Nikon | COOLPIX W100 | Nikon COOLPIX W100 Quick Start Guide

Nikon COOLPIX W100 Quick Start Guide
DIGITALKAMERA
Quick Start Guide
Indledning
2
Gør dig klar
7
A Optag
11
B Vis
13
Mere sjov
15
Tilslutning til en smartenhed
19
For din sikkerheds skyld
26
Tekniske bemærkninger
43
FORSIGTIG
Der er vigtige bemærkninger om vandtætheden fra
side 32 til 35.
Læs dem omhyggeligt.
Indledning
Læs "For din sikkerheds skyld" (side 26-42) og alle andre anvisninger omhyggeligt sammen
med en voksen, før du bruger kameraet. Opbevar denne brugervejledning, hvor den kan
læses af alle, der bruger kameraet.
Udfør instruktionerne i "Gør dig klar" (side 7-10) sammen med en voksen.
Download af "Komplet kameravejledning"
Den komplette kameravejledning (PDF-format) indeholder oplysninger på forskellige sprog
om brugen af dette produkt. Download den komplette kameravejledning fra vores
download-center, og gem den på din smartenhed eller computer til senere brug.
• Du kan se den komplette kameravejledning vha. Adobe Acrobat Reader (kan downloades
fra Adobe-webstedet) eller iBooks (en iOS-app).
Download af Nikon-software
Til computer
Download softwaren fra vores download-center.
• ViewNX-i: Denne software giver dig mulighed for at overføre billeder og videoer til en
computer med henblik på visning og redigering.
Til smartenhed
• SnapBridge: Når du opretter en trådløs forbindelse, giver denne app dig mulighed for at
overføre billeder og videoer til en smartenhed. Se "Tilslutning til en smartenhed" (side 19)
for at få oplysninger om download af appen og oprettelse af en forbindelse.
COOLPIX W100 Model Name: N1530
2
Besøg vores download-center
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Besøg vores websted for at downloade brugervejledninger til
Nikon-billeddannelsesprodukter, computersoftware og firmware.
Nikon brugersupport
Besøg følgende websted for at registrere dit kamera og holde dig opdateret med de seneste
produktoplysninger. Du kan finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ), og du kan kontakte os for
teknisk assistance.
http://www.europe-nikon.com/support
Indledning
3
Kontroller pakkens indhold
Hvis der mangler noget, skal du kontakte forretningen, hvor du købte
kameraet.
COOLPIX W100
-digitalkamera
Kamerarem1
(montering)
2
3
1
Genopladeligt Li-ionbatteri EN-EL19
Opladningsadapter
EH-73P2
Børste3
Quick Start Guide (denne brugervejledning)
USB Kabel UC-E21
Garantibevis (trykt på bagsiden af denne
brugervejledning)
1
2
3
•
•
4
Sving ikke kameraet i håndledsremmen. Kameraet kan ramme genstande
eller personer og forårsage tilskadekomst, eller kameraet kan tage skade.
En stikadapter medfølger, hvis kameraet er købt i et land eller område, der
kræver en stikadapter. Stikadapterens udseende afhænger af det land eller
område, hvor kameraet er købt (side 7).
Børsten anvendes til rengøring af den vandtætte pakning.
Tilbehør er ikke vandtæt.
Der følger ikke et hukommelseskort med kameraet. SD-, SDHC- og
SDXC-hukommelseskort kaldes under et for "hukommelseskort" i denne
brugervejledning.
Indledning
Kameraets dele
1 2 3 4 5
6
10
11
7
9
11
12
13
16
15
8
14
1 Udløserknap
10 Mikrofon
2 Afbryder/tændt-lampe
11 Øsken til kamerarem
3 Flash
12 Ladelampe/flashlampe
4 AF-hjælpelys/
selvudløserlampe
13 Multivælger
5 b-knap (videooptageknap)
14 c-knap (optage-/
billedvisningsindstilling)
6 N-Mark (NFC-antenne)
15 Skærm
7 Højttaler
16 Fleks-knapper*
8 Objektiv
9 Dæksel til batterikammer/
hukommelseskort
* I dette dokument kaldes fleks-knapperne nogle gange "fleks-knap 1" til
"fleks-knap 4" i rækkefølgen oppefra og ned.
Indledning
5
Brug af skærmen
Batteriniveau
• F: Batteriet har tilstrækkelig kapacitet.
• G: Lavt batteriniveau.
999
29m 0s
Antal billeder, der
kan tages
Maksimal
videooptagetid
Fleks-knapper
Tryk for at vælge et element, der vises på skærmen.
6
Indledning
Gør dig klar
Isætning af batteri og hukommelseskort
1
4
2
3
6
5
Batteri
Hukommelseskort
• Se på mærkaterne, og sæt batteriet og hukommelseskortet rigtigt i.
• Første gang du sætter et hukommelseskort, der er brugt i en anden enhed,
i kameraet, skal det formateres med dette kamera.
Opladning af batteriet
1
Slut kameraet til opladningsadapteren og stikkontakten.
9
8
7
Hvis der følger en stikadapter med kameraet*, skal du sætte den godt
fast i opladningsadapteren Hvis der trækkes hårdt i stikadapteren, når
de to dele er sat sammen, kan produktet tage skade.
* Stikadapterens udseende afhænger af det land eller område, hvor
kameraet er købt.
Dette trin kan udelades, hvis stikadapteren er koblet permanent
sammen med opladningsadapteren.
7
• Batteriet oplades, og ladelampen blinker.
• Når batteriet er fuldt opladet, slukkes ladelampen.
• Fjern opladningsadapteren fra stikkontakten, og fjern derefter
kablet.
2
Luk dækslet.
• Læg dækslet helt fladt i pilens retning
0, og skub det helt på plads a.
0
a
B Bemærkninger om åbning og lukning af dækslet
• Kontroller, at kameraet og dine hænder ikke er våde.
• Kontroller, at der ikke er snavs osv. på indersiden af dækslet til
batterikammeret/hukommelseskortet.
• Kontrollér, at dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet er helt
lukket.
B Bemærkninger om opladning og udskiftning af batteriet
• Batteriet må kun oplades og udskiftes af en voksen.
• Brug ikke et andet USB-kabel end UC-E21. Det kan medføre
overophedning, brand eller elektrisk stød.
• Kontrollér stikkenes form og retning, og sæt ikke stik skråt i, og tag dem
ikke skråt ud.
• Brug under ingen omstændigheder en anden lysnetadapter end
EH-73P opladningsadapteren, og brug ikke en USB-AC-adapter eller en
batterioplader til en mobiltelefon, som kan købes i almindelig handel.
Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan medføre
overophedning eller beskadigelse af kameraet.
• Se oplysningerne i "For din sikkerheds skyld" (side 28) og
"Vedligeholdelse af produktet" (side 38).
8
Gør dig klar
Indstilling af kameraet
Når du tænder kameraet for første gang, vises skærme til f.eks. indstilling af
displaysprog og kameraets ur.
1
Tryk på afbryderen for at
tænde kameraet.
2
Tryk på J eller K på
multivælgeren for at markere
et sprog, og tryk på O.
Sprog/Language
Dansk
3
Tryk på S, når dialogboksen
til højre vises.
• Tryk på O for at oprette
forbindelse til en smartenhed. Se
"Tilslutning til en smartenhed"
(side 19) for at få flere
oplysninger om tilslutning.
4
Brug SnapBridge til at sende fotos til
din smart-enhed og dele dem
online.
Tryk på "X" for at springe over og
indstille SnapBridge via
Netværksmenuen.
Tryk på R Ja.
Indstil klokkeslæt og dato?
Ja
Nej
5
Vælg et datoformat.
Gør dig klar
9
6
Indstil dato og klokkeslæt, og
tryk på O.
Dato og klokkeslæt
• Brug J eller K til at vælge et felt,
D M
t
m
Å
og brug derefter H eller I til at
01 / 01 / 2016 00 : 00
indstille dato og klokkeslæt.
• Vælg minutfeltet, og tryk på O
for at bekræfte indstillingen.
• Tryk på m for at få vist m på skærmen og aktivere sommertid. Tryk
på m igen for at deaktivere sommertid.
7
Tryk på R Ja, når bekræftelsesdialogboksen vises.
8
Læs meddelelserne om
vandtæthed, og tryk på K.
Forholdsregl. v. brug u. vand
9
Læs meddelelsen på skærmen
til højre, og tryk på O.
• Optageskærmen vises.
10
Gør dig klar
Når det er helt tørt, skal du
tørre resterende vand af med
en klud på de viste steder.
A Optag
Sådan tager du billeder
1
Hold kameraet stille, og ret
det mod motivet, så du kan se
det på skærmen.
• Før den ene hånd gennem kameraremmen, og hold kameraet helt
stille i begge hænder.
• Pas på ikke at dække flashen eller objektivet med fingrene, når du
tager billeder.
2
Tryk let på udløserknappen
(halvt ned).
• Kameraet fokuserer.
2100
25m 0s
11
3
Tryk udløserknappen helt
ned.
1/250
F 3.3
• Kameraet tager et billede.
Brug af zoom
H: Optager et større motiv.
I: Optager et bredere motiv.
2100
25m 0s
Optagelse af videoer
1
Når A vises nederst til højre
på skærmen, skal du rette
kameraet mod motivet, så du
ser det på skærmen.
• Pas på, at du ikke dækker
mikrofonen til.
2
Tryk på b-knappen
(videooptageknap).
• Kameraet begynder at optage
en video.
3
Tryk på b-knappen (videooptageknap) igen.
• Kameraet stopper med at optage en video.
12
A Optag
B Vis
Visning af billeder
1
Tryk på c-knappen (optage-/
billedvisningsindstilling).
• B vises nederst til højre på
skærmen.
• Det sidste billede, du har taget, vises.
2
2100
25m 0s
Brug multivælgeren til at se dine
billeder igennem.
Aktuelt billede
Forrige billede
Næste billede
• Hvis du trykker på c-knappen (optage-/billedvisningsindstilling)
igen, vises A nederst til højre på skærmen, og kameraet vender
tilbage til optageskærmen.
13
Sletning af billeder
1
Når B vises i nederste højre
hjørne af skærmen, kan du se
dine billeder igennem og finde
et billede, du vil slette.
15/11/2016 15:30
4
2
Tryk på n.
15/11/2016 15:30
4
3
Tryk på n Slet kun dette
billede.
• Tryk på Q, hvis du vil afslutte
uden at slette billedet.
Slet
Slet kun dette billede
Slet valgte billeder
Slet alle billeder
4
Tryk på R Ja.
• Hvis du sletter et billede, kan det
ikke gendannes.
Slet 1 billede?
Ja
Nej
14
B Vis
Mere sjov
Ting du kan gøre under optagelse
1
2
3
4
2100
25m 0s
1 A Giver dig mulighed for let at tage smukke billeder.
2 Z Giver dig mulighed for at indstille flash, selvudløser og
smil-timer.
3 g Giver dig mulighed for at optage med indstillinger, der er egnede
til den valgte stil. Du kan også tilføje rammer til billeder eller ændre
farverne.
4
l
Giver dig mulighed for at ændre kameraets indstillinger.
Lav en diorama-effekt /Optag en videominiature
(g M g M M/g M g M j)
Du kan optage miniaturelignende billeder og
videoer med et enkelt tryk på udløserknappen.
15
Ting du kan gøre under billedvisning
1
2
3
4
15/11/2016 15:30
4
1 V Giver dig mulighed for at redigere billeder eller tilføje beskeder
til billeder. Du kan også beskytte billeder mod at blive slettet ved
et uheld.
2 Z Giver dig mulighed for at vælge og se billeder fra kalenderen.
I lysbilledshow vises billederne i rækkefølge.
3
4
n
Giver dig mulighed for at slette billeder.
l
Giver dig mulighed for at ændre kameraets indstillinger.
Tilføj makeup (V M V M K)
Du kan lege med makeup-effekter
ved f.eks. at tilføje rouge og
foundation og gøre øjne større.
16
Mere sjov
Optagelse af billeder under vand
Før du bruger kameraet under vand
Læs omhyggeligt "Bemærkninger om stødsikkerhed, vandtæthed og
støvtæthed" (side 33) og "Før du bruger kameraet under vand" (side 34).
1
Tryk på g, mens A vises
nederst til højre på skærmen.
2100
25m 0s
2
Tryk på g Vælg en stil.
Flere billedindstillinger
Vælg en stil
Udsmyk
Skift farver
3
Tryk på J eller K, vælg J Optag
under vand, og tryk på O.
• Meddelelsen i forbindelse med
vandtæthed vises. Læs
meddelelsen, og tryk derefter på
K for at vise den næste
meddelelse. Tryk på O for at
begynde at optage.
Optag under vand
Mere sjov
17
4
Tryk på udløserknappen.
Rengøring af kameraet efter brug under vand
Læs omhyggeligt "Rengøring efter brug af kameraet under vandet"
(side 41).
Mot. af ansigter u. vand (g M g M J)
Kameraet søger efter personers ansigter
under vand og tager derefter
automatisk billeder. Du kan tage billeder
uden selv at få hovedet under vand ved
blot at holde kameraet under vand.
Andre måder at have det sjovt på
• E Tilføjelse af meddelelser
Føj talemeddelelser til optagede billeder.
• A Udsmyk
Sæt en ramme omkring dine billeder.
• u Skift lyde
Indstil lyden for lukkeren og knapperne.
18
Mere sjov
Tilslutning til en smartenhed
Installation af appen SnapBridge
Når du installerer appen SnapBridge og opretter trådløs
forbindelse mellem kameraet og en smartenhed, kan du
overføre billeder, der er taget med kameraet, til smartenheden.
• Version 2.0 af appen SnapBridge anvendes i forbindelse med
beskrivelsen i denne brugervejledning. Brug den seneste
version af appen SnapBridge. Betjeningen kan være anderledes
afhængigt af kameraets firmware, versionen af appen SnapBridge eller
smartenhedens operativsystem.
• Se den dokumentation, der følger med smartenheden, for at få
oplysninger om brugen af smartenheden.
1
Installer appen SnapBridge på smartenheden.
• Download appen fra Apple App Store® til iOS og fra Google Play™
til Android™. Søg efter "snapbridge", og installer den derefter.
• Gå ind på den pågældende downloadside for at få flere
oplysninger om understøttede OS-versioner.
19
2
Aktiver Bluetooth og Wi-Fi på smartenheden.
• Brug appen SnapBridge til at forbinde kameraet og
smartenheden. Du kan ikke oprette forbindelse fra
Bluetooth-indstillingsskærmen på smartenheden.
Forbindelse af kameraet og en smartenhed
• Brug et tilstrækkeligt opladet batteri, så kameraet ikke slukkes under
proceduren.
• Sæt et hukommelseskort med tilstrækkelig ledig plads i kameraet.
1
Kamera: Tryk på V Tilslut til
smartenhed i
Netværksmenu i menuen
Kameraindstillinger.
Netværksmenu
Flytilstand
Tilslut til smartenhed
Indstill. f. autom. afsend.
• Dialogboksen i trin 2 vises, når du tænder kameraet for første gang.
Dette trin er unødvendigt i sådanne tilfælde.
2
Kamera: Tryk på O, når
dialogboksen til højre vises.
• Forbered smartenheden, og
fortsæt til næste trin.
Brug SnapBridge til at sende fotos til
din smart-enhed og dele dem
online.
Tryk på "X" for at springe over og
indstille SnapBridge via
Netværksmenuen.
20
Tilslutning til en smartenhed
3
Kamera: Udfør en af følgende
handlinger, når en dialogboks
spørger om brug af
NFC-funktionen.
NFC-aktiverede enheder: Tryk på
kameraet til smart-enheden.
Ikke-NFC-aktiverede enheder:
Tryk på "OK".
• Ved brug af NFC-funktionen:
Rør ved Y (N-mark) på kameraet med smartenhedens
NFC-antenne. Tryk på OK, og fortsæt til trin 7, når Start pairing?
(Start parring?) vises på smartenheden.
• Uden brug af NFC-funktionen:
Tryk på O, og fortsæt til næste trin.
4
Kamera: Kontroller, at
dialogboksen til højre vises.
App
SnapBridge
Kamera
Gå til appbutikken, og søg efter
SnapBridge på din smart-enhed.
Åbn SnapBridge-appen, når den
er installeret.
5
Smartenhed: Start appen SnapBridge, og
tryk på Pair with camera (Par med
kamera).
• Tryk på det kamera, du vil oprette forbindelse
til, når dialogboksen til valg af kamera vises.
Tilslutning til en smartenhed
21
6
Smartenhed: Tryk på kameranavnet, når
dialogboksen til højre vises.
• Hvis du bruger iOS, skal du læse oplysningerne på skærmen, der
forklarer forbindelsesmetoden, når de vises, og trykke på
Understood (Forstået) (rul ned på skærmen, hvis Understood
(Forstået) ikke vises).
Tryk på kameranavnet igen (det kan tage nogen tid, før
kameranavnet vises), når skærmen til valg af tilbehør (kameranavn)
vises.
7
Kamera/smartenhed: Kontroller, at kameraet og
smartenheden viser det samme nummer (sekscifret
nummer).
Ver.kode
123456
Bekræft, at den samme
verificeringskode vises på
smartenheden, og tryk OK.
• Hvis du bruge iOS, vises nummeret muligvis ikke på smartenheden
afhængigt af operativsystemversion. Fortsæt i sådanne tilfælde til
trin 8.
22
Tilslutning til en smartenhed
8
Kamera/smartenhed: Tryk på O på kameraet og på PAIR
(Par) i appen SnapBridge.
Ver.kode
123456
Bekræft, at den samme
verificeringskode vises på
smartenheden, og tryk OK.
9
Kamera/smartenhed: Afslut forbindelsesindstillingen.
Kamera: Tryk på A, når
dialogboksen til højre vises.
Smartenhed: Tryk på OK, når der
vises en dialogboks, som angiver,
at parringen er gennemført.
Kameraet er nu forbundet til
din smart-enhed.
SnapBridge sender dine fotos til
din smart-enhed, når de tages.
Tilslutning til en smartenhed
23
10
Kamera: Følg Vejledningen på skærmen for at fuldføre
indstillingen.
• Hvis du vil optage lokationsdata sammen med billeder, skal du
vælge R Ja, når du bliver spurgt om det. Aktiver
lokationsdatafunktionen i appen SnapBridge og på smartenheden.
• Du kan synkronisere kameraets ur med dato og klokkeslæt på
smartenheden automatisk ved at vælge R Ja, når du bliver spurgt
om det. Aktivér tidssynkronisering i SnapBridge-appen.
• Når du tænder kameraet første gang, vises dialogbokse om
vandtæthed. I så fald skal du følge samme procedure for "Indstilling
af kameraet" fra trin 8 (side 10).
Kameraet og smartenheden er nu forbundet.
Når du tager billeder med kameraet, overføres de automatisk til
smartenheden.
24
Tilslutning til en smartenhed
Skærme i appen SnapBridge
1
2
3
1 Du kan se bemærkninger fra Nikon og
hjælpen i appen SnapBridge og konfigurere
app-indstillingerne.
2 Primært til udførelse af
forbindelsesindstillinger for smartenheder og kameraer.
3 Du kan se, slette eller sende billeder, der er downloadet fra kameraet.
Lær at brug appen SnapBridge og kameraet
• Du kan bruge forskellige funktioner, hvis du forbinder kameraet og en
smartenhed. Se "Billedoverførsel og fjernstyret fotografering" i
"Komplet kameravejledning" (side 2) for at få flere oplysninger.
• Se den online hjælp (når du har oprettet forbindelse, kan du se
menuen M Help (Hjælp) i appen SnapBridge) for at få flere
oplysninger om brugen af appen SnapBridge.
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
Hvis forbindelse er dårlig
Se "Fejlfinding" i "Komplet kameravejledning" (side 2).
Tilslutning til en smartenhed
25
For din sikkerheds skyld
Oplysninger og sikkerhedsanvisninger
Vær opdateret – hele tiden
I overensstemmelse med Nikons målsætning "Vær opdateret – hele tiden" og tilbyde vores kunder
relevant produktsupport og undervisning kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der
regelmæssigt opdateres, på følgende websteder:
• Brugere i USA: http://www.nikonusa.com/
• Brugere i Europa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Brugere i Asien, Oceanien, Mellemøsten og Afrika: http://www.nikon-asia.com/
Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på
ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få
yderligere oplysninger hos din lokale Nikon-forhandler. Besøg nedenstående websted for at se
kontaktoplysninger.
http://imaging.nikon.com/
Anvend kun elektronisk tilbehør fra Nikon
Nikon COOLPIX-kameraerne er designet efter de højeste standarder og indeholder komplekse
elektroniske kredsløb. Kun elektronisk tilbehør fra Nikon (herunder batteriopladere, batterier,
opladningsadaptere, lysnetadaptere og USB-kabler), som er godkendt af Nikon specielt til brug
sammen med dette Nikon digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til
dette elektroniske kredsløb.
BRUG AF ELEKTRONISK TILBEHØR FRA ANDRE END NIKON KAN BESKADIGE KAMERAET OG
MEDFØRE, AT NIKONS GARANTI BORTFALDER.
Brug af genopladelige li-ion-batterier uden Nikons holografiske godkendelsesmærke kan forstyrre
kameraets funktioner eller medføre, at batteriet bliver for varmt, antændes, går i stykker eller lækker.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikons tilbehør, kan du kontakte en lokal
Nikon-autoriseret forhandler.
Holografisk godkendelsesmærke: Identificerer
dette produkt som et autentisk Nikon-produkt.
Før du tager vigtige billeder
Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f.eks. til bryllupper, eller før du tager kameraet med dig
på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke
gøres ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen
af produktet.
26
Om brugervejledningerne
• Ingen dele af de medfølgende brugervejledninger til dette produkt må gengives, overføres,
omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via
noget medie uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon.
• Illustrationer og skærmindhold i denne brugervejledning kan afvige fra det faktiske produkt.
• Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den
hardware og software, der beskrives i disse brugervejledninger.
• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt.
• Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugervejledninger er så nøjagtige og
komplette som muligt. Skulle du finde fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte den
lokale Nikon-repræsentant (se adressen på www.nikon.dk).
Overhold ophavsretlige bekendtgørelser
I henhold til loven om ophavsret må billeder eller optagelser af ophavsretligt beskyttede værker
ikke anvendes uden ophavsretsindehaverens tilladelse. Undtaget herfor er privat brug; bemærk
dog, at selv privat brug kan være begrænset i forbindelse med billeder eller optagelser af
udstillinger eller live-optrædener.
Bortskaffelse af datalagringsudstyr
Bemærk, at sletning af billeder eller formatering af datalagringsudstyr som f.eks. hukommelseskort
eller indbygget hukommelse i kameraet ikke sletter de oprindelige billeddata helt. Det er
sommetider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp af almindelig
software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre misbrug af personlige
billeddata. Det er brugerens ansvar at sikre, at sådanne data holdes fortrolige.
Før du kasserer datalagringsudstyr eller overdrager det til andre, skal du huske at nulstille alle
kameraindstillingerne i Nulstil alle i menuen Kameraindstillinger. Efter nulstilling skal du slette alle
data på udstyret vha. almindelig software til sletning eller formatere udstyret under Formater
hukommelse eller Formater kort i menuen Kameraindstillinger og derefter fylde det op igen
med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (f.eks. billeder af en blå himmel).
Vær forsigtig, når du destruerer hukommelseskort, så person- eller materialeskade undgås.
Overensstemm.mærkn.
Følg nedenstående fremgangsmåde for at få vist nogle af de
overensstemmelsesmærkninger, som kameraet opfylder.
Skift til optageindstilling eller billedvisningsindstilling M fleks-knap 4 (l) M
fleks-knap 4 (l Kameraindstillinger) M , tryk på HI M k Overensstemm.mærkn.
For din sikkerheds skyld
27
For din sikkerheds skyld
For at undgå beskadigelse af ejendom eller tilskadekomst for dig selv og andre skal du læse
“For din sikkerheds skyld” i sin helhed før anvendelse af dette produkt.
Opbevar disse sikkerhedsanvisninger på et sted, hvor alle, der anvender dette produkt, har
adgang til dem.
FARE
Manglende overholdelse af anvisninger
markeret med dette ikon medfører en høj
risiko for dødsfald eller alvorlig
tilskadekomst.
ADVARSEL
Manglende overholdelse af anvisninger
markeret med dette ikon kan medføre
dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.
FORSIGTIG
Manglende overholdelse af anvisninger
markeret med dette ikon kan medføre
tilskadekomst eller beskadigelse af ejendom.
ADVARSEL
• Må ikke anvendes, mens du går eller betjener et køretøj. Manglende overholdelse af
denne forholdsregel kan medføre ulykker eller andre skader.
• Du må ikke skille dette produkt ad eller ændre det. Rør ikke ved indvendige dele, der
bliver synlige som følge af, at du taber produktet, eller der sker andre uheld. Manglende
overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød eller anden tilskadekomst.
• Hvis du observerer noget unormalt, som hvis det begynder at ryge fra produktet, det
bliver varmt, eller der forekommer usædvanlige lugte, skal du omgående frakoble det
genopladelige batteri eller strømkilden. Fortsat brug kan medføre brand, forbrændinger
eller andre skader.
• Håndtér ikke stikket med våde hænder. Manglende overholdelse af denne forholdsregel
kan medføre brand eller elektrisk stød.
• Produktet må ikke være i berøring med din hud i længere tid, når det er tændt eller sat til.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger ved lav temperatur.
• Anvend ikke dette produkt i nærheden af brændbart støv eller brændbar gas såsom
propan, benzin eller aerosoler. Manglende overholdelse af denne anvisning kan
medføre eksplosion eller brand.
• Ret ikke flashen mod føreren af et motorkøretøj. Manglende overholdelse af denne
anvisning kan medføre ulykker.
28
For din sikkerheds skyld
• Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn. Manglende overholdelse af denne
anvisning kan medføre tilskadekomst eller funktionsfejl ved produktet. Desuden skal du
være opmærksom på, at små dele udgør kvælningsfare. Hvis et barn sluger dele af dette
produkt, skal du omgående søge lægehjælp.
• Vikl, sno eller drej ikke remmene rundt om din hals. Manglende overholdelse af denne
anvisning kan medføre ulykker.
• Anvend ikke genopladelige batterier, opladere, lysnetadaptere eller USB-kabler, der ikke
er specifikt beregnet til brug med dette produkt. Ved anvendelse af genopladelige
batterier, opladere, lysnetadaptere og USB-kabler, der er beregnet til brug med dette
produkt, må du ikke:
- Beskadige, ændre, rykke hårdt i eller bøje ledninger eller kabler, placere dem under
tunge genstande eller udsætte dem for varme eller åben ild.
- Anvend rejsekonvertere eller adaptere, der er beregnet til at konvertere fra én
spænding til en anden, eller anvend dem med jævnstrøm-tilvekselstrømsomformere.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller elektrisk stød.
• Håndtér ikke stikket under opladning af produktet, og anvend ikke lysnetadapteren i
tordenvejr. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød.
• Må ikke håndteres med de bare hænder på steder, der udsættes for meget høje eller
meget lave temperaturer. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
forbrændinger eller forfrysninger.
FORSIGTIG
• Efterlad ikke objektivet, mens det peger i retning af solen eller en anden stærk lyskilde.
Lys fokuseret af objektivet kan medføre brand i eller beskadigelse af produktets
indvendige dele.
Ved optagelse af motiver i modlys skal du sørge for, at solen ikke kommer ind i billedet.
• Sluk dette produkt, når anvendelse af det er forbudt. Deaktivér de trådløse funktioner,
når anvendelse af trådløst udstyr er forbudt. De radiofrekvenser, som produktet
udsender, kan forstyrre udstyr ombord på fly eller hospitaler eller i andre medicinske
faciliteter.
• Fjern det genopladelige batteri, og kobl lysnetadapteren fra, hvis dette produkt ikke skal
anvendes i længere tid. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand
eller funktionsfejl ved produktet.
• Lad ikke flashen gå af, når den rører ved eller er i nærheden af din hud eller andre
genstande. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger
eller brand.
• Efterlad ikke produktet på steder, hvor det udsættes for meget høje temperaturer i
længere tid, såsom i et lukket køretøj eller i direkte sollys. Manglende overholdelse af
denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved produktet.
For din sikkerheds skyld
29
FARE i forbindelse med batterier
• Håndtér ikke genopladelige batterier forkert. Manglende overholdelse af følgende
anvisninger kan medføre lækage i, overophedning af, brud på eller brand i de
genopladelige batterier:
- Anvend kun genopladelige batterier, der er godkendt til brug i dette produkt.
- Udsæt ikke de genopladelige batterier for åben ild eller overdreven varme.
- Må ikke skilles ad.
- Kortslut ikke polerne ved at lade dem berøre halskæder, hårnåle eller andre
metalgenstande.
- Udsæt ikke de genopladelige batterier eller de produkter, de sidder i, for kraftige
fysiske stød.
• Genoplad batterier med den specificerede metode. Manglende overholdelse af denne
anvisning kan medføre lækage i, overophedning af, brud på eller brand i de
genopladelige batterier.
• Hvis væske fra det genopladelige batteri kommer i kontakt med øjnene, skal du skylle
med rigelige mængder rent vand og øjeblikkeligt søge lægehjælp. Hvis du forhaler
forholdsreglerne, kan det medføre øjenskader.
ADVARSEL i forbindelse med batterier
• Opbevar genopladelige batterier utilgængeligt for børn. Hvis et barn sluger et
genopladeligt batteri, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
• Dette produkt må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for regn. Manglende
overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved produktet.
Tør med det samme produktet af med et håndklæde eller lignende klæde, hvis det bliver
vådt.
• Stop omgående brugen af kameraet, hvis du bemærker ændringer ved batteriet, f.eks.
misfarvning eller deformation. Indstil opladningen, hvis de ikke lades op inden for det
angivne tidsrum. Hvis denne forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre, at
batteriet lækker, overophedes, brister eller går i brand.
• Før bortskaffelse skal du isolere polerne på det genopladelige batteri med tape. Det kan
medføre overophedning af, brud på eller brand i polerne, hvis metalgenstande rører ved
dem. Genbrug eller bortskaf genopladelige batterier i henhold til lokale bestemmelser.
• Hvis væske fra et genopladeligt batteri kommer i kontakt med en persons hud eller tøj,
skal du øjeblikkeligt skylle det pågældende område med rigelige mængder vand.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre hudirritation.
30
For din sikkerheds skyld
Bemærkninger
Bemærkninger til kunder i Europa
ADVARSLER
DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN
FORKERT BATTERITYPE.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL ANVISNINGERNE.
Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles separat.
Følgende gælder kun for brugere i Europa:
• Dette produkt skal indleveres separat på et særligt anlæg for denne slags
affald. Det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
• Separat indlevering og genbrug hjælper med til at bevare naturlige
ressourcer og forebygger negativ påvirkning af folkesundhed og miljø, der
kan opstå som følge af forkert bortskaffelse.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale
myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.
Dette symbol på batteriet indikerer, at batteriet skal bortskaffes separat.
Følgende gælder kun for brugere i Europa:
• Alle batterier, hvad enten de er mærket med dette symbol eller ej, skal
indsamles separat på et passende indsamlingspunkt. Det må ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale
myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.
For din sikkerheds skyld
31
<Vigtigt> Bemærkninger om stødsikkerhed,
vandtæthed, støvtæthed og kondensdannelse
• Den stødsikkerhed, vandtæthed og støvtæthed, der er beskrevet her, garanterer ikke, at
kameraet forbliver fuldstændigt vandtæt eller fri for skader og problemer under alle
forhold.
• Udsæt ikke kameraet for kraftige stød, vibrationer eller tryk ved at tabe det, slå på det eller
placere en tung genstand på det. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan
medføre, at kameraet ændrer form, hvilket kan få vand til at sive ind eller beskadige de
lufttætte pakninger, hvilket resulterer i fejlfunktion.
• Din Nikon-garanti dækker muligvis ikke problemer, der er forårsaget af indtrængen af
vand i kameraet som følge af forkert håndtering af kameraet.
Bemærkninger om stødsikkerhed
Dette kamera har bestået Nikons interne test (faldtest fra en højde på 180 cm på en 5 cm tyk
krydsfinerplade) i overensstemmelse med standarden MIL-STD 810F, Method 516.5-Stød*.
Ændring af udseendet, f.eks. maling, der skaller af, eller deformering, indgår ikke i Nikons
interne test.
* Testmetode, der er standard i det amerikanske forsvar.
Denne test er defineret ved at forberede 5 kameraer og sikre, at testen bestås inden for
5 kameraer, der falder i 26 retninger (8 hjørner, 12 kanter og 6 flader) fra en højde på 122 cm.
Bemærkninger om vandtæthed og støvtæthed
Kameraet er klassificeret svarende til IEC/JIS-vandtæthedsgrad 8 (IPX8) og IEC/
JIS-støvtæthedsgrad 6 (IP6X), og det kan tage billeder under vandet ned til en dybde på
10 m i 60 minutter.*
* Denne klassificering angiver, at kameraet er designet til at kunne modstå det angivne vandtryk i
den angivne periode, hvor kameraet anvendes i henhold til de metoder, der er defineret af
Nikon.
- Dette kameras vandtæthed er kun testet i ferskvand (swimmingpools, floder og søer) og
saltvand.
- Kameraets indvendige dele er ikke vandtætte. Vand, der trænger ind i kameraet, kunne
forårsage, at komponenterne ruster, hvilket betyder høje reparationsomkostninger eller
uoprettelig beskadigelse.
B
Forholdsregler ved rengøring
• Stik ikke spidse genstande ind i mikrofon- eller højttaleråbningerne. Vandtætheden reduceres,
hvis kameraet beskadiges indvendigt.
• Brug ikke sæbe, neutrale rengøringsmidler eller kemikalier såsom benzen til rengøring.
32
For din sikkerheds skyld
Bemærkninger om stødsikkerhed, vandtæthed og
støvtæthed
• Kameraet må ikke tabes, rammes med en hård genstand såsom en sten eller smides mod
en vandoverflade.
• Udsæt ikke kameraet for stød, når du bruger det under vandet.
- Udsæt ikke kameraet for vandtryk ved at udsætte det for strømfald eller vandfald.
- Udsæt ikke kameraet for dybder over 10 m under vandet.
- Pas på, at du ikke taber kameraet under vandet. Kameraet flyder ikke oven på vandet.
• Brug ikke kameraet kontinuerligt i 60 minutter eller mere under vand.
• Sæt ikke et vådt hukommelseskort eller batteri i kameraet.
- Åbn ikke låsen til batterikammer-/hukommelseskortdækslet, hvis kameraet eller dine
hænder er våde. Dette kan få vand til at sive ind i kameraet eller resultere i fejlfunktion.
• Åbn ikke dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet under vandet.
• Hvis der sidder fugt såsom vanddråber på
ydersiden af kameraet eller under dækslet til
batterikammeret/hukommelseskortet, skal du
straks tørre det af med en blød, tør klud.
- Hvis et fremmedlegeme sidder fast på
ydersiden af kameraet eller inde under dækslet
til batterikammeret/hukommelseskortet, skal
du straks fjerne det med en pustebørste eller
en blød klud.
- Hvis der sidder fremmedlegemer på den
Vandtæt pakning
vandtætte pakning under dækslet til
batterikammeret/hukommelseskortet, skal de
fjernes med den medfølgende børste. Brug ikke
den medfølgende børste til andet end rengøring
af den vandtætte pakning.
• Efterlad ikke kameraet i kolde omgivelser eller varme
omgivelser på 40°C eller mere i længere tid.
- Dette kan medføre en forringelse af kameraets
vandtæthed.
- Når du bruger kameraet under vand, skal du kontrollere, at vandets temperatur er
mellem 0°C og 40°C.
• Brug ikke kameraet ved varme kilder.
For din sikkerheds skyld
33
Før du bruger kameraet under vand
Kontrollr nedenstående punkter, før du bruger kameraet under vand.
• Kontrollér, at der ikke er nogen fremmedlegemer inde under dækslet til
batterikammeret/hukommelseskortet.
• Kontrollér, at den vandtætte pakning i dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet
ikke er revnet eller deformeret.
- Kontrollér, at den vandtætte pakning er fastgjort til kameraet.
• Kontrollér, at dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet er helt lukket.
- Kontroller, at sikkerhedslåsen til batterikammer-/hukommelseskortdækslet er i
positionen LÅST.
Bemærkninger om driftstemperatur, luftfugtighed og
kondens
Betjeningen af dette kamera er blevet testet ved temperaturer fra –10°C til +40°C.
Når du bruger kameraet i kolde egne eller i store højder, skal du overholde følgende
forholdsregler.
• Batteriets ydeevne forringes midlertidigt i kolde omgivelser. Hold kameraet og
batterierne varme under tøjet før brug.
• Kameraets ydelse kan blive forringet midlertidigt, hvis det udsættes for ekstrem kulde i en
længere periode. For eksempel kan skærmen forekomme mørkere end normalt
umiddelbart efter, at kameraet tændes, eller der kan dannes residualbilleder.
● Miljøbetingelser, der sandsynligvis vil medføre kondensdannelse inde i
kameraet
Der kan opstå dug (kondens) inde i skærmen eller objektivet, når der er stærke
temperaturændringer eller høj luftfugtighed, f.eks. i de miljømæssige betingelser, der er
beskrevet nedenfor. Dette er ikke en fejl eller defekt i kameraet.
• Kameraet nedsænkes pludseligt i koldt vand efter at have været i varme omgivelser på
land.
• Kameraet placeres et varmt sted, f.eks. i en bygning, efter at have været i kolde
omgivelser udendørs.
• Dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet åbnes eller lukkes i omgivelser med høj
luftfugtighed.
● Fjernelse af dug
• Slut kameraet, og åbn dækslet over batterikammeret/hukommelseskortpladsen, mens
du opholder dig på et sted, hvor den omgivende temperatur er stabil (undgå steder med
høj temperatur, høj luftfugtighed, sand eller støv).
Du får duggen til at forsvinde ved at tage batteriet og hukommelseskortet ud og lade
dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet være åbent, så kameraet kan tilpasse sig
til omgivelsernes temperatur.
34
For din sikkerheds skyld
Eftersyn og reparation
• Hvis kameraet udsættes for stød, anbefales det, at du kontakter en forhandler eller
Nikon-autoriserede servicerepræsentant for at få kontrolleret vandtætheden (mod
betaling).
• Kontakt forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, hvis den vandtætte
pakning begynder at blive forringet. Den vandtætte paknings vandtæthed kan begynde
at blive forringet efter et år.
• Hold omgående op med at bruge kameraet, hvis der trænger vand ind i det, og indlever
det til en Nikon-autoriserede servicerepræsentant.
For din sikkerheds skyld
35
Bemærkninger om trådløse kommunikationsfunktioner
Restriktioner for trådløse enheder
Den trådløse transceiver i dette produkt overholder reglerne for trådløs kommunikation i
salgslandet og er ikke beregnet til brug i andre lande (varer købt i EU eller EFTA kan bruges
overalt i EU og EFTA). Nikon påtager sig ikke ansvar for brug i andre lande. Brugere, der ikke
kender det oprindelige salgsland, bør rådføre sig med det lokale Nikon-servicecenter eller en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Denne begrænsning gælder kun for de trådløse
funktioner og ikke anden brug af produktet.
Sikkerhed
Selvom en af fordelene ved dette produkt er, at det giver andre mulighed for frit at oprette
forbindelse med henblik på trådløs udveksling af data overalt inden for dets rækkevidde, kan
følgende ske, hvis sikkerhed ikke er aktiveret:
• Datatyveri: Tredjeparter med ond hensigt kan opsnappe trådløse transmissioner og
stjæle brugeridentiteter, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
• Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværket og ændre data
eller udføre andre handlinger med ond hensigt. Bemærk: Den måde, trådløse netværk er
udviklet på, kan gøre det muligt at foretage specialiserede angreb med henblik på
uautoriseret adgang, også selvom sikkerhed er aktiveret. Nikon er ikke er ansvarlig for
data- eller informationslækager, der kan opstå under dataoverførsel.
• Søg ikke adgang til andre netværk end dem, du har tilladelse til at bruge, selvom de vises
på din smartphone eller tablet. Det kan blive opfattet som uautoriseret adgang. Søg kun
adgang til netværk, du har tilladelse til at bruge.
Håndtering af personlig information og ansvarsfraskrivelse
• Brugerinformation, som er registreret og konfigureret på produktet, herunder
indstillinger for trådløs LAN-forbindelse og andre personlige oplysninger, kan blive udsat
for ændringer og tab som følge af betjeningsfejl, statisk elektricitet, uheld, funktionsfejl,
reparation eller anden håndtering. Hav altid særskilte kopier af vigtig information.
Nikon er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tabt fortjeneste som følge af
ændring eller tab af indhold, der ikke kan henføres til Nikon.
• Før du kasserer dette produkt eller overdrager det til en ny ejer, anbefales det at udføre
Nulstil alle i menuen Kameraindstillinger for at slette alle brugeroplysninger, der er
registreret og konfigureret i produktet, herunder indstillinger for trådløs LAN-forbindelse
og andre personlige oplysninger.
• Nikon er ikke ansvarlig for skader som følge af tredjeparters uautoriserede brug af dette
produkt, hvis produktet bliver stjålet eller mistes.
36
For din sikkerheds skyld
Forholdsregler ved eksport eller medbringning af dette produkt til udlandet
Dette produkt er underlagt de amerikanske eksportbestemmelser (EAR). Den amerikanske
regerings tilladelse er ikke nødvendig ved eksport til andre lande end de følgende, der i
skrivende stund er underkastet embargo eller særlige kontroller: Cuba, Iran, Nordkorea,
Sudan og Syrien (denne liste kan ændres).
Bemærkning til kunder i Europa
Overensstemmelseserklæring (Europa)
Nikon Corporation erklærer hermed, at radioudstyret af typen COOLPIX W100 er i
overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
Du kan finde EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd på følgende internetadresse:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_W100.pdf.
• Maksimal udladningseffekt:
- Wi-Fi: 12,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 3,5 dBm (EIRP)
- Bluetooth lav energi: 3,5 dBm (EIRP)
• Driftfrekvens:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanaler)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth lav energi: 2402–2480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
For din sikkerheds skyld
37
Vedligeholdelse af produktet
Følg nedenstående forholdsregler samt advarslerne i "For din sikkerheds skyld" (side 28-30) og
"<Vigtigt> Bemærkninger om stødsikkerhed, vandtæthed, støvtæthed og kondensdannelse"
(side 32-35), når du bruger og opbevarer enheden.
Kameraet
Undgå stød og anden kraftig påvirkning af kameraet
Kameraet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis det udsættes for kraftige stød eller vibration.
Undgå at røre ved eller trykke på objektivet.
Undgå pludselige temperaturændringer
Pludselige temperaturændringer, f.eks. hvis du går ind eller ud af en opvarmet bygning på
en kold dag, kan forårsage kondensdannelse i kameraet. Anbring kameraet i en bæretaske
eller i en bærepose, før det udsættes for pludselige temperaturændringer, så kondens i
kameraet undgås.
Undgå kraftige magnetfelter
Kameraet må ikke bruges eller opbevares i nærheden af udstyr, der genererer kraftig
elektromagnetisk stråling eller kraftige magnetfelter. Ellers kan du miste data, eller der kan
opstå funktionsfejl på kameraet.
Ret ikke objektivet mod stærke lyskilder i længere tid
Objektivet må ikke rettes mod solen eller andre stærke lyskilder i længere tid ad gangen
under brug eller opbevaring af kameraet. Stærkt lys kan medføre forringelse af
billedsensoren eller give en hvid, sløret effekt på billeder.
Sluk kameraet, før du fjerner eller afbryder strømkilden eller tager
hukommelseskortet ud
Du må ikke fjerne batteriet, mens kameraet er tændt, eller mens billeder gemmes eller
slettes. Pludselig afbrydelse af strømmen kan medføre tab af data eller beskadige
hukommelseskortet eller det interne kredsløb.
Bemærkninger om skærmen
• Skærme (inkl. elektroniske søgere) er konstrueret med meget høj præcision; mindst
99,99% af kameraets pixels er effektive, mens kun 0,01% mangler eller er defekte. Derfor
er der ikke tale om en funktionsfejl, og det har ingen indflydelse på de billeder, der tages
med denne enhed, hvis der findes nogle få pixels på skærmene, som altid lyser (hvid, rød,
blå eller grøn), eller som slet ikke lyser (sort).
• Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
• Tryk ikke hårdt på skærmen. Det kan beskadige skærmen eller medføre funktionsfejl. Hvis
skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset, og undgå at få
væsken med flydende krystal fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden.
38
For din sikkerheds skyld
Batteriet
Forholdsregler ved brug
• Bemærk, at batteriet kan blive varmt efter brug.
• Brug ikke batteriet, når temperaturen er under 0°C eller over 40°C. Det kan medføre
skader eller funktionsfejl.
• Hvis du bemærker noget unormalt, f.eks. kraftig varme, røg eller en usædvanlig lugt fra
batteriet, skal du straks stoppe brugen og kontakte forhandleren eller en
Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
• Når batteriet er taget ud af kameraet eller batteriopladeren (ekstraudstyr), skal det lægges
i en plastikpose eller lignende for at isolere det.
Opladning af batteriet
Kontroller batteriniveauet, før du bruger kameraet, og udskift eller oplad batteriet, hvis det er
nødvendigt.
• Oplad batteriet indendørs ved en temperatur på mellem 5°C og 35°C før brug.
• En høj batteritemperatur kan forhindre, at batteriet oplades korrekt eller fuldstændigt, og
det kan forringe batteriets ydeevne. Bemærk, at batteriet kan blive varmt efter brug. Vent
med at oplade batteriet, til det er afkølet.
Når batteriet, der er sat i dette kamera, oplades vha. opladningsadapteren eller en
computer, oplades batteriet ikke ved batteritemperaturer på under 5°Celler over 55°C.
• Når batteritemperaturen er mellem 45°C–55°C, kan ladekapaciteten blive reduceret.
• Fortsæt ikke opladningen, når batteriet er fuldt opladet. Det vil reducere batteriets
ydeevne.
• Batteriets temperatur kan stige under opladningen. Dette er imidlertid ikke en
funktionsfejl.
Ekstra batterier
Du bør om muligt medbringe ekstra batterier, når du tager billeder ved vigtige
begivenheder.
Brug af batteriet, når det er koldt
Når det er koldt, nedsættes batteriernes kapacitet. Hvis et næsten opbrugt batteri anvendes
ved lav temperatur, kan kameraet måske ikke tændes. Opbevar ekstra batterier på et lunt
sted, og skift batteri efter behov. Når et koldt batteri bliver varmt, kan det genvinde en del af
sin ydeevne.
Batteriets poler
Snavs på batteriets poler kan bevirke, at kameraet ikke fungerer. Hvis batteriets poler bliver
snavsede, skal du tørre dem af med en ren og tør klud før brug.
For din sikkerheds skyld
39
Opladning af et afladet batteri
Hvis kameraet tændes eller slukkes, mens der er sat et opbrugt batteri i kameraet, kan
batteriets levetid blive afkortet. Oplad det opbrugte batteri før brug.
Opbevaring af batteriet
• Tag altid batteriet ud af kameraet eller batteriopladeren (ekstraudstyr), når kameraet ikke
bruges. Der trækkes små mængder strøm fra batteriet, mens det sidder i kameraet, også
selvom kameraet ikke bruges. Det kan medføre, at batteriet aflades for meget og helt
holder op med at fungere.
• Oplad batteriet mindst én gang hver sjette måned, og aflad det helt, inden det gemmes
væk igen.
• Læg batteriet i en plastikpose eller lignende for at isolere det, og opbevar det et køligt
sted. Batteriet skal opbevares på et tørt sted ved en omgivelsestemperatur på 15°C til
25°C. Batteriet må ikke udsættes for varme eller meget kolde omgivelser.
Batteriets levetid
Hvis et helt opladet batteri hurtigt mister sin kapacitet, når det bruges i stuetemperatur, skal
det udskiftes. Køb et nyt batteri.
Genanvendelse af brugte batterier
Udskift batteriet, når det ikke længere kan oplades. Brugte batterier er en værdifuld
ressource. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.
Opladningsadapteren
• Opladningsadapteren EH-73P må kun bruges til kompatible enheder. Den må ikke
bruges til enheder af et andet mærke eller en anden model.
• Brug ikke et andet USB-kabel end UC-E21. Brug af et andet USB-kabel end UC-E21 kan
resultere i overophedning, brand eller elektrisk stød.
• Brug under ingen omstændigheder en anden lysnetadapter end EH-73P
opladningsadapteren, og brug ikke en USB-AC-adapter eller en batterioplader til en
mobiltelefon, som kan købes i almindelig handel. Manglende overholdelse af denne
forholdsregel kan medføre overophedning eller beskadigelse af kameraet.
• EH-73P er kompatibel med stikkontakter med vekselstrøm 100–240 V, 50/60 Hz. Ved brug
i andre lande skal du bruge en almindelig stikadapter efter behov. Kontakt dit
rejsebureau for at få yderligere oplysninger om stikadaptere.
• Symbolerne på dette produkt repræsenterer følgende:
D Vekselstrøm, E Jævnstrøm, F Klasse II-udstyr (konstruktionen af produktet er
dobbeltisoleret).
40
For din sikkerheds skyld
Rengøring og opbevaring
Rengøring efter brug af kameraet under vandet
Følg nedenstående procedure for at rengøre kameraet med ferskvand senest 60 minutter efter, det
har været brugt under vandet eller ved stranden.
1. Hold dækslet til batterikammeret/
hukommelseskortet lukket, og skyl
kameraet i ferskvand.
Læg kameraet i en skål med ferskvand i ca.
10 minutter.
• Læg kameraet i ferskvand, og ryst det
tilstrækkeligt i vandet til, at eventuelle
fremmedlegemer fjernes fra kameraet.
• Når kameraet ligger i vandet, kan der
kommer nogle få luftbobler ud fra kameraets drænhuller, f.eks. åbninger i mikrofonen
eller højttalerne. Dette er ikke en funktionsfejl.
2. Aftør vanddråber med en blød klud, og lad kameraet tørre på et godt udluftet
sted i skyggen.
• Lad kameraet tørre på en tør klud.
• Tør ikke kameraet med varm luft fra en hårtørrer eller en tørretumbler.
3. Når du har kontrolleret, at der ikke er vanddråber på kameraet, kan du åbne
dækslet til batterikammeret/hukommelseskortet og bruge en blød, tør klud til
forsigtigt at tørre eventuel vand eller sand af, der sidder på den vandtætte
pakning eller inden i kameraet.
• Hvis dækslet lukkes, mens indersiden er våd, kan det føre til kondens eller funktionsfejl.
Rengøring efter brug af kameraet i andre
omstændigheder end under vandet
Brug en pustebørste til at fjerne evt. støv eller fnug, som sidder fast på objektivet, linsebeskytteren,
skærmen eller kamerahuset. Du fjerner fingeraftryk eller andre pletter, der ikke kan fjernes med en
pustebørste, ved forsigtigt at aftørre delene med en blød, tør klud. Hvis du trykker for hårdt eller
bruger en grov klud, kan det beskadige kameraet eller forårsage en fejlfunktion.
For din sikkerheds skyld
41
Opbevaring
Hvis du ikke regner med at bruge kameraet i lang tid, skal du tage batteriet ud og ikke opbevare
kameraet på følgende steder:
• Steder med dårlig ventilation eller hvor luftfugtigheden kan komme op over 60%
• Steder, der er udsat for temperaturer over 50°C eller under –10°C
• I nærheden af udstyr, som genererer kraftige elektromagnetiske felter, f.eks. et tv eller en
radio
Du kan forebygge mug ved at tage kameraet ud fra dets opbevaringssted mindst én
gang om måneden og tænde det og udløse udløseren et par gange, før du lægger
kameraet væk igen. Aflad batteriet helt før videre opbevaring, og oplad det mindst én
gang hvert halve år. Læg desuden batteriet i en beholder såsom en plastikpose eller
lignende for at isolere det, og opbevar det et køligt sted.
42
For din sikkerheds skyld
Tekniske bemærkninger
Fejlfinding
Hvis kameraet ikke virker som forventet, skal du kontrollere nedenstående liste over
almindelige problemer, før du kontakter en forhandler eller en Nikon-autoriseret
servicerepræsentant.
Se også den komplette kameravejledning (PDF-format) for at få flere oplysninger om brugen
af dette kamera (side 2).
Problem
Årsag/løsning
Kameraet er tændt, men
reagerer ikke.
• Afvent, at optagelsen slutter.
• Hvis problemet varer ved, skal du slukke kameraet.
Hvis kameraet ikke slukker, skal du tage batteriet eller
batterierne ud af kameraet og sætte det/dem i igen. Hvis du
anvender en lysnetadapter, skal du koble den fra og til igen.
Bemærk, at selvom du mister data, der aktuelt er ved at blive
optaget, påvirkes allerede optagne data ikke ved fjernelse
eller frakobling af strømkilden.
Kameraet kan ikke tændes.
Batteriet er brugt op.
Kameraet slukkes uden varsel.
• Kameraet slukkes automatisk for at spare strøm (funktionen
autoslukning).
• Kameraet og batteriet fungerer muligvis ikke normalt ved lave
temperaturer.
• Kameraets indvendige dele er blevet varme. Lad kameraet
være slukket, indtil de indvendige dele er kølet af, og prøv
derefter at tænde det igen.
Skærmen er blank.
• Kameraet er slukket.
• Kameraet slukkes automatisk for at spare strøm (funktionen
autoslukning).
• Flashlampen blinker, når flashen oplades. Vent, til
opladningen er gennemført.
• Kameraet er sluttet til et tv eller en computer.
• Kameraet optager, mens Vælg en stil indstilles til Vælg en
stil.
Kameraet bliver varmt.
Kameraet kan blive varmt, hvis det bruges i længere tid til f.eks.
at optage video, eller hvis det bruges et varmt sted. Dette er
ikke en fejl.
43
Anvendelige hukommelseskort
Kameraet understøtter SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort.
• Til optagelse af video anbefales hukommelseskort med SD-hastighedsklasse 6 eller
hurtigere. Videooptagelsen kan stoppe uventet, hvis du bruger et hukommelseskort med
en lavere hastighedsklasse.
• Hvis du bruger en kortlæser, skal du sikre dig, at den er kompatibel med dit
hukommelseskort.
• Kontakt producenten for at få oplysninger om funktioner, betjening og begrænsninger
ved brug.
Oplysninger om varemærker
• Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
• Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc.
og enhver anvendelse af sådanne mærker hos Nikon Corporation er under licens.
• Apple®, App Store®, Apple-logoerne, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® og
iBooks er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre
lande.
• Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.
Android-robotten reproduceres eller ændres baseret på værker, der er udviklet og delt af
Google, og bruges i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i Creative Commons
Attribution 3.0-licens.
• iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. i USA og/
eller andre lande og bruges under licens.
• Adobe, Adobe-logoet og Reader er enten varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Adobe i USA og/eller andre lande.
• SDXC-, SDHC- og SD-logerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
• PictBridge er et varemærke.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
44
Tekniske bemærkninger
• Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
• N-Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC i USA og/eller
andre lande.
• Alle andre varemærker, som er nævnt i denne brugervejledning eller i den
dokumentation, der følger med dit Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende deres respektive ejere.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively,
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad
may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
Dette produkt er givet i licens under AVC Patent Portfolio License til en forbrugers
personlige og ikke-kommercielle anvendelse til at (i) kode video i overensstemmelse med
AVC-standarden ("AVC-video") og/eller (ii) afkode AVC-video, som er blevet kodet af en
forbruger i forbindelse med personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller er tilvejebragt fra
en videoudbyder med licens til tilvejebringelse af AVC-video. Ingen licens er tildelt og vil ikke
være underforstået til nogen anden brug. Yderligere oplysninger kan fås hos MPEG LA, L.L.C.
Se http://www.mpegla.com.
FreeType-licens (FreeType2)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2012 af Projektet FreeType
(http://www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.
MIT-licens (HarfBuzz)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2016 af Projektet HarfBuzz
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle rettigheder forbeholdes.
Tekniske bemærkninger
45
Garantivilkår - Nikons europæiske servicegaranti
Kære Nikon-kunde,
Tak, fordi du har købt dette Nikon-produkt. Hvis dit Nikon-produkt får behov for
service i henhold til garantien, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt
produktet, eller et medlem af vores netværk af autoriserede serviceværksteder
inden for Nikon Europe B.V.'s salgsområde (eksempelvis Europa/Rusland/andre).
Se detaljer under:
http://www.europe-nikon.com/support
For at undgå unødig ulejlighed anbefaler vi, at du læser brugervejledningerne
grundigt, før du kontakter forhandleren eller vores netværk af autoriserede
serviceværksteder.
Dit Nikon-udstyr garanteres at være fri for produktionsdefekter i ét år fra den
oprindelige købsdato. Hvis produktet viser sig at være defekt pga. materiale- eller
konstruktionsfejl i denne periode, vil vores netværk af autoriserede
serviceværksteder inden for Nikon Europe B.V.'s salgsområde reparere produktet
gratis i henhold til nedenstående betingelser og vilkår. Nikon forbeholder sig ret
til (efter eget skøn) at udskifte eller reparere produktet.
1. Denne garanti gælder kun ved fremvisning af det udfyldte garantikort og den
originale faktura eller købskvittering med udfyldt købsdato, produkttype og
navn på forhandleren samt produktet. Nikon forbeholder sig ret til at afvise
gratis service i henhold til garantien, hvis ovenstående dokumenter ikke
forefindes, eller hvis dokumenterne ikke er udfyldt korrekt eller er ulæselige.
2. Denne garanti dækker ikke følgende:
• nødvendig vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele pga.
normal slitage.
• ændringer med henblik på at opgradere produktet fra dets normale formål
som beskrevet i brugervejledningerne uden forudgående skriftligt
samtykke fra Nikon.
• transportomkostninger og alle transportrisici, som er direkte eller indirekte
relateret til produkternes garanti.
46
Tekniske bemærkninger
• skader, som skyldes ændringer eller justeringer, der foretages på produktet
uden forudgående skriftligt samtykke fra Nikon, med det formål at
overholde lokale eller nationale tekniske standarder, som måtte være
gældende i andre lande end dem, hvor produktet oprindeligt blev udviklet
og/eller fremstillet.
3. Garantien dækker ikke i tilfælde af følgende:
• skader, som skyldes misbrug, herunder, men ikke begrænset til, undladelse
af at anvende produktet til dets normale formål eller i henhold til
anvisningerne vedrørende korrekt brug og vedligeholdelse, og installation
eller brug af produktet i strid med de gældende sikkerhedsstandarder i det
land, hvor produktet anvendes.
• skader, som skyldes ulykker, heriblandt, men ikke begrænset til, lyn, vand,
brand, misbrug eller forsømmelse.
• ændring, ødelæggelse, ulæselighed eller fjernelse af produktets
modelnummer eller serienummer.
• skader, som skyldes reparationer eller justeringer, som er foretaget af
uautoriserede serviceorganisationer eller personer.
• defekter i systemer, hvor produktet benyttes, eller som det benyttes
sammen med.
4. Denne servicegaranti påvirker ikke kundens lovmæssige rettigheder i henhold
til den gældende nationale lovgivning og ej heller kundens rettigheder over
for forhandleren i forbindelse med salgs-/købskontrakten.
Bemærk!: Du finder en oversigt over alle autoriserede Nikon -serviceværksteder
online på følgende link
(http://www.europe-nikon.com/service/)
Tekniske bemærkninger
47
Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i
nogen form (med undtagelse af korte citater i faglige artikler eller
anmeldelser) uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.
CT8K04(1E)
6MQA041E-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising