Nikon | COOLPIX W150 | Nikon COOLPIX W150 Quick Start Guide

Nikon COOLPIX W150 Quick Start Guide
DIGITALKAMERA
Quick Start Guide
Indledning
Gør dig klar
A Optag
B Vis
Mere sjov
Tilslutning til en smartenhed
For din sikkerheds skyld
Tekniske bemærkninger
2
7
13
15
17
21
23
41
• Læs denne brugervejledning grundigt, før du anvender
kameraet.
• For at sikre korrekt brug af kameraet skal du læse "For din
sikkerheds skyld" (side 23) og "<Vigtigt> Bemærkninger
om stødsikkerhed, vandtæthed, støvtæthed og
kondensdannelse" (side 28).
• Når du har læst denne brugervejledning, skal du opbevare
den på et let tilgængeligt sted til fremtidig brug.
Indledning
Typer af brugervejledninger
Quick Start Guide (denne brugervejledning)
Forklarer forberedelse af optagelse og grundlæggende
betjening.
Online-brugervejledning (HTML)
Du kan se en detaljeret brugervejledning på en computer eller
smartenhed.
Den indeholder følgende.
• Detaljerede forklaringer på optagefunktioner,
billedvisningsfunktioner og menuelementer
• Tilslutning til et tv, en printer, computer eller smartenhed
• Løsninger, når du har problemer, eller fejlmeddelelser vises
https://onlinemanual.nikonimglib.com/w150/da/
nikon online-brugervejledning W150
SnapBridge Online-hjælp (HTML)
Forklarer detaljer om brugen af appen til smartenheder, "SnapBridge".
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
COOLPIX W150 Model Name: N1838
2
Besøg vores download-center
Besøg vores websted for at downloade brugervejledninger til
Nikon-billeddannelsesprodukter, computersoftware og firmware.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
nikon center for download W150
Sådan ser du billeder på en computer eller
smartenhed
Brug nedenstående software eller app.
Software til computere
Download softwaren fra vores download-center (side 3).
• ViewNX-i: Denne software giver dig mulighed for at overføre billeder og videoer til en
computer med henblik på visning og redigering.
App til smartenheder
• SnapBridge: Når du opretter en trådløs forbindelse, giver denne app dig mulighed for at
overføre billeder og videoer til en smartenhed.
Se "Tilslutning til en smartenhed" (side 21).
Nikon-brugersupport
Besøg følgende websted for at registrere dit kamera og holde dig opdateret med de seneste
produktoplysninger. Du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ), og du kan kontakte
os for teknisk assistance.
https://www.europe-nikon.com/support
Indledning
3
Kontrol af pakkens indhold
Hvis der mangler noget, skal du kontakte forretningen, hvor du købte
kameraet.
COOLPIX W150
-digitalkamera
Rem1
(montering)
2
1
Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL19
Opladningsadapter
EH-73P2
Børste3
Quick Start Guide (denne brugervejledning)
USB-kabel UC-E21
Garantibevis (trykt på bagsiden af denne
brugervejledning)
1
2
3
•
•
4
Sving ikke kameraet i remmen. Kameraet kan ramme genstande eller
personer og forårsage tilskadekomst, eller kameraet kan tage skade.
En stikadapter er monteret afhængig af det land eller område, hvor
kameraet er købt. Stikadapterens form afhænger af det land eller område,
hvor kameraet er købt (side 9).
Børsten anvendes til rengøring af den vandtætte pakning.
Tilbehør er ikke vandtæt.
Der følger ikke et hukommelseskort med kameraet. SD-, SDHC- og
SDXC-hukommelseskort kaldes under et for "hukommelseskort" i denne
brugervejledning.
Indledning
Kameraets dele
1 2
3 4
10
9
5
11 9
999
29m 0s
8
7
6
15
14
13 12
1 Udløserknap
9 Øsken til rem
2 Afbryder/tændt-lampe
10 Mikrofon
3 Flash
11 Ladelampe/flashlampe
4 AF-hjælpelys/
selvudløserlampe
12 Multivælger
5 b-knap (e
videooptageknap)
6 Højttaler
13 c-knap (optage-/
billedvisningsindstilling)
14 Skærm
15 Fleks-knapper*
7 Objektiv
8 Dæksel til batterikammer/
hukommelseskort
* I dette dokument kaldes fleks-knapperne nogle gange "fleks-knap 1" til
"fleks-knap 4" i rækkefølgen oppefra og ned.
Indledning
5
Brug af skærmen
Batteriniveau
• S: Batteriet har tilstrækkelig kapacitet.
• U: Batteriniveauet er lavt.
999
29m 0s
Antal billeder, der
kan tages
Maksimal
videooptagetid
Fleks-knapper
Tryk for at vælge et element, der vises på skærmen.
6
Indledning
Gør dig klar
Forbered dig sammen med en voksen.
Isætning af batteriet og hukommelseskortet
1
Åbn dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet.
1
2
2
3
Sæt batteriet og hukommelseskortet i.
1
2
3
• Vend batteriets positive og negative poler korrekt, flyt den gule
batterilås (1), og sæt batteriet helt i (2).
• Vend hukommelseskortet korrekt, og skub det ind på
hukommelseskortpladsen, til det klikker på plads (3).
• Første gang du sætter et hukommelseskort, der har været brugt i
en anden enhed, i dette kamera, skal du formatere det med
menuen Kameraindstillinger M [Formater kort].
7
3
Luk dækslet til batterikammeret/
hukommelseskortet.
• Læg dækslet helt fladt i pilens retning (1),
og skub det helt på plads (2).
1
2
Bemærkninger om åbning og lukning af dækslet til
batterikammeret/hukommelseskortet
• Kontroller, at kameraet og dine hænder ikke er våde.
• Kontroller, at der ikke er snavs osv. på indersiden af dækslet til
batterikammeret/hukommelseskortet.
• Kontrollér, at dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet er helt
lukket.
Udtagning af batteriet eller hukommelseskortet
Sluk kameraet, kontrollér, at tændt-lampen og skærmen er slukket, og åbn
derefter dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet.
• Flyt den gule batterilås for at skubbe batteriet ud.
• Tryk forsigtigt ned på hukommelseskortet i kameraet, så det skydes
delvist ud.
• Vær forsigtig, når du håndterer kameraet, batteriet og
hukommelseskortet, umiddelbart efter kameraet har været i brug, da
delene kan være varme.
8
Gør dig klar
Opladning af batteriet
1
Brug USB-kablet (medfølger) til at slutte
opladningsadapteren til kameraet med batteriet sat i.
Opladningsadapter
2
Sæt opladningsadapterens stik i en stikkontakt.
• En stikadapter er monteret afhængig af det land eller område, hvor
kameraet er købt. Stikadapterens form afhænger af det land eller
område, hvor kameraet er købt.
• Batteriet oplades, og ladelampen blinker.
• Når batteriet er fuldt opladet, slukkes ladelampen.
3
Tag opladningsadapteren ud af stikkontakten, og tag
derefter USB-kablet ud.
Gør dig klar
9
Bemærkninger om opladning og udskiftning af batteriet
• Batteriet må kun oplades og udskiftes af en voksen.
• Brug ikke et andet USB-kabel end UC-E21. Det kan medføre
overophedning, brand eller elektrisk stød.
• Kontrollér stikkenes form og retning, og sæt ikke stik skråt i og tag dem
ikke skråt ud.
• Brug under ingen omstændigheder en lysnetadapter af et andet
mærke eller model end EH-73P opladningsadapteren, og brug ikke en
USB-AC-adapter eller en batterioplader til en mobiltelefon, som kan
købes i almindelig handel. Manglende overholdelse af denne
forholdsregel kan medføre overophedning eller beskadigelse af
kameraet.
• Se oplysningerne i "For din sikkerheds skyld" (side 23) og
"Vedligeholdelse af produktet" (side 34).
10
Gør dig klar
Indstilling af kameraet
Når du tænder kameraet for første gang, vises skærme til f.eks. indstilling af
displaysprog og kameraets ur.
1
Tryk på afbryderen for at
tænde kameraet.
2
Tryk på J eller K på
multivælgeren for at markere
et sprog, og tryk på O.
Sprog/Language
• De viste sprog afhænger af
landet eller området.
3
Dansk
Tryk på R [Ja].
Indstil klokkeslæt og dato?
Ja
Nej
4
Vælg et datoformat.
Gør dig klar
11
5
Indstil dato og klokkeslæt, og
tryk på O.
Dato og klokkeslæt
• Brug J eller K til at vælge et felt,
D
M
Å
t
m
og brug derefter H eller I til at
indstille dato og klokkeslæt.
• Vælg minutfeltet, og tryk på O
for at bekræfte indstillingen.
• Tryk på m for at få vist m på skærmen og aktivere sommertid. Tryk
på m igen for at deaktivere sommertid.
01
01
2019
00
00
6
Tryk på R [Ja], når bekræftelsesdialogboksen vises.
7
Brug J eller K til at vælge
skærmdesignet, og tryk på
O.
8
Menu-baggrund
Læs meddelelserne om
vandtæthed, og tryk på K.
Forholdsregl. v. brug u. vand
9
Læs meddelelsen på skærmen
til højre, og tryk på O.
• Skærmen til optagelse af billeder
vises.
12
Gør dig klar
Når det er helt tørt, skal du
tørre resterende vand af med
en klud på de viste steder.
A Optag
Sådan tager du billeder
1
Hold kameraet, og ret det
mod motivet, så du kan se det
på skærmen.
• Før den ene hånd gennem
remmen, og hold kameraet helt
stille i begge hænder.
• Pas på ikke at dække
flashen eller objektivet
med fingrene.
2
Tryk let på
udløserknappen (halvt
ned).
• Kameraet fokuserer.
500
25m 0s
3
Tryk udløserknappen helt
ned.
• Kameraet tager et billede.
1/250
F3.3
13
Brug af zoom
H: Optager et større motiv.
I: Optager et bredere motiv.
500
25m 0s
Optagelse af videoer
1
Når A vises nederst til højre
på skærmen, skal du rette
kameraet mod motivet, så du
ser det på skærmen.
• Pas på, at du ikke dækker
mikrofonen til.
2
Tryk på b-knappen (e
videooptageknap).
• Kameraet begynder at optage en
video.
500
25m 0s
3
Tryk på b-knappen (e videooptageknap) igen.
• Kameraet stopper med at optage en video.
14
A Optag
B Vis
Visning af billeder
1
Tryk på c-knappen (optage-/
billedvisningsindstilling).
• B vises nederst til højre på
skærmen.
• Det sidste billede, du har taget,
vises.
500
25m 0s
15/11/2019
15:30
10
2
Tryk på J eller K på
multivælgeren for at få vist det
foregående eller næste billede.
• Hvis du trykker på c-knappen
igen, vises A nederst til højre på
skærmen, og kameraet vender
tilbage til optageskærmen.
15/11/2019
15:30
10
15
Sådan ser du videoer
Få vist den video, du har optaget, og tryk
på H for at starte afspilningen.
Du kan trykke på H eller I under
videoafspilning for at ændre lydstyrken.
15/11/2019
15:30
20s
Guide til videoafspilning
Sletning af billeder
1
Find det billede, du vil slette,
og tryk på n.
15/11/2019
15:30
10
2
Tryk på n [Slet kun dette
billede].
• Tryk på j, hvis du vil afslutte
uden at slette billedet.
Slet
Slet kun dette billede
Slet valgte billeder
Slet alle billeder
3
Tryk på R [Ja].
• Hvis du sletter et billede, kan det
ikke gendannes.
Slet 1 billede?
Ja
Nej
16
B Vis
Mere sjov
De vigtigste ting du kan gøre under optagelse
1
2
3
4
500
25m 0s
1 A Giver dig mulighed for let at tage smukke billeder.
2 Z x [Flash]: Giver dig mulighed for at indstille flashen.
i [Selvudløser]: Giver dig mulighed for at bruge selvudløseren.
3
g g [Vælg en stil]: Giver dig mulighed for at optage med
indstillinger, der er egnede til den valgte stil.
A [Udsmyk]: Giver dig mulighed for at tilføje rammer til billeder.
d [Skift farver]: Giver dig mulighed for at ændre lysstyrken.
4
l
u [Skift lyde]: Giver dig mulighed for at indstille lukkerlyden og
knaplyden.
C [Vælg en størrelse]: Giver dig mulighed for at indstille den
størrelse, billeder gemmes i.
l [Kameraindstillinger]: Giver dig mulighed for at ændre
kameraets indstillinger.
Hvis du vælger l M [Kameraindstillinger] M Indstil [Menuen
Forandring] til [Til], bliver alle funktioner tilgængelige.
17
Optag under vand (g M g M J)*
Du kan nedsænke kameraet i vand og tage
billeder.
Indstillingerne ændres automatisk, så de
passer til optagelse under vand.
Spejl (g M g M L)
Du kan tage lodret eller vandret
symmetriske billeder, som om et spejl er
placeret midt på skærmen.
Udsmyk (g M A)
Du kan tilføje en ramme omkring dine
billeder.
Du kan vælge mellem 10 rammedesigns.
* Læs omhyggeligt "<Vigtigt> Bemærkninger om stødsikkerhed,
vandtæthed, støvtæthed og kondensdannelse" (side 28), før du bruger
kameraet under vand. Læs omhyggeligt "Rengøring efter brug af
kameraet under vand" (side 39), når du har brugt kameraet under vand, og
gør kameraet rent.
18
Mere sjov
De vigtigste ting du kan gøre under visning
1
2
3
4
15/11/2019
15:30
10
1 V E [Del beskeder]: Giver dig mulighed for at tilføje beskeder til
billeder. Du kan også svare på beskeder.
V [Leg med billeder]: Giver dig mulighed for at redigere
billeder.
A [Vurdering] eller I [Favoritter]: Giver dig mulighed for at
beskytte billeder mod at blive slettet ved et uheld.
2 Z G [Vis efter dato]: Giver dig mulighed for at se billeder ved at
vælge en dato.
m [Lysbilledshow]: Giver dig mulighed for at vise billeder i
rækkefølge.
3
4
n
Giver dig mulighed for at slette billeder.
l
E [Markér til overførsel]: Giver dig mulighed for at vælge
billeder til overførsel til en smartenhed.
y [Retoucher]: Giver dig mulighed for at kopiere eller rotere
billeder.
l [Kameraindstillinger]: Giver dig mulighed for at ændre
kameraets indstillinger.
Hvis du vælger l M [Kameraindstillinger] M Indstil [Menuen
Forandring] til [Til], bliver alle funktioner tilgængelige.
Mere sjov
19
Tilføj makeup (V M V M K)
Du kan lege med at ændre effekter ved f.eks.
at tilføje rouge og foundation og gøre øjne
større.
Arranger billeder (V M V M p)
Du kan arrangere fire optagne billeder i ét
billede.
Stemple (V M V M G)
Du kan tilføje stempler til billeder.
Du kan gøre stempler store eller små og
flytte dem hen, hvor du vil have dem.
Lysbilledshow (Z M m)
Du kan afspille sjove lysbilledshow med animerede figurer og musik.
20
Mere sjov
Tilslutning til en smartenhed
Installation af appen SnapBridge
Hvis du opretter trådløs forbindelse mellem kameraet og en
smartenhed med appen SnapBridge installeret, kan du sende
billeder og videoer, der er taget med kameraet til
smartenheden. Du kan også bruge smartenheden til at
fjernstyre kameraet og tage billeder.
• Download appen fra Apple App Store® til iOS og fra Google Play™ til
Android™. "Appen SnapBridge 360/170" kan ikke bruges sammen
med dette kamera.
• Besøg det relevante downloadsted for at få flere oplysninger om
understøttede operativsystemversioner.
• Se den dokumentation, der følger med smartenheden, for at få
oplysninger om brugen af smartenheden.
21
Forbindelse af kameraet og en smartenhed
• Sæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads i kameraet.
• Kontrollér, at kameraets og smartenhedens resterende batteriniveau er
tilstrækkeligt.
• Aktivér Bluetooth på smartenheden.
1
Tryk på l, og tryk derefter på
l [Kameraindstillinger] M
C [Netværksmenu] M
V [Tilslut til smartenhed].
500
25m 0s
2
Start appen SnapBridge, når
dialogboksen til højre vises.
App
SnapBridge
Kamera
Camera name_XXXXXXXX
Gå til appbutikken, og søg efter
SnapBridge på din smart-enhed.
Åbn SnapBridge-appen, når den
er installeret.
• Følg vejledningen, der vises på kameraet og i appen SnapBridge.
• Se "Tilslutning til en smartenhed (SnapBridge)"
i "Online-brugervejledning" (side 2) for at få flere oplysninger om
tilslutning.
• Se "SnapBridge Online-hjælp" (side 2) for at få flere oplysninger om
brugen af SnapBridge.
22
Tilslutning til en smartenhed
For din sikkerheds skyld
For din sikkerheds skyld
For at undgå beskadigelse af ejendom eller tilskadekomst for dig selv og andre skal du læse
"For din sikkerheds skyld" i sin helhed før anvendelse af dette produkt.
Opbevar disse sikkerhedsanvisninger på et sted, hvor alle, der anvender dette produkt, har
adgang til dem.
FARE
Manglende overholdelse af anvisninger
markeret med dette ikon medfører en høj
risiko for dødsfald eller alvorlig
tilskadekomst.
ADVARSEL
Manglende overholdelse af anvisninger
markeret med dette ikon kan medføre
dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.
FORSIGTIG
Manglende overholdelse af anvisninger
markeret med dette ikon kan medføre
tilskadekomst eller beskadigelse af ejendom.
ADVARSEL
• Må ikke anvendes, mens du går eller betjener et køretøj. Manglende overholdelse
af denne forholdsregel kan medføre ulykker eller andre skader.
• Du må ikke skille dette produkt ad eller ændre det. Rør ikke ved indvendige
dele, der bliver synlige som følge af, at du taber produktet, eller der sker andre
uheld. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød eller
anden tilskadekomst.
• Hvis du observerer noget unormalt, som hvis det begynder at ryge fra
produktet, det bliver varmt, eller der forekommer usædvanlige lugte, skal du
omgående frakoble det genopladelige batteri eller strømkilden. Fortsat brug kan
medføre brand, forbrændinger eller andre skader.
• Håndtér ikke stikket med våde hænder. Manglende overholdelse af denne
anvisning kan medføre brand eller elektrisk stød.
• Produktet må ikke være i berøring med din hud i længere tid, når det er tændt
eller sat til. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger
ved lav temperatur.
23
• Anvend ikke dette produkt i nærheden af brændbart støv eller brændbar gas
såsom propan, benzin eller aerosoler. Manglende overholdelse af denne anvisning
kan medføre eksplosion eller brand.
• Ret ikke flashen mod føreren af et motorkøretøj. Manglende overholdelse af
denne anvisning kan medføre ulykker.
• Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn. Manglende overholdelse af denne
anvisning kan medføre tilskadekomst eller funktionsfejl ved produktet. Desuden skal du
være opmærksom på, at små dele udgør kvælningsfare. Hvis et barn sluger dele af dette
produkt, skal du omgående søge lægehjælp.
• Vikl, sno eller drej ikke remmene rundt om din hals. Manglende overholdelse af
denne anvisning kan medføre ulykker.
• Anvend ikke genopladelige batterier, opladere, lysnetadaptere eller USBkabler, der ikke er specifikt beregnet til brug med dette produkt. Ved
anvendelse af genopladelige batterier, opladere, lysnetadaptere og USBkabler, der er beregnet til brug med dette produkt, må du ikke:
- Beskadige, ændre, rykke hårdt i eller bøje ledninger eller kabler, placere
dem under tunge genstande eller udsætte dem for varme eller åben ild.
- Anvend rejsekonvertere eller adaptere, der er beregnet til at konvertere fra
én spænding til en anden, eller anvend dem med jævnstrøm-tilvekselstrømsomformere.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller elektrisk stød.
• Håndtér ikke stikket under opladning af produktet, og anvend ikke
lysnetadapteren i tordenvejr. Manglende overholdelse af denne anvisning kan
medføre elektrisk stød.
• Må ikke håndteres med de bare hænder på steder, der udsættes for meget høje
eller meget lave temperaturer. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan
medføre forbrændinger eller forfrysninger.
FORSIGTIG
• Efterlad ikke objektivet, mens det peger i retning af solen eller en anden stærk
lyskilde. Lys fokuseret af objektivet kan medføre brand i eller beskadigelse af
produktets indvendige dele. Ved optagelse af motiver i modlys skal du sørge for, at solen
ikke kommer ind i billedet.
• Sluk dette produkt, når anvendelse af det er forbudt. Deaktivér de trådløse
funktioner, når anvendelse af trådløst udstyr er forbudt. De radiofrekvenser, som
produktet udsender, kan forstyrre udstyr ombord på fly eller hospitaler eller i andre
medicinske faciliteter.
• Fjern det genopladelige batteri, og kobl lysnetadapteren fra, hvis dette
produkt ikke skal anvendes i længere tid. Manglende overholdelse af denne
anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved produktet.
24
For din sikkerheds skyld
• Lad ikke flashen gå af, når den rører ved eller er i nærheden af din hud eller
andre genstande. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
forbrændinger eller brand.
• Efterlad ikke produktet på steder, hvor det udsættes for meget høje
temperaturer i længere tid, såsom i et lukket køretøj eller i direkte sollys.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved
produktet.
• Transportér ikke kameraet med et stativ eller lignende tilbehør monteret.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst eller
funktionsfejl ved produktet.
FARE i forbindelse med batterier
• Håndtér ikke genopladelige batterier forkert. Manglende overholdelse af følgende
anvisninger kan medføre lækage i, overophedning af, brud på eller brand i de
genopladelige batterier:
- Anvend kun genopladelige batterier, der er godkendt til brug i dette produkt.
- Udsæt ikke de genopladelige batterier for åben ild eller overdreven varme.
- Må ikke skilles ad.
- Kortslut ikke polerne ved at lade dem berøre halskæder, hårnåle eller andre
metalgenstande.
- Udsæt ikke de genopladelige batterier eller de produkter, de sidder i, for kraftige
fysiske stød.
• Må kun oplades som angivet. Manglende overholdelse af denne anvisning kan
medføre lækage i, overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier.
• Hvis væske fra det genopladelige batteri kommer i kontakt med øjnene, skal
du skylle med rigelige mængder rent vand og øjeblikkeligt søge lægehjælp.
Hvis du forhaler forholdsreglerne, kan det medføre øjenskader.
ADVARSEL i forbindelse med batterier
• Opbevar genopladelige batterier utilgængeligt for børn. Hvis et barn sluger et
genopladeligt batteri, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
• Nedsænk ikke genopladelige batterier i vand, og udsæt dem ikke for regn.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved
produktet. Tør med det samme produktet af med et håndklæde eller lignende klæde,
hvis det bliver vådt.
• Indstil brugen, hvis du oplever ændringer i de genopladelige batterier, såsom
misfarvning eller misformethed. Indstil opladningen af genopladelige
batterier af typen EN-EL19, hvis de ikke lader op inden for det angivne tidsrum.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre lækage, overophedning,
brud eller brand i batterierne.
For din sikkerheds skyld
25
• Når der ikke længere er brug for genopladelige batterier, skal du isolere
polerne med tape. Det kan medføre overophedning af, brud på eller brand i polerne,
hvis metalgenstande rører ved dem.
• Hvis væske fra et genopladeligt batteri kommer i kontakt med en persons hud
eller tøj, skal du øjeblikkeligt skylle det pågældende område med rigelige
mængder vand. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
hudirritation.
26
For din sikkerheds skyld
Bemærkninger
Meddelelser til kunder i Europa
ADVARSEL: DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN
UKORREKT TYPE.
Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal indleveres separat.
Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:
• Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg for
denne slags affald. Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
• Separat indlevering og genbrug hjælper med til at bevare naturlige
ressourcer og forebygger negative konsekvenser for folkesundhed og miljø,
der kan opstå som følge af forkert bortskaffelse.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale
myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.
AFSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
Dette symbol på batteriet indikerer, at batteriet skal bortskaffes separat.
Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:
• Alle batterier, hvad enten de er mærket med dette symbol eller ej, er
beregnet til separat indsamling ved et passende indsamlingspunkt. Smid ikke
batteriet ud sammen med husholdningsaffald.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale
myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.
For din sikkerheds skyld
27
<Vigtigt> Bemærkninger om stødsikkerhed,
vandtæthed, støvtæthed og kondensdannelse
• Den stødsikkerhed, vandtæthed og støvtæthed, der er beskrevet her, garanterer ikke, at
kameraet forbliver fuldstændigt vandtæt eller fri for skader og problemer under alle
forhold.
• Udsæt ikke kameraet for kraftige stød, vibrationer eller tryk ved at tabe det, slå på det eller
placere en tung genstand på det. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan
medføre, at kameraet ændrer form, hvilket kan få vand til at sive ind eller beskadige de
lufttætte pakninger, hvilket resulterer i fejlfunktion.
• Din Nikon-garanti dækker muligvis ikke problemer, der er forårsaget af indtrængen af
vand i kameraet som følge af forkert håndtering af kameraet.
Bemærkninger om slagfasthed
Dette kamera har bestået Nikons interne test (faldtest fra en højde på 180 cm på en 5 cm tyk
krydsfinerplade) i overensstemmelse med standarden MIL-STD 810G med ændring
1 Metode 516.7-Shock*.
Ændring af udseendet, f.eks. maling, der skaller af, eller deformering, indgår ikke i Nikons
interne test.
* Det amerikanske forsvarsministeriums testmetodestandard. Denne test er defineret ved at
forberede 5 kameraer og sikre, at testen bestås inden for 5 kameraer, der falder i 26 retninger
(8 hjørner, 12 kanter og 6 flader) fra en højde på 122 cm.
Bemærkninger om vandtæthed og støvtæthed
Kameraet er klassificeret svarende til IEC/JIS-vandtæthedsgrad 8 (IPX8) og IEC/
JIS-støvtæthedsgrad 6 (IP6X), og det kan tage billeder under vand ned til en dybde på 10 m i
60 minutter.*
* Denne klassifikation betyder, at kameraet er konstrueret til at modstå det angivne vandtryk i det
angivne tidsrum, når kameraet bruges i overensstemmelse med de metoder, der er defineret af
Nikon.
• Dette kameras vandtæthed er kun testet i ferskvand (swimmingpools, floder og søer) og
saltvand.
• Kameraets indvendige dele er ikke vandtætte. Vand, der trænger ind i kameraet, kunne
forårsage, at komponenterne ruster, hvilket betyder høje reparationsomkostninger eller
uoprettelig beskadigelse.
• Tilbehør er ikke vandtæt.
B
Forholdsregler ved rengøring
• Stik ikke spidse genstande ind i mikrofon- eller højttaleråbningerne. Vandtætheden nedsættes,
hvis kameraet beskadiges indvendigt.
• Brug ikke sæbe, neutrale rengøringsmidler eller kemikalier såsom benzen.
28
For din sikkerheds skyld
Bemærkninger om stødsikkerhed, vandtæthed og
støvtæthed
• Kameraet må ikke tabes, rammes med en hård genstand såsom en sten eller smides mod
en vandoverflade.
• Udsæt ikke kameraet for stød, når du bruger det under vandet.
- Udsæt ikke kameraet for vandtryk ved at udsætte det for strømfald eller vandfald.
- Udsæt ikke kameraet for dybder over 10 m under vandet.
- Sørg for ikke at tabe kameraet under vandet. Kameraet flyder ikke oven på vandet.
• Brug ikke kameraet under vandet i 60 minutter eller længere i træk.
• Sæt ikke et vådt hukommelseskort eller batteri i kameraet.
- Åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet, når kameraet er vådt, eller
dine hænder er våde. Dette kan få vand til at sive ind i kameraet eller resultere i
fejlfunktion.
• Åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet under vandet.
• Hvis der sidder fugt såsom vanddråber på
ydersiden af kameraet eller under dækslet
til batterikammeret/hukommelseskortet,
skal du straks tørre det af med en blød, tør
klud.
- Hvis et fremmedlegeme sidder fast på
ydersiden af kameraet eller inde under
dækslet til batterikammeret/
hukommelseskortet, skal du straks
fjerne det med en pustebørste eller en
blød klud.
- Hvis der sidder fremmedlegemer på den
Vandtæt pakning
vandtætte pakning under dækslet til
batterikammeret/hukommelseskortet, skal de
fjernes med den medfølgende børste. Brug ikke
den medfølgende børste til andet end rengøring
af den vandtætte pakning.
• Efterlad ikke kameraet i kolde omgivelser eller varme
omgivelser på 40°C eller mere i længere tid.
- Dette kan medføre en forringelse af kameraets
vandtæthed.
- Når du bruger kameraet under vand, skal du kontrollere, at vandets temperatur er
mellem 0°C og 40°C.
• Brug ikke kameraet ved varme kilder.
For din sikkerheds skyld
29
Før brug af kameraet under vand
Kontrollér nedenstående punkter, før du bruger kameraet under vandet.
• Kontrollér, at der ikke er fremmedlegemer på indersiden af dækslet til batterikammeret/
hukommelseskortet.
• Kontrollér, at den vandtætte pakning i dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet
ikke er revnet eller deformeret.
- Kontrollér, at den vandtætte pakning er fastgjort til kameraet.
• Kontrollér, at dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet er helt lukket.
- Skub til dækslet, til det låses på plads med et klik.
Bemærkninger om driftstemperatur, luftfugtighed og
kondens
Betjeningen af dette kamera er testet ved temperaturer fra –10°C til +40°C.
Når du bruger kameraet i kolde egne eller i store højder, skal du overholde følgende
forholdsregler.
• Batteriets ydeevne forringes midlertidigt i kolde omgivelser. Hold kameraet og
batterierne varme under tøjet før brug.
• Kameraets ydelse kan blive forringet midlertidigt, hvis det udsættes for ekstrem kulde i en
længere periode. For eksempel kan skærmen forekomme mørkere end normalt
umiddelbart efter, at kameraet tændes, eller der kan dannes residualbilleder.
● Forhold i omgivelserne, der kan forårsage kondensering
Der kan opstå dug (kondens) på indersiden af skærmen eller objektivet ved store
temperaturændringer eller høj luftfugtighed, f.eks. under de miljømæssige forhold, der er
beskrevet nedenfor. Dette er ikke en fejlfunktion eller defekt ved kameraet.
• Kameraet nedsænkes pludseligt i koldt vand efter at have været i varme omgivelser på
land.
• Kameraet placeres et varmt sted, f.eks. i en bygning, efter at have været i kolde
omgivelser udendørs.
• Dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet åbnes eller lukkes i omgivelser med høj
luftfugtighed.
● Reduktion af kondensering
• Åbn dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet, læg kameraet og et almindeligt
tørremiddel i en beholder som f.eks. en plastikpose, og forsegl beholderen.
Der er mindre risiko for, at kondensering opstår, hvis luftfugtigheden inde i kameraet
reduceres.
• Undgå at opbevare kameraet på steder, hvor det kan blive varmt (f.eks. i direkte sollys), før
det bruges under vand.
Hvis du nedsænker kameraet under vand, mens det er varmt, kan den pludselige
temperaturændring forårsage kondensering.
30
For din sikkerheds skyld
● Fjernelse af dug
• Sluk kameraet, og åbn dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet, mens du
opholder dig på et sted, hvor den omgivende temperatur er stabil (undgå steder med
høj temperatur, høj luftfugtighed, sand eller støv).
Du får duggen til at forsvinde ved at tage batteriet og hukommelseskortet ud og lade
dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet være åbent, så kameraet kan tilpasse sig
til omgivelsernes temperatur.
Eftersyn og reparation
• Hvis kameraet udsættes for stød, anbefales det at få kontrolleret vandtætheden af
forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant (mod betaling).
• Kontakt forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, hvis den vandtætte
pakning begynder at blive forringet. Den vandtætte paknings vandtæthed kan begynde
at blive forringet efter et år.
• Hold omgående op med at bruge kameraet, hvis der trænger vand ind i det, og indlever
det til en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
For din sikkerheds skyld
31
Bemærkninger om trådløse
kommunikationsfunktioner
Restriktioner for trådløse enheder
Den trådløse transceiver i dette produkt overholder reglerne for trådløs kommunikation i
salgslandet og er ikke beregnet til brug i andre lande (varer købt i EU eller EFTA kan bruges
overalt i EU og EFTA). Nikon påtager sig ikke ansvar for brug i andre lande. Brugere, der ikke
kender det oprindelige salgsland, bør rådføre sig med sit lokale Nikon-servicecenter eller en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Denne begrænsning gælder kun for de trådløse
funktioner og ikke anden brug af produktet.
Sikkerhed
Selvom en af fordelene ved dette produkt er, at det giver andre mulighed for frit at oprette
forbindelse med henblik på trådløs udveksling af data overalt inden for dets rækkevidde, kan
følgende ske, hvis sikkerhed ikke er aktiveret:
• Datatyveri: Tredjeparter med ond hensigt kan opsnappe trådløse transmissioner og
stjæle brugeridentiteter, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
• Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværket og ændre data
eller udføre andre handlinger med ond hensigt. Bemærk: Den måde, trådløse netværk er
udviklet på, kan gøre det muligt at foretage specialiserede angreb med henblik på
uautoriseret adgang, også selvom sikkerhed er aktiveret. Nikon er ikke er ansvarlig for
data- eller informationslækager, der kan opstå under dataoverførsel.
• Søg ikke adgang til andre netværk end dem, du har tilladelse til at bruge, selvom de vises
på din smartphone eller tablet. Det kan blive opfattet som uautoriseret adgang. Søg kun
adgang til netværk, du har tilladelse til at bruge.
Håndtering af personlig information og ansvarsfraskrivelse
• Brugerinformation, som er registreret og konfigureret på produktet, herunder
indstillinger for trådløs LAN-forbindelse og andre personlige oplysninger, kan blive udsat
for ændringer og tab som følge af betjeningsfejl, statisk elektricitet, uheld, funktionsfejl,
reparation eller anden håndtering. Sørg for altid at have særskilte kopier af vigtig
information. Nikon er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tabt fortjeneste
som følge af ændring eller tab af indhold, der ikke kan henføres til Nikon.
• Før du kasserer dette produkt eller overdrager det til en ny ejer, anbefales det at bruge
menuen Kameraindstillinger M [Nulstil alle] til at slette alle brugeroplysninger, der er
registreret og konfigureret i produktet, herunder indstillinger for trådløs LAN-forbindelse
og andre personlige oplysninger.
• Nikon er ikke ansvarlig for skader som følge af tredjeparters uautoriserede brug af dette
produkt, hvis produktet bliver stjålet eller mistes.
32
For din sikkerheds skyld
Forholdsregler ved eksport eller medbringning af dette produkt til udlandet
Dette produkt er underlagt de amerikanske eksportbestemmelser (EAR). Den amerikanske
regerings tilladelse er ikke nødvendigt ved eksport til andre lande end de følgende, der i
skrivende stund er underkastet embargo eller særlige kontroller: Cuba, Iran, Nordkorea,
Sudan og Syrien (denne liste kan ændres).
Bemærkninger til kunder i Europa
Overensstemmelseserklæring (Europa)
Nikon Corporation erklærer hermed, at radioudstyret af typen COOLPIX W150 er i
overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
Du kan finde EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd på følgende internetadresse:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1838.pdf.
• Maksimal udladningseffekt:
- Wi-Fi: 12,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 3,5 dBm (EIRP)
• Driftfrekvens:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanaler)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
For din sikkerheds skyld
33
Vedligeholdelse af produktet
Følg nedenstående forholdsregler samt advarslerne i "For din sikkerheds skyld" (side 23-26) og
"<Vigtigt> Bemærkninger om stødsikkerhed, vandtæthed, støvtæthed og kondensdannelse"
(side 28-31), når du bruger eller opbevarer enheden.
Kameraet
Undgå stød og anden kraftig påvirkning af kameraet
Kameraet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis det udsættes for kraftige stød eller vibration.
Undgå at røre ved eller trykke på objektivet.
Undgå pludselige temperaturændringer
Pludselige temperaturændringer, f.eks. hvis du går ind eller ud af en opvarmet bygning på
en kold dag, kan forårsage kondensdannelse i kameraet. Anbring kameraet i en bæretaske
eller i en bærepose, før det udsættes for pludselige temperaturændringer, så kondens i
kameraet undgås.
Undgå kraftige magnetfelter
Kameraet må ikke bruges eller opbevares i nærheden af udstyr, der genererer kraftig
elektromagnetisk stråling eller kraftige magnetfelter. Ellers kan du miste data, eller der kan
opstå funktionsfejl på kameraet.
Ret ikke objektivet mod stærke lyskilder i længere tid
Objektivet må ikke rettes mod solen eller andre stærke lyskilder i længere tid ad gangen
under brug eller opbevaring af kameraet. Stærkt lys kan medføre forringelse af
billedsensoren eller give en hvid, sløret effekt på billeder.
Sluk kameraet, før du fjerner eller afbryder strømkilden eller tager
hukommelseskortet ud
Du må ikke fjerne batteriet, mens kameraet er tændt, eller mens billeder gemmes eller
slettes. Pludselig afbrydelse af strømmen kan medføre tab af data eller beskadige
hukommelseskortet eller det interne kredsløb.
Bemærkninger om skærmen
• Skærme (inkl. elektroniske søgere) er konstrueret med meget høj præcision; mindst
99,99% af kameraets pixels er effektive, mens kun 0,01% mangler eller er defekte. Derfor
er der ikke tale om en funktionsfejl, og det har ingen indflydelse på de billeder, der tages
med denne enhed, hvis der findes nogle få pixels på skærmene, som altid lyser (hvid, rød,
blå eller grøn), eller som slet ikke lyser (sort).
• Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
• Tryk ikke hårdt på skærmen. Det kan beskadige skærmen eller medføre funktionsfejl. Hvis
skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset, og undgå at få
væsken med flydende krystal fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden.
34
For din sikkerheds skyld
Batteriet
Forholdsregler ved brug
• Bemærk, at batteriet kan blive varmt efter brug.
• Brug ikke batteriet, når temperaturen er under 0°C eller over 40°C. Det kan medføre
skader eller funktionsfejl.
• Hvis du bemærker noget unormalt, f.eks. kraftig varme, røg eller en usædvanlig lugt fra
batteriet, skal du straks stoppe brugen og kontakte forhandleren eller en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
• Når batteriet er taget ud af kameraet eller batteriopladeren (ekstraudstyr), skal det lægges
i en plastikpose eller lignende for at isolere det.
Opladning af batteriet
Kontrollér batteriniveauet, før du bruger kameraet, og udskift eller oplad batteriet, hvis det er
nødvendigt.
• Oplad batteriet indendørs ved en temperatur på mellem 5°C og 35°C før brug.
• En høj batteritemperatur kan forhindre, at batteriet oplades korrekt eller fuldstændigt, og
det kan forringe batteriets ydeevne. Bemærk, at batteriet kan blive varmt efter brug. Vent
med at oplade batteriet, til det er afkølet.
Når batteriet, der er sat i dette kamera, oplades vha. opladningsadapteren eller en
computer, oplades batteriet ikke ved batteritemperaturer på under 5°C eller over 55°C.
• Når batteritemperaturen er mellem 45°C og 55°C, kan ladekapaciteten blive reduceret.
• Fortsæt ikke med at oplade batteriet, efter at det er fuldt opladet, da dette reducerer
batteriets ydeevne.
• Batteriets temperatur kan stige under opladningen. Dette er imidlertid ikke en
funktionsfejl.
Medbring ekstra batterier
Du bør om muligt medbringe ekstra batterier, når du tager billeder ved vigtige
begivenheder.
Brug af batteriet, når det er koldt
Når det er koldt, nedsættes batteriernes kapacitet. Hvis et næsten opbrugt batteri anvendes
ved lav temperatur, kan kameraet måske ikke tændes. Opbevar ekstra batterier på et lunt
sted, og skift batteri efter behov. Når et koldt batteri bliver varmt, kan det genvinde en del af
sin ydeevne.
Batteriets poler
Snavs på batteriets poler kan bevirke, at kameraet ikke fungerer. Hvis batteriets poler bliver
snavsede, skal du aftørre dem med en ren og tør klud før brug.
For din sikkerheds skyld
35
Opladning af et afladet batteri
Hvis kameraet tændes eller slukkes, mens der er sat et opbrugt batteri i kameraet, kan
batteriets levetid blive afkortet. Oplad det opbrugte batteri før brug.
Opbevaring af batteriet
• Tag altid batteriet ud af kameraet eller batteriopladeren (ekstraudstyr), når kameraet ikke
bruges. Der trækkes små mængder strøm fra batteriet, mens det sidder i kameraet, også
selvom kameraet ikke bruges. Det kan medføre, at batteriet aflades for meget og helt
holder op med at fungere.
• Det anbefales at oplade et opbrugt batteri inden for seks måneder. Når batterier
opbevares i længere tid, skal de genoplades mindst hver sjette måned, og kameraet skal
bruges, til indikatoren for batteriniveau er U, før det lægges væk igen.
• Læg batteriet i en plastikpose eller lignende for at isolere det, og opbevar det et køligt
sted. Batteriet skal opbevares på et tørt sted ved en omgivelsestemperatur på 15°C til
25°C. Batteriet må ikke udsættes for varme eller meget kolde omgivelser.
Batteriets levetid
Hvis et helt opladet batteri hurtigt mister sin kapacitet, når det bruges i stuetemperatur, skal
det udskiftes. Køb et nyt batteri.
Genanvendelse af brugte batterier
Genbrug genopladelige batterier i henhold til lokal lovgivning, idet du sikrer dig, at
batteripolerne forinden er blevet isoleret med tape.
Opladningsadapteren
• Opladningsadapteren EH-73P må kun bruges til kompatible enheder. Den må ikke
bruges til enheder af et andet mærke eller en anden model.
• Brug ikke et andet USB-kabel end UC-E21. Brug af et andet USB-kabel end UC-E21 kan
resultere i overophedning, brand eller elektrisk stød.
• Brug under ingen omstændigheder en lysnetadapter af et andet mærke eller model end
EH-73P opladningsadapteren, og brug ikke en USB-AC-adapter eller en batterioplader til
en mobiltelefon, som kan købes i almindelig handel. Manglende overholdelse af denne
forholdsregel kan medføre overophedning eller beskadigelse af kameraet.
• EH-73P er kompatibel med stikkontakter med vekselstrøm 100–240 V, 50/60 Hz. Ved brug i
andre lande skal du bruge en almindelig stikadapter efter behov. Kontakt dit rejsebureau
for at få yderligere oplysninger om stikadaptere.
• Symbolerne på dette produkt repræsenterer følgende:
D Vekselstrøm, E Jævnstrøm, F Klasse II-udstyr (konstruktionen af produktet er
dobbeltisoleret).
36
For din sikkerheds skyld
Oplysninger og sikkerhedsanvisninger
Vær opdateret – hele tiden
I overensstemmelse med Nikons målsætning "Vær opdateret – hele tiden" om løbende
produktsupport og undervisning er der adgang til oplysninger, der regelmæssigt opdateres, på
følgende websteder:
• Brugere i USA: https://www.nikonusa.com/
• Brugere i Europa: https://www.europe-nikon.com/support/
• Brugere i Asien, Oceanien, Mellemøsten og Afrika: http://www.nikon-asia.com/
Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på
ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få
yderligere oplysninger hos din lokale Nikon-forhandler. Besøg nedenstående websted for at se
kontaktoplysninger.
https://imaging.nikon.com/
Før du tager vigtige billeder
Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f.eks. til bryllupper, eller før du tager kameraet med dig
på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke
gøres ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen
af produktet.
Anvend kun elektronisk tilbehør fra Nikon
Nikon COOLPIX-kameraerne er designet efter de højeste standarder og indeholder komplekse
elektroniske kredsløb. Kun elektronisk tilbehør fra Nikon (herunder batteriopladere, batterier,
opladningsadaptere, lysnetadaptere og USB-kabler), som er godkendt af Nikon specielt til brug
sammen med dette Nikon digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til
dette elektroniske kredsløb.
BRUG AF ELEKTRONISK TILBEHØR FRA ANDRE END NIKON KAN BESKADIGE KAMERAET OG
MEDFØRE, AT NIKONS GARANTI BORTFALDER.
Et holografisk godkendelsesmærke, der angiver, at et tilbehør er et autentisk
Nikon-produkt, er sat på det dedikerede, genopladelige Li-ion-batteri.
Brug af genopladelige li-ion-batterier uden Nikons holografiske
godkendelsesmærke kan forstyrre kameraets funktioner eller medføre, at batteriet
bliver for varmt, antændes, går i stykker eller lækker.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikons tilbehør, kan du kontakte en lokal
Nikon-autoriseret forhandler.
For din sikkerheds skyld
37
Om brugervejledningerne
• Ingen dele af de medfølgende brugervejledninger til dette produkt må gengives, overføres,
omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via
noget medie uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon.
• Illustrationer og skærmindhold i denne brugervejledning kan afvige fra det faktiske produkt.
• Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den
hardware og software, der beskrives i disse brugervejledninger.
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt.
• Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugervejledninger er så nøjagtige og
komplette som muligt. Skulle du finde fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte den
lokale Nikon-repræsentant (se adressen på www.nikon.dk).
Overhold ophavsretlige bekendtgørelser
I henhold til loven om ophavsret må billeder eller optagelser af ophavsretligt beskyttede værker
ikke anvendes uden ophavsretsindehaverens tilladelse. Undtaget herfor er privat brug; bemærk
dog, at selv privat brug kan være begrænset i forbindelse med billeder eller optagelser af
udstillinger eller live-optrædener.
Bortskaffelse af datalagringsudstyr
Bemærk, at sletning af billeder eller formatering af datalagringsudstyr som f.eks. hukommelseskort
eller indbygget hukommelse i kameraet ikke sletter de oprindelige billeddata helt. Det er somme
tider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp af almindelig
software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre misbrug af personlige
billeddata. Det er brugerens ansvar at sikre, at sådanne data holdes fortrolige.
Før du kasserer datalagringsudstyr eller overdrager det til andre, skal du huske at nulstille alle
kameraindstillingerne vha. menuen Kameraindstillinger M [Nulstil alle]. Efter nulstilling skal du
slette alle data på udstyret vha. almindelig software til sletning eller formatere udstyret vha.
menuen Kameraindstillinger M [Formater hukommelse] eller [Formater kort] og derefter fylde
det op igen med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (f.eks. billeder af en blå himmel).
Erstat også billedet i menuen M [Opstartsbillede] M [Til: Billede] med et andet billede på
samme måde, før du kasserer eller videregiver kameraet.
Vær forsigtig, når du destruerer hukommelseskort, så person- eller materialeskade undgås.
Overensstemm.mærkn.
Følg nedenstående fremgangsmåde for at få vist nogle af de
overensstemmelsesmærkninger, som kameraet opfylder.
Skift til optageindstilling eller billedvisningsindstilling M fleks-knap 4 (l) M l
Kameraindstillinger M k Overensstemm.mærkn.
38
For din sikkerheds skyld
Rengøring og opbevaring
Rengøring efter brug af kameraet under vand
Følg nedenstående procedure for at rengøre kameraet med ferskvand senest 60 minutter efter, det
har været brugt under vandet eller ved stranden.
1. Hold dækslet til batterikammeret/
hukommelseskortet lukket, og skyl
kameraet i ferskvand.
• Læg kameraet i en skål med ferskvand i ca.
10 minutter.
• Læg kameraet i ferskvand, og ryst det
tilstrækkeligt i vandet til, at eventuelle
fremmedlegemer fjernes fra kameraet.
• Når kameraet ligger i vandet, kan der kommer nogle få luftbobler ud fra kameraets
drænhuller, f.eks. åbninger i mikrofonen eller højttalerne. Dette er ikke en funktionsfejl.
2. Aftør vanddråber med en blød klud, og lad kameraet tørre på et godt udluftet
sted i skyggen.
• Lad kameraet tørre på en tør klud.
• Tør ikke kameraet med varm luft fra en hårtørrer eller et tørreskab.
3. Når du har kontrolleret, at der ikke er vanddråber på kameraet, kan du åbne
dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet og bruge en blød, tør klud til
forsigtigt at tørre eventuel vand eller sand af, der sidder på den vandtætte
pakning eller inden i kameraet.
• Hvis dækslet lukkes, mens indersiden er våd, kan det føre til kondens eller funktionsfejl.
Rengøring efter brug af kameraet under andre forhold
end under vand
Brug en pustebørste til at fjerne evt. støv eller fnug, som sidder fast på objektivet, skærmen eller
kamerahuset. Du fjerner fingeraftryk eller andre pletter, der ikke kan fjernes med en pustebørste,
ved forsigtigt at aftørre delene med en blød, tør klud. Hvis du trykker for hårdt eller bruger en grov
klud, kan det beskadige kameraet eller forårsage en fejlfunktion.
For din sikkerheds skyld
39
Opbevaring
Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal anvendes i længere tid. Tag kameraet frem mindst en
gang om måneden for at forebygge mug og skimmel.
Tænd kameraet, og udløs lukkeren nogle gange, før kameraet lægges væk igen. Opbevar ikke
kameraet på følgende steder:
• Steder med dårlig ventilation, eller hvor luftfugtigheden kan komme op over 60%
• Steder, der er udsat for temperaturer over 50°C eller under –10°C
• I nærheden af udstyr, som genererer kraftige elektromagnetiske felter, f.eks. et tv eller en
radio
Følg forholdsreglerne for opbevaring af batteriet i "Batteriet" (side 35) i "Vedligeholdelse af
produktet" (side 34).
40
For din sikkerheds skyld
Tekniske bemærkninger
Fejlfinding
Hvis kameraet ikke virker som forventet, skal du kontrollere følgende, før du kontakter en
forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
• Du kan muligvis løse problemet ved at slukke kameraet en enkelt gang.
• Se "Ved problemer" i den detaljerede "Online-brugervejledning" (side 2) og
Nikon-webstedet for dit område, hvis du ikke kan finde det emne, du leder efter.
Problem
Årsag/løsning
Kameraet er tændt, men
reagerer ikke.
• Afvent, at optagelsen slutter.
• Hvis problemet varer ved, skal du slukke kameraet.
Hvis kameraet ikke slukker, skal du tage batteriet eller
batterierne ud af kameraet og sætte det/dem i igen. Hvis du
anvender lysnetadapter, skal du koble den fra og slutte den til
igen.
Bemærk, at selvom du mister data, der aktuelt er ved at blive
optaget, påvirkes allerede optagne data ikke ved fjernelse eller
frakobling af strømkilden.
Kameraet kan ikke tændes.
Batteriet er brugt op.
Kameraet slukkes uden varsel.
• Kameraet slukkes automatisk for at spare strøm (funktionen
autoslukning).
• Kameraet og batteriet fungerer muligvis ikke normalt ved lave
temperaturer.
• Kameraets indre eller batteriet er blevet varmt. Lad kameraet
være slukket, indtil de indvendige dele er kølet af, og prøv
derefter at tænde det igen.
Skærmen er blank.
• Kameraet er slukket.
• Batteriet er brugt op.
• Kameraet slukkes automatisk for at spare strøm (funktionen
autoslukning).
• Kameraet er sluttet til et tv eller en computer.
• Kameraet optager, mens [Vælg en stil] er indstillet til [Optag
med mellemrum].
• Kameraet optager, mens [Vælg en stil] er indstillet til [Tilføj
lysspor].
Kameraet bliver varmt.
Kameraet kan blive varmt, hvis det bruges i længere tid til f.eks.
at optage video, eller hvis det bruges et varmt sted. Dette er
ikke en fejl.
41
Anvendelige hukommelseskort
Kameraet understøtter SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort.
• Hukommelseskort med en SD hastighedsklasse 6 (videohastighedsklasse V6) eller
hurtigere anbefales til optagelse af videoer. Videooptagelsen kan stoppe uventet, hvis du
bruger et hukommelseskort med en lavere hastighedsklasse.
• Hvis du bruger en kortlæser, skal du sørge for, at den er kompatibel med dit
hukommelseskort.
• Kontakt producenten for at få oplysninger om funktioner, betjening og begrænsninger
ved brug.
Oplysninger om varemærker
• Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
• Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc.
og enhver anvendelse af sådanne mærker hos Nikon Corporation er under licens.
• Apple®, App Store®, Apple-logoerne, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® og
iBooks er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre
lande.
• Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.
Android-robotten reproduceres eller ændres baseret på værker, der er udviklet og delt af
Google, og bruges i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i Creative Commons
Attribution 3.0-licens.
• iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. i USA og/
eller andre lande og bruges under licens.
• Adobe, Adobe-logoet, Acrobat og Reader er enten varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
• SDXC-, SDHC- og SD-logerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
• PictBridge er et varemærke.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
42
Tekniske bemærkninger
• Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
• Alle andre varemærker, som er nævnt i denne brugervejledning eller i den
dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Dette produkt er givet i licens under AVC Patent Portfolio License til en forbrugers
personlige og ikke-kommercielle anvendelse til at (i) kode video i overensstemmelse med
AVC-standarden ("AVC-video") og/eller (ii) afkode AVC-video, som er blevet kodet af en
forbruger i forbindelse med personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller er tilvejebragt fra
en videoudbyder med licens til tilvejebringelse af AVC-video. Ingen licens er tildelt og vil ikke
være underforstået til nogen anden brug. Yderligere oplysninger kan fås hos MPEG LA, L.L.C.
Se https://www.mpegla.com.
FreeType-licens (FreeType2)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2012 af Projektet FreeType
(https://www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.
MIT-licens (HarfBuzz)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2019 af Projektet HarfBuzz
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle rettigheder forbeholdes.
Tekniske bemærkninger
43
44
Tekniske bemærkninger
Tekniske bemærkninger
45
Garantivilkår - Nikons europæiske servicegaranti
Kære Nikon-kunde
Tak, fordi du har købt dette Nikon-produkt. Hvis dit Nikon-produkt får behov for
service i henhold til garantien, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt
produktet, eller et medlem af vores netværk af autoriserede serviceværksteder
inden for Nikon Europe B.V.'s salgsområde (eksempelvis Europa/Rusland/andre).
Se detaljer under:
https://www.europe-nikon.com/support
For at undgå unødig ulejlighed anbefaler vi, at du læser brugervejledningerne
grundigt, før du kontakter forhandleren eller vores netværk af autoriserede
serviceværksteder.
Dit Nikon-udstyr garanteres at være fri for produktionsdefekter i ét år fra den
oprindelige købsdato. Hvis produktet viser sig at være defekt pga.
materiale- eller konstruktionsfejl i denne periode, vil vores netværk af
autoriserede serviceværksteder inden for Nikon Europe B.V.'s salgsområde
reparere produktet gratis i henhold til nedenstående betingelser og vilkår. Nikon
forbeholder sig ret til (efter eget skøn) at udskifte eller reparere produktet.
1. Denne garanti gælder kun ved fremvisning af det udfyldte garantikort og den
originale faktura eller købskvittering med udfyldt købsdato, produkttype og
navn på forhandleren samt produktet. Nikon forbeholder sig ret til at afvise
gratis service i henhold til garantien, hvis ovenstående dokumenter ikke
forefindes, eller hvis dokumenterne ikke er udfyldt korrekt eller er ulæselige.
2. Denne garanti dækker ikke følgende:
• nødvendig vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele pga.
normal slitage.
• ændringer med henblik på at opgradere produktet fra dets normale formål
som beskrevet i brugervejledningerne uden forudgående skriftligt
samtykke fra Nikon.
• transportomkostninger og alle transportrisici, som er direkte eller indirekte
relateret til produkternes garanti.
46
Tekniske bemærkninger
• skader, som skyldes ændringer eller justeringer, der foretages på produktet
uden forudgående skriftligt samtykke fra Nikon, med det formål at
overholde lokale eller nationale tekniske standarder, som måtte være
gældende i andre lande end dem, hvor produktet oprindeligt blev udviklet
og/eller fremstillet.
3. Garantien dækker ikke i tilfælde af følgende:
• skader, som skyldes misbrug, herunder, men ikke begrænset til, undladelse
af at anvende produktet til dets normale formål eller i henhold til
anvisningerne vedrørende korrekt brug og vedligeholdelse, og installation
eller brug af produktet i strid med de gældende sikkerhedsstandarder i det
land, hvor produktet anvendes.
• skader, som skyldes ulykker, heriblandt, men ikke begrænset til, lyn, vand,
brand, misbrug eller forsømmelse.
• ændring, ødelæggelse, ulæselighed eller fjernelse af produktets
modelnummer eller serienummer.
• skader, som skyldes reparationer eller justeringer, som er foretaget af
uautoriserede serviceorganisationer eller personer.
• defekter i systemer, hvor produktet benyttes, eller som det benyttes
sammen med.
4. Denne servicegaranti påvirker ikke kundens lovmæssige rettigheder i henhold
til den gældende nationale lovgivning og ej heller kundens rettigheder over
for forhandleren i forbindelse med salgs-/købskontrakten.
Bemærk!: Du finder en oversigt over alle autoriserede Nikon -serviceværksteder
online på følgende link (https://www.europe-nikon.com/service/).
Tekniske bemærkninger
47
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i
nogen form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler
eller anmeldelser) uden skriftlig tilladelse fra NIKON
CORPORATION.
CT9D01(1E)
2019
6MQ0441E-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising