver indstilling kun kan anvendes én gang (bemærk, at flere redigeringer
kan medføre detaljetab). Indstillinger, som ikke kan anvendes til det
aktuelle billede, er gråmelerede og utilgængelige.
A Billedkvalitet
Undtagen ved kopier oprettet med Beskær, Billedsandwich, NEFbehandling (RAW) og Skift størrelse har kopier oprettet af JPEG-billeder
samme størrelse og kvalitet som originalen, mens kopier oprettet af NEF
(RAW)-billeder gemmes som store JPEG-billeder i fin kvalitet, og kopier
oprettet af TIFF (RGB)-billeder gemmes som JPEG-billeder i fin kvalitet med
samme størrelse som originalen. Størrelsesprioriteret komprimering
anvendes, når kopier gemmes i JPEG-format.
U
288
Oprettelse af retoucherede kopier
Sådan oprettes en retoucheret kopi:
1
Vælg et punkt i
retoucheringsmenuen.
Tryk på 1 eller 3 for at markere
et punkt, og tryk på 2 for at
vælge.
2
Vælg et billede.
Markér et billede, og tryk på J.
For at få vist det markerede
billede i fuldskærmsvisning skal
du trykke på knappen X (T)
og holde den nede.
A Retouchering
I tilfælde af billeder optaget ved billedkvalitetsindstillingen NEF + JPEG
(0 56) retoucheres kun NEF-billedet (RAW). Kameraet kan muligvis
ikke vise eller retouchere billeder taget med andre enheder.
3
Vælg retoucheringsmuligheder.
For yderligere information, se afsnittet om
det valgte punkt. Tryk på G for at afslutte
uden at oprette en retoucheret kopi.
A Tid for slukning af skærmen
Skærmen slukker, og handlingen annulleres, hvis der ikke foretages
nogen handlinger i et kort tidsrum. Alle ændringer, der ikke er gemt,
går tabt. For at forlænge tidsrummet, hvor skærmen forbliver tændt,
skal du vælge et længere tidsrum for menuvisning for brugerindstilling
c4 (Tid for slukning af skærmen; 0 253).
U
289
4
Opret en retoucheret kopi.
Tryk på J for at oprette en
retoucheret kopi. Retoucherede
kopier indikeres af ikonet o.
A Oprettelse af retoucherede kopier under billedvisning
Retoucherede kopier kan også oprettes under billedvisning.
Få vist billedet på fuld
skærm, og tryk på P.
U
290
Markér en indstilling,
og tryk på J.
Opret retoucheret
kopi.
D-Lighting
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
D-lighting lysner skygger, hvilket gør funktionen ideel til mørke
billeder eller billeder taget i modlys.
Før
Efter
Tryk på 1 eller 3 for at vælge hvor meget
korrektion, der skal udføres. Der kan ses et
eksempel på effekten i redigeringsvisningen.
Tryk på J for at kopiere billedet.
U
291
Rød-øje-korrektion
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Denne indstilling anvendes til at udbedre "rød-øje", der skyldes brug
af flash, og den kan kun benyttes til billeder, der er taget med brug af
flash. I redigeringsvisningen kan du få vist et eksempel på billedet, der
skal udbedres med rød-øje-korrektion. Bekræft effekten af rød-øjekorrektion, og opret en kopi som beskrevet i følgende tabel. Bemærk,
at rød-øje-korrektion muligvis ikke altid giver de forventede resultater
og i meget sjældne tilfælde kan anvendes til dele af billedet, hvor der
ikke forekommer rød-øje. Kontrollér eksemplet grundigt, før du
fortsætter.
For at
Anvend
Beskrivelse
X (T) Tryk på knappen X (T) for at zoome ind og på
knappen W (M) for at zoome ud. Mens billedet er
Zoome ud
W (M) zoomet ind, skal du anvende multivælgeren for at
få vist billedområder, der ikke er synlige på
Få vist andre
skærmen. Hold multivælgeren nede for hurtigt at
områder af
rulle til andre områder af billedet.
billedet
Navigationsvinduet vises, når der trykkes på
zoomknapperne eller på multivælgeren; det
Annullere zoom
J
område, der aktuelt er synligt på skærmen, vises
med en gul kant. Tryk på J for at annullere zoom.
Hvis kameraet registrerer rød-øje på det valgte
billede, oprettes der en kopi, som behandles for at
Oprette en kopi
J
mindske effekten. Der oprettes ingen kopi, hvis
kameraet ikke registrerer rød-øje.
Zoome ind
U
292
Beskær
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en beskåret kopi af det valgte billede. Det
valgte billede vises med den valgte beskæring i
gult; opret en beskåret kopi som beskrevet i
følgende tabel.
For at
Anvend
Reducere
beskæringens
W (M)
størrelse
Øge beskæringens
X (T)
størrelse
Tryk på W (M) for at reducere beskæringens
størrelse.
Tryk på X (T) for at øge beskæringens
størrelse.
Drej det primære kommandohjul for at skifte
mellem højde-breddeforholdene 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4,
1 : 1 og 16 : 9.
Ændre udsnittets
højdebreddeforhold
Placere
beskæringen
Oprette en kopi
Beskrivelse
J
Anvend multivælgeren til at placere
beskæringen. Tryk på beskæringen, og hold den
nede for hurtigt at flytte den til den ønskede
position.
Gem den aktuelle beskæring som en separat fil.
A
Beskær: Billedkvalitet og -størrelse
Kopier oprettet af NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEGeller TIFF (RGB)-billeder har billedkvaliteten (0 55)
JPEG fine; beskårne kopier oprettet af JPEGbilleder har samme billedkvalitet som originalen.
Kopistørrelsen varierer med beskæringens
størrelse og højde-breddeforhold og vises øverst
til venstre i beskæringsvisningen.
A Visning af beskårne kopier
Zoom under billedvisning er muligvis ikke tilgængeligt, når beskårne kopier
vises.
U
293
Monokrom
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Kopiér billeder i Sort-hvid, Sepia eller
Cyanotypi (blå og hvid monokrom).
Valg af Sepia eller Cyanotypi viser
Forøg
et eksempel på det valgte billede; farvemætning
tryk på 1 for at forøge
farvemætningen, og tryk på 3 for
at reducere den. Tryk på J for at
oprette en monokrom kopi.
Reducér
farvemætning
U
294
Filtereffekter
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Vælg mellem følgende filtereffekter. Når du har justeret
filtereffekterne som beskrevet nedenfor, skal du trykke på J for at
kopiere billedet.
Indstilling
Skylightfilter
Varmt filter
Intensivering
af rød
Intensivering
af grøn
Intensivering
af blå
Beskrivelse
Giver samme effekt som et skylightfilter,
hvilket gør billedet mindre blåt. Du kan
få vist et eksempel på effekten på
skærmen som vist til højre.
Opretter en kopi med varme
tonefiltereffekter, hvilket giver kopien et
"varmt" rødt skær. Du kan få vist et
eksempel på effekten på skærmen.
Intensiverer rød (Intensivering af rød),
grøn (Intensivering af grøn) eller blå
(Intensivering af blå). Tryk på 1 for at
øge effekten og på 3 for at reducere
den.
Tilføj stjerneeffekter til lyskilder.
• Antal punkter: Vælg mellem fire, seks
eller otte.
• Filteromfang: Vælg lysstyrken fra de
påvirkede lyskilder.
Stjernefilter
• Filtervinkel: Vælg vinklen på punkterne.
• Punktlængde: Vælg punktlængde.
• Bekræft: Få vist eksempler på effekter fra filteret. Tryk på X (T)
for at få vist et eksempel på kopien på fuld skærm.
• Gem: Sådan oprettes en retoucheret kopi.
Tilføj en softfiltereffekt. Tryk på 1 eller
3 for at vælge filterstyrke.
Softfilter
U
295
Farvebalance
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Anvend multivælgeren til at oprette en kopi
med ændret farvebalance, som vist nedenfor.
Effekten vises på skærmen sammen med røde,
grønne og blå histogrammer (0 192), som
danner tonefordelingen på kopien.
Øg den grønne tone
Opret retoucheret kopi
Øg den blå tone
Øg den gule tone
Øg den lilla tone
A Zoom
Hvis du ønsker at zoome ind på billedet på
skærmen, skal du trykke på X (T).
Histogrammet opdateres til kun at vise data for den
del af billedet, der kan vises på skærmen. Mens
billedet er zoomet ind, skal du trykke på L (U)
for at skifte frem og tilbage mellem farvebalance og
zoom. Når der er valgt zoom, kan du zoome ind og
ud med X (T) og W (M) og rulle gennem billedet med multivælgeren.
U
296
Billedsandwich
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Billedsandwich kombinerer to eksisterende NEF (RAW)-billeder for at
oprette et enkelt billede, der gemmes separat fra originalerne;
resultaterne, der gør brug af RAW-data fra kameraets billedsensor, er
synligt bedre end billedsandwiches, der oprettes i billedprogrammer.
Det nye billede gemmes ved de aktuelle indstillinger for billedkvalitet
og -størrelse; før oprettelse af en billedsandwich skal du indstille
billedkvalitet og -størrelse (0 55, 58; alle indstillinger er
tilgængelige). Du kan oprette en NEF (RAW)-kopi ved at vælge
billedkvaliteten NEF (RAW).
+
1
Vælg Billedsandwich.
Markér Billedsandwich i
retoucheringsmenuen, og tryk på
2.
Dialogboksen til højre vises. Med
Billede 1 markeret skal du trykke
på J for at få vist en liste over
NEF-billeder oprettet med dette
kamera.
U
297
2
Vælg det første billede.
Anvend multivælgeren til at
markere det første billede i
billedsandwichen. Tryk på
knappen X (T), og hold den
nede for at få vist det markerede
billede i fuldskærmsvisning. Tryk på J for at vælge det
markerede billede og gå tilbage til eksempelvisningen.
3
4
5
U
298
Vælg det andet billede.
Det valgte billede vises som Billede 1. Markér Billede 2, og tryk
på J, vælg derefter det andet billede som beskrevet i trin 2.
Justér forøgelse.
Markér Billede 1 eller Billede 2,
og optimér eksponeringen for
billedsandwichen ved at trykke
på 1 eller 3 for at vælge
forøgelsen blandt værdier fra 0,1
til 2,0. Gentag proceduren for det andet billede. Standardværdien
er 1,0; vælg 0,5 for at halvere forøgelsen eller 2,0 for at fordoble
den. Effekterne er synlige i kolonnen Eks.
Få vist et eksempel på
billedsandwich.
Tryk på 4 eller 2 for at placere
markøren i kolonnen Eks., og tryk
på 1 eller 3 for at markere
Bill.swch. Tryk på J for at få vist
et eksempel på billedsandwich som vist til højre (for at gemme
billedsandwichen uden at få vist et eksempel skal du vælge Gem).
For at vende tilbage til trin 4 og vælge nye billeder eller justere
forøgelsen skal du trykke på W (M).
6
Gem billedsandwich.
Tryk på J, mens eksemplet vises,
for at gemme billedsandwichen.
Når der er blevet oprettet en
billedsandwich, vises det
resulterende billede i
fuldskærmsvisning på skærmen.
D Billedsandwich
Der kan kun kombineres NEF (RAW)-billeder med ens billedområde og
farvedybde.
Billedsandwichen har de samme billedinformationer (inklusive dato for
optagelse, lysmåling, lukkertid, blænde, eksponeringsindstilling,
eksponeringskompensation, brændvidde og billedretning) og værdier for
hvidbalance og Picture Control som billedet valgt som Billede 1. Den
aktuelle billedkommentar er vedhæftet billedsandwichen; når den
gemmes, kopieres copyright-oplysningerne dog ikke. Billedsandwiches
gemt i NEF (RAW)-format anvender komprimeringen valgt for Type i
menuen NEF-optagelse (RAW) og har samme farvedybde som de originale
billeder; JPEG-billedsandwiches gemmes med størrelsestilpasset
komprimering.
U
299
NEF-behandling (RAW)
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret JPEG-kopier af NEF (RAW)-billeder.
1
Vælg NEF-behandling
(RAW).
Markér NEF-behandling (RAW) i
retoucheringsmenuen, og tryk på
2 for at få vist en dialogboks med
billedvalg, hvor der er en liste
udelukkende med NEF (RAW)-billeder, der er oprettet med dette
kamera.
2
Vælg et billede.
Markér et billede (for at få vist det
markerede billede i
fuldskærmsvisning skal du trykke
på knappen X (T) og holde
den nede). Tryk på J for at vælge
det markerede billede og fortsætte til næste trin.
U
300
3
Vælg indstillingerne for JPEG-kopien.
Justér indstillingerne, der er opstillet nedenfor. Bemærk, at
hvidbalance og vignetteringskontrol ikke er tilgængelige ved
multieksponeringer eller billeder oprettet med billedsandwich,
samt at eksponeringskompensation kun kan indstilles til værdier
mellem –2 og +2 EV. Picture Control-diagrammet vises ikke, når
Picture Controls justeres.
Billedkvalitet (0 55)
Billedstørrelse (0 58)
Hvidbalance (0 81)
Eksponeringskompensation (0 79)
Indstil Picture Control (0 100)
Støjreduktion ved høj ISO (0 242)
Farverum (0 240)
Vignetteringskontrol (0 241)
D-Lighting (0 291)
4
Kopiér billedet.
Markér OK, og tryk på J for at
oprette en JPEG-kopi af det
valgte billede (for at afslutte uden
at kopiere billedet skal du trykke
på knappen G).
U
301
Skift størrelse
Opret små kopier af valgte billeder.
1
Vælg Skift størrelse.
For at skifte størrelse på valgte
billeder skal du trykke på G for
at få vist menuerne og vælge
Skift størrelse i
retoucheringsmenuen.
2
Vælg en størrelse.
Markér Vælg størrelse, og tryk
på 2.
Indstillingerne til højre vises;
markér en indstilling, og tryk på
J.
U
302
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
3
Vælg billeder.
Markér Vælg et billede, og tryk
på 2.
Dialogboksen til højre vises;
markér billeder med
multivælgeren, og tryk på
knappen W (M) for at vælge eller
fravælge (for at vist det
markerede billede i fuld størrelse
skal du trykke på knappen X (T) og holde den nede). Valgte
billeder er markeret med ikonet 8. Tryk på J, når valget er
truffet.
4
Gem kopierne med de nye størrelser.
Der vises en dialogboks for bekræftelse.
Markér Ja, og tryk på J for at gemme
kopierne med ændret størrelse.
A Visning af kopier med ændret størrelse
Zoom under billedvisning er muligvis ikke tilgængelig, når kopier med
ændret størrelse vises.
A Billedkvalitet
Kopier oprettet af NEF (RAW)-, NEF (RAW) + JPEG- eller TIFF (RGB)-billeder
har billedkvaliteten (0 55) JPEG fine; kopier oprettet af JPEG-billeder har
samme billedkvalitet som originalen.
U
303
Hurtig retouchering
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret kopier med øget farvemætning og
kontrast. D-Lighting anvendes efter behov for at
lysne mørke motiver eller motiver taget i
modlys.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge graden af
forbedring. Der kan ses et eksempel på effekten
i redigeringsvisningen. Tryk på J for at kopiere billedet.
Opretning
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en oprettet kopi af det valgte billede. Tryk
på 2 for at rotere billedet op til fem grader i trin
på omtrent 0,25 grader med uret, og tryk på 4
for at rotere det mod uret (du kan få vist et
eksempel på effekten i redigeringsvisningen;
bemærk, at billedets kanter beskæres for at
oprette en firkantet kopi). Tryk på J for at kopiere billedet, eller tryk
på K for at afslutte og gå til billedvisning uden at oprette en kopi.
U
304
Forvrængningskontrol
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret kopier med reducerede ydre
forvrængninger. Vælg Auto for at lade kameraet
korrigere forvrængningerne automatisk, og
foretag derefter finjusteringer ved hjælp af
multivælgeren, eller vælg Manuel for at
reducere forvrængningen manuelt (bemærk, at
Auto ikke er tilgængelig for billeder taget ved hjælp af auto
forvrængningskontrol; se side 241). Tryk på 2 for at reducere
tøndeforvrængning, og tryk på 4 for at reducere pudeformet
forvrængning (du kan få vist et eksempel på effekten i
redigeringsvisningen; bemærk, at jo større forvrængningskontrollen
er, desto mere bliver der skåret af kanterne). Tryk på J for at kopiere
billedet, eller tryk på K for at afslutte og gå til billedvisning uden at
oprette en kopi. Bemærk, at forvrængningskontrol muligvis beskærer
kanterne markant på kopier oprettet af billeder taget med DXobjektiver ved billedområdeindstillingen FX (36×24) 1.0×.
A Auto
Auto anvendes udelukkende til billeder, der er taget med G-, E- og Dobjektivtyper (undtagen PC, fiskeøje og visse andre objektiver). Der kan ikke
garanteres for resultatet med andre objektiver.
Fiskeøje
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret kopier, der synes at være taget med
fiskeøje-objektiv. Tryk på 2 for at øge effekten
(dette øger ligeledes det område, der skæres
væk fra billedets kanter), og tryk på 4 for at
reducere den. Du kan få vist et eksempel på
effekten i redigeringsvisningen. Tryk på J for at
kopiere billedet, eller tryk på K for at afslutte og gå til billedvisning
uden at oprette en kopi.
U
305
Farvelægningsskitse
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en omridskopi af billedet, der skal
anvendes som basis for maling. Der kan ses et
eksempel på effekten i redigeringsvisningen.
Tryk på J for at kopiere billedet.
Før
Farveskitse
Efter
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en kopi af et billede, der ligner en skitse
lavet med farveblyanter. Tryk på 1 eller 3 for at
markere Intensitet eller Omrids, og tryk på 4
eller 2 for at ændre. Intensiteten kan øges for at
mætte farverne mere eller reduceres for en
udvasket monokrom effekt, mens omrids kan
gøres tykkere eller tyndere. Tykkere omrids gør farverne mere
mættede. Der kan ses eksempler på resultaterne i
redigeringsvisningen. Tryk på J for at kopiere billedet, eller tryk på K
for at afslutte og gå til billedvisning uden at oprette en kopi.
U
306
Perspektivkontrol
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret kopier, som reducerer
perspektiveffekterne for billeder taget nedefra
af et højt motiv. Anvend multivælgeren til at
justere perspektivet (bemærk, at jo mere
perspektivkontrol, der anvendes, jo større en del
af kanterne skæres der væk). Der kan ses
eksempler på resultaterne i redigeringsvisningen. Tryk på J for at
kopiere billedet, eller tryk på K for at afslutte og gå til billedvisning
uden at oprette en kopi.
Før
Efter
U
307
Miniatureeffekt
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en kopi, der virker som et billede af et diorama. Virker bedst
med billeder taget fra et højt udsigtspunkt. Området, som kommer i
fokus på kopien, indikeres af en gul ramme.
For at
Tryk
Vælge retning
W (M)
Vælg placering
Beskrivelse
Tryk på W (M) for at vælge retning på området,
der er i fokus.
Hvis det pågældende
område er i bredt format,
skal du trykke på 1 eller
3 for at placere rammen
med det område af
kopien, der kommer til at
være i fokus.
Område i fokus
Hvis billedet er vist i højt
format, skal du trykke på
4 eller 2 for at placere
rammen med det område
af kopien, der kommer til
at være i fokus.
Hvis det pågældende område er i bredt format,
skal du trykke på 4 eller 2 for at vælge højde.
Vælg størrelse
Hvis det pågældende område er i højt format, skal
du trykke på 1 eller 3 for at vælge bredde.
Se eksempel på
kopi
U
308
X (T) Se eksempel på kopi.
Annuller
K
Oprette en kopi
J
Afslut, og gå til billedvisning uden at oprette en
kopi.
Oprette en kopi.
Selektiv farve
Knappen G ➜ N retoucheringsmenu
Opret en kopi, hvor kun udvalgt farveglød vises i farver.
1
Vælg Selektiv farve.
2
Vælg et billede.
Markér Selektiv farve i
retoucheringsmenuen, og tryk på
2 for at få vist en dialogboks for
billedvalg.
Markér et billede (for at få vist det
markerede billede i
fuldskærmsvisning skal du trykke
på knappen X (T) og holde
den nede). Tryk på J for at vælge
det markerede billede og fortsætte til næste trin.
3
Vælg en farve.
Valgt farve
Anvend multivælgeren til at
placere markøren over en
genstand, og tryk på
knappen A AE-L/AF-L for at
vælge genstandens farve
som én, der forbliver den
Knappen A AE-L/AF-L
samme på den endelige
kopi (kameraet kan have
svært ved at registrere umættede farver; vælg en mættet farve).
For at zoome ind på billedet med henblik på nøjagtig
farveudvælgelse skal du trykke på X (T). Tryk på W (M) for at
zoome ud.
U
309
4
Markér farveskalaen.
Farveskala
Drej det primære kommandohjul
for at markere den valgte farves
farveskala.
5
Vælg farveskalaen.
Tryk på 1 eller 3 for at øge eller
reducere skalaen for en lignende
farveglød, der skal med på det
endelige billede. Vælg mellem
værdier fra 1 til 7; bemærk, at
høje værdier muligvis medtager farveglød fra andre farver. Der
kan ses et eksempel på effekten i redigeringsvisningen.
6
Vælg flere farver.
For at vælge flere farver skal du
dreje det primære
kommandohjul for at markere en
anden af de tre farvebokse øverst
i visningen og gentage trin 3–5
for at vælge en anden farve. Gentag proceduren for en tredje
farve, hvis du ønsker det. For at fravælge den markerede farve
skal du trykke på O eller trykke på O og holde den nede for at
fjerne alle farverne. Der vises en dialogboks for bekræftelse; vælg
Ja.
7
Gem den redigerede kopi.
Tryk på J for at kopiere billedet.
U
310
Sammenligning side om side
Sammenlign retoucherede kopier med de originale billeder. Denne
indstilling er kun tilgængelig, hvis knappen P er trykket ned for at få
vist retoucheringsmenuen, når en kopi eller original vises i
fuldskærmsvisning.
1
Vælg et billede.
I fuldskærmsvisning skal du
vælge en retoucheret kopi
(vist af ikonet o) eller et
billede, der er blevet
retoucheret, og trykke på P.
2
Knappen P
Vælg Sammenligning side
om side.
Markér Sammenligning side om
side, og tryk på J.
U
311
3
Sammenlign kopien med
originalen.
Valg foretaget for at
oprette kopi
Kildebilledet vises i venstre side,
den retoucherede kopi vises i
højre side, og indstillingerne,
der blev anvendt til at oprette
kopien, vises øverst i visningen.
Tryk på 4 eller 2 for at skifte
Kildebillede Retoucheret
kopi
mellem kildebilledet og den
retoucherede kopi. Tryk på
knappen X (T), og hold den nede for at få vist det markerede
billede i fuldskærmsvisning. Hvis billedet blev oprettet ud fra to
kildebilleder ved hjælp af Billedsandwich, eller hvis kilden er
blevet kopieret flere gange, skal du trykke på 1 eller 3 for at få
vist de øvrige kildebilleder eller kopier. For at afslutte og gå til
billedvisningsindstilling skal du trykke på knappen K eller trykke
på J for at afslutte og gå til billedvisning med det markerede
billede valgt.
D Sammenligninger side om side
Kildebilledet vises ikke, hvis kopien blev oprettet ud fra et billede, der var
beskyttet (0 201), siden blev slettet eller skjult (0 230).
U
312
O Min menu/m Seneste
indstillinger
For at få vist Min Menu skal du trykke på G og vælge fanen O (Min
Menu).
Knappen G
Indstillingen MIN MENU kan anvendes til at oprette og redigere en
brugerindstillet liste over indstillinger for menuerne billedvisning,
optagelse, brugerindstillinger, opsætning og retouchering for hurtig
adgang (op til 20 punkter). Hvis du ønsker det, kan seneste
indstillinger vises i stedet for Min Menu (0 317).
Der kan tilføjes, slettes og omfordeles indstillinger som beskrevet på
de næste sider.
U
313
❚❚ Tilføjelse af indstillinger til Min Menu
1
Vælg Tilføj elementer.
I Min Menu (O) skal du markere
Tilføj elementer og trykke på 2.
2
Vælg en menu.
Markér navnet på den menu, der
indeholder indstillingen, du
ønsker at tilføje, og tryk på 2.
3
Vælg et punkt.
Markér det ønskede menupunkt,
og tryk på J.
4
Placér det nye punkt.
Tryk på 1 eller 3 for at flytte det
nye punkt op eller ned i Min
menu. Tryk på J for at tilføje det
nye punkt.
5
Tilføj flere punkter.
De aktuelt viste punkter i Min Menu
markeres med flueben. Punkter indikeret af
ikonet V kan ikke vælges. Gentag trin 1–4
for at vælge ekstra punkter.
U
314
❚❚ Sletning af elementer på Min menu
1
Vælg Fjern elementer.
2
Vælg punkter.
I Min Menu (O) skal du markere Fjern elementer og trykke på 2.
Markér punkter, og tryk på 2 for
at vælge eller fravælge. Valgte
punkter indikeres med flueben.
3
Vælg Udført.
4
Slet de valgte punkter.
Markér Udført, og tryk på J. Der
vises en dialogboks for
bekræftelse.
Tryk på J for at slette de valgte
punkter.
A Sletning af punkter i Min menu
For at slette det aktuelt viste punkt i Min menu skal du trykke på knappen O.
Der vises en dialogboks for bekræftelse; tryk på O igen for at fjerne det
valgte punkt fra Min menu.
U
315
❚❚ Omorganisering af indstillinger i Min menu
1
Vælg Opstil elementer.
2
Vælg et punkt.
I Min Menu (O) skal du markere Opstil elementer og trykke på 2.
Markér det punkt, du ønsker at
flytte, og tryk på J.
3
Placér punktet.
Tryk på 1 eller 3 for at flytte
punktet op eller ned i Min menu,
og tryk på J. Gentag trin 2–3 for
at flytte om på flere punkter.
4
Afslut, og gå til Min
menu.
Tryk på knappen G for at
vende tilbage til Min menu.
Knappen G
U
316
Seneste indstillinger
For at få vist de tyve senest anvendte indstillinger skal du vælge
m SENESTE INDSTILLINGER for O MIN MENU > Vælg fane.
1
Vælg Vælg fane.
I Min Menu (O) skal du markere
Vælg fane og trykke på 2.
2
Vælg m SENESTE
INDSTILLINGER.
Markér m SENESTE
INDSTILLINGER, og tryk J.
Navnet på menuen vil skifte fra
"MIN MENU" til "SENESTE
INDSTILLINGER".
Menupunkter bliver tilføjet øverst i menuen Seneste indstillinger,
efterhånden som de anvendes. For at få vist Min menu igen skal du
vælge O MIN MENU for m SENESTE INDSTILLINGER > Vælg fane.
A Fjernelse af elementer fra menuen Seneste Indstillinger
For at fjerne et element fra menuen Seneste indstillinger skal du markere
det og trykke på knappen O. Der vises en dialogboks for bekræftelse; tryk på
O igen for at slette det valgte element.
U
317
n
Tekniske bemærkninger
Læs dette kapitel for information om kompatibelt tilbehør, rengøring
og opbevaring af kameraet og om, hvad du skal gøre, hvis der vises en
fejlmeddelelse, eller du har problemer med kameraet.
Kompatible objektiver
Kameraindstilling
CPU-objektiver 1
Objektiv/tilbehør
Type G, E eller D AF NIKKOR 2
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR-serien 4
PC Micro 85mm f/2.8D 6
AF-S/AF-I-telekonverter 8
Andre AF NIKKOR (med
undtagelse af objektiver til
F3AF)
AI-P NIKKOR
AI-, AI-ændret, NIKKOR eller
Nikon Serie E-objektiver 12
Ikke-AI-objektiver
Medical-NIKKOR 120mm f/4
Reflex-NIKKOR
PC-NIKKOR
AI-type telekonverter 19
PB-6 Bælgudstyr 21
Auto mellemringe (PK-serien
11A, 12 eller 13; PN-11)
Ikke-CPU-objektiver 11
1
2
3
4
n
318
Fokusindstilling
M (med
elektronisk
AF
M
afstandsmåler)
Eksponeringsindstilling Lysmålingssystem
L
P
A
M
S
M
3D Farve N
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔3
—
—
✔
✔5
✔5
✔
✔
✔
✔
✔5
—
✔
✔5
✔7
✔
✔5
✔
✔
—
—
—
✔ 3, 5
✔ 3, 5
✔3
✔9
✔9
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔ 10
✔
✔
✔
—
✔
✔3
—
✔ 10
✔
—
✔ 13
—
✔ 14
✔ 15
—
—
—
—
—
—
✔ 10
✔
—
✔5
✔ 20
✔ 20
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔ 16
✔ 17
✔ 13
✔ 18
✔ 13
✔ 22
—
—
—
—
—
—
✔ 16 ✔ 15
— —
— ✔ 15
—
✔
✔ 14 ✔ 15
—
✔
—
✔ 20
✔
—
✔ 13
—
—
✔
IX-NIKKOR-objektiver kan ikke anvendes.
Vibrationsreduktion (VR) understøttet med VR-objektiver.
Spotmåling måler det valgte fokuspunkt (0 75).
Udvis forsigtighed, når du tilter eller shifter objektiver af typen PC-E NIKKOR 24mm
f/3.5D ED, idet de kan komme i berøring med kamerahuset og medføre
beskadigelse eller tilskadekomst.
5 Kan ikke anvendes med shifting eller tiltning.
6 Kameraets lysmålings- og flashstyringssystemer fungerer ikke ordentligt ved shifting
og/eller tiltning af objektivet, eller når der anvendes en anden blænde end maksimal
blænde.
7 Kun manuel eksponeringsindstilling.
8 Kan kun anvendes med AF-S- og AF-I-objektiver (0 321). For information om
tilgængelige fokuspunkter for autofokus og elektronisk afstandsmåling, se side 321.
9 Når der fokuseres på mindste fokusafstand med AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm
f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 <Ny> eller AF 28–85mm f/3.5–4.5-objektiv ved
maksimalt zoom, vises fokusindikatoren muligvis, når billedet på matskiven i
søgeren ikke er i fokus. Justér fokus manuelt, indtil billedet i søgeren er i fokus.
10 Med en maksimumblænde på f/5.6 eller hurtigere.
11 Visse objektiver kan ikke anvendes (se side 320).
12 Rotationsradius for AI 80–200mm f/2.8 ED stativgevind begrænses af kamerahuset.
Du kan ikke skifte filtre ud, når AI 200–400mm f/4 ED er monteret på kameraet.
13 Hvis maksimumblænden angives ved hjælp af Data om ikke-CPU objektiv (0 163),
vises blændeværdien i søgeren og på kontrolpanelet.
14 Kan kun anvendes, hvis objektivets brændvidde og maksimumblænde angives ved
hjælp af Data om ikke-CPU objektiv (0 163). Anvend spot- eller centervægtet
lysmåling, hvis de ønskede resultater ikke opnås.
15 For forbedret præcision skal du angive objektivets brændvidde og
maksimumblænde ved hjælp af Data om ikke-CPU objektiv (0 163).
16 Kan kun anvendes, hvis Data om ikke-CPU objektiv (0 163) har været anvendt til
angivelse af objektivets brændvidde og maksimumblænde samt til indstilling af
lysmålerkoblingen til Ikke-AI-objektiv (0 167). Få kameraets blændeindstilling til at
passe sammen med værdien valgt med objektivblænderingen.
17 Kan anvendes i manuel eksponeringsindstilling ved lukkertider, der er et eller flere
trin længere end flashsynkroniseringshastigheden.
18 Eksponering bestemmes af den forudindstillede objektivblænde. I
eksponeringsindstillingen blændeprioriteret automatik skal du forudindstille
blænden ved hjælp af objektivblænderingen, før du sætter AE-lås til og flytter
objektivet. I manuel eksponeringsindstilling skal du forudindstille blænden ved
hjælp af objektivblænderingen og bestemme eksponering, før du flytter objektivet.
19 Eksponeringskompensation er påkrævet, når den anvendes med AI 28–85mm f/3.5–
4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 eller AF-S 80–200mm f/2.8D. Se
telekonverterens brugervejledning for detaljer.
20 Med største effektive blænde på f/5.6 eller hurtigere.
21 Kræver mellemringene PK-12 eller PK-13. PB-6D er muligvis nødvendig alt efter
kameraretning.
22 Anvend forudindstillet blænde. I eksponeringsindstillingen blændeprioriteret
automatik skal du indstille blænden ved hjælp af fokuseringsudstyret, før du
bestemmer eksponering og tager billeder.
• PF-4 kopieringsudstyr kræver PA-4 kameraholder.
• Støj i form af streger kan forekomme i autofokus ved høje ISO-følsomheder. Anvend
manuelt fokus eller fokuslås.
n
319
A Identifikation af CPU-objektiver og objektiver af typerne G, E og D
CPU-objektiver (i særdeleshed type G, E og D) anbefales; bemærk dog, at IXNIKKOR-objektiver ikke kan anvendes. CPU-objektiver kan genkendes på
deres CPU-kontakter, og type G-, E- og D-objektiver kan kendes på et
bogstav på objektivhuset. Type G- og E-objektiver har ikke en
objektivblændering.
CPU-kontakter
CPU-objektiv
Blændering
Type G-/E-objektiv
Type D-objektiv
A Objektivets blændeværdi
f-tallet i objektivnavne er objektivets maksimumblænde.
D Inkompatibelt tilbehør og inkompatible ikke-CPU-objektiver
Følgende kan IKKE anvendes med Df:
• TC-16AS AF-telekonverter
• Objektiver, der kræver fokusenheden
AU-1 (400mm f/4.5, 600mm f/5.6,
800mm f/8, 1200mm f/11)
• Fiskeøje (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6,
8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2,1 cm f/4
• Mellemring K2
• AF-objektiver til F3AF (AF 80mm
f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, AF
telekonverter TC-16)
• PC 35mm f/3.5 (gammel type)
• Reflex 1000mm f/6.3 (gammel type)
• NIKKOR-H Auto 2.8cm/3.5 (28mm/
3.5)-objektiver med serienumre
under 362000
• NIKKOR-S Auto 3.5cm/2.8 (35mm/
2.8)-objektiver med serienumre
under 928000
• NIKKOR-S Auto 5cm/2 (50 mm/2)
• NIKKOR-Q Auto 13.5cm/3.5 (135mm/
3.5)-objektiver med serienumre
under 753000
• Micro-NIKKOR 5.5cm/3.5
• Medical-NIKKOR Auto 200mm/f5.6
• Auto NIKKOR Telezoom 85–250mm/
f4–4.5
• Auto NIKKOR Telezoom 200–600mm/
f9.5–10.5
Alt efter deres tilstand er enkelte objektiver af andre typer muligvis ikke egnet til
anvendelse. Forsøg ikke tvungent at montere et objektiv, der ikke gnidningsløst
passer i kamerafatningen.
n
320
A
AF-S-/AF-I-telekonvertere
Tabellen herunder viser de tilgængelige fokuspunkter for autofokus og
elektronisk afstandsmåling, når der er monteret en AF-S/AF-I-telekonverter.
Bemærk, at kameraet muligvis er ude af stand til at fokusere på mørke
motiver eller motiver med lav kontrast, hvis den kombinerede blænde er
langsommere end f/5.6. Autofokus er ikke tilgængeligt, når telekonvertere
anvendes med objektiver af typen AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED.
Tilbehør
TC-14E,
TC-14E II
Objektivets
maksimumblænde
Fokuspunkter
f/4 eller
hurtigere
1
f/5.6
Tilbehør
Objektivets
maksimumblænde
f/2.8 eller
hurtigere
TC-20E,
TC-20E II,
TC-20E III f/4
f/5.6
f/2.8 eller
hurtigere
TC-17E II
TC-8001.25E ED
1
—3
f/5.6
2
2
f/4
f/5.6
Fokuspunkter
—3
1 Fokusdata for andre fokuspunkter end det midterste indhentes fra
linjesensorerne.
2 Enkeltpunkts-AF anvendes, når 3D-tracking eller autopunkts-AF er valgt for
indstilling af AF-metode (0 62).
3 Autofokus er ikke tilgængeligt.
n
321
A Beregning af billedvinkel
Df kan anvendes med Nikon-objektiver til kameraer i 35 mm-format. Hvis
Automatisk DX-beskæring er slået til (0 52), og der er monteret et kamera
med et 35 mm-objektiv, er billedvinklen den samme som for et billede taget
med 35 mm-film (36,0×23,9 mm); hvis der er monteret et DX-objektiv,
justeres billedvinklen automatisk til 23,4×15,5 mm (DX-format).
Hvis der er monteret et 35 mm-objektiv, kan billedvinklen reduceres med
1,5 × ved at slå Automatisk DX-beskæring fra og vælge DX (24×16).
FX (36×24) billedstørrelse (36,0×23,9 mm,
svarende til et kamera med 35 mm-format)
Objektiv
Billeddiagonal
DX (24×16) billedstørrelse (23,4×15,5 mm,
svarende til et kamera med DX-format)
Billedvinkel (FX (36×24); 35 mm-format)
Billedvinkel (DX (24×16); DX-format)
Billedvinklen DX (24×16) er omkring 1,5 gange mindre end billedvinklen i
35 mm-format. For at beregne brændvidden på objektiver i 35 mm-format,
når DX (24×16) er valgt, skal du gange objektivets brændvidde med cirka
1,5 (den effektive brændvidde for et 50 mm-objektiv i 35 mm-format ville
eksempelvis være 75 mm, når DX (24×16) er valgt).
n
322
Andet tilbehør
På tidspunktet for udgivelsen af denne brugervejledning var følgende
tilbehør til Df tilgængeligt.
• Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL14a (0 18, 19): EN-EL14-batterier
kan også anvendes. Ekstra EN-EL14a-batterier sælges hos
lokale forhandlere og Nikon-autoriserede
servicerepræsentanter.
• Batterioplader MH-24 (0 18): Genoplad EN-EL14a- og EN-EL14Strømkilder
batterier.
• Stik til lysnetadapter EP-5A, lysnetadapter EH-5b: Dette tilbehør kan
anvendes som strømkilde for kameraet ved længere tids
anvendelse (EH-5a- og EH-5 lysnetadaptere kan også
anvendes). EP-5A er nødvendig, når du tilslutter kameraet til
EH-5b; se side 326 for detaljer.
Kabeludløser AR-3: Monteres i udløserstikket for at undgå
Kabeludløsere
kamerarystelse ved nærbilleder eller lav belysning.
• Filtre beregnet til optagelse med specialeffekter kan påvirke
autofokus eller den elektroniske afstandsmåler.
• Df kan ikke anvendes med lineære polarisationsfiltre. Anvend i
stedet C-PL eller C-PL II cirkulært polarisationsfilter.
• Anvend NC-filtre for at beskytte objektivet.
• For at undgå ghosting anbefales det ikke at anvende et filter,
Filtre
når motivet er i modlys, eller hvis der er en kraftig lyskilde i
billedet.
• Centervægtet lysmåling anbefales til filtre med en
eksponeringsfaktor (filterfaktor) på mere end 1× (Y44, Y48,
Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S,
ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Du kan finde yderligere
information i brugervejledningen til filteret.
Tilgængeligheden afhænger af land eller region. Se vores hjemmeside eller
brochurer for seneste information.
n
323
• Gummiøjestykke DK-19: DK-19 gør det lettere at se billedet i
søgeren og hindrer træthed i øjnene.
• Dioptrijusteringslinse DK-17C: For at tilgodese individuelle
synsforskelle fås søgerlinser med dioptri på –3, –2, 0, +1 og
+2 m–1. Anvend kun dioptrijusteringsobjektiver, hvis det
ønskede fokus ikke kan opnås med den indbyggede
dioptrijustering (–3 til +1 m–1). Test
dioptrijusteringsobjektiverne før køb for at sikre, at det
ønskede fokus kan opnås.
• Øjestykkeforstørrer DK-17M: DK-17M forstørrer billedet i
søgeren med omtrent 1,2× for større præcision under
komposition.
Tilbehør til
• Øjestykkeforstørrer DG-2: DG-2 forstørrer motivet midt i
søgerens
søgeren for mere nøjagtigt fokus. DK-18 øjestykkeadapter
øjestykke
påkrævet (forhandles separat).
• Øjestykkeadapter DK-18: DK-18 anvendes ved montering af
DG-2 forstørrer eller DR-3 retvendt vinkelsøger på Df.
• Antidug-øjestykke DK-14/Antidug-øjestykke DK-17A: Disse
søgerøjestykker hindrer tildugning under fugtige eller
kolde forhold.
• Retvendt vinkelsøger DR-5/Retvendt vinkelsøger DR-4: DR-5 og DR-4
monteres på søgerøjestykket i en ret vinkel, så billedet i
søgeren ses fra oven, når kameraet befinder sig i vandret
position for optagelse. DR-5 understøtter dioptrijustering
og kan også forstørre billedet i søgeren med 2× for større
præcision under komposition (bemærk, at billedets kanter
ikke er synlige, når billedet i søgeren forstørres).
Kamerahusdæksel BF-1B/kamerahusdæksel BF-1A:
Kamerahusdækslet holder spejlet, søgerskærmen og
Kamerahusdæksel
lavpasfilteret fri for støv, når der ikke er monteret et
objektiv.
Trådløs Mobiladapter WU-1a: Understøtter
tovejskommunikation mellem kameraet og smartenheder,
Trådløse
der kører app´en Wireless Mobile Utility. Anvend Wireless
mobiladaptere
Mobile Utility til at tage billeder via fjernadgang eller
downloade eksisterende billeder til smartenheden.
n
324
Software
Trådløse
fjernbetjeninger
Tilbehør til
tilbehørsstik
• Capture NX 2: En komplet billedredigeringspakke med
avancerede redigeringsfunktioner som valg af
kontrolpunkter og en automatisk retoucheringsbørste.
• Camera Control Pro 2: Styr kameraet via fjernadgang fra en
computer for optagelse af billeder, og gem dem direkte
på computerens harddisk. Når Camera Control Pro 2
anvendes til at sende billeder direkte til computeren, vises
indikatoren for PC-forbindelse c på kontrolpanelet.
Bemærk: Anvend de nyeste versioner af Nikons software; se
hjemmesiderne opstillet på side xvii for den seneste
information om understøttede operativsystemer. I
standardindstillingerne søger Nikon Message Center 2
jævnligt efter opdateringer til Nikons software og firmware,
når du er logget ind på en konto på computeren, og
computeren er tilsluttet til internettet. Der vises automatisk
en meddelelse, når der er fundet opdateringer.
• Trådløs fjernbetjening WR-R10/WR-T10: Når der er monteret en
trådløs fjernbetjening af typen WR-R10 i kameraets
tilbehørsstik, kan kameraet styres trådløst ved hjælp af en
trådløs fjernbetjening af typen WR-T10.
• Trådløs fjernbetjening WR-1: WR-1-enheder benyttes i grupper
på to eller flere med én, der fungerer som sender, og de
resterende enheder som modtagere. Modtagerne er
tilsluttet til tilbehørsstikkene på ét eller flere kameraer,
hvilket gør senderen i stand til at udløse kameraets
lukkere eller fjernbetjene dets indstillinger.
Df har et tilbehørsstik til MC-DC2
fjernbetjeningsledninger (0 44) og
GPS-enhederne GP-1 og GP-1A
(0 170), som tilsluttes ved at få
mærket 4 på stikket til at passe
sammen med 2 ved siden af
tilbehørsstikket (luk kameraets
stikdæksel, når stikket ikke anvendes).
n
325
Tilslutning af stik til lysnetadapter samt
lysnetadapter
Sluk kameraet inden montering af ekstra stik til lysnetadapter og
lysnetadapter.
1
Klargør kameraet.
Åbn dækslerne til batterikammer/
hukommelseskort (q) og stik til
lysnetadapter (w).
2
Isæt EP-5A-stikket til
lysnetadapter.
Sørg for at isætte stikket i den
viste retning, så det kan anvendes
til at holde batterilåsen trykket til
den ene side. Låsen holder stikket
på plads, når det er sat helt i.
3
Luk batterikammer-/
hukommelseskortdækslet.
Placér ledningen til stikket til
lysnetadapter, således at den går
igennem pladsen til stikket til
lysnetadapter og lukker
batterikammer-/hukommelseskortdækslet.
n
326
4
Tilslut EH-5b-lysnetadapteren.
Tilslut lysnetadapterens netledning til vekselstrømsstikket på
lysnetadapteren (q) og EP-5A-netledningen til
jævnstrømsstikket (w). Ikonet V vises på skærmen, når
kameraet får strøm fra en lysnetadapter og et stik til
lysnetadapter.
n
327
Vedligeholdelse af kameraet
Opbevaring
Hvis kameraet ikke anvendes i længere tid, skal du tage batteriet ud
og opbevare det et tørt og køligt sted med poldæksel påmonteret.
Kameraet skal opbevares på et tørt og godt ventileret sted for at
undgå mugdannelse. Kameraet må ikke opbevares, hvor der
anvendes mølkugler med naftalen eller kamfer eller på steder, der:
• har dårlig ventilation, eller hvor luftfugtigheden er højere end 60 %
• befinder sig i nærheden af udstyr, der genererer kraftige
elektromagnetiske felter, f.eks. et tv eller en radio
• udsættes for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C
Rengøring
Fjern støv eller lignende med en pustebørste, og tør forsigtigt
med en blød, tør klud. Når du har taget billeder på stranden eller
ved kysten, skal du fjerne eventuelt sand eller salt med en klud,
Kamerahus
der er let fugtet med destilleret vand. Tør det grundigt af. Vigtigt:
Støv eller andre fremmedlegemer i kameraet kan medføre skader,
som ikke er dækket iht. garantien.
Disse glasdele beskadiges nemt. Fjern støv eller lignende med
en pustebørste. Hvis du anvender en aerosoldåse, skal du holde
Objektiv,
den lodret, så der ikke kommer væde ud. For at fjerne
spejl og søger
fingeraftryk og andre pletter, skal du putte en smule
objektivrens på en blød klud og tørre forsigtigt af.
Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Når du fjerner
fingeraftryk og andre pletter, skal du tørre forsigtigt af med en
Skærm
blød klud eller et vaskeskind. Undlad at trykke hårdt, da dette
kan resultere i beskadigelse eller funktionsfejl.
Undgå at bruge alkohol, opløsningsmiddel eller andre flygtige kemikalier.
n
328
Lavpasfilteret
Den billedsensor, der fungerer som kameraets billedelement, er
udstyret med et lavpasfilter for at undgå moiré. Hvis du har mistanke
om, at der sidder snavs eller støv på filteret, som er synligt på
billederne, kan du rense filteret ved hjælp af indstillingen Rens
billedsensor i opsætningsmenuen. Du kan altid rense filteret ved
hjælp af indstillingen Rens nu, men ellers kan rensningen foretages
automatisk, når kameraet tændes eller slukkes.
❚❚ "Rens nu"
1
Vælg Rens billedsensor i
opsætningsmenuen.
Tryk på knappen G for at
få vist menuerne. Markér
Rens billedsensor i
opsætningsmenuen, og tryk Knappen G
på 2.
2
Vælg Rens nu.
Kameraet kontrollerer
billedsensoren og påbegynder
derefter rensning. Under
rensningen blinker P på
kontrolpanelet, og der kan ikke
udføres andre handlinger. Fjern
og frakobl ikke strømkilden, før
rensningen er udført, og P
ikke længere vises.
n
329
❚❚ "Rens ved kamera tænd/sluk"
Vælg mellem følgende muligheder:
Indstilling
Rens, når kameraet
5
tændes
Rens, når kameraet
6
slukkes
Rens ved kamera
7
tænd og sluk
Rens fra
1
Beskrivelse
Billedsensoren renses automatisk, hver gang
kameraet tændes.
Billedsensoren renses automatisk, hver gang
kameraet slukkes.
Billedsensoren renses automatisk, når kameraet
tændes og slukkes.
Funktionen til automatisk rensning af billedsensoren
er slået fra.
Vælg Rens ved kamera
tænd/sluk.
Få vist menuen Rens
billedsensor som beskrevet i trin
2 på forrige side. Markér Rens
ved kamera tænd/sluk, og tryk
på 2.
2
Vælg en indstilling.
Markér en indstilling, og tryk på
J.
A Placér kameraet med bunden nedad
Funktionen til rensning af billedsensoren er mest
effektiv, når kameraet placeres med bunden nedad
som vist til højre.
n
330
D Rensning af billedsensoren
Anvendelse af kameraets knapper under opstart afbryder rensning af
billedsensoren.
Rensningen foregår ved, at lavpasfilteret vibrerer. Hvis det ikke er muligt at
fjerne alt støv ved hjælp af indstillingerne i menuen Rens billedsensor, skal
du rense billedsensoren manuelt eller kontakte en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
Hvis billedsensoren renses flere gange i træk, deaktiveres rensning af
billedsensoren muligvis midlertidigt for at beskytte kameraets indre
kredsløb. Rensning kan foretages igen efter kort tid.
❚❚ Manuel rensning
Hvis det ikke er muligt at fjerne fremmedlegemer fra lavpasfilteret ved
hjælp af indstillingen Rens billedsensor i opsætningsmenuen
(0 329), kan filteret renses manuelt som beskrevet nedenfor. Bemærk
dog, at filteret er meget skrøbeligt og let beskadiges. Nikon anbefaler,
at filteret kun renses af en Nikon-autoriseret servicetekniker.
1
Oplad batteriet, eller tilslut en lysnetadapter.
Der skal anvendes en pålidelig strømkilde ved eftersyn eller
rengøring af lavpasfilteret. Sluk kameraet, og isæt et fuldt opladet
batteri, eller tilslut en ekstra lysnetadapter og et stik til
lysnetadapter. Indstillingen Lås spejl i hævet pos. ved rens er
kun tilgængelig i opsætningsmenuen ved batteriniveauer over
H.
2
Fjern objektivet.
Sluk kameraet, og fjern objektivet.
n
331
3
Vælg Lås spejl i hævet
pos. ved rens.
Tænd kameraet, og tryk på
knappen G for at få vist
menuerne. Markér Lås spejl
i hævet pos. ved rens i
Knappen G
opsætningsmenuen, og tryk
på 2.
4
Tryk på J.
Meddelelsen til højre vises på skærmen, og
en række tankestreger vises på
kontrolpanelet og i søgeren. For at
gendanne normal betjening uden at
kontrollere lavpasfilteret skal du slukke
kameraet.
5
Hæv spejlet.
Tryk udløserknappen helt ned.
Spejlet hæves, og
lukkergardinet åbner, så
lavpasfilteret kommer frem.
Visningen i søgeren slukker, og rækken af tankestreger på
kontrolpanelet blinker.
n
332
6
Kontrollér lavpasfilteret.
Hold kameraet, så lyset falder på
lavpasfilteret, og undersøg filteret for støv
og lignende. Fortsæt til trin 8, hvis der ikke
findes nogen fremmedlegemer.
7
Rens filteret.
Fjern støv og lignende fra filteret med en
pustebørste. Undlad at anvende en børste,
da børsterne kan beskadige filteret. Snavs,
som ikke kan fjernes med en pustebørste,
må kun fjernes af en Nikon-autoriseret
servicetekniker. Du må under ingen omstændigheder røre ved
filteret eller tørre det af.
8
Sluk kameraet.
Spejlet vender tilbage til lukket position, og lukkergardinet
lukker. Sæt objektiv eller kamerahusdæksel på igen.
A Anvend en pålidelig strømkilde
Lukkergardinet er sart og beskadiges nemt. Hvis kameraet slukkes, mens
spejlet er hævet, lukker gardinet automatisk. Overhold nedenstående
anvisninger, så gardinet ikke beskadiges:
• Undgå at slukke kameraet eller fjerne eller frakoble strømkilden, mens
spejlet er hævet.
• Hvis batteriet aflades, mens spejlet er hævet, lyder der et bip, og
selvudløserlampen blinker for at advare om, at lukkergardinet lukker, og
at spejlet sænkes om ca. to minutter. Afslut straks rengøringen eller
kontrollen.
n
333
D Fremmedlegeme på lavpasfilteret
Nikon tager alle mulige forholdsregler for at forhindre, at fremmedlegemer
kommer i kontakt med lavpasfilteret under fremstilling og forsendelse. Df er
imidlertid konstrueret til anvendelse med udskiftelige objektiver, og der kan
trænge fremmedlegemer ind i kameraet, når objektivet fjernes eller
udskiftes. Når først der er trængt fremmedlegemer ind i kameraet, kan de
sætte sig fast på lavpasfilteret og være synlige på billeder taget under
bestemte forhold. For at beskytte kameraet, når der ikke er monteret et
objektiv, skal du sørge for at sætte det kamerahusdæksel på, der fulgte med
kameraet, og sørge for at fjerne alt støv og andre fremmedlegemer først,
som måtte sidde på kamerahusdækslet. Undgå at skifte objektiv i støvede
omgivelser.
Hvis der trænger fremmedlegemer ind i lavpasfilteret, skal du rengøre
filteret som beskrevet ovenover eller få filteret renset af en Nikonautoriseret servicetekniker. Billeder, der er påvirket af tilstedeværelsen af
fremmedlegemer på lavpasfilteret, kan retoucheres med Capture NX 2
(forhandles separat; 0 325) eller med de billedrensningsmuligheder, der er
tilgængelige i nogle tredjeparts billedbehandlingsprogrammer.
D Serviceeftersyn af kameraet og dets tilbehør
Kameraet er præcisionsudstyr, der kræver regelmæssige eftersyn. Nikon
anbefaler, at kameraet indleveres til kontrol hos forhandleren eller en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant hvert eller hvert andet år, og at det
gennemgår et decideret serviceeftersyn hvert tredje til femte år (bemærk, at
disse eftersyn ikke er gratis). Regelmæssig service er særlig vigtig, hvis
kameraet benyttes i professionelt øjemed. Alt tilbehør, der ofte benyttes
sammen med kameraet, for eksempel objektiver eller ekstra Speedlights,
bør indleveres sammen med kameraet, når det gennemgår eftersyn.
n
334
Vedligeholdelse af kameraet og
batteriet: Forholdsregler
Må ikke tabes: Produktet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det udsættes for
kraftige stød eller rystelser.
Skal holdes tørt: Dette produkt er ikke vandtæt og fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis det nedsænkes i vand eller udsættes for høj luftfugtighed. Rust i
kameraets indvendige, mekaniske dele kan forårsage skader, der ikke kan
udbedres.
Undgå pludselige temperaturændringer: Pludselige temperaturændringer, f.eks. når
du går ind i eller forlader en opvarmet bygning på en kold dag, kan forårsage
kondens inde i kameraet. Anbring kameraet i en taske eller i en bærepose, før
det udsættes for pludselige temperaturændringer, så kondensering i
kameraet undgås.
Skal holdes væk fra kraftige magnetfelter: Kameraet må ikke anvendes eller
opbevares i nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk
stråling eller kraftige magnetfelter. Kraftige statiske udladninger eller
magnetfelter fra udstyr som radiosendere kan påvirke skærmen, beskadige
data på hukommelseskortet eller påvirke kameraets interne kredsløb.
Efterlad ikke objektivet rettet mod solen: Lad ikke kameraet ligge med objektivet
rettet mod solen eller en anden stærk lyskilde i længere tid. Kraftigt lys kan
beskadige billedsensoren, så den ødelægges eller giver et hvidt skær på
billederne.
Sluk produktet før fjernelse eller frakobling af strømkilden: Undgå at trække stikket ud
af kameraet eller fjerne batteriet, mens kameraet er tændt, eller mens du
optager eller sletter billeder. Pludselig afbrydelse af strømmen kan medføre
tab af data eller beskadige produktets hukommelse eller indre kredsløb. Du
kan undgå at afbryde strømtilslutningen utilsigtet ved ikke at flytte kameraet,
mens lysnetadapteren er tilsluttet.
n
335
Rengøring: Kamerahuset rengøres ved forsigtigt at fjerne støv eller lignende
med en pustebørste og tørre forsigtigt med en blød, tør klud. Når du har taget
billeder på stranden eller ved kysten, skal du fjerne eventuelt sand eller salt
med en klud, der er let fugtet med rent vand og derefter tørre kameraet
grundigt. I sjældne tilfælde kan statisk elektricitet få LCD-skærme til at lyse op
eller gå ud. Dette indikerer ikke en funktionsfejl, og visningen bliver snart
normal.
Objektivet og spejlet beskadiges nemt. Støv og lignende fjernes forsigtigt
med en pustebørste. Hvis du anvender en aerosoldåse med luft, skal dåsen
holdes lodret, så der ikke kommer væde ud. Hvis der kommer fingeraftryk eller
andet snavs på objektivet, fjernes det ved at tørre objektivet forsigtigt af med
en blød klud, der er fugtet med lidt objektivvæske.
Se "Lavpasfilteret" (0 329, 331) for information om rengøring af lavpasfilteret.
Objektivkontakter: Sørg for at holde objektivkontakterne rene.
Undlad at røre ved lukkergardinet: Lukkergardinet er ekstremt tyndt og beskadiges
let. Du må under ingen omstændigheder udøve tryk på gardinet, støde til det
med rengøringsredskaber eller udsætte det for kraftige pust med en
pustebørste. Dette kan ridse gardinet eller betyde, at det bliver deformt eller
går i stykker.
Opbevaring: Kameraet skal opbevares på et tørt og godt ventileret sted for at
undgå mugdannelse. Hvis du anvender en lysnetadapter, skal du frakoble
adapteren for at undgå brand. Hvis produktet ikke skal anvendes i længere tid,
skal du fjerne batteriet for at undgå lækage og opbevare kameraet i en
plasticpose indeholdende et tørremiddel. Opbevar dog ikke kameraets
bæretaske i en plastpose, da dette kan nedbryde materialet. Bemærk, at
tørremidlet gradvist mister sin evne til at opsuge fugt og derfor bør udskiftes
med jævne mellemrum.
Undgå, at der dannes mug på kameraet ved at tage det frem mindst en gang
om måneden. Tænd kameraet, og udløs lukkeren et par gange, før kameraet
lægges væk igen.
Opbevar batteriet et tørt og køligt sted. Sæt poldækslet på, før batteriet
lægges væk igen.
n
336
Bemærkninger om skærmen: Skærmen er konstrueret med meget høj præcision;
mindst 99,99 % af det samlede antal pixels er effektive, mens højst 0,01 %
mangler eller er defekte. Der er derfor ikke tale om funktionsfejl, hvis disse
visninger indeholder pixels, der altid lyser (hvide, røde, blå eller grønne) eller
aldrig lyser (sorte), og det har ingen effekt på billeder optaget med denne
enhed.
Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
Tryk ikke på skærmen, da den kan blive beskadiget, eller der kan opstå
funktionsfejl. Støv eller lignende på skærmen kan fjernes med en pustebørste.
Pletter kan fjernes ved at tørre let med en blød klud eller et vaskeskind. Hvis
skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset.
Undgå også at få væsken med flydende krystal fra skærmen på huden, i
øjnene eller i munden.
Batterier: Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de håndteres forkert.
Overhold følgende sikkerhedsanvisninger i forbindelse med håndtering af
batterier:
• Anvend kun batterier, der er godkendt til brug i dette udstyr.
• Batteriet må ikke udsættes for åben ild eller høj varme.
• Sørg for, at batteripolerne er rene.
• Sluk kameraet, før du udskifter batteriet.
• Fjern batteriet fra kameraet eller opladeren, når det ikke anvendes, og sæt
poldækslet på. Disse enheder trækker en vis mængde ladning, selv når de er
slukket, og kan dræne batteriet så meget, at det ikke længere virker. Hvis
batteriet ikke skal anvendes i en periode, skal du sætte det i kameraet og
aflade det helt. Dernæst skal du fjerne batteriet og opbevare det på et sted
med en omgivende temperatur på 15 °C til 25 °C; undgå varme eller meget
kolde steder). Gentag denne proces mindst én gang hvert halve år.
• Hvis du tænder og slukker kameraet mange gange i træk, når batteriet er
helt afladet, afkortes batteribrugstiden. Batterier, der er blevet afladet helt,
skal lades op før brug.
• Den indvendige temperatur i et batteri kan stige, når batteriet er i brug.
Forsøg på at oplade batteriet, når den indvendige temperatur er høj,
forringer batteriets ydeevne, og batteriet oplades muligvis ikke eller oplades
kun delvist. Vent med at oplade batteriet, til det er kølet af.
n
337
• Hvis batteriet ikke fjernes fra opladeren, når det er fuldt opladet, kan
batteriets ydeevne forringes.
• Et markant fald i den tid et fuldt opladet batteri bevarer sin ladning, når det
anvendes ved stuetemperatur, indikerer, at det skal skiftes ud. Køb et nyt
batteri.
• Oplad batteriet før brug. Når du tager billeder ved vigtige lejligheder, bør du
medbringe et ekstra batteri, som er fuldt opladet. Visse steder kan det være
vanskeligt at købe ekstra batterier i nødstilfælde. Bemærk, at batteriernes
kapacitet synes at falde, når det er koldt. Kontrollér, at batteriet er fuldt
opladet, før du tager billeder udendørs i koldt vejr. Opbevar et ekstra batteri
på et lunt sted, og udskift batteriet efter behov. Når et koldt batteri bliver
varmt, kan det genvinde en del af sin ydeevne.
• Brugte batterier er en værdifuld ressource; bortskaf brugte batterier i
henhold til lokal lovgivning.
n
338
Eksponeringsprogram
(indstilling P)
Eksponeringsprogrammet for indstilling P vises på følgende graf:
14
F/1
16 15
F/1.4
1
/3
F/2
16
17
18
19
F/5.6
F/8
20
F/2.8
F/4
F/1.4 − F/16
F/11
21
Blændeåbning
13
12
11
9
10
8
7
5
6
3
2
4
0
1
-1
-3
-2
-5
]
V
[E
-4
ISO 100; objektiv med maksimumblænde på f/1.4 og mindste
blændeåbning på f/16 (f.eks. AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G)
22
F/16
F/32
23
F/22
30" 15" 8" 4"
2"
1"
2
4
8
15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lukkertid (sekunder)
Største og mindste værdi for EV varierer alt efter ISO-følsomheden;
ovenstående graf antager en ISO-følsomhed svarende til ISO 100. Når
der anvendes matrix-lysmåling, reduceres værdier over 161/3 EV til
161/3 EV.
n
339
Fejlfinding
Hvis dit kamera ikke virker som forventet, skal du kontrollere
nedenstående liste over almindelige problemer, før du kontakter din
forhandler eller Nikon-autoriserede servicerepræsentant.
Batteri/visning
Kameraet er tændt, men reagerer ikke: Afvent, at optagelsen slutter. Hvis problemet
varer ved, skal du slukke kameraet. Hvis kameraet ikke slukker, skal tage
batteriet ud og sætte det i igen, eller, hvis du anvender lysnetadapter, skal du
koble den fra og til igen. Bemærk, at selvom data, der lige nu bliver optaget,
går tabt, påvirkes allerede optagede data ikke ved fjernelse eller frakobling af
strømkilden.
Søgeren er ikke i fokus: Justér søgerens fokus, eller anvend ekstra
dioptrijusteringsobjektiver (0 28, 324).
Søgeren er mørk: Isæt et fuldt opladet batteri (0 18, 29).
Visningerne slukker uden varsel: Vælg længere forsinkelser for brugerindstilling
c2 (Standbytimer) eller c4 (Tid for slukning af skærmen) (0 251, 253).
Visningerne på kontrolpanelet og i søgeren reagerer ikke og er nedtonede: Disse
visningers reaktionstider og lysstyrke varierer alt efter temperaturen.
Der ses fine linjer omkring det aktive fokuspunkt, eller visningen bliver rød ved markering af
fokuspunktet: Disse fænomener er normale for denne type søger og er ikke tegn
på funktionsfejl.
n
340
Optagelse
Kameraet er lang tid om at tænde: Slet filer eller mapper.
Udløseren er deaktiveret:
• Hukommelseskortet er låst, fuldt eller ikke isat (0 19, 29).
• Udløser låst er valgt for brugerindstilling f9 (Kortplads tom, frigør lås;
0 269).
• Kameraet er ikke i fokus (0 32).
• CPU-objektivets blændering er ikke låst ved højeste blændeværdi (gælder
ikke for type G- og E-objektiver). Hvis B vises på kontrolpanelet, skal du
vælge Blændering for brugerindstilling f7 (Tilpas kommandohjul) >
Blændeindstilling for at anvende objektivblænderingen til at justere
blænden (0 267).
• CPU-objektiv monteret med målerkoblingsarm hævet (gælder ikke for type
G- og E-objektiver; 0 167).
Kameraet er lang tid om at reagere på udløserknap: Vælg Fra for brugerindstilling
d10 (Eksp.forsinkelsesindstilling; 0 256).
Der tages kun ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen i kontinuerlig
udløserindstilling: Slå HDR fra (0 112).
Billederne er ikke fokuserede:
• Drej knappen til valg af fokusindstilling hen på AF (0 59).
• Kameraet kan ikke fokusere ved hjælp af autofokus: Anvend manuelt fokus
eller fokuslås (0 66, 68).
• Udløserknappen kan ikke anvendes til at fokusere, når AF-ON er tildelt som
indstillingen Tryk for brugerindstilling f4 (Tilknyt knappen Fn, 0 263),
f5 (Tilknyt dybdeskarphedsknap, 0 266) eller f6 (Tilknyt knappen AE-L/
AF-L, 0 267). Anvend knappen, som AF-ON er tildelt.
Lukkertiden kan ikke justeres ved hjælp af kommandohjulene: Flashen er i brug.
Flashsynkroniseringshastigheden kan vælges med brugerindstilling
e1 (Flashsynk.hastighed); ved anvendelse af kompatible flashenheder skal
du vælge 1/250 sek. (Auto FP) eller 1/200 sek. (Auto FP) for komplet udvalg
af lukkertider (0 257).
Fokus låser ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned: Anvend knappen A AE-L/AF-L til
at låse fokus, når der er valgt AF-C som fokusindstilling.
n
341
Kan ikke vælge fokuspunkt:
• Lås fokuspunktlåsen op (0 64).
• Autopunkts-AF (0 62) eller ansigtsprioriteret AF (0 177) valgt for indstilling
af AF-metode: Vælg en anden indstilling.
• Kameraet er i billedvisningsindstilling (0 185), eller menuerne er i brug
(0 224).
• Tryk udløserknappen halvt ned for at starte standbytimeren (0 33).
Indstilling af AF-metode kan ikke vælges: Manuelt fokus valgt (0 68, 183).
Billedstørrelsen kan ikke ændres: Billedkvalitet indstillet til NEF (RAW) (0 55).
Kameraet er lang tid om at optage billeder: Slå støjreduktion ved
langtidseksponering fra (0 242).
Støj (lyse pletter, tilfældigt spredte, lyse pixels, tåge eller streger) optræder på billederne:
• Vælg lavere ISO-følsomhed, eller anvend støjreduktion ved høj ISO (0 70,
242).
• Lukkertiden er længere end 1 sek.: Anvend støjreduktion ved
langtidseksponering (0 242).
• Slå Aktiv D-Lighting fra for at undgå at øge effekterne af støj (0 110).
Pletter forekommer på billederne: Rens forreste og bagerste objektivelementer.
Hvis problemet varer ved, skal du udføre rensning af billedsensoren (0 329).
Farverne er unaturlige:
• Justér hvidbalancen, så den passer til lyskilden (0 81).
• Justér indstillingerne for Indstil Picture Control (0 100).
Kan ikke måle hvidbalance: Motivet er for mørkt eller for lyst (0 92).
Billedet kan ikke vælges som kilde for den forudindstillede hvidbalance: Billedet blev ikke
oprettet med Df (0 96).
Hvidbalance-bracketing utilgængelig:
• NEF (RAW) eller NEF+JPEG-billedkvalitetsindstilling valgt for billedkvalitet
(0 55, 141).
• Multieksponeringstilstand er slået til (0 155).
Effekterne af Picture Control varierer fra billede til billede: A (auto) er valgt for
skarphed, kontrast eller farvemætning. For ensartede resultater over en serie
af billeder skal du vælge en anden indstilling (0 103).
Lysmålingen kan ikke ændres: Autoeksponeringslås er slået til (0 77).
n
342
Eksponeringskompensation kan ikke anvendes: Vælg eksponeringsindstilling P, S eller
A (0 38, 39, 41).
Støj (rødlige områder eller andre elementer) optræder ved langtidseksponeringer: Aktivér
støjreduktion ved langtidseksponering (0 242).
Lysstyrken i billedet på skærmen afviger fra eksponeringen af billederne taget i Live View:
• Der er valgt centervægtet lysmåling eller spotmåling (0 75).
• Kameraet er i eksponeringsindstilling M (0 174).
• Motivet er for lyst eller for mørkt.
• Aktiv D-Lighting er slået til (0 110).
• Billedet er en langtidseksponering (0 44).
• Flash er anvendt (0 116).
Støjstriber og streger forekommer i Live View: Vælg en indstilling for Reduktion af
støjstriber, der passer til frekvensen på det lokale lysnet (0 276).
Lyse striber forekommer i Live View: Et blinkende skilt, en flash eller en anden
lyskilde med kort varighed blev anvendt under Live View.
Billedvisning
NEF-billedet (RAW) vises ikke: Billedet blev taget ved billedkvaliteten NEF + JPEG
(0 55).
Kan ikke få vist billeder optaget med andre kameraer: Billeder taget med andre
kameramærker kan muligvis ikke vises korrekt.
Visse billeder vises ikke under billedvisning: Vælg Alle for Billedvisningsmappe
(0 230).
Billeder, der er taget i "højt" (portræt) format, vises i "bredt" (landskab) format:
• Vælg Til for Roter lodret (0 233).
• Billedet blev taget med Fra valgt for Automatisk billedrotation (0 277).
• Kameraet pegede opad eller nedad, da billedet blev taget (0 277).
• Billedet vises i billedtjek (0 232).
Billedet kan ikke slettes:
• Billedet er beskyttet: fjern beskyttelsen (0 201).
• Hukommelseskortet er låst (0 22).
n
343
Billedet kan ikke retoucheres: Billedet kan ikke redigeres yderligere med dette
kamera (0 289).
Der vises en meddelelse om, at ingen billeder er tilgængelige for billedvisning: Vælg Alle
for Billedvisningsmappe (0 230).
Udskriftsbestillingen kan ikke ændres:
• Hukommelseskortet er fuldt: Slet billeder (0 35, 203).
• Hukommelseskortet er låst (0 22).
Kan ikke udskrive billeder: NEF (RAW)- eller TIFF-billeder kan ikke udskrives via
direkte USB-forbindelse. Overfør billeder til computer, og udskriv dem ved
hjælp af ViewNX 2 (medfølger) eller Capture NX 2 (forhandles separat; 0 325).
NEF-billeder (RAW) kan gemmes i JPEG-format ved NEF-behandling (RAW)
(0 300).
Billedet vises ikke på videoenheder med høj definition: Bekræft, at HDMI-kablet
(forhandles separat) er tilsluttet (0 222).
Kameraet reagerer ikke på fjernbetjeningen til HDMI-CEC-fjernsynet:
• Vælg Til for HDMI > Enhedsstyring i opsætningsmenuen (0 223).
• Justér HDMI-CEC-indstillingerne for fjernsynet som beskrevet i
dokumentation, der følger med enheden.
Billeder kan ikke overføres til computer: Operativsystemet er ikke kompatibelt med
kameraet eller overførselssoftwaren. Anvend kortlæser til at kopiere billeder
over på computeren (0 325).
Billeder vises ikke i Capture NX 2: Opdatér til seneste version (0 325).
Indstillingen Image Dust Off i Capture NX 2 har ikke den ønskede effekt: Rensningen af
billedsensoren ændrer støvets placering på lavpasfilteret. Støvfri
referencedata, som er optaget før billedsensorrensningen udføres, kan ikke
anvendes sammen med billeder, som er taget efter billedsensorrensningen er
udført. Støvfri referencedata, som er optaget efter billedsensorrensningen
udføres, kan ikke anvendes sammen med billeder, som er taget før
billedsensorrensningen er udført (0 275).
Computeren viser NEF-billeder (RAW) anderledes end på kameraet: Tredjepartssoftwaren
viser ikke effekterne af Picture Controls eller Aktiv D-Lighting. Anvend ViewNX 2
(medfølger) eller ekstra Nikon software som Capture NX 2 (forhandles separat).
n
344
Diverse
Datoen for optagelsen er ikke korrekt: Indstil kameraets ur (0 27, 276).
Der kan ikke vælges menuelement: Nogle valgmuligheder er ikke tilgængelige i
visse kombinationer af indstillinger, eller hvis der ikke er isat
hukommelseskort.
n
345
Fejlmeddelelser
I dette afsnit beskrives de indikatorer og fejlmeddelelser, der vises i
søgeren, på kontrolpanelet og på skærmen.
Indikator
Kontrolpanel Søger
Problem
Løsningsforslag
0
• Objektivblænderingen • Indstil ringen til den
25
er ikke indstillet til den mindste blændeåbning
mindste blænde.
(højeste blændeværdi).
• Fjern objektivet, sænk
167
• CPU-AI-objektiv
B
lysmålerkoblingsarmen,
monteret med
(blinker)
og sæt objektivet på
kameraets
igen.
målerkoblingsarm
hævet (gælder ikke
for type G- og Eobjektiver).
Klargør et fuldt opladet
H
d Lavt batteriniveau.
29
ekstrabatteri.
• Batteriet er afladet. • Genoplad eller udskift
batteriet.
• Kontakt en Nikon• Batteriet kan ikke
anvendes.
autoriseret
H
d
xvi,
servicerepræsentant.
(blinker) (blinker)
18, 19
• Udskift batteriet eller
genoplad batteriet,
hvis det genopladelige
Li-ion-batteri er afladet.
Intet objektiv monteret
eller et ikke-CPU
objektiv er monteret
Blændeværdien vises,
uden angivelse af
F
hvis maksimumblænden 163
maksimumblænde.
er angivet.
Blændeåbning vist i
stop fra
maksimumblænde.
n
346
Indikator
Kontrolpanel Søger
—
Problem
Kameraet kan ikke
2 4
fokusere ved hjælp af
(blinker)
autofokus.
(Eksponeringsindikatorer og lukkertidseller blændevisning
blinker)
A
(blinker)
%
(blinker)
P
(blinker)
k
(blinker)
Løsningsforslag
Komponér om, eller
fokusér manuelt.
0
61, 68
• Anvend en lavere ISO70
følsomhed
• I eksponeringsindstilling:
38,
P Anvend ekstra NDMotiv for lyst; billedet
filter
323
bliver overeksponeret.
39
S Forøg lukkertid
A Vælg en mindre
41
blænde (højere
blændeværdi)
• Anvend en højere ISO70
følsomhed
• I eksponeringsindstilling:
38,
P Anvend flash
Motiv for mørkt;
116
billedet bliver
S Anvend længere
39
undereksponeret.
lukkertid
A Vælg en større
41
blændeåbning
(mindre
blændeværdi)
Skift lukkertiden, eller vælg
B (Bulb) valgt i
39, 42
eksponeringsindstilling S. eksponeringsindstilling M.
T (Langtidseksponering)
Skift lukkertiden, eller vælg
39, 42
valgt i
eksponeringsindstilling M.
eksponeringsindstilling S.
Vent, til behandlingen er
Billederne behandles.
—
færdig.
n
347
Indikator
Kontrolpanel Søger
—
n
(blinker)
Problem
Billedet kan være
undereksponeret, hvis
c
indikatoren blinker i
(blinker)
3 sek., efter at flashen
udløses.
Hukommelse
utilstrækkelig til at
optage flere billeder
j ved de aktuelle
(blinker) indstillinger, eller
kameraet er løbet tør
for fil- eller
mappenumre.
O
(blinker)
n
348
Løsningsforslag
0
Kontrollér billedet på
skærmen; hvis det er
undereksponeret, skal du 121
justere indstillingerne og
prøve igen.
• Reducér kvaliteten eller 55, 58
størrelsen.
• Slet billeder.
203
• Isæt et nyt
19
hukommelseskort.
Udløs lukkeren. Hvis
fejlen varer ved eller
forekommer jævnligt,
Funktionsfejl i kamera.
skal du kontakte en
Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
—
Indikator
Skærm
Kontrolpanel
Intet
hukommelseskort.
Dette
hukommelseskort
kan ikke anvendes.
Kortet kan være
beskadiget. Isæt et
andet kort.
g
Hukommelseskortet
er låst. Slå
kontakten til
skrivebeskyttelse
fra.
Ikke tilgængelig,
hvis Eye-Fi-kortet
er låst.
S
W,
O
(blinker)
W,
O
(blinker)
W,
X
(blinker)
W,
O
(blinker)
Problem
Kameraet kan ikke
registrere
hukommelseskort.
• Fejl i adgang til
hukommelseskort.
Løsningsforslag
Sluk kameraet, og
bekræft, at kortet
sidder korrekt.
• Anvend et Nikongodkendt kort.
• Kontrollér, at
kontakterne er rene.
Hvis kortet er
beskadiget, skal du
kontakte din
forhandler eller din
Nikon-autoriserede
servicerepræsentant.
• Ude af stand til at • Slet nogle filer, eller
oprette ny
isæt et nyt
mappe.
hukommelseskort,
når du har kopieret
vigtige billeder over
på en computer
eller en anden
enhed.
• Kontrollér, at Eye-Fikortets firmware er
opdateret.
Kameraet kan ikke • Kopiér filerne på
kontrollere Eye-FiEye-Fi-kortet over
kort.
på en computer
eller anden enhed,
og formatér kortet
eller isæt et nyt.
Hukommelseskortet
er låst
Skub kortets kontakt
(skrivebeskyttet).
til skrivebeskyttelse
fra.
Eye-Fi-kortet er låst
(skrivebeskyttet).
0
19
363
—
19,
203
285
19
22
n
349
Indikator
Skærm
Kontrolpanel
Dette kort er ikke
formateret.
Formater kortet.
Uret er blevet
nulstillet
Flashenhedens
firmware blev ikke
opdateret. Flashen
kan ikke bruges.
Kontakt en Nikonautoriseret
servicerepræsentant.
n
350
[C]
(blinker)
—
—
Live View kan ikke
startes. Vent et
øjeblik.
—
Mappen
indeholder ingen
billeder.
—
Alle billeder er
skjulte.
—
Problem
Hukommelseskortet
er ikke formateret til
anvendelse i
kameraet.
Kameraets ur er
ikke indstillet.
Løsningsforslag
Formatér
hukommelseskortet,
eller isæt et nyt
hukommelseskort.
Indstil kameraets ur.
Firmwaren for den
flashenhed, der er Kontakt en Nikonmonteret på
autoriseret
kameraet, blev ikke servicerepræsentant.
opdateret korrekt.
Vent, til de indre
Kameraets
kredsløb er kølet ned,
indvendige
inden Live View
temperatur er høj.
genoptages.
Vælg mappe med
Der er ingen
billeder fra menuen
billeder valgt til
Billedvisningsmappe,
billedvisning fra
eller isæt et andet
hukommelseskort
hukommelseskort med
eller mappe(r).
billeder på.
Der kan ikke vises
nogen billeder, før
der er valgt en anden
Alle billeder i den
mappe, eller Skjul
aktuelle mappe er
billede har været
skjulte.
anvendt til at tillade
visning af mindst ét
billede.
0
19
27,
276
—
174
19,
230
230
Indikator
Skærm
Kontrolpanel
Problem
Filen er blevet
oprettet eller
ændret på en
computer eller
med et kamera fra
en anden
producent, eller
filen er beskadiget.
Det valgte billede
kan ikke
retoucheres.
Denne fil kan ikke
vises.
—
Denne fil kan ikke
vælges.
—
Kontrollér printer.
—
Kontrollér papir.
—
Papirstop.
—
Mangler papir.
—
Printeren er løbet
tør for papir.
Kontrollér blæk.
—
Blækfejl.
Mangler blæk.
—
Printeren mangler
blæk.
Printerfejl.
Papiret i printeren
har ikke den valgte
størrelse.
Papiret sidder fast i
printeren.
Løsningsforslag
0
Filen kan ikke vises på
kameraet.
—
Billeder oprettet med
andre enheder kan
ikke retoucheres.
Kontrollér printer.
Genoptag
udskrivning ved at
vælge Fortsæt (hvis
tilgængelig).
Ilæg papir i den
korrekte størrelse, og
vælg Fortsæt.
Afhjælp papirstoppet,
og vælg Fortsæt.
Ilæg papir i den
valgte størrelse, og
vælg Fortsæt.
Kontrollér blæk. For
at genoptage
udskrivning skal du
vælge Fortsæt.
Isæt nye
blækpatroner, og
vælg Fortsæt.
289
214 *
214 *
214 *
214 *
214 *
214 *
* Se brugervejledningen til printeren for yderligere information.
n
351
Specifikationer
❚❚ Nikon Df-digitalkamera
Type
Type
Objektivfatning
Effektiv billedvinkel
Digitalt spejlreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Nikon FX-format
Effektive pixels
Effektive pixels
16,2 millioner
Billedsensor
Billedsensor
Pixels i alt
System til støvreduktion
Opbevaring
Billedstørrelse (pixels)
Filformat
Picture Control-system
Medier
Filsystem
n
352
36,0 × 23,9 mm CMOS-sensor
16,6 millioner
Rensning af billedsensor, referencedata til image dust off
(ekstra Capture NX 2-software påkrævet)
• FX-billedområde (36×24)
4928×3280 (#) 3696×2456 ($) 2464×1640 (%)
• DX-billedområde (24×16)
3200×2128 (#) 2400×1592 ($) 1600×1064 (%)
• NEF (RAW): 12 eller 14 bit, tabsløst komprimeret,
komprimeret eller ukomprimeret
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med fine (ca. 1 : 4),
normal (ca. 1 : 8) eller basic (ca. 1 : 16) komprimering
(Størrelsesprioritet); Optimal kvalitet komprimering
tilgængelig
• NEF (RAW)+JPEG: Enkelt billede taget i både NEF (RAW) og
JPEG-format
Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt, Landskab;
valgt Picture Control kan ændres; opbevaring for
brugerdefinerede Picture Controls
SD (Secure Digital)- og UHS-I kompatible SDHC- og SDXChukommelseskort
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF
(Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable Image File
Format til digitale stillbilledkameraer) 2.3, PictBridge
Søger
Søger
Søgerdækning
Spejlreflekssøger med pentaprisme i øjenhøjde
• FX (36×24): Ca. 100 % horisontalt og 100 % vertikalt
• DX (24×16): Ca. 97 % horisontalt og 97 % vertikalt
Forstørrelse
Ca. 0,7 × (50 mm f/1.4 objektiv ved uendelig, –1,0 m–1)
Øjepunkt
15 mm (–1,0 m–1; fra midterste overflade på objektivets
søgerøjestykke)
Dioptrijustering
–3–+1 m–1
Matskive
Type B BriteView Clear Matte VIII-skærm med markeringer
af fokuspunkt (du kan få vist gitterlinjer)
Spejl
Hurtig tilbage
Visning af dybdeskarphed Tryk på knappen Pv stopper objektivblænden ned til
værdien valgt af brugeren (eksponeringsindstillingerne A
og M) eller valgt af kameraet (eksponeringsindstillingerne P
og S)
Objektivblænde
Øjeblikkelig tilbagevenden, elektronisk styret
Objektiv
Kompatible objektiver
Lukker
Type
Hastighed
Flashsynk.hastighed
Kompatibelt med AF NIKKOR-objektiver, herunder type G-,
E- og D-objektiver (der gælder visse restriktioner for PCobjektiver) og DX-objektiver (med DX 24×16 1,5×
billedområde), AI-P NIKKOR-objektiver og ikke-CPUobjektiver. IX NIKKOR-objektiver og objektiver til F3AF kan
ikke anvendes. Den elektroniske afstandsmåler kan
anvendes med objektiver, der har en maksimumblænde på
f/5.6 eller hurtigere (den elektroniske afstandsmåler
understøtter de 7 midterste fokuspunkter med objektiver,
der har en maksimumblænde på f/8 eller hurtigere, og de
33 midterste fokuspunkter med objektiver, der har en
maksimumblænde på f/7.1 eller hurtigere)
Elektronisk styret, lodretgående fokusplanlukker
1/4000 – 4 sek. i trin på 1 EV (1/4000–30 sek. i trin på 1/3 EV med
primært kommandohjul), X200 (kun med lukkertidshjul),
bulb, langtidseksponering
X= 1/200 sek.; synkroniserer med lukker ved 1/250 sek. eller
længere (flashområdet mindskes ved lukkertider mellem
1/200 og 1/250 sek.)
n
353
Udløser
Udløserindstilling
S (enkeltbillede), CL (kontinuerlig lav hastighed),
CH (kontinuerlig høj hastighed), J (dæmpet lukkerlyd),
E (selvudløser), MUP (hævet spejl)
Billedfremføringshastighed 1–5 bps (CL) eller 5,5 bps (CH)
Selvudløser
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 eksponeringer i intervaller
af 0,5, 1, 2 eller 3 sek.
Eksponering
Lysmåling
Lysmålingsmetode
TTL-lysmåling med 2016-pixels RGB-sensor
• Matrix: 3D color matrix II-lysmåling (type G-, E- og Dobjektiver); color matrix II-lysmåling (andre CPUobjektiver); color matrix-lysmåling tilgængelig med ikkeCPU objektiver, hvis brugeren angiver objektivdata
• Centervægtet: Vægtning på 75 % til 12 mm-cirklen midt på
billedet. Cirklens diameter kan ændres til 8, 15 eller
20 mm, eller vægtningen kan baseres på et gennemsnit
af hele billedet (ikke-CPU objektiver anvender 12 mmcirklen)
• Spot: Måler i en 4 mm-cirkel (cirka 1,5 % af billedet) med
hovedvægten på det valgte fokuspunkt (på midterste
fokuspunkt, når der anvendes ikke-CPU objektiv)
Område (ISO 100, f/1.4• Matrix eller centervægtet lysmåling: 0–20 EV
objektiv, 20 °C)
• Spotmåling: 2–20 EV
Lysmålerkobling
Kombineret CPU og AI (sammenklappelig
lysmålerkoblingsarm)
Eksponeringsindstilling Programautomatik med fleksibelt program (P);
lukkertidsprioriteret automatik (S); blændeprioriteret
automatik (A); manuel (M)
Eksponeringskompensation –3 – +3 EV i trin på 1/3 EV
Eksponeringsbracketing 2–5 billeder i trin på 1/3, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Flash-bracketing
2–5 billeder i trin på 1/3, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Hvidbalance-bracketing 2–3 billeder i trin på 1, 2 eller 3
Aktiv D-Lighting2 billeder med valgt værdi for det ene, eller 3-5 billeder
bracketing
med forudindstillede værdier for dem alle
Eksponeringslås
Lysstyrke låst ved den registrerede værdi med knappen
A AE-L/AF-L
n
354
Eksponering
ISO-følsomhed (anbefalet ISO 100–12800 i trin på 1/3 EV. Kan også indstilles til ca. 0,3,
eksponeringsindeks)
0,7 eller 1 EV (svarende til ISO 50) under ISO 100 eller til ca.
0,3, 0,7, 1, 2, 3 eller 4 EV (svarende til ISO 204800) over ISO
12800; automatisk ISO-følsomhedsstyring tilgængelig
Aktiv D-Lighting
Du kan vælge mellem Auto, Ekstra høj +2/+1, Høj,
Normal, Lav eller Fra
Fokus
Autofokus
Måleområde
Objektivmotor
Fokuspunkt
Indstilling af AF-metode
Fokuslås
Flash
Flashstyring
Flashindstilling
Nikon Multi-CAM 4800 autofokussensor-modul med TTLfasedetektion, finindstilling og 39 fokuspunkter (herunder
9 krydstype-sensorer; de midterste 33 punkter er
tilgængelige ved blændeåbninger langsommere end f/5.6
og hurtigere end f/8, mens de midterste 7 fokuspunkter er
tilgængelige ved f/8).
–1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); kontinuerlig AF (AF-C);
intelligent fokus-tracking aktiveret automatisk i henhold
til motivstatus
• Manuelt fokus (M): Elektronisk afstandsmåler kan anvendes
Der kan vælges mellem 39 eller 11 fokuspunkter
Enkeltpunkts-AF; 9-, 21- eller 39- punkts dynamisk områdeAF, 3D-tracking, autopunkts-AF
Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned
(single AF) eller ved at trykke på knappen A AE-L/AF-L
TTL: i-TTL-flashstyring med 2016-pixel RGB-sensor er
tilgængelig med SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-400 eller SB-300; i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til
digitale spejlreflekskameraer anvendes med matrix- og
centervægtet lysmåling, standard i-TTL-flash til digitale
spejlreflekskameraer anvendes med spotmåling
Synkronisering med forreste lukkergardin,
langtidssynkronisering, synkronisering med bagerste
lukkergardin, rød-øje-reduktion, rød-øje-reduktion med
langtidssynkronisering, langtidssynkronisering med
bagerste lukkergardin; Auto FP High-Speed-synkronisering
understøttes
n
355
Flash
Flashkompensation
Flashindikator
Tilbehørssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Synkroniseringsstik
Hvidbalance
Hvidbalance
Live View
Objektivmotor
Indstilling af AF-metode
Autofokus
Skærm
Skærm
n
356
–3 – +1 EV i trin på 1/3 EV
Lyser, når den ekstra flashenhed er ladet helt op; blinker,
når flashen er udløst ved fuld styrke
ISO 518 hot-shoe med synkronisering og datakontakter
samt sikkerhedslås
Advanced Wireless Lighting understøttes med de ekstra
flashenheder SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700 som
masterflash, og SB-600 eller SB-R200 som fjernbetjeninger
eller SU-800 som commander; Auto FP High-Speedsynkronisering og pilotlys understøttes af alle CLSkompatible flashenheder undtagen SB-400 og SB-300;
Flash farve-information og FV-lås understøttes af alle CLSkompatible flashenheder
ISO 519 synk.-stik med låsegevind
Auto (2 typer), glødelampe, lysstofrør (7 typer), direkte sollys,
flash, overskyet, skygge, forudindstillet manuelt (der kan
lagres op til 4 værdier, måling af punkthvidbalance
tilgængeligt under Live View), vælg farvetemperatur (2500 K–
10000 K), alle med finindstilling
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); altid aktiveret AF (AF-F)
• Manuel fokus (M)
Ansigtsprioriteret AF, bredt område AF, normalt områdeAF, følg motiv AF
Kontrastbaseret AF hvor som helst i billedet (kameraet
vælger fokuspunkter automatisk, når ansigtsprioriteret AF
eller følg motiv AF er valgt)
8 cm/3,2 tommer., ca. 921k-priks (VGA), lavtemperaturs
polysilikone TFT LCD med ca. 170° billedvinkel, ca. 100 %
søgerdækning og lysstyrkestyring
Billedvisning
Billedvisning
Grænseflade
USB
HDMI-udgang
Tilbehørsstik
Understøttede sprog
Understøttede sprog
Strømkilde
Batteri
Lysnetadapter
Stativgevind
Stativgevind
Mål/vægt
Mål (B × H × D)
Vægt
Fuldskærms- og miniature- (4, 9 eller 72 billeder eller
kalender) visning med zoom under billedvisning,
slideshows af billeder, histogramvisning, markeringer,
billedinformation, visning af lokationsdata og
automatisk billedrotation
Højhastigheds-USB
Type C mini-pin HDMI-stik
Trådløse fjernbetjeninger: WR-R10 og WR-1 (forhandles
separat)
Fjernbetjeningsledning: MC-DC2 (forhandles separat)
GPS-enhed: GP-1/GP-1A (forhandles separat)
Arabisk, kinesisk (forenklet og traditionelt), tjekkisk, dansk,
hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, græsk, hindi, ungarsk,
indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk,
portugisisk (Portugal og Brasilien), rumænsk, russisk,
spansk, svensk, thailandsk, tyrkisk, ukrainsk
Et genopladeligt Li-ion EN-EL14a-batteri
EH-5b lysnetadapter; kræver EP-5A stik til lysnetadapter
(forhandles separat)
1/ 4
tommer (ISO 1222)
Ca. 143,5 × 110 × 66,5 mm
Ca. 765 g med batteri og hukommelseskort, men uden
kamerahusdæksel; ca. 710 g (kun kamerahus)
n
357
Anvendelsesområde
Temperatur
Luftfugtighed
0 °C–40 °C
85 % eller derunder (ingen kondensering)
• Medmindre andet er angivet, gælder alle data for et kamera med fuldt opladet
batteri ved den temperatur, der er angivet af Camera and Imaging Products
Association (CIPA): 23 ±3 °C.
• Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre specifikationerne for
hardwaren og softwaren beskrevet i denne brugervejledning uden forudgående
varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes fejl i denne
brugervejledning.
MH-24 batterioplader
Nominel indgangseffekt
Nominel udgangseffekt
Understøttede batterier
Opladningstid
Driftstemperatur
Mål (B × H × D)
Vægt
100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 0,2 A maksimalt
DC 8,4 V/0,9 A
Genopladeligt Nikon Li-ion-batteri EN-EL14a
Ca. 1 time og 50 minutter ved en omgivende temperatur
på 25 °C, når der ikke er nogen ladning tilbage
0 °C–40 °C
Ca. 70×26×97 mm, eksklusive stikadapter
Ca. 96 g, eksklusive stikadapter
En-EL14a genopladeligt Li-ion batteri
Type
Genopladeligt Li-ion-batteri
Nominel ydelse
7,2 V/1230 mAh
Driftstemperatur
0 °C–40 °C
Mål (B × H × D)
Ca. 38×53×14 mm
Vægt
Ca. 49 g, eksklusive poldæksel
n
358
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)
Type
AF-S-objektiv af type G med indbygget CPU og F-fatning
Brændvidde
50 mm
Maksimumblænde
f/1.8
Objektivets konstruktion 7 elementer i 6 grupper (inklusiv 1 asfærisk linseelement)
Billedvinkel
• Nikon film-spejlreflekskameraer og D-spejlreflekskameraer i FXformat: 47°
• Nikon D-spejlreflekskameraer i DX-format: 31° 30´
Afstandsinformation
Udgang til kamera
Fokusering
Autofokus kontrolleret af Silent Wave-motor og særskilt
fokusring til manuelt fokus
Fokusafstandsvisning
0,45 m til uendelighed (∞)
Tætteste fokusafstand
0,45 m fra fokusplanet
Blændeblade
7 (afrundet blændeåbning)
Blænde
Fuldautomatisk
Blændeområde
f/1.8 – 16
Lysmåling
Fuld blænde
Filterstørrelse
58 mm (P = 0,75 mm)
Mål
Ca. 73 mm i maksimal diameter × 52,5 mm (afstand fra
kameraets objektivfatningsplan)
Vægt
Ca. 190 g
n
359
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
(Special Edition)
Delene til AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition) vises nedenfor.
Fokusafstandsvisning
Monteringsmærke
for modlysblænde
Fokuseringsmærke
Objektivmonteringsmærke
Objektivdæksel
Bagdæksel
Fokusring
(0 68, 183)
Knap til fokusindstilling
(0 25, 68)
n
360
Gummipakning på
objektivbajonet
CPU-kontakter
(0 320)
D Vedligeholdelse af objektiv
• Når der er monteret modlysblænde, må du ikke samle kameraet op eller
holde objektivet kun ved at tage fat i modlysblænden.
• Sørg for, at CPU-kontakterne er rene.
• Hvis gummipakningen på objektivbajonetten bliver beskadiget, skal du
øjeblikkeligt indstille brugen af den og indlevere objektivet til reparation
hos et Nikon-autoriseret servicecenter.
• Fjern støv og lignende fra objektivets overflader med en pustebørste.
Kom en lille smule alkohol eller objektivrens på en blød, ren bomuldsklud
eller renseserviet til objektiver, og rengør fra midten og udad med
cirkelbevægelser for at fjerne snavs og fingeraftryk. Pas på ikke efterlade
udtværinger eller at røre glasset med fingrene.
• Undgå at anvende organiske opløsningsmidler, fortynder eller benzol til
at rense objektivet.
• Modlysblænden eller NC-filtre kan anvendes til at beskytte det forreste
objektivelement.
• Montér forreste og bageste dæksler inden placering af objektivet i dets
fleksible taske.
• Opbevar objektivet på et tørt og køligt sted, hvis det ikke skal anvendes i
længere tid for at undgå mug og rust. Opbevar det ikke i direkte sollys
eller med naftalen eller kamfermølkugler.
• Hold objektivet rent. Rust i kameraets indvendige, mekaniske dele kan
forårsage skader, der ikke kan udbedres.
• Efterlades objektivet i ekstremt varme omgivelser, kan det blive
beskadiget eller få dele presset ud af form på grund af armeret plastic.
A
•
•
•
•
Medfølgende tilbehør
58 mm Snap-on front objektivdæksel LC-58
Bagdæksel LF-4
Fleksibel objektivtaske CL-1013
Bajonetblænde HB-47 (monteres som vist)
A Ekstratilbehør
• 58 mm screw-on filtre
n
361
A Understøttede standarder
• DCF version 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF) er en standard,
der anvendes bredt i digitalkameraindustrien for at sikre kompatibilitet
mellem de forskellige mærker.
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) er en bredt anvendt
industristandard til udskrivning af billeder fra udskriftsbestillinger lagret
på hukommelseskortet.
• Exif version 2.3: Kameraet understøtter Exif (Exchangeable Image File
Format til digitale stillbilledkameraer) version 2.3; en standard, der gør det
muligt at anvende information, som er gemt sammen med billederne, til
at optimere farvegengivelsen ved udskrivning på Exif-kompatible
printere.
• PictBridge: En standard, der er udviklet i samarbejde mellem digitalkameraog printerindustrien, som gør det muligt at udskrive billeder direkte på en
printer uden først at overføre dem til en computer.
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for
multimediegrænseflader, som anvendes inden for forbrugerelektronik og
A/V-enheder, og som kan overføre audiovisuelle data- og styresignaler til
HDMI-kompatible enheder via en enkelt kabeltilslutning.
A Varemærkeinformation
Mac OS og OS X er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og/
eller andre lande. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten
registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande. PictBridge er et varemærke. SD-, SDHC- og
SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoet
og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
Alle andre varemærker nævnt i denne brugervejledning eller anden
dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.
n
362
Godkendte hukommelseskort
Kameraet understøtter SD-, SDHC- og SDXChukommelseskort, herunder SDHC- og SDXC-kort
kompatible med UHS-I. Når du vælger kort til brug i kortlæsere, skal
du sørge for, at de er kompatible med enheden. Kontakt producenten
for information om funktioner, drift og begrænsninger for
anvendelse.
n
363
Hukommelseskortets kapacitet
Følgende tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan lagres på
et 8 GB SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I-kort ved forskellige
indstillinger for billedkvalitet (0 55), billedstørrelse (0 58) og
billedområde (0 51).
❚❚ FX-billedområde (36×24) *
Billedkvalitet
Billedstørrelse Filstørrelse 1
Antal billeder 1 Bufferkapacitet 2
NEF (RAW),
Komprimeret uden
—
15,4 MB
279
37
tab, 12 bit
NEF (RAW),
Komprimeret uden
—
19,4 MB
216
29
tab, 14 bit
NEF (RAW),
—
13,9 MB
377
47
Komprimeret, 12 bit
NEF (RAW),
—
17,0 MB
315
38
Komprimeret, 14 bit
NEF (RAW),
—
26,5 MB
279
30
ukomprimeret, 12-bit
NEF (RAW),
—
34,3 MB
216
25
Ukomprimeret, 14-bit
Large
49,1 MB
151
21
TIFF (RGB)
Medium
28,3 MB
265
25
Small
13,2 MB
566
36
Large
7,9 MB
729
100
Medium
5,4 MB
1100
100
JPEG fine 3
Small
3,0 MB
2200
100
Large
4,5 MB
1400
100
Medium
2,8 MB
2300
100
JPEG normal 3
Small
1,6 MB
4300
100
Large
2,2 MB
2800
100
Medium
1,5 MB
4600
100
JPEG basic 3
Small
0,9 MB
8000
100
* Inkluderer billeder taget med ikke-DX-objektiver, når Til er valgt for Automatisk
DX-beskæring.
n
364
❚❚ DX-billedområde (24×16) *
Billedkvalitet
Billedstørrelse Filstørrelse 1
Antal billeder 1 Bufferkapacitet 2
NEF (RAW),
Komprimeret uden
—
7,2 MB
618
100
tab, 12 bit
NEF (RAW),
Komprimeret uden
—
8,9 MB
484
96
tab, 14 bit
NEF (RAW),
—
6,6 MB
818
100
Komprimeret, 12 bit
NEF (RAW),
—
7,9 MB
692
100
Komprimeret, 14 bit
NEF (RAW),
—
12,0 MB
618
72
Ukomprimeret, 12-bit
NEF (RAW),
—
15,3 MB
484
53
Ukomprimeret, 14-bit
Large
21,5 MB
349
29
TIFF (RGB)
Medium
12,6 MB
593
39
Small
6,2 MB
1100
69
Large
3,7 MB
1500
100
Medium
2,8 MB
2200
100
JPEG fine 3
Small
1,9 MB
3600
100
Large
2,3 MB
2900
100
JPEG normal 3
Medium
1,6 MB
4400
100
Small
1,1 MB
7100
100
Large
1,2 MB
5700
100
JPEG basic 3
Medium
0,9 MB
8600
100
Small
0,7 MB
12100
100
* Inkluderer billeder taget med DX-objektiver, når Til er valgt for Automatisk DXbeskæring.
1 Alle tal er omtrentlige. Filstørrelsen varierer afhængigt af det motiv, der optages.
2 Højeste antal eksponeringer, der kan lagres i hukommelsesbufferen ved ISO 100.
Falder, hvis Optimal kvalitet er valgt for JPEG-komprimering (0 57), NEFbilleder (RAW) tages med ISO-følsomheden indstillet til Høj 0,3 eller derover, eller
støjreduktion ved langtidseksponering eller automatisk forvrængningskontrol er
slået til.
3 Tallene forudsætter, at JPEG-komprimering er indstillet til Størrelsesprioritet.
Valg af Optimal kvalitet øger filstørrelsen på JPEG-billeder; antal billeder og
bufferkapaciteten falder tilsvarende.
n
365
A d6—Maks. kont. udløsning (0 254)
Det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, kan
indstilles til en vilkårlig værdi mellem 1 og 100.
n
366
Batteribrugstid
Det antal billeder, der kan tages med et fuldt opladet EN-EL14abatteri, varierer afhængigt af batteriets tilstand og temperaturen,
samt af hvordan kameraet anvendes. Der er anført eksempler på tal
nedenfor.
• CIPA-standard 1: Ca. 1400 billeder
• Nikon-standard 2: Ca. 2900 billeder
1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)objektiv under følgende testomstændigheder: Objektivet drejet fra
uendelig til mindste afstand og ét billede taget med standardindstillinger
hvert 30 sek. Live View ikke anvendt.
2 Målt ved 20 °C med et AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)-objektiv
under følgende testomstændigheder: Billedkvaliteten indstillet til JPEG
basic, billedstørrelsen indstillet til M (medium), lukkertid 1/250 sek.,
udløserknappen trykket halvt ned i tre sekunder og fokus drejet fra
uendelig til mindste afstand tre gange; seks billeder tages så efter
hinanden, og skærmen tændes i fem sekunder og slukkes derefter; cyklus
gentaget, når standbytimer udløber.
Følgende kan reducere batteribrugstiden:
• Anvendelse af skærmen
• Når udløserknappen holdes trykket halvt ned
• Gentagne anvendelser af autofokus
• Optagelse af NEF (RAW)- eller TIFF (RGB)-billeder
• Lange lukkertider
• Anvendelse af GPS-enheden GP-1 eller GP-1A
• Anvendelse af Eye-Fi-kort
• Anvendelse af trådløs mobiladapter WU-1a eller de trådløse
fjernbetjeninger WR-R10/WR-1
• Anvendelse af VR-indstilling (vibrationsreduktion) med VRobjektiver
Sådan får du mest muligt ud af genopladelige Nikon EN-EL14abatterier:
• Sørg for, at batteripolerne er rene. Snavsede poler kan reducere
batteriets ydeevne.
• Anvend batterierne straks efter endt opladning. Batterierne aflades,
hvis de ikke anvendes.
n
367
Index
Symboler
P (Programautomatik) ............................... 38
S (Lukkertidsprioriteret automatik) ........ 39
A (Blændeprioriteret automatik) ............. 41
M (Manuel) .................................................... 42
B (Bulb) .......................................................... 44
T (Langtidseksponering) ........................... 44
1/3 STEP ........................................................... 40
S (Enkeltbillede)...................................... 7, 46
CL (Kontinuerlig lav hastighed) .. 7, 46, 254
CH (Kontinuerlig høj hastighed) .......... 7, 46
J (Dæmpet lukkerlyd).......................... 7, 46
E (Selvudløser) ................................ 7, 46, 48
MUP (Hævet spejl) ............................. 7, 46, 50
! (Ansigtsprioriteret AF) ....................... 177
$ (Bredt område-AF) .............................. 177
% (Normalt område-AF) ........................ 177
& (Følg motiv-AF) ................................. 177
a (Matrix) .................................................... 75
Z (Centervægtet) ...................................... 75
b (Spotmåling) .......................................... 75
Knappen Fn ............................................... 263
Knappen Pv ....................... 41, 174, 259, 266
Knappen D ........ 137, 138, 141, 142, 145
Knappen R (Info) .............................. 11, 182
Knappen P .................................. 14, 179, 290
Knappen a (Live view) .................... 93, 172
d (Hjælp)...................................................... 15
Knappen D ......................... 5, 133, 256, 261
t (Hukommelsesbuffer)..................... 32, 47
Numerisk
12 bit.............................................................. 57
14 bit.............................................................. 57
16 .................................................................... 52
2016-pixels RGB-sensor ................ 354, 355
3D-tracking .................................... 62, 63, 64
A
n
368
Adobe RGB ................................................ 240
AE & flash (indst. af auto-bracketing) 136,
259
AE-lås ............................................................. 77
AF ......................................... 59–67, 175–178
AF-aktivering ............................................ 247
Afbryder .......................................................... 5
AF-C ...................................................... 59, 246
AF-F ............................................................. 175
AF-hjælp ..................................................... 122
Afmontering af objektivet ....................... 25
AF-S ............................................. 59, 175, 246
Aktiv D-Lighting .............................. 110, 145
Aktiv D-Lighting-bracketing (Indst. af
auto-bracketing) ............................ 145, 259
Altid aktiveret AF...................................... 175
Ansigtsprioriteret AF ............................... 177
Antal billeder ...................................... 30, 364
Antal fokuspunkter .................................. 249
Antal kopier (PictBridge) ........................ 216
Auto (Hvidbalance) .................................... 81
Auto forvrængningskontrol .................. 241
Auto FP High-Speed-synkronisering .. 119,
257
Auto ISO-følsomhedsstyring ................... 72
Auto. informationsvisning ..................... 273
Auto-bracketing (indst. M) ..................... 260
Autoeksponeringslås ................................ 77
Autofokus............................ 59–67, 175–178
Autofokusindstilling ......................... 59, 175
Automatisk billedrotation...................... 277
Automatisk bracketing ......... 136, 259, 260
Automatisk DX-beskæring................ 52, 53
Autopunkts-AF .................................... 63, 64
B
Baggrundslys............................................. 256
Batteri...................................... 18, 19, 29, 358
Batterioplader .................................... 18, 358
Beskyttelse af billeder ............................. 201
Beskær ........................................................ 293
Beskæring (PictBridge) ........................... 216
Billedinformation ............................ 188, 232
Billedinterval (slideshow) ....................... 234
Billedkommentar ..................................... 278
Billedkvalitet ................................................ 55
Billedområde ........................... 25, 51, 53, 58
Billedsandwich.......................................... 297
Billedserie .......................................... 153, 254
Billedstørrelse .................................... 58, 322
Billedtjek............................................ 187, 232
Billedvinkel ................................................ 322
Billedvisning ....................................... 34, 185
Billedvisningsindstillinger ...................... 232
Billedvisningsinformation ............. 188, 232
Billedvisningsmappe ............................... 230
Billedvisningsmenu ................................. 229
Bip ................................................................ 253
Blænde ................................................... 41–43
Blændeprioriteret automatik .................. 41
Blændeværdi ...................................... 37, 320
Blændeåbning........................................... 268
Bracketing .............. 136, 141, 145, 259, 260
Bracketing-rækkefølge............................ 260
Bredt område-AF ...................................... 177
Brugerindstillinger ................................... 243
Brugerindstillingshuk. ............................. 245
Brændvidde ...................................... 165, 322
Bulb ................................................................ 44
C
Camera Control Pro 2 .............................. 325
Capture NX 2
................. 56, 109, 240, 274, 277–279, 325
CEC ............................................................... 223
Centervægtet ..................................... 75, 250
Centervægtet område ............................ 250
CLS ............................................................... 118
Copyright ................................................... 279
Copyrightoplysninger ............................. 279
CPU-kontakter .................................. 320, 360
CPU-objektiv.............................. 25, 318, 320
Creative Lighting System ....................... 118
Cyanotypi (Monokrom)........................... 294
D
Data om ikke-CPU objektiv .................... 163
Dataoversigt .............................................. 195
Dato og tid .......................................... 26, 276
Datoformat ......................................... 26, 276
DCF ..................................................... 240, 362
Digital Print Order Format ... 217, 219, 362
Dioptri ......................................................... 324
Dioptrijustering .......................................... 28
Direkte sollys (Hvidbalance) .................... 81
D-Lighting .................................................. 291
DPOF ......................................... 217, 219, 362
DPOF-udskriftsbestilling......................... 219
DX (24 × 16) 1.5 × ....................................... 52
DX-format..................................................... 52
Dybdeskarphed .......................................... 41
Dynamisk område-AF......................... 62, 64
Dæmpet lukkerlyd ................................. 7, 46
E
Efter sletning ............................................. 233
Eksp.forsinkelsesindstilling.................... 256
Eksponering ................................ 75–80, 136
Eksponeringsbracketing ...... 136, 259, 260
Eksponeringsindikator.............................. 43
Eksponeringsindstilling ................. 6, 30, 36
Eksponeringskomp. til flash .................. 259
Eksponeringskompensation ................... 79
Eksponeringskompensationshjul .......... 79
Eksponeringslås ......................................... 77
Eksponeringsprogram ............................ 339
Ekstra flash ................................................. 258
Elektronisk afstandsmåler ........................ 69
Enhedsstyring (HDMI) ............................. 223
Enkeltbillede ........................................... 7, 46
Enkeltpunkts-AF ................................... 62, 64
Exif ............................................................... 362
Eye-Fi-overførsel ...................................... 285
F
Farvebalance ............................................. 296
Farvedybde for NEF-billeder (RAW) (NEFoptagelse (RAW)) ...................................... 57
Farvelægningsskitse................................ 306
Farverum .................................................... 240
Farveskitse ................................................. 306
Farvetemperatur ........................... 82, 83, 88
Filinformation ........................................... 189
Filnavngivning .......................................... 239
Filnummereringssekvens ....................... 255
Filtereffekter .............................................. 295
Finindstill. af optimal eksp. .................... 250
Finindstilling af AF ................................... 283
Finindstilling af hvidbalance ................... 84
Firmwareversion ...................................... 286
Fiskeøje....................................................... 305
Fjern elementer (Min Menu) ................. 315
Fjernbetjeningsledning ............. 44, 50, 325
Flash ................................. 116, 125, 128, 130
Flash (Hvidbalance) ................................... 82
Flash-bracketing .................... 136, 259, 260
Flashindikator .................................. 121, 131
Flashindstilling ................................ 125, 126
Flashkompensation ................................. 128
Flashlukkertid ........................................... 258
Flashstyring ............................................... 124
Flashsynk.hastighed ....................... 127, 257
Flashsynkroniseringsstik ........................ 117
n
369
n
370
Fleksibelt program ..................................... 38
Fokusafstandsvisning ............................. 360
Fokuseringsmærke ................................. 360
Fokusindikator ........................ 31, 32, 66, 69
Fokusindstilling.................................. 59, 175
Fokuslås ........................................................ 66
Fokusplanets markering ........................... 69
Fokuspunkt ... 31, 62, 64, 69, 177, 248, 249
Fokuspunkt wrap-around ..................... 249
Fokuspunktets markeringer .................... 28
Fokusring ................................................... 360
Fokus-tracking ................................... 60, 247
Fokus-tracking med Lock-On ............... 247
Formater hukommelseskort ........... 22, 272
Forudindstillet manuelt (Hvidbalance) 82,
90
Forvrængningskontrol ........................... 305
Fremhævelse af AF-punkt ..................... 248
Fremhævelse af fokuspunkt ................. 248
Fuldskærmsvisning ................................. 185
FV-lås .......................................................... 130
FX (36×24) 1.0 × .......................................... 52
FX-format ..................................................... 52
Følg motiv AF ........................................... 177
Følsomhed ............................................ 70, 72
G
Hvidbalance-bracketing ......................... 141
Hældning ................................................... 282
Hævet spejl ....................................... 7, 46, 50
Høj (Følsomhed) ......................................... 71
Høj opløsning................................... 222, 362
Højde-breddeforhold .............................. 293
Håndter Picture Control ......................... 106
I
Gem indstillinger ..................................... 280
Gem/indlæs indstillinger ....................... 280
Gendannelse af standardindstillinger 133,
224, 236, 245
Gitterlinjer i søgeren ............................... 253
Glødelampe (Hvidbalance) ...................... 81
GPS-enhed ....................................... 170, 325
H
JPEG ........................................................ 55, 57
JPEG basic .................................................... 55
JPEG fine ....................................................... 55
JPEG normal ................................................ 55
JPEG-komprimering .................................. 57
Justér søgerfokus ....................................... 28
K
HDMI ......................................... 184, 222, 362
HDMI-CEC .................................................. 223
HDMI-stik m. mini-ben ........................... 222
High Dynamic Range (HDR) .................. 112
Histogram................................ 191, 192, 261
Hjul for eksponeringsindstilling .. 6, 30, 36
Hjul for ISO-følsomhed ............................. 70
Hjul til valg af udløserindstilling ........ 7, 46
Hjælp ............................................................. 15
Hukommelsesbuffer ........................... 32, 47
Hukommelseskort .... 19, 22, 272, 363, 364
Hukommelseskortets kapacitet ........... 364
Hurtig retouchering ................................ 304
Hvidbalance ........................................ 81, 141
Ikke-AI-objektiv.................................. 25, 167
Ikke-CPU objektiv ..................... 25, 163, 318
Indeksudskrift ........................................... 217
Indst. af auto-bracketing ........................ 259
Indstil Picture Control ............................. 100
Indstilling af AF-metode .................. 62, 177
Information......................................... 11, 188
Informationsvisning ......................... 11, 256
Intelligent fokus-tracking ......................... 60
Intensivering af blå (Filtereffekter) ...... 295
Intensivering af grøn (Filtereffekter) ... 295
Intensivering af rød (Filtereffekter) ...... 295
Intervaloptagelse ..................................... 156
ISO-følsomhed ..................................... 70, 72
ISO-visning................................................. 254
i-TTL .................................................... 119, 124
J
Kabeludløser ............................................. 323
Kalendervisning ........................................ 197
Kamerahusdæksel.................................... 324
Kant (PictBridge)....................................... 216
Knap til fokusindstilling ............ 25, 68, 360
Knappen AE-L/AF-L ....................... 66, 77, 267
Knappen AF-metode ........ 60, 63, 175, 178
Knappen B ............................. 60, 67, 247
Knappen OK .............................................. 261
Knappen til valg af fokusindstilling 59, 68,
175, 183
Kompatible objektiver ............................ 318
Komprimeret (Type) .................................. 57
Komprimeret uden tab (Type) ................ 57
Kontinuerlig AF .................................. 59, 246
Kontinuerlig høj hastighed .................. 7, 46
Kontinuerlig lav hastighed.......... 7, 46, 254
Kontinuerlig udløserindstilling ........... 7, 46
Kontrolpanel.................................................. 8
Kortplads tom, frigør lås ......................... 269
Kun AE (indstilling af automatisk
bracketing) ...................................... 136, 259
Kun flash (indstilling af automatisk
bracketing) ...................................... 136, 259
L
L (large) ......................................................... 58
Lagermappe .............................................. 237
Landskab (Indstil Picture Control) ........ 100
Langtidseksponering ................................ 44
Langtidseksponeringer............................. 44
Langtidssynkronisering .......................... 125
Lav (Følsomhed) ......................................... 71
Lavpasfilter ................................................ 329
LCD-baggrundsbelysning ................. 5, 256
LCD-lys ........................................................ 256
Levende (Indstil Picture Control).......... 100
Live View .......................................... 172–184
Live View-fotografering .......................... 172
Lokationsdata................................... 170, 194
Lukkertid ......................................... 39, 40, 42
Lukkertidshjul................................. 39, 40, 42
Lukkertidsprioriteret automatik ............. 39
Lysmålere ............................................ 33, 251
Lysmåling ..................................................... 75
Lysmålingsvælger ...................................... 76
Lysnetadapter .................................. 323, 326
Lysstofrør (Hvidbalance)........................... 81
Lås spejl i hævet pos. ved rens .............. 332
M
M (medium) .................................................. 58
Maks. kont. udløsning ............................. 254
Maksimal følsomhed ................................. 73
Maksimumblænde ................... 69, 122, 320
Manuel .......................................................... 42
Manuelt fokus .................................... 68, 183
Markeringer ............................................... 190
Matrix ............................................................ 75
Min menu ................................................... 313
Mindste blænde .................................. 25, 37
Mindste lukkertid ....................................... 73
Miniature .................................................... 261
Miniatureeffekt ......................................... 308
Miniaturevisning ...................................... 196
Mired ............................................................. 87
Monokrom ................................................. 294
Monokrom (Indstil Picture Control) .... 100
Montering af objektivet ........................... 24
Monteringsmarkering ............................. 360
Multieksponering..................................... 149
Multivælger ............................................... 262
N
NEF (RAW) ..................................... 55, 57, 300
NEF-behandling (RAW) ........................... 300
NEF-optagelse (RAW) ................................ 57
Nem ændring af lukkertid ...................... 270
Neutral (Indstil Picture Control)............ 100
Normalt område AF ................................. 177
Nulstil ........................................ 133, 236, 245
O
Objektiv ...................... 24–25, 163, 283, 318
Objektivdæksel ......................................... 360
Objektivfatning .......................................... 69
Objektivfokusring .................... 68, 183, 360
Opladning af batteriet .............................. 18
Oplåsningsknap for hjul for ISOfølsomhed .................................................. 70
Oplåsningsknap til
eksponeringskompensationshjul......... 79
Oplåsningsknap til lukkertidshjul .... 39, 42
Opretning .................................................. 304
Opstil elementer (Min Menu) ................ 316
Opsætningsmenu .................................... 271
Optagedata ............................................... 193
Optagehast. for CL-indst. ....................... 254
Optagemenu ............................................. 235
Optagemenuhukommelse .................... 236
Optimal kvalitet (JPEG-komprimering) 57
Overskyet (Hvidbalance) .......................... 82
P
Papirstørrelse (PictBridge) ..................... 216
Perspektivkontrol..................................... 307
PictBridge.......................................... 214, 362
Picture Controls ............................... 100, 102
Picture Control-værktøj .......................... 109
Pilotlys ........................................................ 259
Portræt (Indstil Picture Control) ........... 100
L (Forudindstillet manuelt) ........... 82, 90
Programautomatik .................................... 38
Punkthvidbalance ...................................... 93
n
371
R
Reduktion af støjstriber ......................... 276
Rens billedsensor .................................... 329
Retoucheringsmenu ............................... 287
RGB..................................................... 191, 240
Roter lodret ............................................... 233
Rulning .............................................. 265, 282
Rød-øje-korrektion .................................. 292
Rød-øje-reduktion ................................... 125
Rød-øje-reduktion med
langtidssynkronisering ......................... 125
S
n
372
S (small) ......................................................... 58
Sammenligning side om side ............... 311
SD-hukommelseskort ...... 19, 22, 272, 363,
364
Selektiv farve ............................................ 309
Selvudløser .............................. 7, 46, 48, 252
Seneste indstillinger ............................... 317
Sepia (Monokrom)................................... 294
Single AF ..................................... 59, 175, 246
Skift størrelse ............................................ 302
Skjul billede............................................... 230
Skygge (Hvidbalance) ............................... 82
Skylightfilter (Filtereffekter) .................. 295
Skærm ......................... 11, 34, 172, 185, 273
Skærm præ-flash ............................ 130, 131
Skærmens lysstyrke ................................ 273
Skærmtips ................................................. 254
Slet ........................................................ 35, 203
Slet aktuelt billede ............................ 35, 203
Slet alle billeder ....................................... 205
Slet valgte billeder .................................. 205
Slideshow .................................................. 234
Slip knap for at bruge hjul ..................... 269
Softfilter (Filtereffekter) ......................... 295
Sommertid .......................................... 27, 276
Sort-hvid (Monokrom) ........................... 294
Spejl ...................................................... 50, 332
Spejlvend indikatorer ............................. 269
Spot................................................................ 75
Sprog (Language) .............................. 26, 277
sRGB ............................................................ 240
Standard (Indstil Picture Control) ........ 100
Standard i-TTL-flash til digitale
spejlreflekskameraer .................... 119, 124
Standardindstillinger ..................... 133, 224
Standbytimer............................. 33, 170, 251
Start udskrivning (PictBridge) ...... 216, 219
Stativ ............................................................... 3
Stik til lysnetadapter....................... 323, 326
Stjernefilter (Filtereffekter) .................... 295
Støjreduk. ved langtidseksp. ................. 242
Støjreduktion ............................................ 242
Støjreduktion ved høj ISO ...................... 242
Størrelse ....................................................... 58
Størrelsesprioritet (JPEG-komprimering) ...
57
Støvfrit referencebillede......................... 274
Synkronisering med bageste lukkergardin
125
Synkronisering med forreste lukkergardin
125
Synkroniseringsstik.................................. 117
Søger ....................................... 9, 28, 324, 353
Søgerfokus .......................................... 28, 324
T
Tid for slukning af skærmen .................. 253
Tidsstempel (PictBridge) ........................ 216
Tidszone .............................................. 26, 276
Tidszone og dato............................... 26, 276
TIFF ................................................................ 55
Tilbehør ...................................................... 323
Tilbehørssko .............................................. 116
Tilbehørsstik ..................................... 170, 325
Tilføj elementer (Min Menu) .................. 314
Tilknyt dybdeskarphedsknap ................ 266
Tilknyt fjernbetjent Fn-knap.................. 284
Tilknyt knappen AE-L/AF-L .................... 267
Tilknyt knappen Fn .................................. 263
Tilpas kommandohjul ............................. 267
Timer .................................................... 48, 156
To-knaps-nulstilling ................................. 133
Tryk udløserknappen halvt ned.............. 33
Tryk udløserknappen helt ned................ 33
Trådløs fjernbetjening ..................... 44, 325
Trådløs mobiladapter..................... 284, 324
TV ................................................................. 222
Type (NEF-optagelse (RAW)) ................... 57
Type D-objektiv ............................... 318, 320
Type E-objektiv ................................ 318, 320
Type G-objektiv ............................... 318, 320
U
Udgangsopløsning (HDMI) .................... 223
Udløserindstilling ................................... 7, 46
Udløserknap ................... 31, 33, 66, 77, 131
Udløserknap AE-L ..................................... 251
Udskriv (DPOF) .......................................... 217
Udskriv markeret ...................................... 217
Udskrivning................................................ 214
Ukomprimeret (Type) ................................ 57
Ur ........................................................... 26, 276
Urets batteri ................................................. 27
USB-kabel .......................................... 211, 214
UTC .............................................. 26, 171, 194
V
Valg af AF-C-prioritering ......................... 246
Valg af AF-S-prioritering ......................... 246
Varmt filter (Filtereffekter) ..................... 295
ViewNX 2
................. 56, 109, 208, 211, 240, 277–279
Vignetteringskontrol ............................... 241
Virtuel horisont ....................... 182, 265, 282
Vælg billedområde ............................. 52, 53
Vælg dato ................................. 206, 217, 230
Vælg farvetemperatur (Hvidbalance)... 82,
88
W
WB ......................................................... 81, 141
WB-bracketing (Indst. af auto-bracketing) .
141
WB-bracketing (indst. af auto-bracketing) .
259
Z
Zoom under billedvisning...................... 199
Ø
Øjestykkedæksel....................................... 159
n
373
Garantivilkår - Nikons
europæiske servicegaranti
n
374
Kære Nikon-kunde,
Tak, fordi du har købt dette Nikon-produkt. Hvis dit Nikon-produkt får
behov for service i henhold til garantien, skal du kontakte den
forhandler, hvor du har købt produktet, eller et medlem af vores
netværk af autoriserede serviceværksteder inden for Nikon Europe
B.V.'s salgsområde (eksempelvis Europa/Rusland/andre). Se detaljer
under:
http://www.europe-nikon.com/support
For at undgå unødig ulejlighed anbefaler vi, at du læser
brugervejledningerne grundigt, før du kontakter forhandleren eller
vores netværk af autoriserede serviceværksteder.
Dit Nikon-udstyr garanteres at være fri for produktionsdefekter i ét år
fra den oprindelige købsdato. Hvis produktet viser sig at være defekt
pga. materiale- eller konstruktionsfejl i denne periode, vil vores
netværk af autoriserede serviceværksteder inden for Nikon Europe
B.V.’s salgsområde reparere produktet gratis i henhold til
nedenstående betingelser og vilkår. Nikon forbeholder sig ret til (efter
eget skøn) at udskifte eller reparere produktet.
1. Denne garanti gælder kun ved fremvisning af det udfyldte
garantikort og den originale faktura eller købskvittering med
udfyldt købsdato, produkttype og navn på forhandleren samt
produktet. Nikon forbeholder sig ret til at afvise gratis service i
henhold til garantien, hvis ovenstående dokumenter ikke
forefindes, eller hvis dokumenterne ikke er udfyldt korrekt eller er
ulæselige.
2. Denne garanti dækker ikke følgende:
• nødvendig vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af
dele pga. normal slitage.
• ændringer med henblik på at opgradere produktet fra dets
normale formål som beskrevet i brugervejledningerne uden
forudgående skriftligt samtykke fra Nikon.
• transportomkostninger og alle transportrisici, som er direkte eller
indirekte relateret til produkternes garanti.
• skader, som skyldes ændringer eller justeringer, der foretages på
produktet uden forudgående skriftligt samtykke fra Nikon, med
det formål at overholde lokale eller nationale tekniske
standarder, som måtte være gældende i andre lande end dem,
hvor produktet oprindeligt blev udviklet og/eller fremstillet.
3. Garantien dækker ikke i tilfælde af følgende:
• skader, som skyldes misbrug, herunder, men ikke begrænset til,
undladelse af at anvende produktet til dets normale formål eller i
henhold til anvisningerne vedrørende korrekt brug og
vedligeholdelse, og installation eller brug af produktet i strid med
de gældende sikkerhedsstandarder i det land, hvor produktet
anvendes.
• skader, som skyldes ulykker, heriblandt, men ikke begrænset til,
lyn, vand, brand, misbrug eller forsømmelse.
• ændring, ødelæggelse, ulæselighed eller fjernelse af produktets
modelnummer eller serienummer.
• skader, som skyldes reparationer eller justeringer, som er
foretaget af uautoriserede serviceorganisationer eller personer.
• defekter i systemer, hvor produktet benyttes, eller som det
benyttes sammen med.
4. Denne servicegaranti påvirker ikke kundens lovmæssige
rettigheder i henhold til den gældende nationale lovgivning og ej
heller kundens rettigheder over for forhandleren i forbindelse med
salgs-/købskontrakten.
Bemærk!: Du finder en oversigt over alle autoriserede Nikon serviceværksteder online på følgende link
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/ ).
n
375
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i
nogen form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller
anmeldelser) uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.
DIGITALKAMERA
Brugervejledning
Nikon Brugersupport
Besøg følgende websted for at registere dit kamera og holde dig opdateret
med de seneste produktoplysninger. Du kan finde svar på ofte stillede
spørgsmål (FAQ), og du kan kontakte os for teknisk assistance.
http://www.europe-nikon.com/support
Trykt i Europa
SB8L03(1E)
6MB1921E-03
Dk
AMA15550
Dk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising